Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>
316001
  Шаповал Ю. "Володимир Щербицький здивувався: у Драча квартира в центрі Києва є? Книги, тиражі й гонорари є? Навіщо ж він іще створює Рух, що цьому поетові потрібно?!" / розмовляв Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 липня (№ 131)
316002
  Сліпушко О. "Володимир" Феофана Проковича як українська просвітницька класицистична драма // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 259-263


  У статті аналізується «Володимир» Феофана Прокоповича як українська просвітницька класицистична драма. Наголошується, що в історії української літератури класицизм і Просвітництво як епоха не розвинулись. Натомість наявні їхні елементи у ряді ...
316003
  Марченко М. "Володимирський собор": відоме й невідоме // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 31


  У Музеї книги і друкарства України презентували книгу Дмитра Степовика.
316004
  Веденеев Василий Вадимирович "Волос ангела" : Полит. роман-хроника / Василий Веденеев; [Послесл. А. Косицына]. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 398с. – К 70-летию Великой Окт. соц. революции, органов ВЧК - КГБ и сов. милиции
316005
  Завгородня Д. "Волос довгий, а розум короткий": гендерні стереотипи у східнослов"янських та арабських прислів"ях // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 : До 12 міжнародного з"їзду славістів (Париж 2023 р.). – С. 156-173. – ISSN 2522-9834
316006
  Уваров Е.А. "Волчьи ямы" современной высшей школы // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6, июнь. – C. 6-10. – ISSN 1026-955X


  Проведен критический анализ существующей системы подготовки специалиста в высшей школе. Сделан вывод, что тенденции реформирования вузовского образования пока не позволяют создать высшую школу, в полной мере отвечающую статусу великой державы The ...
316007
  Соллертинский И.И. "Волшебная флейта" Моцарта / И.И. Соллертинский. – Л., 1938. – 32с.
316008
  Томсон Ольга "Волшебный кристалл" или Медийное искусство в традиционном музее // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 2 (270). – С. 26-28. – ISSN 0869-8171


  Вопросы теории; методика
316009
  Ржевська В. "Воля для Іраку": міжнародно-правова ретроспектива // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 3. – С. 5-17


  У статті простежується зв"язок між правовими підставами для вторгнення США до Іраку в 2003 році та нападом Іраку на Кувейт у 1990 році. Досліджено тексти національних та міжнародних актів, які покликані виправдати теперішню кампанію, їхнє значення та ...
316010
  Журба С. "Воля до життя" у творах Олександра Довженка та Антуана де Сент-Екзюпері // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 109-113.
316011
  Жаворонков А.Г. "Воля к власти" и наследие Ф. Ницше // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С.105-116. – ISSN 0042-8744
316012
  Флоровский В А. "Воля панская и воля мужицкая". Страница из истории аграрных волнений в Новороссии 1961-1963 г / В А. Флоровский, . – Одесса, 1921. – 76с.
316013
  Тарануха Є.В. "Воля у неволі": ліричне "Я" поезії В. Стуса як елемент переосмислення травматичного досвіду // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 132-135. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
316014
  Задорожна О. "Воля України або смерть": полтавські читачі аплодують Василеві Шкляру // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 257-261. – ISSN 2075-1222
316015
  Співак В. "Вольность" як морально-філософська та політико-правова категорія у повчаннях Антонія Радивиловського // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті досліджується тлумачення категорії "вольность" у проповідницькій спадщині Антонія Радивиловського. Робиться висновок про те, що дана категорія тлумачиться проповідником у двох аспектах: морально-антропологічному - як особиста природна свобода ...
316016
  Чоп В.М. "Вольный Бердянск": місто в період анархістського соціального експерименту (1918-1921 роки) / Володимир Чоп, Ігор Лиман. – Запоріжжя : Тандем - У, 2007. – 479с. – ISBN 978-966-7482-85-5
316017
  Салига Т. "Вольтова дуга" слова Ліни Костенко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 9. – С. 114-118. – ISSN 0868-4790
316018
  Ворок Х. "Вона боїться тих мар пустих, що сплодила вночі стривожена уява": стан тривоги персонажа крізь призму онейричних видінь у прозі Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 73-84. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
316019
  Аболєшева А. "Вона вічна, ця криниця, безодня, тече вода та й ізо дна холодна..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 317-320


  Про фільм "Криниця для спраглих" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1965).
316020
  Швець А. "Вона ніколи не була завзятою феміністкою" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (757), квітень. – С. 52-60


  Про Наталію Кобринську.
316021
  Мукан А. "Вона ставилася до мови, як поет, який любить гратися зі словом" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 27 лютого - 4 березня (№ 9). – С. 9


  "Є викладачі, які своєю колосальною працездатністю і любов"ю до науки здатні до подвижницькою справи - створити кафедру, наукову школу, безцінні флагманські дослідження. Саме такою Людиною, Вченим і Вчителем із великої літери була Ніна Федорівна ...
316022
  Юхимець Т. "Вона схилила скроні до колін..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 218-219


  Переможці поетичного конкурсу "Жива троянда". Поезія.
316023
  Рудько О. "Вона щовечора у парк ходила..."; "Воно сиділо на синій скелі..." // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 8-9
316024
  Сирота Р. "Вони вирушать до Скандинавії "туристами": Велика Британія і український проект у Зимовій війни 1939-1940 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 283-308. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
316025
   [Володимир Наумович Денисов] // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 401-403. – ISSN 1993-0909


  Привітання з ювілеєм.
316026
  Ісаєвич Я.Д. Володимир-Волинський : Історико-краєзнавчий нарис / Я.Д. Ісаєвич, А.І. Мартинюк. – Львів : Каменяр, 1983. – 71 с.
316027
  Ісаєвич Я.Д. Володимир-Волинський / Я.Д. Ісаєвич, А.І. Мартинюк. – 2-ге , перероб. і доп. – Львів : Каменяр, 1988. – 70 с. : [14]ар.іл
316028
   Володимир-Волинський меморіальний комплекс.. – Львів, 1975. – 21с.
316029
  Карпюк З. Володимир-Волинський район Волинської області: туристично-рекреаційні ресурси прикордоння / З. Карпюк, О. Антипюк, Р. Качаровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 69-77. – (Географія ; вип. 1/2 (76/77)). – ISSN 1728-3817
316030
  Петрунін О. Володимир-Волинський часів I Світової війни (1915 - 1918) у фотоматеріалах та документах заслуженої вчительки УРСР Теодори Ліщинської / О. Петрунін, О. Черенюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 10-16 січня (№ 2). – С. 11


  "Перша світова війна (1914 - 1918) - драматичний, складний, але водночас малодосліджений період в історії нашого краю. Особливим явищем у контексті військових подій є культурно-громадська діяльність легіону Українських Січових Стрільців на Волині."
316031
  Гай-НижникП.П Володимир-Лука Темницький - міністр закордонних справ УНР і лицар західноукраїнської соціал-демократії // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 239-295. – (Серія "Бібліотека "АПН"). – ISSN 2518-7546
316032
  Якель Р. Володимир - могутня гілка Шухевичів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 20-26 червня (№ 22). – С. 15


  Ціле століття віддаляє нас відтоді, коли відійшов у вічність визначний етнограф, фольклорист, публіцист, педагог, дід головного командира УПА Романа Шухевича (Тараса Чупринки) — Володимир Шухевич. У ті далекі квітневі дні 1915-го його соратник — ...
316033
  Скляренко С. Володимир : роман / Семен Скляренко. – Харків : Фоліо, 2007. – 542с. – Шифр. дубл. 8ут Скля. (доп. карт. ст.). – (українська література). – ISBN 978-966-03-3796-1
316034
   Володимир Андрійович Глущенко : біобібліогр. покажчик (2012-2017 рр.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Бібліотека ; [упоряд.: Тищенко О.Г., Золотарьова О.М. ; наук. ред. Орел А.С. ; ред.: Маторін Б.І., Состін Р.Г. ; вступ. ст.: Голуб О.М. та ін.]. – Слов"янськ : Маторіна Б.І., 2017. – 55, [1] с. : портр. – Доп. покажч.: с. 50-55. – (Серія "Видатні професори університету" ; вип. 13)
316035
   Володимир Андрійович Журавель // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 469-470. – ISSN 1993-0917
316036
  Гирич І. Володимир Антонович - автор концепту нової України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
316037
  Доманицький В. Володимир Антонович : з нагоди 45-літнього ювилею наукової і громадянської діяльності // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 62-70. – ISBN 966-7272-00-1
316038
  Грушевський М. Володимир Антонович : основні ідеї його творчості і діяльности // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 75-79. – ISBN 966-7272-00-1
316039
  Кордуба М. Володимир Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 129-135. – ISBN 966-7272-00-1
316040
   Володимир Антонович // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 254-261. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
316041
  Глизь І. Володимир Антонович // Історія України в особах XIX століття / В.С. Шандра, Т.Б. Ананьєва, С.Г. Біленький, І.І. Глизь, О.М. та ін. Донік. – Київ : Україна, 2015. – С. 199-210. – ISBN 978-966-524-429-5
316042
  Наулко В.І. Володимир Антонович // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 15-25. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
316043
  Крупницький Б. Володимир Антонович (1834-1908) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 140-142. – ISBN 966-7272-00-1
316044
  Дорошенко Д. Володимир Антонович в українській історіографії // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 105-110. – Бібліогр. : с. 109-110. – ISBN 966-7272-00-1
316045
  Райківський І.Я. Володимир Антонович і Галичина // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 73-90. – ISSN 2312-1165


  "У статті проаналізовано роль В. Антоновича в розвитку українського національного руху в Галичині ХІХ ст. Особливу увагу звернуто на його погляди на підавстрійську Галичину, що знайшли відображення в публіцистиці, лекційному курсі в Київському ...
316046
  Оглоблин О. Володимир Антонович та його історична школа // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 281-289 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
316047
  Томашівський С. Володимир Антонович. Його діяльність на поли історичної науки : (з нагоди ювилею) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 29-61. – ISBN 966-7272-00-1
316048
  Боженко Л. Володимир Балух, засуджений у Криму за український прапор голодує вже два тижні // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2519-4429
316049
   Володимир Баран // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 113-114. – ISSN 2664-4282
316050
  Шендеровський В. Володимир Бец - засновник вчення про цитоархітектоніку кори головного мозку людини // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 6 (50). – С. 50-55. – ISSN 1819-7329


  До 180-річчя від дня народження.
316051
   Володимир Бец // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 190-191 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
316052
  Цимбалюк О. Володимир Бець - художник, скульптор, педагог: спогади про часи і події // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 923-929. – ISSN 1028-5091
316053
  Веремійчик О. Володимир Білінський та його історія Ординської Моксель-Московії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 березня - 12 квітня (№ 13/14). – С. 6
316054
  Ляскоронський В. Володимир Боніфатієвич Антонович, як археолог // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 338-342 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
316055
   Володимир Боніфатович Антонович / [псевд.] П.Б. // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 96-100. – ISBN 966-7272-00-1
316056
  Вергеліс О. Володимир Бородянський і міністерство пропаганди критичного мислення / О. Вергеліс, К. Константинова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 1, 10


  "Останнім часом Міністерство культури, молоді та спорту на чолі з Володимиром Бородянським стало системно постачати наш інформаційний простір актуальними та резонансними інформприводами, частенько пов"язаними саме з медійною сферою (боротьба з фейками, ...
316057
  Бугров В. Володимир Бугров: "Ми за образ сучасного Університету" // Київський університет. – Київ, 2021. – Квітень (№ 4). – С. 4-5
316058
  Бугров В. Володимир Бугров: "Освіту треба розглядати як підсистему соціуму й економіки" / інтерв"ю вели Анатолій Горлов, Анна Луканська // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 79). – С. 4-5 : фото Сергія Ковальчука


  Інтерв"ю з ректором КНУ імені Тараса Шевченка Володимиром Бугровим. Він розповів про своє бачення розвитку університету та галузі освіти загалом.
316059
  Бугров В. Володимир Бугров: "Я готовий робити рішучі кроки" / спілкувалася Світлана Галата // Світ. – Київ, 2021. – Квітень (№ 13/14)


  Розмова з ректором КНУ імені Тараса Шевченка В. Бугровим про перші кроки на новій посаді.
316060
  Бугров В. Володимир Бугров: На результати хорошого рейтингу, як і на дзеркало, ображатися не варто / спілкувався М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 1, 6-7. – ISSN 2219-5793


  КНУ імені Тараса Шевченка став єдиним з українськиї ВНЗ, що увійшов до Шанхайського предметного рейтингу і посідає 401-500 місця в математиці. Університет також піднявся на 20 позицій у світовому рейтингу QS World University Rankings 2018.
316061
  Буткевич Володимир Григорович Володимир Буткевич: "У системі Європа - Україна велика дистанція, і вона пов"язана з непрофесіоналізмом вітчизняних фахівців" : [інтерв"ю з доктором юридичних наук В.Г. Буткевичем] / Буткевич Володимир Григорович, Писаренко Світлана; інтерв"ю провела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 12-21
316062
  Кралюк П. Володимир Василькович: модель князя-філософа // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 115-123. – ISBN 978-966-2254-74-7
316063
  Кралюк П.М. Володимир Василькович: модель князя-філософа // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 115-123. – ISBN 978-966-373-777-5
316064
   Володимир Васильович Голіна : (до 85-річчя від дня народж. та 50-річчя наук.-пед. діяльності) / Нац. акад. правових наук України ; [упоряд.: В.С. Батиргареєва, С.С. Шрамко]. – Харків : Право, 2020. – 90, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 85-86. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців). – ISBN 978-966-998-035-9
316065
  Арсенич П. Володимир Васильович Грабовецький (1928-2015) / П. Арсенич, А. Королько, Л. Шологон // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 611-618. – (Нова серія ; вип. 19/20)
316066
  Коць С.Я. Володимир Васильович Моргун - творець хлібного достатку : (до 80-річчя від дня народження) // Физиология растений и генетика : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, А.П. Бонжан, Н.В. Борисюк [та ін.]. – Киев, 2018. – Т. 50, № 1 (291), январь - февраль. – С. 3-22. – ISSN 2308-7099
316067
   Володимир Васильович Шарко (25.09.1949 - 07.10.2014) / М.Ф. Городній, О.С. Лимарченко, С.І. Максименко, І.О. Парасюк, О.О. Пришляк, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 55. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  25 вересня 2019 р. виповнилося 70 років від дня народження видатного українського математика, засновника Київської топологічної школи, доктора фі- зико-математичних наук, професора, член-кореспондента НАН України Шарка Володимира Васильовича, наукова і ...
316068
  Ястребов О. Володимир Великий - "Ясне Сонечко" України-Русі // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 25 липня (ч. 27/28)
316069
  Ричка Володимир Володимир Великий // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 57-58. – ISSN 0130-7037
316070
  Білоніжка П. Володимир Вернадський - засновник Української академії наук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 8-17. – (Серія геологічна ; вип. 27). – ISSN 2078-6425
316071
   Володимир Вернадський - легендарний український вчений // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 36-39
316072
  Тома Л.В. Володимир Вернадський / Л.В. Тома. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2012. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-97243-0-4
316073
  Ситник К.М. Володимир Вернадський : людина, громадянин, учений / Костянтин Ситник, Тетяна Бевз. – Київ : Наукова думка, 2017. – 362, [5] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1577-7
316074
  Даниленко В. Володимир Вернадський про російсько-українське єднання // Історія України. – Київ, 2013. – березень (№ 6). – С. 17-21
316075
   Володимир Винниченко - Розалія Ліфшиць: епістолярний діалог (1911-1918 роки) / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; упоряд., [вступ. ст., комент. та прим.] Надія Миронець. – Дрогобич : Коло, 2012. – 286, [2] с., [4] арк. фотогр. – Покажч. імен : с. 279-283. – Бібліогр. в прим.: c. 229-278. – ISBN 978-617-642-038-5
316076
  Неуважний Ф. Володимир Винниченко // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 182-184
316077
  Кульчицький С. Володимир Винниченко / Станіслав Кульчицький, Валерій Солдатенко. – Київ : Альтернативи, 2005. – 376с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-99-Х
316078
  Тагліна Ю.С. Володимир Винниченко / Ю. Тагліна. – Харків : Фоліо, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5059-5
316079
  Безродний Є.Ф. Володимир Винниченко / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 227-230. – ISBN 978-966-667-690-3
316080
  Ковалів Ю. Володимир Винниченко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 84-89. – ISSN 0236-1477
316081
  Сюндюков І. Володимир Винниченко в анфас і профіль // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 21


  Книга професора Станіслава Кульчицького про голову Директорії УНР.
316082
  Пастух Богдан Володимир Винниченко і Дмитро Донцов: онтологічний конфлікт // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 10 (574). – С. 84-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті зосереджено увагу на протиставленні двох бачень розвитку літератури, що сформувались у письмі Д. Донцова і В. Винниченка. Простежено також їхній зв"язок із традицією та орієнтири в українському духовно-культурному просторі. До розвідки ...
316083
  Пастух Б. Володимир Винниченко і новий тиg роману // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 225-231
316084
  Голуб А.І. Володимир Винниченко про репресивну складову радянського тоталітаризму / А.І. Голуб, А.Ю. Шевченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 52-58. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
316085
  Павлишин Л.Г. Володимир Винниченко про трагедійність дисгармонійного життя особистості // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 33-37
316086
  Рева-Лєвшакова Володимир Винниченко про українську культурну самоідентичність (на матеріалі книги Відродження нації") // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 135-139. – (Серія "Філологічні науки")
316087
  Кучер В.І. Володимир Винниченко проти сталінської і гітлерівської диктатури // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 65-70. – ISBN 966-7769-54-2
316088
  Чубата М.В. Володимир Винниченко та Універсали Української Центральної Ради: проблема автентичності текстів // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 386-390. – ISBN 978-617-7133-95-6
316089
  Гайда Л. Володимир Винниченко у Кіровограді. Екскурсія вулицями міста // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 23-27
316090
  Павлова О.В. Володимир Винниченко як активний громадсько-політичний діяч // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 113-116.
316091
  Балабко О. Володимир Винниченко, забута могила у Провансі // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 3/4 (247/248). – С. 42-51. – ISSN 0131-2685
316092
  Панченко Володимир Євгенович Володимир Винниченко: портрет на тлі епохи // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-53
316093
  Голомб Л. Володимир Винниченко: прагнення художнього синтезу // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С.145-155. – ISBN 966-8547-61-6
316094
  Гундорова Т. Володимир Винниченко: Революція і Життя // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Листопад - Грудень (число 11/12). – С. 18-29
316095
  Миронець Н. Володимир Винниченко: таємниці кохання : хронологія інтимів : документ. розповідь / Надія Миронець. – Київ : Ярославів Вал, 2013. – 251, [2] с. : іл. – Сер. засн. у 2011 р. – (Persona grata). – ISBN 978-617-605-024-7
316096
   Володимир Винниченко: трансформація образу у дискурсі новітньої історіографії // Доля як історія / Ю. Шаповал. – Київ : Генеза, 2006. – С. 111-122. – ISBN 966-504-514-8
316097
   Володимир Вікторович Калініченко - професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : Біобібліографічний покажчик. – Харків, 2007. – 44с.
316098
   Володимир Вікторович Колесов // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5. – С. 83-84. – ISSN 0027-2833
316099
  Луняк Є.М. Володимир Володимирович Кривошея // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 329-331. – ISSN 2078-0133


  Кривошея Володимир Володимирович — історик, дослідник ранньомодерної історії України, фахівець з персонального складу та генеалогії українського козацтва. Перший заступник директора Українського інституту національної пам"яті (2012). Був членом двох ...
316100
  Лепявко С. Володимир Володимирович Кривошея (1958-2015) / С. Лепявко, Є. Луняк // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 603-607. – (Нова серія ; вип. 19/20)
316101
   Володимир Володимирович Сташис - Герой України, академік Національної академії правових наук України, професор, заслужений прауівник вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 8-12
316102
  Тацій В. Володимир Володимирович Сташис. його ідеї у справах учнів // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 146-157. – ISSN 1993-0909
316103
  Казанцева Л.В. Володимир Володимирович Тельнюк-Адамчук (1936-2003) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – 3 с. обкл., С. 48
316104
  Ковалів Ю. Володимир Гадзінський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (692), серпень. – С. 61-63. – ISSN 0236-1477
316105
  Черемшинська Р. Володимир Гнатюк - дослідник Лемківщини // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 14 серпня (№ 15). – С. 14. – ISSN 2519-4429
316106
  Яценко М.Т. Володимир Гнатюк : Життя і фольклористична діяльність / М.Т. Яценко. – К. : Наукова думка, 1964. – 288 с.
316107
  Лесів М. Володимир Гнатюк // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 188-191
316108
  Мушинка М. Володимир Гнатюк = Volodymyr Hnatiuk : життя та його діяльність в галузі фолькльористики, літературознавства та мовознавства / Микола Мушинка. – Париж ; Нью Йорк ; Сідней ; Торонто, 1987. – 332 с. – Парал. тит. арк. фр. мовою. – (Записки Наукового Товариства ім. Шевченка ; т. 207 : Праці Філологічної Секції)
316109
  Куца О.П. Володимир Гнатюк на "перехресних стежках" української літератури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 6-11. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
316110
  Пасічник В. Володимир Гошовський на кафедрі української фольклористики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 21-43. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
316111
  Михайлина П. Володимир Грабовецький - історик України / П. Михайлина, М. Вуянко. – Івано-Франковськ, 1993. – 97с.
316112
   Володимир Григорович Матвіїшин // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 126. – ISSN 0236-1477


