Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
305001
  Біскуб В. "Гармонійний букет із історичних нарисів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 16-17


  Студентка КНУ імені Тараса Шевченка про "секрет" популярності новинки "Дня" "Корона, або Спадщина Королівства Руського".
305002
  Пилипів Г.М. "Гармонія" Піатія Потія в полемічному дискурсі на межі XVI-XVIIст. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 491-495


  Аналізується текст Іпатія Потія "Гармонія" на основі дискурсивних практик XVI-XVII ст., за допомогою яких здійснюється мовленнєвий вплив
305003
  Москвітіна Д. "Гаррі Потер" як дзеркало британського життя // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 123-128
305004
  Прокоф"єв І. "Гарячі вітри історії" Петра Перебийноса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 177-179. – ISSN 0208-0710
305005
  Житарюк М. "Гарячі точки" у ЗМІ та засобах масової інформації, пропаганди і маніпуляції. Особливості російсько-української війни 2014 р. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 208-214. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
305006
  Козицька Т. "Гарячі" послуги сучасної бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 4 (74). – С. 16-20
305007
  Лоссовський І. "Гарячі" сполохи "холодної" війни // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 32-35. – (Історичні науки)


  До 60-ї річниці завершення Корейського конфлікту 1950-1953 років.
305008
  Науменко Н.В. "Гастрономічні пейзажі" української поезії ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 88-93


  Мета роботи - визначити, яким шляхом кулінарні образи перетворюються з художніх деталей на символи станів та почуттів ліричного героя української поезії першої третини ХХ століття, представленої іменами П. Тичини, М. Рильського, Б.-І. Антонича
305009
  Страженкова И. "Гаянэ" - бале А.Хачатуряна. / И. Страженкова. – М., 1959. – 40с.
305010
  Янковская О. "Где-нибудь я найду тебя..." // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 2. – С. 132-139.
305011
  Бирюков Б.В. "Где всё единство без конца..." : Логические воззрения Н. А. Васильева в культурно-философском контексте Серебряного века / Б.В. Бирюков, И.П. Прядко // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 1. – С.88-102. – ISSN 0042-8744
305012
  Прокшин В.Г. "Где же ты, тайна довольства народного?..." / В.Г. Прокшин. – М : Наука, 1990. – 208 с.
305013
  Ахунова Л.С. "Где же я?" Вопрос сознания с позиций энактивизма // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 99-101
305014
  Левандовский Андрей "Где к жизни встает славянин, растут русская мощь и слава" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-6. – ISSN 0235-7089
305015
  Погорельская С. "Где мы сильны..." (Новая германская политика в Евросоюзе в 2010 г.) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-57. – ISSN 0131-2227
305016
  Погорельская С. "Где мы сильны..." Новая германская политика в Евросоюзе в 2010 г. // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-57. – ISSN 0131-2227
305017
  Міщук К. "Гей , ти, калино, заграй на сопілці..." // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 73-76. – ISSN 0208-0710
305018
  Якимович Богдан "Гей, "Січ" іде, красен мак цвіте ..." / Якимович Богдан; Мін. освіти і науки України. Львівськ. нац. ун-т. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 52с. – ISBN 966-613-089-0
305019
  Пискунов В.М. "Гелиос" ищет планету / В.М. Пискунов. – Ростов -на-Дону, 1977. – 111с.
305020
  Юріна Л. "Гелікоптер-квартет" К. Штокгаузена: особливості концепції і виконання // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 207-220


  "...Розглянуто один з найпарадоксальніших творів квартетного жанру «Гелікоптер-квартет» («Helikopter –streichquartett») К. Штокхаузена, особливості концепції та виконання, відзначені специфічність форми і драматургії, фактурні особливості, інтонаційні ...
305021
  Эбаноидзе А.Л. ...Где отчий дом / А.Л. Эбаноидзе. – Москва, 1982. – 479 с.
305022
  Эбаноидзе А.Л. ...Где отчий дом / А.Л. Эбаноидзе. – Москва, 1990. – 683 с.
305023
  Драбкина Е.Я. ...где роботы вытесняют людей / Е.Я. Драбкина. – М, 1958. – 128с.
305024
  Драбкина Е.Я. ...где роботы вытесняют людей / Е.Я. Драбкина. – 2-е доп. – М, 1961. – 143с.
305025
  Галяшин А.А. Гарин-Михайловский в Самарской губернии / А.А. Галяшин. – Куйбышев, 1979. – 120с.
305026
  Прокофьев А.А. Гарислава. / А.А. Прокофьев. – М, 1963. – 207с.
305027
  Шимчишин М М. Гарлемський ренесанс (історія, теорія, поетика та афро-американська самість) / Марія Шимчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 319, [1] с. : іл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 285-311. – ISBN 978-966-07-1923-1
305028
  Шимчишин М. Гарлемський ренесанс як етап творення нової афро-американської ідентичності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 77-85. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто культурно-мистецький рух Гарлемський ренесанс - знаковий період в історії словесності США. Коротко проаналізовано передумови його виникнення, охарактеризовано тогочасні дискусії про завдання негритянського митця, а також ...
305029
  Мальченко О. Гармати європейського виробництва на озброєнні Києва останньої чверті XVII століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 38-61. – ISSN 0869-3595
305030
  Мальченко О. Гармати європейського виробництва на озброєнні Києва останньої чверті XVII століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 1-16. – ISSN 0869-3595
305031
  Рибак Н.С. Гармати жерлами на схід : Роман / Н.С. Рибак. – Одеса : Молодий більшовик, 1934. – 189с.
305032
  Сокирко О. Гарматне м"ясо для імперії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 40 (153). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  У безславній обороні Севастополя (Кримська війна) поклали голови тисячі українців.
305033
  Опільський Юліян Гарміоне : Нарис із життя Чорноморя під кінець V віку до Хр[иста] / Написав Юліян Опільський. – Львів : Накладом Видавн. Спілки ; З друк. Ставропиг. Ін-та під упр. Ю. Сидорака, 1921. – 50 с. – Прим. № 103604 дефектний, без обкл.
305034
  Наумова Е. Гармонизация авторско-правового регулирования и охраны смежных прав в Европейском Союзе // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 10. – С. 57-66. – ISSN 0201-7059
305035
  Рынкевич Н.С. Гармонизация бизнес-стратегии предприятия с организационной культурой // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 28-30. – Библиогр.: 13 назв
305036
  Саенко А.А. Гармонизация взаимодействия общества и природы как социальный фактор совершенствования развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Саенко А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 160л. – Бібліогр.:л.148-160
305037
  Саенко Анатолий Александрович Гармонизация взаимодействия общества и природы как социальный фактор совершенствования развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Саенко Анатолий Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
305038
   Гармонизация законодательства Украины и международная интеграция: внешнеэкономический аспект : сборник научных трудов. – Донецк : Юго-Восток, 2006. – 234 с. – ISBN 966-374-100-7
305039
  Шугуров М. Гармонизация защиты смежных прав вещательных организаций в Европейском Союзе // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 3. – С. 64-72. – ISSN 0201-7059
305040
  Шевчук А.Ю. Гармонизация измерения инфляции в условиях интеграции стран ЕВРАЗЭС // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 90-97. – (Серія: Економіка ; вип. 4). – ISSN 2226-2822
305041
  Филиппова Валентина Ивановна Гармонизация как специфический способ всестороннего развития личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Филиппова Валентина Ивановна; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
305042
  Васильев В.С. Гармонизация отношений стран BRICS / В.С. Васильев, В.П. Пономарев // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 5-23. – ISSN 0044-748Х
305043
  Клетченкова М.М. Гармонизация правового регулирования отношений с участием потребителей в странах СНГ // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 41-43. – ISSN 1812-3910
305044
  Клетченкова М.М. Гармонизация правовогорегулирования отношений с участием потребителей в странах ЕС // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 55-58. – ISSN 1812-3910
305045
  Тепляшин П.В. Гармонизация уголовно-исполнительного законодательства России в контексте соотношения международного и внутригосударственного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 35-37. – ISSN 1812-3910
305046
  Вайман С.Т. Гармонии таинственная власть / С.Т. Вайман. – Москва, 1989. – 365с.
305047
  Капаев И. Гармонистка : повести, рассказ / И. Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1985. – 319 с.
305048
  Федосеев А.Г. Гармонические и полигармонические неавтономные режимы автогенераторов с твердотельными элементами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Федосеев А.Г. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 13 с.
305049
  Гринченко В.Т. Гармонические колебания и волны в упругих телах / В.Т. Гринченко, В.В. Мелешко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 283 с.
305050
  Штейнград З.А. Гармонические координаты и хронометрические инварианты. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.031 / Штейнград З.А. ; МГУ. Гос. астроном. ин-т. – Москва, 1972. – 14 с.
305051
  Олейник С.Г. Гармонические множества и многообразия в теории многочастотных колебаний / С.Г. Олейник ; НАН Украины ; Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 252, [3] с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 245-250. – ISBN 978-966-00-1080-2
305052
  Морозевич А.Н. Гармонические сигналы в цифровых системах контроля и испытаний / А.Н. Морозевич. – Минск, 1990. – 181с.
305053
  Аверин С.В. Гармонические смесители на диодах с барьером Шоттки / С.В. Аверин , В.А. Попов ; АН СССР, Ин-т радиотехники и электроники. – Москва : [б. и.], 1978. – 41с.
305054
  Яшников В.П. Гармонические функции связанные с конечными алгебрами фон Неймана : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Яшников В.П. ; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1973. – 11с.
305055
  Серебренников М.Г. Гармонический анализ / М.Г. Серебренников. – Москва ; Ленинград : Гостехиздат, 1948. – 504 с., [4] л. схем. – Библиогр. в подстроч. примеч.
305056
  Березанский Ю.М. Гармонический анализ в гиперкомплексных системах / Ю.М. Березанский, А.А. Калюжный. – Киев : Наукова думка, 1992. – 352 с.
305057
   Гармонический анализ и развитие аппроксимационных методов. – К., 1989. – 122с.
305058
  Баскаков А.Г. Гармонический анализ линейных операторов / А.Г. Баскаков. – Воронеж, 1987. – 164с.
305059
   Гармонический анализ на группах в абстрактной теории систем. – М., 1976. – 155с.
305060
  Желобенко Д.П. Гармонический анализ на полупростых комплексных группах Ли / Д.П. Желобенко. – М, 1974. – 240с.
305061
  Семенов-Тян-Шанский Гармонический анализ на римановых симметрических пространствах некомпактного типа и теория рассеяния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Семенов-Тян-Шанский М.А.; АН СССР.Мат.ин-т. – Л, 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.11
305062
  Секефальви-Надь Гармонический анализ операторов в гильлбертовом пространстве. / Секефальви-Надь, Ч. Фояш. – М, 1970. – 432с.
305063
  Хуа Ло-кен Гармонический анализ функций многих комплексных переменных в классических областях / Хуа Ло-кен. – М, 1959. – 163с.
305064
  Желобенко Д.П. Гармонический анализ функций на группе Лоренца и некоторые вопросы теории линейных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Желобенко Д. П. ; МГУ. – Москва, 1961. – 6 с.
305065
  Гольдман С. Гармонический анализ, модуляция и шумы / С. Гольдман. – Москва, 1951. – 408 с.
305066
  Мошинский М. Гармонический осциллятор в современной физике : от атомов до кварков : Пер. с англ. / М. Мошинский. – Москва : Мир, 1972. – 149с.
305067
  Заездный А.М. Гармонический синтез в радиотехнике и электросвязи / А.М. Заездный. – Л., 1957. – 184с.
305068
  Заездный А.М. Гармонический синтез в радиотехнике и электросвязи / А.М. Заездный. – М.-Л., 1961. – 536с.
305069
  Заездный А.М. Гармонический синтез в радиотехнике и электросвязи / А.М. Заездный. – изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1972. – 527 с.
305070
   Гармонический человек. – М., 1965. – 322с.
305071
  Матусевич Н.И. Гармоническое варьирование в сольных обработках народных песен украинских композиторов : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Матусевич Н.И.; Киев. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра теории музыки. – Киев, 1971. – 29л.
305072
  Щербак Ю.Н. Гармоническое вдохновение : повесть, рассказы / Ю.Н. Щербак. – Киев : Молодь, 1987. – 247 с.
305073
  Лукин Ю.А. Гармоническое развитие личности - гармоническое развитие художественной культуры / Ю.А. Лукин. – М., 1974. – 46с.
305074
  Френкин А.А. Гармоническое развитие личности и единство эстетического вспитания с физическим : Автореф... канд. филос.наук: / Френкин А.А.; Ин-т философии Акад. наук СССР. – М., 1961. – 16л.
305075
  Костаки Г. Гармоничная взаимосвязь государства и права - важное условие для построения правового государства // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 10 (228). – С. 4-8. – ISSN 1810-3081
305076
  Брюсова Н. Гармония / Н. Брюсова. – Москва : Крестьянская газета, 1938. – 52 с.
305077
  Рудольф Л. Гармония : практический курс / Л. Рудольф. – Баку : Азернешр, 1938. – 184 с.
305078
   Гармония : Программа для отделения теории музыки музыкальных училищ. – М., 1966. – 30с.
305079
  Шестаков В.П. Гармония / В.П. Шестаков. – М, 1973. – 256с.
305080
  Савельев И.К. Гармония / И.К. Савельев. – М., 1983. – 141с.
305081
  Белоусов В.А. Гармония / В.А. Белоусов, А.В. Демичев. – Владивосток, 1991. – 186с.
305082
  Швидковский О.А. Гармония взаимодействия / О.А. Швидковский. – Москва, 1984. – 280 с.
305083
  Шаповал Н.В. Гармония властного и подвластного начал как всеобщий закон природы по Аристотелю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 24-30. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 55). – ISSN 2226-0994
305084
  Азизов Эльбрус Ислам оглы Гармония гласных в диалектах и говорах азербайджанского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Азизов Эльбрус Ислам оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Баку, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.24
305085
  Берков В.О. Гармония Глинки / В.О. Берков. – Москва; Ленинград, 1948. – 254с.
305086
  Дурова Н. Гармония доброты : [ повести, рассказы, эссе ] / Наталья Дурова. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2007. – 576с. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-046001-4
305087
  Урываев Ю.В. Гармония живой регуляции / Ю.В. Урываев. – М., 1975. – 222с.
305088
  Де-Метц Гармония жизни и школы / Де-Метц. – Киев : Тип.Универ.Св.Владимира. Акц.Общ.печат.и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1919. – 103с. – Оттиск из Университет.Известий за 1918 г.
305089
  Теряев Д.А. Гармония звучания в структуре материи речи (экспериментально-фонетическое исследование) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 74-81


  В статье рассматривается акустическое структурирование материи звучащей речи по критериям гармонии: симметрия, золотое сечение, числа Фибоначчи, ритм.
305090
   Гармония здоровья (режим труда и отдыха). – Москва, 1987. – 80 с.
305091
  Голицын Г.А. Гармония и алгебра живого / Г.А. Голицын, В.М. Петров. – Москва : Знание, 1990. – 125 с.
305092
  Мещеряков В.Т. Гармония и гармоническое развитие / В.Т. Мещеряков. – Ленинград, 1976. – 120с.
305093
  Жила В.В. Гармония и дисгармония интимной жизни / В.В. Жила, Ю.И. Кушнирук. – К, 1990. – 79с.
305094
  Милтс А.А. Гармония и дисгармония личности / А.А. Милтс. – М., 1990. – 221с.
305095
  Харитонов А.С. Гармония и хаос в равновесной макромолекуле / А.С. Харитонов. – М., 1991. – 32с.
305096
  Демьяненко А.В. Гармония игр / А.В. Демьяненко. – К., 1989. – 149с.
305097
  Демьяненко А.В. Гармония игры / А.В. Демьяненко. – Киев : Молодь, 1989. – 149с. – (Знаменосцы спорта)
305098
  Шицкова А.П. Гармония или трагедия? / А.П. Шицкова. – М, 1989. – 270с.
305099
  Шафрановский И.И. Гармония мира минералов: симметрия и статистика. / И.И. Шафрановский, Г.И. Шафрановский. – СПб., 1992. – 77с.
305100
  Зинар М.А. Гармония пешечного этюда / М.А. Зинар, В.М. Арчаков. – К, 1990. – 143с.
305101
  Подолько Е. Гармония превыше Мамоны // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 21/22. – С. 61-63


