Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
305001
   "Географічний факультет: досягнення, проблеми, перспективи розвитку" : довідка комісії Вченої ради / КНУТШ; [комісія у складі : Вижва С.А., Шегда А.В., та ін.]. – Київ, 2008. – 72с.
305002
  Гордєєв А. Географ-картограф Пірі Рейс : визначні дати та видатні імена / А. Гордєєв, В. Шевченко // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 9. – С. 37-39 : Фото, карта
305003
  Максаковский В.П. Географ-эрудит (к 100-летию со дня рождения В.В.Покшишевского) : География. Люди науки // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 34-35. – ISSN 0016-7207
305004
  Пасішник Любов Географічна вистава "Дивовижна мандрівка по Африці" (Сценарій для учнів 7-х класів) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 42-47. – Бібліогр.: 9 назв
305005
  Петринка Людмила Географічна гра та конкурс-вікторина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 39-41
305006
  Гільберг Тетяна Географічна династія Кривицьких : наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 12 : Фото
305007
  Смаль В.В. Географічна економіка чи "нова економічна географія" Пола Кругмана: рецепція основних ідей // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 18-25. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
305008
   Географічна енциклопедія України. – Київ
Т. 1. – 1989. – 414с.
305009
   Географічна енциклопедія України. – Київ : Українська енциклопедія ім М.П.Бажана. – ISBN 5-88500-015-8, 5-88500-012-3
Т. 2. – 1990. – 480с.
305010
   Географічна енциклопедія України : В 3-х т. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. – ISBN 5-88500-015-8, 5-88500-020-4
Т.3 : П-Я. – 1993. – 480с.
305011
  Матвійчук С. Географічна інформаційна система як засіб заохочення до туризму в Україні // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали I Всеукр. студентської наук.-практ. конф., 2-3 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 25-28. – ISBN 978-617-7336-00-5
305012
  Міщенко А.М. Географічна інформація та інформаційно-географічний простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 15-18. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання природи інформації та географічної інформації. Зроблено огляд підходів до поняття інформаційний простір" та введено поняття "інформаційно-географічний простір території держави".
305013
  Шевченко Віктор Географічна карта: біографія назви : відкриття, дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 45-47 : Карти. – Бібліогр.: 9 назв
305014
  Олійник Я.Б. Географічна наука - вагомий чинник у розбудові економіки держави // Новий день, 28 липня, 2001
305015
  Олійник Я.Б. Географічна наука - розвиткові туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 3-4
305016
  Олійник Я.Б. Географічна наука в Київському університеті : становлення, розвиток, перспективи / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2005. – Том 10, Вип.6 : Географічні та геологічні науки. – С. 52-67.
305017
  Маринич О.М. Географічна наука і освіта в університетах Югославії / О.М. Маринич, М.Д. Пістун // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 72-78 : Табл. – (Географії ; Вип. 12)
305018
  Олійник Я.Б. Географічна наука і розвиток продуктивних сил України / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України
305019
  Дьяконов К.М. Географічна наука на сучасному етапі / К.М. Дьяконов, М.Д. Матрусов. – Київ : Радянська школа, 1977. – 144 с.
305020
   Географічна наука та освіта в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 2000. – 100с. – ISBN 966-7459-81-0
305021
  Шоробура І. Географічна наука як передумова становлення шкільної географічної освіти в Україні / І. Шоробура, О. Долинська // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 217-221. – ISSN 2309-9127
305022
   Географічна олімпіада в Кіровограді (ХХХІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з географії) / Бєскова Наталія, Кваша Світлана, Кудирко Василь, Слюсар Ольга // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-38
305023
  Бєскова Наталія Географічна олімпіада в Шевченковім краю (XXXIV Всеукраїнська учнівська олімпіада з географії) : Турніри, олімпіади, конкурси / Бєскова Наталія, Мойсеєва Світлана // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 2-5 : Табл.
305024
  Бєскова Наталія Географічна олімпіада на Сумщині (XXXV Всеукраїнська учнівська олімпіада з географії) : Турніри, олімпіади, конкурси / Бєскова Наталія, Задорожний Микола, Капіруліна Світлана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 24-27
305025
  Бєскова Наталія Географічна олімпіада у Львові (XXXIII Всеукраїнська учнівська олімпіада з географії) / Бєскова Наталія, Задорожний Микола, Мойсеєва Світлана // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 6-10 : Іл., табл.
305026
  Назаренко Тетяна Географічна освіта в Білорусі : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 10-13 : Табл.
305027
  Шищенко П.Г. Географічна освіта в змісті Міжнародних хартій і декларацій / П.Г. Шищенко, Н.В. Муніч // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 5-8. – Бібліогр.: 11 назв.
305028
  Назаренко Тетяна Географічна освіта в США // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 19-20
305029
  Борисенко К.Б. Географічна освіта в Україні: виклики дистанційного навчання / К.Б. Борисенко, Н.Л. Кравчук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 21-25. – ISSN 2075-1893


  У статті проведено аналіз тематичної структури дистанційного навчання географічного спрямування в Україні. Визначено особливості галузевої структури географічної освіти та сучасний стан розвитку її у дистанційному вигляді. The article analyzes the ...
305030
  Юрківський В.М. Географічна освіта в університетах Австралії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 59-64. – (Географія ; Вип. 14)
305031
  Юрковський В.М. Географічна освіта в університетах Японії // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 143-151
305032
   Географічна освіта і наука в Україні : збірник тез доповідей II Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 130-річчю Укр. географ. т-ва та 70-річчю географ. ф-ту, (Київ, 27-28 березня 2003 р.). – Київ : [Обрії], 2003. – 366 с.
305033
  Шищенко П.Г. Географічна освіта і наука в Україні: взаємозв"язок, стан і перспективи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-11. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Розглядаються проблеми географічної освіти, концепція її змісту та ступінь адекватності рівню розвитку сучасної географічної науки. В основу змісту географічної освіти покладено методологію географії як фундаментальної науки. Аналізується ...
305034
  Назаренко Т. Географічна освіта у профільній школі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 3-6. – ISSN 0131-6788
305035
  Тімець Оксана Географічна освіта як основа формування життєвих компетенцій учнів : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2-4. – Бібліогр.: 3 назви
305036
  Лебедев І. Географічна секція : [VII наукова студенська конференція] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 10 квітня (№ 9). – С. 2
305037
  Самарова Л.Р. Географічна складова виникнення та поширення релігій (релігієзнавчий порівняльний аналіз) : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Самарова Л.Р.; Севастопольський військово-морський ін-т П.С. Нахімова. – Севастополь, 2008. – 183л. – Бібліогр.: л.166-183
305038
  Самарова Л.Р. Географічна складова виникнення та поширення релігій (релігієзнавчий порівняльний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук: спец.: 09.00.11 - релігієзнавство / Самарова Л.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
305039
  Науменко Світлана Географічна складова змісту початкової освіти у навчальних програмах та підручниках 1900-1917 років // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 35-38. – Бібліогр. 20 назв
305040
  Максименко С.Ю. Географічна структура зовнішньої торгівлі підприємств регіонів Українських Карпат // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 188-196. – ISSN 1562-0905
305041
  Лукаш О. Географічна структура флори судинних рослин Східного Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 58-61. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проведений географічний аналіз флори судинних рослин Східного Полісся. Встановлено, що сучасна флора регіону поповнюється за рахунок американських та азійських видів, які натуралізуються. Виділені види на межі ареалу. Показане явище крайового ...
305042
  Вишневський В.В. Географічна сутність соціально-економічного моніторингу // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 243-249. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 966-95774-3-8
305043
  Лісняк Н.І. Географічна термінологія в мікротопонімії західного Поділля // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 357-363. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
305044
  Іваненко О.В. Географічна термінологія в топонімії Сумщини // Студії з ономастики та етимології. 2006 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2006. – С. 27-41. – ISBN 966-02-4038-4
305045
   Географічна термінологія.. – К, 1936. – 128с.
305046
  Єщенко Т. Географічна терміносистема і історіко-лінгвальному контексті // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 42-46. – ISSN 1728-9572
305047
  Афанасьєв Олег Євгенович Географічне дослідження топонімічної системи України : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Афанасьєв О.Є.; МОіНУ; ДНУ. – Київ, 2006. – 276л. + Додатки: л.211-276. – Бібліогр.: л.193-210
305048
  Афанасьєв О.Є. Географічне дослідження топонімічної системи України : Автореф. дис. ...канд. географ. наук. наук: Спец.: 11.00.11 / Олег Євгенович Афанасьєв; КНУТШ. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 16 назв
305049
  Гольцов А.Г. Географічне дослідження умов життя сільського населення: постановка проблеми // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 42-45. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 0201-8683
305050
  Рибачок І.М. Географічне значення подорожі Афанасія Нікітіні до Індії (До 500-річчя початку подорожі) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 191-196 : Карта
305051
   Географічне краєзнавство:: сучасний стан і перспективи. – Житомир : Льонок, 1992. – 86с
305052
  РуднєваМ.Г Географічне поширення промислового виноградарства: аналіз впливу агрокліматичних чинніків // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 162-164
305053
  Чихман О. Географічне поширення та екологічні умови природного зростання інтродукованих видів роду Pelargonium L"Her. ex Ait // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Подана характеристика географічного поширення та екологічних умов природного зростання інтродукованих видів роду Pelargonium L"Her. ex Ait. The characteristic of geographical distribution and ecological conditions of natural growing of introduced ...
305054
  Шевченко Д. Географічне поширення, еколого-ценотичні умови місцезростань та структура популяцій видів з родини Orchidaceae Juss. в Кремінських лісах Луганської області / Д. Шевченко, М. Гапоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 146-147. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Подано відомості про видовий склад та поширення орхідей в Кремінських лісах Луганської області. Наведено дані про еколого-ценотичні умови місцезростання та структуру популяцій Dactylorhiza incarnate (L.) Soo" ma Platanthera bifolia (L) Rich. Data on a ...
305055
  Наулко В.І. Географічне розміщення народів в УРСР : Додаток до карти сучасного етнічного складу населення УРСР" / В.І. Наулко. – Київ : Наукова думка, 1966. – с.32
305056
   Географічне товариство УРСР. : матеріали до III з"їзду. – Київ : Наукова думка, 1975. – 139с.
305057
  Мусієнко М.М. Географічний аналіз гідромакрофітів Шацьких озер / М.М. Мусієнко, Р.Р. Кухтей, А.В. Панталієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Представлено географічний аналіз вищої водної флори Шацьких озер, яка нараховує 62 види гідромакрофітів. Визначено зональну, регіональну і океанічно-континентальну структури ареалів даних видів. Встановлено, що основне ядро становлять види ...
305058
  Кочубей Л.І. Географічний аналіз міграційних процесів з застосуванням ЕОМ // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 31-38 : Табл.
305059
  Суматохіна І.М. Географічний аналіз та картографування структурних змін експорту-імпорту товарів в Україні / І.М. Суматохіна, В.С. Завгородня, Н.М. Дук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 125-129. – ISSN 2075-1893


  Стаття присвячена географічному дослідженню та картографуванню тенденцій змін товарної і географічної структури експорту-імпорту товарів в Україні протягом останніх десяти років. У ході дослідження розроблено карти і графічну модель структурних змін ...
305060
  Воровка В.П. Географічний аналіз чинників сучасного екостану молочного лиману : геоекологія / В.П. Воровка, В.О. Демченко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 43-47 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
305061
   Географічний атлас : для 5 класу. – Москва : ГУГК, 1964. – 16с.
305062
   Географічний атлас : для 5-го класу. – Москва : ГУГК, 1966. – 16с.
305063
   Географічний атлас для 5-го класу.. – Москва : ГУГК, 1962. – 16с.
305064
   Географічний атлас для початкової школи.. – М, 1937. – 8с.
305065
   Географічний атлас СРСР : для 7-го та 8-го класів. – Москва : ГУГК, 1962. – 36с.
305066
   Географічний атлас СРСР. : для 7-8 класів. – Москва : ГУГК, 1964. – 36с.
305067
   Географічний атлас частин світу і найважливіших держав.. – М, 1962. – 48с.
305068
   Географічний атлас частин світу і найважливіших держав. : для 6-7 класів. – Москва : ГУГК, 1963. – 48с.
305069
   Географічний атлас частин світу і найважливіших держав. : для 6-7 класів. – Москва : ГУГК, 1964. – 48с.
305070
   Географічний атлас частин світу і найважливіших держав.. – Москва, 1966. – 48с.
305071
  Кондюк Оксана Географічний брейн-ринг "Наш дім - планета Земля" : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 24
305072
  Климюк Ірина Географічний вечір на тему "Степан Рудницький - видатний учений і патріот України" : позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 30-36. – Бібліогр.: 17 назв
305073
  Коковський Л.О. Географічний вимір економічної безпеки України : Автореф. дис. ... каннд. географічних наук: спец. 11.00.02 / Коковський Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 8 назв
305074
   Географічний збірник / Всесоюзне географічне товариство. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 1. – 1956. – 307c
305075
   Географічний збірник / Всесоюзне географічне товариство. – Київ : АН Української РСР
Вип. 2. – 1958. – 174c
305076
   Географічний збірник / Всесоюзне географічне товариство. – Київ : АН Української РСР
Вип. 3. – 1960. – 221c
305077
   Географічний збірник / Всесоюзне географічне товариство. – Київ : АН Української РСР
Вип. 4. – 1961. – 211c. – (Геморфологічна серія)
305078
   Географічний збірник. – Київ : АН Української РСР
Вип. 6. – 1961. – 216 c.
305079
  Швець О.Б. Географічний зміст вивчення соціокультурних конфліктів : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 52-56 : Карта. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
305080
  Григоренко Олександр Географічний кабінет - своїми руками // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 11 : Іл.
305081
   Географічний кабінет у школі : Посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1976. – 96с
305082
  Мельничук А.Л. Географічний кадастр як передумова регіонального розвитку / А.Л. Мельничук, М.В. Трухачова // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 65-72


  Визначено особливості наявних кадастрів природних ресурсів в Україні. Простежено особливості сучасної видозміни земельного кадастру в Україні та інших країнах світу. Обґрунтовано необхідність створення єдиного комплексного географічного кадастру у ...
305083
  Філончук Зоя Географічний калейдоскоп: країни Азії (Позаурочний захід з економічної та соціальної географії світу, 10 клас) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 30-31
305084
  Макєєва А.І. Географічний квест як інтелектуально-ігрова технологія / А.І. Макєєва, Н.В. Муніч // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 22-25 : мал., табл.
305085
  Ткачук І.В. Географічний КВК "Подорож материками і океанами" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 26-29 : фото
305086
  Криворотова Ольга Географічний КВК, 7 клас // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 25-26
305087
  Розанов А.Г. Географічний кінофільм у школі / А.Г. Розанов. – К, 1936. – 35с.
305088
  Удовиченко Вікторія Географічний конгрес у Тунісі : в Українському географічному товаристві / Удовиченко Вікторія, Олещенко Анастасія // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 2-6 : Фото
305089
  Савлук Галина Географічний конкурс "І один у полі воїн" : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 50-52
305090
  Філончук Зоя Географічний конкурс "Латинська Америка: калейдоскоп чудес" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 23-24. – Бібліогр. 4 назви
305091
  Гнєдашев Віктор Географічний конкурсний вечір "Моя держава - Україна" (8-9 класи) : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-34
305092
  Лис Юрій Географічний майданчик у школі : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 4-10 : Мал. – Бібліогр. 5 назв
305093
  Мохначук С.С. Географічний метод як специфічний засіб пізнання // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 64-68. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 28)
305094
  Кюнцлі Р. Географічний поділ і природно-кліматичні умови як основний чинник унікальності культури й архітектури України / Р. Кюнцлі, А. Степанюк // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 143-148. – ISSN 1992-5557
305095
  Смирнов І. Географічний та логістичний аспекти міжнародної туристичної системи "Все включене" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-15. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Представлено географічні особливості, переваги та проблеми однієї з сучасних ефективних технологій готельно-ресторанного обслуговування туристів. Розкрито логістичні особливості системи "Все включене", зокрема узгодження обсягу закупівель необхідної ...
305096
  Смирнов І. Географічний та логістичний чинники сталого розвитку сільського туризму у контексті регіональної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 9-14. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Сільський туризм нині розглядається як важливий напрям розвитку регіональної економіки. З позиції сталого розвитку сільський туризм впливає на економічний, соціальний та екологічний аспекти регіональної та локальної економіки. Сільський туризм тісно ...
305097
   Географічний фактор в історичному процесі : Збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1990. – 177с.
305098
   Географічний факультет. – Київ : Київський університет. – 12с.
305099
  Кравцова Н. Географічний факультет // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 15 квітня (№ 10). – С. 2