  Некролог Володимира Григоровича Матвіїшина (1935-2012) - відомого українського літературознавця, лінгвіста, доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України
316113
  Чижевський Б. Володимир Григорович Мордань (1937-2017) // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 7
316114
   Володимир Григорович Рутківський : біобібліогр. покажчик / М-во культури і туризму України, Одес. нац. наукова б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О.Г. Нуньєс. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2012. – 77, [3] с. – Покажч. імен: с. 75-78. - Сер. засн. 1980 р. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" ; вип. 30)
316115
  Іваннікова Л. Володимир Данилов - дослідник фольклору і фольклористики Півдня України // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 1(335) січень - лютий. – С. 43-51. – ISSN 0130-6936
316116
  Тримбач С. Володимир Денисенко: Осяяння // Чуєш, брате мій ! : спогади, фотодокументи / Г.Т. Денисенко. – Київ : Укр. письменник, 2013. – С. 7-13. – ISBN 978-966-579-398-4
316117
  Рогожа М.М. Володимир Дзедушицький – організатор першого приватного природознавчого музею та пам’яткознавець // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 127-133. – ISSN 2078-0133
316118
  Орловський В.Д. Володимир Донатович Орловський, 1842-1914 / В.Д. Орловський. – Київ : Мистецтво, 1968. – 114 с.
316119
  Микитка С. Володимир Дорошенко : з нагоди 75-річчя визнач. вчен. й громадянина / Степан Микитка ; з передм. Олександра Оглоблина. – Філадельфія : Накладом гypткa Приятелів, 1955. – 36 с., [1] арк. портр. : портр. – Доповнена відбитка із щоденника “Америка” з 1955 р. – Бібліогр.: с. 15-26
316120
  Коцюбинська М. Володимир Дрозд / М. Коцюбинська, А. Ріпенко // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 540-548. – ISSN 1887-8618


  Дрозд Володимир Григорович (1939–2003) – український письменник.
316121
  Ткач А. Володимир Дрозд та Ірина Жиленко: творчий "діалог" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 173-179. – ISSN 1728-9572
316122
  Даниленко В. Володимир Дурдуківський - видатний педагог, публіцист, громадський діяч // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 71-88. – ISSN 0869-3595
316123
   Володимир Єршов - про українсько-польську мемуаристику романтизму // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
316124
  Подольський А. Володимир Жаботинський та українські національні змагання першої чверті XX ст.: цінності міжетнічних відносин // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 6 (130). – С. 41-43
316125
  Кілессо Сергій Володимир Заболотний - архітектор, вчений, педагог // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 140-142. – ISSN 0869-3595
316126
  Півень А. Володимир Загайкевич в національно-визвольних змаганнях українців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 119-123. – ISSN 0321-0499
316127
  Полтавчук В.Г. Володимир Іванович : літ.-крит. нарис / Василь Полтавчук. – Одеса : Астропринт, 2017. – 79, [1] с., [4] арк. фотоіл. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр. в дод.: с. 76-78 та в прим. в кінці ст. – (Одеса літературна). – ISBN 978-966-927-225-6
316128
   Володимир Іванович Андрейцев - 60 років! // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 282-283. – ISSN 1993-0909
316129
   Володимир Іванович Бондар / Президія НАПН України // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 6
316130
  Галаган О.К. Володимир Іванович Чопик : (з нагоди 80-річчя) / О.К. Галаган ; Кременецький обл. гуманітарно-педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка. – Кременець : Видавничий центр КОГПІ ім.Тараса Шевченка, 2010. – 40 с., [20] с. іл.
316131
  Зайцева З. Володимир Іванович Щербина - "будівничий українського життя, української науки" // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 33-42. – ISBN 978-617-7399-39-0


  До 170-річчя від дня народження.
316132
  Ткаченко В. Володимир Івасюк : Життя. Творчість. Кохання. Таємниця загибелі / Володимир Ткаченко, Ігор Коляда. – Київ : Фоліант, 2020. – 95, [1] с. – Бібліогр.: с. 95 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7496-91-4
316133
  Рудько І. Володимир Івасюк:бібліографічна спадщина // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 21-22. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено персональні бібліографічні посібники про видатного українського композитора, Героя України Володимира Івасюка.
316134
   Володимир Ігорович Арнольд (1937-2010) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 5. – ISSN 2518-7104
316135
  Войцехівська І. Володимир Іконников - бібліотекознавець та бібліофіл // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – № 1. – С. 39-42. – ISSN 1029-7200


  В. Іконнников зокрема виділяє бібліотеку Університету Св. Володимира, укомплектовану з колекції Кременецького ліцею, досить багатою та відомою в науковому світі. Іконников визначає, що університетська бібліотека мала укладені пересувні каталоги та ...
316136
  Верба І.В. Володимир Іконников - дослідник історії Росії / Ігор Верба, Людмила Жицька ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 149, [3] с. – Бібліогр.: с. 139-142 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-527-016-5
316137
  Верба І. Володимир Іконников про Петра І і його добу / І. Верба, Л. Жицька // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 63-70
316138
   Володимир Іларіонович Луговий - віце-президент НАПН України, директор інституту вищої освіти НАПН України : матеріали до біобібліографії / НА пед наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пєєва С.П., Айвазова Л.М.]. – Київ : Знання, 2010. – 63 с. – (Академіки НАПН України ; 17). – ISBN 978-966-618-263-3
316139
  Маяковський В.В. Володимир Ілліч Ленін / В.В. Маяковський. – Київ, 1969. – 133с.
316140
  Маяковський В.В. Володимир Ілліч Ленін. / В.В. Маяковський. – Київ, 1939. – 94с.
316141
  Маяковський В.В. Володимир Ілліч Ленін. / В.В. Маяковський. – Київ, 1947. – 79с.
316142
  Маяковський В.В. Володимир Ілліч Ленін. / В.В. Маяковський. – Київ, 1950. – 80с.
316143
   Володимир Ілліч Паніотто : біобібліографічний покажчик. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 76 с. – (Вчені НаУКМА / редкол. серії: В.П. Моренець, В.Є. Панченко та ін. ; Вип. 17)
316144
  Цехер Є.А. Володимир Ільїч Ленін / Є.А. Цехер. – Київ : Партвидав, 1933. – 155 с.
316145
  Крецул Н. Володимир Іполитович Липський . Нарис про життя та наукову спадщину // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (40). – С. 11-15. – ISSN 1819-7329
316146
  Мороз О. Володимир Калиниченко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 18 лютого (№ 6). – С. 12


  Володимир Григорович Калиниченко - поет, лауреат літературно-митстецької премії ім. Г. Сковороди. "Унікальний талантом та долею, в"язень двох концтаборів - фашистського і сталінського "...ставши вдруге "емігрантом у власній країні", послав подалі тих, ...
316147
   Володимир Калінін - третьокурсник філософського факультету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Володимир Калінін - третьокурсник філософського факультету, одержав диплом I ступеня за кращу доповідь на Міжнародній науковій конференції " V Харківські студентські філософські читання" (секція "Політологія та філософія політики"). Науковий керівник - ...
316148
  Камишин В. Володимир Камишин: "Моє бажання - щоб про УкрІНТЕІ всі знали, але не мали потреби знати, де він знаходиться... / інтерв"ю брала Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2020. – Вересень (№ 35/36). – С. 1, 3


  Наукові дослідження, моніторинг наукової, науково-технічної та інноваційної сфер, аналітика та прогнозування, проведення експер­тиз, державна реєстрація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, захищених дисертацій, формування фондів ...
316149
  Суярко В. Володимир Карлович Танчер // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  Некролог: філософський факультет попрощався з докт. філософ. наук, проф. В.К. Танчером. Коротко про творчу діяльність.
316150
  Винниченко Р. Володимир Кирилович Винниченко (біографічна канва) // Володимир Винниченко : (статті й матеріяли) / Укр. Вільна Академія Наук у США, Коміс. для охорони і збереження літ. та мистец. спадщини В.К. Винниченка ; [редкол.: Б. Подоляк, В. Порський, В. Чапленко]. – Нью-Йорк : [б. в.], 1953. – С. 9-15
316151
   Володимир Киричанський // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.59-60
316152
  Ротач П. Володимир Короленко // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 231-235
316153
  Левицький В. Володимир Короткевич і загадки міста біля краю веселки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 18 грудня (№ 24)
316154
  Коломієць Т. Володимир Корткевич: "Білоруським націоналістом мене зробили українці..." // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 18 грудня (№ 24)
316155
  Посівнич М. Володимир Косик. Коротка біографія // Українське слово. – Париж, 2017. – 01.09.2017 (число 3087). – С. 3


  Володимир Косик — український історик, фахівець з історії французько-українських взаємин, історії УНР та історії України періоду Другої світової війни. Псевдонім — Борис Марченко.
316156
   Володимир Костянтинович Гавриш // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 107 : фото. – ISSN 0367-4290
316157
  Аксьонов В.С. Володимир Кузьмич Міхеєв (1937-2008 рр.) / В.С. Аксьонов, В.В. Скирда, Тортіка // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – С. 318-321. – ISBN 978-966-86-03-89-1
316158
  Гривнак Н. Володимир Кучер - дійсний член НТШ, український вчений, педагог : життя і діяльність (18 жовтня 1885 - 29 серпня 1959) // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 599-606. – ISSN 1563-3969
316159
   Володимир Левченко // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 29 : Володимир Левченко. – С.3-22
316160
  Гирич І. Володимир Леонтович в українському громадсько-політичному житті // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 268-299. – (Нова серія ; вип. 16/17)
316161
  Вербич В. Володимир Лис: "Це і є промінчик, який дає надію" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 15 грудня (№ 25). – С. 14
316162
  Литвин В. Володимир Литвин: "Верховна Рада має стати гарантом відкритості й демократичності президентських виборів": Бесіда з Головою Верховної Ради України // Дзеркало тижня, 2004. – 26 червня-2 липня
316163
  Литвин В. Володимир Литвин: "Парламент працює у штатному режимі": Бесіда з Головою Верховної Ради України . // Сільські вісті., 2004. – 8 жовтня
316164
  Литвин В. Володимир Литвин: "Я взяв собі за правило - говорити правду": Бесіда з Головою Верховної Ради України // Сіл.ьські вісті, 2004. – 2 липня
316165
  Литвин В. Володимир Литвин: "Я думаю, що в українській політиці нічого не можна виключати". // Час, 2004. – 8-14 липня


  [Комент. Голови Верховної Ради України телеканалу "Ера" щодо підсумків 5-ї сесії Верховної Ради 4-го скликання та розвитку політ. подій напередодні президент. виборів]
316166
   Володимир Личковах : (До 30-річчя науково-педагогічної діяльності в Чернігівському державному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка): Біобібліографічний покажчик. – Чернігів, 2006. – 56с.
316167
  Лущак В. Володимир Лущак: "Завдяки біохімії маю змогу докопатися до самих основ життєвих процесів" / розмову вела Мар"яна Юхно-Лучка // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 травня (№ 85)


  "Нещодавно один із провідних учених України біохімік, доктор біологічних наук, завідувач кафедри біохімії та біотехнології факультету природничих наук Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, професор Володимир Лущак увійшов до ...
316168
  Малахов В. Володимир Мазепа: до згадки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 130-136. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
316169
  Федорук О. Володимир Макарович Яцюк (1946 - 2012) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 761-765. – (Нова серія ; вип. 16/17)
316170
  Марченко В. Володимир Марченко: "Нотаріат - це "критична інфраструктура" держави" / спілкувався Віктор Ковальський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 4. – ISSN 1992-9277
316171
  Левченко А. Володимир Матвієнко презентував нові книги і став козацьким маршалом // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 7 грудня (№ 45/46). – С. 23
316172
  Овчаров Г. Володимир Маяковський -- співець дружби народів / Г. Овчаров. – К. : Художественная литература, 1956. – 196 с.
316173
  Тростянецький А.А. Володимир Маяковський / А.А. Тростянецький. – Київ - Львів, 1950. – 68 с.
316174
   Володимир Мельниченко : біобібліографія / [упоряд.: В. Стеценко ; вступ. ст.: С. Гальченко]. – Київ : Либідь, 2018. – 182, [2] с., [24] арк. фот. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-06-0758-3
316175
  Шаповал І А. Володимир Миколайович Перетц як вчений-українознавець, дослідник рукописної та книжкової спадщини у світлі епістолярних джерел = Volodymyr Mykolayovych Peretts as a scientist in Ukrainian studies, researcher of manuscript and book heritage in the light of epistolar sources : монографія / Андрій Шаповал ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2020. – 588, [5] с. : іл., табл. – До 150-річчя від дня народження академіка В.М. Перетца. - Дод. тит. арк., резюме англ. - Імен. покажч.: с. 571-589. -. – Бібліогр.: с. 511-570. – ISBN 978-966-02-9417-2
316176
  Рева Л. Володимир Миколайович Перетц як славіст і його наукова школа // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 155-160. – ISBN 978-966-02-6227-0
316177
   Володимир Миколайович Семененко. – Київ, 2004. – 26с. – ISBN 966-8555-16-3
316178
   Володимир Миколайович Семененко (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 101-102 : фото. – ISSN 0367-4290
316179
   Володимир Миколайович Семененко (До 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 114-115 : фото. – ISSN 0367-4290
316180
   Володимир Миколайович Шаповал // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 292-293. – ISSN 1993-0909
316181
  Денисов В. Володимир Михайлович Корецький - видатний вітчизняний юрист-міжнародник // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 529-533. – ISSN 1026-9932
316182
  Денисов В. Володимир Михайлович Корецький у літописі юридичної науки України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 131-136. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
316183
   Володимир Михайлович Литвин : [55] : біобібліогр. покажч. / [НАН України, Ін-т історії України ; Кн. палата України ім. Івана Федорова ; уклад.: О.М. Устіннікова та ін. ; відп. ред. В.А. Смолій]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : КММ, 2011. – 294 с., [4] арк. кольор. фот. + 1 DVD : Історія України / авт. і упоряд. В.М. Литвин. 3-тє допов. та доопр. вид. 2011. – ISBN 978-966-1673-11-2
316184
  Сидоренко О. Володимир Міяковський - історик української преси // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 73-75
316185
  Сидорова О.М. Володимир Міяковський (1888-1972): життєвий шлях, діяльність та наукова спадщина : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Сидорова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 254 арк. – Додатки: арк. 242-254. – Бібліогр.: арк. 194-241
316186
  Демков М.И. Володимир Мономах // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 98-100. – ISBN 5-7763-1258-2
316187
  Сліпушко О.М. Володимир Мономах // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 51-57. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
316188
  Іщенко О.С. Володимир Мономах в українській історичній пам"яті // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий. – С. 11-25. – ISSN 0130-5247
316189
  Бикова Н.М. Володимир Нарбут - поет, видавець, журналіст // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 260-261
316190
  Сулима М. Володимир Новиченко і Нобелівська премія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 234-239. – ISBN 966-594-246-8
316191
   Володимир Оврах // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 38 : Володимир Оврах. – С.3-22
316192
  Ігнатенко О. Володимир Овсійчук: "Тарас Шевченко - руський Рембрандт" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 12


  Лекція доктора мистецтвознавства Володимира Овсійчука "Маленький геній Тараса Шевченка", присвячена 200-річчю від дня народжєення Тараса Шевченка.
316193
  Пастернак Н. Володимир Одрехівський: "Мої улюблені теми - Антоничівські" // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 159-160. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122


  "Львівська національна академія мистецтв вибрала на конкурсі 29 березня ректора. Став ним Володимир Одрехівський – скульптор і народний художник України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат мистецьких премій і переможець багатьох конкурсів. А ще ...
316194
   Володимир Олександрович Пащенко // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 144-149. – ISSN 0869-3595
316195
  Короткий В.А. Володимир Олександрович Романов / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 267. – ISBN 966-06-0393-2
316196
  Кононенко М.П. Володимир Олексійович Бец / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 276. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
316197
  Юсов С.Л. Володимир Олексійович Голобуцький (1903-1993 рр.) : біобібліографія / Юсов Святослав; НАНУ, Ін-т історії України. – Київ, 2006. – 160с. – ISBN 966-02-3874-6
316198
  Скоблікова М. Володимир Олексійович Черватюк // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 25 : Володимир Черватюк. – С. 3-22
316199
  Шкоба В.Я. Володимир Олексійович Шкорботун : (до 60-річчя з дня народження) // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Гукович В.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4, липень - серпень. – С. 93-94. – ISSN 0044-4650


  "17 липня виповнюється 60 років Володимиру Олексійовичу Шкорботуну - доктору медичних наук, професору, Заслуженому лікарю України, талановитому, досвідченому педагогу".
316200
  Колодний А. Володимир Олексюк - філософ-богослов з українською душею // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 557-563. – ISBN 978-617-696-609-8
316201
   Володимир Павлович Горбулін / Нац. акад. наук України ; [ред. З.А. Болкотун]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 124, [3] с., [8] арк. іл., [1] арк. портр. – Сер. засн. в 1968 р. - Ст. укр., рос. – Бібліогр.: с. 18-41. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-231-8
316202
  Колодний А. Володимир Пащенко в методології його наукового пошуку // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 713-721. – ISBN 978-617-696-609-8
316203
  Астаф"єв О. Володимир Перетц - "один із фундаторів формальної школи в Україні" : [відгук восьмий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 199-201. – ISBN 978-617-7480-98-2
316204
  Струмінський Б. Володимир Перетц // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 175-176
316205
  Рева Л. Володимир Перетц і його наукова школа // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 85. – С. 94-108. – ISSN 0130-528Х
316206
  Александрова Г.А. Володимир Перетц і теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства першої третини ХХ ст // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 3-13


  У статті розглядаються теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства першої третини ХХ ст., порушені в працях В. Перетца та В. Жирмунського, М. Яковлєва, Б. Якубського. Простежується перехід до розуміння порівняльно-історичного ...
316207
   Володимир Петрович Макрідін // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 147-148 : фото. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
316208
  Федоренко Т.О. Володимир Петрович Філатов (1975-1956) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 3 стор. обкл.-60. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
316209
   Володимир Пилипович Патика (до 70-річчя від дня народження) // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 169-170. – ISSN 2077-4893
316210
  Назаренко О.І. Володимир Підгорний / О.І. Назаренко, О.В. Кононова. – К., 1992. – 45с.
316211
  Третяченко А. Володимир Підпалий у контексті "Тихої лірики" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 87-92. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано "тиху лірику" поетів-шістдесятників, зокрема Володимира Підпалого.
316212
   Володимир Підпалий: "Усе, що в серці виплекав я доброго, належить Вам" : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Котигорошко, 2001. – 112 с.
316213
  Кузьменко С. Володимир Плотніков // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 168
316214
  Табачніков С. Володимир Погребенник : постаті // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 80-84
316215
  Пузаков Володимир Тихонович Володимир Пузаков: "У затишному домі й настрій святковий!" : [інтерв"ю з міським головою Кіровограда В.Т. Пузаковим] / Пузаков Володимир Тихонович, Кобець Олена // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 55-56
316216
  Стех Я. Володимир Радзикевич - людина, яку з шаною треба згадити // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 501, листопад : листопад. – С. 15-16


  Володимир Петрович Радзикевич — український письменник, літературознавець, педагог.
316217
  Палинський В. Володимир Радовський, мастак добирати "ключі" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 93-96. – ISSN 0236-1477
316218
  Палинський В. Володимир Радовський, мастак добирати "ключі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 8 (862). – С. 178-181. – ISSN 0868-4790
316219
   Володимир Різниченко // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 222-223
316220
   Володимир Різун: "Жоден український медіахолдинг не вкладає гроші в журналістську освіту" // Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 62-65
316221
  Різун В. Володимир Різун: "Медіа показали себе четвертою владою" / розмову вела Олена Монзолевська // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-12 червня (№ 21/22). – С. 1