  Китайська модель розвитку
305102
  Большаков И.Г. Гармония предметного мира / И.Г. Большаков. – Москва, 1968. – 30 с.
305103
   Гармония противоположностей: Аспекты теории и истории сонета. – Тбилиси, 1985. – 198с.
305104
  Владин В.З. Гармония семейных отношений / В.З. Владин, Д.З. Капустин. – Минск, 1988. – 333с.
305105
  Владин В.З. Гармония семейных отношений / В.З. Владин, Д.З. Капустин. – Петрозаводск, 1991. – 333с.
305106
  Дворниченко О.И. Гармония фильма / О. Дворниченко. – Москва : Искусство, 1982. – 200 с. – Библиогр.: с. 196-199
305107
  Лебедев Ю.С. Гармония форм в живой природе и архитектуре / Ю.С. Лебедев. – Москва, 1976. – 48 с.
305108
  Клима Д. Гармония. Гармоническая личность / Д. Клима. – Кишинев, 1990. – 149с.
305109
  Комзюк Л. Гармонізаційний потенціал проекту кодексу європейського авторського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-46. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі аспекти кодифікації європейського авторського права, зокрема проект Європейського кодексу авторського права. Обгрунтовано, що проект кодексу є феноменальним явищем у розвитку і гармонізації авторського права ЄС. В статье ...
305110
  Нишенко Л. Гармонізація бухгалтерського обліку і калькування собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 9. – С. 6-9
305111
  Моторин Р.М. Гармонізація бухгалтерського обліку й національного рахівництва : методологія бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 101-109. – Бібліогр.: 6 назв
305112
  Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Нишенко Л. П. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
305113
  Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Нишенко Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 290с. + Додатки: л.236-290. – Бібліогр.: л.211-235
305114
  Ковальчук О.В. Гармонізація бухгалтерської та податкової методики обліку оподатковуваного прибутку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-43. – Бібліогр.: 4 назв
305115
  Печуляк В. Гармонізація відносин контролюючих відносин у сфері оподаткування та платників податків як один із напрямів податкової політики України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.130-135
305116
  Гулак О. Гармонізація вітчизняного законодавства з міжнародними правовими актами в контексті оптимізації функціонування кримінально-виконавчих установ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 56-62.
305117
  Муравйов В.І. Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн з правом Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 272-277. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості гармонізації внутрішнього права асоційованих країн з правом Європейського Союзу. Спеціальна увага приділена аналізу форм та способів гармонізації в рамках третіх країн з ЄС.
305118
  Муравйов В. Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн із правом Європейського Союзу / В. Муравйов, Н. Мушак // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 17 (350). – С. 12-18
305119
  Булгакова І.В. Гармонізація господарського законодавства України із законодавством Європейського Союзу // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 26-33. – ISSN 2310-9769
305120
  Костюк О.Д. Гармонізація державної політики забезпечення якості та безпеки продукції до світових вимог // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 188-193
305121
  Терещенко О.О. Гармонізація державної політики фінансової підтримки підприємств із законодавством Європейського Союзу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 108-117
305122
  Прудиус Л.В. Гармонізація державної служби України з міжнародними стандартами та нормами ЄС // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 6/7 (32/33). – С. 66-76. – ISSN 2311-6420
305123
  Руденко Л.В. Гармонізація динамічних змін бізнес-моделей транснаціональних корпорацій як запорука формування їх певного соціального іміджу / Л.В. Руденко, М. Руденко // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 25-31. – ISSN 1729-7036
305124
  Скороход І.С. Гармонізація екологічних стандартів України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С.52-53
305125
  Копиця Є.М. Гармонізація екологічної політики України зі стандартами ЄС у сфері нормування атмосферного повітря // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 116-123. – ISSN 2224-9281
305126
  Кириленко О.М. Гармонізація економіко-правових засад функціонування транспортної системи України з європейським транспортним законодавством // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 55. – С. 17-24. – ISSN 2075-4892
305127
  Шеренговський Д. Гармонізація елементів системи безпеки та оборони України стосовно співробітництва та конвергенції України у сфері зовнішньої політики та політики безпеки з Європейським Союзом // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 107-113. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
305128
  Віленчук О. Гармонізація єдиного еколого-економічного простору України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 80-87. – ISSN 0131-775Х
305129
  Муравйов В. Гармонізація законодавства і європейська інтеграція // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 12-50. – ISSN 1026-9932


  Стаття висвітлює теоретичні і практичні питання гармонізації законодавства у зв"язку зі здійсненням європейської інтеграції у рамках Європейського Союзу. На конкретних прикладах розглядаються положення установчих договорів про Європейський Союз та про ...
305130
  Павленко Ж.О. Гармонізація законодавства крізь призму інформаційної моделі правової доктрини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 94-102. – ISSN 0201-7245
305131
  Кулинич П.Ф. Гармонізація законодавства України з законодавством ЄС у сфері земельних відносин: етапи, проблеми, перспективи // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 256-263. – ISSN 0869-2491
305132
  Муравйов В. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / В. Муравйов, Н. Мушак // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 8 (341). – С. 12-18
305133
  Ковальчук А.Ю. Гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу з питань фінансового контролю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 108-112. – (Правознавство ; Вип. 253)
305134
  Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Саленко Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 235 л. – Додатки: л. 229-235. – Бібліогр.: л. 199-228
305135
  Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Саленко Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
305136
  Ментух Н.Ф. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом європейського союзу в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Н.Ф. Ментух, О.Р. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 68-72
305137
  Березовська І. Гармонізація законодавства України щодо технічних стандартів з правом Євросоюзу в контексті Угоди про асоціацію // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 184-200. – ISSN 1026-9932
305138
  Мельник С.В. Гармонізація законодавства щодо ПДВ в Україні в частині зовнішньої торгівлі з міжнародною та європейською практикою // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 167-179. – (Серія "Економіка")
305139
  Гура Н.О. Гармонізація і стандартизація бухгалтерського обліку в житлово-комунальному господарстві // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 111-116. – Бібліогр.: на 9 пунктів
305140
  Білик Р.Р. Гармонізація інтересів держави та платників податків в умовах реформування податкової системи України / Р.Р. Білик, С.М. Ревич, Т.О. Люта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-57. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена ефективному поєднанню інтересів держави та платників податків в прцесі реформування податкової системи України. Розглядаються ознаки кризового стану податкових відносин, можливості та способи його подолання. The article is dedicated ...
305141
  Хім"як Ю. Гармонізація КК України та практики Європейського суду з прав людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 65-71
305142
  Леонов С. Гармонізація ключових параметрів ресурсної бази інститутів спільного інвестування / С. Леонов, Т. Васильєва, Д. Циганюк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 10-16 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
305143
  Новицький В. Гармонізація мегарегіональних суперечностей : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 141-143. – ISSN 0131-775Х
305144
  Бортніков Г.П. Гармонізація механізму управління ризиками банків із міжнародними стандартами / Г.П. Бортніков, О.О. Любіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 70-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
305145
  Горник А.В. Гармонізація міжбюджетних стосунків в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 57-60.
305146
  Войчук М.В. Гармонізація міжнародних та національних стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 137-138
305147
  Павліха Н.В. Гармонізація міжнародних та національних стандартів і сертифікації продукції / Н.В. Павліха, М.В. Войчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 120-124. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано розвиток національної й міжнародної, зокрема європейської та країн СНД, систем стандартизації й сертифікації.
305148
  Бренько В. Гармонізація міжрегіональних взаємовідносин як передумова формування громадянського суспільства в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 21-22.
305149
  Ягодзінський С.М. Гармонізація науки й вищої освіти як ознака сучасного наукового дискурсу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 144-149. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  У статті досліджуються принципи і механізми взаємозв"язку науки й вищої освіти.
305150
  Кравчук І.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС / Мін-во юстиції України. Центр європейського та порівняльного права; Авт. Кравчук І.В., Парапан М.В. – Київ : Слово, 2004. – 320с. – ISBN 966-8407-44-X
305151
  Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку : Монографія / О.М.Петрук; МОН України; Житомирський держ.технол. унів. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 420с. – ISBN 966-683-076-0
305152
  Олейнікова С.С. Гармонізація національних систем стандартизації на європейському рівні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 117-120. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
305153
  Балюк С.А. Гармонізація національних стандартів з європейськими в аграрній сфері // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-10.
305154
  Ящищак О.Р. Гармонізація національного законодавства в сфері надання фінансових послуг у відповідності з нормами та принципами Світової Організації Торгівлі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 226-229. – (Право. Економіка. Управління)
305155
  Стягун Ю.С. Гармонізація національного законодавства України крізь призму історичних епох на прикладі спадкового права / Ю.С. Стягун, О.П. Бичківський // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 196-199.
305156
  Забігайло В. Гармонізація національного права як передумова інтеграції України до Європейського Союзу // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 260-267
305157
  Греськів Т.С. Гармонізація національної форми звіту про фінансові результати до міжнародних стандартів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 125-130. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
305158
  Мних Є.В. Гармонізація облікового інформаційного потоку в системі сучасного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-18. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто питання гармонізації облікового інформаційного потоку для задоволення потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів.
305159
  Моссаковський В. Гармонізація обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 4. – С. 24-32 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
305160
  Семенов Гармонізація обліку та фінансової звітності промислового підприємства щодо міжнародних стандартів / Семенов, Панченко, Л.А. Птицина // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 195-200. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
305161
  Крисоватий А.І. Гармонізація оподаткування у парадигмі загальнодержавних інтересів : податки / А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 109-117. – Бібліогр.: 7 назв
305162
  Комзюк Л.Т. Гармонізація охорони прав на "осиротілі твори" в ЄС як фактор розвитку медіа-права в інформаційному суспільстві // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 50-59
305163
  Комзюк Л. Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність і оптимальні шляхи адаптації законодавства України про бази даних до законодавства ЄС. Проаналізовано відповідний досвід постсоціалістичних європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини і Чехії. Обосновано необходимость и ...
305164
  Комзюк Л. Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність і оптимальні шляхи адаптації законодавства України про бази даних до законодавства ЄС. Проаналізовано відповідний досвід постсоціалістичних європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини і Чехії. Обосновано необходимость и ...
305165
   Гармонізація податкового законодавства: українські реалії : монографія / [Білецька Г.М. та ін. ; за заг. ред. В.Ф. Дейнеки] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2011. – 220, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 210-220 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-171-0
305166
   Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні = Harmonization of fiscal and financial accounting of corporate income tax in Ukraine : монографія / [І.І. Огороднікова та ін. ] ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2013. – 365, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 282-300 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-270-4
305167
  Поліщук Л.С. Гармонізація податкової політики Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-81. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто коло проблем у сфері податкового регулювання ЄС. Проаналізовано правову базу податкового процесу ЄС; узагальнено основні напрями гармонізації податків з оцінкою їх впливу на формування єдиного європейського економічного простору.
305168
  Дроб"язко Р. Гармонізація права на відтворення творів України з європейськими нормами // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.12-17. – ISSN 1608-6422
305169
  Паєнтко Т.В. Гармонізація прибуткового оподаткування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 37-43. – Бібліогр.: 8 назв
305170
  Задніпряна М.Ю. Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задніпряна Мар"яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 179-203
305171
  Задніпряна М.Ю. Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задніпряна Мар"яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
305172
  Гладун О.М. Гармонізація програм вибіркових обстежень населення: проблеми та шляхи вирішення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 8-13 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
305173
  Ігнатенко В.Ю. Гармонізація процесу формування бюджетного потенціалу регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 185-189 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 10 назв. – ISSN 1993-6788
305174
  Чолану Л.В. Гармонізація роботи навчальних закладів і громадських організацій - засіб активізації відродження української культури в Молдові // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 479-488
305175
  Лір В.Е. Гармонізація систем технічного регулювання як умова зростання товарообігу між Україною та ЄС / В.Е. Лір, О.С. Биконя // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 71-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
305176
  Жукова Л. Гармонізація системи державного управління як умоа забезечення безпеки життєдіяльності людини // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 70-76. – бібліогр. на 26 пунктів
305177
  Єгоров І.Ю. Гармонізація системи показників науково-технічного та інноваційного розвитку України із стандартами ОЕСР / І.Ю. Єгоров, С.М. Черненко // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 11/12 (167/168). – С. 2-7


  Розглянуто основні міжнародні документи, що визначають стандарти у галузі статистики науки та інновацій у країнах ОЕСР. Спеціальну увагу приділено проблемам, що виникають при застосуванні певних означень показників, які містяться у цих документах. ...
305178
  Литвинчук А.О. Гармонізація системи ресурсно-екологічних податків України з нормами ЄС та їх роль у розвитку економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 120-128. – ISSN 2414-3499
305179
  Царук О.В. Гармонізація системи статистики державних фінансів з міжнародними стандартами: статистика державного боргу та дефіциту бюджету // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-25 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
305180
  Молдован О.О. Гармонізація системи фіскальних стимулів із правилами ЄС як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 115-125 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
305181
  Заблоцький К. Гармонізація стандартів процесу злиття та поглинання в Україні у зв"язку з підписанням асоціації з ЄС // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 237-239
305182
  Капіца Ю. Гармонізація та дегармонізація авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 114-122. – ISSN 1026-9932
305183
  Травінська С. Гармонізація та стандартизація обліку і звітності зобов"язань відповідно до МСФЗ та МСБО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-48. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено необхідність гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку зобов"язань, досліджено тлумачення та зміни до МСФЗ, що набувають чинності у поточному році, а також розглянуто переваги складання фінансової звітності відповідно до ...
305184
  Сметана В.В. Гармонізація тенденцій децентралізації та централізації як чинник розвитку унітаризму в сучасній Україні: докринальний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 101-105. – ISSN 2219-5521
305185
  Булана О.О. Гармонізація трансфертного ціноутворнення та митної оцінки товарів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 4 (221). – С. 83-93. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
305186
  Назаров Д. Гармонізація трудового законодавства з питань оплати праці молоді // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 59-62.
305187
  Шевчук В. Гармонізація українського законодавства відповідно до норм Європейського прецедентного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
305188
  Бессараб Н. Гармонізація українського законодавства про державну допомогу в транспорті з нормами права Європейського Союзу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 5-7
305189
  Борисов С.В. Гармонізація українського нормативного забезпечення транскордонного злиття та поглинання як фактор підвищення конкурентноздатності національних компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 97-98
305190
  Зеліско І.М. Гармонізація фінансового механізму інтеграційних аграрних формувань // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 121-123. – ISSN 2221-1055
305191
  Зеліско І.М. Гармонізація фінансового управління інтеграційних аграрних формувань // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 160-167. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
305192
  Позняковська Н.М. Гармонізація фінансової звітності суб"єктів бюджетної сфери України з Міжнародними стандартами фінансової звітності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 363-368. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
305193
  Рябенко Р.Г. Гармонізація цивільно-правового регулювання ф"ючерсних договірних відносин за законодавством України до права до ЄС // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-14. – ISSN 2222-5374
305194
  Ізарова І.О. Гармонізація цивільного процесуального права в європейських країнах: напрями та основні здобутки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 149-159. – ISSN 1563-3349


  Досліджено одну з найбільш актуальних проблем сучасного цивільного проце- суального права, а саме тенденції розвитку цивільного процесуального права в європейських країнах - гармонізації цивільного процесуального права та її шляхів, а також аналізу ...
305195
  Нескороджена Л. Гармонізація цивільного та цивільного процесуального законодавства // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – С. 42-51. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
305196
  Свинчук А.А. Гармонізація цілей діяльності соціального підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 195-200. – ISSN 2222-4459
305197
  Новосельська І. Гармонізація як спосіб адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 9-12
305198
  Андрейцев В.І. Гармонізація як форма оптимізації українського законодавства: проблеми методології (еколого-правовий аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-14. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розкриваються методологічні засади та особливості гармонізації як форми оптимізації українського законодавства, висвітлюються критерії та передумови зближення національного права та міжнародно-правового регулювання. The article deals with ...
305199
  Блінов І.В. Гармонізована рольова модель європейського ринку електроенергії / І.В. Блінов, В.І. Попович // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (26). – С. 3-4. – ISSN 1562-8965
305200
  Капіца Ю. Гармонізоване та негармонізоване законодавство держав - членів ЄС у сфері інтелектуальної власності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 98-102. – ISSN 2308-9636
305201
  Антонов В.М. Гармонійна Акме-Особистість : монографія / В.М. Антонов ; Укр. акад. акмеології, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-263. – ISBN 978-617-646-269-9
305202
  Горчаківська Г.В. Гармонійне підприємство і дія принципу "золотого перетину" в економічних системах : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 4-8 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
305203
  Кузьмін О.Є. Гармонійний розвиток вищих навчальних закладів як концепція державного регулювання їх діяльності / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Я М. Яструбський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 3-8. – ISSN 2071-4653
305204
  Дарморіз О. Гармонійність як естетична основа українського національного світогляду // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 138-150. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
305205
  Лошков Ю.І. Гармоніка в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 238-247
305206
  Улітко І.А. Гармонічна хвиля Релея на вільній поверхні пружнього півпростору, який перебуває в обертовому русі / І.А. Улітко, В.М. Баженов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 96-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Встановлюються умови існування гармонічної хвилі Релея, локалізованої поблизу поверхні ізотропного пружного тіла, яке обертається рівномірно. Досліджуються кінематичні закономірності такого хвильового мікроруху у випадку малих кутових швидкостей ...
305207
  Затула В.І. Гармонічний аналіз сезонних коливань деяких метеорологічних величин на території України / В.І. Затула, Н.І. Затула // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 2 (33). – С. 98-103. – ISSN 2306-5680
305208
  Улітко І.А. Гармонічні коливання пружного півпростору, який перебуває в обертовому русі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 63-71. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  Характеристики поширення гармонічних хвиль у пружному півпросторі, який перебуває в рівномірному обертовому русі, розглядаються як наслідок та доповнення до раніше виконаних автором досліджень у аналогічно сформульованій задачі для необмеженого тіла. ...
305209
  Борисейко О.В. Гармонічні хвилі зсуву в пружному шарі, який рівномірно обертається / О.В. Борисейко, А.М. Малик, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 105-110. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Побудовано розв"язки для стаціонарних переміщень і напружень у пружному шарі, що рівномірно обертається і навантажується однорідними розподіленими дотичними напруженнями. Отримано та проаналізовано явища поляризації гармонічних хвиль зсуву та модуляції ...
305210
  Коваль Ю.А. Гармонія : новели / Ю.А. Коваль. – Київ, 1969. – 171 с.
305211
  Косинка Г.М. Гармонія : оповідання / Г.М. Косинка. – Львів : Каменяр, 1971. – 128 с.
305212
  Косинка Г.М. Гармонія : новели / Г.М. Косинка; Упоряд. Т. Мороз-Стрілець. – Київ : Дніпро, 1981. – 223 с.
305213
  Скирда Л.М. Гармонія : поезії / Л.М. Скирда. – Київ : Молодь, 1988. – 136 с.
305214
  Лупій О. Гармонія : Лірика. Публіцистична поезія / Олесь Лупій. – Київ : Просвіта, 2003. – 124 с. – ISBN 966-7551-56-3
305215
   Гармонія Sani // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 80-83 : фото
305216
  Подолян М. Гармонія бачення, відчуття, осмислення // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 5. – С. 23-26


