Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>
298001
  Афанасьев Игорь "Гаган" - значит "небо" : Планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 54-60 : Фото
298002
  Фадеичев Е.М. "Газета" / Е.М. Фадеичев. – М, 1984. – 414с.
298003
  Макарський О. "Газова війна" в дзеркалі ЗМІ // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 1. – С. 9-11
298004
  Ільчук С.А. "Газова війна" між Росією та Україною в оглядах кореспондентів інтернет-версії газети "The Times" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 165-168


  У статті аналізується висвітлення журналістами британського видання "Тайме" проблем енергопостачання. Причини, перебіг та наслідки "газової війни" між Україною та Росією є предметом Ґрунтовного дослідження. У роботі використано матеріали ...
298005
  Константинов Віктор "Газові війни" та заручники транзитного потенціалу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 28-32
298006
  Геворкьян В.Х. "Газовое дыхание" планеты и баланс диоксида углерода в атмосфере и гидросфере // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 77-91 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
298007
  Венжега К "Газонебезпека" для учнів 6 класу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 24-26
298008
  Михед П. "Гайдамаки" Тараса Шевченка vs "Тарас Бульба" Миколи Гоголя: метаісторичний вимір // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 415-419. – ISBN 978-966-920-092-1
298009
  Шпитковський І.В. "Гайдамаки" Шевченка як пам"ятка Коліївщини / написав Іван Шпитковський. – [Київ] : [Дpук. Дpугої Аpтіли], 1915. – 35 с. – Окремий відбиток із: Збіpник Памяти Таpаса Шевченка. К., 1915. - Прим. № 37491 дефектний, без тит. стор. та обкл. Прим. описан за каталогом НАНУ описаний
298010
  Дубина С. "Галерея на колесах" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 7). – С. 12


  Наївні картини Андрія Ліпатова: оригінальний арт-об"єкт з"явився у Кропивницькому.
298011
  Кодрикас П. [Газети / Панайотис Кодрикас ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс, 1991. – 255, [2] c. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 57])
298012
  Сергійчук В. [Газету "Освіта" з ювілеєм] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 14
298013
  Кононенко П. [Газету "Освіта" з ювілеєм] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 10
298014
  Вламі Е. [Галаксида, або Доля однієї морської держави / Ева Вламі ; ксилографія Спіроса Василіоса. – 3-е вид., доп. – Афіни : Естія, 1989. – 152 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0076-2
298015
  Юдин Б.А. Габбро-лабрадоритовая формация Кольского полуострова и ее металлогения / Б.А. Юдин. – Ленинград : Наука, 1980. – 168с.
298016
  Морковкина В.Ф. Габбро-перидотитовая формация полярного Урала. / В.Ф. Морковкина. – М., 1967. – 280с.
298017
  Шинкарев Николай Филиппович Габбро-сиенитовая формация Туркестано-Алая и проблемы генезиса щелочных пород в свете современных данных физико-химии : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук / Шинкарев Николай Филиппович ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 31 с.
298018
   Габдулла Тукай. – Казань, 1968. – 244 с.
298019
  Халит Гали Габдулла Тукай и татарское литературное движение начала ХХ века. / Халит Гали. – Казань, 1956. – 232 с.
298020
   Габдулла Тукай.. – Казань, 1979. – 237 с.
298021
  Хайдарова Л. Габдулла Тукай. Библиогр. указ. / Л. Хайдарова, Н. Ахметзянова. – Казань, 1974. – 116с.
298022
   Габдулла Тукай. Фотоальбом.. – Казань, 1966. – 116 с.
298023
  Бухараев Р. Габдулла Тукай: 125 лет народной памяти : поэт о поэте // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2011. – № 5. – С. 99-103. – ISSN 0012-6756


  Габдулла Тукай (Габдулла Мухамедгарифович Тукаев (1886-1913) - выдающийся татарский народный поэт, литературный критик, публицист и переводчик
298024
   Габермас (Habermas) Юрген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 703-704. – ISBN 966-316-069-1
298025
   Габермас (Habermas) Юрген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 703-704. – ISBN 966-316-069-1
298026
  Куліна О.С. Габермас і Фуко: консенсус чи конфлікт? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
298027
  Кирабаев С.С. Габиден Мустафин. / С.С. Кирабаев. – Алма-Ата, 1957. – 80 с.
298028
   Габілітації / Український вільний університет. – Мюнхен : Ukrainische Freie Universitat
Ч. 1. – 1996


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
298029
  Осипчук А.Д. Габітус як механізм синтезу структури й агентності в соціолгічній теорії П"єра Бурдьє // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 3-10. – ISSN 1996-5931
298030
   Габович Марк Давидович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 224-225 : фото
298031
  Зеленский Ю.И. Габон : Справочник / Ю.И. Зеленский. – Москва, 1977. – 237с.
298032
  Мелехов Б. Габон / Б. Мелехов. – Москва, 1977. – 64с. – (У карты мира)
298033
  Готовцев В.Г. Габон / В.Г. Готовцев. – М, 1978. – 127с.
298034
  Готовцев В.Г. Габон / В.Г. Готовцев. – М, 1978. – 127с.
298035
  Пирогів Андрій Габон. Віднайдений світ : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 58-63 : Фото
298036
  Чиркова Г.М. Габонская Республика / Г.М. Чиркова. – М., 1983. – 64с.
298037
  Абов Г.А. Габриел Сундукян. Жизнь и творчество : жизнь и творчество / Г. Абов. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 354, [5] с., [16] л. ил. : ил.
298038
  Ясайтис Ю. Габриеле Петкевичайте-Бите : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Ясайтис Ю.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 24л.
298039
  Гарсиа Маркес Габриель Габриель Гарсиа Маркес: Сто лет одиночества; Море исчезающих времен; День после субботы / Гарсиа Маркес Габриель; [Пер.с исп.М.Былинкиной и Е.Любимова; Сост.М.Былинкина]. – Ростов-на-Дону; Харьков : Феникс; Фолио, 1999. – 352c. – (Классики ХХ века). – ISBN 5-222-00529-1
298040
  Папоров Ю. Габриель Гарсия Маркес. Путь к славе / Юрий Папоров. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 348с. – (Азбука классика). – ISBN 5-352-00279-9
298041
  Никольский А. Габриель Гарсия Маркес: Солнечный карибский гений // Личности. – Киев, 2009. – № 2 (18). – С. 28-49. – ISSN 1819-6268


  Габриэль Хосе де ла Конкордиа «Гaбо» Гарсиа Маркес (1927)— знаменитый колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и политический деятель; лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года. Представитель литературного направления «магический ...
298042
  Воронина М.М. Габриєль Ламе / М.М. Воронина. – Ленинград, 1987. – 196с.
298043
   Габриэл Микаэлович Гюрджян. Статья о творчестве художника и репродукции с его произведений. – М., 1957. – 27с.
298044
  Амаду Ж. Габриэла / Ж. Амаду. – Москва, 1961. – 500с.
298045
  Амаду Ж. Габриэла, корица и гвоздика / Ж. Амаду. – Москва, 1987. – 749с.
298046
  Крывелев И.А. Габриэль-сатаноборец / И.А. Крывелев. – М., 1978. – 139с.
298047
  Шелешнева Н.А. Габриэль Брачо / Н.А. Шелешнева. – М., 1980. – 29с.
298048
  Маристаин М. Габриэль Гарсиа Маркес и Марио Варгас Льоса: близкие враги на разных сторонах улицы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 19-22. – ISSN 044-748Х
298049
  Теракопян М.Л. Габриэль Гарсиа Маркес по-японски // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 99-106. – ISSN 0044-748Х
298050
  Никольский А. Габриэль Гарсиа Маркес: солнечный карибский гений // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 5 (69). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
298051
  Земсков В.Б. Габриэль Гарсия Маркес / В.Б. Земсков. – М., 1986. – 222с.
298052
  Макдермотт А. Габриэль Гарсия Маркес: история одного обещания // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2011. – № 4. – С. 104-115. – ISSN 1726-6084
298053
  Сірук М. Габріель і німецька дипломатія / М. Сірук, С. Солодкий, М. Капітоненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 березня (№ 38/39)


  Експерт: "Україні потрібно домагатися активнішої ролі Берліна для тиску на Росію".
298054
  Гарт Ф.Б. Габрієл Конрой / Ф.Б. Гарт. – Київ, 1989. – 605 с.
298055
  Амаду Ж. Габрієла / Ж. Амаду. – Київ, 1970. – 448с.
298056
  Амаду Ж. Габрієла / Ж. Амаду. – Київ, 1987. – 451с.
298057
  Приймак Т. Габрієль Рой і Стівен Давидович: історія одного кохання // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 29 березня (число 12). – С. 11


  Габрієль Руа — квебекська франко-канадська письменниця та український емігрант, член ОУН Стівен Давидович.
298058
  Кононов Ю.В. Габрові масиви Українського щита (центральна частина) / Ю.В. Кононов. – Київ : Наукова думка, 1966. – 99с.
298059
   Габровские улыбки. – Минск, 1968. – 111с.
298060
   Габровские шутки. – М., 1969. – 62с.
298061
   Габровцы шутят. – М., 1991. – 62с.
298062
  Чернецький Є. Габсбурги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 жовтня (№ 184/185). – С. 9


  Габсбурги є єдиним у світі монаршим родом, що має серед своїх членів українця, який зі зброєю в руках боровся за самостійну Україну. Ним був Вільгельм фон Габсбург-Льотрінген (Василь Вишиваний).
298063
  Тейлор Дж.А. Габсбурзька монархія 1809-1918 = The Habsburg monarchy 1809-1918 : Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / Дж.А. Тейлор. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 268 с. – ISBN 966-7493-37-7
298064
  Франко І.Я. Гава / І.Я. Франко. – Харків, 1926. – 68с.
298065
  Франко І.Я. Гава. Гава і вовкун / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 68с.
298066
  Ракочі Вадим Гаваї. Алоха Оаху! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 106-114 : фото
298067
  Кріль Віктор Гаваї. По той бік світу : Вояж-колекція / Кріль Віктор, Губенко Дмитро // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 26-31 : Фото
298068
  Сагайдак Максим Гаваї. Рай у зоні цунамі : Гаваї / спецрепортаж / Сагайдак Максим, Сагайдак Ольга, Мельниченко Анастасія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 92-98 : Фото
298069
  Ланкастер Джон Гавайи: ловцы волн. Настоящие гавайцы / Ланкастер Джон, Никлен Пол // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 68-91 : фото
298070
  Зиман Л.Я. Гавайские острова / Л.Я. Зиман. – Москва : Географгиз, 1952. – 40с. – (У карты мира)
298071
  Бараташвили В.В. Гавайский соловей : Роман / В.В. Бараташвили. – Тбилиси, 1987. – 475с.
298072
  Крупа В. Гавайский язык / В. Крупа. – М, 1979. – 76с.
298073
  Филиповская Н.М. Гавана / Н.М. Филиповская. – Ленинград, 1980. – 88 с.
298074
  Гайдаенко И.П. Гавана. Бейрут / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1963. – 138с.
298075
  Дудкін Іван Гавана. Бульвар, гітара і сигара : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 20-23
298076
  Кірімов І. Гаванські ночі / Іван Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2001. – 52 с. – ISBN 966-7231-48-8
298077
  Логвиненко В.А. Гавань : повість / В.А. Логвиненко. – Київ, 1988. – 261 с.
298078
  Шолян А. Гавань : повесть / Антун Шолян ; пер. с хор. Т. Поповой ; пред. Л. Графовой. – Москва : Известия, 1989. – 189 с.
298079
  Чесноков И.Н. Гавань Благополучия / И.Н. Чесноков. – М., 1986. – 254с.
298080
  Степанов А.А. Гавань далекой окраины / А.А. Степанов. – Владивосток, 1990. – 296с.
298081
  Шеренговий О.Г. Гавань долі твоєї / О.Г. Шеренговий. – Київ, 1980. – 184 с.
298082
  Кашафутдинов И.В. Гавань надежды / И.В. Кашафутдинов. – Тула, 1974. – 119с.
298083
  Стриженюк С.С. Гавань синього літа : лірика / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1972. – 87 с.
298084
  Чжан Чжи-мин Гавань Фэйюньган / Чжан Чжи-мин. – М., 1959. – 119с.
298085
   Гавань янтарного моря. – Лиепая, 1963. – 588с.
298086
   Гавдеамус по-емігрантськи. – Рим, 2005. – 146 с. – (Антологія творчості заробітчан ; 2). – ISBN 966-7740-86-2
298087
  Баранченко В.Е. Гавен / В.Е. Баранченко. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 160 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 15(440))
298088
  Сцяшковіч Т.Ф. Гаворкі Ваукавыскага раёна Градзенской вобласці Беларуская ССР / Т.Ф. Сцяшковіч. – Гродна, 1959. – 131с.
298089
  Булдаков Г.Н. Гавр / Г.Н. Булдаков, Н.Я. Лейбошиц. – Ленинград, 1974. – 112 с.
298090
  Суслов А.К. Гавриил Адрианович Тихов (1875-1960) / А.К. Суслов; АН СССР. – Ленинград : Наука, 1980. – 120 с. – (Научно-биографическая серия)
298091
  Алексеев А.И. Гавриил Андреевич Сарычев / А.И. Алексеев. – Москва : Наука, 1966. – 168с
298092
   Гавриил Никитич Горелов, 1950. – с.
298093
  Иконников В.С. Гавриил Романович Державин в своей государственной и общественной деятельности : речь, читанная в торжественном собрании Отделения русского языка и словесности Академии наук, 9 октября 1916 г. / В.С. Иконников. – Петроград ; Киев : Тип. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела И.Т. Корчак-Новицкого, 1917. – [2], 84 с. – Отд. оттиск из сборник: Речи, читанные в торжественном собрании Отделения русского языка и словесности Академии наук, 9 октября 1916 г., посвященном памяти Г.Р. Державина
298094
  Скобелев В.П. Гавриил Троепольский. / В.П. Скобелев. – Москва : Советская Россия, 1969. – 120 с.
298095
  Пушкін О.С. Гавриіліада / О.С. Пушкін. – К, 1957. – 20с.
298096
  Стеценко В. Гавриїл Костельник - оригінальний мислитель і філософ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Сю 113-123. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
298097
   Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини = Havryil Kostelnyk an the background of the epoch: search for truth : збірник наукових праць. – Львів; Ужгород : Гражда, 2007. – 526 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Українська філологія: школи, постаті, проблеми ; Вип. 8). – ISBN 978-966-8924-32-3
298098
  Вежель Л. Гавриїл Костельник про першопричини та характер церковних уній // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.16-20
298099
  Вежель Ліна Михайлівна Гавриїл Костельник як журналіст і літературний критик : Дис...канд.філолог.наук:10.01.08 / Вежель Ліна Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 193л. – Бібліогр.:л.178-193
298100
  Вежель Ліна Михайлівна Гавриїл Костельник як журналіст і літературний критик : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Вежель Л.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
298101
  Кашуба М. Гавриїл Костельник: філософські погляди / Марія Кашуба, Ірина Мірчук. – Дрогобич : Вимір, 2002. – 140с. – ISBN 966-7444-72-4
298102
  Велков В. Гаврил Кацаров / В. Велков. – София, 1991. – 125с.
298103
  Воронова О.П. Гаврил Мащенко / О.П. Воронова. – Москва, 1984. – 14с.
298104
  Павич Милорад Гаврил Стефанович Венцлович / Павич Милорад. – Београд, 1972. – 326 с. ; коло LXVкньига 437
298105
   Гаврила Державин 1743-1816 = Gavriil Derzhavin 1743-1816. – Нортфилд : Русская школа Норвического университета, 1995. – 415 с. – Бібл.415с. – (Норвические симпозиумы по русской литературе и культуре ; Т. 4)
298106
  Западов В.А. Гаврила Романович Державин / В.А. Западов. – М.-Л. : Просвещение, 1965. – 166 с.
298107
   Гавриленко Олена Петрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 27
298108
   Гавриленко Олена Петрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 41 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
298109
   Гавриленко Олена Петрівна (1964) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 26. – ISBN 966-95774-3-5
298110
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – Пг. – 29с.
298111
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – М. – 107с.
298112
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – М. – 107с.
298113
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – К, 1918. – 32с.
298114
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – Пб, 1922. – 115с.
298115
  Пушкин А.С. Гаврилиада / А.С. Пушкин. – М, 1991. – 123с.
298116
  Горенко Лариса Гаврило Андрійович Рачинський та Новгород-Сіверський патріотичний гурток кінця XVIII - початку XIX ст. : (до 230-річчя від дня народження композитора) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 228-234. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлено діяльність Новгород-Сіверського патріотичного гуртка "автономістів" кінця XVIII - початку XIX ст. в контексті нац. культуротворєння та піднесення нац. свідомості укр. народу. Також представлено творчість укр. композитора Гаврила ...
298117
  Коляда Г.І. Гаврило Дорофеєвич, український літератор 17 ст. / Коляда Г.І. – [Б.м., 1958. – С. 49-59. – Окр. відб. з: Радянське літературознавство, № 3, 1958
298118
  Оборський Г.О. Гаврило Костянтинович Суслов: третій ректор Одеського політехнічного інституту (1921-1928) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 420-432. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У 1888 році був призначений виконувачем обов"язків екстраординарного професора на кафедрі механіки в Університеті св. Володимира.
298119
  Шандор А. Гаврило Мартинович Глюк / А. Шандор. – К., 1959. – 23с.
298120
   Гаврило Петрович Міллер (11.05.1934 - 19.07.1994). – Київ, 2004. – 83с. – (Видатні географи України)
298121
  Гнидюк М.Я. Гаврило Чолавин / М.Я. Гнидюк. – Львів, 1966. – 27с.
298122
  Бордуляк Т. Гаврило Чорній та Іван Бразилієць / Т. Бордуляк. – К., 1928. – 148с.
298123
   Гаврилова Ельза Федорівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 20-21
298124
   Гаврилюк Віктор Степанович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 27-28
298125
   Гаврилюк Віктор Степанович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 42 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
298126
   Гаврилюк Віктор Степанович (1911-1994) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 26-27. – ISBN 966-95774-3-5
298127
   Гаврильченко Ірина Валеріївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 225 : фото
298128
  Петрова Є.С. Гавриш Володимир Костянтинович (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 107-108 : фото. – ISSN 0367-4290
298129
  Гюго В. Гаврош / В. Гюго, 1922. – 54с.
298130
   Гавроши продолжают борьбу. – Киев, 1985. – 111с.
298131
  Гимар П. Гаврская улица / П. Гимар. – М., 1961. – 120с.
298132
  Колосов М.М. Гаврюшкина любовь : повести и рассказы / М.М. Колосов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 272с.
298133
  Гатуев Д. Гага-аул. / Д. Гатуев. – М., 1960. – 366с.
298134
  Успенский В.С. Гага и гагачье хозяйство / В.С. Успенский. – М., 1946. – 36с.
298135
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – К, 1965. – 245с.
298136
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – К, 1968. – 232с.
298137
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – К, 1972. – 567с.
298138
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – К
Ч. 1. – 1989. – 796с.
298139
  Чепижный А.К. Гагаи / А.К. Чепижный. – К
Ч. 2. – 1989. – 789с.
298140
  Смогоржевський Л.О. Гагари, норці трубконосі, веслоногі, голінасті, фламінго / Л.О. Смогоржевський. – К
5. – 1979. – 140с.
298141
  Савицкая С. Гагарин - наше все! // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 16-23. – ISSN 0130-9625