  Підсумки теоретичних конференцій по промові товариша Й.В.Сталіна
305100
  Шищенко П. Географічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
305101
  Шищенко П. Географічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
305102
  Олійник Я. Географічний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 46
305103
  Олійник Я. Географічний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 48
305104
  Олійник Я. Географічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
305105
  Юрківський В.М. Географічний факультет Київського державного університету. Етапи розвитку // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 3-11. – (Географія ; Вип. 25)
305106
   Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / [Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю., Любіцева О.О., Маринич О.М., Молочко А.М., Сніжко С.І., Хільчевський В.К., Цвелих Є.М., Шищенко П.Г.] ; КНУТШ. – Київ : [Обрії], 2008. – 187, [1] с. – ISBN 966-95774-3-5


  На тит. арк. примірника с інв. № 1618454 дарчий надпис Я.Б.Олійника : Вельмишновному Олегу Калениковичу [Закусилу] з щирою вдячністю. 28.03.09
305107
  Олійник Я.Б. Географічний факультет: вчора, сьогодні, завтра // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 15-17
305108
  Плахотнік О.В. Географічні аспекти екологічних криз: минуле та сьогодення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 395-401


  У статті йдеться про історичні аспекти формування геоекологічного знання та екологічні кризи у світі і в Україні, які є більшою мірою наслідком антропогенної діяльності Особлива увага приділена аналізу екологічної катастрофи в районі Аралу, яка несе ...
305109
  Безуглий В. Географічні аспекти зовнішньоекономічної співпраці України з Євросоюзом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 31-39. – (Серія географічна ; Вип. 36)
305110
  Прицюк Н. Географічні аспекти зовнішньоторговельних зв"язків України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 271-281. – (Серія географічна ; Вип. 36)
305111
  Яковенко Є.В. Географічні аспекти інноваційних процесів у сфері туризму : Суспільно-географічні дослідження / Є.В. Яковенко, І.М. Яковенко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 39-43 : Рис. – Бібліогр. 19 назв. – ISSN 1561-4980
305112
  Щербань М.І. Географічні аспекти охорони природи і підготовка кадрів на Україні / М.І. Щербань, П.Г. Шищенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 3-10 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Географії ; Вип. 17)
305113
  Іщук С.І. Географічні аспекти розвитку промислового комплексу Української РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 3-9
305114
   Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі) = Geograficzne aspekty rozwoju turystyki (na przykladzie Ukrainy i Polski) : монографія / Явкін В.Г. [та ін.] ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Географічний ф-т (Україна) ; Сілезький ун-т, Відділ Наук про Землю, Заклад Геоекотуризму (Польща). – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 344 с. – Бібліогр.: с. 263-286. – ISBN 978-966-423-094-7
305115
  Шабатіна І.М. Географічні аспекти торговельної діяльності // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 123-126. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
305116
  Кібка А. Географічні аспекти фінансування малого підприємництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 60-62. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто регіональні відмінності фінансування розвитку малого підприємництва в Україні. Some regional differences of small enterprise financing in Ukraine are revealed.
305117
  Бурдейний П.А. Географічні вечори в школі / П.А. Бурдейний. – Київ : Радянська школа, 1972. – 80с.
305118
  Храмов О.О. Географічні відкриття російських дослідників-мандрівників : Лекція / О.О. Храмов; Центр. лекційне бюро комітету в справах культ.-освіт. установ УРСР. – Київ, 1948. – 30с.
305119
  Галицький В.І. Географічні відкриття, дослідження і дослідники : Календар-довідник / В.І. Галицький, Н.Ф. Галицька. – Київ : Радянська школа, 1988. – 239с
305120
  Кравченко Ж.Б. Географічні диктанти, 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 19-21
305121
   Географічні дослідження в Україні на межі тисячоліть : Матеріали Всеукр. наук. конференції студ. та аспір. (Київ, 4-5 травня 2000 р.). – Київ, 2000. – 146с.
305122
   Географічні дослідження на Україні. – Вип. 2. – Київ : Наукова думка, 1970. – 219с
305123
   Географічні дослідження на Україні. – Вип. 3. – Київ : Наукова думка, 1971. – 164с
305124
  Оришич Т. Географічні дослідження території України у XII-XVIII ст. у контексті вивчення українознавчих традицій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46-49. – (Українознавство ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Географічні описи території України в ХІІ - XVIII ст. ми знаходимо в літописах Київської Русі, Козацьких літописах, описах зарубіжних мандрівників, топографічних описах зроблених в кінці XVIII ст. З цих джерел ми можемо судити про рівень розвитку ...
305125
  Тараненко О. Географічні зазначення як об"єкт цивільно-правових відносин в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 46-50
305126
  Ковальчук О. Географічні зазначення: поняття та еволюція правового регулювання в Україні та зарубіжних країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 91-93. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується історія становлення та розвитку правової охорони географічних зазначень в Україні та зарубіжних країнах. В статье исследуется история становления и развития правовой охраны географических указаний в Украине и зарубежных ...
305127
  Лісовий Микола Вікторович Географічні закономірності ефективності мінеральних добрив на території України та прогнозування їх дії під озиму пшеницю залежно від грунтово-кліматичних умов з використанням математичних моделей : Автореф... доктора сільськогосп.наук: 06.00.04 / Лісовий Микола Вікторович; Ін-тут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського. Україн. акад. аграрн. наук. – Харків, 1996. – 47л.
305128
  Бортник С.Ю. Географічні знання як засіб підвищення екологічної свідомості громадян / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 6-8. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
305129
  Мандрик О.М. Географічні і технічні передумови транспортування природного газу морськими шляхами // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (10). – С. 15-22
305130
  Корнеев В.П. Географічні ігри та розваги / В.П. Корнеев. – 3-те вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1985. – 176с.
305131
  Корнєєв В.П. Географічні ігри та розваги. / В.П. Корнєєв. – Київ : Радянська школа, 1967. – 143с.
305132
  Корнєєв В.П. Географічні ігри та розваги. / В.П. Корнєєв. – К., 1972. – 168с.
305133
  Бондаренко Е.Л. Географічні інформаційні системи : навч. посібник / Е.Л. Бондаренко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Бавок, 2011. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 156-157. – ISBN 966-306-270-2
305134
  Самойленко В.М. Географічні інформаційні системи та технології : електр. підручник для студ. вищ. навч. закладів : Версія 1.0 / В.М. Самойленко. – Київ : [б. в.], 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD). – Назва з етикетки диску. – ISBN 978-966-521-585-1


  Рекомендовано МО НМС України як електронний підр. для студ. внз. У електрон. підр. виклад. базові положення та підходи теорії ймовірностей, математичної статистики та теорії випадкових функцій, методологічно та методично оптимально систематизовані ...
305135
   Географічні карти для шкіл соцвиху.. – Харків : Радянська школа, 1931. – 10с.
305136
   Географічні карти до стабільних підручників . : карти до підручника історії стародавнього світу 5-6 кл. – Харків. – 25с.
305137
  Вахонєва Т.М. Географічні карти та атласи як об"єкти авторського права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 317-324. – ISSN 1563-3349
305138
   Географічні ландшафти і охорона природи. – Київ : Наукова думка, 1976. – 164 с.
305139
   Географічні ландшафти України. – Київ : Наукова думка, 1966. – 131с. – (Фізична географія та геоморфологія)
305140
  Безвенглінський Б.П. Географічні назви : посібник для вчителя географії / Б.П. Безвенглінський. – Київ-Харків : Радянська школа, 1938. – 183с.
305141
  Плахута В.Я. Географічні олімпіади : Посібник для вчителя / В.Я. Плахута. – Київ : Радянська школа, 1990. – 127с.
305142
  Лукіна Г.І. Географічні орієнтири міграційного руху робочої сили Запорізької області // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 188-194. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 5)
305143
  Мальчикова Д.С. Географічні основи кадастру сільськогосподарських земель Півдня України : (на матеріалах Херсонської області) / Мальчикова Д.С. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2005. – 198с. – ISBN 966-8912-03-9
305144
   Географічні основи охорони навколишнього середовища : монографія / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, О.Ю. Дмитрук, С.Ю. Бортник, Ю.А. [та ін.] Сілецький; [Олійник Я.Б. та ін.] ; за ред. Я.Б. Олійника ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 224 с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр.: с. 224 та в кінці розд. – ISBN 966-521-390-3
305145
  Масляк Петро Олексійович Географічні основи української геополітики та геостратегії (доктрина "Український щит" // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 40-45 : Фото
305146
  Олійник Я.Б. Географічні основи формування регіональної політики в Україні // Україна на порозі ХХІ ст.: Уроки реформ та стратегія розвитку
305147
  Циганок М.Л. Географічні особливості транспортно-логістичних кластерів в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / М.Л. Циганок, І.Г. Смирнов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 150-159 : рис. – Бібліогр.: 16 назв.
305148
  Калько А.Д. Географічні параметри зниження вулканогенних загроз / Калько А.Д. – Рівне : [б. в.], 2011. – 177, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 152-166. – ISBN 978-966-517-711-1
305149
   Географічні поблеми великого міста : Тезі доповідей республіканської науково-практичної конференції, 10-12 вересня 1991 року, м. Київ. – Київ : Знання, 1991
305150
  Біланчин Я.М. Географічні та геологічні науки в Одеському університеті : історія, сучасний стан, перспективи / Я.М. Біланчин, Ю.О. Амброз // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2005. – Том 10, Вип.6 : Географічні та геологічні науки. – С. 10-20.
305151
  Коковський Л.О. Географічні фактори економічної безпеки України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 33-45
305152
   Географічному факультету - 70 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. та ін. Гуцал; КНУТШ. – Київ, 2003. – 92с. – ISBN 966-95774-0-3
305153
   Географічному факультету - 75 / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю., Любіцева О.О.та ін.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 96с. – ISBN 966-95774-0-4
305154
  Олійник Я.Б. Географічному факультету - 75 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-6. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розкрито історію розвитку географічного факультету. The History of the Geography Faculty Development is opened.
305155
  Олійник Я. Географічному факультету - 80 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-9. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні віхи становлення географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Розглянуто історію створення факультету, внесок основних науковців-співробітників у його розвиток, значення наукових досліджень. ...
305156
   Географічному факультету - 80 / [Я.Б. Олійник та ін. ; за ред. Я.Б. Олійника] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 127, [1] с., [10] арк. фотоіл. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-439-593-6
305157
  Ковалевська О. Географія - невивчений урок? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 29 (401), 24-30.07.2015 р. – С. 16-19. – ISSN 1996-1561


  Сусідів не обирають, тож мусимо знайти форму внутрішнього устрою, яка допоможе протистояти їхнім "заздрощам".
305158
  Дубняк К. Географія : підручник для 5 року навчання / К. Дубняк. – Харків : Держвидав, 1930. – 250 с.
305159
  Івановський О.А. Географія / О.А. Івановський. – Х, 1931. – 128с.
305160
  Терехов Л.Г. і Ерделі В.Г. Географія / Л.Г. і Ерделі В.Г. Терехов. – 2-е. – Х., 1934. – 92с.
305161
  Терехов Л.Г. і Ерделі В.Г. Географія / Л.Г. і Ерделі В.Г. Терехов. – Х.
ч. 2. – 1935. – 136с.
305162
  Грузінська В.А. Географія : підручник для 7 класу допоміжних шкіл / В.А. Грузінська. – Пер. з рос. – Київ : Радянська школа, 1939. – 195 с.
305163
  Терехов Л.Г. і Ерделі В.Г. Географія / Л.Г. і Ерделі В.Г. Терехов. – 11-е. – К., 1946. – 124с.
305164
  Віткович М.Є. Географія : підручник для 4 класу початкової школи / М.Є. Віткович. – Вид. 5-е. – Київ : Радянська школа, 1953. – 152с.
305165
   Географія : посібник-довідник для всупників до вузів із спец. "Географія". – Київ : Генеза
Ч. 1 : Завдання та тести (питання). – 1993. – 96 с
305166
   Географія : посібник-довідник для вступників до вузів із спец. "Географія". – Київ : Генеза
Ч. 2 : Завдання та тести (відповіді). – 1993. – 144 с.
305167
  Бейдик О.О. Географія / О.О. Бейдик, М.М. Падун. – Київ : Либідь, 1995. – 304с. – ISBN 5-325-00521-9