  Стаття викладача Інституту журналістики КНУТШ, члена спілок письменників і журналістів, лауреата Шевченківської та інш. премій, Подоляна М.П. про випускника КНУТШ, журналіста, головного редактора всеукраїнської "Робітничої газети", Шибика М.О.
305217
  Безклубий І.А. Гармонія взаємин учасників університетської спільноти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 119-123. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
305218
  Мудрий М. Гармонія духовної єдності живопису, графіки та поезії Миколи Мудрого / М. Мудрий. – [Б. м. : б. в. ]. – 88, [1] с. : іл. – До 200-річчя генія людства Тараса Шевченка
305219
  Мамалига А. Гармонія душі, поезії, праці (про Ніну Вернигору) / А. Мамалига, Д. Данильчук // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 351-355
305220
  Якубін Л.Я. Гармонія емоціонального і раціонального у формуванні особистості / Л.Я. Якубін. – Київ, 1984. – 48 с.
305221
  Павлишин Л.Г. Гармонія з собою та світом як запорука духовності у філософії В. Винниченка та Г. Сковороди // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 13-17
305222
  Теряєв Д. Гармонія звучання поезії Тараса Шевченка (експериментально-фонетичне дослідження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-55. – Бібліогр.: с. 55,. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  На основі результатів експериментально-фонетичного дослідження акустичної природи Тараса Шевченка встановлюється ритм віршування за законами золотого перетину, рядами Фібоначчі.
305223
  Постовий В. Гармонія і дисгармонія стосунків батьків та дітей у сучасній родині. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 7. – С.33-36. – ISSN 0131-6788
305224
  Гетьман В.І. Гармонія культурного ландшафту у красі заповідної природи // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 43-45
305225
  Волошин І. Гармонія під прицелом. Підвищення цін на колсатингові послуги: як не втратити клієнтів // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 27-29.
305226
  Кривуляк О. Гармонія поєднання традиційних і модерністських прийомів у поетиці М. Чернявського та І. Липи // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 122-125
305227
  Тельнюк Г. Гармонія сестер, що йде від батька / розмову вів Станіслав Бондаренко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 4 лютого (№ 4). – С. 1, 7


  Розмова з відомою співачкою Галиною Тельнюк.
305228
  Теряєв Д. Гармонія українського віршування в аспекті рекурентних рядів фібоначчі : експерементально-фонетичне дослідження // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 35-40.
305229
   Гармонія чуттів... : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 8-9 : Фото
305230
  Кропивко І.В. Гармонія як основа художності в новелах О. Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 238-246
305231
  Косинка Г.М. Гармонія. Спогоди про Григорія Косинку : оповідання, публіцистика / Г.М. Косинка. – Київ : Дніпро, 1988. – 605 с. – ISBN 5-308-00085-9
305232
  Тайнчуков А.П. Гармонь-солдатка / А.П. Тайнчуков. – Орджоникидзе, 1957. – 114с.
305233
  Жаров А.А. Гармонь / А.А. Жаров. – М., 1960. – 40с.
305234
  Жаров А.А. Гармонь / А.А. Жаров. – М., 1978. – 30с.
305235
  Жаров А. Гармонь : Поэма / А. Жаров. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 32с.
305236
  Крайнов Н.Е. Гармонь в лоторею / Н.Е. Крайнов. – Саратов, 1987. – 366с.
305237
  Виридарский М. Гармонь и сердце / М. Виридарский. – Владимир, 1959. – 32с.
305238
  Мазаев А.И. Гармошка на том берегу / А.И. Мазаев. – Кемерово, 1969. – 25с.
305239
  Мороз Л. Гармрнізуючи земне життя : Українська драматургія "перехідного тридцятиріччя" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 74-81.
305240
  Храмов А.А. Гармская область Таджикской Советской Социалистической Республики. (Экономико-географ. монография) : Дис... канд. географ.наук: / Храмов А.А.;. – Киев, 1948. – 168л. – Бібліогр.:л.162-167
305241
  Губин И.Е. Гармское землетрясение 1941 года / И.Е. Губин. – Сталинабад, 1943. – 131с.
305242
  Влад Мария Гарна пані у Джублику : Камо-грядеши? / Влад Мария, Чийпеша Атанасий // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-83 : Фото
305243
  Кутова І. Гарне місце порожнім не буває // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 4. – С.16-17. – ISSN 1726-3077


  Договір найму будівлі або капітальної споруди за чинним законодавством України
305244
  Саинян А.А. Гарни и Гегард / А.А. Саинян. – Москва, 1958. – 19 с.
305245
  Аракелян Б.Н. Гарни. 1 : результаты работ Гарнийской арх. экспедиции Ин-та АН АрмССР 1949-1950 гг. / Аракелян Б.Н. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР 1949-1950 гг. / Аракелян Б. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1951. – № 3 : Гарни. 1. – С. 1-90
305246
  Аракелян Б.Н. Гарни. 2 : результаты работ Гарнийской арх. экспедиции 1951-1955 гг. / Аракелян Б.Н. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР 1951-1955 гг. / Аракелян Б.Н. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1957. – № 7 : Гарни. 2. – С. 1-95
305247
  Белый А.Т. Гарнизон / А.Т. Белый. – Свердловск, 1981. – 189с.
305248
  Каганов Э.С. Гарнизон № 17 / Э.С. Каганов. – К : Веселка, 1980. – 80 с.
305249
  Шмаков А.А. Гарнизон в Тайге / А.А. Шмаков. – Челябинск, 1959. – 344с.
305250
  Комяков В.А. Гарнизон Н / В.А. Комяков. – Владивосток, 1959. – 340с.
305251
   Гарнизон несет вахту. – М., 1971. – 80с.
305252
  Плескачевский Л.Ю. Гарнизон острова Свободы : повесть [о Махмуде Хатите] / Л.Ю. Плескачевский. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1961. – 339 с.
305253
  Петров В.Н. Гарнизоны первых сирен / В.Н. Петров. – М., 1977. – 343с.
305254
  Панч П.Й. Гарні хлопці / П.Й. Панч. – Київ : Дитвидав, 1959. – 184 с.
305255
  Христозов Н. Гарнізонне стрільбище / Н. Христозов. – К, 1987. – 176с.
305256
  Івченко В.М. Гарної нам космічної погоди! / записала Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Указом Президента України № 1121 від1.12.08 Державну премію України в галузі науки і техніки 2008 року за роботу "Космічні системи, прилади та методи діагностики електромагнітних полів у геокосмосі" отримав завідувач кафедри астрономії та фізики ...
305257
  Мартынчик Е.Г. Гарнтии прав осужденного в надзорном производстве / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1985. – 159с.
305258
  Милль Пьер Гарпагоны в беде. / Милль Пьер. – Петроград ; Москва, 1923. – 144 с.
305259
  Окунева Г.Л. Гарпактициды озера Байкал / Г.Л. Окунева. – Иркутск, 1989. – 150с.
305260
  Донцова Д.А. Гарпия с пропеллером : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 348, [4] с. – Сериал "Любительница частного cыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-10255-8
305261
  Самарин Н Гарри Гоулдер -- сеятель ненависти / Н Самарин. – М., 1963. – 48с.
305262
  Ливанова М. Гарри Гудини: искусство свободы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 1 (77). – С. 62-83. – ISSN 1819-6268


  Гаррі Гудіні — американський фокусник, ілюзіоніст, знаменитий "ескейпіст" (від англ. escape "звільнятися") — майстер неймовірних звільнень від найнадійніших пут і замків.
305263
  Дейч А.И. Гарри из Дюссельдорфа / А.И. Дейч. – М, 1957. – 320с.
305264
  Дейч А. Гарри из Дюссельдорфа / А. Дейч. – Москва : Детская литература, 1959. – 295 с.
305265
  Иорш Г.С. Гарри Иорш. / Г.С. Иорш. – М., 1983. – 39с.
305266
   Гарри Каспаров. – М., 1988. – 47с.
305267
  Курган В.П. Гарри Олегович Рокчинский / В.П. Курган. – Элиста, 1984. – 17с.
305268
   Гарри Поллит : Библиогр. указ. – Москва, 1982. – 124с.
305269
  Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и Кубок огня / Дж. К. Ролинг; Пер. с англ. под редакцией М.Д. Литвиновой. – 9-е вид. – Київ : Росмэн-Пресс, 2005. – 667с. – ISBN 5-353-00579-1
305270
  Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и философский камень / Дж. К.Ролинг ; пер. с англ. И.В. Оранского. – Москва : Росмэн, 2002. – 400 с. – ISBN 5-353-00308-X
305271
  Дубинянский М. Гарри Трумэн: Фишка дальше не идет // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 10 (86). – С. 78-101. – ISSN 1819-6268
305272
  Орлова Р.Д. Гарриет Бичер-Стоу: Очерк жизни и творчества / Р.Д. Орлова. – М., 1971. – 127с.
305273
  Заклекта О. Гаррі Беккер - дослідник-новатор соціальних аспектів економіки / О. Заклекта, Заклекта-Берестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 144-149. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
305274
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і в"язень Азкабану / Дж. К. Ролінг; Пер. с англ. В. Морозов; ред.: І. Малкович. – 7-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 384с. – ISBN 966-7047-36-9
305275
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і напівкровний принц / Дж.К. Ролінг; З англійської переклав В. Морозов; За ред.: О. Негребецького, І. Малковича. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 576с. – ISBN 966-7047-29-6
305276
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і Орден Фенікса / Дж. К. Ролінг; Пер. с англ. В. Морозов. Літ. редакція: І. Малкович, О. Негребецький. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 816с. – Обкладинка: В. Єрко. – ISBN 966-7047-42-3
305277
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і Таємна кімната / Дж. К. Ролінг; З англ. переклав В. Морозов за ред. П. Таращука та І. Малковича. – 8-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 352с. – Обкладинка: В. Єрко, В. Бариба. – ISBN 966-7047-34-2
305278
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і філософський камінь / Дж. К. Ролінг; Пер. с англ.: В. Морозова за ред. І. Малковича та П. Таращука. – 9-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 320с. – Обкладинка: В. Єрко, В. Бариба. – ISBN 966-7047-39-3
305279
  Морозов В. Гаррі Поттер та ідея повної українізації // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 10 : Казки. – С. 193-210.
305280
  Підлуцький О. Гаррі Трумен: головнокомандувач холодної війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 15-21 лютого (№ 5). – С. 11


  Історики постійно протиставляють президента США Франкліна Рузвельта його наступникові на цій посаді - Гаррі Трумену. Якщо Рузвельта, який у союзі зі Сталіним та Черчиллем виграв Другу світову війну, визнають "визначним", а то й "великим державним ...
305281
  Підлуцький О. Гаррі Трумен: головнокомандувач холодної війни // Лідери : монографія / О.Г. Підлуцький. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 24-41. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня. Україна"). – ISBN 978-966-622-651-1
305282
  Осповат Л.С. Гарсиа Лорка / Л.С. Осповат. – М., 1965. – 430с.
305283
  Осповат Л. Гарсиа Лорка // Сервантес / Б. Франк. – Москва : Книга, 1982. – 149-365с.
305284
  Марцинковская Т.Д. Гартли Давид (Hartley D.) (1705-1757) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 38-40. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
305285
  Кононенко Т.П. Гартлі Девід // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 326. – ISBN 966-316-069-1
305286
  Решетник М.Д. Гартман (Hartmann) Едуард фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 583-584. – ISBN 966-316-069-1
305287
   Гартман (Hartmann) Ніколай // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 714-715. – ISBN 966-316-069-1
305288
  Мельникова І.М. Гартована в боротьбі / І.М. Мельникова, Б.І. Співак. – Київ, 1971. – 48с.
305289
  Стученко А.Т. Гартована юність. / А.Т. Стученко. – К., 1967. – 299с.
305290
  Костюченко В.А. Гартоване слово / В.А. Костюченко. – Київ, 1968. – 141 с.
305291
   Гартований театр : статті, матеріали, п"єси). – Харків : Держвидав України
Зб. 1. – 1925. – 87 с.
305292
   Гартований театр : (самодіяльні п"єси). – Харків : Держвидав України
Зб. 2. – 1925. – 145 с.
305293
   Гартований у боях і праці. – К., 1977. – 203с.
305294
   Гартований у боях і праці : Анотований рек. бібліогр. покажч. – Київ, 1988. – 51с. – ISBN 5-319-0146-0
305295
  Муратов А.С. Гартовані бронею : Нариси з минулого і сучасності Львівського ремонтно-механічного заводу / А.С. Муратов, А.В. Фільов. – Львів : Добра справа, 2004. – 358с. – ISBN 966-7964-17-5
305296
  Шульга-Шульженко Гартовані леза : поезії / Михайло Шульга-Шульженко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 126с.
305297
  Клюєнко Д.М. Гартовані партією / Д.М. Клюєнко. – К., 1973. – 104с.
305298
  Мосейченок І. Гартування молодих рятувальників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 10-11
305299
   Гартуємось в праці й навчанні : Матеріали першого республіканського зльоту студ.-активістів. – Київ : Київський університет, 1970. – 144с.
305300
   Гартуй м"язи. – К., 1960. – 48с.
305301
  Погорєлов М.Я. Гартуй м"язи / М.Я. Погорєлов. – К., 1960. – 58с.
305302
   Гартуй м"язи. – К., 1962. – 48с.
305303
   Гартуйся, як сталь : пісенник / [упорядник Борис Чіп]. – Київ : Молодь, 1979. – 217 с. : іл. ; 10х7 см. – Текст укр. та рос. мовами. - Мініатюрне видання
305304
  Малюта Іван Гартюк не без химерії? : із циклу "Невизнані слова" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39. – ISSN 0868-9644
305305
  Исрапилов А. Гарун Саидов / Исрапилов А. – Махачкала, 1964. – 52 с.
305306
  Евтушенко В.Я. Гарусеновский летописец / В.Я. Евтушенко. – М, 1981. – 400с.
305307
  Евтущенко В.Я. Гарусеновский летописец / В.Я. Евтущенко. – М, 1985. – 128с.
305308
  Зверев А.В. Гарусный платок / А.В. Зверев. – М., 1976. – 175с.
305309
  Гетьман В. Гарцювала воля козацька у степу широкім (український степовий природний заповідник) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 24-27
305310
  Даскалов С.Ц. Гарчо. / С.Ц. Даскалов. – М-Л, 1953. – 176с.
305311
  Порудоминский В.И. Гаршин / В.И. Порудоминский. – М., 1962. – 304с.
305312
  Ишмехемматев Г. Гарэп теле. На татарском яз. / Г. Ишмехемматев. – Казань, 1961. – 230с.
305313
  Лагода В.К. Гаряча завивка : поезії / В.К. Лагода. – Київ, 1968. – 95 с.
305314
  Іващенко Галина Гаряча зима в Туреччині / Іващенко Галина, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 142-147 : фото
305315
  Сухомлинський В.О. Гаряча квітка. : оповідання та казки / В.О. Сухомлинський. – Київ : Веселка, 1978. – 104 с.
305316
  Боженко А.І. Гаряча круговерть : повість-усмішка / А.І. Боженко. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 213 с.
305317
  Сидоренко Вікторія Гаряча мода. "Жарааааа..." 2008 : Себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 160-161 : Фото
305318
  Соловей О. Гаряча музика холодної води // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 16 вересня (№ 18). – С. 18-19


  Творчість Сергія Жадана. Збірка поезій "Вогнепальні й ножові".
305319
  Ребро П.П. Гаряча прокатка : гумор та сатира / П.П. Ребро. – Дніпропетровськ : Промінь, 1979. – 88 с.
305320
  Бібіков В.М. Гаряче небо Іспанії : повість / В.М. Бібіков. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 199 с.
305321
  Островський О.М. Гаряче серце. Комедія / О.М. Островський. – К., 1953. – 127с.
305322
  Быховский А.В. Гарячие аэрозольные частицы при техническом использовании атомной энергии / А.В. Быховский, О.М. Зараев. – М, 1974. – 253с.
305323
  Офіцинський Р. Гарячий листопад у долі Закарпаття / інтерв"ю взяв Василь Ільницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)


