Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>
269001
  Сліпушко О. "Володимир" Феофана Проковича як українська просвітницька класицистична драма // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 259-263


  У статті аналізується «Володимир» Феофана Прокоповича як українська просвітницька класицистична драма. Наголошується, що в історії української літератури класицизм і Просвітництво як епоха не розвинулись. Натомість наявні їхні елементи у ряді ...
269002
  Веденеев Василий Вадимирович "Волос ангела" : Полит. роман-хроника / Василий Веденеев; [Послесл. А. Косицына]. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 398с. – К 70-летию Великой Окт. соц. революции, органов ВЧК - КГБ и сов. милиции
269003
  Уваров Е.А. "Волчьи ямы" современной высшей школы // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6, июнь. – C. 6-10. – ISSN 1026-955X


  Проведен критический анализ существующей системы подготовки специалиста в высшей школе. Сделан вывод, что тенденции реформирования вузовского образования пока не позволяют создать высшую школу, в полной мере отвечающую статусу великой державы The ...
269004
  Соллертинский И.И. "Волшебная флейта" Моцарта / И.И. Соллертинский. – Л., 1938. – 32с.
269005
  Томсон Ольга "Волшебный кристалл" или Медийное искусство в традиционном музее // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 2 (270). – С. 26-28. – ISSN 0869-8171


  Вопросы теории; методика
269006
  Ржевська В. "Воля для Іраку": міжнародно-правова ретроспектива // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 3. – С. 5-17


  У статті простежується зв"язок між правовими підставами для вторгнення США до Іраку в 2003 році та нападом Іраку на Кувейт у 1990 році. Досліджено тексти національних та міжнародних актів, які покликані виправдати теперішню кампанію, їхнє значення та ...
269007
  Журба С. "Воля до життя" у творах Олександра Довженка та Антуана де Сент-Екзюпері // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 109-113.
269008
  Жаворонков А.Г. "Воля к власти" и наследие Ф. Ницше // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С.105-116. – ISSN 0042-8744
269009
  Флоровский В А. "Воля панская и воля мужицкая". Страница из истории аграрных волнений в Новороссии 1961-1963 г / В А. Флоровский, . – Одесса, 1921. – 76с.
269010
  Задорожна О. "Воля України або смерть": полтавські читачі аплодують Василеві Шкляру // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 257-261. – ISSN 2075-1222
269011
  Співак В. "Вольность" як морально-філософська та політико-правова категорія у повчаннях Антонія Радивиловського // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті досліджується тлумачення категорії "вольность" у проповідницькій спадщині Антонія Радивиловського. Робиться висновок про те, що дана категорія тлумачиться проповідником у двох аспектах: морально-антропологічному - як особиста природна свобода ...
269012
  Чоп В.М. "Вольный Бердянск": місто в період анархістського соціального експерименту (1918-1921 роки) / Володимир Чоп, Ігор Лиман. – Запоріжжя : Тандем - У, 2007. – 479с. – ISBN 978-966-7482-85-5
269013
  Салига Т. "Вольтова дуга" слова Ліни Костенко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 9. – С. 114-118. – ISSN 0868-4790
269014
  Ворок Х. "Вона боїться тих мар пустих, що сплодила вночі стривожена уява": стан тривоги персонажа крізь призму онейричних видінь у прозі Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 73-84. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
269015
  Аболєшева А. "Вона вічна, ця криниця, безодня, тече вода та й ізо дна холодна..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 317-320


  Про фільм "Криниця для спраглих" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1965).
269016
  Рудько О. "Вона щовечора у парк ходила..."; "Воно сиділо на синій скелі..." // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 8-9
269017
  Сирота Р. "Вони вирушать до Скандинавії "туристами": Велика Британія і український проект у Зимовій війни 1939-1940 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 283-308. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
269018
  Перепелиця Г. "Вони намагаються грати роль доброго слідчого" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 грудня (№ 241). – С. 3


  Який інтерес України у візитах Лукашенка і Назарбаєва?
269019
  Дятленко Т. "Вони рішилися вмерти..." (аналіз художнього образу природи за новелою Ольги Кобилянської "Битва") // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 2. – С.19-25.
269020
  Ли-Гамильтон Юджин "Воображенные сонеты" // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 18. – С. 117-122. – ISSN 1609-5359
269021
  Замятин Д.Н. "Вообразить Россию". Пространственная идентичность в Северной Евразии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С. 108-114. – ISSN 0132-1625
269022
   [Володимир Антофійчук] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 51-52. – ISSN 0236-1477
269023
   [Володимир Іконников] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 194. – ISSN 0869-3595
269024
  Степура Л. [Володимир Костянтинович Високович (1854-1912)] / Л. Степура, О. Радченко, О. Моложава // Кафедрі мікробіології та загальної імунології 70 років (історія та сучасність) / Л.Г. Степура, О.С. Радченко, О.С. Моложава. – Київ : [Київський університет], 2003. – [С. 8-9] : фото. – ISBN 966-02-1457-X
269025
   [Володимир Наумович Денисов] // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 401-403. – ISSN 1993-0909


  Привітання з ювілеєм.
269026
  Ісаєвич Я.Д. Володимир-Волинський : Історико-краєзнавчий нарис / Я.Д. Ісаєвич, А.І. Мартинюк. – Львів : Каменяр, 1983. – 71 с.
269027
  Ісаєвич Я.Д. Володимир-Волинський / Я.Д. Ісаєвич, А.І. Мартинюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Каменяр, 1988. – 70с. : [14]ар.іл
269028
   Володимир-Волинський меморіальний комплекс.. – Львів, 1975. – 21с.
269029
  Якель Р. Володимир - могутня гілка Шухевичів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 20-26 червня (№ 22). – С. 15


  Ціле століття віддаляє нас відтоді, коли відійшов у вічність визначний етнограф, фольклорист, публіцист, педагог, дід головного командира УПА Романа Шухевича (Тараса Чупринки) — Володимир Шухевич. У ті далекі квітневі дні 1915-го його соратник — ...
269030
  Чйон Г. Володимир - хреститель Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 54-67. – ISBN 978-966-432-087-7
269031
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 546 с.
269032
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 542 с.
269033
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1971. – 488 с.
269034
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1975. – 430 с.
269035
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1985. – 678 с. – (Б-ка укр. класики "Дніпро")
269036
  Скляренко С.Д. Володимир : Роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1987. – 547 с.
269037
  Скляренко С.Д. Володимир : Роман: Для середн. та ст. шк. віку / С.Д. Скляренко. – Київ : Веселка, 1991. – 537 с. – (Золоті ворота: Іст. б-ка для дітей). – ISBN 5-301-00760-2
269038
   Володимир Андрійович Глущенко : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Донбас. держ. пед. ун-т", Бібліотека ; [упоряд. : Гайко О.К., Денисова О.А. ; наук. ред. Орел А.С. ; ред. Куліш П.В.]. – Слов"янськ : Маторін Б.І., 2012. – 54, [1] с., [1] арк. портр. – Покажч.: с. 42-53. – (Серія "Видатні професори університету" ; вип. 4)
269039
   Володимир Андрійович Журавель // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 469-470. – ISSN 1993-0917
269040
   Володимир Андрійович Роменець (1926-1998) : Бібліографічний покажчик. – Київ : Кн. палата України, 2001. – 24с.
269041
  Шевчук В. Володимир Антонович - автор "Звісток літописних" про Київ // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 12-13. – ISBN 978-617-7023-51-6
269042
  Некрилов І. Володимир Антонович - поляк з українським серцем // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 23-25
269043
  Доманицький В. Володимир Антонович : з нагоди 45-літнього ювилею наукової і громадянської діяльності // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 62-70. – ISBN 966-7272-00-1
269044
   Володимир Антонович // Історія філософської думки в Україні : курс лекцій: навчальний посібник / І.В. Огородник, В.В. Огородник. – Київ : Вища школа ; Знання, 1999. – С. 389-392. – ISBN 5-11-004738-3, 966-7293-96-3
269045
   Володимир Антонович // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 421. : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
269046
   Володимир Антонович // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / [гол. ред.: О. Онопрієнко ; голова орг. комітету Л.М. Кравчук ; ред. рада: М. Азаров, Ю. Богуцький, Л. Губерський та ін.]. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А - К. – С. 96-97 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
269047
   Володимир Антонович (1834-1908): історик, археограф, археолог, етнограф // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 28-29 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
269048
  Гирич І. Володимир Антонович за модель для України брав Ірландію. Історик у свідомому віці перейшов із польського табору до українського / записала розмову О. Шарговська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 4 (207 ). – С. 52-57 : фото


  Розмова із завідувачем відділу в Інституті української археографії та джерелознавства НАНУ імені Михайла Грушевського Ігорем Гиричем.
269049
  Сакада Л. Володимир Антонович на сторінках "Українського історика" (історіографічний огляд) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 156-170. – ISBN 5-7702-0821-X
269050
  Брояковський О. Володимир Антонович у змаганнях за українську демократичну школу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 134. – C. 65-68. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
269051
  Калакура Я.С. Володимир Антонович як фундатор українського джерелознавства // Історичні засади українознавства / Я.С. Калакура. – Київ, 2007. – С. 297-304
269052
  Томашівський С. Володимир Антонович. Його діяльність на поли історичної науки : (з нагоди ювилею) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 29-61. – ISBN 966-7272-00-1
269053
  Ульяновський В.І. Володимир Антонович: образ на тлі епохи / Василь Ульяновський, Віктор Короткий. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1997. – 218 с. – Бібліогр.: с.199-218. – ISBN 966-7009-25-4
269054
  Фігурний Ю. Володимир Баран - видатний дослідник вітчизняної праісторії і вчений-українознавець / Ю. Фігурний, О. Ярошинський // Світочі українознавства : монографія / Ю.С. Фігурний, О.Б. Ярошинський. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 31-76


  Пропонується бібліографічний покажчик праць В.Д. Барана.
269055
  Фігурний Юрій Володимир Баран - видатний дослідник української минувшини ( до 80-річчя з дня народження ) // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-21
269056
  Фігурний Ю. Володимир Баран - видатний український учений // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 15 : На пошану професора, чл.-кор. НАН України В.Д. Барана. – С. 12-44. – Бібліограф. : 324 назв.


  До 80-річчя.
269057
  Рева Л. Володимир Барвінок - автор зводу бібліографії українських рукописних книг і стародруків // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 160-176. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
269058
  Маслій Н. Володимир Барвінський: між писанням і творінням історії // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 287-289. – ISBN 978-966-171-893-6
269059
  Гончаренко В.В. Володимир Бесфамільнов / В.В. Гончаренко, Н.М. Гончаренко. – К., 1984. – 46с.
269060
  Шендеровський В. Володимир Бец - засновник вчення про цитоархітектоніку кори головного мозку людини // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 6 (50). – С. 50-55. – ISSN 1819-7329


  До 180-річчя від дня народження.
269061
   Володимир Бец // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / [гол. ред.: О. Онопрієнко ; голова орг. комітету Л.М. Кравчук ; ред. рада: М. Азаров, Ю. Богуцький, Л. Губерський та ін.]. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А - К. – С. 190-191 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
269062
  Цимбалюк О. Володимир Бець - художник, скульптор, педагог: спогади про часи і події // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 923-929. – ISSN 1028-5091
269063
   Володимир Большаков // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 3 (59) : травень - липень. – С. 80-88.
269064
  Ляскоронський В. Володимир Боніфатієвич Антонович, як археолог // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 338-342 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
269065
  Яручик О. Володимир Бончковський - речник польсько-українського культурного зближення // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2013. – Т. 2. – С. 117-119. – ISSN 2306-028X
269066
  Бугров В. Володимир Бугров: На результати хорошого рейтингу, як і на дзеркало, ображатися не варто / спілкувався М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 1, 6-7. – ISSN 2219-5793


  КНУ імені Тараса Шевченка став єдиним з українськиї ВНЗ, що увійшов до Шанхайського предметного рейтингу і посідає 401-500 місця в математиці. Університет також піднявся на 20 позицій у світовому рейтингу QS World University Rankings 2018.
269067
  Кралюк П. Володимир Василькович: модель князя-філософа // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 115-123. – ISBN 978-966-2254-74-7
269068
   Володимир Васильович Грабовецький : Бібліографічний покажчик. – Івано-Франківськ, 1988. – 60с.
269069
  Ястребов О. Володимир Великий - "Ясне Сонечко" України-Русі // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 25 липня (ч. 27/28)
269070
  Мукан В. Володимир Великий - державник і хреститель Київської Русі // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 2


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл до Дня слов"янської писемності та 1000-ліття смерті князя Володимира Великого на тему "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Русі - України". Захід організувала ...
269071
  Грицюк І. Володимир Великий - каган і хреститель Руси // Матеріали круглого столу "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України" : [21 трав. 2015 р.] / "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України", круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 40-45
269072
  Сліпушко О. Володимир Великий - небесний покровитель Київського університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  До 180-річчя alma mater. Про роки правління Володимира Великого. Є про історію заснування ун-ту, який носив ім"я Святого Володимира. Згадуються: перший ректор М. Максимович, М. Грушевський.
269073
  Духопельников В. Володимир Великий / В. Духопельников. – Харків : ПЕТ, 2015. – 125, [3] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 125-126. – ISBN 978-617-7155-64-4
269074
  Садикова В. Володимир Великий: завойовник і хреститель // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 42)
269075
  Білоніжка П. Володимир Вернадський - засновник Української академії наук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 8-17. – (Серія геологічна ; вип. 27). – ISSN 2078-6425
269076
   Володимир Вернадський - легендарний український вчений // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 36-39
269077
  Тома Л.В. Володимир Вернадський / Л.В. Тома. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2012. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-97243-0-4
269078
  Чабан В. Володимир Вернадський : до 150-річчя від дня народження. За матеріалами Міжнародної павутини // Технічні вісті : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 2013. – № 1 (37) , 2 (38). – С. 125-127. – ISSN 1992-8149
269079
  Ситник К.М. Володимир Вернадський і Академія / К.М. Ситник, В.В. Шмиговська. – Київ : Наукова думка, 2006. – 312 с. – (Президенти Академії наук України). – ISBN 966-00-0427-Х
269080
  Будзанівська Н. Володимир Вернадський і Київ // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 311-315. – ISBN 978-966-95419-8-7
269081
  Даниленко В. Володимир Вернадський про російсько-українське єднання // Історія України. – Київ, 2013. – березень (№ 6). – С. 17-21
269082
  Чернов А. Володимир Вернадський: "Мені дорога всіляка вісточка про Україну" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 22-28 травня (№ 21). – С. 9, 13
269083
  Касян Л. Володимир Винниченко - ренесансна особистість на тлі епохи (До 130-річчя з дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 37-42
269084
   Володимир Винниченко - Розалія Ліфшиць: епістолярний діалог (1911-1918 роки) / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; упоряд., [вступ. ст., комент. та прим.] Надія Миронець. – Дрогобич : Коло, 2012. – 286, [2] с., [4] арк. фотогр. – Покажч. імен : с. 279-283. – Бібліогр. в прим.: c. 229-278. – ISBN 978-617-642-038-5
269085
   Володимир Винниченко - художник = Volodymyr Vynnychenko the artist : Альбом. – Київ : Мистецтво, 2007. – 224с. : іл. – Переднє слово і текстівки парал. англ., рез. і перелік іл. рос. та фр. – ISBN 978-966-577-073-2
269086
  Миронець Н. Володимир Винниченко - Юрій Тищенко: епістолярна дискусія про сутнсть більшовицького режиму в Україні на початку 1930-х років // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 153-162. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
269087
  Гнідан О.Д. Володимир Винниченко / О.Д. Гнідан, Л.С. Дем"янівська. – К., 1996. – 256с.
269088
  Кульчицький С. Володимир Винниченко / Станіслав Кульчицький, Валерій Солдатенко. – Київ : Альтернативи, 2005. – 376с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-99-Х
269089
  Тагліна Ю.С. Володимир Винниченко / Ю. Тагліна. – Харків : Фоліо, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5059-5
269090
  Пастух Богдан Володимир Винниченко і Дмитро Донцов: онтологічний конфлікт // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – №10 (574). – С. 84-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті зосереджено увагу на протиставленні двох бачень розвитку літератури, що сформувались у письмі Д. Донцова і В. Винниченка. Простежено також їхній зв"язок із традицією та орієнтири в українському духовно-культурному просторі. До розвідки ...
269091
  Пастух Б. Володимир Винниченко і новий тиg роману // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 225-231
269092
  Голуб А.І. Володимир Винниченко про репресивну складову радянського тоталітаризму / А.І. Голуб, А.Ю. Шевченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 52-58. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
269093
  Юнак М.Й. Володимир Винниченко про роль зовнішньополітичних чинників в українському державотворенні / М.Й. Юнак, В.М. Юнак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Аналізується зовнішньополітична діяльність глави уряду УНР і Директорії УНР В. Винниченка з утвердження української державності, його погляди на місце і роль України у світовому співтоваристві.
269094
  Гайда Л. Володимир Винниченко у Кіровограді. Екскурсія вулицями міста // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 23-27
269095
  Павлова О.В. Володимир Винниченко як активний громадсько-політичний діяч // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 113-116.
269096
  Федорчук О. Володимир Винниченко як художник // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – С. 138-154. – ISBN 978-966-96714-9-3
269097
  Гнідан О.Д. Володимир Винниченко. Життя, діяльність, творчість : Навч.посібник для студ.філол. / О.Д. Гнідан, Л.С. Дем"янівська. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 256с. – ISBN 966-529-010-Х
269098
  Дем"янівська Л.С. Володимир Винниченко. Нар. 1880 р. // Українське літературознавство : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України, Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1993. – Вип. 57. – С. 113-118. – Бібліографія творів та літератури про В. Винниченка
269099
  Голомб Л. Володимир Винниченко: прагнення художнього синтезу // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С.145-155. – ISBN 966-8547-61-6
269100
  Головченко В. Володимир Винниченко: спроба політичного портрета // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 106-108.


