Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
305001
  Рожик Ю.С. "Встановленність законом" як спеціальна передумова звернення до суду із заявами органів месцевого самоврядування в порядку статті 45 ЦПК України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 45-47
305002
  Патриляк І.К. "Встань і борись! Слухай і вір..." = "Rise and fight! Listen and have belief..." : укр. націоналістичне підпілля та повст. рух 1939-1960 рр. / Іван Патриляк ; Центр дослідж. визвольного руху. – Львів : Часопис, 2012. – 591, [1] с. : іл., табл. – Алф. та геогр. покажч.: с. 557-590. - Тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2720-01-3


  У пр. № 1719606 напис: Великошановному Володимирові Анатолійовичу, з накращими побажаннями здоров"я, щастя й добра від автора. 26.06.12 р. Підпис.
305003
  Залялиева Р.А. "Встреча Нового года" : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 9. – С. 67-69
305004
   "Встречи друзей Амадеус" в южной столице : событие // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 8 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
305005
  Бєссонова О.Л. "Вступ до когнітивної лінгвістики" / О.Л. Бєссонова, А.Е. Левицький // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 149-151. – ISSN 2075-4205
305006
  Прокопов Д.Є. "Вступ до філософії міфології" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 408-410. – ISBN 966-316-069-1
305007
  Кораїс Адамантіос [Вступ до давньогрецьких письменників : автобіографія А. Кораїса / Кораїс Адамантіос; Передмова К.Т. Димараса. – [Афіни : Відділ освіти Національного Банку
Т. 1]. – 1986. – 636 с. – Видання грецькою мовою
305008
  Кораїс Адамантіос [Вступ до давньогрецьких письменників / Кораїс Адамантіос; Вступ Ем.Н. Фрагкіскоса. – [Афіни : Відділ освіти Національного Банку
Т. 2]. – 1988. – 803 с. – Видання грецькою мовою
305009
  Карандоніс А. [Вступ до новітньої поезії. Студії з сучасної грецької поезії / Андреас Карандоніс. – 7-е вид., доп. – Афіни : Видавництво Н. Пападимаса, 1990. – 338, [8] с. – На тит. арк.: Ч. 1 : Вступ до новітньої поезії ; ч. 2: Студії з сучасної грецької поезії. - Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-206-081-6
305010
  Мастродімітріс П.Д. [Вступ до новогрецької філології / П.Д. Мастродімітріс. – 6-е вид. – Афіни : Домос, 1996. – 661с. – Видання грецькою мовою. – ISBN 960-353-031-Х
305011
  Соловьев Ю.П. Вспомогательное оборудование паротурбинных электростанций / Ю.П. Соловьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 200 с.
305012
  Соловьев Ю.П. Вспомогательное оборудование ТЭЦ, центральных котельных и его автоматизация / Ю.П. Соловьев, А.И. Михельсон. – М., 1972. – 255с.
305013
  Пастернак Д.Н. Вспомогательное проектирование в системах проекций на одну плоскость. : Автореф... канд.техн.наук: / Пастернак Д.Н.; Киев.инж-строит.ин-т. – К, 1967. – 14л.
305014
  Уваров А.В. Вспомогательное производство : интенсификация и эффективность / А.В. Уваров. – Л, 1991. – 136с.
305015
  Коновалова Е.Н. Вспомогательные (дополнительные) сведения на рукописных картах Западной Сибири (XVII-XIX вв.) / Е.Н. Коновалова, О.В. Трофимова
305016
  Коновалова Е.Н. Вспомогательные (дополнительные) сведения на рукописных картах Западной Сибири (XVII-XIX вв.) / Е.Н. Коновалова, О.В. Трофимова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 45-55 : рис. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0016-7126
305017
  Маманов И.Е. Вспомогательные глаголы в казахском языке / И.Е. Маманов. – Алма Ата, 1949. – 94с.
305018
  Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины : Учебник для студ. высших учебных заведений / Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин; Под ред. Г.А. Леонтьевой. – Москва : Владос, 2000. – 368с. – ISBN 5-691-00495-6
305019
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Л : Наука
XI. – 1979. – 3312с.
305020
  Шпаковский И.П. Вспомогательные таблицы для начисления заработка колхозникам и рабочим совхозов / И.П. Шпаковский. – Минск, 1967. – 336с.
305021
   Вспомогательные таблицы для производства основных геодезических работ в городах : приложение к тому 1 Справочного руководства "Геодезия в городском строительстве". – Ленинград : Из-во Минкоммунхоз. РСФСР, 1950. – 127 с.
305022
  Призмент Э.Л. Вспомогательные указатели к книжным изданиям НПО "Всесоюз. кн. паата" / Э.Л. Призмент, Е.А. Динерштейн. – М, 1988. – 207с.
305023
  Призмент Э.Л. Вспомогательные указатели к научной книге / Э.Л. Призмент. – М, 1975. – 142с.
305024
  Призмент Э.Л. Вспомогательные указатели к научной книге / Э.Л. Призмент, Е.А. Динерштейн. – М, 1975. – 143с.
305025
  Михайлюк М.П. Вспомогательные упражнения начинающего тяжелоатлета / М.П. Михайлюк. – ЛЬвов, 1957. – 179с.
305026
  Килессо А.И. Вспомогательный флот империалистического государства / А.И. Килессо. – Л, 1955. – 504с.
305027
  Семчик В.І. Вспоре рождается экспертиза // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 529-533. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
305028
  Гурзадян Г.А. Вспыхивающие звёзды / Г.А. Гурзадян. – Москва : Наука, 1973. – 367 с.
305029
   Вспыхивающие звезды и родственные объекты : труды симпозиума. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1986. – 331 с.
305030
  Гершберг Р.Е. Вспыхивающие звезды малых масс / Р.Е. Гершберг. – Москва : Наука, 1978. – 127 с.
305031
   Вспыхивающие звезды, фуоры и объекты Хербига-Аро : труды симпозиума / Симпозиум многостороннего сотрудничества АН "Физика и єволюция звезд"; Мирзояна Л.В. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1980. – 328 с.
305032
   Вспышечная активность блазара ЗС454.3 в период 2004-2010 гг. от гамма- до радиодиапазонов длин волн / А.Е. Вольвач, М.Г. Ларионов, Л.Н. Вольвач, А.М. Кутькин, М. Виллата, К.М. Раитери, А. Лахтеенмаки, М. Торникоски, П. Саволаинен, Дж. Тамми, М.Ф. Аллер, Х.Д. Аллер, С.Г. Сергеев, В.Т. Дорошенко, Ю.С. Ефимов, С.А. Климанов, С.В. и др. Назаров // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 2. – С. 68-76. – ISSN 1561-8889


  Вольвач А.Е., Ларионов М.Г., Вольвач Л.Н., Кутькин А.М., Виллата М., Раитери К.М., Лахтеенмаки А., Торникоски М., Саволаинен П., Тамми Дж., Аллер М.Ф., Аллер Х.Д., Сергеев С.Г., Дорошенко В.Т., Ефимов Ю.С., Климанов С.А., Назаров С.В., Борман Г.В., ...
305033
  Изотова И.Ю. Вспышечная активность групп пятен на разных фазах 11-летнего цикла // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 43-45. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Сравнены зависимости среднемесячного количества вспышек баллов 1,2 + 3 от чисел Вольфа для фаз роста (1965-1967 гг.) и спада (1968-1974 гг.) 20-го цикла солнечной активности. Показано, что в 20 цикле при одинаковых значениях среднемесячных чисел Вольфа ...
305034
  Янкович Иштван Вспышечная активность красных карликовых звезд в области открытого скопления яслей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Янкович Иштван; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 10л.
305035
  Несмеянович Э.И. Вспышечная активность Солнца и некоторые индексы межпланетного и геомагнитного полей / Э.И. Несмеянович. – Москва, 1977. – 240с.
305036
  Тулин Шварц Б.Е. Вспышка магния и... свет истории : Из истории ленинских фотографий. / Шварц Б.Е. Тулин. – М., 1989. – 250с.
305037
  Адамчик В.В. Вспышка молнии : рассказы : авториз. пер. с белорус. / В.В. Адамчик ; ил.: В.П. Муравьев. – Москва : Советский писатель, 1970. – 288 с. : ил.
305038
   Вспышка чумы плотоядных у байкальской нерпы (1987/88 г.). – Новосибирск : Наука, 1992. – 71с.
305039
  Гершберг Р.Е. Вспышки красных карликовых звезд / Р.Е. Гершберг. – Москва, 1970. – 168с.
305040
   Вставай, страна огромная !. – Москва : Советская Россия, 1985. – 476с.
305041
  Ющенко В. Вставай, хто живий, в кого думка повстала - знамениті слова славної Лесі Українки вповні передають дух промови Віктора Ющенка на Майдані Незалежності 22 листопада 2004 року // Шлях перемоги, 2004
305042
  Шошин В.А. Вставайте на рассвете / В.А. Шошин. – М., 1980. – 191с.
305043
  Калашник Ю. Вставлені конструкції в щоденнику Костянтина Москальця "Келія чайної троянди" / Ю. Калашник, Р. Трифонов // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 109-120. – ISSN 2304-9383
305044
  Романченко А.П. Вставлені одиниці як засіб комунікативного впливу в науковому дискурсі // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 193-198. – ISBN 978-617-7041-71-8
305045
  Ісапчук Ю. Вставна легенда "Таємниці принцеси Кагранської" Інгеборг Бахман в аспекті духовного простору авторки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 80-84. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))


  Аналізуються особливості жанру та персоносфери вставної легенди «Таємниці принцеси Кагранської» з роману «Маліна» Інгеборг Бахман в аспекті духовного простору письменниці. Підкреслюється утопічна спрямованість зображуваного хронотопу у контексті ...
305046
  Бровко О.О. Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікації : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Бровко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 37 назв
305047
  Бровко О.О. Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікаціЇ : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Бровко Олена Олександрівна ; М-во освіти , науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 432 л. – Бібліогр.: л. 372-432
305048
  Астрахан Н.І. Вставна новела в художній структурі роману М. Фріша "Нехай мене звуть Гантенбайн" // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 7-19. – ISSN 2306-2908
305049
  Бровко О.О. Вставна новела у просторі теоретичних оефлексій // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 47-51. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Мета роботи полягає в систематизації досліджень вставної новели в літературознавстві. Автор зупиняється на перспективі вивчення новели в якості структурного елемента прози
305050
  Колінько О. Вставна новела у структурі постмодерного роману Міли Іванцової "Гра в паралельне читання" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 136-145. – ISSN 2304-9383
305051
  Ерліхман А.М. Вставні конструкції як засіб реалізації імпліцитності / А.М. Ерліхман, Я.Г. Мельник // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 1 (25). – С. 32-40. – ISSN 2075-4205
305052
  Мойсієнко А. Вставні синтаксичні конструкції: граматична природа, структурні характеристики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 196-201
305053
  Ніколіна Т.Н. Вставні слова, словосполучення, речення. Стилістична роль у мовленні. // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 10. – С.12-15.
305054
  Романенко Е.Н. Вставные и вводные предложения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Романенко Е. Н.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1979. – 22л.
305055
  Яковенко Н.П. Вставные конструкции в публицистической речи В.И. Ленина // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 146-150
305056
  Котляр Т.Р. Вставочные конструкции в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Котляр Т.Р.; М-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 27л.
305057
  Котляр Т.Р. Вставочные конструкции в современном английском языке. / Т.Р. Котляр. – Саратов, 1962. – 36с.
305058
  Щеболева И.И. Вставочные конструкции в современном русском литературном языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Щеболева И.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – Москва, 1955. – 15л.
305059
  Бурчак Л. Встаеновлення лічильників тепла: умови та порядок // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 16-17
305060
  Шевченко Т.Г. Встала весна : Вірші / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дитвидав, 1961. – 17с.
305061
  Лібов Д. Встановлені вісесиметричні коливання "кубоподібного" циліндра // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 111-113
305062
  Заболотна І. Встановлення автентичності історичного джерела за І. Крип"якевичем // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 479-483. – ISBN 978-966-171-795-3
305063
  Заболотна І. Встановлення авторства як складова атрибуції історичного джерела за І. Крип"якевичем // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 140-142. – ISBN 978-966-171-893-6
305064
  Кріль В. Встановлення американського колоніального панування на Філіппінах в 1899 - 1916 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 298-301. – ISBN 978-966-171-783-0
305065
  Мантуляк Ю. Встановлення анкетних відомостей підозрюваного (обвинуваченого) у кримінальному провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 55-67
305066
  Прохорова І.А. Встановлення атестованих значень нормованих метрологічних характеристик стандартного зразка складу чорнозему звичайного // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 113-119 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
305067
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження : окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 47-57
305068
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. (Окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування). Частина I // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7 (157). – С. 55-68
305069
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. (Окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування). Частина III // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 60-74
305070
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. (Окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування). Частина IV // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 49-61
305071
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. (Окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування). Частина IІ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 8 (158). – С. 66-80
305072
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. Частина 5 : (окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 44-54
305073
  Андрушко П.П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження: окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 114-122
305074
  Андрушко П.П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження: окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування. - C. 163-170. // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 163-170
305075
  Оверчук О. Встановлення віхи: релікти стародавніх обрядодій у сучасному українському фольклорі / О. Оверчук, І. Барамба // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 3/4 (19). – С. 40-54. – ISSN 2225-5095


  У київський період життя на світогляд Федора Вовка мали безпосередний вплив В. Антонович, П. Чубинський та М. Драгоманов. 20 жовтня 1917 р. Вчена рада Київського університету обрала його завідувачем кафедри географії та етнографії.
305076
  Слуцкий О.Б. Встановлення влади рад на Україні / О.Б. Слуцкий. – К., 1957. – 70с.
305077
  Слуцький О.Б. Встановлення влади Рад на Україні / О.Б. Слуцький; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – 70с.
305078
  Чешковська О.В. Встановлення власності у процедурі банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 114-119.
305079
  Головенський В.В. Встановлення границь суттєвої переваги по дальності виявлення електромагнітних сигналів інфрачервоного діапазону в порівнянні з видимим // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 12-22. – ISSN 2524-0056
305080
  Варфоломєєва Т.В. Встановлення даних про особу по рукописному тексту документа / Т.В. Варфоломєєва, В.Н. Мартинюк, Т.В. Шабаліна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 83-91. – (Серія права ; № 16)


  В статье дается обзор литературы о влиянии различных факторов на признаки почерка, высказаны отдельные критические замечания, а также показаны возможности установления по почерку данных о личности исполнителя текста, его состоянии, поведении и т.п.
305081
  Пивовар С. Встановлення державних відносин між Австро-Угорщиною та Україною (1918 рік) // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 119-138. – ISBN 978-617-7037-10-0
305082
  Свєженцева О.І. Встановлення диктатури комуністичної партії та зміна принципів організації державної влади у ЧСР на рубежі 1940-1950-х років / О.І. Свєженцева, О.Ю. Мовчан // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 22-27. – ISSN 2077-1800
305083
  Мінасян Р. Встановлення дипломатичних відносин між КНР та США // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 319-322. – ISBN 978-966-171-783-0
305084
  Купчик О. Встановлення дипломатичних відносин між Україною та Азербайджаном у 1918 - 1921 рр. / О. Купчик, Даміров, Алі-Іса Умуд-огли // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 201-217. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
305085
  Курбанова Т. Встановлення дипломатичних відносин між Україною та ОАЕ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 116-117
305086
  Пижик А. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР і Німеччиною (1920-1922) / А. Пижик, О. Купчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 95-98. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості переговорного процесу з установлення дипломатичних відносин між УСРР та Німеччиною в 1920-1922 рр. This article analyzes the peculiarities of negotiations on installation diplomatic relations between Ukrainian SSR and German ...
305087
  Купчик О. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР і Турецькою Республікою (1920-1922) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-106. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості переговорного процесу з установлення дипломатичних відносин між УСРР і Туреччиною 1920-1922 рр. This article analyses the peculiarities of negotiation on installation diplomatic relation between Ukrainian SSR and Turkish in ...
305088
  Купчик О. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Австрійською республікою в 1921 р. // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 186-193. – ISBN 978-617-7037-10-0
305089
  Купчик О.Р. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Естонською Республікою (1920-1921) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 109-112. – ISBN 966-614-021-7
305090
  Купчик О.Р. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Естонською Республікою (1920-1921) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 109-112. – ISBN 966-614-021-7
305091
  Прищепа О. Встановлення дипломатичних відносин між Японією та Республікою Корея в 1965 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 63-66. – ISBN 978-966-171-793-9
305092
  Волковинський В.І. Встановлення дипломатичних відносин СРСР з Китаєм / В.І. Волковинський. – Київ, 1960. – 116с.
305093
  Волковинський В.І. Встановлення дипломатичних відносин СРСР з Китаєм (1917-1924 рр.) / В.І. Волковинський. – Київ : КДУ, 1960. – 116 с.
305094
  Дацків Ігор Встановлення дипломатичних відносин Української держави з країнами Четвертного союзу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 45-50
305095
  Порхун О.В. Встановлення діагнозу дерматологічних захворювань із застосуванням моделей розподіленого вихідного коду та персептрону // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 31-36. – ISSN 1996-5931
305096
  Яцик А.В. Встановлення екологічних нормативів якості води в країнах ЄС та України / А.В. Яцик, І.В. Гопчак, Т.О. Басюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 151-156
305097
  Холоденко В.С. Встановлення екологічно допустимого об"єму відбору води з річок (на прикладі Прип"ятського Полісся України : дис. канд. географічних наук : 11.00.07 / Холоденко В.С. ; Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування. – Рівне, 2010. – 225л. + Додатки : л.177-225. – Дисертація. – Бібліогр. : л.162-176
305098
  Холоденко В.С. Встановлення екологічно допустимого об"єму відбору води з річок (на прикладі Прип"ятського Полісся України) : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Холоденко В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв.
305099
  Спіцина Л. Встановлення земельного сервітуту // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-31.
305100
  Галущенко Г. Встановлення змісту іноземного права арбітражем // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 67-72. – ISSN 1026-9932
305101
  Галущенко Г.В. Встановлення змісту іноземного права в суді // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – С. 90-97. – ISBN 978-617-566-268-7
305102
  Зьолка В. Встановлення змісту категорій "система" та "структура" на основі аналізу адміністративно-правових основ діяльності державної прикордонної служби України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 244-248. – ISSN 1026-9932
305103
  Погорецька Н. Встановлення змісту норм іноземного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 107-111. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються нормативно-правові та методологічні підходи щодо встановлення змісту норм іноземного права при регулюванні цивільних і господарських відносин у спорах фізичних та юридичних осіб в Україні. В статье рассматриваются ...
305104
  Стоян П.К. Встановлення і зміцнення Радянської влади на Україні / П.К. Стоян ; АН УРСР.Ін-т історії УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1954. – 84 с.
305105
  Цюра В. Встановлення і припинення речових прав за рішенням суду // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-31
305106
  Цюра В. Встановлення і припинення речових прав за рішенням суду (продовження) // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 3. – С. 12-22
305107
  Трутень В.В. Встановлення іноземного права як питання права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 34-41. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  У статті дається відповідь на питання права, як встановити існування за зміст норм іноземного права, та розкривається поняття "елімінації норм іноземного/вітчизняного права" в міжнародному приватному праві.
305108
  Чучукало О. Встановлення істини як мета доказування // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 57-60. – ISSN 0132-1331
305109
  Фролов М. Встановлення компартійно-радянської влади в Україні (1919-1920)
305110
  Удовенко Ю. Встановлення контакту з дитиною під час її влаштування та адаптації до центру соціально-психологічної реабілітації дітей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Розкрито зміст понять "контакт" та "встановлення контакту з дитиною" під час її влаштування і адаптації до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Проаналізовано основні підходи до встановлення контакту з дитиною, а також виокремлено ознаки ...
305111
  Гой О. Встановлення контролю за політичним фінансуванням в Україні // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 30
305112
  Білик Б.І. Встановлення кордонів України (1917-1925 роки) / Б.І. Білик, О.П. Дубрава // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 94-102. – (Історія ; Вип. 22)


