Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>
316001
  Зиедонис Имант Все-таки / Зиедонис Имант. – Москва : Советский писатель, 1986. – 349 с.
316002
  Логвиненко О. Все-таки видано


  [Рецензія на посібник Миколи Тимошика "Книга для автора, редактора, видавця"]
316003
  Теміров Ю.Т. Всесвітня історія : Основні відомости шкільного курсу / Ю.Т. Теміров, Л.В. Шикова. – Донецьк : БАО, 1998. – 96 с. – ISBN 966-548-081-2
316004
  Коляда І.А. Всесвітня історія : 9 кл.: Зошит-конспект тем / І.А. Коляда, Н.М. Гісем. – Київ : Каннон, 1999. – 160с. – ISBN 966-539-015-5
316005
  Ладиченко Т. Всесвітня історія : Посібник для старшокл. та абітурієнтів / Т. Ладиченко. – К. : А.С.К., 1999. – 320с. – ISBN 966-539-201-8
316006
  Ладиченко Т. Всесвітня історія : Посібник для старшокл. та абітурієнтів / Т. Ладиченко. – Київ : А.С.К., 2000. – 320 с. – ISBN 966-539-176-3
316007
  Гайдуков Л.Ф. Всесвітня історія : Посібник для старшокласників та абітурієнтів / Л.Ф. Гайдуков, В.В. Копійка, В.Ю. Крушинський. – Київ : Либідь, 2000. – 256 с. – ISBN 966-06-0150-6
316008
   Всесвітня історія : 9 клас: Нова історія (кінець ХVIII-початок ХХ ст. / О. Гісем, О. Мартинюк, А. Ольбішевський, В. Щербина. – 2-ге вид., переробл. – Київ : А.С.К., 2000. – 336с. – ISBN 966-539-273-5
316009
   Всесвітня історія : навчальний посібник / Б.М. Гончар, М.Ю. Козицький, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко. – Київ : Знання, 2001. – 359 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-036-8
316010
  Ладиченко Т.В. Всесвітня історія : Посібник для старшокласників та абітурієнтів / Т.В. Ладиченко. – 2-ге вид., виправл. – Київ : А.С.К., 2002. – 320с. – ISBN 966-539-176-3
316011
  Ладиченко Т.В. Всесвітня історія : Посібник для старшокласників та абітурієнтів / Т.В. Ладиченко. – 3-тє вид., доп. – Київ : А.С.К., 2005. – 320с. – ISBN 966-8291-44-1
316012
  Голованов С.О. Всесвітня історія : Навчальний посібник / С.О. Голованов; За ред. Ю.М. Алексєєва. – Київ : Каравела, 2006. – 272с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-53-9
316013
  Алексєєв Ю.М. Всесвітня історія : Навчальний посібник / Алексєєв Ю.М., Вертегел А.Г., Казаков О.О.; За ред. Ю.М. Алекєєва. – Київ : Каравела, 2006. – 240с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-54-7
316014
  Кіндер Г. Всесвітня історія = Welt - Geschichte : dtv-Atlas: довідник / Герман Кіндер, Вернер Хільгеман, Манфред Гергт; науковий ред. перекладу О.Ф. Іванов; художники Гаральд Букор і Рут Букор, Вернер Вільдермут; [ пер. з нім. О.Ф. Савчука ]. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 664с. : 266 стор. кольорових іл. – ISBN 978-966-311-064-6
316015
   Всесвітня історія : навч. посібник / [Б.М. Гончар, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко, С.П. Стельмах]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 895, [1] c. – На тит. арк.авт. не зазнач. - Сер. засн. в 1998 р. - Покажч.: с. 891-895. – (Серія "Вища освіта ХХІ столітття"). – ISBN 978-617-07-0187-9


  Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки ...
316016
   Всесвітня історія 1914-1939 рр. : навчальний посібник для 10-го класу. – 4-те вид. – Київ : А.С.К., 2000. – 415 с. – ISBN 966-539-246-8
316017
  Гісем О. Всесвітня історія 1918-1945 рр. : 10 клас / О. Гісем, В. Даниленко, А. Подобїд. – Київ : Козаки. – ISBN 966-514-011-6; 966-514-012-4
Ч. 1. – 1996. – 172 с.
316018
   Всесвітня історія 1939-1998 : Навчальний посібник для 11-го класу. – 2-е видання, перероблене. – Київ : А.С.К., 2000. – 576с. – ISBN 966-539-156-9
316019
   Всесвітня історія XX ст. : Для тих, хто готується до іспитів. – Київ : Ника-Центр, 1999. – 400с. – ISBN 966-521-006-8
316020
  Горбик О.О. Всесвітня історія архітектури в тезах і зображеннях : (пам"ятникознавчий довідник) / Олена Горбик ; М-во освіти і науки України, Київ. Нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-136-422-5
Ч. 1 : Архітектура первісної доби та традиційна архітектура ; Архітектура давнього світу ; Архітектура античності та раннього християнства. – 2017. – 147, [1] с. : іл. – Перелік іл. та покажч. пам"яток: с. 134-144. – Бібліогр.130-133
316021
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді / Мих. Грушевський. – 2-е вид. – Київ : Друк. Акц. Т-ва "Петро Берський в Київі"
Ч. 1. – 1917. – 168 с. – У конволюті переплетено 4 роботи цього ж автора
316022
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді. Частина 2 / Мих. Грушевський // Всесвітня історія в короткім огляді / М.С. Грушевський. – 2-е вид. – Київ : Друк. Акц. Т-ва "Петро Берський в Київі", 1917. – Ч. 1. – 176с.
316023
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді. Частина 3 / Мих. Грушевський // Всесвітня історія в короткім огляді / М.С. Грушевський. – 2-е вид. – Київ : Друк. Акц. Т-ва "Петро Берський в Київі", 1917. – Ч. 1. – 144 с.
316024
  Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді. Частина 4 / Мих. Грушевський // Всесвітня історія в короткім огляді / М.С. Грушевський. – 2-е вид. – Київ : Друк. Акц. Т-ва "Петро Берський в Київі", 1917. – Ч. 1. – 168 с.
316025
  Гісем О.В. Всесвітня історія від найдавніших часів до початку XX ст. : довідник для учнів та абітурієнтів / Гісем О.В., Мартинюк О.О. – Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2006. – 736с. – ISBN 966-692-729-2
316026
   Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – 266, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
316027
  Алексєєв Ю.М. Всесвітня історія ХХ ст. / Ю.М. Алексєєв, А.Г. Вертегел, В.М. Даниленко. – Київ : Київський слов`янський університет ; МНВП ТЕАЛ, 1994. – 192с. – ISBN 5-7707-4697-1
316028
  Стельмах С.П. Всесвітня історія. Новий період (кінець 18 - початок 20 ст.). 9 клас : Посібник / С.П. Стельмах, А.Г. Слюсаренко, С.Ф. Пивовар. – Київ : Академія, 1998. – 296с. – (Старшокласникам і абітуріентам). – ISBN 966-580-033-7
316029
   Всесвітня історія. Нові часи : Підручник для 9 класу. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-182-7
Ч.2 : (Кінець XVIII- початок XX ст.). – 2000. – 240 с.
316030
  Гісем О.В. Всесвітня історія. Новітній період (1914-1939 рр). 10 клас / О.В. Гісем, В.М. Даниленко, А.О. Подобєд. – Київ : Ніка-Центр, 1999. – 336 с. – ISBN 966-521-049-1
316031
  Пивовар С. Всесвітня історія. Новітній період (1945-1997). 11 клас : Посібник / С. Пивовар, А. Слюсаренко, С. Стельмах. – Киев : Академія, 1998. – 256с. – (Старшокласникам і абітурієнтам). – ISBN 966-580-041-8
316032
  Віднянський С. Всесвітня історія. Новітня історія. 1939-2003 : навчальний посібник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / С. Віднянський. – Вид. 2-е, перер. – Київ : Дієз-продукт, 2003. – 208 с. – ISBN 966-7612-06-6
316033
  Гісем О. Всесвітня історія.Нова історія (16 -- кінець 18 століття) : Навч. посібник: 8 клас / О. Гісем, О. Мартинюк. – Київ : А.С.К., 2000. – 320с. – ISBN 966-539-193-3
316034
  Кіндер Г. Всесвітня історія: dtv-Atlas : 249 сторінок кольорових ілюстрацій / Г. Кіндер, В. Хільгеман; Наук.ред.перекладу А.Г.Слюсаренко, О.Ф.Іванов. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 631с. – ("dtv-Atlas"). – ISBN 966-7767-03-5
316035
  Бірюльов І.М. Всесвітня історія: Нові часи : Підручник для 8-го класу середніх шкіл / І.М. Бірюльов. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-137-1
Ч. 1 : 16 - кінець 18 століття. – 2000. – 200с.
316036
  Бураков Ю. Всесвітня історія: Новітні часи. 1945-1998. : Підручник для 11 класу / Ю. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан. – 2, випр. та допов. – Київ : Генеза, 1999. – 400 с. – ISBN 966-504-161-4
316037
  Бураков Ю.В. Всесвітня історія: Новітні часи. 1945-1998. : Підручник для 11 класу середньої школи / Ю.В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ : Генеза, 2000. – 400с. – ISBN 966-504-161-4
316038
   Всесвітня історія: Новітні часи: 1914-1945 : Підручник для 10 класу сер. школи. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ : Генеза, 1999. – 230с. – ISBN 966-504-012-Х
316039
   Всесвітня історія: Новітні часи: 1914-1945 : Підручник для 10 класу сер. школи. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ : Генеза, 2000. – 230 с. – ISBN 966-504-012-Х
316040
  Даниленко В. Всесвітня історія: Хронологія основних подій / В. Даниленко, С. Кокін. – Київ : Либідь, 1997. – 264с. – ISBN 5-325-00762-9
316041
  Валлє В. Всесвітня конвенція про авторське право // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 98-100. – ISBN 978-966-378-141-9
316042
  Дроб"язко В.С. Всесвітня конвенція про авторське право: становлення і розвиток // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, Андрощук Г.О., Атаманова Ю.Є. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 15. – С. 49-62. – ISBN 978-617-696-794-1. – ISSN 2308-0353
316043
  Копієвська О.Р. Всесвітня культурна спадщина: регулювання міжнародним правом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 25-29. – ISSN 1563-3349
316044
  Сидоренко Віктор Всесвітня Леся // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 24-27 : фото
316045
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 1997
316046
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 1997
316047
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 1997
316048
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 1997
316049
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 1997
316050
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 7. – 1997
316051
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 1997
316052
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 1997
316053
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 1997
316054
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 1997
316055
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 12. – 1997
316056
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 1998
316057
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 1998
316058
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 1998
316059
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 1998
316060
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 1998
316061
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 7. – 1998
316062
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 1998
316063
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 1998
316064
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 1998
316065
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 1998
316066
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 12. – 1998
316067
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 2000
316068
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 2001
316069
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 2001
316070
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 2001. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316071
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 2001. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316072
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 7. – 2001. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316073
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 2001. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316074
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 2001. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316075
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 2001. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316076
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 2002. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316077
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 2002. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316078
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 5/6. – 2002. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316079
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 7. – 2002. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316080
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 2002. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316081
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал. – Київ, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 2002. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316082
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 2003. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316083
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 2003. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316084
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 6. – 2003. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316085
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 2003. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316086
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 2003. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316087
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 12. – 2003. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316088
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 1. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316089
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316090
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316091
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316092
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316093
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 9. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316094
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316095
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316096
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 12. – 2004. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316097
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 2005. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316098
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 7 : Західноєвропейський театр і великі режисери. Частина 1. – 2005. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316099
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 2005. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316100
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 2005. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316101
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 2. – 2006. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316102
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 3. – 2006. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316103
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 2006. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316104
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 8. – 2006. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316105
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 10. – 2006. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316106
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 11. – 2006. – 64 с. – до 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316107
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 4. – 2007. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"; ціна комплекту (з ж. "Укр. мова і література в сер. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах"
316108
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 5. – 2007. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"; ціна комплекту (з ж. "Укр. мова і література в сер. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах"
316109
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1976-. – ISSN 0205-471Х
№ 7. – 2007. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"; ціна комплекту (з ж. "Укр. мова і література в сер. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах"
316110
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1. – 2008. – До 1993 р.: "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр."; з 1.01.93 р. до 1.04.96 р.: "Відродження"
316111
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2. – 2008. – До 1993 р.: "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр."; з 1.01.93 р. до 1.04.96 р.: "Відродження"
316112
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3. – 2008. – До 1993 р.: "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр."; з 1.01.93 р. до 1.04.96 р.: "Відродження"
316113
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5. – 2008. – До 1993 р.: "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр."; з 1.01.93 р. до 1.04.96 р.: "Відродження"
316114
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8. – 2008. – До 1993 р.: "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр."; з 1.01.93 р. до 1.04.96 р.: "Відродження"
316115
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11/12. – 2008. – До 1993 р.: "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр."; з 1.01.93 р. до 1.04.96 р.: "Відродження"
316116
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (342). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316117
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (343). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316118
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (345). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316119
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (346). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316120
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (348). – 2009. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316121
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (356). – 2010. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316122
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (357). – 2010. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316123
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (358). – 2010. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316124
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (359). – 2010. – 96 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316125
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (361). – 2010. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316126
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11/12 (362). – 2010. – 96 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316127
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (364). – 2011. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316128
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (365). – 2011. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316129
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (367). – 2011. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316130
   Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (370). – 2011. – 64 с. – До 1993 р.- "Рус. язык и лит-ра в средних уч. заведениях Укр.",з 1.01.93р. до 1.04.96-"Відродження"
316131
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (374). – 2012. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316132
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11/12 (392). – 2012. – 96 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316133
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (385). – 2013. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316134
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (386). – 2013. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316135
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (390). – 2013. – 64. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316136
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (391). – 2013. – 112 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316137
   Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11/12 (392). – 2013. – 80 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316138
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (393). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316139
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (395). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316140
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 1976-
№ 6 (398). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 р. до 2011 р. - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316141
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1976-
№ 7/8 (399). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 р. до 2011 р. - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316142
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 1976-
№ 10 (401). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 р. до 2011 р. - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316143
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 1976-
№ 11 (402). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 р. - "Відродження", з 1996 р. до 2011 р. - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316144
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 1976-
№ 12 (403). – 2014. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 р. - "Відродження", з 1996 р. до 2011 р. - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316145
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (404). – 2015. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316146
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (405). – 2015. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316147
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (406). – 2015. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316148
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (407). – 2015. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 р. - "Відродження", з 1996 р. до 2011 р. - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316149
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (410). – 2015. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316150
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (411). – 2015. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316151
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 12 (414). – 2015. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316152
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (426), січень. – 2017. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316153
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (431), червень. – 2017. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316154
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (433), вересень. – 2017. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316155
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (434), жовтень. – 2017. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316156
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11 (435), листопад. – 2017. – 64 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316157
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 12 (436), грудень. – 2017. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316158
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (442), червень. – 2018. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316159
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7 (443), серпень. – 2018. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316160
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 8 (444), вересень. – 2018. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316161
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (446), листопад 2018. – 2018. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316162
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ : Перун, 1976-
№ 11 (447), грудень 2018. – 2018. – 55, [1] с., [1] арк. кольор. фот. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316163
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 1 (448), січень 2019. – 2019. – 55, [1] с., [1] арк. кольор. фот. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316164
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 2 (449), лютий 2019. – 2019. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316165
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 3 (450), березень 2019. – 2019. – 55, [1] с., включ. обкл. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316166
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 5 (452), травень 2019. – 2019. – 55, [1] c. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316167
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 7/8 (454), липень - серпень 2019. – 2019. – 63, [1] c., [2] арк. кольор. фот. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316168
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 9 (455), вересень 2019. – 2019. – 56 с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316169
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 10 (456), жовтень 2019. – 2019. – 55, [1] с. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316170
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 11 (457), листопад 2019. – 2019. – 55, [1] c. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316171
   Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ : Освіта України, 1976-
№ 1 (459), січень 2020. – 2020. – До 1993 р. - "Рус. язык и лит. в средних учеб. заведениях Укр.", з 1.01.93 р. до 1.04.96 - "Відродження", з 1996 до 2011 - "Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України"
316172
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (392). – 2014
316173
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (393). – 2014
316174
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (397). – 2014
316175
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11 ( 401). – 2014
316176
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 12 (402). – 2014
316177
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1/2 (403/404). – 2015
316178
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (405). – 2015
316179
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (408). – 2015
316180
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (409/410). – 2015
316181
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (412). – 2015
316182
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11 (413). – 2015
316183
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 12 (414). – 2015
316184
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (416), лютий. – 2016. – 64 с.
316185
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (417), березень. – 2016. – 64 с.
316186
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 4 (418), квітень. – 2016. – 64 с.
316187
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (419), травень. – 2016. – 64 с.
316188
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (420), червень. – 2016. – 64 с.
316189
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (421/422), липень - серпень. – 2016. – 96 с.
316190
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1 (427), січень. – 2017. – 64 с.
316191
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (428), лютий. – 2017. – 64 с.
316192
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 6 (432), червень. – 2017. – 64 с.
316193
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 10 (436), жовтень. – 2017. – 64 с.
316194
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 2 (440), лютий 2018. – 2018. – 64 с.
316195
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (441), березень 2018. – 2018. – 64 с.
316196
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 5 (443), травень 2018. – 2018. – 64 с.
316197
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 7/8 (445/446), липень - серпень 2018. – 2018. – 96 с.
316198
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 11 (449), листопад 2018. – 2018. – 64 с.
316199
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 12 (450), грудень 2018. – 2018. – 64 с, [1] арк. кольор. фот.
316200
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 1/2 (451/452), січень - лютий. – 2019. – 80 с.
316201
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 3 (453), березень. – 2019. – 64 c.
316202
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л. Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 9 (459), вересень. – 2019. – 61, [3] с.
316203
   Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л. Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
№ 12 (462), грудень. – 2019. – 64 с.
316204
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2001
316205
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2001
316206
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2001
316207
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 9. – 2001
316208
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 10. – 2001
316209
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2002
316210
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2002
316211
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 7. – 2002
316212
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 8. – 2002
316213
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 9. – 2002
316214
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 10. – 2002
316215
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 11. – 2002
316216
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2003
316217
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2003
316218
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2003
316219
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 8. – 2003
316220
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ
№ 12. – 2003
316221
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 4 : Італійське мистецтво слова, пензля та різця: доба Відродження. – 2004
316222
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 10 : Випуск присвячений проведенню року Польщі в Україні. Польське мистецьке сузір"я:від Ренесансу до сьогодення. – 2004
316223
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 11 : Античність і світова культура Частина друга. – 2004
316224
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 12 : Іспанія: дивовижна панорама мистецтв. – 2004
316225
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 1 : Християнські мотиви у світовому мистецтві. – 2005
316226
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 2 : Жахи та містика у дзеркалі світової культури. – 2005
316227
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 3 : Природа у світовому мистецтві. – 2005
316228
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 4 : Пригоди і фантастика. – 2005
316229
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 7. – 2005
316230
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 10 : Світло Сходу. Ч.1. – 2005
316231
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 1 : Модернізм у літературі та малярстві. Ч. 1. – 2006
316232
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 2 : Модернізм у літературі та малярстві. Ч. 2. – 2006
316233
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 3 : Модернізм у літературі та малярстві. Ч.3. – 2006
316234
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 5 : Російська класика: Олександр Пушкін. – 2006
316235
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 6 : Європейський романтизм. Ч.1. – 2006
316236
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 9 : Сміх і світова література Ч. 1. – 2006
316237
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 10 : Корифеї російської прози 19 ст. Ч.1. – 2006
316238
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 11 : Сценарії до свят і урочистостей. – 2006
316239
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 12 : Англомовна проза 20 століття. – 2006
316240
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 2 : Знакові твори 20 ст. Ч. 2. – 2007
316241
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 5 : Методика літератури: теорія і практика. Частина 1. – 2007
316242
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 6 : Методика літератури: теорія і практика. Частина 2. – 2007
316243
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 8 : Перлини світової поезії. Ч. 1. – 2007
316244
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 9 : Сценарії позакласних заходів. – 2007
316245
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 10 : Література постмодернізму. Ч.1. – 2007
316246
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 11. – 2007
316247
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт
№ 12 : Тема дитинства у світовій літературі. Методика і досвід. – 2007
316248
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ : Антросвіт
№ 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – 2008
316249
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ : Антросвіт
№ 3 : Сміх і сміхова культура. – 2008
316250
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ : Антросвіт
№ 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – 2008
316251
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ : Антросвіт
№ 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – 2008
316252
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ : Антросвіт
№ 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – 2008
316253
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ : Антросвіт
№ 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – 2008
316254
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 1 : Літературні паралелі. – 2009. – 40 с.
316255
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 2 : Західний романтизм. – 2009. – 40 с.
316256
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 10 : Естетичне виховання на уроках літератури. – 2009. – 40 с.
316257
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
№ 12 : Творча спадщина Миколи Гоголя. – 2009. – 40 с.
316258
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 2 : Нобелівські лауреати. – 2010. – 40 с.
316259
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 3 : Європейський театр 19-20 століття. – 2010. – 40 с.
316260
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 5 : Творча спадщина Антона Чехова. До 150-річчя від дня народження. – 2010. – 40 с.
316261
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 10 : Італійське Відродження. – 2010. – 40 с.
316262
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 11 : Інтелектуальні ігри на уроках. – 2010. – 40 с.
316263
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 1 : Символізм у поезії та живописі. – 2011
316264
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 6 : Шедеври американської прози. – 2011
316265
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 10 : Роман "Злочин і кара" - шедевр Федора Достоєвського. – 2011
316266
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 1 : "Золота доба" іспанської культури. – 2012
316267
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 2 : Факультативний курс "Романтизм у контексті світового літературного процесу" для учнів загальносв. навч. закл. у контексті допрофільної гуман. підготовки 9 клас. – 2012
316268
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 11 : Сучасні технологіїї навчання. Частина 1. – 2012
316269
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 12 : Додаткове читання. – 2012
316270
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 4 : Великі драматурги-новатори. – 2013
316271
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 7/8 : Дистанційний навчальний тренінг "Шляхи аналізу художнього твору, адаптовані до шкільної практики" Ірина Хоменко. – 2013
316272
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та [ін.]. – Київ : Антросвіт
№ 9. – 2013
316273
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та [ін.]. – Київ : Антросвіт
№ 10. – 2013
316274
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 3 (159). – 2014
316275
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 4 (160). – 2014
316276
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 5 (161). – 2014
316277
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 6 (162). – 2014
316278
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 7/8 (164). – 2014
316279
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 1 (169). – 2015
316280
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 2 (170). – 2015
316281
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 3 (171). – 2015
316282
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 5 (173). – 2015
316283
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 6 (173). – 2015
316284
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 7/8 (174/175). – 2015
316285
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 9 (176). – 2015
316286
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 12 (179). – 2015. – 40 с.
316287
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 1 (180). – 2016. – 40 с.
316288
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 2 (181). – 2016. – 40 с.
316289
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 3 (182). – 2016. – 40 с.
316290
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 4 (183). – 2016. – 40 с.
316291
   Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
№ 5 (183). – 2016. – 40 с.
316292
  Назаренко Т.Г. Всесвітня природна спадщина ЮНЕСКО (10 клас). Програма навчального курсу за вибором / Т.Г. Назаренко, О.В. Супричов // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 13-16. – Бібліогр.: 19 назв.
316293
  Супричов О.В. Всесвітня природна спадщина ЮНЕСКО як об"єкт вивчення шкільної географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 35-38 : фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв
316294
  Павленко Л.Г. Всесвітня служба радіомовлення України: тематика та структура радіопрограм : дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій : 27.00.01 / Павленко Л.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 191 л. – Бібліогр. : л.177-191
316295
  Короп А.В. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО у контексті розвитку туризму // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 197-199. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
316296
  Вовк С.В. Всесвітня туристична організація як глобальний форум у сфері туристичної політики // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 81-86. – ISSN 1993-0259
316297
  Гилка М.Д. Всесвітньо відомий економіст Й. Шумпетер і Україна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 11 (181). – С. 137-140
316298
  Працьовитий М.В. Всесвітньо відомий математик Г.Ф. Вороний - видатний наш співвітчизник // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 4 : Фрактальний аналіз та суміжні питання. – С. 201-225. – ISSN 1815-2910
316299
  Гутлянський В.Я. Всесвітньо відомий український математик і талановитий педагог (до 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Й. І. Гіхмана) / В.Я. Гутлянський, С.Я. Махно, І.І. Скрипнік // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 7. – C. 83-89. – ISSN 1027-3239
316300
  Бєлоус В.С. Всесвітньо історичне значення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні / В.С. Бєлоус, Д.Д. Піха. – К, 1975. – 48с.
316301
  Бородін О.А. Всесвітньоісторичне значення Великої Жовтневої соціалістичної революції / О.А. Бородін; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1957. – 60с.
316302
  Острянин Д.Х. Всесвітньоісторичний подвиг радянського народу / Д.Х. Острянин. – Київ, 1957. – 3-8с.
316303
  Шморгун О.О. Всесвтньо-історичні тренди: порятунок чи катастрофа?! // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 17-36
316304
  Орлов Денис Всесезонный "Ягуар" : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 108-109 : Іл.
316305
  Симон В. Всесилие союзов предпринимателей: Союзы в экономической и политической системе ФРГ / В. Симон. – М., 1979. – 278с.
316306
  Седельников В.П. Всесильная химия. / В.П. Седельников. – Донецк, 1987. – 237с.
316307
  Хомик А.Я. Всесильний долар / Артим Хомик. – Киев : Дніпро, 1990. – 186 с.
316308
  Бондаренко К. Всесильний шеф КГБ // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 6 (175). – С. 58-60
316309
  Горни Синтия Всесильные кровососы. Наука против вампиров // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 108-111 : фото
316310
   Всесильный волшебник - интерес. – Москва, 1979. – 48 с.
316311
  Бор-н М. Всеславянское братство (панславизм) / М. Бор-н. – Петроград : Печатня Е. Евдокимова, 1892. – 64 с. – Отдельный оттиск из повременного издания "Благовест"
316312
  Козар Л. Всеслов"янський фольклорист Зоріан Доленга-Ходаковський у дослідженні Василя Доманицького // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 7-13. – ISSN 2225-5095


