Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>
318001
  Делеган М. "Волають шедеври сивої давнини..." / М. Делеган, В. Делеган // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 65-68. – ISSN 2222-5250


  До 90-річчя з дня народження Степана Юрійовича Пруниці.
318002
   "Волга-Флот-Тур": сезон качества : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 25 : Фото
318003
  Беляев Валерий "Волга - Флот-Тур" : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 40 : Фото
318004
  Махун С. "Волею сенату", або Як об"єднати несумісне - принципат і свободу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 4-10 червня (№ 20). – С. 15


  "Якби запитали: протягом якого періоду всесвітньої історії становище людського роду було найщасливіше і найбільш квітуче, він мав би без жодних вагань назвати період від смерті Доміціана до сходження на престол Коммода", — писав видатний англійський ...
318005
  Ухач В. "Волею українського народу..." Сучасний історіографічний дискурс львівських подій 30 червня 1941 року // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – C. 35-41


  Оцінюючі взаємини націоналістичних сил із Німеччиною, дослідники наштовхуються на дискусії про колабораціонізм ОУН(М) і ОУН(Б). У контексті дискусій І. Патриляк наголошує, що відверта антиукраїнська політика, що проявила себе в арештах лідерів ...
318006
  Горобець В. "Волимо царя східного..." : Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава / Віктор Горобець. – Київ : Часрпис Критика, 2007. – 464с. – (Критичні студії). – ISBN 966-7679-89-6
318007
  Панасюк В. "Волинська політика" воєвод Г. Юзовського та А. Гавке-Новака 1928-1939 років: проблеми україно- та німецькомовної освіти // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 126-131


  Стаття присвячена дослідженню проблем україно- та німецькомовної освіти крізь призму розгляду так званої "волинської політики" польських воєвод Г. Юзевського та А. Гавке-Новака в 1928 - 1939 рр. Особлива увага приділяється аналізу політики колонізації ...
318008
  Федьков О.М. "Волинська тривога 1907 року" / О.М. Федьков, А.Ю. Хоптяр // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 530-541. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074


  З історії суспільно-політичного життя початку XX ст. Йдеться з історії України початку XX ст. , який засвідчив про гостре політичне протистояння соціалістичних та консервативно-монархічних сил, в орбіту якого потрапили Почаївська лавра, єврейська ...
318009
  Поліщук Ю.М. "Волинська тривога" 1789 року // Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції "Діджиталізація науки як виклик сьогодення" : м. Львів. Україна, 3 черв. 2022 р. / "Діджиталізація науки як виклик сьогодення", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 324-325. – ISBN 978-617-8037-70-3


  «Волинська тривога» 1789 року – це події, що були пов’язані із загостренням соціальних і національно-релігійних суперечностей на Правобережній Україні. Безсумнівно, що в деякій мірі вони стали відголосом Коліївщини – козацько-селянського ...
318010
  Ільченко Руслана "Волинське Віче". Серпанок минулого / Ільченко Руслана, Максименко Олена // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 22-23 : фото
318011
  Оболончик Н. "Волинські Афіни": спроба відродження традицій у міжвоєнний період (20-30-ті роки ХХ ст.) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т укр. археографїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. В.В. Кравченко. – Харків; Київ, 2005. – Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – С. 45-51. – ISBN 966-7679-64-0
318012
  Войчун Ю. "Волинські єпархіальні відомості" як джерело для вивчення історії чеської громади Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 8-13
318013
  Шемедюк І. "Волинські єпархіальні відомості" як друкований орган Волинської єпархії у Синодальний період // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 213-216
318014
  Лук"янчук Г. "Волинському братству" - 20! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 червня - 20 червня (№ 23/24). – С. 13, 20
318015
  Якубович М. "Волиняна" і "Барасабніса" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 7 (535), 16-22.02.2018. – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Що писали арабські мандрівники про давню Україну.
318016
  Синицын Ф. "Волков бояться, в лес не ходить" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 123-125. – ISSN 0235-7089


  Провал антирелигиозной политики СССР в конце 1930-х годов.
318017
  Бойніцький В.В. "Володар кілець" Дж.Р.Р. Толкієна: співвідношення окремості серединної землі та її подібності до реального світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 46-51. – ISBN 966-581-231-9
318018
  Бойницький В.В. "Володар Кілець" Дж.Р.Р.Толкієна: співвідношення окремості Серединної Землі та її подібності до реального світу // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
318019
  Донік О. "Володар у царстві духу": Тарас Шевченко // Україна: у переддень та в добу ліберальних реформ 1860-1870-х років / О.М. Донік. – Київ : КРІОН, 2012. – С. 23-42. – Бібліогр.: цв. фото. – (Україна: історія великого народу). – ISBN 978-966-1658-72-0


  Цв.фото: фрагмент панно із зображенням Т. Шевченка біля центрального входу в Київський нац. ун-т його імені.
318020
   [Володимир Іконников] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 194. – ISSN 0869-3595
318021
   [Володимир Лучицький] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 26. – ISBN 966-7060-92-6
318022
   [Володимир Підвисоцький] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 30. – ISBN 966-7060-92-6
318023
   [Володимир Підвисоцький] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 30. – ISBN 966-7060-92-6
318024
   [Володимир Фінн] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 47. – ISBN 966-7060-92-6
318025
  Санин В.М. Вокруг света - за погодой / В.М. Санин. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 480с.
318026
  Максимов Вокруг света : плавание корвета Аскольд / Максимов. – Санкт-Петербург : Типография товарищества Общественная польза. – V, 480 с.
318027
  Ланнелонг О.М. Вокруг света / О.М. Ланнелонг; под ред.: В.В. Битнера. – С.-Петербург : Вестник знания (В.В. Битнера), 1912. – 96 с.
318028
  Бараташвили В.В. Вокруг света : [записки капитана дальнего плавания : для сред. и старш. возраста] / В.В. Бараташвили. – Минск : Госиздат БССР, Ред. дет. и юнош. лит., 1956. – 192 с. : ил.
318029
   Вокруг света : Книга для чтения по физич. географии. – Москва : Знание, 1966. – 339с.
318030
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 1. – 2001
318031
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 2. – 2001
318032
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 4. – 2001
318033
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 9. – 2001
318034
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 10. – 2001
318035
   Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 12. – 2001
318036
   Вокруг света : Научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 6. – 2002
318037
   Вокруг света : Научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 9. – 2002
318038
   Вокруг света : Научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 10. – 2002
318039
   Вокруг света : Научно-популярный журнал. – Москва. – ISSN 0321-0669
№ 11. – 2002
318040
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 6 (2921). – 2017. – 112 с.
318041
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 12 (2927). – 2017. – 112 с.
318042
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 1 (2928). – 2018. – 112 с.
318043
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 2 (2929). – 2018. – 104 c.
318044
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 3 (2930). – 2018. – 112 c.
318045
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 4 (2931. – 2018. – 112 c.
318046
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 7 (2934). – 2018. – 112 c.
318047
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 8 (2935). – 2018. – 112 c.
318048
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 11 (2938). – 2018. – 112 c.
318049
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 12 (2939). – 2018. – 112 c.
318050
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 1 (2940). – 2019. – 112 с
318051
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 2 (2941). – 2019. – 104 с
318052
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 3 (2942). – 2019. – 112 с
318053
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 4 (2943). – 2019. – 112 с
318054
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 6 (2945). – 2019. – 129 с
318055
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 7 (2946). – 2019. – 112 с
318056
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 8 (2947). – 2019. – 112 с
318057
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 9 (2948). – 2019. – 112 с
318058
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 1 (2952). – 2020. – 112 с
318059
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 2 (2953). – 2020. – 112 с
318060
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 11 (2960). – 2020. – 104 с
318061
   Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 1861-
№ 12 (2961). – 2020. – 104 с
318062
  Верн Ж. Вокруг света в восемьдесят дней / Ж. Верн. – Переизд. – Петрозаводстк, 1983. – 191с.
318063
  Кальницкий Я.И. Вокруг света в пятьдесят дней / Я.И. Кальницкий, В. Юрезанский. – Харьков-Москва. – 126 с.
318064
  Подольный Р.Г. Вокруг света в сорок тысяч лет / Р.Г. Подольный. – Москва, 1977. – 278 с.
318065
  Петтерссон Х. Вокруг света на "Альбатросе" / Х. Петтерссон. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 174с.
318066
  Барановский Кшиштоф Вокруг света на "Полонезе" / Барановский Кшиштоф; Кшиштоф Барановський ; пер. с польского М. Алексеевой ; под. ред. Ю. Пантелеева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 96 с., [16] л. ил.
318067
  Невский В.В. Вокруг света под русским флагом. : Первое кругосветное путешествие русских на кораблях Надежда и Нева / В.В. Невский. – М.Л., 1953. – 216с.
318068
  Плешаков Л.П. Вокруг света с "Зарей" / Л.П. Плешаков. – Москва : Мысль, 1965. – 232с.
318069
  Baudot J.C. Вокруг света. La terre en rond / J.C. Baudot, J. Seguela. – М., 1965. – 116с.
318070
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 1. – 2003
318071
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 2. – 2003
318072
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 3. – 2003
318073
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 6. – 2003
318074
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 7. – 2003
318075
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 8. – 2003
318076
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 11. – 2003
318077
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал. – Киев
№ 12. – 2003
318078
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев
№ 3. – 2004
318079
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев
№ 4. – 2004
318080
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев
№ 6. – 2004
318081
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев
№ 7. – 2004
318082
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев
№ 8. – 2004
318083
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2000-
№ 9. – 2004
318084
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2000-
№ 10. – 2004
318085
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев
№ 11. – 2004
318086
   Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев
№ 12. – 2004
318087
   Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2000-
№ 2. – 2005
318088
  Кур-Кононович Вокруг символики звёзд (в контексте поэзии Сергея Есенина) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 50-55. – ISSN 2307-4558
318089
  Подниекс К.М. Вокруг теоремы Геделя / К.М. Подниекс. – Рига, 1992. – 191с.
318090
  Пархомовский Э.Я. Вокруг тигра / Э.Я. Пархомовский. – Москва, 1970. – 277с.
318091
  Пузин Н.П. Вокруг Толстого / Н.П. Пузин, Т.Н. Архангельская. – Тула, 1982. – 335с.
318092
  Пузин Н.П. Вокруг Толстого / Н.П. Пузин, Т.Н. Архангельская. – 2-е изд. – Тула, 1988. – 333с.
318093
  Козловский А.М. Вокруг только лед / А.М. Козловский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 111с.
318094
  Валишевский К. Вокруг трона / К. Валишевский. – Репринтное воспроизведение издания 1909 г. – Киев : Спецмодель, 1991. – 168с. – ISBN 5-7707-0408-X
318095
  Валишевский К. Вокруг трона. / К. Валишевский. – Москва, 1990. – 489с.
318096
   Вокруг трона. Петр ІІ и Анна Иоанновна. – Волгоград, 1989. – 512с.
318097
  Зверев В.Л. Вокруг холмов московских / В.Л. Зверев. – М., 1986. – 156 с.
318098
  Чехов М.П. Вокруг Чехова / М.П. Чехов. – М,Л., 1933. – 299с.
318099
  Чехов М.П. Вокруг Чехова / М.П. Чехов. – М, 1959. – 304с.
318100
  Чехов М.П. Вокруг Чехова : Встречи и впечатления / М.П. Чехов. – Москва : Московский рабочий, 1960. – 351с.
318101
  Чехов М.П. Вокруг Чехова / М.П. Чехов. – М, 1980. – 254с.
318102
  Чехов М.П. Вокруг Чехова / М.П. Чехов. – М, 1981. – 335с.
318103
   Вокруг Чехова. – М., 1990. – 655с.
318104
  Литвинов В.М. Вокруг Шолохова / В.М. Литвинов. – М., 1991. – 63с.
318105
  Бочков В.Н. Вокруг Щелыкова : путеводитель по ист.-мемор. местам / В.Н. Бочков, А.А. Григоров. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1972. – 96 с. : ил.
318106
  Григорьев С.Г. Вокруг южного полюса / С.Г. Григорьев. – Москва : Тверск. типография И.Н. Холчев и К., 1906. – 132 с.
318107
  Григорьев С.Г. Вокруг южного полюса / С.Г. Григорьев. – 2-е пересмотр. и доп. изд. – Москва : Типография Т-ва Рябушинских, 1915. – 198 с.
318108
  Григорьев С.Г. Вокруг южного полюса : Пособие для учителей / С.Г. Григорьев. – Москва : Учпедгиз, 1937. – 264с.
318109
  Тунинский Родион Воларе, Кантаре, Дистра, Синистра : city-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 24-28
318110
  Кончин В. Волатильність економічних циклів у світовому господарстві та перспективи відновлення глобальної економічної рівноваги // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 158-175. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто проблеми циклічності економічного розвитку в світовому господарстві. Окреслено сценарії відновлення глобальної економічної рівноваги в рамках неокласичного та неокейнсіанського бачення.
318111
  Буряченко А. Волатильність економічного розвитку регіону від впливу внутрішніх та зовнішніх міграційних процесів // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 15-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
318112
  Ястремський О.І. Волатильність структури міжгалузевих зв"язків економіки України / О.І. Ястремський, В.В. Кулик // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, квітень - червень. – С. 61-79. – ISSN 1605-7988
318113
  Коваль О. Волаючи до Франко. Іспанські праворадикали оголосили "реконкісту" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 4


