Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>
277001
   "... Віддати зумієм себе Україні" : Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком / Вступ.ст. упоряд. С.С.Кіраль. Літ. ред.Р.Горбовець; Укр. вільна академія у США, РФР України, Ін-т літ. ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, Нью-Йорк, 2004. – 520 с. – ISBN 966-7773-73-6
277002
  Шептицька Т. "Від полуднево-російського племені до свідомої нації!" (до 120-річчя від дня народження Дмитра Донцова) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 208-210. – ISBN 966-530-115-2
277003
   "Від початку до кінця": оптимізація законодавчого процесу та моніторинг реалізації прийнятих законів / [О.Л. Копиленко (керівник), Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш та ін.] ; Ін-т законодавства Верх. Ради України ; [переклад: І.В. Ворошилова та ін.]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 148, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97599-9-3
277004
  Кнігніцька Т.В. "Від практики до теорії" або як зацікавити студентів математикою // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 199-204. – ISSN 2413-1571


  Розуміння студентами практичного застосування набутих знань – основна проблема методики викладання математики. Статтю присвячено висвітленню природного підходу, що описує процес навчання від постановки задачі, конкретного прикладу з життя, до освоєння ...
277005
  Мішалова О.В. "Від предмета до методу": передумови становлення сучасної філософії історії у герменевтичних філософських концепціях XIX - першої пол. XX ст. // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 36-40
277006
  Перепелиця Г. "Від Росії можна очікувати продовження бойових дій на Донбасі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 203). – С. 3


  Про чергову гуманітарну допомогу Росії населенню Донбасу.
277007
  Дроздовський Д. "Від Світла Твого не стає пітьми..." // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/12 (1113/1116). – С. 254-258. – ISSN 0320-8370


  Поезія Фетхуллах Гюлена.
277008
  Матушек О. "Від свободи творчості до свободи сприйняття" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (684), грудень. – С. 108-109. – ISSN 0236-1477


  "12-13 жовтня 2017 р. в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразина проходила міжнародна наукова конференція "Свобода в українській літературі: від свободи творчості до свободи сприйняття",<...>, у який узяли участь Інститут ...
277009
  Гладишев В. "Від себе не втечеш" : Нотатки до вивчення казки Івана Франка "Фарбований Лис" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (103). – С. 38-45
277010
  Яворська О. "Від серця - до зорі" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 80-87. – ISSN 08-68-4790-1
277011
  Заславський О. "Від спраги помираю над струмком". Як безглузді чиновницькі заборони добивають науку в Україні навіть за наявності грошей // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 1, 12


  "Ці нотатки присвячено одному, але принципово важливому питанню, що стосується фінансування науки в університетах. Ідеться про те, що: 1) нині, незважаючи на всі проблеми з фінансуванням науки, є реальна можливість поліпшити ситуацію (і насамперед ...
277012
  Лук"янчук Г. "Від Сяну до Дону...і далі!" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11-23 лютого (№ 7/8)


  100-річчя Всеукраїнського національного пробудження і державотворення.
277013
  Капраль І.І. "Від твору до літератури, від літератури до твору": редакторське опрацювання художнього твору / І.І. Капраль, М.М. Кулинич, О.П. Михайлович // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; редкол.: Дурняк Б.В., Маїк В.З., Угрин Я.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (80). – С. 137-148. – ISSN 0554-4866
277014
  Білокінь О. "Від усіх сердець землі нашої..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 41-45. – ISSN 0130-5263


  Образна топоніміка у записах до книг вражень відвідувачів Шевченкової могили
277015
  Гриневич Л. "Від школи, де накачують знаннями, ми переходимо до школи компетентностей" / бесіду вела О. Онищенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 вересня (№ 32). – С. 11


  "День знань. Здавалося б, ну що такого незвичайного в цьому святі? Хіба що кожен з нас мимоволі усміхається, помітивши біля шкіл зграйки щербатих хлопчаків-заводіїв і красунь, які змінили банти на віночки. Та насправді друга назва цього свята — день ...
277016
  Зятьєв С. "Від ярма комунізму" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6 серпня (№ 139). – С. 5


  За приблизними підрахунками протягом 1921 - 1932 рр. на теренах України загинуло близько 100 тисяч безпосередніх учасників збройних повстань.
277017
  Юніцька Н. "Відголос минулого". Правдиві реалії : п"єса // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 5 (7). – С. 63-69
277018
   "Відгуку" 20 років! // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 1. – С. 5-10. – ISSN 1023-2427
277019
  Росляк Р. "Віддати наказ про припинення самостійного існування ВУФКУ..." // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 112-126. – ISSN 1728-6875


  У статті проаналізовано передумови та процечс утрати українською кінематографією автономії в 1930 році. До наукового обігу введено комплекс матеріалів і документів з означеного питання.
277020
  Курков А. "Віделку винайшли ми..." : Інтерв"ю російськомовного письменника, що живе в Києві // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.73-76
277021
  Луцишина О. "Відзначати премією лише письменників-аксакалів - це із серії перетворення на зомбіленд" / розмову вела Тетяна Когутич // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 березня (№ 6). – С. 4-5


  Українська письменниця Оксана Луцишина цьогоріч отримала Шевченківську премію за роман "Іван і Феба".
277022
  Чадюк М. "Відійшла людина-епоха" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16-17 жовтня (№ 195/196). – С. 2


  Олександр Пономарів - легендарна постать українського мовознавства.
277023
  Петренко К. "Відкинути б усе і стати ембріоном..."; "Життя, мов цигарка, згасає..."; "Дивлюся у небо - і бачу стелю..." …Така, як усі; Моє небо; Мрія; "Такий до щастя небуденний будень..."; "Заоксамитивилось небо..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 55-59
277024
  Прокопчук С. "Відкладене рішення" для нащадків // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 24 квітня (№ 79). – С. 4-5
277025
  Головченко В.І. "Відкрита дипломатія" КНР на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 67-70


  Проаналізовано концептуальні засади й особливості дипломатичної діяльності КНР в умовах глобалізації, особливої уваги надано з"ясуванню співвідношення глобального й регіонального рівнів дипломатії країни. Conceptual basis and peculiarities of ...
277026
  Бензюк О.О. "Відкрита інтерпретація" як проблема сучасного мистецтва // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 129-131
277027
   "Відкрита" школа. Критерії та параметри оцінювання / матеріал підготувала Анастасія Бугайчук // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (№ 11/12) : Організація співпраці з батьками в закладі освіти. – С. 8-25
277028
  Самойлов Юрій "Відкрите небо": ізраїльський варіант // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 24-25 : фото. – ISSN 1998-8044
277029
  Хрізман Елеонора "Відкрите небо": плюси без мінусів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 34-38 : фото. графік. – ISSN 1998-8044
277030
   "Відкрите небо": чи хтось проти? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
277031
  Самойлов Юрій "Відкрите небо": чому й коли? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 26-29 : фото. – ISSN 1998-8044
277032
  Лисенко Ю.В. "Відкрите суспільство" і демократія у політичних поглядах Карла Поппера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 40-42
277033
  Вовк І. "Відкрити двері в сад..." : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 141-145. – ISSN 08-68-4790-1
277034
  Онуфрик М. "Відкритий простір": стигми і стереотипи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 11


  "Напередодні Міжнародного дня осіб з інвалідністю Мінсоцполітики спільно з Офісом Ради Європи організували тематичний захід - Форум "Відкритий простір". З офіційними підсумками можна ознайомитися на сайті Мінсоцу, а тут викладу кілька своїх коментарів, ...
277035
  Воскобойникова-Гузєва "Відкритий світ" американських бібліотек.Інформаційні ресурси публічних бібліотек м. Сієтла // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 28 - 30
277036
  Гончар Б.М. "Відкритих дверей" доктрина // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 218. – ISBN 966-316-039-X
277037
  Калита П. (Від)сталий розвиток. Чого не вистачає Україні? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 7


  "Нещодавно президент України видав указ №722/2019, що визначає перелік Цілей сталого розвитку ООН, адаптованих до умов України, та доручив Кабінету міністрів забезпечити здійснення аналізу прогнозних і програмних документів з урахуванням цих Цілей та ...
277038
  Грінченко Г. (Від)творення уявлень про примусову працю часів Другої світової війни в історичній пам"яті сучасного українського суспільства // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 69-94. – ISSN 0869-3595
277039
  Елітис О. [Відкриті папери / Одисей Елітис. – 4-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 9, 667 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-97-2
277040
   Від перекладача // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 232/233. – С. 212-217
277041
   Від перекладача : Передмова до книжки: Поль Верлен. 5 віршів у перекладі Ігоря Костецького // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 167-170
277042
  Чернієнко Галина Від перекладача : Жан Марі Гюстав Ле Клезіо // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 146-151. – ISSN 0320 - 8370


  Жан-Марі Ґюстав Ле Клезіо (1940, Ніцца) - класик сучасної французької та маврикійської літератури, лауреат Нобелівської премії з літератури 2008 р.
277043
  Тишко Ф. Від перса Абу Алі Ібн Сіни до українського Степана Руданського - дорога в 1200 літ // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 71-73
277044
   Від перших цивілізацій до модерної доби // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Історичний факультет. – С. 2


  "Що робить кафедру історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету особливою? Її студенти та викладачі. Незважаючи на те, що нинішня назва кафедри була закріплена у 1947 році, вона продовжує традиції антикознавства та медієвістики ...
277045
  Гордій О.Г. Від першої до десятої / О.Г. Гордій. – Київ, 1977. – 64с.
277046
  Братан М.І. Від першої особи : поезії / М.І. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1977. – 96 с.
277047
  Грабар С.В. Від першої особи / Сергій Грабар. – Київ : Генер. дирекція по обслуговуванню інозем. представництв, 2000. – 93 с. : іл. – (Бібліотека Міжнародного історичного клубу "Планета"). – ISBN 966-7825-16-7
277048
  Литвин В. Від першої особи // Юриичний вісник України, 2004. – 17 - 23 січня


  [Комент. Голови Верховної Ради України В.Литвина щодо дострокового закриття четвертої сесії]
277049
  Коротич В.О. Від першої особи : вибране / Віталій Коротич ; упоряд., [авт. післямови] Л.В. Череватенко. – Київ : Криниця, 2012. – 782, [2] с. : портр. – Серія засн. в 2002 р. – Бібліогр.: с. 775-777 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2434-04-0
277050
  Пономарьов О.М. Від першої публікації – до археографічного відтворення рапорту Коша Нової Запорозької Січі генерал-губернатору Малоросії, президенту Малоросійської колегії графу П. О. Рум"янцеву (1765 р.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 193-208. – ISSN 0320-9466
277051
  Бахур В.Т. Від першої цигарки до раку / Бахур В.Т. – Київ : Здоров"я, 1988. – 96 с. – (Поради лікаря)
277052
  Довженко В. Від Петра I до Кіборга / розмова з Алла Підлужна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26-27 січня (№ 13/14). – С. 16-17


  Актор В"ячеслав Довженко: "Ми всі робимо одну справу, наші хлопці - на передовій, актори - на екрані".
277053
  Верба І. Від Петра I до Петра II, або студії з історії палацових переворотів в Росії у 1720-х роках // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 184-207
277054
  Козак С. Від Петрівців до Флориди з Україною в серці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 листопада (№ 45). – С. 15


  Дослідник української діаспори, публіцист, літературознавець - Олексій Коновал.
277055
   Від Пилипівки до Говіння : Звичаї, традиції, колядки, щедрівки зимового циклу, які записав упродовж 1975-2003 років Микола Савчук у селі Великому Ключеві Коломийського району Івано-Франківської області. – Коломия : Вік, 2003. – 110с. – (Золота стежка). – ISBN 966-550-183-6
277056
   Від пиття нема пуття. – Ужгород, 1987. – 168с.
277057
  Анісов В.Ф. Від підмайстра до академіка : нарис про Шевченка-художника / В.Ф. Анісов, Є.О. Середа. – Київ : Мистецтво, 1967. – 78 с. : іл.
277058
  Ковальчук В. Від підпілля ОУН до запілля УПА: еволюція оунівської мережі на північно-західних українських землях // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 381-409. – (Нова серія ; вип. 8/9)
277059
  Шемшученко Ю.С. Від Платона - до Патона : До 90-річчя Національної академії наук України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-8.
277060
  Борділовська О.А. Від плюралізму до демократії (до 55-ї річниці Республіки Індія) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 16-23. – ISSN 1608-0599
277061
  Слотюк Т. Від повної заборони українського слова до відродження національної преси на Наддніпрянській Україні / Т. Слотюк, В. Шемет // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20-21 листопада (№ 220/221). – С. 30-31


  Передісторія виникнення газети "Хлібороб".
277062
  Слотюк Т. Від повної заборони українського слова до відродження національної преси на Наддніпрянській Україні / Т. Слотюк, В. Шемет // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13-14 листопада (№ 215/216). – С. 31


  Предісторія виникнення газети "Хлібороб".
277063
  Якимчук Л. Від поетроніки до відеопоезії // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 152-156. – ISSN 0130-321Х
277064
  Листопад О. Від пожеж нас рятували тільки дощі // Світ. – Київ, 2021. – Вересень (№ 35/36)


  Інтерв"ю директора Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж доктора біологічних наук Сергія Зібцева - про боротьбу з пожежами та мінімізацію пожежної небезпеки в Україні з використанням світового досвіду і рекомендацій науки.
277065
  Горак Р. Від поивань юності до вистражданої мети : До 125-річчя від дня народження Леся Курбаса // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 10 (816). – С. 80-93. – ISSN 0868-4790


  Іван Франко в долі Леся Курбаса
277066
  Маліцький Б.А. Від політики „перетягування" влади до реальної політики інноваційного розвитку // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 0374-3896
277067
  Лебедєв В.С. Від політики державного атеїзму до релігійної та релігієзнавчої освіти // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 24-29. – ISSN 2226-3209
277068
  Колпаков В.К. Від поліцеістики до адміністративного права: еволюція і сучасне розуміння // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 15-25. – ISBN 978-617-7096-88-6
277069
  Нагірний М.З. Від поліції до армії: до питання становлення хорватських збройних сил (19990-1991) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 555 : Держава та армія. – С. 138-144. – ISSN 0321-0499
277070
  Чернов А. Від Полтави - до Бавнд-Брука // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 квітня (№ 16). – С.15
277071
  Філянський М. Від порогів до моря / М. Філянський. – Х, 1928. – 99с.
277072
  Гребенюк Т. Від порятунку до спасіння (концепти порятунку й спасіння в "альтернативній" прозі) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 153-162
277073
  Рудий В. Від потавського коріння (до 130-річчя від дня народження Олексія Чичибабіна) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
277074
  Воронков В. Від початку пандемії телефон психологічної служби вишу не замовкає // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 15 лютого (№ 29). – С. 14


  В Одесі при ОНУ ім. І. І. Мечникова вже багато років працює психологічна служба, покликана допомогти студентам подолати кризу розлуки з батьківським домом та входження до самостійного життя.
277075
  Бережнюк О. Від пошуку зниклих - до боротьби з корупцією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 квітня (№ 61/62). – С. 5


  Слідчий комітет Майдану трансформувався в громадську організацфію та планує розшитирт поле діяльності. Яким чином?
277076
  Ткач А.П. Від правового забезпечення економічного експерименту до нових методів господарювання / А.П. Ткач, К.В. Жудра, Є.М. Колош // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 72-77. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
277077
  Шульга М.В. Від правової охорони природи до природоресурсного права // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 24-28. – ISBN 978-966-7957-20-9
277078
   Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – 352 с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7957-20-9
277079
  Колодій О. Від прагнення добра і чистоти // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 5 (883), травень. – С. 146-153. – ISSN 0868-4790


  Вінок сонетів Віталія Колодія.
277080
  Колодій О. Від прагнення добра і чистоти // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 25 січня (№ 2). – С. 6-7


  Пам"яті українського поета, прозаїка, драматурга Віталія Колодія.
277081
  Колодій О. Від прагнення добра і чистоти // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 2 лютого (№ 5). – С. 6


  Віталію Колодію - відомому українському поетові, прозаїку, драматургу виповнилося б 80.
277082
  Опейда Л. Від праксеології до технологій ефективної діяльності // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (5). – С. 18-23. – ISSN 2306-3974
277083
  Нахлік Є.К. Від преромантизму до постмодернізму : сильветки письменників, літературно-критичні статті та рецензії, екскурси до класики, теоретико-компаративістичний уступ / Євген Нахлік ; НАН України, ДУ "Ін-т Івана Франка". – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 405, [3] с. – Покажч. осіб і творів без авторства: с. 394-406. – Бібліогр.: с. 388-393 та в підрядк. прим. – (Серія "Літературна критика й есеїстика" ; вип. 4). – ISBN 978-966-02-6074-0
277084
  Райхель Ю. Від Придністров"я до Нагірного Карабаху і назад // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 31 (196). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561
277085
  Зуєв В.А. Від природоресурсного до ресурсного права: оцінка перспектив та потенціалу // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 74-76
277086
  Баловсяк Н. Від пристрасті до інвестицій. Як можуть змінитися заробітку для онлайн-проєктів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 15 (699), 16.04- 22.04.2021. – С. 34-37. – ISSN 1996-1561
277087
  Шкрабалюк Ю. Від проблеми глобального моделювання до інтегральної проблеми глобального управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 82-86
277088
  Осипчук Н. Від пробних завдань - до "бойового" тестування // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 жовтня (№ 43). – С. 5


  Директор департаменту вищої освіти МОН України Ю.М. Коровайченко та директор Українського центру оцінювання якості освіти І.П. Зайцева про зовнішнє незалежне оцінювання. Про пробне тестування розповідає студентка КНУ імені Тараса Шевченка.
277089
  Басара-Тиліщак Від провінційної глибинки до революційного центру: політичні та соціокультурні аспекти розгортання Української революції в повітових містах // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 513-527. – ISBN 978-617-7062-20-1
277090
  Титаренко В.В. Від пророцтв у релігії до прогнозування в релігієзнавстві: історія, теорія, перспективи : монографія / Віта Титаренко ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Киев : Центр європи, 2017. – 322, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 284-321 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-464-013-5
277091
  Новицька Л.В. Від професійного вигорання рятує любов // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 27-28 : фото
277092
  Петрук В. Від професора до академіка [Глушков В.М.] // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 67-83. – ISBN 978-617-571-085-2
277093
  Якуніна І.В. Від профільного до мультипрофільного навчання / І.В. Якуніна, Г.А. Єрофеєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 7
277094
  Рікер Поль Від психоаналізу до питання про ""Я" або тридцять років філософської праці / пер. з франц. О. Сирцової // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 94-123. – Бібліогр.: с. 94-95, 97, 100, 105, 110,. – ISSN 0235-7941
277095
  Ковпак С.А. Від Путівля до Карпат / С.А. Ковпак. – Київ, 1946. – 129с.
277096
  Ковпак С.А. Від Путівля до Карпат / С.А. Ковпак. – Київ, 1973. – 185с.
277097
  Ковпак С.А. Від Путівля до Карпат / С.А. Ковпак. – Київ : Політвидав України, 1975. – 184 с.
277098
  Козлюк С. Від Ради до Майдану: як депутати намагалися відновити Конституцію // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  18 лютого, поза сумнівом, увійде в історію. Якщо не поворотним етапом протестів у Києві, то жорсткими силовими діями просто під стінами Верховної Ради.
277099
  Анісімов І. Від радіохвиль - до фізики нових технологій // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Квітень (№ 4) : Факультет радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем. – С. 1


  Історія та сьогодення радіофізичного факультету Університету (з березня 2014 р. - факультет радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем).
277100
  Львова О.Л. Від радянського тоталітарного державоцентризму до людиноцентристського реформування правової системи України // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 186-193. – ISSN 2524-017X
277101
  Зуєнко М. Від раю до пекла як традиційний бароковий мотив ("Втрачений рай" Дж. Мільтона, "Мертві душі" М. Гоголя) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 16. – С. 24-30. – ISSN 2075-1486
277102
  Родик К. Від реалізму містифікації до реалізму "житія" // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 9. – С. 100-103.
277103
  Резнікова Н.В. Від ревізії економічної теорії до ревізії економічної політики: пастки нового макроекономічного консенсусу / Н.В. Резнікова, В.Г. Панченко, О.А. Іващенко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 3 (712). – Бібліогр.: 31 назв.
277104
  Грицак Я. Від Революції Гідності до справедливого суспільства // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 4
277105
  Кульчицький С. Від Революції розпаду до Революції Гідності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 листопада (№ 210/211). – С. 20
277106
  Кульчицький С. Від Революції розпаду до Революції Гідності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 200/201). – С. 20
277107
  Кульчицький С. Від Революції розпаду до Революції Гідності... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 листопада (№ 205/206). – С. 21
277108
  Шалиганова А. Від регіональних до всеукраїнських Короленківських читань (з історії наукових досліджень кадрово-управлінської політики бібліотек) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 2 (20). – С. 2-7. – ISSN 2518-7341


  Викладено історію науково-дослідної роботи з вивчення проблем сучасної бібліотечної професії, а також кадрового менеджменту та управління бібліотекою. Розкрито шляхи становлення та зміни статусу Короленківських читань з регіонального до всеукраїнського ...
277109
  Радзієвський В.О. Від регіональних субкультур до глобальної культури // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 42-47. – ISSN 2226-0285
277110
   Від редакції // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 3-4. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 1)
277111
   Від редакції // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
277112
  Ковальський В. Від редакції // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 28. – ISSN 2308-9636


  Про Яценко Станіслав Сергійовича, українського науковця-криміналіста, фахівця із порівняльного кримінального права, професора, член-кореспондента Національної академії правових наук України. З 1968 р. працював на юридичному факультеті КДУ/КНУ імені ...
277113
   Від редакції // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 7-8.