  Записи пісень З. Доленги-Ходаковського опубліковано лише частково у виданнях М. Максимовича, В. Антоновича та М. Драгоманова.
316313
  Тищенко Костянтин Всеслов"янські складники української мови
316314
  Тищенко К. Всеслов"янськість мови українців // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 39 (256). – С. 22-62. – ISSN 1996-1561


  Спеціальний проект "Правда походження української мови", розроблений Костянтином Миколайовичем Тищенком. З праць кількох поколінь філологів виросло наукове уявлення, за яким українська мова відображає формування українців як етносу, що склався у VI - ...
316315
   Всесозюзная плановая конференция по общей и сельскохозяйствнно-технической микробиологии в Академии наук СССР 16-19 января 1932 г.. – Ленинград, 1932. – 95 с.
316316
   Всесозюзная промышленная выставка. – М., 1956. – 118с.
316317
   Всесоюзна Комуністична Партія (більшовиків) в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ
Ч. 1. – 1936. – 740с.
316318
   Всесоюзна Комуністична Партія (більшовиків) в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – 6-е вид. доп. – Київ : Держполітвидав УРСР
Ч. 1 : (1898-1925). – 1949. – 731 с.
316319
   Всесоюзна Комуністична Партія (більшовиків) в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – К.
2. – 1950. – 856с.
316320
   Всесоюзна Комуністична Партія (більшовиків) в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК(1898-1932). – Київ
1. – 1933. – 777с.
316321
   Всесоюзна Комуністична Партія (більшовиків) в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК(1898-1932). – Київ
Ч. 2. – 1936. – 702 с.
316322
  Пригодій М.І. Всесоюзна консолідація літератур / М.І. Пригодій. – К, 1972. – 390с.
316323
   Всесоюзная 12-я конференция по физике полупроводников : тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1990. – 340 с.
316324
   Всесоюзная 4-я конференция "Системы баз данных и знаний". – Калинин
4. – 1989. – 41с.
316325
   Всесоюзная 4-я конференция по раннему онтогенезу рыб.. – Москва
2. – 1988. – 157с.
316326
   Всесоюзная 4-я научно-техничесая конференция "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества продукции".. – Тарту
Ч. 1. – 1989. – 174с.
316327
   Всесоюзная Восьмая выставка акварели. – Москва, 1987. – 104с.
316328
   Всесоюзная выставка "Художники - народу". – Москва, 1988. – 15с.
316329
   Всесоюзная выставка 50 лет советской художественной керамики и стекла. – М., 1970. – 232с.
316330
   Всесоюзная выставка декоративного искусства. – М., 1970. – 88с.
316331
   Всесоюзная выставка детского изобразительного творчества, посвященная 40-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 164с.
316332
   Всесоюзная выставка детского рисунка. – М., 1946. – 30с.
316333
  Маршак С.Я. Всесоюзная выставка детского рисунка / С.Я. Маршак. – М, 1946. – с.
316334
   Всесоюзная выставка к столетию со дня смерти М.Ю.Лермонтова. – М., 1951. – 151 с.
316335
   Всесоюзная выставка народного изобразительного искусства. – М.-Л., 1950. – 64с.
316336
   Всесоюзная выставка плаката. – К., 1959. – 37с.
316337
   Всесоюзная выставка плаката : каталог. – Киев : Советский художник, 1959. – 34, [31] с.
316338
   Всесоюзная выставка произведений молодых художников. – М., 1982. – 40с.
316339
   Всесоюзная выставка произведений молодых художников "Молодость страны". – Москва, 1987. – 61с.
316340
   Всесоюзная выставка произведений молодых художников Молодость страны посвященная ХІХ съезду ВЛКСМ. – Москва, 1982. – 64с.
316341
   Всесоюзная выставка произведений молодых художников, посвященная 70-летию Ленинского комсомола. – Москва, 1989. – 182с.
316342
   Всесоюзная выставка произведений самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. – Москва, 1982. – 12с.
316343
   Всесоюзная выставка произведений самодеятельных художников и народных мастеров. – М., 1967. – 406с.
316344
   Всесоюзная выставка произведений художников театра и кино. – М., 1979. – 153с.
316345
   Всесоюзная выставка работ молодых художников, посвященная 30-летию ВЛКСМ. – М.-Л., 1948. – 34с.
316346
   Всесоюзная выставка работ самодеятельных художников. – М., 1961. – 278с.
316347
   Всесоюзная выставка работ художников театра, кино, телевидения. – М., 1971. – 271с.
316348
   Всесоюзная выставка скульптуры. – Москва, 1983. – 8с.
316349
   Всесоюзная выставка скульптуры. – Москва, 1983. – 44с.
316350
   Всесоюзная выставка эстампа. – Л., 1958. – 108с.
316351
   Всесоюзная геологическая библиотека - научно-техническому прогрессу в геологии. – Л., 1982. – 72с.
316352
   Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы : путеводитель-справочник. – Москва, 1957. – 56 с.
316353
   Всесоюзная зоогеографическая конференция 7-я. – Москва, 1984. – 428с.
316354
  Кондратов С.А. Всесоюзная книжная палата - научный центр изучения читаталя (конец 1980-х гг.) // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 2 (366). – С. 25 - 27. – ISSN 0869-6020
316355
   Всесоюзная книжная плата. – Москва, 1977. – 40с.
316356
   Всесоюзная книжная плата. – М., 1984. – 48с.
316357
   Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Партиздат
Ч. 1 : 1898-1924. – 1932. – 831 с.
316358
   Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. – 6-е изд. доп. – Москва : Госполитиздат
Ч. 1 : (1898-1925). – 1940. – 728 с.
316359
   Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. – 6-е изд. доп. – Москва : Госполитиздат
Ч. 2 : (1925-1939). – 1940. – 834 с.
316360
   Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. – М, 1941. – 634с.
316361
   Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков) о профсоюзах. – М., 1939. – 707с.
316362
   Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков) о социальном страховании. – Москва, 1940. – 110 с.
316363
   Всесоюзная конф. по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии (10; 1986; Москва).. – М.
Ч.1. – 1986. – 224с.
316364
   Всесоюзная конф. по инж. геологии, 1-я. Тбилиси. 1972. – Тбилиси
2.Ч.1. – 1978. – 288с.
316365
   Всесоюзная конф. по инж. проблемам термоядерных реакторов (4; 1988; Ленинград).. – М., 1987. – 344с.
316366
   Всесоюзная конф. по искусственному интеллекту (1988; Переславль-Залесский).. – М.
Т. 1. – 1988. – 571с.
316367
   Всесоюзная конф. по искусственному интеллекту (1988; Переславль-Залесский).. – М.
Т. 2. – 1988. – 614с.
316368
   Всесоюзная конф. по искусственному интеллекту (1988; Переславль-Залесский).. – М.
Т. 3. – 1988. – 526с.
316369
   Всесоюзная конф. по кристаллохимии интерметаллических соединений (5; 1989; Львов).. – Львов, 1989. – 284с.
316370
   Всесоюзная конф. по магнитным жидкостям (5; 1988; Плес) : тезисы докладов. – Москва
Т. 1. – 1988. – 175 с.
316371
   Всесоюзная конф. по массовой кристаллизации и кристаллизационным методам разделения смесей (4; 1990; Иваново).. – Иваново, 1990. – 183с.
316372
   Всесоюзная конф. по металлоорганической химии, 3-я. Уфа. 1985.. – Уфа, 1985. – 159с.
316373
   Всесоюзная конф. по механизму каталитичечких реакций (5; 1990; Москва).. – М., 1990. – 225с.
316374
   Всесоюзная конф. по механике полимерных и композитных материалов (7; 1990, Рига).. – Рига, 1990. – 193с.
316375
   Всесоюзная конф. по морской сейсмологии и сейсмометрии (2; 1991; пос. Менделеево, Млск. обл)... – М., 1991. – 101с.
316376
   Всесоюзная конф. по трансформации и дальнему переносу газовых и аэрозольных примесей в атомсере и созданию моделей загрязненности (1986; Вильнюс).. – Вильнюс, 1986. – 169с.
316377
   Всесоюзная конф. по химии и применению кремнийорганических соеюинений (6; 1986; Рига). – Рига, 1986. – 393с.
316378
   Всесоюзная конф. по химии и физикохимии олигомеров (3; 1986; Одесса).. – Черноголовка, 1986. – 325с.
316379
   Всесоюзная конф. по химии карбенов (4; 1987; Москва).. – М., 1987. – 175с.
316380
   Всесоюзная конф. по химии экстракции, 7-я. Москва. 1984.. – М., 1984. – 217с.
316381
   Всесоюзная конф. по экологической физиологии и биохимии рыб, 5-я. Севастополь. 1982.. – Киев
Ч.1. – 1982. – 195с.
316382
   Всесоюзная конференция "Автоматизация научных исследований на основе применения ЭЦВМ". – Новосибирск, 1970. – 76с.
316383
   Всесоюзная конференция "Актуальные проблемы истории психологии". – Ереван
1. – 1982. – 164с.
316384
   Всесоюзная конференция "Использование солнечной энергии" (преобразование солнечной энергии в электрическую, охлаждение, отопление, опреснение) сентябрь 1977 г.. – Ашхабад
Ч.2. – 1977. – 170с.
316385
   Всесоюзная конференция "Использование солнечной энергии", (преобразование солнечной энергии в электрическую, охлаждение, отопление, опреснение) сентябрь 1977 г.. – Ашхабад
Ч.1. – 1977. – 165с.
316386
   Всесоюзная конференция "Книга и прогресс". Тезисы докладов Всесоюзной конференции по вопросам библиотековедения и библиографической информации. Доклады пленарных заседаний 17-18 сентября 1970.. – Вильнюс, 1970. – 85с.
316387
   Всесоюзная конференция "Методы математической логики в проблемах искусственного интеллекта и систематическое программирование". Паланга 3-5 сент. 1980 г.. – Вильнюс
Ч.1. – 1980. – 181с.
316388
   Всесоюзная конференция "Методы математической логики в проблемах искусственного интеллекта и систематическое программирование": Тезисы докл. и сообщ., Паланга, 3-5 сент. 1980 г.. – Вильнюс
Ч.2. – 1980. – 270 с.
316389
   Всесоюзная конференция "Нечисловая статистика. Экспертные оценки и смежные вопросы". – Москва ; Таллин, 1984. – 403 с.
316390
   Всесоюзная конференция "Проблемы вариативности в германских языках". – М., 1988. – 116с.
316391
   Всесоюзная конференция "Проблемы информационного обеспечения фундаментальных и прикладных научных исследований в свете решений XXVI съезда КПСС" (г.Звенигород, 4-6 мая 1982 г.). – М.
Ч.1. – 1982. – 260с.
316392
   Всесоюзная конференция "Проблемы информационного обеспечения фундаментальных и прикладных научных исследований в свете решений XXVI съезда КПСС" (г.Звенигород, 4-6 мая 1982 г.). – М.
Ч.2. – 1982. – 228с.
316393
   Всесоюзная конференция "Растительный покров субарктических высокогорий и проблема арткоальпийских флористических связей.. – Апатины, 1984. – 107с.
316394
   Всесоюзная конференция "Современные процессы переработки и физико-химические методы исследования угля, нефти и продуктов их превращения".. – Иркутск
1. – 1982. – 145с.
316395
   Всесоюзная конференция "Современные процессы переработки и физико-химические методы исследования угля, нефти и продуктов их превращения.".. – Иркутск
2. – 1982. – 123с.
316396
   Всесоюзная конференция "Тебретические принципы реставрации древнерусской станковой живописи". – М., 1970. – 333с.
316397
   Всесоюзная конференция "Теория адаптивных систем и ее применение".. – М.-Л., 1983. – 408с.
316398
   Всесоюзная конференция "Теория, Методология и практика системных исследований", 29-31 янв. 1985 г.. – Москва, 1984. – 98 с.
316399
   Всесоюзная конференция "Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации".. – Рига
1. – 1982. – 256с.
316400
   Всесоюзная конференция "Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации".. – Рига
2. – 1982. – 248с.
316401
   Всесоюзная конференция "Топонимика в региональных географических исследованиях 1-3 февраля 1984 года. : тезисы докладов. – Москва, 1984. – 110с.
316402
   Всесоюзная конференция "Тройные полупроводники и их применение". – Кишинев, 1976. – 202с.
316403
   Всесоюзная конференция "Тройные полупроводники и их применение", 8-10 окт. 1979 г. : тезисы докладов / Всесоюзная конференция "Тройные полупроводники и их применение", 8-10 окт. 1979 г. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 243с.
316404
   Всесоюзная конференция "Численная реализаця физико-механических задач прочности". – Горький, 1983. – 141 с.
316405
   Всесоюзная конференция Обязательный экземпляр произведений печати -- основа библиотечно-библиографической деятельности Ленинград, 13-15 марта 1984 г.. – Л., 1984. – 91с.
316406
   Всесоюзная конференция по авиационной метеорологии и прикладной авиационной климатологии.. – М., 1982. – 107с.
316407
   Всесоюзная конференция по автоматизиции проектирования систем управления. (Ереван, окт. 1984).. – М., 1984. – 341с.
316408
   Всесоюзная конференция по аналитической химии неводных растворов и их физико-химическим свойствам, 3-я, Горький. 1974. – Горький
Ч.2. – 1974. – 195с.
316409
   Всесоюзная конференция по аналоговой и аналого-цифровой вычислительной технике, 4-я. Москва. 1973.. – М., 1973. – 211с.
316410
   Всесоюзная конференция по библиотековедению и библиографической информации.. – М., 1971. – 37с.
316411
   Всесоюзная конференция по водной токсикологии (V). (Одесса, 18-22 апреля 1988 г.) : тезисы докладов. – Москва
Ч. 1. – 1988. – 226 с.
316412
   Всесоюзная конференция по геометрии "в целом", Новосибирск, 28-30 сент. 1987 г.. – Новосибирск, 1987. – 145 с.
316413
   Всесоюзная конференция по геометрии и анализу. – Новосибирск, 1989. – 109 с.
316414
   Всесоюзная конференция по геометрической теории функций, Новосибирск, 18-20 окт. 1988 г.. – Новосибирск, 1988. – 121 с.
316415
   Всесоюзная конференция по жидкофазному окислению органических соединений, 3-я. Минск. 1975.. – Минск, 1975. – 222с.
316416
   Всесоюзная конференция по ионному обмену. Москва. 1979. – Москва, 1979. – 278 с.
316417
   Всесоюзная конференция по катализу.. – М.-Л., 1947. – 82с.
316418
   Всесоюзная конференция по качественной теории дифференциальных уравнений и методике преподавания теории дифференциальных уравнений в педагогических институтах. – Рязань, 1976. – С. 189-324
316419
   Всесоюзная конференция по квантовой химии твердого тела. Лиелупе, 8-11 октября 1985 г.. – Рига, 1985. – 199с.
316420
   Всесоюзная конференция по квантовой химии твердого тела. Лиелупе, 8-11 октября 1985 года.. – Рига, 1985. – 135с.
316421
   Всесоюзная конференция по координационной и физ. химии порфиринов (5; 1988; Иваново).. – Иваново, 1988. – 216с.
316422
   Всесоюзная конференция по люминесценции, 23-я. Кишинев. 1976. : тезисы. – Кишинев : Издательство Кишиневского университета, 1976. – 234 с.
316423
   Всесоюзная конференция по магнитным жидкостям (5; 1988; Плес). – Москва : Издательство Московского университета
Т. 2. – 1988. – 167 с.
316424
   Всесоюзная конференция по математическим методам решения задач подземной нефтяной гидрогазодинамики. Баку. 1967.. – Баку, 1974. – 312с.
316425
   Всесоюзная конференция по математическому обеспечению АСУ. – Киев; Канев, 1971. – 201с.
316426
   Всесоюзная конференция по металлоорганической химии, 3-я.. – Уфа
Ч.2. – 1985. – 316 с.
316427
   Всесоюзная конференция по методам трансляции, 3-5 февр. 1981 г.. – Новосибирск, 1981. – 189 с.
316428
   Всесоюзная конференция по миграциям птиц. Москва. 1975. – М.
Ч.1. – 1975. – 264с.
316429
   Всесоюзная конференция по миграциям птиц. Москва. 1975.. – М.
Ч.2. – 1975. – 160с.
316430
   Всесоюзная конференция по науч. организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях профтеохобразования, 2-я. Казань. 1974.. – М., 1975. – 231с.
316431
   Всесоюзная конференция по плазменной астрофизике. Иркутск, 1976 : тезисы докладов / Всесоюзная, по плазменной астрофизике. Иркутск конференция, , 1976. – Москва : Наука, 1976. – 148 с.
316432
   Всесоюзная конференция по планированию и автоматизации эксперимента в науч. исследованиях, 4-я. Москва. 1973.. – Москва, 1973. – 151 с.
316433
   Всесоюзная конференция по планированию и автоматизации эксперимента в науч. исследованиях, 4-я. Москва. 1973.. – Москва
Ч.2. – 1973. – 168с.
316434
   Всесоюзная конференция по прикладной логике (2; 1988). – Новосибирск, 1988. – 252с.
316435
   Всесоюзная конференция по прикладной логике. Новосибирск. 1985.. – Новосибирск, 1985. – 239 с.
316436
   Всесоюзная конференция по проблемам искусства народов Закавказья, Средней Азии, Казахстана и восточных республик РСФСР, 3-я. Москва. 1974. – М., 1974. – 45с.
316437
   Всесоюзная конференция по проблемам машинной графики (4; 1987; Протвино, Моск. обл.).. – Серпухов, 1987. – 195с.
316438
   Всесоюзная конференция по проблемам ОГАС, РАСУ и АСУ, посвященная 60-летию академика В.М.Глушкова (Канев, 20-23 сент. 1983 г.). – Киев
Ч.1. – 1983. – 112с.
316439
   Всесоюзная конференция по проблемам ОГАС, РАСУ и АСУ, посвященная 60-летию академика В.М.Глушкова (Канев, 20-23 сент. 1983 г.). – Киев
Ч.2. – 1983. – 97с.
316440
   Всесоюзная конференция по проблемам создания современных цветных кинофотоматериалов.. – Черноголовка, 1987. – 208с.
316441
   Всесоюзная конференция по проблемам теоретической кибернетики 9-13 июня 1969 г.. – Новосибирск, 1969. – 120с.
316442
   Всесоюзная конференция по проблемам теоретической кибернетики, 3-я. Новосибирск, 1974.. – Новосибирск, 1974. – 191с.
316443
   Всесоюзная конференция по промышленному разведению насекомых : Тезисы докладов. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 134с.
316444
   Всесоюзная конференция по прочности и пластичности : 8-я. Пермь; 1983. – Пермь, 1983. – 225 с.
316445
   Всесоюзная конференция по раннему онгогенезу рыб (IV), г.Мурманск, 28-90 сентября 1988 г.. – М., 1988. – 184с.
316446
   Всесоюзная конференция по сварочным материалам (7; 1987; Одесса). – Одесса, 1987. – 168с.
316447
   Всесоюзная конференция по славянской филологии 17-22 декабря 1962 года.. – Л., 1962. – 142с.
316448
   Всесоюзная конференция по теоретической и прикладой радиационной химии, Обнинск16-18 окт. 1984 г.. – М., 1984. – 424с.
316449
   Всесоюзная конференция по теории игр, 3-я. Одесса. 1974.. – Одесса, 1974. – 280 с.
316450
   Всесоюзная конференция по теории кодирования и передачи информации (9; 1988; Одесса).. – Одесса
Ч. 1. – 1988. – 359с.
316451
   Всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин XV. Казань, 28 августа -- 2 сентября 1990 г.. – Казань
1. – 1990. – 701 с.
316452
   Всесоюзная конференция по физике вакуумного ультрафиолета и его взаимодействию с веществом ВУФ-86 (7; 1986; Эзерниеки, ЛатвССР). : тезисы докладов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1986. – 238 с.
316453
   Всесоюзная конференция по физике низкотемпературной плазмы (Киев, 1966) : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по физике низкотемпературной плазмы (Киев, 1966). – Киев : Наукова думка, 1966. – 95 с.
316454
   Всесоюзная конференция по физико-химическим основам легирования полупроводниковых материалов; 6; 1988; Москва. – Москва, 1988. – 240 с.
316455