  Розглянуто історію формування державних кордонів України (1917-1925 рр.).
305113
  Пилипенко І. Встановлення кримінальної відповідальності за самоправство: досвід держав Європейського Союзу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 103-115
305114
  Грищук В. Встановлення кримінальної відповідальності колективних суб"єктів у зарубіжних державах: до історії проблеми / В. Грищук, О. Пасєка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 50-61. – ISSN 0132-1331
305115
  Вакуленко Т.С. Встановлення критеріальних порогів результатів зовнішнього незлежного оцінювання методом Ангоффа // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 23-25
305116
  Бурцев О.В. Встановлення меж земельної ділянки як гарантія вирішення межових спорів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 197-203. – ISSN 2224-9281
305117
  Гацько А.Ф. Встановлення меж росту та відповідальності у сфері туризму / А.Ф. Гацько, Т.В. Власенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 122-130. – (Економічні науки)
305118
  Пересоляк В.Ю. Встановлення меж сільських, селищних та міських рад - базис ведення державного земельного кадастру / В.Ю. Пересоляк, М.М. Ходанич, С.С. Радомський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 118-123. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
305119
  Стрєльникова І.Ю. Встановлення міждержавних зв"язків УСРР у 1921-1922 рр. // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 10-13
305120
  Мороз В.Г. Встановлення місця вчинення злочину - необхідна умова правильної кваліфікації вчиненого діяння // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 58-65. – ISSN 2222-5374
305121
  Клименко А. Встановлення місця проживання під час здійснення ідентифікації фізичних осіб - клієнтів банку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.85-87. – ISSN 0132-1331
305122
  Констанкевич Ю. Встановлення морально–етичних критеріїв до публічних службовців в контексті індивідуальної свободи // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 61-62
305123
  Стадник Л.Л. Встановлення національних діагностичних рекомендованих рівнів у рентгенодіагностиці як інструмент оптимізації медичного опромінення / Л.Л. Стадник, О.В. Носик, О.Ю. Шальопа // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
305124
  Клочко О.П. Встановлення німецько-фашистського окупаційного режиму в Києві (1941) / О.П. Клочко, О.Ф. Мінгазутдінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 97-100. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Розкривається сутність нацистського окупаційного режиму в Києві в роки Великої Вітчизняної війни.
305125
  Денисьєвський В.С. Встановлення норм добрив під цукрові буряки / В.С. Денисьєвський. – Київ ; Харків, 1937. – 60 с.
305126
  Крайнюков О.М. Встановлення нормативів гранично допустимих рівнів токсичності стічних вод на основі застосування конструктивно–географічної методології суб"єкт-об"єктних відносин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 22-28. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
305127
  Рогатинська Н. Встановлення об"єктивної істини як мета доказування // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 268-271. – ISSN 2524-0129
305128
  Єфремов С.О. Встановлення обставини вчинення злочину організованою групою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-51. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Розглядаються фактичні обставини, котрі в процесі доказування в кримінальній справі можуть свідчити про вчинення злочину організованою групою. Actual proofs that could testify while investigating as the facts that the crime was committed by organized ...
305129
  Гуржій Т. Встановлення ознак суб"єкта адміністративного делікту в процесі адміністративно - правової кваліфікації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.75-80. – ISSN 0132-1331
305130
   Встановлення оксалатдеградуючої активності бактерій із використанням флюоресцентної спектроскопії / А.С. Паустовська, О.А. Запорожець, Г.М. Толстанова, І.В. Акуленко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 146
305131
  Пінчук Н.В. Встановлення основних збудників коренеїда цукрових буряків та ефективність використання заходів боротьби / Н.В. Пінчук, Т.О. Буткалюк, П.М. Вергелес // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 245-254 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
305132
  Бабенко В. Встановлення особи неповнолітнього та визначення обсягу його цивільної дієздатності при нотаріальному посвідченні правочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 334-336
305133
  Таран О.В. Встановлення особи, яка порушує вимоги законодавства про охорону праці // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 8 (132). – С. 44-48
305134
  Півненко В. Встановлення презумпції правоти та пріорітетності прав потерпілого // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.68-73
305135
  Галянтич М. Встановлення принципів житлового права України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 4-8.
305136
  Беньківський В.О. Встановлення причинового зв"язку в кримінальному праві: сучасний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 523-525. – ISSN 1563-3349
305137
  Мак-Комбс Встановлення пріоритетів: масмедії та громадська думка = Setting the agenda : the mass media and public opinion / Максвел Мак-Комбс ; пер. з англ. М. Давиденко. – Київ : К.І.С., 2007. – 256 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.: Setting the agenda : the mass media and public opinion / Maxwell McCombs. Cambridge, 2004. – Бібліогр.: с. 219-256. – ISBN 966-7048-48-9
305138
  Редик В. Встановлення психологічного контакту з неповнолітнім правопорушником // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 141-145.
305139
  Марчак В.Я. Встановлення психологічного контакту при проведенні комунікативних слідчих дій // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.113-116. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
305140
  Кульчицький В. Встановлення радянських органів влади в Західній Україні у 1939-1941 роках / В. Кульчицький, С. Кондратюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.137-141. – Бібліогр.: 21 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
305141
   Встановлення радянської влади в Угорщині та на Закарпатті в1919 році.. – Ужгород, 1989. – 134с.
305142
  Рибалка І.К. Встановлення Радянської влади на Україні. / І.К. Рибалка. – К., 1957. – 56с.
305143
   Встановлення раціональних умов формування водокрижаного струменя та визначення його реальних властивостей / О.Ф. Саленко, Г.В. Габузян, В.Т. Щетинін, В.В. Ткачук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 83-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
305144
  Вегера В.М. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати як спосіб державного регулювання оплати праці в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Вегера Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
305145
  Вегера В.М. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати як спосіб державного регулювання оплати праці в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Вегера Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 205 л. – Бібліогр.: л. 181-205
305146
  Разбейко Н.В. Встановлення складних юридичних фактів щодо здійснення нарахувань та пені // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 183-190
305147
  Гриценко Г.Г. Встановлення солідарності в різних зобов"язаннях через неподільність їх предмету // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 59-64
305148
  Переймер С.Й. Встановлення співвідношень між системними параметрами аналітичними методами // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
305149
  Карлін М.І. Встановлення ставок основних податків в Україні на основі принципу прогресивності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 102-107. – ISSN 1562-0905
305150
   Встановлення стану сп"яніння у водіїв транспортних засобів в Україні : наук.-практ. посібник / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: М.Г. Вербенський, В.О. Криволапчук, Т.О. Проценко та ін.]. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – 206, [2] с. : іл., табл. – Уклад. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 175-180. – (Спеціальна техніка для правоохоронної діяльності: науково-технічне та правове забезпечення). – ISBN 978-617-7364-37-4
305151
  Мельничук Н.О. Встановлення строку випробування при прийнятті на роботу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.70-75
305152
  Стороженко О. Встановлення суб"єкта зловживаннямонопольним (домінуючим) становищем у ході адміністративно-правової кваліфікації // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 91-95.
305153
  Чурпіта Г.В. Встановлення судом факту батьківства (материнства) // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 52-58
305154
  Зайчук О. Встановлення східного кордону УСРР в 1919-1925 роках (історико-правовий аспект) / О. Зайчук, В. Капелюшний, О. Вовк // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 198). – С. 6
305155
  Зайчук О. Встановлення східного кордону УСРР в 1919-1925 роках (історико-правовий аспект) / О. Зайчук, В. Капелюшний, О. Вовк // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 22 жовтня (№ 203). – С. 4
305156
  Зайчук О. Встановлення східного кордону УСРР в 1919-1925 роках (історико-правовий аспект) / О. Зайчук, В. Капелюшний, О. Вовк // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 29 жовтня (№ 208). – С. 10
305157
  Литвинець В.М. Встановлення та зміна меж сільських населених пунктів як підстава набуття права власності територіальної громади села на землю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 466-471. – ISSN 1563-3349
305158
  Юлія Сайфуліна Встановлення та розбудова радянського державного режиму в Північній Буковині у 1940-1945 рр.: стан розроблення проблеми «радянською науковою школою» // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 97-101.
305159
  Сайфуліна Ю. Встановлення та формування радянської судової системи у Піанічній Буковині (1940-1941 рр.) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 95-101.
305160
  Березовська Н.Л. Встановлення терміна для так званих кримінальних проступків // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 200-203. – ISBN 978-966-458-403-3
305161
  Лучаківська І. Встановлення тимчасових органів влади в Західній Україні і їх діяльність у 1939 році // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 4-6. – ISSN 2076-1554
305162
  Пугач Є.П. Встановлення тоталітарних режимів у країнах Центральної та Південно-Східної Європи : навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету / Є.П. Пугач ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 92 с.
305163
  Пастушенко В.І. Встановлення трансфертних цін на молокопереробних підприємствах : економіка та управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 123-128 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
305164
  Шумило М.М. Встановлення у судовому порядку фактів, що мають юридичне значення у сфері пенсійного забезпечення // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 260-265. – ISBN 978-966-927-257-7
305165
  Козловський І.С. Встановлення українсько-польського кордону. 1941-1951 рр. / Іван Козловський; Наук. ред. В.В. Трофимович. – Львів : Каменяр, 1998. – 224с. : табл., карти + карта. – ISBN 966-7255-63-8
305166
  Санін Б.В. Встановлення факту проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 111-117
305167
  Головатюк Ю.В. Встановлення фізико-механічних характеристик для оцінювання деградації алюмінієвих сплавів типу Д16 і В95 після тривалої експлуатації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Головатюк Ю.В. ; НАНУ; Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
305168
  Маламура О.О. Встановлення хронологічних меж існування "романтизму" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 298-299. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
305169
  Ольховський І. Встановлено фотообраз начальника штабу УПА Бульби-Боровця Леоніда Щербатюка-Зубатого // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 жовтня (№ 43). – С. 14
305170
  Трутень Віктор Володимирович Встановлювання іноземного права в міжнародному приватному праві : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Трутень Віктор Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 26л.
305171
  Трутень Віктор Володимирович Встановлювання іноземного права в міжнародному приватному праві : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Трутень Віктор Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 212л. – Бібліогр.:л.167-212
305172
  Босиков Н.А. Встану - до неба достану : роман / Н.А. Босиков; пер. с якут. Ю.Дудолкина. – Москва : Современник, 1987. – 271 с.
305173
  Лоог К.К. Встанут тысячи новых борцов / К.К. Лоог, А.М. Тулик. – Л, 1958. – 178с.
305174
  Истомин И.Г. Встань-трава : сборник / И.Г. Истомин. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1977. – 112 с.
305175
  Райгородецкий Р.И. Встань до счета "девять" / Р.И. Райгородецкий. – Владивосток, 1968. – 164с.
305176
  Юсин А.А. Встань до счета "девять". / А.А. Юсин. – М., 1976. – 95с.
305177
  Степичев М.И. Встань за правду / М.И. Степичев. – М., 1988. – 46с.
305178
  Говорушко Э. Встань и живи : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 5. – С. 3-34. – ISSN 0131-2332
305179
  Базен Эрве Встань и иди / Базен Эрве. – М., 1965. – 319с.
305180
  Базен Эрве Встань и иди / Базен Эрве. – М., 1983. – 480с.
305181
  Нагибин Ю.М. Встань и иди : Повести и рассказы / Ю.М. Нагибин. – Москва : Художественная литература, 1989. – 703с.
305182
  Базен Эрве Встань и иди // Здравствуй, грусть. Смутная улыбка : пер. с фр. : романы / Ф. Саган. – Москва : Костик, 1993. – С. 161-366. – (Подросток. Путь в XXI век). – ISBN 5-7234-0004-5
305183
  Остен В.В. Встань над болью своей / В.В. Остен. – М., 1986. – 190с.
305184
  Остен В.В. Встань над болью своей / В.В. Остен. – М., 1989. – 376с.
305185
  Хохлов В.И. Встань над обидами и гневом: стихи и поэма. / В.И. Хохлов. – М., 1988. – 61с.
305186
   Встань под знамя героев!. – М, 1975. – 63с.
305187
  Чиж О.С. Встань разом з нами / О.С. Чиж, В.М. Жуляєв. – К., 1987. – 88с.
305188
  Законников С.И. Встань раньше солнца : стихи / Сергей Законников; пер. с белорус. – Москва, 1985. – 88с.
305189
  Алчевська Х.О. Встань, Сонце! / Христя Алчевська. – [Харьков] : [Тип. Р. Радомышельского], 1916. – 16 с.


  На тит. арк. примірника № 11885 надпис: На знак пам"яти про першу зустріч року 1922. Христя Алчевська На тит. арк. примірника № 11886 надпис: Шановній Вірі Олександровні Матушевській - авторка На тит. арк. примірника № 104462 надпис: До книгозбірні ...
305190
  Алчевська Х.О. Встань, Сонце! / Христя Алчевська. – [Харьков] : [Тип. Р. Радомышельского], 1916. – 16 с. – Конволют. - Перепл. з: Мандрівець / Алчевська Х.


  На тит. арк. примірника № 104462 надпис: До книгозбірні 1-ої вкраїнської гімназії в Харкові від авторки-вчительки року 1918-го
305191
   Встань, человек!. – М, 1986. – 527с.
305192
  Євлампієв В. Встаньте, легіні! / В. Євлампієв. – К., 1959. – 74с.
305193
  Покальчук О. Встати, самосуд іде! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 10


  "Наприкінці минулого року було опубліковано результати соціологічного дослідження "Права людини в Україні", проведеного фондом "Демократичні ініціативи" і фірмою Ukraine Sociology Service на замовлення Програми розвитку ООН в Україні. За результатами ...
305194
  Герасимчук Д.К. Встати, суд іде! / Д.К. Герасимчук. – Київ, 1988. – 124 с.
305195
  Герасимчук Д.К. Встати, суд іде! / Д.К. Герасимчук. – Київ, 1989. – 277 с.
305196
  Нересян А. Встати, суд іде! Студенти правники взяли участь у судових дебатах із земельного права // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 37


  11-12 квітня 2016 р. в КНУ імені Тараса Шевченка на юридичному факультеті відбувся VII Всеукраїнський турнір з класичних судових дебатів із земельного права. У заході взяли участь близько 50 студентів з найкращих вузів України. Переможцями також стали ...
305197
  Викулов С.В. Встать пораньше, шагнуть подальше / С.В. Викулов. – Москва, 1980. – 398с.
305198
  Безуглов А.А. Встать! Суд идет / А.А. Безуглов. – М, 1989. – 221с.
305199
  Селиванова Е.И. Встать, суд идет! / Е.И. Селиванова. – Челябинск, 1977. – 78с.
305200
  Сосипатров Е.В. Встать, суд идет! (Записки народного судьи) / Е.В. Сосипатров. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1969. – 159 с.
305201
   Встаю по тревоге.. – Иркутск, 1978. – 128с.
305202
  Стефанова Л. Встают Родопы. / Л. Стефанова. – М, 1953. – 88с.
305203
  Смоляницкий С.В. Встерчи в пути / С.В. Смоляницкий. – Новосибирск, 1957. – 96с.
305204
  Исхак А.А. Встеча в песне : стихи / А.А. Исхак; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1960. – 99 с.
305205
  Рождественский А.В. Встечи с динозаврами / А.В. Рождественский. – М., 1966. – 64с.
305206
  Рождественский И.Д. Встечи с тобою / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1956. – 80с.
305207
  Риманов И.Ф. Встечи с Ярославом Гашеком / И.Ф. Риманов. – Чебоксары, 1974. – 126с.
305208
   Всторая Всесоюзная выставка эстампа.. – Киев; Москва, 1962. – 78с.
305209
   Встраиваемый микроконтроллер 8ХС 251. – Киев : Квазар-Микро, 1995. – 400с.
305210
  Коротеев В.И. Встране оазисов и пустынь / В.И. Коротеев. – М., 1960. – 143с.
305211
  Романова Н.И. Встретились два оленя / Н.И. Романова. – М., 1980. – 24с.
305212
  Псавко Б.Р. Встретились двое / Б.Р. Псавко, П.Я. Старожицкий. – М., 1986. – 63с.
305213
  Гринько В.Д. Встретились двое. / В.Д. Гринько. – М., 1969. – 48с.
305214
  Довлатов С. Встретились, поговорили / С. Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука, 2003. – 528с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00635-1
305215
  Довлатов С. Встретились, поговорили / Сергей Довлатов ; [сост. А. Арьев]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 523, [5] с. – Содерж. сб. рассказов: Рассказы из сб. "Демарш энтузиастов" ; Рассказы 1970-х ; Рассказы 1980-х ; Компромисс ; Чемодан ; Холодильник ; Иностранка. – ISBN 978-5-389-03130-2


  Имя Сергея Довлатова, замечательного прозаика, хорошо знакомо в России и за рубежом, где он начал публиковаться с 1979 года. В конце второго тысячелетия, в годы крушения незыблемых идеологических доктрин, его проза оказалась на пике популярности. В ...
305216
  Протопопова Е. Встретимся в виртуальной вселенной : единая система доступа к ресурсам образования и науки // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 6. – С. 16-19. – ISSN 0869-4915


