Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)281282283284285286287288289290(+10)В кінець >>
289001
  Ем Світлана "Вірші від серця і душі" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 369
289002
  Сидорчук І. "Вірші для малечі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 7 (921), липень. – С. 212-214. – ISSN 08-68-4790-1


  Дитяча поезія.
289003
  Кралюк П. "Вірші на жалісний погреб Петра Конашевича-Сагайдачного" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8-9 червня (№ 97/98)


  Видатна пам"ятка української ренесансної літератури: "Вірші..." Касіяна Саковича.
289004
  Семенюк Л. "Вірші на жалісний погреб... Петра Конашевича Сагайдачного" Касіяна Саковича крізь призму "козацького бароко" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 179-187. – ISSN 0130-528Х
289005
  Ісіченко І. "Вірші на жалосний погреб гетьмана Сагайдачного" о. Касіяна Саковича та проблеми витоків "козацького бароко" // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 3-8


  Панегірик-некролог ректора Київської братської школи о. Касіяна Саковича на похорон гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, виданий 1622 р., є першим свідченням інтегрування козацької субкультури до культурного контексту "сарматського бароко". Цей твір ...
289006
  Осока С. "Вірші приходять з неба, вони наче падають. Як яблука чи груші". Українські автори в контексті світової літератури / бесіду вела І. Горобченко // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (450), березень 2019. – С. 53
289007
   "Вірю в могутный потенциал нації" (80 років виповнилося Юрію Щербаку - дипломату, державному діячеві, письменнику) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 268. – ISBN 966-7522-07-5
289008
  Пилипчук С. "Вірю в силу духа...": маєстати Франкового слова // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 8 (814). – С. 111-113. – ISSN 0868-4790
289009
  Гриневич Л. "Вірю в українського вчителя" / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Про освітянську місію, пілотування нового Державного стандарту початкової школи, навчання сучасних методик викладання та перспективу ухвалення закону "Про освіту" розаовідає міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
289010
  Стех Я. "Вірю в Україну і в її народ" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 липня - 1 серпня (№ 142/143). – С. 13


  До 110-річчя народження та десятих роковин від смерті д-ра О. Дмитра Блажейовського.
289011
  Сорока В. "Вірю, що буде лікарський засіб" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 1 червня (№ 22). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Учені І. Комаров (Інститут високих технологій) і П. Михайлюк (хімічний факультет) та їхні німецькі колеги винайшли технологію керування активністю ліків з допомогою світла.
289012
  Плотніков Д. "Вісім останніх секунд" : добірка віршів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 154-155
289013
  Лук"яненко Л. "Вісла" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 3-9 липня (№ 27). – С. 6-7


  Про геноцид українців під назвою операції "Вісла".
289014
  Лук"яненко Л. "Вісла" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 10-16 липня (№ 28). – С. 6


  Про геноцид українців під назвою операції "Вісла".
289015
  Федик І. "Вісла": спекуляція на пам"яті // Гомін України. – Торонто, 2013. – Рік 65, 5 лютого (№ 6). – С. 6
289016
  Кабачій Р. "Вісляни" і "ваковані": розмови про втрачену Аркадію // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 24 березня (№ 12). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "У дискусіях, чи можна приїхати "із батьківщини в батьківщину", розкривалася ідентичність українців Закерзоння: і тих, хто в Україні, і тих, хто на понімецьких землях."
289017
  Драч І. [Вірш присвячений Т. Шевченку] // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 4). – С. 1
289018
  Кавафіс К. [Вірші, яких зреклися / К.П. Кавафіс ; передмова : Маріос Маркідис. – Афіни : Іпсилон/Вівліа, 1990. – 67 с. – Видання новогрецькою мовою
289019
  Чекмишев О. [Вірші] // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 100
289020
  Жунько Інна Давидіна Віруси- збудники захворювань винограду на півдні України ( діагностика і поширення ) : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук; 03. 00. 06 / Жунько І. Д.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 10 назв
289021
   Віруси і вірусні хвороби бобових культур на Україні. – Київ : Наукова думка, 1971. – 136с. – Має 52 чорно-білих малюнка у додатку
289022
  Московець С.М. Віруси і вірусні хвороби картоплі / С.М. Московець. – Київ, 1973. – 166 с.
289023
   Віруси кактусових у колекціях ботанічних садів / Т. Мудрак, А. Бисов, Т. Компанець, Г. Коротєєва, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Проведено обстеження рослин родини Cactaceae Juss. колекцій ботанічних садів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Харківського національного університету ім. Н.В. Каразіна на наявність вірусного ураження. Описано симптоми ...
289024
   Віруси перцю солодкого у агроценозах України та насіннєвому матеріалі / Т.О. Руднєва, Т.П. Шевченко, В.О. Цвігун, В.О. Шамрайчук, А.С. Бисов, В.П. Поліщук // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2012. – № 4 (20). – С. 29-35. – ISSN 2076-0558


  П"ятирічний моніторинг агроценозів України виявив циркуляцію семи вірусів на рослинах перцю солодкого (Capsicum annuum L.)
289025
  Шевченко Т.П. Віруси рослин: штамове різноманіття : Навч. посібник / Т.П. Шевченко, В.П. Поліщук, А.Л. Бойко; КНУШ; Інститут агроекології та біотехнології УААН. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 78с. – ISBN 966-7938-55-7
289026
  Бисов А.С. Віруси та вірусні захворювання чорного перцю (Piper nigrum L.) в умовах закритого грунту та тропічних і субтропічних агроценозів : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / А.С. Бисов ; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ : [КНУТШ], 2002. – 125 л. – Бібліогр.: л.104 -125
289027
  Бисов Андрій Сергійович Віруси та вірусні захворювання чорного перцю (Piper nigrum L.) в умовах закритого грунту та тропічних і субтропічних агроценозів : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Бисов А.С.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с.
289028
  Данілова О.І. Віруси та вірусні інфекції томатів відкритого грунту в умовах лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Данілова Олена Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
289029
  Данілова О.І. Віруси та вірусні інфекції томатів відкритого грунту в умовах лісостепу України : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Данілова Олена Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 150 л. – Бібліогр.: л. 129-150
289030
  Коротєєва Ганна Володимирівна Віруси та вірусні хвороби представників родини orchidaceae juss.- біологічні характеристики та розповсюдження на території України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Коротєєва Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
289031
  Коротєєва Ганна Володимирівна Віруси та вірусні хвороби представників родини orchidaceale juss. - біологічні характеристики та розповсюдження на території України : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.06. / Коротєєва Ганна Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 166 л. – Бібліогр.: л. 145-166
289032
  Сенчугова Н. Віруси цукрового буряка, які поширюються за допомогою грибоподібних організмів / Н. Сенчугова, О. Постоєнко, В. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-17. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ряд вірусів цукрового буряка, які останнім часом почали діагностуватися в Україні, що передаються за допомогою грунтових грибоподібних організмів. Several sugar beet viruses transmitted by soil fungi-like organisms that have started to be ...
289033
  Компанець Т.А. Віруси як векторні системи : курс лекцій / Т.А. Компанець ; КНУТШ. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2007. – 84 с.
289034
  Компанець Т.А. Віруси як векторні системи [Електронний ресурс] : Курс лекцій / Т.А. Компанець; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 84 с. : іл.
289035
  Комісаренко С. Віруси, виклики, вакцини / спілкувалася Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2021. – Травень (№ 17/18)
289036
   Вірусіндуковані зміни активності мітохондріальних ферментів у личинок комарів / О.М. Філенко, Н.М. Лебединець, В.В. Макаров, Л.П. Бучацький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-69. – (Біологія ; Вип. 29)


  Показано суттєві зміни активності сухцинатдегідрогенази і цитохром оксидази мітохондрій личинок комарів під впливом денсовірусної інфекції. Встановлено, що на пізніх етапах вірусної репродукції вірус денсонуклеозу впливає на здатність мітохондрій ...
289037
  Підмогильний Сергій Вірусна криза: нові можливості українського туризму // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 18-20 : фото
289038
  Степанова О.А. Вірусна патологія ссавців, що живуть у неволі в бухтах Севастополя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Вірусологічними й серологічними дослідженнями виявлено контакти ссавців, що живуть у неволі в бухтах Севастополя, з вірусами гепатиту З, грипу і морбілівірусами. Serological and virological studies testified the contact of mammals, living in captivity ...
289039
   Вірусна природа скручування листків томатів / М.Д. Мельничук, Л.Т. Міщенко, А.А. Дуніч, І.О. Антіпов // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ, 2014. – № 4 (213). – С. 1-4
289040
  Ткаченко Л.В. Вірусна хвороба / Л.В. Ткаченко. – Київ, 1968. – 187 с.
289041
  Тищенко Алла Вірусний гепатит А // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 3-4 : фото
289042
  Тринчук В. Вірусний маркетинг страхових компаній / В. Тринчук, В. Короленко // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 42-46. – ISSN 1810-7923
289043
  Булахова Г. Вірусний маркетинг у рекламній діяльності бібліотек // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 146-148
289044
  Скиба Т.В. Вірусний маркетинг як ефективний спосіб просування товару // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 142-143
289045
  Коротєєва Г.В. Вірусні захворювання в колекції орхідей Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна / Г.В. Коротєєва, В.П. Поліщук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 2
289046
   Вірусні інфекції людини та тварин : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.М. Андрійчук, Г.В. Коротєєва, О.В. Молчанець, А.В. Харіна] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 415, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. та звороті тит. арк. - Слов. термінів: с. 407-415. – Бібліогр.: с. 375-378. – ISBN 978-966-439-772-5
289047
   Вірусні інфекції пшениці озимої та їх вплив на урожайність культур за умов змін клімату / Л. Міщенко, А. Дуніч, І. Будзанівська, І. Міщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 11-21. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Зміни клімату впливають на рівень шкодочинності хвороб рослин. Навколишнє середовище має значну дію не тільки на рослини, а й на патогенні організми та їхні вектори. Тому вивчення вірусів, урожайності та продуктивності рослин і агрокліматичних змін має ...
289048
  Компанець Тарас Анатолійович Вірусні хвороби гербери (gerbera jamensnii bolus ex hook) та біотехнологічні прийоми отримання її безвірусного посадкового матеріалу : дис. ... канд. біол. наук :03.00.06 / Компанець Тарас Анатолійович; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 146 л. – Бібліогр.:л.124-142
289049
  Компанець Тарас Анатолійович Вірусні хвороби гербери (gerbera jamesоnii bolus ex hook) та біотехнологічні прийоми отримання її безвірусного посадкового матеріалу : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / КомпанецьТ.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
289050
  Компанець Т.А. Вірусні хвороби гербери та біотехнологічне отримання її безвірусного посадкового матеріалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 18-20. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Виявлено не описаний раніше на гербері вірус. Модифіковано технологію культивування in vitro, клонального мікророзмноження та укорінення рослин гербери. Створено нові модифікації поживного середовища. Was revealed undocumented earlier on gerbera ...
289051
  Удовиченко К.М. Вірусні хвороби груші (Pyrus communis L.) та айви (Cydonia oblonga Mill.) і молекулярно-біологічна характеристика їх збудників : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.06 / Удовиченко Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 135 л. – Додатки: л. 129-135. – Бібліогр.: л. 107-128
289052
  Удовиченко К.М. Вірусні хвороби груші (Pyrus communis L.) та айви (Cydonia oblonga Mill.) і молекулярно-біологічна характеристика їх збудників : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Удовиченко Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
289053
  Мудрак Т.П. Вірусні хвороби кактусів (Cactaceae Juss.) / Т.П. Мудрак, Г.В. Коротєєва, В.П. Поліщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 116-121. – ISSN 2077-4893
289054
   Вірусні хвороби лікарських рослин / Л.Т. Міщенко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фітосоціоцентр, 2015. – 269, [3] с., XLVIII с. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-269. – ISBN 978-966-306-175-4


