Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
331001
  Тетеріна О.Б. "Гомер новосвіту" у поступі української літератури (шекспірознавчі погляди П. Куліша) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті проаналізовано Кулішеву літературознавчу рецепцію творчості В. Шекспіра. Осмислено значення шекспіріани у концепції національного літературного розвитку українського письменника. Кулішеві міркування, що обґрунтовують загальнолітературну роль ...
331002
  Стринаглюк Л. "Гомонить з явориною лис" : поезія : вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 53-54. – ISSN 0130-1608
331003
  Кушнер А. "Гора, наверное, стать башней бы хотела..." : поэзия: стихи // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
331004
  Сеогійко М. "Гордий дев" Воле Шоїнка, перший нобелянт Африки 1986 // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 10. – С. 162-167. – ISSN 0130-321Х
331005
  Гетьман В.І. "Гордієві вузли" Великого Лугу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 41-45 : фото
331006
  Шот Микола "Гордієві вузли" глибинки... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 24-25


  У місті, як у тісті, а на селі, як у смолі, здавна мовили українці. Містечкові, чи то пак селищу міського типу Коропець, що в Монастириському районі на Тернопіллі, завжди випадало й одного, й другого потрошку.
331007
  Дорогань И.В. "Горе Навсикаи" как автоэкфрастический текст "Дневника" М. Башкирцевой // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 35-43. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  В статье исследуется роль экфрасиса в организации текста "Дневника" Марии Башкирцевой (1858–1884) - фр. художницы, скульптора, литератора. Анализируется своеобразие представленного в "Дневнике" автоэкфрастического сюжета "Горе Навсикаи", созданного на ...
331008
  Петров С.М. "Горе от ума" - комедия А.С.Грибоедова / С.М. Петров. – Москва : Просвещение, 1981. – 94 с.
331009
  Белинский В.Г. "Горе от ума" / В.Г. Белинский. – М.-Пг., 1923. – 103 с.
331010
   "Горе от ума". – М, 1947. – 96с.
331011
  Медведева И.Н. "Горе от ума" / И.Н. Медведева. – Москва, 1971. – 208с.
331012
  Медведева И.Н. "Горе от ума" / И.Н. Медведева. – Москва : Художественная литература, 1974. – 109 с.
331013
  Филиппов В.А. "Горе от ума" А.С. Грибоедова на русской сцене / В.А. Филиппов. – М, 1954. – 47с.
331014
  Голдер Б. "Горе от ума" в меняющемся мире // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 4. – С. 220-290. – ISSN 0042-8795
331015
  Борисов Ю.Н. "Горе от ума" и русская стихотворная комедия / Ю.Н. Борисов. – Саратов, 1978. – 105 с.
331016
   "Горе от ума" на русской и советской сцене. – М, 1987. – 406с.
331017
   "Горе от ума" на русской Малого Театра". – М, 1940. – 32 с.
331018
   "Горе от ума" на сцене Московского художественного театра. – М, 1979. – 607с.
331019
  Гладыш И.А. "Горе от ума". Страницы истории / И.А. Гладыш, Т.Г. Динесман. – Москва : Книга, 1971. – 64 с.
331020
  Соболева Елена "Горец" в России // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 7 (196), июль. – С. 132-133 : фото. – ISSN 1029-5828
331021
   "Горизонт 2020": крок до європейського майбутнього // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1 : фото


  20 березня Україна офіційно приєдналася до нової рамкової програми ЄС у сфері досліджень та інновацій "Горизонт 2020". Підписання угоди відбулося в приміщенні Кабінету Міністрів України. По цьому делегація ЄС на чолі з комісаром з досліджень, науки та ...
331022
  Галата С. "Горизонт 2020": перший пішов! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 1 червня (№ 22). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  100 тисяч євро на своє дослідження наноматеріалів отримав молодий хімік з КНУ імені Тараса Шевченка Ілля Гуральський. Науковий керівник Іллі - завідувач кафедри фізичної хімії Ігор Фрицький.
331023
  Галата С. "Горизонт 2020": шукайте свою нішу! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 7 грудня (№ 49). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч представників національних контактних пунктів (НКП) програми "Горизонт 2020" і молоді науковці. Координатори НКП розповіли - які конкурси відкрито на 2016-2017 роки, як долучитися до досліджень, на що ...
331024
  Ільницький М. "Горіла сосна...": еволюція символів вогню і води // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 238/239. – С. 338-336
331025
   [Гончаренко Володимир Дмитрович] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 261-262. – ISSN 1993-0909


  Український учений у галузі історії держави і права, доктор юридичних наук, професор, академік-секретар відділення теорії та історії держави і права НАПрН України, завідувач кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного ...
331026
   [Гордєєв Антон Юрійович] // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 203


  Ювілей Гордєєва Антона Юрійовича, доктора географічних наук, дійсниого члена Українського географічного товариства, дійсного члена Українського Клубу мандрівників «Київська Русь», морського картографа, фахівця з історії морської картографії.
331027
  Скоу-Хансен Голые деревья / Скоу-Хансен. – М., 1965. – 271с.
331028
  Жуков Борис Голые короли и королевы : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 98-104
331029
  Никулин Л.В. Голые короли. / Л.В. Никулин. – Харьков. – 273с.
331030
  Вавилов Н. Голые слизни (улитки), повреждающие поля и огороды в Московской губернии : Отчет об исследованиях проиведенных по поручению Моск.губ. земск. управы осенью 1909 / Н. Вавилов; Изд. Моск. губернского земства. – Москва : Печатня С.П. Яковлева, 1910. – 55с.
331031
  Апиц Б. Голые среди волков / Б. Апиц. – Москва, 1976. – 352с.
331032
  Пильняк Б.А. Голый год. Повесть непогашенной луны. Рассказы : роман, [повесть, рассказы] / Борис Пильняк. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 411, [2] с. – В кн. также рассказы: Целая жизнь ; Смертельное манит ; Человеческий ветер ; Старый дом ; Без названья ; Снега ; Грэго-Тримунтан. - На обл. название первого произвед. – ISBN 978-5-17-059548-8


  Борис Пильняк - один из самых необычных русских писателей первой трети XX века, человек неоднозначной и трагической судьбы. Писательская слава пришла к нему рано, однако его творческий и жизненный путь оказался недолгим (писатель был расстрелян в 1938 ...
331033
  Кайко Т. Голый король / Т. Кайко. – М., 1966. – 214с.
331034
  Яцко Б.А. Голый король и другие : сборник статей / Б.А. Яцко. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 144с. – ISBN 966-8387-80-7
331035
  Шварц Е.Л. Голый король. / Е.Л. Шварц. – М., 1991. – 78с.
331036
  Ковалев Л.Р. Голый остров / Л.Р. Ковалев. – Куйбышев, 1964. – 162с.
331037
  Ковалев Л.Р. Голый остров / Л.Р. Ковалев. – М, 1967. – 170с.
331038
  Семенов С. Голый человек. / С. Семенов. – Л.М., 1924. – 199с.
331039
  Добревски Д. Голямата Сметка / Д. Добревски. – София, 1960. – 272 с.
331040
  Вежинов П. Голямата стъпка / П. Вежинов. – София, 1974. – 138с.
331041
  Кононенко Т.П. Гольбах Поль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 333. – ISBN 966-316-069-1
331042
   Гольбейн. – Л., 1935. – 20с.
331043
   Гольбейн. – М., 1955. – 8с.
331044
   Гольданский Виталий Иосифович. – М., 1985. – 159с.
331045
  Курылюк Эва Гольди = Апология звероватости : Фрагмент книги // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 10. – С. 116-124. – ISSN 0321-1878
331046
  Войтович Л.В. Гольмгард: де правили руські кнізі Святослав Ігоревич, Володимир Святославович та Ярослав Володимирович? // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 37-55. – ISSN 0130-5247
331047
   Гольф за полярным кругом : детский мир // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 43. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
331048
   Гольф і спа по-Kempinski : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 44-47 : Фото
331049
  Гершензон М.О. Гольфстрем / М.О. Гершензон. – М., 1922. – 155с.
331050
  Гэскелл Т.Ф. Гольфстрим / Т.Ф. Гэскелл; Под ред. А.М.Гусева. – Пер. с англ. – Москва : Мир, 1974. – 212с.
331051
  Хаткевич Василий Гольфстрим замерзает? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 3-4 : Іл.
331052
  Миндилин Э.Л. Гольфстром и фиоды / Э.Л. Миндилин. – М.-Л., 1930. – 151с.
331053
  Сассаитова К.А. Гольцы Камчатки -- род Salvelinus : Автореф... канд. биол.наук: / Сассаитова К. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 16л.
331054
  Первенцев А.А. Гомаюн - птица вещая / А.А. Первенцев. – М, 1967. – 368с.
331055
  Первенцев А.А. Гомаюн - птица вещая / А.А. Первенцев. – М, 1974. – 623с.
331056
  Доржиев Ж.Д. Гомбожаб Цыбиков / Ж.Д. Доржиев, А.М. Кондратов. – Иркутск, 1990. – 234 с.
331057
  Бянько М. Гомель и Севастополь - постколониальные антиподы // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2010. – № 1/2. – С. 20-33. – ISSN 1822-5136
331058
   Гомельская стрелковая. – Минск, 1989. – 157с.
331059
  Зеленский В.А. Гомельский рубеж, год 1941 / В.А. Зеленский. – Минск, 1991. – 173,2с.
331060
  Кононенко Т.П. Гомеомерії // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 99. – ISBN 966-316-069-1
331061
  Попова Т.Д. Гомеопатическая терапия / Т.Д. Попова, Т.Я. Зеликман. – Киев, 1990. – 271с.
331062
   Гомеопатический домашний лечебник. – 2-е изд. – СПб.-М., 1993. – с.
331063
  Єршов В. Гомеопатичні листи Густава Олізара та Кароля Качковського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 412-420. – ISBN 978-966-3888-379-3
331064
  Келер Г. Гомеопатия / Г. Келер. – М, 1989. – 592с.
331065
   Гомеопатия. – Ростов-на-Дону, 1991. – 132с.
331066
  Великов В.А. Гомеопатия в вашем доме: двенадцать главных гомеопатических средств, их свойства и применение / В.А. Великов. – Ростов-на Дону, 1990. – 56с.
331067
  Коган Д.А. Гомеопатия и современная медицина / Д.А. Коган. – М., 1964. – 219с.
331068
  Липницкий Т.М. Гомеопатия. Основные проблемы. / Т.М. Липницкий. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1964. – 255с.
331069
   Гомеостаз и регуляция физиологических систем организма. – Новосибирск : Наука, 1992. – 249 с. : табл., ил. – Бібліогр.: с. 243-248. – ISBN 5-02-030086-1
331070
   Гомеостаз на различных уровнях организации биосистем. – Новосибирск : Наука, 1991. – 232 с. – Бібліогр.: с. 223-231. – ISBN 5-02-029560-4
331071
  Харди Ричард Гомеостаз. / Харди Ричард. – М., 1986. – 77с.
331072
  Логинов А.А. Гомеостаз: философские и общебиологические аспекты / А.А. Логинов. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 176с.
331073
   Гомеостатика живых, технических, социальных и экологических систем. – Новосибирск : Наука, 1990. – 346 с. – ISBN 5-02-029911-1
331074
  Алибаев Б.Н. Гомеостатическая функция лимфатической системы у низших позвоночных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Алибаев Б. Н.; АН КазССР, Ин-т физиологии. – Алма-Ата, 1981. – 21л.
331075
  Лосев А.Ф. Гомер / А.Ф. Лосев. – Москва : "BGW", 1960. – 350 с.
331076
  Егунов А.Н. Гомер в русских переводах XVIII-XIX веков / А.Н. Егунов. – Москва ; Ленинград : Наука, 1964. – 440 с.
331077
  Лаптева М.Ю. Гомер и "темные века" Ионии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 93-99. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
331078
  Асатиани В.Р. Гомер и античная мифология в древне-грузинской литературе : Автореф... наук: 10.02.14 / Асатиани В.Р.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 23л.
331079
  Григорян Р.А. Гомер и армянская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Григорян Р.А. ; Акад. наук. АрмССР , Ин-т литературы. – Ереван, 1963. – 21 с.
331080
  Тренчени-Вельдапфель Гомер и Гесиод / Тренчени-Вельдапфель; Авдиева В.И. – Москва, 1956. – 122с.
331081
  Маркиш С.П. Гомер и его поэмы / С.П. Маркиш. – Москва : Художественная литература, 1962. – 126 с.
331082
  Кралюк П. Гомер і предфілософія Північного Причорномор"я // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 46-53. – ISBN 978-966-2254-74-7
331083
  Макклоски Р. Гомер Прайс : книга для чтения на анг. яз. в 7 классе школ с преподаванием ряда предметов на анг. яз. / Р. Макклоски. – Москва : Просвещение, 1977. – 112с.
331084
  Цимбал Я. Гомер Революції і "прикрий сахарин": 120 років Валер"яну Поліщуку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 грудня (№ 48)
331085
  Туренко В.Е. Гомер та Гесіод: до питання про конотації любові в давньогрецьких епосах // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 63-69. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X
331086
  Хопта С. Гомер української літератури ХХ століття // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 131-133. – ISSN 0130-321Х
331087
  Худицький В. Гомер української пісні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1лютого - 8 лютого (№ 4). – С. 10


  Якби Григорій Нудьга видав лише одну монографію "Українська дума і пісня в світі", цього б уже було досить, аби його ім"я увійшло в історію. Але ж є ще близько 300 різних праць у галузі фольклору та літератури. Найкоротше про долю вченого сказав колись ...
331088
  Деревицкий А.Н. Гомерические гимны : анализ памятника в связи с историей его изучения : ист.-лит. этюд / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харків. міське т-во греків "Геліос" ; [вступ. ст. О.В. Сучалкина]. – Репр. воспр. изд. 1889 г. – Харків : Майдан, 2016. – Х, 174, [4] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-372-640-3
331089
  Гловацька К. Гомерова "Іліада" / К. Гловацька. – К, 1969. – 136с.
331090
  Гловацька К.І. Гомерова "Іліада" : прозовий переказ: Для серед. та ст. шк. віку / К.І. Гловацька. – Київ : Веселка, 1974. – 183с.
331091
  Гловацька К.І. Гомерова "Іліада" : прозовий переказ: Для серед. та ст. шк. віку / К.І. Гловацька. – Київ : Веселка, 1981. – 215 с.
331092
  Гловацька К.І. Гомерова "Іліада" / Переказала Катерина Гловацька; Худож. Р. Масаутов. – 3-тє вид. – Київ : Веселка; Просвіта, 2005. – 200с. – Шифр дубл.8ут Глов.Доп.карт всем каб. – ISBN 966-01-0310-7
331093
  Гловацька К.І. Гомерова "Одіссея" / Переказала Катерина Гловацька; Худож. Р. Масаутов. – 3-є вид. – Київ : Веселка; Просвіта, 2005. – 151с. – Шифр дубл.8ут Глов.Доп. карт.всем каб. – ISBN 966-01-0313-1
331094
  Гомер Гомерова Ілїяда // Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський] / Гомер. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя, 1903. – Рапсодія Г. – 70 с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека ; Ч. 53)
331095
  Гомер Гомерова Ілїяда // Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський] / Гомер. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя, 1903. – Рапсодія Г. – 59, [2] с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека ; Ч. 53)
331096
  Гомер Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя. – (Літературно-Hаукова Бібліотека / відповідає за pед. Володимир Гнатюк ; Ч. 53)
Рапсодія Г. – 1903. – 36, [4] с. – Пояснення: с. [1] ; Конволют. Перепл. з : Рапсодія В, Львів, 1902 ; Рапсодія А, Львів. 1902 ; Рапсодія Д, Е, З, Львів. 1904
331097
  Гомер Гомерова Ілїяда // Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський] / Гомер. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя, 1903. – Рапсодія Г. – 148, [4] с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека ; Ч. 53)
331098
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українську перевіршовав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – Львів : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка
[Ч. 1]. – 1889. – XVI, 4-161, 157 с. – Конволют. Перепл. з : Гомерова Одиссея, ч. 2. - УЛьвові, 1892. - Тит. арк. (с.1-2) першої част. відсутній


  Присвячено переклад памяті Миколи Івановича Костомарова
331099
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українську перевіршовав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – Львів : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка
[Ч. 1]. – 1889. – XVI, 4-161, 157 с.


  Присвячено переклад памяті Миколи Івановича Костомарова
331100
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українсько-руську перевіршував Петро Байда [П.І. Hіщинський] // Гомерова Одиссея / Гомер. – Львів : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка, 1889. – [Ч. 1]. – [4], 157 с.
331101
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українську перевіршовав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – У Львові (Львів) : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка
[Ч. 1]. – 1892. – [4], 157 с.