  Вихід четвертого випуску наукового журналу "Стиль і переклад" присвячено 110-річному ювілею українського перекладача і літературознавця Василя Мисика (24.07.1907 - 3.03.1983), чий чималий доробок зробив великий внесок у розвиток української перекладної ...
277114
   Від редакції [звернення редакції газети "Київський університет" до першокурсників] // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 1


  Привітання ректора Л. Губерського першокурсників із вступом до КНУ імені Тараса Шевченка.
277115
   Від редакції. Дорогі першокурсники! // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 1


  "...На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з географічних наук, що проходив у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, студентка першого року навчання магістратури географічного факультету нашого університету ...
277116
   Від редколегії // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096
277117
  Козаченко Ю.В. Від редколегії / Ю.В. Козаченко, О.Г. Кукуш, Р.Є. Майборода // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (100). – С. 5-6. – ISSN 0868-6904
277118
   Від Рейхстагу до Іводзіми. У полум"ї війни : Україна та українці у Другій світовій / [В. В"ятрович, С. Громенко, М. Майоров та ін. ; під заг. ред. Я. Примаченко]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 352 с., [8] арк. кольор. іл. – Громад. просвітн. проект "LІКБЕЗ. Історичний фронт". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 347-349. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-1686-0
277119
   Від рекомендацій до дорожньої карти // Київський університет. Спец. випуск. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : QUAERE - прект Еразмус +. – С. 2


  З 27 лютого по 3 березня 2017 р. у КНУ імені Тараса Шевченка тривали робочі зустрічі у рамках проекту QUAERE «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» . Участь у зустрічах узяли ...
277120
  Бен-Рафаель Елієзер Від релігії до націоналізму : трансформація єврейської ідентичності // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 4 : Ізраїльська етнологія. – С. 14-22. – ISSN 0130-6936
277121
  Солдатська Т.І. Від респонзивності у філософії до філолсофії респонзивності // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 234-239. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглянуто основні аспекти феномена респонзивності, де останній передбачає логіку відповіді як складову теорій досвіду чужого. Іншим моментом, на якому зосереджено увагу, є роль респонзивності у комунікативній практиці.
277122
  Ковальчук О. Від реформування освіти до реструктуризації школи: досвід країн Західної Європи // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 124-134
277123
  Голубкін Ю.О. Від Римсько-католицької церкви до демократичної християнської громади (Мартін Лютер про духовне правління і християнську організацію) (1517-1524 рр.) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Східний ін-т українозн. ім. Ковальских; Харків. держ. ак. культури та інш. – Харків, 1999. – Вип. 2. – С. 99-117. – ISBN 966-7077-81-0
277124
  Ковалко Н. Від Риму до Візантії: цивілізація і податки / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 44-59. – ISBN 978-617-7544-31-8
277125
  Табачник Д. Від риторичних констатацій до конкретних кроків назустріч // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.16-18


  Україна - НАТО
277126
  Александрович С.Х. Від рідної землі : повість про дит. та юнац. літа Якуба Коласа : для серед. шк. віку / С.Х. Александрович ; пер. з білорус.: Г. Вігурської ; іл.: Г. Скамарохов. – Київ : Дитвидав УРСР, 1964. – 240 с. : іл.
277127
  Яременко В. Від рідної хати ключі збереглися (поет Олег Зуєвський) / В. Яременко; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 128 с. – (Бібліотека українця ; 1 серія). – ISBN 5-7707-2141-3
277128
  Форостій Т. Від Різдва до Йордану // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.56-60


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
277129
  Бєлов А.В. Від різдва Христового : атеїст. нариси для серед. та ст. шк. віку / Анатолій Бєлов ; пер. с рос. В. Хопти. – Київ : Веселка, 1985. – 200 с. – (Бібл. сер.)
277130
  Петренко М. Від робкора - до викладача університету // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 8-9
277131
  Мельничук Л.С. Від роду до народу, від народу до роду : народознавчі студії : спогади друзів, колег, однодумців / Лідія Мельничук ; [упоряд.: І.П. Мельничук]. – Вінниця : Книга-Вега. – ISBN 966-621-263-3
Кн. 1. – 2006. – 239, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 223-226 та наприкінці ст.
277132
  Лазуренко В.М. Від роду до роду : Громадське життя і побут українського селянства у другій половині 19 століття / В.М. Лазуренко, С.С. Крохмаль. – Черкаси : Ваш дім, 2004. – 92 с. – (Джерела вічності). – ISBN 966-8751-01-9


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків. Це друге видання цієї науково-популярної книги про неповторне українське чумацтво, яке ...
277133
  Мотика Г. Від роззброєння Армії крайової на Люблінщині до операції "Захід": винищення польського й українського підпілля підрозділами радянської 64-ї дивізії внутрішніх військ у 1944- 1948 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 54-65. – ISSN 0130-5247
277134
  Сацький П.В. Від розкладу колоніального режиму до генези молодої Української Держави (рецензія на роботу В. Даниленка "Україна в 1985–1991 рр.: остання глава радянської історії") // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т іст. укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. ; редкол.: Зайцева З.І., Студінський В.А., Чуткий А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 124-136. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
277135
   Від розробки до комерціалізація // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 липня (№ 28/29). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  В освітньо-науковому просторі Київського академічного університету МОН та НАН України відбулася урочиста церемонія створення Асоціації академічного співробітництва "Академ.Сіті" та підписання меморандуму науковими установами НАН України.
277136
  Віднянський С.В. Від розрядки до закінчення "холодної війни" в Європі. Гельмут Шмідт / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 195-212. – ISBN 978-966-02-5494-7
277137
  Пелех У. Від розстрілянного до замученого відродження / У. Пелех. – Торонто, 1988. – 266 с.
277138
  Ясева М.О. Від ролі інформації в економіці до вартості інформаційного продукту // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 29-34.
277139
  Фещенко Є. Від Роліту - до Арсеналу: У Києві стартує "Книжковий арсенал" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 22 травня (№ 56). – С. 1, 3


  "Від 22 по 26 травня Київ знову перетвориться на мiсто письменників і читачів - проходитиме IX Міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Цього року його гостями стануть 80 письменників із 30 країн світу, «Мистецький арсенал» більш ніж тисячею ...
277140
  Бондар Л. Від романтизму до модернізму: "непричесані думки" професора Івана Денисюка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 127-136. – ISSN 0130-528Х


  Подано тези лекцій професора Івана Овксентійовича Денисюка про Пантелеймона Куліша та про теоретичні засади модернізму з деякими коментарями
277141
  Мельник Л. Від романтизму до модернізму: Федір Заревич і його готична проза // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11 (587). – С. 84-88. – ISSN 0236-1477
277142
   Від романтизму до натуралізму в французькому театрі. – Харків, 1939. – 294 с.
277143
  Голик Р. Від романтизму до постмодернізму: лектура й література галицьких українців XIX - поч. XXI ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 5 (722), травень. – С. 51-58. – ISSN 0130-5263
277144
  Біленький С. Від романтичного народолюбства до великодержавного шовінізму // Критика. – Київ, 1999. – Квітень, (число 4). – С. 22-23


  Структурне дослідження генези російського слов"янофільства як цілісної світоглядної доктрини XIX ст. в роботі Анджея Валіцького "В полоні консервативної утопії".
277145
  Зятьєв С. Від російського генерала до українського гетьмана // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 9


  Про Павла Скоропадського.
277146
  Носаль І.М. Від рослини - до людини / І.М. Носаль. – Київ, 1992. – 606с.
277147
  Кухта Б. Від Руїни до відродження / Б. Кухта. – Львов, 1992. – 97с.
277148
  Ленін В.І. Від руйнування віковічного укладу до творчости нового / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 12с.
277149
  Ленін В.І. Від руйнування віковічного укладу до творчости нового / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 8с.
277150
  Сокирко О. Від русифікації до бідності. Нав"язування російської мови - лише один з аспектів експорту Росією свого способу життя // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 467-475. – ISBN 978-966-397-158-5
277151
  Бойда А. Від рядового до генпрокурора: політична кар"єра й доля Василя Порайка // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – № 36, липень - грудень. – С. 47-51
277152
  Десятерик Д. Від світанку до світанку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 15


  Хроніка Майдану.
277153
  Невмержицька Від світлини - до фотографічності художнього твору (Е.Золя - теоретик натуралізму) / Невмержицька, о. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 7/8 (369). – С. 33-37
277154
  Хонін В.М. Від світу націй до світу людства / В.М. Хонін, А.В. Котова, А.П. Пашинський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 107-113


  У статті йде мова про глобальні виклики, які найближчим часом поста- нуть перед Людством, та запропоновано шлях вирішення цих проблем – створення Конфедерації Об’єднаних Націй Землі (КОНЗ) та Світового Парламенту. У праці розглянуто можливу структуру ...
277155
  Олійник М.Я. Від світу цього : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1986. – 271 с.
277156
  Олійник М.Я. Від світу цього : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1988. – 253 с.
277157
  Борділовська Олена Від священної географії до геополітики: традиції індійського світогляд // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 187-195
277158
  Борділовська О.А. Від священної географії до геополітики: традиції індійського світогляду // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-56. – ISSN 1608-0599
277159
  Кричанів М. Від селюків до українців: уявляючи українців, долаючи маргінальність // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 149-160


  Регіональні дискурси формування української модерної нації.
277160
  Мунтян В.Л. Від селянина до академіка права (Віталію Івановичу Семчику - 85) / В.Л. Мунтян, В.В. Носік // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 560-562. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
277161
  Свенсон О.М. Від семафорного телеграфа до електронного екскурсовода / О.М. Свенсон. – Київ : Знання, 1963. – 64 с.
277162
  Буяк Я. Від сепаратизму до соборності. Крихітна республіка закарпатських українців у 1918-1919 роках // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 15


  "Сто років тому реалії Європи були насичені подіями, які кардинально змінили її обличчя. Перша Світова війна, її перебіг і завершення породили безліч змін у житті народів. Поворотним той час був і для українців. 1 листопада 1918 року проголошено ...
277163
  Шевченко О. Від Середньовіччя до Відродження = From the middle ages to the renaissance : посібник для асп. та студ. гуманіт. спец. / Ольга Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – 504 с. – ISBN 978-966-439-278-2
277164
  Борисова К.О. Від Середньовіччя до Відродження: готика як осередок витонченості (Стефано де Верона; Джентіле да Фабріано) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – C. 62-64
277165
   Від серця до серця. – Київ, 1969. – 363с.
277166
  Федоренко Д.Т. Від серця до серця / Д.Т. Федоренко. – К., 1997. – 171с.
277167
  Федоренко Д.Т. Від серця до серця : Популярний посібник з українознавства (Етнологічні, фольклорні та етнопедагогічні проблеми) / Д.Т. Федоренко. – Київ, 1997. – 172 с. – (Бібліотека українця ; Сер. "Українознавство")
277168
  Олійник І. Від серця до серця : Поезії / Ірина Олійник. – Дніпропетровськ : Ліра, 2005. – 56с. – ISBN 966-383-001-8
277169
  Талалєвський М.А. Від серця до серця. / М.А. Талалєвський. – К., 1978. – 263с.
277170
  Кравченко Я. Від Сибіру до Полісся // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30-31 травня (№ 97/98). – С. 24


  Творчий портрет художника-монументаліста Григорія Довженка.
277171
   Від сильних духом // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  Курсанти ВІКНУ дивилися стрічку "Сильні духом". Фільм розповідає про перші 20 днів незаконного затримання Ю. Яценко у РФ. Юрій став першим українським політв"язнем у Росії, якого вдалося визволити.
277172
  Федина С. Від символічної "ватри" до дієвого гуртування лемків у Іспанії / розмову вів Андрій Якубов-Трембач // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 24 червня (№ 25). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Розмова з співачкою, головою Світової федерації українських лемківських об"єднань 2012 - 2017 років.
277173
  Ісак Н.Ю. Від симетричного відношення відповідальності між "я" і "ти" М. Бубера до асиметричного відношення "я" та "інший" Е. Левінаса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 113. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
277174
  Гуйванюк Н. Від синтаксеми до надфразної єдності: учення про предмет синтаксису // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 57-63. – ISSN 0320-3077
277175
  Резнікова Н.В. Від синтезу економічних теорій до політичного консенсусу: монетарно-фіскальні дилеми макроекономічної стабілізації в умовах коронакризи / Н.В. Резнікова, В.Г. Панченко, О.А. Іващенко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (713). – С. 3-29 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2522-9303
277176
  Мікуліна М.М. Від системи до структури системи особистих немайнових прав фізичних осіб // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 253-258. – ISSN 1563-3349
277177
  Гайдин А.М. Від сірчаних кар"єрів до синіх озер // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 48-55 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
277178
  Танцюра М. Від сіткового електроінтегратора - до персонального комп"ютера // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  Перший директор ІОЦ Київського ун-ту згадує про створення в університеті першого в Україні Обчислювального центру (До 40-річчя від дня створення).
277179
  Шевченко С. Від скіфів і слов"ян - до "іносвіту" й сьогодення // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 березня (№ 6). – С. 16
277180
  Залізняк Л. Від склавинів до української нації : Hавч. посібник з етнології українців / Л. Залізняк. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 256с. – ISBN 9667419002
277181
  Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації / Леонід Залізняк; КНУТШ, Центр українознавства. – 2-е вид., доповнене. – Київ : Бібліотека українця, 2004. – 256с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-94-0
277182
  Ушкалов Л. Від Сковороди - до Маркса, від Маркса - до Сковороди // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 57-72. – ISSN 0236-1477
277183
  Михайлин І. Від Сковороди до Сковороди через Шевченка й Леніна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8-9 червня (№ 97/98)


  "П"ятий Харків" у журналістиці пізнього Юрія Шевельова.
277184
  Кримчук Г. Від слави роду до віковічності народу // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048 ). – С. 137-147. – ISSN 0320-8370
277185
  Глущенко В.В. Від славного минулого до впевненого майбутнього // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 91-95. – (Серія "Економічна" ; вип. 95). – ISSN 2311-2379


  До 85-річчя економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.
277186
  Шаповалова О. Від слів до справи: здобутки та проблеми європейської інтеграції України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 15-19
277187
  Неживий О.І. Від слова - до пісні / О.І. Неживий. – Луганськ, 1996. – 87 с.
277188
  Попова Л. Від слова до тексту: теоретико-практичний аспект використання стилістичних вправ // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (192), травень 2019. – С. 42-44


  "Проаналізовано наукову літературу з обраної проблеми, узагальнено й систематизовано сформульовані науковцями визначення понять "вправи" й "стилістичні вправи", подано лінгвометодичний коментар до використання стилістичного конструювання, стилістичного ...
277189
  Вежель Л.М. Від слова, що було першим // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 28-32


  У статті на архівних документах та публікаціях у газеті "Краківські вісті", зокрема "Св. Письмо під літературним поглядом", викладено міркування Г. Костельника про походження, естетичний рівень, мовний характер та ідеологічні засади Книги Книг. The ...
277190
  Сіренко М.П. Від сонця жито половіє / М.П. Сіренко. – Київ, 1959. – 51 с.
277191
  Черняков Б.І. Від сорока до сорока п"яти: Автобіографія / Б.І. Черняков, 1990
277192
  Соколов Д.І. Від соціалістичних виробничих відносин до комуністичних. / Д.І. Соколов. – К., 1964. – 88с.
277193
  Нахлік Є. Від соціалістичного федералізму до національного державництва // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 265-308. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2


  "Про українську державність, її перспективи й форми, а також про інститут держави як такий Іван Франко висловлювався у поетичних творах і політично-публіцистичних та політично-філософських працях. На відміну від прозового публіцистичного та наукового ...
277194
  Щербатюк В. Від соціальних протестів до вільнокозачого руху та масових повстань: боротьба селян України в 1917-1919 роках (сучасна вітчизняна історіографія проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-56. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  У статті розкритий стан висвітлення в сучасній вітчизняній історіографії боротьби селян України в 1917-1919 рр. На основі досліджень сучасних українських істориків показана еволюція боротьби селян від соціальних виступів до вільнокозачого руху та ...
277195
   Від соціального діалогу до кіберсоціалізації // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 5-12 лютого (№ 5/6). – С. 4
277196
   Від соціального забезпечення до соціальної політики : Збірник наукових статей. – Київ : Сатсанга, 2001. – 123с. – Наукові дослідження, опубліковані у збірнику, виконано в рамках діяльності "круглого столу" "Безпека економ. трансормацій". Засновники "круглого столу": Нац. ін-т стратегічних досліджень; Центр антикризових досліджень та ін. – (Безпека економічних трансформацій ; Випуск 16). – ISBN 966-5452-7-9
277197
  Резнік О. Від соціальної напруженості до протестної поведінки: мотивація участі в колективних діях // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, квітень - червень. – С. 43-63. – ISSN 1563-3713
277198
  Трошина Світлана Від спалювання сміття до масштабної пожежі - один крок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 19-20 : фото
277199
   Від спецгоспів до агропромислових об"єднань. – К, 1978. – 151 с.
277200
  Нагнибіда О. Від співпраці до протистояння. Одна із сторінок історії ОУН-УПА // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2013. – № 3/4, березень - квітень. – С. 25-31. – ISSN 0130-7037
277201
  Богомолов О.В. Від спокуси до розбрату: концепт FITNA в дискурсі "Арабської весни" // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 0027-2833
277202
  Чаплінська О.В. Від спортивного тіла до кіберспорту // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 163-165
277203
  Гриценко А.А. Від стабільності грошової одиниці до стійкості соціально-економічної системи // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (704). – С. 3-4. – ISSN 2522-9303
277204
  Бичко І.В. Від сталiнiзму до гуманiзму / І.В. Бичко. – Київ : Знання, 1988. – 48 с. – (Товариство "Знання" УРСР ; 2 ; №12 : Теорія і практика комунізму)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
277205
  Мечник С. Від Сталіна до Горбачова / С. Мечник. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 241, [1] с. – Справжнє ім"я авт.: Степан Мудрик. - Показник імен: с. 234-241. – ISBN 978-611-01-1576-6
277206
  Чуйков В.І. Від Сталінграда до Берліна / В.І. Чуйков. – Київ : Політвидав України, 1982. – 703с.
277207
  Бичко І.В. Від сталінізму до гуманізму / І.В. Бичко. – К., 1988. – 47с.
277208
  Гончаров В. Від старої теорії тлумачення до нової: основні виклики та рішення // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 53-69. – ISSN 2227-7153
277209
  Остролуцька Л. Від стартапів - до високотехнологічної країни! // Світ. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 39/40). – С. 1, 2


  На базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відбувся VІ Фестиваль інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2017".
277210
  Гарань О.В. Від створення Руху до багатопартійності / О.В. Гарань. – К, 1992. – 47с.
277211
  Смертенко П. Від створення штучних матеріалів до освоєння квантового світу. До 60-річчя Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України / П. Смертенко, В. Солнцев // Світ. – Київ, 2021. – Січень (№ 1/2). – С. 3
277212
  Бахвалова А. Від стереотипів до критичного мислення // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (127). – С. 46-49. – ISSN 2518-7104
277213
  Лоран-Катріс Від столу до престолу : [вибр. поезія] / Ніколь Лоран-Катріс ; [пер. з фр. Дмитра Чистяка]. – Київ : Саміт-Книга, 2018. – 119, [1] с. : портр. – (Європейська академія наук, мистецтв і літератури). – ISBN 978-617-7672-15-8
277214
  Крамар О. Від стримування до знищення // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 40 (568), 5-11.10.2018. – С. 23-26. – ISSN 1996-1561


  Чому потрібна кардинальна зміна підходів до антиросійських санкцій і якими вони мали би бути.
277215
  Позур В.К. Від структури та властивостей окремих антигенів стафілокока до експресії рекомбінантного пластівцевоутворюючого фактора // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 198-207
277216
  Ахрамович Я. Від студента до адвоката: формула успіху // Юридична газета. – Київ, 2018. – 26 грудня (№ 51/52). – С. 40
277217
  Ободовський О. Від студента до професора Alma Mater (до 60-річчя від дня народження професора Олександра Ободовського) : інтерв"ю // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 120-125. – ISSN 0868-6939
277218
  Губерський Л. Від студентів до професіоналів // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 31-41. – ISBN 966-7522-07-5
277219
  Губерський Л.В. Від студентського штабу до міністра // Шлях до себе - шлях до людей : привітання, спогади, враження від співпраці та зустрічей : до 70-річчя В.Г. Кременя / [упоряд.: С.О. Сисоєва ; голов. ред. і наук. ред. В.І. Кушерець]. – Київ : Знання України, 2017. – С. 79-85. – ISBN 978-966-316-412-0


  Про Василя Григоровича Кременя.
277220
  Куц В. Від суб"єкта злочину до суб"єкта кримінального правопорушення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 66-71. – ISSN 2311-6676
277221
  Оленко А.Я. Від субгауссовості до стохастичної апроксимаціїі моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 84-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
277222
  Гойко О. Від судового захисту до альтернативних методів вирішення спорів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 6 (56). – С. 54-60
277223
  Коцур В.П. Від Сули до Білого моря: шлях через три століття : (До 200-річчя від дня смерті останнього кошового отамана Запорізької Січі П.І. Калнишевського) / В.П. Коцур, А.П. Коцур; КНУТШ. Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Київ - Переяслав-Хмельницький : Книги - XXI, 2004. – 360 с. – ISBN 966-8029-13-5
277224
   Від сумо не зарікайся : спецрепортаж. Японія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 88-91 : Фото
277225
  Паливода В.О. Від Сунь Цзи до таємних війн сучасності: генеза арсеналу гібридних воєн // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 120-123. – ISSN 2616-9460
277226
  Смаглій К. Від Суслова до Суркова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 09-10 листопада (№ 203/204). – С. 10-11


  Як влаштована та діє кремлівська експертна пропаганда?
277227
  Овчаренко Е. Від сучасних краєвидів до стародавнього Єгипту // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 серпня (№ 33)


  174-та персональна виставка народного художника України Валерія Франчука "Незайманий рай".
277228
  Юдкін-Ріпун Від сценічної репетиції до літературного тексту: прояви "струменя свідомості" у творах Володимира Винниченка // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-23. – ISSN 1728-6875
277229
  Гаврилюк Ю. Від Сяну до дому // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 42 (310), 18-24 жовтня. – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  "Тиждень" мандрував місцями дитинства й ранньої молодості Богдана -Ігоря Антонича.
277230
  Кондратов О.М. Від таємниць до знання / О.М. Кондратов. – К, 1972. – 207с.
277231
   Від тактики "нічогного сторожа" до стратегії держави-реформатора : Матеріали десятого засідання 1 червня 2000 р. – Київ, 2000. – 70с. – (Круглий стіл "Безпека економічних трансформацій")
277232
  Адамець Л. Від творчих переказів до мовної дизайн-освіти / Л. Адамець, В. Тименко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 7-9
277233
  Лукашевич А. Від Тебаїди до Александрії = From Thebaid to Alexandria : польська археологічна діяльність в Єгипті / Адам Лукашевич ; [пер. з англ. О.О. Романова] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2013. – 183, [1] с., [10] арк. іл. : іл. – Покажчики: с. 169-183. - Дод. тит. арк. пол. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6830-2
277234
  Терещенко В.І. Від Тейлора до наших днів // Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – С. 430-435. – ISBN 978-966-316-239-3
277235
  Черемних І.В. Від телевізійного маркетингу до менеджменту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 164-169


  У статті розглядається комплексний підхід до з"ясування аспектів доцільності виробництва товарної лінії на телебаченні відповідно до кон"юнктури медіаринку. Для цього телекомпаніям необхідно проводити цільовий аналіз асортименту продукції, цінової ...
277236
  Колчинський І.Г. Від телескопа Галілея до орбітальних обсерваторій / І.Г. Колчинський. – Київ : Наукова думка, 1966. – 100 с.
277237
  Ільницька Л. Від тематичних збірників статей — до "Записок Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника" (1972–2007) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 253-271. – ISSN 1591-6223
277238
  Холевчук В.М. Від темряви до світла / В.М. Холевчук. – К., 1979. – 125с.
277239
  Касьянова О. Від теорії до візуалізації образів // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 4


  "У рамках заліку студенти-фольклористи здійснили реконструкцію обряду «дівич-вечір» за мотивами картини Володимира Маковського. Художник на картині зобразив традиційний весільний обряд – дівич-вечір, на якому на молоду одягали вінок, після чого вона ...
277240
  Скрипник Н. Від теорії до практики – один крок // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 7


  В ННЦ «Інститут біології» пройшла V Всеукраїнська біологічна літня школа, для навчання в якій на основі попередніх заявок було відібрано 56 учнів 8–11 класів з усієї України. Більшість із них – учасники й переможці Всеукраїнських біологічних олімпіад, ...
277241
  Єфремова В. Від теорії до практики один крок // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Про Другу Всеукраїнську біологічну школу "Від теорії до практики один крок", яка проведена в ННЦ "Інститу біології"
277242
   Від теорії до практики один крок // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 4


  На кожному з Днів відкритих дверей, що пройшли на більшості факультетів та інститутів КНУ імені Тараса Шевченка, потенційні абітурієнти могли дізнатися чимало цікавого і обрати напрямок собі до вподоби.
277243
  Кулик Н. Від теорії до практики, або як це працює // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 13. – ISSN 2219-5793
277244
   Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини = From theory of international law to protecting human rights in practice : Liber Amicorum до 60-річчя проф. Всеволода Всеволодовича Мицика / [С.С. Андрейченко, М.М. Антонович, М.О. Баймуратов та ін.] ; за ред. Олесандра Задорожнього та Ольги Поєдинок. – Київ ; Одеса : Фенікс, 2016. – 716, [2] с.,[1] арк. портр. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 712-716. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-928-003-9
277245
  Белград Д. Від теорій до методів - нові інтерпретаційні стратегії у літературознавстві та культурології : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; за наук. ред. Д. Белграда. – Київ : НаУКМА, 2010. – 118 с. : іл. – ISBN 978-966-2410-05-1
277246
  Панько Т.І. Від терміна до системи: Становлення марксистсько-ленінської політекономічної термінології у східнослов"янських мовах. / Т.І. Панько. – Львів, 1979. – 148с.
277247
  Дубровський В. Від термінового до важливого. Чому помирає українське підприємництво і як його реанімувати // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 9


  "Уряд проголосив завдання прискорити зростання ВВП до 7% на рік і тепер гарячково шукає якісь швидкі рецепти для цього. А оскільки економіка в нас ринкова, то вони зводяться до створення умов для бізнесу, вітчизняного й іноземного".
277248
  Бейлін М.В. Від техніки як артефакту до нанотехнології як складної реальності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 71-76
277249
  Мигаль В.П. Від технологічної спадковості до нанотехнології // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 3 (89). – С. 4-7
277250
  Вернадський В.І., Єфремов С.О., Житецький Г.П., Кордт В.О., Кримський А.Є. Від тимчасового комітета для заснування Національної Бібліотеки Української Держави в м.Київі = От Временного Комитета по созданию Национальной библиотеки Украинской Державы в Киеве / В.І. Вернадський [та ін.]. – [Київ] : Друкарня А.І. Гросмана, 1918. – 15 с. – Тит. арк. та текст парал. укр. та рос. мовами
277251
  Тертишник В.М. Від тоталітарності до суверенності: гострі кути цивілізаційного вибору державотворення // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 132-146. – ISSN 2518-7546
277252
  Сергійчук В. Від традиції до державного статусу // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 24 червня - 1 липня (№ 23/26). – С. 6-7


