Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>
265001
  Базанова О. "Верный истории, беспристрастный и скромный" : [К 300-летию историка, археографа, действ. чл. Петербургской АН с 1725 г. Г.Ф. Миллера (1705-1783] // Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 3. – С. 78-86. – ISSN 0869-7078
265002
  Шкаруба Л. "Версаль - это я" , или Жемчужина XVII века : (на 3-й стр.ілюстрація П"єр Патель.Палац Версаль. 1668) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8 : Мистецтво класицизму. – С. 35-43
265003
  Гаврилюк Н. "Вертеп" Григорія Чубая як модифікація вертепної драми // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 67-76. – ISSN 0236-1477
265004
  Гаврилюк Надія "Вертеп" Григорія Чубая як модифікація вертепної драми // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 67-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Зіставлено барокову вертепну драму з "Вертепом" Г. Чубая. Досліджено метричну та образно-символічну організацію творів.
265005
  Горнфельд А.Г. "Вертер" Гете и "Вертер" Масснэ : доклад, читанный исполнителям "Вертера" в Михайловском театре 5 декабря 1920 года / А.Г. Горнфельд. – (на правах рукописи). – Петербург : Госиздат, 1921. – 16 с.
265006
  Докучаев Д.С. "Вертикаль власти" и трансформация системы региональной идентичности в современной России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (69). – С. 16-20. – ISSN 1812-8696
265007
  Довгань А. "Вертикаль" и "горизонталь" библиотечных стратегий: философия развития отрасли / Алексей Довгань // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 10 (244). – С. 40-42. – ISSN 1727-4893


  Автор анализирует современное положение библиотечного дела, а также дает свое видение его дальнейшего развития.
265008
  Долга Н. "Вертикальный контекст" англійської прози рубежу 19 - 20 ст. (Р.Л. Стівенсон, Р. Кіплінг, Дж. Конрад) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 63-67
265009
  Толстой Л.Н. "Верую" Льва Толстого и ответы на это "Верую" : (Ответ Л.Н. Толстого Синоду. Полный текст и статьи по поводу его). – Санкт-Петербург : Тип. Мотвида, 1906. – 70 с. – ("Своббода и христианство" ; Кн. 13)
265010
  Якель Р. "Верхи" не хочуть, "низи" не можуть або Чому освітяни та медики не побачать проіндексованих зарплат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 8


  Цього року місцеві бюджети спіткала чергова новація — у них бракує коштів не так на виплату зарплат бюджетним працівникам, як на індексацію заробленого.
265011
  Головатий С. "Верховенство закону" versus "верховенство права": філологічна помилка, професійна недбалість чи науковий догматизм? // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.96-113
265012
  Дудар С.К. "Верховенство права" у контексті проблеми інтеграції національних правових систем у межах європейського правового простору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 53-56


  Стаття присвячена теоретичному аналізу терміна "верховенство права" на основі джерел права ЄС.
265013
  Астаф"єв О.Г. "Верховина" (- громадсько-політичний та літературно-художній часопис) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 291. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
265014
  Качкан В.А. "Верховинна естетика" (штрихи до портрета Наталії Кобринської) // Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан. – Київ : Либідь, 1994. – Ч.1. – С. 143-151. – ISBN 5-325-00349-6
265015
  Тевельов М.Г. "Верховино, світку ти наш,,," / М.Г. Тевельов. – Ужгород, 1954. – 436с.
265016
  Саввідис Г.П. [Верхні води : 19 журналістських оглядів, дві давні віхові праці та інші невідомі тексти Ав"єриса, Кавафіса, Сефериса та ін. / Г. П. Саввідис. – Афіни : Ерміс, 1973. – 168 с. – Видання новогрецькою мовою
265017
  Довгань А.В. «Вертикаль» и «горизонталь» библиотечных стратегий : философия развития отрасли // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 10 (244). – С. 40-42. – ISSN 1727-4893


  Библиотека — это, прежде всего, феномен культуры, имеющий древнюю историю, поскольку в любое время она была духовным центром, святилищем, храмом и т. д. для «посвящённых». Именно поэтому процессы модернизации и реформирования библиотечной отрасли ...
265018
  Кюрчайлы А. Вернулись ласточки : стихи / Алиата Кюрчайлы; авториз. пер. с азерб. В.Проталина. – Москва : Советский писатель, 1979. – 142с.
265019
   Вернулись с победой.. – Саратов, 1989. – 149с.
265020
  Полевой Б.Н. Вернулся / Б.Н. Полевой. – Москва, 1949. – 63с.
265021
  Полевой Б.Н. Вернулся / Б.Н. Полевой. – Москва, 1949. – 56с.
265022
  Полевой Б.Н. Вернулся / Б.Н. Полевой. – Москва, 1949. – 88с.
265023
  Голубев Ф.М. Вернулся / Ф.М. Голубев. – Курск, 1962. – 44с.
265024
   Вернулся солдат к полю, 1945-1985.. – М., 1985. – 431с.
265025
  Скороходов М.А. Вернулся я на родину / М.А. Скороходов, К.И. Иванов. – М., 1965. – 292с.
265026
  Овчарова Н.Г. Вернусь живым / Н.Г. Овчарова. – Воронеж, 1974. – 186с.
265027
  Дубро Е.В. Вернусь звездопадом / Е.В. Дубро. – Кемерово, 1973. – 128с.
265028
  Букин Н.И. Вернусь я не скоро : стихи и песни / Н. И. Букин ; ил.: И. Михайлин ; Глав. полит. упр. Советской Армии и Воен.-Мор. Флота. – Москва, 1963. – 48 с. – (Библиотечка журнала "Советский воин" ; 14 (465))
265029
  Братченко Т. Вернутися променем // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 5 листопада (№ 22)


  Спргад про вчителя. Пам"яті Володимира Іванціва.
265030
  Якутенко Ирина Вернуть кредит и забыть о склерозе // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 138-141 : фото
265031
   Вернуть молодость помогут в кисловодском санатории "Плаза" : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 57
265032
  Кравчук В. Вернуть надежду // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 15/16 (254). – С. 32-37. – ISSN 1811-8984


  О военнопленной украинской летчице Наде Савченко, которая за месяц в российской неволе прошла затворничество, допрос на детекторе лжи и голодовку.
265033
  Монахов Александр Вернуть эту землю себе / Монахов Александр, Синяков Денис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 30-43 : фото
265034
  Павлов Н.П. Вернуться в жизнь / Н.П. Павлов. – М, 1986. – 46с.
265035
  Богатырева И. Вернуться в Итаку : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 89-100. – ISSN 0130-7673
265036
  Владимиров В.В. Вернуться и ничего не забыть. / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1983. – 349с.
265037
  Язов Д.Т. Верны Отчизне. / Д.Т. Язов. – М., 1988. – 351с.
265038
  Бублик Л.А. Верны подвигам отцов : кн. для учащ. ст. классов / Л.А. Бублик, Ю.И. Зверев, Г.В. Средин. – Москва : Просвещение, 1987. – 141, [2] с. : ил.
265039
   Верные долгу. – Ростов-на-Дону, 1974. – 223с.
265040
  Соснин В.И. Верные долгу / В.И. Соснин, Рудник, в.А. – К., 1976. – 287с.
265041
  Соснин В.И. Верные долгу / В.И. Соснин, В.А. Рудник. – 2-е изд. – К, 1980. – 284с.
265042
  Соснин В.И. Верные долгу / В.И. Соснин, В.А. Рудник. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1982. – 221с.
265043
   Верные долгу.. – Ростов-на-Дону, 1962. – 160с.
265044
   Верные долгу.. – Москва, 1978. – 79с.
265045
  Василенко И.Д. Верные друзья / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1950. – 112с.
265046
   Верные заветам Ильича.. – М., 1980. – 174с.
265047
  Кузнецов Б.П. Верные защитники интересов крестьянских масс / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1962. – 78с.
265048
   Верные подвигу отцов. Материалы VIII Пленума ЦК ВЛКСМ.. – Москва, 1966. – 208с.
265049
  Притыцкий С.О. Верные помощники партии / С.О. Притыцкий. – Москва, 1962. – 28 с.
265050
   Верные присяге. – Ужгород, 1988. – 308с.
265051
   Верные присяге.. – Минск, 1960. – 151с.
265052
  Пачев Б.М. Верные слова / Б.М. Пачев. – Москва, 1957. – 191 с.
265053
  Геевский И.А. Верные слуги монополии / И.А. Геевский. – Москва : Профиздат, 1962. – 104с.
265054
  Котельников Валерий Верные стражи чистой воды / Котельников Валерий, Березина Ирина // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 70-71 : фото
265055
   Верные сыны нашей Родины.. – Москва : Париздат, 1937. – 64с.
265056
   Верные сыны Отечества.. – Л., 1982. – 400с.
265057
  Смирнов А.Ф. Верные сыны России / А.Ф. Смирнов. – М., 1986. – 286с.
265058
  Аристов Владимир Верные тела : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 5 (1009). – С. 93-96. – ISSN 0130-7673
265059
  Пономарев С.Ф. Верный друг / С.Ф. Пономарев. – Сталинград, 1959. – 35с.
265060
  Яковлев Ю.Я. Верный друг / Ю.Я. Яковлев. – М, 1990. – 269с.
265061
  Лившиц С.Б. Верный друг / С.Б. Лившиц. – Москва, 1991. – 47с.
265062
  Карякин П.П. Верный друг. / П.П. Карякин. – Омск, 1956. – 96с.
265063
  Исангулов Ф. Верный конь и добрый молодец : роман / Фарит Исангулов ;. – Москва : Советский писатель, 1977. – 344 с.
265064
  Баковиков А.В. Верный курс : морские рассказы / А.В. Баковиков. – Москва : Военмориздат, 1951. – 156 с.
265065
  Баковиков А. Верный курс : морские рассказы / А.В. Баковиков ; [илл.: С.И. Семенов и Г.А. Шаталов]. – Грозный : Грозненское книжное изд-во, 1954. – 160 с. : ил.
265066
  Василенко В. Верный курс / В. Василенко. – Ленинград, 1958. – 80с.
265067
  Красовский А.С. Верный курс / А.С. Красовский. – Симферополь, 1972. – 127с.
265068
   Верный ленинец, беззаветный борец за мир и коммунизм. – Москва, 1964. – 148с.
265069
   Верный помощник.. – М., 1959. – 128с.
265070
   Верный продолжатель великого лининского дела. – Москва, 1982. – 272 с.
265071
   Верный путь : сборник стихов молодых поэтов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1953. – 188 с.
265072
  Дорджиев Б.Б. Верный путь : роман / Басанг Дорджиев ;. – Москва
1. – 1967. – 183 с.
265073
   Верный путь к оздоровлению русской школы / От Главной Палаті Русского народного Союза имениМихаила Архангела. – №8. Изд. Русскаго народнаго союза имени Михаила Архангела. – Санкт-Петербург : Тип. Гр. Скачкова, 1909. – 15 с. – (Издание Русского народного Союза имени Михаила Архангела ; № 8)
265074
  Мартьянов И.В. Верный рецепт. / И.В. Мартьянов. – Иваново, 1961. – 60с.
265075
   Верный спутник.. – 3-е изд., испр. и доп. – Рига, 1981. – 207с.
265076
  Рогач А.А. Верный страж Отчизны: Советские Вооруженные Силы / А.А. Рогач. – К., 1985. – 335с.
265077
  Эвентов А.М. Верный сын / А.М. Эвентов. – Иваново, 1958. – 90с.
265078
  Поллит Верный сын английского рабочего класса / Поллит, , Гарри. – М., 1970. – 80с.
265079
  Матковский Н.В. Верный сын английского рабочего класса / Н.В. Матковский. – Москва, 1970. – 80с.
265080
  Амиантов Ю.Н. Верный сын партии : (о И.И. Скворцове-Степанове) / Амиантов Ю.Н. , Устинов В.М. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 32 с. – (Герои и подвиги)
265081
   Верный сын Партии Ленина-Сталина : [товарищ Л.П. Берия]. – Тбилиси : Заря Востока, 1940. – 64 с. : ил., портр. – (К XIX годовщине Советской Грузии)
265082
  Котовская О.П. Верный сын советского народа / О.П. Котовская. – Кишинев, 1958. – 56с.
265083
  Понарина Е. Верный ход. Выпускники Новосибирского госуниверситета выстраивают стратегию поддержки альма-матер // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 27 сентября (№ 39). – С. 12


  Новый учебный год стартовал в Новосибирском государственном университете с масштабного форума - Первого конгресса выпускников НГУ. Универсантов решили собрать для того, чтобы посоветоваться с ними о путях развития университета в связи с участием в ...
265084
  Соловьев Г.И. Верный шаг / Г.И. Соловьев. – Саратов, 1964. – 151с.
265085
  Боголюбов К.М. Верным курсом / К.М. Боголюбов. – Москва : Политиздат, 1980. – 239 с.
265086
  Боголюбов К.М. Верным курсом / К.М. Боголюбов. – 2-е изд., дораб. и доп. – Москва : Политиздат, 1984. – 288 с.
265087
  Куйбіда Р. Веровний Суд на новий лад: що від нього очікують // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-21 грудня (№ 50)
265088
  Еремина Т.И. Вероисповедание и профессиональная деятельность учителей: возможности, ограничения, запреты // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 23. – С. 18-20. – ISSN 1812-3805
265089
  Ряжев А.С. Вероисповедная дипломатия Екатерины II: борьба за возвращение на родину казаков-некрасовцев // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10 (606). – С. 56-63. – ISSN 0321-0626
265090
  Потапова Н.В. Вероисповедное законодательство Временного правительства и эволюция политико-правовых взглядов российских протестантов (февраль - октябрь 1917 года) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 8. – C. 3-7. – ISSN 1812-3805
265091
  Сафонов А.А. Вероисповедные законопроекты правительства и позиция Святейшего Синода Русской Православной церкви: перспективы реализации свободы совести в законодательстве Российской империи в начале XX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 33-37. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуются законодательные инициативы правительства Российской империи в религиозной сфере в начале XX в., а также реакция на это русского общества в лице различных государственных и общественных деятелей, представителей церковной и научной ...
265092
  Лурье Екатерине Верой единой : Лабиринты // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 48-53 : Фото
265093
  Савицкий А. Верой и правдой : роман / Алесь Савицкий ;. – Москва : Советский писатель, 1978. – 407 с.
265094
  Федоров Николай Вероломство государственной важности / Федоров Николай, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 102-105 : фото
265095
   Верона приветствует Бахуса // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 9 : Фото. – ISSN 1998-8044
265096
  Яручик Ю. Верона. Одна забута історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 09-10 листопада (№ 203/204). – С. 17


  Чим італійське місто романтики і кохання пов"язане з Україною.
265097
  Москаленко Леся Верона. Побачення з Джульєттою : три напрямки. Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 68-71 : Фото
265098
   Веронезе. – М., 1955. – 8с.
265099
  Антонова И.А. Веронезе / И.А. Антонова. – Москва : Искусство, 1957. – 58 с. : ил.
265100
  Вальсюнене В. Вероника : поэма / В. Вальсюнене; сокр. авториз. пер. с лит. С.Мар. – Вильнюс : Гос. изд. худ.лит. Литов. СССР, 1953. – 144 с.
265101
  Орехова В.П. Вероника Орехова / В.П. Орехова. – М., 1982. – 50с.
265102
  Коэльо П. Вероника решает умереть / Пер. с португальского О.Домашевского; Пауло Коэльо. – Київ : София, 2002. – 256с. – ISBN 966-7319-85-7
265103
  Коельо Пауло Вероніка вирішує померти / Коельо Пауло; Пер. з португальської В.Морозова. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2003. – 192с. – ISBN 966-7493-28-8
265104
  Мосевич В. Вероніка Мосевич, історичний роман "Гардаріка. Таємниця забутого світу" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 червня - 12 липня (№ 25/26)
265105
  Лупанова М.Е. Веротерпимая политика России в царствование императрицы Екатерины II // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 22-27. – ISSN 1684-2618
265106
  Граждан В.Д. Вероучение и мораль пятидесятников / В.Д. Граждан. – М., 1989. – 63с.
265107
   Вероучение малорусских штундистов разобранное на основании Священного Писания в беседах православного мирянина с сектантами / Под руководством Феофана сост. А. Ушинский. – 3- е изд. – Киев : Тип. Г.Л. Фронцкевича, 1886. – XII, 275 с.
265108
  Постников А.Г. Вероятная теория чисел / А.Г. Постников. – Москва, 1974. – 63 с.
265109
  Вейнберг Б.П. Вероятнейшее значение скорости распространения возмущений в эфире на основании исследований, сделанных до настоящего времени : Ч. 1-2 / Б.П. Вейнберг. – Одесса : Экономическая тип.
Ч. 1 : Определение наивероятнейшего значения скорости света из астрономических наблюдений. – 1903. – XX, 716 с. – Загл. на рус. и нем. яз. - Экз. дефектный, без обл. и до с. 96. – Библиогрф."Литература премета" в конце каждой главы