  "Дострокові вибори в Іспанії минулої неділі зробили політичну ситуацію в країні ще заплутанішою, ніж після квітневих виборів. Нагадаємо, що тоді прем"єр-міністрові Педро Санчесу не вдалося сформувати правлячу коаліцію. Результатом цього стали ще одні ...
318114
  Шаповалов Е.А. Волга-реченька / Е.А. Шаповалов. – Куйбышев, 1976. – 86с.
318115
  Панферов Ф.И. Волга -- матушка река. / Ф.И. Панферов. – Москва : Советский писатель
Ч. 1. – 1954. – 64 с.
318116
  Панферов Ф.И. Волга -- матушка река. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.1. – 1958. – 349с.
318117
  Панферов Ф.И. Волга -- матушка река. / Ф.И. Панферов. – Москва : Советская Россия
Кн. 2. – 1958. – 455 с.
318118
  Феденко И.И. Волга - великая русская река / И.И. Феденко. – Москва-Л., 1946. – 128с.
318119
   Волга - магистраль пяти морей. – 2-е изд. – Москва : Росиздат, 1953. – 488с.
318120
  Панферов Ф.И. Волга - матушка река. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.1. – 1960. – 403 с.
318121
  Панферов Ф.И. Волга - матушка река. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.2. – 1960. – 528 с.
318122
  Петрушевская Людмила Волга - Плес : Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 122-132 : Іл., карта. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
318123
  Рагозин В. Волга / В. Рагозин. – С.-Петербург : Типография К.К. Ретгера, 1881. – [7], 495 с.
318124
  Рагозин В.И. Волга / В.И. Рагозин. – Санкт-Петербург : тип. К. Реггер
Т. 2 : От Оки до Камы. – 1881. – [10], 440 с. : 5 л. ил., 1 карта, 1 табл.
318125
  Лепешинская А. Волга / А. Лепешинская, Б. Добрынин. – Б.м., 1911. – 280с. – Книга без обклад. та тит. арк.
318126
   Волга. – Куйбышев, 1945. – 136с.
318127
  Феденко И.И. Волга / И.И. Феденко. – Москва : Изд-во мин-ва речного флота СССР, 1947. – 272с. – Библиогр.: с.241-246
318128
   Волга. – М., 1952. – 400с.
318129
   Волга. – 3-е изд. – М., 1954. – 598с.
318130
  Благов Н.Н. Волга / Н.Н. Благов. – Ульяновск : Ульяновская правда, 1957. – 79 с.
318131
  Кузовлева Т.В. Волга / Т.В. Кузовлева. – М, 1964. – 96с.
318132
   Волга. – Саратов
№ 1. – 1995
318133
   Волга. – Саратов
№ 2/3. – 1995
318134
   Волга. – Саратов
№ 4. – 1995
318135
   Волга. – Саратов
№ 5/6. – 1995
318136
  Кублицкий Г.И. Волга , Волга / Г.И. Кублицкий. – М, 1962. – 222с.
318137
   Волга в гневе : [cборник]. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1970. – 487 с.
318138
  Черкасов И.Т. Волга в огне / И.Т. Черкасов, А.Е. Костерин. – Саратов, 1963. – 296с.
318139
  Маневич А.Л. Волга всегда рядом / А.Л. Маневич. – Москва, 1967. – 362с.
318140
   Волга говорит с Селенгой. – Улан-Удэ, 1963. – 72 с.
318141
  Кузин П.С. Волга завтра / П.С. Кузин. – Л., 1951. – 56с.
318142
   Волга и ее жизнь. – Ленинград : Наука, 1978. – 350 с.
318143
   Волга от Твери до Астрахани. – Санкт-Петербург : В типографии Гогенфельдена и К., 1862. – VIII, 415 с.
318144
   Волга родная: сказки Башкирии, Татарии и Чувашии. – Л., 1986. – 431с.
318145
  Часовников А.М. Волга, иволга и таволга. / А.М. Часовников. – Ярославль, 1973. – 96с.
318146
  Озерный Б.Ф. Волга, песня моя! / Б.Ф. Озерный. – Саратов, 1955. – 59с.
318147
   Волга, слава тебе! : [сб. стихов / сост. В. Гришин ; худож. В. Митченко]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1978. – 167 с. : ил. ; 10х7 см. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Содерж.:Коновалов, Г.И. ; Навроцкий, Александр Александрович ; Карамзин, Николай Михайлович ; Шевченко, Тарас Григорьевич ; Некрасов, Николай Алексеевич ; Толстой, Лев Николаевич ; Садовников, Дмитрий Николаевич ; Репин, И.Е. ; Городецкий, С. ; Скиталец
318148
   Волга, слава тебе! : [сборник : в 2 кн. / сост. В. Гришин ; худож. В. Иванов. – 2-е изд., доп. и перераб.]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во
Кн. 1. – 1984. – 230 с. : ил. ; 10 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
318149
   Волга, слава тебе! : [сборник : в 2 кн. / сост. В. Колчин ; худож. В. Иванов. – 2-е изд, доп. и перераб.]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во
Кн. 2. – 1984. – 223 с. : ил. ; 10 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
318150
  Клыков А.А. Волга. / А.А. Клыков. – 2-е изд. – Москва, 1965. – 117с.
318151
   Волга. Volga illustree. – Москва : Типо-литография Ройского и Корнеева. – [24], 16 с. – Дефект. кн.: № 73282 - відс. с. 1
318152
   Волга. Боль и беда России. – Москва : Планета, 1989. – 301с.
318153
  Демьянов Г.П. Волга. Кама : путеводитель / Г.П. Демьянов, Д.К. Зеленин. – Нижний-Новгород : Изд. В.И. Бреева, 1915. – 212 с.
318154
   Волга. Кама. Ока. Дон : Путеводитель. – Москва : Речной транспорт, 1955. – 462с.
318155
  Майорова Н.О. Волга. От Валдая до Каспия : [ для среднего школьного возраста ] / Наталия Майорова, Геннадий Скоков. – Москва : Белый город, 2007. – 48 с. : илл. – ISBN 978-5-7793-1236-3
318156
   Волга. фотоальбом. – Москва, 1965. – 148с.
318157
  Часовников А. Волгари. / А. Часовников. – Кострома, 1947. – 88с.
318158
  Попов В.И. Волгари. / В.И. Попов. – Куйбышев, 1956. – 178с.
318159
  Попов В.И. Волгари. / В.И. Попов. – Куйбышев, 1964. – 142с.
318160
   Волгарята. – Волгоград, 1989. – 151с.
318161
  Журавлев Т.К. Волгарь / Т.К. Журавлев. – М., 1966. – 48с.
318162
   Волгарь.. – Ярославль, 1967. – 208с.
318163
  Мальков В.А. Волгебники книжного города / В.А. Мальков. – М., 1979. – 111с.
318164
  Шолохов-Синявский Волгины / Шолохов-Синявский. – Ростов-на-Дону
1. – 1947. – 255с.
318165
  Шолохов-Синявский Волгины / Шолохов-Синявский. – Ростов-на-Дону
2. – 1948. – 270с.
318166
  Шолохов-Синявский Волгины / Шолохов-Синявский. – М, 1950. – 560с.
318167
  Шолохов-Синявский Волгины / Шолохов-Синявский. – Ростов-на-Дону
1. – 1950. – 224с.
318168
  Шолохов-Синявский Волгины / Шолохов-Синявский. – Ростов-на-Дону
2. – 1950. – 252с.
318169
  Шолохов-Синявский Волгины / Шолохов-Синявский. – Ростов-на-Дону
3. – 1951. – 314с.
318170
  Шолохов-Синявский Волгины / Шолохов-Синявский. – М, 1952. – 758с.
318171
  Шолохов-Синявский Волгины / Шолохов-Синявский. – Ростов-на-Дону, 1956. – 750с.
318172
  Іскорко-Гнатенко Волгіна Т.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 63. – ISBN 978-617-7442-69-0
318173
  Стромилова Е.Н. Волго-Балт с борта теплохода / Е.Н. Стромилова. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 296с.
318174
   Волго-Балтийский водный путь им. В.И. Ленина : туристская маршрутная схема. – Москва : ГУГК, 1965. – 22с.
318175
  Бернштейн-Коган Волго-Дон / С.В. Бернштейн-Коган. – Москва, 1954. – 224 с.
318176
  Рябчиков Е.И. Волго-Дон / Е.И. Рябчиков. – Москва, 1956. – 63с.
318177
  Шаров И.А. Волго-Дон в действии / И.А. Шаров. – М., 1953. – 52с.
318178
  Гозулов А.И. Волго-Дон и сельское хозяйство Ростовской области. / А.И. Гозулов, , проф. д-р экон. наук. – Ростов-на-Дону : Ростовского облкнигоиздат, 1952. – 46 с., 1 л. карт. : карт.
318179
   Волго-Дон. Технический отчет о строительстве Волго- Донского судоходного канала им. В.И. Ленина. – М.
1. – 1957. – 320с.
318180
   Волго-Дон. Технический отчет о строительстве Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина. – М.
3. – 1956. – 286с.
318181
   Волго-Донская водна магистраль. – в. 1. – Краснодар, 1930. – 126с.
318182
  Аксамитный А.С. Волго-Донская водная магистраль / Аксамитный А.С. ; Ком. по сооружению Волго-Донской магистрали при СНК РСФСР. – Ростов-на-Дону : Изд. глав. инж. строит. Волго-Дона, 1929. – 66 с.
318183
   Волго-Донская водная магистраль и водное строительство Германии и Северной Америки. – Ростов н/Д, 1929. – 168с.
318184
  Осадчий П.Г. Волго-Донская водная магистраль и ее народно-хозяйственное значение / П.Г. Осадчий. – Москва, 1929. – 47с.
318185
   Волго-Донский судоходный канал им. В.И. Ленина : путеводитель. – Сталинград, 1953. – 80с.
318186
  Грекулов Л.Ф. Волго-Донский судоходный канал имени В.И. Ленина / Л.Ф. Грекулов. – Москва, 1953. – 56с.
318187
  Тимофеева В.В. Волго-Донское водно-транспортное соединение : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 4. – С. 46-48 : Схема, карта. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
318188
  Ахутин А. Волго-Донской канал. / А. Ахутин. – Москва, 1951. – 24с.
318189
  Караулов Н.А. Волго-Донской судоходный канал / Н.А. Караулов. – М., 1952. – 56с.
318190
  Тихонов П.П. Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина, как транспортная магисталь угля : Автореф... канд. геогр.наук: / Тихонов П. П.; МВО СССР, Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1958. – 23л.
318191
   Волго-Донской судоходный канал имени В.И. Ленина : Рекомендательный указатель литературы. – Ленинград, 1952. – 72 с.
318192
  Таукач Г.Л. Волго-донський канал / Г.Л. Таукач. – К., 1952. – 79с.
318193
  Артинов М.М. Волго-Донський судноплавний канал ім. В.І. Леніна / М.М. Артинов. – Київ, 1953. – 84с.
318194
  Халиков А.Х. Волго-Камье в начале эпохи раннего железа. / А.Х. Халиков. – М., 1977. – 262с.
318195
  Шубина Т.Н. Волго-каспийская севрюга, ее биология и формирование запасов в период организации осетрового хозяйства. : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Шубина Т.Н.; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1969. – 23л.
318196
   Волго - Вятский район : Экономико - географический обзор : Волго-Вятское книжн.изд-во, 1964. – 285с.
318197
   Волговерховье. – Калинин, 1984. – 143с.
318198
   Волгоград -- город герой. – М., 1966. – 77с.
318199
  Науменко Т.Н. Волгоград - город-герой / Т.Н. Науменко. – Москва, 1973. – 287с.
318200
   Волгоград - город-герой. – 2-е изд.., испр. и доп. – М., 1977. – 255с.
318201
   Волгоград - город-герой. – Москва, 1978. – 206с.
318202
   Волгоград - город - герой. – Москва : Советская Россия, 1973. – 160 с.
318203
   Волгоград. – Волгоград, 1964. – 55 с.
318204
  Горпенко А. Волгоград / А. Горпенко. – Ленинград, 1965
318205
  Лпявкин А.Ф. Волгоград / А.Ф. Лпявкин. – Волгоград, 1971. – 303 с.
318206
   Волгоград. – М., 1974. – 96с.
318207
  Падерин И.Г. Волгоград / И.Г. Падерин. – М, 1980. – 175с.
318208
  Свиридова Ирина Волгоград. Главная тема - внутренний туризм : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 74-75 : Фото
318209
   Волгоград. Четыре века истории. – Волгоград, 1989. – 411с.
318210
  Свиридова Ирина Волгоград: развитие внутрь // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 62-65 : Фото
318211
  Люшин С.П. Волгоградская областная комсомольская организация развернутого строительства коммунизма / С.П. Люшин. – Волгоград, 1966. – 40с.
318212
   Волгоградская областная организация КПСС в цифрах, 1917-1978. – Волгоград, 1979. – 143с.
318213
   Волгоградский государственный музей обороны : Путеводитель. – Волгоград, 1963. – 128 с.
318214
  Самурский Кирилл Волгоградский метротрам : новости // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 54 : Фото
318215
  Свиридова Ирина Волгоградский туризм: развитие внутрь : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 36-39 : Фото
318216
  Свиридова Ирина Волгоградское "Мертвое море" : Условия есть. Нужны средства. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 70-71 : Фото
318217
   Волгоградцы в борьбе за коммунистический труд. – Волгоград, 1965. – 16с.
318218
  Полевой Б.Н. Волгодонці / Б.Н. Полевой. – Київ, 1953. – 83с.
318219
  Бейлис В.А. Воле Шойинка / В.А. Бейлис ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1977. – 270 с. : ил., портр. – (Писатели и ученые Востока)
318220
  Поварницын А.П. Волевая подготовка лыжника-гонщика. / А.П. Поварницын. – М., 1976. – 128с.
318221
  Жаров К.П. Волевая подготовка спортсмена / К.П. Жаров. – М., 1962. – 99с.
318222
  Жаров К.П. Волевая подготовка спортсмена / К.П. Жаров. – Изд.2-е, перераб. – М., 1963. – 36с.
318223
  Жаров К.П. Волевая подготовка спортсменов / К.П. Жаров. – М., 1976. – 151с.
318224
  Калин Владимир Константинович Волевая регуляция деятельности : Автореф. дис... д-ра психолог. наук : 19.00.01 / Калин Владимир Константинович ; АН ГрССР, Ин-т психологии. – Тбилиси, 1989. – 36 c.
318225
  Дружинин В.Е. Волевая регуляция поведения // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 357-360. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "В психологии проблема активности сознания рассматривается как проблема воли, произвольной деятельности. Решающее значение здесь имеет определение таких философских категорий, как "необходимость" и "свобода воли", а также выяснение их взаимоотношений. ...
318226
  Дячук Л.В. Волевиявлення суб"єктів шлюбу в класичний період історії візантійського права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 146-152. – ISSN 1563-3349
318227
  Колупаев В.Д. Волевое усилие / В.Д. Колупаев. – Томск, 1991. – 400с.
318228
  Сытин Г.Н. Волевое усилие. : Автореф... канд. пед.наук: / Сытин Г.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 12 с.
318229
  Селиванов В.И. Волевое усилие. Волевое действие. Волевые процессы. Волевые состояния // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 345-349. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
318230
  Осетрова Мария Волевые мурашки, коллективная красота и другие открытия месяца // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 83 : фото
318231
  Гаврилов И.Н. Волевые процессы в литературном творчестве : Автореф... канд. философ.наук: / Гаврилов И.Н.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1968. – 24л.
318232
  Щербаков А.И. Волевые процессы и свойства личности / А.И. Щербаков. – Ленинград, 1963. – 96с.
318233
  Хаванов Е.И. Волей сильны / Е.И. Хаванов. – М., 1980. – 208с.
318234
  Правдин В. Волейбол - игра для всех. / В. Правдин. – М., 1966. – 56с.
318235
   Волейбол. – Москва - Ленинград : Физкультура и спорт, 1948. – 25 с.
318236
  Піменов М.П. Волейбол / М.П. Піменов. – К, 1951. – 36с.
318237
  Чинилин А. Волейбол / А. Чинилин. – М., 1951. – 44с.
318238
  Голомазов В.А. Волейбол / В.А. Голомазов. – М., 1954. – 156с.
318239
  Голомазов В.А. Волейбол / В.А. Голомазов. – М., 1955. – 192с.
318240
  Чехов О.С. Волейбол / О.С. Чехов. – М, 1956. – 15с.
318241
  Ивойлов А.В. Волейбол / А.В. Ивойлов, А.П. Якушев. – М., 1957. – 171с.
318242
  Стибиц Ф. Волейбол / Ф. Стибиц. – М., 1960. – 224с.
318243
  Пименов М.П. Волейбол / М.П. Пименов. – К, 1975. – 95с.
318244
  Эйнгорн А.Н. Волейбол в СССР. Справочник. / А.Н. Эйнгорн. – М., 1956. – 244с.
318245
  Кучинский А.А. Волейбол в школе / А.А. Кучинский. – Л., 1959. – 152с.
318246
  Голомазов В.А. Волейбол в школе / В.А. Голомазов. – М., 1976. – 111с.
318247
  Железняк Ю.Д. Волейбол в школе / Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский. – М, 1989. – 125с.
318248
  Клещев Ю.Н. Волейбол в школе. / Ю.Н. Клещев, О.С. Чехов. – М, 1957. – 152с.
318249
  Ахмеров Э.К. Волейбол для начинающих / Ахмеров Э.К. – Минск : Полымя, 1985. – 79 с. : ил. – Библиогр.: с. 78. – (Начинающему физкультурнику и спортсмену)
318250
  Глущенко О.Д. Волейбол як засіб покращення фізичної підготовки студентів // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 25-29


  Розкриття особливостей секційних занять з волейболу та їх значення у розвитку фізичних здібностей студентів.
318251
   Волейбол.. – 2-е вид., випр., доп. – К., 1936. – 48с.
318252
  Ивойлов А.В. Волейбол. (Техника. тактика, тренировка) / А.В. Ивойлов. – Минск, 1972. – 141с.
318253
   Волейбол. (Учебник для ин-тов физ. культурі). – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1975. – 231с.
318254
  Хазанович М.В. Волейбол. Правила гри / М.В. Хазанович. – К, 1935. – 38с.
318255
   Волейбол. Правила змагань. – К., 1955. – 48с.
318256
   Волейбол. Правила змагань. – К., 1973. – 56с.
318257
   Волейбол. правила соревнований. – М., 1952. – 36с.
318258
   Волейбол. Правила соревнований. – М., 1950. – 30с.
318259
   Волейбол. Правила соревнований. – М., 1953. – 36с.
318260
   Волейбол. Правила соревнований. – М., 1956. – 39с.
318261
   Волейбол. Правила соревнований. – М., 1966. – 46с.
318262
   Волейбол. Программа для секций коллективов физ. культуры. – М., 1954. – 44с.
318263
   Волейбол. Программа для секций коллективов физ. культуры. – М., 1955. – 44с.
318264
   Волейбол. Программа для секций коллективов физической культуры. – М., 1957. – 40с.
318265
   Волейбол. Программа для спорт. секций коллективов физ. культуры и спорт. клубов. – М., 1971. – 64с.
318266
   Волейбол. Программа для спортивных секций коллективов физ. культуры и спорт. клубов. – М., 1976. – 64с.
318267
   Волейбол. Термины на пяти языках. – М., 1979. – 96с.
318268
   Волейбол. Термины на пяти языках : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1980. – 99 с.
318269
   Волейбол. Учебник для ин-тов физ. культуры. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 230с.
318270
   Волейбол. учебник для спорт. фак. ин-тов физ. культуры. – М., 1968. – 213с.
318271
   Волейбольная площадка, типовой проект. – М., 1956. – 30с.
318272
  Матолінець Н.В. Волемічна підтримка та нутритивне забезпечення в комплексі інтенсивної терапії пацієнтів з політравмою : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.30 / Матолінець Наталія Василівна ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
318273
  Зятьєв С. Волею українського народу утворилася українська держава... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 3


  До 100-річчя утворення ЗУНР.
318274
  Колягин М.Ф. Волжанин / М.Ф. Колягин. – Челябинск, 1962. – 40 с.
318275
   Волжанин : литературно-художественный сборник. – Каланин : Калининское книжное издательство, 1964. – 224 с.
318276
   Волжанин. Литературно-художественный сборник. – Ярославль, 1973. – 208с.
318277
  Кочнев М. Волжанка - людям добрым служанка : Сказы для детей / М. Кочнев. – Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во, 1964. – 224 с.
318278
   Волженкін Борис Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 45-47. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
318279
  Гагин И.А. Волжская Булгария : от посольства багдадского халифа до походов князя Святослава (Х в.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 131-143. – ISSN 0042-8779