  Розмова з Романом Офіцинським — доктором історичних наук, професором Ужгородського національного університету. 8 листопада 1918 року на теренах сучасного Закарпаття утворилася Гуцульська Республіка з центром у селі Ясіня, яка проіснувала ще майже ...
305324
  Овчинников В.В. Гарячий пепел / В.В. Овчинников. – Москва, 1986. – 493с.
305325
  Павленко Г. Гарячий подих життя. Творча лабораторія Данила Лідера // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (134). – С. 36-38. – ISSN 1562-3238
305326
  Карапиш Б.Т. Гарячий рік : роман / Б.Т. Карапиш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1980. – 207 с.
305327
  Цинковський І.І. Гарячий серпень : поезії / І.І. Цинковський. – Київ, 1961. – 84 с.
305328
  Вернигора Л.М. Гарячий серпень : повісті та оповідання / Л.М. Вернигора. – Харків : Прапор, 1978. – 144 с.
305329
  Бондарєв Ю.В. Гарячий сніг / Ю.В. Бондарєв. – Київ, 1973. – 336с.
305330
  Підсуха О.М. Гарячий цвіт осені / О.М. Підсуха. – Київ, 1985. – 224 с.
305331
  Малєй Антоніна Гарячі ванни з Ледніце : Чехія/Годонін/Ледніце/Заїн / Малєй Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 42-47 : Фото
305332
  Баш Я. Гарячі почуття : Роман / Я. Баш. – Київ : Держлітвидав, 1947. – 375 с.
305333
  Баш Я. Гарячі почуття / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1952. – 316 с.
305334
  Баш Я. Гарячі почуття : Роман / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1955. – 480 с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
305335
  Баш Я. Гарячі почуття : Роман / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1959. – 504 с.
305336
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 300 с.
305337
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1967. – 320 с. – (Б-ка української прози)
305338
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1977. – 312 с.
305339
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 304 с.
305340
  Баш Я. Гарячі почуття : Твори / Я. Баш. – Київ : Радянська школа, 1984. – 320 с.
305341
  Баш Я.В. Гарячі почутя : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1970. – 286 с.
305342
  Майоров М.К. Гарячі припарки : гуморески / М.К. Майоров. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 147 с.
305343
  Козаченко В.П. Гарячі руки : Повість / В.П. Козаченко. – Київ : Молодь, 1960. – 247 с.
305344
  Фельдман Й. Гарячі серця / Й. Фельдман. – К.-Х., 1935. – 56с.
305345
  Чернявський Я. Гарячі серця / Я. Чернявський. – Львів, 1953. – 56 с.
305346
  Самсонова М.Б. Гарячі серця : повість / М.Б. Самсонова. – Київ, 1954. – 116 с.
305347
  Іванов З. Гарячі тіні. / З. Іванов. – К., 1971. – 95с.
305348
  Пашицький Е.А. Гарячі точки науки / Е.А. Пашицький. – Київ : Знання, 1986. – 47 с.
305349
  Куюн С. Гас подвійного призначення / С. Куюн, Є. Мочалов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "За останні три роки український ринок авіаційного палива перевернувся з ніг на голову. Якщо раніше гас приходив з півночі (Росія та Білорусь), то нині - з півдня. Азербайджан, Ізраїль, Італія, Саудівська Аравія - про такі поставки до останнього часу ...
305350
  Эфенди-Заде Гасан-Бек Зардаби / Эфенди-Заде. – М., 1961. – 84с.
305351
  Толлер Э. Гасить котлы / Э. Толлер. – М., 1935. – 117с.
305352
  Кучеренко Д.С. Гасла і написи на деяких сучасних гербах / Д.С. Кучеренко, Ю.В. Цимбалюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 43-57. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
305353
  Шестопалов В.М. Гасла проєвропейські, а практичні наміри... Хто зацікавлений у руйнуванні системи поводження з радіоактивними відходами в Україні? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12-18 вересня (№ 33). – С. 11


  Як заявив прем"єр-міністр А.Яценюк у своєму недавньому виступі, Державне агентство з управління зоною відчуження має бути ліквідоване до 30-річчя Чорнобильської трагедії, а на його місці — виникнути Державний концерн для роботи з ядерними матеріалами. ...
305354
  Сидоренко Н.М. Гасло національної освідомленості в українській пресі Росії початку XX ст. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 20-30. – (Журналістика ; [Вип. 1])
305355
  Кернажыцкі К. Гаспадарка прыгоннікау на Беларусі / К. Кернажыцкі. – Менск, 1935. – 272с.
305356
  Бертран Гаспар из тьмы / Бертран, , Алоизиюс. – Москва : Наука, 1981. – 351с.
305357
  Суховерков В.В. Гаспар Мельчор де Ховельянос // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 29-39. – ISSN 0042-8779
305358
  Боголюбов А.Н. Гаспар Монж, 1746-1818 / А.Н. Боголюбов. – М., 1978. – 184с.
305359
  Андреев М. Гаспаров - переводчик Ариосто // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 5. – С. 25-31. – ISSN 0042-8795
305360
  Голубева-Монаткина Гаспаров о переводе и переводчиках // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 10-15. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья представляет собой небольшую подборку высказываний М.Л. Гаспарова (извлеченных из его книг, статей и писем) о переводе и переводчиках. The article is a small collection of Mikhail L. Gasparov" utterances (in the form of citations taken from ...
305361
  Тарасюк Г. Гаспид і Маргарита : Повість // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 3/4. – С. 33-131. – ISSN 0130-1608
305362
  Насретдинова Д. Гаспринский и язык // Дуслык / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2014. – № 7 (141), ноябрь. – С. 19-22


  Кримськотатарський просвітитель, письменник, педагог, культурний та громадсько-політичний діяч Ісмаїл Гаспринський був відомий як пропагандист сучасних ідей серед кримських татар, модернізатор їх традиційної ісламської культури.
305363
  Быховский Б.Э. Гассенди / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1974. – 204с. – (Мыслители прошлого)
305364
  Коробова Л.Н. Гастамин в крови и тканях при гипероксии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Коробова Л. Н.; МВиССО УССР,Хар. ГУ. – Х., 1984. – 16л.
305365
  Шток И.В. Гастелло / И.В. Шток. – М - Л, 1948. – 99с.
305366
  Вознюк Ю.П. Гастика як відображення національної ідентичності (на матеріалі античних джерел) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 129-135


  У статті представлені результати дослідження античних джерел з точки зору гастики у контексті відображення національної ідентичності. Зокрема, аналізується культура споживання їжі, процесу спілкування за трапезою. В статье представлены результаты ...
305367
  Галкин В.А. Гастрит или язвенная болезнь? / В.А. Галкин. – М., 1972. – 80с.
305368
  Васильев Н.Т. Гастриты и гастроэнтериты серебристо-черных лисиц. / Н.Т. Васильев. – Москва, 1953. – 120с.
305369
  Егизбаева Х.И. Гастрогениоз уток в Казахстане / Х.И. Егизбаева. – Алма-Ата, 1989. – 54с.
305370
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ВГО "Українська гастроентерологічна Асоціація". – Донецьк : Видавничий дім О.Ю. Заславського, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (49). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305371
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк : Видавничий дім О.Ю. Заславського, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 2 (52). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305372
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк : Видавничий дім О.Ю. Заславського, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (53). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305373
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 4 (54). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305374
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 1 (55). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305375
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ ; Донецьк, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 2 (56). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305376
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (57). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305377
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 4 (58). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305378
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 1 (59). – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305379
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; головю ред. Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (61). – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305380
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; головю ред. Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 4 (62). – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305381
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 51, № 1. – 2017. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305382
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 51, № 2. – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305383
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро : Заславский издательский дом, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 51, № 3. – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
305384
   Гастроли Будапештского театра оперетты.. – М., 1955. – 37с.
305385
  Мурза А. Гастроли В.В. Андреева 1912-1913 годов и их роль в формировании балалаечного искусства // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 354-363
305386
   Гастроли советских артистов за рубежом., 1971. – 32с.
305387
   Гастроли филадельфийского оркестра в СССР. Художественный руководитель и главный дирежер Юджин Орманди.. – М., 1958. – 20с.
305388
  Владимирова Наталья Викторовна Гастроли французских актеров на Украине (80-е годы XIX - начало XX века) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.01 / Владимирова Наталья Викторовна; АН Украины, Ин-т искусствоведения, фольклористики и этнологии им М.Рыльского. – К., 1992. – 26л.
305389
   Гастролі "Веснянки" у Львові // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Фольклорно-етнографічний ансамбдь КНУ "Веснянка" гастролював у Львові.
305390
  Цирулис Гунар Гастроль в Вентспилсе : повесть / Цирулис Гунар. – Рига : Лиесма, 1979. – 199 с.
305391
  Шерга Екатерина Гастрольных дел мастер : жизненный путь / Шерга Екатерина, Федоров Антон // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 134-140 : Фото
305392
  Басюк Д.І. Гастронаціоналізм - виклики і перспективи для українського туризму / Д.І. Басюк, Т.Ю. Примак // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 36-47. – ISSN 2308-135X
305393
  Браницька Я.В. Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект : дис. ... канд. філологічних наук. 10.02.05 - романські мови / Браницька Я.В. ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – 197с. – Бібліогр.: л. 166 - 197
305394
  Браницька Я.В. Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Браницька Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр. :7 назв
305395
  Аникина Наталия Гастрономические капризы Страны Басков // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 22-25 : фото
305396
   Гастрономические тренды 2014 // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 74-77 : фото
305397
   Гастрономический гид. Искуство формы // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 66-67 : фото
305398
  Ундрицова М.В. Гастрономический дискурс: лингвокуртурологические и переводческие аспекты // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 86-91. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена особому виду вербально-социального дискурса - гастрономическому (глюттоническому), целью которого является достижение коммуникации, связанной с историческими, религиозно-этническими и другими культурологическими аспектами процесса ...
305399
  Стрельникова М.А. Гастрономический туризм: основные тенденции и перспективы // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 43-49. – Библиогр.: 9 назв.
305400
  Клименко Татьяна Гастрономическое путешествие в трех частях : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 134-137 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
305401
  Віват Г.І. Гастрономічні метафори та метонімії в пареміях // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 22-32. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
305402
  Вишневська Г.Г. Гастрономічні свята та фестивалі як туристична атракція / Г.Г. Вишневська, А.О. Цегельник // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 55-61. – Бібліогр.: 4 назв.
305403
  Терещенко Олена Гастрономічно-фалічний символ // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 82. – ISSN 0130-5212
305404
  Макаренко Д.Е. Гастроподы нижнего палеоцена Северной Украины : монография / Д.Е. Макаренко; Отв. ред. Ямниченко И.М. – Киев : Наукова думка, 1976. – 181с.
305405
  Павловская А.В. Гастрософия: наука о еде. К постановке проблемы. Часть 1 // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 23-38. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
305406
   Гатанки : антологиjа на maкедонска поезиjа за деца. – Скопjе : Александар & Александар, 2006. – 124, [ 2 ] с. – (Литература за деца). – ISBN 9989-49-057-0
305407
  Степовой П.А. Гатов / П.А. Степовой. – М.
2. – 1981. – 368с.
305408
  Степовой П.А. Гатов / П.А. Степовой. – М., 1985. – 680с.
305409
  Кононенко Т.П. Гатчесон Френсіс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 326-327. – ISBN 966-316-069-1
305410
   Гатчина : фотоальбом. – Москва, 1958. – 15 с.
305411
  Рузов Л.В. Гатчина / Л.В. Рузов, Ю.И. Яблочкин. – Л, 1959. – 271с.
305412
  Макаров В.К. Гатчина / В.К. Макаров, А.Н. Петров. – Ленинград, 1974. – 102с.
305413
  Пирютко Ю.М. Гатчина / Ю.М. Пирютко. – Л., 1975. – 136с.
305414
  Пирютко Ю.М. Гатчина / Ю.М. Пирютко. – 2-е издание. – Л., 1979. – 143с.
305415
  Елкина А.С. Гатчина / А.С. Елкина. – Ленинград, 1980. – 160 с.
305416
   Гатчина.. – М., 1952. – 88с.
305417
  Яблочкин Ю.Н. Гатчина. / Ю.Н. Яблочкин. – Л., 1965. – 48с.
305418
   Гатчинский парк. – Ленинград, 1956. – 83 с.
305419
  Саблин В. Гатчинский синтез. Пригород Петербурга становится научным центром мирового значения // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Расположенный в Гатчине Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова привыкает к роли “ньюсмейкера”: вхождение в состав Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”, предстоящий пуск одного из самых мощных в мире ...
305420
  Афанасьев А.Н. Гать; Тупик с незапертой дверью / А.Н. Афанасьев. – Москва, 1992. – 381с.
305421
  Ільїн В.В. Гаудапада // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 42-43. – ISBN 966-316-069-1
305422
  Горланова Н. Гауди из Умывакина : Рассказ / Н. Горланова, В. Букур // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 128-132. – ISSN 0130-7673
305423
  Засєда Л. Гауді під зоряним небом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 18
305424
  Мандель Е.М. Гауптман / Е.М. Мандель. – Маратов, 1972. – 114с.
305425
  Балова Т.Л. Гауптман и Чехов. : Автореф... канд. филол.наук: / Балова Т.Л.; Моск. гос. пе. ин-т. – Москва, 1969. – 20л.
305426
  Горєлов М. Гауптман Шухевич та генерал Власов, або чим УПА відрізняється від РВА // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 34-39. – ISSN 0868-8117
305427
  Гура Н.П. Гауптманівська інтерпретація міфу про Іфігенію: Між Аполлоном і Діонісом // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 47-58. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594