  Нап. также в журн. Записки Императорского Новороссийского университета, 1902-1903: ч. 1, т. 79 и 81, с. 1-736; ч. 2, т. 94, с. 1-652 На тит. л. дарственная надпись: В библиотеку ун-та Св. Владимира от автора
265110
  Геворкян Г.А. Вероятное и достоверное знание / Г.А. Геворкян. – Ереван, 1965. – 204с.
265111
  Бодряков В. Вероятносно-статистическая модель количественной оценки знаний студентов в неоднородной группе / В. Бодряков, Н. Фомина // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 66-71
265112
  Лемберг А.М. Вероятности / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1977. – 192с.
265113
  Рудзкис Р.А. Вероятности будущих уклонений оценок спектра стационарной последовательности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Рудзкис Р.А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1978. – 12 с.
265114
  Судов А.С. Вероятности вылета легких заряженных частиц в реакциях с квазимонохроматическими фотонами и остановившимисся антипротонами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Судов А.С.; Российская АН ГНЦ РФ "Ин-т ядерных исследований". – М., 1995. – 20л.
265115
  Гарцман Л.Б. Вероятности гололедно-ветровых и температурных воздействий на ЛЭП / Л.Б. Гарцман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 199 с.
265116
  Бадалов Хамза Ниматович Вероятности Е1и Е2переходов в нечетных деформированных ядрах редкоземельных элементов : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.16 / Бадалов Хамза Ниматович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1990. – 12л.
265117
  Муштари Д.Х. Вероятности и топологии в банаховых пространствах / Д.Х. Муштари. – Казань, 1989. – 150с.
265118
  Гренандер У. Вероятности на алгебраических структурах / У. Гренандер. – Москва : Мир, 1965. – 275с.
265119
   Вероятности оптических переходов двухатомных молекул. – Москва : Наука, 1980. – 319 с.
265120
  Груздев П.Ф. Вероятности переходов и радиационные времена жизни уровней атомов и ионов / П.Ф. Груздев. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 222 с.
265121
  Корлисс Ч. Вероятности переходов и силы осцилляторов 70 элементов : пер. с англ. / Ч. Корлисс, У. Бозман. – Москва : Мир, 1968. – 562с.
265122
  Гольдберг Г.И. Вероятности переходов членов главной серии рубидия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гольдберг Г.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 10л.
265123
  Мейстер Т.Г. Вероятности переходов членов главной серии цезия : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Мейстер Т.Г.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 9 с.
265124
  Мишкой Г.К. Вероятности состояния приоритетных систем в нестационарном режиме / Г.К. Мишкой. – Кишинев, 1979. – 140с.
265125
  Ланько Э.В. Вероятности электромагнитных переходов атомных ядер Z=1-30 / Э.В. Ланько. – Ленинград : Наука, 1972. – 702 с.
265126
  Салихбаев Умар Сагитович Вероятности электромагнитных переходов в нечетно-нейтронных изотопах диспрозия с А = 155, 157, 159, 161 и эрбия с А = 157, 159, 161 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Салихбаев Умар Сагитович; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 18л.
265127
  Марупов Н.З. Вероятности электромагнитных переходов в нечетно-нечетных деформированных ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Марупов Н.З.; Ин-т ядерной физики АН УзССР. – Ташкент, 1978. – 23л.
265128
  Каск П.А. Вероятности электронных переходов автолокализированного экситона в щелочногалоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Каск П.А.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 15л.
265129
  Борель Э. Вероятности, ошибки / Э. Борель, Р. Дельтейль, Р. Юрон ; пер. с франц. А.Л. Вайнштейна, Н.С. Четверикова. – Москва : Статистика, 1972. – 176 с. : черт.
265130
  Якубайтис Т.А. Вероятностная атрибуция типа текст по морфологическому признаку / Т.А. Якубайтис, А.Н. Скляревич. – Рига, 1981. – 67с.
265131
  Якубайтис Т.А. Вероятностная атрибуция типа текст по нескольким морфологическим признакам / Т.А. Якубайтис, А.Н. Скляревич. – Рига, 1982. – 53с.
265132
  Головин Н.А. Вероятностная модель социальной коммуникации: второй этап верификации сложной социологической теории / Н.А. Головин, В.А. Сибиров // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 322-333. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
265133
  Налимов В.В. Вероятностная модель языка / В.В. Налимов. – М., 1974. – 272с.
265134
  Налимов В.В. Вероятностная модель языка / В.В. Налимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 303с.
265135
  Гайдукевич В.И. Вероятностная обработка осциллограмм электрических величин / В.И. Гайдукевич, А.А. Мельникова. – Москва, 1972. – 113 с.
265136
  Аминев Г.А. Вероятностная организация центральных механизмов речи / Г.А. Аминев. – Казань : Издательство Казанского университета, 1972. – 159 с. : черт. – Библиогр.: с. 146-157
265137
  Вулис И.Л. Вероятностная оценка погрешностей сеточной аппроксимации уравнений динамики атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вулис И.Л.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1965. – 20л.
265138
  Малышев В.П. Вероятностно-детерминированное планирование эксперимента / Малышев В.П. ; АН КазССР, Хим.-металлург. ин-т. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 116 с. – Библиогр.: с. 97-100
265139
  Шашенко А.Н. Вероятностно-статистическая модель прочности монолитного породного массива / А.Н. Шашенко, Е.А. Сдвижкова, А.С. Ковров // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 18-28 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
265140
   Вероятностно-статистическая организация нейронных механизмов мозга. – Ростов -на-Дону, 1974. – 176с.
265141
  Белов А.Г. Вероятностно-статистические задачи при экспериментальном разделении множественных процессов / А.Г. Белов, В.Я. Галкин, М.В. Уфимцев ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ф-т вычисл. математики и кибернетики, Каф. мат. физики лаб. стат. моделирования и мат. методов автоматизир. оброб. эксперимента. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1985. – 141 с. : ил. – Библиогр.: с. 134-138 (67 назв.)
265142
  Жуков Н Н. Вероятностно-статистические методы анализа геолого-геофизической информации : Учебное пособие для вузов / Н Н. Жуков, . – Киев : Вища школа, 1975. – 304с.
265143
  Ширяев А.Н. Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений / А.Н. Ширяев. – Москва : ФМОП ; МЦНМО, 2011. – 144 с. : ил. – Издание осуществляется при поддержке компании "Яндекс". – Библиогр.: с. 142-144. – (Лекции школы анализа данных Яндекса). – ISBN 978-5-904696-03-0
265144
   Вероятностно-статистические методы в экономико-математическом моделировании. – М., 1988. – 120с.
265145
   Вероятностно-статистические методы и ЭВМ в медико-биологических исследованиях. – К., 1970. – 220с.
265146
   Вероятностно-статистические методы исследования. – М., 1983. – 160с.
265147
   Вероятностно-статистические методы исследования сложных систем. – К., 1976. – 107с.
265148
  Хрусталев Л.Н. Вероятностно-статистические расчеты оснований заданий в криолитозоне / Л.Н. Хрусталев; отв. ред. П.И. Мельников. – Новосибрск : Наука, 1988. – 253 с.
265149
  Ландау А.И. Вероятностно-статистические характеристики взаимодействия дислокаций с локальными дефектами кристаллической решетки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ландау А.И.; ХГУ. – Х., 1984. – 48л.
265150
  Видуев Н.Г. Вероятностно-статистический анализ погрешностей измерений / Н.Г. Видуев, Г.С. Кондра; Ред. Хромченко Ф.И. – Москва : Недра, 1969. – 320с.
265151
  Фаддеенков Н.Н. Вероятностно-статистическое исследование осколкообразования при взрывном дроблении горной породы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Фаддеенков Н.Н.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 14л.
265152
  Кочеткова В.К. Вероятностно-статистическое построение автоматического словаря : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Кочеткова В.К.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 21л.
265153
  Полляк Ю.Г. Вероятностное моделирование на электронных вычислительных машинах / Ю.Г. Полляк. – Москва : Советское радио, 1971. – 400 с.
265154
   Вероятностное моделирование систем и сетей. – Петрозаводск, 1988. – 108с.
265155
   Вероятностное описание процесса движения электронов средних энергий в мишени в приближении модели непрерывных потерь. – Киев : ИК АН УССР, 1972. – 113 с.
265156
  Глушков Ю.М. Вероятностное описание процесса фильтрации аэрозоля анизотропными волокнистыми фильтрами при любых числах Пекле : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Глушков Ю.М.; Научно-исслед. физ.-хим. ин-т. – Обнинск, 1973. – 21л.
265157
  Цепелев В.Ю. Вероятностное представление долгосрочных метеорологических прогнозов, разработанных синоптическими методами / В.Ю. Цепелев, В.М. Хан // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 17-31 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
265158
   Вероятностное прогнозирование-деятельности человека. – Москва, 1977. – 391с.
265159
   Вероятностное прогнозирование в речи. – Москва, 1971. – 199с.
265160
  Фейгенберг Вероятностное прогнозирование и преднастройка к движениям / Фейгенберг, В.А. Иванников. – М, 1978. – 112с.
265161
  Острейковский В.А. Вероятностное прогнозирование работоспособности элементов ЯЭУ / В.А. Острейковский, Н.Л. Сальников. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 416 с.
265162
  Доценко С.И. Вероятностное решение целочисленной задачи о банкротстве // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (127). – С. 32-39. – ISSN 0868-6912
265163
  Поспелов Д.А. Вероятностные автоматы / Д.А. Поспелов. – М, 1970. – 88с.
265164
  Бухараев Р.Г. Вероятностные автоматы / Р.Г. Бухараев. – Казань, 1970. – 188с.
265165
  Бухараев Р.Г. Вероятностные автоматы / Р.Г. Бухараев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Казань, 1977. – 247с.
265166
   Вероятностные автоматы и их приложения. – Казань, 1986. – 211с.
265167
  Бухараев Р.Г. Вероятностные автоматы и процессоры / Р.Г. Бухараев. – М, 1986. – 47с.
265168
  Чачхиани Т.Н. Вероятностные адаптивные системы централизованного управления с переменной структурой : Автореф... канд. техн.наук: 05.254 / Чачхиани Т.Н.; МВ и ССО ГССР. Политехн. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 20л.
265169
  Зюбрицкий Н.М. Вероятностные алгоритмы принятия решений в диагностике и тактике лечения важнейших осложнений раннего периода после неотложных внутрибрюшных оперативных вмешательств. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.27 / Зюбрицкий Н.М.; АН УССР. Ин-тут кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1983. – 18л.
265170
  Гладкий В.С. Вероятностные вычислительные модели / В.С. Гладкий. – М., 1973. – 299с.
265171
  Максимова Р.В. Вероятностные дифференциальные признаки функциональных классов немецкого сказуемого (на матер. прост. предл.) : Автореф... канд. филол.наук: / Максимова Р.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 28л.
265172
  Каневский З.М. Вероятностные задачи в радиотехнике / З.М. Каневский. – Москва-Ленинград, 1966. – 174 с.
265173
  Учайкин В.В. Вероятностные задачи в теории переноса / В.В. Учайкин, А.В. Лаппа. – Томск : ТГУ, 1978. – 138с.
265174
   Вероятностные задачи прикладной математики. – Петрозаводск, 1984. – 108с.
265175
  Бондаренко В.Н. Вероятностные закономерности распределения содержаний элементов в эффузивных породах и статистические методы изучения вулканогенных комплексов : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Бондаренко В.Н.; Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов АН СССР и ГГК СССР. Сарат. гос. ун-т им. Н. – М., 1965. – 19л.
265176
  Омельченко В.А. Вероятностные и детерминистские модели каналов и проблемы передачи информации в электросвязи : Учеб. пособие для студентов радиотехн. и связных спец-й / В.А. Омельченко, В.Г. Санников; Мин-во образов. Украины; Учебно-метод. каб. высш. образ.; Харьков. ин-т радиоэлектроники. – Киев : УМК ВО, 1992. – 200с. – ISBN 5-7763-0994-8
265177
  Омельченко В.А. Вероятностные и детерминистские модели сигналов в электросвязи : Учеб. пособие для студентов радиотехн. и связных спец-й / В.А. Омельченко; Мин-во образов. Украины; Учебно-метод. каб. высш. образ.; Харьков. ин-т радиоэлектроники. – Киев : УМК ВО, 1991. – 184с. – ISBN 5-7763-0994-8
265178
  Холево А.С. Вероятностные и статистические аспекты квантовой теории / А.С. Холево. – М., 1980. – 320с.
265179
  Алиев Т.М. Вероятностные измерительно-вычислительные устройства / Т.М. Алиев, Г.С. Тер-Исраелов, А.А. Тер-Хачатуров. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 164-167
265180
  Хейер Х. Вероятностные меры на локально компактных группах. / Х. Хейер. – Москва : Мир, 1981. – 701 с.
265181
  Груза Г.В. Вероятностные метеорологические прогнозы / Г.В. Груза, Э.Я. Ранькова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 271с.
265182
  Купер Дж. Вероятностные методы анализа сигналов и систем / Дж. Купер, К. Макгиллем; Под ред. В.Т. Горяинова. – Москва : Мир, 1989. – 376с.
265183
  Кушнер Г.Д. Вероятностные методы аппроксимации в стохастических задачах управления и теории эллиптических уравнений / Г.Д. Кушнер. – Москва : Наука, 1985. – 222 с.
265184
   Вероятностные методы бесконечного анализа. – Киев, 1980. – 174 с.
265185
   Вероятностные методы в биологии : сборник научных трудов. – Киев, 1985. – 148 с.
265186
   Вероятностные методы в вычислительной технике. – Москва : Высшая школа, 1986. – 312с.
265187
  Венецкий И.Г. Вероятностные методы в демографии / И.Г. Венецкий. – Москва, 1981. – 223 с.
265188
   Вероятностные методы в дискретной математике. – Петрозаводск, 1988. – 115с.
265189
  Немировский А.С. Вероятностные методы в измерительной технике / А.С. Немировский. – М., 1964. – 216с.
265190
  Эрдеш П. Вероятностные методы в комбинаторике / П. Эрдеш. – Москва : Мир, 1976. – 131 с.
265191
  Сачков Владимир Николаевич Вероятностные методы в комбинаторном анализе / Сачков Владимир Николаевич. – Москва : Наука, 1978. – 287с. – Библиогр.: с.281-285
265192
  Свешников А.А. Вероятностные методы в прикладной теории гироскопов / А.А. Свешников, С.С. Ривкин. – Москва, 1974. – 536 с.
265193
  Артемьева Е.Ю. Вероятностные методы в психологии / Артемьева Е.Ю., Мартынов Е.М. – Москва : Московский университет, 1975. – 206 с. : черт.
265194
  Тебякин В.П. Вероятностные методы в радиотехнике / В.П. Тебякин; Куйбышев. авиационный ин-т. – Куйбышев, 1977. – 152с.
265195
  Кивелиди В.Х. Вероятностные методы в сейсморазведке / В.Х. Кивелиди. – М., 1982. – 247с.
265196
  Алмазов Б А. Павлоцкий Вероятностные методы в теории полимеров / А.Б. Алмазов, И.П. Павлоцкий ; АН СССР, Ин-т прикладной математики. – Москва : Наука, 1971. – 152 с. – Библиогр.: с. 148-150
265197
  Станкус Э.П. Вероятностные методы в теории распределения значений L-функций Дирихле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Станкус Э.П.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
265198
  Кубилюс Й. Вероятностные методы в теории чисел = Tikimybiniai metodai skaiciu teorijoje / Й. Кубилюс; АН ЛитССР; Ин-т физики и математики. – Вильнюс : Гос.издат. полит. и науч. лит. ЛитСССР
Вып. 2. – 1959. – 163с.
265199
  Кубилюс Й. Вероятностные методы в теории чисел / Й. Кубилюс. – 2-е изд. – Вильнюс
1. – 1962. – 223 с.
265200
  Ватутин В.А. Вероятностные методы в физических исследованиях / В.А. Ватутин, Т.М. Телевинова, В.П. Чистяков. – Москва : Наука, 1985. – 207 с.
265201
  Беляев Ю.К. Вероятностные методы выборочного контроля / Ю.К. Беляев. – Москва : Наука, 1975. – 407 с. : черт. – Библиогр.: с. 388-403. – (Теория вероятностей и математическая статистика)
265202
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 9. – 1971
265203
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 10/11. – 1974
265204
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 12/13. – 1976
265205
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 14. – 1978
265206
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 15. – 1979
265207
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 16. – 1980
265208
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 17. – 1981
265209
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 18. – 1982
265210
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 19. – 1983
265211
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 20. – 1984
265212
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 21. – 1985
265213
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 22. – 1987
265214
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань. – ISSN 0132-2869
Вып. 23. – 1987
265215
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань. – ISSN 0132-2869
Вып. 24. – 1990
265216
   Вероятностные методы исследования систем с бесконечным числом степеней свободы. – К., 1986. – 131с.
265217
  Иванов В.И. Вероятностные методы исследования устойчивости прямолинейного движения железнодорожного подвижного состава. : Автореф... канд. техн.наук: 182 / Иванов В.И.; Ленингр. ин-тут инженеров ж.-д. транспорта им. В.Н.Образцова. – Л., 1972. – 16л.
265218
  Медведев Г.А. Вероятностные методы исслеыдования экстремальных систем / Г.А. Медведев, В.П. Тарасенко. – М, 1967. – 456с.
265219
  Руппенейт К.В. Вероятностные методы оценки прочности и деформируемости горных пород. / К.В. Руппенейт. – М., 1964. – 84с.
265220
  Базиленко О Вероятностные методы оценки эффективности защитных устройств / О.К. Базиленко, Е.Я. Шор ; под ред. И.К. Кринецкого ; АНМССР, Отд. энерг. кибернетики. – Кишинёв : Штиинца, 1975. – 170 с.
265221
  Дорогов В.И. Вероятностные методы превращения частиц / В.И. Дорогов, В.П. Чистяков. – Москва : Наука, 1988. – 109 с.
265222
  Смирнов Б.В. Вероятностные методы прогнозирования в инженерной геологии. / Б.В. Смирнов. – М., 1983. – 134с.
265223
  Гладкий В.Ф. Вероятностные методы проектирования конструкции летательного аппарата / В.Ф. Гладкий. – М., 1982. – 266с.
265224
   Вероятностные методы решения задач математической физики. – Новосибирск, 1971. – 211с.
265225
  Коган А.Б. Вероятностные механизмы нервной деятельности / А.Б. Коган, О.Г. Чораян. – Ростов : Издательство Ростовского университета, 1980. – 176л.
265226
  Балантер Б.И. Вероятностные модели в физиологии. К анализу механизмов функционирования физиологических систем и их нарушений / Б.И. Балантер. – Москва, 1977. – 252с.
265227
   Вероятностные модели и математическая статистика. – Ташкент, 1987. – 176 с.
265228
  Шелегия Р.С. Вероятностные модели и управление системой "Целевой рынок -- производство" : Автореф... докт. техн.наук: 05.02.01 / Шелегия Р. С.; Груз. техн. ун-т. – Тбилиси, 1994. – 28л.
265229
   Вероятностные модели и управление экономическими процессами. – М., 1978. – 223с.
265230
  Ушаков И.А. Вероятностные модели надежности информационно-вычилсительных систем / И.А. Ушаков. – Москва : Радио и связь, 1991. – 132с.
265231
  Богданофф Д. Вероятностные модели накопления повреждений : пер. с англ. / Д. Богданофф, Ф. Козин ; пер. с англ. и предисл. С.А. Тимашева. – Москва : Мир, 1989. – 341 с. : граф. – Библиогр.: с. 323-334. – ISBN 5-03-001000-9
265232
  Скляревич А.Н. Вероятностные модели объектов с возможными изменениями. / А.Н. Скляревич, А Ф. Скляревич, . – Рига : Зинатне, 1989. – 366с.
265233
  Рожков В.А. Вероятностные модели океанологических процессов / В.А. Рожков, Ю.А. Трапезников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 270 с.
265234
  Березин С.А. Вероятностные модели оптимизации : учеб. пособие / С.А. Березин, Б.Л. Лавровский ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : НГУ, 1980. – 52 с.
265235
  Рубальский Г.Б. Вероятностные модели управления запасами с непрерывным временем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Рубальский Г.Б.; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.30
265236
  Аркин В.И. Вероятностные модели управления и экономической динамики / В.И. Аркин, И.В. Евстигнеев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1979. – 176 с.
265237
  Райкин А.Л. Вероятностные модели функционирования резервированных устройств / А.Л. Райкин. – М, 1971. – 216с.
265238
  Серебренников Б.А. Вероятностные обоснования в компаративистике / Б.А. Серебренников. – Москва : Наука, 1974. – 352 с.
265239
  Дохнадзе Г.П. Вероятностные оценки в географических прогнозах / Г.П. Дохнадзе, Н.К. Элизбарашвили, И.В. Хубулава // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 102-107 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – (Географическая ; № 5). – ISSN 0373-2444
265240
  Хлобыстов Владимир Владимирович Вероятностные оценки точности численного решения некоторых классов задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Хлобыстов Владимир Владимирович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1973. – 10л.
265241
   Вероятностные проблемы управления в экономике. – М., 1977. – 240с.
265242
   Вероятностные проблемы управления и математическая экономика. – М., 1984. – 168с.
265243
  Ито К. Вероятностные процессы / К. Ито. – М.
2. – 1963. – 135с.
265244
  Боровков А.А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А.А. Боровков. – Москва : Наука, 1972. – 368 с. : черт. – Библиогр.: с. 359-362. – (Теория вероятностей и математическая статистика)
265245
  Надутый В.П. Вероятностные процессы вибрационной классификации минерального сырья : Проект "Наукова книга" / В.П. Надутый, Е.С. Лапшин; НАНУ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2005. – 180с. – ISBN 966-00-0416-8
265246
   Вероятностные процессы и управление. – М., 1978. – 205с.
265247
  Дуб Дж.Л. Вероятностные процессы. / Дж.Л. Дуб. – М., 1956. – 605с.
265248
  Вахания Н.Н. и др. Вероятностные распределения в банаховых пространствах / Н.Н. и др. Вахания. – Москва : Наука, 1985. – 368 с.
265249
   Вероятностные распределения в бесконечномерных пространствах. – К., 1978. – 172с.
265250
  Пинкава Ярослав Вероятностные распределения в задачах статистического ранжирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Пинкава Ярослав; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 10л.
265251
  Кварацхелия Вахтанг Варламович Вероятностные распределения в некоторых пространства последовательностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Кварацхелия Вахтанг Варламович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
265252
   Вероятностные распределения и математическая статистика. – Ташкент, 1986. – 500 с.
265253
  Кучкаров Я. Вероятностные распределения со начениями в пространствах измеримых функций / Я. Кучкаров. – Ташкент, 1984. – 176с.
265254
  Макаров С.В. Вероятностные рачеты логических схем и их применение к теории надежности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Макаров С. В. ; АН СССР , Сиб. от.-ние Ин-та математики. – Киев, 1965. – 11 с. – Бібліогр. : с. 9-11
265255
  Риордан Дж. Вероятностные системы обслуживания / Дж. Риордан. – Москва : Связь, 1966. – 184 с.
265256
  Осинин В.Ф. Вероятностные характеристики атмосферных радиопомех и их интенсивность на северо-востоке СССР. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.042 / Осинин В.Ф.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 14л.
265257
  Елисеева Е.В. Вероятностные характеристики процесса оврагообразования : геоморфологические исследования, прикладные вопросы // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 29. – С. 55-59 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
265258
  Якубайтис Т.А. Вероятностные характеристики связных текстов / Т.А. Якубайтис, А.Н. Скляревич. – Рига, 1978. – 65с.
265259
  Голешевич Б.О. Вероятностный алгоритм преподавания профессиональной педагогики студентам специальности "Музыкальное искусство" // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 16-21. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
265260
   Вероятностный анализ безопасности атомных станций (ВАБ) : учеб. пособие для студ. вузов специальности "Атомная энергетика" / В.В. Бегун, О.В. Горбунов, И.Н. Каденко, Е.Н. Письменный, А. Зенюк, Л.Л. Литвинский; В.В Бегун., О.В. Горбунов, И.Н. Каденко [ и др. ] ; МОНУ. – Киев : Віпол, 2000. – 568 с. – ISBN 5-8238-0689-2
265261
  Рожков В.А. Вероятностный анализ ветворового волнения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рожков В. А.; Аркт. и Антаркт. НИИ. – Л., 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
265262
  Герман В.Х. Вероятностный анализ и моделирование колебаний уровня моря / В.Х. Герман, С.П. Левиков. – Ленинград, 1988. – 229с.
265263
   Вероятностный анализ и моделирование океанологических процессов. – Ленинград, 1984. – 164с.
265264
  Поляк Л.М. Вероятностный анализ многоуровневых сигналов / Л.М. Поляк. – М., 1980. – 148с.
265265
  Землянов Н.С. Вероятностный анализ моделей вычислительных систем при различных загрузках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Землянов Н.С.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1980. – 20л.
265266
  Белышев А.П. Вероятностный анализ морских течений / А.П. Белышев, Ю.П. Клеванцов, В.А. Рожков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 264 с. : схем. – Библиогр.: с. 252-258 (145 назв.)
265267
  Левин В.И. Вероятностный анализ ненадежных автоматов / В.И. Левин. – Рига, 1969. – 235с.
265268
  Клемпнер К.С. Вероятностный анализ при проектировании радиоизотопных приборов. / К.С. Клемпнер, И.М. Чередниченко. – М, 1971. – 144с.
265269
  Буртиев Р.З. Вероятностный анализ сейсмической опасности территории Молдовы и сопредельных районов // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 6. – С. 124-130 : рис., табл. – Библиогр.: с. 129. – ISSN 0203-3100
265270
  Лившиц Н.А. Вероятностный анализ систем автоматического управления / Н.А. Лившиц, В.Н. Пугачев. – Москва
Том 1. – 1963. – 896с.
265271
  Лившиц Н.А. Вероятностный анализ систем автоматического управления / Н.А. Лившиц, В.Н. Пугачев. – Москва
Том 2. – 1963. – 483с.
265272
   Вероятностный бесконечный анализ. – К., 1981. – 121с.
265273
  Кучай В.К. Вероятностный геологический прогноз по косвенным изображениям / В.К. Кучай. – М., 1986. – 207с.
265274
  Родионов И.В. Вероятностный и статистический анализ экстремумов дискретных стохастических систем : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.05 / Родионов Игорь Владимирович ; ФГАОУ ВО "Москов. физ.-техн. ин-т (Нац. исслед. ун-т)". – Москва, 2021. – 31 с. – Библиогр.: 18 назв.
265275
  Данин Д.С. Вероятностный мир / Д.С. Данин. – Москва : Знание, 1981. – 208 с.
265276
  Коваленко И.Н. Вероятностный расчет и оптимизация / И.Н. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 191 с.
265277
  Золотухина Л.А. Вероятностые модели в задачах сейсмической разведки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Золотухина Л.А. ; АН СССР , Матем. ин-т. – Ленинград, 1969. – 7 с.
265278
  Мостеллер Ф. Вероятность / Ф. Мостеллер. – М, 1969. – 432с.
265279
  Ламперти Дж. Вероятность : Пер. с англ. / Дж. Ламперти. – Москва : Наука, 1973. – 183 с.
265280
  Ширяев А.Н. Вероятность / А.Н. Ширяев. – Москва : Наука, 1980. – 575 с.
265281
  Уиттл П. Вероятность / П. Уиттл. – Москва : Наука, 1982. – 287 с.
265282
  Ширяев А.Н. Вероятность : учеб.пособие / А.Н. Ширяев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1989. – 640 с.
265283
  Ширяев А.Н. Вероятность : учебник для студентов вузов по физ.-мат. направлениям и спец. : [в 2 кн.] / А.Н. Ширяев. – Изд. 5-е, стер. – Москва : МЦНМО. – ISBN 978-5-94057-752-2
[Кн. 1] : Элементарная теория вероятностей. Математические основания. Предельные теоремы. – 2011. – 552 с. – Общ. загл. вып.: Вероятность - 1. - Имеет общую паг. с кн. 2. - Предм. указ.: с. 534-547. - Указ. обозначений: с. 548-549. – Библиогр.: с. 527-533
265284
  Ширяев А.Н. Вероятность : учебник для студентов вузов по физ.-мат. направлениям и спец. : [в 2 кн.] / А.Н. Ширяев. – Изд. 5-е, стер. – Москва : МЦНМО. – ISBN 978-5-94057-753-9
[Кн. 2] : Суммы и последовательности случайных величин - стационарные, мартингалы, марковские цепи. – 2011. – [3], 556-967 c. – Общ. загл. вып.: Вероятность - 2. - Имеет общую паг. с кн. 1. - Предм. указ.: с. 950-963 . - Указ. обозначений: с. 964-965. – Библиогр.: с. 943-949
265285
  Судьина Е.Г. Вероятность в биологии / Е.Г. Судьина. – Киев : Наукова думка, 1985. – 93с.
265286
  Глеман Т М.В. Вероятность в играх и развлечениях: Элементы теории вероятностей в курсе сред. школы / Т М.В. Глеман. – 2-е изд. – М., 1979. – 176с.
265287
  Скороход А.В. Вероятность вокруг нас / А.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 1980. – 196с.
265288
  Борель Э. Вероятность и достоверность / Э. Борель ; пер. со 2-го франц. изд. И.Б. Погребысского ; под ред. и с предисл. Б.В. Гнеденко. – Москва : Физматгиз, 1961. – 119 с.
265289
  Борель Э. Вероятность и достоверность / Э. Борель ; пер. со 2-го франц. изд. И.Б. Погребысского ; под ред. и с предисл. Б.В. Гнеденко. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1964. – 119 с.
265290
  Борель Э. Вероятность и достоверность / Э. Борель ; пер. со 2-го франц. изд. И.Б. Погребысского ; под ред. и с предисл. Б.В. Гнеденко. – 3-е изд. – Москва : Наука ; Главная редакция физико-математической литературы, 1969. – 112 с.
265291
  Смирнов Л.В. Вероятность и ее роль в научном познании / Л.В. Смирнов. – Л., 1971. – 145с.
265292
  Кайберг Г. Вероятность и индуктивная логика / Г. Кайберг; Шумков В. – Москва, 1978. – 374с.
265293
  Яглом А.М. Вероятность и информация / А.М. Яглом, И Яглом. – Москва, 1957. – 160 с.
265294
  Яглом А.М. Вероятность и информация / А.М. Яглом, И.М. Яглом. – 2-е изд., перераб идоп. – Москва, 1960. – 315 с.
265295
  Яглом А.М. Вероятность и информация / А.М. Яглом, И.М. Яглом. – 3-е изд., перераб. идоп. – Москва : Наука, 1973. – 511с.
265296
   Вероятность и математическая экономика. – М., 1988. – 216с.
265297
  Надель С. Вероятность и перспективы будущей индустриальной революции // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 9. – С.26-37. – ISSN 0131-2227
265298
  Мейер П.-А. Вероятность и потенциалы : пер. с англ. / П.-А. Мейер. – Москва : Мир, 1973. – 334 с.
265299
  Кравец А.С. Вероятность и системы / А.С. Кравец. – Воронеж, 1970. – 192с.
265300
  Кац М. Вероятность и смежные вопросы в физике : пер. с англ. / М. Кац. – Москва : Мир, 1965. – 407с.
265301
  Четыркин Е.М. Вероятность и статистика / Е.М. Четыркин, И.Л. Калихман. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 319 с.
265302
  Фиертль Р. Вероятность и статистика // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 341-362. – ISBN 5-89317-203-5
265303
  Мизес Р. Вероятность и статистика = Wahrscheinlichkeit, statistik und wahrheit / Р. Мизес ; перевод с нем. под ред. и с предисловием А.Я. Хинчина. – Изд. 4-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 6с., 258с. – (Науку - всем! Шедевры научно-популярной литературы). – ISBN 978-5-382-00829-5
265304
  Сачков Ю.В. Вероятность как загадка бытия и познания // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.80-94. – ISSN 0042-8744
265305
  Корюкин В.И. Вероятность как философская категория и ее применение в естествознании : Автореф... канд. филос.наук: / Корюкин В. И.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1964. – 20л.
265306
  Саакян Р.А. Вероятность открытия затменных перменных : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саакян Р. А.; Бюроканская астроном. обсерват. АН Арм.ССР. – Ереван, 1951. – 11 с.
265307
  Семаков С.Л. Вероятность первого достижения уровня случайным процессом на заданном промежутке / С.Л. Семаков. – М., 1989. – 33с.
265308
  Халваши Х.Т. Вероятность превращения позитрония в излучение с учетом кулоновского взаимодействия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Халваши Х.Т.; Бакумский гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1950. – 6 с.
265309
  Фрумкина Р.М. Вероятность элементов текста и речевое поведение / Р.М. Фрумкина. – Москва : Наука, 1971. – 168 с.
265310
  Климов Г.П. Вероятность, процессы, статистика: Задачи с решениями : Учебное пособие / Г.П. Климов, А.Д. Кузьмин. – Москва : МГУ, 1985. – 232с.
265311
  Тернер Д. Вероятность, статистика и исследование операций / Д. Тернер. – М, 1976. – 431с.
265312
  Ширяев А.Н. Вероятность, статистика, случайные процессы / А.Н. Ширяев. – М., 1973. – 204с.
265313
  Ширяев А.Н. Вероятность, статистика, случайные процессы. / А.Н. Ширяев. – М.
2. – 1974. – 224с.
265314
  Вольвовский Б.С. Вероятные геофизические модели земной коры крупнейших структур Средней Азии / Б.С. Вольвовский. – Москва, 1991. – 197с.
265315
  Ягодинский О.А. Вероятные истории. / О.А. Ягодинский. – Мурманск, 1976. – 111с.
265316
  Бакалов В.П. Вероятные модели электрофизиологических процессов и полей / Бакалов В.П., Миррахимов М.М. ; АН КиргизССР. – Фрунзе : Илим, 1984. – 203 с. – Библиогр.: с. 192-201
265317
  Ишунин Г.И. Вероятные пути образования фауны млекопитающих на территории Узбекистана / Г.И. Ишунин, Г.Ф. Тетюхин. – Ташкент : Фан УзССР, 1989. – 79с.
265318
  Стоклицкий А. Версаль / А. Стоклицкий. – Москва-Ленинград, 1929. – 48 с.
265319
  Новак Карл Фридрих Версаль. / Новак Карл Фридрих. – М.Л., 1930. – 205с.
265320
  Власов Н.А. Версальский мир и Германский генеральный штаб // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 139-142. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
265321
  Водовозов В.В. Версальский мир и Лига Наций / В.В. Водовозов. – Петроград : "Мысль" ; [4-я гос. тип.], 1922. – VIII, 9-93, [2] с.