  Волжська Булгарія - держава, яка виникла в Волго-Камському межиріччі приблизно в кінці VIII - початку ІХ ст.
318280
   Волжская Булгария и монгольское нашествие. – Казань, 1988. – 126с.
318281
   Волжская Булгария и Русь. – Казань, 1986. – 151с.
318282
  Виноградов Дмитрий Волжская Булгария. Райцентр с мировой судьбой : Россия / Виноградов Дмитрий, Ильинский Василий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 138-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
318283
   Волжская военная флотилия в Великой Отечественной войне. – М., 1947. – 40с.
318284
  Мордвинов Р.Н. Волжская военная флотилия в гражданской войне (1918-1920 гг) / Р.Н. Мордвинов. – Москва : Военное издательство, 1952. – 224 с.
318285
  Еремин А.А. Волжская крепость / А.А. Еремин. – Горький, 1971. – 279с.
318286
  Помозов Ю.Ф. Волжская мозаика / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1970. – 287с.
318287
  Куканов В.И. Волжская новелла. / В.И. Куканов. – М, 1967. – 53с.
318288
  Львов М.Д. Волжская радуга / М.Д. Львов. – Казань, 1965. – 116с.
318289
  Локтинов И.И. Волжская флотилия в Великой Отечественной войне / И.И. Локтинов. – Москва, 1974. – 182 с.
318290
  Патрушев В.С. Волжские ананьинцы / В.С. Патрушев, А.Х. Халиков. – М., 1982. – 277с.
318291
  Денисов И.М. Волжские были / И.М. Денисов. – Горький, 1961. – 92с.
318292
  Кочнев М. Волжские были / М. Кочнев. – Москва : Советский писатель, 1963. – 192 с.
318293
  Осипов В.Ф. Волжские были / В.Ф. Осипов. – М, 1989. – 270с.
318294
  Малинина П.А. Волжские ветры / П.А. Малинина. – Изд. 2, доп. – Москва : Советская Россия, 1978. – 384 с.
318295
   Волжские дали. – Ярославль, 1981. – 224с.
318296
  Черненко А.И. Волжские запевы / А.И. Черненко, 1952. – 48с.
318297
  Черненко А.И. Волжские запевы / А.И. Черненко. – Астрахань, 1957. – 305с.
318298
  Ткачев А. Волжские зори / А. Ткачев. – Пенза, 1952. – 85с.
318299
  Авдеев В.Ф. Волжские зори : стихи : Горький / В.Ф. Авдеев. – Горький : Гортк. кн. изд., 1953. – 48 с.
318300
   Волжские зори. – в. 3. – Ярославль, 1955. – 120с.
318301
   Волжские зори. – в. 4. – Ярославль, 1956. – 128с.
318302
   Волжские зори. – Саратов, 1978. – 199с.
318303
   Волжские зори. – Саратов, 1981. – 287с.
318304
   Волжские огни : юношеский альманах. – Горький : Горьковское издательство, 1948. – 312 с.
318305
   Волжские огни : литературно-художественный сборник. – Астрахань : Волга, 1951. – 284 с.
318306
   Волжские огни. – Ярославль, 1985. – 239с.
318307
   Волжские паруса. – Ярославль, 1980. – 304с.
318308
  Баныкин В.И. Волжские повести / В.И. Баныкин ; [послесл. В. Николаева]. – Москва : Детская литература, 1966. – 288 с., [1] л. портр. : ил. – (Школьная библиотека [для восьмилетней школы])
318309
  Шамшурин В.А. Волжские пристани / В.А. Шамшурин. – Горький, 1981. – 111с.
318310
   Волжские разливы : литературно-художественный сборник. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1971. – 176 с.
318311
   Волжские рассветы. – Ульяновск, 1959. – 96с.
318312
  Боровиков Г.Ф. Волжские рассказы / Г.Ф. Боровиков. – Саратов : Облгиз, 1952. – 180 с.
318313
  Шаповалов Е. Волжские сказы / Е. Шаповалов. – Куйбышев, 1951. – 80с.
318314
  Ян Т.Г. Волжские стихи. / Т.Г. Ян. – Казань, 1949. – 108с.
318315
  Паялин Н.П. Волжские ткачи. / Н.П. Паялин. – М, 1936. – 404с.
318316
  Колпакова Н.П. Волжские частушки / Н.П. Колпакова. – Куйбышев, 1955. – 92с.
318317
  Нелихов Антон Волжские ящеры. Волжские левиафаны / Нелихов Антон, Атучин Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 120-131 : фото
318318
  Савельев Владимир Волжский "турликбез" для профессионалов : Из Санкт-Петербурга - в Москву. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 72-74 : Фото
318319
  Лаврентьев Г.И. Волжский говор марийского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Лаврентьев Г.И.; Тартуск. гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 21л.
318320
   Волжский запев. – Кострома, 1958. – 80с.
318321
   Волжский прибой. – Ярославль, 1975. – 239с.
318322
  Ильичев А.М. Волжский свет / А.М. Ильичев. – М., 1982. – 63с.
318323
  Сидельников В.М. Волжский фольклор / В.М. Сидельников; Соколова ред. – М, 1937. – 211с.
318324
   Волжско-Камский государственный заповедник. – Казань, 1969. – 152с.
318325
  Победоносцев И.Ф. Волжско-Камский край / И.Ф. Победоносцев. – Казань : 1-я гостипография "Красный печатник", 1926. – 124 с. – Приложение к журналу "Труд и хозяйство" январь - 1926 г.
318326
  Селяничев А.К. Волжско-Каспийская флотилия в борьбе за Каспий 1918-1920 гг. / А.К. Селяничев. – М., 1952. – 141с.
318327
  Гуленков С.М. Волжское сияние / С.М. Гуленков. – Куйбышев, 1961. – 40с.
318328
  Абатуров К.И. Волжское сияние : рассказы / К.И. Абатуров. – Кострома, 1962. – 192 с. : ил.
318329
   Волжское слово. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1970. – 200 с.
318330
  Фурер Л.Н. Волжское судоходство в 50-60-х годах XIX века. (К истории пром. переворота в России) : Автореф... канд. ист.наук: / Фурер Л.Н.; Казан. гос .ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1958. – 16л.
318331
  Смірнов П Волзький шлях / П Смірнов. – 229 с.
318332
  Болотько Т. Воли. Щастя. У хаті. Втікли : (Оповідання) / Т. Болотько. – Київ : Криниця ; Друкарня В.П. Бондаренко та П.Ф. Гніздовського, 1913. – 32 с. – (Видавниче товариство "Кpиниця" ; № 9)
318333
  Суліменко О. Волинезнавство крізь призму німецькомовних джерел // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 153-155. – ISBN 978-966-485-045-9
318334
  Ярмошик І. Волинезнавчі дослідження Яна Марека Гіжицького (1844-1925 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 94-99


  Аналізується дослідження Волині польським істориком Я.М. Гіжицьким.
318335
   Волинець Владислав Володимирович (1979) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 89. – ISBN 978-966-933-054-3
318336
  Антонюк Н. Волинець Степан Олександрович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / за ред. М.М. Романюка ; НАНУ, Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 1996. – Вип. 3. – С. 58-59. – ISBN 5-7702-1245-4
318337
  Пастернак С.І. Волино-Поділля у крейдовому періоді : Проект № 58 "Середньокрейдові події" / С.І. Пастернак. – Київ, 1987. – 257с.
318338
  Лось В. Волинська "панна василіанк" в XVIII - XIX ст.: збірний образ на тлі доби // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 42-54. – ISSN 0869-3595
318339
  Лось В. Волинська "панна василіанка" в XVIII - XIX ст.: збірний образ на тлі доби // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 3-18. – ISSN 0869-3595
318340
  Ванат І. Волинська акція: задум, реалізація й наслідки // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 1995. – Рік вид. 43, № 2. – C. 55-73
318341
  Тарабукін О.О. Волинська вільна археологічна школа (1920-ті роки ХХ ст.) // Роль педагога у впровадженні інноваційних технологій в освітній процес: історія та сьогодення / Нац. спілка краєзнавців України [та ін.]. – Бердичів : Мельник М.В., 2023. – Вип. 65 : Матеріали регіон. наук.-краєзн. конф., присвяченої 100-річчю від дня народж. засл. вчителя Укр. РСР А.П. Кащука : Житомир-Бердичів, 8-9 трав. 2023 р. / [упоряд. П.С. Скавронський ; ред. рада: О.М. Білобровець та ін.]. – С. 441-454. – ISBN 978-617-7254-58-3
318342
  Карліна О.М. Волинська гімназія (Кременецький ліцей) першої третини ХІХ ст. як зародок майбутнього університету // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – C. 18-25. – (Серія: Історія ; вип. 1 (44)). – ISSN 2523-4498
318343
  Дем"янюк О. Волинська губернія в добу Української Центральної Ради: історіографія питання // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 18-23. – ISSN 2305-9389
318344
  Дем"янюк О. Волинська губернія на фоні українських державотворчих процесів улітку 1917 р. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 25-29. – ISSN 1999-4966
318345
  Дем"янюк О.Й. Волинська губерня у всеросійських військовопідготовчих процесах напередодні Першої світової війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 15-26
318346
  Ліщук С.В. Волинська духовна семінарія у 1796–1825 рр. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 170-179. – ISSN 0320-9466
318347
  Андрухов П. Волинська земля : (хроніка - джерела - постаті) / П. Андрухов. – Сокаль, 1992. – 88 с.
318348
  Бурковська Л. Волинська ікона "Преображення Господнє" середини XVII століття зі збірки Національного музею народної архітектури та побуту України в контексті розвитку іконографії сюжету // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 4 (32) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 102-111. – ISSN 1728-6875


  Преображення Господнє - описане в Євангеліях таємниче преображення, явлення Божественної величі й слави Христа на горі Фавор (Табор); християнське свято (в укр. народ. традиції - Яблучний Спас), що відзначається 19 серпня
318349
  Чекан О. Волинська Катинь // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 39 (204). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  У Володимирі-Волинському знайдено масове поховання жертв НКВС 1939-1941 років.
318350
  Козак С.Б. Волинська літературна еміграція : [короткий біобібліогр. довідник] / Сергій Козак. – Київ : Український письменник, 2012. – 95, [1] с. : іл. – На тит. арк. дарчий напис від авт. - Покажч. імен.: с. 86-93. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-579-336-6


  У пр. №1746860 на тит. арк. дарчий напис від авт.
318351
  Слюсар А. Волинська Мавка // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 1 (122). – С. 64-67


  Творчий портрет Валентини Штинько
318352
  Корецький Л.М. Волинська область : (географічний нарис) / Л.М. Корецький. – Київ : Радянська школа, 1960. – 134с. : Карти. – (Області Української РСР)
318353
   Волинська область. – Львів, 1966. – 120с.
318354
  Бондаренко Г. Волинська область. Краєзнавча хроніка 2015 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 274-275. – ISSN 2222-5250
318355
  Власенко Андрій Волинська проща // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 116-121 : фото
318356
  Великанов В.А. Волинська серія Поділля / В.А. Великанов, Заїка-Новацький, О.М. Ханисенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 3-8. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геології ; № 12)
318357
  Ричков Петро Волинська спадщина Адріана Прахова // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1 (158). – С. 38-49. – ISSN 0131-2685


  Прахов Адріан Вікторович (1846-1916) - професор, історик мистецтва, археолог, критик
318358
  Федчук В. Волинська сторінка біографії Маннергейма // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 12


  Про неї розповідає експозиція в Торчинському народному історичному музеї імені Григорія Гуртового.
318359
  Сюндюков І. Волинська трагедія - 1943: як розширити "простір згоди"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 105). – С. 5
318360
   Волинська трагедія 1943-1944 рр. // Відгомін Волинської трагедії в історичній пам"яті польського й українського народів : монографія / Я.М. Антонюк, Д.В. Вєдєнєєв, Л.О. Зашкільняк, І.І. Ільюшин, О.М. [та ін.] Каліщук. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2013. – С. 45-53. – ISBN 978-966-8809-96-5
318361
  Дмитрук Б. Волинська трагедія 1943-1944 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 248-250. – ISBN 978-966-171-893-6
318362
  Ільюшин І. Волинська трагедія 1943 - 1944 років // Наше слово. – Варшава, 2013. – 21 квітня (№ 16). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254
318363
  Бойко В. Волинська трагедія 1943 р. як об"єкт усної історії // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 187-194. – ISBN 978-966-600-651-9
318364
  Каліщук О. Волинська трагедія 1943 р.: усно-історичний аспект // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 89-92. – ISSN 2222-5250
318365
  Яблонський В. Волинська трагедія 1943 року // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (42). – С. 14-25. – ISSN 1819-7329
318366
  Марущенко О. Волинська трагедія 1943 року в сучасній українській історіографії // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 116-124
318367
  Огієнко В.І. Волинська трагедія 1943 року: між примиренням та пробаченням // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 185-192. – ISBN 978-966-8809-92-7
318368
  Вітман К.М. Волинська трагедія як індикатор етнокультурного розколу України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 76-80. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; Вип. 5)
318369
  Боровська Г.С. Волинська трагедія: історико-правовий контекст // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 30-37
318370
  Царук Я. Волинська трагедія: свідчення очевидців // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 281-284. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
318371
   Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-600-651-9
318372
  Влад Марія Волинська фольклорна родина : Україна чудес / Влад Марія, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 90 : Фото
318373
  Довбищенко М. Волинська шляхта у релігійних рухах : (кінець (XVI - перша половина XVII ст.) / Михайло Довбищенко ; ( КНУТШ, Центр українознавства філософського факультету. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – 882 с. – ISBN 978-966-2911-22-0
318374
  Прісовський Є. Волинське й загальноукраїнське начала в поезії Лесі Українки // Дороговказ на віки : літ.-крит. статті / Є.М. Прісовський. – Одеса : Друкарський дім, 2006. – С. 94-102. – ISBN 966-389-037-1
318375
  Ковальчук Т.В. Волинське краєзнавче товариство і опіки над пам"ятками старовини та його внесок у розвиток туристичної справи на території Другої Речі Посполитиої в міжвоєнний період // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 41-46. – (Історія ; Вип. 24)
318376
  Заяць А. Волинське містечко Козлин у світлі міської книги початку ХVII століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 49-59. – ISSN 2222-5250
318377
  Погребной В. Волинське народне та релігійне верхів"я композиторської циклічності Ігоря Федоровича Стравінського // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 185-188
318378
  Кльок О. Волинське Полісся очима прот. М. Тучемського // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 215-218
318379
  Михальчук О.Л. Волинське село: культура, освіта, релігійне життя (1964-1985 рр.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Михальчук О.Л. ; Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
318380
  Дем"янюк О.Й. Волинське селянство у початковий період української революції 1917-1921 рр. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 163-166. – ISBN 966-7686-12-8
318381
  Костриця М.Ю. Волинське церковно-археологічне товариство і його роль у розвитку краєзнавства // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 38-52. – ISBN 966-7626-11-3
318382
  Костриця М.Ю. Волинське церковно-археологічне товариство та його роль у розвитку краєзнавства // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 43-50
318383
  Жулинський М.Г. Волинський "блюститель благочестя" // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 255-266. – ISBN 978-966-00-0899-6


  Данило Братковський (бл. 1642-1702) - громадський діяч, поет, борець за православ"я, підчаший венденський, оборонець прав українського населення на шляхетських сеймиках Київщини та Волині. Святий ПЦУ.
318384
  Денисюк І. Волинський бард: лісовик, водяник і той, що греблі рве : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 123-128. – ISSN 0868-4790
318385
   Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Укр. Православної Церкви Київського Патріархату. – Луцьк, 2013-
№ 3. – 2015. – 367 с.
318386
   Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Укр. Православної Церкви Київського Патріархату. – Луцьк, 2013-
№ 4. – 2016. – 352 с.
318387
   Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Укр. Православної Церкви Київського Патріархату ; голов. ред. В. Вакін ; редкол.: В. Вепрук, Б. Гринів, Стецько В.А. [та ін.]. – Луцьк, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 5. – 2017. – 366 с.
318388
   Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Укр. Православної Церкви Київського Патріархату ; голов. ред. В. Вакін ; редкол.: В. Вепрук, Б. Гринів, Стецько В.А. [та ін.]. – Луцьк, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 6. – 2018. – 368 с.
318389
   Волинський благовісник = Volynskyi blahovisnyk : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк : Волинська православна богословська академія, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 7. – 2019. – 415, [1] с.
318390
   Волинський благовісник = Volynskyi blahovisnyk : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк : Волинська православна богословська академія, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 8. – 2020. – 413, [1] c.
318391
   Волинський благовісник = Volynskyi blahovisnyk : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк : Волинська православна богословська академія, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 9. – 2021. – 334, [1] c.
318392
   Волинський благовісник = Volynskyi blahovisnyk : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк : Волинська православна богословська академія, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 10. – 2022. – 383, [1] c.
318393
  Шеломанова-Булавка Волинський дерев"яний храм XVII - XIX ст. у контексті діалогу культур // Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / "Діалог культур: дослідження, практики, виклики", наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 193
318394
   Волинський короткий літопис (862 - 1541) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 50-71. – ISBN 978-617-7023-51-6
318395
  Кот С. Волинський краєзнавчий музей. / С. Кот, О. Ошуркевич. – К.
1. – 1996. – 71с.
318396
  Корнилович М. Волинський кріпацький селянський двір і громада у першій половині XIX віку / М. Корнилович. – Київ, 1930. – с. 263-320
318397
  Симакович Г.В. Волинський ліс / Г.В. Симакович, Д.А. Телішевський. – Л, 1975. – 63с.
318398
   Волинський математичний вісник. – Рівне, 1994-. – ISBN 966-7281-02-8
Вип. 8. – 2001
318399
  Сидоренко Н. Волинський Микола // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / за ред. М.М. Романюка ; НАНУ, Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 1996. – Вип. 3. – С. 59. – ISBN 5-7702-1245-4
318400
  Місило Є. Волинський міф "100 тисяч" // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 10 лютого (№ 6)


  Полемічна стаття польського історика Євгена Місила про трагічні 40-ві роки у польсько-українських відносинах.
318401
  Місило О. Волинський міф "100 тисяч" // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 17 лютого (№ 7)
318402
  Місило Є. Волинський міф "100 тисяч" // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 24 лютого (№ 8)
318403
  Місило Є. Волинський міф "100 тисяч" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 3 березня (№ 9). – С. 9-10. – ISSN 0027-8254
318404
   Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник. – Луцьк
Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – 2004. – 394 с.
318405
   Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник. – Луцьк
Вип. 4. – 2009
318406
   Волинський музейний вісник : науковий збірник / Управ. культури і туризму Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Каф. документознавства і музей. справи Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки ; відп. за вип. А. Силюк. – Луцьк : Пульс
Вип. 2. – 2010. – 215 с.
318407
  Костриця М.Ю. Волинський науково-дослідний музей - спадкоємець ТДВ // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 111-130. – ISBN 966-7626-11-3
318408
   Волинський національний університет імені Лесі Українки / [редкол.: Коцан І.Я, Жулинський М.Г., Юхновський І.Р. та ін. ; кер. проекту С. Гаврилюк ; упоряд. А. Митко ; ред.: Л. Кух, О. Фесик, В. Корнійчук ; фото.: В. Лук"янчук]. – Луцьк : [ВАТ "Волинська обласна друкарня"], 2010. – 244, [2] с. : іл., фотогр. – Ювілейне видання до 70-річчя Волинського нац. ун-ту ім. Л. Українки
318409
   Волинський національний університет імені Лесі Українки став східноєвропейським // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 липня (№ 28)


  Волинський національний університет імені Лесі Українки буде перейменовано у Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
318410
  Дем"янюк О. Волинський пантеон: Схід - 2014 / Олександр Дем"янюк, Геннадій Гулько. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Луцьк : [б. в.], 2015. – 132 с. : іл. – Авт. на обкл. не зазначені. – Бібліогр. наприкінці ст.
318411
  Радишевський Р. Волинський період життя та творчості // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 17-25. – ISBN 978-966-2462-81-4