  50 лет назад Юрий Гагарин впервые в истории человечества полетел в космос. Космонавтика - национальная идея, национальный дух нашего народа
298142
   Гагарин. – М., 1971. – 55с.
298143
   Гагарин. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 95с.
298144
   Гагарин. – М., 1976. – 79с.
298145
   Гагарин в Оренбурге. – Челябинск, 1975. – 128с.
298146
  Кузнецов И. Гагарин и Серёгин погибли ещё в воздухе // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 931 (4). – С. 50-53. – ISSN 0320-331Х
298147
  Первушин А. Гагарин и цензура // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 4. – С. 70-77. – ISSN 0028-1263
298148
   Гагарин Ю.А.. – М., 1984. – 64с.
298149
   Гагарин Ю.А.. – М., 1986. – 219с.
298150
  Тарасов Гагаринская стоянка и ее место в палеолите Европы. / Тарасов, л.М. – Л., 1979. – 168с.
298151
   Гагаринские научные чтения по космонавтике и авиации. – М., 1991. – 254с.
298152
   Гагаринские научные чтения по космонавтике и авиации, 1989 г. : [ Материалы XVIII чтений 1988 г., XIX чтений 1989 г.]. – Москва : Наука, 1990. – 254, [1] c. : ил. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-02-000170-8
298153
   Гагаринские орбиты. – Ижевск, 1991. – 238с.
298154
  Голованенко Володимир Гагаріна "збив" Су-15. Маловідоме про відоме // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 5-6 : Фото
298155
  Муллер Э. Гагат = Разновидность угля, используемая в художественном промысле / Э. Муллер. – Москва : Мир, 1991. – 168с.
298156
  Шелест Г. Гагаузія: у пошуках відповідей // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 лютого (№ 4). – С. 6


  2 лют. в Автономному територіальному утворенні (АТУ) Гагаузія було проведено два референдуми - законодавчий і консультативний. Жителі регіону відповідали на три запитання. У рамках законодавчого референдуму вони мали відповісти "так" або "ні" на ...
298157
   Гагаузознавство = Gagauzbilgisi : бібліогр. покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка імені М. Максимовича, Турец. центр інформації та досліджень ; Кавказ. ун-т, Укр. культур. центр ; [упоряд.: Ф. Арнаут, В. Нестеренко, Н. Кошлякова та ін. ; відп. ред. В. Підвойний]. – Київ ; Карс : Київський університет, 2014. – 102, [1] с. : іл. – Загол. обкл.: Видання Турецького центру інформації та досліджень "Гагаузознавство : бібліографічний покажчик. Gagauzbilgisi bibliyografyasi". Вип. 2. – (Видання Турецького центру інформації та досліджень ; № 2)
298158
  Ославская С. Гагаузская мечта // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. С. Литвиненко. – Киев, 2016. – № 45 (503), 11.11.2016. – С. 30-37. – ISSN 2075-7093


  Как призрак коммунизма поселился в степях Молдовы и почему молодежь мечтает о реставрации СССР. Репортаж из Гагаузии.
298159
  Сырф В.И. Гагаузская фольклористика (историографический обзор) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 127-146. – ISSN 1682-671Х
298160
  Дрон И.В. Гагаузские географические названия. / И.В. Дрон. – Кишинев, 1992. – 184с.
298161
  Шабашов А.В. Гагаузы: система терминов родства и происхождение народа / А.В. Шабашов; Одесский нац. ун-тет им.И.И.Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2002. – 744с. – (Материалы и исследования по этнографии балканских этнических общностей Украины). – ISBN 966-549-837-1
298162
  Чорна Л.В. Гагаузька колонізація Буджаку у XVIII - XIX ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2013. – Вип. 32. – С. 42-45. – (Історічні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки)
298163
  Шабашов А. Гагаузька система термінів спорідненості // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 24-28


  У статті аналізується система термінів спорідненості гагаузів: її типологія, структуроутворюючі принципи, обумовленість соціальною структурою та етногенезом. Автор приходить до висновку, що термінологія спорідненості гагаузів показує їх зв"язок з ...
298164
  Фуйор В. Гагаузький пасьянс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 березня (№ 53/54). – С. 3


  Чим загрожує неувага України і слабкість Молдови в Бессарабському регіоні, де Кремль посилено просуває свої інтереси?
298165
  Пачулиа В.П. Гагра / В.П. Пачулиа. – Сухуми, 1979. – 130с.
298166
   Гагра.. – Рига. – 4 с.
298167
   Гагрские беседы. – Тбилиси
7. – 1979. – 595с.
298168
  Элиаде Мирча Гадальщик на камешках : Новеллы / Элиаде Мирча; Пер. с румынского. – Санкт-Петербург : Азбука, 2001. – 512с. – ISBN 5-267-00163-5
298169
   Гадамер (Gadamer) Ганс-Георг // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 723-724. – ISBN 966-316-069-1
298170
  Росциус Ю.В. Гадание / Ю.В. Росциус. – М., 1991. – 48с.
298171
  Колесникова М.В. Гадание на иероглифах / М.В. Колесникова. – М., 1983. – 424с.
298172
  Колесникова М.В. Гадание на иероглифах : Повести / М.В. Колесникова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 428с.
298173
  Кузнецов С.А. Гадание Светланы / С.А. Кузнецов. – М, 1982. – 151с.
298174
   Гадания народов мира. – М., 1995. – 315с.
298175
  Паркер Гретчен Гаджет- лучший парковщик. Умные парковки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 84 : фото
298176
  Лукьяненко С. Гаджет // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003. – № 4 (Декабрь). – С. 119-124. – ISSN 1728-8568
298177
  Куліш П. Гадки при святкованню осьмих роковин Шевченкової смерті // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 139-148
298178
  Майхнер Ф. Гадкий утенок. / Ф. Майхнер. – М, 1967. – 127с.
298179
  Курочкин Евгений Гадрозавры на Амуре : Спираль времени // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 84-91 : Іл., карта
298180
  Никольский А.М. Гады и рыбы. / А.М. Никольский. – С-Пб, 1902. – 872с.
298181
  Толстой А.Н. Гадюка / А.Н. Толстой. – Х-К, 1930. – 52с.
298182
  ТолстойА Гадюка / ТолстойА. – Л., 1934. – 48с.
298183
  Толстой А. Гадюка / А. Толстой. – Київ; Харків, 1935. – 59с.
298184
  Толстой А.Н. Гадюка / А.Н. Толстой. – Владивосток, 1983. – 480с.
298185
  Донцова Д.А. Гадюка в сиропе : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 400с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-006660-0
298186
  Донцова Д.А. Гадюка в сиропе : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-088295-5
298187
  Донцова Д.А. Гадюка в сиропе : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : ЭКСМО4, 2004. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-088295-5
298188
  Моріак Ф. Гадючник; Дорога в нікуди : романи / Ф. Моріак. – Київ : Дніпро, 1980. – 320с. – (Вершина світового письменства ; т.35)
298189
  Моріак Ф. Гадючник; Дорога в нікуди; Тереза Дескейру: Романи. : романи / Ф. Моріак. – Львів : Вища школа, 1986. – 447с.
298190
  Семенюк Степан Гадяцька угода (16.09.1658 р.) // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт-груд. – С. 117-128. – ISSN 0042-9422
298191
  Чухліб Тарас Васильович Гадяцька угода 1658 р. та ідея її відновлення в українсько-польських стосунках другої половини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється історія українсько-польських відносин другої половини XVII ст. Фокусується увага на Гадяцькій угоді 1658р., подіях, пов"язаних із її укладенням і перманентною ідеєю відновлення, у стосунках між Українським гетьманатом і Короною ...
298192
  Чухліб Тарас Васильович Гадяцька угода 1658 р. та ідея її відновлення в українсько-польських стосунках другої половини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється історія українсько-польських відносин другої половини XVII ст. Фокусується увага на Гадяцькій угоді 1658р., подіях, пов"язаних із її укладенням і перманентною ідеєю відновлення, у стосунках між Українським гетьманатом і Короною ...
298193
  Чухліб Т.В. Гадяцька угода 1658 р. та ідея її відновлення в українсько-польських стосунках другої половини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-74. – ISSN 0130-5247
298194
  Стадник М. Гадяцька унія // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 250-292
298195
   Гадяцька унія 1658 року : збірник / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН Уукраїни; Націон. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Канадський ін-т українських студій; [ редкол.: П. Сохань, В. Брехуненко та ін. ]. – Київ, 2008. – 342с. – ISBN 978-966-02-4776-5
298196
  Стадник М. Гадяцька унія. / М. Стадник. – К. – 56с.
298197
  Саранча В. Гадяцький повіт під час Першої світової війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 66-75. – ISSN 2222-5250
298198
  Брехуненко В. Гадяцький полковник Кіндрат Бурляй // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.11-16
298199
  Маслак В. Гадяцькі акти другої половини XVII століття у серійному виданні "Універсали українських гетьманів" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 53-55. – ISSN 2222-5250
298200
  Чухліб Т. Гадяч - гетьманська резиденція Івана Брюховецького у 1663-1668 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 31-46. – ISSN 2222-5250
298201
  Костюк В.С. Гадяч - Гетьманська столиця та незагоєні рани України / Володимир Костюк ; [худож. оформл. К. Сачек]. – Київ : КВІЦ, 2013. – 149, [1] с. : іл., портр. – На тит. арк., в кінці кн. зазнач. також: Кн. 3-тя. – Бібліогр.: с. 138-141. – ISBN 978-966-2003-95-6
298202
  Костюк В.С. Гадяч у старовинній листівці / Володимир Костюк. – Київ : КВІЦ, 2007. – 95, [1] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 94. – ISBN 978-966-2003-01-7
298203
  Костюк В.С. Гадяч. Краєзнавчі розвідки / Володимир Костюк. – Київ : КВІЦ, 2010. – 95, [1] с. : іл. – На тит. арк. також зазнач.: (Кн. 2-га). – Бібліогр.: с. 41-45. – ISBN 978-966-2003-49-9
298204
   Гажа нечерноземья для химимческой мелиорации кислых почв : межвузовский сборник научных трудов. – Пермь, 1986. – 139 с.
298205
  Самохвалова Л.С. Газ - источник энергии и химического сырья. / Л.С. Самохвалова. – М., 1960. – 20с.
298206
  Сыркин В.Г. Газ выращивает металлы / В.Г. Сыркин, В.Н. Бабин. – М., 1986. – 189с.
298207
  Волков В.А. Газ для загородного дома : (практ. рекомендации) / В. А. Волков. – Москва : Знание, 1992. – 144 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Подписная научно-популярная серия "Сделай сам" ; 4/1992). – ISBN 5-07-002577-5
298208
  Козловский Борислав Газ за решеткой // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 2 (203), февраль. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
298209
  Слісаренко І. Газ і арабська весна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 90)


  Сирія є вирішальною частиною будь-якого плану транспортування і газу Затоки, і газу північноафриканського. З метою диверсифікації джерел енергонносіїв відбувається сплеск активності Туреччини, Катару та України.
298210
  Окунів Я. Газ професора Морана. / Я. Окунів. – Х., 1926. – 63с.
298211
  Жаравин Максим Газа нет // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 34 : фото. – ISSN 1029-5828
298212
  Гражевская Н.И. Газвитие трдового коллектива как субъекта социалистических производственных отношений в условиях демократизации хозяйственной системы : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гражевская Н. И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 25 c.
298213
  Физули Газели / Физули; пер. с азерб. А.В.Старостина. – Москва, 1959. – 223 с.
298214
  Навои Алишер Газели : [пер. с узб. : к 525-летию со дня рождения] / Алишер Навои ; [сост. К. Симонов ; ил.: Н. Халиков и Г. Фролов]. – Ташкент : Изд-во худож. лит., 1968. – 45 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
298215
  Хафиз Газели / Хафиз. – М, 1969. – 87с.
298216
  Хафиз Газели / Хафиз. – 2-е изд. – М, 1984. – 254с.
298217
  Клименко А. Газели Алишера Навои в русских поэтических переводах // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 283-295
298218
  Даниленко В. Газелі бідного Ремзі : уривки із сатиричного роману // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 7/8. – С. 7-93. – ISSN 0130-1608
298219
  Давлатов М. Газель и ее традиция в творчестве А.Лахути : Автореф... канд. филол.наук: / Давлатов М.; Таджик. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1965. – 20л.
298220
  Халимоненко Г.І. Газель у творчості Ахмеді (1334 (?) - 1413) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-55. – (Східні мови та літератури ; Вип. 5)


  Висвітлюється місце газелі у системі жанрів Ахмеді, розглядається архітектоніка, художні образи та фоніка лірики поета.
298221
  Муксинов Р.З. Газета -- воин / Р.З. Муксинов. – Волгоград, 1972. – 134с.
298222
  Ямпольская Р.М. Газета - коллективный организатор. / Р.М. Ямпольская. – Рига, 1973. – 24с.
298223
   Газета - могучее оружие воспитания воинов. – М., 1954. – 144с.
298224
  Кузин В.И. Газета - орган партийного комитета / В.И. Кузин. – Л., 1971. – 213с.
298225
   Газета - орган партийного комитета. – Москва, 1972. – 176 с.
298226
   Газета - орган партийного комитета. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 167с.
298227
  Гоголашвили В.Г. Газета - организатор сельскохозяйственного производства. По материалам газет Груз. ССР в период после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС : Автореф... канд. филол.наук: / Гоголашвили В.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 23л.
298228
  Керженцев В. Газета / В. Керженцев. – М., 1919. – 160с.
298229
  Гребнев А. Газета / А. Гребнев. – М., 1961. – 120с.
298230
  Гребнев А.В. Газета / А.В. Гребнев. – М., 1971. – 183с.
298231
  Гребнев А.В. Газета / А.В. Гребнев. – Изд. 2-е доп. – М., 1974. – 215с.
298232
   Газета " Санктпетербургские ведомости" 18-го века : Указ. к содерж., 1741-1745 гг. – Ленинград, 1991. – 276с.
298233
  Мамедов М.И. Газета "Азербайджан колхозчусу" в борьбе за социалистическое переустройство азербайджанской деревни (1923-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Мамедов М.И.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 37л. – Бібліогр.:с.37
298234
  Неби Газета "Аль-Ахали" и ее роль в общественно-политической борьбе Ирака (1932-1963) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Неби Аль-Иди Абдель Хасан Абдель; МГУ. – М., 1974. – 22л.
298235
  Сегеда С.П. Газета "Армія" (1918 р.) в інформаційному просторі Української Держави // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 335-341
298236
  Гусейнов Ш.А. Газета "Бакинский рабочий" в борьбе за установление Советской власти в Азербайджане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусейнов Ш.А.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1954. – 20с.
298237
  Мельничук Ю. Газета "Буковина" (1885-1909) як противник румунізації Української православної церкви // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 112-116


  Стаття присвячена питанню румунізації Української православної церкви та його інтерпретації в газеті «Буковина» кінця ХІХ – початку ХХ століття. Проаналізовано матеріали на релігійну проблематику та визначено їх вплив на формування думки щодо ...
298238
  Любовская Б Л. Газета "Вашингтон пост" в системе информационно-пропагандистского концерна "Вашингтон пост компани" (1927-1976) : Автореф... канд. филолог.наук: 00.01.10 / Любовская Л.Б,; МВ ССО СССР. МГУ. – М., 1979. – 22л.
298239
  Скороспелова В.А. Газета "Весть" в общетсвенно-политической жизни России 60-х годов 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Скороспелова В.А.; МГУ. – М, 1975. – 25л.
298240
  Лазаренко В. Газета "Відомості Верховної Ради СРСР 1938 - 1987 рр. як важливе джерело про нагородження Державними нагородами СРСР України, підприємств, об"єднань, установ, організацій і військово-навчальних закладів м. Києва // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 146-148. – ISBN 978-966-171-893-6


  Стаття присвячена 140 Державним нагородам СРСР, які були вручені УРСР, Київській обл., Києву, і його 116 підприємствам, організаціям, об"єднанням і навчальним закладам в період з 1923 по 1986 рр. Серед учбових закладів згадується Київський Державний ...
298241
  Розовик Д. Газета "Відродження" і національно-освітнє будівництво в Україні (березень - грудень 1918) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 97-102. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Досліджено пропагандистську й організаційну роботу колективу газети "Відродження" з розбудови національної системи освіти в Україні у 1918 р. This article is devoted to the problems of activities "Vidrodgennja" newspaper"s collective to foundation of ...
298242
  Левчук М.А. Газета "Волинські єпархіальні відомості" (2004–2009) у системі видань Української православної церкви // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 14-19


  Розглядається часопис "Волинські єпархіальні відомості" в контексті періодичних видань Української православної церкви. Увагу зосереджено на проблемно-тематичному рівні часопису. Regional Orthodox newspaper "Volynski Yeparkhialni Vidomosti" is ...
298243
  Радчик Раїса Віталіївна Газета "Волинь" та однойменне видавництво (1941-1944 рр.): організаційний і проблемно-тематичний аспекти : Дис. ... канд. філологіч. наук: 10.01.08 / Радчик Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 203л. + Додаток: л.184-203. – Бібліогр.: л.169-183
298244
  Радчик Раїса Віталіївна Газета "Волинь" та однойменне видавництво (1941-1944 рр.): організаційний і проблемно-тематичний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Радчик Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
298245
  Неврузова Г.М. Газета "Ворошиловградська правда" 1953 р.:особливості тематичних змін як передчуття перших паростків демократизації суспільного життя // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті здійснюється моніторинг тематичного складника обласної газети "Ворошиловградська прав- да" упродовж 1953 р. This article presents the monitoring of thematic component of the regional newspaper "Voroshilovgradska Pravda"/"Ворошиловградська ...
298246
  Стельникович С. Газета "Гайдамака" як пресове видання Поліської Січі (вересень-листопад 1941 р.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 188-191


  У статті аналізується газета «Гайдамака», яка протягом вересня-листопада 1941 р. видавалася Поліською Січчю у м. Олевськ. Проаналізовано специфіку її діяльності та головні тематичні напрямки. Визначено, що газета була важливим джерелом інформації про ...
298247
  Кобинець А.В. Газета "Громадська думка" / "Рада" (1905-1914 рр.) : утвердження національної ідеї на тлі доби : монографія / А.В. Кобинець ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 203, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-172. – ISBN 978-966-414-087-1
298248
  Житарюк М. Газета "Діло" як комунікаційний канал боротьби за українську автономію в Польщі (30-ті роки XX ст.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 65-71