  Истроия заключения Версальского и других мирных договоров 1919-1920; Их содержание; Лига наций; договр о ней и ее деятельность в первое время ее существования. Территориальные изменения, внесенные Версальским и другими мирными договорами; Контрибуции и ...
265322
  Уткин Анатолий Версальский мир и Россия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 4 (1599). – С. 113-124. – ISSN 0869-44435
265323
  Ангель Н. Версальский мир и экономический хаос в Европе / Norman Angell ; пер. с англ. А.И. Ханох ; под ред. [и c предисл.] А.С. Кагана. – Санкт-Петербург : Право, 1922. – 112 с. – (Экономика ; № 4)
265324
   Версальский мирный договор. – Москва, 1925. – 198с.
265325
  Дзізінський М. Версальська система, як чинник політичного зближення Німеччини і Радянської Росії на початку 1920-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 36-38. – ISBN 978-966-171-793-9
265326
  Капелюшний В.П. Версальський мирний договір (- міжнародна угода, яка офіційно завершила Першу світову війну. Укладений 28 червня 1919 у Версал. палаці) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 274-275. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
265327
  Гончар Б.М. Версальський мирний договір 1783 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 184. – ISBN 966-316-039-X
265328
  Колесник В.Ф. Версальський мирний договір з Німеччиною. Мирні договори з Австрією, Болгарією, Туреччиною / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко // Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.) : підручник для студентів ВНЗ / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко. – Київ : Бланк-Прес, 2011. – С. 43-48
265329
  Гончар Б.М. Версальський прелімінарний договір 1871 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 187. – ISBN 966-316-039-X
265330
   Версии. – М., 1989. – 254с.
265331
   Версии и планирование расследования. – Свердловск, 1985. – 141с.
265332
  Феофанов Ю.В. Версии и судьбы / Ю.В. Феофанов. – М, 1988. – 174с.
265333
  Семенов Ю.С. Версии. / Ю.С. Семенов. – Москва, 1989. – 541с.
265334
  Семенов Ю.С. Версии. / Ю.С. Семенов. – Москва, 1990. – 541с.
265335
  Ковальчук О. Версифікаційний лад і звукова організація коломийок // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 268-276. – ISSN 1028-5091
265336
  Мальцев В.С. Версифікаційні засоби українських віршів-травестій XVIII ст. (метрика та ритміка) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 121-126. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
265337
  Протасова С. Версифікаційні особливості поезії Григорія Воробкевича // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 158-167
265338
  Васьків М. Версифікаційні особливості поезії Махтумкулі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 58-65. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про поєднання у версифікації Махтумкулі традицій арабо- й фарсімовного віршування з особливостями туркменської мови й тюркського фольклору. Стверджується, що домінантними для поета були силабічні розміри, які стали основою для ...
265339
  Чуй С. Версифікаційні особливості поезій у прозі Василя Слапчука // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 194-200. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
265340
  Башкирова Ольга Миколаївна Версифікація Ліни Костенко (метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Башкирова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв.
265341
  Башкирова Ольга Миколаївна Версифікація Ліни Костенко (метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / КНУТШ; Башкирова О.М. – Київ, 2005. – 219л. + Додатки: л.181-219. – Бібліогр.: л.168-180
265342
  Башкирова Ольга Миколаївна Версифікація Ліни Костенко (метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Башкирова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
265343
  Семенюк Г.Ф. Версифікація: Теорія і практика віршування : Навчальний посібник для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів / Григорій Семенюк, Анатолій Гуляк, Олена Бондарєва; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 285с. – ISBN 966-594-525-4
265344
  Семенюк Г.Ф. Версифікація: Теорія і практика віршування : підручник / Г.Ф. Семенюк, А. Б. Гуляк, О. Є. Бондарева ; КНУТШ. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-439-082-5
265345
  Ласкин С.Б. Версия : документальная повесть / С.Б. Ласкин. – Ленинград : Советский писатель, 1991. – 448 с.
265346
  Рихлер Мордехай Версия Барни. С примечаниями и послесловием Майкла Панофски : роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 3-133. – ISSN 1130-6545
265347
  Рихлер Мордехай Версия Барни. С примечаниями и послесловием Майкла Панофски : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 31-123. – ISSN 1130-6545
265348
  Рихлер Мордехай Версия Барни. С примечаниями и послесловием Майкла Панофски : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 121-235. – ISSN 1130-6545
265349
  Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве / В.Е. Коновалова. – Харьков : Консум, 2000. – 175, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7124-79-7
265350
  Мар"їна О.Ю. Версії WCAG та доступність бібліотечного веб­контенту / О.Ю. Мар"їна, С.О. Мар"їн // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 86-95. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 56). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто сучасний стан доступності бібліотечного веб-контенту відповідно до принципів стандартів Web Content Accessibility Guidelines 2.0 від 2008 р. та Web Content Accessibility Guidelines 2.1. від 2018 р. Досліджено 177 сайтів національних ...
265351
  Катигоренко В. Версії державної національно-мовної політики як ризики // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-13.
265352
  Макушенко О. Версії іншості у повісті Алеко Константинова "Бай Ганьо: неймовірні подорожі одного сучасного болгарина" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема ідентичності та іншості і їх функціонування в болгарській культурі. Розглянуто способи, за якими моделі та категорії Іншого впливають на визначення ідентичності Власного, та проаналізовано образи Свого та Інших у повісті Алеко ...
265353
  Вонсович С.Г. Версії політичного переходу у давніх цивілізаціях Сходу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 3-5
265354
  Житник А.А. Версія / А.А. Житник. – Київ : Україна, 1991. – 176 с.
265355
  Стрельбицький М.П. Версія Прометея : поезії / М.П. Стрельбицький. – Київ : Молодь, 1990. – 91 с.
265356
  Соболева Елена Верста Коломенская : авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 152-154. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
265357
  Дудко І. Верстаючи роки... : з історії Городнянської районної газети (трав. 1917 - трав. 2007 року) / І.П. Дудко, Л. Якубенко. – Городня : Новини Городнянщини, 2007. – 60, [1] с., включ. обкл. : іл. – Без тит. арк.
265358
  Ананьєв А.А. Версти кохання : роман / Анатолій Ананьєв ; пер. з рос. В. Білової ; [передм. В. Поволяєва ; худож. О.І. Хорунжий]. – Київ : Дніпро, 1981. – 351 с., іл. – (Скарбниця брат. літ.)
265359
  Толкачев Е.В. Верстка газеты. / Е.В. Толкачев. – Москва, 1957. – 76 с.
265360
  Вяземский Б.А. Верстка и оформление стенной газеты / Б.А. Вяземский, В.С. Гиль. – Ленинград, 1945. – 52с.
265361
  Вяземский Б.А. Верстка многотиражной газеты / Б.А. Вяземский. – Ленинград, 1946. – 79с.
265362
  Иванов В.Н. Версты : Роман / В.Н. Иванов. – Владивосток, 1987. – 351с.
265363
  Палькин Н.Е. Версты / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1987. – 189с.
265364
  Сальников П.Г. Версты ветровые / П.Г. Сальников. – Воронеж, 1978. – 184с.
265365
  Толкач М. Версты войны / М. Толкач. – Куйбышев, 1980. – 336 с.
265366
  Ананьев А.А. Версты любви : роман / Ананьев А.А. ; [ил. Н.А. Абракумов]. – Москва : Воениздат, 1974. – 391 с.
265367
  Ананьев А.А. Версты любви : в 3-х ч. / Ананьев А.А. – Москва : Художественная литература
Ч. 1 - 2, начало. – 1974. – 80 с.
265368
  Ананьев А.А. Версты любви : [в 3-х ч.] / Ананьев А.А. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета .. ; № 14 (756))
Ч. 2, окончание - 3. – 1974. – 80 с.
265369
  Ананьев А.А. Версты любви : роман / Анатолий Ананьев. – 4-е изд. – Москва : Совецкая Россия, 1980. – 352 с. – (Гос. премия РСФСР им М. Горького)
265370
  Ананьев А.А. Версты любви : роман / Анатолий Ананьев ; [худож. О.П. Шамро]. – Москва : Воениздат, 1983. – 351 с., ил.
265371
  Ананьев А.А. Версты любви / А.А. Ананьев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 363с. – ISBN 5-268-00201-5
265372
  Ананьев А.А. Версты любви : роман / Анатолий Ананьев ; [послесл. И. Гринберга]. – Москва : Совецкий писатель, 1989. – 381, [2] с.
265373
  Ананьев А.А. Версты любви. Межа : [романы / Ананьев А.А. ; ил. С. Соколов]. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 623 с.
265374
   Версты мужества. – М., 1975. – 331с.
265375
  Завьялов Н.И. Версты мужества / Н.И. Завьялов. – Киев : Политиздат, 1981. – 312с.
265376
   Версты мужества. – Волгоград, 1986. – 381с.
265377
   Версты мужества. – М., 1988. – 302с.
265378
  Романов А.А. Версты раздумий / А.А. Романов. – Архангельск, 1983. – 253с.
265379
  Кудрова И.В. Версты, дали... / И.В. Кудрова. – Москва : Советская Россия, 1991. – 368 с.
265380
  Кашпуров И.В. Версты. / И.В. Кашпуров. – Ставрополь, 1967. – 143с.
265381
  Добрянская Н.А. Версятностные методы исследования отключающей способности электрических аппаратов : Автореф... Канд.техн.наук: 240 / Добрянская Н.А.; Ленингр.политехн.ин-т. – Ленинград, 1971. – 25л.
265382
  Горобієвська О. Вертайтеся зі спогадів // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 3 (121). – С. 197-201. – ISBN 966-7109-34-8
265383
  Гончаренко О.М. Вертались запорожці з-за Дунаю... / Олег Гончаренко. – Мелітополь : Люкс, 2019. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 99-104. – ISBN 978-617-7218-76-9
265384
  Бабінець Л.С. Вертеброгенні попереково-крижові больові синдроми і остеодефіцит: клініко-патогенетичні аспекти, рефлексотерапевтичні методи лікування : наук.-метод. посібник / Бабінець Л.С., Надкевич ; М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 134-174. – ISBN 978-966-305-105-5
265385
  Базилевський В.О. Вертеп : хроніка душі : вірші, поеми / В.О. Базилевський. – Київ : Український письменник, 1992. – 302 с.
265386
  Воропай О. Вертеп // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 363-365. – ISSN 0869-3587
265387
  Немченко І. Вертеп "Розгром" Івана Багряного в контексті драматичної спадщини письменника // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 111-116
265388
  Любченко А.П. Вертеп (повість) : Оповідання. Щоденник / Аркадій Любченко. – Харків : Основа, 2005. – 464с. – ISBN 966-8982-01-0
265389
  Туинов Е.В. Вертеп : Трагический фарс застольного времени. / Е.В. Туинов. – Л., 1989. – 82с.
265390
  Федас Й. Вертеп і "Козак Мамай" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 13-16
265391
  Федас Й.Ю. Вертеп і шопка // Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права (Літературознавчі студії) / Міжнародний інститут лінгвістики і права. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 291-298. – ISBN 5-7763-2385-1