  Розмова з директором Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка щодо підготовки сучасних кадрів для засобів масової інформації.
316222
  Ліцька О. Володимир Романенко // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Володимир Романенко - студент першого курсу відділення "міжнародна інформація". У свої 17 років вже має звання кандидата у майстри спорту з академічного веслування.
316223
  Лук"янчук Г. Володимир Рунчак: "Кордони мусять існувати..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 липня (№ 26/27). – С. 13
316224
  Клочек Г. Володимир Рутківський - творець другої реальності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 21 квітня (№ 8). – С. 6
316225
   Володимир Рутківський: дещо з біографії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 5 (722), травень. – С. 59-60. – ISSN 0130-5263
316226
  Ковалів Ю. Володимир Самійленко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 64-69. – ISSN 0236-1477
316227
  Петраускайте О. Володимир Самійленко у Боярці: маловідомі факти // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 4 (152), квітень. – С. 45-47
316228
  Наєнко Михайло Володимир Свідзинський: засвітився від себе й від Бога // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 51-53. – ISSN 0130-5263
316229
  Ковалів Ю. Володимир Свідзінський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 100-105. – ISSN 0236-1477
316230
   Володимир Свідзінський (1885-1941) : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Наукова думка, 2006. – 56с. – ISBN 966-00-0670-5
316231
  Рарицький О. Володимир Свідзінський і шістдесятники: контексти осягання проблеми // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 34-47. – ISSN 0236-1477
316232
  Кінь О. Володимир Свідзінський у спогадах Никифора Щербини: кілька тез про віднайдений рукопис 1947 року // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 437-439. – ISBN 978-966-2449-92-1
316233
  Маврін О. Володимир Святий та його доба в оцінці Михайла Грушевського // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 86-101. – ISBN 978-966-02-6215-7
316234
   Володимир Семенович Королюк (19.08.1925-04.04.2020) // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 5, вересень - жовтень. – С. 54. – ISSN 1019-5262


  Один із засновників київської школи теорії ймовірностей, математичної статистики та кібернетики. З 1954 р. читав лекції з теорії програмування, теорії ймовірностей та математичної статистики в Київському університеті на Механіко-математичному факультеті.
316235
   Володимир Семиноженко. Живопис. – Київ : ВХ(студіо), 2007. – 68с.
316236
   Володимир Сергійович Токовенко (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 126 : фото
316237
  Вольвач П. Володимир Симиренко повернувся на свою малу батьківщину // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 1 грудня (№ 218/219). – С. 13


  У Платоновому хуторі на Черкащині встановили меморіальну дошку видатному українському вченому.
316238
  Шафран Р. Володимир Січинський (вступна розвідка) // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Бондар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 255-264. – ISBN 978-966-8734-15-1
316239
  Бень А.Б. Володимир Следнєв: Кучма, мафія і я : (За матеріалами депутат. об-ня "Антимафія" та ЗМІ) / Анатолій Бень. – Київ : б. в., 2002. – 169 с. : іл. – (Серія "Правда і суд"). – ISBN 987-632-076-9
316240
  Велігоцька Н. Володимир Смирнов: "Думками разом..." // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 84-85. – ISSN 0130-1799
316241
  Соколов Б. Володимир Сорокин: від Москви до Берліна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 31


  "Письменник із сумом спостерігає, як на його очах російська столиця перетворюється зовсім на інше місто."
316242
  Моренець В.В. Володимир Сосюра / В.В. Моренець. – К., 1990. – 262с.
316243
  Куриліна О. Володимир Сосюра (1898-1965) // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (15), листопад. – С. 37-45
316244
  Пашко О.В. Володимир Сосюра та Сергій Єсенін в українській критиці 1920-х років // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  Стаття є роконструкцією того, що писали про С. Єсеніна та В. Сосюру в українській критиці 1920-х роках. Побудована винятково на історико-літературних фактах, робота унаочнює розмаїття контекстів, у яких відбувалась рецепція С. Єсеніна в Україні та ...
316245
  Багрій М.Г. Володимир Сосюра як творець канону соцреалізму: до ідейно-естетичних засад творчості письменника // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – C. 58-76


  У статті досліджено особливості художнього світу В. Сосюри 1920-1940-х рр., головних їх ідейно-темат. та художньо-естетичних здобутків, коли автор перебував у центрі літ. процесу в УРСР і на вістрі творення головних ідеологем, естетичних засад та ...
316246
  Стецюк Н. Володимир Старосольський і його дослідження конституційно-правового статусу політичних партій // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – № 3 (29). – С. 99-103
316247
  Миронець Н. Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (656). – С. 108-116. – ISSN 0236-1477
316248
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (652). – С. 92-101. – ISSN 0236-1477
316249
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (654). – С. 56-70. – ISSN 0236-1477
316250
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 102-113. – ISSN 0236-1477
316251
  Головацький Іван Володимир Темницький і його рід / Головацький Іван. – Львів : Свічадо, 2002. – 272с. – ISBN 966-561-275-1
316252
   Володимир Тимофійович Чупрун // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 475-476. – ISSN 1993-0917
316253
  Бурдейний А. Володимир Тимочко - недописані картки життя // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 217-221. – ISSN 0868-4790-8
316254
  Шевченко С. Володимир Удовенко: дві дати розстрілу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 січня (№ 1). – С. 15


  Про книжку "Соловецький реквієм", згадується "Ленінградський мартиролог", з якого взято архівні документи. У списку розстріляних є і прізвище героя цієї публікації - організатора охорони здоров"я Української Народної Республіки проф. Володимира ...
316255
  Трахтенберг І. Володимир Фролькіс - це була епоха // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 58-65. – ISSN 1819-7329


  Володимир Фролькіс - доктор медичних наук, професор, академік, автор визначних праць у галузі сучасної фізіології.
316256
  Ільченко М.Ю. Володимир Челомей - видатний творець ракетно-космічної техніки // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 286-293. – ISBN 978-966-622-690-0
316257
  Горбулін В. Володимир Челомей. Через терни до зірок // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 44-57. – ISSN 1819-7329


  До 100-річчя від дня народження видатного ученого і конструктора ракетно-космічної техніки.
316258
  Малишевський І.Ю. Володимир Шевченко / І.Ю. Малишевський. – К., 1988. – 158с.
316259
  Андрос Є. Володимир Шинкарук: антропологічний поворот в українській філософії другої половини XX сторіччя // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 66-73. – ISSN 0235-7941
316260
  Козловський В. Володимир Шинкарук: існую, отже, мислю // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 67-75. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
316261
  Наулко В.І. Володимир Шухевич // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 54-57. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
316262
  Лещух Р. Володимир Юрійович Зосимович : до 80-річчя від дня народження / Роман Лещух // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 45. – С. 125-126. – ISSN 0131-2634


  Відомий український учений, доктор геолого-мінералогічних наук Володимир Зосимович народився 4 грудня 1933 р. у с. Залізне Дзержинського (до 1936 р. Щербинівка) р-ну Донецької обл. Після закінчення школи вступив на геологічний факультет Київського ...
316263
  Ісаєнко Л. Володимир Яворівський: дух молодості та енергія життєдайності... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 3 червня (№ 11)


  Цей текст, написаний ще за життя Володимира Яворівського, присвячуємо пам"яті відомого українського письменника і громадсько-політичного діяча.
316264
  Яблонська О.В. Володимир Янів - поет і науковець // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 12. – С. 276-282. – ISSN 1729-360Х
316265
  Ковалів Ю. Володимир Ярошенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 94-95. – ISSN 0236-1477
316266
  Руденко Н. Володимир Ястребов // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 71-74. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
316267
  Босович В.В. Володимир, син Святослава : Роман / В.В. Босович. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 382с.
316268
  Босович В. Володимир, син Святослава : Роман / В. Босович. – Київ : Український центр духовної культури, 1994. – 296с. – (Український історичний роман). – ISBN 5-7707-5387-0
316269
  Шумило С. Володимирів тризуб із хрестом: забутий сакральний символ України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 березня (№ 51/52). – С. 14-15
316270
  Рижов С.М. Володимирівка (- поселення доби трипільської культури) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 108-109. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
316271
  Черниш О.П. Володимирівська палеолітична стоянка / О.П. Черниш. – К., 1953. – 76с.
316272
  Ткач М.М. Володимирові боги: міфологічний зміст та систематизація головних персонажів язичницького культу / М.М. Ткач. – Київ : Український центр духовної культури, 2002. – 192с. – ISBN 966-628-052-3
316273
   Володимирська : Культурологічний путівник. – Київ : Амадей, 1999. – 288с. – (Історія однієї вулиці). – ISBN 966-95281-0-0; 966-95281-7-8
316274
  Романчук С.П. Володимирська гірка (- парк-пам"ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення (-від 1972)) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 109. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
316275
   Володимирський гродський суд. Подокументні описи актових книг. – Київ. – ISBN 966-8225-15-5
Вип. 1 : Справи 1-5 1566 - 1570. – 2002. – 227 с.
316276
  Кулаковський П.М. Володимирський і берестейський єпископ Йосиф Баковецький (бл. 1590-1654 рр.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 124-137. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6
316277
   Володимирський кафедральний патріарший собор у Києві : Короткий путівник і правильник поведінки. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 80 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-04-5
316278
  Берзін П.С. Володимирський Київський кадетський корпус // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 824-826. – ISBN 978-617-7020-05-8
316279
  Івашко Ю.В. Володимирський собор в Херсонесі: колиска східного православ"я // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 39-42. – ISSN 2077-3455


  З нагоди видання монографії М.І. Орленка "Свято-Володимирський собор в Херсонесі: методичні засади і хронологія відтворення".
316280
   Володимирський собор зводили при чотирьох царях // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 12 (115). – С. 12
316281
  Киркевич В.Г. Володимирський собор у Києві / В.Г. Киркевич. – Київ : Техніка, 2004. – 208с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-097-6
316282
  Крощенко Л. Володимирський собор у Херсонесі - пам"ятник над колискою християнства в Україні - Русі / Л. Крощенко, Є. Осадчий // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С. 36-47 : Фото. – ISSN 0131-2685
316283
   Володимиру Андрійовичу Чепелику 75! // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 2. – ISSN 0130-1799


  Чепелик Володимир Андрійович (н. 1945) - укр. скульптор, педагог, професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.
316284
   Володимиру Володимировичу Різуну - 60! // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 172. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (29)). – ISSN 2219-8741
316285
   Володимиру Григоровичу Синюкову - 75 років // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 124
316286
   Володимиру Івановичу Гетьману -60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 82. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
316287
   Володимиру Івановичу Касьяну (24.04.1929 - 12.10.2010). Світлої пам"яті // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 196


  Після закінчення Київського державного університета ім. Т. Шевченка працював асистентом, старшим викладачем, доцениом кафедри філософії КПІ (1960-1980 рр.), з листопада 1985 р. по червень 2004 р. - зав. каф., професором філософського фак-та Київського ...
316288
   Володимиру Івановичу Лаврику - сімдесят : сторінки минулого // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 85. – ISSN 1726-5428
316289
   Володимиру Івановичу Сергійчуку [привітання з ювілеєм] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 8-15 березня (№ 15). – С. 5 : фото
316290
  Самко Н. Володимиру Матвієнку - 80! "Творіть Україну!" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 грудня (№ 51/52). – С. 4
316291
  Яненко О.П. Володимиру Петровичу Куценку - 50 років // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 2. – С. 116-117. – ISSN 1023-2427
316292
  Кизилова В. Володимиру Рутківському - 80! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 9


  Володимир Рутківський — український поет, прозаїк, дитячий письменник, новинар.
316293
   Володимиру Семеновичу Королюку - сімдесят // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 93-94. – ISSN 1029-4171
316294
   Володимиру Сосюрі. – К., 1958. – 196с.
316295
  Морозов В.Н. Володин фронт / В.Н. Морозов. – М., 1975. – 96с.
316296
  Купчинський О. Володислав Федорович // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 29-32. – ISSN 1563-3977
316297
  Шмагало Р. Володислав Федорович і культурний розвиток Галичини наприкінці XIX - на початку XX ст. // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 0130-1799
316298
  Майданик Р.А. Володіння в римському приватному праві // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 102-112. – ISBN 978-617-566-656-2
316299
  Сидоренко Віктор Володіння гігантів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 64-71 : фото
316300
  Мельник М. Володіння за новим Цивільним кодексом України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.91-95. – ISSN 0132-1331
316301
  Брега В. Володіння князів Вишневецьких у Лівобережній Україні в XVI - XVII століттях // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 39-44. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
316302
  Пашко Л. Володіння мистецтвом менеджменту людськими ресурами як основа управлінської культури в державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.90-95
316303
  Погрібний С.О. Володіння у цивільному праві / С.О. Погрібний; МОНУ; Одеська нац. юридична академія. – Одеса : Юридична література, 2002. – 280с. – ISBN 966-7694-59-3
316304
   Володіну Сергію Анатолійовичу - 60 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 129-130. – ISSN 2221-1055
316305
   Володченко Олександр Сергійович // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 14 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – С. 159-160. – ISBN 966-7782-10-7
316306
  Ермаков И.М. Володя-Солнышко / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1971. – 80с.
316307
  Веретенников Н. Володя Ульянов / Н. Веретенников. – Москва, 1954. – 64 с.
316308
  Байдерин В. Володя Ульянов в Казани и Кокушкине / Виктор Байдерин. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1970. – 80 с. : ил.
316309
  Соколов В.В. Володя. / В.В. Соколов. – Донецьк, 1967. – 138с.
316310
  Южанинов Л. Володька : рассказ // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 5. – С. 91-100. – ISSN 0027-8238
316311
  Махінчук М. Володька Рекс : Повість / М. Махінчук. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 128с. – На конкурс "Земле моя, Україно !"
316312
  Сверстюк Євген Володька Сосюра і червона калина // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 54-55. – ISSN 0130-5263
316313
  Бондаренко И. Володькино счастье : повесть / И.И. Бондаренко. – Ленинград : Ленинградско-журнальное и книжное издательство, 1948. – 192 с.
316314
  Красильников А.И. Воложка / А.И. Красильников. – Волгоград, 1981. – 79с.
316315
   Воложка. – Куйбышев, 1990. – 287с.
316316
  Алавердова Г. Волокидін і Сиротенко // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2022. – № 1 (125) : Українська сатирична періодика 1917-1921 років. – С. 84-91. – ISSN 2222-436X


  Рукописний план-начерк спогадів Олександра Сиротенка про Павла Волокидіна. Публікація Галини Алавердової.
316317
  Кочерженко Є.І. Волокитинський фарфор у сумському художньому музеї / Є.І. Кочерженко. – Харків : Прапор, 1971. – 24 с.
316318
  Соломон З.Г. Волокна из нефти и газа / З.Г. Соломон. – М., 1981. – 96с.
316319
   Волокна из синтетических полимеров. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 505 с.
316320
   Волокна с особыми свойствами. – М., 1980. – с.
316321
  Столярська О. Волокнисті рослини / О. Столярська. – К., 1929. – 72с.
316322
   Волокнистые композиционные материалы. – Москва : Мир, 1967. – 284 с.
316323
  Зверев М.П. Волокнистые материалы из ориентированных полимерных пленок / М.П. Зверев, З.З. Абдулхакова. – Москва : Химия, 1985. – 160 с.
316324
  Федосеев А.Д. Волокнистые силикаты = Природные и синтетические асбесты / А.Д. Федосеев. – Москва-Ленинград : Нвука, 1966. – 184 с.
316325
  Дижур Б.А. Волокнистый камень / Б.А. Дижур. – Свердловск, 1958. – 51с.
316326
   Волокничтые и дисперсноупрочненные композиционные материалы. – М., 1976. – 215с.
316327
  Виленская Р.М. Волокнообразующие полимеры / Р.М. Виленская. – Ленинград, 1967. – 260с.
316328
  Онуфриев И.М. Волоколамск и окрестности / И.М. Онуфриев. – Москва, 1974. – 136 с.
316329
  Лейкин А.С. Волоколамск. 850 лет / А.С. Лейкин. – М., 1985. – 78с.
316330
  Бек А.А. Волоколамское шоссе : книга на языке хинди / Александр Бек. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. яз. – 448 с.
316331
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / Александр Бек. – Москва : Московский рабочий, 1946. – 250 с.
316332
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / Александр Бек. – [б. м.] : Воениздат, 1949. – 248 с.
316333
  Бек А.А. Волоколамское шоссе : [повесть о панфиловцах] / А.А. Бек ; [ил. В.Г. Магдебуров]. – Москва : Воениздат, 1959. – 246 с. : ил., 5 л. ил. – (Советский военный роман)
316334
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек. – Красноярск : Книжное изд-во, 1960. – 248 с. : ил.
316335
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек. – Москва : ШКЛ, 1960. – 256 с. : ил.
316336
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / Александр Бек ; [ил. П.С. Корецкий]. – Москва : Воениздат, 1962. – 574 с. : ил., 10 л. ил. – (Советский военный роман)
316337
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек. – Москва, 1965. – 559с.
316338
  Бек А.А. Волоколамское шоссе : роман / Александр Бек. – Москва : Советский писатель, 1981. – 576 с. : ил.
316339
  Бек А.А. Волоколамское шоссе : повесть : [для сред. и ст. возраста] / Александр Бек ; вступ. ст. И. Козлова ; рис. Ю. Гершковича. – Москва : Детская литература, 1982. – 239 с. : ил. – (Военная библиотека школьника)
316340
  Бек А.А. Волоколамское шоссе : роман / Бек Александр. – Москва : Советская Россия, 1984. – 528 с. – (Подвиг)
316341
  Бек А.А. Волоколамское шоссе : роман / Александр Бек ; худож. Н.К. Кутилов. – Москва : Воениздат, 1985. – 573 с. : ил. – (Школьная библиотека)
316342
  Бек А.А. Волоколамское шоссе : роман / Александр Бек ; [худож. Л.В. Демчишин, В.В. Чупрынин]. – Киев : Радянська школа, 1989. – 540, [1] с. – ISBN 5-330-00778-X
316343
  Бек А.А. Волоколамское шоссе : роман / Александр Бек ; [ил. В.В. Лапина]. – Москва : Патриот, 1991. – 591, [1] с. – (Библиотека "Отчизны верные сыны"). – ISBN 5-7030-0397-0
316344
  Бек А.А. Волоколамское шоссе. Новое назначение : повесть : роман / Александр Бек. – Москва : Правда, 1988. – 475, [2] с. – (БЗ : Библиотека журнала "Знамя")
316345
  Бек О.А. Волоколамське шосе : роман / О.А. Бек ; пер. з рос. [Н]адії Орлової та ін.]. – Київ : Дніпро, 1965. – 557 с. : іл.
316346
  Свечников С.В. Волоконна оптика: досягнення і перспективи розвитку / С.В. Свечников, Х.І. Гапріндашвілі. – К., 1974. – 64с.
316347
  Макаренко О.В. Волоконна та інтегральна оптика : навч. посібник / О.В. Макаренко, Л.Й. Робур ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-617-696-278-6
316348
  Грузевич Ю.К. Волоконная и интегральная оптика : учеб. пособие / Ю.К. Грузевич, В.А. Солдатенков. – Москва : Издательство МГТУ, 1989. – 40 с.
316349
  Евтихиев Н.Н. Волоконная и интегральная оптика в информационных системах / Н.Н. Евтихиев. – Москва, 1987. – 222 с.
316350
  Лисица М.П. Волоконная оптика / М.П. Лисица, Л.И. Бережинский, М.Я. Валах. – Киев : Техніка, 1968. – 280с.
316351
  Саттаров Д.К. Волоконная оптика / Д.К. Саттаров. – Ленинград : Машиностроение, 1973. – 280с.
316352
   Волоконная оптика : Материалы, технология, применение / Х.И. Гаприндашвили, Р.П. Джангобегов, В.Е. Коган, Д.М. Накаидзе; Х.И. Гаприндашвили, Р.П. Джангобегов, В.Е. Коган, Д.М. Накаидзе; Академия наук Грузинской ССР; Институт кибернетики. – Тбилиси : "Мецниереба", 1984. – 148 с.
316353
  Чео П.К. Волоконная оптика : Приборы и системы / П.К. Чео. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 280 с. – ISBN 5-283-02440-7
316354
  Рождественский Б.В. Волоконная оптика в авиационной и ракетной технике / Б.В. Рождественский, В.Б. Вейнберг, Д.К. Саттаров. – Москва : Машиностроение, 1977. – 168 с.
316355
   Волоконная оптика в измерительной и вычислительной технике. – Алма-Ата, 1989. – 243с.
316356
  Семенов А.Б. Волоконная оптика в локальных и корпоративных сетях связи / А.Б. Семенов. – Москва : Компьютер Пресс, 1998. – 302 с. – ISBN 5-89959-055-6
316357
  Элион Г. Волоконная оптика в системах связи / Г. Элион, Х. Элион. – Москва : Мир, 1981. – 198 с.
316358
  Тидекен Р. Волоконная оптика и ее применение / Р. Тидекен. – Москва : Мир, 1975. – 240 с.
316359
  Капани Н.С. Волоконная оптика: принципы и применения : Пер.с англ. / Н.С. Капани. – Москва : Мир, 1969. – 464с.
316360
  Григорук В.І. Волоконний гіроскоп з варіаційними параметрами елементів / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 304-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Проаналізовано схему волоконного гіроскопа з застосуванням керованих елементів. Встановлено, що керування ступенем деполяризації випромінювання джерела в поєднанні з шумовою амплітудно-фазовою модуляцією у відгалужувачі дозволяє усунути дрейф нуля, ...
316361
  Григорук В.І. Волоконний гіроскоп з оберненням хвильового фронту в фоторефрактивних середовищах / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 339-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано волоконний гіроскоп з оберненням хвильового фронту в фоторефрактивних матеріалах. Показано, що внаслідок компенсації паразитного зсуву фаз, обумовленої ефектом Keppa, деполяризацією випромінювання та енергетичним міжмодовим обміном, ...
316362
  Григорук В.І. Волоконний світловод - найефективніший канал передачі інформації // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 12-13
316363
  Григорук В.І. Волоконні відгалужувані для оптичних систем / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 265-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Продемонстрована можливість виготовлення методом електродугового зварювання направлених оптичних відгалужувачів на основі традиційних кварц-кварцевих волокон без попереднього усунення оболонки з низькими (менше 1,2 дБ) втратами і високою направленістю ...
316364
   Волоконно-оптическая связь = Optical fibre communications.Devicel,circuits,and systems : Приборы, схемы и системы. – Москва : Радио и связь, 1982. – 272с.
316365
  Свечников С.В. Волоконно-оптическая связь / С.В. Свечников, Г.С. Свечников. – Киев : Знание, 1982. – 49 с.
316366
  Носов Ю.Р. Волоконно-оптическая связь / Ю.Р. Носов. – Москва : Знание, 1990. – 63 с.
316367
   Волоконно-оптические датчики / Т. Окоси, К. Окамото, М. Оцу, Х. Нисихара, К. Кюма, К. Хататэ. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1990. – 256 с.
316368
  Бусурин В.И. Волоконно-оптические датчики / В.И. Бусурин, Ю.Р. Носов. – М., 1990. – 254с.
316369
  Жилин В.Г. Волоконно-оптические измерительные преобразователи скорости и давления / В.Г. Жилин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 111 с.
316370
   Волоконно-оптические кабели : Теоретические основы, конструирование и расчёт, технология производства и эксплуатация / Д.В. Иоргачев, О.В. Бондаренко, А.Ф. Дащенко, А.В. Усов. – Одесса : Астропринт, 2000. – 536 с. – ISBN 966-549-542-9
316371
  Андрушко Л.М. Волоконно-оптические линии связи : учеб. пособие для эелектротехн. ин-тов связи спец. 0708 / Л.М. Андрушко, И.И. Гроднев, И.П. Панфилов. – Москва : Радио и связь, 1984. – 137 с. : ил. – Библиогр.: с. 135-136
316372
  Зак Е.А. Волоконно-оптические преобразователи с внешней модуляцией / Е.А. Зак. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 128 с.
316373
  Петяшин И.Б. Волоконно-оптические системы передачи и обработки сигналов / И.Б. Петяшин. – Горький, 1989. – 151 с.
316374
  Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи / Р. Фриман ; пер. с англ. под ред. Н.Н. Слепова. – 3-е изд., доп. – Москва : Техносфера, 2006. – 496 с. – ISBN 5-94836-010-5
316375
   Волоконно-оптична інтерферометрична система вимірювання геометричної форми поверхні деталей / Ю.М. Аксентьєв, С.В. Окоча, М.М. Охрамович, В.В. Крихта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 64-66. – Бібліогр.: С. 66. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У даній статті запропоновано використання багатоканального прийому сигналів волоконно-оптичного міжмодо-вого інтерферометра для підвищення точності вимірювань. In the article the multichannel reception of signals fiber-optical intermode interferometer ...
316376
   Волоконные композиционные материалы. – М., 1978. – 250с.
316377
  Мидвинтер Дж.Э. Волоконные световоды для передачи информации = Optical fibers for transmission / Дж. Э. Мидвинтер ; пер с англ., под ред. Е.М. Дианова. – Москва : Радио и связь, 1983. – 336 с.
316378
  Шереметьев А.Г. Волоконный оптический гироскоп / А.Г. Шереметьев. – Москва : Радио и связь, 1987. – 149с.
316379
   Волонтер Катерина Таранова: "Серед молоді я не зустрічала збайдужіння" // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4


