Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
331001
  Драйзер Т. "Гений" / Т. Драйзер. – Рига
1,2. – 1950. – 576с.
331002
  Драйзер Т. "Гений" / Т. Драйзер. – Рига
3. – 1950. – 288с.
331003
  Голик Р. "Геніальний дух": образ Івана Франка в літературі та культурі Галичини ХІХ - початку ХХІ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 195-208. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто низку проблем, пов"язаних зі сприйманням та репрезентацією життя й творчості І. Франка у літературній традиції та культурі Галичини ХІХ - початку ХХІ століття. Досліджено еволюцію позитивних та негативних уявлень про І. Франка в контексті ...
331004
  Гранєва І. "Геній і Задзеркалля" : одноактна п"єса з репризами. Казка для дорослих // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 85-96
331005
  Ніколенко К. "Геній несе в душі відображення природи..." (Сторінки життя Генріха Гейне) // Генріх Гейне : відомий і невідомий / К.С. Ніколенко. – Київ : Журнал "Радуга", 2014. – С. 12-18. – (Бібліотека журнала ""Радуга). – ISBN 978-966-281-026-4
331006
  Ухач В.З. "Геноцидна" інтерпретація Волинських подій 1943 року: історико-правовий аспект (сучасний історіографічний дискурс) // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 38-41. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
331007
  Ухач В. "Геноцидна" інтерпретація українсько-польських взаємин в 1943-1944 роках у візіях сучасних дослідників (історико-правовий аспект) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 41-46. – ISSN 2524-0129


  "…Заслуговує на увагу позиція І. Патриляка, який зазначає, що в сучасній демократичній Польщі реалізується план з конструювання класичної "індустрії геноциду", яка покликана стати одним з наріжних каменів колективної пам"яті поляків".
331008
  Максимов Никита Ген-оракул и его толкователи // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 202-208 : фото
331009
  Дышловой В.Д. Генетика - медицине / В.Д. Дышловой, С.М. Пилявская, В.Н. Плехов. – Киев : Здоров"я, 1978. – 126 с. – (Человек общество прогресс)
331010
   Генетика - Продовольственной программе. – Москва : Знание, 1987. – 61 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 12)
331011
   Генетика - сельскому хозяйству. – Москва : Изд-во Академии Наук СССР, 1963. – 796 с.
331012
  Дубинин Н.П. Генетика - страницы истории : [монография] / Н.П. Дубинин. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 399 с.
331013
   Генетика — справа всього життя (до 75-річчя члена-кореспондента НАН України С.С. Малюти) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 101-103. – ISSN 0372-6436


  23 лютого 2013 р. виповнилося 75 років від дня народження доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, головного наукового співробітника відділу молекулярної генетики ...
331014
   Генетика : этапы менделизма. – Одесса, 1923. – 116 с.
331015
  Филипченко Ю.А. Генетика / Ю.А. Филипченко. – Москва-Л., 1929. – 379с.
331016
  Рокицкий П.Ф. Генетика / П.Ф. Рокицкий. – МоскваЛ., 1932. – 264с.
331017
  Ауэрбах Ш. Генетика / Ш. Ауэрбах. – Москва : Атомиздат, 1966. – 319 с. : ил.
331018
  Лобашев М.Е. Генетика : учебное пособие / М.Е. Лобашев. – Изд. 2-е. – Ленинград : Ленинградский университет, 1967. – 751с.
331019
  Ауэрбах Ш. Генетика / Ш. Ауэрбах. – Изд. 2-е. – Москва, 1968. – 280с.
331020
  Лобашев М.Е. Генетика : учебнле пособие / М.Е. Лобашев. – 2-е изд., стериотипн. – Ленинград : Ленинградский университет, 1969. – 752с.
331021
  Ауэрбах Ш. Генетика / Ш. Ауэрбах. – Москва, 1969. – 280с.
331022
  Альтшулер В.Е. Генетика / В.Е. Альтшулер. – Москва, 1970. – 128с.
331023
  Голинська Є.Л. Генетика / Є.Л. Голинська. – Київ : Радянська школа, 1973. – 144 с.
331024
  Бейссон Ж. Генетика / Ж. Бейссон; Пер. с фран. В.И. Назарова. – Москва : Атомиздат, 1976. – 128с.
331025
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 1. – 1995
331026
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 2. – 1995
331027
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 3. – 1995
331028
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 4. – 1995
331029
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 5. – 1995
331030
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 6. – 1995
331031
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 7. – 1995
331032
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 8. – 1995
331033
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 9. – 1995
331034
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 10. – 1995
331035
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 11. – 1995
331036
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 31, № 12. – 1995
331037
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 2. – 1996
331038
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 3. – 1996
331039
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 4. – 1996
331040
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 5. – 1996
331041
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 6. – 1996
331042
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 7. – 1996
331043
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 8. – 1996
331044
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 9. – 1996
331045
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 10. – 1996
331046
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 11. – 1996
331047
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 12. – 1996
331048
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 32, № 1. – 1996
331049
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 33, № 2. – 1997
331050
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 33, № 3. – 1997
331051
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 33, № 4. – 1997
331052
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 33, № 5. – 1997
331053
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 33, № 6. – 1997
331054
   Генетика. – Москва : Наука. – ISSN 0016-6758
Т. 33, № 1. – 1997
331055
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 9. – 2002
331056
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 10. – 2002
331057
   Генетика. – Москва. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 2. – 2002
331058
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 3. – 2002
331059
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 38, № 1. – 2002
331060
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 39, № 2. – 2003
331061
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 3. – 2003
331062
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 39, № 6. – 2003
331063
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 8. – 2003
331064
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 10. – 2003
331065
   Генетика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 39, № 12. – 2003
331066
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 40, № 6. – 2004
331067
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 40, № 9. – 2004
331068
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 40, № 12. – 2004
331069
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 40, № 2. – 2004
331070
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Том 40, № 1. – 2004
331071
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 40, № 4. – 2004
331072
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 5. – 2005
331073
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 1. – 2005
331074
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 2. – 2005
331075
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 3. – 2005
331076
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 4. – 2005
331077
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 6. – 2005
331078
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 7. – 2005
331079
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 8. – 2005
331080
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 9. – 2005
331081
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 41, № 10. – 2005
331082
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 1. – 2006
331083
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 2. – 2006
331084
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 3. – 2006
331085
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 4. – 2006
331086
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 5. – 2006
331087
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 6. – 2006
331088
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 7. – 2006
331089
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 8. – 2006
331090
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 9. – 2006
331091
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 10. – 2006
331092
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 11. – 2006
331093
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 42, № 12. – 2006
331094
   Генетика / С.В. Демидов, Г.Д. Бердишев, Н.М. Топчій, К.Л. Черненко; Демидов С.В., Бердишев Г.Д., Топчій Н.М., Черненко К.Л. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 412 с. – ISBN 966-306-133-3
331095
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 1. – 2007
331096
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 2. – 2007
331097
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 3. – 2007
331098
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 43, № 4. – 2007
331099
   Генетика : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Сиволоб А.В. [ та ін. ] ; КНУТШ ; [ за заг. ред. А.В. Сиволоба ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 320 с. – ISBN 975-966-439-108-2
331100
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 5. – 2008
331101
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 6. – 2008
331102
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 7. – 2008
331103
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 8. – 2008
331104
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 44, № 9. – 2008
331105
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 45, № 10. – 2009
331106
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 6. – 2010
331107
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 7. – 2010
331108
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 8. – 2010
331109
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 46, № 9. – 2010
331110
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 47, № 5. – 2011
331111
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 47, № 6. – 2011
331112
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 8. – 2012
331113
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 9. – 2012
331114
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 4. – 2012
331115
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 5. – 2012
331116
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 6. – 2012
331117
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 7. – 2012
331118
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 1. – 2012
331119
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 2. – 2012
331120
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 3. – 2012
331121
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 48, № 10. – 2012
331122
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 49, № 3. – 2013
331123
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 49, № 6. – 2013
331124
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 49, № 7. – 2013
331125
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 50, № 8. – 2014
331126
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 51, № 11. – 2015
331127
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 51, № 12. – 2015
331128
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 52, № 1. – 2016
331129
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 52, № 2. – 2016
331130
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 52, № 3. – 2016
331131
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 52, № 4. – 2016
331132
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 52, № 5. – 2016
331133
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 52, № 6. – 2016
331134
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 52, № 7. – 2016
331135
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 52, № 8. – 2016
331136
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 52, № 9. – 2016
331137
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 52, № 10. – 2016
331138
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 52, № 11. – 2016
331139
   Генетика. – Москва, 1965-. – ISSN 0016-6758
Т. 52, № 12. – 2016
331140
   Генетика аномалий развития.. – К, 1986. – 146с.
331141
  Браун В. Генетика бактерий / В. Браун. – Москва : Наука, 1968. – 447 с.
331142
  Пехов А.П. Генетика бактерий / А.П. Пехов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1977. – 408с.
331143
  Девис Р. Генетика бактерий / Р. Девис. – Москва : Мир, 1984. – 176 с.
331144
  Хэйс У. Генетика бактерий и бактериофагов / У. Хэйс. – М, 1965. – 555с.
331145
  Жуков-Вережников Генетика бактерий. / Жуков-Вережников, А.П. Пехов. – Москва, 1963. – 459с.
331146
  Ауэрбах Ш. Генетика в атомном веке / Ш. Ауэрбах. – Москва, 1959. – 79с.
331147
  Ауэрбах Ш. Генетика в атомном веке / Ш. Ауэрбах; Под ред. В.В. Алпатова. – 2-е изд. – Москва : Атомиздат, 1968. – 87с. : ил.
331148
  Морозов Е.И. Генетика в вопросах и ответах / Е.И. Морозов. – Минск, 1976. – 167с.
331149
  Морозов Е.И. Генетика в вопросах и ответах / Е.И. Морозов, Е.И. Тарасквич, В.С. Анохина. – 2-е изд. перераб. и доп. – Минск : Университетское, 1989. – 287 с.
331150
  Картель Н.А. Генетика в лесоводстве / Н.А. Картель, Е.Д. Манцевич. – Минск, 1970. – 168с.
331151
   Генетика в микробиологии и цитологии.. – К, 1970. – 240с.
331152
  Дубинин Н.П. Генетика в свете диалектико-материалистического учения / Н.П. Дубинин. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Философия ; № 6)
331153
   Генетика в современном обществе : Конференция, посвященная 70-летию кафедры генетики и цитологиии Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина; Тезисы. – Харьков, 2004. – 54с.
331154
  Ахматуллина Н.Б. Генетика вирусов гриппа / Н.Б. Ахматуллина. – Алма-Ата : Наука, 1976. – 216с.
331155
   Генетика вирусов гриппа. – Москва : Медицина, 1986. – 336 с. : ил., рис,, табл. – Список. лит.: 1446 назв
331156
  Гендон Ю.З. Генетика вирусов человека и животных / Ю.З. Гендон. – Москва : Наука, 1967. – 355 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 303-342
331157
  Ахматуллина Н.Б. Генетика вирусов человека и животных / Н.Б. Ахматуллина. – Алма-Ата, 1990. – 167с.
331158
  Дубинин Н.П. Генетика вчера, сегодня, завтра / Н.П. Дубинин. – Москва : Советская Россия, 1981. – 220 с.
331159
   Генетика гетерозиса. – Минск : Наука и Техника, 1964. – 76 с.
331160
   Генетика домашней курицы. – Москва, 1926. – 143с.
331161
  Косиков К.В. Генетика дрожжей и методы селекции дрожжевых культур / К.В. Косиков. – Москва, 1954. – 328с.
331162
   Генетика дрозофіли. Практикум : навч. посібник для студентів біол. спец. вищ. навч. закладів / [І.А. Козерецька та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 95, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці лаборатор. робіт. – ISBN 978-966-439-620-9
331163
  Кру Генетика животных : Введение в науку животноводства / Кру; Под. ред. Васина Б.Н. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1931. – 333с.
331164
  Хатт Ф. Генетика животных / Ф. Хатт. – М, 1969. – 445с.
331165
  Лобашев М.Ю. та інш. Генетика з основами селекції : підручник для пед. інститутів / М.Ю. та інш. Лобашев. – Київ : Вища школа, 1974. – 368 с. : табл. ил.
331166
  Лишенко І.Д. Генетика з основами селекції : Hавч. посібник / І.Д. Лишенко. – Київ : Вища школа, 1994. – 416с. – ISBN 5-11-004287-Х
331167
   Генетика з основами селекції / С.І. Стрельчук, С.В. Демідов, Г.Д. Бердишев, Д.М. Голда. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 292с. – Для кабинетов шифр 57. – ISBN 966-7938-02-6
331168
  Фадеева Т.С. Генетика земляники / Т.С. Фадеева. – Л, 1975. – 184с.
331169
   Генетика и благосостояние человечества.. – Москва, 1981. – 564с.
331170
  Дубинин Н.П. Генетика и будущее человечества / Н.П. Дубинин. – Москва : Знание, 1971. – 32 с. – (Биология ; № 1)
331171
  Ростовцев В.Н. Генетика и диагноз / В.Н. Ростовцев. – Минск, 1986. – 189с.
331172
  Фролов И.Т. Генетика и диалектика. / И.Т. Фролов. – М, 1968. – 360с.
331173
  Вавилов Н. Генетика и ее отношение к агрономии : Сообщение, сделанное на годичном акте Голицынских Высших сельскохозяйственных курсов 2 октября 1912 года / Н. Вавилов. – Москва : Типо-лит. В. рихтер, 1912. – 13 с.
331174
  Терпи М. Генетика и животная клетка / М. Терпи. – М, 1977. – 293с.
331175
  Мацеевский Я. Генетика и методы разведения животных : [пер. с польского] / Я. Мацеевский, З. Юзеф ; под общ. ред. Е.С. Платонова. – Москва : Высш. школа, 1988. – 447, [1] с.
331176
   Генетика и наследственность : сборник статей. – Москва : Мир, 1987. – 300 с. : ил.
331177
  Вагнер Р.П. Генетика и обмен веществ / Р.П. Вагнер. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 426с.
331178
  Бигалиев А.Б. Генетика и окружающая среда : учебное пособие / А.Б. Бигалиев, С.К. Абилев. – Караганда, 1989. – 112 с.
331179
  Протасевич Р.Т. Генетика и окружающая среда / Р.Т. Протасевич, А.Н. Палилова. – Минск, 1989. – 73с.
331180
   Генетика и патология.. – Москва, 1968. – 311с.
331181
   Генетика и размножение морских животных.. – Владивосток
2. – 1981. – 238с.
331182
  Гужов Ю.Л. Генетика и селекция - сельскому хозяйству : книга для учителя / Ю.Л. Гужов. – Москва : Просвещение, 1984. – 240 с. : ил. 8
331183
   Генетика и селекция болезнеустойчивых сортов растений. – Москва : Наука, 1974. – 272 с.
331184
   Генетика и селекция в Азербайджане. – Баку : Элм
т. 3. – 1979. – 188 с.
331185
   Генетика и селекция в Киргизии : общая и популяционная генетика, кариология; генетические аспекты селекции растений. – Фрунзе : Илим, 1990. – 126 с.
331186
   Генетика и селекция в Латвийской ССР. – Рига : Зинатне, 1987. – 188с.
331187
   Генетика и селекция в Молдавии : тезисы докладов 3 съезда генетиков и селекционеров Молдавии. – Кишинев : Шитиинца, 1976. – 212 с.
331188
   Генетика и селекция гороха. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1975. – 268 с.
331189
   Генетика и селекция количественных признаков. – Киев : Наукова думка, 1976. – 268 с.
331190
   Генетика и селекция микроорганизмов.. – Москва : Наука, 1964. – 307 с.
331191
   Генетика и селекция на Украине : (материалы 2 сьезда генетиков и селекционеров Украины Киев, май 1971 г.). – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1971. – 136 с.
331192
   Генетика и селекция на Украине. : (материалы 2 сьезда генетиков и селекционеров Украины Киев, Май 1971 г.). – Киев : Наукова думка
Ч. 1. – 1971. – 240 с.
331193
   Генетика и селекция народному хозяйству Литовской ССР : (тезисы докладов). – Вильнюс, 1981. – 133 с.
331194
   Генетика и селекция отдаленных гибридов. – Москва : Наука, 1976. – 156 с.
331195
   Генетика и селекция растений на Дону. – Ростов-на-Дону, 1983. – 158 с.
331196
  Кирпичников В.С. Генетика и селекция рыб / В.С. Кирпичников. – М., 1974. – 64с.
331197
  Беляев Н.К. Генетика и селекция тутового шелкопряда / Н.К. Беляев; Под ред. Кольцова Н.К. – Москва, 1936. – 112с.
331198
  Вавилов Н.И. Генетика и сельское хозяйство / Н.И. Вавилов. – Москва, 1967. – 63с.
331199
  Дубинин Н.П. Генетика и сельское хозяйство / Н.П. Дубинин. – Москва, 1969. – 63с.
331200
  Созинов А.А. Генетика и урожай / А.А. Созинов, Ю.П. Лаптев. – М, 1986. – 168с.
331201
  Паликова А.Н. Генетика и урожай / А.Н. Паликова. – Минск, 1990. – 179с.
331202
   Генетика и эволюция вирусов гриппа. – Москва : Медицина, 1981. – 216 с. : рис., табл. – список лит.; 94 названия
331203
   Генетика изоферментов. – Москва : Наука, 1977. – 275 с. : табл., ил.
331204
  Глазко В.И. Генетика изоферментов животных и растений / В.И. Глазко, И.А. Созинов; Под ред.: А.А. Созинова. – Киев : Урожай, 1993. – 528с. – ISBN 5-337-01423-4
331205
  Левитас Е.В. Генетика изоферментов растений / Е.В. Левитас. – Новосибирск, 1986. – 143с.
331206
   Генетика иммунитета и селекция сельскохозяйственных растений на устойчивость в Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 254 с.
331207
  Лукашенко Н.П. Генетика инфузной Tetrahymena и Paramecium / Н.П. Лукашенко, З.И. Рыбакова. – Москва, 1986. – 167с.
331208
  Бердишев Г.Д. Генетика і людина / Г.Д. Бердишев. – Київ, 1977. – 138с.
331209
  Гужов Ю.Л. Генетика і селекція - сільському господарству : посібн. для вчит. / Ю.Л. Гужов. – Київ : Радянська школа, 1987. – 216 с.
331210
  Вавілов М.І. Генетика і селекція : Вибрані твори / М.І. Вавілов. – Київ : Урожай, 1970. – 495с.
331211
   Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : У чотирьох томах. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-250-5
Т.1. – 2001. – 644с.
331212
   Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : У чотирьох томах. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-291-2
Т.2. – 2001. – 636с.
331213
   Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : У чотирьох томах. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-292-0
Т.3. – 2001. – 480с.
331214
   Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : У чотирьох томах. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-293-9
Т.4. – 2001. – 675с.
331215
  Лобач А.Є. Генетика інфаркту міокарда // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2015. – № 5 (191). – С. 21-24. – ISSN 1997-9894
331216
  Пастушный С.А. Генетика как объект философского анализа / С.А. Пастушный. – Москва : Мысль, 1981. – 312с.
331217
   Генетика количественных признаков сельскохозяйственных растений. – Москва : Наука, 1978. – 278 с.
331218
  Иванова О.А. Генетика крупного рогатого скота / О.А. Иванова. – М.-Л, 1931. – 128с.
331219
  Тинкевич Ю.О. Генетика культурних рослин : навч. посібник / Ю.О. Тинкевич, Р.А. Волков ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – 87, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 86-87
331220
   Генетика культурных растений. Зерновые культуры. – Ленинград : Агропромиздат, Ленинградское отделение, 1986. – 264 с. : ил. 18, табл. 21, библиогр. 965 назв.
331221
  Помогайбо В.М. Генетика людини : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Помогайбо, А.В. Петрушов. – Київ : Академія, 2011. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-278. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-363-8
331222
  Хотылева Л.В. Генетика люпина / Л.В. Хотылева, А.П. Савченко. – Минск, 1988. – 182 с.
331223
   Генетика микроорганизмов. – М, 1966. – 244с.
331224
  Захаров И.А. Генетика микроорганизмов : (введение в генетический анализ) : учебное пособие / И.А. Захаров, К.В. Квитко; Лобашев М.Е. – Ленинград : Ленинградский университет, 1967. – 244с.
331225
  Сидорова К.К. Генетика мутантов гороха / К.К. Сидорова. – Новосибирск, 1981. – 169с.
331226
  Володин В.Г. Генетика мутантов ячмени / В.Г. Володин, Н.В. Колосенцева, З.И. Лисовская. – Минск : Наука и техника, 1989. – 144с.
331227
  Филипченко Ю.А. Генетика мягких пшениц / Ю.А. Филипченко. – 2-е изд. – М, 1979. – 312с.
331228
  Лященко И.Ф. Генетика некоторых хозяйственно-ценных признаков и свойства подсолнечника : Автореф... доктор биол.наук: / Лященко И.Ф.; Всесоюз. акад. сельскохоз. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. ин-т растениеводства. – Ленинград, 1953. – 28л.
331229
  Шестаков С.В. Генетика одноклеточных синезеленых водорослей : Автореф. дис. ... докт. биол. наук : 03.00.15, 03.00.07 / Шестаков С.В. ; МГУ. – Москва, 1974. – 54 с.
331230
  Бердышев Г.Д. Генетика пpотив pасизма / Г.Д. Бердышев, Л.П. Трошин. – Киев : Знание, 1982. – 48с. – (Знание УССР ; ІІ ; 2 : Теория и практика научного коммунизма)


