Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
343001
  Афанасьев Игорь "Гаган" - значит "небо" : Планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 54-60 : Фото
343002
  Гук В. "Гадючі линовища" : роман // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 4 (906), квітень. – С. 16-54. – ISSN 08-68-4790-1
343003
  Смоляр Н.О. "Гадяцький локалітет" Diphasiastrum complanatum (Lycopodiaceae) на території Лівобережного Лісостепу / Н.О. Смоляр, О.Р. Ханнанова // Український ботанічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 75, № 3. – С. 274-281. – ISSN 0372-4123
343004
  Лизанчук В. "Газдою, не слугою перед світом стати" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 11 (913), листопад. – С. 99-112. – ISSN 08-68-4790-1
343005
  Насімі Сеїд Імадеддін "Газелі" : поезія // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 13-15. – ISSN 0320-8370
343006
  Фадеичев Е.М. "Газета" / Е.М. Фадеичев. – М, 1984. – 414с.
343007
  Макарський О. "Газова війна" в дзеркалі ЗМІ // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 1. – С. 9-11
343008
  Ільчук С.А. "Газова війна" між Росією та Україною в оглядах кореспондентів інтернет-версії газети "The Times" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 165-168


  У статті аналізується висвітлення журналістами британського видання "Тайме" проблем енергопостачання. Причини, перебіг та наслідки "газової війни" між Україною та Росією є предметом Ґрунтовного дослідження. У роботі використано матеріали ...
343009
  Константинов Віктор "Газові війни" та заручники транзитного потенціалу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 28-32
343010
  Геворкьян В.Х. "Газовое дыхание" планеты и баланс диоксида углерода в атмосфере и гидросфере // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 77-91 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
343011
  Кодрикас П. [Газети / Панайотис Кодрикас ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс, 1991. – 255, [2] c. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 57])
343012
  Сергійчук В. [Газету "Освіта" з ювілеєм] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 14
343013
  Кононенко П. [Газету "Освіта" з ювілеєм] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 10
343014
  Билыч Т.А. Г.С. Сковорода выдающийся украинский философ XVIIIвека / Т.А. Билыч; Министерство культуры СССР ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ : КГУ им. Т.Г. Шевченко, 1953. – 39 с.
343015
  Табачников И.А. Г.С.Сковорода (Философские и общественно-политические взгляды) : автореф. дис. ... кандид. философ. наук / Табачников И.А. ; Академия наук Украинской ССР. Институт рукописи. – Киев, 1950. – 23 с.
343016
  Ткаченко Л.І. Г.С.Сковорода і В.О.Сухомлинський про розвиток особистості: традиція гуманістичної педагогічної думки // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 2 (75). – С. 77-82


  Зіставлено погляди видатних українських педагогів Г.С.Сковороди та В.Осухомлинського на особистість та розвиток особістості. Зроблено висновок про гуманістичну педагогічну традицію розвитку особистості в українській освітньо-педагогічній думці.
343017
  Ткаченко Л.І. Г.С.Сковорода про особистість і розвиток особистості: педагогічний підхід // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (69). – С. 31-39
343018
  Білий В. Г.С.Сковорода. / В. Білий. – К., 1924. – 46с.
343019
  Ніженець А.М. Г.С.Сковорода. Заповідні місця на Харківщині / А.М. Ніженець. – Х., 1962. – 42с.
343020
  Ніженець А.М. Г.С.Сковорода. Заповідні місця на Харківщині / А.М. Ніженець. – Х., 1969. – 62с.
343021
  Мельникова О.М. Г.Сковорода і В. Каразін: два погляди на проблему освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 165-168. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
343022
  Месхишвили М.В. Г.Сундукян и грузинская лексика и фразеология в его произведениях. : Автореф... Канд.филол.наук: / Месхишвили М.В.; Тбилиский гос.ун-т. – Тбилиси, 1950. – 12 с.
343023
  Цибулько Л. Г.У.А. Фіт та його внесок у розвиток фізичного виховання Німеччини / Л. Цибулько, О. Шпінь // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 304-316. – ISSN 2077-1827
343024
  Тарнавський В. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко : Бібліографічна розвідка. З нагоди 150-х роковин народження письменника (1778-1928) / В. Тарнавський. – Київ, 1929. – 351с.
343025
  Тарнавський Вадим Г.Ф. Квітка-Основ"яненко : Біобіліографічна розвідка / Тарнавський Вадим. – Київ, 1929. – 350 с.
343026
  Волинський П. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко / П. Волинський. – Київ, 1949. – 15с.
343027
  Базилевич А.Д. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко : пан Халявський в малюнках А. Базилевича : [Ізоматеріал] / А.Д. Базилевич ; авт. тексту А. Шпаков ; ред. О. Полянський. – Київ : Держвидав образотворчого мистецтва і музичної літ. УРСР, 1961. – 16 л., 4 с. : 16 листівок + 1 обкл.+ 1 л. вкладиш
343028
  Вербицька Є. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко / Є. Вербицька. – Харьков, 1968. – 155с.
343029
  Багалий Дм. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко і його доба // Квітка-Основ"яненко : Збірник на 150-річчя народження 1778-1928 / Квітка-Основ"яненко. – [Харків] : Вид. "Український робітник", 1929. – С. 147-173
343030
  Ятищук О. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко та харківський театр першої половини XIX століття // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 164-180. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
343031
  Мацапура В. Г.Ф. Квітка-Основ"яненко як популяризатор української теми в російській літературі (повість "Головатий") // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 10-17. – ISSN 2075-1486
343032
  Айзеншток Є. Г.Ф. Квітка і М.П. Погодін. (До історії літературних відносин) // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 12-32
343033
  Мелехов И.С. Г.Ф. Морозов и его роль в русской науке / И.С. Мелехов. – М, 1946. – 16с.
343034
  Норакидзе Юрий Ясонович Г.Ф.Зданович-Маиашвили и эволюция народнических общественно-экономических взглядов в Грузии последней четверти XIX и начала ХХ вв. : Автореф... канд. экон.наук: 591 / Норакидзе Юрий Ясонович; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 62л. – Бібліогр.:с.61-62
343035
  Тарнавський Вадим Г.Ф.Квітка-Основ"яненко : Біобібліографічна розвідка: З нагоди 150-х роковин народження письменника / Тарнавський Вадим. – Київ : Держтрест "Київ-Друк", 1929. – 352с.
343036
  Чалий В Д. Г.Ф.Квітка-Основ"яненко / В Д. Чалий. – К, 1962. – 206с.
343037
  Канделаки М.И. Г.Ф.Маишвили. / М.И. Канделаки. – Тбилиси, 1969. – 244с.
343038
  Бекетова М.А. Г.Х. Андерсен, его жизнь и литературная деятельность : биографич. очерк М.А. Бекетовой ; с портр. Андерсена, гравир. в Лейпциге Геданом / М.А. Бекетова. – Санкт-Петербург : Тип. С.Н. Худекова, 1892. – 78 с., 1 л. фронт. (портр.) : 1 портр. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
343039
  Сафарова Ю.В. Г.Х.Эфендиев 1907-1967. Библиография / Ю.В. Сафарова, А.Б. Магеррамов. – Баку, 1968. – 96с.
343040
  Семичов Б.В. Г.Ц.Цыбиков - исследователь Тибета / Б.В. Семичов. – Улан-Удэ, 1957. – 56с. : Карта
343041
  Папикян Д.Н. Г.Цейтлин / Д.Н. Папикян. – М., 1988. – 32с.
343042
  Гавришкив Б.М. Г.Э.Лессинг как критик и борец за новый немецкий литературный язык : Автореф... канд. филол.наук: / Гавришкив Б.М.; Чернович. гос. ун-т. Кафедра зарубежных литератур. – Черновцы, 1957. – 16л.
343043
  Овакимян Владимир Карапетович Г.Эмин и некоторые вопросы советской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Овакимян Владимир Карапетович; М-во просвещения Армянской ССР. Армянский пед. ин-т. – Ереван, 1975. – 37л.
343044
  Соловьев Н. Г.Я. Ломакин и его духовно-музыкальная деятельность : (К столетию со дня рождения) 1812 г. - 25-го марта 1912 г. – [Санкт-Петербург] : [Синод. тип.], 1912. – С. 529-534. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Прибаление к церковным ведомостям, №№ 12-13$# За 1915-1916 гг. приложение к газете: Приходский листок
343045
  Чупрій Л. Гeoпoлiтичнi ідеї дiячiв укpaїнcькoгo визвoльнoгo pуху пoчaтку XX cтoлiття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (66). – C. 20-29. – ISSN 2413-7065
343046
  Парасюк І.О. Гiперболiчнi iнварiантнi тори швидко-повiльної системи, у якiй спостерiгається динамiчна бiфуркацiя багаточастотних коливань / І.О. Парасюк, Б.В. Репета // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 1. – C. 101-121. – ISSN 1562-3076
343047
  Масуда Й. Гiпотеза про генезис Homo intelligens // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 161-164. – ISBN 978-966-668-480-9


  "Гіпотеза про нову людину не є чимось на зразок образу космічної людини з фантастичної літера­тури, а спробою науково передбачити генезис нової люди­ни, пов"язуючи недавно одержані результати палеоантропо­логи й соціобіології з досягненнями ...
343048
  Силєнко Л. Гiсть з хpаму Пpедкiв / Л. Силєнко, Силєнко Лев. – Київ : Обереги, 1996. – 144с.
343049
  Белецкий А.А. Гpеческая надпись на базе статуи из Оливии / А.А. Белецкий; АН ССР. : АH СССР, 1955. – 180-191с. – Оттиск
343050
  Кониський О.Я. Гpошолюбка / О.Я. Коныськый // Байкы [Байки] М. Цупкого / Т.О. Зіньківський. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889
343051
   Гаагская декларация по открытию знаний в цифровую эпоху / перевод Н.И. Потепко // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 83-87. – ISSN 0869-608Х


  6 мая 2015 г. в Брюсселе Лига европейских научных библиотек (LIBER) обнародовала Гаагскую декларацию по открытию знаний в цифровую эпоху. Приведен текст декларации.
343052
   Гаагская конвенция 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта. – М., 1957. – 46с.
343053
  Бернаскони Кр. Гаагская конвенция о праве, применимом к определенным правам на ценные бумаги, находящиеся во владении посредника ( Гаагская конвенция по ценным бумагам) / Кр. Бернаскони, Х.Г. Сигман // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 12. – C. 70-88. – ISSN 0132-0769
343054
  Штейн Б.Е. Гаагская конференция / Б.Е. Штейн. – Москва, 1922. – 59с.
343055
   Гаагская Конференция. – М., 1922. – 289с.
343056
  Гросул В.Я. Гаагская конференция 1899 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 4. – С. 82-84. – ISSN 0321-0626


  За ініціативою Миколи II 18 травня 1899 р. в Гаазі зібралася конференція, в якій взяли участь представники 26 держав Європи, Азії, Америки. Як і подальша конференція 1907 р., вона була названа "мирною", оскільки головним завданням її учасників була ...
343057
  Комаровский (Камаровский) Л.А. Гаагская мирная конференция 1899 года / Л.А. Комаровский, проф. гр. – Москва : [Типо-лит. Г.И. Простакова], 1902. – 104 с. – Библиогр. в прим.
343058
  Мандельштам А.Н. Гаагские конференции о кодификации международного частного права : в 2 т. / А.Н. Мандельштам. – Санкт-Петербург : [Тип. А. Бенке]
Т. 1 : Кодификация международного частного права. – 1900. – [4], VIII, IV, 275 с. – Пар. тит. л. фр. яз. - Экз. в разных тип. переплетах
343059
  Мандельштам А.Н. Гаагские конференции о кодификации международного частного права : в 2 т. / А.Н. Мандельштам. – Санкт-Петербург : [Тип. А. Бенке]
Т. 2 : Кодификация международного брачного права. – 1900. – [4], XIV, 541 с. – Пар. тит. л. фр. яз. - Экз. в разных тип. переплетах
343060
  Коротеева А.К. Гаагский конгресс 1 Интернационала / А.К. Коротеева. – М., 1963. – 184с.
343061
   Гаагский конгресс Первого Интернационала 2-7 сентября 1872 г. : Протоколы и документы. – М. : Политиздат, 1970. – 676с.
343062
   Гаагский конгресс Первого Интернационала 2-7 сентября 1872 г.. – М., 1972. – 608с.
343063
   Гаагский трибунал. Фемиде забыли завязать глаза // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.5-11. – ISSN 0234-1670


  [Суд над Слободаном Милошевичем.]
343064
  Черняк Ю. Гаазька конвенція 1980 р. про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей в системі міжнародних правових актів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 78-82. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  У статті встановлено основне коло питань, які для належного врегулювання потребують паралельного застосування положень Гаазької конвенції 1980 та Гаазької конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання і співробітництво щодо ...
343065
  Фулей Т. Гаазька конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей: суть та методика використання в суддівській освіті / Т. Фулей, О. Кучів // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 68-86
343066
  Капелюшний В.П. Гаазька конференція 1922 (- міжнародна фінансово-економічна конференція представників держав Заходу і Родянської Росії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 245. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
343067
  Кулеба Д. Гаазька справедливість по-українськи / Д. Кулеба, М. Гнатовський // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 лютого (№ 4). – С. 6


  Трохи нав"язлива і дедалі популярніша ідея відправити на суд у Гаагу представників української влади, підозрюваних у скоєнні злочинів після 30 лист. 2013 р., базується на двох припущеннях. Перше полягає в тому, що Українська держава не здатна ...
343068
  Валлє В. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 96-98. – ISBN 978-966-378-141-9
343069
  Коболєв А. Гаазький гамбіт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  "За п"ять останніх місяців Гаага перетворилася на майданчик міжнародно-правової баталії між Україною та Росією, апогеєм якої стало винесення МС ООН 19 квітня наказу щодо тимчасових заходів. Ухвалений наказ — це ще не кінець справи. Це навіть не початок ...
343070
   Гаазькі рекомендації щодо прав національних меншин на освіту та Пояснювальна записка // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 307-349


  Жовтень 1996 р. Право осіб, які належать до національних меншин, на збереження своєї самобутності може бути повністю реалізоване тільки тоді, коли вони добре оволодіють своєю рідною мовою у процесі навчання. Разом з тим, особи, які належать до ...
343071
  Русинов М.М. Габаритные расчеты оптических систем / М.М. Русинов. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГНТИ, 1963. – 400 с.
343072
  Русинов М.М. Габаритный расчет оптических систем / М.М. Русинов. – Рига : Геодезиздат, 1959. – 259 с.
343073
  Ханох Б.Ю. Габаритный энергетический расчет активных фотоэлектрических систем : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.044 / Ханох Б.Ю. ; Белорус. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 16 с.
343074
  Ефимов А.А. Габбро-гипербазитовые комплексы Урала и проблема офиолитов / А.А. Ефимов. – М, 1984. – 232с.
343075
   Габбро-гранитные серии западной части Зайсанской складчатой системы. – Новосибирск : Наука, 1977. – 246с.
343076
  Юдин Б.А. Габбро-лабрадоритовая формация Кольского полуострова и ее металлогения / Б.А. Юдин. – Ленинград : Наука, 1980. – 168с.
343077
  Морковкина В.Ф. Габбро-перидотитовая формация полярного Урала. / В.Ф. Морковкина. – М., 1967. – 280с.
343078
  Шинкарев Николай Филиппович Габбро-сиенитовая формация Туркестано-Алая и проблемы генезиса щелочных пород в свете современных данных физико-химии : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук / Шинкарев Николай Филиппович ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 31 с.
343079
  Пясковский Б.В. Габбро в порожистой части Днепра. / Б.В. Пясковский, 1932. – 583-390с. – Отдельный оттиск
343080
  Баранов В.В. Габброидные комплексы западной части Южного Тянь-Шаня и их минерагения / В.В. Баранов, К.М. Кромская, Я.С. Висневский. – Ташкент : ФАН, 1978. – 167 с. : ил.
343081
   Габдулла Тукай. – Казань, 1968. – 244 с.
343082
   Габдулла Тукай. – Казань, 1979. – 237 с.
343083
  Халит Гали Габдулла Тукай и татарское литературное движение начала ХХ века. / Халит Гали. – Казань, 1956. – 232 с.
343084
  Хайдарова Л. Габдулла Тукай. Библиогр. указ. / Л. Хайдарова, Н. Ахметзянова. – Казань, 1974. – 116с.
343085
   Габдулла Тукай. Фотоальбом.. – Казань, 1966. – 116 с.
343086
  Бухараев Р. Габдулла Тукай: 125 лет народной памяти : поэт о поэте // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2011. – № 5. – С. 99-103. – ISSN 0012-6756


  Габдулла Тукай (Габдулла Мухамедгарифович Тукаев (1886-1913) - выдающийся татарский народный поэт, литературный критик, публицист и переводчик
343087
  Ляликов Д.Н. Габель Ж. Утопия и психопатология // Социокультурные утопии XX века : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по офщественным наукам ; отв. ред. Чаликова В.А. – Москва, 1979. – [б/н]. – С. 273-280. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
343088
   Габермас (Habermas) Юрген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 703-704. – ISBN 966-316-069-1
343089
   Габермас (Habermas) Юрген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 703-704. – ISBN 966-316-069-1
343090
  Куліна О.С. Габермас і Фуко: консенсус чи конфлікт? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
343091
  Кирабаев С.С. Габиден Мустафин. / С.С. Кирабаев. – Алма-Ата, 1957. – 80 с.
343092
   Габілітації / Український вільний університет. – Мюнхен : Ukrainische Freie Universitat
Ч. 1. – 1996