  В наши дни значительные перемены происходят как в системе образования, так и в деятельности вузовских библиотек. С уверенностью можно говорить о качественном изменении информационно-библиотечной сферы высшей школы. Единый доступ к электронным каталогам ...
305217
  Афанасьев А.Н. Встретимся в октябре / А.Н. Афанасьев. – Москва, 1983. – 208с.
305218
  Калиничев С.С. Встретимся в понедельник / С.С. Калиничев. – Донбас : Сталино, 1961. – 184 с.
305219
  Алексин А.Г. Встретимся завтра : повести из записной книжки / А.Г. Алексин ; ил. В. Нагаев. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 224 с. – (Ровесник)
305220
  Пестрак Ф.С. Встретимся на баррикадах : роман / Ф.С. Пестрак; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова и А.Кленова. – Москва : Советский писатель, 1955. – 764 с.
305221
  Пестрак Ф.С. Встретимся на баррикадах : роман / Ф.С. Пестрак; авториз. пер. с белорус. П.Кобзаревск. – Минск : Беларусь
1. – 1967. – 420 с.
305222
  Пестрак Ф.С. Встретимся на баррикадах : роман / Ф.С. Пестрак; авториз. пер. с белорус. П.Кобзаревского. – Москва : Советский писатель, 1987. – 622 с.
305223
  Туницкий А.Н. Встретимся на Волге / А.Н. Туницкий. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 202 с.
305224
  Лыкова Р.И. Встретимся на высоте: Повести. / Р.И. Лыкова. – Свердловск, 1980. – 207с.
305225
  Николаев А.Г. Встретимся на орбите / А.Г. Николаев. – Москва, 1966. – 228с.
305226
   Встретимся после задания.. – М, 1973. – 480с.
305227
  Боровик А. Встретимся у трех журавлей / А. Боровик. – М, 1987. – 47с.
305228
  Боровик А. Встретимся у трех журавлей / А. Боровик. – М, 1988. – 203с.
305229
  Барановская Лилия Встретить зеленую фею // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 42-43 : фото
305230
  Рошка В. Встреч с любовью : рассказы / В. Рошка; авториз. пер. с молд. В.Ковальджи. – Москва : Советский писатель, 1969. – 352 с.
305231
  Реймонт В.С. Встреча : Авториз. пер. с пол. Евг. Загорского, со вступ. ст. [об авторе] Савитри / Владислав Реймонт // Тайфун : Драма в четырех действиях / М. Ленгиель. – Москва : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К°, ценз. ; Тип. Рус. Т-ва, 1910. – 100 с. – (Универсальная библиотека ; № 306)
305232
  Муйжель В.В. Встреча / В.В. Муйжель. – Л., 1926. – 63с.
305233
   Встреча : сборник пьес для колхозной сцены. – Воронеж : Воронежское областное книгоиздательство, 1939. – 84 с.
305234
  Радичев Б.Л. Встреча / Б.Л. Радичев. – Енакиево, 1946. – 39с.
305235
  Синельников С. Встреча / С. Синельников. – М., 1952. – 48с.
305236
  Каралийчев А. Встреча / А. Каралийчев. – М., 1954. – 48с.
305237
  Арамуни Ваган Хачатурович Встреча : стихи / Арамуни Ваган Хачатурович; авториз. пер. с арм. Г.Регистана. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 42 с.
305238
  Шамкенов А. Встреча : сборник стихов / Аманжол Шамкенов; пер. с каз. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 64 с.
305239
  Меттер И.М. Встреча / И.М. Меттер. – Л., 1957. – 454с.
305240
  Кильдюшев А.В. Встреча / А.В. Кильдюшев. – Новосибирск, 1958. – 44с.
305241
  Ермаков А.Д. Встреча / А.Д. Ермаков. – Свердловск, 1960. – 74с.
305242
  Васильев В.А. Встреча / В.А. Васильев. – Челябинск, 1960. – 44с.
305243
  Мельников Ф. Встреча / Ф. Мельников. – Алма-Ата, 1961. – 47с.
305244
  Орлов Н. Встреча / Н. Орлов. – Волгоград, 1963. – 24с.
305245
  Далекий А Н. Встреча : рассказы / А Н. Далекий. – Москва : Военное издательство, 1965. – 160с. – (Библиотека солдата и матроса)
305246
   Встреча. – Сыктывкар, 1968. – 104с.
305247
  Финн К.Я. Встреча / К.Я. Финн. – М, 1968. – 48с.
305248
  Васильева Л.Н. Встреча / Л.Н. Васильева. – Москва, 1974. – 32с.
305249
  Потрч И. Встреча / И. Потрч. – М., 1975. – 111с.
305250
  Мамедова Д. Встреча : стихи / Джерен Мамедова; пер. с туркм. А.Наумова. – Ашхабад : Туркменистан, 1975. – 56 с.
305251
  Сангаджиева Б. Встреча : стихи и поэмы / Б. Сангаджиева. – Москва : Современник, 1977. – 63 с.
305252
   Встреча. – Москва : Радуга, 1983. – 622с.
305253
   Встреча. – Москва, 1988. – 224с.
305254
  Меньшиков В.М. Встреча / В.М. Меньшиков. – М., 1990. – 286с.
305255
  Ватлин Александр Встреча "представителей вселенной" / Ватлин Александр, Хеделер Владислав // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 112-115. – ISSN 0235-7089


  Хто заснував Комінтерн?
305256
  Лимборский И.В. Встреча "своего" и "чужого" в национальном художественном сознании: рецепция русской литературы в украинской культуре начала ХIХ века // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 12. – С. 2-4.
305257
  Работников С.Ф. Встреча в августе / С.Ф. Работников. – М., 1982. – 142с.
305258
  Жакиев Б. Встреча в городе ветров / Б. Жакиев. – Фрунзе, 1969. – 91с.
305259
  Смоляков С.А. Встреча в Заречье / С.А. Смоляков. – Хабаровск, 1957. – 103с.
305260
  Кхай Н. Встреча в конце года / Н. Кхай. – М., 1985. – 256с.
305261
  Антонов С.Ф. Встреча в Кремле / С.Ф. Антонов. – Москва, 1962. – 20с.
305262
   Встреча в Ланьчжоу. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 254 с.
305263
  Волански Г. Встреча в лесах / Г. Волански. – Москва : Военное издательство, 1966. – 372 с.
305264
  Коренко Я. Встреча в полночь : [повесть] / Ян Коренко ; Пер. со слов. П. Турпитько и др. – Москва : Воениздат, 1973. – 254 с.
305265
  Белецкий В.Н. Встреча в Потсдаме. / В.Н. Белецкий. – Москва, 1980. – 263с.
305266
  Белоглазова Р.В. Встреча в пути / Р.В. Белоглазова. – Москва, 1980. – 240с.
305267
   Встреча в пути.. – М, 1979. – 47с.
305268
   Встреча в пути.. – Грозный, 1980. – 232с.
305269
  Полторацкий В.В. Встреча в пути. Повести нашего времени. / В.В. Полторацкий. – М., 1969. – 456с.
305270
  Литвинов В.В. Встреча в снегу / В.В. Литвинов. – М., 1983. – 288с.
305271
  Мусаев Сулиман Встреча в степи : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 11. – С. 131-140. – ISSN 0012-6756
305272
  Суреев П.А. Встреча в Чащобах / П.А. Суреев. – Иваново, 1957. – 40с.
305273
  Павличенко Е.М. Встреча весны. Стихи / Е.М. Павличенко. – Новосибирск, 1957. – 55с.
305274
  Малышев А.А. Встреча ветров : роман / А.А. Малышев. – Москва : Советский писатель, 1982. – 256с.
305275
   Встреча высших партийных и гос. деятелей стран -- участниц Варшавского Договора.. – М, 1985. – 32с.
305276
  Прорешная О. Встреча двух онтологий культуры : Н. Я. Данилевский и О. Шпенглер // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С.14-17. – ISSN 2073-9702
305277
  Нечкина М.В. Встреча двух поколений / М.В. Нечкина. – М., 1980. – 566с.
305278
  Манухин А.А. Встреча двух революций: Мексика в советской внешнеполитической стратегии (1919—1930) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 70-86. – ISSN 044-748Х


  В статье рассматриваются важные аспекты советской политики в Мексике, начиная с деятельности первых эмиссаров Москвы в этой латиноамериканской стране до разрыва дипломатических отношений в 1930 г. На основе новых источников автор рассматривает причины ...
305279
  Шама О. Встреча двух хищников // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2017. – № 44 (173), 1 декабря 2017. – С. 60-63


  "Осенью 1940 года СССР собирался стать четвертым членом в союзе нацистской Германии, Италии и Японии. Только завышенные аппетиты Берлина и Москвы не дали появиться нацистско-советскому монстру."
305280
   Встреча друзей : стихи / [сост. И. Лепин ; худож. С. Ковалев]. – Пермь : Кн. изд-во, 1981. – 173 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
305281
   Встреча друзей.. – М, 1961. – 80с.
305282
  Урядов А. Встреча з Бобруйськоі залоговоі гавптвахти 1907 року / А. Урядов. – Х., 1929. – 23 с.
305283
  Костяной С.П. Встреча за звуковым барьером / С.П. Костяной. – Киев, 1986. – 253с.
305284
   Встреча ком. и рабочих партий Европы за мир и разоружение.. – М, 1980. – 159с.
305285
   Встреча М.С.Горбачова и Н.И.Рыжкова с рабочими и колхозниками -- участниками 28 съезда КПСС, 8 июля 1990 г.. – М, 1990. – 92с.
305286
  Голованивский С.О. Встреча Марии / С.О. Голованивский. – М., 1938. – 128с.
305287
  Вечера Х. Встреча министров иностранных дел в Бухаресте // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 363-381. – ISBN 5-7712-0333-5
305288
  Васильев А.В. Встреча на 65-й параллели / А.В. Васильев, М.И. Кранс. – Москва, 1987. – 93с.
305289
  Ванаг Юлий Встреча на берегу : пьеса / Ванаг Юлий; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 104 с.
305290
  Ванаг Юлий Встреча на берегу : пьеса в 3-х д. / Ванаг Юлий; пер. с латыш. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 136 с.
305291
  Уилсон М. Встреча на далеком меридиане / М. Уилсон. – М., 1961. – 430с.
305292
  Уилсон М. Встреча на далеком меридиане / М. Уилсон. – Ніжин, 1964. – 430с.
305293
  Воронин С.А. Встреча на деревенской улице / С.А. Воронин. – Ленинград, 1980. – 288с.
305294
  Полевой Б.Н. Встреча на Одере / Б.Н. Полевой. – Смоленск, 1945. – 8с.
305295
  Детков В.П. Встреча на рассвете / В.П. Детков. – Воронеж, 1978. – 135с.
305296
  Свиридов Г. Встреча на ринге. / Г. Свиридов. – Ташкент, 1954. – 80с.
305297
   Встреча на Эбро.. – Москва, 1989. – 541с.
305298
   Встреча на Эльбе. – Москва, 1988. – 216 с.
305299
  Нигмати Р. Встреча над Агиделью : поэма / Р. Нигмати. – Москва : Детская литература, 1964. – 48 с.
305300
   Встреча над планетой.. – М, 1969. – 176с.
305301
  Екимов Б.П. Встреча не состоится / Б.П. Екимов. – Волгоград, 1988. – 269с.
305302
  Хмельковский Ю.Е. Встреча под дождем / Ю.Е. Хмельковский. – Одесса, 1970. – 164с.
305303
   Встреча представителей партий и движений, прибывших на празднование 70-летия Великого Октября.. – М, 1988. – 463с.
305304
  Резник О Встреча прошлого с будущим. / О Резник. – М., 1976. – 448с.
305305
  Резник О.С. Встреча прошлого с будущим. / О.С. Резник. – 2-е изд. – М., 1979. – 391с.
305306
  Садчиков В.М. Встреча с Алтаем: Фотоальбом / В.М. Садчиков. – Барнаул, 1988. – 293с.
305307
   Встреча с Африкой. – Москва : Политиздат, 1964. – 376с.
305308
  Ермаков Дмитрий Встреча с бывшей "Международной" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 41 : Фото
305309
  Грин Г. Встреча с генералом // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С.134-139. – ISSN 0321-1878
305310
  Казарин В.Н. Встреча с Годом Дракона / Владимир Казарин. – Симферополь : Таврический издательский Дом ; Таврия, 2006. – 48 с. – ISBN 966-435-072-3
305311
  Каразин В.Н. Встреча с Годом Дракона / Владимир Каразин. – Симферополь : Таврический издательский Дом, 2006. – 48 с. – ISBN 966-435-072-3
305312
  Романов Н.А. Встреча с границей / Н.А. Романов. – М., 1966. – 258с.
305313
   Встреча с границей.. – Ужгород, 1966. – 239с.
305314
  Пузанов И.Е. Встреча с детством / И.Е. Пузанов. – М, 1966. – 61с.
305315
  Моложавенко С В. Встреча с Донцом / С В. Моложавенко, . – М., 1979. – 255с.
305316
   Встреча с другом. – Челябинск, 1976. – 232с.
305317
  Дружинин И.А. Встреча с друзьями. / И.А. Дружинин. – Иваново, 1949. – 59с.
305318
  Колосов Е.Н. Встреча с Ирландией : География. Географы путешествуют / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 32-35. – ISSN 0016-7207
305319
  Бьерре Йенс Встреча с каменным веком / Бьерре Йенс. – Москва : Мысль, 1967. – 159с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
305320
   Встреча с Кобзарем.. – М, 1964. – 108с.
305321
   Встреча с Легендой : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 64-66 : Фото
305322
  Кунецкая Л.И. Встреча с Лениным: по материалам музея "Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле" / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – М., 1987. – 298с.
305323
   Встреча с Литвой.. – Вильнюс, 1965. – 258с.
305324
  Терещенко Д.А. Встреча с любовью / Д.А. Терещенко. – М., 1965. – 112с.
305325
  Исангулов А Ф. Встреча с любовью : повести и рассказы / А Ф. Исангулов, ; пер. с башк. Л.Орловой и А.Дугинца. – Москва : Современник, 1980. – 252 с.
305326
  Рошка В.Ф. Встреча с любовью : рассказы / В.Ф. Рошка; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1982. – 375 с.
305327
  Трусов Ю . Встреча с мечтой / Ю . Трусов. – Одесса : Маяк, 1984. – 230 с.
305328
  Нардини Б. Встреча с Микеланджело / Б. Нардини. – М, 1986. – 189с.
305329
  Федотов Я.А. Встреча с микроэлектроникой / Я.А. Федотов. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
305330
  Яриш М. Встреча с молодостью / М. Яриш. – М., 1962. – 72с.
305331
  Левитанский Ю.Д. Встреча с Москвой / Ю.Д. Левитанский. – Иркутск, 1949. – 135с.
305332
  Фролкин С.И. Встреча с Москвой : [путеводитель] / С. Фролкин. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 381с. : цв. ил. ; 11х8 см. – На пер. авт. не указан. - Миниатюрное издание
305333
  Фролкин С.И. Встреча с Москвой / С.И. Фролкин. – Москва, 1976. – 159с.
305334
  Фролкин С.И. Встреча с Москвой = Discovery of Moscow = La decouverte de Moscou = Moskau stellt sich for : [путеводитель] / С. Фролкин. – [Переизд.]. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 384 с. : ил. ; 11х8 см. – На пер. авт. не указан. - Миниатюрное издание
305335
  Глухов А.Г. Встреча с мужеством / А.Г. Глухов. – М, 1967. – 223с.
305336
  Латьева Л.В. Встреча с неожиданностью / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1988. – 242 с.
305337
  Меликсетова И.М. Встреча с Океанией 70-х годов / И.М. Меликсетова. – Москва : Наука, 1976. – 144с.
305338
  Зарицкий А.А. Встреча с осенью : стихи / А.А. Зарицкий. – Москва : Советский писатель, 1975. – 112 с.
305339
  Дик И.И. Встреча с отцом / И.И. Дик. – М., 1985. – 191с.
305340
  Долгов Константин Михайлович Встреча с Папой Римским Иоанном Павлом II // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 178-182. – ISSN 0042-8744


  Встреча с Папой Римским Иоанном Павлом II на конгрессе СИЗАК - международной организации, объединяющей общества и организации авторского права стран мира.
305341
  Кобзев И.И. Встреча с песней / И.И. Кобзев. – Москва, 1965. – 160с.
305342
  Борисов А.Б. Встреча с погибшим другом / А.Б. Борисов. – М., 1987. – 158с.
305343
  Пластинин В.В. Встреча с погибшим другом / В.В. Пластинин. – Москва, 1987. – 158 с.
305344
   Встреча с подвигом. – Минск : ДОСААФ, 1969. – 223 с.
305345
  Соболев Р.П. Встреча с польским кино / Р.П. Соболев. – М, 1967. – 104 с.
305346
  Онихимовский Л. Встреча с Польшей / Л. Онихимовский, Д. Кобельский. – Ташкент, 1968. – 96с.
305347
  Прокопенко Ю.Т. Встреча с пришельцем. / Ю.Т. Прокопенко. – М, 1989. – 381с.
305348
  Тихонравов Артемий Николаевич Встреча с прошлым / Тихонравов Артемий Николаевич. – Москва : Моск.рабочий, 1970. – 152с.
305349
  Архипов Т.А. Встреча с прошлым / Т.А. Архипов. – Ижевск, 1975. – 207 с.
305350
  Федин К.А. Встреча с прошлым : [сборник] / Конст. Федин ; [худож. Б.А. Алимов]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1982. – 230 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
305351
  Золотова Н.Н. Встреча с Пушкиным : Книга для чтения с комментарием на английском языке / Н.Н. Золотова. – Москва : Русский язык, 1982. – 160с.
305352
  Золотова Н.Н. Встреча с Пушкиным : кн. для чтения с комментариями / Н.Н. Золотова. – Москва : Русский язык, 1985. – 160 с.
305353
  Золотова Н.Н. Встреча с Пушкиным / Н.Н. Золотова. – М., 1987. – 158с.
305354
  Зайцев В.П. Встреча с самим собой / В.П. Зайцев. – Баку, 1961. – 51с.
305355
  Михня П. Встреча с собой : стихи / П. Михня; пер. с молд. – Кишинев, 1975. – 232 с.
305356
  Шахмагонов Ф.Ф. Встреча с совестью / Ф.Ф. Шахмагонов. – М, 1969. – 303с.
305357
  Сайяр Встреча с солнцем. / Сайяр. – М., 1961. – 104с.
305358
  Доризо Н.К. Встреча с тобой / Н.К. Доризо. – Ростов -на-Дону, 1955. – 130с.
305359
  Давыдов С.Д. Встреча с товарищем / С.Д. Давыдов. – Л, 1956. – 63с.
305360
  Вандышев В.Н. Встреча с философом (к вопросу о влиянии философии Г.С. Сковороды на учение Н.Ф. Федорова) // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 48-56. – ISSN 2072-1692
305361
  Варшавский Я.Л. Встреча с фильмом / Я.Л. Варшавский. – Москва, 1962. – 168с.
305362
   Встреча с Францией. – Москва : Планета, 1986. – 174с. : фото
305363
  Лавренюк Б.П. Встреча с цветами / Б.П. Лавренюк. – М., 1960. – 84с.
305364
  Лавренюк Б.П. Встреча с цветами / Б.П. Лавренюк. – М., 1970. – 104с.
305365
  Саченко Б.И. Встреча с человеком : повести и рассказы / Б.И. Саченко; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1973. – 351 с.
305366
  Подвицкий А.Н. Встреча с человеком без лица / А.Н. Подвицкий. – Саратов, 1991. – с.117-238
305367
  Лавров И.М. Встреча с чудом / И.М. Лавров. – М., 1961. – 86с.
305368
  Лавров И.М. Встреча с чудом / И.М. Лавров. – Чита, 1961. – 230с.
305369
  Лавров И.М. Встреча с чудом / И.М. Лавров. – М., 1964. – 223с.
305370
  Рытхэу Ю. Встреча с Чукоткой : фотоальбом / Ю. Рытхэу. – Москва : Планета, 1971. – 127 с.
305371
  Малая Виктория Встреча с Шарлем де Голлем = Аєропорт "Руаси - Шарль де Голль" (Roissy - Charles de Gaulle Airport) : Справка // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 16 : Іл.
305372
  Бугорков С.С. Встреча с юностью / С.С. Бугорков. – Луганск, 1959. – 79с.
305373
  Гордеев С.М. Встреча с юностью / С.М. Гордеев. – К, 1963. – 127с.
305374
  Петраков М.П. Встреча с юностью / М.П. Петраков. – М, 1963. – 52с.
305375
  Львов В.Л. Встреча с юностью / В.Л. Львов. – М., 1972. – 111с.
305376
  Хуземи И.К. Встреча с юностью острова мужества. / И.К. Хуземи, В.К. Машкин. – М., 1964. – 80с.
305377
  Соколовский Р.А. Встреча с... / Р.А. Соколовский. – Алма-Ата, 1978. – 69с.
305378
  Голованивский С.О. Встреча солнца / С.О. Голованивский. – Л., 1946. – 135с.
305379
  Смирнов В.В. Встреча состоится завтра. / В.В. Смирнов. – Саранск, 1980. – 174с.
305380
   Встреча студентов соцалистических стран. – Москва, 1975. – 222с.
305381
  Жданов Ю.А. Встреча труда и культуры / Ю.А. Жданов. – Москва, 1979. – 64с.
305382
  Авшалумов Х. Встреча у родника : рассказы / Хезгил Авшалумов; пер. с татского С..Щукиной. – Москва : Советская Россия, 1960. – 102 с.
305383
  Грачев А. Встреча цивилизаций: конфликт или диалог? / А. Грачев, В. Домейко. – Тбилиси, 1995. – 216с.
305384
  Лалакин Н.Д. Встреча через века / Н.Д. Лалакин. – Москва, 1985. – 63с.
305385
  Резниченко Т.М. Встреча через шестьдесят лет : (психологический роман) / Татьяна Резниченко. – Киев : Стилос, 2013. – 168, [1] с., [3] л. ил. – ISBN 978-966-2399-22-6
305386
  Томашек Н. Встреча экспертов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 3. – С. 51-55