  У статті професора Мар’яна Житарюка, присвяченій історії української преси, на прикладі розгляду ідеї державності на шпальтах щоденного часопису «Діло» (Львів), показано дієвість комунікаційного каналу «газета – громада» у 30-ті рр. ХХ століття. В ...
298249
  Акперов А.З. Газета "Ени фикир" в борьбе за подъем экономики и культуры Закавказских республик : Автореф... канд. ист.наук: / Акперов А.З.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирвоа. – Баку, 1967. – 23л.
298250
  Панкина О.Г. Газета "Женьминь Жибао" в борьбе за социалистические преобразования в Китайской Народной Республике (1953-1957) : Автореф... канд. ист.наук: / Панкина О.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1962. – 15л.
298251
  Панкина О.Г. Газета "Жэньминь жибао" в борьбе за социалистическое преобразование в сельском хозяйстве Китайской Народной РЕспублики в период первой пятилетки. / О.Г. Панкина. – М., 1961. – 51с.
298252
  Гутянская Е.В. Газета "За Радянську Україну" в борьбе против немецко-фашистских захватчиков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Гутянская Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 35 с.
298253
  Гутянська О.В. Газета "За Радянську Україну" у боротьбі проти німецько-фашистських загарбників (1941-1943 рр.) : Дис... канд. філол.наук: / Гутянська О.В.; МВ і ССО УРСР. КДУ ім. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 216л. – Бібліогр.:л.І-ХХ
298254
  Бичикашвили И.Б. Газета "Заря Востока" - организатор литературных взаимосвязей : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Бичикашвили И.Б. ; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 23 с.
298255
  Булацкий Г.В. Газета "Звезда" -- боевой помощник Коммунистической партии Белоруссии в борьбе за выполнение второго пятилетнего плана республики в области промышленности и сельского хозяйства (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Булацкий Г. В.; БГУ,Каф. терии и практ. сов. печати. – Минск, 1954. – 22л.
298256
  Ефремова О.И. Газета "Звезда" и её роль в распространении марксизма в Белоруссии / Ефремова О.И. – Минск, 1977. – 88 с.
298257
  Достанко Н.Е. Газета "Звязда" в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 - май 1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Достанко Н.Е.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Филол. фак. Кафедра истории журналистики. – Минск, 1967. – 34л.
298258
  Половинчак Ю. Газета "Киевлянин" і українство : досвід національної самоідентификації : монографія / Юлія Половинчак ; НАНУ, НБУ імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2008. – 218 с. – ISBN 978-966-02-4786-4
298259
  Сорокін А. Газета "Київський університет" як джерело з історії Київської міської та районних в місті Києві Рад народних депутатів XXI скликання доби суверенізації Української РСР (1900-1991) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 196-199. – ISBN 978-966-171-893-6
298260
  Стрельцов А.Е. Газета "Комуніст" - боевой помощник партийной организации Украны в борьбе за социалистическую индутраилизацию : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Стрельцов А.Е.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1982. – 19с.
298261
  Мокшин С.И. Газета "Ленинградская правда" в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Мокшин С.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак-тет журналистики. – М., 1962. – 21л.
298262
  Лапшина Г.С. Газета "Неделя" в 1868-1871 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Лапшина Г. С.; МГУ,Фак. журн. Каф. ист. рус. журнал. и лит. – М., 1970. – 17л.
298263
  Азаров Ю.А. Газета "Новое время" в эмиграции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.119-133. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
298264
  Кострикова Е.Г. Газета "Новое время" и дипломатия Тройственного союза накануне Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (51). – С. 83-86. – ISSN 2070-9773
298265
  Кенчошвили Г.Г. Газета "новое обозрение" о классиках русской литературы XIX века : Автореф... канд. филол.наук: / Кенчошвили Г.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 20л.
298266
  Осинский И.Н. Газета "Нойес Дойчланд" в борьбе за социалистические преобразования в ГДР / И.Н. Осинский. – Минск, 1976. – 96с.
298267
  Осинский И.Н. Газета "Нойес Дончланд" в борьбе за решение экономических проблем развитого социализма в ГДР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.10 / Осинский И.Н.; МГУ. – М, 1978. – 21л.
298268
  Антропов Т.И. Газета "Правда" в борьбе за победу Октябрьской революции / Т.И. Антропов. – Москва, 1954. – 200с.
298269
  Пивнев Н.П. Газета "Правда" в борьбе КПСС за поюъем колхозного производства в 1953-1958 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Пивнев Н.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 16л.
298270
  Балуев В.П. Газета "Правда" в годы Великой Отечественной войны. / В.П. Балуев. – М., 1970. – 86с.
298271
  Смирнова Е.К. Газета "Правда" в период борьбы партии за реализацию ленинского плана приступа к социалистическому строительству (весна-лето 1918 г.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Смирнова Е.К.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. Кафедра марксизма-ленинизма. – Л., 1952. – 11л.
298272
  Калинчук Александр Николаевич Газета "Правда" и развитие революционного движения на Украине (март 1917 - февраль 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Калинчук Александр Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 25л.
298273
  Калинчук Александр Николаевич Газета "Правда" и развитие революционного движения на Украине (март 1917 - февраль 1918 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Калинчук Александр Николаевич; КГУ. – К., 1991. – 257л. – Бібліогр.:л.240-257
298274
  Добровольський Л.Г. Газета "Правда" і робітничий рух на Україні в 1912-1914 рр. / Л.Г. Добровольський. – К, 1960. – 112с.
298275
   Газета "Правда" о советском телевидении и радиовещании. – М., 1973. – 132с.
298276
   Газета "Правда" о советском телевидении и радиовещании. – М., 1974. – 104с.
298277
  Виноградова М.И. Газета "Пролетарий" в 1905 году. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградова М.И.; Моск. экон.-статич. ин-т. – М., 1951. – 29л.
298278
  Будніков В.П. Газета "Пролетарій" і її роль у революційному русі на Україні.в 1905 р. / В.П. Будніков. – К, 1955. – 175с.
298279
   Газета "Рабочий" в борьбе за массы / С Каримова, К, , . – Казань, 1957. – 119с.
298280
  Ткаченко І. Газета "Рада" як джерело до історії видання Літературно-наукового вісника у Києві (1907-1914) // Студії з архівної справи та документознавства / Укр. н.-.д ін-т архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2004. – Т. 12. – С. 92-98. – ISBN 966-625-052-7
298281
  Опанащук П. Газета "Рада" як осередок українського національно-культурного руху (1906-1914 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 152-158. – ISBN 978-966-308-217-2
298282
  Цимбалюк М.І. Газета "Рада": її місце і роль в українському національно-визвольному русі початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 7-11


  У статті досліджується історія створення і функціонування щоденної київської газети “Рада” (1906–1914) The article deals on the history of the weekly newspaper “Rada” (1906–1914), published in Kyiv
298283
  Морозова Роза Ивановна Газета "Роте фане" в ноябрьской революции в Германии. (Ноябрь 1918 - январь 1919 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Морозова Роза Ивановна; МГУ. Фак-т журналистики. – М., 1973. – 17л.
298284
   Газета "Санктпетербургские ведомости" XVIII века. 1732 - 1735 гг.. – Л., 1989. – 204с.
298285
   Газета "Санктпетербургские ведомости" XVIII века: указатели к содержанию 1728 - 1731 гг.. – Л., 1987. – 170с.
298286
   Газета "Санктпетербургские новости" 18-го века : Указатели к содерж. 1736 -1740 гг. – Ленинград, 1990. – 256с.
298287
   Газета "Санктпетербургские новости" XVIII века: указатели к содержанию 1774 г.. – Л., 1987. – 210с.
298288
  Рожин Н.В. Газета "Северо-западный край" / Н.В. Рожин. – Минск, 1970. – 168 с.
298289
  Боровець І. Газета "Слово" (1907-1909 рр.): проблеми політичного майбутнього України та діяльність Думи // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 15-19. – ISBN 978-966-171-795-3
298290
  Кузнецов И.В. Газета "Социал-демократ" / И.В. Кузнецов, С.С. Матвиенко. – Москва, 1960. – 191с.
298291
  Радчик Р. Газета "Українське слово" (1941): організаційний аспект // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 12-21


  Досліджено основні етапи створення й функціонування під час німецької окупації України однієї з найбільш впливових українських газет "Українське Слово", програмні засади діяльності редакційного колективу, а також його трагічну жертовність в ім"я ...
298292
  Аникеев В.Е. Газета "Фигаро" - выразительница интересов проатлантических кругов французской буржуазии. (Полит. позиция "информ." газеты в отношении Североатлант. пакта 1949-1969 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 678 / Аникеев В.Е. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра зарубежной печати и литературы. – Москва, 1969. – 13 с.
298293
  Новрузов Ш.Г. Газета "Шпрги-Рус" (1903-1905 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Новрузов Ш.Г.; АН АзССР. Ин-т литературы и языка. – Баку, 1968. – 20л.
298294
  Мамедов Вели Газета "Экинчи" : Автореф... канд. филол.наук: / Мамедов Вели М.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 17л.
298295
  Кистанова И.Ф. Газета "Эфиопиэн геральд" и революционно-демократические перемены в Эфиопии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Кистанова И.Ф.; МГУ. Фак. журналистики. Каф-ра истории зарубеж. печати и лит-ры. – М., 1977. – 23л.
298296
  Шевченко А.В. Газета "Юг" під редакцією В. Гошкевича: її позиціонування та роль в суспільно–політичному житті південного регіону // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 50-53. – ISSN 2076-1554
298297
  Бараночникова Л.И. Газета *файнэншл тайм*-орган финансового капитала Англии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Бараночникова Л.И.; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 16л.
298298
  Пустовіт В. Газета в боротьбі за семирічку / В. Пустовіт. – Ужгород, 1959. – 12 с.
298299
  Муксинов Р.З. Газета в бою / Р.З. Муксинов. – Волгоград, 1968. – 78с.
298300
  Алексеева М.И. Газета в зеркале социологического анализа / М.И. Алексеева. – Ленинград, 1970. – 34с.
298301
  Алексеева М.И. Газета в зеркале социологического анализа / М.И. Алексеева. – Ленинград, 1970. – 34с.
298302
  Белякова Людмила Петровна Газета в системе средств формирования "нового агроэкономического мышления" : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Белякова Людмила Петровна; Белорусск. госуниверситет. – Минск, 1992. – 21л.
298303
  Орлова Э.Н. Газета в системе эстетического воспитания : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Орлова Э.Н. ; МГУ. – Москва, 1974. – 23 с.
298304
  Телень Э.Ф. Газета в современном мире : пособие по англ. языку / Э.Ф. Телень. – Москва : Высшая школа, 1991. – 158 с.
298305
  Вартанов Г.И. Газета в творческом поиске. : Совершенствование связей печати с массами / Г.И. Вартанов. – Москва : Мысль, 1971. – 184с.
298306
   Газета в школе как учебное средство. – М.-Л., 1926. – 114с.
298307
  Индурсий С.Д. Газета выходит вечером / С.Д. Индурсий. – Москва, 1979. – 163с.
298308
  Павловский С.В. Газета Г.С.Раковского "Дунавски дебед" как источник по истории болгарского национально-освободительного движения начала 60-х годов XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.09 / Павловский С.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1980. – 25л.
298309
  Табашников И.Н. Газета делается по модели / И.Н. Табашников. – Москва, 1980. – 94 с.
298310
  Литвинова Г.А. Газета для детей как средство идеологического влияния и коммунистического воспитания подростающего поколения в современных условиях : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 678 / Литвинова Г.А.. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
298311
  Литвнова Г.А. Газета для дітей як знаряддя ідеологічного впливу та засіб комуністичного виховання підростаючого покоління в сучасних умовах. : Дис... Канд. філол. наук.: / Литвнова Г.А.; КДУ. – К, 1970. – 333л. – Бібліогр.:л.1-37
298312
  Литвинова Г.А. Газета для дітей як знаряддя ідеологічного впливу та засобів комуністичного виховання підростаючого покоління в сучасних умовах. : Дис... Канд. філософ. наук: / Литвинова Г.А.; КДУ. – К, 1970. – 333л. – Бібліогр.:л.1-37
298313
  Кушнір Г.О. Газета Євгена Сверстюка "Наша віра" як феномен української релігійної журналістики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – C. 10-17. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 7/8). – ISSN 2078-2551
298314
   Газета и жизнь. – Свердловск, 1975. – 164с.
298315
  Толкунов Л.Н. Газета и жизнь / Л.Н. Толкунов. – М., 1976. – 128с.
298316
  Стрельцов Б.В. Газета и кодекс коммунистическо морали. : Автореф... Канд.ист.наук: 678 / Стрельцов Б.В.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1968. – 15л.
298317
  Позойский С.И. Газета и мы с вами. / С.И. Позойский. – Тула, 1968. – 176с.
298318
  Сосновская Э.И. Газета и нравственные основы труда / Э.И. Сосновская. – М., 1981. – 111с.
298319
   Газета и партийная жизнь. – М., 1958. – 94с.
298320
  Кость Степан Андрійович Газета и пропаганда советского образа жизни (вопросы методологии, методики , эффективности) : Дис... канд.филолог.наук: 10.01.10 / Кость Степан Андрійович; МВ и ССО УССР ЛЬвовський гос. ун-т им. І.Франка. – Львов, 1983. – 231л. – Бібліогр.:л.197-231
298321
  Кость С.А. Газета и пропаганда советского образа жизни (Вопросы методологии, методики , эффективности) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Кость С. А.; КГУ. – К., 1983. – 20л.
298322
  Силантьев И.В. Газета и роман : риторика дискурсных смешений / И.В. Силантьев ; Российская академия наук, Сибирское отделение, Ин-т филологии ; отв. ред. Ю.В. Шатин. – Москва : Языки славянской культуры, 2006. – 224с. – (Studia philologica). – ISBN 5-9551-0117-9
298323
   Газета и советское строительство. – М., 1957. – 79с.
298324
   Газета и технический прогресс. – М., 1956. – 99с.
298325
  Сосновская Э.И. Газета и формирование трудовой морали. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Сосновская Э.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1977. – 21л.
298326
  Орлова Э.Н. Газета и эстетическое воспитание / Э.Н. Орлова. – М., 1973. – 40с.
298327
  Вартанов І Г. Газета і актив / І Г. Вартанов. – Київ, 1977. – 88 с.
298328
   Газета і виховання трудящих. – Київ : Політвидав Ураїни, 1984. – 168 с. – (Бібліотека журналіста)
298329
  Машовець Ф. Газета і життя / Ф. Машовець. – К., 1958. – 64с.
298330
  Фомичева И.Д. Газета как общенациональная коммуникация (коммуникативный кризис в России) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.23-30. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
298331
  Тесленко М.В. Газета московских металлургов / М.В. Тесленко, А. Рыжков. – М, 1952. – 108с.
298332
  Яблоков М.Н. Газета на расстояние. / М.Н. Яблоков. – М., 1971. – 144с.
298333
  Васильев В.А. Газета на уроке русского языка / В.А. Васильев. – Ленинград, 1968. – 100с.
298334
  Терещенко Я.В. Газета о книжной торговле / Я.В. Терещенко. – М., 1957. – 60с.
298335
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
7 лютого (№ 10). – 2013. – 40 с.
298336
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 листопада (№ 98). – 2013. – 24 с.
298337
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 січня (№ 6). – 2013. – 40 с.
298338
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 травня (№ 48). – 2013. – 24 с.
298339
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 квітня (№ 25). – 2014. – 40 с.
298340
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
2 липняня (№ 50). – 2014. – 24 с.
298341
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 березня (№ 17). – 2014. – 40 с.
298342
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
5 серпня (№ 60). – 2014. – 24 с.
298343
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
7 лютого (№ 10). – 2014. – 40 с.
298344
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
8 липняня (№ 52). – 2014. – 24 с.
298345
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 червня (№ 44). – 2014. – 40 с.
298346
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
15 квітня (№ 29). – 2014. – 40 с.
298347
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
17 червня (№ 46). – 2014. – 24 с.
298348
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 лютого (№ 13). – 2014. – 40 с.
298349
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 грудня (№ 99). – 2014. – 32 с.
298350
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
20 травня (№ 38). – 2014. – 40 с.
298351
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
24 червня (№ 48). – 2014. – 24 с.
298352
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
25 березня (№ 23). – 2014. – 40 с.
298353
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 травня (№ 40). – 2014. – 40 с.
298354
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 березня (№ 24). – 2014. – 40 с.
298355
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 лютого (№ 16). – 2014. – 40 с.
298356
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 грудня (№ 97). – 2015. – 32 с.
298357
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 вересня (№ 75). – 2015. – 32 с.
298358
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
21 квітня (№ 32). – 2015. – 40 с.
298359
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
22 грудня (№ 102). – 2015. – 32 с.
298360
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
29 грудня (№ 104). – 2015. – 32 с.
298361
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
11 березня (№ 21). – 2016. – 32 с.
298362
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 травня (№ 39). – 2016. – 32 с.
298363
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
15 листопада (№ 92). – 2016. – 24 с.
298364
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 вересня (№ 75). – 2016. – 32 с.
298365
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
18 березня (№ 23). – 2016. – 32 с.
298366
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
21 жовтня (№ 85). – 2016. – 32 с.
298367
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 серпня (№ 61). – 2017. – 24 с.
298368
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 серпня (№ 62). – 2017. – 32 с.
298369
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 червня (№ 40). – 2017. – 23 с.
298370
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
14 березня (№ 21). – 2017. – 24 с.
298371
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
14 липня (№ 56). – 2017. – 32 с.
298372
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
17 березня (№ 22). – 2017. – 32 с.
298373
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 травня (№ 40). – 2017. – 32 с.
298374
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 червня (№ 51). – 2017. – 24 с.
298375
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 березня (№ 25). – 2017. – 24 с.
298376
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
31 січня (№ 9). – 2017. – 24 с.
298377
  Измайлов Альберт Федорович Газета производственного объединения: особенности развития и функционирования (по материалам печати трудовых коллективов Ленинграда) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Измайлов Альберт Федорович ; МГУ. – Москва, 1979. – 26 с.
298378
  Измайлов А.Ф. Газета трудовового коллектива / А.Ф. Измайлов. – Л,, 1983. – 135с.
298379
  Бессарабов О.Є. Газета Черноморського флоту "Флаг Родины" як інструмент реалізаціі Російської зовнішньої політики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 124-134. – ISBN 978-966-406055-1


  Розглядається роль газети Чорноморського флоту Російської Федерації (ЧФ РФ) "Флаг Родины" у формуванні негативного іміджу України та реалізації зовнішньої політики російського керівництва. На підставі численних публікацій показується наявність ...
298380
  Антонченко Т.В. Газета як джерело вивчення історії української державності на початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 106-107. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історії преси в Україні та її впливу на державотворчі процеси в українській державі на поч. ХХ ст. This article is devoted to the press history and its influence on the process of state development in Ukraine at the beginning of XX century.
298381
  Вереш М.Т. Газета як один з аспектів вивчення іноземної мови на факультеті міжнародних відносин / М.Т. Вереш, Л.Ю. Сідун // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 575-583
298382
   Газета, автор и читатель. – М., 1971. – 167с.
298383
   Газета, автор и читатель. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1975. – 175с.
298384
  Шандра В.А. Газета, пропаганда, жизнь: вопросы теории и методики / В.А. Шандра. – М., 1982. – 143с.
298385
  Ненашев М.Ф. Газета, читатель, время. / М.Ф. Ненашев. – М., 1986. – 158с.
298386
  Михайлюта О. Газета, яку зробив Степан Курпіль // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-8
298387
   Газета: опыт, проблемы. – Л., 1975. – 303с.
298388
  Гедз В.А. Газети "Українське Слово" та "Нове Українське Слово" як джерело з історії України періоду Другої світової війни ( жовтень 1941 - вересень 1943 рр. ) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Гедз В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр. : 4 назв.
298389
  Гедз В.А. Газети "Українське Слово" та "Нове Українське Слово" як джерело з історії України періоду другої світової війни (жовтень 1941 - вересень 1943 рр.) : дис. ... канд. істор.наук : 07.00.06 / Гедз В.А.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 211л. + Додатки: л. 167-172. – Бібліогр.: л. 173-211
298390
  Сидоренко О. Газети для дітей в Україні останнього двадцятиліття: проблемно-тематичний діапазон // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 277-281


