Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>
276001
  Дячишин Б. "...Вибрала вірші, як долю" Кілька слів про поезію // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26-31 грудня (№ 52). – С. 8


  Поезія Світлани Короненко.
276002
  Жарікова Є. "Вибирати вчили: аби не пив і не бив..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 341-349


  Твори випускників попередніх років. Вірші.
276003
  Шутенко Ю "Вибране" Миколи Воробйова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 30--32. – ISSN 0236-1477
276004
  Даріо Р. "Вибрані вірші" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт"; голов. ред.Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2023. – № 9/12 (1137/1140). – С. 21-25. – ISSN 0320-8370


  Поет з Нікарагуа іспанською мовою.
276005
  Кузьменко В. "Вибрані місця з листування з друзями" М. Гоголя як листи у вічність // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 172-175. – ISSN 0869-3595
276006
  Папацоніс Т.К. [Вибране 1. Ursa minor. Вибране 2 / Т.К. Папацоніс. – Афіни : Ікарос, 1988. – 351 с. – Видання новогрецькою мовою
276007
  Пратолини Васко Виа де Магадзини / Пратолини Васко. – Москва, 1958. – 246 с.
276008
  Розора І.В. Вибiркова неперервнiсть з iмовiрнiстю одиниця для оцiнки iмпульсної перехiдної функцiї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 96-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
276009
  Білецький О.І. Вибpанi пpацi : в 2-х томах / О.І. Білецький. – Київ : Держвидав літератури
Т. 1 : Від давності до сучасності. – 1960. – 504 с.
276010
  Білецький О.І. Вибpанi пpацi : в 2-х томах / О.І. Білецький. – Київ : Держвидав літератури
Т. 2 : Від давності до сучасності. – 1960. – 456 с.
276011
  Макайонок А.Є. Вибачайте, коли ласка! / А.Є. Макайонок. – Київ, 1954. – 104с.
276012
  Кравченко Т.С. Вибачення як спосіб захисту права на ділову репутацію суб"єктів господарювання // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 113-117. – ISBN 978-966-999-024-2
276013
  Діброва Володимир Вибгане / Діброва Володимир. – Київ : Критика, 2002. – 560с. – ISBN 966-7679-22-5
276014
  Вагнер Рихард Вибенлунги [Нибелунги] : Всемирная история на основании сказания / Рихард Вагнер ; Пер. с нем. С. Шенрока, поясн. ст. Эмилия Метнера, Макса Ценкера. – Москва : Изд. "Мусагет", 1913. – XVI, 78 с.
276015
   Вибери майбутнє : Передвборний інформаційий блок №2. – Донецьк, 1999. – 40с.
276016
  Габрійчук М.М. Вибився в люди : гуморески / М.М. Габрійчук. – Київ : Молодь, 1974. – 63 с.
276017
   Вибираємо 7 чудес Ялти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 35
276018
   Вибираємо 7 чудес Ялти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 35
276019
   Вибираємо 7 чудес Ялти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 35
276020
  Шулікін Д. Вибирати кандидатів потрібно насамперед за здібностями // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про Український державний центр міжнародної освіти. У зв"язку зі збільшенням кількості іноземців буде введено електронний облік, який буде забезпечувати контроль за відбором кандидатів на навчання, насамперед, за якісним критерієм.
276021
  Єрьоменко А. Вибираючи ціну на газ, не припустіться помилки! "Нафтогаз" намагається отримати кошти на майбутні закупівлі, гарантуючи "теплу зиму", чи наживається на споживачах? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 10


  "На перший квартал 2020-го українцям надають можливість вибрати, за якою ціною вони купуватимуть газ. І цей вибір для багатьох проблематичний, адже колись вирішували за них. Чим відрізняється пропонована "Нафтогазом" гарантована ціна на газ для ...
276022
  Гавлічек-Боровський К. Вибіp поезій : [з житєписом Гавлічка] / Карель Гавлічек Боровськийпеpеклад Івана Фpанка. – У Львові (Львів) : Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Завадського]. – XXIV, 104 с. – Hа окp. аpк.: Високо поважаному Пpофесоpу Т.Г. Масаpику на доказ щиpої пpихильности пpисвячує Пеpекладач. - В кн. також: Каpел Гавлічек Боpовскій: Житєписний наpис / І. Фpанко. - Поясненя: с. 101-104. – (Літературно-Hаукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 29)
276023
  Усач Г.Д. Вибір : повість: для серед. та ст. шк. віку / Г.Д. Усач. – Київ : Веселка, 1978. – 152 с.
276024
  Міщенко М.О. Вибір / М.О. Міщенко. – К., 1978. – 88с.
276025
  Бондарєв Ю.В. Вибір : роман / Ю.В. Бондарєв ; авториз. рес. мов. пер. Н.Орлової. – Київ : Дніпро, 1982. – 272 с. – (Романи й повісті ; № 5 (1985))
276026
   Вибір : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 1/2. – 1997
276027
   Вибір : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 1/2. – 1999
276028
  Думанський Василь Вибір : Маленька проза. Казки. Поезії / Думанський Василь. – Київ : УАІД "Рада", 2000. – 296с. – ISBN 966-7909-00-Х
276029
  Гущак Іван Вибір / Гущак Іван. – Львів : Кобзар, 2001. – 263с. – ISBN 966-559-225-4
276030
  Ангелов Б. Вибір : поезії / Боян Ангелов ; пер. із болг. Анни Багряної. – Київ ; Умань : Жовтий О.О., 2013. – 43 с. – ISBN 978-966-525-121-7
276031
  Осташко Т. Вибір "червоного князя" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 жовтня (№ 190/191). – С. 20


  Українська доля Вільгельма Габсбурга - Василя Вишиваного.
276032
  Осташко Т. Вибір "червоного князя" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 20


  Українська доля Вільгельма Габсбурга - Василя Вишиваного.
276033
   Вибір L&A " Garden Festival Radicepura 2021: сади майбутнього" // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 6. – С. 24-25 : фото
276034
  Маслюк М. Вибір tertium comparationis при контрастивному дослідженні антифразних імплікатур // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 203-207. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
276035
  Зінчик А.Г. Вибір автомобільних транспортних засобів для комплектування підрозділів Збройних Сил України із використанням математико-статистичних методів експертного оцінювання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 45-50


  У статті представлено методичний підхід щодо вибору типів автомобільних спортних засобів для комплектування підрозділів Збройних Сил України із урахуванням чфіки вирішуваних транспортних завдань. Запропоновано узагальнений критерій ...
276036
  Гаврилишин О.Б. Вибір альтернативних варіантів процесу оцифровування стародруків / О.Б. Гаврилишин, В.Б. Репета, В.М. Сеньківський // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 12-14. – (Технічні науки ; № 3 (285)). – ISSN 2307-5732
276037
  Єрешко Ю.О. Вибір амортизаційної політики з точки зору управління конкурентоспроможністю інвестиційного проекту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 9 (148). – С. 181-183
276038
  Ільченко Наталія Вибір антисептиків для дезінфекції побутових приміщень // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 26-27 : фото
276039
  Ільченко Наталія Вибір безпечної новорічної ялинки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 27 : фото
276040
  Височина І.Л. Вибір біофлавоноїдів у лікуванні та профілактиці гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 15 (634). – С. 6-7
276041
  Співак І.В. Вибір валюти прив"язки для країн з транзитивною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-14. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Поступове збільшення частки євро у міжнародних розрахунках призводить до змін у внутрішній структурі національних економік. Тому вибір валюти прив"язки між євро та доларом США постає досить актуальним. The gradual increase of part euro in the ...
276042
  Співак І. Вибір валютного режиму в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-72. – (Економіка ; вип. 41)


  Статтю присвячено одному із найактуальніших питань сьогодення - режиму валютного курсу України. Охарактеризовано також проблеми національної економіки.
276043
  Міроненко Д.С. Вибір варіанту змінно-добового завдання для машинобудівного виробництва з використанням нечіткої моделі прийняття плану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 173-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті показана актуальність розробки автоматизованої системи планування виробництва. Встановлено, що методами вирішення поставленої задачі є: методи інтелектуального планування та імітаційне моделювання. Наведена структура гібридної моделі ...
276044
  Кацалова Л.М. Вибір варіографічної моделі для даних прогнозу тиску, температури та опадів / Л.М. Кацалова, В.М. Шпиг // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 17-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
276045
  Демичева А.В. Вибір вищого навчального закладу абітурієнтом: між бажанням та реальністю // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 16-18. – ISBN 978-617-7351-15-2


  Рейтинг ВНЗ України за результатами вступної кампанії 2015 р.
276046
  Ібрагімова І. Вибір влади-відкритість // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – С. 87-97.
276047
  Ібрагімова І. Вибір влади-відкритість // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 347-355
276048
  Еlnаggаr Е. Вибір вуглецвміщуючих наносорбентів для вилучення з води металів / Е. Еlnаggаr, Л.В. Кричковская // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – C. 168
276049
  Клименко В.Г. Вибір двох пунктів доставки однорідного товару з мінімальними транспортними витратами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 172-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9
276050
  Катриченко Т. Вибір десяти тисяч. Чому українські студенти їдуть навчатися до сусідньої країни - Польщі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 208). – С. 9
276051
   Вибір детектора для оптимізації дозових навантажень на пацієнта при проведенні рентгенографічних обстежень / Л.І. Асламова, Н.В. Меленевська, Є.В. Куліч, Н.С. Мірошниченко, С.І. Мірошниченко // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 15, № 1. – С. 70-81. – ISSN 1818-331Х
276052
  Решетняк О.І. Вибір джерел фінансування освітніх програм кластера / О.І. Решетняк, Ю.А. Заїка // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 307-311. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є визначення основних підходів до обґрунтування вибору джерел фінансування освітніх програм кластера. Запропоновано підхід до визначення економічної ефективності державного стимулювання розвитку освіти за рахунок формування освітніх ...
276053
  Корсун С. Вибір діагностичних методик для професійно - психологічного відбору співробітників оперативних підрозділів податкової міліції // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.73-78
276054
  Азімов О.Т. Вибір ділянок для захоронення радіоактивних відходів за результатами дешифрування матеріалів дистанційних зйомок // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
276055
  Партико Зіновій Вибір для України: Шанхайський договір і Азія чи НАТО і Європа? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 7/8 (189/190). – С. 31-32
276056
   Вибір економетричного інструментарію при побудові скорингової моделі на основі фіктивних змінних / С.С. Савіна, Н.К. Водзянова, Т.О. Білик, В.Л. Кравченко, К.А. Семашко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 6 (545) : Сучасні тенденції фінансування сфери психічного здоров"я у світі. – С. 128-133. – ISSN 2222-4459
276057
  Пухальська Я.П. Вибір економіко-математичних моделей для логістичної діяльності промислових підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 114-117. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
276058
  Тітаренко Г.Б. Вибір експертів у дослідженнях методології та організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Г.Б. Тітаренко, М.Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 270-277 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
276059
  Подлісецька О. Вибір естетичної традиції: Леся Українка - літературознавиця, критик, прозаїк // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (160). – С. 18-20
276060
  Фролов О.О. Вибір ефективних параметрів розкриття вугільного родовища Окаба в умовах басейну Анабра / О.О. Фролов, І.К. Бабичев // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 84-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
276061
  Бойко В.В. Вибір живлячих судин при проведенні езофагопластики ілеоцекальним сегментом / В.В. Бойко, Є.В. Шапринський // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 39-43. – ISSN 1681-276Х
276062
  Мельник Ю.І. Вибір журналіста в умовах тоталітарної держави (на матеріалі італійської преси 20-30-х років XX ст.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Мельник Юрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т журналістики. – Львів, 2014. – 239 л. – Бібліогр.: л. 200-239
276063
  Мельник Ю.І. Вибір журналіста в умовах тоталітарної держави (на матеріалі італійської преси 20-30-х років XX ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Мельник Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
276064
  Руданський С. Вибір з творів / С. Руданський. – Львів : Для школи і дому, 1927. – 37с.
276065
  Федькович О.Ю. Вибір з творів Осипа Юрія Федьковича в двадцятилітні роковини його смерті / О.Ю. Федькович. – Львів : Просвіта, 1913. – 48 с. / О.Ю. Федькович; вид-во Т-ва "Просьвіта"; ; Ч. 371


  Зміст: Вірші; Оповідання: Побратим; Серце не навчити; Сафат Зїнич; Опришок.
276066
  Барвінський О.Г. Вибір з українсько-руської літератури для 3 і 4 pоку учительских семінаpий / Уложив Олександр Барвіньский. – У Львові (Львів) : Накл. ц. к. Вид. шкільних книжок ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарского, 1900. – CCVIII, 559 с.


  Розд. кн.: Вибіp із стаpоpускої лїтеpатуpи; Вибіp з устної словесности наpодної; Вибіp з укp[аїнської] лїтеpатуpи тpетьої доби. - Авт. пpозових, поет. і дpам. твоpів, пpоповідей, pозвідок з літеpатуpознавства, фольклоpистики: І.П. Котляpевський, О.Г. ...
276067
  Крушельницький А. Вибір з українського народного письменства сьомого класу середніх шкіл, для третього класу колегії / Антін Крушельницький. – Київ Відень ; Львів : Вид.-во "Чайка" ; Українське Акційне вид. Т-во
Т. 1 : (Від 1798 р. до 1876 р.) : для сьомої кляси середніх шкіл для третьої кляси колєгії. – 1922. – XX, 626 с.


  На тит. арк. та обкл. А. Крушельницький зазначений як авт. - Авт. прозових та поет. творів: І.П. Котляревський, П.П. Артемовський [П.П. Гулак-Артемовський], Г.Ф. Квітка-Основяненко, Л.І. Боровиковський, Є.П. Гребінка, М.С. Шашкевич, М.Л. Устиянович, ...
276068
  Крушельницький А. Вибір з українського народного письменства сьомого класу середніх шкіл, для третього класу колегії / Антін Крушельницький. – Київ Відень ; Львів : Вид.-во "Чайка" ; Українське Акційне вид. Т-во
Т. 2 : (Від 1876 до 1920 р.) : для восьмої кляси середніх шкіл для четвертої кляси колєгії. – 1922. – XXV, 720 с.
276069
  Барвінський О. Вибір з української літератури для 3 і 4 pоку учительских семінаpій / О. Барвіньский. – Львів : Видавництво шкільних книжок
3-е вид., перероб. і доп. – 1917. – XI, 664 с. : ил.
276070
  Щербина О.А. Вибір засобів створення тестових питань для Moodle // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 110-121. – ISSN 1998-6939
276071
  Еш В. Вибір зброї / В. Еш. – Київ, 1966. – 318с.
276072
  Остролуцька Л. Вибір зроблено! Попереду амбітні цілі - посилення ролі Академії в житті суспільства та держави // Світ. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 39/40)
276073
  Нікітченко І.М. Вибір і обгрунтування основних переметрів пневмодвигуна комбінованої енергетичної установки автомобіля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Нікітченко Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
276074
  Клюс В. Вибір і обгрунтування способів термічної утилізації радіоактивно забрудненої деревини // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Нац. ун-т "Одеська політехніка" ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (98). – С. 61-68. – ISSN 2073-6231
276075
  Серкутан Т.В. Вибір і оцінка критеріїв інформаційного забезпечення маркетингу на підприємстві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 4. – С.41-43
276076
  Ткаченко М.О. Вибір і реалізація інноваційної стратегії / М.О. Ткаченко, С Н. Мацюра // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.354-358. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
276077
  Франко І.Я. Вибір із творів / Іван Франко ; вступ. ст. Володимира Радзикевича. – Нью-Йорк ; Париж : Наукове товариство ім. Шевченка, 1956. – 393, [3] c. : портр.


  В змісті: Вугляр ; Лесишина челядь ; Два приятелі ; Муляр ; Сам собі винен ; Добрий заробок ; Домашній промисл ; Історія моєї січкарні ; Довбавнюк ; Слимак ; Ліси і пасовиська ; Цигани ; Маніпулянтка ; Між добрими людьми ; Чи вдуріла? ; Яндруси ; Поки ...
276078
  Сіницький М.Є. Вибір інвестиційних проектів методом Монте-Карло за наявності ризику / М.Є. Сіницький, Ф.В. Моцний // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 100-111. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
276079
  Мащенко С.О. Вибір індивідуально-оптимальних рівноваг за критерієм стабільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 113-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Розглянута проблема вибору індивідуально-оптимальних рівноваг за критерієм стабільності, яка, у загальному випадку, представляє собою складну оптимізаційну задачу. Пропонується наближений метод вибору та досліджуються його властивості. Ключові слова: ...
276080
  Бова І.В. Вибір інноваційного шляху університетської бібліотеки: осмислення перспектив її діяльносьі / І.В. Бова, Т.В. Марцун // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 133-140
276081
  Авдеева Н.Є. Вибір інноваційної моделі розвитку як головний фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 238-243
276082
  Галущенко Г. Вибір іноземного права міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (285). – С. 373-376. – ISSN 2663-5313
276083
  Ковтун О.Ю. Вибір інтеграційної моделі в контексті реалізації курсу на європейську інтеграцію України. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 161-167


  Стаття присвячена аналізу основних напрямів інтеграційної взаємодії України з найближчими країнами та об"єднаннями, зокрема ЄС та Росією.
276084
  Іванов В.Ф. Вибір категорій контент-аналізу і проблема вибірки дослідження // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 64, липень - вересень


  У статті описано історію виникнення і розвиток понять "категорії контент-аналізу" і "вибірка дослідження". Мета статті - визначити оптимальний підхід до вибору категорій і процедур контент-аналізу медіа. Показано, що вибір категорій залежить від ...
276085
  Яковлєв Д.В. Вибір київського князя: спадок, випадок, доля? // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 5-12. – ISSN 2220-1394
276086
  Саттам Ясін Ахмад Дала"єн Вибір ключових показників ефективності маркетингової інформаційної системи (КПЕ-МІС) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 188-189
276087
  Задирака О.І. Вибір компонент при оцінці якості життя населення // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-123. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвячена питанням методології оцінки якості життя. Запропоновано систему компонентів, що використовуються при оцінці якості життя населення.
276088
  Задирака О.І. Вибір компонент при оцінці якості життя населення // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-123.
276089
  Гейнц Р. Вибір контрагента у договорі про надання комунальних послуг // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 135-136
276090
  Кондратенко О.М. Вибір критеріального апарату для комплексного оцінювання рівня екологічної безпеки процесу експлуатації енергетичних установок // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.В. Вамболь [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 3 (1/2018). – С. 75-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2522-1892
276091
  Олексієнко О. Вибір Литвина // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 28 (245). – С. 10-13. – ISSN 1996-1561


  Позиція спікера щодо мовного законопроекту, незалежно від мотивів, буде визначальною для його політичного майбутнього та місця в українській історії
276092
  Гончаренко В.А. Вибір людини: самоусвідомлення або знеособлення? // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 13-15
276093
  Павленок М.В. Вибір людства – віртуальність замість реальності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 119-121
276094
   Вибір масообмінного апарата для деферизації підземних вод / Я.А. Калимов, А.Б. Гелеш, А.В. Слюзар, О.Г. Курилець // Chemistry, technology and application of substances : scientific journal / Lviv Polytechnic national university ; ed.-in-chief V. Skorokhoda ; ed. board: V. Atamanyuk, L. Bolibrukh, V. Mickevicius [et al.]. – Lviv, 2022. – Vol. 5, N 1. – С. 29-35. – ISSN 2617-7307
276095
   Вибір матеріалів для вуглецевистих композитів з нанотрубок для механічних передач / К. Ніколов, В. Іванов, М. Раденков, Л. Дімітров, О. Канкайя // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 42-48. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
276096
  Коротков П.А. Вибір методики обробки інформації при КР-лідарній діагностиці навколишнього середовища / П.А. Коротков, А.І. Писанський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-55. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2)