  Консультант и клиент: встреча экспертов - определение.
305387
  Злобин А.П. Встреча, которая не кончается / А.П. Злобин. – Москва : Советское радио, 1977. – 302с.
305388
  Злобин А.П. Встреча, которая не кончается : Очерки / А.П. Злобин. – Москва : Советский писатель, 1981. – 352с.
305389
  Устинов М.В. Встреча. / М.В. Устинов. – М., 1956. – 24с.
305390
  Полонская Е.В. Встреча. / Е.В. Полонская. – Грозный, 1962. – 108с.
305391
   Встреча.. – М, 1962. – 127с.
305392
   Встреча.. – Воронеж, 1963. – 48с.
305393
   Встреча.. – Ижевск, 1964. – 108с.
305394
   Встреча.. – М, 1970. – 192с.
305395
  Максимов В.Г. Встреча. / В.Г. Максимов. – Л., 1970. – 83с.
305396
   Встреча., 1973. – 222с.
305397
   Встреча.. – Красноярск, 1975. – 51с.
305398
   Встреча.. – Алма-Ата, 1981. – 447с.
305399
   Встреча.. – Волгоград, 1982. – 288с.
305400
   Встреча.. – Ярославль, 1982. – 240с.
305401
   Встреча.. – Красноярск, 1982. – 166с.
305402
   Встреча.. – Иркутск, 1988. – 346с.
305403
  Квик А. Встреча. / А. Квик. – М., 1996. – 464с.
305404
  Максимов В.И. Встреча. Лирические стихи / В.И. Максимов. – Пенза, 1957. – 20с.
305405
  Воскресенская З.И. Встреча. Повесть о Марии Александровне Ульяновой / З.И. Воскресенская. – Москва, 1963. – 128с.
305406
  Карпов П.Я. Встреча. Рассказы и очерки / П.Я. Карпов. – Ашхабад, 1955. – 140с.
305407
  Омптеда Георг фон Встреча. Рыцарь. Приключение / Георг ф. Омптеда ; Пер. [с нем.] Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка изд. "Хронос" ; № 68)


  Содерж.: 1. О смерти; 2. Доктор Джон-Генри-Сцеллег; 3. Нашла!; 4. И все-таки!; 5. Одинокая смерть; 6. Покойной ночи, матушка!; 7. Перед приговором
305408
  Колдунова Е. Встречаемся в АСЕМ! Теория и практика трансрегиональных отношений: памятка для России // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 21-27. – ISSN 0130-9625
305409
   Встречайте Symphony. Corporate - новый продукт для бизнес-тревела // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 4 (Прилож). – ISSN 1998-8044
305410
   Встречайте более 500 уникальных отелей Турции в системе Amadeus Content Inn! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 2 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
305411
   Встречайте новое решение - Amadeus Transfers! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
305412
   Встречайте новый современный интерфейс Amadeus Content Inn! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 8 (Прилож). – ISSN 1998-8044
305413
  Ракша И.Е. Встречайте проездом. / И.Е. Ракша. – М, 1965. – 102с.
305414
  Лоик Ш. Встречаю солнце : стихи / Ш. Лоик; пер. с тадж. – Москва : Художественная литература, 1983. – 222 с.
305415
  Возовикова Т. Встречают по контенту. Над сайтами российских вузов надо еще поработать // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Представительство российских вузов на первых 500 строчках международного рейтинга Webometrics удвоилось по сравнению с 2011 годом: компанию МГУ (прежде единственному университету нашей страны, чья позиция в сети Интернет была для этого достаточно ...
305416
  Хондзыньская З. Встречаются во мраке корабли. / З. Хондзыньская. – М., 1978. – 176с.
305417
  Воробьева М.В. Встречающие солнце / М.В. Воробьева. – Ростов-на-Дону, 1960. – 298с.
305418
  Соколов Г.А. Встречающие солнце. / Г.А. Соколов. – Москва, 1960. – 166с.
305419
  Гулям Г. Встречая будущее : стихи / Г. Гулям; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во художественной литературы, 1966. – 282 с.
305420
  Радьков Д.Ф. Встречая день / Д.Ф. Радьков. – Донецк, 1982. – 48с.
305421
  Михеев Н.С. Встречи-расставанья / Н.С. Михеев. – Ярославль, 1968. – 79с.
305422
  Пяст В. Встречи / В. Пяст. – М., 1929. – 300с.
305423
  Ковальчук М. Встречи / М. Ковальчук. – М, 1935. – 156с.
305424
  Городской Яков Встречи / Городской Яков. – Київ, 1940. – 128 с.
305425
  Шкловский В.Б. Встречи / В.Б. Шкловский. – М., 1944. – 99с.
305426
  Арагон Л. Встречи / Л. Арагон. – Москва, 1946. – 63с.
305427
  Воронин С.А. Встречи / С.А. Воронин. – Ленинград, 1947. – 128с.
305428
  Никитин П.А. Встречи / П.А. Никитин. – Ростов -на-Дону, 1950. – 176с.
305429
  Рыбас Т.М. Встречи / Т.М. Рыбас. – Сталино, 1955. – 100с.
305430
  Кошелев Николай Васильевич Встречи / Кошелев Николай Васильевич. – Симферополь, 1955. – 108с.
305431
  Ардаматский В.И. Встречи / В.И. Ардаматский. – Москва, 1956. – 318с.
305432
  Василевская В. Встречи : рассказы / В. Василевская; пер. с польск. – Москва : Советский писатель, 1960. – 300 с.
305433
  Романов И.С. Встречи / И.С. Романов. – Элиста, 1960. – 100с.
305434
  Иларионов С.К. Встречи / С.К. Иларионов. – Ростов -на-Дону, 1963. – 151с.
305435
  Санги В.М. Встречи / В.М. Санги. – Москва, 1965. – 48 с.
305436
  Павлова Встречи / Павлова, Е. – Ярославль, 1967. – 119с.
305437
  Богданов-Березовский Встречи / Богданов-Березовский. – М, 1967. – 278с.
305438
  Журавлев Т.К. Встречи / Т.К. Журавлев. – Казань, 1970. – 240с.
305439
  Пальман В.И. Встречи / В.И. Пальман. – М, 1971. – 61с.
305440
   Встречи. – Донецк, 1974. – 214с.
305441
   Встречи. – Псков, 1974. – 260с.
305442
  Ермолович Н.Н. Встречи / Н.Н. Ермолович. – М, 1975. – 255с.
305443
  Вержбицкий Н.К. Встречи / Н.К. Вержбицкий. – Москва, 1978. – 256с.
305444
  Воинов А.И. Встречи / А.И. Воинов. – Москва, 1979. – 360с.
305445
  Ханмагомедов Айдын Встречи / Ханмагомедов Айдын. – Махачкала, 1979. – 59с.
305446
  Глотов В.И. Встречи / В.И. Глотов. – Львов, 1980. – 183с.
305447
  Шулепин А.Н. Встречи / А.Н. Шулепин. – Саратов, 1982. – 88с.
305448
  Кузнецов Б.Г. Встречи / Б.Г. Кузнецов. – Москва : Наука, 1984. – 95 с.
305449
  Рощин Б.А. Встречи / Б.А. Рощин. – Л, 1985. – 350с.
305450
  Лясковский В.Г. Встречи / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1988. – 245с.
305451
   Встречи. – Киров, 1990. – 206с.
305452
  Пяст Вл. Встречи / Вл. Пяст; Вступ. статья, подгот. текста и коммент. Р.Тименчика; Ред. А.Рейтблат; Худ. Н.Пескова. – Москва : Новое литературное обозрение, 1997. – 416с. – (Россия в мемуарах). – ISBN 5-86793-026-2
305453
  Краснер Н. Встречи / Натали Краснер. – Ришон ле-Цион : MeDial
№ 271/288 : Информизмы - для самых занятых. – 2010. – 283 с. – На обл.: Плыву в мире людей и событий
305454
  Краснер Н. Встречи / Натали Краснер. – Ришон ле-Цион : MeDial
№ 289/306 : Информизмы - для самых занятых. – 2010. – 283 с. – На обл.: Плыву в мире людей и событий
305455
  Краснер Н. Встречи / Натали Краснер. – Ришон ле-Цион : MeDial
№ 461/480 : Информизмы - для самых занятых. – 2013. – 306 с. – На обл.: Плыву в мире людей и событий
305456
  Краснер Н. Встречи / Натали Краснер. – Ришон ле-Цион : MeDial
№ 481/500 : Со мной не соскучишься. – 2014. – 302 с. – На обл.: Плыву в мире людей и событий
305457
   Встречи "без галстуков" в "Жемчужине" : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 80-81 : Фото
305458
  Мартынов А.Н. Встречи без расставаний / А.Н. Мартынов. – Донецк, 1979. – 108с.
305459
  Потапов Н.М. Встречи без стенограмм / Н.М. Потапов. – М. : Советская Россия, 1971. – 141с.
305460
  Потапов Н.М. Встречи без стенограмм. Воспоминания журналиста / Н.М. Потапов. – М. : Московский рабочий, 1962. – 95 с.
305461
  Иванов Н.К. Встречи в ГДР / Н.К. Иванов. – М, 1985. – 271с.
305462
  Демченко А.А. Встречи в горах / А.А. Демченко. – Барнаул, 1974. – 155с.
305463
  Новицкий В.Н. Встречи в далеких краях / В.Н. Новицкий. – Симферополь, 1979. – 78с.
305464
   Встречи в океане.. – М, 1966. – 158с.
305465
  Лохвицкий М.Ю. Встречи в пути / М.Ю. Лохвицкий. – Тбилиси, 1955. – 124с.
305466
  Константинова В.К. Встречи в пути / В.К. Константинова. – Баку, 1963. – 56с.
305467
  Даули Н. Встречи в пути : поэтический сборник / Н. Даули. – Казань, 1968. – 96 с.
305468
  Салеев Н. Встречи в пути / Н. Салеев. – Рига, 1969. – 147с.
305469
  Водопьянов Б.П. Встречи в пути / Б.П. Водопьянов. – Новосибирск, 1970. – 120с.
305470
  Царев Ф.И. Встречи в пути / Ф.И. Царев. – М, 1973. – 95с.
305471
  Бернадский В.А. Встречи в пути / В.А. Бернадский. – Алма-Ата, 1978. – 75с.
305472
  Романов А.В. Встречи в пути / А.В. Романов. – Москва, 1985. – 126 с.
305473
  Верейский О.Г. Встречи в пути / О.Г. Верейский. – Москва, 1988. – 222с.
305474
  Катин В.К. Встречи в пути. / В.К. Катин. – М, 1974. – 48с.
305475
  Микулина Е.Н. Встречи в пути. Очерки / Е.Н. Микулина. – М., 1964. – 207с.
305476
  Краснянский Э.Б. Встречи в пути. Страницы воспоминаний. Театр. Эстрада. Цирк / Э.Б. Краснянский. – М., 1967. – 359с.
305477
  Юдович И.М. Встречи в редакции. / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1957. – 142с.
305478
  Юдович И.М. Встречи в редакции. / И.М. Юдович. – М, 1964. – 88с.
305479
  Фиш Г.С. Встречи в Суоми / Г.С. Фиш. – Петрозаводск, 1978. – 640с.
305480
  Арсеньев В.К. Встречи в тайге / В.К. Арсеньев. – Новосибирск, 1982. – 127с.
305481
   Встречи в южной столице // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 10-11 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
305482
  Айриш У. Встречи во мраке / У. Айриш. – Москва ; Пермь : Рипол Джокер ; Урал-Пресс, 1993. – 390 с.
305483
  Хелемский Я.А. Встречи друзей / Я.А. Хелемский. – М, 1955. – 180с.
305484
   Встречи друзей Амадеус в стиле "Афро" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 8-9 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
305485
  Яковлев Е.В. Встречи за горизонтом / Е.В. Яковлев. – М, 1976. – 175с.
305486
   Встречи за горизонтом. – Ростов -на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1980. – 207 с.
305487
  Виленкин Б.А. Встречи за кадром / Б.А. Виленкин. – Москва, 1971. – 160с.
305488
  Зырянов О.И. Встречи за порогами / О.И. Зырянов. – М., 1972. – 183с.
305489
  Руднева Л.С. Встречи и верность / Л.С. Руднева. – М., 1986. – 285с.
305490
  Руднева Л.С. Встречи и верность. / Л.С. Руднева. – М., 1960. – 286с.
305491
  Захарьин И.Н. Встречи и воспоминания : Из литературного и военного мира / И.Н. Захарьин (Якунин). – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова ; [Тип. М. Стасюлевича], 1903. – [8], 369, [10] с. – [10] с. реклама Кн. маг и склад. М.В. Пирожкова


  Содержание: Гость / А. Зайцев; Бесовское детство / А. Ремизов; Сулус / Г. Чулков; Том ление к иным бытиям. Мистерия / Ф. Сологуб; Некоторые случаи из жизни Луки Бедо : повесть / С. Ауслендер; Жрец озера Неми. Лунная баллада / В. Иванов
305492
  Вачнадзе Нато Встречи и воспоминания / Нато Вачнадзе. – Тбилиси : Изд. "Заря Востока", 1949. – 128 с., 1 л. портр. (фронт.) : ил., портр.
305493
  Вачнадзе Нато Встречи и впечатления / Нато Вачнадзе, народная арт. Грузинской ССР. – Москва : Госкиноиздат, 1953. – 150 с., 1 л. портр. (фронт.) : ил., портр.
305494
  Головин А.Я. Встречи и впечатления. Письма. Воспоминания о Головине / А.Я. Головин. – Л.-М., 1960. – 389с.
305495
  Тихомиров Юрий Александрович Встречи и надежды / Тихомиров Юрий Александрович. – Киев : Политиздат Украины, 1975. – 279с.
305496
  Назаров И.А. Встречи и письма / И.А. Назаров. – Владимир, 1957. – 146 с.
305497
  Чирков В.И. Встречи и прощания / В.И. Чирков. – Киров, 1981. – 32с.
305498
  Романов А.Н. Встречи и пути / А.Н. Романов. – Фрунзе, 1975. – 169с.
305499
  Полянкер Г.И. Встречи и разлуки : рассказы и юморески / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1970. – 320 с.
305500
  Гусев Н.Н. Встречи и разлуки / Н.Н. Гусев. – Алма-Ата, 1978. – 200с.
305501
  Алигер М.И. Встречи и разлуки : сборник / Маргарита Алигер. – Москва : Известия, 1989. – 571, [2] с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
305502
  Певнев Ф.П. Встречи и разлуки. / Ф.П. Певнев. – Воронеж, 1958. – 296с.
305503
  Сафронов В.Н. Встречи и расставания / В.Н. Сафронов. – Саратов, 1981. – 207с.
305504
  Меттер И.М. Встречи и расставания : Повести и рассказы / И.М. Меттер. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 559с.
305505
  Почивалов Л.В. Встречи и растояния = По чужим дорогам с записной книжкой с фотоаппаратом / Л.В. Почивалов. – Москва, 1963. – 140с.
305506
  Безыменский А.И. Встречи комсомольцев с В.И. Лениным / А.И. Безыменский. – Москва, 1956. – 48с.
305507
  Ладейщиков Н.П. Встречи на Байкале. / Н.П. Ладейщиков. – М, 1970. – 207с.
305508
  Мамонов А.И. Встречи на берегах Едогавы / А.И. Мамонов. – Москва : Наука, 1975. – 135с.
305509
  Маликов К. Встречи на берегу Иссык-Куля : стихи разных лет / К. Маликов. – Фрунзе : Кыргызстан, 1978. – 283 с.
305510
  Петров Д.И. Встречи на Бузулуке и Хопре / Д.И. Петров. – Волгоград, 1970. – 64с.
305511
  Антюхин Г.В. Встречи на Воронежской земле / Г.В. Антюхин. – Воронеж, 1969. – 184 с.
305512
  Алай А.И. Встречи на всю жизнь : записки кинооператора / А.И. Алай. – Минск ; Беларусь, 1989. – 222 с.
305513
  Шарифов А. Встречи на далеких меридианах / А. Шарифов. – Баку, 1967. – 124с.
305514
  Палей А.Р. Встречи на длинном пути: Воспоминания / А.Р. Палей. – Москва : Советский писатель, 1990. – 256 с.
305515
  Терешенков Е.Я. Встречи на дорогах / Е.Я. Терешенков. – Владивосток, 1954. – 368с.
305516
  Терешенков Е.Я. Встречи на дорогах / Е.Я. Терешенков. – М., 1955. – 263с.
305517
  Терешенков Е.Я. Встречи на дорогах / Е.Я. Терешенков. – Владивосток, 1960. – 400с.
305518
  Соболев А.П. Встречи на дорогах / А.П. Соболев. – Кемерово, 1964. – 62с.
305519
  Терещенков Е. Встречи на дорогах / Е. Терещенков. – Владивосток, 1968. – 323с.
305520
  Васенев Н.Ф. Встречи на дорогах / Н.Ф. Васенев. – Киров, 1976. – 144с.
305521
   Встречи на дорогах.. – Челябинск, 1964. – 103с.
305522
   Встречи на дороге.. – М, 1967. – 32с.
305523
   Встречи на Дунае. Горизонты сотрудничества в мире русского языка : традиционная весенняя встреча болгарской национальной сети базовых школ с изучением русского языка / [ сост.: C. Почеканска, К.В. Воронцов, В.С. Лесневский ; ред.: О.Н. Каленкова и др.]. – Видин : [ ЗИП ], 2008. – 271, [ 1 ] с. – ISBN 978-954-9369-11-3
305524
  Гиммельфарб А.М. Встречи на Запорожье / А.М. Гиммельфарб. – Днепропетровск, 1980. – 144с.
305525
  Шапошникова В.Д. Встречи на земле Зинджей / В.Д. Шапошникова. – М., 1975. – 367с.
305526
  Шапошникова В.Д. Встречи на земле Зинджей : Очерки / В.Д. Шапошникова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 367с. : ил.
305527
  Напалков С.Н. Встречи на Кубе / С.Н. Напалков. – Л., 1960. – 183с.
305528
  Кошкин В. Встречи на мостах. Россия и Евросоюз будут дружить научно-техническими программами. / беседовала Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 20


