Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>
269001
  Боднар О. "Виклик для нас - знайти виховників" / розмову вів Павло Лоза // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 15 квітня (№ 15). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  Розмова з головою Крайової пластової старшини Оленою Боднар.
269002
  Поліщук Б.Д. "Викликає 401-й" : документальна повість / Б.Д. Поліщук. – Київ : Політична література, 1976. – 287 с.
269003
  Заячук Ю. "Виклики" для професії університетського викладача в умовах сучасних реформ у галузі вищої освіти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 131-138. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Розглянуто процес сучасних європейських реформ у галузі вищої освіти. Здійснено аналіз процесу адаптації Болонської реформи різними європейськими країнами на прикладі таких європейських університетських моделей, як Гумбольдтської моделі дослідного ...
269004
  Литвин В. "Виключаю можливість повторення тбіліського сценарію в Україні" // Хрещатик, 2003. – 26 листопада


  Комент. Голови Верховної Ради України В.Литвина та нар. деп. України з приводу ситуації в Грузії
269005
  Розенфельд Н. "Виключне" право на захист в кримінальному процесі: державна позиція чи неуважність? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-60.
269006
  Бондаренко С. "Виколупую з-під льоду свій народ" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 5 (266). – С. 56-59.
269007
  Жулинський М.Г. "Виконати свій обов"язок перед собою і нацією". Улас Самчук із вершини століття // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 398-415. – ISBN 978-966-00-0899-6
269008
  Булах І. Викладач-студент: психологія міжособистісних взаємодій : Навчально-метод. посібник / І.Булах, Л.Долинська; МОН України; Нац. пед ун-т. – Київ, 2005. – 106 с. – ISBN 966-660-213-Х
269009
  Лещенко Г.А. Викладач-тьютор як суб"єкт дистанційного освітнього процесу у вищій школі // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 57-62. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
269010
  Матвієнко Г. Викладачі-українці теологічного факультету Львівського університету: освіта та кар"єрний ріст // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 105-110. – ISSN 1728-9343
269011
   Викладачів вишів та вчителів звільнили від мобілізації // Юридична газета. – Київ, 2015. – 7 липня (№ 27/28). – С. 29


  Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації окремих категорій педагогічних, науково-педагогічних ...
269012
  Горська С. Викладачів не скорочуватимуть // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 24 квітня-1 травня (№ 21). – С.2


  22 квітня в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "Розвиток вищої школи в контексті інтеграції вищої освіти України до європейського та світового освітнього простору". У центрі уваги ректорів ВНЗ різних регіонів України опинився підпункт 39.2 ...
269013
  Шаптала Н. Викладення резолютивної частини рішення Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 202-213. – ISSN 2310-6158
269014
  Стоян В.А. Викладено основні положення нового підходу до моделювання прямих задач динаміки систем із розподіленими параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-74. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Про один підхід до моделювання початково-крайових умов у задачах динаміки систем із розподіленими параметрами, який дозволяє отримати розв"язки цих задач, якщо вони можливі, або середньоквадратичне наближення до них, якщо такі розв"язки не існують.
269015
  Головацький Я.Ф. Виклади давньослов"янських легенд, або міфологія / Я.Ф. Головацький. – Київ, 1991. – 92 с.
269016
  Антонович В. Виклади про козацькі часи в Україні // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 147-154. – ISBN 966-95452-8-4
269017
  Бойченко І.В. Виклик-відповідь / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 53-55. – ISBN 966-642-073-2
269018
  Заїжджий К. Виклик : поезії / К. Заїжджий. – Харків ; Київ : ДВОУ : Література і мистецтво, 1931. – 93 с.
269019
  Асадчев Ю. Виклик глобалізації. Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності // Юридична газета. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 23). – С. 18-19
269020
  Будько Євген Виклик для місіс // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 56-58 : фото
269021
  Міхненко А. Виклик для Молдови // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 180). – С. 10-11


  Маніпулювання вподобаннями населення за прихільність або проросійського, або проєвропейського векторів може призвести до непередбачуваних наслідків.
269022
  Загорський Ю. (Залета Юрій Іванович) Виклик зимі : Вірші / Ю. (Залета Юрій Іванович) Загорський. – Рівне, 2003. – 76с. – ISBN 966-95609-5-0
269023
  Цимбалюк Г. Виклик ординцям // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 13


  Політична сатира Михайла Пасічника.
269024
  Цимбалюк Г. Виклик ординцям // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 22 листопада (№ 23). – С. 4


  Політична сатира Михайла Пасічника.
269025
  Рогач В.А. Виклик сатанинській імперії зла : повість у новелах / Василь Рогач. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 212с. – ISBN 966-347-035-6
269026
  Гель І.А. Виклик системі: український визвольний рух другої половини XX століття : наук.-попул. видання / Іван Гель ; ред. та упоряд. Ірина Єзерська ; Нац. музей-меморіал жертв окупац.режимів "Тюрма на Лонцького" ; Центр дослідж. визвольного руху. – Львів : Часопис, 2013. – 389, [3] с. : портр., іл. – Імен. покажчик: с. 371-389. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Наш формат історії : проект / мистец. агенція "Наш формат" [та ін.]). – ISBN 978-966-2720-12-9
269027
  Козловська В.І. Виклик сучасності українським філософам // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 17-19
269028
   Виклик та подолання: ВІЛ/СНІД та права людини в Україні / [відп. ред. Скурбаті Алан ; упоряд. Рябуха В. ; наук. ред. Семигіна Т.]. – Київ, 2008. – 191 с. + Додатки: с. 153-190
269029
  Ступницький О.І. Виклик фінансової кризи: факторинг як панацея? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 212-220
269030
  Осіньковські М.Д. Виклик часу: пандемія COVID-19 та релігійна безпека в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 87-88. – ISSN 2521-6570
269031
  Мацюк Галина Петрівна Викликає пошану і захоплення : [рецензія] // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 123-125. – ISSN 1682-3540
269032
  Качинська Т.В. Викликана активність кори головного мозку в осіб з різним типом мануальної асиметрії (віковий аспект) : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Качинська Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
269033
  Качинська Т.В. Викликана активність кори головного мозку в осіб з різним типом мануальної асиметрії (віковий аспект) : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Качинська Т. В.; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2009. – 163 л. + Додатки: [67] л. – Бібліогр.: л. 134-163
269034
  Буйських Ю. Викликати Пікову Даму, Гнома та Лепрекона: освоєння міфологічного дискурсу міста дитячою субкультурою // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 16-24. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
269035
  Балтянський Михайло Викликаю на дуель / Балтянський Михайло. – Київ : Преса України, 1997. – 383с. – ISBN 966-7084.14-0
269036
  Шулікін Д. Виклики "дистанційки" // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 липня (№ 28). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Державна служба якості освіти України спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка провела вебінар "Дистанційне навчання: виклики, досвід, перспективи". Це була перша онлайн-зустріч у межах співпраці з університетами. Проректор ...
269037
  Карпенко В.О. Виклики 21 віку : Політичні хроніки пером публіциста / Віталій Карпенко. – Київ : Просвіта, 2006. – 712c. – ISBN 966-8547-57-8
269038
  Терещенко О. Виклики XXI століття і Україна // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 11-13
269039
  Довгань Ж.М. Виклики банків в умовах пандемії COVID-19 // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – C. 119-124. – ISSN 2309-1533
269040
  Синютка Н. Виклики боргової децентралізації в Україні: крізь призму європейського досвіду // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 126-135. – ISSN 1818-5754
269041
  Магда Є.В. Виклики гібридної війни: інформаційний вимір // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 138-142. – ISSN 2220-1394
269042
  Грабовський С. Виклики глобалізації й українські проблеми // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2008. – № 4 (49). – С. 89-110. – ISBN 966-7332-13-6
269043
  Мунтіян В. Виклики глобалізації та інформаціологічна економіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-10. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано негативні фактори, породжені сучасними процесами глобалізації, які стоять на шляху сталого розвитку людства. Запропоновано інформаціологічну модель економіки, застосування якої дасть змогу недопустити перерастания існуючих ...
269044
  Пилявець О. Виклики демократії в сучасній системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 50-51


  Авторкою проаналізовано виклики, з якими стикається демократія в сучасній системі міжнародних відносин, визначено головні загрози розвитку демократичних систем в умовах глобалізації. Розглянуто сучасні тенденції поширення демократії.
269045
  Перепелиця Г. Виклики для зовнішньої політики Президента України Володимира Зеленського // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 462-481. – ISBN 978-617-7631-10-0
269046
  Шимаї М. Виклики для посткризової глобальної системи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 22-29. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
269047
  Зубілевич С.Я. Виклики до вищої освіти бухгалтера в Україні в умовах євроінтеграції // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 87-89. – ISBN 978-966-930-102-4
269048
  Генералюк Л. Виклики екфразису // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 114-126. – ISBN 978-966-921-243-6
269049
  Валєєва Ю. Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 8-15. – (Історичні науки)
269050
  Кобзар Я. Виклики журналістики майбутнього // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  В Інституті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка з лекцією виступив фахівець з новітніх медіа Глєб Кануннікав. Пан Кануннікав - тренер і міжнародний консультант родом з Білорусії, який займався освітніми курсами для журналістів і працював над ...
269051
  Токар Л. Виклики і загрози національній безпеці України в контексті підготовки вступу до НАТО: шляхи їх подолання // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 39-42.
269052
  Уханова Н.С. Виклики і загрози правам та безпеці людини в інформаційній сфері // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 33-45. – ISSN 2616-6798
269053
  Соснін О.В. Виклики і загрози при впровадженні відкритих інформаційно-комунікаційних науково-освітніх систем та технологій // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – C. 49-58. – ISSN 2072-1692
269054
  Руденко Л.Г. Виклики і загрози просторового розвитку України на шляху до євроінтеграції / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 41-46 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
269055
  Вергун В.А. Виклики і загрози у сучасному міжнародному бізнесі / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 336-344. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
269056
   Виклики і ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями економічної політики їх запобігання / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова ; [ред. А. Пашкова ; наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Центр Разумкова ; Заповіт, 2017. – 156, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова ; Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-2050-04-02
269057
  Сіденко В.Р. Виклики і ризики цифрової трансформації: світовий та український контексти // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (714). – С. 40-58 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2522-9303
269058
  Диба М.І. Виклики індустрії 4.0 у контексті її становлення на глобальному і національному рівнях / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (703). – С. 43-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2522-9303
269059
  Слісаренко І.Ю. Виклики інформаційної доби для дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 129-145. – ISBN 966-7196-06-2
269060
  Цимбаленко Є.С. Виклики інформаційної цивілізації мовна ідентичність // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 13-18


  У статті розглядається одна з форм інформаційного та цифрового розриву - мовна ідентичність; з"ясовуються основні причини та ознаки виникнення мовного розриву. The article deals with the form of the information and the digital divide - the ...
269061
   Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів / М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар, В. Нападиста ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 182, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8448-7
269062
  Лягушин С. Виклики комп"ютерізації та фізико-математична освіта / С. Лягушин, О. Соколовський // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 11-22. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
269063
  Чекаленко Л. Виклики міграції: досвід Європи / Л. Чекаленко, М. Васильєва // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 44-48
269064
  Буткевич В. Виклики міжнародному праву в умовах глобалізації світу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 12-50. – ISSN 1026-9932
269065
  Паламарчук М.О. Виклики модернізації в Україні: політичні аспекти : монографія / М.О. Паламарчук ; [за ред. О.В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 150, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-217-9
269066
  Триняк М.В. Виклики мультикультуралізму: освітній аспект / М.В. Триняк, С.О. Руденко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 129-137. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
269067
  Козьменко С. Виклики на шляху інтеграції у міжнародний науковий простір // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 24-29. – ISSN 2078-1016


  Інноваційність діяльності вишу на шляху інтеграції до світового наукового простору полягає у поєднанні й пріоритетності таких трьох складових : робота профільних наукових центрів ; міжнародні наукові конференції ; "скопусівські" публікації і журнали.
269068
  Онопрієнко В.І. Виклики науково-технічної революції / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко // Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 102-106. – ISBN 978-617-571-105-7
269069
  Розумний М.М. Виклики національного самовизначення = Challenges of the national self-determination : монографія / М.М. Розумний ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2016. – 194, [2] с. – Загол. тит. арк., зміст та резюме парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-270-4
269070
  Тимчук В. Виклики незалежності // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 11 січня (№ 1/2) : Права людини. – С. 4


  "Закон № 1907-ІХ створює передумови для можливості втручання держави в діяльність відокремленого та незалежного конституційного інституту - адвокатури України".
269071
  Сердюк О. Виклики перед національними державами в епоху глобалізації: кінець чи трансформація // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 369-371. – ISBN 978-966-171-783-0
269072
  Рубцов А.О. Виклики Північноатлантичного альянсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 89-91
269073
  Адаров А. Виклики поглиблених і всеохоплюючих зон вільної торгівлі (ПВЗВТ): як Грузія, Молдова та Україна можуть досягти успіхів? / А. Адаров, П. Гавлік // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 10-38. – ISSN 1605-7988


  "Дисбаланс між витратами та вигодами ПВЗВТ має спонукати ЄС до більшої розсудливості та прагматизму, якщо він не хоче втрачати підтримку реформ у сусідніх країнах".
269074
  Мінгазутдінова Г. Виклики політиці США в Центральній Азії на початку XXI ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 323-325. – ISBN 978-966-171-783-0
269075
  Стахів М.Р. Виклики при створенні інноваційних електронних видань для дітей // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 102-108. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
269076
  Гойчук О.І. Виклики продовольчій безпеці: глобальний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 75-79
269077
  Мельник С. Виклики ринків праці - примхливі і швидкі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6-13 листопада (№ 47). – С. 12-13


  Позиція автора, щодо проекту Стратегії розвитку національної системи кваліфікацій.
269078
  Притула Х.М. Виклики розвитку прикордонних територій в контексті здійснення реформи децентралізації / Х.М. Притула, Я.Я. Калат, І.М. Кирик // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (92). – С. 79-89. – ISSN 1562-0905
269079
  Копійка В.В. Виклики розширення на Схід для країн ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 125-129. – (Історія ; вип. 59/60)


  Аналізуються основні фактори впливу процесу розширення ЄС на внутрішньоекономічне та політичне становище окремих країн ЄС та їх позиції щодо проблеми розширення на схід.
269080
  Куйбіда В. Виклики Росії у новій парадигмі євразійської геополітики // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 4
269081
  Монжен О. Виклики скептицизму. Зміни інтелектуального пейзажу Франції = Face au scepticisme. Les mutations du paysage intellectuel / Олів"є Монжен ; пер. з фр.: Т. Голіченко, С. Йосипенка, А. Рєпи ; [відп. ред. В.І. Кебуладзе]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 360 с. – Парал. тит. арк. фр. мовою. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Філософські контакти: Україна - світ" ) ( Серія "Філософські контакти: Україна - Франція" / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачев, О.Є. Гомілко та ін.). – ISBN 978-966378-227-0
269082
  Саліхова О. Виклики СОVID-19 фармацевтичній промисловості: відповіді ЄС та України / О. Саліхова, Д. Гончаренко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 93-117. – ISSN 1605-7988
269083
  Ткач О.І. Виклики стабільності і загрози демократії у країнах Латинської Америки // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 36-37. – ISSN 0868-8117
269084
  Рудницька Г.В. Виклики суспільним відносинам в умовах глобалізації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 110-113


  Зазначено та систематизовано особливості розвитку соціальних відносин у сфері комунікації на тлі глобалізації; розглянуто вплив процесів технологізації та інформатизації на комунікаційні відносини; проаналізовано досягнення сучасної філософської думки ...
269085
  Маляренко Т. Виклики сучасних конфліктів у країнах, що розвиваються // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 3-6. – ISSN 1728-9343
269086
  Гундорова Т.І. Виклики сучасного світу і можливості гуманітарних наук у транзитну епоху // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 76-79. – ISSN 1027-3239
269087
  Москалик Г.Ф. Виклики сучасного українського суспільства в умовах реформування середньої освіти // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 15-17. – ISBN 978-617-639-211-8
269088
  Лянной Ю.О. Виклики сучасної вищої освіти: ризики та перспективи розвитку / Ю.О. Лянной, О.Г. Козлова, Т.В. Гребеник // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 162-164. – ISBN 978-966-698-282-0
269089
  Валлє В. Виклики сучасної системи охорони прав інтелектуальної власності // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 130-132. – ISBN 978-966-378-141-9
269090
  Бірченко Олександр Виклики сучасності / Бірченко Олександр, Малюта Олександр // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 6 (19). – С. 6-13


  Прискорений розвиток суспільства, глобальні зміни в середовищі безпеки, нові виклики і загрози у військовій сфері й інші чинники спонукали керівництво провідних країн світу до рішучих кроків. Насамперед, це трансформація національних збройних сил і ...
269091
  Тацій В. Виклики сучасності і кримінальне право / В. Тацій, В. Тютюгін, Ю. Пономаренко // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 29 січня (№ 16). – С. 6-7
269092
  Кононець О. Виклики сьогодення на ринку оцінки вартості компаній в Україні // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 271-277. – ISSN 2411-5215


  "У статті розглянуто ключові питання, що стоять перед компаніями та інвесторами на ринку оцінки вартості компаній в Україні, що сприятимуть всебічній, повній та об’єктивній оцінці. У статті проаналізовано моделі та підходи до оцінки вартості компаній ...
269093
  Будько Євген Виклики та відгуки : мандрівничий ряд / Будько Євген, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 136-137 : Фото
269094
  Мінгазутдінов І. Виклики та загрози безпеці країн Центральної Азії у зв"язку з російською анексією Криму 2014 р. / І. Мінгазутдінов, Г. Мінгазутдінова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 130. – С. 13-23. – ISSN 2308-6912
269095
   Виклики та загрози гуманітарній безпеці української держави : зб. наук.-експерт. матеріалів / [С.І. Здіорук та ін. ; за заг. ред. С.І. Здіорука] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2015. – 103, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Серія "Гуманітарний розвиток" ; вип. 4). – ISBN 978-966-554-256-8
269096
  Соха О. Виклики та загрози європейської фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 152-154
269097
  Степико М.Т. Виклики та загрози української ідентичності в умовах російської агресії // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 135-139
269098
  Власюк О.С. Виклики та загрози фінансовій безпеці України на середньострокову перспективу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 3-13 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
269099
  Тимошенко О.В. Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 21-29. – ISSN 2222-4459
269100
  Артем"єва О.І. Виклики та можливості цифрової трансформації економіки // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – № 4 (63). – С. 66-73. – ISSN 2520-6834
269101
  Резнік С.М. Виклики та перспективи гуманізації сучасної інженерної освіти: роль викладача // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 241-245
269102
  Чирва А. Виклики та перспективи інтернаціоналізації вищої освіти у глобальному контексті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 117-126. – ISSN 2312-5993
269103
  Макух Ю. Виклики та перспективи наукового реалізму (за працями Яна Хакінга) // Філософія: між природничими та гуманітарними науками : тези 11-ої міжнар. наук. конф. "Філософія: нове покоління", Київ, НаУКМА, 24-25 берез. 2016 р. / Філософія: між природничими та гуманітарними науками, міжнар. наук. конф. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 38-40
269104
  Умланд А. Виклики та перспективи порівняльних досліджень пострадянського фашизму // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 89-106. – ISSN 2078-659X
269105
  Кальниш Ю.Г. Виклики та перспективи професійної підготовки політичних лідерів в Україні // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 16-19. – ISBN 978-617-7139-11-8
269106
  Федулова Л. Виклики та перспективи формування управлінських компетентностей державних службовців в умовах модернізації державного управління в Україні / Л. Федулова, О. Петроє // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 5-17. – ISSN 2664-3618
269107
  Бакаянова Н.М. Виклики та проблеми реформи адвокатури в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 256-258. – ISBN 978-617-7096-97-8
269108
  Куфтяк В. Виклики та реалії конституційної реформи. Адвокатська монополія: з третього світу в перший // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 31
269109
  Карпчук Н. Виклики транскордонних комунікацій України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 43-48. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
269110
  Рижиков М.М. Виклики транснаціональних корпорацій / М.М. Рижиков, О. Скалацька // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 19-25.
269111
  Голуб Л. Виклики у розвитку педагогічної освіти Австралії на початку ХХІ століття // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 95-96. – ISBN 978-966-2249-24-8
269112
  Жовква І.І. Виклики українсько-польському стратегічному партнерству // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 130-138.
269113
   Виклики української державності в XXI столітті: філософія нового буття // Командор : вісник державного службовця України / Асоціація випускників ІДУС-НАДУ. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 14-15


  21 листопада 2014 року в Національній академії державного управління при Президентові України у рамках відзначення Міжнародного дня філософії відбувся круглий стіл "Виклики української державності в XXI столітті: філософія нового буття".
269114
  Балабін В. Виклики часу // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2015. – Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – С. 1


  Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) – єдиний в Україні військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу, який здійснює підготовку професіоналів з повною вищою освітою для Збройних Сил ...
269115
  Сергієнко І.В. Виклики часу в кібернетичному вимірі / І.В. Сергієнко. – Київ : Академперіодика, 2007. – 276 с. – ISBN 978-966-360-084-0
269116
  Ковбасенко Ю. Виклики часу і соціокультурні функції художньої літератури та літературної освіти в Україні // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 56-72.
269117
  Дронь С.П. Виклики часу інформаційного суспільства в концепції Томаса Еріксена // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 122-124
269118
  Каслін М. Виклики часу у системі вищої освіти в Україні / М. Каслін, В. Бондаренко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (97). – С. 45-51. – ISSN 1562-529Х
269119
  Дейнека Т.А. Виклики, суперечності та ризики сучасної глобальної економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 19-25. – ISSN 2222-0712
269120
  Поперенко Л. Виклики, що стоять перед вищою освітою в галузі природничих і технічних наук, та можливі шляхи їх подолання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (172). – С. 31-48. – ISSN 1682-2366


  На прикладі навчального процесу на кафедрі оптики фізичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка розглянуті можливі шляхи вирішення проблеми якісної освіти в галузі природничих і технічних наук.
269121
  Галахер Кайл Виклики, які стоять перед ландшафтною архітектурою в Україні // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 5. – C. 40-45 : фото
269122
  Галлахер Кайл Виклики, які стоять перед ландшафтною архітектурою в Україні (частина друга) // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 6. – С. 65-72 : фото
269123
  Ківалова С Т. Виключення відповідальності та звільнення від відповідальності за завдання шкоди // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 140-145.
269124
   Виключення доплат із мінімальної заробітної плати // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)


  "...Відповідно до статті 31 Закону України "Про оплату праці" розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. На цьому наголошує управління ...
269125
  Савельєв Ю.Б. Виключення та насильство: чи існує булінг в українській школі ? / Ю.Б. Савельєв, Т.М. Салата // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
269126
  Мицяк Х. Виключення учасника з товариства: хто приймає рішення // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 401-402
269127
  Зозуляк О. Виключна правоздатність юридичних осіб як вид цивільної правоздатності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 49-51.
269128
  Кухнюк Д. Виключне право адвокатів на представництво в судах: pro et contra // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 1 (174). – С. 33-36
269129
  Литвин С.Й. Виключні майнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності як об"єкти цивільних прав // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 139-143
269130
  Котляр А.О. Виключні права: поняття, ознаки та правова природа // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 239-248. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 2 (9)). – ISSN 2218-8010
269131
  Іщук С.І. Виключність права на комерційне (фірмове) найменування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 427-431. – ISSN 1563-3349
269132
  Гаврік Роман Виключність як властивість рішення суду у цивільній справі, що набрало законної сили // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 74-81
269133
  Устьянцев В.П. Вико-овсяная мешанка, как зеленый корм для молочных коров. / В.П. Устьянцев. – Х., 1927. – 25с.
269134
  Танана Р. Виконавець заповіту Кобзаря // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 5/6 (823/824). – С. 122-127. – ISSN 0868-4790