  Проаналізовано методику отримання інформації з погляду мінімальної похибки залежно від інтенивності сигналу, що надходить до приймального блока КР-лідара. Показано, що при імпульсному збудженні спектра КР найефективнішими є фотоелектронні системи, які ...
276097
  Жовтоніжко І.М. Вибір методичних підходів для дистанційного навчання природничих дисциплін в умовах закладу вищої освіти / І.М. Жовтоніжко, Є.Н. Бабакішієва // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 3 (21). – С. 66-70. – ISSN 2413-1571
276098
  Кірнос І.О. Вибір методів діагностики готовності роботодавців до роботи з персоналом похилого віку // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 116-122 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
276099
  Лущик Л.В. Вибір методів для імпутації різних типів характеристик в даних Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 90-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються підходи до вирішення проблеми ампутації різних типів характеристик в даних Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Показано, що найбільш прийнятним методом ампутації для більшості груп характеристик населення є метод відшукання ...
276100
  Іванців М.І. Вибір методів і прийомів навчання математики в початковій школі : навч.-метод. посібник / Марія Іванців ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Пед. ін-т. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 216-223. – (Серія "Посібники та підручники СНУ ім. Лесі Українки"). – ISBN 978-966-500-684-7
276101
  Кузьмін О.Є. Вибір методів комерціалізації інноваційної продукції підприємств / О.Є. Кузьмін, Р.С. Косцик // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 6-8 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
276102
  Волошин О. Вибір методів оцінювання терористичних ризиків // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 212-213
276103
  Ковальчук Володимир Ульянович Вибір методів педагогічного стимулювання учіння студентів в умовах модульної організації навчання : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ковальчук Володимир Ульянович; МО України, КУ ім Т.Шевченка. – К, 1994. – 187л. – Бібліогр.:л.115-133
276104
  Ковальчук Ю В. Вибір методів педагогічного стимулювання учіння студентів в умовах модульної організації навчання. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Ковальчук В.Ю,; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
276105
  Кашуба Я.М. Вибір методів та підходів стратегічного управління розвитком підприємництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 16-17
276106
  Любивий Я.В. Вибір методології як проблема практичної соціальної філософії // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 3-16
276107
  Хрик В. Вибір методологічних підходів до підготовки майбутніх фахівців лісового господарства // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 10 (114). – С. 101-111. – ISSN 2312-5993
276108
  Юрченко О.М. Вибір методу превентивної інтраопераційної анестезії при вишкрібанні порожнини матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Юрченко Ольга Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
276109
  Кришталь Г. Вибір методу розрахунку міри сукупного фінансового ризику // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 5 назв
276110
  Добровольський В.А. Вибір методу хірургічного лікування у хворих з малими нирковими новоутвореннями : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Добровольський Вадим Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
276111
  Кабаненко І. Вибір між війною та безчестям // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6 листопада (№ 208). – С. 4


  Шість невідкладних заходів для створення стратегії, адекватної загрозам.
276112
  Проценко О. Вибір мовцем соціальної ролі як фактор коригувань у спонтанному мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 116-119. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-8188-08-X
276113
  Белоусова І.А. Вибір моделі економічного розвитку України у вимірі національної безпеки / І.А. Белоусова, О.А. Кириченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 10-15
276114
  Волковський Д. Вибір моделі іпотечного кредитування в Україні // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 109-115. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
276115
  Ковальова Т.В. Вибір моделі регулювання мовних відносин яу управлінське завдання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 98-103. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
276116
  Логвіновська С.І. Вибір моделі реформування податкової системи України з урахуванням зарубіжного досвіду // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 229-233. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 33, ч. 3). – ISSN 2306-4420
276117
  Андон П.І. Вибір на все життя (до 80-річчя академіка НАН України І.В. Сергієнка) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 98-104. – ISSN 1027-3239
276118
  Бурлак В.М. Вибір на все життя. / В.М. Бурлак. – Київ, 1981. – 72с.
276119
  Ткаченко А.М. Вибір найбільш вигідного ланцюга поставок продукції на ринок / А.М. Ткаченко, Є.В. Колєсніков // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (3). – С. 36-40
276120
  Коцюба О.С. Вибір найкращого інвестиційного проекту в ситуації інтервальної невизначеності початкових даних // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 144-149. – ISSN 2222-4459
276121
   Вибір наповнювача для виготовлення архівного безкислотного картону / В.В. Бабенко, С.М. Бобрицький, Р. . Бондар, О.М. Дубина, В.М. Козирев, І.М. Кривулькін // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 52-56. – ISSN 0320-9466
276122
  Мороз Т.В. Вибір народнорозмовної лексики в українських перекладах Псалтиря І. Пулюя та І. Огієнка: порівняльний аспект // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 465-472. – ISSN 2311-0821


  "Тексти українських біблійних перекладів, що були виконані в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст., становлять надзвичайно важливе джерело як для вивчення історії формування словникового складу літературної мови Цього періоду, так і для з"ясування ...
276123
  Савельєв Є. Вибір національної економічної моделі України // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Т. 6, № 4. – С. 369-371. – ISSN 1684-906Х
276124
  Ющенко В. Вибір Незалежності // Без цензури, 2004


  До Дня Незалежності України: Ст. лідера блоку "Наша Україна"
276125
  Задорожна М С. Вибір ненаціональних, норм при реалізації принципу автономії волі в міжнародному приватному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 68-73. – (Правознавство ; Вип. 282)
276126
  Загул Д. Вибір німецьких балад / Д. Загул. – Київ, 1928. – 61с.
276127
  Сорос Джордж Вибір Німеччини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 66). – С. 3


  Від рішучості Берліна залежить розв"язання кризи в єврозоні.
276128
  Охременко О.Р. Вибір об"єктивних критеріїв оцінки процесу професійної підготовки // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.226-230. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
276129
  Мариніна С.В. Вибір оптимальних відносин України з країнами провідних інтеграційних об"єднань Євразійського континенту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 1 (164). – С. 137-141


  Ефективність міжнародних інтеграційних процесів складна категорія, яка відображає багатовимірні відносини, що формуються між країнами регіональних економічних об"єднань. Україна забов"язана брати участь у світових інтеграційних процесах та здатна ...
276130
  Богославець В.В. Вибір оптимальних рецептур бурових розчинів для розкриття нафтових пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Богославець Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
276131
  Ярмолюк В.М. Вибір оптимальних характеристик маршруту та профілю польоту комплексів безпілотних літальних апаратів при виконанні завдань оперативного (бойового) забезпечення / В.М. Ярмолюк, М.В. Фелько, Ж.О. Хижняк // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 96-102. – (Технічні науки ; № 1 (3)). – ISSN 2313-7509
276132
  Бізюк А.В. Вибір оптимального алгоритму розпізнавання маркера для доповненої реальності / А.В. Бізюк, М.О. Мажуга // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 55-59. – ISSN 1681-7710
276133
  Корнєєва Ю.В. Вибір оптимального механізму грошово-кредитного регулювання у контексті інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 144-153


  У даній статті досліджується ефективність механізму грошово-кредитного регулювання у контексті інтеграційних процесів на основі економетричного аналізу роботи основних каналів трансмісійного механізму у країнах з фіксованими та гнучкими валютними ...
276134
  Сліпченко Т. Вибір оптимального режиму монетарної політики в Україні в контексті європейського досвіду // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 29-36. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
276135
  Порхун В О. Вибір оптимальної енергетичної стратегії україни із застосуванням нейронних мереж / В О. Порхун, І.О. Березань // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 98-103
276136
  Галай А.О. Вибір оптимальної моделі взаємодії самоорганізованого громадянського суспільства та сучасної Української Держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 9-15. – ISSN 2227-796X


  Стаття характеризує положення теорії адміністративного права щодо формування організаційно правильних взаємин інституціоналізованого громадянського суспільства та демократичної правової держави в сучасних умовах українського державотворення. ...
276137
  Лупенко Ю.В. Вибір оптимальної моделі функціонування державного регулятора цінних паперів України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 77-80. – ISSN 2307-9878
276138
  Тюха І.В. Вибір оптимальної форми розрахунків в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств харчової промисловості / І.В. Тюха, Р.В. Рудницька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 114-117
276139
  Коростинська Ю.О. Вибір організаційної форми господарювання відокремлень підрозділів підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 274-281.
276140
  Ющенко В. Вибір остаточний і перегляду не підлягає: Виступ Президента України у Європейському парламенті // Уряд. кур"єр., 2005
276141
  Горлач Л.Н. Вибір пам`яті : поезії / Л.Н. Горлач. – Київ, 1988. – 153 с.
276142
  Рома О.М. Вибір параметрів алгоритму входження в синхронізм радіолінії управління безпілотним літальним апаратом з псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти / О.М. Рома, С.В. Василенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 71-78. – ISSN 2524-0056
276143
  Товаровська Г.Й. Вибір параметрів гарячих відновних газів для вдування у доменну піч і режиму газифікації вугілля для їх одержання.. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04 / Товаровська Г.Й.; Держ. металург. Акад. України. – Дніпропетровськ, 1994. – 23л.
276144
  Пільгун Ю.В. Вибір параметрів дискретизації оптичних сигналів при чисельному моделюванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 331-337. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу чисельного моделювання системи проміжок-лінза-проміжок у рамках підходу хвильової оптики. Запропоновано критерії вибору довжини інтервалу дискретизації, кількості точок відліків та їх просторового розташування. Проаналізовано випадки ...
276145
  Сахно Є.Ю. Вибір параметрів для забезпечення якості розрахунку інвестиційних проектів / Є.Ю. Сахно, А.В. Кунденко, К.В. Лазовська // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 165-173 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
276146
  Світлична О.Є. Вибір параметрів ефективних засобів блискавкозахисту електроенергетичних об"єктів за допомогою моделювання електрофізичних процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Світлична Олена Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
276147
  Савченко А.С. Вибір параметрів комутаційного обладнання на підставі аналізу трафіку обчислювальних мереж : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Савченко А.С.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
276148
  Липський О.А. Вибір параметрів сигналу в засобах радіорелейного зв"язку при впливі навмисних завад : автореф. дис. .... канд. техн. наук : 05.12.02 / Липський О.А. ; Держ. ун-т інформ.- комунікац. технологій. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
276149
  Горкавий Є.О. Вибір періопераційного знеболення при комплексному лікуванні хворих на рак прямої кишки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Горкавий Євген Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
276150
  Грабович І.М. Вибір поезий / Іляріон Грабович. – заходом Костя Паньковского. – Львів : Заходом К. Паньковского. Коштом товаришів покійника. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Б, 1905. – 96 с. : портр. – - На звороті тит. арк. епіграф з твору автора
276151
  Франко І.Я. Вибір поезій / Іван Франко ; Переднє слово напмсав Антін Крушельницький. – Коломия : Вид. філії т-ва "Учительська громада" в Коломиї, 1910. – XIX, 63 с. – (Вибрані твори українського письменства ; 1)
276152
  Гейне Г. Вибір поезій Генріха Гейне : (Hімеччина. Байки для дітей) / Пеpеклав і пояснив [та авт. пеpедм.] Іван Фpанко. – У Львові [Львів] : Hакладом Т-ва "Акад. Бpатство" ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1892. – VIII, 111 с. – (Видавництво "Академічного Бpатства" в память 20-их pоковин заснованя Товариства ; Кн. 2.)


  Зміст: Hімеччина: Зимова казка; Поетови; Вандpуючі щуpі; Ослячі вибоpи; Коpоль Довгоух I; Остоpога; Вхід до неба; Діспута; Цаp Давид; Enfant perdu.
276153
  Гогонянц С.Ю. Вибір показників оцінювання живучості угрупування радіотехнічних військ / С.Ю. Гогонянц, В.М. Крищенко, О.М. Колеснік // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 7-12. – ISSN 1997-9568


  "В статті наведені показники оцінювання живучості угрупування радіотехнічних військ під час участі у відбитті удару засобів повітряного нападу противника. В статті, на основі аналізу наукових праць попередників з даного напрямку та досвіду останніх ...
276154
  Колосов О. Вибір пошукового масиву та експрес-аналіз рівня техніки при складанні опису заявки на винахід // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 3. – С. 16-21 : табл. – ISSN 1708-7422
276155
  Філіп"єв А.О. Вибір права та його обмеження в джерелах міжнародного приватного права ЄС та України: порівняльно-правовий аналіз // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 27-28
276156
  Плешань О. Вибір право до окремих частин правочину з іноземним елементом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 291-292
276157
  Бадьора Н. Вибір професії - свідомий // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9). – С. 4


  Перші вихованці Університету юних правознавців (УЮП), який цьогоріч святкує свою п"яту річницю, стали студентами юридичного факультету. Серед них - І. Рекрут. Дівчина не забуває, як колись починала свій шлях до опанування юридичної професії, та охоче ...
276158
  Меламуд Б. Вибір професії // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 129-137. – ISSN 0208-0710
276159
  Бахвалова А. Вибір професії крізь призму психаналізу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 34-37. – ISSN 2518-7104
276160
  Гордон Л.А. Вибір професії учнями випускних класів, його мотиви і заходи школи в цьому напрямі / Л.А. Гордон. – Київ-Х, 1938. – 55с.
276161
  Валова Л.М. Вибір професійної діяльності, яка пов"язана з реалізацією функцій влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Наведено результати емпіричного дослідження щодо особистісних рис курсантів та працівників НАВСУ та особливостей їх уявлень про структуру засобів влади. Проаналізовано, яким чином деякі особистісні риси можуть обумовлювати вибір діяльності, до ...
276162
  Гошовський С.М. Вибір профессії / С.М. Гошовський, А.В. Місуно. – К, 1973. – 32с.
276163
  Бовсунівський О.М. Вибір раціональних альтернатив за нечіткою множиною компромісних цілей // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 3-8. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
276164
  Шохін Б.П. Вибір раціонального варіанта системи вдосконалення трудових процесів / Б.П. Шохін, Т.Б. Твердушка // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 69-76


  Для вибору системи вдосконалення трудових процесів використовується метод аналізу ієрархій, а також обґрунтована кількість рівнів ієрархій та наведений порядок оброблення матриць парних порівнянь на кожному рівні. Для выбора системы непрерывного ...
276165
  Шуляк М.Л. Вибір раціонального режиму роботи МТА на основі аналізу еліпсоїда функціонування // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 99-104 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-1828
276166
  Дубійчук О.Ю. Вибір раціональної конструкції високовольтних імпульсних конденсаторів з послідовним з"єднанням груп секцій : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.13.23. - Техніка сильних електричних та магнітних полів / Дубійчук О.Ю. ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
276167
  Шелепко О.В. Вибір раціональної конструкції робочого органа верстата-пентапода за критерієм приведеної жорсткості / О.В. Шелепко, А.М. Кириченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 81-86 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
276168
  Нагорний Є.В. Вибір раціональної технології доставки целюлозно-паперової продукції в регіональному сполученні / Є.В. Нагорний, О.О. Шуліка // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 81-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
276169
   Вибір режимів текстурування поверхні пластин з монокристалічного кремнію при виробництві ФЕП / С.В. Ленков, Д.В. Лукомський, О.В. Селюков, Н.В. Рябенька, С.Г. Згурець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-22. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведені результати дослідження впливу режимів текстурування поверхні кремнієвих пластин на структуру робочої поверхні фотоелектричних перетворювачів, що є перспективними джерелами енергозабезпечення радіоелектронних систем спеціального ...
276170
  Хара О. Вибір розділеної Америки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 5


  "Ще місяць тому "блакитна хвиля" - переможне входження демократів в обидві палати Конгресу - була популярною метафорою. Зіштовхнувшись із електоральною реальністю, лави тих, хто досі вірить у такий сценарій, значно порідшали. Голова Національного ...
276171
  Фесенко А.О. Вибір розрядності коду в біометричних системах ідентифікації по райдужній оболонці ока / А.О. Фесенко, М.О. Рябий, О В. Фесенко // Третя всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективні напрями захисту інформації" : 02-06 верес. 2017 р. : зб. тез / "Перспективні напрями захисту інформації", всеукр. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНАЗ, 2017. – С. 88-92
276172
  Лец К. . Вибір системи електронного документообігу для забезпечення навчального процесу у вищому навчальному закладі // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1 (42). – C. 116-121. – ISSN 2073-803X
276173
  Сахно Є.Ю. Вибір системи живлення модернізованої гідроопори колінчатого вала двигуна внутрішнього згорання / Є.Ю. Сахно, Я.В. Шевченко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 107-116 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
276174
  Кунанець Н.Е. Вибір складових елементів системи дистанційного бібліотечного обслуговування користувачів із особливими потребами / Н.Е. Кунанець, В.В. Пасічник, В.І. Кут // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.7. – С. 377-383. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто особливості застосування методів вибору найкращих варіантів композицій структурних елементів інформаційних технологій для забезпечення дистанційного інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів з особливими потребами. Запропоновано ...
276175
  Галкін О.А. Вибір смуги пропускання на основі ядерної оцінки щільності розподілу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 96-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
276176
  Проценко О. Вибір соціальної ролі як фактор коригувань у спонтанному мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 116-119. – Бібліогр.: Літ.: С. 119; 3 поз. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-8188-07-1
276177
  Рожанська Н. Вибір спеціальності споживачами освітніх послуг ВНЗ: соціально-психологічний аналіз у контексті вчення Г. Сковороди про споріднену працю // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С.150-156. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
276178
  Волков Л.В. Вибір спортивної спеціалізації / Л.В. Волков. – Київ, 1973. – 163с.
276179
  Золовський А.П. Вибір способів відображення на комплексних картах сільського господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 50-56. – (Географії ; Вип. 10)
276180
  Брюханова Н.О. Вибір способів формування змісту підвищення кваліфікації викладачів технічних дисциплін / Н.О. Брюханова, М.Р. Рогуліна // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 94-106. – ISSN 2078-7782


  Проблема професійної відповідності викладачів технічних дисциплін ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації вимогам щодо висококваліфікованого виконання професійних обов’язків, які визначаються зв’язками, встановлюваними одночасно між змінами технічної сфери ...
276181
  Єфіменко С. Вибір способу обліку ефекту матриці в рентгенорадіометричному методі аналізу руд кольорових металів / С. Єфіменко, М. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-8. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. С.Є. Шнюковим) Розглянуто спосіб спектральних відношень, що дозволяє врахувати вплив речовинного складу наповнювача на результати радіометричного аналізу руд багатокомпонентних родовищ ...
276182
  Шуміло О.С. Вибір стратегії виходу підприємства на міжнародні ринки / О.С. Шуміло, О.В. Заіка, О.С. Гарбузов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 12 (539) : Інструменти реалізації "Плану Маршала" для повоєнного відновлення України. – С. 45-50. – ISSN 2222-4459
276183
  Половян Н.С. Вибір стратегії економіко-екологічного розвитку підприємства / Н.С. Половян, А.С. Окуловська // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 150-157


  Запропоновано модель вибору стратегії економіко-екологічного розвитку підприємства, яка є системою диференціальних рівнянь, які дозволяють врахувати економічну та фінансову складові при ухваленні економіко-екологічних рішень.
276184
  Ребенок А.В. Вибір стратегії конкуренції промислового підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 123-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
276185
  Лагутін В.Д. Вибір стратегії монетарної політики / В.Д. Лагутін, Т.О. Кричевська // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С.3-15
276186
  Надточій К.М. Вибір стратегії подолання бар"єрів входу у галузь // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 427-439


  У статті досліджується проблема виходу підприємств на зовнішні ринки, а саме описуються головні бар"єри та стратегії, які мають допомогти їх подолати. Описуються різні підходи до вибору конкретного способу виходу та фактори, що здійснюють найбільший ...
276187
  Холод Б.І. Вибір стратегії приватного університету: орієнтація на елітність чи масовість освітніх послуг? / Б.І. Холод, А.О. Задоя // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 14-17. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
276188
  Усик С.П. Вибір стратегії розвитку з урахуванням ступеня готовності підприємства до стратегічних змін : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 142-150 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
276189
  Коломієць В.М. Вибір стратегії розвитку конкурентоспроможності персоналу підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 54-56.
276190
  Валявська Н.О. Вибір стратегії розвитку річкових портів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 93-97. – ISSN 2306-6806
276191
  Боковець В.В. Вибір стратегії управління корпорацією в контексті забезпечення її ефективності і масштабності розвитку / В.В. Боковець, Г.В. Іванченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 145-148. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
276192
  Креденцер Б.П. Вибір стратегій обслуговування об"єктів озброєння та військової техніки на основі вартісного показника якості функціонування / Б.П. Креденцер, О.П. Волох // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 47-52
276193
  Вініченко І.І. Вибір стратегій підвищення управління конкурентоздатністю підприємств / І.І. Вініченко, О.С. Павленко, Д.В. Маховський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 20-25 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
276194
  Петрук В.А. Вибір стратегічних альтернатив бізнесу торговельних підприємств у сучасних умовах підприємництва / В.А. Петрук, І.Р. Петрук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 149-159. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
276195
  Кардаш К. Вибір стратегічного профілю зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 44-48
276196
  Шолойко А. Вибір страховиком пріоритетного виду страхування в умовах невизначеності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті обґрунтовано вибір страховиком пріоритетного виду страхування в умовах невизначеності, використовуючи теорію ігор і критерії прийняття рішень. Розроблено пропозиції для досліджуваної страхової компанії відносно вибору пріоритетного виду ...
276197
  Короденко М. Вибір студента // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 13 червня (№ 23). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Закон України "Про вищу освіту" передбачає, що частину навчальних дисциплін у вишах повинні обрати студенти. Як реалізувати це на практиці? Кілька потужних ВНЗ поділилися своїми "рецептами". Презентуючи порядок реалізації студентами КНУ ім. Тараса ...
276198
  Берестовой І.О. Вибір суднового дизеля шляхом синтезу його конструктивних характеристик та енергетичних показників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Берестовой Іван Олегович ; М-во освіти і науки України (МОН України), Нац. ун-т "Одес. мор. акад." (НУ "ОМА"). – Одеса, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
276199
  Спиця-Оріщенко Вибір сфери професіної діяльності з урахуванням особистісних та психологічних особливостей молодої людини // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 232-237. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
276200
  Грабовський С. Вибір США: Флойд чи Дорн? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 19-20 червня (№ 113/114). – С. 8