  [Рецензія]: Солдатенко В.Ф. Три Голгофи: політична доля Володимира Винниченка.- К.: Світогляд, 2005. - 349 с.
269101
  Миронець Н. Володимир Винниченко: таємниці кохання : хронологія інтимів : документ. розповідь / Надія Миронець. – Київ : Ярославів Вал, 2013. – 251, [2] с. : іл. – Сер. засн. у 2011 р. – (Persona grata). – ISBN 978-617-605-024-7
269102
   Володимир Винниченко: трансформація образу у дискурсі новітньої історіографії // Доля як історія / Ю. Шаповал. – Київ : Генеза, 2006. – С. 111-122. – ISBN 966-504-514-8
269103
   Володимир Винниченко; Грицько Григоренко: Штрихи до портретів. – Київ : Вища школа, 1995. – 224с. – ISBN 5-11-004235-7


  У посібнику зроблено спробу по-новому осмислити життя і деякі аспекти літературної діяльності видатних українських письменників Володимира Винниченка та Грицька Григоренка (Олександри Євгенівни, Судовщикової-Косач). Складна політична і творча доля цих ...
269104
   Володимир Високович (1854-1912) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / [гол. ред.: О. Онопрієнко ; голова орг. комітету Л.М. Кравчук ; ред. рада: М. Азаров, Ю. Богуцький, Л. Губерський та ін.]. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А - К. – С. 330-331 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
269105
   Володимир Вікторович Калініченко - професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : Біобібліографічний покажчик. – Харків, 2007. – 44с.
269106
  Берзін П.С. Володимир Вікторович Сокольський: історик законознавства і забутий доктор кримінального права // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 424-433. – ISBN 978-617-7020-05-8
269107
  Михайлин І.Л. Володимир Владимиров: журналістика як герменевника // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 153-158. – ISBN 978-966-680-459-7
269108
  Луняк Є.М. Володимир Володимирович Кривошея // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 329-331. – ISSN 2078-0133


  Кривошея Володимир Володимирович — історик, дослідник ранньомодерної історії України, фахівець з персонального складу та генеалогії українського козацтва. Перший заступник директора Українського інституту національної пам"яті (2012). Був членом двох ...
269109
   Володимир Володимирович Немошкаленко. – Київ : Наукова думка, 2003. – 224с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 966-00-0167-3


  Теория литературы освещается в учебнике в ее специфичности и в ее связях с другими гуманитарными дисциплинами: эстетикой, историей общества, культурологией, аксиологией, семиотикой, лингвистикой, теорией межличностного общения, религиоведением
269110
   Володимир Володимирович Сташис - видатний вчений-правознавець, / В. Тацій, В. Борисов, М. Панов, Л. Демидова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 176-182. – ISSN 1026-9932
269111
   Володимир Володимирович Сташис - Герой України, академік Національної академії правових наук України, професор, заслужений прауівник вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 8-12
269112
  Тацій В. Володимир Володимирович Сташис. його ідеї у справах учнів // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 146-157. – ISSN 1993-0909
269113
  Осипов О.К. Володимир Володимирович Тельнюк-Адамчук / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 113-117. – ISBN 966-594-644-7
269114
  Казанцева Л.В. Володимир Володимирович Тельнюк-Адамчук (1936-2003) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 48-49
269115
  Тернюк Володимир Герасимович Магар / Тернюк, Ю.М. Ягнич. – К, 1962. – 43с.
269116
  Мовчан Р. Володимир Гжицький // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 9


  Життєпис Володимира Гжицького
269117
  Яценко М.Т. Володимир Гнатюк : Життя і фольклористична діяльність / М.Т. Яценко. – К. : Наукова думка, 1964. – 288 с.
269118
  Куца О.П. Володимир Гнатюк на "перехресних стежках" української літератури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 6-11. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
269119
  Пасічник В. Володимир Гошовський на кафедрі української фольклористики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 21-43. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
269120
  Михайлина П. Володимир Грабовецький - історик України / П. Михайлина, М. Вуянко. – Івано-Франковськ, 1993. – 97с.
269121
   Володимир Грабовецький у спогадах і листах : До 75-річчя від дня народження. – Ужгород, 2003. – 176с.
269122
   Володимир Григорович Матвіїшин // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 126. – ISSN 0236-1477


  Некролог Володимира Григоровича Матвіїшина (1935-2012) - відомого українського літературознавця, лінгвіста, доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України
269123
  Чижевський Б. Володимир Григорович Мордань (1937-2017) // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 7
269124
   Володимир Григорович Рутківський : біобібліогр. покажчик / М-во культури і туризму України, Одес. нац. наукова б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О.Г. Нуньєс. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2012. – 77, [3] с. – Покажч. імен: с. 75-78. - Сер. засн. 1980 р. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" ; вип. 30)
269125
  Тарасенко А.К. Володимир Гуманенко. / А.К. Тарасенко. – К.Х., 1944. – 23с.
269126
  Іваннікова Л. Володимир Данилов - дослідник фольклору і фольклористики Півдня України // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 1(335) січень - лютий. – С. 43-51. – ISSN 0130-6936
269127
  Тримбач С. Володимир Денисенко: Осяяння // Чуєш, брате мій ! : спогади, фотодокументи / Г.Т. Денисенко. – Київ : Укр. письменник, 2013. – С. 7-13. – ISBN 978-966-579-398-4
269128
  Рогожа М.М. Володимир Дзедушицький – організатор першого приватного природознавчого музею та пам’яткознавець // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 127-133. – ISSN 2078-0133
269129
  Орловський В.Д. Володимир Донатович Орловський, 1842-1914 / В.Д. Орловський. – Київ : Мистецтво, 1968. – 114 с.
269130
  Ткач А. Володимир Дрозд та Ірина Жиленко: творчий "діалог" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 173-179. – ISSN 1728-9572
269131
  Даниленко В. Володимир Дурдуківський - видатний педагог, публіцист, громадський діяч // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 71-88. – ISSN 0869-3595
269132
  Сорока П. Володимир Жила : Життя і творчість / П. Сорока. – Тернопіль-Збараж : Лілея, 1999. – 300 с. – ISBN 966-7298-37-Х
269133
  Півень А. Володимир Загайкевич в національно-визвольних змаганнях українців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 119-123. – ISSN 0321-0499
269134
  Гусарова О.В. Володимир Золотухін / О.В. Гусарова. – Київ : Музична Україна, 1988. – 38 с.
269135
   Володимир Іванович Андрейцев - 60 років! // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 282-283. – ISSN 1993-0909
269136
  Щербак М.П. Володимир Іванович Вернадський / М.П. Щербак. – Київ, 1979. – 91с.
269137
   Володимир Іванович Лаврик : біобібліогр. покажчик. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 62, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 59-62. – Бібліогр.: с. 56-58. – (Серія "Вчені НаУКМА" / редкол. сер.: М.Т. Брик (голова) [та ін.])
269138
  Коваленко К.О. Володимир Іванович Лучицький / К.О. Коваленко. – Київ, 1968. – 51с.
269139
  Онопрієнко В.І. Володимир Іванович Лучицький / В.І. Онопрієнко. – Київ : Наукова думка, 1991. – 192с. – ISBN 5120019706
269140
  Білокінь І.П. Володимир Іванович Палладін / І.П. Білокінь, 1960. – 3с. – Окр. відбиток
269141
  Білокінь І.П. Володимир Іванович Палладін (До 100-річчя з дня народження) / І.П. Білокінь. – Київ : АН УРСР, 1960. – 3с. – Окр.відбиток з: Український ботанічний журнал Т.17, №1
269142
   Володимир Іванович Полохало. Пам"ятаємо! // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 9. – С. 54. – ISSN 1608-6422


  23 вересня 2011 року пішов із життя, народився 28 квітня 1949 року в Києві, понад 20 років працював в КНУТШ.
269143
  Домановська М.Є. Володимир Іванович Савва як візантиніст (до 150-річчя від дня народження) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – C. 112-117. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 20). – ISSN 2227-6505


  Акцентовано увагу на тому, що його студії, присвячені рецепції візантійських державотворчих традицій у Московському царстві, стали помітним явищем для розвитку візантинознавства та русистики у Харківському університеті, а також розпочато вивчення його ...
269144
  Войцехівська І. Володимир Іконников - бібліотекознавець та бібліофіл // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – № 1. – С. 39-42. – ISSN 1029-7200


  В. Іконнников зокрема виділяє бібліотеку Університету Св. Володимира, укомплектовану з колекції Кременецького ліцею, досить багатою та відомою в науковому світі. Іконников визначає, що університетська бібліотека мала укладені пересувні каталоги та ...
269145
  Верба І.В. Володимир Іконников - дослідник історії Росії / Ігор Верба, Людмила Жицька ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 149, [3] с. – Бібліогр.: с. 139-142 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-527-016-5
269146
  Верба І. Володимир Іконников про Петра І і його добу / І. Верба, Л. Жицька // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 63-70
269147
  Войцехівська І.Н. Володимир Іконников: джерелознавчі студії / Ірина Войцехівська ; НАН України, Археограф. комісія, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1999. – 358 с. – ISBN 966-02-1199-6
269148
  Маяковський В.В. Володимир Ілліч Ленін / В.В. Маяковський. – Київ, 1969. – 133с.
269149
   Володимир Ілліч Ленін. – Вид. 4-е. – К., 1970. – 693с.
269150
  Крупська Н.К. Володимир Ілліч Ленін / Н.К. Крупська. – Київ, 1977. – 13с.
269151
   Володимир Ілліч Ленін. – Київ, 1983. – 684с.
269152
  Маяковський В.В. Володимир Ілліч Ленін. / В.В. Маяковський. – К., 1939. – 94с.
269153
  Маяковський В.В. Володимир Ілліч Ленін. / В.В. Маяковський. – К., 1947. – 79с.
269154
  Маяковський В.В. Володимир Ілліч Ленін. / В.В. Маяковський. – К., 1950. – 80с.
269155
   Володимир Ілліч Ленін. Біографія. – К., 1960. – 578с.
269156
  Кульчицький С. Володимир Ілліч Ульянов-Ленін: погляд з XXI століття // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 29-76. – ISSN 0869-2556
269157
  Крецул Н.І. Володимир Іполитович Липський (до 150-річчя від дня народження) / Н.І. Крецул, М.М. Федорончук // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013. – Т. 70, № 1. – С. 113-117. – ISSN 0372-4123


  Прослеживается научный путь известного ботаника, флориста, организатора работы ботанических садов, академика и президента (1922-1928) Всеукраинской академии наук, член.-кор. АН СССР В.И. Липского.
269158
  Крецул Н. Володимир Іполитович Липський . Нарис про життя та наукову спадщину // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (40). – С. 11-15. – ISSN 1819-7329
269159
  Барбарич А.І. Володимир Іполітович Липський / А.І. Барбарич. – К, 1958. – 40с.
269160
  Казарін В. Володимир Казарін: Кримська молодь обирає Україну! / спілкувалася Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  "Рік тому Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського відновив роботу на материковій частині України. Яким був цей рік для кримчан, котрі обрали українське майбутнє, з якими труднощами вони зіткнулись і що планують робити далі? ...
269161
  Мороз О. Володимир Калиниченко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 18 лютого (№ 6). – С. 12


  Володимир Григорович Калиниченко - поет, лауреат літературно-митстецької премії ім. Г. Сковороди. "Унікальний талантом та долею, в"язень двох концтаборів - фашистського і сталінського "...ставши вдруге "емігрантом у власній країні", послав подалі тих, ...
269162
   Володимир Калінін - третьокурсник філософського факультету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Володимир Калінін - третьокурсник філософського факультету, одержав диплом I ступеня за кращу доповідь на Міжнародній науковій конференції " V Харківські студентські філософські читання" (секція "Політологія та філософія політики"). Науковий керівник - ...
269163
   Володимир Киричанський // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.59-60
269164
  Ігнатенко Г.Г. Володимир Короленко / Г.Г. Ігнатенко. – К., 1986. – 294с.
269165
   Володимир Костянтинович Гавриш // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 107 : фото. – ISSN 0367-4290
269166
   Володимир Костянтинович Житник : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Академія, 2000. – 60с. – (Вчені НаУКМА)
269167
  Корнійчук Л. Володимир Кубійович: нарис життя та діяльності : (до 110-річчя з дня народження ) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 202-205. – ISBN 966-8126-27-0
269168
  Гривнак Н. Володимир Кучер - дійсний член НТШ, український вчений, педагог : життя і діяльність (18 жовтня 1885 - 29 серпня 1959) // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 599-606. – ISSN 1563-3969
269169
   Володимир Ладижець : Бібліогр. покажч. – Ужгород, 1985. – 88с.
269170
   Володимир Лановий. – К., 1994. – 192с.
269171
  Мельничук М.Д. Володимир Левкович Симиренко - титан українського садівництва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 180. – С. 11-14. – (Серія "Агрономія"). – ISSN 2223-0815
269172
   Володимир Левченко // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 29 : Володимир Левченко. – С.3-22
269173
   Володимир Леонідович Оссовський : біобібліогр. покажчик. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 25, [3] с. – (Серія "Вчені НаУКМА")
269174
  Леонтович О. Володимир Леонтович - письменник і меценат // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 8 (178). – с.14-25. – ISSN 0131-2685
269175
  Шумило Н. Володимир Леонтович - тверезий реаліст // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 187-190.
269176
  Леонтович О. Володимир Леонтович: повернення із забуття // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 146-147. – ISBN 966-7551-00-8
269177
   Володимир Личковах : (До 30-річчя науково-педагогічної діяльності в Чернігівському державному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка): Біобібліографічний покажчик. – Чернігів, 2006. – 56с.
269178
   Володимир Личковах. Біобіліографічнийчний покажчик : (До 25-річчя науково-педагогічної діяльності в Черніг. держ. педагог. ун-теті ім.Т.Г.Шевченка). – Чернігів, 2002. – 28с.
269179
  Довгань Тетяна Володимир Магар. Гра уяви // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 2-6. – ISSN 0207-7159


  Володимир Магар, генер. директор, художній керівник Севастопольського акад. рос. драм. театру ім. А. В. Луначарського
269180
  Малахов В. Володимир Мазепа: до згадки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 130-136. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
269181
  Шаповал І.М. Володимир Маковський / І.М. Шаповал. – К., 1974. – 227с.
269182
  Петренко М. Володимир Маняк - шукач правди про Голодомор // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 20 листопада (№ 44). – С. 6
269183
   Володимир Масик : Альбом : Живопис. Графіка.. – К., 1990. – 79с.
269184
  Овчаров Г. Володимир Маяковський -- співець дружби народів / Г. Овчаров. – К., 1956. – 196с.
269185
  Тростянецький А.А. Володимир Маяковський / А.А. Тростянецький. – Київ - Львів, 1950. – 68с.
269186
   Володимир Маяковський: "Разучите эту мову" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 11). – С. 9


  Як Володимир Маяковський свій могутній талант спрямував на захист не російської, як передбачалося, а української мови.
269187
  Добрін Н. Володимир Мельниченко / Н. Добрін, О. Моторній. – Дніпропетровськ, 1966. – 24с.
269188
  Гордійчук М.Г. Володимир Менчиць (1837–1916) і Київська Стара громада // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 122-126. – ISSN 2076-1554


  Вагомість постаті В. Менчиця посеред київських громадівців визначається його причетністю до поширення українофільської літератури через власну мережу книжкових магазинів. Більшість згадок в історіографії імені В. Менчиця пов"язані із згадуванням його ...
269189
  Щербань Т. Володимир Миколайович Перетц // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 1 (90), січень - лютий. – С. 150-169


  Стаття написана на основі доповіді Ніколаса Балабакінса, виголошеної на Другому Міжнародному конгресі Української Економічної Асоціації (Одеса, 23-27 травня 1994 р.)
269190
  Рева Л. Володимир Миколайович Перетц як славіст і його наукова школа // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 155-160. – ISBN 978-966-02-6227-0
269191
   Володимир Миколайович Семененко. – Київ, 2004. – 26с. – ISBN 966-8555-16-3
269192
   Володимир Миколайович Семененко (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 101-102 : фото. – ISSN 0367-4290
269193
   Володимир Миколайович Семененко (До 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 114-115 : фото. – ISSN 0367-4290
269194
   Володимир Миколайович Толмачов. До 100-річчя від дня народження // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 60-63. – (Серія "Хімія" ; вип. 25 (48)). – ISSN 2220-637X


  Володимир Миколайович Толмачов – видатний український хімік, доктор хімічних наук, професор, багаторічний завідувач кафедри технічної хімії Харківського державного університету імені О.М. Горького.
269195
   Володимир Миколайович Шаповал // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 292-293. – ISSN 1993-0909
269196
  Снєгірьова Н.М. Володимир Михайлович Дальський / Н.М. Снєгірьова. – К., 1965. – 36с.
269197
  Денисов В. Володимир Михайлович Корецький у літописі юридичної науки України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 131-136. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
269198
  Сидоренко О. Володимир Міяковський - історик української преси // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 73-75
269199
  Кулаковський В.М. Володимир Мономах : історичний роман / В.М. Кулаковський. – Київ : Український письменник, 1992. – 317 с.
269200
  Демков М.И. Володимир Мономах // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 98-100. – ISBN 5-7763-1258-2
269201
  Яременко В. Володимир Мономах // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 70-84
269202
  Іщенко О.С. Володимир Мономах в українській історичній пам"яті // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий 2015. – С. 11-25. – ISSN 0130-5247
269203
  Валер"єва М. Володимир Мостовий - про перспективи Комісії з журналістської етики // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 11. – С. 44
269204
   Володимир Моторний : До 70-річчя від дня народження : Бібліограф. покажч. – Львів : ЛДУ ім. Івана Франка, 1999. – 104с. – ISBN 966-613-015-7
269205
  Преловська І. Володимир Мусійович Чехівський (1876-1937) - головний ідеолог УАПЦ (до 140-ої річниці з дня народження) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 507-518. – ISBN 978-966-7379-86-5
269206
  Шостацький М. Володимир Назарович Павлович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 21 : Володимир Павлович. – С. 3-31.
269207
  Кирик Л.М. Володимир Науменко про народну освіту та мову викладання // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 210
269208
  Ігнатенко О. Володимир Овсійчук: "Тарас Шевченко - руський Рембрандт" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 12


  Лекція доктора мистецтвознавства Володимира Овсійчука "Маленький геній Тараса Шевченка", присвячена 200-річчю від дня народжєення Тараса Шевченка.
269209
  Щусь О.Й. Володимир Олександрович Антонов-Овсієнко / О.Й. Щусь. – Київ, 1965. – 101с.
269210
  Короткий В.А. Володимир Олександрович Романов / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 267. – ISBN 966-06-0393-2
269211
  Кононенко М.П. Володимир Олексійович Бец / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 276. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
269212
   Володимир Олексійович Водяницкий. – К, 1972. – 35с.
269213
  Юсов С.Л. Володимир Олексійович Голобуцький (1903-1993 рр.) : біобібліографія / Юсов Святослав; НАНУ, Ін-т історії України. – Київ, 2006. – 160с. – ISBN 966-02-3874-6
269214
   Володимир Павлович Горбулін / Нац. акад. наук України ; [ред. З.А. Болкотун]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 124, [3] с., [8] арк. іл., [1] арк. портр. – Сер. засн. в 1968 р. - Ст. укр., рос. – Бібліогр.: с. 18-41. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-231-8
269215
   Володимир Пархоменко: історик та його історіографічні образи // Історії істориків : обличчя й образи української історіографії ХХ століття / А. Портнов. – Київ : Критика, 2011. – С. 39-98. – ISBN 978-966-8978-46-3
269216
  Александрова Г.А. Володимир Перетц і теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства першої третини ХХ ст // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 3-13


  У статті розглядаються теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства першої третини ХХ ст., порушені в працях В. Перетца та В. Жирмунського, М. Яковлєва, Б. Якубського. Простежується перехід до розуміння порівняльно-історичного ...
269217
  Симонова М. Володимир Петренко - фундатор національної системи стандартів вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 7-8. – ISSN 1682-2366


  Науково-творча діяльність в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.
269218
  Морозов В.А. Володимир Петрович Затонський / В.А. Морозов. – Київ, 1964. – 134с.
269219
  Морозов В.А. Володимир Петрович Затонський / В. Морозов. – Киев : Політична література України, 1967. – 243 с.
269220
   Володимир Пилипович Моренець : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2003. – 59 с. – (Вчені НаУКМА). – ISBN 966-518-242-0
269221
   Володимир Пилипович Патика (до 70-річчя від дня народження) // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 169-170. – ISSN 2077-4893
269222
  Назаренко О.І. Володимир Підгорний / О.І. Назаренко, О.В. Кононова. – К., 1992. – 45с.
269223
  Третяченко А. Володимир Підпалий у контексті "Тихої лірики" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 87-92. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано "тиху лірику" поетів-шістдесятників, зокрема Володимира Підпалого.
269224
   Володимир Підпалий: "Усе, що в серці виплекав я доброго, належить Вам" : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Котигорошко, 2001. – 112с.
269225
  В"яла О. Володимир Піскорський (до 140-річчя з дня народження) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 396-399


