Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
331001
  Щедрін А.Т. "Вторинна" міфотворчість як соціокультурний феномен : (проблеми релігієзнавчо-культурологічного аналізу): монографія / А.Т. Щедрін; Мін-во культури і туризму України; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2007. – 430с. – ISBN 978-966-8308-03-1
331002
  Барыбина Е.Е. "Вторичное" обучение и установление правила // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 5-6
331003
  Оришака О. "Второе дыхание" классической версификации в лирике Арсения Тарковского // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 117-122
331004
  Кушнір І. "Втрачені ілюзії" Еміля Маньна та Емми Боварі (за романами "Обставини життя" Ш.-Ф. Рамюза та "Пані Боварі" Г. Флобера) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 323-329. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
331005
  Родионов А.С. "Вуз - студент - отель: навстречу друг другу" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 38-39 : Фото
331006
  Шелухін М. "Вузлова угода" - поняття, зміст та складові / М. Шелухін, В. Кадала // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 92-101. – ISSN 0132-1331
331007
  Гудима Т. "Вулиця Трояндова" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Зворушливу романтичну новелу “Вулиця Трояндова” презентувала чернівецька письменниця та журналістка Тетяна Гудима. Історія про справжнє кохання на історичному тлі кінця ХІХ – початку ХХ століття в Чернівцях.
331008
  Циркас С. [Втрачена весна : роман / Стратис Циркас. – 33-є вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 258 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0042-3
331009
  Панайотопулос І.М. [Втрачене життя : хроніки минулих літ / І. М. Панайотопулос. – 4-е вид. – Афіни : Астир, 1981. – 150 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0736-8
331010
  Лот Г. Вторжение в Восточную Африку / Г. Лот. – Москва, 1971. – 196с.
331011
  Тарасенко Н.Д. Вторжение в клетку. / Н.Д. Тарасенко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1968. – 62с.
331012
  Фролов В.А. Вторжение в тайны погоды / В.А. Фролов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 63с.
331013
  Лабарка Годдард Вторжение в Чили / Лабарка Годдард, Эдуардо. – Москва, 1972. – 325с.
331014
  Захматова М.Р. Вторжение доллара. (Монополии США в Зап. Европе) / М.Р. Захматова. – Москва, 1964. – 40с.
331015
  Виноградов А.В. Вторжение немецко-фашистских войск глазами жителей Ленинградской области // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 174-186. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3, ч. 1). – ISSN 1995-0047
331016
  Артамонов В.А. Вторжение шведской армии на Гетманщину в 1708 г. : [образы и трагедия гетмана Мазепы] / В.А. Артамонов, К.А. Кочегаров, И.В. Курукин ; РАН, Ин-т Рос. истории. – Санкт-Петербург : Русская симфония [и др.], 2008. – 207, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-91041-033-0
331017
  Мельников А.О. Вторжение энергичных электронов в зависимости от состояния магнитосферы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Мельников А.О.; ЛГУ. – Л, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
331018
   Вторжение.. – Москва, 1992. – 413с.
331019
  Соколов В.Д. Вторжение. Роман. / В.Д. Соколов. – Москва, 1963. – 512с.
331020
  Соколов В. Вторжение. Роман. / В. Соколов. – М., 1972. – 549с.
331021
  Гай Д. Вторжение: неизвестные страницы необъявленной войны / Д. Гай, В. Снегирев. – М., 1991. – 380с.
331022
  Соколов В.Д. Вторжение: роман / В.Д. Соколов. – Москва, 1988. – 488с.
331023
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
3 : Съвременен български език. – 1987. – 644 с.
331024
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
6 : Българските земи в древността България през средновековието. – 1987. – 757 с.
331025
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
10 : Етнография. – 1987. – 478 с.
331026
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
11 : Стара българска литература. Литература на българското възраждане. – 1987. – 572 с.
331027
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
17 : Театър и кино. Музика. – 1987. – 425 с.
331028
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
19 : Държава и право. – 1987. – 354 с.
331029
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
8 : България след освобождението (1878). – 1988. – 600 с.
331030
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
12 : Българската литература след освобождението (1878). Съвременна българска литература. – 1988. – 576 с.
331031
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
14 : Развитие на обществената мисъл, науката и образованието в България. – 1988. – 464 с.
331032
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
15 : Фолклор. – 1988. – 522 с.
331033
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
16 : Изобразително изкуство и архитектура. – 1988. – 342 с.
331034
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
20 : Международни отношения. – 1988. – 258 с.
331035
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
22 : Българистиката. Състояние и перспективи. Кръгла маса. – 1988. – 244 с.
331036
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
4 : Сравнително и съпоставително езикознание. – 1989. – 396 с.
331037
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
7 : България през XV-XIX век. – 1989. – 610 с.
331038
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
9 : България през социализма. – 1989. – 312 с.
331039
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
13 : Превод и рецепция на българската литература в чужбина и на чуждестранната литература в България. – 1989. – 440 с.
331040
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
18 : Икономика социални отношения. – 1989. – 442 с.
331041
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
21 : Кирило-Методиевистика симпозиум. – 1989. – 470 с.
331042
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
23 : Млади българисти колоквиум. – 1989. – 676 с.
331043
   Втори международен конгрес по българистика. София, 23 май - 3 юни 1986 г. : доклади. – София : Българска академия на науките
Т. 2 : История на българския език. – 1987. – 391 с.
331044
   Втори международен конгрес по българистика. София, 23 май - 3 юни 1986 г. : доклади. – София : Българска академия на науките
Т. 5 : Диалектология и ономастика. – 1988. – 330, [1] с.
331045
   Втори подготовителенъ славянски съборъ въ София. – София : Печатница на П.М. Бжзайтовъ, 1911. – [7], 257 с.
331046
  Буреш И. Втори приносъ къмъ пеперудната фауна на парка Евксиноградъ при Варна / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ. – София : Печатница на книгоизательство, 1930. – 207-252 с. – Отд. оттиск: Известия на Бълг. Ентомологично Д-во. 1930, кн. V
331047
  Четверикова О.С. Вторина класифікація засуджених до позбавлення волі за характером вчиненого злочину // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 168-172. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
331048
  Костич Л. Вториннa функція флексії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 45-47. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто генералізацію та пов"язані з нею функції флексії з позицій морфології і словотвору. Дослідження здійснено на матеріалі іменників (власних і загальних назв) у формі множини. The article is devoted to the research of generalization and other ...
331049
  Політова О.А. Вторинна документальна інформація з історії України в бібліографічних посібниках і архівних довідниках 90-х рр. 20 ст.- поч. 21ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Політова О.А.; М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
331050
  Старостіна А. Вторинна інформація в національних і міжнародних маркетингових дослідженнях / А. Старостіна, О. Пригара // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 4-9. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
331051
  Четверикова О.С. Вторинна класифікація засудженних до позбавлення волі, індивідуалізація й диференціація виконання покарання // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 199-203. – ISSN 0201-7245
331052
  Гунчик М.В. Вторинна кодифікація цифр-ідеограм у мовній системі / М.В. Гунчик, А.Д. Шкаровецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 267-271. – ISSN 1729-360Х
331053
  Дзера О. Вторинна метакомунікація біблійного мотиву в медійних заголовках: перекладацькі проекції // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 118-126. – ISSN 2078-340X
331054
  Шинкаренко Оксана Вікторівна Вторинна номінація в художній мові (на матеріалі творчості М.В.Гоголя) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.02 / Шинкаренко Оксана Вікторівна; НАН України. Ін-тут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 1997. – 19л.
331055
  Приблуда Л.М. Вторинна номінація у мовотворчості Володимира Лиса // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 409-413


  Статтю присвячено дослідженню вторинної номінації у мовотворчості Володимира Лиса. Здійснено аналіз семантичних особливостей антропоморфних метафор, зокрема зооморфізмів, охарактеризовано роль метафори у творенні мовної картини світу ...
331056
  Скідченко О.А. Вторинна номінація як засіб вираження соціального статусу в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 95-105. – ISBN 966-581-102-9
331057
  Жарко С.Ю. Вторинна номінація як компонент газетно-журнальної публіцистики / С.Ю. Жарко, О.В. Терханова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 126-132. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
331058
  Ковальчук А.О. Вторинна номінація як спосіб творення термінів у галузі жіночої моди (на матеріалі іспанських журналів моди) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 222-228


  У статті аналізуються іспанські терміни в галузі жіночої моди, утворені способом вторинної номінації. Також розглядаються метонімічне та метафоричне переосмислення існуючих слів для творення термінів у цій сфері. В статье анализируются испанские ...
331059
  Терханова О.В. Вторинна номінація як текстова категорія публіцистичного стилю // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 129-136. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Проаналізовано первинну та вторинну номінації в аспекті лінгвістичної теорії номінації та функціональної стилістики публіцистичних творів. Розмежовано зміст понять «первинна» та «вторинна» номінації. Окреслено способи відображення дійсності й ...
331060
  Ашиток Н.І. Вторинна номінація як фактор номінативної класифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  На основі узагальнення значного обсягу матеріалу розглянуто проблему вторинної номінації як одного із факторів номінативної класифікації.
331061
  Становихіна О.С. Вторинна соціалізація як чинник динаміки соціальних здібностей особистості : дис. ... канд. псих. наук: 19.00.05 / Становихіна О. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 223 л. + Додатки: л. 168-203. – Бібліогр.: л. 204-223
331062
  Становихіна О.С. Вторинна соціалізація як чинник динаміки соціальних здібностей особистості : автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Становихіна О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
331063
  Олійник М.П. Вторинна сукцесія рослинного покриву перелогів Південно-Західного Опілля : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Олійник Мар"ян Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
331064
  Довжук О.В. Вторинне законодавство та практика Суду ЄС в сфері регулювання трудової діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 79-84. – (Європейські дослідження)
331065
   Вторинне осідання підземної споруди у водонасиченому масиві при деформуванні грунтової основи з утворенням призми сповзання / С.М. Стовпник, А.Л. Ган, Є.А. Загоруйко, Л.В. Шайдецька // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 56-60 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
331066
  Кузнецова М. Вторинний мультимодальний дискурс сучасної англомовної маскультури як феномен культури конвергенції // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 138-163. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
331067
  Процак В.П. Вторинний підйом радіоактивних аерозолів при виконанні агротехнічних операцій, осушенні водойм, лугових та лісових пожежах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Процак В.П.; Національна академія України, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2009. – 24с. – Бібліогр.: 23 назв
331068
  Рєпін К. Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 11. – С. 18-19
331069
   Вторинний ріст у дихально-дефіцитному штамі дріжджів saccharomyces cerevisiae внаслідок делеції гена yku70 / Ю. Римар, С. Рушковський, С. Демидов, Л. Великожон, О. Проніна, Б. Моргун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 53-58. – (Біологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817
331070
  Гура К.М. Вторинні ефекти в гальваномагнітних перетворювачах електромагнітного поля. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.12.07 / Гура К.М.; КПІ. – Київ, 1998. – 16с.
331071
  Чоботар Л. Вторинні засоби вираження дієслівної множинності у старогрецькій мові (на матеріалі "Іліади" Гомера) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 1-179. – ISSN 2078-340X
331072
  Покровська І.Л. Вторинні значення номінацій мусульманського літочислення у сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 255-261


  Стаття присвячена дослідженню та опису вторинної номінації лексем мусульманського літочислення в турецькій мові на рівні слова та фразеологізму (у широкому розумінні). Більшість одиниць наведена в різножанрових контекстах. Статья посвящена ...
331073
  Сябряй В.Т. Вторинні каоліни та вуглисті глини Дніпровського буровугольного басейну УРСР / В.Т. Сябряй. – Київ : АН УРСР, 1948. – 211с.
331074
  Скибицька Н.В. Вторинні назви фітонімів як наслідок міжстильових переходів лексики сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 290-295


  У статті розглянуто міжстильові переходи лексики у сучасній англійській мові, зокрема фітонімів, а також процеси метафоризації, детермінування як передумови творення вторинних номінацій в словниковому складі сучасної англійської мови. В статье ...
331075
  Тунік О.В. Вторинні перетворення теригенних порід нижнього карбону на великих глибинах (на прикладі деяких районів Дніпровсько-Донецької западини) / О.В. Тунік, В.В. Огар // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 95-108. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 51). – ISSN 2410-7360
331076
  Дзигар О.В. Вторинні пухлинні ураження печінки: діагностика та оцінка ефективності радіохірургічного лікування за допомогою магнітно-резонансної та мультидетекторної комп"ютерної томографії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Дзигар Олександр Васильович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
331077
  Соломонова О.Б. Вторинність оперної традиції як чинник іронічної дескрипції культур // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 60-69
331078
  Гиленко Е.В. Вторичная занятость: специфика теоретического моделирования // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 26-35. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
331079
  Пивоваров А.Л. Вторичная ионная эмиссия аморфных металлических сплавов на основе железа : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Пивоваров Александр Львович ; АН Украинской ССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 16 с. – Библиогр.: 15 назв.
331080
  Герепин В.Т. Вторичная ионная эмиссия и масс- спектральная микроскония металлов и сплавов. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.06 / Герепин В.Т.; АН УССР. – К, 1972. – 36л.
331081
  Хаджимухамедов Х.Х. Вторичная ионная эмиссия при бомбардировке нагретых металлов полодительными ионами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хаджимухамедов Х.Х.; Акад.наук УзССР.Отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1962. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
331082
  Груич Д.Д. Вторичная ионная эмиссия с металлов при бомбардировке ионами малых энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Груич Д.Д.; АН УзССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
331083
  Черепин В.Т. Вторичная ионно-ионная эмиссия металлов и сплавов. / В.Т. Черепин, М.А. Васильев. – К., 1975. – 239с.
331084
   Вторичная концентрация минералов при флотации.. – Москва, 1961. – 76с.
331085
   Вторичная концентрация минералов при флотации.. – Москва, 1961. – 76с.
331086
   Вторичная номинация в современном английском языке.. – Пятигорск, 1987. – 197с.
331087
  Амирова С.З. Вторичная номинация как фактор усиления экспрессии в текстах И.А. Бунина // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 87-89. – ISSN 1684-2618
331088
  Смехов Е.М. Вторичная пористость горных пород-коллекторов нефти и газа / Е.М. Смехов, Т.В. Дорофеева. – Ленинград : Недра, 1987. – 95с.
331089
   Вторичная структура в рабочем слое электрических контактов из композиционных материалов и их функциональные свойства / Р.В. Минакова, Е.В. Хоменко, Г.Е. Копылова, М.Е. Головкова, А.Н. Веклич, П.В. Сорока // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт, материаловедения им. Францевича И.Н. НАН Украины проблем. – Киев, 2012. – С. 38-47. – (Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды")


  Oбобщены представления об особенностях вторичной структуры, формирующейся в рабочем слое электрических контактов из композиционных материалов различных составов под влиянием дугового разряда. Установлено, что рост взаимодействия составляющих материала ...
331090
  Бронштейн И.М. Вторичная электронная эмиссия / И.М. Бронштейн, Б.С. Фрайман. – Москва : Наука, 1969. – 408 с.
331091
  Алиев Б.З. Вторичная электронная эмиссия монокристаллов W и Мо : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 040 / Алиев Байрам Зейнал оглы ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1971. – 12 с. – Библиогр.: с.12
331092
  Бубнов Л.Я. Вторичная электронная эмиссия некоторых молекулярных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Бубнов Л.Я. ; АН СССР , Ин-т химич. физики. – Москва, 1973. – 16 с.
331093
  Летунов Н.А. Вторичная электронная эмиссия щелочно-галоидных соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Летунов Н.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Вологда, 1966. – 11л.
331094
  Векслер В.И. Вторичная эмиссия атомных частиц при бомбардировке металлов положительными ионами малых и средних энергий : Автореф... д-р физ.-мат.наук: / Векслер В.И.; Физ.-тех. ин-т. – Л, 1966. – 21л.
331095
  Векслер В.И. Вторичная эмиссия атомных частиц при бомбардировке металлов положительными ионами малых и средних энергий / В.И. Векслер. – Ташкент : Фан, 1970. – 244 с.
331096
  Романовский В.А. Вторичная эмиссия и неупругое рессеяние электронов в тонких пленках некоторых металлов и полупроводников : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Романовский В. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 9 с.
331097
  Мороз Л.П. Вторичная эмиссия пленок щелочно-галоидных солей на металлических подложках при бомбардировке ионами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мороз Л.П.; АН УзССР. Объедин. учен. свет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.14
331098
  Хашимов Н.М. Вторичная эмиссия при босмбардировке металлов отрицательными ионами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Хашимов Н.М.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физике Отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
331099
  Клейн Г.А. Вторичная эмиссия проводников под действией бомбардировки положительными ионами ртути средних энергий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Клейн Г.А. ; АН УзССР, Физ.-технич. ин-тут. – Ташкент, 1950. – 8 с.
331100
  Гуртовой М.Е. Вторичная эмиссия электронов под действием положительных ионов и нейтральных (возбужденных и нормальных) атомов : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гуртовой М.Е.;, 1940. – 81л. – Бібліогр.:л.78-81
331101
  Дубровская Н.А. Вторично-предикативные структуры с причастием 1 в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дубровская Н.А.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 32л.
331102
  Кубецкий Л.А. Вторично-электронные проборы / Л.А. Кубецкий. – М, 1951. – 32с.
331103
  Айнбунд М.Р. Вторично-электронные умножители открытого типа и их применение / М.Р. Айнбунд, Б.В. Поленов. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 139 с. : ил. – Библиогр.: с. 128-138
331104
  Красногорская Н.В. Вторично-электронный умножитель, как индикатор магнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красногорская Н.В.;. – 5 л.
331105
  Шульман А.Р. Вторично-эмиссионные методы исследования твердого тела / А.Р. Шульман, С.А. Фридрихов. – Москва : Наука, 1977. – 551с.
331106
  Вахидов У.В. Вторично-эмиссионные свойства металлических монокристаллов Ni, Nb, Mo, Ta, W, Re : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Вахидов У.В.; Такентск. гос. ун-т. – Ташкент, 1974. – 24л.
331107
  Нормурадов Мурадулла Вторично-эмиссионные свойства монокристаллов кремния и германия, легированных ионной бомбардировкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Нормурадов Мурадулла; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.20
331108
   Вторичное гамма-излучение в радиационной защите.. – Москва, 1984. – 177с.
331109
  Клубович В.В. Вторичное зародышеобразование в растворах / В.В. Клубович, Н.К. Толочко. – Минск, 1992. – 160с.
331110
   Вторичное использование полимерных материалов.. – Москва, 1985. – 192с.
331111
  Винчаков В.Н. Вторичное квантование в физике твердого тела : учеб. пособие / В.Н. Винчаков. – Ленинград : Ленинградский политехнический институт, 1989. – 23 с.
331112
  Джадд.Б.Р Вторичное квантование и атомная спектроскопия. : Пер.с англ. / Джадд.Б.Р. – Москва : Мир, 1970. – 136с.
331113
  Елохина С.Н. Вторичное минералообразование в природно-техногенных гидрогеологических системах колчеданных месторождений. Моделирование образования фазы (Fe,Mg)SO4-7H2О при окислении сульфидов дегтярского медно-колчеданного месторождения / С.Н. Елохина, Б.Н. Рыженко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 178-192 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7525
331114
  Эммонс В. Вторичное обогащение рудных месторождений. / В. Эммонс. – М.Л., 1935. – 480с.
331115
  Михолик С. Вторичное обогащение ураном в осадочных отложениях / С. Михолик. – М., 1961. – 10с.
331116
  Колодин С.М. Вторичное олово / С.М. Колодин. – М., 1963. – 222с.
331117
  Ребане К.К. Вторичное свечение примесного центра кристалла : Конспект лекции, прочит. в летней школе по люминесц., Байкал, Бухта Песчаная, июль 1969 / К.К. Ребане; АН Эст.ССР, Ин-т физики и астрономии. – Тарту : Институт физики и астрономии, 1970. – 98с.
331118
  Шукшенцева В.А. Вторичное серебро / В.А. Шукшенцева. – М, 1990. – 63с.
331119
  Устиновщиков Ю.И. Вторичное твердение конструкционных легированных сталей. / Ю.И. Устиновщиков. – М., 1982. – 128с.
331120
  Бутовский А.Н. Вторичное требование платежа, как уголовно наказуемое деяние : 1. О взыскании пошлин при утверждении раздельных актов // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 79-96
331121
  Аккерман А.Ф. Вторичное электронное излучение из твердых тел под действием гамма-квантов / А.Ф. Аккерман, М.Я. Грудский, В.В. Смирнов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 165 с.
331122
  Даин Г.В. Вторичные ароматические B-оксикислоты : диссертация на степень магистра фармации Григория Даина / цензорами диссертации по поручению Конференции, были профессора: А.П. Дыанин, С.А. Пржибытек и приват-доц. Е.И.Котляр. – Санкт-Петербург : Паровая типо-литогр. М. Розеноер, 1897. – 80 с. – Без обл. и отстутств. с. 78-80. – (Серия магистерских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-медицинской академии в 1896-97 учебном году ; № 3)
331123
  Сает Ю.Е. Вторичные геохимические ореолы при поисках рудных месторождений. / Ю.Е. Сает. – М., 1982. – 168с.
331124
   Вторичные заимствования в говорах Среднего Приобья.. – Томск, 1981. – 179с.
331125
  Пань Ц.-х. Вторичные зеркала телескопов и оптические схемы для контроля формы их поверхности. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пань Ц.-х.; Акад.наук СССР. – Л, 1960. – 8л.
331126
  Ковалев В.П. Вторичные излучения ускорителей электронов / В.П. Ковалев. – Москва : Атомиздат, 1979. – 189 с.
331127
   Вторичные изменения бокситов из месторождений СССР.. – Москва, 1980. – 327с.
331128
  Бацман В.Ф. Вторичные изменения и коллекторские свойства кайнозойских отложений Юго-Восточной Ферганы : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Бацман В.Ф.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Фрунзе, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.20-22
331129
  Сахибгареев Р.С. Вторичные изменения коллекторов в процессе формирования и разрушения нефтяных залежей / Р.С. Сахибгареев. – Ленинград : Недра, 1989. – 260с.
331130
   Вторичные изменения коллеторов в процессе формирования и разрушения залежей углеводородов и их значение для оптимизации геологоразведочных работ. / Сахибгареев Р.С., Капченко Л.Н. – Ленинград, 1990. – 175с.
331131
  Малинин С.И. Вторичные изменения пород, вмещающих ископаемые угли / С.И. Малинин. – М., 1963. – 134с.
331132
  Прошляков Б.К. Вторичные изменения терригенных пород-коллекторов нефти и газа / Б.К. Прошляков. – М., 1974. – 233с.
331133
  Левандовский Е.А. Вторичные источники питания. / Е.А. Левандовский, В.И. Скотников. – М., 1974. – 32с.
331134
  Алексева Л.К. Вторичные кварциты Северного Прибалхашья и их рудоносность : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Алексева Л.К. ; АН Каз. ССР , Ин-т геол. наук. – Алма-Ата, 1969. – 23 с.
331135
  Селимханов Н.М. Вторичные кварциты Северо-Восточной части Малого Кавказа. : Автореф... кандю.геол-минерал.наук: / Селимханов Н.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1950. – 20 с.
331136
  Наковник Н.И. Вторичные кварциты СССР и связанные с ними месторождения полезных ископаемых / Н.И. Наковник. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Недра, 1968. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 321-333
331137
  Ерджанов К.Н. Вторичные кварциты юго-восточной части Центрального Казахстана / К.Н. Ерджанов. – Алма-Ата, 1945. – 104с.
331138
  Петраченко Р.И. Вторичные кварциты, пропилиты и оруденение в мезозойских и кайнозойских эффузивах Приморья / Р.И. Петраченко. – Новосибирск : Наука, 1974. – 170с.
331139
  Кордыш Л.И. Вторичные колебания / [соч.] Л.И. Кордыша. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.Ф. Киршбаума], 1908. – 16 с. – Отд.оттиск из: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел, 1908 г.
331140
  Кордыш Л.И. Вторичные колебания : (Окончание) / [соч.] Л.И. Кордыша. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.Ф. Киршбаума], 1908. – 26 с. – Отд.оттиск из: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел, № 6, 1908 г.