  Народний вертеп серед явищ культури. Походження народного вертепу. Шляхи історичного розвитку народного вертепу.
265392
  Стефура М. Вертепна драма у Західній Україні ХХ ст.: ідеї, образи, сюжет // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 39-48. – ISSN 2225-5095
265393
  Ізваріна О.М. Вертепна драма як складова українського оперного мистецтва // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 11-18
265394
  Бондарева О. Вертепний код - ключ до "міфу нації" у драматургії української діаспори // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 11-18.
265395
  Павлюк І. Вертепні душі : Повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2004. – № 8. – С. 29-51. – ISSN 0868-4790
265396
   Вертер : лирическая драма в 4-х действ. и 5 картинах : Подробное содержание оперы с сохранением текста главных арий и нумеров пения / музыка Жюля Массенэ. – 8-е изд., пересмотр. и доп. – Киев : Изд. З.М. Сахнина ; Печ. в тип. "Прогресс", 1909. – 27, [5] с. : ил. – (Подробное либретто оперы)


  Авт.: Скриб, Эжен (1791-1861) Композитор: Мейербер, Джакомо (1791-1864) Переводчик: Калашников, Петр Иванович (1828-1897)
265397
  Леміш Н.Є. Вертеральні типи каузальності у споріднених мовах : монографія / Н.Є. Леміш ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 507, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 413-506. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 358-412. – ISBN 978-966-485-189-0
265398
  Сологуб Б.Є. Вертерівський тип героя в українській модерній поезії // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 165-176. – ISBN 966-8474-34-1
265399
   Вертиголов та інші політичні тварини : антологія нім. літ. 90-х років ХХ ст. / [упоряд. та авт. комент.: Н. Ваховська, Д. Клаппер ; пер.: О. Бєлозьорова, Н. Ваховська, О. Григоренко та ін. ]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 308, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-465-353-1
265400
  Каневский А.Я. Вертикалеграммы хромитового модуля хромитовых руд и рудных сегрегаций ультрамафитовых хромитоносных массивов (Украина, Россия, Казахстан, Армения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 50-53 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
265401
  Горболіс Л. Вертикалі й горизонталі території змін (за прозовим циклом Олафа Клеменсена "Майдан") // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 83-92
265402
  Иванов Г.А. Вертикаль / Г.А. Иванов. – Алма-Ата, 1963. – 72с.
265403
  Винонен Р.И. Вертикаль / Р.И. Винонен. – Москва, 1986. – 157с.
265404
  Михеїв К.Є. Вертикаль : роман / К.Є. Михеїв. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 309 с.
265405
  Чирикова Алла Евгеньевна Вертикаль власти в оценках региональных элит: динамика перемен // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 99-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
265406
  Гончарова Є. Вертикаль і горизонталь влади на Донбасі. Хто і як керує підконтрольними частинами Донеччини й Луганщини // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 32 (664), 7-13.08.2020. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561
265407
  Дженкинс Марк Вертикаль риска. Смелые, дерзкие, свободные / Дженкинс Марк, Чин Джимми // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 70-86 : фото
265408
  Матвєєва Е.П. Вертикальна зональність стоку в верхів"ях Пруту та Серету // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 88-92 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
265409
  Петленко Ю.В. Вертикальна інтеграція в агропромисловому комплексі: сутність, переваги та недоліки // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 25-32. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
265410
  Гамма Т.М. Вертикальна інтеграція підприємств АПК як ключовий фактор продовольчої безпеки України // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 2. – С. 5-12. – ISSN 2226-8820
265411
  Бабаджанова О.Ф. Вертикальна міграція нафтопродуктів у поверхневих шарах грунту / О.Ф. Бабаджанова, Ю.Є. Павлюк, Ю.Г. Сукач // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 110-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
265412
  Шматков Д.І. Вертикальна редукція змісту навчання теми "Спостереження за відходами" дисципліни "Моніторинг середовища існування" / Д.І. Шматков, Н.В. Бєлікова, О.О. Шелковий // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 83-94. – ISSN 2074-8922
265413
  Серебрянський Д.М. Вертикальна спеціалізація в зовнішній торгівлі країн, що розвиваються: приклад України / Д.М. Серебрянський, А.І. Зубрицький // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (633). – С. 19-33 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
265414
  Хоменко Вертикальна структура і динаміка висотних циклонів та їх вплив на погоду в Україні / Хоменко, О.М. Нажмудінова, Г.В. Хоменко // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (95). – С. 50-61. – ISSN 0868-6939


  The paper presents a summary of the proceedings of the middle and upper troposphere cyclones that form when a low is filled with air masses at the surface or southern part of a deep upper-air trough is cut off from the polar cyclone. Cut-off low ...
265415
  Сніжко С.І. Вертикальна структура регіональної гідрохімічної системи з урахуванням її атмосферного рівня // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 105-109. – ISSN 0868-6939
265416
   Вертикальна термобарична зональність покладів вуглеводнів Східного нафтогазоносного регіону України / Приходько Олександр, Грицик Ігор, Куровець Ігор, Мельничук Світлана // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 3 (180). – С. 60-75 : табл., рис. – Бібліогр.: с. 74. – ISSN 0869-0774
265417
  Филатов Константин Васильевич Вертикальная гидрохимическая зональность подземных вод и формирование их солевого состава : Автореф... д-ра геол.-минер.наук: / Филатов Константин Васильевич; МГУ. – Москва, 1953. – 20л.
265418
   Вертикальная зональность магматогенных рудных месторождений. – Москва : Наука, 1984. – 223с.
265419
  Маршинцев В.К. Вертикальная неоднородность кимберлитовых тел Якутии / В.К. Маршинцев. – Новосибирск : Наука, 1986. – 238с.
265420
  Овчинникова Е.А. Вертикальная ось и испанская языковая картина мира // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 184-191. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
265421
  Моисеев В.Ю. Вертикальная планировака / В.Ю. Моисеев, М.М. Сухолуцкий. – Киев : Будiвельник, 1969. – 120 с., [1] л. схем.
265422
  Алькснин Игорь Викторович Вертикальная планировка аэродромов на основе имитационного моделирования : Автореф... кандид. техн.наук: 05.23.11 / Алькснин Игорь Викторович; Киев. автомобильн.-дорожн. ин-тут. – К., 1994. – 19л.
265423
  Кривцов И.А. Вертикальная планировка в градостроительном проектировании / И.А. Кривцов. – М., 1982. – 116с.
265424
  Леонтович В.В. Вертикальная планировка городских рерриторий / В.В. Леонтович. – М, 1985. – 118с.
265425
  Черемисова А.Н. Вертикальная планировка территории жилых районов и микрорайонов / А.Н. Черемисова. – Москва, 1974. – 40 с.
265426
  Выходцев И.В. Вертикальная поясность растительности в Киргизии / И.В. Выходцев. – Москва, 1956. – 84с.
265427
  Овчаренко В.А. Вертикальная привязка зданий на поверхности с уклоном / В.А. Овчаренко, С.И. Симонов, А.Г. Григорьева // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 107-110 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2077-1738
265428
   Вертикальная структура и динамика подлёдного слоя океана. – Ленинград, 1989. – 144с.
265429
  Куделин Г.М. Вертикальная структура перемещающихся ионосферных возмущений и распространение внутренних гравитационых волн. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Куделин Г.М.; АН СССР. – М, 1974. – 16л.
265430
  Козенко А.О. Вертикальне вирівнювання в умовах бюджетної децентралізації в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Козенко Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2014. – 215 л. – Додатки: л. 168-184. – Бібліогр.: л. 185-215
265431
  Козенко А.О. Вертикальне вирівнювання в умовах бюджетної децентралізації в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Козенко Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
265432
  Долгіх Дмитро Вертикальне планування - це геопластика? // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 72-73 : фото
265433
  Авраменко С.Р. Вертикальний контекст в оповіданні Стівена Крейна "Наречена приїздить до Єллоу Скай" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 46-50
265434
  Копильна О.М. Вертикальний контекст і переклад // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 129-137
265435
  Чала Ю.П. Вертикальний контекст художнього твору в перекладацькій перспективі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 67-92. – ISBN 966-581-476-1
265436
  Северин-Мрачковська Вертикальні ринкові зв"язки як вияв взаємодії моралі та економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню проблеми взаємодії моральності та економіки крізь призму взаємозв"язку та взаємозалежності бізнесу й держави, бізнесу й суспільства. На грунті аналізу взаємозв"язків типу: "підприємець - держава", "підприємець - ...
265437
  Сінічкіна Л. Вертикальні угоди: на що звертає увагу АМКУ / Л. Сінічкіна, Н. Шихкерімова // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 16). – С. 18-19
265438
  Худенко О. Вертикальні узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 119-123. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням змісту та особливостей вертикальних узгоджених дій щодо прав інтелектуальної власності в контексті можливих форм їх вчинення. Статья посвящена вопросам содержания и особенностей вертикальных согласованных действий ...
265439
  Денисова К.Ю. Вертикально-интегрированные компании Украины в контексте глобальных трансформаций // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 248-255
265440
  Точилін В.О. Вертикально-інтегровані структури гірничо-металургійного комплексу України: стан та напрями розвитку / В.О. Точилін, В.В. Венгер // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
265441
  Ковалко О.М. Вертикально-інтегровані структури управління ефективністю функціонування систем комунальної теплоенергетики / О.М. Ковалко, О.В. Новосельцев, Т.О. Євтухова ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ : Інститут технічної теплофізики НАН України, 2017. – 258, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-256. – ISBN 978-966-02-8159-2
265442
   Вертикально-фракционное распределение фитомассы в лесах. – Москва : Наука, 1986. – 262с.
265443
  Сорокопуд С.А. Вертикально інтегроване паливно-енергетичне об"єднання як чинник впливу на еколого-економічний стан території // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – № 5. – С. 16-24. – ISSN 1810-0546
265444
  Ігнатюк А. Вертикально інтегровані структури на галузевих ринках України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-23. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються причини існування вертикальної інтеграції з точки зору теорії фірми, досліджуються наслідки отримання фірмою вертикального контролю за ринками та можливості державного обмеження негативних наслідків вертикальних узгоджених ...
265445
  Васильев К.П. Вертикально перемещающиеся возмущенности в области Е ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильев К.П.; Ростов. гос. ун-т. – М, 1969. – 12л.
265446
  Северцов Н.А. Вертикальное и горизонтальное распределение туркестанских животных / Н.А. Северцов. – М., 1953. – 271с.
265447
  Блохин А.Л. Вертикальное и горизонтальное смешивание конфигураций в микроскопической коллективной модели ядра : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Блохин Андрей Леонидович ; АН УССР, Ин-т теорет. физики. – Киев, 1989. – 147 л. – Бібліогр.: л. 136-147
265448
  Блохин А.Л. Вертикальное и горизонтальное смешивание конфигураций в микроскопической коллективной модели ядра : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.02 / Блохин А.Л.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 11 с.
265449
  Полищук Л.Н. Вертикальное микрораспределение массовых форм зоопланктона у поверхности южных морей СССР : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Полищук Л.Н.; Ин-т биологии юж. морей им. А.О.Ковалевского АН УССР. – Севастополь, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.26
265450
   Вертикальное распределение 137Сs в аллювиальных почвах поймы р. Локна (Тульская область) в отдаленный период после аварии на ЧАЭС и его моделирование / С.В. Мамихин, В.Н. Голосов, Т.А. Парамонова, Е.Н. Шамшурина, М.М. Иванов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 12. – С. 1521-1533 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
265451
  Катаевский В.Н. Вертикальное распределение зайцеобразных и грйзунов Таласской долины и окружающих ёё гор : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Катаевский В. Н.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1969. – 18л.
265452
  Нгуен Тыонг Вертикальное распределение массовых видов зоопланктона Онежского озера : Автореф... канд. биол.наук: / Нгуен Тыонг; Гос. науч.-исслед. ин-т озерного и речного рыбного хоз-ва. – Л., 1969. – 27л.
265453
  Нестерова Д.А. Вертикальное распределение массовых видов фитопланктона на мелководье северо-западной части Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.018 / Нестерова Д.А. ; АН УССР , Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1974. – 24 c.
265454
   Вертикальное распределение радиоцезия в почвах зоны аварии на АЭС Фукусима-1 / А.В. Коноплев, В.Н. Голосов, В.И. Йощенко, К. Нанба, Ю. Онда, Ц. Такасе, Й. Вакияма // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 5. – С. 620-632 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
265455
  Гальперин Е.И. Вертикальное сейсмическое профилирование / Е.И. Гальперин. – Москва : Недра, 1971. – 264с.
265456
  Гальперин Е.И. Вертикальное сейсмическое профилирование / Е.И. Гальперин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1982. – 344с.
265457
  Чекотилло К.А. Вертикальные движения вод в океане / К.А. Чекотилло. – М, 1966. – 76с.
265458
  Козин И.Д. Вертикальные движения неоднородностей в нижней ионосфере. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Козин И.Д.; АН СССР. – М, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
265459
  Ильичев В.А. Вертикальные нестационарные колебания виброизолированных фундаментов с учетом инерции упругого основания : Автореф... кандидата техн.наук: / Ильичев В.А.; Центр. науч.-исслед. ин-т строит. конструкций им. В.А.Кучеренко. – М., 1965. – 11л.
265460
  Багно Юрий Дмитриевич Вертикальные переносы в нижней ионосфере и их аэродинамические следствия : Автореф... наук: 01.04.12 / Багно Юрий Дмитриевич; Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М, 1975. – 12л.
265461
  Бибилашвили Н.Ш. Вертикальные потоки в конвективных облаках и их влияние на образование ливневых осадков. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бибилашвили Н.Ш.; Высокогорный геофиз.ин-т.АН СССР. – Нальчик, 1962. – 7л.
265462
  Культиасов М.В. Вертикальные растительные зоны в западном Тянь-Шане / М.В. Культиасов. – 103-125с.
265463
  Андреев И. Вертикальный взлёт // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 40 (1159). – С. 32-33. – ISSN 0234-1670


  О великом жизненном пути Игоря Ивановича Сикорского, великолепного инженера, изобретателя, менеджера и... религиозного мыслителя
265464
  Черезова Т.Л. Вертикальный контекст биологической таксономии / Т.Л. Черезова, А.Г. Мясников // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 32-36. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Вертикальный контекст присутствует во многих именованиях таксономических систем биологии и заслуживает особого внимания, поскольку обеспечивает правильное понимание названия именованного объекта. Рассматриваются основные виды вертикального контекста ...
265465
  Федоров Г.Е. Вертикальный профиль градиента потенциала электрического поля в приземном слое атмосферы в связи с турбулентным перемешиванием в нем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федоров Г.Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
265466
  Иртегов И.М. Вертикальный срез / И.М. Иртегов. – М, 1990. – 93с.
265467
  Воропаєва Т. Вертинський Олександр Миколайович (1889-1957) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 256-257. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
265468
  Хитров Н.Б. Вертисоли и вертиковые почвы Поволжья / Н.Б. Хитров, Л.В. Роговнева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1383-1403 : табл. – Библиогр.: 110 назв. – ISSN 0032-180Х
265469
  Хитров Н.Б. Вертисоли с микрорельефом гильгай: классификации и параметры микрорельефа, морфологические типы строения почв (обзор) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 143-163 : рис., табл. – Библиогр.: 99 назв. – ISSN 0032-180Х
265470
  Самченко В. Вертихвіст та інші звіролюди // Україна молода. – Київ, 2020. – 26 лютого (№ 22). – С. 13