  Про письменницьку працю Ю.І. Крашевського на Волині.
318412
  Костянко О.П. Волинський період у творчості Т.Г. Шевченка / О.П. Костянко, О.М. Кузьмик // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 5-14. – ISBN 978-966-7359-72-0
318413
  Замлинський В.О. Волинський полк іде в революцію / В.О. Замлинський. – Львів : Каменяр, 1967. – 176 с.
318414
  Замлинський В.О. Волинський полк іде в революцію / В.О. Замлинський. – Вид. 2-е, доп. – Львів : Каменяр, 1972. – 272 с.
318415
  Замлинський В.О. Волинський полк іде в революцію / В.О. Замлинський. – Вид. 3-е. – Львів : Каменяр, 1977. – 192 с.
318416
  Замлинський В.О. Волинський полк іде в революцію / В.О. Замлинський. – Київ, 1986. – 440 с.
318417
  Возняк М.С. Волинський співаник Степана Білецького / Подав Михайло Возняк. – [Львів : б. в., 1929. – 13 с. – Окр. відб.: Матеріали до етнології й антропології, 1929 р., т. 21-22


  Піснь на рождество Христово («Запріг Юзеф кобилу в візок...»). — Вперше надруковано у статті Возняка М. «Волинський співаник Степана Білецького». — У кн.: Матеріали до етнології й антропології, Львів, 1929, т. XXI — XXII, с. 248 — 249, за рукописом ...
318418
  Дика Л.В. Волинський, західноволинський чи середньонадбужанський говір? // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 28-32. – ISSN 1996-9872
318419
  Лук"янчук Г. Волинським студіям - 70! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26-31 грудня (№ 52). – С. 2


  У червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулося засідання Міжнародного громадського об"єднання "Волинське братство", присвячене 70-річчю від дня заснування унікальної наукової установи - Інституту дослідів ...
318420
  Лук"янчук Г. Волинським студіям - 70! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-26 грудня (№ 47/48). – С. 18-19


  В червоному корпусі КНУ імені Тараса Шевченка зібралися київські волиняни, науковці, дослідники, вчені, письменники, академіки, представники земляцтв у місті Києві, щоб відзначити 70-річчя створення Інституту дослідів Волині у м. Вінніпег (Канада). ...
318421
  Сорока М. Волинські акценти Михайла Грушевського // Волинь моя / Міжнародне громадське об"єднання "Волинске братство" ; редкол.: В. Білан, М. Жулинський, Л. Кравчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 9. – С. 56-80. – ISBN 966-617-7381-44-9
318422
   Волинські Афіни 1805-1833 : Збірник наукових праць. – Тернопіль : Богдан, 2006. – 304с. – Парал. тит. арк. польською мовою. – ISBN 966-408-108-6
318423
   Волинські горизонти. – Львів, 1980. – 64с.
318424
   Волинські дороги Уласа Самчука : збірник. – Рівне : Азалія, 1993. – 108с. – (Серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 5-7707-5254-8
318425
  Бортнікова А.В. Волинські замки - резиденції старост в XVI ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 454-461. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
318426
  Русов С. Волинські записки (? - 1842) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 365-429. – ISBN 978-617-7023-51-6
318427
  Горін С.М. Волинські монастирі під патронатом князів Корецьких (до середини XVII століття) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 9-13. – ISSN 1996-5931
318428
  Ярмошик І. Волинські мотиви в історичних дослідженнях Юліана-Урсина Нємцевича (1758-1841) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 51-54. – ISSN 1999-4966
318429
  Суліменко О. Волинські німці в кінці XVIII - на початку XX століття (історіографічний огляд проблеми) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 160-163


  Статтю присвячено комплексному дослідженню стану розробки теми "Волинські німці в кінці XVIII - на початку XX ст." Розглядається історіографія проблеми та джерельна база, починаючи з XIX ст. і до кінця 90-х рр. XX ст. Der Artikel ist der komplexen ...
318430
  Левицький О.І. Волинські оповідання : : З житя XVI і XVII вв ; З портретом Анни Альоїзи Острозької / Орест Левицький. – [Київ] : Виданнє Т-ва прихильників укр. літ., науки і штуки ; [К.]: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1914. – 214 с. – Прим. № 109313 дефектний відсутні с. 197-214


  Зміст: Ганна Монтовт; Пашквіль; Превелебний сват; Єзуїтська преподобниця
318431
  Олійник М.Я. Волинські оповідання / Олійник М.Я. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 107 с.
318432
  Ткаченко В. Волинські писанки // Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура : доп. та повідомлення / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: В. Горленко та ін. ; ред.: Н. Мельник та ін.]. – Київ : Видавництво Асоціації етнологів, 2000. – Кн. 1-2. – С. 382-389. – ISBN 966-02-2032-4
318433
   Волинські письменники в діаспорі : бібліограф. покажчик / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; [уклад. Л.П. Дейнека ; упоряд. Н.Г. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки. – (Серія "Літературна Волинь")
Вип. 1. – 2011. – 90, [2] с.
318434
  Козицький А. Волинські події 1943 р.: невдала спроба "геноцидної інтерпретації" // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 19-26. – ISBN 978-966-600-651-9
318435
  Єршов В.О. Волинські полоністичні студії : [зб. наук. статей] / Володимир Єршов ; [М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Житомир : Полісся, 2014. – 254, [2] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка"). – ISBN 978-966-655-740-0


  Зміст: Поетика звуку, кольору та слова Правобережжя ; Польськомовна Волиніка. Простір, час, епоха: портрети та сильветки ; Олізарознавство. Густав Олізар у просторі і часі.
318436
  Кондратович О. Волинські постові пісні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 160-167


  Пісні, які виконуються у Великий піст
318437
  Міщук С.М. Волинські старожитності в наукових студіях українських учених другої половини ХІХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 265-273. – ISSN 2222-4203
318438
  Вербич В. Волинські стежки Богодара Которовича // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 9-22 вересня (№ 36/37). – С. 12
318439
  Дяченко Л. Волинські файли // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 106. – ISBN 978-617-7625-59-8


  Центр літературної творчості разом зі Спілкою письменників України та Міжнародним благодійним фондом національної пам"яті України взяв участь у Днях літератури та мистецтва на Волині.
318440
  Бондаренко Г. Волинській обласній організації національної спілки краєзнавців України — 20 років // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 113-121
318441
  Нємєц В. Волинсько-подільські паралелі у структурі сватання і оглядин (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 4-14


  У статті на основі польових етнографічних матеріалів і опублікованих джерел та історіографії здійснюється порівняльний аналіз етапів сватання і оглядин у структурі весільного обряду на теренах етнографічної Волині та Полісся. Автор проводить паралелі ...
318442
  Діяк І.В. Волинсько-Холмська трагедія / Іван Діяк. – Київ : Світ Успіху, 2010. – 182, [4] с. : мапи, іл. – ISBN 978-966-8352-42-3
318443
  Діяк І.В. Волинсько-Холмська трагедія / Іван Діяк. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Світ Успіху, 2016. – 317, [1] с. : іл., карти. – Бібліогр.: с. 184-188. – ISBN 978-617-7324-08-8


  У пр. №1721779 напис: Шановному Володимиру Івановичу з вдячністю від автора. Підпис. 14.11.2016
318444
  Тил Й.К. Волинщик із Стракониць : Народна казка з піснями на 3 дії / Й.К. Тил. – Київ : Мистецтво, 1954. – 96 с.
318445
  Антонюк Н. Волиняк Петро // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / за ред. М.М. Романюка ; НАНУ, Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 1996. – Вип. 3. – С. 59-60. – ISBN 5-7702-1245-4
318446
  Федорчук Я.П. Волинянин / Ярослав Федорчук. – Київ : Просвіта. – ISBN 966-8547-89-6
Кн. 1 : Дитинство і юність. – 2007. – 176 с.
318447
  Федорчук Я.П. Волинянин / Ярослав Федорчук. – Київ : Міленіум. – ISBN 978-966-8063-66-4
Кн. 2 : Напередодні. – 2011. – 223, [1] с., XXIV с. фотоіл.
318448
  Стецюк Я.Н. Волинянка / Я.Н. Стецюк. – К., 1960. – 48с.
318449
  Гуртовий Г. Волинянка козацького характеру [Галшка Гулевичівна] // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 397-402. – ISBN 966-7522-04-0
318450
  Яблонський В. Волинь-1943: погляд через 70 років = Напередодні 70-х роковин Волинської трагедії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 1, 15


  Складнаісторія України ввібрала в себе низку подій співжиття польського та українського народів, де життя чи смерть часто ставали перепусткою в майбутнє, в якому вчорашні друзі, сусіди й навіть рідня виступали вже запеклими ворогами. Великого розголосу ...
318451
  Хмелюк М. Волинь - лейтмотив прозової творчості Лесі Українки // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 54-57. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
318452
  Сокирко Л. Волинь / Л. Сокирко. – Х, 1929. – 19с.
318453
  Харчук Б.М. Волинь : роиан / Борис Харчук. – Київ : Молодь, 1959. – 348 с.
318454
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Борис Харчук. – Київ : Молодь
Кн. 2. – 1961. – 420 с.
318455
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Борис Харчук. – Киев : Молодь
Кн. 3. – 1963. – 441 с.
318456
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Борис Харчук. – Київ : Молодь
Кн. 4. – 1966. – 383 с.
318457
   Волинь. – Київ, 1971. – 175с.
318458
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Б.М. Харчук. – Київ : Дніпро
Кн. 1-2. – 1988. – 567 с.
318459
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Б.М. Харчук. – Київ : Дніпро
Кн. 3-4. – 1988. – 750 с.
318460
   Волинь : Щоквартальний суспільно-політичний, літературно-мистецький і науково-популярний ілюстрований часопис Анатолія Якубюка. – Луцьк, 1990-. – ISSN 0869-1142
№ 1. – 1991
318461
  Самчук У. Волинь : роман у 3 ч. / У. Самчук. – Київ
Ч. 1 : Куди тече та річка?. – 1993. – 573 с.
318462
  Самчук У. Волинь : роман у 3 ч. / У. Самчук. – Київ
Ч. 2 : Війна і революція. – 1993. – 334 с.
318463
  Сопілка В. Волинь // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 296-298. – ISSN 0869-3587
318464
   Волинь : всеукраїнський суспільно-політичний, літературно-мистецький часопис. – Луцьк : [б. в.], 1990-. – ISSN 0869-1142
Число 4. – 2002. – 223, [1] c., включ. обкл. – На обкл. також: Історія. Література. Мистецтво
318465
   Волинь : всеукраїнський суспільно-політичний, літературно-мистецький часопис. – Луцьк : [б. в.], 1990-. – ISSN 0869-1142
Число 5. – 2003. – 239, [1] c., включ. обкл. – На обкл. також: Історія. Література. Мистецтво
318466
   Волинь : всеукраїнський суспільно-політичний, літературно-мистецький часопис. – Луцьк : [б. в.], 1990-. – ISSN 0869-1142
Число 6. – 2004. – 247, [1] c., включ. обкл. – На обкл. також: Історія. Література. Мистецтво
318467
  Івченко Андрій Волинь // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 55
318468
  Маркіш П. Волинь : поезія: уривки з поеми // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 295-312
318469
  Мотика Гжегож Волинь 1943 року // Критика. – Київ, 2003. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 10-12
318470
  Огієнко В. Волинь 1943 року: перспективи українсько-польського примирення // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 109-120. – ISBN 978-966-1594-12-7
318471
  Демченко О. Волинь 43: чи можливе примирення? / О. Демченко, В. Демченко // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 13 березня (№ 11). – С. 1, 9. – ISSN 0027-8254


  28 лютого в КНУ імені Тараса Шевченка відбулася публічна дискусія "Волинь 43". Доповідачами були дослідники Волинської трагедії 1943 року: з української сторони - В. В"ятрович, канд. істор. наук, голова Українського інституту національної пам"яті, ...
318472
  Констанкевич І. Волинь в автобіографічному наративі Євгена Сверстюка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 16-21. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
318473
  Кучинко М. Волинь в державотворчих процесах XII - XIV століть // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 4-10
318474
  Дем"янюк О.Й. Волинь в добу Української Центральної Ради: військово-політичні аспекти // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 111-120. – ISSN 2313-5603
318475
  Примак А.Ф. Волинь в епістолярній спадщині М.Ф. Біляшівського // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 166-171. – ISBN 966-531-142-5
318476
  Кралюк П. Волинь в житті та творчості Тараса Шевченка : монографія / Петро Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2006. – 80 с. – ISBN 966-8770-38-2
318477
  Ярмошик Іван Іванович Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях XIX - XX століть : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ярмошик Іван Іванович ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
318478
  Ярмошик Іван Іванович Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ - ХХ століть : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Ярмошик Іван Іванович; Ярмошник Іван Іванович ; Житомир. інженер.-технолог. ін-т. – Житомир, 1998. – 286 л. – Бібліогр.:л.154-211
318479
  Мицик Ю.А. Волинь в роки визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття : Документи і матеріали / Ю.А. Мицик, В.І. Цибульський. – Рівне : Перспектива, 1999. – 120с. – ISBN 966-95570-2-Х
318480
  Голіков А. Волинь зелена / А. Голіков. – Харків, 1927. – 38с.
318481
  Бондаренко Г. Волинь і Волинське Полісся в історичному краєзнавстві // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 13-19
318482
   Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА, 1945-1954 / [упоряд.: В. Ковальчук, В. Огороднік] // Літопис УПА : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [ та ін. ; ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА, 2011. – Т. 16 : Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА, 1944-1954 рр. – С. 1-1021. – ISBN 978-1-897431-33-7
318483
   Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943-1944. Доументи і матеріали // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 1999. – Том 2 : Волинь і Полісся: УПА та Запілля 1943-1944: Документи і матеріали. – с.1-724. – ISBN 966-02-0474-4
318484
  Баженов Л.В. Волинь і Старокостянтинів в житті та дослідженнях Олексія Барановича / Л.В. Баженов, С.Е. Баженова // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 363-368. – (Історичні науки ; Вип. 5)


  До 120-річчя від дня народження українського історика.
318485
   Волинь і Холмщина 1938 - 1947 рр. Польсько-українське протистояння та його відлуння : Дослідження, документи, спогади. – Львів, 2003. – 813с. – (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАНУ. Ін-тут українознавства ім. І.Крип"якевича ; 10). – ISBN 966-02-2291-2
318486
   Волинь історична : Збірник наукових статей. – Рівне : видавець Олег Зень, 2007. – 98с. : іл. – ISBN 978-966-96738-1-7
318487
   Волинь моя. – Київ, 2001-
Вип. 1. – 2001
318488
   Волинь моя. – Київ : Київська правда, 2001-
Вип. 2. – 2002
318489
   Волинь моя. – Київ, 2001-
Вип. 3. – 2003
318490
   Волинь моя. – Київ : Видавництво "Київська правда", 2001-
Вип. 5. – 2005. – 287, [1] с.
318491
   Волинь моя / журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2001-. – ISBN 966-97118-5-4
Вип. 7. – 2010
318492
   Волинь моя / Міжнародне громадське об"єднання "Волинске братство" ; редкол.: В. Білан, М. Жулинський, Л. Кравчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Рута, 2001-. – ISBN 966-617-7381-44-9
Вип. 9. – 2017. – 384 с.
318493
   Волинь на зламі століть: історія краю (1989-2000 рр.). – Луцьк : Ред.-вид.відд."Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Лесі Українки, 2001. – 694с. – ISBN 966-600-064-4
318494
  Надольська В. Волинь на перших етнічних картах українських земель // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 11-13
318495
  Калита Ф.І. Волинь наша Радянська / Ф.І. Калита. – Львів, 1967. – 92с.
318496
   Волинь Радянська: документи і матеріали. – Львів
ч. 4. – 1984. – 227с.
318497
  Дем"янюк О.Й. Волинь та Галичина в українсько-польських стосунках у 1919 р. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 584 : Держава та армія. – С. 113-119. – ISSN 0321-0499
318498
  Дем"янюк Олександр Волинь та Галичина у державницьких поглядах Михайла Грушевського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 71-80. – ISSN 0869-3595
318499
  Сорока Ю. Волинь та інші західноукраїнські землі в 1939-1941 роках // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 87-103.
318500
  Кралюк П.М. Волинь та Поділля у житті Тараса Шевченка : монографія, оповідання / Петро Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 108 с. : іл. – ISBN 978-966-8770-73-9
318501
   Волинь туристська : путывник. – Львів : Каменяр, 1975. – 127с.
318502
  Міщук С.М. Волинь у біографії і творчості Павла Тутковського (кінець XIX - початок XX ст.) / С.М. Міщук, Г.А. Міщук // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 148-162


  У статті висвітлено волинський період життєвого та творчого шляху природознавця, основоположника української геологічної та географічної шкіл Павла Аполлоновича Тутковського (1858-1930). Увагу зосереджено на тому, що детальне вивчення Волині було ...
318503
  Сергійчук В. Волинь у Вогні // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 159-162. – ISBN 966-530-115-2
318504
  Карп"юк А. Волинь у житті і творчості Леоніда Мосендза // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 21 вересня (№ 37). – С. 7
318505
  Мардієва А. Волинь у житті і творчості польських письменників // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 31-34. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
318506
  Кралюк П. Волинь у житті і творчості Тараса Шевченка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 6. – С. 68-76. – ISSN 0042-9422
318507
  Кралюк П. Волинь у житті і творчості Тараса Шевченка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 96-110. – ISSN 0042-9422
318508
  Кралюк П. Волинь у житті і творчості Тараса Шевченка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 10. – С. 92-106. – ISSN 0042-9422
318509
  Кралюк П. Волинь у житті і творчості Тараса Шевченка. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 4. – С.82-90. – ISSN 0042-9422
318510
  Кралюк П. Волинь у житті і творчрсті Тараса Шевченка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 120-140. – ISSN 0042-9422
318511
   Волинь у житті та творчості письменників : Збірник наукових праць. – Луцьк : Вежа, 1999. – 158с. – ISBN 966-7294-55-2
318512
   Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 254, [2] с. – Сер. засн. в 2005 р. – Бібліогр. в кінці ст. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
318513
  Кучеренко О. Волинь у житті українського письменника, педагога і громадського діяча М.П. Левицького // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 80-85. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
318514
  Таран О. Волинь у народознавчих дослідженнях Федора Вовка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 69-72
318515
  Мацелюх К.С. Волинь у наукових дослідженнях Петра Абрамовича // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 118-121. – ISBN 978-966-493-676-4