  Пpивлекается обшиpный матеpиал, свидетельствующий о биосоциальной пpиpоде человека, в котоpой опpедиляющую pоль игpают социальные фактоpы. Осуждаются совpеменные фоpмы pасизма.
331231
  Эрман Л. Генетика поведения и эволюция / Л. Эрман. – Москва : "Мир", 1984. – 566ст.
331232
   Генетика поведения.. – Л, 1969. – 168с.
331233
  Воробйова Л.І. Генетика поведінки : підручник для вищ. навч. закл. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 243, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 239-243. – ISBN 978-966-623-982-5
331234
  Рыжков В.Л. Генетика пола / В.Л. Рыжков. – Харьков, 1936. – 251с.
331235
  Савченко В.К. Генетика полиплоидных популяций / В.К. Савченко. – Минск : Наука и Техника, 1976. – 240с.
331236
  Кайданов Л.З. Генетика популяций : учеб. для биол., мед. и с-х спец. вузов / Л.З. Кайданов; Под ред. С.Г. Инге-Вечтомова. – Москва : Высшая школа, 1996. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 303-308. – ISBN 5-06-002575-6
331237
  Дубинин Н.П. Генетика популяций и селекция / Н.П. Дубинин, Я.Л. Глембоцкий. – Мелітополь : Наука, 1967. – 591 с.
331238
  Меттлер Л.Е. Генетика популяций и эволюция / Л.Е. Меттлер, Т.Г. Грегг; Пер. с англ. канд. биол. наук Б.В. Шиленко. – Москва : Мир, 1972. – 323 с.
331239
   Генетика постнатального онтогенезу / С.В. Демидов, Н.М. Топчій, Г.Д. Бердишев, Г.І. Климнюк, Т.І. Гавриленко; С.В. Демидов [и др.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 251с. – ISBN 966-306-107-4
331240
  Гамзикова О.И. Генетика признаков пшеницы на фонах питания / О.И. Гамзикова, Н.А. Калашник; Ильин В.Б., Драгавцев В.А. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1988. – 129 с.
331241
   Генетика продуктивности сельскохозяйственных культур. – Минск : Наука и техника, 1978. – 184 с.
331242
   Генетика промышленных микроорганизмов и биотехнология. – Москва : Наука, 1990. – 280 с. – ISBN 5-02-003986-1
331243
  Бердышев Г.Д. Генетика против расизма / Г.Д. Бердышев. – Киев, 1982. – 48с. – (Теория и практика научного коммунизма / Об-во "Знание" УССР ; № 2)
331244
  Федин М.А. Генетика пшеницы и гетерозис / М.А. Федин. – Москва, 1979. – 205с.
331245
  Маркерт К.Л. Генетика развития / К.Л. Маркерт, Г. Уршпрунг; Под ред. К.А. Кафиани. – Москва : Мир, 1973. – 270 с.
331246
  Серов О.Л. Генетика развития [Електронний ресурс] : курс лекций для студ. 3-го курса ФЕН НГУ / О.Л. Серов; Новосиб. гос. ун-т: Кафедра цитологии и генетики; Ин-т цитологии и генетики СО РАН: Лаб. генет. основ онтогенеза. – б.м., 1998. – 155с. : ил.
331247
  Конюхов В Б. Генетика развития позвоночных. / В Б. Конюхов, . – М, 1980. – 294с.
331248
   Генетика рака. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 512 с.
331249
  Брусиловский А.И. Генетика раскрывает тайну / А.И. Брусиловский. – Киев, 1987. – 146с.
331250
  Моссэ И.Б. Генетика раскрывает тайны жизни / И.Б. Моссэ. – Минск, 1979. – 71с.
331251
   Генетика репродукции / Денисенко С.В., Дарий А.С., Кононенко М.И., Зерова-Любимова Т.Э. ; Клиника проблем планирования семьи. – Киев : Ферзь-ТА, 2008. – 652 с. : илл. – ISBN 978-966-8875-45-8
331252
  Стасенко Т. Генетика репродукції: сучасні можливості та перспективи розвитку в Україні // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (120). – С. 6-8. – ISSN 1562-1146
331253
  Смирнов В.Г. Генетика ржи / В.Г. Смирнов, С.П. Соснихина. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1984. – 264 с.
331254
  Лобашев М.Е. и др. Генетика с основами селекции / М.Е. и др. Лобашев. – Москва, 1970. – 432 с.
331255
  Петров Д.Ф. Генетика с основами селекции : учебн. пособие / Д.Ф. Петров. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 416с.
331256
  Лобашев М.Е. и др. Генетика с основами селекции : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по биол. спец. / М.Е. и др. Лобашев. – Москва : Просвещение, 1979. – 304 с. : ил., табл.
331257
  Инге-Вечтомов Генетика с основами селекции / Инге-Вечтомов. – Москва : Высшая школа, 1989. – 591 с. : ил. – ISBN 5-06-001146-1
331258
   Генетика созидающая : Рек. библиогр. указ. – Москва, 1989. – 25с. – (Жизнь замечат. идей в науке и технике / Гос. респ. юнош. б-ка РСФСР им. 50-летия ВЛКСМ)
331259
  Вахтин Ю.Б. Генетика соматических клеток / Ю.Б. Вахтин. – Ленинград : Наука, 1974. – 258 с.
331260
  Кіт Л. Генетика фейку як вона є // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 3


  "Про різні аспекти фейку як кричущої ознаки сьогодення говорили учасники Зимової школи комунікацій "Генетика фейку", яку організувала кафедра міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій ІМВ. Про філософію фейку, історичні версії правди, ...
331261
  Левитин М.М. Генетика фитопатогенных грибов / М.М. Левитин. – Ленинград, 1972. – 215с.
331262
   Генетика фотосинтеза : труды всесоюзн. симпозиума "Генетические аспекты фотосинтеза", душанбе, 17-24 окт. 1972 г. – Душанбе : Дониш, 1977. – 291с.
331263
  Авратовщукова Н. Генетика фотосинтеза / Н. Авратовщукова ; пер. с чеш. А.В. Русинова. – Москва : Колос, 1980. – 104 с.
331264
   Генетика хозяйственно-ценных признаков высших растений. – Новосибирск, 1990. – 255 с.
331265
   Генетика цветка и проблема совместимости у гречихи. – Москва : Наука, 1988. – 192 с.
331266
  Маккьюсик В. Генетика человека / В. Маккьюсик. – Москва : Мир, 1967. – 200 с.
331267
  Фогель Ф. Генетика человека = Проблемы и подходы : В 3-х томах / Ф. Фогель, А. Мотульский; Пер. с англ. Под ред. Ю.П.Алтухова. – Москва : Мир
Том 1 : История. Хромосомы человека. Формальная генетика. – 1989. – 308с.
331268
  Артаментова Л.А. Генетика человека / Л.А. Артаментова. – Харьков, 1990. – 87с.
331269
  Фогель Ф. Генетика человека : Проблемы и подходы. В 3-х томах / Ф. Фогель, А. Мотульски; Пер. с англ. А.Г. Имашевой, С.Л. Мехедова, Б.Я. Тетушкина. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-000286-3
Том 2 : Действие генов. Мутации. Популяционная генетика. – 1990. – 378с.
331270
  Фогель Ф. Генетика человека : В 3-х томах / Ф. Фогель, А. Мотульски. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-000289-8; 5-03-000286-3
Том 3 : Проблемы и подходи. – 1990. – 366с.
331271
  Дитль Г.-М. Генетика человека в социалистическом обществе / Г.-М. Дитль. – Москва, 1981. – 207с.
331272
  Дитль Г.-М. Генетика человека в социалистическом обществе / Г.-М. Дитль. – Изд. 2-е. – М., 1984. – 191с.
331273
  Бердышев Г.Д. Генетика человека с основами медицинской генетики : Учебное пособие для студентов биологических специальностей вузов / Г.Д. Бердышев, И.Ф. Криворучко. – Київ : Вища школа, 1979. – 448с.
331274
  Бочков Генетика человека: Наследственность и патология / Бочков, НП. – М., 1978. – 382с.
331275
  Гиндилис В.М. Генетика шизофренических психозов : Автореф... докт.биол.наук: 03.00.15 / Гиндилис В.М.; АМН СССР. – Москва, 1979. – 50с.
331276
  Беникова Е.А. Генетика эндокринных заболеваний / Е.А. Беникова, Т.И. Бужиевская, Е.М. Сильванская; АНУ. Ин-т молекулярной биологии и генетики. – Киев : Наукова думка, 1993. – 400с. – ISBN 5-12-003217-6
331277
  Эфроимсон В.П. Генетика этики и эстетики / В.П. Эфроимсон. – Санкт-Петербург : Талисман, 1995. – 281с. – ISBN 5-85962-126-4
331278
   Генетика, биохимия и иммунохимия особо опасных инфекций.. – Ростов -на-Дону, 1967. – 395с.
331279
   Генетика, биохимия и цитология мейоза. : материалы робочего совещания пол мейозу, состоящегося 9-10 апреля 1981. – Москва, 1982. – 118 с.
331280
  Дубинин Н.П. Генетика, поведение, ответственность / Н.П. Дубинин, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев. – Москва : Политиздат, 1982. – 304 с.
331281
  Дубинин Н.П. Генетика, поведение, ответственность / Н.П. Дубинин. – 2-е изд. – М, 1989. – 350с.
331282
   Генетика, селекция и гибридизация рыб. – Москва : Наука, 1969. – 310 с.
331283
  Алексеева Е.С. Генетика, селекция и семеноводство гречихи / Е.С. Алексеева, З.П. Паушева. – Київ : Вища школа, 1979. – 200с.
331284
  Алексєєва О.С. Генетика, селекція і насінництво гречки : навч. посібник для підгот. спеціалістів і магістрів в аграр. ВНЗ III-IV рівнів акредитації із спец. "Селекція і генетика с.-г. культур" і "Агрономія" / О.С. Алексєєва, Л.К. Тараненко, М.М. Малина. – Київ : Вища школа, 2004. – 212, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-211. – ISBN 966-642-214-X
331285
   Генетика, физиология и селекция зерновых культур. – Москва : Наука, 1987. – 132 с.
331286
  Лобашев М.Е. Генетика. / М.Е. Лобашев. – Ленинград, 1963. – 489с.
331287
  Фейгинсон Н.И. Генетика. (Курс. лекций). : Автореф... доктор биол.наук: / Фейгинсон Н.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – Москва, 1949. – 7 л.
331288
   Генетика. Практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.Д. Соколов, П.В. Шеліхов, Т.І. Соколова, С.Ю. Наумов, О.І. [та ін.] Сич; [Соколов І.Д. та ін.] ; МОНУ ; Луганський нац. аграрний ун-т. – 4-е вид., випр. та доп. – Київ : Арістей, 2003. – 176 с., [16] с. іл. : іл. + Додатки: с. 136-175. – Бібліогр.: с. 133-135. – ISBN 966-8458-08-7
331289
  Абрамова З.В. Генетика. Программированное обучение : [по агрон. специальности] / З.В. Абрамова. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 287 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для высших сельско-хозяйственных учебных заведений)
331290
  Кандиба Н.М. Генетика: курс лекцій : навч. посібник для студ. ВНЗ / Н.М. Кандиба. – Суми : Університетська книга, 2013. – 397, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 392-397. – Бібліогр.: с. 368-371. – ISBN 978-966-680-634-8
331291
  Дубинин Н.П. Генетикаи человек / Н.П. Дубинин. – М, 1978. – 144с.
331292
   Генетики и Индийские касты. Баварский маршрут // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 40-41 : фото
331293
  Хазанова А.Б. Генетико-антропологическое изучение саамов (лопарей) Кольского полуострова в связи с проблемами происхождения лапоноидного типа. : Автореф... канд.биол.наук: 578 / Хазанова А.Б.; МГУ. – М, 1973. – 24л.
331294
  Воронкова А.А. Генетико-иммунологические основы селекции пшеницы на устойчивость к ржавчине / А.А. Воронкова; Под ред. Дунина М.С. – Москва : Колос, 1980. – 192с. : Табл. 35, библиогр. 8 стр.
331295
  Яременко В.Г. Генетико-информационные факторы глобальных институциональных трансформаций / В.Г. Яременко, О.Л. Яременко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 391-408. – ISSN 1993-5560