  Про видатного вченого-історика, дослідника середньовічних Іспанії, Португалії, Італії та інших європейських країн. Його вчитель професор І. Лучицький одразу помітив і оцінив здібного студента. Після закінчення університету в 1980 р. В. Піскорського ...
269226
  Табачніков С. Володимир Погребенник : постаті // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 80-84
269227
   Володимир Полтавець : Збірник на пошану пам"яті. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 80с. – (Вчені НаУКМА). – ISBN 966-518-112-2
269228
  Степанков В.С. Володимир Прокопович Газін: кілька штрихів до портрета Людини, вченого, педагога (до 80-річчя від дня народження Володимира Прокоповича Газіна) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 7-26. – ISSN 2309-2262
269229
  Пузаков Володимир Тихонович Володимир Пузаков: "У затишному домі й настрій святковий!" : [інтерв"ю з міським головою Кіровограда В.Т. Пузаковим] / Пузаков Володимир Тихонович, Кобець Олена // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 55-56
269230
  Палинський В. Володимир Радовський, мастак добирати "ключі" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 93-96. – ISSN 0236-1477
269231
  Палинський В. Володимир Радовський, мастак добирати "ключі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 8 (862). – С. 178-181. – ISSN 0868-4790
269232
  Шакура Ю.О. Володимир Рєзанов: поезія скальдів у рецепції "Слова о полку Ігоревім" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 415-421


  У статті розглядається зв"язок найдревнішої пам"ятки києво-руської літератури "Слова о полку Ігоревім" з поезією скальдів. В статье рассматривается связь древнего текста киево-русской литературы "Слова о полку Игореве" с поэзией скальдов. Ancient ...
269233
  Бідзіля Ю. Володимир Різун - почесний доктор Ужгородського університету // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 146-148. – (Філологія ; Вип. 15)
269234
   Володимир Різун - про хвороби української журналістики та їх лікування / Розмовляла В. Черемних // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 1. – С. 6-11 : Фото
269235
   Володимир Різун, директор Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 5. – С. 13
269236
   Володимир Різун: "Жоден український медіахолдинг не вкладає гроші в журналістську освіту" // Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 62-65
269237
  Ліцька О. Володимир Романенко // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Володимир Романенко - студент першого курсу відділення "міжнародна інформація". У свої 17 років вже має звання кандидата у майстри спорту з академічного веслування.
269238
  Мороз В. Володимир Романюк: Ще багато терня до щасливої зорі України // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 4. – С.34-36


  Один з редакорів найстарішого у світі українського часопису "Свобода", газети "Галичина", лауреат премії НСЖУ "Золоте перо".
269239
  Кириленко Т. Володимир Роменець про зміст переживань у процесі самопізнання особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 84-89. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
269240
  Фурман А. Володимир Роменець як методолог психософійного духу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 7-14. – ISSN 1810-2131
269241
  М"ясоїд П. Володимир Роменець: від психології творчості до творчості у психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 64-91. – ISSN 1810-2131
269242
  Клочек Г. Володимир Рутківський - творець другої реальності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 21 квітня (№ 8). – С. 6
269243
  Кобець С.В. Володимир Рутківський "Джури козака Швайки": твір про волелюбних та сміливих героїв // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 12 (448), квітень. – С. 20-23
269244
   Володимир Рутківський: дещо з біографії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 5 (722), травень. – С. 59-60. – ISSN 0130-5263
269245
  Пилипенко О. Володимир Самійленко - "сміливий чоловік" та "ідеальний публіцист" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 25-27
269246
  Стріха М. Володимир Самійленко - перекладач: спроба деконструкції міфу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 93-98. – ISSN 0236-1477
269247
  Бабишкін О.К. Володимир Самійленко : літературно-критичний нарис / О.К. Бабишкін. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 168 с.
269248
  Погребенник В.Ф. Володимир Самійленко / В.Ф. Погребенник. – К., 1988. – 47с.
269249
  Будний В. Володимир Самійленко та "Плеяда" / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 95-96. – ISBN 978-966-518-485-0
269250
  Петраускайте О. Володимир Самійленко у Боярці: маловідомі факти // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 4 (152), квітень. – С. 45-47
269251
  Тетеріна О. Володимир Самійленко: переклад як стимул художньо-естетичних пошуків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27- 29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто літературознавчу концепцію В. Самійленка. Осмислено стимулюючу роль художнього перекладу творів світової літератури у творчому зростанні письменника. Літературну постать В. Самійленка потрактовано як предтечу творчості Лесі Українки. The ...
269252
  Степула Н. Володимир Свідзинський // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 292-293. – ISBN 966-7379-16-7
269253
  Маврін О. Володимир Святий та його доба в оцінці Михайла Грушевського // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 86-101. – ISBN 978-966-02-6215-7
269254
  Толочко П. Володимир Святий. Ярослав Мудрий / П. Толочко. – Київ : АртЕк, 1996. – 216с. – ISBN 966-505-015-Х
269255
   Володимир Семенович Королюк / А.М. Самойленко, А.В. Скороход, І.М. Коваленко, Д.В. Гусак, І.В. Самойленко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 1-4. – ISSN 0868-6904
269256
  Козаченко Ю.В. Володимир Семенович Королюк : (до 90-річчя від дня народження) / Ю.В. Козаченко, Ю.С. Мішура, І.В. Самойленко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 1-3. – ISSN 0868-6904
269257
   Володимир Сергійович Токовенко (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 126 : фото
269258
  Соловйова М. Володимир Сіренко - поет із серцем борця // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 40-45. – ISSN 0130-5263
269259
  Луніна А.Є. Володимир Сіренко: "Ідеї, утілені в опері, сьогодні дуже актуальні..." (про оперу-ораторію Віталія Губаренка "Згадайте, братія моя") // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 102-110
269260
  Кейван І. Володимир Січинський = Volodymyr Sichynsky : архітект, мистець-графік, мистецтвознавець, дослідник / Іван Кейван. – Торонто : Євшан-зілля, 1957. – 79, [1] с. : портр., іл. – На обкл. авт. не зазнач., назва парал. укр., англ. - Парал. тит. англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 39-64. – (Українські митці в монографіях ; Вип. 1 ; Українська спілка образотворчих мистців у Канаді)
269261
  Бень А.Б. Володимир Следнєв: Кучма, мафія і я : (За матеріалами депутат. об-ня "Антимафія" та ЗМІ) / Анатолій Бень. – Київ : б. в., 2002. – 169 с. : іл. – (Серія "Правда і суд"). – ISBN 987-632-076-9
269262
  Килимник О.В. Володимир Сосюра / О.В. Килимник. – Київ, 1948. – 39с.
269263
  Кудін О.І. Володимир Сосюра / О.І. Кудін. – К, 1956. – 86с.
269264
  Бурляй Ю. Володимир Сосюра / Ю. Бурляй. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 204с.
269265
  Багрич М.І. Володимир Сосюра / М.І. Багрич, В.М. Скачков. – Харків, 1966. – 180с.
269266
  Моренець В.В. Володимир Сосюра / В.В. Моренець. – К., 1990. – 262с.
269267
  Коляда І.А. Володимир Сосюра / І. Коляда, Ю. Коляда ; [худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 117, [5] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 117-118. – ISBN 978-617-7013-22-7
269268
  Куриліна О. Володимир Сосюра (1898-1965) // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 11 (15). – С. 37-45
269269
  Пашко О.В. Володимир Сосюра та Сергій Єсенін в українській критиці 1920-х років // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  Стаття є роконструкцією того, що писали про С. Єсеніна та В. Сосюру в українській критиці 1920-х роках. Побудована винятково на історико-літературних фактах, робота унаочнює розмаїття контекстів, у яких відбувалась рецепція С. Єсеніна в Україні та ...
269270
  Багрій М.Г. Володимир Сосюра як творець канону соцреалізму: до ідейно-естетичних засад творчості письменника // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – C. 58-76


  У статті досліджено особливості художнього світу В. Сосюри 1920-1940-х рр., головних їх ідейно-темат. та художньо-естетичних здобутків, коли автор перебував у центрі літ. процесу в УРСР і на вістрі творення головних ідеологем, естетичних засад та ...
269271
   Володимир Сосюра. Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях. – Київ, 1978. – 144с.
269272
  Табачніков С.І. Володимир Стецюк // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 4 (60) : вересень - жовтень. – С. 92-99
269273
  Миронець Н. Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 78-88. – ISSN 0236-1477
269274
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (650). – С. 97-110. – ISSN 0236-1477
269275
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (652). – С. 92-101. – ISSN 0236-1477
269276
  Миронець Н. Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (649). – С. 99-119. – ISSN 0236-1477
269277
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) / упорядкування, примітки та коментарі Надії Миронець // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (655). – С. 86-97. – ISSN 0236-1477
269278
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (653). – С. 108-116. – ISSN 0236-1477
269279
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (654). – С. 56-70. – ISSN 0236-1477
269280
  Миронець Н. Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (656). – С. 108-116. – ISSN 0236-1477
269281
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 102-113. – ISSN 0236-1477
269282
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 рр.) / упорядкування , примітки та коментарі Надії Миронець // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 113-121. – ISSN 0236-1477
269283
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (651). – С. 95-114. – ISSN 0236-1477
269284
  Головацький Іван Володимир Темницький і його рід / Головацький Іван. – Львів : Свічадо, 2002. – 272с. – ISBN 966-561-275-1
269285
   Володимир Тимофійович Чупрун // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 475-476. – ISSN 1993-0917
269286
  Шевченко С. Володимир Удовенко: дві дати розстрілу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 січня (№ 1). – С. 15


  Про книжку "Соловецький реквієм", згадується "Ленінградський мартиролог", з якого взято архівні документи. У списку розстріляних є і прізвище героя цієї публікації - організатора охорони здоров"я Української Народної Республіки проф. Володимира ...
269287
  Андріяшко Василь Володимир Федько: багатогранність таланту // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-20. – ISSN 0868-9644
269288
  Гнатів Т.Ф. Володимир Фемеліді / Т.Ф. Гнатів. – Київ : Музична Україна, 1974. – 39 с.
269289
  Трахтенберг І. Володимир Фролькіс - це була епоха // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 58-65. – ISSN 1819-7329


  Володимир Фролькіс - доктор медичних наук, професор, академік, автор визначних праць у галузі сучасної фізіології.
269290
  Давидова Є.Д. Володимир Християнович Заузе / Є.Д. Давидова. – К., 1966. – 77с.
269291
  Котляр М.С. Володимир Хрістіанович Заузе. / М.С. Котляр. – Х. – 96с.
269292
  Максим"юк Г. Володимир Цісик - скрипаль і педагог (до 100-річчя від дня народження) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 82-95. – ISSN 2224-0926
269293
  Ільченко М.Ю. Володимир Челомей - видатний творець ракетно-космічної техніки // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 286-293. – ISBN 978-966-622-690-0
269294
  Горбулін В. Володимир Челомей. Через терни до зірок // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 44-57. – ISSN 1819-7329


  До 100-річчя від дня народження видатного ученого і конструктора ракетно-космічної техніки.
269295
  Трембіцький А.М. Володимир Чехівський - голова уряду Директорії // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 249-268. – ISBN 978-966-2187-00-7
269296
   Володимир Чуйко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 2
269297
  Гайдабура В. Володимир Шашаровський - фанатик театру (спогад Ростислава Василенка) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 54-58. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
269298
  Фігурний Ю. Володимир Шевченко - непересічний національний філософ і вчений-українознавець / Ю. Фігурний, О. Ярошинський // Світочі українознавства : монографія / Ю.С. Фігурний, О.Б. Ярошинський. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 124-132


  Пропонується бібліографічний покажчик праць Володимира Шевченка.
269299
  Малишевський І.Ю. Володимир Шевченко / І.Ю. Малишевський. – К., 1988. – 158с.
269300
  Андрос Є. Володимир Шинкарук: антропологічний поворот в українській філософії другої половини XX сторіччя // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 66-73. – ISSN 0235-7941
269301
  Козловський В. Володимир Шинкарук: існую, отже, мислю // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 67-75. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
269302
  Желєзко А.М. Володимир Щербина - дослідник київської старовини // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 178-186. – ISSN 2078-0133
269303
   Володимир Щербицький : Спогади сучасників. – Київ : Ін Юре, 2003. – 588с. – (Зірки і терни долі). – ISBN 966-8088-30-1
269304
  Юринець Я. Володимир Юринець: роки студентства у Львівському університеті // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 86-90
269305
  Лещух Р. Володимир Юрійович Зосимович : до 80-річчя від дня народження / Роман Лещух // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 45. – С. 125-126. – ISSN 0131-2634


  Відомий український учений, доктор геолого-мінералогічних наук Володимир Зосимович народився 4 грудня 1933 р. у с. Залізне Дзержинського (до 1936 р. Щербинівка) р-ну Донецької обл. Після закінчення школи вступив на геологічний факультет Київського ...
269306
  Яблонська О.В. Володимир Янів - поет і науковець // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 12. – С. 276-282. – ISSN 1729-360Х
269307
  Босович В.В. Володимир, син Святослава : Роман / В.В. Босович. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 382с.
269308
  Босович В. Володимир, син Святослава : Роман / В. Босович. – Київ : Український центр духовної культури, 1994. – 296с. – (Український історичний роман). – ISBN 5-7707-5387-0
269309
  Черниш О.П. Володимирівська палеолітична стоянка / О.П. Черниш. – К., 1953. – 76с.
269310
  Ткач М.М. Володимирові боги: міфологічний зміст та систематизація головних персонажів язичницького культу / М.М. Ткач. – Київ : Український центр духовної культури, 2002. – 192с. – ISBN 966-628-052-3
269311
   Володимирська : Культурологічний путівник. – Київ : Амадей, 1999. – 288с. – (Історія однієї вулиці). – ISBN 966-95281-0-0; 966-95281-7-8
269312
   Володимирський гродський суд. Подокументні описи актових книг. – Київ. – ISBN 966-8225-15-5
Вип. 1 : Справи 1-5 1566 - 1570. – 2002. – 227 с.
269313
  Кулаковський П.М. Володимирський і берестейський єпископ Йосиф Баковецький (бл. 1590-1654 рр.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 124-137. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6
269314
   Володимирський кафедральний патріарший собор у Києві : Короткий путівник і правильник поведінки. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 80 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-04-5
269315
  Берзін П.С. Володимирський Київський кадетський корпус // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 824-826. – ISBN 978-617-7020-05-8
269316
  Івашко Ю.В. Володимирський собор в Херсонесі: колиска східного православ"я // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 39-42. – ISSN 2077-3455


  З нагоди видання монографії М.І. Орленка "Свято-Володимирський собор в Херсонесі: методичні засади і хронологія відтворення".
269317
   Володимирський собор зводили при чотирьох царях // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 12 (115). – С. 12
269318
  Киркевич В.Г. Володимирський собор у Києві / В.Г. Киркевич. – Київ : Техніка, 2004. – 208с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-097-6
269319
  Крощенко Л. Володимирський собор у Херсонесі - пам"ятник над колискою християнства в Україні - Русі / Л. Крощенко, Є. Осадчий // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С. 36-47 : Фото. – ISSN 0131-2685
269320
   Володимиру Володимировичу Різуну - 60! // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 172. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (29)). – ISSN 2219-8741
269321
   Володимиру Григоровичу Синюкову - 75 років // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 124
269322
   Володимиру Івановичу Гетьману -60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 82. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
269323
   Володимиру Івановичу Касьяну (24.04.1929 - 12.10.2010). Світлої пам"яті // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 196


  Після закінчення Київського державного університета ім. Т. Шевченка працював асистентом, старшим викладачем, доцениом кафедри філософії КПІ (1960-1980 рр.), з листопада 1985 р. по червень 2004 р. - зав. каф., професором філософського фак-та Київського ...
269324
   Володимиру Івановичу Лаврику - сімдесят : сторінки минулого // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 85. – ISSN 1726-5428
269325
   Володимиру Івановичу Сергійчуку [привітання з ювілеєм] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 8-15 березня (№ 15). – С. 5 : фото
269326
  Яненко О.П. Володимиру Петровичу Куценку - 50 років // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 2. – С. 116-117. – ISSN 1023-2427
269327
  Кизилова В. Володимиру Рутківському - 80! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 9