  Координатор студентської робочої групи Координаційної ради КНУ імені Тараса Шевченка Катерина Таранова розповіла про діяльність волонтерів університету в зоні АТО та медичні курси Товариства Червоного Хреста.
316380
  Заячківський О. Волонтер свободи / Омелян Заячківський. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 149, [1] с. – ISBN 978-617-673-863-3
316381
  Давыдов Ю.В. Волонтер свободы / Ю.В. Давыдов. – М, 1988. – 366с.
316382
  Волошин Андрій Волонтери відкривають Україну для Європи / Волошин Андрій, Гончаров Володимир // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
316383
  Овчаренко Е. Волонтери Театру Франка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 26 травня - 1 червня (№ 10/14). – С. 13
316384
  Данилюк Інна Волонтеризм, або Як відпочивати, працюючи : особливий випадок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 108-110 : Фото
316385
  Жужа Л.О. Волонтерство АТО як політичний інститут: сутність та вплив на громадянське суспільство України // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 1 (7), ч. 1. – С. 38-49
316386
  Алексєєнко О.В. Волонтерство в Україні: допомога або ведмежа послуга державі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 214-216
316387
  Крулько І. Волонтерство в Україні: як підтримати і посилити мотивацію? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 січня (№ 1). – С. 13


  Волонтерство стало частиною світогляду українців. Однак законодавчо масштабний волонтерський рух "легалізовано" тільки на початку року. Як підтримати організаційно й мотиваційно волонтерство, щоб забезпечити волонтерську традицію для майбутніх поколінь ...
316388
  Хаксун Ким Волонтерство закладывает основу объединения / Хаксун Ким, Хонбом Ан // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2017. – T. 13, № 3 : Кухня в корейском доме: от простого очага до виртуальной реальности. – С. 42-45. – ISSN 1738-8252


  "По данным Министерства объединения, на 2017 год в Корее проживает около 30 тысяч выходцев с Севера".
316389
  Котелевець А. Волонтерство онлайн: виклики сьогодення // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 98-104. – ISSN 2618-0715
316390
  Добровіцька О.О. Волонтерство у інклюзивному середовищі як педагогічна умова підготовки до професійної діяльності соціальних працівників // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 59-62. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
316391
  Рудська А.І. Волонтерство як механізм залучення молоді до соціальних проектів // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 66-67
316392
  Сидоренко С.В. Волонтерство як новий суб"єкт глобального громадянського суспільства в контексті сучасних соціополітичних трансформацій // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 73-76. – ISBN 978-966-8676-80-2


  Згадується Грушевський М.
316393
  Сидоренко С.В. Волонтерство як суб’єкт глобально-мережевого громадянського суспільства в контексті сучасних соціополітичних трансформацій // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 167-174. – ISSN 2072-1692
316394
  Овчарова В.С. Волонтерство як фактор формування професійної готовності студентів соціально-орієнтованих спеціальностей // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 175-193. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
316395
   Волонтерство як філософія життя // Київський університет. – Київ, 2021. – Січень (№ 1). – С. 6


  Частину осіннього семестру студентка факультету психології О. Шевченко (спеціальність «Соціальна робота») працювала міжнародним волонтером від Erasmus+ European Solidarity Corps в турецькому селі поблизу міста Мерсін. Під час волонтерства разм з ...
316396
  Агарков О.А. Волонтерство як форма діяльності соціальної служби вищого навчального закладу // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 118 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 180-190
316397
  Чайка І.Ю. Волонтерство: сутність феномена та особливості його функціонування в сучасній Україні // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 72-79. – ISSN 2077-1800
316398
  Семків І.І. Волонтерська активність студентської молоді: статеворольовий аспект // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 234-245. – ISSN 2411-1449
316399
   Волонтерська акція біологів // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 4


  Навчально-науковий центр "Інститут біології" КНУ імені Тараса Шевченка за підтримки МОН України провів у навчальних закладах Києва (та за його межами) волонтерську акцію "Біологія - наука майбутнього". Координаторами акції виступили голова журі ІV ...
316400
  Ковальський В. Волонтерська громада уповноважена заявити... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 травня (№ 17/18). – С. 3. – ISSN 1992-9277
316401
  Краснодемська І.Й. Волонтерська діяльність української діаспори в умовах російської агресії 2014 - 2016 рр. // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 310-325. – ISBN 978-617-7638-08-6
316402
  Найдич М. Волонтерська діяльність як вектор молодіжної політики ЄС // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 34-43. – ISSN 2522-1663
316403
  Матійчик А.В. Волонтерська діяльність як детермінанта розвитку громадянського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 100-107. – ISSN 2077-1800
316404
  Льовочкіна А. Волонтерська діяльність як засіб формування соціальної активності переселенців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 13-16. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються соціально-психологічні проблеми ресоціалізації внутрішньо переміщених осіб. Розглядається "Синдром мігранта", що складають наступні симптоми: рентні настановлення; позиція "жертви"; симптом евакуації; симптом втрачених можливостей; ...
316405
  Тарасенко Т. Волонтерська діяльність як пріоритет державної молодіжної політики в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 121-129. – ISSN 2414-4436
316406
  Романкова Л. Волонтерська діяльність як складова формування моральних цінностей студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (59). – С. 54-60. – ISSN 2078-1016
316407
  Бондаренко З.П. Волонтерська діяльність як умова формування життєтворчої компетентності здобувача вищої освіти // Інноваційна педагогічна діяльність як чинник формування життєтворчої компетентності здобувача освіти : колективна монографія / З.П. Бондаренко, Г.О. Вовченко, В.А. Гладуш, Є.М. Гречка, Д.Г. та ін. Грищук. – Дніпро : Біла К.О., 2022. – С. 151-180. – ISBN 978-617-645-476-2
316408
  Юрова Т. Волонтерська допомога у створенні засобів індивідуального захисту та технічного оснащення військовослужбовців у зоні АТО // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 103-108. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
316409
  Поліщук Н. Волонтерська здоров"язбережувальна діяльність як форма соціального становлення студентської молоді / Н. Поліщук, Н. Коляда // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 184-191. – ISSN 2618-0715


  У статті охарактеризовано особливості волонтерської здоров’язбережувальної діяльності як перспективної інноваційної форми соціального становлення студентської молоді.Авторами з’ясовано, що в Україні найбільш чисельною групою волонтерів, які працюють у ...
316410
  Макеєва О. Волонтерська практика майбутніх соціальних працівників як педагогічна умова формування професійної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 49-51. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  "У процесі вивчення проблеми волонтерської практики майбутніх соціальних працівників і дослідженні її ролі у формуванні професійної культури нами було проведено інтернет-анкетування студентів. У дослідженні взяли участь 124 студенти I-IV курсів ...
316411
  Гончар І. Волонтерська робота як чинник особистісно-професійного розвитку майбутніх соціальних працівників // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (4). – С. 81-88. – ISSN 2618-0715
316412
  Шамрай Н.В. Волонтерський потенціал громадського моніторингу в системі публічних послуг // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – C. 61-65. – ISSN 2306-6814
316413
   Волонтерський рух "Адвокати ЗСУ" // Юридична газета. – Київ, 2023. – 9 травня (№ 3/6). – С. 53
316414
  Мухіна М.О. Волонтерський рух в Україні після "Революції гідності" в контексті формування громадянського суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 189-197
316415
   Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. – Київ, 1999. – 112с. – ISBN 966-7541-09-6
316416
  Радченко О.М. Волонтерський рух та Євро-2012 в контексті іміджу України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 61-63


  У цій статті аналізуються форми та методи залучення волонтерів для проведення видатних спортивних змагань, потенціал волонтерського руху для покращення міжнародного іміджу України. Ключові слова: волонтери, спортивні змагання, Євро-2012, імідж України, ...
316417
  Грабовська І. Волонтерський рух у контексті становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 26-30. – ISSN 2520-2626


  "Авторка статті аналізує становлення розвинутого громадянського суспільства в сучасній Україні через розвиток масового волонтерського руху. Масовий волонтерський рух в країні насамперед спрямований на допомогу українській армії, яка бореться з агресією ...
316418
  Роман Т. Волонтерський рух у Новоселицькій міській територіальній громаді в умовах російсько-української війни // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 236-239. – ISBN 978-617-8034-37-5
316419
  Шимченко Л.А. Волонтерський рух як один із феноменів забезпечення соціальної безпеки в Україн // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 28/1. – С. 148-157. – ISSN 2306-546X
316420
  Павлюк К.С. Волонтерський рух: зарубіжний досвід та вітчизняні практики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 13/14, липень. – С. 87-93. – ISSN 2306-6814
316421
  Романенко Є. Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 119-123
316422
  Поляруш С. Волонтерський рух: світовий досвід, Україна і Кіровоградщина // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 150-155. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
316423
  Котова С. Волонтерський та добровольчий рух на Київщині в роки Першої світової війни (1914-1918) // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 47-57
316424
   Волонтерський центр // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2022. – Вересень (№ 7). – С. 4


  За ініціативи співробітників центру соціального розвитку Університету 28 лютого було створено Центр гуманітарної допомоги в КНУ. Тут працюють студенти і співробітники, які поєднують волонтерство з основною роботою чи навчанням.
316425
  Позняк-Хоменко Волонтерський центр у виші. У Західноукраїнському національному університеті поєднують навчання з допомогою тим, хто рятується від війни // Україна молода. – Київ, 2022. – 7 липня (№ 17)


  "Західноукраїнський національний університет? Це той, що його закінчував Віктор Ющенко?" - перепитав мене тернопільський таксист, коли я назвала йому адресу гуртожитку на Львівській, 11. Цей гуртожиток покращеного планування керівництво університету в ...
316426
  Грушко-Колінько Волонтерські будні. Дорожні сповіді-оповіді / Зінаїда Грушко-Колінько. – Дніпро : Ліра, 2017. – 89, [3] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-383-836-6
316427
  Проценко О.О. Волонтерські практики в умовах вимушеної міграції в сучасній Україні: чинники та наслідки актуалізації : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Проценко Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
316428
  Ситник В.О. Волонтерські рухи як основа формування громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 174-176
316429
  Олема Волонтеры революции / Олема, , Даура. – М., 1963. – 142с.
316430
  Ветров А.А. Волонтеры свободы / А.А. Ветров. – Москва, 1972. – 216с.
316431
  Ветров А.А. Волонтеры свободы / А.А. Ветров. – Москва, 1973. – 216с.
316432
  Родионова Наталья Петровна Волонтёры, умники и короли поэтов : о Центре чтения Красноярского края // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 27-29. – ISSN 1727-4893


  Последнее время много говориться о том, что библиотека должна быть навигатором в море информации. Понятно, что без выполнения своих основных функций библиотека существовать не может, ими обусловлена ее абсолютная и непреходящая ценность. Но читатель ...
316433
  Родионова Наталья Петровна Волонтёры, умники и короли поэтов : о Центре чтения Красноярского края // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 27-29. – ISSN 1727-4893


  Последнее время много говориться о том, что библиотека должна быть навигатором в море информации. Понятно, что без выполнения своих основных функций библиотека существовать не может, ими обусловлена ее абсолютная и непреходящая ценность. Но читатель ...
316434
  Родионова Наталья Петровна Волонтёры, умники и короли поэтов : о Центре чтения Красноярского края // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 27-29. – ISSN 1727-4893


  Последнее время много говориться о том, что библиотека должна быть навигатором в море информации. Понятно, что без выполнения своих основных функций библиотека существовать не может, ими обусловлена ее абсолютная и непреходящая ценность. Но читатель ...
316435
  Сахаров Н.Л. Волосистая пяденица Biston hirtarius Cl. и меры борьбы с нею / Н. Сахаров. – Астрахань : Тип. А. Штылько, 1914. – 19 с., 2 л. ил. : ил. – (Энтомологическая станция Астраханского Общества Садоводства, Огородничества и полеводства / Издано за счет Департамента Земледелия)
316436
  Гураль П. Волосна територіальна громада - організаційно-правова основа самоврядування в Україні: історико-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 101-116. – ISSN 0132-1331
316437
  Лопатовський Ю.М. Волосне правління після Лютневої революції 1917 р. // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 17-18
316438
  Бондаревський А.В. Волосне управління та становище селян на Україні після реформи 1861 року / А.В. Бондаревський ; АН УРСР, Ін-т економіки. – Київ : АН УРСР, 1961. – 128 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
316439
  Селіхов Д. Волосні суди в Україні: організація, діяльність та місце в селянському самоврядуванні після аграрних реформ 1861-1866 років // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 117-129. – ISSN 1993-0909
316440
  Цветкова И.К. Волосовский клад / И.К. Цветкова. – Москва : Советская Россия, 1957. – 41 с.
316441
  Талло Й. Волосся Вероніки. / Й. Талло. – К., 1965. – 112с.
316442
  Івасишин Т.М. Волосся як об"єкт судово-біологічної експертизи : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11- цитологія, клітинна біологія, гістологія / Івасишин Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 130л. – Бібліогр.:л. 109-129
316443
  Івасишин Тарас Михайлович Волосся як об"єкт судово-біологічної експертизи : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Івасишин Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
316444
   Волости и важнейшие селения Европейской России. – Санкт-Петербург : Центральный статистический комитет
3 т. – 1885. – 349 с.
316445
   Волости и важнейшие селения Европейской России. – Санкт-Петербург : Центральный статистический комитет
8 т. – 1886. – 157 с.
316446
  Дурденевский В.Н. Волостное земство и его задачи : (По закону 21 мая 1917 года) / В.Н. Дурденевский. – Москва : Тип."Общественная польза", 1917. – 32 с.
316447
  Френкель З.Г. Волостное хозяйство, его значение и задачи в благоустройстве местной жизни. / З.Г. Френкель. – Л, 1926. – 160с.
316448
  Полюдов Е. Волостной бюджет и советское строительство в деревне / Е. Полюдов. – М., 1925. – 52с.
316449
  Авдеева Волостной суд в системе органов общественного управления и суда начала XX в / Авдеева, ОЛ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 7. – С. 24-26. – ISSN 1812-3805
316450
  Семьянинов В.П. Волостные Советы Среднего Поволжья в докомбедовский период : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Семьянинов В.П. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1977. – 22 с.
316451
  Глушаченко С.Б. Волостные суды в Башкирии / С.Б. Глушаченко, У.И. Гибадатов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 8. – С. 14-17. – ISSN 1812-3805
316452
  Козлов В.Ф. Волосы Вероники : Роман, повести / В.Ф. Козлов. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 517 с.
316453
  Козлов В.Ф. Волосы Вероники: Роман и повесть. / В.Ф. Козлов. – Л., 1984. – 440с.
316454
   Волосы животных как объект судебно-биологической экспертизы. – М., 1984. – 144с.
316455
   Волосяная струна. – М., 1975. – 240с.
316456
  Всеволодов Э.Б. Волосяные фолликулы / Э.Б. Всеволодов. – Алма-Ата, 1979. – 192с.
316457
  Поліщук Л.К. Волоський горіх на Україні / Л.К. Поліщук. – Київ, 1959. – 228с.
316458
  Логгінов Б.Й. Волоський горіх. / Б.Й. Логгінов, Ф.Л. Щепотьєв. – Київ; Харків, 1948. – 72с.
316459
  Вздорнов Г.И. Волотово: фрески церкви Успения на Волотовском поле близ Новгорода / Г.И. Вздорнов. – Москва, 1989. – 343с.
316460
  Королюк В.Д. Волохи и славяне русской летописи / В.Д. Королюк. – Кишинев, 1971. – 24 с.
316461
  Шапошников А.К. Волохи, волхвы и славянский этногенез // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 185-199. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8