  Трансформація Франкової казки "Лис Микита" через 130 літ у Львівській опері.
265471
  Сидорова С.Ф. Вертициллезное и фузариозное увядание однолетних сельскохозяйственных культур / С.Ф. Сидорова. – М., 1983. – 157с.
265472
   Вертициллезный вилт культурных растений Молдавии. – Кишинёв : Штиинца, 1976. – 96с.
265473
  Трушкина Л.П. Вертициллиозное увядание хлопчатника в долине среднего течения реки Зарафшан : Автореф... кандидата биол.наук: / Трушкина Л.П.; АН Таджик. ССР. Отд-ние биол. наук. – Душанбе, 1966. – 19л.
265474
  Мєшкова В.Л. Вертицильозне в"янення клена гостролистого (Acer platanoldes L.) на Сході України / В.Л. Мєшкова, К.В. Давиденко // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 174-179 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1991-606X
265475
  Бондарева О.Є. Верткепний код етнонаціональної жанрової діахронії та його рецепція в українській драмі постмодерної доби // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 235-241. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
265476
  Устинов В.А. Вертоград / В.А. Устинов. – Москва, 1983. – 95с.
265477
  Кремінь Т. Вертоград філософської лірики : До літературного портрета Валерія Гужви // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 12. – С.180-183. – ISSN 0208-0710
265478
  Захарин В.А. Вертолет / В.А. Захарин. – 2-е изд. перераб. – М., 1961. – 115с.
265479
  Стариков В.А. Вертолет берет одного. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1965. – 171с.
265480
  Гулиа Г.Д. Вертолет и горный дух / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1959. – 64 с.
265481
  Михеев Вадим Вертолет идет на войну : Арсенал / Михеев Вадим, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 158-165 : Іл.
265482
   Вертолет с замашками подлодки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
265483
  Михеев Вадим Вертолетная экспансия : Арсенал / Михеев Вадим, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 134-142 : Іл.
265484
  Богданова Светлана Вертолетные маршруты для экстремалов и...пенсионеров : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 56-58 : Фото
265485
  Богданова Светлана Вертолетные шоу: от свадьбы до "слалома" и "мертвой петли" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 59 : Фото
265486
  Богданова Светлана Вертолетный VIP-трансфер: удобство или престиж? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 56 : Фото
265487
  Миль Л. М. и др. Вертолеты. – Москва, 1867. – с.
265488
  Кондратьев П.В. Вертолеты / П.В. Кондратьев. – М, 1960. – 48с.
265489
   Вертолёты. – М., 1966. – 456с.
265490
   Вертолёты. – М., 1967. – 424с.
265491
  Гай Д.И. Вертолеты зовутся МИ / Д.И. Гай. – М., 1976. – 160с.
265492
  Коцебу Август фон Вертопрах : комедия в 3 действиях // Сын любви : драма в 5 действиях / Коцебу Август фон. – Изд. 3-е. – Москва : В тип. С. Селивановского, 1816. – [2], 160 с.
265493
  Голден Н.Ф. Вертушка / Н.Ф. Голден. – Свердловск, 1973. – 87с.
265494
  Абылкасымова М. Веру в сердце храню : стихи и поэмы : ["Отчизна это знает", "Памятник не молчит" : пер. с кирг. / М. Абылкасымова.; [ил.: Л. Поджидаева]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1968. – 120 с.
265495
  Абылкасымова М. Веру в сердце храню : стихи и поэмы : ["Отчизна это знает", "Памятник не молчит" : пер. с кирг. / М. Абылкасымова. – Фрунзе : Кыргызстан, 1971. – 96 с.
265496
  Богуславская Зоя Веруня и джентльмены : повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 7/8 (642/643). – С. 14-41. – ISSN 0132-2036
265497
  Величко В.А. Верую / В.А. Величко. – Москва, 1965. – 913с.
265498
  Величко В.А. Верую / В.А. Величко. – Москва
2. – 1976. – 608с.
265499
  Шкода В.Г. Верую в любовь / В.Г. Шкода. – Киев, 1990. – 108с.
265500
  Пантелеев Л. Верую...: Последние повести. / Л. Пантелеев. – Л., 1991. – 413с.
265501
  Рябинин Б. Верх-Исетский завод / Б. Рябинин. – Свердловск, 1948. – 176 с.
265502
  Старова В.С. Верх визначення папаверину у сечі з попереднім концентруванням міцелярною фазою додецилсульфату натрію / В.С. Старова, С.А. Куліченко // Тези доповідей Київської конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2022" : 26-28 жовт. 2022, Київ : [збірка тез доп.] / "Сучасні Тенденції 2022", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 79. – ISBN 978-966-999-298-7
265503
  Волошин М. Верхарн : судьба; творчество; переводы / Максимилиан Волошин. – Москва : Книгоиздат "Творчество", 1919. – 80 с.
265504
  Малаева Е.М. Верхеплиоценовые-плейстоценовые флоры Северной Камчатки и их значение для стратиграфии и палеогеографии : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Малаева Е.М. ;. – Москва, 1965. – 19 с.
265505
  Будько Євген Верхи на великому слоні // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-54 : фото
265506
  Лагоза Ігор Вікторович Верхи на козі : Фейлетони різних років; Літературно-художнє видання / Лагоза Ігор Вікторович. – Харків : Майдан, 2000. – 128с. – ISBN 966-7077-82-9
265507
  Рудяченко О. Верхи на Пегасі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 149). – С. 8-9


