Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>
319001
  Кіпень С. "Гіпержанрова" реальність віртуального спілкування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 134-141. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
319002
  Семенюта Т.В. "Гіперреальність" як маніпулятивна концепція в американській політичній думці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 75-79
319003
  Прокопов Д.Є. "Гіпотеза природного стану" і тлумачення права Ж. Ж. Руссо // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 22-29.
319004
  Кохлікян Р. "Гіпотетичний читач": три спроби експлікації: стаття друга // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 2. – С.132-155
319005
  Гайдабура В. "Гірнячки" та їхні театральні діти ("Життя пройти не сплямлене докором" (листування Йосипа Гірняка із колегою з "Березоля") // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 104-111. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
319006
  Коваль Р. "Гітлер був такий же небезпечний, як Путін зараз. Але прогнозованіший" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 35 (238). – С. 38-41


  Петро Порошенко нагадує Симона Петлюру - вважає історик Роман Коваль.
319007
   "Гітлерюгенд" як єдина державна молодіжна організація "Третього рейху" (1936 - 1939 рр.): провідні вектори діяльності // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 96-113. – ISBN 978-966-02-7332-0
319008
  Кашин В.Н. "Главное содержание марксизма..." / В.Н. Кашин. – Москва, 1991. – 205с.
319009
  Плужник А.О. Гілларі Клінтон і Дональд Трамп: порівняльна характеристика політичних лідерів // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 281-282. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
319010
  Колар В. Гіллясте дерево : поезії / В. Колар. – Одесса : Маяк, 1974. – 24 с.
319011
  Боднарчук П.І. Гіллясті ланцюгові дроби та їх застосування / П.І. Боднарчук, В.Я. Скоробогатько. – Київ : Наукова думка, 1974. – 272 с.
319012
  Каменюк М. Гілочка барвінку з Тарасової гори // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 11 січня (№ 1). – С. 17


  Спогади про знайомство з Володимиром Затуливітром
319013
  Каменюк М. Гілочка барвінку з Тарасової Гори. Зі спогадів про Володимира Затуливітра // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 25 січня (№ 2. – С. 17
319014
  Слоньовська О.В. Гілочка глоду : поезії / О.В. Слоньовська. – Ужгород, 1986. – 58 с.
319015
  Соломко А.М. Гілочка калини червоної / А.М. Соломко. – Київ, 1988. – 166 с.
319016
  Кондратик Л.Й. Гіляров Олексій Микитович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 17. – ISBN 5776391970
319017
  Огородник І.В. Гіляров Олексій Микитович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 43-45. – ISBN 5-325-00792-0
319018
  Короткий В.А. Гіляров Олексій Микитович (1855-1938) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 408-409 : фото. – Бібліогр.: біографія. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
319019
  Проценко Л. Гіляров Олексій Микитович (8.ХІI.1856-7.ХІІ.1938) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 211-212
319020
  Скирта М.Л. Гіляров Олесій Микитович (1856-1938) - філософ // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 102. – ISBN 966-02-2569-5
319021
   Гіляров Сергій Олексійович // Історія Національної Академії наук України 1924-1928: док. і матеріали / Онищенко О.С. – К., 1998
319022
  Конта Р.М. Гіляров Сергій Олексійович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 176. – ISBN 96966-8060-04-0
319023
   Гіляров Сергій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 170-171. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
319024
  Алєксандрова О.В. Гільберт Порретанський, Жильбер з Порре // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 222-223. – ISBN 966-316-069-1
319025
  Дибко Ірина Гільгамеш = Gilgamesh : Поема / Дибко Ірина. – 2е вид. – Clifton : Потомак, М.Д., 1997. – 94с.
319026
  Дибко І. Гільгамеш : поема / Ірина Дибко ; Рівнен. міськ. об-ня Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Вид. 3-є. – Рівне : Видавець О.Зень, 2010. – 109, [1] с. : іл., портр. – На обкл. також.: Gilgamesh. – Бібліогр.: с. 108. – ISBN 978-966-2096-93-4
319027
   Гільдебранд (Hildebrand) Дітріх фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 718-719. – ISBN 966-316-069-1
319028
  Толкачова Н.Є. Гільдії та гільдійське право // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 116-120. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються засади формування гільдій як середньовічних корпорацій, управління в них, статус членів гільдій та основні риси гільдійського права. Principles of formation of guilds as medieval corporations, their administration, guild members" status ...
319029
  Новак В. Гільдійське купецтво як об"єкт історичного дослідження // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 160-162. – ISBN 978-966-171-893-6
319030
  Савченко Г.П. Гільдія / Г. Савченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 73. – ISBN 966-642-073-2
319031
  Алєксандрова О.В. Гільом де Конш // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 223-224. – ISBN 966-316-069-1
319032
  Алєксандрова О.В. Гільом з Шампо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 224-227. – ISBN 966-316-069-1
319033
  Кумжа Альгірдас Гімалаї. Щоденник однієї експедиції : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 136-141 : Фото
319034
  Кумжа Альгірдос Гімалаї. Щоденник однієї експедиції : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-114 : Фото
319035
  Кумжа Альгірдас Гімалаї. Щоденник однієї експедиції : Троянда вітрів / Кумжа Альгірдас, Боднар Ольга // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 112-118 : Фото
319036
  Шолом-Алейхем Гіменазія / Шолом-Алейхем. – Харків, 1930. – 24 с.
319037
  Задорожний М.П. Гімн географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 2-3 : фото
319038
  Жадан С. Гімн демократичної молоді / Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2006. – 223с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3388-9
319039
  Жадан С.В. Гімн демократичної молоді / Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2008. – 224 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-4641-3
319040
  Жадан С.В. Гімн демократичної молоді / Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2011. – 222, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4641-3
319041
  Жадан С.В. Гімн демократичної молоді / Сергій Жадан ; [худож.-оформлювач І.В. Осіпов]. – Харків : Фоліо, 2014. – 224 с. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4641-3
319042
  Бачинська К. Гімн демократичної молоді. Близько 15 тисяч студентів вийшли на всеукраїнський страйк // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 28 листопада (№ 175). – С. 3
319043
  Цимбалюк М. Гімн і реквієм родини Литовченків // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 квітня (№ 15). – С. 14
319044
  Кожушний О. Гімн Климента Олександрійського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 276-282


  В статті розглядається вживання синонімічних теонімо-поетонімів у "Гімні Христу Спасителю" з творіння Климента Олександрійського "Педагог", а також проводиться аналіз метричної організації твору. Стверджується, що саме теонімо-поетоніми є головним ...
319045
  Дупляк А. Гімн красі та любові // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 липня (№ 29). – С. 11


  Роман-трилогія "Возлюбленик муз і грацій. Кохані жінки Тараса Шевченка" Антонії Цвід .
319046
  Бірченко М. Гімн любові і життєлюбству в есеї Степана Процюка "Любити і ненавидіти"; Осуд бездуховності в романі Юрія Андруховича "Московіада" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 11-19. – ISSN 0130-5263
319047
  Дузь І.М. Гімн людині. До 70-річчя з дня народження В.Сосюри / І.М. Дузь. – Київ, 1967. – 47с.
319048
  Павличко Д. Гімн помаранчевої революції // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004. – № 6. – С. 4 обкл.
319049
  Кружков В. Гімн Радянського Союзу / В. Кружков, 1945. – 28с.
319050
  Мірошниченко Л. Гімн України у дитячій п"єсі Олени Пчілки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 79-85. – ISSN 0236-1477


  Текстологічний етюд про невідому дитячу п"єсу Олени Пчілки, виявлення якої загрожувало авторці неминучим ув"язненням.
319051
  Мамонтова Е.В. Гімн як символ державного суверенітету: історико-політологічний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 163-166. – ISSN 2077-1800
319052
  Брезан Юрій Гімназист. Семестр змарнованого часу / Брезан Юрій. – К., 1979. – 439с.
319053
  Сторчай О.В. Гімназійні романи "Приключения Джека Гольта" і "Похождения Васи Оленина" рукописної книги 1903 року мистецтвознавця Федора Ернста // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 295-313. – ISBN 966-02-2984-4
319054
  Суслова В.М. Гімназія "Європа" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 40
319055
  Берзін П.С. Гімназія вищих наук (юридичний ліцей) імені князя Безбородько в Ніжині // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 820-824. – ISBN 978-617-7020-05-8
319056
  Черниш А.П. Гімназія як нова форма навчання / А.П. Черниш. – К., 1991. – 45с.
319057
   Гімнастика. – 2-е випр. і доп. вид. – К., 1936. – 48с.
319058
   Гімнастика. – К., 1939. – 96с.
319059
   Гімнастика. – М., 1949. – 140с.
319060
   Гімнастика. – К., 1956. – 203с.
319061
  Мішина Є.В. Гімнастика в комплексі ГПО / Є.В. Мішина. – К., 1974. – 63с.
319062
  Блях В.А. Гімнастика для жінок / В.А. Блях. – К, 1936. – 75с.
319063
  Тамаров І.М. Гімнастика для тих, хто в окулярах / І.М. Тамаров. – К, 1975. – 24с.
319064
  Білокопитова Ж.а. Гімнастика: Краса і здоров"я / Ж.а. Білокопитова. – К., 1991. – 104с.
319065
  Васильков Г.А. Гімнастику - наймолодшим / Г.А. Васильков, В.І. Чукарін. – Київ, 1970. – 123с.
319066
   Гімнастична термінологія. – К., 1939. – 40с.
319067
  Трофим"як Богдан Гімнастично-спортивні організації у національно-визвольному русі Галичини (друга пол. ХІХ ст. - перша пол. ХХ ст.) / Трофим"як Богдан; Мін.освіти і науки України. Тернопільськ.держ. пед. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 696с. – ISBN 966-9995-38-0
319068
  Біла-Криниця Ф. Гін : вибр. поезії / Ф. Біла-Криниця [псевд.]. – Харків : Держвидав України, 1925. – 136 с.
319069
  Хмелюк В. Гін. Осіннє сонце. 1926, 1928, 1923 / [ упоряд. І. Ключковська, Н. Гумницька ]. – Факсимільне видання. – Львів ; Прага : Львівська політехніка, 2009. – 16c.+32с.+52с.=28с. – контейнер 4 книги. Перша книга : Переднє слово. – ISBN 978-966-553-840-0


  Ці збірочки – нині раритет, колекційна рідкість – знайдено у фондах Слов"янської бібліотеки в Празі. З ініціативи Міжнародного інституту освіти, культури та зв"язків з діаспорою Львівської політехніки (МІОК) 2009 року побачило світ їхнє факсимільне ...
319070
  Кулик А.С. Гіндімовна спадщина Аміра Хусро Дехлеві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 208-217
319071
  Авраменко О.І. Гінці з неволі / Олександр Авраменко. – Київ : Веселка, 1973. – 238 с.
319072
  Авраменко О.І. Гінці з неволі : повість / Олександр Авраменко. – Київ : Веселка, 1976. – 230, [2] с. – (Юні герої)
319073
  Авраменко О.І. Гінці з неволі / Олександр Авраменко. – Київ, 1988
319074
  Яковлева Л. Гінцівська стоянка з житлами із кісток мамонта (Україна) = Le site d"habitat a cabanes en os de mammounts de gontsy (Ukraine) : двадцять років розкопок у Гінцях (1993-2013) / Людмила Яковлєва, Франсуа Джінджан. – Київ : ВАІТЕ, 2014. – 38, [1] с., включ. обкл. : іл., фот. – Без тит. арк. - Текст. парал. укр., фр. – ISBN 978-966-2310-35-1
319075
  Журавльова Л.В. Гіперадипоцитокінемія — маркер ремоделювання підшлункової залози при хронічному панкреатиті на тлі цукрового діабету 2 типу / Л.В. Журавльова, Ю.О. Шеховцова // Сучасна гастроентерологія : український науково-практичний спеціалізований журнал / Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов.ред.: Г.Д. Фадієнко ; редкол.: О.Я. Бабак, О.М. Біловол, Т.П. Гарник [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (91). – C. 15-20. – ISSN 1727-5725
319076
  Засєкіна Л.В. Гіперактивний розлад із дефіцитом уваги: теорія та практика : монографія / Л.В. Засєкіна, О.А. Соловей ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-206. – ISBN 978-966-600-575-8
319077
  Лебедев Ю.С. Гіпербазитовий пояс середнього Побужжя // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С.23-30 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
319078
  Сокіл В. Гіпербола в українських переказах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 264-269.


  Стаття присвячена розгляду ролі і місця гіперболи в українсь переказах. Увага звертається на перебільшенні людських можливостей, предметів, що створює своєрідну художню реальність. Суть гіперболи полягає у возвеличенні дійсно чогось існуючого, а не ...
319079
  Яровий М.П. Гіпербола все може : сатира і гумор / Микола Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 95 с.
319080
  Орлова І.С. Гіпербола як проблема художнього тексту (когнітивний аспект) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 381-387. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
319081
  Івакін Ю.О. Гіперболи : літературні фейлетони, гумористичні оповідання / Ю.О. Івакін. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 159 с.
319082
  Громик А. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному порожнистому циліндрі / А. Громик, І. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-14. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків побудовано точні аналітичні розв"язки гіперболічних крайових задач в кусково-однорідному порожнистому циліндрі. Методом интегральных преобразований в сочетании с методом ...
319083
  Громик А. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному суцільному циліндрі / А. Громик, І. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-27. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків побудовано точні аналітичні розв"язки гіперболічних крайових задач в кусково-однорідному суцільному циліндрі. Методом интегральных преобразований в сочетании с методом главных ...
319084
  Конет І. Гіперболічна крайова задача для необмеженого кусково-однорідного циліндра / І. Конет, Т. Пилипюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 22-27. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (функцій впливу та функцій Гріна) вперше побудовано інтегральне зображення точного аналітичного розв"язку гіперболічної крайової задачі для необмеженого ...
319085
  Громик А. Гіперболічна крайова задача математичної фізики в напівобмеженому кусково-однорідному просторовому середовищі / А. Громик, І. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 9-14. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (матриць впливу та матриць Гріна) побудовано точний аналітичний розв"язок алгоритмічного характеру гіперболічної крайової задачі математичної фізики в напівобмеженому ...
319086
  Громик А. Гіперболічна крайова задача математичної фізики в обмеженому кусково-однорідному просторовому середовищі / А. Громик, И. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-16. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Методом головних розв"язків (функцій впливу та функції Гріна) у поєднанні з методом інтегральних перетворень побудовано точний аналітичний розв"язок алгоритмічного характеру гіперболічної крайової задачі математичної фізики в обмеженому ...
319087
   Гіпервітамінози / В.С. Січкар, А.Н. Радченко, А.А. Ковальчук, О.Є. Петровський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 37-41 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
319088
  Булавін Л.А. Гіперзвуковий пальник / Л.А. Булавін, С.Л. Рево // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 45
319089
  Грищук С.В. Гіперкомплексні моногенні функції бігармонічної змінної в деяких задачах плоскої теорії пружності // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
319090
  Филюк Г.М. Гіперконкуренція як вища форма конкуренції в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 85-92


  Охарактеризовано особливості гіперконкуренції в сучасній системі світового господарства. Розкрито суперечливі наслідки діяльності ТНК. Particular features of hypercompetition in the modern system of the world economy were сharacterized.
319091
  Нестеряк Ю.М. Гіперлокальні медіа: перспективи для України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 130-134


  У статті проаналізовано світові та європейські тенденції розвитку гіперлокальних медіа та журналістики спільнот, зокрема причини їх появи, шляхи залучення аудиторії та монетизації контенту тощо. Практика зарубіжних гіперлокальних проектів засвідчила, ...
319092
  Виродов О.П. Гіпермедійні та нейромережеві методи і моделі в комп"ютерно-орієнтованих дидактичних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Виродов О.П.; Харкківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
319093
  Асмукович І.В. Гіперо-гіпонімія в авіаційній терміносистемі англійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 10-17


  У статті вивчається сутність лексико-семантичної категорії гіперо-гіпонімії, аналізується характер семантичної організації авіаційної терміносистеми англійської мови, визначаються способи утворення родо-видових відношень, особливості структури ...
319094
  Корлюк О.С. Гіперплощинний класифікатор повнотекстних документів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 136-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній статті розглядається модель класифікатора повнотекстових документів на природній мові, на прикладі вибірки вебсторінок. Розроблена методика передбачає самоналаштування алгоритму в процесі його виконання, засобами адаптації параметрів функцій ...
319095
  Вовченко В.Ю. Гіперповерхні піонного фрізауту у релятивістських ядро-ядерних зіткненнях / В.Ю. Вовченко, Д.В. Анчишкін // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 5-6
319096
  Зеров К. Гіперпосилання в системі регулювання та захисту авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 26-35


  Проаналізовано правову природу гіперпосилань у мережі Інтернет і здійснено їх класифікацію. Розглянуто співвідношення гіперпосилання з об"єктами авторського права, з доменними іменами. Досліджено, чи є розміщення гіперпосилання способом використання ...
319097
  Скляренко Г. Гіперреалізм в контексті українського мистецтва другої половини XX століття // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 165-183. – ISSN 2309-8813
319098
  Доскоч І.О. Гіперреальність як форма художньої комунікації // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 49-52
319099
   Гіперспектральні індекси дл визначення змін рослинного покриву над нафтовим родовищем за даними спектрометричної зйомки / В.І. Лялько, З.М. Шпортюк, О.М. Сибірцева, С.С. Дугін, О.А. Кічка // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 79-85 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
319100
  Бехта І. Гіпертекст - альтернативна модель конвенційного тексту у постмодерністську епоху // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 38-41. – Бібліогр.: Літ.: С. 40-41; 6 назв. – ISBN 966-7825-79-5
319101
  Пєшкова Т.В. Гіпертекстові ознаки літературно-критичної статті в Інтернеті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 171-175. – ISBN 966-581-373-0
319102
  Коцарев О.О. Гіпертекстуальність в інтернет-газетах: заголовкові комплекси, матеріали, файли // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 107-110