  Про товариша і супутника останніх років Т.Г. Шевченка Григорія Миколайовича Честахівського
269135
  Жук Л. Виконавець заповіту: порівняльний аспект // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 6 (44). – С. 13-18.
269136
  Мельниченко В.Л. Виконавець злочину проведення вибухових робіт з порушенням охорони рибних запасів // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 110-113
269137
  Кваша О.О. Виконавець злочину у структурі співучасті : монографія / Кваша Оксана Олександрівна, Харко Дмитро Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Волинська обласна друкарня, 2015. – 217, [7] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-361-806-7
269138
  Гриниха І. Виконавець злочину: проблеми визначення поняття // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 97-101
269139
  Пироговська В.О. Виконавець і нотаріус: взаємодія чи протидія? // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 95-96. – ISBN 978-966-8830-75-4
269140
  Запорожець М. Виконавець постатей геніїв українського народу // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 219-221
269141
  Бойко Г.В. Виконавство казок. Теоретичне осмислення проблеми у ХХ ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 183-188. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Йдеться про підхід до виконавства казок, з"ясовуються національні та регіональні особливості побутування казки.
269142
  Лозан Т. Виконавство на перкусійних інструментах у стильових напрямках латин-джазу // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 136-145. – ISSN 2310-0583


  Стаття присвячена розгляду творчості виконавців на перкусійних інструментах у стильових напрямках латин-джазу та їх впливу на виникнення стилів кубоп, сонго, сальса. Аналізуються техніко-виконав-ські та темброво-колористичні новації кубинського ...
269143
  Цалко Т.Р. Виконавська дисципліна у державному управлінні в умовах трансформації та діджиталізації / Т.Р. Цалко, С.М. Невмержицька // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 114-120. – ISSN 2306-6806
269144
  Баланко О.М. Виконавська мобільність як чинник розвитку сучасної камерної вокальної музики // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 74-83. – ISSN 2226-2180
269145
  Дедусенко Жанна Вікторівна Виконавська піаністична школа як рід культурної традиції : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Дедусенко Ж.В.; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
269146
  Гребнєва І.В. Виконавська складова форми Concertі Grossі Арканджело Кореллі (Модель Da Chіesa) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 27-33. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто питання взаємодії скрипкового стилю Арканджело Кореллі та процесів формоутворення в його Concertі grossі, а також значення поділу ансамблю на групи concertіno і grosso. Наголошено на особливому значенні виконавської складової Концертів. ...
269147
  Чемерис Ю.А. Виконавська стратегія струнного квартету № 1 Валентина Сильвестрова у версії квартету імені М.В. Лисенка // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 121-129. – ISSN 0130-5298
269148
  Ван Ї Виконавська та педагогічна діяльність представників українського вокального мистецтва в Китаї в кінці XX - початку XXI ст. // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 159-168. – ISSN 2310-0583
269149
  Данканич Г. Виконавська та педагогічна діяльність С.І. Безюлевої у світлі продовження традицій "Еталонної школи" співу // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 48-58. – ISSN 2310-0583
269150
  Носова А. Виконавське мистецтво Ігоря Кушплера у світлі рецензій, відгуків та спогадів // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 125-135. – ISSN 2310-0583
269151
  Пиж"янова Н.В. Виконавський хоровий фольклоризм як історичне регіональне явище (на прикладі творчої діяльності П. Демуцького) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Пиж"янова Наталія Володимирівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2017. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
269152
  Романко В. Виконавські інтерпретації симфонічної казки Сергія Прокоф"єва "Петрик і Вовк": спроба класифікації // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 82-89. – ISSN 1728-6875
269153
  Гнидь Б.П. Виконавські школи України : каф. сол. співу НМАУ ім. П.І. Чайковського (1971-2001) : [посібник] / Б.П. Гнидь ; М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ : НМАУ, 2002. – 95, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 94
269154
  Юрченко М. Виконавсько-структурні особливості хорових концертів Максима Березовського // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 25-37. – ISSN 2413-4767
269155
  Гарбуз К. Виконавці проектів міжнародної технічної допомоги - непізнаний податковий суб"єкт? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 24). – С. 17
269156
  Гримич М. Виконавці українських дум // Родовід : наукові записки до історії культури України: дослідження, архівні документи, публіцистика / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – № 4. – С. 18-25
269157
  Гримич М. Виконавці українських дум // Родовід : етнограйічні, археологічні, історичні, фольклорні та мистецтвознавчі записки / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – Число 3. – С. 14-21
269158
  Вахонєва Т. Виконавці як суб"єкти права інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 48-53
269159
  Вавженчук С.Я. Виконавча влада-Президент України: конституційно-правові аспекти структурної взаємодії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 246-255. – ISSN 1563-3349
269160
  Шаповал В. Виконавча влада (теоретичний і конституційний аспекти) / В.М. Шаповал ; [Центр політико-правових реформ]. – Київ : Москаленко О.М., 2016. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-72-7
269161
  Школик А. Виконавча влада в контексті змін до Конституції України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 84-89.
269162
  Шаповал В. Виконавча влада в контексті форм державного правління (теорія і практика світового конституціоналізму) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 77-88. – ISSN 1026-9932
269163
  Шаповал В. Виконавча влада в контексті форм державного правління (теорія і практика світового конституціоналізму) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 92-100. – ISSN 1026-9932
269164
  Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект) / В.М. Шаповал. – К., 1996. – 60с.
269165
  Ославський М.І. Виконавча влада в Україні : організаційно-правові засади : навчальний посібник / М.І. Ославський. – Київ : Знання, 2009. – 216 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-576-0
269166
  Шаповал В. Виконавча влада в Україні в контексті форми державного правління (досвід до прийняття Конституції України 1996 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 200-212. – ISSN 1026-9932
269167
  Чернишевич О.В. Виконавча влада в Україні на рубежі ХХ - ХХІ століть: правовий та історичний аспект // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання ; рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 (29). – С. 27-35. – ISSN 2310-9769
269168
  Авер"янов В. Виконавча влада в Україні та її правове регулювання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.238-253
269169
  Шаповал В. Виконавча влада в Україні у контексті форми державного правління (досвід після прийняття Конституції України 1996 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 72-88. – ISSN 1026-9932
269170
  Дунаєва Л.М. Виконавча влада в Україні: проблеми функціонування і перспективи вдосконалення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 587-593. – ISSN 1563-3349
269171
  Гетьман Є.А. Виконавча влада та державне управління: співвідношення понять // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 122. – С. 24-30. – ISSN 2224-9281
269172
  Бабич О.М. Виконавча влада та її місце в системі державної влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 287-294. – ISSN 1563-3349
269173
  Сушинський Олександр Виконавча влада та місцеве самоврядування в аспекті відповідальної держави // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 44-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
269174
  Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні / І.Б. Коліушко; Ін-тут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. Центр політико-правових реформ. – Київ : Факт, 2002. – 260с. – ISBN 966-664-060-0
269175
  Дубогрій С.В. Виконавча влада України як об"єкт контролю за дотриманням прав і законних інтересів громадян / С.В. Дубогрій, Костенко-Костейчук // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 53-57
269176
  Коротенко Д.В. Виконавча поліція Катеринославщини як об"єкт джерелозавчого аналізу (друга половина XIX - початок XX століття) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 39-45. – ISSN 2409-3661
269177
  Остафійчук Л.А. Виконавча санкція як альтернатива виконавчому збору // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 147-150. – ISBN 978-966-8830-75-4
269178
  Сібільов Д.М. Виконавча сила рішень третейських судів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 153. – С. 38-48. – ISSN 2224-9281
269179
  Котнюк Ю. Виконавча служба на лаві підсудних, або Як прокуратура підіграла шахраям // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 10. – ISSN 1992-9277
269180
  Гвоздецький А. Виконавче оскарження // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Оскаржувати постанову начальника про розгляд скарги на держвиконавця слід за правилами того самого судочинства, в якому розглядалася справа, Велика Палата ВС".
269181
  Білоусов Ю.В. Виконавче провадження : Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов; МОНУ. – Київ : Прецедент, 2005. – 192с. – ISBN 966-520-061-5
269182
   Виконавче провадження : підручник / [Н.Ю. Голубєва, І.В. Андронов, І.О. Бут та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.Ю. Голубєвої ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2020. – 459, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 4. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – (Підручник 2020). – ISBN 978-966-928-469-3
269183
  Талан Л. Виконавче провадження в структурі цивілістичного процесу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 96-103. – ISSN 1993-0909
269184
  Фурса С.Я. Виконавче провадження в Україні : Навчальний посібник для вищ. навч. закладів / С.Я. Фурса, С.В. Щербак; МОНУ. Ін-тут міжнар. відносин КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Атіка, 2002. – 480с. – ISBN 966-8074-25-4


  Для студентів, викладачів, науковців, державних виконавців, адвокатів, суддів. Враховано всі зміни, внесені до нормативних джерел
269185
   Виконавче провадження в Україні : збірник законодавчих актів / [упоряд. Роїна О.М.]. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 112 с. – ISBN 978-617-566-067-6; 978-611-01-0229-2
269186
  Фурса Є.Є. Виконавче провадження з іноземним елементом // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 164-165. – ISBN 978-966-8830-75-4
269187
  Гусєв Є.В. Виконавче провадження з іноземним елементом у судовій практиці УРСР // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 29. – С. 102-110
269188
  Морозов Є. Виконавче провадження за місцезнаходженням відкритих банківських рахунків боржника // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 15. – ISSN 1992-9277
269189
  Радько О. Виконавче провадження очима прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 89-94


  Проблемні аспекти.
269190
  Рекуненко Т. Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 170-174. – ISSN 2663-5313
269191
  Авторгов А. Виконавче провадження чи банкрутство - нелегкий вибір кредитора та боржника // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 34
269192
  Фурса Є.І. Виконавче провадження як елемент правової системи України // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 166-170. – ISBN 978-966-8830-75-4
269193
  Кравцов С. Виконавче провадження як завершальна частина судового розгляду у світлі практики ЄСПЛ та протидія зловживанням процесуальними правами учасників виконавчого провадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 36-43. – (Юридичні науки ; вип. 1 (112)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання виконання судових рішень, доступ до правосуддя в цивільних справах, зокрема й ефективність виконання судових рішень. На підставі проаналізованих матеріалів з"ясовується природа виконання цивільних рішень і виконавчого провадження ...
269194
  Сокол Марія Виконавче провадження як захист прав громадян // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 138-140
269195
  Щербак С. Виконавче провадження як одна з правозахисних функцій держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.86-91. – ISSN 0132-1331
269196
  Белікова С. Виконавче провадження: порівняльно-правовий аналіз законодавства України та Болгарії / С. Белікова, В. Попова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 104-110. – ISSN 2311-6676
269197
  Бортняк Ф. Виконавчий документ як форма волевиявлення публічного органу управління щодо примусового виконання рішень ДВС // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 8-10. – ISSN 0132-1331
269198
  Малярчук Л. Виконавчий збір та основна винагорода приватного виконавця: проблемні питання теорії та судової практики / Л. Малярчук, О. Снідевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 29-32. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
269199
  Авторгов А.М. Виконавчий збір та основна винагорода приватного виконавця: санкція та невиконання чи плата за виконання // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 48-51. – ISBN 978-966-8830-75-4
269200
  Бершеда Р.В. Виконавчий комітет районної Ради / Р.В. Бершеда. – Київ : Політична література УРСР, 1958. – 76с.
269201
  Дірін В.Д. Виконавчий комітет сільської і селищної Рад. / В.Д. Дірін, О.Ф. Фрицький. – К., 1970. – 99с.
269202
   Виконавчий комітет сільськоої Ради. – К., 1985. – 116с.
269203
  Губін Виконавчий напис нотаріуса при стягненні аліментів: особливості та нюанси / Губін, о. // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 34-35
269204
  Фурса С.Я. Виконавчий напис нотаріуса та господарське судочинство: старі і нові проблеми // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 349-357. – ISBN 978-966-437-304-0
269205
  Строкач І.І. Виконавчий напис нотаріуса як нотаріальна дія та підстави його вчинення // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 417-424. – ISBN 978-617-566-402-5
269206
  Строкач І.І. Виконавчий напис нотаріуса як нотаріальна дія та підстави його вчинення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 224-229. – ISSN 2219-5521
269207
  Демченко О. Виконавчий напис нотаріуса як позасудова форма захисту цивільних прав та законних інтересів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 15-20. – ISSN 2663-5313
269208
  Дякович М.М. Виконавчий напис нотаріуса як форма захисту цивільних прав нотаріусом // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 10-16
269209
  Філоненко Р. Виконавчий напис нотаріуса. Ефективні інструменти роботи з проблемною заборгованістю / Р. Філоненко, О. Полюхович // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 24
269210
  Гвагвалія М.М. Виконавчий напис нотаріуса: питання безспірності заборгованості // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 10-12


  У статті висвітлюється проблема визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню у зв’язку з недотриманням вимог Переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів ...
269211
  Безсмертна Н.В. Виконавчий напис як один із способів захисту суб"єктивних цивільних прав / Н. Безсмертна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 123-126. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджується правова природа виконавчого напису як одного із способів захисту прав та законних інтересів учасників цивільних відносин. The legal nature of execution notation as a means of protection of civil relations participants" rights and legal ...
269212
  Колупаєв А. Виконавчий орган акціонерного товариства та регламентація відповідальності посадових осіб // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 6. – С. 38-43. – ISSN 0132-1331
269213
  Щербак С.В. Виконавчий процес в Україні: правова природа // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – № 2 (9). – С. 30-34. – ISSN 2305-7440
269214
  Белікова С. Виконавчий процес та участь у ньому прокурора: міжнародно-правовий досвід / С. Белікова, Р. Коломієць // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 102-109


  Визначена діяльність прокурора поза кримінальною сферою. Наведено порівняльний аналіз щодо участі прокурора у виконавчому провадженні в іноземних країнах. Окреслені питання стосовно інституту приватних виконавців.
269215
  Перестюк Виконавчий процес, іноземний елемент та новий ЦПК / Перестюк, н.М. // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 158-163. – ISBN 978-617-7361-58-8
269216
  Болюх В.В. Виконавчі документи у цивільному судочинстві // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 51-55


  У роботі розкриваються особливості та сутність виконавчих документів у цивільному судочинстві. Зокрема, автор досліджує та аналізує виконавчий лист, що видається на підставі судового рішення, ухвалу суду про забезпечення позову та судовий наказ. На ...
269217
  Делія Ю. Виконавчі органи у системі місцевого самоврядування в Україні // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.15-21
269218
  Титаренко Т. Виконання арбітражних рішень у морських справах: на що звернути увагу / Т. Титаренко, Т. Марченко // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 47
269219
  Переверзєва О. Виконання арбітражних рішень у сфері торговельного мореплавства // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.120-121
269220
  Куценко Т. Виконання білінгвами-початківцями комбінованого тесту із завданнями Струпа, Поффенберга, Сперрі рідною та іноземною мовами / Т. Куценко, Д. Насєдкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 33-36. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Розкриття нейрофізіологічних основ як рідної, так і іноземної мови є актуальною проблемою сучасної науки, оскільки їх розуміння може мати не лише теоретичне, а і практичне, у тому числі соціальне значення. Ефект Струпа, який дозволяє оцінити рівень ...
269221
  Овчарова Н.В. Виконання бюджетної політики в соціальній сфері: аналіз непрямих соціальних показників // Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси, 2011. – № 3 (3). – С. 133-138
269222
  Мітрофанова Д.К. Виконання бюджету як стадія бюджетного процесу // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 30-33
269223
  Толстокорова А. Виконання в Україні вимог ООН стосовно забезпечення трудових прав жінок // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 11-15.
269224
  Дзюба А. Виконання вимог режиму в місцях позбавлення волі та працезабезпечення засуджених // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.68-71
269225
  Гарканова В. Виконання вимог статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" // Довідник кадровика / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2007. – № 7
269226
  Биховченко В.П. Виконання державного бюджету за видатками / В.П. Биховченко, А.А. Пічкур // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 50-55. – ISSN 2306-6814
269227
  Радіонов Ю.Д. Виконання Державного бюджету України в умовах пандемії COVID-19 // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (310). – С. 52-69 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2305-7645
269228
  Боднар Тетяна Валеріївна Виконання договірних зобов"язань у цивільному праві : Монографія / Боднар Т.В. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 270с. – ISBN 966-667-184-0
269229
  Розгон О. Виконання договору довічного утримання: проблеми теорії та практики застосування // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 123-131
269230
  Михайлів М. Виконання договору з надання міжнародної технічної допомоги // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 174-179. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
269231
  Алямкін В. Виконання договору поставки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-47.
269232
  Дубина М.Р. Виконання домашнього арешту за КПК України і КПК РФ (порівняльно-правовий аналіз) // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 139-143. – ISBN 978-966-190-861-0
269233
  Рибак О.С. Виконання доручень судів іноземних держав у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рибак Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
269234
  Рибак О.С. Виконання доручень судів іноземних держав у цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рибак Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 228, [3] арк. – Додатки: [3] арк. – Бібліогр.: арк. 208-228
269235
  Климчук М.П. Виконання доручень, як форма взаємодії слідчих та оперативних підрозділів у кримінальному провадженні // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 54-58


  Досліджуються наукові та практичні проблеми спільної діяльності слідчого з оперативними підрозділами під час виконання останніми доручень щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; надаються пропозиції щодо ...
269236
  Задорожня Г. Виконання законів органами державної влади від теорії до практики // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 112-118


  "... Від теорії до практики".
269237
  Прохорова Л.М. Виконання законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах для дітей з особливими потребами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 12. – С. 29-30 : фото
269238
  Поляков В. Виконання Закону України "Про обов"язковий примірник документів" державними видавництвами сфери управління Держкомтелерадіо України (2007-2009) / В. Поляков, Т. Устіннікова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 4 (165). – С. 8 - 10. – ISSN 2076-9326
269239
  Кухарєв О.Є. Виконання заповіту : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Кухарєв О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
269240
  Кухарєв О.Є. Виконання заповіту : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Кухарєв О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 201л. – Бібліогр.: л.185-201
269241
  Кухарєв О.Є. Виконання заповіту: проблеми теорії та практики : монографія / Кухарєв О.Є. – Харків : Східно-пегіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2009. – 264 с. – ISBN 966-8633-12-1
269242
  Коструба А. Виконання зобов"язання як правоприпиняючий юридичний факт у зобов"язальній сфері // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 91-95
269243
  Буцан М.С. Виконання зобов"язань в сучасному цивільному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 414-417. – ISSN 2219-5521
269244
  Безклубий І.А. Виконання зобов"язань за договором банківського рахунка // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 927-929. – ISBN 978-966-667-341-4
269245
  Цірат Геннадій Артурович Виконання іноземних арбітражних рішень : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Цірат Геннадій Артурович; І-тут міжнар. відносин, КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 209л. – Бібліогр.:л.188-209
269246
  Цітар Г.П. Виконання іноземних арбітражних рішень : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цітар Г. П. ; КНУТШ , Ін-т міжнар. віднос. – Київ : КНУТШ, 2000. – 18 с.
269247
  Цірат Г.А. Виконання іноземних арбітражних рішень в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 56-60. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
269248
  Дріжчана О.Г. Виконання іноземних судових рішень про стягнення елементів на дітей // Проблеми правознавства. – Київ, 1972. – Вип. 22
269249
  Сидоренко М.В. Виконання картографічного аналізу екологічного режиму зволоження ланд-шафтів рівнинної частини території України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 184-191


  Описано основні етапи виконання картографічного аналізу. Розглянуто основні чинники формування режиму зволоження. Докладно викладено хід роботи в програмі ArcGis 9.3 та виконаний аналіз отриманого картографічного матеріалу. Описаны основные этапы ...
269250
  Бахарєв В.С. Виконання комплексу завдань моніторингу атмосферного повітря за допомогою пересувної муніципальної екологічної лабораторії в м. Кременчук / В.С. Бахарєв, А.В. Маренич, М.М. Мороз // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 32-39 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2073-5057
269251
  Фурса Є.Є. Виконання консулом України функції представництва в іноземному суді чи інших органах держави перебування // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 101-106. – ISSN 2413-1342
269252
  Завадський В.М. Виконання країнами Балтії критеріїв членства у ЄС - досвід для України // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 14-18. – ISSN 1728-3671
269253
  Забута І. Виконання кредитних договорів в іноземній валюті: шляхи захисту боржника // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 68-72.


  Окреслено стратегію та шляхи захисту боржника при поверненні кредитів в іноземній валюті
269254
   Виконання кримінальних покарань та пробації. Законодавство. Роз"яснення. Зразки документів. / М-во юстиції України ; [уклад.: В.С.Ковальський, С.В.Онищенко, І.В.Карандюк] ; за заг.ред. Д.В. Чернишова, заст. Міністра юстиції України. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 945, [3] с. : іл., табл. – (Законодавство України : інформ. вид.). – ISBN 978-966-667-703-0
269255
  Овчаренко А. Виконання кримінального покарання у виді арешту в арештних домах та на гауптвахтах / А. Овчаренко, В. Голубицький // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 73-79
269256
  Іванов І.Ю. Виконання криптографічних операцій за схемою RSA в умовах обмеженості обчислювальних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 154-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається проблема виконання операцій підписування та дешифрування за схемою RSA в умовах обмеженості обчислювальних ресурсів. Запропоновано модифікацію алгоритму RSA-CRT, що дозволяє "слабкому" пристрою доручити виконання ресурсоємких операцій ...
269257
  Глибовець М М. Виконання локальних алгоритмів у однорідному обчислювальному середовищі / М М. Глибовець, Н.М. Гулаєва // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 208-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано можливість реалізації локальних за Анісімовим алгоритмів у однорідному обчислювальному середовищі. Наведені приклади побудови p-алгоритмів локальних алгоритмів.
269258
  Черненок М.П. Виконання майнових покарань : Монографія / Черненок М.П.; Нац. юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Харків, 2006. – 176с. – ISBN 966-8184-32-7
269259
  Прокопенко В.В. Виконання митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту : монографія / В.В. Прокопенко ; М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 335, [1] с. – Сер. засн. у 2017 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Митна політика / редкол.: Л.В. Деркач, І.Г. Бережнюк, О.Б. Єгоров [та ін.]). – ISBN 978-966-328-137-7
269260
   Виконання народно-господарського плану УСР по капітальному будівництву. – Х., 1934. – 38с.
269261
   Виконання народно-господарського плану УСРР. – Х., 1932. – 84с.
269262
   Виконання народно-господарського плану УСРР. – Х., 1933. – 108с.
269263
   Виконання народно-господарського плану УСРР 1933 р.. – Х., 1934. – 197с.
269264
   Виконання народно-господарського плану УСРР за 1 квартал 1935 року. – К., 1935. – 152 с.
269265
   Виконання народно-господарського плану УСРР за 1 квартал 1936 р.. – Київ, 1936. – 264 с.
269266
   Виконання народно-господарського плану УСРР за 11 місяців 1934 р.. – Київ, 1935. – 134 с.
269267
   Виконання народно-господарського плану УСРР за перше півріччя 1935 року. – Київ, 1935. – 158 с.
269268
   Виконання народно-господарського плану УСРР за травень 1934 р.. – Х., 1934. – 132с.
269269
   Виконання народно-господарського плану УСРР по капітальному будівництву. – Х., 1934. – 26с.
269270
   Виконання народно-господарського плану УСРСР за 9 місяців 1935 року. – Київ : Народне господарство та облік, 1935. – 342с.
269271
   Виконання народногосподарського плану УРСР за 1936 рік. – К., 1937. – 630с.
269272
   Виконання народногосподарського плану УСРР за 9 місяців 1936 р.. – К., 1936. – 530с.
269273
   Виконання народногосподарського плану УСРР за перше півріччя 1936 року. – Київ, 1936. – 542 с.
269274
  Орлюк О. Виконання наукових досліджень за державні кошти: міжнародний досвід // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-10.
269275
  Піх Виконання наукових та освітніх проектів. Формування інноваційної системи університету / Піх, 3.Г. // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 141-143. – ISBN 978-966-600-659-5


  Національний університет "Львівська політехніка".
269276
  Гринюк В.О. Виконання органами примусового виконання вироку суду в частині цивільного позову // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 98-100. – ISBN 978-617-7361-58-8
269277
  Підгаєцька А.В. Виконання організаціями студентського самоврядування в Канаді суспільно-політичної функції // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 106-118. – ISSN 2312-5993