  Присвячено переклад памяті Миколи Івановича Костомарова
331102
   Гомеровский эпос. – Ашхабад, 1987. – 35с.
331103
  Яшенькина Р.Ф. Гомеровский эпос в эстетике Гегеля / Р.Ф. Яшенькина. – Пермь, 1975. – 40с.
331104
  Сахарный Н.Л. Гомеровский эпос. / Н.Л. Сахарный. – М., 1976. – 399с.
331105
  Шталь И.В. Гомеровский эпос. Опыт текстологического анализа "Илиады" : учебное пособие / И.В. Шталь. – Москва : Высшая школа, 1975. – 246 с.
331106
  Писарев Александр Андреевич Гомильдон и аграрно-крестьянский вопрос (1927-1937) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Писарев Александр Андреевич; Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1980. – 21л.
331107
  Мамаева Н.Л. Гоминьдан в национально-революционном движении Китая (1923-1927) / Н.Л. Мамаева. – М., 1991. – 208с.
331108
  Писарев А.А. Гоминьдан и аграрно-крестьянский вопрос в Китае в 20-30 годы XX в. / А.А. Писарев ; МГУ им. М,В, Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1986. – 225 с.
331109
  Лучук Т. Гомілетика й герменевтика: Арістотель у давній українській літературі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 41-53. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
331110
  Царенок А.В. Гомілетика Феофана Прокоповича в контексті " постбаровокої" естетики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 144-147. – (Філософські науки)
331111
  Баран О. Гомілетичні "Бесіди" Михайла Лучкая з 1830 р. : The Homiletics of Michael Luchkay in 1830 / Олександер Баран. – Вінніпег : Українська вільна АН, 1977. – 85 с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами. – (Slavistica / Українська вільна академія наук ; Ч. 76)
331112
  Кагамлик С.Р. Гомілетичні твори українських православних ієрархів XVII–XVIII ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 11-15. – ISSN 2076-1554
331113
  Денисюк В.В. Гомілійний текст XVII ст.: фразеологічний аспект вивчення // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 164-170
331114
  Щербина Н. Гомін буднів : поезії / Н. Щербина. – Харків, 1930. – 54 с.
331115
  Гриценко І.С. Гомін віків : навчальний посібник з історії України для 5 класу / І. В. Гриценко, Михайло Михайлович Карабанов, Антін Левович Лотоцький. – Київ : Проза, 1994. – 194 с.
331116
  Крушельницький А. Гомін Галицької землі / А. Крушельницький. – Х., 1930. – 517с.
331117
  Цюпа І.А. Гомін Дніпровського косогору : Повість, оповідання, етюди / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 295с.
331118
  Рудь М.Д. Гомін до схід сонця : нариси та оповідання / М.Д. Рудь. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 163 с.
331119
  Кривда Г.Ф. Гомін землі : лірика / Г.Ф. Кривда. – Сталіно, 1961. – 145 с.
331120
  Донець Г.П. Гомін землі : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 179 с.
331121
  Вакуленко В.Д. Гомін землі : повісті та оповідання / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1969. – 205 с.
331122
  Цинковський І.І. Гомін землі і серця : поезії / І.І. Цинковський. – Київ : Дніпро, 1964. – 194 с.
331123
  Рильський М.Т. Гомін і відгомін / М.Т. Рильський. – Київ, 1929. – 84с.
331124
  Шеремет М.С. Гомін Лісограда : поезїі / М.С. Шеремет. – Київ, 1971. – 175 с.
331125
  Сєвєров П. Гомін моря / П. Сєвєров. – К. – 255с.
331126
  Дуркало О.І. Гомін ночі / О.І. Дуркало. – К., 1988. – 134с.
331127
  Хміль І. Гомін Полісся = Echo of Polisia : Поезії / І. Хміль. – Вінніпег, 1960. – 243 с. – (Бібліотека літопису Волині ; Ч. 5)
331128
  Греба В.М. Гомін ранку / В.М. Греба. – Ужгород, 1977. – 123с.
331129
  Товстуха Є.С. Гомін сердець / Є.С. Товстуха. – Київ : Молодь, 1964. – 132 с.
331130
  Безпалий В.Г. Гомін степів / В.Г. Безпалий. – Київ, 1967. – 239 с.
331131
  Безпалий В.Г. Гомін степів / В.Г. Безпалий. – К, 1972. – 224с.
331132
  Маркуш О.І. Гомін Тиси : оповідання, повісті / О.І. Маркуш. – Київ : Дніпро, 1991. – 410 с.
331133
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, 3 вересня (№ 33). – 2007. – 12 с.
331134
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, (№ 17). – 2007. – 12 с. – Додаток "Гомону України" у 60-ліття Акції "Вісла"
331135
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, 16 квітня (№ 15). – 2007. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 16 April, (vol. 19, n. 4), - 2 p.
331136
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, 8 жовтня (№ 38) : Спеціяльне видання. – 2007. – 24 с.
331137
   Гомін України. – Торонто
Рік 60, 28 жовтня (№ 41). – 2008. – 12 с.
331138
   Гомін України. – Торонто
Рік 61, 24 листопада (№ 44). – 2009. – 12 с.
331139
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 22 червня (№ 24). – 2010. – 12 с.
331140
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 18 травня (№ 19). – 2010. – 12 с.
331141
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 13 квітня (№ 14). – 2010. – 12 с.
331142
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 9 листопада (№ 42). – 2010. – 12 с.
331143
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 7 вересня (№ 33). – 2010. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 7 September (vol. 23, n. 9), - 2 p.
331144
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 19 жовтня (№ 39). – 2010. – 12 с.
331145
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 6 квітня (№ 13). – 2010. – 12 с.
331146
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 16 лютого (№ 7). – 2010. – 12 с.
331147
   Гомін України. – Торонто
Рік 63, 8 лютого (№ 6). – 2011. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 8 February (vol. 24, n. 2), - 2 p.
331148
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 11 вересня (№ 34). – 2012. – 12 с.
331149
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 15 травня (№ 19). – 2012. – 12 с.
331150
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 21 серпня (№ 31). – 2012. – 12 с.
331151
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 5 червня (№ 22). – 2012. – 12 с.
331152
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 25 грудня (№ 46). – 2012. – 20 с.
331153
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 20 листопада (№ 44). – 2012. – 12 с.
331154
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 13 листопада (№ 43). – 2012. – 12 с.
331155
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 25 вересня (№ 36). – 2012. – 12 с.
331156
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 18 вересня (№ 35). – 2012. – 12 с.
331157
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 20 березня (№ 12). – 2012. – 12 с.
331158
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 4 вересня (№ 33). – 2012. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 4 September (vol. 26, n. 9), - 2 p.
331159
   Гомін України. – Торонто
Рік 65, 7 січня (№ 1). – 2013. – 24 с.
331160
   Гомін України. – Торонто
Рік 65, 5 лютого (№ 6). – 2013. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 7 February (vol. 27, n. 2), - 2 p.
331161
  Голобуцький В. Гомін, гомін по діброві / В. Голобуцький. – Київ, 1963. – 175с.
331162
  Голобуцький В.О. Гомін, гомін по діброві / В.О. Голобуцький. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1968. – 224с.
331163
   Гоммоз хлопчатника. – Тифлис, 1935. – 168с.
331164
  Чернов А.А. Гомо акватикус / А.А. Чернов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 304с. – (Эврика)
331165
  Зиновьев А.А. Гомо советикус. Мой дом - моя чужбина / А.А. Зиновьев. – М, 1991. – 320с.
331166
  Зиновьев А.А. Гомо советикус. Пара беллум / А.А. Зиновьев. – М, 1991. – 412с.
331167
  Семенюченко В.В. Гомогенне гідрування флавоноїдів та електронодефіцитних алкенів з використанням комплексів іридію : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03. / Семенюченко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
331168
  Семенюченко В.В. Гомогенне гідрування флавоноїдів та електронодефіцитних алкенів з використанням комплексів іридію : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Семенюченко В.В. ; КНУТШ, Хім. ф-т, Каф. орган. хімії. – Київ, 2010. – 413 л. + Додатки : л. 304-413. – Бібліогр.: л. 230-303
331169
  Дісковський О.А. Гомогенні математичні моделі процесів деформування і оптимізація параметрів функціонально-градієнтних структур : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Дісковський Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 47 назв
331170
  Кобзєв О.В. Гомогенно-гетерогенне окислення NO у виробництві азотної кислоти : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.15 / О.В.Кобзєв; Нац. техн. ун-т "Харьк. політех. ін-т". – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
331171
  Мудрий С.О. Гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану в присутності кисневмісних органічних сполук : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Мудрий Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
331172
  Джеймс Б. Гомогенное гидрирование / Б. Джеймс. – Москва : Мир, 1976. – 571 с.
331173
  Макквилин Гомогенное гидрирование в органической химии / Макквилин, Дж. – М., 1980. – 160с.
331174
  Ихсанов Ж.А. Гомогенное каталитическое восстановление неорганических соединений водородом и окисью углерода в растворах. : Автореф... канд. хим.наук: / Ихсанов Ж.А.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1967. – 25л.
331175
  Рожновская Л.Н. Гомогенное химическое равновесие N2O4-2NO2 в разбавленных расторах в двуокиси углерода вблизи ее критической точки : Автореф... канд. хим.наук: / Рожновская Л. Н.; ГНИПИ азот. пром. и прод. орган. син. – М., 1965. – 22л.
331176
  Комарь Н.П. Гомогенные ионные равновесия / Н.П. Комарь. – Харьков, 1984. – 208 с.
331177
   Гомогенный катализ. – Фрунзе : Илим, 1970. – 282 с.
331178
  Кубасов А.А. Гомогенный катализ / А.А. Кубасов, Л.Е. Китаев; МГУ им.М.В.Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1994. – 80с. – ISBN 5211-03242-Х
331179
  Пудель М.Е. Гомогенный катализ жидкофазного окисления стирола и нонена-1 соединениями рутения : Автореф. дис... канд. хим. наук: 02.00.15 / Пудель М.Е.; АН АрмССР, Ин-т хим. физики. – Ереван, 1977. – 16с.
331180
  Мастерс К. Гомогенный катализ переходными металлами / К. Мастерс. – Москва : Мир, 1983. – 300 с.
331181
  Сычев А.Я. Гомогенный катализ соединениями железа / А.Я. Сычев, В.Г. Исак. – Кишинев, 1988. – 216с.
331182
  Широков І.Б. Гомодинні методи та засоби вимірювання амплітудних і фазових характеристик каналів зв"язку радіотехнічних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Широков Ігор Борисович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 117 назв
331183
  Залукаев Л.П. Гомолизация органических молекул / Л.П. Залукаев. – Воронеж, 1968. – 224с.
331184
  Терентьев А.Б. Гомолитические перегруппировки с миграцией алкил-, арилтилгруппы : Автореф... канд. хим.наук: / Терентьев А. Б.; АН СССР, Ин-т элементоорган. соед. – М., 1963. – 9л. – Бібліогр.:с.9
331185
  Круглая О.А. Гомолитические реакции некоторых элементорганических соединений IV группы, имеющие связь металл - металл. : Автореф... канд. хим.наук: / Круглая О.А.; АН СССР. Ин-тут элементоорганич. соединений. – М., 1964. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
331186
  Левин Я.А. Гомолитические реакции форсфорорганических соединений (кинетики и механика) : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.08 / Левин Я. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1980. – 38л.
331187
  Галиуллина Р.Ф. Гомолитические реакции цинкорганических соединений в растворах : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Галиуллина Р.Ф.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 17л.
331188
  Симонов М.А. Гомолитическое жидкофазное окисление 2-гептилциклогексана и циклогексана. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Симонов М.А.; АН УССР. Ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Донецк, 1981. – 20л.
331189
  Федорова Л.В. Гомологи моновинилацетилена. Реакции присоединения к углеводородам с соседними двойной и тройной связями. : Автореф... канд. хим.наук: / Федорова Л.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 15л.
331190
  Головин В.Д. Гомологии аналитических пучков и теоремы двойственности / В.Д. Головин. – Москва : Наука, 1986. – 191 с.
331191
  Бениаминов Е.М. Гомологии Деевеля метрических компактов с коэффициентами в копредпучках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Бениаминов Е.М.; Моск. гос. ун-т. Мех.-мат. фак. Кафедра высш. геометрии и топологии. – М., 1970. – 8л.
331192
  Мирюк В.Г. Гомологии и комологии множеств и их окрестностей и когомологическая размерность : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Мирюк В.Г.; МГУ. – М., 1974. – 8л.
331193
  Полякова Л.Ю. Гомологии моноидов : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Полякова Л. Ю.; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2009. – 121 л. – Библиогр.: л. 114-121
331194
  Катан А. Гомологическая алгебра / А. Катан, С. Эйленберг. – Москва, 1960. – 510 с.
331195
  Кузнецов А.Г. Гомологическая проективная двойственность : Автореф. дисс. ... доктора физико-математических наук: 01.01.06 / Кузнецов А.Г.; Российская академия наук; Математический ин-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 2008. – 20с. – Библиогр.: 10 назв.
331196
  Бобылев И.В. Гомологическая размерность модулей над кольцами эндоморфизмов : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.03 / Бобылев И. В.; МГУ. – М., 1974. – 10л.
331197
  Гисин В.Б. Гомологические методы в неабелевых аддитивных категориях : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.06 / Гисин В.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1979. – 10 с.
331198
  Вязанкин Н.С. Гомологические реакции элементоорганических соединений IV группы : Автореф... д-ра хим.наук: / Вязанкин Н.С.; АН СССР. Ин-т элементоорганич. соединений. – Москва, 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
331199
  Шадыро О.И. Гомологические ряды изменчивости в биологии и химии / О.И. Шадыро. – Минск, 1987. – 70с.
331200
  Андреев В.Н. Гомологические ряды форм некоторых дубов : Отдельный оттиск из "Трудов" по Прикладной Ботанике, Генетике и Селекции, 1927-28 г., т. 18, віп. 2 / В.Н. Андреев. – Ленинград, 1928. – 371-453с. – Російською та латинською мовами
331201
  Роганов Ю.В. Гомологические свойства алгебр, представленных образующими и соотношениями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Роганов Ю. В.; КГУ. – К., 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.10
331202
  Роганов Юрий Вячеславович Гомологические свойства алгебр, представленных образующими и соотношениями : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Роганов Юрий Вячеславович; КГУ. – К, 1978. – 91л. – Бібліогр.:л.89-91
331203
  Бурученко Н.А. Гомологические трубки вокруг поверхностей в комплексном многообразии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01. / Бурученко Н. А.;. – Красноярск, 1996. – 18л.
331204
  Маклейн С. Гомология / С. Маклейн. – Москва : Мир, 1966. – 543 с.
331205
  Хелемский А.Я. Гомология в банаховых и топологических алгебрах / А.Я. Хелемский. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 287 с.
331206
  Жданов Ю.А. Гомология в органической химии / Ю.А. Жданов. – М, 1950. – 92с.
331207
  Хуа Р. Гомология и фейнмановские интегралы : Пер. с англ. / Р. Хуа, В. Теплиц. – Москва : Мир, 1969. – 224с.
331208
  Михеев В.И. Гомология кристалов / В.И. Михеев. – Ленинград, 1961. – 207с.
331209
  Полякова Л.Ю. Гомології моноїдів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Полякова Л.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв.
331210
   Гомоморфизмы. – Л., 1988. – 159с.
331211
  Гастев Ю.А. Гомоморфизмы и модели: Логико-алгебраич. аспекты моделирования. / Ю.А. Гастев. – М., 1975. – 150с.
331212
  Игошин Владимир Александрович Гомоморфизмы квазигеодезических потоков и двуслоения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Игошин Владимир Александрович; Казанский гос. университет. – Казань, 1980. – 14л.
331213
  Лейбензон З.Л. Гомоморфизмы колец рядов Фурье, абсолютно сходящихся с весами : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Лейбензон З.Л.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 11л.
331214
  Беспалый В. Гомон степей. / В. Беспалый. – М., 1969. – 280с.
331215
  Хоменко О.Б. Гомони, вітре : оповідання / О.Б. Хоменко. – Київ : Молодь, 1971. – 224 с.
331216
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 464 с.
331217
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : ДЛВ, 1957. – 580 с. – (Б-ка укр. романа й повісті)
331218
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : ДЛВ, 1959. – 515 с.
331219
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : Дніпро, 1970. – 582 с.
331220
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 538 с.
331221
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : Дніпро, 1991. – 522 с. – ISBN 5-308-01085-4
331222
  Шаповал П.З. Гомоню з тобою : поезії / П.З. Шаповал. – Дніпропетровськ : Промінь, 1985. – 38 с.
331223
  Деревянко И.М. Гомосексуализм / И.М. Деревянко. – М., 1991. – 61с.
331224
  Дроздовський Д. Гомосексуальна літературність // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 108-120. – ISBN 978-966-8201-83-7
331225
  Черноіваненко В.В. Гомосексуальність і юдаїзм: ХХ – початок ХХІ ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 83-87. – ISSN 1996-9872
331226
  Егорова Л.И. Гомотетические преобразования в финслеровых пространствах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Егорова Л.И.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1978. – 8л.
331227
  Ле Х.З. Гомотопическая классификация эллиптических по Дуглису-Ниренбергу систем на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01. / Ле Х. З.; МВСССО БССР, БГУ. – Минск, 1979. – 12л.
331228
   Гомотопическая теория дифференциальных форм. – М., 1981. – 191с.
331229
  Фукс Д.Б. Гомотопическая топология / Д.Б. Фукс. – Москва, 1969. – 460 с.
331230
  Фукс Д.Б. Гомотопическая топология по лекциям Д.Б. Фукса / Д.Б. Фукс. – Москва, 1967. – 158 с.
331231
  Пришляк А.О. Гомотопическая эквивалентность m-функций без внутренних критических точек н трехмерных телах / А.О. Пришляк, Е.Н. Вятчанинова // Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2012. – № 2 (21). – С. 84-91. – ISSN 1729-3901
331232
  Бордман Дж Гомотопически инвариантные алгебраические структуры на топологических пространствах / Бордман Дж. – Москва : Мир, 1977. – 408 с.
331233
  Мищенко А.С. Гомотопические инварианты неодносвязных многообразий : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.04 / Мищенко А.С. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1973. – 9 с.
331234
  Карчяускас К.К. Гомотопические свойства комплексных алгебраических множеств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Карчяускас К.К. ; АН СССР , Сиб. от-ние ин-та математики. – Новосибирск, 1979. – 10 с.
331235
  Семенов П.В. Гомотопические свойства некоторых групп операторов. : Автореф... Канд.физ-маит.наук: 01.01.04 / Семенов П.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1980. – 12л.
331236
  Иванов Н.В. Гомотопические свойства пространств автоморфизмов некоторых трехмерных многообразий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Иванов Н.В.; АН СССР. Матем. ин-тут. – М., 1980. – 10л.
331237
  Вятчанінова О.Н. Гомотопічна класифікація некритичних m-функцій на тривимірному диску / О.Н. Вятчанінова, О.О. Пришляк, К.О. Пришляк // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (111). – С. 87-93. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
331238
  Мостяєв О. Гомофобія як психологічна і соціальна проблема // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 145-160. – ISBN 978-966-8428-52-4
331239
  Папенко Н.С. Гомруль / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 74. – ISBN 966-642-073-2
331240
  Котенко И.П. Гомсельмаш. / И.П. Котенко. – Минск, 1966. – 262с.
331241
  Плавильщиков Н.Н. Гомункулус / Н.Н. Плавильщиков. – Москва, 1958. – 432с.
331242
  Плавильщиков Н.Н. Гомункулус : Очерки из истории биологии / Н.Н. Плавильщиков. – Москва, 1971. – 432с.
331243
  Бармичева В.П. Гон / В.П. Бармичева. – М., 1981. – 256с.
331244
  Фокин В.Г. Гон. / В.Г. Фокин. – Киров, 1981. – 31с.
331245
   Гонадостимулин - препарат для борьбы с бесплодием сельскохозяйственных животных. – М., 1963. – с.
331246
  Малаков Д. Гонведи в окупованому Києві // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – С. 277-281. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
331247
  Олейник Б.И. Гонг : Стихи / Б.И. Олейник. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 102с.
331248
  Белаш Б.Ф. Гонг : Стихи / Б.Ф. Белаш. – Донецк : Донбас, 1973. – 71с.
331249
   Гондвана. – М., 1964. – 140с.
331250
  Донжашвили Т. Гонджаура : роман / Т. Донжашвили. – Москва : Советский писатель, 1990. – 270 с.
331251
  Литвинцев Данил Гондольеры Ивановской области : репортаж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 3. – С. 114-125 : Фото. – ISSN 1029-5828
331252
  Сапожников К.Н. Гондурас - невидимая страна // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 63-80. – ISSN 044-748Х
331253
  Телевной Игорь Гондурас Destination. Беспокоит меня этот Гондурас // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 16-21 : фото
331254
  Рикардо Мартинес Гондурас снова беспокоит // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 66-69. – ISSN 044-748Х