  У статті досліджено вияви гіпертекстуальності у структурі інтернет-газет. The article considers the activity of information agencies in international information sphere..
319103
  Папіш В.А. Гіпертимна акцентуація характеру в персонажному дискурсі В. Винниченка (на матеріалі новели "Момент") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 153-158. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
319104
  Бородій М.К. Гіпертонічна хвороба та її профілактика / М.К. Бородій. – К, 1980. – 48с.
319105
  Білорус О.Г. Гіперфінансіалізація світової економіки та її глобальні проблеми й наслідки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 12 (229). – С. 32-41. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
319106
  Білорус О.Г. Гіперфінансіалізація світової економіки та її глобальні проблеми й наслідки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 10 (227). – С. 24-31. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
319107
  Дідківська С.П. Гіпноз і неосудність / С.П. Дідківська, П.В. Кобзаренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 75-80. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  Авторы доказывают возможность совершения уголовно-противоправных деяний под влиянием гипноза, определяют ситуации, когда гипнотик признается невменяемым, а когда подлежит уголовной ответственности наряду с гипнотизером. Показаны также возможности и ...
319108
  Завилянський І.Я. Гіпноз і релігія / І.Я. Завилянський, Г.Л. Воронков. – Київ, 1966. – 38с.
319109
  Довгань-Бочкова Гіпноз як насильницький спосіб вчинення злочину // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 319-325. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
319110
  Турчина І. Гіпноз як спосіб примусу до скоєння зочину // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 151-155
319111
  Круківська О.В. Гіпо-гіперонімічні відношення улегальних дефініціях: комунікативно-прагматичний підхід (на матеріалі французької мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 274-291. – Бібліогр.: 49 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
319112
  Рідуш Б.Т. Гіпогенний карстогенез у пісковикових формаціях Українських Карпат : природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 18-22 : Рис.,табл. – Бібліограф.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
319113
  Рідуш Б.Т. Гіпогенний спелеогенез у пісковикових формаціях Українських Карпат : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 123-129 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
319114
  Шуляренко Л.В. Гіпоглікемія // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2016. – Т. 21, № 3. – С. 268-271. – ISSN 1680-1466
319115
  Біляшевич Р.З. Гіпостазування сміху в теорії роману Михайла Бахтіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 372-377. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
319116
  Лященко П.С. Гіпоталамічна регуляція шлункового соковиділення і жовчоутворення у собак / П.С. Лященко, С.П. Весельський, Г.П. Гушинець // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 16-27. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Вивчалася роль вентромедіальних ядер середнього гіпоталамусу в регуляції секреторної функції шлунка і печінки у собак. Встановлено, що ці нервові структури гіпоталамусу беруть участь в регуляції рівня шлункового соковиділення і жовчоутворення та ...
319117
  Руденко К.П. Гіпотеза / К.П. Руденко. – Київ, 1957. – 20с.
319118
  Тетерук О.С. Гіпотеза ефективних ринків та ринкова вартість бізнесу // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 135-137
319119
  Домбровський В.С. Гіпотеза ефективного ринку як сучасна концепція фондового ринку / В.С. Домбровський, О.Л. Пластун, В.Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 14-19 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
319120
  Купрій В.Т. Гіпотеза і модель // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
319121
  Грималюк А. Гіпотеза інвестиційних грошей // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 27-36. – ISSN 0131-775Х
319122
  Лой А.М. Гіпотеза історична / А. Лой // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 73. – ISBN 966-642-073-2
319123
  Пластун О. Гіпотеза надреакцій: теорія та практика фінансових ринків // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 1 (227). – С. 50-55. – ISSN 2310-2624
319124
  Пальм А.Я. Гіпотеза про Аеліту / А.Я. Пальм. – Київ, 1969. – 111с.
319125
  Михайлин І.Л. Гіпотеза про текст і мовлення в журналістиці // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 15-21. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Текст, будучи скрижанілим мовленням, має дві головні характеристики: відірваність від автора та інтерпретаційність. Інтерпретаційність як множина розуміння тексту перешкоджає створенню в журналістиці адекватної картини світу. Журналістика як текстовий ...
319126
  Шевченко Л.І. Гіпотеза у сучасній лінгвістиці: до проблеми інтелектуалізації мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-70. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 8)


  Аналізується теоретичні підстави, категорії, поняття й аспектологія концепції інтелектуалізації мови.
319127
  Підвисоцький Я. Гіпотеза фінансової нестабільності Х. Мінскі: сучасні виклики для світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 105, ч. 2 : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 218-220


  Пропонується альтернативна теорія розвитку світової економіки, яку запропонував наприкінці 70-х - початку 80-х років минулого століття Хаймен Філіп Мінскі.
319128
  Наден О. Гіпотези норм кримінального права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 103-107
319129
  Білоус Т. Гіпотези опитування підтвердилися // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 6


  На замовлення Ради молодих учених КНУ імені Тараса Шевченка факультет соціології провів опитування на тему актуальних проблем молодих науковців. У ньому взяли участь представники всіх факультетів та інститутів університету, середній вік яких становить ...
319130
  Шепотін Б.М. Гіпотензійні стани / Б.М. Шепотін, В.Н. Крамарева. – К, 1990. – 40с.
319131
  Семчинська Н.С. Гіпотетична модель процесу формування значень та ідіоматизації лексики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 149-155. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Пропонується гіпотетична модель процесу формування значень та ідіоматизації лексики. Модель доповнюється пошуком причин тих чи інших семантичних змін. Гіпотеза ілюструється матеріалом, що характеризується високим ступенем ідіоматичності.
319132
  Савченко М.М. Гіппократи: п"єси / М.М. Савченко. – К., 1983. – 263с.
319133
  Найем Л.-М.М. Гіпрерреалізм як нова художня реальність // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 94-96
319134
  Бедзик Ю.Д. Гіпсова лялька : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1989. – 252 с. – (Романи й повісті). – ISBN 5-308-00837-Х
319135
  Соловей Т.В. Гіпсовий карст та іонний стік у долинні Чорного потоку (Прут-Дніпровське Межеріччя) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 123-132. – Бібліогр.: 10 назв
319136
  Дем"яненко І.І. Гіпсометричні поверхи нафтогазоносності фанерозою Дніпровсько-Донецької западини : [монографія] / І.І. Дем"яненко. – Чернігів : Чернігівський ЦНТЕІ, 2001. – 156с. – ISBN 966-7905-10-1
319137
  Войтович Л.В. Гіреї як спадкоємці Чингізидів-Джучидів // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 126-146. – ISBN 978-966-02-5736-8
319138
  Жулинський М. Гірка втеча із рабства // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 9/10 (215/216). – С. 4-7
319139
  Писемський О.Ф. Гірка доля / О.Ф. Писемський. – К., 1955. – 88с.
319140
  Мінгазутдінов А.Ф. Гірка і страшна правда (про в"язнів фашистських таборів смерті в Україні) / А.Ф. Мінгазутдінов, Л.М. Чиркова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-56. – (Історія ; Вип. 53)


  Висвітлюється становище в"язнів-військовополонених у створених німецько-фашистськими окупантами таборах смрті на території України в роки війни.
319141
  Жулинський М. Гірка насолода явлення слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 11


  Передмова Миколи Жулинського до нової книжки А. Кичинського "Жива і скошена тече в мені трава".
319142
  Копитько Ірина Гірка пам"ять // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 32-34
319143
  Поліщук В. Гірка правда : Злочинність ОУН-УПА: (сповідь українця) / Віктор Поліщук. – Донецьк : Донеччина, 1996. – 496с. – На тит. арк.: По плодах їхніх пізнаєте їх. Матвія 7:16; Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 5-86938-128-2
319144
  Поліщук В.В. Гірка правда : злочинність ОУН-УПА : (сповідь українця) / Віктор Поліщук. – Київ : [Золоті ворота], 2011. – 496 с. – ISBN -5-86938-128-2
319145
  Угляренко П.В. Гірка сльоза радості : романи / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1982. – 416 с.
319146
  Кравчук В. Гірка туга : поезія: вірші // Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя, 2002. – № 9. – С. 49-55
319147
  Одрина Т.А. Гірка ягода / Т.А. Одрина. – К., 1984. – 150с.
319148
  Ткач М.М. Гірка ягода калини : повість, оповідання / Михась Ткач ; [ред. В. Сапон]. – Чернігів : Редакційно-видавничий відділ обласного комітету у справах преси та інформації, 1996. – 95, [1] с. : іл. – У змісті також: Марево ночі : оповідання ; Душа не камінь : оповідання ; Помилка Матьохи : оповідання. – ISBN 5-7707-9288-4
319149
  Гончарук П.С. Гірке похмілля : нотатки з приводу селянсько-козацьких війн в Україні кінця XVI - середини XVII ст. : монографія / П.С. Гончарук ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 140 с. – ISBN 978-966-452-087-1
319150
  Карплюк М.А. Гіркий мед : роман / М.А. Карплюк. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 176 с.
319151
  Карплюк М.А. Гіркий мед : роман / М.А. Карплюк. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 319 с.
319152
  Карплюк М.А. Гіркий мед : роман / М.А. Карплюк. – 2-е изд. – Дніпропетровськ : Промінь, 1986. – 318 с.
319153
  Грибовський В. Гіркий полин ногайського степу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 50 (370). 12-18 грудня. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Ногайці та Україна.
319154
  Шевал М. Гіркий сміх : Роман / М. Шевал, П. Вале. – Київ : Молодь, 1976. – 189с.
319155
  Кравчук М.І. Гіркий цвіт полину : оповідання для серед. та ст. шк. віку / М.І. Кравчук. – Київ : Веселка, 1972. – 119 с.
319156
  Кравчук М.І. Гіркий цвіт полину : оповідання для серед. та ст. шк. віку / М.І. Кравчук. – Київ : Веселка, 1986. – 133 с.
319157
  Кірімов І. Гірких слів не кажіть : Вірші. Сонети. Переклади / І. Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2002. – 72 с. – ISBN 966-7231-50-Х
319158
  Ротач А. Гіркі і світлі тридцять літ і три роки // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 164-182. – ISSN 2075-1222


  Про заснування Полтавського літературно-меморіального музею І.П. Котляревського та його перших працівників (до 60-річчя музею)
319159
  Салига Т. Гіркі й солодкі муки таланту // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 167-170. – ISSN 0868-4790
319160
  Мар"янин В.Г. Гіркі пілюлі / В.Г. Мар"янин. – Ужгород, 1980. – 39с.
319161
  Проскурін П.Л. Гіркі трави. / П.Л. Проскурін. – К., 1966. – 487с.
319162
  Семененко В.І. Гіркі уроки "помаранчевого зриву" / В.І. Семененко, С.О. Руденко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 767. – С. 107-119. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
319163
  Сергійчук В. Гіркі уроки минулого (Два уроки з дослідження "Трагедія Волині") // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 114-120.
319164
  Ваколюк П.Б. Гіркі черешні : повість / П.Б. Ваколюк. – Одеса : Маяк, 1976. – 116 с.
319165
  Григорюк І. Гіркокаштан звичайний - історичний символ Києва / І. Григорюк, М. Мельничук, С. Машковська // Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2007. – № 9. – С. 17-19
319166
  Салига Т. Гіркою мовою калини, сильвета Петра Перебийноса на тлі літпроцесу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 11/12. – С. 109-114. – ISSN 0868-4790
319167
   Гірник Володимир Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 227 : фото
319168
  Вайнкоф Я.П. Гірнича відробітка / Я.П. Вайнкоф. – Київ, 1969. – 178с.
319169
   Гірнича електромеханіка та автоматика : науково-технічний журнал. – Дніпропетровськ, 1965-. – ISSN 0201-7814
№ 65. – 2000
319170
   Гірнича електромеханіка та автоматика : науково-технічний журнал. – Дніпропетровськ, 1965-. – ISSN 0201-7814
№ 66. – 2001
319171
  Подколзін П.С. Гірнича промисловість України / П.С. Подколзін, П.З. Пінскер. – Київ, 1957. – 112с.
319172
  Решетілова Тетяна Борисівна Гірнича рента в механізмі господарювання корпорацій (на прикладі вугільної промисловості) : Автореф... доктора економ.наук: 08.07.01 / Решетілова Тетяна Борисівна; НАН України. Ін-т економіки промислов. – Донецьк, 1998. – 32л.
319173
  Нагорний В.П. Гірнича справа. Дорога завдовжки у тисячоліття / В.П. Нагорний, В.М. Глоба ; за ред. В.П. Нагорного ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ : Академперіодика, 2014. – 321, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-318. – ISBN 978-966-360-259-2
319174
  Мамін-Сибіряк Гірниче гніздо / Мамін-Сибіряк. – К., 1957. – 308с.
319175
   Гірничий енциклопедичний словник = Msnsng encyclopaedic dictionary. – Донецьк : Східний видавничий дім. – ISBN 966-7804-14-3
Том.1. – 2001. – 512с.
319176
  Приходченко О.В. Гірничо-геологічні чинники формування скупчень метану в підробленому вуглепородному масиві // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 90-103 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
319177
  Пестушко Валерій Гірничо-металургійний комплекс України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 4
319178
  Андрієвський І. Гірничогеологічні та економічні фактори диференціації нормативів плати за користування надрами : Управління економікою: теорія і практика / І. Андрієвський, М. Коржнєв, П. Пономаренко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-46 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
319179
  Галаган Т.Г. Гірничотехнічний етап рекультивації порушених земель та його еколого-економічна оцінка // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 81-88 : табл. – Бібліогр.: с.87-88. – ISSN 1684-9094
319180
  Эс-Хабіб-Вафа Гірні Камгар / Эс-Хабіб-Вафа. – Х, 1934. – 167с.
319181
  Эс-Хабіб-Вафа Гірні Камгар / Эс-Хабіб-Вафа. – Х, 1935. – 167с.
319182
  Слойко М.І. Гіроскопічна динаміка вихорів на сферичній поверхні / М.І. Слойко, В.П. Кравчук, Д.Д. Шека // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 109-112
319183
  Нестеровський П. Гірська балада. / П. Нестеровський. – Х., 1937. – 71с.
319184
  Сінокіп І. Гірська бистриця / І. Сінокіп. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 288 с.
319185
  Коваль Г.П. Гірська легенда : поезії / Г.П. Коваль. – Ужгород, 1957. – 88 с.
319186
  Гоян Я.П. Гірська Орлиця : есе / Ярема Гоян ; [худож. В. Касіян]. – Київ : Веселка, 2015. – 310, [2] с. : кольор. іл., портр. – ISBN 978-966-01-0457-0
319187
  Демченко В.В. Гірська політика в Україні: основи формування та шляхи реалізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 237-239. – ISSN 1562-0905
319188
   Гірська школа Українських Карпат : науково-методичний журнал / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім.В.Стефаника, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 6/7 2010-2011. – 2011. – 288 с. – резюме укр., англ. мовами
319189
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 8/9. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
319190
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
319191
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
319192
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 12/13. – 2015. – 299 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
319193
  Цибульський П.Д. Гірське джерело : оповідання / П.Д. Цибульський. – Київ : Дніпро, 1969. – 160 с.
319194
   Гірське джерело : поезії, новели. – Одеса : Маяк, 1973. – 160 с.
319195
  Цибульський П.Д. Гірське джерело : оповідання / П.Д. Цибульський. – Київ : Дніпро, 1976. – 160 с.
319196
  Худик Я.Г. Гірське землеробство / Я.Г. Худик. – Ужгород, 1971. – 120с.
319197
  Яновський М.В. Гірське серце / М.В. Яновський. – Київ, 1987. – 355 с.
319198
  Нєгош П. Гірський вінець. / П. Нєгош. – К., 1967. – 148с.
319199
  Сартаков С.В. Гірський вітер / С.В. Сартаков. – К., 1963. – 399с.
319200
  Григоренко В. Гірський подих / В. Григоренко. – К., 1958. – 61с.
319201
  Зубар В.В. Гірський потік / В.В. Зубар. – Ужгород, 1978. – 96с.
319202
  Круцик М.Д. Гірські автомобільні дороги і навколишнє середовище // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 44-48 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
319203
  Хоткевич Г.М. Гірські акварелі : Етюди / Г.М. Хоткевич. – Львів : Каменяр, 1967. – 56с.
319204
  Нагнибіда М.Л. Гірські вершини : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 60с.
319205
  Таран Олена Гірські євреї Куби: минуле і сучасність // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 0130-6936
319206
   Гірські квіти. – Ужгород : Зкарпатське обласне книжково-газетне вид-во, 1962. – 93 с.
319207
  Швець В.С. Гірські потоки : поезії / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 170 с.
319208
  Радигіна К.І. Гірськолижний спорт / К.І. Радигіна. – К., 1975. – 128с.
319209
  Короткий В.А. Гіртль Йозеф / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 108. – ISBN 966-06-0393-2
319210
  Горянський М.М. Гірчак і боротьба з ним / М.М. Горянський. – Київ, 1948. – 24с.
319211
  Пагутяк Г.В. Гірчичине зерно : повісті / Г.В. Пагутяк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 232 с.
319212
  Дочинець М.І. Гірчичне зерно / М.І. Дочинець. – Ужгород, 1989. – 248с.
319213
  Полонський Л. Гірш Діамант - забутий поет із Волині // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 16, 17
319214
  Полонський Л. Гірш Діамант - забутий поет із Волині // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 16
319215
  Кушніров А. Гірш Лекерт / А. Кушніров, 1930. – 116с.
319216
  Козаченко Т.І. ГІС- аналіз трансформаційних процесів у економіці України // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 31-52. – Бібліогр.: 16 назв
319217
  Шипулін В.Д. ГІС-парадигма : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 37-41 : Мал. – Бібліогр.:15 назв
319218
  Ступень Р. ГІС - технології в регулюванні використання земельних ресурсів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 55-56. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
319219
   ГІС екологічного моніторингу та комплексного аналізу стану навколишнього природного середовища в Закарпатській області / В.Г. Дробнич, С.С. Поп, Р.В. Пересоляк, О.Т. Цапулич, В.М. Карпюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 166-176. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
319220
   ГІС екологічного моніторингу та комплексного аналізу стану навколишнього природного середовища в Закарпатській області / В.Г. Дробнич, С.С. Поп, Р.В. Пересоляк, О.Т. Цапулич, В.М. Карпюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 166-176 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
319221
  Спиця Р.О. ГІС неотектонічних активних розломів платформних областей: структура бази даних та зміст аналітико-обчислювальних операцій // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 3 (86). – С. 34-42. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
319222
  Толчевська О.Є. ГІС технології в землеустрої / О.Є. Толчевська, Ю.Г. Коняєв // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 168-179 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
319223
  Гаврюшин О.В. ГІС у дослідженні історії адміністративно-територіального поділу // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 58-65