   Всесоюзная конференция по химии и биохимии макроциклических соединений (3; 1988; Иваново). – Иваново
Ч. 1. – 1988. – 170с.
316456
   Всесоюзная конференция по химии и биохимии макроциклических соединений (3; 1988; Иваново).. – Иваново
Ч. 2. – 1988. – 173-327с.
316457
   Всесоюзная конференция по химии и использованию лингнина (7; 1987; Рига). – Рига, 1987. – 287с.
316458
   Всесоюзная конференция по химии органических пероксидов (8-я; 1985).. – Л., 1985. – 214с.
316459
   Всесоюзная конференция по химии урана, 3-я. Мосва. 1985.. – М., 1985. – 135с.
316460
   Всесоюзная конференция по численным методам решения задач теории упругости и пластичности, 2-я. Тракай. 1971.. – Новосибирск, 1971. – 199с.
316461
   Всесоюзная конференция по экологической физиологии и биохимии рыб, 6-я. Севастополь. 1982.. – Вильнюс, 1985. – 578 с.
316462
   Всесоюзная конференция по экстракции и экстрагированию. – Рига
Ч. 1. – 1982. – 132с.
316463
   Всесоюзная конференция по экстракции и экстрагированию. – Рига
2. – 1982. – 162с.
316464
   Всесоюзная конференция по экстракции и экстрагированию. – Рига : Зинатне
Т. 3. – 1982. – 132 с.
316465
   Всесоюзная конференция по электрохимии (VII; 1988; Черновцы). – 1988. – Черновцы
3. – 1988. – 354с.
316466
   Всесоюзная конференция по электрохимии (VII; 1988; Черновцы).. – Черновцы
1. – 1988. – 380с.
316467
   Всесоюзная конференция по электрохимии (VII; 1988; Черновцы).. – Черновцы
2. – 1988. – 368с.
316468
   Всесоюзная конференция советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами 17-18 февраля 1958 года.. – М., 1958. – 138с.
316469
   Всесоюзная конференция сторонников мира Москва 25-27 августа 1949 года.. – М., 1949. – 32с.
316470
   Всесоюзная конференция сторонников мира. Москва 25-27 августа 1949 года.. – М., 1949. – 160с.
316471
  Шебяков Л. Всесоюзная кочегарка -- Донбасс. / Л. Шебяков. – Пенза, 1945. – 15с.
316472
   Всесоюзная межвузовская конференция по алгоритмическим методам проектирования цифровых систем 14-16 апреля 1969 г.. – Л., 1969. – 91с.
316473
   Всесоюзная межвузовская конференция по математическому обеспечению автоматизированных систем управления.. – М., 1970. – 142с.
316474
   Всесоюзная межвузовская конференция по проблемам изучения и преподавания литературной критики в высшей школе, 1-я. Ленинград. 1974.. – Л., 1974. – 155с.
316475
   Всесоюзная Межвузовская конференция по теории и практике ректификации в химической и пищевой промышленности. – Киев, 1960. – 88с.
316476
   Всесоюзная межвузовская конференция по теории и приложениям диффенренциальных уравнений с отклоняющеимся аргументом. – Черновцы, 1965. – 64 с.
316477
   Всесоюзная межвузовская конференция по теории и приложениям дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. – Черновцы, 1965. – 64 с.
316478
   Всесоюзная межвузовская научная конференция "Проблемы технической эстетики и инженерной психологии". – Ленинград, 1968. – 46с.
316479
   Всесоюзная межвузовская научная конференция по научной организации труда и управления в сельскохозяйственных предприятиях 16-18 июня 1966 года. – Х., 1966. – 28с.
316480
   Всесоюзная научная конференция "Ананлиз и синтез как взаимообусловленные методы экспериментально-фонетических исследований речи". – Минск, 1972. – 175с.
316481
   Всесоюзная научная конференция "Закономерности языковой эволюции". – Рига, 1990. – 205с.
316482
   Всесоюзная научная конференция "Книга в России до середины ХІХ века. – Л., 1976. – 72с.
316483
   Всесоюзная научная конференция "Концентрация производства и совершенствование экономического механизма управления" 21-23 декабря 1977 года. – Л., 1977. – 188с.
316484
   Всесоюзная научная конференция "Концентрация производства и совершенствование экономического механизма управления" 21-23 декабря 1977 года. – Л., 1977. – 261с.
316485
   Всесоюзная научная конференция "Проблемы научного описания рукописей и факсимильного издания памятников писмьенности". – Л., 1979. – 58с.
316486
   Всесоюзная научная конференция "Проблемы экономического и социального развития агропромышленного комплекса" (22-24 ноября 1983 г.). – М., 1983. – 171с.
316487
   Всесоюзная научная конференция "Проблемы экономического и социального развития агропромышленного комплекса" (22-24 ноября 1983 г.). – М., 1983. – 101с.
316488
   Всесоюзная научная конференция "Проблемы экономического и социального развития агропромышленного комплекса" (22-24 ноября 1983 г.). – М., 1983. – 199с.
316489
   Всесоюзная научная конференция "Роль Низами в развитии лирики в мировой литературе и 300-летие создания поэмы "Хосров и Ширин", 22-23 ноября 1984). – Баку, 1984. – 92с.
316490
   Всесоюзная научная конференция по вопросам обеспечения сельского хозяйства измерительными и регулирующими приборами, устройствами и лабораторным оборудованием, развития метрологии в сельском хозяйстве 21-23 октября : Тезисы докладов. – Москва, 1975. – 48с.
316491
   Всесоюзная научная конференция по вопросам обеспечения сельского хозяйства измерительными и регулирующими приборами, устройствами и лабораторным оборудованием, развития метрологии в сельском хозяйстве 21-23 октября. – Москва, 1975. – 58с.
316492
   Всесоюзная научная конференция по вопросам обеспечения сельского хозяйства измерительными и регулирующими приборами, устройствами и лабораторным оборудованием, развития метрологии в сельском хозяйстве 21-23 октября. – Москва
1. – 1975. – 238с.
316493
   Всесоюзная научная конференция по вопросам обеспечения сельского хозяйства измерительными и регулирующими приборами, устройствами и лабораторным оборудованием, развития метрологии в сельском хозяйстве 21-23 октября. – Москва
2. – 1975. – 218с.
316494
   Всесоюзная научная конференция по неевклидовой геометрии "150 лет геометрии Лобачевского". – Казань, 1976. – 208 с.
316495
   Всесоюзная научная конференция по проблемам физического воспитания студентов в свете решений 25-го съезда КПСС. – Москва, 1976. – 272с.
316496
   Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания, Москва, 1974. – М., 1974. – 184с.
316497
   Всесоюзная научная конференция по экономическим проблемам качества продукции и стандартизации (1987; Москва). – М., 1987. – 354с.
316498
   Всесоюзная научная конференция.Народнонаселение и совершенствование планирования социальной инфраструктуры. – Баку, 1984. – 242с.
316499
   Всесоюзная научная конференция.Народнонаселение и совершенствование планирования социальной инфраструктуры. – Баку, 1984. – 214с.
316500
   Всесоюзная научная конференция.Народнонаселение и совершенствование планирования социальной инфраструктуры. – Баку, 1984. – 130с.
316501
   Всесоюзная научная конференция.Народнонаселение и совершенствование планирования социальной инфраструктуры. – Баку, 1984. – 158с.
316502
   Всесоюзная научная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1988-1989 гг.. – Алма-Ата
1. – 1990. – 157с.
316503
   Всесоюзная научная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1988-1989 гг.. – Алма-Ата
2. – 1990. – 118с.
316504
   Всесоюзная научная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1988-1989 гг.. – Алма-Ата
3. – 1990. – 141с.
316505
   Всесоюзная научная студенческая конференция, 13-я. – Новосибирск, 1975. – 60с.
316506
   Всесоюзная научная студенческая конференция, посвященная 35-летию победы.. – Киев, 1980. – 33 с.
316507
   Всесоюзная научно-практическая конференция "Вопросы теории и практики совершенствования механизма управления народным хозяйством в свете решений ХХVI съезда КПСС". – Москва
Т. 1. – 1981. – 270 с.
316508
   Всесоюзная научно-практическая конференция "Вопросы теории и практики совершенствования механизма управления народным хозяйством в свете решений ХХVI съезда КПСС". – Москва
Т. 2. – 1981. – 199 с.
316509
   Всесоюзная научно-практическая конференция "Проблемы клинической микробиологии в неинфекционной клинике" : тезисы докладов. 18-19 мая 1983 г. – Москва, 1983. – 320 с.
316510
   Всесоюзная научно-практическая конференция "Проблемы управленческих нововведений и хозяйственного экспериментирования" (15-17 сент.1981 г., Таллин). – Москва
Т. 1. – 1981. – 156 с.
316511
   Всесоюзная научно-практическая конференция .... – М.
2. – 1977. – 69с.
316512
   Всесоюзная научно-практическая конференция .... – М.
3. – 1977. – 46с.
316513
   Всесоюзная научно-практическая конференция .... – М.
6. – 1977. – 102с.
316514
   Всесоюзная научно-практическая конференция .... – Ч.1. – М.
7. – 1977. – 68 с.
316515
   Всесоюзная научно-практическая конференция по "Подготовка учителей истории к преподаванию основ советского государства и правовому воспитанию школьников" 25-27 мая 1983 г.. – Ташкент, 1983. – 122с.
316516
   Всесоюзная научно-практическая конференция по проблеме "Великая Октябрьская социалистическая революция и освещение ее всемирно-исторического значения в преподавании общественных наук и исторических. – М.
1. – 1977. – 68 с.
316517
   Всесоюзная научно-практическая конференция по проблеме "Великая Октябрьская социалистическая революция и освещение ее всемирно-исторического значения в преподавании общественных наук и исторических. – М.
4. – 1977. – 56с.
316518
   Всесоюзная научно-практическая конференция по проблеме "Великая Октябрьская социалистическая революция и освещение ее всемирно-исторического значения в преподавании общественных наук и исторических. – Ч.2. – М.
7. – 1977. – 69с.
316519
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Актуальные проблемы социального планирования" : (Москва, 1975 г.) : тез. докл. секции "Социальное планирование в регионе" / "Актуальные проблемы социального планирования", всесоюз. науч.-техн. конф.; Всесоюз. совет науч.-техн. о-в, Ком. по науч. орг. труда, Гос. ком. Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, М-во высш. и сред. спец. образования СССР [и др.]. – Москва : [б. и.], 1975. – 216 с.
316520
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Актуальные проблемы социального планирования" : тез. докл. и сообщений секции №4 "Молодежь и социальное планирование" / "Актуальные проблемы социального планирования", всесоюз. науч.-техн. конф.; Всесоюз. совет науч.-техн. о-в, Ком. по науч. орг. труда, Гос. ком. Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, М-во высш. и сред. спец. образования СССР [и др.]. – Москва : [б. и.], 1975. – 210 с.
316521
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Применение время-частотных средств и методов измерений в народном хозяйстве" 7-9 июня 1983 г.. – М., 1983. – 298с.
316522
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Программное обеспечение АСУ". – Секция 1. – Калинин, 1982. – 153с.
316523
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Программное обеспечение АСУ". – Секция 2. – Калинин, 1982. – 190с.
316524
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Программное обеспечение АСУ". – Сер.3. – Калинин
1. – 1982. – 136с.
316525
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Программной обеспечение АСУ". – Секция 3. – Калинин, 1983. – 182с.
316526
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Программной обеспечение АСУ". – Секция 2. – Калинин
1. – 1983. – 229с.
316527
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Программной обеспечение АСУ". – Калинин
2. – 1983. – 143с.
316528
   Всесоюзная научно-техническая конференция "Современное состояние и перспективы высокоскоростной фотографии и кинематографии и метрологии быстропротекающих процессов". – Москва, 1972. – 214с.
316529
   Всесоюзная научно-техническая конференция по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения. Таллин, 19-22 сентября 1967 года. – Москва, 1967. – 174 с.
316530
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 263с.
316531
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 12с.
316532
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 23с.
316533
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 20с.
316534
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 31с.
316535
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 66с.
316536
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 32с.
316537
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 64с.
316538
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 186с.
316539
   Всесоюзная научно-техническая конференция по применению радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке. – М., 1957. – 40с.
316540
   Всесоюзная научно-техническая конференция по проблемам создания индивидуальных диалоговых систем на базе микро-ЭВМ. – Пущино, 1982. – 70с.
316541
   Всесоюзная научно-техническая конференция по технологии неорганических веществ и минералльных удобрений (14; 1988; Львов). – Львов
2. – 1988. – 167с.
316542
   Всесоюзная научно-техническая конференция. Проблемы орошения зерновых культур : Тезисы докладов. – Москва, 1967. – 200с.
316543
   Всесоюзная научно-техническая сессия по светотехнике 1947 г. : тезисы докладов и информационный материал / Всесоюзная научно-техническая сессия по светотехнике. – Москва--Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1947. – 108 с.
316544
   Всесоюзная неделя детской и юношесткой книги. – М., 1983. – 58с.
316545
   Всесоюзная неделя книги для детей и юношества, 1985 год. – М., 1985. – 44с.
316546
   Всесоюзная орнитологическая конференция, 6-я, Москва. – М.
1. – 1974. – 316с.
316547
   Всесоюзная орнитологическая конференция, 6-я, Москва 1974. – М.
2. – 1974. – 388с.
316548
  Петровская Л.Б. Всесоюзная патентно-техническая библиотека СССР / Л.Б. Петровская. – Москва, 1971. – 22с.
316549
   Всесоюзная перепись населения - всенародное дело. – М., 1969. – 64с.
316550
   Всесоюзная перепись населения - всенародное дело. – М., 1978. – 70с.
316551
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. по Вологодской губернии. – Вологда, 1927. – 108с.
316552
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. по Дальне-Восточному краю. – Хабаровск, 1927. – 49с.
316553
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. – Курск, 1927. – 48с.
316554
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. – М.
1. – 1927. – 40с.
316555
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. – М.
2. – 1927. – 55с.
316556
   Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. – М.
3. – 1927. – 27с.
316557
  Воробьев Н.Я. Всесоюзная перепись населения 1926 г. / Н.Я. Воробьев. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 107с.
316558
  Михайловский В.Г. Всесоюзная перепись населения 1926 года / В.Г. Михайловский. – Москва, 1926. – 28с.
316559
   Всесоюзная перепись населения 1926 года
Т.1. – 1928
316560
   Всесоюзная перепись населения 1926 года. – Москва
Т. 33. – 1929. – 226 с
316561
   Всесоюзная перепись населения 1926 года. – Москва
Т. 34. – 1930. – 226 с
316562
   Всесоюзная перепись населения 1926 года. – Москва
Т. 35. – 1930. – 218 с
316563
   Всесоюзная перепись населения 1926 года. – М.
Т. 36. – 1930. – 292 с.
316564
   Всесоюзная перепись населения 1937 г.. – М., 1991. – 238с.
316565
  Саутин И. Всесоюзная перепись населения 1939 года / И. Саутин. – М., 1938. – 64с.
316566
  Пустоход Всесоюзная перепись населения 1939 года / Пустоход, 1939
316567
  Подъячих П.Г. Всесоюзная перепись населения 1939 года / П.Г. Подъячих. – М, 1953. – 148с.
316568
  Подъячих П.Г. Всесоюзная перепись населения 1939 года / П.Г. Подъячих. – М, 1957. – 164с.
316569
   Всесоюзная перепись населения 1946 года. – Уфа, 1927. – 29с.
316570
   Всесоюзная перепись населения 1959 года. – М., 1958. – 51с.
316571
   Всесоюзная перепись населения 1970 года : Сборник статей. – Москва : Статистика, 1976. – 286с.
316572
   Всесоюзная перепись населения 1979 года. – М., 1984. – 232с.
316573
  Исупов А.А. Всесоюзная перепись населения 1979 года. / А.А. Исупов, В.А. Борисов. – М., 1978. – 63с.
316574
   Всесоюзная перепись населения 1989 года. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 80с.
316575
   Всесоюзная пионерская организация им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 201с.
316576
  Лавровский Б.В. Всесоюзная промышленная выставка. / Б.В. Лавровский. – М, 1958. – 63с.
316577
  Моручков С.А. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1939-1940 гг. и ее значение в развитии социалистического соревнования в сельском хозяйстве : Автореф... канд. ист.наук: / Моручков С.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.В.Потемкина. – М., 1954. – 15л.
316578
   Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1939.. – Москва, 1939. – 616с.
316579
  Цицин Н.В. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1940 года. / Н.В. Цицин, 1940. – 63с.
316580
   Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1954 года. / Цицин Н.В. – Москва, 1955. – 808с.
316581
   Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Павильоны и сооружения. – Москва, 1954. – 152с.
316582
   Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1982-1983 годов.. – Черновцы
1. – 1984. – 252с.
316583
   Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1982-1983 годов.. – Черновцы
2. – 1984. – 253-487с.
316584
   Всесоюзная студенческая интернациональная научная конференция "Роль общественных наук в современном мире". – Киев, 1972. – 19 с.
316585
   Всесоюзная творческая конференция работников кинематографии.. – Москва, 1959. – 399с.
316586
   Всесоюзная филателистическая выставка "50 лет ВЛКСМ".. – Москва, 1968. – 48с.
316587
   Всесоюзная фотовыставка, посвященная XXV съезду КПСС.. – Москва, 1976. – 22с.
316588
   Всесоюзная художественная выстава СССР - наша Родина.. – Москва, 1972. – 122с.
316589
   Всесоюзная художественная выставка. – Москва, 1962. – 4с.
316590
   Всесоюзная художественная выставка "Всегда начеку".. – Москва, 1977. – 42с.
316591
   Всесоюзная художественная выставка "Мы строим коммунизм". – Москва, 1986. – 142с.
316592
   Всесоюзная художественная выставка "Мы строим коммунизм". – Москва, 1986. – 55с.
316593
   Всесоюзная художественная выставка "Мы строим коммунизм".. – Москва, 1981. – 58с.
316594
   Всесоюзная художественная выставка "На страже завоеваний социализма". – Москва, 1988. – 52с.
316595
   Всесоюзная художественная выставка "Спорт в изобразительном искусстве".. – Москва, 1984. – 43с.
316596
   Всесоюзная художественная выставка "Страна родная".. – Москва, 1978. – 32с.
316597
   Всесоюзная художественная выставка "Страна Советов". – Москва, 1987. – 170с.
316598