  В пр. № напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу Губерському з найкращими побажаннями та на добру згадку. З повагою - Підпис. (Міщенко Л.Т.)
289055
  Міщенко Л.Т. Вірусні хвороби озимої пшениці / Лідія Міщенко ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 352 с. – Присвячується 175-річному ювілею Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – ISBN 966-306-013-1
289056
   Вірусні хвороби сільськогосподарських рослин на Україні. – Київ, 1959. – 116с.
289057
  Міщенко Л.Т. Вірусологічний моніторинг рослин томатів відкритого грунту України / Л.Т. Міщенко, О.І. Данілова, Т.О. Литвиненко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 54-55
289058
  Панченко М.М. Вірусологія : навч. посібник / [М.М. Панченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 227, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 226-227. – ISBN 978-617-689-110-9
289059
   Вірусологія : навч. посібник [для лаб. занять] / Поліщук В.П., Будзанівська І.Г., Шевченко Т.П. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Компринт, 2017. – 241, [1] с., [2] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-929-671-9
289060
  Гудзь С.П. Вірусологія : підручник / С.П. Гудзь, Т.Б. Перетятко, А.А. Галушка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 534, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2009 р. - Покажчики: с. 503-535. – Бібліогр. в кінці частин. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-617-10-0472-6
289061
   Вірусологія : підручник / [І.Г. Будзанівська, Т.П. Шевченко, Г.В. Коротєєва та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 351, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-933-076-5
289062
  Бучацький Л.П. Вірусологія безхребетних = Invertebra virology / Л.П. Бучацький. – Київ : ДІА, 2020. – 223, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7785-11-7
289063
  Бойко А.Л. Вірусологія в електроннографіях : альбом / А.Л. Бойко, М.М. Зарицький, Ф.І. Товкач ; Ін-т мікробіології і вірусології ім акад. Д.К. Заболотного НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т агроекології і природокористування НААН ; Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва НААН. – Київ : ДІА, 2012. – 54, [2] с. : іл. – Додатки: с. 41-54. – Бібліогр.: с. 40


  Вельмишановному Олегу Калениковичу видатному Вченому, організатору науки та освіти! Ваш Бойко! 1.11.2012 р. КНУ. Київ
289064
  Хорунжий Ю.М. Вірую : роман (про Михайла Грушевського) / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 368 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-73-8
289065
  Липа Ю.І. Вірую : Вибрані вірші / Ю.І. Липа. – Львів : Каменяр, 2001. – 102с. – Перевидання за збіркою 1938 р. – ISBN 5-7745-0902-8
289066
  Лук"яненко Л.Г. Вірую в Бога і в Україну / Л. Лук"яненко. – Київ : Софія-А, 2007. – 308с. – ISBN 978-966-8684-43-2
289067
  Мащенко С.Т. Віруючий у баптистській громаді. / С.Т. Мащенко. – К., 1990. – 47с.
289068
  Короткий В.А. Вірхов Рудольф Людвіг Карл / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 153. – ISBN 966-06-0393-2
289069
   Вірченко Володимир Віталійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 68-69. – ISBN 978-966-439-757-2
289070
   Вірченко Ніна Опанасівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 75-76. – ISBN 978-966-439-754-1
289071
  Вірченко Н.О. Вірченко Ніна Опанасівна (- математик) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 163-164. – ISBN 978-966-8567-14-8
289072
   Вірченко Ніна Опанасівна (1930) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 84. – ISBN 978-966-933-054-3
289073
  Ткаченко О.П. Вірш-"стовп" Івана Величковського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 35-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Досліджується вірш-"стовп" з рукописної збірки курйозної поезії Івана Величковського "Млеко". Вірш-"стовп" розглядається як езотеричний символ, подається його символічне значення та тлумачення.
289074
   Вірш-автограф. : [набір вкладиш-вірши українських письменників]. – Київ : Дніпро, 1968. – 12 л. : 12 вкл.-автограф + 1 обкл.
289075
  Хасхачик В. Вірш-дороговказ ["If" Р. Кіплінга] для багатьох поколінь // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 216-220. – ISSN 0868-4790-8
289076
  Романченко М. Вірш "Fratelli" (Брати") італійського поета Джузеппе Унгаретті у перекладах англійською, німецькою, російською та українською мовами // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 285-292


  Висвітлюються особливості перекладацьких трансформацій на прикладі перекладу вірша Джузеппе Унгаретті під назвою "Fratelli" ("Брати") з італійської на російську (переклад Є. Солоновича), українську (переклад Ю. Педана), німецьку (переклад І. Бахманн) ...
289077
  Циховська Е.Д. Вірш "Варшава" Є. Маланюка: питання атрибуції польських перекладів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 404-408. – ISBN 966-8188-10-1
289078
  Слухай Н. Вірш "Ми заспівали, розійшлись..." у лінгвопоетичному висвітлені // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 135-138
289079
  Костенко Н.В. Вірш (- повтор, поворот, повернення до початку) - 1) віршовий рядок, основна одиниця віршового ритму; 2) різновид художньої мови) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 592. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
289080
  Ткаченко Р.П. Вірш А. Малишка "Антитеза" в контексті української літератури другої половини ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 141-150


  У статті досліджено своєрідність авторської концепції у вірші А. Малишка "Антитеза" на тлі української поезії і прози другої половини ХХ століття. В статье исследуются особенности авторской концепции в стихотворении А. Малышко "Антитезис" на фоне ...
289081
  Пучков А. Вірш Василя Стуса "Дозволь мені сьогодні близько шостої...": спроба орфічно-просторового аналізу одного сновиддя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 58-73. – ISSN 0236-1477
289082
  Ласло-Куцюк Вірш Григорія Сковороди "Про Святу Вечерю або про вічність" // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 477-481. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
289083
  Сливка Ю. Вірш і гравюра у різдвяній збірці Памви Беринди: тотожність сенсу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 82. – С. 207-221. – ISSN 0130-528Х
289084
  Костенко Н.В. Вірш і поезія : Зб. наук. ст. Віршознавство. Поетика / Наталія Костенко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 689, [3] с., [1] арк. портр. : іл., табл., портр. – На тит. арк. також: З літературної критики і публіцистики. Супроти течії. - Імен. покажч.: 668-690. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-489-246-6
289085
  Гадамер Г.-Г. Вірш і розмова : есе / Ганс-Георг Гадамер ; пер. з нім., [передм., прим.] Тимофія Гавриліва. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2002. – 185, [3] с. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". - Пер. за вид.: Gedicht und Gesprach. Essays / Hans-georg Gadamer. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1990. – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 966-537-110-X
289086
  Пщоловська Л. Вірш і стиль у перекладі (на матеріалі першого повного українського перекладу "Дзядів" Адама Міцкевича) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9 (597). – С. 87-96. – ISSN 0236-1477
289087
  Щукіна І. Вірш Лесі Українки "У путь! (на мотив Шумана)" - твір відомий і незнаний // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 61-77. – ISSN 0236-1477
289088
  Дорошенко Т.З. Вірш Ліни Костенко "Учора в дощ зайшов до мене Блок" та поезія Анни Ахматової "Я пришла к поэту в гости" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 10. – С. 46-47
289089
  Оляндер Л. Вірш Ліни Костенко "Я хочу на озеро Світязь" і роман-есе Віктора Лазарука "Світязь": координати волинського тексту // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 350-352
289090
  Костенко Н.В. Вірш Миколи Бажана "Дорога". Семантика ритму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 312-317. – (Б-ка Ін-ту філології)
289091
  Цимбал Б. Вірш Михайла Драй-Хмари "Провесінь": питання датування // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 101-108. – ISSN 2307-2261
289092
  Міяковський В.В. Вірш Павлина Свєнцицького на перші роковини смерти Шевченка. – с.


  Павлин Свєнціцький (псевд.: Павло Свій, Павлин Стахурський, Д. Лозовський та ін.; *1841, Варшиця. — †1876), українсько-польський письменник та громадський ...
289093
  Шевченко С. Вірш С. Шевченка "Кібернетик", присвячений В.М. Глушкову // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 114. – ISBN 978-617-571-085-2
289094
  Голікова О. Вірш Стуса: від семантичних універсалій до інтертексту // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 107-111. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Стаття містить аналіз вірша В. Стуса «Сколок місяця висне…». Підкреслено інтертекстуальний зв’язок тексту з поезією О. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека». Схарактеризовано номінативний ряд як засіб імпліцитного інтертекстуального зв’язку та ...
289095
  Харчук Р. Вірш Т. Шевченка "Якби-то ти, Богдане п"яний": трансформація образу гетьмана // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (638). – С. 3-8. – ISSN 0236-1477


  Авторка статті доводить, що Шевченко у власній оцінці Б. Хмельницького розійщовся з потрактуванням цього образу в тогочасній історіографії, літературі й фольклорі. Це пояснювалося передусім кріпацьким походженням поета. Тут також розглянуто, як ...
289096
  Костенко Н.В. Вірш Т.Г. Шевченка "На батька бісового я трачу..." // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 20-23
289097
  Слухай Н. Вірш Тараса Шевченка "І небо невмите, і заспані хвилі..." у міфопоетичному висвітленні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 100-104
289098
  Чамата Н. Вірш Тараса Шевченка "Ми восени такі похожі" // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2009. – Вип. 2 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 78-82. – ISBN 978-966-493-248-3
289099
  Чамата Н. Вірш Тараса Шевченка "Муза" в контексті еволюції античного топосу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7 (631). – С. 3-7. – ISSN 0236-1477


  Розглянуто одну з версій Шевченкової інтерпретації традиційного для літератури образу музи, сутність якої - у потужній ліризації й максимальній інтимізації міфологічного топосу, що зберігає свою ключову семантику (муза - натхненниця, помічниця, ...
289100
  Шепелюк В.М. Вірш Тараса Шевченка "Сон" ("На панщині пшеницю жала") // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – C. 135-137. – ISSN 0320-9466
289101
  Левицький В. Вірш Тараса Шевченка "Тече вода з-під явора...": особливості розгортання теми // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9 (633). – С. 20-24. – ISSN 0236-1477


  У статті поезію Тараса Шевченка, написану 1860 р. проаналізовано з позицій лінгвістики вірша, герменевтики та міфопоетики.
289102
  Калинчук А. Вірш Тараса Шевченка "У нашім раї на землі": інтерпретація тексту // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 219-222. – ISBN 978-966-02-7586-7
289103
  Заславський І.Я. Вірш Шевченка "Мені здається, я не знаю..." // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 113-120
289104
  Мовчанюк В. Вірш Шевченка "Росли укупочці, зросли..." в контексті філософії екзистенції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 8 (584). – С. 3-12. – ISSN 0236-1477
289105
   Віршем і прозою оспівую тебе : зб. лірики юних поетів - учнів шкіл Шевченківського району м. Києва. – Київ : ЕксОб. – ISBN 966-7769-28-3
Кн. 2. – 2003. – 116, [4] с. : іл., портр.


