Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>
278001
  Івоссе Казімеш "... Відлетіли птахи у жалобі..." : поезія // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 18-21. – ISSN 0320 - 8370
278002
  Лубчак В. "Відкриття за змістом, винахід за формою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 23


  Петро Кралюк представив нову книжку вибраної історичної прози "Синопсис".
278003
  Бондарєва М.В. "Відкриття спадщини" і "заведення спадкової справи": суть і співідношення // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 6-10
278004
  Шамраєва В.М. "Відкриття України" Сполученими Штатами Америки // Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва. – Харків : Оберіг, 2015. – С. 71-117. – ISBN 978-966-8689-34-5
278005
  Яблонська Д. "Відкриття" Японії та його наслідки для країни / Д. Яблонська, В.С. Степанков // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 81-86
278006
  Лащенко С. "Відкушування" і тактика "коридорів". Імперське асиміляторство Кремля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 15


  "Подивіться на карту, де чорною лінією обведено територію розселення народу ерзя в минулому. Лише близько 20% цієї території опинилися в складі Республіки Мордовія. Але ж північніше, до самої Оки і Волги, також живуть ерзяни! Сто років тому вони ще й ...
278007
  Докашенко В.М. "Відлига" в контексті розширення прав і обов"язків професійних спілок // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Горлів. ін-т іноземних мов [та ін.]. – Артемівськ, 2015. – Вип. 8. – С. 46-67. – ISBN 978-966-8469-54-2


  Згадується праця В.Ф. Цвиха, в якій аналізується теорія та практика профспілкового руху в громадянському суспільстві
278008
  Голобородько В. "Відліт насіниною кульбаби" / розмову вела Олена Куренкова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 березня (№ 38-39)


  Василь Голобородько - про "візит" тривалістю в чотири роки, дерусифікацію сходу і глобальність... казок.
278009
  Царук А. "Відлуння рідного степу" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 97-107. – ISSN 08-68-4790-1
278010
  Товстуха Є. "Відлуння таїни" : проза: новела // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2010. – № 3 (69). – С. 42-45
278011
  Голомша М "Відмивання" кримінально нажитих коштів // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.23-27
278012
  Сергійчук В. "Відмова від історії в університетах - дуже тривожний сигнал" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16 червня (№ 103). – С. 5


  Новий Закон "Про вищу освіту" надав велику автономію університетам. Як наслідок, багато вчених рад факультетів, для яких історія України не є профільною дисципліною, вважають, що їхні студенти можуть обійтися без кваліфікованого знання свого минулого, ...
278013
  Віленський Ю. "Відмовляюся з етичних міркувань" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 22


  Михайло Булгаков на допиті в ОПГУ.
278014
  Бурлачук В. "Віднесення до цінності", смисл і соціальна зміна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.100-110
278015
  Ковальовва О.І. "Відновлення лідерства США в Америках": підгрунтя для збереження глобального лідерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 141-147


  В статті демонструється особливе значення Латинської Америки для відновлення і забезпечення глобального лідерства США.
278016
  Шваб М. "Відновлювати органи та їхні функції - це не фантастика" / спілкувалася Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 1, 11


  "Донедавна про таке йшлося хіба що в творах фантастів, а сьогодні про це говорять як про реальність. Швейцарські вчені на чолі з професором Мартіном Швабом поставили на ноги 30-річного паралізованого чоловіка, і він знову почав ходити. Диво сталося ...
278017
  Політіс Лінос [Відкриття грецьких народних пісень : передумови, обставини та укладання першої збірки / Алексис Політіс. – Афіни : Темеліо, 1984. – 422 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Історична бібліотека])
278018
  Теремко В. Відкритість до змін як ключова умова стабільності видавництва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 11 (196). – С.3-5. – ISSN 2076-9326
278019
  Волошин В.В. Відкритість економіки в міжнародному бізнесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-37. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Стаття відкриває основні елементи наукового аналізу відкритості економіки в міжнародному бізнесі. Детально подано різні погляди на проблему відкритості економіки в міжнародному бізнесі як однієї з форм міжнародної господарської взаємодії. The article ...
278020
  Біленко Ю. Відкритість економіки, вільна торгівля та економічне зростання у перехідних економіках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 276-284. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
278021
  Турканова В. Відкритість і гласність судового розгляду та виконання судових рішень: світові та європейські стандарти на прикладі законодавства Англії та Уельсу, США і права ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 67-74. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито правову природу принципу гласності та відкритості судового розгляду і виконання судових рішень як інтегральної частини концепції права особи на справедливий суд. З"ясовано основні підходи і світові стандарти відкритості та гласності виконання ...
278022
  Терещенко К.В. Відкритість персоналу як соціально-психологісний чинник організаційного розвитку освітніх організацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 192-196. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
278023
  Салімов Анвар Відкритість як конкурентна перевага // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 54-56 : фото. – ISSN 1998-8044
278024
   Відкритість. Суспільство. Влада. = Ouverture. Societe. Pouvоir : від Нантського едикту до падіння комунізму / автор-упоряд. Е. Ле Руа Ладюрі у співпраці з Г. Буржуа; [ пер. з фр. Є. Марічева; наук. ред. Т. Цимбал ]. – Київ : Ніка-Центр, 2008. – 264с. – (Ідеї та Історії ; Вип. 2). – ISBN 978-966-521-462-5
278025
  Романчук І. Відкрито Американський центр загального права // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 1


  У головному корпусі КНУ імені Тараса Шевченка відкрито Американський центр загального права (ACLC).
278026
  Савак Б. Відкрито виставку геніального художника // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26-31 грудня (№ 52). – С. 12


  До 180-річчя від дня народження Корнила Устияновича.
278027
  Єфіменко В. Відкрито ВІРГО-центр в Астрономічній обсерваторії // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 5


  ВІРГО-центр - це віртуальна рентгенівська та гама-обсерваторія, яка дає можливість опрацьовувати спостереження космічних телескопів у широкому діапазоні. У відкритті центру взяли участь проректор з наук. роботи проф. С.А. Вижва, зав. кафедри ...
278028
  Єфіменко В. Відкрито ВІРГО-центр в Астрономічній обсерваторії // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 3


  Про астрофізичні дослідження в нашому університеті та про створення за ініціативою науковців Астрономічної обсерваторії Віртуальної Рентгенівської та Гама-обсерваторії (ВІРГО).
278029
  Соловей Василь Відкрито ворота на Київ : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 95-100. – ISSN 0208-0710
278030
  Петренко Є. Відкрито дорогу до гонки озброєнь // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 9 серпня (№ 32). – С. 5


  2 серпня 2019 року США офіційно вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДЛРСМД) внаслідок порушення Росією дотримання правил договору. Нині безпека Європи перебуває під тиском нових загроз. Експерт Національного Інституту ...
278031
   Відкрито доступ до цифрових інструментів компанії Elsevier // Київський університет. – Київ, 2021. – Січень (№ 1). – С. 4


  "У результаті тривалої співпраці Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ з Міністерством освіти і науки України та Державною науково-технічною бібліотекою України у 2021 році у межах національної передплати відкрито доступ до цифрових інструментів ...
278032
  Пошиваник Ол. Відкрито і посвячено пам"ятник митрополитові Василеві Липківському в Бавнд Бруку // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 407, січень : січень. – С. 1-2
278033
  Попова С. Відкрито іменну аудиторію імені Валентина Гришка / Світлана Попова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)
278034
   Відкрито Кабінет історії адвокатури у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Вісник Національної асоціації адвокатів України : Редкол.: Ізовітова Л.П., Гвоздій В.А., Кухар О.І. [та ін.] / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 1/2 (30), лютий. – С. 87-88
278035
   Відкрито кафедру зеленого бізнесу. Першу в Україні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  На економічному факультеті відбулася урочиста церемонія відкриття кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, яку заснували в листопвді 2009 р. за ініціативою економічного факультету і Дитриха Вальтера - президента Школи бізнесу та ...
278036
  Єфремова В. Відкрито меморіальну дошку Дмитрові Білоусу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 16 жовтня (№ 19)
278037
   Відкрито меморіальну дошку Миколі Бердяєву // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 травня (№ 18/19). – С. 24


  На фасаді будівлі Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка.
278038
  Вовк М. Відкрито меморіальну дошку та кімнату-музей академіка Зязюна // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Березень - квітень (№ 2). – С. 7
278039
   Відкрито меморіальну дошку українському історику, шевченкознавцю Олександру Лазаревському // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-26 грудня (№ 47/48). – С. 11
278040
   Відкрито Національний контактний пункт Програми "Горизонт 2020" // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка відкрито Національний контактний пункт Програми "Горизонт 2020" за напрямками "Дії Марії Кюрі" та "Майбутні і нові технології". Керівник НКП Програми "Горизонт 2020" за напрямками "Дії Марії Кюрі" та "Майбутні і нові ...
278041
   Відкрито пам"ятну дошку Миколі Бердяєву // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 4


  На фасаді Інституту філології відкрито пам"ятну дошку Миколі Бердяєву - одному із найвидатніших філософів ХХ ст., який учився в нашому університеті. У відкритті взяв участь ректор університету Л. Губерський.
278042
   Відкрито представництво програми з працевлаштування студентів GPS // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Січень (№ 1)


  В аудіторії 221 університету відкрито представництво програми з працевлаштування студентів GPS Київської міської державної адміністрації. Відкривали його заступник міського голови ВІталій Журавський і ректор університету Леонід Губерський.
278043
   Відкрито рік права // Юридична газета. – Київ, 2014. – 14 жовтня (№ 28/29). – С. 15


  У День юриста, 8 жовтня 2014 р. Асоціація працівників України разом з провідними юристами країни провели урочисту церемонію відкриття Року права. Кульмінацією заходу стало вручення почесної відзнаки АПУ "За честь та професійну гідність" 2014 р. ...
278044
  Сліпушко О. Відкрито сайт наукової теми про Т. Шевченка // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 3


  Відкрито сайт наукової теми "Художня індивідуальність Т. Шевченка і світовий літературний контекст" на сервері КНУ імені Тараса Шевченка. Мета його створення - популяризація наукової діяльності університету в Україні та світі, інформування аспірантів, ...
278045
   Відкрито центр // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  На економічному факультеті відкрито Німецько-український центр економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури. Ця подія відбулася в рамках Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні ...
278046
  Савенко А. Відкрито центр грецької культури // Еврейские вести. – Київ, 2000. – № 5/6. – С. 3


  В КНУ імені Тараса Шевченко відкрито Центр елліністичних студій та грецької культури ім. Андрія Білецького.
278047
  Борисенко О. Відкрито Центр працевлаштування "Імпульс" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  На відкритті Центру працевлаштування "Імпульс" було іпонад100 студентів університету .Керівник Центру К.Боханов розповів про основні напрямки роботи Центру зі студентами, роботодавцями та адміністрацією.
278048
  Андрощук Г. Відкрито шлях до примусових ліцензій на лікарські засоби // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 20-23. – ISSN 1608-6422
278049
  Щербак Ю.М. Відкриття : драма на 2 дії / Юрій Щербак. – Київ : Мистецтво, 1976. – 71 с. – (Бібліотека сучасної драматургії ; № 69)
278050
   Відкриття. – К, 1978. – 320с.
278051
  Шепітько Г.С. Відкриття : вірші / Г.С. Шепітько. – Львів : Каменяр, 1988. – 61 с.
278052
  Гудкова О.О. Відкриття Helicobacter pylori: історія, схожа на детектив // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 19-22. – ISSN 2518-7104
278053
  Толчик Даріуш Відкриття Архіпелагу // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 12-22


  Праця Солженіцина "Архіпелагом ГУЛАГ".
278054
  Семків Р. Відкриття багатовимірності : українська іронічна проза 90-х років XX століття // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 160-163. – ISSN 0130-321Х
278055
  Комаров І. Відкриття в галузі медичної хімії // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 1


  "... Учені нашого університету Ігор Комаров (Інститут високих технологій) і Павло Михайлюк (хімічний факультет) разом із колегами з Інституту технологій м. Карлсруе, Німеччина (Анне Ульріх, Сергій Афонін, Марина Бердич, Сабіна Райсер, Томас ...
278056
  Комаров І. Відкриття в галузі медичної хімії // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 4


  Учені КНУ імені Тараса Шевченка Ігор Комаров (Інститут високих технологій) і Павло Михайлюк (хімічний факультет) разом з колегами з Інституту технологій м. Карлсруе, Німеччина (Анне Ульріх, Сергій Афонін, Марина Бердич, Сабіна Райсер, Томас ...
278057
  Комаров І. Відкриття в галузі медичної хімії // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 3


  Учені Університету І. Комаров (Інститут високих технологій) і П. Михайлюк та випускники О. Бабій, В. Кубишкін (хімічний ф-т) разом з колегами з Інституту технологій м. Карлсруе, Німеччина створили нову технологію, яка дозволяє керувати активністю ліків ...
278058
  Герасименко Арсеній Відкриття в Кубі3 // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 66-73 : фото
278059
  Боєру В. Відкриття виконавчого провадження за місцезнаходженням такого майна боржника як грошові кошти у безготовковій формі // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 178-181. – ISBN 978-966-8830-75-4
278060
  Мороз Є. Відкриття виконавчого провадження за місцем реєстрації чи проживання боржника? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 10-16 вересня (№ 36). – С. 11. – ISSN 1992-9277
278061
  Косицька З. Відкриття виставки Ірини Токарської "Автопортрет зі Львова" // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 120-122. – ISSN 0130-6936
278062
   Відкриття Вінницького центру євроатлантичної інтеграції // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 35-38. – ISSN 1728-6220


  9 жовтня 2008 року у Вінниці Інститут трансформації суспільства відкрив Вінницький центр євроатлантичної інтеграції та провів інтерактивний семінар "Взаємодія місцевої влади та освітянської спільноти заради формування європейськи орієнтованого ...
278063
  Сороківська О.А. Відкриття власної справи як шлях соціально-економічної адаптації ветеранів АТО / О.А. Сороківська, О.Б. Мосій, Т.І. Кужда // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 139-145. – ISSN 2309-1533
278064
  Вісин О.О. Відкриття вчених, народжених українською землею // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 33-35


  Згадуються: О.С. Давидов - розвинув теорію екситонів та пояснив властивості несферичних ядер, Н.Д. Моргуліс - відкрив явище фоторезонансної плазми, П.А. Тутковський - фундатор четвертинної геології.
278065
   Відкриття декади радянської музики. – Одеса, 1939. – 6 с.
278066
  Камбалова Яніна Відкриття європейців // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 32-37
278067
  Сергієнко А. Відкриття єпархій та зміни в системі єпархіального управління Російської імперії другої половини ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються умови відкриття нових єпархій на території Російської імперії та становище єпархіальних архієреїв в другій половині ХІХ ст. In the article are investigated conditions of opening of a new dioceses and a condition of diocesan ...
278068
  Конський В.М. Відкриття Землі : бесіда про книги / В. М. Конський, Е. П. Стюпа ; [передм. Т. С. Бєлозорова, с. 3–6] ; М-во культури УРСР, Одес. держ. наук. б-ка ім. О.М. Горького. – Харків : Вид-во Кн. палати УРСР,, 1962. – 136 с. : іл.
278069
   Відкриття і припинення підприємницької діяльності: збірник законодавства і зразків документів / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 420, [2] с. – Додатки: с. 168-180. – ISBN 978-617-673-064-4
278070
  Шуть В.Я. Відкриття імперського мислення через семіотичні коди живопису, музики, кінематографа (на матеріалі есеїстики Юрія Андруховича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 488-494


  Автором досліджене явище інтерсеміотичності української есеїстики у збірці Ю. Андруховича «Диявол ховається в сирі». Проаналізоване викриття письменником імперського мислення через семіотичні коди інших мистецтв. Автором исследовано явление ...
278071
  Вітренко В. Відкриття інформаційної дошки М.Т. Рильському // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 26 серпня - 9 вересня (№ 33/34). – С. 13
278072
  Одерій О.В. Відкриття кримінального провадження (теоретичний аспект) // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 115-124. – ISBN 978-617-7627-06-6
278073
  Стельмащук О.В. Відкриття кримінального провадження як процесуальне рішення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 47-52. – ISSN 2312-1831
278074
  Стельмащук О.В. Відкриття кримінального провадження як процесуальне рішення // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 112-119. – ISSN 2310-9769
278075
  Марченко М.І. Відкриття кріпосницької і національно-колоніальної політики царізму на Україні в творах Т.Г. Шевченка на історичну тематику // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 407-414. – (Б-ка "Ейдосу")
278076
   Відкриття люкс-навігації в Україні // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 138 : Фото
278077
  Прокоф"єва-Михайловська Відкриття М.О. Козирєвим вулканізму на Місяці та інші роботи // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 30-35. – ISSN 1819-7329


  З історії астрономії і Кримської астрофізичної обсерваторії.
278078
  Шило О.Г. Відкриття матеріалів за проектом КПК України
278079
  Шило О.Г. Відкриття матеріалів за проектом КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 142-144. – ISBN 978-966-2571-07-3
278080
  Фомін С.Б. Відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження для ознайомлення: чи вирішить новий процесуальний інститут старі проблеми? // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 7 (142). – С. 21-25
278081
  Фаринник В. Відкриття матеріалів іншій стороні у кримінальному провадженні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 8-14 вересня (№ 36)
278082
  Лук"янчук Г. Відкриття меморіального барельєфу Симону Петлюрі у Києві // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 січня - 28 січня (№ 3/4). – С. 7
278083
  Єфремова В. Відкриття меморіальної дошки Борису Олійнику // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 17 травня (№ 18/20). – С. 8. – ISSN 2519-4429
278084
  Петрук В. Відкриття меморіальної дошки В.М. Глушкову // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 165-168. – ISBN 978-617-571-085-2
278085
  Лук"янчук Г. Відкриття меморіальної дошки до 20-х роковин вбивства Гонгадзе // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 23 вересня - 7 жовтня (№ 37/38). – С. 8-9


  "25 років тому він мріяв про свободу вибору для усіх. 20 років тому його знищили за ці мрії". Мирослава Гонгадзе.
278086
  Лук"янчук Г. Відкриття меморіальної дошки до 20-х роковин убивства Гонгадзе // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 16 жовтня (№ 19)
278087
  Лук"янчук Г. Відкриття меморіальної дошки Євгену Чикаленку // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 3. – ISSN 2519-4429
278088
  Лук"янчук Г. Відкриття меморіальної дошки Євгену Чикаленку в столиці України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-26 грудня (№ 47/48). – С. 17


  Пам"ятну дошку відомому публіцисту, видавцю і меценату Є. Чикаленку урочисто відкрито на вул. Рейтарській, 35. кошти на виготовлення дошки зібрали саме мешканці будинків № 35А та 35Б. Серед ініціаторів відкриття дошки - Г. Савченко, професор КНУ імені ...
278089
  Полюхович Юрій Відкриття Месоамерики : Terra inkognita / Полюхович Юрій, Талах Віктор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 62-71 : Фото
278090
  Михайлюта О.О. Відкриття Миколи Руденка : [дослідження творчості] / Олександр Михайлюта. – Київ : Михайлюта О.О., 2010. – 295, [1] с. – Бібліогр.: с. 236-253. – ISBN 978-966-2234-05-3
278091
  Олефіренко Н.А. Відкриття Музею археології Батурина // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 5/6 (29/30). – С. 18-19
278092
  Панасевич К. Відкриття на Краю Світу // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.70-73.


  [Португалія. Дорожні нариси. ]
278093
  Маланій О. Відкриття науково-дослідного Інституту Лесі Українки у Луцьку // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 89-91. – ISSN 0236-1477
278094
  Довгий О. Відкриття невідомої спадщини класиків // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 28 грудня (№ 25/26). – С. 20


  Книга Сергія Гальченка "Історія тексту. Джерелознавчі і текстологічні аспекти творчості П.Г. Тичини, В.М. Сосюри і Остапа Вишні" (К., Наук. думка, 2014. - 688 с.).
278095
  Кривошея В.О. Відкриття нових газоконденсатних покладів на Веснянському НГКР // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 23-26 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
278096
  Чадюк М. Відкриття нових літературних горизонтів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27-28 грудня (№ 238/239). – С. 31


  Подробиці церемонії нагородження Орденом Полярної зірки Галини Кирпи та історія її занурення у творчість скандинавських письменників.
278097
   Відкриття нових сайтів АРТ, грунтуючись на проведеному картуванні в Запорізькій області / Н. Калягіна, М. Ніколко, І. Шваб, Н. Цибульська, І. Кузін // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 135-141


  Визначено необхідність візуалізації епідеміологічних даних шляхом проведення картування послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі, картування сайтів АРТ. Продемонстровано вплив картування на прийняття управлінських рішень щодо розширення ...
278098
   Відкриття Одеського науково-інформаційного центру євроатлантичної співпраці // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 38-45. – ISSN 1728-6220


  18 грудня 2008 року в Одесі урочисто відкрито Одеський науково-інформаційний центр євроатлантичної співпраці (ОНІЦЄС). Центр створений Інститутом трансформації суспільства за підтримки Посольства Литовське Республіки в Україні у співпраці з ...
278099
  Ковальчук І. Відкриття оновленого музею вишиваних ікон отця доктора Дмитра Блажейовського / І. Ковальчук, Н. Струк // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 172-175. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
278100
  Лук"янчук Г. Відкриття пам"ятника Василю Вишиваному (Вільгельмові фон Габсбургу) у столиці України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 11-25 червня (№ 11/12)
278101
  Лук"янчук Г. Відкриття пам"ятника Василю Вишиваному (Вільгельму фон Габсбургу) в столиці України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 25 травня - 14 червня (№ 21/22)
278102
   Відкриття пам"ятника першому ректорові Михайлу Максимовичу // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 1


  15 вересня, в день народження першого ректора Київського університету Михайла Максимовича, у внутрішньому дворику Червоного корпусу його вдячні нащадки й послідовники урочисто відкрили пам"ятник. Бронзовий бюст Михайла Максимовича авторства ...
278103
  Галецький Л. Відкриття Пержанського родовища берилію за допомогою комплексних геохімічних методів пошуків / Л. Галецький, Л. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу пометальних геолого-геохімічних карт вдалося встановити загальні й характерні закономірності прояву рідкіснометальної мінералізації на всій площі тектонічної зони і виділити перспективні ділянки для подальших детальних геохімічних ...
278104
  Сірук М. Відкриття Персії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 16-17


  Як іранці бережуть свою історію та національну спадщину.
278105
  Прокопів І. Відкриття перших вечірніх шкіл на Україні 1859 року // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 160-161
278106
  Ховрич С. Відкриття першої вищої технічної школи в Україні // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С.. 99-103.