  В статье говорится о том, как США, преследуя свои геостратегические интересы, используют Гондурас в военном, транспортном и экономическом отношениях, оказывая давление на местные власти.
331255
  Морозов Д.В. Гондурас: итоги антинаркотической стратеги правительства Хуана Эрнандеса // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 32-38. – ISSN 0044-748Х
331256
   Гондюл Валерій Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 33. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
331257
  Яковлев Ю.Я. Гонение на рыжих / Ю.Я. Яковлев. – М., 1967. – 223с.
331258
  Ярушевич Б. Гонение на христиан императора Декия (249-251) : Страница из истории первых веков христианства / В. Ярушевич. – Харьков, 1914. – 25 с,. – Инициал - В. нап. на кн. в место Б.) Ярушевич
331259
  Балашов Э.В. Гонец / Э.В. Балашов. – Москва, 1972. – 94с.
331260
  Алимжанов А. Гонец / А. Алимжанов. – Алма-Ата, 1974. – 224с.
331261
  Алимжанов А. Гонец : роман / А. Алимжанов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 237 с.
331262
  Бажан М. Гонець : 300 років возз"єднання України з Росією / М. Бажан. – Київ : Молодь, 1954. – 24с.
331263
  Кулеба Г.І. Гони : поезії / Г.І. Кулеба. – Київ : Молодь, 1971. – 71 с.
331264
  Корпачев Э.М. Гони свой поезд, мальчик! / Э.М. Корпачев. – М., 1977. – 96с.
331265
  Кашин В.Л. Гонимые во мраке : роман / В.Л. Кашин. – Москва, 1976. – 456 с.
331266
  Нефедова Е Гониометрический анализ морфологических типов кристаллов циркона : Автореф... канд .геол. минер. наук: / Нефедова Е В.; Лен. горн. ин-т. – Л., 1971. – 14л.
331267
  Стасюк А. Гонитва // Альманах перекладацької майстерні. – Дрогобич : Коло, 2002. – Т.1 : Художні переклади
331268
  Хорунжий Ю.М. Гонитва до мосту : повість ; для сер. і ст. шкіл. віку / Ю.М. Хорунжий, В.Ф. Жмир; Юрій Хоружний. – Київ : Веселка, 1983. – 135 с.
331269
  Ставінський Єжи Гонитва за Адамом / Ставінський Єжи. – Київ, 1970. – 244с.
331270
  Мельник Л. Гонитва за грішми чи комплекс меншовартості? (Роздуми над оповіданням Федора Заревича "Хлопович Жорж Мотозо") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 194-199. – ISSN 0130-528Х


  Подано розмірковування над проблематикою оповідання Ф. Заревича "Хлопович Жорж Мотозо", показано згубний вплив грошей на свідомість людини, а відтак - втрату моральних якостей
331271
  Ярмолюк М. Гонитва за маревом : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 58-78. – ISSN 0208-0710
331272
  Ярмолюк М. Гонитва за маревом : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 58-86. – ISSN 0208-0710
331273
  Львов-Рогачевский Гонители еврейского народа в России : Исторический очерк / Львов-Рогачевский; Московский совет рабочих депутатов. – Москва : Отд.изд.книжного склада, 1917. – 110с.
331274
  Козлюк С. Гоніння і вигнання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 11 (487), 17-23.03.2017 р. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Кримські татри від початку окупації Криму очікували примусової депортації з півострова, як у сталінські часи. Натомість вони зіткнулися з політикою "прихованого витіснення" зі своїх земель.
331275
   Гоніння на мусульман в росії: чому вчення Саїда Нурсі лякає російську владу? // Ідеаліст. – Київ, 2017. – № 19, 10 жовтня 2017 року
331276
  Бээкман Эмэ Гонка : роман / Бээкман Эмэ. – Москва : Советский писатель, 1986. – 385 с.
331277
   Гонка вооружений в странах НАТО. – М., 1988. – 188с.
331278
  Морозов Василий Александрович Гонка вооружений и возможные последствия разоружения для развития капиталистического рынка : Автореф... канд. экон.наук: / Морозов Василий Александрович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1962. – 18л.
331279
  Фарамазян Р.А. Гонка вооружений и конверсия военной экономики. / Р.А. Фарамазян. – М, 1985. – 80с.
331280
  Нухович Э.С. Гонка вооружений и освободившиеся страны / Э.С. Нухович; Отв. ред . Ю.Н. Панков. – М. : Наука, 1983. – 208с.
331281
  Гневушев Н.А. Гонка вооружений и проблемы развития освободившихся стран / Н.А. Гневушев. – М, 1985. – 200с.
331282
  Шифрин Михаил Гонка вооружений, или Война с микромиром : Медпрактикум // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 172-180 : Іл.
331283
   Гонка вооружений: причины тенденции, пути прекращения. – М., 1986. – 302с.
331284
  Александер Кэролайн Гонка на выживание. Южный полюс: Амундсен против Скотта // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 118-131 : фото
331285
  Газін В. Гонка озброєнь: дорога до пекла // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 15


  "...З 1939 року світ перебуває в стані перманентної напруженості, точніше війни: гарячої (1939–1945), холодної (1945–1991) і, нарешті, після невеликої паузи осмислення краху комунізму й пошуків проектів нового світового співтовариства в демократичній ...
331286
  Грунин Михаил Гонка преступных IT- вооружений : безопасность // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 22-23
331287
   Гонки в музее под открытым небом : автомоб // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 150-152 : Фото. – ISSN 1029-5828
331288
  Тублин В.С. Гонки в сентябре. / В.С. Тублин. – Л., 1978. – 191с.
331289
  Железняк Н. Гонки на лафетах : проза: роман / окончание. Начало в № 7, 8, 9, 10, 11, 2012 // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 12 (683). – С. 66-80. – ISSN 0132-2036
331290
  Коста Г. Гонки на треке / Г. Коста. – М., 1966. – 134с.
331291
  Бахалов В.А. Гонки преследования и групповые / В.А. Бахалов, А.А. Красников. – М, 1960. – 143с.
331292
  Комов Ю.А. Гонки с тенью: (О буржуаз. пропаганде среди молодежи США. Для ст. возраста). / Ю.А. Комов. – М., 1985. – 127с.
331293
  Сырцова Е.А. Гонконг - опорный пункт британского империализма на Дальнем Востоке (1929-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Сырцова Е.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 18л.
331294
  Задорнов Н.П. Гонконг : Роман / Н.П. Задорнов. – Москва : Советский писатель, 1982. – 368с.
331295
  Задорнов Н.П. Гонконг / Н.П. Задорнов. – М., 1983. – 367с.
331296
  Потапов Владимир Гонконг = Доброе утро, Гонконг! : Город // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 24-26 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
331297
  Иванов П.М. Гонконг в переходный период / П.М. Иванов, А.А. Максимов. – М, 1990. – 61с.
331298
  Куколевский А.Г. Гонконг в системе мировых экономических связей / А.Г. Куколевский. – Москва : Международные отношения, 1972. – 136 с.
331299
  Куколевский А.Г. Гонконг в системе мировых экономических связей. : Автореф... канд.экон.наук: 605 / Куколевский А.Г.; Моск.гос.ин-т.междунар.отношений. – М, 1970. – 23л.
331300
  Прокопенко А. Гонконг деловой и спортивный // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 8. – С. 32-34. – ISSN 0234-1670


  Як в Китаї готуються до Олімпіади
331301
  Савенков Михаил Гонконг зовет : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 195 : Іл.
331302
  Мохов Н.В. Гонконг на пути к политическому плюрализму // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 28-31. – ISSN 0321-5075
331303
   Гонконг объявлен лучшим городом Азиатско-Тихоокеанского региона для проведения деловых встреч // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 55
331304
  Ігнатов Ю. Гонконг. Азія хай-тек // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 38-43 : фото
331305
  Рыбаков Леонид Гонконг. Выбор натуры : сентиментальное путешествие / Рыбаков Леонид, Дигаэтано Алессандро // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 50-59 : Фото
331306
  Иванов П.М. Гонконг. История и современность / П.М. Иванов. – М, 1990. – 277с.
331307
  Зюзин А. Гонконг: десять лет под китайской властью // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 26. – С. 23. – ISSN 0234-1670
331308
  Гамарра П"єр Гонкурівську премію присуджено вбивці / Гамарра П"єр. – К., 1966. – 301с.
331309
   Гонкуровская премия // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 87.
331310
  Степанов Г.С. Гонодотропная функция гипофиза при климаксе и климактерическом неврозе. : Автореф... канд.мед.наук: / Степанов Г.С.; Акад.наук СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1962. – 16л.
331311
  Зенкевич Гонодотропный гормон рыб: Получение и свойства / Зенкевич, ГА. – Рига, 1992. – 220с.
331312
  Кулаковский Ю.А. Гонорар в русских университетах / [Соч.] Проф. Ю.А. Кулаковского. – Киев : [Типо-литогр. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, Киевск. отд-ние], 1897. – 66 с. – Отд. оттиск: Киевлянин. 1897, № 263, 264, 266, 267, 270
331313
  Ващенок В.С. Гонотрофические отношения у блох : Автореф... канд. биол.наук: / Ващенок В.С.;. – Л, 1967. – 20л.
331314
  Бучарский В.В. Гоночный велосипед / В.В. Бучарский. – Тула, 1977. – 122с.
331315
  Кофман А.Ф. Гонсало Писарро - первопроходец и мятежник // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 79-93. – ISSN 044-748Х
331316
   Гонсет (Gonsethe) Фердинанд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 728. – ISBN 966-316-069-1
331317
  Стецюк Я.Н. Гонта : історична повість / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1969. – 199 с.
331318
  Шевченко Т. Гонта в Умані // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 613-614. – ISBN 978-966-500-300-7
331319
  Астаф"єв А. Гонта у Тараса Шевченка і Євгена Маланюка: розбіжність художніх правд // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 3-9 липня (№ 26). – С. 13
331320
  Кычаков И.С. Гонцы весны / И.С. Кычаков. – Красноярск, 1953. – 96с.
331321
  Гуторович А.В. Гонцы весны / А.В. Гуторович. – М., 1955. – 104с.
331322
  Кычаков И.С. Гонцы весны / И.С. Кычаков. – М., 1980. – 224с.
331323
  Авраменко А.И. Гонцы из неволи : [повесть о пионерах-героях А. Кобере и В. Хоменко : для сред. шк. возраста] / Александр Авраменко ; [пер. с укр. З. Большак ; послесл. Н. Герасимовой ; худож. Д.М. Меньшиков]. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1989. – 299, [2] с. : ил. – (Красный галстук)
331324
   Гончар Анатолий Иванович (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 151-152 : фото
331325
  Казьмирчук Г.Д. Гончар Борис Михайлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 180. – ISBN 96966-8060-04-0
331326
   Гончар Борис Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 29. – ISBN 966-8352-11-4
331327
  Галич О.А. Гончар і американська література: щоденникова рецепція // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 239-247. – ISBN 978-966-551-315-5
331328
  Рахно К. Гончар і господині в побутовій казці українців Східної Словаччини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 21-24. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена взаєминам гончаря й сільських мешканок у побутових казках українців Східної Словаччини. Сюжет обертається довкола купівлі глиняного посуду, а комізму йому додає те, що дурні героїні казок у життєвих ситуаціях послуговуються архаїчною ...
331329
  Пошивайло М. Гончар і упир в українських биличках // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 2 (122), березень - квітень. – С. 476-479. – ISSN 1028-5091
331330
  Наєнко М. Гончар і Шевельов або "відрізнити золото від імітацій" // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 278-286. – ISBN 978-966-439-809-8
331331
  Наєнко М. Гончар і Шевельов, або "Відрізнити золото від імітації" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 151-156
331332
  Шудря Є. Гончар Іван Макарович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 87-91. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
331333
   Гончаренко Владлен Гнатович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 61
331334
   Гончаренко Михайло Полікарпович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 302. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
331335
  Винниченко О. Гончарна "скульптуро-кераміка" Уляни Ярошевич / Ольга Винниченко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 134-144. – ISSN 1028-5091
331336
  Ліньова Є.А. Гончарне виробництво на посаді Бєлгорода Київського / Є.А. Ліньова, Г.Г. Мезенцева // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 80-91. – (Історичні науки ; Вип. 22)


  В статье на основании новых археологических открытий рассматривается вопрос о гончарном производстве древнерусского города Белгорода Киевского. Летописные данные о постройке укреплений в Белгороде в XX ст., открытие гпнчарного центра с многочисленными ...
331337
  Пошивайло М.О. Гончарний код в дитячому фольклорі українців (колискові й забавлянки) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 166-174


  У статті досліджено семантику глиняного посуду в колискових й забавлянках українців. Проаналізовано особливості застосування етнографічних назв глиняного посуду для моделювання різних життєвих ситуацій. Виявлено регіональні відмінності народної ...
331338
  Володарець-Урбанович Гончарний посуд VII-VIII ст. на півдні Східної Європи / Володарець-Урбанович, А.В. Скиба // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 34-46. – ISSN 0235-3490
331339
  Тригуб В. Гончарний центр у Вишгороді // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 15