  У посiбнику pозглянуто основнi питання сучасної геогpафiї: геогpафiя матеpикiв i частин свiту, полiтична каpта свiту, мiжнаpодний геогpафiчний подiл пpацi, геогpафiя Укpаїни, кpаїн СHД i Балтiї тощо. Для вступникiв до вищих навчальних закладiв.
305168
   Географія : Hавч. пос. для стаpшокласникiв та абiтуpiєнтiв. Пpогpама i вiдповiдi на всi запитання. / П.О. Масляк, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко, П.Г. Шищенко. – Київ : Знання, 1998. – 829с. – ISBN 966-7293-34-3
305169
  Дітчук І.Л. Географія : Відповіді на питання екзаменаційнихз білетів. 11 клас / І.Л. Дітчук, О.В. Заставецька, Б.Я. Федуник. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 128с. – ISBN 966-562-331-1
305170
  Масляк П.О. Географія : Відповіді на запитання екзаменаційних білетів: Навч. посібник 11 клас / П.О. Масляк, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Знання-Прес, 2001. – 158с. – ISBN 966-7767-20-5
305171
   Географія : Навч. посіб. для старшокласників та абітурієнтів: Відповіді на всі запитання нової програми / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко, П.О. Масляк. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 455с. – ISBN 966-620-150-Х
305172
  Ковальчук Г.О. Географія : 6-10 класи. Збірник завдань для державної атестації / Г.О. Ковальчук, Л.Б. Паламарчук, О.Я. Скуратович. – Харків : Гімназія, 2002. – 100с. – ISBN 966-738-48-9
305173
   Географія : Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів: Відповіді на всі запитання нової програми / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко, П.О. Масляк. – 4-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 455с. – ISBN 966-620-223-9
305174
  Кобернік С.Г. Географія : довідник для абітурієнтів та школярів : повний курс підготовки до вступу у вищі навч. закл. / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко. – Київ : Літера ЛТД, 2005. – 480 с. : табл., карти. – ISBN 966-7543-60-9
305175
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 1. – 2005
305176
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 2. – 2005
305177
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 3. – 2005
305178
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 4. – 2005
305179
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 5. – 2005
305180
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 6. – 2005
305181
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 7. – 2005
305182
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 8. – 2005
305183
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 9. – 2005
305184
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 10. – 2005
305185
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 11. – 2005
305186
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 12. – 2005
305187
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 13. – 2005
305188
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 14. – 2005
305189
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 15. – 2005
305190
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 16. – 2005
305191
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 17. – 2005
305192
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 18. – 2005
305193
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 19. – 2005
305194
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 20. – 2005
305195
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 21. – 2005
305196
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 22. – 2005
305197
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 23. – 2005
305198
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 24. – 2005
305199
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 1. – 2006
305200
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 2. – 2006
305201
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 3. – 2006
305202
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 4. – 2006
305203
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 5. – 2006
305204
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 6. – 2006
305205
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 7. – 2006
305206
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 8. – 2006
305207
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 9. – 2006
305208
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 10. – 2006
305209
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 11. – 2006
305210
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 12. – 2006
305211
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 13. – 2006
305212
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 14. – 2006
305213
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 15. – 2006
305214
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 16. – 2006
305215
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 17. – 2006
305216
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 18. – 2006
305217
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 19. – 2006
305218
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 20. – 2006
305219
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 21. – 2006
305220
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 22. – 2006
305221
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 23. – 2006
305222
   Географія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 24. – 2006
305223
   Географія : Україна і світ / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, А.В. Степаненко, П.О. Масляк; Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, А.В. Степаненко, П.О. Масляк. – Київ : Знання, 2007. – 456 с. – ISBN 978-966-620-256-0
305224
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 1. – 2008
305225
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 2. – 2008
305226
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 3. – 2008
305227
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 4. – 2008
305228
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 5. – 2008
305229
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 6. – 2008
305230
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 7. – 2008
305231
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 8. – 2008
305232
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 9. – 2008
305233
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 10. – 2008
305234
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 11/12. – 2008
305235
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 13/14. – 2008
305236
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 15/16. – 2008
305237
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 17. – 2008
305238
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 18. – 2008
305239
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 19. – 2008
305240
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 20. – 2008
305241
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 21. – 2008
305242
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 22. – 2008
305243
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 23. – 2008
305244
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 24. – 2008
305245
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 1. – 2009
305246
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 2. – 2009
305247
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 3. – 2009
305248
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 4. – 2009
305249
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 5. – 2009
305250
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 6. – 2009
305251
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 7. – 2009
305252
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 8. – 2009
305253
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 9. – 2009
305254
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 10. – 2009
305255
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 11/12. – 2009
305256
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 13/14. – 2009
305257
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 15/16. – 2009
305258
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 17. – 2009
305259
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 18. – 2009
305260
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 19. – 2009
305261
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 20. – 2009
305262
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 21. – 2009
305263
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 22. – 2009
305264
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 23. – 2009
305265
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 24. – 2009
305266
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 1. – 2010
305267
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 2. – 2010
305268
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 3. – 2010
305269
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 4. – 2010
305270
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 5. – 2010
305271
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 6. – 2010
305272
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 7. – 2010
305273
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 8. – 2010
305274
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 9. – 2010
305275
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 10. – 2010
305276
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 11/12. – 2010
305277
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 2. – 2011
305278
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 15/16. – 2011
305279
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 17 (189). – 2011
305280
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 18 (190). – 2011
305281
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 19/20 (191-192). – 2011
305282
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 21 (193). – 2011
305283
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 22 (194). – 2011
305284
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 23/24 (195-196). – 2011
305285
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 1 (197). – 2012
305286
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 2 (198). – 2012
305287
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 3 (199). – 2012
305288
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 4 (200). – 2012
305289
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 5 (201). – 2012
305290
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 6 (202). – 2012
305291
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 7 (203). – 2012
305292
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 8 (204). – 2012
305293
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 9 (205). – 2012
305294
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 10 (206). – 2012
305295
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 11/12 (207/208). – 2012
305296
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 13/14 (209/210). – 2012
305297
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 15/16 (211/212). – 2012
305298
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 17/18 (213/214). – 2012
305299
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 19 (215). – 2012
305300
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 20 (216). – 2012
305301
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 21 (217). – 2012
305302
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 22 (218). – 2012
305303
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 23/24 (219/220). – 2012
305304
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 1 (221). – 2013
305305
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 2 (222). – 2013
305306
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 3 (223). – 2013
305307
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 4 (224). – 2013
305308
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 5 (225). – 2013
305309
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 6 (226). – 2013
305310
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 7 (227). – 2013
305311
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 8 (228). – 2013
305312
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 9 (229). – 2013
305313
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 10 (230). – 2013
305314
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 11/12 (231/232). – 2013
305315
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 13/14 (233/234). – 2013
305316
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 15/16 (235/236). – 2013
305317
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 17 (237). – 2013
305318
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 18 (238). – 2013
305319
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 19 (239). – 2013
305320
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 20 (240). – 2013
305321
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 21 (241). – 2013
305322
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 22 (242). – 2013
305323
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 23 (243-244). – 2013
305324
   Географія (поглиблене вивчення). Навчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 5-17
305325
  Мезенцева Н.І. Географія аграрно-промислового комплексу : навч.-метод. посібник / Н.І. Мезенцева, О.М. Трусій ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 87-89 та в кінці частин
305326
  Пістун М.Д. Географія агропромислових комплексів : Hавч. посібник / М.Д. Пістун, О.О. Гуцал, Н.І. Провотар. – Київ : Либідь, 1997. – 200 с. – ISBN 5-325-00812-9
305327
  Масляк П.О. Географія Африки : Науково-популярне видання / П.О. Масляк, П.Г. Шищенко. – Київ : Стафед-2, 2000. – 160с. – (Географія материків і океанів). – ISBN 966-95729-0-8
305328
  Максимов М.О. Географія в 5 класі. Посіб. для вчителів. / М.О. Максимов. – К., 1970. – 228с.
305329
   Географія в 6 класі. : посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1971. – 231с.
305330
   Географія в 7 классе. : посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1973. – 272с.
305331
  Масляк О.П. Географія в запитаннях і відповідях / О.П. Масляк, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Магістр-S, 1997
305332
  Олійник Ярослав Географія в Київському університеті (До 75-річчя створення географічного факультету) : Ювілеї // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 52-55
305333
  Маринич О.М. Географія в Київському університеті за 50 років Радянської влади / О.М. Маринич, М.І. Щербань // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 3-9. – (Географії ; Вип. 9)
305334
  Терехова Л.Г. Географія в початковій школі / Л.Г. Терехова. – Х., 1935. – 76 с.
305335
  Мороз З.К. Географія в Сполучених Штатах Америки // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 215-218. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-7293-90-4
305336
  Івановський О.А. Географія в школі / О.А. Івановський. – Х, 1925. – 71с.
305337
   Географія в школі : Методичний збірник. – Київ : Радянська школа
Вип. 8. – 1960. – 135с.
305338
   Географія в школі. – Київ : Радянська школа
Вип. 10. – 1963. – 158с
305339
   Географія в школі : Методичний збірник. – Київ : Радянська школа
Вип. 9. – 1964. – 102с : Карта
305340
   Географія в школі. – Київ : Радянська школа
Вип. 11. – 1964. – 116с : Карта
305341
   Географія в школі. – Київ : Радянська школа
Вип. 12. – 1964. – 122с : Карта
305342
   Географія в школі. – Київ : Радянська школа
Вип. 13. – 1969. – 151с
305343
   Географія в школі. – Київ : Радянська школа
Вип. 14. – 1969. – 112с
305344
  Поданчук В.Д. Географія важкої промисловості Чернігівської області // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 133-139 : Рис. – (Геології та географії ; № 7)
305345