  Американцям варто вивчити історію України, щоб дізнатися, які жахіття випали на долю тих, хто пішов за адептами "пролетарської справи".
276201
  Атаєв С.В. Вибір та логарифмічне шкалування показників впливу гребель та водосховищ на навколишнє середовище // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-89. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
276202
  Савченко А.В. Вибір та обгрунтування параметрів автотракторного дизеля при його роботі на водопаливній емульсії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Савченко Анатолій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
276203
  Сокур Л.М. Вибір та обгрунтування параметрів дробарок відцентрово-ударного типу з демпфуючим підвісом робочого органу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.06 / Сокур Лідія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
276204
  Буцко Є.С. Вибір тактики лікування дисекцій хребтових артерій, ускладнених гострим порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом у вертебробазилярному басейні / Є.С. Буцко, А.Г. Голяка, В.В. Федорова // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 77-83. – ISSN 2304-9359
276205
  Бежуашвілі І.Г. Вибір тактики оперативних утручань при тромбозі інфраінгвінального шунта у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Бежуашвілі Іраклій Гурамович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
276206
  Щоголів Я.І. Вибір творів : поезії / Я.І. Щоголів. – Берлін, 1924. – 74 с.
276207
  Цицерон М.Т. Вибір творів Марка Тулія Цицерона : для гімназий з русскою мовою викладовою / М.Т. Цицерон. – Львів : Українське педагогічне товариство, 1913. – 252 с.
276208
  Савчин В.Р. Вибір твору для перекладу як прояв особистості перекладача : На прикладі творчості Миколи Лукаша // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 354-358. – ISBN 978-966-581-958-5
276209
  Шигаль Д.А. Вибір теми порівняльного історико-правового дослідження: питання методики // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 32-43. – ISSN 2224-9281
276210
  Черепахін В. Вибір технології - справа нелегка, особливо при багатоканальному телевізійному мовленні, бо це одна з найважливіших складових у підготовці телевізійного бізнесу // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С.63-68


  Інформаційні технології кабельного телебачення
276211
  Коваленко О. Вибір технологій навчання як складова педагогічного проектування професійної підготовки компетентних інженерів-педагогів / О. Коваленко, Н. Корольова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 12-20. – ISSN 2308-4634
276212
  Фіткулін О.Т. Вибір технологій та програмних засобів для створення архівних копій веб-сайтів // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 227-235. – ISSN 0320-9466
276213
   Вибір України-99. Що далі. – Київ, 1999. – 261с.
276214
  Ющенко В. Вибір України // Укр. форум, 2004


  Виступ нар. депутата, лідера фракції "Наша Україна", кандидата на пост президента на виборах 2004 р. В.Ющенка з нагоди 13 річниці Дня Незалежності України
276215
  Алібейлі Е.А. Вибір Україною зовнішньополітичної стратегії в середині 1990-х: варіант ГУАМу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 13-20. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
276216
  Овчаренко Т. Вибір цільових орієнтирів валютного курсу в контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-41. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність валютно-курсової політики. Проаналізовано сучасний стан валютного курсу України та визначено ступінь його впливу на цінову конкурентоспроможність вітчизняної економіки. Раскрыта сущность валютно-курсовой политики. Проанализировано ...
276217
  Тихонов Віктор Вибір честі, вибір частини, вибір-частіше? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 5 (266). – С. 33-37.
276218
  Онищенко О. Вибір чи перебір? Чи повинні елітні школи відбирати учнів, і як // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 1, 12


  "Вступ до школи потрапив до переліку слабких місць нашої освіти, укладеного експертами ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку, що об"єднує 34 країни світу). Усього таких проблем визначено 8, і всі вони відкривають можливості для ...
276219
  Крайлюк А.І. Вибір шлюбного партнера: теоретичні аспекти // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 207-215. – ISSN 2219-2654
276220
  Силенко С.А. Вибір шляхів сучасного антикризового управління промисловим підприємством // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 11-16. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (94)). – ISSN 1814-1161
276221
   Вибір шляхів трансформаційних змін в українському суспільстві / В.Л. Співачук, В.П. Гавриш, Г.І. Гавриш, Т.П. Драганова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 18-20. – (Економіка ; Вип. 62)


  Аналізується взаємозв"язок проблем первісного нагромадження капіталу, структурної перебудови економіки та соціальних зрушень у процесі трансформаційних змін в українському суспільстві з позиції вибору моделі розвитку, виходячи з історичних та ...
276222
  Василькевич Г. Вибір як рушій світотворення чи радше руйнації в сатиричній колядці збірника Йосипа Застирця: (або ж... камо грядеши, що нового заколядуємо тепер?) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 25-34. – ISSN 2225-5095
276223
  Олійник Б.І. Вибір! : поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 95с.
276224
  Азарова А.О. Вибір, планування і реалізація стратегії розвитку підприємства : економіка та управління підприємствами / А.О. Азарова, Н.С. Желюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 91-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
276225
  Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство = The choice: global domination or global leadership / Збігнєв Бжезінський; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 203 с. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 966-518-375-3
276226
  Горбачик А.П. Вибірка (- організований за спеціальними правилами процес відбору із сукупності об"єктів, що вівчаються, певної її частинидля безпосереднього спостереження та аналізу) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 368. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
276227
  Костріков С.В. Вибірки та запити як базові ГІС-операції при вирішенні геоекологічних задач // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 9-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1992-4224
276228
  Нікуліна Н.В. Вибіркова навчальна дисципліна "Автомобільно-дорожнє термінознавство": інтеграційні параметри, мета й завдання / Н.В. Нікуліна, Н.П. Книшенко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 57. – С. 10-19. – ISSN 2312-0665
276229
  Козаченко Ю.В. Вибіркова неперервність та моделювання випадкових процесів з просторів Dv, w / Ю.В. Козаченко, О.М. Моклячук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 80-91. – ISSN 0868-6904
276230
  Козаченко Ю.В. Вибіркова неперервність та оцінювання розподілів приростів сепарабельних випадкових процесів з класу V([фі, псі]), визначених на компакті / Ю.В. Козаченко, О.І. Василик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі наведено умови вибіркової неперервності з ймовірністю одиниця траєкторій випадкових процесів з класу V([фі, псі]), визначених на компакті, та оцінки розподілів їх приростів. Одержані оцінки покращують та узагальнюють відомі результати.
276231
  Шигун М.М. Вибіркова перевірка: термінологічний аспект // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.161-169. – (Технічні науки ; № 17)
276232
  Баганець О. Вибіркове правосуддя у сфері боротьби з корупцією // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 16-31 січня (№ 3/4). – С. 6-9. – ISSN 1992-9277
276233
  Вербова В. Вибіркове розповсюдження інформації: теорія та досвід впровадження в ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського / Віта Вербова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 7 (228). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  Аналізується теоретичний підхід до проблеми вибіркового розповсюдження інформації в Україні та зарубіжних країнах. Висвітлено результати діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки (ДНПБ) України імені В.О. Сухомлинського із впровадження ...
276234
  Мокін Б.І. Вибірковий і, звичайно ж, тенденційний літопис або Я так думаю / Борис Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 356с. – ISBN 978-966-641-224-2
276235
  Комарніцький О. Вибірковий освітній компонент "Історія українсько-російських відносин (ХХ - початок ХХІ ст.)": з досвіду викладання // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 13. – С. 222-232
276236
  Серьогін О. Вибірковий перегляд. Система допуску позбавляє ВС важелів впливу, які б дозволили забезпечити єдність судової практики / О. Серьогін, А. Потьомкін // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 29 червня - 5 липня (№ 26). – С. 11


  Перелік повноважень Верховного Суду свідчить про побудову в Україні чотирирівневої судової системи (для кожної юрисдикції). Проте чи виправдала така система сподівання законодавця, зокрема процедура допуску вищими спецсудами справ до провадження в ...
276237
  Гладун О.М. Вибіркові обстеження домогосподарств в Україні: історичний аспект // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 4-12 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
276238
  Гладун О.М. Вибіркові обстеження населення: методологія, методика, практика : монографія / О.М. Гладун. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-340-272-7
276239
  Керіш Е. Вибіркові покарання: чому санкції ООН часто залишаються лише на папері? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)
276240
  Кафка С. Вибіркові прийоми аудиту: особливості організації та застосування / С. Кафка, О. Кобрин, Н. Василенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 41-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
276241
   Вибіркові твори студентів, які брали участь у конкурсі, але не посіли призових місць // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 133-138


  Павлов В., Осередович О., Медведєва К., Лисенко А., Линник Н. Вірші.
276242
  Захарова Т.В. Вибірковість дії інсектицидів в системі комах фітофаг-ентомофаг в агробіоценозах : Автореф... канд. сільсько.-госп.наук: 03.00.09 / Захарова Т.В.; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1999. – 16л.
276243
  Ленок М. Вибірковість національної пам"яті в художньому репортажі В. Курико "Чернігівська справа Лук"яненка" // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 122-125. – ISBN 978-617-7196-23-4
276244
  Беленчук І.А. Вибоpче пpаво pадянських гpомадян / І.А. Беленчук. – Київ : Полiтвидав Укpаїни, 1965. – 32с. – (Правові знання в маси)


  Висвiтлюються основнi пpинципи pадянської вибоpничої системи.Автоp розкpиває антидемокpатичну суть виpобничої системи в капiталiстичних кpаїнах.
276245
  Шімаі М. Вибоїстими шляхами "втраченого десятиліття" // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 7-20. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
276246
  Кобринська Н.І. Виборець / Н. Кобринська ; З пеpедмовою В. Чеpедниченко. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в,, 1919. – X, 48 с. – (Видання Полтавської Спілки Спожививчих Товариств ; Серія 1 Красне письменств)
276247
  Кобринська Н. Виборець / Н. Кобринська. – Київ, 1926. – 44 с.
276248
  Черненко О. Виборець став більш прагматичним і менш ідеалістичним // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16 серпня (№ 144)


  Студентка Інституту журналістики КНУТШ Анна Черевко взяла інтерв"ю у голови Комітету виборців України Олександра Черненка.
276249
  Чекмишев О. Вибори-2006 у дзеркалі ЗМІ: уроки та перспективи // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 3. – С. 67-74.
276250
   Вибори-2006: Досвід. Проблеми. Перспективи : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції Київ,31 жовтня - 1 листопада 2006 року. – Київ : Атіка, 2007. – 552с. – ISBN 978-966-326-228-4
276251
  Давидович Я. Вибори-2006: процес завершено. Підсумки. Аналіз. Перспективи // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 4-11.
276252
  Спектор Ю. Вибори-2007: спогади про майбутнє // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 9. – С.16-19. – ISSN 1812--514Х
276253
   Вибори-2007: чи скінчилося свято демократії? // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 20-24. – ISSN 1812--514Х
276254
  Кострубіцька А.В. Вибори-2012: перспективи використання інтернет-технологій // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 65-66
276255
  Голобуцький О.П. Вибори-98 / О.П. Голобуцький, О.В. Кривошеєнко, В.О. Кулик; Укр.центр політичного маркетингу.Політичне об"єднання "Молода Україна". – Київ : УЦПМ-Прес, 1998. – 101с.
276256
  Бебик В. Вибори - 2007: мотивація та ефективність політичних впливів / В. Бебик, О. Дащаківська, О. Охотникова // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-22.
276257
  Якименко Ю. Вибори - 2012: наслідки для партійної системи України // Політичний портрет України : [бюлетень] / Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва". – Київ, 2013. – № 39 : Україна"2012: політичний портрет. – С. 37-42
276258
  Бекшкіна І. Вибори - 2012: оцінки, мотивація, інформованість виборців // Політичний портрет України : [бюлетень] / Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва". – Київ, 2013. – № 39 : Україна"2012: політичний портрет. – С. 5-36
276259
   Вибори -2002. Політичний компас виборця : повна та точна інформація про: партії та виборчі блоки. – Київ, 2002. – 127с. – ISBN 966-8039-05-Х
276260
  Фесенко В. Вибори -2006: Практичне тестування пропорційної виборчої системи // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 4-13.
276261
  Гордієнко К. Вибори : оповідання / К. Гордієнко. – Харків : Рух, 1931. – 80 с.
276262
  Маркман Ш. Вибори : (Політ. детектив) / Ш. Маркман. – Київ, 1988. – 282с.
276263
  Дрожжин В.П. Вибори / В. Дрожжин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 51-52. – ISBN 966-642-073-2
276264
  Козаченко А.І. Вибори 1917 р. повітових і губернських гласних полтавського земства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 10-17. – ISSN 0201-7245
276265
  Зуляк І. Вибори 1946 р. та українці // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 72-84. – ISSN 2312-1165
276266
  Сорокін А. Вибори 1990 р. у світлі документів постійних комісій Ватутінської райради XXI скликання // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 238-244. – ISBN 978-617-7399-39-0
276267
  Рибачук М. Вибори 2002 року: гарантії діяльності політичних партій, виборчих блоків політичних партій // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 19-23. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
276268
  Терещенко Ю. Вибори 2006 року: освіта в програмних документах політичних партій / Ю. Терещенко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 45-48
276269
   Вибори 2006. Політичний компас виборця : Повна та точна інформація; 45 виборчих списків, понад 7000 кандидатів у депутати, 1300 біографічних довідок. – Київ : К.І.С., 2006. – 416с. – ISBN 966-7048-41-1
276270
  Кисельов С. Вибори 2006: політика та демократія // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 13-17.
276271
   Вибори 2012. Організаційно-методичне забезпечення // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 8-46
276272
  Мартинов А. Вибори 43-го президента США: уроки демократії // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.75-85. – ISSN 1609-5499
276273
  Березюк О. Вибори без вибору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 22-23.
276274
  Константинов Віктор Вибори без вибору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 78-82
276275
  Турянський І. Вибори без вибору // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 16-18. – (Політичні науки)
276276
  Думанська В. Вибори близько: парламент повертає правила гри Януковича // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 7. – ISSN 1992-9277
276277
  Мартинов А. Вибори в Азербайджані // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 13 квітня (№ 15). – С. 4
276278
  Коваль О. Вибори в Греції: від радикалізму до реалізму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – С. 7
276279
   Вибори в Європейському Союзі / Ж. Безп"ятчук, А. Євгеньєва, Д. Ковриженко, О. та ін. Чебаненко; Лабораторія закондавчих ініціатив; За ред. Ковриженка Д.С.; Авт.: Безп"ятчук Ж., Євгеньєва А., Ковриженко Д., Чебаненко О. та ін. – Київ, 2006. – 156с. – ISBN 966-7625-98-2
276280
  Ерман Г. Вибори в Італії: тріумф євроскептиків та руднощі Берлусконі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-22 березня (№ 10-11)
276281
  Сидоренко О. Вибори в Казахстані: помітний прогрес // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 58-59. – ISSN 1812--514Х
276282
   Вибори в Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 221, червень : червень. – С. 18-21


  Політика прем"єра Канади П"єра Трюдо.
276283
  Волиняк П. Вибори в Канаді і українці // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 158, травень : травень. – С. 19-23
276284
  Чокас Ю. Вибори в Молдові 2014 року: проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 27-29
276285
  Бетлій О. Вибори в Молдові: карти сірого олігарха // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 5


  30 жовтня, коли українці приголомшливо спостерігали за карнавалом електронного декларування можновладцями своїх статків, громадяни Молдови віддавали свої голоси за майбутнє не тільки власної держави, а й регіону. Вперше від 1996 р. у Молдові відбулися ...
276286
  Харченко І.І. Вибори в НДР 18 березня 1990 року та їх вплив на прискорення об"єднувального процесу Німеччини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 60-66
276287
  Соколов Б. Вибори в Польщі: перемога правих // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16 жовтня (№ 188). – С. 3


  Для України збереження при владі "Права і справедливості" є позитивним моментом.
276288
   Вибори в світі // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 103-104


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
276289
  Пустельник Людмила Вибори в США: між чорним і білим // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 47-49. – ISSN 0130-5212
276290
  Нельга О. Вибори в Україні як чинник національної інтеграції // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ, 2000. – С. 124-138. – (Політологія і етнологія ; Вип. 12). – ISBN 966-02-1643-0
276291
  Дмитренко О.С. Вибори в Україні: ознака чи відимість демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 247-255
276292
  Корольова Н.В. Вибори Верховної Ради Автономної Республіки Крим: проблеми та реалії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-20. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам діючого законодавства з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Розкриваються позитивні та негативні аспекти кожного з цих законодавчих актів. Надається пропозиція щодо виборчої системи, яка найбільш підходить ...
276293
  Сухонос В. Вибори глави держави в умовах республіки: унікальні особливості // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 69-72.
276294
  Купчик Я. Вибори гласних до Київської міської думи 23 липня 1917 р.: підготовка, проведення, результати // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 38-42. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу архівних матеріалів та періодичних видань висвітлено муніципальні вибори до Київської міської думи, що відбулися 23 липня 1917 р. Автором висловлено думку, що досвід цих виборів міг би знадобитись при проведенні виборів до ...
276295
   Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року / [В.М. Шаповал та ін. ; редкол. : В.М. Шаповал (гол.), А.Й. Магера, Ж.І. Усенко-Чорна та ін.] ; Центральна виборча комісія. – Інформаційне вид. – Київ : Фенікс, 2011. – 844 с. – ISBN 978-966-651-903-3
276296
  Лоссовський І. Вибори Державної Думи Росіїї: український фактор // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 12-16. – (Політичні науки)
276297
  Мельник М. Вибори для/без вибору: роздуми про минулі вибори заради майбутніх // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 52-66


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
276298
   Вибори до Верховної Ради України 2006 року : Інформаційно-аналітичний збірник: У 2-х книгах / Редкол. Я.В. Давидович, М.І. Мельник, М.І. Ставнійчук, С.О. Дубовик, Ю.Г. Донченко; Центральна виборча комісія. – Київ : Атіка. – ISBN 966-326-231-1
Кн.1. – 2006. – 624с.
276299
   Вибори до Верховної Ради України 2006 року : Інформаційно-аналітичний збірник: У 2-х книгах / Редкол.: Я.В. Давидович, М.І. Мельник, М.І. Ставнійчук, С.О. Дубовик, Ю.Г. Донченко; Центральна виборча комісія. – Київ : Атіка. – ISBN 966-326-232-X
Кн.2. – 2006. – 328с.
276300
  Тодоров І. Вибори до Верховної Ради України 2012 року в контексті зовнішньої політики // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 84-94. – ISSN 1728-9572
276301
  Зубро Т. Вибори до Європейського парламенту // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 479-483. – ISBN 978-617-7450-09-1
276302
  Вархов Г.В. Вибори до Європейського парламенту 2009-2014 років: загальне та особливе // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 30-36. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
276303
  Мирний П. Вибори до земства / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1939. – 77с.
276304
  Демченко Т. Вибори до І та ІІ Державних дум Росії на Чернігівщині / Т. Демченко, І. Рубіс // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 117-122.
276305
  Рябошапко Л. Вибори до національних РІАД УСРР (1920- середина 1930-х років) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.95-99. – Бібліогр.: 13 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
276306
   Вибори до Національної академії правових наук України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 5 - 11 лютого (№ 5). – С. 16. – ISSN 1992-9277


  Національна академія правових наук України відповідно до свого Статусу повідомляє прізвища кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти, зареєстрованих президією НАПрН України відповідно до оголошення про проведення виборів членів НАПрН ...
276307
  Ленін В.І. Вибори до Установчих зборів і диктатура пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 22с.
276308
  Ленін В.І. Вибори до Установчих зборів і диктатура пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 24с.
276309
  Ленін В.І. Вибори до Установчих зборів і диктатура пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1985. – 31с.
276310
  Кульчицький С. Вибори і Великий терор. Як радянських громадян привчали голосувати одностайно // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 27 (555), 6-12.07.2018. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
276311
  Александров О. Вибори і діяльність Київської міської думи у 1870-х рр. (за матеріалами оглядів Олександра Кониського) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 12-16


  Аналізується погляди відомого українського письменника, правознавця Олександра Кониського, гласного Київської думи, присвячені питанням удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування.
276312
   Вибори і референдуми в Україні: законодавче забезпечення, проблеми реалізації та шляхи вдосконалення : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 13-15 листопада 2002 року (доповіді, виступи, рекомендації). – Київ : Нора-Друк, 2003. – 504с. : іл. – ISBN 966-95961-9-X
276313
   Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії и практики : Збірник. – Київ, 2001. – 360c. – ISBN 966-95532-6-1
276314
   Вибори керівництва НАЗЯВО / за інформацією Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  21 жовтня у Національній академії мистецтв України відбулися вибори голови та заступників голови агентства. За результатами голосування головою обрано доктора фізико-математичних наук (за сумісництвом - доцент кафедри в КНУ імені Тараса Шевченка Сергій ...
276315
  Кобченко К. Вибори на Житомирщині та Харківщині // Молода нація : Альманах. Спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2005. – № 1 : Помаранчева революція. – С. 238-251. – ISBN 966-7332-13-6
276316
  Якубов А. Вибори на користь Каталонії: як "перемога" соціалістів поглибила кризу в Іспанії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 3-16 травня (№ 18/19). – С. 13. – ISSN 1992-9277
276317
  Фурса Є.І. Вибори народних депутатів у правовому аспекті і не тільки // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 12. – С. 28-36
276318
  Коваль О. Вибори після BREXIT. Навіщо Тереза Мей достроково запустила передвиборну кампанію у Великій Британії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 5