  У прим.№ 1697734 напис: Книгозбірня Дмитра Чистяка (2003. Авт. прим.)
289106
  Троцик О.А. Вірші-молитви: Біблійні мотиви в поезіїї Анни Ахматової // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 12. – С.48-49. – ISSN 0205-471Х
289107
  Москалець Г.А. Вірші / Г.А. Москалець. – Пирятин, 1918. – 11 с.
289108
  Веледніцький А. Вірші / А. Веледніцький : Укрдержнацменвидав, 1939
289109
  Шевченко Т.Г. Вірші / Т.Г. Шевченко. – Київ : Молодь, 1952. – 74 с. – (Домашня бібліотечка школяра)
289110
  Рильський М.Т. Вірші / М.Т. Рильський. – Київ, 1954. – 88 с.
289111
  Малишко А.С. Вірші / А.С. Малишко. – Київ : Радянська школа, 1954. – 56 с. – (Шкільна б-ка)
289112
  Сосюра В. Вірші / В. Сосюра. – Київ : Радянська школа, 1954. – 60 с. – (Шкільна б-ка)
289113
  Бажан М.П. Вірші / М.П. Бажан. – Київ : Радянська школа, 1954. – 83 с. – (Шкільна б-ка)
289114
  Грабовський П.А. Вірші / П.А. Грабовський. – Київ, 1954. – 80 с.
289115
  Тичина П.Г. Вірші / Павло Тичина. – Київ : Радянська школа, 1954. – 79 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
289116
  Кисельов Л.В. Вірші / Л.В. Кисельов. – Київ, 1970. – 151 с.
289117
  Дербуш М. Вірші / М. Дербуш; Ред.О.Костюкової,Обкл.М.Михалевича. – Вінніпег : Тризуб, 1975. – 111с.
289118
  Малкович І.А. Вірші / І.А. Малкович. – Київ, 1992. – 110 с.
289119
  Кикоть В.М. Вірші / В.М. Кикоть. – Черкаси, 1994. – 105 с.
289120
  Сіваченко С. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 6-12
289121
  Германова О. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 18-28
289122
  Переверзєва Н. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 34-40
289123
  Ольхова О. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 81-85
289124
  Полянчук Н. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 91-93
289125
  Назарчук Н. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 108
289126
  Бойко О. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 112
289127
  Хижняк Ю. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 113-115
289128
  Гвоздик О. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 127-128
289129
  Бережко-Камінська Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 129-132
289130
  Мамчич О. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 165-168
289131
  Кидисюк Л. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 169
289132
  Проців Н. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 170-171
289133
  Орест М. Вірші // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 90-96. – ISSN 0208-0710
289134
  Лесич В. Вірші // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 87-97. – ISSN 0208-0710
289135
  Веретенченко О. Вірші // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 136-143. – ISSN 0208-0710
289136
  Маланюк Є. Вірші // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 142-161. – ISSN 0208-0710
289137
  Сіров І. Вірші // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 10. – С.156-160. – ISSN 0585-8365
289138
  Горлач Л. Вірші // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 6. – С. 64-69. – ISSN 0585-8365
289139
  Стус В. Вірші // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С.7. – ISSN 0868-9644
289140
  Стус Василь Вірші // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7. – ISSN 0868-9644
289141
   Вірші = Gedichte / Шевченко Т.Г., Шіллер Ф., Українка Л., Гейне Г. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 241 с. – Текст парал. укр. та нім. моввою. – ISBN 978-966-511-352-6
289142
  Войтенко В. Вірші 93 / В. Войтенко. – Київ, 1997. – 106 с.
289143
  Короткевич Ф.О. Вірші в прозі у творчості Миколи Вороного // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 89-91. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
289144
  Антонович В.Б. Вірші В. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 225-226. – ISBN 966-7272-00-1
289145
  Некрасов М.О. Вірші для дітей / М.О. Некрасов. – К., 1951. – 111с.
289146
  Зінчук С.С. Вірші для Соломії : лірика / Станіслав Зінчук. – Київ : Сьоме небо, 2003. – 104 с. – ISBN 966-522-185-X
289147
  Андрусяк Іван Вірші з майбутньої збірки "Неможливості мови" : поезія // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 9-17
289148
  Павличко Д.В. Вірші з Майдану / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2014. – 174, [2] с. – ISBN 978-966-500-354-0


  У пр. № 1734904 напис: Київському Університетові ім. Т. Шевченка Д. Павличко
289149
  Габович О. Вірші з окопу // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ : Академперіодика, 2022. – № 3 (95)
289150
  Короненко С. Вірші з осені : поезії / Світлана Короненко ; [ілюстрації О. Аханов]. – Київ : Ярославів Вал, 2017. – 152, [4] с. : іл. – Назва зазнач. на обкл. кн. – ISBN 978-617-605-020-9
289151
  Шевченко Т.Г. Вірші і поеми = Тарас Шевченко / Тарас Шевченко ; за ред. Шалва Радіані та Сімона Чіковані. – Тбілісі : Держвидав Грузії, 1939. – 429, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. укр. - Текст груз.
289152
  Твардовський А. Вірші і поеми / А. Твардовський; переклад А. Малишка. – Київ : Художня література, 1960. – 586с.
289153
  Снєгірьова В. Вірші ієрогліфами. Особливості вивчення китайської лірики // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 12 (403). – С. 20-25
289154
  Сварник І. Вірші й епіграми 1945-1951 рр. // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 6 (920), червень. – С. 175-180. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія.
289155
  Бажан М.П. Вірші й поеми / М.П. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 216 с.
289156
  Дмитерко Л. Вірші й поеми / Л. Дмитерко. – Київ, 1949. – 406 с.
289157
  Катренко І. Вірші митрополита // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 6


  У Рівному - у світлиці державної обласної бібліотеки - презентовано книжку митрополита Іліріона (Івана Огієнка) "Твою тільки луку ці руки косили"
289158
  Оглоблін О.П. Вірші Н.Поплонського р.1691 / О.П. Оглоблін, 1928. – 10 с. – Окрем. відбиток з: Записки історично-філологічного відділу ВУАН, 1928 р., т. 21-22, с. 310 – 317
289159
  Франко І.Я. Вірші на громадські теми. – [Ювілейне вид.]. – [Львів] : [Вид-во Пpосвіт. кpужка пpи 3 Секції Укp. Студ. Союза. Hакладом О. Кучеpішки. Дpук. Ставpопігійська], 1913. – 24 с. : 1 портр. – Примірник без тит. арк., описаний за зовнішніми джерелами. – ([Дешева бібліотека] ; [Ч. 11])
289160
  Малкович І. Вірші на зиму / Іван Малкович. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2006. – 200 с. – (А-ба-ба-га-ла-ма-га-ПОЕЗІЯ). – ISBN 966-7047-67-9
289161
  Малкович І. Вірші на зиму // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 124-126. – ISSN 0130-1608
289162
  Вольвач П. Вірші на розі : поезія / Павло Вольвач. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 61, [3] с. : портр., іл. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-2151-56-5
289163
  Лермонтов М.Ю. Вірші про Батьківщину / М.Ю. Лермонтов. – Київ : Молодь, 1954. – 56с.
289164
  Маяковський В. Вірші про закордон : перекл. з російськ. / В. Маяковський. – Київ : Державне вид-во художньої літ-ри, 1950. – 94 с.
289165
  Маяковський В. Вірші про закордон. / В. Маяковський. – Київ, 1950. – 94с.
289166
  Турсун-заде М. Вірші про Індію / Мірзо Турсун-заде;. – Київ, 1950. – 80 с.
289167
  Токмань Г. Вірші про письменників на уроці літератури: концепція Ольги Куцевол // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (655). – С. 29-32. – ISSN 0130-5263
289168
  Стус В. Вірші різних років // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 404-409. – ISSN 0206-8001
289169
  Бедний Д. Вірші та байки / Д. Бедний; Пер. Миколи Терещенка. – Киев : Укр. робітник, 1930. – 196с. – (Дешева б-ка молописьменного)
289170
  Маковей О. Вірші та оповідання / Осип Маковей. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 283, [1] с. – ISBN 978-617-673-854-1
289171
  Масенко Т.Г. Вірші та поеми / Т.Г. Масенко. – Київ, 1939. – 91 с.
289172
  Гончаренко І.І. Вірші та поеми / І.І. Гончаренко. – Київ, 1955. – 359 с.
289173
  Соколов В. Вірші та поеми / В. Соколов. – Київ, 1957. – 200 с.
289174
  Упеник М. Вірші та поеми / М. Упеник. – Київ : Художественная литература, 1957. – 239 с.
289175
  Упеник М. Вірші та поеми / М. Упеник. – Київ, 1960. – 146 с.
289176
  Кулик І.Ю. Вірші та поеми : вибране / І.Ю. Кулик. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 326 с.
289177
  Шевченко Т.Г. Вірші та поеми : Антиреліг. твори / Т.Г. Шевченко. – Київ : Молодь, 1963. – 210 с.
289178
  Вихрущ В.П. Вірші та поеми / В.П. Вихрущ. – Київ : Дніпро, 1986. – 206 с.
289179
  Влад М.М. Вірші та поеми / М.М. Влад. – Київ, 1990. – 222 с.
289180
  Рильський М.Т. Вірші та поеми / М.Т. Рильський. – Київ, 1990. – 349 с.
289181
  Драч І.Ф. Вірші та поеми / І.Ф. Драч. – Київ, 1991. – 213 с.
289182
  Семенко Михайль Вірші та поеми // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С. 58-495.
289183
  Малларме Стефан Вірші та проза / Малларме Стефан; Упор. та переклав з фран. М.Москаленко. – Київ : Юніверс, 2001. – 240с. – ISBN 966-7305-57-0
289184
  Мілош Ч. Вірші та проза Чеслава Мілоша [Електронний ресурс] = The Czeslaw Milosz Estate : Тарас Прохасько і Сергій Жадан читають Чеслава Мілоша : [аудіокнига] / Чеслав Мілош ; [у пер. укр. поетів : С. Жадан, Т. Прохасько ; муз. : О. Шмурак, Б. Сегін] ; Ін-т Адама Міцкевича (Варшава), Польський ін-т у Києві ; [муз. оформ.: ансамбль "Nostri Temporis"]. – Київ : Польський інститут ; Темпора, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA) + буклет, [12] с. – Текст парал. укр., пол. - В комплект входить CD-диск, та брошура з віршами Мілоша укр. та пол. мовами. – Бібліогр.: іл.