  Олександр Олексійович Ханжонков (1877 - 1945 рр.) - один із піонерів європейського кінематографа.
265508
  Якуніна А.О. Верхівка російського суспільства початку XX століття та формування монархічних ідей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 138-143. – ISSN 2077-1800
265509
  Предборський В.А. Верхівка тінізації структури як системна загроза національній безпеці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 7-17
265510
  Клименко Ю.О. Верхівнянський парк: історія створення та сучасний стан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено відомості про історію створення, баланс площі, ландшафти, таксономічний склад та розподіл озелененої площі Верхівнянського парку за переважаючими видами. Відмічено, що у ландшафтах та насадженнях парку відбулися зміни, що викривили його ...
265511
  Багмут І.А. Верхівці засніжених тундр : нариси / Ів Багмут. – Харків : Український робітник, 1935. – 207 с.
265512
   Верхне-Волжская этнологическая экспедиция. – Л., 1926. – 176с.
265513
  Максименков Г.А. Верхне-Метляевский клад / Г.А. Максименков. – Иркутск, 1960. – 44с.
265514
  Ноинский М. Верхне-палеозойские отложения на правом берегу Волги между д.Галаашиной и с.Катунки / М. Ноинский, 1932. – 132с.
265515
  Рухин Л.Б. Верхне-силурийские Tabulata Туркестанского хребта и Хан-Тенгри : Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук / Л.Б. Рухин. – Ленинград : Ленинградский Государственный ун-т, 1937. – 100с.
265516
  Покровский А. Верхне-Солтовский могильник / А. Покровский. – Москва : Тип. Мамонтова. – 27 с., 5 л. – Экз. деф. : отсутств. тит. л., обл.
265517
  Кипарисова Л.Д. Верхне-триасовые пластинчатожаберные Колымско-Индигирского края. / О. Кипарисова. – [Ленинград], 1936. – 71-136с.
265518
  Шварева Н.Я. Верхнебаденская флора Залесцев / Н.Я. Шварева; Отв. ред. Малиновский К.А. – Киев : Наукова думка, 1989. – 91с.
265519
  Скитова Ф.Л. Верхневишерские говоры Пермской области на современном этапе развития. : Автореф... Канд.филолс.наук: / Скитова Ф.Л.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР.Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 19л.
265520
  Помозов Ю.Ф. Верхневолжье / Ю.Ф. Помозов. – М-Л, 1963. – 352с.
265521
   Верхневолжье. – Ярославль, 1966. – 191с.
265522
  Соловьев В.Н. Верхневолжье / В.Н. Соловьев. – М., 1969. – 79с.
265523
   Верхневолжье. – Москва, 1975. – 111с.
265524
  Васьковский О.А. Верхневолжье в период Октябрьской революции и в первые годы Советской власти (1917-1925 гг.) / О.А. Васьковский, Л.И. Полесова. – Калинин, 1979. – 78с.
265525
  Макарова Л.Л. Верхнеграничные решения задач теории вытяжки листовых анизотропных неоднородных материалов : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Макарова Л. Л.; Моск. ин-т электрон. маш. строен. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
265526
  Котович В.М. Верхнегунибское поселение - памятник эпохи бронзы горного Дагестана. : к истории дагест. племен в конце III-II тысячелетиях до н. э. / Котович В.М. ; Дагест. филиал АН СССР, Ин-т истории, языка и литературы им. Гамзата Цадасы. – Махачкала : [б. и.], 1965. – 260 с., [5] л. ил.
265527
  Корзун В.П. Верхнедевонская щелочная вулканогенная формация Припятской впадины. / В.П. Корзун. – Минск, 1977. – 162с.
265528
  Быков И.Н. Верхнедевонские базальты юго-восточной части Воронежской антеклизы / И.Н. Быков. – Воронеж : изд-во ВГУ, 1975. – 136 с.
265529
  Водзинскас Э.В. Верхнедевонские доломиты Северной Литвы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.120 / Водзинскас Э.В.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
265530
  Криштофович А.Н. Верхнедевонские растения из Северо-Восточной части ловозерских Тундр Кольского полуострова / А.Н. Криштофович. – 693-699с. – Известия Академии Наук СССР 1937
265531
   Верхнедокембрийские отложения Сибирской платформы и их нефтегазоносность. – Москва, 1990. – 130с.
265532
  Колосов П.Н. Верхнедокембрийские палеоальгологические остатки Сибирской платформы / П.Н. Колосов. – М., 1982. – 94с.
265533
  Лагутенкова Н.С. Верхнедокембрийскиме отложения Волго-Уральской области и перспективы их нефтегазоносности. / Н.С. Лагутенкова, И.К. Чепикова. – М, 1982. – 112с.
265534
  Букатчук П.Д. Верхнедокмбрийские образования осадочного сехла юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.01 / Букатчук П.Д.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
265535
   Верхнедонской археологический сборник : сборник науч. тр. – Липецк : Успех-Инфо. – ISBN 5-88526-090
Вып. 2. – 2001. – 274, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд.
265536
   Верхнее и Среднее Поволжье в период феодализма : Межвузовский сборник. – Горький, 1985. – 96с.
265537
   Верхнее Поволжье в период разложения феодализма. – Ярославль, 1978. – 109с.
265538
  Тюрина И.М. Верхнее Поднепровье в эпоху неолита : Автореф... канд. ист.наук: / Тюрина И.М.; АН СССР. Ин-т археологии. – М., 1967. – 14л.
265539
   Верхнее Подонье. Археология. История : [сб.статей] / Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; Тул. региональное отд-ние Всерос. обществ. орг. ВООПИиК ; отв. ред. А.Н. Наумов. – Тула : Государственный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-10-0
Вып. 4. – 2009. – 246 с. : ил.
265540
   Верхнее Подонье: Археология. История : [сборник статей] / Андреев С.И. [и др.] ; [предисл. : М.П. Гласко, М.И. Гоняный, И.Л. Чернай] ; редкол. : О.В. Бурова, А.Н. Наумов, Н.К. Фомин ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. обществ. орг. ВООПИиК. – Тула : Государственный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-03-2
Вып. 3. – 2008. – 320 с. : илл. – К 65-летию со дня рождения Б.А. Фоломеева (1942-2001) и 25-летию со дня начала археолого-географических работ на Куликовом поле (1982-2007)
265541
   Верхнее Подонье: природа, археология, история : [сб. статей] : в 2-х томах / С.А. Андреев, О.В. Бригадирова, О.В. Швец, Н.Н. Абакумова, Е.М. и др. Волкова; Андреев С.А. [и др.] ; редкол. : О.В. Бурова, А.Н. Наумов, Н.К. Фомин ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. общественной орг-ции ВООПИиК. – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-03-2
Вып. 2, т. 1 : Природа. Археология. – 2007. – 208 с. : илл.
265542
   Верхнее Подонье: природа, археология, история : [сб. статей] : в 2-х томах / С.Н. Азбелев, Ю.В. Селезнев, А.В. Шеков, А.В. Журавель, А.А. и др. Булычев; Азбелев С.Н. [и др.] ; [редкол. : О.В. Бурова, А.Н. Наумов, Н.К. Фомин ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всероссийской общественной орг. ВООПИиК. – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-02-5
Вып. 2, т. 2 : История. – 2007. – 356 с. : илл.
265543
   Верхнее Подонье: Природа. Археология. История : [сб. статей] : в 2-х т. – Тула : ИНФРА. – ISBN 5-93869-043-9
Т. 1 : Природа. Археология. Музейная педагогика. – 2004. – 320 с. : илл., табл.
265544
   Верхнее Подонье: Природа. Археология. История : [сб. статей] : в 2-х т. – Тула : ИНФРА. – ISBN 5-93869-042-0
Т. 2 : История. Этнография. Искусствоведение. – 2004. – 319 с. : илл.
265545
  Зверуго Я.Г. Верхнее Понеманье в IX-XIII вв. / Я.Г. Зверуго. – Минск, 1989. – 207с.
265546
  Нечитайло А.Л. Верхнее Прикубанье в бронзовом веке / А.Л. Нечитайло. – Киев, 1978. – 151с.
265547
   Верхнее Прикубанье в эпоху средней бронзы : Автореф... канд. истнаук: 07.00.06 / Нечитайло А. Л,; АН УССР, Ин-т археол. – К., 1973. – 24л.
265548
  Кулева В Г. Верхнеказанские и татарские континентальные отложения Юго-Востока Русской платформы. / В Г. Кулева, . – Саратов, 1980. – 161с.
265549
  Кулева Г.В. Верхнеказанские и татарские континентальные отложения южной части Предуральского краевого прогиба. = (в пределах Оренбургского и юга Башкирского Приуралья) / Г.В. Кулева. – Саратов : Из-во Саратовского ун-та, 1975. – 165с.
265550
  Лаухин С.А. Верхнекайнозойские отложения и палеогеография Северного Приангарья в подземной кайнозое : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лаухин С. А.; МГУ, Геол. фак. Каф. ист. и регион. геол. – Москва, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
265551
  Дунаева Н.Н. Верхнекаменноугольные мшанки Донецкого бассейна и их стратиграфическое значение : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Дунаева Н.Н.; М-во выш.образование УССР. – Киев, 1955. – 17л.
265552
   Верхнекамский ТПК: проблемы формирования и развития : Сборник научных трудов. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1987. – 108 с.
265553
  Лермонтова Е.В. Верхнекембрийские трилобиты и брахиоподы Боще-куля : Северо-Восточный Казахстан / Е.В. Лермонтова. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 49с.
265554
  Лермонтова Е.В. Верхнекембрийские трилобиты и брахиоподы Боще-куля / Е.В. Лермонтова. – М., 1951. – 35с.
265555
  Ившин Н.К. Верхнекембрийские трилобиты Казахстана / Н.К. Ившин; Отв. ред. Борукаев Р.А. – Алма-Ата : АН КазССР
2 : Селетинский горизонт куяндинского яруса центрального Казахстана. – 1962. – 412с.
265556
   Верхнелатышский диалект. – Рига, 1989. – 149с.
265557
  Найдин Д.П. Верхнемеловые белемниты Русской платформы и сопредельных областей. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Найдин Д.П.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
265558
  Найдин Д.П. Верхнемеловые белемниты русской платформы и сопредельных областей. Антинокамансы, гониотейтисы и беломнеллокамаксы / Д.П. Найдин. – М., 1964. – 192с.
265559
  Никитин И.И. Верхнемеловые белемниты северо-восточного крыла Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук / Никитин И.И. ; МВССО СССР, КГУ. – Киев, 1960. – 22 с.
265560
  Гранник В.М. Верхнемеловые вулкано генно-осадочные формации Восточно-Сахалинских гор / В.М. Гранник. – Москва, 1978. – 164с.
265561
  Аскеров Ф.Г. Верхнемеловые и палеогеновые вулканические формации казахского прогиба (Малый Кавказ. : Автореф... наук: / Аскеров Ф.Г.; Совет Аз. инст. нефти и химии им.М.Азизбекова по прис. учен. степ. – Баку, 1966. – 25л.
265562
  Кузьмичева Е.И. Верхнемеловые и палеогеновые кораллы СССР / Е.И. Кузьмичева; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1987. – 186с.
265563
  Соломонов Б.М. Верхнемеловые и палеогеновые отложения Сиазаньского нефтеносного района и перспективы их нефтегазоносности. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Соломонов Б.М.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1964. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
265564
  Джабаров Г.Н. Верхнемеловые морские ежи Центрального Копет-Дага и их стратиграфическое значение / Г.Н. Джабаров; Под ред. Луппова Н.П. – Ашхабад : Туркменское из-во, 1964. – 115с.
265565
  Фогт Э. Верхнемеловые мшанки Европейской части СССР и некоторых сопредельных областей / Э. Фогт. – Москва : Московский университет, 1962. – 125с. – Перевод и редакция Найдина Д.П.
265566
  Оразбердыев Ч. Верхнемеловые остракоды Восточной Туркмении : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Оразбердыев Ч.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1975. – 24л.
265567
  Морозов Н.С. Верхнемеловые отложения междуречья Дона и Северного Донца и Южной части водно-донского водораздела. / Н.С. Морозов. – Саратов, 1962. – 178с.
265568
   Верхнемеловые отложения Южного Зауралья. – Свердловск, 1990. – 220с.
265569
  Криштофович А.Н. Верхнемеловые растения бассейна реки Колымы : Материалы по изучению Колымско-Индигирского края / А.Н. Криштофович; Гострест Дальстой. – Ленинград; Москва : ГОНТИ-НКТП-СССР, 1938. – 27с. – (Геология и геоморфология ; Вып. 15)
265570
  Ковалева А.Ф. Верхнемеловые спорово-пыльцевые комплексы Чулымо-Енисейской впадины. : Автореф... канд. биол.наук: / Ковалева А.Ф.; АН СССР. Зап.-Сиб. филиал. Томск. гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Новосибирск, 1953. – 15л.
265571
  Байковская Т.Н. Верхнемиоценовая флора Южного Приморья / Т.Н. Байковская ; АН СССР, Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Ленинград : Наука, Ленигр отд-ние, 1974. – 142 с. : ил. – Список лит.: с. 133-136
265572
  Семененко В.Н. Верхнемиоценовые молассы Альминского прогиба // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 39-57 : рис. – Библиогр.: 59 назв. – ISSN 0367-4290
265573
  Богачев В.В. Верхнемиоценовые униониды Кавказа / В.В. Богачев. – Санкт-Петербург : Типо-литография К. Биркенфельда, 1908. – С. 237-258, [2]. – Отд. оттиск из: Известия геологического комитета, Т. 27, № 140
265574
  Яцко И.Я. Верхненеогеновые униониды и палеогеография времени их обитания на Ю-З территории УССР : Дис... канд. геолого-минерад.наук: / Яцко И.Я.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1960. – 328л. – Бібліогр.:л.317-328
265575
  Сапельников В.П. Верхнеордовикские , силурийские и нижнедевонские пентамериды Казахстана : монография / В.П. Сапельников, Т.Б. Рукавишникова; Отв. ред. Ходалевич А.Н. – Москва : Наука, 1975. – 227с.
265576
  Налуцишин Б.Н. Верхнепалеозойская угленосная формация арктической части Тунгусского бассейна. (Общие закономерности строения, образования и изменения) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 135 / Налуцишин Б.Н. ; Ленингр. горный ин-т им. Г.В. Плеханова. – Ленинград, 1971. – 21с. – Бібліогр.:с.20-21
265577
  Горский И.И. Верхнепалеозойская фауна из Джунгарского Алатау / И.И. Горский, И.Л. Тимофеева; Отв. ред. Малявкин А.Н. – Петрозаводск : Карело-Финский Гос. ун-т, 1950. – 82с.
265578
  Черенков И.Н. Верхнепалеозойская флишевая формация Гиссаро-Алая. / И.Н. Черенков. – Душанбе, 1973. – 171с.
265579
  Черенков И.Н. Верхнепалеозойская флищевая формация Гиссаро-Алая. / И.Н. Черенков. – Душанбе, 1973. – 171с.
265580
  Нейбург М.Ф. Верхнепалеозойская флора Кузнецкого бассейна / М.Ф. Нейбург. – Москва-Ленинград
12, ч.3. – 1948
265581
  Хахлов В.А. Верхнепалеозойская флора севера Сибири / В.А. Хахлов; Ред. Ананьев А.Р. – Вып. 1. – Томск : Томский ун-т
Хвощевые. – 1964. – 114с.
265582
  Ярмолюк В.В. Верхнепалеозойские вулканогенные ассоциации и структурно-петрологические особенности их развития / В.В. Ярмолюк. – М., 1978. – 134с.
265583
   Верхнепалеозойские и мезозойские земноводные и пресмыкающиеся СССР : сборник. – Москва : Наука, 1968. – 144с.
265584
  Мороз В.Ф. Верхнепалеозойские магматические породы, метасоматиты и рудопроявления Нижнего Припрутья / В.Ф. Мороз. – Кишинев, 1984. – 100с.
265585
  Бетехтина О.А. Верхнепалеозойские неморские пелециподы (двустворки) Сибири и Восточного Казахстана / О.А. Бетехтина ; отв. ред. Л.А. Рагозин ; АН ССР, Сибирское отд-ние, Ин-т геологии и геофизики. – Москва : Наука, 1966. – 222 с. : 20 табл. + 2 вкл. л. – Библиогр.: с. 205-213
265586
  Богомаз В.М. Верхнепалеозойские отложения павлодарского прииртышья и перспективы их угленосности : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.15 / Богомаз В. М.; М-во геол. СССР, Всес. науч. иссл. геол. ин-т. – Л., 1974. – 24л.
265587
  Миклухо-Маклай Верхнепалеозойские фузулиниды Средней Азии. Фергана, Дарваз и Памир / Миклухо-Маклай; Ленинградский государственный ордена Ленина университет имени А.А. Жданова; Институт земной коры. – Ленинград, 1949. – 128с.
265588
  Шинкарев Н Верхнепалеозойский магматизм Туркестано-Алтая / Н Шинкарев. – Л., 1966. – 152с.
265589
  Борзияк И.А. Верхнепалеолитическая стоянка Гординешты I в Попрутье / И.А. Борзияк ; отв. ред. М.В. Аникович ; АН МССР, Отд. этнографии и искусствоведения. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 84 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 70-80
265590
  Кетрару Н.А. Верхнепалеолитическая стоянка Рашков 7 / Кетрару Н.А., Григорьева Г.В., Коваленко С.И. ; АН - Республика Молдова, Ин-т культурного наследия ; Центр Археологии ; Нац. музей археологии и истории Молдовы. – Кишинев : [ Business-Elita ], 2007. – 185 с. – ISBN 978-9975-9812-0-0
265591
   Верхнепермские и нижнетриасовые отложения Московской синеклизы. – Москва, 1984. – 139с.
265592
  Демин В.М. Верхнепермские и нижнетриасовые пестроцветы северо-восточной окраины Большого Донбасса : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Демин В. М.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1956. – 21л.
265593
  Кочеткова Н.М. Верхнепермские остракоды Западной Башкирии и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кочеткова Н.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Горно-геол. ин-т Башкирского филиала АН СССР. – Уфа, 1960. – 21л.
265594
  Сувейздис П.И. Верхнепермские отложения Польско-Литовской синеклизы. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Сувейздис П.И.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1962. – 16л.
265595
  Молин В.А. Верхнепермские спорово-пыльцевые комплексы севера Русской платформы / В.А. Молин, Н.А. Колода; Отв. ред. Сиверцева И.А. – Ленинград : Наука, 1972. – 77с.
265596
   Верхнеплиоценовые структуры депрессионных зон Азербайджана. – Баку, 1965. – 196с.
265597
  Шварц Т.В. Верхнеплиоцентовая история тектонического развития складок Западно-Туркменской впадины. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Шварц Т.В.; Акад.наук Туркм.ССР.Отдел.физ-тех.геол.и хим.наук. – Ашхабад, 1962. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
265598
  Фаталиев Р.А. Верхнесарматская флора горы Катар в междуречье Куры и Иори. : Автореф... канд. биол.наук: / Фаталиев Р.А.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1964. – 18л.