   Всесоюзная художественная выставка "Страна Советов". – Москва, 1988. – 32с.
316599
   Всесоюзная художественная выставка 1950 года.. – М.-Л., 1952. – 127с.
316600
   Всесоюзная художественная выставка 1951 года. (Альбом). – Москва, 1953. – 110с.
316601
   Всесоюзная художественная выставка 1961 года.. – Москва, 1961. – 374с.
316602
   Всесоюзная художественная выставка 40 лет ВЛКСМ.. – Москва, 1958. – 382с.
316603
   Всесоюзная художественная выставка Молодя гвардия Страны Советов.. – Москва, 1978. – 98с.
316604
   Всесоюзная художественная выставка СССР - наша Родина.. – Москва, 1973. – 114с.
316605
   Всесоюзная художественная выставка.. – Москва, 1957. – 508с.
316606
   Всесоюзная художественная выставка.. – Москва, 1958. – 252с.
316607
   Всесоюзная художественная выставка.. – Москва, 1970. – 88с.
316608
  Всесоюзная Всесоюзная художественная выставка. / Всесоюзная, выставка.Тбилиси. 1980. художественная. – Москва, 1980. – 22с.
316609
   Всесоюзная художественная выставка. Москва. 1980. – Москва, 1980. – 119с.
316610
   Всесоюзная ХХІІІ школа по автоматизации научных исследований. – Кишинев, 1989. – 147с.
316611
   Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям. – М-Л
Ч. 1. – 1990. – 280с.
316612
   Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям. – М-Л
Ч. 2. – 1990. – 314с.
316613
   Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям. – М-Л
Ч. 3. – 1990. – 311с.
316614
   Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям, 10-я. Тбилиси.1985.. – М, 1985. – 256с.
316615
   Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям, 10-я. Тбилиси.1985.. – М, 1985. – 304с.
316616
   Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям, 10-я. Тбилиси.1985.. – М, 1985. – 398с.
316617
   Всесоюзная школа-семинар по управлению большими системами. Тбилиси.1973. – Тбилиси, 1974. – 274с.
316618
   Всесоюзная школа "Оптимальное управление. Геометрия и анализ". – Кемерово, 1988. – 134 с.
316619
   Всесоюзная школа молодых ученых и специалистов "Свет и музыка".. – Казань, 1979. – 176с.
316620
   Всесоюзная школа по физике, химии и механике поверхности (Нальчик, 1981) : тезисы оригин. докладов / Всесоюзная школа по физике, химии и механике поверхности (Нальчик, 1981). – Черноголовка : ИФХ АН СССР, 1981. – 150 с.
316621
   Всесоюзная юбилейная выставка "50 лет Советской власти".. – М, 1967. – 19с.
316622
   Всесоюзная юбилейная выставка "50 лет Советской власти".. – М, 1967. – 48с.
316623
   Всесоюзная юбилейная выставка "50 лет Советской власти".. – М, 1967. – 24с.
316624
   Всесоюзная юбилейная выставка "50 лет Советской власти".. – М, 1967. – 27с.
316625
   Всесоюзная юбилейная выставка 1967 г."50 лет Советской власти".. – М, 1967. – 36с.
316626
   Всесоюзная юбилейная научная конференция, посвященная 50-летию образования Союза ССР по проблеме "Торжество ленинской национальной политики в народном образовании СССР.. – М, 1972. – 66с.
316627
   Всесоюзная юбилейная художественная выставка "50 лет Советской власти".. – М, 1967. – 24с.
316628
  Иогансон Б.В. Всесоюзная юбилейная художественная выставка 1957 года. / Б.В. Иогансон. – М, 1958. – 31с.
316629
   Всесоюзне змагання комсомолу в збиральній та хлібозаготівельній кампаніях., 1932. – 25с.
316630
   Всесоюзний переапис людності 1926 року.. – М
12. – 1929. – 483с.
316631
   Всесоюзний перепис дрібної /нецензованої/ промисловості 1929 р.. – Х, 1929. – 53с.
316632
   Всесоюзний перепис людности 1926 року.. – М
30. – 1930. – 464с.
316633
   Всесоюзний перепис людності 1926 року.. – М
13. – 1929. – 465с.
316634
   Всесоюзний перепис населення 1959 року.. – К, 1958. – 63с.
316635
   Всесоюзний торговельний перепис 1935 р.. – К, 1936. – 200с.
316636
  Іванишина В.В. Всесоюзні переписи населення 1959, 1970 років як джерело вивчення соціально-демографічних процесів в Україні в 60-х роках ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 126-129. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Здійснено порівняльний аналіз статистичних програм і результатів Всесоюзних переписів населення 1959 і 1970 рр. і доведено, що вони є основною джерельною базою дослідження соціально-демографічних процесів в Україні в 60-х рр. ХХ ст. The author tries ...
316637
   Всесоюзнй семинар "Образование и строение древесной ткани", посвященный 100-летию со дня рождения академика Латвийской академии наук П.Н. Одинцова : тезисы докладов / Образование и строение древесной ткани; Науч. совет АН ССР по проблеме "Химия древечины и ее основных компонентов" ; Ин-т химии древесины Латв. АН. – Рига, 1991. – 59 с.
316638
   Всесоюзное 14 (пекаровское) совещание по теории полупроводников : тезисы докладов. – Донецк : ДФТИ АН СССР, 1989. – 248 с.
316639
   Всесоюзное 23 совещание по физике низких температур : тезисы докладов. – Таллин : ИХБФ АН ЭССР
Ч. 2 : Электронные явления при низких температурах. – 1984. – 210 с.
316640
   Всесоюзное 23 совещание по физике низких температур : тезисы докладов. – Таллин : ИХБФ АН ЭССР
Ч. 3 : Низкотемпературная физика твердого тела. – 1984. – 222 с.
316641
   Всесоюзное 3 совещание по распространению лазерного излучения в дисперсной среде : тезисы докладов. – Обнинск : ИЭМ
Ч. 1. – 1985. – 212 с.
316642
   Всесоюзное 3 совещание по распространению лазерного излучения в дисперсной среде : тезисы докладов. – Обнинск : ИЭМ
Ч. 2. – 1985. – 325 с.
316643
   Всесоюзное 3 совещание по распространению лазерного излучения в дисперсной среде : тезисы докладов. – Обнинск : ИЭМ
Ч. 4. – 1985. – 325 с.
316644
   Всесоюзное 6 совещание "Физика, химия и технология люминофоров" : тезисы докладов. – Ставрополь : ВНИИ
Ч. 1. – 1989. – 147 с.
316645
   Всесоюзное 6 совещание "Физика, химия и технология люминофоров" : тезисы докладов. – Ставрополь : ВНИИ
Ч. 2. – 1989. – 175 с.
316646
   Всесоюзное 6 совещание по термодинамике и технологии ферритов : тезисы докладов. – Ивано-Франковск : ИПИ, 1988. – 167 с.
316647
   Всесоюзное агенство по авторским правам.. – М, 1977. – 32с.
316648
   Всесоюзное археолого-этнографическое совещание по итогам полевых исследований 1972 года. Ташкент.1973.. – Ташкент, 1973. – 118с.
316649
   Всесоюзное ботаническое общество. – Л, 1978. – 253с.
316650
  Сочава В.Б. Всесоюзное Ботаническое общество в период между 1 и П съездами делегатов общества / В.Б. Сочава. – Л, 1957. – 34с.
316651
  Берг Л.С. Всесоюзное географическое общество за сто лет / Л.С. Берг. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1946. – 264с. – (Научно-популярная)
316652
   Всесоюзное гидробиологическое общество. Справочник / Винберг Г.Г. – Москва : Наука, 1984. – 88с.
316653
   Всесоюзное добровольное общество любителей книги. Учредительный съезд. Москва, 1974.. – М, 1975. – 160с.
316654
   Всесоюзное добровольное общество содействия военно-морскому флоту.. – М, 1949. – 64с.
316655
   Всесоюзное координационное совещ. по автоматизации поектно-конструкторстких работ в машиностроении.. – Минск, 1989. – 218с.
316656
   Всесоюзное координационное совещ. по автоматизации проектно-конструкторских работ в машиностроении.. – Минск, 1989. – 189с.
316657
   Всесоюзное междуведомственное совещание по аэросъемке : рефераты докладов. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1956. – 96с.
316658
   Всесоюзное научно-методическое совещание-семинар заведующих кафедрами иностранных языков экономических вузов и экономических факультетов университетов и технических институтов по проблемам вузовского курса : тезисы докладов. – Куйбышев
Ч. 1. – 1973. – 126 с.
316659
   Всесоюзное научно-практическое совещание "Организация и методы экономического анализа в промышленности.". – М, 1983. – 124с.
316660
   Всесоюзное научно-техническое совещание "Проблемы создания и использования высокопроизводительных информационно-вычислительных машин.. – Кишинев, 1979. – 136с.
316661
   Всесоюзное научное совещание "Применение колебательных спектров исследованию неорганических и координационных соединений". – М, 1985. – 205с.
316662
   Всесоюзное о-во генетиков и селекционеров им. Н.И.Вавилова.. – М, 1987. – 114с.
316663
   Всесоюзное о-во изобретателей и рационализаторов между 4 и 5 съездами.. – М, 1978. – 184с.
316664
   Всесоюзное о-во изобретателей и рационализаторов.. – М, 1965. – 12с.
316665
   Всесоюзное о-во изобретателей и рационализаторов.. – М, 1973. – 47с.
316666
   Всесоюзное о-во изобретателей и рационализаторов.. – М, 1989. – 126с.
316667
   Всесоюзное общество почвоведов : Информационный материал. – Пущино, 1985. – 20с.
316668
   Всесоюзное палеонтологическое общество.. – Л, 1984. – 260с.
316669
   Всесоюзное собрание передставителей советов колхозов союзных республик 19-20 марта 1980 года.. – М, 1981. – 272с.
316670
   Всесоюзное совещ. молодых писателей.. – М, 1985. – 95с.
316671
   Всесоюзное совещ. по активационному анализу и другим радиоаналитическим методам.. – Ташкент, 1987. – 213с.
316672
   Всесоюзное совещ. по активационному анализу и другим радиоаналитическим методам.. – Ташкент, 1987. – 214-460с.
316673
   Всесоюзное совещ. по болотоведению.. – Калинин, 1984. – 136с.
316674
   Всесоюзное совещ. по геохимии углерода.. – М, 1981. – 365с.
316675
   Всесоюзное совещ. по квантовой химии.. – Иваново, 1985. – 200с.
316676
   Всесоюзное совещ. по квантовой химии.. – Черноголовка, 1985. – 185с.
316677
   Всесоюзное совещ. по кинетике и механизму хим. реакций в твердом теле. – Черноголовка, 1989. – 258с.
316678
   Всесоюзное совещ. по кинетике и механизму хим. реакций в твердом теле.. – Черноголовка, 1986. – 182с.
316679
   Всесоюзное совещ. по кристаллохимии неорганических и координационных соединений.. – М, 1986. – 247с.
316680
   Всесоюзное совещ. по кристаллохимии неорганических и координационных соединений.. – Черноголовка, 1989. – 200с.
316681
   Всесоюзное совещ. по органической кристаллохимии.. – Черноголовка, 1987. – 228с.
316682
   Всесоюзное совещ. по проблемам автоматизации информационных процессов в области общественных наук.. – М, 1979. – 141с.
316683
   Всесоюзное совещ. по проблемам автоматизации информационных процессов в области общественных наук.. – М, 1979. – 231с.
316684
   Всесоюзное совещ. по проблемам теорет. и прикладной акарологии.. – Л, 1990. – 159с.
316685
   Всесоюзное совещ. по проблемам управления.. – М, 1986. – 564с.
316686
   Всесоюзное совещ. по проблемам управления.. – М, 1986. – 573с.
316687
   Всесоюзное совещ. по проблемам управления.. – М, 1989. – 543с.
316688
   Всесоюзное совещ. по проблемам управления.. – М, 1989. – 546с.
316689
   Всесоюзное совещ. по работотехническим системам.. – М, 1978. – 236с.
316690
   Всесоюзное совещ. по работотехническим системам.. – Воронеж, 1984. – 168с.
316691
   Всесоюзное совещ. по распространению лазерного излучения в дисперсной среде.. – Обнинск, 1985. – 325с.
316692
   Всесоюзное совещ. по сорбентам для хроматографии.. – М, 1986. – 146с.
316693
   Всесоюзное совещ. по стеклообразному состоянию.. – Л, 1975. – 166с.
316694
   Всесоюзное совещ. по стеклообразному состоянию.. – Л, 1986. – 475с.
316695
   Всесоюзное совещ. по термическому анализу.. – К, 1985. – 309с.
316696
   Всесоюзное совещ. по техн. средствам аналоговой и аналого-цифровой вычислителной техники.. – Кишинев, 1975. – 107с.
316697
   Всесоюзное совещ. по фотохимии.. – Черноголовка, 1985. – 215с.
316698
   Всесоюзное совещ. по фотохимии.. – Черноголовка, 1985. – 216-431с.
316699
   Всесоюзное совещ. по фотохимии.. – Новосибирск, 1989. – 208с.
316700
   Всесоюзное совещ. по фотохимии.. – Новосибирск, 1989. – 397с.
316701
   Всесоюзное совещ. по хемиломинесценции.. – Уфа, 1986. – 204с.
316702
   Всесоюзное совещ. по химии неводных растворов неорганических и комплексных соединений.. – М, 1987. – 351с.
316703
   Всесоюзное совещ. по экономическим проблемам развития химической промышленности и химизации народного хозяйства.. – М, 1966. – 48с.
316704
   Всесоюзное совещ. по эксперим. минералогии.. – Черноголовка, 1986. – 230с.
316705
   Всесоюзное совещ. работников высшех учебных заведений. – Москва, 1973. – 246с.
316706
   Всесоюзное совещ. работников высшех учебных заведений в Москве. – Москва, 1980. – 352с.
316707
   Всесоюзное совещ. работников гос. системы проф.-техн. образования.. – М, 1973. – 167с.
316708
   Всесоюзное совещ. работников проф.-техн. образования.. – М, 1969. – 96с.
316709
   Всесоюзное совещ. специалистов в обл. науч.-техн. информации по проблемам создания и использования фактографических баз данных.. – М, 1989. – 192с.
316710
   Всесоюзное совещ. статистиков.. – М, 1958. – 286с.
316711
   Всесоюзное совещание "Актуальные задачи физиологии и биохимии растений в ботанических садах СССР" : (14-16 окт. 1984 г., Звенигород) : тез. докл. / Актуальные задачи физиологии и биохимии растений в ботанических садах СССР", всесоюз. совещ.; АН СССР, Совет ботан. садов СССР, Гл. ботан. сад. – Пущино : ГБС АН СССР, 1984. – 236 с.
316712
   Всесоюзное совещание Анаэробные микроорганизмы : тезисы докладов. – Пущино, 1982. – 64 с.
316713
   Всесоюзное совещание жен хозяйственников и инженерно-технических работников тяжелой промышленности.. – М, 1936. – 272с.
316714
   Всесоюзное совещание заведующих кафедрами педагогики и методики начального обучения.. – Л, 1973. – 206с.
316715
   Всесоюзное совещание изобретателей, рационализаторов и новаторов производства.. – М, 1957. – 324с.
316716
   Всесоюзное совещание о мерах улучшения подготовки научно-педагогических кадров по историческим наукам.. – М, 1964. – 518с.
316717
   Всесоюзное совещание передовиков соревнования бригад и ударников коммунистического труда 27-30 мая 1960 г.. – М, 1960. – 319с.
316718
   Всесоюзное совещание по вопросам инспектирования школ и органов народного образования.. – М, 1973. – 214с.
316719
   Всесоюзное совещание по высокотемпературной химии силикатов и окислов.. – Л, 1974. – 218с.
316720
   Всесоюзное совещание по геологии россыпей.. – К, 1973. – 150с.
316721
   Всесоюзное совещание по детонации.. – Тбилиси, 1988. – 308с.
316722
   Всесоюзное совещание по детонации.. – Тбилиси, 1988. – 283с.
316723
   Всесоюзное совещание по изучению и роспространению методов работы Т.С.Мальцева в г.Шадринске.. – М, 1955. – 204с.
316724
   Всесоюзное совещание по кинетике и механизму химических реакций в твердом теле.. – Черноголовка, 1989. – 221с.
316725
   Всесоюзное совещание по классификации растительности.. – Львов, 1974. – 91с.
316726
   Всесоюзное совещание по когерентному взаимодействию излучения с веществом (5; Симферополь; 1990) : тезисы докладов. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 206 с.
316727
   Всесоюзное совещание по метрологии нейтронного излучения на реакторах и ускорителях : тезисы докладов. – Москва : НИИФТРИ, 1990. – 244 с.
316728
   Всесоюзное совещание по млекопитающим.. – М, 1975. – 342с.
316729
   Всесоюзное совещание по организации труда.. – М, 1963. – 120с.
316730
   Всесоюзное совещание по организации труда.. – М, 1967. – 268с.
316731
   Всесоюзное совещание по организации труда.. – М, 1968. – 184с.
316732
   Всесоюзное совещание по освоению месторождений полезных ископаемых, залегающих в сложных гидрогеологических и инженерно-геологических условиях.. – М, 1962. – 32с.
316733
   Всесоюзное совещание по освоению месторождений полезных истопаемых залегающих в сложных гидрогеологических и инженерно-геологических условиях.. – М, 1962. – 24с.
316734
   Всесоюзное совещание по полиплоидии.. – К, 1975. – 155с.
316735
   Всесоюзное совещание по полупроводниковым соединениям А2 В7 и их применению : тезисы докладов. – Киев : Наукова думка, 1966. – 115 с.
316736
   Всесоюзное совещание по применению методов теории фукнций комплексного переменного к задачам математической физики.. – Тбилиси, 1961. – 72 с.
316737
   Всесоюзное совещание по применению рентгеновских лучей к исследованию материалов : тезисы докладов. – Кишинев : ИПФ АН МолдССР, 1985. – 217 с.
316738
   Всесоюзное совещание по проблемам топографических съемок городов и подземных коммуникаций : Материалы. – Новосибирск : ОНТИ ЦНИИГАиК, 1974. – 148с. – (Новосибирск, сентябрь 1974г.)
316739
   Всесоюзное совещание по проблеме "Вид и его продуктивность в ареале". – Л, 1974. – 83с.
316740
   Всесоюзное совещание по проблеме "Комплексы с переносом заряда и ионрадикальные соли". – Черноголовка, 1988. – 323с.
316741
   Всесоюзное совещание по теме: "Морфология, систематика, филогения и экогениз двустворчатых моллюсков". – М, 1984. – 126с.
316742
   Всесоюзное совещание по теории полупроводников : тезисы докладов. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1987. – 258 с.
316743
   Всесоюзное совещание по техн. диагностике.. – Минск, 1975. – 346с.
316744
   Всесоюзное совещание по физике низких температур : тезисы докладов. – Ленинград : ФТИ АН СССР
Ч. 1 : секция "Сверхпроводимость". – 1988. – 318 с.
316745
   Всесоюзное совещание по физике низких температур : тезисы докладов. – Ленинград : ФТИ АН СССР
Ч. 2 : секции: "Квантовые жидкости и кристаллы", "Низкотемпературная физика твердого тела". – 1988. – 215 с.
316746
   Всесоюзное совещание по физике низких температур : тезисы докладов. – Ленинград : ФТИ АН СССР
Ч. 3 : секция "Электронные явления при низких температурах". – 1988. – 211 с.
316747
   Всесоюзное совещание по экспериментальной технической минералогии и петрографии.. – Иркутск, 1973. – 455с.
316748
   Всесоюзное совещание работников высшей школы в Кремле. – Москва, 1961. – 441с.
316749
   Всесоюзное совещание работников сельскохозяйственной науки : Материалы совещания 19-23 июня 1956 года. – Москва : Сельхозгиз, 1957. – 632 с.
316750
   Всесоюзное совещание работников совхозов созванное ЦК КПСС и Советом Минитров СССР.. – М, 1954. – 199с.
316751
   Всесоюзное совещание статистиков .. – М, 1969. – 788с.
316752
   Всесоюзное совещание статистиков.. – Москва, 1959. – 687с.
316753
   Всесоюзное совещание строителей, архитекторов и работников промышленности строительных материалов, строительного и дорожного машиностороения, проектных и научно-исследовательских организаций.. – Москва, 1954. – 432 с.
316754
   Всесоюзное совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с монокристаллами. – М., 1975. – 74 с.
316755
   Всесоюзное социалистическое соревнование комсомольцев и молодежи на лесозаготовках.. – М, 1944. – 62с.
316756
   Всесоюзное статистическое совещание 25 января - 3 февраля 1927 г.. – М, 1927. – 101с.
316757