  4 листопада 1844 р. у Львові на базі Реальної торговельної академії освітнього закладу ширшого профілю - Технічної акдемії (з 8 жовтня 1877 р. Technische Hochschule, або Політехнічна школа)
278107
   Відкриття раю відбудеться в серпні : Презентація готелю Adam&Eve // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36 : Іл.
278108
  Стасюк Л. Відкриття реконструйованого приміщення біблоітеки у м. Камені-Каширському Волинської області // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36
278109
  Стасюк Л. Відкриття реконструйованого приміщення біблоітеки у м. Камені-Каширському Волинської області // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36
278110
  Бердніков Є. Відкриття ринку земель та розвиток державного земельного банку // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 11. – С. 2-5
278111
  Коробкова О. Відкриття ринку землі: реалізувати не можна зволікати // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 23 серпня - 5 вересня (№ 34/35). – С. 7. – ISSN 1992-9277
278112
  Гальченко Я. Відкриття світлиці стало справжнім святом / Підготовив Юрій Бондар // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 28 березня (№ 58). – С. 14


  "... Першу і поки що єдину Шевченківську світлицю до славного ювілею генія нації було відкрито у школі села Українське, що у Талалаївському районі на Чернігівщині. Понад 70 фотокопій рукописів, малюнків, портретів, гравюр наочно розповідають про ...
278113
  Конахевич Н. Відкриття спадщини // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 26-27
278114
  Федорова А.І. Відкриття старообрядцями України навчальних закладів (за матеріалами Ж. "Церковь", 1908-1910 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 186-196. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
278115
  Пилипчук О. Відкриття судового засідання в суді першої інстанції при розгляді кримінального провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 290-291
278116
  Бродин М. Відкриття та дослідження молекулярних екситонів / М. Бродин; Мін-во освіти і науки України. ЛНУ ім.І.Франка; Укл. Й.Стахіра; Ред. кол.: І.Вакарчук, Р.Зорівчак, М.Ільницький та інші. – Львів, 2001. – 64с. – 53Брод Шифр дубл. – ("Doctor Honoris Causa"). – ISBN 966-613-058-0
278117
  Цеунов І.А. Відкриття та перші польові дослідження Мізинської палеолітичної стоянки // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 60 : Археологічні студії. – С. 32-37. – ISSN 1996-9872


  У монографії І. Г. Шовкопляса "Мізинська стоянка" міститься окремий історіографічний розділ, у якому коротко систематизовано попередні дослідження вказаної пам"ятки.
278118
  Федака С.Д. Відкриття та першопублікація "Слова о полку Ігоревім": історико-культурні аспекти. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Федака С.Д.; УДУ. – Ужгород, 1992. – 17л.
278119
  Фіш Г.С. Відкриття Терентія Мальцева / Г.С. Фіш. – К, 1956. – 84с.
278120
  Лук"янчук Г. Відкриття українсько-німецького року мов в Україні // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 29 вересня (№ 39). – С. 12. – ISSN 2519-4429


  Українсько-німецький рік мов триватиме протягом 2017 - 2018 року та включатиме понад 50 культурних подій.
278121
  Лук"янчук Г. Відкриття українсько-німецького року мов в Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 5
278122
  Самійленко Г. Відкриття університету на Чернігівщині : з історії проблеми // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 238-241
278123
  Кузьменко Ю. Відкриття Центру літературної творчості в Інституті філології // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 22 вересня (№ 19). – С. 7


  В Актовій залі КНУ імені Тараса Шевченка відбулося урочисте відкриття Центру. Він створений, аби розвивати літературний талант у студентів, працювати індивідуально з кожним молодим письменником, організовувати зустрічі з уже знаними поетами та ...
278124
  Кузьменко Ю. Відкриття Центру літературної творчості в Інституті філології // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 16-18. – ISBN 978-617-7625-59-8


  19 вересня 2017 року в Актовій залі відбулося урочисте відкриття Центру літературної творчості.
278125
   Відкриття Центру Митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (157). – С. 3-5. – ISSN 1682-2366


  10 вересня 2017 р. відбулося відкриття Центру Митрополита Андрея Шептицького УКУ.
278126
   Відкриття ювілейного Sikorsky Challenge 2021 // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (205). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366
278127
   Відкриття.Пошуки.Знахідки. – К
3. – 1989. – 237с.
278128
  Чубач Г.Т. Відкрию таємницю : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ, 1989. – 109 с.
278129
  Дудко Леонід Відкупитися від смерті // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-25. – ISSN 0130-5212
278130
  Івасюк М.Г. Відламана галузка / М.Г. Івасюк. – Київ, 1963. – 20 с.
278131
  Лисяк О. Відламки "Шибки у вікні" = Broken pieces of my window : [зб. ст., оповідань, нарисів і репортажів] / Олег Лисяк. – Торонто : Veterans News, 1996. – 228 с. : іл., портр. – Вид. деф.: відсутні с. 3-4. – ISBN 1-895601-20-7


  Прим. №1695145 дефектний: відсутні с. 3-4
278132
  Ісаєнко Л. Відлетів у ірій... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 7 травня (№ 9). – С. 6-7


  Пам"яті Володимира Панченка.
278133
  Дончик В. Відліки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 4-14. – ISSN 0236-1477
278134
  Космач А. Відлітати і повертатися : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 11/12 (817/818). – С. 13-17. – ISSN 0868-4790
278135
  Панч П. Відлітають журавлі : Етюди / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 223 с.
278136
  Шмигленко В.Г. Відлуння / В.Г. Шмигленко. – Ужгород, 1967. – 43с.
278137
  Дорош М.М. Відлуння / М.М. Дорош. – Одеса, 1967. – 99 с.
278138
  Кочур Г. Відлуння / Г. Кочур. – Київ : Дніпро, 1969. – 148 с.
278139
  Олійник Б.І. Відлуння : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 111с.
278140
  Михеїв К.Є. Відлуння : повісті / К.Є. Михеїв. – Донецьк : Донбас, 1984. – 200 с.
278141
   Відлуння. – Ужгород, 1985. – 165с.
278142
  Білецький М.С. Відлуння : повість / М.С. Білецький. – Київ, 1985. – 448 с.
278143
  Сиченко П.П. Відлуння : поезії / П.П. Сиченко. – Київ : Молодь, 1990. – 80 с.
278144
  Брухаль С.О. Відлуння : поезії повстанськіх літ і сьогодення / Семен Брухаль. – 2-е вид., доп. – Львів : Тріада плюс, 2002. – 184с. : іл. – ISBN 966-7596-17-6
278145
  Лопата А.В. Відлуння : віршовані замальовки / Анатолій Лопата. – Київ : Воєнна розвідка, 2019. – 268 с., [1] арк. портр. : іл. – Вірші укр., рос. – ISBN 978-966-2518-07-8


  У пр. № 1725465 напис: Владиславі Володимирівні з повагою від автора. Підпис. 23.5.2019.
278146
  Грабовський В. Відлуння 100-річчя Мирослава Антоновича // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 1/94 (105). – С. 15-17
278147
  Шевченко-Савчинська Відлуння античних концепцій суспільного устрою у творчості Станіслава Оріховського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Станіслав Оріховський подібно до Аристотеля, Платона, Цицерона, утверджує чітку стратифікацію суспільства. До класичного поділу на три стани: філософів (правителів), воїнів (охоронців), ремісників-землеробів (рабів) Оріховський додавав духівництво і ...
278148
  Карклінь Г.М. Відлуння близьких і далеких доріг / Г.М. Карклінь. – Київ, 1987. – 197с.
278149
  Морозова І. Відлуння визвольних змагань у західноукраїнських та українських еміграційних виданнях першої половини 1930-х рр.: документи і спогади учасників // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2017. – Вип. 9 (25). – С. 198-215. – ISSN 2524-0315
278150
  Калінін А.В. Відлуння війни. Повісті / А.В. Калінін. – К. : Дніпро, 1966. – 319 с.
278151
   Відлуння віків. – Київ, 2004-
№ 2. – 2004
278152
  Савич І.С. Відлуння віку : поезії / І.С. Савич. – Київ, 1989. – 158 с.
278153
  Плав"юк М. Відлуння Волині 1943 року // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 5-9
278154
   Відлуння гір і степів. – Сімферополь, 1980. – 112с.
278155
  Копитько Ірина Відлуння Голодомору 1932 - 1933 років: наслідки та уроки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст.
278156
  Ніколенко О. Відлуння голосу Леоніда Бразова / О. Ніколенко, Н. Марченко, Л. Безобразова // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 196-204.
278157
  Пронько М.Г. Відлуння громів : поезії / М.Г. Пронько. – Львів : Каменяр, 1975. – 78 с.
278158
  Донець Г.П. Відлуння грому : поезії / Г.П. Донець. – Київ, 1969. – 151 с.
278159
  Сагайдачний І. Відлуння далекої війни. Китай хоче написати свою історію Другої світової війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 5 -11 вересня (№ 32). – С. 15


  70-річчя закінчення Другої світової війни, що його весь світ відзначає нинішнього року 2 вересня, в день, коли на борту американського лінкора "Міссурі" представниками США, Великобританії, СРСР, Китаю, Франції, Австралії, Нідерландів, Нової Зеландії, ...
278160
  Кейда Федір Відлуння далекої доби : Гайдамаччина в українській літературі / Кейда Федір; Рец.: Дунаєвська Л.Ф., Погребенник В.Ф.; Відп.ред. Хропко П.П. – Київ : Логос, 2000. – 520с. – ISBN 966-581-211-4
278161
   Відлуння десятиліть : українська література другої половини XX ст. : Навч. посібник. – Київ : Грамота, 2002. – 463 с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-95893-6-3
278162
  Волківський М. Відлуння Другої світової війни в македонській літературі на рубежі XX - XXI ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 235-238. – ISBN 978-966-171-783-0
278163
  Ткач М.М. Відлуння душі : оповідання, новели / Михась Ткач. – Чернігів : [б. в.], 1999. – 172 с. – ISBN 966-533-088-8
278164
  Мазоха Г.С. Відлуння епохи: письменницький епістолярій другої половини XX століття / Галина Мазоха. – Київ : Міленіум, 2006. – 180, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в тексті та в підряд. прим. – ISBN 966-8063-192
278165
  Завгородній Ю. Відлуння зі схрону : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 7. – С. 11-49. – ISSN 0585-8365
278166
  Завгородній Ю. Відлуння зі схрону : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 5/6. – С.9-51. – ISSN 0585-8365
278167
   Відлуння золотого гомону // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 17 березня (№ 49). – С. 6


  До сторіччя Української революції. Спогади учасників та очевидців тих великих і непростих подій.
278168
  Птащенко О.О. Відлуння зустрічей і вражень / Олександр Птащенко. – Одеса : Астропроект, 2021. – 231, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-927-688-9
278169
  Литовченко М.П. Відлуння імперії / Михайло Литовченко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2009. – 322, [1] с. : фотоіл., карти. – Текст укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-2962-80-2
278170
  Фігурний Ю. Відлуння козацьких традицій в українському фольклорі // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 104-106
278171
  Конашевич С. Відлуння крізь століття // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 6


  Про Є.Ганейзера.
278172
  Ніньовський В. Відлуння ленінського пекла / Ніньовський В. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2002. – 140 с. – ISBN 966-7515-29-Х
278173
  Голубенко Іван Відлуння лісу : Українська народна пісня - про національно-визвольні змагання в Україні 40-50-х р.р. ХХ століття / Голубенко Іван. – Київ, 2000. – 196с. – ISBN 966-7672-05-0
278174
  Крутова О. Відлуння любові Валерії Заклунної // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (131). – С. 29-31. – ISSN 1562-3238
278175
  Серга О.О. Відлуння магнітностатичних хвилль в епітаксіальних пілвках феритугранату ітрію. : Автореф... канд.фіз-мат.наук: 01.04.03 / Серга О.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 13л.
278176
  Серга Олександр Олександрович Відлуння магнітостатичних хвиль в епітаксіальних плівках фериту-гранату ітрію : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.03 / Серга Олександр Олександрович; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 97л. – Бібліогр.:л.91-97
278177
  Вернигора Н. Відлуння маминої пісні : лірика / Н. Вернигора; Ніна Воронько. – Київ : [ Б.в. ], 1999. – 70 с. – ISBN 966-7028-17-8
278178
  Мойсеєнко В.О. Відлуння милосердя та благодійництва Свято-Покровського жіночого монастиря / В.О. Мойсеєнко, І.П. Шостка, Н.В. Тарченко // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (17). – C. 91-94. – ISSN 2413-5461


  "Висвітлено сторінки милосердя та благодійницької діяльності служниць Свято-Покровського жіночого монастиря у місті Києві. На території монастиря знаходилися шпиталі, де лікували хворих. Тут надавали допомогу професори В.О. Караваєв і В.П. Образцов".
278179
  Нікончук О.М. Відлуння міждисциплінарності симулякра у лінгвістичній семіотиці // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 144-150. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті представлено різні погляди учених гуманітарної сфери знання на феномен симулякра, які свідчать про його міждисциплінарний статус, відлуння якого спостерігаються в лінгвістичній семіотиці. Основну увагу приділено аналізу суттєвих відмінностей ...
278180
  Наєнко М. Відлуння музичних епох // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 128-134. – ISBN 978-617-7993-01-7
278181
  Силіна Т. Відлуння наших справ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 вересня (№ 35). – С. 1, 8-9


  "Членство України в ЄС і НАТО оголошено стратегічними цілями України на найвищому державному рівні, більшість українців підтримує ідею вступу нашої країни в Євросоюз і вже майже половина — в НАТО. Позитивна динаміка в українській громадській думці, про ...
278182
  Мазепа Н. Відлуння нашої мови, нашої культури, нашого буття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 122-123. – ISSN 0236-1477


  В Ізраїлі у складі Федерації спілок письменників існує своя Спілка українських письменників. І саме вони - україномовні письменники - почали видавати журнал "Відлуння". Реалізації цього проекту сприяє український посол в Ізраїлі Г. Надоленко, а заклав ...
278183
  Винник Т.А. Відлуння нашої хати : [повість для дітей] / Тетяна Винник ; художник Корнелія Коляджин. – Чернівці : Букрек, 2015. – 65, [6] с. : іл. – ISBN 978-966-399-695-0
278184
  Моісеєнко І. Відлуння нескореного Гіндукушу // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1 (115). – С. 32-34


  Радянсько-афганська війна.
278185
   Відлуння оповіді про... промені, яких багато століть ніхто не помічав і які створили революцію у багатьох галузях науки // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 7, листопад - грудень. – С. 12-13


  1895 - Рентген виявив Ікс-промені ...промені, котрі приголомшили світ, врятували тисячі життів і дали поштовх до кількох нових галузей у науці в цілому й медицині зокрема. Рентген Вільгельм Конрад (1845-1923) - німецький інженер машинобудування та ...
278186
  Лупій О.В. Відлуння осіннього грому : романи, повість / О.В. Лупій. – Київ : Дніпро, 1986. – 549 с.
278187
  Тетеріна О.Б. Відлуння перекладознавчих поглядів О. Потебні у герменевтичній концепції Г.-Г. Гадамера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 387-394. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглянуто погляди О. Потебні на приклади, зокрема явище неперекладності, у контексті герменевтичної концепції Г.-Г. Гадамера. Відзначено близькість думок українського і німецького учених про переклад як міжмовний, міжлітературний та ...
278188
  Пляченко А.Г. Відлуння подвигу Буші // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 216-220. – ISBN 978-966-927-118-1


  28 - 30 листопада 1654 р., в період визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького, на захист міста-фортеці Брацлавського полку Буші піднялися всі: козаки та мирні жителі.
278189
  Медвідь О.С. Відлуння поетичних перлин (про переклади Григорія Кочура) / О.С. Медвідь, І.І. Петришин // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 107-115. – ISSN 0207-8287
278190
  Хоменко С.А. Відлуння Реформації у сучасному українському інформаційному просторі: розвиток християнських, протестантських радіо // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 97-98
278191
   Відлуння самотності : Кнут Гамсун та контекст українського модернізму. – Київ : Факт, 2003. – 472с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-8408-25-Х
278192
  Акулова Н. Відлуння Сезанна у прозі Д.Г. Лоуренса 1920-х років // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 161-165. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Статтю присвячено аналізу особливостей впливу живопису Сезанна на зрілу прозу Д.Г. Лоуренса. Із цією метою простежено зв’язок революційного новаторства французького митця з художньою концепцією британського письменника, яку відображено в його критичних ...
278193
  Лісовська М.П. Відлуння серця / М.П. Лісовська, К.М. Тесленко. – Донецьк, 1972. – 231с.
278194
   Відлуння сивої давнини, або Слово про слова : (спроба укладання тлумач. словника бутейської говірки) / уклад. П.С. Макаренко ; за заг. ред. М.Д. Півницького (упоряд. і ред.). – Бутейки ; Луцьк : Волиньполіграф, 2018. – 135, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 131. – ISBN 978-617-7129-59-1
278195
   Відлуння срібної арфи : зб. публікацій про творчість Надії Філенко : до ювілею поетеси / упорядниця Ганна Родіонова. – Дніпро : Ліра, 2017. – 179, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 175. – ISBN 978-966-383-835-9
278196
  Ткачук О. Відлуння стоїчної філософії в ліриці Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (659). – С. 36-42. – ISSN 0236-1477
278197
  Стригун А. Відлуння трагедії // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 52-57
278198
  Забашта Л.В. Відлуння тривожних доріг : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1985. – 135 с.
278199
  Григорчук Ю. Відлуння філософських ідей Григорія Сковороди у творчості Віри Вовк // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 33-39. – ISBN 978-617-640-200-8


  Стаття висвітлює ідейно-змістовий паралелізм і поетикальне суголосся художніх творів Віри Вовк і Григорія Сковороди.
278200
  Войтко А. Відлуння Фултона. 70 років тому своєю історичною промовою про "залізну завісу" Вінстон Черчилль оголосив похід проти комунізму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 4-11 березня (№ 8). – С. 11
278201
  Максимейко О.І. Відлуння часу : поезії / О.І. Максимейко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 102 с.
278202
  Менандр Відлюдник / Менандр. – Львів, 1962. – 99с.
278203
  Коровіна О. Відлюдник Максиміліан Волошин // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 57-59. – ISSN 0130-5212
278204
  Кравченко М. Відмежуванння закономірностей реалізації закону від близьких за змістом категорій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 35-36
278205
  Косяк Т. Відмежування "ноу-хау" від суміжних понять // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 558-559. – ISBN 978-617-7069-28-6
278206
  Литвин І. Відмежування адміністративних відносин від інших правовідносин, що виникають у сфері надання освітніх послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 51-55


  З метою забезпечення належного та безперервного функціонування навчальних закладів здійснюється фінансово-господарська діяльність відповідно до норм господарського, фінансового та банківського права. У статті на основі наукових поглядів вчених і ...
278207
  Колотова О.В. Відмежування аналогії закону від суміжних правових явищ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 119-125. – ISSN 1563-3349
278208
  Денисевич А.Ю. Відмежування атестації працівників від суміжних категорій // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 233-240
278209
  Сілкова А. Відмежування експлуатації дітей (ст.150 КК) від злочинів інших видів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 364
278210
  Головчук В. Відмежування завідомо незаконних затримання, приводу, домашнього арешту або тримання під вартою від суміжних складів злочинів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 195-202. – ISSN 1026-9932
278211
  Дякур М.Д. Відмежування замаху на злочин від готування до злочину // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 532-536. – ISSN 1563-3349
278212
  Акімов М. Відмежування захоплення заручників від незаконного позбавлення волі та викрадення людини // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.33-38
278213
  Плужнік О.І. Відмежування злочинів, що порушують режим відбування покарання у вигляді позбавлення волі чи режиму тримання під вартою, від суміжних посягань // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.22-27
278214
  Матвійчук Я. Відмежування злочинних порушень водіями правил безпеки дорожнього руху від інших правопорушень: адміністративних, дисциплінарних та цивільно-правових // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-115. – ISSN 0132-1331
278215
  Матвійчук Я. Відмежування злочинних порушень водіями правил безпеки дорожнього руху від інших правопорушень: адміністративних, дисциплінарних та цивільно-правових // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-115. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
278216
  Присяжний В.М. Відмежування злочину "Порушення прав охорони вод", передбаченого статтею 242 Кримінального кодексу України, від суміжних злочинів та аналогічного адміністративного делікту // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 56-64
278217
  Гмирін А.А. Відмежування злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів від суміжних злочинів та аналогічного правопорушення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (77). – C. 58-71. – ISSN 2222-5374
278218
  Орлов Ю.В. Відмежування злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму від суміжних злочинів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 68-76. – ISSN 2222-5374
278219
  Савенкова Т.Г. Відмежування злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення від суміжних злочинів та аналогічного адміністративного делікту // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (75). – С. 103-117. – ISSN 2222-5374
278220
  Ольховенко О.І. Відмежування злочину, передбаченого ст.385 КК України, від суміжного злочину, передбаченого ст.384 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 154-160. – ISSN 2222-5374
278221
  Уразова А. Відмежування категорії "одностороння відмова від договору" від суміжних понять // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 15-19
278222
  Блажевич Ю. Відмежування міжнародних правопорушень держави від суміжних правових явищ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.104-109
278223
  Панов М. Відмежування незаконних дій з платіжними засобами (ст. 200 КК України) від суміжних суспільно небезпечних діянь та встановлення сукупності з іншими злочинами // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 82-89. – ISSN 0132-1331
278224
  Байда А.О. Відмежування незаконної лікувальної діяльності від інших злочинів проти життя і здоров"я особи , що вчинюються у сфері медичного обслуговування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 161-168. – ISSN 0201-7245
278225
  Пучковська І.Й. Відмежування підбурювання до злочину від діяльності інших співучасників // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 182-189. – ISSN 0201-7245
278226
  Бервено С.М. Відмежування позики від суміжних конструкцій / С.М. Бервено, Р.А. Майданик // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 897-898. – ISBN 978-966-667-341-4
278227
  Григоренко Є.І. Відмежування предмету філософії права від предмету загальної теорії держави і права та галузевих юридичних наук. / Є.І. Григоренко, О.С. Передерій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 46-49. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
278228
  Солдатенко А.А. Відмежування причетності до злочину від співучасті // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 273-277. – ISSN 2219-5521
278229
  Черницький Є.П. Відмежування сепаратизму від тероризму за кримінальним правом України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 237-238. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
278230
  Коваленко Р.О. Відмежування синонімії прийменниково-відмінкових конструкційвід подібних мовних явищ // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 15. – С. 62-68
278231
  Ляпунова Н. Відмежування складу фіктивного банкрутства від суміжних складів злочинів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 122-127.
278232
  Оленіна Я. Відмежування співучасті від суміжних кримінально-правових феноменів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 411-413. – ISBN 978-617-7069-14-9
278233
  Орлеан А. Відмежування торгівлі людьми від інших злочинів, пов"язаних із трудовою експлуатацією // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 47-52
278234
  Остапенко Л. Відмежування умисного вбивства від завідомого залишення без допомогои матір"ю своєї новонародженої дитини // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.113-118
278235
  Жорник А. Відмежування умисного вбивства матір"ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 кк) від залишення в небезпеці (ст.135 кк) // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 22-23
278236
  Пелих О.Л. Відмежування умисного вбивства матір"ю своєї новородженої дитини (ст. 117КК) від залишення в небезпеці (ст. 135 КК) // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 5. – С. 28-33.
278237
  Володавська О.С. Відмежування ухилення від призову за мобілізацією (стаття 336 Кримінального кодексу України) від порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 67-78. – ISSN 2304-4556
278238
  Соловйова А. Відмежування ухилення від сплати податків, зборів та інших обов"язкових платежів від шахрайства з фінансовими ресурмсами // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 24. – С.47-51
278239
  Аніщук В.В. Відмежування уявної та необхідної оборони // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 551-556. – ISSN 1563-3349
278240
  Щеглов Д. Відмежування фіктивного господарювання як господарського правопорушення від злочину "фіктивне підприємництво" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 33-36.
278241
  Мойсик В.Р. Відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від інших злочинів у сфері господарської діяльності // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 4. – С.26-31
278242
  Боровик К.С. Відмивання грошей - причини, наслідки та протидія з боку світового співтовариства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 26-29
278243
  Волошин В.В. Відмивання грошей та корупція - дві сторони однієї монети / В.В. Волошин, Г.С. Буряк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-68. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Зроблено спробу проаналізувати природу відмивання грошей, виділено етапи цього процесу та його вплив на економічні та соціальні процеси. Розглянуто процес відмивання грошей як основний метод легалізації прибутків від незаконної діяльності. Основний ...
278244
  Голуб С. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 121-123. – ISSN 0132-1331
278245
  Ковжарова Е Відмивати гроші стане важче. Прийнято закон // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.17-18
278246
  Селіванова І. Відміна ГКУ спричинить вакуум правового регулювання // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2019. – № 4. – С. 45-46
278247
  Макарчукв. С. Відміна смертної кари в Україні як крок до євроінтеграції // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 441-443. – ISBN 978-966-171-322-1
278248
  Загнітко А. Відмінкова концепція Юрія Шевельова: безприйменникові родовий і знахідний // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 32. – С. 22-30. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
278249
  Коць Т. Відмінкова парадигма іменників у мові преси початку XX століття і становлення літературної норми // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 44-51. – ISSN 1682-3540
278250
  Дубова О.А. Відмінкова словозміна іменників: синтетизм vs аналітизм // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 93-105. – ISSN 2524-0013


  "Розглянуто проблему структурно-типологічних змін української і російської мов. Автор досліджує об’єктивність поширеного твердження про аналітизацію цих синтетичних мов. Основний зміст статті присвячено детальному аналізу рівневої кваліфікації, а також ...
278251
   Відмінникам ЗНО, освітянам і молодим ученим [Верховна Рада ухвалила три постанови про присудження парламентських премій у сфері освіти і науки] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 13 грудня (№ 48)
278252
   Відмінникам і активістам // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 27 серпня (№ 35)


  Кабінет Міністрів України студентам вищих навчальних закладів 111 -1V рівнів акредитації на 11 семестр 2011 -2012 навчального року і аспірантам на 2012 - 2013 навчальний рік призначив академічну стипендію.
278253
  Іванків І.Б. Відмінні ознаки прав людини третього покоління // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 54-57. – ISSN 1996-5931
278254
  Ястребова О.В. Відмінні ознаки систем фінансового прогнозування та планування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 85-86 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
278255
  Мезенцева О.О. Відмінні тп спільні риси ролі проектного менеджера та бізнес-аналітика у IT-проекті / О.О. Мезенцева, А.С. Коломієць // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 141-142
278256
  Буврес Жак Відмінність без різниці ? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 1 : Французька філософія сьогодні. – С.23-43. – ISSN 0235-7941
278257
  Луцький І. Відмінність візантійської філософсько-правової традиції від західно-римської // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 188-195. – ISSN 0132-1331
278258
  Заїка В.В. Відмінність державних нагород від інших видів нагородження // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 160-168. – ISSN 1563-3349
278259
  Сльозко О.О. Відмінність ЗВТ від офшорів: економічні інтереси України в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 28-30
278260
  Бордюгова К. Відмінність категоричного імперативу І. Канта від золотого правила // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 13-14
278261
  Мурашевич К. Відмінність конотацій головних образів у поезії китайських та французьких символістів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-67. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Лі Цзіньфа та Фен Найчао були поетами символічного стилю в китайській літературі ХХ ст. Вони писали поезію під впливом школи французького символізму, тому багато образів та символів запозичені з європейських текстів. У статті висвітлюється різниця між ...
278262
  Мелих О.В. Відмінність контролінгу від інших підсистем прийняття управлінських рішень на підприємстві // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 35 : Економічні студії. – С. 28-32
278263
  Мєдвєдєва О. Відмінність концесії від оренди державного і комунального майна за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.65-68
278264
  Похильченко О. Відмінність культиварів Picea abies (L.) Karst. за біометрією вегетативних органів в колекції НБС НАНУ / О. Похильченко, Н. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-21. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано мінливість розмірів однорічних пагонів, довжини та густоти хвої, розмірів та форми бруньок 12 культиварів ялини звичайної (Picea abies (L.)Karst.). Найстабільнішими параметрами виявились форма верхівкової бруньки та бруньки мутовки ...
278265
  Тесля В. Відмінність між планом вираження і планом змісту вигуків в українській та німецькій мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 262-266. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
278266
  Звонков Є.Є. Відмінність понятійних категорій "правове регулювання" та "правовий вплив": їх роль у формуванні правосвідомості // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 57-61. – ISSN 2312-1831
278267
  Малабу Катрин Відмінність розриву. Гайдегер та Леві - Строс // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 1 : Французька філософія сьогодні. – С.44-56. – ISSN 0235-7941
278268
  Гаврилюк В.О. Відмінність стажування від інших правових категорій // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 155-160. – ISSN 2617-5967