  У статті розглядаються особливості розвитку періодики, зокрема газет, призначених для дитячої аудиторії, в Україні з часу проголошення незалежності. Звертається увага на проблемно-тематичне призначення та характеристику читацьких категорій таких ...
298391
  Загорулько Р. Газети Києва 1905-1914 рр. як джерело вивчення діяльності товариств "Просвіта" в Наддніпрянській Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню інформативного потенціалу газетної періодики Києва 1905-1914 рр. для дослідження діяльності товариств "Просвіта" в Наддніпрянській Україні. This article focuses on determination of Kyiv newspapers" information potential ...
298392
   Газети Радянської України 1917 -1920 рр. : (За матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УРСР) Бібліогр. покажчик. – Київ, 1979. – 112с.
298393
   Газети радянської України 1921-1925 рр. : (За матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УССР) : каталог. – Київ : [ЦНБ АН УРСР], 1981. – 228, [4] c.
298394
   Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : науковий каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2014. – 433, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 269-426. – ISBN 978-966-02-7457-0
298395
   Газети України 1930 - 1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-3192-Х
Частина 1. – 2004. – 853с.
298396
   Газети України 1930 - 1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-3192-Х
Частина 2. – 2004. – 986с.
298397
   Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України, Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад. : О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна та ін. ; редкол. : О.С. Онищенко (гол.) та ін. ; ред.-бібліогр. : С.С. Гарагуля, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6311-6
Ч. 1. – 2012. – 567, [4] с.
298398
   Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін. ; ред.-бібліографи: С.С. Гарагуля, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6311-6
Ч. 2. – 2012. – 661, [1] с. – Покажч.: с. 544-645
298399
   Газети України 1941-1945 рр. у фондах НБУ імені В.І. Вернадського : каталог / НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ авт.-уклад. : Н.Ф. Самохіна (кер.), Т.О. Борисенко, О.С. Залізнюк, О.С. Лук"янчук ; ред.-бібліографи : Н.Ф. Криворучко, О.С. Лук"янчук ; редкол. О.С. Онищенко (голова) та ін. ]. – Київ : НБУВ, 2009. – 504 с. – ISBN 978-966-02-4976-9
298400
   Газети України 1946-1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна ; редкол.: О.С. Онищенко та ін. ; ред.-бібліографи: О.О. Стиркул, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 409, [1] с. – ISBN 978-966-02-6310-9
298401
   Газети України 1951-1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк ; редкол.: О.С. Онищенко та ін. ; ред.-бібліографи: О.О. Стиркул, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 496, [2] с. – ISBN 978-966-02-7077-0
298402
  Рута Л. Газеті "Демократична Україна" - 95 років // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 6. – С. 34-37
298403
   Газеті "Київський університет" - 80 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Історія газети "Київський університет"
298404
  Крикунова В. Газеті "Київський Університет" - 80 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)
298405
  Ганжуров Юрій Семенович Газетна періодика як джерело вивчення суспільних відносин в Україні (друга половина 50-х - перша половина 60-х років) : Автореф... канд. історичнихнаук: 07.00.01 / Ганжуров Юрій Семенович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1993. – 23л.
298406
  Ганжуров Юрій Семенович Газетна періодика як джерело вивчення суспільних відносин в Україні (друга половина 50-х - перша половина 60-х рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Ганжуров Юрій Семенович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
298407
  Ганжуров Юрій Семенович Газетна періодика як джерело вивчення суспільніх відносин в Україні (друга половина 50-х -- перша половина 60-х рр.) : Дис... канд. істнаук: 07.00.01 / Ганжуров Юрій Семенович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 200л. – Бібліогр.:л.186-200
298408
  Рудик М.С. Газетна публіцистика Володжимира Здоровеги // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 91-95


  Автор досліджує газетну публіцистику Володимира Здоровеги. Визначає її проблематику, поділяє публіцистичні виступи у пресі на суспільно-політичні та ті, що стосуються професійної діяльності журналіста. Доводить важливе значення публіцистики Володимира ...
298409
  Фастовец Е.В. Газетная графика: структура, функции и принципы моделирования. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Фастовец Е.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. Каф. техники газ. дела и средств информации. – М., 1973. – 21л.
298410
  Карасийчук Е.П. Газетная кампания как средство повышения творческой активности масс (1971-1981 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Карасийчук Е. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. журнал. – М., 1981. – 24л.
298411
  Черняков Б.И. Газетная революционная изобразительная публицистика в России 1905-1907 годов : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.Журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 19с.
298412
  Герліх Гюнтер Газетне повідомлення / Герліх Гюнтер. – Київ, 1983. – 176с.
298413
  Климчук Л. Газетні видання Поділля як складова документальної забезпеченості краєзнавчих досліджень / Людмила Климчук // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 30-31


  У статті висвітлено та проаналізовано газетні видання Поділля другої половини XIX - початку XX ст. як складову документної забезпеченості краєзнавчих досліджень регіону.
298414
  Рябокляч А.К. Газетні жанри / А.К. Рябокляч. – Київ, 1959. – 46 с.
298415
  Климов М.А. Газетні жанри / М.А. Климов. – Київ, 1966. – 131с.
298416
  Карпенко В.О. Газетні жанри як комунікативні форми журналістики : Текст лекції для студ.Ін-ту журналіст.з курсу "Основи професійн.комунікації" / В.О. Карпенко; КНУТШ; Ін-т журнал-ки;Текст лекції для студ.Ін-туту журналіст. з курсу "Основи професійної комунікації". – Київ : Київський університет, 2002. – 30с.
298417
  Мелещенко О.К. Газетні інформаційні моделі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 195-206. – (Журналістика ; [Вип. 1])
298418
  Мелещенко Олександр Костянтинович Газетні інформаційні моделі: взаімозалежність концепціх і структури тематики : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.10 / Мелещенко Олександр Костянтинович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1993. – 176л. – Бібліогр.:л.147-176
298419
  Радчик Р.В. Газетно-журнальні жанри: метологічні проблеми викладання в українскькій школі журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 21-29


  У статті розглядається жанрова структура національної пресової журналістики та еволюція формування жанрології. Також порушується проблема викладання груп жанрів, які склалися обє"ктивно, у зв"язку із значними впливами на жанроутворення методик і ...
298420
  Васильева А.Н. Газетно-публицистический стиль речи : Курс лекций по стилистике русского языка : учеб. пособ. для студ.-иностр. / А.Н. Васильева. – Москва : Русский язык, 1982. – 198 с.
298421
   Газетное оформление. Теория и практика моделирования. – М., 1981. – 86с.
298422
  Фельдман Б.А. Газетное производство / Б.А. Фельдман. – М., 1972. – 319с.
298423
  Строцев Дмитрий Газетные вырезки : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
298424
   Газетные жанры. – М., 1955. – 283с.
298425
   Газетные жанры. – Свердловск, 1962. – 144с.
298426
   Газетные жанры. – М., 1971. – 184с.
298427
   Газетные жанры. – М., 1976. – 176с.
298428
  Блажнов Е.А. Газетные жанры в экономической пропаганде / Е.А. Блажнов. – М., 1974. – 68с.
298429
  Вяземский Б.А. Газетные заголовочные шрифты / Б.А. Вяземский, М. Урлауб. – Ленинград, 1935. – 88с.
298430
   Газетные фонды библиотек: проблемы учета и обеспечения сохранности. – М., 1984. – 126с.
298431
   Газетные фонды библиотек: совершенствование организации и повышение эффективности использования. – М., 1980. – 97с.
298432
   Газетный и книжный мир : справочная книга. – Москва : Издательство "Двигатель", 1925. – 288 с.
298433
   Газетный мир. – М., 1971. – 279с.
298434
  Кузнецов И.В. Газетный мир Советского Союза / И.В. Кузнецов, Е.М. Фингерит. – Москва
1. – 1972. – 310с.
298435
  Кузнецов И.В. Газетный мир Советского Союза / И.В. Кузнецов, Е.М. Фингерит. – Москва
2. – 1976. – 365с.
298436
  Лазарев Л.М. Газетный поиск. / Л.М. Лазарев. – М., 1962. – 24с.
298437
  Вейсберг М. Газетный редактор в роли менеджера и предпринимателя : как перейти от бюджет. финансирования к самостоятельному зарабатыванию денег на газет. рынке / Михаил Вейсберг ; Укр. Ассоц. Издателей Период. Печати. – Киев : УАИПП, 2003. – 92 с.
298438
  Мамедов Дж.А. Газетный стиль современного азербайджанского литературного языка : Автореф... канд. фило.наук: 10.02.06 / Мамедов Дж.А.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 34л.
298439
  Кочевий М М. Газетный фельетон / М М. Кочевий, . – Х, 1958. – 23с.
298440
  Дригайло С.В. Газетный фонд Национальной библиотеки Украины им.В.И. Вернадского: формирование, моделирование и использование // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки Рос. Федирации ; Гос. публичная науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 29-37. – ISSN 0130-9765


  Освещены формирование, моделирование, профиль, тематико-технологический план комплектования и использование газетного фонда Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского.
298441
  Новиков С.Н. Газеты - могучее оружие партии / С.Н. Новиков. – М., 1954. – 36с.
298442
  Войцеховская Ирина Нинеливна Газеты "Комуніст" и "Советская Украина" в период Великой Отечественной войны как источник изучения борьбы трудящихся против немецко-фашистских захватчиков : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02, 07.00.09 / Войцеховская Ирина Нинеливна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 16 с.
298443
  Войцеховская И.Н. Газеты "Комуніст" и "Советская Украина" периода Великой Отечественной войны как источник изучения борьбы трудящихся против немецко-фашистских захватчиокв : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02, 07.00.09 / Войцеховская И. Н.; МВи ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 195л. – Бібліогр.:л.164-195
298444
  Когут Татьяна Газеты врать не будут // Корреспондент : спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 49 (338) : Личность года Виктор Балога. – С. 80-82


  Життя в окупації на території України під час Другої світової війни.
298445
   Газеты и журналы каждой семье. – Х., 1967. – 30с.
298446
  Розен Е.В. Газеты и журналы на немецком языке / Е.В. Розен. – М., 1985. – 128с.
298447
  Хомский А.П. Газеты и журналы СССР. Справоч. на 1929 г. / А.П. Хомский, П.С. Чеховский. – М., 1929. – 168с.
298448
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 1. – 1985. – 192с.
298449
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 2. – 1985. – 177с.
298450
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 3. – 1985. – 176с.
298451
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 4. – 1985. – 117с.
298452
   Газеты СССР 1917 - 1960. – М.
4. – 1980. – 492с.
298453
   Газеты СССР 1917 -1960. – М.
1. – 1970. – 288с.
298454
   Газеты СССР, 1917 - 1960. – М.
3. – 1978. – 614с.
298455
   Газеты СССР, 1917 - 1960. – М.
5. – 1984. – 263с.
298456
   Газеты СССР: 1917 - 1960. – М.
2. – 1976. – 567с.
298457
  Каюмов Л.П. Гази / Л.П. Каюмов. – Ташкент : Изд. АН на УК Узбекской ССР, 1959. – 145 с.
298458
  Антонюк Н.Г. Гази: ефірні сотворіння // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 21-23


  Згадується Базаров, Олександр Іванович , який за дисертацію: "Про будову деяких азотистих сполук" отримав ступінь магістра і затверджений доцентом хімії в Київському університеті (1871).
298459
  Абсалямов А.С. Газинур : роман [о герое Советского Союза, повторившем подвиг А. Матросова] / А. Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1955. – 382 с.
298460
  Абсалямов А.С. Газинур : роман [о герое Советского Союза, повторившем подвиг А. Матросова] / А. Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил.: Л.П. Анисимов]. – Москва : Советский писатель, 1956. – 416 с.
298461
  Абсалямов А.С. Газинур : роман [о герое Советского Союза, повторившем подвиг А. Матросова] : [для старшего шк. возраста] / А. Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил.: Л.П. Анисимов]. – Казань : Таткнигоиздат, 1965. – 384 с., [8] л. ил. : ил.
298462
  Некрасов Н.Н. Газификация в народном хозяйстве / Н.Н. Некрасов. – М.Л., 1940. – 136с.
298463
   Газификация Донбасса. – Донбасс, 1936. – 192с.
298464
  Грачевский М.Н. Газификация местных топлив и дальнее газоснабжение / М.Н. Грачевский. – М.-Л., 1936. – 200с.
298465
  Гинзбург Д.Б. Газификация топлива / Д.Б. Гинзбург. – М.-Л., 1936. – 128с.
298466
  Гофман Б.С. Газифікація міст УСРР / Б.С. Гофман. – Х, 1931. – 96с.
298467
  Абсалямов А.С. Газінур : роман : пер. з татар. / А.С. Абсалямов. – Київ : ДЛВ, 1957. – 368 с.
298468
   Газлийские землетрясения 1976 г.. – М., 1982. – 196с.
298469
   Газлийские землетрясения 1976 г.. – М., 1983. – 198с.
298470
   Газлийские землетрясения 1976 г. Геолого-геофизическая природа очагов. – Москва : Наука, 1984. – 199с.
298471
   Газлийские землетрясения 1976 и 1984 гг.. – Ташкент, 1986. – 368с.
298472
   Газлийское землетрясение 1984 г.: анализ повреждения зданий и инженерных сооружений. – М., 1988. – 117с.
298473
   Газлийское землетрясение 1984 г.: инженерный анализ последствий. – М., 1988. – 156с.
298474
  Киселев А.В. Газо-адсорбционная хроматография / А.В. Киселев, Я.И. Яшин. – М., 1967. – 256с.
298475
  Крук С.І. Газо-аналітичні методи контролю токсичних газів у повітрі / С.І. Крук, О.В. Лущевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 271-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті проведено аналіз проблеми детектування в повітрі малих концентрацій небезпечних газів. Приділена увага історичному розвитку питання. Розглянуті основні сучасні методи реєстрації токсичних та горючих газів. Наведено порівняльний аналіз переваг ...
298476
  Березкин В.Г. Газо-жидко-твердофазня хроматография / В.Г. Березкин. – М, 1986. – 112с.
298477
  Дегтярев Валерий Афанасьевич Газо-жидкостная хроматография алкилпиридинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Дегтярев Валерий Афанасьевич; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1973. – 22л.
298478
  Лиштанова Л.Н. Газо-жидкостная хроматография эфирных масел. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лиштанова Л.Н.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1964. – 19л.
298479
  Шляпников С.В. Газо-жидкостная хроматография эфиров N-ациламинокислот и ее применение : Автореф... кандидата хим.наук: / Шляпников С.В.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1966. – 19л.
298480
  Прокопенко Н.А. Газо-жидкостная хромотография кислородсодержащих продуктов нефтехимического синтеза с использованием полиэфирных неподвижных фаз. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Прокопенко Н.А.; ВНИИ нефтехим. процессов. – Л., 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.22
298481
  Иванов В.С. Газо-масляное хозяйство генераторов с водородным охлаждением / В.С. Иванов, Ф.З. Серебрянский. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 288 с.
298482
  Кругликова В.С. Газо-хроматографические методы изучения кинетики жидкофазных реакций. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Кругликова В.С.; АН СССР. Ин-тут нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1968. – 20л.
298483
   Газоанализатор типа ГИП-5. – М., 1959. – 18с.
298484
  Дем"янчук І. Газова війна. Імперія завдала удару у відповідь / І. Дем"янчук, В. Головко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 1 (267). – С. 12-14. – ISSN 1810-3944
298485
  Гірін О.Г. Газова динаміка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Г. Гірін ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : Астропринт, 2007. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-318-775-4
298486
  Мітрофанова О. Газова криза в контексті інформаційної війни // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 179-186
298487
  Кальченко В.Н. Газова промисловість і технічний прогрес / В.Н. Кальченко. – К., 1972. – 204с.
298488
  Кальченко В.Н. Газова промисловість України / В.Н. Кальченко, А.Є. Слівак. – Х., 1969. – 115с.
298489
  Бомк О.Й. Газова чутливість поверхнево-бар"єрних структур на основі кремнію, арсеніду галію та сульфіду кадмію з надтонкими плівками титану та нікелю : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.10 / Бомк О. Й.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 16л.
298490
  Бомк О.Й. Газова чутливість поверхнево-бар"єрних структур на основі кремнію, арсеніду галію та сульфіду кадмію з надтонкими плівками титану та нікелю : 01.04.10:Дис.на здоб.наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук / Бомк О.Й.; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 122л. – Бібліогр.: С.111-122
298491
  Вовченко Н. Газована вода: пити чи не пити? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 28 : фото
298492
   Газовая динамика. – Москва, 1950. – 360 с.
298493
   Газовая динамика. – Москва, 1965. – 722 с.
298494
   Газовая динамика. – Томск, 1977. – 140с.
298495
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 83 с.
298496
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – М, 1984. – 160с.
298497
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – М, 1984. – 112с.
298498
   Газовая динамика. – Томск, 1984. – 152с.
298499
   Газовая динамика. – Томск, 1987. – 194с.
298500
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – М, 1988. – 424с.
298501
  Меньшиков В.М. Газовая динамика / В.М. Меньшиков, В.М. Тешуков. – Новосибирск, 1990. – 137с.
298502
  Атанов Г.А. Газовая динамика / Г.А. Атанов. – Київ, 1991. – 358с.
298503
  Тимошенко В.И. Газовая динамика высокотемпературных технологических процессов / В.И. Тимошенко; НАНУ; Нац. космическое агентство Украины; Ин-т техн. механики. – Днепропетровск, 2003. – 460с. – ISBN 966-02-2493-1
298504
  Борисенко А.И. Газовая динамика двигателей / А.И. Борисенко. – М., 1962. – 793с.
298505
   Газовая динамика двухфазных течений в соплах. – Томск, 1986. – 261с.
298506
   Газовая динамика космических аппаратов. – М., 1965. – 278с.
298507
  Пирумов Газовая динамика сопел / Пирумов, Росляков Г.С. .У.Г. – М., 1990. – 364с.
298508
  Рахматулин Х. Газовая и волновая динамика / Х. Рахматулин. – М, 1983. – 196с.
298509
   Газовая и газокерновая съемки и анализ газа. – М.-Л. : Гостоптехиздат, 1954. – 226с.
298510
  Старцев С.А. Газовая промышленность стран Персидского залива и Северной Африки / С.А. Старцев. – М, 1988. – 163с.
298511
  Авдеева А.В. Газовая сера. / А.В. Авдеева. – М.-Л., 1950. – 108с.
298512
  Воронкевич С.Д. Газовая силикация песчаных пород / С.Д. Воронкевич. – Москва, 1974. – 150с.
298513
  Анваер Б.И. Газовая хромаграфия неорганических веществ / Б.И. Анваер, Ю.С. Другов. – Москва : Химия, 1976. – 235с.
298514
   Газовая хроматография. – М., 1964. – 484с.
298515
   Газовая хроматография. – М.
1. – 1977. – 308с.
298516
   Газовая хроматография. – М., 1982. – 547с.
298517
   Газовая хроматография. – Тбилиси, 1982. – 79с.
298518
   Газовая хроматография. – М.
2. – 1983. – 255с.
298519
   Газовая хроматография. – Тбилиси, 1986. – 87с.
298520
  Сунозова Е.В. Газовая хроматография аминокислот / Е.В. Сунозова. – М., 1976. – 83с.
298521
  Андерсон Андрис Аисович Газовая хроматография аминосоединений / Андерсон Андрис Аисович. – Рига, 1982. – 374с.
298522
  Литвинов Л.Д. Газовая хроматография в биологии и медицине / Л.Д. Литвинов, Б.А. Руденко. – Москва : Медицина, 1971. – 224 с.
298523
  Берчфилд Г. Газовая хроматография в биохимии. / Г. Берчфилд, Э. Сторрс. – Москва, 1964. – 619с.
298524
  Колесникова Л.П. Газовая хроматография в исследованиях природных газов, нефтей и конденсатов. / Л.П. Колесникова. – М., 1972. – 135с.
298525
   Газовая хроматография в нефтехимии. – М., 1975. – 271с.
298526
  Шляхов А.Ф. Газовая хроматография в органической геохимии / А.Ф. Шляхов. – М., 1984. – 222с.
298527
  Шингляр М. Газовая хроматография в практике. / М. Шингляр. – М., 1964. – 195с.
298528
  Соколов Д.Н. Газовая хроматография летучих комплексов металлов. / Д.Н. Соколов. – М., 1981. – 123с.
298529
  Дженнингс В. Газовая хроматография на стеклянных капиллярных колонках. / В. Дженнингс. – М, 1980. – 232с.
298530
   Газовая хроматография с неидеальными элементами. – М., 1980. – 145с.
298531
  Скворцова Е.В. Газовая хроматология / Е.В. Скворцова, В.Ф. Ильин. – Саратов, 1983. – 62с.
298532
  Литвинова Э.М. Газовая хромотография: библиогр. указ. отеч. и зарубеж. лит-ры (1967-1972) / Э.М. Литвинова. – М.
ч. 1. – 1974. – 319с.
298533
  Литвинова Э.М. Газовая хромотография: библиогр. указ. отеч. и зарубеж. лит-ры (1967-1972) / Э.М. Литвинова. – М.
ч. 2. – 1974. – 379с.
298534
  Витенберг А.Г. Газовая экстракция в хроматографическом анализе / А.Г. Витенберг, Б.В. Иоффе. – Ленинград, 1982. – 279с.
298535
  Швилкин Б.Н. Газовая электроника и физика плазмы в задачах : учеб.пособие / Б.Н. Швилкин. – Москва : Наука, 1978. – 160с.
298536
  Легка Г. Газовий котел у кредит : проза:п"єса // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 104-109. – ISSN 0130-321Х
298537
  Малиновський Олександр Газовий лабіринт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
298538
  Костюченко Д. Газовий фактор в україно-російських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 31-33.
298539
  Рамазанов В. Газові "хаби" Європи. Створення східноєвропейського газового хаба // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 11 (337), листопад. – С. 20-22. – ISSN 1810-3944