  У статті досліджується рецепція міфу про Іфігенію німецького драматурга Герхарда Гауптмана. У пошуках основи драми він пропонував звернутися до людської душі, що перетворилася на поле битви двох протилежних начал. Основна увага сфокусована на ...
305428
  Ананд М.Р. Гаури / М.Р. Ананд. – Москва, 1964. – 190с.
305429
  Лівінська Г.В. Гаусівська апроксимація мереж із змінною інтенсивністю вхідного потоку / Г.В. Лівінська, Є.О. Лебєдєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 189-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються багатоканальні стохастичні мережі. Ззовні на кожний вузол мережі надходить пуасонівський потік вимог, характеристики якого залежать від часу. У перевантаженому режимі функціонування побудований апроксимативний гаусівський процес і ...
305430
  Лифшиц М.А. Гаусовские случайные функции. / М.А. Лифшиц. – Киев, 1995. – 246с.
305431
  Бюлер В.К. Гаусс / В.К. Бюлер. – Москва, 1989. – 207с.
305432
  Розе Т.Н. Гаусс и его работы по земному магнетизму. / Т.Н. Розе. – Л, 1952. – 257-293с.
305433
  Го Х.-С. Гауссовские меры в банаховых пространствах / Х.-С. Го. – Москва : Мир, 1979. – 17 с.
305434
  Молчан Г.М. Гауссовские случайные поля с марковским свойством. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Молчан Г.М.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1974. – 16л.
305435
  Ибрагимов И.А. Гауссовские случайные процессы / И.А. Ибрагимов, Ю.А. Розанов. – Москва : Наука, 1970. – 384 с.
305436
  Долгушин Михаил Донатович Гауссовы базисные функции в атомных и молекулярных расчетах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Долгушин Михаил Донатович; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – Киев, 1973. – 22л.
305437
  Гончаренко А.М. Гауссовы пучки света / А.М. Гончаренко. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 142 с.
305438
  Гончаренко А.М. Гауссовы пучки света в кристаллах / А.М. Гончаренко. – Минск : ИФ АН БССР, 1972. – 48 с.
305439
   Гаухман Лев Давидович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 53-56. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений співробітник ОВС РФ заслужений діяч науки РФ.
305440
  Маленька Т.Ф. Гафіз, Гете, Франко: до проблеми рецепції перської класичної поезії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 111-115. – ISSN 1608-0599
305441
   Гафний. – М., 1962. – 364с.
305442
  Акбаров А.И. Гафур Гулям / А.И. Акбаров. – Ташкент, 1974. – 375с.
305443
  Дяченко М.В. Гафур Гулям про філософсько-поетичні виміри часу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 54-62
305444
  Тхайцухов Б. Гашамида : повесть и рассказы / Б. Тхайцухов. – Москва : Советская Россия, 1972. – 205 с.
305445
  Пытлик Р. Гашек / Р. Пытлик. – М., 1977. – 303с.
305446
  Гашек Я. Гашек смеется и обличает... / Я. Гашек. – Москва, 1983. – 238 с.
305447
  Антонов С.И. Гашек шагает по Поволжью / С.И. Антонов. – Казань, 1964. – 136с.
305448
  Ермолаев И.Н. Гашение дуги постоянного тока при низком атмосферном давлении / И.Н. Ермолаев. – Москва : ЦИНТИ, 1960. – 44 с.
305449
  Гончар Б.М. Гаштейнська конвенція // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 274. – ISBN 966-316-039-X
305450
   Гаю, гаю, зелен розмаю. – К., 1973. – 144с.
305451
  Коновалов М.А. Гаян : роман / М.А. Коновалов; пер. с удм. С.Никитина. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Советская Россия, 1975. – 218 с.
305452
  Коновалов М.А. Гаян : роман / М.А. Коновалов; пер. с удм. С.Никитина. – Ижевск : Удмуртия, 1989. – 207 с.
305453
  Аматуни П.Г. Гаяна / П.Г. Аматуни. – Ростов-на-Дону, 1983. – 447с.
305454
  Самойлов П.И. Гвадалахара. / П.И. Самойлов. – М, 1940. – 156с.
305455
  Гончар Б.М. Гвадалупе-Гідальго договір // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 274. – ISBN 966-316-039-X
305456
  Киачели Л. Гвади Бигва / Л. Киачели. – Москва, 1940. – 80 с.
305457
  Киачели Л. Гвади Бигва : роман / Л. Киачели. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 208 с.
305458
  Киачели Л. Гвади Бигва / Л. Киачели. – Москва, 1965. – 215 с.
305459
  Киачели Л. Гвади Бигва : роман / Л. Киачели. – Москва : Художественная литература, 1974. – 272 с.
305460
  Кіачелі Л Гваді Бігва / Л Кіачелі. – Київ, 1969. – 214с.
305461
  Кратов Д.Н. Гвардейская дивизия / Д.Н. Кратов. – Душанбе, 1968. – 48с.
305462
  Венков Б.С. Гвардейская доблесть / Б.С. Венков, П.П. Дудинов. – Москва : Военное издательство, 1979. – 183 с.
305463
  Лаврентьев К.Г. Гвардейская зенитная: Боевой путь 2-й гвардейской зенитной артиллерийской Барановической Краснознаменной, ордена Александра Невского дивизии РВГК / К.Г. Лаврентьев. – М., 1984. – 160с.
305464
  Панасенко П.С. Гвардейская Иркутско-Пинская: БОев. путь гвард. мотостр. Иркут-Пин. орденов Ленина, Окт. Рев., ТРижды Краснозн. ордена Суворова дивизии им. Верх. Совета РСФСР. / П.С. Панасенко. – М., 1986. – 172с.
305465
  Самчук И.А. Гвардейская Полтавская / И.А. Самчук. – М., 1965. – 152с.
305466
  Самчук И.А. Гвардейская Полтавская / И.А. Самчук. – М, 1965. – 152с.
305467
  Терехов А.Ф. и др. Гвардейская Таманская / А.Ф. и др. Терехов. – 3-е, испр. и доп. – М., 1981. – 271с.
305468
  Терехов А.Ф. и др. Гвардейская Таманская / А.Ф. и др. Терехов. – 4-е, испр. и доп. – М., 1990. – 287с.
305469
  Зайцев В.И. Гвардейская танковая / В.И. Зайцев. – Свердловск, 1989. – 188с.
305470
   Гвардейская черниговская. Боевой путь 76-й гвардейсокй стрелковой черниговской Краснознам дивизии. – Москва : Воениздат, 1976. – 232с. : ил.
305471
  Фланкин М В. Гвардейские залпы / М В. Фланкин, . – Москва : Советская Россия, 1974. – 237с.
305472
   Гвардейские залпы. – Х., 1979. – 231с.
305473
  Бабиков Ю.Н. Гвардейские залпы (8-й Гвардейский Ясский воздушнодесантный артиллер. полк) / Ю.Н. Бабиков. – М., 1970. – 128с.
305474
  Богачев В.П. Гвардейский Котельниковский / В.П. Богачев. – М, 1981. – 176с.
305475
  Цветков И.Ф. Гвардейский крейсер "Красный Кавказ" / И.Ф. Цветков. – Ленинград : Судостроение, 1990. – 264 с.
305476
  Явич Б. Гвардейский минный заградитель - "Марти" / Б. Явич. – М.Л., 1944. – 48с.
305477
   Гвардейский Николаевско-Будапештский боевой путь 2-го гвардейского механизированного корпуса. – М., 1976. – 192с.
305478
  Алексеев С.П. Гвардейский разговор / С.П. Алексеев. – Москва, 1979. – 333с.
305479
  Магид А.С. Гвардейский Таманский авиационный полк / А.С. Магид. – Москва, 1953. – 252с.
305480
  Магид А.С. Гвардейский Таманский авиационный полк / А.С. Магид. – М., 1966. – 351с.
305481
  Магид А.С. Гвардейский Таманский авиационныйполк / А.С. Магид. – 3-е изд.. доп. и переработ. – М., 1960. – 288с.
305482
  Нечаев В.Н. Гвардейский Уманский / В.Н. Нечаев. – М., 1989. – 174с.
305483
  Данилов А.Е. Гвардейский характер / А.Е. Данилов. – М, 1986. – 61с.
305484
  Голичников В. Гвардейский эскадронный миноносец "Вице-адмирал Дрозд" / В. Голичников. – М-Л, 1944. – 68 с.
305485
  Александров В. Гвардейцы-доверенные люди Петра 1-го / В. Александров. – Москва, 1947. – 19с.
305486
  Либединский Ю.Н. Гвардейцы / Ю.Н. Либединский. – М., 1944. – 244с.
305487
  Кондратенко В.А. Гвардейцы / В.А. Кондратенко. – Киев : Радянський письменник, 1950. – 79 с.
305488
  Дягилев В.Я. Гвардейцы / В.Я. Дягилев. – Л., 1954. – 240с.
305489
  Егоров Ф.И. Гвардейцы : повесть / Ф.И. Егоров. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 134 с.
305490
  Зуфаров М.Ю. Гвардейцы / М.Ю. Зуфаров. – Москва, 1976. – 80с.
305491
  Егоров Ф.И. Гвардейцы : повести / Федор Егоров. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 240 с.
305492
  Козин Н.Д. Гвардейцы в боях / Н.Д. Козин. – Барнаул, 1975. – 239с.
305493
  Дикань А.П. Гвардейцы двадцать пятой / А.П. Дикань. – М., 1984. – 157с.
305494
  Нагибин Ю.М. Гвардейцы на Днепре. / Ю.М. Нагибин. – М., 1944. – 62с.
305495
  Королев В.О. Гвардейцы первой штурмовой / В.О. Королев. – М, 1980. – 128с.
305496
  Чуйков В.И. Гвардейцы Сталинграда идут на Запад / В.И. Чуйков. – М, 1972. – 253с.
305497
  Родимцев А.И. Гвардейцы стояли насмерть. / А.И. Родимцев. – М., 1969. – 191с.
305498
  Руммер А Гвардейцы труда / А Руммер. – Краснодар, 1949. – 56с.
305499
  Платонов А.П. Гвардейцы человечества / А.П. Платонов. – М., 1985. – 93с.
305500
   Гвардии "Катюша". – Л., 1978. – 320с.
305501
  Лаппо Д.Д. Гвардии генерал-лейтенант / Д.Д. Лаппо. – Воронеж, 1975. – 126с.
305502
  Саркисов А.А. Гвардии генерал Ази Асланов / А.А. Саркисов. – Баку, 1975. – 157с.
305503
  Холендро Д.М. Гвардии казак / Д.М. Холендро. – М., 1958. – 48с.
305504
  Кубанский Г.В. Гвардии капитан / Г.В. Кубанский. – М, 1972. – 175с.
305505
  Гравишкис В. Гвардии Красной сын / В. Гравишкис. – Челябинск, 1958. – 120 с.
305506
   Гвардии Красной сыны. – Свердловск, 1959. – 186с.
305507
  Комиссаров В.С. Гвардии лейтенант / В.С. Комиссаров. – М., 1955. – 187с.
305508
  Комиссаров В.С. Гвардии лейтенант / В.С. Комиссаров. – М., 1955. – 176с.
305509
  Комиссаров В.С. Гвардии лейтенант / В.С. Комиссаров. – М., 1956. – 205с.
305510
  Резчиков М.А. Гвардии майор. / М.А. Резчиков. – Рига, 1961. – 80с.
305511
  Резников Е.П. Гвардии мира. / Е.П. Резников. – Краснодар, 1964. – 66с.
305512
   Гвардии полковник Борсоев, Георой Советского Союза. – Улан-Удэ, 1966. – 223с.
305513
  Мирошниченко Г.И. Гвардии полковник Преображенский / Г.И. Мирошниченко. – М., 1943. – 88с.
305514
  Мдивани Г.Д. Гвардии рядовой / Г.Д. Мдивани. – М.-Л, 1948. – 104с.
305515
  Смирнов С.В. Гвардии рядовой : стихи и поэмы / С.В. Смирнов. – Москва : Военное издательство, 1963. – 135 с.
305516
  Пантелеев Л. Гвардии рядовой. / Л. Пантелеев. – М.-Л., 1944. – 32с.
305517
  Пантелеев Л. Гвардии рядовой. / Л. Пантелеев. – Ташкент, 1947. – 31с.
305518
  Всеволожский И.Е. Гвардии станичник / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1966. – 48с.
305519
  Вольный Ф.Г. Гвардия / Ф.Г. Вольный. – Київ, 1974. – 607с.
305520
  Вольный Ф.Г. Гвардия / Ф.Г. Вольный. – Донецк, 1983. – 541с.
305521
  Саянов В.М. Гвардия высот / В.М. Саянов. – М., 1942. – 65с.
305522
   Гвардия высот : стихи : Художественная литература, 1942
305523
  Ланн Е. Гвардия Мак Кумгала / Е. Ланн. – М, 1951. – 368с.
305524
  Кассин Н. Гвардия мира : стихи / Н. Кассин. – Киев : Радянський письменник, 1953. – 104с.
305525
   Гвардия Октября. – М., 1987. – 461с.
305526
   Гвардия Октября. Москва. – Москва, 1987. – 461 с.
305527
   Гвардия Октября. Москва. – М., 1987
305528
   Гвардия Октября. Петроград. – Москва, 1987. – 461 с.
305529
   Гвардия рабочего класса. – Л., 1972. – 255с.
305530
  Меньшиков В.М. Гвардия синеблузых / В.М. Меньшиков. – М., 1983. – 127с.
305531
   Гвардия тыла. – М., 1962. – 448с.
305532
  Курчавов И.Ф. Гвардия Эстонии / И.Ф. Курчавов. – Таллин, 1946. – 43с.
305533
  Мирчев С. Гвардия юных болгар / С. Мирчев. – М., 1958. – 93с.
305534
  Поліщук В.П. Гвардійці дев"ятої : оповідання / В.П. Поліщук. – Ужгород : Карпати, 1974. – 88 с.
305535
  Венин В.М. Гватемала / В.М. Венин. – Москва : Географгиз, 1954. – 94с. – (У карты мира)
305536
  Недялков І.П. Гватемала / І.П. Недялков. – К., 1965. – 59с.
305537
  Селиверстов Г.Е. Гватемала / Г.Е. Селиверстов. – М, 1983. – 64с.
305538
  Варламов И. Гватемала выбрала социал-демократию "с лицом майя" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 4. – С. 16-18. – ISSN 0234-1670


  В Гватемалі новий президент - Альваро Колом, який обіцяє проводити політику в інтересах біднійшого населення
305539
  Николаенко В. Гватемала становится ближе // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-12. – ISSN 0130-9625


  Візит президента Росії В. Путіна до Гватемали
305540
  Фролов Антон Гватемала. Белый ветер Атитлана // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 78-85 : фото
305541
   Гватемала. Экспедиции с Антоном Фроловым. Новый совместный проект журнала и известного фотожурналиста // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 90 : фото
305542
  Ториэльо Г. Гватемала: революция и контрреволюция / Г. Ториэльо. – М, 1983. – 251с.
305543
  Кубышкин А.И. Гватемальская революция 1944-1954 годов / А.И. Кубышкин. – Саратов, 1987. – 143с.
305544
   Гваттарі (Guattari) Фелікс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 725. – ISBN 966-316-069-1
305545
  Воскобойников Олег Гвельфы и гибеллины: тотальная война : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 154-164
305546
  Лещинер Р.Е. Гвиана / Р.Е. Лещинер. – М., 1960. – 78с.
305547
   Гвиана : Гайна, Французская Гвиана, Суринам. – Москва : Наука, 1969. – 248с.
305548
  Штюренберг Михаэль Гвиана. Европейские индейцы / Штюренберг Михаэль, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 90-103 : фото. – ISSN 1029-5828
305549
  Горнунг М.Б. Гвинейская республика : краткий географич. очерк / М.Б. Горнунг. – Москва, 1960. – 86, [2] с.
305550
  Сафиров А.А. Гвинейская республика / А.А. Сафиров. – М., 1961. – 31с.
305551
  Сюрэ-Каналь Гвинейская республика / Сюрэ-Каналь. – Москва : Прогресс, 1973. – 392с.
305552
  Гаврилов Н.И. Гвинейская Республика / Н.И. Гаврилов. – М., 1960. – 138с.
305553
  Фирсов А.А. Гвинейская Республика / А.А. Фирсов. – М, 1962. – 60с.
305554
  Фирсов А.А. Гвинейская Республика / А.А. Фирсов. – М, 1963. – 48с.
305555
  Силла Дондо Гвинейско-советские отношения (1958-1988 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Силла Дондо; МВ и ССО УССР. КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 16 с.
305556
  Силла Дондо Гвинейско-советские отношения 1958-1988 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Силла Дондо; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 168л. – Бібліогр.:л.151-168
305557
  Лавренов Е.Л. Гвинея-Бисау / Е.Л. Лавренов. – Москва : Мысль, 1977. – 108с.
305558
  Ламбот Р. Гвинея-первый год республики / Р. Ламбот. – М., 1960. – 52с.
305559
  Горнунг М.Б. Гвинея / М.Б. Горнунг. – Москва : ГУГК, 1962. – 19 с. : карта
305560
   Гвинея. – М., 1965. – 71с.
305561
  Бирштейн М. Гвинея / М. Бирштейн. – М., 1965. – с.
305562
   Гвинея : Справочник. – Москва : Наука, 1980. – 270с.
305563
  Акимов В.Г. Гвинея (Бисау), полевая почта. / В.Г. Акимов. – Москва, 1973. – 64с.
305564
  Романов А.В. Гвинея далекая и близкая / А.В. Романов. – М., 1970. – 48с.
305565
  Задорожный Олег Гвинея: трудности перевода : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 96-99 : Іл.
305566
  Козак С. Гвідо Батталія про Тараса Шевченка // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 134-138. – ISBN 978-966-02-6612-4
305567
   Гвоздецький Василь Степанович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 227 : фото
305568
  Фаик С. Гвоздика и томатный сок / С. Фаик. – М, 1971. – 239с.
305569
  Орешета М.Г. Гвоздики на скалах / М.Г. Орешета. – Мурманск, 1989. – 112с.
305570
  Урин В.А. Гвоздки под ливнями / В.А. Урин. – М., 1972. – 303с.
305571
  Микуленок И.О. Гвоздь - дело тонкое // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 28-31
305572
  Мизин Н.И. Гвоздь в сапоге / Н.И. Мизин. – Волгоград, 1978. – 127с.
305573
  Черепанова Н.М. Гвоздь в сапоге. / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1954. – 96с.
305574
   Гвоздь в шине.. – Таллин, 1981. – 184с.
305575
  Сорин С.Г. Гвоздь на трибуне / С.Г. Сорин. – М., 1966. – 12с.
305576
  Кинли Мак Гвоздь программы - Аляска // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 66-67 : фото
305577
  Алпенидзе В.Т. Гвоздь раздумий / В.Т. Алпенидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 363 с.
305578
  Никитинский Л.В. Гвоздь хозяйственного строительства / Л.В. Никитинский. – М, 1984. – 64с.
305579
  Медерский Л.А. Гданськ / Л.А. Медерский. – Л, 1974. – 87с.
305580
  Сидоренко Віктор Гданськ. Місто свободи і "Солідарності" : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 20 : Іл.
305581
  Кшижановский Л. Гданьск / Л. Кшижановский. – Москва, 1980. – 271 с.
305582
   Гданьск.. – Варшава, 1971. – 12с.
305583
  Соколов В.К. Где-то в Брянском лесу. / В.К. Соколов. – Тула, 1971. – 247с.
305584
  Корольков Ю.М. Где-то в Германии... / Ю.М. Корольков. – М, 1971. – 255с.
305585
  Самохин Н.Я. Где-то в городе, на окраине. / Н.Я. Самохин. – М, 1986. – 333с.
305586
  Исаченко С.М. Где-то в Курляндии / С.М. Исаченко. – М, 1977. – 240с.
305587
  Масс В. Где-то в Москве / В. Масс, М. Червинский. – М.Л., 1945. – 76с.
305588
  Корнюшин Л.Г. Где-то в России / Л.Г. Корнюшин. – М, 1967. – 318с.
305589
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – М, 1946. – 231с.
305590
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – Владивосток, 1947. – 247с.
305591
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – Москва, 1956. – 280с.
305592
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – М, 1978. – 238с.
305593
  Нагибин Ю.М. Где-то возле консерватории. / Ю.М. Нагибин. – М., 1975. – 48с.
305594
  Сафронов В.М. Где-то вьется тропинка / В.М. Сафронов. – Тула, 1984. – 161с.
305595
  Астафьев В.П. Где-то гремит война / В.П. Астафьев. – Москва, 1975. – 624с.
305596
   Где-то гремит война : повести, рассказы. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 383 с. – (Б-ка юношества)
305597
  Ципис Н.Ф. Где-то есть город / Н.Ф. Ципис. – М, 1979. – 267с.
305598
   Где-то есть сердце.... – М., 1981. – 367с.
305599
  Бахшиев Ф. Где-то есть сын / Ф. Бахшиев. – Махачкала, 1969. – 88с.
305600
  Грицан Н.И. Где-то за Одером. / Н.И. Грицан. – Минск, 1971. – 104с.
305601
  Родин Н.А. Где-то звенят жаворонки: повести / Н.А. Родин. – М., 1981. – 317с.
305602
  Гордиенко В.И. Где-то идут дозоры / В.И. Гордиенко. – Алма-Ата, 1980. – 135с.
305603
  Зиборов Е.А. Где-то на войне : повести / Е.А. Зиборов. – Москва : Военное издательство, 1979. – 176с.
305604
  Пайчадзе С. Где-то на обочине / С. Пайчадзе. – М., 1989. – 263с.
305605
  Волосков В.в. Где-то на Северном Донце / В.в. Волосков. – Москва, 1968. – 181с.
305606
  Волосков В В. Где-то на Северном Донце / В В. Волосков. – Москва, 1974. – 390с.
305607
  Кикнадзе А.В. Где-то недалеко от нас / А.В. Кикнадзе. – М, 1969. – 240с.
305608
  Лаврентьев В.В. Где-то совсем рядом / В.В. Лаврентьев. – Новосибирск, 1967. – 372с.
305609
  Иванов Б.В. Где б ни был я... / Б.В. Иванов. – М., 1971. – 124с.
305610
  Томах Т. Где брат твой, Роман? // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2005. – № 10. – С. 118-124. – ISSN 1728-8568
305611
  Ганн Дж. Где бы ты ни был // Другое тело / С. Пэйер. – Харьков, 1994. – 458с.
305612
  Шинкуба Б.В. Где бы я ни был. / Б.В. Шинкуба. – Тбилиси, 1963. – 144с.
305613
  Иванов С.И. Где ваш дом, дети? / С.И. Иванов. – Л, 1990. – 271с.
305614
  Крусанов П.В. Где венку не лечь. / П.В. Крусанов. – М., 1990. – 221с.
305615
  Имерманис А.А. Где встретятся все корабли : стихи / А.А. Имерманис. – Рига : Латгосиздат, 1954. – 160 с.
305616
  Дробот Г.В. Где всходит солнце / Г.В. Дробот. – М., 1981. – 350с.
305617
  Медведедв Е.В. Где вы, друзья-товарищи? / Е.В. Медведедв. – Изд. 2-е. перерабо. – Новосибирск, 1960. – 176с.
305618
  Медведедв Е.В. Где вы, друзья-товарищи? / Е.В. Медведедв. – Изд. 2-е. перерабо. – Барнаул, 1966. – 170с.
305619
  Толстой Л.Н. Где выход? / Л.Н. Толстой. – 31с.
305620
  Корсунов Н.ф. Где вязель сплелась / Н.ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1977. – 360с.
305621
  Поскребышев О.А. Где гнездятся ласточки / О.А. Поскребышев. – Ижевск, 1966. – 100с.
305622
  Долгова Т.А. Где готовят профессиональных издателей и полиграфистов // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 250-254. – ISBN 978-985-7125-33-3
305623
  Сперри Шелли Где границы человеческих возможностей? : здоровье // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 50 : Фото
305624
  Сербин А.Н. Где гуляет гиппопо. / А.Н. Сербин. – М., 1967. – 48с.
305625
  Голубков М.Д. Где дом твой. / М.Д. Голубков. – Пермь, 1978. – 352с.
305626
  Буцко А. Где дух поэта обитает. "Германия", "Гете" // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 34-45
305627
  Гарин Ф.А. Где же вы теперь, друзья-однополчане? / Ф.А. Гарин. – Ярославль, 1959. – 264с.
305628
  Беляев Д.Г. Где же вы теперь? / Д.Г. Беляев. – М., 1959. – 63с.
305629
   Где же вы, друзья-однополчане. Песни Великой Отечественной войны.. – М., 1965. – 116с.
305630
  Корсуков В.А. Где же ты, Сашка? / В.А. Корсуков. – Кемерово, 1991. – 151с.
305631
  Уварова Л.З. Где живет голубой лебедь? / Л.З. Уварова. – Москва, 1970. – 94с.
305632
  Сеннова А.П. Где живет Жар-птица / А.П. Сеннова. – Горький, 1980. – 72с.
305633
  Дмитриев А.В. Где живет советский человек : Социальные проблемы управления расселением / А.В. Дмитриев. – Москва : Мысль, 1988. – 218с.
305634
  Мукимов Ю. Где живет счастье / Ю. Мукимов. – Ташкент, 1964. – 49с.
305635
  Солодовников Э Где живет форель / Э Солодовников. – Уфа, 1974. – 159с.
305636
  Мачюкявичюс Й. Где живут боги : повесть, роман / Й. Мачюкявичюс; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1981. – 247 с.
305637
  Чернов Ю.В. Где живут домовые? / Ю.В. Чернов. – Новосибирск, 1991. – 118с.
305638
   Где живут камаргу? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 128 : Іл.
305639
  Красиков С.П. Где живут соловьи / С.П. Красиков. – М., 1979. – 143с.
305640
  Харабаров И.М. Где жил я и рос... / И.М. Харабаров. – Иркутск, 1975. – 127с.
305641
  Щербаков В.И. Где жили герои эддических мифов? / В.И. Щербаков. – Москва, 1989. – 47с.
305642
  Стаут Рекс Где завещание. Второе признание / Стаут Рекс; Пер. с англ. Г.И.Околелова, И.Н.Сумарокова. – Москва, 1993. – 360с. – (Зарубежный детектив ХХ века). – ISBN 5-7296-0026-7
305643
   Где зарождалась письменность // Природа : Естественно- научный журнал. – Москва, 2002. – № 12. – С.80. – ISSN 0032-874Х


