Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>
275001
  Подобна Є. "... Війна має бути головною новиною щодня..." / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 березня (№ 42-43). – С. 30-31


  Воєнна кореспондентка, лавреатка Шевченківської премії Євгенія Подобна розповідає про тих, кому ми завдячуємо своїм життям. Євгенія - викладачка кафедри мультимедійних технологій та медіадизайну Ін-ту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Вона ...
275002
  Крайня О.О. "Візерунок цнот..." як історичне джерело до біографії архимандрита Єлисея Плетенецького // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 105-108
275003
  Матасова Ю.Р. "Візіонерське" прозріння: поет як медіум" (на матеріалі лірики Е. Дікінсон) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 44-50


  Пропонована студія провадиться в річищі архетипної критики і є спробою вивчення образу Поета та феномену уяви у ліриці Емілі Дікінсон як пов"язаних з роботою неусвідомлюваного. Представленное исследование проводится в русле архетипической критики и ...
275004
  Бончаров Д. "Візуальна метафора" в юриспруденції: інтерпретація очевидності й очевидність інтерпретації // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 70-83. – ISSN 2227-7153
275005
  Кухта І.С. "Візуальна метафора" та "турбота" як два полюси європейської метафізики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 295. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
275006
  Ільїна Г.В. "Візуальне мислення" в історико-філософській ретроспективі : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Ільїна Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 389 арк. – Додатки: арк. 364-389. – Бібліогр.: арк. 334-363
275007
  Ільїна Г.В. "Візуальне мислення" в історико-філософській ретроспективі : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Ільїна Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 40 назв
275008
  Коваленко Л. "Візьму собі твою співочу душу..."


  Утвердження духовно-естетичної сутності людини у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня"
275009
  Русіна О. "Війна - це порожнеча" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 7 червня (№ 23). – С. 11. – ISSN 0027-8254


  Український переможець фестивалю незалежного кіно "Sundance" - фільм Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин".
275010
  Прихненко М.І. "Війна Блера": місце війни в Іраку в системі особистісних світоглядних переконань Тоні Блера // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 332-336. – ISSN 2076-1554
275011
  Прихненко М.І. "Війна Блера": місце війни в Іраку в системі особистісних світоглядних переконань Тоні Блера // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 144-149. – ISSN 2076-1554
275012
  Кравченко М. "Війна в натовпі": джерелознавчий аналіз збірки спогадів активістів УНА-УНСО // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 672-683


  "Війна в натовпі" у цивілізованій Європі представляє собою нове явище наприкін. 21 ст. У неї є свої прихильники та противники, останні виходять або з певних щодо політичного порядку, вважаючи її за засіб революційний, за узаконений стан анархії, що так ...
275013
  Пушкарук Н. "Війна в Сирії не закінчується..." / Н. Пушкарук, І. Семиволос // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 10). – С. 3


  Про "закляту " дружбу Туреччини з Росією і український інтерес.
275014
  Біляцька В. "Війна ж тоді велася на всі боки..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 23-29 серпня (№ 34). – С. 10


  Естетичні засади історичних романів у віршах Миколи Тютюнника.
275015
  Ковальова О.І. "Війна з наркоторговлею "в Мексиці: особливості та суперечності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 72-84


  В центрі уваги дослідження - внутрішня нестабільність, яка має місце в Мексиці протягом останніх трьох років, пов"язана з "Війною з наркоторгівлею", що проявляється у значній ескалації насильства. Автор намагається дати загальну харауктеристику ...
275016
  Карпюк Г. "Війна з Росією - це війна цінностей та сенсів" / розмову вела Марія Стуканова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27-28 грудня (№ 238/239). – С. 25, 29


  Про правильну комунікацію з суспільством задля формування якісного складу війська.
275017
  Дудаєва А. "Війна з Росією вимагає нових методів" / розмову вела Альона Шестопалова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7-8 жовтня (№ 181/182). – С. 31


  Вперше українською мовою опубліковано книгу Алли Дудаєвої "Мільйон перший".
275018
  Камінська Ю. "Війна змінює тих, хто готовий змінитися" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11 квітня (№ 66). – С. 6


  Сергій Жадан представив свій роман "Інтернат" у Варшаві, який переклали польською мовою.
275019
  Брюховецька Л.І. "Війна культур" чи загроза асиміляції? Українське поетичне кіно як фактор національного самоствердження // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 75 : Теорія та історія культури
275020
  Бутченко М. "Війна на Донбасі - наслідок розкуркулювання українського селянства" / розмову вів Ілля Лукаш // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 16 червня (№ 12). – С. 18-19


  Автор пояснює, як саме у далекі 1930-ті почалася повна зміна свідомості людини.
275021
  Зоммербауер Ю. "Війна на Донбасі - не забутий конфлікт" / розмовляла Олся Яремчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15-16 квітня (№ 67/68). – С. 25, 30


  Журналістка Die Presse, авторка книжки про Україну - про те, як європейці сприймають агресію Росії.
275022
  Кобченко К.А. "Війна пам"ятників" в Україні: протистояння пам"ятей як (пере)осмислення національної історії // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 38-46. – ISBN 978-966-8809-92-7
275023
  Малкович І. "Війна потребує художнього осмислення" / спілкувалася Валентина Олійник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Поет і видавець Іван Малкович - про тенденції на ринку літератури та допомогу армії.
275024
  Павличко Д. "Війна проти України - це смерть путінської влади" / розмову вела Марія Базелюк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 5


  Дмитро Павличко про окупацію Криму , НАТО, ЄС, українські спецслужби.
275025
  Фріц Ерліх "Війна Росії проти України має декілька фронтів: є не лише Східний Фронт, але й Західний" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 січня (№ 4/5). – С. 6-7


  Публіцист Фріц Ерліх - про те, чому в Німеччині не дооцінюють "російську загрозу".
275026
  Корсунський С. "Війна світів" 2.0. Що стоїть за протистоянням Китаю і США // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 5


  "Слід звикати до того, що про Китай доведеться говорити дедалі частіше. Після нещодавнього виступу Дональда Трампа на Генеральній Асамблеї ООН, де він жодного разу не згадав Росію, однак звинуватив Китай у втручанні в листопадові проміжні вибори до ...
275027
  Коструба М. "Війна століття" : гуманітарний вимір (до 65-ї річниці закінчення Другої світової війни) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 1-4
275028
  Головченко Н. "Війни нема...є": Актори з Дніпра показали в Києві виставу за творами Бориса Гуменюка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429
275029
  Киридон А. "Війни пам"ятей" і пошук моделей порозуміння у Центрально-Східній Європі / А. Киридон, С. Троян // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 22-25. – (Політичні науки)
275030
  Головченко В.І. "Війни пам"ятей" у контексті сучасного українського державотворення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 275-284
275031
  Йованич М. "Війну на Донбасі Україна має виграти" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 липня (№ 127). – С. 10-11


  Посол Марі Йованович закликала українську владу продовжувати реформи, щоб бути сильним партнером США.
275032
  Зубов А. "Війну програно, наслідки для Росії будуть жахливими" / розмову вів Олександр Михайленко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 39 (292), 8 жовтня 2015. – C. 22-25


  В очах російських еліт президент Росії Володимир Путін виявився лузером, - вважає історик Андрій Зубов.
275033
  Неживий О. "Війнуло земним, неповториним, як сама юність..." Олесь Гончар - працівник районної газети "Розгорнутим фронтом" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 8-9
275034
   "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 4


  "...У Військовому інституті відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", присвячена пам"яті першого начальника Військового інституту професора генерал-лейтенанта С.А.Жукова. У ній взяли ...
275035
  Панченко В. "Військовий ієсаул Яків Дибайло". Сторінки життя Шевченкового друга з Линовиці // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 29 (505), 21-27.07.2017 р. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561
275036
  Каввадіас Н. [Війни. Моєму коневі / Нікос Каввадіас. – Афіни : Агра, 1997. – 58 с., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-041-4
275037
   [Військове життя у Греції : рукопис грецького унтер-офіцера. – Афіни : Естія, 1993. – [44], 226 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека]). – ISBN 960-05-0773-2
275038
   Візантія і Київська Русь : Католог виставки. – Київ : Нац.Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 1997. – 60с.
275039
  Кузовков В. Візантія та Багдадський халіфат наприкінці ІХ – у першій половині Х ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 39-43. – ISSN 1998-4634
275040
  Сюндюков І. Візантія та Київська Русь: культурно-цивілізаційні впливи // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 16-23. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
275041
  Матвєєва Л.В. Візантія та слов"яни в трудах Ф.І. Успенського // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 5-18. – ISSN 1608-0599
275042
  Домановський А. Візантія: "великий Чужий" чи "Інший Я"? - 2 / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 237). – С. 5


  Книга "Повернення в Царгород" у різних контекстах наголошує на тяглості південного вектора України".
275043
  Гривінський Р. Візантія: "великий Чужий" чи "Інший Я"? / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 грудня (№ 235/236). – С. 14-15


  Про відмінності рецепції культурного спадку Царгорода-Константинополя в Києві, Москві та Західній Європі.
275044
  Смешко І. Візантія: шлях ідей у просторі та часі // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 164-173. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
275045
  Чередниченко А.М. Візантологічні студії в Українській Академії наук (1919- середина 1930-х рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Чередниченко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 325л. + Додатки : л.287-325. – Бібліогр. : л.236-286
275046
  Чередниченко А.М. Візантологічні студії в Українській Академії наук (1919 - середина 1930-х рр.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Чередниченко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр. : 13 назв.
275047
  Матвєєва Л.В. Візантологія в контексті орієнталістики // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 5-15. – ISSN 1608-0599
275048
  Даніш М. Візантологія та візантологічні студії Івана Франка


  У статі йдеться про різнобічну діяльність І. Франка переважно як ученого в царині літературознавства, етнографії, мовознавства, економіки та публіцистики, але основний акцент словацький історик М. Даніш ставить на науковій творчості всесвітньо знаного ...
275049
  Будько Євген Візерунки з інею : Краєвиди душі / Будько Євген, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 134-137 : Фото
275050
  Нікітюк Зоя Візерунок на камені // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 94-97 : фото
275051
  Коваленко Владислава Візерунок під ногами: тротуарна плитка VS асфальт // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 90-95 : фото
275052
  Птахів Семен Візи - 2012: чи є зміни? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 82-84 : фото. – ISSN 1998-8044
275053
  Власюк В. Візи до Євросоюзу. Теоретико-практична проблематика // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 102-103
275054
  Неправська Наталія Візи й паспорти: за планом, без паніки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 44-46 : фото. – ISSN 1998-8044
275055
  Самойлов Юрій Візи під час безвізу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 14-19 : табл. – ISSN 1998-8044
275056
  Самойлов Юрій Візи по-польськи: що змінилося // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 24-25 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
275057
  Самойлов Юрій Візи: ускладення перед скасуванням? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
275058
  Іскорко-Гнатенко Візир М.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 59. – ISBN 978-617-7442-69-0
275059
  Михельсон Олександр Візит "бацьки" // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 45 (146). – С. 10-11
275060
  Сюндюков І. Візит великої княгині до Царгорода: обставини, загадки, контекст // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 квітня (№ 73/74). – С. 17


  "Може, найцікавіше питання, котре й досі хвилює і письменників, й істориків - це маршрут винятково важливої, навіть доленосної подорожі Ольги до Царгорода. Подорожі, яка зрештою ознаменувалася суттєвим зміцнення геополітичних позицій Русі, ...
275061
  Гетьманчук А. Візит взаємної підтримки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 1, 4


  Візит федерального канцлера Ангели Меркель в Україну - це завжди подія.
275062
   Візит випускника // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21)


  Україну відвідав президент Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) - колишній випускник Національного авіаційного університету Олумуіва Бенард Аліу.
275063
  Готун Ігор Анатолійович Візит високопосадовців ООН до Ходосівського археологічного комплексу // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 112-116. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490
275064
  Гай-Нижник Візит гетьмана Павла Скоропадського до Німеччини у контексті політичного життя України 1918 року // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 605-615. – ISBN 966-7522-07-5
275065
  Сербін Сергій Візит Голубовича не залишився поза увагою // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-50
275066
   Візит делегації Батумського державного університету ім. Шота Руставелі (Грузія) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 415-416. – ISSN 2219-5521


  26 квітня 2016 р. Київський університет права НАН України відвідала делегація з Грузії на чолі з керівником направлення інформаційних технологій центру мов та інформаційних технологій факультету освіти Батумського державного університету ім. Шота ...
275067
  Стадник Галина Візит делегації послів країн НАТО до Львова відбувся без інцидентів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 26. – ISSN 1728-6220
275068
   Візит до Китаю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  За інформацією Прес-Центра, делегація університету на чолі з ректором акад. Л. Губерським побувала з візитом у КНР. У її складі - проректор з наук.-педагогічної роботи Петро Бех. З промовою про історію та розвиток дипломат. відносин, про гуманітарні ...
275069
  Федоренко Тетяна Візит до поштової аптеки // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-38. – ISSN 0130-5212
275070
  Паканич А. (Митрополит) Візит до Українських земель Єрусалимського патріарха Феофана в контексті конфесійної боротьби в Речі Посполитій на початку XVII ст. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 11-28
275071
   Візит до університету Бундесверу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  Делегація КНУТШ побувала в університеті Бундесверу в Мюнхені. Візит ініціювало посольство ФРН у Києві. До складу нашої делегації - першої української делегації, яка відвідала університет Бундесферу за часів незалежності увійшли проректор з наукової ...
275072
   Візит доброї волі, 1959
275073
  Гордієнко Д.С. Візит княгині Ольги в Константинополь у мініатюрах Радзивілівського літопису // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 181-192. – ISBN 966-531-142-5
275074
   Візит Л.І.Брежнєва у Сполучені Штати Америки 18-25 червня 1973 року. – К, 1973. – 131с.
275075
   Візит Наришкіна в умовах тиску // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 лютого (№ 30)


  Експерти "Дня" Антон Філіпенко, президент Української асоціації економістів міжнародників та Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій коментують можливисть ратифікації угоди про Зону вільної торгівлі між ...
275076
  Гетьманчук Альона Візит Обами до Медвєдєва // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 27 (128). – С. 26-29
275077
  Горбач С.І. Візит папи Івана Павла II до Польщі (1983 р.) і його наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 61-72
275078
   Візит Першої леді Туреччини // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 2


  9 жовтня в Інститут філології завітала Перша леді Туреччини – Еміне Ердоган. Високоповажні гості, серед яких були і представники ТІКА, разом із проректором Петром Бехом, директором Інституту філології Григорієм Семенюком, завідувачем кафедри тюркології ...
275079
  Тищенко Алла Візит першої леді України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 20 : фото
275080
   Візит президента [до Національного університету "Острозька академія"] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 16 вересня (№ 37). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Ігор Пасічник запропонував залучити найкращих студентів та випускників Острозької академії до команди реформаторів.
275081
  Енквіст П.У. Візит придворного лікаря : [іст. роман] / Пер Улоф Енквіст ; [пер. зі швед. О. Король]. – Тернопіль : Крок, 2014. – 270, [1] с. – Пер. вид.: Livlakarens besok / Per Olov Enquist. Norstedts, 1999. – ISBN 978-617-692-158-5
275082
  Коваль О. Візит Путіна розчарував японців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-28 грудня (№ 49). – С. 5


  "Візиту російського лідера в Японію 15–16 грудня 2016 р., першого за останні 11 років, передували місяці напруженої роботи. Приймаюча сторона особливо старалася, розраховуючи досягти історичних домовленостей із сусідом, з яким Японія, хай і формально, ...
275083
   Візита ректорів українських університетів до Едмонтону // Бюлетень КІУСу / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton, 2014. – 2014. – С. 22. – ISSN 1485-7979


  22-23 листопада 2013 р. представники трьох українських університетів, д-ри І.А. Гірка (віце-ректор і декан факультету фізики та технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна), П. Хобзей (віце-ректор з наукових справ Українського ...
275084
  Казьмирчук Г.Д. Візитації кальницького греко-католицького деканату як джерело вивчення соціально–релігійного життя української спільноти // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 27-32. – ISSN 2076-1554
275085
  Бліндер С.М. Візитація Олицької колегії 1658 року (за щоденником Василя Рудомича)
275086
  Васильєва О. Візити гетьманів до Москви та Петербургу і участь у них служителів рейментарського двору (1687-1722 рр.) // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 203-204. – ISBN 978-966-623-745-6
275087
  Райхель Ернст Візити німецьких високопосадовців до України 2018 року - потужний сигнал про підтримку українських реформ із боку Німеччини // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 329-323. – ISBN 978-617-7631-10-0
275088
  Козирєва Т. Візитівка Волині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 23


  У Львові покажуть твори знакового художника Миколи Кумановського.
275089
  Здоровило Т. Візитна картка на вулиці. Як енциклопедії укладали Максим Рильський і Павло Тичина та чому нині видавців примусово виселили // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 24 травня (№ 62). – С. 8-9


  Чому примусово виселили київське "Енциклопедичне видавництво".
275090
   Візіі парку PARK3020 // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 5/6 (154), листопад - грудень. – С. 10-11 : фото
275091
  Штонь Григорій Візії / Штонь Григорій. – Київ : Котигорошко, 1995. – 128с. – ISBN 5-7702-1104-0
275092
  Гораль Л. Візії вітчизняної кластеризації: сутнісно-аналітичний аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 49-57. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
275093
  Коцур Г. Візії історії запорозького козацтва на сторінках часопису "Дніпрові хвилі" ( 1910 – 1913 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 84-99
275094
  Дячишин Б. Візії нашого сучасника про новий світ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 3 липня (№ 13). – С. 4


  До 90-річчя Любомира Сеника.
275095
  Коваль Н. Візії нової Франції та шлях до їх утілення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 липня (№ 26). – С. 5
275096
  Жулинський М. Візії політичного пілігрима // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 лютого - 15 лютого (№ 5). – С. 10


  Завдяки "Амальгамі" Юрія Буряка ми маємо щасливу можливість пізнати мікроклімат душі самобутнього поета в її спектральній багатогранності. Цікаво, чи Шевченківський комітет оцінить належно його поезію - це своєрідне "венеціанське дзеркало", в якому так ...
275097
  Іванишин П. Візії предтечі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 березня (№ 5). – С. 12, 13
275098
  Іванишин П. Візії Предтечі // Українське слово. – Київ, 2013. – 13-19 березня (№ 11). – С. 1, 8-9


  Тарас Шевченко - унікальний феномен в історії нашої культури.
275099
  Кайку М. Візії: як наука змінить 21 сторіччя / Мічіо Кайку; Пер. з англ. А. Кам"янець. – Львів : Літопис, 2004. – 544с. – ISBN 966-7007-111-6
275100
  Штонь Г. Візійна складова поетичного мислення Словацького і Шеченка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 185-193
275101
  Чепелик О. Візійний дискурс трансцендентного в драматичних творах О. Олеся,. Г. Гауптмана, М. Метерлінка та польський контекст // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 442-447. – ISBN 978-966-3888-379-3
275102
  Крупник Л. Візіонери порозуміння // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 43 (675), 23-29.10.2020. – С. 42-44. – ISSN 1996-1561
275103
  Лиман Д. Візіонерство Тараса Шевченка в науковій інтерпретації Дмитра Донцова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 153-156. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 2 (18), листопад). – ISSN 2519-4038
275104
  Калашник О.О. Візіонерство у потрактуванні О. Гакслі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 230-234. – (Б-ка Ін-ту філології)
275105
  Калашник О.О. Візіонерська поезія Р.М. Рільке у перекладах В. Стуса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 127-131
275106
  Чухим Н. Візія жінки у західній філософській традиції (від античності до модерну) / Наталія Чухим; Київський ін-т гендерних досліджень. – Київ : Київський ін-т гендерних досліджень, 2006. – 192с. – ISBN 966-95941-5-4
275107
  Туренко В.Е. Візія жінок у контексті появи і функціонування піфагорійської школи // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 53-57. – ISSN 2521-6570
275108
  Софінська І.Д. Візія законодавчого регламентування українського громадянства (1918–2018) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 61-67. – ISSN 2219-5521
275109
  Короденко М. Візія змін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  "Аби вдало реформувати професійну освіту, треба консолідувати бачення і ресурси".
275110
  Чабан А.Ю. Візія М.С. Грушевського історії середньої Наддніпрянщини // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 168-184. – ISBN 978-966-353-435-0


  Згадуються М. Костомаров, В. Антонович М. Максимович, М. Драгоманов.
275111
  Головай І. Візія майбутньої історичної долі України Франком-поетом (на основі поеми "Мойсей") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 23-37