  Зміст; "Будяк, кропива"; "Лінней"; "Дар"; "Притча"; "Геракліт"; "Капрі"; "Тіло"; "До Аллена Гінзберг"; "Чарівна гора"; "Чесний опис самого себе над склянкою віскі в аеропорту, скажімо, в Міннеаполісі"; "Бідний християнин дивиться на гетто"; "RUE ...
289185
   Вірші Теофілія Готьє в переккладах Тамари Кисільової // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 36-37.
289186
   Вірші Теофілія Готьє в перекладах Тамари Кисільової // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 1. – С. 63-64.
289187
  Готьє Теофіль Вірші Теофіля Готьє в перекладах Тамари Кисільової // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 36-37
289188
  Міхальський В. Вірші як подання руки // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 11 листопада (№ 22). – С. 15


  "Слово про поезію Лесі Сеповички."
289189
   Вірші японських імператорів та імператриць : антологія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [пер. з яп., передм., та комент. І.П. Бондаренко]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 324, [4] с. : іл., портр. – Видання здійснюється за фінансового сприяння Міцубісі Корпорейшн. – Бібліогр.: с. 322-324 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-511-5
289190
  Хохлова Н.І. Вірші, інсценіровки, оповідання, ігри, пісні та хороводи. Для учнів 5-6 кл. / Н.І. Хохлова. – К., 1966. – 204с.
289191
  Яременко В. Вірші, надиктовані війною... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 2 вересня (№ 17). – С. 17


  Збірка "Закрийте небо" Олександра Шугая.
289192
  Корнєєва З. Вірші, пісні, п"єси / З. Корнєєва. – Київ : Радянська школа, 1969. – 107 с.
289193
  Шевченко Т.Г. Вірші, поеми / Тарас Шевченко. – Харків : Аргумент Принт, 2012. – 366, [2] с. – Сер. засн. 2012 р. – (Українська класична література). – ISBN 978-617-570-436
289194
  Українка Л. Вірші. Драматичні поеми / Леся Українка. – Харків : Фоліо, 2005. – 351 с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-2916-4
289195
  Українка Л. Вірші. Драматичні поеми / Леся Українка. – Харків : Фоліо, 2006. – 351 с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3435-4
289196
  Українка Л. Вірші. Драматичні поеми / Леся Українка. – Харків : Фоліо, 2007. – 351 с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3680-2
289197
  Українка Л. Вірші. Драматичні поеми / Леся Українка. – Харків : Фоліо, 2008. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4025-1
289198
  Сковорода Г.С. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / Григорій Сковорода. – Київ : Наукова думка, 1983. – 542 с. – (Бібліотека української літератури / АН УРСР ; Дожовтнева українська література)
289199
  Климентій Зіновіїв Вірші. Повісті посполитії / Климентій Зіновіїв. – Київ : Наукова думка, 1971. – 392с.
289200
  Шевченко Т. Вірші. Поеми / Тарас Шевченко. – Харків : Фоліо, 2005. – 350с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-2981-4
289201
  Кондратишин Ігор Миронович Віршова інтонація в оригіналі та перекладі (на матеріале поезій Т.Г.Шевченка в англомовних перекладах) : Дис... канд.філол.наук: 10.02.19 / Кондратишин Ігор Миронович; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 262л. – Бібліогр.:л.241-262
289202
  Кондратишин Ігор Миронович Віршова інтонація в оригіналі та перекладі (на матеріалі поезій Т.Шевченка та їх англомовних перекладів) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.19 / Кондратишин Ігор Миронович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 23 с.
289203
  Кукула С. Віршована драма Рудольфа Моха "Терпен-спасен" - "Пам"ятка 3. Мая 1848" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 244-259. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)


  У статті досліджено віршовану драму Рудольфа Моха "Терпен-спасен". Проаналізовано композицію драми, її сюжет, образну систему. Звернено увагу на ідейні аспекти твору
289204
  Гарачковська О. Віршована пародія на сторінках української періодики та окремих видань другої половини XX ст. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 37-45


  Стаття присвячена аналізу віршованих пародій українських письменників, уміщених на сторінках періодики, а також окремих видань другої пол. ХХ століття. Зокрема, висвітлюється специфіка пародійного жанру, його місце і роль у розвитку гумористики та ...
289205
  Гарачковська О. Віршована сатира й гумор на шпальтах часопису "Літературний Чернігів" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 35-41


  Стаття присвячена аналізу гумористичних і сатиричних віршів І. Качуровського, О. Довгого, Д. Іванова та інших авторів, що побачили світ на сторінках журналу «Літературний Чернігів» упродовж 1992–2012 років. The article analyzes the humorous and ...
289206
  Скоць А. Віршоване пророцтво Тараса Шевченка "Ісая. Глава 35 (Подражаніє)" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 3 (660). – С. 8-11. – ISSN 0130-5263


  Автор статті здійснює порівняльно-типологічний аналіз твору-переспіву Т. Шевченка "Ісая. Глава 35", відзначаючи особливості його поетики, генетично-контактні зв"язки з Біблією й співзвучність поетовій сучасності соціальний сзіст і спрямованість у ...
289207
  Генова Є. Віршований роман "Скелька" Івана Багряного: особливості поетики // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 115-121. – ISSN 2075-1222


  У статті розглянено особливості поетики віршованого роману Івана Багряного "Скелька" як твору-виклику радянській дійсності
289208
  Хавкіна Л. Віршований текст у рекламі як форма організації матеріалу: креативно-функціональна парадигма // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 219-224


  Статтю присвячено проблемі вивчення поетичної реклами як продукту сучасної рекламотворчості (у проекції на комунікативну сферу України). Розглядається також: використання поетичних моделей відтворення дійсності в рекламі як спосіб досягнення ії ...
289209
  Горошко Г.Ю. Віршовані загадки на уроках географії у 8 класі // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 22-23
289210
  Горошко Галина Віршовані загадки на уроках фізичної географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 20-21
289211
  Горошко Г.Ю. Віршовані загадки про країни світу // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 24-25
289212
  Коломієць Л.В. Віршовий переклад як метапоетичне письмо: проблема творчого методу перекладача // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 245-254. – ISBN 966-581-388-9
289213
  Костенко Н. Віршознавча термінологія в "Словнику культури XX століття" Вадима Руднєва // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 65-69
289214
  Радько А. Віршознавчий аналіз в інтерпретації Б. Якубського // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 220-228. – ISSN 2304-9383
289215
  Моклиця М. Віршознавчий аналіз як ключ до поетики у працях Наталії Костенко // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 24-32
289216
  Костенко Н. Віршознавчий семінар // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 7-8. – ISSN 0236-1477


  Про віршознавчі семінари в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
289217
  Афанасьєва В. Віршознавчий семінар // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 123. – ISSN 0236-1477


  5 листопада 2013 року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся науковий віршознавчий семінар на тему "Веселе віршознавство".
289218
  Муравецька Я. Віршознавчий семінар в Інституті літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 106. – ISSN 0236-1477
289219
  Муравецька Я. Віршознавчий семінар до 100-річчя Ігоря Качуровського в Інституті літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 123. – ISSN 0236-1477


  В Інституті літератури відзначили 100-річчя Ігоря Качуровського.
289220
  Костенко Н. Віршознавчий семінар пам"яті академіка РАН М.Л. Гаспарова / Н. Костенко, Н. Гаврилюк // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 73-74. – ISSN 0236-1477
289221
   Віршознавчі студії : збірник наукових праць конференції "Українське віршознавство XX - початку XXI століть. Здобутки і перспективи розвитку" / КНУТШ ; [упоряд. Н. В. Костенко, Я. В. Ходаківська]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 261, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека Інституту філології)
289222
   Віршознавчі студії : зб. праць наук. семінару "Вірш у системі перекладу", 21 верес. 2010 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Н.В. Костенко, Я.В. Ходаківська]. – Київ : Київський університет, 2010. – 146, [1] с. : іл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека Інституту філології)
289223
  Гуменюк М. Віршостилістика Андрія Чужого у поезії 20-х рр. Ерос і Танатос (на прикладі віршів Андрія Чужого "Я вас вмочив", "Невтішний шлюб" та поеми "Голосіння") // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 230-237
289224
  Ткаченко А. Віршувальний універсум: етнічний пункт відліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дискусійні питання вживання віршознавчої термінології. The article considers some disputable questions of poetry terminology.
289225
  Костенко Н.В. Віршування - сукупність норм і принципів організації вірша, інша назва - версифікація // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 593. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
289226
  Сидоренко Галина Віршування в українській літературі / Сидоренко Галина. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 176 с.
289227
  Чуй С. Віршування Василя Слапчука в контексті еволюції його творчості // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 272-282. – ISSN 2304-9383
289228
  Шерякова О.В. Віршування Івана Верхратського // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.141-146. – ISBN 966-568-658-5
289229
  Мальцев В. Віршування Л. Боровиковського 20-х років ХІХ століття // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 141-152
289230
  Бунчук Б. Віршування Лесі Українки 1900-1909 років. Силабічні форми // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 19-24. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
289231
  Паладян К. Віршування Лучіана Благи в контексті румунського експресіонізму: гетероморфні форми // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 203-209. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Стаття присвячена вивченню особливостей віршованих форм Лучіана Благи, одного з найкращих представників румунського літературного експресіонізму. Показано, що його твори побудовані на основі гетероморфності, тобто вільного поєднання рядків різних ...
289232
  Івончак П. Віршування Олександра Павловича та Олександра Духновича 50-х років XIX століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 114-116
289233
  Бежук Н. Віршування Петра Карманського 1900-1909 років // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 304-308. – (Філологія ; Вип. 23/24)
289234
  Василевський С. Вірю - не вірю, або інформаційні війни навколо студентського Майдану // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 9 грудня (№ 49). – С. 4. – ISSN 2219-5793
289235
  Стецюк Я.Н. Вірю : повісті, оповідання / Я.Н. Стецюк. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 232 с.
289236
  Моцик О.Ф. Вірю в європейське майбутнє наших народів : доповіді, виступи, інтерв"ю Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща / Олександр Моцик ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа - Друк, 2020. – 439, [1] с. – Текст укр., пол., англ. – ISBN 978-966-940-294-3
289237
  Ярмиш Г.Г. Вірю в Людину : збірка нарисів / Г.Г. Ярмиш. – Київ : Політвидав України, 1972. – 134 с.
289238
  Подолян М.П. Вірю в молодість : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Молодь, 1979. – 88 с.
289239
  Жулинський М.Г. Вірю в силу духа : Іван Франко, Леся Українка і Михайло Грушевський у боротьбі за піднесення політ. і нац. свідомості укр. людності / Микола Жулинський. – Луцьк : Медіа, 1999. – 101, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека "Волинського земляцтва" / Видавнича спілка: Б. Климчук, В. Микулич, В. Простопчук [та ін.] ; т. 1). – ISBN 966-95522-6-5