  Макаренко П.О. Географія взаємовідносин автомобілебудівних ТНК на світових ринках збуту // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 271-275. – Бібліогр.: 8 назв
305346
  Карпа Т. Географія виборчих систем // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 131-138. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
305347
  Січук Д.Г. Географія винного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 109-113 : Карти. – Бібліогр.: 11 назв
305348
  Руднєва М.Г. Географія виноробних кластерів світу : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Руднєва Марина Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 213 л. – Додатки: л. 197-213. – Бібліогр.: л. 171-196
305349
  Руднєва М.Г. Географія виноробних кластерів світу : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Руднєва Марина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
305350
  Сербінович С.О. Географія виробництва овочів в Україні: проблеми та перспективи // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 221-222
305351
  Казмірчук М.І. Географія виробництва пива у Західній Україні / М.І. Казмірчук, О.О. Ярмолюк // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 89-92
305352
  Пістун М.Д. Географія виробництва технічних культур Київської обл. / М.Д. Пістун, Р.Г. Шкрябій // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 143-152 : Табл.
305353
  Дорошенко В.І. Географія внутрішньої торгівлі : Навчальний посібник / В.І. Дорошенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 102с. – ISBN 966-594-595-5
305354
  Волкова А.Г. Географія гірськолижного туризму / А.Г. Волкова, Д.Г. Січук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 127-132 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
305355
  Вернандер Н.Б. Географія грунтів з основами грунтознавства : посібник / Н.Б. Вернандер. – Київ : Радянська школа, 1965. – 180с.


  У посібнику подано докладний матеріал про географію грунтів з основами грунтознавства відповідно до програми педвузів. Посібник ілюстровано кольоровими малюнками монолітів грунтів світу, СРСР і УРСР. Подано в ньому також три кольорові карти грунтів.
305356
  Вернандер Н.Б. Географія грунтів з основами грунтознавства / Н.Б. Вернандер. – Київ : Радянська школа, 1965. – 182с.
305357
  Чорний І.Б. Географія грунтів з основами грунтознавства : Навч. посібн. / І.Б. Чорний. – Київ : Вища школа, 1995. – 240с.
305358
  Вернандер Н.Б. Географія грунтів України / Н.Б. Вернандер. – Київ : Радянська школа, 1952. – 34с.
305359
  Вернандер Н.Б. Географія грунтів України : Лекція для студентів-заочників географічних факультетів педагогічних інститутів / Н.Б. Вернандер. – Київ : Радянська школа, 1952. – 35с.
305360
  Колотуха О.В. Географія дитячо-юнацького туризму в Україні / Колотуха Олександр Васильович ; МОНУ ; Український держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. – Київ : Український держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, 2008. – 278 с. – ISBN 978-966-7406-51-6
305361
  Малиновська О. Географія дитячого туризму / О. Малиновська, Ю. Іванова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 74-81.
305362
  Долгова К.С. Географія дитячого туризму // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту, Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді [та ін.] ; [голов. ред. Неділько С.М. ; редкол.: Любіцева О.А. та ін.]. – Кіровоград : КЛА НАУ, 2015. – С. 138-145
305363
  Долгова К.С. Географія дитячого туризму з метою оздоровлення та відпочинку // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 248-251
305364
  Бейдик О. Географія діяльності бюджетних авіакомпаній Європи / О. Бейдик, В. Сова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-20. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано просторову організацію діяльності бюджетних авіакомпаній Європи, виявлено основні відмінності між бюджетними та традиційними авіаперевізниками, запропоновано картографічну модель абсолютних обсягів світових бюджетних ...
305365
  Бейдик О.О. Географія діяльності бюджетних авіакомпаній Північної та Південної Америки / О.О. Бейдик, А.В. Орещенко, В.В. Сова // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 67-78


  Проаналізовано просторову організацію діяльності бюджетних авіакомпаній Америки. Виявлено головні відмінності між бюджетними та традиційними авіаперевізниками. Запропоновано картографічну модель абсолютних обсягів світових бюджетних ...
305366
  Хозяїнова Є.М. Географія для студентів-іноземців / Є.М. Хозяїнова, В.М. Вінницька; КНУТШ; Підготовчий факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 123с. – ISBN 966-594-355-3
305367
  Костриця М.Ю. Географія Житомирської області : посібник для вчителів і учнів / М.Ю. Костриця; Житомирський обл. ін-т удосконалення вчителів; Житомирська обл. орг-ція Спілки журналістів України; Житомирське науково-краєзнавче Т-во дослідників Волині. – Житомир : Газета "Житомирський вісник", 1993. – 200с. : іл. – Шифр. дубл. 91 Кост. (доп. карт. гр.). – ISBN 5-86868-083-X
305368
  Юрківський В.М. Географія забезпеченості країн світу електронними засобами зв"язку і інформації // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 201-206. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-7293-90-4
305369
   Географія Закарпатської області : Навч. посіб. для учнів 8-9 кл. / О.В. Заставецька, Б.І. Заставецький, І.Л. Дітчук, Д.В. Ткач. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1996. – 96с.
305370
  Мачихін Ф.М. Географія залізничного та автомобільного транспорту Київської області / Ф.М. Мачихін, С.М. Грабенко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
305371
  Кіптач Ф.Я. Географія захворюваності населення України на активний туберкульоз // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 50-55 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
305372
  Хільчевська І. Географія зовнішньоекономічної діяльності Німеччини / І. Хільчевська, М.В. Гнатюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 74-79
305373
  Брайчевський Ю.С. Географія зовнішньої торгівлі та економічний вибір України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 198-206 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
305374
  Волос С.О. Географія і екологічні проблеми // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 110-113. – ISBN 0201-8683
305375
   Географія і краєзнавство в школі.. – Київ : Радянська школа, 1971. – 141с.
305376
  Геренчук К.І. Географія і охорона природи // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 3-6
305377
   Географія і фенологічні спостереження в школі.. – К, 1975. – 96с.
305378
  Нич Т.В. Географія інтелектуального потенціалу Хмельницької області / Т.В. Нич. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 182 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145-160. – ISBN 978-617-7069-42-2
305379
  Балабушевич Т. Географія історична // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 131-139. – ISBN 978-966-06-0538-1
305380
  Варжанський С.Л. Географія капіталістичних країн. : підручник для середньої школи. 6 рік навчання / С.Л. Варжанський, Л.Д. Синицький. – Пер. з рос. – Харків; Київ : Радянська школа, 1933. – 151с.
305381
   Географія Київської області : Атлас. – Київ : Київський університет, 1962. – 98с.
305382
  Пасько А.В. Географія Китаю : Навчальний посібник. Словники / А.В. Пасько, С.А. Колодко; КНУТШ. – Київ : Київский університет, 2002. – 132с. – ISBN 966-594-311-1
305383
  Войлошніков В.Д. Географія корисних копалин та вивчення їх у школі / В.Д. Войлошніков, Н.А. Войлошнікова. – Київ, 1978. – 143с.
305384
  Ісаєва Ганна Географія країн Європейського Союзу. Програма для загальноосвітніх закладів (напрям - суспільно-гуманітарний, профіль - географічний), 11 клас : програми і підручники // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 8-13 : Табл. – Бібліогр.: 37 назв
305385
  Іщук С.І. Географія культури - важливий напрямок суспільно-географічних досліджень / С.І. Іщук, О.М. Федюк // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 204-210. – Бібліогр.: 10 назв
305386
  Яценко Володимир Географія культури Європи. Програма факультативного курсу (6-7 класи, напрям - природничо-математичний, профіль - географічний) : програми і підручники // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 4-12 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви
305387
  Грицевич Володимир Географія логістичної діяльності в Західному регіоні України / Грицевич Володимир, Сенків Мар"яна // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 113-119 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2076-1333
305388
  Шипович Є.Й. Географія м"ясо-молочної промисловості Миколаївської області / Є.Й. Шипович, Л.М. Москаленко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 118-124 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
305389
  Дорошеко В.І. Географія маршрутних пасажирських перевезень в Україні / В.І. Дорошеко, К.Д. Діденко // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 116-120. – ISBN 966-95774-3-8
305390
  Бєлозоров С.Т. Географія материків / С.Т. Бєлозоров. – Київ : Радянська школа, 1971. – 371с.
305391
  Масляк П.О. Географія материків і океанів : Підручник для 7 класу серед. загальноосв. школи / Масляк Петро Олексійович. – Київ : Стафед-2, АртЕк, 2002. – 256с. – ISBN 966-95729-5-9
305392
  Пестушко В.Ю. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. : середньої загальноосвітньої школи / В.Ю. Пестушко, В.О. Сасихов, Г.Є. Уваров. – Київ : Абрис, 2000. – 384с. – ISBN 966-531-070-4
305393
   Географія материків і океанів. Програма для учнів 7 класу 12-річної школи (70 год, 2 год на тиждень) : Програми і підручники // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 11-15
305394
  Душина І.В. та ін. Географія материків та океанів : додаток до підручника 5 класу / І.В. та ін. Душина. – Київ : Радянська школа, 1987. – 31 с.
305395
   Географія материків та океанів : Атлас для 7 класу. – Київ : Інститут передових технологій, 2005. – 40с. – ISBN 966-95381-2-2
305396
  Коринська В.О. Географія материків. Підр. для 6 кл. / В.О. Коринська. – 25-те вид. – К,, 1981. – 234с.
305397
  Коринська В.О. Географія материків: Підр. для 6-го кл. / В.О. Коринська. – 15-те вид. – К., 1984. – 223с.
305398
  Коринська В.О. Географія материків: Підр. для 6-го кл. сер. шк. / В.О. Коринська. – 8-е вид. – К., 1977. – 256с.
305399
  Коринська В.О. Географія материків: Підр. для 6-го кл. серед.шк. / В.О. Коринська. – 3-те вид. – К., 1972. – 256с.
305400
  Коринська В.О. Географія материків: Підр. для 6-го кл. серед.шк. / В.О. Коринська. – 7е вид. – К., 1975. – 256с.
305401
  Коринська В.О. Географія материків: Підр. для 6 кл. / В.О. Коринська. – 14-те вид. – К., 1983. – 223с.
305402
  Коринська В.А. Географія материків: Підр. для 6 кл. серед.шк. / В.А. Коринська. – К., 1970. – 272с.
305403
  Коринська В.А. Географія материків: Підр. для 6 кл. серед.шк. / В.А. Коринська. – 17-те вид. – К., 1987. – 257с.
305404
  Коринська В.О. Географія материків: Підр. для6 кл. / В.О. Коринська. – 13-те вид., перероб. – К., 1982. – 223с.
305405
  Коринська В.О. Географія материків: Підруч. для 7-го кл. серед. шк. / В.О. Коринська. – 18-те вид. – К., 1989. – 256с.
305406
  Гунченко О.О. Географія медичного туризму в країнах Європи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 110-121 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
305407
  Колотуха І.О. Географія метро-трансапортного світу // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 147-150
305408
  Пістун М.Д. Географія митної діяльності - новий напрямок розвитку суспільної географії / М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник, Н.Н. Коцан // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 3-11. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 966-95774-3-8
305409
  Онікієнко В.В. Географія міграцій населення Української РСР / В.В. Онікієнко, В.А. Поповкін // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 28-36. – Бібліогр.: 8 назв
305410
  Пильгун А.О. Географія міжнародної торгівлі товарами країн Європейського Союзу / А.О. Пильгун, Ю.С. Брайчевський // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 135-146 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
305411
  Паламарчук М.М. Географія мінеральних ресурсів Української РСР : посібник для вчителів / М.М. Паламарчук, І.О. Горленко, Т.Є. Яснюк ; за ред. М.М. Паламарчука. – Київ : Радянська школа, 1985. – 136 с.
305412
  Цвелих Є.М. Географія міст - побратимів Києва // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 252-259. – ISSN 2308-135X
305413
  Гладкий О.В. Географія міст. Геоурбаністика : підручник / Олександр Гладкий, Степан Іщук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 267-271. – (Серія "Книгозбірня метрів вищої школи"). – ISBN 978-966-437-382-8
305414
  Макаров Б.А. Географія мотокросу в Україні / Б.А. Макаров, А.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 125-127 : Карта
305415
  Гудзеляк І. Географія населення = Population geography : навчальний посібник / Ірина Гудзеляк ; МОНУ ; ЛНУ ім. І.Франка ; [ наук. ред. О.І. Шаблій ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 232, [4]с. : іл. – ISBN 978-966-613-599-8
305416
  Крачило М.П. Географія населення і населених пунктів Хмельницької області : Дис... канд. географ. наук / Крачило М.П. ; КДУ, Кафедра економ. географії. – Київ, 1966. – 22 л.
305417
  Крачило М.П. Географія населення і населенних пунктів Хмельницької області : Дис... канд. географ. наук / Крачило М.П. ; КДУ, Кафедра економ. географ. – Київ, 1966. – 339 л. – Бібліогр.: л. 328-338
305418
  Капчинська Є.І. Географія населення Радянської України і зрушення в його розміщенні за роки соціалістичного будівництва // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 39-49 : Табл.
305419
  Ковтонюк М.О. Географія населення та проблеми розселення Ровенської області : Дис... канд.географ.наук: / Ковтонюк М.О.; КДУ. Кафедра економічної географії. – К, 1971. – 233л. – Бібліогр.:л.180-199
305420
  Шипович Є.Й. Географія основних галузей харчової промисловості Черкаської області та перспективи її розвитку // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 115-124 : Табл.
305421
  Топчієв О.Г. Географія перед новітніми викликами і запитами (український аспект) / О.Г. Топчієв, В.І. Нудельман, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1561-4980
305422
  Козак Ірина Географія персоналій у вихованні особистості : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 2-6 : Діагр. – Бібліогр.: 21 назва
305423
  Новицька Лариса Географія починається з любові до неба // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 10 : фото
305424
   Географія праці: сучасні концепти та ринки праці регіонів : навч. посібник [для студентів, аспірантів, науковців геогр. та екон. спеціальностей ВНЗ] / К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева, І.О. Мостова, В.С. Сайчук ; М-во освтіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-188 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-786-2
305425
  Діаб А.М. Географія приміського і зональних АПТК Київської області = географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 69-72. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
305426
  Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України : монографія / В.П. Руденко. – Львів : Світ, 1993. – 240 с. – ISBN 5-7773-0172-Х
305427
  Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України : У 3-х частинах: Підручник / В.П. Руденко. – Київ-Чернівці : М Академія - Зелена Буковина, 1999. – 568с. – ISBN 966-518-046-0; 966-7354-09-1
305428
  Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України : [підруч. для студ. ВНЗ] : у 3 ч. / В.П. Руденко ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 551, [1] с. : іл., табл. – Покажчики : с. 537-548. – Бібліогр. наприкінці ч. – ISBN 978-966-423-114-2