  Гипотеза Д.Шмандт-Бессера (США.Техасский университет в г.Остине) о том, что система письма возникла не только в Междуречье, как это представлялось ранее, а почти одновре- менно в нескольких местах мира
305644
  Кардин Э.В. Где зарыта собака?Полемические статьи 60-80-х / Э.В. Кардин. – М, 1991. – 448с.
305645
  Лапцуй Л.В. Где звезды не гаснут : стихи и поэма / Л.В. Лапцуй; пер. с ненец. А.Каныкина. – Москва : Советский писатель, 1981. – 87 с.
305646
  Селезнева Е.Г. Где звуки музыки / Е.Г. Селезнева. – Донецк, 1983. – 112с.
305647
  Конкин П.К. Где золото роют в горах / П.К. Конкин. – Якутск, 1963. – 48с.
305648
  Гравишкис В. Где золото роют в горах / В. Гравишкис. – Челябинск : Челябинское кн. изд-во, 1964. – 136 с.
305649
  Менчинов Г.А. Где и для чего создаются партийные группы / Г.А. Менчинов. – М., 1968. – 40с.
305650
  Лугов С.Ф. Где и как искать вольфрамовую руду / С.Ф. Лугов. – М., 1960. – 31с.
305651
  Мельницкий В.В. Где и как искать месторождения бора / В.В. Мельницкий. – Москва, 1957. – 30 с.
305652
  Титов В.А. Где и как искать месторождения ртути / В.А. Титов, П.В. Бабкин. – Магадан : ОТИ, 1960. – 22 с.
305653
   Где и как учат управленцев.. – М., 1990. – 63с.
305654
  Дубровская Динара Где изобрели купюры : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 51 : Іл.
305655
  Щербаков В.И. Где искать Атлантиду? / В.И. Щербаков. – Москва, 1990. – 45с.
305656
  Малеев Валерий Где искать бородатую куропатку? Бородатая куропатка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 34 : фото
305657
  Паркер Гретхен Где искать гелий? : экология // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 46 : Фото
305658
  Фрейман Нина Где искать дворец с чудесами? : Семь чудес России // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 88-92 : Фото
305659
  Рогозин С.С. Где искать звуковые законы. / С.С. Рогозин. – Ульяновск, 1931. – 51с.
305660
  Дмитрук М.А. Где искать здоровье? / М.А. Дмитрук. – Москва : Знание, 1991. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 4 ; Знак вопроса). – ISBN 5-07-001907-4
305661
  Митюрин Дмитрий Где искать остров сокровищ? : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 54-61 : Фото
305662
  Бок И.И. Где искать полезные ископаемые : (Методические рекомендации по наблюдениям за полезными ископаемыми при геологических исследованиях) / И.И. Бок. – Алма-Ата : Наука, 1966. – 66с.
305663
  Боцманов Андрей Где искать ревуна. Последний портрет // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 64-66 : фото
305664
   Где карта Билли? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 14-18 : фото
305665
  Венецкий С.И. Где клады зарыты? / С.И. Венецкий. – Москва : Знание, 1989. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 ; Знак вопроса). – ISBN 5-07-000606-1
305666
  Венецкий С.И. Где клады зарыты? / С.И. Венецкий. – Москва, 1989. – 47 с.
305667
  Закусило А.Н. Где контроль - там порядок / А.Н. Закусило, А.Я. Левкин. – Днепропетровск, 1988. – 85с.
305668
   Где кончается Земля.. – Мурманск, 1969. – 106с.
305669
  Любимова О.А. Где кончается небо / О.А. Любимова. – М., 1990. – 184с.
305670
  Бударин М.Е. Где кочуют норд-осты / М.Е. Бударин. – Омск, 1963. – 35с.
305671
   Где купить информацию?. – М., 1990. – 47с.
305672
  Погодин Р.П. Где леший живет? / Р.П. Погодин. – Л., 1990. – 206с.
305673
  Решетников Ф.М. Где лучше?: Роман в 2-х ч. / Ф.М. Решетников. – Свердловск, 1971. – 415с.
305674
  Жуков Ю.А. Где мир - там жизнь! / Ю.А. Жуков, И.А. Мельников. – М., 1985. – 224с.
305675
  Аграновский В.А. Где моё "интересно"? / В.А. Аграновский. – Москва, 1967. – 64с.
305676
  Сидельников О.В. Где мой шестнадцать лет?! / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1962. – 264с.
305677
  Мишаткин Ю.И. Где море встречается с небом : [рассказы] / Ю.И. Мишаткин. – Сталинград : Кн. изд-во, 1961. – 51с. – (Библиотечка короткого рассказа)
305678
   Где на Земле жить хорошо. Ежегодный рейтинг человеческого развития // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 28. – ISSN 1029-5828
305679
  Кузьмин Н.П. Где найдешь, где потеряешь / Н.П. Кузьмин. – Л, 1983. – 144с.
305680
  Толочко П.П. Где находилась изначальная "Русь"? // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 9-17. – ISBN 978-966-2276-63-3
305681
   Где находится гора святого креста? : Вопрос - ответ // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 76 : Фото
305682
  Мельников Ю Где начало любви... / Ю Мельников. – М., 1969. – 72с.
305683
  Генис Александр Где начинается Европа? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 112-113 : фото. – ISSN 1029-5828
305684
  Яковлев О.Я. Где начинается небо / О.Я. Яковлев. – М., 1982. – 495с.
305685
   Где начинается небо. – М., 1987. – 296с.
305686
   Где начинается небо: Сборник коротких рассказов советских писателей.. – М., 1983. – 282с.
305687
  Маркова В. Где начинается хороший сотрудник? : нескучные формы активного обучения // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 22-25. – ISSN 0869-4915
305688
  Дудин М.А. Где наша не пропадала / М.А. Дудин. – Л., 1967. – 223с.
305689
  Дудин М.А. Где наша не пропадала / М.А. Дудин. – Л., 1979. – 240с.
305690
  Майзингер Р. Где нос твой, сфинкс? // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2012. – № 1 (940). – С. 38-44. – ISSN 0320-331Х


  Большой Сфинкс на западном берегу Нила в Гизе - древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная скульптура. Высечена из монолитной известковой скалы в форме колоссального сфинкса - лежащего на песке льва, лицу которого - как издавна принято считать - ...
305691
  Панченко П.Е. Где ночует жаворонок : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1983. – 175 с.
305692
  Степаненко В.И. Где ночует зимний ветер. / В.И. Степаненко. – М., 1975. – 319с.
305693
  Шуртаков С.И. Где ночует солнышко. / С.И. Шуртаков. – М, 1962. – 48с.
305694
  Тарасов А. Где ночуют миражи. / А. Тарасов. – М., 1978. – 191с.
305695
   Где нужен психолог?. – М., 1982. – 47с.
305696
  Супруненко Ю. Где обитает Дед Мороз? : праздники // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 12. – С. 40-45


  Родословная Деда Мороза не такая уж и многовековая. Родился он в одно время с появлением гляциологии - науки о природных льдах и снегах.
305697
  Котыш Н.Т. Где он , Залив Радуги? / Н.Т. Котыш. – М, 1969. – 32с.
305698
  Штанько Н.И. Где она, синяя птица? / Н.И. Штанько. – М., 1981. – 120с.
305699
  Черненко Э.Н. Где опустится парашют? / Э.Н. Черненко. – Алма-Ата, 1989. – 93с.
305700
  Куделин П.Г. Где отдохнуть в выходной день. / П.Г. Куделин. – М, 1966. – 95с.
305701
  Цветаева М.И. Где отступается Любовь... / М.И. Цветаева. – Петрозаводск, 1991. – 360с.
305702
  Литцман Вальтер Где ошибка? / Литцман Вальтер. – Москва, 1962. – 192 с.
305703
   Где пальмы стоят на страже.... – М., 1984. – 207с.
305704
   Где плещет невская волна : Фотоальбом, 1988. – 272с.
305705
   Где получить специальность.. – М., 1954. – 102с.
305706
   Где получить специальность.. – М., 1955. – 200с.
305707
   Где получить специальность.. – М., 1956. – 230с.
305708
  Страухольд Г. Где польская земля? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12. – С. 122-124. – ISSN 0235-7089


  Метаморфозы польских границ в XX веке.
305709
  Борщаговский А.М. Где поселится кузнец / А.М. Борщаговский. – М., 1976. – 446с.
305710
  Борщаговский А.М. Где поселится кузнец / А.М. Борщаговский. – М., 1978. – 447с.
305711
   Где похоронен Иван Грозный? // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 129 : ил.
305712
  Личков Л. Где правда? / Л. Личков. – с.
305713
  Берлин Джереми Где причалят обломки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 43 : фото
305714
  Добкович В.В. Где провести выходной день. / В.В. Добкович. – 2-е изд доп. испр. – Ленинград, 1966. – 304 с.
305715
  Куделин П.Г. Где провести дни отдыха. / П.Г. Куделин. – М, 1970. – 128с.
305716
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Армения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 60-61 : Іл.
305717
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Иордания // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 62 : Іл.
305718
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Индия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 63 : Іл.
305719
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Северная Корея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 64-65 : Іл.
305720
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Черногория // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 66-67 : Іл.
305721
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Экстрим // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 68-69 : Іл.
305722
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Венгрия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 70-71 : Іл.
305723
  Буцко Анастасия Где проживают тролли : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 42-57
305724
   Где происходило действие "Отелло"? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 198 : Іл.
305725
  Носов Е.И. Где просыпается солнце / Е.И. Носов. – М, 1965. – 283с.
305726
  Черненко В.А. Где проходит человек / В.А. Черненко. – Молотов, 1952. – 88с.
305727
   Где робингуды не пройдут : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 66-67 : Фото


  Рудольфо Валентино
305728
  Иванченко С. Где родился английский рожок // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 45-54.


  Англійський ріжок - музичний інструмент cімейства дерев"яних духових, різновид гобою.
305729
  Каревин А. Где родился, там не пригодился = Июнь юбилейный / А. Каревин, А. Кузьмин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 30 мая - 5 июня (№ 22). – С. F 1


  6 июня - 265 лет назад - в Неаполе родился основатель Одессы Осип Михайлович Дерибас; 6 июня - 125 лет назад - в Киеве появился на свет знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский.
305730
  Наумова Ольга Где рождаются гении? // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 7. – С. 14-21. – ISSN 1818-2968


  Факти з біографії німецько- швейцарського письменника і художника Германа Гессе (1877-1962), лауреата Нобелівської премії (1946)
305731
  Шадурн Льюис Где рождаются циклоны / Шадурн Льюис; Пер. с франц. В.А.Розеншильд-Паулина. – Ленинград-Москва : Книга, 1924. – 164с.
305732
  Туренская В.И. Где рос ясень / В.И. Туренская. – М., 1956. – 288с.
305733
  Василевский Б.А. Где Север? / Б.А. Василевский. – Москва, 1974. – 286с.
305734
  Крюков В. Где скелет воды = Новая поэзия и ее эксперты // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 70-78. – ISSN 0203-5847
305735
  Пентикост Х. Где снег был красным : Романы / Х. Пентикост; Пер. с англ. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 508 с. – Зміст: Двадцать четвертая лошадь. Где снег был красным. На грани безумия. – (Мастера остросюжетного детектива). – ISBN 5-227-01647-X
305736
   Где спешились легендарные всадники. Рассказы о людях села, героях экспедиции "Коммунар".. – М., 1972. – 191с.
305737
  Любомская Е.И. Где степь живет: Стихи. / Е.И. Любомская. – К., 1982. – 70с.
305738
  Яковлев О.Я. Где стояла батарея / О.Я. Яковлев. – М., 1971. – 320с.
305739
  Менделеев Д.И. Где строить нефтяные заводы / Д.И. Менделеев. – 84с.
305740
  Маканин В.С. Где сходилось небо с холмами / В.С. Маканин. – М, 1984. – 207с.
305741
  Виноградов И.И. Где сходятся дороги / И.И. Виноградов. – Москва, 1962. – 47с.
305742
  Ибрагимбеков М. Где та дорога : рассказы / М. Ибрагимбеков. – Баку : Гянджлик, 1969. – 80 с.
305743
  Казаркин А.П. Где та земля чистая? / А.П. Казаркин. – Кемерово, 1988. – 124с.
305744
  Гогиава К.Л. Где твое счастье / К.Л. Гогиава. – Тбилиси, 1964. – 197с.
305745
  Лупан А.П. Где твои пахари, земля? : роман / А.П. Лупан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1964. – 184 с.
305746
  Лупан А.П. Где твои пахари, земля? : роман / А.П. Лупан. – Москва : Художественная литература, 1969. – 254 с.
305747
  Эдлис Ю. Где твой брат, Авель? / Ю. Эдлис. – М., 1971. – 56с.
305748
  Грачев Р.И. Где твой дом / Р.И. Грачев. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1967. – 124с.
305749
  Гамаюнов И.Н. Где твой дом, человек? / И.Н. Гамаюнов. – М., 1974. – 126с.
305750
  Битюков В.Н. Где твой дом... / В.Н. Битюков. – Саратов, 1968. – 157с.
305751
  Воронкова Л.Ф. Где твой дом? / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1964. – 193с.
305752
  Тлегенов Б. Где тебя найти : повести / Б. Тлегенов; пер. с каз. – Алма Ата : Жалын, 1982. – 288 с.
305753
  Мушник С.М. Где течет Донец / С.М. Мушник. – Москва, 1956. – 99 с.
305754
  Карелин Л.В. Где то в Москве / Л.В. Карелин. – М, 1969. – 447с.
305755
  Симон Ж.-Д. Где тонко, там и рвется / Ж.-Д. Симон. – М., 1977. – 87с.
305756
   Где труд, там и счастье. Пословицы и поговорки.. – М., 1959. – 196с.
305757
   Где труд, там и счастье. Пословицы и поговорки.. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1962. – 208с.
305758
  Назаренко М.А. Где ты бабье лето? / М.А. Назаренко. – М., 1990. – 349с.
305759
  Белль Г. Где ты был, Адам? / Г. Белль. – Москва, 1963. – 248с.
305760
  Лисин М.Д. Где ты летала, чайка? / М.Д. Лисин. – М., 1966. – 324с.
305761
  Торопов И.Г. Где ты, город? / И.Г. Торопов. – Сыктывкар, 1971. – 295 с.
305762
  Вольф С.Е. Где ты, маленький "Птиль" / С.Е. Вольф. – Ленинград, 1990. – 286с.
305763
  Кахидзе М. Где ты, мой садовник : стихи / М. Кахидзе. – Москва : Советский писатель, 1969. – 120 с.
305764
  Фальк-Ренне Аю Где ты, рай? / Фальк-Ренне Аю. – Москва, 1986. – 166с.
305765
  Джамал С. Где ты, Россия? : повесть / С. Джамал. – Ташкент : Еш гвардия, 1971. – 168 с.
305766
  Каткова З.Ф. Где ты, счастье мое? : роман / З.Ф. Каткова; пер. с марийск. – Москва : Современник, 1974. – 367 с.
305767
  Жаров А.А. Где ты, утро раннее? / А.А. Жаров. – М., 1985. – 207с.
305768
  Зубавин Б.М. Где у мальчишки дом? / Б.М. Зубавин. – М, 1955. – 87с.
305769
  Сергеева И.Ф. Где у метро начало / И.Ф. Сергеева. – М., 1989. – 125с.
305770
  Соколов Н.я. Где узнать о законодательных актах / Н.я. Соколов. – М., 1984. – 64с.
305771
  Яковлев О.Я. Где цветет гвоздика / О.Я. Яковлев. – М., 1988. – 46с.
305772
  Лясковский В.Г. Где черти водятся... / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1963. – 64с.
305773
  Бычковский В.Л. Где швартуется солнце / В.Л. Бычковский. – Одесса, 1975. – 87с.
305774
  Виноградов А.А. Где шумят города / А.А. Виноградов. – Москва, 1974. – 134с.
305775
  Ростовцев М.И. Где шумят дубравы / М.И. Ростовцев. – Тула, 1982. – 177с.
305776
  Дыховичный В.А. Где эта улица, где этот дом? / В.А. Дыховичный, Слободской, м. – М, 1954. – 100с.
305777
  Новичихин Е.Г. Где эта улица? / Е.Г. Новичихин. – М, 1987. – 200с.
305778
  Вальцева А.В. Где этот дом / А.В. Вальцева. – Москва, 1969. – 407с.
305779
  Кудрявцева Т.А. Где я был и что я видел... // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 47