  У Вишгороді було знайдено унікальні гончарні горни епохи Київської Русі
331340
  Чміль Л. Гончарні горни на Старокиївській горі: до постановки проблеми // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 154-163. – ISSN 2312-9697
331341
  Мельничук Л.С. Гончарні цехи Поділля XVI- XIX століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-90. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено виникнення, розвиток та занепад цехового гончарства на Поділлі в ХVI-ХІХ ст. The article dwells upon the appearance, development and regression of pottery workshops in Podolia (XVI-XIX centuries).
331342
  Саркисян Е.С. Гончарное производство Армении (по этнограф. материалам)_ : Автореф... канд .ист.наук: / Саркисян Е. С.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этнограф. – Тбилиси, 1970. – 29л.
331343
  Бобринский А.А. Гончарные мастерские и горны Восточной Европы / А.А. Бобринский. – М, 1991. – 210с.
331344
  Вышеславский Л.Н. Гончарный круг / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1964. – 127с.
331345
  Кодру А. Гончарный круг : стихи и поэма / А. Кодру. – Кишинёв : Картя молдовеняскэ, 1974. – 135 с.
331346
  Мовчан П.М. Гончарный круг : стихи / П.М. Мовчан. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 94 с.
331347
  Шевелев А.А. Гончарный круг. / А.А. Шевелев. – Л, 1969. – 78с.
331348
  Ионов В.Б. Гончарный круг. / В.Б. Ионов. – Горький, 1976. – 111с.
331349
  Куковякин В.А. Гончарный круг. / В.А. Куковякин. – Симферополь, 1982. – 48с.
331350
  Лощиц Ю.М. Гончаров / Ю.М. Лощиц. – М. : Молодая гвардия, 1977. – 351 с.
331351
  Лощиц Ю.М. Гончаров / Ю.М. Лощиц. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 365 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 9(573))
331352
   Гончаров Вадим Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 231 : фото
331353
  Бейсов П.С. Гончаров и родной край / П.С. Бейсов. – Ульяновск, 1951. – 134 с.
331354
  Бейсов П.С. Гончаров и родной край / П.С. Бейсов. – Куйбышев, 1960. – 187 с.
331355
  Короткий В.А. Гончаров Іван Олександрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 178-179. – ISBN 966-06-0393-2
331356
  Евстратов Н.Г. Гончаров на путях к роману / Н.Г. Евстратов. – Уральск, 1955. – 171-215с.
331357
   Гончаров Олексій Антонович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 232-233 : фото
331358
  Пащенко В. Гончарова правда про духовність і церкву / Володимир Пащенко. – Полтава : АСМІ, 2006. – 360с. – ISBN 966-7653-40-4
331359
  Гончарівна Т. Гончаровій зорі світити вічно / Т. Гончарівна, М. Селецький // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 217-219.
331360
  Агамалиева Севиль Махмуд кызы Гончарство Азербайджана в ХIХ - начале ХХ вв. (Историко-этнографическое исследование). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Агамалиева Севиль Махмуд кызы; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 23л.
331361
  Кудирка Ю. Гончарство в Литве. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.576 / Кудирка Ю.; АН Литовс.ССР.ин-т.истории. – Вильнюс, 1969. – 18л.
331362
  Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы / А.А. Бобринский. – М, 1978. – 272с.
331363
  Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы / А.А. Бобринский. – М, 1978. – 272с.
331364
  Фриде М. Гончарство на юге Черниговщины / М. Фриде. – Л., 1926. – [14] с.
331365
  Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій половині 19 - 20 століття: історико-етнографічне дослідження / КНУТШ; Лідія Мельничук. – Київ : УНІСЕРВ, 2004. – 350с. – ISBN 966-95788-8-4
331366
  Мельничук Л.С. Гончарство Поділля в матеріалах етнографічних експедицій 20-х рр. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-71. – (Історія ; Вип. 55)


  Досліджується внесок етнографічних експедицій 20-х рр. ХХ ст. у вивчення гончарних промислів Поділля.
331367
  Мельничук Лідія Семенівна Гончарство Поділля в системі етнокультури українців (друга половина 19-20 столітття) : Дис. ... доктора історичних наук: 07.00.05 / Мельничук Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 430л. – Бібліогр.: л. 372-430
331368
  Мельничук Лідія Семенівна Гончарство Поділля в системі етнокультури українців (друга половина 19-20 століття) : Автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.05 / Мельничук Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 32 назв.
331369
  Мельничук Л. Гончарство Поділля ХІХ – початку ХХ століття: історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 22-26
331370
  Риженко Я. Гончарство Полтавщини / Я. Риженко. – Полтава, 1930. – 16с.
331371
  Метка Л.О. Гончарство сіл Піскунівка та Діброва Донецької області (за матеріалами керамолого-етнографічної експедиції 2003 року) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 90-92. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено гончарство сіл Піскунівка та Діброва Донецької обл. (за матеріалами керамолого-етнографічної експедиції 2003 р.). The article is concerned with the pottery of the villages Piskunivka and Dibrova of Donetsk region. The author bases her ...
331372
  Метка Л. Гончарство Слобідської України у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття: асортимент та збут виробів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 27-32


  Проаналізовано асортимент глиняного посуду Слобідської України, подано регіональні назви виробів, залежно від їх розмірів та форм, визначений ареал, та форми їх збуту. Проанализирован ассортимент глиняной посуды Слободской Украины, отмечены ...
331373
  Метка Л.О. Гончарство Слобожанщини в другій половині 19 - першій половині 20 століття : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец. 07.00.05 / Людмила Олексіївна Метка; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
331374
  Метка Л.О. Гончарство Слобожанщини в другій половині XIX- першій половині XX століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05- етнологія / Метка Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 199 л. – Бібліогр.: л. 181-199
331375
  Босий О. Гончарство степової України в історичному контексті // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 77-83. – ISSN 0130-6936
331376
  Юнал С. Гончарство у тюркський культурі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 104-110


  Основи гончарного мистецтва, або, як його ще називають, обпалювально-линяного (терракота) виробництва, сягають глибин появи людської цивілізації. Спочатку використовувані як предмети першочергового вжитку, з часом вони стають засобом вираження та ...
331377
   Гончарство України : Рекоменд. бібліогр. покажч. – Київ, 1989. – 24с.
331378
  Пошивайло О. Гончарська столиця України: видавництво "Українське Народознавство" / Олесь Пошивайло; Управління культури Полтавської обл. держ. адміністрації,;Держ. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – Опішне : Українське Народознавство, 2000. – 72с. : іл. – ISBN 966-7322-07-6
331379
  Коваленко О. Гончарські родини Полтави XVIII ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 109-115


  Характеристика родин гончарів Полтави XVIII ст.
331380
  Зарев В. Гончая / Владимир Зарев ; [пер.: О. Басова, К. Козовская]. – [София] : Свят, 1990. – 355, [1] с., 139, [1] с. – В содерж. также: Гончая против гончей. - Кн.-"перевёртыш". В общем переплете с кн.: Начев Д. Неуловимый
331381
  Даррел Дж. Гончие Бафута : Перегруженный ковчег ; Гончие Бафута; Три билета до Эденчер / Дж. Даррел. – Москва : Армада, 1998. – 602с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763204530
331382
  Даррелл Д. Гончие Бафута. / Д. Даррелл. – М, 1973. – 288с.
331383
  Даррелл Д. Гончие Бафута. / Д. Даррелл. – М, 1982. – 288с.
331384
  Клеманов Ю.А. Гонщики. / Ю.А. Клеманов. – М, 1973. – 224с.
331385
  Васильченко Є.Д. Гоп, мої гречаники / Є.Д. Васильченко. – Харків, 1984. – 47с.
331386
  Косован Е. Гопак для Вены и Берлина : Генезис украинской диаспоры в Германии и в Австрии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 117-118. – ISSN 0235-7089
331387
  Гаврилюк В.В. Гопники как феномен в среде молодежи // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.126-131. – ISSN 0132-1625
331388
   Гоппе-Зейлер Ернст Фелікс Іммануель / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 44-59. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
331389
  Короткий В.А. Гоппе-Зейлер Ернст Фелікс Іммануель / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 170. – ISBN 966-06-0393-2
331390
   Гоппе-Зейлер Эрнст Феликс Иммануэль / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 127-148. – ISBN 966-594-386-3
331391
  Георгиевский В. Гор. Владимир на Клязьме и его достопримечательности / В. Георгиевский. – Владимир, 1896. – 205с.
331392
  Олійник Б.І. Гора : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1975. – 94с.
331393
  Глебова Л.Д. Гора / Л.Д. Глебова. – М., 1989. – 331с.
331394
  Глебова Л. Гора / Л. Глебова. – Магадан, 1991. – 328с.
331395
  Невзорова Н. Гора Афон - "Земной сад" Богородицы // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 5-29. – ISSN 1812-867Х


  Єдиний в світі православний монашеський півострів Афон (Греція)
331396
   Гора Бога, несущего холод // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 64-65 : фото
331397
  Вафо Саломат Гора Бутан : Рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 131-136. – ISSN 0012-6756
331398
  Валишин Р.Г. Гора ветров : повесть / Р.Г. Валишин; пер. с удм. Я.М.Мустафина. – Ижевск : Удмуртия, 1979. – 210 с.
331399
  Валишин Р.Г. Гора ветров : повесть, рассказы / Р.Г. Валишин; пер. с удм. Я.Мустафина. – Москва : Современник, 1985. – 240 с.
331400
  Козмеску А.А. Гора виноградная / А.А. Козмеску. – Кишинев, 1956. – 90с.
331401
  Котлярский М.Я. Гора Высокая. / М.Я. Котлярский. – М, 1959. – 104с.
331402
  Паркаев Ю.А. Гора Городина / Ю.А. Паркаев. – М., 1989. – 126с.
331403
  Бедзик Д.И. Гора Девица; Путешествие в молодость : Романы / Д.И. Бедзик; Пер. с укр. С. Кедриной. – Москва : Советский писатель, 1989. – 398 с. – ISBN 5-265-00850-0
331404
  Пивенштейн Б. Гора Дионисия закрыта. / Б. Пивенштейн. – Москва : Молодая гвардия, 1935. – 112 с.
331405
  Бедзик Д.І. Гора Дівиця : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 192 с.
331406
  Гиряк М. Гора до неба / М. Гиряк, Н. Гиряк. – Ужгород, 1968. – 136с.
331407
  Горышин Г.А. Гора и берег / Г.А. Горышин. – М., 1989. – 542с.
331408
  Загорулько А. Гора и мышь : роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 2. – С. 33-110. – ISSN 0131-8136
331409
  Бойко И.Н. Гора Казачья / И.Н. Бойко. – М., 1984. – 352с.
331410
  Дубровская Е. Гора как повод для шедевра: "Тридцать шесть видов горы Фудзи" Кацусика Хокусая // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 7 (67). – С. 74-83. – ISSN 1812-867Х
331411
  Муртазалиева П. Гора моей жизни / П. Муртазалиева. – М., 1978. – 206с.
331412
  Сиротин Сергей Гора на плечах // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 60-66 : фото
331413
  Журахович С.М. Гора над морем : оповідання, повість, зустрічі, спогади / С.М. Журахович. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 287 с.
331414
  Журахович С.М. Гора над морем : повести, рассказы, очерки / С.М. Журахович. – Москва : Советский писатель, 1977. – 359 с.
331415
  Мурзиди К.Г. Гора Орлиная / К.Г. Мурзиди. – М., 1959. – 519с.
331416
  Исхак А.А. Гора пришла к Магомету : стихи / А.А. Исхак. – Москва : Современник, 1974. – 61 с.
331417
  Заллер Вальтер Гора раздора : Иерусалим // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 114-128 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
331418
   Гора самоцветов : сказки народов СССР. – Москва : Детская литература, 1957. – 480 с.
331419
  Лейбов Михаил Гора самоцветов : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 44 : Фото
331420
   Гора счастья. – Нальчик, 1948. – 151с.
331421
  Ань Дик Гора Хондат / Ань Дик. – Київ, 1976. – 243 с.
331422
  Олександр Федоров Гора, де відпускаються гріхи : Єгипет // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 60-61 : Фото
331423
  Бурбун М. Гора, поросшая дроком. / М. Бурбун. – М., 1966. – 224с.
331424
  Тагор Р. Гора. Роман. / Р. Тагор. – Л., 1926. – 540с.
331425
  Тагор Р. Гора. Роман. / Р. Тагор. – Москва : Художественная литература, 1956. – 456с.
331426
  Кублицкий Г.И. Гораздо больше, чем река... / Г.И. Кублицкий. – Москва : Советская Россия, 1976. – 96с. – (Писатель и время)
331427
  Супруненко Ю.П. Горам навстречу / Ю.П. Супруненко. – М., 1989. – 159с.
331428
   Горан Свиланович // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.25. – ISSN 0234-1670
331429
  Любарская А.М. Горас Тробел / А.М. Любарская. – Л., 1980. – 260с.
331430
  Корнель П. Гораций : Трагедия в 5 д. Петра Корнеля / Пер. [в стихах] М. Чайковский. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1893. – 80 с. – (Дешевая библиотека ; № 149)
331431
  Шевчук Т. Горацій у художній рецепції Григорія Сковороди (два переклади 16-ї оди) // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 20-35. – ISBN 978-966-193-016-1
331432
   Горбань Іван Степанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 318. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
331433
  Терес Н.В. Горбань Тетяна Юріївна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 26 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Горбань Тетяна Юріївна - кандидат історичних наук, доцент.
331434
  Казьмирчук Г.Д. Горбань Юрій Андрійович / Г.Д. Казьмирчук, М.Г. Казьмирчук // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 181. – ISBN 96966-8060-04-0
331435
  Могильний Л.П. Горбань Юрій Андрійович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 40 : фото
331436
  Донжашвили Т. Горбатая скала : роман, рассказы, очерки / Т. Донжашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1986. – 182 с.
331437
  Черепанов Л.С. Горбатые мили. / Л.С. Черепанов. – М., 1980. – 316с.
331438
  Пермяк Е.А. Горбатый медведь / Е.А. Пермяк. – М., 1968. – 664с.
331439
  Пермяк Е.А. Горбатый медведь / Е.А. Пермяк. – Пермь, 1981. – 496с.
331440
  Пермяк Е.А. Горбатый медведь / Е.А. Пермяк. – М., 1988. – 718с.
331441
  Горбатюк Я.В. Горбатюк Я.В. Правова характеристика процедур публічних закупівель за Законом України "Про публічні закупівлі" // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 132-137. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
331442
  Мусатов В.Л. Горбачевская перестройка и режим Чаушеску // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 3. – С. 106-119. – ISSN 0130-3864
331443
  Чобіт Д. Горбачов як генератор Української Незалежності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 25 серпня (№ 32). – С. 5, 14


  Автор статті вважає, що постать М. Горбачова має не просто історичне, а й планетарне значення та безпосередньо стосується України. Представлено відомості про родовід Михайла Горбачова та його українське коріння.
331444
  Філімонова С. Горбачов: Чорнобиль - справжня драма мого життя // Голос України : Київ, 2000


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
331445
  Булгакова О. Горбачовська "перебудова": український контекст // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 13, липень. – С. 1-3


  У травні 2015 р. в Інституті історії України НАН України відбувся круглий стіл щодо 30-річчя проголошеного М. Горбачовим курсу на перебудову. У ньому взяли участь понад 20 представників різних наукових та освітніх установ України. У дискусії також ...
331446
  Архимандрит Августин Горби в пророки! : Репортаж // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12 : Индокитай. – С. 80-85 : Фото
331447
  Денисенко Г.Г. Горбик В’ячеслав Олександрович / Г.Г. Денисенко, С.І. Кот // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5 (530 ), вересень - жовтень. – C. 235-237. – ISSN 0130-5247
331448
  Рыбников М.А. Горбовская хроника. / М.А. Рыбников. – М, 1919. – 64с.
331449
  Єршов П.П. Горбоконик / П.П. Єршов. – К, 1947. – 52с.
331450
  Єршов П.П. Горбоконик / П.П. Єршов. – Київ, 1955. – 48с.
331451
  Єршов П.П. Горбоконик / П.П. Єршов. – Київ, 1992. – 55 с.
331452
  Жуков Борис Горбун, не помнящий родства : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 96-105 : Іл.
331453
   Горгадзе Антимоз Михайлович. Выставка произведений. Москва. 1974. – М, 1974. – 23с.
331454
  Грипась Володимир Горгани, або Подвійний удар : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 124-128 : Фото, карта
331455
  Алєксандрова О.В. Горгій Леонтінський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 99-100. – ISBN 966-316-069-1
331456
   Горго Юрій Павлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 30. – ISBN 966-8352-11-4
331457
  Пестушко В. Горгона медуза... существовала? : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 69 : Іл.
331458
  Православлев П.А. Горгонопсид из Северо-двинских раскопок 1923 года. / П.А. Православлев. – Л., 1927. – 1-21с.
331459
  Капутікян С.Б. Горда любов / С.Б. Капутікян. – К., 1982. – 162с.
331460
  Хаметова Х.Ш. Гордая волна. / Х.Ш. Хаметова. – М., 1982. – 95с.
331461
  Копыленко А.И. Гордая земля : Рассказы / А.И. Копыленко. – Москва : Советский писатель, 1973. – 310с.
331462
  Никитин Сергей Гордая и предубежденная : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 42-61
331463
  Караваева А.А. Гордая Ксения / А.А. Караваева. – Петрозаводск, 1950. – 111с.
331464
  Ильичев Я.И. Гордая любовь / Я.И. Ильичев. – Л., 1960. – 140с.
331465
  Панферов К.Ф. Гордая любовь моя. -- (Комсомольский значок. -- На горных пастбишах). Рассказы. / К.Ф. Панферов. – М., 1957. – 48с.
331466
  Чебалин П.Л. Гордая любовь. / П.Л. Чебалин. – ДОнецк, 1962. – 144с.
331467
  Булгин П.А. Гордая наша работа / П.А. Булгин. – Саратов, 1981. – 40с.
331468
  Гончаров О.И. Гордая память / О.И. Гончаров. – Х, 1982. – 31с.
331469
  Гончаров О.И. Гордая память / О.И. Гончаров. – Х, 1986. – 27с.
331470
  Кобяков Г.Г. Гордая песня / Г.Г. Кобяков. – Чита, 1958. – 88с.
331471
  Немцов В.И. Гордая совесть / В.И. Немцов. – Москва, 1966. – 143с.
331472
  Шишков В.Я. Гордая фамилия / В.Я. Шишков. – М, 1943. – 169с.
331473
  Шишков В.Я. Гордая фамилия / В.Я. Шишков. – М, 1944. – 7с.
331474
  Шишков В.Я. Гордая фамилия / В.Я. Шишков. – М, 1945. – 7с.
331475
  Никульков А.В. Гордая фамилия. / А.В. Никульков. – Новосибирск, 1959. – 88с.
331476
   Горде ймення твоє - робітник. – Львів, 1974. – 206с.
331477
  Водоп’янов М.В. Горде слово / М.В. Водоп’янов. – Київ, 1964. – 143с.
331478
  Злобина И.В. Гордеева дочка / И.В. Злобина. – Свердловск, 1966. – 40с.
331479
  Злобина И.В. Гордеева дочка / И.В. Злобина. – Свердловск, 1972. – 111с.
331480
  Вайпод Дж. Горди Хоу. номер 9 / Дж. Вайпод. – Москва : Физкультура и спорт, 1983. – 127с.
331481
   Гординський Любомир Дмитрович / Колеги [мех.-мат. ф-т] // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Колектив механіко-матемитичного факультету висловлює свої співчуття з приводу смерті відомого математика, викладача, доцента Гординського Любомира Дмитровича
331482
   Гордись своим званием, моряк. – Мурманск, 1960. – 120с.
331483
  Кетько Олександр Горді гори Чорногорії // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 32 : фото