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
343093
  Буніна Ю.О. Габіони як засіб формування архітектурно-ландшафтного середовища / Ю.О. Буніна, Л.С. Шевченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
343094
  Осипчук А.Д. Габітус як механізм синтезу структури й агентності в соціолгічній теорії П"єра Бурдьє // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 3-10. – ISSN 1996-5931
343095
  Орлова Т. Габітус, війна і роль суспільствознавців у консолідації українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 174-178


  "У сенсі подолання постколоніального синдрому у суспільствознавчих науках робиться спроба актуалізувати концепцію габітусу П.Бурдьє стосовно процесів, які відбуваються в Україні на сучасному етапі її розвитку. Використовуючи підходи соціальної ...
343096
   Габович Марк Давидович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 224-225 : фото
343097
   Габович Марк Давидович (1914-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 85. – ISBN 978-966-439-754-1
343098
   Габович Марк Давидович (1914-1994) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 94. – ISBN 978-966-933-054-3
343099
  Зеленский Ю.И. Габон : Справочник / Ю.И. Зеленский. – Москва, 1977. – 237с.
343100
  Мелехов Б. Габон / Б. Мелехов. – Москва, 1977. – 64с. – (У карты мира)
343101
  Готовцев В.Г. Габон / В.Г. Готовцев. – М, 1978. – 127с.
343102
  Пирогів Андрій Габон. Віднайдений світ : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 58-63 : Фото
343103
  Чиркова Г.М. Габонская Республика / Г.М. Чиркова. – М., 1983. – 64с.
343104
  Мегела І.В. Габор Андор (- угорський письменникі перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 6. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
343105
  Абов Г.А. Габриел Сундукян. Жизнь и творчество : жизнь и творчество / Г. Абов. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 354, [5] с., [16] л. ил. : ил.
343106
  Ясайтис Ю. Габриеле Петкевичайте-Бите : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Ясайтис Ю.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 24л.
343107
  Гарсиа Маркес Габриель Габриель Гарсиа Маркес: Сто лет одиночества; Море исчезающих времен; День после субботы / Гарсиа Маркес Габриель; [Пер.с исп.М.Былинкиной и Е.Любимова; Сост.М.Былинкина]. – Ростов-на-Дону; Харьков : Феникс; Фолио, 1999. – 352c. – (Классики ХХ века). – ISBN 5-222-00529-1
343108
  Папоров Ю. Габриель Гарсия Маркес. Путь к славе / Юрий Папоров. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 348с. – (Азбука классика). – ISBN 5-352-00279-9
343109
  Никольский А. Габриель Гарсия Маркес: Солнечный карибский гений // Личности. – Киев, 2009. – № 2 (18). – С. 28-49. – ISSN 1819-6268


  Габриэль Хосе де ла Конкордиа «Гaбо» Гарсиа Маркес (1927)— знаменитый колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и политический деятель; лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года. Представитель литературного направления «магический ...
343110
  Воронина М.М. Габриєль Ламе / М.М. Воронина. – Ленинград, 1987. – 196с.
343111
   Габриэл Микаэлович Гюрджян. Статья о творчестве художника и репродукции с его произведений. – М., 1957. – 27с.
343112
  Амаду Ж. Габриэла : (Хроника одного провинциального города) : роман / Ж. Амаду ; пер. с португ. [Г. Калугина ; стихи в пер. А. Сиповича ; предисл. Ю. Дашкевича]. – Москва : Издательство иностранной литературі, 1961. – 500 с.
343113
  Амаду Ж. Габриэла, корица и гвоздика. Старые моряки / Жоржи Амаду ; [пер. с португ. Ю. Калугина ; вступ. ст. Ю. Дашкевича]. – Москва : Правда, 1987. – 749. [2] с.
343114
  Крывелев И.А. Габриэль-сатаноборец / И.А. Крывелев. – Москва, 1978. – 139с.
343115
  Белоярцева-Вайсберг Габриэль Белоярцева-Вайсберг. Каталог выставки : скульптура, монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство, графика / Г. Белоярцева-Вайсберг ; Авт. вступ. ст. И.И. Купцов, сост. каталога С.А. Ковалевская. – Москва : Советский художник, 1982. – 28 с. : ил.
343116
  Шелешнева Н.А. Габриэль Брачо / Н.А. Шелешнева. – М., 1980. – 29с.
343117
  Маристаин М. Габриэль Гарсиа Маркес и Марио Варгас Льоса: близкие враги на разных сторонах улицы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 19-22. – ISSN 044-748Х
343118
  Теракопян М.Л. Габриэль Гарсиа Маркес по-японски // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 99-106. – ISSN 0044-748Х
343119
  Никольский А. Габриэль Гарсиа Маркес: солнечный карибский гений // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 5 (69). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
343120
  Земсков В.Б. Габриэль Гарсия Маркес : очерк творчества / В.Земсков. – Москва : Художественная литература, 1986. – 222 с., 1 л. порт.
343121
  Макдермотт А. Габриэль Гарсия Маркес: история одного обещания // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2011. – № 4. – С. 104-115. – ISSN 1726-6084
343122
  Суанкей Б. Габриэль Дюмон и восстание 1885 в Саскачеване / Б. Суанкей. – Москва : Прогресс, 1980. – 141 с.
343123
  Кутузова Г. Габріеля Запольська: життя сповнене творчості // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Оляндер Л.К., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Т. 3. – С. 19-21. – ISSN 2306-028X
343124
  Сірук М. Габріель і німецька дипломатія / М. Сірук, С. Солодкий, М. Капітоненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 березня (№ 38/39)


  Експерт: "Україні потрібно домагатися активнішої ролі Берліна для тиску на Росію".
343125
  Гарт Ф.Б. Габрієл Конрой / Ф.Б. Гарт. – Київ, 1989. – 605 с.
343126
  Амаду Ж. Габрієла : (Хроніка одного провінціального міста) : роман / Ж. Амаду ; пер. з португ. Л. Олевський та Ю. Петренко. – Київ : Дніпро, 1970. – 448 с.
343127
  Амаду Ж. Габрієла : роман / Жоржі Амаду ; з португ. пер. Ю. Петренко, Л. Олевський ; [передм. М. Жердинівської ; худож. О.В. Бичко]. – Київ : Дніпро, 1987. – 451, [2] с. : іл. – (Вершини світового письменства ; Т. 59)
343128
  Приймак Т. Габрієль Рой і Стівен Давидович: історія одного кохання // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 29 березня (число 12). – С. 11


  Габрієль Руа — квебекська франко-канадська письменниця та український емігрант, член ОУН Стівен Давидович.
343129
  Кононов Ю.В. Габрові масиви Українського щита (центральна частина) / Ю.В. Кононов. – Київ : Наукова думка, 1966. – 99с.
343130
   Габровские улыбки. – Минск, 1968. – 111с.
343131
   Габровские шутки. – М., 1969. – 62с.
343132
   Габровцы шутят. – М., 1991. – 62с.
343133
  Чернецький Є. Габсбурги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 жовтня (№ 184/185). – С. 9


  Габсбурги є єдиним у світі монаршим родом, що має серед своїх членів українця, який зі зброєю в руках боровся за самостійну Україну. Ним був Вільгельм фон Габсбург-Льотрінген (Василь Вишиваний).
343134
  Зайцева З. Габсбурзька імперія на етапі лібералізації: поступ громадянського суспільства // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 222-228. – ISSN 2519-4518
343135
  Тейлор Дж.А. Габсбурзька монархія 1809-1918 = The Habsburg monarchy 1809-1918 : Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / Дж.А. Тейлор. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 268 с. – ISBN 966-7493-37-7
343136
  Малєєв Ю.М. Гава - Гоілігради культура (- археологічна культура кінця бронзового - початку залізного віку (гальштатський період) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 8. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
343137
  Франко І.Я. Гава / І.Я. Франко. – Харків, 1926. – 68с.
343138
  Франко І.Я. Гава. Гава і вовкун / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 68с.
343139
  Ракочі Вадим Гаваї. Алоха Оаху! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 106-114 : фото
343140
  Кріль Віктор Гаваї. По той бік світу : Вояж-колекція / Кріль Віктор, Губенко Дмитро // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 26-31 : Фото
343141
  Сагайдак Максим Гаваї. Рай у зоні цунамі : Гаваї / спецрепортаж / Сагайдак Максим, Сагайдак Ольга, Мельниченко Анастасія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 92-98 : Фото
343142
  Ланкастер Джон Гавайи: ловцы волн. Настоящие гавайцы / Ланкастер Джон, Никлен Пол // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 68-91 : фото
343143
  Зиман Л.Я. Гавайские острова / Л.Я. Зиман. – Москва : Географгиз, 1952. – 40с. – (У карты мира)
343144
  Тумаркин Д.Д. Гавайский народ и американские колонизаторы 1820-1865 гг. : Гавайский народ в борьбе против чужеземных захватчиков в конце XVIII - начале XIX в / Д.Д, Тумаркин ; Акад. наук СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1971. – 443 с. : ил.
343145
  Бараташвили В.В. Гавайский соловей : роман / Вахтанг Бараташвили. – Тбилиси : Мерани, 1987. – 475, [3] с.
343146
  Крупа В. Гавайский язык / В. Крупа. – М, 1979. – 76с.
343147
  Филиповская Н.М. Гавана / Н.М. Филиповская. – Ленинград, 1980. – 88 с.
343148
  Гайдаенко И.П. Гавана. Бейрут / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1963. – 138с.
343149
  Дудкін Іван Гавана. Бульвар, гітара і сигара : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 20-23
343150
  Кірімов І. Гаванські ночі / Іван Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2001. – 52 с. – ISBN 966-7231-48-8
343151
  Логвиненко В.А. Гавань : повість / В.А. Логвиненко. – Київ, 1988. – 261 с.
343152
  Шолян А. Гавань : повесть / Антун Шолян ; пер. с хор. Т. Поповой ; пред. Л. Графовой. – Москва : Известия, 1989. – 189 с.
343153
  Зубарева В.К. Гавань : стихи / Вера Зубарева. – Одесса : Фаворит : Печатный дом, 2011. – 87, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-389-284-9
343154
  Чесноков И.Н. Гавань Благополучия / И.Н. Чесноков. – М., 1986. – 254с.
343155
  Степанов А.А. Гавань далекой окраины / А.А. Степанов. – Владивосток, 1990. – 296с.
343156
  Шеренговий О.Г. Гавань долі твоєї / О.Г. Шеренговий. – Київ, 1980. – 184 с.
343157
  Кашафутдинов И.В. Гавань надежды / И.В. Кашафутдинов. – Тула, 1974. – 119с.
343158
  Стриженюк С.С. Гавань синього літа : лірика / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1972. – 87 с.
343159
  Чжан Чжи-мин Гавань Фэйюньган / Чжан Чжи-мин. – М., 1959. – 119с.
343160
   Гавань янтарного моря. – Лиепая, 1963. – 588с.
343161
   Гавдеамус по-емігрантськи. – Рим, 2005. – 146 с. – (Антологія творчості заробітчан ; 2). – ISBN 966-7740-86-2
343162
  Баранченко В.Е. Гавен / В. Баранченко. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 160 с. – Библиогр.: с. 156-158. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий : Серия биографий / Основана в 1933 году М. Горьким ; вып. 15(440))
343163
  Сцяшковіч Т.Ф. Гаворкі Ваукавыскага раёна Градзенской вобласці Беларуская ССР / Т.Ф. Сцяшковіч. – Гродна, 1959. – 131с.
343164
  Булдаков Г.Н. Гавр / Г.Н. Булдаков, Н.Я. Лейбошиц. – Ленинград, 1974. – 112 с.
343165
  Суслов А.К. Гавриил Адрианович Тихов (1875-1960) / А.К. Суслов; АН СССР. – Ленинград : Наука, 1980. – 120 с. – (Научно-биографическая серия)
343166
  Алексеев А.И. Гавриил Андреевич Сарычев / А.И. Алексеев. – Москва : Наука, 1966. – 168с
343167
  Алексеев А.И. Гавриил Андреевич Сарычев (1763-1831) / А.И. Алексеев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1966. – 168 с., [2] л. портр., карт. : ил., портр., карт. – (Научно-биографическая серия)
343168
  Гарецкий Р.Г. Гавриил Иванович Горецкий 1900-1988 / Р.Г. Гарецкий, В.И. Оноприенко ; отв. ред. чл.-кор. НАН Белоруси А.К. Карабанов. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2012. – 545, [1] с. : фотоил., табл. – Сер. осн. в 1959 г. - Указ. имен: с. 531-543. – Библиогр.: с. 452-478 и в подстроч. примеч. – (Серия "Научно-биографическая литература" / Рос. акад. наук ; редкол.: Н.П. Лаверов (председатель) [и др.]). – ISBN 978-617-571-059-3
343169
  Белозоров С.Т. Гавриил Иванович Танфильев : географ, ботаник и почвовед (1857-1928 ) / С.Т. Белозоров. – Москва : Географгиз, 1951. – 192 с. : ил., 1 портр., 3 карты. – Библиогр.: с. 186-191
343170
  Белозоров С.Т. Гавриил Иванович Танфильев : (1857-1928 ) :очерк жизни и творческой деятельности / С.Т. Белозоров. – Москва : Госсельхозгиз, 1958. – 88 с. : ил., 1 карта. – (Деятели русской агрономии)
343171
   Гавриил Никитич Горелов, 1950. – с.
343172
  Иконников В.С. Гавриил Романович Державин в своей государственной и общественной деятельности : речь, читанная в торжественном собрании Отделения русского языка и словесности Академии наук, 9 октября 1916 г. / В.С. Иконников. – Петроград ; Киев : Тип. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела И.Т. Корчак-Новицкого, 1917. – [2], 84 с. – Отд. оттиск из сборник: Речи, читанные в торжественном собрании Отделения русского языка и словесности Академии наук, 9 октября 1916 г., посвященном памяти Г.Р. Державина
343173
  Скобелев В.П. Гавриил Троепольский. / В.П. Скобелев. – Москва : Советская Россия, 1969. – 120 с.
343174
  Пушкин А.С. Гавриилиада / А.С. Пушкин. – Москва, 1991. – 123с.
343175
  Стеценко В. Гавриїл Костельник - оригінальний мислитель і філософ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Сю 113-123. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
343176
  Загребельний І. Гавриїл Костельник і дискусія щодо місця томізму у богословській культурі Української Греко-Католицької Церкви // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 86. – С. 66-73. – ISSN 2306-3548
343177
   Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини = Havryil Kostelnyk an the background of the epoch: search for truth : збірник наукових праць. – Львів; Ужгород : Гражда, 2007. – 526 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Українська філологія: школи, постаті, проблеми ; Вип. 8). – ISBN 978-966-8924-32-3
343178
  Вежель Л. Гавриїл Костельник про витоки української моралі // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 336-338
343179
  Вежель Л. Гавриїл Костельник про першопричини та характер церковних уній // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.16-20
343180
  Вежель Ліна Михайлівна Гавриїл Костельник як журналіст і літературний критик : Дис...канд.філолог.наук:10.01.08 / Вежель Ліна Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 193л. – Бібліогр.:л.178-193
343181
  Вежель Ліна Михайлівна Гавриїл Костельник як журналіст і літературний критик : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Вежель Л.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
343182
  Кашуба М. Гавриїл Костельник: філософські погляди / Марія Кашуба, Ірина Мірчук. – Дрогобич : Вимір, 2002. – 140с. – ISBN 966-7444-72-4
343183
  Пушкін О.С. Гавриїліада / О.С. Пушкін. – Київ, 1957. – 20с.
343184
  Велков В. Гаврил Кацаров / В. Велков. – София, 1991. – 125с.
343185
  Воронова О.П. Гаврил Мащенко / О.П. Воронова. – Москва, 1984. – 14с.
343186
  Павич Милорад Гаврил Стефанович Венцлович / Павич Милорад. – Београд, 1972. – 326 с. ; коло LXVкньига 437
343187
   Гаврила Державин 1743-1816 = Gavriil Derzhavin 1743-1816. – Нортфилд : Русская школа Норвического университета, 1995. – 415 с. – Бібл.415с. – (Норвические симпозиумы по русской литературе и культуре ; Т. 4)
343188
  Некрасова Е.А. Гаврила Иванович Скородумов 1755-1792 / Е.А. Некрасова. – Москва : Искусство, 1954. – 26, [2] с.
343189
  Западов В.А. Гаврила Романович Державин / В.А. Западов. – М.-Л. : Просвещение, 1965. – 166 с.
343190
   Гавриленко Іван Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 85. – ISBN 978-966-439-754-1
343191
   Гавриленко Іван Миколайович (1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 94-95. – ISBN 978-966-933-054-3
343192
   Гавриленко Олена Петрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 27
343193
   Гавриленко Олена Петрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 41 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
343194
   Гавриленко Олена Петрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 42. – ISBN 978-966-439-961-3
343195
   Гавриленко Олена Петрівна (1964) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 26. – ISBN 966-95774-3-5
343196
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – Киев, 1918. – 32с.
343197
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – Пб, 1922. – 115с.
343198
  Пушкин А.С. Гавриліада / А.С. Пушкин. – М. – 107с.
343199
  Пушкин А.С. Гавриліада / А.С. Пушкин. – Москва. – 107с.
343200
  Пушкин А.С. Гавриліада / А.С. Пушкин. – Пг. – 29с.
343201
  Горенко Лариса Гаврило Андрійович Рачинський та Новгород-Сіверський патріотичний гурток кінця XVIII - початку XIX ст. : (до 230-річчя від дня народження композитора) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 228-234. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлено діяльність Новгород-Сіверського патріотичного гуртка "автономістів" кінця XVIII - початку XIX ст. в контексті нац. культуротворєння та піднесення нац. свідомості укр. народу. Також представлено творчість укр. композитора Гаврила ...
343202
  Коляда Г.І. Гаврило Дорофеєвич, український літератор 17 ст. / Коляда Г.І. – [Б.м., 1958. – С. 49-59. – Окр. відб. з: Радянське літературознавство, № 3, 1958
343203
  Атаманенко А. Гаврило Дорофейович (Дорофеєвич) // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 108-113. – ISBN 966-7631-05-2
343204
  Оборський Г.О. Гаврило Костянтинович Суслов: третій ректор Одеського політехнічного інституту (1921-1928) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 420-432. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У 1888 році був призначений виконувачем обов"язків екстраординарного професора на кафедрі механіки в Університеті св. Володимира.
343205
  Глинін А. Гаврило Максимович Гордієнко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 10 (392), жовтень : жовтень. – С. 28-29
343206
  Шандор А. Гаврило Мартинович Глюк / А. Шандор. – К., 1959. – 23с.
343207
   Гаврило Петрович Міллер (11.05.1934 - 19.07.1994). – Київ, 2004. – 83с. – (Видатні географи України)
343208
  Гнидюк М.Я. Гаврило Чолавин / М.Я. Гнидюк. – Львів, 1966. – 27с.
343209
  Бордуляк Т. Гаврило Чорній та Іван Бразилієць / Т. Бордуляк. – Київ, 1928. – 148с.
343210
   Гаврилова Ельза Федорівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 20-21
343211
   Гаврилюк Віктор Степанович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 27-28
343212
   Гаврилюк Віктор Степанович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 42 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
343213
   Гаврилюк Віктор Степанович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 43. – ISBN 978-966-439-961-3
343214
   Гаврилюк Віктор Степанович (1911-1994) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 26-27. – ISBN 966-95774-3-5
343215
  Горьбачук М.Л. Гаврилюк Іван Петрович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 266. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
343216
   Гаврилюк Іван Петрович (1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 95. – ISBN 978-966-933-054-3
343217
  Іскорко-Гнатенко Гаврилюк Н.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 68. – ISBN 978-617-7442-69-0
343218
   Гаврильченко Ірина Валеріївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 225 : фото
343219
  Петрова Є.С. Гавриш Володимир Костянтинович (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 107-108 : фото. – ISSN 0367-4290
343220
  Гюго В. Гаврош / В. Гюго, 1922. – 54с.
343221
  Гюго В. Гаврош : для 7 кл. серед. шк. / В. Гюго. – Київ : Радянська школа, 1947. – с. – (Быблыотека учня (французькою мовою))
343222
   Гавроши продолжают борьбу. – Киев, 1985. – 111с.
343223
  Гимар П. Гаврская улица / П. Гимар. – М., 1961. – 120с.
343224
   Гаврусевич Анатолій Миколайович: учений-лісівник, знавець лісокультурної справи (з нагоди 85-річчя від дня народження) / Р.І. Бродович, Р.М. Яцик, Ю.Д. Кацуляк, В.М. Гудима // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 286-288 : фото. – ISSN 1991-606X
343225
   Гаврюшенко Дмитро Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 85-86. – ISBN 978-966-439-754-1
343226
   Гаврюшенко Дмитро Анатолійович (1971) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 95. – ISBN 978-966-933-054-3
343227
  Колосов М.М. Гаврюшкина любовь : повести и рассказы / М.М. Колосов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 272с.
343228
  Вергунов В.А. Гавсевич Петро Іванович (1883-1920) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 157-165 : фото
343229
  Гатуев Д. Гага-аул : избр. произв. / Д. Гатуев. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 366 с.
343230
  Успенский В.С. Гага и гагачье хозяйство / В.С. Успенский. – М., 1946. – 36с.
343231
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – К, 1965. – 245с.
343232
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – Донецк : Донбас, 1968. – 336 с.
343233
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – Донецк : Донбас, 1969. – 232с.
343234
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – К, 1972. – 567с.
343235
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – К
Ч. 1. – 1989. – 796с.
343236
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – К
Ч. 2. – 1989. – 789с.
343237
  Савицкая С. Гагарин - наше все! // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 16-23. – ISSN 0130-9625