  У статті розглянуто різні підходи до суміжних понять які мають тісний зв"язок із стажуванням. Автором відмежовано стажування і встановлена відмінність від інших правових дефініцій. В статье рассмотрены различные подходы к смежных понятий которые имеют ...
278269
  Морозов Є. Відмінність трудового договору від цивільно-правової угоди // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 3-16 липня (№ 26/27). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
278270
  Омельчук С. Відмінність у значенні лінгводидактичних термінів "робота з текстом" і "робота над текстом" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (733), квітень. – С. 31. – ISSN 0130-5263


  "У наукових, навчально-методичних працях з лінгводидактики, а також у професійному мовленні вчителів-словесників спостерігаємо непослідовне використання термінних словосполучень робота з текстом і робота над текстом, наприклад: аналітична робота над ...
278271
  Квітка С.А. Відмінність форсайту від традиційних технологій соціального прогнозування // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 16-19. – ISBN 978-966-97734-7-0
278272
  Шалгунова С.А. Відмінність хуліганства від умисного знищення та пошкодження шляхів сполучення // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 84-86. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Хуліганство, як злочин, що порушує громадський порядок та основи мора-льності в суспільстві, має схожі риси з іншими видами злочинів, що викликає труднощі при їх розмежуванні.
278273
  Шестак А.І. Відмінності в активності головного мозку жінок при тестуванні простої сенсомоторної рекції при прослуховуванні біноурального звуку та ритму 10 Гц // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 99-99
278274
  Гончарова Т. Відмінності в електричній активності головного мозку жінок при тестуванні простої сенсомоторної реакції під час фаз овуляції та лютеїнової / Т. Гончарова, Н. Філімонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-46. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  У результаті обстеження 10 жінок 20+2 років в 2 фазах менструального циклу було виявлено, що у функціональній пробі "Простасенсомоторна реакція" порівняно з функціональною пробою "Відкриті очі" під час фази овуляції відбулась активація ...
278275
  Скляр В. Відмінності в етномовній структурі населення підпорядкованих Україні та окупованих територій Донецької та Луганської областей // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 76-87


  "На основі аналізу статистичних матеріалів встановлено відмінності в етномовній структурі населення підпорядкованих Україні та окупованих територій Донбасу у цілому, а також окремо Донецької та Луганської областей. Визначено, що переважна більшість ...
278276
  Пазюра Л. Відмінності в морфологічних системах української та монгольської мов // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Центр міжнар. освіти, Каф. філол. та природн. дисциплін ; [редкол.: Г.В. Межжеріна та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 42-44
278277
  Мелещук А.А. Відмінності в синтезі західницьких та слов"янофільських ідей в історіософії Ф. Достоєвського і Вол. Соловйова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 126-130. – ISSN 2312-4342
278278
  Касич А.О. Відмінності встановлення фінансового результату в бухгалтерському та податковому обліках / А.О. Касич, І.В. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 185-191. – ISSN 1993-6788
278279
  Набока С.В. Відмінності економічного та політичного розвитку східноєвропейських країн пострадянського простору // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 275-284. – ISBN 978-966-02-8033-5
278280
  Олійничук Р. Відмінності між груповим порушенням громадського порядку та порушенням порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 136-139. – ISSN 2524-0129
278281
  Шейх М.Н. Відмінності між знаком та образом у концепції образної свідомості Ж.-П. Сартра // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 160-161. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
278282
  Петренко В.В. Відмінності між різновидами тоталітаризму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 51-53
278283
  Подорожна А.П. Відмінності перебігу психосоматичних розладів у представників різної статі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 136-137
278284
  Щербань Є. Відмінності політики адміністрації Джона Кеннеді і Дуайта Ейзенхауера у процесі врегулювання Берлінської кризи (1958-1961 рр.) // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 434-437. – ISBN 978-966-493-651-1
278285
  Сняданко І.І. Відмінності рявня самоефективності студентів різних спеціальностей бюджетної та комерційної форм навчання в техничному університеті // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 65-69. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
278286
  Набока С. Відмінності соціального, регіонального та національного розвитку східноєвропейських країн пострадянського простору // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 129–135. – ISSN 2309-9356
278287
  Ситницький М.В. Відмінності стратегічної гнучкості та конкурентоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 12-16.
278288
  Мариніна С.В. Відмінності та проблемні аспекти державної підтримки малого і середнього підприємництва в Україні та у Європейському Союзі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (191). – С. 22-26
278289
  Зєнікова М. Відмітки, які проставляє нотаріус на документах: обов"язкові та факультативні. Ретроспектива. Виправлення помилок // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 16-28
278290
  Парубець Р. Відмова в нотаріальному посвідченні правочинів про відчуження житла // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 494-495. – ISBN 978-617-7069-28-6
278291
  Іжа М.М. Відмова Великої Британії від агенств регіонального розвитку: уроки для України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 495-500. – ISSN 1563-3349
278292
  Лагутіна І.В. Відмова від виконання роботи у зв"язку з невиплатою заробітної плати як спосіб самозахисту працівником своїх трудових прав // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 119-121. – ISBN 978-617-7069-52-1
278293
  Приймак Б. Відмова від високозбагаченого урану в контексті ядерного статусу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 118-119
278294
  Кравчук В. Відмова від виходу та недійсність виходу з господарського товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 7-9.
278295
   Відмова від генно-модифікованої продукції, білково-вітамінних концентратів - фактор продовольчої безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 7-8
278296
  Додонова В.І. Відмова від гранднарративів як сутнісна ознака соціальної раціональності постнекласичного типу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 75-80. – ISSN 2072-1692
278297
  Труфанова Ю. Відмова від договору найму (оренди) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 48-53. – ISSN 2311-6676
278298
  Калаур І. Відмова від договору найму та його розірвання як способи захисту прав наймача // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 7-10
278299
  Котюк І. Відмова від засади законності - шлях до безаконня // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
278300
  Шинальський О. Відмова від застарілих підходів та запровадження сучасних методів добору та розстановки кадрів – неодмінна запорука подальшого розвитку органів прокуратури незалежної демократичної України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-26.
278301
  Рассудіна К. Відмова від лікування і вбивство: шляхи розрізнення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 157-164. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 62). – ISSN 2226-0994
278302
  Тимченко Г.П. Відмова від позову як наукова проблема // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.62-65
278303
  Пилипів В.І. Відмова від соборності: причини проголошення окремої держави на західноукраїнських землях 1918 р. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 45-48. – ISSN 2076-1554
278304
  Фурса Є.Є. Відмова від спадщини: нотаріальне посвідчення правочину чи засвідчення підпису (на прикладі консульської практики) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 212-215
278305
  Гладка А.Д. Відмова від суб"єктивних цивільних прав // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 10-33. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
278306
  Гомілко О. Відмова від тіла: метафізична помилка сучасного фемінізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.91-100
278307
  Торбас О. Відмова потерпілого від обвинувачення як підстава закриття кримінального провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 442-444. – ISBN 978-617-7069-28-6
278308
  Карпенко Є. Відмова прокурора від обвинувачення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 19-24.
278309
  Матієк С. Відмова прокурора від обвинувачення внаслідок його обвинувальної діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.25-30
278310
  Валевач Н. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 87-99


  Про права людини в правовій державі.
278311
  Петренко Ю.А. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді та її наслідки // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 141-143
278312
  Сеник С. Відмова у відкритті провадження у цивільній справі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 218-224. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
278313
  Сергійчук В. Відмовився служити Катерині II // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 52-53. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 290-річчя від дня народження Андрія Гудовича.
278314
  Сергійчук В.І. Відмовилися розганяти сойм Фінляндії // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2017 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2016. – С. 180-182. – ISBN 978-966-2911-81-7


  До 100-річчя підтримки українцями вимог фінів на власне державне життя.
278315
  Московкин В. Відмовитись від спокуси. Публікаційні перегони шкодять науці // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 126). – С. 4
278316
   Відмовлено у видачі диплома // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-38
278317
   Відмовлено у видачі диплома // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-38
278318
   Відмовлено у видачі дипломів // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-34
278319
   Відмовлено у видачі дипломів // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-34
278320
   Відмовлено у видачі дипломів і атестата // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 33-41
278321
  Пащенко Олена Відмовляємось від традицій, які шкодять Природі / Пащенко Олена, Рак Олександр // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 32 : фото
278322
  Кадук О.В. Відмовостійкі багаторозрядні АЦП і ЦАП, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кадук О.В. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
278323
  Щегельський А. Відморозки : пародії // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 7. – С. 156-160. – ISSN 0585-8365
278324
  Іллеш Б. Віднайдена батьківщина / Б. Іллеш. – Київ, 1978. – 584с.
278325
  Коваль Ю.А. Віднайдена фея / Ю.А. Коваль. – Київ, 1965. – 178 с.
278326
  Перебийніс П. Віднайдений заповіт Руданського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 листопада (№ 44). – С. 13
278327
  Швець В.С. Віднайдений зошит : поезії / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 111 с.
278328
  Євтушок Олександр Віднайдені речі не поета // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 104-105. – ISSN 0130-5212
278329
  Фулер С. Віднайдення місця для критичних інтелектуалів в університеті: відновлення після спустошень постмодерної доби // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 12-30
278330
  Кундура М. Віднайдення перекладу: літературний/культурний переклад та перекладацька компетентність : поезія: вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9/10 (1005/1006). – С. 200-205. – ISSN 0320 - 8370
278331
  Приятельчук А.О. Віднайдення смислов економічної діяльності людини в Україні / А.О. Приятельчук, О.В. Амінова // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 24-28. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті осмислюються соціально-економічні перетворення в Україні та постулюється необхідність віднайдення власного вектору діяльнісних устремлінь людини.
278332
  Кравченко Я.Ю. Віднайдення та оприлюднення правди про Биківню наприкінці 1980-х початку 1990-х років // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 253-262. – ISBN 978-617-7034-13-0
278333
  Чекаленко Л. Віднайти зв"язок епох / Л. Чекаленко, С. Набока // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Вересень (№ 7)


  "Навчально-виробнича практика студентів 3 курсу історичного факультету ОП «Сходознавство» пройшла у Музеї гетьманства України. Під час музейної практики вони ознайомилися з фондами музею, прослухали лекцію наукового співробітника Володимира Панченка, ...
278334
  Мельник-Лімниченко Віднайти себе в житті : поезії, есеї, статті / о. Василь Мельник-Лімниченко ; Тернопільський держ. педагогічний інститут ; Тернопільський ін-т післядипломної освіти. – Тернопіль ; Чікаго : Поліграфіст, 1997. – 180 с. – ISBN 966-567-070-0
278335
  Чадюк М. Віднайти українську оптику подій // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 лютого (№ 24/25)


  Обговорення книги "Рокада: чотири нариси з історії Другої світової" Олени Стяжкіної у рамках проєкту "Діагноз: війна".
278336
  Ткаченко Б. Віднесені вітрами в чужині // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 3-10 червня (№ 21/22). – С. 4


  Про книгу Віктора Жадька: "Болять Україні могили її поколінь".
278337
  Брюховецька Л. Віднесені вітром з нагоди сторіччя Одеської кіностудії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 47/48). – С. 20-21


  "Голлівуд на березі Чорного моря" - так у середині 20-х років у нарисі під такою назвою жартівливо називав Юрій Яновський Одеську кіностудії."
278338
  Біленко Василь Віднесені турецьким вітром // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 102-112 : фото
278339
  Рогальська В.В. Віднесення відмови добровільно надати біологічні зразки для проведення експертизи до реалізації права не свідчити проти себе / В.В. Рогальська, М.О. Євпак // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 216-219. – ISBN 978-966-419-300-6
278340
  Слюсар А.М. Віднесення держави та її органів до суб"єктів трудового права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 78-85. – ISSN 0201-7245
278341
  Капеліст М. Віднесення договорів оренди до категорії значних правочинів у Російській Федерації та в Україні: законодачий і судови досвід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 31-33
278342
  Фролов Олег Васильович Віднесення повехонь до ліній кривини стосовно проектування оболонок : Автореф. дис. ... канд. технічних наук / Фролов О.В.; МОНУ; Донецьк. нац. технічний ун-т. – Донецк, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 9 назв
278343
   Віднова : політика, суспільство, культура. – Мюнхен : Віднова
3, літо, осінь 1985 : До питання українсько-польських взаємовідносин. – 1985


  1997. N 1/2
278344
   Віднова : Політика, суспільство, культура. – Мюнхен : Віднова, 1986


  1997. N 1/2
278345
   Віднова : політика, суспільство, культура. – Мюнхен : Віднова
4, зима 1985/86 - весна 1986 : Україна і польська опозиція. – 1986


  1997. N 1/2
278346
  Хрущов М.С. Відновимо бурякосіяння і відбудуємо цукрову промисловість, забезпечимо Червону Армію і країну цукром / М.С. Хрущов. – Київ, 1944. – 8с.
278347
   Відновити довіру до прокуратури: місія здійсненна / Р. Рябошапка, В. Касько, В. Чумак, В. Трепак, Г. Мамедов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 1, 3


  "Наприкінці 2019 року завершується перший етап реформи органів прокуратури, і вже з нового, 2020 року, замість Генеральної прокуратури України, що ліквідується, розпочне роботу новостворений Офіс Генерального прокурора. Коли на початку осені 2019-го ми ...
278348
  Глушко В.А. Відновити колишній авторитет Товариства. Товариство "Знання" України - теорія і практика роботи // Господар великої справи. Штрихи до портрета Леоніда Васильовича Губерського, 2001
278349
   Відновити конкурси // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Україна і США планують відновити конкурси двосторонніх наукових проєктів, а також розвивати інші можливості для проведення спільних досліджень та наукової співпраці. Проєкт закону про продовження дії цієї Угоди був розроблений МОН і схвалений Кабінетом ...
278350
  Остролуцька Л. Відновити лідерство та статус провідної аерокосмічної держави допомагає космічна програма Київської політехніки // Світ. – Київ, 2021. – Квітень (№ 13/14)
278351
  Єрохіна Н. Відновімо "Промінець"! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  Лист завідувачки дитсадка "Промінець" Н. Єрохіної на ім"я ректора КНУТШ Л.В. Губерського, в якому доводиться до відома, що шкільний навчальний заклад № 38 "Промінець", який конче потрібний для дітей викладачів, аспірантів та студентів КНУТШ, закритий ...
278352
  Сергієнко Н. Відновлення vs поновлення пропущеного процесуального строку в господарському процесі // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 127-131
278353
  Коноваленко В. Відновлення авторського права на твори авторів радянського періоду // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (190). – С. 51-57. – ISSN 1682-2366
278354
  Коноваленко В. Відновлення авторського права на твори радянських авторів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 10-13
278355
  Городня Н.Д. Відновлення американського лідерства в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в політиці адміністрації Б.Обами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 190-196


  В статті аналізуються основні напрями політики адміністрації Б. Обами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, її концептуальні засади і методи реалізації в контексті відновлення регіонального лідерства США. The paper studies main directions of Barack ...
278356
  Дудар В.В. Відновлення афінно-трасформованих зображень // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – С. 109-123. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  The article contains the description of the developed framework for working with affine transformed images. The first part includes algorithms for estimation the coefficients of affine transformation between images (works both for black-and-white and ...
278357
  Джабіраль-Альвані Тага Відновлення балансу : верховенство Корану і статус Сунни / Тага Джабіраль-Альвані ; [пер.: В. Щепанський] ; Міжнар. Ін-т Іслам. Думки. – Рівне : Волинські обереги, 2021. – 238, [2] с. – Пер. вид.: Reviving the Balance : the authority of the Qur"an and the status of the Sunnah / Taha Jabir Alalwani. – ISBN 978-966-416-821-9
278358
  Снігова О. Відновлення без стратегії: чи є шанс збудувати новий Донбас // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 7


  "Ухвалений у січні цього року закон про реінтеграцію Донбасу спричинив чергову хвилю дискусій про пріоритети та інструменти політики щодо окупованих нині територій і майбутньої деокупації. За політичними баталіями довкола цього закону залишився майже ...
278359
  Джус Ю. Відновлення важкої промисловості у ФРН: 1950 - 1960-ті роки XX ст. // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 211-215. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
278360
  Деменко О. Відновлення величі: політика національної консолідації Франції після Другої світової війни // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов ; редкол.: В.А. Гошовська, Б.І. Гуменюк, О.В. Зернецька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8/9. – С. 18-24. – ISSN 2663-2675
278361
  Лапкін А.В. Відновлення військових судів в Україні: проблеми і перспективи // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 28-31. – ISBN 978-617-7096-97-8
278362
  Шишко О.Г. Відновлення влади Директорії УНР в Одесі // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 85-96. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
278363
  ЖовнєнкоД Відновлення втрачених доказів у кримінальному процесі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 162-166. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
278364
  Лазукова О.В. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження: проблеми правозастосовної практики і перспективи нормативного регулювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 161-170. – ISSN 1026-9932
278365
  Підлубна Оксана Відновлення втраченого судового провадження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 82-87
278366
  Дем"яненко Б. Відновлення втраченої інформації при роботі з нотними текстами партесних творів XVII - першої пол. XVIII століття: ключові підходи та методологічні проблеми // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 42
278367
  Віндельбанд В. Відновлення гегельянства = Die Erneuerung des Hegelianismus : [святкова промова на спільному засіданні акад. 25 квіт. 1910 р.] / Вільгельм Віндельбанд ; пер. з нім. І. Іващенко ; наук. ред., звірка та уточнення пер., вступ. ст., прим. Ю. Кушаков // Історія молодого Гегеля / В. Дільтей. – Київ : Три крапки, 2008. – С. 279-295. – ISBN 966-95634-6-1
278368
  Турянський І. Відновлення двосторонніх українсько-турецьких відносин - важливий крок для їх подальшого розвитку // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 284-298. – ISBN 978-966-579-439-4
278369
  Солдатенко О.В. Відновлення державного суверенітету в окремих районах України: політичні підходи та наукове обгрунтування // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (44). – С. 105-113. – ISSN 2072-8670
278370
  Яровий В.І. Відновлення державності народів Центральної та Південно-Східної Європи в період Першої світової війни // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 117-122. – ISSN 2313-1993


  Запропонована стаття є квінтесенцією роздумів автора з проблеми "Відновлення державності народів Центральної і Південно-Східної Європи у період Першої світової війни". У статті йдеться про позиції коаліціїй Першої світової війни з національних ...
278371
  Касьянюк В.С. Відновлення детермінованих полів, спостережуваних на фоні випадкових, за даними від нестабільних рецепторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 134-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
278372
  Колісник В. Відновлення дії Конституції України та зміна форми правління як засіб поновлення конституційного ладу // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 103-108. – ISSN 2310-6158
278373
   Відновлення дії угоди з ЄС // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 липня (№ 28/29). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Верховна Рада України ухвалила рішення про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Союзом про наукове і технологічне співробітництво. Відповідний законопроєкт було прийнято на пленарному засіданні ВРУ 15 липня 2021 року.
278374
  Жмудінський В. Відновлення діяльності банку, визнаного неплатоспроможним: окремі проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 161-165. – ISSN 2663-5313
278375
  Фазан М.І. Відновлення діяльності Луцького учительського інституту в 1946–1953 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – C. 71-74. – ISSN 2076-1554
278376
  Гергелюк М.М. Відновлення діяльності православної церкви у СРСР в 40-і рр. XX ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 131-133
278377
  Кузьменко О.В. Відновлення добового ритму деяких показників кровотворення й імунітету після радіаційного впливу : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Кузьменко О.В ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
278378
  Шишков С.Є. Відновлення довіри до фондового ринку України: чи достатньо ужорсточення норм за зловживання на ринку? // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень - березень. – С. 63-84. – ISSN 1605-7988
278379
  Мандибура В.О. Відновлення довіри суб"єктів кінцевого споживання як складова соціальної відповідальності бізнесу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 55-68


  Розглянута актуальна проблема відновлення довіри населення на ринку в контексті соціальної відповідальності бізнесу за якість споживчих товарів і послуг та посилення контролюючої ролі держави, а також розкрито сучасні особливості взаємодії маркетингу і ...
278380
  Расчотнов Є.В. Відновлення досудового розслідування у кримінальному провадження // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 138-144. – ISSN 2222-5374
278381
  Піонтковський Ю.Ф. Відновлення енергорозподілу по об"єму активної зони ВВЕР-1000 на основі сигналів детекторів прямого заряду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.16 / Піонтковський Юрій Федорович ; НАН України, Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
278382
  Приходько Микола Відновлення забруднених нафтою і нафтопродуктами земель // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 176-180 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
278383
  Жмудінський В. Відновлення закритого кримінального провадження: проблемні питання // Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер" ; редкол.: В. Ковальський, Г. Олійник, А. Жарий [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 11-19
278384
  Козлін В.Й. Відновлення записів зі старих носіїв / В.Й. Козлін, В.І. Грищенко // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 141-147
278385
  Епплбаум Е. Відновлення зовнішньої політики Америки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16 червня (№ 103). – С. 9


  Про завдання для наступного президента - реформування і зміцнення НАТО, побудова нових інститутів по боротьбі з транснаціональною корупцією та кіберзагрозами.
278386
  Вовк Т.А. Відновлення і зміцнення мережі сільських партійних організацій на Україні (1920-1921 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 58-62. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В данной статье освещается деятельность КП(б)У по восстановлению и укреплению сети сельских партоорганизаций на Украине в 1920-1921 гг.
278387
  Колісник М.К. Відновлення і зміцнення Радянської влади на Україні 1919-1920. / М.К. Колісник. – Х., 1958. – 204с.
278388
  Ляшенко В.П. Відновлення імпульсного джерела тепла в задачі теплопровідності / В.П. Ляшенко, О.Б. Кобильська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 27-32 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
278389
  Абрамович І.В. Відновлення інвестиційного процесу в АПК за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.7-9. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
278390
  Рємєскова Ю.О. Відновлення інституту військових судів у системі правосуддя України // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 122-125. – ISBN 978-966-937-189-8
278391
  Бондаренко Галина Відновлення історичної пам"яті // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 115-117. – ISSN 0130-6936
278392
  Тронько Петро Відновлення історичної правди та справедливості - імператив часу! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 24-25


  Минуле кожного народу має героїчні і трагічні сторінки. У нашій історії чи не найтрагічніші пов"язані з репресивною політикою радянського тоталітаризму. Звільнення від негативної спадщини минулого - завдання непросте. Воно вимагає не лише формального ...
278393
  Тронько Петро Відновлення історичної правди та справедливості - імператив часу! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 24-25


  Минуле кожного народу має героїчні і трагічні сторінки. У нашій історії чи не найтрагічніші пов"язані з репресивною політикою радянського тоталітаризму. Звільнення від негативної спадщини минулого - завдання непросте. Воно вимагає не лише формального ...
278394
  Тронько Петро Відновлення історичної правди та справедливості - імператив часу! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 24-25


  Минуле кожного народу має героїчні і трагічні сторінки. У нашій історії чи не найтрагічніші пов"язані з репресивною політикою радянського тоталітаризму. Звільнення від негативної спадщини минулого - завдання непросте. Воно вимагає не лише формального ...
278395
  Лук"янчук Г. Відновлення історичної справедливості // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 4. – ISSN 2519-4429