  Про те, що Британії не уникнути дострокових виборів після референдуму про вихід країни з ЄС, говорили багато.
276319
  Опанасюк Т. Вибори президента РФ 2000: характерні особливості та аналіз результатів // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 180-185. – ISSN 2519-1942
276320
  Коваленко Р. Вибори Президента США: конституційна регламентація // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 4. – С. 128-132. – ISSN 1561-4999
276321
  Шевчук О.В. Вибори президента тайванської адміністрації у контексті американсько-китайських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 72-79


  Стаття присвячена аналізу впливу результатів виборів глави адміністрації Тайваню на характер американсько-китайських взаємовідносин у контексті можливих моделей урегулювання "статусу" Тайваню. Визначено вплив внутрішньополітичних чинників на характер ...
276322
   Вибори Президента України - 2004. Електоральна статистика : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : НВП Поліграфсервіс, 2005. – 608с. – ISBN 966-8618-03-3
276323
   Вибори Президента України - 2004: проблеми забезпечення та захисту виборчих прав громадян України : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції: Доповіді. Виступи. Рекомендації. – Київ, 2005. – 260с. – ISBN 966-8665-02-3
276324
   Вибори Президента України - 2004: проблеми теорії та практики : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 9-10 червня 2005 року. – Київ : Атіка, 2005. – 640с. – ISBN 966-326-124-2
276325
   Вибори президента України 1999. – К, 1999. – 79с.
276326
   Вибори президента України 1999 : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ, 2000. – 400с. – ISBN 966-95532-4-5
276327
   Вибори Президента України 2010 року : інформаційно-аналітичне видання / В.М. Шаповал [та ін.] ; [редкол. : В.М. Шаповал, А.Й. Магера, Ж.І. Усенко-Чорна та ін.] ; ЦВК. – Київ : Фенікс, 2010. – 895 с. : фото + табл. – ISBN 978-966-651-819-7
276328
   Вибори Президента України 2019 : посібник для суддів / І. Верба, О. Губська, І. Кушнір [та ін.] ; за ред. д.ю.н., проф. Ю. Барабаша. – Київ : AK-Group, 2019. – 211 с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Вибори 2019: судове врегулювання виборчих спорів)
276329
  Курінна А.В. Вибори Президента України: законодавчий аспект // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 373-376
276330
  Коліушко І. Вибори Президента: порівняння передвиборних програм / І. Коліушко, Ю. Кириченко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
276331
  Коваленко Р.О. Вибори президентів України та США: передвиборна агітація // Органи публічної влади в Україні: теорія та практика : колектив. монографія / М.М. Бліхар, Д.Є. Волкова, П.Д. Гуйван, Л.М. Дорофеєва, З.А. та ін. Іванцова. – Одеса : Гельветика, 2019. – С. 27-49. – ISBN 978-966-916-873-3
276332
   Вибори ректора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 3 жовтня (№ 38/39). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки оголошує конкурс на заміщення посади ректора Львівського державного університету фізичної культури імені Боберського.
276333
   Вибори ректора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 листопада (№ 44/45). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки оголошує конкурс на заміщення посади ректора Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
276334
   Вибори ректора 19 жовтня 2015 року // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 4-5


  Про процедуру обрання та призначення керівника вищого навчального закладу в КНУ ім. Т.Г. Шевченка
276335
   Вибори ректора КНУ імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 2


  Вибори ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувалися у два тури за прозорою демократичною процедурою. Голосували всі наукові, науково-педагогічні і педагогічні штатні працівники університету, а також представники ...
276336
   Вибори ректорів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 17 жовтня (№ 40/41). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти науки оголошує конкурс на зайняття посад ректорів: Запорізького національного університету; Львівського національного університету природокористування, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ...
276337
  Бучковський Є. Вибори Сенату Республіки Польща: проблеми реформування // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 63-70.
276338
  Вітковський В. Вибори скінчилися... Забудьте? // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.1-4
276339
  Рощина І.О. Вибори суддів - умова успішної боротьби з корупцією // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 124-127
276340
  Кохалик Х.М. Вибори та виборчі системи Німеччини на місцевому рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 121-125. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
276341
   Вибори та демократія : науково-популярний правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2004
276342
   Вибори та демократія : науково-популярний правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2005
276343
   Вибори та демократія : Науково-популярний правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2005
276344
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
276345
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2005
276346
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
276347
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
276348
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
276349
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2006
276350
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2007
276351
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2007
276352
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2007
276353
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2007
276354
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 1 (15). – 2008
276355
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 2 (16). – 2008
276356
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 3 (17). – 2008
276357
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 4 (18). – 2008
276358
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 1 (19). – 2009
276359
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 2 (20). – 2009
276360
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 3 (21). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
276361
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 4 (22). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
276362
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 1 (23). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
276363
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 2/3 (24/25). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
276364
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 4 (26). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
276365
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 1 (27). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
276366
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 2 (28). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
276367
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2004-
№ 3 (29). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
276368
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2004-
№ 4 (30). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
276369
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2004-
№ 1 (31). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
276370
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2004-
№ 2 (32). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
276371
   Вибори та економіка, протиріччя та об"єднавча спільність, прорахунки й досягнення у стратегічному баченні проблем державного розвитку / Б. Андрушків, Н. Кирич, Павликівська, О. Погайдак // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3 (58). – С. 7-15. – ISSN 2409-8892


  На основі соціологічного опитування виборців та первинного аналізу даних виявлено протиріччя й об’єднавчу спільність, досягнення та прорахунки у виборчих процесах і соціально-економічному розвитку держави. Акцентовано увагу на твердженні «якісна ...
276372
  Габович О. Вибори та інтелектуальна неспроможність еліти : асоціативна політекономія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 78-79. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
276373
  Вьольк К. Вибори та призначення суддів у Німеччині // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 124-126.
276374
  Бічек С О. Вибори та референдуми як форми участі громадян в управлінні державними справами // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 79-90.
276375
  Щерба Т. Вибори та склад органів самоуправління в містах Київської губернії згідно з положенням 1870 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-43. – (Історія ; вип. 56)


  У статті розглядаються вибори та склад органів самоуправління в містах Київської губернії згідно з положенням 1870 р.
276376
   Вибори та фейки в Україні: стан, досвід протидії та шляхи поліпшення ситуації // Фейки : пропаганда, дезінформація та виборчий процес: як нам захистити демократичні практики? : аналіт. доповідь / Д.В. Дубов, І.О. Корецька, А.В. Баровська, С.Л. Гнатюк, М.А. та ін. Ожеван. – Київ : Сталь, 2019. – С. 181-227. – ISBN 978-617-676-156-3
276377
  Межжерін О. Вибори у Верховну Раду Союзу РСР і Верховну Раду Української РСР від Черновицької ат Аккерманської областей УРСР / О. Межжерін. – R, 1940. – 32 с.
276378
  Стецюк П. Вибори у механізмі функціонування конституційної держави // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 30-37. – ISSN 1026-9932
276379
  Сірук М. Вибори у Нідерландах і Європа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 45)
276380
  Жеребецький Є. Вибори у Польщі // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 89-95.
276381
  Макаренко Б. Вибори як головний напрям політичної участі особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 276-286
276382
  Філіпенко Д. Вибори як ефективний засіб переходу до сталої демократії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 135-137
276383
  Малкіна Ганна Вибори як засіб реалізації політичної відповідальності // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  У сучасному демократичному суспільстві головним засобом реалізації відповідальності держави перед громадянським суспільством є вибори. Основним різновидом політичної відповідальності є конституційно-правова (за формою, наприклад, уряду - перед ...
276384
  Смокович М. Вибори як інститут забезпечення демократії в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 37-45. – ISSN 2308-9636
276385
  Семенов В.М. Вибори як інструмент оцінювання дыяльності регіоналних органів влади // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 148-152. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
276386
  Ставнійчук М. Вибори як ключовий інститут демократичного конституційного ладу сучасної України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 18-29. – ISSN 1026-9932
276387
  Селютіна Н.Ф. Вибори як механізм формування політичної складової політико-адміністративної еліти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.205-209. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
276388
  Райковський Б. Вибори як предмет політологічного аналізу // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 56-61.
276389
  Заяць Н. Вибори як реалії сучасної державно-правової дійсності: теоретичний аспект // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 26-29. – ISSN 0132-1331
276390
  Стецюк Н.В. Вибори як складова національної державно-правової доктрини (аксіологічний вимір) // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 277-281. – ISBN 978-617-7069-57-6
276391
  Чорнописький П.Б. Вибори як фактор сприяння децентралізації влади і реформи місцевого самоврядування в Україні // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 318-324. – ISBN 978-617-7069-57-6
276392
  Кім А.І. Вибори як форма здійснення політичних свобод радянських громадян // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
276393
  Максакова Р.М. Вибори як форма реалізації установчої влади в Україні: актуальні питання сьогодення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 52-59.
276394
  Федоренко В. Вибори, виборче право і виборчі системи - пріоритетний напрям сучасних конституційно-правових досліджень // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 105-113. – ISSN 1026-9932
276395
  Савченко О. Вибори, що поглибили кризу. У Венесуелі переобрали президента Мадуро // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 5


  "На позачергових президентських виборах у Венесуелі, що відбулися минулої неділі, як і очікувалося, перемогу здобув чинний президент Ніколас Мадуро. Він набрав 67,79% від кількості виборців, які прийшли на дільниці. Основний його суперник — Енріке ...
276396
  Подгорна В. Вибори. Надія - є! / В. Подгорна, С. Іванисько, М. Розумний; підгот. Іван Капсамун, Дмитро Кривцун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 жовтня (№ 199/200). – С. 4-5


  Обговорення передвиборчої кампанії 2014.
276397
  Айвазовська О. Вибори: відкриті списки як природний вибір // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 5. – ISSN 1992-9277
276398
  Овчинникова Г.Ф. Вибори: кому довіримо мандат? / Г.Ф. Овчинникова. – Киев : Т-во. “Знання”, 1990. – 32 с.
276399
  Драч І. Виборний із самих низів (до 55-річчя від дня народження Юрія Костенка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 257. – ISBN 966-7060-98-5
276400
  Таратура В.М. Виборний партійний актив. / В.М. Таратура. – К., 1981. – 94с.
276401
  Сердюк Н.А. Виборність суддів як основа демократичного принципу народовладдя в Україні (історико-правове дослідження) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 81-89. – ISSN 2306-9082
276402
  Кресіна І. Виборність суддів як реалізація принципу народовладдя // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 142-157. – ISSN 1026-9932
276403
  Романюк П.В. Виборність суддів: pro et contra // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 32-34. – ISBN 978-617-7096-97-8
276404
   Вибороли путівки до світового фіналу // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 4 : фото


  Команда факультету кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка (студенти Р. Фурко, М. Чорний та випускник магістратури 2015 року Д. Ігнатенко) стала призером півфіналу студентської першості світу з програмування ACM-ICPC. За перемогу в півфіналі змагалися ...
276405
  Марчук Г.О. Вибороти долю / Галина Марчук. – Київ : Фенікс, 2017. – 254, [1] с. : портр. – Зміст: "Я вибрала долю собі сама..." ; Вона і орхідеї ; А музика звучить ; Кінець світу, пироги і ... ; Ніна ; Три поїздки по знайомому маршруту ; Образки з майдану ; Щоденник, або майдан і людські долі. – ISBN 978-966-136-456-0
276406
  Жванія Т. Виборча адміністрація Грузії: "Вибори в Грузії - досягнення та уроки" // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 24-25
276407
  Цирфа Ю. Виборча ейфорія. Чи справді світ голосуватиме за зміни? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 3 (312). – С. 24-25
276408
  Афанасьєва М. Виборча інженерія: до постановки питання // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 43-49. – ISSN 1561-4999
276409
   Виборча кампанія-2002: специфіка та ймовірні результати // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 10. – С.9-10
276410
   Виборча кампанія-2006 в Донецькій області / В.П. Кіпень, М.В. Авксентьєв, К.В. Мала, Т.В. Дурнєва, А.М. Сушильников; Донецький Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу; Авт.: В.П. Кіпень, М.В. Авксентьєв, К.В. Мала, Т.В. Дурнєва та ін.; Під ред. В.П. Кіпеня. – Донецк, 2006. – 83с. – ISBN 966-639-264-Х
276411
   Виборча кампанія - 2004: погляд журналістів // Політичний портрет України : часопис Фонду "Демократичні ініціативи" / Фонд "Демократичні ініціативи". – Київ, 2005. – № 35. – С. 68-82
276412
  Хриплива Д.А. Виборча кампанія 2001-2002 рр. у перифразах журналу "ПІК" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 122-126


  У статті досліджується масив політичних перифразів, що функціонують у нашому суспільстві, з"ясовуються чинники їхньої появи у мовному просторі України. In our article we research the political periphrases, that function in our society as well sa it ...
276413
  Степанюк І.О. Виборча кампанія у процесі політичної діяльності: організація, технології, мистецтво // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 196-203. – (Думка). – ISSN 2304-7410
276414
   Виборча кампанія фінансуватиметься своєчасно та в повному обсязі // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 27-43
276415
  Криса Т. Виборча комісія як суб"єкт владних повноважень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 143-148. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті досліджено наукове питання щодо того, чи можна вважати виборчу комісію суб"єктом владних повноважень? З цією метою проведено аналіз понять суб"єкт владних повноважень, виборча комісія, член виборчої комісії. На підставі виокремлених ознак ...
276416
  Носенко А. Виборча комунікація як невід"ємна частина внутрішньої політичної у державі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 127-133
276417
   Виборча люстрація // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 жовтня (№ 39/41)


  Чи можливе політичне життя без проросійських посіпак у владі?
276418
  Захарченко П.П. Виборча модель ЗУНРу як зразок народовладдя за доби Української революції 1917-1921 рр. // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 207-210. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2
276419
  Данилишин Б.М. Виборча програма кандидата в Президенти Національної академії наук України академіка НАН України Данилишина Богдана Михайловича // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: В. Бардась, Т. Богдан, С. Бойнец [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 2 обкл., 1-3. – ISSN 1810-3944
276420
  Клюжев О. Виборча реформа: шлях довжиною в десятиліття / [О. Клюжев, О.Неберикут]. – Київ : П"ятаков Ю.О., 2021. – 48, [4] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7142-71-2
276421
  Дрожжин В.П. Виборча система / В. Дрожжин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 52-53. – ISBN 966-642-073-2
276422
  Христенко К.М. Виборча система Великої Британії // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 380-385. – ISBN 978-617-7069-57-6
276423
  Северінсен Х. Виборча система потребує змін // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 84-85.
276424
  Харченко Л.В. Виборча система Республіки Польща: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 35-40.
276425
   Виборча система соціалістичної держави. – К, 1937. – 55с.
276426
  Чагаєв О.Р. Виборча система та формування політичних еліт у сучасній Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 147-149
276427
  Козюбра М. Виборча система України в контексті вимог верховенства права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 86-95. – ISSN 1026-9932
276428
  Омельчук О.А. Виборча система України перспективи розвитку // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
276429
  Черінько І.П. Виборча система України: від мажоритарної до пропорційної // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 152-161. – ISBN 978-966-02-4604-1
276430
  Федоренко В.Л. Виборча система України: поняття, сутнісні ознаки і структура // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 294-301. – ISBN 978-617-7069-57-6
276431
  Косілова О.І. Виборча система як елемент політичної безпеки: політико-правовий аспект // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (41). – С. 213-220. – ISSN 2072-8670
276432
  Лозовицький О. Виборча система як імператив дієвості сучасного державотворення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 220-227
276433
  Гончарук В.П. Виборча система як механізм сучасної демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-61. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  В цій статті зроблена спроба розкрити суть мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих систем, а також окреслити роль виборчого процесу в сучасному демократичному суспільстві.
276434
  Гончарук В.П. Виборча система як чинник політичної стабільності у Франції // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 14-16
276435
  Парно Л.Д. Виборча система як чинник політичної стабільності Франції // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 73-74
276436
  Гончарук В.П. Виборча система як чинник розвитку партійної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 148-151. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У цій статті аналізуються чинники, що впливають на розвиток партійної системи. Виборча система розглядається як один із технологічних чинників, які розкриваються в широкому сенсі. Аналізуються "закони" М. Дюверже.
276437
  Афанасьева М. Виборча система: поняття та сучасне розуміння // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 1. – С. 21-30. – ISSN 1561-4999
276438
   Виборча статистика // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 24-28.
276439
  Райхель Ю. Виборча технологія Кремля, або Про причини розчарування Москви результатами виборів в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 203). – С. 5
276440
  Кривошеїн В.В. Виборча фреквенція як індикатор політичної активності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 141-149. – ISSN 2077-1800
276441
  Підгурська Б. Виборче законодавство Австро–Угорської імперії з другої половини ХІХ ст. до створення ЗУНР // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 229-231
276442
  Поляков В.С. Виборче законодавство в контексті політичного процесу в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
276443
   Виборче законодавство України. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2002. – 296с. – ISBN 966-95832-2-5
276444
   Виборче законодавство України: проблеми та шляхи їх вирішення : (За матеріалами науково-практичних конференцій та кругих столів). – Київ, 2005. – 180с. – ISBN 966-7625-91-5
276445
  Захарченко П. Виборче законодавство Української Центральної Ради: історико-правовий аспект та реалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 31-37. – ISSN 1026-9932
276446
  Гудіма Т.С. Виборче переміщення: чи порушуються права переселенців в Україні? // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 43-48. – ISBN 978-966-136-491-1
276447
  Дрожжин В.П. Виборче право / В. Дрожжин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 53. – ISBN 966-642-073-2
276448
   Виборче право : навч.-метод. комплекс [для студентів юрид. ф-ту освіт. рівня "магістр", спец. - 081 "Право"] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. конституц. права ; [за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. І.С. Гриценка]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – 307 с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7069-56-9
276449
  Дністрянський С. Виборче право [Австрії] від 1848-1873 // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 96-109.
276450
  Кольбенко А. Виборче право Англії в ХІІІ-ХVI ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 69-100. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
276451
  Селіванов Анатолій Виборче право в контексті конституційної реформи // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 5-9.
276452
  Чистоколяний Я.В. Виборче право в системі конституційно-правової освіти: стан і перспективи розвитку // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 7-11.
276453
  Стрижак А.А. Виборче право в Україні : історія та сучасність / А.А. Стрижак. – Київ : Логос, 2012. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 401-432. – ISBN 978-966-171-518-8
276454
  Бічек О.С. Виборче право в Україні періоду Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 254-262
276455
  Панкевич І. Виборче право в Україні у період спроб відродження української державності і після світової війни / Іван Панкевич // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – N 2. – С. 117-125. – ISSN 2082-4939
276456
  Стецюк П.Б. Виборче право в Україні: проблеми конституційного регулювання // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 273-276. – ISBN 978-617-7069-57-6
276457
  Цибулько О.С. Виборче право внутрішньо переміщених осіб // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 106-109. – ISBN 978-966-136-491-1
276458
  Федоренко В. Виборче право і виборчий процес як складники системи сучасного конституційного права України (теоретико-методологічні аспекти) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 18-24.
276459
  Нестерович В.Ф. Виборче право України : підручник / В.Ф. Нестерович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 503, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 491-503. – Бібліогр.: с. 486-490 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7507-01-6
276460
  Ставнійчук М.І. Виборче право України: взаємозв"язок проблем його становлення та правової культури учасників виборів і референдумів на сучасному етапі державотворення // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 262-266. – ISBN 978-617-7069-57-6
276461
  Цвєткова Ю.В. Виборче право як ознака федеративності феодальних держав на прикладі Великого Князівства Литовського // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 304-308. – ISBN 978-617-7069-57-6
276462
  Альонкін Олексій Виборче право як складова політичних гарантій права людини на свободу світогляду й віросповідання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 13-17
276463
  Пацурківський П.С. Виборче право як цінність: неминучість переходу в Україні від етатистської до людиноцентристської парадигми / П.С. Пацурківський, Р.О. Гаврилюк // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 198-202. – ISBN 978-617-7069-57-6
276464
  Марцеляк О.В. Виборче право: сучасне розуміння і сутність // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 12-18
276465
  Примуш М.В. Виборчий бар"єр як виклик парламентської кампанії 2012 року // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 427-433
276466
  Галайчук В. Виборчий досвід неспокійної країни // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 4 (22). – С. 101-110.
276467
  Березюк А.В. Виборчий закон Західноукраїнської Народної Республіки від 14 квітня 1919 року: історико-правовий аналіз // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 187-189. – ISBN 978-617-7777-14-3
276468
  Бучковський Є. Виборчий кодекс: вибрані зміни, впроваджені до польського виборчого права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 77-85. – ISSN 1026-9932
276469
  Шувар Н. Виборчий кодекс: основні зміни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 2 - 8 серпня (№ 31). – С. 7. – ISSN 1992-9277
276470
  Сачок Р. Виборчий кодекс: що ж змінилося кардинально та чого чекати від місцевих виборів у жовтні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 20 березня - 2 квітня (№ 11/12)
276471
  Сищук Олексій Виборчий кодекс: що нового? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 7 (268). – С. 2-3.
276472
  Павшук К.О. Виборчий омбудсман в Україні: перспективна новела для захисту виборчих прав // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (83). – C. 43-51. – ISSN 2524-0323
276473
   Виборчий процес 2019 року в Україні у світлі суспільних очікувань / [С.Г. Брехаря, Р.В. Балабан, Н.В. Кононенко та ін. ; за ред. О.М. Майбороди] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9242-0
276474
  Галіахметов І.А. Виборчий процес місцевих виборів як складова муніципально-правового режиму // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 2 (34), грудень. – С. 56-61
276475
  Чемсак Ю.В. Виборчий процес та його стадії: теоретично-правовий аспект // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 39-46. – ISSN 0201-7245
276476
  Совгиря О.В. Виборчий процес як складова конституційно-процесуального права України // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 257-261. – ISBN 978-617-7069-57-6
276477
  Ключковський Ю.Б. Виборчий процес: процедурний аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 9-20. – ISSN 2306-9082
276478
  Гончарук Тетяна Вікторівна Виборчий рух галицьких українців наприкінці ХІХ ст. -- 1914 р. : Дис... канд. істор.наук: 07.0001 / Гончарук Тетяна Вікторівна; Нац. педагог. ун-тет ім. М.Драгоманова. – К., 1998. – 177л. – Бібліогр.:л.166-177
276479
  Гончарук Тетяна Вікторівна Виборчий рух Галицьких українців наприкінці ХІХ ст. - 1914 р. : Автореф... канд. історичнихнаук: 07.00.01 / Гончарук Тетяна Вікторівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1998. – 16л.
276480
  Вигівська А. Виборчий фонд кандидата на виборах Президента України як засіб реалізації активного виборчого права // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 118-120
276481
  Теслюк С.А. Виборчий фонд як основний ресурс забезпечення сучасних політичних партій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 306-313