  В. І. Сергійчук згадує, як 24 липня 1990 р. в Київраді він доповідав про традиції української національної символіки, а 12 грудня 1991 р. брав участь у спільному засіданні комісій Верховної ради Української РСР, на якій було затверджено державну ...
277253
   Від традиційних до нових матеріалів : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISBN 978-966-423-442-6
Ч. 5 : Новітні матеріали і речовини XXI ст. / О.Т. Богорош, С.О. Воронов, В.М. Крамар, О.Г. Шайко-Шайковський ; [за заг. ред. О.Т. Богороша]. – 2018. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
277254
  Дайновський Ю. Від традиційної економетрії до економічної метрології // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 104-107. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
277255
  Пилип Я. Від традиційної книгозбірні до сучасної інформаційної установи // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2009. – № 2 (24). – С. 48-50. – ISSN 1811-377X
277256
  Генсіцький Ю.Д. Від транзисторів до мемристорів: антропосферні ризики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 121-128. – (Серія "Гуманітарні студії")


  Розглянуто причини та соціогуманітарні наслідки зміни транзисторної парадигми розвитку електроніки. Окреслено науково-технічний потенціал та прогнозовані антропосферні загрози впровадження мемристорної електроніки. Зосереджено увагу на зв’язку ...
277257
  Галаса І. Від тривіального спілкування до ділової комунікації: еволюція термінів // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 76-78


  Здійснено аналіз терміна "комунікація" та простежено його еволюцію під впливом суспільних явищ. Продемонстровано важливість видозміненого з часом ділового спілкування, вказано на його важливість у світлі останніх національних подій. Analysis of the ...
277258
  Румянцев А. Від Трипільської культури - до сьогодення // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Вийшла друком книжка відомого економіста-міжнародника А.С.Філіпенка "Міжнародні економічні відносини: історія". В цій фундаментальній праці грунтовно дослідуються питання теорії, методології, практики глобального розвитку світової економіки. Зокрема, ...
277259
   Від Трипільської культури до сучастності : (Відпочивайте в селах Київшини) Путівник-довідник. Присвячується 110-й річниці відкриття Трипільської культури на Київщині. – Київ, 2004. – 336с. – ISBN 966-7958-27-2
277260
  Мицик Ю. Від трипільців до кіборгів : коротка історія України / Юрій Мицик, Олег Бажан. – Київ : Кліо, 2020. – 686, [2] с. – ISBN 978-617-7755-10-3
277261
  Бака В. Від тріумфу до трагедії. Коротка історія центральноєвропейської Швейцарії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 15


  "Чесько-німецьке протистояння, яке стало каталізатором руйнування міжвоєнної багатонаціональної Чехословаччини, чи не найдемократичнішої держави тогочасної Європи, ще у перші роки існування республіки мало конкретні прояви. Чехословаччині відверто ...
277262
  Левчук Т. Від трубадурів до неокласиків: формалістична тенденція європейської поезії // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 124-138. – ISSN 2304-9383
277263
  Світленко С. Від Туркестану до Царства Польського: українські інтелектуальні комунікації за часів служби на околицях імперії (1892 - 1896 рр.) // Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С.І. Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – С. 92-102. – ISBN 978-966-383-690-4
277264
  Горобець Марися Від тюльпанів до троянд : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-18 : Фото
277265
  Федченко А. Від убозтва до лідерства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28-29 вересня (№ 175/176). – С. 31


  Яким було XX століття у Німеччині - в новелах Гюнтера Грасса.
277266
  Лучук Іван Від угаритського епосу до пісень вагантів = Угаритський епос : фрагмент оповіді про Силача Балу // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 106-118. – ISSN 0320 - 8370
277267
  Бугров В. Від укладачів / Володимир Бугров, Світлана Кагамлик // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 5-6. – ISBN 978-966-439-757-2
277268
   Від укладачів // Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. книги / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2017. – Вип. 20 : Додаток А-Я / [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов. та підгот. до друку: В.С. Гоїнець та ін. ; наук. ред.: В.Ю. Омельчук]. – С. 5-12. – (Національна бібліографія України). – ISBN 978-966-02-8250-6


  В матеріалах покажчика "Книга в Україні, 1861-1917" міститься інформація про видання "Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861-2011)". - С. 10, 12.
277269
   Від України до УРСР : матеріали Всеукр. наук. конф. до 80-річчя перенесення столиці радянської України до м. Києва, м. Київ, 12 груд. 2014 р. : [зб. матеріалів] / Музей історії м. Києва, Ін-т історії України НАН України ; [редкол.: Г.В. Боряк (голова, відп. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут історії України НАН УКраїни, 2016. – 267, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7768-7
277270
  Костянтинова Світлана Від українофілів до українців (формування культури поетичної мови неокласиків) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-79. – (Українознавство ; Вип. 3)


  Розв"язується проблема виявлення мовно-естетичних знаків - одиниць мови, що мають виразну культурологічну інформацію, мовокраїнознавчий компонт. Мовні знаки є синтезом індивідуального й суспільно усвідомленого. На матеріалі поезій неокласиків ...
277271
  Соколинська А. Від українського модерну до містечка ХТЗ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 197). – С. 12


  Студенти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна розробили історичні екскурсії, справжні "ноу-хау" в екскурсійній справі.
277272
  Нагірняк В. Від української душі до українського сонця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 30 жовтня (№ 22)
277273
   Від УНР до ОУН: український рух на Донеччині 1917-1959 років : т. 2 / [упоряд.: О. Добровольський]. – Львів : Левада. – ISBN 978-617-7527-96-0
Т. 2. – 2020. – 392, [1] с. : іл., портр.
277274
   Від упорядника // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 4-5
277275
   Від упорядників // Микола Чмихов : збірник на пошану пам"яті / Нац.ун-тет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Academia, 2000. – С. 3-5. – (Вчені НаУКМА). – ISBN 966-518-117-3


  До збірника на пошану пам"яті М.О. Чмихова.
277276
  Антонишин О. Від уроку через позакласну роботу - до єдиної системи літературної освіти // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С. 22-27.
277277
  Салій І.М. Від утопії до утопії : 100 років експерементів. Досить ілюзій : у 2 кн. / Іван Салій. – Київ : Кий. – ISBN 978-617-7177-13-4
Кн. 1 : [Вожді. Лідери. Стратегія. Генеральна лінія]. – 2018. – 541, [3] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
277278
  Салій І.М. Від утопії до утопії : 100 років експерементів. Досить ілюзій : у 2 кн. – Київ : Кий. – ISBN 978-617-7177-14-1
Кн. 2 : [Тактика. Практика: доженемо і переженемо чи скористаємось досвідом]. – 2018. – 478, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
277279
  Ходаковський В. Від училища - до академії / бесіду вів М. Короденко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 2 квітня (№ 14)


  Інтервю з ректором Херсонської державної морської академії Володимиром Ходаковським
277280
   Від учителя - до академіка // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 12 липня (№ 28). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  До ювілею Петра Тимфійовича Тронька.
277281
  Галата Світлана Від учителя - до військового // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 9 (151). – С. 2-3 : фото
277282
  Мелешко М. Від учнів підшефної школи // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 4


  Студенти українського відділу філологічного факультету взяли шефство над жіночою середньою школою № 50. Учні школи висловлюють подяку студентам.
277283
  Новиченко Л. Від учора до завтра : літературно-критичні статті / Л. Новиченко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 287 с.
277284
  Єременко О. Від фантастичного до реального: надраціонально-національне образотворення в баладі "Лілея" Т. Шевченка / О. Єременко, В. Кравченко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 15-17
277285
  Сорока В. Від Фардея до Вернадського // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  У Києві в Національному Антарктичному центрі України відбулася урочиста зустріч зимівників 22-ї Української антарктичної експедиції, а також учасників цьогорічної сезонної експедиції.
277286
  Личковах В. Від Фауста до Леверкюна: Вступ до некласичної естетики : Лекції з філософії сучасного мистецтва / В. Личковах; МОНУ. – Чернігів, 2002. – 181с.
277287
  Полегкий О.М. Від феноменології "натуральної настанови" до концепції "життєвого світу" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 78-79. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
277288
  Петренко Є. Від Фіделя до Мігеля // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 5


  "Уже в лютому на Кубі, ймовірно, розпочнеться "посткастровська" ера - до влади має прийти Мігель Діас-Канель."
277289
  Мриглод О.І. Від фізики до наукометрії: задачі аналізу складних систем (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 29 березня 2017 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 7. – C. 54-63. – ISSN 1027-3239
277290
  Кислюк К.В. Від філософії до культурології історії // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 162-171
277291
  Савчук М. Від філуменії до гуморофілії : спогади колекціонера / Микола Савчук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. – 75, [1], VIII с. : іл. – ISBN 978-617-7496-36-5


  У пр. № 1723435 напис: НБ ім. М. Максимовича з повагою автор. Підпис. 12.12.2018 р. м. Коломия
277292
  Швабій К. Від фіскалізації до розвитку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 11


  "Наближається 2020 рік. Це означає, що відповідно до чинного законодавства у нас є не лише можливість протягом першого півріччя наступного року змінювати підходи і процедури адміністрування податків, а й шанс для впровадження більш радикальних новацій ...
277293
  Михайленко О.Р. Від фіскальства до сучасного прокурорського нагляду // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 88-94. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Прокурорський нагляд простежується від джерел його зародження до сучасних проблем. Аналізуються історичні факти та правові документи. Звертається увага на помилки, які трапляються при висвітленні історичних фактів стосовно прокурорського нагляду. ...
277294
  Логвіненко Н. Від фольклорної фантастики до сучасного українського фентезі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 36-40


  Стаття присвячена деяким творам українських письменників, що мають фантастичне спрямівання. Розглядаються їх особливості та методика вивчення на факультативних заняттях
277295
  Скворцов М. Від французького "Мелокса" до українського лісу-кругляка. ТОП-5 судових кейсів у сфері захисту довкілля та екологічних прав // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
277296
  Наумовець А.Г. Від фундаментальних досліджень до комерціалізації результатів: досвід і завдання НАН України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 2 (68). – С. 21-31. – ISSN 0374-3896
277297
  Коноваленко Ю. Від фундаментальної фізики до прикладної педагокіки // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 6-13 травня (№ 20/21). – С. 6-7


  Інтерв"ю з ювіляром - першим віце-президентом НАПН України В.І. Луговим. Закінчив фізичний факультет КДУ ім. Тараса Шевченка (1972), аспірантуру університету (1975).
277298
  Даниленко О. Від функціональної теорії конфлікту - до проблеми лінгвістичного конструювання соціальних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-33. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується взаємозв"язок між функціями конфлікту та функціями мови конфлікту через інтерпретацію роботи Л. Козера "Функції соціальних конфліктів" в лінгвоконфліктологічній перспективі. Характеризуються ключові поняття ...
277299
  Гвардіян О. Від хвороби серця до креативності: здобутеи нашої цивілізації // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 6 (62). – С. 26-31. – ISSN 1819-7329
277300
  Нікітенко Н.М. Від Царгорода до Києва : Анна Порфірородна. Ціна київського трону / Надія Нікітенко ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ : Дельта, 2007. – 263, [1] с. : іл. – (Бібліотека Софії Київської). – ISBN 978-966-651-454-0
277301
  Павлюк І. Від цвіту - до золи // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 2-9. – ISSN 0131-2561
277302
  Гаюк С. Від церковного престола до Берези за дроти = From the Church Altar into a Concentration Camp / С. Гаюк. – Вінніпег : Накладом Ін-ту Дослідів Волині. – (Бібліотека літопису Волині / ред. М. Бойко)
Ч. 1. – 1955. – 47, [ 1 ]с.
277303
  Енгелькінг Лешек Від цього не вмирають... = Od tego sie nie umiera / Енгелькінг Лешек; Переклад і упорядкування В.Дмитрука. – Львів : Каменяр, 1997. – 93с. – Текст парал.укр.та польськ. мовами. – ISBN 966-7255-08-5
277304
  Земляк К.П. Від чавунки до рейсів у космос / К.П. Земляк. – Київ, 1963. – 147с.
277305
  Сенько І. Від часів Лаборця до сьогодення : літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / Іван Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – 302, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 297-301. – ISBN 978-966-671-338-7
277306
  Поліщук Олександр Від часів мамонтів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 40-41. – ISSN 0130-5212
277307
  Павлюк С. Від часів Хмельниччини до сьогодення / записала Алла Підлужна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 лютого (№ 21)


  Вперше на сцені Національної оперети - легендариний твір Ліни Костенко "Маруся Чурай" у постановці Сергія Павлюка.
277308
  Буткевич О. Від чергової міжурядової організації до нового етапу в міжнародному праві: історія створення та функціонування Ради Європи // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 28-40. – ISSN 1814-3385
277309
  Дорошенко Ю. Від четвертої влади до п"ятої колони ? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 6


  Українська держава і формування національної української політики
277310
  Кофлер Е. Від числа до нескінченності / Е. Кофлер. – Київ : Радянська школа, 1968. – 296 с.
277311
  Кривошапа С. Від чистого вогню // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 26 липня - 1 серпня (№ 30)


  Книга української поетеси Тамари Севернюк "Щоб пам"ять почула слова": на пошану Зіновії Флоріанівні Пенюк, бискучого знавця античного світу і латинської мови.
277312
  Шевченко М.Є. Від човнів до крилатих "ракет" / М.Є. Шевченко. – К, 1963. – 60с.
277313
  Половко І.К. ВІд чого бувають блискавка і грім / І.К. Половко. – К., 1950. – 22с.
277314
  Нейченко Г. Від чого гине озимина / Г. Нейченко. – Харків : Держсільгоспвидав, 1932. – 24 с.
277315
  Мельник Р.С. Від чого залежить ефективність здійснення адміністративного судочинства? // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 154-160.
277316
  Гопко Г. Від чого залежить успіх на міжнародній арені? / розмову вів Іван Капсамун // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 березня (№ 39/40). – С. 5


  Ганна Гопко: "Головний виклик для нашої зовнішньої політики - це внутрішня дезорганізованість"
277317
  Онищенко О. Від чого залежить успішність підлітків Маловідомі результати PISA // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 1, 12


  "Результати міжнародного дослідження PISA опинилися в центрі уваги суспільства, і їх уже називають "Pisa-Шок". Воно й зрозуміло: кожен третій наш підліток не опанував математику навіть на базовому рівні (36%). Кожен четвертий (26%) некомпетентний у ...
277318
  Гожик Петро Від Чорномор"я до Антарктики / Гожик Петро, Литвинов Валерій // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 20


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
277319
  Мельник А. Від Чорнорбиля до Фокусіми // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 3-4 : фото
277320
  Брюховецька О. Від шахтаря до поета: "Квітка на камені" Сергія Параджанова в контексті культурного коду "відлиги" // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 9-22. – ISSN 1728-6875
277321
  Овчаренко Е. Від Шевченка до Забужко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 22-28 жовтня (№ 43)


  Концерт до Дня захисника України "Слава Героям!". Прозвучали пісні на музику Лесі Тельнюк і слова українських поетів - від Тараса Шевченка до Оксани Забужко.
277322
  Горинь Б. Від Шевченка до наших днів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 29 березня (№ 6). – С. 3


  До 205-річчя від дня народження Тараса Шевченка в Київському національному університеті імені Тарса Шевченка 11 березня відбулася урочиста академія, яку відкрив ректор Університету Леонід Губерський.
277323
  Савчук М. Від Шерльока Гольмса до Шерлока Холмса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 3 травня (№ 17/18). – С. 12-13


  Знаменитий лондонський детектив на шляху до українського читача.
277324
   Від шкільного порога. – К, 1985. – 175с.
277325
  Крочак М.Д. Від шкільного спецкурсу "Надра земні (основи геології)" до геологічного ліцею / М.Д. Крочак, Т.П. Марченко // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 36-40. – ISBN 978-966-02-6827-2
277326
  Лукінова Т.Б. Від шкільного учителя до академіка / Т.Б. Лукінова, В.М. Бріцин, І.Ю. Гальчук // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 8 (162). – C. 5-11


  До 75-річчя від дня народження академіка В. Г. Скляренка.
277327
  Мороз З.П. Від шкільної драми до комедії : Дослідження. П`єси / З.П. Мороз; НАНУ; Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Фоліант, 2004. – 302с. – ISBN 966-8474-25-2
277328
  Потапенко Максим Від шляхетства до дворянства: до історії польської присутності на Ніжинщині в XVII- першій третині XIX століття ( за матеріалами формулярних списків ) // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 2: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2006. – Вип. 2 (5). – С. 62-81. – ISBN 966-340-051-Х
277329
  Ромащенко Л. Від Шуї до Гданська // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 147-150. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
277330
  Щербаков П. Від щастя не тікають / П. Щербаков. – Київ, 1953. – 35с.
277331
  Немирович І. Від щедрого сеця : лірика, гумор / І. Немирович. – Київ : Молодь, 1988. – 72 с.
277332
  Талалаєвський М. Від щирого серця : вірші та балади / М. Талалаєвський. – Київ : Дніпро, 1938. – 115 с.
277333
  Мальцев Е.Ю. Від щирого серця / Е.Ю. Мальцев, 1949. – 391с.
277334
  Мальцев Е.Ю. Від щирого серця / Е.Ю. Мальцев. – К, 1951. – 328с.
277335
  Вайнерман Х.А. Від щироко серця / Х.А. Вайнерман; пер. с евр. – Одеса, 1958. – 116 с.
277336
  Фомченко Є.О. Від ЮНЕП до ЮНЕО: проблеми та перспективи утворення єдиної природоохоронної організації на універсальному рівні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 487-495. – ISSN 1563-3349
277337
  Чмихов Микола Від яйця-райця до ідеї спасителя / Чмихов Микола. – Київ : Либідь, 2001. – 432 с. – ISBN 966-06-0169-7
277338
  Плохій С.М. Від Якова Суші до Атанасія Великого (огляд видань римських джерел з історії української церкви) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 6-14. – (Нова серія ; вип. 2)
277339
  Ленін В.І. Від якої спадщини ми відмовляємось? / В.І. Ленін. – Київ, 1940. – 48с.
277340
  Ленін В.І. Від якої спадщини ми відмовляємось? / В.І. Ленін. – Київ, 1949. – 44с.
277341
  Ленін В.І. Від якої спадщини ми відмовляємось? / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 44с.
277342
  Гукалова І.В. Від якості життя населення в географії до географічної сутності якості життя // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 45-49. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
277343
  Когут Від Яфета до Москви: створення і перетворення біблійного родоводу солв"ян у польській та російській історіографії (XVI-XVIII ст.) / Когут, Зенон-Євген // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 6-23. – ISBN 978-966-8603-36-5
277344
  Шершель Л. Від"їжджав пастухом. Повернувся гетьманом // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 29 березня (№ 13). – С. 19


  29 березня - 285 років від дня народження Кирила Григоровича Розумовського (1728-1803), останнього гетьмана Лівобережної України.
277345
  Скороход О. Від"їзд Романових з Києва у березні 1917 року як індикатор суспільно-політичних змін // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 418-432. – ISBN 978-617-7062-20-1
277346
  Борисенко І.І. Відiменно-складнi дiєслова в сучаснiй англiйськiй мовi : пpактикум з куpсу лексикологiї з методичною pозpобкою / І.І. Борисенко; МВ і ССО УРСР ; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – 2 1с.
277347
  Ярмак В. Віда Огнєнович "Отруйне молочко кульбаби" (Пропозиція для перекладу) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 119-120
277348
  Сердюк М.Г. Відабревіатурні слова в українській мові, їх структурні та морфонологічні особливості / М.Г. Сердюк, Л.О. Кондакова // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 15. – С. 46-50
277349
  Олексенко В. Відад"єктивні іменники на - ість зі значенням опредметненого якісного стану // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 29-35. – Бібліогр.: с. 35; 8 поз. – ISSN 0320-3077
277350
  Герета Н.М. Відантропонімні назви поселень північної Хмельниччини // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 72-79. – ISBN 978-966-02-4236-4


  У статті характеризуються відантропонімні назви Північної Хмельниччини, зокрема звертається увага на продуктивність ойконімів, мотивованих автохтонними та церковнослов’янськими іменами, прізвищами, прізвиськами, андронімами тощо; з"ясовується причина ...
277351
  Марченко Н.В. Відапелятивні топоніми слов"янського походження у північнонімецькій топономіці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 413-418. – ISBN 966-581-481-8
277352
  Тютюн В.М. Відача інтенсивного саду / В.М. Тютюн, В.І. Негода. – К., 1984. – 40с.
277353
  Левитський С.М. Відбивання від іоносфери скісно падаючих ЛЧМ-радіоімпульсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 253-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Показано, що радіоімпульси з лінійною частотною модуляцією (ЛЧМ–імпульси) скісно падаючи на іоносферу можуть зазнавати при поверненні на Землю оптимальної компресії. Визначені умови оптимальної компресії та місце повернення оптимально стиснутого ...
277354
  Семенюк Г.Ф. Відбиваючи ходу часу / Г.Ф. Семенюк. – К., 1985. – 48с.
277355
  Бацак Б.В. Відбиті хвилі та кровоток у судинах / Б.В. Бацак, Ю.Ф. Забашта, О.С. Свечнікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 86-89. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
277356
  Мовчан П.М. Відбитки : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1992. – 157 с.
277357
  Хомчик Марина Андріївна Відбитки античних камей XVIII ст. у зібранні Національного музею історії України / Хомчик Марина Андріївна, Сорокіна Світлана Анатоліївна // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено колекції відбитків античних камей, створеній у другій половині XVIII ст. німецьким майстром Ф.Д. Ліппертом.
277358
  Шумілова А. Відбиток епохи у кіноплакатах 1947-1994 років // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (252). – С. 41-42. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Гутник Л. Український кіноплакат 1947–1994 років з фондів Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського: наук. кат. Київ: Академперіодика, 2018. 576 с.: 104 с …
277359
  Огнєва Т.К. Відбиток часу у дзеркалі буття : монографія / Тетяна Огнєва. – Київ : Академвидав, 2008. – 216с. – (Монограф). – ISBN 978-966-8226-66-3
277360
  Матвіяс І.Г. Відбиття говорів у мові творів Юрія Федьковича // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 37-43. – ISSN 0027-2833
277361
  Мойсієнко Віктор Михайлович Відбиття давніх звукосполук *DJ, *ZDJ у поліських говорах періоду пізнього середньовіччя // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  В статті на численних прикладах писемних пам"яток XVI - XVII ст. проаналізовано рефлексацію *dj, *zdj у поліських говорах.
277362
  Анісімов І.О. Відбиття електромагнітних хвиль від шару слабконеоднорідної плазми / І.О. Анісімов, К.І. Любич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 262-271. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Теоретично досліджено похиле падіння електромагнітної хвилі на слабконеоднорідне плоскошарувате ізотропне плазмове утворення з довільним немонотонним розподілом концентрації. Розглянуто випадки, коли області локального плазмового резонансу (ОЛПР) ...
277363
  Сиротенко В.П. Відбиття історико-ідеологічних поглядів М. Хвильового в новелі "Солонський яр" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 113-122. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
277364
  Расевич Л.П. Відбиття кризи релігійної моральності англійського суспільства в детективному циклі про Шерлока Холмса // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 14-15


  Ніцшеанські мотиви у Конан Дойля.
277365
  Прожогіна І.М. Відбиття міфопоетичних уявлень про жіноче начало в казках О.С. Пушкіна // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 193-197
277366
   Відбиття мовної картини світу в українській лексиці фразеології / Ю.Л. Мосенкіс, Р.І. Синишин, О.І. Сушко, М.В. Якименко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 119-123. – Бібліогр.: 23 назв.
277367
  Підіпригора Ю.Г. Відбиття особливостей іспанського менталітету у вживанні дієслівних перифрастичних конструкцій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 179-182. – ISBN 966-581-295-5
277368
  Венедіктова І. Відбиття охоронюваних законом інтересів в інститутах медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 30-38. – ISSN 0132-1331


  Медичне право: загальнотеоретичні питання.
277369
  Воронкова А. Відбиття принципів сталого розвитку в концепції корпоративної стійкості підприємства / А. Воронкова, О. Бандилко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 6 (226). – С. 17-26. – ISSN 2409-9260
277370
  Коваль Н.М. Відбиття розвитку мовної картини світу у лексичній системі іспаномовного суспільно-політичного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – C. 224-230. – ISBN 966-581-388-9
277371
  Аркушин Г. Відбиття синтаксичних особливостей говірок у діалектних словниках // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 7-10
277372
  Торчинський М. Відбиття у власних назвах мовввної свідомості українського народу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 20-25. – Бібліогр.: с. 24-25; 3 поз. – ISSN 0320-3077
277373
  Устенко Л. Відбиття фразеологічного арсеналу Пантелеймона Куліша в сучасній лексикографії // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 64-73. – ISSN 1682-3540