  На с. 1 печать: физико-мат. библиотека А.Н. Зарубина
331141
  Григорян С.В. Вторичные литохимические ореолы при поисках скрытого оруденения / С.В. Григорян, В.И. Морозов. – Москва : Наука, 1985. – 238с.
331142
  Бобков Л.В. Вторичные материальные ресурсы иэфективность их использования / Л.В. Бобков. – Москва, 1982. – 64 с.
331143
   Вторичные материальные ресурсы номенклатуры Госснаба СССР.. – Москва, 1987. – 244с.
331144
  Ермолова Е.П. Вторичные минералогические процессы в нефтеносных отложениях олигоцена и миоцена Грузии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Ермолова Е.П.; ин-т нефти Акад. наук СССР. Лаборатория литологии нефтяных месторождений. – М., 1952. – 18л.
331145
   Вторичные минералы кимберлитов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 284 с.
331146
   Вторичные моделирующие системы.. – Тарту, 1979. – 116с.
331147
  Поликарпочкин В.В. Вторичные ореолы и потоки рассеяния / В.В. Поликарпочкин. – Новосибирск : Наука, 1976. – 407с.
331148
  Питулько В.М. Вторичные ореолы рассеяния в криолитозоне / В.М. Питулько. – Л, 1977. – 197с.
331149
  Москвитин В.В. Вторичные пластические деформации в полых толстостенных цилиндрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Москвитин В.В.; МГУ. Научно-исслед. ин-т механики и мат. – Москва, 1951. – 3 л.
331150
  Небрат С.Г. Вторичные погребения ингульской катакомбной культуры // Донецький археологічний збірник : науковий щорічник. – Донецьк, 2013. – № 17. – С. 7-23. – ISSN 2218-2284
331151
  Крылов В.Н. Вторичные преобразователи сигналов изображений / В.Н. Крылов, М.В. Максимов. – Одесса, 1997. – 176с.
331152
   Вторичные приборы.. – Москва, 1965. – 376с.
331153
  Бушуев В.А. Вторичные процессы в рентгеновской оптике / В.А. Бушуев, Р.Н. Кузьмин. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 110 с.
331154
  Куров Валерий Сергеевич Вторичные процессы и излучение атомных частиц в отрицательном свечении тлеющего разряда в инертных газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Куров Валерий Сергеевич;. – Томск, 1980. – 18л.
331155
  Колобов Г.А. Вторичные рассеянные и легкие редкие металлы : монография / Г.А. Колобов ; М-во образования и науки Украины, Запорож. гос. инженер. акад. – Запорожье : ЗГИА, 2014. – 233, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 205-233. – ISBN 978-617-685-001-4
331156
  Бербец Николай Андреевич Вторичные реакции в потенциостатическом электролизе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бербец Николай Андреевич; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1976. – 26л.
331157
   Вторичные ресурсы. – Москва, 1988. – 461с.
331158
  Савченко А.П. Вторичные ресурсы и безотходное производство / А.П. Савченко. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
331159
  Красновский А. Вторичные ресурсы экономики / А. Красновский. – М., 1990. – 62с.
331160
  Пирогов Н.Л. Вторичные ресурсы: автоматизированная система планирования. / Н.Л. Пирогов, В.К. Михно. – М., 1989. – 109с.
331161
  Одесс В.И. Вторичные ресурсы: хозяйственный механизм использования / В.И. Одесс. – М., 1988. – 159с.
331162
  Пирогов Н.Л. Вторичные ресурсы: эффективность, опыт, перспективы. / Н.Л. Пирогов. – М., 1987. – 197с.
331163
  Офицеров А.С. Вторичные течения / А.С. Офицеров. – М., 1959. – 164с.
331164
  Гречаниченко Ю.В. Вторичные течения в решетках турбомашин / Ю.В. Гречаниченко, В.А. Нестеренко. – Харьков, 1983. – 120с.
331165
  Елшин В.Ю. Вторичные течения вязкой жидкости при вращении в нейтел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Елшин В.Ю.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 10л.
331166
   Вторичные цветные металлы и сплавы.. – Москва, 1964. – 95с.
331167
   Вторичные цветные металлы.. – Москва
1. – 1950. – 476с.
331168
   Вторичные цветные металлы.. – Москва
3. – 1956. – 544с.
331169
   Вторичные цветные металлы.. – Москва, 1971. – 207с.
331170
  Ковалев В.П. Вторичные электроны / В.П. Ковалев. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 175с.
331171
  Бережинский А.И. Вторичные энергетические ресурсы в промышленности / А.И. Бережинский. – М, 1972. – 32с.
331172
  Сушон С.П. Вторичные энергетические ресурсы промышленности СССР / С.П. Сушон. – М., 1978. – 320с.
331173
  Семененко Н.А. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое комбинирование в металлургии. / Н.А. Семененко. – М., 1962. – 240с.
331174
   Вторичные эффекты в результате процесса перехода к новой модели роста в Китае и миграции // Перспективы развития мировой экономики. – Washington, 2016. – Октябрь 2016 : Пониженный спрос. Симптомы и лечение. – С. 185-220. – (Обзоры мировой экономики и финансов). – ISBN 978-1-47555-083-2
331175
  Минасян Р.С. Вторичные эффекты при взаимодействии кручения и изгиба поперечной силой составного бруса призматической формы : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Минасян Р.С.; Министерство Высшего образования СССР. Азербайджанский гос. университет им. С.М.Кирова. – Баку, 1949. – 10л.
331176
  Каушанская П.И. Вторичные явления в осадочной хроматографии и их роль в образовании рудных жил : Автореф... канд. хим.наук: / Каушанская П.И.; АН СССР. Сиб. отд. Объедин. ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1963. – 26л.
331177
  Малинин А.Б. Вторичные ядерные реакции при получении радиоактивных изотопов. (Их значение и использование) : Автореф... канд. техн.наук: 341 / Малинин А.Б.; Ин-т биофизики. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
331178
  Проценко М.И. Вторичный гиперальдостернизм при вазоренальной гипертонии и его подавление усилением метаболизма альдестерона в печени. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Проценко М.И.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1980. – 20л.
331179
  Лукнер М. Вторичный метаболизм у микроорганизмов, растений и животных / М. Лукнер; Под ред. проф. М.Н. Запрометова. – Москва : Мир, 1979. – 548 с.
331180
  Гаргер Е.К. Вторичный подъем радиоактивного аэрозоля в приземном слое атмосферы : монография / Е.К. Гаргер ; НАНУ, Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чорнобыль : [ Б. и.], 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-02-4900-4
331181
  Гроссман Л.П. Вторник у Каролины Павловой / Л.П. Гроссман. – Одесса, 1919. – 55с.
331182
  Гроссман Л.П. Вторник у Каролины Павловой / Л.П. Гроссман. – Изд. 2-е. – Москва, 1922. – 52с.
331183
  Вебер Ю.Г. Вторник, седьмое мая / Ю.Г. Вебер. – Изд. 2-е, поп. и переребот. – Москва, 1970. – 269 с.
331184
  Вебер Ю.Г. Вторник, седьмое мая / Ю.Г. Вебер. – Москва, 1985. – 256с.
331185
   Второго не дано.. – Москва, 1965. – 32с.
331186
   Второго эшелона не будет.. – Москва, 1986. – 326с.
331187
  Куусберг П.А. Второе "я" Энна Кальма : роман / П.А. Куусберг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1962. – 314 с.
331188
  Куусберг П. Второе "я" Энна Кальма : роман / П. Куусберг; пер. с эст. И.Кононова. – Москва : Художественная литература, 1969. – 272 с.
331189
  Поляков А.С. Второе 1-е марта. Покушение на императора Александра ІІІ-го в 1887 г. / А.С. Поляков. – М., 1919. – 64с.
331190
   Второе акарологическое совещание. – Киев, 1970. – 304с.
331191
   Второе акарологическое совещание. – К, 1970. – 304с.
331192
   Второе акарологическое совещание. – К., 1970. – 304с.
331193
   Второе акарологическое совещание.. – К., 1970. – 304с.
331194
   Второе акарологическое совещание., 1970. – 304с.
331195
   Второе акарологическое совещание.. – Киев
2. – 1970. – 257с.
331196
   Второе акарологическое совещание. Тезисы докладов. – К.
1. – 1970. – 304с.
331197
   Второе акарологичческое совещание
Часть 1. – 1970. – 304с.
331198
  Зверев И.Ю. Второе апреля / И.Ю. Зверев. – М., 1968. – 448с.
331199
  Байбаков Н.К. Второе Баку : [Нефт. база в районе между Волгой и Уралом] / Н.К. Байбаков. – Москва : Госполитиздат, 1939. – 40 с. : карт.
331200
   Второе Баку.. – Ленинград, 1940. – 8с.
331201
  Поликутин Е.А. Второе воскресенье августа / Е.А. Поликутин. – Воронеж, 1988. – 142с.
331202
   Второе всесоюзное совещание по теории инвариантности и ее применению в автоматических устройствах.. – Киев, 1962. – 60с.
331203
   Второе всесоюзное совещание по электрокатализу : Тезисы докладов. – Москва, 1978. – 80с.
331204
   Второе Всесоюзное совещание по электрокатализу. – М, 1978. – 80с.
331205
   Второе Всесоюзное совещание по электрокатализу. Москва, 21-23 марта 1978г.. – М., 1978. – 80с.
331206
   Второе Всесоюзное совещание.. – Москва, 1971. – 72с.
331207
   Второе Всесоюзноесовещание по электрокатализу. – М, 1978. – 80с.
331208
  Всеукраинское совещ. по политпросвещению (2; 1920; Харьков) Второе Всеукраинское совещание по просвещению 17-25 августа 1920 г. : (Протоколы пленарных заседаний, тезы и резолюции). – Харьков : Всеукр. госиздат, 1920. – 141 с.
331209
  Мирошникова А. Второе высшее вне закона? // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 19 сентября (№ 206). – С.10. – ISSN 1997-1249


  "Комсомолка" разбиралась, как связаны между собой переподготовка, перекрестная магистратура и второе высшее образование.
331210
  Бойко Н.Г. Второе высшее образование как особый сегмент рынка образовательных услуг // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 164-169. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
331211
  Ярыжко В. Второе высшее: где и почем // Сегодня. – Киев, 2013. – 18 июня (№ 130). – С. 12


  О цене второго диплома проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.
331212
  Кузнецова С. Второе гадание Светланны : Новая кн. стихов / С. Кузнецова. – Москва : Советский писатель, 1989. – 192с.
331213
  Кузнецова С.А. Второе гадание Светланы / С.А. Кузнецова. – М, 1989. – 189с.
331214
   Второе дополнение к каталогу ччебных руководств и пособий, допущенных к употреблению в низших учебных заведениях ведомства Министерства народного просвещения : ( по 1-е марта 1915 года). – Петроград : Изд. Ученого комитета МНП, 1915. – [7], 34 с.
331215
  Бианки В. Второе дополнение к списку птиц С.-Петербургской губернии 1907 г. и новые данные о редких видах = Deuxieme supplement a la ""Liste des oiseaux du gouv. de St.-Petersbourg""1907 et dates nouvelles concernant quelques especes rares // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
331216
   Второе дополнение к третьему изданию общего каталога переменных звезд. – Москва : Наука, 1974. – 415 с.
331217
  Ильенков В.П. Второе дыхание / В.П. Ильенков. – Москва, 1943. – 56с.
331218
  Ильенков В.П. Второе дыхание / В.П. Ильенков, 1949. – 64с.
331219
  Пронский В.Г. Второе дыхание / В.Г. Пронский. – Сталино, 1952. – 252с.
331220
  Пронский В.Г. Второе дыхание / В.Г. Пронский. – Киев
1. – 1955. – 307с.
331221
  Крон А.А. Второе дыхание / А.А. Крон. – М, 1957. – 118с.
331222
  Пронский В.Г. Второе дыхание / В.Г. Пронский. – Сталино, 1957. – 280 с.
331223
  Раевский Б.М. Второе дыхание / Б.М. Раевский. – Л., 1961. – 256с.
331224
  Тушнова В.М. Второе дыхание / В.М. Тушнова. – Москва, 1961. – 138с.
331225
  Сорокин Л.Л. Второе дыхание / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1966. – 94с.
331226
  Глебов Б. Второе дыхание / Б. Глебов. – Ярославль, 1966. – 176с.
331227
  Даен Л.А. Второе дыхание / Л.А. Даен. – К, 1967. – 63с.
331228
  Лисовский К.Л. Второе дыхание / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1972. – 168с.
331229
  Канубриков А.В. Второе дыхание / А.В. Канубриков. – Одесса, 1975. – 32с.
331230
  Зеленов А.Д. Второе дыхание / А.Д. Зеленов. – Москва, 1981. – 383с.
331231
  Пушкин В.В. Второе дыхание / В.В. Пушкин. – М, 1983. – 192с.
331232
  Голубев В.Ф. Второе дыхание / В.Ф. Голубев. – Москва, 1984. – 253с.
331233
  Осадчук П. Второе дыхание / П. Осадчук. – М, 1987. – 144с.
331234
  Мельников Е.З. Второе дыхание / Е.З. Мельников. – Саратов, 1987. – 294с.
331235
  Голубев В.Ф. Второе дыхание / В.Ф. Голубев. – Ленинград, 1988. – 268с.
331236
  Того В. Второе дыхание : книга стихов / В. Того. – Ленинград : Художественная литература ; Редактор, 1990. – 103 с.
331237
  Фрэнсис Д. Второе дыхание : Роман / Д. Фрэнсис. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 320с. – (Мастера детектива). – ISBN 5-04-005371-1; 5-04-005238-3
331238
  Григ К. Второе дыхание : Роман / Кристин Григ; Пер. с англ. Л.М. Данько. – Москва : Панорама, 2002. – 192с. – ISBN 5-7024-1380-6
331239
  Кондратьев В. Второе дыхание государственного капитализма // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 6. – С. 3-18. – ISSN 0131-2227
331240
  Лебедев Ю.А. Второе дыхание марафонца / Ю.А. Лебедев. – М., 1984. – 120с.
331241
  Лебедев Ю.А. Второе дыхание марафонца / Ю.А. Лебедев. – М., 1990. – 139с.
331242
  Лушников Л.А. Второе дыхание: Повесть. / Л.А. Лушников. – Уфа, 1982. – 232с.
331243
  Филоненко-Алексеев Второе закрепощение в Чехии и крестьянское восстановление 1679-1680 годов : Автореф... канд. ист.наук: / Филоненко-Алексеев Н.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
331244
  Горулев Н.А. Второе знакомство / Н.А. Горулев. – Минск, 1961. – 79с.
331245
  Александрова Э.Б. Второе зрение : для сред. ст. шк. возраста / Э.Б. Александрова. – Москва : Советская Россия, 1965. – 143 с. : ил.
331246
   Второе зрение. – Москва, 1986. – 93с.
331247
  Мишин О. Второе зрение. / О. Мишин. – Петрозаводск, 1973. – 70с.
331248
  Слепов Л. Второе издание биографии товарища И.В.Сталина. / Л. Слепов, Д. Шепилов, 1947. – 32с.
331249
  Россия. Редакционные комис. для составления положений о крестьянах выходящих из крепостной зависимости Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук
Т. 2, Кн. 1 : Доклады Юридического отделения; Доклад соединенных отделений Юридического и Хозяйственного : № 1-11. – 1860. – VII, 545 с. – Конволют. - Пер.: Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, Т. 2, кн. 2
331250
  Россия. Редакционные комис. для составления положений о крестьянах выходящих из крепостной зависимости Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Т. 2, Кн. 2 : в 3 т. // Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости : в 3 т. / Редакционные комис. для составления положений о крестьянах выходящих из крепостной зависимости Россия. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук, 1860. – Т. 2, Кн. 1 : Доклады Юридического отделения; Доклад соединенных отделений Юридического и Хозяйственного : № 1-11. – [7], 340 с.
331251
  Инфантьев В.Н. Второе кипение / В.Н. Инфантьев. – Л., 1962. – 330с.
331252
  Кук Д. Второе кругосветное плавание капитана Джеймса Кука. / Д. Кук. – Москва : Мысль, 1964. – 624с.
331253
  Мазурин В.И. Второе лето / В.И. Мазурин. – М, 1984. – 208с.
331254
  Солодарь Ц.С. Второе лицо / Ц.С. Солодарь. – Москва : Искусство, 1954. – 31с.
331255
   Второе научное совещание по проблемам медицинской географии. – Ленинград
1. – 1965. – 263 с.
331256
   Второе начало термодинамики : сборник работ / С. Карно, Томсон-Кельвин, Р. Клаузиус, Л. Больцман, М. Смолуховский; Тимирязев А.К. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 311 с.
331257
  Стругацкий А.Н. Второе нашествие марсиан / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Л, 1990. – 79с.
331258
  Полетаев С.Е. Второе небо / С.Е. Полетаев. – М, 1972. – 190с.
331259
  Куклин М.М. Второе небо (Челябинский планетарий) / М.М. Куклин. – Челябинск : Челябинск. книжн. изд-во, 1960. – 20 с.
331260
  Кансузян Л.В. Второе образование в техническом вузе: достоинства и перспективы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 57-61. – ISSN 0869-3617