  Розглянуто питання створення баз даних історичних адміністративних одиниць та застосування ГІС для просторово-часового дослідження системи адміністративно-територіального поділу. Обґрунтована актуальність створення таких систем, охарактеризовані їх ...
319224
  Ткачук С.М. ГІС як системи підтримки прийняття рішень в електроенергетиці // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 102-105. – ISSN 2075-1893


  Дана стаття покликана розкрити потенціал використання ГІС-технологій в електроенергетиці. ГІС розглянуті як потужний інструмент оптимізації та підвищення ефективності функціонування енергетичного підприємства на всіх етапах його життєвого циклу - ...
319225
  Остроух В.І. ГІС, бази даних та цифрова картографія : (навчально-методичний посібник для студ.-картографів) / В.І. Остроух, Н.О. Полякова ; КНУТШ. – Київ : КиївЦНТЕІ, 2009. – 44с.
319226
  Жданюк Б.С. ГІС/ДЗЗ технології як інструмент вивчення сучасного геоекологічного стану земельних ресурсів західної частини Мізоцького кряжу / Б.С. Жданюк, М.В. Боярин, Ю.М. Андрейчук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 46-52. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
319227
  Воук-Левановіч Гістарычнае вывучэньне беларускай мовы у славянскай філелегіі / Воук-Левановіч. – [30 с.]. – Отд.оттиск
319228
   Гістарычная лексікалогія беларускай мовы. – Минск, 1970. – 340 с.
319229
  Шпілеускі І.Ф. Гістарычны нарыс Дзяржыншчыны. (Койданаушчыны) / І.Ф. Шпілеускі, Л.А. Бабрович. – Менск, 1932. – 111с.
319230
   Гістарычны слоунік беларусскай мовы. – Минск
10. – 1990. – 287с.
319231
  Макушенко І.А. Гістерезисна стратегія для М/М/m/оo - системи з повторними викликами / І.А. Макушенко, І.Я. Усар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається система обслуговування з повторними викликами типу М/М/m/оo, в якій інтенсивність вхідного потоку залежить від кількості джерел повторних викликів. Розглядається гістерезисна стратегія керування такою системою. Знайдено умови ...
319232
  Прищепа О. Гістерезисні стратегії керування інтенсивністю вхідного потоку для систем типу М/М/1 з однією спробою повтору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-51. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджується стохастична система з одним приладом та однією спробою повтору, для якої розглянуто проблему оптимального керування інтенсивністю вхідного потоку в класі гістерезисних стратегій. Для процесу обслуговування вимог у такій системі досліджено ...
319233
  Суровцев І.В. Гістограмний метод фільтрації електрохімічних сигналів // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 49-54 : фото, рис. – Бібліогр.: 13 назв
319234
   Гістологічна термінологія = Terminologia histologica : міжнародні терміни з цитології та гістології людини : навч. посібник для студ. і викладачів вищих мед. навч. закладів I-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, магістрів / Федеративний міжнар. комітет з анатомічної термінології ; за ред. : Ю.Б. Чайковського, О.Д. Луцика ; [пер. укр. й рос. мовами : О.Д. Луцик, Ю.Б. Чайковський]. – Київ : Медицина, 2010. – 283, [1] с. – ISBN 978-617-505-060-6
319235
  Бабута О.М. Гістологічна характеристика слизової оболонки сліпої кишки щурів після впливу МІ-1 та 5-фторурацилу при хемоіндукованому канцерогенезі / О.М. Бабута, О.В. Линчак, В.К. Рибальченко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 3, т. 1 (102). – С. 31-35. – ISSN 2077-4214


  Досліджено стан слизової оболонки сліпої кишки щурів з 1,2-диметилгідразин-індукованим колоректальним раком.
319236
   Гістологічний аналіз зябрової тканини карася срібного (Carassius gibelio) за умов хронічного йонного опромінення у водоймах Чорнобильської зони відчуження / А.В. Чупис, В.В. Шукалевич, О.В. Линчак, Т.В. Рибальченко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 95-95
319237
  Дудар Л. Гістологічні аспекти цирковірус-асоційованого синдрому свиней, уражених цирковірусом 2-го типу / Л. Дудар, В. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 77-79. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Аналіз патоморфологічних змін органів свиней, уражених цирковірусом свиней 2 типу показав, що найбільше відхилень спостерігається в органах імунної системи, а саме лімфовузлах та селезінці. Таким чином, для встановлення діагнозу як ...
319238
   Гістологічні дослідження внутрішніх органів щурів, які підлягали хронічному інгаляційному впливу диметилетаноламіну / В.К. Рибальченко, В.Л. Коцюба, Т.О. Ковальчук, С.М. Цівінська, С.О. Лукошко, Т.В. Рибальченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-34. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  На підставі морфологічних досліджень тканин печінки, нирок, легень, мозку та наднирників з урахуванням комплексу фізіологічних, біохімічних і біофізичних досліджень встановлено, що порогова концентрація диметилетаноламіну (ДМЕА) складає 0,3 мг/куб.м ...
319239
   Гістологія : практикум : навч. посібник [для студентів біол., мед. та с.-г. спец. ВНЗ] / М.Е. Дзержинський, Г.В. Островська, Н.В. Скрипник, С.М. Гарматіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 175, [1] с., [16] арк. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 168-171. – Бібліогр.: с. 165-167. – ISBN 978-966-439-789-3
319240
  Антипчук Ю.П. Гістологія з основами ембріології / Ю.П. Антипчук. – Київ : Вища школа, 1976. – 142 с. : ил.
319241
  Трускавецький Є.С. Гістологія з основами ембріології : Підручник для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів / Є.С. Трускавецький, Р.К. Мельниченко. – Київ : Вища школа, 2005. – 328 с. – ISBN 966-642-157-7


  Висвітлено історичний аспект розвитку гістології та ембріології, методи гістологічних і ембріологічних досліджень, викладено основи цитології, охарактеризовано основні розділи ембріології: розмноження організмів, прогенез, основні етапи ембріогенезу та ...
319242
  Маловічко Е.О. Гістологія та мікроскопічна анатомія : короткий підручник / Е.О. Маловічко, Д.І. Петренко. – Харків; Одеса, 1930. – 152 с.
319243
  Футорний С.М. Гістоморфологія та клітинні імунні реакції під впливом фізичних навантажень / С.М. Футорний, В.К. Позур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані наукової літератури про вплив стресових факторів (інтенсивні фізичні навантаження) на гістоморфологію органів імунної системи і стан клітинного імунітету. In clause are generalized given of the scientific literature on influence of ...
319244
  Крамко І.І. Гісторія Беларускай літаратурнай мовы / І.І. Крамко. – Мінськ
2. – 1968. – 344с.
319245
  Яноускі А.А. Гісторыя Беларускага дзяржаунага універсітэта у біяграфіях яго рэктарау.1921-2001. 80 гадоу = История Белорусского государственного университета в биографиях его ректоров. 1921-2001. 80 лет / А.А. Яноускі, А.Г. Зельскі. – Минск : БГУ, 2001. – 320с. – ISBN 985-445-541-6
319246
  Шакун Л.М. Гісторыя беларускай літаратурнай мавы / Л.М. Шакун. – Мінськ, 1963. – 340с.
319247
  Жураускі А.І. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы / А.І. Жураускі. – Мінськ
1. – 1967. – 372с.
319248
  Бандарчык В.К. Гісторыя беларускай этнаграфії XIX ст. / В.К. Бандарчык. – Мінск : Навука і тэхніка, 1964. – 280, [3] с.
319249
  Бандарчык В.К. Гісторыя беларускай этнаграфії. Пачатак ХХ ст. / В.К. Бандарчык. – Минск, 1970. – 124с.
319250
   Гісторыя беларусскай савецкай літературы. – Минск
2. – 1966. – 608с.
319251
   Гісторыя беларусскай ССР. – Минск
2. – 1958. – 663с.
319252
   Гісторыя выдавецкай дзейнасці у Польшчы і Беларусі у 16 - 20 стагоддзях : Зборнік навуковых артыкулау. – Мінськ : Белфранс, 2003. – 167 с. – ISBN 985-6425-24-7
319253
  Шмаін Н. Гість / Н. Шмаін. – К., 1938. – 35с.
319254
  Горкавий С.К. Гість : оповідання / С.К. Горкавий. – Київ : Молодь, 1985. – 167 с.
319255
  Силенко Л. Гість з Храму Предків : З Піснею у Духовній Державі Історії, Релігії, Філософії / Л. Силенко. – Київ : Обереги, 1996. – 143с.
319256
  Савицька Іванна Гість із неба : Міколаївська вистава в трьох відслонах / Савицька Іванна. – Нью-Йорк : Учительска громада-Hью Йорк, 1955. – 19с.
319257
  Бобинский В.П. Гість із ночі / В.П. Бобинский. – Київ, 1990. – 622 с.
319258
   Гість університету - Посол Казахстану // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  "Ректор ун-ту Леонід Губерський зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні Заутбеком Турисбековим". Обговорено питання щодо відкриття філії КНУТШ при одному з університетів Казахстану. На зустрічі були присутні ...
319259
   Гість університету - Посол Хорватії / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 1


  Ректор університету Л. Губерський прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Хорватії в Україні Томіслава Відошевича. Мова йшла про активізацію стосунків університетів двох країн, зокрема, Загребського університету з КНУТШ.
319260
   Гість університету - Президент РФ Дмитро Медведєв // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Президент РФ Дмитро Медведєв відвідав КНУ імені Тараса Шевченка.
319261
  Газін В.П. Гітлер - людина, фюрер, тиран у порівнянні // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 182-192


  У статті аналізується психологічний портрет А. Гітлера у порівнянні з Й. Сталіним, простежується вплив його характеру на прийняття політичних рішень та розвиток Німеччини у роки нацистської диктатури.
319262
  Шаповал Ю. Гітлер, Сталін і Україна: безжальні стратегії // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 5/6 (235/236). – С. 28-33
319263
  Новиченко Л.М. Гітлерівьска кріпаччина / Л.М. Новиченко. – Саратов, 1942. – 20с.
319264
  Мартиненко С.В. Гіфоміцет ENGYODONTIUM ALBUM (LIMBER) DE HOOG як збудник ураження павуків у підземних колекторах м. Києва / С.В. Мартиненко, Т.О. Кондратюк, М.М. Сухомлин // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2012. – Т. 69, № 3. – С. 423-432. – ISSN 0372-4123


  Результати досліджень та обговорення підземних комунікацій м. Києва. ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імени Тараса Шевченка. Подяка Є.М.Сингаєвському за допомогу, та студентові третього курсу групи зоології безхребетних ...
319265
  Третяк Г.Й. Гіхман - видатний учений і педагог // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 334-338. – ISBN 978-617-640-146-9
319266
  Сидор-Гібелинда Гічкок та Україна. Текст-пунктир // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 196-200. – ISBN 966-7021-96-3
319267
   ГК РФ в новом формате - баланс интересов найден? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – май. – С. 32-37. – ISSN 1726-6726


  Одним из знаковых событий недавнего времени стало принятие Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую и четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", которое завершило ...
319268
  Марек К. ГК ЧССР: договір на реконструкцію або модернізацію об"єктів / К. Марек, А.Я. Пилипенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 43-46. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядається система договорів на нове будівництво, реконструкцію або модернізацію об"єктів, передбачених у Господарському кодексі ЧССР, специфіка їх предмета. На основі порівнювального аналізу ГК ЧССР і чинного законодавства СРСР обґрунтовуються ...
319269
  Правденко С. ГКЧП: Крах СРСР : Інтерв"ю / Сергій Правденко; [інтерв"ю взяла] Юліана Шевчук // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 17-20
319270
  Тарасенко Н.А. Глава 175 древнеегипетской Книги Мертвых и ее мифологические параллели // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 143-160. – ISSN 1608-0599


  Представлен перевод и комментарий содержания первой части 175-й главы Кни ги Мертвых, в которой описывается мятеж.
319271
  Куцумакина Е.В. Глава 40 УПК РФ: взгляд на процессуальный статус потерпевшего в контексте мировых тенденций развития уголовного судопроизводства // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 150-156. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
319272
   Глава 8. Дилемма стабильности и прогресса: империя и реформы, XIX век: Часть 2. Проектирование национальной империи // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – Казань, 2015. – № 3. – С. 167-253. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072


  АВС: Исследования империи и национализма. Исторический курс "Новая имперская история Северной Евразии".
319273
  Кирн Р. Глава VIIІ Устава ООН: Необходимость более широкой интерпретации // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 1. – С.12-15. – ISSN 1812-3910


  Глава VIII дает законные основания для деятельности ОБСЕ
319274
  Данилов А.Г. Глава государства и его окружение в России : исторический опыт // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 83-94. – ISSN 0042-8779
319275
  Скульская Е.Г. Глава двадцать шестая / Е.Г. Скульская. – Таллин, 1978. – 66с.
319276
  Феоктистов Е.М. Глава из воспоминаний о писателях и артистах / Е.М. Феоктистов. – Л, 1926. – 83-114с.
319277
  Лерер Джона Глава из книги Джона Лерер "Вообрази" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 127-139 : фото
319278
  Буономано Дин Глава из книги Дина Буономано "Тараканы в голове. Как ошибки мозга изменяют жизнь" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 223-230 : фото
319279
   Глава из книги Патриции Коэн "В расцвете сил. Как изобрели средний возраст" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 207-216 : фото
319280
  Павлова О. Глава Лівї має два українські ордени // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 8 (61). – С. 20
319281
  Чеховская А. Глава семьи / А. Чеховская. – М, 1954. – 32с.
319282
   Глава УГКЦ: "Блаженніший Любомир - Кобзар незалежної України, який залишив нам новий національний український епос" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 1-2
319283
   Главбух. – Київ
№ 7. – 1998
319284
   Главбух. – Київ
№ 8. – 1998
319285
   Главбух. – Київ
№ 9. – 1998
319286
   Главбух. – Київ
№ 10. – 1998
319287
   Главбух. – Київ
№ 11. – 1998
319288
   Главбух. – Київ
№ 12. – 1998
319289
   Главбух. – Київ
№ 13. – 1998
319290
   Главбух. – Київ
№ 14. – 1998
319291
   Главбух. – Київ
№ 15. – 1998
319292
   Главбух. – Київ
№ 16. – 1998
319293
   Главбух. – Київ
№ 17. – 1998
319294
   Главбух. – Київ
№ 18. – 1998
319295
   Главбух. – Київ
№ 12/1. – 2000
319296
   Главбух. – Київ
№ 12/2. – 2000
319297
   Главбух. – Київ
№ 12. – 2000. – + Спец. випуск
319298
  Донцова Д. Главбух и полцарства в придачу : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 380, [1] с. – Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический роман). – ISBN 5-699-04832-4
319299
  Емец И. Главбух планеты // Viva! Биография. Украина : Украина / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 4 (81), спец. вып. : Франция. – С. 26-35. – ISSN 1818-3948


  О Кристине Лагард - директоре Международного валютного фонда.
319300
   Главконсерв. Статистико-экономический справочник.. – М.-Л., 1936. – 840с.
319301
  Ботвинова В.В. Главная астрономическая обсерватория / В.В. Ботвинова. – Киев, 1984. – 66с.
319302
   Главная астрономическая обсерватория Академии наук СССР в Пулкове. (1839-1953).. – М.-Л., 1953. – 112с.
319303
   Главная астрономическая обсерватория АН УССР.. – К., 1976. – 76с.
319304
   Главная астрономическая обсерватория.. – Киев, 1984. – 66с.
319305
   Главная библиотека Советской страны.. – М., 1962. – 54с.
319306
  Горбачевский Б.С. Главная библиотека страны. Очерки о Государственной ордена Ленина библиотеке СССР имени В.И. Ленина / Б.С. Горбачевский. – Москва : Книга, 1975. – 127 с.
319307
  Катцов В.М. Главная геофизическая обсерватория в годы Великой Отечественной войны / В.М. Катцов, К.Ш. Хайруллин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 105-107. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
319308
   Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова в годы Великой Отечественной войны.. – Л., 1985. – 143с.
319309
   Главная диагональ.. – М., 1979. – 79с.
319310
  Кузьмин Л.И. Главная должность / Л.И. Кузьмин. – Пермь, 1971. – 182с.
319311
   Главная должность.. – Пермь, 1985. – 343с.
319312
  Ананьев А.А. Главная дорога : (Писатели о творчестве) / А.А. Ананьев. – Москва : Советская Россия, 1978. – 144 с.
319313
  Тюриков В.И. Главная дорога. / В.И. Тюриков. – Ташкент, 1978. – 416с.
319314
   Главная забота сельских коммунистов. – Киев, 1984. – 263с.
319315
  Володарский Л Главная задача / Л Володарский. – Москва, 1976. – 184с.
319316
  Дробноход Ю.Ф. Главная задача десятой пятилетки / Ю.Ф. Дробноход. – К., 1976. – 40с.
319317
  Простяков И.И. Главная задача десятой пятилетки. / И.И. Простяков. – М., 1976. – 53с.
319318
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – Москва, 1918. – 47с.
319319
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – М, 1968. – 40с.
319320
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1971. – 40 с.
319321
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – М, 1980. – 40с.
319322
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – М, 1981. – 40с.
319323
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – Москва, 1990. – 46с.
319324
  Бузляков Н.И. Главная задача новой пятилетки / Н.И. Бузляков. – Москва, 1971. – 191с.
319325
  Пахомов Ю.Н. Главная задача одиннадцатой пятилетки / Ю.Н. Пахомов, Л.Я. Корнейчук. – Киев, 1982. – 48с.
319326
  Донская Г.К. Главная задача пятилетки / Г.К. Донская. – Москва, 1973. – 48 с.
319327
  Боксер Б.Я. Главная заповедь : повесть, рассказы, очерки / Б.Я. Боксер. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1986. – 366 с.
319328
  Воробьев Л.И. Главная магистраль / Л.И. Воробьев. – Кострома, 1960. – 114с.
319329
   Главная магистраль.. – Волгоград, 1970. – 318с.
319330
   Главная мировая награда для GDS по праву досталась Амадеус // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 4-5 [прилож.]
319331
  Машкова Екатерина Главная опора / Машкова Екатерина, Мернова Мария // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 58-59 : фото
319332
  Съянова Елена Главная ошибка Гитлера // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5 (995). – С. 102-108. – ISSN 0130-1640
319333
  Соляников Ю.Е. Главная палуба / Ю.Е. Соляников. – Тула, 1973. – 125с.
319334
  Скворцова Г.Г. Главная подруга / Г.Г. Скворцова. – Петрозаводск, 1990. – 78с.
319335
  Афанасьева Т.М. Главная привилегия / Т.М. Афанасьева. – Москва, 1977. – 191с.
319336
  Семенов В.В. Главная примета / В.В. Семенов. – М., 1955. – 119с.
319337
  Абрамян Е. Главная проблема Homo sapiens в социально-экономическом развитии мирового хозяйства // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 9. – С. 41-44.
319338
  Сперанский В.И. Главная проблема российской интелигенции в том, что ее нет // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 1726-667Х