  У статті досліджено основні проблеми диверсифікації постачання природного газу і запропоновано шляхи їх вирішення.
298540
  Гончар М.М. Газові кризи та обхідна стратегія Росії: взаємозв"язок і обумовленість // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 9-12. – ISSN 1728-6220
298541
  Швець І.Т. Газові турбіни. / І.Т. Швець. – К, 1955. – 69с.
298542
  Иванов И. Газового картеля пока нет, а вот координировать цены будем // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 16. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  Катар в Перській затоці
298543
   Газовые гидраты в экосистеме Земли. – Новосибирск, 1997. – 59с.
298544
  Рерих К.Э. Газовые двигатели большой мощности / К.Э. Рерих, М.П. Беликов. – Харьков; Киев, 1936. – 250с.
298545
   Газовые и газоконденсатные месторождения. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 375с.
298546
  Чайковский С.А. Газовые и жидкие включения в кварцах пегматитов Коростеньского плутона Волыни : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Чайковский С.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Геологический фак-тет, 1951. – 126л.
298547
  Чайковский С.А. Газовые и жидкие включения в кварцах пегментов Коростеньского плутона Волыни : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Чайковский С.А. ; МВО СССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. Геол. ф-тет. – Киев, 1951. – 12 с.
298548
   Газовые коллекторы района Мертвого моря - реконструкция на базе геохимических характеристик пород грязевого палеовулкана Наби Муса / Э.В. Сокол, О.А. Козьменко, С.Н. Кох, Е. Вапник // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 8. – С. 975-997 : табл., рис. – Библиогр.: с. 994-997. – ISSN 0016-7886
298549
  Припачкин В.А. Газовые компоненты щелочных горных пород Хибинского массивна и закономерности их распределения. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Припачкин В.А.; Воронеж. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.31
298550
  Беннет В. Газовые лазеры / В. Беннет. – Москва, 1964. – 186 с.
298551
   Газовые лазеры. – Москва, 1968. – 344 с.
298552
  Елецкий А.В. Газовые лазеры / А.В. Елецкий, Б.М. Смирнов. – Москва, 1971. – 152 с.
298553
   Газовые лазеры. – Новосибирск, 1977. – 360 с.
298554
   Газовые лазеры / Д.Л. Хьюстис, П.Дж. Чантри, В.Дж. Виганд, Дж.У. Рич, М.Р. Фланнери, М.А. Бионди, Дж.Дж. и др. Хинчен; Мак-Даниель И. – Москва : Мир, 1986. – 548 с.
298555
  Юсуфадзе Х.Б. Газовые месторождения Каспийского моря в пределах акватории СССР / Х.Б. Юсуфадзе, И.А. Аббасов. – М, 1975. – 48с.
298556
  Щерба В.М. Газовые месторождения Предкарпатья. / В.М. Щерба. – Киев, 1987. – 146с.
298557
   Газовые месторождения СССР. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1961. – 748с.
298558
   Газовые месторождения СССР : Справочник. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Недра, 1968. – 1968с.
298559
   Газовые опоры турбомашин. – М., 1976. – 160с.
298560
  Шейнин М.А. Газовые приборы / М.А. Шейнин. – М-Л, 1950. – 116с.
298561
  Кароль И.Л. Газовые примеси в атмосфере / И.Л. Кароль, В.В. Розанов, Ю.М. Тимофеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 192с.
298562
  Кароль И.Л. Газовые примеси в атмосфере. / И.Л. Кароль. – Л., 1983. – 192с.
298563
   Газовые ресурсы СССР. – М., 1959. – 350с.
298564
  Барил М.А. Газовые системы оборудования производства полупроводниковых приборов и интегральных схем / М.А. Барил, В.К. Самойликов. – Москва, 1978. – 112 с.
298565
  Ротт Л.А. Газовые системы при высоких и сверхвысоких давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ротт Л.А.; МГУ. Физ. фак. – Москва, 1954. – 12л.
298566
  Ротт Л.А. Газовые системы при высоких и сверхвысоких давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ротт Л.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1955. – 10л.
298567
  Лануа А. Газовые трубины малой мощности / А. Лануа. – М., 1958. – 60с.
298568
  Воронцов-Вельяминов Газовые туманности и новые звезды / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1948. – 588с.
298569
  Воронцов-Вельяминов Газовые туманности и новые звёзды / Воронцов-Вельяминов. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 588 с.
298570
   Газовые турбины. – М., 1958. – 178с.
298571
  Шнеэ Я.И. Газовые турбины : (теория и конструкция) : [учеб. пособ. для втузов] / Я.И. Шнеэ. – Москва : Машгиз, 1960. – 560 с.
298572
  Витт П. Газовые турбины / П. Витт. – Москва, 1965. – 200с.
298573
  Абианц В.Х. Газовые турбины / В.Х. Абианц. – Москва : Знание, 1971. – 48 с. : ил.
298574
  Локай В.И. Газовые турбины двигателей летательных аппаратов / В.И. Локай. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1979. – 447 с.
298575
   Газовые факелы на дне Чёрного моря. – Київ, 1999. – 134с. – ISBN 5-02-002062-1
298576
  Кулаков М.В. Газовые хроматографы : физические и физико-химические методы контроля состава и свойств вещества / М.В. Кулаков, Е.Ф. Шкатов, В.А. Ханберг. – Москва : Энергия, 1968. – 128 с. : ил.
298577
  Лихачев М.Ф. Газовые черенковские счетчики и их применение в экспериментах на синхрофазотроне ОИЯИ. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 3303 / Лихачев М.Ф.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.15-16
298578
  Перепелкин К.Е. Газовые эмульсии / Перепелкин К.Е., Матвеев В.С. – Ленинград : Химия, Ленингр. отд-ние, 1979. – 200 с. – Библиогр.: с. 182-192 (364 назв.)
298579
  Францен Г. Газовый анализ / Г. Францен. – М.-Птгр., 1923. – 96с.
298580
  Петров А.Д. Газовый анализ / А.Д. Петров. – Л, 1933. – 100с.
298581
  Шнюков Е.Ф. Газовый вулканизм Черного моря / Е.Ф. Шнюков, В.П. Коболев, А.А. Пасынков ; Нац. акад. наук Украины, Гос. науч. учреждение "Отделение морской геологии и осадочного рудообразования", Ин-т геофизики ; Таврический. нац. ун-т. – Киев : Логос, 2013. – 383, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 334-381и в подстроч. прим. – ISBN 978-966-171-714-4
298582
  Померанц Л.И. Газовый каротаж / Л.И. Померанц. – М., 1982. – 240с.
298583
  Чекалин Л.М. Газовый каротаж скважин и геологическая интерпретация его результатов. / Л.М. Чекалин. – М., 1965. – 116с.
298584
  Юровский Ю.М. Газовый кароттаж скважин. / Ю.М. Юровский. – М., 1957. – 159с.
298585
  Юровский Ю.М. Газовый карттаж нефтяных скважин. / Ю.М. Юровский. – М,-Л., 1953. – 188с.
298586
  Артынюк А.А. Газовый обен и оксигенция артериальной крови при напряженной циклической работе в связи с различной тренированностью человека : Автореф... канд. биолог.наук: / Артынюк А.А.;. – Л, 1968. – 18л.
298587
  Артынюк А.А. Газовый обен и оксигенция артериальной крови при напряженной циклической работе в связи с различной тренированностью человека : Автореф... канд. биолог.наук: / Артынюк А.А.;. – Л, 1968. – 18л.
298588
  Лукьянчиков А.С. Газовый обжиг железных руд / А.С. Лукьянчиков. – К, 1962. – 92с.
298589
  Попова Г.М. Газовый обмен и оксигенация артериальной крови при мышечной работе максимальной интенсивности. : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Попова Г.М.; Тартуский гос. ун-т. Лен. гос. ин-т физ. культуры. – Л., 1971. – 22л.
298590
  Евдаков А.Н. Газовый обмен у овец в горах Заилийского Ала-Тау. : Автореф... Канд.биол.наук: / Евдаков А.Н.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1954. – 14л.
298591
  Войтович А.П. Газовый оптический квантовый генератор с селективными нелинейными потерями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Войтович А.П.; АН БССР. Объедин. учен. совет ин-тов физики, математики, физики твердого тела и полупроводников. – Минск, 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16
298592
  Елецкий А.В. Газовый разряд / А.В. Елецкий. – Москва : Знание, 1981. – 63 с.
298593
  Жижченко Б.П. Газовый режим вод и осадков современных акваторий / Б.П. Жижченко. – М., 1974. – 40с.
298594
  Макаров Б.Н. Газовый режим почвы / Б.Н. Макаров. – М, 1988. – 104с.
298595
  Кудельский А.В. Газовый режим Припятского прогиба. / А.В. Кудельский, В.М. Бурак. – Минск, 1982. – 173с.
298596
  Миртов Б.А. Газовый состав атмосферы Земли и методы его анализа / Б.А. Миртов. – М., 1961. – 263с.
298597
  Мхеидзе Б.С. Газовый состав и формирование минеральных вод Сванетии и Верхней Рачи. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.06 / Мхеидзе Б.С.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1973. – 26л.
298598
  Собакин О.Н. Газовый состав подземных вод Таджикистана и его гидрохимическое значение : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Собакин О.Н.; ЛГУ. – Л., 1968. – 23л.
298599
  Байков С.С. Газовый усилитель бегущей волны на линии 3,39 мкм неона : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Байков С.С. ; МГУ. – Москва, 1970. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
298600
  Иноземцев Владислав Газовый фронт // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 102-109 : фото
298601
  Гинзбург Д.Б. Газогенераторные установки / Д.Б. Гинзбург. – М.-Л.
2. – 1937. – 603с.
298602
  Поливцев А.В. Газогеохимические поиски полезных ископаемых в Карпатском регионе / А.В. Поливцев, Г.П. Поморцев, А.А. Борковский. – Киев : Наукова думка, 1990. – 195с.
298603
  Виноградов Р.И. Газогидравлическая аналогия и её практическое приложение / Р.И. Виноградов. – Москва, 1978. – 152с.
298604
  Султанов М.А. Газогидродинамический нагрев ударносжатой плазмы / М.А. Султанов. – Душанбе : Дониш, 1990. – 276с.
298605
  Савченко В.П. Газогидрохимические критерии поисков залежей нефти и газа. / В.П. Савченко. – М,, 1974. – 105с.
298606
   Газогідрати. Гідратоутворення та основи розробки газових гідратів = Gas hydrates. Gas hydrates formation and basics of their recovery : монографія / Генадій Півняк [та ін.] ; під заг. ред.: акад. НАН України Г.Г. Півняка, акад. НАН України Є.І. Крижанівського, проф., д-ра екон. наук В.О. Онищенка ; [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т" та ін.]. – Дніпропетровськ : Літограф, 2015. – 218, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 192-203. – ISBN 978-966-2267-84-6
298607
  Гуревич Б.Х. Газодвигательные рефлексы фиксации как основа пространственного зрения и как модель направленного поведения : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Гуревич Б.Х. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 27 с.
298608
  Швец А.И. Газодинамика ближнего следа. / А.И. Швец. – К, 1976. – 382с.
298609
  Носовицкий А.И. Газодинамика влажнопаровых турбинных ступеней / А.И. Носовицкий. – Л, 1977. – 182с.
298610
  Щелкин К.И. Газодинамика горения / К.И. Щелкин, Я.К. Трошин. – Москва, 1963. – 256с.
298611
  Зверев И.Н. Газодинамика горения / И.Н. Зверев, Н.Н. Смирнов. – М., 1987. – 306с.
298612
  Дейч М.Е. Газодинамика двухфазных сред / М.Е. Дейч, Г.А. Филлипов. – Москва, 1968. – 423 с.
298613
  Дейч Е М. Газодинамика двухфазных сред / Е М. Дейч, Г.А. Филлипов. – 2-е изд. – М, 1981. – 471с.
298614
  Денисов Ю.Н. Газодинамика детонационных структур / Ю.Н. Денисов. – М., 1989. – 175с.
298615
  Дейч М.Е. Газодинамика дифуззоров и выхлопных патрубков турбомашин / М.Е. Дейч, А.Е. Зарянкин. – Москва : Энергия, 1970. – 384с.
298616
   Газодинамика и акустика струйных течений. – Новосибирск, 1987. – 159с.
298617
  Костюк Н.Д. Газодинамика и излучение солнечных вспышек : Автореф... канд. физ.м ат.наук: / Костюк Н. Д.; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – М., 1975. – 7л.
298618
   Газодинамика и теплообмен при наличии химических реакций. – М., 1962. – 552с.
298619
   Газодинамика и физика горения. – М., 1959. – 172с.
298620
   Газодинамика и физическая кинетика. – Новосибирск, 1974. – 199с.
298621
  Новиков Л.А. Газодинамика обводненных участков дегазационного трубопровода и методы расчета их параметров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 235-244 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
298622
   Газодинамика проточной части ГДЛ : сборник научных статей. – Новосибирск, 1987. – 163 с.
298623
  Дулов В.Г. Газодинамика процессов истечения / В.Г. Дулов, Г.А. Лукьянов. – Новосибирск : Наука, 1984. – 234 с.
298624
   Газодинамика разреженных газов. – Москва, 1963. – 656 с.
298625
  Дейч М.Е. Газодинамика решеток турбомашин / М.Е. Дейч; Под ред. Г.А.Филиппова. – Москва : Энергоатомиздат, 1996. – 528с. – ISBN 5-283-00155-5
298626
   Газодинамика сверхзвуковых укороченных сопел. – Киев : Наукова думка, 1993. – 224 с.
298627
  Копейка П.И. Газодинамика спиновой детонации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Копейка П.И.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 21л.
298628
   Газодинамика течений в соплах и диффузорах. – Новосибирск, 1982. – 164с.
298629
  Франкль Ф.И. Газодинамика тонких тел / Ф.И. Франкль, Е.А. Карпович. – Москва-Ленинград, 1948. – 176 с.
298630
  Лосев С.А. Газодинамические лазеры / С.А. Лосев. – Москва, 1977. – 335 с.
298631
  Андерсон Дж. Газодинамические лазеры / Дж. Андерсон. – Москва, 1979. – 202 с.
298632
  Солоухин Р.И. Газодинамические лазеры на смешении / Р.И. Солоухин, Н.А. Фомин. – Минск : Наука и Техника, 1984. – 248с.
298633
  Александров М.Л. Газодинамические молекулярные, ионные и кластированные пучки / М.Л. Александров, Ю.С. Куснер. – Ленинград : Наука, 1989. – 270 с.
298634
  Шехтерман А.М. Газодинамические функции реальных газов / А.М. Шехтерман. – М., 1988. – 175с.
298635
  Щепановский В.А. Газодинамическое конструирование / В.А. Щепановский. – Новосибирск, 1991. – 198с.
298636
  Серебрянский В.Н. Газодинамическое профилирование камеры ЖРД с применением ЭВМ / В.Н. Серебрянский. – Днепропетровск, 1992. – 36с.
298637
   Газодинамическое совершенствование проточной части циліндра високого давления паровой турбины К-325-23,5 / А.В. Русанов, А.И. Косьянова, П.Н. Сухоребрый, О.Н. Хорев // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 33-40. – ISSN 1815-2066
298638
  Ділай І.В. Газодинамічні синтезатори для приготування сумішей заданного складу. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Ділай І.В.; Мін-во освіти Укр. – Львів, 1994. – 16л.
298639
  Абуталиев Э.Б. Газодинмические методы расчета разработки газовых месторождений батреями скважин : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абуталиев Э.Б.; АН УзССР. – Ташкент, 1964. – 26л.
298640
  Стефогло Е.Ф. Газожжидкостные реакторы с суспендированным катализатором / Е.Ф. Стефогло. – Новосибирск, 1990. – 229с.
298641
   Газожидкостная хроматография. – М., 1963. – 316с.
298642
  Аксельрод Ю.В. Газожидкостные хемосорбционные процессы / Ю.В. Аксельрод. – Москва, 1989. – 240с.
298643
  Павлюк Н.Ю. Газокассетная технология очистки выбросов в атмосферу от углеводородов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.16 / Павлюк Н.Ю.; АН Украины. Ин-т газа. – К., 1993. – 22л.
298644
  Великовский А.С. Газоконденсатные месторождения / А.С. Великовский, В.В. Юшкин ; Гос. науч.-техн. Совета Министров РСФСР ; Гос. НИИ науч. и техн. информ. – Москва : ГОСИНТИ, 1959. – 112 с.
298645
  Дурмишьян А.Г. Газоконденсатные месторождения / А.Г. Дурмишьян. – М., 1979. – 335с.
298646
  Оберфелл Г. Газолин из природного газа. / Г. Оберфелл, Р. Алден. – М.-Л., 1926. – 471с.
298647
  Мирошниченко В.Д. Газомерщик / В.Д. Мирошниченко. – М., 1961. – 144с.
298648
  Лактюшина В.Ф. Газометрическое исследование при поисках нефти и газа в Юго-Западной части Прикаспийской впадины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.17 / Лактюшина В.Ф.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1975. – 20л.
298649
  Киреева А.И. Газометрическое микроопределение активного атома водорода при помощи эфирного раствора магнийиодметила (реактива Чугуева) : Автореф... канд. хим.наук: / Киреева А.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-тут химии. – М., 1951. – 4л.
298650
  Герценштейн М.Г. Газонаполненные кабели на напряжение 35 кв. / М.Г. Герценштейн. – М., 1960. – 87с.
298651
  Пешехонов Владимир Дмитриевич Газонаполненные проволочные координатные детекторы ионизирующего излучения для физических и прикладных исследований : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.01 / Пешехонов Владимир Дмитриевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1986. – 23л.
298652
  Кулибакина И.Б. Газонефтеносность нижнепермских-каменноугольных отложений Верхне-Печорской впадины / И.Б. Кулибакина. – М., 1976. – 31с.
298653
  Гаджи-Касумов Газонефтепромысловая геохимия / Гаджи-Касумов. – Москва : Недра, 1975. – 129с.
298654
  Іванова А.В. Газоносність вугленосної формації карбону Донбасу // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 82-86 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
298655
  Дудніков М. Газоносність ущільнених порід Артемівської площі в південно-східній частині Дніпровсько-Донецької западини / М. Дудніков, В. Михайлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 73-77. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є розгляд особливостей геологічної будови та нафтогазоносності Артемівської площі, де під час проведення геологорозвідувальних робіт у минулі роки було отримано прямі ознаки газоносності московських відкладів середнього карбону. ...
298656
  Гусейнов Р.А. Газоносность и геохимическая характеристика углеводородных газов юго-западной части Прикуринской нефтегазоносной области. : Автореф... Канд.геол.-менерал.наук: / Гусейнов Р.А.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 20л.
298657
  Брижанев Анатолий Михайлович Газоносность каменноугольных отложений Боково-Хрустальского района Донбасса : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.16 / Брижанев Анатолий Михайлович; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
298658
  Никонов В.Ф. Газоносность севера Тюменской области. / В.Ф. Никонов. – М, 1975. – 48с.
298659
  Кушнирук В.А. Газоносность угленосной толщи Львовско-Волынского угольного бассейна / В.А. Кушнирук. – Киев : Наукова думка, 1978. – 119с.
298660
   Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР : В 3-х тт. – Москва : Недра
Т.1 : Угольные бассейны и месторождения европейской части СССР. – 1979. – 627с.
298661
   Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР : В 3-х тт. – Москва : Недра
Т.2 : Угольные бассейны и месторождения Сибири, Казахстана и Дальнего Востока. – 1979. – 454с.
298662
   Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР : В 3-х тт. – Москва : Недра
Т.3 : Генезис и закономерности распределения природных газов угольных бассейнов и месторождений СССР. – 1980. – 218с.
298663
  Букин И.В. Газоносность угольных месторождений Кузнецкого бассейна и основные вопросы методикии ее изучения : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Букин И. В.; Томск. полит. инзт, ВНИИ природных газов. – Хабаровск, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
298664
  Косенко Б.М. Газоносность угольных пластов среднего карбона югозападной части Донбасса : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Косенко Б. М.; Днепр. горн. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
298665
  Лаптев А.А. Газоны / А.А. Лаптев. – К, 1965. – 64с.
298666
  Лаптев А.А. Газоны / А.А. Лаптев. – Москва, 1983. – 176с.
298667
  Сааков С.Г. Газоны и цветочное оформление / С.Г. Сааков. – Москва. – 157с.
298668
  Головач А.Г. Газоны, их устройство и содержание / А.Г. Головач; Соколов С.Я. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР, 1955. – 338 с.
298669
  Кланг И.И. Газоны, их устройство и уход за ними. / И.И. Кланг. – М-Л, 1950. – 36с.
298670
  Лаптев А.А. Газоны. / А.А. Лаптев. – Киев, 1983. – 176с.
298671
   Газоны. Научные основы интродукции и использования газонных и почвопокровных растений. – Москва : Наука, 1977. – 252 с. : табл. 18, ил. 40 и цветн. вкл., библ. 4с.
298672
  Нужный Д.А. Газообмен и кислородная задолженность в процессе лечения больных гипертонической болезнью : Автореф... канд. мед.наук: 754 / Нужный Д.А.; Киевск. ин-т усовершенст. врачей. – К., 1967. – 17л.
298673
  Григорьева М.Б. Газообмен и кислородный порог рыб и некоторых водных беспозвоночных в зависимости от условий внешней среды : Автореф... канд. биол.наук: / Григорьева М.Б.; Карело-Финский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 26л.
298674
  Бреслав И.С. Газообмен и натуральные условные пищевые рефлексы с обонятельного анализатора : Автореф... канд. биолог.наук: / Бреслав И.С.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1951. – 10л.
298675
  Трошихин Г.В. Газообмен и некоторые функции центральной нервной системы при длительном пребывании животных в атмосфере с высоким содержанием кислорода : Автореф... канд. мед.наук: / Трошихин Г.В.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
298676
  Блохин И.П. Газообмен и оксигенация артериальной крови при двигательной деятельности гимнастов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Блохин И.П.; Ан СССР. – Л, 1965. – 28л.
298677
  Лукьянова Л.М. Газообмен и пигментная система растений Кольской Субарктики / Л.М. Лукьянова. – Апатиты, 1986. – 126с.
298678
  Михайлов К.И. Газообмен и температура клуба зимующих пчел в связи с задачами улучшения зимовки. : Автореф... канд. биол.наук: / Михайлов К.И.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
298679
  Бисерова А.Г. Газообмен и терморегуляция при мышечной деятельности в уловиях охлаждения. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бисерова А.Г.; АН СССР. – Душанбе, 1967. – 31л.
298680
  Еремеева Л.В. Газообмен океана с атмосферой: Модели, обраб. данных наблюдений / Л.В. Еремеева, А.Х. Дегтерев. – СПб., 1992. – 129с.
298681
  Петрунь Н.М. Газообмен через кожу и его значение для организма человека. / Н.М. Петрунь. – М., 1960. – 179с.
298682
   Газообразование при катагенезе органического вещества осадочных пород. – Л., 1983. – 164с.
298683
  Бедениг Д. Газоохлаждаемые высокотемпературные реакторы / Д. Бедениг. – М., 1975. – 224с.
298684
  Пашковский И. Газопровод "Набукко": проект создания // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 71-80. – ISSN 0131-2227
298685
  Кретова Л.И. Газопроницаемость напряженно-деформированных полимерных мембран. : Автореф... канд. техн.наук: 02.076 / Кретова Л.И.; Воен. акад. хим. защиты. Второй Москов. мед. ин-тут им. Н.И.Пирогова. – М., 1970. – 23л.
298686
  Артамонов В.А. Газопроницаемость пространственно-структурированных полимеров-матриц ионитов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Артамонов В.А.;. – Минск, 1976. – 21л.
298687
  Джуплин В.Н. Газоразрядная техника / В.Н. Джуплин. – Таганрог, 1988. – 82 с.
298688
  Малышев Е.К. и др. Газоразрядные детекторы для контроля ядерных реакторов / Е.К. и др. Малышев. – М., 1991. – 156с.
298689
  Пластинин В.В. Газоразрядные источники возбуждения света / В.В. Пластинин. – Томск : Издательство Томского университета, 1978. – 159с.
298690
   Газоразрядные источники света для спектральных измерений. – Минск : Университетское, 1987. – 200 с.
298691
  Рохлин Г.Н. Газоразрядные источники света. / Г.Н. Рохлин. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 560с.
298692
  Черепанов В.П. Газоразрядные источники шумов / В.П. Черепанов, В.М. Коневских, В.Н. Львов. – Москва : Советское радио, 1968. – 55с.
298693
  Привалов В.Е. Газоразрядные лазеры в судовых измеритльных комплексах / В.Е. Привалов. – Ленинград : Судостроение, 1977. – 151 с.
298694
  Солдатов А.Н. Газоразрядные лазеры на самоограниченных переходах в парах металлов / А.Н. Солдатов, В.И. Соломонов. – Новосибирск : Наука, 1985. – 151с.
298695
  Мельников Л.А. Газоразрядные лазеры с линзоподобными средами / Л.А. Мельников, Э.М. Рабинович, В.В. Тучин. – Саратов, 1987. – 84с.
298696
  Новик А.Е. Газоразрядные лазеры. / А.Е. Новик. – М., 1982. – 120с.
298697
  Фугенфиров М.И. Газоразрядные лампы / М.И. Фугенфиров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1975. – 128с.
298698
  Уэймаус Д. Газоразрядные лампы / Д. Уэймаус. – Москва : Энергия, 1977. – 343с.
298699
  Якимов О.П. Газоразрядные матричные индикаторные панели / О.П. Якимов. – Москва : Советское радио, 1980. – 73с.
298700
  Бахтаев Ш.А. Газоразрядные микрометры / Ш.А. Бахтаев. – Алма-Ата, 1967. – с.
298701
   Газоразрядные приборы ГРП. – Б.м. – Комплект таблиц
298702
  Яблонский Ф.М. Газоразрядные приборы для отображения информации / Ф.М. Яблонский. – Москва : Энергия, 1979. – 137с.
298703
  Актон Д.Р. Газоразрядные приборы с холодным катодом / Д.Р. Актон, Д.Д. Свифт. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 480 с.
298704
   Газоразрядные приборы. Материалы 3 Всесоюзной научно-технической конференции (19 мая 1970 г.). – Вып. 2. – Москва, 1970. – 152с.
298705
  Мовшев В.Г. Газоразрядный водородный лазер в вакуумной ультрафиолетовой области спектра и его применение в спектроскопии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Мовшев В.Г.; АН СССР. Ин-т спектроскопии. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
298706
  Фурсов В.З. Газортутный метод поисков месторождений полезных ископаемых / В.З. Фурсов. – Москва : Наука, 1983. – 205с.
298707
  Ельченко Я.С. Газосветная реклама / Я.С. Ельченко. – Москва : Экономика, 1967. – 48 с.
298708
  Мироненко В.В. Газосветные установки / В.В. Мироненко, Н.Л. Петрова. – Л., 1979. – 111с.
298709
   Газоснабжение городов. – Л.-М.
Ч. 2. – 1950. – 180с.
298710
  Янченко А.П. Газоснабжение промышленности и быта в БССР / А.П. Янченко. – Минск, 1961. – 32с.
298711
  Айзенберг А.М. Газоснабжение тепломонтажных работ на АЭС / А.М. Айзенберг, П.М. Хазин. – Москва, 1987. – 78 с.
298712
  Румянцев С.В. Газосорбционная радиоизотопная дефектоскопия. / С.В. Румянцев, К.С. Фурман. – М., 1979. – 144с.
298713
  Щукин В.К. Газоструйные компрессоры / В.К. Щукин, И.И. Калмыков. – Москва, 1963. – 146с.
298714
   Газотермическое напыление : учебное пособие для студентов / Л.Х. Балдаев, В.Н. Борисов, В.А. Вахалин, Г.И. Ганноченко, А.Е. и др. Затока; Л.Х. Балдаев, В.Н. Борисов, В.А. Вахалин, Г.И. Ганноченко, А.Е. Затока и др. ; под общ. ред. Л.Х. Балдаева. – Москва : Маркет ДС, 2007. – 344 с. – ISBN 978-5-7958-0146-9
298715
  Мухін В.В. Газотранспортна система України як фактор енергетичної безпеки країн Європи // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 49-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
298716
  Джадж А. Газотрбинные двигатели малой мощности. / А. Джадж. – М, 1963. – 420с.
298717
  Свечников С.В. Газотроны и тиратроны / С.В. Свечников. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1961. – 324с.
298718
  Беляков М.П. Газотурбинные автомобили и двигатели / М.П. Беляков. – М., 1961. – 84с.
298719
  Предтеченский Г.П. Газотурбинные установки / Г.П. Предтеченский. – М.Л., 1957. – 376с.
298720
  Швец И.Т. Газотурбинные установки / И.Т. Швец. – Киев, 1958. – 124 с.
298721
  Саликов А.П. Газотурбинные установки. / А.П. Саликов. – М.Л., 1958. – 288с.
298722
   Газотурбинные установки. Атлас конструкций и схем. – Москва, 1967. – 167с.
298723
  Симпсон А.Э. Газотурбинный наддув дизелей / А.Э. Симпсон. – М., 1958. – 196с.
298724
  Юдин Ю.Н. Газоустойчивость биосистем / Ю.Н. Юдин, Л.К. Клюкина. – Киев : Наукова думка, 2007. – 288с. – ISBN 978-066-00-0683-6
298725
  Илькун Г.М. Газоустойчивость растений / Г.М. Илькун. – К., 1971. – 146с.
298726
   Газоустойчивость растений. – Новосибирск, 1980. – 239с.
298727
  Івасів В.В. Газофазна конденсація карбонільних сполук з формальдегідом на гетерогенних каталізаторах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.04 / Володимир Васильович Івасів; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
298728
  Пенчев П.И. Газофазная полимеризация формальдегида в открытой системе : Автореф... канд. хим.наук: / Пенчев П.И.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1970. – 16л.
298729
  Лабарткава М.О. Газофазное взаимодействие урана и его производных с трихлорсиланом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лабарткава М.О.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 26л.
298730
  Кисилев В.Г. Газофазное окисление этилена и пропилена кислородом под действием быстрых электронов : Автореф... канд. хим.наук: / Кисилев В.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1961. – 12л.
298731
  Другов Ю.С. Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред : практическое руководство / Ю.С. Другов, И.Г. Зенкевич, А.А. Родин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний ; Физматлит, 2005. – 752 с. – (Методы в химии). – ISBN 5-94774-212-8
298732
  Устиновская Инна Анатольевна Газохроматографический анализ продуктов каталитического окисления на модифицированных пористых полимерах : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Устиновская Инна Анатольевна; АН СССР. Сиб. отделение. Учен. Совет ин-та неорган. химии. – Новосибирск, 1974. – 24л.
298733
  Хахенберг Х. Газохроматографический анализ равновесной паровой фазы / Х. Хахенберг, А. Шмидт. – Минск, 1979. – 160с.
298734
  Михайленко В.П. Газохроматографическое исследование хелатов металлов с фторированными -дикетонами и применение их в анализе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Михайленко В.П.; КГУ. – К., 1981. – 22л.
298735
  Михайленко Валерий Петрович Газохроматографическое исследование хелатов металлов с фторированными b-дикетонами и применение их в анализе : Дис... канд. химич.наук: 02.00.02 / Михайленко Валерий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 159л. – Бібліогр.:л.141-159
298736
  Мокеева Р.Н. Газохроматографическое разделение и анализ соединений в производстве полиуретанов. : Автореф... канд. хим.наук: 002 / Мокеева Р.Н.; МВ и ССО РСФСР. Горьковский политехн. ин-т. – Горький, 1972. – 26л.
298737
  Головко А.С. Газоэнергетический обмен и внешнесекреторная функция поджелудочной железы и печени у овец : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Головко А.С.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1970. – 27л.
298738
  Коновалов В.В. Газоэнергетический обмен и секреторная функция тонкого кишечника овец : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Коновалов В.В. ; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1967. – 17 с.
298739
  Зеленский В.С. Газоэнергетический обмен при всасывании некоторых аминокислот в изолированной петле тонкого кишечника овец : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Зеленский В.С.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1969. – 20л.
298740
  Грундман Г.А. Газоэнергетический обмен, кровообращение и легочное дыхание в онтогенезе у свиней : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Грундман Г.А. ; Акад. наук СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1961. – 18 с.
298741
  Панюшкін В. Газпром : нова зброя Росії / Валєрій Панюшкін, Мїхаїл Зигарь за участю Ірини Рєзнік ; [ пер. з рос.]. – Київ : Факт, 2008. – 392 с. – ISBN 978-966-359-222-0
298742
  Романчук Олег Газпром як основна політична зброя Кремля // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 1/2 (171/172). – С. 18-24
298743
  Новохатский И.А. Газы в окисных расплавах / И.А. Новохатский. – М., 1975. – 216с.
298744
  Крайча Я. Газы в подземных водах / Я. Крайча. – М., 1980. – 343с.
298745
  Мюллер Г. Газы высокой чистоты / Г. Мюллер, Г. Гнаук. – М., 1968. – 236с.
298746
  Соколов В.А. Газы Земли / В.А. Соколов. – Москва : Наука, 1966. – 136с.
298747
  Ивановский Л.Е. Газы и ионные расплавы / Л.Е. Ивановский, В.Н. Некрасов. – М, 1979. – 183с.
298748
   Газы и окислы в алюминевых деформируемых сплавах. – Москва, 1976. – 264 с.
298749
  Петерсилье И.А. Газы и рассеянные битумы горных пород некоторых интрузивных массивов / И.А. Петерсилье. – Апатиты, 1960. – 44с.
298750
  Фромм Е. Газы и углерод в металлах. / Е. Фромм, Е. Гебхардт. – М., 1980. – 711с.
298751
  Ратников Е.Ф. Газы как теплоносители / Е.Ф. Ратников, С.Д. Тетельбаум. – М, 1978. – 191с.
298752
  Соколов Б.К. Газы особой чистоты. / Б.К. Соколов. – М., 1981. – 64с.
298753
  Рябинин Ю.Н. Газы при больших плотностях и высоких температурах / Ю.Н. Рябинин; С предисл. Л.Ф. Верещагина. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 72с. – (Современные проблемы физики)
298754
  Щербаков А.В. Газы термальных вод / А.В. Щербаков. – Москва, 1974. – 219с.
298755
  Рабиданов С. Газыри / С. Рабиданов. – Махачкала, 1969. – 176с.
298756
  Кажаров П.Х. Газыри : стихи и поэмы / П.Х. Кажаров. – Нальчик : Эльбрус, 1976. – 127 с.
298757
   ГАИ: в защиту прав автомобилиста : Практическое пособие. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 320с. – ISBN 5-222-00141-5
298758
  Санин Л.О. Гаити -- страна трагической судьбы / Л.О. Санин. – Москва : Знание, 1985. – 64с. – (Научно- популярная ; № 9 ; У политической карты мира)
298759
  Гонионский С.А. Гаитянская трагедия / С.А. Гонионский. – М., 1974. – 160с.
298760
  Цинковський І. Гаї шумлять : лірика / І. Цинковський. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 96 с.
298761
  Костик О. Гаївкова традиція буковинців (за матеріалами першої половиниXX ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – C. 146-151