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
331484
   Гордієнко Вадим Максимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 31. – ISBN 966-8352-11-4
331485
  Омельчук О. Гордієць Олександра Євгенівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 20 : Олександра Гордієць. – С. 3-31.
331486
  Сюндюков І. Гордіїв вузол української нації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 вересня (№ 159/160). – С. 8


  Чому УНР і галицькі лідери не змогли захистити восени 1919 року державну самостійність України.
331487
  Каленюк С. Гордій Брасюк - письменник, який випав з історії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 березня (№ 11). – С. 10-11
331488
  Любченко А. Гордійко / А. Любченко. – 31с.
331489
  Яцишин М. Гордість Віньковеччини / Микола Яцишин. – Хмельницкий : Цюпак А.А. – ISBN 978-617-513-327-9
Кн. 2. – 2015. – 147, [1] с. : іл.
331490
   Гордість заповідної Київщини. – К, 1997. – 126с.
331491
  Остен Д. Гордість і упередженість : Роман / Джейн Остен; Пер. з англ.В.К.Горбатька. – Харків : Фоліо, 2005. – 350с. – (Світова література). – ISBN 966-03-2896-6
331492
  Рибальченко В. Гордість Київського університету і українського народу - Платон Костюк // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 3 : фото


  Українському фізіологу, нейрофізіологу, біофізику, академіку НАН України Платону Григоровичу Костюку виповнилося 90 років від дня народження. З 2009 р. - почесний доктор КНУ імені Тараса Шевченка.
331493
  Гумницька Н. Гордість нації - славетна Соломія Крушельницька // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 5 - 11 жовтня (№ 40). – С. 14
331494
   Гордість націй. Вихідці з України - видатні діячі Ізраїлю / Борис Гончар, Олег Машевський // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 46-65. – ISSN 1819-7329


  Внесок Василя Якимовича Тарасенка (1907-2001 рр), українського історика, дипломата, д-ра іст. наук, професора КДУ, Надзвичайного і Повноважного посланника ІІ класу у створення Держави Ізраїль (1947 р.).
331495
   Гордість Поділля. – Одесса, 1979. – 136с.
331496
  Бігун В. Гордість українського правознавства. До 75-річчя метра українського права П.М. Рабіновича // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 411-415
331497
  Чирков О. Гордість української математики // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 30-33
331498
  Денисюк С. Гордість української науки (до 100-річчя з дня народження Юрія Шевельова) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 218-222. – ISBN 966-628-104-X
331499
  Кринов Ю.С. Гордое звание / Ю.С. Кринов. – М., 1976. – 128с.
331500
  Дрокин В.Д. Гордое имя - рабочий. / В.Д. Дрокин. – Х., 1974. – 237с.
331501
  Луканская Э.П. Гордое слово - товрищ. / Э.П. Луканская. – Минск, 1968. – 48с.
331502
  Водопьянов М.В. Гордое слово : рассказы о товариществе и дружбе / М.В. Водопьянов. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 125, [4] с.
331503
   Гордое терпенье. Книга памяти советских немцев - узников Тагиллага = Gedenkbuch. – Нижний Тагил : Изд-во Черепанова Н.В., 2004. – 716 с. – (Gedenkbuch). – ISBN 5-8299-0011-4
331504
   Гордон Браун выходит из тени // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 26. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  У Британії новий премьєр-міністр - 56-річний Гордон Браун
331505
   Гордон Григорий Меерович. – М, 1979. – 11с.
331506
   Гордон Оллпорт (Gordon Willard Allport) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 178-189. – ISBN 978-966-518-287-0
331507
  Астафьева Н.Г. Гордость / Н.Г. Астафьева. – Москва, 1961. – 110с.
331508
  Кравцов А.Ф. Гордость / А.Ф. Кравцов. – Х., 1964. – 318с.
331509
  Железнов П.И. Гордость / П.И. Железнов. – М, 1973. – 95с.
331510
  Бирченко Е.В. Гордость академии - ее выпускники [ХГУ "НУА"] // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 186-209. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
331511
  Майборода Наталья Гордость в клеточку // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 88-91 : фото
331512
  Оптимах И. Гордость всей России : шедевры // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 66-77


  Мария Клавдиевна Тенишева - русская дворянка (княгиня), общественный деятель, художник-эмальер, педагог, меценат и коллекционер. Основательница художественной студии в Петербурге, Рисовальной школы и Музея русской старины в Смоленске, училища ...
331513
   Гордость земли Рязанской. – М, 1973. – 383с.
331514
   Гордость земли Тульской. – Тула, 1982. – 365с.
331515
   Гордость земли Тульской. – Тула, 1991. – 396с.
331516
  Трушин А. Гордость и беда венесуэльцев // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 39. – С. 38-39. – ISSN 0234-1670


  Проблеми на дорогах Венесуели
331517
  Остен Д. Гордость и гордыня / Джейн Остен; перев. Гуровой И. – Киев : Комсомольская правда в Украине, 2007. – 320 с. – (Книжная коллекция" Комсомольской правды" в Украине" ; Т. 1 : Великие имена 19 века). – ISBN 978-966-21-4900-5
331518
   Гордость и горечь. – М, 1990. – 396с.
331519
   Гордость и надежда Восточноукраинского национального университета. – Луганск : ВНУ, 2001. – 368с. – ISBN 966-590-302-0
331520
  Остин Д. Гордость и предубеждение / Д. Остин. – Москва, 1967. – 624с.
331521
  Остен Д. Гордость и предубеждение / Д. Остен. – М., 1989. – 380с.
331522
  Остин Д. Гордость и предубеждение : роман / Джейн Остин ; [пер. с англ. И. Маршака]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 475, [5] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01460-2
331523
  Цвейтов И.Н. Гордость Ивана Быховца / И.Н. Цвейтов. – Красноярск, 1947. – 32с.
331524
  Пащенко В.И. Гордость индийской литературы - Калидаса. / В.И. Пащенко. – М., 1956. – 32с.
331525
  Перекалина Н.С. Гордость мастера. / Н.С. Перекалина, А.Г. Никитин. – М., 1985. – 160с.
331526
  Горюнов В.А. Гордость моя. Ижора / В.А. Горюнов. – М, 1965. – 79с.
331527
  Белецкая В.В. Гордость Отечества / В.В. Белецкая. – Москва, 1981. – 48с.
331528
  Лесовой В.Н. Гордость отечественной хирургии : (К 150-летию со дня рождения Заслуженного профессора Н.П.Тринклера) / В.Н. Лесовой, З.П. Петрова // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 52-60.


  Профессор Н.П. Тринклер.
331529
  Мишкевич Г.И. Гордость партии: (О И.В.Бабушкине). / Г.И. Мишкевич. – К., 1978. – 207с.
331530
   Гордость России. – М, 1981. – 221с.
331531
   Гордость Русского Севера : "Лучший туроператор годо по внутреннему туризму" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 72
331532
  Дубрава Т.С. Гордость русской науки / Т.С. Дубрава; Ленинградский горный ин-т. – Ленинград, 1948. – 59с.
331533
   Гордость советской музыки. – М, 1987. – 542с.
331534
  Джафаров Г Д. Гордость театра. / Г Д. Джафаров. – Баку, 1963. – 32с.
331535
  Парыгина Н.Д. Гордость. Сегодня в десять / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1967. – 252с.
331536
  Чапек Карел Гордубал : повесть / Карел Чапек ; пер. с чешского Ю. Акселя ; Худ. В. Ростовцев. – Москва : Художественная литература, 1937. – 136 с.
331537
  Чапек Карел Гордубал. / Чапек Карел. – Львів, 1959. – 128с.
331538
  Чапек Карел Гордубал. / Чапек Карел. – Ужгород, 1972. – 135с.
331539
  Чапек Карел Гордубал. / Чапек Карел. – М., 1986. – 464с.
331540
  Каххори А. Гордые вершины : стихи / А. Каххори. – Москва : Советский писатель, 1968. – 95 с.
331541
  Пономарев А. Гордые люди / А. Пономарев. – Майкоп, 1951. – 76с.
331542
  Малкин Л.Г. Гордые люди / Л.Г. Малкин. – Воронеж, 1966. – 96с.
331543
  Шошин В.А. Гордый мир(очерк творчестваН.С.Тихонова) / В.А. Шошин. – М.-Л. : Художественная литература, 1966. – 176с.
331544
  Колесов В.В. Гордый наш язык... / В.В. Колесов. – Изд. 2-е, перераб. – Санкт-Петербург : Авалон; Азбука-классика, 2007. – 352с. – ISBN 5-94860-038-6
331545
  О"Доннелл Гордый остров / О"Доннелл. – М., 1979. – 143с.
331546
  Рогачев В. Гордый символ Свободы // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 7. – С. 36-39. – ISSN 0234-1670


  Нью-йоркська Статуя Свободи
331547
  Симонов К.М. Гордый человек : Повесть / К.М. Симонов. – Красноярск : Краевгиз, 1945. – 40с.
331548
  Крюков В.И. Гордый человек / В.И. Крюков. – М, 1974. – 431с.
331549
  Сориа Ж. Гордыня и туча / Ж. Сориа. – Москва, 1957. – 87 с.
331550
  Неверов А.С. Горе-горькое / А.С. Неверов, 1930. – 16с.
331551
  Яновська Л.О. Горе : Оповідання / Л. Яновская. – У Київі : Друкарня 1-ї Київськ. друкарськ. спілки, 1909. – 39 с. – (Друковано в "Рідному Краю")


  На тит. арк. дарчий надпис Л. Яновської
331552
  Дресвянкіна Л. Горе від ума, або як провайдери з з "ума" судяться // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 39-42.


  В статті розглянуті проблеми, з якими зіткнулися останнім часом провайдери програмних послуг.
331553
  Грибоєдов О.С. Горе з розуму / О.С. Грибоєдов. – К., 1936. – 151с.
331554
  Сонни А. Горе и Доля в народной сказке (1906) / Адольф Сонни // Адольф Сонни, киевлянин : к истории классической филологии в Императорском университете св. Владимира / А.А. Пучков. – Киев : Феникс, 2011. – С. 184-263. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-651-872-2
331555
  Дубов Н.И. Горе одному / Н.И. Дубов. – М, 1967. – 534с.
331556
  Дубов Н.И. Горе одному / Н.И. Дубов. – М, 1970. – 592с.
331557
  Дубов Н.И. Горе одному / Н.И. Дубов. – М, 1974. – 527с.
331558
  Дубов М.І. Горе одному / М.І. Дубов. – К, 1977. – 528с.
331559
  Дубов Н.И. Горе одному / Н.И. Дубов. – М, 1985. – 528с.
331560
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Спб. – 122с.
331561
  Грибоедов А.С. Горе от ума : Императ.рос. истор.муз.им.им. имп. Алекс.III / А.С. Грибоедов
331562
  Грибоедов А.С. Горе от ума. – 1, 1833
331563
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – 1, 1833
331564
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов, 1864
331565
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов, 1875
331566
  Грибоедов А.С. Горе от ума : комедия в 4 д. в стихах А.С. Грибоедова / под ред. П.А. Ефремова. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Нового времени", 1880. – 174 с. – Экз. №18465 дефектный, отсутствую стр. 9-10. - Миниатюрное издание


  Ред. Ефремов Петр Александрович (1830-1907/08)
331567
  Грибоедов А.С. Горе от ума : комедия в 4 д. [в стихах] : 1823 г. / Грибоедов ; прим. и ред. В.Я. Стоюнина. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Н.Г. Мартынова ; [Тип. Ф. Сушинского], 1880. – 80 с. – (Училищная библиотека, составленная из образцовых произведений русских и иностранных писателей с примечанием ; Вып. 1)


  Ред. Стоюнин Владимир Яковлевич (1826-1888)
331568
  Грибоедов А.С. Горе от ума : комедия в 4 д. в стихах А.С. Грибоедова / под ред. П.А. Ефремова. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1882. – [2] XVI, 143 с. – Биографический очерк Александра Сергеевича Грибоедова, с. I-XVI


  Ред. Ефремов Петр Александрович (1830-1907) На с. [1] подись-фамилия: Турчинович
331569
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов, 1886
331570
  Грибоедов А.С. Горе от ума : комедия в 4 д. в стихах А.С. Грибоедова / под ред. П.А. Ефремова. – 19-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1911. – [2], XVIII, 132 с., 1 л. портр. – Биографический очерк Александра Сергеевича Грибоедова, с. III-XVIII. – (Дешевая библиотека ; № 1)


  Ред. Ефремов Петр Александрович (1830-1907/08)
331571
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов, 1913
331572
  Грибоедов А.С. Горе от ума : текст комедии, объяснительный словарь к ней, биография А.С. Грибоедова, его портретом, критические отзывы Пушкина, Гоголя и Белинского / А.С. Грибоедов. (1795-1829). – Киев ; Петроград ; Одесса : П.И. Бонадурер, 1915. – XVI, 127 с. – Экз. дефектный, отсутств.: Текст комедии, объяснительный словарь к ней, биография А.С. Грибоедова, его портретом, критические отзывы Пушкина, Гоголя и Белинского, с. I,-XVI; С. 1-14


  Ред. Ефремов Петр Александрович (1830-1907/08)
331573
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М.-Л., 1927. – 194с.
331574
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1928. – 196с.
331575
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М.-Л. : Государственное издательство, 1930. – 192 с.
331576
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1931. – 192с.
331577
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Самара, 1935. – 143с.
331578
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Минск, 1936. – 118с.
331579
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Харьков-Одесса, 1936. – 112с.
331580
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М.-Л., 1937. – 176с.
331581
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Л., 1938. – 126с.
331582
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – К., 1939. – 102с.
331583
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М.-Л., 1940. – 148с.
331584
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М.-Л., 1942. – 143с.
331585
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М., 1945. – 143с.
331586
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Ростов-на-Дону, 1945. – 124с.
331587
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М., 1946. – 288с.
331588
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Тбилиси, 1946. – 190с.
331589
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 144 с.
331590
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Воронеж, 1948. – 120с.
331591
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М., 1948. – 120с.
331592
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Рига, 1948. – 208с.
331593
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М., 1951. – 104с.
331594
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Минск, 1955. – 162с.
331595
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Л., 1964. – 189с.
331596
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М., 1966. – 143с.
331597
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М., 1968. – 110с.
331598
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Ленинград : Детская литература, 1968. – 176с. – (Школьная библиотека)
331599
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов ; изд. подг. Н.К. Пиксанов при участии А.Л. Гришунина. – Москва : Наука, 1969. – 401 с. – (Литературные памятники)
331600
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М., 1970. – 128с.
331601
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва : Художественная литература, 1970. – 144с.
331602
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Л., 1972. – 176с.
331603
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М., 1974. – 831с.
331604
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Л., 1976. – 253с.
331605
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Л., 1977. – 143с.
331606
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М., 1977. – 175с.
331607
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов; рис. Т. Шишмаревой. – Ленинград : Детская литература, 1978. – 176с.
331608
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М., 1978. – 175с.
331609
  Грибоедов А.С. Горе от ума : комедия в четырех действиях в стихах / А.С. Грибоедов. – Ленинград : Детская литература, 1979. – 166 с.
331610
  Грибоедов А.С. Горе от ума : [ Комедия в стихах в 4-х д. ] / Грибоедов А.С. – Москва : Искусство, 1979. – 263 с. – В изд. также: Мильон терзаний : [ Критич. этюд ] / Гончаров И.А. ; Маленькие трагедии / Пушкин А.С. ; Мещанин во дворянстве : [ Комедия-балет в 5-ти д. ] Для 8-го кл. / Ж.-Б. Мольер [ Перевод с фр. Любимова Н. ]. – Библиогр. в конце пьес. – (Школьная библиотека)
331611
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М., 1980. – 127-224с.
331612
  Грибоедов А.С. Горе от ума // Избранные сочинения / И.А. Крылов. – Москва : Детская литература, 1981. – С. 195-299. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 5)
331613
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва, 1983. – 198с.
331614
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М., 1985. – 253с.
331615
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Изд. 2-е, доп. – М., 1987. – 480с.
331616
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Л., 1987. – 411с.
331617
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва : Художественная литература, 1988. – 167с. – (Школьная библиотека)
331618
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов; Издю 2-е, доп. – Москва : Наука, 1988. – 480 с. – (Литературные памятники)
331619
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М., 1989. – 189с.
331620
  Грибоедов А.С. Горе от ума : комедия в 4-х действиях, в стихах / А.С. Грибоедов ; [худож.: Т.А. Арзамасова, Л.Г. Евзович, Е.А. Святский]. – Москва : Книга, 1991. – 319 с. : ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-212-00344-X
331621
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А. Грибоедов ; [послесл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 229, [6] с. – В кн. также : Недоросль / Д. Фонвизин. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6036-5