  Розглянуто структуру студентських організацій в Канаді та роль, яку вони відіграють у керуванні вищим навчальним закладом; проаналізовано основні функції та напрями їх діяльності, означено основні категорії студентських клубів та організацій за ...
269278
  Куйбишев В.В. Виконання п"ятирічного плану промисловості. / В. Куйбишев. – Харків : Державне видавництво, 1930. – 100 с.
269279
  Сухомлин К. Виконання п"ятирічного пляну промисловости України : Доповідь на 11 з"їзді КП(б)У / К. Сухомлин. – Харків : Пролетарий, 1930. – 95 с.
269280
   Виконання Плану дій Україна - ЄС: довкілля та сталий розвиток / [РАЦ "Суспільство і довкілля"] ; під ред. Н. Андрусевич. – Львів : Ресурсно-аналітичний центр "Суспільство і довкілля", 2009. – 95, 8 с. : табл. – Проект "Оцінка виконання Планів дій Європейської політики сусідства". - Рез. англ. мовою. - Кн.-"переверт." укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : Assessment of the EU – Ukraine action plan implementation: environment and sustainable development. – Бібліогр. в тексті
269281
   Виконання плану першого півріччя та завдання легкої промисловості УССР на третій квартал 1934 р.. – Х., 1934. – 23с.
269282
  Дараган М.В. Виконання плану розвитку народного господарства СРСР за 1957 рік і завдання плану на 1958 рік. / М.В. Дараган. – Київ, 1958. – 21с.
269283
  Мозгова В.А. Виконання покарання y вигляді громадських робіт за кордоном (Великобританія, Фінляндія та Естонія) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 483-487. – ISSN 1563-3349
269284
  Уманець Ю.М. Виконання покарання у вигляді позбавлення волі (від "тюремного побуту" до "режиму виконання покарання" у дореволюційній Росіі) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.12-17
269285
  Гель А. Виконання покарання у виді арешту. Проблеми та деякі інші наслідки законодавчих новацій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 2-15 квітня (№ 17/18). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
269286
  Автухов К.А. Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання : монографія / К.А. Автухов ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. академіка В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право, 2013. – 195, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 176-195. – ISBN 978-966-458-423-1
269287
  Биба Ю.В. Виконання покарання у виді позбавлення волі за виправно-трудовим кодексом УРСР 1970 року: історико-правовий аналіз // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2018. – № 3 (5). – С. 27-34. – ISSN 2523-4552
269288
  Степанюк О.Г. Виконання покарання як стадія кримінальної відповідальності / О.Г. Степанюк, І.С. Яковець, О.С. Четверикова // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 73-79
269289
  Кревсун О. Виконання покарання. Зміна умов тримання засуджених шляхом переведення їх з однієї виправної колонії до іншої як елемент прогресивної системи виконання покарання у виді позбавлення волі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 19). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
269290
  Ткачова О.В. Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт : монографія / О.В. Ткачова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 187, [3] с. – Бібліогр.: с. 174-186. – ISBN 978-966-458-210-7
269291
  Ковлера А.І. Виконання постанов Європейського суду: субсидіарність і/або "суверенна воля" // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 (131). – С. 22-24


  Доповідь судді Європейського суду з прав людини від РФ А.І. Ковлера на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України".
269292
  Тімуш І. Виконання ризикового зобов"язання: ризик і випадок // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 63-68
269293
  Лобанцев С. Виконання рішень - головний критерій дієвості влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.90-95. – ISSN 0132-1331
269294
  Крупчан О. Виконання рішень адміністративних судів: проблеми та шляхи їх вирішення / О. Крупчан, В. Перепелюк // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 4-11.
269295
  Коруц У.З. Виконання рішень Європейського Суду з прав людини -структурна проблема правової системи України // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 152-155. – ISBN 978-966-2609-68-4
269296
  Давидчук О. Виконання рішень Європейського суду з прав людини // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 80-83
269297
  Блажівська Н. Виконання рішень Європейського суду з прав людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 111-117.
269298
  Горобець Н.Г. Виконання рішень Європейського Суду з прав людини в Україні: організаційно-правові аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 226-241. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
269299
  Бортновська З. Виконання рішень Європейського суду з прав людини на території України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.90-94
269300
  Ковлер А. Виконання рішень Європейського суду з прав людини: субсидіарність та/або "суверенна воля"? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 69-73. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції: "Проблеми застосування ...
269301
  Мальський М.М. Виконання рішень іноземних судів в рамках ЄС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 237-244. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
269302
  Євграфов Б П. Виконання рішень Конституційного Суду є обов"язком кожного // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.112-115
269303
  Унгурян Ю. Виконання рішень Конституційного Суду України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 75-78. – ISSN 1561-4999
269304
  Волков А. Виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу на території України / А. Волков, Н. Костюк // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 29/30). – С. 18-19
269305
  Дерій О.О. Виконання рішень про стягнення аліментів // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 288-292. – ISBN 978-966-8823-76-3
269306
  Луцкова О.І. Виконання рішень судів про стягнення аліментів та тимчасове обмеження боржника у праві на виїзд за межі України // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 365-367. – ISBN 978-617-673-442-0
269307
  Авраменко Г. Виконання рішень судів України в площині Європейських стандартів та стандартів Європейського суду з прав людини . Коментар практики ЄСПЛ // Юридична газета. – Київ, 2013. – 15 січня (№ 1/2). – С. 27-28
269308
  Роговий М. Виконання рішень щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.60-63
269309
  Мазур І. Виконання рішень, за якими боржник зобов"язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. Рекомендації спеціаліста // Юридична газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 40). – С. 43-44
269310
  Романюк Богдан Виконання слідчих дій органами дізнання за дорученням слідчого // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 74-80.
269311
  Мантуляк В Ю. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння (соціально-юридична характер // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 107-112. – (Правознавство ; Вип. 273)
269312
  Черняк А.М. Виконання спеціального завдання з розкриття організованої злочинної діяльності у сфері міжнародного студентського обміну // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 268-270. – ISBN 978-966-419-300-6
269313
  Іванюта Н.В. Виконання судових актів господарського суду щодо забезпечення позову // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 146-151
269314
  Михеєнко М.М. Виконання судових вироків у Польській Народній Республіці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 66-71. – (Серія права ; № 12)


  В статье рассматриваются особенности правового регулирования стадии исполнения приговора в ПНР, содержание Уголовно-исполнительного кодекса ПНР от 19 апреля 1969 г. и порядок исполнения приговора по этому кодексу, в частности о лишении свободы и ...
269315
  Глазштейн Ф.А. Виконання судових рішень / Ф.А. Глазштейн. – Київ, 1941. – 84 с.
269316
  Штефан М.Й. Виконання судових рішень : Навчальний посібник / М.Й. Штефан, М.П. Омельченко, С.М. Штефан; КНУТШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 320 с. – ISBN 966-7784-74-6
269317
   Виконання судових рішень : Нормативні акти, коментарі, аналітичні матеріали, зразки документів: Збірка коментованого законодавства. – Киев : Юстиниан, 2002. – 512с. – ISBN 966-96155-1-8


  Зібрання нормативно-правових актів, які регулюють виконавче провадження в Україні, аналіз їх змісту й практики застосування. Для державних виконавців, юрисконсультів підприємств, установ, організацій; суддів; студентів-правників; викладачів
269318
  Цувіна Т.А. Виконання судових рішень в контексті принципу верховенства права // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – C. 170-174. – ISBN 978-966-8830-75-4
269319
  Заворотько П.П. Виконання судових рішень в Українській РСР : Історико-правовий нарис / П.П. Заворотько, В.П. Пастухов. – Київ : Вища школа при КДУ, 1973. – 215с.
269320
  Цувіна Т.А. Виконання судових рішень у контексті права на справедливий судовий розгляд // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 80-93. – ISSN 2224-9281
269321
  Цувіна Т. Виконання судових рішень у контексті права на справедливий судовий розгляд та права на ефективні засоби правового захисту // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор А. Рачок ; ред. А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (179/180). – С. 55-64
269322
  Пеньонжко В. Виконання судових рішень у світлі практики ЄСПЛ // Юридична газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 43). – С. 28-29
269323
  Ільницький О. Виконання судових рішень у справах адміністративної юрисдикції: окремі питання загальних положень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 166-172. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
269324
  Якимчук С.О. Виконання судових рішень у цивільних справах як стадія судового розгляду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 81-84. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
269325
  Ятченко Є.О. Виконання судових рішень як заключна стадія у процесі захисту цивільних прав особи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 206-216. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
269326
  Ясинюк М.М. Виконання судових рішень як обов"язок держави // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 66-69. – ISBN 978-966-8823-76-3
269327
  Лутчин У. Виконання судових рішень як складова права на справедливий суд // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 320-326. – ISBN 978-617-7020-61-4
269328
  Курило М.П. Виконання судових рішень як стратегічна мета судово-правової реформи в Україні / М.П. Курило, М.М. Ясинок // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – C. 66-69. – ISSN 2220-1394
269329
   Виконання судових рішень.. – К., 1967. – 104с.
269330
   Виконання судових рішень. Законодавство. Роз"яснення. Судова практика / М-во юстиції України ; [уклад.: В.С. Ковальський, В.В. Василик, І.В. Дутка, Н.Е. Якушова] ; за заг. ред. С.В. Шкляра, заст. Міністра юстиції з питань викон. служби. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 667, [1] с. : табл. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-667-676-7
269331
  Комаров В.В. Виконання судових рішень: національна практика та європейський дискурс // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 39-42. – ISBN 978-966-8830-75-4
269332
  Кондратьєва О. Виконання судових рішень: нові закони та проблеми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 11. – ISSN 1992-9277
269333
  Юрчак В. Виконання судових рішень: окремі питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.85-86. – ISSN 0132-1331
269334
  Шабалін А. Виконання судового наказу в цивільному процесі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 113-115. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті автор висвітлює процесуальні питання стадії виконання судового наказу, як особливої форми судового рішення, в цивільному процесі України. На підставі наведеного аналізу, автором сформульовані і запропоновані зміни та доповнення до ...
269335
  Романенко С.Ю. Виконання сучасної музики в скрипковому мистецтві // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 217-225
269336
  Житник Г.В. Виконання та відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (за матеріалами органів пробацій) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Житник Галина Валентинівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
269337
  Саветчук В.М. Виконання та відповідальність за невиконання договору про злиття (приєднання) за законодавством України та ЄС // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 133-138. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
269338
  Білокінь І.П. Виконання та офоpмлення куpсових i дипломних pобiт / І.П. Білокінь; МВ і ССО УРСР; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1968. – 63с.
269339
  Білокінь І.П. Виконання та оформлення курсових і дипломних робіт / І.П. Білокінь. – Львів : Львівський університет, 1961. – 63 с.
269340
  Вахонєва Т. Виконання творів як об"єкт права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 11-14
269341
  Трагнюк О. Виконання Угоди про асоціацію між Україно, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 127-131. – ISSN 1814-3385


  Удосконалення окремих аспектів правового регулювання донорства крові в Україні (до питання добровільного безоплатного донорства крові та ії компонентів).
269342
  Дергачов О.П. Виконання Україною міжнародних зобов"язань в сфері розвитку інститутів громадянського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 179-189. – ISBN 978-966-02-4604-1
269343
  Яковенко О. Виконання Україною обов"язків, що випливають з її членства в Раді Європи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 66-68.
269344
  Артьомов І.В. Виконання Україною Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму: перші успіхи та виклики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 70-76
269345
  Чугуєвська М. Виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини: проблемні аспекти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 2 (335). – С. 26-29
269346
  Обідіна І. Виконання умов Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 64-66.
269347
  Майка М.Б. Виконання ухвал суду у цивільному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Майка Максим Борисович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
269348
  Рогатюк І. Виконання ухвали про здійснення приводу як передумова оперативного розгляду кримінальних проваджень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 38-42
269349
  Одосій О.Ю. Виконання ухвали суду про накладення арешту на майно, що належить відповідачеві і знаходиться у нього або в інших осіб: окремі аспекти виконавчого провадження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 199-203. – ISSN 2219-5521
269350
  Мельник Я.Я. Виконання цивільних процесуальних обов"язків особами, які надають правову допомогу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 47-53. – (0). – ISSN 2078-9165
269351
   Виконаня народно-господарчого плану УСРР. – Х., 1932. – 122с.
269352
  Осєтров В. Виконати будь-якою ціною. Позитивне та негативні аспекти нового Закону про виконавче провадження // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 38). – С. 21
269353
  Недбайло П. Виконком сільради. / П. Недбайло, І. Пахомов. – К., 1955. – 48с.
269354
  Дюма А. Виконт де Бpажелон, или десять лет спустя / А. Дюма. – Хаpьков : Основа. – ISBN 5776801524
Ч. 3-4. – 1992. – 608с.
269355
  Дюма А. Виконт де Бpажелон,или десять лет спустя / А. Дюма. – Хаpьков : Основа. – ISBN 5776801532
Ч. 5-6. – 1992. – 640с.
269356
  Дюма А. Виконт де Бражелон или десять лет спустя / А. Дюма. – Москва
Т. 1. – 1978
269357
  Дюма А. Виконт де Бражелон или десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Москва : Художественная литература
Т. 2, ч.3-4. – 1978. – 637с.
269358
  Дюма А. Виконт де Бражелон или десять лет спустя / А. Дюма. – Москва : Художественная литература
Т. 3, ч.5-6. – 1978. – 688с.
269359
  Дюма А. Виконт де Бражелон или десять лет спустя / А. Дюма. – Москва
Т. 1. – 1992. – 525с.
269360
  Дюма А. Виконт де Бражелон или десять лет спустя / А. Дюма. – Москва
Т. 2. – 1992
269361
  Дюма А. Виконт де Бражелон или десять лет спустя / А. Дюма. – Москва
Т. 3. – 1992
269362
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Кишинев
1-2. – 1984. – 509с.
269363
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Ереван
Ч. 3-4. – 1987. – 638с.
269364
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Ашхабад
1-2. – 1988. – 637с.
269365
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма. – Воронеж
3-4. – 1989. – 672с.
269366
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Челябинск
1-2. – 1991. – 587с.
269367
  Дюма А. Виконт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Челябинск. – ISBN 5-7688-0352-1
Ч.3-4. – 1991. – 624с.
269368
  Дюма Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя / Дюма, , отец. – Кишинев
3-4. – 1984. – 526с.
269369
  Дюма А. Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя / А. Дюма. – Воронеж
Т. 1-2. – 1990. – 640 с.
269370
  Дюма А. Виконтт де Бражелон или Десять лет спустя / А. Дюма, отец. – Кишинев
5,6. – 1984. – 575с.
269371
  Бєлоусов П. Виконуваність арбітражної угоди // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 42-43
269372
  Потоцький С. Виконувач обов"язків лідера / С. Потоцький, А. Скумін // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 5 (273). – С. 20-23. – ISSN 1996-1561


  Провідник найчисленнішої парламентської опозиційної сили Арсеній Яценюк бачиться надто непослідовним і непрогнозованим, аби викликати довіру української більшості
269373
  Морозов Є. Викопіювання з кадастрової карти для ідентифікації земельної ділянки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 21-27 лютого (№ 7). – С. 14. – ISSN 1992-9277
269374
  Корєєв О.П. Викопна фауна авлювіальних пісків середнього Дніпра / О.П. Корєєв. – КГУ, 1953. – 5-48с.
269375
  Кошик Ю.О. Викопна фауна молюсків з четвертинних відкладів північно-західної частини Українського щита // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 56-60 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
269376
  Нестеровський В. Викопна флора в колекціях геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. Нестеровський, О. Вакуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-66. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Колекція флори Геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка складається з великої кількості різноманітних за таксономічним складом, за місцями знахідок (з території України і за її межами), геологічним віком. Колекція ...
269377
  Попова Л. Викопні еласмобранхії та стратиграфія крейдових відкладів Канівщини / Л. Попова, О. Огієнко, Т. Сокольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 10-14. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено розрізи крейдових відкладів південної частини території Канівських дислокацій. Розрізи містять фауну еласмобранхій, приурочену до малопотужних прошарків кварц-глауконітових гравелітистих пісків. Видовий склад цієї фауни відповідає альб-сеноману ...
269378
  Кошик Ю.О. Викопні молюски з четвертинних відкладів Овруцького кряжа // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 156-166 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
269379
   Викопні фауна і флора України : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 1. – 1973
269380
   Викопні фауна і флора України : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 2. – 1974
269381
   Викопні фауна і флора України : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 3. – 1975
269382
   Викопні фауни України і суміжних територій. – Київ : Вид-во АН УРСР
Вип. 1. – 1962. – 171с.
269383
   Викопні хребетні України : бібліогр. покажчмк (1829-2012) / НАН України, Нац. наук.-природ. музей ; уклад. О.М. Ковальчук. – Суми : Університетська книга, 2013. – 231, [1] с. – ISBN 978-966-680-678-2
269384
  Качановська Л. Викорастання органокомплексів дисперсних мінералів у біозахисних матеріалах / Л. Качановська, Ф. Овчаренко, А. Шурубура // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архів. управ. при Каб. Мін. України, Укр. держ. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 39-43. – ISBN 966725001-6
269385
  Фатальчук С. Викориcтання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй під час пiдготовки cтудентiв педагогічних ВНЗ у контекcтi нової українcької школи / С. Фатальчук, А. Беспалий // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 194-207. – ISSN 2077-1827
269386
  Аль-Газу Використання "жорстких стандартів" для вимірювання і контролю експлуатаційних витрат // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 87-95
269387
   Використання "Рокогуміну" для вирощування садивного матеріалу дуба звичайного / О.М. Даниленко, П.Б. Тарнопільський, Г.Б. Гладун, В.В. Гупал, П.О. Волков // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 93-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0459-1216
269388
   Використання "Рокогуміну" для живцювання хвойних порід у декоративному розсаднику ДП "Тростянецьке ЛГ" / В.А. Ігнатенко, А.В. Сотнікова, П.Б. Тарнопільський, Г.Б. Гладун // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 100-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0459-1216
269389
  Коломієць Є.В. Використання "фабрик думок" в інформаційному забезпеченні державної влади в Українї // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 76-78
269390
  Хом"як І. Використання "Шевченківського словника" у професійній підготовці філолога // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 129-132. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
269391
  Оксенюк А.М. Використання […]-ароїл- та […]-гетероїлакрилових кислот в синтезі гетероциклічних сполук / А.М. Оксенюк, Б.А. Шафарчук // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 121
269392
  Токарев П.Л. Використання 3D-друку при вивченні фізики в закладах вищої освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харківська гуманітарно-педагогічна акад." Харків. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 40. – C. 184-190. – ISSN 2074-8167
269393
  Русіна Н.Г. Використання 3D-моделей рельєфу місцевості при проектуванні сучасної системи протиерозійних заходів / Н.Г. Русіна, В.О. Люльчик, Р.А. Лагоднюк // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 135-140 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
269394
  Бажміна Е. Використання byod технологій в освітньому процесі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 27-40. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208


  У статті розкрито проблеми застосування BYOD технологій в освітньому процесі. Надшвидкісний розвиток цифрових технологій впливає на сучасне суспільство, вносячи певні зміни в культуру не тільки соціальної сфери та побуту, а й освіти. У статті ...
269395
  Ануфрієва О. Використання Eduscrum у викладанні економічних дисциплін // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Балахтар, В. Гошовська [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 126-146. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 15 (44)). – ISSN 2522-9931


  Сучасні реалії переконують в томі, що у мінливому світі більшість знань, окрім фундаментальних, втрачають свою цінність з неймовірною швидкістю. Актуальними залишаються уміння знаходити нестандартні рішення, готовність до постійного самовдосконалення ...
269396
  Антонов В.М. Використання Intranet-технологій у бібліотеках / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 26-29
269397
  Татауров В.П. Використання MS Forms в організації контролю знань студентов / В.П. Татауров, К.С. Чевська // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 91-93
269398
   Використання ownСloud для створення власних хмарних сховищ для потреб освіти та бізнесу / Н.М. Білодід, О.В. Власенко, І.А. Оринчак, Л.В. Рудюк // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 45-49. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
269399
  Березенко В.В. Використання PR-інструментарію у сфері політичної комунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 169-172. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
269400
  Кириченко К.В. Використання PR-стратегії антиреклами для чорних політтехнологій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 43-47


  У статті розглядається проблема використання стратегії антиреклами для чорного public relations. Дослідження проведено на основі аналізу комунікативних тактик, через які реалізується інформаційна діяльність у досліджуваній стратегії. In the article it ...
269401
  Мірошниченко І.В. Використання RFM-аналізу в сегментації клієнтів / І.В. Мірошниченко, В.Д. Алексєєва // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 114-122. – ISSN 2306-6806
269402
  Кононенко А.Г. Використання SMART-комплексів у методичній системі сучасних інформаційно-освітніх технологій / А.Г. Кононенко, С.В. Масліч // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 1 (173). – С. 37-46. – ISSN 2227-2747
269403
  Багрій-Заяць Використання Smart-технологій у вищій медичній освіті // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 13-16
269404
  Ржевська Н.В. Використання smart-технологій у підготовці майбутніх товарознавців / Н.В. Ржевська, Н.Ф. Усатенко // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 184-186. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
269405
  Кузьменко О. Використання stem-технологій у навчальному процесі з фізики в вищих навчальних закладах технічного профілю // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 331-336. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  В статті розглянуто лабораторне обладнання, яке є основним засобом впровадження STEM-освіти в вищих навчальних закладах технічного профілю. Важливим аспектом для реалізації цього напрямку є розробка навчальних експериментів, які передбачають на основі ...
269406
  Черевко К.О. Використання абортованих матеріалів: кримінально-правовий аспект // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 174-185. – ISSN 2304-4556
269407
  Мелушова І.Ю. Використання АВС-аналізу під час формування цінової політики підприємств торгівлі / І.Ю. Мелушова, О.В. Кот // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 84-94. – ISSN 2312-394X
269408
  Войтович І. Використання адаптивного тестування в навчальному процесі вищого навчального закладу / Ігор Войтович, Анастасія Іващенко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 3-8. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 6, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
269409
   Використання азобарвника еріохром синьо-чорного R для визначення сульфаніламідів у готових лікарських формах / М.Я. Бойко, Т.Я. Врублевська, О.Я. Коркуна, Г.Ю. Тесляр // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Т. 9, № 1/2. – С. 73-82. – ISSN 1991-0290


  Встановлено умови взаємодії діазосолей сульфаніламідів з о,о.-дигідроксизаміщеним азобарвником еріохром синьо-чорним R. На основі цього, розроблено методику спектрофотометричного визначення сульфаніламідів у готових лікарських формах, що грунтується на ...
269410
  Данилевич М.В. Використання активних методів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту / М.В. Данилевич, О.В. Романчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 47-52 : рис. – Бібліогр.: с. 51. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
269411
  Коротченков О.О. Використання акустичних хвиль для керування світловипромінюванням у квантових напівпровідникових структурах // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 143-150
269412
  Колосов О. Використання альтернативних ознак у формулі винаходу чи корисної моделі // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 6. – С. 18-28. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1608-6422
269413
  Козира О. Використання англійських слів в сучасному українському сленгу / О. Козира, А.М. Бобрук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 87
269414
  Горохова І.В. Використання англійської мови для формулювання філософських проблем критичного мислення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 58-71
269415
  Юрченко К.Л. Використання ансамблю алгоритмів для кластеризації категоріальних даних // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 50-54
269416
   Використання апаратно-програмного комплексу "інтелектуальна цифрова карта" для підвищення ефективності вогневого ураження противника / В.О. Ткач, В.В. Куцаєв, К.В. Лукіна, І.М. Козубцов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 125-130. – ISSN 2311-7249