  У статті досліджено аспекти побутування та функціонування гаївок на Буковині у першій половині двадцятого століття. Особливу увагу звернено на записування текстів весняного циклу. Дослідження побудоване на фіксаціях зазначеного періоду. The ...
298762
   Гаїті. Ламбада на Лабаді // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 106-114 : фото
298763
  Омельчук Н.В. Гай–Нижник П. П. Кримський вузол і питання Чорноморського флоту РФ у російсько–українських воєнно–політичних взаєминах (1991–2013 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 77-90. – ISSN 2076-1554
298764
  Генри О. Гай Давенпорт : эссе / пер. А. Власова, Д. Воеводы // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 229-242. – ISSN 1130-6545
298765
  Скотт В. Гай Мэннеринг / В. Скотт. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 487 с.
298766
  Дмитренко В. Гай Юлий Цезарь: величайший из римлян // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 10 (38). – С. 102-117. – ISSN 1819-6268
298767
   Гай Яків Гаврилович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 225-226 : фото
298768
  Богословский В.А. Гайана / В.А. Богословский. – М, 1969. – 119с.
298769
  Тагор С.В. Гайана: 20 лет независимости. / С.В. Тагор. – М., 1986. – 62с.
298770
  Ткаченко В.А. Гайанская трагедия 1978 г. Факты и вымыслы. Современный взгляд // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 76-94. – ISSN 044-748Х
298771
  Ткачук Л.Г. Гайворон-Завальський комплекс чарнокітно-норитових порід і зв"язані з ними хроміти / Л.Г. Ткачук. – К, 1940. – 94с.
298772
   Гайда Анатолий Войцехович : биобиблиография ученого (к 60-летию со дня рождения) / В.Н. Руденко, А.Б. Фан, Е.М. Сурина, А.Ю. Яжук; Руденко В.Н., Фан А.Б., Сурина Е.М., Яжук А.Ю.; РАН; Уральское отделение; Ин-т философии и права; [под ред. А.Н. Руденко]. – Екатеринбург, 2007. – 133с. – ISBN 5-7691-1881-4
298773
   Гайдай Сергій Вікторович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 43 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
298774
   Гайдай Сергій Вікторович (1976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 27. – ISBN 966-95774-3-5
298775
   Гайдай Юрій Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 226 : фото
298776
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : текст / Тарас Шевченко ; Пpимітки подав Іван Шпитковський. – Коломия : З дpук. В. Бpавнеpа, 1915. – 95 с. – (Загальна книгозбіpня ; Ч. 3)
298777
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема Т. Шевченка. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в. ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в, 1918. – 90 с. – В кн. пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" 1841 p. – (Пpосвітянська книгозбіpня ; [№ 1])