  "Рассматриваются генетико-информационные основания глобальных трансформаций. Анализируются методологические подходы к переходным процессам в экономике и формулируются ограничения на скорость и характер экономической глобализации. На основе ...
331296
  Костенко Л.И. Генетико-производственная характеристика прочв и пути их использования : Автореф... канд. с. х.наук: 06.01.03 / Костенко Л. И.; Укр. с. х. акад. – К., 1975. – 48л.
331297
  Байрамов З.Р. Генетико-проиизводственная характеристика почв междуречья Аракса и Восточного Арпачая. /В пределах Нахичеван. АССР/ : Автореф... канд. с.-х.наук: / Байрамов З.Р.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. Объедин. совет. – Баку, 1970. – 24л.
331298
  Белецкая Екатерина Яковлевна Генетико-селекционное изучение количественных признаков мутантов яровой пшеницы и их гибридов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Белецкая Екатерина Яковлевна; АН БССР, Ин-т генетики и цитологии. – Минск, 1986. – 17л.
331299
  Моргун В.В. Генетико-селекционные основы создания и использования самоопыленных линий кукурузы в условиях Полесья и лесостепи УССР : Автореф... канд. биол.наук: / Моргун В.В.; Укр. сель. хоз. акад. – К., 1967. – 22л.
331300
   Генетико-селекционные подходы создания эколого-адаптированных сортов сои и нута / В.В. Шерепитко, Н.А. Шерепитко, А.Ф. Запарнюк, Д.В. Шерепитко // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 104-105
331301
  Наткевичайте-Иванаускене Генетико-систематические (роды Verbascum и Celsia), флористо-систематические (злаки Литвы) и геоботанические исследования : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Наткевичайте-Иванаускене М.П. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 43 с.
331302
  Седловский А.И. Генетико-статистические подходы к теории селекции самоопыляющихся культур. / А.И. Седловский. – Алма-Ата, 1982. – 199с.
331303
  Гнатюк М. Генетико-текстологічні топіки: авантекст - творча історія // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 36-44
331304
  Чут З. Генетико-типологічна спорідненість імпресіонізму та натуралізму в літературознавчій рецепції Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 62-68. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
331305
   Генетико-физиологическая природа опыления у растений. – Киев : Наукова думка, 1978. – 180 с.
331306
  Романова Л.Г. Генетико-физиологические исследования аудиогенной эпилепсии : Автореф... канд. биол.наук: / Романова Л. Г.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1971. – 24л.
331307
   Генетико-физиологические исследования действия физических факторов на организм. : тематический сборник научных трудов. – Баку, 1988. – 123 с.
331308
   Генетико-физиологические механизмы регуляции функций семенников.. – Новосибирск, 1983. – 203с.
331309
   Генетико-физиологические основы селекции озимой мягкой пшеницы : сборник научных трудов. – Одесса : ВСГИ, 1991. – 104 с.
331310
  Раушенбах Юрий Оскарович Генетико-физиологическое исследование устойчивости животных к экстремальным факторам среды : Автореф... д-ра биол.наук: / Раушенбах Юрий Оскарович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т цитологии и генетики. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1966. – 82л. – Бібліогр.:с.77-80
331311
  Коломейцева М.А. Генетип справедливости в древнегреческой общине: цена правды / М.А. Коломейцева, А.Е. Коломейцев // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 5 (55). – С. 18-25. – ISSN 1680-2721
331312
  Финчем Дж. Генетичесая комплементация / Дж. Финчем. – М, 1968. – 184с.
331313
  Голубев А.В. Генетическая архитектоника аграрной экономики стран СНГ // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 11. – С. 57-68. – ISSN 2074-6040
331314
  Митютько Валентин Евдокимович Генетическая вариабельность полиморфных систем белков в связи с селективными признаками популяций крупного рогатого скота : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Митютько Валентин Евдокимович; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1973. – 24л.
331315
  Мухамедханов У.Х. Генетическая детерминация окраски волокна и фотопериодической реакции. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.15 / Мухамедханов У.Х.; АН Уз.ССР.Ин-т эксперим.биологии растений. – Ташкент, 1981. – 24л.
331316
  Степанвоа И.М. Генетическая детермированность радиозащитного действия индолилалкиламинов и аминотиолов при гамма-облучении escherichia coli. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.01 / Степанвоа И.М.; АН СССР.Ин-т биол.физики. – Цущино, 1978. – 23л.
331317
  Дусановский В.Л. Генетическая и агропроиозводственная характеристика оподзоленных почв юго-западного Подолья и Ополья : автореф. дис. ... канд. с-х. наук : 532 / Дусановский В.Л. ; Укр. с-х. академия. – Киев, 1968. – 32 с.
331318
   Генетическая инженерия : (реальность перспективы); Сборник. – Москва : Знание, 1978. – 64 с. – (Биология ; № 1)
331319
  Троицкий Н.А. Генетическая инженерия / Н.А. Троицкий, Н.А. Картель. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 79с.
331320
  Кучук Н.В. Генетическая инженерия высших растений / Н.В. Кучук; Национ. акад. наук Украины. Ин-тут клеточной биологии и генетической инженерии. – Киев : Наукова думка, 1997. – 152с. – ISBN 966-00-0129-0
331321
  Пирузян Э.С. Генетическая инженерия растений / Э.С. Пирузян. – М., 1988. – 63с.
331322
   Генетическая инженерия растений : Указатель отечественной и иностранной литературы за 1980-1987 гг. – Пущино
Ч. 1 : (№ 1- 1853). – 1989. – 176с.
331323
   Генетическая инженерия растений : Указатель отечественной и иностранной литературы за 1980-1987 гг. – Пущино
Ч. 2 : (№ 1854 - 4179). – 1989. – 476с.
331324
  Кордюм В.А. Генетическая инженерия фитопатогенных бактерий / В.А. Кордюм, Л.Н. Неборячко, Н.А. Козыровская. – Киев : Наукова думка, 1988. – 132 с. : ил., табл. – Библиогр.; с.: 104-129. – ISBN 5-12000245-3
331325
   Генетическая классификация и типы бокситовых месторождений СССР. – Москва : Наука, 1974. – 307с.
331326
   Генетическая классификация нефтей, газов и рассеянного органического вещества пород.. – Л, 1981. – 119с.
331327
  Бриджес К. Генетическая концепция жизни / К. Бриджес. – Л, 1931. – 10с.
331328
  Барабанов В.Ф. Генетическая минералогия / В.Ф. Барабанов. – Ленинград : Недра, 1977. – 328с.
331329
  Станкеев Е.А. Генетическая минералогия : Учебное пособие / Е.А. Станкеев. – Москва : Недра, 1986. – 272с.
331330
  Федоровский Н.М. Генетическая минералогия. / Н.М. Федоровский, проф. Моск. горной акад. ; РСФСР Научно-техн. отдел ВСНХ, Научное химико-техн. изд. – Петроград : Петроградское отд. науч.-тезн. отдела ВСНХ, 1920. – VIII, 152 с. : ил., табл.
331331
  Розанов Б.Г. Генетическая морфология почв / Б.Г. Розанов. – Москва : МГУ, 1975. – 294с.
331332
  Дубинин Н.П. Генетическая опасность малых доз радиации для человека и их эффект на наследственность у обезьян грызунов / Н.П. Дубинин. – Москва, 1960. – 22 с.
331333
  Флейвелл Дж. Генетическая психология Жана Пиаже / Дж. Флейвелл. – Москва : Просвещение, 1967. – 624 с.
331334
   Генетическая радиочувствительность клеток разных видов млtкопитающих.. – Москва, 1960. – 16 с.
331335
  Корочкина С.Е. Генетическая рекомбинация у нейрофизиологических мутантов drosophila melanogaster : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Корочкина С.Е.; АН БССР, Ин-т генетики и цитологии. – Минск, 1986. – 16л.
331336
  Кислов А.Г. Генетическая связ факта и теории в научном познании : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Кислов А.Г.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1990. – 17л.
331337
  Шевченко А.И. Генетическая связь методов науки нового времени и христианской теологии / А.И. Шевченко, Т.В. Ерошенко // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.3-9. – ISSN 1728-3671
331338
  Абдуллаев Х.М. Генетическая связь оруднения с гранитоидными интрузиями / Х.М. Абдуллаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Госгеолтехиздат
Ч. 2. – 1954. – 295 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 282-292
331339
  Ильинская В.В. Генетическая связь углеводородов органческого вещества пород и нефтей / В.В. Ильинская. – М., 1985. – 160с.
331340
  Томилин Н.В. Генетическая стабильность клетки / Н.В. Томилин. – Ленинград, 1983. – 156с.
331341
  Рокицкий П.Ф. Генетическая структура популяций и её изменения при отборе / П.Ф. Рокицкий. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 198с.
331342
  Вахтин Ю.Б. Генетическая теория клеточных популяций / Ю.Б. Вахтин; АН СССР институт цитологии. – Ленинград : Наука, 1980. – 168 с. : табл., рис. – Список лит.: с. 157-167
331343
   Генетическая теория отбора, подбора и методов разведения животных.. – Новосибирск, 1976. – 120с.
331344
  Фролов В.Т. Генетическая типизация морских отложений / В.Т. Фролов. – Москва : Недра, 1984. – 222с.
331345
  Прозоров А.А. Генетическая трансформация и трансфекция / А.А. Прозоров. – Москва : Наука, 1980. – 248с.
331346
  Глебов О.К. Генетическая трансформация соматических клеток / О.К. Глебов. – Ленинград : Наука, 1989. – 350 с.
331347
  Прозоров А.А. Генетическая трансформация у микроорганизмов / А.А. Прозоров. – М., 1966. – 128с.
331348
  Нгуен Тхань Хьен Генетическая трансформация у сине-зеленой водоросли Anacystic nidulans : Автореф... канд. биол. (генетика)наук: / Нгуен Тхань Хьен; МГУ. Биолого-почвенный факультет. – М., 1971. – 24л.
331349
  Левенко Б.А. Генетически модифицированные (трансгенные) растения = Genetically modified (transgenic) plants : монография / Б.А. Левенко ; [НАНУ, Нац. бот. сад им. Н.Н. Гришко]. – Киев : Наукова думка, 2010. – 432 с. – (Проект "Наукова думка"). – ISBN 978-966-00-0967-4
331350
  Глазко В.И. Генетически модифицированные организмы: от бактерий до человека / В.И. Глазко; МОНУ; Украинское общество генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова; Под ред. Н.В. Роика. – Киев, 2002. – 210с. – ISBN 966-7122-39-5
331351
  Ермолов В.В. Генетически однородные поверхности в геоморфологическом картировании / В.В. Ермолов; отв. ред. С.Л. Троицкий; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск : Ред.-изд. отдел Сиб. отд. АН СССР, 1964. – 38 с.
331352
  Новоселова С.Л. Генетически ранние формы мышления : учеб.-метод. пособие / С.Л. Новоселова ; [гл. ред. Д.И. Фельдштейн] ; Рос. акад. образования, Моск. психолого-социальный ин-т. – Москва ; Воронеж : Московский психолого-социальный институт ; НПО "МОДЭК", 2002. – 318, [1] с. : ил., табл. – Огл. парал. рус., англ. – Библиогр.: c. 309-315. – (Библиотека психолога). – ISBN 5-89502-291-X
331353
  Тарасенко Н.Д. Генетические апекты селекции кормовых растений. / Н.Д. Тарасенко. – Новосибирск, 1985. – 117с.
331354
   Генетические аспекты оптической спектроскопии породообразующих темноцветных минералов мафит-ультрамафитовых комплексов северо-запада Украинского щита / В.Ф. Гринченко, В.М. Хоменко, Я.О. Галий, К.В. Когут // Минерал. журн., 1991. – №5
331355
  Штомпель Н.В. Генетические аспекты селекции асканийских тонкорунных овец : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 103 / Штомпель Н.В. ; Мин. с.-х. СССР. Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 24 с.
331356
   Генетические аспекты селекции в Киргизии : генетика, селекция и разведение животных. – Фрунзе : Илим, 1986. – 184 с.
331357
   Генетические аспекты селекции в Киргизии : генетика, селекция и семеноводство растений. – Фрунзе : Илим, 1986. – 176 с.
331358
   Генетические аспекты физических свойств и минералогии природного алмаза.. – Якутск, 1981. – 65, 2с.
331359
  Бандажевский Ю.И. Генетические дефекты при нарушении функционирования цикла фолиевой кислоты у детей, проживающих на территории, пострадавшей от аварии на ЧАЭС / Ю.И. Бандажевский, Н.Ф. Дубовая // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 93-98. – ISSN 2227-7404
331360
   Генетические закономерности нефтегазоносности акваторий.. – М, 1980. – 270с.
331361
  Сонько М.П. Генетические и агропроизводственные особенности обыкновенных черноземов Днепропетровской области : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 532 / Сонько М.П. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 32 с.
331362
   Генетические и биофизические методы в защите растений : сборник научных трудов. – Ленинград : ВИЗР, 1985. – 90 с. – Библиогр. в конце ст.
331363
   Генетические и биохимические механизмы регуляции функционирования живых систем.. – Иркутск, 1984. – 168с.
331364
   Генетические и методические аспекты селекции сельскохозяйственных растений и животных : материалы всесоюзного совещания. – Киев : Наукова думка, 1983. – 196 с.
331365
  Вандерпланк Я. Генетические и молекулярные основы патогенеза у растений. / Я. Вандерпланк. – Москва, 1981. – 236с.
331366
  Гинтер Т.Н. Генетические и соматические эффекты нейтронов разных энергий у (Arabidopsis Thalianall) Heynh. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Гинтер Т.Н.; МВ ССО РСФСР. – Ростов -на-Дону, 1973. – 25л.
331367
  Корниенко Д.С. Генетические и средовые факторы в свойствах формально-динамического уровня интегральной индивидуальности // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 2. – С.58-65. – ISSN 0205-9592
331368
  Дубров А.П. Генетические и физиологические эффекты действия ультрафиолетовой радиации на высшие растения / А.П. Дубров. – М, 1968. – 2581с.
331369
   Генетические и физиолого-биологические оснвоы гетерозиса сельскохозяйственных культур.. – Л, 1972. – 94с.
331370
   Генетические и цитологические исследования ядерной и цитоплазматической наследственности. – Минск : Наука и техника, 1973. – 280 с.
331371
  Мюнтцинг А. Генетические исследования / А. Мюнтцинг. – Москва, 1963. – 487с.
331372
   Генетические исследования в минералогии.. – Новосибирск, 1976. – 203с.
331373
  Романовский Г.Б. Генетические исследования и международное право // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 10-14. – ISSN 1812-3910
331374
  Мику В.Е. Генетические исследования кукурузы. / В.Е. Мику. – Кишинев, 1981. – 232с.
331375
  Романцова В.Я. Генетические исследования тиминового локуса Escherichia coli K-12 : Автореф... канд. биол.наук: / Романцова В. Я.; АН УССР, Ин-т микробиол. и вирусло. – Киев, 1972. – 28л.
331376
  Алтшелер Б.А. Генетические исследования язвенной болезни : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Алтшелер Б.А. ; АМН. – Москва, 1978. – 25 с.
331377
  Никитин А.Г. Генетические истоки украинского народа / А.Г. Никитин, Г.Д. Бердышев // Происхождение языка и культуры: древняя история человечества : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2008. – Т. 2, № 3. – С. 40-44
331378
  Захаров И.А. Генетические карты высших организмов / И.А. Захаров. – Ленинград : Наука, 1979. – 157 с.
331379
  Захаров И.А. Генетические карты микроорганизмов : справочное пособие / И.А. Захаров, Б.П. Мацелюх. – Киев : Наукова думка, 1986. – 252 с. : ил.. табл. – Библиогр.: в конце глав.
331380
  Камара Селли Генетические контроль УФ-резистентности у бактерий Erwinia Chrysanthemi ena 49 : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Камара Селли; АН БССР. Ин-т генетики и цитологии. – Минск, 1986. – 18л.
331381
  Ла Брек Генетические методы борьбы с вредными насекомыми (Хемостерилизация насекомых) / Ла Брек, К. Смит. – Москва, 1971. – 264 с.
331382
   Генетические методы в селекции растений. – Москва, 1974. – 208с.
331383
   Генетические методы в селекции растений. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1992. – 296 с.
331384
  Косиков К.В. Генетические методы селекции дрожжей : (гибридизация, полиплоидия) / К.В. Косиков; АН СССР, Ин-т общей генетики. – Москва : Наука, 1979. – 116 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 107-115
331385
   Генетические методы ускорения селекционного процесса. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 192 с.
331386
  Оно С. Генетические механизмы прогрессивной эволюции / С. Оно. – Москва, 1973. – 227с.
331387
   Генетические механизмы селекции и эволюции. – Москва : Наука, 1986. – 151 с.
331388
   Генетические механизмы формирования и диагностики хронического бронхита у детей / А.М. Шамсиев, Ш.А. Юсупов, Л.А. Мухаммадиева, Б.А. Юлдашев // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 150-153. – ISSN 1681-276Х
331389
   Генетические модели месторождений и прогнозирование в оловорудных районах.. – Владивосток, 1989. – 148с.
331390
   Генетические модели эндогенных рудных формаций. – Новосибирск : Наука
Т.1 : Рудообразование и построение генетических моделей рудных формаций. Медно-никелевые, железорудные,медно-молибденовые, сурьмяно-ртутные месторождения. – 1983. – 184с.
331391
   Генетические модели эндогенных рудных формаций. – Новосибирск : Наука
Т.2 : Оловынно-водьфрамовые, полиметаллические, золоторудные месторождения. – 1983. – 175с.
331392
   Генетические модели эндогенных рудных формаций.. – Новосибирск
1. – 1981. – 136с.
331393
   Генетические модели эндогенных рудных формаций.. – Новосибирск
2. – 1981. – 176с.
331394
   Генетические модели эндогенных рудных формаций.. – Новосибирск
3. – 1981. – 154с.
331395
   Генетические модели эндогенных рудных формаций.. – Новосибирск
1. – 1985. – 165с.
331396
   Генетические модели эндогенных рудных формаций.. – Новосибирск
2. – 1985. – 203с.
331397
   Генетические модели эндогенных рудных формаций.. – Новосибирск
3. – 1985. – 177с.
331398
  Хонин В.Н. Генетические основы антропогенеза и фундаментальные пространства бытия международных отношений // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 120-134


  Статья посвящена влиянию механизмов генетической эволюции антропоса на формирование и выполнение базовой задачи международных отношений - способствовать жизнеутверждению.
331399
  Хонин В.Н. Генетические основы антропогенеза и фундаментальные пространства бытия мыждународных отношений // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 129-143