  "Поему "Мойсей" треба зарахувати до тих творів літератури, на котрих треба виховувати покоління. Це глибоко своєю суттю християнська поема, наскрізь просякнута любов"ю до свого ближнього, до свого народу" Р. Горак
275112
  Ільницький М. Візія національного "Воскресіння": "Wesele" Станіслава Виспянського і "Сон української ночі" Василя Пачовського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 390-398. – ISBN 966-95452-4-3
275113
  Рудюк О. Візія образу Івана Вишенського у творах Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 436-441
275114
  Астаф"єв О. Візія Петербурга в творчості Тараса Шевченка й Адама Міцкевича // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 125-135.
275115
  Ратушняк О. Візія провідника у творчості Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 110-119
275116
  Яковенко Я.В. Візія Речі Посполитої в історичній прозі Францішека Равіти-Гавронського : дис. ... д-ра філософії у галузі філології : 035 ; 03 / Яковенко Яніна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 202 арк. – Додатки: арк. 193-202. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 174-192
275117
  Завальнюк О. Візія Симона Петлюри діяльності Івана Огієнка як головноуповноваженого уряду УНР (листопад 1919 - жовтень 1920 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л.В. Баженков, О.Л. Баженков, В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 26-37. – (Серія історична ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
275118
  Храброва М Г. Візія тілесності в епоху античності (на матеріалі літературних творів) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 35-41. – Бібліогр.: 38 назв. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
275119
  Стельмах Х. Візія тілесності у творчості Мануели Гретковської // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 244-249. – ISSN 0203-9494


  У статті аналізується тематика тіла та тілесності у творчості пол. письм. Мануели Гретковської. Виокремлюються основні способи реалізації специфіки тілесності на прикладі збірки оповідань "Пристрасний коханець" та роману "Полька": тіло як насолода, ...
275120
   Візія України 2030 : уявіть, що сьогодні 31 грудня 2030 року... / Укр. ін-т майбутнього ; [упоряд.: В. Андрусів, А. Амелін]. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 133, [3] с. : іл. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-986-072-9
275121
  Жегуц І. Візія України в нашій еміграційній мемуаристиці / Іван Жегуц ; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : [Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України], 2003. – 148 с., 6 с. іл. – ISBN 966-02-2975-5
275122
  Вознюк О.М. Візія України в польській еміграційній літературі (на прикладі творчості Єжи Стемповського та Юзефа Лободовського) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Вознюк О.М. ; НАН України , Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
275123
  Стахнюк Н.О. Візія України у "щоденниках" Стефана Жеромського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 67-68
275124
  Вознюк О.М. Візія України у збірці "Золота грамота" Юзефа Лободовського // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 371-377. – ISBN 978-966-8847-84-4
275125
  Погребняк О. Візія України у сучасній чеській прозі // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 146-159


  У статті порушується проблема відображення модусу України у творах сучасних чеських письменниць М. Стрийової, Е. Крісеової, П. Гулової та інших. Зроблено спробу інтерпретації текстів у річищі ґендерних та імагологічних студій. Звертається увага на ...
275126
  Хоменко Олександр Візія української словесності і візія України: пролегомени до теми "Анатолій Погрібний - українознавець" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-39. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується внесок Анатолія Погрібного у розробку концепції методологічного осмислення концентру "Україна - художня словесність".
275127
  Шептицька Т. Візія цивілізації як соціокультурного утворення в інтелектуальному доробку української діаспори // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 263-265


  Аналізуються праці з цивілізаційної проблематики українських діаспорних вчених. Розглядаються їхні підходи до розуміння суті поняття "цивілізація", його співвідношення з поняттям "культура", досліджуються запропоновані принципи і механізми розбудови ...
275128
  Павличко Я. Візія часів : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 4 (798). – С. 2-9. – ISSN 0868-4790
275129
  Сквирська І. Візія Шевченкової України у повісті Юрія Косача "Сонце в Чигирині" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 185-190


  У статті висвітлено звернення до образу Чигирина, що започатковане Т. Шевченком, як символ української волі, яке розвиває Ю. Косач у повісті "Сонце в Чигирині". У творі Ю. Косач показує реальні картини діяльності декабристів в Україні, прагне ...
275130
  Ломачинська Т.І. Візія: єдність бачення та тлумачення // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 38-40. – ISBN 966-8365-12-7
275131
  Хоменко О. Візіякраїнської словесності і візія України: пролегомени до теми "Анатолій Погрібний - українознавець" // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 279-300. – Бібліогр.: Діт.: с.300; 10 назв
275132
  Гауптман Г. Візник Геншель : дpама в 5 актах / Гергарт Гауптман ; Пеpеклав Антін Кpушельницький. – Львов : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки. Дpук. В.А. Шийковського, 1899. – 144 с. – Примірник дефектний без обкладанки = [Літературно-наукова бібліотека "Українсько-руської виидавничої спілки"] ; [Сер. 1 ; Ч. 13]
275133
  Гауптман Г. Візник Геншель : драма на 5 дій / Гергарт Гауптман ; З німецької мови переклав Б. Грінченко. – [У Київі (Київ)] : [З друк. П. Барського], 1908. – 80 с. = [Драми й комедії / Пер. під ред. Б. Грінченка] ; [Ч. 9]
275134
  Лозан Ю. Візова політика ЄС поняття, історія становлення та співробітництво з Україною // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 18-20
275135
   Візова політика країн ЄС в Україні. Підсумки громадського моніторингу - 2012 / [І. Сушко та ін. ; пер. Л. Левандовська ; Громадська ініціатива "Європа без бар"єрів" (Київ) ; Міжнар. фонд "Відродження"]. – Київ : [Вістка], 2012. – 86, 78 с. : діагр., табл. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: The EU visa policy in Ukraine. Independent monitoring findings 2012. – ISBN 978-966-8875-89-2
275136
   Візове спрощення: чи реальне? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 29-31 : табл., фото. – ISSN 1998-8044
275137
  Неправська Наталія Візовий режим: реальне спрощення чи євроінтеграційні ілюзії? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
275138
  Самойлов Юрий Візовий центр убиває турпотоки! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1998-8044
275139
  Самойлов Юрій Візових центрів стало більше. А туристів? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 34-36 : фото. – ISSN 1998-8044
275140
  Самойлов Юрій Візові центри: скільки коштують нав"язані послуги? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 62-64 : фото. – ISSN 1998-8044
275141
   Візуалізація багатомірних даних в експерименті агрономічного грунтознавства / Ю.А. Сотников, Д.В. Гавва, Новосад, КБ, С.В. Резнік // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 178-185 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 185. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
275142
  Желіба О. Візуалізація гендерних студій // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (223), липень - серпень 2020. – С. 10-17
275143
  Прокопенко Л. Візуалізація даних національної бібліографії Швеції як метод вивчення документного потоку шведських видань // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 41-47. – ISSN 2076-9326


  На прикладі національної бібліографії Швеції розглянуто візуалізацію даних як метод вивчення документного потоку друкованих видань країни
275144
  Татаренко А. Візуалізація дискурсу в прозі сербських постмодерністів: поетика коміксу // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 69-75. – ISSN 0203-9494


  У статті на прикладі прозових творів відомих сербських постмодерністів Владимира Пиштала, Сави Дам"янова, Васи Павковича розглядаються питання візуалізації дискурсу шляхом використання поетики коміксу. Застосування технік тривіальних жанрів з метою ...
275145
  Корнійчук О.Е. Візуалізація екстремальних значень лінійної форми // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 72-77. – ISSN 2413-1571
275146
  Рогожа М.М. Візуалізація етичних змістів у чарівній казці // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 31-36. – ISSN 2616-9967


  У статті сучасна культура (зокрема в етичних вимірах) представлена в оптиці чарівної казки, що дало змогу висвітлити етичні цінності, які сучасність черпає в архаїчних пластах культури й генерує, засновуючись на інваріантах минулого. Казка, з"явившись ...
275147
  Любченко Ю.В. Візуалізація інформації на сучасному радіо // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 54-57. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (23)). – ISSN 2219-8741
275148
  Баранецька А.Д. Візуалізація інформації як складник наповнення медіаконтенту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 13-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
275149
  Шаповал Ю. Візуалізація історії - це нагальна потреба XX століття : Інтерв"ю / Юрій шаповал ; [інтерв"ю взяв] Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 липня (№ 130/131)


  Розмова з відомим істориком Юрієм Шаповалом.
275150
  Лильо Г. Візуалізація концепту патріотизм в українському медіадискурсі 2014-2018 років // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 288-295. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
275151
  Пархоменко Г.А. Візуалізація національної пам"яті засобами мистецтва (на прикладі А. Гауді) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 279-286
275152
  Сохацький В.П. Візуалізація нестандартного запису інформації на магнітних носіях / В.П. Сохацький, В.Ф. Коваленко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 407-410. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показані можливості магнітооптичного методу візуалізації та визначення характеристик магнітних сигналограм, записаних у нестандартних форматах на типових магнітних носіях.
275153
  Сорокін І.І. Візуалізація обміну даними по паралельному та послідовному портах // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 231-232
275154
  Огородник Х. Візуалізація образу Елеонори Аквітанської в Псалтирі Королівської бібліотеки Нідерландів // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 74
275155
  Кондрико А.А. Візуалізація образу жінки на шпальтах журнальних медіа для чоловіків / А.А. Кондрико, М.В. Клюєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 41-47. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
275156
  Пушонкова О.А. Візуалізація поетичних образів Кобзаря у художній шевченкіані: архетипне підгрунтя // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 251-252
275157
  Кононов М.В. Візуалізація просторових розподілів густини протонів води та жирової тканини в ЯМР-томографії / М.В. Кононов, А.В. Нетреба // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 3. – С. 325-328. – ISSN 1027-4642
275158
  Чміль Г. Візуалізація реального в сучасному культурному просторі : монографія / Ганна Чміль, Надія Корабльова ; [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2013. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 249-255. – ISBN 978-966-2241-33-4


  Монографію присвячено надзвичайно актуальній проблемі дослідження сучасного культурного поля, перетвореного на екранну реальність, яка впливає на глядача, його світоглядну та життєву позиції. Саме конструювання реальності з закладеними в ній смислами ...
275159
  Сушко І.О. Візуалізація розподілу поверхневих провідностей томографічних перерізів методом зон провідності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Сушко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
275160
  Котеленець К.М. Візуалізація суспільного життя окупованої території Луганської області у друкованих засобах масової інформації // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 3. – C. 12-17. – ISSN 2077-1800
275161
  Яцинова О.В. Візуалізація творчого доробку Хоакіна Соролья-і-Бастіда в романі Вісенте Бласко Ібаньєса "Травнева квітка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена інтермедіальній взаємодії літератури й зображального мистецтва в творі Вісенте Бласко Ібаньєса "Травнева квітка", а саме відображенню творчого доробку Хоакіна Соролья-і-Бастіда в описах роману. Показано, що вербалізація художнього ...
275162
  Петрушка А. Візуалізація текстової інформації в науковому журналі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 32-38. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  National Geographic Magazine, пройшовши тривалий шлях свого розвитку як бренд наукового, а згодом відомого на весь світ науково-популярного журналу, створив сучасний стиль подання ілюстрованого контенту. Метою дослідження є виявлення еволюції засобів ...
275163
   Візуалізація трансформації геодезичної галузі у світі цифрових та ІТ-технологій на "INTERGEO 2014" / І. Тревого, К. Третяк, В. Задорожний, В. Кілару // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 20-22. – ISSN 1819-1339
275164
  Лубинський Р.Р. Візуалізація у політичному дискурсі: історичний контекст // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 462-463
275165
  Перегуда Візуалізація як механізм символічної політики (кейс муралізму у постреволюційній Україні) / Перегуда, О.Д. Івашко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 3-14. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
275166
  Макарук Л.Л. Візуалізація як характерна ознака сучасного англомовного газетного дискурсу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 47-52. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
275167
  Житєньова Н.В. Візуалізація: основні поняття та визначення // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 123-127. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
275168
  Казакевич Г. Візуалізуючи Україну: аматорська фотографія в Києві на рубежі ХІХ-ХХ ст. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 4 (16). – С. 68-72. – ISSN 2311-9896


  Розглянута історія становлення аматорської фотографії в Києві в останні десятиліття ХІХ - на початку ХХ ст. Відзначено, що фотографи-любителі зіграли важливу роль у формуванні візуального образу України, який став істотним елементом української ...
275169
  Павлова О.Ю. Візуальна антропологія в контексті культурологічного знання: оптика самоідентифікації людини в розробках В. Проппа // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 114-116
275170
  Бондар І. Візуальна в мова: образ, символ, знак, симулякр // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 172-180. – ISBN 978-966-493-187-5
275171
  Дєордіца Візуальна грамотність як протидія "слайдовому мотлоху" / Дєордіца, Т-Л // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
275172
  Дударенко Л. Візуальна екологія як наслідок збільшення екологічних проблем людства // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 76-85. – ISSN 1682-2366
275173
  Курков А. Візуальна історія від народного академіка // Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (66/68). – С. 2-4


  "Шагала дає нам можливість оглянутися назад і зрозуміти, як історія продовжує впливати на сучасну Україну. Карлос Паскуаль, посол США в Україні (2000 - 2003)."
275174
  Курков А. Візуальна історія від народного академіка // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2019. – № 7/12 (263/268). – С. 2-5. – ISSN 0131-2685


  "Шагала дає нам можливість оглянутися назад і зрозуміти, як історія продовжує впливати на сучасну Україну. Карлос Паскуаль, посол США в Україні (2000 - 2003)".
275175
  Шуляр В. Візуальна компетентність у системі літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 20-22. – ISSN 0130-5263
275176
  Благовірна Н.Б. Візуальна комунікація й соціокультурна функція редактора // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 34-37


  Розглянуто критерії редакторської оцінки візуального ряду в друкованих виданнях. Проаналізовано рівноправність тексту та зображення. Criteria of evaluation of editorial images in printed editions are examined. The equality of the text and image is ...
275177
  Гресько О.В. Візуальна комунікація як основа масово-інформаційної діяльності ХХІ століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 4-8. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (21)). – ISSN 2219-8741
275178
  Негай Г.А. Візуальна комфортність міського середовища / Г.А. Негай, О.А. Дорофєєв, Н.С. Машовець // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 273-285. – ISSN 2076-815X
275179
  Павлова О.Ю. Візуальна культура та повсякденність доби Постмодерну // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 30-35. – ISSN 2226-0285
275180
  Межевікіна О.С. Візуальна культура українського бароко // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – Вип. 19 : Культурологія. – С.55-60. – ISBN 966-518-226-9
275181
  Павлова О.Ю. Візуальна культура як поле ліквідності модерну // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 15-20. – ISSN 2312-4679


  У статті розкривається поняття візуальної культури, а також процес оформлення методологічних стра-тегій його вивчення. Доводиться, що ґенеза даної предметної сфери пов’язана з кризою лінгвістичного поворо-ту, що був базовим для культури Модерну, ...
275182
  Дейнека А. Візуальна метафорика в соціології як симптом або Як нам жити після Брюно Латура // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 27-29. – ISBN 978-966-171-811-0
275183
  Брайко О. Візуальна образність прози Григора Тютюнника в аспекті синтезу мистецтв // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 11 (716). – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
275184
  Ільїна Г.В. Візуальна парадигма в епістемології ранього модерну // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 70. – C. 29-34. – ISSN 2072-1692
275185
  Волошинов С.А. Візуальна підтримка алгоритмічної підготовки майбутніх учителів математики в умовах ІКТ // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 168-175. – ISSN 1998-6939
275186
  Павлюк С. Візуальна подача величі традиційної культури українців // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 724-727. – ISSN 1028-5091
275187
  Іщук Н. Візуальна поезія в сучасному літературному процесі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (649). – С. 16-21. – ISSN 0130-5263
275188
  Ковалів Ю.І. Візуальна поезія Михайла Семенка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 14-20


  У статті розглянуто специфіку зорової поезії у творчості М. Семенка періоду панфутуризму в контексті синтетичних пошуків авангардизму. В статье рассмотрена специфика визуальной поэзии в творчестве М. Семенко периода панфутуризма в контексте ...
275189
  Мельник Є.Ю. Візуальна презентація публіцистичних текстів як основа розробки дидактичного сценарію для навчання франкомовного говоріння та письма // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (102). – С. 14-20. – ISSN 1817-8510


  презентації публіцистичних текстів для розробки сценарію навчальних дій з оволодіння студентами уміннями франкомовного усного та писемного мовлення. Проаналізовано прийоми візуальної презентації публіцистичних матеріалів на прикладі щотижневого журналу ...
275190
  Єфименко В. Візуальна проза Реймонда Федермана (на матеріалі повісті "Удвічі більше або нічого") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-50. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концепцію просторового зміщення слів, запропоновану американським письменником-постмодерністом Р. Федерманом, зокрема, такі її компоненти, як графічне відображення змісту тексту (т. зв. конкретна проза), використання нетрадиційного ...
275191
  Домилівська Л. Візуальна реклама в контексті проблем екології мови // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 302-306
275192
  Масімова Л.Г. Візуальна репрезентація журнального контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті досліджено чинники, які впливають на формування візуального журнального контенту. Розглянуто особливості візуальної репрезентації журнального видання. The article examines the factors which affect on forming of visual journal content. The ...
275193
  Коваленко Н.М. Візуальна риторика як засіб структурування змісту німецького публіцистичного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 268-276. – ISBN 966-581-481-8
275194
  Прищенко С.В. Візуальна семантика і художня образність плаката // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 97-103. – ISSN 2226-0285
275195
   Візуальна тест-методика для визначення ортофосфату у водних об"єктах / Г.С. Сумарокова, Л.С. Зінько, К.А. Поліщук, О.А. Запорожець // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 30
275196
  Сидоренко В.Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань : розвиток візуального мистецтва України XX-XXI століття / Віктор Сидоренко ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : ВХ[студіо], 2008. – 187, [1] с. : іл. – Покажч. імен: с. 177-185. – Бібліогр.: с. 146-153. – ISBN 978-966-2260-20-5


  У представленому виданні вперше у вітчизняному мистецтвознавстві комплексно розглянуто шлях, пройдений візуальним мистецтвом упродовж ХХ – початку ХХІ ст. Усебічно досліджено явище авангарду початку ХХ ст., мистецько-культурні аспекти еволюції ...
275197
  Алфьорова З.І. Візуальне мистецтво кінця 20- початку 21 століття : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства : спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Алфьорова З.І. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
275198
  Сидоренко В. Візуальне мистецтво України кінця XX - початку XXI ст. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 32-63. – ISBN 966-7021-96-3
275199
  Геращенко О.О. Візуальне мистецтво як інструмент реорганізації посткатастрофічної пам"яті // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (4). – С. 50-54. – ISSN 2616-9967


  У статті проаналізовано мистецькі підходи до трансформації застарілого травматичного досвіду різних країн, окреслено психо- логічні та соціальні проблеми, які можуть виникати у суспільстві, де присутня нереорганізована катастрофічна травматична ...
275200
  Ліщинська О. Візуальне мистецтво як чинник формування креативного простору довіри в сучасній Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 168-171


  "Висвітлено роль візуального мистецтва під час Революції Гідності та гібридної війни в Україні. Розглянуто, як зусиллями митців твориться креативний простір суспільної довіри. Підкреслено, що довіра в суспільстві формується через спільність, елементами ...
275201
  Берегельський А. Візуальне представлення інформації та роль сучасних бібліотек у створенні та зберіганні інфографічних продуктів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 429-440. – ISSN 2224-9516
275202
  Черняк А.М. Візуальне спостереження у протидії оперативними підрозділами злочинам, пов"язаним із міжнародним студентським обміном // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 574-575. – ISBN 978-617-7220-83-0
275203
  Станкова Ю.Ю. Візуальне тест-визначення Cr(VI) з використанням органомінерального аніонообмінника / Ю.Ю. Станкова, Т.Є. Кеда, О.А. Запорожець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 170
275204
  Запорожець О. Візуальне тест-визначення кадмію у воді / О. Запорожець, К. Сучова, М. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-54. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику візуального тест-визначення кадмію із застосуванням бромбензтіазо, нековалентно закріпленого на поверхні силікагелю. A method for visual test-determination of cadmium using brombenzthiazo immobilized on silica gel was developed.
275205
  Кононец Н.В. Візуальне читання як ефективний метод ресурсно-орієнтованого навчання студентів у вищій школі // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – С. 23-26. – ISSN 2221-6316