  В статтье раскрываются наиболее общие вопросы организации второго высшего образования на примере МГТУ им.Н.Э.Баумана, в частности, на примере факультета социальных и гуманитарных наук.
331261
  Верн Жюль Второе отечество. – Санкт-Петербург : П.П. Сойкин. – (Полное собрание сочинений Жюля Верна ; Т. 74-75)
[Ч. 2]. – 1907. – 296 с. : ил. – На обл. назв. сер.: Библиотека романов : (приключения на суше и на море)
331262
  Скоробогатов В.П. Второе открытие Донбасса. / В.П. Скоробогатов. – М, 1967. – 32с.
331263
   Второе открытие спорта.. – Москва, 1963. – 103с.
331264
  Салениек Э. Второе пальто : романы / Эдуард Салениек ; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1977. – 480 с.
331265
  Львов М.Д. Второе письмо в молодость / М.Д. Львов. – М., 1986. – 144с.
331266
  Уильямс Р. Второе поколение / Р. Уильямс. – М., 1975. – 400с.
331267
  Калиниченко М.М. Второе поколение американских романтиков // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-16.
331268
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А.А.) Второе полное собрание сочинений А. Марлинского [псевд.] : в 4 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства гос. имуществ
Т. 2, ч. IV ,V, VI. – 1847. – 168, 168, 234, [3] с. – Каждая часть имеет свой тит. л. - На шмуцтит.: Полное собрание сочинений А. Марлинского


  Содержание: Ч. 4. Латник; Замок Венден; Ревельский турнир; Роман в семи письмах; Военный антикварий; Часы и зеркало; Будочник-оратор; Сибирские нравы; Ч. 5. Аммалат-Бек; Ч. 6. Поездка в Ревель; Письма из Дагестана; Подвиг Овечкина и Щербины за ...
331269
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А.А.) Второе полное собрание сочинений А. Марлинского [псевд.] : в 4 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства гос. имуществ
Т. 3, ч. VII, VIII, IX. – 1847. – 200, 182, 193 с. – Каждая часть имеет свой тит. л. - На шмуцтит.: Полное собрание сочинений А. Марлинского. - Экз. деф. без ориг. обл. и тит. л.


  Содержание: Ч. 7. Фрегат-Надежда; Роман и Ольга]; Ч. 8. [Вечер на Кавказских водах в 1824 году; Следствие, вечера на Кавказских водах; Изменник; Вечер на бивуаке; Второй вечер на бивуаке; Мореход Никитин]; Ч. 9. [Мулла-Нур; Заключение]
331270
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А.А.) Второе полное собрание сочинений А. Марлинского [псевд.] : в 4 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства гос. имуществ
Т. 4, ч. X, XI, XII. – 1847. – 200, 226, 85, [10] с. – Каждая часть имеет свой тит. л. - На шмуцтит.: Полное собрание сочинений А. Марлинского


  Содержание: Ч. 10. Прощание с Каспием; Путь до города Кубы; Он был убит; Листок из дневника гвардейского офицера; Еще листок из дневника гвардейского офицера; Гедеон; О деревянном строении; Новый русский язык; История серебряного рубля; История знаков ...
331271
  Карабчевский В.П. Второе прибавление к книге "Речи" : (Дело бывшего студента московского университета Егора Сергеева Сазонова, обвиняемого в убийстве статс-секретаря Плеве и речь в защиту Сазонова). – 2-е изд., испр. и доп. судебным приговором. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова, 1906. – [1], 27 с.
331272
  Карабчевский Н.П. Второе прибавление к книге "Речи" : (Дело бывшего студента московского университета Егора Сергеева Сазонова, обвиняемого в убийстве статс-секретаря Плеве и речь в защиту Сазонова) / Н.П. Карабчевский // Речи 1832-1902 / Н.П. Карабчевский. – 2- изд. доп. 5 речами. – Санкт-Петербург : [Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд"], 1902. – 27 с.
331273
  Строев П. Второе прибавление к описанию славяно-российских рукописей : 2-ое прибавление к описанию славяно-российских рукописей,хранящихся в биб-ке тайного советника,сенатора,двора его императорского величества действительного каммергера и кавалера графа Ф.А.Толстова. – Москва : Тип.С.Селивановского, 1827. – 100с. – Видання старою орфографією
331274
  Строев, Павел Второе прибавление к описанию славяно-российских рукописей, хранящихся в библиотеке... Федора Андреевича Толстова. – М., 1827. – 100с.
331275
  Кондрашова М.М. Второе призвание : Очерки / М.М. Кондрашова. – Москва : Профиздат, 1957. – 141с.
331276
  Афанасьев В. и др. Второе призвание : стихи / В. Афанасьев и др. – Новокузнецк, 1963. – 66 с.
331277
  Балдина О.Д. Второе призвание : очерки / О.Д. Балдина. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 126 с. : ил.
331278
   Второе призвание.. – Москва, 1965. – 111с.
331279
   Второе призвание.. – Москва, 1975. – 223с.
331280
   Второе приложение к программе шестого археологического съезда в Одессе : 15-го Августа 1884 года. – Одесса : Типография А. Шульце, 1884. – 8, [2] c.
331281
  Королев Д. Второе пришествие Карла Маркса // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 15-21 марта (№11). – С. А 1, А 4-5


  14 марта - 130 лет со дня смерти великого мыслителя. У Карла Маркса удивительная посмертная судьба. Его то "заново хоронили", объявляя "устаревшим" и "не исполнившим свои пророчества", то он, напротив, "воскресал", утверждая свою правоту, на изломе ...
331282
  Шехтер Я.И. Второе пришествие Кумранского Учителя : роман : в 3 кн. / Яков Шехтер. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-194-5
Кн. 1 : Поцелуй Большого Змея. – 2016. – 330, [2] с.
331283
  Шехтер Я.И. Второе пришествие Кумранского Учителя : роман : в 3 кн. / Яков Шехтер. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-195-2
Кн. 2 : Идолы пустыни. – 2016. – 344, [3] с.
331284
  Шехтер Я.И. Второе пришествие Кумранского Учителя : роман : в 3 кн. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-203-4
Кн. 3 : Комета над Кумраном. – 2016. – 316 с.
331285
  Жуков Борис Второе пришествие леопардов на Кавказ : зоосфера // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 94-99 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
331286
  Пулатов Т. Второе путешествие : романтич. повести / Т. Пулатов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 222 с.
331287
  Горянинов П. Второе разсуждение о холере, основанное на наблюдениях эпидемии в С. Петербурге в 1831 года. – С. Петербург : В тип. ІІІ Отделения Собственной Е.И. В. Канцелярии, 1832. – 69 с.
331288
   Второе республиканское совещание молодых историков-архивистов Украинской ССР // Научно-информационный бюллетень / Архивное, управление МВД УССР. – Киев, 1957. – № 1 (27). – С. 3-19


  17-19 октября 1956 г. в г. Киеве состоялось республиканское совещание молодых историков-архивистов Украинской ССР. В работе совещания приняли участие управления кадров МВД УССР, кафедры архивоведения КГУ им. Т.Г. Шевченко и др.
331289
  Константинов В. Второе рождение / В. Константинов. – Молотов, 1951. – 484с.
331290
  Константинов В. Второе рождение / В. Константинов. – Молотов, 1953. – 583с.
331291
  Ляшко Н.Н. Второе рождение / Н.Н. Ляшко. – Москва, 1958. – 103с.
331292
  Жуков В.Н. Второе рождение / В.Н. Жуков. – Москва, 1963. – 136с.
331293
  Жуков В.Н. Второе рождение / В.Н. Жуков. – Москва, 1977. – 111с.
331294
  Нойнер Г. Второе рождение / Г. Нойнер. – Москва : Педагогика, 1981. – 128 с.
331295
  Жанузакова Ф. Второе рождение / Ф. Жанузакова. – Алма-Ата, 1987. – 348с.
331296
   Второе рождение. – Москва, 1988. – 416с.
331297
  Калганов М.И. Второе рождение (проблема рекультивации земель) / М.И. Калганов, Л.Л. Лифшиц. – Москва : Знание, 1975. – 95с. – (Человек и природа ; Вип.№12)
331298
  Поршнев В. Второе рождение Александрийского Мусея // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 42-47. – ISSN 0869-8171


  У Єгипті відродили колись побудований Птолемеями Александрійський Мусей, храм Муз
331299
  Хоботова Любовь Второе рождение жемчуга : феномен / Хоботова Любовь, Авантюрье Патрик // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 12-19
331300
  Шомоди Тот Второе рождение Жолта Керекеша / Шомоди Тот. – М, 1976. – 238с.
331301
  Левашева Г.Я. Второе рождение музыки / Г.Я. Левашева. – Л., 1966. – 109с.
331302
   Второе рождение отеля "Минск" : "За активную работу по развитию международного туризма" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 32-33
331303
  Бертильсон М. Второе рождение природы: последствия для категории социальное // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.118-127. – ISSN 0132-1625
331304
  Пастернак Б. Второе рождение. / Б. Пастернак. – М., 1934. – 98с.
331305
  Моисеенко П Н. Второе рождение. / П Н. Моисеенко, . – К, 1979. – 46с.
331306
   Второе рождение.. – Москва, 1983. – 336с.
331307
   Второе рождение.. – Ленинград, 1984. – 432с.
331308
  Шошин М.Д. Второе свидание / М.Д. Шошин. – Иваново, 1963. – 40с.
331309
  Осинин В.С. Второе свидание / В.С. Осинин. – М, 1964. – 191с.
331310
  Собко В.Н. Второе свидание : Пьесы / В.Н. Собко; Пер.с укр. – Москва : Советский писатель, 1983. – 424 с.
331311
  Агеев Л.М. Второе сердце : рассказы и повесть / Леонид Агеев ; худож. Л. Авидов. – Ленинград : Советское писательское Ленинградское отделение, 1986. – 276, [2] с., ил.
331312
  Нестерова Е.В. Второе слово / Е.В. Нестерова. – Ротов н/Д, 1975. – 39с.
331313
   Второе совещание пе газовой кинетике, 30 мая-1 июня 1978. – Ереван, 1978. – 94с.
331314
   Второе совещание по газовой кинетике.. – Ереван, 1978. – 94с.
331315
   Второе совещание по газофазной кибернетике. – Ереван, 1978. – 94с.
331316
   Второе совещание по газофазной кинетике. – Ереван, 1978. – 94с.
331317
   Второе совещание по газофазной кинетике. – Ереван, 1978. – 94с.
331318
   Второе совещание по газофазной кинетике, 30 мая - 1 июня 1978 г.. – Ереван, 1978. – 94с.
331319
   Второе совещание по газофазной кинетике, 30 мая - 1 июня 1978 г., Ереван. – Черноголовка, 1978. – 94с.
331320
   Второе совещание по ландшафтоведению : тезисы докладов. – Львов : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1956. – 64с.
331321
   Второе совещание по минералогии, геохимии, генезису и возможностям комплексного использования вольфрамовых месторождений СССР.. – Ленинград, 1968. – 110с.
331322
   Второе совещание по паразитологическим проблемам. : тезисы докладов (наружные паразиты, перенощики, природная очаговость и паразитологическая профилактика трансмиссивных болезней). – Москва : Ленинград : Изд-во АН ССР, 1940. – 46 с.
331323
   Второе совещание по электрохимии органических соединений.. – Москва, 1959. – 54с.
331324
   Второе совещание повопросам геронтологии и гериатрии.. – Москва, 1960. – 132с.
331325
   Второе совещание поподземным водам и инженерной геологии Восточной Сибири.. – Чита
2. – 1958. – 68с.
331326
   Второе совещание поподземным водам и инженерной геологии Восточной Сибири.. – Чита
3. – 1958. – 80с.
331327
  Назаренко В.А. Второе солнце / В.А. Назаренко. – М., 1972. – 383с.
331328
   Второе угольное геологическое совещание при лабоработии геологии угля АН СССР.. – Ленинград, 1955. – 35с.
331329
   Второе угольное геологическое совещание при лаборатории геологии угля АН СССР.. – М.-Л., 1955. – 196с.
331330
   Второе уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
5. – 1966. – 51с.
331331
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
1. – 1966. – 100с.
331332
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
2. – 1966. – 75с.
331333
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
3. – 1966. – 162с.
331334
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
4. – 1966. – 120с.
331335
  Уварова Л.З. Второе цветение / Л.З. Уварова. – М, 1964. – 64с.
331336
  Кочербитов А.М. Второе цветение / А.М. Кочербитов. – Воронеж, 1973. – 127с.
331337
  Медников А.М. Второе чудо / А.М. Медников. – М, 1965. – 431с.
331338
   Второевсесоюзное совещание по элентрокатализму. – М., 1978. – 80с.
331339
  Волькович Л.Е. Второй "Пролетариат" в польском социалистическом движении (1888-1893) / Л.Е. Волькович. – Львов, 1991. – 366с.
331340
  Петров Н.И. Второй азиатский кризис // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 8-13. – ISSN 0321-5075
331341
   Второй антифашистский митинг советских учёных в Москве . 11 июля 1943 года. – Москва : Огиз-Госполитиздат, 1943. – 56 с.
331342
  Зяблин Л.П. Второй буддийский храм Ак-Бещимского городища / Л.П. Зяблин. – Фрунзе, 1961. – 74с.
331343
  Штейн А.П. Второй вариант / А.П. Штейн. – Москва
Кн.2. – 1976. – 432с.
331344
  Теплов Ю.Д. Второй вариант / Ю.Д. Теплов. – М, 1988. – 365с.
331345
  Северский Г.Л. Второй вариант / Г.Л. Северский. – Киев, 1990. – 334с.
331346
   Второй вечер современной песни в исп. Е.И. Мусатовой-Кульженко с участ. пианистки М.В. Польгейм : [программа]. – Киев : Зал Двор. собр., 1910. – [30] с.