  Увагу зосереджено на перспективі укладання Словника фразеологізмів у творах П. Куліша
277374
  Ошуркевич Н. Відбір абітурієнтів до закладів вищої освіти як засіб забезпечення її якості // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 181-183
277375
  Гупка-Макогін Відбір відеофономатеріалів для формування англомовної компетентності аудіювання у майбутніх фахівців з міжнародної економіки // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 236-243. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2078-4643
277376
  Ковальчук Ю.О. Відбір до ВНЗ як прикладна задача теорії освітніх вимірювань / Ю.О. Ковальчук, Т.В. Лісова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 69-73. – ISSN 2078-1016


  Аналізується проблема забезпечення якісного відбору осіб для навчання у ВНЗ на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти в умовах розширеної автономії та відповідальності університетів, наданої їм Законом про вищу освіту 2014 року.
277377
   Відбір до наукового комітету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 липня (№ 29)


  Почався перший етап запуску роботи Національного фонду досліджень відбір кандидатів до Наукового комітету Фонду. Відповідний конкурс оголосив Науковий комітет Нацради з питань розвитку науки і технологій. Документи подаються в електронному (на пошту ...
277378
  Матвійчук А.В. Відбір значимих характеристик для побудови моделі аплікаційного скорингу при споживчому кредитуванні / А.В. Матвійчук, І.О. Чех // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 97-111. – ISSN 2305-7645
277379
   Відбір і обробка інформації = Information extraction and processing : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка,"Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1965-. – ISSN 0474-8662
вип. 41 (117). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
277380
   Відбір і обробка інформації = Information extraction and processing : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка,"Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1965-. – ISSN 0474-8662
вип. 42 (118). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
277381
   Відбір і обробка інформації = Information extraction and processing : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка,"Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1965-. – ISSN 0474-8662
вип. 43 (119). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
277382
   Відбір і обробка інформації = Information extraction and processing : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка ; редкол.: З.Т. Назарчук, В. Бербюк, М.М. Войтович [та ін.]. – Львів : Простір М, 1965-. – ISSN 0474-8662
Вип. 44 (120). – 2016. – 111 с. – Резюме укр., англ. мовами
277383
   Відбір і обробка інформації = Information extraction and processing : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка ; редкол.: З.Т. Назарчук, В. Бербюк, М.М. Войтович [та ін.]. – Львів : Простір М, 1965-. – ISSN 0474-8662
Вип. 45 (121). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
277384
   Відбір і обробка інформації = Information extraction and processing : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка ; редкол.: З.Т. Назарчук, В. Бербюк, М.М. Войтович [та ін.]. – Львів : Простір М, 1965-. – ISSN 0474-8662
Вип. 46 (122). – 2018. – 75 с. – Резюме укр., англ. мовами
277385
   Відбір і обробка інформації = Information extraction and processing : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка ; редкол.: З.Т. Назарчук, В. Бербюк, Р.А. Воробель [та ін.]. – Львів : Простір М, 1965-. – ISSN 0474-8662
Вип. 47 (123). – 2019. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
277386
   Відбір і обробка інформації = Information extraction and processing : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка ; редкол.: З.Т. Назарчук, В. Бербюк, Р.А. Воробель [та ін.]. – Львів : Простір М, 1965-. – ISSN 0474-8662
Вип. 48 (124). – 2020. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
277387
   Відбір і обробка інформації = Information extraction and processing : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка ; редкол.: З.Т. Назарчук, В. Бербюк, Р.А. Воробель [та ін.]. – Львів : Простір М, 1965-. – ISSN 0474-8662
Вип. 49 (125). – 2021. – 58 c. – Резюме укр., англ. мовами
277388
  Магнусон П. Відбір кандидатів на посади суддів у Сполучених Штатах Америки // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2007. – № 3/4 (4). – С. 14-18
277389
  Волоско І. Відбір кандидатів у суд шеффенів у кримінальному процесі ФРН // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 191-192
277390
  Лямець А. Відбір матеріалів в арабських бібліотеках: наукові розробки М. Альйана // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 116-132. – ISSN 2224-9516


  У статті розглянуто науковий доробок йорданського бібліотекознавця М. Альйана у вивченні теоретичних основ комплектування фондів арабських бібліотек.
277391
   Відбір на вакантні посади // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  МОН підготувало проект Методичних рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів).
277392
   Відбір на передплату // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 25 червня (№ 25). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  МОН почало відбір на другий цикл передплати за кошти держбюджету до міжнародних наукових баз даних Scopus та Web of Science. Відповідний наказ підписала Міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Подавати заявки можуть виші та наукові установи МОН. Термін ...
277393
  Баб"як Г. Відбір персоналу як елемент системи технологій управління персоналом // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 114-120
277394
  Красковська О.Л. Відбір позамовного матеріалу для навчання моделям комунікативної поведінки британців // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 330-337


  Стаття присвячена розгляду питання відбору позамовного матеріалу для навчання моделей комунікативної поведінки британців
277395
   Відбір представників та експертів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  29 серпня 2017 року МОН України відкриває конкурс з відбору представників та експертів від України до Програмних комітетів "Горизонт" 2020". Подача заявок триватиме до 27 вересня 2017 року.
277396
   Відбір проектів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проект наказу "Про затвердження положення про конкурсний відбір науково-технічних проектів українських науково-технічних проектів українських наукових установ або закладів вищої освіти, ...
277397
   Відбір проектів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 листопада (№ 45). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Триває щорічний конкурсний відбір проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних та експериментальних розробок за участю закладів вищої освіти та наукових установ, які належать до сфери управління МОН. Виконання та ...
277398
  Яворська Є.Б. Відбір та опрацювання біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови людини / Є.Б. Яворська, О.Ф. Дозорська, В.Г. Дозорський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 9-14 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
277399
  Яковлева В. Відбір та структурування змісту навчального матеріалу із соціальної та економічної географії світу відповідно пізнавальної самостійності // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 276-284. – ISSN 2077-1827
277400
  Кияк Т. Відбір термінологічних одиниць в науково-технічному перекладі // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 167-173. – ISBN 978-966-1516-14-3
277401
  Мельник В.І. Відближення : із літературної критики 2000-х / Віктор Мельник. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2010. – 112 с. – ISBN 978-966-2585-00-1
277402
  Моруга В.В. Відблиск миті : поезії / В.В. Моруга. – Київ, 1986. – 102 с.
277403
  Езера Р. Відблиск сонця : повість / Регіна Езера ;. – Київ : Молодь, 1973. – 142 с.
277404
  Луговик М.М. Відблиски на сурмах : поезії / М.М. Луговик. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 90 с.
277405
   Відбувся I щорічний форум з кримінального права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 1 (115). – С. 132-134


  9 грудня 2011 року у Софіївському Гранд Холі готелю "Прем"єр Палац" відбувся Перший Щорічний форум Асоціації адвокатів України з кримінального права (ААУ). Серед доповідаючих представниця КНУ імені Тараса Шевченка : адвокат, доцент кафедри правосуддя ...
277406
  Ковальчук В. Відбувся II Всеукраїнський студентський турнір істориків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 листопада (№ 213). – С. 8


  Київський університет ім. Б. Грінченка урочисто відкрив турнір для команд 23 вишів України, в якому беруть участь студенти не лише гуманітарних наук, а й технічних.
277407
   Відбувся VII Всеукраїнський фестиваль науки // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 1. 3


  Про Фестиваль науки, який відбувся в Україні 23-25 квітня. Його організували НАНУ, МОН України, КНУ імені Тараса Шевченка та ін. Мета - широке інформування суспільства про наукові досягнення. Відкрив фестиваль академік Національної академії наук ...
277408
   Відбувся XI український біохімічний Конгрес // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 2


  У жовтні в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся XI Український біохімічний Конгрес. На урочистому відкритті учасників Конгресу вітали президент Українського біохімічного товариства академік С. Комісаренко, почесний співголова оргкомітету ректор ...
277409
   Відбувся з"їзд Євразійської асоціації університетів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  В м. Астані (Республіка Казахстан) на базі Євразійського національного університету імені Л. М. Гумільова пройщов 11-й з"їзд Євразійської асоціації університетів, засновником якої є й КНУТШ. У роботі з"їзду взяли участь представники КНУТШ В. А. ...
277410
  Сліпушко О. Відбувся завершальний етап загальноуніверситетського конкурсу "Мій Шевченко" // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 3 : фото


  У 175-ту річницю з дня першого видання Шевченкового "Кобзаря" відбувся завершальний етап загальноуніверситетського конкурсу студентських наукових робіт та есе, присвячений вивченню постаті та літературно-мистецької спадщини Кобзаря "Мій Шевченко". З ...
277411
   Відбувся ІІ Всеукраїнський форум рад молодих учених // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (206). – С. 3. – ISSN 1682-2366
277412
  Донська А. Відбувся ІІ Національний Конвент політологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  В університеті відбувся конвент Міжнародної асоціації студентів політичної науки (Україна) , який представляли 26 вузів та наук.-досл. установ України, були делегати від Росії, Білорусії та Латвії. Вітальне слово - проректора з наук. роботи С.А. ...
277413
   Відбувся круглий стіл "Обговорення проекту Кримінально-процесуального кодексу України" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  3 лютого 2012 року в приміщенні Національної академії внутрішніх справ України відбувся круглий стіл. Першою з доповіддю виступила адвокат, к.ю.н., доцент кафедри правосуддя юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченко, голова Секції ...
277414
  Лук"янчук Г. Відбувся Національний форум "Українська державність: витоки, етапи становлення та розвитку" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 8 травня -21 травня (№ 19/20). – С. 10-11


  У Форумі взяв участь Л. Губерський
277415
   Відбувся обмін студентами // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 5 : фото


  У рамках реалізації угоди між Кавказьким університетом та КНУ імені Тараса Шевченка вперше відбувся обмін студентами. Розвиткові українознавчих студій у Кавказькому університеті сприяють викладачі університету В. Підвойний, О. Клімкіна, А. ...
277416
  Яровий О. Відбувся поетичний конкурс // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Щорічний літературний турнір відбувся у стінах гуманітарного корпусу університету. Журі у складі проф. Костенко Н.В., Кисельової Л.О., Ярового О. підбили підсумки конкурсу. Друкуються кілька творів, що прозвучали на конкурсі.
277417
   Відбувся товариський футбольний матч // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8


  Викладачі різних факультетів та інститутів університету зіграли в товариському футбольному матчі, присвяченому 70-й річниці Перемоги над нацизмом. Вони поділилися на дві рівноцінні команди. Головним арбітром матчу був декан факультету психології І. ...
277418
  Безносюк О. Відбувся турнір з більярду // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 8


  "...Нещодавно в Більярдному клубі "BUFFALO" відбувся турнір Асоціації КНУ імені Тараса Шевченка з більярду "Вільна піраміда" серед науково-педагогічних працівників. В особистому заліку втретє поспіль переміг володар "Кубка Ректора - 2014" О.Б.Курилко ...
277419
   Відбувся щорічний звітний семінар співробітників Об"єднаного інституту ядерних досліджень від України // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2012. – № 45/46 (763/764). – С. 11


  19 лист. 2012 р. в м. Дубні (РФ) відбувся щорічний звітний семінар співробітників ОІЯД. До складу експертної комісії увійшли : Б.В. Гриньов - Повноважний Представник Уряду України в ОІЯД, Л.А. Булавін - зав. каф. молекулярної фізики Київського нац. ...
277420
  Теліуз Г. Відбудова архівної справи в Україні. 1943 - початок 1950-х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 178-180. – ISBN 978-966-171-893-6


  Варто відмітити, що сто двадцять молодих спеціалістів поповнили штати державних аріхівів республіки з 1945 - 1955 рр., де більша половина була випускниками КДУ імені Т.Г. Шевченка.
277421
  Ревенко В. Відбудова закладів освіти на півдні України в повоєнний період (1944-1955 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 40-43. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
277422
  Брянцева Т.П. Відбудова і розвиток міст Правобережної України у першій половині XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 67-73. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В настоящей статье раскрывается процесс восстановления и развития городов Правобережной Украины в первой половине XVIII в., происходивший в условиях постепенного возрождения разрушенных производительных сил, непрекращающейся антифеодальной борьбы ...
277423
  Бєлоусов С.М. Відбудова і розвиток народного господарства та культури Української РСР в четвертій сталінській п"ятирічці (1946-1950 рр.) : лекція для студентів-заочників педвузів / Бєлоусов С.М. ; Мін-во освіти УРСР.Науково-методичний кабінет заочної педагогічної освіти. – Київ : Радянська школа, 1953. – 69 с.
277424
   Відбудова і розвиток соціалістичної індустрії Української РСР : (період будівництва розвинутого соціалізму). – Київ : Наукова думка, 1978. – 227 с.
277425
  Дудник В.М. Відбудова підприємств промислової кооперації України після нацистської окупації // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 97-101
277426
  Середенко М.М. Відбудова промисловості України / М.М. Середенко. – Київ : Українське державне видавництво, 1945. – 44 с.
277427
  Калібовець С.М. Відбудова та діяльність культурно-освітніх закладів Лівобережної України (1943-1950 рр.) : дис. ... канд. іст. наук :07.00.01 / Калібовець С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 227 л. + Додатки : л. 195-202. – Бібліогр.: л. 203-227
277428
  Калібовець С.М. Відбудова та діяльність культурно-освітніх закладів Лівобережної України (1943-1950 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Калібовець С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
277429
  Мищак І. Відбудова та зміцнення матеріальної бази архівів України (1944-1955 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 265-278. – ISBN 966-02-2067-7
277430
  Козік П.З. Відбудова та рожвиток господарства і культурного життя Дрогобицької області після вигнання німецько-фашистських загарбників (6.8.1944-1.1.1947 рр) : Дис... канд.іст.наук: / Козік П.З.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1949. – 262л. – Бібліогр.:л.258-261
277431
  Воблий К.Г. Відбудова цукрової промисловості УРСР і шляхи її дальшого розвитку / К.Г. Воблий. – Київ : Політична література, 1946. – 56с.
277432
  Адруг А. Відбудова чернігівського Спасо-Преображенського собору в другій половині XVII - на початку XVIII століття // Чернігівські старожитності : збірник наукових праць / Нац. архітектур.-іст. заповідник "Чернігів стародавній"; Центр пам"яткознавства НАН України; Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Чернігів, 2012. – Вип. 1 (4) : До 975-річчя першої літописної згадки про Спасо-Преображенський собор у м. Чернігові. – С. 7-10
277433
  Кальницький М. Відбудовувати чи руйнувати? // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2014. – 18 грудня (№ 50). – С. 20-21 : на фото постраждала будівля Київського університету 1943 р.


  Думки щодо можливого знесення будинку профспілок на Майдані, постраждалого від пожежі під час драматичних лютневих подій у Києві.
277434
   Відбулися VIII Академічні читання пам"яті В.І. Стріхи // Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 6. – С. 99-107
277435
  Стріха М. Відбулися X академічні читання пам"яті В.І. Стріхи // Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 4. – С. 160-164


  X Академічні читання пам"яті В. Стріхи вперше відбулися в залі засідань вченої ради Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Віталій Стріха закінчив навчання на радіофізичному факультеті в 1955 року. Відтоді й ...
277436
  Воблий К.Г. Відбулова цукрової промисловості УРСР і шляхи її дальшого розвитку / К.Г. Воблий. – Київ, 1946. – 55с.
277437
  Стріха М. Відбулося Академічні читання пам"яті Віталія Стріхи // Світ. – Київ, 2013. – березень (№ 11/12). – С. 3


  Цьогорічні Академічні читання пам"яті В.І.Стріхи відбулися в Залі засідань вченої ради НТУУ "КПІ" . Ректору НТУУ "КПІ" Михайлу Згуровському, за багаторічну працю на ниві науки, вручили Академічну нагороду Святого Володимира.
277438
  Милько В. Відбулося вручення премії імені академіка Петра Тронька НСКУ 2019 року // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 12 липня (№ 27/28). – С. 5. – ISSN 2519-4429


  12 липня виполнилося 104 роки від дня народження академіка П.Т. Тронька (1915-2011), голови Національної спілки краєзнавців у 1990-2011 рр.
277439
   Відбулося засідання атестаційної колегії міністерства // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 грудня (№ 50)


  Розглядалися питання присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, присудження наукових ступенів кандидата і доктора наук.
277440
  Бартиш-Коломак Ольга Відбутись і повернутись // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 110-115 : фото
277441
  Нодь-Коппаль Відважна душа // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 164-167. – ISSN 0320 - 8370
277442
  Майстренко Я.В. Відважна Маринка : п"єси / Я.В. Майстренко. – Київ : Мистецтво, 1988. – 120 с.
277443
  Петросян С.М. Відважний Камо / С.М. Петросян, Ю.Д. Дмитрієв. – К., 1989. – 30с.
277444
   Відважні дочки Батьківщини. – Одеса, 1939. – 135с.
277445
  Кіплінг Р. Відважні капітани / Р. Кіплінг. – Київ, 1967. – 110с.
277446
  Кіплінг Р. Відважні капітани / Р. Кіплінг. – Київ, 1970. – 112с.
277447
  Кіплінг Р. Відважні моряки / Р. Кіплінг. – К., 1929. – 215с.
277448
  Воїнов О.І. Відважні. / О.І. Воїнов. – Київ, 1964. – 511с.
277449
  Чайковський Андрій Відвдячив ся : Оповіданє з козацької давнини для української молоді / Андрый Чайковський. – [Winnipeg] : Укр. видав. спілка "Українського голосу" в Канаді. – 248 с.
277450
  Галата Я. Відведення військ: "за" і "проти" // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18 жовтня (№ 42). – С. 2
277451
   Відвернення екологічної катастрофи - завдання спільне / за інформацією секретаріату Президії та пресслужби НАН України // Світ. – Київ, 2020. – Лютий (№ 7/8). – С. 3


  Про доповідь академіка НАН України Володимира Радченко на Президії НАН України. Орден Ярослава Мудрого ІІ ступеня вручено першому віцепрезиденту НАН України академіку Антону Наумовцю (Почесний доктор КНУ іімені Тараса Шевченка (2009).
277452
  Осипов О.О. Відверта розмова з віруючими і невіруючими / О.О. Осипов. – К, 1984. – 266с.
277453
  Єкатерина Київська Відверта розмова. Духовна правда про людську душу / духовні бесіди - схимонахиня Єкатерина (Київська), поезії - Тетяна Майданович. – Київ : Криниця, 2012. – 95, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-2434-07-1
277454
  Закаблук М. Відвертий діалог за кадром // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 1, 4


  8 вересня 2013 р. в актовій залі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулося вручення свідоцтв про успішне проходження спеціальної підготовки кандидатам на посаду суддів Національної школи суддів.
277455
  Басистий К. Відвертий неспокій схими : поезія / Костянтин Басистий ; Всеукраїнська спілка ; Літературн. форум творчості молоді. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2003. – 20 с. – ISBN 966-7833-73-9
277456
  Гусар В. Відверті емоції у чистих фарбах // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 216-224. – ISSN 0868-4790


  Іван Іванович Левинський гербу Сас (1851-1919) - український архітектор, педагог, підприємець, громадський діяч.
277457
  Світличний І.М. Відвертість : поезії / І.М. Світличний. – Донецьк : Донбас, 1976. – 47 с.
277458
  Василенко О. Відвертість : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 128-137
277459
  Шестопалова А. Відверто про нас: книга, яка відкриває очі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 31


  Видавництво "Дух і літера" представило працю історика Східної Європи Карла Шльогеля "Український виклик".
277460
  Паранько І. Відверто про стан вищої освіти в Україні / І. Паранько, М. Павлунь // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 1. – С. 3-7.
277461
  Бутирська І. Відвід (самовідвід) судді у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – С. 58-70. – ISSN 1026-9932
277462
  Ануфрієва О. Відвід захисника у кримінальному процесі України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 496-498
277463
  Голенко В.Е. Відвід земельної ділянки як першочергова складова порядку створення та припинення генеруючих підприємств вітроенергетики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 45-50. – ISSN 2220-1394
277464
  Абібуллаєв Е. Відвід слідчого судді, судді чи суду у кримінальному провадженні // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 117-128
277465
  Похиленко І.С. Відвід судді в господарському процесі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 111-118
277466
  Кучерук Н. Відвід судді у господарському процесі: окремі питання теорії та практики // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 107-116
277467
  Денісова Г. Відвід суддів у праві Римської імперії / Г. Денісова, О. Юзич // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 32-36. – ISSN 2409-4544
277468
  Ануфрієва О.В. Відвід у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ануфрієва Ольга В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
277469
  Ануфрієва О.В. Відвід у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ануфрієва Ольга В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 264 л. – Додатки: л. 246-264. – Бібліогр.: л. 210-245
277470
  Прохорова А. Відвідали меморіал героїв Крут // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Студенти-активісти КНУТШ побували на станції Крути, відвідали музей і поклали квіти до підніжжя Меморіалу.
277471
   Відвідини Блаженнішого патріярха Мирослава-Івана Любачівського в Австралії, 9 березня - 25 квітня 1986 // Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. – Рим, 1987. – Рік 23, кн.1/2. – С. 291-305
277472
   Відвідини Блаженнішого первоїєрарха та українських католицьких владик у Бразилії // Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. – Рим, 1987. – Рік 23, кн.1/2. – С. 273-283
277473
  Ткач М.М. Відвідини матері : поезії / М.М. Ткач. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 97 с.
277474
  Нагребецька Ірина Відвідувач кидає в скриньку білу або чорну кульку, оцінюючи надану послугу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 24-25


  "Прозора Польща - прозора Україна". Під такою промовистою назвою нещодавно у Варшаві відбувся польсько-український семінар, зорганізований поборницею європейських засад у місцевому самоврядуванні польською Фундацією розвитку місцевої демократії (FRDL), ...
277475
  Соснін О. Відвідуючи alma mater: про творчу наснагу і погляд у майбутнє інженерної школи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 16-22 серпня (№ 33). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
277476
  Запорожець С. Відвічні вороги України / Сидір Запорожець. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 211, [1] с. – ISBN 978-611-01-1532-2
277477
  Сабуров О.М. Відвойована весна / О.М. Сабуров. – Київ : Политиздат, 1972. – 736с.
277478
  Сабуров О.М. Відвойована весна / О.М. Сабуров. – Київ : Політвидав України
К. 1, 2. – 1975. – 736 с.
277479
  Сабуров О.М. Відвойована весна / О.М. Сабуров. – 3-є вид. – К., 1980. – 718с.
277480
  Сабуров О.М. Відвойована весна / О.М. Сабуров. – 4-те вид. – К., 1986. – 670с.
277481
  Нестеренко П. Відволікаючий маневр. Для чого насправді Китай збільшує імпорт зернових? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 30). – С. 5


  "Переговори Китаю та США щодо виходу з торговельної війни виглядають обнадійливими перед початком нових переговорів, що мають стартувати в кінці січня. Китай заявив, що закупить 7 млн тонн американської пшениці залежно від прогресу переговорів. Тоді як ...
277482
  Гудманян Артур Грантович Відвтворення власних назв у перекладі : Дис... д-ра філолог.наук: 10.02.16 / Гудманян Артур Грантович; Ужгородський держ. ун-тет. – Ужгород, 1999. – 446л. – Бібліогр.:л.393-446
277483
   Відгадай!Загадки, прислів""я , приказки та скоромовки у дитячому садку. – К, 1981. – 144с.
277484
   Відгодівельні якості помісного молодняку свиней / В.Я. Лихач, А.В. Лихач, В.В. Лагодієнко, М.А. Коваль // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 124-129 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
277485
  Щербань Т.В. Відгодівельні, забійні і м"ясо-сальні якості свиней миргородської породи та її помісей / Т.В. Щербань, П.А. Ващенко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 112-119 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-092X
277486
  Чиж Я.С. Відгодівля великих груп свиней / Я.С. Чиж. – Львів, 1960. – 16 с.
277487
  Ярошенко С.К. Відгодівля свиней - прибуткова галузь колгоспного виробництва // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
277488
  Чиж Я.С. Відгодовую 500 свиней / Я.С. Чиж. – Львів, 1959. – 12с.
277489
  Чегринець М. Відголосок далекого минулого… // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 47-50. – ISSN 2518-7341