  У статті запропоновано створити апаратно програмний комплекс - "інтелектуальна цифрова карта" сучасного полю бою. Мета статті полягає обґрунтувати можливість використання апаратно-програмного комплексу - "інтелектуальна цифрова карта" в Збройних Силах ...
269417
  Андрєєв А.М. Використання апаратно-програмного комплексу Arduino в інноваційній діяльності майбутніх учителів фізики та учнів / А.М. Андрєєв, А.Г. Кулинич // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 20-31. – ISSN 1998-6939
269418
  Сорока О. Використання арт-терапевтичних технологій у підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 87-92. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
269419
  Кіржаєва І.Г. Використання архівних фондів Інституту архівознавства НБУВ: тематика досліджень та склад користувачів (1991–2014) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 100-103. – ISBN 978-966-02-7337-5
269420
  Дорошкевич К.О. Використання бально-факторного методу оцінювання посад працівників підприємств / К.О. Дорошкевич, М.М. Вороновська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 8-12. – ISSN 0321-0499
269421
  Кіктєв М.О. Використання безпровідних мережевих технологій у складних умовах експлуатації стрічкових конвеєрних ліній / М.О. Кіктєв, Н.І. Чичичкало, К.Ю. Ларіна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 199-204 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
269422
  Петренко О.Я. Використання бібліографічного контент-менеджера Zotero у науковому бібліографічному середовищі / О.Я. Петренко, А.О. Ярковий, В.В. Бондаренко // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 644-646
269423
  Бойчук М. Використання бібліотеками ВНЗ мережі Facebook як платформи наукової комунікації (на прикладі діяльності НБ НАУКМА) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 515-526. – ISSN 2224-9516


  "...Використанню комунікаційних можливостей соціальних мереж у системі інформаційних обмінів присвятили свої праці такі вітчизняні дослідники як М. Назаровець (КУ)."
269424
  Дикий Б.В. Використання біоритмології та релаксації в навчальному процесі у осіб з дефектами мовлення // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 296-299 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
269425
  Шишкова Н.Л. Використання блокчейну у трансформації державного фінансового контролю // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 382-388. – ISSN 2222-0712
269426
  Лисенко В.П. Використання БПЛА для дистанційного зондування посівів під час програмування врожаю / В.П. Лисенко, О.О. Опришко, С Д. Пасічник Комарчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 146-150 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
269427
  Хрін І. Використання британського досвіду у технологізації професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 126-133. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
269428
  Радіонов Ю.Д. Використання бюджетних коштів в Україні: тенденції, проблеми і шляхи їх вирішення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2 (651). – С. 16-27 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
269429
  Савченко Л.О. Використання веб-квест технологій у вищий школі при підготовці майбутніх фахівців // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 67-74. – ISSN 2304-4470
269430
  Сотер М. Використання веб-квестів у підготовці майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 125-138. – ISSN 2077-1827


  "У статті проналізовано можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема веб-квестів, у підготовці майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації".
269431
  Семенова І.Г. Використання вегетаційних індексів для моніторингу посух в Україні // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 43-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
269432
  Пеан С. Використання великих ссавців на епіграветських стоянках Семенівки 1, 2, 3 та Межиріч / С. Пеан, Д. Нужний, П. Шидловський // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 45. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
269433
   Використання видових макромолекулярних особливостей лігніну судинних рослин у сучасних фармацевтичних біотехнологіях / В.Ф. Сороченко, О.В. Сороченко, С.П. Весельський, Є.В. Кузьмінський // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – № 3 (89) : Хімічні і біологічні науки та технології. – С. 78-83. – ISSN 1810-0546


  The paper offers promising investment destination for addressing VI-th biotech level - network biopharmaceutical local associations, "the principle of cluster triangle" based on intellectual investments in conservation three-dimensional biological ...
269434
  Терещенко В. Використання виключень для реалізації синтаксичного аналізатора методом рекурсивного спуску / В. Терещенко, Є. Чернишов // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 93-95
269435
  Мазко Л.О. Використання високоградієнтних полів в технології очистки води / Л.О. Мазко, С.П. Овчінніков, О.В. Радченко // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 133-135. – ISBN 978-617-7300-94-5
269436
  Білогорка Л. Використання відеоресурсів інтернету у формуванні англомовних комунікативних навичок студентів міжнародних економічних спеціальностей // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 103-107
269437
  Ломакіна О.С. Використання відновлюваних джерел енергії в Україні: законодавчі, організаційні та економічні аспекти // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 76-79. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
269438
  Тащеєв Ю.В. Використання відновлюваних джерел енергії на підприємствах : монографія / Тащеєв Ю.В. ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Бондаренко М.О., 2019. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 212-232. – ISBN 978-617-7829-13-2
269439
  Ярош Я.Д. Використання відновлюваної енергетики в сушінні сільськогосподарської продукції // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 233-239 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
269440
  Андеєв А.М. Використання вільного часу для підвищення культурно-технічного рівня радянських робітників в період переходу від соціалізму до комунізму. : матеріали конкретно-соціол досліджент для вивч. курс основ наук. комунізму / А.М. Андеєв 4 МВССО УРСР, Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966. – 54 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
269441
  Бондарук В.В. Використання віртуальних навчальних середовищ при вивченні робототехніки // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 120-123. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
269442
   Використання віртуальних технологій в післядипломному навчанні лікарів / В.Г. Марченко, Ю.А. Коломійченко, І.О. Вороньжев, І.О. Крамний, О.М. Корж, О.С. Кузьменко // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 247-249. – ISBN 978-966-285-311-7
269443
  Левітін Є.Я. Використання віртуальних технологій лабораторного експерименту для підвищення ефективності дистанційного навчання / Є.Я. Левітін, О.С. Криськів, І.Д. Рой // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 31-33. – ISBN 978-966-285-400-8
269444
  Бахметьєва А.М. Використання вітчизняними університетами соціальних мереж у PR-комунікаціях // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 18. – C. 4-12. – ISSN 2617-1813


  "Особливо популярними у профілі Київського національного університету імені Тараса Шевченка є відео. Від 100 до 150 уподобань набрали публічна лекція Дмитра Павличка, вітання Посольства Великої Британії з Днем незалежності України, уривки з параду до ...
269445
  Шут М.І. Використання внутрішніх резервів освітньої системи з метою поліпшення якості фахової підготовки майбутніх учителів фізики / М.І. Шут, Л.Ю. Благодаренко // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 63-66. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
269446
  Почужевський О.Д. Використання газодизельної системи живлення на колісному тракторі К-701 як один з напрямків ресурсозбереження експлуатуючого підприємства // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 202-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
269447
  Скаченко О. Використання гейміфікації у бібліотеках: огляд зарубіжних видань // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 39-41. – ISSN 2518-7341


  У статті пропонується огляд книг зарубіжних бібліотекарів про теорію, історію, механіку, практичний досвід використання ігрових елементів і дизайну гейміфікації у роботі бібліотек.
269448
  Арич М.І. Використання генетичних досліджень у страхуванні життя та здоров"я / М.І. Арич, М.М. Левон // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (280). – С. 118-128. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2305-7645
269449
  Лучаківський А.О. Використання генетичного алгоритму для оптимізації фінансової стійкості банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 411-420. – ISSN 1993-6788
269450
  Савчук І.Г. Використання геоекономічних ефектів при дослідженні експортоорієнтованого господарства країни // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 203-208


  Дано авторські формулювання головних геоекономічних ефектів і розглянуто питання їх відображення на карті у контексті економіко-географічного вивчення експортоорієнтованого господарства країни. Ключові слова: економіка-світ; геоекономічні ефекти; ...
269451
  Кирилюк О.С. Використання геоелектричних методів під час вивчення впливу техногенних споруд на гідрогеологічний режим південного Кривбасу / О.С. Кирилюк, П.Г. Пігулевський, В.К. Свистун // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 137-144 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-3591
269452
  Коваленко Ю.В. Використання геоінформаційних систем в ландшафтознавчих дослідженнях / Ю.В. Коваленко, Ю.А. Кулініч, Л.Я. Юрків // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 89-96


  В статті висвітлено можливості використання геоінформаційних систем для розгляду питань ландшафтознавчих досліджень на базі формування цифрових моделей рельєфу В статье освещены возможности использования геоинформационных систем для рассмотрения ...
269453
  Гришин Є.С. Використання геоінформаційних та дистанційних методів під час пошуку археологічних пам"яток / Є.С. Гришин, І.В. Масленков // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 138-145. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
269454
  Човнюк О.В. Використання георадарних технологій у процесах моніторингу фізичного стану капілярно-пористих структур дорожнього одягу / О.В. Човнюк, П.П. Чередніченко, О.П. Остапущенко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 436-440. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2076-815X
269455
  Бойченко І.В. Використання геотуристичних маршрутів у екологічній освіті студентів (на прикладі території м. Хмельницького) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 185-186. – ISSN 2306-5680
269456
  Вересенко О.М. Використання гербіцидів та їх вплив на чисельність і розвиток бур"янів в посівах люпину білого / О.М. Вересенко, Т.М. Левченко, Т.О. Байдюк // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 30-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
269457
  Терновцев В.О. Використання гідроксилапатиту, модифікованого гідрооксисульфатом та гідрооксихлоридом алюмінію, для очистки води від фтору / В.О. Терновцев, О.В. Зоря, О.В. Терновцев // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 63-69 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
269458
  Давидов О.І. Використання гіпотези ефективного ринку в управлінні вартістю підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 8-15. – ISSN 1993-6788
269459
  Почаєвець О.О. Використання ГІС для оцінки просторового розподілу мінімального стоку води річок басейну Тиси в межах України / О.О. Почаєвець, О.Г. Ободовський // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (95). – С. 18-25. – ISSN 0868-6939


  The article presents the analysis of existing maps of minimum runoff modules for Tisza River basins within Ukraine. The change in the value of the minimum water consumption for the two calculation periods is analyzed - from the beginning of ...
269460
  Галаган О. Використання ГІС при моделюванні первинного поля забруднення важкими металами приавтомагістральних територій / Олександр Галаган // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 75-79. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
269461
  Підлипна М.П. Використання ГІС технологій для здійснення зонування земель // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 135-139. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
269462
  Бревус С.М. Використання ГІС як освітнього інструменту в Київській Малій академії наук / С.М. Бревус, Л.Б. Паламарчук // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 45-47 : карта. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
269463
  Кащук К.М. Використання гнучкої методології (АGILE) у менеджменті // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 64-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
269464
  Мамедова Т.Е. Використання графів у навчальному курсі "Теорія та практика аргументації" // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 114-115
269465
  Бойчук К.В. Використання графічної системи AutoCAD при цифруванні картографічних матеріалів / К.В. Бойчук, Г.А. Мелконян // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 30-32 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
269466
  Федусенко О.В. Використання графових баз даних у адаптивній інформаційній системі навчання / О.В. Федусенко, А.О. Федусенко // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 278-279
269467
  Вітер О.М. Використання дидактичного структурування навчального матеріалу з фундаментальних економічних дисциплін при підготовці фахівців туристичної індустрії / О.М. Вітер, О.М. Мартин // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 15-20. – ISBN 978-617-571-124-8


  Розглядається використання методики структурування навчального матеріалу для визначення головних елементів знань в системі фундаментальних економічних дисциплін. Запропоновано алгоритм дидактичного структурування для визначення ключових елементів знань ...
269468
  Маляр М.М. Використання динамічних критеріїв у моделях багатокритеріального вибору / М.М. Маляр, В.В. Поліщук, М.М. Шаркаді // Компьютерная математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2015. – Вып. 1. – С. 125-133
269469
  Темченко Г.М. Використання дистанційних курсів для теоретичної підготовки фахівців з фізичної реабілітації / Г.М. Темченко, Є.Я. Ніколенко, Л.Б. Жукова // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 186-187. – ISBN 978-966-285-311-7
269470
  Хлян Я. Використання дистанційних методів при дослідженні об"єктів гідрографії на території Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 59-61. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
269471
  Конох А. Використання дистанційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту / А. Конох, А. Багорка, Т. Напалкова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 289-300. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
269472
  Корнієнко Ю.К. Використання дистанційних технологій як засіб підвищення якості навчання / Ю.К. Корнієнко, Ю.С. Федченко, Ф.А. Трішин // Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 2016. – Т. 52, вип. 4. – С. 52-59. – ISSN 0453-8307
269473
  Шугайло О.О. Використання дистанційного курсу з математики для студентів різних форм навчання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 89-91. – ISBN 978-966-285-210-3
269474
  Ковальов Л.С. Використання дистанційного навчання для організації самостійноі роботи студентів при вивченні вищої мaтематики в аграрних ВНЗ / Л.С. Ковальов, Р.В. Ненька // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 72-77. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
269475
  Белан В. Використання дистанційного навчання для польської вищої освіти та його перспективність для української // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 201-205
269476
  Белан В. Використання дистанційного навчання у підготовці докторів наук в університетах Республіки Польща за прикладом варшавського університету // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 25-26. – ISBN 978-966-644-365-9
269477
  Криницький Г.Т. Використання діелектричних показників для визначення життєвого стану дерев в"яза шорсткого / Г.Т. Криницький, І.М. Скольський // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 83-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1991-606X
269478
  Федоренко О.І. Використання ділових ігор при вивченні правових дисциплін у процесі підготовки майбутніх правоохоронців до професійної діяльності // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 129-134


  Ділова гра - це моделювання реальної діяльності у спеціально створеній проблемній ситуації. Вона є "засобом і методом підготовки та адаптації до трудової діяльності та соціальних контактів", методом активного навчання, який сприяє досягненню конкретних ...
269479
   Використання діоксиду хлору у технології підготовки питної води на дніпровському водопроводі м. Києва / В.О. Прокопов, О.Б. Липовецька, Т.В. Куліш, В.А. Соболь, В.А. Костюк // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 15-19 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
269480
  Піддубна Л.П. Використання для аналізу ситуацій та прийняття рішення методик, пов"язаних із системою координат Декарта // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 97-98
269481
  Індиченко Г.В. Використання документів Архіву Президії НАН України в історичній реконструкції міжнародного наукового співробітництва НАН України (1956–1960) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 96-99. – ISBN 978-966-02-7337-5
269482
  Кривонос О.Б. Використання досвіду А.С. Макаренка щодо виховання особистості в колективі в підготовці майбутніх педагогів // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 137-139. – ISBN 978-966-698-257-8
269483
  Хайдарі Н. Використання досвіду британських елітних шкіл-пансіонів "паблік скулз" в Україні // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 177-183. – ISSN 2309-9127
269484
  Кривонос О.Б. Використання досвіду виховання молоді А.С. Макаренка в підготовці майбутніх педагогів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 122-124. – ISBN 978-966-698-290-5
269485
  Казакова Н.А. Використання досвіду енергетичної політики Німеччини у підвищенні енергоефективності економіки України / Н.А. Казакова, О.В. Азаренкова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 101-107. – ISSN 2308-6912


  Перші десятиліття XXI століття характеризуються глибокими змінами поглядів на найбільш ефективні та раціональні джерела енергетичних ресурсів. Наразі визначальним є пошук оптимального співвідношення можливостей за існуючих в енергетичній політиці, що є ...
269486
  Шпарага Т.І. Використання досвіду Норвегії для розвитку риболовного туризму у Бакотській затоці р. Дністер / Т.І. Шпарага, О.М. Козлик // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 125-135. – ISSN 2308-135X
269487
  Кучер В. Використання досвіду Польщі в процесі інтеграції України в Європейський Союз // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 20. – С. 194-228. – (Польські студії ; спец. вип. ;I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
269488
  Антонець А.В. Використання дослідницької роботи під час формування аналітичних умінь агроінженерів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 246-251. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
269489
  Драгунова С.М. Використання драмотерапії в соціальній роботі / С.М. Драгунова, В.А. Личковах // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 112-117
269490
  Бєляков О. Використання екологічної термінології у журналістських творах // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 165-173
269491
  Глібова Ю.В. Використання економетричних методів у дослідженні туристичної дестинації // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 101-108. – ISSN 2308-135X
269492
  Юрчук Н.П. Використання економіко-математичних методів в управлінні інноваційним розвитком економічних систем // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 28-32. – ISSN 2306-6814
269493
  Семенова В.Г. Використання економіко-математичних методів у дослідженні ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 336-341. – ISSN 2222-0712
269494
  Бутенко Є.В. Використання економіко-математичних моделей для оптимізації орних земель із проявом деградаційних процесів / Є.В. Бутенко, Р.А. Харитоненко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 81-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
269495
  Пугачова М.В. Використання економічних барометрів для аналізу впливу на національні економіки пандемії COVID-19 // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 59-65 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2519-1853
269496
  Демиденко Л.Г. Використання економічних інструментів управління земельними ресурсами, збереження біологічного різноманіття: міжнародний досвід // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
269497
  Лобода О.М. Використання експертних оцінок для визначення пріоритетних напрямів впровадження цифрових технологій в агробізнесі / О.М. Лобода, Н.Д. Худік // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 38-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
269498
  Ірха Ю.Б. Використання екстремістами мережі Інтернет: правові проблеми виявлення та протидії в Україні // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 56-65
269499
  Лупаренко Л.А. Використання електронних відкритих журнальних систем у науково-педагогічних дослідженнях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Лупаренко Лілія Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 38 назв
269500
  Газізова Ю. Використання електронних доказів у процесі доказування // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
269501
  Недашківська О.С. Використання електронних інформаційних ресурсів при бібліографічному описі видань фірми Ельзевірів кінця XVI - початку XVIII ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 191-193. – ISBN 978-966-02-7706-9
269502
  Шамоня В. Використання електронних освітніх ресурсів у підготовці бакалаврів, майбутніх вчителів інформатики (на прикладі вивчення схемографіки пристроїв ЕОМ засобами електронного підручника) / В. Шамоня, О. Удовиченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 190-203. – ISSN 2077-1827


  "У статті розглянуто питання використання електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі вищих навчальних закладів".
269503
  Бєлікова М.В. Використання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Бєлікова Марія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
269504
  Шаран О. Використання електронних освітніх ресурсів як засобу формування пізнавального інтересу молодших школярів / О. Шаран, Н. Жук // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 49-54. – ISSN 2308-4634
269505
  Кононенко В.В. Використання електронних технологій в публічному управлінні (на прикладі органів державної влади та місцевого самоврядування Вінницької області) // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 40-44. – ISBN 978-617-7814-17-6
269506
  Єгорова Л.М. Використання електронних технологій для вдосконалення процесу навчання хімії // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 63-68
269507
  Вдовіна О.О. Використання електронного документообігу в системі судочинства України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 82-91. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто й проаналізовано організаційні та технологічні питання впровадження електронного документообігу в судову систему України. Розкрито функціональні можливості автоматизованої системи документообігу суду та відповідні результати щодо підвищення ...
269508
  Шарова Т. Використання електронного засобу навчального призначення під час викладання курсу "Історія української літератури першої половини XIX ст.: 40-60 рр." // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 115-124


  Стаття присвячена висвітленню принципів створення ЕЗНП "Апостол правди і науки" з курсу "Історія української літератури першої половини XIX ст: 40-60 рр.". Статья посвящена освещению принципов создания ЭСУН "Апостол правди и науки" з курса "История ...
269509
  Войтович О.П. Використання електронного навчального курсу з дисципліни "Основи технологій виробництва" в умовах змішаного навчання // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 194-199. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
269510
  Стецик С.П. Використання електронного навчального курсу як засобу доповнення реальності у процесі підготовки майбутніх учителів фізики // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 114-118. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
269511
   Використання елементів STEM-освіти у підготовці студента-медика / Т.В. Бірюкова, О.І. Олар, В.І. Федів, О.Ю. Микитюк // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 34-36. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
269512
  Гелевань О. Використання елементів бібліопсихології на уроках української літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Січень (№ 1/2). – С. 74-75


  "Бібліопсихологія – це наука про сприйняття книги читачем. Теорія бібліопсихології Миколи Олександровича Рубакіна – видатного бібліофіла, бібліотекознавця,письменника, бібліографа – сьогодні актуальна, як ніколи. За Рубакіним, кожен літературний твір ...
269513
   Використання елементів дистанційного навчання при викладанні спецкурсу "психологічна компетентність валеолога" / Самойлова, , , Я.М. Метіль // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 133-135. – ISBN 978-966-285-311-7
269514
  Філатова С.Ю. Використання елементів інтерактивних технологій на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 10 (224). – С. 9-17 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
269515
  Максимів Л.І. Використання енергетичного потенціалу деревини: еколого-економічний вимір / Л.І. Максимів, В.П. Климович, Л.Д. Загвойська // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 244-251 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1991-606X
269516
  Калініченко О.В. Використання енергії в процесі виробництва продукції рослинництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 10-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
269517
   Використання ентропійного підходу для оцінювання ризиків безпеки інформації / В. Мохор, В. Цуркан, Я. Дорогий, С. Михайлов, О. Бакалинський, Г. Криховецький, І. Богданов // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2016. – Vol. 4, issue 2 (7). – С. 255-261. – ISSN 2411-1031


  Розглядається ризик безпеки інформації як вплив невизначеності на досягнення цілей. Під досягненням цілей розуміється забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації. Оцінювання такого впливу здійснюється завдяки обиранню ентропії ...
269518
  Гульпа Д. Використання етикетних форм звертання угорського населення Закарпаття на першому етапі соціалізації індивіда // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 26-29. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
269519
  Ятищук О. Використання етнографічних матеріалів у творчості М. Гоголя // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 16. – С. 35-43. – ISSN 2075-1486
269520
  Лазебна Н.О. Використання єгипетського стилю в сучасній архітектурі / Н.О. Лазебна, В.А. Ніколаєнко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник; у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ, 2016. – Вип. № 62, ч. 2. – С. 64-68. – ISSN 2076-815X
269521
  Дунаєвський М.С. Використання загальнодоступного програмного забезпечення у моделюванні епідеміологічних трендів / М.С. Дунаєвський, О.В. Лефтеров, В.М. Большаков // Кібернетика та комп"ютерні технології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 3. – С. 32-42. – ISSN 2707-4501
269522
  Оржинська Е. Використання загальнонаукових методів у слідчій практиці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 272-276. – ISSN 2663-5313
269523
  Челябієва В. Використання заквасок спонтанного бродіння та борошна бобових культур у виробництві хліба / В. Челябієва, К. Соседова // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (13). – С. 251-257. – ISSN 2411-5363
269524
   Використання закону Бенфорда (закону першої цифри, закону аномальних відхилень) під час проведення фінансового аудиту / С.В. Гадецька, В.Ю. Дубницький, В.О. Лукін, О.І. Ходирєв // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (157). – С. 22-32. – ISSN 1681-7710
269525
  Шаповалов О.М. Використання залишкового ресурсу сталезалізобетонного перекриття після пожежі / О.М. Шаповалов, В.Я. Жиляков, А.В. Пилипенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 111-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
269526
  Шевчук А.В. Використання зарубіжного досвіду для управління розвитком регіональних освітніх систем України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 164-170. – ISSN 2222-0712
269527
  Бабкова-Пилипенко Використання зарубіжного досвіду для формування національної інноваційної системи в Україні / Бабкова-Пилипенко, М.А. Токар // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2014. – Вип. 235, т. 247. – С. 59-65. – (Серія: Економіка). – ISSN 1609-7742
269528
  Майнаєв Ф.Я. Використання зарубіжного досвіду застосування інформаційно- комунікаційних технологій у навчальному процесі // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 132-137. – ISSN 2074-8167
269529
  Лошицький М.В. Використання зарубіжного досвіду як умова вдосконалення адміністративно-правового забезпечення професійної підготовки працівників міліції (поліції) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 34-42. – ISSN 2222-5374
269530
  Магаддам Мегйар Аляві Використання засад герменевтики та деконструктивізму у процесі аналізу й інтерпретації перської суфійської поезії (на матеріалі газелей моуляві та Гафеза0 / Магаддам Мегйар Аляві, О.В. Мазепова // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 173-187. – ISBN 978-966-02-6446-5
269531
  Носовець А.Я. Використання засобів аргументації в політичному дискурсі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 96-97
269532
  Оверченко А.І. Використання засобів впливу у політичной агітації / А.І. Оверченко, В.С. Кашуба // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 12 (177). – С. 51-55. – ISSN 2307-5880
269533
  Зеленська Л.Д. Використання засобів електронного навчання у професійній підготовці сучасного вчителя в умовах переходу до епохи «smart» / Л.Д. Зеленська, А.Д. Балацинова // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 92-94. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
269534
  Зайцев І. Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі закладів вищої освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 59-61. – ISSN 2309-9127
269535
  Білошапка Н. Використання засобів комп’ютерної візуалізації при формуванні інтелектуально-графічної культури майбутнього фахівця // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 11-20. – ISSN 2312-5993
269536
  Гаврілова Л. Використання засобів мобільного навчання у формуванні англомовної компетентності майбутніх економістів / Л. Гаврілова, М. Ябуров // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 14-27. – ISSN 2312-5993
269537
  Найдан В.М. Використання засобів навчання на уроках хімії / В.М. Найдан, А.К. Грабовий. – Київ : Радянська школа, 1988. – 218 с.
269538
  Васюк О. Використання засобів народної педагогіки у навчально-виховному процесі ВНЗ / О. Васюк, А. Овчіннікова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 23-27. – ISSN 2308-4634