  В эти дни, когда между Россией и ЕС наблюдается серьезный кризис, связанный с ситуацией на Украине, и российско-европейские отношения вышли из привычного рабочего русла, особое значение приобретают прямые контакты между людьми наших стран, а также те ...
305529
  Головин А.Н. Встречи на огненных дорогах / А.Н. Головин. – М., 1961. – 48с.
305530
  Дудочкин П.П. Встречи на отчей земле / П.П. Дудочкин. – М., 1980. – 237с.
305531
  Полевой Б.Н. Встречи на перекрестках / Б.Н. Полевой. – Москва, 1961. – 439 с.
305532
  Ламберов А.Г. Встречи на перекрёстках / А.Г. Ламберов. – Куйбышев, 1967. – 199с.
305533
  Ленч Л.С. Встречи на пути / Л.С. Ленч. – М, 1982. – 224с.
305534
  Бурков Б.С. Встречи на пяти континентах / Б.С. Бурков. – Москва, 1973. – 304с.
305535
  Стржижовский Л.Ф. Встречи на Рейне / Л.Ф. Стржижовский. – М., 1971. – 93с.
305536
  Кулаковский А.Н. Встречи на росстанях : роман / Алексей Кулаковский; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 318 с.
305537
  Кулаковский А.Н. Встречи на росстанях : роман / Алексей Кулаковский; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Минск : Мастацкая літаратура, 1982. – 352 с.
305538
  Терновский Евгений - Лебедев Андрей Встречи на рю Данкерк : книга-интервью // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 7-62. – ISSN 0130-7673
305539
  Подкладкин В.Н. Встречи на тропе : Краеведческий очерк / В.Н. Подкладкин. – Одесса : Маяк, 1990. – 134с.
305540
   Встречи на фронтовых дорогах. – К, 1985. – 189с.
305541
  Старостин А.П. Встречи на футбольной орбите / А.П. Старостин. – Москва, 1978. – 236с.
305542
  Каирбаев А.К. Встречи на экране. / А.К. Каирбаев. – Алма-Ата, 1979. – 69с.
305543
  Шевелева Е.В. Встречи на этой планете / Е.В. Шевелева. – Москва, 1962. – 167с.
305544
  Календаров А. Встречи Невезучего / А. Календаров. – Махачкала, 1974. – 47с.
305545
  Бурнашова К. Встречи одной немолодой пары : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 28-40. – ISSN 0321-1878
305546
  Осипов И.З. Встречи под открытым небом / И.З. Осипов. – М, 1969. – 360с.
305547
  Пименов В.Ф. Встречи после спектаклей / В.Ф. Пименов. – М, 1981. – 142с.
305548
  Рыклин Г.Е. Встречи приятные и неприятные / Г.Е. Рыклин. – М., 1961. – 71с.
305549
  Ухли В.В. Встречи продолжаются : повести и рассказы / В.В. Ухли. – Москва : Советский писатель, 1980. – 183 с.
305550
  Юницкая М.С. Встречи разлуки / М.С. Юницкая. – Брянск, 1962. – 48с.
305551
  Дориан Д. Встречи разных лет / Д. Дориан. – Бухарест, 1974. – 48с.
305552
  Вержбицкий Н.К. Встречи с А.И. Куприным / Н.К. Вержбицкий; предисл. коммент. и науч. ред. И. В. Мыльциной. – Пенза : Кн. изд-во, 1961. – 164 с. : 1 л. ил.
305553
  Алянский С.М. Встречи с Александром Блоком / С.М. Алянский. – Москва, 1969. – 169с.
305554
  Алянский С.М. Встречи с Александром Блоком : [для ст. возраста] / С.М. Алянский. – Москва : Детская литература, 1972. – 159 с., [7] л. ил. : ил.
305555
  Криштоф Е.Г. Встречи с Алуштой / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1973. – 77с.
305556
  Геттинг Г. Встречи с Альбертом Швейцером / Г. Геттинг. – Москва, 1967. – 132с.
305557
  Рахимкулов М.Г. Встречи с Башкирией / М.Г. Рахимкулов. – М, 1982. – 224с.
305558
   Встречи с Берлином.. – М, 1979. – 167с.
305559
  Давид К. Встречи с Бетховеном. На нем. яз. / К. Давид. – М., 1978. – 160с.
305560
  Васильев О.С. Встречи с Британией / О.С. Васильев. – Москва, 1977. – 205с.
305561
  Ганюшкин В.А. Встречи с будущим / В.А. Ганюшкин. – М, 1962. – 129с.
305562
  Фотиева Л.А. Встречи с В.И.Лениным в Женеве и Париже / Л.А. Фотиева. – М., 1978. – 38с.
305563
  Подольский А.И. Встречи с Василием Сталиным // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 70-75. – ISSN 0321-0626
305564
  Титов-Омский Виктор Встречи с героями : Избр. стихи / Титов-Омский Виктор. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. – 104с.
305565
  Бескоровайный А.И. Встречи с героями / А.И. Бескоровайный. – Москва, 1982. – 288с.
305566
  Суровцев Н.Д. Встречи с героями. / Н.Д. Суровцев. – Хабаровск, 1963. – 64с.
305567
  Рубби А. Встречи с Горбачевым. / А. Рубби. – М, 1991. – 300с.
305568
  Балуашвили В.И. Встречи с Грузией : К проблеме литературного взаимообогащения / В.И. Балуашвили. – Тбилиси : Мерани, 1978. – 159 с.
305569
  Сырокомский В.А. Встречи с деловой Америкой / В.А. Сырокомский. – М., 1979. – 96с.
305570
  Вайсфельд И.В. Встречи с десятой музой / И.В. Вайсфельд. – Москва
1. – 1981. – 223с.
305571
  Вайсфельд И.В. Встречи с десятой музой / И.В. Вайсфельд. – Москва
2. – 1981. – 175с.
305572
  Рождественский А.К. Встречи с динозаврами / А.К. Рождественский. – Москва : Знание, 1966. – 141с. – (Серия молодежная ; 7)
305573
  Водолагин В.М. Встречи с добротой / В.М. Водолагин. – Москва, 1965. – 96с.
305574
   Встречи с доктором Кашпировским.. – Москва : Профиздат, 1990. – 128 с.
305575
  Петров Н.В. Встречи с драматургами. / Н.В. Петров. – М., 1957. – 198с.
305576
  Гончар О. Встречи с друзьями / О. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 112с.
305577
  Хренков А.В. Встречи с друзьями / А.В. Хренков. – Л, 1986. – 709с.
305578
  Тазиев Г. Встречи с дьяволом / Г. Тазиев. – М., 1961. – 102с.
305579
  Вержбицкий Н.К. Встречи с Есениным : воспоминания / Н.К. Вержбицкий. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 128 с. : ил.
305580
  Шнейдер И.И. Встречи с Есениным / И.И. Шнейдер. – М., 1965. – 104с.
305581
  Спангеберг Е.П. Встречи с животными / Е.П. Спангеберг. – Москва : Изд-во МГУ, 1987. – 288с.
305582
  Буденный С.М. Встречи с Ильичем / С.М. Буденный. – Москва, 1970. – 175с.
305583
  Лепешинская О.Б. Встречи с Ильичём / О.Б. Лепешинская. – М., 1957. – 40с.
305584
  Лепешинская О.Б. Встречи с Ильичём / О.Б. Лепешинская. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 40с.
305585
  Буденный С.М. Встречи с Ильичем. / С.М. Буденный. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1972. – 286с.
305586
   Встречи с Ильичем.. – Уфа, 1989. – 166с.
305587
  Камоцкий Я. Встречи с Индонезией / Я. Камоцкий. – Москва : Наука, 1982. – 192с.
305588
   Встречи с интересными людьми. – М, 1967. – 320с.
305589
  Кошелева Инна Яковлевна Встречи с искусством / Кошелева Инна Яковлевна. – М., 1979. – 95с.
305590
  Калитина Н.Н. Встречи с искусством Франции / Н.Н. Калитина. – Л.-М, 1963. – 159с.
305591
   Встречи с историей. – Москва, 1987. – 143 с.
305592
  Семенов Г.С. Встречи с Италией / Г.С. Семенов. – Тбилиси, 1971. – 111с.
305593
  Федоренко Н.Т. Встречи с китайскими писателями / Н.Т. Федоренко. – М., 1955. – 64с.
305594
   Встречи с книгой : сборник. – Москва : Книга
Вып. 2. – 1984. – 304 с.
305595
   Встречи с книгой.. – М, 1979. – 398с.
305596
   Встречи с Лениным. – Москва : Трансжелдориздат, 1958. – 230 с.
305597
  Онуфриев Е.П. Встречи с Лениным / Е.П. Онуфриев. – М, 1959. – 285с.
305598
  Онуфриев Е.П. Встречи с Лениным / Е.П. Онуфриев. – Москва, 1966. – 285 с.
305599
  Эссен М.М. Встречи с Лениным / М.М. Эссен. – М., 1966. – 31с.
305600
  Эссен М.М. Встречи с Лениным / М.М. Эссен. – М., 1971. – 46с.
305601
  Эссен М.М. Встречи с Лениным / М.М. Эссен. – М., 1972. – 46с.
305602
  Сулиашвили Д. Встречи с Лениным в эмиграции / Д. Сулиашвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 56 с.
305603
   Встречи с Лениным.. – М, 1969. – 80с.
305604
  Каралина Е.М. Встречи с любовью / Е.М. Каралина. – М., 1965. – 144с.
305605
  Иванов В.В. Встречи с Максимом Горьким. / В.В. Иванов. – М., 1947. – 147с.
305606
  Иванов В.В. Встречи с Максимом Горьким. / В.В. Иванов. – М., 1950. – 64с.
305607
  Февральский А.В. Встречи с Маяковским / А.В. Февральский. – М. : Советская Россия, 1971. – 91 с.
305608
  Панькова Н. Встречи с Маяковским // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 320-376. – ISSN 0042-8795
305609
   Встречи с Мейерхольдом : сборник воспоминаний. – Москва, 1967. – 622 с.
305610
   Встречи с Молдавией.. – Кишинев, 1978. – 172с.
305611
  Рахилло И.С. Встречи с песней / И.С. Рахилло. – М, 1976. – 41с.
305612
  Боровиков Г.Ф. Встречи с писателями / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1981. – 192с.
305613
  Светловская Н.Н. Встречи с писателями. / Н.Н. Светловская. – М., 1978. – 288с.
305614
  Корнхаузер Ю. Встречи с польской поэзией: Литературный обзор // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 344-353. – ISSN 0042-8795
305615
  Князев А.М. Встречи с предками. / А.М. Князев. – Ставрополь, 1970. – 78с.
305616
   Встречи с Прекрасным.. – М, 1973. – 125с.
305617
  Жданов Ю.А. Встречи с природой / Ю.А. Жданов. – Ростов -на-Дону, 1969. – 63с.
305618
  Сысоев Н.Д. Встречи с природой / Н.Д. Сысоев. – 2-е изд., перераб. – М., 1982. – 197с.
305619
  Нетисов В.Н. Встречи с природой / В.Н. Нетисов. – Алма-Ата, 1984. – 175с.
305620
  Давыдченков В.Т. Встречи с Прометеем / В.Т. Давыдченков. – Новосибирск, 1971. – 243с.
305621
  Козополянский О.М. Встречи с прошлым / О.М. Козополянский. – Якутск, 1971. – 108с.
305622
  Аршаруни А.М. Встречи с прошлым / А.М. Аршаруни. – Москва, 1971. – 167с.
305623
  Мустафаев Х. Встречи с прошлым : юмористич. рассказыи миниатюры / Хасан Мустафаев;. – Фрунзе : Кыргызстан, 1978. – 83 с.
305624
  Аршаруни А.М. Встречи с прошлым / А.М. Аршаруни. – Москва, 1979. – 184с.
305625
  Прожогин Н.П. Встречи с Ренато Гуттузо / Н.П. Прожогин. – М., 1982. – 48с.
305626
  Тацкий Ф.И. Встречи с собой / Ф.И. Тацкий. – К., 1995. – 302с.
305627
  Киселев Встречи с современником / Киселев, М. – М., 1979. – 406с.
305628
  Энтелис Л.А. Встречи с современной польской музыкой / Л.А. Энтелис. – Л, 1978. – 143с.
305629
  Кислый Г.П. Встречи с солнцем / Г.П. Кислый. – Одесса, 1966. – 84с.
305630
  Липкин С. Встречи с Твардовским // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.237-242. – ISSN 0042-8795
305631
  Иоффе А.Ф. Встречи с физиками. Мои воспоминания о зарубежных физиках / А.Ф. Иоффе. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 144 с.
305632
  Иоффе А.Ф. Встречи с физиками. Мои воспоминания о зарубежных физиках / А.Ф. Иоффе. – Ленинград : Наука, 1983. – 262 с.
305633
  Булгаков В. Встречи с художниками / В. Булгаков. – Л., 1869. – 300с.
305634
   Встречи с цирковым прошлым. – М, 1990. – 462с.
305635
  Мравян В. Встречи с Шаумяном / В. Мравян. – Ереван, 1953. – 47с.
305636
  Корсунов Н.ф. Встречи с Шолоховым / Н.ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1981. – 135с.
305637
  Соколов А.И. Встречи с юностью. / А.И. Соколов. – М., 1961. – 63с.
305638
   Встречи у микрофона. – Ростов н/Д, 1985. – 144с.
305639
  Китьян Н.Н. Встречи у экватора / Н.Н. Китьян. – Ростов -на-Дону, 1961. – 256с.
305640
   Встречи художников с В.И.Лениным.. – Л, 1976. – 224с.
305641
  Забелин И.М. Встречи, которых не было. / И.М. Забелин. – Москва, 1958. – 168с.
305642
  Снегин Д.Ф. Встречи, которых не ждешь / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата, 1979. – 262с.
305643
   Встречи.. – Чита, 1963. – 136с.
305644
   Встречи.. – Ярославль, 1964. – 256с.
305645
  Томашевский Ю.В. Встречи. / Ю.В. Томашевский. – Воронеж, 1975. – 152с.
305646
   Встречи.. – Киров, 1978. – 247с.
305647
   Встречи.. – Киров, 1980. – 255с.
305648
   Встречи.. – Краснодар, 1980. – 192с.
305649
   Встречи.. – Киров, 1988. – 176с.
305650
  Коненков С.Т. Встречи. Воспоминания современников о скульпторе / С.Т. Коненков. – М., 1980. – 271с.
305651
  Зорич А.А. Встречи... Разлуки... / А.А. Зорич. – Одесса, 1972. – 214с.
305652
  Решетников Л.В. Встречи: Заметки поэта о лит. и литераторах / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1986. – 506 с.
305653
  Полякова И.Н. Встречи: стихи, поэма / И.Н. Полякова. – Харьков, 1991. – 59с.
305654
  Муратов С.А. Встречная исповедь / С.А. Муратов. – М., 1988. – 55с.
305655
  Кобушко Т.В. Встречная торговля / Т.В. Кобушко, С.А. Пономарев. – М, 1989. – 172с.
305656
  Бабенко Н.И. Встречное движение / Н.И. Бабенко. – Чебоксары, 1976. – 335с.
305657
  Чубаров В. Встречное движение / В. Чубаров. – Вильнюс, 1981. – 69с.
305658
  Львов М.Д. Встречное движение / М.Д. Львов. – М., 1984. – 112с.
305659
  Цырлина Т.В. Встречное движение / Т.В. Цырлина. – М., 1991. – 79с.
305660
  Недогонов А.И. Встречное дыхание / А.И. Недогонов. – М., 1974. – 159с.
305661
  Радостовец Н.В. Встречное планирование / Н.В. Радостовец. – Москва, 1984. – 206 с.
305662
  Иванов В.В. Встречное планирование на предприятии / В.В. Иванов. – К., 1987. – 79с.
305663
  Шапошникова С.С. Встречные ветры / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1979. – 342с.
305664
  Плоткин Г. Встречные огни / Г. Плоткин. – М., 1979. – 430с.
305665
  Овчинникова А.А. Встречные планы предприятий / А.А. Овчинникова. – М., 1975. – 64с.
305666
  Симанович Д.Г. Встречные поезда / Д.Г. Симанович. – Минск, 1978. – 143с.
305667
  Попов В.М. Встречные поезда. / В.М. Попов. – Воронеж, 1976. – 264с.
305668
  Сергеев В.М. Встречный / В.М. Сергеев. – М., 1974. – 80с.
305669
  Анчишкин В.Н. Встречный бой / В.Н. Анчишкин. – Москва, 1980. – 237с.
305670
  Рыбин В.А. Встречный бой / В.А. Рыбин. – М., 1983. – 160с.
305671
  Шафалович Ф. Встречный бой 10-го армейского корпуса на р. Золотой Липе 26-29 августа 1914 г. / Ф. Шафалович. – М., 1938. – 122с.
305672
  Яманов А.А. Встречный бой. / А.А. Яманов. – М.
1. – 1959. – 266с.
305673
   Встречный бой.. – Кемерово, 1968. – 126с.
305674
  Титов Федор Иванович Встречный бой. Рассказы. / Титов Федор Иванович. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 140с.
305675
  Елькин А.А. Встречный ветер / А.А. Елькин. – Тула, 1958. – 96с.
305676
  Федоров П.И. Встречный ветер / П.И. Федоров. – М., 1958. – 382с.
305677
  Сомова С.А. Встречный ветер / С.А. Сомова. – Ташкент, 1958. – 151с.
305678
  Федоров П.И. Встречный ветер / П.И. Федоров. – М., 1959. – 382с.
305679
  Давыдов С.Д. Встречный взгляд / С.Д. Давыдов. – Ленинград, 1973. – 126 с.
305680
  Черноголовина Г.В. Встречный иск / Г.В. Черноголовина. – Алма-Ата, 1989. – 254с.
305681
  Гуляев А.М. Встречный иск в проект новой редакции устава гражданского судопроизводства. – [14] с. – Отд.оттиск
305682
  Клейн Н.И. Встречный иск в суде и арбитраже / Н.И. Клейн. – Москва : "Юридическая литература", 1964. – 132 с.
305683
  Новицкий В. Встречный иск: понятие и существенные признаки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 60-65
305684
  Аванесов И.В. Встречный огонь : стихи / Аванесов И.В. – Баку : Азернешр, 1969. – 38 с. : портр.
305685
  Цырендоржиев С.С. Встречный огонь : повести / С.С. Цырендоржиев. – Москва : Советская Россия, 1984. – 285 с.
305686
  Просекин М.М. Встречный пал. / М.М. Просекин. – Иркутск, 1983. – 272с.
305687
  Мартынов Б.М. Встречный план / Б.М. Мартынов. – М, 1977. – 119с.
305688
  Фурман Р. Встречный риск // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 февраля (№ 8). – С. 33. – ISSN 1563-6755


  Остается риск, что лицо, права которого нарушены, не сможет защититься, если по объективным причинам его материальное положение не позволяет выполнить требования встречного обеспечения.
305689
  Буркова И.Е. Встречь ветра : Повесть о Николае Бирюкове / И.Е. Буркова. – Москва : Советская Россия, 1971. – 208 с.
305690
  Северов П.Ф. Встречь океану / П.Ф. Северов. – Киев, 1983. – 288с.
305691
  Некрасов Б.В. Встречь солнца / Б.В. Некрасов. – Магадан, 1962. – 192с.
305692
  Аксаментов Ю.П. Встречь солнца / Аксаментов Ю.П. – Москва : Современник, 1975. – 77 с. – (Новинки "Современника" : Книга стихов)
305693
  Скороходов М.Е. Встречь солнцу / М.Е. Скороходов. – Казань, 1980. – 126с.
305694
   Встречь солнцу.. – М, 1987. – 556с.
305695
  Зингер Б.И. Встроенная мебель в вашей квартире : справочное пособие / Б.И. Зингер. – Москва : Стройиздат, 1990. – 254 с. : ил. – ISBN 5-274-00686-8
305696
  Марков В.І. Встроенная система контроля и диагностики ФАР // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 94-101


  Рассмотрены проблемы, возникающие при создании системы встроенного контроля (ВСК) технического состояния и обнаружения отказов в каналах ФАР и приведены методы их решения. Приведены техническая реализация ВСК и результаты контроля. Розглянуті проблеми ...
305697
  Вернигора Наталья Встряска на глобальном рынке деловых путешествий // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 28-30 : фото
305698
  Гриневич Л. Вступ - 2017 - на старті / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 липня (№ 26). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793
305699
   Вступ - 2018: що нового? // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
305700
   Вступ -2013 розпочався: куди йти навчатися? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 8 липня (№ 27). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  За словами Л. Губерського щороку в КНУ імені Тараса Шевченка впроваджуються нові напрями підготовки абітурієнтів. Нещодавно ліцензовано такі спеціальності: імунологія, медична фізика, фізика наносистем, комп"ютерні системи та мережі тощо. Серед ...
305701
  Герман Ю.П. Вступ / Ю.П. Герман. – К., 1935. – 486с.
305702
  Фігурний Ю. Вступ / Ю. Фігурний, О. Ярошинський // Світочі українознавства : монографія / Ю.С. Фігурний, О.Б. Ярошинський. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 4-7