  У пр. № 1747212 напис: Шановному Михайлові Кузьмовичу - дружньо, з добрими сподіваннями на подальшу співпрацю і дружбу. Ваш Микола Жулинський. 19.08.99
289240
  Кучма Л.Д. Вірю в український народ : вибр. ст., виступи : [1994-2000] / Леонід Кучма ; [упоряд.: В.М. Литвин, В.А. Смолій]. – Київ : Альтернативи, 2000. – 494, [10] с. : портр. – Рез. англ. - На обкл. також: Україна. – ISBN 966-7217-25-6
289241
  Забашта Л.В. Вірю людині! / Л.В. Забашта. – Київ, 1963. – 126 с.
289242
  Скопенко В. Вірю у високий потенціал нашого колективу // Київський університет, 1995. – №10
289243
  Багряний І. Вірю! : хрестоматія / Іван Багряний ; [упоряд. і авт. післям. Вадим Усань ; вступ. сл. Анатолія Лисого ; відп. ред. Ольга Муромцева]. – Детройт ; Харків : Фундація імені Івана Багряного, 2000. – 543, [1] с. : портр. – ISBN 966-95486-7-5
289244
  Багряний Іван Вірю! : хрестоматія : до 95-річчя від дня народження І.П. Багряного / Іван Багряний ; упоряд. Вадим Усань. – 2-ге вид. – Чікаго ; Харків : ОДУМ, США-Канада : Фундація ім. Івана Багряного, 2001. – 544 с. – На тит. арк.: До 95-річчя від дня народження І.П. Багряного. – ISBN 966-7641-11-2
289245
  Багряний Іван Вірю! : хрестоматія / Іван Багряний ; упоряд. Вадим Усань. – 2-ге вид. – Чікаго ; Харків : ОДУМ, США-Канада : Фундація ім. Івана Багряного, 2001. – 176 с. – ISBN 966-7641-11-2
289246
  Багряний І.П. Вірю!.. : хрестоматія / Іван Багряний ; [упоряд., авт. післясл.: В. Усань]. – 2-ге вид. – Чікаго ; Харків : Фундація імені Івана Багряного, 2001. – 543, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 534-538. – ISBN 966-7641-11-2
289247
  Віртанен Юха Вірю, що Україна стане сильнішою // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (6). – С. 124-129


  Розмова з послом Фінляндії в Україні.
289248
   Вісім варіантів морського відпочинку : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 14-21 : Фото
289249
  Крушевський М. Вісім гімнів Рігведи / Миколай Крушевський. – Луцьк : Терен, 2004. – 137с. : фот. – Репринт. вид. 1879 р. – ISBN 966-8575-08-3
289250
  Ламонова О. Вісім гравюр Катерини Радько // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 12-14. – ISSN 2519-4429
289251
  Хоменська І. Вісім життів однієї вулиці // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; упоряд.: І. Хоменська, П. Хоменський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (3). – С. 225-229


  "Одну з центральних вулиць Києва, яку нині названо іменем Олеся Гончара, перейменовували вісім разів."
289252
  Іванова О. Вісім з половиною хвилин сучасного постмодернізму про постмодерну сучасність // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 109-117
289253
   Вісім законів про Державний Герб України - тризуб // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 1 (31), січень-березень. – С. 48-53
289254
  Сергійчук В. Вісім катастрофічних першовереснів // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 180-185. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 80-річчя масових недоборів до перших класів українських шкіл.
289255
  Хінчин О.Я. Вісім лекцій з математичного аналізу / О.Я. Хінчин. – Київ, 1948. – 244 с.
289256
  Хорунжий Ю.М. Вісім місяців - лише мить : повість / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Молодь, 1967. – 112 с.
289257
  Мирний М. Вісім міфів про членство України в Міжнародному кримінальному суді // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1 жовтня (№ 178). – С. 4-5


  Експерти розвінчують вигадки і нагадують про необхідність ратифікації Римського статуту.
289258
  Лебедик М. Вісім неординарних ідей Федора Моргуна...які варто взяти до уваги тим, хто реформує освіту / розмову вела Ольга Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 86). – С. 9


  Моргун Федір Трохимович — визначний радянський і український учений-аграрій, економіст, господарник, письменник і публіцист. Антропо-геоцентрична педагогічна концепція Ф. Моргуна чекає втілення.
289259
  Мельниченко В. Вісім нових прізвищ до "Шевченківської енциклопедії" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 12-18 березня (№ 11). – С. 12-13
289260
  Пугач О. Вісім пекельних рядків про війну // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 березня (№ 9). – С. 11


  Йон Лазаревич Деген — вчений-медик, педагог, поет, учасник Другої світової війни - автор одного з найпроникливіших віршів про війну.
289261
  Рубан В.І. Вісім подорожей по Полтавщині / В.І. Рубан, В.Л. Майорчик. – Харків, 1975. – 191с.
289262
  Карпенко М.М. Вісім подорожей по Черкащині / М.М. Карпенко. – Днепропетровск, 1978. – 72 с.
289263
  Малишева Ірина Вісім причин побувати в Таїланді : екзотика // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 44-45 : Фото
289264
  Овечко І. Вісім рецензій на одну книжку // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Дальний, О.Н. Гай-Головко [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 311, грудень : грудень. – С. 23-26


  З нотаток автора рецензованої книжки "Чехов і Україна" - Видання Українського Вільного Університету. 1973 р.
289265
  Брюховецька Л. Вісім років української автономії. До 90-річчя ВУФКУ // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 2 (100). – С. 9-12. – ISSN 1562-3238


  13 березня 1922 р. було засновано Всеукраїнське фотокіноуправління. У наказі Народного комісаріату внутрішніх справ та Народного комісаріату освіти УРСР від 24 квітня йшлося про те, що ВУФКУ підпорядковано всі кінотеатри України і всі підприємства ...
289266
   Вісім сербських поетів : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 214-226


  Опубліковано вірші восьми сербських поетів : М. Павлович, Т. Мійович, А. Петров, Д. Драгойлович, Р. Андрич, С. Ігнятович, М. Тодорович, Й. Ніколич
289267
  Тарнавський Ю. Вісім снів : З роману "Три бльондинки і смерть" // Світо-вид : Літературно-мистецький збірник / Видання Київської Організації Спілки Письменників та Нью-Йоркської Групи. – Київ - Нью-Йорк, 1990. – Вип. 3. – С. 46-62
289268
  Сімакова В.С. Вісім точок на обрії, або графічне вираження архаїчної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 171-172. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
289269
  Цедрак Я. Вісім фактів із життя Ельфріди Єлінек = Нобелівка - 2004 // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 6. – С. 118-122. – ISSN 0130-321Х
289270
  Воробкевич С.І. Вісім чи дев"ять? Сміховинки про Безглуздів / С.І. Воробкевич. – Ужгород, 1971. – 54 с.
289271
  Гужва В. Вісімдесят як вісімнадцять. Ювілей Юрія Щербака // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 9 жовтня (№ 39)
289272
   Вісімдесятий набір // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  "...Донецький національний університет імені Василя Стуса, що нині працює у Вінниці, прийняв до лав студентів ювілейний - 80-й - набір першокурсників".
289273
   Вісімдесятники = Poets of the eighties : Антологія нової української поезії. – Едмонтон : Видавництво Канадського інституту українських студій; Альбертський університет, 1990. – 205с. – Тит. аркуш. парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 0-920862-69-1
289274
  Соловйов О.А. Вісімнадцята конференція ВКП(б) / О.А. Соловйов. – Київ, 1950. – 68с.
289275
  Соловйов О.А. Вісімнадцята конференція ВКП(б) / О.А. Соловйов. – Київ, 1957. – 72с.
289276
  Маркс К. Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта / К. Маркс. – Харків-Київ, 1931. – 131с.
289277
  Гаврилов Б.А. Вісімнадцятий з"їзд ВКП(б) / Гаврилов Б.А. – Київ, 1952. – 132 с.
289278
  Матвійчук М.М. Вісімнадцятий з"їзд КП України / М.М. Матвійчук. – К, 1962. – 151с.
289279
  Смолич Ю. Вісімнадцятилітні : роман / Ю. Смолич. – Київ : ДЛВ, 1938. – 575 с.
289280
  Ковтун Г. Вісімнадцятирічний президент Академії наук // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 60-65. – ISSN 0372-6436