  Волохи - це найдавніший народ, про зіткнення з яким у слов"ян зберігалися нехай вже не надто докладні, але, все ж, цілком певні спогади навіть в 11 ст. Волхви - слово книжкового поширення, виходить з перекладацької школи Кирила і Мефодія.
316462
   Волохов Віктор Миколайович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 58-59. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
316463
  Шевченко П. Волоцюги / Павло Шевченко. – Луцьк : Терен, 2009. – 285, [3] с. – ISBN 978-966-8575-83-9
316464
  Сайко О.В. Волоцюги : повість / Оксана Сайко. – Київ : Академія, 2017. – 127, [1] с. – Сер. засн. 2016 р. – (Ім"я). – ISBN 978-966-580-524-3
316465
  Кузнецов О. Волочаевка / О. Кузнецов. – Хабаровск, 1969. – 31с.
316466
   Волочаевка. – Хабаровск, 1976. – 32с.
316467
  Канстанцінава Т. Волочебні наспіви північнобілоруської традиції: ареальний аспект // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 81-90. – (Слов"янська мелогеографія ; кн. 4)
316468
  Майборода Неоніла Волочиські прототипи літературних героїв Олександра Купріна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 10
316469
  Хоменко Р. Волошенко Тамара Василівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 9 : Волошенко Тамара. – С. 3-15
316470
   Волошин Олексій Федорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 81. – ISBN 978-966-439-754-1
316471
  Ляшенко І.М. Волошин Олексій Федорович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 125. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
316472
   Волошин Олексій Федорович (1951) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 90-91. – ISBN 978-966-933-054-3
316473
   Волошинские чтения. – Москва, 1981. – 136 с.
316474
   Волошинские чтения. – Сімферополь, 1997. – 178с.
316475
  Дяченко С.С. Волошка : (сповідь) / Сергій Дяченко ; [Нац. мед. ун-т ім. акад. О.О. Богомольця]. – Київ : [б. в.], 1998. – 76 с.
316476
   Волощук Володимир Михайлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 25-26
316477
   Волощук Володимир Михайлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 38-39 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
316478
   Волощук Володимир Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 82. – ISBN 978-966-439-754-1
316479
   Волощук Володимир Михайлович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 39-40. – ISBN 978-966-439-961-3
316480
   Волощук Володимир Михайлович (1938) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 24-25. – ISBN 966-95774-3-5
316481
   Волощук Володимир Михайлович (1938) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 91. – ISBN 978-966-933-054-3
316482
  Дуброва О. Волт Вітмен та Богдан-Ігор Антонич: творчі паралелі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 128-135. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано архетипіку творів Вітмена та Антонича, що дає змогу розкрити багатовимірність худож. світів митців, прослідкувати та побачити глибину типологіч. збігів між творами; розглянуто головні архетипи (землі, води та вогню), майстерне ...
316483
  Баррюель, О. Волтерианцы, или История о якобинцах, открывающая все противу христианския злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы : [перевод] с франц., последнего, исправленного и вновь умноженного издания : в 12 ч. – Москва : в типографии С. Селивановского
Ч. 3-4. – 1806. – 264, 271 с. – Каждая часть имеет собственную пагинацию


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
316484
  Баррюель, О. Волтерианцы, или История о якобинцах, открывающая все противу христианския злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы : [перевод] с франц., последнего, исправленного и вновь умноженного издания : в 12 ч. – Москва : В Губернской типографии у А. Решетникова
Ч. 9. – 1807. – 204 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
316485
  Баррюель, О. Волтерианцы, или История о якобинцах, открывающая все противу христианския злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы : [перевод] с франц., последнего, исправленного и вновь умноженного издания : в 12 ч. – Москва : в Губернской типографии у А. Решетникова
Ч. 10. – 1808. – 192 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
316486
  Баррюель, О. Волтерианцы, или История о якобинцах, открывающая все противу христианския злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы : С французскаго. Последняго, исправленнаго и вновь умноженнаго издания. : В двенадцати частях. – Москва : В Губернской типографии у А. Решетникова
Ч. 11. – 1808. – 240 с. – Авт. в изд. не указ., установлен по интернет-поиску


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М .Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
316487
  Баррюель, О. Волтерианцы, или История о якобинцах, открывающая все противу христианския злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы : [перевод] с франц., последнего, исправленного и вновь умноженного издания : в 12 ч. – Москва : В Губернской типографии у А. Решетникова
Ч. 12. – 1809. – 204с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
316488
  Нонот Волтеровы заблуждения, обнаруженные аббатом Нонотом. – Москва
1. – 1793. – 379 с.
316489
  Фаулз Джон Волхв = The Magus / Фаулз Джон; Пер. с англ. Бориса Кузьминского. – 2-е издание. – Москва : Независимая газета, 1997. – 736с. – (Беллетристика). – ISBN 5-85300-051-002
316490
  Фаулз Д. Волхв / Джон Фаулз ; [пер. с англ.: Б. Кузьминского]. – Москва ; Санкт-Петерург : Ид Домино : Эксмо, 2012. – 841, [3] p. – Пер. изд.: J. Fowles. The magus, 1966. – (Pocket book). – ISBN 978-5-699-46718-1
316491
  Славин Микола Волхв Євген Товстуха // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 10-12 : фото
316492
  Соловьев В.С. Волхвы / В.С. Соловьев. – Москва, 1991. – 439с.
316493
  Логинов Дмитрий Волхвы Велесовой книги // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 11. – С. 24-28. – ISSN 0130-7045
316494
  Дубровская Екатерина Волхвы или цари? // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 50-53. – ISSN 1812-867Х
316495
  Дичаров З.Л. Волхов / З.Л. Дичаров. – Л., 1961. – 184с.
316496
  Ильина Л.Л. Волхов / Л.Л. Ильина, А.Н. Грахов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 120с.
316497
  Чижов О.П. Волхов и реки его бассейна. Опыт гидролого-геоморфологического исследования : автореф. дис. ... канд. географ. наук / Чижов О.П. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1951. – 18 с.
316498
  Девяткин А.М. Волхов не замерзает / А.М. Девяткин. – М., 1965. – 128с.
316499
  Алексеев О.А. Волхова / О.А. Алексеев. – Москва, 1972. – 96с.
316500
   Волховник. Карби Язичницького Віровчення : Правослов. Молитви до Рідних Богів. – Київ : Сварог, 2001. – 144с. – (Пам"ятки релігійної думки України-Русі). – ISBN 966-72058-09-5
316501
  Сапаров А.В. Волховские были / А.В. Сапаров. – Л, 1949. – 194с.
316502
  Самухин В.П. Волховские партизаны / В.П. Самухин. – Л, 1969. – 269с.
316503
  Эртель А.И. Волхонская барышня / А.И. Эртель. – МоскваЛ. : Государственное издательство художественной литературы, 1959. – 824 с.
316504
  Эртель А.И. Волхонская барышня / А.И. Эртель. – М, 1984. – 495с.
316505
  Іскорко-Гнатенко Волхонський (Волконський) Ф.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 63. – ISBN 978-617-7442-69-0
316506
  Светина Т. Волчата / Т. Светина. – Москва, 1985. – 351с.
316507
  Евдокимов В.К. Волчата на качелях / В.К. Евдокимов. – Л., 1990. – 228с.
316508
  Ванюшин В.Ф. Волчий глаз / В.Ф. Ванюшин. – Алма-Ата, 1957. – 111с.
316509
  Веретенников В.А. Волчий гон / В.А. Веретенников. – Київ, 1992. – 157с.
316510
  Вейман С Волчий дом : Историческая повесть / Стенли Вейман ; Пер. с англ. С.В. Акимовой. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. О-ва тип. дела, 1911. – 191 с. – (Всеобщая библиотека ; № 103-104)
316511
  Кобылянская О. Волчица / О. Кобылянская. – Москва, 1961. – 224с.
316512
  Саченко Б.И. Волчица из Чертовой Ямы : рассказы и повести / Борис Саченко ; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1981. – 352 с.
316513
  Буало П. Волчицы. Ловушка для Золушки : романы : пер. с французского / Пьер Буало, Тома Нарсежак. – Москва : Прогресс, 1988. – 412 с. – Загл. пер.: Ловушка для Золушки. - На пер. авт. не указ. - В изд. также: Лифт на эшафот / Ноэль Калеф
316514
  Замятин Е.П. Волчок / Е.П. Замятин. – Кировск, 1958. – 15с.
316515
  Краснов А.И. Волчок и применение его свойств / А.И. Краснов. – М., 1958. – 64с.
316516
  Куратова Н.Н. Волчье лыко : повести и рассказы / Нина Куратова; пер с коми. – Москва : Современник, 1989. – 203 с.
316517
  Северцова Елена Волчьи "культурные традиции". О волчьих "традициях" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 78 : фото
316518
  Чахкиев Саид Волчьи ночи : романы / Чахкиев Саид; Саид Чахкие ; пер. с ингуш. – Грозный : Советский писатель, 1973. – 239 с.
316519
  Чахкиев Саид Волчьи ночи : романы / Саид Чахкиев ;. – Москва : Советский писатель, 1990. – 342 с.
316520
  Доброхотов Сергей Волчьи стаи за полярным кругом // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 256-266 : фото
316521
  Дальний Б.Д. Волчьи ягоды / Б.Д. Дальний. – Воронеж, 1968. – 132с.
316522
   Волчьи ягоды. – Москва, 1986. – 379,2с.
316523
  Ермоленко В.И. Волчья балка / В.И. Ермоленко. – Воронеж, 1965. – 140с.
316524
  Басаргин И.У. Волчья ночь : повесть и рассказы / И.У. Басаргин ; ил. В. Чеботарев. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1971. – 128 с. : ил.
316525
  Быков В.В. Волчья стая / В.В. Быков. – М., 1975. – 64с.
316526
  Быков В. Волчья стая / Василь Быков ;. – Москва, 1975. – 64 с.
316527
  Леберт Г. Волчья шкура : роман / Ганс Леберт ; пер. с нем. Наталии Ман и Е. Вильмонт. – Москва : Прогресс, 1972. – 510 с. : ил.
316528
  Михайленко А.И. Волчья ягода: стихотворения и поэмы / А.И. Михайленко. – Одеса, 1997. – 160с.
316529
  Глазарова Я. Волчья яма / Я. Глазарова. – М, 1968. – 295с.
316530
  Силаев Б.Д. Волчья яма / Б.Д. Силаев. – Х., 1982. – 237с.
316531
  Силаев Б.Д. Волчья яма / Б.Д. Силаев. – 2-е изд. – Х., 1988. – 315с.
316532
  Быков В. Волчья яма : Повесть // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 4. – С.80-96.
316533
  Быков В. Волчья яма : Повесть // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 3. – С. 82-93.
316534
  Липневич В. Волчья яма, или Стрелок в именном окопе // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 4. – С.165-170. – ISSN 0130-7673


  О произведения Василя Быкова, которые были напечатаны в 2001 году
316535
   Волшебная арфа. – Москва, 1977. – 351 с.
316536
  Шевцов Н.И. Волшебная блесна / Н.И. Шевцов. – Алма-Ата, 1991. – 158с.
316537
  Деляну Л. Волшебная булава : стихи / Л. Деляну; пер.с молдав. – Москва : Советский писатель, 1959. – 187 с.
316538
  Курбатов К.И. Волшебная гайка : рассказы / К.И. Курбатов. – Л., 1978. – 192с.
316539
  Манн Т. Волшебная гора : [роман] / Томас Манн ; [пер. с нем. В. Станевич, В. Куреллы]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика ; Азбука, 2005. – 990, [2] с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-01619-6
316540
  Кирш Майке Волшебная гора : Калифорния: Гора // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 90-95 : Іл. – ISSN 1029-5828
316541
  Гор Г. Волшебная дорога / Г. Гор. – Л., 1978. – 592с.
316542
  Шерипов С.А. Волшебная дорога. / С.А. Шерипов. – М., 1984. – 48с.
316543
  Толстой А.Н. Волшебная дуга / А.Н. Толстой. – Москва, 1983. – 463с.
316544
   Волшебная игла. – Калинин, 1957. – 48 с.
316545
  Сергеев М.Д. Волшебная калоша или Необыкновенные приключения Вадима Смирнова, его лучшего друга Паши Кашкина и 33 невидимок из 117 школы / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1958. – 100с.
316546
  Волгина Т.И. Волшебная кисточка / Т.И. Волгина. – Київ, 1981. – 168с.
316547
  Рыленков Н.И. Волшебная книга / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1956. – 134с.
316548
  Рыленков Н.И. Волшебная книга / Н.И. Рыленков. – Москва, 1964. – 350с.
316549
  Юсупова С. Волшебная коробочка / С. Юсупова, М. Яновская. – Сталинабад, 1948. – 120с.
316550
  Костыков Ю. Волшебная лампа / Ю. Костыков : Молодая гвардия, 1944. – 128 с.
316551
  Лукьянов О.М. Волшебная лампа / О.М. Лукьянов. – Саратов, 1980. – 95 с.
316552
   Волшебная лампа Аладдина [Електронний ресурс] = Aladin"s magic lamp : продолжительность 84 мин. ; жанр сказка. – Москва : RUSCICO, 1999. – 1DVD. – DVD video.-Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск., англ...-Субтитр. версии: русск., англ....Дидактич. пос. в изучен. инстран. яз.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (Fairy tales the best)


  В Багдаде дочь султана, капризная красавица по имени Будур. Всякий, кто посмеет взглянуть на нее, будет казнен. Бедный юноша Аладдин как увидел принцессу, так сразу в нее и влюбился... Дополнительные матеоиалы : "Музей RUSCICO", оригинальніе ролики ...
316553
  Виткович В. Волшебная лампа Алладина / В. Виткович, Г. Ягдфельд. – Москва, 1971. – 192с.
316554
  Хайкина Д.Г. Волшебная лестница : стихи и поэмы / Хайкина Дора; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1979. – 168 с.
316555
  Бочоришвили Е. Волшебная мазь : проза: повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 2 (1042). – С. 65-84. – ISSN 0130-7673
316556
   Волшебная музыка. – Киев, 1989. – 125,2с.
316557
  Солоухин В.А. Волшебная палочка / В.А. Солоухин. – М, 1983. – 256с.
316558
  Марголис Л.Я. Волшебная палочка химии. Катализ и его применения. / Л.Я. Марголис. – М., 1964. – 119с.
316559
  Ставская И. Волшебная птица. : стихи и поэмы / Ирина Ставская ; авториз. пер. с молд. С.Кузнецовой. – Москва : Советский писатель, 1970. – 111 с.
316560
   Волшебная сабля.. – Ворошиловск, 1939. – 73,6с.
316561
   Волшебная свирель.. – Киев, 1988. – 158,2с.
316562
  Зуев Е.И. Волшебная сила растяжки / Е.И. Зуев. – М., 1990. – 64с.
316563
  Шаховская Наталья Волшебная сказка Италии // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 64-65 : Фото. – ISSN 1029-5828
316564
  Пилипенко-Фрицак Волшебная сказка как источник формирования концентрации универсальных концептов // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 64-69. – Бібліогр.: Літ.: С. 69; 8 назв.
316565
  Чекальский Эустахий Волшебная скрипка. / Чекальский Эустахий. – Варшава, 1965. – 381 с.
316566
  Бойко С.П. Волшебная страна Шарля Перро : [сказоч. повесть : для сред. школ. возраста] / С.П. Бойко. – Ставрополь : Книжное издательство, 1992. – 316, [1] с. : ил. – ISBN 5-7644-0801-6
316567
  Кычаков И.С. Волшебная стрела / И.С. Кычаков. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 151с.
316568
  Кычаков И.С. Волшебная стрела / И.С. Кычаков. – М., 1991. – 335с.
316569
  Клаус Петер Симон Волшебная травка : медицина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 72-85 : Фото. – ISSN 1029-5828
316570
  Баландина Н. Волшебная феерия : Фильмы Отара Иоселиани в контексте французского кино 60-х // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 38-49


  Отар Давидович Іоселіані — груз.-франц. кінорежисер, сценарист, актор. З 1982 р. мешкає і працює у Франції, куди іммігрував у зв"язку з проблемами з радянською цензурою. Згідно інтерв"ю 2006 року, зараз мешкає знову в Грузії, але знімає кіно у Франції
316571
  Филиппова И. Волшебная флейта / И. Филиппова. – М, 1969. – 109с.
316572
   Волшебная флейта.. – Новосибирск, 1989. – 235,5с.
316573
  Ходза Н. Волшебная чаша / Н. Ходза. – Хабаровск, 1956. – 152с.
316574
  Ходза Н.А. Волшебная чаша / Н.А. Ходза. – Чкалов, 1957. – 128с.
316575
   Волшебная чаша.. – Хабаровск, 1956. – с.
316576
   Волшебная чаша.. – Чкалов, 1957. – с.
316577
  Слуцкис М. Волшебная чернильница : повесть / Миколас Слуцкис ; пер. с лит. – Вильнюс : Vaga, 1967. – 203 с.
316578
  Василенко И.Д. Волшебная шкатулка / И.Д. Василенко. – Москва, 1950. – 296с.
316579
  Василенко И.Д. Волшебная шкатулка / И.Д. Василенко. – Москва, 1953. – 316с.
316580
  Василенко И. Волшебная шкатулка / И. Василенко. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 287 с.
316581
  Василенко И.Д. Волшебная шкатулка / И.Д. Василенко. – Москва, 1979. – 384с.
316582
  Василенко И.Д. Волшебная шкатулка / И.Д. Василенко. – Москва, 1983. – 702 с. – (Библиотека мировой литературы для детей в 50 томах)
316583
  Сидоров Н.Д. Волшебник-невидимка / Н.Д. Сидоров. – Москва, 1963. – 94с.
316584
  Кенин-Лопасан Волшебник / Кенин-Лопасан. – Кызыл, 1976. – 81с.
316585
  Аубакиров Оспанхан Волшебник : юмористич. рассказы : пер. с казах. / Оспанхан Аубакиров. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 208 с.
316586
  Османис Я.В. Волшебник : стихи / Я.В. Османис; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1978. – 102 с.
316587
  Разумневич В.Л. Волшебник без бороды / В.Л. Разумневич. – Москва, 1969. – 199с.
316588
  Борисов Л.И. Волшебник из Гель-Гью / Л.И. Борисов. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 161 с.
316589
  Борисов Л.И. Волшебник из Гель-Гью; Жюль Верн; Под флагом Катрионы / Л.И. Борисов. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 767 с.
316590
  Волков А.М. Волшебник Изумрудного города / А.М. Волков. – Владивосток, 1978. – 175 с.
316591
  Волков А.М. Волшебник Изумрудного города / А.М. Волков. – Москва, 1984. – 159с.
316592
  Волков А.М. Волшебник Изумрудного города. Урфин Джюс и его деревянные солдаты : повести / А.М. Волков. – Киев : Вэсэлка, 1990. – 406с. – ISBN 5-301-00728-9
316593
  Волков А.М. Волшебник Изумрудного города. Урфин Джюс и его деревянные солдаты. Семь подземных королей : сказочные повести / А. Волков. – Москва : Пресса, 1992. – 512 с. : илл. – ISBN 5-253-00175-1
316594
  Волков А.М. Волшебник Изумрудного города: Урфин Джюс и его деревянные солдаты / А.М. Волков. – Омск, 1991. – 315с.
316595
  Злотницкий Д. Волшебник с берегов Миссисипи: Грег Киз и его романы // Мир фантастики : Фэнтэзи и фантастика во всех проявлениях / ООО "Техномир". – Москва, 2006. – № 9. – С. 44-46
316596
  Хайф Райнер Волшебник электричества. Обманутый гений : биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 146-152. – ISSN 1029-5828
316597
  Хазин А.А. Волшебники живут рядом. Сценки, монологи, фельетоны, пьеса / А.А. Хазин. – Л, 1967. – 155с.
316598
  Вьюник А В. Волшебники ледяных катков / А В. Вьюник, . – Ленинград, 1970. – 47с.
316599
  Шаров А.И. Волшебники приходят к людям / А.И. Шаров. – М., 1974. – 304с.
316600
  Шаров А.И. Волшебники приходят к людям / А.И. Шаров. – 2-е изд. – М., 1979. – 382с.
316601
  Асенин С.В. Волшебники экрана / С.В. Асенин. – Москва : Искусство, 1974. – 287 с. – Библиогр.: с. 280-285
316602
   Волшебнику -- абсолютная гарантия.. – Таллинн, 1990. – 429,2с.
316603
  Розен Б.Я. Волшебница химия. / Б.Я. Розен. – Минск, 1964. – 115с.
316604
  Неелов Е.М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики / Е.М. Неелов. – Л., 1986. – 198 с.
316605
  Леонидзе Г.Н. Волшебное дерево : воспоминания детских лет / Г.Н. Леонидзе; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1965. – 283 с.
316606
  Леонидзе Г.Н. Волшебное дерево : сборник рассказов : воспоминания детских лет / Г.Н. Леонидзе; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1977. – 272 с.
316607
  Фролов В.С. Волшебное зеркало (Современные методы и средства голографии) / В.С. Фролов. – Москва : Знание, 1979. – 144с.
316608
  Славова М. Волшебное зеркало детства : Статьи о детской литературе / М. Славова. – Київ : Киевский университет, 2002. – 94с. – ISBN 966-7865-18-5
316609
  Крокос В.И. Волшебное зеркало науки / В.И. Крокос. – Одесса, 1922. – 75с.
316610
  Казимировский Э.С. Волшебное зеркало планеты / Э.С. Казимировский. – Иркутск : Вост.-Сиб. книжн. изд-во, 1978. – 159 с.
316611
   Волшебное зеркало.. – М., 1963. – 135с.
316612
  Таос-Амруш Волшебное зерно / Таос-Амруш. – М, 1974. – 231с.
316613
  Андреев Ю.А. Волшебное зрение : специфика лит. в современн. преломлениях / Андреев Ю.А. – Ленинград : Совецкий писатель, 1983. – 407 с.
316614
  Андреев Ю.А. Волшебное зрение : специфика лит. в современн. преломлениях / Андреев Ю.А. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 431, [1] с. – ISBN 5-265-01493-4
316615
  Четвериков Б.Д. Волшебное кольцо / Б.Д. Четвериков. – Л, 1989. – 524с.
316616
   Волшебное кольцо.. – М., 1990. – 23,1с.
316617
  Ржезач В. Волшебное наследство : повесть-сказка : для сред. возраста / В. Ржезач. – М., 1991. – 126с.
316618
  Власов А.Е. Волшебное окно / А.Е. Власов, А.М. Млодик. – Ленинград, 1959. – 159 с.
316619
  Власов А.Е. Волшебное окно / А.Е. Власов, А.М. Молодик. – Ленинград, 1963. – 160с.
316620
  Греков Ю.Ф. Волшебное окно / Ю.Ф. Греков, И.Л. Криворук. – Кишинев, 1986. – 174с.
316621
  Шумков О.А. Волшебное перо / О.А. Шумков. – Владивосток, 1975. – 103с.
316622
  Алпенидзе В.Т. Волшебное перо жар-птицы : повести-сказки : пер. с груз. / В.Т. Алпенидзе ; хужож. Ю. Клибадзе. – Тбилиси : Мерани, 1978. – 232 с. : ил.
316623
  Темкин А.М. Волшебное слово / А.М. Темкин. – Москва, 1962. – 16с.
316624
  Осеева В.А. Волшебное слово / В.А. Осеева. – М, 1980. – 16с.
316625
   Волшебное слово. – М., 1988. – 383с.
316626
  Шмаков С.А. Волшебное слово "сам" / С.А. Шмаков. – М, 1988. – 124с.
316627
  Тарба Н. Волшебное утро : стихи / Нелли Тарба ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 173 с.
316628
  Тюгель Ханне Волшебное число : сила одного числа / Тюгель Ханне, Штайнмец Марк, Эльснер Мюллер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 40-48 : Фото. – ISSN 1029-5828
316629
  Мишин Г.А. Волшебной кисти мастера / Г.А. Мишин. – Саратов, 1987. – 149с.
316630
  Лепко И.В. Волшебные бубенцы / И.В. Лепко. – Ленинград, 1975. – 95с.
316631
   Волшебные гроздья. – Краснодар, 1981. – 78с.
316632
  Стийенский Р. Волшебные гусли / Р. Стийенский. – Л., 1957. – 272с.
316633
  Лихоносов В.И. Волшебные дни / В.И. Лихоносов. – Краснодар, 1988. – 222с.
316634
  Трынкина Д.А. Волшебные лисы Японии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 99-116. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Автор статьи делает попытку проследить характерные черты образа лисы-оборотня, весьма популярного в Японии. Источниковой базой исследования являются классические памятники японской литературы, сборники буддийских легенд сэцува и отогидзоси, ...
316635
   Волшебные места, где я живу душой. – Л., 1986. – 254,1с.
316636
  Головин Г.И. Волшебные опилки / Г.И. Головин. – Ленинград : Союзпечать, 1947. – 24 с.
316637
  Погорельский А. Волшебные повести / А. Погорельский. – Москва, 1992. – 128с.
316638
   Волшебные повести.. – М., 1962. – 335с.
316639
  Боцманов Андрей Волшебные превращения тритона / Боцманов Андрей, Гомиранов Илья // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 52-58 : фото
316640
  Аун П. Волшебные сказки / Пэрл Аун ; пер. с англ., обработка [и предисл.] И. Можейко ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1965. – 108 с. : ил.
316641
  Перро Ш. Волшебные сказки / Ш. Перро. – Сухуми, 1984. – 38с.
316642
   Волшебные сказки.. – Тбилиси, 1960. – 366с.
316643
   Волшебные сказки.. – М., 1989. – 383,1с.
316644
  Панин И.М. Волшебные слова. / И.М. Панин. – Москва, 1986. – 140с.
316645
  Ханашевич Д.Р. Волшебные спицы / Д.Р. Ханашевич. – М., 1986. – 138с.
316646
  Камал С. Волшебные сумерки. / С. Камал. – М., 1984. – 176с.
316647
  Милякова Наталья Волшебные тени // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 3. – С. 44-47. – ISSN 1818-2968