  В книгу вошли два классических произведения русской литературы - комедии А.С. Грибоедова (1795-1829) "Горе от ума" и Д.И. Фонвизина (1745-1792) "Недоросль".
331622
  Грибоедов А. Горе от ума / А. Грибоедов ; [послесл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 231 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. - В кн. также : Недоросль/ Д. Фонвизин. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5840-9
331623
  Ромберг Йоханна Горе от ума / Ромберг Йоханна, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 48-57 : фото. – ISSN 1029-5828
331624
  Немирович-Данченко Горе от ума в постановке Московского Художественного театра / Немирович-Данченко. – М.-Пб., 1923. – 267с.
331625
  Грибоедов А.С. Горе от ума. Письма и записки / А.С. Грибоедов. – Баку, 1989. – 401с.
331626
   Горе проходит - песни остаются : Песни. Загадки. Пословицы. – Ташкент : Ташкент, 1965. – 347 с. : илл. : Узбекское народное творчество
331627
  Пепа Вадим Горе тій чайці... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 17-19 : Фото
331628
  Кривонос В.Ш. Горе уму: "Горе от ума" в "Мертвых душах" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 59-65. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 6). – ISSN 0321-1711


  В статье рассматривается интерпретация в "Мертвых душах" тематики и коллизий "Горя от ума". Специальное внимание уделяется трактовке темы ума в произведениях Н. В. Гоголя и А. С. Грибоедова и в этой связи сопоставлению образа Чичикова с образами ...
331629
  Алпатов М.А. Горели костры / М.А. Алпатов. – Москва, 1970. – 455с.
331630
  Алпатов М.А. Горели костры : Роман / М.А. Алпатов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 447с.
331631
   Горели Стожары. – Москва, 1958. – 32 с.
331632
   Гореловые устройсва. – М, 1968. – 36с.
331633
  Жернаков Н.К. Горелый бор / Н.К. Жернаков. – Петрозаводск, 1974. – 494с.
331634
  Жернаков Н.К. Горелый Бор / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1970. – 271с.
331635
  Карманов Н.Д. Горелый угол / Н.Д. Карманов. – Ярославль, 1963. – 64с.
331636
  Скалбе А.А. Горение : стихи / А.А. Скалбе; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1960. – 96 с.
331637
  Муталиев Х.Б. Горение / Х.Б. Муталиев. – М., 1971. – 87с.
331638
  Семенов Ю.С. Горение / Ю.С. Семенов. – М., 1977. – 464с.
331639
  Кумагаи С. Горение / С. Кумагаи. – М., 1979. – 255с.
331640
  Семенов Ю.С. Горение / Ю.С. Семенов. – М.
1-2. – 1983. – 672 с.
331641
   Горение. – Саранск, 1986. – 294с.
331642
  Семенов Ю.С. Горение : роман-хроника / Ю.С. Семенов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 496 с.
331643
  Яковлев Г.Н. Горение / Г.Н. Яковлев. – 2-е доп.изд. – Москва, 1987. – 207с.
331644
  Семенов Ю.С. Горение / Ю.С. Семенов. – М.
3-4. – 1988. – 491с.
331645
   Горение в сверхзвуковом потоке. – Новосибирск, 1984. – 304с.
331646
   Горение в трубулентном потоке. – М, 1959. – 168с.
331647
  Орлов В.Н. Горение в энергетических и технологических установках / В.Н. Орлов. – Чебоксары, 1988. – 92с.
331648
   Горение гетерогенных и газовых систем. – Черноголовка, 1977. – 109с.
331649
   Горение гетерогенных и газовых систем. – Черноголовка, 1989. – 183с.
331650
   Горение двухфазных систем. – М, 1958. – 124с.
331651
   Горение и взрыв. – М, 1977. – 653с.
331652
   Горение и взрыв в космосе и на Земле : сб. статей. – Москва : Издательство АН СССР, 1980. – 155 с.
331653
  Соколик А.С. Горение и детонация в газах / А.С. Соколик. – Л - М, 1934. – 154с.
331654
  Патри М. Горение и детонация взрывчатыхх веществ / М. Патри. – М.-Л., 1938. – 172с.
331655
  Сполдинг Д.Б. Горение и массообмен / Д.Б. Сполдинг. – М, 1985. – 237с.
331656
   Горение и электродинамические явления. – Чебоксары, 1990. – 119с.
331657
  Калинчак Валерий Владимирович Горение капель бинарных смесей в потоке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Калинчак Валерий Владимирович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
331658
  Пещанская Л.Г. Горение капли жидкого топлива в потоке воздуха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 053 / Пещанская Л.Г.; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 28л.
331659
   Горение конденсированных и гетерогенных систем. – Черноголовка, 1980. – 140 с.
331660
   Горение конденсированных систем. – Черноголовка, 1977. – 133с.
331661
  Аверсон А.Э. Горение конденсированных систем : учеб. пособие / А.Э. Аверсон ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова. – Учеб. пособие. – Чебоксары : Чувашский государственный университет, 1984. – 60 с. : ил. – Библиогр.: с. 59
331662
   Горение конденсированных систем. – Черноголовка, 1986. – 133с.
331663
   Горение конденсированных систем. – Черноголовка, 1989. – 178с.
331664
   Горение натурального твердого оплива. – Алма-Ата, 1968. – 411с.
331665
  Зборщик М.П. Горение пород угольных месторождений и их тушение / М.П. Зборщик, В.В. Осокин. – Донецьк : ДонГТУ, 2000. – 180с. – ISBN 966-7559-23-8
331666
   Горение при пониженных давлениях и некотоорые вопросы стабилизации пламени в однофазных и двуфазных системах. – М, 1960. – 86с.
331667
  Резняков А.Б. Горение пылеугольного факела как полидисперсной системы. / А.Б. Резняков. – Алма-Ата, 1958. – 172с.
331668
   Горение углерода. – М.-Л, 1949. – 408с.
331669
  Беляев А.Ф. Горение, детонация и работа взрыва конденсированных систем / А.Ф. Беляев. – Москва, 1968. – 256с.
331670
  Льюис Б. Горение, пламя и взрывы в газах / Б. Льюис, Г. Эльбе. – Москва, 1948. – 447 с.
331671
  Льюис Б. Горение, пламя и взрывы в газах / Б. Льюис, Г. Эльбе. – М., 1968. – 592с.
331672
  Мащенко Л. Горенштейнові напівмаксимальні кільця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 41-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Вивчено будову горенштейнових напівмаксимальних трикутних та (0, 1) кілець і їх сагайдаків.
331673
  Журавльов В.М. Горенштейнові напівмаксимальні кільця : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.06 / Журавльов В.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 14с. – Бібліогр.:с.11
331674
  Журавльов В.М. Горенштейнові напівмаксимальні кільця, сагайдаки яких містять не більше, ніж 7 вершин // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дається повний опис горенштейнових напівмаксимальних порядків, сагайдаки яких складаються не більше, ніж із 7 вершин. We gives an explicate description of the Gorenstein semimaximal orders that quivers have of at most 7 vertices.
331675
  Журавльов Віктор Миколайович Горенштейнові напівмаксимальні порядки : Дис...канд.фіз.-мат.наук:01.01.06 / Журавльов Віктор Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 122л. – Бібліогр.:л.119-122
331676
  Броницька Н.А. Горенштейнові порядки ширини 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Побудовано дві злічені множини горенштейнових черепичних порядків А таких, що іпхА = w(A) = 2. Побудовано дві злічені множини горенштейнових черепичних порядків А таких, що іпхА = w(A) = 2.
331677
  Галапчук С.Г. Горенштейнові сагайдаки : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Галапчук С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 157л. – Бібліогр.: л.153-157
331678
  Галапчук С.Г. Горенштейнові сагайдаки : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат.наук: спец. 01.01.06 / Галапчук С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 9 назв
331679
  Фофана Секу Ламин Горенштейновы полумаксимальные порядки и квазифробениусовы кольца : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Фофана Секу Ламин;. – Киев, 1991. – 9 с.
331680
  Фофана Секу Ламин Горенштейновы полумаксимальные порядки и квазифробениусовы кольца : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Фофана Секу Ламин; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 78л. – Бібліогр.:л.75-78
331681
  Кумпан Е.А. Горести / Е.А. Кумпан. – Л., 1968. – 91с.
331682
  Савина М.Г. Горести и скитания: записки, 1854-1877 / М.Г. Савина. – Л.-М., 1961. – 142с.
331683
  Савина М.Г. Горести и скитания: записки, 1854-1877 / М.Г. Савина. – 2-е изд., доп. – Л., 1983. – 222с.
331684
  Чепижный А.К. Гореть не сгорая / А.К. Чепижный. – К, 1959. – 24с.
331685
  Лордкипанидзе К.А. Горец вернулся в горы : повесть-очерк / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1981. – 226 с.
331686
  Макнамара К.Л. Горец. Горец ІІ / К.Л. Макнамара. – Москва : Эрика, 1994. – 464с. – (Бестселлеры Голливуда). – ISBN 5-85775-021-0
331687
  Жуков Борис Горечь сладких побед : Медпрактикум // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 176-181 : Іл.
331688
  Петров В.Н. Горечь таежных ягод / В.Н. Петров. – М., 1971. – 96с.
331689
  Петров В.Н. Горечь таежных ягод / В.Н. Петров. – М., 1972. – 303с.
331690
  Матусовский М.Л. Горечь: Кн. стихотворений. / М.Л. Матусовский. – М., 1992. – 190с.
331691
  Лапса Я. Горечь: Роман. рассказы. / Я. Лапса. – М., 1988. – 378с.
331692
  Асенов М. Горещи пътеки: Спомени / М. Асенов. – София, 1982. – 228 с.
331693
   Горєв Леонід Миколаєвич. – Київ : Наукова думка, 1999. – 1с.
331694
   Горєв Леонід Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 29-30
331695
   Горєв Леонід Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 52-53 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
331696
   Горєв Леонід Миколайович (1939-1999) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 29-30. – ISBN 966-95774-3-5
331697
   Горжусь тобой. – Ажербайджан, 1970. – 307с.
331698
  Черненко В.А. Горжусь тобой / В.А. Черненко. – Пермь, 1988. – 238с.
331699
   Горжусь тобой, Родина!. – Симферополь, 1977. – 175с.
331700
  Бухникашвили Г. Гори / Г. Бухникашвили. – Тбилиси, 1947. – 155с.
331701
  Сумбадзе Л.З. Гори : Очерк архитектуры / Л.З. Сумбадзе. – Москва, 1960. – 70 с.
331702
   Гори в шинслях. – Ужгород, 1985. – 190с.
331703
   Гори від Club Med - також і влітку // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
331704
  Самчук У. Гори говорять : [роман] / Улас Самчук ; [упорядкув. та передм. Г. Александрової]. – Київ : Персонал, 2008. – 245, [1] с. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 2). – ISBN 978-966-608-775-4
331705
  Самчук У.О. Гори говорять! : роман : у 2 ч. / Улас Самчук. – Ужгород : Гражда ; Карпати, 1996. – 270 с. – ISBN 966-7112-00-4
331706
   Гори Гуцульщини : путівник, який об"єднує. – Краків : Вєрхи : Центральний осоредок гірського туризму, 2006. – 224 с. : іл., 3 арк. іл. + 1 туристична карта "Горгани" (центрально-східна частина). – ISBN 83-89819-46-5
331707
  Галан Я.О. Гори димлять : Повість / Я.О. Галан. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 236с.
331708
  Галан Я.О. Гори димлять : Повість / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1959. – 156с.
331709
  Гетьман В.І. Гори з кременя // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 121-125. – ISBN 978-966-182-397-5
331710
  Качкан В.А. Гори і доли / В.А. Качкан. – Ужгород, 1983. – 245с.
331711
  Крижанівський С.А. Гори і долини / С.А. Крижанівський. – Київ, 1946. – 128 с.
331712
  Цибульський П.Д. Гори і люди : оповідання / П.Д. Цибульський. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 160 с.
331713
  Ловецький П.Ф. Гори кличуть у гості / П.Ф. Ловецький. – Київ, 1972. – 104 с.
331714
  Гайсултанов У.Е. Гори люблять відважних / У.Е. Гайсултанов. – К., 1977. – 123с.
331715
  Горак Й. Гори мовчать / Й. Горак. – Ужгород, 1974. – 207с.
331716
  Женецький С. Гори мстяться. Оповідання / С. Женецький. – Київ : Смолоскип, 1999. – 104с.
331717
  Гончар О.Т. Гори співають : Оповідання: Для середн. шк. віку / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1985. – 208с.
331718
  Нечаєв А.П. Гори та їх життя / А.П. Нечаєв. – Одеса, 1925. – 47с.
331719
  Смирнов Д.А. Гори ясно / Д.А. Смирнов. – М., 1974. – 253с.
331720
   Гори, гори ясно : сборник пьес для художественной самодеятельности. – Иваново : Ивановское книжное издательство, 1960. – 136 с.
331721
  Кривоносов А.Ф. Гори, гори ясно : повести / А.Ф. Кривоносов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 408с.
331722
  Кривоносов А.Ф. Гори, гори ясно / А.Ф. Кривоносов. – М., 1981. – 568с.
331723
  Симуков А.Д. Гори, гори ясно! / А.Д. Симуков. – М., 1991. – 458с.
331724
  Плющев В.А. Гори, гори, моя звезда... / В.А. Плющев. – М., 1986. – 351с.
331725
  Пестушко Валерий Гори, гори, моя... свеча : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 55-57 : Іл.
331726
  Завьялов Н.К. Гори, звезда моя... / Н.К. Завьялов. – Алма-Ата, 1980. – 27с.
331727
  Коноплин Н.Т. Гори, зорька! Рассказы. / Н.Т. Коноплин. – Воронеж, 1955. – 148с.
331728
   Гори, моя звезда!. – Новосибирск, 1972. – 183с.
331729
  Нурдгрен А. Гори, огонь / Айли Нурдгрен // Рассказы и зарисовки / Э. Диктониус. – Москва : Прогресс, 1979. – С. 85-244. – (Библиотека финской литературы)
331730
  Карр Д.Д. Гори, огонь! ; Демон отлива : Романы. Пер. с англ. / Д.Д. Карр. – Киев : Аконіт, 1994. – 496с.
331731
   Гори, письмо любви... : Лирика русских поэтов. – Иркутск : Иркут. изд-во, 1988. – 575 с. – ISBN 5-7424-0003-0
331732
  Гмырев А.М. Гори,мое сердце / А.М. Гмырев. – К, 1957. – 214с.
331733
  Мигулин А.А. Горидзонтальное и вертикальное перемещение почвенных и подвочвенных горизонтов млекопитающими Украины / А.А. Мигулин. – Х, 1946. – 285с.
331734
  Паль Р.В. Горизонаты / Р.В. Паль. – Уфа, 1966. – 72с.
331735
   Горизонт-1. – М, 1978. – 245с.
331736
  Вятютнев М.Н. Горизонт-1 / М.Н. Вятютнев. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 199с.
331737
  Вятютнев М.Н. Горизонт-1 / М.Н. Вятютнев, М.В. Игнатьева. – 3-е изд. – Москва, 1981. – 103с.
331738
  Вятютнев М.Н. Горизонт-2 / М.Н. Вятютнев. – Москва, 1988. – 260с.
331739
  Вятютнев М.Н. Горизонт-2 : русско-дари помощник-переводчик / М.Н. Вятютнев. – Москва, 1989. – 104с.
331740
  Вятютнев М.Н. Горизонт-2 :русско-кхмерский помощник-переводчик / М.Н. Вятютнев. – Москва, 1989. – 190с.
331741
  Вятютнев М.Н. Горизонт-2 :русско-лаосский помощник-переводчик / М.Н. Вятютнев. – Москва, 1989. – с.
331742
  Вятютнев М.Н. Горизонт-2: Учебник русского языка / М.Н. Вятютнев, Н.И. Смирнова, А.Ф. Черниченко. – Изд 6-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 200с.
331743
  Троянкер Р. Горизонт : поезії / Р. Троянкер. – Харків, 1930. – 56 с.
331744
  Столяров В.П. Горизонт / В.П. Столяров. – Куйбышев, 1963. – 148с.
331745
  Баранов Е. Горизонт / Е. Баранов. – Кишинев, 1968. – 72с.
331746
  Ахмат С. Горизонт : роман / С. Ахмат. – Москва : Советский писатель, 1968. – 256 с.
331747
  Саид А. Горизонт / А. Саид. – Москва
Кн.1. – 1968. – 256 с.
331748
  Хащеватський М. Горизонт / М. Хащеватський, Ш. Гольденберг. – К, 1972. – 119с.
331749
  Саид А. Горизонт / А. Саид. – Москва, 1974. – 448 с.
331750
   Горизонт : стихи молодых поэтов Кубани. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1974. – 192 с.
331751
   Горизонт. – Ижевск, 1980. – 203 с.
331752
   Горизонт. – Ижевск, 1982. – 209 с.
331753
  Саид А. Горизонт / А. Саид. – Москва, 1986. – 540 с.
331754
   Горизонт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 720. – ISBN 966-316-069-1
331755
  Ботков В.В. Горизонт открывается в пути / В.В. Ботков. – Владивосток, 1965. – 164с.
331756
  Кугультинов Д.Н. Горизонт событий / Д.Н. Кугультинов. – Москва : Современник, 1987. – 351 с.
331757
  Смоляк Б. Горизонт срібної ворини // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 97-101. – ISSN 0130-1608
331758
  Глинка М.С. Горизонт чист / М.С. Глинка. – М, 1979. – 319с.
331759
  Чернухин И.А. Горизонт. / И.А. Чернухин. – Воронеж, 1965. – 59с.
331760
  Светлов М.А. Горизонт. Новая книга. / М.А. Светлов. – М., 1959. – 200с.
331761
  Эльяшевич А.П. Горизонтали и вертикали / А.П. Эльяшевич. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 367 с.
331762
  Тот Т.А. Горизонтальная профилировка лицевого скелета древнего и современного населения (в связи с проблемой происхождения венгерского народа). : Автореф... наук: / Тот Т.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1958. – 12л.
331763
  Проскуряков М.А. Горизонтальная структура горных темнохвойных лесов. / М.А. Проскуряков. – Алма-Ата, 1983. – 215с.
331764
  Озмидов Р.В. Горизонтальная турбулентность и турбулентный обмен в океане / Р.В. Озмидов. – М., 1968. – 195с.
331765
  Аднан Алі Горизонтальне розпаралелювання реляційних операторів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 127-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У роботі пропонується метод розпаралелювання запитів на основі розбиття вхідних даних окремого оператора або запита. Наведено алгоритм розпаралелювання оператора транзитивного замкнення - спеціального класу рекурсивних запитів до реляційних баз даних.
331766
  Худенко О. Горизонтальні узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 113-118. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням змісту та особливостей горизонтальних узгоджених дій щодо прав інтелектуальної власності в контексті можливих форм їх вчинення. Статья посвящена вопросам содержания и особенностей горизонтальных согласованных действий ...
331767
  Заікін О. Горизонтально інтегровані транснаціональні корпорації з позиції теорії власних активів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 270-274. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
331768
  Данилов Д. Горизонтальное положение : проза : роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 9-89. – ISSN 0130-7673
331769
  Корякин А.Г. Горизонтальные дрейфы неоднородностей ионосферы и их связь с вариациями геоэлектромагнитного поля : Автореф... канд физ. мат.наук: / Корякин А. Г.; Том.ГУ. – Томск, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.15-18
331770
  Дробжев В.И. Горизонтальные, вертикальные дрейфы и параметры мелкомасштабных неоднородностей ионизации F-области ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дробжев В.И.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
331771
   Горизонтальный дренаж орошаемых земель. – Москва : Колос, 1979. – 256 с.
331772
  Глинка М.С. Горизонтальный пейзаж / М.С. Глинка. – Л, 1986. – 592с.
331773
  Глинка М.С. Горизонтальный пейзаж. Конец лета / М.С. Глинка. – Л, 1989. – 492с.
331774
   Горизонтальный солнечный телескоп Астрономической обсерватории Киевского университета / Е.В. Курочка, Л.Н. Курочка, В.Г. Лозицкий, Н.И. Лозицкая, В.А. Остапенко, П.Н. Полупан, П.Р. Романчук, В.М. Россада // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1980. – С. 48-56. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Описан модернизированный вариант горизонтального солнечного телескопа с эшельным спектрографом и магнитографом полного вектора Астрономической обсерватории Киевского университета. Приведены результаты исследования инструментального контура спектрографа ...
331775
  Зайвий О.Ф. Горизонти : поезії / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1980. – 94 с.
331776
  Гуменюк Б.І. Горизонти "третього світу". : Країни, що розвиваються і глобальні проблеми сучасності / Б.І. Гуменюк. – Київ : Політвидав України, 1990. – 187с.
331777
  Тризна О.А. Горизонти Балаклії / О.А. Тризна. – Х., 1967. – 128с.
331778
  Мащенко І.Г. Горизонти всесвітнього телебачення. / І.Г. Мащенко. – К., 1991. – 47с.
331779
  Горенко О.П. Горизонти деконструкції імені у романі Дж. Гарднера "Грендель" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 174-180