  Відновлено пам"ятник ідеологові Самостійної України, відомому громадському і політичному діячеві початку XX століття Миколі Міхновському.
278396
  Юрченко В. Відновлення Київського контрактового ярмарку у 20-х роках XX ст. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 225-228. – ISBN 978-966-95419-8-7
278397
  Романова Олена Анатоліївна Відновлення кісткового мозку як органу імунітету у реципієнтів лімфомієлотрансплантату : Дис. ... канд. біолог. наук:03.00.09 / Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова АМНУ; Романова О.А. – Харків, 2004. – 174л. – Бібліогр.: л.148-174
278398
  Романова Олена Анатоліївна Відновлення кісткового мозку як органу імунітету у реципієнтів лімфомієлотрансплантату : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Романова О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 14 назв
278399
  Роговий В. Відновлення Комісії допомоги українському студентству в еміграції після Другої світової війни // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 149-153
278400
  Жуков М.Н. Відновлення кондиційності баз даних для корекції моделей розподілів вмістів мікроелементів у природних водах / М.Н. Жуков, А.В. Клипа // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (52), жовтень - грудень. – С. 54-62. – ISSN 1684-2189
278401
  Оксанич Р. Відновлення кредитування в Україні. Чого очікувати // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 8
278402
  Єрменчук Х.М. Відновлення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування // Права людини, демократія, правосуддя: проблеми, досягнення, перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (10 грудня 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : АртЕк, 2020. – С. 82-84. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-86-2
278403
  Чуйко Р. Відновлення мережі місцевих архівних установ у повоєнний період // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 534-536. – ISBN 978-966-171-795-3
278404
   Відновлення мигання при однобічному ураженні лицевого нерва за допомогою біоелектричної системи в експерименті / А.Л. Бобров, О.М. Борисенко, Д.С. Батулін, О.К. Бодиловський, Е.С. Карплюк, О.Ю. Паничев, А.А. Попов, С.Є. Шоферистов // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 72-83. – ISSN 0044-4650
278405
  Терещук О. Відновлення міських полігонометричних мереж сучасними супутниковими технологіями / О. Терещук, І. Нисторяк, Р. Шульц // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 59-72 : рис., табл. – Бібліогр.: с.68-69. – ISSN 0130-1039
278406
  Попович О.С. Відновлення наукового потенціалу української науки: необхідність і реальні перспективи / О.С. Попович, О.П. Костриця // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 4. – C. 5-13. – ISSN 1815-2066
278407
  Богдановський І.В. Відновлення національно-духовних традицій в сучасному язичництві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається віровчення і культ основних організацій сучасного язичництва. В статье рассматриваются вероучение и культ основных организаций современного язычества. The article deals with faith and the cult of the major institutions of ...
278408
  Гнатюк С.Л. Відновлення національного телерадіомовлення на окупованих та звільнених територіях Сходу України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 73-87. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
278409
  Омельченко О.В. Відновлення національної пам"яті про ЗУНР опозиційними силами в УРСР наприкінці 80-х рр. XX ст. / О.В. Омельченко, О.І. Муравський // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 157-163
278410
  Руккас А. Відновлення Окремого корпусу кордонної охорони Української Народної Республіки восени 1920 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 32-36. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  Захист державних кордонів є одним з ключових елементів національної безпеки будь-якої країни. Це чудово усвідомлювали лідери української визвольної боротьби на початку ХХ ст. Свій початок українські прикордонні війська того часу беруть від Окремого ...
278411
  Оберемок М.П. Відновлення опозиції першого пальця кисті при наслідках травм верхньої кінцівки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Оберемок Микола Петрович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
278412
  Войтенко З.В. Відновлення органічних сполук : навчальний посібник для студентів хімічного й біологічного факультетів / З.В. Войтенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 78, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 75-78
278413
  Воловненко Т.А. Відновлення органічних сполук комплексними гідридами металів : навчальний посібник для студ. хімічного та біологічного ф-тів / Т.А. Воловненко, Ю.М. Воловенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 95 с. : іл. – Бібліогр. : с. 93
278414
  Григорук В.І. Відновлення поляризації випромінювання в багатомодовому волоконному світловоді при оберненні хвильового фронту / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 303-305. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Експериментально досліджено відновлення поляризації лазерного вимпромінювання в багатомодовому кварц-кварцевому волоконному світловоді при оберненні хвильового фронту голографічними методами. Встановлено, що при зміні довжини волокна від 0,2 до 50 м ...
278415
  Лопарьов С.О. Відновлення популяції, сучасний стан та окремі аспекти раціонального мисливського використання сіроі гуски (Anser anser) в Україні / С.О. Лопарьов, О.А. Топішко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-29. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Подано інформацію щодо коливань чисельності популяції сірої гуски в історичному аспекті та розглянуто причини, що призвели до них. Також у загальних рисах відображено сучасний стан популяції та запропоновано рекомендації щодо раціонального мисливського ...
278416
  Дубовенко Ю. Відновлення потенціалу сили тяжіння за значеннями модуля його градієнта в задачі Алексідзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 61-65. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Нелінійна гранична задача Алексідзе для рівняння Лапласа постулює аналітичне продовження сили тяжіння в глобальних областях. Її розв"язок як потенціал простого шару на поверхні Ляпунова є послідовністю розв"язків зовнішніх граничних задач Неймана для ...
278417
   Відновлення прав педагогів-пенсіонерів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 квітня (№ 16). – С. 6. – ISSN 2219-5793
278418
   Відновлення право аспірантів на отримання стипендій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 1 квітня (№ 13). – С. 6. – ISSN 2219-5793
278419
  Сас П.М. Відновлення православної церковної ієрархії Київської митрополії (1620 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 15-39. – ISSN 0130-5247
278420
  Кальниш В.В. Відновлення працездатності та енергетичних можливостей організму учасників бойових дій у процесі реабілітації / В.В. Кальниш, О.В. Мальцев // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (88). – С. 75-79 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
278421
  Білюк А. Відновлення природного фітоценозу на перелогових землях поблизу селища Новожилівка, Автономної Республіки Крим / А. Білюк, Т. Кускевич, О. Войцехівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 95-97. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведено фітобіотичний моніторинг ділянки площею 1га, виведеної із сільськогосподарського використання. Визначені 47 видів рослин, які належать до 14 родин. Проведені експериментальні дослідження свідчать, що дану територію доцільно використовувати, ...
278422
  Галаган Т.І. Відновлення продуктивності порушених територій та створення раціонально організованих антропогенних ландшафтів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 53-56 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
278423
  Нагуляк О.О. Відновлення просторового розподілу характеристик об"єкта в зворотніх задачах магнітно-резонансної і реконструктивної томографії при локальних спотвореннях сигналів відгуку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Нагуляк Олег Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
278424
  Нагуляк О.О. Відновлення просторового розподілу характеристик об"єкта в зворотніх задачах магнітно-резонансної і реконструктивної томографії при локальних спотвореннях сигналів відгуку : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Нагуляк Олег Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 131 л. – Бібліогр.: л. 120-131
278425
  Григорук В.І. Відновлення профілю поверхні за відліками двох часткових похідних у двокоординатному лазерному скануючому диференційно-фазовому мікроскопі / В.І. Григорук, Ю.В. Пільгун, Є.М. Смирнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 169-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано метод відновлення профілю поверхні об"єкта за відліками двох часткових похідних профілю по перпендикулярних напрямках. Метод використовує суттєву надлишковість інформації про об"єкт, яка міститься у даних про обидві часткові похідні, для ...
278426
  Іващук Олександр Іванович Відновлення прохідності кишкового тракту після правобічної геміколектомїї та деякі аспекти становлення компенсаторних змін (Клініко-експериментальне дослідження) : Автореф... кандид. медичнихнаук: 14.01.03 / Іващук Олександр Іванович; Мін-во охорони здоров"я України. Нац. мед. ун-тет ім. О.О.Богомольця. – К., 1997. – 16л.
278427
  Рибалка І.К. Відновлення Радянської влади на Україні (1918-1919) / І.К. Рибалка. – Х., 1957. – 296 с.
278428
  Старжець В.І. Відновлення радянської системи шкільної освіти в західноукраїнському регіоні після війни (1944–1953 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 48-52. – ISSN 2076-1554
278429
  Рябцев Г.Л. Відновлення ресурсу довіри під час реформування державної політики в України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 107-110. – Бібліогр.: 3 назв.
278430
  Аль-Альвані Відновлення рівноваги. Авторитет Корану й статус Сунни = Reviving the balance. The Authority of the Qur"an and the Status of the Sunnah : [пер. с англ.] / Таха Джабір аль-Альвані ; скорочено Вандаю Крос. ; [пер. з англ. Ненсі Робертс ; ред. Марко Хряк-Петльований] ; Міжнар. ін-т іслам. думки. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2020. – 49, [3] c. – Пер. вид.: The Authority of the Qur"an and the Status of the Sunnah / Taha Jabir Alalwani. - Назва обкл. парал. укр., англ. - Кн. надрукована за підтримки Інституту Інтеграції Знань. – (Серія МІІД "Книги у скороченому викладенні"). – ISBN 978-966-416-740-3
278431
  Тараріко М.Ю. Відновлення родючості радіоактивно забруднених земель в Поліссі // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – C. 92-97
278432
  Созанский В.І. Відновлення світових запасів нафти і газу як стратегічна проблема сучасності // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 2. – С. 68-74. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0367-4290
278433
  Муазі Д. Відновлення світового порядку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7 липня (№ 117). – С. 9


  Про три підходи порятунку міжнародної системи.
278434
  Томоруг-Знаєнко Відновлення себе через історію і міф: "Маруся Чурай" Ліни Костенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 39-45. – ISSN 0236-1477
278435
  Кнігавко О.В. Відновлення сексуальної та фертильної функції чоловіків з еякуляторними розладами : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.06 / Кнігавко Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
278436
  Чорноморець Ю.О. Відновлення середнього річного стоку води річки Дніпро / Ю.О. Чорноморець, П.О. Павленко, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (47). – С. 36-47. – ISSN 2306-5680
278437
  Васильчук Тетяна Відновлення системи вищої освіти в Україні (1943-1950 рр.): історіографія проблеми // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 159-168. – ISSN 0869-3595
278438
  Шелейко Т. Відновлення системи підготовки кадрів для Південно-Західної залізниці у другій половині 1940-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 215-223. – ISSN 2222-5250
278439
  Баланаєва О.В. Відновлення смислових основ термінів німецької юридичної термінології // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 173-176
278440
  Єщенко П. Відновлення соціально-економічного розвитку - пріоритет номер один у світі та в Україні / П. Єщенко, А. Арсеєнко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 36-50 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
278441
  Чмільова С. Відновлення спільної історичної пам"яті як чинник розвитку українсько-польських відносин на сучасному етапі // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 123-132
278442
  Ольшанська Н. Відновлення справ за нововиявленими обставинами // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 38-46.
278443
  Соколинська А. Відновлення справедливості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 32). – С. 2


  У Харкові збираються кошти на пам"ятну дошку Юрію Шевельову, славісту-мовознавцю, історику української літератури.
278444
  Бек К. Відновлення сталінської системи в повоєнній УРСР // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 127-139. – ISSN 0130-5247
278445
  Жук А. Відновлення становища, що існувало до порушення, у системі способів захисту суб"єктивних цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 11-16. – ISSN 2663-5313
278446
  Штефан А. Відновлення становища, яке існувало до порушення права, і поновлення права як способи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 43-48
278447
  Штефан А. Відновлення становища, яке існувало до порушення права, і поновлення права як способи захисту авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 10 назв
278448
  Жук А. Відновлення становища, яке існувало до порушення права, як ефективний спосіб захисту розмежування адміністративної юрисдикції від цивільної і господарської // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 13-17. – ISSN 2524-0129
278449
  Жук А. Відновлення становища, яке існувало до порушення, як спосіб захисту корпоративних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 16-21. – ISSN 2663-5313
278450
   Відновлення стану підшлункової залози за умов застосування похідного малеіміду при канцерогенезі товстої кишки / І.В. Харчук, Г.В. Островська, Ю.М. Воловенко, В.К. Рибальченко // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (68). – С. 57-62. – ISSN 1609-0446
278451
  Біддулф Г. Відновлення стародавньої християнської церкви: чотири американські концепції : Александер Кемибелл, Джозеф Сміт, Еллен Г. Уайт і ранні п"ятидесятники / Говард Л. Біддулф ; Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства ін-ту філософії НАНУ. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 54 с., 54, [4] с. : іл. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : Restoring the ancient christian church: four american conceptions. – Бібліогр.: с. 48-51. – ISBN 978-617-696-623-4
278452
  Мудра К.В. Відновлення стоку води на гідрологічних постах річки Дністер з метою вивчення його довгоперіодних коливань // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 30-39. – ISSN 2306-5680


  Здійснено відновлення значень середньорічних, максимальних та мінімальних (літній та зимовий мінімум) витрат води в басейні річки Дністер на основі статистичних методів з використанням регресійного аналізу. Оцінено однорідність відновлених (подовжених) ...
278453
  Король Нестор Відновлення суверенности України в наслідок зречення Миколаєм ІІ престола / Король Нестор. – Hю-Йорк, 1968. – 18с.
278454
   Відновлення та адаптація проекту моніторингу седиментаційних процесів на шельфі Чорного моря на полігоні "Запоріжжя" / О.Ю. Митропольський, Є.І. Насєдкін, С.Г. Федосеєнков, Г.М. Іванова, С.М. Довбиш // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3 (45). – С. 89-94 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1999-7566
278455
  Маслюк О. Відновлення та діяльність Київського академічного театру опери та балету імені Т.Г.Шевченка у 1944-1945рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 55-61. – ISSN 1998-4634
278456
  Маринченко Г. Відновлення та діяльність клубів на Миколаївщині у повоєнний період (1945-1955 рр.) / Г. Маринченко, В. Ревенко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 83-90. – ISSN 1998-4634
278457
  Величенко О.О. Відновлення та діяльність соціал-демократичної партії Німеччини в 1945-1949 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Величенко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
278458
  Величенко О.О. Відновлення та діяльність соціал-демократичної партії Німеччини в 1945-1949 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Величенко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 192 арк. – Додатки: арк. 183-192. – Бібліогр.: арк. 166-182
278459
  Похилько Ю.М. Відновлення та корекція балансу мікробіоти шлунково-кишкового тракту кролів, порушеного внаслідок введення антибіотиків / Ю.М. Похилько, Н.О. Кравченко // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – C. 19-31 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2078-9912
278460
  Павленко В.Л. Відновлення та організація роботи органів Прокуратури УРСР на звільненій території України // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 25-31. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основании партийных документов и архивных источников освещается опыт работы Прокуратуры УССР по восстановлению, подбору и расстановке кадров органов прокуратуры на освобожденной территории Советской Украины в годы Великой Отечественной ...
278461
  Мищак І.М. Відновлення та розвиток архівної системи України. Реевакуація та реституція архівних матеріалів (1943 - 1945) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 46-50. – (Історія ; вип. 46)


  На основі опублікованих матеріалів і нових архівних даних розглядаються відновлення та розвиток архівної системи України, реевакуація українських архівів зі східних районів СРСР та повернення архівних документів, що були вивезені загарбниками за межі ...
278462
  Дудзяк О.А. Відновлення та розвиток сільських територій: теорія, методологія і практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Дудзяк Оксана Антонівна ; М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам"янець-Подільський. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 34 назви
278463
  Заваріка Г. Відновлення туризму Луганщини в постконфліктний період: суспільно-географічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 88-93. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості відновлення туристичної діяльності в Луганській області в постконфліктний період. Проаналізовано географію наявного туристичного потенціалу досліджуваної території. Висвітлено сучасний стан туристичної галузі, яка зазнала значного ...
278464
  Кук В. Відновлення Української Держави // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 30-59. – ISBN 5-7702-0432-X


  До 50-річчя Акту відновлення Української Держави, проголошеного у Львові 30 червня 1941 р.
278465
  Гай-Нижник Відновлення Української Держави актом 30 червня 1941 р. // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 52-67. – ISBN 978-966-428-404-9
278466
   Відновлення української держави в 1941 році : Нові документи і матеріали. – К., : Українська Видавнича Спілка, 2001. – 198 с. – ISBN 966-7060-43-8
278467
  Довбня Володимир Відновлення Української Народної Республіки за доби Директорії // Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Міністерство внутрішніх справ України; Державний ощадний банк України. – Київ, 2008. – № 11/12 (137/138). – С. 34-35
278468
  Бобришев О.Ю. Відновлення ультрафіолетової радіації на земній поверхні за даними супутникових спостережень та моделі переносу сонячного випромінювання в атмосфері / О.Ю. Бобришев, О.А. Кривобок, І.В. Попіль // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 323-328. – Бібліогр.: 5 назв.
278469
  Щурова В.А. Відновлення утилітарнних, функціональних і естетичних якостей первинної житлової структури - двору // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 238-241. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
278470
  Кралюк П. Відновлення філософських студій у Київському університеті: Олексій Козлов // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 520-522. – ISBN 978-966-2254-74-7
278471
  Кралюк П.М. Відновлення філософських студій у Київському університеті: Олексій Козлов // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 520-522. – ISBN 978-966-373-777-5
278472
  Раад Абдул Хаді Мохаммад Альальван Відновлення функціональних показників нижньої кінцівки та якості життя після оперативного лікування розриву ахіллового сухожилля / Раад Абдул Хаді Мохаммад Альальван, В.В. Вітомський // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 79-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-7894
278473
  Колченко Г.Ф. Відновлення функціонування телекомунікацій в надзвичайних ситуаціях / Г.Ф. Колченко, О.Г. Варфоломеєва // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (54). – С. 73-79. – ISSN 2412-4338
278474
  Стоянов Є.Г. Відновлення хладоефективності огороджувальних конструкцій промислових холодильників / Є.Г. Стоянов, О.Ю. Кулаков, Д.О. Корпич // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 106-110 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
278475
  Солдатов О.Ю. Відновлення центральної адміністрації Австрії після Другої світової війни // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 130 : Історичні науки
278476
  Касьянюк В.С. Відновлення частково невідомих характеристик стану об"єкта як задача багатокритеріальної оптимізації / В.С. Касьянюк, А.Л. Заворотний // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 84-85. – ISBN 978-966-188-165-4
278477
  Бойніцька О.С. Відновлення: Перша світова війна в трилогії Пет Баркер // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 78-86


  У статті розглядаються романи воєнної трилогії Пет Баркер "Відновлення", "Око в дверях" та "Дорога примар". Аналізуються центральні теми, а також наскрізні мотиви та образи трилогії: війна, пам"ять, смерть, мовчання, трансформація соціальних ролей та ...
278478
  Пішкало М. Відновленняорієнтації геліосферного струмого шару за числами Вольфа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-15. – (Астрономія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  На основі високих значень коефіцієнта кореляції між числами Вольфа та значеннями нахилу геліосферного струмового шару (ГСШ) відносно сонячного екватора у 1976-2004 рр. за відомими значеннями чисел Вольфа отримано реконструйовані значення нахилу ГСШ до ...
278479
  Юрчук В. Відновлено діяльність секції альпінізму і туризму : [Фізкультура і спорт] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 4


  В університеті відновила свою діяльність альпіністсько-туристська секція, новообране бюро якої вирішило розпочати найближчим часом навчальну підготовку новаків.
278480
  Балюк Г.І. Відновлювальна енергетика в Україні: правові питання / Г.І. Балюк, О.В. Сушик // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 247-251. – ISBN 978-966-7957-18-6
278481
  Бортнюк Т. Відновлювальна енергетика України // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 1. – С. 51-54. – ISSN 1993-0259
278482
  Франчук О. Відновлювальна енергетика: виклики для учасників ринку / О. Франчук, Д. Симбірьов // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 21


  Учасники ринку та консультанти спостерігають значне збільшення інвестицій у сектор відновлюваної енергетики.
278483
  Кіптач Ф. Відновлювальне природокористування // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 111-120 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
278484
  Титко Р. Відновлювальні джерела енергії : (досвід Польщі для України) / Ришард Титко, Володимир Калініченко ; Об-ня шкіл електричних № 1 ; Полтав. держ. аграр. академія. – Варшава ; Краків ; Полтава : Вид-во OWG, 2010. – 533 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 524-533. – ISBN 978-83-928382-1-0
278485
  Яцентюк Ю.В. Відновлювальні території парадинамічної антропогенної ландшафтної системи екомережі Мурованокуриловецького району Вінничини // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – С. 29-39 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1992-4224
278486
  Токунова А.В. Відновлювана енергетика: до питання практичного впровадження стратегічних положень // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 207-209. – ISBN 978-617-7320-15-8
278487
  Кудря С.О. Відновлювана енергетика: енергоефективність, економіка, екологія (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 липня 2018 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 9. – C. 36-44. – ISSN 1027-3239
278488
  Кильчицька С.С. Відновлювані джерела енергії / С.С. Кильчицька. – Київ, 1990. – 47 с.
278489
  Шуба О.А. Відновлювані джерела енергії «зеленої» економіки – сучасний загальносвітовий тренд // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 19-35. – ISSN 2222-4459
278490
  Білодід В.Д. Відновлювані джерела енергії в енергетиці України // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 87-93. – ISSN 0374-3896
278491
  Скляров О.А. Відновлювані джерела енергії Північного Причорномор"я в умовах сучасних економічних трансформацій // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – C. 117-121. – ISBN 978-966-136-643-4
278492
  Ващишин М. Відновлювані території у складі національної екомережі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 120-126. – ISSN 2663-5313
278493
  Самбор Б. Відновлювач стародавніх чернечих традицій // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 22 (142), листопад. – С. 7


  Преподобний Паїсій Величковський.
278494
   Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління) = Resumpional hydroecology of the infringed river and lake systems (hydrochemistry, hydrobiology, hydrology, management) : навч. посібник для студентів екол. спец. ВНЗ України. – 1-ше вид. – Рівне : Волинські обереги. – ISBN 966-7518-16-7
Т. 1 : / Й.В. Гриб, М.О. Клименко, В.В. Сондак. – 1999. – 347, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 317-347
278495
   Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління) = Resumpional hydroecology of the infringed river and lake systems (hydrochemistry, hydrobiology, hydrology, management) : лаб. практикум : навч. посібник для студентів екол. спец. ВНЗ України. – 1-ше вид. – Рівне : Волинські обереги. – ISBN 966-7518-19-1
Т. 2 : / Й.В. Гриб, М.О. Клименко, В.В. Сондак, Л.А. Волкова. – 1999. – 197, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ.
278496
   Відновна іхтіоекологія (реабілітація аборигенної іхтіофауни природних водойм України) : навч. посібник / Й.В. Гриб, В.В. Сондак, Н.І. Гончаренко, Т.М. Куньчик, Р.О. та ін. Новіцький; [Й.В. Гриб, В.В. Сондак, Н.І. Гончаренко та ін.] ; за наук. ред. д-ра біол. наук, доц. Й.В. Гриба, В.В. Сондака ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Ін-т гідробіології НАН України. – Рівне : Волинські обереги, 2007. – 629, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-416-118-0
278497
  Сондак В.В. Відновна іхтіоекологія природних водойм Західного Полісся України : монографія / В.В. Сондак, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 296, [40] с., [25] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-296. – ISBN 978-966-416-152-4
278498
   Відновне лікування постраждалих із множинними вогнепальними переломами довгих кісток / О.А. Бур"янов, А.П. Казмірчук, Ю.О. Ярмолюк, М.В. Вакулич, Д.О. Дричик // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 46-53. – ISSN 0030-5987
278499
  Самороков В.О. Відновне правосуддя щодо неповнолітніх // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 60-62. – ISSN 2304-5809
278500
  Терещенко Ю.В. Відновне правосуддя як напрямок захисту неповнолітніх // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 185-190. – ISSN 2222-5374
278501
   Відновне правосуддя. Особливості впровадження процедури медіації: європейський досвід / О.М. Боброва, А.О. Горова, В.В. Землянська, Н.М. Прокопенко; О.М. Боброва, А.О. Горова, В.В. Землянська, Н.М. Прокопенко. – Київ : Наш час, 2006. – 164с. – ISBN 966-8174-32-1
278502
  Землянська В. Відновне правосуддя: процедури примирення у кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 89-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
278503
  Максимів О. Відновник львівського сходознавства. Портрет орієнталіста Яреми Полотнюка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (766), січень. – С. 38-42


  Вивчення східних мов (гебрейська, арамейська, арабська) у Львівському університеті почалося після 1817 р. Першими викладачами на теологічному факультеті були А. Радкович, Я. Кухарський, Л. Солецький, К. Сарницький, М. Мишковський; на філософському – Г. ...
278504
  Бойчук Т. Відносини "влади-підпорядкування" як ознака трудових правовідносин (у роботах Л.С. Таля) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 213-215
278505
  Вакулич В. Відносини "США-ЄС" і перспективи поширення інтеграційного процесу в Європі / В. Вакулич; НАНУ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – Кіровоград, 2000. – 52с. – ISBN 966-02-2197-5
278506
  Насонова К. Відносини автор-текст-читач у світлі друкованої та електронної форм репрезентації тексту // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 104-112. – ISSN 1992-5514
278507
  Будзінський М. Відносини адміністрації Франсуа Олланда із НАТО на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 65-68
278508
  Дідух Р. Відносини батьків і дітей в контексті Священного Писання Нового Завіту // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 7. – C. 43-54. – ISSN 2519-4348
278509
  Сергійчук В. Відносини Богдана Хмельницького з Кримським ханством: документи свідчать // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 28-34. – ISBN 966-02-2554-7
278510
  Бортник Н. Відносини в мережі Інтернет як об"єкт правового регулювання / Н. Бортник, С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 147-153. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
278511
  Стаховська Наталя Михайлівна Відносини в праві соціального забезпечення : Дис...канд.юридичних наук:12.00.05 / Стаховська Наталя Михайлівна; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 190л. – Бібліогр.:л.172-190
278512
  Стаховська Н.М. Відносини в праві соціального забезпечення : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.05 / Стаховська Н.М.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 21с. – Бібліогр.:с.19
278513
  Стаховська Н.М. Відносини в праві соціального забезпечення. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.05 / Стаховська Н.М.; КНУТШ. – К, 2000. – 21л. – Бібліогр.:с.19
278514
  Дерець В.А. Відносини в системі органів виконавчої влади (за законопроектом "Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади") // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 264-270. – ISSN 1563-3349
278515
  Білицька М. Відносини в сфері надрокористування як особливий об"єкт адміністративно-правового регулювання // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 77-81. – ISSN 1561-4999
278516
  Паска Б.В. Відносини Валентина Мороза із Соціал-національною партією України // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 187-196. – ISBN 978-966-668-405-2
278517
  Тимошик М. Відносини видавництва і поліграфічного підприємства // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 5. – С.26-29
278518
  Верстюк В.В. Відносини війська Запорозького з придунайськими князівствами за гетьманату Б. Хмельницького в оцінці М. Костомарова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 12. – С. 26-27
278519
   Відносини власності в період будівництва комунізму. – К, 1972. – 186с.
278520
  Мартієнко А.І. Відносини власності в природокористуванні як основа сталого розвитку економіки України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 55 : Сучасні проблеми економічних зрушень в контексті реалізації парадигми сталого розвитку. – С. 233-241
278521
  Ткаченко Є. Відносини власності подружжя в міжнародному приватному праві: теоретичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 53-55. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  З огляду на аналіз наявних теоретичних напрацювань щодо відносин власності подружжя в міжнародному приватному праві визначено сутність категорії права власності та його ключові характеристики. Подано основні підходи до періодизації відносин власності ...
278522
  Довженко О.О. Відносини власності та становлення ринку землі в перехідній економіці / О.О. Довженко, М.М. Руженський // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 61-66