  К 100-летию сборника "Вехи", авторами которого былди широко известные философы, экономисты, юристы и литераторы - Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон (КУ), Б. А. Кистяковский (КУ), П. Б. Струве, С. Л. Франк, и А. С. Изгоев.
319339
  Капелян Е.Х. Главная производительная сила общества / Е.Х. Капелян. – Минск, 1985. – 247с.
319340
   Главная производительная сила развитого социалистического общества. – Уфа, 1978. – 128с.
319341
   Главная производительная сила развитого социалистического общества. – Уфа, 1978. – 128с.
319342
   Главная производительная сила развитого социалистического общества.. – Уфа, 1978. – 128с.
319343
   Главная производительная сила развитоого социалистического общества. – Уфа, 1978. – 128с.
319344
  Пуляев В.Т. Главная производительная сила социалистического общества и материальная основа ее воспроизводства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Пуляев В.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. полит. экономии. – Л., 1973. – 18л.
319345
  Пуляев В.Т. Главная производительная сила социалистического общества и экономические законы её развития / В.Т. Пуляев. – Л, 1979. – 136с.
319346
  Звездаева В.А. Главная профессия / В.А. Звездаева. – М., 1957. – 203с.
319347
   Главная птица // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 153, июнь. – С. 34-41 : фото
319348
  Красин Ю.А. Главная революционная сила в цитаделях капитализма / Ю.А. Красин. – Москва, 1971. – 48с.
319349
  Толкунов Л.Н. Главная революционная сила современности / Л.Н. Толкунов. – М., 1979. – 414с.
319350
  Вагнер Б.Б. Главная река Австралии : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 32-33. – ISSN 0016-7207
319351
  Алешин С.И. Главная роль / С.И. Алешин. – Москва, 1964. – 72с.
319352
  Штраух М.М. Главная роль / М.М. Штраух. – М, 1977. – 275с.
319353
  Мархасев Л.С. Главная роль. / Л.С. Мархасев. – Л, 1963. – 94с.
319354
  Кучмаев Г.И. Главная сила / Г.И. Кучмаев. – М., 1972. – 131с.
319355
  Власенко А.Н. Главная сила / А.Н. Власенко. – Москва, 1974. – 216с.
319356
  Филимонов А.А. Главная сила и опора Советской власти / А.А. Филимонов. – Минск, 1982. – 344с.
319357
  Куликов В.И. Главная сила Советской власти. (XXIII съезд КПСС и дальнейшее укрепление союза рабочего класса и крестьянства) / В.И. Куликов. – Москва, 1967. – 32с.
319358
  Волгин Михаил Главная тайна Второй мировой войны // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 36-41
319359
  Дмитрук А. Главная тайна Египта // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 2. – С.18-27. – ISSN 0321-0669


  Путевые заметки.
319360
  Кузнецов М.М. Главная тема / М.М. Кузнецов. – М., 1964. – 420с.
319361
  Грозовский М. Главная тема : поэзия : стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 5/6. – С. 25-33. – ISSN 0131-8136
319362
   Главная тема.. – М., 1960. – 248с.
319363
  Фомин Б.С. Главная угроза миру в Европе / Б.С. Фомин. – М, 1963. – 255с.
319364
  Лубенский П.А. Главная удача жизни / П.А. Лубенский, Б.С. Ванцак. – М., 1980. – 367с.
319365
  Бедный Д. Главная улица : Поэма / Д. Бедный. – Москва : Московский рабочий, 1924. – 32с.
319366
  Бедный Д. Главная улица / Д. Бедный. – Москва; Ленинград : ГИЗ, 1930. – 252с. – (Дешевая б-ка Госиздата)
319367
  Шавлы С. Главная улица / С. Шавлы. – Чебоксары, 1955. – 392с.
319368
  Льюис С. Главная улица : Роман / С. Льюис. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1960. – 539с.
319369
  Бедный Д. Главная улица : Поэма. 1917 - 7 ноября 1922г. / Д. Бедный. – Москва; Ленинград : Художественная литература, 1966. – 46с.
319370
  Бедный Д. Главная улица : Поэма. 1917 - 7 ноября - 1922г. / Д. Бедный. – Москва : Современник, 1973. – 36с.
319371
  Разумневич В.Л. Главная улица / В.Л. Разумневич. – М, 1983. – 112с.
319372
  Бибикова О. Главная улица Египта // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4 (43) : зима. – С. 74-88. – ISSN 1681-7559
319373
  Лысенко А.В. Главная улица Минска / А.В. Лысенко. – Минск, 1963. – 68 с.
319374
  Шатько Е.И. Главная улица России. / Е.И. Шатько. – М., 1980. – 407с.
319375
  Кузнецов В.Н. Главная улица России. Очерки / В.Н. Кузнецов. – М., 1972. – 95с.
319376
  Шавлы С. Главная улица. / С. Шавлы. – Чебоксары, 1955. – 392с.
319377
  Любчик И.И. Главная улица. / И.И. Любчик. – К., 1964. – 80с.
319378
  Петрусов Г.Г. Главная улица. / Г.Г. Петрусов. – М., 1971. – 197с.
319379
  Льюис С. Главная улица. Бэббит : романы / С. Льюис; Вступ. ст. и коммент. Б. Гиленсона. – Москва : Художественная литература, 1989. – 864 с. – (Библиотека литературы США). – ISBN 5-280-00672-6
319380
   Главная форма жизнедеятельности. – М., 1986. – 195с.
319381
  Литвиненко О.П. Главная функция советского социалистического государства / О.П. Литвиненко. – Душанбе, 1965. – 242с.
319382
  Гранов В.Д. Главная цель внешней политики СССР. / В.Д. Гранов. – М., 1962. – 64с.
319383
  Румянцев А.М. Главная цель социалистического хозяйствования / А.М. Румянцев. – Москва : Экономика, 1986. – 190 с.
319384
  Тихонов Иван Артемьевич Главная экономическая задача и технический прогресс в СССР / Тихонов Иван Артемьевич, Щедренок Владимир Петрович. – Москва : Экономиздат, 1963. – 247с.
319385
  Тихонов Иван Артемьевич Главная экономическая задача партии и народа / Тихонов Иван Артемьевич. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 159с.
319386
  Локшин Э.Ю. Главная экономическая задача партии и народа / Э.Ю. Локшин. – Москва, 1962. – 40с.
319387
  Лукашевич С.И. Главная экономическая задача советского народа и пути ее решения. / С.И. Лукашевич, И.Б. Левин. – Минск, 1962. – 39с.
319388
  Ильин С.И. Главная экономическая задача СССР / С.И. Ильин. – М., 1965. – 268с.
319389
  Стрелков С.А. Главнейше этапы развития современного рельефа Севера Сибири / С.А. Стрелков. – М., 1960. – 11с.
319390
  Гулецкая Е.Г. Главнейшие болезни кукурузы в условии БССР и разработка мер борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гулецкая Е.Г.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1958. – 19л.
319391
  Одишария К.Ю. Главнейшие вечнозеленые покрытосеменные растения Черноморского побережья Кавказа / К.Ю. Одишария. – Сухуми, 1959. – 362с.
319392
  Захаров С.А. Главнейшие виды (типы) почв горизонтальных почвенных зон России / С.А. Захаров. – Москва, 1916. – 28с.
319393
  Барабаш О.Ю. Главнейшие вопросы агротехники выращивания высоких урожаев моркови на Львовщине : Автореф... канд. с.-х.наук: / Барабаш О.Ю.; Львовский с.-х. ин-т. – Львов, 1965. – 21л.
319394
  Щербиновский Н.С. Главнейшие вредители засушливого района. / Н.С. Щербиновский. – М.Л., 1926. – 40с.
319395
   Главнейшие вредители и болезни овощных растений и меры борьбы с ними. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 124 с.
319396
  Сахаров Ю.А. Главнейшие вредители и болезни сельскохозяйственных растений в Адыгее и меры борьбы с ними. / Ю.А. Сахаров. – Майкоп, 1953. – 72с.
319397
  Давыдов А.И. Главнейшие вредители и болезни сельскохозяйственных растений и испытанные меры борьбы с ними : руководство для крестьян нечернозёмной полосы СССР / А.И. Давыдов; под ред. Богданова-Катькова Н.Н. – Ленинград : Прибой, 1926. – 80 с. : рис. 56
319398
  Силантьев И.М. Главнейшие вредители кормовых растений / И.М. Силантьев. – М.-Л., 1931. – 216с.
319399
  Шелюжко Л.А. Главнейшие вредители махорки и основные меры борьбы с ними / Л.А. Шелюжко. – Х-К, 1932. – 52с.
319400
  Чигарев Г.А. Главнейшие вредители овощных культур закрытого грунта и меры боробы с ними / Г.А. Чигарев. – Л., 1954. – 40с.
319401
  Галахов П.Н. Главнейшие вредители прядильных культур с основами общей энтомологии / П.Н. Галахов. – Москва; Ленинград : Сельколхозгиз, 1931. – 144 с.
319402
  Таран Н.А. Главнейшие вредители сахарной свеклы и борьба с ними в Харьковской области : Автореф... канд. биол.наук: / Таран Н.А.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1966. – 18л.
319403
  Клох О. Главнейшие вредители селького хозяйства / О. Клох. – Новгород, 1927. – 48с.
319404
  Щербиновский Н.С. Главнейшие вредители сельского хозяйства и меры борьбы с ними. / Н.С. Щербиновский. – 2-е изд. перераб и расш. – М., 1925. – 172с.
319405
  Котов И.С. Главнейшие вредители сельскохозяйственных растений Бурят-Монгольской АССР и меры борьбы с ними. / И.С. Котов. – Улан-Удэ, 1957. – 60с.
319406
  Ряховский В.В. Главнейшие вредители семенных посевов эспарцета и меры борьбы с ними / В.В. Ряховский. – Киев, 1953. – 71с.
319407
  Литвинов Б.М. Главнейшие вредители яблони в лесостепи Харьковской области и борьба с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Литвинов Б.М.; М-во с-х.СССР. – Харьков, 1957. – 19л.
319408
  Литвинов Б.М. Главнейшие вредители яблони в Харьковской области и борьба с ними. : Автореф... Доктора биол.наук: 098 / Литвинов Б.М.; Харьк.с-х.ин-т. – Харьков, 1969. – 48л. – Бібліогр.:с.42-43
319409
  Яцентковский А.В. Главнейшие вредные насекомые в лесах СССР. / А.В. Яцентковский. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.Л., 1931. – 117с.
319410
  Луговой М. Главнейшие грибные болезни плодовых деревьев и ягодных растений и меры борьбы с ними / М. Луговой. – Киев : Изд-е журнала "Садовод и огородник", 1914. – 76с. – (Библиотека садовода и огородника)
319411
  Выходцев И.В. Главнейшие дикорастущие кормовые и вредные в кормах растения Киргизской АССР / И.В. Выходцев; Под ред. Тасбулатова С. – Фрунзе : Киргосиздат, 1934. – 108с. – 31 чорно-белых фотографий в приложении
319412
  Князев В.П. Главнейшие древесные и кустарниковые породы СССР. / В.П. Князев. – М.-Л., 1931. – 112с.
319413
   Главнейшие железорудные месторождения.. – Ленинград-Москва-Новосибирск
1. – 1934. – 200с.
319414
   Главнейшие железорудные месторождения.. – Ленинград-Москва-Грозный-Новосибирск
2. – 1934. – 403с.
319415
  Плаксенко Н.А. Главнейшие закономерности железорудного осадконакопления в докембии : (На примере Курской магнитной аномалии) / Н.А. Плаксенко. – Воронеж, 1966. – 264с.
319416
  Павлов И.П. Главнейшие законы деятельности центральной нервной ситемы, как они выясняются при изучении условных рефлексов / И.П. Павлов. – Киев, 1953. – 24с.
319417
  Вульф Е.В. Главнейшие культурные растения, их описание и происхождение / Е.В. Вульф. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1940. – 152с.
319418
  Цымек А.А. Главнейшие лиственные породы Дальнего Востока. / А.А. Цымек. – Хабаровск, 1950. – 197с.
319419
   Главнейшие медные, свинцовые и цинковые месторождения СССР.. – М.-Л., 1931. – 431с.
319420
  Самоквасов Д.Я. Главнейшие моменты в государственном развитии древней Руси и происхождение Московского государства / Д.Я. Самоквасов. – Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1886. – [2], 66, 31 с., 1 л. табл.
319421
  Сокольский В.В. Главнейшие моменты в истории повального обыска : исследование В. Сокольского. – Киев : В унив. тип., 1871. – [4], 154 с. – Отд. отттиск из: Университетские известия, 1871
319422
  Осмоловский В.Д. Главнейшие моменты в развии художественного творчества Пушкина / В.Д. Осмоловский. – 43-50с.
319423
  Степович А.И. Главнейшие направления в новой чешской словесности, их смена и взаимное отношение : (лекция, читанная в университете Св. Владимира 24 января 1892 г. для приобретения звания пр.-доцента по предмету Славянской филологии) / [соч.] А. Степовича. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира В. Завадского, 1892. – [2], 17 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1892. - Конволт. - Пер. с 6 отд. статьями. – Библиогр. в примеч.


  Содержание конволюта: 1. Главнейшие направления в новой чешской словесности, их смена и взаимное отношение : (лекция, читанная в университете Св. Владимира 24 января 1892 г. для приобретения звания пр.-доцента по предмету Славянской филологии) / А. И. ...
319424
  Трофимов В.П. Главнейшие направления развития угольной промышленности Украинской ССР / В.П. Трофимов. – К, 1960. – 32с.
319425
  Богданов-Катьков Главнейшие насекомые вредящие огородам / Богданов-Катьков. – Петроград : 3-я Государств. литография, 1922. – 32 с. + 51 рис. в тексте. – Отд. оттиск из: кн. П.Н.Штейнберг, Н.Н.Богданов-Катков, Г.Н.Дорогин. "Северное огородничество"
319426
  Урманчиев Максут Ахмедович Главнейшие насекомые вредящие сахарной свекле в Чечено Ингушской АССР и разработка мер борьбы с ними : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.11 / Урманчиев Максут Ахмедович; Укр. с.-х. ак. – К., 1975. – 21л.
319427
  Курдюмов Н.В. Главнейшие насекомые, вредящие зерновым злакам в Средней и Южной России / Н.В. Курдюмов. – Полтава, 1913. – 119с.
319428
  Самойлович Е.Н. Главнейшие насекомые, вредящие плодоводству и меры борьбы с ними / Е.Н.Самойлович. – Ленинград : Мысль, 1926. – 56 с.
319429
  Елисеев В.И. Главнейшие особенности кайнозойских аллювиальных отложений прибортовой (северо-восточной) части Чуйской впадины. : Автореф... Кагд.геол-минерал.наук: / Елисеев В.И.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 29л.
319430
  Хрисанов В.А. Главнейшие особенности современного геоморфогенеза восточной части пояса альпийской складчатости : (Большой Кавказ, горы Южного Туркменистана и Востока Средней Азии) / В.А. Хрисанов; Белгородский гос.ун-т. – Белгород, 1997. – 64с.
319431
  Камилова Ф.Г. Главнейшие особенности строения и формирования стебля культурных тыквенных : Автореф... канд. биол.наук: / Камилова Ф.Г.; Среднеазиатский гос. ун-т. – Ташкент, 1953. – 15л.
319432
  Сукачев В.Н. Главнейшие очередные задачи ботаники в СССР / В.Н. Сукачев. – М-Л, 1957. – 1573-1595с.
319433
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – Л.-М., 1933. – 248с.
319434
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва-Ленинград, 1938. – 228с.
319435
  Лодчников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодчников. – 3-е изд., доп. и переработ. – М-Л, 1947. – 244с.
319436
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – 4-е изд. – М., 1955. – 248с.
319437
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 248с.
319438
  Говоров Л.И. Главнейшие практические результаты селекционной станции : При Темирязевской (Петровской) сельскохозяйственной Академии / Л.И. Говоров. – Ленинград-Москва : Новая деревня, 1924. – 68с.
319439
   Главнейшие провинции и формации щелочных пород. – Москва : Наука, 1974. – 376с.
319440
  Криштофович Н.И. Главнейшие результаты изучения послетретичных образований центральной России / Н.И. Криштофович. – 16с.
319441
  Кованько П.А. Главнейшие реформы, проведенные Н.Х. Бунге в финансовой системе России / П.А. Кованько. – К, 1901. – 448с.
319442
  Степанов В.Н. Главнейшие современные проблемы океанологии. / В.Н. Степанов. – М, 1962. – 40с.
319443
  Вагабов З.В. Главнейшие сорняки летних пастбищ Большого Кавказа ( в пределах Азербайджана) и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Вагабов З.В.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 28л.
319444
  Сапалев Г.Б. Главнейшие сосущие вредители яблони Лесостепи Харьковськой области и борьба с вредителями : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сапалев Г.Б. ; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1965. – 24 с.
319445
   Главнейшие статистические сведения о наших финансах.. – М., 1922. – 51с.
319446
  Махмадзиеев А.Р. Главнейшие стволовые вредители лесных полос на каштановых почвах : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Махмадзиеев А.Р.; МГУ. – М., 1972. – 21л.
319447
  Баклунд О.А. Главнейшие течения в современной небесной механике : Речь, произнесенная в соединенном заседании Москоаского Математического Общества и секции математики, 3 января 1910 г. / О.А. Баклунд. – [Москва], 1910. – [32] с.