  Вельмишановній Галині Богданівні на добру згадку. Підпис. 7.04.11 р.
305429
  Луцишин П.В. Географія продуктивних сил Польщі : Навч. посібник для студ. спеціальн. вищ. навч. закл. / П.В. Луцишин, Д.Ю. Клімонт, С.В. Федонюк. – Луцьк : Вежа, 2000. – 356с. – ISBN 966-7294-53-6
305430
  Іщук С.І. Географія промислових комплексів : Навчальний посібник / С.І. Іщук; МОУ; ІСДО; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 136с. – ISBN 5-7763-2247-2
305431
  Іщук С.І. Географія промислових комплексів : підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий. – Київ : Знання, 2011. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 357-362 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-863-1
305432
  Корецький Л.М. Географія промисловості Української РСР = (умови формування промислових територіальних комплексів) / АН Української РСР ; Сектор географії ; Л.М. Корецький, М.М. Паламарчук. – Київ : Наукова думка, 1967. – 328 с.
305433
  Костенников В.М. Географія радянських п"ятирічок : посібник для вчителя / В.М. Костенников. – Київ : Радянська школа, 1986. – 177 с.
305434
  Гребнеръ П. Географія растеній / П. Гребнеръ. – М., 1914. – 423с.
305435
  Мезенцев К.В. Географія релігії - нова галузь суспільно-географічних знань / К.В. Мезенцев, С.В. Павлов // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 100-105. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 0201-8683
305436
  Павлов С.В. Географія релігій : Hавч.посібник для студ.геогр.і філософ.фак-тів ВHЗ / С.В. Павлов, К.В. Мезенцев, О.О. Любіцева; Міжнар.фонд"Відродження",програма"Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : АртЕк, 1998. – 504с. : іл.карт.сх. – ISBN 966-505-150-4
305437
  Павлов С.В. Географія релігій : Hавч.посібник для студ.геогр. і філософ.фак-тів внз / С.В. Павлов, К.В. Мезенцев, О.О. Любіцева; Наук. ред. О.В. Огнєва. – Київ : АртЕк, 1999. – 504с. : іл.карт.сх. – (Освіта XXI століття). – ISBN 966-505-006-0
305438
  Коротун І.М. Географія Рівненської області. Природа, населення, господарство, екологія / Коротун І. М., Коротун Л. К. ; Рівнен. від. Укр. геогр. т-ва, Упр. екобезпеки в Рівнен. обл. [та ін.]. – Рівне : Ін-т підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 1996. – 274 с. : рис., табл., карти. – Дод.: с. 251-273. – Бібліогр.: с. 249-251
305439
  Яценко В.С. Географія рідного краю. Київщина : Підручник для 5-го класу / В.С. Яценко; За ред.Л.Б.Паламарчука. – Київ : Магістр-S, 1998. – 120с. – ISBN 966-557-050-1
305440
  Зінкевич М.В. Географія рідного краю. Львівська область : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. шк. / М.В. Зінкевич. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Львів : ВНТЛ, 1998. – 64 с. – ISBN 966-7148-51-3
305441
  Альохін В.В. Географія рослин / В.В. Альохін. – Київ, 1952. – 396с.
305442
  Альохін В.В. Географія рослин / В.В. Альохін. – Київ, 1952. – 396с.
305443
  Гришко-Богменко Географія рослин : Курс лекцій:Навч.посіб.для студ.природ.-геогр.та біол. фак.вузів / Гришко-Богменко; МО Укра ни;НПУ. – Київ, 1997. – 261с. : 1 карт. – ISBN 4178186
305444
  Соломенцев Є.С. Географія світового господарства : Посібник для вчителів / Є.С. Соломенцев. – Київ : Радянська школа, 1981. – 176с.
305445
   Географія світового господарства з основами економіки : навч. посіб. / Олійник Я.Б. [та ін.] ; за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова ; КНУТШ. – Київ : Знання, 2011. – 640 с., 28 с. : іл. – Бібліогр.: с. 636-637. – ISBN 978-966-346-880-8
305446
   Географія світового господарства з основами економіки : навч. посібник / [Я.Б. Олійник та ін.] ; за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 637, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 636-637 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-346-650-7
305447
  Волошин І.І. Географія Світового океану : навч. посiбник для вчителiв сеpед. загальноосвiт. шк. / І.І. Волошин, В.Г. Чирка; МФ "Вiдpодження". – Київ : Пеpун, 1996. – 224 с. – ISBN 5-7707-9969-2
305448
  Пестушко В.Ю. Географія світу : Підручник для 7 класу середньої школи / В.Ю. Пестушко, В.О. Сасихов, Г.Є. Уварова. – Київ : Абрис, 1995. – 288с. – ISBN 5-86828-032-6
305449
  Пестушко В.Ю. Географія світу / В.Ю. Пестушко. – К, 1996. – 304с.
305450
  Пестушко В.Ю. Географія світу : Підр. для 8 кл. / В.Ю. Пестушко, В.О. Сасихов, Г.Є. Уварова. – Київ : Проза, 1997. – 304с. – ISBN 5-7707-5398-7
305451
  Губарев В.К. Географія світу : довідник школяра і студента / Губарев В.К. ; [пер. з рос. Губаревої Б.М. ; ред. : З.В. Нечволода, Л.І. Куриленко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 572, [4] с. – Додатки: с. 546-549. – ISBN 978-966-481-469-7
305452
  Золовський А.П. Географія сільських населених пунктів правобережного лісостепу в Поліссі Української РСР. (Спроба порівняльного економіко-географічного аналізу) : Дис... канд. географ.наук: / Золовський А.П.; КДУ. Науково-Дослідний Ін-т Географії. – Київ, 1951. – 385л. – Бібліогр.:л.378-384
305453
  Пістун М.Д. Географія сільського господарства СРСР : навчальний посібник для студ. геогр. ф-тів ун-тів / М.Д. Пістун, Г.О. Колесник. – Київ : "Вища школа" Головне вид-во, 1983. – 304 с.
305454
  Шульженко Л.С. Географія Слобідського краю : Регіональний підручник для 5 класу загальноосвітньої школи / Л.С. Шульженко; За ред.О.Л.Сидоренка. – Харків : Ранок, 1999. – 144с. – ISBN 966-7534-93-6
305455
  Білецький М.І. Географія соціальних негараздів: становлення науки в Україні / М.І. Білецький, Л.І. Котик // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 228-235 : табл. – Бібліогр.: 18 назв.
305456
  Баранский Н.Н. Географія СРСР : 6 и 7 роки навчання / Н.Н. Баранский. – Пер. з рос. – Харків; Київ : Радянська школа
Ч.1 : підручник для середньої школи. – 1933. – 191с.
305457
  Баранський Н.Н. Географія СРСР / Н.Н. Баранський. – Пер. з рос. вид. – Х.-К.
1. – 1933. – 191с.
305458
  Чефранов С.В. Географія СРСР / С.В. Чефранов. – 11-е. – К., 1953. – 199с.
305459
  Чефранов С.В. Географія СРСР / С.В. Чефранов. – 13-е. – К., 1955. – 188с.
305460
  Чефранов С.В. Географія СРСР / С.В. Чефранов. – 14-е. – К., 1955. – 199с.
305461
  Чефранов С.В. Географія СРСР / С.В. Чефранов. – 15-е. – К., 1956. – 199с.
305462
  Чефранов С.В. Географія СРСР / С.В. Чефранов. – 14. – К., 1956. – 188с.
305463
  Павлов М.Я. Географія СРСР. Підруч. для пед. уч. / М.Я. Павлов. – К., 1950. – 252с.
305464
  Строєв К.Ф. Географія СРСР. Підручник для 7-8-х кл. восьмиріч. школи. / К.Ф. Строєв. – Вид. 4-е. – К., 1964. – 283с.
305465
  Строєв К.Ф. Географія СРСР. Підручник для 7-8-х кл. сер. школи / К.Ф. Строєв. – Вид. 9-е. – Кировоград, 1969. – 284с
305466
  Строєв К.Ф. Географія СРСР. Підручник для 7-8-х кл. сер. школи. / К.Ф. Строєв. – Вид.7-е. – К., 1967. – 283с.
305467
  Строєв К.Ф. Географія СРСР. Підручник для 7-8-х кл. сер. школи. / К.Ф. Строєв. – Вид. 10-е. – К., 1970. – 284с.
305468
   Географія Сумської області: природа, населення, господарство : навч. посібник / Корнус А.О. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сумська обл. держ. адміністрація, Сумський обласний ін-т післядиплом. освіти, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Суми : Наталуха А.С., 2010. – 183, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-97080-3-8
305469
  Бірдсалл Стефен Географія США / Бірдсалл Стефен, Флорін Джон. – [ Б. м. ] : [ б. в. ], 1994. – 208с. : іл. – В книзі немає точних даних про дату вид., приблизно: 1994. - На обкл.: Американські краєвиди. - Це вид. є скороч. варіантом моногр. "Природні ландшафти різних регіонів Сполучених Штатів та Канади", 4е вид., авт. право: "Джон Віллі та сини" (1992)
305470
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1 (143). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305471
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2 (144). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305472
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3 (145). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305473
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 4 (146). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305474
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 5 (147). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305475
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 6 (148). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305476
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 7/8 (149-150). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305477
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 9 (151). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305478
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 10 (152). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305479
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 11 (153). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305480
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 12 (154). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305481
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1/2 (155/156). – 2015. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305482
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3 (157). – 2015. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305483
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 4 (158). – 2015. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305484
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 5 (159). – 2015. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305485
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 6 (160). – 2015. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305486
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 7/8 (161/162). – 2015. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305487
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 9 (163). – 2015. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305488
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 10 (164). – 2015. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305489
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 11 (165). – 2015. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305490
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1 (167). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305491
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2 (168). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305492
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3 (169). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305493
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 4 (170). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305494
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 5 (171). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305495
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 6 (172). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305496
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 7/8 (173/174). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305497
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 9 (175). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305498
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 10 (176). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305499
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 11 (177). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305500
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 12 (176). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305501
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1 (179). – 2017. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305502
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2 (180). – 2017. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305503
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3 (181). – 2017. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305504
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 4 (182). – 2017. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305505
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 5 (183). – 2017. – 48 с. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305506
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 6 (184). – 2017. – 48 с. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
305507
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1 (119). – 2012
305508
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2 (120). – 2012
305509
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3 (121). – 2012
305510
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4 (122). – 2012
305511
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 5 (123). – 2012
305512
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 6 (124). – 2012
305513
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 7/8 (125/126). – 2012
305514
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 9 (127). – 2012
305515
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 10 (128). – 2012
305516
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 11/12 (129/130). – 2012
305517
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1 (131). – 2013
305518
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2 (132). – 2013
305519
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3 (133). – 2013
305520
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4 (134). – 2013
305521
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 5 (135). – 2013
305522
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 6 (136). – 2013
305523
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 7/8 (137/138). – 2013
305524
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 9 (139). – 2013
305525
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 10 (140). – 2013
305526
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 11 (141). – 2013
305527
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 12 (142). – 2013
305528
  Познанська Н.Ф. Географія та інші : (з серії "Цікава географія")7-9 класи / Н.Ф. Познанська. – Київ : Магістр-S, 1996. – 40с. – ISBN 966-557-002-1
305529
   Географія та меліорація грунтів. – Львів : Вища школа, 1974. – 159с.
305530
   Географія та основи економіки в школі. – Київ
№ 1. – 1996
305531
   Географія та основи економіки в школі. – Київ
№ 2. – 1996
305532
   Географія та основи економіки в школі. – Київ
№ 1. – 1997
305533
   Географія та основи економіки в школі. – Київ
№ 2. – 1997
305534
   Географія та основи економіки в школі. – Київ
№ 3. – 1997
305535
   Географія та основи економіки в школі. – Київ
№ 4. – 1997
305536
   Географія та основи економіки в школі. – Київ
№ 1. – 1998
305537
   Географія та основи економіки в школі. – Київ
№ 2. – 1998
305538
   Географія та основи економіки в школі. – Київ
№ 3. – 1998
305539
   Географія та основи економіки в школі. – Київ
№ 4. – 1998
305540
   Географія та основи економіки в школі. – Київ
№ 1. – 1999
305541
   Географія та основи економіки в школі. – Київ
№ 2. – 1999
305542
   Географія та основи економіки в школі. – Київ
№ 3. – 1999
305543
   Географія та основи економіки в школі. – Київ
№ 4. – 1999
305544
   Географія та основи економіки в школі. – Київ, 1995-
№ 1. – 2000
305545
   Географія та основи економіки в школі. – Київ, 1995-
№ 2. – 2000
305546
   Географія та основи економіки в школі. – Київ, 1995-
№ 3. – 2000
305547
   Географія та основи економіки в школі. – Київ, 1995-
№ 4. – 2000
305548
   Географія та основи економіки в школі : науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2001
305549
   Географія та основи економіки в школі : науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2001
305550
   Географія та основи економіки в школі : науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001
305551
   Географія та основи економіки в школі : науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2001
305552
   Географія та основи економіки в школі : науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 5. – 2001
305553
   Географія та основи економіки в школі : науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 6. – 2001
305554
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2002
305555
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
305556
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
305557
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
305558
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 5. – 2002
305559
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 6. – 2002
305560
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003
305561
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2003
305562
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2003
305563
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2003
305564
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 5. – 2003
305565
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 6. – 2003
305566
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2004
305567
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2004
305568
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2004
305569
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2004
305570
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 5. – 2004
305571
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 6. – 2004
305572
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 7. – 2004
305573
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 8. – 2004
305574
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2005
305575
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2005
305576
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2005
305577
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2005
305578
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 5. – 2005
305579
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 6. – 2005
305580
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 7. – 2005
305581
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 8. – 2005
305582
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2006
305583
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2006
305584
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2006
305585
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2006
305586
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 5. – 2006
305587
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 6. – 2006
305588
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 7. – 2006
305589
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 8. – 2006
305590
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2007
305591
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2007
305592
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2007
305593
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2007
305594
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 5. – 2007
305595
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 6. – 2007
305596
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 7. – 2007
305597
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 8. – 2007
305598
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 9. – 2007
305599
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 10. – 2007
305600
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 11/12. – 2007
305601
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2008
305602
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2008
305603
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2008
305604
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2008
305605
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 5. – 2008
305606
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 6. – 2008
305607
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 7/8. – 2008
305608
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 9. – 2008
305609
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 10. – 2008
305610
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 11/12. – 2008
305611
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2009
305612
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2009
305613
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2009
305614
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2009
305615
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 5. – 2009
305616
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 6. – 2009
305617
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 7/8. – 2009
305618
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 9. – 2009
305619
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 10. – 2009
305620
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 11/12. – 2009
305621
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2010
305622
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2010
305623
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2010
305624
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2010
305625
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 5. – 2010
305626
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 6. – 2010
305627
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 7/8. – 2010
305628
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 9. – 2010
305629
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 10. – 2010
305630
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2 (108). – 2011
305631
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3 (109). – 2011
305632
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2011
305633
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 5. – 2011
305634
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 6. – 2011
305635
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 7/8. – 2011
305636
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 9. – 2011
305637
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 10. – 2011
305638
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 11/12. – 2011
305639
   Географія та туризм : науковий збірник. – Київ, 2007-
Вип. 1. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
305640
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : ЛГТ, 2007-
Вип. 2. – 2009. – 192c. – резюме укр., англ. мовами
305641
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Альтерпрес, 2007-
Вип. 4. – 2010. – 194c. – резюме укр., англ. мовами
305642
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Альтерпрес, 2007-
Вип. 5. – 2010. – 174c. – резюме укр., англ. мовами
305643
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Альтерпрес, 2007-
Вип. 6. – 2010. – 170c. – резюме укр., англ. мовами
305644
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Альтерпрес, 2007-
Вип. 7. – 2010. – 142c. – резюме укр., англ. мовами
305645
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Альтерпрес, 2007-
Вип. 8. – 2010. – 194c. – резюме укр., англ. мовами
305646
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Альтерпрес, 2007-
Вип. 9. – 2010. – 190c. – резюме укр., англ. мовами
305647
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 10. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
305648
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 11. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
305649
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 12. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
305650
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 14. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
305651
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 15. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
305652
   Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ : Альтерпрес, 2007-
Вип. 16. – 2011. – 318 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305653
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 17. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
305654
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 18. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
305655
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 19. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
305656
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 20. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
305657
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 21. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
305658
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 22. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
305659
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 23. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
305660
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 24. – 2013. – резюме укр., англ. мовами
305661
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 25. – 2013. – резюме укр., англ. мовами
305662
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 26. – 2013. – резюме укр., англ. мовами
305663
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 27. – 2014. – резюме укр., англ. мовами
305664
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 28. – 2014. – резюме укр., англ. мовами
305665
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 29. – 2014. – резюме укр., англ. мовами
305666
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 30. – 2014. – резюме укр., англ. мовами
305667
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 31. – 2014. – резюме укр., англ. мовами
305668
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 32. – 2015. – резюме укр., англ. мовами
305669
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007-
Вип. 33. – 2015. – резюме укр., англ. мовами
305670
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Альтерпрес, 2007-
Вип. 34. – 2015. – 342 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305671
   Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Альфа-ПІК, 2007-. – ISSN 2308-135X
Вип. 35. – 2016. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305672
   Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Альфа-ПІК, 2007-. – ISSN 2308-135X
Вип. 36. – 2016. – 326 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305673
   Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2007-. – ISSN 2308-135X
Вип. 37. – 2016. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305674
   Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2007-. – ISSN 2308-135X
Вип. 38. – 2016. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305675
  Ігнатенко М.Г. Географія транспортно-виробничих зв"язків хімічної промисловості західних районів УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
305676
  Дорошенко В.І. Географія транспорту : навчальний посібник / В.І. Дорошенко, К.Д. Діденко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 183 с. – ISBN 978-966-439-329-1
305677
  Мачихін Ф.М. Географія транспорту Закарпатської області / Ф.М. Мачихін, М.Г. Ігнатенко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 145-154 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
305678
  Степаненко А.В. Географія транспорту і економічних зв"язків // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 11. – С. 161-172 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
305679
  Мачихін Ф.М. Географія транспорту Черкаської області / Ф.М. Мачихін, Г.С. Мороз // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 149-157
305680
  Аріон О.В. Географія туризму : навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Аріон, С.І. Уліганець ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2009. – 172 с. – Шифр дубл. доп. карт. гр. – ISBN 978-966-95774-8-1
305681
  Кузик С.П. Географія туризму : навч. посібник / С.П. Кузик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Геогр. ф-т. – Київ : Знання, 2011. – 271 с. : табл. – ISBN 978-966-346-802-0
305682
  Аріон О.В. Географія туризму : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Аріон, С.І. Уліганець ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Альтерпрес, 2013. – 266, [1] с. : табл. – Термінол. слов. з географії туризму: с. 234-266. – Бібліогр.: с. 142-154. – ISBN 978-966-542-521-2
305683
  Любіцева О.О. Географія туризму в науці, практиці, освіті // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту, Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді [та ін.] ; [голов. ред. Неділько С.М. ; редкол.: Любіцева О.А. та ін.]. – Кіровоград : КЛА НАУ, 2015. – С. 264-271
305684
  Любіцева О.О. Географія туризму Литви // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 181-186.
305685
  Рутинський М. Географія туризму України : Навчально-методичний посібник / МОіНУ. ЛНУ ім. Івана Франка; Михайло Рутинський. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с. – ISBN 966-8568-03-6
305686
  Паньків Н. Географія туристичних потоків Львівської області / Наталія Паньків // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 186-194. – (Серія: Географічні науки ; № 16 (265)). – ISSN 1729-360Х
305687
  Шищенко П.Г. та інш. Географія у завданнях і запитаннях 6-10 класи : Посібник для вчителів і учнів / П.Г. та інш. Шищенко; МОУ. – Київ : Просвіта, 1995. – 256с. – ISBN 5-7707-8160-2
305688
  Кравчук Я.С. Географія у Львівському національному університеті імені Івана Франка: історія і сучасність : проблеми природничо-географічної освіти в Україні / Я.С. Кравчук, Я.Б. Хомин // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 317-330. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
305689
  Пістун М.Д. Географія у моєму житті (до 70-річчя від дня народження) / М.Д. Пістун; КНУТШ. Географічний факультет. Кафедра економ. і соц. географії. – Київ : Обрії, 2003. – 55с.
305690
  Даценко Л.М. Географія у профільних класах старшої школи // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 133-141.