  50 лет назад Юрий Гагарин впервые в истории человечества полетел в космос. Космонавтика - национальная идея, национальный дух нашего народа
343238
   Гагарин. – М., 1971. – 55с.
343239
   Гагарин. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 95с.
343240
   Гагарин. – М., 1976. – 79с.
343241
   Гагарин в Оренбурге. – Челябинск, 1975. – 128с.
343242
  Кузнецов И. Гагарин и Серёгин погибли ещё в воздухе // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 931 (4). – С. 50-53. – ISSN 0320-331Х
343243
  Первушин А. Гагарин и цензура // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 4. – С. 70-77. – ISSN 0028-1263
343244
   Гагарин Ю.А.. – М., 1986. – 219с.
343245
   Гагарин Ю.А. (К 50-летию со дня рождения). – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
343246
  Тарасов Гагаринская стоянка и ее место в палеолите Европы. / Тарасов, л.М. – Л., 1979. – 168с.
343247
   Гагаринские научные чтения по космонавтике и авиации. – М., 1991. – 254с.
343248
   Гагаринские научные чтения по космонавтике и авиации, 1989 г. : [ Материалы XVIII чтений 1988 г., XIX чтений 1989 г.]. – Москва : Наука, 1990. – 254, [1] c. : ил. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-02-000170-8
343249
   Гагаринские орбиты. – Ижевск, 1991. – 238с.
343250
  Голованенко Володимир Гагаріна "збив" Су-15. Маловідоме про відоме // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 5-6 : Фото
343251
  Бутурлин С.А. Гагаровые,веслоногие,цапли пластинчатоклювые,куриные пастушковые,триперстки / С.А. Бутурлин. – Москва-Лениград : КОИЗ
2. – 1935. – 300 с.
343252
  Муллер Э. Гагат = Разновидность угля, используемая в художественном промысле / Э. Муллер. – Москва : Мир, 1991. – 168с.
343253
  Осман Уяник Гагаузи у романі Мустафи Неджаті Сепетчіоглу "Замок" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 201-211
343254
  Шелест Г. Гагаузія: у пошуках відповідей // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 лютого (№ 4). – С. 6


  2 лют. в Автономному територіальному утворенні (АТУ) Гагаузія було проведено два референдуми - законодавчий і консультативний. Жителі регіону відповідали на три запитання. У рамках законодавчого референдуму вони мали відповісти "так" або "ні" на ...
343255
   Гагаузознавство = Gagauzbilgisi : бібліогр. покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка імені М. Максимовича, Турец. центр інформації та досліджень ; Кавказ. ун-т, Укр. культур. центр ; [упоряд.: Ф. Арнаут, В. Нестеренко, Н. Кошлякова та ін. ; відп. ред. В. Підвойний]. – Київ ; Карс : Київський університет, 2014. – 102, [1] с. : іл. – Загол. обкл.: Видання Турецького центру інформації та досліджень "Гагаузознавство : бібліографічний покажчик. Gagauzbilgisi bibliyografyasi". Вип. 2. – (Видання Турецького центру інформації та досліджень ; № 2)
343256
  Ославская С. Гагаузская мечта // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. С. Литвиненко. – Киев, 2016. – № 45 (503), 11.11.2016. – С. 30-37. – ISSN 2075-7093


  Как призрак коммунизма поселился в степях Молдовы и почему молодежь мечтает о реставрации СССР. Репортаж из Гагаузии.
343257
  Сырф В.И. Гагаузская фольклористика (историографический обзор) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 127-146. – ISSN 1682-671Х
343258
  Дрон И.В. Гагаузские географические названия. / И.В. Дрон. – Кишинев, 1992. – 184с.
343259
  Кулаксиз О. Гагаузский народный фольклор как средство морально-этического воспитания младших школьников // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 279-287
343260
  Теосе В. Гагаузы Молдовы: этническое самосознание в литературной традиции и проблемы социетальной интеграции на современном этапе // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 98-103


  "Включенность этнических меньшинств в политическую, культурную и экономическую сферы жизни Республики Молдова является предметом многих современных исследований. Особый интерес представляет интеграция гагаузов в данном контексте. В статье сделана ...
343261
  Шабашов А.В. Гагаузы украинского Буджака: неизвестное присутствие // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 468-475. – ISSN 2218-0567
343262
  Шабашов А.В. Гагаузы: система терминов родства и происхождение народа / А.В. Шабашов; Одесский нац. ун-тет им.И.И.Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2002. – 744с. – (Материалы и исследования по этнографии балканских этнических общностей Украины). – ISBN 966-549-837-1
343263
  Кесе М. Гагаузька Жанна д"Арк // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 179-187
343264
  Чорна Л.В. Гагаузька колонізація Буджаку у XVIII - XIX ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2013. – Вип. 32. – С. 42-45. – (Історічні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки)
343265
  Сельджан Салік Шахін Гагаузька культура в оповіданнях Миколи Бабоглу "Саджанці айви" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 165-169
343266
  Аслан Баїр Гагаузька література та письменник Микола Бабоглу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 152-164
343267
  Шабашов А. Гагаузька система термінів спорідненості // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 24-28


  У статті аналізується система термінів спорідненості гагаузів: її типологія, структуроутворюючі принципи, обумовленість соціальною структурою та етногенезом. Автор приходить до висновку, що термінологія спорідненості гагаузів показує їх зв"язок з ...
343268
  Фуйор В. Гагаузький пасьянс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 березня (№ 53/54). – С. 3


  Чим загрожує неувага України і слабкість Молдови в Бессарабському регіоні, де Кремль посилено просуває свої інтереси?
343269
  Шудря Є. Гагенмейстер Володимир Миколайович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 61-64. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
343270
  Пачулиа В.П. Гагра / В.П. Пачулиа. – Сухуми, 1979. – 130с.
343271
   Гагрские беседы. – Тбилиси
7. – 1979. – 595с.
343272
  Элиаде Мирча Гадальщик на камешках : Новеллы / Элиаде Мирча; Пер. с румынского. – Санкт-Петербург : Азбука, 2001. – 512с. – ISBN 5-267-00163-5
343273
   Гадамер (Gadamer) Ганс-Георг // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 723-724. – ISBN 966-316-069-1
343274
  Росциус Ю.В. Гадание / Ю.В. Росциус. – М., 1991. – 48с.
343275
  Колесникова М.В. Гадание на иероглифах / М.В. Колесникова. – Москва, 1983. – 424с.
343276
  Колесникова М.В. Гадание на иероглифах : Повести / М.В. Колесникова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 428с.
343277
  Кузнецова С.А. Гадание Светланы / С.А. Кузнецова. – М, 1982. – 151с.
343278
   Гадания народов мира. – М., 1995. – 315с.
343279
  Паркер Гретчен Гаджет- лучший парковщик. Умные парковки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 84 : фото
343280
  Лукьяненко С. Гаджет // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003. – № 4 (Декабрь). – С. 119-124. – ISSN 1728-8568
343281
  Дудка Т.М. Гаджети та діти: користь чи небезпека / Т.М. Дудка, Ю.М. Волков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 27-28 : фото
343282
  Куліш П. Гадки при святкованню осьмих роковин Шевченкової смерті // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 139-148
343283
  Майхнер Ф. Гадкий утенок. / Ф. Майхнер. – М, 1967. – 127с.
343284
  Курочкин Евгений Гадрозавры на Амуре : Спираль времени // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 84-91 : Іл., карта
343285
  Никольский А.М. Гады и рыбы / сост. А.М. Никольский, проф. зоологиии Харьковского ун-та. – 1902-1903. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – VIII, [20], 872 с., 73 л. ил. – (Библиотека естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 3, 7, 15, 17, 18)
343286
  Никольский А.М. Гады и рыбы : По Брэму и другим источникам : Вып. 1-5 / сост. А.М. Никольский, мл. зоолог Зоологич. музея Имп. Акад. наук и прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 3, 7, 15, 17, 18))
Вып. 3 : со многими рис. в тесте и отд. ил. черными и раскрашенными. – 1902. – С. 321-480
343287
  Кащенко Н.Ф. Гады, собранные среднеазиатскими экспедициями проф. В.В. Сапожникова в 1902-6 и 1908 гг. / [соч.] Н.Ф. Кащенко, проф. Имп. Томского ун-та // Гады. [Компакт - 252275]. – С. 119-130


  Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук [Текст]. - Санкт-Петербург : Изд. Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1896 - . - Тит. л. парал.: фр. - Ч. текста парал.: рус., фр., нем. Т. 14 / под ред. Н. Н. Аделунга. - 1909. - 0278, ...
343288
   Гады. [Компакт - 252275]


  Содержание компакта: 1. Динник Н.Я. Несколько слов по поводу нахождения на Кавказе краснобрюхой жерлянки и чесночницы 2. Домбровский Б.А. К герпетофауне Апшеронского полуострова 3. Драхенфельс Я.Э.ф. К биологии Eryx jaculus L. / баронесса Я.Э. фон ...
343289
  Толстой А.Н. Гадюка / А.Н. Толстой. – Х-К, 1930. – 52с.
343290
  Толстой А. Гадюка / А. Толстой. – Л., 1934. – 48с.
343291
  Толстой А. Гадюка / А. Толстой. – Київ; Харків, 1935. – 59с.
343292
  Толстой А.Н. Гадюка / А.Н. Толстой. – Владивосток, 1983. – 480с.
343293
  Донцова Д.А. Гадюка в сиропе : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 400с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-006660-0
343294
  Моріак Ф. Гадючник; Дорога в нікуди : романи / Ф. Моріак. – Київ : Дніпро, 1980. – 320с. – (Вершина світового письменства ; т.35)
343295
  Моріак Ф. Гадючник; Дорога в нікуди; Тереза Дескейру: Романи. : романи / Ф. Моріак. – Львів : Вища школа, 1986. – 447с.
343296
  Семенюк Степан Гадяцька угода (16.09.1658 р.) // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт.-груд. – С. 117-128. – ISSN 0042-9422
343297
  Чухліб Тарас Васильович Гадяцька угода 1658 р. та ідея її відновлення в українсько-польських стосунках другої половини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється історія українсько-польських відносин другої половини XVII ст. Фокусується увага на Гадяцькій угоді 1658р., подіях, пов"язаних із її укладенням і перманентною ідеєю відновлення, у стосунках між Українським гетьманатом і Короною ...
343298
  Чухліб Тарас Васильович Гадяцька угода 1658 р. та ідея її відновлення в українсько-польських стосунках другої половини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється історія українсько-польських відносин другої половини XVII ст. Фокусується увага на Гадяцькій угоді 1658р., подіях, пов"язаних із її укладенням і перманентною ідеєю відновлення, у стосунках між Українським гетьманатом і Короною ...
343299
  Чухліб Т.В. Гадяцька угода 1658 р. та ідея її відновлення в українсько-польських стосунках другої половини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-74. – ISSN 0130-5247
343300
  Стадник М. Гадяцька унія // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 250-292
343301
   Гадяцька унія 1658 року : збірник / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН Уукраїни; Націон. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Канадський ін-т українських студій; [ редкол.: П. Сохань, В. Брехуненко та ін. ]. – Київ, 2008. – 342с. – ISBN 978-966-02-4776-5
343302
  Стадник М. Гадяцька унія. / М. Стадник. – К. – 56с.
343303
  Горобець В. Гадяцький договір 1658 р. - чому угода так і не стала унією? (Про перспективи та проблеми реалізації проекту у 360-ліття його укладення) // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – C. 21. – ISSN 0235-3490
343304
  Котенко М. Гадяцький договір 1658 року // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 84-85
343305
  Обушний М. Гадяцький договір у контексті українського державотворення (до 350-річчя Гадяцької унії) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 123-128. – ISBN 966-628-104-X
343306
  Мокляк В. Гадяцький договір як перша спроба євроінтеграції // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 10
343307
  Саранча В. Гадяцький повіт під час Першої світової війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 66-75. – ISSN 2222-5250
343308
  Брехуненко В. Гадяцький полковник Кіндрат Бурляй // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.11-16
343309
  Виговський І. Гадяцький трактат // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 147-152. – ISSN 0206-8001
343310
   Гадяцький трактат між станами Корони Польської і Великого князівства Литовського та вельможним гетьманом і військом Запорозьким (6 (16) вересня 1658 року) // Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 197-204. – ISBN 978-966-373-257-2
343311
  Маслак В. Гадяцькі акти другої половини XVII століття у серійному виданні "Універсали українських гетьманів" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 53-55. – ISSN 2222-5250
343312
  Чухліб Т. Гадяч - гетьманська резиденція Івана Брюховецького у 1663-1668 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 31-46. – ISSN 2222-5250
343313
  Костюк В.С. Гадяч - Гетьманська столиця та незагоєні рани України / Володимир Костюк ; [худож. оформл. К. Сачек]. – Київ : КВІЦ, 2013. – 149, [1] с. : іл., портр. – На тит. арк., в кінці кн. зазнач. також: Кн. 3-тя. – Бібліогр.: с. 138-141. – ISBN 978-966-2003-95-6
343314
  Костюк В.С. Гадяч у старовинній листівці / Володимир Костюк. – Київ : КВІЦ, 2007. – 95, [1] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 94. – ISBN 978-966-2003-01-7
343315
  Костюк В.С. Гадяч. Краєзнавчі розвідки / Володимир Костюк. – Київ : КВІЦ, 2010. – 95, [1] с. : іл. – На тит. арк. також зазнач.: (Кн. 2-га). – Бібліогр.: с. 41-45. – ISBN 978-966-2003-49-9
343316
  Іскорко-Гнатенко Гаєвська Н.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 68-69. – ISBN 978-617-7442-69-0
343317
   Гаєвська Надія Марківна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 86. – ISBN 978-966-439-754-1
343318
   Гаєвська Надія Марківна (1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 95. – ISBN 978-966-933-054-3
343319
   Гаєвський Борис Аркадійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 86. – ISBN 978-966-439-754-1
343320
   Гаєвський Борис Аркадійович (1928) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 96. – ISBN 978-966-933-054-3
343321
  Іскорко-Гнатенко Гаєвський С.(С.) Ю. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 69. – ISBN 978-617-7442-69-0
343322
   Гажа нечерноземья для химимческой мелиорации кислых почв : межвузовский сборник научных трудов. – Пермь, 1986. – 139 с.
343323
  Самохвалова Л.С. Газ - источник энергии и химического сырья. / Л.С. Самохвалова. – М., 1960. – 20с.
343324
  Сыркин В.Г. Газ выращивает металлы / В.Г. Сыркин, В.Н. Бабин. – М., 1986. – 189с.
343325
  Волков В.А. Газ для загородного дома : (практ. рекомендации) / В. А. Волков. – Москва : Знание, 1992. – 144 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Подписная научно-популярная серия "Сделай сам" ; 4/1992). – ISBN 5-07-002577-5
343326
  Козловский Борислав Газ за решеткой // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 2 (203), февраль. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
343327
  Слісаренко І. Газ і арабська весна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 90)