  Польгейм Мария Анна
331347
  Верхова В.П. Второй вириальный коэффициент паров и их смесей. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Верхова В.П.; Гос. науч.-исслед. и проект. ин-т азотной промышленности и продуктов орган. синтеза. – М., 1972. – 27л.
331348
  Можгинская Л.В. Второй вириальный коэффициент паров и их смесей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Можгинская Л.В.; Гос. науч.-исслед. и проектный ин-т азотной пром. и продуктов орган. синтеза. – М,, 1974. – 19л.
331349
  Кашук Ю.И. Второй виток / Ю.И. Кашук. – Владивосток, 1981. – 96с.
331350
   Второй Всемирный конгресс профсоюзов.. – Москва, 1949. – 32с.
331351
   Второй Всемирный конгресс сторонников мира.. – Москва, 1950. – 14с.
331352
   Второй Всемирный конгресс сторонников мира.. – Москва, 1950. – 48с.
331353
   Второй Всемирный конгресс сторонников мира.. – Москва, 1951. – 543с.
331354
   Второй Всемирный конгресс сторонниов мира.. – Москва, 1950. – 48с.
331355
   Второй Всеросcийский съезд Советов рабочих и солдатских депутотов : сборник документов. – Москва, 1957. – 628 с.
331356
  Дедов Н.Н. Второй Всероссийски съезд Советов и его исторические решения : Автореф... канд. юрид.наук: / Дедов Н.Н.; Ленингр. юридич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1953. – 13л.
331357
   Второй Всеславянский митинг в Москве 4 апреля 1942 г.. – М.-Л., 1942. – 56с.
331358
   Второй Всесоюзный биохимический съезд : тезисы секционных сообщений. 23 секция биохимия с-х животных, проблемы кормления, продуктивности / Всесоюзное биохимическое общество; АН СССР, Всесоюзное биохимическое общество. – Ташкент : Фан, 1969. – 126 с.
331359
   Второй Всесоюзный биохимический съезд.. – Ташкент
11. – 1969. – 96с.
331360
   Второй Всесоюзный биохимический съезд.. – Ташкент
13. – 1969. – 186с.
331361
   Второй Всесоюзный биохимический съезд.. – Ташкент
21. – 1969. – 124с.
331362
   Второй всесоюзный семинар "Методы синтеза и планирования развития структур сложных систем".. – Ташкент, 1981. – 117с.
331363
   Второй Всесоюзный семинар "Методы синтеза и планирования развития структур сложных систем".. – Ташкент
2. – 1981. – 148с.
331364
   Второй Всесоюзный семинар по автоматизации научных исследований в ядерной физике и смежных областях : пленарные доклады. – Новосибирск : ИЯФ СО АН СССР, 1982. – 238 с.
331365
   Второй Всесоюзный семинар по исторической демографии.. – Рига, 1977. – 115с.
331366
   Второй Всесоюзный симпозиум по биологическим повреждениям и обрастаниям материалов, изделий и сооружений.. – Москва, 1972. – 144с.
331367
   Второй Всесоюзный симпозиум по экспериментальному исследованию эндогенного рудообразования.. – Черноголовка, 1981. – 108с.
331368
   Второй всесоюзный съезд кинематографистов СССР.. – Москва, 1972. – 264с.
331369
  Натко Р.И. Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Натко Р.И. ; Ин-т истории Академии наук СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
331370
   Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников 11-17 февраля 1935 г.. – Москва, 1935. – 302с.
331371
   Второй Всесоюзный съезд научно-технических обществ.. – Москва, 1964. – 256с.
331372
  Дементьев А.Г. Второй Всесоюзный съезд писателей - важнейшая веха в истории советской литературы / А.Г. Дементьев. – Москва, 1955. – 32с.
331373
   Второй Всесоюзный съезд советских архитекторов 26 ноября - 3 декабря 1955 г.. – Москва, 1956. – 395 с.
331374
   Второй Всесоюзный съезд советских писателей.. – Москва, 1956. – 607с.
331375
  Никитин М. Второй гигант / М. Никитин. – М, 1931. – 131с.
331376
  Белинский А.И. Второй год войны : повесть : [для сред. и стершего школьного возраста] / Анатолий Белинский ; рис. Л. Епифанова. – Ленинград : Детская литература, 1984. – 95 с. : ил.
331377
  Трошин П. Второй год пятилетки / П. Трошин. – Москва, 1957. – 63с.
331378
  Плотников К.Н. Второй государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР / К.Н. Плотников. – [Москва] : Госфиниздат, 1947. – 49 с.
331379
  Гиззатуллин И.Г. Второй гром / И.Г. Гиззатуллин; авториз. пер. с башк. – Москва : Современник, 1976. – 205 с.
331380
   Второй групповой космический полет и некоторые итоги полетов советских космонавтов на кораблях "Восток".. – Москва, 1965. – 228с.
331381
  Сирота Г.П. Второй дивизион, или рассказы о войне / Г.П. Сирота. – Рига, 1978. – 125с.
331382
  Белянкин И.И. Второй дифференциальный параметр квадратичной в дифференциалах формы n независимых переменных / [Иван Белянкин]. – [Казань] : [Типо-лит. Имп. ун-та], 1900. – 6 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск
331383
  Кайгородов Д.Н. Второй дневник петебургской природы : Сборник весенних, осенних и ззимних Бюллетеней и обзоров за десятилетие 1898-1907 : с табл. / Дм. Кайгородов. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1908. – [6], 162, [5] с., 3 л. табл. : рис.
331384
  Кайгородов Д.Н. Второй дневник петебургской природы : Сборник весенних, осенних и ззимних Бюллетеней и обзоров за десятилетие 1898-1907 : с табл. / Дм. Кайгородов. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1908. – [6], 162, [5] с., 3 л. табл. : рис. – На обл. назв. Дневник Петербургской природы
331385
  Черноусов А. Второй дом / А. Черноусов. – Новосибирск, 1984. – 343с.
331386
  Кривогуз И.М. Второй Интернационал. 1889-1914 / И.М. Кривогуз. – М., 1964. – 494с.
331387
  Кривогуз И.М. Второй Интернационал. 1889-1914 гг. / И.М. Кривогуз. – Москва, 1959. – 79с.
331388
  Преображенский С.К. Второй инфинитив в средневерхненемецкий период и дальнейший характер его использования. : Автореф... канд. филолог.наук: / Преображенский С.К.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. языков. – Л., 1956. – 19л.
331389
  Медведева Н.М. Второй ключ / Н.М. Медведева. – Свердловск, 1963. – 92с.
331390
   Второй Конгресс Всемирной Федерации Демократической Молодежи.. – Москва, 1950. – 219с.
331391
   Второй конгресс Коминтерна.. – Москва, 1934. – 754с.
331392
   Второй конгресс Коминтерна.. – Москва : Политиздат, 1972. – 527 с. – (Основные этапы истории международного коммунистического движения / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)
331393
  Виноградова М.И. Второй конгресс Коммунистического Интернационала / М.И. Виноградова. – Москва, 1975. – 80с.
331394
   Второй Конгресс польских ученых 26-29 июня 1973 г.. – Вроцлав, 1974. – 206с.
331395
   Второй круг.. – Москва, 1951. – 80с.
331396
  Старостин А.С. Второй круг. / А.С. Старостин. – М., 1981. – 448с.
331397
  Зарецкий Виктор Кириллович Второй Международный конгресс ISCAR / Зарецкий Виктор Кириллович, Д.В. Лубовский, И.А. Корепанова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 169-173. – ISSN 0042-8841
331398
   Второй международный конкурс артистов балета в Москве. – Москва : Искусство, 1973
331399
   Второй Международный конкурс пианистов, скрипачей и виолончелистов имени П.И.Чайковского.. – Москва, 1962. – 181с.
331400
   Второй Международный Океанографический Конгресс 30 мая - 9 июня 1966 г.. – Москва, 1966. – 76с.
331401
   Второй Международный океанографический конгресс.. – Москва, 1966. – 456с.
331402
   Второй Международный Океанографический конгресс.. – Москва, 1968. – 324с.
331403
  Челпанов Г.И. Второй международный философский конгресс в Женеве // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 144-158. – ISSN 0235-1188
331404
  Кутахов В. Второй межкорейский саммит - надежды и сомнения // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 39. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
331405
  Зонненштраль А.А. Второй Менделеевский съезд : Отдел мнтодов преподавания физики и химии, 1912. – 15 c. – Отд. оттиск из : Физическое обозрение, Т. 13, 1912 г.
331406
  Розенталь Э.Г. Второй Менделеевский съезд по общей и прикладной химии и физике : [Отчет о командировке проф. Э.Г. Розенталя]. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1912. – [2], 8 с. – Отт. из "Варш. унив. изв.". 1912, № 9
331407
  Мазко А.Г. Второй метод Ляпунова в задачх управления спектром : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Мазко А. Г.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1980. – 14л.
331408
  Гургула С.І. Второй метод Ляпунова в системах с импульсным воздействием. / С.І. Гургула, М.О. Перестюк // Докл. АН УССР : АН УССР, 1982. – №10
331409
  Иноземцев В. Второй мир в XXI веке: взгляд первооткрывателя : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 113-119. – ISSN 0131-2227
331410
  Сиделковский А.Л. Второй московский медицинский университет им. Н.И. Пирогова / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 2 (640). – С. 19-21
331411
   Второй московский праздник песни.. – Москва, 1961. – 48с.
331412
  Лаптев И.Д. Второй номер / И.Д. Лаптев. – М, 1973. – 118с.
331413
  Федоров В.Д. Второй огонь / В.Д. Федоров. – Москва, 1965. – 574с.
331414
  Зернов С.А. Второй отчет по исследованию рыболовства Таврической губернии, произведенному, согласно постановлению Таврического губернсого земского собрания 36-й очередной сессии, С.А. Зерновым / С.А. Зернов. – Севастополь : Тип. С.М. Спиро, 1903. – 39 с.
331415
   Второй отчет Полтавского кружка любителей физико-математических наук : 1899-1900 / Полтавский кружок любителей физико-математических наук. – Полтава : Типо-лит.Губернского правл., 1900. – 30 с.
331416
  Руденко С.И. Второй пазырыкский курган. / С.И. Руденко. – Л., 1948. – 64с.
331417
  Самойлов Д.С. Второй перевал. / Д.С. Самойлов. – М, 1963. – 123с.
331418
   Второй период революции.. – Москва
1. – 1957. – 1146с.
331419
   Второй период революции.. – Москва
Ч.2,Кн.1. – 1961. – 704 с.
331420
   Второй период революции.. – Москва
2. – 1962. – 564с.
331421
   Второй период революции.. – Москва
1. – 1963. – 588с.
331422
   Второй период революции.. – Москва
Ч.2 Кн.3. – 1963. – 772с.
331423
   Второй период революции.. – Москва
3. – 1963. – 650с.
331424
   Второй период революции.. – Москва
2. – 1965. – 524с.
331425
  Колесниченко В.В. Второй периодический Общественный отчет об исполнении Украиной положений Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств: тенденции нарушения прав человека усилились / Вадим Колесниченко, Руслан Бортник. – Киев : [Золотые ворота], 2012. – 516 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Серия "Права человека"). – ISBN 978-966-2246-18-6
331426
   Второй пленум Всесоюзного совета научно-технических обществ.. – Москва, 1961. – 160с.
331427
   Второй Пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.. – Москва, 1964. – 212с.
331428
   Второй пленум ВЦСПС 19-22 августа 1949 года.. – Москва, 1949. – 28с.
331429
   Второй пленум Комитета по химизации народного хозяйства СССР при СНК СССР 28 мая - 2 июня 1930 года.. – Ленинград, 1932. – 384, 54с.
331430
   Второй праздник песни Советской Латвии.. – Рига, 1950. – 112с.
331431
  Марьина В.В. Второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш: политик и человек 1884-1948 / В.В. Марьина ; Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения. – Москва : Индрик, 2013. – 486, [2] с. – Резюме англ. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-91674-243-5
331432
  Вайда И. Второй пятилетний план Венгрии / И. Вайда. – Будапешт, 1963. – 133с.
331433
   Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.. – Москва, 1934. – 48с.
331434
   Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.. – Москва, 1934. – 740с.
331435
   Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.. – Москва
1. – 1934. – 687с.
331436
   Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.. – Москва
2. – 1934. – 582с.
331437
   Второй пятилетний план развития Народной Республики Болгарии.. – Москва, 1954. – 171с.
331438
  Куйбышев В.В. Второй пятилетний план. / В.В. Куйбышев. – Москва : Партиздат, 1934. – 79 с.
331439
  Литвинова А.В. Второй раз не воскреснешь : Повести / А.В. Литвинова, С.В. Литвинов; Литвиновы Анна и Сергей. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 432 с. – (Русский Сидни Шелдон). – ISBN 5-04-006216-8
331440
  Антонов А.И. Второй ребенок / А.И. Антонов, В.М. Медков. – Москва : Мысль, 1987. – 299 с.
331441
   Второй Республиканский симпозиум по дифференциальным и интегральным уравнениям 29 сентября - 2 октября 1978 г.. – Одесса, 1978. – 172 с.
331442
  Алексеева Н.Н. Второй российско-японский семинар по устойчивости окружающей среды / Н.Н. Алексеева, Ю.Л. Мазуров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 108-109. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
331443
   Второй симпозиум по использованию избыточности в информационных системах.. – Ленинград, 1966. – 64с.
331444
   Второй симпозиум по структуре и функционированию хромосомы.. – Новосибирск, 1970. – 84с.
331445
   Второй советский искусственный спутник Земли.. – Москва, 1957. – 48с.
331446
   Второй советский космический корабль.. – Москва, 1960. – 199с.
331447
  Пантин В.И. Второй социально-экологический кризис в России: причины и последствия // Общественные науки и современность / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 2. – С.115-124. – ISSN 0869-0499
331448
   Второй срез.. – Кишинев, 1989. – 284с.
331449
  Григорьев Л. Второй старт трансформации украинской экономики? / Л. Григорьев, Е. Буряк, А. Голяшев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – С. 30-52 : табл., рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0042-8736
331450
  Щелоков А.А. Второй старт. / А.А. Щелоков. – М, 1967. – 159с.
331451
  Павлов П. Второй страт особых экономических зон в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 69-75. – ISSN 0131-2227
331452
   Второй съезд Всесоюзного астрономо-геодезического общества (Ленинград, январь 1955 г.) : тезисы докладов / Всесоюзного астрономо-геодезического общества. – Москва, Л. : Издательство АН СССР, 1955. – 112 с.
331453
   Второй съезд инженерно-технических работников и новаторов промышленности Узбекистана.. – Ташкент, 1961. – 163с.
331454
   Второй съезд китайских Советов.. – Москва, 1935. – 192с.
331455
   Второй съезд колхозников Молдавской ССР.. – Кишинев, 1973. – 150с.
331456
   Второй Съезд народных депутатов 12-24 декабря 1989 г.. – Стенографический отчет. – Москва
Т. 2. – 1990. – 687 с.
331457
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989 ; Москва) народных. – стенографический отчет. – Москва, 1990. – 624 с.
331458
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 1. – 1990. – 639с.
331459
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 3. – 1990. – 572с.
331460
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 4. – 1990. – 622с.
331461
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 5. – 1990. – 634с.
331462
   Второй съезд писателей РСФСР 3-7 марта 1965 года.. – Москва, 1966. – 472с.
331463
  Багликов Б.Т. Второй съезд РСДРП / Б.Т. Багликов. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 96 с. – (Съезды и конференции КПСС)
331464
  Багликов Б.Т. Второй съезд РСДРП / Б.Т. Багликов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1972. – 80 с.
331465
   Второй съезд РСДРП. – М, 1974. – 151с.
331466
   Второй съезд РСДРП. – Москва, 1974. – 151с.
331467
   Второй съезд РСДРП. – Москва, 1974. – 151с.
331468
   Второй съезд РСДРП. – М, 1974. – 151с.
331469
  Злобин В.И. Второй съезд РСДРП / В.И. Злобин. – Москва, 1980. – 222с.
331470
   Второй съезд РСДРП и его всемирно-историческое значение. – Москва, 1973. – 64 с.
331471
  Варгатюк П.Л. Второй съезд РСДРП и его историческое значение / П.Л. Варгатюк, П.М. Шморгун. – Киев, 1983. – 155с.
331472
   Второй съезд РСДРП и местные партийные организации России. – Пермь, 1973. – 722с.
331473
   Второй съезд РСДРП июль-август 1903 г. : Протоколы. – Москва : Госполитиздат, 1959. – XX, 850 с., 2 л. ил. – (Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)
331474
  Крештапов А.Д. Второй съезд РСДРП. Возникновение большевизма как течения политической мысли и как политической партии / А.Д. Крештапов. – Москва, 1957. – 43с.
331475
  Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию (2;1895-1896; Москва) Второй Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России / Императорское Русское техническое общество. – 1895-1896. – Москва : Т-во тип. А.Н. Мамонтова
Секция VI, вып. 2 : Женские профессиональные школы : 1885-1896. – 1897. – IX, 262 с., 1 л. табл. : табл.
331476
  Съезд русских естествоиспытателей (2; 1869; Москва) Второй съезд русских испытателей в Москве с 20-го по 30-е августа 1869 года : Протоколы заседаний. – Москва : В университетской тип. (Катков и К*), 1869. – разд. пагин.
331477
  Кормилов С.И. Второй съезд советских писателей как преддверие "оттепели" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-65. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
331478
  Грачев О.А. Второй съезд ученых Республики Беларусь // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 158-164. – ISSN 0374-3896
331479
   Второй сьезд РСДРП. – Москва, 1974. – 151с.
331480
   Второй сьезд РСДРП. – М, 1974. – 151с.
331481
  Гребенщикова Е.Г. Второй тип производства знания и проблема ответственности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 67-74. – ISSN 0235-1188
331482
  Шинкарев Л.И. Второй Транссиб / Л.И. Шинкарев. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 287с.
331483
  Шинкарев Л.И. Второй Транссиб. / Л.И. Шинкарев. – М., 1946. – 247с.
331484
  Родин Н.А. Второй урожай земляники: рассказы, повести, роман / Н.А. Родин. – М., 1979. – 384с.
331485
  Краминов Д.Ф. Второй фронт / Д.Ф. Краминов. – Л., 1948. – 222с.
331486
  Кулиш В.М. Второй фронт / В.М. Кулиш. – К., 1960. – 476с.
331487
  Нагаев Г.Д. Второй фронт : роман / Г.Д. Нагаев. – Москва : Современник, 1978. – 333 с.
331488
  Нагаев Г.Д. Второй фронт : роман / Г.Д. Нагаев. – Москва
1. – 1984. – 334 с.
331489
  Золотарев В.А. Второй фронт / В.А. Золотарев, С.Б. Лавров. – Душанбе, 1987. – 396с.
331490
  Розовский Б.Г. Второй фронт криминологии: человек как социо-биологический вид / Б.Г. Розовский, С.Р. Тагиев // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 321-333. – ISSN 2524-0323
331491
  Иванов Сергей Второй хлеб Италии : История вещей // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 220-221 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
331492
  Воронин С.А. Второй цвет / С.А. Воронин. – Москва, 1958. – 49с.
331493
  Савойский А.Г. Второй цикл Группы БРИКС // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 7. – С. 21-28. – ISSN 2074-6040
331494
  Осокин А. Второй шаг к трагедии 22 июня 1941 года. Во время переговоров в Берлине в ноябре 1940 года Сталин 10 дней никого не принимал в Кремле. 15 ноября он принял начальников, возможно, учавствовавших в переговорах инкогнито // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 37


  "Мы завершаем публикацию начатого в предыдущих номерах документального расследования писателя-историка Александра Осокина о первой зарубежной поездке главы советского правительства - берлинских переговорах делегации Молотова в ноябре 1940 года. ...
331495
  Фишман Джош Второй шанс : чудо биоинженерии / Фишман Джош, Тиесен Марк // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 116-131 : Фото
331496
  Бурмистров Д.В. Второй этап отмены налогов с рабочих и служащих в СССР. / Д.В. Бурмистров, З.Д. Косарева. – Москва, 1961. – 70с.
331497
  Давурин Д.И. Второй эшелон / Д.И. Давурин. – М., 1951. – 200с.
331498
  Давурин Д.И. Второй эшелон / Д.И. Давурин. – Москва, 1957. – 214с.
331499
  Петров Е.А. Второй эшелон (1941-1945 гг.) / Е.А. Петров. – М., 1970. – 128с.
331500
  Розенблюм К Второйй съезд партии / К Розенблюм, 1933. – с.
331501
   Второму Всесоюзному съезду художников.... – Москва, 1963. – с.
331502
   Второму съезду Союза художников РСФСР : о деятельности Правления Союза художников РСФСР 1960-1968. – Москва : Типография № 6 УПЛ, 1968. – 96 с.
331503
   Второн акарологическое совещание. – К, 1970. – 304с.
331504
  Карпаков А.К. Второпричастные оборот в немецком языке (на матер. худож. прозы XVIII и ХХ вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Карпаков А. К.; МВиССО СССР, Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1972. – 26л.
331505
  Рыжих В.И. Второстепенные члены арабского глагольного предложения // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 32-39. – (Серія: Філологія ; вип. 6)


  Стаття присвячена дослідженню другорядних членів арабського дієслівного речення, які діляться на дві групи залежно від характеру управління: слова, що знаходяться під управлінням дієслова і слова, що знаходяться під управлінням імені. До першої групи ...
331506
   Второстепенные члены предложения и приемы их разграничения.. – Киев, 1965. – 20с.
331507
  Федотова Н.А. Второстепенные члены предложения. / Н.А. Федотова. – Х., 1960. – 32с.
331508
   Вторчно-эмиссионные и структурные свойства твердых тел. – Ташкент, 1970. – 212 с.
331509
  Тесленко-Пономаренко Вторчные изменения и коллекторские свойства нижнекаменноугольных отложений центральной части Днепровско-Донецкой впадины на больших глубинах : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.21 / Тесленко-Пономаренко В.М.; ХГУ. – Х., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
331510
  Макаров В.В. Вторые голоса / В.В. Макаров. – М, 1980. – 95с.
331511
   Вторые мясные блюда.. – Фрунзе, 1990. – 158с.
331512
  Кузин Е.П. Вторые петухи / Е.П. Кузин. – Тула, 1966. – 56с.
331513
  Завальнюк Л.А. Вторые травы / Л.А. Завальнюк. – Москва, 1975. – 63с.
331514
  Колпакова Марианна Юрьевна Вторые чтения памяти Т.А. Флоренской // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 177-180. – ISSN 0042-8841
331515
  Клепар Г. Втрата вартості дебіторської заборгованості за національними та міжнародними стандартами, податковим кодексом України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 4. – С. 18-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
331516
  Затонський Д. Втрата й повернення ідеалів // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 28-29


  Знакова постать у повоєнній австрійській культурі - Вольфганг Краус.
331517
  Войцеховська К.В. Втрата маси тіла при хронічній серцевій недостатності: механізми та клінічне значення : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Войцеховська Катерина Віталіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска". – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
331518
  Соловей Д. Втрата орієнтиру: українська інтелігенція у визвольних змаганнях / Д. Соловей. – Київ : Час, 1998. – 66с.
331519
  Гетьман В. Втрата прив"язаності до рідного - виродження етносу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 липня (№ 113). – С. 8


  У незалежній Україні патріотизм досі не став свідомою колективною ідеєю.
331520
  Петрова Т. Втрата семантичноо зв"язку між твірним і похідним словами при суфіксальному способі словотворення // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 131-135. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
331521
  Рябчук М. Втрата України для росіян може виявитися не лише болісною, а й благодійною. Прощавай , "русскій мір" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 2 (255), 15 січня 2015. – С. 32-34


  Ставлення до України формувалось у росіян століттями. Путінські "політтехнологи" лише актуалізували наявні психологічні комплекси та стереотипи.
331522
  Еткіна І. Втрата Україною північних територій Чернігівської губернії (1917-1926) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 189-205. – ISSN 2307-3047
331523
  Грюканова Ю.О. Втрата цінності шлюбу для студентства та молоді // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 90-91
331524
  Печений О. Втрата чинності заповітом. Тлумачення заповіту // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 127-137. – ISSN 1993-0909
331525
  Шуліма А. Втрата чинності нормативно-правовим актом внаслідок нормотворчої діяльності: проблеми практики // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 53-61
331526
  Матвєєва Л. Втрата: як загубили другого президента АН УРСР / Л. Матвєєва, Л. Кистерська // Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 20-23; 26-27. – ISSN 0130-7037
331527
  Дем"янюк О.Й. Втрати 51-ї ОМБр на Сході України // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 6-7
331528
  Кот С. Втрати без терміну давності
331529
  Сергійчук В. Втрати від Голодомору 1932-1933 років набагато більші, ніж вважають українські демографи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 28 січня (№ 17). – С. 8
331530
  Сакс Дж. Втрати війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 липня (№ 138). – С. 3


  Розв"язаний Путіним конфлікт в Україні привів світ на крок ближче до катастрофи.
331531
  Мельник Н.О. Втрати і збитки у сфері земельних відносин: спільні й відмінні риси // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 263-269. – ISSN 0201-7245
331532
  Сергійчук В. Втрати Київщини в 1932-1933 роках // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 175-185. – ISBN 978-617-7399-39-0
331533
  Дзюбан Р. Втрати культурних цінностей з II відділу Staatsbibliothek Lemberg у 1944 р. : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 379-398. – ISSN 1591-6223