  Представлено життєвий і професійний шлях співробітниці відділу систематизації та організації систематичних каталогів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка у 50–80 роки XX ст., ветерана праці, ветерана Другої світової війни ...
277490
  Олексюк М.М. Відгомін : поезії / М.М. Олексюк. – Львів : Каменяр, 1982. – 35 с.
277491
  Прилюк Д.М. Відгомін : повісті / Д.М. Прилюк. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 296 с.
277492
   Відгомін : імідж Черкаського нац. ун-ту імені Богдана Хмельницького в інформ. просторі / Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Наук. б-ка. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького
№ 9 / [уклад. Л.Г. Голиш]. – 2013. – 58, [1] с. – Імен. покажч.: с. 52-56. – Бібліогр.: с. 31-49
277493
   Відгомін : імідж Черкас. нац. ун-ту імені Богдана Хмельницького в інформ. просторі / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка. – Черкаси : Видавництво ЧНУ імені Богдана Хмельницького
№ 12 / [уклад.: О.М. Абразумова, Л.Г. Лисиця]. – 2014. – 107, [1] с. – Імен. покажч.: с. 93-103
277494
  Зельська І. Відгомін : спогади / Іванна Зельська. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 139, [1] с. – ISBN 978-611-01-1922-1
277495
  Бабенко Л. Відгомін "великого терору" в житті і творчості полтавського письменника Леоніда Бразова // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 241-250


  У статті аналізуються проблеми вітчизняної історії періоду "великого терору" через його осмислення в художній літературі письменником, який став жертвою сфабрикованої кримінальної справи
277496
  Бойко О. Відгомін "психічного перехрестя" в епоху Середньовіччя на прикладі Жанни Д"Арк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-25. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуте дослідження, присвячене аналізу феномену голосів Жанни Д"Арк, за допомогою методу аналізу документів. В статті висвітлено поняття зміненого стану свідомості та особливості їх протікання під впливом релігії та церкви. Пояснюються ...
277497
  Сирцова О. Відгомін апокрифів про Симона Волхва в "Повістях минулих літ" // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 84-90. – (Несторівські студії)
277498
  Білан М.С. Відгомін віків. : путівник по туристському маршруту Львів-"Олеський замок" / М.С. Білан. – Львів : Каменяр, 1978. – 48с.
277499
  Шутько Я.І. Відгомін віку : поезії / Я.І. Шутько. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 126 с.
277500
   Відгомін Волинської трагедії в історичній пам"яті польського й українського народів : монографія / [Антонюк Я.М. та ін. ; редкол.: Буряк Л.І. та ін. ; голов. ред. Солдатенко В.Ф.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2013. – 291, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. зазнач. також: Волинь 1943. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-8809-96-5
277501
  Шевчук А. Відгомін далеких літ // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 191-202
277502
  Караславов Г. Відгомін Жовтня / Г. Караславов. – К, 1959. – 395с.
277503
  Інбаші М. Відгомін історичних подій про взяття Кам"янця-Подільского у тюркських легендарних наративах (1672-1699) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 285-302


  Султан Мегмед IV, приїхавши до міста під назвою Каманіче, в якому знаходилась непереможна фортеця, що її не раз прагнули, але не змогли завоювати поляки, зумів її узяти після 10-тиденної облоги 27 серпня 1672 року. Після того, як фортецю під ...
277504
  Старченко Т. Відгомін Каменяревого слова (журнал "Дзвінок", 1890-1914) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 24-30


  Статтю присвячено співпраці Івана Франка з дитячим журналом "Дзвінок", що мала плідні наслідки для розвитку літератури й періодики. The article is dedicated to cooperation of Ivan Franko with child magazine "Dzvinok". This cooperation had an important ...
277505
  Казакевич Г. Відгомін карниксів. Військові традиції давніх кельтів на землях України IV-I ст. до н.е. / Геннадій Казакевич. – Київ : Темпора, 2008. – 112 с. – (Militaria Ucrainica). – ISBN 978-966-8201-52-3
277506
  Кирчів Р. Відгомін Котляревського в польській культурі // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 186-190
277507
  Динікова Л. Відгомін мовних традицій в кримськотатарській пресі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 186-192


  У статті досліджується виникнення та становлення преси Криму рідною мовою, розглядаєтьсядіяльність першодрукаря І. Гаспринського. In article is investigate problem of the printing creation in native language, learning past of the Crimeatatare`s ...
277508
  Чікало О. Відгомін першої хвилі еміграції українців у піснях-хроніках (за матеріалами кінцяXIX- початку XX століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 286-292


  Пісні-хроніки емігрантської тематики відтворюють процес масової еміграції західноукраїнських селян до США, Канади і Бразилії, що відбувався на межі ХІХ-ХХ століть. Основні мотиви поетичних новин ілюструють погляди, психологію, мораль народу, його ...
277509
  Семенов Володимир Відгомін Полтавської битви // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 6/7. – С. 9-10
277510
  Мойсей А. Відгомін творчості Т. Падури у поезії С. Воробкевича / А. Мойсей, Т. Никифорук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 1 (29). – С. 95-97. – ISSN 2311-9896
277511
  Тендюк Л.М. Відгомін Чорного лісу : повість / Л.М. Тендюк. – Київ, 1976. – 205 с.
277512
  Інгульський П.М. Відгомін. Вірність. В Загір"ї : повісті / П.М. Інгульський. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 317 с.
277513
   Відгомін: імідж Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в інформаційному просторі / Уклад.: О.М. Абразумова, Л.Г. Лисиця, Г.М. Голиш. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького
№ 15. – 2016. – 94 с.
277514
   Відгомін: імідж Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в інформаційному просторі / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; уклад. С.І. Кравченко ; наук. ред. Г.М. Голиш. – Черкаси : НБЧНУ
№ 25. – 2021. – 78 с.
277515
   Відгомін: імідж Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в інформаційному просторі / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; уклад. С.І. Кравченко ; наук. ред. Г.М. Голиш. – Черкаси : НБЧНУ
№ 27. – 2022. – 60 с.
277516
   Відгомони віків : збірка народних балад, іст. пісень та пісень-хронік. – Бухарест : Критеріон, 1974. – 365, [1] с. : ноти. – Покажч. місцевостей та інформаторів: с. 356-358. – Бібліогр. в підрядк. прим.
277517
  Деркач Л. Відгомони смислобуттєвих орієнтирів Першого псалма з Книги псалмів Давида в українській літературі / Л. Деркач, Л. Констанкевич // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (756), березень. – С. 61-64


  У статті поставлено питання про вплив Псалтиря на українську літературу, досліджуються переспіви і переклади Псалма першого українською мовою. Авторки прослідковують той імпульс, що його надав цей текст українському письменству, прослідковують, як ...
277518
  Пахомова-Медвідь С Відгук [...] / С Пахомова-Медвідь, // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 114-116


  Відгук на дисертацію Серажим Катерини Степанівни [...].
277519
  Лось Й.Д. Відгук [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 105-108


  Відгук на дисертацію Серажим Катерини Степанівни.
277520
  Александров О.В. Відгук [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 110-112


  Відгук на дисертацію Серажим Катерини Степанівни [...].
277521
   Відгук Дмитра Паламарчука на переклади Ігоря Костецького // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – с 161-163
277522
  Брацка М. Відгук Еразма Ізопольського на "Записки о Южной Руси" Пантелеймона Куліша // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 169-175. – ISBN 966-95452-9-3
277523
  Александрова Г. Відгук Миколи Дашкевича на "Нариси історії української літератури ХІХ століття" М. Петрова: проблема зовнішніх і внутрішніх контактів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 94-104. – ISSN 0236-1477
277524
  Бойко А.А. Відгук на автореферат дисертації [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 58-60


  Відгук на автореферат дисертації К.С. Сержим.
277525
  Козлов А.В. Відгук на автореферат дисертації Серажим Катерини Степанівни [...] / А.В. Козлов, Л.Б. Стрюк // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 93-96
277526
  Булаховська Ю.Л. Відгук на видання: "Культура чеського народу - традиції та сучасність" (навчальний посібник) // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 185-186. – ISSN 0320 - 8370
277527
   Відгук на відгук (Ігоря Костецького) // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 163-167
277528
  Різун В. Відгук на дисертаційне дослідження К.С. Серажим [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 44-46
277529
  Кадомцева Л.О. Відгук на дисертаційну працю Серажим Катерини Степанівни [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 80-88
277530
  Горська С. Відгук на зміни // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 квітня (№ 13/14). – С. 4-5


  25 березня 2016 р. відбулися загальні збори Національної академії педагогічних наук України. Учасники заходу розглянули низку питань, зокрема було підбито підсумки діяльності НАПН України у 2015 році та завдання на 2016 рік. Також йшлося про ...
277531
  Дроздовський Д. Відгук на ізраїльське видання книжки "Грішні й праведні" Бориса Фінкельштейна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 8 листопада (№ 22). – С. 3
277532
  Баран Володимир Відгук на колективну монографічну працю "Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 236-241
277533
  Король В.Ю. Відгук на основні наукові праці кандидата культурології, доцента Радзієвського Віталія Олександровича / В.Ю. Король, В.І. Орленко, М.Г. Щербак // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 10. – С. 44-46
277534
  Жуковська О.Л. Відгук на проект житлового кодексу України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 1. – С.11-15
277535
  Юніцька Н. Відгук на твір Люко Дашвар "Як тато вбився" у запитаннях та відповідях // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
277536
  Рапопорт Ю.Г. Відгук нестійкої біля-екваториальної плазми в області F іоносфери на просторовий пакет акусто- гравітаційних хвиль літосферного походження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 569-579. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Оцінений відгук біля-екваториальної плазми на просторовий пакет акусто-гравітаційних хвиль (АГХ), що випромінюються літосферним джерелом, витягнутий у напарямку. паралельному (горизонтальному) геомагнітному полю літосферного походження. В цьому випадку ...
277537
  Ставицька Л.О. Відгук офіційного опонента // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 208-222


  Як правило, відгуків офіційних опонентів на дисертації не публікують. А проте відгуки - це своєрідний жанр наукової літератури, який відображає діалог двох науковців. Опонент - водночас і критик, і співавтор дисертанта. Він не лише критикує, а й ...
277538
  Лизанчук В.В. Відгук офіційного опонента [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 96-105


  Відгук на дисертацію Серажим Катерини Степанівни.
277539
  Берзін П.С. Відгук офіційного опонента на дисертацію Шаблистого Володимира Вікторовича "Теоретико-прикладні засади кримінально-правового забезпечення безпеки людини в Україні", поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 272-284. – ISSN 2304-4556


  Спеціальність 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) до спеціалізованої вченої ради д 64.700.03 у Харківському національному університеті внутрішніх справ.
277540
  Мегела І.П. Відгук офіційного оппонента на докторську дисертацію Маценки С.П. "Полісемантика і структура діалогу літератури з музикою в німецькомовному романі ХХ століття" (спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн, 10.01.06 - теорія літератури) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – С. 335-347
277541
  Мірченко М.В. Відгук про автореферат дисертацій К.С. Серажим [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 60-64
277542
  Гайнріх Б. Відгук та критичні зауваження до проекту "Стандарту бакалавра" української юридичної освіти / Б. Гайнріх, Д. Кесслер // Європеїзація української юридичної освіти : матеріали конф. у рамках Німецько-українського правознавчого діалогу : [17-18 листоп. 2015 р., м. Геттінген] / Томас Манн (укладач). – Gottingen : Universitatsverlag Gottingen, 2016. – Т. 2 : Українська версія. – С. 41-71. – (Universitatsdrucke Gottingen). – ISBN 978-3-86395-291-4


  "У рамках запропонованого нижче матеріалу здійснено спробу аналізу й оцінки проекту, наданого англійською мовою "Стандарт 1-го рівня (Bachelor"s degree) - бакалаврського ступеня) академічної та професійної програми підготовки" (далі - "Стандарт ...
277543
  Кондрашова Н.М. Відгук фотосфери на спалахи різної потужності у рентгенівському діапазоні / Н.М. Кондрашова, К.Г. Руднікова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-17. – (Астрономія ; вип. 35)


  На основі спектрального спостереження матеріалу, одержаного на телескопі АЦУ-5 в ГАО АН України у 1979 - 1981 рр., виявлено залежності центральних глибин та напівширин профілів 12 фраунгоферових ліній під час спалахів від їхніх рентгенівського та ...
277544
  Іванов Е.М. Відгуки декабристського руху на Слобожанщині / Е.М. Іванов, М.Б. Горбань
277545
   Відгуки поезій Шевченка в польській літературі другої половини ХІХ ст. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Твори Тараса Шевченка стали відомими серед польської громадськості з 60-х років ХІХ ст. у перекладах Л. Совінського, В. Сирокомлі, А. Гожалчинського, П. Свєнціцького та інших польських поетів. Польські шевченкознавці цього часу у наукових дослідженнях ...
277546
  Галич В.М. Відгуки про ЗМІ в щоденниках Олеся Гончара як предмет теорії соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 4-8. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Уперше розглянуто щоденники письменника в аспектах теорії та історії соціальних комунікацій і медіаосвіти. Об"єктом дослідження стали відомості про діяльність цензури в радянську добу, подані в щоденникових записах Олеся Гончара. Цензурування ...
277547
  Сарапин В. Відгуки християнської культури ХУІІ - ХУІІІ ст. в "Енеїді" Івана Котляревського // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 74-82. – ISBN 966-7653-03-5
277548
  Вакуленко В.Д. Відгукнись, моє серце : роман / В.Д. Вакуленко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 352 с.
277549
   Відгукніться!. – Toronto : Ukrainian World Congress, 1989-
ч. 20. – 2006
277550
  Губар А. Віддав життя за волю православної церкви у Польщі // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 123-124


  Георгій (Юрій) Ярошевський (1872-1923) - церковний діяч, митрополит Православної Церкви в Польщі.
277551
   Віддав усього себе науці : До 150-річчя від дня народження В.Г. Ляскоронського (1860-1928) // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 1, 2010 р. – С. 25-34. – Бібліогр. : с. 32-34. – ISSN 0130-2043


  У 1907 р. В. Ляскоронський стає приват-доцентом кафедри російської історії Київського університету.
277552
  Канівець В.В. Віддавали батька в прийми : комедії / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 399 с.
277553
  Коваленко В. Віддаємо належне ювіляру / В. Коваленко, В. Негода, А. Толстих // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 9


  До 80-річчя Петра Васильовича Вольвача, академіка НАН України, українського письменника.
277554
  Вітович І. Віддайте Івангород! В Естонії заговорили про повернення територій, які свого часу привласнила Росія : претензії // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 29). – С. 5


  "Як уже повідомляла «УМ», на квітневих виборах в Естонії до парламенту пройшли п’ять партій. Одна з них - Консервативна народна партія Естонії (EKRE), представників якої вважають правими популістами. 6 березня заступник голови парламентської фракції ...
277555
  Ковальчук С.Д. Віддайте мені мене... : поезії, проза, листи, щоденники, спогади / Семен Ковальчук. – Дніпро : Ліра, 2019. – 595, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-981-253-7
277556
  Фейнмен Р. Віддайте мені мій долар! // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 9/10. – С. 71-81.
277557
   Віддайте очі Сіркові!. – Дніпропетровськ, 1963. – 90с.
277558
  Тамарин С. Віддайте, ви, вже ту слов"янську шафу!.. // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 25 жовтня (№ 39). – С. 3, 10


  Епопея з перепоховання праху радянського диверсанта-розвідника, агента НКВС, партизана Миколи Кузнецова на його Батьківщині.
277559
  Якимчук Р.А. Віддалені генетичні наслідки впливу радіації на організм // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 6-22. – (Серія "Біологія" ; вип. 2 (47)). – ISSN 1992-4917
277560
  Кучер Р.І. Віддалені медичні наслідки аварії на ЧАЕС для населення та військовослужбовців / Р.І. Кучер, В.А. Баркевич // Проблеми військової охорони здоров"я : збірник наукових праць Української військово-медичної академії / М-во оборони України, Військово-медичний департамент, Укр. військово-медична акад. ; редкол.: Савицький В.Л., Лурін І.А., Власенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 47. – С. 117-125
277561
  Білий Давид Олександрович Віддалені медичні наслідки в осіб, які перенесли гостру променеву хворобу в результаті аварії на Чорнобильській АЕС : Автореф. дис. ... доктора медич. наук: 03.00.01 / Білий Д.О.; Акад. мед. наук України. – Київ, 2005. – 48с. – Бібліогр.: 41 назв.
277562
  Гладун О. Віддалені наслідки втрат населення України від соціальних катастроф у XX столітті // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 337-347. – ISBN 978-966-1594-12-7
277563
  Переверзєв Д.І. Віддалені паралелі українських коренів поза межами індоєвропейської родини мов // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 158-166. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто лексичні паралелі між українською та шумерською мовами. В статье рассмотрены лексические параллели украинского и шумерского языков. The article explores lexical parallels between Ukrainian and Sumerian.
277564
  Моргун В.В. Віддалені результати комбінованого лікування медулобластом мозочка у дітей різних вікових груп // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 49-56. – ISSN 2304-9359
277565
  Кальченко А.В. Віддалені результати лікування біполярною геміартропластикою осіб похилого та старечого віку з баготовідламковими переломами проксимального відділу стегнової кістки // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 85-90. – ISSN 0030-5987
277566
  Кравченко В.О. Віддалені тропосферно-стратосферні зв"язки за даними 30-річних супутникових вимірювань антарктичного озону / В.О. Кравченко, О.М. Євтушевський, Г.П. Міліневський // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 5. – С. 48-58. – ISSN 1561-8889
277567
  Лагода В.К. Віддамо належне : сатира та гумор / В.К. Лагода. – Київ : Дніпро, 1967. – 207 с.
277568
  Коваленко В. Віддамо належне ювіляру! / В. Коваленко, В. Негода, А. Толстік // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 грудня (№ 50). – С. 6


  До 80-ліття Петра Васильовича Вольвача — українського ученого-садівника, агроеколога, історика аграрної науки, академіка Української академії екологічних наук.
277569
  Веремійчик О. Віддамо шану будителю українського народу Євгену Чикаленку // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 26 серпня - 9 вересня (№ 33/34). – С. 19
277570
   Віддана алхімії слова живого / Колектив кафедри теорії та історії світової літератури Київського національного лінгвістичного університету // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 11/12 (392). – С. 29
277571
   Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – 449, [1] с. : портр. – В кінці кн. упоряд. зазнач. як авт. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7107-21-6
277572
   Відданий будівничий України : Есеї, спогади, статті, рецензії. – Харків : Майдан, 2005. – 304с. – ISBN 966-8646-09-6
277573
  Тарасюк В. Відданий журналістиці. "Ювілейне" слово про Юрія Бідзілю // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 70-72. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
277574
   Відданий книзі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 36-37. – ISSN 2076-9326


  До 70-річного ювілею Миколи Івановича Сенченка - директора Книжкової палати України, доктора технічних наук, професора, академіка Міжнародної академії інформатизації при ООН, заслуженого діяча науки і техніки України.
277575
  Брюховецька Л. Відданий рідній Польщі. Спогад про Анджея Вайду // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2017. – № 1 (129). – С. 41-43. – ISSN 1562-3238
277576
  Бідношия Ю. Відданий рідному слову (до 75-річчя з дня народження Івана Васильовича Сабадоша) // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 : До 12 міжнародного з"їзду славістів (Париж 2023 р.). – С. 239-246. – ISSN 2522-9834
277577
  Ротач Петро Відданий Україні, Шевченкові : (до біографії Анатоля Костенка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8 (572). – С. 68-72. – ISSN 0236-1477
277578
  Грипас В.В. Відданість : поезії / В.В. Грипас. – Дніпропетровськ : Промінь, 1983. – 48 с.
277579
  Зніщенко Микола Відданість бібліотечній справі: до 80-річчя з дня народження Романа Целінського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 43-44. – Бібліогр. в кінці ст.
277580
  Коваленко О.Г. Відданість науковій істині / О.Г. Коваленко, С.В. Афонська (Дроботько) ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Київ : Наукова думка, 2018. – 230, [2] с., [7] арк. портр., фотоіл. : портр., іл. – Анот. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 215-229. – ISBN 978-966-00-1642-2
277581
  Голубка С. Відданість науці і нації. / С. Голубка, І. Голубка. – Львів, 1996. – 91с.
277582
  Баталкіна В.І. Відданість науці. Олена Трохимівна Шиманська / В.І. Баталкіна. – Дніпропетровськ ; Запоріжжя : АРТ-ПРЕС, 2012. – 114, [6] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 118. – ISBN 978-966-348-275-0
277583
   Відданість освіті, відданість людям, відданість дітям... 20 років Європейському Університету // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 2012. – № 4 (87). – С. 34-35
277584
   Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 348 с. : іл., портр., табл. – Список праць Фурси С.Я.: с. 61-122. – Бібліогр.: с. 47-50, 234-236, 264-266, 284-286, 308-310 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-277-7
277585
  Клименко О. Відданість правовій науці у розвиток законодавства України // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 41-50. – ISBN 978-966-437-277-7
277586
  Бабушкіна І. Відданість своїй справі: про редактора Ірину Сергіївну Шелестович // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 2 (20). – С. 47. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена Ірині Сергіївні Шелестович, філологу, провідному редактору редакційного відділу Одеської національної наукової бібліотеки. Публікація друкується до п"ятдесятиріччя редакційного відділу Одеської національної наукової бібліотеки, де ...
277587
  Веселова О. Відданість Україні: труди й дні Маріяна Коця // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 325-334. – ISSN 0869-2556
277588
  Бова І. Відданість улюбленій справі / Ірина Бова, Ігор Золочевський // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 2 (40). – С. 39-40. – ISSN 1811-377X


  До ювілею Н.П. Пасмор, директора наукової бібліотеки Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".
277589
  Галаган І.С. Віддання до суду в радянському кримінальному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 85-88. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  Статья посвящена изложению основных положений, относящихся к порядку предания суду, установленному основами уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г. В статье в кратком изложении освещаются следующие вопросы: сроки рассмотрения ...
277590
  Костенкова С. Віддати на благо здобуті знання / підготувала Валентина Олійник // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 31 січня (№ 3/4). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  "У Національному університеті "Острозька академія" відбулася урочиста церемонія вручення дипломів магістра -"Конвокація-2022". Дійство провели у змішаній формі - онлайн через застосунок Googl Meet" і наживо з дотриманням карантинних вимог".
277591
  Ляшенко Н. Віддати належне // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 4 травня (№ 17/18) : Трудове право


  Регулювання трудових відносин у медичній сфері.
277592
  Чухно А.А. Віддача економічної науки / А.А. Чухно, В.Г. Бодров, В.М. Ніколенко // Прапор комунізму, 1986. – 17 липня
277593
  Шестопаль О.М. Віддача інтенсивного саду / О.М. Шестопаль. – К., 1990. – 47с.
277594
  Мурашевич К. Віддзеркалення архетипів сну і тіні у творчості поетів Лі Бо (701-762) і Ду Фу (712-770) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 57-65. – ISSN 1682-671Х
277595
  Канова Г.О. Віддзеркалення архетипу Страшної Матері у романі Дж. Гарднера "Грендель" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 387-392


  У статті пропонується прочитання негативної семантики архетипу Страшної Матері у романі Дж.Гарднера "Грендель", що на текстуальному рівні віддзеркалений в архетипних образах печери, дерева, лісу та озера на шляху індивідуації героя. В статье ...
277596
  Шекера Я. Віддзеркалення буддійського світогляду у віршах жанру ши сунського поета Лу Ю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 68-71. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито специфіку буддійського впливу на життя і творчість Лу Ю, проаналізовано низку віршів у жанрі ши. У буддизмі поет шукав зовсім не глибинного проникнення у джерела буття, він не прагнув пізнати буддійську істину; мета звернення до цього ...
277597
  Шминдрук Л. Віддзеркалення в рекламі мовної культури сучасності // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 218-220
277598
  Шекера Я.В. Віддзеркалення даоського світогляду у творчості китайської поетеси доби Сун Лі Цінчжао (1084-1151) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 217-221. – ISSN 1608-0599
277599
  Кулик Ж.І. Віддзеркалення життя та діяльності Олени Теліги в працях дослідників // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2014. – Вип. 37. – С. 127-134
277600
  Комісаров К. Віддзеркалення ідеї невимушеності буття та гармонії з природою у сучасній японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  Висвітлено головні особливості віддзеркалення ідеї невимушеності буття та гармонії з природою у сучасній японській мові. Окреслено проблему соціально-культурної детермінованості словникового складу. Зосереджено увагу на ключових словах і фразах, що ...
277601
  Селіванова О. Віддзеркалення конверсаційних імплікатур у фразеологічному масиві української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 69-76. – Бібліогр.: Літ.: с. 76; 9 п. – ISSN 0320-3077
277602
  Семенко С. Віддзеркалення конфлікту з українською еміграцією у публіцистичних виступах Юрія Косача на сторінках журналу "За синім океаном" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 94-100. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
277603
  Пирогов В.Л. Віддзеркалення особливостей формування філософсько-естетичного і мовного синкретизму "ваго-канго" у літературному творі середньовічної Японії "Цуредзурегуса" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 180-189. – ISSN 1608-0599
277604
  Кізлова А. Віддзеркалення очікувань богомольців у їхніх дарах до святинь Києва (кінець XVIII - кінець XIX ст.) // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 299-307. – ISBN 978-966-8846-19-9
277605
  Іщенко А.В. Віддзеркалення постколоніальної теорії в творчості Тімоті Мо / А.В. Іщенко, О.А. Мащенко // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 88-91. – ISBN 978-966-921-000-5
277606
  Вакуленко В. Віддзеркалення праіндоєвропейських джерел духовної культури в українській лексиці // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 172-175. – ISBN 978-2-919320-35-6
277607
  Шекера Я.В. Віддзеркалення просторових уявлень у найдавнішій китайській поезії (на прикладі гімнів "Книги пісень") // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 126-130. – ISSN 1608-0599
277608
  Засєкіна Л.В. Віддзеркалення професійної ідентичності в автонаративах державних службовців // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 93-102