  Володимир Рутківський — український поет, прозаїк, дитячий письменник, новинар.
269328
   Володимиру Семеновичу Королюку - сімдесят // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 93-94. – ISSN 1029-4171
269329
   Володимиру Сосюрі. – К., 1958. – 196с.
269330
  Морозов В.Н. Володин фронт / В.Н. Морозов. – М., 1975. – 96с.
269331
  Морозов В.Н. Володин фронт / В.Н. Морозов. – К., 1979. – 164с.
269332
  Сидоренко Віктор Володіння гігантів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 64-71 : фото
269333
  Мельник М. Володіння за новим Цивільним кодексом України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.91-95. – ISSN 0132-1331
269334
  Брега В. Володіння князів Вишневецьких у Лівобережній Україні в XVI - XVII століттях // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 39-44. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
269335
  Пашко Л. Володіння мистецтвом менеджменту людськими ресурами як основа управлінської культури в державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.90-95
269336
  Погрібний С.О. Володіння у цивільному праві / С.О. Погрібний; МОНУ; Одеська нац. юридична академія. – Одеса : Юридична література, 2002. – 280с. – ISBN 966-7694-59-3
269337
   Володіну Сергію Анатолійовичу - 60 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 129-130. – ISSN 2221-1055
269338
   Володченко Олександр Сергійович // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 14 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – С. 159-160. – ISBN 966-7782-10-7
269339
  Ермаков И.М. Володя-Солнышко / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1971. – 80с.
269340
  Байдерин В. Володя Ульянов в Казани и Кокушкине / В. Байдерин. – Казань, 1970. – 80с.
269341
  Соколов В.В. Володя. / В.В. Соколов. – Донецьк, 1967. – 138с.
269342
  Южанинов Л. Володька : рассказ // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 5. – С. 91-100. – ISSN 0027-8238
269343
  Махінчук М. Володька Рекс : Повість / М. Махінчук. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 128с. – На конкурс "Земле моя, Україно !"
269344
  Сверстюк Євген Володька Сосюра і червона калина // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 54-55. – ISSN 0130-5263
269345
  Бондаренко И. Володькино счастье / И. Бондаренко. – Л, 1948. – 192с.
269346
  Красильников А.И. Воложка / А.И. Красильников. – Волгоград, 1981. – 79с.
269347
   Воложка. – Куйбышев, 1990. – 287с.
269348
  Кочерженко Є.І. Волокитинський фарфор у сумському художньому музеї / Є.І. Кочерженко. – Харків : Прапор, 1971. – 24 с.
269349
  Соломон З.Г. Волокна из нефти и газа / З.Г. Соломон. – М., 1981. – 96с.
269350
   Волокна из синтетических полимеров. – М., 1957. – 505с.
269351
   Волокна с особыми свойствами. – М., 1980. – с.
269352
  Столярська О. Волокнисті рослини / О. Столярська. – К., 1929. – 72с.
269353
   Волокнистые композиционные материалы. – М., 1967. – 284с.
269354
  Зверев М.П. Волокнистые материалы из ориентированных полимерных пленок / М.П. Зверев, З.З. Абдулхакова. – М., 1985. – 160с.
269355
  Федосеев А.Д. Волокнистые силикаты / А.Д. Федосеев. – М - Л, 1966. – 184с.
269356
  Дижур Б.А. Волокнистый камень / Б.А. Дижур. – Свердловск, 1958. – 51с.
269357
   Волокничтые и дисперсноупрочненные композиционные материалы. – М., 1976. – 215с.
269358
  Виленская Р.М. Волокнообразующие полимеры / Р.М. Виленская. – Ленинград, 1967. – 260с.
269359
  Онуфриев И.М. Волоколамск и окрестности / И.М. Онуфриев. – Москва, 1974. – 136 с.
269360
  Лейкин А.С. Волоколамск. 850 лет / А.С. Лейкин. – М., 1985. – 78с.
269361
  Бек А.А. Волоколамское шоссе : книга на языке хинди / А.А. Бек. – Москва
269362
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек. – Москва, 1946. – 250с.
269363
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек, 1949. – 248с.
269364
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек. – Москва, 1957. – 222с.
269365
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек. – Москва, 1959. – 246с.
269366
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек. – Красноярск, 1960. – 248с.
269367
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек. – Москва, 1981. – 576с.
269368
  Бек А.А. Волоколамское шоссе : Роман / А.А. Бек. – Москва : Советская Россия, 1984. – 528с. – (Подвиг)
269369
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек. – Москва, 1985. – 573с.
269370
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек. – Москва, 1988. – 475с.
269371
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек. – Киев, 1989. – 540с.
269372
  Бек А.А. Волоколамское шоссе / А.А. Бек. – Москва, 1991. – 591с.
269373
  Бек О.А. Волоколамське шосе / О.А. Бек. – Київ, 1965. – 557с.
269374
  Свечников С.В. Волоконна оптика: досягнення і перспективи розвитку / С.В. Свечников, Х.І. Гапріндашвілі. – К., 1974. – 64с.
269375
  Грузевич Ю.К. Волоконная и интегральная оптика : учеб. пособие / Ю.К. Грузевич, В.А. Солдатенков. – Москва : Издательство МГТУ, 1989. – 40 с.
269376
  Евтихиев Н.Н. Волоконная и интегральная оптика в информационных системах / Н.Н. Евтихиев. – Москва, 1987. – 222 с.
269377
  Лисица М.П. Волоконная оптика / М.П. Лисица, Л.И. Бережинский, М.Я. Валах. – Киев : Техніка, 1968. – 280с.
269378
  Саттаров Д.К. Волоконная оптика / Д.К. Саттаров. – Ленинград : Машиностроение, 1973. – 280с.
269379
   Волоконная оптика : Материалы, технология, применение / Х.И. Гаприндашвили, Р.П. Джангобегов, В.Е. Коган, Д.М. Накаидзе; Х.И. Гаприндашвили, Р.П. Джангобегов, В.Е. Коган, Д.М. Накаидзе; Академия наук Грузинской ССР; Институт кибернетики. – Тбилиси : "Мецниереба", 1984. – 148 с.
269380
  Рождественский Б.В. Волоконная оптика в авиационной и ракетной технике / Б.В. Рождественский, В.Б. Вейнберг, Д.К. Саттаров. – Москва : Машиностроение, 1977. – 168 с.
269381
   Волоконная оптика в измерительной и вычислительной технике. – Алма-Ата, 1989. – 243с.
269382
  Семенов А.Б. Волоконная оптика в локальных и корпоративных сетях связи / А.Б. Семенов. – Москва : Компьютер Пресс, 1998. – 302с. – ISBN 5-89959-055-6
269383
  Элион Г. Волоконная оптика в системах связи / Г. Элион, Х. Элион. – Москва : Мир, 1981. – 198с.
269384
  Тидекен Р. Волоконная оптика и ее применение / Р. Тидекен. – М. : Мир, 1975. – 240 с.
269385
  Чео П.К. Волоконная оптика: Приборы и системы : Пер. с англ. / П.К. Чео. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 280с. – ISBN 5-283-02440-7
269386
  Капани Н.С. Волоконная оптика: принципы и применения : Пер.с англ. / Н.С. Капани. – Москва : Мир, 1969. – 464с.
269387
  Григорук В.І. Волоконний гіроскоп з варіаційними параметрами елементів / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 304-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Проаналізовано схему волоконного гіроскопа з застосуванням керованих елементів. Встановлено, що керування ступенем деполяризації випромінювання джерела в поєднанні з шумовою амплітудно-фазовою модуляцією у відгалужувачі дозволяє усунути дрейф нуля, ...
269388
  Григорук В.І. Волоконний гіроскоп з оберненням хвильового фронту в фоторефрактивних середовищах / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 339-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано волоконний гіроскоп з оберненням хвильового фронту в фоторефрактивних матеріалах. Показано, що внаслідок компенсації паразитного зсуву фаз, обумовленої ефектом Keppa, деполяризацією випромінювання та енергетичним міжмодовим обміном, ...
269389
  Григорук В.І. Волоконний світловод - найефективніший канал передачі інформації // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 12-13
269390
  Григорук В.І. Волоконні відгалужувані для оптичних систем / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 265-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Продемонстрована можливість виготовлення методом електродугового зварювання направлених оптичних відгалужувачів на основі традиційних кварц-кварцевих волокон без попереднього усунення оболонки з низькими (менше 1,2 дБ) втратами і високою направленістю ...
269391
   Волоконно-оптическая связь = Optical fibre communications.Devicel,circuits,and systems : Приборы, схемы и системы. – Москва : Радио и связь, 1982. – 272с.
269392
  Свечников С.В. Волоконно-оптическая связь / С.В. Свечников, Г.С. Свечников. – Киев : Знание, 1982. – 49с.
269393
  Носов Ю.Р. Волоконно-оптическая связь / Ю.Р. Носов. – Москва : Из-во "Знание", 1990. – 63с.
269394
  Бусурин В.И. Волоконно-оптические датчики / В.И. Бусурин, Ю.Р. Носов. – М., 1990. – 254с.
269395
   Волоконно-оптические датчики / Т. Окоси, К. Окамото, М. Оцу, Х. Нисихара, К. Кюма, К. Хататэ. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1990. – 256 с.
269396
  Жилин В.Г. Волоконно-оптические измерительные преобразователи скорости и давления / В.Г. Жилин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 111 с.
269397
   Волоконно-оптические кабели : Теоретические основы, конструирование и расчёт, технология производства и эксплуатация / Д.В. Иоргачев, О.В. Бондаренко, А.Ф. Дащенко, А.В. Усов. – Одесса : Астропринт, 2000. – 536 с. – ISBN 966-549-542-9
269398
  Андрушко Л.М. Волоконно-оптические линии связи / Л.М. Андрушко, И.И. Гроднев, И.П. Панфилов. – Москва : Радио и связь, 1984. – 137 с.
269399
  Зак Е.А. Волоконно-оптические преобразователи с внешней модуляцией / Е.А. Зак. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 128 с.
269400
  Петяшин И.Б. Волоконно-оптические системы передачи и обработки сигналов / И.Б. Петяшин. – Горький, 1989. – 151с.
269401
  Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи / Р. Фриман ; пер. с англ. под ред. Н.Н. Слепова. – 3-е изд., доп. – Москва : Техносфера, 2006. – 496 с. – ISBN 5-94836-010-5
269402
   Волоконно-оптична інтерферометрична система вимірювання геометричної форми поверхні деталей / Ю.М. Аксентьєв, С.В. Окоча, М.М. Охрамович, В.В. Крихта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 64-66. – Бібліогр.: С. 66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У даній статті запропоновано використання багатоканального прийому сигналів волоконно-оптичного міжмодо-вого інтерферометра для підвищення точності вимірювань. In the article the multichannel reception of signals fiber-optical intermode interferometer ...
269403
   Волоконные композиционные материалы. – М., 1978. – 250с.
269404
  Мидвинтер Дж.Э. Волоконные световоды для передачи информации = Optical fibers for transmission / Дж. Э. Мидвинтер ; пер с англ., под ред. Е.М. Дианова. – Москва : Радио и связь, 1983. – 336с.
269405
  Шереметьев А.Г. Волоконный оптический гироскоп / А.Г. Шереметьев. – Москва : Радио и связь, 1987. – 149с.
269406
   Волонтер Катерина Таранова: "Серед молоді я не зустрічала збайдужіння" // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4


  Координатор студентської робочої групи Координаційної ради КНУ імені Тараса Шевченка Катерина Таранова розповіла про діяльність волонтерів університету в зоні АТО та медичні курси Товариства Червоного Хреста.
269407
  Давыдов Ю.В. Волонтер свободы / Ю.В. Давыдов. – М, 1988. – 366с.
269408
  Волошин Андрій Волонтери відкривають Україну для Європи / Волошин Андрій, Гончаров Володимир // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
269409
  Данилюк Інна Волонтеризм, або Як відпочивати, працюючи : особливий випадок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 108-110 : Фото
269410
  Жужа Л.О. Волонтерство АТО як політичний інститут: сутність та вплив на громадянське суспільство України // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 1 (7), ч. 1. – С. 38-49
269411
  Алексєєнко О.В. Волонтерство в Україні: допомога або ведмежа послуга державі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 214-216
269412
  Крулько І. Волонтерство в Україні: як підтримати і посилити мотивацію? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 січня (№ 1). – С. 13


  Волонтерство стало частиною світогляду українців. Однак законодавчо масштабний волонтерський рух "легалізовано" тільки на початку року. Як підтримати організаційно й мотиваційно волонтерство, щоб забезпечити волонтерську традицію для майбутніх поколінь ...
269413
  Рудська А.І. Волонтерство як механізм залучення молоді до соціальних проектів // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 66-67
269414
  Сидоренко С.В. Волонтерство як новий суб"єкт глобального громадянського суспільства в контексті сучасних соціополітичних трансформацій // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 73-76. – ISBN 978-966-8676-80-2


  Згадується Грушевський М.
269415
  Сидоренко С.В. Волонтерство як суб’єкт глобально-мережевого громадянського суспільства в контексті сучасних соціополітичних трансформацій // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 167-174. – ISSN 2072-1692
269416
  Семків І.І. Волонтерська активність студентської молоді: статеворольовий аспект // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 234-245. – ISSN 2411-1449
269417
   Волонтерська акція біологів // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 4


  Навчально-науковий центр "Інститут біології" КНУ імені Тараса Шевченка за підтримки МОН України провів у навчальних закладах Києва (та за його межами) волонтерську акцію "Біологія - наука майбутнього". Координаторами акції виступили голова журі ІV ...
269418
  Матійчик А.В. Волонтерська діяльність як детермінанта розвитку громадянського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 100-107. – ISSN 2077-1800
269419
  Тарасенко Т. Волонтерська діяльність як пріоритет державної молодіжної політики в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 121-129. – ISSN 2414-4436
269420
  Романкова Л. Волонтерська діяльність як складова формування моральних цінностей студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (59). – С. 54-60. – ISSN 2078-1016
269421
  Юрова Т. Волонтерська допомога у створенні засобів індивідуального захисту та технічного оснащення військовослужбовців у зоні АТО // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 103-108. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
269422
  Мухіна М.О. Волонтерський рух в Україні після "Революції гідності" в контексті формування громадянського суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 189-197
269423
   Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. – Київ, 1999. – 112с. – ISBN 966-7541-09-6
269424
  Шимченко Л.А. Волонтерський рух як один із феноменів забезпечення соціальної безпеки в Україн // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 28/1. – С. 148-157. – ISSN 2306-546X
269425
  Павлюк К.С. Волонтерський рух: зарубіжний досвід та вітчизняні практики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 13/14, липень. – С. 87-93. – ISSN 2306-6814
269426
  Поляруш С. Волонтерський рух: світовий досвід, Україна і Кіровоградщина // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 150-155. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
269427
  Ситник В.О. Волонтерські рухи як основа формування громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 174-176
269428
  Олема Волонтеры революции / Олема, , Даура. – М., 1963. – 142с.
269429
  Ветров А.А. Волонтеры свободы / А.А. Ветров. – Москва, 1972. – 216с.
269430
  Ветров А.А. Волонтеры свободы / А.А. Ветров. – Москва, 1973. – 216с.
269431
  Родионова Наталья Петровна Волонтёры, умники и короли поэтов : о Центре чтения Красноярского края // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 27-29. – ISSN 1727-4893


  Последнее время много говориться о том, что библиотека должна быть навигатором в море информации. Понятно, что без выполнения своих основных функций библиотека существовать не может, ими обусловлена ее абсолютная и непреходящая ценность. Но читатель ...
269432
  Родионова Наталья Петровна Волонтёры, умники и короли поэтов : о Центре чтения Красноярского края // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 27-29. – ISSN 1727-4893


  Последнее время много говориться о том, что библиотека должна быть навигатором в море информации. Понятно, что без выполнения своих основных функций библиотека существовать не может, ими обусловлена ее абсолютная и непреходящая ценность. Но читатель ...
269433
  Родионова Наталья Петровна Волонтёры, умники и короли поэтов : о Центре чтения Красноярского края // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 27-29. – ISSN 1727-4893


  Последнее время много говориться о том, что библиотека должна быть навигатором в море информации. Понятно, что без выполнения своих основных функций библиотека существовать не может, ими обусловлена ее абсолютная и непреходящая ценность. Но читатель ...
269434
  Гураль П. Волосна територіальна громада - організаційно-правова основа самоврядування в Україні: історико-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 101-116. – ISSN 0132-1331
269435
  Лопатовський Ю.М. Волосне правління після Лютневої революції 1917 р. // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 17-18
269436
  Бондаревський А.В. Волосне управління та становище селян на Україні / А.В. Бондаревський. – К, 1961. – 128с.
269437
  Селіхов Д. Волосні суди в Україні: організація, діяльність та місце в селянському самоврядуванні після аграрних реформ 1861-1866 років // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 117-129. – ISSN 1993-0909
269438
  Талло Й. Волосся Вероніки. / Й. Талло. – К., 1965. – 112с.
269439
  Івасишин Т.М. Волосся як об"єкт судово-біологічної експертизи : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11- цитологія, клітинна біологія, гістологія / Івасишин Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 130л. – Бібліогр.:л. 109-129
269440
  Івасишин Тарас Михайлович Волосся як об"єкт судово-біологічної експертизи : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Івасишин Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
269441
  Френкель З.Г. Волостное хозяйство, его значение и задачи в благоустройстве местной жизни. / З.Г. Френкель. – Л, 1926. – 160с.
269442
  Полюдов Е. Волостной бюджет и советское строительство в деревне / Е. Полюдов. – М., 1925. – 52с.
269443
  Авдеева Волостной суд в системе органов общественного управления и суда начала XX в / Авдеева, ОЛ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 7. – С. 24-26. – ISSN 1812-3805
269444
  Семьянинов В.П. Волостные Советы Среднего Поволжья в докомбедовский период : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Семьянинов В.П. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1977. – 22 с.
269445
  Глушаченко С.Б. Волостные суды в Башкирии / С.Б. Глушаченко, У.И. Гибадатов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 8. – С. 14-17. – ISSN 1812-3805
269446
  Козлов В.Ф. Волосы Вероники : Роман, повести / В.Ф. Козлов. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 517 с.
269447
  Козлов В.Ф. Волосы Вероники: Роман и повесть. / В.Ф. Козлов. – Л., 1984. – 440с.
269448
   Волосы животных как объект судебно-биологической экспертизы. – М., 1984. – 144с.
269449
   Волосяная струна. – М., 1975. – 240с.
269450
  Всеволодов Э.Б. Волосяные фолликулы / Э.Б. Всеволодов. – Алма-Ата, 1979. – 192с.
269451
  Поліщук Л.К. Волоський горіх на Україні / Л.К. Поліщук. – Київ, 1959. – 228с.
269452
  Логгінов Б.Й. Волоський горіх. / Б.Й. Логгінов, Ф.Л. Щепотьєв. – Київ; Харків, 1948. – 72с.
269453
  Вздорнов Г.И. Волотово: фрески церкви Успения на Волотовском поле близ Новгорода / Г.И. Вздорнов. – Москва, 1989. – 343с.
269454
  Королюк В.Д. Волохи и славяне русской летописи / В.Д. Королюк. – Кишинев, 1971. – 24 с.
269455
  Шапошников А.К. Волохи, волхвы и славянский этногенез // Студії з ономастики та етимології. 2013 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2013. – С. 185-199. – ISBN 978-966-8825-79-8


  Волохи - це найдавніший народ, про зіткнення з яким у слов"ян зберігалися нехай вже не надто докладні, але, все ж, цілком певні спогади навіть в 11 ст. Волхви - слово книжкового поширення, виходить з перекладацької школи Кирила і Мефодія.
269456
   Волохов Віктор Миколайович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 58-59. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
269457
  Кузнецов О. Волочаевка / О. Кузнецов. – Хабаровск, 1969. – 31с.
269458
   Волочаевка. – Хабаровск, 1976. – 32с.
269459
  Канстанцінава Т. Волочебні наспіви північнобілоруської традиції: ареальний аспект // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 81-90. – (Слов"янська мелогеографія ; кн. 4)
269460
  Майборода Неоніла Волочиські прототипи літературних героїв Олександра Купріна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 10
269461
  Хоменко Р. Волошенко Тамара Василівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 9 : Волошенко Тамара. – С. 3-15
269462
   Волошинские чтения. – Москва, 1981. – 136 с.
269463
   Волошинские чтения. – Сімферополь, 1997. – 178с.
269464
   Волощук Володимир Михайлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 25-26
269465
   Волощук Володимир Михайлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 38-39 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
269466
   Волощук Володимир Михайлович (1938) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 24-25. – ISBN 966-95774-3-5
269467
  Дуброва О. Волт Вітмен та Богдан-Ігор Антонич: творчі паралелі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 128-135. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано архетипіку творів Вітмена та Антонича, що дає змогу розкрити багатовимірність худож. світів митців, прослідкувати та побачити глибину типологіч. збігів між творами; розглянуто головні архетипи (землі, води та вогню), майстерне ...
269468
  Баррюель, О. Волтерианцы, или История о якобинцах, открывающая все противу христианския злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы : [перевод] с франц., последнего, исправленного и вновь умноженного издания : в 12 ч. – Москва : в типографии С. Селивановского
Ч. 3-4. – 1806. – 264, 271 с. – Каждая часть имеет собственную пагинацию


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
269469
  Баррюель, О. Волтерианцы, или История о якобинцах, открывающая все противу христианския злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы : [перевод] с франц., последнего, исправленного и вновь умноженного издания : в 12 ч. – Москва : В Губернской типографии у А. Решетникова
Ч. 9. – 1807. – 204 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
269470
  Баррюель, О. Волтерианцы, или История о якобинцах, открывающая все противу христианския злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы : [перевод] с франц., последнего, исправленного и вновь умноженного издания : в 12 ч. – Москва : в Губернской типографии у А. Решетникова
Ч. 10. – 1808. – 192 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
269471
  Баррюель, О. Волтерианцы, или История о якобинцах, открывающая все противу христианския злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы : С французскаго. Последняго, исправленнаго и вновь умноженнаго издания. : В двенадцати частях. – Москва : В Губернской типографии у А. Решетникова
Ч. 11. – 1808. – 240 с. – Авт. в изд. не указ., установлен по интернет-поиску