  Про Інститут українознавства КНУ імені Тараса Шевченка. 4 листопада 1992 р. вчена рада КНУ імені Тараса Шевченка ухвалила створити Інститут українознавства. Директором був призначений доктор філолог. наук, проф. Петро Кононенко. Про монографію "Світочі ...
305703
  Ковальчук О.М. Вступ // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 10-11. – ISBN 978-966-667-385-8


  Про важливість вивчення історії університетської правової думки на теренах України.
305704
  Ковальчук О.М. Вступ // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 10-11. – ISBN 978-966-667-385-8


  Про важливість вивчення історії університетської правової думки на теренах України.
305705
   Вступ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 8-9


  21 та 22 листопада 2014 р. юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка у співпраці з Федеральним міністерством освіти і науки ФРН провівМіжнародну науково-практичну конференцію "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український ...
305706
  Губерський Л.В. Вступ // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 3-4. – ISBN 978-966-439-753-4
305707
  Шидловський П.С. Вступ / П.С. Шидловський, Є.В. Синиця // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 7-10. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
305708
  Казьмирчук Г. Вступ // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 8-10. – ISBN 978-617-7107-52-0


  Г. Казьмирчук: "Написання нарисів було б практично неможливим, якби авторам не надали всебічної підтримки і допомоги висококваліфіковані спеціалісти Відділу бібліографії університетської Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича, очолюваного Іриною ...
305709
  Ковалів І. Вступ без ризику: як обрати надійний виш // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 106). – С. 5
305710
  Жегалкін І.І. Вступ в аналіз / І.І. Жегалкін, М.І. Слудська. – Київ-Харків, 1937. – 260с.
305711
  Тройніков К.І. Вступ в філософію марксизму-ленінізму / К.І. Тройніков. – Вид. 2-е, доп. і випр. – Київ, 1939. – 63с.
305712
  Булаховський Л.А. Вступ до "Нарису літературної болгарської мови" / Л.А. Булаховський. – [9] с. – Окр. відбиток
305713
  Пономаренко О.І. Вступ до актуарної математики : Навчальний посібник / О.І. Пономаренко; Механіко-математичний факультет КНУТШ. – Київ : ЕМЦ, 2003. – 39с.
305714
  Дрозд Ю.А. Вступ до алгебраїчної геометрії : Навчальний посібник / Ю.А. Дрозд; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 137 с.
305715
  Дрозд Ю.А. Вступ до алгебраїчної геометрії / Ю.А. Дрозд. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2004. – 192с. – ISBN 966-7493-53-9
305716
  Ганюшкін О.Г. Вступ до алгебри : навч. посібник / О.Г. Ганюшкін ; [ред. О. Грицаюк] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 176 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 171-175. – Бібліогр.: с. 176
305717
  Романов В. Вступ до аналізу державної політики : навчальний посібник / В. Романов, О. Рудік, Т. Брус. – Київ : Основи, 2001. – 238 с. – ISBN 966-500-112-4
305718
  Романовський С. Вступ до аналізу і диференціальне рахування / С. Романовський. – 2-е вид., 1925. – 246с.
305719
  Гаращенко Ф.Г. Вступ до аналізу та оптимізації структурно заданих систем : Навчальний посібник для студ. фак. кібернетики / Ф.Г. Гаращенко, В.В. Пічкур; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2003. – 113с. – ISBN 966-594-363-4
305720
  Гаращенко Ф.Г. Вступ до аналізу чутливості параметричних систем : Навчальний посібник / Ф.Г. Гаращенко, О.Ф. Швець; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 115с. – ISBN 966-594-360-X
305721
  Дубнов Я.С. Вступ до аналітичної геометрії / Я.С. Дубнов. – Х, 1935. – 112 с.
305722
  Барабаш О.В. Вступ до асимптотичних методів : інтеграли та ряди : конспект лекцій для студ. фіз. фак-ту / О.В. Барабаш ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 111 с.
305723
  Савлук М.І. Вступ до банківської спpави = Навчальний посібник : Укр. фінансово-банківська школа / Вiдп. pед. Савлук М.И. – Київ : Лiбpа, 1998. – 344с. – ISBN 966-7035-35-2
305724
  Іванов Ю.Б. Вступ до бізнесу. / Ю.Б. Іванов. – К, 1995. – 257с.
305725
  Букреев Б.Я. Вступ до варіаційного числення. / Б.Я. Букреев. – Х-К, 1930. – 107с.
305726
  Букреев Б.Я. Вступ до варіаційного числення. / Б.Я. Букреев. – 2-е видання. – Х-К, 1931. – 139с.
305727
  Букреев Б.Я. Вступ до варіаційного числення. / Б.Я. Букреев. – 2-е видання. – Х-К, 1931. – 139с.
305728
  Букреєв Б.Я. Вступ до варіяційного числення / Б.Я. Букреєв. – Харків , Київ : Держтехвидав України, 1930. – 107 с.
305729
  Букреєв Б.Я. Вступ до варіяційного числення / Б.Я. Букреєв. – 2-ге вид. – Харків ; Київ : Держтехвидав, 1931. – 139 с.
305730
  Ващенко В.С. Вступ до вивчення сучасної української мови / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1973. – 43 с.
305731
  Горбачук О.Л. Вступ до вищої алгебри / О.Л. Горбачук, Б.Д. Воробець. – Львів, 1976. – 88с.
305732
  Четверухін М.Ф. Вступ до вищої геометрії / М.Ф. Четверухін. – К.-Х., 1935. – 196 с.
305733
  Четверухін М.Ф. Вступ до вищої геометрії / М.Ф. Четверухін. – Х., 1938. – 228с.
305734
  Михаловський М. Вступ до вищої математики / М. Михаловський. – Харків, 1926. – 158 с.
305735
  Короденко М. Вступ до ВНЗ: результати і перспективи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 вересня (№ 36). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Відбувся круглий стіл з представниками Спілки ректорів ВНЗ України. На ньому було підбито попередні підсумки Вступної кампанії 2016 року та обговорено пропозиції по вдосконаленню Умов прийому до ВНЗ на 2017 рік. Наведено коментарі Президента спілки ...
305736
  Дайсі А. Вступ до вчення про право конституції // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 511-528. – ISBN 978-966-8865-81-7
305737
  Зражевська Г.М. Вступ до геометрії "в цілому" / Г.М. Зражевська. – Київ, 1971. – 46с.
305738
  Голубець М.А. Вступ до геосоціосистемології = Introduction to geosociosystemology / М.А. Голубець; Ін-т екології Карпат Національної акад. наук України. – Львів : Поллі, 2005. – 199с. – ISBN 966-7307-15-8
305739
  Жлуктенко Ю.О. Вступ до германського мовознавства / Ю.О. Жлуктенко, Т.А. Яворська. – Київ, 1974. – 158с.
305740
  Жлуктенко Ю.О. Вступ до германського мовознавства / Ю.О. Жлуктенко, Т.А. Яворська. – Київ, 1978. – 158с.
305741
  Жлуктенко Ю.О. Вступ до германського мовознавства / Ю.О. Жлуктенко, Т.А. Яворська. – Київ : Вища школа, 1986. – 158с.
305742
  Максимчук Б.В. Вступ до германської філології = Einfuhrung in die germanistik : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Богдан Максимчук, Ірина Максимчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 182, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-613-730-5
305743
   Вступ до динамічного HTML : навчально-метод. посібник із дисц. "Практикум на EOM" / КНУТШ ; [ упоряд. А.П. Креневич, Г.В. Парусымов, І.Б. Романенко ]. – Київ : Київський університет, 2009. – 86 с.
305744
  Калашник Г.М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету : навчальний посібник / Г.М. Калашник. – Київ : Знання, 2007. – 143с. – ISBN 966-346-307-4
305745
  Андрійчук В.І. Вступ до дискретної математики / В.І. Андрійчук, М.Я. Комарницький, Ю.Б. Іщук; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 254с.
305746
  Андрійчук В.І. Вступ до дискретної математики / В.І. Андрійчук, М.Я. Комарницький, Ю.Б. Іщук; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 256с. – ISBN 966-8365-14-3
305747
  Карнаух Т.О. Вступ до дискретної математики : Навчальний посібник для студ. факультету кібернетики / КНУТШ; Т.О. Карнаух, А.Б. Ставровський. – Київ : Київський університет, 2006. – 113с. – ISBN 966-594-757-5
305748
  Волков О.Г. Вступ до екзистенціальної прагматики політичного дискурсу : монографія / О.Г. Волков. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2010. – 602, [2] с. – ISBN 978-966-197-077-8
305749
  Дьомкін В. Вступ до екологічної політики / В. Дьомкін; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Тандем, 2000. – 192 с. – Бібліогр.: с.190-192. – ISBN 966-7145-18-2
305750
  Ржевський С.В. Вступ до економетрії : Навч. посібник для студентів економічних спецціальностей / С.В. Ржевський; Європейський ун-тет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 93 с. – ISBN 966-7508-33-1
305751
  Рибачок І.М. Вступ до економічної географії / І.М. Рибачок. – Київ : Вища школа, 1973. – 142с.
305752
  Голиков А.П. Вступ до економічної і соціальної географії : Підручник / А.П. Голиков, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Либідь, 1996. – 320с. – ISBN 5-325-00092-6
305753
  Певзнер Я. Вступ до економічної теорії соціал-демократизму / Яків Певзнер. – Київ : Основні цінності, 2004. – 178с. – (Сучасна думка ; Кн.30). – ISBN 966-7856-37-2
305754
   Вступ до етнопедагогіки : Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 2004. – 88 с. – ISBN 966-594-504-1
305755
  Картунов О.В. Вступ до етнополітології : Науково-навчальний посібник / О.В. Картунов; Інститут економіки, управління та господарського права. – Київ, 1999. – 300с. – ISBN 966-95510-4-8
305756
   Вступ до європейського парламентського права / [О.Л. Копиленко та ін. ; заг. ред. В.О. Зайчука] ; Верхов. Рада України, Ін-т законодавства. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 475, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-31-1
305757
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
Вступ. – 1999. – 60с.
305758
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
1 : Митний союз. – 1999. – 28с.
305759
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
2 : Спільний ринок. – 1999. – 60с.
305760
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
4 : Регіональний розвиток. – 1999. – 40с.
305761
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
6 : Оподаткування. – 1999. – 32с.
305762
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
7 : Конкуренція. – 1999. – 56с.
305763
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
8 : Довкілля. – 1999. – 44с.
305764
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
9 : Промисловість. – 1999. – 56с.
305765
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
10 : Наукові дослідження. – 1999. – 32с.
305766
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
11 : Енергетика. – 1999. – 36с.
305767
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
13 : Сільске господарство. – 1999. – 36с.
305768
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
14 : Рибальство. – 1999. – 28с.
305769
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
15 : Європейський Союз та його громадяни. – 1999. – 44с.
305770
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
16 : Європейський Союз на міжнародній арені. – 1999. – 76с.
305771
  Здоровега В.Й. Вступ до журналістики / В.Й. Здоровега. – Львів, 1975. – 111с.
305772
  Москаленко А.З. Вступ до журналістики : Підручник / А.З. Москаленко. – Київ : Школяр, 1997. – 300с. – ISBN 966-7201-09-0
305773
  Москаленко А.З. Вступ до журналістики : Підручник / А.З. Москаленко; КУ ім.Тараса Шевченка. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 324 с. – ISBN 966-5940-589
305774
  Дудко О.С. Вступ до журналістики : світова та вітчизняна практика : навчальний посібник / Олена Дудко ; [спец. ред. та упоряд. Н.О. Іллюк]. – Київ : Юн-прес, 2009. – 204 с. : іл., портр. – Предм. покажч.: с. 192-194. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-96852-3-0
305775
  Береговий П.М. Вступ до загального куpсу геоботанiки / П.М. Береговий; МВ і ССО УРСР. Науково-методичний кабінет по заочному навчанню при КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1960. – 16с.
305776
  Береговий П.М. Вступ до загального курсу геоботаніки / П.М. Береговий. – Київ, 1960. – 16с.
305777
  Коротков П.А. Вступ до загальної екології : Навчальний посібник / П.А. Коротков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 133с. – ISBN 966-594-429-0
305778
  Габрель М.М. Вступ до загальної теорії урбаністики / М.М. Габрель, П.Ю. Нагірний // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – C. 264-274. – ISSN 2077-3455
305779
  Гіттік Л.С. Вступ до загальної фізіології людини і тварин : Навч. посібник для студ. біолог. і психологіч. ф-тів вищих навч. закладів / Л.С. Гіттік. – Луцьк : Вежа, 2000. – 100с. – ISBN 966-600-016-4
305780
  Почепцов Г. Вступ до інформаційних війн : КУ. Ін-т журналістики. ІМВ. Центр вільної преси / Г. Почепцов. – Київ : Центр вільної преси, 1999. – 108с.
305781
  Нужний Є.М. Вступ до інформаційних технологій / Є.М. Нужний; Укр.Академія державного управління при Президентові України. – Київ : Українська академія державного управління при Президентові України, 1997. – 178с.
305782
  Король Д.О. Вступ до історичної танатології : навч. посібник / Денис Король ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2015. – 279, [1] с. : іл. – Покажч. термінів і понять: с. 262-266. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2410-68-6
305783
  Яковенко Н. Вступ до історії = An Introduction to History / Наталя Яковенко. – Київ : Критика, 2007. – 375 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-8978-17-Х
305784
  Козлик І.В. Вступ до історії західноєвропейської літератури середньовічної цивілізації. Історико-культурний макроетап рефлективного традиціоналізму : Доба Середньовіччя та епоха Відродження / І.В. Козлик; Мін-во освіти і науки України; Прикарпатський ун-тет ун-тет ім.В.Стефаника. – Івано-Франківськ : Поліскан; Гостинець, 2003. – 341 с. – ISBN 966-8207-02-5
305785
  Ступак Ф.Я. Вступ до історії медицини. Медицина і первісне суспільство / Ф.Я. Ступак. – Київ, 2002. – 64с.
305786
  Власов В. Вступ до історії України : Підручн. для 5 кл. загальноосв. навч. закл. / В. Власов, О. Данилевська; за ред.Ю.А.Мицика. – Київ : Абрис, 1999. – 272 с. – ISBN 966-531-051-8
305787
  Власов В. Вступ до історії України : Підручник для 5 кл. загальноосвітніх навч. закладів / В. Власов, О. Данилевська. – Київ : Генеза, 2001. – 247с. – ISBN 966-531-051-8
305788
   Вступ до історії України. 5 клас : Дидактичні матеріали до курсу. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Біб-ка журналу "Історія та правознавство"). – ISBN 966-333-000-0
305789
   Вступ до квантової механіки частинок зі спіном : Методична розробка для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 57с.
305790
  Загородній А.Г. Вступ до кінетичної теорії плазм / А.Г. Загородній, А.І. Момот ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ : Наукова думка, 2015. – 447, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 438-440. – Бібліогр.: с. 441-446. – ISBN 978-966-00-1536-4
305791
   Вступ до кліматології і метеорології: екологічні аспекти : навч. посіб. для підгот. за спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколиш. середовища" / О.І. Бондар [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2011. – 219, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 215-219. – ISBN 978-966-2393-50-7
305792
  Низовий М.А. Вступ до книгознавства : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закл. / М.А. Низовий ; Мін-во культури і туризму України, Харківська державна академія культури. – Київ : Кондор, 2009. – 144с. – ISBN 978-966-351-240-2
305793
  Скороход А.В. Вступ до комбінаторики : Метод. розробки / А.В. Скороход, М.Й. Ядренко; КДУ ім. Т.Г. Шевченка; Українська студія навчального телебачення; Республіканська фізико-математична школа. – Київ, 1971. – 40с.
305794
  Згуровський М.З. Вступ до комп"ютерних інформаційних технологій : Навч. посібник для студ. економ. спеціальностей вищ. навч. закладів / М.З. Згуровський, І.І. Коваленко, В.М. Міхайленко; Мін-во освіти і науки України; Нац. технічний ун-тет України "КПІ". – 2-е вид. – Київ : Європейський університет, 2002. – 265 с. – ISBN 966-7508-74-9
305795
  Якунов А.В. Вступ до конструювання приладів : Конспект лекцій для студ. фізичного фак-ту / А.В. Якунов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 28с.
305796
  Чумаченко Б.М. Вступ до культурології античності : навчальний посібник / Б.М. Чумаченко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 176 с. – Бібліогр.: с. 170-173. – ISBN 978-966-518-470-6
305797
  Чумаченко Б.М. Вступ до культурології античності. Стародавня Греція : навчальний посібник / Б.М. Чумаченко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2003. – 97, [3] с. – Додатки: с. 88-97. – Бібліогр.: с. 96-98. – ISBN 966-518-219-6
305798
  Писаренко Н. Вступ до курсу "Адміністративне судочинство в Україні" : лекція // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 267-272. – ISSN 0132-1331
305799
  Медведєв Ф.П. Вступ до курсу історії української мови / Ф.П. Медведєв. – Харків, 1967. – 152 с.
305800
  Федорченко А.М. Вступ до курсу статистичної фізики та термодинаміки : посібник / А.М. Федорченко. – Київ : Вища школа, 1973. – 187 с.
305801
  Харитонов Є. Вступ до курсу цивільного права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 149-159
305802
  Демська О.М. Вступ до лексикографії : навчальний посібник / Орися Демська ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 268 с. : іл., табл. + Додатки: с. 203-265. – Бібліогр.: с. 189-202. – ISBN 987-966-518-542-0
305803
  Мейзерська І.В. Вступ до лексикографії = Introduction to lexicography : навч. посібник з англомовної лексикогр. для студентів ІІІ курсу ВНЗ / Мейзерська І.В. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 104 с. : табл. – Загол. обкл. англ. – Бібліогр.: с. 82-83
305804
  Бацевич Ф. Вступ до лінгвістичної генології : Навчальний посібник / Ф.Бацевич. – Київ : Академія, 2006. – 248с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-207-0
305805
  Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної прагматики : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Ф.С. Бацевич. – Київ : Академія, 2011. – 304 с. – Бібліогр.: с. 292-302. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-368-3
305806
   Вступ до літературознавства : Хрестоматія. – Київ : Либiдь, 1995. – 256с. – ISBN 532500669X


  Ця книжка є першим виданням наукових текстів з питань теорії літератури українською мовою. Тексти підібрані відповідно до програми навчального курсу за тематично-хронологічним принципом. До хрестоматії залучено ті праці, які є певними віхами у розвитку ...
305807
  Галич О.А. Вступ до літературознавства : підручник для студентів ВНЗ / О.А. Галич ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 288 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-617-227-6


  Висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в кон-тексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
305808
  Білоус П.В. Вступ до літературознавства : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / П.В. Білоус. – Київ : Академія, 2011. – 336 с. – Бібліогр.: с. 331-334. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-367-6
305809
  Білоус П.В. Вступ до літературознавства : навч. посібник для самост. роботи студ. / П.В. Білоус, Г.Д. Левченко. – Київ : Академія, 2012. – 362, [2] с. – Термінол. словник: с. 351-362. - Сер. засн. в 2008 р. – Бібліогр. на початку ч. – (САМ!). – ISBN 978-966-580-388-1
305810
   Вступ до літературознавства: завдання і тести : Методична розробка з курсу "Вступ до літературознавства". – Київ : Київський університет, 2001. – 46с.
305811
  Павленко В.О. Вступ до магнетохімії : навч. посібник для студ. спец. "Неорганічна хімія" та "Фізична хімія" / В.О. Павленко, І.О. Фрицький ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 167 с. : табл. – Бібліогр.: с.165-166. – ISBN 978-966-439-496-0
305812
  Климентов Л.В. Вступ до мапографії : посібник для педвузів та викладачів / Л.В. Климентов. – Одеса : Держвидав України, 1928. – 128 с.
305813
  Ремез Є.Я. Вступ до математичного аналізу / Є.Я. Ремез. – Київ, 1952. – 228 с.
305814
  Мойсишин В.М. Вступ до математичного аналізу : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Мойсишин, Б.С. Сікора, Т.Г. Лавинюкова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 161 с. : іл. – Бібліогр.: с. 161. – ISBN 978-966-694-122-3
305815
  Швецов К.І. Вступ до математичного аналізу. / К.І. Швецов. – Київ, 1968. – 97с.
305816
  Швецов К.І. Вступ до математичного аналізу. / К.І. Швецов. – Київ, 1970. – 122с.
305817
  Дороговцев А.Я. Вступ до математичної статистики / А.Я. Дороговцев, М.С. Слободенюк. – Київ : Знання, 1977. – 50 с.
305818
  Адамян В.М. Вступ до математичної фізики = Introduction to mathematical physics : Навч. посібник для студ. фізико-математ. та інженерно-фізичних спец. ун-тетів / В.М. Адамян, М.Я. Сушко; МОіНУ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2003. – 320с. – ISBN 966-549-940-8
305819
  Адамян В.М. Вступ до математичної фізики. Варіаційне числення та крайові задачі : навч. посібник для студентів фіз. та інж.-фіз. спеціальностей ВНЗ / В.М. Адамян, М.Я. Сушко ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2014. – 376, [4] с. : іл. – Предм. покажчик: с. 367-376. – Бібліогр.: с. 365-366. – ISBN 978-966-190-912-9
305820
   Вступ до медичної геології = Introduction to medical geology : у 2-х томах / Рудько Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – Київ : Академпрес. – ISBN 978-966-7541-07-1
Т. 1. – 2010. – 736 с. : іл. – Бібліогр.: с. 718-735
305821
   Вступ до медичної геології = Introduction to medical geology : у 2-х томах / Рудько Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – Київ : Академпрес. – ISBN 978-966-7541-08-8
Т. 2. – 2010. – 448 с. – Бібліогр.: с. 421-432
305822
  Алієв Азер Аріф огли Вступ до менеджменту зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник-довідник / А. Алієв , В.М. Алієва-Барановська, І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 599, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 230-404. – ISBN 978-611-01-0567-5


  В пр. № 1702120 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від к. ю. н., доц. В.М. Алієвої-Барановської. Підпис.
305823
  Гусєв В.І. Вступ до метафізики : Навчальний посібник для студентів філософських спеціальностей вищих навчальних закладів / В.І. Гусєв. – Киев : Либідь, 2004. – 488 с. – ISBN 966-06-0340-1


  Розглянуто фундаментальні філософські питання онтології та метафізики. Аналізуються категорії буття, сутності, існування, дійсності, субстанції та ін., а також проблеми співвідношення буття і свідомості, свободи і необхідності та ін.
305824
  Кривий С.Л. Вступ до методів створення програмних продуктів : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С.Л. Кривий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернівці ; Київ : Букрек, 2012. – 423, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 420-423. – Бібліогр.: с. 417-419. – ISBN 978-966-399-449-9
305825
  Кривий С.Л. Вступ до методів створення програмних продуктів : [навч. посібник для студентів ВНЗ та аспірантів, які спеціалізуються за напрямом "Комп"ютерні науки" та "Інженерія програмного забезпечення"] / С.Л. Кривий ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2018. – 449, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 446-449. – Бібліогр.: с. 443-445. – ISBN 978-617-7668-00-7
305826
  Савін Г.М. Вступ до механіки полімерів / Г.М. Савін. – Київ, 1968. – 100с.
305827
  Дьяченко В.Е. Вступ до механіки середовища, що деформується / В.Е. Дьяченко. – Київ-Львів, 1949. – 71с.
305828
  Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / П. Маланчук; Пер.з англ. – 7-ме видання, перероблене. – Харків : Консум, 2000. – 592с. – ISBN 966-7124-77-0
305829
  Сладкопєвцев В. Вступ до мімодрами / В. Сладкопєвцев. – Київ : Вид. Дніпpосоюзу ; [Дpук. й нотодpук. Дніпpосоюзу], 1920. – 116 с. : табл., мал. – Додатки: с. 29-92. - Словник почувань [тлумач.]: с. 40-83. - Покажчик [слов. імен]: с. 107-113. – (Театpальний поpадник ; Кн. 2)
305830
  Тимохін В.О. Вступ до міської синергетики // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 157-173
305831
  Калинович М.Я. Вступ до мовознавства : Курс лекції, читаних у Київ. держ. ун-ті в 1938-39 навчальному році / М.Я. Калинович. – Київ : Київ. держ. ун-т, 1940. – 110 с. – На правах рукопису
305832
  Калинович М.Я. Вступ до мовознавства : посібник для філол. ф-тів ун-тів та ф-тів мови і л-ри пед. ін-тів / М.Я. Калинович. – 2-е, випр. і доп. – Київ ; Львів : Радянська школа
Вип. 2. – 1947. – 112 с.
305833
   Вступ до мовознавства. – К, 1962. – 32с.
305834
   Вступ до мовознавства. – Київ, 1962. – 29с.
305835
  Скалозуб Л.Г. Вступ до мовознавства : Скорочений конспект лекцій / Л.Г. Скалозуб. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 1971. – 47 с.
305836
  Скалозуб Л.Г. Вступ до мовознавства : скорочений конспект лекцій / Л.Г. Скалозуб. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 1973. – 99 с.
305837
  Дорошенко С.І. Вступ до мовознавства : навчальний посібник / С.І. Дорошенко, П.С. Дудик. – Київ : Вища школа, 1974. – 295 с.
305838
  Доленко М.Т. Вступ до мовознавства / М.Т. Доленко. – Київ, 1975. – 152с.
305839
  Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства / Ю.О. Карпенко. – К.-Одесса : Вища школа, 1983. – 190с.
305840
  Лизанець П.М. Вступ до мовознавства / П.М. Лизанець. – К., 1986. – 294с.
305841
  Донець Л.С. Вступ до мовознавства : Практикум / Л.С. Донець, Л.І. Мацько. – Київ : Вища школа, 1989. – 182с.
305842
  Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства / Ю.О. Карпенко. – 2-е вид., доп. – К.-Одесса : Вища школа, 1991. – 280с. – ISBN 5-11-002131-7
305843
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2000. – 358с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-081-7
305844
  Ющук І.П. Вступ до мовознавства : Навч. посіб. / І.П. Ющук. – Київ : Рута, 2000. – 120 с. – ISBN 966-7795-21-7
305845
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2001. – 368с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-100-7
305846
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2002. – 368с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-124-4
305847
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2004. – 368с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-124-4
305848
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2005. – 368с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-194-5
305849
  Левицький А.Е. Вступ до мовознавства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Е. Левицький, А.В. Сингаївська, Л.Л. Славова; МОНУ; Житомирськ. держ. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 104с. – ISBN 966-364-194-0
305850
  Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства : Підручник / Ю.О.Карпенко. – Київ : Академія, 2006. – 336с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-208-9
305851
  Швачко С.О. Вступ до мовознавства : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Швачко С.О., Кобякова І.К. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 224с. – ISBN 996-382-030-6
305852
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2006. – 368с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-194-5
305853
   Вступ до мовознавства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.О. Голубовська, Ю.Л. Мосенкіс, В.Ф. Чемес, Л.М. Запорожець, С.М. Лучканин, З.В. Рожченко; Голубовська І.О. [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-983-7
Ч. 1. – 2007. – 100 с. – Бібліогр.: с. 96-98
305854
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : підручник / М.П. Кочерган. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2008. – 368с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-248-8
305855
  Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства : підручник / Ю.О. Карпенко. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Академія, 2009. – 336с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-298-3
305856
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : підручник [для студентів філологічних спец. вищих навч. закладів] / М.П. Кочерган. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2010. – 368 с. – Бібліогр.: с. 333-335. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-248-8
305857
   Вступ до мовознавства : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.О. Голубовська [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-984-5
Ч. 2. – 2010. – 223 с.
305858
  Монжалєй Т.К. Вступ до мовознавства : навч. посібник для студ. ВНЗ / Т.К. Монжалєй. – Суми : Університетська книга, 2011. – 182, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-182. – ISBN 978-966-680-556-3
305859
  Терехова Д.І. Вступ до мовознавства : навч. посібник для студ. 1-го курсу (напрям підготов. 6.020303 "Філологія", спец. "Переклад") та загальноосвіт. навч. закладів (курси за вибором для учнів проф. класів філол. напряму) / Терехова Д.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т, Каф. теорет. і приклад. лінгвістики та новогрец. філології. – Київ ; Полтава : Полтавський літератор, 2012. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227 та на початку лекцій. – ISBN 978-966-192-083-4
305860
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : підручник / М.П. Кочерган. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академія, 2014. – 302, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 300-302 та в кінці ст. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-453-6
305861
   Вступ до мовознавства : підручник / [І.О. Голубовська та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. І.О. Голубовської. – Київ : Академія, 2016. – 318, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. слов.: с. 306-312. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 313-319. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-487-1
305862
  Корольов І.Р. Вступ до мовознавства : практикум : навч. посібник / І.Р. Корольов, Ю.О. Письменна ; за ред. д-ра філол. наук, проф. І.О. Голубовської ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 127, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 120-126 та в кінці тем. – (Бібліотека інституту філології)
305863
  Левицький А.Е. Вступ до мовознавства [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / А.Е. Левицький, А.В. Сингаївська, Л.Л. Славова ; МОНУ ; Житомир. держ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2006. – 104 с. – ISBN 966-364-194-0
305864
  Бевзенко С.П. Вступ до мовознавства. Короткий нарис : Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.П. Бевзенко. – Київ : Вища школа, 2006. – 143с. – ISBN 966-642-240-9


  Розглянуто предмет мовознавства, зв"язок його з іншими науками, методи і при-йоми лінгвістичних досліджень, природу і суспільні функції мови. Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчаль-них закладів.
305865
  Радченко І.В. Вступ до молекулярної фізики : посібник / І.В. Радченко. – Київ : Радянська школа, 1950. – 368с.
305866
  Радченко І.В. Вступ до молекулярної фізики : учб. посібник / І.В. Радченко. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1954. – 475с.
305867
  Радченко І Вступ до молекулярної фізики : Дис... наук: / Радченко І,В.;. – Київ, 1954. – 475л.
305868
   Вступ до моніторингу агрохімічного та токсикологічного стану грунтів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / С. Корсун, З. Бонюк, В. Соломаха, О. Іванюта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 138-140. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Відображено сучасний стан грунтів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, як основу біолого-екологічного моніторингу та наведено результати агрохімічних та токсикологічних аналізів. The description of soils of the O.V. Fomin Botanical garden, results ...
305869
  Коломоєць Т.О. Вступ до навчального курсу "Адміністративне право України" : навч. лекція / проф. Т.О. Коломоєць, проф. В.К. Колпаков ; Запоріз. нац. ун-т. – Київ : ІнЮре, 2014. – 237, [1] с. – Глосарій: с. 223-232. - Предм. покажч.: с. 233-237. – Бібліогр.: с. 210-222 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-505-2
305870
   Вступ до НАТО - стратегічний вибір України / Ін-т трансформації суспільства ; [ за заг. ред. О.І. Соскіна ]. – Київ : Інститут трансформації суспільства, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-8534-08-9
305871
  Ставнійчук М. Вступ до НАТО. Післясвяткові роздуми на актуальну тему // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 липня (№ 25). – С. 3
305872
  Брежнєва Т. Вступ до НАТО: юридичні та політичні аспекти проведення референдуму // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 67-74.
305873
  Бочковський О. Вступ до націології // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1996. – № 1 (4). – С. 81-107
305874
  Бочковський О. Вступ до націології / Ольгерт Бочковський ; [передм. К. Шудрі ; ред. В. Пономарьов] ; Центр громадянської освіти. – Київ : Генеза, 1998. – 138, [4] с. – Бібліогр.: с. 133-137. – (Київське братство). – ISBN 966-504-091-Х
305875
  Кривий С.Л. Вступ до некласичної математичної логіки : навчальний посібник для студ. ун-тів, які навчаються за напрямом підготовки "Комп"ютерні науки" / С.Л. Кривий, О.І. Провотар ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 205, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.199-201. – ISBN 978-966-439-209-6


  Викладено основні поняття і наукові результати теорій множин, математичної логіки, відношень, формальних систем, алгоритмів, комбінаторики, графів.
305876
  Лянце В. Вступ до нестандартної теорії ймовірностей : Тексти лекцій / В. Лянце, Г. Чуйко; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 45 с.
305877
  Дунаєв Ю.В. Вступ до нової фізики / Ю.В. Дунаєв. – Київ : Аграрна наука, 1996. – 37 с.
305878
  Дунаєв Ю.В. Вступ до нової фізики / Ю.В. Дунаєв. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Гнозіс, 1999. – 53 с.
305879
  Мітрясова О.П. Вступ до органічної хімії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О.П. Мітрясова ; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2007. – 400 с. – ISBN 978-966-370-075-5


  У навчальному посібнику викладено основи знань з органічної хімії на основі принципу інтеграції з іншими природничими дисциплінами, що вивчаються студентами природничих спеціальностей. Особлива увага приділена значенню хімічних процесів та органічних ...
305880
   Вступ до освітології : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освітньо-кваліфікац. рівень "магістр" / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Н.-д. лаб. освітології ; [розроб.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2014. – 79, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем
305881
   Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – 381, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2748-97-0
305882
  Навроцький В.О. Вступ до особливої частини кримінального права України: Лекції для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 30с.
305883
  Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.М. Мешко ; [ ред. Г.А. Теремко]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 200 с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-197. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-028-8


  Учитель-людина, якій за фахом належить відкривати молодій генерації глибини наук, життєву мудрість, передавати навички діяльності. Усвідомлене входження в педагогічну справу починається з осягнення її засад і суті, призначення, функцій і структури
305884
  Корунець І.В. Вступ до перекладознавства : навч. посібник для студентів перекладацьких і філологічних ф-тів, ін-тів / Корунець І.В. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 512 с. – Бібліогр.: с. 509-510. – ISBN 978-966-382-137-5
305885
  Скиба В. Вступ до полiтологiї : Екскуpс в iстоpiю пpавничо-полiтичної думки / В. Скиба, В. Горбатенко, В. Туренко; Міжн. фонд. "Відродження";За ред.В. Й. Скиби. – Київ : Основи, 1996. – 718с. – (Сер."Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 966-500-060-8
305886
  Скиба В. Вступ до полiтологiї : Екскуpс в iстоpiю пpавничо-полiтичної думки / В. Скиба, В. Горбатенко, В. Туренко; За заг.ред.В.Й.Скиби. – Київ : Основи, 1998. – 718с. – ISBN 966-500-060-8
305887
  Найда А.М. Вступ до політекономії / А.М. Найда. – К., 1993. – 152с.
305888
  Люксембург Р. Вступ до політичної економії / Р. Люксембург. – 2-е вид., 1932. – 217с.
305889
  Бодуен Ж. Вступ до політології / Ж. Бодуен. – Київ : Основи, 1995. – 174с. – ISBN 5-7707-7051-1
305890
  Якушик В.М. Вступ до політології : навчально-методичний посібник для вивчення державознавчих тем курсу політології / В.М. Якушик ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – 2-ге вид, випр. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 65, [3] с. – ISBN 978-966-667-523-4
305891
   Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов"янських мов. – Київ : Наукова думка, 1966. – 596с.
305892
  Семчинський С.В. Вступ до порівняльно-історичного мовознавства : (на матеріалі індоєвропейських мов):Навчальний посібник / С.В. Семчинський; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 174с. – ISBN 966-594-244-1
305893
  Муравйов І В. Вступ до права Європейського союзу : підручник для студ. вузів / Муравйов Віктор Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. порівняльного і європейського права. – 2-ге вид. – Київ : [б. в.], 2010. – 227 с. – Бібліогр.: с. 227
305894
  Кернз Волтер Вступ до права Європейського Союзу : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Кернз Волтер; пер. з англ. В.С. Ісакович. – Київ : Знання, 2002. – 381 с. – (Європейське право). – ISBN 966-620-050-3


  Розкриваються як традиційні, так і нові складові загальної системи права Європейського Союзу. Окремий розділ присвя-чено практичним рекомендаці-ям студентам, які готуються розпо-чати власну кар"єру, спеціалізуючись на праві Європейського Союзу. ...
305895
  Муравйов В.І. Вступ до права Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Муравйов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 303 с. – ISBN 966-594-951-9
305896
  Бернхем В. Вступ до права та правової системи США = Introduction to the law and legal system of the united states / В. Бернхем. – Київ : Україна, 1999. – 554с. – ISBN 966-524-071-4
305897
  Шкода В.В. Вступ до правової філософії / В.В. Шкода. – Харків : Фоліо, 1997. – 221с. – ISBN 966-03-0022-0
305898
  Ла Рош Вальтер фон Вступ до практичної журналістики : З докладним описом шляхів здобуття освіти у Німеччині / Вальтер фон Ла Рош за співпраці Клауса Майєра та Габріели Гооффаккер. – Київ : Академія Української Преси, 2005. – 229с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 966-7181-87-1
305899
  Ганжа М. Вступ до практичної номографії / М. Ганжа. – Х.-К., 1933. – 98 с.
305900
  Вакарчук І.О. Вступ до проблеми багатьох тіл : Посібник для студ.фіз.спец.ВНЗ / І.О. Вакарчук. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1999. – 220с. – ISBN 966-613-017-3
305901
  Авраменко В.С. Вступ до програмної інженерії : навч. посібник / В.С. Авраменко, В.Ы. Салапатов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2012. – 600, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 600. – ISBN 978-966-353-261-5
305902
   Вступ до програмування мовою C++. Організація даних : навч. посібник / [Т.О. Карнаух та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 151, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 147
305903
   Вступ до програмування мовою C++. Організація обчислень : навч. посіб. / [Ю.А. Бєлов та ін. ; ред. Н. Земляна] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 175, [1] с. : іл. – Додатки: с. 161-168. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 160. – ISBN 978-966-439-563-9
305904
  Фройд З. Вступ до психоаналізу : Лекці зі вступу до психоаналізу з новими висновками / З. Фройд; Пер. з нім. П.Таращук. – Київ : Основи, 1998. – 709с. – ISBN 966-500-013-6
305905
  Фройд З. Вступ до психоаналізу. Лекція 20. Сексуальне життя людини // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (17). – C. 79-85. – ISSN 2413-5461
305906
  Братченко І.Г. Вступ до психології антиципації : Навч. посібник / І.Г. Братченко. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1996. – 92с.
305907
  Батраченко І.Г. Вступ до психології антиципації. / І.Г. Батраченко. – Дніпропетровськ, 1996. – 90с.
305908
  Глива Є. Вступ до психотерапії : [навч. посібник для студентів вищих навч. закладів] / Євген Глива; Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог; Київ : НаУ "Острозька академія"; Кондор, 2004. – 530с. – ISBN 966-7631-75-3
305909
  Тітов І.Г. Вступ до психофізіології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.Г. Тітов. – Київ : Академвидав, 2011. – 294, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-294. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-020-2
305910
   Вступ до публічного адміністрування : навч. посібник / [Н.Л. Гавкалова, Т.А. Власенко, Л.Ю. Гордієнко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Н.Л. Гавкалової ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 370, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 322-334. - Імен. покажчик: с. 335-339. - Предм. покажчик: с. 340-344. – Бібліогр.: с. 345-367. – ISBN 978-966-676-637-6
305911
  Глазерсфельд Е. фон Вступ до радикального конструктивізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 2. – С.33-58