  Абрамович Петро Никандрович — український громадсько-освітній діяч, педагог, краєзнавець, бібліограф, магістр богослов"я
318516
  Сіпко Серж Волинь у Новому Світі: українські поселення в Парагваї / Сіпко Серж, Кашпіровська Ірина // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 289-293
318517
  Федько Г.Г. Волинь у піснях / Г.Г. Федько. – Львів, 1969. – 222с.
318518
  Оляндер Л. Волинь у поетичному світі Оксани Лятуринської // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 352-355
318519
  Кравченко С. Волинь у польсько-українському дискурсі Юзефа Лободовського // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 113-116. – ISSN 2226-8669
318520
  Ярошинський О.Б. Волинь у роки Української національної революції середини 17 ст. / Ярошинський О.Б. – Київ : Стилос, 2005. – 460с. – ISBN 966-8518-22-5
318521
  Вернюк Я. Волинь у фольклорно-етнографічних студіях В"ячеслава Камінського // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.74-78
318522
   Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 16 : Мова і вірш. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
318523
   Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць]. – Луцьк : Вежа, 2006-
Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – 2007. – Резюме укр., англ. мовами
318524
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць. – Луцьк : Вежа, 2006-
Вип. 3 : Українська і польська література для дітей та юнацтва. – 2007. – 252 с. – Резюме укр., англ. мовами
318525
   Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2006-
Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
318526
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2006-
Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
318527
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
318528
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
318529
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
318530
   Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
318531
   Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
318532
   Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – 2015. – 327 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
318533
   Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – 2016. – 572 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
318534
  Терський С. Волинь часів великого князя Дмитра-Любарта // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 30-45
318535
  Вільний В. Волинь шахтарська : поезії / В. Вільний. – Київ : Молодь, 1957. – 115 с.
318536
  Вільний В.М. Волинь шахтарська : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1967. – 115 с.
318537
  Халак Н. Волинь, 1943 рік. Рубікон польської історіографії / розмову вів Богдан Гук


  Розмова з Надією Халак, істориком, працівником Інституту української археографії і джерелознавства НАН України у Львові. Згадуються дослідження українського історика, фахівця з історії українського націоналізму, доктора історичних наук, декана ...
318538
  Гук Б. Волинь, яку запам"ятали // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 8 січня (№ 2). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Книга Володимира В"ятровича "За лаштунками "Волині-43". Невідома польсько-українська війна" та усна історія. Яка роль спогадів та записів усної історії для волинських досліджень.
318539
  Стаховський Дмитро Волинь. Водяники та вугри Шацьких озер // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 36-41 : фото
318540
  Батюшков П.М. Волинь. Історичні долі південно-західного краю / П.М. Батюшков. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 424с. – ISBN 966-511-405-0
318541
  Кучерепа М.М. Волинь: 1939-1941 рр. : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Микола Кучерепа, Валентин Вісин ; М-во освіти та науки Укр. ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки ; Ред.-вид. група "Реабілітовані історією". – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 486 с., СХІІ с. іл. : табл. – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 966-361-070-0
318542
   Волисполкомы и Сельсоветы по данным обследования ЦКК и РКП(б) и НКРКИ. – М., 1924. – 220с.
318543
  Браунер А.А. Волк / А.А. Браунер. – [Одесса : б. и., 1923. – 7 с. – Отд. оттиск из: "Школьные Экскурсии и Школьный музей"
318544
  Дементьев Г.П. Волк / Г.П. Дементьев. – Москва ; Ленинград : Внешторгиздат, 1933. – 51 с.
318545
  Соколов А.А. Волк / А.А. Соколов. – Москва, 1951. – 88 с.
318546
  Такакура Т. Волк / Т. Такакура. – М., 1959. – 142с.
318547
   Волк = Происхождение систематика, морфология, экология. – Москва, 1985. – 606с.
318548
  Соловьев Д.К. Волк и его истребление / Дм. Соловьев ; Народный Комиссариат земледелия. – Москва ; Петроград : Изд. Народного коммисариата земледелия, 1919. – 72 с. : ил.
318549
  Крылов И.А. Волк и журавель / И.А. Крылов. – Москва, 1944. – 7с.
318550
  Крылов И.А. Волк и журавль / И.А. Крылов. – Ленинград : Советский художник, 1947. – 8 с.
318551
  Акулинин В.И. Волк и звезды : басни / В.И. Акулинин ; илл. В.И. Ковалев. – Владимир : Владимирское книжное издательство, 1959. – 56 с., ил.
318552
   Волк и лиса. – Ташкент, 1975. – 256с.
318553
   Волк и Лиса. – Ташкент, 1970. – 255с.
318554
   Волк и Лиса. – изд. 2. – Ташкент, 1970. – 256 с.
318555
  Козлов В.Ф. Волк и Филин: Повесть: (Для сред. и ст. шк. возраста). / В.Ф. Козлов. – Л., 1989. – 142с.
318556
  Крылов И.А. Волк на псарне / И.А. Крылов. – Чебоксары, 1944. – 4с.
318557
  Крылов И.А. Волк на псарне / И.А. Крылов. – Свердловск, 1947. – 14с.
318558
  Фаллада Г. Волк среди волков : [роман] ; пер. с нем. / Ганс Фаллада. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 878 с.
318559
  Потапов П.А. Волк тундры / П.А. Потапов, К.Ф. Панферов. – Сыктывкар, 1965. – 200с.
318560
  Гурский И.Г. Волк юга Европейской части СССР. : Автореф... канд.биол.наук: 097 / Гурский И.Г.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
318561
  Соколов Б. Волкер - Сурков: безкінечна дипломатія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 31 січня (№ 16). – С. 3


  Донбас: Кремль пропонує схему, яка є неприйнятною не тільки для України, а й для Америки.
318562
  Песков В. Волки : Закон стаи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 104-114 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
318563
  Соловьев А.К. Волки гибнут в капканах / А.К. Соловьев. – М., 1976. – 256с.
318564
  Каверзнев В.Н. Волки и их истребление. / В.Н. Каверзнев. – Москва-Л., 1933. – 113с.
318565
  Миленушкин Ю.И. Волки и их истребление. Сб. ст. / Ю.И. Миленушкин. – М., 1950. – 112с.
318566
   Волки и овцы. – Москва, 1946. – 48 с.
318567
  Островский А.Н. Волки и овцы. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1928. – 125с.
318568
  Островский А.Н. Волки и овцы. Комедия / А.Н. Островский. – Ленинград, 1935. – 158с.
318569
  Островский А.Н. Волки и овцы. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1937. – 174с.
318570
  Островский А.Н. Волки и овцы. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 144с.
318571
  Былинов А. Волки на Волчьей / А. Былинов. – Днепропетровск, 1965. – 228с.
318572
  Метелкин Николай Волки Норвегии должны жить : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 5-6
318573
  Солаков С. Волки террора / Стефан Солаков. – София : София пресс,, 1986. – 59 с.
318574
   Волков Андрей Михайлович (1927-2015) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 1028 : фото. – ISSN 0016-7886
318575
   Волков В.В.. – М., 1956. – 67с.
318576
   Волков Володимир Михайлович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 40
318577
   Волков Микола Денисович (1939-2010) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 89. – ISBN 978-966-933-054-3
318578
   Волков Сергій Васильович // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 3/4, март. – С. 128. – ISSN 0041-6045


  Присвячено світлій пам"яті Волкова Сергія Васильовича, засл. діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академіка НАН України, доктора хімічних наук, професора.
318579
  Даниленко В. Волковинський Валерій Миколайович [1948] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 60-61 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
318580
  Дука М.В. Волковинський Василь Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 174. – ISBN 96966-8060-04-0
318581
   Волкович Віктор Леонідович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 226-227. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
318582
  Заславський В.А. Волкович Віктор Леонідович (- фахівець в галузі кібернетики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 88-89. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
318583
   Волкович Віктор Леонідович (1939-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 80. – ISBN 978-966-439-754-1
318584
   Волкович Віктор Леонідович (1939-2004) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 89. – ISBN 978-966-933-054-3
318585
  Ступак Ф.Я. Волкович Микола Маркіянович // Київські благодійні медичні товариства (др. пол. XIX - поч. XX ст.) / Ф.Я. Ступак. – Київ : [б. в.], 1998. – С. 83. – ISBN 5770702958
318586
   Волкович Микола Маркіянович (1858-1928) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 80. – ISBN 978-966-439-754-1
318587
   Волкович Микола Маркіянович (1858-1928) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 89-90. – ISBN 978-966-933-054-3
318588
   Волковінський Василь Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 27. – ISBN 966-8352-11-4
318589
  Семенова М. Волкодав : [роман] / М. Семенова; Мария Семёнова. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 640с. – ISBN 5-91181-148-0
318590
  Жадько В. Волконський Сергій Григорович (- декабрист, князь, генерал-майор) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1044. – ISBN 978-966-8567-14-8
318591
   Волластонит. – Москва : Наука, 1982. – 111с.
318592
   Воллго-Дон. – М.
4. – 1956. – 427с.
318593
  Лиджиев Э. Волна / Э. Лиджиев. – Элиста, 1960. – 48с.
318594
   Волна. – Ярославль, 1963. – 72с.
318595
  Албогачиев М. Волна : сборник стихов / М. Албогачиев. – Грозный : Чечено-Ингушетское книжное издательство, 1968. – 20 с.
318596
   Волна за волной. – Владивосток, 1960. – 123с.
318597
  Йильсетер С. Волна за волной / С. Йильсетер. – Москва : Мысль, 1965. – 143с. – (Рассказы о природе)
318598
  Самойлов Д.С. Волна и камень / Д.С. Самойлов. – Москва, 1974. – 103с.
318599
  Мин Е.М. Волна и камень. / Е.М. Мин. – М-Л, 1965. – 142с.
318600
  Калган А.Д. Волна Октября. : историч. драма в 4-х актах / А.Д. Калган; пер. с чуваш. А.Казакова. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1967. – 168 с.
318601
  Кузькин М.Г. Волна сенокосная / М.Г. Кузькин. – Абакан, 1962. – 108с.
318602
  Котляров Б.И. Волна. / Б.И. Котляров. – Харьков, 1987. – 85с.
318603
  Биккулов Ш.С. Волнам навстречу : стихи : перевод / Ш. Биккулов. – Уфа : Башкирское кнтжное издательство, 1972. – 71 с.
318604
  Хаустов Л.И. Волне навстречу / Л.И. Хаустов. – Л, 1958. – 140с.
318605
  Ненароков А.П. Волней народов. / А.П. Ненароков, А.В. Проскурин. – М., 1983. – 238с.
318606
  Волгин И.Л. Волнение / И.Л. Волгин. – Москва, 1965. – 87с.
318607
  Гофман В.Г. Волнение звука / В.Г. Гофман. – М, 1990. – 141с.
318608
  Панкратов Ю.И. Волнение. / Ю.И. Панкратов. – М., 1966. – 112с.
318609
  Бонч-Бруевич В.Д. Волнения в войсках и военные тюрьмы» : предисловие; вступительная статья "Солдатчина" / Владимир Бонч-Бруевич. – Петроград : Книгоиздат "Жизнь и знание" ; [Тип. Д.П. Рузского], 1918. – XXII, 135 с. – (Книгоиздательство "Жизнь и знание" : Библиотека обществоведения ; Кн. 36)
318610
  Ляпин Д.А. Волнения в русских городах в середине XVII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 15-28. – ISSN 0042-8779
318611
  Хаким С.Т. Волнения и тревоги : стихи и поэмы / С.Т. Хаким; пер. с татар. – Казань : Таткнигоиздат, 1957. – 167 с.
318612
  Хонькин Д.Н. Волнения ижемских крестьян 1833-1838 гг. / Д.Н. Хонькин. – Сыктывкар, 1941. – 84с.
318613
  Горовой Ф.С. Волнения крестьян Пермского Предуралья в 60-х годах 19 в. / Ф.С. Горовой. – Молотов, 1951. – 155с.
318614
  Орлов А.С. Волнения на Урале в 50-60 годы 18 в. и экспедиция А.А.Вяземского - А.И.Бибикова. : Автореф... Канд.ист.наук: / Орлов А.С.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1971. – 23л.
318615
  Орлов А.С. Волнения на Урале в середине XVIII в. / А.С. Орлов. – Москва, 1979. – 264 с.
318616
  Ясинский М.Н. Волнения помещичьих крестьян Киевской губернии в 1855 году : [Чит. в заседании Ист. о-ва Нестора-Летописца 26 нояб. 1889 г.] / [соч.] М.Н. Ясинского // Главный Литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция / М.Н. Ясинский. – Киев, 1901. – Вып. 1 : Происхождение Главного Литовского трибунала. – [2], 54 с. – (Очерки по истории судоустройства в Литовско-Русском государстве)