  Именно с таких вопросов и начинались когда-то путеводители. Только в средние века назывались они "литературой путешествий".
305780
  Клещев Д.Я. Где я потерял тебя, Лешка? / Д.Я. Клещев. – Свердловск, 1974. – 88с.
305781
   Где, когда и сколько денег потратить за границей? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 44-46 : Фото
305782
  Алексеев С. ГДР-оплот миролюбивых сил немецкого народа / С. Алексеев. – Москва, 1954. – 112с.
305783
  Тюльпанов С.И. ГДР -- 15 лет. / С.И. Тюльпанов, Д.С. Корчунова. – М, 1964. – 40с.
305784
   ГДР -- СССР друзья навеки.. – Дрезден, 1974. – 92с.
305785
  Рыкин В.С. ГДР - надежный фактор мира и социализма в Европе / В.С. Рыкин. – М., 1974. – 56с.
305786
  Ильинский И.П. ГДР / И.П. Ильинский. – М., 1971. – 232с.
305787
  Хайцер Х. ГДР / Х. Хайцер. – М., 1982. – 264с.
305788
  Гендель Г.М. ГДР в 1960-1966 гг. / Г.М. Гендель. – Горький, 1967. – 23с.
305789
  Крюков П.С. ГДР в борьбе за создание единой, независимой, демократической, миролюбивой Германии (1949-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крюков П.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. междунар. отношений. – М., 1954. – 16л.
305790
   ГДР в период развернутого строительства социализма.. – М., 1965. – 168с.
305791
   ГДР в системе социалистической экономической интеграции.. – М., 1989. – 64с.
305792
  Станков Н.Н. ГДР и ее восточные соседи / Н.Н. Станков. – Саратов, 1991. – 132с.
305793
  Лашкова Л.Г. ГДР и страны Тропической Африки (Основн. пробл. полит., экон. и культ. взаимосвяз. в 1960-1977 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Лашкова Л. Г.; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – М., 1978. – 24л.
305794
  Алексиевец Н.М. ГДР курсом развитого социализма / Н.М. Алексиевец. – Львов, 1984. – 167 с.
305795
  Столповский Б.Г. ГДР строит социализм / Б.Г. Столповский. – М, 1962. – 95с.
305796
   ГДР. Актуальные социально-экономические и общественно-политические проблемы.. – М., 1978. – 230с.
305797
   ГДР. Германская Демократическая Республика.. – 4-е перераб. изд. – Dresden : Цайт им бильдр, 1973. – 256с.
305798
   ГДР. Факты и цифры.. – Дрезден, 1974. – 62с.
305799
  Абызов В.И. ГДР: будни и праздники / Абызов В.И., Брок Г. – Москва : Политиздат, 1984. – 126 с.
305800
   ГДР: Общество. Государство. Гражданин.. – М., 1980. – 295с.
305801
   ГДР: становление и рост: К истории Герм. Демокр. республики.. – М., 1977. – 455с.
305802
  Шафранек О. Ге, людина з Моого. / О. Шафранек. – К., 1970. – 152с.
305803
   Ге, Николай Николаевич. – М, 1969. – 68с.
305804
  Білан Ю.Я. Геpоїчна боpотьба тpудящих Укpаїни пpоти внутpiшньої конppеволюцiї та iноземних iнтеpвентiв у 1918-1920 pоках / Ю.Я. Білан. – Київ : Радянська Укpаїна, 1957. – 48с.
305805
  Нейштадт М.І. Геабатанічны аналіз торфу / М.І. Нейштадт, Г.Н. Ендельман. – Менск, 1935. – 79с.
305806
  Маквецян Э.С. Гевонд Алишан и его труд "Сисакан" : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 07.00.10 / Маквецян Э.С. ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1975. – 36 с.
305807
   Геворг Багратович Гарибджанян. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1982. – 86с. – (Материалы к биобиблиографии ученых АрмССР ; Вып. 29)
305808
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 368 с.
305809
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан. – Ереван : Айастан, 1966. – 358 с.
305810
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан. – Ереван : Советикан грох, 1984. – 287 с.
305811
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан. – Москва, 1990. – 335 с.
305812
  Сисян Х Б. Геворт Бархударян. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Сисян Б.Х,; М-во просвещения Армянской ССР.Ереван.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1975. – 51л.
305813
  Мнацаканян В. Гегам Сарян / В. Мнацаканян. – Ереван, 1956. – 83 с.
305814
  Коротких В.И. Гегелевская концепция рефлексии как формы диалектико-спекулятивного метода // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 127-140. – ISSN 0042-8744
305815
  Зоткин А.А. Гегелевская критика "вечного мира" И. Канта // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 40-51. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
305816
  Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права: история и современность. / В.С. Нерсесянц. – М., 1974. – 287с.
305817
  Мотренко Т.В. Гегелевские идеи в мировоззренческо-религиозной парадигме российской философии 19 - начала 20 веков : Монография / Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2005. – 448 с. – ISBN 966-8424-32-8
305818
  Козьмук Ярослав Романович Гегелевский рационализм и его трансформация в современном иррационализме : Дис... канд.философ.наук: 09.00.03 / Козьмук Ярослав Романович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 160л. – Бібліогр.:л.150-160
305819
  Быкова М.Ф. Гегелевское понимание мышления / М.Ф. Быкова. – М, 1990. – 122с.
305820
  Жеребник С.В. Гегелевское понятие негации в интерпретации Сартра // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.152-160. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
305821
  Стеценко В. Гегелівське вчення про релігію як філософія та історіософія релігії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.196-205. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
305822
  Руденко С.В. Гегелівське вчення про рефлексію та його методологічний потенціал для розвитку вітчизняної історико-філософської науки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 50-57


  У статті розкриваються умови можливості застосування гегелівського вчен- ня про рефлексію до аналізу проблем розробки методологічного інструментарію історії української філософії. This article evolves the conditions of possibility of applying ...
305823
  Фідірко О.І. Гегелівське обгрунтування сутності громадянського суспільства та сучасність // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 66-72. – ISBN 966-628-197-5
305824
  Бобошко Н.М. Гегелівський історико-філософський проект: pro et contra // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 65-66
305825
  Жук А.В. Гегелівський раціоналізм та класична раціональність: від можливостей розуму до культу розсуду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Простежується генеза філософського погляду на розуміння раціональності - від гегелевського раціоналізму до класичної раціональності.
305826
  Гулыга А.В. Гегель / А.В. Гулыга. – М., 1970. – 272с.
305827
  Овсянников М.Ф. Гегель / М.Ф. Овсянников. – Москва, 1971. – 223с.
305828
  Дворцов А.Т. Гегель / А.Т. Дворцов. – Москва, 1972. – 173с.
305829
  Нерсесянц В.С. Гегель / В.С. Нерсесянц. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 111 с.
305830
  Прокопов Д.Є. Гегель (Hegel) Георг Вільгельм Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 412-415. – ISBN 966-316-069-1
305831
  Анисимов О.С. Гегель : мышление и развитие (путь к культуре мышления) / Анисимов О.С. – Москва : Агро-Вестник, 2000. – 800 с. – (Энциклопедия управленческих знаний / ред. кол. : Анисимов О.С., Атаманчук Г.В., Гладышев А.Г. и др.). – ISBN 5-93098-008-Х
305832
  Рокмор Т. Гегель и границы аналитического гегельянства // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.80-90. – ISSN 0042-8744
305833
   Гегель и диалектический материализм. – М, 1932. – 276с.
305834
  Хандруев А.А. Гегель и политическая экономия / А.А. Хандруев. – Москва, 1990. – 125с.
305835
  Володин А.И. Гегель и русская социалистическая мысль XIX века. / А.И. Володин. – Москва, 1973. – 304с.
305836
  Киссель М.А. Гегель и современный мир / М.А. Киссель. – Л, 1982. – 152с.
305837
  Митин М.Б. Гегель и теория материалистической диалектики : (к 100-летней годовщине смерти Гегеля) / М. Митин. – Москва : Парт. изд., 1932. – 55 с.
305838
   Гегель и философия в России. – Москва, 1974. – 264 с.
305839
  Лазарев В.В. Гегель и философские дискуссии его времени. / В.В. Лазарев, И.А. Роу. – М., 1991. – 160с.
305840
  Булатов М.О. Гегель і Ейнштейн // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
305841
  Костєв В.М. Гегель і логіко-методологічні проблеми фізики / В.М. Костєв, Г.М. Піоро // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
305842
  Шевцов В.Ф. Гегель і математика // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
305843
  Душин А.В. Гегель как теоретик и реформатор образования и современные образовательные реформы // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (40). – С. 119-126. – ISSN 1811-0916
305844
  Хачикян Я.И. Гегель об эстетической категории безобразного // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 95-103. – ISSN 0235-1188
305845
  Кнабе Г.С. Гегель, Европа и рубеж тысячелетий // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.3-15. – ISSN 0042-8744
305846
  Кожев А. Гегель, Маркс и христианство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 128-143. – ISSN 0042-8744
305847
  Вайнштейн И.Я. Гегель, Маркс, Ленин / И.Я. Вайнштейн. – 2-е изд. – Москва, 1930. – 350с.
305848
  Прокопов Д.Є. Гегельянство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 415-417. – ISBN 966-316-069-1
305849
  Аржанов М Гегельянство на службе германского фашизма. / М Аржанов. – Москва, 1933. – 152с.
305850
   Гегемонизм : с эпохой в конфликте. – Москва : Прогресс, 1982. – 285 с.
305851
  Анисимов А.Н. Гегемонистические лжетеории на службе антисоветизма / А.Н. Анисимов. – Київ, 1980. – 153 с.
305852
   Гегемонистская политика Китая-угроза народам Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва : Изд. полит. лит-ры, 1981. – 288 с.
305853
  Пушкарева И.М. Гегемония пролетариата и интернациональная солидарность трудящихся России в революции 1905-1907 гг. / И.М. Пушкарева. – М., 1980. – 39с.
305854
   Гегемония пролитариата в трех русских революциях. – М, 1975. – 352с.
305855
  Дударьов В. Гегемоністська індоктринація в постбіполярному світовому порядку // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 88-96
305856
  Романюк Н. Гегемонічна природа глобалізації у контексті формування сучасного світового порядку / Н. Романюк, Р. Романюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 113-117. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
305857
  Перцев В.Н. Гегенцолерны / В.Н. Перцев. – М., 1918. – 227с.
305858
  Ожешко Э. Гедали : [Рассказ] / [Соч.] Элизы Ожешко ; Пер. с пол. Е. Мошинской. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Изд. и тип. "Донская речь" Парамонова, 1904. – 28 с. – Пер. также под загл.: Коробейник. – (Издания "Донская речь" в Ростове на Дону ; № 29)
305859
  Ожешко Э. Гедали : [Рассказ] / [Соч.] Элизы Ожешко ; Пер. с пол. Е. Мошинской. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Изд. и тип. "Донская речь" Парамонова, 1906. – 28 с. – Пер. также под загл.: Коробейник. – (Издания "Донская речь" в Ростове на Дону ; № 29)
305860
  Ожешко Э. Гедали : Рассказ с поль. : обраб. для юношества / Элиза Ожешко. – Одесса : Изд. "Juventus" ; [Тип. "Одесские нговости"], 1911. – 28 с.
305861
  Ибсен Г. Гедда Габлер / Г. Ибсен. – М. – 111с.
305862
  Ібсен Г. Гедда Габлер : дpама на 4 дії / Генрік Ібсен ; Пеpеклала H. Гpінченко; Зpедактував Б. Гpінченко. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. П. Баpського], 1908. – 103 с. – ([Дpами й комедії] / [Пеp. під pед. Б. Гpінченка] ; [Ч. 8])
305863
  Бошко Г.В. Гедзі Niptera, Tabanidae. Фауна України. Том 13 // Фауна України : В 40-ка т. / Ред. кол.: І.Р. Підоплічко та ін.; АН УРСР. Інст. зоології. – К., 1973. – Том 13. Вип. 4 : Гедзі. Diptera, Tabanidae/ Г.В. Бошко. – 208с.
305864
  Войніч Е.Л. Гедзь / Е.Л. Войніч. – Харків, 1929. – с.
305865
  Горболіс Л. Гедонизм у новелістиці Марка Черемшини: (Радість існування на землі як етико-естетичне вираження сутності релігійного буття українця) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.43-46
305866
  Стеценко Л.Л. Гедонізм: моделі теоретичної реконструкції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-61. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу гедонізму - складного транскультурного феномену, що досліджується різними гуманітарними науками. Оскільки в останнє десятиліття гедонізм став об"єктом досить активної уваги науковців, у статті пропонуються різні моделі ...
305867
  Утюж І.Г. Гедоністична сутність гри в освіті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 273-283
305868
  Коротков А.И. Гедрогеологические условяи района Куйбышево-Голубинка / А.И. Коротков. – Л., 1973. – 35с.
305869
  Коротков А.И. Гедрогеохимический анализ при региональных геологических и гидрогеологически исследованиях / А.И. Коротков. – Л., 1983. – 231с.
305870
  Хадановіч А. Гедройць думає про Білорусь, або Записки контрабандиста // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 30-31
305871
  Бродский А А. Гедрохимический метод поисков меди : Общая характеристика и методические указания / А А. Бродский, . – Москва : Госгеолтнхиздат, 1956. – 84с.
305872
  Гюисманс Ж.К. Геенна огненная / Ж.К. Гюисманс. – М., 1993. – 240с.
305873
  Підвисоцький Р. Геєць В. "Каталізатором фінансової кризи в Україні була світова криза, але значна частина передумов має внутрішє походження" : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 16-18


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
305874
  Лямшин Ігор Гей, Богдане! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 74-76. – ISSN 0130-5212
305875
  Іващенко Микола Гей, Канари! : Іспанія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 74-79 : Фото
305876
   Гей, наливайте повнії чари : Збірник українських пісень. – Львів : Інтелект-Захід, 2000. – 152с. – ISBN 966-7597-01-6
305877
  Капельгородський П.Й. Гей, не дивуйте... / П.Й. Капельгородський. – Х. – с.
305878
   Гей, там на горі "Січ іде!.... – Київ, 1965. – 431с.
305879
  Нечипоренко Микола Гей, ти батьку мій, степ широкий... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 64-67


  Дев"яносто літ тому в битвах громадянської війни в Україні виник повстанський селянський рух, який відразу дістав назву махновщини. Виповнюється 120 років від дня народження його ватажка - Нестора Махна. Пізніше він вважатиме свій рух третьою, після ...
305880
  Виноградская Э.А. Гейдар Алиев и его друзья / Э.А. Виноградская. – Харків, 1967. – 102с.
305881
  Мадатлі Ейнулла Ядулла оглу Гейдар Алієв - загальнонаціональний лідер азербайджанського народу // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 10-22. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
305882
  Латиш Ю. Гейдар Алієв та Володимир Щербицький: долі лідерів радянських республік на тлі "Перебудови" // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 164-172. – ISBN 978-617-527-162-9
305883
   Гейдар Гусейнов. 1908-1950. – Баку, 1965. – 48с.
305884
  Бережная Н.А. Гейдельбергский религиозный конфликт 1558-1560 гг. и трансформация конфессиональных взглядов курфюрста фридриха III // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 8 (68). – С. 21-25. – ISSN 2070-9773