  Проаналізовано ставлення студентів вищого навчального закладу до застосування у навчально-виховному процесі засобів народної педагогіки. За результатами анкетування та бесіди зі студентами з’ясовано, що у навчальному закладі приділяється значна увага ...
269539
   Використання засобів просторового аналізу і можливостей геоінформацінйих систем для оцінки стану грунтових вод / О. Остроух, Д. Чомко, В. Остроух, І. Підлісецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 100-105. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817
269540
  Кохановська О. Використання засобів цифрової дидактики у післядипломній педагогічній освіті / О. Кохановська, Н. Слюсаренко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 21-26. – ISSN 2308-4634
269541
  Бреус С.В. Використання збалансованої системи показників у діяльності вищих навчальних закладів / С.В. Бреус, Б Є. Хаустова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С.109-116. – ISSN 1993-6788


  Визначено теоретико-практичні аспекти управління витратами та доходами вищих навчальних закладів у контексті нарощування інтелектуального капіталу, забезпечення економічної безпеки ВНЗ.
269542
  Первак С. Використання звукових бібліотек у ВНЗ // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 8. – C. 66-75. – ISSN 2307-0544
269543
  Розман І. Використання здобутків педагогічної біографістики в професійній підготовці майбутніх педагогів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 89-92. – ISSN 2308-4634
269544
  Панасюк І.А. Використання зелених добрив у сучасному землеробстві / І.А. Панасюк, О.П. Луцюк // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 25-27. – ISBN 978-966-2742-92-5
269545
  Рижова К.І. Використання земель водного фонду України в сучасних умовах / К.І. Рижова, В.М. Мандзик // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 26-29. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0372-8498
269546
  Кіптач Ф. Використання земель сільськогосподарського призначення України / Ф. Кіптач, П. Теліш // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 12-16. – ISSN 0868-6939


  Висвітлено рівень сільськогосподарського освоєння земель України. Обчислено частки земель сільськогосподарського призначення і ріллі у володінні та користуванні сільськогосподарських підприємств і господарств населення за регіонами України. Надто- та ...
269547
  Мороз О.В. Використання земельних ресурсів організаційними типами аграрного бізнесу в Україні / О.В. Мороз, В.М. Семцов, Г.С. Кукель // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 5-11. – ISSN 2306-6814
269548
  Дієсперов В.С. Використання земельних ресурсів сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 48-56. – ISSN 2221-1055


  Проаналізовано використання ресурсів територій окремих сіл, сільрад, сільських районів з урахуванням конкретних умов кожної. Визначено вплив на ефективність діяльності природних чинників, розташування сільських територій, розподілу угідь між різними ...
269549
  Коляда Н. Використання змішаного навчання при довузівській підготовці молоді // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 198-208. – ISSN 2077-1827


  "В даній статті автором вивчено поняття "змішане навчання". <...> Наведено приклади практичного використання можливостей Forms Office 365 при подготовці молоді до вступу до вишу".
269550
  Каракуць Т.Є. Використання ЗМК як засобу маніпуляції в політиці та впливу на особистість // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті послідовно розкривається поняття технік маніпулятивного впливу ЗМК на особистість. Висвітлюються питання маніпуляції мас-медіа, здійснюється аналіз та класифікація прийомів маніпуляції, наведено конкретні приклади використання цих прийомів як ...
269551
  Капіца Ю.М. Використання знака охорони авторського права у наукових періодичних виданнях та монографіях // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 49-61. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
269552
  Корюкалов М.В. Використання зовнішньої допомоги у політиці ЄС стосовно держав, що розвиваються // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 510-517
269553
  Євтушевський В.А. Використання і відтворення еколого-економічного потенціалу України в умовах формування ринкових відносин / В.А. Євтушевський. – К, 1995. – 135с.
269554
  Нікітіна О.О. Використання ігрових методів на практичних заняттях з фармацевтичної ботаніки / О.О. Нікітіна, О.М. Струменська // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 4 (121). – C. 44-46. – ISSN 2077-4214
269555
  Добровольська Н.В. Використання ігрових методів навчання при викладанні математичних дисциплін майбутнім менеджерам // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 88-91. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
269556
  Кирпиченко Н. Використання ігрових методів навчання, як засіб формування фахових якостей студентів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (89). – С. 74-94. – ISSN 2077-1827
269557
  Віндюк А.В. Використання ігрових методів у професійній підготовці бакалаврів з туризму // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 29-31. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
269558
  Андріянова Г.І. Використання ігрових технологій у дистанційному навчанні вищої школи / Г.І. Андріянова, Н.А. Скора // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 7 (321), жовтень : Філологічні науки. – С. 138-148. – ISSN 2227-2844
269559
  Скаченко О.О. Використання ігрової моделі гейміфікації у соціокультурній діяльності бібліотек // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 218-229. – ISSN 2707-3335


  У статті актуалізовано тренд використання ігрових механік у соціокультурній та просвітницькій діяльності бібліотек. Визначено коло українських та зарубіжних дослідників застосування ігрових технологій у навчанні. Розкрито методологію, стратегію, форми, ...
269560
  Коваль Л.М. Використання ідіом у сучасному англійському діловому дискурсі / Л.М. Коваль, О.А. Чаплик, С.Р. Масон // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 3. – С. 122-125. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
269561
  Воротникова І. Використання ІКТ для організації освітньої співпраці // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – С. 44-49. – ISSN 2519-2884
269562
  Ізюмченко Л. Використання ІКТ для організації самостійної роботи студентів при вивченні теорії чисел / Л. Ізюмченко, О. Ізюмченко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 29-33. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 4, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
269563
  Шапран Ю. Використання імітаційних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців із охорони праці // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 244-258. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
269564
  Моторин Р.М. Використання індексу промислової конкурентоспроможності в міжнародних порівняннях / Р.М. Моторин, К.Р. Прихордько // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 143-145. – ISBN 978-617-571-148-4
269565
  Андрушок І. Використання індикаторного підходу під час моніторингу результатів навчальних досягнень студентів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106), листопад. – С. 88-92. – ISSN 2308-4634
269566
  Березка І. Використання індикаційних методів у дослідженнях антропогенізованих басейнових систем річки Сірет // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 51-57. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
269567
  Куликова О. Використання інноваційних педагогічних технологій у підготовці соціокультурного профілю // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (289), серпень. – С. 44-48. – ISSN 2076-9326
269568
  Руденко Ф.Г. Використання інноваційних підходів у викладанні гуманітарних наук // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 43-45
269569
  Болілий В.О. Використання інноваційних практик у вищій школі: сутність та управління / В.О. Болілий, В.І. Дмитрук, В.В. Кушнарьов // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 61-66. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
269570
  Бабух Н. Використання інноваційних прийомів навчання на заняттях української літератури / Н. Бабух, І. Георгіце // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 74-76. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896


  У статті розглянуті інноваційні прийоми і технології, що сприяють особистісно орієнтованому підходу в навчанні і розвитку ключових компетенцій майбутнього медика на заняттях української літератури в Чернівецькому медичному коледжі БДМУ. Актуальність ...
269571
  Візерська М.С. Використання інноваційних продуктів та технологій як елемент управління життєвим циклом туристичного продукту // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (20). – С. 69-83
269572
  Герлянд Т.М. Використання інноваційних технологій навчання у загальноосвітній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників аграрних ПТНЗ // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 48-50. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
269573
  Федоренко Н.І. Використання інноваційних технологій у вищій школі як шлях формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6 (122), червень. – C. 103-108. – ISSN 2077-1800


  У статті розкрито особливості впровадження інноваційних технологій навчання в освітній процес вищої школи та зазначено їх вплив на формування професійних умінь та навичок у студентів. У роботі також ілюструються результати особистого дослідження щодо ...
269574
  Сазонова Ю.О. Використання інноваційних технологій у вищому навчальному закладі (на прикладі викладання дисципліни "Технічні засоби медійного виробництва" в Українському гуманітарному інституті). // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – Вип. 18


  Мета дослідження: визначити шляхи оптимізації навчального процесу підготовки студентів спеціальності "Журналістика" на прикладі викладання фахових дисциплін. Методи: традиційно-педагогічний (застосовується педагогічне спостереження, вивчення й ...
269575
  Корнієнко В.В. Використання інноваційних технологій у навчальному процесі (досвід США) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 66-74. – ISSN 2312-5993


  Використання інноваційних технологій у навчальному процесі у вищих навчальних закладах США та застосування американського досвіду в українській системі вищої освіти.
269576
  Подрез-Ряполова Використання інноваційного підходу смарт-спеціалізації щодо забезпечення регіонального розвитку в Україні
269577
  Рубаха М.В. Використання іноземного досвіду стимулювання інноваційного розвитку економіки України / М.В. Рубаха, О.В. Труба // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 278-283. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
269578
  Юзефович К. Використання інструментів Google для дистанційного вивчення професійно–орієнтованої англійської мови // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 359-360
269579
  Мандюк Н.Л. Використання інструментів територіального маркетингу для забезпечення сталого розвитку туризму в національних природних парках Львівської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета статті полягає у формуванні основних напрямів і механізмів застосування інструментів територіального маркетингу для забезпечення сталого розвитку туризму в національних природних парках Львівської області на основі виявлення їх особливостей. ...
269580
  Чут М.А. Використання інструментів форензік для забезпечення максимальної вартості виробничого підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 145-152. – ISSN 2306-6806
269581
  Тимошенко О.В. Використання інтегральної моделі оцінювання економічної безпеки держави та її основних функціональних компонентів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 95-108. – ISSN 1993-6788
269582
  Мармуль Л.О. Використання інтелектуального потенціалу у модернізації структури регіональної економіки / Л.О. Мармуль, Л.Ю. Леваєва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 17-22. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
269583
  Накісько О.В. Використання інтелектуальної власності // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи" / "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи", міжнар. наук.-практ. Інтернет - конф. – Харків : ХНТУСГ, 2016. – С. 66-70
269584
  Помогаєва Т.С. Використання інтерактивних карт як туристичного продукту // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 148-150. – ISBN 978-966-136-643-4
269585
  Комліченко О.О. Використання інтерактивних методів в навчальному процесі та підсумковому контролі знань студентів / О.О. Комліченко, О.М. Цвєткова // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (4). – С. 178-186. – ISSN 2307-4752


  В статті запропонована класифікація інтерактивних методів навчання у вищій школі та узагальнений досвід їх використання в навчальному процесі та підсумковому контролі знань.
269586
  Посоленик Л.Я. Використання інтерактивних методів викладання та розвиток дистанційної освіти лікарів у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України в умовах карантину / Л.Я. Посоленик, О.Я. Видойник // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 80-84. – ISSN 1681-2751
269587
  Злобіна Н. Використання інтерактивних методів на заняттях іноземних мов у ВНЗ I-II рівнів акредитації // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 60-63
269588
   Використання інтерактивних методів навчання для вивчення ендокринології у закладі вищої освіти / А. Урбанович, О. Ліщук, Г. Суслик, Б. Ліщук, М. Гоцко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 2 (188), лютий. – С. 22-26. – ISSN 2308-4634
269589
  Шестакова С. Використання інтерактивних методів навчання для формування soft skills у студентів юридичного профілю // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 224-233. – ISSN 2312-5993
269590
  Бабишена М.І. Використання інтерактивних методів навчання під час вивчення української мови для іноземців // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 435-438. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
269591
  Томашевська М. Використання інтерактивних методів навчання при підготовці майбутніх педагогів у вищому навчальному закладі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 178-188. – ISSN 2312-5993
269592
  Канюк О.Л. Використання інтерактивних методів навчання студентів немовних спеціальностей у ВНЗ на заняттях з іноземної мови // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 97-100. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609
269593
  Мельничук І.М. Використання інтерактивних методів навчання у підготовці майбутніх педіатрів до роботи в команді // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 43-46. – ISSN 1681-2751
269594
  Дідик А.О. Використання інтерактивних методів при викладанні курсу "Електротехніка та електроніка" для майбутніх педагогів професійної освіти // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 100-105. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
269595
  Карпенко Н. Використання інтерактивних методів у навчанні іншомовного письма // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Спецвип. № 13, ч. 1. – С. 122-128. – ISSN 2077-1827
269596
  Степанець Н.П. Використання інтерактивних методів у формуванні загальних компетенцій студентів туристичного профілю // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 127-134. – ISBN 978-966-598-999-8
269597
  Кузів М.З. Використання інтерактивних технологій на занятті з іноземної мови / М.З. Кузів, Т.В. Юрчишин, І.О. Полигач // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 48-53. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
269598
  Титаренко В. Використання інтерактивних технологій навчання в освітньому процесі гурткової роботи з технічного моделювання / В. Титаренко, О. Козирод // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (185). – С. 76-84. – ISSN 1682-2366
269599
  Янковська Ж. Використання інтердисциплінарних локусів при вивченні історичного роману Пантелеймона Куліша "Чорна рада" // Взаємозв"язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадміністрації [та ін.] ; [редкол.: В.А. Личковах та ін.]. – Чернігів : ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – С. 67-74. – ISBN 978-966-365-781-4
269600
  Венгловська О. Використання інтернет-ресурсів в особистісно-професійному розвитку майбутніх педагогів / О. Венгловська, Л. Куземко, І. Новик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 3-17. – ISSN 2312-5993
269601
  Костікова І.І. Використання Інтернет-ресурсів на заняттях з іноземної мови / І.І. Костікова, Г.І. Безбавна // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 76-83. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
269602
  Клещонок В.В. Використання інтернет-телескопу в університетській освіті // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 47-48
269603
  Ворона І.І. Використання інтернет-технологій при вивченні латинської мови у медичному ВНЗ // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 50-52
269604
  Адамова І.З. Використання Інтернет-технологій у навчальному процесі / І.З. Адамова, М.І. Уграк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 374-379. – (Економічні науки ; вип. 1 (53)). – ISSN 2310-8185
269605
  Ріхтер Г. Використання інтернет-технологій у роботі медичних бібліотек / Ганна Ріхтер // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 13 - 14. – ISSN 1811-377X


  Висвітлено основні етапи впровадження веб-технологій у Херсонській обласній науковій медичній бібліотеці,які відповідають світовим тенденціям використання веб-середовища, та досвід створення власних баз даних.
269606
  Берегельський А. Використання інфографічних елементів у бібліотечній звітності // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 312-330. – ISSN 2224-9516


  Досліджено специфіку використання інфографічних продуктів в описі діяльності бібліотек. Проаналізовано існуючі практики застосування візуального супроводу бібліотечних звітів. Описано досвід вітчизняних і зарубіжних бібліотек у використанні ...
269607
  Лалакулич М.Ю. Використання інформації бухгалтерського обліку для моніторингу економічного потенціалу підприємства / М.Ю. Лалакулич, Л.П. Рибакова, Л.М. Шелемон // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 105-110
269608
  Мкртчян О. Використання інформації відкритих баз метеоданих у дослідженнях новітніх кліматичних змін в західному регіоні України // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (94). – С. 38-44. – ISSN 0868-6939
269609
  Ставицький О.В. Використання інформаційних систем для автоматизації оцінки фінансового стану підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 39-45 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
269610
  Задоянчук О.О. Використання інформаційних технологій в діяльності Української Православної Церкви // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 55-58
269611
  Коваленко В.К. Використання інформаційних технологій в системі вищої освіти // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 170-176. – ISSN 2304-4470
269612
   Використання інформаційних технологій в туристичній сфері / О.А. Лозицький, О.О. Кунанець, В.В. Пасічник, Н.Е. Кунанець, А.В. Ржеуський // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 106-107
269613
  Вишнівський О.В. Використання інформаційних технологій для побудови автоматизованих систем технічного діагностування об’єктів РЕТ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 32
269614
  Качинський А. Використання інформаційних технологій для розуміння процесів ухвалення колективних рішень Верховною Радою України / А. Качинський, І. Стьопочкіна // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, вип. 1. – С. 30-37. – ISSN 2225-5036
269615
  Тимошенко О.В. Використання інформаційних технологій у боротьбі проти COVID-19 / О.В. Тимошенко, К.І. Коцюбівська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 263-268. – ISSN 2222-4459
269616
  Задорожня О. Використання інформаційних технологій у закладах морської освіти України (80-ті рр. XX ст.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 10 (104). – С. 490-500. – ISSN 2312-5993
269617
  Сук А.М. Використання інформаційних технологій у підготовці студентів агроекологічних коледжів до формування санітарно-гігієнічної культури // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 1. – С. 449-451
269618
  Сєргєєва О. Використання інформаційних технологій у професійній підготовці перекладачів в університетах Великої Британії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 121-124. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
269619
  Загородня А. Використання інформаційних технологій у процесі підготовки фахівців економічної галузі у закладах вищої освіти Польщі // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 231-233. – ISBN 978-617-7263-79-0
269620
  Лис Ю.В. Використання інформаційно-комп"ютерних технологій під час вивчення географії / Ю.В. Лис, О.В. Барда // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 2-4. – Бібліогр.: 11 назв.
269621
  Лощиька В.І. Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі з географії та природознавства // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 159-160. – ISBN 978-966-136-643-4
269622
  Постоюк Н. Використання інформаційно-комунікаціийних технологіий у процесі дистанціийного навчання студентів закладів вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 47-50. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз особливостей використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) під час дистанційного навчання, а також розглянуто його особливості, а саме: елементи, суб"єкти та сукупність засобів реалізації. Проаналізовано відмінність понять ...
269623
  Коломієць Т.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у процесі вивчення гуманітарних дисциплін підготовки майбутніх провізорів // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 231-247. – ISSN 2219-438X
269624
  Отич О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивному освітньому середовищі [Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" НАПН України] // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 8
269625
  Козак Т.Б. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні німецької мови у вищих економічних навчальних закладах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 347-352. – ISBN 978-966-2668-24-7
269626
  Добровольська Н.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні дисциплін математичного циклу майбутнім менеджерам. - / Н.В. Добровольська, М.В. Бондар // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 78-82. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
269627
  Перетяга Л.Є. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у закладах вищої освіти КНР / Л.Є. Перетяга, О.О. Наливайко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 61. – С. 138-145. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
269628
  Задорожна І. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов: можливості, проблеми та шляхи їх вирішення // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 234-244. – ISSN 2312-5993
269629
  Сердюк З.О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні математики на основі сервісів Google / З.О. Сердюк, Ю.М. Коструб // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 218-224. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
269630
  Запорожченко Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій освіті як нова вимога сучасності // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 180-187. – ISBN 978-966-2633-02-3
269631
  Парфіненко Т.О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобів навчання здоров"ю в системі естетичної медицини / Т.О. Парфіненко, О.В. Ляшенко, О.В. Бутенко // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 34-35. – ISBN 978-966-285-400-8
269632
  Кузьома О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій як фактор підвищення конкурентоспроможності приватного сектора в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 100-104. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано, що широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій може сприяти збільшенню кількості малих підприємств та приватних підприємницьких структур, а також укріпленню їхніх конкурентних позицій як на внутрішньому, так і на зовнішніх ...
269633
  Солдатова Л.П. Використання інформаційно-кореляційного критерію в практиці розмежування неоднозначностей // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 146-155


  У статті розглядається використання інформаційно- кореляційного критерію в практиці розмежування повних лексичних омонімів та полісемів. Using of the informationaly correlation criterion in the practice of the lexical ambiguity differentiation ...
269634
  Гуревич Р.С. Використання інформаційно-освітнього порталу в умовах кафедри університету / Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 121-126. – ISSN 2074-8922
269635
  Дорогих С.О. Використання інформаційно-пошукової системи законодавство та інформаційно-пошукового тезаурусу Eurovoc при побудові електронного парламенту / С.О. Дорогих, О.І. Смаглюк // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 11-19
269636
  Тарадайник В.М. Використання інформаційно-соціального середовища розвитку обдарованої дитини : посібник / В.М. Тарадайник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 67, [1] с. – Бібліогр.: с. 64-67. – ISBN 978-966-2633-36-8
269637
  Ковалінська Т.В. Використання іонізуючого випромінювання в інноваційних технологіях : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.16 / Ковалінська Тетяна Володимирівна ; Ін-т ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2021. – 45 с. – Бібліогр.: 75 назв
269638
  Каднічанська М.Я. Використання історико-культурної спадщини національних природних парків Львівської області у туризмі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 101-109. – Бібліогр.: 10 назв.
269639
  Ковальчук І.В. Використання історичного досвіду діяльності австрійських крайових судів у Галичині для створення окружних судів ЗУНР // Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення) : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., 1 листоп. 2018 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політ.-прав. учень, Міжнар. асоц. істориків права. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – Вип. 2 : / [редкол.: І.Й. Бойко (голова), І.Б. Усенко, М.М. Кобилецький та ін.]. – С. 240-247
269640
  Лі Хань Використання історичного костюма у фільмах жанру "фентезі" в китайському кінематографі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 158-169. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Наведено огляд публікацій, у яких досліджено використання феномену історичного костюма в сучасному китайському кінематографі. Розглянуто основні етапи становлення жанру «фентезі» в китайському кіно. Описано кінематографічні твори жанру «фентезі» в ...
269641
   Використання італійського законодавчого досвіду для розробки законопроектів у сфері сільського туризму України / Ю.В. Зінько, П.А. Горішевський, В.П. Васильєв, С.Ф. Благодир, М.Б. Іваник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 51-59