  Кирило Григорович Розумовський (1728-1803). Менше відомо, що він був безпосередньо причетним до процесу становлення й розвитку Російської академії наук, президентом якої став у 18 років і понад півстоліття її очолював.
289281
  Фан Дунмей Вісімнадцять філософських трактатів нових конфуціанців / Фан Дунмей. – Тайбей, 1974. – 308с. – Видання китайською мовою
289282
  Козаченко В.П. Вісімсот мільйонів / В.П. Козаченко. – Київ : Молодь, 1953. – 160 с.
289283
  Шарговська О. Віслава Шимборська // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 138-141. – ISSN 0130-321Х
289284
  Радишевський Р. Віслава Шимборська (1923) : лауреат Нобелівської премії 1996 р. // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / редкол.: О.Г. Астаф"єв, Ю.Л. Булаховська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2009. – Т. 13 : Польські письменники - Нобелівські лауреати /Радишевський Ростислав. – С. 430-473. – ISBN 966-8126-40-8
289285
  Савенець А. Віслава Шимборська: розфасовано в Україні // Критика. – Київ, 2003. – Червень, (число 6). – С. 24-26
289286
   Вісник : Квартальник літератури, науки, мистецтва і суспільно-політичного життя. – New York. – ISSN 0042-7004
Рік 50, № 3. – 1997. – іл.
289287
   Вісник = Visnyk = The herald : квартальник літератури, науки, мистецтва і суспільно-політичного життя. – New York. – ISSN 0042-7004
Рік 53, ч. 2, літо. – 2000. – 128 с.
289288
   Вісник = Visnyk = The herald : квартальник літератури, науки, мистецтва і суспільно-політичного життя. – New York : [б. в.]. – ISSN 0042-7004
Рік 53, ч. 1, весна. – 2000
289289
  Тарковський А. Вісник = Вестник : вірші / Арсеній Тарковський ; пер. з укр. Валерії Богуславської. – Київ, 2008. – 310 с. – Текст парал. рос. та укр. мовою. – ISBN 978-966-378-091-7
289290
  Обушний М. Вісник "Українознавство" в становленні українознавства як науки та навчальної дисципліни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 4-6. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  У статті подано загальний огляд усіх випусків щорічника, починаючи з 1994 р., окреслено значення цього видання в системі українознавчої науки. The article presents a general review of all issues of the yearbook "Ukrainoznavstvo" since 1994 and shows ...
289291
   Вісник аграрної історії : зб наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ
Вип. 2. – 2011. – 280 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289292
   Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ
Вип. 3. – 2012. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289293
   Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ
Вип. 4/5. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289294
   Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ
Вип. 6/7. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289295
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 7, 9, 10, 11. – 1996
289296
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 12. – 1996
289297
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 1. – 1997
289298
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 2. – 1997
289299
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 3. – 1997
289300
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 4. – 1997
289301
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 5. – 1997
289302
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 6. – 1997
289303
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 7. – 1997
289304
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 8. – 1997
289305
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 9. – 1997
289306
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 10. – 1997
289307
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 11. – 1997
289308
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 12. – 1997
289309
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
січень, спецвипуск. – 1998
289310
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
вересень, спецвипуск. – 1998
289311
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 1. – 1998
289312
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 2. – 1998
289313
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 3. – 1998
289314
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 4. – 1998
289315
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 5. – 1998
289316
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 6. – 1998
289317
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 7. – 1998
289318
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 8. – 1998
289319
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 9. – 1998
289320
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 10. – 1998
289321
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 11. – 1998
289322
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 12. – 1998
289323
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
вересень, спецвипуск. – 1999
289324
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 1. – 1999
289325
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 2. – 1999
289326
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 3. – 1999
289327
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 4. – 1999
289328
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 5. – 1999
289329
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 6. – 1999
289330
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 7. – 1999
289331
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 8. – 1999
289332
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 9. – 1999
289333
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 10. – 1999
289334
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 11. – 1999
289335
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 12. – 1999
289336
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 1. – 2000
289337
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 2. – 2000
289338
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 3. – 2000
289339
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 4. – 2000
289340
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 5. – 2000
289341
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 6. – 2000
289342
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 7. – 2000
289343
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 8. – 2000
289344
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 9. – 2000
289345
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 10. – 2000
289346
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 11. – 2000
289347
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 12. – 2000
289348
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал: спецвипуск. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
15 років від дня Чорнобильської катастрофи. – 2001
289349
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 1. – 2001
289350
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 2. – 2001
289351
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 3. – 2001
289352
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 4. – 2001
289353
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 5. – 2001
289354
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 6. – 2001
289355
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 7. – 2001
289356
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 8. – 2001
289357
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 9. – 2001
289358
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 10. – 2001
289359
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 11. – 2001
289360
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 12. – 2001
289361
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 1. – 2002
289362
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 2. – 2002
289363
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 3. – 2002
289364
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 4. – 2002
289365
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 5. – 2002
289366
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 6. – 2002
289367
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 7. – 2002
289368
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 8. – 2002
289369
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 9. – 2002
289370
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 10. – 2002
289371
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 11. – 2002
289372
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 12. – 2002
289373
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. Спец. вип. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
Квітень : Інституту гідротехніки і меліорації - 75. – 2005
289374
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал / Нац. укад. аграрних наук України ; редкол.: Я. Гадзало, М. Бащенко, А. Балян [та ін.]. – Київ : Аграрна наука, 1922-. – ISSN 2308-9377
№ 1. – 2018. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289375
   Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – 2015. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289376
   Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 2 (84), т. 2. – 2015. – 284 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289377
   Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 3 (86). – 2015. – 259 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289378
   Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 4 (87). – 2015. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289379
   Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 1 (88). – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289380
   Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 2 (89), ч. 1. – 2016. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289381
   Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 2 (90), ч. 2. – 2016. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289382
   Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаїв. нац. аграр. ун-т, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 3 (91). – 2016. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289383
   Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаїв. нац. аграр. ун-т, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – 2016. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289384
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаївський нац. аграрний ун-т, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289385
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаївський нац. аграрний ун-т, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – 2017. – 230 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289386
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаївський нац. аграрний ун-т, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 3 (95) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – 2017. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289387
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаївський нац. аграрний ун-т, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 4 (96) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – 2017. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289388
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаївський нац. аграрний ун-т, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 1 (97) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – 2018. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289389
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаївський нац. аграрний ун-т, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 2 (98) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289390
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаівський національний аграргний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 3 (99). – 2018. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289391
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаівський національний аграргний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 4 (100). – 2018. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289392
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаівський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 1 (101). – 2019. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
289393
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаівський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 2 (102). – 2019. – 106 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами
289394
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаівський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 3 (103). – 2019. – 119 с. – DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103) - Резюме укр., рос, англ. мовами
289395
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаівський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 4 (104). – 2019. – 133 с. – DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104) - Резюме укр., рос, англ. мовами
289396
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 1 (105). – 2020. – 125 с. – DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105) - Резюме укр., рос, англ. мовами
289397
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 2 (106). – 2020. – 132 с. – DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106) - Резюме укр., рос, англ. мовами
289398
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 3 (107). – 2020. – 125 с. – DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107) - Резюме укр., рос, англ. мовами
289399
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 4 (108). – 2020. – 108 с. – DOI: 10.31521/2313-092X/2020-4(108) - Резюме укр., рос, англ. мовами
289400
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 1 (109). – 2021. – DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109) - Резюме укр., рос, англ. мовами
289401
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 2 (110). – 2021. – 123, [1] c. – DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110) - Резюме укр., рос, англ. мовами
289402
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 3 (111). – 2021. – 113, [1] c. – DOI: 10.31521/2313-092X/2021-3(111) - Резюме укр., рос, англ. мовами
289403
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 4 (112). – 2021. – 109 с. – DOI: 10.31521/2313-092X/2021-4(112) - Резюме укр., рос, англ. мовами
289404
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2411-9199
Т. 26, № 1. – 2022. – 88, [2] c. – DOI: 10.56407/2313-092X/2022-26(1) - Резюме укр., рос, англ. мовами
289405
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2411-9199
Т. 26, № 2. – 2022. – 78, [2] c. – DOI: 10.56407/2313-092X/2022-26(2) - Резюме укр., рос, англ. мовами
289406
   Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2004-. – ISBN 966-8159-01-2
Вип. 1. – 2004
289407
   Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2004-
Вип. 2. – 2005. – Мова резюме англійська та російська
289408
   Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2004-
Вип. 3. – 2005. – Мова резюме англійська та російська
289409
   Вісник Академії адвокатури України : науковий журнал / Академія адвокатури України; редкол.: Гончаренко В.Г., Захарова О.С., Бояров В.І. [та ін.]. – Київ : Академія адвокатури України, 2004-
Вип. 5. – 2006. – 156 с. – Резюме англ., рос. мовами
289410
   Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2004-
Вип. 7. – 2006. – Мова резюме англійська та російська
289411
   Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання. – Київ, 2004-
Вип. 3 (22). – 2011. – резюме англ., рос. мовами
289412
   Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання. – Київ, 2004-
Вип. 3 (25). – 2012. – Резюме англ., рос. мовами
289413
   Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання. – Київ, 2004-
Вип. 1 (26). – 2013. – 216 с. – Резюме англ., рос. мовами
289414
   Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика : наукове фахове видання. – Київ, 2004-
Число 2 (27). – 2013. – 172 с. – Резюме англ., рос. мовами
289415
   Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика : наукове фахове видання. – Київ, 2004-
Число 3 (28). – 2013. – 96 с. – Резюме англ., рос. мовами
289416
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання ; рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 11, № 1 (29). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289417
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 11, № 2 (30). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289418
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 11, № 3 (31). – 2014. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289419
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 12, № 1 (32). – 2015. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289420
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 12, № 3 (34). – 2015. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289421
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 12, № 2 (33). – 2015. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289422
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 13, № 3 (37). – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289423
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 13, № 1 (35). – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289424
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 13, № 2 (36). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289425
   Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 14, № 2 (39). – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289426
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 14, № 1 (38). – 2017. – 300 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289427
   Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 15, № 1/2 (40/41). – 2018. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289428
   Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Бірюкова А.М., Блажівська Н.Є., Бояров В.І. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 16, № 1 (42). – 2019. – 86 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
289429
   Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Бірюкова А.М., Блажівська Н.Є., Бояров В.І. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 16, № 2 (43). – 2019. – 102 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
289430
   Вісник Академії економічних наук України : Науковий щорічник. – Донецьк
№ 1. – 2002
289431
   Вісник Академії економічних наук України : Науковий щорічник. – Донецьк, 2002-. – ISSN 1729-7206
№ 1. – 2003
289432
   Вісник Академії економічних наук України : Науковий щорічник. – Донецьк, 2002-. – ISSN 1729-7206
№ 2. – 2003
289433
   Вісник Академії економічних наук України : Науковий щорічник. – Донецьк, 2002-. – ISSN 1729-7206
№ 1. – 2004. – З № 2 -"Вісник економічної науки України"
289434
  Академія Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право" : науковий збірник / Акад. митної служби України. – Дніпропетровськ
  № 2(11). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289435
  Академія Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка" : науковий журнал. – Дніпропетровськ
  № 2 (50). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289436
  Академія Вісник Академії митної служби України. Серія "Право" : [науковий збірник]. – Дніпропетровськ
  № 1 (10). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289437
   Вісник Академії митної служби України. Серія "Право" : науковий збірник. – Дніпропетровськ
  № 2 (13). – 2014. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289438
  Академія Вісник Академії митної служби України. Серія "Право" : науковий збірник / Акад. митної служби України. – Дніпропетровськ
  № 1 (12). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289439
   Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка" : науковий журнал. – Дніпропетровськ
  № 1 (51). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289440
   Вісник Академії митної служби України. Серія : "Державне управління" : науковий збірник / редкол.: Івашова Л.М., Решетніченко А.В., Корх О.М. [та ін.]. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України
  № 1 (10). – 2014. – 168 с. – Резюме укр., англ. мовами
289441
   Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка" : науковий журнал. – Дніпропетровськ
  № 2 (54). – 2015. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
289442
  Академія Вісник Академії митної служби України. Серія "Право" : науковий збірник / Акад. митної служби України. – Дніпропетровськ
  № 1 (14). – 2015. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289443
   Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право" : науковий збірник. – Дніпропетровськ
  № 2 (15). – 2015. – 209 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289444
   Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка" : науковий журнал. – Дніпропетровськ
  № 1 (53). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
289445
  Академія Вісник Академії наук України / Академія, наук України. – Київ
№№ 1-12. – 1991. – до 1991 р. - "Вісник Академії наук УРСР"
289446
  Академія Вісник Академії наук України / Академія, наук України. – Київ
№№ 1-12. – 1992. – до 1991 р. - "Вісник Академії наук УРСР"
289447
  Академія Вісник Академії наук України / Академія, наук України. – Київ
№№ 1-12. – 1993. – до 1991 р. - "Вісник Академії наук УРСР"
289448
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1950. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289449
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1951. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289450
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1952. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289451
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1953. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289452
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1954. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289453
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1955. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289454
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1956. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289455
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-11. – 1957. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289456
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1958. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289457
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-9. – 1959. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289458
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-8. – 1969. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289459
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1970. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289460
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1971. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289461
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1972. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289462
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1973. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289463
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1974. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289464
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1975. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289465
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1976. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289466
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1977. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289467
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1978. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289468
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1979. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289469
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1980. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289470
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1981. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289471
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1982. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289472
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1983. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289473
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1984. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289474
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1985. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289475