  Сирія є вирішальною частиною будь-якого плану транспортування і газу Затоки, і газу північноафриканського. З метою диверсифікації джерел енергонносіїв відбувається сплеск активності Туреччини, Катару та України.
343328
  Ільницька І.М. Газ недбайльства не любить // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 13-14 : фото
343329
  Окунів Я. Газ професора Морана. / Я. Окунів. – Х., 1926. – 63с.
343330
  Маскалевич І. Газ: нові цінники старих проблем // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 вересня (№ 35). – С. 1, 8


  "Не пропетляли. Тарифи на газ для населення зростуть і дуже скоро - з 1 жовтня. Натомість ми одержимо (можливо) гроші від МВФ і разом із ними шанс уникнути різкої девальвації гривні. Щоправда, не одразу. Зважаючи на все, буде ще раунд переговорів із ...
343331
  Жаравин Максим Газа нет // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 34 : фото. – ISSN 1029-5828
343332
  Гражевская Н.И. Газвитие трдового коллектива как субъекта социалистических производственных отношений в условиях демократизации хозяйственной системы : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гражевская Н. И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 25 c.
343333
  Физули Газели / Физули ; пер. с азерб. А.В.Старостина. – Москва, 1959. – 223 с.
343334
  Навои Алишер Газели : [пер. с узб. : к 525-летию со дня рождения] / Алишер Навои ; [сост. К. Симонов ; ил.: Н. Халиков и Г. Фролов]. – Ташкент : Изд-во худож. лит., 1968. – 45 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
343335
  Хафиз Газели / Хафиз. – М, 1969. – 87с.
343336
  Хафиз Газели / Хафиз. – 2-е изд. – М, 1984. – 254с.
343337
  Клименко А. Газели Алишера Навои в русских поэтических переводах // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 283-295
343338
  Даниленко В. Газелі бідного Ремзі : уривки із сатиричного роману // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 7/8. – С. 7-93. – ISSN 0130-1608
343339
  Давлатов М. Газель и ее традиция в творчестве А.Лахути : Автореф... канд. филол.наук: / Давлатов М.; Таджик. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1965. – 20л.
343340
  Халимоненко Г.І. Газель у творчості Ахмеді (1334 (?) - 1413) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Г.І. Халимоненко, Л.В. Грицик, О.Н. Мушкудіані [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 50-55. – (Східні мови та літератури ; вип. 5)


  Висвітлюється місце газелі у системі жанрів Ахмеді, розглядається архітектоніка, художні образи та фоніка лірики поета.
343341
  Мегела І.П. Газенклевер Вальтер (- німецький поет і драматург) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 287. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
343342
  Муксинов Р.З. Газета -- воин / Р.З. Муксинов. – Волгоград, 1972. – 134с.
343343
   Газета - могучее оружие воспитания воинов. – М., 1954. – 144с.
343344
  Кузин В.И. Газета - орган партийного комитета / В.И. Кузин. – Л., 1971. – 213с.
343345
   Газета - орган партийного комитета. – Москва, 1972. – 176 с.
343346
   Газета - орган партийного комитета. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 167с.
343347
  Гоголашвили В.Г. Газета - организатор сельскохозяйственного производства. По материалам газет Груз. ССР в период после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС : Автореф... канд. филол.наук: / Гоголашвили В.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 23л.
343348
  Кобинець А.В. Газета - соціотворча структура й підприємство : навч. посібник для студентів напряму "Журналістика" / А.В. Кобинець ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-414-169-4
343349
  Керженцев В. Газета / В. Керженцев. – М., 1919. – 160с.
343350
  Гребнев А. Газета / А. Гребнев. – М., 1961. – 120с.
343351
  Гребнев А.В. Газета / А.В. Гребнев. – М., 1971. – 183с.
343352
  Гребнев А.В. Газета / А.В. Гребнев. – Изд. 2-е доп. – Москва, 1974. – 215 с.
343353
   Газета " Санктпетербургские ведомости" 18-го века : Указ. к содерж., 1741-1745 гг. – Ленинград, 1991. – 276с.
343354
  Срібняк І. Газета "Mainichi Shimbun": штрихи до історії її видання // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 275-279
343355
  Мамедов М.И. Газета "Азербайджан колхозчусу" в борьбе за социалистическое переустройство азербайджанской деревни (1923-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Мамедов М.И.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 37л. – Бібліогр.:с.37
343356
  Неби Газета "Аль-Ахали" и ее роль в общественно-политической борьбе Ирака (1932-1963) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Неби Аль-Иди Абдель Хасан Абдель; МГУ. – М., 1974. – 22л.
343357
  Сегеда С.П. Газета "Армія" (1918 р.) в інформаційному просторі Української Держави // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 335-341
343358
  Гусейнов Ш.А. Газета "Бакинский рабочий" в борьбе за установление Советской власти в Азербайджане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусейнов Ш.А.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1954. – 20с.
343359
  Сімперович В.М. Газета "Британский союзник" як джерело вивчення історії Другої світової війни // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (285). – C. 105-114. – ISSN 0320-9466
343360
  Попович Ю.О. Газета "Буковина" - речник соборності українців періоду її редагування Юрієм Федьковичем (1885-1888) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  The article aims at investigating the way the idea of Ukraine unification was reflected in the newspaper "Bukovyna". One of the main results of the research is that in difficult socio-political conditions of Bukovyna, when it was under the ...
343361
  Мельничук Ю. Газета "Буковина" (1885-1909) як противник румунізації Української православної церкви // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 112-116


  Стаття присвячена питанню румунізації Української православної церкви та його інтерпретації в газеті «Буковина» кінця ХІХ – початку ХХ століття. Проаналізовано матеріали на релігійну проблематику та визначено їх вплив на формування думки щодо ...
343362
  Любовская Б Л. Газета "Вашингтон пост" в системе информационно-пропагандистского концерна "Вашингтон пост компани" (1927-1976) : Автореф... канд. филолог.наук: 00.01.10 / Любовская Л.Б,; МВ ССО СССР. МГУ. – М., 1979. – 22л.
343363
  Скороспелова В.А. Газета "Весть" в общетсвенно-политической жизни России 60-х годов 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Скороспелова В.А.; МГУ. – М, 1975. – 25л.
343364
  Лазаренко В. Газета "Відомості Верховної Ради СРСР 1938 - 1987 рр. як важливе джерело про нагородження Державними нагородами СРСР України, підприємств, об"єднань, установ, організацій і військово-навчальних закладів м. Києва // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 146-148. – ISBN 978-966-171-893-6


  Стаття присвячена 140 Державним нагородам СРСР, які були вручені УРСР, Київській обл., Києву, і його 116 підприємствам, організаціям, об"єднанням і навчальним закладам в період з 1923 по 1986 рр. Серед учбових закладів згадується Київський Державний ...
343365
  Розовик Д. Газета "Відродження" і національно-освітнє будівництво в Україні (березень-грудень 1918) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 97-102. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Досліджено пропагандистську й організаційну роботу колективу газети "Відродження" з розбудови національної системи освіти в Україні у 1918 р. This article is devoted to the problems of activities "Vidrodgennja" newspaper"s collective to foundation of ...
343366
  Готкова Ю. Газета "Вісті ВУЦВК" як джерело для вивчення особливостей початку проведення українізації в Північно-Кавказькому краї // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 102-108. – ISSN 2309-9356


  В статті розглядаються питання, які вивчалися спецкорами та подавалися на сторінках газети. Аналізується інформація щодо ставлення місцевої влади до українізації в Північно-Кавказькому краї, які рекомендації щодо покращення ситуації надавалися їм ...
343367
  Левчук М.А. Газета "Волинські єпархіальні відомості" (2004–2009) у системі видань Української православної церкви // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 14-19


  Розглядається часопис "Волинські єпархіальні відомості" в контексті періодичних видань Української православної церкви. Увагу зосереджено на проблемно-тематичному рівні часопису. Regional Orthodox newspaper "Volynski Yeparkhialni Vidomosti" is ...
343368
  Радчик Раїса Віталіївна Газета "Волинь" та однойменне видавництво (1941-1944 рр.): організаційний і проблемно-тематичний аспекти : Дис. ... канд. філологіч. наук: 10.01.08 / Радчик Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 203л. + Додаток: л.184-203. – Бібліогр.: л.169-183
343369
  Радчик Раїса Віталіївна Газета "Волинь" та однойменне видавництво (1941-1944 рр.): організаційний і проблемно-тематичний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Радчик Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
343370
  Неврузова Г.М. Газета "Ворошиловградська правда" 1953 р.:особливості тематичних змін як передчуття перших паростків демократизації суспільного життя // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті здійснюється моніторинг тематичного складника обласної газети "Ворошиловградська прав- да" упродовж 1953 р. This article presents the monitoring of thematic component of the regional newspaper "Voroshilovgradska Pravda"/"Ворошиловградська ...
343371
  Стельникович С. Газета "Гайдамака" як пресове видання Поліської Січі (вересень-листопад 1941 р.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 188-191


  У статті аналізується газета «Гайдамака», яка протягом вересня-листопада 1941 р. видавалася Поліською Січчю у м. Олевськ. Проаналізовано специфіку її діяльності та головні тематичні напрямки. Визначено, що газета була важливим джерелом інформації про ...
343372
  Кобинець А.В. Газета "Громадська думка" / "Рада" (1905-1914 рр.) : утвердження національної ідеї на тлі доби : монографія / А.В. Кобинець ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 203, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-172. – ISBN 978-966-414-087-1
343373
  Євграфова А. Газета "День" із позицій її читачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 20-22. – (Журналістика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто оцінні судження щодо цієї газети, яка позиціонує себе як видання, розраховане на інтелектуальну читацьку аудиторію. Джерелом добору емпіричного матеріалу стало щоденне видання "День" за 2016 р. Матеріал, який би містив у собі теоретичні ...
343374
  Житарюк М. Газета "Діло" як комунікаційний канал боротьби за українську автономію в Польщі (30-ті роки XX ст.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 65-71


  У статті професора Мар’яна Житарюка, присвяченій історії української преси, на прикладі розгляду ідеї державності на шпальтах щоденного часопису «Діло» (Львів), показано дієвість комунікаційного каналу «газета – громада» у 30-ті рр. ХХ століття. В ...
343375
  Акперов А.З. Газета "Ени фикир" в борьбе за подъем экономики и культуры Закавказских республик : Автореф... канд. ист.наук: / Акперов А.З.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирвоа. – Баку, 1967. – 23л.
343376
  Панкина О.Г. Газета "Женьминь Жибао" в борьбе за социалистические преобразования в Китайской Народной Республике (1953-1957) : Автореф... канд. ист.наук: / Панкина О.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1962. – 15л.
343377
  Панкина О.Г. Газета "Жэньминь жибао" в борьбе за социалистическое преобразование в сельском хозяйстве Китайской Народной РЕспублики в период первой пятилетки. / О.Г. Панкина. – М., 1961. – 51с.
343378
  Гутянская Е.В. Газета "За Радянську Україну" в борьбе против немецко-фашистских захватчиков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Гутянская Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 35 с.
343379
  Гутянська О.В. Газета "За Радянську Україну" у боротьбі проти німецько-фашистських загарбників (1941-1943 рр.) : Дис... канд. філол.наук: / Гутянська О.В.; МВ і ССО УРСР. КДУ ім. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 216л. – Бібліогр.:л.І-ХХ
343380
  Бичикашвили И.Б. Газета "Заря Востока" - организатор литературных взаимосвязей : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Бичикашвили И.Б. ; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 23 с.
343381
  Булацкий Г.В. Газета "Звезда" -- боевой помощник Коммунистической партии Белоруссии в борьбе за выполнение второго пятилетнего плана республики в области промышленности и сельского хозяйства (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Булацкий Г. В.; БГУ,Каф. терии и практ. сов. печати. – Минск, 1954. – 22л.
343382
  Ефремова О.И. Газета "Звезда" и её роль в распространении марксизма в Белоруссии / Ефремова О.И. – Минск, 1977. – 88 с.
343383
  Достанко Н.Е. Газета "Звязда" в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 - май 1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Достанко Н.Е.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Филол. фак. Кафедра истории журналистики. – Минск, 1967. – 34л.
343384
  Половинчак Ю. Газета "Киевлянин" і українство : досвід національної самоідентификації : монографія / Юлія Половинчак ; НАНУ, НБУ імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2008. – 218 с. – ISBN 978-966-02-4786-4
343385
  Сорокін А. Газета "Київський університет" як джерело з історії Київської міської та районних в місті Києві Рад народних депутатів XXI скликання доби суверенізації Української РСР (1900-1991) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 196-199. – ISBN 978-966-171-893-6
343386
  Стрельцов А.Е. Газета "Комуніст" - боевой помощник партийной организации Украны в борьбе за социалистическую индутраилизацию : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Стрельцов А.Е.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1982. – 19с.
343387
  Мокшин С.И. Газета "Ленинградская правда" в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Мокшин С.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак-тет журналистики. – М., 1962. – 21л.
343388
  Кульчицький М. Газета "Метеор" у контексті молодіжних нелегальних часописів українського визвольного руху 20-х рр. ХХ ст. у Галичині // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 57-65. – ISSN 2524-0331


  На основі досліджень української періодики та деяких архівних матеріалів показано історію виникнення одного з українських молодіжних нелегальних часописів 20-х рр. ХХ ст. у контексті міжнаціональних відносин тодішнього суспільства.
343389
  Лапшина Г.С. Газета "Неделя" в 1868-1871 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Лапшина Г. С.; МГУ,Фак. журн. Каф. ист. рус. журнал. и лит. – М., 1970. – 17л.
343390
  Азаров Ю.А. Газета "Новое время" в эмиграции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.119-133. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
343391
  Кострикова Е.Г. Газета "Новое время" и дипломатия Тройственного союза накануне Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (51). – С. 83-86. – ISSN 2070-9773
343392
  Кенчошвили Г.Г. Газета "новое обозрение" о классиках русской литературы XIX века : Автореф... канд. филол.наук: / Кенчошвили Г.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 20л.
343393
  Осинский И.Н. Газета "Нойес Дойчланд" в борьбе за социалистические преобразования в ГДР / И.Н. Осинский. – Минск, 1976. – 96с.
343394
  Осинский И.Н. Газета "Нойес Дончланд" в борьбе за решение экономических проблем развитого социализма в ГДР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.10 / Осинский И.Н.; МГУ. – М, 1978. – 21л.
343395
  Бортнічук М.Т. Газета "Правда" - зброя партії у розгортанні соціалістичного змагання на селі в роки першої п"ятирічки (1928-1932) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 71-83. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
343396
  Антропов Т.И. Газета "Правда" в борьбе за победу Октябрьской революции / Антропов Т.И. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 200 с.
343397
  Пивнев Н.П. Газета "Правда" в борьбе КПСС за поюъем колхозного производства в 1953-1958 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Пивнев Н.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 16л.
343398
  Балуев В.П. Газета "Правда" в годы Великой Отечественной войны. / В.П. Балуев. – Москва : Московский университет, 1970. – 86 с.
343399
  Смирнова Е.К. Газета "Правда" в период борьбы партии за реализацию ленинского плана приступа к социалистическому строительству (весна-лето 1918 г.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Смирнова Е.К.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. Кафедра марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1952. – 11 с.
343400
  Калинчук Александр Николаевич Газета "Правда" и развитие революционного движения на Украине (март 1917 - февраль 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Калинчук Александр Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 25л.
343401
  Калинчук Александр Николаевич Газета "Правда" и развитие революционного движения на Украине (март 1917 - февраль 1918 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Калинчук Александр Николаевич; КГУ. – К., 1991. – 257л. – Бібліогр.:л.240-257
343402
  Добровольський Л.Г. Газета "Правда" і робітничий рух на Україні в 1912-1914 рр. / Л.Г. Добровольський. – К, 1960. – 112с.
343403
   Газета "Правда" о советском телевидении и радиовещании. – М., 1973. – 132с.
343404
   Газета "Правда" о советском телевидении и радиовещании. – М., 1974. – 104с.
343405
  Виноградова М.И. Газета "Пролетарий" в 1905 году. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградова М.И.; Моск. экон.-статич. ин-т. – Москва, 1951. – 29 л.
343406
  Будніков В.П. Газета "Пролетарій" і її роль у революційному русі на Україні.в 1905 р. / В.П. Будніков. – К, 1955. – 175с.
343407
   Газета "Рабочий" в борьбе за массы / С Каримова, К, , . – Казань, 1957. – 119с.
343408
  Ткаченко І. Газета "Рада" як джерело до історії видання Літературно-наукового вісника у Києві (1907-1914) // Студії з архівної справи та документознавства / Укр. н.-.д ін-т архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2004. – Т. 12. – С. 92-98. – ISBN 966-625-052-7
343409
  Опанащук П. Газета "Рада" як осередок українського національно-культурного руху (1906-1914 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 152-158. – ISBN 978-966-308-217-2
343410
  Цимбалюк М.І. Газета "Рада": її місце і роль в українському національно-визвольному русі початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 7-11