  У статті представлено концепцію вітчизняного законопроекту "Про сільський туризм і агротуризм". Вона враховує вітчизняний і міжнародний досвід нормативно-правового забезпечення сільського туризму та агротуризму. Детально проаналізовано італійський ...
269642
  Мустеца В. Використання каральними органами СРСР агентурно-бойових груп у боротьбі против повстанців ОУН на Буковині // Вісник Центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний центр буковинознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – Т. 3. – С. 30-42
269643
  Ситнік Т. Використання кейс-технології у контексті інноваційного навчання у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 10 (196), жовтень. – С. 69-73. – ISSN 2308-4634
269644
  Сімкова І.О. Використання кейсового методу для навчання іншомовної професійно орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 191-195. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))
269645
  Бойко Ю.О. Використання китайської системи письма в давніх корейських королівствах Пекче, Сілла та Когурьо // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 30-33
269646
  Нізовцев Ю.Ю. Використання кібертехнологій у процесі розслідування злочинів: аналіз зарубіжного досвіду / Ю.Ю. Нізовцев, Б.Д. Леонов // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 108-116
269647
   Використання кількісних даних 3D сейсморозвідки для виявлення пасток вуглеводнів у межах північного борту Дніпровсько-Донецької западини / С. Вижва, І. Соловйов, І. Михалевич, В. Круглик, Г. Лісний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 35-41. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817
269648
  Чайковська П.І. Використання кіно в початкових класах / П.І. Чайковська. – Київ : Радянська школа, 1962. – 117 с.
269649
  Яковенко Н.Л. Використання кінофрагментів при викладанні навчальних дисциплін англійською мовою // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 110-111
269650
  Мельничук О.П. Використання кластерного аналізу при плануванні діяльності підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 218-223. – ISSN 2309-1533
269651
  Пасєка Н.М. Використання когнітивних методів для набуття компетентності педагогів у галузі інформатики // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.6. – С. 359-364. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Стратегічними напрямами модернізації освіти є впровадження у навчальний процес засобів інформаційних та комунікативних технологій, які відповідають проблемам саморозвитку особистості в новій соціокультурній ситуації та проявленню їх у різних напрямках ...
269652
  Мотричук Р. Використання когнітивного підходу при дослідженні національного характеру // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 99-101
269653
  Ханова О.В. Використання коефіцієнта компаративної переваги при дослідженні особливостей міжнародного економічного співробітництва України та країн Центральної Європи (на прикладі Австрії, Швейцарії, Німеччини) / О.В. Ханова, В.В. Смаль // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 81-84. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
269654
  Макієнко О. Використання козацької спадщини у формуванні територіального туристичного продукту Херсонщини // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 278-285. – ISBN 978-617-7399-29-1
269655
  Соколова І. Використання комп"ютерних технологій бібліотек в опрацюванні вітчизняних періодичних видань // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 560-583. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто використання електронних технологій та кооперування в організації роботи бібліотек з періодичними виданнями. Окрему увагу приділено розвитку електронних текстових ЗМІ як сегмента українського інформаційного простору, а також використання ...
269656
  Воробйова Н.В. Використання комп"ютерних технологій для підробки рукописних почерку і підписів // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 216-218
269657
  Колодій Р. Використання комп"ютерних технологій у викладанні курсу "Телекомунікаційні системи передачі" / Р. Колодій, С. Ромашко, І. Ромашко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 66-71. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Наведено приклад використання інформаційних технологій у викладанні навчальної дисципліни "Телекомунікаційні системи передавання" для студентів напряму підготовки "Телекомунікації".
269658
  Кравчина О.Є. Використання комп"ютерно орієнтованого навчального середовища для розвитку підприємницької компетентності учнів (європейський досвід) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 174-179. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
269659
  Заблоцький І.Є. Використання комп"ютерної програми AutoCAD при визначенні ідентифікаційних ознак у почеркознавчій експертизі підписів / І.Є. Заблоцький, В.М. Переймибіда // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 746-753. – ISSN 0130-2655
269660
  Максимович О. Використання компетентнісного підходу у професійній підготовці вчителів країн Європи і України // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 148-151. – ISBN 978-966-644-324-6
269661
  Іванова М.І. Використання комплексу матричних методів стратегічного аналізу діяльності виробничих підприємств / М.І. Іванова, Н.В. Яшкіна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 86-90 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
269662
   Використання комунікацій та data-майнингу як ключових стратегічних ресурсів у публічному управлінні та адмініструванні / М.А. Ажажа, Л.Ф. Муц, Р.І. Олексенко, О.О. Фурсін // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 3 (80). – С. 178-193. – ISSN 2708-0390
269663
  Меленко Г С. Використання консолідаційних прийомів у релігійних системах права (на прикладі мусульманського права) // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 110-112. – ISBN 978-966-171-322-1
269664
  Коваль Н. Використання конструктора сайтів Wix.сом в інформаційно-бібліотечній діяльності бібліотеки ВП "МФ КНУКіМ" / Н. Коваль, С. Косяченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 16-18. – ISSN 2518-7341


  Представлено досвід роботи бібліотеки Відокремленого підрозділу "Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв" з використанням конструктора сайтів Wix.сом. Проаналізовано технологію створення віртуальних книжкових ...
269665
  Пищаль А.О. Використання конструкторів електронних схем для ознайомлення учнів з основами електроніки // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 68-70. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
269666
  Топальський В.Л. Використання конструкту "Велика Вітчизняна війна" в російській антиукраїнській пропаганді / В.Л. Топальський, С.М. Іваненко // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (37). – С. 42-54. – ISSN 2707-1383
269667
  Косик О.і. Використання контейнерного озеленення в міському середовищі / О.і. Косик, В.Г. Горупаха, М.О. Гуменюк // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 21 : Дизайн архітектурного середовища, технічна естетика, мистецтвознавство, садово-паркові ландшафти. – С. 58-65. – ISSN 2415-8151
269668
  Левицька Т.О. Використання контекстної реклами в інтернет-маркетингу / Т.О. Левицька, Є.Ю. Шамін // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 163-169. – (Серія: Технічні науки ; вип. 34). – ISSN 2225-6733
269669
  Бобіна О.В. Використання конфліктологічного методу для аналізу "Помаранчевої революції" // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 245-250
269670
  Бондарева Є. Використання корпусів текстів у перекладах з арабської мови українською // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 13. – (Бібліотека Інституту філології)
269671
  Вакуленко І. Використання краєзнавчого матеріалу при вивченні теми "Наш край" на уроках з історії України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 129-132


  У статті висвітлюються проблеми викладання історії, застосування інноваційних технологій для розвитку пізнавальних можливостей учнів на основі використання етнографічних та краєзнавчих матеріалів. В статье освещаются проблемы преподавания истории, ...
269672
  Шедяков В.Є. Використання країною діапазону можливостей інформаційної сфери при глобальному переході до шостого технологічного укладу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 128-138
269673
  Мар"їна О.Ю. Використання краудсорсинг-технологій у діяльності зарубіжних бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 212-221. – Бібліогр.: 18 назв.


  Аналізуються найбільші краудсорсингові проекти зарубіжних бібліотек. Розглядаються перспективи застосування технології краудсорсингу в бібліотечній сфері України.
269674
  Желюк Т. Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік / Т. Желюк, О. Бречко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 50-60. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
269675
  Пархоменко І.І. Використання криптотехнологій при формуванні стегонаконтейнерів / І.І. Пархоменко, В.О. Шматко // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 20-22
269676
  Сейтим А. Використання кріптовалют як альтернативне вирішення проблем світової валютної системи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 50-55 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-0712
269677
  Зінабадінова С. Використання курячих ембріонів для визначення біологічних ефектів, спричинених дією азбесту та вуглецевих нановолокон / С. Зінабадінова, Т. Сегеда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 67-71. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Структурна подібність вуглецевих нановолокон та волокон азбесту викликає серйозні хвилювання щодо їх безпечності. Відомі на сьогодні дані про дію азбесту стосуються переважно досліджень дихальної системи. Саме тому ми використали курячі ембріони, щоб ...
269678
  Данова К.В. Використання ланцюгів Маркова у дослідженні ризиків на робочому місці працівника із інвалідністю // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 164-168 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
269679
  Салахатдінова Е. Використання лінгвокультурологічної дилогії В. Даля в процесі навчання студентів-іноземців російської мови на початковому етапі / Е. Салахатдінова, Н. Юган // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 160-173. – ISSN 2073-4379
269680
  Хоменко В. Використання лінійних функціональних моделей під час дуального навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 30-35. – ISSN 2308-4634


  Розглянуто використання розроблених лінійних функціональних моделей дуального змісту навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Описано процес синхронізації навчального матеріалу педагогічної дисципліни "Дидактичні основи професійної ...
269681
  Ткач В.П. Використання лісорослинного потенціалу лісами України / В.П. Ткач, О.В. Кобець, М.Г. Румянцев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: с. 11-12. – ISSN 0459-1216
269682
  Коробкова Г. . Використання макрофітних індексів для оцінки екологічного стану поверхневих вод України // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – C. 62-70. – ISSN 1992-4224
269683
  Євтушевська О.В. Використання маніпулятивних технологій у торгівлі // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 61-62. – ISBN 978-9934-571-53-4
269684
  Саковська О.М. Використання маркетингового підходу у процесі формування ціни на інклюзив-тур / О.М. Саковська, В.А. Лементовська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 80-83 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
269685
  Зінчук О.Ю. Використання масообмінної концепції для розрахунку розмиву русла на ділянках його деформацій / О.Ю. Зінчук, Р.А. Березій // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 17-20 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
269686
  Селіщев С.В. Використання математичних моделей при проведенні аудиту дотримання принципу безперервності діяльності підприємствl // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 3 (54). – C. 42-46. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
269687
  Романчук І.Ф. Використання матеріалів дистанційного зондування для моніторингу земельних ресурсів (лісове господарство) // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 71-76


  Дані дистанційного зондування Землі, які отримуються для моніторингу є одним з важливих джерел формування інформаційних ресурсів про стан навколишнього середовища. Ці дані допомагають раціональніше використовувати природні ресурси, відображати стан ...
269688
  Набруско М.С. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Набруско Марія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 243 арк. – Додатки: арк. 224-243. – Бібліогр.: арк. 201-223
269689
  Набруско М. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як доказів у кримінальному процесі на стадії досудового розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 375-377. – ISBN 978-617-7069-17-0
269690
  Якимчук І.О. Використання медіаосвітніх технологій у закладах вищої освіти // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 1. – С. 457-459
269691
  Загребельний С. Використання мережних технологій відкритих систем у навчанні за допомогою програмних засобів з тестування "Айрен" та "MOODLE" / С. Загребельний, О. Костіков // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (87). – С. 152-160. – ISSN 2077-1827


  "Автори статті розглядають відкриті програмні продукти "Айрен" та "MOODLE" з використання їх у навчальному процесі для визначення рівня знань студентів у вигляді комп"ютерних тестів".
269692
  Ковальчук В. Використання метафор, гіпербол, жаргонізмів і лайки у документах УПА // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 17-20. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовані приклади використання найбільш поширених стилістичних прийомів авторами документів і пропагандистських матеріалів Української повстанчої армії та збройного підпілля Організації українських націоналістів. Політичні інструктори ...
269693
  Попова Г.В. Використання метафоричних асоціативних карт у процесі професійного самовизначення студентів-психологів: результати апробації коучингової колоди "Супервізія" / Г.В. Попова, О.М. Грінченко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 245-257. – (Психологія ; вип. 57). – ISSN 2312-1599


  Мета статті - проаналізувати результати апробації супервізійної колоди метафоричних асоціативних карт як інструменту діагностики особливостей професійного самовизначення студентів-психологів і готовності до професійного надання психологічної допомоги ...
269694
  Каптюрова О.В. Використання методик лінгвістичного програмування поведінки людини в мас-медійній комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 72-82


  У статті на матеріалі ток-шоу "Larry King Live" розглядаються прийоми впливу інтерв"юера на поведінку респондента. Дослідження сугестивної поведінки проводиться із залученням термінології нейролінгвістичного програмування поведінки людини. ...
269695
  Грищенко Н.В. Використання методики екологічного сліду у конструктивно-географічному дослідженні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 166-171 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
269696
  Буртняк І.В. Використання методів аналізу середовища функціонування для оцінки ефективності комерційних банків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 309-315. – ISSN 2222-4459
269697
  Слободяник М.П. Використання методів ДЗЗ та ГІС-технологій для моніторингу лісових ресурсів // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 27-31 : фото. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-9780
269698
  Тарасюк В. Використання методів дослідження в студентських наукових роботах // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 141-149


  У статті розглядається ефективність використання методів дослідження в наукових роботах студентів-журналістів. зроблено висновок, що молоді автори здебільшого збирають різні пошукові шляхи. Водночас частину з методів можна використати з більшою ...
269699
  Синявська О.Ю. Використання методів математичного моделювання при кримінологічному прогнозуванні / О.Ю. Синявська, О.О. Синявська // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 136-144. – ISSN 2306-9082
269700
  Стегалюк А.В. Використання методів проблемного навчання на заняттях української літератури як запорука ефективного засвоєння знань / А.В. Стегалюк, О.В. Шкарбуль // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (4). – С. 225-230. – ISSN 2307-4752


  У статті зосереджено увагу на актуальності питання використання методів проблемного навчання в умовах сучасної освіти. Робота містить теоретичні відомості про види проблемного навчання. Подано уривки занять, де практично реалізується вищезазначена тема.
269701
  Раткевич А. Використання методів та матеріалів дистанційного зондування для демаркації державного кордону / А. Раткевич, А. Целмс, В. Баумане // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 172-178 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1819-1339
269702
  Вагілевич А.А. Використання методології скринінгу в процесі обгрунтування податкових методів державного регулювання національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 51-56. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
269703
   Використання методологічного підходу при відборі спортсменок в команди з групових вправ художньої гімнастики з урахуванням фактору сумісності / О.С. Кожанова, Т.В. Нестерова, Н.П. Гнтова, Є.І. Гнутов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 04. – С. 27-32. – ISSN 1818-9172
269704
  Шоха Т.П. Використання методу case-stady у процесі викладання еколого-правових дисциплін // Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2021 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Н.Р. Малишева та ін.]. – Київ : Наукова Столиця, 2021. – С. 153-156. – ISBN 978-617-7649-48-8
269705
  Войтанік І.В. Використання методу аналізу ситуацій у формуванні англомовної дискурсивної компетентності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 160-166


  У статті висвітлюються основні аспекти методу аналізу ситуацій та його роль у формуванні дискурсивної компетентності. Розглянуто сутність кейс-методу та його вплив на формування дискурсивної компетентності. В статье освещаются некоторые аспекты ...
269706
  Мовчун Л. Використання методу асоціативного експерименту в римології // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 43-55. – ISSN 1682-3540
269707
  Процюк Н.Ю. Використання методу дискусії під час вивчення іноземних мов // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків, 2020. – № 7/9 (629/631), березень. – С. 5-8


  З власного досвіду.
269708
  Голубєва М. Використання методу дискусії у вищих навчальних закладах України // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 163-172. – ISBN 966-8797-20-5
269709
  Ковальська Є. Використання методу експертного опитування у процедурі адаптації індексу статусної характеристики Уорнера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-54. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  Потреба визначення місця індивіда в системі соціальної стратифікації сучасного українського суспільства об"єктивними методами вимірювання породжує проблему розробки або адаптації відповідного інструментарію. Як метод об"єктивного вимірювання ...
269710
  Володченко О.М. Використання методу експертної оцінки для визначення ефективності популяризації України як туристичної країни // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 38-41


  У статті проаналізовано результати опитування експертів, проведеного з метою з"ясування, чи сприймається образ України як туристичної держави громадянами країни, зокрема фахівцями в галузі туризму та користувачами туристичних послуг. The author ...
269711
   Використання методу зворотної фільтрації для підвищення роздільної здатності ІЧ-знімків / М. Бродський, П. Кондратов, А. Оганесян, В. Ткаченко // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 85. – C. 36-41 : рис., табл. – Бібліогр.: с.40-41. – ISSN 2414-9993
269712
  Палецька-Юкало Використання методу комунікативних завдань для формування іншомовної лексичної компетентності на основі автентичних художніх творів. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 81-90. – ISSN 2312-5993
269713
  Потрохов А. Використання методу культури in vitro для розмноження рідкісних та цінних видів рослин / А. Потрохов, О. Овчаренко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (121), травень - червень. – С. 20-22 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
269714
  Зайцева І. Використання методу проектів у процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням / Інна Зайцева, Алла Павлова // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 228-232. – ISSN 0320-3077
269715
  Сухінін Н.Ю. Використання методу проекційних смуг для аналізу поверхонь / Н.Ю. Сухінін, М.І. Капітонова, Л.Й. Робур // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 75
269716
  Ожга М. Використання методу проєктів під час навчання систем тривимірного проєктування майбутніх інженерів-педагогів / М. Ожга, О. Потапчук, О. Ящик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 32-41. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
269717
  Нігаметзянова К.Р. Використання методу ситуативного моделювання на заняттях з іноземної мови професійного спілкування // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 67-75. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
269718
  Іващенко А. Використання мистецтва як допоміжного інструменту консультативного процесу соціального працівника та психолога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглянута актуальність використання мистецтва, як допоміжного інструмента у консультуванні. Визначені психологічні підходи до розуміння мистецтва, продуктів творчості та творчого процесу. Описані критерії використання клієнт-центрованої ...
269719
  Іванченко О.З. Використання міждисциплінарних зв"язків як умова якісної підготовки студентів до ліцензійного іспиту "Крок 1. Загальна лікарська підготовка" / О.З. Іванченко, О.З. Мельнікова, Л.Н. Сергєєва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 20-26. – ISSN 1681-2751
269720
  Бородін С.В. Використання міждисциплінарного підходу в бібліотечній системі обслуговування користувачів // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 606-609
269721
  Пугачова М.В. Використання міжнародних рейтингів та індикаторів ділової активності для прогнозування розвитку економіки // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 34-43 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
269722
  Бакушевич І.В. Використання міжнародного досвіду для мережевої взаємодії бізнесу, освіти і науки в Україні / І.В. Бакушевич, А.В. Гощинський, С.С. Слава // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 90-93. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (45). Т. 1). – ISSN 2409-6857


  У цьому дослідженні представлено основні проблеми мережевої взаємодії бізнесу, освіти і науки з метою збалансованого інноваційного розвитку регіонів України. Розглянуто можливі моделі налагодження партнерства у ланцюгу інноваційного розвитку в світлі ...
269723
  Іванова С.М. Використання міжнародної наукометричної системи Web of science для наукових і педагогічних досліджень // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 68-72. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
269724
  Свиридова О.І. Використання міжпредметних зв"язків з фізикою на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 14-16. – Бібліогр.: 6 назв.
269725
  Шедяков В.Є. Використання міфологічних конструкцій в інформаційному впливі: можливості та обмеження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 421-433


  Аналізуються можливості та обмеження при використанні міфологічних конструкцій в процесі інформаційного впливу при взаємодії різних соціальних систем і характеризується його роль для соціальноекономічного розвитку суспільства. Ключові слова: ...
269726
  Стецик С.П. Використання мобільних технологій в процесі підготовки майбутніх учителів фізики / С.П. Стецик, В.Д. Сиротюк // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 200-203. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
269727
  Шулла Р.С. Використання моделей цілочислового лінійного програмування як інструменту оптимізації витрат і фінансових результатів в умовах багатоваріантності та комплексності технологічного процесу / Р.С. Шулла, М.М. Повідайчик, М.М. Попик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 371-378. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
269728
  Винничук Р. Використання моделі AIDA-S у плануванні та проведенні лекцій у закладах вищої освіти для студентів покоління Z // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 26-32. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
269729
   Використання моделі граничної інтенсивності для оцінки впливу глобальних змін клімату на максимальний стік весняного водопілля в басейні Дністра / В.А. Овчарук, Г.О. Боровська, А.В. Траскова, І.Г. Семенова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 178-189 : рис. – Бібліогр.: 21 назв.
269730
  Король П.П. Використання модифікованої косої рівнопроміжної циліндричної проекції Ботлі для укладання навігаційних карт / П.П. Король, В.У. Волошин // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 43-49 : мал. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-9780
269731
  Золотарьова І. Використання можливостей Microsoft OneNote для організації дистанційної індивідуальної та групової роботи студентів / Ірина Золотарьова, Олена Плоха // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 831. – С. 9-15. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Узагальнено підходи щодо організації дистанційного навчання та демонстрації можливостей Microsoft OneNote як ефективного інструменту, який може забезпечити спільну роботу студентів. Особливу увагу приділено визначенню основних етапів процесу ...
269732
  Купач Т.Г. Використання можливостей ГІС-моделювання рельєфу в освітніх цілях навчальних практик / Т.Г. Купач, С.О. Дем"яненко, Д.В. Купач // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 206-208. – ISSN 2306-5680
269733
  Ясінський А.М. Використання можливостей інформаційно-комп"ютерних технологій для запровадження дистанційного навчання // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 175-187. – ISSN 2919-864X
269734
  Ясінський А.М. Використання можливостей інформаційно-комп"ютерних технологій для запровадження дистанційного навчання // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 175-187. – ISSN 2919-864X
269735
  Рєпіна Ю.С. Використання можливостей ІТу забезпеченні доступу до правосуддя в умовах проведення ООС // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 168-172. – ISBN 978-617-7627-30-1
269736
  Ахтирська Н.М. Використання можливостей лінгвістичної експертизи для встановлення ознак провокації // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 516-528. – ISSN 0130-2655


  У статті досліджується тлумачення поняття «провокація» з точки зору практики Європейського суду з прав людини, законодавства України, аналізується практика правоохоронних органів та наводяться ситуації, з якими стикаються суди під час оцінки ...
269737
  Сириченко Н.С. Використання можливостей прямих іноземних інвестицій в умовах глобальних трансформацій // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 10/1. – C. 128-134. – (Серія : Економіка ; вип. 9 (2)). – ISSN 2312-6779
269738
  Блозва П.І. Використання молоддю соціального капіталу в процесі становлення політичної культури // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 78-92. – ISSN 2309-8287
269739
  Одінцова О.О. Використання моментів історизму при формуванні професійних компетентностей майбутніх вчителів фізики // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (13). – С. 104-111. – ISSN 2519-2361
269740
  Подшивайлова В.Є. Використання мотивів любовно-авантюрного роману у ренесансній літературі Іспанії (на прикладі творів Сервантеса) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 218-227. – ISBN 966-581-102-9
269741
  Панасюк Н.В. Використання мультимедіа-технологій на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 10 (224). – С. 21
269742
  Кисленко Д.П. Використання мультимедійних технологій в освітньому процесі майбутніх фахівців охоронної діяльності (теоретичні аспекти) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 125-128. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
269743
  Правдівцева Ю. Використання мультимедійних технологій у лекційних курсах з іноземної мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 167-170. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
269744
  Лебедєва В.В. Використання мультимедійного обладнання в професійній діяльності майбутнього вчителя // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 170-180. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
269745
  Спіріна І.Д. Використання навчальних відеофільмів у якості відеокейсів при підготовці іноземних студентів із дисципліни "Психіатрія. наркологія" / І.Д. Спіріна, А.В. Шорніков, Р.М. Тимофєєв // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 121-124. – ISSN 1681-2751
269746
  Лисунь Г.Д. Використання навчальних ігор у процесі викладання юридичних дисциплін у непрофільних вищих навчальних закладах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 186-188
269747
  Гура А.М. Використання навчальних мультимедійних програм у професійній підготовці майбутніх учителів природничих спеціальностей // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 67-71. – Бібліогр.: с. 69-70. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
269748
  Федонюк Н. Використання навчально-рольових ігор професійного спрямування при вивченні дисципліни «Інфектологія» у медичному коледжі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 57-60. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (351)). – ISSN 1729-360Х
269749
  Осьмук Н. Використання навчального проекту як форми самостійної пізнавальної діяльності студентів / Н. Осьмук, О. Швець // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 84-86. – ISBN 978-966-698-272-1
269750
  Дроздова В.В. Використання навчального тексту на заняттях з іноземної мови у ЗВО (на прикладі майбутніх економістів) / В.В. Дроздова, К.В. Рудніцька // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 47-51. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
269751
  Мицик Г. Використання назв професійних кваліфікацій в освітньо-професійних програмах 016.01 - логопедія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Г. Мицик, М. Пришляк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – С. 36-49. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
269752
   Використання наночастинок золота для покращення аналітичних характеристик кондуктометричних ферментних біосенсорів / О.О. Солдаткін, О.В. Солдаткіна, В.М. Архипова, І.І. Пилипонський, Л.С. Рєзніченко, Т.Г. Грузіна, С.М. Дибкова, С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 18, № 1. – С. 20-34. – ISSN 1815-7459
269753
  Проніна В.О. Використання наративного аналізу у дослідженні мотиваційно-смислової сфери особистості жінки у реалізації материнської поведінки // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 116-127. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
269754
  Несінов О. Використання недоліків у висновках на користь сторони захисту // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 28-32
269755
  Солодовникова Ю.О. Використання нейрокінематографа в післядипломній освіті в умовах дистанційного навчання / Ю.О. Солодовникова, В.В. Добровольський, А.С. Сон // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 96-99. – ISSN 1681-2751
269756
  Данова К.В. Використання нейромереж в управлінні безпекою на робочому місці працівників із інвалідністю / К.В. Данова, В.В. Малишева, Л.С. Колибельнікова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 261-266 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
269757
  Ясинська Н. Використання нейронних мереж в моделюванні фінансових результатів бізнес-процесів / Н. Ясинська, О. Івченкова // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 108-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
269758
  Зубенко Д.Ю. Використання нейронних мереж для вирішення проблем нерозв"язних задач і рішення складних обчислювальних рівнянь експлуатації електротранспорту / Д.Ю. Зубенко, В.В. Ліньков // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 128-130. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
269759
  Пастух О. Використання нейронних мереж для забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств у процесі їх інтернаціоналізації / О. Пастух, І. Крамар, О. Чернух // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3 (58). – С. 121-129. – ISSN 2409-8892