  Профільна диференціація навчання здійснюється за рахунок поглибленого вивчення навчальних дисциплін певного профілю, вона повинна забезпечувати загальноосвітню підготовку учнів, а також підготовку до майбутньої професійної діяльності. У ...
305691
  Сумцов М. Географія України / М. Сумцов, Д. Сумцов. – Х. – 140с.
305692
  Геринович А. Географія України / А. Геринович. – Вінниця : Держвидав, 1921. – 131с.
305693
  Тесля І. Географія України / Іван Тесля. – Торонто : [б. в.], 1957. – 240 с., [1] арк. мапа : іл., табл., портр.
305694
  Дольницький М. Географія України / М. Дольницький. – Нью-Йорк, 1962. – 122с.
305695
  Шищенко П.Г. Географія України / П.Г. Шищенко. – К, 1992. – 399с.
305696
  Паламарчук М.М. Географія України / М.М. Паламарчук. – К, 1992. – 158с.
305697
  Сирота А.Й. Географія України / А.Й. Сирота. – К, 1994. – 224с.
305698
  Заставний Ф.Д. Географія України : У двох книгах. Навчальний посібник / Ф.Д. Заставний. – Львів : Світ, 1994. – 472 с. – ISBN 5-7773-0043-8
305699
  Масляк П.О. Географія України : Пробний підручник для 8-9 кл. / П.О. Масляк, П.Г. Шищенко. – Київ : Зодіак-Еко, 1996. – 432с. – ISBN 5-7707-8655-8
305700
  Усачов М.О. Географія України = Основні відомості шкільного курсу / М.О. Усачов. – Донецк : БАО, 1998. – 94 с.
305701
  Масляк П.О. Географія України : Пробний підручник для 8-9 класів серед. школи / П.О. Масляк, П.Г. Шищенко. – Київ : Зодіак-Еко, 1998. – 432с. – ISBN 966-7090-06-X
305702
  Масляк П.О. Географія України : Пробний підручник для 8-9 кл. / П.О. Масляк, П.Г. Шищенко. – Київ : Зодіак-Еко, 2000. – 432с. – ISBN 966-7090-06-Х
305703
  Заставецька О.В. Географія України : Матеріали до відповідей на екзаменаційні білети : 9 клас / О.В. Заставецька, Б.Я. Федуник. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 64 с. – ISBN 966-562-338-9
305704
  Масляк П.О. Географія України : Навчально-методичний посібник / П.О. Масляк. – Київ : Стафед-2, 2000. – 152с. – ISBN 966-95729-3-2
305705
  Масляк П.О. Географія України : Підручник для 8-9 кл. середньої школи / П.О. Масляк, П.Г. Шищенко. – 2-е вид., випр. – Київ : Педагогічна преса, 2002. – 432с. – ISBN 966-7320-29-4
305706
   Географія України : Атлас для 8-9 класів. – Київ : Інститут передових технологій, 2005. – 48с. – ISBN 966-7650-00-5
305707
  Губарев В.К. Географія України : довідник школяра і студента / [ Губарев В.К. ; пер. з рос. Губаревої Б.М. ]. – Донецьк : БАО, 2007. – 416 с. – Автора зазначено на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-338-184-8
305708
  Губарев В.К. Географія України : довідник школяра і студента / Губарев В.К. ; [пер. з рос. Губаревої Б.М. ; ред. Ю.В. Стецура]. – Донецьк : БАО, 2008. – 414, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-338-184-8
305709
  Заставний Ф.Д. Географія України. (Навч. посібник для геогр. фак. ун-тів і пед. ін-тів). / Ф.Д. Заставний. – Львів : Світ, 1990. – 358с.
305710
  Гільберт Т.Г. Географія України. Орієнтовне календарно-тематичне планування, 8 клас / Т.Г. Гільберт, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 9 (175). – С. 23-27
305711
   Географія українських і сумежних зелель.. – K, 1938. – 512с.
305712
   Географія українських і сумежних земель. – Київ : Обереги. – (Бібліотека українського раритету). – ISBN 966-513-091-9
Т. 1 : Загальна географія. – 2005. – 512с.
305713
  Діброва О.Т. Географія Української РСР : Навчальний посібник для вузів / О.Т. Діброва. – Київ : Радянська школа, 1954. – 312 с. : карта
305714
  Діброва О.Т. Географія Української РСР / О.Т. Діброва. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1958. – 528с.
305715
  Діброва О.Т. Географія Української РСР / О.Т. Діброва. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1958. – 528с.
305716
  Діброва О.Т. Географія Української РСР : Підручник для 8 класу середньої школи / О.Т. Діброва. – 9-е вид., випр. – Київ : Радянська школа, 1970. – 159с.
305717
  Паламарчук М.М. Географія Української РСР : навч. посібник для 8 класу середньої школи / М.М. Паламарчук. – 2-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1981. – 80 с. + 1 карта
305718
  Пістун М.Д. Географія Української РСР : Навчальний посібник / М.Д. Пістун, Є.Й. Шипович. – Київ : Вища школа. Головне об"єдн., 1982. – 304с. : Іл.37 + Табл.12


  В пособии дана характеристика природных условий и естественных ресурсов, размещения населения по территории республики, отраслей народного хозяйства и экономических районов.
305719
  Паламарчук М.М. Географія Української РСР : підручник для 8 класу середньої школи / М.М. Паламарчук. – Київ : Радянська школа, 1987. – 125 с.
305720
  Діброва О.Т. Географія Української РСР. Підручник для 8-го кл. серед. школи : Підручник для шкіл / О.Т. Діброва. – Вид.третє. – Київ : Радянська школа, 1963. – 155с. + Карта УРСР
305721
  Діброва О.Т. Географія Української РСР. Підручник для 8-го кл. серед. школи / О.Т. Діброва. – Київ, 1963. – 155с.
305722
  Діброва О.Т. Географія Української РСР. Підручник для 8-го кл. серед. школи / О.Т. Діброва. – 5-е вид. – К., 1965. – 156с.
305723
  Діброва О.Т. Географія Української РСР. Підручник для 8-го кл. серед. школи : Підручник для шкіл / О.Т. Діброва. – 5-е вид. – Київ : Радянська школа, 1965. – 156с. + Карта УРСР
305724
  Діброва О.Т. Географія Української РСР. Підручник для 8-го кл. серед. школи : Підручник для шкіл / О.Т. Діброва. – 7-е вид., випр. – Київ : Радянська школа, 1967. – 159с. + Карта УРСР
305725
  Діброва О.Т. Географія Української РСР. Посібник для географ. фак-тів / О.Т. Діброва. – Київ : Радянська школа, 1954. – 312с. + 2 карті УРСР
305726
  Паламарчук М.М. Географія Української ССР : учебник для 8 класса средней школы / М.М. Паламарчук. – 2-е изд., стереотипное. – Київ : Радянська шеола, 1989. – 128 с. – ISBN 5-330-00077-7
305727
  Савчук А.В. Географія умисних убивств в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 109-112. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Досліджується просторово-часові особливості умисних убивств в Україні за період 2005-2009 років, за допомоги аналізу: 1) коефіцієнтів умисних убивств в Україні в регіонах та регіональних зонах; 2) співвідношення кількості умисних убивств кожного ...
305728
  Шипович Є.Ї. Географія харчової примисловості Київської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 89-100 : Табл.
305729
  Ільяшенко О.Р. Географія харчової промисловості Донбасу // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 102-109. – Бібліогр.: 1 назва
305730
  Муніч Н.В. Географія цілей та можливостей: ХІ з"їзд Українського географічного товариства / Н.В. Муніч, О.А. Хлєбосолова // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 42-44 : фото
305731
  Сидоренко Віктор Географія цінностей Катерини Тимофеєвої // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 16-19 : фото
305732
  Іванов Г.І. Географія частин світу і важливіших країн (без СРСР) / Г.І. Іванов. – Харків : "Радянська школа", 1935. – 248
305733
  Счастнєв П.М. Географія частин світу і найважливіших держав / П.М. Счастнєв, П.Г. Терехов. – К., 1961. – 312с.
305734
  Счастнєв П.М. Географія частин світу і найважливіших держав / П.М. Счастнєв, П.Г. Терехов. – 2-е вид. – К., 1962. – 316с.
305735
  Счастнєв П.М. Географія частин світу і найважливіших держав / П.М. Счастнєв, П.Г. Терехов. – 3-е вид. – К., 1963. – 312с.
305736
  Счастнєв П.М. Географія частин світу і найважливіших держав / П.М. Счастнєв, П.Г. Терехов. – 4-е вид. – К., 1964. – 315с.
305737
  Счастнєв П.М. Географія частин світу і найважливіших держав : Підручник для 6-7 кл. / П.М. Счастнєв, П.Г. Терехов. – 5-е вид. – Київ : Радянська школа, 1965. – 315с.
305738
  Счастнєв П.М. Географія частин світу і найважливіших держав / П.М. Счастнєв, П.Г. Терехов. – К., 1966. – 304с.
305739
  Счастнєв П.М. Географія частин світу і найважливіших держав : Підручник для 6-7 кл. / П.М. Счастнєв, П.Г. Терехов. – 6-е вид. – Київ : Радянська школа, 1966. – 304с.
305740
  Іванов Г.І. та Добров О.С. Географія частин світу і найважливіших зарубіжних країн / Г.І. та Добров О.С. Іванов. – Київ : "Радянська школа", 1952. – 196
305741
  Іванов Г.І. Географія частин світу і найважливіших зарубіжних країн. / Г.І. Іванов, О.С. Добров. – 14-е вид. – К., 1955. – 208с.
305742
  Новикова В.І. Географія Черкаської області : Підручник для 8-9 класів загальноосвітніх шкіл Черкаської області / Новикова В.І. – 2-ге вид., допов. і випр. – Київ : Мапа, 2004. – 128с. – ISBN 966-7620-57-3
305743
  Власенко А.С. Географія штучних заповідних парків у степу України / А.С. Власенко, С.Ю. Попович // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, Л.Д. Валовненко [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 8, № 1/2. – С. 19-26. – ISSN 2078-9912
305744
  Медина В.С. Географія як система наук та її поділ // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 67-73 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
305745
   Географія. : матеріали до січневих нарад учителів 1940 р. – Київ, 1939. – 40с.
305746
  Русаков М.Г. Географія. : На допомогу вступникам до вузів / М.Г. Русаков, М.І. Щербань. – Київ : Вища школа, 1974. – 270с.
305747
  Безуглий В.В. Географія. : тести. 6-10 класи: абітурієнту: посібник / В.В. Безуглий, Н.М. Дук. – Київ : Академія, 2007. – 448с. – Шифр. дубл. 91 Безу. (доп. карт. гр.). – ISBN 966-580-227-5
305748
  Мельников Ю.О. Географія. 11 клас : Відповіді на екзаменаційні білети / Ю.О. Мельников. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-20-2
305749
  Мельников Ю.О. Географія. 9 клас. Випускний екзамен 2000 р. : Відповіді на екзаменаційні білети / Ю.О. Мельников. – Харків : Торсінг, 2000. – 48с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-20-2
305750
  Гільберт Т. Географія. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень : програми і підручники / Т. Гільберт, Л. Паламарчук, М. Бочко // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 9. – С. 6-17 : Табл.
305751
  Гільберг Тетяна Географія. Навчальна програма для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень : програми і підручники / Гільберг Тетяна, Паламарчук Лариса, Бочко Марія // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 8-15 : Табл.
305752
   Географія. Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 8-28 : табл.
305753
   Географія. Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (із змінами) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 6-27
305754
   Географія. Навчальна програма для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 7/8 (149-150). – С. 6-9
305755
  Потьомкін М.П. Географія. Підруч. для шкіл дорослих. / М.П. Потьомкін, П.Г. Терехов. – 4-е вид. – К.-Х., 1938. – 123с.
305756
  Потьомкін М.П. Географія. Підруч. для шкіл малописьменних. / М.П. Потьомкін, П.Г. Терехов. – 3-е вид. – Х., 1936. – 104с.
305757
  Потьомкін М.П. Географія. Підруч. для шкіл малописьменних. / М.П. Потьомкін. – 3-е вид. – К., 1951. – 128с.
305758
  Крачило М. Географія. Практичні заняття на місцевості : Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека / Микола Крачило, Василь Серебрій. – Київ : Шкільний світ. Видавець Л. Галіцина, 2006. – 128с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-85-2; 966-356-023-1
305759
   Географія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 3-8
305760
   Географія. Програма, методична розробка та контрольні завдання : для слухачів підготовчих курсів Киїхвського університету. – Київ : Киевский университет, 1978. – 72с.
305761
   Географія. Програма, методична розробка та контрольні завдання : для слухачів заочних підгот. курсів Київського університету. – Київ : КДУ, 1980. – 68 с.
305762
  Пестушко Валерій Географія. Спорт. Гроші // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 41
305763
  Масляк П.О. Географія. Тести для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання : навчальний посібник / П.О. Масляк, С.П. Капіруліна. – Київ : Знання, 2012. – 488 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-639-2