  Стаття присвячена впливу механізмів генетичної еволюції антропоса на формування та виконання базового завдання міжнародних відносин - сприяти життєствердженню Людства на основі забезпечення безперервного міжпопуляційного процесу транскомбінації ...
331400
  Петров Д.Ф. Генетические основы апомиксиса / Д.Ф. Петров. – Новосибирск, 1979. – 278с.
331401
   Генетические основы апомиксиса и селекции растений / Петров Д.Ф. – Новосибирск, 1984. – 184с.
331402
   Генетические основы болезнеустойчивости полевых культур. – Рига : Зинатне, 1977. – 126 с.
331403
   Генетические основы и методы селекции растений. – Воронеж, 1979. – 176 с. : ил. 17, табл. 62. библиогр. 193 назв.
331404
  Уильямс У. Генетические основы и селекция растений / У. Уильямс. – Москва, 1968. – 448с.
331405
  Левитин М.М. Генетические основы изменчивости фитопатогенных грибов / М.М. Левитин. – Ленинград : Агропромиздат, 1986. – 298с.
331406
   Генетические основы инженерно-геологического изучения горных пород.. – М, 1975. – 400с.
331407
   Генетические основы интродукции и селекции растений : межвузовский сборник научных трудов. – Саранск, 1987. – 150 с.
331408
  Ботнева Т.А. Генетические основы классификации нефтей / Т.А. Ботнева. – Москва : Недра, 1987. – 195с.
331409
  Волков В.Н. Генетические основы морфологии угольных пластов / В.Н. Волков. – Москва : Недра, 1973. – 136с.
331410
  Паталаха Е.И. Генетические основы морфологической тектоники / Е.И. Паталаха. – Алма-Ата, 1981. – 180с.
331411
  Меркурьева Е.К. Генетические основы селекци в скотоводстве / Е.К. Меркурьева. – М., 1977. – 240с.
331412
   Генетические основы селекции. – Новосибирск, 1982. – 255с.
331413
  Мисиня М.М. Генетические основы селекции / М.М. Мисиня. – Рига, 1989. – 34с.
331414
   Генетические основы селекции гетерозисных популяций. – Минск : Наука и Техника, 1971. – 181 с.
331415
   Генетические основы селекции животных. – Москва : Наука, 1969. – 448с.
331416
   Генетические основы селекции животных.. – М, 1989. – 448с.
331417
  Чекалин Н.М. Генетические основы селекции зернобобовых культур на устойчивость к патогенам / Н.М. Чекалин. – Полтава : Інтерграфіка, 2003. – 187с. – ISBN 966-7723-17-8
331418
   Генетические основы селекции клубеньковых бактерий. – Ленинград : ВО "Агропромиздат", Ленинградское отделение, 1990. – 192 с. : ил. 36, табл. 38, библиогр. 809 назв.
331419
   Генетические основы селекции микроорганизмов. – Москва : Наука, 1969. – 299 с.
331420
   Генетические основы селекции на иммунитет плодовых, ягодных культур и винограда : труды центральной ордена трудового красного знамени генетической лаборатории имени И.В.Мичурина. – Мичуринск, 1987. – 108 с.
331421
   Генетические основы селекции растений. – Москва : Наука, 1971. – 566 с.
331422
   Генетические основы селекции растений и животных на Украине : материалы 4-го съезда генетиков и селекционеров. – Киев : Наукова думка, 1982. – 144 с.
331423
   Генетические основы селекции растений на иммунитет. – Москва : Наука, 1973. – 232 с.
331424
  Кирпичников В.С. Генетические основы селекции рыб / В.С. Кирпичников; СтрунниковВ.А. – Ленинград : Наука, 1979. – 392 с.
331425
  Навалихина Н.К. Генетические основы селекции тетраплоидного клевера красного. / Н.К. Навалихина. – К., 1973. – 132с.
331426
   Генетические основы семеноводства сельскохозяйственных растений : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 252 с.
331427
   Генетические основы созданий кроссбредного овцеводства.. – Новосибирск, 1976. – 152с.
331428
  Мурин А.В. Генетические основы создания исходного материала гладиолуса / А.В. Мурин, В.Н. Лысиков. – Кишинев, 1989. – 196 с.
331429
   Генетические основы устойчивости растений к болезням. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1977. – 244 с.
331430
  Турбин Н.В. Генетические основы цитоплазматической мужской стерильности у растений / Н.В. Турбин, А.Н. Палилова; АН БССР, Ин-т генетики и цитологии. – Минск : Наука и техника, 1975. – 184с.
331431
  Левонтин Р. Генетические основы эволюции / Р. Левонтин. – Москва : Мир, 1978. – 351 с.
331432
  Антонов А.С. Генетические основы эволюционного процесса / А.С. Антонов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике = Биология : Серия "Биология" ; № 4)
331433
  Лавриненко Л.И. Генетические особенности дефектов в структуре кристаллов касситерита : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Лавриненко Л.И.; Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева АН КазССР. – Алма-Ата, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
331434
  Кереселидзе К.Г. Генетические особенности и закономерности распространения доломитов и флюсовых известняков на территории Грузии : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.134 / Кереселидзе К.Г.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 22л.
331435
   Генетические особенности и общие закономерности развития золотой минерализации Дальнего Востока.. – М, 1966. – 204с.
331436
  У Мья Генетические особенности и состав гумуса главнейших типов почв Бирмы : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / У Мья; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра почвоведения. – Москва, 1970. – 24л.
331437
  Прехтель Л.В. Генетические особенности и сравнительная характеристика бурых лесныхы и дерновобурых почв Хасанского района. : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Прехтель Л.В.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 18л.
331438
  Левых Н.Н. Генетические особенности каолинитов Белоруссии / Н.Н. Левых. – Минск, 1988. – 81с.
331439
  Волковинцер В.И. Генетические особенности каштановых почв Горного Алтая : Автореф... кандидата биол.наук: / Волковинцер В.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1965. – 26л.
331440
  Ивельский П.К. Генетические особенности лесных почв северо-запада Иркутской области : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Ивельский П.К.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 20л.
331441
  Александров И.В. Генетические особенности натрового метасоматоза в Криворожье : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Александров И.В. ; АН СССР, Ин-т геол. рудных месторожд., петрограф., минерал. и геохим. – Москва, 1960. – 50 с.
331442
  Думбия А. Генетические особенности основных типов саванных почв Мали и их сельскохозяйственное освоение : Автореф... Канд.с-х.наук: 532 / Думбия А.; Ун-т.дружбы народов. – Москва, 1970. – 25л.
331443
  Овчерук В.М. Генетические особенности пород и руд Криворожского бассейна по данным изучения сульфидов железа / В.М. Овчерук. – К., 1983. – 136с.
331444
   Генетические особенности почв бассейна озера Котокельское (Восточное Прибайкалье) / Л.Д. Балсанова, А.Б. Гынинова, Ц.Ц. Цыбикдоржиев, Гончиков, Б.-М.Н, Е.Ю. Шахматова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 781-789 : рис., табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0032-180Х
331445
   Генетические особенности почв Обь-Иртышского междуречья и Горного Алтая. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1966. – 206 с.
331446
  Николаева Л.А. Генетические особенности самородного золота как критерии при поисках и оценке руд и россыпей / Л.А. Николаева. – Москва : Недра, 1978. – 101с.
331447
  Белая О.П. Генетические особенности серых лесных почв правобережной и левобережной лесостепи Украины и их изменение под влиянием сельскохозяйственного использования : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Белая О.П.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1964. – 24л.
331448
  Галий Святослав Аверкиевич Генетические особенности сульфидов цинка в месторождениях Украины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Галий Святослав Аверкиевич; АН УССР. ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
331449
  Михайловский В.Б. Генетические особенности такырных почв юго-восточной Ширвани и Сиазань-Сумгаитского массива. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06-532 / Михайловский В.Б.; АН Азерб.ССР. Отд. биол. наук объед. совет. – Баку, 1972. – 28л.
331450
  Геворкьян В.Х. Генетические особенности черноморских "курильщиков" / В.Х. Геворкьян, О.Н. Сокур // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 68-82 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
331451
  Соколова В.С. Генетические отношения мунджанского языка и шугнано-язгулямской языковой группы / В.С. Соколова. – Л., 1973. – 248с.
331452
  Соколова В.С. Генетические отношения язгулямского языка и шугнанской языковой группы / В.С. Соколова. – Л., 1967. – 159с.
331453
  Топчий Георгий Логинович Генетические полиморфные системы крови и некоторые стороны вопроизводительной функции человека : Дис... канд. биологич.наук: / Топчий Георгий Логинович; Ин-т молекулярной биологии и генетики АН УССР. – Киев, 1973. – 150л. – Бібліогр.:л.130-150
331454
  Топчий Г.Л. Генетические полиморфные системы крови и некоторые стороны воспроизводительной функции человека : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.15 / Топчий Г.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 24 с.
331455
  Шевченко В.А. Генетические последствия действия ионизирующих излучений / В.А. Шевченко, М.Д. Померанцева. – Москва, 1985. – 279с.
331456
   Генетические последствия загрязнения окружающей среды. – Москва
Вып. 3. – 1980. – 238 с.
331457
   Генетические предпосылки нефтегазоносности Мирового океана.. – Москва, 1978. – 169с.
331458
  Гужов Ю.Л. Генетические принципы селекции сортов и гибридов растений : учебное пособие для студентов 3 и 4 курсов сельскохозяйственного факультета / Ю.Л. Гужов. – Москва, 1977. – 42 с.
331459
  Шевцов И.А. Генетические принципы улучшения аутополиплоидных растений. / И.А. Шевцов. – К, 1976. – 215с.
331460
   Генетические проблемы социальной психологии. – Минск, 1985. – 207с.
331461
  Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях / Ю.П. Алтухов ; АН СССР, Ин-т общ. генетики. – Москва : Наука, 1983. – 279 с. : ил. – Библиогр.: с. 253-277
331462
  Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях = Genetic processes in populations / Ю.П. Алтухов ; отв. ред. Л.А. Животовский ; АН СССР, Ин-т общ. генетики им. Н.И. Вавилова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1989. – 327, [1] с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр.: с. 285-313
331463
  Шкорбатов Юрий Георгиевич Генетические различия клеток сельскохозяйственных растений по биофизическим свойствам ядер и хроматина в связи с внешними воздействиями : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.15 / Шкорбатов Юрий Георгиевич; Ин-т генетики и цитологии АН БССР. – Минск, 1984. – 19л.
331464
  Цимакуридзе Г.К. Генетические разновидности палеозойских гранитоидов главного хребта на территори Верхней Сванетии : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.127 / Цимакуридзе Г. К.; АН ГССР, Геол. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 31л.
331465
   Генетические реконструкции эндогенных рудообразующих систем.. – Новосибирск, 1983. – 143с.
331466
   Генетические ресурсы и селекция растений на устойчивость к болезным и абиотическим факторам среды : материалы 9 конгресса Еукарпия. – Ленинград, 1981. – 269 с.
331467
   Генетические ресурсы пшеницы : материалы международного симпозиума. – Ленинград, 1976. – 188 с.
331468
  Рябчун В.К. Генетические ресурсы растений для обеспечения сельскохозяйственного производства // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 24-26. – ISBN 978-966-924-274-7
331469
   Генетические ресурсы растений и животных Украинской ССР.(изучение, использование, пополнение и сохранение) : материалы сесии научных советов по биологическим проблемам АН УССР и Южного отдаления ВАСХНИЛ (Киев, 1985 г.). – Киев : Наукова думка, 1987. – 216с.
331470
  Заярная И.С. Генетические связи и типологические параллели позднего русского авнгарда: рефлексия барокко в творчестве обэриутов // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2007. – Вып. 7. – С. 54-58. – ISBN 966-594-936-5
331471
  Гончаров Д.Ю. Генетические связи норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 93-100. – ISSN 0132-0769
331472
  Германов А.И. и др. Генетические связи органического вещества и микрокомпонентов подземных вод / А.И. и др. Германов. – М., 1975. – 135с.
331473
  Паликова А.Н. Генетические системы у растений и их взаимодействие / А.Н. Паликова. – Минск, 1986. – 158с.
331474
  Кадиев А.К. Генетические тесты роста и молочной продуктивности скота : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Кадиев А.К.; Мин-во сельского хоз. Укр. с.-х. академия. – К., 1974. – 29л.
331475
  Паталаха Е.И. Генетические типы геосинклинальной складчатости : (Казахстан) / Е.И. Паталаха, А.В. Смирнов, А.И. Поляков. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 208с.
331476
   Генетические типы гидротермальных месторождений бериллия.. – М, 1975. – 247с.
331477
  Краевая Т.С. Генетические типы грубообломочных отложений стратовулканов. / Т.С. Краевая. – М., 1977. – 126с.
331478
  Хачатурян Э.А. Генетические типы железнорудных месторождений Армянской ССР и перспективы их освоения / Э.А. Хачатурян. – Ереван, 1953. – 142с.
331479
  Дымкин М А. Генетические типы железорудных месторождений Западного Забайкалья / М А. Дымкин, Н.С. Лидин. – Свердловск, 1985. – 151с.
331480
   Генетические типы и закономерности размещения месторождений золота Дальнего Востока. – Новосибирск : Наука, 1976. – 127с.
331481
   Генетические типы и закономерности распространения месторождений бентонитов в СССР. – Москва : Недра, 1981. – 215с.
331482
  Покалов В.Т. Генетические типы и поисковые критерии эндогенных месторождений молибдена. / В.Т. Покалов. – М, 1972. – 271с.
331483
  Лукашев К.И. Генетические типы и фации антропогеновых отложений / К.И. Лукашев. – Минск, 1960. – 366с.
331484
  Мавлянов Г.А. Генетические типы лёссов и лёссовидных пород центральной и южной частей Средней Азии и их инженерногеологические свойства / Г.А. Мавлянов. – Ташкент : АН УССР, 1958. – 607 с. + Приложения: 3 схемы
331485
  Мусин Р.А. Генетические типы месторождений корундовых руд как разновидности глиноземистых формаций / Р.А. Мусин. – Ташкент : АН УзССР, 1957. – 154с.
331486
   Генетические типы месторождений осадочных полезных ископаемых. – Москва : Недра, 1973. – 148с.
331487
   Генетические типы осадочных рудоносных и угленосных формаций. – Москва : Наука, 1973. – 275с.
331488
  Юргайтис А.А. Генетические типы песчано-гравийных отложений неоплейстоцена Литовской ССР и их литологическая характеристика : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Юргайтис А.А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 19л.
331489
   Генетические типы подземных вод.. – Ташкент, 1971. – 121с.
331490
  Герасимов И.П. Генетические типы почв на территории Китайской Народной Республики и их географическое распространение / И.П. Герасимов, Ма Юн-Чжи. – Москва, 1958. – 86 с.
331491
   Генетические типы почв субтропиков Закавказья / Герасимов И.П. – Москва : Наука, 1979. – 272 с.
331492
  Арсеньев А.А. Генетические типы промышленных месторождений апатита / А.А. Арсеньев, Г.М. Вировлянский, Ф.Л. Смирнов. – Москва : Недра, 1971. – 240 с. : рис. – Библиогр.: с. 228-237
331493
  Дедеев В.А. Генетические типы тектонических движений / В.А. Дедеев, П. Куликов. – Сыктывкар, 1985. – 52с.
331494
  Лукин А.Е. Генетические типы трещиноватости пород глубокозалегающих нефтегазоносных комплексов / А.Е. Лукин, С.Б. Ларин // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 9-25 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0367-4290
331495
  Климавичене В.К. Генетические типы четвертичных песков Литвы и их сравнительная литологическая характеристика : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 693 / Климавичене В.К. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 16 с.
331496
  Нечаева И.А. Генетические типы щелочно-гранитных пород и их редкометальность / И.А. Нечаева. – Москва : Наука, 1989. – 108с.
331497
   Генетические типы, закономерности размещения и прогноз месторождений брусита и магнезита.. – М, 1984. – 318с.
331498
  Ратнер В.А. Генетические управляющие системы : Автореф... кандидата биол.наук: / Ратнер В.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1965. – 28л.
331499
   Генетические факторы риска развития болезни Паркинсона в Украине / А.К. Коляда, Т.В. Плетнева, А.С. Соседко, М.А. Чивликлий, А.М. Вайсерман, И.Н. Карабань // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 45-50. – (Серія "Біологія, медицина" ; вип. 6 (1)). – ISSN 2310-4155
331500
  Войников В.К. Генетические функции митохондрий растений / В.К. Войников. – Новосибирск, 1991. – 180с.
331501
   Генетические функции органоидов цитоплазмы.. – Л, 1974. – 196с.
331502
  Лавлес Антони Генетические эффекты алкилирующих соедининений / Лавлес Антони; Пер. с англ. Е.Д. Айнгорн, А.Д. Гольдфарба и Н.А. Ициной ; Под ред. акад. Н.П. Дубинина. – Москва : Наука, 1970. – 256 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 227-251
331503
  Олимпиенко Г.С. и др. Генетические эффекты отбора у многолетних трав / АН СССР:Каральск. филиал;Ин-т биологии;Г.С.Олимпиенко, А.Ф.Титов, Т.С.Николаевская. – Ленинград : Наука, 1982. – 112с.
331504
  Троицкий Н.А. Генетические эффекты промежуточных нейтронов / Н.А. Троицкий. – Минск : Наука и Техника, 1971. – 166с.
331505
  Грачева Л.М. Генетические эффекты распада радионуклидов в клетках / Л.М. Грачева, В.Г. Королев; Под ред. И.А. Захарова. – Москва : Атомиздат, 1977. – 143 с. : рис., табл. – Спис. лит.: с. 373 наим.
331506
   Генетические, ареальные и типологические связи языков Азии. – М, 1983. – 272с.
331507
  Герасимов И.П. Генетические, географические и исторические проблемы современного почвоведения / И.П. Герасимов. – Москва : Наука, 1976. – 298 с. : табл. 34, библиогр. 302 назв.
331508
  Палилова А.Н. Генетические, цито-эмбрилогические и биохимические исследования цитоплазматической мужской стерильности у кукурузы. : Автореф... доктор биол.наук: 103 / Палилова А.Н.; АН БССР. Ин-т эксперим. ботаники. – Минск, 1969. – 53л. – Бібліогр.:с.52-53
331509
  Серебровский А.С. Генетический анализ / А.С. Серебровский. – Москва : Наука, 1970. – 342с.
331510
  Тихомирова М.М. Генетический анализ : Учеб. пособие / М.М. Тихомирова; ЛГУ. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. – 280с. – ISBN 5-288-00423-4
331511
  Орлова Н.Н. Генетический анализ / Н.Н. Орлова. – Москва, 1991. – 316с.
331512
  Романов Л.М. Генетический анализ белковых полиморфных систем в связи с продуктами и гематологическими показателями крупного рогатого скота : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Романов Л. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
331513
  Савченко В.К. Генетический анализ в сетевых пробных скрещиваниях / В.К. Савченко. – Минск : Наука и Техника, 1984. – 223с.
331514
  Сидоров А.Н. Генетический анализ и выделение восстановителей фертильности и закрепителей стерильности у кукурузы. : Автореф... канд. биол.наук: / Сидоров А.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1965. – 24л.
331515
  Щеглова О.П. Генетический анализ и картографирование стока взвешенных наносов рек Средней Азии. / О.П. Щеглова. – Л, 1984. – 127с.
331516
  Савченко В.К. Генетический анализ и синтез в практической селекции / В.К. Савченко. – Минск, 1986. – 93с.
331517
  Петренко О.Н. Генетический анализ изменений ПТК Полесских пойм : региональные проблемы // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 112-118. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
331518
  Авдеев Ю.И. Генетический анализ количественных признаков растений / Ю.И. Авдеев; Всероссийский научно-исследоват. ин-т орошаемого овощеводства и бахчеводства. – Астрахань, 2003. – 202с. – ISBN 5-901918-02-9
331519
   Генетический анализ количественных признаков растений.. – Уфа, 1979. – 175с.
331520
  Роне В.М. Генетический анализ лесных популяций / В.М. Роне. – М, 1980. – 160с.
331521
  Фомичева И.И. Генетический анализ некоторых белковых фракций сыворотки крови и молока у эстонского черно-пестрого и якутского скота в Сибири : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Фомичева И.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1969. – 33л.
331522
  Гикашвили К. Генетический анализ плодовитости у Drosophila melanogaster / К. Гикашвили, 1941. – 233-241с.
331523
  Тарутина Л.А. Генетический анализ свойств инбредных линий кукурузы в системе диаллельных скрещиваний : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Тарутина Л.А.; АН БССР. Ин-т генетики и цитологии. – Минск, 1969. – 25л.
331524
  Тахани Хассан Исмаил Шариф Генетический анализ сортов хлопчатника по количественным признакам : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Тахани Хассан Исмаил Шариф; АН УзССР. Ин-т эксп. биол. – Ташкент, 1978. – 26л.
331525
  Пащенкод В.М. Генетический анализ степных геокомплесов. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.01 / Пащенкод В.М.; АН УССР.Сектор географии. – К, 1979. – 25л.
331526
  Сытник П.К. Генетический анализ форм соотношения диалектики, логики и теории познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Сытник П.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 23 с.
331527
  Манукян Л.Р. Генетический анализ явления гетерогенности потомства эксконъюнгантов у Escherichia coli : Автореф... канд. беол.наук: 13/00/15 / Манукян Л.Р.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 25л.
331528
   Генетический аппарат клетки и некоторые аспекты онтогенеза.. – М, 1968. – 208с.
331529
  Климашевский Э.Л. Генетический аспект минерального питания растений. / Э.Л. Климашевский. – М, 1991. – 414с.
331530
  Зольников И.Д. Генетический и фациальный анализ ледниковых отложений / И.Д. Зольников. – Новосибирск, 1986. – 78с.
331531
  Ригер Р Генетический и цитогенетический словарь / Р Ригер, А. Михаэлис. – Москва, 1967. – 608с.
331532
  Щербик В.В. Генетический код - квантованній тензор кривизні четірехмерного риманового пространства / В.В. Щербик, Л.П. Бучацкий // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2014. – Вип. 2 (122). – С. 48-56. – ISBN 966-95259-9-6
331533
  Уэйклин Л. Генетический контроль восприимчивости и устойчивости к паразитарным болезням / Л. Уэйклин. – М, 1983. – 108с.
331534
   Генетический контроль имунного ответа.. – М, 1977. – 384с.
331535
  Петин В.Г. Генетический контроль модификаций радиочувствительности клеток / В.Г. Петин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 203с.
331536
  Лобанок Т.Е. Генетический контроль признака лекарственной резистентности штаммов shgella, выделенных в г.Минске. : Автореф... Канд.биол.наук: / Лобанок Т.Е.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 21л.
331537
  Мекшенов М.И. Генетический контроль развития бактерий / М.И. Мекшенов, Т.М. Серегина. – Москва : Наука, 1977. – 198 с.
331538
  Конюхов В Б. Генетический контроль развития организмов. / В Б. Конюхов, . – М, 1976. – 64с.
331539
  Тер-Аванесян Генетический контроль синтеза белка / Тер-Аванесян, Инге-Вечтомов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1988. – 291 с.
331540
  Кожина Т.Н. Генетический контрольд радиочувствильености у дрожжей. : Автореф... Канд.биол.наук: 103 / Кожина Т.Н.; АН СССР. – Л, 1969. – 24л.
331541
  Иваненко А.Г. Генетический метод расчета максимальных расходов ливневых паводков на реках Закарпатья : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Иваненко А.Г. ; МГУ , Географ. фак. – Москва, 1964. – 9 с.
331542
   Генетический мониторинг населения промышленных городов в условиях загрязнения окружающей среды. : межвузовский сборник научных трудов. – Кемерово, 1989. – 158 с.
331543
   Генетический подход к биохимии растений.. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 330с.
331544
  То Као Ли Генетический полиморфизм молочного белка в связи с количественными и качественными показателями молочной продукции скота : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.15 / То Као Ли ; Укр. сельхоз. Академия. – Киев, 1976. – 22 с.
331545
   Генетический полиморфизм рецептора витамина D определяет его метаболизм и эффективность / О.А. Яковлева, О.М. Николова, И.А. Дорошкевич, Н.В. Щербенюк // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 14 (633). – С. 18-19
331546
   Генетический полиморфизм рецептора витамина D определяет его метаболизм и эффективность / О.А. Яковлева, О.М. Николова, И.А. Дорошкевич, Н.В. Щербенюк // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2. – С. 39-44. – ISSN 2224-1507
331547
  Кузьменко Л.Г. Генетический полиморфизм трансферринасыворотки крови свиней крупной белой породы в связи с их воспроизводительными качествами : Дис... канд. биол.наук: / Кузьменко Л. Г.; АН УССР, сектор молекулярн. биол. и генетики ин-та микробиолог. и вирусол. АН УССР. – К., 1968. – 124л. – Бібліогр.:л.109-124
331548
  Кузьменко Л.Г. Генетический полифоризм трансферрина сыворотки крови свиней крупной белой породы в связи с их воспроизводительными качествами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кузьменко Л.Г. ; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1969. – 15 с.
331549
   Генетический словарь. – Киев : УСХА, 1991. – 145 с. – ISBN 5-7987-0036-4
331550
  Митина С.М. Генетический структурализм: критич. очерк. / С.М. Митина. – М., 1981. – 96с.
331551
  Белоконь Е.М. Генетический эксперимент в исследованиях на дрозофиле : учебно-методическое пособие для студентов биол. факультета / Е.М. Белоконь. – Львов, 1979. – 107 с.
331552
   Генетическое воздействие ядерных излучений.. – М, 1957. – 31с.
331553
  Рамайя Л.К. Генетическое действие N-нитрозоэтилмочевины, гидроксиламина и рентгеновых лучей на половые клетки самцов мышей : Автореф... Канд.биол.наук: 103 / Рамайя Л.К.; АН СССР.Ин-т общей генетики. – Москва, 1969. – 23л.
331554
  Барегамян Заббела Никогосовна Генетическое и физиологическое изучение стрептомициновых мутантов Esche richia Coli К12. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Барегамян Заббела Никогосовна;. – Ереван, 1978. – 28л.
331555
  Западная А.А. Генетическое и физиологическое исследование температурочувствительых rII (rIIts)=мутанов бактериофагв Т4В : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Западная А.А.; АН СССР. Ин-т общей генетики. – М., 1969. – 33л.
331556
  Егамбердиев А Генетическое и цитологическое изучение гибридов пшениц и ржи с пшенично-ржаными амфидиплоидами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Егамбердиев А. ; Укр. науч.-исслед. ин-т. – Харьков, 1965. – 23 с.
331557
  Погосбекова Маргарита Рубеновна Генетическое изучение УФ чувствительных мутантов dspergillus nidulans : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Погосбекова Маргарита Рубеновна; МГУ. Биологический фак-т. – М., 1974. – 23л.
331558
  Малецкий С.И. Генетическое исследование селективного оплодотворения у некоторых сортов кукурузы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Малецкий С.И. ; АН СССР , Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1967. – 28 с.
331559
  Гулканян В.О. Генетическое осложнение гибридов первого поколения как эффективный метод в селекции пшеницы / В.О. Гулканян, С.Г. Оганесян; Гандилян П.А. – Ереван, 1984. – 162 с.
331560
  Попов В.И. Генетическое учение о геологических формациях / В.И. Попов, В.Ю. Запрометов. – Москва : Недра, 1985. – 457с.
331561
  Тищенко К.М. Генетична апробація лексико-топонімічних студій // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 339-346