  Висвітлюється організаційна структура бібліотек під час німецької окупації західноукраїнських земель після включення Галичини до складу Генеральної губернії. Вказано мотиви, які спонукали німецьку адміністрацію до вивезення бібліотечних збірок усієї ...
331534
   Втрати міського й сільського населення України внаслідок Голодомору в 1932 - 1934 рр.: нові оцінки / Н.М. Левчук, Т.Г. Боряк, О. Воловина, О.П. Рудницький, А.Б. Ковбасюк // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 84-112. – ISSN 0130-5247
331535
  Макарчук С. Втрати населення Галичини в роки другої світової війни (1939-19450 // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.321-343. – (Серія історична ; Вип. 35/36)
331536
  Лавер О.Г. Втрати населення країн пострадянського простору від воєн, етнічних конфліктів та терористичних атак упродовж 2001 - 2019 рр. / О.Г. Лавер, В.О. Лавер // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 258-269. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
331537
  Лавер О.Г. Втрати населення країн світу в локальних війнах і конфліктах упродовж 2000-2009 років // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 176-186. – (Історія ; Вип. 24)
331538
  Лавер О.Г. Втрати населення країн Середнього Сходу в локальних війнах і конфліктах 1945-2006 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 92-98. – (Історія ; Вип. 19)
331539
   Втрати науки і освіти (пам"яті М.І. Щербаня) : втрати науки і освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 78-79. – (Географія ; Вип. 46)
331540
  Верига В. Втрати ОУН в часі Другої Світової війни або "Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї" / В. Верига. – Торонто, 1991. – 206с.
331541
  Авіна С.І. Втрати платиноїдного каталізатора та їх утилізація у технології нітратної кислоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Авіна Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
331542
  Маслов О.О. Втрати радянського генералітету полоненими на території УРСР (1941-1943 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 30-45. – ISSN 0130-5247
331543
  Крук І.С. Втрати СРСР в часи Вітчизняної війни СРСР / І.С. Крук, І.І. Слобода // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник / Т-во ім. Стефана Банаха ; під ред. О.С. Столярчука. – Львів ; Луцьк, 2017. – № 18. – С. 11-12. – ISBN 966-8460-14-6
331544
  Полчанов А.Ю. Втрати української економіки від військового конфлікту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 40-46. – ISSN 2306-6792
331545
  Білокінь С.І. Втрати української культурної спадщини під час голоду 1922 року // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2005. – 2004 рік : Музейне збереження пам"яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє. – С. 77-98. – ISBN 966-7671-23-2
331546
  Лисенко О. Втрати УПА та українського націоналістичного підпілля в роки Другої світової війни й повоєнне десятиліття // "За край і волю, за нації долю!" : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – С. 24-41. – ISBN 978-617-7158-10-2
331547
  Рарок А.В. Втрати урожаю сортів гречки за різних строків збирання / А.В. Рарок, В.М. Бурдига // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 46-48. – ISBN 978-966-2742-92-5
331548
  Рингач Н.О. Втрати, спричинені смертністю в результаті самогубств в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 70-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2519-1853
331549
  Левчук Т. Втрачена Батьківщина як об"єкт мистецької ностальгії. Мотиви творчості Оксани Лятуринської // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 11(704). – С. 41-46. – ISSN 0130-5263
331550
  Гоголь М. Втрачена грамота / М. Гоголь. – Київ, 1936. – 24 с. – (Бібліотека Малописьменного)
331551
  Гоголь М.В. Втрачена грамота / М.В. Гоголь. – Харків, 1936. – 24 с. – (Бібіліотека читача-початківця)
331552
  Гоголь М.В. Втрачена грамота / М.В. Гоголь. – К, 1953. – 14с.
331553
  Авіжюс Йонас Втрачена домівка : Роман / Авіжюс Йонас. – Київ : Дніпро, 1988. – 512 с.
331554
  Белей Л. Втрачена еміграція // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Попри несприятливі умови перебування української громади в Боснії, духовна спадщина цієї гілки українства зайняла свою нішу.
331555
  Беттс Р. Втрачена логіка стримування // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 50-56


  Що сьогодні можна, а чого не можна зробити за допомогою стратегії, яка забезпечила перемогу в холодній війні.
331556
  Морен Едгар Втрачена парадигма: Природа людини / Морен Едгар; Перекл.,вступ М.Собуцького. – Київ : Карме-Сінто, 1995. – 208с. – ISBN 5-7719-5062-5
331557
  Лащенко С. Втрачена рідня, або як історичні обставини та асиміляція зменшують український потенціал // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 5. – ISSN 2519-4429
331558
  Ніколаєва Т. Втрачена спадщина художника Івана Дряпаченка // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 6 (1026). – С. 32-33
331559
  Жаліло Я. Втрачене зростання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 7


  "Зростання української економіки третій поспіль рік підтвердило злам негативного стагнаційно-кризового тренду. Прихильникам "дефолтів, які несуть економічне зростання", хочеться нагадати, що потенціал економічного зростання залежить не від відсутності ...
331560
  Петровський-Штерн Втрачене спасіння і його загиблий Месія // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Травень - Червень (число 5/6). – С. 37-39


  Пам"яті Мойсея Фішбейна.
331561
  Король В.Ю. Втрачене, але не забуте : З історії пам"яток церковної архітектури Київщини / В.Ю. Король. – Київ : Академія, 2006. – 96с. – ISBN 966-580-221-6
331562
  Плоткін Г.Д. Втрачений горизонт : драматична повість / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1979. – 72 с.
331563
  Дойль А.К. Втрачений світ / А.К. Дойль. – Одеса, 1937. – 324с.
331564
  Браун Д. Втрачений символ = The lost symbol / Ден Браун ; [пер. з англ.: В. Горбатько]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 605, [3] с. – Парал. тит. арк. англ.- Від авт. бестселера "Код да Вінчі". – ISBN 978-966-14-0670-3
331565
  Браун Д. Втрачений символ = The lost symbol : роман / Ден Браун ; [пер. з англ.: В. Горбатько]. – 4-те вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 606, [2] с. – Парал. тит. арк. англ.- Від авт. бестселера "Код да Вінчі". - Пер. за вид. : The Lost Symbol / Dan Brown, 2009. – ISBN 978-966-14-0670-3
331566
  Гребньов Г.М. Втрачений скарб / Г.М. Гребньов. – Київ, 1962. – 231с.
331567
  Ачебе Ч. Втрачений спокій : роман / Ачебе Чінуа. – Київ : Дніпро, 1965. – 211 с.
331568
  Білик Г.О. Втрачений суб"єкт Р. Русселя // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 14-19. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
331569
  Геврик Т. Втрачені архітектурні пам"ятки Києва / Т. Геврик. – 4-е. – Київ, 1991. – 62 с.
331570
  Троценко О.В. Втрачені географічні об"єкти Дніпропетровської області: пошук та історико-географічний аналіз : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Троценко О.В. ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Київ, 2009. – 252л. + Додатки : л.205-252. – Бібліогр. : л.171-204
331571
  Троценко О.В. Втрачені географічні об"єкти Дніпропетровської області: пошук та історико-географічний аналіз : автореф. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Троценко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
331572
  Литвиненко Я.В. Втрачені іконостаси лаврських церков // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 25 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 67-86
331573
  Литвиненко Я. Втрачені іконостаси лаврських церков // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 6 (176). – С. 58-75. – ISSN 0131-2685


  Трапезна церква Св. Антонія і Феодосія Печерських з палатою - пам"ятка архітектури кінця XIX ст., наймолодший храм Києво-Печерського монастиря. Побудована у 1895 р., з 1990 р. в церкві регулярно проводяться богослужіння.
331574
  Бальзак Оноре де Втрачені ілюзії / Оноре де Бальзак. – Київ : ДЛВ, 1956. – 596 с.
331575
  Бальзак Оноре де Втрачені ілюзії : роман / Оноре де Бальзак ; з фр. пер. Д. Паламарчук, В. Шовкун ; [передм. і прим. Д. Наливайка ; худож. І. Вишинський]. – Київ : Дніпро, 1986. – 631 с. : іл. – (Вершини світового письменства ; т. 58)
331576
  Мордвінцев В. Втрачені можливості : реформи другої чверті XIX ст. в Росії / В. Мордвінцев, В. Мордвінцева // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2003. – № 2. – С. 42-48
331577
   Втрачені об"єкти на території природно-заповідного фонду (1971-2016): Запорізька область / І.Г. Дмитрієва, О.Ю. Марущак, О.С. Оскирко, О.В. Василюк // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 37-46. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
331578
  Марущак О.Ю. Втрачені об"єкти та території природно-заповідного фонду (1960-2016): Кропивницька область / О.Ю. Марущак, О.В. Василюк, О.С. Оскирко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 36-41. – (Серія: Біологія ; № 3 (70)). – ISSN 2078-2357
331579
  Слободян В. Втрачені пам"ятки сакральної архітектури Львівщини : Церкви // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-52. – ISSN 0131-2685
331580
  Бойко О. Втрачені пам"ятки сакральної архітектури Львівщини : Синагоги // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53-57. – ISSN 0131-2685
331581
  Рожко В.Є. Втрачені православні святині західної історичної Волині 1944-1988 рр. / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2019. – 349, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214-230. – ISBN 978-966-361-909-5
331582
  Марчук Є. Втрачені роки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 137/138). – С. 18


  До 20-річчя виходу дуже чесної книги: Євген Марчук "П"ять років української трагедії".
331583
  Сердюк А.М. Втрачені роки потенційного життя серед населення України як індикатор визначення пріоритетних завдань охорони здоров"я / А.М. Сердюк, С.С. Карташова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 4-10 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
331584
  Герасимчук Т.А. Втрачені руські храми Кам"янця на Поділлі та їх історія // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 12-16. – ISBN 978-617-7090-41-9
331585
  Вечерський В.В. Втрачені святині / В.В. Вечерський. – Київ : Техніка, 2004. – 176с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-181-6
331586
  Полюшко Г.В. Втрачені скарби Лаврського музею : Пошуки і знахідки / Г.В. Полюшко; Нац.Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – Київ : Абрис, 2001. – 176с. – ISBN 966-531-117-4
331587
  Третяк К. Втрачені споруди та пам"ятники Києва. Довідник = The Lost Buildings and Monuments of Kyiv / К. Третяк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 248 с. – ISBN 966-594-548-3
331588
  Романов Н.А. Втреча с границей / Н.А. Романов. – М., 1966. – 258с.
331589
  Витченко С.С. Втреча с юностью. / С.С. Витченко. – Москва, 1979. – 160с.
331590
   Втримати моральну висоту // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 грудня (№ 221). – С. 4


  Причини, ризики і шанси нинішньої політичної кризи.
331591
  Возьний В.І. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343 ККУ): законодавчий та правозастосовчий аспекти // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 155-160
331592
  Залялова І. Втручання в діяльність працівника правоохороного органу, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 124-127
331593
  Яковлева В.С. Втручання в діяльність судових органів як виклик для правосуддя в Україні // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 193-197. – ISBN 978-617-7627-30-1
331594
  Климчук А. Втручання державних судів України в міжнародний арбітраж: відсутність компетентності судді або усвідомлений підрив економічного розвитку України? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 59-64. – ISSN 1026-9932
331595
  Іванов В.Ф. Втручання медіа у приватне життя: межі дозволеного / В.Ф. Іванов, Ю.В. Афонін // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  У статті розглядаються правові та етичні аспекти масмедійної діяльності в контексті висвітлення інформації, що стосується приватного життя громадян. Автор визначає межу, за яку не повинен заступати журналіст. Law and moral aspects of mass media ...
331596
  Ліхтей І.М. Втручання німецького правителя Рудольфа І Габсбурга у внутрішньополітичне життя Чеського королівства (серпень 1278–грудень 1280 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 76-88. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
331597
  Карапейчик Я.Л. Втручання у діяльність працівника правоохоронних органів: визначення змісту та співвідношення із суміжними поняттями // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 452-457. – ISSN 1563-3349
331598
  Романюк Я. Втручання у право власності з точки зору його відповідності статті і першого протоколу до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: критерії європейського суду з прав людини та досвід України на окремих прикладах судової практики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С.14-24. – ISSN 1026-9932
331599
  Ліщина І. Втручання у право власності фіскальними заходами. Підходи та практика Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 207-234. – ISSN 1026-9932
331600
  Єськов С.В. Втручання у приватне спілкування: вітчизняний досвід регламентації у світлі резолюцій, конвенцій та стандартів Організації Об’єднаних Націй // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 107-113. – ISSN 2220-1394
331601
  Химка І. Втручання: підважуючи міти української історії XX століття // Критика. – Київ, 2012. – Червень, (число 6). – С. 13-15. – ISSN 1563-6461
331602
  Катренко А. Втручаючись у тексти опублікованих листів великого композитора й великого українця-патріота // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 128-152.
331603
   ВТСП электронные элементы миллиметрового диапазона длин волн / Г.А. Мелков, Д.А. Соловьев, Д.Е. Рублев, В.Ф. Врацких // 2 Международная конференция "Материаловедение ВТСП"
331604
  Кобзев Г.Н. ВТТ-сводимость. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кобзев Г.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Учен. совет Ин-та матем. по присужд. учен. степеней. – Новосибирск, 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
331605
  Бирюлева Э.Г. Втягивющие (контрактильные) корни некоторых цветковых растений Крыма. : Автореф... Канд.биол.наук: 094 / Бирюлева Э.Г.; АН ТССР. – Ашхабад, 1969. – 22л.
331606
  Гребьонкін А. Втягнення неповнолітнього у вчинення злочину // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 113-125.
331607
  Бортун М. Вуазівки прокурора у кримінальному провадженні як спосіб забезпечення законності при проведенні досудового розслідування / М. Бортун, О. Комарницька // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 51-61
331608
  Саттон Г. Вуайеры. Свидетели любви : [романы] / Генри Саттон ; [пер. с англ.: О.П. Гапанович, В.А. Скороденко ; худож. О.П. Волков]. – Минск : Белфакс, 1993. – 319, [1] с. : ил. – В кн. также: Последнее танго в Париже / Р. Элли. - Сер. основана в 1922 г. – (Стрелы Амура). – ISBN 5-7815-16271
331609
  Принь М.О. ВУАН у проекті "Шефство громадськості Київщини над сталінщиною" (1929-1932): за матеріалами місцевої преси // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2018. – № 31. – С. 39-55. – ISSN 2227-183Х
331610
   ВУГИ к 17 съезду ВКП (б) и 12 съезду КП(б), 1934. – 48с.
331611
  Кононенко В.М. Вугілля - кокс - пласмаси. / В.М. Кононенко. – Львів, 1965. – 162с.
331612
   Вугілля Любельського родовища ділянок 1-2 Львівсько-Волинського кам"яновугільного басейну - високоякісна сировина для виробництва металургійного коксу / Я.М. Гумен, У.Й. Алексейчик, І.Д. Дроздик, Ю.С. Кафтан, Н.Б. Бідоленко // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Украинский научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1-2. – С. 3-10. – ISSN 1681-309X
331613
  Сябряй В.Т. Вугілля на території України / В.Т. Сябряй. – Київ : АН УРСР, 1959. – 51с.
331614
  Пестушко Валерій Вугілля у... бензобаки! : . // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53
331615
  Власюк О.С. Вугілля як стратегічна енергетична перспектива України / О.С. Власюк, Д.К. Прейгер // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 85-95
331616
  Баташов М.П. Вугілля. (Походження, видобування та використання кам"яного вугілля) / М.П. Баташов. – Харків : Радянська школа, 1931. – 88 с. – (Робоча б-ка учня)
331617
  Полянкер Г.І. Вугіль / Г.І. Полянкер : Укрдержнацменвидав, 1932. – 90 с.
331618
  Ставицька О. Вугільна галузь України: стан та перспективи розвитку // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 10/12. – С. 167-173
331619
  Азаров С.І. Вугільна галузь України: стан, загрози та безпеки / С.І. Азаров, Д.В. Семенов, О.В. Азарова // Екологія і ресурси : збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 106-116.
331620
  Подколзін П.С. Вугільна промисловість СРСР / П.С. Подколзін. – Київ, 1956. – 40с.
331621
  Білецький В. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи / В. Білецький, А. Козловська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 3-10. – ISSN 1728-9343
331622
  Кабалкін А.С. Вугільний Донбас в третій п"ятирічці. / А.С. Кабалкін. – 89-113с.
331623
  Волошин М. Вугільний Донбас у першому п"ятиріччі / М. Волошин. – Харків : Державне пляново-економічне в-во "Господарство України", 1932. – 112 с.
331624
  Байдебура П.А. Вугільні дні : збірка оповідань / Павло Байдебура. – Харків : ЛіМ, 1933. – 139 с. : іл.
331625
  Довжук І.В. Вугільно-металургійна промисловість Донбасу в середині XIX ст. / І.В. Довжук. – К, 1997. – 17с.
331626
  Довжук І.В. Вугільно-металургійна промисловість Донбасу та України в кінці 80-90-х роках XIX ст. / І.В. Довжук. – Київ, 1997. – 31 с.
331627
  Головін П.В. Вуглеводи в житті і промисловості / П.В. Головін. – К., 1950. – 49с.
331628
  Лукін О.Ю. Вуглеводневий потенціал надр України // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0367-4290
331629
  Гулий М.Ф. Вуглеводний обмін в мускулах при роботі в умовах різного харчування : Дис... наук: / Гулий М.Ф.;. – 262л. – Бібліогр.:л.251-262
331630
  Слівінська М О. Вуглеводний обмін і антиоксидантна система в щурів з експериментальним цукровим діабетом та їх корекція цитратами хрому і цинку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Слівінська Оксана Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. – Львів, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
331631
  Капля А.В. Вуглеводний обмін і морозостійкість кореневої системи підщеп / А.В. Капля, 1961. – 49-66с.
331632
  Пестушко Валерій Вуглеводні - всьому голова : . // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 52
331633
  Петруняк Г. Вуглеводні та геохімія мінеральних перетворень кремнезему в породах Українських Карпат // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 142-151 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2078-6220
331634
  Наумко І. Вуглеводні флюїдних включень у мінералах нафтогазоносних породних комплексів Кросненської зони Українських Карпат (стан і пріоритети досліджень) / І. Наумко, Г. Занкович // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 134-154 : рис., табл. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 2078-6220
331635
   Вуглеланцюгові функціональні макромолекули з направленою електронною передачею енергії збудження / В.М. Ящук, В.Г. Сиромятніков, Т.Ю. Огульчанський, Т.Ю. Кудря, О.Ю. Колепдо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-63. – (Фізика ; Вип. 2)


  Наведено можливі варіанти послідовностей хромофор функціональної макромолекули з направленим рухом триплетних екситонів, що досягається за рахунок зниження триплетних рівнів ланок уздовж макромолекули. Обговорюються деякі проблеми їх синтезу та ...
331636
  Лазаренко М.І. Вугленосність нижнього карбону на південному крилі Дніпровсько-Донецької западини. / М.І. Лазаренко, 1957. – С. 10-22
331637
  Будник О.А. Вуглепластики триботехнічного призначення на основі фторопласту-4 та модифікованого вуглецевоволокнистого наповнювача : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Будник О.А. ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
331638
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 4. – 2019. – 44 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
331639
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 5. – 2019. – 40 с. – DOI: 10.31081/1681-309X-2019-0-5-1-40 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
331640
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 6. – 2019. – 32 с. – DOI: 10.31081/1681-309X-2019-0-6-1-32 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
331641
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 1. – 2020. – 36 с. – DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-1-1-36 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
331642
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 2. – 2020. – 36 с. – DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-2-1-36 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
331643
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 3/4. – 2020. – 32 с. – DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-3-1-48 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
331644
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 1. – 2021. – 36 c. – DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-1-1-36 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
331645
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 2. – 2021. – 40 с. – DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-2-1-40 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
331646
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 3. – 2021. – 48 с. – DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-3-1-48 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
331647
   Вуглехімічний журнал = Journal of Coal Chemistry = Углехимический журнал : науково-виробничий журнал / Укр. науково-промислова асоц. "УКРКОКС" [та ін.] ; голов. ред. Є.Т. Ковальов ; редкол.: В.Д. Барський, М.М. Братичак, О.Б. Гринишин [та ін.]. – Харків : УХІН, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 4. – 2021. – 36 с. – DOI: 10.31081/1681-309X-2020-0-4-1-36 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 4 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Углехимический журнал"
331648
  Войтович І.Д. Вуглецева наноелектронна елементна база інформатики. Ч. 2. / І.Д. Войтович, В.М. Корсунський, Ф.Т. Лаврик // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – C. 3-18. – ISSN 1028-9763