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М .Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
269472
  Баррюель, О. Волтерианцы, или История о якобинцах, открывающая все противу христианския злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы : [перевод] с франц., последнего, исправленного и вновь умноженного издания : в 12 ч. – Москва : В Губернской типографии у А. Решетникова
Ч. 12. – 1809. – 204с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
269473
  Нонот Волтеровы заблуждения, обнаруженные аббатом Нонотом. – Москва
1. – 1793. – 379 с.
269474
  Ильина Л.Л. Волхв / Л.Л. Ильина, А.Н. Грахов. – Л., 1980. – 120с.
269475
  Фаулз Джон Волхв = The Magus / Фаулз Джон; Пер. с англ. Бориса Кузьминского. – 2-е издание. – Москва : Независимая газета, 1997. – 736с. – (Беллетристика). – ISBN 5-85300-051-002
269476
  Фаулз Д. Волхв = The magus : [роман] / Джон Фаулз; [пер. с англ. Б. Кузьминский]. – Москва : Махаон, 2001. – 704с. – (Современная классика). – ISBN 5-18-000203-6
269477
  Славин Микола Волхв Євген Товстуха // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 10-12 : фото
269478
  Соловьев В.С. Волхвы / В.С. Соловьев. – М., 1991. – 439с.
269479
  Логинов Дмитрий Волхвы Велесовой книги // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 11. – С. 24-28. – ISSN 0130-7045
269480
  Дубровская Екатерина Волхвы или цари? // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 50-53. – ISSN 1812-867Х
269481
  Дичаров З.Л. Волхов / З.Л. Дичаров. – Л., 1961. – 184с.
269482
  Чижов О.П. Волхов и реки его бассейна. Опыт гидролого-геоморфологического исследования : автореф. дис. ... канд. географ. наук / Чижов О.П. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1951. – 18 с.
269483
  Девяткин А.М. Волхов не замерзает / А.М. Девяткин. – М., 1965. – 128с.
269484
  Алексеев О.А. Волхова / О.А. Алексеев. – Москва, 1972. – 96с.
269485
   Волховник. Карби Язичницького Віровчення : Правослов. Молитви до Рідних Богів. – Київ : Сварог, 2001. – 144с. – (Пам"ятки релігійної думки України-Русі). – ISBN 966-72058-09-5
269486
  Сапаров А.В. Волховские были / А.В. Сапаров. – Л, 1949. – 194с.
269487
  Самухин В.П. Волховские партизаны / В.П. Самухин. – Л, 1969. – 269с.
269488
  Эртель А.И. Волхонская барышня / А.И. Эртель. – М.Л., 1959. – 824с.
269489
  Эртель А.И. Волхонская барышня / А.И. Эртель. – М, 1984. – 495с.
269490
  Светина Т. Волчата / Т. Светина. – Москва, 1985. – 351с.
269491
  Евдокимов В.К. Волчата на качелях / В.К. Евдокимов. – Л., 1990. – 228с.
269492
  Ванюшин В.Ф. Волчий глаз / В.Ф. Ванюшин. – Алма-Ата, 1957. – 111с.
269493
  Веретенников В.А. Волчий гон / В.А. Веретенников. – Київ, 1992. – 157с.
269494
  Вейман С Волчий дом : Историческая повесть / Стенли Вейман ; Пер. с англ. С.В. Акимовой. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. О-ва тип. дела, 1911. – 191 с. – (Всеобщая библиотека ; № 103-104)
269495
  Кобылянская О. Волчица / О. Кобылянская. – М., 1961. – 224с.
269496
  Саченко Б.И. Волчица из Чертовой Ямы : рассказы и повести / Б.И. Саченко; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1981. – 352 с.
269497
  Буало П. Волчицы. Ловушка для Золушки : романы : пер. с французского / Пьер Буало, Тома Нарсежак. – Москва : Прогресс, 1988. – 412 с. – Загл. пер.: Ловушка для Золушки. - На пер. авт. не указ. - В изд. также: Лифт на эшафот / Ноэль Калеф
269498
  Замятин Е.П. Волчок / Е.П. Замятин. – Кировск, 1958. – 15с.
269499
  Краснов А.И. Волчок и применение его свойств / А.И. Краснов. – М., 1958. – 64с.
269500
  Куратова Н.Н. Волчье лыко : повести и рассказы / Н.Н. Куратова; пер. с коми. – Москва : Современник, 1989. – 203 с.
269501
  Северцова Елена Волчьи "культурные традиции". О волчьих "традициях" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 78 : фото
269502
  Чахкиев Саид Волчьи ночи : романы / Чахкиев Саид. – Москва : Советский писатель, 1990. – 342 с.
269503
  ЧАхкиев Саид Волчьи ночи. / ЧАхкиев Саид. – Грозный, 1973. – 239с.
269504
  Доброхотов Сергей Волчьи стаи за полярным кругом // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 256-266 : фото
269505
  Дальний Б.Д. Волчьи ягоды / Б.Д. Дальний. – Воронеж, 1968. – 132с.
269506
   Волчьи ягоды. – Москва, 1986. – 379,2с.
269507
  Ермоленко В.И. Волчья балка / В.И. Ермоленко. – Воронеж, 1965. – 140с.
269508
  Басаргин И.У. Волчья ночь / И.У. Басаргин. – Владивосток, 1971. – 128с.
269509
  Быков В. Волчья стая / В. Быков. – Москва, 1975. – 64 с.
269510
  Быков В.В. Волчья стая / В.В. Быков. – М., 1975. – 64с.
269511
  Леберт Г. Волчья шкура : роман / Ганс Леберт ; пер. с нем. Наталии Ман и Е. Вильмонт. – Москва : Прогресс, 1972. – 510 с. : ил.
269512
  Михайленко А.И. Волчья ягода: стихотворения и поэмы / А.И. Михайленко. – Одеса, 1997. – 160с.
269513
  Глазарова Я. Волчья яма / Я. Глазарова. – М, 1968. – 295с.
269514
  Силаев Б.Д. Волчья яма / Б.Д. Силаев. – 2-е изд. – Х., 1988. – 315с.
269515
  Быков В. Волчья яма : Повесть // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 4. – С.80-96.
269516
  Быков В. Волчья яма : Повесть // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 3. – С. 82-93.
269517
  Липневич В. Волчья яма, или Стрелок в именном окопе // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 4. – С.165-170. – ISSN 0130-7673


  О произведения Василя Быкова, которые были напечатаны в 2001 году
269518
   Волшебная арфа. – Москва, 1977. – 351 с.
269519
  Шевцов И Н. Волшебная блесна. / И Н. Шевцов, . – Алма-Ата, 1991. – 158с.
269520
  Деляну Л. Волшебная булава : стихи / Л. Деляну; пер.с молдав. – Москва : Советский писатель, 1959. – 187 с.
269521
  Курбатов К.И. Волшебная гайка: Рассказы. / К.И. Курбатов. – Л., 1978. – 192с.
269522
  Манн Т. Волшебная гора : [роман] / Томас Манн ; [пер. с нем. В. Станевич, В. Куреллы]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика ; Азбука, 2005. – 990, [2] с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-01619-6
269523
  Кирш Майке Волшебная гора : Калифорния: Гора // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 90-95 : Іл. – ISSN 1029-5828
269524
  Гор Г. Волшебная дорога / Г. Гор. – Л., 1978. – 592с.
269525
  Шерипов С.А. Волшебная дорога. / С.А. Шерипов. – М., 1984. – 48с.
269526
  Толстой А.Н. Волшебная дуга / А.Н. Толстой. – М., 1983. – 463с.
269527
   Волшебная игла. – Калинин, 1957. – 48 с.
269528
  Сергеев М.Д. Волшебная калоша или Необыкновенные приключения Вадима Смирнова, его лучшего друга Паши Кашкина и 33 невидимок из 117 школы / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1958. – 100с.
269529
  Волгина Т.И. Волшебная кисточка / Т.И. Волгина. – Київ, 1981. – 168с.
269530
  Рыленков Н.И. Волшебная книга / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1956. – 134с.
269531
  Рыленков Н.И. Волшебная книга / Н.И. Рыленков. – М., 1964. – 350с.
269532
  Юсупова С. Волшебная коробочка / С. Юсупова, М. Яновская. – Сталинабад, 1948. – 120с.
269533
  Костыков Волшебная лампа / Костыков : Молодая гвардия, 1944. – 128с.
269534
  Лукьянов О.М. Волшебная лампа / О.М. Лукьянов. – Саратов, 1980. – 95 с.
269535
   Волшебная лампа Аладдина [Електронний ресурс] = Aladin"s magic lamp : продолжительность 84 мин. ; жанр сказка. – Москва : RUSCICO, 1999. – 1DVD. – DVD video.-Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск., англ...-Субтитр. версии: русск., англ....Дидактич. пос. в изучен. инстран. яз.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (Fairy tales the best)


  В Багдаде дочь султана, капризная красавица по имени Будур. Всякий, кто посмеет взглянуть на нее, будет казнен. Бедный юноша Аладдин как увидел принцессу, так сразу в нее и влюбился... Дополнительные матеоиалы : "Музей RUSCICO", оригинальніе ролики ...
269536
  Виткович В. Волшебная лампа Алладина / В. Виткович, Г. Ягдфельд. – Москва, 1971. – 192с.
269537
  Хайкина Д.Г. Волшебная лестница / Д.Г. Хайкина. – М., 1979. – 168с.
269538
  Бочоришвили Е. Волшебная мазь : проза: повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 2 (1042). – С. 65-84. – ISSN 0130-7673
269539
   Волшебная музыка. – Киев, 1989. – 125,2с.
269540
  Солоухин В.А. Волшебная палочка / В.А. Солоухин. – М, 1983. – 256с.
269541
  Марголис Л.Я. Волшебная палочка химии. Катализ и его применения. / Л.Я. Марголис. – М., 1964. – 119с.
269542
  Ставская И. Волшебная птица. / И. Ставская. – М., 1970. – 111с.
269543
   Волшебная сабля.. – Ворошиловск, 1939. – 73,6с.
269544
   Волшебная свирель.. – Киев, 1988. – 158,2с.
269545
  Зуев Е.И. Волшебная сила растяжки / Е.И. Зуев. – М., 1990. – 64с.
269546
  Шаховская Наталья Волшебная сказка Италии // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 64-65 : Фото. – ISSN 1029-5828
269547
  Пилипенко-Фрицак Волшебная сказка как источник формирования концентрации универсальніх концептов // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 64-69. – Бібліогр.: Літ.: С. 69; 8 назв.
269548
  Чекальский Эустахий Волшебная скрипка. / Чекальский Эустахий. – Варшава, 1965. – 381 с.
269549
  Бойко С.П. Волшебная страна Шарля Перро / С.П. Бойко. – Ставрополь, 1992. – 316с.
269550
  Кычаков И.С. Волшебная стрела / И.С. Кычаков. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 151с.
269551
  Кычаков И.С. Волшебная стрела / И.С. Кычаков. – М., 1991. – 335с.
269552
  Клаус Петер Симон Волшебная травка : медицина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 72-85 : Фото. – ISSN 1029-5828
269553
  Баландина Н. Волшебная феерия : Фильмы Отара Иоселиани в контексте французского кино 60-х // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 38-49


  Отар Давидович Іоселіані — груз.-франц. кінорежисер, сценарист, актор. З 1982 р. мешкає і працює у Франції, куди іммігрував у зв"язку з проблемами з радянською цензурою. Згідно інтерв"ю 2006 року, зараз мешкає знову в Грузії, але знімає кіно у Франції
269554
  Филиппова И. Волшебная флейта / И. Филиппова. – М, 1969. – 109с.
269555
   Волшебная флейта.. – Новосибирск, 1989. – 235,5с.
269556
  Ходза Н. Волшебная чаша / Н. Ходза. – Хабаровск, 1956. – 152с.
269557
  Ходза Н.А. Волшебная чаша / Н.А. Ходза. – Чкалов, 1957. – 128с.
269558
   Волшебная чаша.. – Хабаровск, 1956. – с.
269559
   Волшебная чаша.. – Чкалов, 1957. – с.
269560
  Слуцкис М. Волшебная чернильница / М. Слуцкис. – Вильнюс, 1967. – 203 с.
269561
  Василенко И.Д. Волшебная шкатулка / И.Д. Василенко. – Москва, 1950. – 296с.
269562
  Василенко И.Д. Волшебная шкатулка / И.Д. Василенко. – Москва, 1953. – 316с.
269563
  Василенко И.Д. Волшебная шкатулка / И.Д. Василенко. – Москва, 1979. – 384с.
269564
  Василенко И.Д. Волшебная шкатулка / И.Д. Василенко. – Москва, 1983. – 702с.
269565
  Сидоров Н.Д. Волшебник-невидимка / Н.Д. Сидоров. – Москва, 1963. – 94с.
269566
  Кенин-Лопасан Волшебник / Кенин-Лопасан. – Кызыл, 1976. – 81с.
269567
  Аубакиров Оспанхан Волшебник : Юморист. рассказы : пер. з казах. / Аубакиров Оспанхан. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 208 с.
269568
  Османис Я.В. Волшебник : стихи / Я.В. Османис; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1978. – 102 с.
269569
  Разумневич В.Л. Волшебник без бороды / В.Л. Разумневич. – Москва, 1969. – 199с.
269570
  Борисов Л.И. Волшебник из Гель-Гью / Л.И. Борисов. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 161 с.
269571
  Борисов Л.И. Волшебник из Гель-Гью; Жюль Верн; Под флагом Катрионы / Л.И. Борисов. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 767 с.
269572
  Волков А.М. Волшебник Изумрудного города / А.М. Волков. – Владивосток, 1978. – 175 с.
269573
  Волков А.М. Волшебник Изумрудного города / А.М. Волков. – Москва, 1984. – 159с.
269574
  Волков А.М. Волшебник Изумрудного города. Урфин Джюс и его деревянные солдаты : повести / А.М. Волков. – Киев : Вэсэлка, 1990. – 406с. – ISBN 5-301-00728-9
269575
  Волков А.М. Волшебник Изумрудного города. Урфин Джюс и его деревянные солдаты. Семь подземных королей : сказочные повести / А. Волков. – Москва : Пресса, 1992. – 512 с. : илл. – ISBN 5-253-00175-1
269576
  Волков А.М. Волшебник Изумрудного города: Урфин Джюс и его деревянные солдаты / А.М. Волков. – Омск, 1991. – 315с.
269577
  Злотницкий Д. Волшебник с берегов Миссисипи: Грег Киз и его романы // Мир фантастики : Фэнтэзи и фантастика во всех проявлениях / ООО "Техномир". – Москва, 2006. – № 9. – С. 44-46
269578
  Хайф Райнер Волшебник электричества. Обманутый гений : биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 146-152. – ISSN 1029-5828
269579
  Хазин А.А. Волшебники живут рядом. Сценки, монологи, фельетоны, пьеса / А.А. Хазин. – Л, 1967. – 155с.
269580
  Вьюник А В. Волшебники ледяных катков / А В. Вьюник, . – Ленинград, 1970. – 47с.
269581
  Шаров А.И. Волшебники приходят к людям / А.И. Шаров. – М., 1974. – 304с.
269582
  Шаров А.И. Волшебники приходят к людям / А.И. Шаров. – 2-е изд. – М., 1979. – 382с.
269583
  Асенин С.В. Волшебники экрана / С.В. Асенин. – Москва, 1974. – 287с.
269584
   Волшебнику -- абсолютная гарантия.. – Таллинн, 1990. – 429,2с.
269585
  Розен Б.Я. Волшебница химия. / Б.Я. Розен. – Минск, 1964. – 115с.
269586
  Неелов Е.М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики / Е.М. Неелов. – Л., 1986. – 198с.
269587
  Леонидзе Г.Н. Волшебное дерево : воспоминания детских лет / Г.Н. Леонидзе; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1965. – 283 с.
269588
  Леонидзе Г.Н. Волшебное дерево : сборник рассказов : воспоминания детских лет / Г.Н. Леонидзе; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1977. – 272 с.
269589
  Фролов В.С. Волшебное зеркало (Современные методы и средства голографии) / В.С. Фролов. – Москва : Знание, 1979. – 144с.
269590
  Славова М. Волшебное зеркало детства : Статьи о детской литературе / М. Славова. – Київ : Киевский университет, 2002. – 94с. – ISBN 966-7865-18-5
269591
  Крокос В.И. Волшебное зеркало науки / В.И. Крокос. – Одесса, 1922. – 75с.
269592
  Казимировский Э.С. Волшебное зеркало планеты / Э.С. Казимировский. – Иркутск : Вост.-Сиб. книжн. изд-во, 1978. – 159 с.
269593
   Волшебное зеркало.. – М., 1963. – 135с.
269594
  Таос-Амруш Волшебное зерно / Таос-Амруш. – М, 1974. – 231с.
269595
  Андреев Ю.А. Волшебное зрение : специфика лит. в современн. преломлениях / Ю.А. Андреев. – Ленинград, 1983. – 407с.
269596
  Андреев Ю.А. Волшебное зрение : специфика лит. в современн. преломлениях / Ю.А. Андреев. – 2-е доп. изд. – Ленинград, 1990. – 431с.
269597
  Четвериков Б.Д. Волшебное кольцо / Б.Д. Четвериков. – Л, 1989. – 524с.
269598
   Волшебное кольцо.. – М., 1990. – 23,1с.
269599
  Ржезач В. Волшебное наследство : повесть-сказка : для сред. возраста / В. Ржезач. – М., 1991. – 126с.
269600
  Власов А.Е. Волшебное окно / А.Е. Власов, А.М. Млодик. – Ленинград, 1959. – 159 с.
269601
  Власов А.Е. Волшебное окно / А.Е. Власов, А.М. Молодик. – Ленинград, 1963. – 160с.
269602
  Греков Ю.Ф. Волшебное окно / Ю.Ф. Греков, И.Л. Криворук. – Кишинев, 1986. – 174с.
269603
  Шумков О.А. Волшебное перо / О.А. Шумков. – Владивосток, 1975. – 103с.
269604
  Алпенидзе В.Т. Волшебное перо жар-птицы : повести-сказки / В.Т. Алпенидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1978. – 232 с.
269605
  Темкин А.М. Волшебное слово / А.М. Темкин. – Москва, 1962. – 16с.
269606
  Осеева В.А. Волшебное слово / В.А. Осеева. – М, 1980. – 16с.
269607
   Волшебное слово. – М., 1988. – 383с.
269608
  Шмаков С.А. Волшебное слово "сам" / С.А. Шмаков. – М, 1988. – 124с.
269609
  Тарба Н. Волшебное утро : стихи / Н. Тарба. – Москва : Советский писатель, 1988. – 173 с.
269610
  Тюгель Ханне Волшебное число : сила одного числа / Тюгель Ханне, Штайнмец Марк, Эльснер Мюллер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 40-48 : Фото. – ISSN 1029-5828
269611
  Мишин Г.А. Волшебной кисти мастера / Г.А. Мишин. – Саратов, 1987. – 149с.
269612
  Лепко И.В. Волшебные бубенцы / И.В. Лепко. – Л., 1975. – 95с.
269613
   Волшебные гроздья. – Краснодар, 1981. – 78с.
269614
  Стийенский Р. Волшебные гусли / Р. Стийенский. – Л., 1957. – 272с.
269615
  Лихоносов В.И. Волшебные дни / В.И. Лихоносов. – Краснодар, 1988. – 222с.
269616
  Трынкина Д.А. Волшебные лисы Японии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 99-116. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Автор статьи делает попытку проследить характерные черты образа лисы-оборотня, весьма популярного в Японии. Источниковой базой исследования являются классические памятники японской литературы, сборники буддийских легенд сэцува и отогидзоси, ...
269617
   Волшебные места, где я живу душой. – Л., 1986. – 254,1с.
269618
  Головин Г.И. Волшебные опилки / Г.И. Головин. – Ленинград : Союзпечать, 1947. – 24 с.
269619
  Погорельский А. Волшебные повести / А. Погорельский. – М., 1992. – 128с.
269620
   Волшебные повести.. – М., 1962. – 335с.
269621
  Боцманов Андрей Волшебные превращения тритона / Боцманов Андрей, Гомиранов Илья // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 52-58 : фото
269622
  Аун П. Волшебные сказки / П. Аун. – Москва, 1965. – 108с.
269623
  Перро Ш. Волшебные сказки / Ш. Перро. – Сухуми, 1984. – 38с.
269624
  Перро Шарль Волшебные сказки / Шарль Перро. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 269 с. – В изд. также: Тысяча и одна ночь, с. 101-269. – (Книги нашего детства). – ISBN 5-239-00038-7
269625
   Волшебные сказки.. – Тбилиси, 1960. – 366с.
269626
   Волшебные сказки.. – М., 1989. – 383,1с.
269627
  Панин И.М. Волшебные слова. / И.М. Панин. – М., 1986. – 140с.
269628
  Ханашевич Д.Р. Волшебные спицы / Д.Р. Ханашевич. – М., 1986. – 138с.
269629
  Камал С. Волшебные сумерки. / С. Камал. – М., 1984. – 176с.
269630
  Милякова Наталья Волшебные тени // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 3. – С. 44-47. – ISSN 1818-2968