  Розглянуто взаємну відповідність виділених генетиками у складі українців 11 Y-хромосомних гаплогруп, шарів топонімії України та лексичних запозичень в українському словнику. Рассмотрено взаимное соответствие выделенных генетиками в составе украинцев ...
331562
  Першина Ірина Михайлівна Генетична база селекції декоративного соняшнику : Автореф... кандид. сільськ.наук: 03.00.15 / Першина Ірина Михайлівна; Ін-тут олійних культур Українськ. академії аграрних наук. – Запоріжжя, 2000. – 16л.
331563
  Котерлін О.Р. Генетична дискримінація як посягання на права та інтереси людини // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 4 (48). – С. 419-422. – (Слово). – ISSN 2304-7402
331564
  Димань Тетяна Миколаївна Генетична диференціація доместикованих та диких видів копитних : Автореф. дис. ... д-ра сільськогосп. наук: 603.00.15 / Димань Т.М.; Укр. акад. аграрн. наук ін-тут агроеколог. та біотехн. – Київ, 2002. – 36 с.
331565
  Борківський В. Генетична євродипломатія : Дуніни Борковські // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 2. – С. 80


  Дворянський рід Дуніних-Борковських.
331566
  Ніколайчук В.І. Генетична інженерія : Підручник для студ.біолог.спец.вищ.закладів освіти. / В.І. Ніколайчук, І.Ю. Горбатенко. – Ужгород, 1999. – 181с. – ISBN 966-7400-03-9
331567
  Хлебовські Р. Генетична інтерпретація мінерального складу бузьких лесів Середнього Придніпров"я / Р. Хлебовські, Л. Лінднер, П.Ф. Гожик // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 15-18 : рис., табл.
331568
  Германов В.Г. Генетична інформація в контексті впливу засобів масової інформації на аудиторію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-35. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглядається одна з найголовніших проблем розвитку української журналістики: використання журналістом у своїй професійній діяльності генетичної інформації як засобу впливу на аудиторію. Визначає основні тенденції, принципи, функції та недоліки такого ...
331569
  Логгінов В.Б. Генетична консолідація малопоширених деревних рослин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 74-75. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  У природній та культурній дендрофлорі є значна кількість видів, що представлені невеликими групами та поодинокими деревами, які розпорошені на окремих ділянках. пропонується запобігти деградації та зникненню цих видів шляхом об"єднання розсіяних ...
331570
  Давидюк В. Генетична кореляція українського фольклору // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 20-31. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто питання кореляції археологічних культур, біогенетичних маркерів населення та змісту фольклорних традицій українців, які проживають у місцях їхньої дислокації. На основі палеонтологічного методу встановлено залежність змісту фольклорних явищ ...
331571
  Гнатюк М.М. Генетична критика і текстологія: діалогізм дискурсивних практик // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 104-109. – (Б-ка Ін-ту філології)
331572
  Богунов Ю.В. Генетична мінливість російських далекосхідних ізолятів вірусу мозаїки цвітної капусти / Ю.В. Богунов, Р.В. Гнутова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-12. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Ампліфіковано повноразмірні копії гена білка цитоплазматичних включень шести природних ізолятів ВМЦК. Показано наявність істотних розходжень рестрикційних профілів у російських ізолятів і закордонних штамів ВМЦК, що дозволяє зробити припущення, що на ...
331573
  Кирюшко Н.В. Генетична основа інфернальних констант в трилогії Дж.Р.Р. Толкіна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 249-257. – (Б-ка Ін-ту філології)
331574
  Заболотна Н. Генетична основа української синонімії II половини XVII - I половини XVIII ст. (на прикладі іменникової синонімії у мові поетичних творів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 100-103
331575
   Генетична подібність української чорно-рябої молочної та голштинських порід за геном BoLA-DRB 3.2 / Т.М. Супрович, М.П. Супрович, К.В. Копилов, Р.В. Колінчук // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 188-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2410-1125
331576
  Тютюнник Н.В. Генетична природа чорноземів звичайних Донецького регіону // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 52-64 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 64. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
331577
  Москаленко В.В. Генетична психологія як методологія дослідження соціалізації особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С.26-38. – ISSN 2226-4078
331578
   Генетична складова як чинник формування здоров"я населення України / О.І. Тимченко, С.С. Карташова, О.В. Линчак, О.В. Горіна, В.В. Єлагін // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 5-12 : Рис., табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1726-5428
331579
  Нікоряк Н.В. Генетична специфіка кіно- й телесценарних форм // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.112-116. – ISBN 966-568-658-5
331580
  Лисецький І.Л. Генетична структура й морфологічна характеристика сріблястого карася Carassius auratus gibelio (ВІоch, 1782,) водойм України / І.Л. Лисецький, І.В. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-38. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження вибірок сріблястого карася з водойм восьми областей України за допомогою біохімічного генного маркування, цитометричного методу й аналізу морфологічних ознак. Кожна з трьох виявлених одностатевих форм має клональну структуру, що ...
331581
   Генетична структура природних популяцій Drosophila melanogaster (Meig.) України за локусом Est-6 / І. Христофорова, В. Кучеров, Д. Радіонов, І. Козерецька // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 79-84. – (Серія біологічна ; вип. 66). – ISSN 0206-5657


  Використовуючи метод лужного електрофорезу в поліакриламідному гелі, вивчали частоти генотипів і алелів за локусом ?-специфічної карбоксіестерази (Est-6) у природних популяціях Drosophila melanogaster України 2013 р. збору. Показано міжпопуляційні ...
331582
  Предборський В.А. Генетична суспільна спадковість та особливість кризової тіньової модернізації в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 20-27
331583
  Гнатюк М.М. Генетична текстологія: пошуки автентичного тексту // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 53-59. – ISBN 966-7825-78-7
331584
  Янченко В.П. Генетична типізація та реологічні механізми формування конгломератоподібних утворень метаморфічних комплексів Українського щита (на прикладі Волинського та Росинсько-Тікицького мегаблоків) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Янченко Віталій Петрович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 153 л. – Додаток: л. 152-153. – Бібліогр.: л. 140-151
331585
  Янченко В.П. Генетична типізація та реологічні механізми формування конгломератоподібних утворень метаморфічних комплексів Українського щита (на прикладі Волинського та Росинсько-Тікицького мегаблоків) : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.01 - загальна та регіональна геологія / Янченко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв.
331586
  Кіптенко В.К. Генетична типологія мікронацій (віртуальних держав) / В.К. Кіптенко, М.Ю. Ляшенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 173-184 : табл. – Бібліогр.: 16 назв.
331587
  Скорик В.В. Генетичне вдосконалення методів селекції озимого жита. : Автореф... канд.с-г.наук: 06.01.05 / Скорик В.В.; Ін-т землеробства Укр.акад.аграрн.наук. – К, 1994. – 46л.
331588
  Максименко С.Д. Генетичне дослідження психіки // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С. 12-25. – ISSN 2226-4078
331589
  Гудзенко В.М. Генетичне поліпшення ячменю дворядного ярого за кількисними ознаками у Лісостепі України / В.М. Гудзенко, О.С. Дем"янюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 81-86 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
331590
  Терновська Т.К. Генетичний аналіз : навч. посібник з курсу "Загальна генетика" / Т.К. Терновська ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 335 с. : іл. – Бібліогр.: с. 335. – ISBN 987-966-518-544-4
331591
  Орлюк А.П. Генетичний аналіз : навч. посібник / А.П. Орлюк, В.В. Базалій ; М-во аграр. політики та продовольства України, Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 214, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214. – ISBN 978-966-2393-78-1
331592
  Ситдиков П. Генетичний аналіз китайської економічної терміносистеми


  У статті висвітлено питання поповнення словникового складу китайської мови запозиченнями. Матеріалом для аналізу послугував корпус економічних термінів, було виявлено і проаналізовано фонетичні, семантичні та графічні запозичення. В статье освещён ...
331593
  Боронь О. Генетичний зв"язок чи типологічна подібність? (комедії Гоголя "Ревізор" і Квітки-Основ"яненка "Приезжий из столицы") // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України / Інститут літератури ім. Т. Шевченка. НАНУ. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 155-. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4272-2(Вип. 11)
331594
  Шевченко Н. Генетичний і семантичний аспекти вивчення невербальних засобів комунікації (на матеріалі фразеологічних одиниць) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 38-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються невербальні засоби комунікації, визначається, що паравербальні засоби - це своєрідний місток еволюційного розвитку людства від філогенезу до онтогенезу. The study of paralinguistic means of communication is one of the actual problem of ...
331595
  Беженар А. Генетичний код Буковини // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 16. – ISSN 2519-4429


  Писанки Буковини.
331596
  Бойко О.Д. Генетичний код соціальної пам"яті // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 138-154. – ISBN 978-966-8809-92-7
331597
  Осауленко І.А. Генетичний підхід до синтезу проектних структур регіонального рівня // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 108-114 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2222-8810
331598
  Луговий С.І. Генетичний поліморфізм свиней червоної білопоясної породи на підставі мікросателітних маркерів / С.І. Луговий, С.С. Крамаренко, С.М. Галімов // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 113-119 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-092X
331599
  Стадницька О.І. Генетичний потенціал - не вичерпний // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 171-176 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-6609
331600
  Подсікера Т.В. Генетичний склад давньоанглійської кулінарної лексики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 78-84. – ISSN 0027-2833
331601
  Сокольник С.О. Генетичні аспекти прогнозування шлунково-кишкових кровотеч у дітей, хворих на виразкову хворобу // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 38-41. – ISSN 2226-1230
331602
  Горяна Л.Г. Генетичні дослідження - нагальна необхідність сьогодення / Л.Г. Горяна, Т.І. Таволжанова, К.В. Розова // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-28 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
331603
  Лучик А.А. Генетичні зв"язки українських соматизмів з їхніми відповідниками у неслов"янських мовах (на матеріалі "Етимологічного словника української мови") // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 202-207. – ISBN 978-966-2668-24-7
331604
  Васильченко В. Генетичні зв"язки української обрядової фразеології з етнічною культурою // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 37-44. – ISSN 0130-5263
331605
  Топчій Н.М. Генетичні механізми апоптозу / Н.М. Топчій, Г.Д. Бердишев, С.В. Демидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 68-69. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Описано генетичні особливості запрограмованої загибелі клітин тваринних та рослинних організмів. Наведено дані щодо генів, які беруть участь у процесах апоптозу.
331606
  Моргун В.В. Генетичні наслідки радіонуклідного забруднення навколишнього середовища після аварії на Чорнобильській АЕС / В.В. Моргун, Р.А. Якимчук // Физиология растений и генетика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2016. – Т. 48, № 4 (282), июль - август. – С. 279-297. – ISSN 2308-7099
331607
  Шерепітко В.В. Генетичні основи адаптивної селекції сої : Автореф. дис. ...д-ра сільськогосп. наук: Спец. 03.00.16 / В.В. Шерепітко; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т агроекол. і біотехн. – Київ, 2002. – 34 с. – Бібліогр.: 52 назв
331608
  Бабій С.В. Генетичні основи резистентності українських ізолятів вірусів грипу типу А та В до інгібіторів нейрамінідази : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Бабій Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 145 арк. – Додатки: арк. 141-146. – Бібліогр.: арк. 125-140
331609
  Бабій С.В. Генетичні основи резистентності українських ізолятів вірусів грипу типу А та В до інгібіторів нейрамінідази : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Бабій Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с.. – Бібліогр.: 19 назв
331610
  Воробйова Л.І. Генетичні основи селекції рослин і тварин : навчальний посібник для студ. біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л.І. Воробйова, О.В. Тагліна. – Харків : Ранок, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-672-132-0
331611
   Генетичні особливості та ресурси рідкіснометалевих родовищ Українського щита / В. Загнітко, В. Михайлов, С. Кривдік, В. Сидорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 58-65. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  Рідкісні метали є важливою складовою світової економіки. Україна володіє розвиненою мінерально-сировинною базою рідкісних металів, але жоден з її об"єктів наразі не розроблюється, що спричиняє збитки народному господарству країни. Майже всі відомі ...
331612
   Генетичні процеси у популяціях: можливості адаптації населення до умов довкілля / О.І. Тимченко, О.В. Процюк, Е.М. Омельченко, О.В. Линчак, Т.М. Поканєвич, Д.О. Микитенко, Г.О. Качко, М Т. Кабанець, // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2014. – № 3 (70). – С. 4-10
331613
  Кравченко В.А. Генетичні ресурси в селекції овочевих культур // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 150-151. – ISBN 978-966-924-274-7
331614
   Генетичні ресурси рослин у вирішенні проблеми стійкості польових культур до збудників хвороб / В.П. Петренкова, І.Ю. Боровська, І.С. Лучна, Т.В. Сокол // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 128-130. – ISBN 978-966-924-274-7
331615
  Сабадин В.Я. Генетичні ресурси ячменю ярого для селекції на стійкість проти хвороб // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 68-70. – ISBN 978-966-924-274-7
331616
  Брагарник М. Генетичні ресурси, асоційовані з традиційними знаннями, як об"єкт патентного права // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 6. – С. 9-13. – ISSN 1608-6422
331617
  Ленська С. Генетичні та структурні аспекти жанру в літературознавстві ХХ століття // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 109-114. – ISSN 2075-1222


  Метою статті є з"ясування основних концептуальних підходів у світовому літературознавстві до змістового виміру й сутності поняття "жанр", виявлення дискусійних моментів, сучасного стану вирішення наукової проблеми і подальших перспектив досліджень. ...
331618
  Андреєва О.О. Генетичні типи бентонітових родовищ України та перспективи території України на бентонітову сировину : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 84-86. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Присвячено питанню перспективності території України на бентонітову сировину. Розглядаються генетичні типи родовищ бентонітів та їх практичне значення для промисловості нашої країни.
331619
  Михайлов В.А. Генетичні типи докембрійських зеленокам"яних поясів // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 1
331620
  Сьомка В.О. Генетичні типи молібдено- і вольфрамоносних метасоматитів українського щита = Genetic types of molybdenum- and tungsten-bearing metasomatites of the ukrainian shield / В.О. Сьомка ; [НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка]. – Київ : Наукова думка, 2019. – 256 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 243-253. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1657-6
331621
   Генетичні форми недостатності соматотропного гормону, особливості клініки та діагностики / І.В. Ластівка, М.О. Ризничук, Л.Ю. Хлуновська, А.Б. Мигалчан // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 74-76. – ISSN 2226-1230
331622
  Геращенко Г.В. Генетичні, епігенетичні та експресійні порушення у низці епітелійних пухлин : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.03, 03.00.22, 091 / Геращенко Ганна Володимирівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. – Київ, 2019. – 53 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 39 назв
331623
  Житарюк М.Г. Генетичність інформації: вектори журналістики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 92-99


  У статті здійснено спробу дослідити феноменологію інформації, акцентовано на низці аспектів та властивостей інформаційних взаємодій, на значенні інформації як глобального явища (макрорівень), що випливає із внутрішньої структури (мікрорівень), що ...
331624
  Яремчук І. Генетично-естетичний контекст сонетного циклу Богдана Кравціва "Дзвенислава" // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 173-184. – ISBN 978-966-02-6024-5
331625
  Сазанович Л. Генетично-образна специфіка американського фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – C. 229-234


  У статті йдеться про генетично-образну специфіку американського фольклору. Американський фольклор розглядається як феномен, який виник у результаті історично-культурної асиміляції фольклорних традицій індіанців Північної Америки, європейських ...
331626
  Давидюк В. Генетично-порівняльний метод - нові можливості фольклористичної компаративістики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 66-86
331627
  Максименко К.С. Генетично-психологічна парадигма в контексті інтеграційних психотерапевтичних підходів // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2013. – Вип. 22. – С. 122-132. – ISSN 2227-1376


  У статті здійснено концептуальний аналіз базових положень генетичної психології як однієї з методологічних засад вивчення психотерапії особистісних розладів непсихотичного генезу. Проблеми розглянуто в контексті взаємодії генетично-психологічної ...
331628
  Дрогомирецька М.М. Генетично-функціональні аспекти поетики ("Повістки і ескізи з українського життя" Агатангела Кримського) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Дрогомирецька Марта Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
331629
  Локтєва Р.К. Генетично детерміновані показники як основа психо-сомато-вісцеральної типології людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 159-162. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Виділено чотири типологічні групи (кластери) обстежуваних за комплексом психофізіологічних, соматичних, вісцеральних показників та групою крові. Показано, що останній, як один із генетично детермінованих показників, можна використовувати як основу при ...
331630
  Янклевич О. Генетично модифіковані організми: реалії і перспективи в Україні // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2007. – № 2/3 (32-33). – С. 49-54.
331631
  Сорочинський Б.В. Генетично модифіковані рослини / Сорочинський Б.В., Данильченко О.О., Кріпка Г.В. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 204с. – ISBN 966-306-014-Х
331632
   Гензис и география почв зарубежных стран по исследованиям советских географов : Сборник научных статей, посвящённых 8 Международному конгрессу почвоведов в Бухаресте (1964). – Москва : Наука, 1964. – 168 с. – на рксском и английском языках
331633
  Ларьков А.П. Гензис эстетических переживаний : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Ларьков А. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1986. – 190л. – Бібліогр.:л.170-190
331634
  Бердишев Г.Д. Гени i вік / Г.Д. Бердишев. – Київ : Наукова думка, 1973. – 198 с.