  Це унікальний навчальний посібник. Серед інших він вирізняється тим, що спрямований не лише на тренувальні вправи, актуалізацію знань, активізацію мислення, а й на безпосередню психологічну підготовку до незалежного зовнішнього оцінювання. За своєю ...
305764
  Безуглий В.В. Географія. Тести. 6-10 класи. Абітуріенту : посібник / В.В. Безуглий, Н.М. Дук. – Київ : Академія, 2008. – 448с. – ISBN 978-966-580-257-0
305765
   Географія. Україна і світ / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, А.В. Степаненко, П.О. Масляк. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2008. – 456с. – ISBN 978-966-620-257-7
305766
   Географія: Відповіді на всі питання нової програми : Навч. посіб. для старшокласників та абітурієнтів. Рекомендовано МОН / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, А.В. Степаненко, П.О. Масляк. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 455с. – ISBN 966-620-212-3
305767
   Географія: Відповіді на запитання екзаменаційних білетів : Навч. посіб. для стршокласників та абітурієнтів.Відповіді на всі запитання нової програми / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко, П.О. Масляк; П.Г.Шищенко,Я.Б.Олійник,А.В.Степаненко та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 434с. – ISBN 966-620-085-6
305768
  Бейдик О.О. Географія: Короткий тлумачний словник / О.О. Бейдик. – Київ : Либідь, 2001. – 192с. – ISBN 966-06-0061-5
305769
  Ковальов Олександр Географія: наука і шкільний предмет // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 35-42 : Схеми. – Бібліогр. 11 назв
305770
  Бейдик О О. Падун Географія: посібник для вступників до вищих навчальних закладів / О О. Падун Бейдик. – 2-ге. – Київ : Либiдь, 1996. – 304с. – ISBN 5-325-00831-5


  Розглянуто основнi питання сучасної геоpгафiї: геогpафiя матеpикiв i частин свiту, полiтична каpта свiту, мiжнаpодний геоpгафiчний подiл пpацi, геогpафiя Укpаїни, кpаїн СHД i Балтії тощо.
305771
  Блій Г. де Географія: світи, регіони, концепти = Geography realvs, regions, and concepts / Г. де Блій, П. Муллер, О. Шаблій; Пер. з англ.: Д.Олесневич, О.Олесневич, Н.Стельмах, І.Босак. – Київ : Либідь, 2004. – 740 с. – ISBN 966-06-0335-5
305772
  Олейник Я.Б. Географо- математическое моделирование перспективного развития продовольственного комплекса столичного региона в новіх условиях хозяйствования // Комплексное социально -экономическое развитие территории и рыночные товарно- денежные отношения
305773
  Зонн С.В. Географо-генетческие аспекты почвообразования, эволюции и охраны почв / С.В. Зонн, А.П. Травлеев. – Киев, 1989. – 216с.
305774
   Географо-гидрологический метод исследования вод суши. – Л., 1984. – 180с.
305775
  Гребінь В.В. Географо-гідрологічний аналіз як метод досліджень сучасних змін водного режиму річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 17-30.
305776
  Шевченко Р.Ю. Географо-картографічний моніторинг культових споруд м. Києва : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.12 - географічна картографія / Шевченко Р.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 184л. + Додатки: л. 172 - 184. – Бібліогр.: л. 163 - 171
305777
  Шевченко Р.Ю. Географо-картографічний моніторинг культових споруд м. Києва : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.12 / Шевченко Р.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 4 назви
305778
  Та Динь Чинь Географо-математическое моделирование аграрно-промышленных комплексов провинции (на примере провинции Ха нам нинь СРВ) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Та Динь Чинь; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 21л.
305779
  Та Динь Чинь Географо-математическое моделирование аграрно-промышленных комплексов провинции (на примере провинции Ха нанинь СРВ) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Та Динь Чинь; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К,, 1985. – 150л. – Бібліогр.:л.140-150
305780
  Та Дінь Чінь Географо-математичне моделювання аграрно-промислових комплексів провінцій у В"єтнамі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 12-18. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 28)
305781
  Ладыгин В.К. Географо-мелиоративное устройство территории : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Ладыгин В.К. ; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1981. – 16 с.
305782
  Шевченко Р.Ю. Географо-топологічне та астронометричне дослідження культових споруд стародавнього та сучасного м. Києва // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 129-143. – ISBN 978-966-455-002-1
305783
  Армашевська Т.В. Географо-топонімічний аналіз території Чернігівської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Армашевська Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 204 арк. – Додатки: арк. 150-204. – Бібліогр.: арк. 141-149
305784
  Армашевська Т.В. Географо-топонімічний аналіз території Чернігівської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Армашевська Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
305785
   Географо-экологические аспекты экономического и социального планирования : Сб. науч. тр. – Ленинград : Изд. Географич. об-ва СССР, 1980. – 159с.
305786
  Видоески Б. Географската терминологиjа во диjалектите на македонскиот jазик = Geographic terminology in the dialects of Macedonian / Божидар Видоески; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 1999. – 10, 192 с., 2 арк. карт. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 9989-649-64-2
305787
  Милоjевиh Б.Ж. Географске области ФНР Jугославиjе / Б.Ж. Милоjевиh, 1952. – 8 с.
305788
  Чанков Ж. Географски речник на България / Ж. Чанков. – София, 1958. – 538с.
305789
   Географски речник на България.. – София : Наука и изкуство, 1980. – 560с.
305790
  Герасимов И.П. Географфия в современном мире (Дополненная стенограмма доклада по материалам Х1Х Международного географического конгресса / И.П. Герасимов. – М, 1961. – 26с.
305791
  Абрамов Л.С. Географы - трудной Победе : География. К 60-летию Великой Победы // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 3-13 : Фото. – ISSN 0016-7207
305792
   Геогрий Жанков. – Кишинёв, 1971. – 14с.
305793
   Геогрфические аспекты Продовольственной программы СССР. – Пермь, 1990. – 158с.
305794
  Цвеjиh Никола Геодезиjа / Цвеjиh Никола; Университет у Београду. – Београд : Научна книга, 1954. – 348с.
305795
  Кутузов М.Н. Геодезическая астрономия : учебник / М.Н. Кутузов. – Москва : Геодезиздат, 1940. – 199 с.
305796
  Кузнецов А.Н. Геодезическая астрономия : Учебное пособие для вузов / А.Н. Кузнецов. – Москва : Недра, 1966. – 371 с.
305797
  Вайсов М.А. Геодезическая астрономия : учебное пособие / М.А. Вайсов; Науч. ред. Кондратьев Е.Д.; Ред. Шарафутдинова Р.З. – Казань : Казанский ун-т, 1979. – 104с.
305798
  Макаров Н.П. Геодезическая гравиметрия / Н.П. Макаров. – Москва : Недра, 1968. – 408 с.
305799
  Лысов Г.Ф. Геодезическая и топографическая практика студентов университета / Г.Ф. Лысов. – Саранск, 1981. – 107с.
305800
  Чернышев А.В. Геодезическая практика для студентов - картографов : Учебное пособие / А.В. Чернышев; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. фак-тет. – Москва : Московский университет, 1998. – 72с. – ISBN 5-211-03901-7
305801
  Полищук Ю.В. Геодезическая эргономика / Ю.В. Полищук. – Москва : Недра, 1983. – 137 с.
305802
  Надь П.Т. Геодезические в расслоенных пространствах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Надь П.Т.; МГУ. – Москва, 1978. – 11л.
305803
  Тищенко И.В. Геодезические вычисления : учебно-метод. пособие / Ростовск.-на-Дону гос. ун-т ; И.В. Тищенко ; [отв. ред. Ю.И. Мозговая]. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского у-та, 1976. – 88 с.
305804
  Урюпин Н.В. Геодезические вычисления на микрокалькуляторах и ЭКВМ / Н.В. Урюпин. – Москва : Недра, 1987. – 80 с.
305805
  Павлов В.И. Геодезические задачи в гравиметрической съемке крупного масштаба и их решение фотограмметрическим методом // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 8-13 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
305806
  Мурзайкин И.Я. Геодезические знаки (центры) при создании опорных межевых сетей / И.Я. Мурзайкин, Н.И. Сивакова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 12-15 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
305807
  Микеш Йозеф Геодезические и голоморфно-проективные отображения специальных римановских пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Микеш Йозеф; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1979. – 14л.
305808
  Ященко В.Г. Геодезические измерения в регионах интенсивного движения земной коры // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 48-53 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
305809
   Геодезические измерения вблизи Кронштадтского футштока / Г.А. Шануров, В.З. Остроумов, Л.В. Остроумов, А.В. Щуров // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 56-59 : рис. – Библигр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
305810
  Михелев Д.Ш. Геодезические измерения при изучении деформаций крупных инженерных сооружений / Д.Ш. Михелев, И.В. Рунов, А.И. Голубцов. – Москва : Недра, 1977. – 152 с.
305811
  Видуев Н.Г. Геодезические измерения при установке машин и оборудования / Н.Г. Видуев, Д.И. Ракитов, В.П. Гржибовский; Ред. Лебедев Н.Н. – Москва : Недра, 1967. – 168с.
305812
  Зырянов Н.Е. Геодезические инструменты и их простейшее применение / Н.Е. Зырянов, М.В. Малаев. – М.-Л., 1931. – 144с.
305813
  Елисеев С.В. Геодезические инструменты и приборы : основы расчета, конструкции и особенности изготовления / С.В. Елисеев; ред. Ф.И. Хромченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 391 с.
305814
  Елисеев С.В. Геодезические инструменты и приборы. / С.В. Елисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 480с.
305815
  Яшенко В.Р. Геодезические исследования вертикальных движений земной коры / В.Р. Яшенко. – М., 1989. – 192с.
305816
  Люстерник Л.А. Геодезические линии / Л.А. Люстерник. – 2-е изд. перераб. – М.-Л., 1940. – 50с.
305817
   Геодезические методы измерения вертикальных смещений сооружений и анализ устойчивости реперов / В.Н. Ганьшин, А.Ф. Стороженко, Н.А. Буденков, А.Г. Ильин, В.И. Цюнько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1991. – 190 с. – ISBN 5-247-01576-2
305818
  Брайт П.И. Геодезические методы измерения деформаций оснований и сооружений / П.И. Брайт. – М., 1965. – 298с.
305819
  Брайт П.И. Геодезические методы измерения смещений на оползнях / П.И. Брайт. – Москва : Недра, 1965. – 116 с.
305820
  Тер-Степанян Геодезические методы изучения динамики оползней / Г.И. Тер-Степанян. – Москва : Недра, 1972. – 136 с.
305821
  Тер-Степанян Геодезические методы изучения динамики оползней / Г.И. Тер-Степанян. – 2-е, перераб. – Москва : Недра, 1979. – 158 с.
305822
   Геодезические методы исследования деформаций сооружений / А.К. Зайцев, С.В. Марфенко, Д.Ш. Михелев, И.Ю. Васютинский, Е.Б. Клюшин, М.В. Иванов, Х.К. Ямбаев; А.К. Зайцев ; зав. ред. И.О. Паркани. – Москва : Недра, 1991. – 270 с. – ISBN 5-247-02344-7
305823
   Геодезические наблюдения на островах Аргентинского архипелага в Западной Антарктике и представление их результатов в геоинформационной системе AreGIS / Р.Х. Греку, Ю.В. Ладановский, А.С. Курбацкий, Т.Р. Греку, В.О. Куренков // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 134-138 : рис. – ISSN 0367-4290
305824
  Тищенко А.П. Геодезические основы карт : тексты лекций / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Географический ф-т ; А.П. Тищенко. – Москва : Изд-во МГУ, 1975. – 174 с.
305825
  Синюков Н.С. Геодезические отображения римановых пространств / Н.С. Синюков. – Москва, 1979. – 256 с.
305826
  Аносов Д.В. Геодезические потоки на замкнутых римановых многообразиях отрицательной кривизны : Автореф. дис. ... док. физ.-мат. наук / Аносов Д.В. ; Матем. ин-т им. В.А. Стеклова АН СССР. – Москва, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
305827
  Плотников В.С. Геодезические приборы : учебник для студ. оптических спец-тей вузов / В.С. Плотников. – Москва : Недра, 1987. – 396 с.
305828
  Захаров А.И. Геодезические приборы : справочник / А.И. Захаров; ред.: Л.Г. Иванова, Н.Т. Куприна. – Москва : Недра, 1989. – 315 с. – ISBN 5-247-00632-1
305829
  Рытов А.В. Геодезические приборы для крупномасштабных топографических съемок / А.В. Рытов, А.И. Спиридонов. – Москва : Недра, 1977. – 172с.
305830
  Нарходжаев К.Н. Геодезические работы Беруни / К.Н. Нарходжаев. – Ташкент : Узбекистан, 1977. – 110 с.
305831
  Парамонова Е.Г. Геодезические работы в мелиоративном строительстве / Е.Г. Парамонова, А.Г. Юнусов. – Москва : Недра, 1990. – 203 с. – ISBN 5-247-00661-5
305832
  Видуев Н.Г. Геодезические работы на строительной площадке : Учеб. пособие для вузов / Н.Г. Видуев, Д.И. Ракитов, В.В. Подрезан. – Москва, 1959. – 212с.
305833
  Глотов Г.Ф. Геодезические работы на строительной площадке промышленного предприятия / Г.Ф. Глотов; [ред. М.П. Сироткин]. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 187 с.
305834
  Парамонов А.Г. Геодезические работы при вертикальной планировке / А.Г. Парамонов. – Москва : Недра, 1984. – 153с.
305835
  Сироткин М.П. Геодезические работы при геологических и гидрологических изысканиях для гидростроительства : монография / М.П. Сироткин. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 127 с.
305836
  Лавриков А.С. Геодезические работы при геологических исследованиях / А.С. Лавриков, А.Е. Свиридов. – Москва : Недра, 1968. – 404с.
305837
  Егоров А.П. Геодезические работы при геофизических разведках / А.П. Егоров. – М, 1966. – 192с.
305838
  Шилов П.И. Геодезические работы при землеустройстве / П.И. Шилов. – Рязань
Часть 1 : Математическое введение. Оценка точности и уравновешивание измерений, Примеры и задачи. – 1929. – 136с.
305839
   Геодезические работы при землеустройстве : учеб. пособ. для сельскохоз. вузов по спец. "Землеустройство" / А.В. Маслов, Г.И. Горохов, Э.М. Ктиторов, А.Г. Юнусов. – Москва : Недра, 1976. – 256 с.
305840
  Маслов А.В. Геодезические работы при землеустройстве : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец-ти "Землеустройство" / А.В. Маслов, А.Г. Юнусов, Г.И. Горохов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 215 с. – ISBN 5-247-00468-X
305841
  Глотов Г.Ф. Геодезические работы при крупном гидростроительстве из опыта строительства канала Москва-Волга / Г.Ф. Глотов; отв. ред. М.П. Сироткин. – Москва : РЕДБЮРО ГУГК при СНК СССР, 1939. – 178 с.
305842
  Баран П.И. Геодезические работы при монтаже и эксплуатации оборудования / П.И. Баран. – М, 1990. – 232с.
305843
   Геодезические работы при монтаже и эксплуатации технологического оборудования : межвузовский сборник. – Новосибирск : НИИГАиК
Т. 16 (56). – 1982. – 88 с.
305844
  Постников М.В. Геодезические работы при перенесении основных элементов проекта сооружения на местность : учебно-методическое пособие / Министерство народного образования МССР ; М.В. Постников. – Кишинев : КПИ им. С. Лазо, 1976. – 48 с.
305845
  Кузнецов С.М. Геодезические работы при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений / С.М. Кузнецов. – Маріуполь : Геодезиздат, 1960. – 174 с.
305846
  Кротов В.Д. Геодезические работы при разбивке осей плотин и мостов через крупные реки. : Автореф... канд. техн.наук: / Кротов В.Д.; М-во с.-х. УССР. Харьков. с.-х. ин-тут им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1962. – 15л.
305847
  Ганьшин В.Н. Геодезические работы при реконструкции промышленных предприятий / В.Н. Ганьшин, Б.И. Коськов, И.М. Репалов ; рец. В.С. Сытник. – Москва : Недра, 1990. – 149 с. – ISBN 5-247-00582-1
305848
  Буденков Н.А. Геодезические работы при речных и озерных изысканиях / Н.А. Буденков, В.Н. Ганьшин; Ред. Левчук Г.П. – Москва : Недра, 1979. – 159с.
305849
  Визиров Ю.В. Геодезические работы при строительстве вантовых мостов / Ю.В. Визиров, А.Ю. Клюкин, П.В. Тимофеев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 8. – С. 8-13 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
305850
  Болгов И.Ф. Геодезические работы при строительстве и испытании крупных сооружений / И.Ф. Болгов; Ред. Лукьянов В.Ф. – Москва : Недра, 1984. – 145с.
305851
  Асташенков Г.Г. Геодезические работы при эксплуатации крупногабаритного промышленного оборудования / Г.Г. Асташенков. – Москва : Недра, 1986. – 151с.
305852
   Геодезические разбивочные работы : в помощь строителям Каховской ГЭС, южно-украинского и северо-крымского каналов ; практическое пособие по геодезическим разбивочным работам / Н.Г. Видуев, Д.И. Ракитов, В.П. Гржибовский, В.А. Крумелис. – Киев : Гостехиздат УСССР, 1952. – 203 с.
305853
   Геодезические разбивочные работы / Н.Г. Видуев, П.И. Баран, С.П. Войтенко, Г.С. Кондра, В.В. Подрезан; [ред. Маслов А.В.]. – Москва : Недра, 1973. – 213 с.
305854
  Щупель С.А. Геодезические расчеты на программируемых микрокалькуляторах : справочник / С.А. Щупель. – Киев : Будивэльнык, 1991. – 152 с. – ISBN 5-7705-0420-Х
305855
  Михеечев В.С. Геодезические светодальномеры / В.С. Михеечев. – Москва : Недра, 1979. – 222 с.
305856
  Коугия В.А. Геодезические сети на море / В.А. Коугия, А.И. Сорокин. – Москва : Недра, 1979. – 272 с.
305857
  Батраков Ю.Г. Геодезические сети сгущения / Ю.Г. Батраков; Ред. Рандярв Ю.Ю. – Москва : Недра, 1987. – 254с.
305858
  Фурсов В.И. Геодезические сигналы и их постройка : Учебное пособие / В.И. Фурсов. – Москва, 1963. – 327с.
305859
  Лукерьин А.А. Геодезические таблицы приращений координат, превышений, элементов круговых кривых и квадратных корней из чисел / А.А. Лукерьин. – Киев : Из-во "Будівельник", 1965. – 132 с.
305860
  Лукерьин А.А. Геодезические таблицы приращений координат, превышений, элементов круговых кривых, квадратных корней из чисел / А.А. Лукерьин. – 2-е изд. – Киев : Из-во "Будівельник", 1970. – 132 с.
305861
  Генике А.А. Геодезические фазовые дальномеры : учебник для топографических техникумов / А.А. Генике, Б.А. Ларин, В.М. Назаров ; ред. Н.Т. Куприна. – Москва : Недра, 1974. – 248 с.
305862
   Геодезические, картографические и гравиметрические работы во втором пятилетии : Материалы Всесоюзной конференции 12-24 апреля 1932 г. – Москва; Ленинград : Гос.изд.Стандартизации и Рационализации, 1933. – 231 с.
305863
  Неумывакин Ю.К. Геодезический контроль качества строительно-монтажных работ / Ю.К. Неумывакин. – М., 1988. – 223с.
305864
  Ямбаев Х.К. Геодезический контроль прямолинейности и соосности в строительстве / Х.К. Ямбаев. – Москва : Недра, 1986. – 264с.
305865
   Геодезический сборник. – Москва
Вып. 2. – 1917. – 46 с.
305866
   Геодезическо-маркшейдерские приборы : сборник статей. – Москва : АН СССР, 1984. – 114 с.
305867
  Поликашечкин А.И. Геодезическо-маркшейдерсое обеспечение строительства подземных сооружений в городах / А.И. Поликашечкин. – М, 1990. – 287с.
305868
  Елисеев С.В. Геодезическое инструментоведение : учеб. пособ. для геодезич. вузов / С.В. Елисеев; ред. П.С. Закатов. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 407 с.
305869
  Литвинов Б.А. Геодезическое инструментоведение : учебник для вузов геодезич. спец-ти и пособие для геодезистов / Б.А. Литвинов. – Москва : ВИА, 1956. – 503 с.
305870
  Деймлих Ф. Геодезическое инструментоведение / Ф. Деймлих; под ред. И.П. Араева. – Москва : Недра, 1970. – 584 с.
305871
  Литвинов Б.А. Геодезическое инструментоведение / Б.А. Литвинов, В.М. Лобачев, Н.М. Воронков. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1971. – 328 с.
305872
  Кузнецов П.Н. Геодезическое инструментоведение : учебник для студ. геодезич. специальностей вузов / П.Н. Кузнецов, И.Ю. Васютинский, Х.К. Ямбаев. – Москва : Недра, 1984. – 364 с.
305873
  Вейс Г. Геодезическое использование искусственных спутников Земли : монография / Г. Вейс; Под ред. Тищенко А.П. – Москва : Недра, 1967. – 116с.
305874
   Геодезическое обеспечение антенных комплексов. – М., 1991. – 107с.
305875
  Визиров Ю.В. Геодезическое обеспечение ввода наземных трасс в местные препятствия // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 17-26 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0016-7126
305876
  Бурбан П.Ю. Геодезическое обеспечение демаркации точки стыка государственных границ // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 7-12 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
305877
   Геодезическое обеспечение жилищно-гражданского и промышленного строительства / Ф.В. Андреева, Б.Г. Борисенков, В.Г. Бузятов, В.С. Сытник. – Москва : Недра, 1988. – 270с. – ISBN 5-247-00034-Х
305878
   Геодезическое обеспечение создания бустера для NSLS-II / Д.Б. Буренкова, П.П. Мурзинцев, А.В. Полянский, Ю.А. Попков, Л.Е. Сердаков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 13-16 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
305879
   Геодезическое обеспечение эксплуатации промышленных предприятий / В.Б. Жарников, Б.Н. Дьяков, Б.Н. Жуков, Б.П. Харитонов, Ю.Н. Нагорный. – Москва : Недра, 1992. – 160 с. – ISBN 5-247-02496-6
305880
   Геодезическое обоснование сейсмических исследований: метод. рекомендации. – Новосибирск, 1975. – 154с.
305881
  Островский А.Л. Геодезическое прибороведение : учеб. пособ. для студ., обучающихся по спец. "Прикладная геодезия" и "Астрономогеодезия" / А.Л. Островский, Д.И. Маслич, В.Г. Гребенюк; под общ. ред. А.Л. Островского. – Львов : Вища школа, 1983. – 208 с.
305882
   Геодезическое применение шоран. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 252 с.
305883
  Видуев Н.Г. Геодезическое проектирование вертикальной планировки / Н.Г. Видуев, В.П. Гржибовский; Ред. Маслов А.В. – Москва : Недра, 1964. – 251с.
305884
  Руденко Л.Г. Геодезична дуга Струве - об"єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО : Повідомлення / Л.Г. Руденко, В.В. Шестопалов // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 60-63 : Фото. – ISSN 1561-4980
305885
  Соломін О.М. Геодезична ув"язка тектонічних структур з картографічними матеріалами та результатами дешифрування космічних знімків в межах Українського кристалічного щита / О.М. Соломін, М.Ф. Куркач, П.Б. Міхно // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 69-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
305886
  Білоус В.В. Геодезичне забезпечення зйомки фасадів пам"яток архітектури в обмежених умовах історичної забудови міст / В.В. Білоус, С.П. Боднар, А.Г. Ткаченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 118-120. – (Географія ; Вип. 42)