  Театр тіней
269631
  Руденко Н.Д. Волшебный бумеранг : космологическая феерия / Н.Д. Руденко. – Москва, 1968. – 384 с.
269632
  Песин В.Х. Волшебный дар Каиссы / В.Х. Песин. – Л., 1990. – 221с.
269633
  Штейман С.И. Волшебный жезл / С.И. Штейман. – М., 1960. – 113с.
269634
   Волшебный жезл. – Москва, 1972. – 214с.
269635
  Фарфель С.Ш. Волшебный жезл. / С.Ш. Фарфель, Ф. Самойлов. – Л, 1961. – 270с.
269636
  Асанов Н.А. Волшебный камень / Н.А. Асанов. – Москва, 1945. – 240с.
269637
  Асанов Н.А. Волшебный камень / Н.А. Асанов. – Москва, 1946. – 248с.
269638
  Асанов Н.А. Волшебный камень / Н.А. Асанов. – Молотов, 1955. – 392с.
269639
  Шадаев А.И. Волшебный камень / А.И. Шадаев. – Улан-Удэ, 1959. – 87с.
269640
  Асанов Н.А. Волшебный камень / Н.А. Асанов. – Москва, 1961. – 375с.
269641
  Асанов Н.А. Волшебный камень / Н.А. Асанов. – Москва, 1966. – 687с.
269642
  Гарнер А. Волшебный камень / А. Гарнер. – М., 1994. – 352с.
269643
   Волшебный камень.. – Кишинев, 1988. – 399с.
269644
  Гаипов Т. Волшебный карандаш / Т. Гаипов. – М., 1980. – 63с.
269645
   Волшебный клубок. – К.
6. – 1974. – 15с.
269646
   Волшебный клубок.. – К
8. – 1977. – 15с.
269647
  Скайлис А.А. Волшебный ключ : юмористические рассказы / А.А. Скайлис. – Москва : Советский писатель, 1978. – 184с.
269648
  Грешнов М.Н. Волшебный колодец / М.Н. Грешнов. – М., 1974. – 175с.
269649
   Волшебный колодец.. – Махачкала, 1983. – 182с.
269650
  Ростовцев М.И. Волшебный край : (Крымские зарисовки). Пособие для учащихся / М.И. Ростовцев. – Москва : Просвещение, 1977. – 160с.
269651
   Волшебный край... : сто стихотворений о Крыме / [сост. П.А. Дегтярев ; худож. Ю.Н. Белькович]. – Симферополь : Крым, 1969. – 280 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
269652
  Ершов Волшебный кристалл / Ершов, ЛФ. – М, 1987. – 206с.
269653
  Росин А.М. Волшебный круг манежа / А.М. Росин. – Минск, 1985. – 141с.
269654
   Волшебный лес. – М., 1974. – 270с.
269655
  Прем Чайя Волшебный лотос. / Прем Чайя. – М., 1958. – 106с.
269656
   Волшебный мертвец.. – 2-е изд. – М., 1958. – 159с.
269657
  Рыков И. Волшебный меч Ле Лоя / И. Рыков, А. Пясецкий // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 11. – С. 8-35
269658
  Федотов Г.Я. Волшебный мир дерева: кн. для уч-ся / Г.Я. Федотов. – М., 1987. – 240с.
269659
  Гарибова Т.Л. Волшебный мир народной скульптуры / Т.Л. Гарибова. – Воронеж, 1977. – 80с.
269660
  Усов В.В. Волшебный мир рекламы / В.В. Усов, Е.В. Васькин. – М., 1982. – 205с.
269661
  Пасютинская В.М. Волшебный мир танца: книга для уч. / В.М. Пасютинская. – М., 1985. – 222с.
269662
  Лукин А.В. Волшебный мост, стихи и поэмы / А.В. Лукин. – Чебоксары, 1974. – 55с.
269663
  Полякова К.И. Волшебный орешек: сказки. Рассказы / К.И. Полякова. – Х., 1986. – 143с.
269664
  Боносский Ф. Волшебный папоротник / Ф. Боносский. – М., 1961. – 713с.
269665
  Рыбак Й. Волшебный прутик / Й. Рыбак. – Москва : Прогресс, 1978. – 368 с.
269666
  Осокин В.Н. Волшебный резец / В.Н. Осокин; Коненков С.Т. – М., 1981. – 175с.
269667
  Коль-Ларсен Волшебный рог / Коль-Ларсен. – М., 1962. – 156с.
269668
  Хейнесен В. Волшебный свет. / В. Хейнесен. – М., 1961. – 110с.
269669
  Ким Ю.Ч. Волшебный сон / Ю.Ч. Ким. – М, 1990. – 300с.
269670
   Волшебный туроператор - GIN Tour // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 32-33
269671
  Албычев П.В. Волшебный фонарь / П.В. Албычев. – Москва : Работник просвещения, 1927. – 32 с.
269672
  Ямпольский Б.С. Волшебный фонарь : Поесть рассказы миниатюры / Б.С. Ямпольский. – Москва : Советский писатель, 1971. – 303с.
269673
  Казакова Л.С. Волшебный фонарь / Л.С. Казакова. – Рига : ЛИЕСМА,, 1973. – 155 с.
269674
  Гужель А.М. Волшебный фонарь : стихи / А.М. Гужель; пер. с молд. М.Фильштейна. – Москва : Советский писатель, 1983. – 88 с.
269675
  Райнов Б. Волшебный фонарь / Б. Райнов. – М, 1986. – 510с.
269676
   Волшебный фонарь, или Зрелище с.-Петербургскхи расхожих продавцов, мастеров и других простонародных промышленников, изображенных верною кистью в настоящем их наряде и представленных разговаривающими. – М., 1988. – 187с.
269677
  Ямпольский Б.С. Волшебный фонарь. / Б.С. Ямпольский. – М., 1967. – 275с.
269678
  Чурсин Ф.А. Волшебный хлеб / Ф.А. Чурсин. – Тюмень, 1963. – 63с.
269679
  Панкратов Ю.И. Волшебный хлеб. / Ю.И. Панкратов. – М., 1983. – 287с.
269680
   Волшебный цветок. – Ташкент, 1986. – 349,1с.
269681
   Волшебный цветок. – М., 1987. – 414,1с.
269682
  Вергелис А.А. Волшебство : поэма / А.А. Вергелис. – Москва, 1985. – 207 с.
269683
  Шкаруба Л.М. Волшебство восточной миниатюры // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 10 : Світло Сходу. Ч.1. – С. 31-36.
269684
  Кончаловская Н.П. Волшебство и трудолюбие. / Н.П. Кончаловская. – М., 1989. – 317с.
269685
  Иванов К.К. Волшебство музыки. / К.К. Иванов. – М., 1983. – 160с.
269686
  Тарасов Л.М. Волшебство оперы / Л.М. Тарасов. – Л., 1979. – 192с.
269687
  Тарасов Л.М. Волшебство оперы / Л.М. Тарасов. – 2-е изд., доп. и испр. – Киев, 1989. – 332с.
269688
  Разгон Л.Э. Волшебство популяризатора / Л.Э. Разгон. – М, 1966. – 159с.
269689
  Герцензон Б.М. Волшеник русских шашек / Б.М. Герцензон, С.С. Гершт. – Л., 1991. – 171с.
269690
   Волыниты. – К., 1931. – 36с.
269691
   Волынка // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 1. – С.71-77.
269692
   Волыно-Подольская плита = Volyn-Podolian plate : геофизика, глубинные процессы / [В.В. Гордиенко и др. ; НАН Украины, Ин-т геофизики им. С.И. Субботина]. – Киев : Наукова думка, 2012. – 197, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. : с. 185-194. – (Проект "Наукова книга" = Project "Scientific book"). – ISBN 978-966-00-1131-1
269693
  Бекетов В. Волынская новь / В. Бекетов. – Киев, 1957. – 44с.
269694
  Менчиц В. Волынская повесть про " Шукай-добро" господаря / В. Менчиц, 1876
269695
  Менчиц В. Волынская повесть про " Шукай-добро" господаря / В. Менчиц, 1876
269696
  Лукомский Г.К. Волынская старина / Г.К. Лукомский. – Киев, 1913. – [44] с., 22 л. ил. : 2 рис. в тексте


  отдельный оттиск из журнала "Искусство Южной России", доб. 15 ил., изд. в количестве 35 экземпляров.
269697
  Царук Я. Волынская трагедия: свидетельства очевидцев // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 285-288. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
269698
  Антонович В.Б. Волынская тревога / В.Б. Антонович. – Издане Киевской Коммиссии для разбора древних актов. – Киев : Тип.Акционерного Общества Н.Т. Корчака-Новицкого, 1902. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф.
269699
  Антонович В.Б. Волынская тревога 1789 года / В. Антонович. – Изд. Киевской Коммиссии для разбора древних актов. – Киев : Тип. Акционерного О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – 99 с.


  На примірнику № 44209 підпис: А. Оглоблін, 1917. XII
269700
  Руссов С. Волынские записки сочиненные Степаном Руссовым в Житомире. – Санкт-Петербург : Печатано в Императорской Типографии, 1809. – 196 с. + Карта Волыни до прибытия в оную потомков Рюриковых


  Код-Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім.Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, корінець зі шкіри з тисненням.
269701
  Руссов С.В. Волынские записки, сочиненные Степаном Руссовым в Житомире. – Санкт-Петербург : Печатано в Императорской типографии, 1809. – [6], IV, XX, 196 с. : 3 карты


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
269702
  Грушевский М.С. Волынский вопрос 1097-1102 гг / М.С. Грушевский. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкаго, 1891. – 37с. – Отт. из журн. "Киевская старина" Изд. рос. мов. стар. орф
269703
  Грушевский М.С. Волынский вопрос 1097-1102 гг / М.С. Грушевский. – Отт. из журн. "Киевская старина". – К., 1891. – 37с.
269704
   Волынский истоpико-аpхеологический сбоpник. – Изд. Распоpяд. ком. Волын. Цеpковно-Аpхеол. О-ва. – Почаев ; Житомир : Тип. и литогp. М. Дененмана ; Тип. Почаев. Успен. Лавры
Вып. 1. – 1896. – [219] с. pозд. паг. – В изд. 3 укp. наp. песни на укр. яз. - Ост. матеpиалы на pус., цеpковнославян., польск., латин. яз.


  Из содржания: Песни пpо польское восстание 1863 года [в т. ч. 3 укp. наp. пісні]. - Ост. матеpиалы на pус., цеpковнославян., польск., латин. яз.
269705
   Волынско-Галицкая Летопись [1205-1292 гг.] / Галицко-Русская Матица ; Издал и объяснил [авт. послесловия] А.С. Петpушевич. – Львов : В книгопечатне Ставpопиг. Ин-та, под заpядом Стефана Гучковского
Вып. 2. – 1872. – С. 97-146, [2]. – Текст летописи на церковнослав. яз.
269706
  Лукаш И.С. Волынцы / Иван Лукаш; Врем. ком. Гос. думы. – Петроград : Изд. Освобожденная "Россия" ; Гос. тип., 1917. – 28 с.
269707
  Тыл И.К. Волынщик из Стракониц / И.К. Тыл. – М., 1953. – 107с.
269708
  Харчук Б.Н. Волынь / Б.Н. Харчук. – Москва
1. – 1960. – 357 с.
269709
  Харчук Б.Н. Волынь / Б.Н. Харчук. – Москва
2. – 1963. – 448 с.
269710
  Харчук Б.Н. Волынь : роман / Борис Харчук ; авт. пер. с укр. Дмитрия Седых. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1966. – 431 с.
269711
  Петров Н.И. Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края / Н.И. Петров. – С.-Петербург : Типография Товарищества "Общественная польза", 1888. – С. I-XV, 288 с., 127 с.
269712
  Хархардин О.С. Волю народов - остановить гонку вооружений / О.С. Хархардин. – М, 1976. – 47с.
269713
  Кристенсен Кристіан Волю Україні. Розповідь про Миколу Радейка / Кристенсен Кристіан. – Київ : Смолоскип, 1999. – 186с. – ISBN 966-7332-17-9
269714
  Сацький П. Волюнтаризм Хрущова чи здоровий глузд? Про інтеграцію Криму до УРСР у повоєнні роки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 13