  Здійснено оцінювання ефективності діяльності промислових підприємств у процесі їх інтернаціоналізації за допомогою засобів штучного інтелекту. Досліджено переваги застосування методу нейромережового моделювання для вирішення економічних завдань та ...
269760
  Тишевич Б.Л. Використання нейронних мереж для короткострокового прогнозування електричного навантаження в енергосистемах // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 104-109 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
269761
  Зубенко Д.Ю. Використання нейронних мереж для прийняття складних рішень експлуатації електротранспорту в умовах невизначеності / Д.Ю. Зубенко, С.О. Закурдай, О.В. Донець // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 178-180. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
269762
  Маслак О.І. Використання нереалізованого економічного потенціалу підприємств в умовах циклічного розвитку / О.І. Маслак, Н.Є. Гришко, О.О. Безручко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 43-46. – ISSN 1728-6220
269763
  Зараховський О.Є. Використання нерухомих об"єктів культурної спадщини Черкащини як туристично-екскурсійного ресурсу : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Зараховський Олександр Євгенович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
269764
  Аджубей Л.Т. Використання нечітких нейронних мереж для прогнозування економічних даних // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 26
269765
  Уве Марквард Використання німецького досвіду залучення інвестицій для процесу трансформації в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 168-175
269766
  Ничвид М.Р. Використання нових технологій картографування для обробки геопросторових даних / М.Р. Ничвид, Е.Я. Лахоцька // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 140-145. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
269767
  Жеребна Н.С. Використання новітніх методів навчання іноземних мов у вищій школі // Наукові студії Тернопільського комерційного інституту : науковий журнал / Тернопільський комерційний інститут. – Тернопіль, 2015. – Вип. 17. – С. 12-21


  Інтерактивні мультимедійні методики вивчення іноземних мов, спрямовані на розвиток культури спілкування і формування особистості, яка володіє креативним потенціалом, технологіями творчого саморозвитку, самовдосконалення.
269768
  Гулій В. Використання об"єктів-еталонів родовищ алмазу в ході прогнозно-розшукових робіт у проблематиці сучасної алмазоносності / В. Гулій, І. Побережська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 81-93. – (Серія геологічна ; вип. 27). – ISSN 2078-6425
269769
  Євков А.М. Використання об"єктів авторського права в рекламі у контексті проблематики вичерпання виключних прав // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 52-59. – ISSN 2224-9281
269770
  Яворська О.С. Використання об"єктів авторського та (аба) суміжних прав на підставі вільних публічних ліцензій // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 57-59. – ISBN 978-617-696-624-1
269771
  Воловик Л.М. Використання об"єктів культурної спадщини в рекреаційно-туристській діяльності України: сучасний стан і тенденції // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 28/1. – С. 91-97. – ISSN 2306-546X
269772
  Донець О.М. Використання образу Т.Г. Шевченка в українському радянському плакаті (за матеріалами зібрання українського радянського плаката з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 270-276. – ISSN 2222-4203
269773
  Зайгерман О. Використання обчислювальної техніки в реставрації // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : Л. Лихач, В. Борисенко, В. Нолл [та ін.]. – Київ, 1994. – Число 8, спец. число. – С. 89
269774
  Златова Людмила Степанівна Використання одеських анекдотів як транскультурне явище для розвитку адаптаційного потенціалу особистості // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 49-57. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
269775
  Гоцинець І.Л. Використання онлайн-платформ у процесі розвитку німецькомовної комунікації // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 11-13. – ISSN 2304-5809
269776
  Шаров С. Використання Онлайн платформи Edera для фахової підготовки майбутніх учителів української мови і літератури. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 119-128. – ISSN 2312-5993
269777
  Безруков Д.В. Використання оперативно-технічних засобів щодо протидії злочинам проти власності підрозділами карного розшуку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Безруков Дмитро Вікторович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
269778
  Козлов В.В. Використання оптимізаційних моделей у фінансових системах підтримки прийняття рішень / В.В. Козлов, Т.В. Томашевська, М.І. Кузнєцов // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 75-83 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
269779
  Потеряйко С.П. Використання органами державного управління безпекових організаційно-функціональних структур інтуїтивних методів прогнозування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 43-50. – ISSN 2306-6814
269780
  Тищенко С.В. Використання організаційного забезпечення в подієвому туризмі / С.В. Тищенко, Чернишова, С.А. Мутасова // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 59. – С. 22-28. – ISSN 2308-135X
269781
   Використання органічних ресурсів для відтворення родючості грунтів в умовах Черкащини / О.В. Демиденко, П.І. Бойко, Д.В. Літвінов, Ю.І. Кривда // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 54-61 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0372-8498
269782
  Дребот О.В. Використання орних земель на основі агроекологічної оцінки грунтів / О.В. Дребот, А.П. Кудрик, О.І. Савчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 44-48 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
269783
   Використання осадів стічних вод у сільскому господарстві. – Київ : Київський університет, 1997. – 103 с. – ISBN 5-7707-7578-5
269784
  Бергман В.Г. Використання освітлювальних мереж для живлення радіоприймачів / В.Г. Бергман. – Харків : Державне науково-технічне видавництво України, 1936. – 268 с. – Бібліогр.: с. 265
269785
  Барзенко О.П. Використання освітніх комп"ютерних технологій у навчальному процесі ВНЗ // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 189-195. – ISSN 2074-8922
269786
  Усата О.Ю. Використання особистісно орієнтованих технологій навчання в процесі вивчення основ наукових досліджень // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 135-138. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
269787
  Назаровець М. Використання офіційної назви установи для репрезентації університету в системе Google Академія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 5 (250). – С. 33-36. – ISSN 2076-9326


  У роботі представлено результати аналізу використання науковцями Київського національного університету імені Тараса Шевченка офіційної назви установи та інституційної електронної пошти для реєстрації індивідуальних профілів у базі даних Google Академія ...
269788
  Петросян А.А. Використання оцінки ризику при управлінні якістю повітря та збереженні громадського здоров"я // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 47-50 : рис., фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
269789
  Осіпчук І. Використання паливних ресурсів у Рівненській області / І. Осіпчук, О. Яроменко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 84-90. – ISSN 2413-7154


  У статті розглянуто сучасні тенденції щодо зміни структури споживання паливних ресурсів у Рівненській області, що відбуваються у контексті необхідності різкого підвищення рівня енергоефективності та енергонезалежності як промислового, так споживчого ...
269790
  Бех А. Використання пам"ятних подій у просуванні продукції на ринку Великобританії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 107-110
269791
  Макієнко О.А. Використання пам"яток козацької доби в межах реалізації соціального проекту "Мандруймо Херсонщиною" / О.А. Макієнко, Є.С. Сидорович, В.Ф. Яровий // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України" : 18-19 квіт. 2019 р. / "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України", всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 56-61. – ISBN 978-966-916-789-7
269792
  Утюж І.Г. Використання парадигмального підходу в освіті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 120-128


  Розкрито причини активного звернення дослідників до парадигмального підходу в спробах оновлення теорії та практики освіти. Ключові слова: освіта, парадигма, парадигмальний підхід, системнодіяльнісний метод. Раскрыты причины активного обращения ...
269793
  Ковальчук О.О. Використання паралінгвістичних способів для передачі оціночної інформації в медіатекстах журналах "Коммунарка Украины" (1920 р.) та його українізованого варіанта - "Комунарка України" (1934 р.): порівняльний аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 108-113. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
269794
  Колодницька О. Використання педагогічного тренінгу в процесі стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя-гуманітарія // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 124-129. – ISSN 2308-4634
269795
  Болілий В.О. Використання платформи Arduino при вивченні програмування / В.О. Болілий, В.М. Олійник // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 42-47. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
269796
  Свиридюк О. Використання платформи Moodle та онлайн додатка MyEnglishLab в процесі викладання іноземних мов / О. Свиридюк, Л. Веремюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 142-151. – ISSN 2307-4906


  Розглянуто онлайн-платформу, за допомогою яких відбувається змішане навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павлв Тичини на прикладі "Іноземна мова" спеціальності Психологія.
269797
  Гусар О.А. Використання повітряного простору в Україні: організаційні засади / О.А. Гусар, А.В. Куліш // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 13-20. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
269798
  Юшко С.В. Використання податкової ставки як інструменту забезпечення зростання доходів бюджету в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (267 ). – С. 109-128 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
269799
  Канівець О.М. Використання подкастінгу у Лондонському університеті // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 154-157. – (Серія "Філологічні науки")


  Досліджено застосування у Лондонському університеті (Велика Британія) при вивченні студентами іноземних мов такого методу навчання, як подкастінг. Розкрито суть і технічні характеристики цього новітнього методу, його позитивні та негативні сторони.
269800
  Повалій Т.Л. Використання позитивного польського досвіду модернізації вищої хореографічної освіти в Україні: реалії та перспективи // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 218-239. – ISBN 978-966-968-247-0


  Статтю присвячено висвітленню перспектив використання інноваційного досвіду модернізації вищої хореографічної освіти в Польщі в українських реаліях. Окреслено новітні стратегії розвитку, з"ясовано сутнісні характеристики та визначено напрями ...
269801
  Давидченко А. Використання поліграфа в організації роботи з кадрами в органах військової прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 51-54
269802
  Хоменко М. Використання поліграфа в розкритті та розслідуванні злочинів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 304-308. – ISSN 2663-5313
269803
  Рогатюк І.В. Використання поліграфа у кримінальному судочинстві: вітчизняний і закордонний досвід // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 85-90. – ISSN 1992-4437
269804
  Мокрицька А. Використання поліграфа у правоохоронній діяльності: досвід зарубіжних країн / А. Мокрицька, Т. Сліпченко // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 163-168. – ISSN 2524-0129
269805
  Чабанчук В. Використання поліських лісових ландшафтів Рівненщини у рекреації та туризмі / В. Чабанчук, М. Мельнійчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 147-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
269806
  Кузьменко О.С. Використання поняття симетрії для формування наукового світогляду студентів у процесі навчання фізики в умовах розвитку STEM-освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 173-179. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
269807
  Сабірова А.Е. Використання портфельного аналізу при розробці маркетингової стратегії страховика // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 79-82
269808
  Білик В.Г. Використання потенціалу природничо-наукової підготовки майбутніх психологів в контексті інноваційного розвитку вищої освіти // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 119-121. – ISBN 978-966-698-282-0
269809
  Ковальчук А.І. Використання потенціалу різночасових картографічних джерел та аерокосмічної інформації у дослідженнях річкових систем // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 27-35


  У статті охарактеризована методика історико-картографічного моделювання стану річкових систем освоєних регіонів Україні, викладено результати дослідження потенціалу різночасових великомасштабних топографічних і тематичних карт, аерофотознімків і даних ...
269810
  Нестеренко Г.О. Використання потенціалу самоорганізації трудового колективу в управлінні підприємством // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 198-206
269811
  Добровольський О.І. Використання потенціалу тезаврованих грошей для розвитку підприємництва та фінансового ринку // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 323-328. – ISSN 2524-003X
269812
  Гребінь С.М. Використання практико-орієнтованих завдань в змісті природничих дисциплін для реалізації їх компетентнісного потенціалу // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 20-26. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-2361
269813
  Рекіянова К. Використання праці іноземців / К. Рекіянова, І. Войтова // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 36-37
269814
  Коломоєць Ю.С. Використання предикторів запалення для попередження ускладнень у хворих на сечокам"яну хворобу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Коломоєць Юлія Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
269815
   Використання предметно-орієнтованої мови і візуальних підходів для проектування системи акторів (Akka) / О.В. Галкін, М.М. Верес, В.О. Ларін, О.В. Бантиш // Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Ходаков В.Є., Павлов О.А. [та ін.]. – Херсон, 2018. – № 01 (023), травень. – С. 148-153. – ISSN 1998-7005
269816
  Дем"яненко Л. Використання прийомів архітектури в художній творчості Михайла Коцюбинського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 4 (685). – С. 57-61. – ISSN 0130-5263
269817
  Коломойченко О.Є. Використання прийому компенсацiї втрат як засобу досягнення адекватностi при перекладi // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 129-134. – ISSN 2313-500Х
269818
   Використання приповерхневих геохімічних методів для уточнення будови родовищ нафти і газу / І. Багрій, О. Карпенко, А. Куліш, В. Глонь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 14-18. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  Приповерхневі геохімічні методи пошуків нафти і газу є малозатратними і експресними. Авторами розроблено передумови використання даних приповерхневої геохімічної розвідки для уточнення геологічної будови родовищ вуглеводнів. Розробка нових підходів до ...
269819
  Марущак І.О. Використання проактивних моделей і методів у проекті територіального розвитьку проектно-орієнтованих організацій // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 108-109
269820
  Ожиндович Л.М. Використання проблемно/проєктно орієнтованих технологій навчання для студентів технічних та ІТ-спеціальностей на прикладі курсу "Системи керування вмістом веб-сайтів" // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2019. – Вип. 3 (40). – С. 80-94. – ISSN 1998-6939
269821
  Іванченко О.З. Використання проблемного підходу при викладанні медичної і біологічної фізики / О.З. Іванченко, О.З. Мельнікова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 65-68. – ISSN 1681-2751
269822
  Мелконян Г.А. Використання програм AutoCAD в землевпорядкуванні / Г.А. Мелконян, О.О. Олексін // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 33-35 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
269823
  Торчук М.В. Використання програм моделювання фізичних процесів при вивченні фізики в аграрно-технічному університеті / М.В. Торчук, Л.М. Михайлова // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 168-176
269824
  Плахотнікова О. Використання програми ELAN в роботі зі звукозаписами корпусу українського усного мовлення / Олена Плахотнікова // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 238-243. – ISSN 0320-3077
269825
  Антонюк Д.С. Використання програмно-імітаційних комплексів під час організації тематичного економічного тренінгу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 5-10. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
269826
  Машкова Т.В. Використання проектів землустрою для еколого-економічного обгрунтування сівозмін та облікового контролю якості сільськогосподарських угідь // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 170-176. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
269827
  Стадник А.Г. Використання пропаганди в процесі інформаційних війн: її сутність, механізми і технології впливу на громадську думку // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 5 (145). – C. 10-15. – ISSN 2077-1800
269828
  Дем"янчук В.А. Використання протоколу судового засідання чи його офіційного звукозапису у судах вищестоящих інстанцій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 107-112. – ISSN 2220-1394
269829
  Вельгач А.В. Використання професійно орієнтованих завдань у вивченні інформаційних технологій у педагогічних вищих навчальних закладах / А.В. Вельгач, І.М. Грод // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 14-24. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
269830
  Плотницька С.В. Використання психолінгвістичного підходу в навчанні іноземних мов студентів університету / С.В. Плотницька, Л.М. Голубенко, Н.П. Віт // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 142-145. – ISSN 2307-4558
269831
  Ярошенко О.М. Використання психотехнічних прийомів у процесі вивчення дисципліни "сольфеджіо" // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 83-88. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
269832
  Харебава Т. Використання публічних та персональних даних: закордонний досвід // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 жовтня (№ 42). – С. 22-23
269833
  Мєх Ю.В. Використання реакцій відновлення гетерополікомплексів, послідовного інжекційного аналізу та математичної обробки кінетичних даних в спектрофотометрії : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Мєх Юлія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 29 назв
269834
  Єкельчик С.О. Використання революційними народниками творів М.Г. Чернишевського у пропагандистських цілях на Україні // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1988. – № 1 (207), січень - лютий. – С. 56-59. – ISSN 0320-9466


  За документами ЦДІА УРСР у м. Києві.
269835
  Льовкін О.А. Використання регіонарних методів знеболення в постраждалих із травмою верхніх кінцівок під час надання екстреної медичної допомоги // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 2 (18). – С. 34-39. – ISSN 2312-7104
269836
  Ковтун Н.В. Використання регресії Кокса для прогнозування виживаності жінок з множинними злоякісними новоутвореннями / Н.В. Ковтун, І.М. Мотузюк, Р.О. Ганжа // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 65-71 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
269837
  Покопцева Л.А. Використання регуляторів росту рослин для передпосівної обробки насіння соняшнику гібриду Армада / Л.А. Покопцева, О.А. Єременко, Д.В. Булгаков // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 127-135 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-092X
269838
   Використання режиму струсного підривання при проведенні гірничих виробок / С.П. Мінєєв, О.С. Янжула, М.О. Кишкань, О.С. Мінєєв // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 173-180 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
269839
   Використання результатів дистанційного зондування Землі в задачах моніторингу навігаційно-гідрографічної обстановки / О.А. Щипцов, Д.Л. Крета, О.Г. Лебідь, Н.А. Шевякіна // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 4 (36), жовтень - грудень 2020 р. – С. 66-76 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-4049
269840
  Дзьоба О.Г. Використання рейтингових процедур при формуванні моделі управління вищим навчальним закладом // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (1). – С. 62-65. – ISSN 1728-6220
269841
  Бєлікова К. Використання релігійної тематики у сучасній європейській рекламі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 430-434. – ISBN 966-7379-70-1
269842
  Бугуцький О.А. Використання ресурсів виробництва в сільскому господарстві / О.А. Бугуцький. – Київ, 1985. – 47с.
269843
  Бібік О.М. Використання ресурсів інтернету для навчання другої іноземної мови / О.М. Бібік, Р.К. Бібік // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 333-339. – ISBN 978-966-2668-24-7
269844
  Крючин А.А. Використання реферативної бази даних "Україніка наукова" для проведення наукометричних досліджень / А.А. Крючин, Н.М. Мініна, Н.В. Солоніна // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 387-389. – ISBN 978-966-02-7337-5
269845
  Крайнюков О.М. Використання рибогосподарського нормативу гранично-допустимої концентрації морфоліну в розрахунках ліміту його скиду у водний об"єкт // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 48-56 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
269846
  Лисюк В.М. Використання ринкових механізмів для реформування ЖКГ в Україні / В.М. Лисюк, О.О. Серов // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 392-397. – ISSN 2524-003X
269847
  Андрєєва Т.Т. Використання різних методів та прийомів у формуванні практичних навичок з безпеки життєдіяльності у дітей 6 року життя / Т.Т. Андрєєва, І.В. Панченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 15-17. – Бібліогр.: 4 назв.
269848
  Гудзенко В.М. Використання різних строків сівби як фону для виділення стабільних за врожайністю селекційних ліній ячменю озимого / В.М. Гудзенко, С.П. Васильківський // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 216-230 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв.
269849
  Беднарська В.М. Використання рішень слідчого судді в доказовій діяльності // Проблеми доказування: теорія і практика : матеріали наук.- практ. конф. (29 жовтня 2016 р.) / М-во внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.О. Яковенко]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 15-20. – ISBN 978-617-616-074-8
269850
  Петрук В.І. Використання розповіді Геродота про землі нинішньої Кіровоградської області в питанні перейменування // Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 11 черв. 2015 р., [м. Кіровоград] / [Укр. ін-т нац. пам"яті та ін.] ; [ред. О. Кирилюк]. – Миколаїв : Жаган М.Ф., 2015. – С. 47-49
269851
  Зюзіна Б А.М. Використання російського радянського доробку в українських науково-атеїстичних творах про юдаїзм 1957-1989 рр. (на прикладі творів М.Й. Шахновича) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 439-448
269852
  Расторгуєва І. Використання самостійних занять оздоровчої спрямованості здобувачами вищої освіти / І. Расторгуєва, А. Єфімова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 388-394. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
269853
  Сингаївська Г.В. Використання семантичного потенціалу прецедентних імен в іспаномовному газетному тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 242-260


  У статті обгрунтовується використання власних назв у публіцистичному дискурсі у функції прецедентних імен, акцентується на тому, що наявність оцінного значення у структурі номена актуалізує прецедентність імені. В статье обосновывается использование ...
269854
  Зражевська Н.І. Використання семіотичного методу в аналізі медіакультури // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 13-17. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
269855
  Гедзик А. Використання семіотичного підходу в процесі графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп"ютерного профілю // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 38-44. – ISSN 2307-4914
269856
  Сиволап О. Використання сервісів Google для автиматизованого обліку звітніх показників роботи бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 4 (26). – С. 2-5. – ISSN 2518-7341
269857
  Татауров В.П. Використання сервісів для організації освітньо-інформаційного середовища студентів ІТ-спеціальностей / В.П. Татауров, К.С. Чевська // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 120-124. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
269858
  Устименко О.М. Використання сервісів онлайн тестування для контролю чеськомовної комунікативної компетентності // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (98). – С. 47-59. – ISSN 1817-8510
269859
  Кирпита Т.В. Використання символів у філософському романі Дж. Стівенсона "Глечик золота" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 83-86


  Розглянуто особливості символіки роману Джеймса Стівенса "Золотий глечик". Висвітлюється тема протистояння добра і зла, а також національних традицій та чужоземного впливу.
269860
  Перцов В.І. Використання симуляційних технологій при навчанні студентів надання екстреної медичної допомоги / В.І. Перцов, О.А. Льовкін, Я.В. Тєлушко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 27-29. – ISSN 1681-2751
269861
  Спічка А. Використання синтаксичних трансформацій у процесі перекладу іншомовних текстів // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2017. – Вип. 4. – С. 78-82. – ISSN 2411-6548
269862
  Кузьменко П. Використання систем автоматизованого проектування у підготовці фахівців професійної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (185). – С. 103-111. – ISSN 1682-2366
269863
  Пугачова М.В. Використання систем електроних реєстрів при проведенні переписів населення / М.В. Пугачова, О.М. Гладун, М.В. Виноградова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (91). – С. 32-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 2519-1853
269864
  Дацюк Ю. Використання системи "електронний ніс" для вивчення декрепітації порід // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 165-168 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
269865
  Іванова С.М. Використання системи EPrints як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Іванова Світлана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
269866
  Пилипенко Н.В. Використання системи інноваційних педагогічних технологій у процесі формування естетичної культури майбутнього вчителя початкових класів // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – С. 20-22. – ISSN 2221-6316


  "...На основі аналізу наукової літератури та власного досвіду роботи у педагогічному ВНЗ розкрити особливості використання системи інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують ефективний розвиток естетичної культури майбутнього вчителя ...
269867
  Мельник О. Використання системи інтерактивних маркетингових комунікацій для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку / О. Мельник, А. Радько // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 42-45. – ISSN 1810-3944
269868
  Руденська Г.В. Використання системи ключових показників під час оцінювання фінансового забезпечення Збройних Сил України / Г.В. Руденська, Ф.П. Педан, М.В. Ткаченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 48-52. – ISSN 2304-2699
269869
  Плинокос Д.Д. Використання системи моніторингу в забезпеченні економічної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 58-62. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
269870
  Самуель Гієду Використання системної моделі інформаційної безпеки організації // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 103-108 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-8810
269871
  Подосиннікова Г. Використання ситуацій із кіноперсонажами у формуванні іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови / Г. Подосиннікова, Т. Бохоня // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 183-186. – ISBN 978-966-698-271-4
269872
  Веремейчик Н.В. Використання сільськогосподарських відходів для теплозабезпечення приватних будинків // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 1 (95), січень - лютий. – С. 25-26 : фото
269873
  Медведєв М.Є. Використання сканвордів під час вивчення географії у 7 класі / М.Є. Медведєв, В.І. Єфанова // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 43-47
269874
  Пахолок З.О. Використання складів у вербальних засобах вираження звукових відчуттів // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 382-391


  На фонетико-фонологічному рівні реалізації повторюваності склад виступає як найбільша двостороння одиниця, що має план вираження і план змісту, бере участь у формотворенні та словотворенні. Мовні одиниці, що виникли у результаті повного або ...
269875
  Жуковський С.С. Використання слоганів в українському радіомовленні // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 130-134


  Статтю присвячено дослідженню слоганів популярних радіостанцій України, їх функціонуванню в радіоефірі. The article is dedicated to the research of the slogans of the popular Ukrainian radio stations, their functioning in radio ether. Статья ...
269876
  Кух А.М. Використання служб і сервісів Google для створення інформаційно-освітнього середовища / А.М. Кух, О.М. Кух // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 48-49
269877
  Нестеряк Ю.М. Використання соціальних медіа у виборчих кампаніях: зарубіжний досвід та українська практика // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 52-55
269878
  Бабич Т.П. Використання соціальних мереж в процесі навчання майбутніх інженерів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 180-188. – ISSN 2074-8922
269879
  Савицька Л. Використання соціальних мереж для популяризації інформаційних ресурсів бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 54-61. – ISSN 2224-9516