  Досліджується взаємоз"еязок між трансформацією відносин власності та формуванням ринку землі в перехідній економіці з методологічних позицій теорії прав власності. Розглянуто тенденції становлення ринку землі в Україні як невід"ємної складової ринкової ...
278523
  Бицюра Ю.В. Відносини власності як основа механізму забезпечення сталого економічного зростання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 297-306.
278524
  Козачок О.Б. Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв"язків середини-другої половини XII ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – C. 7-14. – ISSN 2077-7280
278525
  Булгаков Ю.В. Відносини Гетьманату з центральними державами : новітні підходи та інтерпретації // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 118-122
278526
  Дорошко М. Відносини Демократичної Республіки Конго з Руандою в контексті регіональної безпеки в Екваторіальній Африці / М. Дорошко, Б. Черкас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано причини та наслідки конфлікту на сході Демократичної Республіки Конго, його вплив на відносини ДР Конго з Руандою і безпекову та гуманітарну ситуацію в регіоні Великих озер Африки. Розглянуто роль Руанди в ескалації насилля в Північному ...
278527
  Бикова Т. Відносини денікінського режиму з кримськими татарами // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 10. – С. 8
278528
  Бикова Т. Відносини денікінського режиму з кримськими татарами // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 9. – С. 8
278529
  Ткачук Т.С. Відносини держави і церкви в добу Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 283-286. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
278530
   Відносини державного управління у сфері використання та охорони земель як предмет правового регулювання // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 76-83. – ISBN 978-966-919-129-8
278531
  Дорошко М.С. Відносини директорії УНР з урядом радянської Росії в кінці 1918 – 1919 рр.: не засвоєні уроки історії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 3-7. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовано українсько-російські міждержавні відносини в кінці 1918-1919 рр. Автор переконаний, що драматичні події недавнього минулого мають стати наглядним уроком для сьогодення, адже як і майже сто років тому Росія залишається ключовим ...
278532
  Весела Н.М. Відносини Європейський Союз - Україна в контексті моделі привілейованого партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 87-89
278533
  Копійка В.В. Відносини ЄС - Росія в контексті розширення на схід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 70-73. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу розглянути та проаналізувати вплив процесу розширення ЄС на схід на сучасний стан та перспективи співробітництва ЄС - Росія.
278534
   Відносини ЄС - Україна - Росія: проблеми і перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2012. – № 4/5 (133/134). – С. 2-54


  Аналітична доповідь Центру Разумкова.
278535
  Гнатюк М.М. Відносини з Європейським Союзом та процес європейської інтеграції України : навчальний посібник / М.М. Гнатюк, Я.Й. Малик, Л.Л. Прокопенко ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 782 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-90-01
278536
  Гнатюк М.М. Відносини з Європейським Союзом та процес європейської інтеграції України : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / М.М.Гнатюк Л.Л. Прокопенко ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів.рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 76 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-72-15
278537
  Лисак В. Відносини з Італійською республікою в контексті євроінтеграції України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 220-227. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  Розглянуто українсько-італійські відносини у контексті євроінтеграції України. Проаналізовано основні напрями відносин України й Італійської Республіки, зокрема в політичній, торговельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах.
278538
  Климко С.Г. Відносини з міжнародними фінансовими організаціями в аспекті формування людського капіталу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 17-20
278539
  Хименко О.А. Відносини з організації та управління працею в проекті трудового кодексу України // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 341-344. – ISBN 978-617-625-000-5
278540
  Хименко О.А. Відносини з організації та управління працею як складова предмета трудового права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 371-375. – ISSN 1563-3349


  Проведено аналіз відносин з організації та управління працею, встановлено їх приналежність до предмета трудового права, з"ясовано правову природу, визначено суб"єктів.
278541
  Черткова Ю.В. Відносини з приводу нагляду у сфері праці як предмет трудового права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 433-439. – ISSN 1563-3349
278542
  Клімович С.О. Відносини з урядом (Government Relations) як особливий вид комунікації громадськості і бізнесу з владою в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Клімович Сергій Олександрович; Нац.акад. держ. управління при президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
278543
  Лановюк Л.П. Відносини з центральними державами через призму "Спогадів" гетьмана Павла Скоропадського // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 30-32
278544
  Ільченко Н. Відносини Індії та Китаю в умовах нового світового порядку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 27-28
278545
  Трембовецька Т. Відносини інтелектуальної власності як об"єкт кримінально-правової охорони // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 128-131
278546
  Хмель А. Відносини Іспанії зі США в Латиноамериканському регіоні на початку ХХІ століття // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 205-213
278547
  Антохів-Сколоздра Відносини Канади з Європейським Союзом як предмет політичних досліджень // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 37-43. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 47). – ISSN 2078-4333
278548
  Дерев"янко І.П. Відносини Канади і США: асиметрія і взаємозалежність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 13-24. – ISSN 2308-6912


  У статті з використанням загальнонаукових методів емпіричного пізнання проаналізовано характер і зміст білатеральних канадсько-американських асиметричних відносин. Розкрито асиметрію кількісних і якісних параметрів Канади і США, яка обумовлена ...
278549
  Черкас Б.О. Відносини КНР і Судану в контексті врегулювання конфлікту в Дарфурі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 158-163


  Ця стаття висвітлює відносини між Китайською Народною Республікою та Суданом у політичній, економічній та безпековій сферах. Також наводиться місце Китаю у врегулюванні конфлікту в Дарфурі.
278550
  Абдулаєва Г. Відносини Кримського ханства і Запорозької Січі // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 283-302. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
278551
  Горбач С.І. Відносини між Ватиканом і СРСР та дисидентський рух (1965-1978 рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 28-34
278552
  Паненко Н. Відносини між Ватиканом та Третім Рейхом // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 183-188. – ISBN 978-966-171-651-2
278553
  Самсонова І.В. Відносини між громадськими виконавчими комітетами та Радами робітничих солдатських і селянських депутатів на прикладі Харківської, Чернігівської та Полтавської губерній // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2010. – № 8/9. – С. 168-173. – ISSN 2227-183Х
278554
   Відносини між державою і громадянським суспільством : матеріали "круглого столу" 19 листопада 2003 року / В.Ю. Барков, Т.В. Розова, М.Т. Степико, О.М. Пищуліна; Нац. ін-т стратегічних досліджень ; ред. кол.: В.Ю. Барков, Т.В. Розова, М.Т. Степико, О.М. Пищуліна. – Київ : [Б. в.], 2003. – 115 с. – ISBN 966-554-063-7
278555
  Швед З.В. Відносини між державою та релігією в Японії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 99-110


  У статті проаналізовано зв"язок релігійно-правовий та націоконсолідуючих ідей автентичних духовних традицій Японії. Відтворено основні етапи історії Японії у зв"язку з функціонуванням релігійних доктрин синто та буддизму. Доведено, що історично ...
278556
  Дюпон К. Відносини між Євросоюзом та Україною: необхідність конкретизації структури відносин у цілому та в екологічній сфері // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 105-113. – ISSN 0132-1331
278557
   Відносини між Конституційним Судом та Омбудсменом у контексті захисту прав і свобод людини : [зб. матеріалів семінару : Київ, 1-2 лип. 1999 р.]. – Київ : [б. в.]. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в тексті
278558
  Хо Сун Чьол Відносини між Кореєю та Україною: минуле, сучасне, майбутнє // Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – С. 308-327. – ISBN 966-7196-04-6
278559
  Ржевська В.С. Відносини між Міжнародним Судом та Радою Безпеки в системі ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 210-216.
278560
  Ржевська В.С. Відносини між міжнародним судом та Родою Безпеки в системі ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 210-215.
278561
  Денисюк І. Відносини між НАТО і ОБСЄ // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 176-177. – ISBN 978-966-623-745-6
278562
  Кришталь С. Відносини між НАТО та Росією, в процесі розширення Альянсу на Схід // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 464-468. – ISBN 978-966-171-90295
278563
  Кравець Д. Відносини між Науковим товариством імені Тараса Шевченка та Всеукраїнською академією наук у 20 - на початку 1930-х рр. у галузі історичних дисциплін // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 5 (95) вересень - жовтень. – С. 42-48
278564
  Ковальчук В. Відносини між ОУН (б), УПА та чеським населенням Волині у роки Другої світової війни // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 4. – С. 83-90. – ISSN 0042-9422
278565
  Пагіря О.М. Відносини між ОУН(б) і УПА та збройними силами Угорщини в 1942-1945 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Пагіря Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
278566
  Пагіря О.М. Відносини між ОУН(б) і УПА та збройними силами Угорщини в 1942 - 1945 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Пагіря Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 231 л. – Бібліогр.: л. 198-231
278567
  Єшпанов Володимир Сарсембаєвич Відносини між Радянською Росією і Українською Народною Республікою (жовтень 1917 р. - березень 1918 р.) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.02 / Єшпанов Володимир Сарсембаєвич; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
278568
  Дамаскін В.В. Відносини між режимом Віші та країнами Осі. їх місце в системі міжнародних відносин // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 263-272. – ISBN 978-617-689-216-8
278569
  Масенко В. Відносини між Саудівською Аравією та Україною крізь призму анексії Криму // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 61-65
278570
  Козлов В. Відносини між Святим Престолом (Ватиканом) та Україною (1992-2005) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-33. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто зміст та еволюцію відносин між Святим Престолом (Ватиканом) і Україною в період з 1992 по 2005 р. The article deals with the contents and evolution of the relations between the Holy See (Vatican) and Ukraine during the period 1992-2005.
278571
  Загородній М. Відносини між СРСР і Німеччиною в період між двома світовими війнами // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Травень (№ 5) : Світові війни. – С. 8-11
278572
  Беронов Н Відносини між судами // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.74-75
278573
  Сохацький Я. Відносини між Східно-Франкською державою та Київською Руссю в X–XI ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 4-15. – ISSN 0130-5247
278574
  Таран М.А. Відносини між США та КНР в епоху Ден Сяопіна: нова іідейно-теоретична й правова основа (1979-1990) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 95-101. – ISSN 1608-0599
278575
  Мінгазутдінов І.О. Відносини між Україною та ЄС в сучасному безпековому контексті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 114-116
278576
  Пилипенко В. Відносини між Україною та Фінляндією (1918-1921 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 59-63
278577
  Ремі Й. Відносини між Україною та Фінляндією у 1918 р. / Й. Ремі, В. Пилипенко // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 144-147
278578
  Зарудна Н. Відносини між Україною та ФРН зміцнюються (до підсумків візиту Президента України до ФРН) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 10-11
278579
  Гончар Б.М. Відносини між Францією і УНР (грудень 1918 - квітень 1919 рр.) / Б.М. Гончар, Н.Д. Городня // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2000. – № 2. – С. 47-57. – ISSN 0130-5247
278580
  Гончар Б.М. Відносини між Францією і УНР (грудень 1918 - квітень 1919 рр.) / Б.М. Гончар, Д Н. Городня // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2000. – № 3. – С. 37-52. – ISSN 0130-5247
278581
  Кузьміч О.І. Відносини між церквою і державою в умовах формування інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 193-196
278582
  Нерода-Березка Відносини між штаб-картирою і дочірніми компаніями в якості заснованого на знаннях детермінанту стратегічної конфігурації мережі ТНК / Нерода-Березка, О.В. Підчоса // Матеріали наукових заходів : Наук. конф. "Підвищення стійкості економіки в умовах геоекон. нестабільності : нац. та глобал. виміри ", 26 лют. 2015 р., м. Київ : Круглий стіл "Центри сили" в світовій економіці: конкуренція або співробітництво", 12 берез. 2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світового госп-ва і міжнар. екон. відносин [та ін.] ; [підгот.: к.е.н. Хмара М.П., к.е.н. Підчоса О.В., к.е.н. Шкрабалюк Ю.О.]. – Київ, 2015. – С. 17-19
278583
  Кожолянко Г. Відносини монголів з християнською Православною церквою України-Русі в першій половині XIII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 276-283
278584
  Олехов І. Відносини на відстані: перший досвід використання віддаленої верифікації в Україні / І. Олехов, К. Чечуліна, Г. Бухарін // Юридична газета. – Київ, 2021. – 19 січня (№ 1)
278585
  Бедик Я. Відносини Народного Руху України з Комуністичною партією України та Комуністичною партією Радянського Союзу (початковий етап) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 261-264. – ISBN 978-966-171-795-3
278586
  Годлюк А.М. Відносини НАТО - Україна: еволюція партнерства // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 120-125. – ISBN 978-966-02-7653-6
278587
  Йовенко А. Відносини Національно-демократичної партії Німеччини з "новими правими" партіями у ФРН (1980-1989 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-20. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається історія Національно-демократичної партії Німеччини, зріст політичної активності партії, посилення позиції проти іноземців, її місце і роль у ФРН та взаємодія з "новими правими" партіями. The article deals with the history of the ...
278588
  Некрасов С. Відносини ордену госпітальєрів із Престолом святого Петра в період хрестових походів // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 367-371. – ISBN 978-966-171-90295
278589
  Паєнтко Т.В. Відносини принципал/агент у регулюванні фінансових потоків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 129-136 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
278590
  Юрчишин В.М. Відносини прокурора із захисником у досудовому розслідуванні за новим КПК України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 19-22
278591
  Борділовська О.А. Відносини Республіки Індія з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 15-24
278592
  Козлітін В.Д. Відносини Республіки Сербія і Європейського Союзу в 2006-2009 рр // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 13-29. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано відносини між Республікою Сербія (РС) та Європейським Союзом (ЄС), основні тенденції соціально-економічного й суспільно-політичного розвитку Сербії, її міжнародне становище та зовнішню політику впродовж 2006-2009 рр. У період із ...
278593
  Семенов М. Відносини Росії із Османською імперією напередодні та під час Смоленської війни // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 182-186. – ISBN 978-966-171-793-9
278594
  Конон Н.С. Відносини Російської Федерації та України в сфері газопостачання // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 147-155
278595
  Кондратюк С.В. Відносини Росія - ЄС у контексті реалізації концепції "чотирьох просторів" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 40-44
278596
  Щербань М. Відносини РПЦ і радянської влади на українських теренах у 20-х - 30-х роках XX століття: до питання історіографії // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич, священник М. Шкрібляк [та ін.]. – Чернівці, 2019. – № 20. – С. 94-122. – ISSN 2310-0923


  Згадуються українські дослідники: В.І. Бошко, О.П. Оглоблин, В.І. Ульяновський. - С. 97, 104, 107.
278597
  Ковальчук М.А. Відносини Румунії з урядом Української Народної Республіки в 1919 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 115-127. – ISSN 0130-5247
278598
  Кисіль А. Відносини сурогатного материнства як предмет правового регулювання // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 162-164. – ISBN 978-966-919-107-6
278599
  Артьомова Т. Відносини суспільного відтворення в Україні у контексті трансформації моделей державного управління // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 5-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
278600
  Кульчицький Станіслав Відносини суспільства і держави: радянський варіант // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 45-48
278601
  Кульчицький Станіслав Відносини суспільства і держави: радянський варіант // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 42-48
278602
  Бєлоколос О.Є. Відносини США-ПАР - партнерство на основі спільних інтересів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 328-333. – ISBN 966-7196-06-2
278603
  Копотун Н.І. Відносини США - Європейський Союз після ратифікації Лісабонського договору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 109-115
278604
  Макаренко Є.А. Відносини США і Європи у ХХІ столітті: прагматика і прогностика трансатлантизму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 3-8


  У статті розглядаються проблеми глобального вплиу США у нестаціонарній системі міжнародних відносин, роль ЄС як актора міжнародних відносин, формат співробітництва США та Європи у XXI столітті.
278605
  Свинарчук Є. Відносини США та Європа. Євроатлантизм // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 285-286
278606
  Лакішик Д.М. Відносини США та ЄС: проблеми і перспективи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 208-221. – ISSN 2221-5719
278607
  Горобець І. Відносини США та Індії: історія і сучасність // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 72-84
278608
  Жолонко Т.В. Відносини США та Іспанії на початку XXI ст. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 165-170


  У статті розглядаються основні етапи розвитку відносин США та Іспанії на початку XXI ст., а також аналізуються фактори, що визначають характер двостороннього співробітництва.
278609
  Ткач О.І. Відносини США та країн Латинської Америки в умовах трансформації міжнародної системи / О.І. Ткач, А.О. Ткач // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 81-83
278610
  Печуляк В. Відносини у сфері лісового господарства: особливості визначення державного регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 41-45
278611
  Парахонський Б.О. Відносини у трикутнику ЄС - США - РФ у контексті європейської безпеки / Б.О. Парахонський, Г.М. Яворська, С.П. Герасимчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 127-132
278612
  Павлюк М.В. Відносини Україна-НАТО у контексті міжнародних угод // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 626-632. – ISSN 1563-3349
278613
  Медінцев Т.Є. Відносини Україна-НАТО: досягнутий рівень та тенденції розвитку співпраці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-26. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню виникнення та розвитку партнерських взаємин між Україною та НАТО з початку 90-х рр. до сьогодення. Зроблено спробу висвітлити загальну картину розвитку контактів з НАТО за останні роки та змалювати тенденції розширення співпраці ...
278614
  Мінгазутдінов І.О. Відносини Україна-Польща: деякі гуманітарні проблеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 1. – С. 107-126.
278615
  Костюк О.А. Відносини Україна–НАТО у російській суспільно-політичній думці у 1990-х рр. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 106-113. – ISSN 2077-1800
278616
  Макаруха Відносини Україна - Європейський Союз: від партнерства - до асоціації та економічної інтеграції / Макаруха, 3. // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 158-165. – ISSN 2304-1773
278617
  Хилько О.Л. Відносини Україна - ЄС перед обопільними викликами // Зовнішня політика України - 2015 : стратег. оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, М.М. Бєлєсков, В.І. Головченко, М.М. Гончар, О.С. та ін. Кучик. – Київ : Стилос, 2016. – С. 168-200. – ISBN 978-966-193-113-7
278618
  Манжола В.А. Відносини Україна - ЄС через призму Східного партнерства / В.А. Манжола, Н.М. Весела // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 3-6


  The article studies the issue of bilateral relations between Ukraine and European Union within the framework of Eastern partnership. Статтю присвячено питанню двосторонніх відносин між: Україною та Європейським Союзом в рамках Східного ...
278619
  Терешко Сергій Відносини Україна - НАТО в контексті сучасної стратегії Альянсу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 24-26. – ISSN 1728-6220
278620
  Власенко В.І. Відносини Україна - НАТО і громадська думка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 29-31. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Коли Україна 1997 року підписала спеціальну угоду з НАТО, вона зіштовхнулась з невідомою до цього силою - силою впливу закордонною та української громадської думки на процес прийняття політичних рішень. Тому на цей історичний період українська ...
278621
  Пашков М. Відносини Україна - НАТО у фокусі громадської думки / М. Пашков, В. Чалий // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.50-60


  Україна - НАТО
278622
   Відносини Україна - НАТО: економічні аспекти. – Київ : ІТС, 2003. – 120с. – ISBN 966-8534-00-X
278623
  Горбулін Володимир Відносини Україна - НАТО: яким є майбутнє стратегічного партнерства? // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 3 (28). – С. 9-16
278624
  Самокиш А. Відносини Україна - СОТ: сучасний стан, проблеми, перспективи // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформацій суспільства. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 7-9. – ISSN 1728-6220
278625
  Носова Б.М. Відносини Україна — НАТО: сприйняття в політичній комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 58-62