  В издании сохранен текст подлинников. В издании сохранены старые географические названия и прежнее территориальное деление России на губернии и округа.
319448
  Вольфсон Ф.И. Главнейшие типы рудных месторождений / Ф.И. Вольфсон, А.В. Дружинин. – Москва : Недра, 1975. – 391с.
319449
  Вольфсон Ф.И. Главнейшие типы рудных месторождений / Ф.И. Вольфсон, А.В. Дружинин. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1982. – 384с.
319450
  Тимирязев К.А. Главнейшие успехи ботаники в начале 20 столетия / К.А. Тимирязев. – М. : ГИЗ, 1920. – 49 с.
319451
  Зиновсьев В.Г. Главнейшие фитогельминты и их взаимоотношения с растениями : Автореф... канд. биол.наук: / Зиновсьев В.Г.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. ХГУ им. А.М.Горького. Науч.-исслед. ин-т биологии. – Харьков, 1963. – 18л.
319452
  Ляскоронский В.Г. Главнейшие черты общественно-политической и церковно-религиозной деятельности князя Владимира Святого и его заслуг в отношении Русской Земли : Речь, произн. проф. В.Г.Ляскоронским на торж., конф. Историко-филолог.ин-та кн. Безбородько,13 декабря 1915 г., по случаю 900-тия со времмени кончины князя Владимира Святого. – Нежин : Типо-литография В.К.Меленевскаго, 1916. – 23 с.
319453
  Греков Б.Д. Главнейшие этапы в истории крепостного права в России / Б.Д. Греков. – М.-Л., 1940. – 113с.
319454
  Сушицкий Л.А. Главнейшие ядохимикаты, применяемые в борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур в Крымской области. / Л.А. Сушицкий. – Симферополь, 1951. – 44с.
319455
  Козлов Е. Главний герой развлекательного нарратива : (архетип и идентификационный потенциал) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2007. – № 12. – С. 21-24. – ISSN 2073-9702
319456
   Главниот штаб на народноослободителната воjска и партизанските одреди на Македониja (1941-1945): по повод 90 години од раганьето на Михаило Апостолски. – Ckopje, 1997. – 284 с. – ISBN 9989649340
319457
  Зайцев Г.Г. Главное-производительность / Г.Г. Зайцев. – М., 1979. – 61с.
319458
   Главное -- действенность.. – М., 1964. – 47с.
319459
  Зуева Л. Главное - быть, а не казаться // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / гл. ред. С. Самсонов. – Москва, 2011. – № 12. – С. 31-33. – ISSN 0869-4915


  Статья о стремительном развитии информационных технологий, которые влияют на имидж библиотеки.О важности привлечь внимание потенциальных пользователей и наладить партнерские отношения с другими организациями.
319460
  Бунич П.Г. Главное - заинтересовать! / П.Г. Бунич. – М., 1986. – 247с.
319461
  Менчинов Г.А. Главное - конечный результат / Г.А. Менчинов. – М., 1981. – 80с.
319462
   Главное - не бояться! : Страховка. Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 105-107 : Іл.
319463
  Манако М.Ф. Главное - предупредить правонарушение / М.Ф. Манако, САуткин. – Минск, 1976. – 64с.
319464
  Пашковский В.А. Главное - предупредить преступление / В.А. Пашковский. – М, 1981. – 64с.
319465
  Маляров М.П. Главное - предупредить преступление. / М.П. Маляров. – М., 1971. – 31с.
319466
  Бопоев Н. Главное - предупреждение правонарушений / Н. Бопоев. – Фрунзе, 1986. – 63с.
319467
  Вибе Ф.И. Главное - спокойствие / Ф.И. Вибе. – Свердловск, 1973. – 80с.
319468
  Кедрина З.С. Главное - человек / З.С. Кедрина. – М, 1972. – 406с.
319469
  Доронин Алексей Главное - чтобы было что вспомнить : Что женщины ждут от поездок на отдых. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 14 : Фото
319470
  Перес Ш. Главное богатство Израиля - человек / взял интервью Михаил Гусман // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 41/42 (1246). – С. 2-5. – ISSN 0234-1670


  Духовная близость между народами России и Израиля, взаимное влияние культур, вклад рускоязычных эмигрантов в становление современного Израиля - эти темы были в центре эксклюзивного интервью, которое президент Шимон Перес дал первому заместителю ген. ...
319471
  Сагиндыкова А.Н. Главное богатство. / А.Н. Сагиндыкова. – Алма-Ата, 1987. – 83с.
319472
  Шудегов Виктор Евграфович Главное в жизни - творческая работа : [интервью с политическим деятелем и ученым В.Е. Шудеговым] // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 13-15. – ISSN 1726-667Х


  Тогда, когда первый номер нашего журнала поступит к читателям, вновь сформированные Комитеты Государственной Думы пятого созыва уже приступят к работе. Приятная новость; в состав Комитета Госдумы по образованию вошел хорошо известный в кругах высшей ...
319473
  Хаустов Л.И. Главное в жизни : Книга стихов / Л.И. Хаустов. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 168с.
319474
  Романов А.В. Главное в искусстве кинематографического отражения / А.В. Романов. – М., 1971. – 32с.
319475
  Кондаков А. Главное внешнеполитическое событие года // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 8. – 3-10. – ISSN 0130-9625


  15-17 липня 2006 р. в Санкт-Петербурзі відбувся саміт "Групи восьми" ("G-8")
319476
  Кассиль Л.А. Главное войско / Л.А. Кассиль. – М., 1984. – 39с.
319477
   Главное геомагнитное поле и проблемы палеомагнетизма.. – М.
Ч.2. – 1976. – 127с.
319478
  Березова Е.В. Главное геомагнитное поле, тагнетизм горных пород и палеомагнетизм / Е.В. Березова. – М, 1970. – 292с.
319479
  Майоров В.В. Главное дело - твое! / В.В. Майоров, А.С. Травин. – Л, 1986. – 206с.
319480
  Малиновский Б.Н. Главное дело жизни // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 21-26. – ISBN 978-966-622-589-7
319481
  Андреев Ю.А. Главное звено : идеологические вопросы литературы и литературоведения / Ю.А. Андреев. – Москва, 1986. – 346с.
319482
  Максимов И.А. Главное измерение: О Сов. Армии. / И.А. Максимов. – Куйбышев, 1989. – 170с.
319483
  Печерский Н.П. Главное поручение. / Н.П. Печерский. – Воронеж, 1971. – 268с.
319484
  Геллер М. Главное правило / М. Геллер. – М, 1990. – 142с.
319485
  Капустин Д. Главное путешествие Антона Чехова // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 124-131.


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
319486
  Капустин Дмитрий Главное путешествие Антона Чехова : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 124-131 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
319487
  Гордейчев В. Главное свойство / В. Гордейчев. – М, 1966. – 136с.
319488
   Главное теперь - практическое осуществление задач перестройки.. – М., 1987. – 61 с.
319489
  Дайри Н.Г. Главное усвоить на уроке / Н.Г. Дайри. – М., 1984. – 80с.
319490
  Ляпин А.П. Главное условие построения коммунизма. (О росте производительности труда) / А.П. Ляпин. – Москва, 1961. – 48с.
319491
  Бойков В.Э. Главное условие успеха / В.Э. Бойков. – М., 1988. – 173с.
319492
  Юдин Г.Н. Главное чудо света / Г.Н. Юдин. – М, 1991. – 158с.
319493
  Савастенко А.А. Главное, бесценное богатство нашего общества / А.А. Савастенко, А.И. Самаль. – Минск, 1981. – 112с.
319494
   Главное, ребята, сердцем не стареть.. – Кишинев, 1968. – 186с.
319495
   Главному авиационному метеорологическому центру Росгидромета-85 лет // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 122-123. – ISSN 0130-2906
319496
  Яцентковский А.В. Главные враги леса и меры борьбы с ними. / А.В. Яцентковский. – М.Л., 1926. – 72с.
319497
  Плигинский В.Г. Главные вредители и болезни клевера / В.Г. Плигинский, Л.А. Александров. – М.-Л., 1930. – 32с.
319498
  Плигинский В.Г. Главные вредители и болезни поля и огорода и борьба с ними / В.Г. Плигинский. – М., 1925. – 104с.
319499
  Плотников В.И. Главные вредители и болезни с/х растений в Ср.Азии и борьба с ними в условиях социалистического хозяйства / В.И. Плотников. – Ташкент, 1932. – 224с.
319500
  Плигинский В.Г. Главные вредители и болезни сада / В.Г. Плигинский. – Орел, 1925. – 90с.
319501
   Главные деятели и предшественники судебной реформы : [сборник статей] / под ред. К. К. Арсеньева. – Санкт-Петербург : Брокгауз и Ефрон, 1904. – [4], 61 с., [10] л. портр. – (Галерея русских деятелей)
319502
  Садовничий В. Главные задачи: доступность и качество. Из выступления президента Российского Союза ректоров, ректора МГУ В. Садовничего / В. Садовничий. // Высшая школа 21 века : Альманах / ООО "ЮниВестМедиа". – Москва, 2006. – № 6. – С. 6-10.
319503
  Ганин Н.И. Главные закономерности переходного периода от капитализма к социализму / Н.И. Ганин. – Москва, 1961. – 216с.
319504
   Главные литературные города мира // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 15. – С. 39. – ISSN 1727-4893
319505
  Кириченко В.Н. Главные магистрали пятилетки. / В.Н. Кириченко. – М., 1971. – 71с.
319506
   Главные места планеты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 116-127 : фото
319507
  Иовлев Н.Н. Главные методы обеснования геометрии Лобачевского. / Н.Н. Иовлев. – Самара
1. – 1923. – 144,21с.
319508
  Мижуев П.Г. Главные моменты в развитии Западно-Европейской школы : с рисунками в тексте / Сост. П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К*, 1913. – IV, 216 с., 56 ил. : ил. – (Педагогическая академия в очерках и монографиях : (Воспитание в семье и школе) / Под общ. ред. проф. Алекс. Петр. Нечаева ; Т. 14)
319509
  Афанасьев Г.Е. Главные моменты министерской деятельности Тюрго и их значение / Соч. Г.Е. Афанасьева. – Одесса : Тип. В. Кирхнера, 1884. – X, 289, XXI с.


  На тит. стр. № 78411 дарственная надпись от автора. Стцуденту Унив. Св. Владимира П.А. Иванову. г. Киев.15-го апреля 1885 г.
319510
  Лисовский А.Н. Главные мотивы в поэзии Т.Г. Шевченко / А.Н. Лисовский. – Полтава : Изд. А.А. Зиновьева ; Типо-литогр. И.А. Дохмана, 1896. – 48, [2] с. – Библиогр.: портр.
319511
  Суханов С. Главные наматериальные активы компании и их значимость для общего успеха бизнеса // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 3. – С. 2-6
319512
  Коган П.С. Главные направления в европейской литературе 19 века / П.С. Коган. – М., 1930. – 60с.
319513
   Главные направления в области образования и воспитания в Чехословацкой Социалистической Республике в 1976-1978 гг.. – Братислава, 1978. – 69с.
319514
  Саркисянц Г.С. Главные направления повышения благосостояния советского народа / Г.С. Саркисянц. – М., 1985. – 76с.
319515
  Тонконог Р.И. Главные направления политики партии в сельском хозяйстве / Р.И. Тонконог. – М., 1974. – 64с.
319516
  Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса / А.Н. Северцов. – Мм., 1925. – 84с.
319517
  Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса / А.Н. Северцов. – Изд. 2-е, измен. и доп. – М.-Л., 1934. – 151с.
319518
  Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса / А.Н. Северцов. – Изд. 3-е. – М., 1967. – 203с.
319519
   Главные направления.. – Рязань, 1971. – 85с.
319520
  Хазина Г.Г. Главные нелинейные резонансы : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Хазина Г.Г.; Моск.ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
319521
  Сигуа С.И. Главные особенности художественной прозы Константинэ Гамсахурдиа 20-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Сигуа С.И.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1974. – 36л.
319522
  Тамбиев А.С. Главные промышленные и генетические типы месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых / А.С. Тамбиев. – Новочеркасск, 1977. – 83с.
319523
  Мальцев А.А. Главные проявления влияния глобализации минерально-сырьевого комплекса на экономику России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 1. – С. 26-33
319524
  Браунштейн А.Е. Главные пути ассимиляции и диссимиляции азота у животных / А.Е. Браунштейн. – М., 1957. – 55с.
319525
   Главные региональные направления внешней политики республиканцев // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1969. – № 1. – С. 25-42
319526
  Уманцев А. Главные романы Л.Н.Толстого / А. Уманцев. – Писек, 1969. – 75с.
319527
   Главные рудные геолого-геохимические системы Урала. – Москва : Наука, 1990. – 269с.
319528
   Главные рудообразующие минералы аномально богатых руд месторождения Томтор (Арктическая Сибирь) / Е.В. Лазарева, С.М. Жмодик, Н.Л. Добрецов, А.В. Толстов, Б.Л. Щербов, Н.С. Карманов, Е.Ю. Герасимов, А.В. Брянская // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1080-1115 : рис, табл. – Библиогр.: с. 1110-1115. – ISSN 0016-7886
319529
  Сухарев Д.А. Главные слова / Д.А. Сухарев. – М., 1977. – 79с.
319530
   Главные тектонические комплексы Сибири.. – Новосибирск, 1979. – 151с.
319531
  Крылова М.Д. Главные темноцветные минералы высокометаморфизованных комплексов : Справочное пособие / М.Д. Крылова, В.А. Галибин, Д.П. Крылов. – Ленинград : Недра, 1991. – 351 с.
319532
   Главные темы.. – М., 1971. – 192с.
319533
   Главные темы.. – 2-е изд., перераб. – М., 1977. – 167с.
319534
  Сорока Н.А. Главные тенденции развития современной советской научной публицистики. (На матер. науч.-попул. периодики Украины 1966-1973 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Сорока Н.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
319535
  Алексанян И.В. Главные терапевты фронтов и флотов в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / И.В. Алексанян, М.Ш. Кнопов. – Москва, 1987. – 253с.
319536
  Брандес Г. Главные течения в литературе XIX века. Немецкая литература : 1. Романтическая школа в Германии. 2. Молодая Германия / Георг Брандес ; Пер. с дат. под ред. [и с предисл.] М.В. Лучицкой. – Киев : Изд. Б.К. Фукса ; [Тип. М.М. Фиха], 1903. – 264, [2], 168, 144 с. разд. паг.
319537
  Брандес Г. Главные течения литературы девятнадцатого столетия : Лекции, чит. в Копенгаг. ун-те Г. Брандесом / (Пер. с нем. изд. Адольфа Шродтмана). – Москва : Изд. В.Н. Неведомский ; Тип. Мартынова, 1881. – XVI, 408 с.
319538
  Погодин А.Л. Главные течения польской политической мысли : Посвящается доктору З.С. Дмоховскому / А.Л. Погодин. – XVII, 662 с.
319539
  Кузнецов Ю.А. Главные типы магматических формаций / Ю.А. Кузнецов. – Москва, 1964. – 388с.
319540
  Карклинь Ю.Ю. Главные типы односотавных предложений в современном латышском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карклинь Ю. Ю.;. – Рига, 1952. – 26л.
319541
  Строна П.А. Главные типы рудных формаций / П.А. Строна. – Ленинград : Недра, 1978. – 199с.
319542
  Эмбер Клеман Главные товары в мире // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 94-95 : фото. – ISSN 1029-5828
319543
  Мижуев П.Г. Главные федерации современного мира / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Изд. Г.Ф. Львовича, 1907. – [2], 252 с. – Последняя с. ошибочно помечена: 52
319544
  Ойзерман Т.И. Главные философские направления / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1971. – 383с.
319545
  Ойзерман Т.И. Главные философские направления: Теорет. анализ ист.-филос. процесса / Т.И. Ойзерман. – 2-е, дораб. изд. – Москва, 1984. – 303с.
319546
   Главные философские труды В.И.Ленина.. – М., 1987. – 287с.
319547
  Егиазаров С.А. Главные формы политического представительства и избирательного права / С.А. Егиазаров. – Киев : Склад издания Киев, Крещатикъ № 33. Книжный магазинъ В. И. Оглоблина, 1917. – 47 с.