  Hа с. 1 надпис: В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.
298778
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т. Шевченко. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. "Герольд"], 1918. – 92, [4] с. – Hа с. 3 присвята: (В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.). - Прим. № 106774 дефектний, вилучені с. 85-92, [4] с.: пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" 1841 p. та прим.
298779
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема Т. Шевченка. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в. ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в, 1918. – 100 с. – В кн. пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" 1841 p. – (Пpосвітянська книгозбіpня ; [№ 1])


  Hа с. 1 надпис: В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.
298780
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т. Шевченко. – Харків : Hакл. П. Калугина ; [Дpук. П. Калугина], 1918. – VI, 86 с. – Hа с. 1 присвята: (В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.). - Hа тит. аpк. та обкл. уpив. з віpша Т.Г. Шевченка. – (Видавництво "Укpаїнська книжка" ім. Б. Гpінченка у Хаpькові / Під pед. М. Плевако та О. Синявського ; № 1 ; Hаpодня книгозбіpня)


  Примірникі дефектні, с. VI - пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" (1841 p.) та ст. М.П. [М.А. Плевако] "Таpас Шевченко" і "Що таке гайдамаччина" вилучені. Рік вид. встановлено за кн.: Бібліографія: Покажч. вид. Шевченкових творів / Зібpав В. Дорошенко ...
298781
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема. – Вовча на Хаpк[івщині] : Рух. [Дpук. І. Гессена], 1918. – 64 с., 2 аpк. поpтp. : мал. – Hа с. 1 присвята: (В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.). - В кн. пеpедм. та пpиміт. авт. - Hа окp. аpк. поpтp. Івана Гонти та Максима Залізняка


  Рік вид. встановлено за кн.: Бібліографія: Покажч. вид. Шевченкових творів... / Зібрав В. Дорошенко // Шевченко Т. Повне видання творів. Т. 16. - Варшава, Львів, 1939
298782
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко; Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : ДВУ, 1928. – 148с.
298783
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко. – Київ : ДВУ, 1928. – 123с.
298784
  Вовчок Марко Гайдамаки / Вовчок Марко. – Харків; Одеса : ДВУ, 1931. – 96с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Масова худ.б-ка)
298785
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1935. – 160с. – книга без тит. сторінки
298786
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; УАН; Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : ВУАН, 1935. – 160с.
298787
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; Укр АН. Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : Видавництво Української академії наук, 1935. – 158с.
298788
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; АН УРСР; Ін-т Т. Шевченка. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1936. – 159с.
298789
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; АН; Ін-т укр. літ. – Київ : ДЛВ, 1939. – 108с.
298790
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поэма / Т.Г. Шевченко; Пер. и примечания Б. Турганова. – Иркутск : Облгиз, 1939. – 119с.
298791
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко; Пер. Б. Турганова. – Москва : Советский писатель, 1939. – 111с. : ил.
298792
  Мушкетик Ю.М. Гайдамаки : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 372с.
298793
  Мушкетик Ю.М. Гайдамаки : Роман / Ю.М. Мушкетик; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 448с.
298794
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема. / Т.Г. Шевченко; Пер. с укр. А. Твардовского. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 127с.
298795
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема: До 150-річчя з дня нарожденння Т.Г. Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Київ : Молодь, 1964. – 102с.
298796
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1969. – 103с.
298797
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1988. – 99с.
298798
  Слюсаренко А.Г. Гайдамаки / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 67. – ISBN 966-642-073-2
298799
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко; Передм. та пер. з укр. Кім Сук Вон. – Київ : Київський університет, 2003. – 190с. – ISBN 966-594-375-8
298800
  Шевченко Г Т. Гайдамаки / Тарас Шевченко ; [примітки та комент. Л.В. Ушлакова]. – Харків : Фоліо, 2011. – 667 с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5339-8
298801
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : поема / Тарас Шевченко ; [передм. Р.П. Іванченко]. – Вид. перероб. з 1999 р. – Київ : Дніпро, 2015. – 101, [3] с. : фотоіл. – В змісті також.: Інтродукція ; Галайда ; Конфедерати ; Титар ; Свято в Чигирині ; Треті півні ; Червоний бенкет ; Гупалівщина ; Бенкет у Лисянці ; Лебедин ; Гонта в Умані. – Бібліогр. в приміт.: с. 97-102. – ISBN 978-966-578-256-8
298802
  Шевченко Т. Гайдамаки (уривки) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 603-609. – ISBN 978-966-500-300-7
298803
  Тинченко Я. Гайдамаки з Донбасу. Як "донецькі" придушили повстання на "Арсеналі" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 березня (№ 9). – С. 6


  У війську УНР 1917 - 1920 років однією з найкращих частин вважали створений Симоном Петлюрою 3-й Гайдамацький полк, значну частину особового складу якого становили донецькі шахтарі.
298804
  Навроцький Б.О. Гайдамаки Тараса Шевченка : джерела, стиль, композиція / Б. Навроцький ; Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : Державне видавництво України, 1928. – 398, [2] с.
298805
  Халимоненко Г.І. Гайдамацтво як ланка інституту козацтва (історико-філологічний аспект) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 155-162. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Розглядається походження терміна гайдамака, а також слів, що пов"язуються з ним. Широко використовується матеріал української та тюркських мов. Висвітлюється історичний аспект проблеми.
298806
  Зінчук С.С. Гайдамацька Січ : історичне дослідження : поема / Станіслав Зінчук. – Київ : Щек, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-2031-10-7
298807
  Кейда Ф. Гайдамацький полковник Семен Неживий: історичні та літературні версії біографії // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 93-102. – ISBN 966-587-044-0
298808
  Кушнір О.О. Гайдамацький рух 1715-1760-х рр.: перебіг та сприйняття сучасниками : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кушнір Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Бібліогр.: л. 191-217
298809
  Кушнір О.О. Гайдамацький рух 1715-1760-х рр.: перебіг та сприйняття сучасниками : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кушнір Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
298810
  Лола О.П. Гайдамацький рух на Україні 20-60 рр. XVIII ст. / О.П. Лола. – Київ, 1965. – 131с.
298811
   Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. Збірник документів. – К., 1970. – 659с.
298812
  Цикра П.В. Гайдамацький рух середини XVIII ст.: постановка проблеми // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 50-51
298813
  Дмитриев А.Д. Гайдамачина : (Из истории классовой борьбы на Украине в первой половине XVIII века) / А.Д. Дмитриев. – Москва : Изд-во Политкаторжан, 1934. – 56 с. – Экз. №44672 дефектный, без тит. л. и стр. 55-56. - Описание по интернет-поиску. – (Дешевая историко-революционная библиотека / под общ. ред. И.А. Теодоровича ; № 3)
298814
  Дмитрев А. Гайдамачина. (Из истории классовой борьбы на Украине в первой половине XVIII века). / А. Дмитрев. – М., 1934. – 56с.
298815
  Горбань М. Гайдамаччина. – Харків : Вид "Шлях Освіти" при наркомосвіті У.С.Р.Р. ; [Дpук. Hаpкомосвіти УСРР Всеукp. акад. наук], 1923. – 84с. – (Быблыотека селянина)
298816
  Мордовцев Д.Л. Гайдамаччина : Історична монографія / Д.Л. Мордовцев. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 359с. – ISBN 966-511-385-2
298817
  Лебедева Т.В. Гайдар-публицист / Т.В. Лебедева. – Воронеж, 1988. – 141с.
298818
  Рыбаков Н.И. Гайдар в Арзамасе / Н.И. Рыбаков. – М, 1984. – 95с.
298819
   Гайдар в школе. – М., 1976. – 126с.
298820
  Котов М.И. Гайдар на войне / М.И. Котов, В.Г. Лясковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 271с.
298821
  Котов М.И. Гайдар на войне. / М.И. Котов, В.Г. Лясковский. – 2-е изд. – М., 1984. – 319с.
298822
  Бурлов А.Н. Гайдар на Севере. / А.Н. Бурлов. – Архангельск, 1965. – 58с.
298823
  Бурлов А.Н. Гайдар на Севере. / А.Н. Бурлов. – Архангельск, 1973. – 105с.
298824
  Королев В.Т. Гайдар шагает впереди / В.Т. Королев. – Владивосток, 1967. – 96с.
298825
  Сазанович Е. Гайдебуровский старик : проза: роман / окончание. Начало в № 1, 2, 3, 4, 5, 2012 г. // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 6 (677). – С. 75-104. – ISSN 0132-2036
298826
   Гайдеггер (Heidegger) Мартін // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 704-713. – ISBN 966-316-069-1
298827
  Богачов А.Л. Гайдегерова герменевтика фактичності і трансценденталізм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-9. – (Філософія. Політологія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті принципи герменевтики фактичності Хайдеггера в контексті трансценденталізму. Проаналізовані протиріччя герменевтики фактичної і вказаний спосіб їх подолання у філософській герменевтиці. The author studies the principles of ...
298828
  Рабинович А. Гайдн / А. Рабинович. – Ленинград : Музгиз, 1937. – 44 с.
298829
  Попова Т.В. Гайдн / Т.В. Попова. – 2-е перераб. изд. – Москва : Музгиз, 1959. – 172 с.
298830
  Барбу Е. Гайдук Амза / Е. Барбу. – Бухарест, 1969. – 46с.
298831
  Веселинович Я. Гайдук Станко / Я. Веселинович. – Москва, 1967. – 318с.
298832
  Веселинович Я. Гайдук Станко / Я. Веселинович. – Москва, 1969. – 319с.
298833
  Драгнев Д.М. Гайдуки - народные мстители / Д.М. Драгнев. – Кишинев, 1962. – 52с.
298834
  Нушич Б. Гайдуки / Б. Нушич. – Київ, 1969. – 195с.
298835
  Подгорець В. Гайдуцька криниця / В. Подгорець. – К, 1974. – 208с.
298836
   Гайєк (Hayek) Фрідріх Август фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 713. – ISBN 966-316-069-1
298837
   Гайна: выбор пути. – М., 1989. – 175с.
298838
  Книпович Е.Ф. Гайне как политический лирик / Е.Ф. Книпович. – М., 1932. – 141с.
298839
  Дарчия М.Д. Гайоз Ректор и его просветительско-педагогическая деятельность : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Дарчия М.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 22л.
298840
  Кривко П.С. Гайсин / П.С. Кривко. – Одеса, 1973. – 48с.
298841
  Пшеничный Г.Н. Гайское медноколчеданное месторождение Южного Урала / Г.Н. Пшеничный. – Москва : Наука, 1975. – 187с.
298842
  Татаренко Ірина Гайтана: Під вінець поїду на велосипеді // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 14-15 : Фото
298843
  Ходжер Г.Г. Гайчи / Г.Г. Ходжер. – М., 1978. – 269с.
298844
  Ходжер Г.Г. Гайчи // Чугра / Г.А. Юшков. – Москва : Современник, 1989. – С. 403-656. – (Библиотека советского романа). – ISBN 5-270-00597-2
298845
  Бона Д. Гала = Gala : муза художников и поэтов / Доминик Бона ; [пер. с фр.: Н.Н. Цурцилиной ; ред.: А.А. Жеребилов ; худож.: А.И. Барило]. – Смоленск : Русич, 1996. – 582, [6] с. : ил. – Прал. тит. л. фр. - Сер. осн. в 1995 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Женщина-миф). – ISBN 5-88590-520-7
298846
  Фурса С.Я. Галаган Іван Степанович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 7-8. – ISBN 978966-97130-0-1
298847
   Галаган Юлія Олександрівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 21
298848
  Марочник Л.С. Галактика / Л.С. Марочник, А.А. Сучков. – Москва : Наука, 1984. – 392с.
298849
  Мак-Люен Маршалл Галактика Гутенберга = The Gutenberg galaxy : Становлення людини друкованої книги / Мак-Люен Маршалл; Пер. з англ. В.І.Постнікова та ін. – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 464с. – (Зміна парадигми ; Вип.1). – ISBN 966-521-162-5; 966-521-169-2;
298850
  Гунько С.М. Галактика друкованого слова (до 500-річчя засновника друкарства на Україні Івана Федоровича) // Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – Вип. № 1 (21). – С. 137-140. – ISBN 966322012-0
298851
  Шепли Х. Галактики : пер. с англ. / Х. Шепли. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 226 с.
298852
  Засов А.В. Галактики / А.В. Засов. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
298853
  Ходж П. Галактики : пер. с англ. / П. Ходж. – Москва : Наука, 1992. – 189 с.
298854
  Сучков А.А. Галактики знакомые и загадочные / А.А. Сучков. – Москва : Наука, 1988. – 191 с.
298855
  Зонн В. Галактики и квазары / В. Зонн. – Москва : Мир, 1978. – 247с.
298856
   Галактики ПГАСА = Галактики ПДАБА : литератур. произведения сотрудников ПГАСА / М-во образования и науки Украины, Приднепр. гос. акад. строительства и архитектуры ; [редкол.: В.И. Большаков (глав. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ПГАСА, 2013. – 206, [2] с. – Навстречу 85-летию со дня основания академии. - Парал. тит. л. укр. – ISBN 978-976-323-098-6
298857
  Воронцов-Вельяминов Галактики, туманности и взрывы во Вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1967. – 174с.
298858
  Воронцов-Вельяминов Галактики, туманности и взрывы во Вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1967. – 174с.
298859
  Воронцов-Вельяминов Галактики, туманности и взрывы во Вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Просвещение, 1967. – 175 с.
298860
  Хойл Ф. Галактики, ядра и квазары : пер. с англ. / Ф. Хойл. – Москва : Мир, 1968. – 156 с.
298861
  Тейлер Р.Дж. Галактики: Строение и эволюция : пер. с англ. / Р.Дж. Тейлер. – Москва : Мир, 1981. – 223 с.
298862
  Чилая С.Е. Галактион Табидзе / С.Е. Чилая. – Москва, 1958. – 131 с.
298863
  Табидзе Г.В. Галактион Табидзе / Г.В. Табидзе. – Тбилиси, 1979. – 114 с.
298864
  Маргвелашвили Г.Г. Галактион Табидзе. Очерк жизни и творчества. / Г.Г. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1973. – 149с.
298865
   Галактическая и внегалактическая радиоастрономия.. – М., 1976. – 622с.
298866
  Аксененко С.И. Галактическая осень / С.И. Аксененко. – Миколаїв, 1997. – 142с.
298867
  Кривдик В.Г. Галактические космические лучи в источниках и межзвездном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Кривдик В.Г.; Одес. гос. ун-тет. – Одесса, 1981. – 16л.
298868
  Зусманович А.Г. Галактические космические лучи в межпланетном пространстве / А.Г. Зусманович. – Алма-Ата : Наука, 1986. – 193 с.
298869
  Нортон А. Галактический почтовый... / А. Нортон. – К, 1992. – 752с.
298870
   Галактіонов Євген Олександрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 48. – ISBN 978-617-573-038-6
298871
  Шелухина Н.П. др. Галактуроновая кислота, методы ее получения и определения / Н.П. др. Шелухина. – Фрунзе, 1972. – 95с.
298872
  Млинченко К.М. Галан бореться / К.М. Млинченко. – Киев, 1972. – 47с.
298873
  Бликер С.С. Галантерейщик : новелла // Иностранная литература : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 2014. – № 11. – С. 235-248. – ISSN 0130-6545
298874
  Роже-Милэ Галантные рассказы / Роже-Милэ. – К. – 64с.
298875
  Викторов Э. Галантный век и сексуальная революция : [нравы Западной Европы ХVIII века] // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2007. – № 12. – С. 37-41. – ISSN 2073-9702
298876
  Хоменко Інна Галапагоси. В обнімку з тюленем // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 98-104 : фото
298877
  Телевной Игорь Галапагосы. Рай эволюции // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 80-83 : фото
298878
  Сидоренко В.П. Галапагоська черепаха : повість / В.П. Сидоренко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 200 с.
298879
  Маківчук Ф.Ю. Галас у жабуринні / Ф.Ю. Маківчук. – Київ, 1967. – 198 с.
298880
   Галатея
т. 15. – 1830. – Видання старою орфографією
298881
   Галатея
т. 17. – 1830. – Видання старою орфографією
298882
  Дашкієв М.О. Галатея : оповідання / М.О. Дашкієв. – Київ, 1967. – 258 с.
298883
  Сервантес Мигель де Галатея / Сервантес Мигель де. – М., 1973. – 390с.
298884
  Дорошко-Берман Галатея : Стихи и песни / Дорошко-Берман; Сост. и предисл. М.М.Красикова, худож. - оформитель Б.Е.Захаров. – Харьков : Фоліо, 2001. – 104с. – В оформлении обложки использована картина автора "Зеленая гора". – ISBN 966-03-1501-5
298885
  Мірошниченко О.А. Галатея і робот : оповідання / О.А. Мірошниченко. – Київ, 1979. – 206 с.
298886
  Барабаш В.Й. Галезева структура та районування промисловості Полтавської області : галузі господарства / В.Й. Барабаш, В.П. Благов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 35-42 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
298887
   Галенджик. – Краснодар, 1957. – 68с.
298888
  Осадчук П.І. Галера : поезії / П.І. Осадчук. – Одеса : Маяк, 1993. – 88 с.
298889
  Эльбронн М. Галереи Лафайет, Бухенвальд / М. Эльбронн. – М., 1991. – 156с.
298890
  Михальчук В.В. Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 147-154
298891
  Михальчук В.В. Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Михальчук Вадим Володимирович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
298892
  Богданов Е.Н. Галерея / Е.Н. Богданов. – М, 1979. – 222с.
298893
  Барсамова С.А. Галерея Айвазовского / С.А. Барсамова. – Симферополь, 1971. – 57с.
298894
  Смирнова А. Галерея Александра Шилова // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 45-47. – ISSN 0869-8171
298895
  Кисиль В.Я. Галерея античных философов : учеб. пособие : в 2 т. / В.Я. Кисиль, В.В. Рибери. – Москва : ГРАНД : ФАИР-ПРЕСС. – ISBN 55-8183-0410-8
Т. 1. – 2002. – 572, [1] с.
298896
  Кисиль В.Я. Галерея античных философов : учеб. пособие : в 2 т. / В.Я. Кисиль, В.В. Рибери. – Москва : ГРАНД : ФАИР-ПРЕСС. – ISBN 55-8183-0411-6
Т. 2. – 2002. – 571, [1] с. – Библиогр. в конце кн.
298897
  Кулахмедова Л. Галерея в окружении стеллажей : библиотекарь в роли экскурсовода // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 4 : Пенза. Библиотечный конгресс РБА. – С. 53-55. – ISSN 0869-4915
298898
   Галерея геологічних знахідок // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  З 1986 року працює геологічний музей Коледжу геологорозвідувальних технологій Університету імені Тараса Шевченка. 2000 експонатів, виставлених у його залах, представляють майже всі континенти земної кулі. При музеї функціонує студентський гурток ...
298899
   Галерея західноєвропейського мистецтва. – Х., 1937. – 127с.
298900
   Галерея лауреатів [Премії імені Тараса Шевченка Київського університету] // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 43-359. – ISBN 978-966-439-757-2
298901
  Кінджибала О.С. Галерея образів головних героїв корейських казок / О.С. Кінджибала, Кім Сук Вон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-39. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі корейських казок висвітлюється специфіка жанру корейської казки, окреслюються головні персонажі та герої. Зроблено спробу провести паралелі між корейськими й українськими казками. Korean Folktales, their main characters and specialty of ...
298902
  Мискарян Кара Галерея под открытым небом : Феномен // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 8-16 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
298903
  Костомаров М.І. Галерея портретів : Біографічні нариси / М.І. Костомаров. – К., 1993. – 323с.
298904
  Новиков А. Галерея портретів "нових людей" у драматургії Марка Кропивницького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-48. – ISSN 0130-5263
298905
  Новиков Анатолій Галерея портретів "нових людей" у драматургії Марка Кропивницького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
298906
  Михайлюта В. Галерея портретів сучасників у художній прозі Олени Пчілки // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 65-69