  "Багаторічна підготовка окупації Російською Федерацією українського Криму у 2014 р. супроводжувалась інформаційною обробкою, під час якої у свідомість як російського, так і українського споживача інформпродукту було вкинуто численні міфи. ...
269715
  Скороварова Є.В. Волюнтаристський концепт ідеології // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 136-138
269716
  Губенко И.Г. Волютное положение франции / И.Г. Губенко. – М, 1960. – 132с.
269717
  Горчивкін М.Ст. Воля / М.Ст. Горчивкін. – К., 1960. – 352с.
269718
  Шкляревский И.И. Воля / И.И. Шкляревский. – М., 1972. – 144с.
269719
  Теппеев А.М. Воля : роман / А.М. Теппеев; пер. с балкар. И.Каримова. – Москва : Современник, 1986. – 282 с.
269720
  Коновалов Г.И. Воля / Г.И. Коновалов. – М.
1. – 1989. – 411с.
269721
  Коновалов Г.И. Воля / Г.И. Коновалов. – М.
2. – 1989. – 491с.
269722
  Решетник М.Д. Воля // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 581. – ISBN 966-316-069-1
269723
  Притула Д. Воля : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 : Посвящается венгерской культуре. – С. 25-29. – ISSN 0321-1878
269724
  Рибо Т. Воля в ее нормальном и болезненном состояниях / Т. Рибо. – 2-е изд. – Санкт-Петербург, 1900. – 160с.
269725
   Воля воды // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 46-47 : Фото
269726
  Котирло В.К. Воля гартується змалку. / В.К. Котирло. – К, 1975. – 48с.
269727
  Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление / В.А. Ойгензихт. – Душанбе, 1983. – 256с.
269728
  Корнилов К.Н. Воля и ее воспитание / К.Н. Корнилов. – Москва, 1957. – 24 с.
269729
  Селиванов В.И. Воля и ее воспитание / В.И. Селиванов. – М, 1976. – 63с.
269730
  Селиванов В.И. Воля и ее воспитание. : Автореф... Доктора филос.наук: / Селиванов В.И.; Ин-т философии АН СССР. – М, 1952. – 32л.
269731
  Костенко Александр Николаевич Воля и сознание преступника (исследование с применением принципа натурализма) : Дис... докт. юрид.наук: 12.00.08 / Костенко Александр Николаевич; НАНУ. Ин-т государства и права. – Киев, 1995. – 325л. – Бібліогр.:л.303-325
269732
   Воля и характер. – М., 1959. – 32с.
269733
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 1. – 1995
269734
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 1. – 1996
269735
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 2. – 1996
269736
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 3. – 1996
269737
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 4. – 1996
269738
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 2. – 1997
269739
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 3. – 1997
269740
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 4. – 1997
269741
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 1. – 1998
269742
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 2. – 1998
269743
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 3. – 1998
269744
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 4. – 1998
269745
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 1. – 1999
269746
   Воля і Батьківщина. – Київ
№ 1. – 2000
269747
  Скиданов К.В. Воля і волевиявлення в правочині : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Скиданов Костянтин Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
269748
  Крушинська Олена Воля і кава для Європи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 144-149 : фото
269749
  Пасюк М.С. Воля і природа у філософії Поля Рікера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 193-195
269750
  Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссейн Воля і самоомана в контексті діяльності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссейн ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
269751
  Костенко О.М. Воля і свідомість злочинця (дослідження з застосуванням принципу натуралізму : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.08 / Костенко О. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1995. – 45л.
269752
  Марден О. Воля і успіх / О. Марден ; пер. В. Приходько. – Вид. 3-тє. – [б. м.] : На чужині, 1947. – 108, [3] с.
269753
  Антонов И.П. Воля к жизни / И.П. Антонов. – Ленинград, 1961. – 180с.
269754
  Гнедаш Т.К. Воля к жизни / Т.К. Гнедаш. – К, 1988. – 155с.
269755
  Павленко В.И. Воля к жизни. / В.И. Павленко. – Фрунзе, 1989. – 299с.
269756
  Фуко М. Воля к истине по ту сторону знания, власти и сексуальности / М. Фуко. – Москва : Магистериум-Касталь, 1996. – 447с. – ISBN 5-85374-006-7
269757
  Атоян О.Н. Воля к праву. Исследования махновщины и народного правосознания = The liberty to law. Investigation of machnovshchina and national legal-consciousness : Монография / О.Н. Атоян; Мин-во внутренних дел Украины; Луганская акад. внутр. дел им. 10-летия независимости Украины. – Луганск, 2003. – 530с. – (История права). – ISBN 966-8129-10-5
269758
  Игина З.А. Воля к тайне как топос готической традиции: принципы языковой реализации в нарративной коммуникаии (на материале рассказа Э. Уортон "Afterward") // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 60-66. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821
269759
  Иванников В.А. Воля как продукт общественно-исторического развития человечества / В.А. Иванников, В.Н. Шляпников // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 3. – С. 111-121. – ISSN 0205-9592
269760
  Рыльский М.Ф. Воля народа / М.Ф. Рыльский. – 1954. – Москва : Советский писатель. – 132 с.
269761
  Нижечек В.И. Воля народа, возведенная в закон / В.И. Нижечек. – Иркутск, 1975. – 127с.
269762
  Эренбург И.Г. Воля народов / И.Г. Эренбург. – М, 1953. – 31с.
269763
  Сгибнев А.А. Воля рождается в борьбе. / А.А. Сгибнев. – М., 1959. – 72с.
269764
  Багінський В.В. Воля соціальна / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 65. – ISBN 966-642-073-2
269765
  Рогощенков И.К. Воля творить жизнь: утв. нравственности как основы счастья. / И.К. Рогощенков. – Петрозаводск, 1979. – 198с.
269766
  Богдан О.В. Воля твоя / О.В. Богдан. – К, 1997. – 86с.
269767
  Гайвас Я. Воля ціни не має / Ярослав Гайвас. – Торонто : Срібна сурма, 1971. – 312 с.
269768
  Білокобильський О. Воля чи розум, або що таке штучний інтелект? // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 58-64. – ISSN 1810-2131
269769
  Ковтун Н.М. Воля як основа виховання соціальної активності особистості: соціально-філософський аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 56. – С. 118-128. – ISSN 2072-1692
269770
  Ковтун Н. Воля як основа соціальної активності пассіонарія у контексті концепції етногенезу Льва Гумільова // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – С. 132-138
269771
  Хуторна-Куляєва Воля як процесуальна характеристика соціальних відносин // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 25-29
269772
  Іщенко Є. Воля, вибір, смерть як філософські категорії у творчості Т. Шевченка і В. Стуса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз творчості Тараса Шевченка і Василя Стуса. Розглянуто філософські проблеми волі, смерті, а також концепти поет і бог, поет і Україна, поет і смерть.
269773
   Воля, смелость, дружба. – М., 1963. – 295с.
269774
  Гоноболин Ф.Н. Воля, характер, деятельность / Ф.Н. Гоноболин. – Минск, 1966. – 212с.
269775
  Брудный А.А. Воля, эго и очевидность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 67-74. – ISSN 0042-8744
269776
  Басов М.Я. Воля. как предмет функциональной психологии / М.Я. Басов. – Пб., 1922. – 115с.
269777
  Лапшин В.М. Воля: стихотворения и поэмы / В.М. Лапшин. – М., 1986. – 107с.
269778
  Преображенский С.А. Вольная борьба. / С.А. Преображенский. – М., 1967. – 127с.
269779
  Сапожников В.К. Вольная жизнь / В.К. Сапожников. – М., 1977. – 271с.
269780
  Семенов Г.В. Вольная натаска / Г.В. Семенов. – М., 1978. – 271с.
269781
  Куклина Е.А. Вольная поэзия в Сибири. / Е.А. Куклина. – Новосибирск, 1977. – 173с.
269782
  Михеева С.И. Вольная птица / С.И. Михеева. – М., 1964. – 163с.
269783
   Вольная русская печать в Российской публичной библиотеке. – Петербург, 1920. – 330с.
269784
   Вольная русская поэзия второй половины Х1Х века. – Л., 1959. – 886с.
269785
   Вольная русская поэзия второй половины ХVІІІ - первой половины Х1Х века. – 2-е изд. – Ленинград : Советский писатель, 1970. – 920 с. – (Б-ка поэта)
269786
   Вольная русская поэзия ХVIII-Х1Х веков : :в 2-х томах : сборник стихотворений. – Ленинград : Художественная литература
Т. 1. – 1988. – 624с.
269787
   Вольная русская поэзия ХVIII-Х1Х веков : в 2-х т. – Ленинград : Художественная литература
Т. 2. – 1988. – 718с.
269788
   Вольная русская поэзия ХVІІІ - Х1Х. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 620 с.
269789
  Яковлев Н.Н. Вольная школа науки и просвещения / Н.Н. Яковлев. – Л, 1990. – 131с.
269790
  Мартышин О.В. Вольний Новгород / О.В. Мартышин. – Москва : Российское право, 1992. – 384 с. – ISBN 5-7260-0212-1
269791
  Гладков Ф. Вольница / Ф. Гладков. – М, 1951. – 552с.
269792
  Гладков Ф.В. Вольница : роман / Ф.В. Гладков. – Москва : Советский писатель, 1958. – 539 с. : 17 л. ил.
269793
  Гладков Ф.В. Вольница / Ф.В. Гладков. – Москва : Художественная литература, 1971. – 535с.
269794
  Гладков Ф.В. Вольница / Ф.В. Гладков. – М, 1985. – 544с.
269795
  Козловский Я.А. Вольница / Я.А. Козловский. – М, 1986. – 127с.
269796
  Куликов Б.Н. Вольница: Стихотворения и поэма. / Б.Н. Куликов. – М., 1984. – 143с.
269797
  Хрилев Л.С. Вольницы ветка зеленая / Л.С. Хрилев. – М, 1991. – 204с.
269798
  Михайлюта О.О. Вольниця : Кіноповість, драма, оповідання, вірші, публіцистика / Олександр Михайлюта. – Київ : Український письменник, 1998. – 544с. – ISBN 5-333-01515-5
269799
  Радіщев О.М. Вольність / О.М. Радіщев. – Київ : Художня література, 1952. – 31 с.
269800
  Беленький М.С. Вольнодумец Акоста / М.С. Беленький. – Москва : Мысль, 1984. – 127с.
269801
  Стороженко Н.И. Вольнодумец эпохи возрождения : [Критика об Этьене Доле]. – [Санкт-Петербург] : б. и., 1897. – 24 с. – Отд. оттиск. - Конволют. Переплет. с: Жизнь Джордано Бруно / Э. Радлов ; Политическое миросозерцание эпохи Возрождение / Е. Трубецкой ; Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл Ч. 1 / П.В. Безобразов


  Содержание конволюта: 1. Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл Ч. 1. Биография Михаила Пселла : Исследование П.В. Безобразова / П.В. Безобразов. - Отд. оттиск из: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей Российских ...
269802
  Базанов В.Г. Вольное общество любителей российской словесности / В.Г. Базанов. – Петрозаводск, 1949. – 422 с.
269803
  Паина С.Б. Вольное общество учреждения училищ взаимного обучения. : Автореф... канд. пед.наук: / Паина С.Б.; АПН РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – М., 1953. – 24л.
269804
  Василенко С. Вольное поселение : поэзия: стихотворения // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 5-7
269805
  Орешкин В.В. Вольное экономическое общество в период разложения и кризиса феодально-крепоснической системы в России. : Автореф... Канд.экон.наук: / Орешкин В.В.; Моск.ордена Ленана и орденаТруд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 17л.
269806
  Орешкин В.В. Вольное экономическое общество в России 1765-1917 / В.В. Орешкин. – М., 1963. – 196с.
269807
  Паламарчук О.І. Вольному - воля, спасенному - рай / О.І. Паламарчук. – К, 1991. – 125с.
269808
  Маршинина Т.И. Вольному - воля... / Татьяна Маршинина // Имя / В.А. Суханова. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – С. – (Молодые голоса). – ISBN 5-235-00761-1
269809
  Шугаев В.М. Вольному воля: повести, рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1977. – 414с.
269810
  Юдин А.П. Вольнонаемные рабочие на капиталистических мануфактурах и фабриках накануне падения крепостного права. (По материалам Владимирской губернии) : Автореф... канд. ист.наук: / Юдин А.П.; Академия обществен. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – М., 1953. – 16л.
269811
  Яворницкий Д.И. Вольности запорожских козаков / Д.И. Эварницкий-Яворницкий // Очерки по истории запорожских козаков и Новороссийского края / Д.И. Яворницкий. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1889. – 385 с., 3 л. карт., план.
269812
  Радищев О.М. Вольность / О.М. Радищев. – К., 1949. – 26с.
269813
  Радищев О.М. Вольность / О.М. Радищев. – К., 1952. – 32с.
269814
  Кадыров П. Вольность : повести / П. Кадыров. – Ташкент, 1972. – 276 с.
269815
  Пушкин А.С. Вольность / А.С. Пушкин. – М, 1983. – 315с.
269816
  Селевич Ю.Л. Вольные каменщики: масонство в его прошлом и настоящем // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 4. – С. 59-66
269817
  Семенов А.М. Вольные кони / А.М. Семенов. – Иркутск, 1991. – 220с.
269818
  Смирнов Н.М. Вольные люди Западных губерний, живущие на владельческих землях и узаконения, относящиеся до их устройства / Изд. Н. Смирнова (ст. нотариуса Ковен. окр. суда). – Ковно (Каунас) : Изд. Н. Смирнова ; В тип. Губ. правления, 1885. – 62 с.
269819
  Дановская З.Н. Вольные мастера / З.Н. Дановская. – Москва, 1959. – 64с.
269820
  Петропавловская Юлия Вольные мигранты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 30-31 : фото
269821
  Зотов А.В. Вольные птицы / А.В. Зотов. – Куйбышев, 1965. – 115с.
269822
  Симоненок В.Н. Вольные ритмы / В.Н. Симоненок. – М., 1966. – 122с.
269823
  Симоненко В.Н. Вольные ритмы / В.Н. Симоненко. – М., 1966. – 122с.
269824
  Злотников Н.М. Вольные странствия / Н.М. Злотников. – М., 1989. – 30с.
269825
   Вольные упражнения. – Москва, 1958. – 176с.
269826
  Смолевский В.М. Вольные упражнения мужчин / В.М. Смолевский. – М., 1976. – 103с.
269827
  Кашежева И.И. Вольный аул / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1962. – 156с.
269828
  Гильдебрандт О. Вольный город Данциг / О. Гильдебрандт. – М., 1930. – 103с.
269829
  Осоргин М.А. Вольный каменщик / М.А. Осоргин. – М., 1992. – 336с.
269830
  Гридин Г.И. Вольный свет / Г.И. Гридин. – Москва : Современник, 1987. – 269,2с. – В изд. также: Простые дни : рассказы / А. И. Степанов
269831
  Гаврилов М.І. Вольовий початок влади // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.84-92
269832
  Ковтун Н.М. Вольовий характер політичної активності суб"єктів суспільних перетворень // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 193-202. – ISSN 2072-1692


  У статті проаналізовано вольові аспекти політичної активності на індивідуальному і суспільному рівнях. Особлива увага у дослідженні зосереджена на визначенні змісту та форм політичної активності (автономної та мобілізаційної, конвенційної та ...
269833
  Джонсон Б. Вольпоне или Хитрый Лис / Б. Джонсон. – М., 1954. – 191с.
269834
   Вольск. Памятные места. – Саратов, 1967. – 108 с.
269835
   Вольт-амперометрическое определение Мо (VI) с помощью модифицированного углеситаллового электрода / О.Ю. Наджафова, Т.С. Рожанчук, В.Н. Зайцев, В.В. Шевченко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 1/2. – С. 59-64. – ISSN 0041-6045


  Исследованы вольт-амперометрические (ВА) характеристики углеситаллового электрода (УЭ), модифицированного композитным покрытием на основе диоксида кремния и органических полиэлектролитов (УЭ SiO2-ПЭ) - полидиметилдиаллиламмоний хлорида (ПДМДА), а также ...
269836
  Георгиу В.Г. Вольт-фарадные измерения параметров полупроводников / В.Г. Георгиу. – Кишинев, 1987. – 63 с.
269837
  Самарин М.С. Вольт, ампер, ом и другие. Единицы физических величин в технике связи / М.С. Самарин. – Москва : Радио и связь, 1988. – 184с.
269838
  Околотин В.С. Вольта / В.С. Околотин. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 318 с. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 10 (669))
269839
   Вольтамперометрические сенсоры на основе гель-композитов, содержащих углеродные нанотрубки и ионную жидкость / Л.К. Шпигун, Н.А. Исаева, Е.Ю. Андрюхина, П.М. Камилова // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва, 2016. – Т. 71, № 8. – С. 846-855. – ISSN 0044-4502
269840
   Вольтамперометрическое определение таллия в монокристаллах NaI:(Tl), CsI:(Tl) с повышенным содержанием допанта / Е.П. Кисиль, Л.И. Филиппович, В.В. Варченко, К.Н. Беликов // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Т. 9, № 3/4. – С. 125-129. – ISSN 1991-0290


  Разработана методика определения таллия, основанная на регистрации его катодных вольтамперограмм в ацетатно-аммонийном буферном растворе (рН 4.8) в присутствии комплексона III методом переменнотоковой вольтамперометрии со стационарным ртутным ...
269841
  Тимошук С.В. Вольтамперометричне визначення Co(II), Ni(II), Pd(II) у сумісній присутності / С.В. Тимошук, Г.Д. Г.Д. Левицька // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 212-217. – ISSN 1991-0290


  Показана можливість чутливого вольтамперометричного визначення іонів Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутності азобарвників. Розглянуто умови одночасного визначення цих іонів завдяки різній вольтамперометричній поведінці.
269842
  Бойко Віра Іванівна Вольтамперометричне визначення вітамінів групи В на хімічно модифікованих скловуглецевих електродах : Дис...канд.хімічн.наук:02.00.02 / Бойко Віра Іванівна; МОіНУ;Черкаськ.держ.ун-тет ім.Б.Хмельницького. – Черкаси, 2001. – 140л. + Додатки:л.138-140. – Бібліогр.:л.127-137
269843
  Бойко Віра Іванівна Вольтамперометричне визначення вітамінів групи В на хімічно модифікованих скловуглецевих електродах : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Бойко В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
269844
  Бойко В.І. Вольтамперометричне дослідження деяких вітамінів групи В // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-15. – (Хімія ; Вип. 36)


  Дану роботу присвячено дослідженню електронного походження тіамін гідрохлориду, нікотинової кислоти, нікотинаміду, піридоксол гідрохлориду та розробці методик їх вольтамперометричного визначення.
269845
   Вольтамперометрия органических и неорганических соединений. – М., 1985. – 248с.
269846
  Каплан Б.Я. Вольтамперометрия переменного тока / Б.Я. Каплан. – М., 1985. – 264с.
269847
  Серебренникова Н.В. Вольтамперометрия. / Н.В. Серебренникова. – Кемерово, 1987. – 75с.
269848
  Городыский А.В. Вольтамперометрия. Кинетика стационарного электролиза / А.В. Городыский. – К., 1988. – 172с.
269849
  Гончарова Т.Н. Вольтер - историк Северной войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 183-189. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
269850
  Коган П.С. Вольтер / П.С. Коган. – Харьков, 1931. – 32 с.
269851
  Державин К.Н. Вольтер / К.Н. Державин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1946. – 483 с. : 16 л. ил.
269852
   Вольтер. – Ленинград, 1947. – 224 с.
269853
   Вольтер. – Москва ; Лениград., 1948. – 499 с.
269854
  Артамонов С.Д. Вольтер / С.Д. Артамонов. – Москва, 1954. – 172с.
269855
  Сигал Н.А. Вольтер / Н.А. Сигал. – Л-М, 1959. – 150с.
269856
  Акимова А.А. Вольтер / А.А. Акимова. – Москва, 1970. – 448с.
269857
  Кононенко Т.П. Вольтер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 325-326. – ISBN 966-316-069-1
269858
   Вольтер Алексей Александрович. Выставка произведений. Москва. 1975.. – М., 1975. – 24с.
269859
   Вольтер в изобразительном искусстве. – Л., 1978. – 43с.
269860
  Шелковникова Е. Вольтер и "фанфароны порока" // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 46-57. – ISSN 1812-867Х
269861
  Артамонов С.Д. Вольтер и его век : Кн. для уч. / С.Д. Артамонов. – Москва : Просвещение, 1980. – 223 с.
269862
  Шахов А.А. Вольтер и его время : Лекции по истории французской литературы XVIII в., читанные в Московском университете ; С портр. и факсимиле авт. / А. Шахов. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1907. – VI, 352 с., 1 л. портр. : портр.
269863
  Шахов А.А. Вольтер и его время : Лекции по истории французской литературы XVIII в., читанные в Московском университете ; С портр. и факсимиле авт. / А. Шахов. – изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1912. – VI, 352 с., 1 л. портр. : портр.


  В РГБ есть электр. ресурс
269864
  Кузнецов В.Н. Вольтер и философия французского просвещения XVIII века. / В.Н. Кузнецов. – М., 1965. – 276с.
269865
  Митякин А. Вольтер как глава и тип французского неверия / А. Митякин. – 40с.
269866
  Соколов В.В. Вольтер. / В.В. Соколов. – М,, 1956. – 34с.
269867
  Запашный В.М. Вольтижная акробатика / В.М. Запашный. – М, 1961. – 132с.
269868
  Маргачев З.В. Вольтиметры одиночных импульсов / З.В. Маргачев. – М., 1967. – 112с.
269869
  Филев Б.А. Вольтовая дуга / Б.А. Филев. – М, 1974. – 221с.
269870
  Кушаков Ю.В. Вольф (Wolff) Христіан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 406-408. – ISBN 966-316-069-1
269871
  Гаухман М. Вольф Бейліс (1923 - 2001): історик на межі забуття // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 453-474. – ISSN 2078-659X
269872
  Володарский Э.Я. Вольф Мессинг. Видевший сквозь время : [ роман ] / Эдуард Володарский. – Санкт-Петербург : Амфора, 2008. – 560с. – ISBN 978-5-367-00489-2
269873
   Вольф Мойсей Михайлович (1882-1933) : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1910-1930 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В.А. Вергунов, Т.Р. Грищенко ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ : ДНСГБ НААН, 2011. – 150 с. : іл. – Сер. засновано у 1998 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 43)
269874
  Нюрнберг М.В. Вольфганг-Амадей Моцарт. 1756-1791 : краткий очерк жизни и творчества / М.В. Нюрнберг. – Ленинград : Музгиз, 1957. – 103 с.
269875
  Черная Е.С. Вольфганг Амадей Моцарт / Е.С. Черная. – Москва : Знание, 1955. – 32 с.
269876
  Кремнев Б.Г. Вольфганг Амадей Моцарт / Б.Г. Кремнев. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 288 с. – (Жизнь замечательных людей)
269877
  Кремнев Б.Г. Вольфганг Амадей Моцарт / Б.Г. Кремнев. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 288 с. – (Жизнь замечательных людей)
269878
  Гецене Ц.М. Вольфганг Борхерт -- зачинатель прогрессивной западногерманской литературы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Гецене Ц.М. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 19 с.
269879
   Вольфганг Борхерт (1921-1947) : Метод. мат-лы к вечеру, посвящ. 15-летию со дня смерти в помощь работникам библиотек. – Минск : [ Просвещение ], 1952. – 13 с.
269880
  Шиллер Ф.П. Вольфганг Гете : к столетию со дня смерти / Ф.П. Шиллер. – Москва ; Ленинград : госиздат худож. лит., 1932. – 56 с.
269881
  Холодковский Н.А. Вольфганг Гете, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк Н.А. Холодковского ; С портретом Вольфганга Гете, гравированным в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1902. – 94 с., 1 л. фронт. (портр.) : портр. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова ; Т. 119/53 (вып. 24))
269882
  Лахоткин Ю.В. Вольфрам-рениевые покрытия / Ю.В. Лахоткин, А.И. Красовский. – М, 1989. – 158с.
269883
  Белаш Ф.Н. Вольфрам / Ф.Н. Белаш. – М.-Л., 1947. – 36с.
269884
   Вольфрам. – Москва, 1969. – 42 с.
269885
  Мейстер А.К. Вольфрам в России / А.К. Мейстер. – Пг., 1920. – 19с.
269886
  Заморуев В.М. Вольфрам в стали / В.М. Заморуев. – М., 1962. – 199с.
269887
  Картинкин А.В. Вольфрам и молибден. Опыт их обработки в СССР / А.В. Картинкин. – М.-Л., 1932. – 48с.
269888
  Борщ Алла Николаевна Вольфраматы магния : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Борщ Алла Николаевна ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 21 с.
269889
  Палицына С.С. Вольфраматы титана, циркония и гафния : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Палицына С.С. ; Донецк. ГУ. – Донецк, 1975. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
269890
   Вольфрамвмісні складні фосфати К2М11W(ОРО4)2 (М11- Mg, Ni, Co) - геровалентно заміщені аналоги КТіОРО4 / Затовський, , В.І. Іваненко, М.С. Слободяник, В.М. Баумер, Н.О. Шаркіна // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 1/2. – С. 27-31. – ISSN 0041-6045