  "...Автор розкриває техніку візуального читання як ефективного методу ресурсно-орієнтованого навчання студентів у вищій школі."
275206
  Філас В.М. Візуальний "сплеск" у Північному Причорномор"ї у 20–40-х рр. XIX ст.: сутність та виконавці // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 119-127. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
275207
  Ковальчук О. Візуальний досвід як основа філософії існування = На матеріалі оповідання Михайла Коцюбинського "Для загального добра" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 2 (683). – С. 44-47. – ISSN 0130-5263
275208
   Візуальний експресний тест-моніторинг іонів деяких токсичних елементів у водах / О.М. Лисенко, О.М. Трохименко, Б.Й. Набиванець, В.В. Сухан, М.Ф. Зуй // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 414-421. – Бібліогр.: 11. – ISBN 966-521-129-3
275209
  Корольова Н.В. Візуальний і вербальний компоненти латинськомовної хронограми // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 159-166. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
275210
  Косміна О. Візуальний код / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 3-4 липня (№ 122/123). – С. 16-17


  Як одягалися вищі верстви населення України та чиї модні тенденції підхоплювали?
275211
  Гудімов П. Візуальний код українського минулого : розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 жовтня (№ 192/193). – С. 16-17


  Павло Гудімов разом із журналістом "Дня" підбили підсумки масштабного "Проекту Енеїда" у Національному художньому музеї України.
275212
  Рябченко М. Візуальний код Шевченка як маркер української території // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 308-331


  Розглянуто візуальний та символічний образ Тараса Шевченка, який вже кілька століть є сакральним для українського ментального простору. Протягом ХХ століття образ Шевченка маркував боротьбу народу за належність. Численні зображення на листівках, ...
275213
  Кулаковська Х. Візуальний контент інтернет-ЗМІ: термінологічні засади дослідження // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 26-28. – ISSN 2076-9326
275214
  Коваль С.В. Візуальний користувацький контент у регіональних медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 102-107. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
275215
  Соломянюк Н.Н. Візуальний мерчандайзинг як інструмент управління роздрібним продажем / Н.Н. Соломянюк, М.В. Гуменна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 56-64
275216
   Візуальний моніторинг дельфінів в прибережних водах острова Зміїний (Чорне море) в 2010-2016 рр. / С.М. Снігірьов, В.І. Медінець, О.М. Абакумов, В.З. Піцик // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 91-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
275217
  Гоян В.В. Візуальний образ міжнародного телеканалу "Німецька хвиля" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 65-67


  У статті на прикладі ефірного досвіду міжнародної телерадіокомпанії "Німецька хвиля" досліджується специфіка візуального компонента телевізійного каналу: колорит, стиль. The specificity of a visual component of the TV channel ( the colour and the ...
275218
  Сегеда С. Візуальний образ Тараса Шевченка: нотатки антрополога // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.4-9. – ISSN 0130-6936


  Автопортрети Тараса Шевченка
275219
  Сегеда С. Візуальний образ Тараса Шевченка: нотатки антрополога // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 3. – С. 094-099. – ISSN 0130-321Х
275220
  Гребенюк Т.В. Візуальний образ у літературному творі: когнітивні аспекти дискурсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 12-15. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
275221
  Бітківська Г.В. Візуальний образ у сучасному літературному журналі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 95-102


  У статті досліджується процес візуалізації сучасних літературних журналів. Визначаються основні типи візуальних образів та їхнє значення в просторі журналу. В статье исследуется процесс визуализации современных литературных журналов. Определяются ...
275222
  Гаврилюк Н. Візуальний образ як текст
275223
  Савченко Віра Володимирівна Візуальний переклад літературного тексту : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Савченко Віра Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 182л. – Додаток: л. 177 - 182. – Бібліогр.: л.162 - 177
275224
  Савченко Віра Володимирівна Візуальний переклад літературного тексту : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Савченко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
275225
  Ільїна Г.В. Візуальний поворот в ситуації нової епістемологічної реальності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 149-152. – ISSN 2076-1554
275226
  Клочек Г. Візуальний світ Шевченкової "Марії" // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 15-45. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
275227
  Ворона А.Г. Візуальний складник періодичних видань // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  У статті аналізується візуальний складник періодичних видань. Досліджуються аспекти формування дизайну періодичних видань. Визначаються основні тенденції розвитку газетно-журнального дизайну. The visual constituent of periodicals is analysed in the ...
275228
  Ільїна Г. Візуальний смисл інтелектуального споглядання у філософії Й.Г. Фіхте // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 70-75. – ISSN 2226-3012
275229
  Марційчук Ю.І. Візуальний текст у біографічних проектах // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 220-222
275230
  Пометун О. Візуальні джерела у підручнику з історії як засіб розвитку критичного мислення учнів / О. Пометун, Н. Гупан // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 241-255. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
275231
  Рега Д. Візуальні експерименти в поезії Михайля Семенка та Ярослава Сейферта: типологічний аспект // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 5. – С. 108-117. – ISSN 2313-5921
275232
  Максімова Л. Візуальні жанри журнального контенту // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 120-124
275233
  Масімова Л.Г. Візуальні жанри журнального контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 42-45


  У статті досліджено нові тенденції розвитку журнального контенту. З"ясовано наукові засади виокремлення візуальних повідомлень у самостійні жанри. The article examines the new trends of development of magazine"s content. It is revealed the sientific ...
275234
  Гридчина В.В. Візуальні знаки в аксіоматиці теорії специфічного мовного знака // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 163-167


  У статті розглянуто аксіоми стихійності, аксіоми свідомості та міркування, аксіоми предикації та типи буття специфічного мовного знака. Уточнено деякі аксіоми та положення з огляду специфічності функціонування візуальних знаків. In the article it is ...
275235
  Ткаченко Ю.М. Візуальні конспекти - скетчноутінг у процесі підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 15-16 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
275236
  Ворона А.Г. Візуальні концепти невербальної комунікації українського журналу (на прикладі культурно-освітніх журналів 1991-2013 рр.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ворона Андрій Геннадійович ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 153 л. – Бібліогр.: л. 148-153
275237
  Ворона А.Г. Візуальні концепти невербальної комунікації українського журналу (на прикладі культурно-освітніх журналів 1991-2013 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ворона Андрій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
275238
  Руденко А. Візуальні образи як показник динамічності сучасного суспільства // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 337-338
275239
  Гриневич Богдан Юрійович Візуальні пірометри з розширеними функціональними можливостями : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.04 / Гриневич Б.Ю.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 20 с.
275240
  Павлова О.Ю. Візуальні практики в контексті трансформації культури Премодерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 57-61. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню соціокультурної динаміки культури Премодерну. Доводиться, що логіка культурних трансформацій відповідає диференціації процесів виробництва, розподілу, споживання, насолоди, а також історичним мо- дифікаціям людських ...
275241
  Павлова О.Ю. Візуальні практики в контексті трансформації способів сигніфікації та "економіки культури" (на матеріалах постмодерністського концепту С. Леша) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 39-45


  Стаття присвячена аналізу трансформації модерністському способу сигніфікації та "економіки культури" у постмодерністський. Здійснюється аналіз робіт сучасного британського дослідника С. Леша. Доводиться, що кожен з цих елементів режиму сигніфікації має ...
275242
  Павлова О.Ю. Візуальні практики та комунікація : курс лекцій / О.Ю. Павлова, А.М. Тормахова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 223, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим.
275243
  Негруца Д.С. Візуальні прояви етнічності в сучасному місті (на прикладі м. Одеси) // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 76-80. – ISBN 978-617-689-216-8
275244
  Маханьков В.І. Візуальні сприйняття: версії концептуалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 57-65
275245
  Черняков Б.І. Візуальні тропи і стилістичні фігури в мові зображальної публіцистики // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 152-163. – (Журналістика ; [Вип. 1])
275246
  Тормахова А.М. Візуальні форми комічного у сучасному медіапросторі // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 101-106. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 20). – ISSN 2226-2849
275247
  Мовчан Р. Візуальні форми та їх роль у модерністському романі ("Чотири шаблі" Юрія Яновського) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 88-96. – ISSN 0236-1477
275248
  Собуцький М.А. Візуальність - 1931 : СРСР та Україна // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 75 : Теорія та історія культури
275249
  Кобинець В. Візуально-вербальний контекст телеінформації (до постановки питання) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 106-117. – (Журналістика ; Вип. 2)
275250
  Тарасова Марія Візуально-живописна складова художнього мислення письменника
275251
  Ісмайлова М.С. Візуально-образна мова типографіки у дизайні поліграфічних видань періоду раннього модернізму : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Ісмайлова Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
275252
  Парасін Н.Д. Візуально-параметричні прототипи та їх об"єктивація в мові творів Т. Шевченка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 163-168


  У статті визначено форми об"єктивації значення розміру в мові творів Т. Шевченка. Охарактеризовано прикметники конкретного й загального розміру. Зроблено спробу визначити структуру прототипу "розмір". В статье исследуются формы объективации значения ...
275253
  Шаля О.І. Візуально-риторичні засоби вираження категолрії порівняння у жанрі "інформація про новий продукт" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 74-79. – Бібліогр.: Літ.: с. 83; 14 поз.
275254
   Візуально-тестове визначення магнію / І.М. Ящук, Д.В. Андрєєва, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 136
275255
   Візьми резюме - реалізуй свій шанс! // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 2


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбувся Ярмарок вакансій "Імпульс - 2015". Протягом двох днів студенти, випускники та молоді фахівці мали змогу поспілкуватися з найвпливовішими HR-спеціалістами найкращих компаній України.
275256
  Біла Анна Візьми шлюб на Кіпрі // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 42-43 : фото. – ISSN 1998-8044
275257
  Гоголь М.В. Вій / Микола Гоголь ; пеpеклав Іван Кpевецький. – 2-ге вид. – У Львові (Львів) : [Укp. Видавн. Спілка] ; Дpук. Ставpопиг. Ін-та, під упp. Ю. Сидоpака, 1917. – 83 с. – В кн. також ст.: Жеpела "Вія" повісти М. Гоголя / (За М. Сумцовом подав І. Кpевецький). – (Літературно-наукова бібліотека ; Ч. 34)
275258
  Вишня Остап Вій : Музичний гротеск на 4 дії: З співами, танцями, з горілкою і з чим хочете / Вишня Остап. – Харків : ДВУ, 1925. – 58с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Театральна б-ка)
275259
  Гоголь М.В. Вій / М. Гоголь. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1939. – 60 с. – (Бібліотека для всіх)
275260
  Райніс Я. Вій, вітерець! : п"єса / Я. Райніс. – Київ : Мистецтво, 1955. – 192 с.
275261
  Райніс Я. Вій, вітрику / Я. Райніс. – Київ, 1971. – 207 с.
275262
  Сосюра В. Війна - війні / В. Сосюра. – Харків : ДВУ, 1930. – 20с.
275263
  Ренн Л. Війна / Л. Ренн. – Х., 1931. – 299с.
275264
  Тіхонов Микола Семенович Війна / Тіхонов Микола Семенович. – Харків : ЛІМ, 1933. – 216с.
275265
  Стаднюк І.Ф. Війна : Роман / І.Ф. Стаднюк. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 472с.
275266
  Стаднюк І.Ф. Війна : Роман / І.Ф. Стаднюк. – Київ : Дніпро
Кн. 1-3. – 1985. – 671с.
275267
  Мусієнко В.В. Війна / В. Мусієнко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 60. – ISBN 966-642-073-2
275268
  Заблоцький В. Війна "зелених чоловічків" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 22 (654), 28.05-4.06.2020. – С. 12-15. – ISSN 1996-1561


  Як Росія застосовує своїх спецпризначенців проти України.
275269
  Романовський В.О. Війна 1735-1739 років та її наслідки для України / В.О. Романовський. – Вирізка. – 27-42с.
275270
  Войцеховський Ю. Війна 1812 р.: Польський чинник // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 10. – С. 6-9
275271
  Левицький Н.А. Війна 1812 року / Н.А. Левицький. – К, 1933. – 40с.
275272
  Левицький Н.А. Війна 1812 року / Н.А. Левицький. – Київ, 1938. – 40с.
275273
  Милько В. Війна 1812 року в художній літературі: сюжетні образи / В. Милько, Ю. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 10. – С. 37-40
275274
   Війна 1941-1945 рр. : альбом / [упоряд.: Т.О. Ємельянова, І.М. Закринична, Т.О. Макарова та ін. ; відп. за вип.: Н.Є. Фоміна ; художник-оформлювач: О.Д. Кононученко ; сканування та обробка фотодок.: Л.А. Голенко, Т.П. Тукаш]. – Харків : Фоліо, 2014. – 269, [3] с. : фот. – ISBN 978-617-7012-00-8
275275
  Дроздовський Д. Війна 1991-2014: довгі тіні минулих гріхів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 11 вересня (№ 34). – С. 1, 4
275276
  Ісіченко І. Війна барокових метафор : Камінь Петра Могили проти "підзорної труби" Касіяна Саковича / Архиєпископ Ігор Ісіченко. – Харків : Акта, 2017. – 345, [2] с. : табл. – покажч. імен: с. 336-346. – Бібліогр.: с. 315-335 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8917-20-2
275277
   Війна без пострілів. – Дніпропетровськ, 1971. – 230с.
275278
  Кентій А.В. Війна без пощади і милосердя : Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні, 1941-1944 рр. / Анатолій Кентій, Володимир Лозицький; Центральний держ. архів громадських об"єднань України. – Київ : Генеза, 2005. – 408с. – ISBN 966-504-432-Х
275279
   Війна без правил: гендерно-обумовлене насильство, пов"язане зі збройним конфліктом на сході України / [А. Альохін, С. Кириченко, А. Кориненко та ін. ; за заг. ред. В. Щербаченка, Г. Янової]. – Київ : Компринт, 2017. – 142 с. : іл., фотоіл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-929-520-0
275280
  Балковий П.М. Війна без флангів : партизансько-повстанська боротьба українського народу проти білогвардійців та інтервентів у 1918-1920 рр. / П.М. Балковий ; АН УРСР. Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1966. – 301 с.
275281
  Ігнатьєв С. Війна в Антарктиці // Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал / Редакція газети "Флот України". – Севастополь, 2006. – № 4/5. – С. 48-50


  Ще раз про Нову Швабію, або Таємні бази Гітлера а Антарктиці
275282
  Колесник О.С. Війна в аспекті лінгвосеміотики та лінгвокультурології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 216-230


  У статті розглянуто особливості вербалізації концепту ВІЙНА у європейських лінгвокультурах. Проаналізовано етимологічні основи імен концепту ВІЙНА. Виділено базові моделі концептуалізації відповідного феномену. Мовний матеріал аналізується під кутом ...
275283
  Лісовський П.А. Війна в Африці / П.А. Лісовський. – К., 1935. – 50с.
275284
   Війна в Грузії : принуждение к войне и миру // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 8-10. – ISSN 1810-3944
275285
  Соколов Б. Війна в Донбасі: проміжні підсумки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 6


  Навряд чи Росія відважиться вирішувати питання на сході України військовим шляхом через дуже великі ризики.
275286
  Вітюк І.К. Війна в есхатологічних пророцтвах // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 92-94
275287
  Соломатін М.М. Війна в ефірі / М.М. Соломатін. – К., 1986. – 88с.
275288
  Требін М. Війна в історії людства та її особливості у XXI столітті // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 43-48. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  У статті доведено, що війна була, є й буде в досяжному майбутньому складником людського розвитку. Мета статті – розкрити значення війн в історії людства та спробувати намалювати характерні риси війн майбутнього. На великому емпіричному масиві даних ...
275289
  Вільде Е.Ю. Війна в Махтра / Е.Ю. Вільде. – Київ, 1955. – 408 с.
275290
  Вільде Е.Ю. Війна в Махтра : роман / Е.Ю. Вільде. – Київ : Дніпро, 1970. – 420 с.
275291
  Гусаков В. Війна в Судані як приклад міжцівілізаційного конфлікту ХХІ століття // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – C.82-85. – ISSN 1609-5499
275292
  Галич О.А. Війна в щоденниках українських письменників (В. Винниченко, О. Довженко, А. Любченко, О. Гончар) // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 22-35
275293
  Ковальчук М. Війна Василя Любимова : публіцистика // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 29-49
275294
  Роганов Євген Війна війною, а потяги за розкладом... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 62-66 : фото. – ISSN 1998-8044
275295
  Балицький Г.В. Війна вночі : про мужність і героїзм рядянського народу в боротьбі за визволення Батьківщини з-під фашистського ярма : документальна повість / Г.В. Балицький ; літ. запис С. Плачинди. – Київ : Молодь, 1969. – 428 с.
275296
  Тілтон Л. Війна гладіатора. Діалог : Повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 114-136. – ISSN 0320 - 8370
275297
  Рутян К. Війна девізів-штампів у парламентській передвиборній компанії України (2006) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 187-195


  Проаналізовано якість роботи журналістів і PR-технологів у передвиборній агітації до парламенту України (2006) у контексті девізів та гасел, проголошених партіями-претендентами. Наголошено на психологічній маніпулятивній дії цих гасел, їхньому ...
275298
  Фаріон І. Війна з Бандерою приречена // I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Бандерівські читання. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 35-37. – ISBN 978-966-428-398-1
275299
  Вітович І. Війна з пам"ятниками. На хвилі протестів уже знесли голови кільком колишнім героям Америки // Україна молода. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 50). – С. 5


  Темношкірого американця Джорджа Флойда, якого поліцейські позбавили життя під час затримання 25 травня, поховали в його рідному місті Х’юстон. Але запущений маховик протестів просто так в одночасся не зупинити. Дивним чином боротьба з правоохоронними ...
275300
  Кулиняк Д. Війна з пам"яттю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 12


  У Севастополі демонтували пам"ятник Петру Сагайдачному. Та факт є фактом: уперше запорізькі "чайки" з"явилися в цих бухтах ще за 200 років до виникнення міста.
275301
  Пешко К. Війна з Росією. Бої - вже на вулиці Банковій // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 40)
275302
  Чапек К. Війна з саламандрами : для ст. шк. віку / Карел Чапек ; [пер. з чес. Ю. Лісняка ; передм. Г. Хоткевича ; прим. та навч.-метод. матеріали Л. Слободянюк]. – Київ : Національний книжковий проект, 2011. – 252, [2] с. : іл. – Сер. засн. в 2005 р. – (Національний книжковий проект ) ( Бібліотека шкільної класики : БШК : позакласне читання : 11 кл.). – ISBN 978-966-339-587-6
275303
  Чапек Карел Війна з саламандрами. / Чапек Карел. – Київ, 1978. – 439с.
275304
  Гриневич В. Війна за війну // Критика. – Київ, 2012. – Червень, (число 6). – С. 19-23. – ISSN 1563-6461
275305
  Іщук О.С. Війна за владу в Україні в 1674-1676 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-22. – (Історія ; вип. 57)


  У статті розглядається боротьба за гетьманську булаву в Україні між лівобережним гетьманом Самойловичем та правобережним гетьманом Дорошенком. Особлива увага приділяється військовим битвам. Докладно зображується тогочасна політична ситуація, інтереси ...
275306
  Лук"янчук Г. Війна за істориний спадок Київської Русі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 квітня - 11 травня (№ 17/18). – С. 8
275307
  Лук"янчук Г. Війна за історичний спадок Київської Русі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 15 травня (№ 9). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Дослідження українського історика Віктора Брехуненка "Україна і українці - ім"я як поле битви".
275308
  Литвин В. Війна за історичну пам"ять... // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 21 липня (№ 129). – С. 4-5
275309
  Коваль О. Війна за Косове поле // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-46. – ISSN 0868-8273
275310
  Круцик Р. Війна за народ // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 11/12 (205/206). – С. 38-39


  Громадський інститут історичної пам"яті заявив про себе виставкою про масштабний спротив українців більшовицькій окупації.
275311
  Ситник О. Війна за незалежність 2014 - 2015 років та проблема державної ідеології в Україні // I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Бандерівські читання. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 135-139. – ISBN 978-966-428-398-1
275312
  Гончар Б.М. Війна за незалежність у Північній Америці // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 235-236. – ISBN 966-316-039-X
275313
  Кичигін С.О. Війна за обидві півкулі / С.О. Кичигін. – Київ, 1986. – 49 с.
275314
  Котнюк Ю.. Війна за Олімпійський коледж: влада зазнала моральної поразки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 2-8 жовтня (№ 39). – С. 14. – ISSN 1992-9277
275315
  Брехуненко В. Війна за свідомість : російські міфи про Україну та її минуле / Віктор Брехуненко. – Київ : Брехуненко Наталія Андрііївна, 2017. – 279, [1] с. : іл., карти. – Бібліогр.: с. 254-275. – ISBN 978-966-02-8249-0
275316
  Харченко О. Війна за Стуса триває... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 липня - 1 серпня (№ 142/143). – С. 2