  Дiзнаєтесь, яку pоль вiдiгpають сеpедовища i спадковiсть в довголiттi людини,пpо основнi пpичини смеpтi та їхнi механiзми.
331635
  Картавий П.В. Гени добра і честь близьких предків : аналіз впливу предків на життя сучасників / Петро Картавий. – Суми : МакДен, 2016. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2305-75-3
331636
  Бердишев Г.Д. Гени і вік / Г.Д. Бердишев. – Київ : Наукова думка, 1973. – 190 с.
331637
  Бестужева-Лада Гениалиссимус : проза: история // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 6. – С. 74-77


  Жизнь полководца Суворова
331638
  Гиреев Д.А. Гениальная поэма Лермонтова / Д.А. Гиреев. – Пятигорск, 1948. – 37с.
331639
  Колдунова Елена Гениальное - просто! : Кухня // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 142-143 : Фото. – ISSN 1029-5828
331640
  Вехов Н.В. Гениальное предсказание в кабинете ученого - географа: открытие архипелага Земля Франца-Иосифа : География и экология. История географических открытий // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 32-38 : Фото, карта. – ISSN 0016-7207
331641
  Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство : Параллель между великими людьми и помешанными / Ч. Ломброзо. – Київ : Україна, 1995. – 276с. – ISBN 5-319-00986-0
331642
  Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство / Ч. Ломброзо. – М., 1995. – 396с.
331643
  Кольцова В.А. Гениальность: психолого-историческое исследование / В.А. Кольцова, Е.Н. Холондович // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 2. – С. 101-118. – ISSN 0205-9592
331644
  Купновицкая У. Гениальные врачи стрелялись из-за молоденькой красавицы. История одной дуэли: как 100 лет назад профессора в Киеве из-за красавицы стрелялись // КП в Украине. – Київ, 2018. – 27 апреля (№ 62). – С. 10. – ISSN 1997-1249


  "Вызов на дуэль прозвучал прилюдно на университетском совете. К дуэли все было готово: секунданты назначены, приобретены две пары одинаковых пистолетов, мириться спорщики отказались наотрез. Вот-вот должно было раздаться: "К барьеру, господа!" Один из ...
331645
  Кречмер Э. Гениальные люди / Э. Кречмер; Пер.с нем.Г.Ноткина. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1999. – 303с. – (Библиотека зарубежной психологии). – ISBN 5-7331-0165-2
331646
  Маллаев Н.М. Гениальный поэт и мыслитель / Н.М. Маллаев. – Ташкент, 1968. – 55 с.
331647
  Татарова А. Гениальный русский механик / А. Татарова, С. Зимин. – М., 1952. – 75с.
331648
  Тойбин И.М. Гениальный русский поэт М.Ю. Лермонтов / И.М. Тойбин. – Курск, 1951. – 32 с.
331649
  Шаталов Н.Н. Гениальный тектонист Эдуард Зюсс (к 185-летию со дня рождения рождения) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 2. – С. 44-47 : фото. – ISSN 1682-721Х
331650
   Генизис, свойства и плодородие почв : межвузовский сборник научных трудов. – Саранск, 1984. – 162 с.
331651
  Протас М. Гении европейской культуры XIX-XX веков // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 181-196
331652
  Осипов Георгий Гении места / Осипов Георгий, Левыкин Алексей // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 29 : фото
331653
  Евлахов А.М. Гений-художник, как антиобщественность : Экскурс в область психологии эстетического чувства / Александр Евлахов. – Варшава : Тип. Варш. учеб. округа, 1909. – 80 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Многоувааемому Семену Осиповичу Грузенбергу - от автора. СПб. 20 дек. 191..?
331654
  Драйзер Т. Гений / Т. Драйзер. – Нальчик, 1984. – 614с.
331655
  Драйзер Т. Гений / Т. Драйзер. – Грозный, 1985. – 686с.
331656
  Драйзер Т. Гений : [роман] / Теодор Драйзер ; [пер. з англ. М. Волосова]. – Київ : Борисфен, 1995. – 781, [2] с. – ISBN 5-7707-7504-1
331657
  Масуд Афаг Гений : Рассказ // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 3. – С. 7-27. – ISSN 0012-6756
331658
  Еремеева В. Гений : М.В. Ломоносов // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . ноябрь. – С. 38-43
331659
  Ждан О. Гений : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 11-30. – ISSN 0027-8238
331660
  Прохоров П. Гений балета // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 11. – С. 76-84


  Балетний танцівник та хореограф українського походження, відомий як один з найвеличніших танцівників XX сторіччя. Сучасники називали його Серж Лифар
331661
  Косоруков А.А. Гений без имени / А.А. Косоруков. – М., 1986. – 285с.
331662
  Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке / Н.В. Гончаренко. – Москва, 1991. – 432 с.
331663
  Зорин И.И. Гений вчерашнего дня // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 7-17. – ISSN 0321-1878
331664
  Ермилов В.В. Гений Гоголя / В.В. Ермилов. – М. : Советская Россия, 1959. – 408 с.
331665
  Лам В. Гений домашнего очага : роман. повесть / В. Лам; пер. с латыш. Ю.Абызова. – Москва : Советский писатель, 1989. – 378 с.
331666
  Смолин Геннадий Гений и злодейство : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 167-173 : Іл.
331667
  Смолин Г. Гений и злодейство // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 7. – С. 171-179. – ISSN 0131-2332


  Загадка смерті Вольфганга Амадея Моцарта
331668
  Мазаев С.А. Гений и злодейство (о нравственных основаниях научного поиска) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 21-27. – ISSN 0869-3617


  Образование в России и в мире становится все более технологичным. Из него постепенно исчезает важнейшая составляющая - воспитание в человеке высоких морально-волевых качеств. Эта стратегическая ошибка проистекает из широко распространенного ...
331669
  Рассадин С.Б. Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина / С.Б. Рассадин. – Москва : Книга, 1989. – 348с.
331670
  Ерохина И. Гений и злодейство: пушкинский подтекст в ахматовском «Реквиеме» // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 198-220. – ISSN 0042-8795
331671
  Прингл Хизер Гений инков. Инки. Надменные владыки Анд / Прингл Хизер, Кларк Роберт // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 56-79 : фото
331672
  Мирлес А. Гений комбинаций гроссмейстер А.А.Алехин / А. Мирлес. – Киев, 1926. – 56с.
331673
  Петров Д. Гений Леонардо // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 4. – С. 4-23. – ISSN 1818-2968


  Леонардо да Вінчі
331674
  Исаев Н.П. Гений на островах / Н.П. Исаев. – М, 1987. – 190с.
331675
   Гений неоклассицизма // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 5. – С. 27-35.
331676
   Гений неоклассицизма // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 6. – С. 75-81


  Адольф Вильям Бугро (1825-1905) - фран. живописец эпохи ампира, мастер академ. живописи, крупнейший представитель салонного академизма, автор картин на исторические, мифологические, библейские и аллегорические сюжеты, исполнял стенные росписи и портреты
331677
  Водолагин А. Гений непреклонной воли = К. 200-летию М.А. Бакунина // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2014. – № 5. – С. 221-226. – ISSN 0027-8238
331678
  Цвейг С. Гений одной ночи / С. Цвейг. – Москва : Музыка, 1964. – 20 с.
331679
  Устинова Т. Гений пустого места : Роман / Татьяна Устинова. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 352с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-18803-7
331680
  Воробьев В.Ф. Гений русской и мировой литературы (Ленин о Л.Н. Толстом) / В.Ф. Воробьев. – Львов, 1960. – 39с.
331681
  Новикова М. Гений, парадоксов друг // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 69-92


  Переклади творів Пушкіна О.С.
331682
   Генике Аркадию Александровичу - 85 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 60-64 : фото. – ISSN 0016-7126
331683
  Лашкевич Генитивные конструкции со значением метафорического количества в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Лашкевич а. и.; БГУ. – Минск, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.21
331684
  Вирлич А.Э. Геническ : путеводитель / А.Э. Вирлич, Е.С. Каминская. – Симферополь : Таврия, 1986. – 61с.
331685
  Мелхорн Г. Гениями не рождаются / Г. Мелхорн, Х.-Г. Мелхорн. – М., 1989. – 159с.
331686
  Дробноход Ю.Ф. Геніальна праця Карла Маркса / Ю.Ф. Дробноход, В.З. Задніпрянець. – Київ, 1967. – 48с.
331687
  Кульчицький С.В. Геніальний аналітик - Іван Лисяк- Рудницький // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 36 (208). – С. 2-4
331688
  Дудкін Іван Геніальний архітектор - молюск // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 142-144 : фото
331689
   Геніальний конструктор ракетно-космічної техніки (До 100-річчя від дня народження академіка М.К. Янгеля) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 5-6. – ISSN 0372-6436
331690
   Геніальний поет російського народу.. – К, 1937. – 98с.
331691
  Ситник К. Геніальний природознавець До 200-річчя від дня народження Чарльза Дарвіна // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 45-50. – ISSN 0372-6436
331692
  Ситник К. Геніальний природознавець. До ювілею Чарльза Дарвіна // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (16). – С. 62-67. – ISSN 1819-7329
331693
  Черкаська Г. Геніальний співець осени - Олекса Стефанович // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 жовтня (№ 41). – С. 9
331694
   Геніальний учений, неперевершений організатор науки. До 100-річчя від дня народження академіка М.В. Келдиша // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 3-16. – ISSN 0372-6436
331695
  Локтєв В. Геніальний фізик і великий педагог. До 100-річчя від дня народження академіка Л.Д. Ландау // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-44. – ISSN 0372-6436
331696
   Геніальний філософський твір В.І.Леніна. – К, 1959. – 400 с.
331697
  Черкаська Г. Геніальний ювелір української пісні Микола Леонтович // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 23 грудня 2015 - 5 січня 2016 (№ 51/52). – С. 9
331698
  Поліщук В.Л. Геніальні кристали : поезії / В.Л. Поліщук. – Київ : Маса, 1927. – 70 с.
331699
  Хамітов Н. Геніальність і деструктивність // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 138-143. – ISBN 978-966-8009-72-3
331700
  Пахаренко В. Геніальність і талановитість як опозиційні форми вияву людського духу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 25-30. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
331701
  Яручик Ю. Геніальність у простому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5-6 жовтня (№ 180/181). – С. 31


  Всесвітньо відома книжка Елени Ферранте вийшла українською.
331702
  Зашкільняк А.С. та ін. Генієм Леніна народжена (До 70-річчя II з"їзду РСДРП) / А.С. та ін. Зашкільняк. – Львів, 1973. – 195с.
331703
  Дузь І.М. Генієм Леніна натхненні / І.М. Дузь. – К., 1977. – 160с.
331704
  Корсак К. Генії вчора, сьогодні й завтра // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 10-12.


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
331705
  Науменко С. Генії українського перекладу // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (449), лютий 2019. – С. 41-44


  Пропонується позакласний захід, мета якого розширити та поглибити знання учнів про українську перекладацьку школу, ознайомити учнів з традицією українського перекладознавства та непересічними постатями видатних перекладачів Г. Кочура та М. Лукаша.
331706
  Шовкопляс Ю. Геній / Ю. Шовкопляс. – Харків, 1929. – 126 с.
331707
  Янь Мо Геній : Оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 170-176. – ISSN 0320 - 8370
331708
  Тереверко О. Геній авіації // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 24 листопада (№ 46). – С. 20-21


  Олег Костянтинович Антонов — радянський літакобудівельник російського походження, один із провідних авіаконструкторів СРСР.
331709
  Івшина Л. Геній в умовах розблокованої антикультури // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 511-515. – ISBN 978-966-06-0713-2


  Творчість Ліни Костенко.
331710
  Голованенко Володимир Геній електрики // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 14-15 : Фото
331711
  Шовкун В. Геній з ласки Божої // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 8


  Спогад про Миколу Лукаша.
331712
  Глазовий Андрій Геній з моєї вулиці : Краєвиди душі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 128-133 : Фото
331713
  Кралюк П. Геній знайомиться зі святинею. Шевченко й Пересопницьке євангеліє // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 737-743. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
331714
  Кулик Н. Геній і ліходійство [А. Кримський] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 вересня (№ 39). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Науково-педагогічна спадщина Агатангела Кримського.
331715
  Кравченко Я. Геній Іоана Георгія Пінзеля, або Пластика українського бароко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 23
331716
   Геній краси і правди. – К, 1978. – 200с.
331717
  Загородній А.Г. Геній науки (до 110-річчя від дня народження академіка М. М. Боголюбова) / А.Г. Загородній, В.М. Локтєв, А.М. Самойленко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 8. – C. 73-82. – ISSN 1027-3239
331718
  Ситник К. Геній науки і наукової просвіти / К. Ситник, В. Багнюк // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2013. – № 3/4, березень - квітень. – С. 5-13. – ISSN 0130-7037


  150 років від дня народження В.І. Вернадського.
331719
  Матвієнко А. Геній поета тримає небеса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 11). – С. 1, 2


  Святкування 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка на Майдані та покладання квітів до пам"ятника поета у парку Т. Шевченка у Києві.
331720
  Шаховський С.М. Геній поетеси-борця / С.М. Шаховський. – К, 1971. – 54с.
331721
  Кондратюк А.І. Геній поза Батьківщиною : есеї, оповідання, думки / Андрій Кондратюк ; [ред. Б. Боровець]. – Рівне : Волинські обереги, 2012. – 334, [2] с. – ISBN 978-966-416-276-7
331722
  Гайдабура В. Геній портретує генія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 березня (№ 39/40). – С. 23


  Видатному актору і режисеру Амвросію Бучмі виповнилося б 125 років.
331723
  Носань С.Л. Геній правди : до 175-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка / С.Л. Носань. – К, 1989. – 48 с.
331724
  Мазур В. Геній самореклам. Письменник, історик, містифікатор і нестримний фантазер Федір Емін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 вересня (№ 33). – С. 15


  "Наприкінці XVII століття, коли Україна ввійшла в орбіту "русского мира", російська наука і культура отримали неабиякий імпульс для свого розвитку. Московія рекрутувала випускників Києво-Могилянської академії, щоб ті несли світло освіти на її терени, ...
331725
   Геній світу і любові. До 260-річчя від дня народження В.А. Моцарта (1756-1791) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2015. – № 1, 2016 р., 1 квартал. – С. 39-49. – ISSN 0130-2043
331726
  Рожнятовська О. Геній сучасності. До 80-річчя від дня народження І. Марчука (1936) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 114-117. – ISSN 2306-3505
331727
  Осауленко Є. Геній та безумство // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-69. – ISSN 0130-5212


  Психічна недуга в житті та творчості живописців
331728
  Осауленко Євген Геній та безумство // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-69. – ISSN 0130-5212
331729
  Черкаська Г. Геній такту. Андрію Мельнику - 125 років // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 грудня (№ 50). – С. 3
331730
  Шевець В. Геній українського перекладу // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Червень (№ 11/12). – С. 37-45


  Величний шлях Миколи Лукаша.
331731
   Геній цифрового підпису // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 15 жовтня (№ 42)


  Учень Малої академії наук України - одинадцятикласник Київського ліцею № 38 імені В.М. Молчанова Олександр Гур"янов став призером 24-го Конкурсу молодих учених ЄС (EUCYS), фінал якого відбувся наприкінці вересня у м.Братиславі ( Словацька Республіка). ...
331732
  Чадюк М. Геній Юрія Кнорозова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 лютого (№ 27-28)


  Вчений родом із Харкова, який розшифрував писемність майя.
331733
  Горпинич В. Генітивні речення в українській мові
331734
  Коваль П.Д. Генічеськ / П.Д. Коваль. – Одеса : Маяк, 1968. – 40с. : іл.
331735
  Шевчук І. Геніям - не заважати! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 квітня (№ 15). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Завідувач кафедрою математичного аналізу механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Ігор Шевчук про автора розв"язання задачі з комбінаторної геометрії - Марину Вязовську.
331736
  Печерский Н.П. Генка Пыжов - первый житель Братска // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1973. – Т. 6. – С. 295-466. – (Б-ка пионера)
331737
  Печерский Н.П. Генка Пыжов - первый житель Братска. / Н.П. Печерский. – М., 1958. – 207с.
331738
  Печерский Н.П. Генка Пыжов - первый житель Братска: повесть / Н.П. Печерский. – 3-е изд. – М., 1984. – 190с.
331739
  Дарьин Г.А. Геннадий Алексадрович Дарьин. / Г.А. Дарьин. – М, 1977. – 10с.
331740
  Ивановская Е.Б. Геннадий Александрович Дарьин / Е.Б. Ивановская. – Л, 1987. – 62с.
331741
  Дарьин Г.А. Геннадий Александрович Дарьин. / Г.А. Дарьин. – Ярославль, 1973. – 29с.
331742
  Власенко А.Н. Геннадий Грасильников / А.Н. Власенко. – Москва, 1981. – 174с.
331743
  Кравченко К.С. Геннадий Дмитриевич Епифанов / К.С. Кравченко. – Ленинград : Художник РСФСР, 1982. – 214 [2] с.
331744
  Кравченко К.С. Геннадий Дмитриевич Епифанов / К.С. Кравченко. – Л., 1982. – 215с.
331745
   Геннадий Ефимочкин. – Москва, 1987. – 50с.
331746
  Алексеев А.И. Геннадий Иванович Невельской, 1813-1876 : 1813-1876 / А.И. Алексеев ; отв.ред. А.И. Крушанов ; АН СССР. – Москва : Наука, 1984. – 191 с., 2 л. ил. : ил., карт. – (Научно-биографическая серия)
331747
   Геннадий Кириллович Севостьянов. – Москва, 1988. – 20с.
331748
  Тарасова-Красина Геннадий Мясников / Тарасова-Красина. – М., 1986. – 174с.
331749
  Распопов Г.Д. Геннадий Распопов / Г.Д. Распопов. – Москва, 1983. – 27с.
331750
  Прищепа В.П. Геннадий Сысолятин / В.П. Прищепа. – Иркутск, 1985. – 87 с.
331751
   Геннадий Федорович Карпов : 24 апреля 1890 г. – Москва : Изд. Имп. общ. ист. и Древ. Росс. при Мос. ун-те, 1914. – 7 с.
331752
  Жак Л.П. Геннадий Фиш / Л.П. Жак. – Москва, 1976. – 288с.
331753
   Геннадий Харлампиевич Грунтовский : [некролог] // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 4 (609), октябрь - декабрь. – C. 88-89. – ISSN 0030-5987
331754
  Дубинянская Я. Геннадий Шпаликов: по несчастью или к счастью // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 1 (53). – С. 48-65. – ISSN 1819-6268
331755
   Геннадию Ивановичу Саранцеву - 70 лет! / коллектив физико-матем. фак. Мордовского гос. пед. ин-та им. М.Е. Евсевьева // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 123-124. – ISSN 0869-561Х
331756
  Білоус Геннадій Михайлович Геннадій Білоус: "Інноваційні кластери допомагають подолати кризу" : інтерв"ю з заступником голови Держкомпідприємництва України Геннадієм Михайловичем Білоусом // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 56. – ISSN 1810-3944
331757
   Геннадій Борисович Башкіров // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 478-479. – ISSN 1993-0917
331758
   Геннадій В"ячеславович Стрельський : [до 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності] : біобібліогр. покажч. / [Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. етнології]. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 35, [2] с., включ. обкл. : портр.