   Всесоюзное териологическое о-во. Съезд, 4-й. Москва.1986. – М
Т. 1. – 1986. – 400 с.
316758
   Всесоюзное териологическое о-во. Съезд, 4-й. Москва.1986. – М
Т. 2. – 1986. – 331с.
316759
   Всесоюзное териологическое о-во. Съезд, 4-й. Москва.1986. – М
Т. 3. – 1986. – 405 с.
316760
  Козлов В.В. Всесоюзное химическое общество имени Д.И.Менделеева. 1868-1968 / В.В. Козлов; под ред. С.И. Вольфковича. – Москва : Наука, 1971. – 564с.
316761
   Всесоюзное чугаевское совещ. по химии комплексных соединений.. – Красноярск, 1987. – 352с.
316762
   Всесоюзное чугаевское совещание по химии коммплексных соединений.. – Красноярск, 1987. – 708 с.
316763
   Всесоюзное энтомолгическое общество.. – Л, 1974. – 268с.
316764
   Всесоюзное энтомолгическое общество.. – Л, 1974. – 272с.
316765
   Всесоюзные единые нормы выработки на полевые геофизические работы. – М.-Л. : Гостоптехиздат, 1951. – 147 с.
316766
  Слободецкий И.Ш. Всесоюзные олимпиады по физике : пособие для учащихся 8-10 кл. ср. школы / И.Ш. Слободецкий, В.А. Орлов. – Москва : Просвещение, 1982. – 256с.
316767
   Всесоюзные педагогические чтения.. – М, 1973. – 148с.
316768
   Всесоюзные педагогические чтения.. – М, 1976. – 72с.
316769
  Кофман Р.М. Всесоюзные первенства по шахматной композиции / Р.М. Кофман. – М, 1956. – 312с.
316770
  Наговицин А.Г. Всесоюзные промышленные объединения: факторы эффективности / А.Г. Наговицин. – М., 1979. – 64с.
316771
   Всесоюзный 20-й съезд по спектроскопии : тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 1. – 1988. – 480 с.
316772
   Всесоюзный 4-й съезд статистиков. – с.
316773
   Всесоюзный алгебраический симпозиум. – Гомель, 1975. – 247 с.
316774
   Всесоюзный географический съезд : Тезисы докладов по секции биогеографии / Всесоюзный географический съезд; Куратор секции Е.Н.Павловский. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 64с.
316775
   Всесоюзный географический съезд второй : Тезисы докладов по секции исторической географии... / Всесоюзный географический съезд второй; Куратор секции Л.С.Берг. – Москва - Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 18с.
316776
   Всесоюзный географический съезд второй : Тезисы докладов по секции методических и организационных вопросов географии / Всесоюзный географический съезд второй; Куратор секции С.П.Суслов. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 52с.
316777
   Всесоюзный географический съезд второй : Тезисы докладов по секции физической географии / Всесоюзный географический съезд; Куратор секции Я.С.Эдельштейн. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 177с.
316778
   Всесоюзный географический съезд второй : Тезисы докладов по секции экономической географии / Всесоюзный географический съезд второй; Куратор В.М.Штейн. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 44с.
316779
   Всесоюзный географический съезд второй : Тезисы докладов по секции этнографии и антропологии / Всесоюзный географический съезд второй; куратор секции Н.Н.Степанов. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 38с.
316780
  Всесоюзный Всесоюзный географический съезд второй : Тезисы докладов пленарных заседаний / Всесоюзный, географический съезд второй. – Москва-Ленинград : Изд-во Ан СССР, 1947. – 30с.
316781
   Всесоюзный гидрологический съезд = Труды 4 Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т.5 : Гидрология озер водохранилищ и устьев рек. – 1975. – 422 с.
316782
   Всесоюзный гидрологический съезд = Труды 4 Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 512 с.
316783
   Всесоюзный гидрологический съезд = Труды 4 Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т .2 : Водные ресурсы и водный баланс. – 1976. – 426 с.
316784
   Всесоюзный гидрологический съезд = Труды 4 Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т.11 : Гидрометрия и учет вод. – 1976. – 286 с.
316785
   Всесоюзный государственный проектный институт.. – Москва, 1958. – 12с.
316786
   Всесоюзный день железнорожного транспорта.. – Москва, 1939. – 44с.
316787
   Всесоюзный Дом Моделей трикотажных изделий "Сретенка" представляет: выкройки модели лето-зима 1990.. – Москва, 1990. – 78с.
316788
   Всесоюзный заочный институт финансово-экономических и счетных наук Наркомфина СССР и ОРУ : Приложение к лекциям. – Москва : Госфиниздат, 1931. – 127с.
316789
   Всесоюзный заочный электротехнический институт связи : Справочник для поступающих в ВЗЭИС. – Москва, 1974. – 40с.
316790
  Фомин А.А. Всесоюзный институт научной и техничиеской информации и его деятельность / А.А. Фомин. – М, 1968. – 62с.
316791
  Голотвин Ж.Г. Всесоюзный клубный университет дружбы народов СССР / Ж.Г. Голотвин. – М., 1973. – 56с.
316792
  Кидряшова Э.Р. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз / Э.Р. Кидряшова. – М., 1971. – 64с.
316793
   Всесоюзный межзвуковой семинар. – Москва, 1971. – 102с.
316794
   Всесоюзный митинг женщин-матерей и жен фронтовиков в Москве 11 апреля 1943 года.. – Москва, 1943. – 48с.
316795
  Грановская Н.И. Всесоюзный музей А.С. Пушкина: очерк-путеводитель / Н.И. Грановская. – Л., 1985. – 208с.
316796
  Всесоюзный Всесоюзный музей А.С.Пушкина. / Всесоюзный, Пушкина А.С. Ленинград музей. – Ленинград-Москва : Искусство, 1957. – 328 с.
316797
   Всесоюзный музей А.С.Пушкина.. – Ленинград, 1961. – 28с.
316798
   Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации. – Обнинск, 1979. – 31с.
316799
   Всесоюзный научно-технический семинар-совещание по защите металлов от коррозии лакокрасочными покрытиями.. – Москва
1. – 1969. – 96с.
316800
  Рожнов Г.В. Всесоюзный розыск. / Г.В. Рожнов. – М, 1991. – 46с.
316801
   Всесоюзный семинар-симпозиум "Пространственно-временные структуры гидрохимических и гидрофизических характеристик морей".. – Таллин, 1981. – 137с.
316802
   Всесоюзный семинар "Вычислительные методы газовой динамики и тепломассообмена".. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1980. – 215 с.
316803
   Всесоюзный семинар "Деловые игры и их программное обеспечение".. – Москва, 1982. – 71с.
316804
   Всесоюзный семинар "Экситоны в кристаллах".. – Черноголовка, 1970. – 92с.
316805
   Всесоюзный семинар по высокочастотному пробою газов (1989; Тарту). : тезисы докладов. – Тарту : Издательство Тартуского университета, 1989. – 232 с.
316806
   Всесоюзный семинар по оптической ориентации атомов и молекул ВСООАМ-2 (2; 1989; Ленинград). : тезисы докладов. – Ленинград : ФТИ АН СССР, 1989. – 182 с.
316807
   Всесоюзный семинар по физике вакуумного ультрафиолетового излучения и взаимодействию излучения с веществом (ВУФ-78, Ленинград) : материалы семинара. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1978. – 328 с.
316808
   Всесоюзный симпозиум "Искусственный интеллект и автоматизация исследований в математике". – Киев, 1978. – 116 с.
316809
   Всесоюзный симпозиум "Неоднородные электронные состояния" : тезисы докладов. – Новосибирск : ИНХ СО АН СССР, 1984. – 248 с.
316810
   Всесоюзный симпозиум "Ползучесть в конструкциях". – Днепропетровск, 1982. – 228с.
316811
   Всесоюзный симпозиум "Роль гипоталамуса в регуляции процесса питания и пищеварения" 15-21 июня 1967 г.. – Киев, 1967. – 9с.
316812
   Всесоюзный симпозиум по бактериальным заболеваниям растений.. – Киев, 1966. – 81с.
316813
   Всесоюзный симпозиум по вычислительной томографии, 2-й. Куйбышев. 1985. : тезисы докладов. – Куйбышев : КАИ, 1985. – 180 с.
316814
   Всесоюзный симпозиум по магнитному резонансу (Пермь, 1979) : тезисы докладов. – Пермь : Издательство Пермского университета, 1979. – 122 с.
316815
   Всесоюзный симпозиум по палеонтологии докембрия и раннего кембрия 25-30 октября 1965 : тезисы докладов. – Новосибирск, 1965. – 116с.
316816
   Всесоюзный слет студентов 19-20 октября 1971 года. – Москва, 1972. – 176с.
316817
  Гуськова Л.И. Всесоюзный староста / Л.И. Гуськова, А.П. Ковалев. – Москва, 1965. – 92с.
316818
  Успенский В.Д. Всесоюзный староста : Повести о Михаиле Калинине / В.Д. Успенский. – Изд. 2-е., испр. – Москва : Поитиздат, 1979. – 412с. – (Пламенные революционеры)
316819
   Всесоюзный съезд работников народного образования, [20 - 22 дек. 1988 г., Москва] : стеногр. отчет. – Москва : Высшая школа, 1990. – 414 с. – ISBN 5-06-002135-1
316820
   Всесоюзный съезд физиологов, биохимиков, фармакологов.. – Москва, 1947. – 745с.
316821
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО). – 3-е изд. – Москва, 1974. – 40с.
316822
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО).. – Москва, 1973. – 40с.
316823
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО).. – 4-е изд. – Москва, 1976. – 40с.
316824
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО).. – Москва, 1985. – 34с.
316825
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР".. – 4-е изд., доп. и испр. – М.-Л., 1941. – 136с.
316826
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР".. – 3-е изд., сокращ. – М.-Л., 1941. – 56с.
316827
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР".. – Москва, 1952. – 72с.
316828
  Шувалов Ф.П. Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР". / Ф.П. Шувалов. – Л., 1953. – 38с.
316829
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР".. – Челябинск, 1954. – 32с.
316830
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР".. – 3-е изд., доп. – Москва, 1957. – 36с.
316831
   Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР".. – Минск, 1959. – 56с.
316832
   Всесоюзный физкультурный комплекс "ГТО СССР".. – Москва, 1947. – 96с.
316833
  Харабуга Г.Д. Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО. / Г.Д. Харабуга. – Л., 1976. – 40с.
316834
   Всесоюзный центральный комитет нового алфавита - Н.Я. Марру : сб. статей. – Москва : Власть Советов, 1936. – 208 с. : 1 портр.
316835
  Полевой Н.М. Всесоюзный шахматный турнир колхозников 1950 г. / Н.М. Полевой. – М., 1951. – 136с.
316836
   Всесоюзный юридический заочный институт. – Москва, 1962. – 26с.
316837
   Всесоюзный юридический заочный институт. – Москва, 1970. – 12с.
316838
   Всестороннаяя физическая подготовка спортсмена.. – Москва, 1957. – 247с.
316839
  Струков Э.В. Всестороннее и гармоническое развитие личности / Э.В. Струков. – М, 1963. – 238с.
316840
  Красин А.Н. Всестороннее и гармоническое развитие личности / А.Н. Красин. – М., 1981. – 63с.
316841
  Назаркин А.Г. Всестороннее и гармоническое развитие личности в период строительства коммунизма / А.Г. Назаркин. – М., 1967. – 32с.
316842
  Торяник Татьяна Ивановна Всестороннее развитие ассоциированного работника на основе роста и интенсификации использования потенциала социальной инфраструктуры. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Торяник Татьяна Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 214л. – Бібліогр.:л.175-214
316843
  Торяник Т.И. Всестороннее развитие ассоциированного работника на основе роста и интенсификации использования потенциала социальной инфраструктуры. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Торяник Т.И.; КГУ. – К., 1986. – 19л.
316844
  Моргунов И.Г. Всестороннее развитие личности / И.Г. Моргунов. – Рига, 1967. – 240с.
316845
  Лазоренко В Е. Всестороннее развитие личности / В Е. Лазоренко. – Киев, 1980. – 176с.
316846
  Тараткевич М.В. Всестороннее развитие личности в процессе становления коммунистического труда : Автореф... кандидата философ.наук: / Тараткевич М.В.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1965. – 23л.
316847
  Тарасов К.Е. Всестороннее развитие личности в условиях зрелого социализма. / К.Е. Тарасов, Ю.Е. Котунов. – Москва, 1984. – 192с.
316848
  Ванслов В.В. Всестороннее развитие личности и виды искусства. / В.В. Ванслов. – Москва, 1963. – 111с.
316849
  Ванслов В. Всестороннее развитие личности и виды искусства. / В. Ванслов. – Москва, 1966. – 119с.
316850
  Молодых В.И. Всестороннее развитие личности и научно-техническое творчество рабочих / В.И. Молодых. – Свердловск, 1965. – 26с.
316851
  Молодых В.И. Всестороннее развитие личности и социальное планирование при социализме / В.И. Молодых. – К., 1978. – 135с.
316852
  Якунин И.И. Всестороннее развитие личности и труд : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Якунин И.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра марксистско-ленинской философии. – Минск, 1969. – 23л.
316853
  Пермяков Виктор Васильевич Всестороннее развитие личности как объект планирования. (Методол. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Пермяков Виктор Васильевич; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 23л.
316854
  Пальянов М.П. Всестороннее развитие личности школьника / М.П. Пальянов. – Томск, 1985. – 112с.
316855
   Всестороннее развитие личности.. – Тула, 1972. – 294с.
316856
  Зияев С.Д. Всестороннее развитие науки как фактор прогресса экономики ранее отсталых стран : Автореф... канд. философ.наук: / Зияев С.Д.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1967. – 16л.
316857
  Чернышев Н.Т. Всестороннее развитие общественного хозяйства и рост общественного богатства колхозов.. : Автореф... канд. экон.наук: / Чернышев Н.Т.; Ростов. н/Д гос. ун-т. Каф. полит. экономии. – Пятигорск, 1954. – 19л.
316858
  Захиров С.Ф. Всестороннее развитие товарищеского сотрудничества и сближение узбекского народа с братскими советскими народами в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Захиров С.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
316859
  Король Н.С. Всестороннее развитие хозяйства колхозов как необходимое условие их организационного-хозяйственного укрепления : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Король Н.С. ; МП, Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1951. – 21 с.
316860
  Тарасов К.Е. Всестороннее развитие человека - высшая цель коммунизма. / К.Е. Тарасов. – М., 1984. – 223с.
316861
  Гадагатль Асиет Аскеровна Всестороннее сближение и взаимообогащение национальных культур в условиях развитого социалистического общества. (на прим. народов Сев. Кавказа) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Гадагатль Асиет Аскеровна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 28л.
316862
   Всестороннее совершенствование развитого социализма - стратегическая задача партии и народа.. – Москва, 1984. – 268с.
316863
  Колбановский В.Н. Всестороннее, гармоническое развитие личности : Научная конференция "Закономерности формирования и развития духовной жизни ком. общ-ва" (по материалам 4 тома коллект. труда "Социализм и коммунизм" / Колбановский В.Н. ; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1963. – 30 с. – ПЕред загл авт. : Колбановский В.Н. , Подмарков В.Г. , Сохань Л.В.
316864
   Всесторонний анализ экосистемы Берингова моря. – Ленинград : Гидрометиздат, 1987. – 263 с.
316865
  Чухно А.А. Всесторонний рост // Правда Украины, 1977. – 27 мая
316866
  Багир-заде Э.А. Всесторонность рассмотрения как принцип диалектической логики / Багир-заде Э.А. ; АН АзССР, Ин-т философии и права. – Баку : Элм, 1985. – 160 с. – Библиогр.: с. 153-159
316867
  Соловьев А.Д. Всесторонность, полнота и объективность предварительного следствия / А.Д. Соловьев. – К., 1969. – 140с.
316868
  Николайчик Н.И. Всесторонность, полнота и обьективность предварительного расследования. / Н.И. Николайчик, Е.А. Матвейченко. – Минск, 1969. – 192с.
316869
   Всесторонняя оценка рисков вследствие аварии на ЧАЭС : проект №369. – Киев, 1998. – [ 182 ]с.
316870
  Куцев Г.Ф. Всестроннее развитие личности в условиях современной научно-технической революции / Г.Ф. Куцев. – Иркутск, 1975. – 79с.
316871
   Всеукраинская ЧК в период иностранной военной интервенции и гражданской войны.. – Харьков, 1964. – 69с.
316872
  Маймескулов Л.Н. Всеукраинская чрезвычайная комиссия / Л.Н. Маймескулов. – Харьков, 1971. – 251 с.
316873
  Маймескулов Л.Н. Всеукраинская чрезвычайная комиссия / Л.Н. Маймескулов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х, 1990. – 344с.
316874
   Всеукраинский день логиста: пятница живых дискуссий // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 8-9 : фото
316875
  Гончаренко Владимир Дмитриевич Всеукраинский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1917-1937 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Гончаренко Владимир Дмитриевич; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1976. – 18с.
316876
  Румянцев В.А. Всеукраинский центральный исполнительный комитет (1917-1938). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Румянцев В.А.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1986. – 24л.
316877
  Шевченко Н.А. Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет и его деятельность в годы гражданской войны (март 1919 -- май 1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Шевченко Н. А.; ХГУ. – Х., 1972. – 30л.
316878
  Виноградская С.П. Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет Советов в первые годы Советской власти (1917-1920) / С.П. Виноградская, А.И. Рогожин. – Харьков : Вища школа, 1974. – 143с. – Список лит.: с.135-140
316879
  Виноградская С.П. Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет Советов в первые годы Советской власти (1917-1920) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Виноградская С.П.; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1974. – 23с.
316880
   Всеукраинское совещание по вопросам сельско-хозяйственной статистики.. – Харьков, 1924. – 28с.
316881
   Всеукраинское совещание председателей губернских и окружных Исполнительных Комитетов 18-20 июля 1925 г.. – Харьков, 1925. – 128с.
316882
   Всеукраїнська 1 науково-практична конференція "Здоров"я і освіта".. – Львів
1. – 1993. – 157с.
316883
   Всеукраїнська 1 науково-практична конференція "Здоров"я і освіта".. – Львів
2. – 1993. – 333с.
316884
   Всеукраїнська Академія Наук на службі соціялістичного будівництва : Праці ювілейної сесії ВУАН, присвяч. 15-літтю Жовтневої революції. – Київ : Видавництво ВУАН, 1933. – 141 с.
316885
  Сіньова Л.М. Всеукраїнська благодійна організація "Турбота про літніх в Україні": історико-правові аспекти // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 163-172
316886
   Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта" святкує своє 20-річчя // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень
316887
   Всеукраїнська Екологічна ліга презентує у Верховній Раді України проекти законів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 2 : фото