  З використанням твердофазної взаємодії та розчин-розплавної кристалізації отримано вольфрамвмісні складні фосфати загального складу К2М11 W(OPO4)2 (М11 - Mg, Ni, Co). Синтезовані сполуки охарактеризовані методами порошкової рентгенографії та ...
269891
  Четырбоцкая И.И. Вольфрамит как индикатор и новый источник танталового сырья / И.И. Четырбоцкая. – М., 1972. – 132с.
269892
  Путцер Г. Вольфрамо-бериллиево-ниобиевая провинция плоскогорья Борборема. / Г. Путцер. – М., 1959. – 20с.
269893
  Іванов В.М. Вольфрамова мінералізація в областях докембрійсько-ранньофанерозойської тектоно-магматичної активізації / В.М. Іванов, М.А. Козар, Д.С. Гурський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 74-77. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості прояву тектоно-магматичної активізації та пов"язаної з нею вольфрамової мінералізації на Східноєвропейській, Південно-Американській, Африканській, Австралійській та Індостанській платформах. Охарактеризовано основні генетичні і ...
269894
  Лыонг Ни Вольфрамованадиевые гетерополисоединения селена (IV) и теллура (IV). : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Лыонг Ни; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
269895
  Розов Б.С. Вольфрамовая промышленность капиталистических стран : (Технико-экономический обзор) / Б.С. Розов. – Москва, 1963. – 58, [2] с.
269896
  Повилайтис М.М. Вольфрамоворудные формации и закономерности их размещения / М.М. Повилайтис. – Москва : Наука, 1981. – 283с.
269897
   Вольфрамовые месторождения, критерии их поисков и оценки. – Москва : Недра, 1980. – 255с.
269898
  Ходанович П.Ю. Вольфрамоносные березиты и локальный прогноз оруденения / П.Ю. Ходанович, О.К. Смирнова. – Новосибирск, 1991. – 207с.
269899
  Ляхович В.В. Вольфрамоносные граниты / В.В. Ляхович. – Москва : Наука, 1989. – 255с.
269900
  Салига Т. Вона - із вічності... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8 серпня (№ 138)


  Статтю присвячено поетесі-дисидентці Ірині Калинець.
269901
  Левус С. Вона : новели; поезія // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 19-22
269902
  Спичка В. Вона близько 40 років присвятила роботі з кадрами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 123-124


  Біографія Петренко Олександри Іванівни - юриста, випускниці юридичного факультету Київського державного університету. В органах прокуратури України працювала з грудня 1966 р. до кінця 1996 р. Обіймала посади прокурора, старшого прокурора кадрового ...
269903
  Пархоменко О.І. Вона була мов іскра / О.І. Пархоменко. – Київ, 1966. – 251с.
269904
  Григорук М. Вона ввібрала з дня народження в себе нектар світових кільтур // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 25 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 10


  До 90-річчя з дня народження Віри Вовк.
269905
  Комариця М. Вона жила саме тут...(Жмуток спогадів про Марію Василівну Галушко) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 32-35. – ISSN 1561-6224
269906
  Гінда В. Вона загинула за національну ідею, а він - за неї // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 липня - 4 серпня (№ 30). – С. 8-9


  Поетесу Олену Телігу стратили в Бабиному Яру.
269907
  Іршад Улла Хан Вона знагла померла не тому що: з книжки "Стихії" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 25. – ISSN 0320-8370
269908
  Гельмгольц Г. Вона любила спектри : [До 100-річчя від дня народження єдиної в Україні жінки академіка-фізика Антоніни Федорівни Прихотько] // Світ фізики : Науково-популярний журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Львівський фіз-мат. ліцей, СП "Євросвіт". – Львів, 2006. – № 2. – С. 16-20
269909
  Ірванець Олександр Вона одна з наймолодших // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 108. – ISSN 0130-5212
269910
  Сосюра В.М. Вона пішла : Цикл віршів: Спроба реконструкції / Володимир Сосюра; АН вищої школи України; Укладач: Черняков Борис Іванович. – Київ, 2005. – 63с.
269911
  Марчук Є. Вона показувала, як незалежність виглядає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 5


  Згадуючи Маргарет Тетчер.
269912
  Зінкевич О. Вона унікальна - УГГ // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 10 листопада (№ 43). – С. 10


  До 40-річчя створення Української Гельсінської Групи.
269913
  Левенсон С.Н. Вонзникновение, изменение и прекращение правоотношений по найму жилого помещения : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Левенсон С. Н.; Всес. юр. заоч. ин-т. – Москва, 1968. – 22 с.
269914
  Хоткевич Г.М. Вони : Драматичний малюнок в 1 дії / Г. Хоткевич. – Львів : З друк. "Народової" (Манецких), 1909. – 40 с.


  На прим. печатка: Бібліотека Б. Грінченка
269915
  Хаустов В. Вони "наші" - Шульц, Вінклери, Штейни...Німецький внесок в історію Харкова // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 5/6. – С. 151-158. – ISSN 0130-1608
269916
  Гвазава-Санадзе Вони билися за Дніпро. / Гвазава-Санадзе. – Київ, 1977. – 142 с.
269917
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Нарис історії Сірожупанної дивізії) / В.Г. Дмитрук. – Луцьк : Вежа, 2002. – 230с. – ISBN 966-600-070-9
269918
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Нарис історії Сірожупанної дивізії) / Володимир Дмитрук. – 2-ге вид., доп. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2004. – 286с. – ISBN 966-8064-97-6
269919
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Нарис історії боротьби проти тоталітарного режиму на Україні в 1921-1939 рр.) / Володимир Дмитрук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня. – ISBN 966-361-039-5
Т. 2. – 2006. – 382с.
269920
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України : (Участь ОУН і УПА у національно-визвольній боротьбі українського народу в 1941-1956 рр. за матеріалами Волині та Полісся) / Волинськ. держ. ун-т ім. Л. Українки; Володимир Дмитрук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня. – ISBN 966-361-151-0
Т. 3. – 2006. – 404с.
269921
  Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України / Володимир Дмитрук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. – 1072с. – ISBN 978-966-361-219-5
269922
  Кравець М.М. Вони боролись за возз"єднання / М.М. Кравець. – Львів, 1968. – 72с.
269923
  Букет Є. Вони боронили державність на першому рубежі : (95-та річниця бою під Крутами) // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 1


  22 роки поспіль ВУТ "Просвіта" імені Тараса Шевченка спільно з Міністерством оборони України, національно-демократичними організаціями і громадскістю Київа традиційно урочисто вшановують подвиг Героїв Крут на Аскольдовій могилі. На урочистому мітингу ...
269924
  Пєшков Б. Вони брали Берлін // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 9 травня (№ 14). – С. 2


  У нас в університеті вчаться безпосередні учасники штурму Берліна.
269925
  Орлов В.В. Вони були акторами / В.В. Орлов, Г.Г. Натансон. – Киев, 1975. – 87с.
269926
   Вони були першими. – К., 1963. – 202с.
269927
  Круглова Л. Вони були першими // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 2


  У рамках проекту «Героїка української революції» в Музеї історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка проходить виставка під назвою «Бій під Крутами», присвячена трагічним подіям 29 січня 1918 року. Подвиг загиблих тоді студентів ...
269928
  Кулик Н. Вони були першими // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 17 липня (№ 27). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  "Сто років тому розпочав свою роботу Генеральний секретаріат освіти, який здійснив перші - найважливіші - державні кроки у справі українізації навчальних закладів".
269929
   Вони були першими...Українські вчені і винахідники світової слави // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2001. – № 30 : червень - жовтень. – С. 34-49
269930
  Круглова Л. Вони визволяли Київ // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 3


  Музей історії університету та Рада ветеранів війни та праці в рамках святкування 70-річчя визволення Києва провели презентацію книг, присвячених Героям Радянського Союзу, які визволяли Київ та Україну - Пвлові Родіоновичу Романчуку ( колишній ...
269931
  Дереч Д. Вони випереджають час / Д. Дереч. – Львів, 1953. – 48с.
269932
  Лесич Віра Вони відпочивають. Вони - це українці : Подія. Виставка / Лесич Віра, Малєй Антоніна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 36-37 : Фото
269933
  Шолохов М. Вони воювали за Батьківщину : Розділи з роману / М. Шолохов. – Київ : Дніпро, 1960. – 179с. – (Мужність)
269934
  Шолохов М. Вони воювали за Батьківщину / М. Шолохов, 1975. – с.
269935
   Вони вчать нас не боятися / розмову вели Іван Капсамун, Дмитро Кривцун, Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 серпня (№ 153. – С. 4


  Експерти "Дня" - про вирок Кремля Сенцову і Кольченку. Що мають робити українська влада і вільний світ?
269936
   Вони дарують сонце людям. – Донецк, 1968. – 271с.
269937
  Таньшина А. Вони жили! : (до 110-річчя від дня народження академіка НАН України Б.Г. Лазарєва) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 50-53. – ISSN 1819-7329
269938
  Ютеш Д. Вони з Крисанти. / Д. Ютеш. – К., 1962. – 252с.
269939
  Мельничук Г. Вони загинули за перемогу. Пам"ятники авіаторам і морякам, студентам і в"язням концтаборів у різних районах міста нагадують про трагічні часи війни // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2013. – 4 листопада (№ 44). – С. 4-5


  Про пам"ятник студентам і викладачам Київського університету, що вирушили на фронт. Пам"ятник встановлено в 1985 році на території ботанічного саду ім. Фоміна.
269940
  Смалига М. Вони загинули у Панталиському степу / Мирослав Смалига. – Теребовля; Тернопіль : Джура, 2001. – 60с. : іл.
269941
  Колодізнер Я.Й. Вони захищали Батьківщину / Я.Й. Колодізнер. – К., 1985. – 127с.
269942
  Ліндер Э.Р. Вони захищали Батьківщину / Э.Р. Ліндер, З.О. Музиченко. – К., 1985. – 120с.
269943
  Лисенко Вони захищали Батьківщину / Лисенко, О.М. Лисенко. – К., 1985. – 110с.
269944
  Лутак Н.Г. Вони зроблять життя безпечним / Н.Г. Лутак, Л.І. Лахтадир // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 20-23 : фото
269945
  Малко Ромко Вони йдуть! Бритоголові починають ходу Україною // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 6 (55). – С. 24-31
269946
  Гальперін Ф.Я. Вони любили спорт / Ф.Я. Гальперін. – К, 1984. – 191с.
269947
  Біда Н. Вони мали спільне житло; Надія : мініновели // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 283-286
269948
   Вони нас бачать. А ми їх не знаємо // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-33


  Чи знаєте ви, що в Україні понад 60 тисяч осіб інвалідів зору (точна цифра невідома навіть Товариству сліпих), із них близько 25 тисяч - це люди, що цілком втратили зір. Окрім труднощів у реалізації людських прав, вони фактично позбавлені й ...
269949
   Вони нас бачать. А ми їх не знаємо // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-33


  Чи знаєте ви, що в Україні понад 60 тисяч осіб інвалідів зору (точна цифра невідома навіть Товариству сліпих), із них близько 25 тисяч - це люди, що цілком втратили зір. Окрім труднощів у реалізації людських прав, вони фактично позбавлені й ...
269950
  Смолич Ю. Вони не пройшли : Роман / Ю. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 391с.
269951
  Красюк В. Вони пишуть вічним пером : усний журнал, присвячений письменницям-лауреаткам Нобелівської премії // Зарубіжна література. – Київ, 2012. – № 23 грудень
269952
  Бондар В. Вони прийдуть, ті дев"ять днів : проза: новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 91-107. – ISSN 0868-4790


  Молода муза.
269953
  Веремійчик О. Вони просто йшли... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 10


  Книга "Ми просто йшли". Автори - Лідія Орел і Леопольд Ященко.
269954
  Василів-Базюк Вони служили церкві і рідному народу : Спогали про діда і батька / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2004. – 164 с. – ISBN 966-8500-27-X
269955
  Кулик Н. Вони стали першими. Майже чотири тисячі випускників пройшли тестування у новому форматі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 7. – ISSN 2219-5793
269956
  Вдовенко Н. Вони створювали наносупутник // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 117-118. – ISBN 978-966-622-690-0
269957
  Скаченко О. Вони творили бібліотеку (історія наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв в особах директорів) / Олена Скаченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 4 (213), квітень. – C. 14-16. – ISSN 2076-9326


  Досліджується історія наукової бібліотеки КНУКіМ через висвітлення діяльності директорів книгозбірні, які своєю працею впродовж 50 років формували нову модель бібліотеки вищого навчального закладу. Ключові слова: КНУКіМ, наукова бібліотека.
269958
   Вони творили перемогу // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  Про ветеранів війни, які прирвали навчання в КДУ імені Тараса Шевченка.
269959
   Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти і науки України. – Київ : Навчальна книга, 2003. – 268с. – ISBN 966-7943-37-2
269960
   Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти та науки України. – 2-ге вид., допов. – Київ : Вид-во нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 354с. – ISBN 966-7943-37-2
269961
  Зінченко Ф.М. Вони штурмували рейхстаг / Ф.М. Зінченко. – Київ, 1978. – 288с.
269962
  Васильев Н.А. Воображаемая логика. / Н.А. Васильев. – Москва, 1989. – 263с.
269963
  Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения / Ж.-П. Сартр; Пер.с франц.М.Бекетовой. – Санкт-Петербург : Наука, 2001. – 319с. – ISBN 5-02-026808-9
269964
  Оржеховская Ф.М. Воображаемые встречи / Ф.М. Оржеховская. – М., 1964. – 311с.
269965
  Патер Уолтер Воображаемые портреты. Ребенок в доме / Уольтер Патер ; Пер. с англ. и вступ. ст. П. Муратова. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1908. – [6], 203, IX с.


  Содерж.: Уолтер Патер. 1839-1894 / П. Муратов. Воображаемые портреты: Король придворных художников; Дэнис Оксеррский, Себастьян Ван-Сторк; Герцог Карл фон-Розенмольд. Ребенок в доме
269966
  Россош Г.Г. Воображаемый диалог в Ф.М.Достоевским / Г.Г. Россош. – М, 1990. – 132с.
269967
   Воображаемый концерт. – Л., 1971. – 207с.
269968
  Дери Т. Воображаемый репортаж об одном американском поп=фестивале / Т. Дери. – М., 1989. – 190с.
269969
  Савич О.Г. Воображаемый собеседник: роман / О.Г. Савич. – М., 1991. – 236с.
269970
  Бруэр Дж. Воображая "Социологическое воображение". Биографический контекст классического труда // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6 (362). – С. 32-43. – ISSN 0132-1625
269971
  Исагулов З.И. Воображение и его роль в литературно-художественном творчестве / З.И. Исагулов. – Алма-Ата, 1971. – 35с.
269972
  Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании / Л.С. Коршунова. – Москва : Московский университет, 1979. – 145с.
269973
  Коршунова Л.С. Воображение и рациональность. / Л.С. Коршунова, Б.И. Пружинин. – М., 1989. – 182с.
269974
  Полуянов Ю.А. Воображение и способности. / Ю.А. Полуянов. – М., 1982. – 96с.
269975
  Выгтоский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выгтоский. – Москва, 1930. – 80с.
269976
  Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте : Психологический очерк / Л.С. Выготский. – 2 - е изд. – Москва : Просвещение, 1967. – 93с.
269977
  Бородай Ю.М. Воображение и теория познания / Ю.М. Бородай. – Москва, 1966. – 150с.
269978
  Говорун Дмитрий Иванович Воображение и художественное творчество : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Говорун Дмитрий Иванович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1976. – 24л.
269979
  Говорун Дмитрий Иванович Воображение и художественное творчество. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.04 / Говорун Дмитрий Иванович; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1975. – 164л.
269980
  Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения / Р.Г. Натадзе. – Тбилиси, 1972. – 184с.
269981
  Алимджан Х. Воображение певца : стихотворения, баллады, поэмы / Х. Алимджан; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искуства, 1985. – 256 с.
269982
  Бобров А.А. Вообще и в частности / А.А. Бобров. – М, 1989. – 206с.
269983
  Благов Ю.Н. Вообще и в частности... : сатирические стихи / Ю.Н. Благов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 119 с.
269984
  Вирта Н.Е. Воодушевленный Егор / Н.Е. Вирта. – Москва, 1974. – 48с.
269985
  Петровський М.Н. Воозз"єднання українського народу в єдиній українській радянській державі / М.Н. Петровський. – Київ-Харків, 1944. – 43с.
269986
  Ботвинников А.Д. Воопросы перестройки преподавания черчения / А.Д. Ботвинников. – М., 1964. – 231с.
269987
   Вооружение Австрии. – М., 1952. – 168с.
269988
   Вооружение Германской артиллерии. – 2-е изд.,исправл.и доп. – Москва : НКАП, 1943. – 175с.
269989
  Худяков Ю.С. Вооружение енисейских кыргызов VI-XII вв. / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1980. – 176с.
269990
  Иванов В.А. Вооружение и военное дело финно-угров Приуралья в эпоху раннего железа: (1 тыс. до н.э. -- первая половина 1 тыс. н.э.). / В.А. Иванов. – М., 1984. – 88с.
269991
   Вооружение и техника. – М., 1982. – 352с.
269992
   Вооружение и техника. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1984. – 367с.
269993
  Мурзоев Роберт Нураметович Вооружение племен Северо-Восточного кавказа в III-II тысячилетиях до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Мурзоев Роберт Нураметович; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 21л.
269994
  Во Нгуен Зиап Вооружение революционных масс и строительство народной армии / Во Нгуен Зиап. – Москва, 1977. – 175с.
269995
  Смирнов К.Ф. Вооружение савроматов / Смирнов К.Ф. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – № 101 : Вооружение савроматов / Смирнов К.Ф. – С.1-163
269996
  Мелюкова А.И. Вооружение скифов // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1964. – Д1-4 : Вооружение скифов / Мелюкова А.И. – С. 1-92
269997
   Вооружение скифов и сарматов. – К., 1984. – 158с.
269998
  Худяков Ю.С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1986. – 266с.
269999
  Гуменюк Р. Вооружение УПА (2). // Однострій. Форменная одежда : український військово-історичний журнал. – Рівне, 2002. – № 7. – С. 42-45
270000
  Худяков Ю.С. Вооружение центрально-азиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1991. – 186с.
<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,