  Стаття знайомить читачів з новітньою елементною базою, яка може прийти на зміну кремнієвій елементній базі. Стисло описані властивості фулеренів, вуглецевих нанотрубок (ВНТ) і плівок графену та вже реалізовані на їх основі транзистори, логічні ...
331649
  Войтович І.Д. Вуглецева наноелектронна елементна база інформатики. Ч.1. / І.Д. Войтович, В.М. Корсунський, Ф.Т. Лаврик // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – C. 3-13. – ISSN 1028-9763


  Стаття знайомить читачів з новітньою елементною базою, яка може прийти на зміну кремнієвій елементній базі. Стисло описані властивості фулеренів, вуглецевих нанотрубок (ВНТ) і плівок графену та вже реалізовані на їх основі транзистори, логічні ...
331650
  Овсієнко І.В. Вуглецеві матеріали та інтеркальовані сполуки на їх основі : навч. посібник для студентів фізич. спец. вищих закл. освіти / І.В. Овсієнко, Л.Л. Вовченко, Л.Ю. Мацуй ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2009. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-127. – ISBN 978-966-00-0827-9
331651
  Куліш М.П. Вуглецеві наноструктури - функціональні матеріали майбутнього // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 113-120
331652
  Конгурова І.В. Вуглецеві нанотрубки - носії оксидних каталізаторів реакції окиснення СО : Дис. ... канд. хім. наук: Спец. 02.00.04 - фіз. хімія / І.В. Конгурова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 135л. – Бібліогр.: л. 122-135
331653
  Конгурова І.В. Вуглецеві нанотрубки - носії оксидних каталізаторів реакції окиснення СО : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Конгурова І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
331654
  Ременяк О.В. Вуглецеві нанотрубки для нанобіогехнології. Фізичні властивосгі (огляд) / О.В. Ременяк, Ю.В. Гончаренко, С.В. Прилуцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 279-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто структуру і основні фізичні властивості (електронні та механічні) вуглецевих нанотрубок, які зумовлюють їх біоактивність in vitro та in vivo. The structure and main physical properties (electronic and mechanical ones) of carbon nanotubes, ...
331655
   Вуглецеві нанотрубки як модулятори спонтанної скорочувальної активності гладеньких м"язів кишечника / Н.В. Меленевська, О.В. Цимбалюк, РоманенкоО.В, Т.Л. Давидовська, Ю.І. Прилуцький, В.В. Черепанов, О.А. Марченко // Біотехнологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2012. – Т. 5, № 1. – C. 48-52. – ISSN 1995-5537


  Тензометричним методом в ізометричному режимі на ізольованих гладенько-м"язових смужках caecum показано, що їхня спонтанна скорочувальна активність характеризується розподілом амплітуд скорочення за частотами. Встановлено, що за присутності ...
331656
   Вуглецеві сорбенти як носії для паладієвих каталізаторів реакції окиснення монооксиду вуглецю / В.К. Яцимирський, Н.О. Болдирєва, Г.Г. Цапюк, О.В. Іщенко, В.А. Стукало, Н.Я. Нещименко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 11-14. – (Хімія ; Вип. 35)


  Досліджено каталітичні та адсорбційні властивості паладієвих каталізаторів, нанесених на вуглецеві сорбенти КАВ та СКН в окисненій та не окисненій формах. Показано, що каталітична активність у реакції окиснення СО зростає у ряду Pd/СКН ок < Pd/СКН неок ...
331657
  Діюк В.Є. Вуглецеві сорбенти. Одержання, будова та властивості : навч. посібник / В.Є. Діюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-143
331658
   Вуглецеві точки як перспективні флюоресцентні мітки / О.С. Юшкевич, І.Д. Панас, Р.П. Линник, О.А. Запорожець, О.П. Демченко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 39
331659
  Франко І.Я. Вугляр : Оповідання / І.Я. Франко : Книгоспілка. – 32с.
331660
  Франко І.Я. Вугляр : Оповідання / Іван Франко // У столярні / І.Я. Франко. – [Харків] : Книгоспілка, 1928. – 32 с.
331661
  Франко І.Я. Вугляр / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1930. – 11с.
331662
  Ливанова М. Вуди Аллен: записки городского трудоголика // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 2 (42). – С. 6-25. – ISSN 1819-6268


  Вуди Аллен (р. 1935) - амер. кинорежиссёр, актёр-комик, продюсер, четырёхкратный обладатель премии "Оскар". Известен также как писатель, автор многочисленных рассказов и пьес. Вуди Аллен - интеллектуал, знаток литературы и кинематографа, а также ...
331663
  Ливанова М. Вуди Аллен: записки городского трудоголика // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 4/5 (135). – С. 4-23. – ISSN 1819-6268


  «Важна сама работа. Не последующий успех или провал фильма, не деньги, не реакция критики. Важно, что работа составляет часть твоей повседневности и что можно при этом достойным образом существовать. Можно заниматься и другими вещами: мне нравится ...
331664
  Гершов З.М. Вудро Вильсон / З.М. Гершов. – Москва, 1983. – 335с.
331665
  Мальков В.Л. Вудро Вильсон и его "принцип национальностей": взгляд из современности // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 6. – С. 104-111. – ISSN 0130-3864
331666
  Бекер С. Вудро Вильсон. Мировая война. Версальский мир : по документам и запискам председ. Американского комитета печати на Версальской конференции Стэннарта Бекера / С. Бекер ; пер. А.Н. Карасика, предисл. М. Павловича. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 452 с.
331667
  Скотт Вальтер Вудсток или всадник : История Кромвелевых времен. 1651 год. Соч. Сира Вальтер Скотта / Перевел с французского С. де Шаплет. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В типографии Департам. народ. просвещения
Ч. 1. – 1829. – 278, 287 с.
331668
  Скотт Вальтер Вудсток или всадник. Ч. 2 : История Кромвелевых времен. 1651 год. Соч. Сира Вальтер Скотта / Перевел с французского С. де Шаплет // Вудсток или всадник : История Кромвелевых времен. 1651 год. Соч. Сира Вальтер Скотта / Скотт Вальтер. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В типографии Департам. народ. просвещения, 1829. – Ч. 1. – 287 с.
331669
  Суковатая В. Вуду и растафари как концепции "другой" идентичности в ситуации постмодерна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.98-104. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
331670
  Востриков И.В. Вуду как антисистема / И.В. Востриков, С.И. Сулимов // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 122-125
331671
  Васильев Ю.С. Вуз - научно-техническому прогрессу / Ю.С. Васильев. – Москва : Высшая школа, 1985. – 56с.
331672
  Мельниченко Т.Ю. Вуз в системе партнёрских отношений // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 2. – С. 42-50


  Для оценки вклада вуза в процесс социально-экономического развития в определённых временных, пространственных и культурных рамках важно понимание высшим образовательным учреждением своих функций и способов их реализации.
331673
  Матияш С. Вуз и ныне там // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 13 сентября (№ 37). – С. 28. – ISSN 1563-6755


  "...Работодатели принимают во внимание вуз, в котором учился сотрудник, но это не является сейчас главным критерием: прежде всего - знания".
331674
  Соломатина Тамара Борисовна Вуз и регион: энергия инновационного взаимодействия : [интервью с ректором Института бизнеса, психологии и управления, доктором педагогических наук, профессором Т.Б. Соломатиной] / Соломатина Тамара Борисовна, Гвоздев Сергей; беседовал С. Гвоздев // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 12-15. – ISSN 1726-667Х


  Лето в вузах трудно назвать порой затишья. Подводятся итоги учебного года, проходят госэкзамены, защищаются выпускные квалификационные работы, вручаются дипломы, проводятся дни открытых дверей и консультации для абитуриентов, начинается прием в ...
331675
   Вуз и школа.. – К, 1974. – 238с.
331676
   Вуз как воспитательное пространство // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2002. – № 7. – С.13-19. – ISSN 0869-561Х


  "Круглый стол" 25 апреля2002 г.редакция журнала "Педагогика"провела в Рязанском государственном педагогическом университете им.С.А.Есенина "круглый стол" по проблеме"Вуз как воспитательное пространство"
331677
  Грошев И.В. Вуз как объект брендинга / И.В. Грошев, В.М. Юрьев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 23-29. – ISSN 0869-3617


  В статье исследуется проблема формирования бренда вуза, предлагается схема процесса его создания. Определяются особенности брендирования деятельности вуза, предлагается алгоритм процесса управления брендом вуза. Предложена модель взаимовлияния ...
331678
  Алавердов А.Р. Вуз как работодатель: проблемы формирования позитивного имиджа // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 102-107. – ISSN 0869-3617


  В статье исследуется зависимость конкурентных позиций современного вуза от степени его привлекательности как работодателя. Определяются основные направления кадровой работы, обеспечивающие повышение имиджа вуза на соответствующем отраслевом рынке ...
331679
  Карчевський К. Вуз як суб"єкт цивільного права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 93-94


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
331680
  Паламарчук Н.І. Вузи України - науково-технічному прогресу / Н.І. Паламарчук. – Київ : Знання, 1988. – 46 с.
331681
   ВУЗи України. – Київ, 1945. – 88с.
331682
   Вузи УРСР. – Київ, 1968. – 184с.
331683
   Вузівська бібліотека. – Львів, 1993. – 105с.
331684
  Шуст І.В. Вузівська кафедра / І.В. Шуст. – Тернопіль, 1995. – 110с.
331685
  Комарницький В. Вузівська наука і поліція: можливості співпраці // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 15-21 квітня (№ 15). – С. 12. – ISSN 1992-9277


  Методологічне та науково-методичне забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції України Луганським державним університетом внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (досвід та перспективи вдосконалення в умовах реформування науки).
331686
  Чухно А.А. Вузівська наука: проблеми і перспективи // Прапор комунізму, 1981. – 18 лютого
331687
  Кіпень В. Вузівський менеджмент і думка академічної спільноти / В. Кіпень, Г. Коржов // Викладачі вузів: соціологічний портрет / П В. Кіпень, Г.О. Коржов. – Донецьк : Донецький національний університет, 2001. – С. 118-133. – ISBN 966-639-065-5
331688
   Вузівські бібліотеки на протязі 21 століття : Матеріали конференції. – Київ, 1998. – 147с. – ISBN 5-7763-44
331689
   Вузівські бібліотеки України. – Київ, 1970. – 28с.
331690
   ВУЗкий круг для избранных. Минобразования урежет количество бюджетных мест в вузах и стипендии студентам // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2014. – 26 ноября - 2 декабря (№ 48). – С. 11


  В проекте "Стратегии реформирования высшего образования до 2020 года" на сайти МОН содержатся довольно радикальные пункты. Например, планируется сократить количество специальностей в вузах до 60-80.
331691
  Лаврук Т.П. Вузли регіональної напруги як елемент системи геополітичної картини сучасного світу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 410-425. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
331692
  Михеїв К. Вузлики на пам"ять : гумор, сатира / К.Є. Михеїв. – Одеса : Маяк, 1968. – 123 с.
331693
  Пермяк Є. Вузлики на пам"ять / Є. Пермяк. – Київ, 1981. – 166с.
331694
  Гаврилюк Р. Вузлові проблеми розвитку пострадянської теорії податкового права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 0132-1331
331695
  Ткачева В. Вузов станет чуть больше 300 // Сегодня. – Киев, 2015. – 11 марта (№ 44). – С. 5


  Начать реформу планируют уже летом - после окончания очередного учебного года. Студентов переведут в другие вузы.
331696
  Абрам С.Я. Вузовец : учебник англ. яз. / С. Абрам, Ф. Зильперт. – Москва ; Ленинград : Главная редакция общетехнических дисциплин ; тип. им. Евг. Соколовой, 1934. – 276, [2] с. : черт.
331697
  Хабарова Е.И. Вузовская библиотека - ретранслятор экологической информации // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2009. – № 4. – С. 30 - 33. – ISSN 0869-608Х
331698
  Медянкина И.П. Вузовская библиотека в системе дистанционного образования: использование элементов логико-структурного анализа / И.П. Медянкина, Л.К. Бобров // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 5-11. – ISSN 0130-9765


  Представлен логико-структурный подход к реализации проектов информационно-библиотечной поддержки процессов дистанционного образования.
331699
  Николаенко Н.И. Вузовская библиотека в условиях реформирования высшего образования / Н.И. Николаенко, В.И. Сосипатрова // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – С. 7-18.
331700
  Опекунова Е.Н. Вузовская библиотека как объект оценки // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 2. – С. 46-53. – ISSN 1815-3186


  Исследована проблема оценки деятельности вузовских библиотек. Рассмотрены различные периоды развития библиотечной статистики. Сделаны выводы о необходимости пересмотра некоторых параметров оценки в связи с переменами в сфере библиотечного дела.
331701
  Козицкая И.В. Вузовская библиотека сегодня: новая роль и старые традиции / И.В. Козицкая, Е.А. Подольская // Библиотека в системе академических ценностей университета : монография / В.И. Астахова, Н.Г. Грабарь, И.К. Журавлева, И.В. Козицкая, Н.И. и др. Лазаренко. – Харьков : Издательство НУА, 2017. – С. 56-77. – ISBN 978-966-8558-96-6


  Дана характеристика сучасної вузівської бібліотеки, описана її нова роль, розкритий потенціал старих традицій. Описані напрями модернізації бібліотеки як соціокультурного інституту, обгрунтована доцільність нових інформаційно-бібліотечних продуктів і ...
331702
   Вузовская кафедра. Особенности функционирования в условиях модернизации образования : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Е.В. Астахова и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – 179, [3] с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-2298-12-7
331703
  Штокман И.Г. Вузовская лекция / И.Г. Штокман. – Киев, 1981. – 151с.
331704
  Лосев А.В. Вузовская лекция по истории КПСС / А.В. Лосев. – Москва, 1979. – 86 с.
331705
   Вузовская молодежь: мировоззренческие и ценностные ориентации. – Душанбе
1. – 1990. – 118с.
331706
   Вузовская наука и инновационная политика : по материалам пресс-службы Российского Союза ректоров // Высшая школа 21 века : альманах / ООО "ЮниВестМедиа". – Москва, 2012. – № 17. – С.14


  О заседании Совета Российского Союза ректоров, на котором обсуждались возможности реализации вузами государственных задач научной и инновационной политики.
331707
  Низова Л.М. Вузовская наука и реальный сектор экономики / Л.М. Низова, Т.В. Яндулина // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 7, июль. – C. 93-96. – ISSN 1026-955X


  Представлена динамика инновационного развития Поволжского государственного технологического университета. к направлениям совершенствования взаимодействия вуза и работодателей относятся поддержка программ стратегического развития, расширение ...
331708
  Стеценко А.И. Вузовская наука и студенты // Вестник Воронежского государственного университета : научный журнал / Воронежский государственный университет. – Воронеж, 2007. – С. 65-77. – (Проблемы высшего образования ; № 1). – ISSN 0234-5439


  Воронежский гос. ун-т
331709
   Вузовская наука призвана решать задачи социально-экономической инновационной политики государства // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 47. – ISSN 1726-667Х


  9 февраля состоялось заседание Совета Российского Союза ректоров, на котором обсуждались вопросы реализации высшими учебными заведениями задач государственной научной и инновационной политики на принципах преемственности социально-экономического курса ...
331710
  Аблажей А.М. Вузовская наука России в условиях интернационализации высшего образования / А.М. Аблажей // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 3. – С. 111-119. – ISSN 1811-0916


  Изучение потенциала вузовской науки в области международного сотрудничества на базе Новосиб. гос. ун-та и Новосиб. гос. тех. ун-та
331711
  Сорокин Г.М. Вузовская педагогика и госудорство. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 9. – С. 19-22. – ISSN 0321-0383
331712
  Гречихин А.А. Вузовская учебная книга. Типология, стандартизация, компьютеризация : Учебно- метод. пособие в помощь автору и редактору / А.А. Гречихин, Ю.Г. Древс; Ин-тут открытое общество. – Москва : Логос, 2000. – 255с. – ISBN 5-88439-044-0
331713
  Мильков Ф.Н. Вузовская физическая география : Периоды её развития и характерные черты как фундаментальной науки / Ф.Н. Мильков. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1984. – 303с. : Ил. – Библиогр.: с.271-297
331714
   Вузовские библиотеки. – Томск
В. 11. – 1983
331715
   Вузовские библиотеки. – Калинин, 1987. – 84с.
331716
   Вузовские библиотеки. – Тверь, 1990. – 57с.
331717
  Зильберман А.О. Вузовские библиотеки в помощь военно-патриотическому воспитанию студентов / А.О. Зильберман. – Москва, 1967. – 45с.
331718
  Николаенко Н. Вузовские библиотеки в условиях реформирования высшего образавония / Н. Николаенко, В. Сосипатрова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 28 - 32. – ISSN 1811-377X
331719
   Вузовские библиотеки Западно-Сибирской зоны. – Томск
Вып. 9. – 1981
331720
   Вузовские библиотеки Западной Сибири. Опыт работы. – Томск
В. 19-21. – 1992
331721
   Вузовские библиотеки Западносибирской зоны.. – Томск, 1972. – 49 с.
331722
   Вузовские библиотеки Западносибирской зоны.. – Томск, 1973. – 71 с.
331723
   Вузовские библиотеки Западносибирской зоны.. – Томск, 1974. – 64 с.
331724
   Вузовские библиотеки России : Указатель содержания сборников "Опыт работы" 1955-1994 гг. – Саратовск : Саратовский университет, 1999. – 68с. – ISBN 5-292-02374-4
331725
   Вузовские библиотеки центральной зоны РСФСР. – Калинин, 1984. – 80с.
331726
  Печинина В.А. Вузовские и научные издатели в США и России: сходства и различия // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 2 (397). – С. 152-156. – ISSN 0869-6020


  Современное состояние университетского книгоиздания в США и в России в их редакционно-издательской политике.
331727
  Денисенко Н. Вузовские медиатеки // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 49-50. – ISSN 0869-4915
331728
  Астахова В.И. Вузовский педагог 21 столетия: некоторые методологические подходы к проблемам подготовки и переподготовки // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2006. – Том 12. – С. 7-26.
331729
  Скопенко В.В. Вузовский потенциал // Радуга : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал : орган Союза писателей Украины. – Киев, 1986. – № 10. – С. 127-232. – ISSN 0131-8136
331730
  Буга П.Г. Вузовский учебник / П.Г. Буга. – Москва, 1987. – 158с.
331731
  Киричок И. Вузовское виртуальное сообщество: миссия библиотеки в социальных сетях / Ирина Киричок, Оксана Русанова, Катерина Тесленко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 18-20. – ISSN 1811-377X


  В статье представлена роль социальных медиа и социальных сетей в деятельности библиотеки.
331732
  Крицкая Е.Б. Вузовское занятие в игровой форме // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 52-55. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается деловая игра, которая позволяет развивать навыки самостоятельной деятельности студентов.
331733
  Иванов А.В. Вузовское книгоиздание: реформы неизбежны // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 1. – С. 18-21. – ISSN 1726-6726


  В мире уже давно издательская деятельность в вузе признана убыточной, поэтому рассматривать процесс удачного книгораспространения на внешнем рынке не имеет смысла.
331734
   Вузовское обучение: проблемы активизации. – Минск, 1989. – 108с.
331735
  Плахтін І.О. Вузол : повість / І.О. Плахтін. – Київ, 1936. – 246 с.
331736
  Плахтін І.О. Вузол : повість / І.О. Плахтін. – Сімферополь : Кримвидав, 1962. – 176 с.
331737
  Буряк Юрій Вузол = Поема. Фрагменти : проза // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 240/241
331738
   Вузы-мошенники // Сегодня. – Киев, 2013. – 11 июня (№ 124). – С. 13