  У статті розглянуто окремі етапи євроатлантичної інтеграції України в історичному контексті. Досліджено медійний аспект звернення української політичної еліти до Альянсу про перехід України до плану дій щодо членства (ПДЧ). Визначено основні ...
278626
  Перепелиця Г.М. Відносини України з країнами Азії та Африки // Зовнішня політика України - 2013 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, П. Байор, В.М. Мовчан, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін.] Потєхін. – Київ : Стилос, 2014. – С. 310-320. – ISBN 978-966-193-094-9
278627
  Перепелиця Г.М. Відносини України з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону // Зовнішня політика України - 2013 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, П. Байор, В.М. Мовчан, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін.] Потєхін. – Київ : Стилос, 2014. – С. 321-323. – ISBN 978-966-193-094-9
278628
  Перепелиця Г.М. Відносини України з країнами Близького Сходу, Азії та Африки // Зовнішня політика України - 2011. Стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / В.Я. Маштабей, В.М. Мовчан, Р.М. Німчинський, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін. } Потєхін. – Київ : Стилос, 2012. – С. 326-343. – ISBN 978-966-193-083-3
278629
  Перепелиця Г.М. Відносини України з країнами Близького Сходу, Азії та Африки // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – С. 246-252. – ISBN 978-966-193-088-8
278630
  Перепелиця Г.М. Відносини України з країнами Латинської Америки // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – С. 253-265. – ISBN 978-966-193-088-8
278631
  Столяр О.П. Відносини України з країнами Латинської Америки та Азійсько-Тихоокеанського регіону // Зовнішня політика України - 2011. Стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / В.Я. Маштабей, В.М. Мовчан, Р.М. Німчинський, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін. } Потєхін. – Київ : Стилос, 2012. – С. 344-358. – ISBN 978-966-193-083-3
278632
  Головченко В.І. Відносини України з країнами Східної Азії // Зовнішня політика України - 2015 : стратег. оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, М.М. Бєлєсков, В.І. Головченко, М.М. Гончар, О.С. та ін. Кучик. – Київ : Стилос, 2016. – С. 267-282. – ISBN 978-966-193-113-7
278633
  Сергійчук В.І. Відносини України з Кубанню в роки національно-визвольних змагань (1917-1921 р.р.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 135-142.
278634
  Шаров О. Відносини України з МВФ як важливий фактор національної економічної безпеки // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 3 (62), липень - вересень. – C. 330-356. – ISSN 1684-906Х
278635
  Дмитрушко О. Відносини України з Північноатлантичним альянсом: історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 84-87
278636
  Корчун В. Відносини України з Республікою Польща та Європейським Союзом у дзеркалі британського тижневика "The Economist" // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2012. – Т. 1. – С. 72-76. – ISSN 2306-028X
278637
  Белєсков М.М. Відносини України зі США в умовах російсько-українського конфлікту // Зовнішня політика України - 2015 : стратег. оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, М.М. Бєлєсков, В.І. Головченко, М.М. Гончар, О.С. та ін. Кучик. – Київ : Стилос, 2016. – С. 240-266. – ISBN 978-966-193-113-7
278638
  Столяр О.П. Відносини України зі США та країнами Центральної і Латинської Америки // Зовнішня політика України - 2013 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, П. Байор, В.М. Мовчан, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін.] Потєхін. – Київ : Стилос, 2014. – С. 295-309. – ISBN 978-966-193-094-9
278639
  Столяр О.П. Відносини України зі США, Канадою та Мексикою // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – С. 253-262. – ISBN 978-966-193-088-8
278640
  Шамшур О.В. Відносини України зі США: євроатлантичний контекст // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 3 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 12-15.
278641
  Мараєв В.Р. Відносини України і Війська Донського (1917-1921 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Мараєв Владлен Ростиславович ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 282 л. – Бібліогр.: л. 230-282
278642
  Мараєв В.Р. Відносини України і Війська Донського (1917-1921 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Мараєв Владлен Ростиславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
278643
  Ігнатьєв П.М. Відносини України і Канади в 90-ті роки: політичний і економічний аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 14-24
278644
  Снігир Олена Валентинівна Відносини України та ЄС у контексті формування безпекового сегмента чорноморської політики Євросоюзу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 192-201
278645
  Бутенко Я.М. Відносини України та міста-держави Ватикан у контексті євроінтеграції (1992-2011) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 1 (65). – С. 106-112
278646
  Довгай Т. Відносини України та НАТО на рубежі XX-XXI століть / Тарас Довгай // NATO - Polska - Ukraina. Partnerstwo dla pokoju. 20 lat pozniej. – Rzeszow, 2014
278647
  Гуцал С.А. Відносини України та Німеччини: пріоритети, проблеми, перспективи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 148-155
278648
  Третякова О. Відносини України та Республіки Польща в контексті волинської трагедії (1991-2016 рр.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 189-192. – ISSN 2413-7065
278649
  Стефанюк Г. Відносини українського національного руху з німецькими чинниками в період Другої Світової війни // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 61-65. – ISSN 1728-9343
278650
  Гейда Р. Відносини Української Держави гетьмана Скоропадського з більшовицькою Росією (квітень - листопад 1918 р.) // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – C. 136-145
278651
  Лозовий В. Відносини Української Народної Республіки з Польщею (1919 р .) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 152-158. – ISBN 966-7522-07-5
278652
  Даниленко О.В. Відносини Української СРР з європейськими країнами (1920-ті роки) : монографія / О.В. Даниленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2011. – 352, [2] с. – Імен. покажч.: с. 341-352. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 547-916-8301-12-4
278653
  Тимченко Р. Відносини УНР і ЗУНР: джерознавчий аспект // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 212-228. – ISBN 978-966-02-6038-2
278654
  Даниленко О.В. Відносини УСРР з європейськими країнами у соціальній, економічній та культурній сферах (1919-1929 рр.) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Даниленко Олександр Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 475 л. – Бібліогр.: л. 395-475
278655
  Даниленко О.В. Відносини УСРР з європейськими країнами у соціальній, економічній та культурній сферах (1919-1929 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Даниленко Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки. молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 31 с. – Бібліогр.: 34 назви
278656
  Хассемер В. Відносини Федерального Конституційного суду з європейськими судами // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 11-20
278657
  Береш Т.С. Відносини Франція - КНР за президенства Н. Саркозі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 503-511
278658
  Шегда О. Відносини Швеції з північноєвропейськими країнами в 50-70-х роках ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-54. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті основні аспекти відносин Швеції із скандинавськими країнами та її участь у "північному співробітництві". Також проаналізовано роль Стокгольма в інтеграційних процесах у північноєвропейському регіоні. In the article a short review ...
278659
  Кисіль Л.Є. Відносини, що виникають за зверненнями громадян до органів публічної адміністрації: деякі аспекти адміністративно-правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 109-113. – ISSN 2219-5521
278660
  Ключник Р.М. Відносна депривація та політичний протест // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 62-67. – ISSN 2077-1800
278661
  Косінова К. Відносна недійсність правочинів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 172-178. – ISSN 1026-9932
278662
  Демченко О.В. Відносна хронологія ранньотрипільської пластики у світлі радіовуглецевого датування / О.В. Демченко, М.А. Лобанова // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – C. 28-38. – ISSN 2312-6825
278663
  Кошовий І.О. Відносна чисельність та розподіл гірчака (Rhodeus amarus (Bloch, 1782)) у річках Національного природного парку "Пирятинський" / І.О. Кошовий, А.В. Подобайло // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 59-63. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
278664
  Гандзюра В.П. Відносна чутливість біопродукційних показників гідробіонтів до токсичного впливу сполук важких металів водного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-49. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено відносну чутливість біопродукційних показників гідробіонтів різних груп (за ступенем відхилення їхніх значень від контролю) за підвищеного вмісту солей Cr[верхній індекс 6+], Pb[верхній індекс 2+], Ni[верхній індекс 2+] у воді. Установлено ...
278665
   Відносний вміст різних тканин у паравертебральних м"язах поперекового відділу хребта за умов дегенеративних захворювань та у здорових залежно від віку / В.О. Радченко, А.Г. Скіданов, Д.В. Морозенко, Ю.А. Змієнко, Л.П. Міщенко, М.М. Нессонова // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 80-86. – ISSN 0030-5987
278666
  Усенко К.В. Відносні координати та імпульс пари когерентних електронів / К.В. Усенко, Н.О. Черкащина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 318-325. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Відносні координати пари електронів внаслідок тотожності частинок означити просто як різницю координат електронів пари не можна, тому потрібне альтернативне означення. В цій роботі на прикладі пари електронів, що знаходяться в когерентних станах, ми ...
278667
  Литвин Л. Відносні прикметники-кольороназви // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (6), лютий. – C. 26-30
278668
  Бучко Г.Є. Відносні прикметники в українській антропонімії Галичини // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 16-25. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
278669
   Відносні прикметники як кольороназви: походження, вживання та підсвідомий вплив на людське сприйняття / А. Колісниченко, Л. Іщенко, Б. Бистрова, Ю. Пришупа // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 162- 170. – ISBN 978-2-919320-35-6
278670
  Чекотовський А.В. Відносні статистичні показники: історія та теорія. Частина 1. Зародження теорії відносних статистичних показників // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 59-64. – Бібліогр.: 17 назв
278671
  Чекотовський Е.В. Відносні статистичні показники: історія та теорія. Частина 2. Еволюція понять відносних статистичних показників, форм їх вираження та принципів побудови і застосування // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 42-47. – Бібліогр.: 20 назв
278672
  Чекотовський Е.В. Відносні статистичні показники: історія та теорія. Частина III. Еволюція видів відносних статистичних показників та їх класифікації // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 1 (64). – С. 32-37 : рис. – Бібліогр.: 21 назв.
278673
  Корчинський В М. Відносні числа в середній школі : Дис... канд. пед.наук: / Корчинський М.В,;, 1937. – 129л. – Бібліогр.:л.123-129
278674
  Шугайлін О.В. Відносність відображень і їх число залежно від кількості об"єктів і тіл, що відображають // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
278675
  Клапченко В.І. Відносність і гравітація : погляд через століття : монографія / В.І. Клапченко. – Київ : КНУБА, 2019. – 135, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 134-135. – (Проблені питання фізики)
278676
  Поліщук Г.Х. Відносність і реальність / Г.Х. Поліщук. – Київ, 2003. – 44с.
278677
  Кадикало А. Відносність як поняття у філософії та науці: історична панорама та сучасність // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 85-90. – ISSN 0321-0499
278678
  Заморська Л.І. Відносно визначені норми права : поняття, структура, функції : [монографія] / Заморська Л.І. ; [за заг. ред. А.А. Козловського] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2010. – 167, [1] с. – Бібліогр.: с. 142-164. – ISBN 978-966-8658-80-8
278679
  Заморська Л. Відносно визначені норми трудового права України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 100-101.
278680
  Жучок Ю.В. Відносно вільні тріоїди : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Жучок Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 151 арк. – Бібліогр.: арк. 143-151
278681
  Жучок Ю.В. Відносно вільні тріоїди : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Жучок Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
278682
  Коваленко Р.І. Відносно деяких аспектів міжнародно-правового регулювання соціальної безпеки // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 55-57. – ISBN 978-617-7625-74-1
278683
  Сталін Й. Відносно марксизму в мовознавстві. / Й. Сталін. – К., 1950. – 32с.
278684
  Мао Цзэ-дун Відносно практики / Мао Цзе-дун. – Київ : Політвидав УРСР, 1958. – 121 с.
278685
  Д"яченко Н.М. Відносно розв"язку однієї задачі контакту з лінійним законом деформування шорсткості // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 99-103. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Тиск кругового в плані неплоского штампу на пружний півпростір з шорсткістю при лінійному законі деформування шорсткості задовольняє інтегральному рівнянню, яке, залежно від коефіцієнтів шорсткості, вимагає різних методів розв"язку. В результаті ...
278686
  Дзюбишина Н.Я. Відношення - значення - функція синтаксичної форми іменника С. 94-98 // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 94-98. – ISSN 0320-3077
278687
   Відношення [верхній індекс 90]Sr-кальцій у рослині та у відповідному грунтовому розчині / В.В. Пророк, К.Ф. Масон, А.П. Ганушевич, В.В. Осташко, Т.І. Макаренко, Л.Ю. Мельниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 519-523. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Визначені відношення [верхній індекс 90]Sr/Ca у рослинах та у відповідних ґрунтових розчинах для трьох дослідних ділянок з "паливним" типом забруднення для кількох видів рослин у природних умовах. Вказані ділянки з трьома різними типами ґрунтів ...
278688
  Мащенко С.О. Відношення NE-переваги і домінування в некооперативних іграх та їх властивості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 115-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються відношення NE-переваги і NE-домінування та їх властивості у іграх, які задані багатьма відношеннями переваги на множині ситуацій гри. Застосування цих відношень дозволяє формалізувати поняття рівноваги некооперативної гри. Ключові слова: ...
278689
  Тищенко М.В. Відношення атаки в ASPIC+ як репрезентація критики аргументації в аристотелівській логіці // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 107-109
278690
  Шулінова Л. Відношення атрибутів "білий" і "чорний"у художньому мовленні Лесі Українки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 69-71. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглянуто основні семантичні протиставлення кольоропозначень білий - чорний, що характерні мовотворчості Лесі Українки.
278691
  Жуковська Т. Відношення Грiна на деяких напівгрупах часткових ін"єктивних перетворень Булеану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Вивчається будова відношень Грiна на напiвгрупi IF(Bn) стискуючих, напiвгрупi IO(Bn) монотонних та напiвгрупi IC(Bn) стискуючих монотонних iн"єктивних перетворень, впорядкованих, за включенням булеану Bn, множини N={1,2,...,n}. Показано, що для ...
278692
  Олійник А. Відношення Гріна в напівгрупах автоматних перетворень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 91-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Вивчаються напівгрупи часткових автоматних перетворень, скрізь визначених автоматних перетворень та інверсна напівгрупа автоматних підстановок. У кожній з цих напівгруп описано відношення Гріна.
278693
  Безущак О.О. Відношення Гріна інверсної напівгрупи частково визначених коскінчених ізометрій дискретної лінійки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Розглядається інверсна напівгрупа частково визначених ко-скінченних ізометрій дискретної лінійки, описуються її ідеали та відношення Гріна. The inverse semigroup of partially defined co-finite isometrics of discrete line is considered and it is ...
278694
  Турка Т.В. Відношення Гріна на напівгрупі відповідностей скінченної групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Описано відношення Гріна на напівгрупі відповідностей скінченної групи. Обчислено кількість та потужність D-, R-, H-класів для напівгрупи відповідностей циклічних, діедральних та елементарних абелевих груп. Green"s relations are described at ...
278695
  Гудзенко С.В. Відношення Гріна на фактор степені нескінченної симетричної групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С.9-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі розглядається напівгрупа - факторстепінь симетричної групи зліченного порядку. Досліджено відношення Гріна R i L Ключові слова: напівгрупа, факторстепінь, відношення Гріна. The paper deals with the semigroup of a factorpower of the ...
278696
  Гудзенко С.В. Відношення Гріна на факторстепені нескінченної симетричної групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджуються відношення Гріна на факторстепені нескінченної симетричної групи зліченного степеня. Ключові слова: напівгрупа, відношення Гріна, факторстепінь. Paper deals with Green"s relations of factorpower of infinite symmetric group of ...
278697
  Гудзенко С.В. Відношення Гріна на факторстепенях симетричної групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджуються відношення включення різних факторстепенів нескінченної симетричної групи та відношення Гріна на цих факторстепенях.
278698
  Ремез О.В. Відношення до держави в доктрині Церкви Ісуса Христа святих останніх днів (мормони) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 48-49
278699
  Тимо О.С. Відношення до іншого у філософії Е. Левінаса: паралелі із духовною традицією іудаїзму // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 161-166. – ISSN 2312-4342
278700
  Козоріз М.В. Відношення до смерті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
278701
  Єрмоленко С.С. Відношення знакової репрезентації як типологічний параметр механізму культури (зі спостережень над сучасним семіотичним вжитком) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 216-221


  Розглядаючи відношення знакової репрезентації як діагностичні щодо культурної характерології, автор відзначає типову для сучасного вжитку гіперумотивованість культурних знаків, детерміновану свавіллям щодо самого знаку чи його реципієнта. Рассматривая ...
278702
  Костюк М.М. Відношення і місце порівняння в системі образних засобів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 145-152


  У статті визначається місце порівняння як важливої стилістичної фігури в системі образних засобів. Виокремлено основні типи та характеристики порівнянь. У статті проаналізовані функціонально–стильові сфери застосування лексичних порівнянь. В статье ...
278703
  Вишенський В.А. Відношення і функції / В.А. Вишенський. – Київ : Вища школа, 1972. – 96 с.
278704
  Романюк Ю.В. Відношення компонентів концептуального поля (на базі лінгвосеміотичної концепції А.О. Білецького) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 245-251


  Стаття присвячена аналізові концептуального поля МОДА як структурованої множини елементів-реалізаторів концепта. Розглянуто відношення у структурованій множині вербалізаторів, пов"язаних з новим англізмом фешн, згідно з лінгвосеміотичною концепцією ...
278705
  Ельвін Акіф огли Алібейлі Відношення країн-учасників ГУАМ до російсько-української війни // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 24-25. – (Політичні науки)
278706
  Шкільняк С.С. Відношення логічного наслідку для множин формул у композиційно-номінативних логіках // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2011. – Т. 125 : Комп"ютерні науки


  Розглянуто відношення логічного наслідку для композиційно-номінантних логік часткових однозначних, тотальних неоднозначних та часткових неоднозначних квазіарних предикатів. Запропоновано різні формалізації відношення логічного наслідку для множин формул.
278707
  Непоп-Айдачич Відношення людина : квітка в польській мовній картині світу // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 136-142. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Розглянуто закріплені в польській мовній картині світу уявлення про людину та квітку, проаналізовано відношення між цими категоріями, відображені в лексикографічних статтях Універсального словника пол. мови (за ред. С. Дубіша).
278708
  Перга Т. Відношення людини до природи в суспільній думці США XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 52-56. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються передумови і причини зростання інтересу американців до дикої природи у другій половині XIX ст. Доводиться, що після закінчення громадянської війни у США значно зріс інтерес не лише до історії, а й до навколишнього середовища. ...
278709
  Полікарпов В.С. Відношення між математикою та фізикою // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
278710
  Климов В.В. Відношення між наукою і релігією як індикатор духовного поступу : релігієзнавчий аспект / В.В. Климов. – Київ : Видавець Марченко, 2015. – 318, [1] с. – Імен. покажч.: с. 309-318. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7339-02-0
278711
  Ржевська В.С. Відношення між репресаліями та "збройними заходами самодопомоги" у сучасному міжнародному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 6-10. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Досліджено, чи можна вважати інститут "збройних заходів самодопомоги" формою збереження збройних репресалій у сучасному міжнародному праві. The article investigates the question if the notion of "military self-help acts" can be considered as a form of ...
278712
   Відношення міністра внутрішніх справ керуючому Міністерством народної освіти про заборону публічних літературних читань (14 квітня 1862 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 462. – ISBN 978-966-189-081-6
278713
  Рудик С. Відношення О.І. Кандиби до революційних подій 1917-1919 років // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 171-182. – ISBN 978-617-646-420-4
278714
  Азаренкова Г. Відношення переваг у порівняльній оцінці діяльності банків : (огляд економічної активності другого кварталу) / Г. Азаренкова, В. Ляшенко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 65-72 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
278715
  Мірошніченко М.І. Відношення понять "система права" і "правова система" (синергетичний аналіз) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.33-39. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
278716
  Данильченко І.В. Відношення причини в структурі англомовного журнального дискурсу: віковий аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 293-299


  У статті встановлено, що з віком значення причини як основи силового протистояння змінюється від позначення внутрішніх психічних конфліктів у молодих авторів до відображення соціальних чинників улітніх авторів. В статье установлено, что с ...
278717
   Відношення ректора Київського університету попечителю Київського учбового округу про обрання М.О. Максимовича деканом 1-го відділення філософського факульту // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 92-93. – ISBN 5-7707-1061-6
278718
  Парновський С. Відношення світності до маси молодого зоряного населення у яскравих компактних галактиках як функція їх металічності та віку спалаху зореутворення / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 23-26. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Для вибірки близько 800 яскравих компактних галактик розглянуто залежність, яка описує оптимальну апроксимацію відношення світності до маси молодого зоряного населення галактик в залежності від їх металічності та віку спалаху зореутворення. Показано, ...
278719
  Белінський В.М. Відношення сигнал/шум напівпровідникових матриць цифрових систем дистанційного зондування земної поверхні / В.М. Белінський, О.Г. Міхно, В.О. Осипа // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 12-17


  Досліджується величина відношення сигнал/шум в сучасних зображувальних матрицях цифрових систем дистанційного зондування Земної поверхні з метою визначення можливості їх застосування для формування якісного цифрового зображення за показником ...
278720
  Богоявленський О.В. Відношення споживачів до вітчизняної продукції та його вплив на конкурентоспроможність України в умовах економічної інтеграції / О.В. Богоявленський, А.М. Шульміна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 194-197
278721
  Кахута Н.Д. Відношення сумісності, узагальнене з"єднання та узагальнений прямий добуток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 167-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються властивості відношення сумісності (стабільність відносно об"єднання), узагальненого з"єднання (комутативність, асоціативність, одиниця) та узагальненого прямого добутку (критерій порожності, монотонність, повний образ відносно селектора ...
278722
  Татарінова О.А. Відношення та теорія графів у прикладах та задачах : навч.-метод. посібник для студентів спец. "Прикладна математика", "Інформатика" / О.А. Татарінова, О.І. Бєлов ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-186. – ISBN 978-617-05-0116-5
278723
  Охріменко В.І. Відношення у системі модальних значень когнітивно-семантичного поля достовірності (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 81-93. – ISSN 2521-1218
278724
  Охріменко В.І. Відношення у системі модальних значень когнітивно-семантичного поля імовірності (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 109-120. – ISSN 2413-5593
278725
  Охріменко В.І. Відношення у системі модальних значень когнітивно-семантичного поля можливості (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 121-134. – ISSN 2521-1218
278726
  Охріменко В.І. Відношення у системі модальних значень когнітивно-семантичного поля необхідності (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – С. 81-94. – ISSN 2413-5593
278727
  Охріменко В.І. Відношення у системі модальних операторів когнітивно-семантичного поля достовірності (на матеріалі італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 160-167


  Модальні оператори когнітивно-семантичного модального поля достовірності в італійській мові є пов"язаними з операціональністю, тобто процедурами зіставлення та аналізу, і виконують основну функцію об"єктивації суб"єктивного модусу: перцептивного, ...
278728
   Відношення управляючого Департаментом Міністерства народної освіти до попечителя Київського учбового округу про затвердження М.О. Максимовича ректором Київського університету // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 91. – ISBN 5-7707-1061-6
278729
  Оржехівська І.Г. Відношення феміністичних ідей з ідеями раннього християнства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 117-119
278730
  Чорноштан Є.В. Відношення християнства до науки // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 58-64. – ISSN 1728-3671
278731
  Шумарова Н. Відношення, ставлення, стосунки, взаємовідношення, взаємини - це синоніми. Але далеко не завжди вони взаємозамінні" / розмову вела Д. Горская // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 20 апреля (№ 72). – С. 6


  Завідуюча кафедри мови та стилістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, професор Наталія Шумарова відповідає на запитання, як правильно називати співробітників правоохоронних органів по-українськи і чому російське слово "отношения" в ...
278732
   Відображаючи Художню Спадщину = Reflecting Artistic Legacy : 1947-2017 : українські митці у Великій Британії / [ed.: L. Pekarska ; engl. transl.: I. Terlecky]. – London : Association of Ukrainians in Great Britain, 2017. – 132 с. : іл., портр., фот. – Текст парал. укр., пол. – ISBN 978-1-5272-1447-7
278733
  Винничук Ю.П. Відображення / Ю.П. Винничук. – Київ, 1991. – 21с.
278734
  Коцур В. Відображення "Киевской стариной" українознавчої проблематики / В. Коцур, Г. Коцур // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 61-70
278735
  Гринь Т.А. Відображення авторського світогляду Ісікава Такубоку у "Щоденнику, написаному латиницею" // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 26-33. – ISSN 1682-671Х
278736
  Каменецька Ю.В. Відображення авторського стилю в екслібрисах українських митців на міжнародних виставках-конкурсах у Бресті // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 260-267. – ISSN 2226-0285
278737
  Ганжа С.А. Відображення аксіологічної категорії оцінки фразеологізмів як засіб емпатизації епістолярного тексту Олеся Гончара / С.А. Ганжа, О.А. Михненко // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 80-88. – ISSN 2313-4593
278738
  Трофимович В.В. Відображення акта 30 червня 1941 року в історичних працях і мемуарах учасників українського визвольного руху / В.В. Трофимович, Л.В. Трофимович // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Трофимович В., Слюсаренко А., Ткачук П. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 31. – С. 81-98. – ISSN 2313-5603
278739
  Чумак Н.А. Відображення англо-французьких стереотипів у сучасній англомовній пресі за допомогою французьких етноспецифічних номінацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 56-62. – ISSN 2308-6912


  У понятті "стереотип", яке увійшло в науковий обіг завдяки американському журналісту В. Ліппману у 1922 р., виділено дві важливі ознаки - культурну детермінованість та засіб економії когнітивних зусиль, а відтак, мовленнєвих засобів. Виділяють три ...
278740
  Городецька О.В. Відображення англоцентризму в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
278741
  Городецька О.В. Відображення англоцентризму в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 103-108. – ISBN 966-581-231-9
278742
  Янковська Ж. Відображення архетипу мудрого старого в романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 44-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817
278743
  Білоножко Л. Відображення атмосфери гарлемського ренесансу у романі Тоні Моррісон "Джаз" засобами вербальної музики // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 191-197. – ISSN 2307-2261
278744
  Лавренюк В.М. Відображення біблійних норм у кримінальному законодавстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 264-268.
278745
  Кучеренко Т. Відображення біологічних активів у фінансовій звітності сільськогосподарських підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 7. – С. 46-49 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
278746
  Тимів І.М. Відображення боротьби українського й польського народу з османськими й ординськими наїздами в польському образотворчому мистецтві XIX ст.(матеріали до каталогу) // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 233-244. – ISBN 978-966-8999-85-7
278747
  Бондар М. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з ф"ючерсними та опціонними контрактами на індекс UX / М. Бондар, Г. Супрович // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 3. – С. 6-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
278748
  Самойленко Н. Відображення в історичній літературі діяльності медичних товариств на терені України в другій половині XIX - на поч. XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 99-105. – ISSN 2222-5250


  Подається історіографічний аналіз літератури, присвяченої діяльності медичних товариств на терені України в другій половині XIX - на поч. XX ст. У великому масиві літератури, присвяченій діяльності медичних товариств, помітно вирізняються публікації ...
278749
  Кафка С. Відображення в обліку операцій інноваційного характеру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Розглядаються основні моменти інноваційної діяльності підприємств, вимоги до інновацій, джерела їх фінансування, етапи життєвого циклу інноваційного продукту, порядок відображення в обліку операцій інноваційного характеру. Рассматриваются основные ...
278750
  Чмелик Р. Відображення в пам"яті місцевого населення процесу творення радянсько-польського кордону в Україні (1939-1951 рр.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 947-952. – ISSN 1028-5091
278751
  Качмар С Відображення в податковому обліку податку на додану вартість при імпорті робіт (послуг) // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 14. – С.33-34
278752
  Казьмирчук М.Г. Відображення в поезії соціального значення ломбардів українських земель піл владою Росії // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  В статті проаналізовано вірші, складені клієнтом та розпорядником, для глибшого розуміння соціальної діяльності ломбардів українських земель під владою Росії. The article gives analysis of poems which were created by a client and a manager in order to ...
278753
  Бондарчук В.О. Відображення в полемічних творах "Апокрисис" і "Антиризис" фактів міжрелігійних конфліктів у Речі Посполитій наприкінці XVI ст. - порівняльний аналіз // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 142-145. – ISSN 2076-1554
278754
  Коцур А. Відображення в працях О.І. Чупрова особливостей аграрної та агрокультурної реформи початку ХХ ст. в Україні // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 282-286. – ISBN 978-966-2464-25-2
278755
  Губа П. Відображення в пресі 1917-1918 рр. захисту ідеї державності України // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 273-285. – ISBN 966-7060-54-1
278756
  Астапцева Х. Відображення в пресі культурно-освітнього руху та громадсько-політичних буднів діячів еміграції третьої хвилі // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (383), січень - лютий. – С. 107-120. – ISSN 2664-4282


  "У статті опубліковано бібліографічні дані про наявні у фондах відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – ВЗУ ІК НБУВ) періодичні видання, у яких містяться різножанрові ...
278757
  Вальо М.А. Відображення в радянській бібліографії зв"язків української літератури з літературами народів СРСР / М.А. Вальо. – Київ, 1981. – 127 с.
278758
  Гойжевський О.О. Відображення в рельєфі північно-західної частини Українського щита блокових структур кристалічного фундаменту // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 38-44 : Схема. – Бібліогр.: 6 назв
278759
  Купраш Р.П. Відображення в сучасному рельєфі Південного берега Криму голоценових вертикальних рухів земної кори // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 124-128. – Бібліогр.: 8 назв
278760
  Шостак Маргарита Відображення в українській історіографії ролі Київської Русі у становленні державності XX ст. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 253-261
278761
  Марченко Н. Відображення в фольклорній та літературній казці етично-естетичних принципів буття європейських народів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-16. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається роль казки у становленні та ствердженні ментальних рис етносу, вказується на певну особливість виникнення і функціонування казки в українській культурі та в культурі європейських народів в історичному минулому.
278762
  Гожик А.П. Відображення в щільнісних властивостях особливостей хімічного та мінерального складу гранітоїдів (на базі Українського щита) : випуск 24 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 82-85 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Проаналізовано залежності щільнісних параметрів гранітоїдів Українського щита від особливостей їх хімічного та мінерального складу. Уточнено перлік петрогенних оксидів (FeO, MgO, SiO2, CaO, TiO2) та мінералів вміст яких є визначальним для формування ...
278763
  Мазепа Н.Р. Відображення взаємин людини і природи в радянській літературі / Н.Р. Мазепа. – К, 1981. – 32с.
278764
  Гук О.В. Відображення взаємозалежності моделі сталого розвитку і конкурентоспроможності національної економіки // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – C. 60-66
278765
  Крещенко Л. Відображення видань з новітньої історії України в електронному каталозі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (251). – С. 8-12. – ISSN 1029-7200


  У статті розглянуто питання відображення видань з новітньої історії України в електронному каталозі наукової бібліотеки згідно з новими підходами до періодизації нашої недавньої минувшини, запропонованими Інститутом історії НАН України та зафіксованими ...
278766
  Корецький А.І. Відображення визначених законом пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки у публікаціях українських учених // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 46-57. – ISSN 0374-3896