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1986. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289476
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1987
289477
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1988
289478
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1989. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289479
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1990. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
289480
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 6. – 1996
289481
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 7. – 1996
289482
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 1. – 1997
289483
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 2. – 1997
289484
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 3. – 1997
289485
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 4. – 1997
289486
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 1. – 1998
289487
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 2. – 1998
289488
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 3. – 1998
289489
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 4. – 1998
289490
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 1. – 1999
289491
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 2. – 1999
289492
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 3. – 1999
289493
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 4. – 1999
289494
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 1. – 2000
289495
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 2. – 2000
289496
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 3. – 2000
289497
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 4. – 2000
289498
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 1. – 2001
289499
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 2. – 2001
289500
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 3. – 2001
289501
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 4. – 2001
289502
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 1. – 2002
289503
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 2. – 2002
289504
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 3. – 2002
289505
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 4. – 2002
289506
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 1. – 2003
289507
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – 2003
289508
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 4. – 2003
289509
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 1. – 2004
289510
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 2. – 2004
289511
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 3. – 2004
289512
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 4. – 2004
289513
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 1. – 2005
289514
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 2. – 2005
289515
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 3. – 2005
289516
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 4. – 2005
289517
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 1. – 2006
289518
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 2. – 2006
289519
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 3. – 2006
289520
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 4. – 2006
289521
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 1. – 2007
289522
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 2. – 2007
289523
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 3. – 2007
289524
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 4. – 2007
289525
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 1. – 2008
289526
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 2 (53). – 2008
289527
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 3 (54). – 2008
289528
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 4 (55). – 2008
289529
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 1 (56). – 2009
289530
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 2 (57). – 2009
289531
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 3 (58). – 2009
289532
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 4 (59). – 2009
289533
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 1 (60). – 2010
289534
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 2 (61). – 2010
289535
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 3 (62). – 2010
289536
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 4 (63). – 2010
289537
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 2 (65). – 2011
289538
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 3 (66). – 2011
289539
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 4 (67). – 2011
289540
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків : Право, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 1 (68). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
289541
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків : Право, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 2 (69). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
289542
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків : Право, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 3 (70). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
289543
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків : Право, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 4 (71). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
289544
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 1 (72). – 2013. – З № 2 "Вісник Національної академії правових наук України"; Резюме укр., рос., англ. мовами
289545
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації прфспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-7184-28-5
№ 1. – 2000
289546
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації прфспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-7184-28-5
№ 4. – 2000
289547
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації прфспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-7184-28-5
№ 5. – 2000
289548
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації прфспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-7184-28-5
№ 6. – 2000
289549
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1. – 2001
289550
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
289551
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 3. – 2001
289552
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 4. – 2001
289553
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1. – 2002
289554
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 4. – 2002
289555
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 5 : Спец.випуск "До 4 З"їзду Федерації профспілок України: Єдність. Солідарність. Справедливість !9-21 листопада 2002 р.". – 2002
289556
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 6. – 2002
289557
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1. – 2003
289558
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Акдемія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-
№ 2. – 2003
289559
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003
289560
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003
289561
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-
№ 5. – 2003
289562
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1. – 2004
289563
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 2. – 2004
289564
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 3. – 2004
289565
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 4. – 2004
289566
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1. – 2005
289567
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 2. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
289568
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 3. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
289569
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 4. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
289570
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 5. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
289571
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник. Спецвипуск / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1 : До 5 з"їзду Федерації професійних спілок України. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
289572
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 2. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
289573
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 3. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
289574
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 4. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
289575
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
289576
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
289577
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 3. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
289578
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – 2007. – резюме рос., англ. мовами
289579
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 5. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
289580
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
289581
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
289582
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 3, ч. 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
289583
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 4. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
289584
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 5. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
289585
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1 (48). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
289586
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 2 (49). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
289587
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 3 (50). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
289588
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 4 (51). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
289589
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 5 (52). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
289590
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1 (53). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
289591
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 2 (54). – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
289592
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 3 (55). – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
289593
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 4 (56). – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
289594
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 4 (4). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
289595
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 1 (1). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
289596
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 3 (3). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
289597
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 2 (2). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
289598
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1 (57). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
289599
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 2 (58). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
289600
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 3 (59). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
289601
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 4 (60). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
289602
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 3 (7). – 2012. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289603
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 1 (5). – 2012. – 162 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
289604
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 2 (6). – 2012. – 164 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
289605
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 4 (8). – 2012. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289606
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-
№ 1 (61). – 2012. – 148 с. – резюме рос., англ. мовами
289607
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-
№ 2 (62). – 2012. – 144 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
289608
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-
№ 3 (63). – 2012. – 106 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
289609
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-
№ 4 (64). – 2012. – 112 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
289610
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія "Право та державне управління" : науковий збірник. – Київ
  № 1 (9). – 2013. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289611
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 2/3 (10). – 2013. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289612
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 4 (11). – 2013. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289613
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-
№ 1 (65). – 2013. – 148 с. – Резюме рос., англ. мовами
289614
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 2 (66). – 2013. – 110 с. – Резюме рос., англ. мовами
289615
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 3 (67). – 2013. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289616
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 4 (68). – 2013. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289617
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 1 (12). – 2014. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289618
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 2 (13). – 2014. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289619
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 3/4 (14). – 2014. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289620
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 1 (69). – 2014. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289621
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 2 (70). – 2014. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289622
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 3/4 (71). – 2014. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289623
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 1/2 (15). – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289624
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 3/4 (16). – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289625
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 1/2 (72). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289626
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 3/4 (73). – 2015. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289627
   Вісник Академії прокуратури України / Академія прокуратури України. – Київ, 2005-
№ 1. – 2007. – резюме укр., англ. мовами; з 2008р. див. назву "Вісник Національної академії прокуратури України"
289628
   Вісник Академії прокуратури України / Академія прокуратури України. – Київ, 2005-
№ 3. – 2007. – резюме укр., англ. мовами; з 2008р. див. назву "Вісник Національної академії прокуратури України"
289629
   Вісник Академії прокуратури України / Академія прокуратури України. – Київ, 2005-
№ 4. – 2007. – резюме укр., англ. мовами; з 2008р. див. назву "Вісник Національної академії прокуратури України"
289630
   Вісник Асоціації правників України / ВГО "Асоціація правників України". – Київ, 2006-
№ 1. – 2008. – редакційна передплата
289631
   Вісник Асоціації правників України / ВГО "Асоціація правників України". – Київ, 2006-
№ 2. – 2008. – редакційна передплата
289632
   Вісник Асоціації правників України / ВГО "Асоціація правників України". – Київ, 2006-
№ 3. – 2008. – редакційна передплата
289633
   Вісник Асоціації правників України / ВГО "Асоціація правників України". – Київ, 2006-
№ 4. – 2008. – редакційна передплата
289634
   Вісник Асоціації правників України / ВГО "Асоціація правників України". – Київ, 2006-
№ 5. – 2008. – редакційна передплата
289635
  Асоціація Вісник Асоціації слідчих суддів України / Редкол.: Чванкін С.А,, Голубєва Н,Ю., Мішин М.І. [та ін.]. – Одеса
№ 1 (2). – 2017. – 59 с.
289636
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 1, № 1. – 2000
289637
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 1, № 2. – 2000
289638
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 2, № 1. – 2001
289639
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 3, № 2. – 2002
289640
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 4, № 1. – 2003
289641
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 5, № 1/2. – 2004
289642
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 6, № 1/2. – 2009
289643
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 7, № 1/2. – 2010
289644
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 8, № 1/2. – 2012
289645
   Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1607-2855
Т. 10, № 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., анг. мовами
289646
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 11, № 1/2. – 2015
289647
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 12, № 1/2. – 2016
289648
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал. – Бердянськ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 1 (25). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289649
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал. – Бердянськ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 3 (27). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289650
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал. – Бердянськ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 3 (31). – 2015. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289651
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал. – Бердянськ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 4 (32). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289652
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал. – Бердянськ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 1 (33). – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289653
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал. – Бердянськ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 2 (34). – 2016. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289654
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, В.Ф. Столяров, І.В. Комарова [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 2 (38). – 2017. – 115, [1] с.
289655
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, В.Ф.Столяров, І.В. Комарова [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 3 (39). – 2017. – 113, [1] с.
289656
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, В.Ф. Столяров, Н.В. Рунчева [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 4 (40). – 2017. – 97, [1] с.
289657
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, В.Ф. Столяров, Н.В. Рунчева [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 1 (41). – 2018. – 106, [1] с.
289658
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, В.Ф. Столяров, Н.В. Рунчева [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 2 (42). – 2018. – 89, [1] с.
289659
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, В.Ф. Столяров, Н.В. Рунчева [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 3 (43). – 2018. – 108, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
289660
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, В.Ф. Столяров, Н.В. Рунчева [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 4 (44). – 2018. – 97, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
289661
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, В.Ф. Столяров, Н.В. Рунчева [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 1 (45). – 2019. – 99, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
289662
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, Ю.І. Осєнін, Н.В. Рунчева [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 2 (46). – 2019. – 146, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
289663
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, Ю.І. Осєнін, Н.В. Рунчева [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 1 (47). – 2020. – 147, [1] с. – DOI: 10.33783/1977-4167-2020-47-1 - Резюме укр., англ. мовами
289664
   Вісник бухгалтера і аудитора України. – Київ
№ 15. – 1997
289665
   Вісник бухгалтера і аудитора України. – Київ
№ 1. – 1998
289666
   Вісник бухгалтера і аудитора України. – Київ
№ 2. – 1998
289667
   Вісник бухгалтера і аудитора України. – Київ
№ 3. – 1998
289668
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 2. – 1996
289669
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 1. – 1997
289670
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 2. – 1997
289671
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 3. – 1997
289672
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 4. – 1997
289673
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 1. – 1998
289674
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 2. – 1998
289675
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 3. – 1998
289676
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 4. – 1998
289677
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 1. – 1999
289678
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 2. – 1999
289679
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 3. – 1999
289680
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 4. – 1999
289681
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 5. – 1999
289682
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 6. – 1999
289683
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2000
289684
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2000
289685
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2000
289686
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2000
289687
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 5. – 2000
289688
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 6. – 2000
289689
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2001
289690
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
289691
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2001
289692
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2001
289693
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 5. – 2001
289694
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 6. – 2001
289695
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2002
289696
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
289697
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
289698
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
289699
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 5. – 2002
289700
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 6. – 2002
289701
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2003
289702
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2003
289703
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2003
289704
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2003
289705
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 5. – 2003
289706
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 6. – 2003
289707
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 1. – 2004
289708
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 2. – 2004
289709
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 3. – 2004
289710
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 4. – 2004
289711
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 5. – 2004
289712
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 6. – 2004
289713
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 7. – 2004
289714
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 8. – 2004
289715
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 9. – 2004
289716
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 10. – 2004
289717
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 11. – 2004
289718
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 12. – 2004
289719
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 1. – 2005