  Как уберечься от поступления в вуз, у которых аннулированы лицензии.
331739
  Задорожний А. Вузы - не только для богатых / беседу вел Е. Магда // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2013. – 11-17 декабря (№ 51). – С. 12
331740
  Розанова Н. Вузы в XXI веке: вызов со стороны исследовательской работы / Н. Розанова, Е. Савицкая // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 7. – С. 118-128. – ISSN 0042-8736
331741
  Рубвальтер Д.А. Вузы в пространстве индикаторов международных рейтингов / Д.А. Рубвальтер, Ю.С. Богачев, В.П. Шестак // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 11-19. – ISSN 0869-3617


  В статье дается оценка инновационного развития России на основе изучения между- народных рейтингов. Рассматривается пространство индикаторов, образованное используемыми в международных рейтингах парциальными индикаторами инновационного развития, ...
331742
  Глайсснер О.Ю. Вузы Германии: нагрузка и зарплата // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 4 (май). – С. 61-67. – ISSN 0321-0383


  В статье рассматривается тарифная система оплаты преподавателей и научных сотрудников университетов Германии.
331743
  Крикуненко И. Вузы ждет борьба за деньги // Сегодня. – Киев, 2016. – 17 марта (№ 50). – С. 6


  Министерство образования и науки Украины предлагают новую модель госфинансирования университетов. Эксперты бьют тревогу: вузам могут сократить финансирование из бюджета. Это означает, что им может не хватить денег на обновление технической базы, а ...
331744
  Донец С. Вузы ждут бюджетников // Сегодня. – Киев, 2018. – 5 апреля (№ 62). – С. 3


  МОН Украины обнародовало на соем сайте - mon.gov.ua - максимальные объемы госзаказа на прием в высшие учебные заведения в 2018 году.
331745
  Рыбкина Н. Вузы и бизнес: совместные подходы к образованию // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 9, ноябрь. – С. 62-64. – ISSN 1726-6726


  Что можно сказать о корпоративном обучении и классическом высшем образовании? Это два полюса - вузы и бизнес взаимозависимы, но не умеют сотрудничать. При этом вряд ли сегодня найдётся хоть одна отрасль экономики, где не ощущалась бы острая нехватка ...
331746
  Шестак В.П. Вузы и инновационная экономика // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 11. – С. 57-65. – ISSN 0869-3617


  В статье поднимаются вопросы организации научной деятельности в вузах федерального подчинения, расположенных в регионах Российской Федерации. Обсуждается роль вузов в социально-экономическом развитии регионов в процессе их перехода к инновационной ...
331747
  Петров В.М. Вузы и научно-технический прогресс / В.М. Петров. – Москва, 1973. – 246с.
331748
  Мирошникова А. Вузы из Донбасса будут "эвакуированы" / А. Мирошникова, В. Сборщикова // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 27 сентября (№ 213). – С. 4. – ISSN 1997-1249


  Донецкий нац.ун-т будет переведен в Винницу.
331749
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1949. – 202с.
331750
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1950. – 208с.
331751
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1951. – 215с.
331752
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1952. – 200с.
331753
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1953. – 188с.
331754
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1954. – 183с.
331755
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1955. – 159с.
331756
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1956. – 151с.
331757
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1957. – 159с.
331758
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1958. – 143с.
331759
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1959. – 166с.
331760
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1960. – 173с.
331761
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1961. – 179с.
331762
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1962. – 198с.
331763
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1963. – 209с.
331764
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1964. – 208с.
331765
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1965. – 202с.
331766
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1966. – 204с.
331767
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1968. – 255с.
331768
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1970. – 279с.
331769
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1971. – 287с.
331770
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1973. – 295с.
331771
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1974. – 280с.
331772
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1975. – 311с.
331773
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1976. – 313с.
331774
   Вузы Ленинграда. – Ленинград, 1978. – 331с.
331775
   Вузы Ленинграда 84. – Ленинград, 1984. – 294с.
331776
   Вузы Ленинграда 87. – Ленинград, 1987. – 281с.
331777
   Вузы Ленинграда 88. – Ленинград, 1988. – 271с.
331778
   Вузы Ленинграда 89. – Ленинград, 1989. – 185с.
331779
   Вузы Ленинграда, 86. – Ленинград, 1986. – 286 с.
331780
  Добрынина В.И. Вузы России: реальность и перспективы / В.И. Добрынина, В.В. Добрынин // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 6. – С. 4-8. – ISSN 0321-0383
331781
  Владимирова К. Вузы СНГ: глобальная конкурентоспособность // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-7
331782
  Абламейко С.В. Вузы стран-участниц СНГ в мировом вебометрическом рейтинге: анализ с учетом профиля их деятельности / С.В. Абламейко, М.А. Журавков, В.В. Самохвал // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8/9. – С. 25-31. – ISSN 0869-3617


  Рейтинги учреждений высшего образования стали не только одним из факторов совершенствования качества подготовки специалистов и выполняемых научных исследований, но и инструментом повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. В статье ...
331783
  Брітченко І.Г. Вузы Украины на отечественом образовательном МВА / І.Г. Брітченко, Ю.Ю. Євіч, А.О. Князевич // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 2. – С. 3-6


  Здійснена класифікація діючих бізнес-шкіл, намічені шляхи подальшого розвитку.
331784
  Горшков М.К. Вузы, внедряющие инновационные образовательные программы : выявленные проблемы и способы их решения / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2008. – № 8. – С. 4-21. – ISSN 1561-2465
331785
   Вузы, техникумы и училища Киргизии : Справ. для поступ. в высшие и средние спец. учебн. заведения на 1971-74 гг. – Фрунзе : Мектеп, 1971. – 156с.
331786
   Вузы: как будем поступать в 2016-м // Сегодня. – Киев, 2015. – 10 ноября (№ 210). – С. 3
331787
  Юданов А.Ю. Вузы: как выживать, несмотря на кризис // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – ноябрь. – С. 55-57. – ISSN 1726-6726


  Презентация книги Беккер Е.Г., Бурделова Т.Н., Юданов А.Ю. "Бренд и экономическая устойчивость вуза" (+CD), М.:КноРус, 2012.
331788
   ВУЗЫ: украинцы верят, что у нас не хуже, чем в мире // Сегодня. – Киев, 2017. – 21 августа (№ 151). – С. 5


  Итоги ВНО-2017.
331789
  Бауеркемпер Арнд Вузька стежка між апологією та звинуваченням: до питання про трактування історії НДР в об"єднаній Німеччині // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 53-71. – ISBN 966-95788-6-8
331790
  Коханова І. Вузькі фахові дисциплини як запорука отримання якісної вищої бібліотечної освіти (досвід ХДАК) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 3 (200). – С. 18-20. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2076-9326


  Розглядається змістове наповнення вузьких фахових дисциплін на факультеті бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії культури. Доводиться їхня значущість у здобуванні студентами якісної вищої бібліотечної освіти. Ключові слова: ...
331791
  Прокопенко О.В. Вузькосмуговий режим вимушеної фазової синхронізації магнітних наноконтактів / О.В. Прокопенко, Р.В. Верба, М.О. Борисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 210-213. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто динаміку вектора намагніченості в магнітному наноконтакті (МНК). Записано рівняння, що описує процес синхронізації декількох магнітних наноконтактів. Проаналізовано залежність нормованої амплітуди вимушених коливань намагніченості у МНК, що ...
331792
  Эме М. Вуивра / М. Эме. – Л, 1969. – 174с.
331793
  Лазаренко М.С. Вуйна Домна перевиховується / М.С. Лазаренко. – Ужгород : Карпати, 1965. – 96 с.
331794
  Ярмак В. Вук Драшкович "Суддя". (Пропозиція для перекладу) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 117-118
331795
  Білодід І.К. Вук Караджич в історії українсько-сербських наукових зв"язків / І.К. Білодід. – К., 1965. – 48с.
331796
  Глокке Н.Э. Вук Караджич и его значение в истории духовного возрождения сербского народа : (Чтение в общем собрании членов Киевского Славянского благотворительного общества 26 ноября 1897 года) / Н.Э. Глокке. – Киев : Изд. Киевского слав. благоств. об-ва ; Тип. И.И. Горбунова, 1898. – 21 с.


  На экз. № 93010 печать Василенко
331797
  Громов П.Т. Вук Караджич и руская культура (очерк из истории русско-славянских отношений) : Автореф... канд. филол.наук: / Громов П.Т.;. – Ростов -на-Дону, 1950. – 8 с.
331798
  Зыкин В.Н. Вук Караджич и русская наука. : Автореф... канд. филологич.наук: / Зыкин В.Н.; Ленинград. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 16 с.
331799
  Кулаковский П.А. Вук Караджич. Его деятельность и значение в сербской литературе / П.А. Кулаковский ; вступ. статья : В.К. Журавлев, И.В. Журавлев. – Изд. 2-е, доп. – Москва : КомКнига, 2005. – 16, 270 с. – ISBN 5-484-00117-X
331800
  Дмитриев П.А. Вук С.Караджич и его реформа сербохорватского/ хорватосербского литературного языка. / П.А. Дмитриев, Г.И. Сафронов. – Л., 1984. – 107с.
331801
  Глокке Н.Э. Вук Стефанович Караджич и его значение в истории духовного возрождения сербского народа : (чтение в общем собрании членов Киевского славянского благотворительного общества 26 ноября 1897 года.) / Н.Э. Глокке ; изд. Киев. слав. благотвор. о-ва // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 21 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому наставнику профессору Петру Владимировичу Владимирову от автора
331802
  Сремац С. Вукадин / С. Сремац. – Београд, 1955. – 271с.
331803
  Сремац С. Вукадин / С. Сремац. – Москва : Художественная литература, 1961. – 287с.
331804
  Сремац С. Вукадин и друге приповетке / С. Сремац, 1977. – 626с.
331805
  Нищук М. Вулекса // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 3. – С. 64-71. – ISSN 0868-4790
331806
  Села К.Х. Вулик : роман / К.Х. Села; З ісп.перекл. П. Соколовський та А. Собуцький. – Київ : Дніпро, 1979. – 216 с.
331807
  Дем’яненко Н.Д. Вулики з пасіки П. Прокоповича у фондовій збірці історико-етнографічного заповідника «Переяслав» // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 440-443. – ISSN 2218-4805
331808
   Вулиці і площі Дніпропетровська. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 152 с.
331809
   Вулиці Києва : (За станом на 1 травня 1958р.). – Київ, 1958. – 399с.
331810
   Вулиці Києва : довідник. – Київ : Реклама, 1975. – 280с.
331811
   Вулиці Києва : Довідник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Реклама, 1979. – 415с.
331812
   Вулиці Києва : Довідник. – Київ : Українська енциклопедія, 1995. – 352с.
331813
  Сигалов Анатолій Вулиці Києва : Нові межі. Нові райони. Нові кордони. Нові поштові індекси. Нові маршрути проїзду. Нові і старі вулиці. Нові і старі паркінги / Сигалов Анатолій. – Київ : Журналіст, 2002. – 194с. – ISBN 966-5447-1-5
331814
  Тинченко Я. Вулиці та площі революцій: 1917 рік // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 7 (327). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561
331815
  Лиховид І. Вулицю Леніна - на вулицю Веселу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 листопада (№ 207). – С. 9


  Інститут національної пам"яті ініціює процес зміни радянських топонімів на імена власне українських героїв та назви визначних подій.
331816
  Грегор М. Вулиця : роман / М. Грегор. – Київ : Молодь, 1967. – 238с.
331817
  Немирович І.О. Вулиця / І.О. Немирович. – Київ, 1987. – 180 с.
331818
  Бучко М.І. Вулиця : поезії / М.І. Бучко. – Київ, 1989. – 92 с.
331819
  Рибаков М.О. Вулиця архітектора Городецького : іст.-краєзнавч. нариси / М.О. Рибаков. – Київ : Фенікс, 2007. – 224 с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 217-221 та в кінці ст. – ISBN 978-966-651-499-1
331820
  Усиченко Ю.І. Вулиця без світання. / Ю.І. Усиченко. – К., 1958. – 187с.
331821
  Рутковська О. Вулиця Велика Житомирська в містобудівному аспекті // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2003. – Число 1. – С. 36-53


  Інформація про формування, забудову, памятки архітектури, монументальні споруди вул. Великої Житомирської у м. Києві від давньоруської доби до першої половини ХІХ ст.
331822
  Коротич В.О. Вулиця волошок : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1963. – 71 с.
331823
   Вулиця доброї надії. – Київ, 1978. – 136 с.
331824
  Кичинський А.І. Вулиця закоханих дерев : поезії / А.І. Кичинський. – Київ : Молодь, 1976. – 40 с.
331825
  Шутов І.М. Вулиця зеленого міста. / І.М. Шутов. – Х, 1933. – 104с.
331826
  Антипенко І. Вулиця імені Гандзюк: "за" і "проти" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 35). – С. 2, 5


  У Херсоні бурхливо обговорюють рішення міської ради.
331827
  Бондаренко Р.Г. Вулиця історично сформованого міста ** як комплексна пам"ятка історії та культури // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 122-137. – ISSN 0130-5247
331828
  Барабаш Ю. Вулиця крокодилів / Невський проспект і поза ними: Бруно Шульц і Гоголь - зустріч на пограниччі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 72-89. – ISSN 0236-1477
331829
   Вулиця Миколи Хвильового в Харкові // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 6 грудня (№ 24). – С. 2
331830
  Біда А. Вулиця Миколи Хвильового в Харкові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 15 лютого (№ 5/6). – С. 24
331831
  Шаповал П. Вулиця миру : поезії / П. Шаповал. – Дніпропетровськ : Промінь, 1958. – 48 с.
331832
  Кассіль Л. Вулиця молодшого сина / Л. Кассіль, М. Поляновський. – К., 1951. – 495с.
331833
  Будницька Є.М. Вулиця першого кохання : поезії / Є.М. Будницька. – Київ, 1962. – 71 с.
331834
  Кантор Жужа Вулиця Пратера. / Кантор Жужа. – Ужгород, 1959. – 112с.
331835
  Веремійчик О. Вулиця сім"ї Прахових // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 грудня - 12 січня (№ 1/2)


  Згадується проф. Університету св. Володимира А.В. Прахов.
331836
  Юхименко А.П. Вулиця сповнена несподіванок / А.П. Юхименко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 37-40 : фото
331837
  Юхименко А.П. Вулиця сповнена несподіванок. Продовження, початок див. у № 11, 2009 р. / А.П. Юхименко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 33-37 : фото
331838
  Нагайчук В. Вулиця Тараса Шевченка в Аммані: контекст // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 8-10. – (Історичні науки)


  З нагоди 200-річчя від дня народження Кобзаря муніципалітет Великого Аммана прийняв рішення присвоїти одній із вулиць йорданської столиці ім"я Тараса Шевченка.
331839
  Веремійчик О. Вулиця уже кілька років носить ім"я історика Володимира Антоновича // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 листопада - 11 грудня (№ 45/46). – С. 7


  Вул. Горького була перейменована на вул. Антоновича.
331840
  Стась А.О. Вулиця Червоних Троянд : повісті та оповідання / А.О. Стась. – Київ : Дніпро, 1977. – 487 с.
331841
  Копштейн А.Й. Вулиця Щорса : поезії / А.Й. Копштейн. – Київ, 1936. – 134 с.
331842
  Мичко С. Вулиця. Родина. Вічність. Сучасні українці все ще мало знають про кращих представників попередніх поколінь // Україна молода. – Київ, 2019. – 16 жовтня (№ 115). – С. 11


  "У часі та просторі ми "перетнулися" з цим славним сімейством завдяки невеликій - усього кільканадцять будинків - вуличці в центрі Тернополя. На ній я виросла і прожила майже половину свого життя, поки сім"я не переїхала в інший мікрорайон. Правда, ...
331843
  Будзей Олег Вулицями Кам"янця-Подільського / Олег Будзей; С.Іванов, дизайн і худ. оформлення. – Львів : Світ, 2005. – 272 с. : 308 іл. – (Історичні місця України). – ISBN 966-603-274-0
331844
   Вулицями Києва. – К, 1998. – 47с.
331845
  Мельник Б. Вулицями старовинного Львова / Борис Мельник; Е. Каменщик, дизайн; Л. Савицька, резюме та переклад англ. мовою; Н. Ступко, резюме та переклад польс. мовою. – 3-є вид., зі змінами. – Львів : Світ, 2006. – 272 с. : 294 іл. – (Історичні місця України). – ISBN 966-603-393-3
331846
  Друг О.М. Вулицями старого Києва / Ольга Друг. – Львів : Світ, 2013. – 496, XVI с. : іл. – Сер. засн. в 2001 р. – (Серія "Історичні місця України"). – ISBN 978-966-603-849-7
331847
  Цибульський П.Д. Вуличка на околиці міста : Роман / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1973. – 264с.
331848
  Цибульський П.Д. Вуличка на околиці міста : роман / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати
Кн. 1. – 1973. – 264 с.
331849
  Цибульський П.Д. Вуличка на околиці міста : роман / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати
Кн. 2. – 1976. – 160 с.
331850
  Шевченко Р.Ю. Вулична (інформаційно-довідкова) картографія м. Києва // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 50-57


  В статті обговорюється новий напрям сучасної картографії - комерційна картографія і її безпосередня реалізація через вуличні (інформаційно-довідкові) карти на території м. Києва. Дається термінологічне визначення цим новим науковим поняттям. Автором ...
331851
  Тараненко С. Вулична мережа Подолу Києва: від формування до сучасності // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 164-170. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
331852
  Грицюк О. Вуличне малярство Києва // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 448-453. – ISBN 978-966-95419-8-7
331853
  Грицюк О. Вуличне настінне малярство як об"єкт дослідження: історіографія та стан вивчення // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
331854
  Сетон-Томпсон Ернест Вулі, чабанський пес : / Томпсон Сетон ; Пеpеклав Юp. Сіpий [Ю.П. Тищенко]. – [Київ] : Укp. школа ; Під оpудою С. Русової, Ю. Сіpого [Ю. Тищенко], Я. Чепіги[-Зеленкевича] і С. Чеpкасенка, 1918. – 15 с.
331855
  Зульфикаров М. Вулкан : ист. роман / М. Зульфикаров. – Алма-Ата : Жазушы, 1991. – 319 с.
331856
  Заварицкий А.Н. Вулкан Авача на Камчатке / А.Н. Заварицкий. – Москва : Наука, 1977. – 308с.
331857
  Горшков Г.С. Вулкан Безымянный и особенности его последнего извержения / Г.С. Горшков, Г.Г. Богоявленская. – Москва : Наука, 1965. – 172с.
331858
  Устиев Е.К. Вулкан в Заполярье / Е.К. Устиев. – Магадан, 1956. – 64с.
331859
  Домбровський Т. Вулкан жалоби // Критика. – Київ, 2010. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 2-3


  Авіакатастрофа польського президентського літака в Смоленську 10 квітня 2010 року.
331860
  Мазур Владимир Вулкан за три моря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 40-45 : фото
331861
  Ніколайчук Ірина Вулкан із юрського періоду, або Наукова грань казкового Карадагу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 26-30 : Фото
331862
  Ніколайчук Ірина Вулкан із юрського періоду, або Наукова грань казкового Карадагу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 16-19 : Фото


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
331863
  Малыгин Е.В. Вулкан как источник минерального сырья // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 7-8
331864
   Вулкан против авиации: кому выгодно? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 20-22 : Фото. – ISSN 1998-8044
331865
  Перебийніс П. Вулкан українства // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 листопада (№ 43). – С. 12


  До виходу у світ "Літопису життя і творчості Івана Франка".
331866
   Вулкан, гейзер, кратер... 6 несподіваних місць в Україні! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 січня (№ 4). – С. 16


  Іллінецький кратер — одна з найстаріших астроблем Землі, віком близько 400 млн років, розташована поблизу містечка Іллінці на Поділлі (40 км на південний схід від м. Вінниці, у межиріччі Соб — Сібок). 1851 року професор Київського університету К. ...
331867
  Полуденко А. Вулкан, який оживає // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 7/8 (224/225). – С. 78-81. – ISSN 1996-1561