  Театр тіней
316648
  Руденко Н.Д. Волшебный бумеранг : космологическая феерия / Н.Д. Руденко. – Москва, 1968. – 384 с.
316649
  Чубарь Таллина Волшебный вкус Рождества // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 6. – С. 36-41 : фото
316650
  Песин В.Х. Волшебный дар Каиссы / В.Х. Песин. – Л., 1990. – 221с.
316651
  Штейман С.И. Волшебный жезл / С.И. Штейман. – М., 1960. – 113с.
316652
   Волшебный жезл. – Москва, 1972. – 214с.
316653
  Самойлов Волшебный жезл. / Самойлов, С С. Ф./Фарфель. – Ленинград, 1961. – 270с.
316654
  Асанов Н.А. Волшебный камень : роман / Н.А. Асанов. – Москва : Молодая гвардия, 1945. – 240 с.
316655
  Асанов Н.А. Волшебный камень : роман / Н.А. Асанов. – Москва : Профиздат, 1946. – 248 с.
316656
  Асанов Н.А. Волшебный камень : роман / Н.А. Асанов. – Перераб. изд. – Москва : Советский писатель, 1954. – 428 с.
316657
  Асанов Н.А. Волшебный камень : роман / Н.А. Асанов. – Перераб. изд. – Молотов : Книжное издание, 1955. – 392 с.
316658
  Шадаев А.И. Волшебный камень / А.И. Шадаев. – Улан-Удэ, 1959. – 87с.
316659
  Асанов Н.А. Волшебный камень : роман / Н.А. Асанов. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 375 с.
316660
  Асанов Н.А. Волшебный камень : романы / Н.А. Асанов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 687 с.
316661
  Гарнер А. Волшебный камень / А. Гарнер. – М., 1994. – 352с.
316662
   Волшебный камень.. – Кишинев, 1988. – 399с.
316663
  Гаипов Т. Волшебный карандаш / Т. Гаипов. – М., 1980. – 63с.
316664
   Волшебный клубок. – К.
6. – 1974. – 15с.
316665
   Волшебный клубок.. – К
8. – 1977. – 15с.
316666
  Скайлис А.А. Волшебный ключ : юмористические рассказы / А.А. Скайлис. – Москва : Советский писатель, 1978. – 184 с.
316667
  Грешнов М.Н. Волшебный колодец / М.Н. Грешнов. – М., 1974. – 175с.
316668
   Волшебный колодец.. – Махачкала, 1983. – 182с.
316669
  Ростовцев М.И. Волшебный край : (Крымские зарисовки). Пособие для учащихся / М.И. Ростовцев. – Москва : Просвещение, 1977. – 160с.
316670
   Волшебный край... : сто стихотворений о Крыме / [сост. П.А. Дегтярев ; худож. Ю.Н. Белькович]. – Симферополь : Крым, 1969. – 280 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
316671
  Ершов Волшебный кристалл / Ершов, ЛФ. – М, 1987. – 206с.
316672
  Росин А.М. Волшебный круг манежа / А.М. Росин. – Минск, 1985. – 141с.
316673
   Волшебный лес. – М., 1974. – 270с.
316674
  Прем Чайя Волшебный лотос. / Прем Чайя. – М., 1958. – 106с.
316675
   Волшебный мертвец.. – 2-е изд. – М., 1958. – 159с.
316676
  Рыков И. Волшебный меч Ле Лоя / И. Рыков, А. Пясецкий // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 11. – С. 8-35
316677
  Погодин А.Л. Волшебный мир / Проф. А.Л. Погодин. – Москва : Изд. ред. журн. "Пед. листок", 1912. – 79 с. – (Учительская библиотека)
316678
  Федотов Г.Я. Волшебный мир дерева: кн. для уч-ся / Г.Я. Федотов. – М., 1987. – 240с.
316679
  Гарибова Т.Л. Волшебный мир народной скульптуры / Т.Л. Гарибова. – Воронеж, 1977. – 80с.
316680
  Усов В.В. Волшебный мир рекламы / В.В. Усов, Е.В. Васькин. – М., 1982. – 205с.
316681
  Пасютинская В.М. Волшебный мир танца: книга для уч. / В.М. Пасютинская. – М., 1985. – 222с.
316682
  Лукин А.В. Волшебный мост : стихи и поэмы / Аркадий Лукин; перевод. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1974. – 55 с.
316683
  Полякова К.И. Волшебный орешек: сказки. Рассказы / К.И. Полякова. – Х., 1986. – 143с.
316684
  Боносский Ф. Волшебный папоротник / Ф. Боносский. – Москва, 1961. – 713с.
316685
  Рыбак Й. Волшебный прутик / Й. Рыбак. – Москва : Прогресс, 1978. – 368 с.
316686
  Осокин В.Н. Волшебный резец / В.Н. Осокин; Коненков С.Т. – М., 1981. – 175с.
316687
  Коль-Ларсен Волшебный рог / Коль-Ларсен. – М., 1962. – 156с.
316688
  Хейнесен В. Волшебный свет. / В. Хейнесен. – М., 1961. – 110с.
316689
  Ким Ю.Ч. Волшебный сон / Ю.Ч. Ким. – М, 1990. – 300с.
316690
   Волшебный стрелок : опера в 3-х действ. / музыка К.М. Вебера. – Одесса : Русская тип.Р. Бейленсон, 1875. – 56 с.


  Вебер, Карл Мария фон (1786-1826).
316691
   Волшебный туроператор - GIN Tour // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 32-33
316692
  Албычев П.В. Волшебный фонарь / П. Албычев. – Москва : Работник просвещения, 1927. – 32 с. – (Прикладная наука и техника. Заочные курсы по техническим навыкам / под ред. А. У. Зеленко)
316693
  Ямпольский Б.С. Волшебный фонарь : Поесть рассказы миниатюры / Б.С. Ямпольский. – Москва : Советский писатель, 1971. – 303с.
316694
  Казакова Л.С. Волшебный фонарь / Л.С. Казакова. – Рига : ЛИЕСМА,, 1973. – 155 с.
316695
  Гужель А.М. Волшебный фонарь : стихи / А.М. Гужель; пер. с молд. М.Фильштейна. – Москва : Советский писатель, 1983. – 88 с.
316696
  Райнов Б. Волшебный фонарь / Б. Райнов. – М, 1986. – 510с.
316697
   Волшебный фонарь, или Зрелище с.-Петербургскхи расхожих продавцов, мастеров и других простонародных промышленников, изображенных верною кистью в настоящем их наряде и представленных разговаривающими. – М., 1988. – 187с.
316698
  Ямпольский Б.С. Волшебный фонарь. / Б.С. Ямпольский. – Москва, 1967. – 275с.
316699
  Чурсин Ф.А. Волшебный хлеб / Ф.А. Чурсин. – Тюмень, 1963. – 63с.
316700
  Панкратов Ю.И. Волшебный хлеб / Ю.И. Панкратов. – Москва, 1983. – 287с.
316701
   Волшебный цветок. – Ташкент, 1986. – 349,1с.
316702
   Волшебный цветок. – М., 1987. – 414,1с.
316703
  Вергелис А.А. Волшебство : стихи и поэмы / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1985. – 207 с.
316704
  Шкаруба Л.М. Волшебство восточной миниатюры // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 10 : Світло Сходу. Ч.1. – С. 31-36.
316705
  Кончаловская Н.П. Волшебство и трудолюбие. / Н.П. Кончаловская. – М., 1989. – 317с.
316706
  Иванов К.К. Волшебство музыки. / К.К. Иванов. – М., 1983. – 160с.
316707
  Тарасов Л.М. Волшебство оперы / Л.М. Тарасов. – Л., 1979. – 192с.
316708
  Тарасов Л.М. Волшебство оперы / Л.М. Тарасов. – 2-е изд., доп. и испр. – Киев, 1989. – 332с.
316709
  Разгон Л.Э. Волшебство популяризатора / Л.Э. Разгон. – М, 1966. – 159с.
316710
  Герцензон Б.М. Волшеник русских шашек / Б.М. Герцензон, С.С. Гершт. – Л., 1991. – 171с.
316711
   Волыниты. – К., 1931. – 36с.
316712
   Волынка // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 1. – С.71-77.
316713
   Волыно-Подольская плита = Volyn-Podolian plate : геофизика, глубинные процессы / [В.В. Гордиенко и др. ; НАН Украины, Ин-т геофизики им. С.И. Субботина]. – Киев : Наукова думка, 2012. – 197, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. : с. 185-194. – (Проект "Наукова книга" = Project "Scientific book"). – ISBN 978-966-00-1131-1
316714
  Каретников С. Волынская губерния : географическо-исторический очерк / С. Каретников. – 1-е изд. – Ковель : Типо-Литография М. Айзенберга, 1905. – 92 с.
316715
  Каретников С.М. Волынская губерния : географическо-исторический очерк губернии. В связи с историей Малороссии и Западной России в XVII и XVIII веках / С.М. Каретников. – 3-е испр. и доп. изд. – Почаев : Тип. Поч.-Усп. Лавры, 1912. – 131, [7] с.
316716
  Бекетов В. Волынская новь : [стихи] / В. Бекетов. – Киев : Молодь, 1957. – 44 с.


  Циклы: У истоков Западного Донбасса"- Андрей Иванюк стал шахтером. - Из блокнота журналиста.
316717
  Корецкий Л.М. Волынская область УССР (экономико-географическая характеристика) : Автореф. ... канд. зкон. наук / Корецкий Л.М. – Издане Киевской Коммиссии для разбора древних актов. – Киев, 1949. – 24 с.
316718
  Менчиц В. Волынская повесть про " Шукай-добро" господаря, 1876
316719
   Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА. Документальная фотовыставка : Каталог документальной фотовыставки "Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА" / [Всеукр. обществ. орг. "Правозащитное обществ. движение "Русскоязычная Украина" ; Т-во увековеченья памяти жертв преступлений украинских националистов (Польша)]. – Киев : [Б.и], 2010. – 272 с. : ил., портр., карты
316720
  Лукомский Г.К. Волынская старина : (описание памятников старинной архитектуры) / Г.К. Лукомский. – Киев, 1913. – [44] с., 22 л. ил. : 2 рис. в тексте


  отдельный оттиск из журнала "Искусство Южной России", доб. 15 ил., изд. в количестве 35 экземпляров.
316721
  Царук Я. Волынская трагедия: свидетельства очевидцев // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 285-288. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
316722
  Антонович В.Б. Волынская тревога 1789 года / В. Антонович. – Изд. Киевской Коммиссии для разбора древних актов. – Киев : Тип. Акционерного О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – 99 с.


  На примірнику № 44209 підпис: А. Оглоблін, 1917. XII
316723
  Руссов С. Волынские записки сочиненные Степаном Руссовым в Житомире. – Санкт-Петербург : Печатано в Императорской Типографии, 1809. – 196 с. + Карта Волыни до прибытия в оную потомков Рюриковых


  Код-Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім.Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, корінець зі шкіри з тисненням.
316724
  Руссов С.В. Волынские записки, сочиненные Степаном Руссовым в Житомире. – Санкт-Петербург : Печатано в Императорской типографии, 1809. – [6], IV, XX, 196 с. : 3 карты


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
316725
  Грушевский М.С. Волынский вопрос 1097-1102 гг / М. Грушевский. – Отт. из журн. "Киевская старина". – Киев : Тип. Г.Т. Корчак Новицкого, 1891. – 37 с.
316726
   Волынский истоpико-аpхеологический сбоpник. – Изд. Распоpяд. ком. Волын. Цеpковно-Аpхеол. О-ва. – Почаев ; Житомир : Тип. и литогp. М. Дененмана ; Тип. Почаев. Успен. Лавры
Вып. 1. – 1896. – [219] с. pозд. паг. – В изд. 3 укp. наp. песни на укр. яз. - Ост. матеpиалы на pус., цеpковнославян., польск., латин. яз.


  Из содржания: Песни пpо польское восстание 1863 года [в т. ч. 3 укp. наp. пісні]. - Ост. матеpиалы на pус., цеpковнославян., польск., латин. яз.
316727
   Волынско-Галицкая Летопись [1205-1292 гг.] / Галицко-Русская Матица ; Издал и объяснил [авт. послесловия] А.С. Петpушевич. – Львов : В книгопечатне Ставpопиг. Ин-та, под заpядом Стефана Гучковского
Вып. 2. – 1872. – С. 97-146, [2]. – Текст летописи на церковнослав. яз.
316728
  Лукаш И.С. Волынцы / Иван Лукаш; Врем. ком. Гос. думы. – Петроград : Изд. Освобожденная "Россия" ; Гос. тип., 1917. – 28 с.
316729
  Тыл И.К. Волынщик из Стракониц / И.К. Тыл. – Москва, 1953. – 107с.
316730
  Федорчук Я.П. Волынянин / Ярослав Федорчук. – Киев : Міленіум. – ISBN 966-8547-89-6
Кн. 1 : Детство и юность. – 2009. – 175, [1], XXIV с. : ил., фотоил.
316731
  Харчук Б.Н. Волынь / Б.Н. Харчук. – Москва
1. – 1960. – 357 с.
316732
  Харчук Б.Н. Волынь / Б.Н. Харчук. – Москва
2. – 1963. – 448 с.
316733
  Харчук Б.Н. Волынь : роман / Борис Харчук ; авт. пер. с укр. Дмитрия Седых. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1966. – 431 с.
316734
   Волынь. – Переизд. с изд. 1888 г. – Ужгород : Закарпаття, 1988. – XII, [415] с. разд. паг. – Тит. л. ориг. : Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края: c Высочайшего соизволения изд. при М-ве внутр. дел П.Н. Батюшковым : c 2-мя хромолитогр. и 69-ю грав. - В предисл.: Тр. принадлежит проф. Киев. дух. акад. Н.И. Петрову


  На авантит.: З нагоди 100-річчя Волинської епархії перевидання книги благословляю. Варфоломій, єпископ Волинський і Луцький
316735
  Петров Н.И. Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края. – С.-Петербург : Типография Товарищества "Общественная польза", 1888. – С. I-XV, 288 с., 127 с.
316736
   Волю гетьману!. – Київ : Партвидав, 1936. – 54 с.
316737
  Кристенсен К. Волю Україні : Розповідь про Миколу Радейка / К. Кристенсен. – Київ : Смолоскип, 1999. – 186 с. – ISBN 966-7332-17-9
316738
  Сацький П. Волюнтаризм Хрущова чи здоровий глузд? Про інтеграцію Криму до УРСР у повоєнні роки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 13


  "Багаторічна підготовка окупації Російською Федерацією українського Криму у 2014 р. супроводжувалась інформаційною обробкою, під час якої у свідомість як російського, так і українського споживача інформпродукту було вкинуто численні міфи. ...
316739
  Скороварова Є.В. Волюнтаристський концепт ідеології // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 136-138
316740
  Губенко И.Г. Волютное положение франции / И.Г. Губенко. – М, 1960. – 132с.
316741
   Воля : тижневик. – Відень
Т. 2, ч. 4, 23 серпня 1919. – 1919. – С. 145-192
316742
   Воля : тижневик. – Відень
Т. 3, ч. 3, 20 вересня 1919. – 1919. – С. 97-144
316743
   Воля : тижневик. – Відень
Т.1, ч. 3, 17 січня 1920. – 1920. – С. 97-144
316744
  Горчивкін М.Ст. Воля / М.Ст. Горчивкін. – Київ, 1960. – 352с.
316745
  Шкляревский И.И. Воля / И.И. Шкляревский. – М., 1972. – 144с.
316746
  Теппеев А.М. Воля : роман / Алим Теппеев ; пер. с балкар. И.Каримова. – Москва : Современник, 1986. – 282 с.
316747
  Коновалов Г.И. Воля / Г.И. Коновалов. – Москва
1. – 1989. – 411с.
316748
  Коновалов Г.И. Воля / Г.И. Коновалов. – Москва
2. – 1989. – 491с.
316749
  Решетник М.Д. Воля // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 581. – ISBN 966-316-069-1
316750
  Притула Д. Воля : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 : Посвящается венгерской культуре. – С. 25-29. – ISSN 0321-1878
316751
  Рибо Т. Воля в ее нормальном и болезненном состояниях. – 2-е изд. – Санкт-Петербург, 1900. – 160с.
316752
   Воля воды // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 46-47 : Фото
316753
  Котирло В.К. Воля гартується змалку. / В.К. Котирло. – К, 1975. – 48с.
316754
  Хамітов Н. Воля до наукової новизни як умова неможливості плагіату // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 13-18. – ISSN 2078-1016
316755
  Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление : (Очерки теории, философии и психологии права) / В.А. Ойгензихт. – Душанбе : Дониш, 1983. – 256 с.
316756
  Корнилов К.Н. Воля и ее воспитание / К.Н. Корнилов. – Москва, 1957. – 24 с.
316757
  Селиванов В.И. Воля и ее воспитание / В.И. Селиванов. – М, 1976. – 63с.
316758
  Селиванов В.И. Воля и ее воспитание. : Автореф... Доктора филос.наук: / Селиванов В.И.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1952. – 32 с.
316759
  Костенко Александр Николаевич Воля и сознание преступника (исследование с применением принципа натурализма) : Дис... докт. юрид.наук: 12.00.08 / Костенко Александр Николаевич; НАНУ. Ин-т государства и права. – Киев, 1995. – 325л. – Бібліогр.:л.303-325
316760
   Воля и характер. – М., 1959. – 32с.
316761
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 1. – 1995
316762
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 1. – 1996
316763
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 2. – 1996
316764
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 3. – 1996
316765
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 4. – 1996
316766
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 2. – 1997
316767
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 3. – 1997
316768
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 4. – 1997
316769
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 1. – 1998
316770
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 2. – 1998
316771
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 3. – 1998
316772
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 4. – 1998
316773
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 1. – 1999
316774
   Воля і Батьківщина. – Львів
№ 1. – 2000
316775
   Воля і Батьківщина : український часопис / Укр. Нац. Фронт ; Львів. обл. орг. Конгресу Укр. Націоналістів ; голов. ред. І. Губка. – Львів : Афіша, 1964-
№ 1/2 (35-36/51-52). – 2010. – 319, [1] с. – Журн. у 1964-1966 рр. вийшло 16 самовидавних чисел та відновлений у 1995 р.
316776
  Скиданов К.В. Воля і волевиявлення в правочині : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Скиданов Костянтин Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
316777
  Крушинська Олена Воля і кава для Європи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 144-149 : фото
316778
  Ковтун Н. Воля і необхідність в інтерпретації Фоми Аквінського // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 115-123. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
316779
  Пасюк М.С. Воля і природа у філософії Поля Рікера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 193-195
316780
  Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссейн Воля і самоомана в контексті діяльності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссейн ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
316781
  Костенко О.М. Воля і свідомість злочинця (дослідження з застосуванням принципу натуралізму : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.08 / Костенко О. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1995. – 45л.
316782
  Канівець А. Воля і смерть у повстанській республіці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 16