  На первой стр. дарственная надпись: В студенческую библиотеку Университета св. Владимира от автора. Анотация: Брошюра содержит текст двух публичных лекций, прочитанных профессором С.А. Егиазаровым в Киевском университете св. Владимира, они посвящены ...
319548
  Островерх С. Главные футбольные бренды - это футболисты // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 6 (189). – С. 50-58 : фото знаменитых футболистов мира
319549
   Главные ценности наши.. – Л., 1981. – 240с.
319550
  Митенков Ф.М. Главные циркуляционные насосы АЭС / Ф.М. Митенков, Э.Г. Новинсий, В.М. Будов. – М., 1984. – 320с.
319551
  Митенков Ф.М. Главные циркуляционные насосы АЭС / Ф.М. Митенков, Э.Г. Новинский, В.М. Будов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 375с.
319552
  Джапаров А. Главные члены предложения в современном киргизском языке. / А. Джапаров. – Фрунзе, 1964. – 272с.
319553
  Ахматов И.Х. Главные члены предложения и средства их выражения в современном карачаево-балкарском языке / И.Х. Ахматов, 1968. – 164с.
319554
  Москвин В.А. Главные элементы качества работы вуза // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 22-31. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В современном мире возрастает потребность в разработке и внедрении более совершенных технологий обучения студентов, а также систем управления его качеством. На базе рассмотрения современного вуза как сложной социально-экономической системы и анализа ...
319555
  Мордухович Л.М. Главные этапы истории экономических учений (учебное пособие). От древних авторов до К.Маркса и Ф.Энгельса включительно. / Л.М. Мордухович. – Вып.1. – М., 1970. – 178с.
319556
  Пестушко Валерий Главный "холодильник" планеты : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 51
319557
  Черномопятов К.Н. Главный архитектор города / К.Н. Черномопятов. – Москва, 1966. – 78 с.
319558
  Черномопятов К.Н. Главный архитектор города / К.Н. Черномопятов. – Москва, 1968. – 78 с.
319559
  Баранов Н.В. Главный архитектор города / Н.В. Баранов. – Москва, 1973. – 190 с.
319560
  Баранов Н.В. Главный архитектор города / Н.В. Баранов. – Москва, 1979. – 171 с.
319561
  Лазарев А. Главный аэропорт страны // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 8. – С. 4-8
319562
  Гонтаренко Л. Главный библиотекарь - главный наставник. Славные имена славной библиотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 42-47. – ISSN 2518-7341


  Статья посвящена Вере Николаевне Созоновой - опытнейшему специалисту-практику в области формирования фондов патентов и стандартов, главному библиотекарю отдела технической литературы (ныне - отдела научно-информационного обеспечения инновационных ...
319563
   Главный Ботанический сад РСФСР.. – 2-е изд., доп. – Птгр., 1923. – 35с.
319564
   Главный ботанический сад. (История образования, структура, итоги научной деятельности). – Алма-Ата, 1982. – 96с.
319565
   Главный военный госпиталь.. – М., 1985. – 240с.
319566
  Максимова Е.К. Главный воспитатель школы: уч. пособие / Е.К. Максимова, Н.А. Максимов. – Калинин, 1981. – 80с.
319567
  Пантюшенко Т.А. Главный врач: Роман. / Т.А. Пантюшенко. – Минск, 1990. – 286с.
319568
  Неменова Л.М. Главный геолог / Л.М. Неменова. – Москва : Советская Россия, 1975. – 222с.
319569
  Павлишин В.И. Главный геолог Советского Союза : к 100-летию со дня рождения академика Александра Васильевича Сидоренко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 86-89. – ISSN 0204-3548
319570
  Панков В.К. Главный герой. / В.К. Панков. – М., 1960. – 323с.
319571
  Левашева Г.Я. Главный герой. (О В.В.Стасове) / Г.Я. Левашева. – Л., 1972. – 223с.
319572
  Рышков В.А. Главный день / В.А. Рышков. – Донецк, 1986. – 190 с.
319573
  Мирский М.Б. Главный доктор республики / М.Б. Мирский. – М., 1964. – 94с.
319574
  Ласкин С.Б. Главный доктор республики / С.Б. Ласкин. – Л, 1983. – 173с.
319575
  Кочевых И. Главный Закон Вселенной / Иван Кочевых. – Винница : Антекс, 2001. – 48с. – ISBN 966-7782-05-0
319576
  Кутнякова Н.В. Главный земельный комитет -- орудие аграрной политики Временного правительства : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кутнякова Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Каф. ист. СССР сов. периода. – М., 1973. – 23л.
319577
  Кузнецов Н.Ф. Главный и Первый / Н.Ф. Кузнецов. – М, 1988. – 255с.
319578
  Ковязин Ф.Я. Главный измеритель-качество / Ф.Я. Ковязин. – К., 1978. – 151с.
319579
  Костко В.С. Главный импульс / В.С. Костко. – М., 1967. – 51с.
319580
  Лаптев И.Д. Главный источник / И.Д. Лаптев. – М, 1971. – 78с.
319581
  Смирнов А.В. Главный источник нашей силы / А.В. Смирнов. – М., 1984. – 200с.
319582
  Карасева Ирина Юрьевна Главный каталогизатор : создание модельных библиотек в Республике Марий Эл // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 32-33. – ISSN 1727-4893


  Именно благодаря деятельной помощи Фонда "Пушкинская библиотека" был реализован проект "Модельные сельские библиотеки в Республике Марий Эл". Одна из первых модельных сельских библиотек в республике - Руэмская - была создана Фондом в 2003 г.
319583
  Карасева Ирина Юрьевна Главный каталогизатор : создание модельных библиотек в Республике Марий Эл // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 32-33. – ISSN 1727-4893


  Именно благодаря деятельной помощи Фонда "Пушкинская библиотека" был реализован проект "Модельные сельские библиотеки в Республике Марий Эл". Одна из первых модельных сельских библиотек в республике - Руэмская - была создана Фондом в 2003 г.
319584
  Карасева Ирина Юрьевна Главный каталогизатор : создание модельных библиотек в Республике Марий Эл // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 32-33. – ISSN 1727-4893


  Именно благодаря деятельной помощи Фонда "Пушкинская библиотека" был реализован проект "Модельные сельские библиотеки в Республике Марий Эл". Одна из первых модельных сельских библиотек в республике - Руэмская - была создана Фондом в 2003 г.
319585
  Бражнин И. Главный конструктор / И. Бражнин. – Л., 1949. – 148с.
319586
  Асташенков П.Т. Главный конструктор / П.Т. Асташенков. – Москва, 1975. – 286с.
319587
  Эрлихман Вадим Главный конструктор : Биография // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 136-144 : Іл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
319588
  Каторгин Б.И. Главный конструктор ракетных двигателей и систем. К 100-летию со дня рождения академика В.П. Глушко / Б.И. Каторгин, Л.Е. Стернин // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 8. – С. 734-741. – ISSN 0869-5873
319589
  Колодный Л.Е. Главный Кремль России / Л.Е. Колодный. – Москва : Сов. Россия, 1983. – 204 с.
319590
  Ясинский М.Н. Главный Литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция. Вып. 1 / М.Н. Ясинский // Главный Литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция / М.Н. Ясинский. – Киев, 1901. – Вып. 1 : Происхождение Главного Литовского трибунала. – V, [2], 253 с. – (Очерки по истории судоустройства в Литовско-Русском государстве)


  На тит. л. дарственная надпись от автора: Дорогому Владимиру Константиновичу Пискорскому от автора
319591
  Ясинский М.Н. Главный Литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция / М.Н. Ясинский. – Киев : Тип. Н.А. Гирич
Вып. 1 : Происхождение Главного Литовского трибунала. – 1901. – разд. паг. – Конволют из 6 книг переплетен под общим названием. – (Очерки по истории судоустройства в Литовско-Русском государстве)


  Содержание конволюта: 1. Волнения помещичьих крестьян Киевской губернии в 1855 году : [Чит. в заседании Ист. о-ва Нестора-Летописца 26 нояб. 1889 г.] / М.Н. Ясинский; 2. Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства / М.Н. Ясинский; 3. ...
319592
  Хоробрых А.М. Главный маршал авиации А.А. Новиков / А.М. Хоробрых. – М, 1989. – 286с.
319593
  Лебедев Е.В. Главный меридиан / Е.В. Лебедев. – Свердловск, 1948. – 75с.
319594
  Леонов Б.А. Главный объект / Б.А. Леонов. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 185 с.
319595
  Чумак И.В. Главный ориентир. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1957. – 123с.
319596
  Жураковский В.Н., Волков М.Д., Климченко Л.Л. Главный отсек / В. Жураковский, М. Волков, Л. Климченко. – Мурманск : Кн. изд-во, 1973. – 63 с. : ил. – Миниатюрное издание. – (Кают-компания)
319597
  Всесоюзная Главный павильон / Всесоюзная, выставка с.-х.; Руденко Н.А. – Москва, 1940. – 88 с.
319598
  Всесоюзная Главный павильон. / Всесоюзная, выставка с.-х.; Колеснев С.Г. – Москва, 1955. – 104с.
319599
  Всесоюзная Главный павильон. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1958. – 56с.
319600
  Васильев В.С. Главный парадокс рыночной экономики, или финансовая война как новая "холодная война" // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 3 (543). – С. 47-62. – ISSN 0321-2068
319601
  Акимова Галина Сергеевна Главный по снабжению армии комитет (Земгор) 1915-1918 гг. (Организац. устройство и деятельность : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Акимова Галина Сергеевна ; Моск. гос. ист.-арх. ин-т. – Москва, 1973. – 24 с.
319602
  Новик Д. Главный портретист / Д. Новик, Г. Лернер // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 50-57


  Америк. фотограф Ричард Аведон (1923-2004)
319603
  Пахомов А.Г. Главный привод / А.Г. Пахомов. – М., 1986. – 302с.
319604
  Ермолаева Е.Н. Главный путь развития сельского хозяйства / Е.Н. Ермолаева; Мин.культ РСФСР; Гос.публ.б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : Издание Гос.Публ.б-ки им.М.Е. Салтыкова-Щедрина, 1963. – 28 с.
319605
  Тэсс Т.Н. Главный редактор. / Т.Н. Тэсс. – М, 1956. – 318с.
319606
   Главный ресурс. Доверие к деятельности Фонда “Сколково” растет // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 4 мая (№ 18)


  Только среди подавших заявки на участие в создании исследовательских центров Сколковского института науки и технологий (СколТех) - шесть нобелевских лауреатов, что свидетельствует о значительном росте доверия к проекту. Этому также способствует и ряд ...
319607
  Исламов Сагит Умерович Главный рычаг реализации социально-экономической политики партии / Исламов Сагит Умерович. – Фрунзе, 1985. – 161с.
319608
  Кутейников В.С. Главный свидетель / В.С. Кутейников. – М., 1979. – 111с.
319609
  Воронина М.Н. Главный свидетель. Ночной дозор / М.Н. Воронина; Марина и Андрей Воронины. – Минск : Современный литератор, 2001. – 348, [3] с. – ISBN 985-456-694-3
319610
  Пронина В.Г. Главный сотрудник редакции. / В.Г. Пронина. – Л., 1971. – 66с.
319611
   Главный стратегический рычаг интенсификации.. – Челябинск, 1987. – 144с.
319612
  Зеленый Л. Главный теоретик и стратег отечественной космонавтики / Л. Зеленый, О. Закутняя // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1 (181). – С. 42-46. – ISSN 0869-7078


  Мстислав Всеволодович Келдыш заложил теоретические основы внеземных полетов и определил стратегические задачи изучения космоса.
319613
  Фрейкин З.Г. Главный Туркменский канал Аму-Дарья-Красноярск / З.Г. Фрейкин. – Москва, 1952. – 112с.
319614
  Павлов М.И. Главный Туркменский канал. / М.И. Павлов. – М., 1951. – 136с.
319615
   Главный Туркменский канал.. – Вып.2. – Ашхабад, 1952. – 168с.
319616
   Главный Туркменский канал.. – Вып.3. – Ашхабад, 1953. – 116с.
319617
   Главный Туркменский канал. Природные условия и перспективы орошения и обводнения земель южных районов Прикаспийской равнины Западной Туркмении, низовьев Аму-Дарьи и западной части пустыни Кара-Кумы.. – М., 1952. – 308с.
319618
  Костюковский Б.А. Главный университет : повесть о М. Васильеве-Южине / Б.А. Костюковский, С.М. Табачников. – 2-е изд. – М., 1981. – с.
319619
  Толкунов Л.Н. Главный урок / Л.Н. Толкунов. – М., 1984. – 271с.
319620
   Главный фактор экономического роста.. – М., 1988. – 101с.
319621
  Стрельникова Л. Главный химик страны. Уроки Костандова // Химия и жизнь - ХХI век : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 3-17. – ISSN 1727-5903
319622
  Мирский М.Б. Главный хирург / М.Б. Мирский. – М., 1973. – 160с.
319623
  Смородкин С.И. Главный ход / С.И. Смородкин. – М., 1982. – 95с.
319624
  Бахманн Клаус Главный шарнир : тема номера: Как победить боль / Бахманн Клаус, Михал Вольфган, Бороздина Надежда // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 84-85 : Фото. – ISSN 1029-5828
319625
  Дробижев В.З. Главный штаб социалистической промышленности / В.З. Дробижев. – М., 1966. – 286с.
319626
  Кобысов С.А. Главный штрек / С.А. Кобысов. – Иркутск, 1980. – 54с.
319627
  Песляк М и Николаев Н. Главный экзамен. / М и Николаев Н. Песляк. – М., 1952. – 168с.
319628
  Лозунько С. Главным провокатором против власти является она сама // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9-15 марта (№ 10)