  14 серпня Дарницький районний суд Києва продовжить розгляд справи Віктора Медведчука проти книги Вахтанга Кіпіані.
275317
  Ділай А. Війна за Україну: від інформаційних операцій до прямого вторгнення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 13-20. – (Серія "Журналістика" ; вип. 45). – ISSN 2078-7324
275318
  Казанський Д. Війна зламала Донбас. Тепер це потопаючий корабель // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 6 листопада (№ 22). – С. 4-5
275319
  Гетьман В.І. Війна і довкілля / В.І. Гетьман, Ю.О. Сидорук // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 31-33 : фото
275320
  Бадзьо Ю. Війна і зрада. Полювання на Президента Віктора Ющенка триває / Юрій Бадзьо. – Київ : Простір, 2008. – 39, [1] с. – ISBN 978-966-2068-09-2


  У своїх статтях, написаних у продовж 1999-2003 років, порушує складне фундоментальне питання - чому пострадянська Україна ніяк не вирветься нарешті з окупаційних лабет чужинців та їх жертв - малоросів
275321
  Пантюк С. Війна і ми : роман / Сергій Пантюк ; [передм.: С. Грабар ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 166, [2] с. : іл. – На тит. арк.: Дипломант конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс та пісенної лірики про кохання "Коронація Слова - 2011". – (Коронація слова ) ( Червоне та чорне). – ISBN 978-617-605-001-8


  "Війна і ми" Сергія Пантюка – це роман-сповідь. Це плетиво спогадів, відчаю і перемог. Війна справді живе в кожному з нас. Просто ми в цьому не хочемо зізнатися собі. Вся історія людства зіткана з воєн. І всі вони неодмінно комусь на користь. Тому ...
275322
  Пантюк С. Війна і ми : проза: розділи з роману // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 70-98. – ISSN 0208-0710
275323
  Толстой Л.М. Війна і мир / Л.М. Толстой. – Харків
Т. 1-2. – 1937. – 503с.
275324
  Толстой Л.М. Війна і мир / Л.М. Толстой. – Київ
1-2. – 1952. – 600с.
275325
  Толстой Л.М. Війна і мир : в 4 т. / Л.М. Толстой. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т .3-4. – 1953. – 603 с.
275326
  Тібулл Альбій Війна і мир // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 8. – С. 72-83.
275327
  Чілачава Р. Війна і мир Гурама Одішарії // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 141-142. – ISSN 0208-0710


  Гурам Одішарія - грузинський письменник із Сухумі.
275328
  Костров В. Війна і мир на Донбасі // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 1 (381). – С. 28-32. – ISSN 2313-559X
275329
  Білий Дмитро Війна і мир на Кубанському фронтирі. Взаємовідносини між чорноморськими козаками та адигами в першій половині XIX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 1 (92). – С. 71-74. – ISSN 1728-9343
275330
  Назаровець С.А. Війна і мир: особливості динаміки українсько-російської наукової співпраці на тлі російської збройної агресії проти України у 2014-2016 рр. // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 5. – С. 38-43. – ISSN 1815-2066
275331
   Війна і міф : невідома Друга світова : 1939-1945 / [І. Бігун, С. Бутко, В. В"ятрович та ін.]. – Харків : Український інститут національної пам"яті ; Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 269, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороты тит. арк. – Бібліогр.: с. 255-268. – ISBN 978-966-14-9085-6
275332
  Грабовський В. Війна і музика (кілька епізодів на актуальну тему) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 10 серпня (№ 31). – С. 6-7
275333
  Сидоренко Віктор Війна і німці : розвідка боєм / Сидоренко Віктор, Потаніна Станіслава // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 136-139
275334
  Граціозі А. Війна і революція в Європі. 1905-1956 рр. = Guerra e rivoluzione in Europa 1905-1956 / Пер. з італ. М. Прокопович; Андреа Граціозі. – Київ : Основи, 2005. – 350с. – ISBN 966-500-144-2
275335
  Бєлов О. Війна і реформи / О. Бєлов, О. Христенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 липня (№ 127-128). – С. 14-15


  Закон "Про національну безпеку України" 2018 року близький за своєю філософією із Законом "Про національну безпеку" США від 1947 року.
275336
  Цибульник В. Війна і розкол чи мир і процвітання? У Боснії і Герцеговині відбулися загальні вибори // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 5


  "У Боснії і Герцеговині, маловідомій у нас державі в центрі Балканського півострова, 7 жовтня відбулися загальні вибори. За даними ЦВК БіГ, з 254 767 громадян з правом голосу обирали 518 носіїв мандатів від 53 партій, 36 коаліцій і 34 незалежних. У ...
275337
  Бобковський А. Війна і спокій. Французький щоденник 1940-1944 = Szkice piorkiem 1940-1944 / Анджей Бобковський; [перекл. з польської О. Герасим; ред. Н. Римська]. – Київ : Критика, 2007. – 632 с. – ISBN 966-8978-03-X
275338
  Наумов С.О. Війна і українці: суспільно-політичні настрої в українському середовищі Харкова в роки Першої світової війни // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 294-304. – ISBN 978-954-322-848-5
275339
  Гарцман М. Війна і хімія / М. Гарцман. – К., 1940. – 128с.
275340
  Рубель В.А. Війна інків з чанками: проблема датування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 107-110. – (Історія ; вип. 59/60)


  На основі аналізу праці Інка Гарсіласо де ла Веги "Comentarios reales de los incas" з"ясовано, що існуюче датування 1438 роком війни інків з чанками є неправильним. Доведено, що ця війна відбулася в середині XIV ст. - скоріше за все в 1360-х рр.
275341
  Малюга Н.М. Війна й патріотизм в інтерпретації Осипа Маковея і з позиції сьогодення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 142-151


  Аналізується проблема патріотизму в доробку Осипа Маковея та її інтерпретація в сучасному художньому й суспільно-політичному дискурсі. Ідеться про те, що проблема патріотизму, патріотичного усвідомлення, патріотичної рефлексії набуває актуальності в ...
275342
  Верховьской Б. Війна й цивільне населення / Б. Верховьской. – Харків, 1931. – 149с.
275343
  Копотун І. Війна керованого хаосу: уроки для України // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 176-178. – ISBN 978-617-7220-78-6
275344
  Билина П. Війна кличе. Стань переможцем! : нотатки на полях рос.-укр. війни : [повість] / Петро Билина. – Вид. 2-ге. – Київ : Український пріоритет ; Альтернатива. – ISBN 978-617-7398-53-9
Ч. 1. – 2017. – 165, [3] с. : іл.


  В пр. № 1722055 напис: Бажаю виховати якнайбільше українців. З повагою Петро Билина "Холодний". 22.09.2017..
275345
  Нурадінов А. Війна Кремля проти України: погляд чеченця / розмову вів Валентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11 лютого (№ 23). – С. 5


  "Українцям насамперед треба зміцнити себе і готуватися, тому що Путін ніколи не полишить своїх завойовницький планів".
275346
  Шагурі О.М. Війна між Габсбургами та Османами 1593-1606 рр.: витоки конфронтації, утворення альянсів та складання балансу сил протягом конфлікту // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 290-296. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
275347
  Зайцев О. Війна мітів про війну в сучасній Україні // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 16-17
275348
  Зайцев О. Війна міфів про війну в сучасній Україні // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 9/10 (191/192). – С. 16-18
275349
  Масенко Л. Війна мов. За ким перемога? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 липня (№ 112)


  Протистояння між оборонцями української мови ій захисниками російської. Згадується випадок із викладацької практики, коли випускницею українського відділення КНУТШ було написано дисертаційне соціолінгвістичне дослідження "Мовна поведінка особистості ...
275350
  Вестлі Б. Війна мого батька = Fars krig / Бйорн Вестлі ; [пер. з норвеж.: Д. Нікандров, М. Щирба]. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2014. – 259, [1] с. – Вих. дан. ориг.: Oslo: Aschehoug, 2008. – Бібліогр.: с. 254-259 та в прим.: с. 236-253. – ISBN 978-966-2214-41-2
275351
  Патриляк І. Війна на "ідеологічному фронті". Рік 1968-й / І. Патриляк, А. Слюсаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 43-49. – (Історія ; вип. 3 (142)). – ISSN 1728-3817


  Ідеологічна боротьба проти "контрреволюційних виявів" супроводжувала всю історію радянського суспільства. Проте, були періоди, коли війна на "ідеологічному фронті" суттєво загострювалася. Здебільшого це відбувалося під впливом великих ...
275352
  Заблоцький В. Війна на даху світу. Чому відбулася чергова ескалація конфлікту між Індією та КНР // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 31 (663), 31.07.-6.08.2020. – С. 34-36. – ISSN 1996-1561
275353
  Скіпальський О. Війна на Донбасі - це дуель розвідок та спецслужб // Волинь моя / Міжнародне громадське об"єднання "Волинске братство" ; редкол.: В. Білан, М. Жулинський, Л. Кравчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 9. – С. 26-30. – ISBN 966-617-7381-44-9
275354
  Куаід Ю. Війна на землі єгипетській / Ю. Куаід. – Київ, 1983. – 174 с.
275355
  Масенко Л. Війна на мовно-культурному полі: соціологія, Maruv і Зеленський // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 квітня (№ 15). – С. 5
275356
  Казанський Д. Війна на паузі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 39 (671), 25.09.-1.10.2020. – С. 14-15. – ISSN 1996-1561
275357
  Примаченко Я. Війна на Сході України 2014 - 2015 рр. / Я. Примаченко, М. Майоров // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 336-348. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
275358
  Гай-Нижник Війна на сході України: початок (чи відбулося вторгнення російських збройних сил і військ спеціального призначення у Донбасі?) // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 242-254. – ISBN 978-617-7638-08-6
275359
  Хайнріх Е. Війна невидимої армії / Е. Хайнріх, К. Ульріх. – К., 1988. – 205с.
275360
  Райхель Ю. Війна нервів у Південно-Китайському морі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 171)


  Пекін загрожує економічними санкціями. Токіо відступати не має наміру.
275361
  Карбер Ф. Війна нового покоління Росії / Ф. Карбер, Д. Тібольт // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел". – Київ, 2016. – № 2. – С. 44-49
275362
  Корнілов М. Війна очима дитини // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 3


  Автор, професор хімічногофакультету, згадує про життя в евакуації у воєнні часи.
275363
  Кочевих Олег Війна пам"ятників // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 34-35. – ISSN 0130-5212
275364
  Канюка М.С. Війна після війни : повісті / М.С. Канюка. – Київ : Веселка, 1971. – 219 с.
275365
  Іванущенко Г. Війна після війни: документи репресивно-каральних органів як джерело вивчення діяльності національно-визвольного руху на території Сумської області (до 65-річчя закінчення Другої світової війни) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 149-154. – ISBN 966-8126-27-0
275366
  Дубін Б. Війна по телевізору і насправді // Критика. – Київ, 2008. – Жовтень - Листопад, (число 10/11). – С. 20-22


  Збройний конфлікт 2008 року між Грузією та Південною Осетією, Абхазією і Росією.
275367
  Юрчишина О. Війна пройшлась по їхніх долях // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 30-32. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено досвід краєзнавчої роботи Бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова у відтворенні історії університету періоду Другої світової війни.
275368
  Литвин М. Війна проти ЗУНР 1918-1919 рр.: передумови, етапи та геополітичні наслідки // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (210), січень - лютий 2019. – С. 4-10
275369
  Борщевський С. Війна проти України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 5 жовтня (№ 179). – С. 5


  Другий фронт: гуманітарний.
275370
  борщевський Війна проти України. Другий фронт: гуманітарний // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 1, 3
275371
  Моргун А. Війна Росії проти України: тенденції конфліктного дискурсу в сучасних українських ЗМІ // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 352-362. – ISSN 2524-0137
275372
  Уеллс Г. Війна світів / Г. Уелс ; Переклад [Г.] Піддубного ; Передмова С. Зеленецького. – Київ : Державне видавництво, 1921. – [XI]; 264 с. : мал. – (Універсальна бібліотека ; № 18)


  На с. 4: Присвячуеться мойому братові Франкові Уелсу... – На с. 3 епіграф з твору Й. Кеплера.
275373
  Уеллс Г.Д. Війна світів / Г.Д. Уеллс. – 2-е вид. – Харків, 1929. – 225 с.
275374
  Уеллс Г.Д. Війна світів / Г.Д. Уеллс. – К, 1967. – 499с.
275375
  Уеллс Г. Війна світів : фантастичні романи / Г. Уеллс. – Київ : Дніпро, 1977. – 467с. – (Вершини світового письменства ; Т. 25)
275376
  Лиховид І. Війна смислів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27-28 червня (№ 116/117). – С. 10


  Новий виклик для українських учених - як писати і тлумачити новітню історію: піти шляхом Росії та поспіхом переписувати підручники чи дати час на переосмислення.
275377
  Агеєва В. Війна статей і демократія. Фемінізм в Україні 100 років тому і сьогодні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 38 (618), 20-26.09.2019. – С. 50-55. – ISSN 1996-1561
275378
  Соколов Б. Війна Судного дня: хто переміг? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5-6 жовтня (№ 180/181). – С. 5


  6 жовтня 1973 року війська Єгипту і Сирії напали на Ізраїль, розраховуючи взяти реванш за поразку в шестиденній війні 1967 року.
275379
  Лобода Ю.О. Війна та гра в культурологічній концепції Й. Гейзінги // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 51-55. – ISSN 2077-1800
275380
  Лобода Ю.О. Війна та гра в культурологічній концепції Й. Гейзінги // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 23-28. – ISSN 2077-1800
275381
  Герасименко Н. Війна та ідентичність як у сучасній літературі з"явився новий герой // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 11 (913), листопад. – С. 152-157. – ISSN 08-68-4790-1
275382
  Поліщук Я. Війна та література // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 2. – С. 186-194. – ISSN 0130-321Х
275383
  Іщенко Н. Війна та мир на виборах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 237). – С. 3


  У другий тур президентських виборів у Хорватії вийшов прихильник "примирення" та "патріотка".
275384
  Коваль-Фучило Війна тлумачень і війна у тлумаченнях в оповідях про примусові переселення із зон затоплення // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 : До 12 міжнародного з"їзду славістів (Париж 2023 р.). – С. 61-70. – ISSN 2522-9834
275385
  Кубік Б. Війна триває доти, доки не похований останній із загиблих солдатів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 26-29
275386
  Газін В. Війна у війні: кому було вигідно? Кривава карта Волині // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 січня (№ 2). – С. 15


  Найбільш резонансною подією польсько-українського протистояння у Другій світовій війні була Волинська трагедія (або, як кажуть поляки, Волинська різанина) — обопільні етнічні чистки, що їх вчинили Українська повстанська армія (УПА) і польська Армія ...
275387
  Линьков Г.М. Війна у ворожому тилу / Г.М. Линьков. – Київ, 1963. – 503с.
275388
  Биструхін Г.С. Війна у кам"яних джунглях : Міська партизанська війна як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності (1945-2005); Монографія / Г.С. Биструхін, Д.В. Вєдєнєєв; Нац. академія Служби безпеки України; Український ін-т воєнної історії. – Київ : Генеза, 2006. – 512с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Таємні війни: історія та сучасність). – ISBN 966-504-476-1
275389
  Гребенюк М.В. Війна у Перській затоці 1991 року як революція у військовій справі: американський підхід // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 18-24
275390
  Ковальчук Михайло Анатолійович Війна Української Народної Республіки зі збройними силами півдня Росії (осінь 1919 р.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Ковальчук М.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
275391
  Ковальчук Михайло Анатолійович Війна Української Народної Республіки зі збройними силами Півдня Росії (осінь 1919 р.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Ковальчук М. А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 222л.. – Бібліогр.: л.175-222
275392
  Рафаловский Євген Війна цивілізації! : Спосіб життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 90-99 : Фото
275393
  Рущенко І.П. Війна цивілізацій : анатомія рос.-укр. конфлікту / Ігор Рущенко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – 434, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-518-766-0
275394
  Васильченко О.М. Війна як засіб формування ідентичності // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 167-171. – ISSN 2312-4342
275395
  Шушарін Д. Війна як мир, мир як війна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 жовтня (№ 194/195). – С. 4


  Чому Росія вибрала війну? Про це - експерт із Москви Дмитро Шушарін. Мета очевидна - перешкодити вільному розвитку української нації та державності.
275396
  Потєхін О. Війна як продовження зовнішньої політики: апологетика і критика поглядів Карла фон Клаузевіца // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 24-27. – (Історичні науки)
275397
  Чернуха А. Війна як суб"єкт і об"єкт творчого процесу Ігоря Муратова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – С. 66-72. – ISSN 2075-1486
275398
  Притолюк С.А. Війна як театр абсурду в творах Вольфганга Борхерта // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 223-228. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
275399
  Захарчук І. Війна як форма колективного ентузіазму ("Щорс" Олександра Довженка) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 89-98. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті проаналізовано стратегічні комунікативні моделі та риторичні формули фільму "Щорс" Олександра Довженка у контексті мілітарної стратегії мистецтва соціалістичного реалізму.
275400
  Бражник С. Війна, війна : проза: повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 37-110. – ISSN 0320 - 8370
275401
  Наєнко М. Війна, письменник, безвісти... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 15 жовтня (№ 39). – С. 10-11


  Розпочата Росією нова світова війна вийшла за межі України!
275402
  Багацька Л. Війна, яка не завершується // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 5


  Сергій Пантюк, пригадавши події у Придністров"ї та Карабаху, розповів про свою філософію війни. Цій темі присвячено його книжку "Війна і ми"
275403
  Романчук Олег Війна, яку виграла Росія // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 9/10. – С.10-15


  Ідеологічна та інформаційна війна Росії проти України.
275404
  Стаднюк І.Ф. Війна. / І.Ф. Стаднюк. – К., 1975. – 471с.
275405
   Війна. Окупація. Пам"ять. Примусові робітники з України в окупованій Європі : матеріли Всеукр. наук. конференції, м. Київ, 27 вересня 2012 року / [Барабаш О. В. та ін. ; упоряд. Р.І. Пилявець, В.М. Яременко ; редкол. : В.Ф. Солдатенко (гол.), Д.В. Вєдєнєєв, Г.Г. Грінченко та ін.] ; Український ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2012. – 228, [2] с. : іл. – Авт. зазн. на стр. 225. – Бібліогр. наприкінці доповідей. – ISBN 978-966-8809-50-7
275406
  Кабачій Р. Війна. Український рахунок // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 18 (131). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Втиснення української історії 1939-1950 років у межі радянсько-німецької війни нівелює внесок України в перемогу над Гітлером та закріплює за нею статус бездержавної нації.
275407
  Король В. Війна: якою вона була насправді // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 9. – С. 11-14
275408
   Війни - XXI: полігібресія Росії : [на основі досліджень Центру глобалістики "Стратегія XXI" в рамках проекту "Антарес"] / [авт. ідеї та кер. проекту: Михайло Гончар]. – Київ : Центр глобалістики "Стратегія XXI", 2017. – 241 с. : іл., табл. – За підтримки МФ "Відродження" та International Renaissance Foundation. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Synerging energies). – ISBN 978-966-8953-29-3
275409
  Мандрагеля В. Війни (збройні конфлікти) ХХІ ст.: зміна базових парадигм // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.84-92. – ISSN 1609-5499
275410
  Леонов В.В. Війни XXI століття: технології "гібридної війни" / В.В. Леонов, Б.О. Ворович, І.М. Сівоха // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 24-30. – ISSN 2304-2699
275411
  Андрощук Г. Війни брендів: Adidas vs Puma // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 38). – С. 34-35
275412
  Требін М. Війни в історії людства та їхні наслідки: уроки для України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 89-98. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
275413
  Синиця Є. Війни готів // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 61-76. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
275414
  Заблоцький В. Війни за воду // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 47 (679), 20-26.11.2020. – С. 32-35. – ISSN 1996-1561


  Який природний ресурс уже найближчим часом може стати важливішим за нафту чи газ.
275415
  Синиця Є. Війни за готів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 10 (227). – С. 52-53. – ISSN 1996-1561