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
316888
  Бурковський Олексій Всеукраїнська екологічна ліга: шлях до створення об"єктів ПЗФ на Донеччині // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 14-15 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
316889
   Всеукраїнська експертна мережа : фабрика думок. – Київ, 2006-
№ 1. – 2006
316890
  Ільченко О.І. Всеукраїнська загальнополітична газета 1998-2006 рр. (в контексті утвердження суспільної моралі в Україні) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Ільченко О.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 229с. – Бібліогр.: л. 189-228
316891
  Ільченко О.І. Всеукраїнська загальнополітична газета 1998-2006 рр. (в контексті утвердження суспільної моралі в Україні) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Ільченко О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
316892
   Всеукраїнська заочна математична олімпіада // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 66-67. – ISSN 1029-4171
316893
   Всеукраїнська конференція "Свобода і соборність як чинники національної ідеї України" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 4-5. – ISSN 1682-2366


  22 березня 2012 р. у КНУТШ відбулося відкриття Всеукраїнської науково-практичної конференції "Свобода і соборність як чинник національної ідеї України". Участь у заході взяли Р. Богатирьова, Д. Табачник, Л. Кравчук. Конференцію відкрив ректор ...
316894
   Всеукраїнська конференція в справі складання генерального плану електрифікації : (в постановах і резолюціях) 2-5 липня 1931р. – Харків : Держвидав "Господарство України", 1931. – 52 с.
316895
  Литвиненко А. Всеукраїнська конференція з проблем судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 152-153. – ISSN 0132-1331
316896
   Всеукраїнська конференція про Юрія Клена у Вінниці