  Премьер-министр Николай Азаров прочитал лекцию студентам в ходе своей рабочей поездки в Закарпатскубю область. Он сказал, что провокации против политической стабильности - это подрыв доверия к власти!
319629
   Главоболия с чужбиже думи.. – София, 1983. – 166с.
319630
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 29. – 2007
319631
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 31. – 2007
319632
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 38. – 2007
319633
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 41. – 2007
319634
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 42. – 2007
319635
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 43. – 2007
319636
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 44. – 2007
319637
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 45. – 2007
319638
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 46. – 2007
319639
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 47. – 2007
319640
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 48. – 2007
319641
   Главред : суспільно-політичний тижневик. – Київ, 2006-
№ 49. – 2007
319642
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 1 (50). – 2008
319643
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 2 (51). – 2008
319644
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 5 (54). – 2008
319645
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 6 (55). – 2008
319646
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 11 (60). – 2008
319647
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 14 (63). – 2008
319648
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 15 (64). – 2008
319649
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 21 (70). – 2008
319650
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 23 (72). – 2008
319651
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 24 (73). – 2008
319652
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 25 (74). – 2008
319653
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 26 (75). – 2008
319654
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 28 (77). – 2008
319655
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 30 (79). – 2008
319656
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 31/33 (80/82). – 2008
319657
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 34/35 (83/84). – 2008
319658
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 36 (85). – 2008
319659
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 37 (86). – 2008
319660
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 38 (87). – 2008
319661
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 39 (88). – 2008
319662
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 40 (89). – 2008
319663
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 41 (90). – 2008
319664
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 42 (91). – 2008
319665
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 43 (92). – 2008
319666
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 44 (93). – 2008
319667
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 45 (94). – 2008
319668
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 46 (95). – 2008
319669
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 47 (96). – 2008
319670
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 48 (97). – 2008
319671
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 49 (98). – 2008
319672
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 50 (99). – 2008
319673
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 51/52 (100/101) : Ювілейний номер. – 2008
319674
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 1/2 (102/103). – 2009
319675
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 1 (117). – 2009
319676
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 3 (104). – 2009
319677
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 4 (105). – 2009
319678
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 5 (106). – 2009
319679
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 6 (107). – 2009
319680
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 7 (108). – 2009
319681
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 8 (109). – 2009
319682
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 9 (110). – 2009
319683
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 10 (111). – 2009
319684
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 11 (112). – 2009
319685
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 12 (113). – 2009
319686
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 13 (114). – 2009
319687
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 14 (115). – 2009
319688
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 15 (116). – 2009
319689
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 16 (117). – 2009
319690
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 17 (118). – 2009
319691
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 19 (120). – 2009
319692
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 20 (121). – 2009
319693
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 21 (122). – 2009
319694
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 22 (123). – 2009
319695
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 23 (124). – 2009
319696
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 24 (125). – 2009
319697
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 25 (126). – 2009
319698
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 26 (127). – 2009
319699
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 27 (128). – 2009
319700
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 28 (129). – 2009
319701
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 29 (130). – 2009
319702
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 30 (131). – 2009
319703
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 31/32 (132/133). – 2009
319704
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 33/34 (134/135). – 2009
319705
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 35 (136). – 2009
319706
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 36 (137). – 2009
319707
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 37 (138). – 2009
319708
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 38 (139). – 2009
319709
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 39 (140). – 2009
319710
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 40 (141). – 2009
319711
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 41 (142). – 2009
319712
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 42 (143). – 2009
319713
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 43 (144). – 2009
319714
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 44 (145). – 2009
319715
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 45 (146). – 2009
319716
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 46 (147). – 2009
319717
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 47 (148). – 2009
319718
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 48 (149). – 2009
319719
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 49 (150). – 2009
319720
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 50 (151). – 2009
319721
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 51 (152). – 2009
319722
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 52 (153). – 2009
319723
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 1/2 (154/155). – 2010
319724
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 3/4 (156/157). – 2010
319725
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 5 (158). – 2010
319726
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 6 (159). – 2010
319727
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 7 (160). – 2010
319728
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 8/9 (161/162). – 2010
319729
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 10/11 (163/164). – 2010
319730
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 12 (165). – 2010
319731
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 13 (166). – 2010
319732
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 14 (167). – 2010
319733
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 15 (168). – 2010
319734
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 16 (169). – 2010
319735
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 17/18 (170/171). – 2010
319736
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 19 (172). – 2010
319737
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 20 (173). – 2010
319738
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 21 (174). – 2010
319739
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 22 (175). – 2010
319740
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 23 (176). – 2010
319741
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 24 (177). – 2010
319742
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 25 (178). – 2010
319743
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 26 (179). – 2010
319744
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 27 (180). – 2010
319745
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 28 (181). – 2010
319746
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 29 (182). – 2010
319747
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 30/31 (183/184). – 2010
319748
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 32/33 (185/186). – 2010
319749
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 34 (187). – 2010
319750
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 35 (188). – 2010
319751
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 36 (189). – 2010
319752
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 37 (190). – 2010
319753
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 38 (191). – 2010
319754
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 39 (192). – 2010
319755
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 40 (193). – 2010
319756
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 41 (194). – 2010
319757
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 42 (195). – 2010
319758
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 43 (196). – 2010
319759
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 44 (197). – 2010
319760
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 45 (198). – 2010
319761
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 46 (199). – 2010
319762
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 47 (200). – 2010
319763
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 48 (201). – 2010
319764
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 49 (202). – 2010
319765
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 50 (203). – 2010
319766
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 51 (204). – 2010
319767
   Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
№ 52 (205). – 2010
319768
  Глинка М. Главы из "Книги воспоминаний" // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 163-177. – ISSN 0321-1878
319769
  Большаков Л.Н. Главы из жизни. / Л.Н. Большаков. – Челябинск, 1974. – 211с.
319770
   Главы из истории органической химии. Химия ацетилена. Изопрен и дивинил.. – М., 1975. – 314с.
319771
  Шультейс Э. и Тарди Л. Главы из истории русско-венгерских медицинских связей / Э. и Тарди Л. Шультейс. – Москва : Медицина, 1976. – 252с.
319772
  Игнатова Е. Главы из книги "Обернувшись..." // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 95-112. – ISSN 0321-1878
319773
  Капущинский Рышард Главы из книги "Стремнина истории" = От "Мировой Европы" до "Европы в мире" // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 10. – С. 64-87. – ISSN 0321-1878
319774
  Виру А.А. Главы из спортивной физиологии / А.А. Виру. – Тарту, 1990. – 95с.
319775
  Лидин В.Г. Главы утра / В.Г. Лидин. – Москва, 1969. – 544с.
319776
  Земский А.М. Глагол : учебное пособие по русскому языку / А.М. Земский ; Центральные газетные курсы при ЦК ВКП(б). – Вып. 8-й. – Москва : Правда, 1945. – 36 с.
319777
  Мещанинов И.И. Глагол / И.И. Мещанинов. – М.-Л, 1948. – 200с.
319778
  Мещанинов И.И. Глагол / И.И. Мещанинов. – М.-Л, 1949. – 199с.
319779
  Назикова Е.А. Глагол / Е.А. Назикова. – Воронеж, 1960. – 46с.
319780
  Козьменко В.А. Глагол / В.А. Козьменко, Л.А. Быкова. – Х., 1963. – с.
319781
  Быкова Л.А. Глагол / Л.А. Быкова. – Х, 1963. – 88с.
319782
  Голубева Е. Глагол / Е. Голубева. – Вильнюс, 1964. – 36с.
319783
  Цыбин В.Д. Глагол / В.Д. Цыбин. – М., 1970. – 160с.
319784
  Мещанинов И.И. Глагол / И.И. Мещанинов. – Л, 1982. – 272с.
319785
   Глагол : Литературно-художественный журнал. – Кострома
№ 3. – 1991
319786
  Боганова Г.В. Глагол "to be" в системе современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Боганова Г. В.; МГУ им. Ломоносова, филол. фак. – М., 1955. – 15л.
319787
  Евдокимова И.Г. Глагол "werden" в предложении. / И.Г. Евдокимова, Г.В. Щеглова. – Саратов, 1973. – 41с.
319788
  Ильяшенко Т.П. Глагол "а фи" в молдавском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ильяшенко Т.П.; Кишинев. гос. ун-тет. – Кишинев, 1958. – 20л.
319789
  Лаптева К.Г. Глагол Iassen и сочетания с ним в современном немецком языке : Автореф... канд. фиол.наук: / Лаптева К. Г.; ЛГУ. – Л., 1959. – 15л.
319790
  Поляков С.М. Глагол to miss как средство реализации семантики сожаления в современном английском языке // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 1 январь-февраль. – С. 76-81. – Bibliogr.: С. 81; 9 поз. – ISSN 0373-658Х
319791
   Глагол в германских и романских языках. – Днепропетровск, 1982. – 159с.
319792
   Глагол в германских языках.. – Тула, 1976. – 96с.
319793
  Гасанова С.М. Глагол в даргинском языке / С.М. Гасанова. – Махачкала, 1962. – 251с.
319794
  Рустамов А Р.А. Глагол в диалектах и говорах азербайджанского языка. (Структурные типы глагола, категории времени и лица, глагольные наклонения) : Автореф. дис. ... доктор филол. наук / Рустамов Р.А.А. оглы ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1964. – 91 с. – Бібліогр.:с.90
319795
  Мачавариани М.Т. Глагол в его взаимоотношении с видовыми наречиями и их эквивалентами во французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Мачавариани М.Т.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 23л.
319796
  Володин А.П. Глагол в ительменском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Володин А.П.; Ин-т языкознания АН СССР. – Л., 1966. – 18л.
319797
  Абудульазиз Ф Н.М. Глагол в курдском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Абудульазиз Н.М.Ф.; Азербайдж.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 24л.
319798
   Глагол в лексической системе современного русского языка.. – Л., 1981. – 162с.
319799
  Кузьменков Е.А. Глагол в монгольском языке / Е.А. Кузьменков. – Л, 1984. – 139с.
319800
  Прокопович Е.Н. Глагол в предложении. / Е.Н. Прокопович. – М, 1982. – 286с.
319801
  Линьдин Глагол в современном китайском языке / Линьдин. – Пекин, 1990. – 212с. – ISBN 7-5004-0650-9
319802
  Абраамян А.А. Глагол в современом армянском языке : автореф. дис. ... доктора филол. наук / Абраамян А.А. ; Акад. наук Арм. ССР. – Ереван, 1963. – 93 с.
319803
  Исхаков М.М. Глагол в согдийском языке / М.М. Исхаков. – Ташкент, 1977. – 240с.
319804
   Глагол в строе французского предложения.. – Рязань, 1983. – 106с.
319805
  Воробьева-Десятовская Глагол в тибетском языке VII - XI вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Воробьева-Десятовская М.И.; АН СССР. Ин-т народов Азии. – Л., 1967. – 19л.
319806
  Суник О.П. Глагол в тунгусо-маньчжурских языках / О.П. Суник. – М-Л, 1962. – 363с.
319807
  Грунтфест Я.Б. Глагол в южноарабском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Грунтфест Я.Б. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 20 с.
319808
   Глагол в языке и речи: (На материале яз. разных систем).. – Кемерово, 1986. – 148с.
319809
  Ахметов М.А. Глагол в языке орхоно-енисейских памятников / М.А. Ахметов. – Саратов, 1978. – 131с.
319810
  Липеровский В.П. Глагол в языке хинди. / В.П. Липеровский. – М., 1984. – 231с.
319811
  Невская Зинаида Михайловна Глагол ВЕ в структуре предложения. (На материале соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Невская Зинаида Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1976. – 24л.
319812
  Мкртчян Л.М. Глагол времен : армянская классическая поэзия 5-17 веков / Л.М. Мкртчян. – Москва : Художественная литература, 1977. – 111 с.
319813
  Державин Г.Р. Глагол времен / Г.Р. Державин. – Москва : Детская литература, 1978. – 208с. – (Поэтическая библиотечка школьника)
319814
  Яковлев Л. Глагол времен / Л. Яковлев. – М, 1991. – 223с.
319815
  Вагапова М.З. Глагол де- в современном киргизском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Вагапова М.З.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 19л.
319816
  Аветисян Н.Н. Глагол и глагольное словосложение : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Аветисян Н.Н.; Ин-т языкознания АН СССР. – Ленинград, 1971. – 24 с.
319817
  Баумбах Е.Ф. Глагол и его спряжение. Грамматические разработки по немецкому языку / Е.Ф. Баумбах. – Л, 1955. – 18с.
319818
  Тропина Н.И. Глагол как средство речевого воздействия (в публицистике на международные темы) / Н.И. Тропина. – М., 1989. – 95с.
319819
  Крейнович Е.А. Глагол кетского языка. / Е.А. Крейнович. – Л., 1968. – 284с.
319820
  Балашов Э.В. Глагол молчания: Миниатюры / Э.В. Балашов. – Москва, 1984. – 86с.
319821
  Никонов Н.Г. Глагол несовершенного вида. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1984. – 479с.
319822
  Бондарь И.П. Глагол речи в старославянском, русском и болгарском языках. (В ист. -сопоставит. плане) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Бондарь И.П.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 30л.
319823
  Енукашвили Рубен Шалвович Глагол среднего залога в древнегрузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Енукашвили Рубен Шалвович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 26л.
319824
  Ковалев К.П. Глагол таинственный / К.П. Ковалев. – М, 1988. – 249с.
319825
  Никифоров С.Д. Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVI века / С.Д. Никифоров. – М., 1952. – 344с.
319826
   Глагол, наречие, предлоги и союзы в русском литературном языке XIX века.. – М., 1964. – 320с.
319827
  Зверева Е.Н. Глагол. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1958. – 96с.
319828
   Глагол. Инфинитивные конструкции. Медальные глаголы: (Методическая разработка по грамматике немецкой научной речи.). – Сыктывкар, 1978. – 98с.
319829
   Глагол: Первый раз по-русски : Учебное пособие для студентов-иностранцев. – Львов : Львовский ун-т, 1966. – 359 с.
319830
  Минаков Станислав Глаголемый силок : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 11. – С. 3-5. – ISSN 0012-6756
319831
  Лазарчук В.А. Глаголи землі / В.А. Лазарчук. – Львів, 1987. – 93с.
319832
  Маринова Йорданка Глаголи с ограничена семантична структура в българския книжовен език / Маринова Йорданка; Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", филол. фак. – Велико Търново : Пик, 1996. – 94с. – (Библиотека "Филология" ; 5 ; Езикознание). – ISBN 954-8258-64-1
319833
  Петров В.М. Глаголика - новое направление в теории информации / В.М. Петров. – Владимир, 1982. – 131с.
319834
  Станков В. Глаголният вид в българския книжовен език / В. Станков. – София, 1980. – 143с.
319835
  Корнеева Лидия Тимофеевна Глаголы-антонимы в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Корнеева Лидия Тимофеевна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1973. – 24л.
319836
  Левятов Д.И. Глаголы / Д.И. Левятов. – Москва, 1964. – 66с.
319837
  Левятов Д.И. Глаголы / Д.И. Левятов. – М, 1966. – 68с.
319838
  Силина И.Н. Глаголы legen setzen, stellen в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Силина И.Н.; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1970. – 17л.
319839
  Намазов Н.Н. Глаголы в поэме М.Физули "Лейли и Меджнун" : Автореф... канд. филол.наук: / Намазов Н.Н.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 33л.
319840
  Чепасова М А. Казачук Глаголы в современном русском языке : учеб. пособие / А.М. Чепасова, И.Г. Казачук. – 2-е изд. исправл. и доп. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 408с. – ISBN 978-5-89349-961-2
319841
  Голубева Н.А. Глаголы в стихах / Н.А. Голубева. – 2-е изд. – М., 1966. – 1966с.
319842
  Клибанова Л.А. Глаголы выражающие понятие процесса речи в русском, молдавском и немецком языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Клибанова Л.А. ; Горьков. гос. ун-т. – Киев, 1975. – 22 с.
319843
  Сергеева Н Н. Глаголы горизонтального движения перемещения как семантико-синтаксический класс в системе современного русского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Сергеева Н.Н,; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 24л.
319844
  Сайкиева С.М. Глаголы движения - перемещения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Сайкиева С.М.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1970. – 23л. – Бібліогр.:с.23
319845
  Белова М Н. Глаголы движения / М Н. Белова, Н.Н. Холина. – Л, 1963. – 48с.
319846
  Белова Н.М. Глаголы движения / Н.М. Белова, Н.Н. Холина. – Л, 1972. – 47с.
319847
  Муравьева Л.С. Глаголы движения А.Б.Аникина / Л.С. Муравьева. – М., 1962. – 458с.
319848
  Венедиктов Г.К. Глаголы движения в болгарском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Венедиктов Г.К.; Акад. наук СССр. – Москва, 1963. – 23л.
319849
  Муравьева Л.С. Глаголы движения в русском языке. A mozgast jelento az oroszban : Для лиц, говорящих на венгерском языке / Л.С. Муравьева. – Москва-Будапешт : Русский язык, 1980. – 239с.
319850
  Муравьева Л.С. Глаголы движения в русском языке.Vebs of motion in Russian : Для лиц, говорящих на английском языке / Л.С. Муравьева. – 4-е изд. – Москва : Русский язык, 1980. – 270с.
319851
  Халиков К. Глаголы движения в современном узбекском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Халиков К.; Самарканд.гос.ун-т. – Самарканд, 1967. – 30л.
319852
  Степанов Е.Н. Глаголы движения в современных славянских языках // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 206-215. – ISSN 2307-4558
319853
  Переход Ольга Борисовна Глаголы движения и перемещения в белорусском и русском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02, 10.02.01 / Переход Ольга Борисовна; АН БССР, Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1989. – 24л.
319854
  Кильдибекова Т.А. Глаголы действия в современном русском языке / Т.А. Кильдибекова. – Саратов, 1985. – 157с.
319855
  Жаворонков А.Г. Глаголы знания в "Илиаде" и "Одиссее" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 77-93. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
319856
  Будникова Г.А. Глаголы играть/nolda в русском и корейском языках : семантический, грамматический и лингвокультурологический аспекты // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2008. – № 1 : Грамматика. – С. 21-37. – ISSN 1811-1629
319857
  Киричок Е.А. Глаголы каузации положительного эмоционального состояния в немецком, французском, английском и русском языках // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 69-82. – ISSN 2075-4205
319858
  Шапиро М.М. Глаголы колебания в типологической перспективе (на примере языков хинди и томо-кан) // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 17-33. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
319859
  Джахани Т.М. Глаголы начинательности в современном арабском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джахани Т. М.; Аз.ГУ. – Баку, 1967. – 25л.
319860
  Орехова Н Н. Глаголы объектно-пространственной направеленности в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Орехова Н.Н,; МП УССР.Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1973. – 28л.
319861
  Василевский Н.С. Глаголы первого продуктивного класса в современном белорусском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Василевский Н.С.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1966. – 20л.
319862
  Блягоз У З. Глаголы перемещения в современном русском литературном языке : Автореф. дис... канд. филол. наук / Блягоз З.У. ; Горьковск. гос. ун-т. – Горький, 1964. – 25 с.
319863
  Сырбу М. Глаголы перемещения в современном русском языке. (Лексико-семантич. анализ в сопосотавлении с румын. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сырбу М. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Филол. фак. – Москва, 1965. – 12 с.
319864
  Усатенко Т.Ф. Глаголы перемещения современного украинского литературного языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Усатенко Т.Ф. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1970. – 25 с.
319865
  Ротгольц А.В. Глаголы покоя в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Ротгольц А.В.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Ленинград, 1968. – 16л.
319866
  Кавачева Н.П. Глаголы положения в русском языке в сопоставлении с богарским / Н.П. Кавачева. – София, 1982. – 128с.
319867
  Авдеев В.В. Глаголы речи и глаголы понимания в видо-временных формах современного английского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Авдеев Владимир Васильевич ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Москва, 1963. – 37 с.
319868
  Умаев Л.А. Глаголы с закрепленными предлогами в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Умаев Л.А. ; АН АзССР , Ин-т литературы и языка , Кафедра иностр. языков. – Баку, 1966. – 22 с.
319869
  Наумова И.А. Глаголы с каузативным значением в современном английском языке и исторические предпосылки их образования : Автореф... канд. филол.наук: / Наумова И.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 20л.
319870
  Королев И.Т. Глаголы с конкретно-экспрессивными маркерами в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Королев И.Т.; ОГУ. – Одесса, 1978. – 24л.
319871
  Титаренко Е.Я. Глаголы с нулевой фазовостью // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 5 (47). – С. 62-66
319872
  Жученко Н.К. Глаголы с приставками пре- и пере- в истории русского языка и его диалектах : Автореф... канд. филол.наук: / Жученко Н. К.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1969. – 24л.
319873