  У статті викладено результати дослідження когнітивного, афективного і конативного компонентів професійної ідентичності державних службовців за допомогою автонаративів. Установлено функції ідентичності – професійну категоризацію та ідентифікацію ...
277609
  Гуляк А. Віддзеркалення релігійного світогляду Тараса Шевченка у художній системі "Кобзаря" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3 (114). – С. 9-14
277610
  Ковальчук О. Віддзеркалення рідного краю у художніх образах коломийок (на матеріалі записів Івана Франка) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 151-160. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано образне багатство, виражально-зображальні та формотворчі засоби коломийок у записах І. Франка.
277611
  Кузіна О.Ю. Віддзеркалення розвитку мистецтва книги у виданнях видавництва "Радянський письменник" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 112-121
277612
  Орлова Т.В. Віддзеркалення специфіки російської історії в русі декабристів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-54. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Вперше зроблено спробу розглянути рух декабристів під кутом зору новітніх підходів до вивчення специфіки історичного розвитку Росії.
277613
  Шумейко Г. Віддзеркалення усміхнених облич у реаліях мінливого буття // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 153-156. – ISSN 08-68-4790-1
277614
  Шумицька Г. Віддзеркалення Шевченкових філософських ідей у публікаціях часопису "Слово жінки" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 393-399. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
277615
  Свірська Тетяна Віддзеркалля висоти : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 9-14. – ISSN 0868-4790
277616
  Квачко Ю.Г. Віддієслівні іменники з агентивним значенням: когнітивно-ономасіологічний аспект // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 27-29. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
277617
  Блавацька-Колобова Віддієслівні іменники та їхні функції в сучасній французькій прозі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 173-177. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
277618
  Хавронюк М. Віддієслівні іменники у кримінальному кодексі України: значення правильного з"ясування іхнього змісту для кваліфікації злочинів / М. Хавронюк, Н. Корнольова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.94-98
277619
  Залізняк Л.Л. Відділ археології кам"яного віку Інституту археології НАН України. Історія та персоналії // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 2. – С. 122-134. – ISSN 0235-3490
277620
   Відділ всесвітньої історії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 103-104 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
277621
   Відділ геополітики та глобалізації // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 67-70 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
277622
  Мірошниченко-Гусак Відділ етнографії та народних промислів Волинського краєзнавчого музею: формування колекції, роль у збереженні національної культурної спадщини (1929–2018 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 26.00.05 / Мірошниченко-Гусак Людмила Андріївна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
277623
  Антонюк Т. Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: пріоритети діяльності та перспективи розвитку // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 20-27. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються пріоритети діяльності та перспективи розвитку відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ВЗУ ІК НБУВ). Акцентується увага на таких важливих напрямах діяльності ...
277624
   Відділ інноваційних досліджень // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 71-76 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
277625
   Відділ історико-правових та теоретико-методологічних проблем українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 32-38


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
277626
   Відділ історичних пам"яток // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 86-92 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
277627
  Конопка В. Відділ історичної етнології Інституту народознавства НАН України // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1255-1280. – ISSN 1028-5091


  "Проаналізовано діяльність та розкрито здобутки відділу історичної етнології Інституту народознавства НАН України (у 1975-2001 рр. - відділ Карпатознавства) за період 42-річної наукової діяльності. Висвітлено напрацювання вчених у науково-пошуковій, ...
277628
  Лях В. Відділ історії зарубіжної філософії: здобутки і перспективи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 38-44. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
277629
  Матях В. Відділ історії України середніх віків і раннього нового часу (1936-2006 роки) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – C. 17-64
277630
  Йосипенко С. Відділ історії філософії України: від філософів Давньої України до сьогодення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 34-37. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
277631
  Слабошпицький М. Відділ критики: випадки з практики // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 6). – С. 11


  Про роботу у відділі критики у редакції "Літературної України".
277632
  Слабошпицький М. Відділ критики: випадки з практики // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 лютого (№ 7). – С. 14
277633
   Відділ культурологічних досліджень // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 82-86 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
277634
  Ковальчук М.С. Відділ літології Інституту геологічних наук НАН України: історичний огляд, сучасний стан, перспективи подальшого розвитку / М.С. Ковальчук, Ю.В. Крошко // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (365). – С. 71-80. – Бібліогр.: с.79-80. – ISSN 1025-6814
277635
  Васильченко А. Відділ логіки та методології науки: від наук про природу до наук про людину / А. Васильченко, В. Кузнєцов // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 30-33. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
277636
   Відділ міжнародного менеджменту українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 92-96 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
277637
   Відділ мови // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 44-49 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
277638
  Заглада Н. Відділ монографічного дослідження села (село Старосілля) / Н. Заглада. – Київ, 1930. – 80с.
277639
   Відділ наукових комунікацій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 76-81 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
277640
  Бикова Т.М. Відділ наукової обробки документів та організації каталогів НБ ОНУ імені І. І. Мечникова: історія та досягнення // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 38-53. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  До 200-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
277641
   Відділ освітніх технологій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 62-66 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
277642
  Ткаченко М.В. Відділ печер, його керівники та напрямки музейно-наукової роботи (з історії Києво-Печерськогозаповідникаповоєнного часу // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 523-536. – ISBN 978-966-651-576-9
277643
  Подкупко Т.Л. Відділ рідкісних видань і рукописів Одеської державної бібліотеки ім. М. Горького // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 371-375. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
277644
  Гуцаленко Т. Відділ рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України у 1940-1949 р.р.: постаті та події // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 175-237. – ISSN 1561-6223
277645
   Відділ сільськогосподарських наук АН УРСР (1945-1956) : збірник документів і матеріалів / Українська академія аграрних наук ; Держ. наук. сільськогосп. б-ка НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ укл.: В.А. Вергун, З.П. Кірпаль, Н.І. Семчук та ін. ]. – Київ : Аграрна наука, 2008. – 348 с. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 21). – ISBN 978-966-540-235-0
277646
  Єрмоленко А. Відділ соціальної філософії: історія, здобутки, перспективи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 27-29. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
277647
  Кусий Л. Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки АН УРСР (1945-1953) : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 399-425. – ISSN 1591-6223


  Досліджується діяльність відділу спецфондів Львівської бібліотеки АН УРСР на фоні післявоєнної перебудови її роботи та перетворення на ідеологічну установу. На основі документальних матеріалів, що зберігаються у ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України та в ...
277648
   Відділ стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України: - джерело української палеонтології і стратиграфії / М.М. Іванік, Н.М. Жабіна, К.В. Дикань, О.А. Шевчук // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (365). – С. 81-102 : фото, рис. – Бібліогр.: с.102. – ISSN 1025-6814
277649
   Відділ української етнології // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 39-43


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
277650
  Фігурний Юрій Відділ української етнології на шляху фахового осягнення етнічної історії України та українців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 230-236
277651
   Відділ української літератури (художньої словесності) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 56-61 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
277652
  Фадєєв В. Відділ філософських проблем етносу та нації: актуальні проблеми крізь призму міждисциплінарного підходу. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 45-47. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
277653
  Андрос Є. Відділ філософської антропології: філософське знання як форма самовизначення людини у світі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 20-26. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософіїНАН України.
277654
   Відділ цивілізаційного генезису України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 97-103 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
277655
   Відділення військової підготовки // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів.
277656
  Дармороз Т. Відділення Всеукраїнського агрономічного товариства як територіально-організаційні осередки (1921–1924 рр.). // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 161-169
277657
   Відділення економіки НАН України : іст.-біогр. довідник / Нац. акад. наук України ; [ред. А.І. Радченко ; вступ. ст.: Е.М. Лібанова, С.І. Князєв]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 237, [6] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-360-247-9
277658
  Печиборщ Відділення екстренної медичної допомоги розвинених країн як компонент системи екстренної медицини та структурний підрозділ багатопрофільної лікарні / Печиборщ, М.М. Михайловський // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 23-32. – ISSN 2312-7104
277659
   Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953 рр.) Частина перша: 1947-1948 навчальний рік // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 25-38


  Через обсяг (матеріал готується до друку окремим виданням) текст поділено на частини за роками. Друкуємо першу частину історичного дослідження. Through a volume (material prepares to the seal separate edition) a text is parted to pieces after years. ...
277660
   Відділення інформатики НАН України : історико-біогр. довідник / НАН України ; [уклад.: П.І. Андон, О.Я. Гороховатська]. – Київ : Академперіодика, 2017. – 284, [2] c. : портр. – ISBN 978-966-360-341-4
277661
  Онищенко О.С. Відділення історії, філософії та права Національної академії наук України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 101-116. – ISSN 0372-6436
277662
   Відділення механіки НАН України : іст.-біогр. довідник / НАН України ; [уклад.: А.Ф. Булат, Є.О. Задворний]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 341, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-360-289-9
277663
   Відділення наук про Землю Національної академії наук України. – Київ, 2003. – 272с. – ISBN 966-8054-10-5
277664
  Колодний А. Відділення релігієзнавства - єдина в країні академічна інституція з фаху // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 643-667. – ISBN 978-617-696-609-8


  Коротка історія Відділення релігієзнавства.
277665
  Филипович Л. Відділення релігієзнавства в його експертній діяльності // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 299-308. – ISBN 978-966-02-8853-9
277666
  Халимоненко Г. Відділення сходознавства // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів зав. відділенням.
277667
  Халімоненко Г. Відділення сходознавства // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація зав. відділенням для абітурієнтів.
277668
  Халимоненко Г. Відділення сходознавства // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів.
277669
  Халимоненко Г.І. Відділення сходознавства // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 223-225. – ISBN 966-7419-44-4
277670
   Відділення сходознавства. Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 10.01.04-китайська літер.;10.01.04-арабська літер.;10.02.04-японська літер.;10.02.13-китайська мова;10.02.13-арабська мова;10.02.13-японська мова. – Київ : Київський університет, 2001. – 99с.
277671
   Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України : історія та сьогодення / НАНУ ; за заг. ред. Б.С. Стогнія. – Київ - Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2008. – 216 с. – До 90-річчя Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-4973-8
277672
   Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України : іст.-біогр. довідник / НАН України ; [ред. Л.Є. Канівець]. – Київ : Академперіодика, 2017. – 486, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. в змісті. – ISBN 978-966-360-344-5
277673
  Мідяна Г.Г. Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л.М. Литвиненка НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 185-192. – ISBN 978-617-7694-05-1
277674
  Лєгутко Ришард Відділімо амбіції від історичного знання // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 23-24
277675
   Віддіфл філософських та етнопсихологічних проблем українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 50-55 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
277676
  Чайковський А.Я. Віддячив ся : Оповіданє з козацької давнини для укpаїнської молодї / Андрій Чайковський. – Львів : Hакладом авт. [Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1913. – 147 с.
277677
  Чайковський А.Я. Віддячився на уходах / Андрій Чайковський. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 367, [1] c. – ISBN 978-617-673-876-3
277678
  Вельков А.М. Віделение газонефтоносных горизонтов в толще карбонатных отложений верхнего девона Саратовского Правобережья. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Вельков А.М.; Сарат. гос. ун-т. – М., 1962. – 18л.
277679
  Романів Тамара Віденська "візія" Остапа Терлецького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 32-37
277680
  Шумлянський В. Віденська битва 1683 року // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (42). – С. 30-35. – ISSN 1819-7329
277681
   Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів і державних боргів // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 97-117
277682
   Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 69-97
277683
  Турмис Н.В. Віденська україністика міжвоєнного періоду // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 32-40. – ISSN 2076-1554


  Віденський університет
277684
  Щурат В.Г. Віденське "Общество Св. Кирила і Мефодія". – У Львові, 1919. – 26с.
277685
   Віденське коло // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 698-699. – ISBN 966-316-069-1
277686
  Шорске Віденський fin-de-siecie : Політика і культура / Шорске, Карл.Е; Пер. з англ. О.Коцюмбас. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2003. – 320с. – ISBN 966-7493-42-3
277687
  Новакович М.О. Віденський fin-de-siecle та його рецепція у творчості Станіслава Людкевича // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 108-116. – ISSN 2225-7586
277688
   Віденський бал у кібернетиків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  На факультеті кібернетики провели 2-й віденський бал.
277689
  Сидоренко Віктор Віденський бал, або Новий рік для Попелюшки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 32-37 : фото
277690
  Ціватий В. Віденський конгрес (1814 - 1815 рр.): історичні уроки та дороговкази майбутнього (інституційно-дипломатичний аспект) до 200-річного ювілею // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 24-29. – (Історичні науки)
277691
  Гончар Б.М. Віденський конгрес 1814-15 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 214-215. – ISBN 966-316-039-X
277692
  Шаблій О. Віденський період життя і творчості Олени Степанів : (до 120-ліття від дня народження) // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 15-22
277693
  Рибась О.В. Віденський текст Сильвестра Яричевського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 166-175
277694
  Горобець І. Віденські домовленості з Іраном і нова конфігурація світової системи / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 29-33. – (Політичні науки)


  У статті розглянуто заключний етап переговорів заради досягнення домовленостей щодо іранської ядерної програми.
277695
  Радченко О. Віденські євреї в УРСР 1939-1941 рр.: між нацистськими та радянськими репресіями // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 80-89. – ISSN 0130-5247
277696
  Петринка Л.В. Відень - діамант у короні Європи // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 6 (220). – С. 14-20 : фото
277697
  Будько Євген Відень : із зими в зиму, або 10 місць, які варто побачити засніженими // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 24 : фото
277698
  Чухліб Т.В. Відень 1683: Україна в боротьбі за "золоте яблуко" Європи / Тарас Чухліб ; [відп. ред. В. Смолій]. – Київ : КЛІО, 2012. – 558, [2] с., [6] арк. фотоіл. : іл. – Імен. та геогр. покажч.: c. 499-553. – Бібліогр.: с. 480-498 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-03-5
277699
  Матяш І. Відень як центр "українського дипломатичного життя" 1918 - 1923 рр. // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 194-207. – ISBN 978-617-7037-10-0
277700
  Лукасевич Михайло Відень. Стажування з кардіохірургії // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 6-8 : фото
277701
  Вишеславський Г. Відео-арт // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 53-70. – ISBN 978-966-8917-14-1
277702
   Відео-маркетинг: путівник для початківця // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (104/105), вересень - грудень. – С. 26-29. – ISSN 1606-3732
277703
  Кодинець А. Відеогра у системі інтелектуальної власності: поняття та особливості правової охорони / А. Кодинець, А. Мурашко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (119). – С. 57-66. – ISSN 2308-0361
277704
  Малюк Є.О. Відеогра як феномен сучасної медіакультури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Малюк Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
277705
  Штефан А. Відеограма: досліджуємо правову природу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 16-20
277706
   Відеодіагностика волоконно-оптичних елементів / А.М. Василенко, В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 273-276. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Проаналізовано актуальність, розглянуто основи та безпосередньо продемонстрована методика відеодіагностики параметра волоконно-оптичних світоводів та пристроїв на їх основі. Розглянуто конкретні випадки застосування цієї методики, визначено шляхи ...
277707
  Маркітан Л.П. Відеодокументалістика (- спеціальна історична дисципліна, яка вивчає відеодокументи, що містять суспільно значущу інформацію) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 493. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
277708
  Устименко Л.М. Відеоекологічні вимоги до туристичних центрів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 194-200. – Бібліогр.: 4 назв.
277709
  Негребецький В. Відеозапис під час слідчого експерименту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 257-261. – ISSN 2663-5313
277710
  Соколан Т.С. Відеозапис як джерело доказів: нотатки до наукової дискусії // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 140-148. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто положення процесуального законодавства щодо поводження з таким доказом, як відеозапис, зроблено висновок про неможливість віднесення відеозапису до речових доказів і документів, а також запропоновано надати відеозапису статусу ...
277711
  Сизоненко А. Відеозв"язок як засіб проведення слідчих дій за межами України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.96-100. – ISSN 0132-1331
277712
  Фіялка С.Б. Відеоігри як інструмент пропаганди в умовах російсько-українського протистояння // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (57). – С. 79-85. – ISSN 2077-7264
277713
  Овсянніков В.Г. Відеокліпи українських поп-рок-виконавців: від гламуру до соціальної проблематики // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 310-318. – ISSN 2226-2180
277714
  Коваль С.В. Відеоконтент користувачів у новинах // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2 (72). – С. 256-265. – ISSN 0554-4866
277715
  Бущак Г. Відеолекція: психолого-педагогічні особливості підготовки та використання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 903. – С. 10-17. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
277716
  Дмитровський З. Відеонарис як головний жанр телепубліцистики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 156-165. – (Серія журналістика ; Вип. 31)
277717
  Кузьменко Ю. Відеопоезія від студії "Суб"єктив" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 272-274


  21 березня 2019 р. філологи відзначають Всесвітній день поезії. Літтворці Ін-ту філології вирішили прикрасити це свято. Студійці С. Безверха та М. Ярмола відкрили світ відеопоезії. Поети можуть прожити свій вірш на екрані, створити історію не лише в ...
277718
  Гаврилюк Н. Відеопоезія як інтермедіальність: теорія і практика // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 89-113. – ISBN 978-966-921-243-6
277719
  Гуменюк А. Відеопрезентація бібліотеки та її послуг. Буктрейлер - сучасний засіб реклами та книги // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 4. – С. 67-72
277720
  Щегельська Ю.П. Відеопромоція міста Львова в Україні та за її межами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 260-266


  У статті подано результати аналізу контенту відеопромоційної діяльності міста Львова в Україні та за кордоном. The article represents the results of analysis of the content of video promotion activity of the city Lviv in Ukraine and abroad. В статье ...
277721
  Тринчук В. Відеореклама страхових компаній: особливості розробки та використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 117-120. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються актуальні питання застосування страховими компаніями відео реклами з метою інформування фізичних та юридичних осіб про свою діяльність та страхові продукти. Зроблено акцент на перевагах та недоліках використання відео роликів зарубіжними ...
277722
  Ленчовська А. Відеосвідчення Інституту Фонду Шоа як джерело до вивчення історії ромів України у період 1941 - 1944 рр. // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, О. Лисенко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (6). – С. 114-123. – ISSN 1998-3883
277723
  Дудка Т.М. Відеоспостереження в офісі: "за" і "проти" / Т.М. Дудка, Ю.М. Волков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 38
277724
  Гафт К.Л. Відеоторакоскопічні втручання у хворих із різними формами бульозної емфіземи легень, ускладненої спонтанним пневмотораксом : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Гафт Костянтин Леонідович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 31 с. – Бібліогр.: 34 назви
277725
  Кошова Т. Відеотренінг як один із методів активізації аудиторії державних службовців // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.172-177. – ISBN 966-7800-15-6


  Система підвищення кваліфікації держслужбовців
277726
  Корчагіна А.М. Відеофіксація слідчих дій як гарантія дотримання і захисту прав учасників кримінального провадження // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 52-57. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
277727
  Бібійчук Т. Відеофрагмент (міні-екранізація) як структурний компонент уроку літератури : Драматургія М.Старицького // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 5. – С.40-42.
277728
  Кучкова О. Відеохостинг у професійній діяльності сучасного педагога / О. Кучкова, О. Тертичний // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 259-261
277729
  Кохановська О.В. Відеохостингові і файлообмінні сайти на території України: проблеми регулювання і захист прав фізичних осіб - користувачів // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 40-42. – ISBN 978-617-566-165-9
277730
  Штонь Г. Відеочужинство // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 16, 17
277731
  Ревель Ж.-Ф. Відживлення демократії = Le regain democratidue / Ж.-Ф. Ревель; Пер. з франц. З. Борисюк, О.Хома. – Київ : Критика, 2004. – 592с. – ISBN 966-7679-44-6
277732
  Ільїн В.В. Віджняна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 42. – ISBN 966-316-069-1
277733
  Чулкова А. Віджповідальність за ухилення від сплати податків // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 21. – С.53-54
277734
  Вациієтіс Ояр Відземське шосе / Вациієтіс Ояр. – Київ, 1965. – 47 с.
277735
  Ільків М. Відзеркалення державотворчих та педагогічних надбань Софії Русової у новій українській школі // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 91-97. – ISBN 978-617-7932-12-2
277736
  Мучієнко В.П. Відзив [...] / В.П. Мучієнко, Н.Б. Голуб // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 116-119


  Відзив на дисертацію Серажим Катерини Степанівни [...].
277737
  Голосова Т.М. Відзив [...] / Т.М. Голосова, Е.С. Регушевський // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 112-114


  Відзив на дисертацію Серажим Катерини Степанівни [...].
277738
  Нарівська В.Д. Відзив [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 108-109


  Відгук на дисертацію Серажим Катерини Степанівни.
277739
  Розкошний А.П. Відзив на автореферат дисертації Серажим Катерини Стапанівни [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 75-78
277740
  Озерова Н.Г. Відзив на автореферат дисертації Серажим Катерини Степанівни [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 78-80
277741
  Калашник В.С. Відзив на автореферат дисертації Серажим Катерини Степанівни [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 89-93
277742
  Голубовська О І. ВІДЗИВ на дисертацію Пособчук Оксани Олександрівни "Структурні особливості прийменникових еквівалентів слова в українській, німецькій та іспанській мовах", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02. 15 // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 505-510
277743
  Галич О.А. Відзив про автореферат дисертації Серажим Катерини Степанівни [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 64-66
277744
  Голубовська І.О. ВІДЗИВ про дисертацію Козлової Тетяни Олегівни "Принцип іконічності та його реалізація в лексиці індоєвропейської прамови", поданої у формі рукопису на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 195-205
277745
  Агеєва В.П. Відзив провідної організації на дисертацію Катерини Степанівни [...] // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 47-54


  Відзив на дисертацію К.С. Серажим.
277746
  Грицаєнко С. Відзнака : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 34-36
277747
   Відзнака "Українського часопису міжнародного права" за кращу публікацію молодого вченого у 2019 році // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 8. – ISSN 1814-3385


  За підсумками опитування "Відзнакою Українського часопису міжнародного права за кращу публікацію молодого вченого у 2019 році" нагороджується аспірант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені ...
277748
   Відзнака академії Cisco // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 5


  За видатні успіхи в розвитку програми мережевих академій Cisco в Україні нагороджено колектив Інформаційно-обчислювального центру (ІОЦ) КНУ імені Тараса Шевченка.
277749
   Відзнака Вченої Ради КНУ професорові з Університету Нурланда // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 3 : фото


  "...В Університеті Нурланда (Норвегія) відбувся міжнародний семінар "Розвиток суспільства через міжнародну академічну кооперацію" з проблем співробітництва між університетами та підприємствами Норвегії, Росії, України, Швеції та інших країн. У роботі ...
277750
  Харченко О. Відзнака ім. Гарета Джонса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27-28 вересня (№ 176/177). – С. 8


  Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка заснував почесну відзнаку - "Медаль Гарета Джонса ". Ця недержавна нагорода має особливий статус, започаткована для гідного вшанування та нагородження журналістів, видавців, науковців, меценатів за ...
277751
   Відзнака імені Бориса Патона // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 2


  "Уряд підтримав перейменування премії у галузі науки і техніки на честь видатного науковця. Тепер Державна премії України в галузі науки і техніки матиме іншу назву - Національна премія імені Бориса Патона. Перейменування підтримано урядом. На ...
277752
  Лещух Р. Відзнака імені Леоніда Константиненка // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів, 2019. – № 51. – С. 80-81. – ISSN 0131-2634