  "5 грудня, напередодні Дня Збройних сил України, на екрани виходить фільм "Чорний ворон" за однойменним романом Василя Шкляра. Режисер стрічки - Тарас Ткаченко, у ролях - Тарас Цимбалюк, Павло Москаль, Андрій Мостренко, Олексій Тритенко, Азізбек ...
316783
  Марден О. Воля і успіх / О. Марден ; пер. В. Приходько. – Вид. 3-тє. – [б. м.] : На чужині, 1947. – 108, [3] с.
316784
  Антонов И.П. Воля к жизни : док. повесть / И.П. Антонов, Б.В. Моисеев, В.Е. Невский. – Ленинград : Лениздат, 1961. – 180 с.
316785
  Гнедаш Т.К. Воля к жизни / Т.К. Гнедаш. – К, 1988. – 155с.
316786
  Павленко В.И. Воля к жизни. / В.И. Павленко. – Фрунзе, 1989. – 299с.
316787
  Фуко М. Воля к истине по ту сторону знания, власти и сексуальности / М. Фуко. – Москва : Магистериум-Касталь, 1996. – 447с. – ISBN 5-85374-006-7
316788
  Атоян О.Н. Воля к праву. Исследования махновщины и народного правосознания = The liberty to law. Investigation of machnovshchina and national legal-consciousness : монография / О.Н. Атоян ; Мин-во внутренних дел Украины, Луганская акад. внутр. дел им. 10-летия независимости Украины. – Луганск, 2003. – 530 с. – (История права). – ISBN 966-8129-10-5
316789
  Игина З.А. Воля к тайне как топос готической традиции: принципы языковой реализации в нарративной коммуникаии (на материале рассказа Э. Уортон "Afterward") // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 60-66. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821
316790
  Иванников В.А. Воля как продукт общественно-исторического развития человечества / В.А. Иванников, В.Н. Шляпников // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 3. – С. 111-121. – ISSN 0205-9592
316791
  Рыльский М.Ф. Воля народа / М.Ф. Рыльский. – 1954. – Москва : Советский писатель. – 132 с.
316792
  Нижечек В.И. Воля народа, возведенная в закон / В.И. Нижечек. – Иркутск, 1975. – 127с.
316793
  Эренбург И.Г. Воля народов / И.Г. Эренбург. – М, 1953. – 31с.
316794
  Сгибнев А.А. Воля рождается в борьбе. / А.А. Сгибнев. – М., 1959. – 72с.
316795
  Багінський В.В. Воля соціальна / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 65. – ISBN 966-642-073-2
316796
  Зеленський В.М. Воля та волевиявлення крізь призму припинення трудових правовідносин // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 44-46. – ISBN 978-617-7625-74-1
316797
  Рогощенков И.К. Воля творить жизнь: утв. нравственности как основы счастья. / И.К. Рогощенков. – Петрозаводск, 1979. – 198с.
316798
  Богдан О.В. Воля твоя : поезії / Оксана Богдан. – Київ : Ін Юре, 1997. – 86, [1] с.
316799
  Гайвас Я. Воля ціни не має / Ярослав Гайвас. – Торонто : Срібна сурма, 1971. – 312 с.
316800
  Білокобильський О. Воля чи розум, або що таке штучний інтелект? // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 58-64. – ISSN 1810-2131
316801
  Ковтун Н.М. Воля як основа виховання соціальної активності особистості: соціально-філософський аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 56. – С. 118-128. – ISSN 2072-1692
316802
  Ковтун Н.М. Воля як основа соціальної активності : теоретико-методологічний аналіз : монографія / Ковтун Наталія. – Житомир : Євенок О.О., 2014. – 290, [1] с. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 271-290. – ISBN 978-617-7265-08-4
316803
  Ковтун Н. Воля як основа соціальної активності пассіонарія у контексті концепції етногенезу Льва Гумільова // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – С. 132-138
316804
  Хуторна-Куляєва Воля як процесуальна характеристика соціальних відносин // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 25-29
316805
  Іщенко Є. Воля, вибір, смерть як філософські категорії у творчості Т. Шевченка і В. Стуса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз творчості Тараса Шевченка і Василя Стуса. Розглянуто філософські проблеми волі, смерті, а також концепти поет і бог, поет і Україна, поет і смерть.
316806
  Басов М.Я. Воля, как предмет функциональной психологии / М.Я. Басов. – Питербург : Начатки Знаний, 1922. – 115 с. – (Наука, литература, искусство)
316807
  Авраменко О.М. Воля, мужність, подвиг / О.М. Авраменко. – Киев : Радянська школа, 1989. – 88 с. – (Бібліотека учня)
316808
   Воля, смелость, дружба. – М., 1963. – 295с.
316809
  Гоноболин Ф.Н. Воля, характер, деятельность / Ф.Н. Гоноболин. – Минск, 1966. – 212с.
316810
  Брудный А.А. Воля, эго и очевидность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 67-74. – ISSN 0042-8744
316811
  Лапшин В.М. Воля: стихотворения и поэмы / В.М. Лапшин. – Москва, 1986. – 107с.
316812
  Мегела І.П. Вольдан Алоїс (- австрійський славіст, україніст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 136. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
316813
  Преображенский С.А. Вольная борьба. / С.А. Преображенский. – М., 1967. – 127с.
316814
  Сапожников В.К. Вольная жизнь / В.К. Сапожников. – М., 1977. – 271с.
316815
  Семенов Г.В. Вольная натаска / Г.В. Семенов. – Москва, 1978. – 271с.
316816
  Куклина Е.А. Вольная поэзия в Сибири. / Е.А. Куклина. – Новосибирск : Наука, 1977. – 173 с.
316817
  Михеева С.И. Вольная птица / С.И. Михеева. – М., 1964. – 163с.
316818
   Вольная русская печать в Российской публичной библиотеке. – Петербург, 1920. – 330с.
316819
   Вольная русская поэзия второй половины Х1Х века. – Л., 1959. – 886с.
316820
   Вольная русская поэзия второй половины ХVІІІ - первой половины Х1Х века. – 2-е изд. – Ленинград : Советский писатель, 1970. – 920 с. – (Б-ка поэта)
316821
   Вольная русская поэзия ХVIII-Х1Х веков : :в 2-х томах : сборник стихотворений. – Ленинград : Художественная литература
Т. 1. – 1988. – 624с.
316822
   Вольная русская поэзия ХVIII-Х1Х веков : в 2-х т. – Ленинград : Художественная литература
Т. 2. – 1988. – 718с.
316823
   Вольная русская поэзия ХVІІІ - Х1Х. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 620 с.
316824
  Яковлев Н.Н. Вольная школа науки и просвещения / Н.Н. Яковлев. – Л, 1990. – 131с.
316825
  Мартышин О.В. Вольний Новгород / О.В. Мартышин. – Москва : Российское право, 1992. – 384 с. – ISBN 5-7260-0212-1
316826
   Вольница. – Санкт-Петербург
№ 1. – 1906. – 72 с.
316827
  Гладков Ф. Вольница / Ф. Гладков. – М, 1951. – 552с.
316828
  Гладков Ф.В. Вольница / Ф.В. Гладков. – Рига, 1951. – 460с.
316829
  Гладков Ф.В. Вольница : роман / Ф.В. Гладков. – Москва : Советский писатель, 1957. – 539 с. : 17 л. ил.
316830
  Гладков Ф.В. Вольница / Ф.В. Гладков. – Москва : Художественная литература, 1971. – 535с.
316831
  Гладков Ф.В. Вольница / Ф.В. Гладков. – М, 1985. – 544с.
316832
  Козловский Я.А. Вольница / Я.А. Козловский. – М, 1986. – 127с.
316833
  Куликов Б.Н. Вольница: Стихотворения и поэма. / Б.Н. Куликов. – М., 1984. – 143с.
316834
  Хрилев Л.С. Вольницы ветка зеленая / Л.С. Хрилев. – М, 1991. – 204с.
316835
  Михайлюта О.О. Вольниця : Кіноповість, драма, оповідання, вірші, публіцистика / Олександр Михайлюта. – Київ : Український письменник, 1998. – 544с. – ISBN 5-333-01515-5
316836
  Радіщев О.М. Вольність / О.М. Радіщев. – Київ, 1949. – 26с.
316837
  Радіщев О.М. Вольність / О.М. Радіщев ; пер. з рос.Миколи Терещенка. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1952. – 31 с.
316838
  Беленький М.С. Вольнодумец Акоста / М.С. Беленький. – Москва : Мысль, 1984. – 127с.
316839
  Стороженко Н.И. Вольнодумец эпохи возрождения : [Критика об Этьене Доле]. – [Санкт-Петербург] : б. и., 1897. – 24 с. – Отд. оттиск. - Конволют. Переплет. с: Жизнь Джордано Бруно / Э. Радлов ; Политическое миросозерцание эпохи Возрождение / Е. Трубецкой ; Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл Ч. 1 / П.В. Безобразов


  Содержание конволюта: 1. Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл Ч. 1. Биография Михаила Пселла : Исследование П.В. Безобразова / П.В. Безобразов. - Отд. оттиск из: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей Российских ...
316840
  Базанов В.Г. Вольное общество любителей российской словесности / Базанов В.Г. – Петрозаводск : ГОСИЗДАТ, 1949. – 422 с.
316841
  Паина С.Б. Вольное общество учреждения училищ взаимного обучения. : Автореф... канд. пед.наук: / Паина С.Б.; АПН РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1953. – 24 с.
316842
  Василенко С. Вольное поселение : поэзия: стихотворения // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 5-7
316843
  Орешкин В.В. Вольное экономическое общество в период разложения и кризиса феодально-крепоснической системы в России. : Автореф... Канд.экон.наук: / Орешкин В.В.; Моск.ордена Ленана и орденаТруд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 17л.
316844
  Орешкин В.В. Вольное экономическое общество в России 1765-1917 / В.В. Орешкин. – М., 1963. – 196с.
316845
  Паламарчук О.І. Вольному - воля, спасенному - рай / О.І. Паламарчук. – К, 1991. – 125с.
316846
  Маршинина Т.И. Вольному - воля... / Татьяна Маршинина // Имя / В.А. Суханова. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – С. – (Молодые голоса). – ISBN 5-235-00761-1
316847
  Шугаев В.М. Вольному воля: повести, рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1977. – 414с.
316848
  Юдин А.П. Вольнонаемные рабочие на капиталистических мануфактурах и фабриках накануне падения крепостного права. (По материалам Владимирской губернии) : Автореф... канд. ист.наук: / Юдин А.П.; Академия обществен. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
316849
  Яворницкий Д.И. Вольности запорожских козаков / Д.И. Эварницкий-Яворницкий // Очерки по истории запорожских козаков и Новороссийского края / Д.И. Яворницкий. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1889. – 385 с., 3 л. карт., план.
316850
  Яворницкий Д.И. Вольности запорожских козаков : Ист.-топогр. очерк / Д.И. Эварницкий-Яворницкий. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1890. – 385 с., 3 л. карт., план
316851
  Яворницкий Д.И. Вольности запорожских козаков : [Описание земель запорож. козаков] / Д.И. Эварницкий. – Санкт-Петербург : Типо-лит. и фот. П.И. Бабкин, 1898. – [4], 406, IV с., 3 л. карт. – Библиогр. в примеч.
316852
  Радищев А.Н. Вольность : ода : [Сочинение Александра Николавевича Радищева] / А.Н. Радищев. – Санкт-Петербург : Academia, 1906. – 23 с. – Вых. дан. на обл.


  Текст напеч. по рукописи, полученной от П.А. Радищева
316853
  Радищев О.М. Вольность / О.М. Радищев. – К., 1952. – 32с.
316854
  Кадыров П. Вольность : повести, рассказы / Примкул Кадыров; пер. с узбек. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1972. – 276 с.
316855
  Пушкин А.С. Вольность / А.С. Пушкин. – М, 1983. – 315с.
316856
  Селевич Ю.Л. Вольные каменщики: масонство в его прошлом и настоящем // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 4. – С. 59-66
316857
  Семенов А.М. Вольные кони / А.М. Семенов. – Иркутск, 1991. – 220с.
316858
  Смирнов Н.М. Вольные люди Западных губерний, живущие на владельческих землях и узаконения, относящиеся до их устройства / Изд. Н. Смирнова (ст. нотариуса Ковен. окр. суда). – Ковно (Каунас) : Изд. Н. Смирнова ; В тип. Губ. правления, 1885. – 62 с.
316859
  Дановская З.Н. Вольные мастера / З.Н. Дановская. – Москва, 1959. – 64с.
316860
  Петропавловская Юлия Вольные мигранты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 30-31 : фото
316861
  Зотов А.В. Вольные птицы / А.В. Зотов. – Куйбышев, 1965. – 115с.
316862
  Симоненок В.Н. Вольные ритмы / В.Н. Симоненок. – М., 1966. – 122с.
316863
  Злотников Н.М. Вольные странствия / Н.М. Злотников. – Москва, 1989. – 30с.
316864
   Вольные упражнения. – Москва, 1958. – 176с.
316865
  Смолевский В.М. Вольные упражнения мужчин / В.М. Смолевский. – М., 1976. – 103с.
316866
  Кашежева И.И. Вольный аул / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1962. – 156с.
316867
  Гильдебрандт О. Вольный город Данциг / О. Гильдебрандт. – М., 1930. – 103с.
316868
  Осоргин М.А. Вольный каменщик / М.А. Осоргин. – М., 1992. – 336с.
316869
  Гридин Г.И. Вольный свет / Г.И. Гридин. – Москва : Современник, 1987. – 269,2с. – В изд. также: Простые дни : рассказы / А. И. Степанов
316870
  Немирович-Данченко В.И. Вольный Шамхарь : роман из Кавказской войны, с рисунками, переделанный для старшего возраста / Вас. Немирович-Данченко. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 232 с., 12 л. ил. : ил.
316871
  Ковтун Н. Вольова регуляція соціальної активності у контексті проблеми консолідації українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 28-32


  "У статті досліджено специфіку виявлення вольового начала у соціальній активності особи й особистості як суб’єктів суспільних перетворень. Значна увага у дослідженні присвячена аналізу перетворюючої діяльності пасіонарної особистості як суб’єкта ...
316872
  Гаврилов М.І. Вольовий початок влади // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.84-92
316873
  Ковтун Н.М. Вольовий характер політичної активності суб"єктів суспільних перетворень // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 193-202. – ISSN 2072-1692


  У статті проаналізовано вольові аспекти політичної активності на індивідуальному і суспільному рівнях. Особлива увага у дослідженні зосереджена на визначенні змісту та форм політичної активності (автономної та мобілізаційної, конвенційної та ...
316874
  Джонсон Б. Вольпоне или Хитрый Лис / Б. Джонсон. – Москва, 1954. – 191с.
316875
   Вольск. Памятные места. – Саратов, 1967. – 108 с.
316876
   Вольт-амперометрическое определение Мо (VI) с помощью модифицированного углеситаллового электрода / О.Ю. Наджафова, Т.С. Рожанчук, В.Н. Зайцев, В.В. Шевченко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 1/2. – С. 59-64. – ISSN 0041-6045


  Исследованы вольт-амперометрические (ВА) характеристики углеситаллового электрода (УЭ), модифицированного композитным покрытием на основе диоксида кремния и органических полиэлектролитов (УЭ SiO2-ПЭ) - полидиметилдиаллиламмоний хлорида (ПДМДА), а также ...
316877
  Георгиу В.Г. Вольт-фарадные измерения параметров полупроводников / В.Г. Георгиу. – Кишинев, 1987. – 63 с.
316878
  Самарин М.С. Вольт, ампер, ом и другие : Единицы физических величин в технике связи / М.С. Самарин. – Москва : Радио и связь, 1988. – 184 с.
316879
  Околотин В.С. Вольта / В.С. Околотин. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 318 с. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 10 (669))
316880
   Вольтамперометрические сенсоры на основе гель-композитов, содержащих углеродные нанотрубки и ионную жидкость / Л.К. Шпигун, Н.А. Исаева, Е.Ю. Андрюхина, П.М. Камилова // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва, 2016. – Т. 71, № 8. – С. 846-855. – ISSN 0044-4502
316881
   Вольтамперометрическое определение таллия в монокристаллах NaI:(Tl), CsI:(Tl) с повышенным содержанием допанта / Е.П. Кисиль, Л.И. Филиппович, В.В. Варченко, К.Н. Беликов // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Т. 9, № 3/4. – С. 125-129. – ISSN 1991-0290


  Разработана методика определения таллия, основанная на регистрации его катодных вольтамперограмм в ацетатно-аммонийном буферном растворе (рН 4.8) в присутствии комплексона III методом переменнотоковой вольтамперометрии со стационарным ртутным ...
316882
  Тимошук С.В. Вольтамперометричне визначення Co(II), Ni(II), Pd(II) у сумісній присутності / С.В. Тимошук, Г.Д. Г.Д. Левицька // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 212-217. – ISSN 1991-0290


  Показана можливість чутливого вольтамперометричного визначення іонів Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутності азобарвників. Розглянуто умови одночасного визначення цих іонів завдяки різній вольтамперометричній поведінці.
316883
  Бойко Віра Іванівна Вольтамперометричне визначення вітамінів групи В на хімічно модифікованих скловуглецевих електродах : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Бойко В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
316884
  Бойко Віра Іванівна Вольтамперометричне визначення вітамінів групи В на хімічно модифікованих скловуглецевих електродах : Дис. ...канд. хімічн. наук: 02.00.02 / В.І. Бойко ; МОіНУ ; Черкаськ. держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [Б. в.], 2001. – 140 л. + Додатки: л. 138-140. – Бібліогр.: л. 127-137
316885
  Заскальна А.В. Вольтамперометричне визначення меламіну // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 101
316886
  Плотиця С.І. Вольтамперометричне визначення місцевих анестетиків групи амідів з попередньою дериватизацією : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Плотиця Сергій Іванович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", М-во освіти і науки України. – Ужгород, 2020. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
316887
  Бойко В.І. Вольтамперометричне дослідження деяких вітамінів групи В // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-15. – (Хімія ; вип. 36)