  Питання належності готського спадку в Україні XX століття стало чинником ідеологічної боротьби.
275416
  Василенко Д. Війни за участю США та Великої Британії і розвиток словникового складу воєнної сфери 20 - початку 21 ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 6. – С. 44-57.
275417
   Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ..." : [збірник]. – Київ : АТЗТ "Українська прес-група", 2004. – 559, [1] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. на с. 551-554. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita). – ISBN 966-8152-04-2
275418
   Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – 254, [2] с. : іл. – Резюме та зміст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8809-92-7
275419
  Херпен Марсель Ван Х. Війни Путіна : Чечня, Грузія, Україна: незасвоєні уроки минулого : [пер. з англ.] / Херпен Марсель Х. Ван. – Харків : Vivat, 2016. – 302, [2] с. – Пер. за вид.: Putin"s wars:the rise of Russia"s new imperialism / Marcel H.Van Herpen. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Світовий бестселер). – ISBN 978-617-7246-61-8


  Книжка «Війни Путіна» — це глибокий аналіз воєнних подій у Чечні, Грузії та Україні, що забрали тисячі життів. Це погляд людини, яка, не беручи участі у війнах, педантично систематизує факти, що вразили світ, оцінює їх із позицій міжнародного права і ...
275420
  Парінова О. Війни Росії з Туреччиною у XVI ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 26-27
275421
  Половинчак Ю.М. Війни смислів у сучасному російсько-українському протистоянні в соціальних медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 64, липень - вересень


  Проведений аналіз інтернет-дискурсу покликаний виявити способи інфільтрації та трансляції в українському інформаційному просторі ворожих українській ідентичності і державі смислів. Для реалізації дослідження було застосовано метод включеного ...
275422
  Лавер О.Г. Війни та народонаселення країн світу в XX столітті. Статистичне дослідження : наук. монографія / О.Г. Лавер ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : [б. в.], 2002. – 301, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 277-301. – ISBN 966-7186-60-1
275423
  Брехуненко В. Війни українських козаків з Росією в XVI-XVII ст. / Віктор Брехуненко. – Київ : [б. в.], 2015. – 61, [3] с. : іл., к. – Авт. на обкл. не зазнач. - Назва обкл.: Війни українських козаків з Росією. - На обкл. також: Годі скиглити! Шануймося!. – Бібліогр. в кінці книги. – (Проект "Про Україну з гонором і юмором" ) ( Серія: Перемоги української зброї). – ISBN 978-966-02-4439-9
275424
  Стеценко С.М. Війни художників : роман / Станіслав Стеценко ; [худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2016. – 558, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7012-27-5
275425
  Орлова Т.В. Війни ХХ століття (нові підходи у вивченні і викладанні історичних дисциплін) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-89. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  У світлі новітніх досліджень суспільствознавства розглянуто нові можливості у дослідженні історії війн і військових конфліктів сучасного світу. Considering the new investigations in today"s social studies, the article highlights the new opportunities ...
275426
  Третяк В.Л. Війська 1-го Українського фронту в боях за Україну (на матеріалах військової преси) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. – С. 57-60. – ISBN 978-966-920-016-7
275427
  Більдт К. Війська ЄС уже на підході? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 листопада (№ 216). – С. 3


  "Про необхідність для європейських країн переконливіше захищати свій суверенітет і діяти колективно щодо питань безпеки."
275428
  Окіпнюк В.Т. Війська органів державної безпеки в Україні в період тоталітарного режиму: історико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – C. 55-60. – ISSN 2219-5521
275429
  Папакін А.Г. Війська польські. Польські військові формування колишньої російської армії в Україні (1917-1919) / Артем Папакін. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 126, [2] с. : іл., кольор. іл. – Бібліогр.: с. 125-126. – (Плац д"Арм). – ISBN 978-966-10-2780-9
275430
  Ткачов В. Війська протиповітряної оборони України: вчора, сьогодні, завтра // Військо України / Міністерство оборони України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.4-7
275431
  Матерняк Д. Війська спеціального призначення як істотний фактор безпеки України // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 453-460. – ISBN 978-83-64286-14-8
275432
  Сокирко О.Г. Війська українських гетьманів у Полтавській битві 27 червня 1709 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 40-51. – ISSN 0130-5247
275433
  Яновський Я. Військо Аттіли й армія Аеція в гуно-римській війні 451-455 рр.: порівняльний аналіз (І) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 2 (44). – C. 37-70
275434
  Липа К.А. Військо Богдана Хмельницького / К. Липа, О. Руденко. – Київ : Наш час, 2011. – 63, [1] с. : фотоіл. – (Українська мілітарна історія). – ISBN 978-966-1530-91-0
275435
  Черкас Б. Військо Великого князівства Литовського / Б. Черкас, М. Відейко, А. Галушка // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 163-177. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
275436
  Сокирко О. Військо гетьмана Івана Виговського на варті Великого князівства Руського 1657-1659 років // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 7 (227). – С. 28-41. – ISSN 0131-2685
275437
  Бурлакова В. Військо Гіппократа // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 30-32. – ISSN 1996-1561


  Фотопроект Вікторії Ясинської знайомить українців із непомітними героями Майдану - лікарями, які щодня рятують людські життя, нерідко ризикуючи власним.
275438
  Такаржевський-Карашевич Військо Запорозьке Низове : історія і легенда // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1978. – Рік 15, ч. 1/2 (46/47), січень-березень. – С. 10-17
275439
  Кузьмук Олексій Сергійович Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в 17-18 ст.: еволюція взаємовідносин : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.01 / Кузьмук О.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 217 л. + Додатки: л.200-217. – Бібліогр.: л.186-199
275440
  Кузьмук Олексій Сергійович Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в 17-18 ст.: еволюція взаємовідносин : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Кузьмук О.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
275441
  Задорожній О.В. Військо Запорозьке часів гетьманства Богдана Хмельницького як державне утворення: проблеми визначення міжнародно-правового статусу // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – C. 128-136. – (Право ; Вип. 5). – ISSN 2226-3047


  Період 1648-1657 р. став періодом "розквіту" козацької державності. Гетьманщина виникла як державне утворення, і мала більшість ознак держави в юридичному сенсі цього слова, хоча і не було незалежним. Проблеми визначення міжнародно -правового статусу ...
275442
  Руккас А. Військо й незалежність // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 8 (276). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Чому країнам Балтії вдалося захистити свою державність у 1917 - 1920 роках, тоді як Україна програла збройну боротьбу.
275443
  Воскрекасенко С.І. Військо красне німця креше, аж гуде / С.І. Воскрекасенко. – Київ : Українське державне видавництво, 1944. – 12 с.
275444
  Галушка А. Військо Кримського ханства // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 194-209. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
275445
   Військо України : часопис. – Київ, 1992-
№ 1. – 1992
275446
   Військо України : часопис. – Київ, 1992-
№ 2/3. – 1993. – Числа №2/3 за грудень 1992/січень 1993 р
275447
   Військо України. – Київ, 1992-
№ 4. – 1993. – Числа №2/3 за грудень 1992/січень 1993 р
275448
   Військо України. – Київ, 1992-
№ 5. – 1993. – Числа №2/3 за грудень 1992/січень 1993 р
275449
   Військо України. – Київ, 1992-
№ 6. – 1993. – Числа №2/3 за грудень 1992/січень 1993 р
275450
   Військо України. – Київ, 1992-
№ 7. – 1993. – Числа №2/3 за грудень 1992/січень 1993 р
275451
   Військо України. – Київ, 1992-
№ 8. – 1993. – Числа №2/3 за грудень 1992/січень 1993 р
275452
   Військо України. – Київ, 1992-
№ 9. – 1993. – Числа №2/3 за грудень 1992/січень 1993 р
275453
   Військо України. – Київ, 1992-
№ 10. – 1993. – Числа №2/3 за грудень 1992/січень 1993 р
275454
   Військо України. – Київ, 1992-
№ 11. – 1993. – Числа №2/3 за грудень 1992/січень 1993 р
275455
   Військо України : часопис. – Київ, 1992-
№ 1. – 1994
275456
   Військо України. – Київ
№ 1. – 1997
275457
   Військо України. – Київ
№ 2. – 1997
275458
   Військо України. – Київ
№ 3. – 1997
275459
   Військо України. – Київ
№ 4. – 1997
275460
   Військо України. – Київ
№ 5. – 1997
275461
   Військо України. – Київ
№ 6. – 1997
275462
   Військо України. – Київ
№ 7. – 1997
275463
   Військо України. – Київ
№ 8. – 1997
275464
   Військо України. – Київ
№ 9. – 1997
275465
   Військо України. – Київ
№ 10. – 1997
275466
   Військо України. – Київ
№ 11. – 1997
275467
   Військо України. – Київ
№ 12. – 1997
275468
   Військо України. – Київ
№ 1. – 1998
275469
   Військо України. – Київ
№ 2. – 1998
275470
   Військо України. – Київ
№ 3. – 1998
275471
   Військо України. – Київ
№ 4. – 1998
275472
   Військо України. – Київ
№ 5. – 1998
275473
   Військо України. – Київ
№ 6. – 1998
275474
   Військо України. – Київ
№ 7. – 1998
275475
   Військо України. – Київ
№ 8. – 1998
275476
   Військо України. – Київ
№ 9. – 1998
275477
   Військо України. – Київ
№ 10. – 1998
275478
   Військо України. – Київ
№ 11. – 1998
275479
   Військо України. – Київ
№ 12. – 1998
275480
   Військо України. – Київ
№ 1/2. – 1999
275481
   Військо України. – Київ
№ 3/4. – 1999
275482
   Військо України. – Київ
№ 5/6. – 1999
275483
   Військо України. – Київ
№ 7/8. – 1999
275484
   Військо України. – Київ
№ 9/10. – 1999
275485
   Військо України. – Київ
№ 11/12. – 1999
275486
   Військо України. – Київ
№ 7/8. – 2000
275487
   Військо України. – Київ
№ 9/10. – 2000
275488
   Військо України. – Київ
№ 11/12. – 2000
275489
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 2001
275490
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 2001
275491
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 5/6. – 2001
275492
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 7/8. – 2001
275493
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 9/10. – 2001
275494
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 11/12. – 2001
275495
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 2002
275496
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 2002
275497
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 5/6. – 2002
275498
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 7/8. – 2002
275499
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 9/10. – 2002
275500
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 11/12. – 2002
275501
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 2003
275502
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 2003
275503
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 5/6. – 2003
275504
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 7/8. – 2003
275505
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 9/10. – 2003
275506
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 11/12. – 2003
275507
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 2004
275508
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 2004
275509
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 5/6. – 2004
275510
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 7/8. – 2004
275511
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 9/10. – 2004
275512
   Військо України. – Київ, 1994-
№ 11/12. – 2004
275513
   Військо України : Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 2005
275514
   Військо України : Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 2005
275515
   Військо України : Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 5/6. – 2005
275516
   Військо України : Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 7. – 2005
275517
   Військо України : Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 8. – 2005
275518
   Військо України : Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 9. – 2005
275519
   Військо України : Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 10. – 2005
275520
   Військо України : Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 11. – 2005
275521
   Військо України : Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 12. – 2005
275522
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006
275523
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2006
275524
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2006
275525
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2006
275526
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 5. – 2006
275527
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 6. – 2006
275528
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 7. – 2006
275529
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 8. – 2006
275530
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 9. – 2006
275531
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 10. – 2006
275532
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 11. – 2006
275533
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 12. – 2006
275534
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2007
275535
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2007
275536
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2007
275537
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. Спецвип. – Київ, 1994-
№ 4 : Біла книга 2006: оборонна політика України. – 2007
275538
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 5. – 2007
275539
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 6. – 2007
275540
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 7. – 2007
275541
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 8. – 2007
275542
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 9. – 2007
275543
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 10. – 2007
275544
   Військо України : Центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 11. – 2007
275545
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України. – Київ, 1994-
№ 12. – 2007
275546
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2008
275547
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 2 : Біла книга 2007: оборонна політика України. – 2008
275548
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2008
275549
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2008
275550
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 5. – 2008
275551
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 6. – 2008
275552
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 7. – 2008
275553
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 8. – 2008
275554
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 9. – 2008
275555
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 10. – 2008
275556
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 11. – 2008
275557
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 12. – 2008
275558
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 1 (103). – 2009
275559
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 2 (104) : Біла книга 2008: оборонна політика України. – 2009
275560
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 3 (105). – 2009
275561
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 4 (106). – 2009
275562
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 5 (107). – 2009
275563
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 6 (108). – 2009
275564
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 7 (109). – 2009
275565
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 8 (110). – 2009
275566
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 9 (111). – 2009
275567
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 10 (112). – 2009
275568
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 11 (113). – 2009
275569
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 12 (114). – 2009
275570
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 1 (115). – 2010
275571
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 2 (116) : Біла книга - 2009. Збройні Сили України. – 2010
275572
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 3 (117). – 2010
275573
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 4 (118). – 2010
275574
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 5 (119) : 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні присвячується. – 2010
275575
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 6 (120). – 2010
275576
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 7 (121). – 2010
275577
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 8 (122). – 2010
275578
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 9 (123). – 2010
275579
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 10 (124). – 2010
275580
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 11 (125). – 2010
275581
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 12 (126). – 2010
275582
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 2 (128) : Біла книга - 2010. Збройні Сили України. – 2011
275583
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 3 (129). – 2011
275584
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 4 (130). – 2011
275585
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 5 (131). – 2011
275586
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 6 (132). – 2011
275587
   Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 7 (133). – 2011
275588
   Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 8 (134). – 2011
275589
   Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 9 (135). – 2011
275590
   Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 10 (136). – 2011
275591
   Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 11/12 (137). – 2011
275592
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 1/2 (138). – 2012
275593
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 3 (139). – 2012
275594
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 4 (140). – 2012
275595
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 5 (141). – 2012
275596
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 6 (142). – 2012
275597
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 7 (143). – 2012
275598
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 8 (144). – 2012
275599
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 9 (145). – 2012
275600
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 10 (146). – 2012
275601
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 11/12 (147). – 2012
275602
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 1 (148). – 2013
275603
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України. Спецвипуск / Мін-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 2 (149) : Біла книга 2012: щорічник.Збройні сили України. – 2013
275604
   Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 3 (150). – 2013
275605
   Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 4 (151). – 2013
275606
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 5 (152). – 2013
275607
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 6 (153). – 2013
275608
   Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 7/8 (154/155). – 2013
275609
   Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 9 (156). – 2013
275610
   Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 10 (157). – 2013
275611
   Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 11/12 (158/159), листопад - грудень. – 2013
275612
   Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 1 (160). – 2014
275613
   Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 2 (161). – 2014
275614
   Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 3 (162). – 2014
275615
   Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 4 (163). – 2014
275616
   Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 5 (164). – 2014
275617
   Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 6 (165). – 2014
275618
   Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 1 (171). – 2015
275619
   Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 2 (172). – 2015
275620
   Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 3 (173). – 2015
275621
   Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 4 (174). – 2015
275622
   Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 5 (175). – 2015
275623
   Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 6 (176). – 2015
275624
   Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 7 (177). – 2015
275625
   Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 8 (178). – 2015
275626
   Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 9 (179). – 2015
275627
   Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 10 (180). – 2015
275628
   Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 11 (181). – 2015
275629
   Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 12 (182). – 2015. – 64 с.
275630
   Військо червоне. – К, 1968. – 264с.
275631
  Лук"яненко Л. Військова агресія Російської Федерації проти України як загроза миру у світі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 13 липня (№ 14)
275632
   Військова адміністрація : Збірник практичних завдань і вправ. – Київ : Редакційно-видав.центр КУ, 1998
275633
  Марчук Л. Військова академія у Львові дістала статус національної // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 40. – ISSN 2313-559X


  Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного присвоєно статус національного.
275634
  Харишин М. Військова активність Росії: прогнозована модель поведінки держави традиціоналістського типу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 22-23. – (Політичні науки)
275635
  Савчук І.Г. Військова геополітика (геостратегія) Франції // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграціії України / МОНУ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [за ред. В.Й. Лажніка]. – Луцьк : Вежа, 2008. – С. 70-79. – ISBN 978-966-600-373-0
275636
  Савчук І.Г. Військова геополітика Франції / І.Г. Савчук, Ю.І. Ольховая // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 284-291


  Розкрито основні риси військової геополітики Франції. Показано зміну геополітичного положення цієї країни у різні історичні епохи. Проаналізовано специфіку розвитку геостратегічного положення країни у межах Європи. Проаналізовано історію розвитку ...
275637
  Хижняк М.І. Військова гігієна (гігієна праці в окремих видах та родах військ) : підручник / М.І. Хижняк, Л.І. Бідненко, В.М. Якимець ; за ред. М.І. Хижняка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во оборони України, Українська військ.-мед. академія. – Київ : УВМА, 2011. – 400, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 356. – ISBN 978-966-7389-72-7
275638
  Хижняк М.І. Військова гігієна (загальні питання) : підручник / М.І. Хижняк, Л.І. Біденко, В.М. Якимець ; за ред. М.І. Хижняка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во оборони України, Укр. військ.-мед. академія. – Київ : УВМА, 2011. – 525, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 435. – ISBN 978-966-7389-71-0
275639
  Войтко А. Військова гра чи зовсім не гра? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 листопада (№ 44). – С. 15


  "Радянський розвідник упевненою ходою ішов коридором Білого дому - минаючи портрет президента Кеннеді зі схиленою на груди головою, урочисті зали для прийнять та історичні кімнати Джорджа Вашингтона. Він був першим агентом Москви, чия нога переступила ...
275640
  Беліков В.Т. Військова гусенична машина з безпосереднім модульним електромеханічним приводом повороту башти / В.Т. Беліков, О.Ф. Дяченко, О.І. Лещенко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 25
275641
  Калашников В.М. Військова демократія як додержавна форма соціального управління у світовій та вітчизняній історії // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 46-57. – ISSN 2408-9257
275642
  Ягупов В.В. Військова дидактика : Навчальний посібник / В.В. Ягупов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 400с. – ISBN 966-594-155-0
275643
  Митрофаненко Ю.С. Військова діяльність Андрія Гулого-Гуленка у революційних подіях 1918 - 1919 рр. на Катеринославщині // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – С. 108-120. – ISBN 978-966-551-328-5
275644
  Васильков А.М. Військова діяльність більшовиків України в період підготовки і проведення Великого Жовтня / А. Васильков. – Київ : Політвидав України, 1964. – 99 с.
275645
  Пасюк І. Військова діяльність В"ячеслава Липинського // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 114-117. – ISSN 2305-9389
275646
  Образцов С.В. Військова діяльність генерала М. Омеляновича-Павленка на чолі Української Галицької Армії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 5-11. – ISSN 2076-1554
275647
  Медвідь О. Військова діяльність Дмитра Палієва // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 112-122. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
275648
  Білецький А.В. Військова діяльність князя Святослава Хороброго в оцінці Михайла Грушевського // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 584 : Держава та армія. – С. 26-31. – ISSN 0321-0499
275649
  Омельченко І.Г. Військова діяльність ОУН (1929-1941рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 30. – С. 36-46. – ISSN 2313-5603
275650
  Патриляк І.К. Військова діяльність ОУН (Б) у 1940-1942 роках / І.К. Патриляк ; [відп. ред. С.В. Кульчицький ; ред. В.І. Шудра] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т історії України НАН України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2004. – 597, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2436-2
275651
  Вєдєнєєв Д. Військова діяльність руху ОУН та УПА й їх противників у світлі норм міжнародного гуманітарного права / Д. Вєдєнєєв, Г Биструхін // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 128-132.
275652
  Муха Д. Військова діяльність самостійників в період Української Центральної Ради // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 118-121. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі формування української національної армії в період національно-визвольних змагань доби Української Центральної Ради. Коротко проаналізовано діяльність самостійників під проводом М. Міхновського щодо вирішення військового питання. ...
275653
  Срібняк І.В. Військова діяльність уряду в екзилі (1921-1923 рр.) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.02 / Срібняк І.В.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
275654
  Срібняк Ігор Володимирович Військова діяльність уряду УНР в Екзилі (1921-1923 рр.) : Дис... канд. історичнихнаук: 07.00.02 / Срібняк Ігор Володимирович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 216л. – Бібліогр.:л.197-216
275655
  Стечишин А.В. Військова доктрина Костя Левицького в розбудові ЗУНР // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 40-46. – ISSN 1727-1584
275656
  Білявський Г.О. Військова екологічна політика України: стан і перспективи розвитку / Г.О. Білявський, В.В. Гетьман, О.М. Трофімчук // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 12-21. – Бібліогр.: на 25 пунктів. – ISBN 966-8440-08-0
275657
  Шебалков І.Л. Військова експертиза та її роль у справах про військові адміністративні правопорушення // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 442-444
275658
  Литвин М.Р. Військова еліта Галичини / М.Р. Литвин, К.Є. Науменко; НАНУ; Ін-т українознавства ім. І.Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2004. – 376 с. – ISBN 966-02-2701-9
275659
  Цюрупа М. Військова еліта та правлячий клас: мереживо відносин стосовно влади // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 147-151. – ISSN 2520-2626