  У статті досліджується історія створення і функціонування щоденної київської газети “Рада” (1906–1914) The article deals on the history of the weekly newspaper “Rada” (1906–1914), published in Kyiv
343411
  Дякова Ю. Газета "Радянський студент" - джерело з вивчення життя студентства історичного факультету Кам"янець-Подільського педагогічного інституту // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 13. – С. 42-43
343412
  Морозова Роза Ивановна Газета "Роте фане" в ноябрьской революции в Германии. (Ноябрь 1918 - январь 1919 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Морозова Роза Ивановна; МГУ. Фак-т журналистики. – М., 1973. – 17л.
343413
   Газета "Санктпетербургские ведомости" XVIII века. 1732 - 1735 гг.. – Л., 1989. – 204с.
343414
   Газета "Санктпетербургские ведомости" XVIII века: указатели к содержанию 1728 - 1731 гг.. – Л., 1987. – 170с.
343415
   Газета "Санктпетербургские новости" 18-го века : Указатели к содерж. 1736 -1740 гг. – Ленинград, 1990. – 256с.
343416
   Газета "Санктпетербургские новости" XVIII века: указатели к содержанию 1774 г.. – Л., 1987. – 210с.
343417
  Рожин Н.В. Газета "Северо-западный край" / Н.В. Рожин. – Минск, 1970. – 168 с.
343418
  Боровець І. Газета "Слово" (1907-1909 рр.): проблеми політичного майбутнього України та діяльність Думи // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 15-19. – ISBN 978-966-171-795-3
343419
  Кузнецов И.В. Газета "Социал-демократ" / И.В. Кузнецов, С.С. Матвиенко. – Москва, 1960. – 191с.
343420
  Король В.М. Газета "Сумський вісник" як інструмент ідеологічної обробки населення в роки німецької окупації (1941-1943 рр.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2010. – № 8/9. – С. 112-117. – ISSN 2227-183Х
343421
  Радчик Р. Газета "Українське слово" (1941): організаційний аспект // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 12-21


  Досліджено основні етапи створення й функціонування під час німецької окупації України однієї з найбільш впливових українських газет "Українське Слово", програмні засади діяльності редакційного колективу, а також його трагічну жертовність в ім"я ...
343422
  Черепаня Г.М. Газета "Українське слово" та її редактор // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 258-260
343423
  Аникеев В.Е. Газета "Фигаро" - выразительница интересов проатлантических кругов французской буржуазии. (Полит. позиция "информ." газеты в отношении Североатлант. пакта 1949-1969 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 678 / Аникеев В.Е. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра зарубежной печати и литературы. – Москва, 1969. – 13 с.
343424
  Новрузов Ш.Г. Газета "Шпрги-Рус" (1903-1905 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Новрузов Ш.Г.; АН АзССР. Ин-т литературы и языка. – Баку, 1968. – 20л.
343425
  Мамедов Вели Газета "Экинчи" : Автореф... канд. филол.наук: / Мамедов Вели М.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 17л.
343426
  Кистанова И.Ф. Газета "Эфиопиэн геральд" и революционно-демократические перемены в Эфиопии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Кистанова И.Ф.; МГУ. Фак. журналистики. Каф-ра истории зарубеж. печати и лит-ры. – М., 1977. – 23л.
343427
  Шевченко А.В. Газета "Юг" під редакцією В. Гошкевича: її позиціонування та роль в суспільно–політичному житті південного регіону // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 50-53. – ISSN 2076-1554
343428
  Бараночникова Л.И. Газета *файнэншл тайм*-орган финансового капитала Англии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Бараночникова Л.И.; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 16л.
343429
  Пустовіт В. Газета в боротьбі за семирічку / В. Пустовіт. – Ужгород, 1959. – 12 с.
343430
   Газета в бою. – Москва : Огиз, 1942. – 131 с.
343431
  Муксинов Р.З. Газета в бою / Р.З. Муксинов. – Волгоград, 1968. – 78с.
343432
  Алексеева М.И. Газета в зеркале социологического анализа / М.И. Алексеева. – Ленинград, 1970. – 34с.
343433
  Белякова Людмила Петровна Газета в системе средств формирования "нового агроэкономического мышления" : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Белякова Людмила Петровна; Белорусск. госуниверситет. – Минск, 1992. – 21л.
343434
  Орлова Э.Н. Газета в системе эстетического воспитания : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Орлова Э.Н. ; МГУ. – Москва, 1974. – 23 с.
343435
  Телень Э.Ф. Газета в современном мире : пособие по англ. языку / Э.Ф. Телень. – Москва : Высшая школа, 1991. – 158 с.
343436
   Газета в старій Росії. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 102 с.
343437
  Вартанов Г.И. Газета в творческом поиске. : Совершенствование связей печати с массами / Г.И. Вартанов. – Москва : Мысль, 1971. – 184с.
343438
   Газета в школе как учебное средство : Хрестоматийній сборник под ред. Н.Н. Иорданского. – Москва ; Ленинград : Моск. акц. изд. О-во, 1926. – 114 с.


  Авторы: Иорданский, Дмитриев, Сингалевич, Сабурова, Фунт, Бурханов, Пельц, Огнев, Краснобаев, Габо, Янковская-Байдина, Дзюбинский. Ред.: Иорданский, Николай Николаевич
343439
  Индурский С.Д. Газета выходит вечером / С.Д. Индурский. – Москва : Мысль, 1979. – 163 с.
343440
  Павловский С.В. Газета Г.С.Раковского "Дунавски дебед" как источник по истории болгарского национально-освободительного движения начала 60-х годов XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.09 / Павловский С.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1980. – 25л.
343441
  Табашников И.Н. Газета делается по модели / И.Н. Табашников. – Москва, 1980. – 94 с.
343442
  Литвинова Г.А. Газета для детей как средство идеологического влияния и коммунистического воспитания подростающего поколения в современных условиях : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 678 / Литвинова Г.А.. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
343443
  Литвнова Г.А. Газета для дітей як знаряддя ідеологічного впливу та засіб комуністичного виховання підростаючого покоління в сучасних умовах. : Дис... Канд. філол. наук.: / Литвнова Г.А.; КДУ. – Київ, 1970. – 333л. – Бібліогр.:л.1-37
343444
  Кушнір Г.О. Газета Євгена Сверстюка "Наша віра" як феномен української релігійної журналістики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – C. 10-17. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 7/8). – ISSN 2078-2551
343445
   Газета и жизнь. – Свердловск, 1975. – 164с.
343446
  Толкунов Л.Н. Газета и жизнь / Л.Н. Толкунов. – М., 1976. – 128с.
343447
  Стрельцов Б.В. Газета и кодекс коммунистическо морали. : Автореф... Канд.ист.наук: 678 / Стрельцов Б.В.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1968. – 15л.
343448
  Позойский С.И. Газета и мы с вами. / С.И. Позойский. – Тула, 1968. – 176с.
343449
  Сосновская Э.И. Газета и нравственные основы труда / Э.И. Сосновская. – М., 1981. – 111с.
343450
   Газета и партийная жизнь. – М., 1958. – 94с.
343451
  Кость Степан Андрійович Газета и пропаганда советского образа жизни (вопросы методологии, методики , эффективности) : Дис... канд.филолог.наук: 10.01.10 / Кость Степан Андрійович; МВ и ССО УССР ЛЬвовський гос. ун-т им. І.Франка. – Львов, 1983. – 231л. – Бібліогр.:л.197-231
343452
  Кость С.А. Газета и пропаганда советского образа жизни (Вопросы методологии, методики , эффективности) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Кость С. А.; КГУ. – К., 1983. – 20л.
343453
  Силантьев И.В. Газета и роман : риторика дискурсных смешений / И.В. Силантьев ; Российская академия наук, Сибирское отделение, Ин-т филологии ; отв. ред. Ю.В. Шатин. – Москва : Языки славянской культуры, 2006. – 224с. – (Studia philologica). – ISBN 5-9551-0117-9
343454
   Газета и советское строительство. – М., 1957. – 79с.
343455
   Газета и технический прогресс. – М., 1956. – 99с.
343456
  Сосновская Э.И. Газета и формирование трудовой морали. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Сосновская Э.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1977. – 21л.
343457
  Орлова Э.Н. Газета и эстетическое воспитание / Э.Н. Орлова. – М., 1973. – 40с.
343458
  Вартанов І Г. Газета і актив / І Г. Вартанов. – Київ, 1977. – 88 с.
343459
   Газета і виховання трудящих. – Київ : Політвидав Ураїни, 1984. – 168 с. – (Бібліотека журналіста)
343460
  Машовець Ф. Газета і життя / Ф. Машовець. – К., 1958. – 64с.
343461
  Фомичева И.Д. Газета как общенациональная коммуникация (коммуникативный кризис в России) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.23-30. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
343462
  Тесленко М.В. Газета московских металлургов / М.В. Тесленко, А. Рыжков. – М, 1952. – 108с.
343463
  Яблоков М.Н. Газета на расстояние. / М.Н. Яблоков. – М., 1971. – 144с.
343464
  Васильев В.А. Газета на уроке русского языка / В.А. Васильев. – Ленинград, 1968. – 100с.
343465
  Терещенко Я.В. Газета о книжной торговле / Я.В. Терещенко. – М., 1957. – 60с.
343466
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
7 лютого (№ 10). – 2013. – 40 с.
343467
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 листопада (№ 98). – 2013. – 24 с.
343468
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 січня (№ 6). – 2013. – 40 с.
343469
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 травня (№ 48). – 2013. – 24 с.
343470
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 квітня (№ 25). – 2014. – 40 с.
343471
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
2 липняня (№ 50). – 2014. – 24 с.
343472
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 березня (№ 17). – 2014. – 40 с.
343473
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
5 серпня (№ 60). – 2014. – 24 с.
343474
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
7 лютого (№ 10). – 2014. – 40 с.
343475
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
8 липняня (№ 52). – 2014. – 24 с.
343476
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 червня (№ 44). – 2014. – 40 с.
343477
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
15 квітня (№ 29). – 2014. – 40 с.
343478
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
17 червня (№ 46). – 2014. – 24 с.
343479
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 лютого (№ 13). – 2014. – 40 с.
343480
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 грудня (№ 99). – 2014. – 32 с.
343481
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
20 травня (№ 38). – 2014. – 40 с.
343482
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 червня (№ 48). – 2014. – 24 с.
343483
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
25 березня (№ 23). – 2014. – 40 с.
343484
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 травня (№ 40). – 2014. – 40 с.
343485
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 березня (№ 24). – 2014. – 40 с.
343486
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 лютого (№ 16). – 2014. – 40 с.
343487
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 грудня (№ 97). – 2015. – 32 с.
343488
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 вересня (№ 75). – 2015. – 32 с.
343489
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
21 квітня (№ 32). – 2015. – 40 с.
343490
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
22 грудня (№ 102). – 2015. – 32 с.
343491
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
29 грудня (№ 104). – 2015. – 32 с.
343492
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 березня (№ 21). – 2016. – 32 с.
343493
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 травня (№ 39). – 2016. – 32 с.
343494
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
15 листопада (№ 92). – 2016. – 24 с.
343495
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 вересня (№ 75). – 2016. – 32 с.
343496
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 березня (№ 23). – 2016. – 32 с.
343497
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
21 жовтня (№ 85). – 2016. – 32 с.
343498
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 серпня (№ 61). – 2017. – 24 с.
343499
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
3 листопада (№ 88). – 2017. – 32 с.
343500
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 серпня (№ 62). – 2017. – 32 с.
343501
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
10 жовтня (№ 81). – 2017. – 24 с.
343502
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 червня (№ 40). – 2017. – 23 с.
343503
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
14 березня (№ 21). – 2017. – 24 с.
343504
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
14 липня (№ 56). – 2017. – 32 с.
343505
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
17 березня (№ 22). – 2017. – 32 с.
343506
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 травня (№ 40). – 2017. – 32 с.
343507
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 листопада (№ 94). – 2017. – 32 с.
343508
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 червня (№ 51). – 2017. – 24 с.
343509
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 жовтня (№ 86). – 2017. – 32 с.
343510
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 грудня (№ 103). – 2017. – 24 с.
343511
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 березня (№ 25). – 2017. – 24 с.
343512
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
29 вересня (№ 78). – 2017. – 32 с.
343513
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
31 січня (№ 9). – 2017. – 24 с.
343514
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
0. – 2019. – 32 с.
343515
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 лютого (№ 9). – 2019. – 32 с.
343516
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 березня (№ 17). – 2019. – 32 с.
343517
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 листопада (№ 85). – 2019. – 32 с.
343518
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 жовтня (№ 76). – 2019. – 24 с.
343519
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
2 серпня (№ 59). – 2019. – 32 с.
343520
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
2 квітня (№ 26). – 2019. – 24 с.
343521
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
2 липня (№ 50). – 2019. – 24 с.
343522
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
3 травня (№ 34). – 2019. – 32 с.
343523
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
3 вересня (№ 68). – 2019. – 24 с.
343524
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
3 грудня (№ 94). – 2019. – 24 с.
343525
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 жовтня (№ 77). – 2019. – 32 с.
343526
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 червня (№ 42). – 2019. – 24 с.
343527
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 січня (№ 1). – 2019. – 32 с.
343528
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
5 лютого (№ 10). – 2019. – 24 с.
343529
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
5 квітня (№ 27). – 2019. – 32 с.
343530
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
5 березня (№ 18). – 2019. – 23 с.
343531
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
5 липня (№ 51). – 2019. – 32 с.
343532
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
5 листопада (№ 86). – 2019. – 24 с.
343533
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
6 вересня (№ 69). – 2019. – 32 с.
343534
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
6 серпня (№ 60). – 2019. – 24 с.
343535
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
6 грудня (№ 95). – 2019. – 32 с.
343536
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
7 червня (№ 43). – 2019. – 32 с.
343537
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
7 березня (№ 19). – 2019. – 32 с.
343538
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
8 лютого (№ 11). – 2019. – 32 с.
343539
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
8 травня (№ 35). – 2019. – 32 с.
343540
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
8 листопада (№ 87). – 2019. – 32 с.
343541
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
8 жовтня (№ 78). – 2019. – 24 с.
343542
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
9 серпня (№ 61). – 2019. – 32 с.
343543
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
9 липня (№ 52). – 2019. – 24 с.
343544
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
9 січня (№ 2). – 2019. – 24 с.
343545
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
9 квітня (№ 28). – 2019. – 24 с.
343546
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
10 вересня (№ 70). – 2019. – 24 с.
343547
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
10 грудня (№ 96). – 2019. – 24 с.
343548
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 жовтня (№ 79). – 2019. – 32 с.
343549
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 січня (№ 3). – 2019. – 32 с.
343550
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 червня (№ 44). – 2019. – 24 с.
343551
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
12 квітня (№ 29). – 2019. – 24 с.
343552
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
12 липня (№ 53). – 2019. – 32 с.
343553
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
12 лютого (№ 12). – 2019. – 24 с.
343554
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
12 березня (№ 20). – 2019. – 24 с.
343555
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 вересня (№ 71). – 2019. – 12 с.
343556
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 серпня (№ 62). – 2019. – 24 с.
343557
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 грудня (№ 97). – 2019. – 32 с.
343558
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
14 червня (№ 45). – 2019. – 32 с.
343559
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
14 травня (№ 36). – 2019. – 24 с.
343560
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
15 березня (№ 21). – 2019. – 32 с.
343561
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
15 лютого (№ 13). – 2019. – 32 с.
343562
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
15 січня (№ 4). – 2019. – 24 с.
343563
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
15 листопада (№ 89). – 2019. – 32 с.
343564
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 жовтня (№ 80). – 2019. – 24 с.
343565
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 серпня (№ 63). – 2019. – 32 с.
343566
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 квітня (№ 30). – 2019. – 24 с.
343567
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 липня (№ 54). – 2019. – 24 с.
343568
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
17 травня (№ 37). – 2019. – 32 с.
343569
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
17 вересня (№ 72). – 2019. – 24 с.
343570
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
17 грудня (№ 98). – 2019. – 24 с.
343571
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 жовтня (№ 81). – 2019. – 32 с.
343572
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 січня (№ 5). – 2019. – 32 с.
343573
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 лютого (№ 14). – 2019. – 24 с.
343574
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 березня (№ 22). – 2019. – 24 с.
343575
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 квітня (№ 31). – 2019. – 32 с.
343576
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 липня (№ 55). – 2019. – 32 с.
343577
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 червня (№ 46). – 2019. – 23 с.
343578
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 листопада (№ 90). – 2019. – 24 с.
343579
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
20 вересня (№ 73). – 2019. – 32 с.
343580
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
20 серпня (№ 64). – 2019. – 24 с.
343581
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
20 грудня (№ 99). – 2019. – 32 с.
343582
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
21 червня (№ 47). – 2019. – 32 с.
343583
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
21 травня (№ 38). – 2019. – 24 с.
343584
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
22 березня (№ 23). – 2019. – 40 с.
343585
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
22 лютого (№ 15). – 2019. – 32 с.
343586
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
22 січня (№ 6). – 2019. – 24 с.
343587
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
22 листопада (№ 91). – 2019. – 32 с.
343588
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
22 жовтня (№ 82). – 2019. – 24 с.
343589
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
23 серпня (№ 65). – 2019. – 32 с.
343590
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
23 квітня (№ 32). – 2019. – 24 с.
343591
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
23 липня (№ 56). – 2019. – 24 с.
343592
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 травня (№ 39). – 2019. – 32 с.
343593
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 вересня (№ 74). – 2019. – 24 с.
343594
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 грудня (№ 100). – 2019. – 24 с.
343595
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
25 жовтня (№ 83). – 2019. – 32 с.
343596
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
25 червня (№ 48). – 2019. – 24 с.
343597
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
25 січня (№ 7). – 2019. – 32 с.
343598
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
26 березня (№ 24). – 2019. – 24 с.
343599
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
26 лютого (№ 16). – 2019. – 24 с.
343600
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
26 липня (№ 57). – 2019. – 32 с.
343601
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
26 квітня (№ 33). – 2019. – 32 с.
343602
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
26 листопада (№ 92). – 2019. – 24 с.
343603
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 вересня (№ 75). – 2019. – 32 с.
343604
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 грудня (№ 101). – 2019. – 40 с.
343605
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 червня (№ 49). – 2019. – 32 с.
343606
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 травня (№ 40). – 2019. – 24 с.
343607
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 серпня (№ 66). – 2019. – 24 с.
343608
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
29 листопада (№ 93). – 2019. – 32 с.
343609
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
29 жовтня (№ 84). – 2019. – 24 с.
343610
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
29 березня (№ 25). – 2019. – 32 с.
343611
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
29 січня (№ 8). – 2019. – 24 с.
343612
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
30 липня (№ 58). – 2019. – 24 с.
343613
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
30 серпня (№ 67). – 2019. – 32 с.
343614
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
31 травня (№ 41). – 2019. – 32 с.
343615
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 жовтня (№ 40). – 2020. – 24 с.
343616
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
2 липня (№ 27). – 2020. – 24 с.
343617
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
2 квітня (№ 14). – 2020. – 24 с.
343618
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
3 січня (№ 1). – 2020. – 24 с.
343619
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
3 вересня (№ 36). – 2020. – 24 с.
343620
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
3 грудня (№ 49). – 2020. – 24 с.
343621
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 червня (№ 23). – 2020. – 24 с.
343622
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
5 листопада (№ 45). – 2020. – 24 с.
343623
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
5 березня (№ 10). – 2020. – 24 с.
343624
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
6 лютого (№ 6). – 2020. – 24 с.
343625
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
6 серпня (№ 32). – 2020. – 24 с.
343626
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
7 травня (№ 19). – 2020. – 24 с.
343627
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
8 жовтня (№ 41). – 2020. – 24 с.
343628
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
9 липня (№ 28). – 2020. – 24 с.
343629
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
9 квітня (№ 15). – 2020. – 24 с.
343630
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
10 січня (№ 2). – 2020. – 24 с.
343631
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
10 вересня (№ 37). – 2020. – 24 с.
343632
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
10 грудня (№ 50). – 2020. – 24 с.
343633
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 червня (№ 24). – 2020. – 24 с.
343634
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
12 листопада (№ 46). – 2020. – 24 с.
343635
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
12 березня (№ 11). – 2020. – 24 с.
343636
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 лютого (№ 7). – 2020. – 24 с.
343637
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 серпня (№ 33). – 2020. – 24 с.
343638
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
14 травня (№ 20). – 2020. – 24 с.
343639
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 липня (№ 29). – 2020. – 24 с.
343640
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 жовтня (№ 42). – 2020. – 24 с.
343641
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 квітня (№ 16). – 2020. – 24 с.
343642
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 січня (№ 3). – 2020. – 24 с.
343643
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
17 грудня (№ 51). – 2020. – 24 с.
343644
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
17 вересня (№ 38). – 2020. – 24 с.
343645
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 червня (№ 25). – 2020. – 24 с.
343646
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 березня (№ 12). – 2020. – 24 с.
343647
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 листопада (№ 47). – 2020. – 24 с.
343648
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
20 серпня (№ 34). – 2020. – 24 с.
343649
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
20 лютого (№ 8). – 2020. – 24 с.
343650
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
21 травня (№ 21). – 2020. – 24 с.
343651
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
22 жовтня (№ 43). – 2020. – 24 с.
343652
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
23 липня (№ 30). – 2020. – 24 с.
343653
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
23 квітня (№ 17). – 2020. – 24 с.
343654
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
23 січня (№ 4). – 2020. – 24 с.
343655
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 вересня (№ 39). – 2020. – 24 с.
343656
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 грудня (№ 52). – 2020. – 24 с.
343657
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
25 червня (№ 26). – 2020. – 24 с.
343658
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
26 березня (№ 13). – 2020. – 24 с.
343659
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
26 листопада (№ 48). – 2020. – 24 с.
343660
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 серпня (№ 35). – 2020. – 24 с.
343661
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 лютого (№ 9). – 2020. – 24 с.
343662
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 травня (№ 22). – 2020. – 24 с.
343663
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
29 жовтня (№ 44). – 2020. – 24 с.
343664
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
30 грудня (№ 53). – 2020. – 32 с.
343665
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
30 липня (№ 31). – 2020. – 24 с.
343666
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
30 квітня (№ 18). – 2020. – 24 с.
343667
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
30 січня (№ 5). – 2020. – 24 с.
343668
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 квітня (№ 13). – 2021. – 24 с.
343669
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 липня (№ 26). – 2021. – 24 с.
343670
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
2 вересня (№ 35). – 2021. – 24 с.
343671
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
2 грудня (№ 48). – 2021. – 24 с.
343672
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
3 червня (№ 22). – 2021. – 24 с.
343673
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 березня (№ 9). – 2021. – 24 с.
343674
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 листопада (№ 44). – 2021. – 24 с.
343675
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 лютого (№ 5). – 2021. – 28 с.
343676
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
5 серпня (№ 31). – 2021. – 24 с.
343677
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
6 травня (№ 18). – 2021. – 24 с.
343678
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
6 січня (№ 1). – 2021. – 16 с.
343679
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
7 жовтня (№ 40). – 2021. – 24 с.
343680
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
8 липня (№ 27). – 2021. – 24 с.
343681
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
8 квітня (№ 14). – 2021. – 24 с.
343682
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
9 вересня (№ 36). – 2021. – 24 с.
343683
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
9 грудня (№ 49). – 2021. – 24 с.
343684
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
10 червня (№ 23). – 2021. – 24 с.
343685
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 листопада (№ 45). – 2021. – 24 с.
343686
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 лютого (№ 6). – 2021. – 24 с.
343687
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 березня (№ 10). – 2021. – 24 с.
343688
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
12 серпня (№ 32). – 2021. – 24 с.
343689
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 травня (№ 19). – 2021. – 24 с.
343690
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
14 жовтня (№ 41). – 2021. – 24 с.
343691
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
14 січня (№ 2). – 2021. – 16 с.
343692
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
15 квітня (№ 15). – 2021. – 24 с.
343693
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
15 липня (№ 28). – 2021. – 24 с.
343694
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 вересня (№ 37). – 2021. – 24 с.
343695
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 грудня (№ 50). – 2021. – 24 с.
343696
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
17 червня (№ 24). – 2021. – 24 с.
343697
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 листопада (№ 46). – 2021. – 24 с.
343698
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 березня (№ 11). – 2021. – 24 с.
343699
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 лютого (№ 7). – 2021. – 24 с.
343700
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 серпня (№ 33). – 2021. – 24 с.
343701
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
20 травня (№ 20). – 2021. – 24 с.
343702
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
21 жовтня (№ 42). – 2021. – 24 с.
343703
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
21 січня (№ 3). – 2021. – 16 с.
343704
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
22 квітня (№ 16). – 2021. – 28 с.
343705
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
22 липня (№ 29). – 2021. – 24 с.
343706
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
23 вересня (№ 38). – 2021. – 24 с.
343707
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
23 грудня (№ 51). – 2021. – 24 с.
343708
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 червня (№ 25). – 2021. – 24 с.
343709
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
25 листопада (№ 47). – 2021. – 24 с.
343710
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
25 лютого (№ 8). – 2021. – 24 с.
343711
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
25 березня (№ 12). – 2021. – 16 с.
343712
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 серпня (№ 34). – 2021. – 24 с.
343713
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 травня (№ 21). – 2021. – 24 с.
343714
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 жовтня (№ 43). – 2021. – 24 с.
343715
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 січня (№ 4). – 2021. – 24 с.
343716
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
29 квітня (№ 17). – 2021. – 24 с.
343717
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
29 липня (№ 30). – 2021. – 24 с.
343718
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
30 вересня (№ 39). – 2021. – 24 с.
343719
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
30 грудня (№ 52). – 2021. – 32 с.
343720
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
2 червня (№ 20). – 2022. – 16 с.
343721
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
3 лютого (№ 5). – 2022. – 24 с.
343722
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 серпня (№ 31). – 2022. – 16 с.
343723
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
5 травня (№ 14). – 2022. – 24 с.
343724
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
6 січня (№ 1). – 2022. – 24 с.
343725
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
7 квітня (№ 9). – 2022. – 24 с.
343726
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
9 червня (№ 21/22). – 2022. – 16 с.
343727
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
10 лютого (№ 6). – 2022. – 24 с.
343728
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 серпня (№ 32). – 2022. – 16 с.
343729
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
12 травня (№ 15/16). – 2022. – 24 с.
343730
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 січня (№ 2). – 2022. – 24 с.
343731
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
14 квітня (№ 10). – 2022. – 24 с.
343732
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 червня (№ 23). – 2022. – 16 с.
343733
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 травня (№ 17). – 2022. – 24 с.
343734
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
20 січня (№ 3). – 2022. – 24 с.
343735
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
21 квітня (№ 11). – 2022. – 24 с.
343736
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
23 червня (№ 24). – 2022. – 16 с.
343737
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 лютого (№ 8). – 2022. – 24 с.
343738
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
26 травня (№ 18/19). – 2022. – 24 с.
343739
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 січня (№ 4). – 2022. – 24 с.
343740
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 квітня (№ 12/13). – 2022. – 24 с.
343741
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
30 червня (№ 26). – 2022. – 16 с.
343742
  Измайлов Альберт Федорович Газета производственного объединения: особенности развития и функционирования (по материалам печати трудовых коллективов Ленинграда) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Измайлов Альберт Федорович ; МГУ. – Москва, 1979. – 26 с.
343743
  Кобинець А.В. Газета та її онлайн-версія в українському інформаційному просторі: у світлі існуючих реалій та перспектив // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 64, липень - вересень