  14-15 квітня 2011 року в Інституті філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відбулася ІІ Всеукраїнська наукова конференція із серії "Літературні контексти XX століття" на тему: "Творчість ...
316897
  Гриценко П. Всеукраїнська мовна мобілізація // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 лютого - 6 березня (№ 9). – С. 1-2, 6


  У стінах Національної спілки письменників України 21 лютого відбувся ІІІ етап Всеукраїнського форуму "На захист української мови і державності", який відкрив і вів його голова ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка, нар. депутат ВР п"яти скликань Павло ...
316898
   Всеукраїнська молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос", присвячена Дню космонавтики, 19-21 трав. 1999 р. : [тези доповідей] / Людина і космос. Всеукраїнська молодіжна науково-практична конференція; НКАУ ; Нац. центр аерокосм. освіти молоді України ; НАНУ ; МОУ ; Дніпропетр. держ. ун-т [та ін.] ; [відповід. ред. Джур Є.О.]. – Дніпропетровськ, 1999. – 236 с.
316899
  Шармар О. Всеукраїнська надзвичайна комісія: утворення, правові засади діяльності та відносини з НКВС (1918-1922 рр.) // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 20-21.
316900
   Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7399-17-8
316901
  Маньковська Р. Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 217-220. – ISSN 2222-5250
316902
  Горяной П. Всеукраїнська нарада завідувачів психолого-педагогічних кафедр вищих навчальних закладів // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 15-16 : фото
316903
   Всеукраїнська нарада ректорів вищих технічних навчальних закладів "Вища технічна освіта України і Болонський процес" // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.31-32. – ISSN 1682-2366
316904
  Циганкова Е.Г. Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства (1926-1930) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 5-20. – ISSN 1608-0599


  Згадуються вчені Київського ун-ту : Зуммер В.М., Кримський А. Ю. та інш.
316905
  Циганкова Е.Г. Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства (1926-1930) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 11-24. – ISSN 1608-0599


  Одеська філія.
316906
   Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства 1926-1929. – Харків : Пролетарий, 1929. – 42 с.
316907
  Сердюк І. Всеукраїнська наукова конференція "X Костомарівські читання" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 332-334. – ISSN 2222-5250
316908
  Грещук Валентина Василівна Всеукраїнська наукова конференція "Гуцульський діалект у писемних пам"ятках та художній літературі"
316909
  Ковалевська О.О. Всеукраїнська наукова конференція "Історія України крізь призму мікроісторії та історії повсякденності" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 219-221. – ISSN 0130-5247
316910
   Всеукраїнська наукова конференція "Математичне моделювання та математична фізика" = Всеукраинская научная конференция "Математическое моделирование и математическая физика" : 4-6 жовт. 2018 р., м. Кременчук : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Кременчук : [б. в.], 2018. – 85, [1] с. : іл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
316911
   Всеукраїнська наукова конференція "Математичне моделювання та математична фізика", присвячена 215-й річниці з дня народження Михайла Васильовича Остроградського : Кременчук, 3-5 жовтня 2016 р. : матеріали конференції / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Нац. авіац. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип. О.В. Троцко]. – Кременчук : [б. в.], 2016. – 92, [1] с. : іл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2224-5979
316912
  Вижва С.А. Всеукраїнська наукова конференція "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" / С.А. Вижва, І.В. Цюпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 122-126. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати та загальна інформація про Всеукраїнську наукову конференцію "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища", що відбулася 21-24 вересня 2006 р. в м. Києві на базі геологічного факультету Київського ...
316913
  Тронько Т.В. Всеукраїнська наукова конференція "Постать Симона Петлюри в історії та національній пам"яті" // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 129-130. – ISSN 2075-1451
316914
   Всеукраїнська наукова конференція "Тарас Шевченко у формуванні національної ідентичності українців" // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 3


  У Каневі відбулася виїзна конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, яку провів Центр українознавства філософського факультету за підтримкою адміністрації університету. Учасників конференції привітав ректор університету Л. ...
316915
  Лущій С. Всеукраїнська наукова конференція "Творча постать Тараса Шевченка: традиції дослідження і сучасне прочитання"


  12 березня 2013 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася щорічна конференція "Творча постать Тараса Шевченка: традиції дослідження і сучасне прочитання". Пленарне засідання розпочав директор Інституту філології КНУ ...
316916
  Боровик М.А. Всеукраїнська наукова конференція "Усна історія в Україні: сучасність та перспективи" / М.А. Боровик, Т.В. Пастушенко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 235-237. – ISSN 0130-5247


  21 травня 2012 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі новітьньої історії України істричного факультету відбулася всеукраїнська наукова конференція "Усна історія в Україні".
316917
   Всеукраїнська науково-методична конференція "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи" : Тези доповідей.Україна, Київ 24-25 травня 2000 р. – Київ : Київський університет, 2000. – 512 с.
316918
   Всеукраїнська науково-практична конференція // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  В університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Свобода і Соборність як чинники національної ідеї України". Відкрив конференцію ректор Леонід Губерський. У її роботі взяли участь: віце-прем"єр міністр Раїса Богатирьова, міністр ...
316919
  Мацуй В.М. Всеукраїнська науково-практична конференція "Геологічна наука ХХІ століття" / В.М. Мацуй, І.А. Татолі // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 114-115. – ISSN 0367-4290
316920
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Роль фізичної культури в здоровому способі життя".. – Львів
1. – 1993. – 137с.
316921
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Роль фізичної культури в здоровому способі життя".. – Львів
2. – 1993. – 261с.
316922
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України" / П.І. Рогова, Хемчян, , , В.П. Здановська // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1


  Рассматриваются основные вопросы, вынесенные на конференцию, в частности, вопросы оптимизации научно-информационного обеспечения педагогической науки, образования и практики, создания национального отраслевого сегмента информационных ресурсов по ...
316923
  Галів М.Д. Всеукраїнська науково-практична конференція "Український визвольний рух (перша половина XX ст.): краєзнавчі контексти" / М.Д. Галів, В.І. Ільницький // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 231-232. – ISSN 0130-5247


  Всеукраїнська науково-практична конференція відбулася 24 квітня 2015 р. на історичному факультеті Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. У пленарному засіданні взяв участь відомий дослідник, д-р іст. наук, професор ...
316924
  Чухліб Т. Всеукраїнська науково-практична конференція "Усипальниця гетьмана Богдана Хмельницького: історія, міфи, сучасний стан" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 220-223. – ISSN 0130-5247