  У статті розглядаються портрети інтелігенції та дворянства, створені Оленою Пчілкою в її художній прозі. The article deals with the portraits of intellectuals and the noble class created by Olena Pchilka in her fiction. Статья посвящена анализу ...
298907
  Гольбах П.А. Галерея святых / П.А. Гольбах. – Москва, 1962. – 352с.
298908
  Гольбах П. Галерея святых / П. Гольбах. – Киев : Политиздат, 1987. – 334с.
298909
  Оганисьян Ю.С. Галерея тиранов / Ю.С. Оганисьян, А.Ю. Рабин. – Москва, 1968. – 127с.
298910
  Щеголова Вера Галерея Уффици // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 2. – С. 63-75


  Палац у Флоренції, побудований у 1560-1581 рр. і зараз є одним з найбільших музеїів європейського образотворчого мистецтва
298911
  Дудар Є.М. Галерея чудотворців : вибр. твори у 2 т. / Євген Дудар. – Київ : Ярославів вал. – ISBN 966-8135-09-10
Т. 1 : Профілактика розуму. – 2003. – 351, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
298912
  Дудар Є.М. Галерея чудотворців : вибр. твори у 2 т. / Євген Дудар. – Київ : Ярославів вал. – ISBN 966-8135-10-1
Т. 2 : Профілактика совісті. – 2003. – 351, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
298913
  Бондаренко С Ф. Галерея шахматных этюдистов / С Ф. Бондаренко, . – М, 1968. – 304с.
298914
  Гриценко В.С. Галеризм и эстетика - цена вопроса // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 8-15
298915
  Подольский В.А. Галерка / В.А. Подольский. – М, 1956. – 48с.
298916
  Янчар Д. Галерник : роман / Драго Янчар ; [пер. со словен. Л. Симоновича] // Доротей : роман / Д. Ненадич. – Москва : Радуга, 1982. – С. 225-508
298917
  Куклинова И. Галечная мозаика Туниса // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-46. – ISSN 0869-8171
298918
  Эйнгорн Л.Н. Галиды титана (хлорид и бромид), как растворители, в связи с теорией растворимости неэлектролитов. : Дис... наук: / Эйнгорн Л.Н.;, 1940. – 119л. – Бібліогр.:л.1-7
298919
  Цейтлин З. Галилей / З. Цейтлин. – Москва, 1935. – 285с.
298920
  Штекли А.Э. Галилей / А.Э. Штекли. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 383 с. – (Жизнь замечательных людей)
298921
  Выгодский М.Я. Галилей и инквизиция / М.Я. Выгодский. – Москва; Ленинград
Часть 1 : Запрет пифагорейского учения. – 1934. – 194с.
298922
  Седов Л.И. Галилей и основы механики / Л.И. Седов. – Москва : Наука, 1964. – 40 с.
298923
  Перель Ю.Г. Галилей и современная астрономия / Ю.Г. Перель. – Москва : Знание, 1964. – 29 с.
298924
  Галилей Г. Галилей и современность / Г. Галилей. – Москва, 1964. – 48с.
298925
  Кузнецов Б.Г. Галилей. / Б.Г. Кузнецов. – М., 1964. – 326с.
298926
  Немет Л. Галилей. Пьеса / Л. Немет. – М., 1958. – 140с.
298927
  Сорока Леонид Галилейский круг : книга стихов / Сорока Леонид. – Иерусалим-Нью-Йорк-Санкт-Петербург : Академический проект, 2002. – 143с. – ISBN 965-222-802-8
298928
  Егоршин В. Галилео Галилей : (К 375-летию со дня рождения) / В. Егоршин, 1939. – С. 91-106. – Отд. оттиск
298929
  Шишаков В.А. Галилео Галилей / В.А. Шишаков. – М, 1963. – 393с.
298930
  Шишаков В.А. Галилео Галилей / В.А. Шишаков. – Москва : Советская Россия, 1964. – 39 с.
298931
  Бублейников Ф.Д. Галилео Галилей / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Просвещение, 1964. – 88 с.
298932
  Шмутцер Э. Галилео Галилей / Э. Шмутцер, В. Шютц. – М., 1987. – 140с.
298933
  Анцелиович Е.С. Галилео Галилей (элементы физики) / Е.С. Анцелиович. – Москва : ГУПИ, 1955. – 100 с.
298934
  Габсалямова Ф.Г. Галимджан Ибрагимов : Библиогр. указ., 1907-1977 гг. / Ф.Г. Габсалямова, У.И. Гимадиев. – Уфа, 1979. – 249с.
298935
  Хасанов М.Х. Галимжан Ибрагимов / М.Х. Хасанов. – Казань, 1969. – 432с.
298936
  Хасанов М.Х. Галимжан Ибрагимов / М.Х. Хасанов. – Казань, 1977. – 432с.
298937
  Короткий В. Галин Мартирій (1856-1943) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 404. – ISBN 5-7707-1062-4
298938
  Асадов Э.А. Галина / Э.А. Асадов. – Москва, 1960. – 110с.
298939
  Вишневская Г.П. Галина / Г.П. Вишневская. – Москва, 1991. – 556с.
298940
  Вишневская Г.П. Галина : история жизни / Галина Вишневская. – Изд. дополненное. – Москва : Вагриус, 2007. – 576с. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0396-4
298941
   Галина Анфилова, 1936-1985. Каталог выставки. – М, 1990. – 32с.
298942
   Галина Анфилова, 1936-1985.Каталог выставки. – М, 1987. – 31с.
298943
   Галина Бородай, 1949-1980. – М, 1988. – 55с.
298944
  Негода М.Т. Галина Буркацька. / М.Т. Негода. – К., 1960. – 52с.
298945
   Галина Василівна Лошманова // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 477-478. – ISSN 1993-0917
298946
  Рябикина Т. Галина Васильева / Т. Рябикина. – М., 1969. – 112с.
298947
  Пинская Т. Галина Вишневская. Гранд-дама // Академия : интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 2. – С. 56-58. – ISSN 1684-4912
298948
  Дубровський Р. Галина Гордасевич: портрет на тлі України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 7/8 (688/689). – С. 75-79. – ISSN 0130-5263
298949
  Бойко Н. Галина Дидик - остання зв"язкова Романа Шухевича // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 34-35. – ISSN 0131-2685
298950
   Галина Дмитриева.. – М., 1990. – 11с.
298951
  Бандарина З.А. Галина Ильина / З.А. Бандарина. – Минск, 1959. – 206с.
298952
  Москаленко Леся Галина Лисенко. З мрією про Домінікану // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 48-49 : фото
298953
  Мартынов А.К. Галина любовь : поэма / А.К. Мартынов. – Саранск : Морд. кн. изд., 1968. – 82 с.
298954
  Верба І.І. Галина Львівна Петрашевич / І.І. Верба. – Київ, 1965. – 54с.
298955
  Марченко Н. Галина Малик - дитяча письменниця інформаційної доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 10 (715). – С. 55-62. – ISSN 0130-5263
298956
  Георгиевская С.М. Галина мама / С.М. Георгиевская. – М, 1980. – 32с.
298957
  Георгиевская С.М. Галина мама / С.М. Георгиевская. – Москва, 1983. – 32с.
298958
  Панова М. Галина Махрова - художник русского зарубежья в Тунисе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 50-53. – ISSN 0321-5075
298959
   Галина Миколаївна Швецова-Водка : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2004. – 60 с. – (Провідні діячі української книги ; Вип. 17)
298960
   Галина Михайловна Черногаева (к 75-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 127. – ISSN 0130-2906
298961
  Филиппова М. Галина Науменко: протокол - это знаковость // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 116-125. – ISSN 1819-6268


  Галина Алексеевна Науменко была единственной женщиной, которая работала со всеми официальными лицами, посетившими СССР в 1970-1980-е годы. С ее участием готовился дипломатический протокол встреч с Валери Жискар д"Эстеном, Франсуа Миттераном, Джорджем ...
298962
  Тарланов Э.К. Галина Николаевна Акимова // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 122-124. – ISSN 0130-9730


  До 80-річчя від дня народження Галини Миколаївни Акимової
298963
   Галина Озолина: Скульптура, графика / Озолина, Выставка, Москва. произведений., 1983. – Москва, 1983. – 24с.
298964
   Галина Польских. – Москва, 1966. – 14с.
298965
  Морозов С.Т. Галина Санько. / С.Т. Морозов. – М., 1975. – 26с.
298966
  Соловьева Г.С. Галина Сергеевна Соловьева. / Г.С. Соловьева. – М., 1984. – 22с.
298967
  Богданов-Березовский Галина Сергеевна Уланова / Богданов-Березовский. – М, 1961. – 174с.
298968
  Куджиев В.М. Галина Тушовская. / В.М. Куджиев. – Петрозаводск, 1967. – 52с.
298969
  Львов-Анохин Галина Уланова / Львов-Анохин. – М. – 279с.
298970
  Богданов-Березовский Галина Уланова / Богданов-Березовский. – М.-Л., 1949. – 140с.
298971
  Львов-Анохин Галина Уланова / Львов-Анохин. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 350с.
298972
  Соколова Екатерина Галина Уланова = "Я из другого века" // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 7. – С. 38-41. – ISSN 1818-2968
298973
   Галина Шубина, 1902-1980: графика. – Москва, 1990. – 32с.
298974
  Яволовська Н. Галине життя / Н. Яволовська. – Харків-Одеса, 1930. – 147с.
298975
  Садомская Н.Н. Галисийці. (Ист. этногр. очерк) : Автореф... канд. ист.наук: / Садомская Н. Н.; АН СССР, Ин-т этнографии. – М., 1967. – 17л.
298976
  Трусевич С.М. Галиция и польское восстание 1863-1864 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Трусевич С.М. ; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. Ист. фак. Кафедра истории южн. и зап. славян. – Львов, 1965. – 21 с.
298977
  Пауткин А.А. Галицкая летопись как памятник литературы Древней Руси / А.А. Пауткин. – М., 1990. – 76с.
298978
  Тищик Б.И. Галицкая Социалистическая Советская Республика в 1920 году : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Тищик Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
298979
  Кульчицкий В.С. Галицкий сейм в системе колониального аппарата Австро-Венгрии : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Кульчицкий В.С. ; МГУ , Юрид. фак. – Москва, 1953. – 17 с.
298980
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1887 год / Составил Иван Ем. Левицкий. – Львов : Накл. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 69 с. – Конволют. Перепл. с : Галцко-русская библиография за 1888 г. / сост. И.Е. Левицкий. - Львов, 1888. - В изд. отд. позиции библиогр. на укр. яз.
298981
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1888 г. / Составил Иван Ем. Левицкий // Галицко-pусская библиогpафия за 1887 год / И.Е. Левицкий. – Львов : Накл. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 127 с.
298982
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1888 год / Составил Иван Ем. Левицкий. – Год издания 2-й. Изд. автора. – Львов : Изд. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 121 с.
298983
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1889 год / Составил Иван Ем. Левицкий // Галицко-pусская библиогpафия за 1888 год / И.Е. Левицкий. – Год издания 2-й. Изд. автора. – Львов : Изд. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 130 с.
298984
  Казьмирчук Г.Д. Галицко-Волынское княжество / Г.Д. Казьмирчук, О.Р. Купчик // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 90-122. – ISBN 978-966-2726-16-9
298985
  Левицкий И.Е. Галицко-русская библиография XIX-го столетия = Bibliographie des publications Rutheniennes du XIX-eme siecle parues en Galicie : С увзгляднением руских изданий появившихся в Угорщине и Буковине : 1801-1886 / Составил Иван Ем. Левицкий. – Изд. автора. – Львов : Типогр. Ставропигийского ин-та. Директор: О.И. Тарнавский
Т. 1 : Хронологический список публикаций (1801-1860). – 1888. – XXII, 162 с. – Конволют. Переплетено с : Галицко-русская библиография XIX-го столетия... / Сост. Иван.Ем. Левицкий. Т. 2. - Парал. тит. л. на франц. яз. - Отд. позиции библиографии на укр. яз.
298986
  Левицкий И.Е. Галицко-русская библиография XIX-го столетия, дополненная русскими изданиями вышедшими в Венгрии и Буковине (1801-1886). Т. 2 / Сост. Иван. Ем. Левицкий // Галицко-русская библиография XIX-го столетия : С увзгляднением руских изданий появившихся в Угорщине и Буковине : 1801-1886 / И.Е. Левицкий. – Изд. автора. – Львов : Типогр. Ставропигийского ин-та. Директор: О.И. Тарнавский, 1888. – Т. 1 : Хронологический список публикаций (1801-1860). – 736 с.
298987
  Левицкий И.Е. Галицко-русская библиография за 1889 г. = Bibliographie des publications Russes parues en Galicie en 1889 / Составил Иван Ем. Левицкий. – Год издания 3-й. Изд. автора. – Львов : Типогр. Ставропигийского ин-та. Директор: Иван Ф. Пухир, 1890. – 129 с. – Парал. тит. л. на франц. яз. - В изд. отд. позиции библиогр. на укр. яз.
298988
  Яворский Ю.А. Галицко-русская вирша о злой жене. – 5 с.
298989
  Кадлубовский А.П. Галицко-русский вариант сказания о крестнике / А.П. Кадлубовский. – Харьков : Тип. Печатное дело, 1914. – 13 с.
298990
  Танфильевъ Г.И. Галицыя и Буковвина : Географическій очеркъ / Г.И. Танфильевъ, 1915. – 52с. + карты
298991
  Ковалів С. Галицька : оповіданя / С. Ковалів. – Київ : Рух, 1919. – 226 с.
298992
  Великочий С В. Галицька армія (1918-1919): актуальні проблеми української історіографії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 209-217. – (Історія ; Вип. 20)
298993
  Гандзюк В. Галицька Армія на теренах Східного Поділля у боротьбі за визволення від більшовиків (за газетною періодикою 1919 року) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 143-156. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
298994
  Солдатенко В.Ф. Галицька армія у Наддніпрянській Україні / В.Ф. Солдатенко, Б.П. Савчук; НАНУ. Ін-т політичних і етнонац. досліджень. – Київ, 2004. – 213с. – ISBN 966-96360-5-1
298995
  Пушик С.Г. Галицька брама : роман / С.Г. Пушик. – Ужгород : Карпати, 1989. – 411 с.
298996
   Галицька Брама. Річники. 1994. 1995. 1996. 1997. : алфавітний покажчик змісту " Галицької Брами" вип.1-36 (вересень1994- грудень 1997). – Львів
1994 - 1997. – 1997
298997
  Жалоба І.В. Галицька залізниця, галицькі дворяни та австрійський уряд (40-і роки ХІХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-29. – (Історія ; Вип. 51)


  У статті йдеться про перебіг подій, пов"язаних з прагненням галицьких дворян збудувати в Галичині залізницю, і ставлення до цього австрійського уряду.
298998
  Рудий В. Галицька земля ХІ - середини XVI ст. в українській історіографії // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 9. – С. 157-178
298999
  Пастернак Я. Галицька кафедра у Крилосі / Я. Пастернак. – Львів, 1937. – 24с.
299000
  Сацький П. Галицька нафта і Центральна Європа між світовими війнами. Історія замороженого конфлікту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 червня (№ 21). – С. 14


  Закінчення Першої світової війни, якого очікували народи Європи протягом більш як чотирьох років, мало принести мир і нові надії народам воюючих країн. Принаймні на це сподівалися і політики, і солдати, і пересічні громадяни. Та, за словами ...
<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,