  Проаналізовано сутність, місце та умови формування виборчого фонду, як важливого елементу сучасних політичних партій. Розглянуто поняття "виборчий фонд" з економічної, політологічної та юридичної точок зору і сформульовано авторське визначення. Ключові ...
276482
  Співаков І. Виборчі (електоральні) відносини як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 20-23
276483
  Нельга О. Виборчі закони України у контексті деяких сучасних суспільно-політичних практик // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 3. – С. 77-83.
276484
  Лізунова О.Д. Виборчі інформаційні відносини: теоретико-практичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 112-115. – ISSN 2219-5521
276485
  Ставнійчук М. Виборчі комісії як орган управління виборчим процесом // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 14-17
276486
  Мейлі М. Виборчі освітні програми для молоді в Австралії // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 87-92.
276487
  Ковриженко Д.С. Виборчі права внутрішньо переміщених осіб: проблеми та шляхи законодавчого врегулювання / Д.С. Ковриженко, Н.В. Пашкова, С.С. Савелій // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2017. – № 1 (35), квітень. – С. 48-53
276488
  Чернецька О.В. Виборчі права внутрішньо переміщених осіб: сучасний стан законодавчого забезпечення та проблеми реалізації // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 110-114. – ISBN 978-966-136-491-1
276489
  Клюжев О.В. Виборчі права ВПО та трудових мігрантів: як розв"язати проблему // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 54-57. – ISBN 978-966-136-491-1
276490
  Гончаренко В. Виборчі права громадян за Конституцією УРСР 1937 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 93-101. – ISSN 1993-0909
276491
  Яковець І.С. Виборчі права засуджених до позбавлення волі у міжнародних документах і практиці // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 248-261. – ISSN 2304-4556
276492
  Ільченко І.М. Виборчі права людини в контексті імплементації міжнародних стандартів виборів. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 185-188.
276493
  Рабінович П.М. Виборчі права: європейські стандарти захисту (практика Страсбурзького суду) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 118-123
276494
  Лихова С.Я. Виборчі правовідносини як елемент механізму кримінально-правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-46. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються виборчі правовідносини як елемент механізму кримінально-правового регулювання, їх структура, зміст, суб"єктивний склад та механізм спричинення шкоди виборчим правовідносинам. Electoral legal relations as an element of the mechanism of ...
276495
  Лихова С.Я. Виборчі правовідносини: кримінально-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 146-153. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Проводиться порівняльний аналіз кримінально-правових і виборчих правовідносин стосовно їх структури, правової природи та їх ролі в механізмі кримінально-правового регулювання. The comparative analysis of the criminal relations and the electoral ...
276496
   Виборчі процеси як ціль дезінформації // Фейки : пропаганда, дезінформація та виборчий процес: як нам захистити демократичні практики? : аналіт. доповідь / Д.В. Дубов, І.О. Корецька, А.В. Баровська, С.Л. Гнатюк, М.А. та ін. Ожеван. – Київ : Сталь, 2019. – С. 26-38. – ISBN 978-617-676-156-3
276497
  Тихий В. Виборчі референдні права та їх кримінально-правове забезпечення // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 64-72. – ISSN 2310-6158
276498
  Гербут І.А. Виборчі системи в аспекті інтересів опозиційних партій та електорату // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 129-143. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
276499
  Процюк І.В. Виборчі системи в реаліях України: переваги та недоліки // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 207-211. – ISBN 978-617-7069-57-6
276500
   Виборчі системи з відкритими списками: в пошуках оптимальної моделі для України / Денис Ковриженко [та ін. ; Міжнар. фундація виборчих систем (IFES) в Україні]. – Київ : [б. в.], 2017. – 71, [33] c. : іл., табл. – ISBN 978-966-2760-60-6
276501
  Серкан Кушукшенель Виборчі системи і міжнародна торговельна політика : новини зарубіжної науки / Серкан Кушукшенель, Осман Гюльсевен // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 367-371. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
276502
   Виборчі системи та виборчі технології: актуальні проблеми / [ред. та упоряд. : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2010. – 76 с.
276503
  Паславский І.І. Виборчі системи та політична культура суспільства: інформаційний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 20-26


  У статті автор зосереджує увагу на необхідності широкої просвітницької кампанії у засобах масової інформації основ виборчого процесу в демократичному суспільстві, метою якої с підвищення політичної грамотності й політичної культури українського ...
276504
  Ключковський Ю.Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство : [монографія] / Ю.Б. Ключковський ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Час Друку, 2011. – 134 с. – Бібліогр.: с. 123-132. – ISBN 978-966-388-375-5
276505
  Пилипишин В.П. Виборчі системи та універсальність принципів виборчого права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 164-172. – ISSN 1563-3349
276506
  Кочубей Л. Виборчі системи як передумова формування політичної еліти // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – спецвипуск : Покликання і відповідальність політичної еліти та її лідерів. – С. 197-206.
276507
  Мяловицька Н. Виборчі системи: досвід європейських держав // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-68.
276508
  Мяловицька Н. Виборчі системи: досвід європейських держав // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-67.
276509
  Гнатів О. Виборчі спори в правових позиціях Верховного Суду // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (35). – С. 74-84. – ISSN 2707-6849
276510
  Лещенко О.Д. Виборчі спори в Україні: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. .. канд. юрид. наук : 12.00.02 / Лещенко Ольга Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
276511
   Виборчі спори: експертна оцінка якості судових рішень (місцеві вибори 2015 року) : аналіт. звіт / [Т. Калмиков та ін.] ; Ін-т приклад. гуманіт. дослідж. – Харків : ІПГД, 2016. – 64 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 51-53. – (USAID від американського народу. Проект "Справедливе правосуддя")
276512
  Татарин Андрій Виборчі стратегії основних кандитатів під час президентської виборчої кампанії 2004 року // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 4 (265). – С. 29-31.
276513
  Кочубей Л.О. Виборчі технології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Лариса Кочубей. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2008. – 332с. – (Бібліотека журналу "Політичний менеджмент"). – ISBN 978-966-8878-09-1
276514
  Нальотов А.А. Виборчі технології в українському політикумі. Незалежне спостереження за виборами та політичні аспекти вітчизняної законодавчої бази виборчих технологій // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 180-195
276515
  Чубатенко О.М. Виборчі технології в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні : дис. ... д-ра філософії : 052, 05 / Чубатенко Олександр Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2022. – 223 арк. – Додатки: арк. 221-223. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 203-220
276516
  Мокан В.І. Виборчі технології як різновид соціально-політичних технологій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 119-121. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Ця стаття присвячена розгляду сутності виборчих технологій. Зокрема, особлива увага надається обгрунтуванню їх соціально-політичної природи. This article is dedicated to the consideration of the essence of the electoral technologies. Particular ...
276517
  Нальотов А. Виборчі технології як чинник впливу на масову свідомість // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 126-138.
276518
  Хромець О.Л. Виборчі технології як чинник політичних трансформацій у пострадянських країнах ( на прикладі України та Росії) : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Хромець О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
276519
  Хромець О.Л. Виборчі технології як чинник політичних трансформацій у пострадянських країнах (на прикладі України та Росії) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Хромець О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 211 л. – Бібліогр.: л. 191-211
276520
  Кочубей Л.О. Виборчі технології: політологічний аналіз на прикладі виборів до парламенту сучасної України : [ монографія ] / Лариса Кочубей; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Національної академії наук України. – Київ : Юридична думка, 2006. – 280с. – ISBN 966-8602-35-8
276521
  Обрусна С.Ю. Виборчі технолоігї: теоретико-правовий аспект // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 61-63. – ISBN 978-966-940-085-7
276522
  Шелудько В. Виборчі фонди політичних партій, виборчих блоків політичних партій: формування, використання коштів і контроль / В. Шелудько, Н. Вадімова // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 3. – С. 30-37.
276523
  Марцеляк С.М. Виборчі фонди як джерело фінансування передвиборної агітації на парламенських виборах // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 88-94. – ISBN 978-617-7404-86-5
276524
  Лабенська Л. Виборчі цензи до кандидатів на виборні посади органів місцевого самоврядування в Україні з кінця 18 ст. по даний час / Л. Лабенська, А. Новікова // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 118-123. – ISSN 0132-1331
276525
  Федак І.В. Вибранi задачi ХХ турнiру юних математикiв // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 44-57. – ISSN 1029-4171
276526
   Вибрана бібліографія з актуальної теми: "Доктрина природного права"[ // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 172-173. – ISSN 1026-9932
276527
   Вибрана бібліографія з актуальної теми: "Національна доктрина корпоративного права" // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6. – С. 220. – ISSN 1026-9932
276528
   Вибрана бібліографія з актуальної теми: "Процедура добору суддів Конституційного Суду України: на шляху формування конституційної юриспруденції у світлі європейських традицій і цінностей" // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 7 : Процедура добору суддів Конституційного Суду України на шляху формування конституційної юриспруденції у світлі європейських традицій та цінностей. – С. 114. – ISSN 1026-9932
276529
   Вибрана бібліографія з міжнародного права за 2019 рік // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 148-153. – ISSN 1814-3385
276530
   Вибрана бібліографія з питань європейського права // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 264-269. – ISSN 2304-1773
276531
   Вибрана бібліографія з питань Європейського права // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 341-346. – ISSN 2304-1773
276532
   Вибрана бібліографія захищених дисертацій з питань європейського права // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 269-273. – ISSN 2304-1773
276533
  Дробіна Л. Вибрана бібліографія наукових і науково-популярних праць проф. В.М. Ботушанського ті відгуки про його діяльність / Л. Дробіна, Г. Чайка // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 15-33
276534
  Добрянський С. Вибрана бібліографія праць з проблематики прав людини і громадянина // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 208-214. – ISSN 1026-9932


  Перелік праць Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.
276535
  Мельницька С. Вибрана бібліографія публікацій про Львівський національний університет імені Івана Франка та його наукову бібліотеку у 2010 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 310-317. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 6). – ISSN 2078-4260
276536
   Вибрана бібліографія сучасних монограічних праць з питань теорії судової влади та правосуддя // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 228-230. – ISSN 1026-9932
276537
   Вибрана бібліографія сучасних монографій з питань Європейського права // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 376-379. – ISSN 2304-1773