  Сучасна Нікарагуа: між американізацією і традиційністю.
331868
  Фанк Макензи Вулкан: зона эксперимента : тридцать лет спустя / Фанк Макензи, Кук Диана, Дженшел Лен // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 132-149 : Фото
331869
  Тукан Б.П. Вулканештский диалект гагаузского языка : Автореф... кандидата филол.наук: / Тукан Б.П.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Кишинев, 1965. – 20л.
331870
  Бондарчук В.Г. Вулкани і землетруси / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1945. – 23с.
331871
  Верховський В. Вулкани Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 51)
331872
  Біленко Василь Вулкани та зебри України : акція. Сім природних чудес України // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 16-22 : Фото, карта
331873
  Родіонов С.П. Вулкани та землетруси / С.П. Родіонов. – Київ : АН УРСР, 1947. – 31с.
331874
  Галицький В.І. Вулкани та землетруси / В.І. Галицький. – К.-Л. : Радянська школа, 1951. – 56с.
331875
  Гофманн В. Вулканизация и вулканизуемые агенты / В. Гофманн. – Л., 1968. – 463с.
331876
  Глушко В.В. Вулканизация каучуков системами на основе полигалоидных и серусодержащих соединений : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Глушко В.В.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 23л.
331877
   Вулканизация эластомеров. – М, 1967. – 428с.
331878
  Мархинин Е.К. Вулканизм / Е.К. Мархинин. – Москва : Недра, 1985. – 288с.
331879
   Вулканизм архейских зеленокаменных поясов Карелии. – Л, 1981. – 152с.
331880
  Киселев А.И. Вулканизм Байкальской рифтовой зоны и проблемы глубинного магмообразования / А.И. Киселев, М.Е. Медведев, Г.А. Головко. – Новосибирск : Наука, 1979. – 197с.
331881
  Пискунов Б.Н. Вулканизм Большой Курильской гряды и петрология пород двысокоглиноземистой серии / Б.Н. Пискунов. – Новосибирск, 1975. – 187с.
331882
   Вулканизм Большой Курильской дуги. – М, 1983. – 118с.
331883
  Красовский В.Ф. Вулканизм в докембрии Белоруссии / В.Ф. Красовский. – Минск, 1981. – 215с.
331884
   Вулканизм гидротермы и глубины Земли. – Петропавловск-Камчатский, 1969. – 120с.
331885
  Лебединский В.И. Вулканизм Горного Крыма / В.И. Лебединский, Н.Н. Макаров. – Киев : АН УССР, 1962. – 208с.
331886
  Ляшкевич З.М. Вулканизм Днепровско-Донецкй впадины / З.М. Ляшкевич, Т.В. Завьялова; АН УССР. Инст.геологии и геохимии горючих ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1977. – 178с.
331887
   Вулканизм докембрия : Материалы 2 Всесоюзного палеовулканологического симпозиума. 2-7 июня 1975 г. – Петрозаводск : АН СССР, 1976. – 119с.
331888
   Вулканизм Западного Тянь-Шаня. – Ташкент, 1988. – 388с.
331889
   Вулканизм зелено-каменных поясов. – М, 1988. – 168с.
331890
   Вулканизм и геодинамика. – М, 1977. – 262с.
331891
  Семинский Ж.В. Вулканизм и гидротермальное оруденение в активизированных областях / Ж.В. Семинский. – Москва : Недра, 1980. – 140с.
331892
   Вулканизм и глубинное строение Земли. – М
3. – 1966. – 120с.
331893
   Вулканизм и глубинное строение Земли. – М, 1971. – 407с.
331894
  Славин В.И. Вулканизм и его значение в формировании Земли и в жизни людей / В.И. Славин. – М., 1983. – 40с.
331895
  Серавкин И.Б. Вулканизм и колчеданные месторождения Южного Урала. / И.Б. Серавкин. – М., 1986. – 267с.
331896
  Левченко С.В. Вулканизм и магматические горные породы / С.В. Левченко. – Москва : АН СССР, 1958. – 103с.
331897
   Вулканизм и металлогения Средней Азии. – Ташкент, 1988. – 160с.
331898
  Котляр В.Н. Вулканизм и оруденение / В.Н. Котляр, П.Д. Яковлев. – Москва : Недра, 1984. – 108с.
331899
  Соколов И.А. Вулканизм и почвообразование : Автореф... канд. с.-х.наук: / Соколов И.А.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1968. – 42л. – Бібліогр.:с.40-42
331900
  Соколов И.А. Вулканизм и почвообразование. : (На примере Камчатки) / И.А. Соколов. – Москва : Наука, 1973. – 224с.
331901
  Мелекесцев И.В. Вулканизм и рельефообразование / И.В. Мелекесцев. – Москва : Наука, 1980. – 212с.
331902
   Вулканизм и рудные формации Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса. – Киев : Наукова думка, 1977. – 155с.
331903
   Вулканизм и рудообразование. – Москва : Мир, 1973. – 254с.
331904
   Вулканизм и рудообразование Урала. – Уфа, 1982. – 91с.
331905
   Вулканизм и связанные с ним полезные ископаемые Азербайджана. – Баку, 1985. – 89с.
331906
   Вулканизм и связанные с ним процессы. – Петропавловск-Камчатский, 1985. – 248с.
331907
   Вулканизм и связанные с ним процессы. – Петропавловск-Камчатский, 1985. – 295с.
331908
   Вулканизм и связанные с ним процессы. – Петропавловск-Камчатский, 1985. – 285с.
331909
   Вулканизм и седиментогенез докембрия Кольского полуострова. – Апатиты, 1982. – 127с.
331910
   Вулканизм и седиментогенез докембрия северо-востока Балтийского моря. – Л, 1987. – 184с.
331911
  Покалюк В.В. Вулканизм и седиментогенез раннедокембрийских этапов развития Криворожско-Кременчугской структурно-формационной зоны Украинского щита : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.01 / Покалюк Владимир Васильевич ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2015. – 508 л. – Приложение: л. 498-508. – Библиогр.: л. 453-493
331912
  Зайков В В. Вулканизм и сульфидные холмы палеоокеанических окраин / В В. Зайков, . – М., 1991. – 203с.
331913
   Вулканизм и тектогенез. – М, 1968. – 256с.
331914
  Лучицкий И.В. Вулканизм и тектоника девонских впадин Минусинского межгорного прогиба / И.В. Лучицкий. – Москва : АН СССР, 1960. – 276 с.
331915
  Лучицкий И.В. Вулканизм и тектоника девонских впадин Минусинского межгорного прогиба.. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Лучицкий И.В.; АН СССР. Геол. ин-т. – М., 1957. – 25л.
331916
   Вулканизм и тектоника Луны. – Москва : Наука, 1974. – 251 с.
331917
   Вулканизм и формирование минеральных месторождений в альпийской геосинклинальной зоне. – Львов, 1969. – 106с.
331918
   Вулканизм и формирование минеральных месторождений в Альпийской геосинклинальной зоне (Карпаты, Крым, Кавказ). – Новосибирск : Наука, 1973. – 171с.
331919
   Вулканизм и формирование полезных ископаемых в подвижных областях Земли. – Тбилиси, 1987. – 170с.
331920
   Вулканизм Камчатки и некоторых других районов СССР. – М, 1963. – 252с.
331921
  Горшков Г.С. Вулканизм Курильской островной дуги / Г.С. Горшков. – Москва : Наука, 1967. – 288с.
331922
  Федорченко В.И. Вулканизм Курильской островной дуги: геология и петрогенезис. / В.И. Федорченко. – М., 1989. – 238с.
331923
   Вулканизм островных дуг : Сборник статей. – Москва : Наука, 1977. – 255с.
331924
  Далимов Т.Н. Вулканизм пермских континентальных рифов Кураминской зоны / Т.Н. Далимов. – Ташкент, 1986. – 111с.
331925
  Ломизе М.Г. Вулканизм Северо-Западного Кавказа и его связь с тектоникой / М.Г. Ломизе. – Москва : Московский университет, 1969. – 204с.
331926
  Есин С.В. Вулканизм средней части Восточного Сихотэ-Алиня / С.В. Есин. – Новосибирск, 1990. – 158с.
331927
   Вулканизм, гидротермальный процесс и рудообразование. – Москва : Недра, 1974. – 262с.
331928
  Василевский М.М. Вулканизм, пропилитизация и оруденение / М.М. Василевский. – Москва : Недра, 1973. – 278с.
331929
  Малеев Е.Ф. Вулканиты = Справочник / Е.Ф. Малеев. – Москва : Недра, 1980. – 240с.
331930
   Вулканиты раннего докембрия Кольского полуострова. – Л, 1980. – 160с.
331931
  Макаренко Г.Ф. Вулканичекие моря Земли и Луны / Г.Ф. Макаренко. – М, 1983. – 143с.
331932
  Левинсон-Лессинг Вулканическая группа Карадага в Крыму / Левинсон-Лессинг, Н Е. Дьяконова-Савельева. – Л, 1933. – 151с.
331933
  Лебединский В.И. Вулканическая корона Великой равнины / Лебединский В.И. ; АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 191 с., [1] л. схем. – (Серия "Настоящее и будущее Земли и человечества"))
331934
  Хохлов В.А. Вулканические грязи в Украине. Перспективы их бальнеологического и косметического применения // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 13-19 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
331935
  Токарев П.И. Вулканические землетрясения Камчатки / П.И. Токарев; АН СССР. МСССС при Президиуме АН СССР. Дальневосточн. научн. центр. – Москва : Наука, 1981. – 163с.
331936
   Вулканические зоны востока Азии. – Владивосток, 1978. – 128с.
331937
  Сахно В.Г. Вулканические зоны Среднего Приамурья / В.Г. Сахно. – Москва, 1976. – 100с.
331938
   Вулканические и вулкано-плутонические формации. – М
2. – 1966. – 295с.
331939
   Вулканические и интрузивные формации Приохотья. – Новосибирск, 1976. – 187с.
331940
  Логинов В.Ф. Вулканические извержения и климат / В.Ф. Логинов. – Л., 1984. – 64с.
331941
   Вулканические комплексы рифея и нижнего палеозоя Севера Урала. – Ленинград : Наука, 1973. – 212 с.
331942
   Вулканические образования Закарпатья : Путеводитель экскурсий 3 Всесоюзного вулканологического совещания. – Львов : Львовский ун-т, 1969. – 56с.
331943
   Вулканические образования Урала. – Свердловск, 1968. – 208с.
331944
  Бернадская Л.Г. Вулканические породы Днепровско-Донецкой впадины : автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Бернадская Л.Г. ; М-во высш. и сред. спец образования УССР. – Киев, 1961. – 22 с.
331945
  Бернадский Л.Г. Вулканические породы Днепровско-Донецкой впадины. : Дис... канд. геолого-минерл.наук: / Бернадский Л. Г.; АН УССР. Ин-т геологических наук. – К., 1961. – 353л. – Бібліогр.:л.339-353
331946
   Вулканические постройки протерозоя Карелии. – Ленинград : Наука, 1978. – 168с. + 4 вкладки
331947
   Вулканические пояса Востока Азии. Геология и металлогения. – Москва : Наука, 1984. – 504с. + Табл.108, ил.100, библиогр.:911 назв.
331948
   Вулканические серные месторождения и некоторые проблемы гидротермального рудообразования. – Москва : Наука, 1971. – 360 с.
331949
  Солонинко И.С. Вулканические стекла и близкие к ним породы Восточных Карпат и других районов Советского Союза. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 134 / Солонинко И.С.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1969. – 42л. – Бібліогр.:с.41-42
331950
  Волянюк Н.Я. Вулканические стекла Мухор-Талы и связанные с ними шаровые образования (К вопросу ликвации в кислых лавах) / Н.Я. Волянюк. – Москва : Наука, 1972. – 148с.
331951
  Ярмолюк В.В. Вулканические структуры обрушения Охотско-Чукотского вулканического пояса / В.В. Ярмолюк. – Новосибирск : Наука, 1973. – 104с.
331952
  Шириня К.Г. Вулканические туфы и туфолавы Армении / К.Г. Шириня. – Ереван, 1961. – 160с.
331953
   Вулканические фации Камчатки. – Москва : Наука, 1969. – 176с.
331954
  Коротеев В.А. Вулканические фации Урала / В.А. Коротеев. – Свердловск, 1986. – 204с.
331955
  Белоусов А.Ф. Вулканические формации / А.Ф. Белоусов, А.П. Кривенко, З.Г. Полякова; Отв.ред.Кузнецов Ю.А. – Новосибирск : Наука, 1982. – 281с.
331956
  Ляшкевич З.М. Вулканические формации Днепровско-Донецкой впадины / З.М. Ляшкевич, А.И. Марушкин. – Киев, 1982. – 180с.
331957
  Чернов В.И. Вулканические формации и порфировые интрузи Рудного Алтая / В.И. Чернов. – М., 1974. – 264с.
331958
  Белый В.Ф. Вулканические формации и стратиграфия северной части Охотско-Чукотского пояса : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Белый В.Ф.; АН СССР. Ин-т геолог. рудн. месторожд., петрограф., минералог. и геохим. Сев.-Вост. компл. науч.-иссл. ин-т. – М., 1967. – 31л. – Бібліогр.:с.28-31
331959
  Белый В.Ф. Вулканические формации и стратиграфия северной части Охотско-Чукотского пояса / В.Ф. Белый. – Москва : Наука, 1969. – 175с.
331960
  Ованесян М.Д. Вулканические шлаки Армянской ССР. (Геол. строение, генезис, вопросы разведки и перспективы развития) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Ованесян М.Д.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 19л.
331961
  Малинко В.В. Вулканические явления и строение земной коры / В.В. Малинко. – М., 1935. – 12с.
331962
  Лундквист А. Вулканический континент / А. Лундквист. – Москва, 1961. – 367 с.
331963
   Вулканический мел Дальнего Востока. – Владивосток, 1989. – 148с.
331964
  Церетели Д.Д. Вулканический рельеф Джавахетского нагорья : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Церетели Д. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1969. – 17л.
331965
   Вулканический центр: строение, динамика, вещество. – М, 1980. – 300с.
331966
   Вулканический шлак и пемза, их месторождения и генезис. – М, 1987. – 126с.
331967
  Подклетнов Н.Е. Вулканическое органическое вещество / Н.Е. Подклетнов. – Москва, 1985. – 127 с.
331968
  Усенко І.С. Вулканізм Дніпровсько-Донецької западини і деякі міркування відносно стратиграфії кристалічного масиву // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 42-45
331969
  Покалюк В.В. Вулканізм і седиментогенез ранньодокембрійських етапів розвитку Криворізько-Кременчуцької структурно-формаційної зони Українського щита : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.01 / Покалюк Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 48 назв
331970
  Трощенко В. Вулканіти і рубін Суміакатра, о. Мадагаскар / В. Трощенко, Ю. Бублик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 40-46. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Аналіз вулканітів невизначеного геологічного віку, які містяться в центральній частині Мадагаскару, показав їх відповідність толеїтам і схожість з пізньокрейдовими базальтами о. Мадагаскар. Ксеногенні включення у вулканітах свідчать про ...
331971
  Бернадська Л.Г. Вулканіти Ровенської області. / Л.Г. Бернадська. – Київ : АН УРСР, 1958. – 41с.
331972
  Горбулін В. Вулканічний синдром // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 1-2


  "Весняне політичне загострення почалося з "березневого божевілля", яке виявилося у фактичному оголошенні торгової війни між США та Китаєм, бравурно-агресивному виступі Путіна перед Федеральними зборами, висилці російських дипломатів із західних країн, ...
331973
  Светов А.П. Вулкано-плутонизм свекокарелид Балтийского щита / А.П. Светов. – Петрозаводск, 1990. – 321с.
331974
   Вулкано-плутонические формации и их рудоностность. – Алма-Ата, 1969. – 256с.
331975
  Махнач А.С. Вулканогенная формация верхнего протерозоя (венда) Белоруссии / А.С. Махнач, Н.В. Веретенников. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 234с.
331976
   Вулканогенно-кремнистые формации Камчатки. – Новосибирск : Наука, 1974. – 116с.
331977
   Вулканогенно-осадочные железорудные местороджения складчатых областей. – Киев, 1982. – 187с.
331978
   Вулканогенно-осадочные и гидротермальные марганцевые местрождения (Центральный Казахстан, Малый Кавказ и Енисейский кряж). – Москва : Наука, 1985. – 197с.
331979
   Вулканогенно-осадочные лито- и рудогенез. – Алма-Ата, 1981. – 156с.
331980
  Попов В.Е. Вулканогенно-осадочные месторождения / В.Е. Попов. – Ленинград : Недра, 1979. – 296с.
331981
   Вулканогенно-осадочные образования юга Дальнего Востока. – Владивосток, 1978. – 120с.
331982
  Корнюшина Е.Е. Вулканогенно-осадочные породы нефтегазоносных бассейнов Северо-Востока СССР / Е.Е. Корнюшина. – М, 1988. – 84с.
331983
  Гаврилов В.К. Вулканогенно-осадочные формации геоантиклинальных поднятий Малых и Больших Курил / В.К. Гаврилов, Н.А. Соловьева. – Новосибирск : Наука, 1973. – 152с.
331984
  Аржавитин П.В. Вулканогенно-осадочные формации Магнитогорского мегасинклинория : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Аржавитин П.В.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
331985
   Вулканогенно-осадочный лито- и рудогенез. – Алма-Ата, 1981. – 155с.
331986
   Вулканогенно-осадочный литогенез. – Южно-Сахалинск, 1974. – 282с.
331987
  Скрипченко Н.С. Вулканогенно-осводочное рудообразование / Н.С. Скрипченко. – М., 1966. – 292с.
331988
  Науменко В.В. Вулканогенное рудообразование в Паннонском срединном массиве / В.В. Науменко, Ф А. Коптюх Гончарук. – Киев : Наукова думка, 1986. – 121с.
331989
   Вулканогенные и вулкано-осадочные породы Дальнего Востока. – Владивосток, 1985. – 176с.
331990
  Логачев Н.А. Вулканогенные и осадочные формации рифтовых зон Восточной Африки / Н.А. Логачев; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т земной коры. – Москва : Наука, 1977. – 183 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 174-182
331991
   Вулканогенные колчеданно-полиметаллические месторождения (на примере Рудного Алтая). – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1978. – 278с.
331992
   Вулканогенные месторожденияцветных металлов палеоостроводужных сооружений и проблемы генезиса руд (на примере рудных обьектов Грузии, Армении и Турции) / С. Кекелия, М. Кекелия, Н. Попхадзе, Н. Гагнидзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 46-52. – (Геологія ; вип. 4 (79)). – ISSN 1728-3817


  Цель: изучение околорудного пространства вулканогенных месторождений цветных металлов палеоостроводужных сооружений (на примере Маднеульского месторождения) и определение условий их формирования с использованием геохимических и термобарогеохимических ...
331993
  Малеев Е.Ф. Вулканогенные обломочные горные породы / Е.Ф. Малеев. – Москва : Недра, 1977. – 213с.
331994
  Жамгоцев О.С. Вулканогенные породы девона междуречья Уруп-Теберда (Северный Кавказ), их минералогия, петрография и петрохимия : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Жамгоцев О.С. ; Рост. н/Дону гос. ун-т. – Ростов н/Дону, 1967. – 18 с.
331995
  Мануйлова М.М. Вулканогенные породы докембрия Северного Прибайкалья. / М.М. Мануйлова, В.В. Зарубин. – Л., 1981. – 88с.
331996
  Коптев-Дворников Вулканогенные породы и методы их изучения. / Коптев-Дворников. – М, 1967. – 382с.
331997
  Яковлев Г.Ф. Вулканогенные структурыместорождений полезных ископаемых / Г.Ф. Яковлев. – Москва, 1984
331998
  Сухов И В. Вулканогенные фармации юга Дальнего Востока. / И В. Сухов. – М, 1975. – 113с.
331999
   Вулканогенные формации Узбекистана. – Ташкент : Фан, 1971. – 286с.
332000
  Малеев Е.Ф. Вулканокластические горные породы / Е.Ф. Малеев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 168с.
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,