289720
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 2. – 2005
289721
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 3. – 2005
289722
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 4. – 2005
289723
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 5. – 2005
289724
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 6. – 2005
289725
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 7. – 2005
289726
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 8. – 2005
289727
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 9. – 2005
289728
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 10. – 2005
289729
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 11. – 2005
289730
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 12. – 2005
289731
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006
289732
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 2. – 2006
289733
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 3. – 2006
289734
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 4. – 2006
289735
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 5. – 2006
289736
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 6. – 2006
289737
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 7. – 2006
289738
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 8. – 2006
289739
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 9. – 2006
289740
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 10. – 2006
289741
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 11. – 2006
289742
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 12. – 2006
289743
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 1. – 2007
289744
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 2. – 2007
289745
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 3. – 2007
289746
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 4. – 2007
289747
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 5. – 2007
289748
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 6. – 2007
289749
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 7. – 2007
289750
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 8. – 2007
289751
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 9. – 2007
289752
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 10. – 2007
289753
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 11. – 2007
289754
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 12. – 2007
289755
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2008
289756
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2008
289757
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2008
289758
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2008
289759
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 5. – 2008
289760
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 6. – 2008
289761
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 7. – 2008
289762
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 8. – 2008
289763
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 9. – 2008
289764
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 10. – 2008
289765
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 11. – 2008
289766
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 12. – 2008
289767
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 1 (101). – 2009
289768
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 2 (102). – 2009
289769
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 3 (103). – 2009
289770
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 4 (104). – 2009
289771
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 5 (105). – 2009
289772
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 6 (106). – 2009
289773
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 7 (107). – 2009
289774
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 8 (108). – 2009
289775
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 9 (109). – 2009
289776
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 10 (110). – 2009
289777
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 11 (111). – 2009
289778
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 12 (112). – 2009
289779
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 1 (113). – 2010
289780
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 2 (114). – 2010
289781
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 3 (115). – 2010
289782
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 4 (116). – 2010
289783
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 5 (117). – 2010
289784
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 6 (118). – 2010
289785
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 7 (119). – 2010
289786
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 8 (120). – 2010
289787
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 9 (121). – 2010
289788
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 10 (122). – 2010
289789
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 11(123). – 2010
289790
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 12 (124). – 2010
289791
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 2 (126). – 2011
289792
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 3 (127). – 2011
289793
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 4 (128). – 2011
289794
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 5 (129). – 2011
289795
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 6 (130). – 2011
289796
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 7 (131). – 2011
289797
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 8 (132). – 2011
289798
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 9 (133). – 2011
289799
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 10 (134). – 2011
289800
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 11 (135). – 2011
289801
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України ; ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 1994-
№ 12 (136). – 2011
289802
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 1 (137). – 2012
289803
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 2 (138). – 2012
289804
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 3 (139). – 2012
289805
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 4 (140). – 2012
289806
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 5 (141). – 2012
289807
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 6 (142). – 2012
289808
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 7 (143). – 2012
289809
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 8 (144). – 2012
289810
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 9 (145). – 2012
289811
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 10 (146). – 2012
289812
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 11 (147). – 2012
289813
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 12 (148). – 2012
289814
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 1 (149). – 2013
289815
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 2 (150). – 2013
289816
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 3 (151). – 2013
289817
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 4 (152). – 2013
289818
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 5 (153). – 2013
289819
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 6 (154). – 2013
289820
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 7 (155). – 2013
289821
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 8 (156). – 2013
289822
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 9 (157). – 2013
289823
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 10 (158). – 2013
289824
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 11 (159). – 2013
289825
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ : Істина, 1994-
№ 12 (160). – 2013
289826
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 1 (161). – 2014
289827
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 2 (162). – 2014
289828
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 3 (163). – 2014
289829
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 4 (164). – 2014
289830
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 5 (165). – 2014
289831
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 6 (166). – 2014
289832
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 7 (167). – 2014
289833
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 8 (168). – 2014
289834
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 9 (169). – 2014
289835
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 10 (170). – 2014
289836
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 11 (171). – 2014
289837
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 12 (172). – 2014
289838
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 1 (173). – 2015
289839
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 2 (174). – 2015
289840
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 3 (175). – 2015
289841
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 4 (176). – 2015
289842
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 5 (177). – 2015
289843
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 6 (178). – 2015
289844
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 7 (179). – 2015
289845
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 8 (180). – 2015
289846
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 9 (181). – 2015
289847
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 10 (182). – 2015
289848
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 11 (183). – 2015
289849
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 12 (184). – 2015
289850
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 1 (185). – 2016. – 48 с.
289851
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 2 (186). – 2016. – 48 с.
289852
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 3 (187). – 2016. – 48 с.
289853
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 4 (188). – 2016. – 48 с.
289854
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 5 (189). – 2016. – 48 с.
289855
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 6 (190). – 2016. – 48 с.
289856
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 7 (191). – 2016. – 48 с.
289857
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 8 (192). – 2016. – 48 с.
289858
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України ; редкол.: Романюк Я.М., Андрушко П.П., Беляневич О.А. [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 1 (197). – 2017. – 44 с.
289859
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України ; редкол.: Романюк Я.М., Андрушко П.П., Беляневич О.А. [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 2 (198). – 2017. – 48 с.
289860
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289861
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289862
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289863
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289864
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289865
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289866
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 4. – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289867
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 1. – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289868
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 2. – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289869
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 3. – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289870
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Голов. ред. О.М. Нечитайло ; ред.: В.П. Базов, Ф.К. Іллюк [та ін.]. – Київ, 2006-
№ 4. – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289871
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Голов. ред. О.М. Нечитайло. – Київ, 2006-
№ 1/2. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
289872
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ
№ 1. – 1998
289873
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ
№ 2. – 1998
289874
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ
№ 3. – 1998
289875
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ
№ 4. – 1998
289876
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ
№ 1. – 1999
289877
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ
№ 2. – 1999
289878
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ
№ 3. – 1999
289879
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ
№ 4. – 1999
289880
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ, 1998-
№ 1. – 2000. – з 2001 р. назва "Вісник господарського судочинства"
289881
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ, 1998-
№ 2. – 2000. – з 2001 р. назва "Вісник господарського судочинства"
289882
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ, 1998-
№ 3. – 2000. – з 2001 р. назва "Вісник господарського судочинства"
289883
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ, 1998-
№ 4. – 2000. – з 2001 р. назва "Вісник господарського судочинства"
289884
   Вісник відділень Асоціації правників України. – Київ, 2011-
№ 1 (2). – 2012
289885
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут. – ISSN 1997-9266
№ 1. – 1993
289886
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут
№ 1. – 1994
289887
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут. – ISSN 1997-9266
№ 2. – 1994
289888
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут. – ISSN 1997-9266
№ 3. – 1994
289889
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут. – ISSN 1997-9266
№ 4. – 1994
289890
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут. – ISSN 1997-9266
№ 1. – 1995
289891
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут. – ISSN 1997-9266
№ 2. – 1995
289892
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут. – ISSN 1997-9266
№ 3/4. – 1995
289893
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут
№ 1/2. – 1996
289894
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут
№ 3. – 1996
289895
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут
№ 4. – 1996
289896
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут
№ 1. – 1997
289897
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут
№ 2. – 1997
289898
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут. – ISSN 1997-9266
№ 4. – 1997
289899
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут
№ 2. – 1998
289900
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут
№ 3. – 1998
289901
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут
№ 4. – 1998
289902
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 1. – 1999
289903
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 2. – 1999
289904
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 3. – 1999
289905
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 4. – 1999
289906
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 5. – 1999
289907
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 6. – 1999
289908
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 1. – 2000
289909
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 2. – 2000
289910
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 3. – 2000
289911
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 4. – 2001
289912
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 5. – 2001
289913
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 6. – 2001
289914
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 2. – 2002
289915
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 3. – 2002
289916
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 4. – 2002
289917
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 5. – 2002
289918
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 6. – 2002
289919
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 1. – 2003
289920
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 2. – 2003
289921
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 3. – 2003
289922
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 4. – 2003
289923
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 5. – 2003
289924
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 6. – 2003
289925
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 1. – 2004
289926
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 2. – 2004
289927
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 3. – 2004. – и
289928
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 4. – 2004
289929
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 5. – 2004
289930
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 6. – 2004
289931
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 1. – 2005
289932
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 2. – 2005
289933
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 3. – 2005
289934
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 4. – 2005
289935
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 5. – 2005
289936
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 6. – 2005
289937
   Вісник Вінницького політехнічного інституту = Вестник Винницкого политехнического ин-та=Visnyk of Vinnytsia polytecnical in-t : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 1. – 2006. – резюме рос.та укр. мовами
289938
   Вісник Вінницького політехнічного інституту = Вестник Винницкого политехнического ин-та=Visnyk of Vinnytsia polytecnical in-t : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 2. – 2006. – резюме рос. та укр. мовами
289939
   Вісник Вінницького політехнічного інституту = Вестник Винницкого политехнического ин-та=Visnyk of Vinnytsia polytecnical in-t : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 3. – 2006. – резюме рос. та укр. мовами
289940
   Вісник Вінницького політехнічного інституту = Вестник Винницкого политехнического ин-та=Visnyk of Vinnytsia polytecnical in-t : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 4. – 2006. – резюме рос. та укр. мовами
289941
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. Спецвипуск / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 5 : Спецвип. за матеріалами Міжн. наук.-практ. конф. "1-й Всеукр. з"їзд екологів". – 2006
289942
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. Спецвип. / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 6 : Спецвип. за матер. 13 Міжн. конференції з автоматичного управління (Автоматика-2006). – 2006
289943
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 1 (70). – 2007. – мова резюме укр.,англ.
289944
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 2 (71). – 2007. – мова резюме укр..англ.
289945
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 3 (72). – 2007. – мова резюме укр., англ.
289946
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 4 (73). – 2007. – мова резюме англ.,укр.
289947
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 5 (74). – 2007. – мова резюме укр.. англ.
289948
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 6 (75). – 2007. – мова резюме укр., англ.
289949
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 1 (76). – 2008. – мова резюме укр.. англ.
289950
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 2 (77). – 2008. – мова резюме укр.. англ.
289951
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 3 (78). – 2008. – мова резюме укр.. англ.
289952
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 4 (79). – 2008. – мова резюме укр.. англ.
289953
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 5 (80). – 2008. – мова резюме укр.. англ.
289954
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 6 (81). – 2008. – мова резюме укр.. англ.
289955
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 1 (82). – 2009. – мова резюме укр.. англ.
289956
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 2 (83). – 2009. – мова резюме укр.. англ.
289957
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 3 (84). – 2009. – мова резюме укр.. англ.
289958
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 4 (85). – 2009. – мова резюме укр.. англ.
289959
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 5 (86). – 2009. – мова резюме укр.. англ.
289960
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 6 (87). – 2009. – мова резюме укр.. англ.
289961
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 1 (88). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
289962
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 2 (89). – 2010. – мова резюме укр., англ.
289963
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 3 (90). – 2010. – мова резюме укр., англ.
289964
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Б.І. Мокін ; редкол.: О.Д. Азаров, В.О. Багацький, Й.Й. Білинський [та ін.]. – Вінниця, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 1 (100). – 2012. – 222 с.
289965
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Б.І. Мокін ; редкол.: О.Д. Азаров, В.О. Багацький, Й.Й. Білинський [та ін.]. – Вінниця, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 2 (101). – 2012. – 228 с.
289966
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 6 (111). – 2013
289967
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 1 (112). – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
289968
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 2 (113). – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
289969
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 3 (114). – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
289970
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 4 (115). – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
289971
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 5 (116). – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
289972
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 6 (117). – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
289973
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 1 (118). – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
289974
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 2 (119). – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
289975
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 3 (120). – 2015. – 143 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
289976
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 4 (121). – 2015. – 149 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
289977
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 5 (122). – 2015. – 161 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
289978
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 6 (123). – 2015. – 167 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
289979
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 1994
289980
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 1994
289981
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 1995
289982
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 1995
289983
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 1996
289984
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 1996
289985
   Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 2001
289986
   Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 3. – 2001
289987
   Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 4. – 2001
289988
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 2002
289989
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 2002
289990
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 3. – 2002
289991
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 4. – 2002
289992
   Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 2003
289993
   Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 2003
289994
   Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 3. – 2003
289995
   Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 4. – 2003
289996
   Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 2009
289997
   Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 3. – 2009
289998
   Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 5. – 2009
289999
   Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 2010
290000
   Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 2010
<< На початок(–10)281282283284285286287288289290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,