  До списку входять праці авторів КНУ імені Тараса Шевченка.
276538
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 134-144. – ISSN 0132-1331
276539
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з медичного права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 124-128
276540
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з міжнародного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 360-363. – ISSN 1026-9932
276541
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань виборчого права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 235-239. – ISSN 1026-9932
276542
  Вибрана Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань вчення про злочин та покарання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 199-200. – ISSN 0132-1331
276543
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань державної влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 137-138. – ISSN 1026-9932
276544
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань діяльності органів прокуратури // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 136-137. – ISSN 1026-9932
276545
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань договірного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 256. – ISSN 1026-9932
276546
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань європейського права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 205-207. – ISSN 1026-9932
276547
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань застосування Європейської конвенції з прав людини у національних правових системах // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 126-127. – ISSN 0132-1331
276548
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань земельного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С.104-105. – ISSN 1026-9932
276549
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань кримінального права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 151. – ISSN 1026-9932
276550
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань міжнародного приватного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 222-224. – ISSN 1026-9932
276551
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з філософії права і методології правознавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 233-235. – ISSN 0132-1331
276552
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з цивільного процесуального права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 153. – ISSN 0132-1331
276553
  Українка Леся Вибрана лірика / Українка Леся. – Харків; Київ, 1931. – 128с.
276554
  Первомайський Л.С. Вибрана лірика / Л.С. Первомайський. – Львів, 1940. – 152 с.
276555
  Черінь Г. Вибрана лірика / Г. Черінь. – Київ : Юніверс, 2002. – 336с. – ISBN 966-7305-76-7
276556
  Прокоф"єв О.А. Вибрана лірика. / О.А. Прокоф"єв. – Київ, 1960. – 236с.
276557
  Шевченко Т. Вибрана поезія. Живопис. Графіка = Jelected poems. Paintings. Graphic Works / Тарас Шевченко; [голова ред. ради М. Жулинський; редкол.: Т. Андрущенко, С. Гальченко, І. Дзюба та ін.; упоряд., авт. прим. С. Гальченко; пер. творів англ. мовою В. Річ]. – Київ : Мистецтво, 2007. – 608с. – Назва та текст книги українською та англійською мовами. – ISBN 978-966-577-123-4
276558
  Пушкін О.С. Вибрана проза / О.С. Пушкін. – Київ, 1937. – 478с.
276559
   Вибрана сучасна бібліографія з права Європейського Союзу // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 145-147. – ISSN 1814-3385
276560
  Горинь М. Вибране / Михайло Горинь. – [Б.м.] : [Б.в.]. – 460 с.
276561
  Решетніков Ф.М. Вибране / Ф.М. Решетніков. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 221 с.
276562
  Маяковський В. Вибране / В. Маяковський. – К., 1936. – 223с.
276563
  Лавреньов Б. Вибране / Б. Лавреньов. – Київ : Державне літературне вид-во, 1936. – 475 с.
276564
  Голованівський С.О. Вибране / С.О. Голованівський. – Київ, 1939. – 128 с.
276565
  Менделе Мойхер Сфорим Вибране / Менделе Мойхер Сфорим. – Київ, 1940
276566
  Чехов А.П. Вибране / А.П. Чехов. – К.Х., 1944. – 159с.
276567
  Тихонов Микола Семенович Вибране / Тихонов Микола Семенович. – Київ : ДЛВ, 1946. – 155с.
276568
  Герасименко К. Вибране / К. Герасименко. – Київ, 1946. – 96 с.
276569
  Головко А.В. Вибране / А.В. Головко. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 343 с.
276570
  Василевська В.Л. Вибране / В.Л. Василевська. – Київ, 1947. – 327 с.
276571
  Козаченко В.П. Вибране / В.П. Козаченко. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 323с.
276572
  Купала Я. Вибране / Янка Купала ; пер. з білорус. за ред. М. Терещенка. – Київ : Деджвидав. худож. літ., 1947. – 287, [1] с.
276573
  Рибак Н.С. Вибране / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 335с.
276574
  Панч П. Вибране / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 396 с.
276575
  Шиян А.І. Вибране : повісті, оповідання / А.І. Шиян. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 335 с.
276576
  Корнійчук О.Є. Вибране / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 435с.
276577
  Усенко П.М. Вибране / П.М. Усенко. – Київ, 1948. – 318 с.
276578
  Скляренко С.Д. Вибране / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 451 с.
276579
  Ле І. Вибране / І. Ле. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 344 с.
276580
  Ільченко О.Є. Вибране / О.Є. Ільченко, 1948. – 342 с.
276581
  Копиленко О. Вибране / О. Копиленко. – Київ, 1948. – 255 с.
276582
  Баш Я. Вибране / Я. Баш. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 376с.
276583
  Гончар О. Вибране / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 448с.
276584
  Сосюра В. Вибране / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1948. – 364 с.
276585
  Аді Е. Вибране / Ендре Аді ; Аттіла Йожеф ; пер. з угорськ. К. Дрока, М. Шаповала. – Ужгород : [б. в.], 1949. – 148 с.
276586
  Малишко А.С. Вибране : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1949. – 460 с.
276587
  Маяковський В. Вибране / В. Маяковський. – К., 1949. – 332с.
276588
  Толстой О.М. Вибране / О.М. Толстой. – К., 1949. – 388с.
276589
  Тудор С. Вибране / Степан Тудор. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 356 с., 1 л. портр. : портр. – В кн. також стаття: Степан Тудор / П. Козланюка
276590
  Яновський Ю. Вибране / Ю. Яновський. – Київ, 1949. – 378 с.
276591
  Цвирка П. Вибране / П. Цвирка. – Київ, 1950. – 292 с.
276592
  Ісаковський М.В. Вибране / М.В. Ісаковський. – Київ : Художня література, 1950. – 207с.
276593
  Дмитерко Л. Вибране / Л. Дмитерко. – Київ, 1950. – 436 с.
276594
  Галан Я.О. Вибране / Я.О. Галан. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 432с.
276595
  Бедный Д. Вибране : пер. з рос. / Д. Бедный; Дем"ян Бедний. – Киев : Держлітвидав, 1951. – 196 с.
276596
  Тудор С. Вибране / С. Тудор. – Львів, 1951. – 157 с.
276597
  Бажан М.П. Вибране : вірші, поеми / М.П. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1951. – 232 с.
276598
  Кулешов А.А. Вибране / А.А. Кулешов. – Київ, 1952. – 255 с.
276599
  Гайдар А.П. Вибране / А.П. Гайдар. – К., 1952. – 418с.
276600
  Джамбул Вибране / Джамбул. – Київ : ДЛВ, 1952. – 211 с.
276601
  Казбегі О.М. Вибране / О.М. Казбегі. – Київ, 1952. – 264с.
276602
  Шаншіашвілі С. Вибране / С. Шаншіашвілі. – К., 1952. – 191с.
276603
  Мирний П. Вибране / П. Мирний. – Ужгород : Кн.-журн. вид-во, 1952. – 216с.
276604
  Барбюс Анрі Вибране : пер. с франц. / А. Барбюс. – Київ : ДЛВ, 1953. – 492 с., [1] портр.
276605
  Венцлова А. Вибране / А. Венцлова. – Київ, 1953. – 243 с.
276606
  Стальский С. Вибране / Сулейман Стальский. – Київ, 1953. – 184 с.
276607
  Сосюра В. Вибране / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1954. – 296 с.
276608
  Первомайський Л.С. Вибране : поезії / Л.С. Первомайський. – Київ : Держлітвидав України, 1954. – 288 с.
276609
  Рильський М.Т. Вибране / М.Т. Рильський. – Київ, 1954. – 292 с.
276610
  Масенко Терень Вибране / Масенко Терень. – Київ, 1954. – 260 с.
276611
  Малишко А.С. Вибране / А.С. Малишко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 275 с.
276612
  Вишня Остап Вибране / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1954. – 432с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
276613
  Васильченко С. Вибране / С. Васильченко. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 307с.
276614
  Ботев Х. Вибране / Х. Ботев ; пер. з болгарської Павла Тичини. – Київ : ДЛВ, 1954. – 107 с. : 1 портр.
276615
  Го Вибране / Го, Мо-Жо. – К., 1954. – 339с.
276616
  Гусєв В. Вибране / В. Гусєв. – Київ, 1954. – 467с.
276617
  Хікмет Н. Вибране / Н. Хікмет. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1954. – 265 с.
276618
  Українка Леся Вибране / Українка Леся. – Київ, 1954. – 548с.
276619
  Франко І.Я. Вибране / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 400 с.
276620
  Тичина П.Г. Вибране : лірика / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав, 1954. – 292 с., [1] арк. портр.
276621
  Франко І.Я. Вибране / І.Я. Франко. – Київ : Держлітвидав, 1954. – 400 с.
276622
  Міцкєвич А. Вибране / А. Міцкєвич. – Київ : Молодь, 1955. – 152 с.
276623
  Усенко П.М. Вибране / П.М. Усенко. – Киев, 1955. – 372 с.
276624
  Турчинська А.Ф. Вибране / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1955. – 232 с.
276625
  Шеремет М.С. Вибране / Микола Шеремет. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 280 с.
276626
  Герасименко К. Вибране / К. Герасименко. – Київ, 1955. – 324 с.
276627
  Гаврилюк О. Вибране / О. Гаврилюк. – Київ, 1955. – 239 с.
276628
  Воскрекасенко С. Вибране / С. Воскрекасенко. – Київ, 1955. – 291 с.
276629
  Воронько П.М. Вибране / П.М. Воронько. – Київ : ДЛВ, 1955. – 380с.
276630
  Українка Леся Вибране / Українка Леся. – Київ, 1955. – 708с.
276631
  Дорошко О П. Вибране / О П. Дорошко. – Київ
2. – 1955. – 316 с.
276632
  Короленко В.Г. Вибране / В.Г. Короленко. – К, 1956. – 368с.
276633
  Гойда Ю.А. Вибране : поезії / Ю.А. Гойда. – Київ, 1956. – 256 с.
276634
  Вирган І.А. Вибране / І.А. Вирган. – Київ, 1956. – 312 с.
276635
  Смирнов С.В. Вибране / С.В. Смирнов. – К., 1956. – 128с.
276636
  Олійник С. Вибране / С. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1956. – 352 с.
276637
  Маковей О.С. Вибране / О.С. Маковей. – Львів, 1956. – 632 с.
276638
  Нехода І.І. Вибране / І.І. Нехода. – Київ : ДЛВ, 1956. – 376 с.
276639
  Кравченко У. Вибране / У. Кравченко. – Львів, 1956. – 176 с.
276640
  Успенський Г.І. Вибране / Г.І. Успенський. – Киев, 1956. – 524с.
276641
  Фомін Є.П. Вибране / Є.П. Фомін. – Київ, 1956. – 272 с.
276642
  Шпак М. Вибране / М. Шпак. – Київ, 1956. – 235 с.
276643
  Яцків М. Вибране / М. Яцків. – Львів, 1957. – 440 с.
276644
  Швець В.С. Вибране / В.С. Швець. – Київ : Художня література, 1957. – 384 с.
276645
  Чаренц Є.А. Вибране / Егише Чаренц. ;. – Київ, 1957. – 240 с.
276646
  Нагнибіда М.Л. Вибране : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1957. – 383с.
276647
  Олійник С. Вибране / С. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1957. – 352 с.
276648
  Бровка Петрусь Вибране / Петрусь Бровка ; пер. з білорус. за ред. Миколи Бажана. – Київ : ДЛВ, 1957. – 228 с. : 1 поортр.
276649
  Андрійчук М. Вибране / Андрійчук М. – Київ : Радянськьий письменник, 1957. – 288 с.
276650
  Аронський М. Вибране : пер. с євр. / Аронський М. – Київ : ДЛВ, 1958. – 408 с., [1] портр.
276651
  Бажов П.П. Вибране : пер. з рос. / П.П. Бажов. – Київ : ДЛВ, 1958. – 639 с.
276652
  Каган А.Я. Вибране / Абрам Каган;. – Київ, 1958. – 192 с.
276653
  Забашта Л.В. Вибране : поезії / Л.В. Забашта. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 264 с.
276654
  Кацнельсон А.І. Вибране / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1958. – 252 с.
276655
  Українка Леся Вибране / Українка Леся. – Київ, 1958. – 595с.
276656
  Олесь О. Вибране / О. Олесь. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 520с.
276657
  Мисик В.О. Вибране / В.О. Мисик. – Київ, 1958. – 320 с.
276658
  Чандар К. Вибране / К. Чандар. – К, 1958. – 375с.
276659
  Фомін Є.П. Вибране : сповідь, вірші й поеми / Євген Фомін. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 296 с.
276660
  Ющенко О.Я. Вибране / О.Я. Ющенко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 431 с.
276661
  Шпорта Я.Г. Вибране / Ярослав Шпорта. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 546 с.
276662
  Шолом-Алейхем Вибране / Шолом-Алейхем. – Київ, 1959. – 554 с.
276663
  Сорока О.М. Вибране : поезії / О.М. Сорока. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 151 с.
276664
  Танк Максим Вибране / Танк Максим. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 258 с.
276665
  Олійник С. Вибране / С. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1959. – 379 с.
276666
  Каххар А. Вибране / А. Каххар. – Київ : ДЛВ, 1959. – 400 с.
276667
  Кротевич Є.М. Вибране / Є.М. Кротевич. – Київ : Держлітвидав, 1959. – 592 с.
276668
  Гончаренко І.І. Вибране / І.І. Гончаренко. – Київ, 1959. – 503 с.
276669
  Грінченко М.О. Вибране / М.О. Грінченко. – К., 1959. – 432с.
276670
  Бернс Р. Вибране / Р. Бернс ; пер. Миколи Лукаша і Василя Мисика. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 256 с.
276671
  Го Вибране / Го, Мо-Жо. – К., 1959. – 347с.
276672
  Бобинський В.П. Вибране / В.П. Бобинський. – Київ : ДЛВ, 1960. – 228 с., [1] арк. портр. : іл.
276673
  Кириленко І. Вибране / І. Кириленко. – Київ, 1960. – 439 с.
276674
  Поліщук В.Л. Вибране / В.Л. Поліщук. – Київ, 1960. – 100 с.
276675
  Українка Леся Вибране / Українка Леся. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 566 с.
276676
  Ломоносов М.В. Вибране / М.В. Ломоносов. – К., 1961. – 139с.
276677
  Квітка-Основ"яненко Вибране / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1961. – 528с.
276678
  Гребінка Є. Вибране / Є. Гребінка. – Київ, 1961. – 374 с.
276679
  Загул Д.Ю. Вибране / Дмитро Юрійович Загул. – Київ, 1961. – 411 с.
276680
  Волощак А.В. Вибране : поезії / А.В. Волощак. – Київ, 1961. – 184 с.
276681
  Софронов А.В. Вибране / А.В. Софронов. – К., 1962. – 159с.
276682
  Романівська М.М. Вибране / М.М. Романівська. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1962. – 516 с.
276683
  Рудакі Вибране / Рудакі; пер. з тадж.-фарсі В. Мисика. – Київ : Держ. вид-во художньої літератури, 1962. – 190 с.
276684
  Українка Леся Вибране / Українка Леся. – Київ, 1963. – 548с.
276685
  Лазорик Ф. Вибране / Ф. Лазорик. – Пряшів, 1963. – 359с.
276686
  Брежньов Г.І. Вибране : лірика, гумор, сатира / Г.I. Брежньов ; [упорядкування та вступ. стаття, с. 3-14, І. Виргана і П. Воронька]. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 200 с.
276687
  Духнович О.В. Вибране / О.В. Духнович. – Пряшів, 1963. – 197 с.
276688
  Фомін Є.П. Вибране / Євген Фомін. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 206 с.
276689
  Тичина П Вибране : Тополі арфи гнуть / П Тичина. – Київ : Художня література, 1963. – 263с.
276690
  Гребінка Є.П. Вибране / Є.П. Гребінка. – Київ, 1964. – 510 с.
276691
  Годієнко Д.П. Вибране / Д.П. Годієнко. – Київ, 1965. – 301 с.
276692
  Рильський М.Т. Вибране / М.Т. Рильський. – Київ : Дніпро, 1965. – 454 с.
276693
  Мельничук Ю.С. Вибране / Ю.С. Мельничук. – Київ : Дніпро, 1965. – 452 с.
276694
  Українка Леся Вибране / Українка Леся. – Київ : Дніпро, 1966. – 718с.
276695
  Зеров М.К. Вибране / М.К. Зеров. – Київ : Дніпро, 1966. – 539 с.
276696
  Каневський Д.І. Вибране : поезії / Д.І. Каневський. – Харків : Прапор, 1966. – 79 с.
276697
  Верхарн Е. Вибране / Е. Верхарн. – Київ : Дніпро, 1966. – 219с.
276698
  Тичина П.Г. Вибране / Павло Тичина. – Київ : Дніпро, 1966. – 396 с.
276699
  Рильський М.Т. Вибране / М.Т. Рильський. – Київ : Дніпро, 1967. – 426 с.
276700
   Вибране. – К, 1968. – 135с.
276701
  Даріо Р. Вибране / Рубен Даріо ; [пер. з іспан. Михайла Литвинця]. – Київ : Дніпро, 1968. – 107 с.
276702
  Драй-Хмара Вибране : поезії та переклади / Драй-Хмара. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 302 с.
276703
  Вирган І.О. Вибране / І.О. Вирган. – Київ : Дніпро, 1969. – 399 с.
276704
  Руданський С.В. Вибране / С.В. Руданський. – Київ : Дніпро, 1969. – 230с.
276705
  Тичина П.Г. Вибране : поетичні твори / Павло Тичина ; [вступ. ст.: С. Шаховський]. – Київ : Дніпро, 1969. – 367 с., [5] арк. фот.
276706
  Кулешов А.А. Вибране / А.А. Кулешов. – Київ, 1970. – 428 с.
276707
  Українка Леся Вибране / Українка Леся. – Тбілісі, 1971. – 573с.
276708
  Турсун-заде М. Вибране / Мірзо Турсун-заде ;. – Київ, 1971. – 120 с.
276709
  Щоголев Я.І. Вибране / Яків Щоголев ; [вст. ст. І.І. Пільгука]. – Київ : Дніпро, 1971. – 158 с. – (Шкільна бібліотека)
276710
  Нагнибіда М.Л. Вибране : В 2-х т. / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Лірика. – 1971. – 392с.
276711
  Нагнибіда М.Л. Вибране : В 2-х т. / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Цикли. Балади. Поеми. – 1971. – 364с.
276712
  Сосюра В.М. Вибране : Лірика та поеми / В.М. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1972. – 308 с.
276713
  Голованівський С. Вибране : п"єси: Поетова доля; Перший грім; Дальня луна / С. Голованівський. – Київ : Дніпро, 1973. – 262 с.
276714
  Герасименко Ю.Г. Вибране : лірика / Ю.Г. Герасименко. – Київ : Дніпро, 1973. – 163 с.
276715
  Глазовий П.П. Вибране : байки, гуморески, усмішки / П.П. Глазовий. – Київ : Дніпро, 1974. – 142 с.
276716
  Зульфія Вибране / Зульфія. – Київ, 1974. – 191 с.
276717
  Журлива О. Вибране / О. Журлива. – Київ : Дніпро, 1974. – 119 с.
276718
  Косач Ю.М. Вибране : поезії, публіцистика / Юрій Косач ; [Вступна ст. Юрія Смолича]. – Київ : Дніпро, 1975. – 152 с.
276719
  Міцкевич А. Вибране / А. Міцкевич. – Київ, 1976. – 167с.
276720
  Цьотка Вибране / Цьотка. – К., 1976. – 135с.
276721
  Гребінка Є.П. Вибране / Є.П. Гребінка. – Київ : Музична Україна, 1976. – 224 с. – (Шкільна б-ка)
276722
  Бандуренко Є.Ф. Вибране / Є.Ф. Бандуренко. – Київ, 1977. – 304 с.
276723
  Бажан М.П. Вибране : вірші та поеми / М.П. Бажан ; упоряд. стаття П. Моргаєнка. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 223 с.
276724
  Чаренц Єгіше Вибране / ,Егіше Чаренц; пер. с арм. – Київ, 1977. – 204 с.
276725
  Ющенко О.Я. Вибране / О.Я. Ющенко. – Київ, 1977. – 439 с.
276726
  Гребінка Є.П. Вибране / Є.П. Гребінка. – Київ : Музична Україна, 1977. – 224 с.
276727
  Українка Леся Вибране : поезії, поеми, дпаматичні твори / Леся Українка. – Київ : Дніпро, 1977. – 637с.
276728
  Плоткін Г.Д. Вибране / Г.Д. Плоткін. – Київ : Дніпро, 1977. – 311 с.
276729
  Забашта Л.В. Вибране : поезії / Л.В. Забашта. – Київ : Дніпро, 1977. – 383 с.
276730
  Гілевич Н.С. Вибране / Н.С. Гілевич. – К., 1978. – 200с.
276731
  Плоткін Г.Д. Вибране : п"єси / Г.Д. Плоткін. – Київ : Дніпро, 1978. – 335 с.
276732
  Гончаренко І.І. Вибране : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ
1. – 1978. – 344 с.
276733
  Гончаренко І.І. Вибране : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ
2. – 1978. – 255 с.
276734
  Стефаник В.С. Вибране / В.С. Стефаник. – Ужгород : Карпати, 1979. – 392с. – (Б-ка "Карпати")
276735
  Гулак-Артемовський Вибране / Гулак-Артемовський. – Київ : Веселка, 1980. – 144 с.
276736
  Нехода І.І. Вибране / І.І. Нехода. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Цикли: Початок пісні; Як спитає дочка про мене; Люблю свій край; Учителі мої і друзі; З далеких доріг. – 1980. – 318 с.
276737
  Летюк Є.М. Вибране : поезії / Є.М. Летюк. – Київ : Дніпро, 1980. – 264 с.
276738
  Котляревський І.П. Вибране / І.П. Котляревський. – Харків : Прапор, 1980. – 280с. – (Шкільна б-ка)
276739
  Білоус Д.Г. Вибране : лірика, гумор, сатира, переклади / Д.Г. Білоус. – Київ : Дніпро, 1980. – 424 с. : портр.
276740
  Вишня Остап Вибране / Вишня Остап. – Харків : Прапор, 1981. – 304с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
276741
  Галан Я.О. Вибране / Я.О. Галан. – Київ : Дніпро, 1981. – 232с. – (Шкільна б-ка)
276742
  Луценко Д.С. Вибране : поезії / Д.С. Луценко. – Київ, 1981. – 344 с.
276743
  Стриженюк С.С. Вибране : поезії / С.С. Стриженюк. – Київ : Дніпро, 1981. – 229 с.
276744
  Бажан М.П. Вибране : вірші та поеми / М. П. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 218 с.
276745
  Котляревський І.П. Вибране / І.П. Котляревський. – Київ, 1981. – (Шкільна б-ка)
276746
  Танк Максим Вибране / Максим Танк ;. – Київ, 1982. – 240 с.
276747
  Ребро П.П. Вибране : поезії / П.П. Ребро. – Київ : Дніпро, 1982. – 224 с.
276748
  Купала Я. Вибране / Я. Купала. – Київ, 1982. – 308 с.
276749
  Подолян М.П. Вибране : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Дніпро, 1983. – 314 с.
276750
  Кочевський В.В. Вибране : поезії / В.В. Кочевський. – Київ : Дніпро, 1983. – 526 с.
276751
  Донець Г.П. Вибране : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Дніпро, 1983. – 420 с.
276752
  Коломієць Т.П. Вибране : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ : Дніпро, 1984. – 246 с.
276753
  Гарін Ф. Вибране / Ф. Гарін. – Харків, 1984. – 199 с.
276754
  Тарновський М.М. Вибране / М.М. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1984. – 261 с.
276755
  Упеник М.О. Вибране / М.О. Упеник. – Київ, 1984. – 413 с.
276756
  Ладижець В.І. Вибране / В.І. Ладижець. – Ужгород, 1984. – 255 с.
276757
  Юхимович В.Л. Вибране : поезії / В.Л. Юхимович. – Київ : Дніпро, 1984. – 367 с.
276758
  Коломієць В.Р. Вибране : вірші та поеми / В.Р. Коломієць. – Київ, 1985. – 236 с.
276759
  Іванович В.І. Вибране : гумор, сатира / В.І. Іванович. – Київ, 1985. – 238 с.
276760
  Карпенко М.І. Вибране : поезії / М.І. Карпенко. – Київ, 1985. – 311 с.
276761
  Павличко Д.В. Вибране : поезії / Д.В. Павличко. – Київ, 1986. – 286 с.
276762
  Шеремет М.С. Вибране / М.С. Шеремет. – Київ, 1986. – 359 с.
276763
  Ющенко О.Я. Вибране / О.Я. Ющенко. – Київ, 1987. – 405 с.
276764
  Поліщук В.Л. Вибране / В.Л. Поліщук. – Київ, 1987. – 316 с.
276765
  Забашта Л.В. Вибране / Л.В. Забашта. – Київ : Дніпро, 1987. – 484 с.
276766
  Базилевський В.О. Вибране : поезії / В.О. Базилевський. – Київ : Дніпро, 1987. – 238 с. : портр.
276767
  Балла Л. Вибране : повісті, оповідання, драма / Л.К. Балла ; пер. з угор. Ласло Балла ; худож. В. В. Петрецький ; портр. М. М. Томчанія. – Ужгород : Карпати, 1987. – 339 с.
276768
  Бортняк А.А. Вибране : лірика, гумор, сатира / Анатолій Бортняк ; [передм. В. Моренця]. – Київ : Дніпро, 1988. – 238, [1] с. : портр.
276769
  Бурлаков С.Р. Вибране : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ, 1988. – 294 с.
276770
  Влизько О.Ф. Вибране : поезії / О.Ф. Влизько. – Київ : Дніпро, 1988. – 172 с.
276771
  Гончаренко І.І. Вибране : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ : Дніпро, 1988. – 415 с.
276772
  Драй-Хмара Вибране / Драй-Хмара. – К., 1989. – 541с.
276773
  Костенко Л.В. Вибране / Ліна Костенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 558 с.
276774
  Сосюра В.М. Вибране : Поезії та проза / В.М. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 231 с. – (Шк. б-ка)
276775
  Шпак М.І. Вибране / М.І. Шпак. – Київ, 1989. – 220 с.
276776
  Вишня Остап Вибране / Вишня Остап. – Київ : Молодь, 1989. – 208 с.
276777
  Федькович Ю.А. Вибране / Ю.А. Федькович. – Київ, 1990. – 207с.
276778
  Тихий Наум Миронович Вибране : поезії / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1990. – 543 с. : іл + портр.
276779
  Сковорода Г.С. Вибране / Г.С. Сковорода, І.П. Котляревський. – 3-тє вид. – Харків : Прапор, 1990. – 298 с. – ISBN 5-7766-0233-5
276780
  Полонський Р.Ф. Вибране : романи / Р.Ф. Полонський. – Харків : Прапор, 1990. – 596 с.
276781
  Лепкий Б.С. Вибране / Б.С. Лепкий. – Львів : Світ, 1990. – 181 с.
276782
  Жиленко І.В. Вибране : поезії / І.В. Жиленко. – Київ : Дніпро, 1990. – 333 с.
276783
  Білоус Д.Г. Вибране : лірика, гумор, сатира, переклади / Дмитро Білоус ; передм. В.Л. Чуйка. – Київ : Дніпро, 1990. – 309, [1] с. : портр.
276784
  Бровченко В.Я. Вибране : вірші та поеми / Володимир Бровченко ; [склад. В.Я. Бровченко ; передм. В.О. Базилевського ; худож. В.М. Євтушенко]. – Київ : Дніпро, 1991. – 572, [1] с. : іл., портр. – ISBN 5-308-00850-7
276785
  Коваль Г.П. Вибране : поезії / Г.П. Коваль. – Київ, 1991. – 285 с.
276786
  Клен Ю. Вибране / Ю. Клен. – Київ : Дніпро, 1991. – 461 с.
276787
  Нечерда Б.А. Вибране / Б.А. Нечерда. – Київ, 1991. – 428 с.
276788
  Стриженюк С.С. Вибране : поезії / С.С. Стриженюк. – Київ : Дніпро, 1991. – 302 с.
276789
  Талалай Л.М. Вибране : поезії / Л.М. Талалай. – Київ, 1991. – 540 с.
276790
  Драгоманов М.П. Вибране : "... мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні " / М.П. Драгоманов. – Київ : Либідь, 1991. – 685 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-11-001743-3
276791
  Зуєвський О. Вибране : поезії, переклади / О. Зуєвський. – Київ : Дніпро, 1992. – 364 с. – ISBN 5-308-01246-6
276792
  Юркевич П.Д. Вибране / П.Д. Юркевич. – Київ, 1993. – 397 с.
276793
  Сулима-Блохина Олександра Вибране : Поезії, новелістика. Ннаукові та публіцистичні розвідки / Сулима-Блохина Олександра; Фундація ім. О.Ольжича. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1995. – 288с. – ISBN 5-7707-7674-9
276794
  Кістяківський Б.О. Вибране / Б.О. Кістяківський. – Київ : Абрис, 1996. – 478 с. – (Бібліотека часопису "Філософська та соціологічна думка" ; Українські мислителі)
276795
  Мазуренко Галя Вибране / Мазуренко Галя; Упоряд. Н.Миронець. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2002. – 248с. – (Повернені із забуття). – ISBN 966-7018-52-0; 966-7018-55-5
276796
  Беньямін Вальтер Вибране = Ausgewahlte schriften : Пер. з нім. Ю.Рибачука, Н.Лозинська / Беньямін Вальтер. – Львів : Літопис, 2002. – 214с. – ISBN 966-7007-42-0
276797
  Плющ Леонід Вибране : У карнавалі історії.Свідчення / Плющ Леонід; Пер.з російської Д.Матіяш. – Київ : ФАКТ, 2002. – 632 с. – ISBN 966-664-043-0
276798
  Єфремов Сергій Вибране : Статті. Наукові розвідки. Монографії / Єфремов Сергій; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; упоряд., передм. та приміт. Е. Соловей. – Київ : Наукова думка, 2002. – 760 с. – ISBN 966-00-0762-0
276799
  Винниченко В. Вибране : Для серед. та ст. шкільного віку / Упоряд. текстів, підготов. комент., прим. Т.С.Бакіної; Володимир Винниченко. – Київ : Школа, 2002. – 304 c. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-006-X
276800
  Цвєтаєва М. Вибране : Вірші, поеми, драма у перекладах Валерії Богуславської / Марина Цвєтаєва. – Київ, 2002. – 286с. – ISBN 5-7707-8346-Х
276801
  Мазуренко Г. Вибране : 1901-2000 / Галя Мазуренко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2002. – 246, [2] с. : портр., іл. – (Повернені із забуття). – ISBN 966-7018-55-5
276802
  Антонич Б.- Вибране / Б.- І. Антонич ; ред.-упоряд. М.Н. Москаленко. – Київ : Київська правда, 2003. – 376 с. – ISBN 966-7270-32-7
276803
  Янссон Туве Вибране / Пер. з. швед. Н.Іваничука; Туве Янссон. – Львів : Літопис, 2004. – 192 с. – ISBN 966-7007-104-9
276804
  Андріяшик Р. Вибране / Р. Андріяшик; Вступне слово С.М.Квіта; Упоряд. В.Медвідь. – Київ : Український письменник, 2004. – 1077с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-579-158-3
276805
  Руденко М. Вибране : Вірші та поеми (1936-2002) / Микола Руденко. – Київ : Дніпро, 2004. – 800с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-578-165-0
276806
  Талалай Л.М. Вибране / Леонід Талалай ; [упоряд. Р. Талалай ; передм. В. Базилевського]. – Київ : Дніпро, 2004. – 445, [3] с. : портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада: П.А. Загребельний (голова), Л.І. Андрієвський, В.О. Базилевський [та ін.]). – ISBN 966-578-112-X