  Теорія конструювання реальності в процесі пізнання.
305912
  Левитський С.М. Вступ до радіозв"язку. Випромінювання та поширення радіохвиль : Навчальний посібник для студ. радіофізичного факультету / С.М.Левитський, В.В.Загородній; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 97с. – ISBN 966-594-812-1
305913
  Левитський С.М. Вступ до радіозв"язку. Випромінювання та поширення радіохвиль : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Прикладна фізика" / С.М. Левитський., В.В. Загородній ; [КНУТШ]. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Карбон, 2010. – 104 с. – ISBN 978-966-1692-05-2
305914
  Єрушевич Г. Вступ до риторики / Г. Єрушевич, Я. Мельник; Мін-во освіти та науки України, Прикарпатський університет ім.Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2002. – 160с. – ISBN 966-8207-00-9
305915
  Магушинець І.І. Вступ до риторики : (іспанська мова); Навчальний посібник / КНУТШ; І.І. Магушинець. – Київ : Київський університет, 2004. – 109с. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-505-Х
305916
  Степанюк Микола Вступ до риторики : авторська програма пропедевтичного курсу для учнів 5 - 7-х класів
305917
  Яблонський В. Вступ до розмови про "Волинь" // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 2. – С. 70-75. – ISSN 0868-9644
305918
  Сак Ю.М. Вступ до романського мовознавства / Ю.М. Сак. – Ужгород, 1982. – 56с.
305919
  Магушинець І.І. Вступ до романської філології : навч. посібник для студентів ВНЗ-ів / І.І. Магушинець ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2009. – 79, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 73-74 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-027-1
305920
  Сергієнко О.М. Вступ до Світової організації торгівлі як вектор зовнішньоекономічної політики України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 55-59.
305921
  Кон І.С. Вступ до сексології / І.С. Кон; Перекл. з рос.: П.Л.Пироженко. – Київ : Либідь, 1991. – 304 с.
305922
  Кузнецов М.І. Вступ до систематики квіткових рослин / М.І. Кузнецов. – Х., 1938. – 464с.
305923
  Грунський М.К. Вступ до слов"янського мовознавства / М.К. Грунський, д-р філолог. н., засл. діяч науки УРСР. – Київ-Львів : Радянська школа, 1946. – 148 с. – Додаток - Тексти з старослов""янських пам""яток
305924
  Лучик В.В. Вступ до слов"янської філології : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / В.В. Лучик. – Київ : Академія, 2008. – 344с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-262-4
305925
  Лучик В.В. Вступ до слов"янської філології : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / В.В. Лучик. – 2-ге вид., випр., допов. – Київ : Академія, 2013. – 343, [1] с. – Термінол. словник: с. 330-337. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 338-343. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-414-7
305926
  Чучка П.П. Вступ до слов`янської філології / П.П. Чучка. – К, 1988. – 77с.
305927
  Голомша Н.Є. Вступ до СОТ та конкурентоспроможність аграрного сектору України // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 29-32
305928
  Олефір А.О. Вступ до СОТ як першочергове завдання на шляху інтеграції України до світового економічного простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 114-118. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Досліджено процес вступу України до СОТ як один з ключових елементів інтеграції до світового економічного простору та заходів, які здійснюються державними органами з метою якнайскорішого (але зваженого) завершення цього процесу.
305929
  Шебаніна О.В. Вступ до СОТ: проблеми та напрями їх вирішення стосовно продукції продовольчого підкомплексу України // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 102. – С. 297-300
305930
  Шебаніна О.В. Вступ до СОТ: Проблеми та напрями їх вирішення стосовно продукції продовольчого підкомплексу України // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част.1. – С. 44-48
305931
  Олійник Я.Б. Вступ до соціальної географії : Навчальний посібник для студентів географічних і соціологічних спеціальностей вищих навчальних закл / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Знання, 2000. – 204с. – (Сер.""Вища освіта ХХ1 ст."). – ISBN 966-620-035-Х
305932
   Вступ до соціальної роботи : Навчальний посібник. – Київ : Академвидав, 2005. – 304с. – Шифр дубл. 36 Всту.Доп. карт соц. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-26-7
305933
  Шапошникова І.В. Вступ до соціальної роботи : навч.-метод. посібник для здобувачів ступеня вищ. освіти "бакалавр" напряму підгот. (спеціальності) 6.130102 "Соціальна робота" / І.В. Шапошникова ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології, Каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Херсон : Гельветика, 2015. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-118 та наприкінці тем. – (Серія "Навчально-методичні посібники"). – ISBN 978-617-7178-68-1
305934
  Оссовський В.Л. Вступ до соціології : цикл лекцій / Володимир Оссовський ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2014. – 192, [1] с. – Бібліогр.: с. 192. – ISBN 978-966-2410-50-1
305935
  Казьмирчук Г.Д. Вступ до спеціальності : навчально-методичний комплекс / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; КНУТШ, Історичний факультет, Кафедра історії для гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2011. – 115 с. – Бібліогр.: с. 112-114. – ISBN 978-966-171-364-1
305936
  Казьмирчук Г.Д. Вступ до спеціальності : навч.-метод. комплекс / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії та гуманіт. ф-тів. – Вид. 2-ге, випр. та доповн. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 166, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-166 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7107-14-8
305937
  Гондюл В.П. Вступ до спеціальності " Міжнародна інформація " : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Гондюл, М.М. Рижков, О.М. Андрєєва ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-439-118-1
305938
  Рябічев В.Л. Вступ до спеціальності "Видавнича справа та редагування": основи математичних знань : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом підгот. "Видавнича справа та редагування" / В.Л. Рябічев ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 143 с. : іл. – Бібліогр.: с. 141. – ISBN 978-966-439-468-7
305939
  Владимиров В.М. Вступ до спеціальності "Журналістика" : навч. посібник / В.М. Владимиров ; МАУП. – Київ : МАУП, 2007. – 166 с. – ISBN 966-608-705-7
305940
  Владимиров В.М. Вступ до спеціальності "Журналістика" : навч. посібник / В.М. Владамирив ; [ за заг. ред. В.В. Різуна] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 303, [1] с. : схеми. – Бібліогр.: с. 301-302. – ISBN 978-966-439-458-8
305941
  Вергун В.А. Вступ до спеціальності "Міжнародний бізнес" : навч. посібник / В.А. Вергун, В.С. Карп ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2014. – 332, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285-288. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-97253-6-3
305942
  Карпенко О.Г. Вступ до спеціальності "Соціальна робота" : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / О.Г. Карпенко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 243, [5] с. : табл. – Додатки: с. 180-202. – Бібліогр.: с. 238-244. – ISBN 978-966-194-071-9
305943
  Ігнатенко І.В. Вступ до спеціальності етнологія: методика польових етнографічних досліджень : навч.-метод. комплекс для студ. історич. ф-ту, спеціальність - етнологія / І.В. Ігнатенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Істор. фак., Каф. етнології та краєзнавства. – Київ : Логос, 2012. – 34, [2] с. : табл. – Додатки: с. 27-34. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-171-588-1
305944
  Горевалов С.І. Вступ до спеціальності кіно-, телемистецтво : навч. посібник / Горевалов С.І., Десятник Г.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка ; САММІТ-КНИГА, 2014. – 131, [1] с. – Бібліогр.: с. 130-131. – ISBN 966-594-785-0
305945
  Сащук Г.М. Вступ до спеціальності: телевізійна журналістика : навч. посібник / Г.М. Сащук. – Київ : Грамота, 2010. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 179-181. – ISBN 978-966-349-253-7
305946
  Єрмолаев О.М. Вступ до статистичної фізики і термодинаміки : Навчальний посібник / О.М. Єрмолаев, Г.І. Рашба; Мін-во освіти і науки України; Харк. нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 516с. – До 200-річчя Харківського ун-ту. – ISBN 966-623-283-9
305947
  Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки : навч.посібник / К.К. Жоль. – Київ : Вища школа, 1992. – 128с. – ISBN 5-11-003825-2
305948
  Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спец. вищих навч. закладів / К.К. Жоль. – Київ : Либідь, 2002. – 152с. – ISBN 966-06-0241-3
305949
  Поль Р.В. Вступ до сучасної науки про електрику : пер. з 2-го рос. вид. / Р.В. Поль. – Харків ; Київ : ДНТВУ, 1933. – 298 с.
305950
  Мурашевич К.Г. Вступ до східної філології : навч. посібник для студ. спец. "Мова та література (китайська)" / К.Г. Мурашевич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 158, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 154-155. - Імен. покажч.: c. 156-185. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-699-5
305951
  Бальме К. Вступ до театрознавства / Крістофер Бальме ; ЛНУ ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2008. – 270 с. – ISBN 966-8849-43-4
305952
  Корбозерова Н.М. Вступ до текстуальної лінгвистики (іспанська мова) = Introduccion a la textologia linguistica espanola/Korbozerova N.M.Vyazankina A.M. : Навчальний посібник до курсу за вибором / Н.М. Корбозерова, А.М. Вязанкінв. – Київ, 2002. – 54с.
305953
   Вступ до тележурналістики.. – К, 1985. – 11с.
305954
  Планк М. Вступ до теоретичної оптики : пер. з нім. / М. Планк. – Харків; Київ : ДНТВУ, 1933. – 137с.
305955
  Планк М. Вступ до теоретичної фізики : пер. з 2-го нім. вид. / М. Планк. – Харків ; Київ
Ч. 3 : Вступ до теорії електрики і магнетизму. – 1934. – 173 с.
305956
  Петравчук А.П. Вступ до теорії алгебр Лі : навч. посібник для студентів мех.-мат. ф-т ун-тів / А.П. Петравчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 115, [1] с. – Бібліогр.: с. 113-114. – ISBN 978-966-496-212-1
305957
  Мельник І.А. Вступ до теорії апофатичного символізму О.Ф. Лосєва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Виявляється специфіка розв"язання проблеми символізму в філософській спадщини О.Ф. Лосєва.
305958
  Жданов В.І. Вступ до теорії відносності : навч. посібник для студентів фізичних факультетів університетів / В.І. Жданов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-439-050-4
305959
  Гетьман А.П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України : Hавчальний посібник / А.П. Гетьман; Академія правових наук Укра ни. Hаціональна юридична академія Укра ни ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Основа, 1998. – 208с. – ISBN 5-7768-0314-4
305960
  Бакан Г.М. Вступ до теорії експертних систем та баз знань : курс лекцій для студентів фак-ту кібернетики / Г.М. Бакан; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 90с. – .
305961
  Ковалко О.М. Вступ до теорії енергоефективності багаторівневих систем: методи та моделі енергетичного менеджменту в системі житлово-комунального господарства / О.М. Ковалко, О.В. Новосельцев, Т.О. Євтухова ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ : Інститут технічної теплофізики НАН України, 2014. – 252, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-249. – ISBN 978-966-02-7257-6
305962
  Черевко І. Вступ до теорії зрівноваженого розвитку // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 10-17


  Висвітлено результати досліджень основних проблем у розумінні сутності зрівноваженого розвитку, причин існування суперечностей у цьому розумінні; ідентифікація ймовірності існування єдиної загальної теорії зрівноваженого розвитку та можливостей і ...
305963
  Лебєдєв Є.О. Вступ до теорії імовірностей : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Є.О. Лебєдєв, М.М. Шарапов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 151 с. – ISBN 978-966-439-284-3
305964
  Барановский М.Т. Вступ до теорії інтегрованого опрацювання інформації сільськогосподарських підприємств / М.Т. Барановский. – К., 1972. – 215с.
305965
  Скрипник М. Вступ до теорії інтерактивних технологій післядипломного навчання // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 87-91
305966
  Іщенко О.В. Вступ до теорії ймовірностей : Навч. посібник для студ. хімічного ф-ту / О.В. Іщенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 44с. – ISBN 966-581-818-X
305967
  Дмитрієнко Ю.М. Вступ до теорії легістської форми української правосвідомості // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 41-48. – ISSN 1563-3349
305968
  Алєксєєва І.О. Вступ до теорії міжкультурної комунікації : підручник / І.О. Алєксєєва ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 296 с. – Текст на англійській мові. – Бібліогр.: с. 281-291. – ISBN 978-966-439-459-5
305969
  Лянце В. Вступ до теорії операторів : тексти лекцій / В. Лянце, Т. Кудрик, Г. Чуйко; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 221с.
305970
  Мамрак А.В. Вступ до теорії перекладу : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Мамрак. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-364-827-9
305971
  Мішура Ю.С. Вступ до теорії півгруп: Навчальний посібник для студентів механіко-математичного факкультету. / Ю.С. Мішура. – К., 1997. – 80с.
305972
  Іванчов М.І. Вступ до теорії рівнянь у частинних похідних : текст лекцій / М.І. Іванчов; М.І. Іванов ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Тріада плюс, 2004. – 178 с. – ISBN 966-7596-36-2
305973
  Скакун В.А. Вступ до теорії управління бізнес-процесами будівельних підприємств : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 58-60 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
305974
  Чухим Н.Д. Вступ до теорії фемінізму : програма лекційного курсу / Н.Д. Чухим; Наталія Чухім ; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 23 с.
305975
  Александров П.С. Вступ до теорії функції дійсного змінного / П.С. Александров, А.М. Колмогоров. – Київ : Радянська Школа, 1941. – 268 с.
305976
  Александров П.С. Вступ до теорії функції дійсного змінного / П.С. Александров, А.М. Колмогоров. – Київ : Радянська Школа, 1941. – 268 с.
305977
  Гольдберг А.А. Вступ до теорії функцій багатьох комплексних змінних : навчальний посібник / А.А. Гольдберг, І.Е. Чижиков ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-685-8
Ч. 1. – 2009. – 82 с.
305978
  Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія = Beginning theory / Пітер Баррі ; пер. з англ. О. Погинайко. – Київ : Смолоскип, 2008. – 360 с. – (Пролегомени). – ISBN 978-966-8499-86-9
305979
  Привалов І.І. Вступ до теоріїї функцій комплексного змінного / І.І. Привалов. – Х, 1938. – 380 с.
305980
  Качановська Т.О. Вступ до термінознавства = Introduction a la terminologie : навч. посіб. [для студ. 3-го курсу : теорія, вправи, тексти (французька мова) : у 2-х ч.] / Т.О. Качановська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка
Ч. 1. – 2011. – 80 с. – Кн. опис. по обкл.
305981
  Качановська Т.О. Вступ до термінознавства = Introduction a la terminologie : навч. посібник [для студ. 3-го курсу: теорія, вправи, тексти (французька мова) : у 2-х ч.] / Т.О. Качановська ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : [КНУ ім. Тараса Шевченка]
Ч. 2. – 2011. – 98 с. – Бібліогр.: с. 91-98
305982
  Паламарюк В.Е. Вступ до технології оптичного приладобудування / В.Е. Паламарюк. – Чернівці, 1977. – 68с.
305983
  Бевзенко С.П. Вступ до української діалектології : Конспект лекцій для студентів / С.П. Бевзенко. – Одеса, 1965. – 68с.
305984
   Вступ до університетських студій : навч. програма : робоча навч. програма : для спец. 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" напряму 1801 "Специфічні категорії" : нормат. ч. циклу наук.-предм. підгот. : освіт.-кваліфікац. рівень "магістр" : за вимогами кредит.-модул. системи навч. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Каф. теорії та історії педагогіки ; [уклад. Терентьєва Н.О.]. – Київ ; Черкаси : КУБГ ім. Б. Грінченка ; Чабаненко Ю.А., 2014. – 58, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 53-57. – ISBN 978-966-493-905-5
305985
  Некос В.Ю. Вступ до фаху "Екологія та охорона навколишнього середовища" : Навчальний посібник для студ. вищих і навчальних закладів / В.Ю. Некос; МОНУ; Харьківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразина. – 2-е вид., допов.та перероб. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2002. – 170с. – ISBN 966-623-026-7; 966-623-143-3
305986
  Гукалова І.В. Вступ до фаху: географія і суспільство : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.В. Гукалова, Д.С. Мальчикова ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 267, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221-230. – ISBN 978-966-289-075-4
305987
  Вальденфельс Б. Вступ до феноменології // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.110-130
305988
  Вальденфельс Бернхард Вступ до феноменології = Einfuhrung in die phanomenologie : Переклад з німецької / Вальденфельс Бернхард. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 176с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 966-542-089-5; 966-542-178-6
305989
  Іванов І.М. Вступ до фізичної географії / І.М. Іванов. – Київ, 1948. – 139с.
305990
  Левитський С.М. Вступ до фізичної електроніки : навчальний посібник / С.М. Левитський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 172 с. – ISBN 966-594-249-2
305991
   Вступ до філософії : Історико-філософська пропедевтика: Підручник / Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, І.В. Огородник, Ю.О. Федів; За ред. Г.І. Волинки. – Киев : Вища школа, 1999. – 624с. – ISBN 5-11-004714-6
305992
   Вступ до філософії : кредитно-модульний курс (навчально-методчний посібник для студ.-заочників): навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Алєксєєва Л.О., Андрєєва Т.О., Борисова З.О., Ізваріна О.М., Грєбеньков Г.В. та ін.]; за ред. Л.М. Нікітіна. – 3-тє вид., доп. та перер. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 256с. – Шифр дубл.1 Всту.Доп. карт. всем каб. – ISBN 978-966-364-588-9
305993
  Нікітін Л.М. Вступ до філософії : навч. посібник для студентів нефілос. спец. ВНЗ / Л.М. Нікітін, О.В. Андрієнко ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 153, [1] с. – Глосарій: с. с. 141-150. – Бібліогр.: с. 151-153. – ISBN 978-966-385-322-2
305994
   Вступ до філософії (стислий виклад) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.П. Щерба, О.А. Заглада, М.Г. Тофтул, В.К. Щедрін; МАУП; За ред. С.П. Щерби. – Київ : МАУП, 2002. – 144 с. – ISBN 966-608-194-6


  Розглянуто основні школи й тенденції світової та вітчизняної філософської думки, в популярній формі подано корінні філософські проблеми сучасності. Для студентів вузів, усіх, хто цікавиться філософією
305995
  Печеранський І.П. Вступ до філософії неперервної освіти = Introduction to philosophy of lifelong education : монографія / І.П. Печеранський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Центр гуманітар. освіти НАН України. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 263, [1] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 218-263. – ISBN 978-617-681-094-0
305996
  Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії / Б. Дейвіс; Пер.з англ.І.Гарник. – Київ : Основи, 1996. – 270с. – ISBN 966-500-000-4
305997
   Вступ до філософії у конспекивному викладі.. – К, 1995. – 173с.
305998
  Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки : підруч. для студ. та аспірантів / А.Т. Ішмуратов. – Київ : Абpис, 1997. – 349с. – ISBN 966-531006-2
305999
  Пономаренко О.І. Вступ до фінансової математики : Навчальний посібник / О.І. Пономаренко; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2003. – 84с.


  Розглянуто основні економіко-математичні моделі, що пов"язані з теоріями споживання та виробництва, ринковою економікою, теорією загальної економічної рівноваги, кооперативними рішеннями та теорією добробуту, динамічними багатогалузевими моделями та ...
306000
  Росетті А. Вступ до фонетики / А. Росетті. – Київ, 1974. – 138с.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,