  Відзнакою імені Леоніда Констатиненка нагороджують кращих авторів наукових робіт в галузі палеонтології і стратиграфії пізнього протерозою і фанерозою України з метою заохочення талановитої молоді до розвитку цього фундаментального напряму геологічної ...
277753
   Відзнака імені Сергія Кемського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-22 листопада (№ 43/44). – С. 4
277754
   Відзнака університетові // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 1


  Під час відкриття освітянської V Національної виставки-презентації "Інноватика в сучасній освіті" проректорові нашого університету В. Бугрову вручили відзнаку Міністерства освіти та науки України "Лідер національної системи рейтингового оцінювання ...
277755
   Відзнаки АПН України - ветеранам // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  За вагомий внесок у розвиток педагогіки й освіти України та з нагоди 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні Президія Національної академії педагогічних наук України постановила нагородити медаллю "Ушинський К.Д." членів Ради ветеранів МОН ...
277756
  Рудько С. Відзнаки окрилюють / С. Рудько, В. Сокол, Л. Харитонова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 15-22 квітня (№ 17/18). – С. 8-9


  КНУ імені Тараса Шевченка отримав нагороду Гран-прі "Лідер вищої освіти України" також нагороду отримав Український гуманітарний ліцей університету на Шостій міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2015", що відбулася 12-14 березня 2015 року у ...
277757
   Відзнаки президента України : Ордени, медалі, нагородна зброя. – Київ : Мистецтво, 1999. – 168с. – ISBN 966-577-165-5
277758
  Сопов О. Відзнаки слави, мужності і праці // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 3 (173). – С. 60-61


  У розповіді про історію світових нагород було б неприпустимо оминути увагою тему виникнення й розвитку українських відзнак.
277759
   Відзнаки Української РСР. – К, 1971. – 72с.
277760
  Стольна Н. Відзнаки фонду інтелекту нації // Столиця. – Київ, 2000. – 29 серпня (№ 94). – С. 2


  Напередодні Дня незалежності України ще раз увічнено пам"ять одного з фундаторів новітньої вітчизняної науки, першого президента Національної академії наук В. Вернадського. Відтепер його ім"я носитиме щорічна премія, яку заснувала громадська ...
277761
   Відзнаки, грамоти, подяки А.П. Коцура / матеріал зібрала Віта Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 267-268


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
277762
   Відзнаку Вченої ради III ступеня отримали // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)
277763
  Чорнойван Г. Відзначаєм ювілей генератора ідей // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 6 : фото


  Борисові Івановичу Корольову - 85 років.
277764
   Відзначені державними нагородами // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 1


  Ректор університету, акад. НАН України Леонід Васильович Губерський відзначений орденом Свободи; Кривошея Галина Мефодіївна, заст. голови Ради ветеранів війни і праці університету відзначена орденом княгині Ольги Ш ступеня.
277765
   Відзначені державними нагородами // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 1


  Відзначені державними нагородами вчителя Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка - Приходько Сергій Іванович (Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня); Присвоєно почесне звання "Заслужений вчитель України": Манжарі Ганні ...
277766
  Мушка О. Відзначення 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського // Педагогічна газета. – Київ, 2019. – Січень - лютий (№ 1)
277767
   Відзначення 100-річчя від дня народження Георгія Ткаченка // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 98-99
277768
  Саган Олександр Відзначення 1020-ліття хрещення Київської Русі: першооснови та сьогодення духовної традиції українського народу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6-15. – ISSN 0869-3595
277769
  Завальнюк О.М. Відзначення 105-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка науковою і педагогічною громадськістю Кам"янця-Подільського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 20-21
277770
  Галабурда-Чигрин Відзначення 120-ліття з дня народження патріарїха Йосипа Сліпого та посвячення відновленого Собору св. Софії // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 18.10.2012-06.11.2012 (№ 16). – С. 8-11
277771
  Хільчевський В.К. Відзначення 145-ї річниці від дня народження академіка ВУАН та ВАСГНІЛ Євгена Володимировича Оппокова (1869-1937) / В.К. Хільчевський, В.В. Соколов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 102-105. – ISSN 2306-5680
277772
  Галабурда-Чигрин Відзначення 20-ї річниці Незалежности України в Сіднею // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2011. – 25.08.2011-07.09.2011 (№ 13). – С. 4-5
277773
  Веремійчик О. Відзначення 30-ти років волі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 серпня - 6 вересня (№ 33/34). – С. 8


  "У Музеї шістдесятництва 22 серпня Василь Овсієнко відзначив 30 років визволення з неволі з радянського концтабору."
277774
  Йосипишин Я. Відзначення 80-х роковин убивства Головного отамана Симона Петлюри в Парижі // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 134-135. – ISSN 0042-9422
277775
   Відзначення 90-річчя від дня народження академіка НАН України Ліпатова Юрія Сергійовича // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / НАН України ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук ; редкол.: Є.В. Лебедєв, Ю.В. Савельєв, М.В. Бурмістр [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 39, № 4. – С. 271-273. – ISSN 1818-1724
277776
  Чирков О. Відзначення 90-річчя Володимира Барана у Науково-дослідному інституті українознавства / О. Чирков, Ю. Фігурний, Д. Толочко // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 259-263. – ISSN 2413-7065


  "29 серпня 2017 р. Науково-дослідний інститут українознавства та Інститут археології НАН України урочисто відзначили 90-річний ювілей Володимира Барана. За участю наукових колективів двох установ, а також науковців інших науково-дослідних інститутів, ...
277777
  Веремійчик О. Відзначення 90-річчя талановитого поета шістдесятника Івана Світличного // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 вересня - 11 жовтня (№ 37/38). – С. 7
277778
  Ребошапка І. Відзначення в Румунії 170-х роковин першого видання "Кобзаря" Тараса Шевченка // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 185-188. – ISBN 978-606-745-014-9


  "«У історії світової культури є особистості, чия подвижницька творчість не тільки позначилася на динаміці розгортання тогочасних громадсько-суспільних процесів і піднесенні національної свідомості, а й переросла сукупністю їхньої творчої та ...
277779
  Шутенко Н. Відзначення в Україні 1020 річчя хрещення Київської Русі у контексті державно церковної політики // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 183-185
277780
  Ільницька Л.В. Відзначення вітчизняних медичних здобутків у контексті духовно-релігійної традиції // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 69-70. – ISSN 2521-6570
277781
  Міщанін В. Відзначення дня Хутора на Полтавщині // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.102-104
277782
   Відзначення на державному рівні // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 вересня (№ 36). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Парламент ухвалив постанову "Про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам"ятних дат і ювілеїв у 2020 році".
277783
  Харченко О. Відзначення платинового ювілею // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 11-12 лютого (№ 9/10)


  У Великій Британії 2022 рік проходить під знаком рекорду правління королеви Єлизавети II.
277784
  Сова А. Відзначення товариством "Сокіл-Батько" 40-річної творчої праці Івана Франка (Маловідома публікація Івана Боберського) // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 71-74. – ISSN 1563-3977
277785
  Vakhnina Larysa Відзначення ювілею Максима Рильського в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України / Vakhnina Larysa, Karatsub Myroslava // Studia polsko-ukrainskie / Wydzial Lingwistyki Stasowanej, Pracownia Dziejow Polsko-Ukrainskow Stosunkow Literackich. – Warszawa, 2021. – 8. – S. 282-290. – ISSN 2353-5644
277786
   Відзначили незабутні дати // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  В Науковій бібліотеці імені М. Максимовича пройшла виставка книг "До 66-ї річниці визволення України та 67-ї річниці звільнення Києва від фашистських загарбників" у Великій Вітчизняній війні. На факультетах, в інститутах та підрозділах привітали ...
277787
   Відзначили премією імені Анатолія Москаленка // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 2


  Фонд розвитку журналістики імені Анатолія Москаленка за підтримки фундації "Суспільність" та Інституту журналістики університету визначив трьох кращих молодих журналістів 2011-го року
277788
  Коропецька С.О. Відібрання зразків біологічного походження під час досудового розслідування : монографія / Коропецька С.О., Юрчишин В.М., Савченко В.А. ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Івано-Франків. юрид. ін-т ; Чернів. юрид. ін-т. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 162-182 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-41-6
277789
  Карпов С Н. Відібрання пояснень як спосіб збирання доказіву кримінальному процесі / С Н. Карпов, Ю.В. Терещенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 199-215
277790
  Проценко А. Відібрати не можна залишити // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 28-29
277791
  Кравчук Н. Відійшов великий Білорус // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 3 березня (№ 9). – С. 11. – ISSN 0027-8254


  Пам"яті білоруського історика Юрія Туронака.
277792
   Відійшов останній із трьох братів Стечишиних // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 255, квітень : квітень. – С. 31-32


  Світлій пам"яті Юліана Стечишина. Стечишин Юліян — громадський діяч і публіцист у Канаді; брат Мирослава і Михайла, чоловік Стечишин Савелі. У Канаді з 1910 р.
277793
  Степаненко М. Відійшов у вічність Віктор Баранов // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 7 серпня (№ 29). – С. 1
277794
   Відійшов у вічність Іван Вакарчук // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 квітня (№ 15). – С. 3. – ISSN 2219-5793
277795
   Відійшов у вічність Михайло Горинь // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 17 січня (№ 3). – С. 3
277796
  Хуторян Н.М. Відійшов у вічність Олександр Іванович Процевський // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016


  український правознавець, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної кадрової академії, член-кореспондент Національної академії правових наук України.
277797
  Крикуненко В. Відійшов у засвіти доктор Тарас Дудко, небіж Олександра Довженка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 15 січня (№ 1)
277798
  Гаєцький Ю. Відійшов у засвіти Євген Федоренко (1929-2017) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 244. – ISSN 0868-4790
277799
  Наєнко М. Відійшов, щоб залишитися... // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 306-307. – ISBN 978-966-136-357-0


  Про українського письменника Анатолія Дімарова.
277800
  Наєнко М. Відійшов... не зі страху // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 305-308


  Спогади про Ю. Бадзьо.
277801
  Штанденко У.М. Відіменний суфіксальний словотвір дієслів у староукраїнській мові XIV – XVIII ст. / Уляна Штанденко ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Інститут української мови НАН України, 2008. – 207, [1] с. – Словопокажчик: с. 197-207. – Бібліогр.: с. 172-186. – ISBN 978-966-02-5011-6


  У пр. № 1739568 напис: Подарунок бібліотеці від автора. Підпис.
277802
  Сіроштан Т.В. Відіменникові назви вмістилищ для предметів і речовин у новій українській мові кінця XVII - початку XXI століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 232-236. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуто історію лексико-словотвірних типів і підтипів відіменникових назв вмістилищ (посуду, меблів) у новій укр. мові кін. 17 - поч. 21 ст., визначено особливості мотивації та творення таких похідних, окреслено роль і місце формантів у ...
277803
  Дубовик Л. Відіменні прізвища сучасних жителів міста Горлівка / Л. Дубовик, Т. Радіонова // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 217-220. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
277804
  Скварко К.О. Відкасники в природі та культурі / К.О. Скварко, О.І. Величко, І.Д. Скрипа // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено особливості росту і розвитку, насіннєвого розмноження і поновлення деяких відкатників у природних умовах та в культурі. Показана лазерна фото активація насіння, підібрані оптимальні умови для розмноження їх in vitro.
277805
  Соколов Б. Відкладена інтеграція // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 227). – С. 3


  "Швидше за все, у фіналі Росії доведеться поступитися більше, ніж Білорусі".
277806
  Сушко Олександр Відкладене повернення Білорусі // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 40 (89). – С. 22-23
277807
  Хайнацький Євген Відкладений попит: надії не виправдались... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
277808
  Кривушанський В. Відкладений у часі момент істини // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 182-183. – ISSN 0208-0710
277809
  Кривушанський В. Відкладений у часі момент істини // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 102-104. – ISBN 978-966-136-357-0


  Вийшла книжка А. Дімарова "Єврейські повісті".
277810
  Пясецька С.І. Відкладення ожеледі категорії сгя (стихійні) на території України з середини ХХ до початку ХХІ сторіч (1961-1990, 1991-2015 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 76-90. – ISSN 0868-6939
277811
  Пясецька С.І. Відкладення паморозі категорії НЯ (небезпечна) на території України протягом періоду стандартної кліматологічної норми 1961-1990 рр. та по її окремих десятиріччях // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (59). – C. 91-106. – ISSN 2306-5680
277812
  Яніш В.Б. Відкладні дієслова в латинській мові. / В.Б. Яніш. – Львів, 1961. – 23с.
277813
  Кравчук В. Відкликання виконавчого органу товариства // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 8-13.
277814
  Іваницький С. Відкликання з посади керівника (члена) органу адвокатського самоврядування: правова природа, зміст і шляхи оптимізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 206-215. – ISSN 1026-9932
277815
  Кононенко П. Відколи почалося українознавство? / спілкувався Микола Славинський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 2 червня (№ 21). – С. 5


  Жоден народ не реалізується, доки не відчує тієї космічної сили, волі світової, розуміння, що він - великий історичний суб"єкт.
277816
  Жолдак О.І. Відколювання номерів : сатиричні вірші / О.І. Жолдак. – Київ, 1960. – 64 с.
277817
  Лукаш Г.П. Відконотонімні та квазівідконотонімні утворення антропонімічного походження // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 106-115. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
277818
  Верховський В. Відкраяний край // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 2


  "Карелія встигла побути у буремному XX столітті і трудовою комуною, і автономною республікою, і союзною республікою, і республікою-суб"єктом Російської Федерації..."
277819
  Шендеровський Василь Відкривав світ зоології : (Микола Бобрецький) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 119-120. : Фото. – ISSN 0869-3595
277820
  Каменська І. Відкривавчі аспекти і парадокси експериментальної прози : (на прикладі оповідань О. Кобилянської "Valse melancoligue" та В. Винниченка "Раб краси") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 115-119. – ISBN 966-594-246-8
277821
  Субота І.О. Відкриваємо арабську культуру : навч. посібник / І.О. Субота, О.Г. Хоміцька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2021. – 97, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., араб. – Бібліогр.: с. 96-97. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 978-966-933-147-2
277822
  Жозе Відкриваємо Європу разом / Г.О. Жозе да Коста. – Харків : Основа, 2013. – 77, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 78-79. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 7 (127)). – ISBN 978-617-00-1803-8
277823
   Відкриваємо Корею : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 104 : Фото
277824
  Горобець Л.В. Відкриваємо нові види, або чому наука не визнає існування чупакабри // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 4 (86)
277825
   Відкриваємо сезон пікніків // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 4 (2955). – С. 32-33 : фото
277826
  Соломенко О. Відкриваєте нову сторінку життя // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Звернення випускниці магістратури радіофізичного факультету КНУ О. Соломенко до першокурсників.
277827
   Відкривається "мозковий центр" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 лютого (№ 8). – С. 8


  Депутат М. Боні у Європарламенті разом з проректором КНУ імені Тараса Шевченка В. Бугровим, представниками освітніх закладів та громадських організацій і народними депутатами України 30 січня презентували концепцію створення Європейського інституту в ...
277828
  Вудвуд Л.Ф. Відкривай духовні острови. Українське народознавство / Л.Ф. Вудвуд. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтов, 1998. – 144с. – ISBN 966-7177-02-5
277829
  Приходько І.Ф. Відкриваймо маловідомі імені : Василь Кархут (1905-1980) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2018. – № 4/5 (512/513), лютий 2018 р. – С. 57-60
277830
  Грицик Л. Відкривання іншого (на матеріалі українсько-грузинських взаємин) // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 201-213. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
277831
  Шкандрій М. Відкривання Карманського // Критика. – Київ, 1999. – Квітень, (число 4). – С. 24-25


  Петро Карманський - український поет, перекладач. Представник "Молодої музи".
277832
  Дигало А. Відкривати історичну правду // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Голодомор 1932 - 1933 років охопив майже всі регіони України. Не обминув цей жах і Луганщину, Але тема голодомору 1932 - 1933 років цієї території не досліджена, є багато плям, які потрібно вивчити ї зробити висновки.
277833
  Прилуцький Ю. Відкривати надмалий світ для надвеликих досліджень // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Про 4-й українсько-німецький симпозіум з фізики і хімії наноструктур та нанотехнологій, який відбувається у тісній кооперації науковців КНУТШ з німецькими вченими з Технічного університету Ільменау. Наукове співробітництво та наукові досягнення ...
277834
  Пономарьов О. Відкривач нових душ [Макаренко А.С. До 130-річчя] / О. Пономарьов, М. Черемський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (94). – С. 3-10. – ISSN 1562-529Х
277835
  Мусієнко М. Відкривач та викривач // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 21 травня (№ 10)


  До 85-ї річниці від дня народження Володимира Білінського.
277836
  Шендеровський В. Відкривач Шебелинського родовища / В. Шендеровський, В. Козирський // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 6-8.
277837
  Килимник Ю. Відкривачі космосу: перші... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 червня (№ 105). – С. 9


  До 120-річчя від дня народження Юрія Кондратюка.
277838
  Криштальська О.В. Відкриваю в собі таємницю : поезії / Олена Криштальська // Весняний переліт : поезії / Г.М. Вівчар. – Львів : Каменяр, 1987. – С. 74-106
277839
  Михайленко А.Г. Відкриваю Канаду знову : Враження з трьох подорожей у Країну кленового листу / А.Г. Михайленко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 127 с.
277840
  Тарновський М.Ю. Відкриваю любов : докум. повість / М.Ю. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1978. – 223 с.
277841
  Бабій С.О. Відкриваю себе : поезії / С.О. Бабій. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 80 с.
277842
   Відкривають для себе Україну // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 8


  Іноземці - слухачі відділення доуніверситетської підготовки факультету навчання іноземних громадян з екскурсією відвідали Національний дендрологічний парк "Софіївка" в Умані.
277843
  Зелінська Н.В. Відкриваючи всесвіт української періодики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 4-9. – ISBN 978-966-406055-1


  Рецензується видання: Українська преса в Україні та світі XIX- XX ст.: Історико-бібліографічне дослідження. -Т. 1.: 1812-1890 рр. / НАН України. Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника.Відділення "Науково-дослідний центр періодики"; Уклад.: ...
277844
   Відкриваючи заново. – К, 1990. – 179с.
277845
  Патриляк І. Відкриваючи нові горизонти // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 9. – ISBN 978-617-527-162-9


  Присвячено Міжнародній науковій конференції "Україна - Азербайджан: на перехрестях історії та культури", яка відбулась 5 червня 2015 р. на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.
277846
  Шаповал Юрій Відкриваючи правду про голод 1932-1933 років в Україні // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье раскрывается технология и механизмы голодомора, с помощью которых сталинский режим уничтожил миллионы жизней.
277847
   Відкриваючи тисячоліття... // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.2-7. – ISSN 0132-084Х


  Католицька церква й помісні Православні церкви відкривають ІІІ тисячоліття приходу Спасителя у світ.
277848
  Плахонін А. Відкриваючи Узбекистан: Відлига чи перебудова? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 26
277849
  Жулинський М.Г. Відкрився птахам, людям і рослинам... Десять років без Євгена Гуцала // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 512-518. – ISBN 978-966-00-0899-6
277850
  Грищенко Т. Відкрившись для решти світу. Ідеокритичні країни Індокитаю на шляхах соціально-економічного прогресу // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.44-49. – ISSN 0868-8273
277851
   Відкрий для себе Туреччину! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
277852
   Відкрий для себе Україну! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 68 : Фото
277853
  Сорока Б.М. Відкрий мені серце : повість / Б.М. Сорока. – Київ : Молодь, 1962. – 250 с.
277854
  Куліш Н. Відкрий очі, дивись серцем // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 листопада (№ 46). – С. 12


  Фільм "Поводир" режисера Олеся Саніна.
277855
  Коломієць Тамара Відкриймо дітям Україну! / Коломієць Тамара, Казьміна Олена // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
277856
  Данильченко О. Відкрийте нові можливості разом з нами! // Київський університет. – Київ, 2016. – Січень (№ 1). – С. 8


  У листопаді 2015 року з ініціативи ректора Леоніда Губерського в Університеті створено нову структуру - Відділ академічної мобільності. Проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров, у підпорядкуванні якого знаходиться Відділ, акцентує, що ...
277857
  Рильський М. Відкрилася "Синя далечінь" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 25 липня (№ 27/28). – С. 6


  Виповнилося 100 років, як Максим Рильський написав славетний триптих, у якому здійснив уявну подорож до Європи.
277858
  Веремійчик О. Відкрили меморіальну дошку пам"яті Миколи Лукаша // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 січня - 10 лютого (№ 5/6). – С. 16
277859
  Заболотна Т. Відкрили Російський центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  На виконання договору між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та фондом "Русский мир" в Науковій бібліотеці імені М. Максимовича було відкрито Російський центр. Як зазначив ректор університету академік Леонід Губерський, його ...
277860
   Відкрита дискусія "Проблемні питання дотримання авторських та суміжних прав у діяльності державних архівів" / А.О. Алєксєєнко, О.Я. Гаранін, Ю.С. Ковтанюк, О.В. Чижова // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 210-219. – ISSN 0320-9466
277861
  Яременко М. Відкрита до міста // Антиквар : Часопис про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Г. Шерман. – Київ, 2017. – № 11/12 (105), листопад - грудень : Магдебургія по-київські. – С. 36-41. – ISSN 2222-436X
277862
  Юрій С.І. Відкрита економіка в глобальному просторі: митно-торговельний аспект / С.І. Юрій, І.О. Іващук // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 174-180. – ISSN 1729-7206
277863
  Шостак Л. Відкрита економіка: перспективи позиціювання України у світовій господарській системі / Л. Шостак, О. Бадрак // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 38-48. – ISSN 0131-775Х
277864
  Бензюк О.О. Відкрита інтерпретація в логіці творчого процесу: культурологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Бензюк Олександр Олексійович ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрі культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
277865
  Порцева Л.І. Відкрита книга : поезії, казки, проза / Лариса Порцева. – Дніпропетровськ : Січ, 2016. – 326, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-511-432-8
277866
  Мукан А. Відкрита меморіальна дошка литовському поетові Майронісу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  "На фасаді гуманітарного корпусу ун-ту відкрита меморіальна дошка литов. поета, драматурга і теолога Майроніса". На відкритті виступили: ректор ун-ту Л. Губерський, директор ІФ Г. Семенюк, Посол Литов. Республіки в Україні Пятрас Вайтекунас. Є фото.
277867
   Відкрита наука // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 1 квітня (№ 13). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У Науково-технічній бібліотеці ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»" відбувся міжнародний науковий захід "Crossref LIVE Kyiv". Особливу увагу CrossRef зосереджено ...
277868
  Носенко Ю.Г. Відкрита наука в контексті побудови суспільства знань і цифрових перетворень європейського простору / Ю.Г. Носенко, А.С. Сухіх // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 4 (26). – С. 85-92. – ISSN 2413-1571
277869
  Шинкаренко Л.І. Відкрита освіта - важливий напрям розвитку освіти // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Вищ. школа бізнесу в Домброві Гурнічій ; Ніжинс. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: Артемова Л.В., Бондаренко Ю.І., Валанчик М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (6). – С. 521-538. – ISSN 2219-438X
277870
  Локшина О. Відкрита освіта в європейському просторі: стратегія розбудови // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 75-86. – ISSN 2312-5993
277871
  Цзоу Ченчжан Відкрита освіта та віртуальний університет: соціально-філософський аналіз проблеми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 310-314. – ISSN 2076-1554
277872
  Паращенко Л. Відкрита освіта: будуємо школи без кордонів // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 7-13


  Проаналізовано перспективи інформатизації навчального середовища в системі загальної середньої освіти України. Визначено можливості соціальних мереж для розвитку навчального середовища та формування ключових компетентностей учнів. Подано пропозициї ...
277873
  Касьянова О. Відкрита погруддя Василю Симоненку в КНУ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 28 травня - 3 червня (№ 21). – С. 7 : фото


  20 травня 2015 року у дворику головного корпусу КНУ імені Тараса шевченка відбулося відкриття погруддя Василю Симоненку. Урочисте відкриття пам"ятника розпочав ректор університету Л.В. Губерський.
277874
   Відкрите Звернення громадських природоохоронних організацій, представників наукових та освітніх установ України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (116), липень - серпень. – С. 3-4 : фото
277875
  Турканова В.І. Відкрите і гласне виконання судових рішень в Україні в світлі практики Європейського суду з прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 255-261. – ISSN 2219-5521
277876
  Франчук Т.І. Відкрите інформаційно-освітнє середовище як складова цілісного освітнього простору ВНЗ // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року. – С.126-127
277877
  Мазоха Г. Відкрите листування українських письменників другої половини XX ст. як індикатор епохи // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 57-66. – (Філологічні науки)
277878
  Женченко М. Відкрите онлайн-рецензування у практиці роботи редакцій наукової періодики (на прикладі британського журналу Philica) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 77-81