  Проаналізовано динаміку публікаційной активності вчених у період 2001-2009 років.
278767
  Гнилицька Л. Відображення витрат, пов"язаних з діяльністю із забезпечення безпеки підприємства в системі бухгалтерського обліку та відкритої звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 4. – С. 39-46 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
278768
  Бомок Т.В. Відображення внутрішнього світу людини у поезії Ліни Костенко (на матеріалі дієслівних синонімів) / Т.В. Бомок, І.С. Беркещук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 9-11. – (Філологічні науки ; вип. 8)
278769
  Бойко С. Відображення впливу соціокультурної сфери життя українського суспільства на сучасний науково-освітній простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 58-60. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що сучасні соціально-економічні, політичні, екологічні, культурні й науково-освітні проблеми, які стоять перед українським суспільством, потребують від українознавства й інших наук нових стратегій, які сприятимуть формуванню ...
278770
  Букшина Т. Відображення галузевої науково-реферативної інформації в УРЖ "Джерело": кооперативна взаємодія освітянських бібліотек / Тамара Букшина // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 12 (197). – С. 11-15. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто питання активізації формування реферативних ресурсів, зокрема з питань педагогіки, психології, освіти, через інтеграцію і налагодження кооперативної взаємодії та координації робіт з їхнього створення. Наголошено на значенні реферування ...
278771
  Магновський І Відображення гарантій прав і свобод людини та громадянина у поглядах М. Драгоманова та М. Ковалевського // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.79-84. – ISSN 0132-1331
278772
  Андрійченко Ю.В. Відображення гендерних стереотипів в назвах професій і посад у іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – C. 58-63


  Статтю присвячено лінгво-прагматичному аналізу гендерних стереотипів у назвах професій, посад і занять в іспанській мові. Типовими є ситуації, коли вирішальна роль належить не стількі гендеру, скількі комунікативній ситуації, особливостям соціального ...
278773
  Макарова О. Відображення гендерних стереотипів про жінку в австралійському художньому дискурсі // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 128-132. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Окреслено основні гендерні стереотипи про жінку в австралійському художньому дискурсі, що лежать в основі формування художніх образів. Проаналізовано поняття художнього дискурсу. Визначено основні особливості образу жінки як етнокультурного утворення. ...
278774
  Шуть М. Відображення гендерних уявлень у пареміях китайської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-34. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу реконструювати уявлення китайців про жінку та жіночність, на підставі аналізу 102 прадавніх і сучасних паремій китайської мови, до складу яких входить графема "жінка". З"ясовано, що жінку уявляли тягарем для батьків, цілковито ...
278775
  Сохнич А. Відображення геосоціоніки в українських реаліях // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 3/4 (197/198). – С. 24-27
278776
  Фощан Я. Відображення гносеологічної позиції Георгія Кониського в процесі його культурно-освітньої діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27-29. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується позиція Георгія Кониського щодо можливостей людського розуму в процесі наукового пізнання навколишнього світу та її втілення в культурно-освітній діяльності ученого і церковного діяча. The article presents Heorhiy Konysky"s view ...
278777
  Конончук Т. Відображення голодоморів в українській літературі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 74-90
278778
  Кулик Ж. Відображення громадянської позиції Олени Теліги та ставлення до СРСР у її творчості // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 23-28


  У даній статті через призму робіт Олени Теліги розкривається її громадянська позиція Аналізуються публіцистичні статті "Партачі життя", "Вступне слово на Академії в честь Івана Мазепи", "Братерство в народі", "Прапори духу", "Розспаються мури", ...
278779
  Матвіяс І.Г. Відображення гуцульського говору в мові творів Гната Хоткевича // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 41-45. – ISSN 0027-2833
278780
  Бондаренко А.М. Відображення двовимірних многовидів на площину / А.М. Бондаренко, О.О. Пришляк // Proceedings of the International geometry center / International, geometry center. – Odessa, 2012. – Vol. 5, n. 3/4. – С. 6-14. – ISSN 2072-9812


  Для класифікації відображень з двовимірних многовидів на площину визначено p-граф і описано, як він змінюється при ізотопіях проекції. Досліджені питання реалізації графів та класифікації відображень.
278781
  Гусар О.А. Відображення державного регулювання в галузі авіації у системі права України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 144-146. – ISBN 978-966-301-169-1
278782
  Стрюк Л. Відображення дитячої недолі у творчості Т. Шевченка / Л. Стрюк, Г. Шалацька // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 347-364


  Розглянуто особливості відображення дитячої недолі у ліричних та ліро-епічних творах Т. Г. Шевченка. З"ясовано, що поет прагнув відтворити всі види дитячої недолі: беззахисність, бідування сироти та напівсироти, приреченість та безпритульність, ...
278783
  Добронравова І.С. Відображення діалектики перервного і неперервного в фізичних теоріях
278784
  Діденко В.О. Відображення діалектики структурних властивостей простору-часу в космології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
278785
  Литвиненко С. Відображення діалогу традицій та сучасності української культури в поезії В. Базилевського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 320-325
278786
  Халюк Л.М. Відображення дійсності в усних народних оповіданнях про переселення 1947 року внаслідок акції "Вісла" у Польщі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 354-358. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано особливості відображення навколишньої дійсності в усній прозі українців-переселенців. Зазначено, що головною метою усних наративів про переселення 1947 року є подання інформації, повідомлення про подію, випадок. Хоча разом з тим ...
278787
  Білан Л. Відображення діяльності культурно-просвітницьких організацій України в архівних та бібліотечних фондах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 11 (184). – С. 29-31. – ISSN 2076-9326
278788
  Бабенко Л.Л. Відображення діяльності митрополита Йосифа Сліпого у документах радянських органів державної безпеки // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 2011. – № 1 (25). – С. 69-76. – ISSN 2075-1451


  Аналіз архівно-слідчої справи першоієрарха Української Греко-католицької Церкви (УККЦ) Йосифа Сліпого, який був повторно притягнутий до кримінальної відповідальності рад. спецслужбами у 1958-1959 рр.
278789
  Бодня О.Л. Відображення доби Ярослава Мудрого в давньоруських літописах // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 71-82. – ISSN 0320-9466
278790
  Цимбал-Слатвінська Відображення досягнень педагогічної науки в часописі "Советская педагогика" (1937-1991) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 56-60. – ISSN 0131-6788
278791
  Клімкіна О.І. Відображення дохристиянських культів у дзеркалі семантики київських топооснов // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 58-66


  Статтю присвячено дослідженню семантики київських топооснов. Сучасна розмаїта топоніміка Києва являє собою досвід багатовікового розвитку географічних назв, серед яких зустрічаються топоніми праслов"янського, давньоруського та давньоукраїнського ...
278792
  Літвінова Ю.А. Відображення духовної деградації суспільства в символиці метаморфізму новел М. Хвильового та Ф. Кафки // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 321-330. – ISBN 978-966-8847-84-4
278793
  Діденко О. Відображення еволюції наукових ідей Р.М. Орженцькогоу роботі "Елементарна теорія статистичних величин і обчислень" // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 79-82


  Розкриваються ключові аспекти в роботі Р.М. Орженцького "Елементарна теорія статистичних величин і обчислень". Дана робота присвячена розгляду еволюції основних наукових ідей акад. Р.М. Орженцького. Раскрываются ключевые аспекты в работе Р.М. ...
278794
  Онищенко М.Г. Відображення екологічної тематики в національних атласах // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 41-51


  Досліджено тематичний зміст розділів та карт національних атласів України, Білорусі та Росії, в яких висвітлено екологічні проблеми, стан і напрямки раціонального природокористування. Исследовано тематическое содержание разделов и карт национальных ...
278795
  Орещенко А.В. Відображення екологічної тематики у вітчизняних та іноземних атласах і картах: організація роботи і досвід виконання // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 71-100


  У статті узагальнено досвід картографування екологічного стану природного середовища, небезпечних явищ, процесів та надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження. Складено класифікацію карт за способами зображення і за об"єктами ...
278796
  Пінчук Ю. Відображення елементів української національної ідеї в науковій творчості М. І. Костомарова // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 78-88. – ISSN 0130-5247
278797
  Смірнова Г.І. Відображення естетичного досвіду "раса" в сюжетах індійських храмових танців // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 523-527


  У статті аналізуються літературні джерела, що лежать в основі сюжетів індійських храмових танців, а також розглядаються художні особливості та естетичні прийоми пластичної виразності, які використовуються для передачі змісту та ідей текстів з метою ...
278798
  Казіна В.Ю. Відображення етнічної ментальності у віддтворенні антропонімів іспанською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 176-181


  Статтю присвячено мовному аналізу відображення перекладу іноземних антропонімів в іспаномовному середовищі. Проведене порівняння перекладу антропонімів в офіційних джерелах та розмовній мові. Зазначено особливості іспанського антропонімічного ...
278799
  Пономарьова І. Відображення етнокультури греків Приазов"я в колекції Маріупольського краєзнавчого музею // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 15. – C. 63-66
278800
  Олійник І. Відображення етнокультурних взаємин на Поділлі в другій половині ХІХ століття за матеріалами періодики // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 15. – C. 51-55
278801
  Тронько П.Т. Відображення єдності східнослов"янських народів у пам"ятках історії та культури соціалістичного Києва / П.Т. Тронько. – Київ : Наукова думка, 1983. – [16] с. – Окр. відбиток
278802
  Бєляєв В.Г. Відображення Жовтневої революції і громадянської війни в українській прозі / В.Г. Бєляєв ; АН УРСР, Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид. АН УРСР, 1957. – 60 с.
278803
  Курчиков Л.М. Відображення з точки зору теорії інформації // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
278804
  Санакоєва Н.Д. Відображення загальнолюдських концептів у PR-комунікаціях Президента України (на прикладі новорічних промов 2014-2018 рр.) / Н.Д. Санакоєва, М.П. Закарлюка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 95-101. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (37)). – ISSN 2219-8741
278805
  Кролевець О. Відображення зв"язку стилю життя соціальних верств з їхнім соціальним статусом у концепції Т. Веблена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 18-20. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналітичний огляд відображення зв"язку стилю життя соціальних верств з їхнім соціальним статусом у концепції "дозвільного класу" Т. Веблена. Виділено основні ознаки та індикатори "демонстративного дозвілля" й "демонстративного споживання" як ...
278806
  Нікольчук І.В. Відображення звичаєво-правових традицій у фольклорі Київщини : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 ; 03 / Нікольчук Інна Володимирівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
278807
  Васянович О.А. Відображення звичаїв індусів у сучасному праві Індії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 39-44. – ISSN 1563-3349
278808
  Марченко Н. Відображення звичаїв українського народу в колядках та щедрівках княжої доби // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 175-183


  У статті розглядається відображення звичаїв українського народу в колядках та щедрівках княжої доби. Історичний аспект існування форм привітань у цих історичних піснях підтверджується на мовознавчому рівні проведеного дослідження. The article deals ...
278809
  Шкарабан І.В. Відображення змістових зв"язків квазіреальності в іспаномовному дискурсі преси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 236-241.
278810
  Шевченко С. Відображення зовнішньої диференціації в організації шкільної освіти в Україні на прикладі закладів для дітей із особливими освітніми потребами (1991-2000 рр.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 236-246. – ISSN 2312-5993
278811
  Дроздова Г.Д. Відображення і генетична інформація // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
278812
  Шевченко Г.Г. Відображення і кібернетичне модулювання / Г.Г. Шевченко. – К, 1976. – 46с.
278813
  Зак С.Ю. Відображення і структура // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
278814
  Градова В.Г. Відображення ідеї верховенства права в українській правовій традиції XIX - початку XX століття // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 223-232
278815
  Дмитрушко В. Відображення ідеї парламентаризму в програмних документах та конституційних проектах українських політичних партій початку XX ст.: історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 70-77
278816
  Зарва В. Відображення ідей західноєвропейського просвітництва в російській літературі та філософії XVIII-XIX ст. // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – С. 126-131. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 49)
278817
  Габінет Д.А. Відображення ідей про республіканську форму державного управління України у конституційних проектах представників вітчизняної політико-правової думки у період між світовими війнами // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 171-181. – (0). – ISSN 2078-9165
278818
  Габінет Д.А. Відображення ідей про форму української держави в державно-правових поглядах П.І. Чижевського // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 68-70
278819
  Мостепанюк А.В. Відображення ідеології державно-приватного партнерства в концепції модернізації економіки України // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 105-106
278820
  Бауліна К. Відображення імперської ідеї в державі Ахменідів через елементи владних позицій ассирійських царів // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 90-92. – ISBN 978-966-171-783-9
278821
  Смулка О.І. Відображення інноваційних процесів у витратах сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17, вересень. – С. 71-76 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
278822
  Мулик Т.О. Відображення інформації про власний капітал у звітності господарюючих суб"єктів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 51-60. – ISSN 2306-6792
278823
  Луняк Є. Відображення історичного аспекту в "Описі України" Боплана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-31. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто стан ознайомлення французької громадськості з Україною в ХVІІ ст. Автор простежує еволюцію французьких історичних досліджень про Україну. Здійснено комплексний аналіз одного з важливих джерел з історії України, праці Гійома ...
278824
  Русяєва М. Відображення історичного переказу про боротьбу старих і молодих скіфів / Марина Русяєва // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 55-62
278825
  Бураков Ю.В. Відображення історії проведення бойової операції "Луцький прорив 1916 р." у спогадах Олексія Брусилова // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 94-104
278826
   Відображення історії та культури народу в словотворенні : доп. XII Міжнар. наук. конф. Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнар. комітеті славістів (25–28 трав. 2010 р., Київ, Україна) / упоряд. та наук. ред. Н.Ф. Клименко і Є.А. Карпіловської ; НАН України [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 471, [1] с.471 с., [1] арк. карта : іл., табл. – Доп. на укр., рос., македон., пол. та серб. мовах. – Бібліогр. наприкінці доп. – ISBN 978-966-489-059-2
278827
  Приймак С. Відображення історії театру корифеїв у документах із фонду ОУНБ ім. Д. І. Чижевського // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 27-29
278828
  Марченко М.І. Відображення історії українського народу в творчості Т.Г. Шевченка // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 377-380. – (Б-ка "Ейдосу")
278829
  Батюк І. Відображення канcайcького діалекту у творі Танідзакі Джюн"ічіро "Дрібний сніг" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті розглянуто діалектні одиниці Кансайського діалекту, відображеного у творі Танідзакі Джюн"ічіро "Дрібний сніг". Виявлено найбільш характерні лексичні та граматичні одиниці цього діалекту. Автор використав їх для забарвлення твору ...
278830
  Фесенко І.М. Відображення картини світу загальнонародною англійською мовою та мовою географії : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Фесенко І.М. ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 16 с.
278831
  Компанець Т.М. Відображення картини світу на лексичному рівні мови (на матеріалі іменників-дендронімів у класичних мовах) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 134-143. – ISSN 2075-2970
278832
  Ганжа С.А. Відображення категорії оцінки в сучасній фразеології / С.А. Ганжа, Г.А. Онищенко // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 34-40. – ISSN 2313-4593
278833
  Гладківська О.В. Відображення ключових понять основоположних прав і свобод людини в законодавчих актах України в інформаційній сфері // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 30-38
278834
  Шишков В.В. Відображення комбінаторності у структурі мовного знаку // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 310-318. – ISBN 966-594-420-7
278835
  Луняк Є. Відображення Конотопської битви в листах французького дипломата П"єра де Нуає // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 60-70. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X


  Одним із найцінніших і найцікавіших джерел, що розкриває перебіг бойових дій 1659 р., є повідомлення французького дипломата й особистого секретаря польської королеви Марії-Луїзи де Гонзаги - П"єра де Нуає. В 1859 р. були опубліковані його листи до ...
278836
  Поліна Г.В. Відображення концепту "Бог" в англійській мовній свідомості // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 365-368. – ISBN 966-7890-03-1
278837
  Поліна Г.В. Відображення концепту "БОГ" в англійській мовній свідомості // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 368; 7 поз.
278838
  Янковська Ж. Відображення концепту "дім — поле — храм" в оповіданні Ганни Барвінок "Домонтар" // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 710-717. – ISSN 1028-5091
278839
  Чернобай Г. Відображення концепту "Суспільство - мислення" у мові й культурі (на матеріалі безособових речень української мови) // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 111 : Випуск пам"яті почесного професора Киівського національного університету імені тараса Шевченка Станіслава Володимировича Семчинського. – С. 7-13
278840
  Хижняк Н.С. Відображення концептуальної картини світу іспанців в усталених народних порівняннях: перекладознавчий аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 177-182


  У статті розглядаються образні концептуально-усталені іспанські порівняння, аналізуються їхні семантичні та стилістичні особливості, а також шляхи їхнього відтворення в художньому перекладі. З"ясовується відмінність між концептуально-усталеними ...
278841
  Коцур А. Відображення концепцій національної та державницької ідей українською історіографією // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 83-96. – ISBN 978-966-2464-25-2
278842
  Спяк Г. Відображення кредитних операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності банку: методика і практика : бухгалтерський облік // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 36-38 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
278843
  Клименко К.А. Відображення кредитної діяльності банку в бухгалтерському обліку / К.А. Клименко, В.С. Бєлозерцев, Л.В. Харакоз // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 104-108. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
278844
  Раздимаха Г.С. Відображення кризи фізики в космогонії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
278845
  Янковська Ж. Відображення культу предків у родинній обрядовості українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 465-474
278846
  Братель О.М. Відображення культурно-соціальних явищ початку XX ст. в аргентинській поезії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 85-92


  У статті розглядаються особливості актуалізації культурно-соціальних явищ в аргентинських поетичних творах початку ХХ ст. Окрема увага приділяється розгляду специфіки поетичного втілення концептів ПАМПА та МІСТО. В статье рассматриваются особенности ...
278847
  Несторяк М. Відображення лексичних особливостей гуцульських говірок у повісті М.Коцюбинського "Тіні забутих предків" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 136-144
278848
  Манов О.Д. Відображення лінгвокультурних особливостей німецькомовних рекламно-інформаційних текстів у процесі локалізації // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 186-190
278849
  Брюггер В. Відображення людини у концепції прав людини // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С.54-70. – ISSN 1609-5499
278850
  Козій Т.В. Відображення М.В. Клокова в історії повсякденності української науки // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 136-137
278851
  Поліщук Відображення малоазйського концепту ЛЕОПАРД в давньогрецькій мові і культурі / Поліщук, (Шадчина) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 79-92
278852
  Мирижук Є.О. Відображення Маневицької морфоструктури центрального типу в сучасному та давньому рельєфі // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 14-18. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
278853
  Білик О. Відображення методичної діяльності публічних бібліотек в українському сегменті інтернету // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 4 (50). – С. 12-16
278854
  Примак А.Ф. Відображення митної та податкової політики в документальній спадщині за доби гетьмана Богдана Хмельницького // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 185-195. – ISSN 2078-0133
278855
  Крюков В.Г. Відображення міжетнічних відносин на Піренейському півострові в арабській географіній писемній традиції IX - X століть // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 4 (56). – С. 28-34. – ISSN 1728-3671
278856
  Кравченко С. Відображення міжнаціональних взаємин у Волинській пресі 20-30-х рр. XX ст.:провідні тенденції // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 29-38


  В статье рассматриваются главные аспекты польско-украинского дискурса, представленного в украинской и польской региональной периодике Волыни. The article is about the leading tendencies, mam ли" aspects about Polish-Ukrainian discurs in ...
278857
  Каша К.А. Відображення міфічного світу у фразеології тюркських мов // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 55/56. – С. 65-79. – ISSN 1682-671Х
278858
  Жовтий С. Відображення міфологічних уявлень про вампірів у житті українців другої половини XVII - початку XIX століття // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 46-54
278859
  Переверзєв Д.І. Відображення міфологічної картини світу в українських рефлексах ностратичних та бореальних назв тварин // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 129-139. – ISSN 2075-437X


  Автор статті застосовує здобутки вивчення віддаленої спорідненості мов для хронологічної стратифікації власне українських назв тварин, показуючи зв"язок мови з міфологічними уявленнями доісторичної людини. Автор статьи променяет результаты изучения ...
278860
  Богуцький В.М. Відображення міфологічної моделі простору в малих жанрах фольклору : (на матеріалі українських, англійських та іспанських паремій) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 33-38


  Метою даної статті є спроба просліджкувати відображення міфологічної моделі простору в малих жанрах фольклору, а саме в прислів"ях та приказках
278861
  Орличенко О.В. Відображення мовної картини світу в іспанській літературі ранніх періодів формування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 274-280. – ISBN 966-594-420-7
278862
  Якименко М.В. Відображення мовної картини світу в японських географічних назвах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-51. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Досліджується семантичні та структурні особливості японських топонімів, які відображають особливості світобачення етносу, який населяє Японські острови.
278863
  Цап Г.Я. Відображення мовної ментальності у лексисі на матеріалі української та англійської мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 249-253
278864
  Трубіцина О.С. Відображення мовної політики сучасного Китаю у лексико-стилістичних особливостях друкованих ЗМІ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 250-256
278865
  Головня А.В. Відображення мовної та концептуальної картини світу крізь призму мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 83-85
278866
  Авдєєва М.С. Відображення модерну в архітектурі Києва / М.С. Авдєєва, Д.К. Васильченко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 97-102. – ISBN 978-966-929-203-2
278867
  Баган О. Відображення мотивів і поетики "Слова о полку Ігоревім" у творчості письменників-вісниківців // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 1 (718) січ.-бер. – С.63-74. – ISSN 0042-9422
278868
  Коцур А. Відображення на сторінках "Часопису української історії" актуальних питань вітчизняної історіографії // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 349-351. – ISBN 978-966-2464-25-2
278869
  Космеда Т. Відображення натурфілософії Івана Франка в його публічному мовленні // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 459-467. – ISSN 2223-1196


  Про відтворення у всіх стилях мовлення Івана Франка концептів "фауни" і "флори": художньому, науковому, публіцистичному, побутовому. При цьому віддзеркалюються як концепти художні, так і поняттєві. Франківська концептосфера фауни і флори містить нові ...
278870
  Кейда Федір Федорович Відображення національно-визвольних змагань українського народу у фольклорі про Гайдамаччину : автореф. ... канд. філол. наук: 10.01.07 / Кейда Федір Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 25 с.
278871
  Кейда Федір Федорович Відображення національно-визвольних змагань українського народу у фольклорі про Гайдамаччину. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Кейда Федір Федорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 206л. – Бібліогр.:л.193-206
278872
  Щербак М.Г. Відображення національно-визвольного руху в українських губерніях в жандармсько-поліцейських документах (1902-1914 рр.) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 40-47. – (Історія ; вип. 22)


  На основі архівних матеріалів показано відображення національно-визвольного руху в українських губерніях в документах жандармсько-поліцейських установах.
278873
  Стельмах Б. Відображення національно-мовної картини світу в художній творчості Агатангела Кримського засобами експресії // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Коцан І.Я., Цьось А.В., Радчук С. [та ін.]. – Луцьк, 2011. – Число 9. – С. 154-158. – ISSN 2305-9389
278874
  Корольов І.Р. Відображення національно-ціннісних орієнтирів у комунікативній поведінці різномовних інтерактантів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 286-291
278875
  Льовшина Л. Відображення національного колориту у творах Т.Г. Шевченка: українська народна кухня / Л. Льовшина, Л. Бакуменко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 2 (44). – С. 4-6. – ISSN 1811-377X
278876
  Янковська Ж. Відображення національного образу світу в україномовній прозі П. Куліша: хронологічний аспект // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 987-101. – ISBN 978-966-439-147-1
278877
  Фоменко О.С. Відображення національної ідентичності в кодах культури (на матеріалі прізвиськ англійських футбольних клубів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 529-538


  У статті визначаються коди культури, відображені в прізвиськах англійських футбольних клубів, розглядається зв"язок кодів культури з національною ідентичністю англійців, аналізуються особливості словотвору прізвиськ. В статье описываются коды ...
278878
  Цицалюк Н.М. Відображення національної історії в українських прізвищах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 138-144
278879
  Венжинович. Н. Відображення негативних якостей людини в українській фразеологічній картині світу // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 3-7. – Бібліогр.: Літ.: с. 6-7; 16 назв. – (Філологія ; Вип. 21)
278880
  Луняк Є. Відображення незвичайного в Україні у творах французьких авторів XVI-XVII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 25-32. – ISSN 0869-3595


  Розглянуто стан ознайомлення французької громадськості з Україною в XVI-XVII ст. Автор простежує французьких уявлень про Україну в XVI-XVII ст.
278881
  Давиденко Г.В. Відображення німецької ментальності у дискурсі німецької побутової казки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 89-96.
278882
  Метельницька Н. Відображення новітніх мовних тенденцій у лексиці сучасної рекламної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 68/69, липень – грудень