  Атеф Абдель Хади Аллам Мухамед Глаголы с приставкой "на" в современном русском языке и их соответствие в арабском языке. : Автореф... наук: 10.02.01 / Атеф Абдель Хади Аллам Мухамед; МП РСФСР. Моск. гос.пед. инс. – М., 1973. – 28л.
319874
  Галнайтите Э.А. Глаголы с приставкой по- в русском литературном языке XIX-XX вв. (соотносительно с родственными по образованию литовскими глаголами)) : Автореф... канд. филол.наук: / Галнайтите Э.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Филол. фак. – М., 1959. – 17л.
319875
  Тихонов А.Н. Глаголы с чистовидовыми приставками в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Тихонов А. Н.; МГУ, Филол. фак. – М., 1963. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
319876
  Мезенко Анна Михайловна Глаголы с элементом -ИР- (-ІР-) в составе суффикса в современном русском и белорусском языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01, 10.02.02 / Мезенко Анна Михайловна ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1974. – 20 с.
319877
  Прискока О.В. Глаголы со значением "трудовой процесс" в русской письменности XIV-XVI вв. (в сопоставлении с украинским) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Прискока О.В. ; Киев. пед. ин-т. – Киев, 1984. – 25 с.
319878
  Хомутова Е.В. Глаголы со значением передачи и приобретения знаний в научном языке современной физики : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Хомутова Е.В.; МГУ. Филол. фак. – М., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
319879
  Грицик Надежда Ивановна Глаголы со значением приближения в украинском языке в сопоставлении с русским : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Грицик Надежда Ивановна ; Ин-т языковедения АН УССР. – Киев, 1981. – 23 с.
319880
  Стрелков П.Н. Глаголы со связанными основами в современном русском языке и их происхождении : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стрелков П.Н. ; МГУ. – Москва, 1961. – 32 с.
319881
  Егоров Н.И. Глаголы со сложной основой в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Егоров Н.И. ; АН СССР. – Ленинград, 1965. – 16 с.
319882
  Стахова Г.А. Глаголы собственно-возвратного залогового значения в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стахова Г.А. ; Акад. наук СССР. Ленингр. отдел. ин-та языкознания. – Ленинград, 1963. – 18 с.
319883
  Мамедов А.Н. Глаголы современного азербайджанского и монгольского языков : Автореф... канд. филол.наук: 10.665 / Мамедов А.Н.; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1971. – 37л.
319884
  Лейкина Б.М. Глаголы становления и глаголы начинательности в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Лейкина Б.М.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 20л.
319885
  Стоянов И.А. Глаголы умственной деятельности в болгарском языке. / И.А. Стоянов. – К., 1977. – 127с.
319886
  Зубкова Е.М. Глаголы умственной деятельности, речи и физического восприятия в английской художественной и научной прозе. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зубкова Е.М.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1986. – 16л.
319887
  Прутков Козьма Глаголы уст моих / Прутков Козьма. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 1997. – 400с. – (Русский Парнас). – ISBN 5-7000-0461-5
319888
  Ерасова Людмила Георгиевна Глаголы физического воспитания в современном английском и францзском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Ерасова Людмила Георгиевна; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
319889
  Яницкая Ада Юрьевна Глаголы эмоционального состояния и чувства в белорусском и русском языках : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02, 10.02.01 / Яницкая Ада Юрьевна; АН Беларуси, Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1992. – 21л.
319890
  Кабанова С.А. Глаголы, выражающие оппозицию "здоровье - нездоровье", в сербском и русском языках // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 94-102. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
319891
  Заонегин Е.В. Глаголы, выражающие понятие "думать" в романских языках (ономасиологический анализ) : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Заонегин Е.В.; МГУ. Филол. фак-т. – М., 1972. – 25л.
319892
  Васильєва Г.М. Глаголы, передающие звуковую сторону речи, в обучении иностранных студентов-филологов / Г.М. Васильєва, М.В. Виноградова // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 229-234. – ISSN 2307-4558
319893
  Дзбановская Г.С. Глагольгая и именная репрезентация качества в современном английском языке : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дзбановская Г.С.; МГУ. – Москва, 1974. – 21л.
319894
  Костромина О.Е. Глагольная автосемантия и синсемантия (на матер. беспрефексальных переходных глаголов конктретной семантики в современном нем. яз.)ё : Автореф... канд. филол.наук: / Костромина О. Е.; МП РСФСР, ЛГУ. – Л., 1972. – 22л.
319895
  Минакова И.Б. Глагольная аналитическая конструкция wurde+инфинитив в немецком литературном языке. (На материалах источников XIII-XX вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Минакова И.Б.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1969. – 28л.
319896
  Биятенко С.Е. Глагольная идеографическая синонимия в современном немецком языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Биятенко С.Е. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1966. – 21 с.
319897
  Аврух Д.Д. Глагольная лексическая синонимика в произведениях А.П.Чехова : Дис... канд. философ.наук: / Аврух Д.Д.; Винницкий гос. пед. ин-т. – Винница, 1966. – 306л. – Бібліогр.:л.1-15
319898
  Аврух Д.Д. Глагольная лексическая синонимика в произведениях А.П.Чехова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аврух Д.Д. ; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – Киев, 1967. – 28 с.
319899
  Спасова Р.А. Глагольная метафора в романе М.А.Шолохова "Поднятая целина" и в его переводе на болгарских язык. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Спасова Р.А.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1980. – 25л.
319900
  Тищенко К.Н. Глагольная парадигма романских языков (сопоставительно-типологическое исследование). : Автореф... канд. филолог. наук: 677 / Тищенко К.Н.; КГУ. – Киев, 1969. – 24 c.
319901
  Тищенко К.Н. Глагольная парадигма романских языков. Сопоставительно-типологическое исследование : Дис... канд. филолог.наук: / Тищенко К.Н.; КГУ. Каф. общего языкознания и классич. филологии. – Киев, 1969. – 252л. – Бібліогр.:л.248-252
319902
  Численко Н.Д. Глагольная перфиксация в архаической латыни (семантический аспект). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.673 / Численко Н.Д.; ЛГУ. – Л., 1972. – 11л.
319903
  Андрусенко В.И. Глагольная синонимика в творчестве Н.В.Гоголя и ее стилистические функции. (На материале повестей "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Тарас Бульба") : Автореф... кандидата филол.наук: / Андрусенко В.И.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1965. – 23л.
319904
  Фащенко М.М. Глагольная синонимика в художественных произведениях Александра Довженко : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Фащенко М.М. ; ОГУ , Каф. укр. языка. – Одесса, 1969. – 24 с.
319905
  Бурмагина В.Г. Глагольная синонимика первой трети XIX в. (На материале кано. и черных текстов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бурмагина В. Г.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1975. – 22л.
319906
  Голубенко Ирина Борисовна Глагольная синтагма в старофранцузском языке. (Глагол и личное местоимение в роли подлежащего) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Голубенко Ирина Борисовна; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1973. – 20л.
319907
  Рыжих В.И. Глагольная система арабского литературного языка : (На основе арабской дидактической традиции) / В.И. Рыжих; НАНУ,Ин-тут востоковед. им А,Ю,Крымского, Одес-й нац. уни-тет им И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт. – ISBN 966-549-687-5
Кн.1 : Сильные глаголы. – 2002. – 424с.
319908
  Соколова О.И. Глагольная система диалекта. (На материалах говора и произведений устного нар. творчества Пудожского района Карел. АССР) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Соколова О.И.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1970. – 37л.
319909
  Пильщикова Н.Н. Глагольная система языка хауса (о соотношении категорий вида и времени) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Пильщикова Н.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 18 с.
319910
  Пильщикова Н. Глагольная система языка хауса. О соотношении категорий вида и времени / Н. Пильщикова. – Варшава, 1957. – 104с.
319911
  Цуканов А.М. Глагольная форма на --ла и некоторые проблемы вида в современном китайском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Цуканов А. М.; Воен. ин-т ин. яз. – М., 1955. – 20л.
319912
  Гринь Галина Спиридоновна Глагольная фразеологические единицы в американском варианте английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гринь Галина Спиридоновна; Моск. пед. ин-т. – М., 1976. – л.
319913
  Демский М.Т. Глагольная фразеология в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Демский М. Т.; Льв. ГУ. – Львов, 1970. – 24 с.
319914
  Богомазова Р.В. Глагольная фразеология в учебном аспекте / Р.В. Богомазова. – М., 1984. – 49с.
319915
  Сергеева Л.Н. Глагольная фразеология говоров Новгородской области. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Сергеева Л.Н.; Ленингр.пед.ин-т. – Ленинград, 1978. – л.
319916
  Пюрбеев Г.Ц. Глагольная фразеология монгольских языков / Г.Ц. Пюрбеев. – М., 1972. – 208с.
319917
  Тагиев М.Т. Глагольная фразеология современного русского языка (опыт исследования фразеологических единиц по окружению). : (опіт и иссследования фразеологических единицпо окружению) : монография / М.Т. Тагиев. – Баку : Маариф, 1966. – 252с.
319918
  Тагиев М.Т. Глагольная фразеология современного русского языка. (Проблемы окружения и распространения фразеол. единиц) : Автореф... д-ра филол.наук: / Тагиев М.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 53л.
319919
  Агаев Н.Б. Глагольно-адъективные сочетания в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Агаев Н.Б.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1971. – 27л.
319920
  Золикова Л.А. Глагольно-именные конструкции с предлогом to в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Золикова Л.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 20 с.
319921
  Олекене О.А. Глагольно-именные предложения словосочетания с временным занчением в современном литовском литературном языке : Автореф... кад. филол.наук: / Олекене О. А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1970. – 22л.
319922
  Скребнева А.А. Глагольно-именные словосочетания в диалектной речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Скребнева А.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1971. – 24л.
319923
  Подгайский Л.П. Глагольно-именные словосочетания с обстоятельственными отношениями в современном белорусском языке (в сопоставлении с русским) : Автореф... канд. филол.наук: / Подгайский Л.П.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1966. – 19л.
319924
  Токарь Г.С. Глагольно-именные словосочетания, выражающие причинные отношения в восточнославянских языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Токарь Г.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 23 с.
319925
  Токарь Г.С. Глагольно-именные словосочетания, выражающие причинные отношения в восточнославянских языках. : Дис... канд. филолог.наук: / Токарь Г.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1965. – 335л.
319926
  Жигилий Н.В. Глагольно-именные словосочетания, выражающие пространственные отношения : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Жигилий Н. В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1974. – 28 с. – Бібліогр. : с. 28
319927
  Тропина Н.И. Глагольно-именные сочетания публицистического стиля речи (на материале текстов общественно-политического характера) / Н.И. Тропина. – М ., 1984. – 135с.
319928
  Ефремова Эльза Ивановна Глагольно-именные сочетания, соотносимые с однокоренными глаголами (грамматический и стилевой аспекты) : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.01 / ефремова Эльза Ивановна; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 20л.
319929
  Козьменко В.А. Глагольно-именные фразеологические обороты в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козьменко В.А.; Харьк.ордена труд.крас.знамени гос.ун-т. – Харьков, 1955. – 16л.
319930
  Бадалбейли Росшана Шамси кызы Глагольно-ифнфинитивные сочетания в современном русском языке : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Бадалбейли Росшана Шамси кызы; Тбил.гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 19л.
319931
  Швец Р.Д. Глагольно-междометные формы в восточнославянских языках. / Р.Д. Швец. – Киев; Одесса, 1976. – 151с.
319932
  Юханов Александр Сергеевич Глагольно-наречные единицы с auf, hinauf/herauf, empor, hoch в современном немецком языке : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Юханов Александр Сергеевич; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 23л.
319933
  Гурский С.Е. Глагольно-наречные сочетания в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурский С.Е.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР. – Львов, 1962. – 19л.
319934
  Лапоногова Н.А. Глагольное аналитическое слово в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лапоногова Н. А. ; Львов. ГУ. – Львов, 1968. – 19 с.
319935
  Жаров Б.С. Глагольное замещение в современно датском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Жаров Б. С.; ЛГУ. – Л., 1971. – 17л.
319936
  Прудникова Г.П. Глагольное метафорическое словоупотребление в семантико-стилистической системе художественной речи А.М.Горького. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Прудникова Г.П.; МП УССР. Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1975. – 28л.
319937
  Кривенко Б.В. Глагольное сказуемое в двусоставном и односоставном личном предложении по памятникам русской публицистики первой половины XVIII века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кривенко Б.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1961. – 18л.
319938
  Сиртаутас В. Глагольное сказуемое в современном литовском литератарном языке. : Автореф... канд.филол.наук: 661 / Сиртаутас В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
319939
  Крюкова И.В. Глагольное словоизименение в ирландском языке / И.В. Крюкова. – Л., 1987. – 199с.
319940
  Попова Т.В. Глагольное словоизменение в болгарском языке. Морфонологический аспект / Т.В. Попова. – М., 1975. – 256с.
319941
  Шершнева М.С. Глагольное словообразование / М.С. Шершнева. – Махачкала, 1963. – 32с.
319942
  Щеулина Г.Л. Глагольное словообразование в говоре казаков-некрасовцев. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Щеулина Г.Л.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж., 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
319943
  Черепанов М.В. Глагольное словообразование в современном русском языке. / М.В. Черепанов. – Саратов, 1975. – 120с.
319944
  Чурилова Н.Н. Глагольное словообразование и классы глаголов в современном русском языке / Н.Н. Чурилова. – Оренбург, 1960. – 15 с.
319945
  Жилунович Г.Д. Глагольное управление в белорусском и русском языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Жилунович Г.Д. ; АН БССР , Ин-т языковедения. – Минск, 1966. – 20 с.
319946
  Трахтенберг О.И. Глагольное управление в исторической повести начала XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Трахтенберг О.И.; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1953. – 19л.
319947
  Лебедева Л.И. Глагольное управление в киргизском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедева Л. И.; МГУ. – М., 1955. – 19л.
319948
  Гаранина В.В. Глагольное управление в русском литературном языке второй половины XVIII века. (На материале сатирич. журналов того времени) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаранина В.В. ; Харьк. гос. ун-т. – Полтава, 1965. – 20 с.
319949
  Елисеева Л.В. Глагольное управление в старобелорусском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Елисеева Л.В.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1973. – 27л.
319950
  Кобылянская М.Ф. Глагольное управление в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Кобылянская М.Ф. ; Черновиц. гос. ун-тет. – Черновцы, 1976. – 24 с. – Бібліогр. : с. 24
319951
  Аманжолов А.С. Глагольное управление в языке древнетюркских памятников / А.С. Аманжолов. – Москва, 1969. – 104с.
319952
  Анохина П С. Глагольные бытийные и презенциальные конструкции / П С. Анохина. – Саратов, 1990. – 189с.
319953
  Кульбакин А.А. Глагольные временные формы в немецком языке и их видо-временные эквиваленты в русском языке / А.А. Кульбакин. – Воронеж, 1983. – 57с.
319954
  Брыковский К.С. Глагольные единицы типа aifgehen и типа hinaufgehen в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Брыковский К. С.; МГУ. – М., 1955. – 16л.
319955
  Пригоникер И.Б. Глагольные единицы типа aufstehen в ранненововерхненемецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пригоникер И.Б.; МВ и ССО РСФСР. 1-й Москов. гос. пед.ин-т ин. языков. – М., 1963. – 18л.
319956
  Быкова С.А. Глагольные и адьективные устойчивые словосочетания в современом японском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.18 / Быкова С.А.; МГУ. – Москва, 1973. – 24л.
319957
  Дашчян Дж Т. Глагольные имена на-дыг, -ачаг, -маг и -ма в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Дашчян Т.Дж; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1962. – 32л.
319958
  Кузнецов Б.И. Глагольные имена языка маратхи: образование, изм., функции в продолжении / Б.И. Кузнецов. – М., 1978. – 126с.
319959
  Басыров Ш.Р. Глагольные инновации в современном немецком языке // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 21-24
319960
  Цима Л.М. Глагольные инновации и их экстралингвистическая детерменированность в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.20.04 / Цима Л. М.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1981. – 24л.
319961
  Антонян К.В. Глагольные категории прилагательного в китайском языке // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 76-89. – ISSN 0373-658Х
319962
  Ломов А.М. Глагольные конструкции с зависимым членом в функции объекта : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Ломов А.М.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1966. – 20 c.
319963
  Сусов И.П. Глагольные конфигурации с финитным ядром в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Сусов И.П.; ЛГУ. – Л., 1969. – 15л.
319964
  Кахиани С.П. Глагольные метафорческие фразеологизмы в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кахиани С.П.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 21л.
319965
  Муллонен М. Глагольные односоставные предложения в финском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Муллонен М.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1966. – 23л.
319966
  Емельянова Н.М. Глагольные основы в языке азиатских эскимосов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Емельянова Н.М. ; АН СССР , Ленингр. отд-ние ин-та языкознания. – Ленинград, 1967. – 25 с.
319967
  Шубина Л.В. Глагольные перифрастические обороты в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Шубина Л.В. ; МГУ. Фил. ф-тет. Каф. рус. яз. – Москва, 1973. – 23 с.
319968
  Гринблат А.Ф. Глагольные постпозитные сочетания в современном английском языке и их эквиваленты в латышском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гринблат А.Ф.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1960. – 37л.
319969
  Бесекирская Л. Глагольные предложно-падежные словосочетания с пространственным значением в русском языке сравнительно с польским языком. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Бесекирская Л.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1980. – 14л.
319970
  Винцелер О.И. Глагольные предложные конструкции, выражающие объективные отношения в современном русском языке . : Автореф... канд. филол.наук: / Винцелер О.И.; Моск. гос .ун-т. – М., 1965. – 19л.
319971
  Якубовская М.Ю. Глагольные префиксы русского языка: значение и особенности употребления : Учебное пособие по развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык / М.Ю. Якубовская; КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2004. – 102с. – ISBN 966-594-562-9
319972
  Вешапидзе И.М. Глагольные приставки в древнерусском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вешапидзе И.М. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 26 с.
319973
  Жумашев О. Глагольные синонимы в казахском языке : Автореф... кандж филол.наук: / Жумашев О.; Казах.ГУ, Филол. фак. – Алма-Ата, 1971. – 32л.
319974
  Аминова А.А. Глагольные синонимы русского языка / А.А. Аминова. – Казань, 1988. – 153с.
319975
   Глагольные словосочетания в современном английском языке.. – М., 1975. – 302с.
319976
  Абдуллаев А Глагольные словосочетания в современном узебекском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абдуллаев А,; МВО СССР. Узбек.гос. ун-т. – Самарканд, 1959. – 17л.
319977
  Волощук Тамара Мефодьевна Глагольные словосочетания и их реализация в контексте. (На материале лексико-семант. группы глаголов чувства в соврем. нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Волощук Тамара Мефодьевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 21л.
319978
  Дауенов Е. Глагольные словосочетания и способы их образования в современном каракалпанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Дауенов Е.; АН УзССР. Ин-т языка и литературыим. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1966. – 25л.
319979
  Сулейманова П.А. Глагольные словосочетания пространственного значения с зависимым имененм в родительном и винительном падежах и их соответствия в лакском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Сулейманова П.А.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 36л.
319980
  Гренда Ч Глагольные словосочетания с инфинитивом в современном литовском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гренда Ч,; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 24л.
319981
  Чайкаускас М. Глагольные словосочетания с предлогами ant ("на"), be ("без"), is ("из"), prie ("у, к") в современном литовском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Чайкаускас М.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 15л.
319982
  Сайранбаев Т. Глагольные словосочетания с прилагательными и числительными в современном казахском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сайранбаев Т. ; Казах. гос. ун-т им. С.М. Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1965. – 19 с.
319983
  Левянт И.С. Глагольные словосочетания с пространственным занченим в деловом языке конца 17 века : Автореф... канд. филол.наук: / Левянт И. С.; Моск. гос. пед .ин-т. – М., 1965. – 18л.
319984
  Солоницын Ю.В. Глагольные словосочетания с родительным падежом в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Солоницын Ю.В.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1963. – 26л.
319985
  Расимавичюс А. Глагольные словосочетания с творительным в современном литовском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Расимавичюс А. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 16 с.
319986
  Бурдина З.Г. Глагольные солвосочетания с необъектным винительным падежом в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бурдина З. Г.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 15л.
319987
  Скнар В.Ф. Глагольные соматические фразеологизмы современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Скнар В.Ф. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 25 с.
319988
  Клычев Р.Н. Глагольные суффиксы направления в абазинском и абхазском языках / Р.Н. Клычев. – Черкесск, 1972. – 184с.
319989
  Сальникова О.Г. Глагольные формы в говорах Среднего Урала : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сальникова О.Г. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1964. – 17 с.
319990
  Ларина О.И. Глагольные формы в московских памятниках делового письма 15 века : Автореф... канд. филол.наук: / Ларина О. И.; МГУ. – Москва, 1953. – 16л.
319991
   Глагольные формы группы прошедщего : Пособие по курсу нормативной грамматики английского языка для фак. и ин-тов иностр. яз. – Саратов, 1979. – 47с.
319992
  Засыпкина Т.П. Глагольные формы настоящего и настоящего-будущего времени в художественно-беллетристическом стиле современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Засыпкина Т.П.; Куйбышевск. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1968. – 23л.
319993
  Воронина Алия Зиявна Глагольные фраземы в аспекте номинации (на материлае фразологических единицы типа "глагол + существительное" в современном английском языке) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Воронина Алия Зиявна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 21л.
319994
  Гринь Г.С. Глагольные фразеологизмы в американском варианте английского языка / Г.С. Гринь. – М., 1980. – 123с.
319995
  Вересова Э.М. Глагольные фразеологические единицы в прозе К. Федина. : Автореф... канд. филол.наук: / Вересова Э.М.; МГУ. – М., 1954. – 15с.
319996
  Дегтяренко Геннадий Иванович Глагольные фразеологические единицы и их лексикографическая трактовка (на материале толковых словарей современного английского языка) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Дегтяренко Геннадий Иванович; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. М.Тореза. – Москва, 1986. – 23 с.
319997
  Донской Владимир Федорович Глагольные фразеологические единицы, обозначающие начало и конец жизни человека в языке новоанглийского периода : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Донской Владимир Федорович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
319998
  Глазачева Л.А. Глагольные, субстантивные и адъективные сочетания с предлогом АТ в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 10.02.04 / Глазачева Л.А. ;. – Ленинград, 1978. – 19 с.
319999
  Щука Е.К. Глагольный аблаут в древне- и среднеанглийском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Щука Е.К.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 25л.
320000
  Гиунашвили Д.Ш. Глагольный компонент детерминативных именных обрзований персидского литературного языка. : Автореф... канд.филол.наук: / Гиунашвили Д.Ш.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1958. – 18л.
<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,