  Стаття присвячена механізму деконструкції двох прецедентних імен – Грендель та Беовульф. У рамках авторської семіотичної моделі розглядається нова система комунікативної взаємодії між джерельним текстом і рецепціями постмодерної свідомості. Статья ...
331780
  Вежель Л.М. Горизонти журналів "Нива" та "Божі сліди" під орудою Гавриїла Костельника // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 85-94
331781
  Білий Олег Горизонти кризи та економічні стратегії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 : Велика криза. – С.33-37. – ISSN 0235-7941
331782
   Горизонти освіти = Горизонты образования : психологія, педагогіка : науково-методичний журнал. – Севастополь : Рібест
№ 1 (40). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
331783
  Куценко В. Горизонти сталого економічного розвитку через призму соціальної сфери // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 30-45. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  Здійснено моніторинг економічного і соціального розвитку України за показниками сталого розвитку.
331784
  Козачок Я.В. Горизонти українотворення в публіцистиці М.І. Костомарова : Микола Костомаров у контексті сучасності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Я.В. Козачок, В.В. Чекалюк ; М-во освіти освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2013. – 334, [2] с. : портр., іл. – На тит. арк. також: 80 - НАУ. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-598-818-2
331785
  Чепелєв В.І. Горизонти школи майбутнього / В.І. Чепелєв. – Київ : Знання, 1977. – 48 с.
331786
  Іванова-Георгієвська Горизонтна методика Гуссерля і онтологія сліду // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 58-63
331787
  Козлов В. Горизонту навстречу. Ученых России и Европы ждут приключения. / беседу вела Н. Волчкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 6 декабря (№ 49). – С. 20


  Символическим разрезанием атласной красной ленты был дан торжественный старт Году науки Россия - ЕС 25 ноября. Уникальность момента подчеркивал тот факт, что для этого в страну впервые с официальным визитом прибыла член Европейской комиссии, ...
331788
  Даен Л.А. Горизонты / Л.А. Даен. – К, 1950. – 87с.
331789
  Гордиенко Ю.П. Горизонты / Ю.П. Гордиенко. – М, 1958. – 152с.
331790
   Горизонты. – Калининград, 1964. – 64с.
331791
  Вассерман Л.Ш. Горизонты / Л.Ш. Вассерман. – Хабаровск, 1968. – 22с.
331792
   Горизонты. – М, 1977. – 160 с.
331793
  Гуро И.Р. Горизонты : Повесть о Станиславе Косиоре / И.Р. Гуро, А. Андреев. – Москва : Политиздат, 1977. – 407с. – (Пламенные революционеры)
331794
   Горизонты. – Воронеж, 1978. – 176с.
331795
   Горизонты. – М, 1979. – 128с.
331796
  Гуро И.Р. Горизонты / И.Р. Гуро, А. Андреев. – М., 1979. – 407с.
331797
  Шайнер Д. Горизонты / Д. Шайнер. – М., 1979. – 223с.
331798
  Филев А.А. Горизонты / А.А. Филев. – Киров, 1981. – 309с.
331799
  Трифонов Г.А. Горизонты / Г.А. Трифонов. – М, 1985. – 96с.
331800
  Рыбалко С. Горизонты "Черноморской инициативы" // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 5. – С.25-27. – ISSN 0321-5075
331801
  Адамович А.М. Горизонты белорусской прозы / А.М. Адамович. – Москва, 1974. – 318с.
331802
  Инюшин В.М. Горизонты бионики. / В.М. Инюшин. – Алма-Ата, 1970. – 79с.
331803
   Горизонты биохимии. – Москва : Мир, 1964. – 456 с.
331804
  Приходько В.А. Горизонты В.М.Мухиной-Петринской / В.А. Приходько. – Саратов, 1989. – 213с.
331805
  Дубинин Н.П. Горизонты генетики : пособие для учителей / Н.П. Дубинин. – Москва : Просвещение, 1970. – 560 с.
331806
  Марков Г.М. Горизонты жизни и труд писателя / Г.М. Марков. – М, 1978. – 546с.
331807
  Фридолин В.Ю. Горизонты зоогеографии Иберийского полуострова / В.Ю. Фридолин, 1937. – 563-584с.
331808
  Сыченкова Е. Горизонты и преграды Баренцева сотрудничества // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 22-29
331809
  Хрипко В.В. Горизонты интенсификации и инновационности в вузе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 9 (октябрь). – С. 34-37. – ISSN 0321-0383


  Из обихода вузов и органов управления высшей школы практически исчезли две важнейшие категории - «обучение» и «интенсификация обучения». Автор анализирует причины этого явления. In high schools are practically no longer in use such two most important ...
331810
  Бершадский Р.Ю. Горизонты истории. / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1959. – 206с.
331811
  Турсунов А. Горизонты космологического знания / А. Турсунов. – М., 1969. – 48с.
331812
   Горизонты мужества. – Донецк, 1971. – 357с.
331813
   Горизонты науки и техники. – М, 1969. – 354с.
331814
  Марчук Г.И. Горизонты научного поиска. / Г.И. Марчук. – М, 1987. – 221с.
331815
   Горизонты Нечерноземья. – М, 1977. – 255с.
331816
  Толпыго М.Ф. Горизонты нового / М.Ф. Толпыго. – М., 1967. – 79с.
331817
  Марченко И.П. Горизонты обновления и развития института магистратуры // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 12. – С. 5-11. – ISSN 1609-4646


  В статье затрагиваются актуальные вопросы теории и практики совершенствования практики подготовки магистров, призванной обеспечивать второй, завершающий уровень двухуровневой системы высшего профессионального образования в современной России, говорится ...
331818
  Гладкий Ю.Н. Горизонты ойкумены / Ю.Н. Гладкий, Ал. Григорьев, В. Ягья. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 271 с. – (Разум познает мир)
331819
  Ботков В.В. Горизонты открываются в пути / В.В. Ботков. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1984. – 309 с.
331820
  Далада Н.Ф. Горизонты подвига / Н.Ф. Далада. – М. : Современник, 1984. – 253 с.
331821
  Крицкий А.Н. Горизонты поиска / А.Н. Крицкий. – К, 1990. – 96с.
331822
  Бибиков В.Я. Горизонты порошковой металлургии. / В.Я. Бибиков. – Минск, 1986. – 121с.
331823
  Огнев В.Ф. Горизонты поэзии / В.Ф. Огнев. – Москва
Т. 1. – 1982. – 559 с.
331824
  Огнев В.Ф. Горизонты поэзии / В.Ф. Огнев. – М.
2. – 1982. – 535с.
331825
  Субботин А.С. Горизонты поэзии / А.С. Субботин. – Свердловск, 1984. – 255с.
331826
   Горизонты престройки. – Куйбышев, 1988. – 118с.
331827
   Горизонты публицистики. – М, 1981. – 231с.
331828
  Алегриа Ф. Горизонты реализма / Ф. Алегриа. – Москва, 1974. – 303 с.
331829
  Пархоменко М.Н. Горизонты реализма: о традициях и новаторстве сов. лит. / М.Н. Пархоменко. – Москва, 1982. – 464с.
331830
  Андрусов Н. Горизонты с spaniodom barbotii stuck в Крыму и на Кавказе / Н. Андрусов. – Санкт-Петербург : Тип.В.Демакова, 1887. – 20с. – Кн.нап:.рос.мов.стар.орф.Отд.оттиск зи Геологич.каб.С.-Петербург.Ун-та
331831
  Гусев В.И. Горизонты свободы : Повесть о Симоне Боливаре / В.И. Гусев. – Москва : Политиздат, 1972. – 383с. – (Пламенные революционеры)
331832
  Гусев В.И. Горизонты свободы / В.И. Гусев. – 2-е изд. – М, 1980. – 358с.
331833
  Зарайский И.А. Горизонты сердца / И.А. Зарайский. – Душанбе, 1966. – 96с.
331834
  Цесарич Д. Горизонты сердца. / Д. Цесарич. – М, 1986. – 199с.
331835
   Горизонты сибирской науки. – Новосибирск, 1979. – 127с.
331836
  Бялковская В.С. и др. Горизонты столичной индустрии / В.С. и др. Бялковская. – М, 1983. – 109с.
331837
  Ахмадуллин А.Г. Горизонты татарской драмы / А.Г. Ахмадуллин. – Казань, 1983. – 216с.
331838
   Горизонты творчества. – Л, 1979. – 231с.
331839
  Храпченко М.Б. Горизонты художественного образа / М.Б. Храпченко. – М, 1982. – 334с.
331840
  Храпченко М.Б. Горизонты художественного образа / М.Б. Храпченко. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 439 с.
331841
  Косолапов В.В. Горизонты ХХ века / В.В. Косолапов. – М., 1973. – 223с.
331842
   Горизонты экологического знания (социально-философские проблемы). – Москва : Наука, 1986. – 203 с.
331843
  Васильев Ю.Б. Горизонты электрохимии / Ю.Б. Васильев, А.Г. Пшеничников. – Москва, 1965. – 45с.
331844
  Ланге П.В. Горизонты Южного моря : История морских открытий в Океании / П.В. Ланге. – Москва : Прогресс, 1987. – 286с.
331845
  Шайнер Д. Горизонты. / Д. Шайнер. – М., 1979. – 223с.
331846
  Лордкипанидзе К.А. Горийская повесть : повесть / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. Б.Корнеева. – Тбилиси : Заря Востока, 1941. – 30 с.
331847
  Лордкипанидзе К.А. Горийская повесть : повесть / К.А. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1952. – 344 с.
331848
  Лордкипанидзе К.А. Горийская повесть : повесть / К.А. Лордкипанидзе; авториз. пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 149 с.
331849
  Хуцишвили Я. Горийский уезд в период революции 1905-1907 гг / Я. Хуцишвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1950. – 164с. + 1 карта
331850
  Фосси Д. Гориллы в тумане / Д. Фосси; Ред. пред. Н.Н. Дроздова. – Москва : Прогресс, 1990. – 283с.
331851
  Лупій О.В. Горинь : повість / О.В. Лупій. – Київ : Молодь, 1960. – 151 с.
331852
  Романюк В.С. Горинь : поезії / В.С. Романюк. – Київ, 1991. – 187 с.
331853
  Тарасова М.Б. Гориславль : повесть и рассказы / М.Б. Тарасова. – Москва : Советский писатель, 1983. – 256с.
331854
  Дажин Д.П. Горит костер солдатского привала / Д.П. Дажин. – М., 1963. – 63с.
331855
  Коллинз Л. Горит ли Париж? / Л. Коллинз, Д. Лапьер. – М., 1991. – 293с.
331856
  Гамзатов Р.Г. Горит мое сердце / Р.Г. Гамзатов. – Москва, 1958. – 158с.
331857
  Ершов Т Л. Горит окно / Т Л. Ершов. – Барнаул, 1981. – 47 с.
331858
  Дмитриева В.И. Горит Россия / В.И. Дмитриева. – М.-Л., 1930. – 45с.
331859
  Стерликов А.Е. Горит свеча в палатке / А.Е. Стерликов. – Л, 1988. – 317с.
331860
  Пахомова Горит Цветаевский костер : Библиотека Серебряного века в Елабуге / Пахомова, // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 16 (154). – С. 2-6. – ISSN 1727-4893
331861
  Проць Любов Горить зоря : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 8-11. – ISSN 0868-4790
331862
  Дубинець І. Горить Медвин : (іст.-мемуар. нарис) / Іван Дубинець. – Нью Йорк : Добрус, 1952. – 29, [2] c.
331863
  Малик В.К. Горить свіча : роман / В.К. Малик. – Київ : Український письменник, 1992. – 430 с.
331864
  Малик В.К. Горить свіча : роман / Володимир Малик ; [худож.-оформл. Г.В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2012. – 442, [4] с. – Сер. засн. у 2010 г. - На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-5891-1
331865
  Землянин В. Горить свіча Малика // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 11). – С. 12
331866
  Чупринка Гриць Горить у золоті степ : поезії // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 13-20. – ISSN 0208-0710
331867
  Гайворон І. Горить яса : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4/5. – С. 152-158. – ISSN 0208-0710
331868
  Фирсов В.И. Горицвет / В.И. Фирсов. – М, 1965. – 118с.
331869
  Бондаренко В.Н. Горицвет / В.Н. Бондаренко, В.Н. Бондаренко. – Куйбышев, 1968. – 304с.
331870
  Гарипов Р. Горицвет / Р. Гарипов. – Уфа : Башкнигоиздат, 1969. – 96 с.
331871
   Горицвет. – Ростов -на-Дону, 1971. – 310с.
331872
  Сляднева В.И. Горицвет / В.И. Сляднева. – Ставрополь, 1980. – 96с.
331873
  Потемкина В.А. Горицвет : Стихи / В.А. Потемкина. – Москва : Советский писатель, 1981. – 63с.
331874
  Фейерабенд Е.В. Горицвет / Е.В. Фейерабенд. – М, 1982. – 79с.
331875
  Боровикова Р.А. Горицвет : стихи / Р.А. Боровикова; авториз. пер. с белорус. П.Кошеля. – Москва : Советский писатель, 1982. – 80 с.
331876
  Дроздовская В.В. Горицвет. / В.В. Дроздовская. – М., 1979. – 79с.
331877
  Хоменко І.Є. Горицвіт : поезії / І.Є. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 90 с.
331878
  Голота Л.В. Горицвіт : лірика / Л.В. Голота. – Дніпропетровськ : Промінь, 1980. – 62 с.
331879
  Сагайдак Г.І. Горицвіт із попелу : Історичний роман у новелах / Григорій Сагайдак. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 224с. – ISBN 966-7018-20-2
331880
  Пуришев И.Б. Горицы в Переславе-Залесском / И.Б. Пуришев. – Москва : Сов. Россия, 1978. – 40 с.
331881
  Пуришев И.Б. Горицы в Переславе-Залесском / И.Б. Пуришев. – Москва : Сов. Россия, 1989. – 237 с.
331882
  Бухнікашвілі Г. Горі / Г. Бухнікашвілі. – Х., 1940. – 83с.
331883
  Володіна Ю. Горілчана "війна" між "Smirnoff "і " СмирновЪ" // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 2. – С.33-36. – ISSN 1726-3077
331884
  Тихоненко Д.Г. Горін Микола Олександрович професор кафедри грунтознавства Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 193-194 : фото. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
331885
  Грінчак В.Я. Горіння : поезії / В.Я. Грінчак. – Київ : Молодь, 1964. – 143 с.
331886
  Семенов Ю.С. Горіння : роман-хроніка / Юліан Семенов; Авториз. переклад з рос. Н. Орлової. – Київ : Дніпро, 1977. – 496с.
331887
  Тарновський М. Горіння / М. Тарновський. – Львів, 1983. – 109с.
331888
  Семенов Ю.С. Горіння : роман-хроніка / Ю.С. Семенов. – Київ : Радянська школа
1,2. – 1987. – 623с.
331889
  Яковлєв Г.М. Горіння / Г.М. Яковлєв. – К, 1988. – 188с.
331890
  Семенов Ю.С. Горіння. / Ю.С. Семенов. – К.
2. – 1981. – 370с.
331891
  Семенов Ю.С. Горіння. : роман-хроника / Ю.С. Семенов. – Київ : Радянська школа
3,4. – 1991. – 540с.
331892
  Бальзак Оноре де Горіо / Бальзак Оноре де. – Київ, 1927. – 242с.
331893
  Мехтієв Р. Горіс-2010: сезон театру абсурду / Раміз Мехтієв ; [пер. з англ.: Камал Ахундов ; ред.: В. Біннатова]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 79, [1] с., 79, [1] с., [8] арк. мапи : мапи. – На обкл. також: Історія окупованого Нагірного Карабаху та боротьба за справедливість. - Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Goris - 2010: season of theatre of the absurd. – Бібліогр.: с. 76-79 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-133-2
331894
  Коваленко О. Горіти - не згораючи // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 252-261. – ISSN 0206-8001