  Розглядаються питання геодезичного забезпечення фотограмметричних робіт у складних умовах історичної забудови міст. Обгрунтовується методика підвищення надійності виконання просторової засічки.
305887
   Геодезичний енциклопедичний словник. – Львів : Євросвіт, 2001. – 668с. – ISBN 966-7343-23-5
305888
  Стопхай Ю.А. Геодезичний зріз України по меридіану 26 43" : матеріали про пошук пунктів Геодезичної дуги Струве : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 4-12 : Фото, карти. – Бібліогр.: 6 назв
305889
  Кухтар Д.В. Геодезичний контроль надземних переходів магістральних газопроводів із застосуванням електронних тахеометрів у безрефлекторному режимі вимірювань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Кухтар Денис Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
305890
  Дейнека Ю.П. Геодезичний моніторинг технічного стану будівель, споруд і технологічного обладнання об"єкта енергетики
305891
  Дейнека Ю.П. Геодезичний моніторинг технічного стану будівель, споруд і технологічного обладнання об"єкта енергетики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 49-51. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
305892
  Янчук О.Є. Геодезичний моніторинг техногенно-навантажених територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Янчук О.Є. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
305893
  Самойленко О.М. Геодезичні методи визначення геометричних параметрів динамічних об"єктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Самойленко Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т будівництва і і архітектури. – Київ, 2011. – 32 с. – Бібліогр. : 39 назв.
305894
  Шевченко Т.Г. Геодезичні прилади : підручник для студ. напряму "Геодезія, картографія та землевпорядкування " вищ. навч. закладів / МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; авт.: Т.Г. Шевченко, О.І. Мороз, І.С. Тревого; за заг. ред. Т.Г. Шевченка. – Львів : Львівська політехніка, 2006. – 464 с. – ISBN 966-553-516-1
305895
  Михайловський П.І. Геодезичні прилади Росії в XVI - XVII cт. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 103-110 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
305896
  Чеботарев А.С. Геодезия / А.С. Чеботарев
Часть 1. – 680с., 11табл.
305897
  Хандриков М.Ф. Геодезия : лекции проф. университета Св. Владимира М.Ф. Хандрикова. – Киев : Литография Л.Г. Даниловой, 1887. – 120, [3] с. – Литография
305898
  Рейнгерц К. Геодезия / К. Рейнгерц. – Берлин; Рига : Наука и жизнь
Часть 1 : Методы измерений и геодезические инструменты. – 1923. – 77с.
305899
  Рейнгерц К. Геодезия / К. Рейнгерц. – Берлин; Рига : Наука и жизнь
Часть 2 : Градусные измерения. Исследование фигуры Земли. Государственное межевание. – 1924. – 92с.
305900
  Важеевский В.А. Геодезия / Отв. ред. Важеевский В.А. – Ленинград : Изд. КУБУЧ, 1932. – 179с.
305901
  Назаров Н.А. Геодезия : учебник для землеустроительных техникумов / Н.А. Назаров. – Москва : Сельхозгиз, 1939. – 464 с. – (Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных техникумов)
305902
   Геодезия : справочное руководство. – Москва; Ленинград : Изд. Наркомхоза РСФСР
Т. 2 : Геодезическая основа/ под ред. О.Г. Дитц. – 1939. – 403 с.
305903
   Геодезия : справочное руководство. – Москва; Ленинград : Изд. Наркомхоза РСФСР
Т. 5 : Аэрофотография/ под ред. Д.А. Сольского и В.А. Власова. – 1939. – 152 с.
305904
   Геодезия : справочное руководство. – Москва; Ленинград : Изд. Наркомхоза РСФСР
Т. 6 : Картография/ под ред. М.Д. Бонч-Бруевича. – 1939. – 163 с.
305905
   Геодезия : справочное руководство. – Москва; Ленинград : Изд. Наркомхоза РСФСР
Т. 7 : Инструментоведение/ под ред. К.Н. Смирнова. – 1939. – 266 с.
305906
   Геодезия : справочное руководство. – Москва; Ленинград : Изд. Наркомхоза РСФСР
Т. 4 : Аэрофотосъемка/ под ред. М.Д. Коншина. – 1941. – 327 с.
305907
  Дензин П.В. Геодезия : учебник для топографич. училищ и техникумов / П.В. Дензин; отв. ред. И.И. Энтин. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2. – 1943. – 304 с.
305908
  Вировец А.М. Геодезия : Учеб. пособие для топографич. техникумов / А.М. Вировец, М.Н. Кутузов. – Москва : Геодезиздат, 1948. – 465с.
305909
  Чеботарев А.С. Геодезия : учебник для ин-ов геодезии и картографии / А.С. Чеботарев. – Москва : Геодезиздат
Ч. 1. – 1948. – 680 с.
305910
  Назаров Н.А. Геодезия : учебник для с.-х. техникумов землеустройства / Н.А. Назаров; под ред. П.М. Орлова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 584 с. – (Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных техникумов)
305911
  Федоров Н.В. Геодезия / Н.В. Федоров. – Москва : Дориздат, 1949. – 249с.
305912
  Федоров Н.В. Геодезия : учебник для дорожных техникумов / Н.В. Федоров; под ред. и с доп. Ф.А. Коршака. – 2-е изд. – Москва : Дориздат, 1949. – 280 с.
305913
   Геодезия : справочное руководство. – Ленинград; Москва : Изд. Мин.коммун.хоз.РСФСР
Т. 1 : Физическая геодезия/ под ред. И.А. Казанского. – 1949. – 422 с.
305914
  Чеботарев А.С. Геодезия : Учебник для институтов геодезии и картографии. / А.С. Чеботарев. – Москва : Геодезиздат
Часть 2. – 1949. – 636с.
305915
   Геодезия : справочное руководство. – Ленинград; Москва : Изд. Мин.коммун.хоз.РСФСР
Т. 9 : Дополнительный/ под ред. Н.Н. Степанова. – 1949. – 540 с.
305916
  Бобылев Г.З. Геодезия : Краткий курс: Учебник для архитектурных вузов / Г.З. Бобылев; Спец. ред. Коськов Б.И.; Ред. Сагалович М.В. – Москва : Гос. архитектурн. изд-во, 1950. – 244с.
305917
  Щавелев А.Ф. Геодезия : учеб. пособ. для речных училищ и техникумов / А.Ф. Щавелев. – Ленинград ; Москва : Речиздат, 1950. – 360 с.
305918
  Дензин П.В. Геодезия : учебник для географических ф-тов государственных ун-тов / П.В. Дензин; отв. ред. Н.М. Волков. – Москва : Московский университет, 1953. – 431 с.
305919
  Дензин П.В. Геодезия / П.В. Дензин. – Москва : Изд. Московского Университета, 1953. – 430с.
305920
  Дензин П.В. Геодезия : учеб. пособ. для топографич. техникумов / П.В. Дензин; ред. В.И. Звонов. – Москва : Геодезиздат
Ч. 1. – 1953. – 375 с.
305921
  Назаров Н.А. Геодезия / Н.А. Назаров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 520 с.
305922
  Модринский Н.И. Геодезия : учебник для гидрометеорологических техникумов / Н.И. Модринский; [отв. ред. Е.П. Сенков]. – Ленинград : ГИМИЗ, 1954. – 392 с.
305923
  Степанов Н.Н. Геодезия : Учебник для гидрометеорологических вузов / Н.Н. Степанов. – Ленинград : ГИМИЗ, 1954. – 344с.
305924
   Геодезия : Учебное пос. для геодезич. спец. топографичеких техникумов / Б.П. Ермолов, П.С. Закатов, М.Н. Кутузов, М.М. Муравин, Д.В. Саенко, Б.В. Троицкий; Под общ. ред. П.С. Закатова. – Москва : Геодезиздат
Часть 1. – 1954. – 520с.
305925
   Геодезия : Учебное пос. для геодезич. спец. топографичеких техникумов / Б.П. Ермолов, П.С. Закатов, М.Н. Кутузов, М.М. Муравин, Д.В. Саенко, Б.В. Троицкий; Под общ. ред. П.С. Закатова. – Москва : Геодезиздат
Часть 2. – 1954. – 283с.
305926
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : учебное пособие для горных специальностей вузов / Ф.Ф.Павлов, В.П.Машкевич, Б.Д.Федоров. – Москва : УГЛЕТЕХИЗДАТ, 1955. – 292 с.
305927
  Хренов Л.С. Геодезия : Учебное пособие для лесотехнических и сельскохозяйственных техникумов / Л.С. Хренов. – Москва - Ленинград : Гослесбумиздат, 1955. – 512с.
305928
  Чеботарев А.С. Геодезия : Изд-е второе, исправл. / А.С. Чеботарев. – Москва : Геодезиздат
Часть 1. – 1955. – 628с.
305929
  Дензин П.В. Геодезия : учеб. пособ. для топографич. техникумов / П.В. Дензин; ред. А.И. Иноземцева. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2. – 1955. – 340 с.
305930
  Щавелев А.Ф. Геодезия : учебник для речных училищ и техникумов / А.Ф. Щавелев. – Ленинград : Ленинградское отделение, 1956. – 280 с.
305931
  Федоров Н.В. Геодезия / Н.В. Федоров, Ф.А. Коршак. – 4-е изд., перераб. – М., 1956. – 404с.
305932
  Шилов П.И. Геодезия : Учебник для студ. инженерно-строит. и автодорожных вузов / П.И. Шилов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1956. – 395с.
305933
  Федоров Б.Д. Геодезия : Учебное пособие / Б.Д. Федоров. – Москва : Углетехиздат, 1957. – 380с.
305934
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : учеб. пособ. для студ. маркшейдерской спец-ти горных вузов и ф-ов / Ф.Ф.Павлов, В.П.Машкевич, Б.Д.Федоров. – Москва : УГЛЕТЕХИЗДАТ, 1957. – 356 с.
305935
  Дитц О.Г. Геодезия / О.Г. Дитц. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 291с.
305936
  Бомфорд Г. Геодезия / Г. Бомфорд; Ред. Пеллинен Л.П. – Москва : Из-во геодезической лит-ры, 1958. – 419с.
305937
   Геодезия / А.В. Маслов, Е.Г. Ларченко, А.В. Гордеев, Н.Н. Алексанров. – Москва : Геодезиздат
Ч.1. – 1958. – 511с.
305938
   Геодезия : Учебник для спец. "Геодезия" топографических техникумов / А.П. Колупаев, М.Н. Кутузов, М.М. Муравин, Д.В. Саенко. – Москва : Геодезиздат
Часть 2. – 1958. – 403с.
305939
  Мурашев С.А. Геодезия : учебник для гидромелиоративных техникумов / С.А.Мурашев, Н.А. Пайзанский, К.П. Панова ; Учебники и учебные пособия для с.-х. техникумов ; под ред. С.Г. Шарупича. – Москва : с.-х. лит-ры, 1959. – 376 с.
305940
  Михневич Г.В. Геодезия : Учебное пособие для институтов / Г.В.Михневич, В.П.Рязанов, А.Д.Сибирякова. – Изд-е второе, перераб. и доп. – Москва : Недра
Часть 2 : Опорные геодезические сети при землеустройстве. – 1959. – 335с.
305941
  Маслов А.В. Геодезия : учеб. пособ. для землеустроительных ф-тов с.-х. высш. учебн. заведений / А.В. Маслов, Г.И. Горохов. – Москва : Геодезиздат
Ч. 3. – 1959. – 172с.
305942
  Никольский Вс.М. Геодезия : методические указания и задания на контрольные работы / Ленинградский ин-т водного транспорта ; Заочное отделение ; Вс.М. Никольский, Вл.М. Никольский ; [отв. ред. Вс. М. Никольский]. – Ленинград, 1960. – 56 с.
305943
  Тарди П. Геодезия / П. Тарди, Ж. Лаклавер; Перевод с франц. В.Ю.Мартынова, Ю.А.Федутинова. – Второе перераб. – Москва : Гимиз
Том1 : Триангуляция. – 1960. – 311с.
305944
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : учебное пособие для горных вузов / Ф.Ф.Павлов, В.П.Машкевич, Б.Д.Федоров. – Москва : Гос. научно-техническое изд-во лит-ры по горному делу, 1961. – 276 с.
305945
  Модринский Н.И. Геодезия : учебник для гидрометеорологических техникумов / Н.И. Модринский. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : ГИМИЗ, 1961. – 450 с.
305946
  Федоров Б.Д. Геодезия : учеб. пособ. для горных техникумов / Б.Д. Федоров. – Москва : Госгортехиздат, 1961. – 336 с.
305947
  Назаров Н.А. Геодезия : учебник для техникумов по землеустройству / Н.А. Назаров; учебник и учебные пособия для с.-х. техникумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Из-во с.-х. лит-ры, журналов и плакатов, 1962. – 423 с.
305948
   Геодезия : учебник для геодез. и топогр. специальностей топогр. техникумов / А.И. Буланов, В.В. Данилов, П.С. Закатов, Б.П. Ермолов, В.Ф. Павлов, Б.В. Троицкий; под общ. ред. Д.А. Слободчикова. – Москва : Геодезиздат
Ч. 1. – 1962. – 316 с.
305949
  Чеботарев А.С. Геодезия / А.С.Чеботарев, В.Г.Селиханович, М.Н.Соколов/Под общ. ред. А.С.Чеботарева. – Москва : Геодезиздат
Часть 2. – 1962. – 614с.
305950
  Чеботарев А.С. Геодезия / А.С.Чеботарев, В.Г.Селиханович, М.Н.Соколов/Под общ. ред. проф.А.С.Чеботарева. – Москва : Геодезиздат
Часть 2. – 1962. – 610с.
305951
  Шилов П.И. Геодезия : Учебник для студ. автодорожных вузов / П.И. Шилов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1963. – 381с.
305952
  Бобылев Г.З. Геодезия : Учебник для архитектурных и строительных вузов / Г.З. Бобылев; Ред. Захарова Н.А. – 2-е изд., перераб. – Москва : Росвузиздат, 1963. – 251с.
305953
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : Конспект лекций / Ф.Ф. Павлов; Ун-т Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы. – Москва
Вып. 1. – 1963. – 102 с.
305954
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : конспект лекций / Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы ; Ф.Ф. Павлов. – Москва
Вып. 3 : Вертикальная съемка. Геометрическое нивелирование. – 1963. – 61 с.
305955
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : конспект лекций / Ф.Ф. Павлов; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Москва
Вып. 5 : Мензульная топографическая съемка крупного масштаба. – 1963. – 28 с.
305956
  Чижмаков А.Ф. Геодезия : Учебное пособие для землеустроительных специальностей / А.Ф. Чижмаков : Высшая школа, 1964. – 584с.
305957
  Коршак Ф.А. Геодезия : учебник для инженерных специальностей гос. ун-тов / Ф.А. Коршак; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР ; Дагестанский гос. ун-т им. В.И. Ленина ; отв. ред. М-Ш. И. Амирханов. – Махачкала : Республиканская книжная типография, 1964. – 500 с.
305958
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : конспект лекций / Ун.т дружбы народов им. Патриса Лумумбы ; Ф.Ф. Павлов. – Москва
Вып. 2. – 1964. – 71 с.
305959
  Михневич Г.В. Геодезия : учеб. пособ. для землеустроительных ин-тов и ф-тов / Г.В. Михневич, В.П. Рязанов, А.Д. Сибирякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Ч. 2 : Опорные геодезические сети при землеустройстве. – 1964. – 340 с.
305960
  Маслов А.В. Геодезия : учеб. пособ. для землеустроительных ин-тов и ф-тов / А.В. Маслов, Г.И. Горохов ; [ред. А.В. Маслов]. – 2-е изд., перераб. и испр. – Москва : Недра
Ч. 3 : Геодезические работы при землеустройстве. – 1964. – 186 с.
305961
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : конспект лекций / Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы ; Ф.Ф. Павлов. – Москва
Вып. 4 : Вертикальная съемка. Тахеометрия. – 1964. – 42 с.
305962
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : конспект лекций / Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы ; Ф.Ф. Павлов. – Вып. 6. – Москва, 1966. – 52 с.
305963
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : конспект лекций / Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы ; Ф.Ф. Павлов. – Вып. 7. – Москва, 1966. – 36 с.
305964
  Петров Н.С. Геодезия : учеб. пособ. для учащихся техникумов / Н.С. Петров. – Москва : Недра, 1966. – 344 с.
305965
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : конспект лекций / Ф.Ф. Павлов ; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Вып. 1, 2-е изд. – Москва, 1967. – 43 с.
305966
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : конспект лекций / Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы ; Ф.Ф. Павлов. – Вып. 2. – Москва, 1967. – 80 с.
305967
  Гиршберг М.А. Геодезия / М.А. Гиршберг; [науч. ред. В.Д. Большаков]. – Москва : Недра
Ч. 1. – 1967. – 384 с.
305968
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : учебник для студ. горных и геологоразведочных специальностей вузов / Ф.Ф. Павлов, Г.Е. Мепуришвили. – Москва : Недра, 1968. – 238 с.
305969
  Частухин С.А. Геодезия : метод. указания для студ.-заочников 1 курса географических ф-ов гос. ун-ов / МВиССО СССР ; Научно-методический кабинет по заочному и вечернему обучению Московского государственного ун-та им. М.В. Ломоносова ; С.А. Частухин. – Москва : Московский университет, 1968. – 52 с.
305970
  Федоров Б.Д. Геодезия : учебник для студ. горных специальностей вузов / Б.Д. Федоров. – Москва : Высшая школа, 1969. – 312 с.
305971
  Коршак Ф.А. Геодезия : учебник для автомобильно-дорожных техникумов / Ф.А. Коршак. – 5-е изд.перераб. и доп. – Москва : Недра, 1969. – 312 с.
305972
   Геодезия : материалы к симпозиуму молодых ученых и специалистов. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное из-во, 1969. – 200 с.
305973
  Моргунов Н.Ф. Геодезия : учебник для техникумов железнодорожного транспорта / Н.Ф. Моргунов, К.А. Сысоев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1970. – 352 с.
305974
  Хренов Л.С. Геодезия : (инженерная геодезия). Учебник / Л.С. Хренов. – Москва : Высшая школа, 1970. – 95с.
305975
  Модринский Н.И. Геодезия : учебник для гидрометеорологических техникумов / Н.И. Модринский. – 3-е изд., перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 464 с.
305976
   Геодезия : учеб. пособ. для землеустроит. ф-ов. с.-х. вузов / А.В. Маслов, А.В. Гордеев, Н.Н. Александров, К.С. Соберайский, Ю.Г. Батраков; [ред. Л.Г. Иванова]. – Москва : Недра, 1972. – 528 с.
305977
   Геодезия : учеб. пособ. для топографических техникумов / В.В. Данилов, Л.С. Хренов, Н.П. Кожевников, Н.С. Кононов; [ред. С.Г. Судаков]. – Москва : Недра, 1974. – 416 с.
305978
   Геодезия : учебник для с.-х. техникумов по специальности "Гидромелиорация" ; (для гидромелиоративных техникумов) / В.М. Голубкин, Н.И. Соколова, И.М. Палехин, М.И. Соффер. – Москва : Недра, 1975. – 493 с.
305979
   Геодезия : Учеб. пособ. для топографических техникумов / В.В. Данилов, Л.С. Хренов, Н.П. Кожевников, Н.С. Кононов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Недра, 1976. – 488 с.
305980
  Петров Н.С. Геодезия : учебник для учащихся горных техникумов / Н.С. Петров. – 2-е изд., перераб. – Москва : Недра, 1976. – 368 с.
305981
  Чижмаков А.Ф. Геодезия : учеб. пособ. для техникумов по землеустройству / А.Ф. Чижмаков, А.М. Чижмакова. – Москва : Недра, 1977. – 342 с.
305982
  Моргунов Н.Ф. Геодезия : учебник для техникумов железнодорожного транспорта / Н.Ф. Моргунов, В.И. Родионов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1978. – 312 с.
305983
  Маслов А.В. Геодезия : учеб. пособ. для студ. высш. с.-х. учебн. заведений по спец. "Землеустройство" / А.В. Маслов, А.В. Гордеев, Ю.Г. Батраков. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1980. – 616 с.
305984
  Баканова В.В. Геодезия : учебник для вузов / В.В. Баканова; Крумелис В.А. – Москва : Недра, 1980. – 277с.
305985
  Селиханович В.Г. Геодезия : учебник для студ. геодезич. спец-тей вузов / В.Г. Селиханович. – Москва : Недра
Ч. 2. – 1981. – 544 с.
305986
  Кудрицкий Д.М. Геодезия : учебник для учащихся гидрометеорологических техникумов / Д.М. Кудрицкий; отв. ред. А.И. Болотин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 416 с.
305987
  Давыдов М.Ф. Геодезия : учебник для архитектурных и строительных техникумов / М.Ф. Давыдов, Г.Г. Прудников; [ред. Л.М. Комарькова]. – Москва : Недра, 1984. – 174 с.
305988
  Михайлович К. Геодезия : (уравнительные вычисления) / К. Михайлович; под ред. В.Д. Большакова. – Москва : Недра, 1984. – 448 с.
305989
  Бруевич П.Н. Геодезия : учебник для учащихся горных техникумов / П.Н. Бруевич, Е.М. Самошкин; Рец. Попов И.И., Корж Т.Н. – Москва : Недра, 1985. – 343с.
305990
   Геодезия : учебник для учащихся с.-х. техникумов по спец. "Гидромелиорация" / В.М. Голубкин, Н.И. Соколова, И.М. Палехин, М.И. Соффер. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 376 с.
305991
  Маслов А.В. Геодезия : [учеб. пособие для сред. с.-х. учеб. заведений по спец. "Землеустройство"] / А.В. Маслов, Е.Ф. Гладилина, В.А. Костык. – Москва : Недра, 1986. – 415, [1] с. – Библиогр.: с. 407 (7 назв.). – (Среднетехническое образование)
305992
  Поклад Г.Г. Геодезия : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Маркшейдерское дело" / Г.Г. Поклад. – Москва : Недра, 1988. – 304 с. – ISBN 5-247-00234-2
305993
  Машимов М.М. Геодезия : теоретическая геодезия : справочное пособие / М.М. Машимов; под ред. В.П. Савиных и В.Р. Ященко. – Москва : Недра, 1991. – 268 с. – ISBN 5-247-01331-Х
305994
   Геодезия : геодезические и фотограмметрические приборы ; справ. пособие / Н.Н. Воронков, В.С. Плотников, Е.И. Калантаров, А.Н. Голубев, П.Н. Кузнецов, Х.К. Ямбаев; под ред. В.П. Савиных и В.Р. Ященко. – Москва : Недра, 1991. – 429 с. – ISBN 5-247-02338-2
305995
  Большаков В.Д. Геодезия : справочное пособие / В.Д. Большаков, Е.Б. Клюшин, И.Ю. Васютинский; Под ред.: Савиных В.П., Ященко В.Р. – Москва : Недра. – ISBN 5-247-01249-6
Изыскания и проектирование инженерных сооружений. – 1991. – 238с.
305996
  Шилов П.И. Геодезия (для автодорожных вузов) : Учебник / П.И. Шилов. – Москва, 1950. – 403с.
305997
  Дитц О.Г. Геодезия (для гидротехнических специальностей) : учебник для строительных и гидротехнич. спец. / О.Г. Дитц; ред. Г.П. Левчук. – Москва : Геодезиздат, 1950. – 332 с.
305998
  Федоров Н.В. Геодезия (Краткий курс) : Учебник для дорожных и транспортных техникумов / Н.В. Федоров. – Москва : Дориздат, 1945. – 322с.
305999
   Геодезия в городском строительстве : Справочное руководство. – Ленинград-Москва : Изд. Мин.коммун. хоз. РСФСР
Т. 1 : Основные геодезические работы. – 1950. – 535 с.
306000
  Толгский В.С. Геодезия в городском строительстве / В.С. Толгский. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 296с.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,