265599
   Верхнесерпуховский подъярус Донецкого бассейна : (Палеонтологическая характеристика). – Киев : Наукова думка, 1983. – 163с.
265600
  Чернышева Н.Е. Верхнесилурийские и девонские трилобиты Кузнецкого бассейна / Н.Е. Чернышева. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 72с.
265601
  Жилина Т.И. Верхнесысольский диалект коми языка / Т.И. Жилина. – М, 1975. – 268с.
265602
  Шварева Н.Я. Верхнетортонская флора Предкарпатья и горы Кортумовой : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шварева Н.Я. ; АН УССР. Ин-т ботаники. – Киев, 1965. – 23 с.
265603
  Дагис А.С. Верхнетриасовые брахиоподы Юга СССР / А.С. Дагис; Сиб.отд. АН СССР, Отв. ред. Макридин В.П. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 248с. : 31 Таблица
265604
  Троицкий В.И. Верхнетриасовые и юрские отложения Южного Узбекистана / В.И. Троицкий. – Л, 1967. – 312с.
265605
  Михеев В.С. Верхнечарская котловина : Опыт топологического изучения ландшафта. / В.С. Михеев; Отв.ред.В.Б.Сочава. – Новосибирск : Наука, 1973. – 143с.
265606
  Зыкина В.С. Верхнечетвертичные отложения и ископаемые почвы Новосибирского Приобья / В.С. Зыкина. – М., 1981. – 204с.
265607
  Химшиашвили Н.Г. Верхнеюрска фауна Грузии : Cephalopoda и Lamellibranchiata / Н.Г. Химшиашвили. – Тбилиси : АН ГССР, 1957. – 316с.
265608
  Сакс В.Н. Верхнеюрские и нижнемеловые белемниты Севера ССР / В.Н. Сакс, Т.И. Нальняева. – Л., 1964. – 168с.
265609
  Сакс В.Н. Верхнеюрские и нижнемеловые белемниты Севера ССР : Роды Pachyteuthis и Acroteuthis / В.Н. Сакс, Т.И. Нальняева. – Москва-Ленинград, 1966. – 215с.
265610
  Котигорошко В. Верхнє Потисся в давнину : 1 000 000 років тому - 10 сторіччя н.е. / Вячеслав Котигорошко ; МОН України ; Ужгород. нац. ун-т, Науково-дослід. ін-т карпатознавства. – Ужгород : Карпати, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-671-151-2
265611
  Калинаускайте Н. Верхние и нижние функции для устойчивых процессов с независимыми приращениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Калинаускайте Н.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 8л.
265612
  Калинаускайте Н. Верхние и нижние функции для устойчивых процессов с независимыми приращениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Калинаускайте Н.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 8л.
265613
  Исламова Х.Я. Верхние и нижние функции на топологических полуполях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Исламова Х.Я.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1971. – 15л.
265614
  Коянто Владимир Верхние люди подождут / Коянто Владимир. – М., 1976. – 192с.
265615
  Косточка А.В. Верхние оценки хроматических характеристик графов : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.09 / Косточка А. В.; АН СССР, Сиб. от-ние Спец. сов. К002.2301 в Ин-те матем. – Новосибирск, 1978. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
265616
   Верхний горизонт толщи мерзлых пород : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1991. – 99с.
265617
  Шур Ю.Л. Верхний горизонт толщи мерзлых пород и термокарст / Ю.Л. Шур. – Новосибирск, 1988. – 209с.
265618
  Кальницкий М. Верхний город / М. Кальницкий. – Київ : Укрреклама, 1998. – 128 с. – (Знакомтесь: Киев : путеводитель). – ISBN 966-7006-05-0
265619
  Дрыгант Д.М. Верхний докембрий -- нижний палозой Среднего Приднепровья. / Д.М. Дрыгант. – К, 1982. – 108с.
265620
  Власов Борис Игнатьевич Верхний докембрий Волыни : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.00.01 / Власов Борис Игнатьевич; АН УССР. Ин-т геологических наук. – К., 1979. – 22л.
265621
  Таскин А.П. Верхний докембрий Восточного Присаянья. (Стратиграфия, структура и основные черты развития) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Таскин А.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
265622
   Верхний докембрий Европейского севера СССР. – Сыктывкар, 1986. – 38с.
265623
   Верхний докембрий и палеозой Южного Урала. – Уфа, 1982. – 135с.
265624
  Петров Б.В. Верхний докембрий области сочленения Северо-Байкальского и Патомского нагорий. (Стратиграфия, тектоника, метаморфизм) : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Петров Б.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 20л.
265625
  Постникова И.Е. Верхний докембрий Русской плиты и его нефтеносность. / И.Е. Постникова. – М., 1977. – 222с.
265626
  Бирюлин И.Ф. Верхний и Средний Дон в Великой Отечественной войне : партийно-политическая работа в войсках и прифронтовых районах (июнь 1942 г. - март 1943 г.) / И.Ф. Бирюлин ; Воронежский гос. пед. ин-т. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1970. – 223 с.
265627
  Бирюлин И.Ф. Верхний и Средний Дон в Великой Отечественной войне / И.Ф. Бирюлин. – Воронеж, 1970. – 223с.
265628
  Гуслице Б.И. Верхний кайнозой Печорской низменности / Б.И. Гуслице, Э.И. Досева. – Сыктывкар, 1979. – 39-43с.
265629
   Верхний кайнозой Южного Сахалина. – Владивосток, 1988. – 76с.
265630
  Щеголев А.К. Верхний карбон Северного Кавказа в Зеленчук-Тебердинском междуречье : (флора, растительный покров, стратиграфия, палеогеография) / А.К. Щеголев. – Киев : Наукова думка, 1979. – 194с.
265631
  Фениксова В.В. Верхний койнозой юго-востока Западно-Сибирской низменности / В.В. Фениксова. – М, 1977. – 271с.
265632
  Цагарели А.Л. Верхний мел Грузии / А.Л. Цагарели. – Тбилиси, 1954. – 464с.
265633
  Трофимов Д.М. Верхний мел и палеоген юго-западной Сахары. (Стратиграфия и история развития) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 12 / Трофимов Д.М.; МГУ. – М., 1969. – 21л.
265634
  Алиюлла Х. Верхний мел и развитие фораминифер Малого Кавказа (Азербайджан) / Халил Алиюлла ; АН АзССР, Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Баку : Элм, 1977. – 233 с., [1] л. табл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 211-219
265635
   Верхний мел юга СССР. – Москва, 1986. – 226с.
265636
   Верхний Олонец - поселок лесорубов. – М.-Л., 1964. – 196с.
265637
  Замаренов А.К. Верхний палеозой Антюбинского Приуралья / А.К. Замаренов. – Алма-Ата, 1962. – 91с.
265638
  Устрицкий Виталий Иванович Верхний палеозой Арктики. (Биостратиграфия и биогеография) : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Устрицкий Виталий Иванович; АН СССР. Геол. фак. – Москва, 1967. – 37л. – Бібліогр.:с.35-37
265639
  Моссаковский А.А. Верхний палеозой Монголии = Монголын дээд палеозой / А.А. Моссаковский. – М, 1976. – 127с.
265640
  Масумов А.С. и др. Верхний палеозой Срединного и Южного Тянь-Шаня. / А.С. и др. Масумов. – Ташкент, 1978. – 176с.
265641
  Миклухо-Маклай Верхний палеозой Средней Азии. / Миклухо-Маклай. – Л., 1963. – 330с.
265642
  Павлов С.Ф. Верхний палеозой Тунгусского бассейна / С.Ф. Павлов. – Новосибирск, 1974. – 170с.
265643
  Амирханов Х.А. Верхний палеолит Прикубанья / Х.А. Амирханов ; отв. ред. В.П. Любин ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1986. – 111, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 110-112
265644
  Васильевский Р.С. Верхний палеолит Южного Приморья / Р.С. Васильевский, С.А. Гладышев. – Новосибирск, 1989. – 181с.
265645
   Верхний плейстоцен. – Москва : Наука, 1966. – 284с.
265646
   Верхний плейстоцен : Стратиграфия и абсолютная геохронология. – Москва : Наука, 1966. – 284с.
265647
   Верхний плиоцен бассейна Верхнего Дона. – Воронеж : ВГУ, 1985. – 144 с.
265648
  Попов Г.И. Верхний плиоцен Туркмении. Стратиграфия, палеонтология, палеогеография и история геологического развития. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Попов Г.И.; Саратов. гос. ун-т. – Ашхабад, 1967. – 64л.
265649
  Герасимов П.А. Верхний подъярус волжского яруса центральной части Русской платформы : Палеонтолого-стратиграфическое и литологическое исследование / П.А. Герасимов; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1969. – 148с.
265650
  Махнач А.С. Верхний протерозой Припятской впадины. / А.С. Махнач. – Минск, 1980. – 91с.
265651
  Келлер Б.М. Верхний протерозой Русской платформы / Б.М. Келлер. – М, 1968. – 102с.
265652
   Верхний рифей и венд западного склона Среднего Урала / Б.Д. Аблизин, М.Л. Клюжина, Ф.А. Курбацкая, А.М. Курбацкий; [Б.Д. Аблизин и др. ; отв. ред. В.Е. Хаин, Б.И. Чувашов ; АН СССР, Урал. науч. центр, Ин-т геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого]. – Москва : Наука, 1982. – 140 с. : ил. + 1 отд. л. ил. – Библиогр.: с. 135-139
265653
  Козлов В.И. Верхний рифей и венд Южного Урала / В.И. Козлов. – Москва, 1982. – 128с.
265654
  Зосимович В.Ю. Верхний эоцен, олигоцен и миоцен субпаратетиса : Автореф... доктор геолого-минералог.наук: 04.00.09 / Зосимович В.Ю.; АН Украины. Ин-тут геологич. наук. – К., 1992. – 61л.
265655
  Власов А.Е. Верхний этаж / А.Е. Власов. – Ленинград, 1983. – 138с.
265656
  Шпирко В. Верхні оцінки ймовірності банкрутства страхових компаній для функцій розподілу з "важкими хвостами" / В. Шпирко, Ю. Рубаник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-51. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У класичній моделі ризику нерівність Лундберга забезпечує і верхню межу, і апроксимацію до ймовірності банкрутства страхових компаній, але у випадку, коли існують моменти функції розподілу суми страхових виплат. У цій статті ми отримаємо верхню межу ...
265657
  Шпирко В. Верхні оцінки ймовірності банкрутства страхових компаній у випадку, коли страхові виплати мають розподіл Парето / В. Шпирко, Ю. Рубаник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-106. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Використовуючи метод чисельного інтегрування Григор"єва та Кукліна, визначено верхню межу ймовірності банкрутства у випадку, коли страхові виплати підлягають розподілу Парето. In this paper is derived an upper bound for the probability of ultimate ...
265658
  Куцир Т. Верхній полотняний одяг Опілля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 194-203. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
265659
  Муравьев И.С. Верхнкаменноугольные и нижнепермские отложения / И.С. Муравьев. – Казань, 1983. – 127с.
265660
  Байцар Андрій Верхня межа лісу в ландшафті полонина Боржава її охорона та оптимізація / Байцар Андрій, Байцар Ірина // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 32-38. – Бібліогр.: 11 назв.
265661
  Тимошенко Ю. Верхня межа моїх прагнень - чорнова робота в уряді, а не президентство: Кілька цікавих пасажів з інтерв"ю пані Прем"єр-міністра журналістові Всесвіт. служби Бі-Бі-Сі С .Рейнсфорд // Україна молода. – 2005. - 16 квіт.
265662
  Козак І.С. Верхня та нижня оцінки розподілу числа сходинок у випадковому (ОД)-векторі // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 80
265663
  Митра С.К. Верхняя атмосфера / С.К. Митра. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 640с.
265664
  Месси Х.С. Верхняя атмосфера / Х.С. Месси, Ф Р.Л. Бойд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 376 с.
265665
  Харгривс Дж.К. Верхняя атмосфера и солнечно-земные связи / Дж.К. Харгривс. – Л., 1982. – 351с.
265666
   Верхняя Волга. – Ярославль, 1964. – 72с.
265667
  Гусаковская Л.А. Верхняя Вольта / Л.А. Гусаковская. – М, 1975. – 40с.
265668
  Пономаренко В.М. Верхняя граница леса в горах южного Сихотэ-Алиня. : Автореф... канд. биол.наук: / Пономаренко В.М.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 23л.
265669
  Уфимцев Г.Ф. Верхняя Лена: тихая река, красные скалы и церкви : География. Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 18-20 : Фото. – ISSN 0016-7207
265670
   Верхняя мантия. – Москва : Мир, 1975. – 310с.
265671
   Верхняя мантия Земли. – Москва, 1964. – 422с.
265672
  Кузнецов А.А. Верхняя Сванети / А.А. Кузнецов. – Москва, 1974. – 143 с.
265673
  Соболь Ф.Я. Верхняя Сванетия : Социально-экономический очерк / Ф.Я. Соболь. – Москва-Ленинград, 1933. – 120с.
265674
  Мурзалиев К. Верхняя струна домбры : стихи / Кадыр Мурзалиев ;. – Москва : Советский писатель, 1976. – 160 с.
265675
   Верхняя юра и граница ее с меловой системой. – Новосибирск, 1979. – 215с.
265676
  Абдулкасумзаде М.Р. Верхняя юра Малого Кавказа в пределах Азербайджанской ССР : (стратиграфия и аммонитовая фауна) / М.Р. Абдулкасумзаде ; АН АзССР, Ин-т геологии им. И.М. Губкина. – Баку : Элм, 1988. – 184 с. – Библиогр.: с. 133-149
265677
   Верхняя юра побережья моря Лаптевых: межрегиональные корреляции и палеобстановки / Б.Л. Никитенко, В.Г. Князев, Е.Б. Пещевицкая, Л.А. Глинских // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 8. – С. 1496-1519 : рис. – Библиогр.: с. 1517-1519. – ISSN 0016-7886
265678
  Макогон В.В. Верхньовізейська глиниста товща - перпективний об"єкт пошуків сланцевого газу в Дніпровсько-Донецькій западині / В.В. Макогон, В.Т. Кривошеєв // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 1. – С. 73-82 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-3591
265679
   Верхньодніпровськ : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1980. – 142с.
265680
   Верхньоінгулецька зрощувальна система. – Київ, 1956. – 104с.
265681
  Клапчук В.М. Верхньокайнозойські відклади терасового комплексу долини гірського Пруту : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 115-120 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
265682
  Трофимович К. Верхньолужицька мова: історія та сучасність / Сербський ін-тут будишині; Наук. ред.: А.Івченко, Д.Шольце; Костянтин Трофимович. – Львів : Українські технології, 2003. – 220с. – ISBN 966-666-091-1
265683
  Сятковська Є. Верхньолужицький та польський образи старших членів сім"ї у зіставному діахронічному висвітленні // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 173-185. – ISSN 0203-9494
265684
  Грубрін Ю.Л. Верхньоміоценові та пліоценові алювіальні відклади правобережжя середнього Придніпров"я / Ю.Л. Грубрін, А.А. Голубицька, Ліпкіна-Кучинська // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 22-28. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 14)
265685
  Мельничук В.Г. Верхньоприп"ятський траповий комплекс нижнього венду та його міденосність // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 14-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
265686
  Дутка Г.І. Верховенство закону і верховенство права: взаємовиключення чи взаємопоєднання? // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 3-8. – ISSN 1563-3349
265687
  Дмитренко Т.С. Верховенство закону і режим законності // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 16-18. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
265688
  Костенко О. Верховенство закону чи моралі? Проблема правової футурології // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 173-178. – ISSN 2306-9082
265689
  Мяловицька Н.А. Верховенство Конституції в системі національного права / Н.А. Мяловицька, П.В. Пушкар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-9. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Присвячено проблемам здійснення конституційного правосуддя, спрямованого на забезпечення верховенства Конституції. Зокрема, зосереджується увага на контролі за конституційністю нормативно-правових актів і процедурі офіційного тлумачення Конституції та ...
265690
  Подорожна Т. Верховенство Конституції у правовій системі держави: теоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 11 (215). – С. 72-75
265691
  Терлецький Д. Верховенство Конституції України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 505-509
265692
  Фесенко Є.В. Верховенство Конституції України і проєкт Кримінального кодексу України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (218). – С. 54-61. – ISSN 2308-9636
265693
  Багрій О.І. Верховенство конституції України: принцип, концепція, доктрина (український підхід та європейський вимір) // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 59-63. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
265694
  Бориславська О. Верховенство конституції чи верховенство права: деякі питання відновлення дії окремих положень Конституції України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 48-57. – ISSN 2310-6158
265695
  Гудзь Т. Верховенство Конституції як принцип засад конституційного ладу України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 154-156
265696
  Подорожна Т.С. Верховенство конституції як складова верховенства права: проблеми конституціоналізації правового порядку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 61-64. – ISSN 2219-5521
265697
  Зубарева А. Верховенство міжнародного права і права людини // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 111-122. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
265698
  Пелих Н. Верховенство права-вихідний принцип у діяльності працівників міліції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.88-91. – ISSN 0132-1331
265699
  Луспеник Д. Верховенство права - "новий" старий принцип цивільного судочинства: співвідношення із принципом законності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – C. 9-20. – ISSN 1026-9932
265700
  Малютін І.А. Верховенство права - верховенство справедливості // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 142-145
265701
  Дем"янова О.В. Верховенство права - імператив цивільного процесу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 11-19