  "Революційний перехід влади до демократичних сил після «революції гідності» 2014 року в Україні не означив відсутність суперечностей всередині нового правлячого класу, бо патріотичність та відданість демократичним перетворенням не являються єдиною ...
275660
  Цюрупа М.В. Військова еліта України: її місце і роль у структурі правлячого класу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 1 (45) січень - лютий. – С. 82-100
275661
  Пиріг Р. Військова еліта Української Держави: еволюція політичних лояльностей // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – С. 46-67. – ISSN 0130-5247
275662
  Фуртес О.О. Військова еміграція ЗУНР у боротьбі за державність // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 246-251. – ISSN 0321-0499
275663
  Фуртес О. Військова еміграція Української Держави в боротьбі за державність // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 129-131. – ISSN 1728-9343
275664
  Горевалов С.І. Військова журналістика України в контексті національно-визвольних змагань за утворення самостійної держави : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.08 / Горевалов С. І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 30 с.
275665
  Горевалов Сергій Іванович Військова журналістика України в контексті національно-визвольних змагань за утворення самостійної держави : 10.01.08:Дис. ... док. філологічних наук / Горевалов Сергій Іванович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1999. – 479л. – Бібліогр.:л.404-479
275666
  Оробець К. Військова злочинність: проблема вивчення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 145-147
275667
  Ягупов В.В. Військова і соціальна психологія. / В.В. Ягупов. – Київ, 1998. – 369с.
275668
  Автушенко І.Б. Військова інтелігенція УРСР як об"єкт репресій тоталітарного режиму в другій половині 1930-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-46. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему репресій стосовно вищих воєначальників у другій половині 1930-х pp. і їх наслідки. The article deals with the problem of the repressions of the higher military command in the second half of 1930"s and their consequence"s.
275669
  Компанієць О.В. Військова інтервенція як засіб встановлення ефективної моделі функціонування держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 57-67. – ISSN 2308-6912


  У контексті недієздатних держав вважається, що шляхом інтервенції міжнародна спільнота може відновити функціонування державного апарату та забезпечити зміни, які були б малоймовірними без зовнішнього втручання. Однак, міжнародна політична практика ...
275670
  Божко О.І. Військова історія / О. Божко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 60-61. – ISBN 966-642-073-2
275671
  Печеніна Наталія Військова історія Боспорського царства (2 пол. V-III ст. до н.е.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33-37
275672
  Печеніна Н. Військова історія Боспорського царства (2 пол. V - III ст. до н.е.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33-37
275673
  Ягупов В.В. Військова й соціальна психологія : Навчальний посібник / В.В. Ягупов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 522с. – ISBN 966-594-161-5
275674
  Повстенко О. Військова катедра св. Миколи в Києві // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1956. – Рік 7, ч. 78/79, липень/серпень : липень/серпень. – С. 17-23


  До 20-ти ліття з часу руйнування.
275675
  Шелестак Л.Р. Військова кафедра Львівського політехнічного інституту на службі радянської ідеології (1944-1991) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Трофимович В., Слюсаренко А., Ткачук П. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 31. – С. 99-111. – ISSN 2313-5603
275676
  Василенко Д.В. Військова лексика : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Д. Василенко. – Горлівка : ГДПІІМ, 2011. – 151, [1] с. – На обкл. авт. і назва англ.: D. Vasilenko. War words. – ISBN 978-966-8469-89-3
275677
  Василенко Д.В. Військова лексика англійської мови 20 - початку 21 століття / Д.В. Василенко ; МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 220 с. – ISBN 978-966-8469-62-6
275678
  Школа Г. Військова лексика в повісті Богдана Лепкого "Батурин" // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 202-205. – ISBN 978-617-7674-81-7
275679
  Дубинець З.О. Військова лексика в романі Р. Іваничука "Мальви" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 169-172. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
275680
  Вишневська Г. Військова лексика у мові сучасного художнього твору: функціональний аспект // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 24-29. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (31)). – ISBN 978-966-7425-97-5
275681
  Кровицька О. Військова лексика у пам"ятках української мови ХVІ-ХVІІ ст. (nomina personalia) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 455-461. – ISSN 2078-0850
275682
  Бедрій Я. Військова логістика : навч. посібник / Ярослав Бедрій, Євген Тарнавський. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 240, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-240. – ISBN 978-966-289-100-3
275683
  Товма Л.Ф. Військова логістика : історичний погляд на розвиток і становлення : [окончание, начало в №4] // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 5. – С. 82-89 : фото. – Библиогр.: 2 назв
275684
  Смирнов І. Військова логістика та національна валюта у міжнародному туризмі в історико-географічному аспекті: латиноамериканський досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-16. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зв"язок військової логістики та національної валюти у міжнародному туризмі в історико-географічному аспекті на прикладі Конкісти, тобто завоювання іспанцями країн Центральної та Південної Америки, включаючи імперії ацтеків та інків у XV-XVI ...
275685
  Смирнов І.Г. Військова логістика у якості туристичного ресурсу: приклад першого українського військового логіста гетьмана п. конашевича-сагайдачного) / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета: розкрити значення військової логістики у якості тууристичного ресурсу на прикладі постаті гетьмана України П. Конашевича-Сагайдачного, якого можна вважати першим українським військовим логістом. Методика: полягає на аналізі та пояснені ...
275686
  Смірнов І.Г. Військова логістика як туристичний ресурс (на прикладі пам"яток Першої Світової війни): картографічний вимір // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 109-123


  Розкрито значення некрополів Першої Світової війни як туристичного ресурсу для розвитку "сентиментального" туризму на прикладі Польщі, на території якої у 1914-1915 рр. відбулися дві найбільших битви Східного фронту - Танненберзька та Лодзька із ...
275687
  Смирнов І. Військова логістика як туристичний ресурс у складі географії туризму: український досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-11. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості застосування військової логістики як туристичного ресурсу у складі географії туризму. Висвітлено особливості українського досвіду в контексті застосування військової логістики як туристичного ресурсу у складі географії туризму. ...
275688
  Смирнов І. Військова логістика як туристичний ресурс: на прикладі пам"яток Першої Світової війни // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 16 (1). – С. 25-32. – ISSN 2076-1333
275689
  Смирнов І.Г. Військова логістика як туристичний ресурс: український досвід // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 52-61 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
275690
  Товма Л.Ф. Військова логістика: історичний погляд на розвиток і становлення // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 4. – С. 73-79 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
275691
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : науково-практичний журнал МО України. – Київ, 2000-
Т. 1, № 1. – 2001. – Мова резюме російська та англійська
275692
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : науково-практичний журнал МО України. – Київ, 2000-
Т. 1, № 2. – 2001. – Мова резюме російська та англійська
275693
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : Науково-практичний журнал МО України. – Київ, 2000-
Т. 2, № 1. – 2002. – Мова резюме російська та англійська
275694
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : Науково-практичний журнал МО України. – Київ, 2000-
Т. 2, № 2. – 2002. – Мова резюме російська та англійська
275695
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : Науково-практичний журнал МО України. – Київ, 2000-
Т. 2, № 3. – 2002. – Резюме російською та українською мовою
275696
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : науково-практичний журнал МО України. – Київ, 2000-
Т. 3, № 1. – 2003. – Резюме російською та українською мовою
275697
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ : Українська військово-медична академія, 2000-
Т. 16, № 1. – 2016. – 112 с.
275698
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ : Українська військово-медична академія, 2000-
Т. 16, № 2. – 2016. – 132 с.
275699
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ : Українська військово-медична академія, 2000-
Т. 16, № 3. – 2016. – 116 с.
275700
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ : Українська військово-медична академія, 2000-
Т. 16, № 4. – 2016. – 90 с.
275701
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ : Українська військово-медична академія, 2000-
Т. 17, № 1. – 2017. – 86 с.
275702
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ : Українська військово-медична академія, 2000-
Т. 17, № 2. – 2017. – 103 с.
275703
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ : Українська військово-медична академія, 2000-
Т. 17, № 3/4. – 2017. – 177 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275704
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ : Українська військово-медична академія, 2000-
Т. 18, № 1. – 2018. – 142 с.
275705
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ : Українська військово-медична академія, 2000-
Т. 18, № 3. – 2018. – 130, [1] с., [2] кольор. фот.
275706
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ : Українська військово-медична академія, 2000-
Т. 18, № 2. – 2018. – 97 с., [2] арк. кольор. фот.
275707
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ : Українська військово-медична академія, 2000-. – ISSN 2663-0761
Т. 18, № 4. – 2018. – 119, [1] с., [2] кольор. фот.
275708
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ : Українська військово-медична академія, 2000-
Т. 18, дайджест : До ювілею Української військово-медичної академії. – 2018. – 177, [1] c., [2] арк. кольор. фот.
275709
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ : Українська військово-медична академія, 2000-
Т. 19, № 1. – 2019. – 136, [1] c., включ. обкл.
275710
   Військова медицина України = Military medicine of Ukraine : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ : Українська військово-медична академія, 2000-
Т. 19, № 2. – 2019. – 137, [1] c., включ обкл.
275711
  Касьяненко К. Військова метафора у політичному медіа-дискурсі Японії та України // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 48-52
275712
  Коцан Н. Військова модель охорони державного кордону Другої Речі Посполитої: досвід для сучасних держав / Н. Коцан, Ю. Франчко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – C. 26-32. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (359)). – ISSN 1729-360Х
275713
  Сорока В. Військова наука мріє про виробництво // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 79-83. – ISBN 978-966-622-690-0


  "...Напрацювання провідних українських університетів і наукових установ, якби втілили їх у життя, змінили б українську армію до невпізнаваності".
275714
  Панфілов О.Ю. Військова наука: світоглядні та методологічні орієнтири // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.112-116. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
275715
  Різніченко В. Військова операція Франції в Центральноафриканській Республіці 2014 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 105-109
275716
  Крикніцький О.П. Військова операція Червоної армії з анексії Північної Буковини і Бессарабії ( червень-липень 1940 р. ) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С, 143-160. – ISSN 0130-5247
275717
  Бережинський В.Г. Військова організація і воєнне мистецтво скіфів / В.Г. Бережинський; Академія збройних сил Укра ни. – Київ, 1994. – 66с. : 20 мал. – Бібл.:34-38с.
275718
  Чорний В. Військова організація і держава в контексті трансформації українського суспільства: проблеми і перспективи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 134-139
275719
  Бережинський В.Г. Військова організація Київської Русі : Ополчення / Бережинський В.Г.; Український ін-т воєнної історії. – Київ : УІВІ, 2004. – 14с.
275720
  Цубенко В.Л. Військова організація Новоросійського (Херсонського) військового поселення кавалерії (1817-1857) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 31-44. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
275721
  Бережинський В.Г. Військова організація основних українських державних формувань / В.Г. Бережинський; Академія Збройних сил України. – Київ
Частина 1 : Збройні сили княжої доби. – 1995. – 18с.
275722
  Бережинський В.Г. Військова організація основних українських державних формувань / В.Г. Бережинський; Академія Збройних сил України. – Київ
Частина 2 : Збройні сили Запорізької Січі. – 1995. – 24с. : 20 мал. – Бібл.:34-38с.
275723
  Бережинський В.Г. Військова організація основних українських державних формувань / В.Г. Бережинський; Академія Збройних сил Укра ни. – Київ
Частина 3 : Збройні сили України у 1917-1921 рр. – 1995. – 39с.
275724
  Бережинський В.Г. Військова організація основних українських державних формувань / В.Г. Бережинський; Академія Збройних сил України. – Київ
Частина 4 : Створення військової організації сучасної української держави. – 1995. – 23с.
275725
  Панфілов О.Ю. Військова освіта - головна стратегія формування особистості сучасного військового керівника / О.Ю. Панфілов, Л.О. Петрова // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 67-79. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
275726
   Військова освіта : збірник наукових праць / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 1 (25). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275727
   Військова освіта : збірник наукових праць / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 2 (26). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275728
   Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ
№ 1 (27). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275729
   Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ
№ 2 (28). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275730
   Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ
№ 1 (29). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275731
   Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ
№ 2 (30). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275732
   Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ
№ 1 (31). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275733
   Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ
№ 2 (32). – 2015. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275734
   Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ
№ 1 (33). – 2016. – 310 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275735
   Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; голов. ред. Осьодло В.І. – Київ
№ 2 (34). – 2016. – 310 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275736
   Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2013-
№ 1 (35). – 2017. – 220 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275737
   Військова освіта = Viiskova Osvita : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2013-
№ 2 (36). – 2017. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275738
   Військова освіта = Viiskova Osvita : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2013-. – ISSN 2617-1775
№ 1 (37). – 2018. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275739
   Військова освіта = Viiskova Osvita : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2013-. – ISSN 2617-1775
№ 2 (38). – 2018. – 247, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275740
   Військова освіта = Viiskova Osvita : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2013-. – ISSN 2617-1775
№ 1 (39). – 2019. – 263, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275741
   Військова освіта = Viiskova Osvita : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2013-. – ISSN 2617-1775
№ 1 (41). – 2020. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275742
   Військова освіта = Viiskova Osvita : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2013-. – ISSN 2617-1775
№ 2 (42). – 2020. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275743
  Брижатий Є. Військова освіта в контексті національної безпеки та оборони: сучасний підхід // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 35-45. – ISSN 2617-1775
275744
  Телелим В. Військова освіта в системі безпеки та оборони держави / В. Телелим, Р. Тимошенко, Ю. Приходько // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 21-28
275745
   Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 4


  "Учасники XV міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє», що пройшла у ВІКНУ, говорили про розвиток системи вищої військової освіти. Участь у заході взяли представники Міноборони України, Генерального ...
275746
  Науменко М.І. Військова освіта на шляху інноваційного розвитку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 6-15
275747
  Гапеєва О. Військова освіта у Збройних силах Республіки Молдова та Придністровській Молдавській Республіці: історія та сучасність / О. Гапеєва, Т. Плазова // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 28-33
275748
  Телелим В.М. Військова освіта: актуальні проблеми інноваційного розвитку / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 7-18. – ISSN 2524-0056
275749
  Льовін С. Військова освіта: сьогодення та майбутнє // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  У Військовому інституті пройшла VII Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта й наука: сьогодення та майбутнє", присвячена пам"яті першого начальника Військового інституту, заслуженого працівника народної освіти України, доктора ...
275750
  Соколова Н.Д. Військова підготовка в початкових школах Російської імперії наприкінці XIX-початку XX ст. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (25). – С. 12-15. – ISSN 2220-7481


  Проведено загальний історичний огляд становлення та запровадження початкової військової підготовки як обов"язкової навчальної дисципліни в початкових школах Російської імперії. Наприкінці 19 ст. у початкових училищах і церковно-приходських школах ...
275751
  Огороднік В.Ю. Військова підготовка відділів Служби безпеки Організації українських націоналістів (бендери): 1940-1943 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-70. – ISBN 966-614-021-7
275752
  Сокирко О.Г. Військова політика Івана Мазепи кінця XVII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 103-108. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Відтворено концепцію й основні напрями військового будівництва початкового періоду гетьманування І. Мазепи (1687-1700 рр.). Обґрунтовано висновок про інноваційний характер реформ устрою козацького та найманого війська. The article analyses the main ...
275753
  Левик Б. Військова політика Республіки Молдова 1991-2011 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 111-115. – ISSN 1728-9343


  В умовах військово-політичного конфлікту із самопроголошеною Придністровською молдавською республікою, конфлікту з автономною Гагаузією, наявності на території російських військових підрозділів, впливу Росії на зовнішньополітичний вибір, наявності ...
275754
  Грубов Володимир Михайлович Військова політика України: сутність і механізм реалізації в сучасних умовах : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Грубов Володимир Михайлович; НАН України. Ін-т нац. відносин і політології. – К., 1996. – 26л.
275755
  Бойко О. Військова політика УНР (листопад 1918 - лютий 1919 років) // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 197-211. – ISBN 978-966-02-6038-2
275756
  Мітрофанова О. Військова політика Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-41. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню військової політики Франції. Автор аналізує специфіку чиннику ядерного стримування у військовій стратегії Франції, досліджує проблему "особливої" політики Франції в НАТО, виокремлює аспект політики військового ...
275757
  Халхунов С. Військова політика Центральної Ради в радянській історіографії 1920-1980-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 42-45. – (Історія ; вип. 4 (143)). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано ступінь наукової розробки й вивчення радянськими істориками військової політики Української Центральної Ради в період від початку 1917 по квітень 1918 року. Розглянуто рівень висвітлення питання щодо українізації військових частин російської ...
275758
  Фігурний Ю. Військова політика Центральної Ради у контексті українського державотворення // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 188-199. – ISBN 966-7060-54-1
275759
  Лисенко А. Військова політика Центральної Ради у ході відновлення української державності // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С.156-161. – ISSN 2415-3567
275760
  Пахомов В.В. Військова поліція / В.В. Пахомов, І.В. Каріх, Р.О. Дегтяр // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 120-124. – ISSN 2519-2353
275761
  Богуцький П. Військова правоохоронна система сучасної України: проблема інституціонального та законодавчого визначення // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 54-59. – ISSN 1561-4999
275762
  Кость С. Військова преса ЗУНР // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 12-21. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
275763
  Третяк В.Л. Військова преса СРСР періоду Другой світовой війни: проблеми історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 28-31. – ISBN 978-966-493-962-8
275764
  Стрілець В.В. Військова проблематика в діяльності партії українських радикал-демократів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 53-55. – (Історія ; вип. 63/64)


  Простежується еволюція поглядів партії українських радикалів-демократів на питання формування та реорганізації національної армії.
275765
  Сенюк О. Військова прокуратура виправдовує своє існування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7. – С. 37-41
275766
   Військова прокуратура Південного регіону України - на сторожі збереження законності та правопорядку [підсумки] // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 39-47
275767
   Військова психологічна підготовка та реабілітація : [метод. матеріали] / [підготував: Віктор Дмитрович Мулява ; ред. О.В. Філюк]. – Київ : Олег Філюк, 2019. – 495, [1] с. : іл., табл. – На обкл., тит. арк. також: Патріоту України. За Україну. За її волю. Військова справа. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7122-67-7
275768
  Ягупов В.В. Військова психологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Ягупов. – Київ : Тандем, 2004. – 656 с. – ISBN 966-7145-45-Х
275769
  Алещенко В.І. Військова психологія: ретроспективний аналіз та подальший розвиток // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 2. – С. 46-53. – ISSN 2078-7782
275770
  Феденко О. Військова реформа бундесверу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 43-52. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
275771
   Військова розвідка : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Д.В. Зайцев, А.П. Наконечний, С.О. Пахарєв, І.О. Луценко ; за ред. В.Б. Добровольського]. – Київ : Київський університет, 2016. – 332, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-439-895-1
275772
  Гоков Олег Військова розвідка Росії на мусульманському Сході (друга половина XIX ст.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 39-51. – Бібліогр. в кінці ст.
275773
  Карпов В.В. Військова символіка держави = The military symbols of the state / Віктор Карпов, Дмитро Табачник; [ гол. ред. В.М. Куценко; переклад англ. мовою А.В. Сотникова ]. – Київ : Либідь, 2007. – 296с. : іл. – ISBN 978-966-06-0500-8
275774
  Слободянюк М.В. Військова символіка України. Відродження з попелу : Генеза нарукавних емблем Збройних Сил України. Історичний нарис і символіка 66-ї гвардійськ. механізованої Полтавсько-Буковинської ордена Червоного Прапора дивізії та 15-ї окремої гвардійськ. механ... / М.В. Слободянюк. – б.м., 2005. – 144с. – ISBN 966-96313-2-2
275775
  Глібова С. Військова складова зовнішньої політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 81-82
275776
  Ільницький І.В. Військова складова російської окупаційної адміністрації в Галичині (серпень 1914 р. – березень 1916 р.). // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 40-44. – ISSN 2076-1554