  Дослідження присвячене аналізу лексики рекламних текстів за 2016-2017 рр. на предмет їх відповідності новітнім мовним тенденціям розвитку української мови. Фахівці з реклами використовують широку різноманітність лексичних прийомів у рекламних текстах ...
278883
  Бєлов Д.М. Відображення нормами інституту основ конституційного ладу реальних суспільних відносин у державі: порівняльно-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 341-344
278884
  Кащенко О. Відображення обліку руху грошових коштів без застосування подвійного запису // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 3. – С. 34-40
278885
  Рябоволенко І. Відображення образу світу в творах Тараса Шевченка, перекладених японською мов // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
278886
  Гвоздик І.Є. Відображення одиничного і загального в сприйнятті // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
278887
  Брацьо О.В. Відображення особливостей географічного середовища у назвах поселень (на прикладі ойконімії Закарпаття) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 327-332. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
278888
  Брацьо О.В. Відображення особливостей географічного середовища у назвах поселень (на прикладі ойконімії Закарпаття) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 327-332 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
278889
  Матвіяс І.Г. Відображення особливостей говорів у мові української художньої літератури // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-12. – ISSN 0027-2833
278890
  Білова А.Г. Відображення особливостей рецепції оригиналу у стилі перекладу: Шеллі - Бальмонт // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 119-122. – ISSN 2313-500Х
278891
  Горбенко Н.В. Відображення особливостей українського менталітету у національній рекламі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 84-88. – ISSN 2226-3209
278892
  Коломієць Н.В. Відображення особливостей художньої манери Ван Вея в українських перекладах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Г.І. Халимоненко, Л.В. Грицик, О.Н. Мушкудіані [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 62-66. – (Східні мови та літератури ; вип. 5)


  Аналізуються деякі особливості індивідуального стилю Ван Вея та способи передачі їх українською мовою Г. Турковим.
278893
  Большаков С. Відображення ПДВ при оцінці об"єктів нерухомості // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 4. – С. 27-38 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
278894
  Кілочок В. Відображення педагогічної спадщини В. Сухомлинського в освітньому процесі НУШ // Науково-методичні засади становлення сучасного педагога : зб. наук. праць студентів / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [упоряд.: О.В. Саган ; редкол.: О.В. Саган та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – [Вип. 6]. – С. 132-136. – ISBN 978-617-7090-39-6


  Інноваційні перетворення, що відбуваються у сучасній системі освіти України зумовлені змінами, що супроводжують нині весь світ. Без сумніву, всі нововведення зумовлені потребами часу і залежно від того, чого потребує суспільство, змінюються різні сфери ...
278895
  Данилевська А.С. Відображення первинного локусу діалектоносіїв у фразеологічній картині світу (на матеріалі російських говірок Приамур"я) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Данилевська Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
278896
  Мисько Ю. Відображення пережитків язичницьких вірувань населення Буковини в церковних документах XVIII-ХІХ ст. / Ю. Мисько, М. Чучко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 89-92
278897
  Сивак О.О. Відображення перспектив розвитку рекреації та туризму на прикордонних територіях України ТА Польщі в інтегрованій стратегії прострового розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 61. – С. 29-37. – ISSN 2308-135X
278898
   Відображення першої російської революції в українській та російській літературі. – К, 1956. – 236с.
278899
  Фоміна Г. Відображення питання "гендеру" у діяльності Івана Огієнка / Г. Фоміна, О. Литвинюк // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 116-120. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
278900
  Гончарук П.С. Відображення питань світової історії у творчій спадщині Т.Г. Шевченка : до 150-річчя світлої пам"яті Великого Кобзаря // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 195-202


  Автор аналізує особливості відображення питань світової історії у творчості Т.Г. Шевченка, акцентуючи увагу на самоджавному свавіллі та визвольній боротьбі народних мас від поневолення
278901
  Поясок Т.Б. Відображення підсвідомих проявів психіки особистості у поцесі зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти / Т.Б. Поясок, С.М. Сошенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 371-382. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))


  Підсвідомі прояви психіки особистості видображаються через емпіричний матеріал, виявляючи психичний стан учасника зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти. Свідоме й несвідоме обумовлює поведінку особи, суттєво впливаючи на успішність ...
278902
  Клименко Д. Відображення побутового детермінізму світогляду та міжособистісних відносин у повісті Лю Сінь"у "Вертикальна розв"язка" // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 152-160. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття присвячена визначенню особливостей світогляду, самоідентифікації особистості та міжособистісних відносин жителів бідних районів Пекіну у залежності від соціально-побутових умов існування у 80-х рр. XX ст. на прикладі урбаністичної повісті Лю ...
278903
  Лук"яненко О.В. Відображення повсякдення колективів педінститутів УРСР доби "відлиги" у періодиці епохи (Ч. 2) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)
278904
  Лук’яненко О.В. Відображення повсякдення колективів педінстиутів УРСР доби "відлиги" у періодиці епохи (Ч. 1) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 108 (№ 5). – C. 80-83. – ISSN 2076-1554
278905
  Тимченко Є.П. Відображення погодних явищ у мовній картині світу (на матеріалі німецької та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 81-86. – ISBN 966-581-148-7
278906
  Лавров Д.В. Відображення подій 12 вересня 1980 року у романі Латіфе Текін "Уроки ночі" // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 73-80. – ISSN 1682-671Х
278907
  Радчук О.В. Відображення поетичного світобачення Роберта Бернза в українських перекладах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Радчук Олена Віталіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 262 л. – Додатки: л. 230-262. – Бібліогр.: л. 199-229
278908
  Радчук О.В. Відображення поетичного світобачення Роберта Бернза в українських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Радчук Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
278909
  Квасюк Л. Відображення полеміки між православними та католиками про чистилище у "Треносі" (1610) Мелентія Смотрицького // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С.208-210


  У статті розглянуто полеміку між православними та католиками про чистилище на прикладі твору українського письменника, церковного і освітнього діяча Мелентія Смотрицького "Тренос" (1610). Наведено аргументи західної - католицької - сторони та ...
278910
  Сусак В.І. Відображення політичної історії України в пам"яті її громадян: регіональні особливості на прикладі Львова та Донецька // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
278911
  Жураковська І. Відображення прав на об"єкти інтелектуальної власності у звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 11. – С. 50-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
278912
  Горошкевич О.Г. Відображення правил мовленнєвої поведінки людини у фразеології сучасної японської мови // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 23-28. – ISSN 1608-0599
278913
  Бауліна К. Відображення правління Дарія I, в контексті ідеології і божественності походження влади Ахеменідів, у текстах гробниці Дарія, комплексу Накше-Рустам // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 319-324. – ISBN 978-966-171-90295
278914
  Васянович О.А. Відображення правових звичаїв у сучасному законодавстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 8-13. – ISSN 1563-3349
278915
  Шевчук Л.В. Відображення правової ідеології в конституційних актах Західноукраїнської Народної Республіки // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 88-92. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
278916
  Маргалик В. Відображення правописних порблем у мовленні українських тележурналістів // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 180-185


  У статті досліджено втілення правописних пропозицій 1928 та 1999 рр. у мовленні сучасних українських тележурналістів. The article concentrates on the using of spelling proposals of 1928 and 1999 in speeches of modern Ukrainian TV reporters.
278917
  Макаров М. Відображення принципів екстрадиції в кримінально-процесуальних нормах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 131-134
278918
  Сидельникова Л. Відображення принципу гармонії протилежностей у літерних знаках французького письма // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 200-204. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
278919
  Волошина В. Відображення принципу гласності і відкритості судового провадження та його повного фіксування технічними засобами у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 412-413. – ISBN 978-617-7069-28-6
278920
  Губачова О.М. Відображення припинення діяльності підприємства у фінансовій звітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 53)


  Викладено основні принципи надання у фінансовій звітності інформації щодо припинення діяльності. Наведений склад інформації та порядок її розкриття.
278921
  Біржакова Є.О. Відображення природних прав людини як вихідна форма буття права в контексті теорії природного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 33-35
278922
  Шестакова Е.Г. Відображення проблем світу та людини у реаліті-шоу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 77-83


  Стаття присвячена проблемі світу та людини, які відображаються в реальному шоу. Реальне шоу практикується як синтетичне культурне явище, яке породжене складною й багато в чому провокаційною для життєдіяльності людини й культури епохою розвиненого ...
278923
  Приходько А.В. Відображення проблеми корінних народів у колективних міжнародних угодах (кінець XIX - перша половина XX ст.) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 174-179. – ISSN 2220-1394


  У статті розглянуто спроби вирішення питання статусу корінних народів у колективних міжнародних угодах періоду глобальної колоніальної експансії європейських держав. Здійснено аналіз колективних угод, схвалених з питань розподілу Африки, договорів ...
278924
  Бенера В. Відображення проблеми самостійної роботи студенті у вітчизняній педагогічній думці. (друга половина XIX - X X ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 40-44. – ISSN 0131-6788
278925
  Хроненко І.В. Відображення програм наукових досліджень в експозиції виставок київських Археологічних з"їздів (1874, 1899 рр.) // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 130-134. – ISBN 978-966-136-493-5
278926
  Кадурін В.М. Відображення протерозойської тектоно-магматичної активізації районів Українського щита в інформації щодо акцесорних мінералів / В.М. Кадурін, О.В. Чепіжко, С.В. Кадурін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 58-62. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Асоціації акцесорних мінералів, їхній склад і властивості можуть служити надійним критерієм формаційної належності гранітоїдів. Закладено спробу розв"язку зворотної задачі, а саме: відновлення основних рис еволюції раніше виділених районів Українського ...
278927
  Непоп-Айдачич Відображення процесів взаємодії концептуальних кодів у польських номінаціях квітів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 95-102


  Автор досліджує процеси взаємодії рослинного (зокрема квіткового) та інших (людського, речового, сакрального, атрибутивного, медичного і т. д.) концептуальних кодів, відображені в польських літературних, діалектних та історичних номінаціях квітки ...
278928
  Козуб А. Відображення процесу глобалізації на сторінках літературно-художнього альманаху "Святий Володимир" // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 230-236. – Бібліогр.: Літ.: с. 236; 8 назв
278929
  Москаленко О. Відображення процесу індивідуації в ліриці Ф.Г.Лорки // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 213-217
278930
  Бойко С. Відображення процесу формування етнічної самосвідомості українців у "Повісті врем"яних літ" / С. Бойко, Т. Воропаева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-50. – Бібліогр.: с. 50, Літ.: 30 назв. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі давньоруських літописів проаналізовано становлення етнічної самосвідомості українців.
278931
  Бублова Я.В. Відображення пуристичної теорії Ф. де Малєрба в його поетичній творчості на прикладі його віршів / Я.В. Бублова, О.С. Палькевич // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 18-21. – ISBN 978-966-921-000-5
278932
  Журавльов Я.О. Відображення радянської дійсності у зверненнях громадян до ЦК КП України (друга половина 1960-х - перша половина 1980-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Журавльов Ярослав Олексійович ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
278933
  Бойко В. Відображення регіональної історії Української революції в "Детройтських зошитах" Романа Бжеського // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 208-217. – ISBN 978-617-7062-20-1
278934
  Таранов Д. Відображення результатів оцінки діяльності банківської установи в бухгалтерському обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 33-37 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
278935
  Медведик Г. Відображення релігійних та історичних мотивів в українській духовній пісні XVII-XVIII ст. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 139-143. – ISSN 2308-4634
278936
  Шкварчук С.С. Відображення релігійних уявлень німецької національної особистості у драмах Г.Е. Лессінга, Ф. Шіллера та Й.В. Гете // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 285-290


  Актуальність статті продиктована інтересом сучасних лінгвістичних досліджень до мовної картини світу, мовної особистості та національно-культурної складової мовної діяльності. Мета дослідження - вивчення національного культурного простору через "призму ...
278937
  Василюк Василь Відображення рис характеру особистості за виразом обличчя / Василюк Василь, Василюк Віктор // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.186-190. – ISSN 1810-2131
278938
  Сандул О. Відображення розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів у РБД "Україніка наукова" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 38-41. – ISSN 2076-9326
278939
  Корецький А.І. Відображення розвитку науки України та Євросоюзу в реферативній базі даних SCOPUS // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 11. – C. 27-36
278940
  Рябуха Н.О. Відображення романтичного звуковідчуття у фортепіанних творах Ф. Шопена і Ф. Ліста // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 18-28. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Розкриті смислові паралелі між світоглядними парадигмами романтизму, що виражають глибинні основи культури, і звукомузичною свідомістю епохи, яка відбивається в особливостях організації звукового простору музичного твору. Виявлені художньо-акустична, ...
278941
  Кошембар Л. Відображення роялті в бухгалтерському та податковому обліку // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 1. – С. 34-42. – ISSN 1608-6422
278942
  Щербатюк В. Відображення селянського повстанського руху в Україні 1917-1921 рр. в українській дорадянській літературі / В. Щербатюк, Ю. Орищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 62-66. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано висвітлення селянського повстанського руху 1917-1921 рр. в українській дорадянській літературі. Визначено здобутки дорадянських авторів, зокрема, у дослідженні селянського повстанського руху означеного часу. Виокремлено фактологічний ...
278943
  Єрмоленко С.С. Відображення семантичной структури багатозначних слів на фразеологічному рівні / С.С. Єрмоленко, Я.В. Бечко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 45-54. – ISSN 0027-2833
278944
  Матвіяс І. Відображення середньонаддніпрянського говору в мові творів Івана Нечуя-Левицького // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-42. – ISSN 1682-3540
278945
  Чейлитко Н.Г. Відображення синтаксичної та лексичної цілісності речення через зони зв"язків словоформ : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.01 - українська мова / Чейлитко Н.Г. ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2009. – 330л. + Додатки : л.209-330. – Бібліогр.: л.187-208
278946
  Чейлитко Н.Г. Відображення синтаксичної та лексичної цілісності речення через зони зв"язків словоформ : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.02.01. - укр. мова / Чейлитко Н.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
278947
  Іванова Є. Відображення сімейної ситуації як фактор розвитку емоційного інтелекту підлітка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 54-57. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В статті представлено результати дисертаційного дослідження емоційного інтелекту і особливостей сімейної системи підлітка. Дані емпіричного дослідження підтверджують, що відображення сімейної ситуації виступає одним з факторів, що впливають на ...
278948
  Бака В. Відображення словацького питання в конституційному розвитку Чехословаччини (1948-1989 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 213-216. – ISBN 978-966-171-793-9
278949
  Михайлова О.П. Відображення соціальних проблем у сучасних мас-медіа України : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Михайлова Оксана Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. соц. комунікацій. – Київ, 2016. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 167-187
278950
  Михайлова О.П. Відображення соціальних проблем у сучасних мас-медіа України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Михайлова Оксана Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
278951
  Беляєва Л.Г. Відображення соціального часу в музичній культурі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 65-75


  Через характер звучання музики в суспільстві автор проглядає соціальну структуру і принципи соціального розвитку. Сквозь характер звучания музыки в обществе автор просматривает социальную структуру и принципы социального развития. Through the ...
278952
  Галицька Є.А. Відображення соціальної стратифікації в парфумерно-косметичному номінативному регістрі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 35-45


  Стаття пов"язана з проблемою парфумерно-косметичного неймінгу в сучасній англійській мові. Особлива увага приділена шляхам віддзеркалення соціальної стратифікації в номінативному регістрі, що складається з чотирьох груп. Перша група містить назви ...
278953
  Білоконь С. Відображення соціологічних, культурологічних та спихологічних концепцій початку ХХ століття в інтелектуальному романі Віктора Петрова-Домонтовича "Доктор Серафікус" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 242-247. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
278954
  Наконечна Т.Ю. Відображення спадщини школи політичної економії університета Св. Володимира в наукових джерелах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 85-87. – ISBN 978-966-188-219-4
278955
  Нікогло Д. Відображення специфіки гагаузького фольклору у науковій літератури другої половини XX-XXI ст. (історіографічний огляд) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 47-62
278956
  Мацелюх І.А. Відображення співвідношення понять "джерело права" та "форма права" в науковій спадщині юристів-теоретиків // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 52-56


  Проаналізовано погляди теоретиків права на співвідношення понять "джерело права" і "форма права" у вітчизняній та зарубіжній літературі. Акцентовано на позиціях сучасних українських науковців, які досліджували окреслену проблематику.
278957
  Перепльотчикова О.О. Відображення стану релігійних громад на період карантину в засобах масової інформації // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 90-91. – ISSN 2521-6570
278958
  Чудовська-Кандиба Відображення стилю життя в соціальній комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 79-82. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз розуміння стилю життя в соціології. Показано, як стиль життя проявляється через соціальну комунікацію. Розглянуто стиль мовлення як один із виявів стилізації самої комунікації. При чому соціальна комунікація не лише виконує ...
278959
  Кульчицький І.М. Відображення структурних відношень реєстру термінологічних словників у базах даних // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 689 : Інформаційні системи та мережі. – С. 271-280. – Бібліогр.: с. 280; 10 поз. – ISSN 0321-0499
278960
  Черних Г.А. Відображення суперечностей індивідуалізації соціальних практик в сучасних соціологічних теоріях : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Черних Геннадій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 184 арк. – Бібліогр.: арк. 187-184
278961
  Черних Г.А. Відображення суперечностей індивідуалізації соціальних практик в сучасних соціологічних теоріях : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.01 / Черних Геннадій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
278962
  Кріслата О. Відображення суспільства: від комуністичного-ідеологічного до інформаційно-негативного // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 41-42. – ISBN 978-966-171-811-0
278963
  Зоріна Н. Відображення сучасної термінології в авторитетному файлі "Предметні заголовки" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 19-24. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто питання створення й застосування авторитетного файлу "Предметні заголовки" з питань освіти, педагогіки та психології в електронному каталозі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Висвітлено особливості формування й редагування авторитетного ...
278964
  Христіанінова Р. Відображення та вербалізація об"єктивних змістів у складнопідрядних реченнях // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 31-43. – ISSN 1682-3540
278965
  Збанацька О.М. Відображення термінології документознавства в інформаційно-пошуковому тезаурусі Національної парламентської бібліотеки України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 24-31


  Висвітлено практичний досвід предметизації документів у Національній парламентській бібліотеці України (НПБУ) на прикладі термінології документознавства. Розкрито особливості побудови словникових статей для Інформаційно-пошукового тезауруса на терміни: ...
278966
  Остапенко Р.В. Відображення типу впорядкування на структурі та властивостях високоентропійних сплавів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.013 / Остапенко Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 176 арк. – Бібліогр.: 161-176 арк.
278967
  Остапенко Р.В. Відображення типу впорядкування на структурі та властивостях високоентропійних сплавів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Остапенко Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
278968
  Гаврош О. Відображення традицій народного мистецтва у побутовому живописі Закарпаття періоду відлиги // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 257-306
278969
  Студницький І.Р. Відображення традицій національного мистецтва в архітектурі вокзалів України кінця XIX - першої третини XX ст. // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 170-173. – ISSN 2520-6419


  "Стаття має на меті на багатому фактологічному матеріалі проаналізувати художні особливості використання елементів давнього національного мистецтва в архітектурі вокзалів України другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.".
278970
  Федорець А. Відображення традиційних рис японського національного характеру у творчості Ясунарі Кавабата // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті аналізуються риси японського національного характеру, які найбільш повно відображаються у творчості Ясунарі Кавабата: любов до природи, естетизм та традиціоналізм. Витончена та лаконічна літературна мова, щирість інтонації та ...
278971
  Тащенко А. Відображення трансформацій повсякденних практик у сучасних дослідженнях // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 72-74. – ISBN 978-966-171-811-0
278972
  Гражевська Н. Відображення трансформаційних процесів у системі категорій соціально-економічної динаміки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 19-29 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1811-3141
278973
  Бондаренко А. Відображення тривимірних многовидів / А. Бондаренко, О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються функції Морса на замкненому тривимірному многовиді в коло, для яких рід прообразу регулярної точки не перевищує 1. Для таких функцій з чотирма критичними точками дана топологічна класифікація. We consider Morse functions on closed ...
278974
  Мудревський А.Ю. Відображення тривимірної моделі у Інтернет за допомогою сучасної технології WebGL // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 22-23
278975
  Боднарук О.В. Відображення у дискурсі ЗМІ пропагандистських кампаній // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 49-53. – ISSN 2077-1800
278976
  Шаповал Ю.Г. Відображення у журналістиці : Текст лекції / Шаповал Ю.Г. ; МОНУ ; Міжнародний економічно-гуманітарний ун-т. – Рівне, 2008. – 36с.
278977
  Данилюк Л. Відображення у мові змін, що відбуваються у суспільстві (до проблеми мовленнєвої культури) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 455-459
278978
  Десятніков О. Відображення у монетах національних протиріч та прогресивних нововведень (монети Бельгії 1901-1918 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (66). – С. 30-38. – ISSN 1811-542X
278979
  Бойко В.О. Відображення у польській науковій і публіцистичній дискусії питання Волинської трагедії як складової політики пам"яті // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 129-137. – ISBN 978-966-8809-92-7
278980
  Губа П.І. Відображення у пресі 1917-1918 pp. розвитку ідеї української державності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 26-29. – (Історія ; вип. 41)


  Розглядається періодична преса як джерело вивчення розвитку та здійснення ідеї державності України в 1917-1918 рр.
278981
  Багрій М. Відображення у творчості письменників Західної України актуальних освітніх проблем українського суспільства кінця ХVIII – 30-тих років ХХ сторіччя // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 52-57. – ISSN 2308-4634
278982
  Любчук Н.В. Відображення у фразеологізмах повір"їв та уявлень давніх німців та українців // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 224-228. – Бібліогр.: Літ. : с. 228
278983
  Андрєєва Т. Відображення українським фольклором ініціаційних випробувань (на матеріалі чарівної казки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ініціаційні випробування, які вміщує українська чарівна казка. Спостережено, що цикл ініціації - це передовсім випробувальний комплекс, який передбачає виявлення необхідного рівня фізичних, інтелектуальних і духовних сил героя-ініціанта, ...
278984
  Кузіна Н. Відображення української національної ідеї на сторінках "Літературно-наукового вісника" (київський період 1907–1919 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 65-69


  У статті аналізуються публіцистичні матеріали, опубліковані в ЛНВ, які впливали на формування національної свідомості українців та висвітлюються на їх основі специфічні умови розвитку української ідеї. В статье анализируются публицистические ...
278985
  Костицька С. Відображення української національної ідеї у працях вчених і нормах права // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 440-442. – ISSN 2413-6433
278986
  Костицька С.В. Відображення української національної ідеї у працях вчених і нормах права // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 417-420. – ISBN 978-617-7133-95-6
278987
  Бондарєва А.О. Відображення фіктивного і документального в автобіографічній прозі (на матеріалі творів Юдіт Гот"є) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 87-92


  У статті розглянуто документальну і художню домінанти як складові частини автобіографічного твору. На прикладі романів "Люс"єнна" і"Ізоліна" французької письменниці кінця ХІХ - початку ХХ ст. Юдіт Ґот"є досліджено ступені взаємозв"язку фіктивного і ...
278988
  Боровікова М. Відображення філософії "New Negro" в образотворчому мистецтві в США періоду Гарлемського відродження // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 10-14. – ISBN 978-966-171-783-9
278989
  Скритуцька В.С. Відображення філософії даосизму в жіночих образах оповідань Сюй Ді-Шаня "Шлях назад", "Павук", "Чунь Тао" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 134-143. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Сюй Ді-Шань у своїх творах приділяв особливу увагу образу сильної емансипованої жінки. Його творчість розвивається під впливом революційних змін у країні, але у створених ним художніх образах соціальні умови відіграють другорядну роль. Як дослідник ...
278990
  Заруцька О. Відображення фінансового стану банків України за картою Кохонена // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 10 (164). – С. 12-19
278991
  Заруцька О. Відображення фінансового стану банків України за картою Кохонена : банки України // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 10 (163), ч. 2 : Бухгалтерський облік фінансових інструментів у банках України. – С. 12-19 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
278992
  Олефір В. Відображення фольклорних традицій в українській прозі 30-х років (на матеріалі роману Ю. Яновського "Вершники") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 410-416


  Пороаналізовано фольклорні традиції української прози 30-х років на матеріалі роману Ю. Яновського "Вершники". Розглянуто проблему взаємозв"язків фольклору й літератури.
278993
  Цимбалюк Т. Відображення фонових знань при перекладі фразеологічних одиниць (на матеріалі роману "Дон Кіхот" Сервантеса в перекладі Миколи Лукаша) // Мова та історія : періодичний збірник наукових статей / редкол.: Б. Бабич, А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1996. – Вип. 14. – С. 7-10
278994
  Дубініна О.М. Відображення фундаментальних видів професійної діяльності фахівця у галузі програмної інженерії в циклі математичних дисциплін // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 4. – С. 31-41. – ISSN 2078-7782
278995
  Сумарук Т.П. Відображення хейлівських циклів сонячної активності у вікових варіаціях геомагнітного поля / Т.П. Сумарук, П.В. Сумарук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 5. – С. 183-192 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 189. – ISSN 0203-3100
278996
  Переломова О. Відображення християнського світогляду у віршованих творах українських письменників доби Реформації // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 73-82
278997
  Чілачава Р.Ш. Відображення художніх особливостей та світоглядних основ вірша Давида Гурамішвілі "Зубівка" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Г.І. Халимоненко, Л.В. Грицик, О.Н. Мушкудіані [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 66-70. – (Східні мови та літератури ; вип. 5)


  Шляхом порівняльного аналізу простежується закономірний вияв перекладацьких принципів і творчих індивідуальностей двох майстрів слова - П. Тичини, М. Бажана.
278998
  Талько Т. Відображення цивілізаційного вибору України у вітчизняному русі Нью-ейдж // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглянуто основні ідеї українського нью-ейджу. Виявлено зв"язок цього феномену з західноєвропейськими нью-ейджівськими вченнями. Вказано на аргументи, якими послуговуються православні критики нью-ейджівських ідей. Здійснено реконструкцію ...
278999
  Семенюк Е.П. Відображення як основа розуміння інформації в науці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
279000
  Конвай Б.І. Відображення як принцип мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,