  Дорогому Борису Гончару з щирою повагою і дружніми почуттями. Бажаю добра і всіляких успіхів. Підпис
331759
   Геннадій Васильович Книшов : [некролог] // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 431-432. – ISSN 2413-7944


  "1 листопада 2015 р. на 82 році пішов із життя директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України, завідувач кафедри серцево-судинної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ...
331760
  Гордієнко Д. Геннадій Григорович Літаврін (1926-2010) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 720-723. – (Нова серія ; вип. 15)


  Геннадій Григорович Литаврин - російський історик, фахівець з середньовічної історії південних слов"ян, Візантії і російсько-візантійських зв"язків, академік РАН ( 1994 ).
331761
   Геннадій Костянтинович Матвєєв - вірний лицар цивілістики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 309-312. – ISSN 0132-1331
331762
   Геннадій Костянтинович Матвєєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 220-221. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)
331763
  Афанасьєв В.А. Геннадій Ладиженський / В.А. Афанасьєв. – Київ, 1966. – 55с.
331764
   Геннадій Леонов. – Львів, 1957. – 8с.
331765
   Геннадій Олександрович Прокопець : біобібліографічний покажчик. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 48с. – (Вчені НаУКМА ; Вип.16)
331766
   Геннадій Олексійович Дубов // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 159-160. – ISBN 978-966-924-219-8
331767
  Гринько Надія Геннадій Півняк: чверть віку на посаді ректора / Гринько Надія, Андрющенко Наталя // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 111-112. – ISSN 1682-2366
331768
   Геннадій Удовенко - дипломат і політик // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 203-206
331769
  Кононенко П. Геннадій Удовенко - надзвичайний і повноважний посол всього українства у світовому часопросторі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 94-97
331770
   Геннадію Удовенку - 80 // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 2. – С. 6-9
331771
  Крупнов В.А. Генная и цитоплазматическая мужская стерильность растений / В.А. Крупнов. – М, 1973. – 279с.
331772
  Игнатов В.В. Генная инженерия : научно-популярная лекция / В.В. Игнатов. – Саратов : Саратовский университет, 1977. – 23 с.
331773
   Генная инженерия растений.. – М, 1991. – 408с.
331774
  Коломейцева М.А. Генная инженерия теоретического духа : научный закон и идеи Платона / М.А. Коломейцева, А.Е. Коломейцев // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 1( 51). – С.24-33. – ISSN 1680-2721
331775
  Залізняк Л. Генний код українців та їхніх сусідів очима археології // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 50 (267). – С. 46-51. – ISSN 1996-1561


  Згадується професор КНУТШ, відомий мовознаець Костянтин Тищенко, який здійснив вдалу спробу інтерпретації геномів європейських народів (насамперед українців) із позицій лінгвістики.
331776
  Яблонь О.С. Генний поліморфізм G211A гену UGT1A1 та пролонгована неонатальна жовтяниця / О.С. Яблонь, О.Г. Мазур // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 41-44. – ISSN 2226-1230
331777
  Віфлянцев В.В. Генні технології як реалізаціяч екзистенційних ризиків людства // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 112-119
331778
  Цукерман Кэтрин Генномодифицированный лосось. Поправки к рыбе // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 56 : фото
331779
  Балановская Е.В. Геногеография : (гены человека на карте СССР) / Е.В. Балановская, Ю.Г. Рычков. – М, 1990. – 63с.
331780
  Расулов Эльхан Мамед Расул оглы Геногеография и концепция профилактики молекулярно-генетических вариантов - талассемии в Азербайджане : Автореф... доктора биолог.наук: 03.00.15 / Расулов Эльхан Мамед Расул оглы; Мин-во здравоохранения Украины, Киевский ин-т усовершенствования врачей. – К., 1992. – 41л.
331781
  Микулич А.И. Геногеография сельского населения Белоруссии. / А.И. Микулич. – Минск, 1989. – 180с.
331782
  Галамага О. Генологічна класифікація сакральних латиномовних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 112-119
331783
  Цікавий С. Генологічна назва "Дума" у польській романтичній традиції // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 83-88. – ISSN 1728-9572
331784
  Зимомря І. Генологічна парадигма австрійської малої прози: причинність зв"язку між новаторством і традицією // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 348-366. – ISBN 978-966-1516-14-3


  У статті зроблена спроба визначити базові параметри генологічної парадигми австрійської малої прози крізь призму окреслення причинності зв"язку між новаторством і традицією
331785
  Бернадська Н.І. Генологічна проблематика в науковій спадщині П. Житецького: концепт драми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 36-40. – (Б-ка Ін-ту філології)
331786
  Зайцева А. Генологічний дискурс прози Олени Пчілки // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 58-66. – ISSN 2308-1902
331787
  Циганок О.М. Генологічні концепції фунерального письменства в Україні XVII-XVIII ст. : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01; 10.01.06 / Циганок Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 351 л. – Бібліогр.: л. 324-351
331788
  Циганок О.М. Генологічні концепції фунерального письменства в Україні XVII-XVIII ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Циганок Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр. : 40 назв
331789
  Циганок О. Генологічні концепції фунерального письменства в Україні XVII-XVIII ст.: основні напрямки досліджень / Ольга Циганок ; [відп. ред. Ростислав Радишевський] ; Міжнар. шк. україністики НАН України. – Київ : Україна, 2011. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 158-175 та в підрядк. прим. – (Студії з україністики ; вип. 10). – ISBN 978-966-388-203-1
331790
  Артеменко Л. Генологічні модифікації української поетологічної лірики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 59-64. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті на матеріалі поетичних текстів української поетологічної лірики ХІХ–ХХ ст. проаналізовано жанри неканонічного типу, у яких авторська комунікативна стратегія слугує для спрямування читача на певні генологічні зіставлення та паралелі з окремими ...
331791
  Бернадська Н. Генологічні проблеми у вузівському курсі теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 176-182
331792
  Ткаченко А. Генологія в оптиці структуралізму: парадигматика/синтагматика // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 83-89
331793
  Доценко А.М. Геном алфавіту : таємниця алфавіту України / Анатолій М. Доценко. – 1-ше вид. – Дніпропетровськ ; Хорол : Середняк Т.К. ; AmbaarBook, 2013. – 31, [2] с., включ. обкл. – Загол. обкл.: Геном алфавіту (таємниця роташування букв алфавіту). – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "АЗИ" для допитливих ; вип. 1 ; Для допитливих). – ISBN 978-617-7257-34-8
331794
  Порохня В.М. Геном економіки як особлива форма існування капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 35-38. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
331795
   Геном растений. – Киев, 1988. – 284с.
331796
  Газарян К.Г. Геном эукариот: молекуляр. орг. и экспрессия / К.Г. Газарян, В.З. Тарантул. – М., 1983. – 272с.
331797
  Якутенко Ирина Геном. Убить убийцу // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 104-111 : фото
331798
   Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин : тези доп. Міжнар. наук. конф., Одеса, Україна, 12 верес. 2017 р. / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України [та ін. ; уклад.: Волкова Н.Е., Молодченкова О.О. ; відп. за вип. Файт В.І.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 161, [3] с. – Текст укр., рос., англ. – ISBN 978-966-927-289-8
331799
  Давидюк В. Геномна міфологія "русского мира" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 45-64
331800
   Геномная нестабильность и нарушение репарации ДНК как факторы наследственной и соматической патологии человека / [Гончарова Р.И. и др.], под ред. Р.И. Гончаровой ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т генетики и цитологии, Белорусское о-во генетиков и селекционеров. – Минск : Беларуская навука, 2015. – 281, [2] с. : ил., таб. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-985-08-1859-1
331801
  Демидова Г.С. Геномні реорганізації хромосомної ділянки SQ13, яка містить гени SMNI та SMN2 / Г.С. Демидова, О.О. Соловйов, Н.В. Грищенко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 35
331802
  Ягельська К.Ю. Генон-фактор випереджального національного економічного розвитку // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 2. – С. 175-187. – ISSN 2218-4511


  У статті автором запропоновано класифікацію факторів випереджального національного економічного розвитку. Подано визначення генон-фактора випереджального економічного розвитку. Сформовано генон-фактор, основоположними у якому є час і економічна енергія.
331803
   Генон (Guenon) Рене-Жан-Марі Жозеф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 726-727. – ISBN 966-316-069-1
331804
  Будков В.Д. Геносеологическая ценность основных понятий генетики : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Будков В. Д.; КГУ. – К., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
331805
  Блохина И.Н. Геносистематика бактерий / И.Н. Блохина. – Москва : Наука, 1976. – 154 с.
331806
  Савченко В.К. Геносфера: Генетическая система биосферы / В.К. Савченко. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 159с.
331807
  Чекаль Л.А. Генотеїзм / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 69. – ISBN 966-642-073-2
331808
  Бандажевський Ю.І. Генотип VTHFR:677ТТ і стан гіпергомоцистеїнемії у дітей їз районів, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції / Ю.І. Бандажевський, Н.Ф. Дубова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 10-15 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
331809
  Кильчевский А.В. Генотип и среда в селекции растений / А.В. Кильчевский, Л.В. Хотылева. – Минск, 1989. – 191с.
331810
  Майщук З.Н. Генотипическая разнокачественность клубней у гибридных сеянцев картофеля и возможности использования ее в селекционной работе : Автореф... канд. с. х.наук: / Майщук З. Н.; Льв. с. х. ин-т. – Дубляны, 1968. – 24л.
331811
  Бернацка М.Л. Генотипическая специфика фосфорного обмена растений гороха в связи с токсичностью алюминия. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.12 / Бернацка М.Л.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
331812
  Ефимова Елена Викторовна Генотипические и фенотипические особенности клеток китайского хомячка линии СНО-КІ с множественной устойчивостью к холхицину, актиономицину Д и бромистому этидию : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Ефимова Елена Викторовна; АН СССР. Ин-т цитологии. – Л., 1988. – 20л.
331813
  Гриценко Л.М. Генотипові та фенотипові ознаки вірулентності вірусів ЕСНО : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.06 / Гриценко Л.М. ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; МОЗ України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
331814
  Бєдункова О.О. Генотоксичний моніторинг водного середовища у нижній течії річки Горинь // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 36-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
331815
   Генотоксичность и загрязнение тяжелыми металлами естественных и антропогенно-преобразованных почв Ростова-на-Дону / С.Н. Горбов, О.С. Безуглова, Т.В. Вардуни, А.В. Горовцов, С.С. Тагивердиев, Ю.А. Гильдебрант // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1519-1529 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
331816
   Генофонд голонасінних Полісся та лісостепу України, його збагачення та раціональне використання / С.І. Кузнецов, Г.О. Миронова, О.П. Чекалін, С.І. Слюсар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Зроблено аналіз голонасінних в умовах Полісся та Лісостепу України. Запропоновані шляхи раціонального їх використання та накопичення нових видів і форм.
331817
   Генофонд і здоров"я: вроджені вади розвитку серед новонароджених / [Сердюк А.М. та ін.] ; за заг. ред. А.М. Сердюка та О.І. Тимченко ; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ : Медінформ, 2012. – 569, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-409-126-5
331818
   Генофонд і здоров"я: іонізуюча радіація / А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, О.В. Линчак, Ю.В. Бенедичук ; ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ : МВЦ "Медінформ", 2011. – 189, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-8398-23-0
331819
   Генофонд і здоров"я: природний і штучний добір серед населення України = Gene pool and the health: natural and artificial selection among the population : монографія / [О.І. Тимченко [та ін.] ; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ : Медінформ, 2015. – 262, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-409-153-1
331820
  Смолінська М. Генофонд квітково-декоративних трав"янистих інтродуцентів та його значення в біорізноманітті флори Буковини / М. Смолінська, В. Королюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 75-76. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наводяться дані з історії створення та сучасного стану колекції квітково-декоративних трав"янистих багаторічників. На основі всестороннього аналізу показана можливість використання генетичного різноманіття в озелененні та збагаченні рослинних ресурсів ...
331821
  Крамаренко О. Геноцид-33 у сучасному українському вимірі // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 7/8. – С. 13-16
331822
  Андрюхин М.Н. Геноцид-тягчайшее преступление против человечества / М.Н. Андрюхин. – Москва : Юридическая литература, 1961. – 128 с.
331823
  Стеценко В.Ю. Геноцид - як один з найстрашніших злочинів проти людства / В.Ю. Стеценко, Г.Є. Мазур // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 175-178
331824
  Диш Т.М. Геноцид / Т.М. Диш. – Санкт-Петербург, 1993. – 382с.
331825
  Ямковий І.Т. Геноцид : Архівно-документальні нариси / Іван Ямковий. – Житомир : Полісся, 1999. – 212с. – ISBN 966-7057-47-Х
331826
  Гончар Б.М. Геноцид / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 69. – ISBN 966-642-073-2
331827
  Гончар Б.М. Геноцид / Б.М. Гончар, М.М. Гнатовський // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 279-280. – ISBN 966-316-039-X
331828
  Скавронік В. Геноцид // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 303
331829
  Задорожний О. Геноцид "болотних арабів" у світлі норм міжнародного водного права, міжнародного права захисту прав людини та міжнародного гуманітарного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 88-92. – ISSN 1814-3385


  Імплементація норм міжнародного гуманітарного права.
331830
  Василенко В. Геноцид 1932-1933 років з погляду права // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 47 (315). – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Можна домогтися міжнародного визнання Голодомору, якщо не перетворювати справу на політичні кампанії.
331831
   Геноцид XXI століття. – Київ : [б. в.], 2004. – 246 с. : табл., фотоіл.
331832
  Барсегов Ю.Г. Геноцид армян - преступление против человечества / Ю.Г. Барсегов. – Ереван, 1990. – 30с.
331833
  Бегларян Л.А. Геноцид армян 1915 - 1923 гг. Историко-правовой аспект // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 222-226. – ISBN 978-966-190-861-0
331834
   Геноцид армян в Османской империи : сборник документов и материалов. – 2-е изд., доп. – Ереван : Айастан, 1982. – 704 с.
331835
  Гарибджанян Г.Б. Геноцид армян и мировая общественность / Г.Б. Гарибджанян. – Ереван, 1989. – 73с.
331836
  Гончар К. Геноцид без визнання? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 68). – С. 8-9


  У висновках науковців і політиків смертельну депортацію кримських татар уже давно іменують геноцидом.
331837
  Андрюхин М.Н. Геноцид в политике империалистических государств / М.Н. Андрюхин. – Москва : Знание, 1967. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 17 серия. Государство и право ; № 7)
331838
   Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475 : [збірник док. і матеріалів голодомору] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т Нац. Пам"яті, Служба безпеки України ; [упоряд.: Герасименко М.М., Удовиченко В.М]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2014. – 557, [1] с., [2] арк. фот. : фот., табл. – Імен. покажч.: с. 536-546. - Геогр. покажч.: с. 547-556. - Текст. укр., англ. – Бібліогр.: с. 525-531 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7202-6
331839
  Зайцева В.О. Геноцид вірмен в Османській імперії та кемалійській Туреччині як чиновник сучасних міжнародних відносин регіону // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 135-141
331840
   Геноцид и массовые репрессии.. – Минск, 1996. – 576с.
331841
  Сергійчук В. Геноцид національних меншин у радянській Україні в 20-80 pp. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59. – (Українознавство ; Вип. 5)


  На основі архівних документів розповідається про переслідування й утиски прав національних меншин в УРСР у 20-80-ті рр. XX ст.
331842
  Житарюк М. Геноцид проти українців - реалізація національної політики Кремля (у дзеркалі світової публіцистики) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 335-344


  Публікацію підготовлено на основі опрацьованих підшивок львівської газети «Діло» 30-х рр. ХХ ст., переосмислення власних наукових публікацій [21, 22], насамперед, брошури «Московська режисура голокосту…» й монографії «Четвертована, але ...
331843
   Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація : матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; [наук. ред. Михайло Тяглий]. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2016. – 228, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-917-7021-51-2
331844
   Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – 447, [1] с. : портр., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-111-2
331845
   Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – 495, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1594-12-7
331846
   Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – 487, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1594-12-7
331847
  Тарапон О. Геноцид українського народу 1932 - 1933 рр. через призму морально-ціннісних пріоритетів радянської партійної номенклатури // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 102-112
331848
   Геноцид українського народу: історична пам`ять та політико-правова оцінка : Міжнародна науково-теоритична конференція Київ, 25 листопада 2000 р. Матеріали. – Київ - Нью-Йорк : Видавництво М.П.Коць, 2003. – 596с. – ISBN 966-581-451-6
331849
  Красніцька Г.М. Геноцид української культури в другій половині ХІХ ст. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 30-33. – ISSN 2076-1554


  "На підставі Емського указу було закрито Південно-Західний відділ Російського географічного товариства у Києві, припинено видання "Киевского телеграфа", ліквідовано громади, звільнено ряд професорів-українців з Київського університету (М. Драгоманова, ...
331850
  Брицький П. Геноцид українців Голодомором в 1932 - 1933 рр. // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 157-176. – ISBN 978-966-397-111-2
331851
  Музичко О. Геноцид українців Одеси: історія та сучасні тенденції // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – С. 422-434. – ISBN 978-966-1594-12-7
331852
  Лозинський А. Геноцид українців у світлі Конвенції ООН 1948 року // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 148-150. – ISBN 978-617-7122-39-4
331853
  Стасюк О. Геноцид українців: деформація народної культури / Олеся Стасюк ; Міжнар. благодійний фонд "Україна 3000". – Київ : Стилос, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-8518-93-5
331854
  Гаврилів І. Геноцид українців: слабкість нації чи сила ворогів? // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – C. 13-24. – ISBN 978-966-1594-12-7
331855
  Патлашинська І.В. Геноцид як підстава для розгортання миротвочих операцій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 24-28. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
331856
  Сюндюков І. Геноцид як робота // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28 вересня (№ 174). – С. 4-5


  До 75-х роковин трагедії Бабиного Яру: чи засвоєні уроки історії?
331857
  Лизанчук В.В. Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації : хроніка : навч.-метод. посібник / Василь Лизанчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 256, [2] с. – ISBN 978-966-613-615-5