  Захід, в якому взяли участь дослідники, церковні, державні та громадські діячі, працівники освіти, музеєзнавці, пам"яткоохоронці відбувся 8 липня 2019 р. в Києві. Організаторами стали Інститут історії України НАН України, Православна церква України, ...
316925
   Всеукраїнська науково-практична конференція "Фінанси, грошовий обіг і кредит в підвищенні добробуту населення України" : 16-18 травня 2008 р. / МОНУ ; Мін-во освіти і науки АР Крим ; Національна академія природоохоронного та курортного будівництва ; каф-ра "Фінанси і кредит" ; [ ред. Корнейчук І.В. ]. – Сімферополь ; Коктебель : Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, 2008. – 111с. – ISBN 966-7711-48-X
316926
  Полешко А. Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем захисту права власності (нотатки з конференції) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 337-339. – ISSN 0132-1331
316927
  Дмитришин Р. Всеукраїнська науково-практична конференція нафтогазового комплексу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 13-14 : фото
316928
  Яворська Л. Всеукраїнська науково-практична концеренція "Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі"
316929
  Кудінов Ю.М. Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Пакти і конституції" Української козацької держави 1710 р.:витоки, інтерпретація, епоха // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 207-209. – ISSN 0130-5247
316930
   Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп"ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ"2018" : збірник тез доп. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; [відп. за вип. А.Г. Михайлов]. – Харків : ХАІ
Т. 1 : / [ред.: І.М. Берешко, О.В. Бєлогуб, С.В. Сінченко]. – 2018. – 203, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
316931
   Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп"ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ"2018" : збірник тез доп. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; [відп. за вип. А.Г. Михайлов]. – Харків : ХАІ
Т. 2 : / [ред.: .С. Яшина, В.В. Абрамова]. – 2018. – 264, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
316932
   Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп"ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ"2018" : збірник тез доп. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; [відп. за вип. А.Г. Михайлов]. – Харків : ХАІ
Т. 3 : / [ред.: Л.О. Волобуєва, Т.А. Клименко, О.М. Калініна]. – 2018. – 202, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
316933
   Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп"ютерні технології в машинобудуванні" ІКТМ"2017 : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : ХАІ
Т. 1 : / [ред.: Н.В. Аліева, І.М. Берешко, В.Ф. Сорокін та ін.]. – 2017. – 278, [25] с. : іл., табл. – Ст. рос., окремі укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
316934
   Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп"ютерні технології в машинобудуванні" ІКТМ"2017 : зб. матеріалів конф. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : ХАІ
Т. 2 : / [ред.: Н.В. Аліева, В.С. Добряк, В.В. Абрамова]. – 2017. – 292, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., окремі англ. – Бібліогр. в кінці ст.
316935
   Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп"ютерні технології в машинобудуванні" ІКТМ"2017 : зб. матеріалів конф. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : ХАІ
Т. 3 : / [ред.: Н.В. Аліева, Л.О. Волобуєва]. – 2017. – 405, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
316936
   Всеукраїнська олімпіада географів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  На базі географічного фак-ту, який є лідером в галузі географічної освіти в Україні з підготовки фахівців із 4 напрямків, пройшла Всеукраїнська студентська олімпіада з географії. Очолив журі проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров. Перше ...
316937
  Рожко О. Всеукраїнська олімпіада з фінансів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  На базі економічного факультету було проведено 2-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2008-2009 навчального року зі спеціальності "Фінанси".
316938
  Стародуб А. Всеукраїнська православна церковна рада: персональний склад та обставини припинення участі в роботі Всеукраїнського Собору 1918 року // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 517-530. – ISBN 966-7379-70-1
316939
  Ткачук О. Всеукраїнська православна церковна рада: створення та діяльність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 88. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що створення Всеукраїнської православної церковної ради ініціювали прибічники Автокефальної української церкви. It is proved, that followers of the Ukrainian Autocephalous Church initiated the creation of All-Ukrainian Orthodox Church Council.
316940
  Колодний А. Всеукраїнська Рада релігійних об"єднань в її покликанні і перших кроках діяльності / А. Колодний, О. Саган // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / [редкол.: А.М. Колодний та ін.] ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців. – Київ : УАР, 2019. – С. 308-313. – ISBN 978-966-02-8853-9
316941
   Всеукраїнська спілка краєзнавців від "А" до "Я" : Довідник. – Київ, 2001. – 91с. – ISBN 966-02-2236-Х
316942
  Лущій С. Всеукраїнська студентська олімпіада


  23-26 квітня 2012 р. в Ніжинському державному університеті імені М. Гоголя проходив другий етап всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Українська мова та література". Серед переможців третє місце посіла студентка Київського ...
316943
  Момотюк Л.Є. Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Статистика": історія, результати й перспективи / Л.Є. Момотюк, С.С. Герасименко, Г.В. Голубова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 116-126 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
316944
   Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Статистика": статистичний аспект / В.І. Карпов, Н.О. Парфенцева, Я.Я. Карчев, Г.В. Голубова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 52-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
316945
  Тринчук В. Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Страхування" вийшла на міжнародний рівень / В. Тринчук, Т. Ротова // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 48-53 : табл. – ISSN 1810-7923
316946
  Яковенко М. Всеукраїнська студентська олімпіада з філософії та релігієзнавства // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 114-117. – ISSN 1682-2366


  Найбільшу кількість балів та перспективу отримати призові місця продемонстрували студенти знаних шкіл філософської підготовки Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та інш. Призове місце отримав ...
316947
   Всеукраїнська студентська Олімпіада. 2007/2008 навчальний рік. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. 2007/2008 навчальний рік. – Київ : Знання, 2007. – 95с. – ISBN 978-966-346-426-8
316948
   Всеукраїнська учнівська олімпіада з географії в Миколаєві / Р.В. Гладковський, Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська, О.І. Слюсар // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 6-13 : фото, табл.
316949
   Всеукраїнська учнівська олімпіада з основ правознавства: підсумки, запитання, відповіді // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 28-35
316950
   Всеукраїнське товариство політичних в"язнів і репресованих: історія створення та діяльність. – Київ : Український центр духовної культури, 2007. – 680с., 16л. іл. – ISBN 966-628-098-1
316951
  Іванисько С.І. Всеукраїнський археологічний комітет в історії дослідження Софійського собору в Києві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність Всеукраїнського археологічного комітету та окремих його підрозділів в галузі збереження, охорони, реставрації та наукового дослідження Софійського собору в Києві. Proposed paper devoted to All-Ukrainian Archaeological committee ...
316952
  Литвин В. Всеукраїнський барометр, який найточніше відзеркалює усі народні устремління, надії, болі й тривоги: Виступ Голови Верховної Ради України під час закриття п"ятої сесії Верховної Ради України // Голос України, 2004. – 3 липня
316953
  Воскобойнікова-Гузєва Всеукраїнський галузевий інформаційний ресурс з питань педагогіки, психології та розвитку освіти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 6 (218). – С. 30-31. – ISSN 1029-7200
316954
  Дояр Л. Всеукраїнський двотижневик "Глобус" як джерело вивчення УСРР доби непу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – C. 32-36. – ISSN 2076-9326


  Розвідку присвячено одному з найцікавіших періодів в історії радянської України - добі нової економічної політики (неп). Цей період став контроверсійним до політики "воєнного комунізму", запровадженої після приходу більшовиків до влади. Стаття ...
316955
  Пашкова В. Всеукраїнський день бібліотек - свято усіх громадян, усього українського суспільства // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-6
316956
  Курінний П.П. Всеукраїнський державний культурно-історичний заповідник "Всеукраїнський музейний городок". / П.П. Курінний. – К., 1927. – 6с.
316957
   Всеукраїнський збірник. – Ваймар. – (Видання Українського суходолового інституту ; Ч.2)
Кн.1. – 1945. – 20,3с. – На правах рукопису
316958
   Всеукраїнський збірник. – Київ. – (Видання українського суходолового інституту ; Ч.13)
Кн.2. – 1946. – 40с. – На правах рукопису
316959
  Павлик П.В. Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників "Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері" / П.В. Павлик, Л.Л. Ткач, О.П. Дендебера // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 172-175. – ISSN 2221-1055
316960
  Мельникова Лариса Всеукраїнський конкурс "Вчитель року-2008" у номінації "Зарубіжна література": обласний (міський) етап. Свято творчих педагогів / Мельникова Лариса, Морозов Юрій, Зіневич Лідія // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-5
316961
  Денисюк С.П. Всеукраїнський конкурс "Лідер Паливно-енергетичного комплексу - 2006" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-6 : фото, табл.
316962
  Овчарук О.В. Всеукраїнський конкурс "Молодь тестує якість" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 58-59
316963
  Бєскова Наталія Всеукраїнський конкурс "Учитель року - 2010" : туніри, олімпіади, конкурси / Бєскова Наталія, Олійник Ярослав, Задорожний Микола // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 2-8 : Фото
316964
  Назаренко Т.Г. Всеукраїнський конкурс "Учитель року - 2019" (Репортаж з місця подій) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 41-49 : табл., фото
316965
  Шевченко І. Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей 2007 року: підбиваємо підсумки // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-33
316966
  Шевченко І. Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей 2007 року: підбиваємо підсумки // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-33
316967
   Всеукраїнський конкурс із міжнародного гуманітарного права // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 5


  Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) поширює знання про міжнародне гуманітарне право не тільки серед тих, хто безпосередньо перебуває на лінії фронту, а й серед цивільного населення, зокрема, – студентів ІМВ КНУ. У Всеукраїнському конкурсі з ...
316968
   Всеукраїнський конкурс на найкращу комосвітню установу та на найкращого комосвітного робітника в справі мобілізації коштів.. – Харків, 1932. – 13с.
316969
  Червінська Т. Всеукраїнський конкурс соціологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Факультет соціології університету провів Всеукр. конкурс студентських наукових робіт у галузі "Соціологічні науки". До складу журі ввійшли фахівці з передових соціологічних центрів України. Із 70 робіт було відібрано 18 найцікавіших студентських ...
316970
  Соболевська М. Всеукраїнський конкурс студентських робіт у соціологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  На факультету соціології Київського університету було проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт в галухі "соціологічні науки". Серед переможців Анастасія Мазурок, що представляла на конкурсі КНУ імені Тараса Шевченка
316971
   Всеукраїнський круглий стіл "Інформаційне суспільство: його проблеми та перспективи у ХХІ столітті" // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 169-171. – ISSN 0374-3896


  Згадуються учені: В.Г. Дроботько, А.І. Кіпріянов, І.Т. Трофімов, Л.Н. Яснопольский та ін.
316972
   Всеукраїнський науково-дослідний інститут економіки, техніки та раціоналізації торгівлі.. – Київ, 1930. – 86с.
316973
   Всеукраїнський науково-практичний семінар "Актуальні проблеми сучасної правової освіти в Україні" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46
316974
  Євтушенко Раїса Іванівна Всеукраїнський науково-практичний семінар "Проблеми та перспективи впровадження курсу "Розмаїття релігій та культур світу" в практичну діяльність загальноосвітніх навчальних закладів України. Луцьк. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-6


  Одним з головних завдань сучасної системи освіти є формування толерантності як основи діалогічної свідомості - відкритості до плюралізму культур світу; здатності до сприйняття представника іншокультурної традиції не як "чужого" ( "ворога"), а як ...
316975
  Шкапоїд В. Всеукраїнський науково-практичний семінар "Сучасні тенденції та перспективи навчання учнів правилам дорожнього руху в загальноосвітніх навчальних закладах України" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 4-5
316976
  Левитський І. Всеукраїнський науково-просвітницький, історико-краєзнавчий проект "Місця пам"яті початку артільно-кооперативного руху України" // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 268-272. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Микола Васильович Левитський – громадський, державний діяч, близький до ідей ліберально-народної думки в Україні. Організатор, ідеолог і практик артільного й кооперативного руху, публіцист, автор понад 300 національно-патріотичних віршів, більше 150 ...
316977
  Капелюшний В.П. Всеукраїнський національний конгрес (1917 р.): аспекти історії та історіографії // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 269-275. – ISBN 966-628-014-0
316978
  Ульяновський В. Всеукраїнський Православний Церковний Собор 1918 р. : два церковно-політичні контексти // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 181-187
316979
  Зищук Наталія Всеукраїнський практичний семінар на Рівненщині // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 8-9 : фото
316980
  Салімонович Л. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності за новими правилами // Україна молода. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 123). – С. 2


  "19-й Всеукраїнський диктант єдності на Українському радіо проведуть за новими правилами і новим правописом. До Дня української писемності та мови Українське радіо проводить щорічну акцію "Всеукраїнський радіодиктант національної єдності". Початок ...
316981
   Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : II Всеукр. наук.-практ. конф., 24 трав. 2019 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності ; [редкол.: О.П. Орлик (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – 145, [1] с. : іл., табл. – Деякі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7700-38-7
316982
  Задорожний Микола Всеукраїнський семінар на Миколаївщині : Василь Іванович Демкович // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 50-51
316983
  Любовець Олена Миколаївна Всеукраїнський союз земельних власників у політичній системі гетьманату П. Скоропадського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена історії формування та діяльності Всеукраїнського союзу земельних власників. На підставі значної кількості документальних джерел розглянуто роль партії в державному перевороті 29 квітня 1918 р., проаналізовано основні положення ...
316984
  Меленевський А.Ф. Всеукраїнський староста / А.Ф. Меленевський, Г.М. Курій. – К, 1977. – 263с.
316985
  Кононов О. Всеукраїнський студентський конкурс PR-проектів "Золотий компас" як метод формування професійних компетенцій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 109-118. – ISSN 1682-2366
316986
   Всеукраїнський теоретико-методологічний соціогуманітарний журнал "Психологія і суспільство" Тернопільського національного економічного університету // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 81
316987
  Белан В.Ю. Всеукраїнський урок екологічних знань: ініціатива громадських організацій / В.Ю. Белан, О.В. Пащенко, О.Р. Алієва // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 35-36 : фото
316988
   Всеукраїнський фестиваль науки // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  ВІдбувся Всеукраїнський фестиваль науки, присвячений 90-річчю НАН України. Серед організаторів був КНУТШ.
316989
   Всеукраїнський фестиваль, спрямований на ушанування героїв українського народу за незалежність і територіальну цілісність України, Олевська республіка : 110 років засновнику УПА "Поліська Січ" Тарасу Бульбі-Боровцю / М-во молоді та спорту України, Олевська міськрада, Упр. нац.-патріот. виховання, молоді та спорту Житомир. облдержадмін. – [Київ : б. в.], 2018. – 26, [1] с., включ. обкл. : фотоіл. – Книга описана за обкл. – Бібліогр.: с. 26-27
316990
   Всеукраїнський форум "Освіта для збалансованого розвитку" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 8-9 : фото
316991
   Всеукраїнський Центральний Комітет незаможних селян.. – Харків, 1957. – 200с.
316992
  Хожило І. Всеукраїнські громадські організації: діяльність у сфері профілактики ВІЛ/СНІДу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 171-177.
316993
   Всеукраїнські збори працівників культури (23 березня 2000 р., м. Київ). – Київ, 2000. – 72с.
316994
  Рабець К.В. Всеукраїнські математичні турніри: методичні та практичні аспекти : (з досвіду підготовки та проведення на Волині) : навчальний посібник / Рабець К.В., Курченко О.О., Калугіна І.М. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 144 с. – (Бібліотека Малої академії наук). – ISBN 978-611-517-018-0
316995
  Збожна Ольга Всеукраїнські молодіжні товариства "Громади": віхи, програми, мрії // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 14-15 : Фото
316996
  Пасемко Іван Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам"яті Анатолія Погрібного // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-28
316997
  Бевз Т. Всеукраїнські референдуми: ініціатива і реалії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 237-253
316998
  Падох О. Всеукраїнські та міжнародні науково-практичні заходи, в яких брали участь студенти юридичного факультету / О. Падох, І. Сахарук // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; ред. І.С. Гриценко ; редкол.: І.С. Сахарук, Р.В. Макарчук, Р.В. Мельниченко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 183-214. – ISBN 978-617-7069-05-7
316999
  Капітон Володимир Всеукраїнські щорічні філософсько-богословські читання "Православ"я у світовій культурі" / Капітон Володимир, Федюк, // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – Вікторія
317000
   Всеукраїнській дитячій спілці "Екологічна варта" -20 років! // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 2-5 : фото
<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,