  Дану роботу присвячено дослідженню електронного походження тіамін гідрохлориду, нікотинової кислоти, нікотинаміду, піридоксол гідрохлориду та розробці методик їх вольтамперометричного визначення.
316888
   Вольтамперометричний сенсор для визначення мальтози у пиві / А.А. Корній, В.В. Саська, В.В. Лісняк, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 116. – ISBN 978-617-7824-30-4
316889
  Тананайко О.Ю. Вольтамперометричні ензимосенсори на основі планарних електродів, модифікованих біокомпазитними SiO2 плівками // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 110. – ISBN 978-617-7824-30-4
316890
   Вольтамперометрия органических и неорганических соединений. – Москва : Наука, 1985. – 248с.
316891
  Каплан Б.Я. Вольтамперометрия переменного тока / Б.Я. Каплан, Р.Г. Пац, М Р. Салихджанова. – Москва : Химия, 1985. – 264 с.
316892
  Серебренникова Н.В. Вольтамперометрия. / Н.В. Серебренникова. – Кемерово, 1987. – 75с.
316893
  Городыский А.В. Вольтамперометрия. Кинетика стационарного электролиза / А.В. Городыский. – К., 1988. – 172с.
316894
  Гончарова Т.Н. Вольтер - историк Северной войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 183-189. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
316895
  Засулич В.И. Вольтер / В.И. Засулич : Пантеон, 1909. – 195 с.
316896
  Лансон Г. Вольтер : [Крит.-биогр. очерк] / Г. Лансон ; Пер. с фр. О.В. Леновой и Фред. Педенон, под ред. и с предисл. пр.-доц. Моск. ун-та гр. де Ла-Барт. – Москва : А.А. Карцев, 1911. – [2], VIII, 3-194 с., 1 л. портр. – Библиогр.: с. 192-193 и в примеч.
316897
  Беркова К.Н. Вольтер / К.Н. Беркова. – Москва : Соцэкгиз, 1931. – 224 с. : 1 портр. – Библиогр.: с. 220
316898
  Коган П.С. Вольтер / П.С. Коган. – Харьков, 1931. – 32 с.
316899
  Державин К.Н. Вольтер / К.Н. Державин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1946. – 483 с. : 16 л. ил.
316900
   Вольтер. – Москва ; Лениград., 1948. – 499 с.
316901
  Артамонов С.Д. Вольтер : критико-биогр. очерк / С. Артамонов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1954. – 172 с.
316902
  Сигал Н.А. Вольтер / Н.А. Сигал. – Л-М, 1959. – 150с.
316903
  Акимова А.А. Вольтер / Акимова А.А. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 448 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий / М. Горьким ; вып. 13(489))
316904
  Кононенко Т.П. Вольтер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 325-326. – ISBN 966-316-069-1
316905
   Вольтер Алексей Александрович. Выставка произведений. Москва. 1975.. – М., 1975. – 24с.
316906
   Вольтер в изобразительном искусстве : каталог выставки из фондов Государственного Эрмитажа. – Ленинград : Ротапринт, 1978. – 43 с.
316907
  Каирова Т.С. Вольтер в контексте европейской эпистолярной культуры XVIII столетия // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 183-191
316908
  Шелковникова Е. Вольтер и "фанфароны порока" // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 46-57. – ISSN 1812-867Х
316909
  Артамонов С.Д. Вольтер и его век : кн. для учащихся / С.Д. Артамонов. – Москва : Просвещение, 1980. – 223 с. : ил.
316910
  Шахов А.А. Вольтер и его время : Лекции по истории французской литературы XVIII в., читанные в Московском университете ; С портр. и факсимиле авт. / А. Шахов. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1907. – VI, 352 с., 1 л. портр. : портр.
316911
  Шахов А.А. Вольтер и его время : Лекции по истории французской литературы XVIII в., читанные в Московском университете ; С портр. и факсимиле авт. / А. Шахов. – изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1912. – VI, 352 с., 1 л. портр. : портр.


  В РГБ есть электр. ресурс
316912
  Кузнецов В.Н. Вольтер и философия французского просвещения XVIII века. / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1965. – 276с.
316913
   Вольтер по Коллини, Ваньеру, Штраусу и др. : [Биография] / Пер. с нем. И. Андреева ; Ред. Д. Протопопова. – Санкт-Петербург : Знание, 1899. – [2], 150, IV с.
316914
  Приймак Т. Вольтер про Мазепу та Україну початку XVIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 1 (538), січень - лютий. – C. 46. – ISSN 0130-5247
316915
  Соколов В.В. Вольтер. / В.В. Соколов. – М,, 1956. – 34с.
316916
   Вольтер. Статьи и материалы. – Ленинград, 1947. – 224 с.
316917
  Запашный В.М. Вольтижная акробатика / В.М. Запашный. – М, 1961. – 132с.
316918
  Маргачев З.В. Вольтиметры одиночных импульсов / З.В. Маргачев. – М., 1967. – 112с.
316919
   Вольтова дуга : антологія : 50 українських поетів / [упоряд. А. Цвід]. – Київ : Український письменник, 2016. – 242, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-579-517-9


  В змісті авт.: Ліна Костенко, Василь Симоненко Дмитро Павличко, Іван Драч, Борис Олійник, Микола Вінграновський, Петро Перебийніс, Роман Лубківський, Петро Засенко, Василь Стус, Ігор Калинець, Василь Голобородько, Віра Вовк, Емма Андієвська, Юрій ...
316920
  Филев Б.А. Вольтовая дуга / Б.А. Филев. – М, 1974. – 221с.
316921
  Кушаков Ю.В. Вольф (Wolff) Христіан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 406-408. – ISBN 966-316-069-1
316922
  Гаухман М. Вольф Бейліс (1923 - 2001): історик на межі забуття // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 453-474. – ISSN 2078-659X
316923
  Секундант С. Вольф і еклектицизм: від поняття відкритої система до систематичного інтелекту // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 2. – С. 6-29. – ISSN 2075-6461
316924
  Володарский Э.Я. Вольф Мессинг. Видевший сквозь время : [ роман ] / Эдуард Володарский. – Санкт-Петербург : Амфора, 2008. – 560с. – ISBN 978-5-367-00489-2
316925
   Вольф Мойсей Михайлович (1882-1933) : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1910-1930 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В.А. Вергунов, Т.Р. Грищенко ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ : ДНСГБ НААН, 2011. – 150 с. : іл. – Сер. засновано у 1998 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 43)
316926
  Нюрнберг М.В. Вольфганг-Амадей Моцарт. 1756-1791 : краткий очерк жизни и творчества / М.В. Нюрнберг. – Ленинград : Музгиз, 1957. – 103 с.
316927
  Черная Е.С. Вольфганг Амадей Моцарт / Е.С. Черная. – Москва : Знание, 1955. – 32 с.
316928
  Кремнев Б.Г. Вольфганг Амадей Моцарт / Б.Г. Кремнев. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 288 с. – (Жизнь замечательных людей)
316929
  Кремнев Б.Г. Вольфганг Амадей Моцарт / Б.Г. Кремнев. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 288 с. – (Жизнь замечательных людей)
316930
  Гецене Ц.М. Вольфганг Борхерт -- зачинатель прогрессивной западногерманской литературы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Гецене Ц.М. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 19 с.
316931
   Вольфганг Борхерт (1921-1947) : Метод. мат-лы к вечеру, посвящ. 15-летию со дня смерти в помощь работникам библиотек. – Минск : [ Просвещение ], 1952. – 13 с.
316932
  Шиллер Ф.П. Вольфганг Гете : к столетию со дня смерти / Ф.П. Шиллер. – Москва ; Ленинград : госиздат худож. лит., 1932. – 56 с.
316933
  Холодковский Н.А. Вольфганг Гете, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк Н.А. Холодковского ; С портретом Вольфганга Гете, гравированным в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1902. – 94 с., 1 л. фронт. (портр.) : портр. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова ; Т. 119/53 (вып. 24))
316934
  Лахоткин Ю.В. Вольфрам-рениевые покрытия / Ю.В. Лахоткин, А.И. Красовский. – М, 1989. – 158с.
316935
  Белаш Ф.Н. Вольфрам / Ф.Н. Белаш. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1947. – 36 с.
316936
   Вольфрам. – Москва, 1969. – 42 с.
316937
  Мейстер А.К. Вольфрам в России / А.К. Мейстер. – Пг., 1920. – 19с.
316938
  Заморуев В.М. Вольфрам в стали / В.М. Заморуев. – М., 1962. – 199с.
316939
  Картинкин А.В. Вольфрам и молибден. Опыт их обработки в СССР / А.В. Картинкин. – М.-Л., 1932. – 48с.
316940
  Борщ Алла Николаевна Вольфраматы магния : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Борщ Алла Николаевна ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 21 с.
316941
  Палицына С.С. Вольфраматы титана, циркония и гафния : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Палицына С.С. ; Донецк. ГУ. – Донецк, 1975. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
316942
   Вольфрамвмісні складні фосфати К2М11W(ОРО4)2 (М11- Mg, Ni, Co) - геровалентно заміщені аналоги КТіОРО4 / Затовський, , В.І. Іваненко, М.С. Слободяник, В.М. Баумер, Н.О. Шаркіна // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 1/2. – С. 27-31. – ISSN 0041-6045


  З використанням твердофазної взаємодії та розчин-розплавної кристалізації отримано вольфрамвмісні складні фосфати загального складу К2М11 W(OPO4)2 (М11 - Mg, Ni, Co). Синтезовані сполуки охарактеризовані методами порошкової рентгенографії та ...
316943
  Четырбоцкая И.И. Вольфрамит как индикатор и новый источник танталового сырья / И.И. Четырбоцкая. – М., 1972. – 132с.
316944
  Путцер Г. Вольфрамо-бериллиево-ниобиевая провинция плоскогорья Борборема. / Г. Путцер. – М., 1959. – 20с.
316945
  Іванов В.М. Вольфрамова мінералізація в областях докембрійсько-ранньофанерозойської тектоно-магматичної активізації / В.М. Іванов, М.А. Козар, Д.С. Гурський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 74-77. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості прояву тектоно-магматичної активізації та пов"язаної з нею вольфрамової мінералізації на Східноєвропейській, Південно-Американській, Африканській, Австралійській та Індостанській платформах. Охарактеризовано основні генетичні і ...
316946
  Лыонг Ни Вольфрамованадиевые гетерополисоединения селена (IV) и теллура (IV). : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Лыонг Ни; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
316947
  Розов Б.С. Вольфрамовая промышленность капиталистических стран : (Технико-экономический обзор) / Б.С. Розов. – Москва, 1963. – 58, [2] с.
316948
  Повилайтис М.М. Вольфрамоворудные формации и закономерности их размещения / М.М. Повилайтис. – Москва : Наука, 1981. – 283с.
316949
   Вольфрамовые месторождения, критерии их поисков и оценки. – Москва : Недра, 1980. – 255с.
316950
  Ходанович П.Ю. Вольфрамоносные березиты и локальный прогноз оруденения / П.Ю. Ходанович, О.К. Смирнова. – Новосибирск, 1991. – 207с.
316951
  Ляхович В.В. Вольфрамоносные граниты / В.В. Ляхович. – Москва : Наука, 1989. – 255с.
316952
  Канівець А. Вона - Донбас. Жінка з ОРДЛО в ігровому кіно // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (152). – С. 6-8. – ISSN 1562-3238


  "У традиційній системі уявлень жінка нерідко асоціюється із землею. Причому в двох значеннях: із землею (ґрунтом, життєдайною «землею-матінкою»), і з землею як певною територією, краєм/країною. В умовах війни такий символізм стає особливо актуальним: ...
316953
  Поклад Н. Вона - є // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 11 вересня (№ 18). – С. 19


  Книга Ольги Бражник "Якщо вона є".
316954
  Салига Т. Вона - із вічності... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8 серпня (№ 138)


  Статтю присвячено поетесі-дисидентці Ірині Калинець.
316955
  Левус С. Вона : новели; поезія // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 19-22
316956
  Спичка В. Вона близько 40 років присвятила роботі з кадрами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 123-124


  Біографія Петренко Олександри Іванівни - юриста, випускниці юридичного факультету Київського державного університету. В органах прокуратури України працювала з грудня 1966 р. до кінця 1996 р. Обіймала посади прокурора, старшого прокурора кадрового ...
316957
  Пархоменко О.І. Вона була мов іскра / О.І. Пархоменко. – Київ, 1966. – 251с.
316958
  Григорук М. Вона ввібрала з дня народження в себе нектар світових кільтур // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 25 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 10


  До 90-річчя з дня народження Віри Вовк.
316959
   Вона дійсно на це заслуговує, а ми їй безмежно зобов"язані! // Світ. – Київ, 2020. – Грудень (№ 45/46). – С. 1
316960
  Комариця М. Вона жила саме тут...(Жмуток спогадів про Марію Василівну Галушко) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 32-35. – ISSN 1561-6224
316961
  Гінда В. Вона загинула за національну ідею, а він - за неї // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 липня - 4 серпня (№ 30). – С. 8-9


  Поетесу Олену Телігу стратили в Бабиному Яру.
316962
  Іршад Улла Хан Вона знагла померла не тому що: з книжки "Стихії" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 25. – ISSN 0320-8370
316963
  Гельмгольц Г. Вона любила спектри : [До 100-річчя від дня народження єдиної в Україні жінки академіка-фізика Антоніни Федорівни Прихотько] // Світ фізики : Науково-популярний журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Львівський фіз-мат. ліцей, СП "Євросвіт". – Львів, 2006. – № 2. – С. 16-20
316964
  Нікітюк З. Вона малювала квіти // Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ, 2018. – № 12 (172), грудень 2018 : Микола Голомша. – С. 82-85


  Про Катерину Білокур.
316965
  Орел О. Вона могла б стати творчою дочкою Лесі Українки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 липня (№ 27)


  Уперше вони зустрілися, коли юній поетесі з містечка Сміла, що на Черкащині, Олені Пашинківні (у літературу вона ввійде і залишиться в ній як Олена Журлива) було лише 14. Дівчина принесла Лесі, яка була для неї найвищим авторитетом, свої вірші.
316966
  Войтко А. Вона написала майбутнє. До 100-річчя від дня народження Катерини Ющенко, авторки першої в світі мови програмування високого рівня // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 1, 10


  "На початку цього року Сполучене Королівство проголосило людину-ікону ХХ століття. Хай як це дивно, але нею не стали В.Черчилль чи М.Тетчер, не стали королева Єлизавета ІІ чи Джон Леннон. Іконою визнали геніального математика й винахідника Алана ...
316967
  Ірванець Олександр Вона одна з наймолодших // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 108. – ISSN 0130-5212
316968
  Радченко О.М. Вона писала правду. "Щоденник контрреволюційного змісту" / шпальти підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 листопада (№ 46). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Напередодні Дня вшанування пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років і 85-ї річниці геноциду українського народу у Верховній Раді України демонстрували підготовлену Українським інститутом національної пам"яті тематичну експозицію, в якій були ...
316969
  Диба А. Вона пише, як малює, а малює, як пише // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 19 червня (№ 12). – С. 16-17


  Етюд до портрета Ярослави Шекери. На спомин. З вересня 2003-го по травень 2010-го працювала асистентом кафедри китайської, корейської та японської філології (ця кафедра до 2005 року була кафедрою тюркології) Інституту філології КНУ. У 2007-му Ярослава ...
316970
  Сосюра В.М. Вона пішла : Цикл віршів: Спроба реконструкції / Володимир Сосюра; АН вищої школи України; Укладач: Черняков Борис Іванович. – Київ, 2005. – 63с.
316971
  Марчук Є. Вона показувала, як незалежність виглядає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 5


  Згадуючи Маргарет Тетчер.
316972
  Кулик Н. Вона створила "Поетичну педагогіку" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 березня (№ 10). – С. 1, 62-63. – ISSN 2219-5793
316973
  Науменко О. Вона танцювала : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)


  Надруковані оповідання: "Вона танцювала", "Чоловіче щастя", "Силуети на піску", "Жіноче щастя".
316974
  Зінкевич О. Вона унікальна - УГГ // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 10 листопада (№ 43). – С. 10


  До 40-річчя створення Української Гельсінської Групи.
316975
  Чегринець М. Вона хотіла, щоб її почули // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 4 (22). – С. 55-60. – ISSN 2518-7341


  Представлено життєвий і творчий шлях співробітниці відділу систематизації та організації систематичних каталогів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка у 40–80 роки XX ст., ветерана праці, маловідомого на той час, але неймовірно ...
316976
  Купчик Л. Вона явила світові приклад надзвичайної сили духу. Світлої пам"яті Дарії Гусяк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 34). – С. 7
316977
  Левенсон С.Н. Вонзникновение, изменение и прекращение правоотношений по найму жилого помещения : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Левенсон С. Н.; Всес. юр. заоч. ин-т. – Москва, 1968. – 22 с.
316978
  Хоткевич Г.М. Вони : Драматичний малюнок в 1 дії / Г. Хоткевич. – Львів : З друк. "Народової" (Манецких), 1909. – 40 с.


  На прим. печатка: Бібліотека Б. Грінченка
316979
  Хаустов В. Вони "наші" - Шульц, Вінклери, Штейни...Німецький внесок в історію Харкова // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 5/6. – С. 151-158. – ISSN 0130-1608
316980
  Гвазава-Санадзе Вони билися за Дніпро. / Гвазава-Санадзе. – Київ, 1977. – 142 с.
316981
  Шолохов М. Вони бились за Вітчизну : розділи з роману / пер. з рос. / М. Шолохов. – Київ, 1945. – 152 с.
316982
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Нарис історії Сірожупанної дивізії) / В.Г. Дмитрук. – Луцьк : Вежа, 2002. – 230с. – ISBN 966-600-070-9
316983
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Нарис історії Сірожупанної дивізії) / Володимир Дмитрук. – 2-ге вид., доп. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2004. – 286с. – ISBN 966-8064-97-6
316984
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Нарис історії боротьби проти тоталітарного режиму на Україні в 1921-1939 рр.) / Володимир Дмитрук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня. – ISBN 966-361-039-5
Т. 2. – 2006. – 382с.
316985
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Участь ОУН і УПА у національно-визвольній боротьбі українського народу в 1941-1956 рр. за матеріалами Волині та Полісся) / Волинськ. держ. ун-т ім. Л. Українки; Володимир Дмитрук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня. – ISBN 966-361-151-0
Т. 3. – 2006. – 404с.
316986
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України / Володимир Дмитрук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. – 1072с. – ISBN 978-966-361-219-5
316987
  Кравець М.М. Вони боролись за возз"єднання / М.М. Кравець. – Львів : Каменяр, 1968. – 72 с.
316988
  Букет Є. Вони боронили державність на першому рубежі : (95-та річниця бою під Крутами) // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 1


  22 роки поспіль ВУТ "Просвіта" імені Тараса Шевченка спільно з Міністерством оборони України, національно-демократичними організаціями і громадскістю Київа традиційно урочисто вшановують подвиг Героїв Крут на Аскольдовій могилі. На урочистому мітингу ...
316989
  Орлов В.В. Вони були акторами / В.В. Орлов, Г.Г. Натансон. – Киев, 1975. – 87с.
316990
   Вони були першими. – К., 1963. – 202с.
316991
  Круглова Л. Вони були першими // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 2


  У рамках проекту «Героїка української революції» в Музеї історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка проходить виставка під назвою «Бій під Крутами», присвячена трагічним подіям 29 січня 1918 року. Подвиг загиблих тоді студентів ...
316992
  Кулик Н. Вони були першими // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 17 липня (№ 27). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  "Сто років тому розпочав свою роботу Генеральний секретаріат освіти, який здійснив перші - найважливіші - державні кроки у справі українізації навчальних закладів".
316993
   Вони були першими // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 3


  "Одним із найбільш героїчних і найбільш трагічних епізодів Української революції 1917–1921 років був знаменитий бій під залізничною станцією Крути. Цей бій став легендою вже у 1918-му році, за часів, коли відбувалося перепоховання вихованців Юнацької ...
316994
  Гриненко В. Вони були першими // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 27 червня (№ 25/26). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Першим ентузіастом ідеї скаутингу і щирим послідовником Баден-Пауелла в Російській імперії став Антон Гончаренко.
316995
  Дубов В. Вони були першими [КМУ початок 1990-х років] // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10. – С. 22-26. – ISSN 0130-7037


  Йдеться про М. Грушевського.
316996
   Вони були першими...Українські вчені і винахідники світової слави // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2001. – № 30 : червень - жовтень. – С. 34-49
316997
  Круглова Л. Вони визволяли Київ // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 3


  Музей історії університету та Рада ветеранів війни та праці в рамках святкування 70-річчя визволення Києва провели презентацію книг, присвячених Героям Радянського Союзу, які визволяли Київ та Україну - Пвлові Родіоновичу Романчуку ( колишній ...
316998
  Грабовський С. Вони визначили образ XX століття. Про визначних українських учених, технологів та інженерів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12 грудня (№ 226). – С. 4-5


  Про визначних українських учених, технологів та інженерів: Степана та Сергія Тимошенко, , Дмитра Іваненко, Сергія Корольова, Архипа Люльки, Михайла Кравчука, Віктора Глушкова.
316999
  Дереч Д. Вони випереджають час / Д. Дереч. – Львів, 1953. – 48с.
317000
  Лесич Віра Вони відпочивають. Вони - це українці : Подія. Виставка / Лесич Віра, Малєй Антоніна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 36-37 : Фото
<< На початок(–10)311312313314315316317318319320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,