  Віктор Григорович Дроботько (народився 24 листопада 1885 року - )
331895
  Щепотьев Ф.Л. Горіхи / Ф.Л. Щепотьев. – Київ, 1975. – 166с.
331896
  Скоробогатий І.С. Горіхова паличка = Ореховая палочка / Ігор Скоробогатий ; пер. укр. Б.П. Крауша. – Харків : Скорпіон, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-369-018-6
331897
  Столбін О.П. Горіхове озеро : повість / О.П. Столбін. – Київ : Молодь, 1988. – 286 с.
331898
  Білик О.М. Горіхоплідні культури // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 182-184. – ISBN 978-966-924-274-7
331899
  Кудлик Р.М. Горішня брама : поезії / Р.М. Кудлик. – Київ, 1991. – 157 с.
331900
   Горкгаймер (Horkheimer) Макс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 720-721. – ISBN 966-316-069-1
331901
   Горки Ленинские. – М, 1985. – 159с.
331902
   Горки Ленинские. – М, 1986. – 159с.
331903
  Агальцова В.А. Горки Ленинские / В.А. Агальцова. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 173 с.
331904
   Горком, район партии: опыт, формы и методы работы. – М, 1977. – 463с.
331905
  Русаков Г.А. Горластые ветры. Стихи / Г.А. Русаков. – Куйбышев, 1960. – 28с.
331906
  Лупан А.П. Горлинка : повесть и рассказы / А.П. Лупан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1961. – 312 с.
331907
  Полишкаров А.Ф. Горлинка / А.Ф. Полишкаров. – Архангельск, 1979. – 79с.
331908
  Васильківський О.Т. Горлице моя... / О.Т. Васильківський. – Донецьк, 1967. – 320 с.
331909
   Горлицкая операция : Сборник документов Мировой империалистической войны на русском фронте (1914 - 1917гг.). – Москва : Военное издательство, 1941. – 408 с.
331910
  Тиглій Л. Горлиця / Л. Тиглій. – К. : Молодь, 1968. – 59 с.
331911
  Гребенюк І.Ф. Горлиця / І.Ф. Гребенюк. – Львов, 1980. – 128с.
331912
  Коломієць О.Ф. Горлиця / О.Ф. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 376 с.
331913
  Моторний О.Д. Горлиця з яблуневого саду / О.Д. Моторний. – Дніпропетровськ, 1973. – 118с.
331914
   Горлівка. – К, 1973. – 48с.
331915
  Александров О. Горлівське повстання / О. Александров. – Харків : Шляхи революції, 1930. – 36 с.
331916
  Александров О. Горлівське повстання / О. Александров. – Харків, 1930. – 36с.
331917
   Горлівський хімічний завод як вогнище техногенного навантаження на навколишнє середовище / І. Кураєва, А. Самчук, О. Яковенко, М. Кисельов, В. Філатов, Н. Дуброва, Ю. Войтюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 74-77. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Досліджено промислові відходи виробництва Горлівського хімічного заводу на вміст елементів-полютантів, а також встановлено закономірності розподілу важких металів у грунтах поблизу сховищ відходів. Regularity of distribution of heavy metals in soils ...
331918
   Горлівський художній музей. – К, 1987. – 119с.
331919
   Горловка. – Донецк, 1967. – 160с.
331920
  Павлик И.С. Горловка : Историко-экономический очерк / И.С. Павлик. – Донецк : Донбасс, 1971. – 127 с.
331921
  Мальцев Н.И. Горловка в период подъема первой русской революции / Н.И. Мальцев. – Донецк, 1966. – 32с.
331922
   Горловка в период подъема первой русской революции. – Донецк, 1966. – 32с.
331923
  Лысухин И.Ф. Горловская дважды Краснознамённая / И.Ф. Лысухин, С.Е. Куковенко. – М., 1986. – 197с.
331924
  Гарин М. Горловская краснознаменная. Образец большевистской перестройки техпропаганды на шахте / М. Гарин. – Х, 1933. – 40с.
331925
  Гвоздырькова З.И. Горловская партийная организация в период построения социализма (1921-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Гвоздырькова З.И.; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1972. – 30л.
331926
  Мопассан Гі де Горля : оповідання / Гі Де Мопасан ; Пеpеклала Марія Грушевська. – [Львів] : Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського], 1902. – 100, [2] с. – (Літературно-Hаукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 42)


  Зміст: Гоpля; Коpшма; Чоpт; Коло помеpшої; Очікуванє; Пеpший снїг; Hашийник
331927
   Гормезисний вплив УФ-С опромінення на пігментний комплекс і антиоксидантні ферменти клітин листків Pisum sativum L / О.М. Міхєєв, В.В. Жук, Л.Г. Овсянникова, Д.М. Гродзинський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 99-103. – ISSN 1025-6415
331928
   Гормон приключений // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 72-76 : фото
331929
   Гормон против костной атрофии. Гормон окситоцин может помочь при лечении остеопороза // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
331930
  Мельник А.А. Гормон стресса копептин - новый нейроэндокринный биомаркер при остром инфаркте миокарда // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 15 (634). – С. 16-17
331931
  Скурятіна Н.Г. Гормональна контрацепція та стан слизової шийки матки в молодих жінок, що не народжували // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 44-47. – ISSN 2413-550Х
331932
  Остапченко Л.І. Гормональна регуляція обміну речовин і функцій організму : Навчальний посібник / Л.І. Остапченко; КНУТШ; Біологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 154с. – ISBN 966-594-415-0
331933
  Протасова Т.Н. Гормональная регуляция активности ферментов. / Т.Н. Протасова. – М., 1975. – 239с.
331934
  Огородникова Л.Г. Гормональная регуляция глюкозо-6-фосфатный активности печени у куриных эмбрионов и некоторых холоднокровных позвоночных : Автореф... канд. биол.наук: / Огородникова Л. Г.; Ин-т физиол. – Л., 1969. – 19л.
331935
   Гормональная регуляция онтогенеза растений. – Москва : Наука, 1984. – 238с.
331936
   Гормональная регуляция развития насекомых и пути ее нарушения в целях борьбы с сельскохозяйственными вредителями : труды Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград, 1979. – 124 с.
331937
   Гормональная регуляция размножения у млекопитающих. – М, 1987. – 303с.
331938
   Гормональная регуляция ростовых процессов. – М, 1985. – 140с.
331939
  Бекмухаметова З.У. Гормональная регуляция транспорта ионов / З.У. Бекмухаметова. – Ташкент, 1975. – 140с.
331940
  Кулаева О.Н. Гормональная регуляция физиологических процессов у растений на уровне синтеза РНК и белка. / О.Н. Кулаева. – М., 1982. – 83с.
331941
  Мертвецов Н.П. Гормональная регуляция экспрессии генов. / Н.П. Мертвецов. – М., 1986. – 207с.
331942
  Чайляхан М.Х. Гормональная теория развития растений / М.Х. Чайляхан. – М.-Д, 1937. – 200с.
331943
  Чайлахян М.Х. Гормональная теория развития растений / М.Х. Чайлахян. – Москва, 1937. – 198с.
331944
  Хомин С.П. Гормонально-витаминная терапия нарушений функции яичников у коров и телок : Автореф... кандидата вет.наук: / Хомин С.П.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1965. – 18л.
331945
  Захаров Г.А. Гормонально-индуцированный стресс и инфаркт миокарда у горных собак / Г.А. Захаров. – Бишкек, 1991. – 250с.
331946
   Гормональное звено кортико-висцеральных взаимоотношений. – Л, 1969. – 212с.
331947
   Гормональные аспекты физиологической беременности. – Ростов-на-Дону, 1987. – 123с.
331948
  Падучева А.Л. и Бойко Д.Ф. Гормональные методы повышения плодовитости сельскохозяйственных животных / А.Л. и Бойко Д.Ф. Падучева. – М., 1965. – 304с.
331949
  Виноградов В.В. Гормональные механизмы метаболического действия тиамина / В.В. Виноградов. – Минск : Наука и Техника, 1984. – 197 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 177-197
331950
  Султанов Ф Ф. Гормональные механизмы температурной адаптации / Ф Ф. Султанов, В.И. Соболев. – Ашхабад, 1991. – 214с.
331951
  Мицкевич М.С. Гормональные регуляции в онтогенезе животных. / М.С. Мицкевич. – М., 1978. – 224с.
331952
  Гриц Мария Антоновна Гормональные сдвиги и изменения лизосом под действием производных хлорфеноксикислот у некоторых видов животных : Автореф... канд. бил.наук: 03.00.04 / Гриц Мария Антоновна; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1980. – 22л.
331953
  Борзенкова Р.А. Гормональный контроль транспорта продуктов фотосинтеза у картофеля : Автореф... канд. биол.наук: 03.101 / Борзенкова Р.А.; Уральский научный центр АН СССР. Ин-т зоологии растений и животных. – Свердловск, 1971. – 24л.
331954
  Рєзніков О.Г. Гормони і життя / О.Г. Рєзніков. – Київ, 1969. – 127с.
331955
  Холодный Н.Г. Гормонизация зерна / Н.Г. Холодный, 1936. – 439-442с.
331956
  Поруцкий Г.В. Гормонизация неполновесных семян / Г.В. Поруцкий. – Отд. отт. из Докладов АН СССР. Том 60, № 9. 1948, 1948. – 1585-1588с.
331957
  Товарницкий В.И. Гормонизация семян - возможный агротехнический прием / В.И. Товарницкий, 1937. – С. 365-369. – Отд. оттиск
331958
  Поруцкий Г.В. Гормонизация семян в стерильных условиях / Г.В. Поруцкий. – Отд. отт. из Докладов АН СССР. Том 61, № 2. 1948, 1948. – 387-390с.
331959
  Обыденнов В.А. Гормоны в жизни животных / В.А. Обыденнов. – М., 1965. – 207с.
331960
  Бакл Д. Гормоны животных / Д. Бакл. – М., 1986. – 86с.
331961
   Гормоны и головной мозг. – К, 1968. – 272с.
331962
  Резников А.Г. Гормоны и жизнь. / А.Г. Резников. – К., 1971. – 132с.
331963
  Корнева Е.А. Гормоны и имунная система. / Е.А. Корнева, Э.К. Шхинек. – Л., 1988. – 251с.
331964
  Комисаренко В.П. Гормоны и их роль в жизнедеятельности организма / В.П. Комисаренко. – Москва, 1953. – 24с.
331965
  Туркевич Н.М. Гормоны и канцерогенез / Н.М. Туркевич, Е.М. Самунджан. – К., 1975. – 170с.
331966
   Гормоны и почки. – М, 1983. – 335с.
331967
  Епифанова О.Г. Гормоны и размножение клеток / О.Г. Епифанова. – Москва : Наука, 1965. – 243 с.
331968
  Лобанок Л.М. Гормоны и старение. / Л.М. Лобанок. – Минск, 1994. – 200с.
331969
  Конопля Е.Ф. Гормоны и старение. Мембранные механизмы гормональной регуляции / Е.Ф. Конопля, Г.Г. Гацко, А.А. Милютин. – Минск, 1991. – 208с.
331970
  Конопля Е.Ф. Гормоны и старение. Стероидные гормоны и геном клетки. / Е.Ф. Конопля, Г.Л. Лукша. – Минск, 1987. – 142с.
331971
  Конопля Е.Ф. Гормоны и старение: цитоплазматическая рецепция стероидных гормонов / Е.Ф. Конопля, Г.Л. Лукша. – Минск, 1991. – 173с.
331972
  Дерфлинг К. Гормоны растений / К. Дерфлинг. – М, 1985. – 303с.
331973
  Савченко О.Н. Гормоны яичника и гонадотропные гормоны. / О.Н. Савченко. – Ленинград, 1967. – 270с.
331974
  Виноградов В.В. Гормоны, адаптация и системные реакции организма / В.В. Виноградов. – Минск, 1989. – 223с.
331975
  Тренделенбург П. Гормоны, их физиология и фармакология / П. Тренделенбург. – М.-Л., 1936. – 464с.
331976
  Кримберг Р.П. Гормоны, их химическая природа, количество и роль в живых организмах / Р.П. Кримберг. – Харьков, 1918. – 80 с.
331977
  Клегг П. Гормоны, клетки, организм. / П. Клегг, А. Клегг. – М, 1971. – 280с.
331978
   Горн.. – Л, 1925. – 158с.
331979
  Бажов П.П. Горнай мастер / П.П. Бажов. – М., 1992. – 318с.
331980
  Беме Р.О. Горная авифауна южной Палеарктики : Автореф... д-ра биол.наук: / Беме Р.О.; МГУ. Биолого-почвенный фак-т. – М., 1971. – 45л.
331981
  Беме Р.Л. Горная авифауна южной Палеарктики : Эколого-географический анализ / Р.Л. Беме, Д.А. Банин. – Москва : Изд-во МГУ, 1998. – 256с. – ISBN 5-211-04509-2
331982
  Монастырев В.А. Горная баллада. / В.А. Монастырев. – М., 1958. – 272с.
331983
  Верховский В. Горная быль / В. Верховский. – Сухуми, 1965. – 82с.
331984
  Авдеенко А.О. Горная весна : повесть / А.О. Авдеенко ; ил. Ю.П. Ребров. – Москва : Воениздат, 1956. – 478 с. : ил. – (Библиотечка военных приключений)
331985
  Магомед-Расул Горная гвоздика : повесть / Магомед-Расул. – Москва : Современник, 1978. – 207 с.
331986
  Ушаков И.Н. Горная геометрия. / И.Н. Ушаков. – М.-Л., 1951. – 456с.
331987
  Шкловский В.Б. Горная Грузия. Пшавия. Хевсуретия. Мухевия / В.Б. Шкловский. – М., 1930. – 72с.
331988
  Котляров Б.И. Горная гряда. / Б.И. Котляров. – Харьков, 1981. – 78с.
331989
  Рид К. Горная долина / К. Рид. – Москва, 1970. – 296с.
331990
  Маркарян М.Е. Горная дорога : стихи / М.Е. Маркарян. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 223 с.
331991
  Эфендиев Т. Горная дорога : роман / Т. Эфендиев; пер. с азербайдж. – Москва : Советский писатель, 1969. – 238 с.
331992
  Досанов С.А. Горная дорога : роман / С.А. Досанов; пер. с каз. О.Романченко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 279 с.
331993
  Джатиев Т.И. Горная звезда / Т.И. Джатиев. – Москва, 1962. – 304 с.
331994
  Джатиев Т.И. Горная звезда : Роман-хроника / Т.И. Джатиев. – Москва : Современник, 1973. – 366 с.
331995
  Джатиев Т. Горная звезда / Т. Джатиев. – Москва, 1978. – 383 с.
331996
  Фомин П.И. Горная и горнозаводская промышленность юга России / П.И. Фомин. – Харьков
Том 1 : История горной и горнозаводской промышленности юга России со времени возникновения до восьмидесятых годов прошлого века. – 1915. – 487с.
331997
  Фомичев И.А. Горная литература / И.А. Фомичев. – Х.-К.
ч. 1. – 1931. – 448 с.
331998
  Фотьев Н.И. Горная малина / Н.И. Фотьев. – М., 1981. – 272с.
331999
  Карпышев Н.С. Горная механика / Н.С. Карпышев. – М., 1960. – 283с.
332000
   Горная механика. – М, 1961. – 292с.
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,