  У статті розглянуто розвиток українського інформаційного простору на прикладі друкованого видання газети та її онлайн-версії. Увагу акцентовано на перспективах розвитку ринку друкованої періодики та їх електронних форматів у системі засобів масової ...
343744
  Измайлов А.Ф. Газета трудовового коллектива / А.Ф. Измайлов. – Л,, 1983. – 135с.
343745
  Бессарабов О.Є. Газета Черноморського флоту "Флаг Родины" як інструмент реалізаціі Російської зовнішньої політики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 124-134. – ISBN 978-966-406055-1


  Розглядається роль газети Чорноморського флоту Російської Федерації (ЧФ РФ) "Флаг Родины" у формуванні негативного іміджу України та реалізації зовнішньої політики російського керівництва. На підставі численних публікацій показується наявність ...
343746
  Антонченко Т.В. Газета як джерело вивчення історії української державності на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 106-107. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історії преси в Україні та її впливу на державотворчі процеси в українській державі на початку ХХ ст. This article is devoted to the press history and its influence on the process of state development in Ukraine at the beginning of XX ...
343747
  Богданов Г. Газета як джерело забезпечення iнфопотреб та об"єкт соціологічних досліджень // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (282), січень. – С. 38-44. – ISSN 2076-9326
343748
  Вереш М.Т. Газета як один з аспектів вивчення іноземної мови на факультеті міжнародних відносин / М.Т. Вереш, Л.Ю. Сідун // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 575-583
343749
   Газета, автор и читатель. – М., 1971. – 167с.
343750
   Газета, автор и читатель. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1975. – 175с.
343751
  Шандра В.А. Газета, пропаганда, жизнь: вопросы теории и методики / В.А. Шандра. – М., 1982. – 143с.
343752
  Ненашев М.Ф. Газета, читатель, время. / М.Ф. Ненашев. – М., 1986. – 158с.
343753
  Рахліс В Газета, що міняє назву // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  Засідання редколегії факультетської газети "Філософ" розпочалося з критики. Філософський факультет, який готує кадри працівників ідеологічного фронту, повинен мати цікаву, бойову газету.
343754
  Михайлюта О. Газета, яку зробив Степан Курпіль // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-8
343755
   Газета: опыт, проблемы. – Л., 1975. – 303с.
343756
  Гедз В.А. Газети "Українське Слово" та "Нове Українське Слово" як джерело з історії України періоду Другої світової війни ( жовтень 1941 - вересень 1943 рр. ) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Гедз В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр. : 4 назв.
343757
  Гедз В.А. Газети "Українське Слово" та "Нове Українське Слово" як джерело з історії України періоду другої світової війни (жовтень 1941 - вересень 1943 рр.) : дис. ... канд. істор.наук : 07.00.06 / Гедз В.А.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 211л. + Додатки: л. 167-172. – Бібліогр.: л. 173-211
343758
  Сидоренко О. Газети для дітей в Україні останнього двадцятиліття: проблемно-тематичний діапазон // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 277-281


  У статті розглядаються особливості розвитку періодики, зокрема газет, призначених для дитячої аудиторії, в Україні з часу проголошення незалежності. Звертається увага на проблемно-тематичне призначення та характеристику читацьких категорій таких ...
343759
   Газети заводів у боротьбі за техніку. – Харків : Технічно-теоретичне видавництво, 1932. – 66 с.
343760
  Загорулько Р. Газети Києва 1905-1914 рр. як джерело вивчення діяльності товариств "Просвіта" в Наддніпрянській Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню інформативного потенціалу газетної періодики Києва 1905-1914 рр. для дослідження діяльності товариств "Просвіта" в Наддніпрянській Україні. This article focuses on determination of Kyiv newspapers" information potential ...
343761
  Авраменко Н. Газети Ніжинщини як джерело вивчення історії Другої світової війни та Голокосту // Запорізькі єврейські читання : збірка ст. та матеріалів : [наук.-практ. конф. "Запорізькі єврейські читання - 2019"], (04-05 квіт. 2019 р.) / Запоріз. нац. ун-т, Укр. ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; [упоряд.: І. Піскарьова, В. Базилевський ; редкол.: О.В. Іщенко та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 4-15. – ISBN 978-966-981-311-4
343762
   Газети Радянської України 1917 -1920 рр. : (За матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УРСР) Бібліогр. покажчик. – Київ, 1979. – 112с.
343763
   Газети радянської України 1921-1925 рр. : (За матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УССР) : каталог. – Київ : [ЦНБ АН УРСР], 1981. – 228, [4] c.
343764
   Газети Радянської України 1926-1929 рр. у фондах ЦНБ АН УРСР, 1985
343765
  Холод О.М. Газети рейхскомісаріату "Україна": комунікаційні технології соціального інжинірингу (від 1 вересня 1941 р. До 17 липня 1942 р.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  In the article an author formulates an aim to describe and classify communication technologies of social engineering in the newspapers of Reichscommissariat "Ukraine" (RCU) for the period from September 1, 1941 to July 17, 1942. On the results of the ...
343766
   Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : науковий каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2014. – 433, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 269-426. – ISBN 978-966-02-7457-0
343767
   Газети України 1930 - 1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-3192-Х
Частина 1. – 2004. – 853с.
343768
   Газети України 1930 - 1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-3192-Х
Частина 2. – 2004. – 986с.
343769
   Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України, Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад. : О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна та ін. ; редкол. : О.С. Онищенко (гол.) та ін. ; ред.-бібліогр. : С.С. Гарагуля, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6311-6
Ч. 1. – 2012. – 567, [4] с.
343770
   Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін. ; ред.-бібліографи: С.С. Гарагуля, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6311-6
Ч. 2. – 2012. – 661, [1] с. – Покажч.: с. 544-645
343771
   Газети України 1941-1945 рр. у фондах НБУ імені В.І. Вернадського : каталог / НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ авт.-уклад. : Н.Ф. Самохіна (кер.), Т.О. Борисенко, О.С. Залізнюк, О.С. Лук"янчук ; ред.-бібліографи : Н.Ф. Криворучко, О.С. Лук"янчук ; редкол. О.С. Онищенко (голова) та ін. ]. – Київ : НБУВ, 2009. – 504 с. – ISBN 978-966-02-4976-9
343772
   Газети України 1946-1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна ; редкол.: О.С. Онищенко та ін. ; ред.-бібліографи: О.О. Стиркул, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 409, [1] с. – ISBN 978-966-02-6310-9
343773
   Газети України 1951-1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк ; редкол.: О.С. Онищенко та ін. ; ред.-бібліографи: О.О. Стиркул, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 496, [2] с. – ISBN 978-966-02-7077-0
343774
   Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: Н.М. Носкіна (керівник), С.В. Дригайло, Д.Г. Захаров та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2017. – 981, [3] с. – Покажч.: с. 791–979. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8077-9
343775
  Шульженко С. Газети Української РСР 1955-1960 років у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України: аналітичний огляд // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 37-44. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено результати науково-дослідної роботи Книжкової палати України з аналітико-синтетичного опрацювання ретроспективного фонду українських періодичних видань (газет) 1955—1960 рр., які знаходяться на довічному зберіганні у фонді Державного архіву ...
343776
  Рута Л. Газеті "Демократична Україна" - 95 років // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 6. – С. 34-37
343777
   Газеті "Київський університет" - 80 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Історія газети "Київський університет"
343778
  Крикунова В. Газеті "Київський Університет" - 80 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)
343779
  Загорулько Р.О. Газетна періодика Києва часів Першої російської революції як джерело вивчення боротьби української громадськості за українізацію Київського Імператорського університету святого Володимира // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 58-63. – ISSN 2076-1554
343780
  Левчук О. Газетна періодика Києва як джерело вивчення транспортних послуг міста (1905–1914 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 37–44. – ISSN 2309-9356
343781
  Левчук О.В. Газетна періодика Києва як джерело дослідження міського повсякдення (1905-1914 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Левчук Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 280 арк. – Додатки: арк. 258-280. – Бібліогр.: арк. 221-257
343782
  Левчук О.В. Газетна періодика Києва як джерело дослідження міського повсякдення (1905-1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Левчук Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
343783
  Ганжуров Юрій Семенович Газетна періодика як джерело вивчення суспільних відносин в Україні (друга половина 50-х - перша половина 60-х років) : Автореф... канд. історичнихнаук: 07.00.01 / Ганжуров Юрій Семенович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1993. – 23л.
343784
  Ганжуров Юрій Семенович Газетна періодика як джерело вивчення суспільних відносин в Україні (друга половина 50-х - перша половина 60-х рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Ганжуров Юрій Семенович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
343785
  Ганжуров Юрій Семенович Газетна періодика як джерело вивчення суспільніх відносин в Україні (друга половина 50-х -- перша половина 60-х рр.) : Дис... канд. істнаук: 07.00.01 / Ганжуров Юрій Семенович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 200л. – Бібліогр.:л.186-200
343786
  Рудик М.С. Газетна публіцистика Володжимира Здоровеги // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 91-95