  Бібліотеці Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Шановний читачу! Вчімося, працюймо, щоби розквітала українська Україна і кожна людина була в ній щасливою. З повагою, Василь Лизанчук, 20 січня 2009 р.
331858
  Дитч Йоган Геноцид, порівнюваність й "вігівська" інтерпретація української історії. Відповідь С. Кульчицькому. // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Курбаса НАН України. – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 165-169. – ISSN 1998-3883
331859
   Геноцид.. – М, 1985. – 192с.
331860
  Зваан Т. Геноцид. Вступ до проблеми // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 61-81. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  Термін "геноцид" від часу його запровадження до публічного обігу - 1944 року в книжці юриста Рафаеля Лемкіна "Нацистський режим в окупованій Європі" - набув великого поширення.
331861
  Куліш А. Геноцид. Голодомор 1932-1933. Причини, жертви, злочинці / А. Куліш. – Полтава, 2000. – 84с.
331862
  Куліш Андрій Геноцид. Голодомор 1932-1933. Причини, жертви, злочинці / Куліш Андрій; Асоціація дослідників голодоморів в Україні. – Київ, Харків, 2001. – 97с. – Бібліогр.:с.95-96. – ISBN 966-7409-20-1
331863
  Петухов Ю.Д. Геноцид. Общество Истребления. Русский Холокост : Тактика и стратегия режима апартеида в России. / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 384с. – (Imperia Russia). – ISBN 5-85141-062-0
331864
  Мельник С. Геноцид: пам"ятати про минуле заради майбутнього // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 3 грудня (№ 49). – С. 9. – ISSN 0027-8254
331865
  Гон Максим Мойсейович Геноцид: сутність явища // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 54-56
331866
  Гон Максим Мойсейович Геноцид: сутність явища // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 54-56
331867
  Гон Максим Мойсейович Геноциди першої половини XX ст.: причини злочинів проти людства // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-56. – Бібліогр. в кінці ст.
331868
  Гон Максим Геноциди першої половини XX століття: поведінка вбивць, жертв, сусідів // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 38-42
331869
  Наймарк Норман Геноциди Сталіна = Stalin"s genocides / Норман М. Наймарк ; пер. з англ. Василя Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 134 с., [2] с. – ISBN 978-966-518-565-9
331870
  Ступак М.Ф. Генрационная спектроскопия вынужденного релеевского рассеяния при использовании лазера с внешним сигналом. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Ступак М.Ф.; АН СССР.Сибирск.отдел. – Новосибирск, 1975. – 14л.
331871
  Мочалова Л.Г. Генри Ирвинг / Л.Г. Мочалова. – Л, 1982. – 208с.
331872
  Солянова М.В. Генри Киссинджер о мировом порядке // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 7 (559). – С. 83-94. – ISSN 0321-2068
331873
  Трифонов В.И. Генри Киссинджер о прошлом и будущем американо-китайских отношений // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3 (668). – С. 41-46. – ISSN 0321-5075
331874
   Генри Лонгфелло (1807-1882) : методические материалы к вечеру, посвященному 80-летию со дня смерти. – Москва, 1962. – 16 с.
331875
  Лонгфелло Г. Генри Лонгфелло. (1807-1882) : Биографический очерк американского поэта, с приложением его стихотворений. – Москва : О-во распространения полезных книг, 1901. – 48 с. – (Иностранные поэты)
331876
  Рознатовская Юлия Андреевна Генри Лоусон : Библиогр. указ. / Рознатовская Юлия Андреевна. – Москва : Книга, 1980. – 72с. – (Писатели зарубеж. стран)
331877
  Петриковская А.С. Генри Лоусон и рождение австралийского рассказа / А.С. Петриковская. – М, 1972. – 208с.
331878
  Джалагония В. Генри Миллер, человек-улыбка // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 5 (1171). – С. 44-47. – ISSN 0234-1670
331879
  Брассаи Генри Миллер. Портрет в полный рост // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С.126-165. – ISSN 1130-6545
331880
  Головина Е. Генри Миллер: Бремя страстей // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.74-91. – ISSN 1560-4233
331881
  Карпов Г.В. Генри Стенли / Г.В. Карпов. – Москва, 1958. – 56с.
331882
  Юлина Н.С. Генри Стэп: Квантовый интерактивный дуализм как альтернатива материализму // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 82-97. – ISSN 0042-8744
331883
  Покровский Н.Е. Генри Торо / Н.Е. Покровский. – Москва : Мысль, 1983. – 188 с. – (Мыслители прошлого)
331884
  Осипова Э.Ф. Генри Торо / Э.Ф. Осипова. – Ленинград, 1985. – 129с.
331885
  Ронгонен Л.И. Генри У.Лонгфелло и его поэма "Песнь о Гайавате" : учеб. пособие / Л.И. Ронгонен. – Москва : Высшая школа, 1982. – 96 с.
331886
  Пиар К.О. Генри Уодсворт Лонгфелло / К.О. Пиар. – М., 1989. – 111с.
331887
  Роджерс Пэт Генри Филдинг : биография : пер. с англ. / Пэт Роджерс. – Москва : Радуга, 1984
331888
  Зыкова Е.П. Генри Филдинг как моралист // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 3-17. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 5). – ISSN 0321-1711
331889
  Головня И.В. Генри Фильдинг и его роман "Джозеф Эндрус" // История приключений Джозефа Эндруга и его друга Абраама Адамса. Написано в подражание манере Сервантеса, автора Дон-Кихота : [роман] / Г. Фильдинг. – Москва : Госиздат художественной литературы, 1949. – С. 365-378
331890
  Мадзигон М.В. Генри Фильдинг и его роман "История Тома Джонса найденыша" / М.В. Мадзигон. – Алма-Ата, 1980. – 46с.
331891
   Генри Фильдинг. Био-библиографический указатель к двухсотлетию со дня смерти. – М, 1954. – 28с.
331892
   Генри Фильдинг. Био-библиографический указатель к двухсотпятидесятилетию со дня рождения. – М, 1957. – 29с.
331893
  Беляев Н.А. Генри Форд / Н.А. Беляев. – Москва, 1935. – 264с.
331894
  Брацлавский Д.Я. Генри Форд II, его семейство и политическая ориентация // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 3 (53) : Расстановка политических сил в США по вопросам советско-американских контактов. Политическая анатомия Вашингтона и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 26-30
331895
  Верховцев Д. Генри Форд. Форд фокус // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2010. – № 7/8 (44). – С. 56-62. – ISSN 1818-3948
331896
   Генриетта и Николай Бурмагины. Графика.. – М., 1990. – 64с.
331897
  Ямпольский И.М. Генрик Венявский / И.М. Ямпольский. – Москва : Музгиз, 1955. – 40 с.
331898
  Григорьев В.Ю. Генрик Венявский / В.Ю. Григорьев. – Москва : Музыка, 1966. – 118 с.
331899
  Поссе В. Генрик Ибсен : критический очерк / [Владимир Поссе]. – Б. м. : б. и., 1891. – 40 с. – Авт. указ. в конце ст. - Отд. оттиск: Книжки "Недели", 1891, № 5
331900
  Лучицкая М.В. Генрик Ибсен : этюд / [соч.] М.В. Лучицкой. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1901. – 101 с.
331901
  Адмони В.Г. Генрик Ибсен / В.Г. Адмони. – Москва : Знание, 1956. – 32 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 6 ; № 6)
331902
  Адмони В.Г. Генрик Ибсен : очерк творчества / В.Г. Адмони. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 274 с. : портр.
331903
   Генрик Ибсен. – М., 1956. – 72с.
331904
  Хейберг Ханс Генрик Ибсен / Хейберг Ханс; [Пер. с норвежского В. Якуба]. – Москва : Искусство, 1975. – 278с. – (Жизнь в искусстве)
331905
  Адмони В.Г. Генрик Ибсен : очерк творчества / В.Г. Адмони. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Художественная литература, 1989. – 270, [2] с. : портр. – Библиогр.: с. 266-271. – ISBN 5-280-00709-9
331906
  Горбунов А.М. Генрик Ибсен (1828-1906) / А.М. Горбунов. – Москва, 1956. – 48с.
331907
  Петухова О. Генрик Ибсен: реформатор драмы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 4 (80). – С. 24-43. – ISSN 1819-6268
331908
   Генрик Сенкевич. – М., 1971. – 48с.
331909
  Радишевський Р. Генрик Сенкевич (1846-1916) : лауреат Нобелівської премії 1905 р. // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / редкол.: О.Г. Астаф"єв, Ю.Л. Булаховська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2009. – Т. 13 : Польські письменники - Нобелівські лауреати /Радишевський Ростислав. – С. 7-51. – ISBN 966-8126-40-8
331910
  Суслов А.В. Генрик Сенкевич и проекты лидеров польского национально-демократического движения на рубеже XIX-XX веков // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 6. – С. 3-12. – ISSN 0132-1366
331911
  Левицький О. Генрик Ярецький - одна з ключових постатей галицького диригентського компендіуму останньої третини XIX століття // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 265-279. – ISSN 2310-0583
331912
  Дюма А. Генрих 1У. Наполеон / А. Дюма. – Москва, 1992. – 330с.
331913
  Дибров Р. Генрих V Ланкастер: Полтора короля // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 176-191. – ISSN 1819-6268
331914
  Басовская Наталия Генрих V Победитель - за что его приукрасил Шекспир // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 3 (981). – С. 106-111. – ISSN 0130-1640
331915
  Ивонин Ю.Е. Генрих VIII Тюдор // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 44-63. – ISSN 0042-8779


  Генріх VIII Тюдор (1491-1547) - король Англії з 1509 року
331916
  Ливанова М. Генрих VIII: женился по любви // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 7 (107). – С. 79-97. – ISSN 1819-6268
331917
  Рожновский С.В. Генрих Белль / С.В. Рожновский. – Москва : Высшая школа, 1965. – 103 с. – (Современная зарубежная литература)
331918
  Ейгер Г.В. Генрих Вильгельмович Ейгер: аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы : к 90-летию со дня рождения д-ра филол. наук проф. Генриха Вильгельмовича Ейгера / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [сост., общ. ред.: Л.С. Пихтовникова]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2014. – 243, [1] с. : ил. – Текст рус., нем. – Библиогр.: с. 80-83, 222-243. – ISBN 978-966-285-092-5


  У пр. №1699776 напис: У наукову бібліотеку КНУ імені Тараса Шевченка, ховтень 2015 р. Підпис (Л.С. Піхтовнікова)
331919
  Шелер А. Генрих Гейне : К дню 50-летия его смерти ; с двумя портретами / Альфред Шелер ; Пер. [и предисл.] Ю. Гольдендаха. – Москва : Поставщик его Двора, т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1906. – 23 с.
331920
  Дмитриев А.С. Генрих Гейне / А.С. Дмитриев. – Москва, 1956. – 31с.
331921
  Дмитриев А.С. Генрих Гейне : критико-биогр. очерк : пос. для учителей / А.С. Дмитриев. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 112 с., 1 л. портр. : ил.
331922
   Генрих Гейне : библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. – Москва : Всес. кн. палата, 1958. – 718 с.
331923
  Шиллер Ф.П. Генрих Гейне / Ф.П. Шиллер. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1962. – 367 с., 1 л. портр.
331924
  Гиждеу С.П. Генрих Гейне / С.. Гиждеу. – Москва : Художественная литература, 1964. – 238 с.
331925
  Гордон Я.И. Генрих Гейне / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1967. – 160с.
331926
  Стадников Г.В. Генрих Гейне : кн. для учащ. / Г.В. Стадников. – Москва : Просвещение, 1984. – 127 с. – (Библиография писателя)
331927
  Кавтиашвили Венера (Раиса) Тарасовна Генрих Гейне в грузинской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Кавтиашвили Венера (Раиса) Тарасовна; АН ГССР. Ин-т ист. груз. литературы. – Тбилиси, 1977. – 22л.
331928
  Аренберг А.Г. Генрих Герц (1857-1894) : немецкий физик / А.Г. Аренберг. – Москва : Знание, 1957. – 22 с. – (Всесоюзное общество по распространению полит. и научных знаний. Серия 8 ; 23)
331929
  Григорьян А.Т. Генрих Герц. 1857-1894 / А.Т. Григорьян, А.Н. Вяльцев. – Москва : Наука, 1968. – 310 с.
331930
  Грубер Г. Генрих Грубер (ФРГ) / Г. Грубер. – М, 1985. – 24с.
331931
  Гурвич Л.М. Генрих Звейнек / Л.М. Гурвич. – М., 1971. – 88с.
331932
  Лотар Р. Генрих Ибсен : [жизнь и творчество] : с портр. и автогр. Генриха Ибсена / д-р Рудольф Лотар ; пер. со 2 нем. изд. О.А. Волькенштейн;. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой, 1903. – [2], 167 с., 2 л. фронт. (ил.). – (Образовательная библиотека ; Серия 5, № 1)


  Пер.: Волькенштейн, Ольга Акимовна
331933
  Турыгин А.А. Генрих Класс // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 152-160. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности Г. Класса, политика и публициста, игравшего важную роль в формировании и развитии националистического, пангерманского движения в конце 19-начале 20 века.
331934
  Демченко В. .Д. Генрих Клейст и немецкая романтическая новелла (К типологии жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Демченко В. .Д.; МГУ, Филол. фак. – М., 1977. – 23л.
331935
  Манн Г. Генрих Манн - Томас Манн. Эпоха. Жизнь. Творчество : переписка, статьи / Генрих Манн-Томас Манн ; пер. с нем. С. Апт. – Москва : Промінь, 1988. – 491с.
331936
  Ховрина Г.В. Генрих Манн -литературный критик : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Ховрина Г.В. ; МГУ. – Москва, 1969. – 14 с.
331937
   Генрих Манн : Биобиблиографический указатель. – Москва : Всесоюзная Книжная Палата, 1957. – 72с. – (Писатели зарубежных стран)
331938
  Нартов К.М. Генрих Манн / К.М. Нартов. – М, 1960. – 167с.
331939
  Нартов К.М. Генрих Манн : очерк творчества / К.М. Нартов. – Москва : Учпедгиз, 1961. – 165, [2] с. : 1 л. портр.
331940
  Серебров Н Н. Генрих Манн : очерк творческого пути / Н.Н. Серебров ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Наука, 1964. – 296 с. : 1 л. портр. – Библиогр. : с. 284-295
331941
  Знаменская Г.Н. Генрих Манн / Г.Н. Знаменская. – М, 1971. – с.
331942
   Генрих Манн (1871-1950) : методические материалы к вечеру посвященному 10-летию со дня смерти. – Москва, 1960. – 12 с.
331943
   Генрих Манн (1871-1950). – М., 1971. – 28с.
331944
  Зубарева К.А. Генрих Манн и прогрессивные традиции немецкой литературы / К.А. Зубарева. – Омск, 1972. – 396с.
331945
  Бизли Ч.Р. Генрих мореплаватель 1394-1460 / Ч.Р. Бизли. – Пер с англ. – Москва : Наука, 1979. – 240с. – (Рассказы о странах Востока)
331946
  Бизли Чарлз Раймонд Генрих Мореплаватель, 1394-1460 / Бизли Чарлз Раймонд. – Москва : Наука, 1979. – 239с.
331947
  Шевцов В.Н. Генрих Осипович Графтио / В.Н. Шевцов, И.С. Смирнов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1955. – 64 с.
331948
   Генрих Стопа : графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1990. – 47 с.
331949
  Синдеев А.А. Генрих фон Брентано // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 52-73. – ISSN 0042-8779
331950
  Бадиков Р.А. Генрих Христофорович Эйхе // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 1. – С. 45-59. – ISSN 0042-8779
331951
  Нагель О. Генрих Цилле / О. Нагель. – Москва : Академия художеств СССР, 1962. – 104 с.
331952
  Егоров Д.Н. Генрих Шлиман / Д.Н. Егоров. – Пб., 1923. – 111с.
331953
  Штоль Г. Генрих Шлиман. Мечта о Трое / Г. Штоль. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 432с. – (ЖЗЛ ; Т. 4 : Малая серия). – ISBN 5-235-01552-5
331954
   Генрих Шютц. – Москва : Музіка, 1985. – 304 с.
331955
  Петров А. Генриха Итальянца сборники форм писем и грамот из канцелярии Отакара II Премысла, как исторический источник : Крит. исслед. / А. Петров. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скорохода
Отд. 2. – 1906. – VIII, 192 с. – Авт. и загл. на рус. и лат. яз.
331956
   Генриху Михайловичу Хоряку - 80 // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ : Задруга, 2018. – № 1 (81)
331957
  Калініченко М. Генрі Дейвід Торо, людських душ ловець // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 243-250. – ISSN 0320 - 8370
331958
  Пригодій С. Генрі Джеймс : еволюція творчості / Сергій Пригодій. – Київ : Дніпро, 1992. – 140 с. – ISBN 5-308-01584-8
331959
  Короткий В.А. Генрі Джозеф / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 94. – ISBN 966-06-0393-2
331960
  Боднар О. Генрі Лонгфелло - популяризатор українських ліричних творів (на матеріалі антології поета "Вірші різних місцевостей") / О. Боднар, О. Боднар // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 18-23


  На основі невідомого досі матеріалу із зарубіжжя у статті здійснено літературознавчий аналіз поезій на українознавчу тематику англійською мовою та перекладів українських поетичних творів і народних пісень, які увійшли у 20-й том 31-томної антології ...
331961
  Боднар О. Генрі Лонгфелло і Гелена Моджеєвська: до питання про польсько-американські культурні та літературні зв"язки ХІХ ст. // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 22-31
331962
  Павліщева Я.О. Генрі Міллер як теоретик-літературознавець і філософ // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С.
331963
   Генрі Мюррей (Henry Alexander Murray) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 161-177. – ISBN 978-966-518-287-0
331964
  Фісун В. Генрік Ібсен та Володимир Винниченко як новатори європейської психологічної драми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 259-263. – ISBN 966-594-246-8
331965
   Генрік Ібсен. "Ляльковий дім": матеріали до вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-48
331966
  Гейбер Ісак Генріх Алтунян - в житті, в суді і в серці // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 51-64. – ISBN 978-966-2164-80-0
331967
  Шайкевич Б.О. Генріх Гейне - поет німецької революційної демократії / Б.О. Шайкевич. – Київ, 1956. – 40 с.
331968
  Матузова Н.М. Генріх Гейне : життя і творчість / Н.М. Матузова. – Київ : Дніпро, 1984. – 175 с. – (Класики зарубіжної літератури)
331969
  Ніколенко К.С. Генріх Гейне : відомий і невідомий / Катерина Ніколенко. – Київ : Журнал "Радуга", 2014. – 103, [1] с. – На авантит. також зазнач.: Ручка і папір здатні змінити світ!. - Сер. засн. в 2008 р. – Бібліогр.: с. 102-103. – (Бібліотека журнала ""Радуга). – ISBN 978-966-281-026-4


  Дарчий надпис в пр. №1696403: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Т. Шевченка від авторки. 26.11.2014 р. Підпис
331970
  Шамаєва К.І. Генріх Густавович Нейгауз і Київська консерваторія // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 136-143


  "Знаковим видається відзначення 2013 року відразу трьох світлих дат: 150-річчя від дня народження Фелікса Михайловича Блюменфельда, 125-річчя – Генріха Густавовича Нейгауза і 100-річчя заснування Київської консерваторії. Волею історичних доль, ці три ...
331971
  Гресько М. Генріх Манн на Україні // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 250-251
331972
  Журавська І.Ю. Генріх Манн: Життя і творчість : життя і творчість / І.Ю. Журавська. – Київ : Дніпро, 1985. – 179 с. – (Класики зарубіжної літератури)
331973
  Феоктистова А. Генсек вместо короля // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 21. – С. 44-47


  Непал став федеративною республікою
331974
  Иванов П. Генсек на пятьдесят дней // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 10 (1605). – С. 185-200. – ISSN 0869-44435
331975
   Генсек ЮНВТО задоволений і стурбований : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 119 : Фото
331976
  Чистозвонов А.Н. Гентское восстание 1539-1540 гг. / А.Н. Чистозвонов. – М,, 1957. – 216с.
331977
  Козлов Григорий Гентское чудо : Избранное // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 182-187 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
331978
  Гончар Б.М. Гентський договір 1814 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 280. – ISBN 966-316-039-X
331979
  Ткач Д. Генуезька вежа : Повість / Д. Ткач. – Київ : Веселка, 1969. – 110 с.
331980
  Ящук А. Генуезька символіка у міській геральдиці середньовічного Криму (за епіграфічними та нумізматичними джерелами) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 549-552. – ISBN 978-966-171-783-0
331981
  Висоцький С.О. Генуезька фортеця в Судаку / С.О. Висоцький. – Київ, 1968. – 63 с.
331982
  Д"ячков С. Генуезька фортеця Чембало напередодні османського вторгнення у 1475 р. (за археологічними даними) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 52
331983
  Чурсина Светлана Алексеевна Генуэзсаая торговля и купечество во второй половине XII - нач. XIIIв.в. : Автореф... канд. ист.наук: / Чурсина Светлана Алексеевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 19л.
331984
  Штейн Б.Е. Генуэзская конференция / Б.Е. Штейн. – Москва, 1922. – 127с.
331985
  Любимов Н.Н. Генуэзская конференция / Н.Н. Любимов, А.Н. Эрлих. – М., 1963. – 158с.
331986
  Дьячков С.В. Генуэзский камнемет из Балаклавы // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 1 (40). – С. 80-86.
331987
  Сидоренко Віктор Генуя. Прекрасна і гордовита / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 92-99 : фото
331988
  Москаленко Леся Генуя. Труднощі перекладу / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 76-80 : фото
331989
  Ничев Драган Генчо Стоев. / Ничев Драган. – София, 1983. – 163с.
331990
  Гауптман Г. Геншель : драма в 5-ти действиях / Г. Гауптман. – Москва : Изд Всерос. центр. исполн. комит. Советов Р., С., К. и К. депутатов, 1919. – 88 с. – (Оющая библиотека / Издательство Всероссийского Центрального исполнительного комитета ; № 23)
331991
  Понамарьов Г. Генштаб дає жінкам добро: до 50-річчя першого польоту жінки в космос // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 15-21 червня (№ 21). – С. 11


  1961 р. на стіл одного з заст. нач. Генштабу СРСР лягло розвідзведення про те, що американські льотчиці Джейн Харт і Джеррі Кобб вимагають від президента США Дж. Кеннеді й профільного комітету Конгресу США включити жінок у загін астронавтів. Саме ...
331992
  Ганин А.В. Генштабисты антибольшевистских армий в красном плену. 1917-1922 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 3-32. – ISSN 0042-8779


  Публикуются документы 1917-1922 гг., отражающие положение пленных белогвардейских офицеров в Красной Армии.
331993
  Воробьева Г.В. Генштабисты на линии огня // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 5. – С.7-11. – ISSN 0321-0626


  Из истории корпуса офицеров представителей Генерального штаба
331994
  Льюин Б. Гены / Б. Льюин; Пер. с англ. А.Л. Гинцбурга, Т.С. Ильиной, Э.С. Каляевой и Т.Ю. Переслени ; Под ред. Г.П. Георгиева. – Москва : Мир, 1987. – 544 с.
331995
  Георгиев Г.П. Гены высших организмов и их экспрессия / Г.П. Георгиев. – Москва : Наука, 1989. – 253 с. – ISBN 5-02-003968-3
331996
  Сингер М. Гены и геномы : В 2-х т. / М. Сингер, П. Берг. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-002849-8
Т. 1. – 1998. – 373с.
331997
  Сингер М. Гены и геномы : В 2-х т. / М. Сингер, П. Берг. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-002850-1
Т. 2. – 1998. – 391с.
331998
  Нейфах А А. Лозовская Гены и развитие оргаизма / А А. Лозовская Нейфах. – М., 1984. – 191с.
331999
  Бочков Н.П. Гены судьбы / Н.П. Бочков. – Москва, 1990. – 255с.
332000
  Васевски К. Гео Милев / К. Васевски. – София, 1980. – 179с.
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,