  Правила випробування для осіб, які бажали отримати звання вчителя були складені і затверджені Радою Університету Св. Володимира
275777
   Військова слава України 18 - поч. 20 сторіччя : за матеріалами приватної колекції родини Шереметьєвих. – Київ, 2007. – 140с. : іл. – (Забуті сторінки історії)
275778
  Єні О. Військова служба в Україні та Італії: порівняльне дослідження окремих аспектів / О. Єні, Р. Крістоні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2019. – № 2 (60) : Діяльність правоохоронних органів і військових формувань у сфері забезпечення національної безпеки України. – С. 28-43. – ISSN 2311-6676
275779
  Калагін Ю.А. Військова служба за контрактом : (соціальний вимір) : монографія / Ю.А. Калагін. – Харків : ХУПС, 2008. – 278 с. – (Відкрита дослідницька концепція ; 7). – ISBN 978-966-96896-5-8
275780
  Бориславська Військова служба за контрактом: світовий досвід та передумови запровадження в Україні / Бориславська, (Макухіна) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.141-146. – ISSN 0132-1331
275781
  Шпитальов Геннадій Георгійович Військова служба запорозького козацтва періоду нової січі в російсько-турецьких війнах : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Шпитальов Г.Г.; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
275782
  Котляренко О. Військова служба правопорядку - суб"єкт реалізації правоохоронної функції держави // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 116-121
275783
  Шаповал Ю.Є. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України як складова військового формування з особливим статусом // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 3. – С. 17-21
275784
  Остапенко О.І. Військова служба Тараса Шевченка : до 201-ї річниці від дня народження / О.І. Остапенко, В.І. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 239-245. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
275785
  Ботвінов Р. Військова служба України як інститут публічної служби // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 128-134. – ISSN 2414-4436
275786
  Зінченко А. Військова специфіка білого руху на українських землях // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 181-185. – ISBN 978-966-171-795-3
275787
  Задунайський В. Військова співпраця збройних сил УНР та російських козацьких формувань восени 1920 р. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 91-93. – ISSN 1728-9343
275788
  Масний В.О. Військова співпраця США з Європейськими союзниками середини 1940-х - середини 1960-х рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Масний Вячеслав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 227 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 206-225 арк.
275789
  Довженок В.Й. Військова справа в Київській Русі : науково-популярний нарис / В.Й. Довженок ; АН УРСР. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1950. – 87 с.
275790
  Тортіка О.О. Військова справа протоболгарських племен Східної Європи у дохозарські часи (V - VII ст. н.е.) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2003. – № 4. – С. 98-108. – ISSN 1608-0599
275791
  Симоненко О. Військова справа сарматів Північного Надчорномор"я // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 2 (15). – С. 4-29
275792
  Товтин Я.І. Військова справа Стародавнього Єгипту за правління Рамзеса ІІ // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 107-110. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
275793
  Ялі М.Х. Військова стратегія Б. Обами: новації та спадщина // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 343-355. – ISSN 2221-5719
275794
  Хома І.Я. Військова та громадсько-політична діяльність 1-го полку Січових Стрільців (березень - квітень 1918 р.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 90-96. – ISSN 0321-0499
275795
  Образцов С.В. Військова та громадсько-політична діяльність М. Омеляновича-Павленка (1878-1952 рр.) : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.01 / Образцов С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 221 л. – Бібліогр. : л. 169-221
275796
  Образцов С.В. Військова та громадсько-політична діяльність М. Омеляновича-Павленка (1878-1952 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Образцов С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 11 назв
275797
  Лисенко А.А. Військова та політична діяльність отамана Н.Я. Григор"єва ( Серветника ) у 1918-1919 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 63-80. – ISSN 0130-5247
275798
  Шаров Володимир Військова таємниця // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-61. – ISSN 0130-5212
275799
  Панасюк К. Військова термінологія в романі Юрія Щербака "Зброя судного дня" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 66-69. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
275800
  Дем"янчук Ю. Військова термінологія офіційних документів НАТО: особливості корпусного перекладу // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 144-148. – ISSN 2307-633Х
275801
   Військова техніка : Підручник. – Київ, 1935. – 406с.
275802
   Військова топографія : підручник для слухачів і курсантів вищих військових навч. закл. – Київ : [б. в.], 1998. – 233 с. : табл. – Бібліогр.: с. 224
275803
  Шмаль С.Г. Військова топографія : підруч. для слухачів і курсантів вищ. військ. навч. закл. / С.Г. Шмаль ; М-во оборони України, Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 280 с. : іл., табл. – Шифр дубл.,355,Шмал.,доп,-в/інст.,. – (Бібліотечка офіцера). – ISBN 966-8037-13-8
275804
  Міхно О.Г. Військова топографія : підручник / О.Г. Міхно, С.Г. Шмаль ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-439-119-8
275805
  Шмаль С.Г. Військова топографія : підручник для слухачів і курсантів вищих військових навч. закл. / С.Г. Шмаль ; Мін-во оборони України ; Військовий ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., допов., випр. та переробл. – Київ : Паливода А.В., 2008. – 328 с. – ISBN 978-966-437-103-9
275806
   Військова топографія : підручник / Шмаль С.Г., Кравчук О.В., Гудзь А.М. [та ін.] ; М-во оборони України, Військовий ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Ред.-вид. центр збройних сил України. – 5-те вид., перероб. та допов. – Київ : Ліра-К, 2019. – 643, [1] с. : іл., табл., карти. – Глосарій: с. 543-558. – Бібліогр.: с. 541. – ISBN 978-617-7605-86-6
275807
   Військова топографія : підручник / Шмаль С.Г., Кравчук О.В., Гудзь А.М. [та ін.] ; М-во оборони України, Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Редакц.-вид. центр Збройних Сил України. – 5-те вид., перероб. та допов. – Київ : Ліра-К, 2020. – 643, [1] с. : іл., табл., карти. – На обкл. авт. не зазнач. - глосарій топограф. термінів: с. 543-558. – ISBN 978-617-7605-86-6
275808
  Шебалін Д.В. Військова топографія. / Д.В. Шебалін. – 2-е изд. – К, 1935. – 184с.
275809
  Колісник Р. Військова Управа та українська Дивізія Галичина : діяльність Військової Управи та німецька політика відносно українських національних збройних сил в роках 1943–1945 / Роман Колісник. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 301-305. – (Бібліотека українознавства / Наук. т-во ім. Шевченка в Канаді ; т. 40). – ISBN 978-966-2151-19-0


  Роман відтворює одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок нашої історії – боротьбу українських повстанців проти окупаційної влади у 1920-х роках. Збулося Тарасове пророцтво: повіяв новий вогонь з Холодного Яру, і лицарі лісу освятили ...
275810
  Немченко І. Військова хитрість : оповідання та казки / Іван Немченко. – Київ, Херсон : Просвіта, 2007. – 72 с. – ISBN 978-966-8547-97-3
275811
  Кирієнко О. Військова цензура (1914-1917) і приватна кореспонденція (історія повсякденності) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 4. – С. 17-20
275812
  Кирієнко О. Військова цензура в роки Першої світової війни : гендерний аспект // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 35-38. – ISSN 1999-4966
275813
  Кирієнко О.Ю. Військова цензура в Україні (липень 1914 р. - лютий 1917 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кирієнко О.Ю. ; НАНУ ; Ін-т іст. України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
275814
   Військове будівництво в Україні у 20 столітті : Історичний нарис, події, портрети / О.І. Уткін, В.Г. Бережинський, В.В. Бринцев, В.І. Горєлов, В.А. та ін. Гриневич; Авт. кол.: Уткін О.І., Бережинський В.Г., Бринцев В.В., Горєлов В.І. та ін.; Ред. кол.: Кузьмук О.І., Уткін О.І., Постніков С.М. та ін. – Київ : Ін Юре, 2001. – 448с. : іл. – ISBN 966-7752-90-9
275815
  Кравчук М.В. Військове будівництво у період Директорії (1918-20 рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 164-171.
275816
  Бода Н.Р. Військове будівництво УЦР: основні етапи, особливості та прорахунки // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 157-160. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
275817
  Ковальчук М. Військове будівництво Центральної Ради й організація оборони УНР від більшовицької агресії наприкінці 1917 - на початку 1918 р. // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 464-478. – ISBN 978-617-7062-20-1
275818
  Кривизюк Л.П. Військове виховання в Галичині (1918-1919) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-8. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглядається військове виховання у Галичині в 1918-1919 рр., дається його аналіз і обгрунтування.
275819
  Пантюхов Б. Військове виховання в умовах сьогодення: проблеми і перспективи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 12 (167), грудень. – C. 161-165. – ISSN 2308-4634
275820
  Мельник Д. Військове виховання шляхтича / Д. Мельник, В.Г. Безбах // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 228
275821
  Безбах В.Г. Військове виховання шляхтича в XVІ столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-48. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню виховання шляхтича, його цінностей та пріоритетів через призму літературної спадщини самих шляхтичів, зокрема ідеолога шляхти – Станіслава Оріховського – Роксолана, поета Павла Русина із Кросна, а також враження від ...
275822
  Ягупов В.В. Військове виховання як педагогічне явище // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-16. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Досліджується галузь педагогічної науки - теорія військового виховання, дається її визначення, формулюються найбільш актуальні проблеми на сучасному етапі формування і будівництва Збройних сил України.
275823
   Військове виховання: історія, теорія та методика : Навч. посібник для вищ. навч. закладів / КНУТШ.; Військовий ін-тут; Авт. кол.: В.В. Ягупов, С.Г.Кожедуб, О.В.Кирик, та інші. – Київ, 2002. – 560с. – ISBN 5-7715-0750-4
275824
   Військове відділення оголошує набір // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів.
275825
  Вахванен Пекка Військове втручання Росії в українські події лише доводить її слабкість // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 вересня (№ 171). – С. 9
275826
  Лозинський А. Військове духовенство в роки Першої світової війни // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 89-97. – ISSN 2413-7065
275827
  Єременко М.М. Військове духовенство на Півдні України (1734-1853 рр.) / Микола Єременко, Ігор Лиман ; HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching ; Бердян. держ. пед. ун-т ; НДІ Іст. урбаністики. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – 435, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-197-315-1
275828
   Військове законодавство України : Збірник нормативних актів. – Київ : Варта, 1996. – 696с. – ISBN 5-7707-9272-8
275829
   Військове законодавство України : Збірник нормативних актів. – 2-ге вид. – Київ : Атіка, 1999. – 800с. – ISBN 5-900195-25-2
275830
   Військове законодавство України : Нормативні документи. – Київ : КНТ, 2007. – 438с. – ISBN 966-373-184-2
275831
   Військове законодавство України та право. – К, 1994. – 248с.
275832
  Сердюков М. Військове законодавство Української держави П. Скоропадського 1918 р. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 245-247
275833
  Плюшар Ж. Військове і дипломатичне співробітництво Франції та Німеччини // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 35-41. – ISBN 978-966-02-7989-6
275834
  Тарасенко О. Військове красномовство як невід"ємна складова мовної поведінки військовослужбовця // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 294-301
275835
  Мойсей Л.О. Військове майно як предмет корупції чи знаряддя забезпечення національної безпеки України: адміністративно-правові аспекти // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 85-91. – ISSN 2072-8670
275836
  Гаврилюк І.В. Військове мистецтво Богдана Хмельницького та інших козацьких командувачів протягом 1648-1651 рр.: досягнення, недоліки і невтішний фінал // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 67-73. – (Історичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-3417
275837
  Синиця Є. Військове мистецтво давніх слов"ян // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 80-91. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
275838
  Пронін В.І. Військове мистецтво запорозьких козаків / В.І. Пронін, С.В. Пиріг // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 2 (10). – С. 84-89
275839
  Сокирко О.Г. Військове мистецтво українських найманців у ліфляндських кампаніях 1700-1702 років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-31. – (Історія ; вип. 42)


  Розглядаються принципи застосування найманих полків Лівобережної Гетьманщини на початковому етапі Північної війни, їхня тактика в умовах військових реформ Петра I
275840
  Волошина Г. Військове мистецтво українського козацтва // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (липень - вересень). – С. 18-19. – ISSN 1814-5078
275841
  Брильов О. Військове мореплавство у виключній економічній зоні // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 37-42. – ISSN 1814-3385


  В статті розглядаються особливості міжнародно-правового режиму військового мореплавання у виключний економічній зоні. Розглядаються проблеми, які виникають у виключній економічній зоні у зв"язку із здійсненням військового мореплавства. Зазначається, що ...
275842
  Кабанець Р.Ю. Військове найманство Візантійської імперії: традиції і специфічна роль Київської Русі // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 107-114. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглядаються проблеми військового найманства Візантійської імперії як суттєве явище історії Середньовіччя. Стаття орієнтована на висвітлення особливостей формування візантійської армії Х—ХІ століть за допомогою організації наймання. Розкрито чинники ...
275843
   Військове право : підручник / [Р.В. Алієв, О.М. Бериславська, К.І. Бєляков та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2019. – 647, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 616-642. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-525-1
275844
  Богуцький П. Військове право у регулюванні відносин військової сфери // Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 3. – С. 20-22.
275845
  Богуцький П. Військове право як система // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 234-239. – ISSN 0132-1331
275846
  Ященко В.А. Військове право: теоретико-методологічні засади // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (33). – С. 141-148. – ISSN 2616-6798
275847
  Стопчак Микола Військове протистояння армій УНР та ЗУНР з російськими збройними формуваннями (історіографія проблеми) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-43. – Бібліогр. в кінці ст.
275848
  Ковтуненко О. Військове протистояння Росії та Речі Посполитої у ХVІ - першій половині XVІІ ст.: російська історіографія ХІХ ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – C. 59-66. – ISSN 2518-7732
275849
  Еммотт Білл Військове розв"язання VS дипломатія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 версеня (№ 160). – С. 11


  Стратегія за принципом "Китай понад усе" для Північної Кореї.
275850
  Слюсаренко П.М. Військове співробітництво Української Народної Республіки та Польської Республіки напередодні російсько-польської війни 1920 року // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Капелюшний В.П., Карпов В.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (33). – С. 157-174. – ISSN 2707-1383
275851
  Ідзьо В. Військове та політичне протистояння ОУН та УПА польським, німецьким та радянським окупантам України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 351-365
275852
  Казанцева Л.В. Військове устаткування, яке використовувалось у наукових дослідженнях. Кінофототеодоліт / Л.В. Казанцева, С.Л. Салата // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (38). – С. 254-272. – ISSN 2707-1383
275853
  Сергіюк І.М. Військове храмобудування Волині початку ХХ ст.: історичний екскурс і сучасний стан // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 417-428 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
275854
  Тирон І. Військовий блог у сучасному англомовному мас-медійному континуумі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 61-64. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті на матеріалі англійської мови розглядаються структурно-семантичні особливості військових блогів. Особлива увага приділяється гіпертекстовій структурі та інтерактивним можливостям військових блогів. В статье на материале английского языка ...
275855
  Ільчук Л. Військовий бюрократизм як гальмо демократизації Збройних Сил // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.91-94. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
275856
  Кириченко С.О. Військовий вимір трансформації Збройних Сил України в контексті євроатлантичної інтеграції // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 3 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 33-36.
275857
  Виговський В.Л. Військовий дискурс як культурно-історичний феномен та соціальна практика // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 128-131. – Бібліогр.: Літ.: с. 131; 15 п. – ISSN 1729-360Х
275858
  Фесовець О. Військовий досвід інженера В.О. Соковича та розвиток ним наукової теорії залізничних перевезень у воєнний період // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 114-119. – ISSN 1998-4634
275859
  Лозова О.П. Військовий досвід Миколи Сціборського та його концепція оборони держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 129-133. – ISSN 0321-0499
275860
  Кубай Д. Військовий експорт України в умовах збройного конфлікту // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4
275861
  Паладієва Я. Військовий збір: вимушений тимчасовий захід чи життєво необхідний платіж для обороноздатності держави? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 291-293
275862
  Алєксєйченко О. Військовий імператив в контексті сучасного світу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 446-454
275863
  Жуков С.А. Військовий інститут-сучасний центр підготовки військових фахівців для збройних сил України // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.92-106
275864
  Жуков С. Військовий інститут // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів директора Інституту.
275865
   Військовий інститут : Програми вступних іспитів до ад"юнктури зі спеціальностей 08.01.01-економічна теорія;12.00.05-трудове право;право соціального забезпечення;20.01.01-воєнне мистецтво та ін. – Київ : [Київський університет], 2001. – 106 с.
275866
  Балабін В. Військовий інститут // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Військова підготовка студентів у Київському університеті почалася 16 жовтня 1933 року. С. 1937 року позавійськову підготовку в університеті скасовано, і військова кафедра почала готувати молодших командирів. Базову підготовку майбутні офіцери проходять ...
275867
  Балабін В. Військовий інститут // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
275868
   Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 92-93. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
275869
   Військовий інститут КНУ відзначив свою річницю // Київський університет. – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 3
275870
  Куліш Н. Військовий інститут отримав 200 бюджетних місць! // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 17-23 липня (№ 28). – С. 12


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбувся брифінг для преставників преси щодо цьогорічної вступної кампанії. У ньому взяли участь ректор Л.В. Губерський, проректор із науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, відповідальний секретар приймальної комісії В.П. ...
275871
  Жуков С. Військовий інститут. Правила прийому // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 49-50
275872
  Жуков С.А. Військовий інститут: сьогодення та майбутнє // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 31-32
275873
  Красницька О.В. Військовий керівник як оратор і педагог // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 59-65. – ISSN 2521-6449
275874
  Чепурда І.М. Військовий комронент м"якої сили в зовнішній політиці Канади // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 197-208. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
275875
  Телегуз А.В. Військовий конфлікт між Польщею та Росією у 1920 році: український погляд на проблему // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 131-136. – ISSN 2076-8982
275876
  Герасименко М.В. Військовий мінстр УНР Олександр Жуковський: малодосліджені сторінки діяльності // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 126-139
275877
  Мамонтова Е.В. Військовий парад як політичний ритуал та символічна дія: від витоків до сьогодення // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 59. – С. 130-142
275878
  Волошина Н.М. Військовий патріотизм сучасного українського суспільства / Н.М. Волошина, О.Г. Саєнко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 235-243
275879
  Орлик С. Військовий податок в Наддніпрянській Україні в роки Першої світової війни // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 27-33


  У статті розглянуто проблеми впровадження військового податку в Україні в період Першої світової війни. Визначено причини та наслідки впровадження військового податку з фізичних осіб. Досліджено податковий механізм справляння військового податку з ...
275880
  Лисенко О. Військовий полон у період Другої світової війни: деякі теоретичні аспекти // Історія великих страждань : нацист. табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [упоряд.: В.Г. Берковський та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2011. – С. 14-18. – ISBN 978-966-97201-0-8
275881
   Військовий потенціал Росії: міфи та реалії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 8-9. – (Історичні науки)


  Міжнародна конференція "Військовий потенціал Росії: міфи та реалії", що відбулася у стінах Дипломатичної академії України при МЗС.
275882
  Вишневська І.Г. Військовий потенціал США і Китаю: протистояння // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 39/40. – С. 24-34. – ISSN 1682-671Х
275883
  Панченко В.В. Військовий туризм: pro et contra // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 212-215
275884
  Губська Т.М. Військовий цвинтар Миколаєва: поховання учасників Першої світової війни // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 291-300. – ISSN 2078-0133
275885
  Кирієнко О. Військовий цензор і українська національна справа: штрихи до портрету Миколи Галагана // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 307-313. – ISBN 978-966-2410-25-9
275886
  Панейко М.М. Військовий чинник державного будівництва у період Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 246-250. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
275887
  Кравчук М. Військовий чинник державного будівництва України (1917-1921 рр.): історико-правовий аспект // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 34-39. – ISSN 2524-0129
275888
  Василинчук А.В. Військовий чинник у розбудові української держави за Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 168-170. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
275889
  Ковальський О.В. Військовий чинник у розбудові Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 199-202. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
275890
  Ляскович Т.В. Військовики про матеріально-технічне забезпечення армії УНР (1920 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 34-35
275891
  Даник Ю.Г. Військові аспекти класифікації високотехнологічних систем / Ю.Г. Даник, Д.А. Іщенко, О.В. Манько // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир, 2013. – Вип. 8. – С. 5-14. – ISSN 2076-1546


  Розроблено науково-методологічний підхід класифікації високотехнологічних систем у військовому аспекті.
275892
  Пилипчук Я. Військові аспекти союзу між Річчю Посполитою і Кримським ханством у 1654-1657 рр. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Всеукраїн. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2018. – № 5 (143), вересень - жовтень. – C. 3-20
275893
  Стороженко І.С. Військові аспекти українсько-кримськотатарського союзу 1648 р. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – C. 56-69. – ISSN 2312-2587
275894
  Десятніков І. Військові ваучери Народно-визвольної армії Китаю випуску 1965 року // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (66). – С. 19-22. – ISSN 1811-542X