  Автор досліджує газетну публіцистику Володимира Здоровеги. Визначає її проблематику, поділяє публіцистичні виступи у пресі на суспільно-політичні та ті, що стосуються професійної діяльності журналіста. Доводить важливе значення публіцистики Володимира ...
343787
  Фастовец Е.В. Газетная графика: структура, функции и принципы моделирования. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Фастовец Е.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. Каф. техники газ. дела и средств информации. – М., 1973. – 21л.
343788
  Карасийчук Е.П. Газетная кампания как средство повышения творческой активности масс (1971-1981 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Карасийчук Е. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. журнал. – М., 1981. – 24л.
343789
  Черняков Б.И. Газетная революционная изобразительная публицистика в России 1905-1907 годов : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.Журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 19с.
343790
  Герліх Гюнтер Газетне повідомлення / Герліх Гюнтер. – Київ, 1983. – 176с.
343791
   Газетний фонд Національної історичної бібліотеки України, 1728-2007 : каталог колекції : до 80-річчя Національної історичної бібліотеки України / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: І. Масина, С. Забарова, В. Дружинський та ін.]. – Київ : Видавничий дім Вініченко, 2020. – 130, [1]. – ISBN 978-966-2622-40-9
343792
  Климчук Л. Газетні видання Поділля як складова документальної забезпеченості краєзнавчих досліджень / Людмила Климчук // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 30-31


  У статті висвітлено та проаналізовано газетні видання Поділля другої половини XIX - початку XX ст. як складову документної забезпеченості краєзнавчих досліджень регіону.
343793
  Рябокляч А.К. Газетні жанри / А.К. Рябокляч. – Київ, 1959. – 46 с.
343794
  Климов М.А. Газетні жанри / М.А. Климов. – Київ, 1966. – 131с.
343795
  Карпенко В.О. Газетні жанри як комунікативні форми журналістики : Текст лекції для студ.Ін-ту журналіст.з курсу "Основи професійн.комунікації" / В.О. Карпенко; КНУТШ; Ін-т журнал-ки;Текст лекції для студ.Ін-туту журналіст. з курсу "Основи професійної комунікації". – Київ : Київський університет, 2002. – 30с.
343796
  Хороб С.С. Газетні засоби масової інформації та їх роль у формуванні суспільно-громадської позиції машканців Прикарпаття // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 303-309. – (Слово). – ISSN 2304-7402
343797
  Мелещенко О.К. Газетні інформаційні моделі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 195-206. – (Журналістика ; [Вип. 1])
343798
  Мелещенко Олександр Костянтинович Газетні інформаційні моделі: взаімозалежність концепціх і структури тематики : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.10 / Мелещенко Олександр Костянтинович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1993. – 176л. – Бібліогр.:л.147-176
343799
  Підлуцький О.Г. Газетно-журнальне виробництво: діяльність медіа і навчальний курс // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2020. – Т. 2 (77)


  The article summarizes the experience of teaching of the course "Newspaper and Magazine Production" at the Institute of Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv and gives an assessment of effectiveness of various educational tasks in ...
343800
  Федорина М.І. Газетно-журнальні джерела про передові методи праці та розвиток соціалістичного змагання в галузі тваринництва на Україні (1933-1937 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 33-39. – (Серія історії ; № 16)
343801
  Радчик Р.В. Газетно-журнальні жанри: метологічні проблеми викладання в українскькій школі журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 21-29


  У статті розглядається жанрова структура національної пресової журналістики та еволюція формування жанрології. Також порушується проблема викладання груп жанрів, які склалися обє"ктивно, у зв"язку із значними впливами на жанроутворення методик і ...
343802
  Васильева А.Н. Газетно-публицистический стиль речи : Курс лекций по стилистике русского языка : учеб. пособ. для студ.-иностр. / А.Н. Васильева. – Москва : Русский язык, 1982. – 198 с.
343803
   Газетное оформление. Теория и практика моделирования. – Москва, 1981. – 86 с.
343804
  Фельдман Б.А. Газетное производство / Б.А. Фельдман. – М., 1972. – 319с.
343805
  Строцев Дмитрий Газетные вырезки : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
343806
   Газетные жанры. – Москва, 1955. – 283с.
343807
   Газетные жанры. – Свердловск, 1962. – 144с.
343808
   Газетные жанры. – М., 1971. – 184с.
343809
   Газетные жанры. – Москва, 1976. – 176с.
343810
  Блажнов Е.А. Газетные жанры в экономической пропаганде / Е.А. Блажнов. – М., 1974. – 68с.
343811
  Вяземский Б.А. Газетные заголовочные шрифты / Б.А. Вяземский, М. Урлауб. – Ленинград, 1935. – 88с.
343812
   Газетные фонды библиотек: проблемы учета и обеспечения сохранности. – М., 1984. – 126с.
343813
   Газетные фонды библиотек: совершенствование организации и повышение эффективности использования. – М., 1980. – 97с.
343814
   Газетный и книжный мир : справочная книга. – Москва : Издательство "Двигатель", 1925. – 288 с.
343815
   Газетный мир. – М., 1971. – 279с.
343816
  Кузнецов И.В. Газетный мир Советского Союза / И.В. Кузнецов, Е.М. Фингерит. – Москва
1. – 1972. – 310с.
343817
  Кузнецов И.В. Газетный мир Советского Союза / И.В. Кузнецов, Е.М. Фингерит. – Москва
2. – 1976. – 365с.
343818
  Лазарев Л.М. Газетный поиск. / Л.М. Лазарев. – М., 1962. – 24с.
343819
  Вейсберг М. Газетный редактор в роли менеджера и предпринимателя : как перейти от бюджет. финансирования к самостоятельному зарабатыванию денег на газет. рынке / Михаил Вейсберг ; Укр. Ассоц. Издателей Период. Печати. – Киев : УАИПП, 2003. – 92 с.
343820
  Мамедов Дж.А. Газетный стиль современного азербайджанского литературного языка : Автореф... канд. фило.наук: 10.02.06 / Мамедов Дж.А.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 34л.
343821
  Кочевий М М. Газетный фельетон / М М. Кочевий, . – Х, 1958. – 23с.
343822
  Дригайло С.В. Газетный фонд Национальной библиотеки Украины им.В.И. Вернадского: формирование, моделирование и использование // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки Рос. Федирации ; Гос. публичная науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 29-37. – ISSN 0130-9765


  Освещены формирование, моделирование, профиль, тематико-технологический план комплектования и использование газетного фонда Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского.
343823
  Новиков С.Н. Газеты - могучее оружие партии / С.Н. Новиков. – М., 1954. – 36с.
343824
  Войцеховская Ирина Нинеливна Газеты "Комуніст" и "Советская Украина" в период Великой Отечественной войны как источник изучения борьбы трудящихся против немецко-фашистских захватчиков : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02, 07.00.09 / Войцеховская Ирина Нинеливна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 16 с.
343825
  Войцеховская И.Н. Газеты "Комуніст" и "Советская Украина" периода Великой Отечественной войны как источник изучения борьбы трудящихся против немецко-фашистских захватчиокв : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02, 07.00.09 / Войцеховская И. Н.; МВи ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 195л. – Бібліогр.:л.164-195
343826
  Когут Татьяна Газеты врать не будут // Корреспондент : спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 49 (338) : Личность года Виктор Балога. – С. 80-82


  Життя в окупації на території України під час Другої світової війни.
343827
   Газеты и журналы каждой семье. – Х., 1967. – 30с.
343828
  Розен Е.В. Газеты и журналы на немецком языке / Е.В. Розен. – Москва, 1985. – 128с.
343829
  Хомский А.П. Газеты и журналы СССР. Справоч. на 1929 г. / А.П. Хомский, П.С. Чеховский. – М., 1929. – 168с.
343830
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 1. – 1985. – 192с.
343831
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 2. – 1985. – 177с.
343832
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 3. – 1985. – 176с.
343833
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 4. – 1985. – 117с.
343834
   Газеты СССР 1917 - 1960. – М.
4. – 1980. – 492с.
343835
   Газеты СССР 1917 -1960. – М.
1. – 1970. – 288с.
343836
   Газеты СССР, 1917 - 1960. – М.
3. – 1978. – 614с.
343837
   Газеты СССР, 1917 - 1960. – М.
5. – 1984. – 263с.
343838
   Газеты СССР: 1917 - 1960. – М.
2. – 1976. – 567с.
343839
  Каюмов Л.П. Гази / Л.П. Каюмов. – Ташкент : Изд. АН на УК Узбекской ССР, 1959. – 145 с.
343840
  Антонюк Н.Г. Гази: ефірні сотворіння // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 21-23


  Згадується Базаров, Олександр Іванович , який за дисертацію: "Про будову деяких азотистих сполук" отримав ступінь магістра і затверджений доцентом хімії в Київському університеті (1871).
343841
  Антонюк Н.Г. Гази: ефірні сотворіння // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 28-30. – ISSN 2518-7104
343842
  Антонюк Н.Г. Гази: ефірні створіння // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 33-35. – ISSN 2518-7104
343843
  Абсалямов А.С. Газинур : роман [о герое Советского Союза, повторившем подвиг А. Матросова] / А.бдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1955. – 382 с.
343844
  Абсалямов А.С. Газинур : роман [о герое Советского Союза, повторившем подвиг А. Матросова] / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил.: Л.П. Анисимов]. – Москва : Советский писатель, 1956. – 416 с.
343845
  Абсалямов А.С. Газинур : роман [о герое Советского Союза, повторившем подвиг А. Матросова] : [для старшего шк. возраста] / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил.: Л.П. Анисимов]. – Казань : Таткнигоиздат, 1965. – 384 с., [8] л. ил. : ил.
343846
  Некрасов Н.Н. Газификация в народном хозяйстве / Н.Н. Некрасов. – М.Л., 1940. – 136с.
343847
   Газификация Донбасса. – Донбасс, 1936. – 192с.
343848
  Грачевский М.Н. Газификация местных топлив и дальнее газоснабжение / М.Н. Грачевский. – М.-Л., 1936. – 200с.
343849
  Гинзбург Д.Б. Газификация топлива / Д.Б. Гинзбург. – Москва-Л., 1936. – 128с.
343850
  Абдулін С.Ю. Газифікація вуглецевмісної сировини з використанням плазм / С.Ю. Абдулін, Ю.Р. Оршанський // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, Э.М. Бабенко, В.Д. Барский [и др.]. – Харьков, 2018. – № 1-2. – C. 3-5. – ISSN 1681-309X
343851
  Гофман Б.С. Газифікація міст УСРР / Б.С. Гофман. – Х, 1931. – 96с.
343852
  Степанков В. Газін Володимир Прокопович // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 236-237. – ISSN 0130-5247
343853
  Абсалямов А.С. Газінур : роман / Абдурахман Абсалямов. – Київ : ДЛВ, 1957. – 368 с.
343854
   Газлийские землетрясения 1976 г.. – М., 1982. – 196с.
343855
   Газлийские землетрясения 1976 г.. – М., 1983. – 198с.
343856
   Газлийские землетрясения 1976 г. Геолого-геофизическая природа очагов. – Москва : Наука, 1984. – 199с.
343857
   Газлийские землетрясения 1976 и 1984 гг.. – Ташкент, 1986. – 368с.
343858
   Газлийское землетрясение 1984 г.: анализ повреждения зданий и инженерных сооружений. – М., 1988. – 117с.
343859
   Газлийское землетрясение 1984 г.: инженерный анализ последствий. – М., 1988. – 156с.
343860
  Киселев А.В. Газо-адсорбционная хроматография / А.В. Киселев, Я.И. Яшин. – Москва : Наука, 1967. – 256 с.
343861
  Крук С.І. Газо-аналітичні методи контролю токсичних газів у повітрі / С.І. Крук, О.В. Лущевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 271-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті проведено аналіз проблеми детектування в повітрі малих концентрацій небезпечних газів. Приділена увага історичному розвитку питання. Розглянуті основні сучасні методи реєстрації токсичних та горючих газів. Наведено порівняльний аналіз переваг ...
343862
   Газоанализатор типа ГИП-5. – М., 1959. – 18с.
343863
  Дем"янчук І. Газова війна. Імперія завдала удару у відповідь / І. Дем"янчук, В. Головко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 1 (267). – С. 12-14. – ISSN 1810-3944
343864
  Гірін О.Г. Газова динаміка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Г. Гірін ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : Астропринт, 2007. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-318-775-4
343865
  Мітрофанова О. Газова криза в контексті інформаційної війни // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 179-186
343866
  Кальченко В.Н. Газова промисловість і технічний прогрес / В.Н. Кальченко. – К., 1972. – 204с.
343867
  Кальченко В.Н. Газова промисловість України / В.Н. Кальченко, А.Є. Слівак. – Х., 1969. – 115с.
343868
  Бомк О.Й. Газова чутливість поверхнево-бар"єрних структур на основі кремнію, арсеніду галію та сульфіду кадмію з надтонкими плівками титану та нікелю : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.10 / Бомк О. Й.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 16л.
343869
  Бомк О.Й. Газова чутливість поверхнево-бар"єрних структур на основі кремнію, арсеніду галію та сульфіду кадмію з надтонкими плівками титану та нікелю : 01.04.10:Дис.на здоб.наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук / Бомк О.Й.; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 122л. – Бібліогр.: С.111-122
343870
  Вовченко Н. Газована вода: пити чи не пити? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 28 : фото
343871
   Газовая динамика. – Москва, 1950. – 360 с.
343872
   Газовая динамика. – Москва, 1965. – 722 с.
343873
   Газовая динамика. – Томск, 1977. – 140 с.
343874
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 83 с.
343875
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – М, 1984. – 160с.
343876
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – М, 1984. – 112с.
343877
   Газовая динамика. – Томск, 1984. – 152 с.
343878
   Газовая динамика. – Томск, 1987. – 194с.
343879
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – М, 1988. – 424с.
343880
  Меньшиков В.М. Газовая динамика / В.М. Меньшиков, В.М. Тешуков. – Новосибирск, 1990. – 137с.
343881
  Атанов Г.А. Газовая динамика : [учеб. пособие для ун-тов по спец. "Прикл. математика"] / Атанов Г.А. – Киев : Высшая школа, 1991. – 358, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 356
343882
  Абрамович Г.Н. Газовая динамика воздушно-реактивных двигателей / Г.Н. Абрамович. – [Москва] : Издательство и тип. Издательства Бюро новой техники Министерства авиационной промышленности СССР, 1947. – 224 с. : ил.
343883
  Тимошенко В.И. Газовая динамика высокотемпературных технологических процессов / В.И. Тимошенко; НАНУ; Нац. космическое агентство Украины; Ин-т техн. механики. – Днепропетровск, 2003. – 460с. – ISBN 966-02-2493-1
343884
  Борисенко А.И. Газовая динамика двигателей / А.И. Борисенко. – Москва, 1962. – 793с.
343885
   Газовая динамика двухфазных течений в соплах. – Томск, 1986. – 261 с.
343886
   Газовая динамика космических аппаратов. – М., 1965. – 278с.
343887
  Пирумов Газовая динамика сопел / Пирумов, Росляков Г.С. .У.Г. – М., 1990. – 364с.
343888
  Рахматулин Х. Газовая и волновая динамика / Х. Рахматулин. – М, 1983. – 196с.
343889
   Газовая и газокерновая съемки и анализ газа. – М.-Л. : Гостоптехиздат, 1954. – 226с.
343890
  Старцев С.А. Газовая промышленность стран Персидского залива и Северной Африки / С.А. Старцев. – М, 1988. – 163с.
343891
  Авдеева А.В. Газовая сера / А.В. Авдеева. – Москва ; Ленинград, 1950. – 108 с.
343892
  Воронкевич С.Д. Газовая силикация песчаных пород / С.Д. Воронкевич. – Москва, 1974. – 150с.
343893
  Анваер Б.И. Газовая хромаграфия неорганических веществ / Б.И. Анваер, Ю.С. Другов. – Москва : Химия, 1976. – 235 с. : ил.
343894
   Газовая хроматография : Сбор. докл. на II междун. симп. в Амстердаме и конф. по анализу смесей летучих веществ в Нью-Йорке. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 479 с.
343895
   Газовая хроматография : Труды III междн. симп. по газовой хроматографии в Эдинбурге. – Москва : Мир, 1964. – 557 с.
343896
   Газовая хроматография : Труды III Всесоюзной конференции по газовой хроматографии. – Дзержинск, 1966. – 486 с.
343897
   Газовая хроматография. – М.
1. – 1977. – 308с.
343898
   Газовая хроматография. – Москва, 1982. – 547 с.
343899
   Газовая хроматография. – Тбилиси, 1982. – 79с.
343900
   Газовая хроматография. – М.
2. – 1983. – 255с.
343901
   Газовая хроматография. – Тбилиси, 1986. – 87с.
343902
  Сунозова Е.В. Газовая хроматография аминокислот / Е.В. Сунозова. – М., 1976. – 83с.
343903
  Андерсон А.А. Газовая хроматография аминосоединений / А.А. Андерсон ; АН Латв.ССР, Ин-т орган. синтеза. – Рига : Зинатне, 1982. – 374 с. : граф. – Библиогр.: с. 285-360
343904
  Литвинов Л.Д. Газовая хроматография в биологии и медицине / Л.Д. Литвинов, Б.А. Руденко. – Москва : Медицина, 1971. – 224 с.
343905
  Берчфилд Г. Газовая хроматография в биохимии. / Г. Берчфилд, Э. Сторрс. – Москва, 1964. – 619с.
343906
  Колесникова Л.П. Газовая хроматография в исследованиях природных газов, нефтей и конденсатов. / Л.П. Колесникова. – М., 1972. – 135с.
343907
   Газовая хроматография в нефтехимии / В.Г. Березкин, В.С. Гавричев, Л.Н. Коломиец, А.А. и др. Королев; Наметкин Н.С. – Москва : Наука, 1975. – 271 с.
343908
  Шляхов А.Ф. Газовая хроматография в органической геохимии / А.Ф. Шляхов. – М., 1984. – 222с.
343909
  Шингляр М. Газовая хроматография в практике. / М. Шингляр. – М., 1964. – 195с.
343910
  Березкин В.Г. Газовая хроматография в химии полимеров / В.Г. Березкин, В.Р. Алишоев, И.Б. Немировская ; АН СССР, Науч. совет по хроматографии. – Москва : Наука, 1972. – 287 с.
343911
  Соколов Д.Н. Газовая хроматография летучих комплексов металлов / Д.Н. Соколов. – Москва : Наука, 1981. – 123 с.
343912
  Дженнингс В. Газовая хроматография на стеклянных капиллярных колонках. / В. Дженнингс. – М, 1980. – 232с.
343913
   Газовая хроматография с неидеальными элюентами / М.С. Вигдергауз, А.В. Гарусов, В.А. Езрец, В.И. Семкин. – Москва : Наука, 1980. – 145 с.
343914
  Мошьер Р. Газовая хроматография хелатов металлов / Р. Мошьер, Р. Сиверс. – Москва : Мир, 1967. – 175 с.
343915
   Газовая хроматография. Труды Второй Всесоюзной конференции. – Москва : Наука, 1964. – 484 с.
343916
  Скворцова Е.В. Газовая хроматология / Е.В. Скворцова, В.Ф. Ильин. – Саратов, 1983. – 62с.
343917
  Литвинова Э.М. Газовая хромотография: библиогр. указ. отеч. и зарубеж. лит-ры (1967-1972) / Э.М. Литвинова. – М.
ч. 1. – 1974. – 319с.
343918
  Литвинова Э.М. Газовая хромотография: библиогр. указ. отеч. и зарубеж. лит-ры (1967-1972) / Э.М. Литвинова. – М.
ч. 2. – 1974. – 379с.
343919
  Витенберг А.Г. Газовая экстракция в хроматографическом анализе / А.Г. Витенберг, Б.В. Иоффе. – Ленинград : Химия, 1982. – 279с.
343920
  Швилкин Б.Н. Газовая электроника и физика плазмы в задачах : учеб.пособие / Б.Н. Швилкин. – Москва : Наука, 1978. – 160с.
343921
  Войціцька В. Газове кріпацтво споживачів. Споживач має право змінювати постачальника газу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 8