  На тит. л. дарственная надпись от автора: Дорогой сестре Зинаиде Захар... Андриенко. бр. Киев 13 сент. 1890
318617
  Немцов В.И. Волнения, радости, надежды : Мысли о воспитании / В.И. Немцов. – 2-е, доп. – Москва : Политиздат, 1963. – 476, [3] c.
318618
   Волненко Олександр Анатолійович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 22 : Олександр Волненко. – С. 3-31.
318619
  Калецкий А.А. Волнистые попугайчики. / А.А. Калецкий. – Москва, 1959. – 24с.
318620
  Губей Г. Волні шумят / Г. Губей. – Казань, 1947. – 29с.
318621
  Карпенко М.Г. Волно-эффект и кислотность конценртированных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Карпенко М.Г.;. – Х., 1972. – л.
318622
   Волноваха. – Донецк, 1972. – 60с.
318623
  Тетерюк В.С. Волновахская двухлетка / В.С. Тетерюк. – Донецк, 1968. – 52с.
318624
   Волновая диагностика приземной плазмы. – М., 1988. – 214с.
318625
  Накоряков В.Е. Волновая динамика газо- и парожидкостных сред / В.Е. Накоряков. – М., 1990. – 248с.
318626
  Зоммерфельд А. Волновая механика : пер. с нем. / А. Зоммерфельд. – Ленинград ; Москва : ГТТИ
Ч. 2 : Строение атома и спектры. – 1933. – 368 с.
318627
  Френкель Я.И. Волновая механика / Я.И. Френкель. – Ленинград; Москва : ОНТИ
Ч. 2. – 1934. – 716 с.
318628
  Мотт Н.Ф. Волновая механика и ее применения : Пер.с англ. / Н.Ф. Мотт, И.Н. Снедон ; пер. с англ. В.Л. Гуревича. – Москва : Наука, 1966. – 427 с. – Библиогр.: с. 417-425
318629
  Мотт Н. Волновая механика и ее применения = Wave mechanics and applications / Н. Мотт, И. Снеддон; пер. с англ. В.Л. Гуревича. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 432с. – ISBN 978-5-484-00860-5
318630
  Мотт Н.Ф. Волновая механика и физика ядра : пеер. с нем. / Н.Ф. Мотт. – Ленинград-Москва : ОНТИ, 1936. – 112 с.
318631
  Френкель Я.И. Волновая механика. / Я.И. Френкель. – Ленинград; Москва : ГТТИ
Ч. 1. – 1934. – 388с.
318632
  Калитеевский Н.И. Волновая оптика / Н.И. Калитеевский. – М., 1971. – 376 с.
318633
  Калитеевский Н.И. Волновая оптика : Учеб.пособие / Н.И. Калитеевский. – Москва : Высшая школа, 1978. – 384с.
318634
  Калитеевский Н.И. Волновая оптика = Wave optics : учебное пособие для студ. вузов / Н.И. Калитеевский ; [оформ. обл.: С. Шапиро, А.Лапшин]. – Изд. 5-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 480 с. : илл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" / [ред. совет сер.: Ж.И. Алферов и др.] ; Классическая учебная литература по физике). – ISBN 978-5-8114-0666-1
318635
  Клинов В. Волновая природа научно-технического прогресса и большие циклы конъюнктуры мирового хозяйства // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.3-33. – ISSN 0207-3676
318636
  Паин Э.А. Волновая природа подъема традиционализма на рубеже XX-XXI веков // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 43-56. – ISSN 0869-0499
318637
  Стрэтт Дж. (Лорд Рэлей) Волновая теория света / Дж. (Лорд Рэлей) Стрэтт. – Москва-Ленинград : ГИТТЛ, 1940. – 208 с.
318638
  Годен М. Волновая функция Бете. / М. Годен. – Москва : Мир, 1987. – 352 с.
318639
   Волноводная оптоэлектроника / Т. Тамир, Х. Когельник, У. Бернс, А. Милтон, Р. Олфернес, И. Каминов, Р. Такер, Ф. Леонбергер, Дж. Доннелли; Аникин В.И. – Москва : Мир, 1991. – 574 с.
318640
  Покровский Ю.А. Волноводно-диэлектрические резонаторы с запредельными связями / Ю.А. Покровский, В.И. Афромеев. – Тула, 1987. – 72 с.
318641
  Капилевич Б.Ю. Волноводно-диэлектрические фильтрующие структуры / Б.Ю. Капилевич, Е.Р. Трубехин. – Москва, 1990. – 272 с.
318642
  Лебле С.Б. Волноводное распространение нелинейных волн в стратифицированных средах / С.Б. Лебле. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 200 с.
318643
  Яшнов Владимир Александрович Волноводное распространение низкочастотных электромагнитных волн в околоземной плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Яшнов Владимир Александрович; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1985. – 15л.
318644
  Очкин В.Н. Волноводные газовые лазеры / В.Н. Очкин. – Москва : Знание, 1988. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 1 : Физика)
318645
  Капилевич Б.Ю. Волноводные диэлектрические фильтры / Б.Ю. Капилевич. – Москва, 1980. – 137 с.
318646
  Короткий Г.Г. Волноводные и оптические линии связи / Г.Г. Короткий. – Москва
Ч. 5. – 1971. – 76 с.
318647
  Венгер Евгений Федорович Волноводные и поверхностные поляритоны в слоистых полупроводниковых структурах на основе карбида и кремния. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Венгер Евгений Федорович; АН УССР. – К., 1981. – 21л.
318648
   Волноводные линии предачи с малыми потерями : Сборн. статей. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1960. – 480с.
318649
  Надель Ж.М. Волноводные линии связи / Ж.М. Надель. – Москва, 1975. – 64 с.
318650
  Попов А.Ю. Волноводные процессы в сверхпроводящих пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Попов А.Ю.; Лен. электротехн. ин-т. – Л., 1981. – 18л.
318651
  Дмитриев В.М. Волноводные резонаторы с переменным поперечным сечением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дмитриев В.М.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
318652
  Гончаренко А.М. Волноводные свойства Р-п переходов и электромагнитная теория индекционных лазеров / А.М. Гончаренко, В.А. Карпенко, С.Н. Столяров. – Минск, 1970. – 96 с.
318653
   Волноводные тракты СВЧ. – Москва, 1991. – 68 с.
318654
   Волноводные устройства и линии передачи. – Саратов, 1985. – 92 с.
318655
  Фогельсон Б.А. Волноводы / Б.А. Фогельсон. – Москва : Военное издательство, 1958. – 125 с.
318656
   Волноводы с поперечным сечением сложной формы. – Харьков, 1979. – 127 с.
318657
   Волноводы сложных сечений. – Ростов-на-Дону, 1979. – 79 с.
318658
   Волноводы сложных сечений. – Москва, 1986. – 123 с.
318659
  Гальченко Н.А. Волноводы сложных сечений и плосковые линии / Н.А. Гальченко. – Ростов -на-Дону, 1978. – 175с.
318660
  Бушманов В.К. Волновое течение тонких слоев вязкой жидкости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бушманов В.К.; Ярославский гос.пед.ин-т. – Иваново, 1961. – 12л.
318661
  Белоносов С.М. Волновое уравнение в конусе, усеченном концентрическими сферами : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Белоносов С.М.; Ленинградский гос.ордена Ленина университет им. А.АЖданова. – Ленинград, 1949. – 5 с.
318662
  Зиман Ю.Л. Волновой алгоритм и электрические соединения / Ю.Л. Зиман, Г.Г. Рябов. – М, 1965. – 128с.
318663
   Волновой климат Балтийского моря на основе результатов, полученных с помощью спектральной модели SWAN / А.Ю. Медведева, В.С. Архипкин, С.А. Мысленков, С.С. Зилитинкевич // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 12-22 : рис., табл. – Библиогр.: с. 21-22. – (География ; № 1). – ISSN 0201-7385
318664
  Добролюбов А.И. Волновой перенос вещества / А.И. Добролюбов; Акад. наук. Беларуси; Ин-тут техн. кибернетики. – Минск : Беларуская навука, 1996. – 304с. – ISBN 985-08-0013-5
318665
  Журавлев В.Ф. Волновой твердотельный гироскоп / В.Ф. Журавлев, Д.М. Климов. – Москва, 1985. – 125с.
318666
   Волновые возмущения в атмосфере. – Алма-Ата, 1980. – 196с.
318667
  Дробжев Виктор Иванович Волновые возмущения в ионосфере средних широт : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Дробжев Виктор Иванович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1981. – 22л.
318668
  Добролюбов А.И. Волновые движения деформируемых тел и жидкостей: Кинематика и массоперенос / А.И. Добролюбов. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 94 с. – ISBN 5-343-00054-1
318669
  Каплун Юрий Маркович Волновые движения жидкости в упругой цилиндрической оболочке с сужением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Каплун Юрий Маркович; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1991. – 10л.
318670
  Одесский И.А. Волновые движения земной коры / И.А. Одесский. – Л., 1972. – 208с.
318671
   Волновые задачи механики деформируемых сред. – М.
Ч. 1. – 1990. – 154с.
318672
   Волновые задачи механики деформируемых сред. – М.
Ч. 2. – 1990. – 139с.
318673
  Гринченко В.Т. Волновые задачи рассеяния звука на упругих оболочках / В.Т. Гринченко, И.В. Вовк. – Киев : Наукова думка, 1986. – 237 с.
318674
  Новацкий В.К. Волновые задачи теории пластичности. / В.К. Новацкий. – М., 1978. – 307с.
318675
  Чернышев К.В. Волновые задачи теории упругости / К.В. Чернышев. – М., 1985. – 111с.
318676
  Шевчик В.Н. Волновые и колебательные явления в электронных потоках на сверхвысоких частотах / В.Н. Шевчик, Г.Н. Шведов, А.В. Соболева. – Саратов : Саратовский университет, 1962. – 336 с.
318677
   Волновые и флуктуационные процессы в лазерах. – Москва, 1974. – 415 с.
318678
  Павленкова Н.И. Волновые поля и модели континентальной земной коры : Автореф. дис. ... док. физ.-мат. наук / Павленкова Н.И. ; АН СССР, Ин-т физики земли. – Москва, 1973. – 41с.
318679
  Павленкова Н.И. Волновые поля и модель земной коры (континентальной части) / Н.И. Павленкова. – Киев : Наукова думка, 1973. – 219с.
318680
  Геллер Б. Волновые процессй в электрических машинах / Б. Геллер. – Л, 1960. – 631с.
318681
  Иродов И.Е. Волновые процессы : основные законы: [ учеб. пособие для вузов ] / И.Е. Иродов. – 2-е изд., доп. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 263с. – (Технический университет ; Общая физика). – ISBN 5-94774-008-7
318682
  Иродов И.Е. Волновые процессы : основные законы / И.Е. Иродов. – 3-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 264 с. – (Технический университет). – ISBN 5-94774-519-4
318683
   Волновые процессы в двухфазных средах. – Новосибирск, 1980. – 129с.
318684
  Барбараш А. Волновые процессы в живом: основы стереогенетики и физиологии мышления / А.Н. Барбараш. – Одеса : ОМ, ПОЛИС, 1998. – 352 с. – ISBN 966-95071-3-8
318685
   Волновые процессы в ионосфере. – Алма-Ата, 1987. – 154с.
318686
  Филиппов И.Г. Волновые процессы в линейных вязкоупругих средах / И.Г. Филиппов. – Москва, 1983. – 269 с.
318687
  Бьюлей Л.В. Волновые процессы в линиях передачи и трансформаторах / Л.В. Бьюлей. – Москва-Ленинград, 1938. – 288 с.
318688
  Адаменко И.Н. Волновые процессы в Не II при частичном торможении нормальной компоненты : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Адаменко И.Н. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 11 с.
318689
  Романюк Л.И. Волновые процессы в плазменных системах пенниноговского типа с несамостоятельным разрядом : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.08 / Романюк Л. И.; ХГУ. – Харьков, 1986. – 30 с.
318690
  Мартыненко О.Н. Волновые процессы в полубесконечной полосе со смешанными граничными условиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мартыненко О.Н.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1990. – 13л.
318691
  Мартыненко Ольга Николаевна Волновые процессы в полубесконечной полосе со смешанными граничными условиями : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мартыненко Ольга Николаевна; Ин- гидромеханики. – К., 1990. – 148л. – Бібліогр.:л.134-148
318692
  Смирнов В.С. Волновые процессы в полярной ионосфере. / В.С. Смирнов, А.А. Остапенко. – Апатиты, 1988. – 113с.
318693
   Волновые процессы в приземной плазме. – М., 1988. – 124с.
318694
  Абдукадыров С.А. Волновые процессы в протяжных конструкциях взаимодействующих с укругой средой. : Автореф... Канд.физ.мат.наук: 01.02.04 / Абдукадыров С.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1981. – 16л.
318695
  Джандиери Г.В. Волновые процессы в различных случаях и регклярных плазменных средах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Джандиери Г. В.; МВиССО УССр, Хар. ГУ. – Х., 1990. – 28л.
318696
  Саникидзе Д.Г. Волновые процессы в сверхтекучей жидкости / Д.Г. Саникидзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 152 с.
318697
  Мардонов Б. Волновые процессы в упругих насыщенных средах. / Б. Мардонов. – Ташкент, 1991. – 197с.
318698
  Новожилов Б.В. Волновые процессы в химической физике / Б.В. Новожилов. – Москва : Знание, 1986. – 32 с.
318699
  Чечулин А.А. Волновые процессы. Оптика. Элементы атомной и ядерной физики : учеб.пособие / А.А. Чечулин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 396 с.
318700
  Чечулин А.А. Волновые процессы. Оптика. Элементы ядерной физики / А.А. Чечулин. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 360 с.
318701
  Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы : учебное пособие для студентов физических специальностей высших учеб. заведений / И.Е. Иродов. – 4-е изд. – Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 264 с. – (Технический университет). – ISBN 978-5-94774-692-1
318702
  Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы. : Учебное пособие для студ.высш. учеб.заведений / И.Е. Иродов. – Москва, Санкт-Петербург : Физматлит. Невский Диалект. Лаборатория базовых Знаний, 2001. – 256с. – (Общая физика). – ISBN 5-93208-031-0
318703
  Сысоев А.С. Волновые пучки дифракционного излучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Сысоев А.С.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
318704
  Голайдо Станислав Иванович Волновые решения нелинейных уравнений параболического типа в задачах математической физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Голайдо Станислав Иванович; ВНИИ оптико-физ. измерений. – Москва, 1978. – 18л.
318705
  Уразаков Э.И. Волновые электромагнитные процессы в направляющих системах / Э.И. Уразаков. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 240 с.
318706
  Сичкарев В.И. Волновые энергетические станции в океане / В.И. Сичкарев, В.А. Акуличев. – М, 1989. – 131с.
318707
  Гершман Б.Н. Волновые явления в ионосфере и космической плазме / Б.Н. Гершман. – Москва : Наука, 1984. – 392 с.
318708
  Егоров В.А. Волновые явления в исследовании структуры сплавов / В.А. Егоров, Г.И. Русов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1984. – 90 с.
318709
   Волновые явления в неоднородных линиях / В.К. Римский [и др.] ; АН Молдовы, Ин-т энергетики. – Кишинев : Тип. АН Молдовы. – ISBN 978-9975-62-227-1
Т. 4 : Параметрические цепи. – 2008. – 552 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 542-547
318710
  Перкальскис Б.Ш. Волновые явления и демонстрации по курсу физики / Б.Ш. Перкальскис. – Томск : Издательство Томского университета, 1984. – 280 с.
318711
  Бершадский В.А. Волнолом : стихи [и поэма "Нить Ариадны"] / В.А. Бершадский ; [ил.: Ю.К. Буржелян]. – Москва : Советский писатель, 1969. – 87 с. : ил.
318712
  Пантюхов И.М. Волнолом. / И.М. Пантюхов. – Барнаул, 1966. – 95с.
318713
  Бранков Г.И. Волнообразные оболочки : Автореф... доктора техн.наук: / Бранков Г.И.; Ин-т механики АН СССР. – М., 1964. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
318714
  Чучкалов И.А. Волнообразование на поверхности пламени при вибрационном горении в трубах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.053 / Чучкалов И.А.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
318715
  Шелепов Волнослушатель / Шелепов, Ф. – М., 1962. – 72с.
318716
  Садовников В.Е. Волнуется синее море / В.Е. Садовников, М. Тронин. – Ижевск, 1953. – 56с.
318717
  Панов А.С. Волнуюсь за тебя. / А.С. Панов. – Ташкент, 1964. – 285с.
318718
  Романов Ю. Волнующий мотив. Как стать чемпионом инноваций, если все сыты и ничего не боятся // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 6. – С. 64-67. – ISSN 0028-1263


  Завершился Всероссийский конкурс «Инновации в России глазами журналистов — 2011», организованный Российской венчурной компанией (РВК). Генеральный партнёр конкурса — Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково», ...
318719
   Волнующий праздник дружбы. – Якутск, 1976. – 175с.
318720
  Есенин С.А. Волнуясь сердцем и стихом / С.А. Есенин. – Москва, 1981. – 383с.
318721
  Ваншенкин К.Я. Волны / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1957. – 100с.
318722
  Пятницкий Б.А. Волны / Б.А. Пятницкий. – Х., 1966. – 16с.
318723
  Каноатов Мумин Волны : стихи, поэма / Каноатов Мумин; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1968. – 132 с.
318724
  Мухаметшин Г. Волны : рассказы / Гаиз Мухаметшин ; пер. с татар. – Казань : Таткнигоиздат, 1968. – 111 с.
318725
   Волны. – Уфа
1. – 1971. – 192с.
318726
  Збанацкий Ю. Волны : Роман / Ю. Збанацкий; Пер. с укр. А. Тонкеля. – Москва : Советский писатель, 1972. – 366с.
318727
  Крауфорд Ф. Волны // Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Ф. Крауфорд. – Москва : Наука, 1974. – Т. 3 : Волны / Ф. Крауфорд ; пер. П.А. Троицкого. – С.1-528
318728
   Волны. – Уфа
2. – 1974. – 167с.
318729
  Крауфорд Ф. Волны // Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Ф. Крауфорд. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1976. – Т. 3 : Волны / Ф. Крауфорд. – С.1-519
318730
  Крауфорд Ф. Волны // Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов] / Ф. Крауфорд. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1984. – Т. 3 : Волны / Ф. Крауфорд. – С.1-478
318731
   Волны Аргуна. – Грозный, 1957. – 183с.
318732
  Терентьев Н.Т. Волны бьют о берег : пьесы / Николай Терентьев. – Москва : Советский писатель, 1975. – 280 с.
318733
  Скотт Э. Волны в активных и нелинейных средах в приложении к электронике / Э. Скотт. – Москва : Советское радио, 1977. – 368 с.
318734
  Эллис В. Волны в анизотропной плазме : пер. с англ. / В. Эллис, С. Буксбаум, А. Берс. – Москва : Атомиздат, 1966. – 131с.
318735
  Госсард Э Э. Волны в атмосфере = Инфразвук и гравитационные волны в атмосфере-их возникновение и распространение / Э Э. Госсард, У.Х. Хук. – Москва : Мир, 1978. – 523с.
318736
  Брянский Н.А. Волны в безграничном океане эфира : популярное изложение : с 5 портр. и 20 рис. в тексте и на отд. таблице / [соч.] Н.А. Брянского. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1906. – 72 с. – (Брокгауз-Ефрон, Библиотека самообразования / Под ред. проф.: П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; [Вып. 12])
318737
  Флеминг Дж. Волны в воде, в воздухе и в эфире : пер. с англ. / Дж. Флеминг. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 236с.
318738
  Лайтхилл Д. Волны в жидкостях / Д. Лайтхилл. – Москва, 1981. – 598с.
318739
  Мизун Ю.Г. Волны в космосе / Ю.Г. Мизун. – Москва : Наука, 1988. – 176 с.
318740
  Гинзбург В.Л. Волны в магнитоактивной плазме / В.Л. Гинзбург, А.А. Рухадзе. – Москва : Наука, 1970. – 208 с.
318741
  Гинзбург В.Л. Волны в магнитоактивной плазме. / В.Л. Гинзбург, А.А. Рухадзе. – 2-е изд. перераб. – Москва : Наука, 1975. – 256 с.
318742
  Селезов И.Т. Волны в магнитогидроупругих средах / И.Т. Селезов, Л.В. Селезова. – Киев : Наукова думка, 1975. – 163с.
318743
  Букатов А.Е. Волны в неоднородном море. / А.Е. Букатов, Л.В. Черкесов. – Киев, 1983. – 223с.
318744
  Чуешов И.Д. Волны в одномерных системах. Введение. : учеб.пособие / И.Д. Чуешов. – Харьков : ХГУ, 1991. – 60 с.
318745
  Никольский Э.В. Волны в одномерных средах / Э.В. Никольский, Д. Джалилов. – Новосибирск, 1982. – 84с.
318746
  Ле Блон Поль Волны в океане / Ле Блон Поль, Л.А. Мейсек. – М
Т. 1. – 1981. – 365с.
318747
  Ле Блон Поль Волны в океане / Ле Блон Поль, Л.А. Мейсек. – М
Т. 2. – 1981. – с.
318748
  Васильев А.Н. Волны в плазме твердого тела / А.Н. Васильев. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 99 с.
318749
   Волны в пограничных областях океана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 280с.
318750
  Балакирев М.К. Волны в пьезокристаллах / М.К. Балакирев, И.А. Гилинский. – Новосибирск : Наука, 1982. – 239 с.
318751
  Игнатьев Юрий Геннадьевич Волны в релятивистском газе, находящемся в гравитационном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Игнатьев Юрий Геннадьевич; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1977. – 19л.
318752
  Петрашень Г.И. Волны в слоисто-однородных изотропных упругих средах : Метод контурных интегралов в нестационарных задачах динамики / Г.И. Петрашень, Л.А. Молотков, П.В. Крауклис. – Ленинград : Наука, 1982. – 288с.
318753
  Петрашень Г.И. Волны в слоисто-однородных изотропных упругих средах / Г.И. Петрашень, Л.А. Молотков. – Ленинград : Наука, 1985. – 302 с.
318754
  Артиков Т.У. Волны в слоистых пористых средах / Артиков Т.У. ; АН УзССР, Ин-т сейсмологии. – Ташкент : Фан, 1987. – 267 с. : ил. – Библиогр.: с. 255-267 (140 назв.)
318755
  Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах : [учеб. пособ. для гос. ун-тов] / Л.М. Бреховских ; АН СССР, Акустич. ин-т. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 502 с. : черт. – Библиогр.: с. 489-497 (208 назв.)
318756
  Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах / Л.М. Бреховских ; АН СССР, Акуст. ин-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1973. – 343 с. : черт. – Библиогр.: с. 332-339 (270 назв.)
318757
  Чернов Л.А. Волны в случайно-неоднородных средах / Л.А. Чернов. – Москва : Наука, 1975. – 171с.
318758
   Волны в сплошных средах. – Киев, 1978. – 171с.
318759
  Барыбин А.А. Волны в тонкопленочных полупроводниковых структурах с горячими электронами / А.А. Барыбин. – Москва : Наука, 1986. – 288 с. : ил. – Библиогр.: с. 282-288. – (Физика полупроводников и полупроводниковых приборов: ФПиПП)
318760
   Волны вечности в русской художественной литературе : [Сб. стихов и прозы]. – Киев : Изд. Киев. рел.-филос. об-ва ; [Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1914. – VIII, 519 c. – Изд. деф., без ориг. обл., тит. л. и с. 513-519