  У статті розглянуто відкрите онлайн-рецензування як нову модель рецензування наукових статей у цифровому середовищі. Визначено поняття «відкрите онлайн-рецензування», описано переваги та недоліки його застосування у практиці роботи редакцій наукових ...
277879
  Коваленко Г.-Ю. Відкрите православ"я і його ідеї і реальності // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 149-156. – ISBN 978-966-02-8853-9


  "Про наявність невідповідностей і внутрішніх конфліктів свідчить і якісний вимір досліджень Центра Разумкова. Незважаючи на те, що суспільна довіра до Церкви продовжує бути найвищою (63% українців довіряють Церкві), протягом останніх 17 років кількість ...
277880
  Трегуб Г. Відкрите православ"я. Враження та міркування після зустрічі зі Вселенським Патріархом Варфоломієм // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ, 2021. – № 50 (734) , 17.12-23.12.2021. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561
277881
  Серветник А.Г. Відкрите судове засідання як невід"ємний елемент цивільної процесуальної форми // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 123-130. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
277882
  Сорос Д. Відкрите суспільство потребує захисту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 12 (362), грудень. – C. 5-6. – ISSN 1810-3944
277883
  Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги / К. Поппер. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-5615-2
Т. 1 : У полоні Платонових чарів. – 1994. – 444 с.
277884
  Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги / К. Поппер. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-5616-0
Т. 2 : Спалах пророцтва: Гегель, Маркс та послідовники. – 1994. – 494 с.
277885
  Сепетий Д. Відкрите суспільство: етика та раціональність / Дмитро Сепетий ; [передм. П. Вознюка]. – Київ : Смолоскип, 2007. – 360 с. – Бібліогр.: с. 349-353. – ISBN 966-8499-48-4
277886
   Відкрите урядування : колект. робота, прозорість і дієва участь / [Бертон М. та ін.] ; за ред. Деніела Латропа і Лорел Руми ; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Наука, 2011. – 527, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - За підтримки програми "Посилення впливу громадянського суспільства" Міжнар. фонду "Відродження". - Покажч.: с. 520-527. – Бібліогр. в прим.: с. 507-519. – ISBN 978-966-2708-00-4
277887
  Кухар А. Відкрите усиновлення (модель США) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 288-289
277888
  Крамар О. Відкрити Африку // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 27 (451), 8-14.07.2016 р. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  Завдяки стрімкому зростанню чисельності споживачів африканські країни на південь від Сахари є одним із найперспективніших ринків збуту для українських виробників.
277889
  Зленко А. Відкрити двері НАТО для України - в інтересах усієї Європи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.2-4.
277890
  Мініч Р. Відкрити закриті кордони / Р. Мініч, І. Сушко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 5


  "Завдяки безвізу ми, не витрачаючи часу і коштів на виготовлення візи, можемо поїхати в Євросоюз будь-коли й будь-куди. 2018 року майже 37 млн разів українці перетнули кордон з ЄС. За цей самий час там побували майже 11 млн вантажівок, легковиків та ...
277891
  Сидоренко Віктор ВідКрити Крит // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 52-57 : фото
277892
  Іванів А. Відкрити не можна відмовити: практика Верховного Суду як загроза принципу res judicata / А. Іванів, М. Галан // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 14-15
277893
  Кривомаз Вероніка Відкрити свій готель: амбітні плани молодих готельєрів // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 6, грудень. – С. 56-59 : фото
277894
  Бережнюк О. Відкрити Україну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 вересня (№ 159). – С. 10-11


  Як студенти із різних куточків країни вчать долати стереотипи та самореалізуватися в своїх громадах.
277895
   Відкритий архів = The open archive : sourse materials and studies in the history of modern ukrainian culture : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури. – Київ : Критика. – ISBN 966-7679-57-8
Т. 1. – 2004. – 752 с.
277896
  Гіні Ш. Відкритий грунт // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 7-15. – ISSN 0320 - 8370
277897
  Гіні Ш. Відкритий грунт = Opened ground : вибрані твори (1966-1996) / Шеймас Гіні ; з англ. переклав О. Мокровольський ; [редкол. : Д. Затонський, В. Коптілов, Д. Наливайко ; ред. О. Жупанський ; худ. оформлення Л. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2008. – 335, [9] с. : іл. – (Лауреати Нобелівської премії). – ISBN 966-8118-60-X
277898
   Відкритий дім. – Ужгород, 1982. – 172с.
277899
  Ярошенко Т. Відкритий доступ - шлях до присутності України у світовій науковій спільноті : інформаційні технології // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 47-51. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
277900
   Відкритий доступ до книжкових фондів. – К, 1960. – 36с.
277901
   Відкритий доступ до книжкових фондів бібліотек. – Х, 1960. – 135с.
277902
  Кунанець Н.Е. Відкритий доступ до наукових інформаційних ресурсів: американський досвід / Н.Е. Кунанець, Н.В. Веретеннікова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 354-361. – ISSN 0321-0499
277903
  Кучма І. Відкритий доступ до науково-освітніх інформаційних ресурсів // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 80-83
277904
  Троцька В. Відкритий доступ до опублікованих творів: питання дотримання авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (112). – С. 22-31. – ISSN 2308-0361
277905
  Левченко Н. Відкритий електронний архів - важливий чинник публікаційної активності науковців // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (247 ). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  Обгрунтовується необхідність подальшого зміцнення ініціативи Відкритого доступу для збереження і забезпечення доступності до наукових публікацій, результатів досліджень. Характерізується активність заладів вищої освіти щодо збільшення представництва ...
277906
  Стрілець Н.О. Відкритий електронний архів (репозитарій) наукової бібліотеки: технологічний аспект // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 147-154


  Розглядаються питання програмно-технологічного забезпечення відкритих електронних архівів (репозитаріїв), що створюються в сучасних наукових бібліотеках; значення цих питань для розвитку українських бібліотек.
277907
  Карташова Л.А. Відкритий електронний підручник: не далека перспектива, а сьогоднішня реальність // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 85-90. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
277908
   Відкритий Єгипет заново разом із "Join UP!" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 58-59 : фото
277909
  Череватенко Л.В. Відкритий звук : поезії / Л.В. Череватенко. – Київ, 1982. – 126 с.
277910
   Відкритий індекс [Digital Object Identifier (DOI)] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 8 жовтня (№ 39). – С. 2. – ISSN 2219-5793
277911
  Коробкова Я.С. Відкритий конкурсний урок на тему "Кліматичні показники: температура, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл на території України. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Клоіматична карта. Регіональні відмінності клімату", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 14-16 : фото
277912
  Бадзьо Ю. Відкритий лист / Юрій Бадзьо. – Нью-Йорк : [б. в.], 1980. – 64 с. – Вид. Закордонного представництва Укр. громадської групи сприяння виконанню Гельсінкських угод
277913
  Кононенко П.П. Відкритий лист // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 9-15


  Відкритий лист Міністру освіти і науки, молоді та спорту України Д. В. Табачнику.
277914
   Відкритий лист "Перший крок до подолання корупції в науці та освіті" // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 173-177. – ISBN 978-966-518-698-4


  Відкритий лист до Верховної Ради України О. Турчинову, в.о. Президента України; А. Яценюку, Прем"єр-міністру Кабінету Міністрів України; В. Кличку, керівнику фракції партії "Удар"; О. Тягнибоку, керівнику фракції партії "Свобода"; С. Квіту, Міністру ...
277915
  Томенко М. Відкритий лист [голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації] президентові Національної телекомпанії України І.Сторожуку // Голос України., 2002. – 22 жовтня


  З приводу необ"єктивного висвітлення діяльності Верховної Ради у прогр. "Питання дня" на Першому нац. телеканалі
277916
  Кучер В. Відкритий лист В. Винниченка Й. Сталіну і членам Політбюро ВКП (б) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 86-97
277917
  Магрицька І. Відкритий лист Вікторові Януковичу // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 22-23
277918
  Тимошик М. Відкритий лист голові Полтавської ОДА Головку В.А. З приводу так званого мовного конфлікту у Полтавській обласній бібліотеці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 3
277919
  Наєнко М. Відкритий лист головному редактору газети "Критика" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 444-447. – ISBN 978-617-7480-77-7


  З приводу ст. автора "Модернізм: декларації, маніфести і реальність".
277920
  Томенко М. Відкритий лист до громадськості: // Нар. газета., 2005


  З приводу рішення уряду України про ініціювання створення "Громад. Форуму подолання епідемії туберкульозу в Україні"
277921
  Стус В. Відкритий лист до Івана Дзюби // Чумацький шлях : часопис / Вид-во "Інтербук Україна" ; ред. В.П. Дяченко. – Харків, 1992. – № 1 : Світ людини: космос, життя, література. – С. 212-214
277922
  Олександрів Б. Відкритий лист до Ігоря Качуровського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 220, травень : травень. – С. 6-9


  Літературне життя української еміграції.
277923
   Відкритий лист до Міністра освіти і науки Лілії Гриневич щодо проекту Типового навчального плану для 10-11 класів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 26 січня - 1 лютого (№ 4). – С. 6-7
277924
  Сорока П. Відкритий лист до Тетяни Винник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2). – С. 14


  Зі спогадів про Леоніда Талалая
277925
  Ісаєва О. Відкритий лист до учителів української і зарубіжної літератур, колег-науковців та всіх небайдужих // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-11 січня (№ 1). – С. 2
277926
   Відкритий лист кандидатові філологічних наук Погребенникові Федорові Петровичу // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 296, вересень : вересень. – С. 27-28
277927
   Відкритий лист колективу Національного культурного центру України в Москві // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 листопада (№ 46). – С. 6


  Колектив Національного культурного центру України в Москві обурений появою фейкової інформації, викладеної журналісткою Л. Задорожньою в сюжеті, що демонструвався 15 листопада 2015 р. на телеканалі ICTV. Конфлікт навколо продовження повноважень ...
277928
   Відкритий лист міністра культури Леоніда Новохатька до "шанувальників" Тараса Шевченка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 44). – С. 3


  Про реставраційні роботи, які ведуться у Києві та на Черкащині до 200-ліття Шевченка.
277929
  Фаріон І. Відкритий лист міністрові освіти і науки п. Лілії Гриневич (із нагоди Дня української мови та писемности) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 листопада (№ 45). – С. 1
277930
  Фаріон І. Відкритий лист міністрові освіти т. Л. Гриневич "Про денаціоналізацію освіти та науки" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 березня (№ 11). – С. 2
277931
  Фаріон І. Відкритий лист президентові Міжнародної асоціації україністів (МАУ) М. Мозеру та голові оргкомітету конгресу МАУ С. Пирожкову // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 липня (№ 29). – С. 3


  Щодо російської мови як робочої мови Міжнародного конгресу україністів 25 - 27 червня 2018 р. у Києві.
277932
  Піскун С.М. Відкритий лист Президентові України Зеленському В.О. // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 18-31 жовтня (№ 42/43). – С. 6. – ISSN 1992-9277
277933
   Відкритий лист Президенту України пану Порошенку П.О. Прем"єр-міністру України пану Гройсману В.Б. відносно ситуації навколо Одеського національного медичного університету // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 14 грудня (№ 240). – С. 11


  Від імені колективу лист підписали 124 науково-педагогічні працівники, керівники структурних підрозділів і провідні фахівці Одеського національного медичного університету.
277934
  Стріха М. Відкритий лист ректору Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського професору М.О. Тимошенку - третій і останній // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 січня (№ 4). – С. 5
277935
  Стріха М. Відкритий лист ректору Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, професору М.О. Тимошенку // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 жовтня (№ 42). – С. 8-9


  Щодо забезпечення в підготовці майбутніх вокалістів компоненту, пов"язаного із глибоким розумінням тексту виконуваних творів, - і в оригіналі, і в українському перекладі.
277936
   Відкритий лист родини Олеся Гончара щодо святкування 100-літнього ювілею письменника 3 квітня 2018 р. // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 вересня (№ 38). – С. 2


  З нагоди 100-ліття Олеся Гончара 2018 року, родина письменника передає для майбутнього музею-форуму його кабінет, архіви, бібліотеку, картини і особисті речі. "Музей планується у форматі "живого" музею-форуму, де проходитимуть конференції, творчі ...
277937
  Співаковський О. Відкритий лист Сергію Квіту та його "молодій коанді", або Чому Міносвіти провалило більшість покладених на нього напрямів роботи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 16 лютого (№ 28). – С. 4
277938
  Донець Г. Відкритий лист телеканалу "112 Україна" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – С. 3


  Телеканал "112": проросійська політика в своєму мовленні.
277939
   Відкритий лист Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу партійним організаціям, усім комуністам Радянського Союзу. – К, 1963. – 62с.
277940
  Кирилюк В.П. Відкритий лист членам Бюро Національного стратиграфічного комітету України та геологам-докембристам // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 88-99 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0367-4290
277941
  Семінович Алла Відкритий люк колодязя - зона підвищеної небезпеки / Семінович Алла, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 37-38 : фото
277942
  Попов В.Ж. Відкритий міський простір як індикатор повсякденного життя у період 1917-1920 рр в Україні // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Горлів. ін-т іноземних мов [та ін.]. – Артемівськ, 2015. – Вип. 8. – С. 88-96. – ISBN 978-966-8469-54-2
277943
  Ільницький М. Відкритий на всі прочитання (до дискусії про природу шевченкового вірша) // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 197-210. – ISBN 978-966-02-7586-7
277944
  Сердюк Ю.О. Відкритий океан : вірші та поема / Ю.О. Сердюк. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 101 с.
277945
  Кіндрась К. Відкритий океан Василя Барки // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2001. – Ч. 4. – С.83-86
277946
  Богачов А. Відкритий політичний світ - прихований демократичний етос // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С.80-95. – ISSN 0235-7941
277947
   Відкритий простір // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 3


  Стажування у відділах академічної мобільності та міжнародного співробітництва КНУ імені Тараса Шевченка пройшли працівники Центру зовнішніх і міжнародних зв"язків Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Суть стажування ...
277948
  Гусейнова О. Відкритий райдер : вірші / Олена Гусейнова. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 142, [10] с. : фот. – ISBN 978-617-605-000-1
277949
  Віргуш Н.В. Відкритий світ : поезії / Н.В. Віргуш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1988. – 53 с.
277950
  Клочек Г. Відкритий твір та проблема множинності його інтерпретацій // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 38-46. – ISBN 978-617-7442-48-5
277951
   Відкритий університет // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 квітня (№ 15). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Розпочався проект "Відкритий університет Острозької академії" - публічні науково-популярні онлайн-лекції для широкої аудиторії.
277952
  Кулик О.П. Відкритий урок : повість, оповідання / О.П. Кулик. – Сімферополь, 1987. – 219 с.
277953
  Петровська Т.В. Відкритий урок : поезії / Тетяна Петровська. – Київ : Просвіта, 2012. – 287, [1] с. – ISBN 978-966-2133-84-4


  Шановному Сергію Андрійовичу з найкращими побажаннями щастя і добра, успіхів, любові, натхненної праці в ім"я України. Зі щирою повагою Підпис 04.02.2012р.
277954
  Тарасенко І.Г. Відкритий урок для учнів 3-го класу: "Небезпека від вогню" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 13-16 : фото
277955
   Відкритий урок у ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  Заступник начальника Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка Віктор Уліч з метою популяризації Збройних Сил України провів відкрите заняття зі студентами факультету військової підготовки. Воно було присвячене військово-соціологічним та ...
277956
  Жила С. Відкритий художній світ Михайла Коцюбинського // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 9-15
277957
  Гоян В.В. Відкриті вікна SVT, або короткі нотатки про телебачення Швеції // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 159-161
277958
  Дрессер О. Відкриті вікна і безпека дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 26 : фото
277959
  Свідзінська Д.В. Відкриті ГІС для фізико-географічних досліджень та освіти: досвід впровадження SAGA // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 17. – C. 48-51. – ISSN 2075-1893


  Розглянуто досвід впровадження Відкритої настільної ГІС SAGA в практику досліджень та навчання на кафедрі фізичної географії та геоекології.SAGA зарекомендувала себе не лише як потужний аналітичний інструмент, яле і як засіб посилення практичної ...
277960
   Відкриті дані // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Публічна інформація про сферу освіти і науки відтепер доступна на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних - data.gov.ua.
277961
  Підгайний М. Відкриті дані в Україні: правовий статус та практика використання // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 12
277962
  Лоленко О. Відкриті дані як інструмент народовладдя // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 241-255. – ISSN 1026-9932
277963
   Відкриті двері Шевченкового університету - простір освітніх можливостей // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 13 травня (№ 79)


  Наводиться цитата ректора КНУ імені Тараса Шевченка Леоніда Губерського, присвячена цій події.
277964
  Самойленко В.М. Відкриті джерела геоданих та програмні засоби, застосовані для геоінформаційного моделювання регіональних екомереж / В.М. Самойленко, О.С. Маляренко // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 111-115. – ISBN 978-966-182-397-5
277965
   Відкриті для іноземців // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 серпня (№ 32). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка провели тренінг, присвячений залученню до навчання в Україні абітурієнтів-іноземців. Університет представляли ректор Леонід Губерський, проректори Петро Бех і Олександр Рожко, керівники структурних підрозділів і зацікавлені ...
277966
   Відкриті до світу // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Червень (№ 6) : Факультет психології. – С. 1


  Факультет психології КНУ імені Тараса Шевченка тісно співпрацює з багатьма європейськими університетами, освітніми і дослідницькими установами в межах двосторонніх угод і міжнародних грантових програм Темпус та Еразмус. Серед багаторічних партнерів ...
277967
  Левченко Н.П. Відкриті електронні ресурси у діяльності бібліотек закладів вищої освіти: специфіка формування, управління, доступ : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 ; 27 / Левченко Наталія Петрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
277968
  Еш С. Відкриті заняття у вищих навчальних закладах як форма контролю процесу навчання / Світлана Еш // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 84-91. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
277969
  Ярмолюк А. Відкриті інновації з точки зору правової охорони інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (115). – С. 105-120. – ISSN 2308-0361
277970
  Денисюк Володимир Відкриті інновації: новітні реалії у комерціалізації результатів досліджень, розробок та технологій // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Проведено аналіз особливостей теорії відкритих інновацій, в якій сформульовані нові підходи до управління інноваціями. На основі окремих положень теорії розроблено рекомендації з активізації комерціалізації результатів досліджень і розробок та ...
277971
  Панчук А. Відкриті інформаційні технології та державне управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 187-194.
277972
  Погребняк Н.М. Відкриті можливості відкритого університету ( Організація навчального процесу у Відкритому Британському університеті ) // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 92-95
277973
  Дема Н. Відкриті освітні ресурси як засіб формування цифрової компетентності громадян // Науково-методичні засади становлення сучасного педагога : зб. наук. праць студентів / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [упоряд.: О.В. Саган ; редкол.: О.В. Саган та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – [Вип. 6]. – С. 102-106. – ISBN 978-617-7090-39-6


  Використання відкритих освітніх ресурсів у навчанні сприяє культурі обміну інформацією. Це призводить до збільшення доступності відкритих освітніх ресурсів та до практик викладання та навчання, орієнтованих на студентів[3]. Відкриті освітні ресурси ...
277974
  Аграновський А.А. Відкриті очі : повісті та оповідання / А.А. Аграновський ; пер. з рос. В.В. Клинченка. – Київ : Молодь, 1963. – 199 с.
277975
  Костишин Р.В. Відкриті партійні списки: доцільність впровадження та проблеми їх реалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 169-176. – ISSN 1563-3349
277976
  Загиней З. Відкриті переліки у статтях Особливої частини Кримінального кодексу України та особливості їх тлумачення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2019. – № 1 (59) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 35-49. – ISSN 2311-6676
277977
  Ріга О.О. Відкриті питання катамнестичного спостереження за новонародженими груп ризику. Частина І // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 118-124. – ISSN 2226-1230
277978
  Буздуган Я. Відкриті питання податкової реформи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 14 (323). – С. 12-14
277979
  Мезенцева Н. Відкриті публічні простори Києва в контексті соціально-просторового підходу / Н. Мезенцева, М. Пальчук // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 80. – С. 18-27. – ISSN 2413-7154


  Urban public spaces determine the identity of the city"s dwellers, ensure the implementation of the communication function. They are constantly changing, characterized by various transformational processes that take place under the influence of various ...
277980
  Брайман В.Б. Відкриті студентські олімпіади механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 1995-2014 : навч. посібник / В.Б. Брайман, О.Г. Кукуш ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 186, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 187-188
277981
   Відкриті та нестандартні уроки біології у 7 класі. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.8 (20)). – ISBN 966-333-047-3
277982
   Відкриті та нестандартні уроки біології у 8 класі. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.11 (23)). – ISBN 966-333-112-7
277983
   Відкриті та нестандартні уроки хімії в 11 класі : Навчально-методичний посібник. – Харків : Основа, 2006. – 192с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 3(39)). – ISBN 966-333-283-2
277984
   Відкриті та нестандартні уроки хімії у 10 класі. – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 6 (30)). – ISBN 966-333-193-3
277985
   Відкриті та нестандартні уроки хімії у 8 класі. – Харків : Основа, 2004. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.12 (24)). – ISBN 966-333-28-3
277986
   Відкриті та нестандартні уроки хімії у 9 класі. – Харків : Основа, 2005. – 160с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 5 (29)). – ISBN 966-333-178-Х
277987
  Крупка Я. Відкриті та приховані резерви в системі обліку і звітності підприємств // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 117-128. – ISSN 2786-4537
277988
   Відкриті уроки з української мови та літератури / [ укладач Н.Д. Павлова ]. – Харків : Основа. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 3(76)). – ISBN 978-617-00-0478-9
Вип. 3. – 2010. – 192 с.
277989
  Сапожнікова О. Відкриті уроки у КНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про відкриті уроки на підготовчому відділенні КНУ імені Тараса Шевченка. Дні відкритих дверей із проведенням уроків викладачами підрозділу були ініційовані та запроваджені завідувачем підготовчого відділення доцентом Іриною Ляшенко.
277990
   Відкриті Шевченківські читання в Мистецькому салоні // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 3 : фото


  У Мистецькому салоні з ініціативи студентського парламенту, за підтримки Молодіжного центру культурно-естетичного виховання відбулися відкриті Шевченківські читання. Вірші Кобзаря прочитали понад 30 студентів та викладачів з усіх факультетів та ...
277991
  Папуша В.С. Відкритість державної служби як фактор побудови ефективного діалогу держави та суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 144-146
277992
  Малій О.В. Відкритість економіки України: компаративний аналіз виміру факторів, що на неї впливають // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 32-37
277993
   Відкритість і прозорість української влади в умовах її реформування : експертний круглий стіл, (Київ, 30 листопада 2007 р.) / Рада національної безпеки і оборони України ; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; [ відп. ред. М.А. Ожеван ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 120с. – ISBN 978-966-8474-62-0
277994
  Яцура К.Г. Відкритість освіти: сутність та основні принципи // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 2 (16). – С. 230-238. – ISSN 2411-7587


  Обгрунтовано, що в Україні спостерігається інтенсифікація впровадження технологій та практик електронної освіти, зумовлена стрімким розвитком інформаційно-комунікативних технологій.
277995
  Клименко І. Відкритість освітнього простору столиці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 5. – ISSN 2219-5793
277996
  Андрущенко Т.В. Відкритість суспільств і особистостей як передумова творення глобального соціального простору // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 181-189
277997
  Яцура К. Відкритість суспільства: основні принципи та ознаки // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 141-152
277998
  Жаровська І. Відкритість та доступність діяльності органів державної валади як складова концепції правової держави // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 126-130.
277999
  Наконечна Ю. Відкритість та прозорість державного та місцевих бюджетів в Україні / Ю. Наконечна, Л. Демиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  В статті розглянуто методику розрахунку індексу відкритості бюджету, яку запроваджено міжнародною організацією "Міжнародне бюджетне партнерство". Висвітлено порядок оприлюднення бюджетних документів, що впливають на рейтинг країни за індексом бюджетної ...
278000
   Відкритість української влади: проблеми і перспективи : Матеріали "круглого столу". – Київ : Альтерпрес, 2002. – 56с. – ISBN 966-542-188-3
<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,