  До книги вибраних творів увійшли цикли віршів: Журавлиний леміш ; Глибокий сад ; Така пора ; Потік води живої ; Неурахований час, а також статті, присвячені рідному слову, творчості класиків - Максима Рильського і Володимира Сосюри.
276807
  Шемшученко Ю.С. Вибране / Юрій Шемшученко. – Київ : Юридична література, 2005. – 592с. – ISBN 966-8602-25-0
276808
  Міцкевич А. Вибране : Для старшого шкільного віку / А. Міцкевич; Упор. текстів, підготовка навч.-метод. матеріалів О. Астаф"єва. – Київ : Школа, 2005. – 462с. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-325-5
276809
  Смілянський Л.І. Вибране : Роман. Повість / Л.І. Смілянський. – Київ : Український письменник, 2005. – 574с. – ISBN 966-579-162-1
276810
  Ібн Сіна Вибране / Пер. з дарі та вступна стаття М.В.Попова / Абу Али Ібн Сіна (Авіцена). – Київ, 2005. – 112с.
276811
  Бродяга-Бродецький Вибране / Олесь Бродяга-Бродецький. – Запоріжжя : Полиграф, 2005. – 256 с. – ISBN 966-8268-99-7
276812
  Генрі О. Вибране : Королі і капуста. Новели та оповідання / О. Генрі; Упоряд. Н.М. Торкут. – Київ : А.С.К., 2006. – 704с. – (доп по каб.). – (Бібліотека зарубіжної літератури). – ISBN 966-539-473-8
276813
  Цвіт А. Вибране : Філософська і любовна лірика / Антонія Цвіт; Ред.-упор.: А. Дупляк. – Київ : Фенікс, 2006. – 600 с. – ISBN 966-651-371-4
276814
  Мойсієнко А.К. Вибране : Поезії і переклади / Анатолій Мойсієнко. – Київ : Фенікс, 2006. – 528с. – ISBN 966-651-357-9
276815
  Гребінка Є.П. Вибране / Є.П. Гребінка, Л.І. Глібов. – Донецьк : Донбас, 2007. – 184с. – Ш. – ISBN 5-7740-0834-7
276816
  Кедрін Д.Б. Вибране : вірші, поеми, драма / Дмитро Кедрін ; пер. з рос. Г. Прокопенка. – Дніпропетровськ : Січ, 2007. – 298с. – ISBN 978-966-511-329-1
276817
  Вирган І.О. Вибране : поезія / Іван Вирган. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-493-071-7
276818
  Гончар О.Т. Вибране / Олесь Гончар ; [ упоряд., передмова О. Савченко ]. – Харків : Прапор, 2008. – 720 с. – ISBN 978-966-1643-05-4
276819
  Матвєєв Г.К. Вибране / Г.К. Матвєєв. – Київ : Україна, 2008. – 600с. – ISBN 978-966-524-314-4
276820
  Маковей О.С. Вибране : для ст. шк. віку / Осип Маковей ; [передм. О. Кавуненка]. – Київ : Школа, 2008. – 190, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2002 р. - Зміст: Оповідання; Поетичні твори. – Бібліогр.: с. 188. – (Шкільна хрестоматія : ШХ). – ISBN 978-966-661-881-1
276821
  Адаменко М.П. Вибране / Микола Адаменко ; Всеукр. т-во політ. в"язнів і репресованих. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 224 с., [8] с. іл. – ISBN 978-966-518-510-9
276822
  Українка Л. Вибране : для серед. та старш. шк. віку : [твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення] / Леся Українка ; [упорядкув., передм., підготов. комент., прим. Л. Мірошниченко]. – Київ : Школа, 2008. – 367, [1] с. – Сер. засн. у 2005 р. – (Бібліотека шкільної класики : БШК). – ISBN 966-661-646-7
276823
  Лермонтов М.Ю. Вибране : [твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення] : для серед. та ст. шк. віку / Михайло Лермонтов ; [передм., упоряд., наук.-метод. матеріали О. Мельника]. – Київ : Школа, 2009. – 287, [1] с. – Сер. засн. у 2005 р. - На обкл. також: Твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення. – (Бібліотека шкільної класики : БШК). – ISBN 978-966-339-819-8
276824
  Олійник Б. Вибране : поезії, поеми / Борис Олійник ; передм. М. Шевченка. – Київ : Етнос, 2009. – 640 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-522-270-8
276825
  Шолом-Алейхем Вибране / Шолом-Алейхем ; [пер. Гершбіна, Милоченка та Райцина ; вст. слово М.Я. Гона ; упоряд. А.М. Михайляна]. – Київ : Україна, 2009. – 382 с. – ISBN 978-966-524-390-8
276826
  Яворівський В. Вибране / Володимир Яворівський ; передмова Павла Загребельного. – Київ : Український письменник, 2009. – 704 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-579-260-4
276827
  Ружевич Тадеуш Вибране : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 211-224
276828
  Бернз Р. Вибране = Selected works / Роберт Бернз ; [упоряд.: П. Кормило, Г. Дика]. – Київ : Богдана, 2010. – 295, [1] с. : іл. – Авт., назва, текст парал. англ., укр. – ISBN 978-966-425-008-2
276829
  Матіос М. Вибране / Марія Матіос ; художник Сергій Іванов. – Львів : Піраміда, 2010. – 423, [1] с. – У змісті твори: Майже ніколи не навпаки ; Солодка Даруся ; Москалиця ; Нація ; Мама Маріца - дружина Христофора Колумба ; Не плачте за мною ніколи ; По праву сторону Твоєї слави. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-441-200-8
276830
  Чумак М.І. Вибране : збірка поезій / Микола Чумак. – Харків : Крок, 2010. – 195, [1] с. – ISBN 978-966-652-025-1


  У пр. № 1748221 напис: Моєму незмінному рекдактору збірок поезій, однокашнику по літературній студії в Деркачах В.С. Бойку з найкращими побажаннями (Див. ст. 60). Автор - Підпис. 3.09.10
276831
  Тимофієва О. Вибране / Ольга Тимофієва. – Ужгород : Гражда, 2010. – 229, [7] с. : іл. – ISBN 978-966-176-059-1


  У пр. № 1747953 напис: Від авторки на згадку. 02.03.12 /підпис/
276832
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-63-5
Т. 1 : Автобіографічні та ранні твори. Листи. – 2010. – 460 с., [8] арк. фот. : фот. – Покажчики: с. 448-460
276833
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-64-2
Т. 2 : Постаті друзів. Дрогобицькі репортажі. Дорожні замальовки. – 2010. – 463, [1] с., [8] арк. фот. – Покажчики: с. 457-551. – Бібліогр.: с. 449-456 та в підрядк. прим.
276834
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-65-9
Т. 3 : Публіцистика. – 2010. – 640 с., [8] арк. фот. : фот. – Покажчики: с. 609-640. – Бібліогр. у прим.: с. 599-608
276835
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-66-6
Т. 4 : Наукові праці. – 2010. – 591, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 559-592. – Бібліогр. у підрядк. прим. та наприкінці ст.
276836
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-67-3
Т. 5 : Передмови та рецензії. Виступи й інтерв"ю. – 2010. – 623, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 575-623. – Бібліогр.: с. 524-562 та у прим.: с. 563-574
276837
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-68-0
Т. 6 : Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють кольорові коні Апокаліпсису. – 2010. – 551, [1] с. – Покажчики: с. 517-551. – Бібліогр.: с. 449-456 та в підрядк. прим.
276838
  Зеров М.К. Вибране : поезії, переклади, дипломна робота / Микола Зеров ; [передм. та ред.-упоряд.: М. Сулима]. – Київ : Український письменник, 2011. – 710, [2] с. – ISBN 978-966-579-311-3
276839
  Рильський М.Т. Вибране / Максим Рильський // Вибране / П.Г. Тичина. – Харків : Фоліо, 2011. – С. 227-422. – (Серія "Шкiльна бiблiотека української та світової літератури"). – ISBN 978-966-03-5450-0
276840
  Тичина П.Г. Вибране / Павло Тичина ; [передм. і комент. Л.В. Ушкалова ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 537, [6] с. – В кн. також : Вибране / М. Рильський. – (Серія "Шкiльна бiблiотека української та світової літератури" / громадська рада : В.С. Бакіров та ін.). – ISBN 978-966-03-5450-0
276841
  Возіянов М.К. Вибране : [у 2 т.] / Микола Возіянов. – Харків : Майдан. – ISBN 978-966-372-438-6
Т. 1 : Рукопис осені. Поезії. – 2011. – 239, [1] с.
276842
  Возіянов М.К. Вибране : [у 2 т.] / Микола Возіянов. – Харків : Майдан. – ISBN 978-966-372-439-3
Т. 2 : Про нас і про вас... з усмішкою. – 2011. – 239, [1] с.
276843
  Жмир В.Ф. Вибране / Володимир Жмир ; [упоряд. О.В. Кунцевська] ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2012. – 508, [4] с. – Бібліогр.: с. 507-509 та в підрядк. прим.
276844
  Терен В.В. Вибране / Віктор Терен ; [художник І. Пантелемонова]. – Київ : Літопис-XX. – ISBN 978-966-7252-71-7
Т. 1 : Поезії. – 2012. – 424 с., [10] л. іл : іл.
276845
  Терен В.В. Вибране / Віктор Терен ; [відп. ред. М. Славинський ; художник І. Пантелемонова]. – Київ : Літопис-XX. – ISBN 978-966-7252-72-4
Т. 2 : Проза. – 2012. – 288 с., [11] л. іл. : іл.
276846
  Земляк В.С. Вибране : романи, оповідання / Василь Земляк ; [вступ. сл. О.О. Сизоненка ; упорядкув. Б.О. Прокопенка]. – Київ : Україна, 2013. – 717, [3] с. : портр. – До 90-річчя від дня народження. - Зміст: Лебедина зграя: роман ; Зелені млини: роман ; Тихоня: оповідання ; Ганна Лебідь: оповідання. – ISBN 978-966-524-419-6
276847
  Сеферис Й. Вибране / Йоргос Сеферис ; переклад з новогрецької мови: [Ірина Бетко та ін. ; упоряд. О. Пономарева, А. Савенка]. – Київ : Всесвіт, 2013. – 399, [1] с. : портр., фот. – Парал. тит. арк. новогрец. - Вірші парал. новогрец., укр. – ISBN 978-966-8439-32-2


  У пр. № 1747466 напис: Дорогій Олені Степанівні з найкращими побажаннями від упорядників
276848
  Щербина В.С. Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. господар. права. – Київ : Ліра-К, 2015. – 605, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 587-606, в підрядк. прим. та в тексті. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
276849
  Дзера О.В. Вибране : зб. наук. праць : Київська школа цивілістики / О.В. Дзера. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 871, [1] с., [1] арк. портр. : іл. – Бібліогр.: с. 854-863 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-664-4
276850
  Стус В.С. Вибране : [вірші, проза та листи] / Василь Стус ; [уклад. і авт. передм. Д.В. Стус ; худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Час читати, 2016. – 539, [2] с. – ISBN 978-617-7176-00-7


  Зміст: Вірші: Зі збірки "Круговерть" (1965), Зі збірки "Зимові дерева" (1970), Зі збірки "Веселий цвинтар" (1970), Зі збірки "Час творчості - Dichtenzeit" Finis coronat opus - 30. 9. 1972 р. ; Johann Wolfgang Goethe (переклади) ; Палімпсести ; Проза ; ...
276851
  Дзера О.В. Вибране : зб. наук. праць : Київська школа цивілістики / О.В. Дзера. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 871, [1] с., [1] арк. портр. : іл. – Текст частково рос. – Бібліогр.: с. 852-863, в підрядк. прим. та в кінці висновків. – ISBN 978-966-667-664-4
276852
  Цюриць С. Вибране / Сергій Цюриць. – Луцьк : Терен, 2018. – 322, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7680-12-2
276853
  Гірник П.М. Вибране : поезії / Павло Гірник. – Хмельницький : Цюпак, 2018. – 373, [1] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис Володимира Сергійчука. – ISBN 978-617-513-524-2
276854
  Петров В.В. Вибране / В.В. Петров ; [упоряд.: О.Г. Додонов, А.А. Крючин, С.М. Шанойло] ; НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації. – Київ : Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, 2020. – 615, [1] с. : іл., портр., табл. – Текст укр., рос., та англ. – Бібліогр.: с. 609-615 та в кінці ст. – ISBN 978-966-02-9294-9
276855
  Костів-Гуска Вибране // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10. – С. 70-75. – ISSN 0208-0710


  Поезія.
276856
  Стус В.С. Вибране : збірка / Василь Стус. – 2-ге вид. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2023. – 317, [3] с. – За вид.: Твори: у 6 т., 9 кн. / В. Стус. Львів: Видавнича спілка "Просвіта", 1994-1999. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Перлини української класики"). – ISBN 978-617-12-5960-7
276857
   Вибране : вірші, балади, байки. – К, 1980. – 142с.
276858
  Ярмусь Степан Вибране із статтей, проповідей і доповідей = Selected works: essays, sermons and addresses / Ярмусь Степан; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Товариство "Волинь", 1991. – 412с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами
276859
   Вибране із сучасної словацької та чеської прози. – Братіслава, 1959. – 164с.
276860
  Забужко О. Вибране листування на тлі доби: 1992-2002 : з дод. творами, комент., причинками до біографії та ін. док. / Оксана Забужко, Юрій Шевельов. – Київ : Висока Полиця ; Факт, 2011. – 499, [3] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 481-497. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-359-365-4
276861
  Неруда Я. Вибране. / Я. Неруда. – К., 1952. – 535с.
276862
  Конрад Д. Вибране. / Д. Конрад. – К., 1959. – 364с.
276863
  Чарнецький С. Вибране. / С. Чарнецький. – Львів, 1959. – 199 с.
276864
  Тукай Абдулла Вибране. / Тукай Абдулла. – К., 1960. – 208с.
276865
  Корецький Ю.В. Вибране. / Ю.В. Корецький. – Х., 1967. – 115с.
276866
  Масенко Т.Г. Вибране. / Т.Г. Масенко. – Київ, 1975. – 391 с.
276867
  Покоф"ев О.А. Вибране. / О.А. Покоф"ев. – К, 1975. – 271с.
276868
  Прокоф"єв О.А. Вибране. / О.А. Прокоф"єв. – Київ, 1975. – 271с.
276869
  Прокофєв О. Вибране. / О. Прокофєв. – Київ : Дніпро, 1975. – 271 с.
276870
  Кацнельсон А. Вибране. / А. Кацнельсон. – К, 1983. – 355с.
276871
  Гойда Ю.А. Вибране. : вірші та поеми / Ю.А. Гойда. – Київ : Дніпро, 1989. – 166 с.
276872
  Еліот Т.С. Вибране. / Т.С. Еліот. – Київ, 1990. – 198с.
276873
  Маяковський В. Вибране. 1914-1930 / В. Маяковський. – К., 1940. – 369с.
276874
  Болобан Л.В. Вибране. Кирило Кожум"яка. - Ой піду я в Бориславку. - Дерев"яний гудзик : [п"еси] / Л.В. Болобан. – Харьков : Прапор, 1969. – 214 с. : іл.
276875
  Десняк О. Вибране: Десну перейшли батальйони. Полк Тимофія Черняка / Олекса Гнатович Десняк. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 279 с.
276876
  Гоголь М. Вибране: у кращих українських перекладах / Микола Гоголь ; [пер. О. Вишня, М. Рильський, П. Панч, А. Хуторян ; передм. М. Жулинського]. – Київ : Наукова думка, 2009. – 352 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 978-966-00-0882-1
276877
  Едшмід К Вибраний Казімір Едшмід. / К Едшмід, . – Мюнхен, 1960. – 136с.
276878
  Филипович Л. Вибраний список праць Юрія Мулика-Луцика // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 258-261. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
276879
  Урсу Н.О. Вибрані архітектурні публікації XVIII-XIX ст. як джерело розвитку теорії зодчества в Україні // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 171-172
276880
  Моряк-Протопопова Вибрані аспекти діяльності місцевих органів влади Австро-Угорської монархії наприкінці ХІХ - на початку ХХ століть як одна з передумов проголошення ЗУНР // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 65-76. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
276881
  Глібов Л.І. Вибрані байки / Л.І. Глібов. – Харків : Лім, 1930. – 96с. – (Масова худ. б-ка)
276882
  Глібов Л.І. Вибрані байки / Л.І. Глібов. – Київ : ДЛВ, 1937. – 31 с. – (Б-ка читача-початківця)
276883
  Рильський М.Т. Вибрані вірші / М.Т. Рильський. – Харків, 1937. – 169 с.
276884
  Рильський М.Т. Вибрані вірші / М.Т. Рильський. – Київ, 1939. – 79 с.
276885
  Маяковський В.В. Вибрані вірші. – [Харків : Держлітвидав, 1940. – 126 с. : 1 портр.; 9х6 см. – Мініатюрне видання
276886
  Грабовський П.А. Вибрані вірші : Лірика. Переклади : для дітей старшого шкільного віку / П. Грабовський ; Ред.-упоряд. Р. Терещенко. – Київ : Молодь, 1950. – 86 с. : 1л. портр., іл.
276887
  Мамакаєв М Вибрані вірші : [пер. з чеченської] / М. Мамакаєв, Ш. Арсанукаєв. – Київ : [б. в.], 2016. – 48 с. : іл.
276888
   Вибрані вірші епохи Тан та поезії у жанрі "ци" Сунської династії. – Тайбей : Чженчжуншу, 1980. – 576с. – Видання китайською мовою
276889
  Чечвянський В. Вибрані гуморески / Василь Чечвянський. – Київ : Дніпро, 1959. – 175 с.
276890
  Чечвянський В. Вибрані гуморески / В. Чечвянський. – Київ, 1968. – 214 с.
276891
  Стешенко В.С. Вибрані демографічні твори / Валентина Стешенко. – Житомир : О.О. Євенок, 2020. – 570, [2] с. : портр.фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-995-077-2
276892
  Шіллер Ф. Вибрані драматичні твори / Ф. Шіллер. – Київ : Мистецтво, 1955. – 924с.
276893
  Лобанова Л.В. Вибрані задачі елементарної математики / Л.В. Лобанова, Л.П. Фінкельштейн. – Київ, 1989. – 94с. – (Бібліотечка фізико-математичної школи ; Математика)
276894
   Вибрані задачі з алгебри. – К
1. – 1970. – 11с.
276895
  Вишенський В.А. Вибрані задачі з алгебри і геометрії / В.А. Вишенський, М.Й. Ядренко. – Київ : Вища школа, 1978. – 72с.
276896
  Барабаш О.В. Вибрані задачі з математичного аналізу для студентів фізичного факультету / упоряд. О.В. Барабаш, О.М. Радченко, О.І. Якименко. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2007. – 40 с.
276897
  Стефанишин Д.В. Вибрані задачі оцінки ризику та прийняття рішень за умов стохастичної невизначеності : монографія / Д.В. Стефанишин ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ : Азимут-Україна, 2009. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-103. – ISBN 978-966-8405-79-2
276898
  Чувпило О.О. Вибрані індологічні твори / О.О. Чувпило ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Цифрова друкарня № 1, 2013. – 747, [1] с. – Бібліогр.: c. 286-322, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7017-48-5


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка з найкращими побажаннями від автора. Підпис. 17 січня 2014 р.
276899
  Тис Ю. Вибрані казки : [для дітей молодшого шкільного віку] / Юрій Тис; [ іл. П. Андрусіва та М. Михалевича]. – 2-е вид. – Львів : Каменяр, 1993. – 73 с. : іл. – (Серце і книжка). – ISBN 5-7745-0550-2
276900
  Салтиков-Щедрін Вибрані казки. / Салтиков-Щедрін. – Київ, 1952. – 63с.
276901
  Мольер Ж.Б. Вибрані комедії / Ж.Б. Мольер. – Харків, 1930. – 475с.
276902
   Вибрані лекції з курсу "Радіаційна біофізика" для магістрів кафедри біофізики / упоряд. : К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький, Ю.П. Скляров ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Навч.-наук. центр "Інститут біології". – Київ : [б. в.], 2012. – 88 с. : іл., табл.
276903
  Первомайський Л.С. Вибрані листи : 1970-1973 / Леонід Первомайський ; [упоряд., фото С. Пархомовський]. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 315, [1] с. : портр. – ISBN 966-542-370-3
276904
   Вибрані листи Дмитра Чижевського до о. Георгія Флоровського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 6 : Історія філософії : архівні студії. – С. 90-129. – ISSN 0235-7941
276905
  Верба І. Вибрані листи Михайла Слабченка до Олександера Оглоблина // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 36-79. – Бібліогр.: с. 70-79. – ISBN 966-02-2067-7
276906
  Куліш П. Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані = Selected letters of Panteleimon Kulish (in Ukrainian) / Пантелеймон Куліш ; редакція Ю. Луцького ; передм. Ю. Шевельова. – Hью-Йорк ; Торонто : Українська вільна академія наук у США, 1984. – 326 с. – ISBN 0916381013
276907
  Василій Великий Вибрані листи св. Василія Великого = Selected letters of the st.Basil the Great / Василій Великий; Переклав з грецької мови о.С.Фединяк, ЧСВВ. – Нью-Йорк : Видавництво оо.Василіян, 1964. – 216с. – (Українська духовна бібліотека = Ukrainian spiritual library)
276908
   Вибрані літературні твори Ханської доби. – Тайбей : Чженчжуншу, 1970. – 510 с.
276909
  Вишенський В.А. Вибрані математичні задачі / В.А. Вишенський. – Київ : Вища школа, 1974. – 107с. : 18 іл.