  Изд.представляет собой уникальную по замыслу хрестоматию русской религиозной поэзии. В книгу вошли лучшие образцы религиозно-философских сочинений ведущих поэтов за несколько веков. Среди авторов, чьи тексты представлены в сборнике – Балтрушайтис, ...
318761
  Коняев К.В. Волны внутри океана. / К.В. Коняев, К.Д. Сабинин. – СПб, 1992. – 271с.
318762
  Кадомцев Б.Б. Волны вокруг нас / Б.Б. Кадомцев, В.И. Рыдник. – Москва : Знание, 1981. – 151 с.
318763
  Сердюк А.С. Волны гаснут у берега / А.С. Сердюк. – М., 1973. – 144с.
318764
  Стругацкий А.Н. Волны гасят ветер / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Л, 1989. – 655с.
318765
  Попов О.Е. Волны давления в жидкости при детонации и быстром горении взрывчатых газообразных смесей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Попов О.Е.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1975. – 19л.
318766
  Лебедева Л.Н. Волны детонации, ионизующие газ в магнитоном поле, и некоторые автомодельные задачи с МГД-разрывами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Лебедева Л. Н.; МГУ,Мех. мат. фак. – М., 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
318767
  Бондарин С.А. Волны Дуная : повести и рассказы / С.А. Бондарин. – Москва : Советский писатель, 1961. – 359 с. : ил. – (Записки морского офицера)
318768
  Ковусов А. Волны жизни : стихи / А. Ковусов. – Москва : Советский писатель, 1978. – 103 с.
318769
  Тула Тураб Волны жизни : стихи, поэмы, драмы / Тураб Тула ;. – Ташкент : Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма,, 1982. – 302 с.
318770
  Олейник И.Н. Волны и взаимодействия в магнитных полупроводниках и диэлектриках : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.03 / Олейник И. Н.; Хар.ГУ. – Х. – 26л.
318771
  Платцман Ф. Волны и взаимодействия в плазме твердого тела : Пер. с англ. / Ф. Платцман, П. Вольф. – Москва : Мир, 1975. – 436 с.
318772
   Волны и изучение верхней атмосферы. – Алма-Ата, 1981. – 167с.
318773
  Альперт Я.Л. Волны и искусственные тела в приземной плазме / Я.Л. Альперт. – Москва : Наука, 1974. – 214 с.
318774
  Ханкина И С. Волны и их взаимодействия в ограниченной плазме твердого тела. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.08 / Ханкина С.И,; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 32л.
318775
  Бецкий О.В. Волны и клетки / О.В. Бецкий, В.В. Кислов. – Москва : Знание, 1990. – 64 с. – Библиогр.: с. 57 (10 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике. Физика / Об-во "Знание" СССР ; № 2/1990). – ISBN 5-07-000538-3
318776
  Баском В. Волны и пляжи. Динамика морской поверхности = Динамика морской поверхности : [пер. с англ.] / В. Баском ; предисл. В.П. Зенковича. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 280с. : ил., карт.
318777
  Хаус Х. Волны и поля в оптоэлектронике / Х. Хаус. – Москва : Мир, 1988. – 432 с.
318778
  Афанасьев А.П. Волны и травы : стихи / А.П. Афанасьев. – Ужгород : Закарпатськ. обл. изд-во, 1960. – 51 с.


  Цыклы: Карпаты. - Из камчатской тетради.
318779
  Бикчентаев А.Г. Волны Караидели / А.Г. Бикчентаев. – Уфа, 1949. – 80с.
318780
  Иванов В.В. Волны Кондратьева и история человечества // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 5-14. – ISSN 0869-0499
318781
  Шутько А.В. Волны конечной амплитуды в неоднородной плазме с магнитным полем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Шутько А.В.; Физ. ин-т АН СССР им. П.Н.Лебедева. – М., 1969. – 16л.
318782
  Соболева Татьяна Кирилловна Волны конечной амплитуды в плазме и их влияние на неустойчивость плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Соболева Татьяна Кирилловна; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
318783
  Гааз А. Волны материи и квантовая механика : пер. с нем. / А. Гааз; Тартаковский П.С. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 192 с.
318784
  Гааз А. Волны материи и квантовая механика / А. Гааз. – Москва ; Ленинград, 1933. – 166 с.
318785
  Стокер Дж.Дж. Волны на воде / Дж.Дж. Стокер. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1959. – 617 с.
318786
  Хлудова О.Ф. Волны над нами / О.Ф. Хлудова. – М, 1960. – 216с.
318787
  Кукуджанов В.Н. Волны напряжений в упруго-вязко-пластической и вязко-пластической средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кукуджанов В.Н.; М-во высш. образования.Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1958. – 5л.
318788
  Сагомонян А.Я. Волны напряжения в сплошных средах : учеб. пособие / А.Я. Сагомонян. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 416 с.
318789
  Сагомонян А.Я. Волны напряжения в сплошных средах. / А.Я. Сагомонян. – М.
Ч.1. – 1978. – 134с.
318790
  Сагомонян А.Я. Волны напряжения в сплошных средах. / А.Я. Сагомонян. – М.
Ч.2. – 1979. – 207с.
318791
  Кольский Г. Волны напряжения в твердых телах / Г. Кольский. – М., 1955. – 192с.
318792
  Куз В.Г. Волны носителей заряда в пленочных полупроводниковых структурах с отрицательной дифференциальной проводимостью : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Куз Владимир Геннадьевич ; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1980. – 16 с. – Библиогр.: 13 назв.
318793
  Ильин М.В. Волны памяти versus сюжеты развития // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.32-39. – ISSN 0321-2017
318794
  Мусаелян Ш.А. Волны препятствий в атмосфере / Ш.А. Мусаелян. – Л., 1962. – 144с.
318795
  Венда В.Ф. Волны прогресса / В.Ф. Венда. – Москва, 1989. – 64 с.
318796
  Бестужева Н.П. Волны разрывов на поверхности упругих и упруго-пластических сред. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Бестужева Н.П.; Куйбышевск.гос.ун-т. – Куйбышев, 1979. – 12л.
318797
   Волны рождаются ветром. – Калининград, 1985. – 253с.
318798
  Доровский В.Н. Волны Стоунли в теории Био-Джонсона и континуальной теории фильтрации / В.Н. Доровский, Ю.В. Перепечко, А.И. Федоров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 5. – С. 621-632 : рис., табл. – Библиогр.: с. 631-632. – ISSN 0016-7886
318799
  Доровский В.Н. Волны Стоунли, радиальные колебания и метод измерения проницаемости и электроакустической постоянной пористых насыщеных формаций / В.Н. Доровский, Ю.В. Перепечко, А.И. Федоров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 2. – С. 309-321 : рис. – Библиогр.: с. 321. – ISSN 0016-7886
318800
  Сулакаури А.С. Волны стремятся к берегу / Арчил Сулакаури ;. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 480 с.
318801
  Понявин И.Д. Волны цунами / И.Д. Понявин. – Л., 1965. – 111с.
318802
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва : Детская литература
Т. 1. – 1961. – 568 с.
318803
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва : Детская литература
Т. 2. – 1961. – 653 с.
318804
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва
1. – 1962. – 568с.
318805
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва : Детская литература
Т. 2. – 1962. – 654с.
318806
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва, 1976. – 543с.
318807
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва, 1977. – 607с.
318808
  Катаев В. Волны Черного моря / В. Катаев. – Кишинев
2. – 1987. – 541с.
318809
  Лагарьков А.Н. Волны электрического пробоя в ограниченной плазме / А.Н. Лагарьков, И.М. Руткевич. – Москва : Наука, 1989. – 204 с.
318810
  Дэвис Д.А. Волны, атомы и твердые тела : пер. с англ. / Д.А. Дэвис. – Киев : Наукова думка, 1981. – 283 с.
318811
   Волны, течения и водные массы водоемов. – Л., 1980. – 57с.
318812
  Збанацкий Ю.О. Волны. Малиновый звон : Романы / Ю.О. Збанацкий. – Москва : Советский писатель, 1974. – 624с.
318813
  Пятков Г.И. Волны. Стихи / Г.И. Пятков. – М., 1970. – 125с.
318814
  Вулф В. Волны. Флаш : [роман, повесть] / Вирджиния Вулф ; [пер. с англ. Е. Суриц ; ст. Н. Морженкова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 349, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-9985-0995-7
318815
  Образцова Н.В. Волны: Стихи. / Н.В. Образцова. – Ростов -на-Дону, 1982. – 63с.
318816
  Маринич О.М. Волобой Петро Васильович (- економгеограф) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 93. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
318817
  Мовчанюк Д. Волобуєва Анастасія Михайлівна / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 85-87. – ISBN 978-966-2726-03-9
318818
   Воловенко (Силаєва) Тетяна Анатоліївна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 73. – ISBN 978-966-439-757-2
318819
   Воловенко Юліан Михайлович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 18-19
318820
   Воловенко Юліан Михайлович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 72. – ISBN 978-966-439-757-2
318821
   Воловенко Юліан Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 81. – ISBN 978-966-439-754-1
318822
  Слободяник М.С. Воловенко Юліан Михайлович (- хімік) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 95. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
318823
   Воловенко Юліан Михайлович (1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 90. – ISBN 978-966-933-054-3
318824
  Скворець В. Воловик Віталій Іванович / В. Скворець, М. Лепський // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 65-68. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
318825
   Волович Володимир Ілліч // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 81. – ISBN 978-966-439-754-1
318826
  Олійник О. Волович Володимир Ілліч // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 495-496. – ISBN 978-966-418-286-4
318827
  Олійник О. Волович Володимир Ілліч // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 68-69. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
318828
  Олійник О. Волович Володимир Ілліч // Історія соціологічної думки : навч. енцикл. словник-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – C. 495-496. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
318829
  Юренко О.П. Волович Володимир Ілліч (- соціололг) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 98. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
318830
   Волович Володимир Ілліч (1939) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 90. – ISBN 978-966-933-054-3
318831
   Воловненко Тетяна Анатолівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 19
318832
  Фехнер М.В. Вологда / М.В. Фехнер. – Москва, 1958. – 216 с.
318833
  Баниге В. Вологда / В. Баниге, Н. Перцев. – Москва, 1970. – 168 с.
318834
  Бернштейн Э.М. Вологда : [альбом репрод.] / худож. Э. Бернштейн ; [текст: М. Фехнр]. – Москва : Советский художник, 1972. – 13 с., [31] л. ил. : ил. – (Памятники древнего зодчества)
318835
  Вздорнов Г.И. Вологда / Г.И. Вздорнов. – Ленинград, 1972. – 131с.
318836
  Лукомский Г.К. Вологда в ее старине. – Санкт-Петербург : Изд. Северного кружка любителей изящных искусств,, 1914. – 364 с.
318837
   Вологда и окрестности. – Вологда, 1957. – 238с.
318838
  Бочаров Г.Н. Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск / Г. Н. Бочаров, В. П. Выголов. – Москва : Искусство, 1966. – 295 с. : ил., фото. – Библиогр.: с. 275-279. – (Художественные памятники 12 -19 в.)
318839
  Бочаров Г.Н. Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск = Vologda, Kirilov, Ferapohtovo, Belosersk / Г.Н. Бочаров, В.П. Выголов. – 3-е изд., доп. – Москва : Искусство, 1979. – 353 с. : ил. – Библиогр.: с. 332-337. – (Художественные памятники 12 - 19 в.)
318840
   Вологжане-генералы и адмиралы. – Вологда
1. – 1969. – 136с.
318841
  Пономарев В.А. Вологодская большевистская организация в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 годы). : Автореф... канд. ист.наук: / Пономарев В.А.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
318842
   Вологодская областная картинная галерея. – Ленинград, 1989. – 218с.
318843
   Вологодская область. – Вологда, 1967. – 336с.
318844
   Вологодская область: инвестиции в туризм решают многие проблемы : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 78 : Фото
318845
  Озеринин Н.В. Вологодские большевики в борьбе за победу колхозного строя в сельсокм хозяйстве (1930-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Озеринин Н. В.; ИПКП маркс. лен. при ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 16 с.
318846
  Лебедев Н.В. Вологодские большевики в борьбе за Советскую власть / Н.В. Лебедев. – Вологда, 1957. – 232с.
318847
  Лебедев Н.В. Вологодские большевики в борьбе за Советскую власть (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лебедев Н. В.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Л., 1950. – 18л.
318848
  Копосов Л.Ф. Вологодские говоры XVI-XVII вв. по данным местной деловой письменности (Фонетика и морфология) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Копосов Л.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 20л.
318849
  Кошелев Вячеслав Анатольевич Вологодские давности / Кошелев Вячеслав Анатольевич. – Архангельск, 1985. – 223с.
318850
   Вологодские зори. – М., 1987. – 477с.
318851
   Вологодские просторы. – М., 1987. – 239с.
318852
   Вологодские частушки, пословицы, поговорки. – Вологда, 1957. – 206с.
318853
   Вологодский архив. – Вологда, 1963. – 112с.
318854
   Вологодский архив : Сборник документов и материалов. – Вологда
Вып. 3. – 1968. – 72 с.
318855
   Вологодский государственный педагогический институт : Краткий справочник для поступающих. – Вологда, 1960. – 32с.
318856
   Вологодский государственный педагогический институт : К 50-летию со дня основания. – Вологда : Северо-Зап.кн.изд-во, 1968. – 152с.
318857
  Цыганов А. Вологодский конвой : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 34-65. – ISSN 0027-8238
318858
   Вологодский край. – Вологда
2. – 1960. – 352с.
318859
   Вологодский край. – Вологда
3. – 1962. – 328с.
318860
   Вологодский натюрморт. – Вологда, 1978. – 52с.
318861
   Вологодский областной драматический театр. – Вологда, 1963. – 28с.
318862
   Вологодский фольклор. – Вологда, 1975. – 263с.
318863
  Камінчук Анатолій Вологодський заволока, або Соловейко в тернині : публіцистика // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 10-27. – ISSN 0208-0710
318864
   Вологозабезпеченість посівів сільськогосподарських культур у сівозмінах Північного Степу / М.С. Шевченко, Є.М. Лебідь, Ф.А. Льоринець, Л.М. Десятник // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 53-57 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0372-8498
318865
  Котович О.В. Вологообіг у байрачних дібровах степового Придніпров"я // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 89-100 : рис., табл. – Бібліогр.: с.99-100. – ISSN 1684-9094
318866
  Горобець Ірина Володар "Сохо" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 54-57 : фото
318867
  Писаренко Ю. Володар віртуального скарбу (чернець у язичницькому сприйнятті) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 44-50. – ISSN 2313-8505
318868
  Дашкієв М.О. Володар всесвіту : повість / М.О. Дашкієв. – Київ, 1955. – 176 с.
318869
  Вєтров І.Ю. Володар гір / І.Ю. Вєтров. – Київ : Наукова думка, 1973. – 174с. – (У вільний час)
318870
  Вєтров І.Ю. Володар гір / І.Ю. Вєтров. – Київ : Наукова думка, 1973. – 174с
318871
  Ситник К. Володар двох талантів : До 90-річчя Президента НАН України академіка Бориса Патона // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 90-94
318872
  Костащук В.А. Володар дум селянських / В.А. Костащук. – 2-е вид., доп. – Ужгород, 1968. – 200с.
318873
  Костащук В.А. Володар дум селянських. / В.А. Костащук. – 2-е вид., доп. – Львів, 1959. – 184с.
318874
  Філіпчук Г. Володар Духовного Меча // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 11-17 серпня (№ 27). – С. 1


  Юрію Федьковичу - 188!
318875
  Космолінська Наталя Володар звуків = Мирон Блощичак : Люди-легенди / Космолінська Наталя, Блощичак Мирон // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 118-119 : Іл.
318876
   Володар істин // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 24 червня - 1 липня (№ 23/26). – С. 4


  Згадується П.Ю. Саух.
318877
  Лубківський Р. Володар кам"яного персня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 грудня (№ 233)


  50 років тому Борис Возницький очолив Львівську національну галерею.
318878
  Пилип"юк В. Володар кам"яного персня. Борис Возницький / Василь Пилип"юк, Роман Лубківський. – Львів : Світло й тінь, 2012. – 149, [3] с. : фотоіл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Постаті). – ISBN 978-966-7594-70-1
318879
   Володар Київської Русі // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, Л.А. Кухар, В.М. Лой [та ін.]. – Київ, 2002. – 1 кв. 2003 р. – С. 89-94. – ISSN 0130-2043
318880
  Ширшова Лариса Володар Київської Русі : (до 1030-річчя від дня народження Ярослава Мудрого (бл. 978-1054). Каталог книжкових видань / Держ. іст. б-ка України; авт.-уклад.: С. Газарянц, Л. Ширшова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 214-218. – ISSN 0869-3595
318881
  Хільчук О. Володар Київщини отаман Зелений // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 105-109
318882
  Назарець В.М. Володар мрій:До вивчення повістей Рея Бредбері "Кульбабове вино" і "Марсіанські хроніки" // Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С. 60-64
318883
  Голдінг В. Володар Мух / Голдінг В. – Київ : Молодь, 1988. – 326 с.
318884
  Голдінг В. Володар Мух / В. Голдінг. – Київ : Основи, 2000. – 254с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-027-6
318885
  Голдінг В. Володар Мух = Lord of the FLIES / Вільям Голдінг; Пер. з англ. С.Павличко. – 2-ге вид. – Київ : Основи, 2004. – 254с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-027-6
318886
   Володар надзвичайних ситуацій // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 45 (417), 13-19.11.2015 р. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Сєргєй Шойгу, перевірений міністр оборони - єдиний, хто працював при всіх російських владах із моменту розвалу Радянського Союзу. Він може стати наступним президентом.
318887
  Бахтамов Р. Володар окси-світу : повість / Бахтамов Р. – Київ : Веселка, 1969. – 204 с. : іл.
318888
  Кіслова Вікторія Володар осяйних усмішок.(Інтерв"ю з лікарями стоматологічного відділення Київського міського консультативно- діагностичного центру Р.М.Мустафаєвим) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 7-8
318889
  Толкін Дж.Р.Р. Володар Перстенів = The lord of the rings / Дж.Р.Р.Толкін; Перекладач О. Фешовець; Перекладач віршів і літ. ред. Н.Федорак. – Львів : Астролябія, 2006. – 1088с. – ISBN 966-8657-18-7
318890
  Желязни Р. Володар світла = Lord of light : роман / Роджер Желязни ; [пер. з англ. Дениса Дьоміна]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 316., [4] с. – Пер. за вид.: Lord of light : a novel / Roger Zelazny. - London: Gollancz, 2010. - Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-12-4524-2
318891
  Власенко В.П. Володар світу / В.П. Власенко, А.О. Ковтуненко. – Київ, 1965. – 175с.
318892
   Володар слів ясних і мудрих. До 110-річчя від дня народження М.Т. Рильського // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2005. – на 2005 рік. – С. 62-66
318893
  Різник Л. Володар стихій // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 111-118. – ISSN 0868-4790