  "... Чи задумувались ви над тим, наскільки задовольняє вас якість постачання газу в вашу оселю? Адже, наприклад, коли не подобається, як працює оператор мобільного зв"язку чи інтернет-провайдер, то його можна швидко замінити на кращого — ...
343922
  Легка Г. Газовий котел у кредит : проза:п"єса // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 104-109. – ISSN 0130-321Х
343923
  Малиновський Олександр Газовий лабіринт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
343924
  Левін Д.І. Газовий трикутник Росія-Україна-ЄС // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 451-457
343925
  Костюченко Д. Газовий фактор в україно-російських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 31-33.
343926
  Рамазанов В. Газові "хаби" Європи. Створення східноєвропейського газового хаба // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 11 (337), листопад. – С. 20-22. – ISSN 1810-3944


  У статті досліджено основні проблеми диверсифікації постачання природного газу і запропоновано шляхи їх вирішення.
343927
  Сивий М. Газові альтернативи України / М. Сивий, В. Кітура // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 225-232 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
343928
   Газові амбіції загрожують довкіллю і порушують права громадян // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 3 (127), травень - червень
343929
  Гордієнко В.В. Газові балончики: що варто знати // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 23-24
343930
  Гончар М.М. Газові кризи та обхідна стратегія Росії: взаємозв"язок і обумовленість // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 9-12. – ISSN 1728-6220
343931
   Газові сенсори та застосування наноматеріалів у сенсориці : [навч. посібник] / Л.П. Олексенко, Н.П. Максимович, І.П. Матушко, Г.В. Федоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139
343932
  Швець І.Т. Газові турбіни. / І.Т. Швець. – Київ, 1955. – 69 с.
343933
  Иванов И. Газового картеля пока нет, а вот координировать цены будем // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 16. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  Катар в Перській затоці
343934
   Газовые гидраты в экосистеме Земли. – Новосибирск, 1997. – 59с.
343935
  Рерих К.Э. Газовые двигатели большой мощности / К.Э. Рерих, М.П. Беликов. – Харьков; Киев, 1936. – 250с.
343936
   Газовые и газоконденсатные месторождения. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 375с.
343937
  Чайковский С.А. Газовые и жидкие включения в кварцах пегматитов Коростеньского плутона Волыни : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Чайковский С.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Геологический фак-тет, 1951. – 126л.
343938
  Чайковский С.А. Газовые и жидкие включения в кварцах пегментов Коростеньского плутона Волыни : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Чайковский С.А. ; МВО СССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. Геол. ф-тет. – Киев, 1951. – 12 с.
343939
   Газовые коллекторы района Мертвого моря - реконструкция на базе геохимических характеристик пород грязевого палеовулкана Наби Муса / Э.В. Сокол, О.А. Козьменко, С.Н. Кох, Е. Вапник // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 8. – С. 975-997 : табл., рис. – Библиогр.: с. 994-997. – ISSN 0016-7886
343940
  Припачкин В.А. Газовые компоненты щелочных горных пород Хибинского массивна и закономерности их распределения. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Припачкин В.А.; Воронеж. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.31
343941
  Беннет В. Газовые лазеры / В. Беннет ; пер. с англ. С.Г. Раутиана, А.С. Хайкина ; под ред. Т.А. Шмаонова. – Москва : Мир, 1964. – 186 с. : черт.
343942
   Газовые лазеры. – Москва, 1968. – 344 с.
343943
  Елецкий А.В. Газовые лазеры / А.В. Елецкий, Б.М. Смирнов. – Москва, 1971. – 152 с.
343944
   Газовые лазеры. – Новосибирск, 1977. – 360 с.
343945
   Газовые лазеры / Д.Л. Хьюстис, П.Дж. Чантри, В.Дж. Виганд, Дж.У. Рич, М.Р. Фланнери, М.А. Бионди, Дж.Дж. и др. Хинчен; Мак-Даниель И. – Москва : Мир, 1986. – 548 с.
343946
  Юсуфадзе Х.Б. Газовые месторождения Каспийского моря в пределах акватории СССР / Х.Б. Юсуфадзе, И.А. Аббасов. – М, 1975. – 48с.
343947
  Щерба В.М. Газовые месторождения Предкарпатья. / В.М. Щерба. – Киев, 1987. – 146с.
343948
   Газовые месторождения СССР. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1961. – 748с.
343949
   Газовые месторождения СССР : Справочник. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Недра, 1968. – 1968с.
343950
   Газовые опоры турбомашин. – М., 1976. – 160с.
343951
  Шейнин М.А. Газовые приборы / М.А. Шейнин. – М-Л, 1950. – 116с.
343952
  Кароль И.Л. Газовые примеси в атмосфере / И.Л. Кароль, В.В. Розанов, Ю.М. Тимофеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 192с.
343953
  Кароль И.Л. Газовые примеси в атмосфере. / И.Л. Кароль. – Л., 1983. – 192с.
343954
   Газовые ресурсы СССР. – М., 1959. – 350с.
343955
  Барил М.А. Газовые системы оборудования производства полупроводниковых приборов и интегральных схем / М.А. Барил, В.К. Самойликов. – Москва : Энергия, 1978. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 110 (43 назв.). – (Библиотека технолога радиоэлектронной аппаратуры ; Вып. 12)
343956
  Ротт Л.А. Газовые системы при высоких и сверхвысоких давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ротт Л.А.; МГУ. Физ. фак. – Москва, 1954. – 12л.
343957
  Ротт Л.А. Газовые системы при высоких и сверхвысоких давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ротт Л.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1955. – 10л.
343958
  Лануа А. Газовые трубины малой мощности / А. Лануа. – М., 1958. – 60с.
343959
  Воронцов-Вельяминов Газовые туманности и новые звезды / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1948. – 588с.
343960
  Воронцов-Вельяминов Газовые туманности и новые звёзды / Воронцов-Вельяминов. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 588 с.
343961
   Газовые турбины. – М., 1958. – 178с.
343962
  Шнеэ Я.И. Газовые турбины : (теория и конструкция) : [учеб. пособ. для втузов] / Я.И. Шнеэ. – Москва : Машгиз, 1960. – 560 с.
343963
  Витт П. Газовые турбины / П. Витт. – Москва, 1965. – 200с.
343964
  Абианц В.Х. Газовые турбины / В.Х. Абианц. – Москва : Знание, 1971. – 48 с. : ил.
343965
  Локай В.И. Газовые турбины двигателей летательных аппаратов / В.И. Локай. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1979. – 447 с.
343966
   Газовые факелы на дне Чёрного моря. – Київ, 1999. – 134с. – ISBN 5-02-002062-1
343967
  Хаскинс Д. Газовые хроматографы - анализаторы технологических процессов / Д. Хаскинс. – Москва : Атомиздат, 1979. – 158 с.
343968
  Кулаков М.В. Газовые хроматографы : физические и физико-химические методы контроля состава и свойств вещества / М.В. Кулаков, Е.Ф. Шкатов, В.А. Ханберг. – Москва : Энергия, 1968. – 128 с. : ил.
343969
  Лихачев М.Ф. Газовые черенковские счетчики и их применение в экспериментах на синхрофазотроне ОИЯИ. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 3303 / Лихачев М.Ф.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.15-16
343970
  Перепелкин К.Е. Газовые эмульсии / Перепелкин К.Е., Матвеев В.С. – Ленинград : Химия, Ленингр. отд-ние, 1979. – 200 с. – Библиогр.: с. 182-192 (364 назв.)
343971
  Францен Г. Газовый анализ / Г. Францен. – М.-Птгр., 1923. – 96с.
343972
  Петров А.Д. Газовый анализ / А.Д. Петров. – Л, 1933. – 100с.
343973
  Деннис Л. Газовый анализ / Л. Деннис, М. Никольс. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 348 с.
343974
  Соломонова Н.Л. Газовый анализ : Лабораторный практикум по химической технологии / Н.Л. Соломонова. – Москва : Московский университет
Вып. 2. – 1957. – 36 с.
343975
  Петров А. Газовый анализ. Анализ и синтезы отравляющих веществ / А. Петров. – Ленинград : Гостехиздат, 1931. – 88 с.
343976
  Шнюков Е.Ф. Газовый вулканизм Черного моря / Е.Ф. Шнюков, В.П. Коболев, А.А. Пасынков ; Нац. акад. наук Украины, Гос. науч. учреждение "Отделение морской геологии и осадочного рудообразования", Ин-т геофизики ; Таврический. нац. ун-т. – Киев : Логос, 2013. – 383, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 334-381и в подстроч. прим. – ISBN 978-966-171-714-4
343977
  Померанц Л.И. Газовый каротаж / Л.И. Померанц. – М., 1982. – 240с.
343978
  Чекалин Л.М. Газовый каротаж скважин и геологическая интерпретация его результатов. / Л.М. Чекалин. – М., 1965. – 116с.
343979
  Юровский Ю.М. Газовый кароттаж скважин. / Ю.М. Юровский. – М., 1957. – 159с.
343980
  Юровский Ю.М. Газовый карттаж нефтяных скважин. / Ю.М. Юровский. – М,-Л., 1953. – 188с.
343981
  Артынюк А.А. Газовый обен и оксигенция артериальной крови при напряженной циклической работе в связи с различной тренированностью человека : Автореф... канд. биолог.наук: / Артынюк А.А.;. – Л, 1968. – 18л.
343982
  Артынюк А.А. Газовый обен и оксигенция артериальной крови при напряженной циклической работе в связи с различной тренированностью человека : Автореф... канд. биолог.наук: / Артынюк А.А.;. – Л, 1968. – 18л.
343983
  Лукьянчиков А.С. Газовый обжиг железных руд / А.С. Лукьянчиков. – К, 1962. – 92с.
343984
  Попова Г.М. Газовый обмен и оксигенация артериальной крови при мышечной работе максимальной интенсивности. : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Попова Г.М.; Тартуский гос. ун-т. Лен. гос. ин-т физ. культуры. – Л., 1971. – 22л.
343985
  Евдаков А.Н. Газовый обмен у овец в горах Заилийского Ала-Тау. : Автореф... Канд.биол.наук: / Евдаков А.Н.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1954. – 14л.
343986
  Войтович А.П. Газовый оптический квантовый генератор с селективными нелинейными потерями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Войтович А.П.; АН БССР. Объедин. учен. совет ин-тов физики, математики, физики твердого тела и полупроводников. – Минск, 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16
343987
  Елецкий А.В. Газовый разряд / А.В. Елецкий. – Москва : Знание, 1981. – 63 с.
343988
  Жижченко Б.П. Газовый режим вод и осадков современных акваторий / Б.П. Жижченко. – М., 1974. – 40с.
343989
  Макаров Б.Н. Газовый режим почвы / Б.Н. Макаров. – М, 1988. – 104с.
343990
  Кудельский А.В. Газовый режим Припятского прогиба. / А.В. Кудельский, В.М. Бурак. – Минск, 1982. – 173с.
343991
  Миртов Б.А. Газовый состав атмосферы Земли и методы его анализа / Б.А. Миртов. – М., 1961. – 263с.
343992
  Мхеидзе Б.С. Газовый состав и формирование минеральных вод Сванетии и Верхней Рачи. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.06 / Мхеидзе Б.С.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1973. – 26л.
343993
  Собакин О.Н. Газовый состав подземных вод Таджикистана и его гидрохимическое значение : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Собакин О.Н.; ЛГУ. – Л., 1968. – 23л.
343994
  Байков С.С. Газовый усилитель бегущей волны на линии 3,39 мкм неона : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Байков С.С. ; МГУ. – Москва, 1970. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
343995
  Иноземцев Владислав Газовый фронт // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 102-109 : фото
343996
  Гинзбург Д.Б. Газогенераторные установки / Д.Б. Гинзбург. – Москва-Л.
2. – 1937. – 603с.
343997
  Поливцев А.В. Газогеохимические поиски полезных ископаемых в Карпатском регионе / А.В. Поливцев, Г.П. Поморцев, А.А. Борковский. – Киев : Наукова думка, 1990. – 195с.
343998
  Виноградов Р.И. Газогидравлическая аналогия и её практическое приложение / Р.И. Виноградов. – Москва, 1978. – 152с.
343999
  Гошовский С.В. Газогидраты - история человека, открытия, науки. К 50-летию открытия свойства природных газов образовывать залежи в земной коре в твердом газогидратном состоянии / С.В. Гошовский, А.В. Зурьян // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2019. – № 1/2. – С. 124-135 : рис. фото. – Бібліогр.: Бибиогр.; 16 назв. – ISSN 1682-3591
344000
  Султанов М.А. Газогидродинамический нагрев ударносжатой плазмы / М.А. Султанов. – Душанбе : Дониш, 1990. – 276с.
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,