  В статье автор анализирует религиозную ситуацию, сложившуюся в Гейдельберге в конце 50-х - начале 60-х гг. XVI в., исследует влияние, которое она оказала на изменение конфессиональных убеждений курфюрста Фридриха III. Подчеркивается исключительная ...
305885
  Рябов Иван Гейзерная кофеварка "мока экспресс" : мировая вещь / Рябов Иван, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 36 : Фото
305886
  Пестушко Валерий Гейзеры на дне океана : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 52
305887
   Гейзінга (Huizinga) Йоган // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 715-716. – ISBN 966-316-069-1
305888
  Кононенко Т.П. Гейлінкс Арнольд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 333-334. – ISBN 966-316-069-1
305889
  Ермолаев В.А. Гейльброннская программа / В.А. Ермолаев. – Саратов, 1986. – 262 с.
305890
  Полякова Л.Ю. Геймификация в математике - переход на следующий уровень / Л.Ю. Полякова, Н.П. Гиря // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 8-9. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Повысить уровень мотивации учащихся призван такой инновационный подход как геймификация. Основным содержанием геймификации является использование психологии игры в неигровом процессе, например, в обучении. Примером применения геймификации в ...
305891
  Кущенко Геймификация преподавания статистики / Кущенко, И // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 7-8. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Опыт преподавания на факультете МЭО и Туристического бизнеса ХНУ имени В. Н. Каразина позволил наблюдать также взаимоотношения между группами студентов, получающих образование на бюджетной основе и на контрактной. Часто такое соседство бросает ...
305892
  Олійник Ю.О. Гейміфікація у підготовці майбутніх лікарів // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 46-47
305893
  Помаза-Пономаренко Гейміфікація у сфері освіти як засіб формування інтелектуальних, соціальних і ситуативних компетентностей // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 9-10. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Особливість гейміфікації у сфері освіти полягає в такому: вона покликана мотивувати студентів до навчання, сприяти оперативному, ергономічному та нестандартному формуванню в них інтелектуальних, соціальних і ситуативних компетентностей. ...
305894
  Квахненко К. Гейміфікація як інструмент формування лояльних клієнтів та персоналу / К. Квахненко, І. Златова // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (102), травень - червень. – С. 32-38. – ISSN 1606-3732
305895
  Дейч А.И. Гейне : Александр Дейч / А.И. Дейч. – Москва : Журнально-газет. объед. ; Тип. "Искра революции", 1933. – 256 с. : 21 илл. – Экз дефектный, без тит. стр., описан спо ген. каталогу РНБ. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 1-2)
305896
   Гейне в воспоминаниях современников. – Москва, 1988. – 574 с.
305897
  Гордон Я.И. Гейне в России / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1973. – 360с.
305898
  Гордон Я.И. Гейне в России / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1979. – 274с.
305899
  Гордон Я.И. Гейне в России / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1983. – 431с.
305900
  Гейне Г. Гейне и театр / Г. Гейне. – М., 1956. – 424с.
305901
  Поздняков Петр Константинович Гейрогенные реакции органных артерио-венозных анастомозов, резистивных и емкостных сосудов : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.17 / Поздняков Петр Константинович; Академия медицинских наук СССР. Научно-исслед. ин-т экспериментальной медицины. – Л., 1974. – 20л.
305902
  Мехтиев Ш.Ф. Гек-Гель / Ш.Ф. Мехтиев. – Баку, 1955. – 40с.
305903
  Паладян К.І. Гекзаметр та його деривати в румунській поезії кінця XIX - початку XX століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 114-118. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуто перші спроби імітації гекзаметра в оригінальній румунській літературі кінця ХІХ — початку ХХ століття. Доведено, що у румунській поезії гекзаметр виступає як імітація трьох форм античного розміру: еквівалентом «правильної» античної ...
305904
  Максимов А.А. Геккель и его "Мировые загадки" / А.А. Максимов. – М., 1937. – 5-54с.
305905
  Щербак Н.Н. Гекооны фауны СССР и сопредельных стран / Н.Н. Щербак, М.Л. Голубев. – Киев, 1986. – 232с.
305906
  Федоров А.Е. Гексагональные сетки линейных неоднородностей Земли / А.Е. Федоров. – Москва : Недра, 1991. – 126с.
305907
  Скопенко В.В. Гексаметилфосфортриамидные комплексы трицианметанидов редкоземельных элементов / В.В. Скопенко, А.А. Капщук // Укр. хим. журн., 1979. – №10
305908
  Зуев В.А. Гексафторид плутония / В.А. Зуев, В.И. Ломов. – М., 1975. – 158с.
305909
  Зуев В.А. Гексафториды актиноидов / В.А. Зуев, В.Т. Орехов. – М., 1991. – 235с.
305910
  Безобразов Ю.Н. Гексахлоран / Ю.Н. Безобразов. – М-Л, 1949. – 144с.
305911
  Безобразов Ю.Н. Гексахлоран и его примение для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур / Ю.Н. Безобразов. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1948. – 32с.
305912
  Безобразов Ю.Н. Гексахлоран, его свойства, получение и применение / Ю.Н. Безобразов. – Москва, 1958. – 316с.
305913
  Фрумкин Г.М. Гектар просит работы. / Г.М. Фрумкин. – М., 1963. – 32с.
305914
  Дяченко К.К. Гектар та його віддача / К.К. Дяченко. – К., 1968. – 48с.
305915
  Елпатьевский С.Я. Гектор. – Москва, 1920. – 76 с.
305916
  Соллертинский И.И. Гектор Берлиоз / И.И. Соллертинский. – Л., 1935. – 148с.
305917
  Обрам В.А. Гектор Берлиоз. 1803-1869. Краткий очерк жизни и творчества / В.А. Обрам. – Ленинград : Музыка, 1964. – 112 с.
305918
   Гелен (Gehlen) Арнольд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 725-726. – ISBN 966-316-069-1
305919
  Аханов И.И. Геленджик и его окрестности / И.И. Аханов. – Москва : Профиздат, 1957. – 135с.
305920
  Аханов И.И. Геленджик и его окрестности / И.И. Аханов. – Краснодар, 1958. – 150с.
305921
  Колесникова А А. Геленджик. / А А. Колесникова, . – Краснодар, 1968. – 96с.
305922
   Геленджик: курорт, где сбываются мечты : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 69 : Фото
305923
   Геленджик: мечты сбываются : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 80-81 : Фото
305924
   Геленджик: характер гостеприимный, темпераментный - южный : тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 12-13
305925
  Кулюкин М.М. Гелиевая стримерная камера для изучения ядерных реакций в газе 13-4736 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Кулюкин М.М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1969. – 18л.
305926
  Яницкий И.Н. Гелиевая съемка / И.Н. Яницкий. – Москва : Недра, 1979. – 96с.
305927
  Попов В.Г. Гелиевые исследования в гидрогеологии / В.Г. Попов, Н.Н. Егоров. – М, 1990. – 167с.
305928
  Бобринский В.М. Гелиеносность и химический состав подземных вод основных продуктивных водоносных горизонтов Молдавии / В.М. Бобринский; Под ред. В.М. Швеца; АН МолдССР. Ин-т геофизики и геологии. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 171с.
305929
  Роджерс Д.Ш. Гелиеносные природные газы. / Д.Ш. Роджерс. – Л.-М.-Грозный-Новосибирск, 1935. – 215с.
305930
  Кеезом В. Гелий : пер. с англ. / В. Кеезом. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 545 с.
305931
  Залужный А.Г. Гелий в реакторных материалах / А.Г. Залужный. – М., 1988. – 224с.
305932
  Луганский А.Я. Гелий и природные газы / А.Я. Луганский. – Москва-Ленинград-Новосибирск, 1933. – 87с.
305933
  Лапшин В.П. Гелий Михайлович Коржев / В.П. Лапшин. – Л., 1962. – 44с.
305934
  Баркова Н.В. Гелий Михайлович Коржев. Художник и время / [Нина Васильевна Баркова ; ред. С.Б. Петрова]. – Москва : Советский художник, 1976. – [32] с. : фотоил.
305935
  Ассовская А.С. Гелий на Земле и во Вселенной / А.С. Ассовская. – Ленинград, 1984. – 136с.
305936
  Лукашук А. Гелий, его применение и добывание. / А. Лукашук. – Л., 1925. – 65с.
305937
  Иноземцев В.А. Геликоны в легированных сплавах висмут - сурьма. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Иноземцев В.А.; Ленингр. гос. пед. ин-тут. – Л., 1978. – 16л.
305938
  Ряука В.Л. Геликоны в полупроводниках в условиях междолинного перераспределения носителей тока : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ряука В. Л.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1971. – 14л.
305939
  Гавличек Я. Гелимадоэ : Роман / Я. Гавличек. – Москва : Художественная литература, 1984. – 255с.
305940
  Кашкарова В.П. Гелиоморфная структура лесостепных фитоценозов / В.П. Кашкарова. – М., 1986. – 106с.
305941
  Большак В.Г. Гелиос - бог солнца / В.Г. Большак. – Москва, 1981. – 336 с.
305942
   Гелиофизические и меорологические эффекты в ионосфере. – Алма-Ата, 1982. – 173с.
305943
  Данилов А.А. Гелиоширотные вариации космических лучей и геомагнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилов А.А.; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики МГУ. – М., 1967. – 14л.
305944
  Бонне М. Геліанова лоджіа : проза: оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 159-161. – ISSN 0320-8370
305945
  Шевчук В. Гелій (Євген) Снєгірьов (1927-1978) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 310-314. – ISBN 978-966-06-0729-3
305946
  Нахлік Є. Гелікон Миколи Жулинського. До 75-ї річниці від дня народження // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 27 серпня (№ 32). – С. 4-5
305947
  Чернюк Ганна Геліоресурси та ресурси сонячної радіації Хмельницької області / Чернюк Ганна, Касіяник Ігор, Лобинська Інна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 43-49 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
305948
  Большак В.Г. Геліос - бог сонця / В.Г. Большак. – Київ, 1974. – 199 с.
305949
  Денисова А.Є. Геліосистеми теплопостачання для енергозберігаючих технологій : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04 / Денисова А. Є.; Одес. політехн. ін-т. – Одеса, 1997. – 16л.
305950
  Голлы И. Гело Себехлебский. / И. Голлы. – Л-М, 1959. – 95с.
305951
  Ковалевич В.М. Гелогенез и химическая эволюция океана в фанерозе / В.М. Ковалевич. – Киев, 1990. – 153с.
305952
  Галченко И.И. Гелоги идут на Север. / И.И. Галченко. – М., 1958. – 243с.
305953
  Галченко И.И. Гелоги идут на Север. / И.И. Галченко. – М., 1958. – 243с.
305954
  Смит Ф.Г. Гелогическая термометрия по включениям в минералах / Ф.Г. Смит. – Москва : Изд-во ИЛ, 1956. – 167с.
305955
   Гелогические закономерности размещения и формирования полезных ископаемых Тянь-Шаня. – Ташкент, 1985. – 98с.
305956
  Кобеляцкий И.А. Гелогический очерк верхнего течения рек Урина и Онота / И.А. Кобеляцкий. – Иркутск, 1947. – 126с.
305957
  Козин Я.Д. Гелогическое прошлое Крыма / Я.Д. Козин. – Москва : АН СССР, 1954. – 128с.
305958
   Гелогия и сейсмичность зоны БАМ (от Байкала до Тынды): Глубинное строение. – Новосибирск, 1984. – 171с.
305959
  Каратаев Г.И. Гелого-математический анализ комплекса геофизических полей / Г.И. Каратаев, И.К. Пашкевич. – Киев : Наукова думка, 1986. – 168с.
305960
  Бочков В.С. Гельвано- и термомагнитные эффекты и вольт-амперные характеристики ограниченных полупроводниковых образцов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Бочков В.С. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1972. – 12 с.
305961
  Кононенко Т.П. Гельвецій Клод Адріан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 327-328. – ISBN 966-316-069-1
305962
  Прокопов Д.Є. Гельдерлін (Holderlin) Йоганн Християн Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 417-419. – ISBN 966-316-069-1
305963
   Гельди Оразович Чарыев. – Ашхабад : Илим, 1982. – 69с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Туркменистана / АН ТССР; Центр. науч. б-ка ; Вып. 11)
305964
  Бистрова Ю. Гельмар Шахт - головний фінансист Третього Рейху та застовник Банку міжнародних розрахунків / Ю. Бистрова, С. Віряскін // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2010. – № 1 (75). – С. 41-43
305965
  Марцинковская Т.Д. Гельмгольц Герман (Helmholtz H.) (1821-1894) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 41-43. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
305966
  Короткий В.А. Гельмгольц Герман Людвіг Фердінанд / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 220. – ISBN 966-06-0393-2
305967
  Лебединский А.В. Гельмгольц. (1821-1894) / А.В. Лебединский. – М., 1966. – 319с.
305968
  Короткий В.А. Гельмерсен Григорій Петрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 132. – ISBN 966-06-0393-2
305969
  Скрябин К.И. Гельминтозы крупного рогатого скота и его молодняка / К.И. Скрябин, Р.- Шульц. – М., 1937. – 724с.
305970
  Скрябин К.И. Гельминтозы человека / К.И. Скрябин, Р.- Шульц. – М.-Л.
1. – 1929. – 376с.
305971
  Скрябин К.И. Гельминтозы человека / К.И. Скрябин, Р.- Шульц. – Москва; Ленинград
2. – 1931. – 768 с.
305972
   Гельминтозы человека. – М, 1985. – 368с.
305973
   Гельминтологические исследования в Киргизии. – Фрунзе, 1975. – 163с.
305974
  Соловьев П.Ф. Гельминтологические наблюдения (Cestodes Avium). – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1911. – 75 с. – Отд. оттиск
305975
   Гельминтологический сборник. – М-Л, 1946. – 302с.
305976
  Миско Л.А. Гельминтоспориоз мака лекарственного и меры борьбы с ним в лесостепной зоне Левобережья Украины : Автореф. дис. .... канд. биол. наук / Миско Л.А. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1965. – 20 с.
305977
  Паходмова И.С. Гельминтоспориозная корневая гниль яровой пшеницы и некоторые приемы борьбы с ней в условиях Заволжья Саратовской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Паходмова И.С.; Харьк.с-х.ин-ть. – Харьков, 1965. – 20л.
305978
  Шевченко Н.Н. Гельминтофауна биоценоза Северского Донца и пути ее циркуляции в среднем течении реки : автореф. дис. ... докт. биол. наук / Шевченко Н.Н. ; ХГУ. – Х., 1965. – 47 с.
305979
  Солдатенко Т.А. Гельминтофауна детей в южных районах УССР и некоторые стороны влияния гельминтов на организм хозяина : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Солдатенко Т.А. ; ОГУ. – Одесса, 1969. – 39 с.
305980
  Михельсон В.К. Гельминтофауна диких водоплавающих птиц и их значение как резервентов гельминтов рыб и домашних птиц в Латвийской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Михельсон В.К.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1965. – 30л.
305981
  Соколова И.Б. Гельминтофауна диких жвачных животных Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Соколова И.Б.; Ин-т зоологии АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 12л.
305982
  Юшков Валерий Федорович Гельминтофауна диких млекопитающих Коми АССР и сопредельных районов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.20 / Юшков Валерий Федорович ; Академия с/х наук. Ин-т гельминтологии. – Москва, 1975. – 25 с.
305983
  Рухлядев Д.П. Гельминтофауна диких парнокопытных животных Крыма и Кавказа в эколого-зоогеографическом освещении / Д.П. Рухлядев. – Саратов, 1964. – 449с.
305984
  Муминов П. Гельминтофауна диких плотоядных Узбекистана и ее роль в эпидемиологии и эпизоотологии : Автореф... канд. биол.наук: / Муминов П.; Самарк. с.-х. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Самарканд, 1965. – 22л.
305985
  Шахтахтинская З.М. Гельминтофауна домашних и охотничиьепромысловых водоплавающих птиц Азербайджанской ССР. : Автореф... Доктора биол.наук: / Шахтахтинская З.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1953. – 23л.
305986
  Подгорнова Г.П. Гельминтофауна домашних птиц Волгоградской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Подгорнова Г.П. ; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
305987
  Пащенко Л.Ф. Гельминтофауна домашних птиц Киевской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пащенко Л.Ф.; Акад.наук Укр.ССР.Ин-т зоологии. – Киев, 1952. – 12 с.
305988
  Асадов С.М. Гельминтофауна жвачных животных СССР и ее эколого-географический анализ / С.М. Асадов. – Баку, 1960. – 512с.
305989
   Гельминтофауна животных южных морей : Республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966. – 142с.
305990
  Гехтин В.И. Гельминтофауна крупного рогатого скота и биология фасциолы гигантской в условияох Каракалпакской АССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гехтин В.И.; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 23л.
305991
  Скворцов В.Г. Гельминтофауна летучих мышей Молдавии и ее эколого-географический анализ. : Автореф... канд.биол.наук: 020 / Скворцов В.Г.; Всес.Акад.с-х.наук.Всес.ин-т.гельминтологии. – Кишинев, 1972. – 20л.
305992
  Делямуре С.Л. Гельминтофауна морских млекопитающих в свете их экологии и филогении / С.Л. Делямуре. – М., 1955. – 518с.
305993
  Ужахов Д.И. Гельминтофауна мышевидных грызунов Дагестана и ее эколого-географические особенности : Автореф... канд. биол.наук: / Ужахов Д.И.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Грозный, 1965. – 32л.
305994
  Макаренко В.К. Гельминтофауна птиц Урала (по матер. 286-й Союзной Гельминтологической Экспедиции) : Автореф... канд. биол.наук: / Макаренко В.К.; Гор.ГУ. – Горький, 1953. – 11 с.
305995
  Солонченко А.И. Гельминтофауна рыб Азовского моря / А.И. Солонченко. – К., 1982. – 150с.
305996
  Камбуров Г.Г. Гельминтофауна рыб Днепра в зоне Киевского водохранилища и ее изменения в связи с зарегулированием стока реки : Автореф... канд. биол.наук: / Камбуров Г.Г.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1967. – 26л.
305997
  Шималов В.Т. Гельминтофауна хищных (Carnivora) в Белоруссии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шималов В.Т. ; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Брестский гос. пед. ин-т. – Минск, 1967. – 17 с.
305998
  Левашов М.М. Гельминтофаунистический статус СССР и опыт характеристики гельментов по экологическим заонм : Автореф... докт. биол.наук: / Левашов М. М.; Моск.гос. пед. ин-т, Каф. общ. биол. Молот. гос. мед. ин-та. – Молотов, 1950. – 24л.
305999
   Гельминты в пресноводных биоценозах. – Москва : Наука, 1982. – 234 с.
306000
   Гельминты диких копытных Восточной Европы. – Москва : Наука, 1988. – 208 с. – ISBN 5-02-004685-X
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,