  Романові Безпалківу - 70!
318894
  Мельничук Б. Володар у царстві літературознавства (100 років від дня народження професора Василя Лесина) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7 (643). – С. 42-50. – ISSN 0236-1477
318895
  Коваль Р. Володар чарівних звуків бандури // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Травень (число 5). – С. 2


  Кобзар Василь Литвин.
318896
  Афанасьєв Ю. Володарі-холопи : Інтерв"ю / Юрій Афанасьєв ; [інтерв"ю взяла] Олена Чекан // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 36-38. – ISSN 1996-1561


  Російський історик Юрій Афанасьєв про драматичну міфологізацію Російської імперії та її володарів.
318897
   Володарі "Кубка ректора" // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  6 лютого у залі Національно-спортивного комплексу КНУ імені Тараса Шевченка відбулися ігри Фінальної частини щорічного "Кубка ректора" з футзалу серед студентів.
318898
   Володарі долі. – Ужгород, 1987. – 387с.
318899
  Ричка В. Володарі золотокутого київського престолу // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 7. – С.38-39. – ISSN 0868-9644
318900
  Біленко Василь Володарі кольчуг : Україна/екскурсія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C 18-20 : фото
318901
  Сизов Ф. Володарі світла // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С.32-39. – ISSN 0372-6436


  Нобелівську премію з фізики 2009 р. отримало троє вчених : Чарльз Куен Као, Віллард Стерлінг Бойль і Джордж Улвуд Сміт.
318902
   Володарі своєї долі. – Дніпропетровськ, 1970. – 190с.
318903
  Грінченко В.Ф. Володарі таємниць земних надр // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 39-41
318904
   Володарка дитячих душ. До 120-річчя від дня народження Н.Л. Забіли // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2022. – № 1, 2023, 1 квартал. – С. 74-81. – ISSN 0130-2043
318905
  Погребенник В. Володарка ніжності і пристрасті (до 105-річчя від дня народження Наталі Левицької-Холодної) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 220-223. – ISBN 966-7060-92-6
318906
  Косач Юрій Володарка Понтиди : (Regina Pontica): Роман / Косач Юрій. – Нью-Йорк : Нові обрії, 1987. – 445c. : портр.
318907
  Косач Ю.М. Володарка Понтиди : роман / Ю.М. Косач. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 259 с.
318908
  Косач Ю. Володарка Понтиди : роман мого прадіда / Юрій Косач ; [упоряд.: Володимир Даниленко]. – Київ : Преса України, 2013. – 431, [1] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-149-0
318909
  Войцехівська І.Н. Володиимир Іконников про "скептичний напрям в історіографії : до проблеми критики історичних джерел" // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 147-157.
318910
  Барбарич А.І. Володимиp Iполитович Липський / А.І. Барбарич; АН УРСР. – Київ : АH УРСР, 1958. – 40 с. – (Вчені української РСР)
318911
  Чайківський Ю Володимиp Стебельський : житєпис і хаpактеpистика / Юліян Чайківський. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1905. – 52 с. – Відбитка: Літ.-наук. вістник.
318912
  Литвин В. Володимин Литвин: "Один день не розв"яже всі проблеми": Бесіда з Головою Верховної Ради України. // Сільські вісті, 2004. – 24 грудня


  [Про ситуацію у Верховній Раді Україні в період "помаранчевої" революції]
318913
  Скляренко С.Д. Володимир : Роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Художня література, 1963. – 547 с. – (Б-ка ист. романов народов СССР)
318914
  Скляренко С. Володимир : роман / Семен Скляренко. – Харків : Фоліо, 2007. – 542с. – Шифр. дубл. 8ут Скля. (доп. карт. ст.). – (українська література). – ISBN 978-966-03-3796-1
318915
  Грушевський М. Володимир Антонович : основні ідеї його творчості і діяльности // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 75-79. – ISBN 966-7272-00-1
318916
  Кордуба М. Володимир Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 129-135. – ISBN 966-7272-00-1
318917
   Володимир Антонович // Історія філософської думки в Україні : курс лекцій: навчальний посібник / І.В. Огородник, В.В. Огородник. – Київ : Вища школа ; Знання, 1999. – С. 389-392. – ISBN 5-11-004738-3, 966-7293-96-3
318918
   Володимир Антонович // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 421. : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
318919
   Володимир Антонович // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 96-97 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
318920
  Крупницький Б. Володимир Антонович (1834-1908) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 140-142. – ISBN 966-7272-00-1
318921
   Володимир Антонович (1834-1908): історик, археограф, археолог, етнограф // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 28-29 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
318922
  Дорошенко Д. Володимир Антонович в українській історіографії // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 105-110. – Бібліогр. : с. 109-110. – ISBN 966-7272-00-1
318923
  Киян О. Володимир Антонович і польсько-українська конфронтація в історіографії другої половини XIX ст. // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 61-71. – ISBN 5-7702-0821-X
318924
  Сакада Л. Володимир Антонович на сторінках "Українського історика" (історіографічний огляд) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 156-170. – ISBN 5-7702-0821-X
318925
  Пріцак О. Володимир Антонович як історіософ // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 9-16. – ISBN 5-7702-0821-X


  М. Максимович (С. 10)
318926
   Володимир Бец // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 190-191 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
318927
  Ляскоронський В. Володимир Боніфатієвич Антонович, як археолог // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 338-342 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
318928
   Володимир Боніфатович Антонович / [псевд.] П.Б. // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 96-100. – ISBN 966-7272-00-1
318929
  Буткевич Володимир Григорович Володимир Буткевич: "У системі Європа - Україна велика дистанція, і вона пов"язана з непрофесіоналізмом вітчизняних фахівців" : [інтерв"ю з доктором юридичних наук В.Г. Буткевичем] / Буткевич Володимир Григорович, Писаренко Світлана; інтерв"ю провела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 12-21
318930
  Власенко О. Володимир Васильович Щербицький // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 14-18. – ISSN 0130-7037
318931
  Сліпушко О. Володимир Великий - небесний покровитель Київського університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  До 180-річчя alma mater. Про роки правління Володимира Великого. Є про історію заснування ун-ту, який носив ім"я Святого Володимира. Згадуються: перший ректор М. Максимович, М. Грушевський.
318932
  Зубрицька Л.Й. Володимир Винниченко - видатний діяч української соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
318933
  Солдатенко В.Ф. Володимир Винниченко - лідер УСДРП, лідер національно-державного відродження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 5-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
318934
   Володимир Винниченко - письменник, філософ, публіцист, політик : бібліографічний покажчик / НБ Кіровогр. держ. пед. ун-ту ім. В.Винниченка ; Кіровогр. обл. універсальна наук. б-ка ім. Д.І. Чижевська ; [укл.: О.Є. Тронза, Т.М. Резанова]. – Кіровоград, 2010. – 68 с. – До 130-річчя від дня народження
318935
  Касян Л. Володимир Винниченко - ренесансна особистість на тлі епохи (До 130-річчя з дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 37-42
318936
  Кульчицький С. Володимир Винниченко / Станіслав Кульчицький, Валерій Солдатенко. – Київ : Альтернативи, 2005. – 376с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-99-Х
318937
  Тагліна Ю.С. Володимир Винниченко / Ю. Тагліна. – Харків : Фоліо, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5059-5
318938
  Пастух Богдан Володимир Винниченко і Дмитро Донцов: онтологічний конфлікт // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 10 (574). – С. 84-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті зосереджено увагу на протиставленні двох бачень розвитку літератури, що сформувались у письмі Д. Донцова і В. Винниченка. Простежено також їхній зв"язок із традицією та орієнтири в українському духовно-культурному просторі. До розвідки ...
318939
  Пастух Б. Володимир Винниченко і новий тиg роману // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 225-231
318940
  Голуб А.І. Володимир Винниченко про репресивну складову радянського тоталітаризму / А.І. Голуб, А.Ю. Шевченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 52-58. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
318941
  Павлишин Л.Г. Володимир Винниченко про трагедійність дисгармонійного життя особистості // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 33-37
318942
  Житков О.А. Володимир Винниченко про українську демократію у лютневій революції 1917 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
318943
  Реєнт О.П. Володимир Винниченко та його роль у створенні Генерального Секретаріату (підходи, погляди, події) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
318944
  Братусь І. Володимир Винниченко як дитячий письменник // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 36-40. – ISBN 966-594-246-8
318945
  Наєнко М.К. Володимир Винниченко: знаний і незнаний // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 3-7. – ISBN 966-594-246-8
318946
  Панченко В.Є. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості : Книга розвідок та мандрівок / Володимир Панченко. – Київ : Твім інтер, 2004. – 288 с. – ISBN 966-7430-27-8
318947
  Панченко Володимир Євгенович Володимир Винниченко: портрет на тлі епохи // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-53
318948
  Головченко В. Володимир Винниченко: спроба політичного портрета // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 106-108.


  [Рецензія]: Солдатенко В.Ф. Три Голгофи: політична доля Володимира Винниченка.- К.: Світогляд, 2005. - 349 с.
318949
  Бегей І.І. Володимир Винниченко: штрихи до портрету людини і політика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
318950
   Володимир Вікторович Калініченко - професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : Біобібліографічний покажчик. – Харків, 2007. – 44с.
318951
   Володимир Володимирович Сташис - Герой України, академік Національної академії правових наук України, професор, заслужений прауівник вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 8-12
318952
  Мушинка М. Володимир Гнатюк = Volodymyr Hnatiuk : життя та його діяльність в галузі фолькльористики, літературознавства та мовознавства / Микола Мушинка. – Париж ; Нью Йорк ; Сідней ; Торонто, 1987. – 332 с. – Парал. тит. арк. фр. мовою. – (Записки Наукового Товариства ім. Шевченка ; т. 207 : Праці Філологічної Секції)
318953
   Володимир Грабовецький у спогадах і листах : До 75-річчя від дня народження. – Ужгород, 2003. – 176с.
318954
   Володимир Григорович Матвіїшин // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 126. – ISSN 0236-1477


  Некролог Володимира Григоровича Матвіїшина (1935-2012) - відомого українського літературознавця, лінгвіста, доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України
318955
  Іваннікова Л. Володимир Данилов - дослідник фольклору і фольклористики Півдня України // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 1(335) січень - лютий. – С. 43-51. – ISSN 0130-6936
318956
  Ісаєва О. Володимир Дрозд, "Білий кінь Шептало". Проблема людини в суспільстві, її знеособлення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 16-19. – ISSN 0130-5263
318957
  Півень А. Володимир Загайкевич в національно-визвольних змаганнях українців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 119-123. – ISSN 0321-0499
318958
   Володимир Іванович Полохало. Пам"ятаємо! // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 9. – С. 54. – ISSN 1608-6422


  23 вересня 2011 року пішов із життя, народився 28 квітня 1949 року в Києві, понад 20 років працював в КНУТШ.
318959
  Галаган О.К. Володимир Іванович Чопик : (з нагоди 80-річчя) / О.К. Галаган ; Кременецький обл. гуманітарно-педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка. – Кременець : Видавничий центр КОГПІ ім.Тараса Шевченка, 2010. – 40 с., [20] с. іл.
318960
  Верба І.В. Володимир Іконников - дослідник історії Росії / Ігор Верба, Людмила Жицька ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 149, [3] с. – Бібліогр.: с. 139-142 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-527-016-5
318961
  Верба І. Володимир Іконников про Петра І і його добу / І. Верба, Л. Жицька // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 63-70
318962
   Володимир Ілліч Паніотто : біобібліографічний покажчик. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 76 с. – (Вчені НаУКМА / редкол. серії: В.П. Моренець, В.Є. Панченко та ін. ; Вип. 17)
318963
   Володимир Калінін - третьокурсник філософського факультету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Володимир Калінін - третьокурсник філософського факультету, одержав диплом I ступеня за кращу доповідь на Міжнародній науковій конференції " V Харківські студентські філософські читання" (секція "Політологія та філософія політики"). Науковий керівник - ...
318964
   Володимир Костянтинович Гавриш // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 107 : фото. – ISSN 0367-4290
318965
  Корнійчук Л. Володимир Кубійович: нарис життя та діяльності : (до 110-річчя з дня народження ) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 202-205. – ISBN 966-8126-27-0
318966
  Леонтович О. Володимир Леонтович - письменник і меценат // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 8 (178). – с.14-25. – ISSN 0131-2685
318967
  Шумило Н. Володимир Леонтович - тверезий реаліст // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 187-190.
318968
  Гирич І. Володимир Леонтович в українському громадському житті // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 8 (178). – С. 2-13. – ISSN 0131-2685
318969
  Литвин В. Володимир Литвин: "Парламент працює у штатному режимі": Бесіда з Головою Верховної Ради України . // Сільські вісті., 2004. – 8 жовтня
318970
  Литвин В. Володимир Литвин: "Я думаю, що в українській політиці нічого не можна виключати". // Час, 2004. – 8-14 липня


  [Комент. Голови Верховної Ради України телеканалу "Ера" щодо підсумків 5-ї сесії Верховної Ради 4-го скликання та розвитку політ. подій напередодні президент. виборів]
318971
  Литвин В. Володимир Литвин: "Якщо хтось, використувуючи владні повноваження, грубо порушував закон, він обов"язково має відповісти за скоєне...": Бесіда з Головою Верховної Ради України // Дзеркало тижня, 2005. – 15-21 січня
318972
   Володимир Личковах : (До 30-річчя науково-педагогічної діяльності в Чернігівському державному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка): Біобібліографічний покажчик. – Чернігів, 2006. – 56с.
318973
  Довгань Тетяна Володимир Магар. Гра уяви // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 2-6. – ISSN 0207-7159


  Володимир Магар, генер. директор, художній керівник Севастопольського акад. рос. драм. театру ім. А. В. Луначарського
318974
   Володимир Миколайович Семененко (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 101-102 : фото. – ISSN 0367-4290
318975
  Денисов В. Володимир Михайлович Корецький у літописі юридичної науки України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 131-136. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
318976
   Володимир Михайлович Литвин : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Книжкова палата України, 2006. – 184 с. – ISBN 966-96599-2-2
318977
   Володимир Михайлович Половець : (біобібліографічний покажчик) / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Н.Ф. Головатенко ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : Наукова бібліотека Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – 40 с.
318978
   Володимир Оврах // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 38 : Володимир Оврах. – С.3-22
318979
   Володимир Олександрович Пащенко // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 144-149. – ISSN 0869-3595
318980
  Короткий В.А. Володимир Олександрович Романов / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 267. – ISBN 966-06-0393-2
318981
  Кононенко М.П. Володимир Олексійович Бец / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 276. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
318982
  Юсов С.Л. Володимир Олексійович Голобуцький (1903-1993 рр.) : біобібліографія / Юсов Святослав; НАНУ, Ін-т історії України. – Київ, 2006. – 160с. – ISBN 966-02-3874-6
318983
  Скоблікова М. Володимир Олексійович Черватюк // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 25 : Володимир Черватюк. – С. 3-22
318984
   Володимир Пархоменко: історик та його історіографічні образи // Історії істориків : обличчя й образи української історіографії ХХ століття / А. Портнов. – Київ : Критика, 2011. – С. 39-98. – ISBN 978-966-8978-46-3
318985
  Пузаков Володимир Тихонович Володимир Пузаков: "У затишному домі й настрій святковий!" : [інтерв"ю з міським головою Кіровограда В.Т. Пузаковим] / Пузаков Володимир Тихонович, Кобець Олена // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 55-56
318986
  Бідзіля Ю. Володимир Різун - почесний доктор Ужгородського університету // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 146-148. – (Філологія ; Вип. 15)
318987
   Володимир Різун - про хвороби української журналістики та їх лікування / Розмовляла В. Черемних // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 1. – С. 6-11 : Фото
318988
   Володимир Різун, директор Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 5. – С. 13
318989
  Наєнко Михайло Володимир Свідзинський: засвітився від себе й від Бога // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 51-53. – ISSN 0130-5263
318990
   Володимир Свідзінський (1885-1941) : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Наукова думка, 2006. – 56с. – ISBN 966-00-0670-5
318991
   Володимир Семиноженко. Живопис. – Київ : ВХ(студіо), 2007. – 68с.
318992
   Володимир Сергійович Токовенко (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 126 : фото
318993
  Соловйова М. Володимир Сіренко - поет із серцем борця // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 40-45. – ISSN 0130-5263
318994
  Велігоцька Н. Володимир Смирнов: "Думками разом..." // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 84-85. – ISSN 0130-1799
318995
  Пашко О.В. Володимир Сосюра та Сергій Єсенін в українській критиці 1920-х років // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  Стаття є роконструкцією того, що писали про С. Єсеніна та В. Сосюру в українській критиці 1920-х роках. Побудована винятково на історико-літературних фактах, робота унаочнює розмаїття контекстів, у яких відбувалась рецепція С. Єсеніна в Україні та ...
318996
  Сівер Л.А. Володимир Сосюра. Інтимна лірика // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 25 (209). – С. 10-16
318997
  Андрусяк Т.Г. Володимир Старосольській - адвокат, учений, політик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 4-6. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано аналіз життя та творчості Володимира Старосольського як яскравої постаті української історії. Продемонстровано індивідуальність та самобутність поглядів громадського діяча та його вагомий внесок у розбудову української державності.
318998
   Володимир Шухевич (1849-1915) = Volodymyr Shukhevych biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – (Українська біобібліографія ; Ч. 18, ч. 1 ; Нова серія). – ISBN 966-613-321-0(Ч.1); 966-613-317-2
Ч. 1. – 2004. – 204с.
318999
   Володимир Шухевич (1849-1915) = Volodymyr Shukhevych biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – (Українська біобібліографія ; Ч. 18, ч. 2 ; Нова серія). – ISBN 966-613-312-1(Ч.2); 966-613-317-2
Ч. 2. – 2004. – 204с.
319000
  Желєзко А.М. Володимир Щербина - дослідник київської старовини // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 178-186. – ISSN 2078-0133
<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,