  Збірник розрахован на учнів фізико-математичних шкіл.
276910
  Кравчук М. Вибрані математичні праці / М. Кравчук; Українська Вільна Акад. Наук у США; Націон. Акад. Наук України. – Київ-Нью-Йорк, 2002. – 792 с. – ISBN 966-7944-24-7
276911
  Гордієнко О.В. Вибрані методи синтезу органічних сполук : N-галогеноіміди в органічному синтезі : навч. посібник для студентів хім. ф-тів ВНЗ / О.В. Гордієнко, Т.В. Любчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 319, [1] c. : іл., табл. – Предм. покажчики: с. 312-319. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-901-9
276912
  Ткаченко А. Вибрані місця із дружнього рецензування // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 113-125. – ISBN 978-966-1516-14-3


  Останнім часом більшість літературознавчих досліджень провадиться з дедуктивних позицій, причому незрідка від загального до окремого (художнього тексту чи бодай автора) не дуже доходить. У статті наведено приклади, з одного боку, термінологічних ...
276913
  Авер"янов В.Б. Вибрані наукові праці / Авер"янов Вадим Борисович ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2011. – 447, [1] с., [5] арк. кольор. фотоіл. : кольор. фотоіл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-114-7
276914
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6294-2
Т. 1 : Володимир Іванович Вернадський і Україна / [редкол.: А.Г. Загородній та ін.], кн. 1 : Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / [авт.-уклад. : О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова та ін.]. – 2011. – 697, [2] с. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії
276915
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада : Б.Є. Патон та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6293-9
Т. 1 : Володимир Іванович Вернадський і Україна / [редкол. : А.Г. Загородній та ін.], кн. 2 : Вибрані праці / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко, В.М. Даниленко, Л.А. Дубровіна та ін.]. – 2011. – 583, [1] с. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії
276916
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6599-8 (Т.2, кн.1)
Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими, кн. 1: Листування: А - Г / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін. ; редкол.: А.Г. Загородній та ін.]. – 2011. – 823, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в комент.
276917
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6586-8
Т. 9 : Володимир Іванович Вернадський. Щоденники (1917-1921) / [редкол.: А.Г. Загородній та ін. ; уклад.: С.М. Кіржаєв та ін.]. – 2011. – IV, 271, 327, [15] с. : портр., [18] арк. іл. – До 150-річчя від дня народж. видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, акад. В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. - Бібліогр. опис здійснено за назв. серії
276918
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6600-1 (Т.2, кн.2, ч.2)
Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими, кн. 2 : Листування: Д - Я, ч. 2 : О - Я / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін. ; редкол.: А.Г. Загородній (голова) та ін.]. – 2012. – 691, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійсн. за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в комент.
276919
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6600-1 (Т.2, кн.2, ч.1)
Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими, кн. 2 : Листування: Д - Я, ч. 1 : Д - Н / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін. ; редкол.: А.Г. Загородній (голова) та ін.]. – 2012. – 741, [1] с. : портр., табл., іл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійсн. за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в комент.
276920
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т заг. та неорг. хімії ім. В.І. Вернадського. – Київ : Ін-т заг. та неорг. хімії ім. В.І. Вернадського. – ISBN 5-02-004361-3
Т. 3 : Хімічна будова біосфери Землі та її оточення / [уклад.: Л.С. Лисюк, К.О. Каздобін, Л.Б. Коваль ; редкол.: С.В. Волков (голова) та ін. ; авт. вступ. ст. С.В. Волков]. – 2012. – 506, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр.: с. 476-488 та в підрядк. прим.
276921
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Ін-т геохімії навколиш. середовища. – Київ : Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України [та ін.]. – ISBN 978-966-02-6471-7
Т. 4 : Геохімія живої речовини, кн. 2 / [авт.-уклад.: І.А. Акімов та ін. ; редкол.: Е.В. Соботович (голова) та ін.]. – 2012. – 575, [1] с. : іл., табл. – До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим.
276922
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Ін-т геохімії навколиш. середовища. – Київ : Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України [та ін.]. – ISBN 978-966-02-6470-0
Т. 4 : Геохімія живої речовини, кн. 1 / [авт.-уклад.: І.А. Акімов та ін. ; редкол.: І.А. Акімов (голова) та ін. ; авт. вступ. ст.: Е.В. Соботович та ін.]. – 2012. – 503, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим.
276923
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ : Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – ISBN 978-966-02-6503-5
Т. 5 : Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського / [авт.-уклад.: Г.О. Кульчицька та ін. ; редкол.: О.М. Пономаренко (голова) та ін.]. – 2012. – 828, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії
276924
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геол. наук Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т геол. наук НАН України. – ISBN 978-966-02-6546-2
Т. 6 : Історія природних вод, кн. 2 : Досвід гідрохімії і геохімії вод Землі. Статті. Коментарі / [авт.-уклад.: В.М. Шестопалов та ін. ; редкол.: В.М. Шестопалов (голова) та ін. ; авт. вступ. ст. В.М. Шестопалов]. – 2012. – [350] с. : іл., табл., портр. – Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. - Кн. має спільну паг. з т. 6, кн. 1. – Бібліогр. в кінці кн. та в підрядк. прим.


  До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945)
276925
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геол. наук Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т геол. наук НАН України. – ISBN 978-966-02-6545-5
Т. 6 : Історія природних вод, кн. 1 : Водневисті мінерали / [авт.-уклад.: В.М. Шестопалов та ін. ; редкол.: В.М. Шестопалов (голова) та ін. ; авт. вступ. ст. В.М. Шестопалов]. – 2012. – 753, [1] с. : іл., табл., портр. – Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. - Кн. має спільну паг. з т. 6, кн. 2. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945).
276926
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геохімії навколиш. середовища. – Київ : Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України. – ISBN 978-966-02-6428-1 (Т.7, кн.2)
Т. 7 : Праці з геохімії та радіогеології, кн. 2 / [редкол. : Е.В. Соботович (голова) та ін. ; авт.-уклад.: Е.В. Соботович, В.В. Долін]. – 2012. – 665, [2] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим.
276927
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геохімії навколиш. середовища. – Київ : Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України. – ISBN 978-966-02-6427-4
Т. 7 : Праці з геохімії та радіогеології, кн. 1 / [редкол. : Е.В. Соботович (голова) та ін. ; авт.-уклад.: Е.В. Соботович, В.В. Долін]. – 2012. – 821, [3] с. : іл., табл., портр. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим.
276928
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-921-7
Т. 8 : Праці з історії, філософії, та організаціїї науки / [уклад.: А.С. Литвинко, В.І. Онопрієнко, О.П. Пилипенко ; редкол.: Б.А. Маліцький (голова) та ін. ; авт. вступ. ст.: Б.А. Маліцький та ін.; авт. комент.: Г.А. Будзика та ін]. – 2012. – 657, [1] с. : портр. – Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. - Імен. покажч.: с. 645-655. – Бібліогр. в комент.: с. 561-644 та в підрядк. прим.


  До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945)
276929
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6657-5
Т. 10 : Бібліографія праць В.І. Вернадського. Література про життя та діяльність / [редкол. : А.Г. Загородній та ін. ; авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін.]. – 2012. – 603, [1] с. : портр., табл., іл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії
276930
  Тихий В. Вибрані наукові праці з проблем правознавства - яскраве висвітлення творчого надбання академіка НАПрН України (Рцензія) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 356-362. – ISSN 0132-1331
276931
  Глушков В.О. Вибрані наукові твори / В.О. Глушков. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 1199, [1] с. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. в кінці підрозд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-03-4
276932
  Ле І. Вибрані новели / І. Ле. – Львів : Радянський письменник, 1939. – 357 с.
276933
  Горацій Флакк Квинт Вибрані оди Горація : погляд на житє зі становища поета / [упор.] В. Щурат, д-р. – Перемшль : [З печатні Н. Джулинського], 1901. – 33 с. – Окр. відб.: Справоздання ц. к. 2-ої гімназії в Перемишли
276934
  Тесленко А.Ю. Вибрані оповідання / А.Ю. Тесленко. – Київ : Час. – 168 с.
276935
  Франко І.Я. Вибрані оповідання / І.Я. Франко. – Київ : Час
Кн. 1. – 1925. – 192 с.
276936
  Франко І.Я. Вибрані оповідання / І.Я. Франко. – Київ : Час. – (Бібліотека "Час")
Кн. 2-а. – 1925. – 197 с.
276937
  Мамін-Сібіряк Вибрані оповідання / Мамін-Сібіряк. – К., 1928. – 172с.
276938
  Генрі О. Вибрані оповідання / О. Генрі. – Харків-Одеса, 1930. – 128с.
276939
  Мамін-Сібіряк Вибрані оповідання / Мамін-Сібіряк. – Вид. 2-е. – Х., 1931. – 157с.
276940
  Васильченко С. Вибрані оповідання / С. Васильченко. – Харків ; Київ : Лім, 1933. – 106 с.
276941
  Вовчок Марко Вибрані оповідання / Вовчок Марко. – Одеса : Дитвидав, 1937. – 146 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Шкільна б-ка)
276942
  Коцюбинський М.М. Вибрані оповідання / М.М. Коцюбинський. – Одеса, 1937. – 160 с.
276943
  Тесленко А.Ю. Вибрані оповідання / А.Ю. Тесленко. – Одеса ; Харків : Дитвидав, 1937. – 135 с.
276944
  Тесленко А.Ю. Вибрані оповідання / А.Ю. Тесленко. – 2-е вид. – Одеса : Дитвидав, 1939. – 127 с. – (Шкільна б-ка)
276945
  Васильченко С.В. Вибрані оповідання / С.В. Васильченко. – Київ-Харків : ДВУ, 1944. – 260 с.
276946
  Черемшина Марко Вибрані оповідання / Черемшина Марко. – Київ ; Харків, 1945. – 167 с.
276947
  Горький М. Вибрані оповідання / М. Горький. – Київ, 1946. – 175с.
276948
  Франко І.Я. Вибрані оповідання / І.Я. Франко; За ред. О.І. Білецького. – Київ, 1947. – 446 с.
276949
  Вовчок Марко Вибрані оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Радянська школа, 1949. – 428 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Шкільна б-ка класиків)
276950
  Ковалів С. Вибрані оповідання / С. Ковалів. – Львів, 1952. – 248 с.
276951
  Мартович Л. Вибрані оповідання / Л. Мартович. – Львів, 1952. – 196 с.
276952
  Бордуляк Т. Вибрані оповідання / Т. Бордуляк. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1953. – 171, [5] с. : 1 портр.
276953
  Яцків М. Вибрані оповідання / М. Яцків. – Львів, 1953. – 119 с.
276954
  Кобринська Н. Вибрані оповідання / Наталя Кобринська. – Львів, 1954. – 215 с.
276955
  Макогон Д. Вибрані оповідання / Д. Макогон. – Львів, 1959. – 123 с.
276956
  Ренар Ж. Вибрані оповідання / Ж. Ренар. – Київ : Радянська школа, 1965. – 98 с.
276957
  Джойс Д. Вибрані оповідання з циклу "Дублінці" : проза: оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 50-113. – ISSN 0320 - 8370
276958
  Шеклі Роберт Вибрані оповідання: Запах думок. Незамінна річ. Сезон риболовлі. Смак пудингу. Остаточна зброя. / Перкл. Вячеслав Вишневий // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.71-107
276959
   Вибрані основоположні документи НАТО та Україна - НАТО. – Київ : Інсайт-плюс, 2006. – 95с. – ISBN 978-966-2015-00-3
276960
  Островський О.М. Вибрані п"єси / О.М. Островський. – Київ, 1936. – 371с.
276961
  Бедзик Д. Вибрані п"єси / Д. Бедзик. – Київ : ДЛВ, 1957. – 328 с.
276962
  Левада О.С. Вибрані п"єси / О.С. Левада. – Київ : Художня література, 1959. – 319 с.
276963
  Кропивницький М. Вибрані п"єси / М. Кропивницький. – Київ, 1962. – 388с.
276964
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані п"єси / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Держлітвидав, 1962. – 448 с.
276965
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані п"єси / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Держлітвидав УРСР, 1964. – 463 с. – (Шкільна б-ка)
276966
  Кропивницький М. Вибрані п"єси / М. Кропивницький. – Київ, 1965. – 455с.
276967
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані п"єси / Іван Карпенко-Карий (І.К.Тобілевич). – Київ : Дніпро, 1970. – 307 с. – (Шкільна бібліотека)
276968
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані п"єси / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Дніпро, 1976. – 307 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
276969
  Кропивницький М. Вибрані п"єси / М. Кропивницький. – Київ : Мистецтво, 1977. – 368с.
276970
  Винниченко В.К. Вибрані п"єси / В.К. Винниченко. – Київ : Мистецтво, 1991. – 602с. – ISBN 5-7715-0397-5
276971
  Липницький І. Вибрані партії шахістів України. / І. Липницький, Б. Ратнер. – К., 1952. – 132с.
276972
  Песталоцці Й.Г. Вибрані педагогічні твори / Й.Г. Песталоцці. – Київ; Харків
т.1. – 1938. – 338 с.
276973
  Коменский Я.А. Вибрані педагогічні твори / Я.А. Коменский. – Київ
Т. 1. – 1940. – 248 с.
276974
  Макаренко А.С. Вибрані педагогічні твори / А.С. Макаренко. – Київ-Харків, 1947. – 282с.
276975
  Крупська Н.К. Вибрані педагогічні твори / Н.К. Крупська. – К, 1949. – 328с.
276976
  Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори / К.Д. Ушинський. – К, 1949. – 419с.
276977
  Добролюбов М.О. Вибрані педагогічні твори / М.О. Добролюбов. – К, 1950. – 384с.
276978
  Крупська Н.К. Вибрані педагогічні твори / Н.К. Крупська. – Київ, 1961. – 671с.
276979
  Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори : у 2-х т. / К.Д. Ушинський. – К
Т. 1. – 1983. – 489 с.
276980
  Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори : у 2-х т. / К.Д. Ушинський. – К
Т. 2. – 1983. – 359 с.
276981
  Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори / Григорій Ващенко ; Львів. орг. Всеукр. пед. т-ва ім. Григорія Ващенка. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 212, [2] с. – ISBN 966-538-026-5
276982
  Русова С. Вибрані педагогічні твори : У 2-х кн. / С. Русова; За pед. Коваленко .I.; Упор., предм., прим. І. Коваленко, І.М.Пінчук. – Київ : Либiдь. – ISBN 966-06-0035-6
Кн. 1. – 1997. – 320с.
276983
  Русова С. Вибрані педагогічні твори : у 2-х кн. / С. Русова; За ред. Є. Коваленко; Упор., прим., бібліогр. І. Коваленко, І.М. Пінчук. – Київ : Либiдь. – ISBN 966-06-0036-4
Кн. 2. – 1997. – 270с.
276984
  Стельмахович М. Вибрані педагогічні твори : у 2-х томах / Мирослав Стельмахович ; [упоряд. : Л. Калузька, В. Ковтун. М. Ходак ; за ред. Л. Калузької ; відп. за вип. : З. Болюк, Б. Остафійчук, І. Будзак та ін.]. – Івано-Франківськ ; Коломия : Вік. – ISBN 966-550-011-2
Т. 2 : Українська етнопедагогіка. – 2012. – 460, [4] с. – Додатки: с. 456-461. - Бібліогр. покажчик праць : 382-406 с.
276985
  Захаренко О.А. Вибрані педагогічні твори : в 3 т. / Олександр Антонович Захаренко. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А. – ISBN 978-966-920-361-8
Т. 1. – 2018. – 483, [1] с. : портр.
276986
  Чернишевський М.Г. Вибрані педагогічні твори. / М.Г. Чернишевський. – Київ, 1951. – 200 с.
276987
  Сосюра В. Вибрані переклади / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1951. – 252 с.
276988
  Рильський М.Т. Вибрані переклади / М.Т. Рильський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1952. – 324 с.
276989
   Вибрані переклади та присвяти світочам зарубіжної літератури. – Київ : Науковий світ, 2007. – 71, [1] с. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-502-8


  У пр. №1702206 напис: Славетній книгозбірні КНУ імені Тараса Шевченка, де зберігаються скарби світової української та зарубіжної літератури. Підписи. Київ. 2015 р.
276990
   Вибрані питання вищої математики : Елементи теорії множин. Функції та їх графіки. Границя та неперервність. – Київ : Знання України, 2003. – 89с.
276991
   Вибрані питання елементарної математики : посіб. для вступ. до вузів та слухачів підгот. відділень. – 2-е вид., доп. – Київ : Вища школа, 1972. – 419 с.
276992
   Вибрані питання елементарної математики : практ. посібник. – 3-тє. – Київ : Вища школа, 1982. – 456 с. : іл.


  У практичному посібнику подані основні поняття шкільного курсу математики - поняття функціональної залежності. У кожному розділі наведено зразки розв"язування типових задач. Запропоновані для самостійної роботи задачі становлять важливу частину книги.
276993
  Кравчук М. Вибрані питання з основ аналізу нескінченно-малих / М. Кравчук, Д. Тополянський. – К., 1933. – 84с.
276994
  Садовий М.І. Вибрані питання загальної методики навчання фізики : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів вищ. пед. навч. закладів / М.І. Садовий, В.П. Вовкотруб, О.М. Трифонова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : Авангард, 2013. – 250, [1] с. : іл,, табл.
276995
  Шут М.І. Вибрані питання історії молекулярної фізики (XVIII - початок XX ст.) : Навчальний посібник / М.І. Шут, Н.П. Форостяна; МОНУ; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ : Шлях, 2003. – 152с. – ISBN 966-650-073-6
276996
  Шут М.І. Вибрані питання історії фізики : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.І. Шут, Н.П. Форостяна. – [Вид. 2-ге, перероб., допов.]. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Шлях, 2010. – 237, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 235-237. – Бібліогр.: с. 231-234 та в кінці розд.
276997
  Жданов В.І. Вибрані питання космічної газодинаміки : монографія / В.І. Жданов, Б.І. Гнатик, Р.Б. Гнатик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 188, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 177-185. – ISBN 978-966-933-096-3
276998
  Вірченко Н. Вибрані питання методики вищої математики / Н. Вірченко. – Київ, 2003. – 282 с.
276999
   Вибрані питання програмології : праці наукового семінару "Програмологія та її застосування" : збірник, присвячений 70-річчю з дня народження академіка В.Н. Редька. – Київ, 2007. – 216с.
277000
  Майборода П.І. Вибрані пісні / П.І. Майборода. – 2-е доп. вид. – К, 1952. – 80с.
<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,