  Обгрунтовано важливість репрезентації діяльності бібліотечних установ у соціальних мережах. З"ясовано, що бібліотеки з усіх континентів світу створюють сторінки у різних соціальних мережах. Проаналізовано кількість та якість контенту Національної ...
269880
  Тарнавська Т.В. Використання соціальних мереж і блогів у навчанні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 136-141. – (Серія "Філологічні науки")
269881
   Використання соціальних мереж та суб"єктивне благополуччя в умовах пандемії Сovid-19 / І. Ягіяєв, А. Новосельська, В. Келлер, М. Савич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 70-77. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
269882
  Нестеряк Ю.М. Використання соціальних мереж у державному управлінні // Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2012 р. : до 15-річчя залузі науки "Державне управління" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [відп. за вип. В.А. Дон]. – Київ : НАДУ, 2012. – С. 96-97
269883
  Ткачук Б. Використання соціальних мереж як форма протидії розслідуванню кримінальних правопорушень // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 283-284
269884
  Шлянчак С.О. Використання соціальних сервісів інтернет у навчальній діяльності студентів // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 84-93. – ISSN 1998-6939
269885
  Кубанов Р.А. Використання соціально-орієнтованої стратегії розвитку територій (на основі теорії соціального партнерства) // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 114-118. – ISBN 978-617-7300-94-5
269886
  Ходарєва Ю. Використання соціальної мережі як каналу професійної інформації (досвід кабінету бібліотекознавства імені Л.Б. Хавкіної) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 4 (26). – С. 36-41. – ISSN 2518-7341
269887
  Мельниченко А. Використання соціологічної інформації в управлінні вищим навчальним закладом // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2/3 (128). – С. 19-27. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядаються роль та напрями використання соціологічної інформації в управлінській діяльності керівництва ВНЗ.
269888
  Дворчук О.І. Використання спадщини В.О. Сухомлинського при вивченні педагогіки в університеті // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 29-31. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
269889
  Міщенко Л.Б. Використання спадщини Софії Русової в освітньому процесі сучасного дошкільного навчального закладу // Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін. ; відп. за вип. Антипець В.П.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 124-132. – ISBN 978-966-7496-76-0
269890
  Вуяхевич Д.С. Використання спектрального аналізу при дослідженні динаміки складних систем // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 242-244. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
269891
  Топилко П.І. Використання спеціалізованого прикладного інструментарію для аналізу процесів емісії парникових газів в електроенергетичній галузі України / П.І. Топилко, Б.Б. Любінський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 61-67 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
269892
  Плосконос А. Використання спеціальних знань під час допиту учасників організованих злочинних груп та злочинних організацій / А. Плосконос, А. Саковський // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 268-272. – ISSN 2663-5313
269893
  Шаповал О. Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів у бюджетній сфері України // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 8 (364). – С. 17-19


  Досліджено теоретичні та прктичні проблеми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів у бюджетній сфері, зокрема, уявлення про поняття спеціальних знань у широкому та вузькому сенсі, форми їх використання під час досудового кримінального ...
269894
  Патик Л.Л. Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов"язаних з підробленням документів про вищу освіту // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 85-89. – ISSN 1992-4437
269895
  Хомич Д. Використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок природного газу шляхом втручання в роботу приладів обліку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 286-291. – ISSN 2663-5313
269896
  Сокиран Ф. Використання спеціальних знань під час розслідування насильницького зникнення людини / Ф. Сокиран, Є. Войтович // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 285-290. – ISSN 2663-5313
269897
  Мусієнко А. Використання спеціальних знань при розслідуванні вбивства новонародженої дитини / А. Мусієнко, М. Яковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 44-48. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено питання щодо використання спеціальних знань при розслідуванні вбивства новонародженої дитини. Проаналізовано можливості залучення спеціалістів у провадженнях про дітовбивства. Запропоновано комплекс судових експертиз та наведено ...
269898
  Варчук О.Г. Використання спеціальних знань при розслідуванні економічних злочинів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 212-215. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
269899
  Бідняк В.А. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов"язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров"я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бідняк Валентин Анатолійович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
269900
  Бишевець О.В. Використання спеціальних знань у доказуванні в кримінальних провадженнях // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 150-156. – ISSN 1026-9932


  У статті на основі аналізу наукової літератури і матеріалів практики досліджено сутність та поняття спеціальних знань. Названо публікації, які започаткували дослідження цього поняття. Описано наявні в науці підходи до розуміння поняття спеціальних ...
269901
  Бишевець О.В. Використання спеціальних знань у доказуванні в кримінальних провадженнях // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 209-215
269902
  Пілюков Ю. Використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 240-245. – ISSN 2524-0129
269903
  Костицький М.В. Використання спеціальних психологічних знань у радянському кримінальному процесі / М.В. Костицький. – Львів, 1990. – 86с.
269904
  Куйбіда С.В. Використання спеціальних фондів Міжнародного Валютного Фонду в інтересах структурної перебудови економіки України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 65-67. – ISBN 978-966-619-370-7
269905
  Брюханова Т.С. Використання спортивно-орієнтованого підходу в організації учбових занять в умовах особистісно-орієнтованого фізичного виховання / Т.С. Брюханова, Ж.В. Малахова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 35-37. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
269906
  Каменська Т.О. Використання статистичних методів для цілей аудиту // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 36-39. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
269907
   Використання статистичної інформації для оцінювання та прогнозування розвитку територій : наук.-метод. розроб. / [С.М. Ромашко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Львів. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 36 с. : рис., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 34. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Регіональне управління)
269908
  Чиж Н. Використання структурних прави юридичної техніки у процесі складання цивільно-правових договорів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 74-75


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
269909
   Використання студентами економічних напрямів підготовки мультимедійних технологій під час вивчення інформатики / Слюсарчук, М, , Угрин, Є, , Л.Л. Джавала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 43-48. – ISSN 0321-0499
269910
  Ільницька Л.Л. Використання сугестивних технологій в англомовній рекламі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 191-198. – ISBN 966-581-481-8
269911
   Використання супутникових знімків для оцінювання таксаційних показників лісових насаджень / О. Токар, М. Король, С. Гаврилюк, А. Цуняк // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 85. – C. 84-93 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 91-92. – ISSN 2414-9993
269912
  Холошин І.В. Використання супутникової навігації у процессі формування геоінформаційної компетентності учнів на уроках географії // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 81-94. – ISSN 1998-6939
269913
  Дубовик В. Використання сучасних інструментів формувального оцінювання під час навчання лінійної алгебри студентів педагогічних університетів / В. Дубовик, Г. Іщенко // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (3), ч. 2. – С. 50-58. – ISSN 2706-6258
269914
  Матвєєв В.В. Використання сучасних інформаційних систем в навчальному процесі // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 74-75
269915
  Негребецький В. Використання сучасних інформаційних технологій під час слідчого експерименту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 267-271. – ISSN 2663-5313
269916
  Максимус Д.О. Використання сучасних інформаційних технологій працівниками органів внутрішніх справ при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : [навч. посібник] / Д.О. Максимус, О.О. Юхно. – Харків : НікаНова, 2013. – 102 с. : табл. – Бібліогр.: с. 96-101 та наприкінці частин. – ISBN 976-966-2526-73-4
269917
  Семчук С. Використання сучасних інформаційних технологій у морально-духовному становленні молодого покоління / С. Семчук, В. Кривда // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 1. – C. 115-121. – ISSN 2307-4906
269918
  Швець Т.А. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі формування комунікативної компетенції студентів // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 239-249. – ISSN 2309-1797
269919
  Ніколаєв І.В. Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек / І.В. Ніколаєв, Н.В. Криворучко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 294-301. – (Економічні науки ; вип. 27)
269920
  Столярова Т.О. Використання сучасних інформаціонних технологій навчання майбутніх фахівців з економіки, прикладної математики та комп"ютерних наук у МАУП // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 8-14
269921
  Андрєєва О. Використання сучасних класифікацій запасів і ресурсів при оцінках вітчизняних родовищ бентонітових глин / О. Андрєєва, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 56-58. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Проведено систематизацію і аналіз даних геологічного вивчення об"єктів вітчизняної МСБ бентонітових глин із використанням класифікацій за величиною запасів, за якісними і технологічними властивостями, за ступенем геологічного та техніко-економічного ...
269922
  Д"ячков П.Р. Використання сучасних освітніх технологій з метою формування відповідального ставлення до майбутньої професійної діяльності // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : збірник наукових праць / Глухівський, національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів, 2012. – С. 139-143. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 20). – ISBN 966-7763-85-4
269923
  Рафаєнко Н.І. Використання сучасних проектних технологій на уроках геогрпфії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 17-19 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
269924
  Садковий В. Використання сучасних психотренінгових технологій в межах відновлювального періоду фахівців екстремального профілю діяльності / В. Садковий, Я. Овсяннікова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (106). – С. 45-49. – ISSN 1562-529Х
269925
  Міелімака Річард Використання сучасних технологій геодезичної зйомки / Міелімака Річард, Сікора Павел // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 5-12 : рис. – Бібліогр.: с. 11. – ISSN 0130-1039
269926
  Опрошанська Т.В. Використання сучасних технологій навчання в дистанційному курсі "Фармацевтична ботаніка" в Національному фармацевтичному університеті / Т.В. Опрошанська, В.В. Машталер, Т.М. Гонтова // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 33-34. – ISBN 978-966-285-400-8
269927
   Використання сучасних технологій озеленення в урбаністичному готелі / І.О. Коротка, Н.П. Бондар, О.С. Павлюченко, В.О. Губеня // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 241-249
269928
  Крицький І.О. Використання сучасних технологій у діагностиці та лікуванні природженого пілоростенозу в дітей / І.О. Крицький, Т.І. Крицький, М.І. Кінаш // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 75-76. – ISSN 1681-276Х


  "...Вивчені матеріали використання різноманітних методів діагностики у 36 дітей з вродженим пілоростенозом. З урахуванням спроможності сучасних методів лікування було розроблено новий підхід до діагностики та лікування даного захворювання".
269929
  Дроздова В.В. Використання сучасних технологій у навчанні та викладанні іноземної мови (на прикладі ІКТ) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 63-66. – Бібліогр.: с. 65. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
269930
  Петлюк Ю.С. Використання та охорона тваринного світу з найдавніших часів до кінця XV століття: історико-правова ретроспектива // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 113-117. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
269931
  Коваленко В. Використання тайм-менеджменту в бібліотеці // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 4 (22). – С. 11-13. – ISSN 2518-7341


  У статті розповідається про основні інструменти тайм-менеджменту, наголошується на необхідності їх використання у діяльності бібліотеки та бібліотекаря задля збільшення ефективності роботи та якісного управління часом.
269932
  Гула Л.Ф. Використання тактичних прийомів у розслідуванні злочинів,вчинених організованими злочинними угрупованнями // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 515-521. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
269933
  Шульга О. Використання творів художньої літератури на уроках історії // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 12 (160), грудень. – С. 40-41
269934
  Юрчак Н.М. Використання творчості Тараса Шевченка при викладанні історії української культури в ТНЕУ // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 113-115. – ISSN 1810-2131
269935
  Лялько С.В. Використання тематичних візуальних засобів у процесі викладання англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 226-230


  Стаття розглядає деякі аспекти використання візуальних засобів у процесі викладання англійської мови. Приділено увагу проблемі недооцінки використання відео засобів для виховного та навчального процесу у вищій школі. Автором статті актуалізовані власні ...
269936
  Губанова А.О. Використання теоретичних та експериментальних методів пізнання фізичних явищ у методиці викладання фізики студентам педагогічних спеціальностей ВНЗ // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 82-85. – ISSN 1563-3713
269937
   Використання теорії ймовірностей в артилерії : підручник / [В.І. Макеєв та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 492, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 423-481. – Бібліогр.: с. 419-422. – ISBN 978-966-657-753-8
269938
  Пантєлєєва Н.М. Використання теорії клітинних автоматів для прогнозування ресурсної бази банку як підгрунтя для впровадження фінансових інновацій // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 57-63. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  У статті розкрито впровадження та поширення фінансових інновацій з позиції циклічної теорії економічного розвитку. Підтверджено адекватність використання теорії клітинних автоматів для прогнозування ресурсної бази банку як підґрунтя для прийняття ...
269939
  Мельнічук Н.В. Використання термінологічного апарату в українській історіографії Голокосту // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 140-143. – ISSN 2076-1554
269940
  Рахманов В. Використання тестових технологій у навчальному процесі освітньо-інформаційного середовища вищого технічного навчального закладу // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 195-198


  Розглядаються переваги використання тестових технологій у навчальному процесі освітньо-інформаційного середовища вищого технічного навчального закладу, що стимулюють активізацію пізнавальної діяльності студентів, спрямовану на забезпечення якості освіти.
269941
  Хом"юк І.В. Використання тестового контролю знань студентів у процесі вивчення вищої математики / І.В. Хом"юк, Сачанюк-Кавецька // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 43-49. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
269942
  Кузнєцова О.О. Використання тестового контролю під час вивчення іноземної мови у вищому немовному навчальному закладі // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 57-60. – ISSN 2411-5983
269943
  Швець К.В. Використання тестового контролю, як засобу оптимізації навчального процесу на практичних заняттях / К.В. Швець, І.О. Савеліхіна, М.М. Островський // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 233-234
269944
  Ломако З.М. Використання технічних засобів у діяльностц оперативних працівників органів внутрішніх справ по попередженню та документуванню правопорушень / З.М. Ломако, П.Ю. Тимошенко. – К., 1994. – 36с.
269945
  Мітал О.Г. Використання технології Eye Tracking в нейромаркетингових дослідженнях // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 366-371. – ISSN 2222-4459
269946
  Костюк П.П. Використання технології блокчейн для забезпечення інформаційної безпеки // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (43). – С. 22-28. – ISSN 2409-7292
269947
  Шрам Є. Використання технології блокчейн у смарт-контрактах // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 283-284
269948
   Використання технології доповненої реальності у мобільно орієнтованому середовищі навчання ВНЗ / Є.О. Модло, Ю.В. Єчкало, С.О. Семеріков, В.В. Ткачук // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 93-100. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 11, ч. 1). – ISSN 2519-254X
269949
  Коротяєва І. Використання технології інтелект-карт у викладанні практичного курсу англійської мови у мовному ВНЗ / І. Коротяєва, Г. Кандиба // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2019. – Вип. 8, ч. 2. – С. 58-67. – ISSN 2411-6548
269950
  Бабченко Н.В. Використання технологій "перевернуте навчання" для професійної підготовки магістрів з фізики в закладах вищої освіти Республіки Польща // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 29-36. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 29). – ISSN 2309-1517
269951
  Луньова Ю. Використання технологій Web 2.0 для створення освітнього медіапростору // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – С. 137-141. – ISSN 2519-2884
269952
  Лук"янчикова В.Ю. Використання технологій веб 2.0 в системі підготовки інформаційного аналітика-міжнародника // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 206-207
269953
  Дика Н. Використання технологій візуалізації в дистанційному навчанні української мови в закладах загальної середньої освіти / Н. Дика, О. Глазова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 75-82. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595
269954
  Волинець В. Використання технологій віртуальної реальності в освіті // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 2 (67). – С. 40-47. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
269955
  Герасименко І. Використання технологій дистанційного навчання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 23-30. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто питання захисту даних у системах підтримки дистанційного навчання, різні засоби захисту, такі як апаратні, програмні, захисні перетворення та організаційний захист. Проаналізовано ключові місця, що потребують захисту, та запропоновано ...
269956
  Тягай І.М. Використання технологій інтерактивного навчання на практичних заняттях з математичних дисциплін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 432-439. – ISSN 2312-5993
269957
   Використання технологій інформаційного впливу під час підготовки та ведення бойових дій / Ю.М. Тесля, Л.Б. Кубявка, М.Б. Кубявка, А.О. Миколенко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 147-152. – ISSN 2311-7249
269958
  Паласюк Г.Б. Використання технологій кооперативного навчання у професійній підготовці медичних сестер Австрії / Г.Б. Паласюк, Б.М. Паласюк, Н.М. Ярема // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 90-94. – ISSN 1681-2751
269959
  Могилевич Д.І. Використання технологій мімо в стандартах бездротових локальних обчислювальних мереж / Д.І. Могилевич, Д.А. Міночкін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 107-111


  Широке розповсюдження бездротових мереж, в останні роки, спонукає розробників замислитися про нові стандарти зв’язку, які передбачають все більш високі швидкості з’єднання. Існують різні типи бездротових мереж, які відрізняються одна від іншої і ...
269960
  Мягкова О. Використання технологій скрайбінгу і скетчноутингу в освітньому процесі // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 90-95. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595


  Стаття присвячена використанню в освітньому процесі технологій скрайбінгу і скетчноутингу як технологій візуалізації. Доведено, що в умовах тотального оточення сучасними інформаційними технологіями та великими інформаційними потоками і формування в ...
269961
  Вихрестенко Ж. Використання технологїї партнерства в груповій навчальній діяльності майбутніх учителів початкових класів // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 56-69. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
269962
  Витяганець А.І. Використання тонких магнітних плівок у вимірювальних магніторезистивних перетворювачах активної потужності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 9-13 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
269963
  Дудар Т.В. Використання топографічних даних та радіолокаційної зйомки для оцінки стану зсувонебезпечних ділянок / Т.В. Дудар, М.О. Свіденюк, В.Я. Щербей // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – С. 28-35 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-4049
269964
  Король П. Використання тороїдальних поверхонь під час розроблення математичних основ географічних карт України / П. Король, В. Волошин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 127-130. – ISSN 1819-1339
269965
  Цішковська Вікторія Використання трав в ландшафтному дизайні / Цішковська Вікторія, Цішковський Дмитро // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 72-73 : фото
269966
  Терещук В.І. Використання транскордонних мас-медіа для формування національного бренду України / В.І. Терещук, М.І. Терещук // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 4-7. – ISSN 1728-6220
269967
  Досужий В.А. Використання тренажерних комплексів у процесі професійної підготовки операторів безпілотних авіаційних систем у США // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 233-238. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
269968
  Білецька Т. Використання тренінгових технологій під час викладання суспільних дисциплін у вищих військових навчальних закладах // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 11. – С. 129-135
269969
  Орос В.М. Використання триалогічного навчання у системі післядипломної освіти педагогів / В.М. Орос, В.М. Петечук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 180-184. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
269970
  Панов Д.М. Використання триметилсилілхлориду в комбінаторному синтезі азометинів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Панов Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 c. – Бібліогр.: 9 назв
269971
  Панов Д.М. Використання триметилсилілхлориду в комбінаторному синтезі азометинів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Панов Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 182 акр. – Бібліогр.: арк. 131-182
269972
  Бабушко С. Використання туристичних ресурсів м. Києва в освітньому процесі Національного університету фізичного виховання і спорту України / С. Бабушко, С. Попович // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 353-358. – ISBN 978-617-7399-39-0
269973
  Михайленко Т.І. Використання туристсько-рекреаційних ресурсів в умовах децентралізації (на прикладі Побузької об"єднаної територіальної громади) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 46. – С. 82-89. – ISSN 2308-135X
269974
  Бігунець І.М. Використання у вітчизняній кримінально-процесуальній практиці міжнародного досвіду реалізації повноважень захисника щодо витребування та отримання речей та документі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (202). – С. 21-27. – ISSN 2308-9636
269975
  Теньков С. Використання факсимільного підпису - помилки і наслідки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 17-23 травня (№ 20). – С. 14. – ISSN 1992-9277
269976
  Фесенко К.К. Використання факторингу в сучасних умовах економіки України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 327-329. – ISBN 978-966-188-219-4
269977
  Довгорук Л.П. Використання фахових текстів для реалізації освітньої і виховної мети під час навчання англійської мови у ВНЗ // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 2 (24). – С. 16-23. – ISSN 2618-1592
269978
  Янушевич І.А. Використання феноменологічного аналізу як методології перекладу // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 146-152. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896
269979
   Використання фінансових інструментів при реалізації місцевих проектів розвитку інфраструктури та енергозбереження : метод. посібник / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД) ; USAID від американського народу, [Проект] "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи" ; під. заг. ред І.Ф. Щербини. – Київ : Нора-Друк, 2011. – 59, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 52-54 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2961-81-2
269980
  Шаповал Ю.І. Використання фінансових послуг населенням у світі та Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (75). – С. 34-56. – ISSN 1681-116Х
269981
  Павлов Д.М. Використання фінансових розслідувань у правоохоронній діяльності: теорія і практика / Д.М. Павлов, О.Ю. Заблоцька // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (49). – С. 126-135. – ISSN 2072-8670
269982
  Кравченко Л.І. Використання фонду нормативно-технічної документації у забезпеченні інформаційних потреб фахівців Харкова // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 176-183
269983
  Кривцова М.С. Використання форсайт-технології у стратегічному прогнозуванні розвитку людського потенціалу регіону // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 2 (73). – С. 47-60. – ISSN 2313-4569
269984
  Дехтяр Ю.Ф. Використання хімічно консервованих рибних відходів у годівлі свиней // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 240-246 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
269985
  Кравченко А.О. Використання хмарних сервісів для інформаційно-аналітичної підтримки міжнародного співробітництва університету: закордонний досвід // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 3 (32). – С. 98-111. – ISSN 1998-6939
269986
  Сороко Н.В. Використання хмарних сервісів для організації STEM-освіти в загальноосвітньому навчальному закладі (зарубіжний досвід) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 149-155. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
269987
  Зелінська С. Використання хмарних технологій в інформаційно-освітньому середовищі сучасного закладу вищої освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 24-39. – ISSN 2077-1827
269988
  Гавриліна В. Використання хмарних технологій для організації дистанційного навчання хімії // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – С. 139-141. – ISSN 2519-2884
269989
  Сердюк З.О. Використання хмарних технологій на уроках математики в старшій школі / З.О. Сердюк, А.С. Васюк // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 141-150. – ISSN 2519-2361
269990
  Шкуренко О. Використання хмарних технологій під час підготовки учителя початкової школи // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 152-162 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2706-6258
269991
  Процай Л. Використання хмарних технологій у проектній діяльності майбутніх психологів / Л. Процай, Н. Гібалова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 126-136. – ISSN 2312-5993
269992
  Вітер М.Б. Використання хмарних технологій у системі інформаційної взаємодії державних органів / М.Б. Вітер, Х.О. Засадна // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 341-347. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
269993
  Шишкіна М.П. Використання хмаро орієнтованих сервісів опрацювання даних у системах відкритої науки / М.П. Шишкіна, М.В. Попель // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2019. – Вип. 2 (39). – С. 7-18. – ISSN 1998-6939
269994
  Закревська О.С. Використання художніх засобів як спосіб підвищення ефективності рекламного тексту // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 163-166
269995
  Ганжа Л.М. Використання художньої літератури в пропаганді економічних знань / Л.М. Ганжа. – К., 1962. – 41с.
269996
  Назаровець М.А. Використання цифрових інструментів підтримки наукової комунікації: структурна модель організації послуг у бібліотеках ЗВО // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 27-37 ; вип. 58. – ISSN 2410-5333
269997
  Мисліцька Н.А. Використання цифрової лабораторії Nova-5000 в системі засобів демонстраційного фізичного експерименту / Н.А. Мисліцька, О.А. Колесникова, В.Ф. Заболотний // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 130-134. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
269998
  Іларіонов О.Є. Використання чат-ботів для адаптації взаємодії та навігації у системах дистанційного навчання / О.Є. Іларіонов, Н.М. Іларіонов, Т.В. Бузикіна // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 269-270
269999
  Дмитренко А. Використання чорниць у щоденному й обрядовому харчуванні населення Правобережного Полісся: кашоподібні страви, узвари, киселі, настоянки // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 63-79. – ISSN 2313-8505
270000
  Різун В.В. Використання шкірно-гальванічного рефлексу як методу вивчення компонентної будови теми // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 159-163. – ISBN 966-594-015-5
<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,