  Однією з маловідомих сторінок В"єтнамської війни 1950-1970-х років є роль, яку відіграла у ній КНР та її збройні сили - Народно-визвольна армія Китаю. Натомість саме Китай справив величезний вплив як на перебіг воєнних дій, так і на розвиток ...
275895
  Сохацький О. Військові витрати в умовах зростання геополітичних ризиків та зміни характеру міжнародних конфліктів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 98-113 : рис. – Бібліогр: 30 назв. – ISSN 1818-5754
275896
   Військові витрати на озброєння у 2009 р. // Щорічник СІПРІ 2010: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 133-313. – ISBN 978-966-7272-97-5
275897
  Пустовійт Р.Ф. Військові витрати та їх вплив на національну економіку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 11 (252). – С. 79-93 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2305-7645
275898
  Лисенко О. Військові втрати України в Другій світовій війні / О. Лисенко, Т. Вронська // Київські адреси сповіщень про загибель : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін. ; фот.: В.Л. Громов, О.С. Задирака, О.Л. Шовкопляс]. – Київ : Аеростат, 2013. – С. 52-58. – ISBN 978-966-97201-9-1
275899
  Король В.Ю. Військові втрати українського та інших слов"янських народів СРСР у роки Другої світової і Великої Вітчизняної воєн (1939-1945) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 82-85. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються наукові дослідження, присвячені вивченню історії періоду Другої світової та Великої Вітчизняної воєн. Analyzing scientific researches dedicated to the study of history of Ukraine for the period of Great Patriotic War.
275900
  Добжинська К. Військові дії Великої Армії Наполеона в 1806-1807 роках через призму статей "Варшавської газети" // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 107-110. – ISSN 2076-1554
275901
  Ладига О. Військові дії союзників Німеччини на Східному фронті в умовах "бліцкрігу" (22.06.1941-19.11.1942 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-37. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить матеріали, підготовлені на основі нових наукових розробок вітчизняних та зарубіжних учених, а також архівних джерел. Присвячена проблемам участі армій європейських союзників Німеччини у війні проти СРСР. Статья содержит материалы, ...
275902
  Муравйов Олександр Військові емблеми: еволюція розвитку "спеціальних знаків" // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 34-36
275903
  Захарчук О.М. Військові засоби й методи в зовнішньополітичній діяльності Наполеона // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 106-114. – (Історія ; вип. 35)


  Висвітлюється малодосліджене питання про військові засоби й методи в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта на базі історичних та літературних джерел.
275904
  Чмир М.В. Військові звання Збройних Сил України у 1918 році // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 69-72. – (Історія ; вип. 41)


  Присвячено українським військовим званням часів гетьмана П. Скоропадського. Базуючись на архівних документах, автор показує створення системи цих звань, досліджує вплив на цих козацьких традицій.
275905
  Шубець В. Військові здобуватимуть другу та третю освіту в Острозькій академії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 18 червня (№ 98). – С. 16


  Представники Оперативного командування "Захід" та Національного університету "Острозька академія" підписали меморандум про безоплатне навчання учасників бойових дій.
275906
  Хавронюк М.І. Військові злочини / М.І. Хавронюк. – Київ, 1995. – 156с.
275907
  Навроцький В.О. Військові злочини / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 44с.
275908
  Туркот М. Військові злочини. Кваліфікація використання військовою службовою особою владних повноважень усупереч інтересам служби // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.20-31
275909
  Химка І.-П. Військові злочини: біла пляма у колективній пам"яті північноамериканської української діаспори // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2006. – Число 10. – С. 95-106. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-29-3 (ч.10)
275910
  Хавронюк М.І. Військові злочини: Коментар законодавства / М.І. Хавронюк, С.І. Дячук, М.І. Мельник; Відп. ред.: М.Д. Дрига, В.І.Кравченко. – Київ : А.С.К., 2003. – 272с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-425-8
275911
   Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика : колективна монографія / [Антоненко-Куличенко Н.С. та ін. ; за заг. ред. В.М. Стратонова, Є.Л. Стрельцова] ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2015. – 339, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5–6. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7178-75-9
275912
  Овчінніков Р.М. Військові злочини: правове регулювання та шляхи удосконалення кримінального законодавства України // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 122-127
275913
  Карпенко М.І. Військові злочини: характеристика, методика розслідування та запобігання : посібник / М.І. Карпенко ; за заг. ред. В.К. Матвійчука. – Київ : Дакор, 2013. – 471, [1] с. – Бібліогр.: с. 459-467. – ISBN 978-617-7020-16-4
275914
  Сегеда С.І. Військові ЗМІ в інформаційно-пропагандистському забезпеченні життєдіяльності Збройних сил України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 199-202


  У статті аналізується питання реформування сучасної укрвїнської військової преси як фактора державотворення у світлі Державної програми розвитку Збройних сил України на період 2006-2011 рр.
275915
  Горевалов С.І. Військові ЗМК України на зламі століть: проблеми й завдання (євроінтеграційний процес) . / С.І. Горевалов, Н.І. Зикун // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті детально розглянуто військову періодику кінця ХХ - початку ХХІ століть. Автори звертають увагу на роль військової журналістики в суспільних комунікаційних процесах. The article discussed in detail the military periodicals late XX - early XXI ...
275916
  Горелов С.І. Військові ЗМК України на зламі століть:проблеми й завдання (євроінтеграційний процес) / С.І. Горелов, Н.І. Зикун // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 101-104


  Ідеться про роль військових ЗМІ в розбудові Української держави та підвищенні авторитету Збройних сил України.. The article deals with the role of military media in development of the Ukrainian state and strengthening of credibility of the armed ...
275917
   Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; упоряд. Сергій Павленко ; [відп. ред. С. Леп"явко]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 1053, [3] с. – Присвяч. 300-річчю повстання мазепинців. - Покажч.: с. 992-1040. – Бібліогр.: с. 1041-1053 та в підрядк. прим. – (Серія "Джерела" ; т. 2). – ISBN 978-966-518-491-1
275918
  Ялі М.Х. Військові кампанії США постбіполярної доби як чинник трансформації міжнародної системи // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 196-202. – ISBN 978-966-136-196-5
275919
  Калініченко В. Військові кампанії хана Омуртага у 814-831 рр.: до постановки проблеми // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т", Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2014. – Вип. 43. – С. 174-192
275920
  Нюхіна П.О. Військові козацькі універсали XVII-XVIII століття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 73-78
275921
  Матьовка М. Військові конфлікти між країнами-членами руху неприєднання: загальне і особливе / М. Матьовка; МОНУ. Ужгородський держ. ун-тет. – Ужгород, 1999. – 34с. – ISBN 966-7400-07-7
275922
  Іщенко Н. Військові літаки над Балканами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30-31 березня (№ 56/57). – С. 6


  Сербія пішла на безпрецендентне загострення конфлікту з Косово.
275923
  Бакалінський М.Л. Військові метафори у соціолекті італо-американської мафії: соціокогнітивний аспект / М.Л. Бакалінський, асп. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 47-52
275924
  Яринчина О. Військові мотиви у весняній календарно-обрядовій пісенності // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – C. 157-180. – ISSN 2522-9834
275925
  Сокаль І.І. Військові навчальні заклади України в умовах підготовки реформи військової освіти (1991-1992 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 151-157.
275926
  Кузьменко Б.В. Військові операції у кібервійнах сучасності і майбутнього // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 138-143. – ISSN 2222-5374
275927
  Сарнавський О. Військові пенсії: протиправність у визначенні розмірів та шляхи поновлення порушених прав // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
275928
  Крутько С.О. Військові переговори місій Великої Британії, Франції та СРСР в Москві (серпень 1939 р.): позиції, хід та результати // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 37-39
275929
  Марчук О.І. Військові питання в діяльності головноуповноваженого уряду УНР Івана Огієнка (листопад 1919 – квітень 1920 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 321-331. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
275930
  Пономаренко О.В. Військові поселення на території Росії й України в першій половині XIX століття (за матеріалами спогадів учасників подій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено цікавій і недостатньо вивченій проблемі - оцінці інституту військових поселень сучасниками, зокрема офіцерами, що служили у військових поселеннях, а також деякими представниками уряду.
275931
  Отрох Н. Військові поховання періоду Великої Вітчизняної війни // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 714-718. – ISBN 978-966-97201-1-5
275932
  Стасюк О.С. Військові поховання, монументи, меморіали в архітектурі Львова-виклики та перспективи // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (24). – С. 112-115. – ISBN 978-617-7890-11-8
275933
  Туранли Ф. Військові походи та "козацьке питання" в турецько-польських мирних договорах (XVII-XVIII ст.) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 48-56. – ISBN 978-617-7261-66-6
275934
  Задунайський В. Військові ранги Кубанського козацького війська: українська спадщина чи зовнішні впливи // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 11-18. – ISSN 1728-9572
275935
  Ткачук П.П. Військові реформи гетьмана Павла Скоропадського у контексті державотворчих процесів в Україні (квітень - грудень 1918 р.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Трофимович В., Слюсаренко А., Ткачук П. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 31. – С. 112-123. – ISSN 2313-5603
275936
  Пуховець Д. Військові реформи Константина Великого // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 42-48
275937
  Карпов В. Військові сили у планах війни 1812 р. на Волині. Загальнополітична обстановка на західних і південно-західних рубежах Російської імперії / В. Карпов, І. Пасюк, С. Яровенко // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2012. – Число 1 (24). – С. 4-54
275938
  Антонов В.М. Військові ситуаційно-дорадчі системи з "розмитою" логікою: концептуальний підхід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-20. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання побудови військових ситуаційно-дорадчих систем (ВСДС) з "розмитою" логікою для підтримки прийняття рішень особи, яка приймає рішення в конфліктних ситуаціях.
275939
  Горобець В. Військові служителі в Гетьманщині: групи, статус, соціопрофесійна організація // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (546), травень - червень. – С. 4-24. – ISSN 0130-5247
275940
   Військові статути Збройних Сил України: збірник офіційних текстів законів : станом на 1січня 2012 р. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 352, [2] с. : іл. – Додатки в кінці текстів законів. – ISBN 978-617-673-008-8


  До збірника увійшли Закони України : "Про статут внутрішньої служби Збройних Сил України" ; "Про дисциплінарний статут Збройних Сил України" ; "Про статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" ; "Про стройовий статут Збройних Сил ...
275941
  Пасюк І. Військові сторінки життя В.К. Липинського // Український військовий музей / Нац. військово-історичний музей України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 68-73
275942
   Військові студії // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  Інтерес до військової історії та однойменної магістерської освітньої програми другий рік поспіль підтримує на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка програма «Дні Мінерви», яку проводять справжні реконструктори-ентузіасти.
275943
   Військові студії на історичному // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 5


  Про спалах інтересу до військової історії України та тих, хто його підтримує, розповідає доцент іст. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка Олексій Сокирко: "Інтерес до військової історії та однойменної магістерської освітньої програми другий рік поспіль ...
275944
  Шевченко В.П. Військові суди України / В.П. Шевченко. – Київ : Козаки, 2006. – 320с. – ISBN 966-514-058-2
275945
  Шевченко В.П. Військові суди України в системі судів загальної юрисдикції : Монографія / Шевченко В.П., Ткачук О.С. – Київ : КНТ, 2007. – 300с. – ISBN 966-373-203-2
275946
  Ткачук О. Військові суди України як складова частина судів загальної юрисдикції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 117-119. – ISSN 0132-1331
275947
  Шишкін В. Військові суди через призму правової держави // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.107-110. – ISSN 0132-1331
275948
  Лавер О.Г. Військові та цивільні втрати населення Закарпаття у роки Першої світової війни (історико-статистичне дослідження) / О.Г. Лавер, Ю.М. Фатула, В.О. Лавер // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 30-37. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
275949
  Буркут І. Військові традиції і сучасність / Ігор Буркут. – Чернівці : Молодий буковинець, 1998. – 160 с. – ISBN 966-7109-09-7


  Історія українського війська у контексті традицій збройних сил інших держав - основний зміст пропонованої книги. Походження військових звань, відмінність знаків, почесних нагород і священних знамен. Цікаво подаються маловідомі екзотичні види озброєнь і ...
275950
  Марко Іван Юрійович. Військові фінанси в умовах ринкової трансформації економіки України : Автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.01.01 / Марко І.Ю.; КУ Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
275951
  Марко Іван Юрійович Військові фінанси в умовах ринкової трансформації економіки України : Дис... канд.економ.наук: 08.01.01 / Марко Іван Юрійович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 2000. – 179л. – Бібліогр.:л.174-179
275952
  Кваснюк Я. Військові формування Галицької Армії на Станиславівщині у період українсько-польської війни 1918 - 1919 рр. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4, березень - квітень. – С. 1-9
275953
  Орлик В. Військові формування з іноземців в Україні у другій половині XVIII століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 54-58
275954
  Туркот М. Військові формування у системі Воєнної організації України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 33-43
275955
  Мороз І. Військові фразеологізми: труднощі при перекладі та сучасне вживання // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 325-329
275956
  Герасименко Н. Військові хроніки: дума про хоробрі серця // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 187-205. – ISSN 0868-4790


  Поро роман В. Шкляра "Чорне Сонце" (2015).
275957
  Кирієнко О. Військові цензори в українських губерніях у роки Першої світової війни (1914-1917 рр.): штрихи до соціально-професійного портрету // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 9-12
275958
  Кісель В. Військові частини Збройних Сил України як квазісуб"єкти цивільного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 125-128. – ISSN 0132-1331
275959
  Лідський Я.В. Військовізовані походи в комплексах "ГПО" 1 та 2 ступенів / Я.В. Лідський, А.П. Ліпман. – К., 1938. – 87с.
275960
  Матіос А. Військовій прокуратурі довіряють / розмовляв Юрій Дорошенко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 7-11
275961
  Пашинський В.Й. Військово-адміністративне право в системі сучасного адміністративного права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 40-48. – ISSN 2227-796X
275962
  Ольховая Ю.І. Військово-географічний аналіз миротворчих місій Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 20.02.04 / Ольховая Юлія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
275963
  Ольховая Ю.І. Військово-географічний аналіз миротворчих місій Збройних Сил України : дис. ... канд. геогр. наук : 20.02.04 / Ольховая Юлія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 172 арк. – Додатки: арк. 134-172. – Бібліогр.: арк. 118-133
275964
  Дзюбик Н.М. Військово-інженерні терміни козацької доби // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 15-16
275965
  Терський С.В. Військово-історичні аспекти формування території Галицько-Волинської держави // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 55-66
275966
  Чикайло Ю.І. Військово-історичні музеї України, як об"єкти військового туризму (на прикладі міста Львова) / Ю.І. Чикайло, В.А. Стадницька, І.М. Волошин // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 74-86 : рис., табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: 24 назв.
275967
  Радиш Я. Військово-медична служба - важлива складова єдиного медичного простору України // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2015. – № 1 (15). – С. 66-74. – ISSN 2072-084X
275968
  Черняєв В.С. Військово-морська політика США 1909-1922 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Черняєв Валерій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 181-196 та в підрядк. прим.
275969
  Черняєв В.С. Військово-морська політика США 1909-1922 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Черняєв Валерій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
275970
  Чорна Т. Військово-морський флот Османської імперії (середина 70-х років XV ст.) / Т. Чорна, М. Івануц // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 306-311. – ISSN 2078-0850
275971
   Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів : АСВ
Вип. 20. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275972
   Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів : АСВ
Вип. 21. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275973
   Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів : АСВ
Вип. 22. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275974
   Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів : АСВ. – ISSN 2313-5603
Вип. 23. – 2015. – 305 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275975
   Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів : НАСВ. – ISSN 2313-5603
Вип. 24. – 2015. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275976
   Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів : НАСВ. – ISSN 2313-5603
Вип. 28. – 2017. – 275 с. – Резюме укр., англ. мовами
275977
  Пашкова О.О. Військово-патріотичне виховання молоді: зарубіжний досвід // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 180-186
275978
  Баранівський В. Військово-політична діяльність гетьмана П.Сагайдачного в історичних працях М. Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 55-58. – ISBN 966-7060-35-7
275979
  Сокірко О. Військово-політична історія України Козацької доби // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 230-244. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
275980
  Патриляк І. Військово-політична й організаційна діяльність ОУН (б) і ОУН (м) у червні - вересні 1941 р. // Україна: 100 днів війни. 22 червня - 29 вересня 1941 р. : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2016. – С. 99-137. – ISBN 978-617-7158-08-9
275981
  Коваль А.П. Військово-політична та суспільна діяльність Гнея Помпея Великого : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Коваль Андрій Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 271 арк. – Додатки: арк. 260-271. – Бібліогр.: арк. 217-259
275982
  Коваль А.П. Військово-політична та суспільна діяльність Гнея Помпея Великого : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Коваль Андрій Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
275983
  Джус О.А. Військово-політичне партнерство як інтегральний напрямок військового співробітництва. // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 2. – C. 121-127. – ISSN 2077-1800
275984
  Дем"янюк О. Військово-політичне протистояння за Холмщину в добу Української революції (1917 - 1921 рр.) // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 5. – С. 64-67. – ISSN 2306-028X
275985
  Хахула Л. Військово-політичне протистояння на Волині наприкінці Другої світової війни: офіційний та медійний дискурси сучасної Польщі // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 177-186. – ISBN 978-966-600-651-9
275986
  Параніч О.П. Військово-політичний чинник в структурі політичних відносин України і Росії: змістовна характеристика // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 380-393
275987
  Смолярчук Н. Військово-польова пошта в червні - липні 1941 року // Непрочитані листи 1941-го.. : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 р." ; [редкол.: В.М. Литвин та ін. ; авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін.]. – Київ : Аеростат, 2012. – С. 33-45. – ISBN 978-966-97201-4-6
275988
  Федоренко В.В. Військово-правове виховання військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції в контексті соціально-філософського аналізу // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 132-141. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "У статті запропоновано соціально-філософський аналіз особливостей військово-правового виховання військовослужбовців Збройних Сил України в умовах проведення антитерористичної операції. Особлива увага зосереджена на розгляді основних факторів, які ...
275989
  Полторак С.Т. Військово-промисловий комплекс: поняття, сутність і роль держави в управлінні ним // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – C. 85-88. – ISSN 2306-6814
275990
  Танцюра В.І. Військово-стратегічне значення Слобідської України у XIV - першій половині XVII ст. / В.І. Танцюра, О.О. Пересада // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1119. – С. 6-18. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 18). – ISSN 2227-6505
275991
  Гозуватенко С.П. Військово-теоретична спадщина генерала Михайла Омеляновича-Павленка // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 127-140. – ISSN 2313-5603
275992
  Дужич С. Військово-технічне співробітництво між Україною та Російською Федерацією в період військово-політичної кризи на Сході України / С. Дужич, М. Герасимук // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 109-116. – ISSN 2522-1663
275993
   Військово-технічний збірник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів. – ISSN 2312-4458
Вип. 2 (11). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275994
   Військово-технічний збірник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів : НАСВ. – ISSN 2312-4458
Вип. 13. – 2015. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275995
   Військово-технічний збірник / М-во оборони України, Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; Редкол.: В.М. Корольов, Ю.В. Шабатура, Лучук Е.В. [та ін.]. – Львів : НАСВ. – ISSN 2312-4458
Вип. 15. – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275996
   Військово-технічний збірник / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: В.М. Корольов, Ю.В. Шабатура, Лучук Е.В. [та ін.]. – Львів : НАСВ. – ISSN 2312-4458
№ 18. – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
275997
   Військово-технічний збірник / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Настишин Ю.А., Корольов В.М., Рижов Є.В. [та ін.]. – Львів : НАСВ. – ISSN 2312-4458
№ 21. – 2019. – 95, [1] c
275998
  Сікорський О. Військово-цивільні адміністрації, як спосіб забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі проведення антитерористичної операції // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 160-164. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9
275999
  Марчук Т. Військово-цивільні адміністрації: функції та повновження // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" ; редкол.: Журавльова О.В., Шкуропат О.Г., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (132), січень. – С. 28-35
276000
  Ігнатьєв П.М. Військово-ядерна складова регіональної могутності Індії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 563-574
<< На початок(–10)271272273274275276277278279280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,