  Досліджено феномен верховенства права стосовно цивільного процесу. Аналізуються різні підходи до визначення місця верховенства права в правовій системі. Робиться висновок про необхідність розгляду верховенства права в якості імперативу цивільного ...
265702
  Ткачук О. Верховенство права - новий "старий" принцип цивільного судочинства: співвідношення із принципом законності / О. Ткачук, Д. Луспеник // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 50-66
265703
  Мелех Л.В. Верховенство права - основний принцип законності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 65-73. – (Юридична ; Вип. 2)
265704
  Павлушко О.О. Верховенство права - основоположний принцип правової держави // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 250-253. – ISBN 978-966-7166-36-6
265705
  Котюк І. Верховенство права - традиційні уявлення та фактичний зміст / І. Котюк, О. Котюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Звертається увага на причини, що зумовлювали традиційне національне розуміння верховенства права, і розкривається його фактичний зміст та особливості впливу на подальший розвиток правової системи України. Освещаются причины, которые преобладали в ...
265706
  Котюк І. Верховенство права - це мета, а засада законності один із засобів ії досягнення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 травня (№ 17/18). – С. 18-21. – ISSN 1992-9277
265707
  Головатий С. Верховенство права : у 3-х книгах / Сергій Головатий. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-397-0
Кн. 1 : Від ідеї - до доктрини. – 2006. – 30,624с.
265708
  Головатий С. Верховенство права : у 3-х книгах / Сергій Головатий. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-399-4
Кн. 2 : Від доктрини - до принципу. – 2006. – с.47-55,625-1276
265709
  Головатий С. Верховенство права : у 3-х книгах / Сергій Головатий. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-400-7
Кн. 3 : Український досвід. – 2006. – с.61-63,1277-1747
265710
  Таманага Б. Верховенство права = On the rule of law. History. Politics. Theory : Історія. Політика. Теорія / Браян Таманага; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 208с. – ISBN 978-966-518-406-5
265711
   Верховенство права (доповідь, схвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні 25-26 березня 2011 року) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 168-184. – ISSN 0132-1331
265712
  Головатий С. Верховенство права (правовладдя): як його тлумачить Венеційська Комісія // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 155-167. – ISSN 0132-1331
265713
   Верховенство права в адвокатській діяльності // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 32-34.
265714
  Тимощук В. Верховенство права в адміністративній процедурі // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 285-288.
265715
  Пасенюк О. Верховенство права в адміністративному судочинстві // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 197-200.
265716
  Писаренко Н.Б. Верховенство права в адміністративному судочинстві: від доктринальної ідеї до практичної імплементації // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 134-145. – ISSN 1993-0909
265717
  Максимов С. Верховенство права в державному управлінні // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 288-295.
265718
  Кухенний Є. Верховенство права в діяльності Президента України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 295-298.
265719
  Гетьман А.П. Верховенство права в інституті управління природокористуванням та охороною довкілля // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 2-8. – ISSN 2413-7189
265720
  Рабінович П.М. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького Суду // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 9-11
265721
  Рабінович П. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького суду та Конституційного Суду України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 210-221.
265722
  Рабінович П. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького Суду та Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-46
265723
  Селіванов А.О. Верховенство права в конституційному правосудді = The supreme of law in the constitutional judgement : analysis of the constitutional jurisdiction : аналіз конституційної юрисдикції : [предмет конституційного права у вимірі конституційної юрисдикції] / професор А.О. Селіванов. – Київ ; Харків : Академія правових наук України, 2006. – 400 с. : іл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. – Бібліогр.: с. 396-397. – ISBN 966-581-619-5
265724
  Рева Р. Верховенство права в конституційному судочинстві // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 361-366.
265725
  Мазур О. Верховенство права в міжнародних відносинах / О. Мазур, Г. Бортун // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5 (245). – С. 36-43. – ISSN 2308-9636


  Верховенство права забезпечує рівне застосування норм міжнародного права і принципів здійснення правосуддя щодо всіх держав і їхнє рівне дотримання. Дотримання принципу верховенства права сприяє забезпеченню сприятливих умов для досягнення цілей ...
265726
  Гаудер П. Верховенство права в реальному світі / Пол Гаудер ; пер. з англ.: [Д. Вовк та ін. ; наук. ред. Д. Вовк]. – Харків : Право, 2018. – 389, [3] с. : іл., табл. – Пер. изд.: Rule of law in the real world / Paul Gowder. 2016. – Бібліогр.: с. 362-390. – ISBN 978-966-937-494-3
265727
  Петришин О.В. Верховенство права в системі дії права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 18-30. – ISSN 0201-7245
265728
  Колодій А. Верховенство права в системі законодавства / А. Колодій, Н. Пелих // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 139-147.
265729
  Гузела М. Верховенство права в системі засад кримінального провадження / М. Гузела, О. Несімко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 231-235. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
265730
  Петришин О. Верховенство права в системі правового регулювання суспільних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 24-36. – ISSN 0132-1331
265731
  Куровська І.А. Верховенство права в сучасному міжнародному праві: актуальні питання : монографія / Ілона Куровська ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Людмила, 2019. – 502, [1] с. – Бібліогр.: с. 461-502. – ISBN 978-617-8071-26-4
265732
  Ноговіцина Ю. Верховенство права в Україні як складова інтеграційного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 115-119. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  У даній статті автор розглядає верховенство права як одну з політико-правових передумов вступу України до ЄС. Автор аналізує джерела цього принципу в європейському законодавстві, а також наводить різні доктринальні погляди на трактування таких понять ...
265733
  Пошва Б. Верховенство права в Україні: бути чи не бути? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 22-28 червня (№ 25). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
265734
  Футей Б. Верховенство права в Україні: крок уперед чи назад? // Конференція Дмитра Штогрина : зб. матеріалів / [відп. ред., передм. та упоряд.: С.М. Квіт]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – С. 295-308. – ISBN 978-966-518-773-8
265735
  Серьогін С.В. Верховенство права в Україні: проблеми розуміння та застосування : монографія / С.В. Серьогін. – Дніпропетровськ : Грані, 2014. – 121, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 118-121. – ISBN 978-966-8841-95-8
265736
  Пошва Б. Верховенство права в Україні: ще раз про "перемогу" чи колапс? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 березня (№ 9)
265737
  Дем"янова О.В. Верховенство права в цивільному судочинстві: змістовні положення в контексті приватних та публічних засад регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 143-147. – ISSN 2219-5521
265738
  Лазовскі А. Верховенство права Європейського Союзу: юридична авантюра, що окупилася // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 35-52. – ISSN 1026-9932
265739
  Рабінович П. Верховенство права з погляду Страсбурзького суду // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 40-44
265740
  Рабінович П.М. Верховенство права з позицій європейсько-міжнародного та українсько-конституційного судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-23
265741
  Паломбелла Джанлуиджи Верховенство права за рамками государства: неудачи, ожидаемые достижения и теория // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 2 (75). – С. 70-89. – ISSN 1812-7126


  В традиционном контексте международного права обращение к понятию "верховенство права" вызывает определённые сложности, особенно в тех случаях, когда обстоятельства требуют согласовать нормативные требования с правопорядками отдельных государств, ...
265742
  Скрипнюк О. Верховенство права і демократія концептуальні питання взаємозв"язку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 13-23. – ISSN 1993-0909
265743
  Беляневич О.А. Верховенство права і законність як принципи господарського процесуального права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 13-20. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджено співвідношення та взаємодія верховенства права і законності як принципів господарського процесуального права та проблеми їх реалізації у правозасто-совній діяльності господарських судів. В статье исследовано соотношение и ...
265744
  Тертишник В. Верховенство права і закону // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 87-92. – ISSN 0132-1331
265745
  Добіжа В.В. Верховенство права і закону: європейське та українське бачення / В.В. Добіжа, В.Г. Мазур // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 169-178. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
265746
  Пошва Б. Верховенство права і кваліфікаційне оцінювання суддів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 15-21 березня (№ 11). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
265747
  Стрижак А. Верховенство права і конституційне судочинство в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 62-72. – ISSN 0132-1331
265748
  Футей Б. Верховенство права і незалежність судочинства // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 147-154.
265749
  Дудар С.К. Верховенство права і право на суд, встановлений законом в аспекті реформування судової системи України // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 29-31. – ISBN 978-966-940-085-7
265750
  Козюбра М. Верховенство права і Україна // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 30-63. – ISSN 0132-1331


  Методологічні проблеми дослідження правової системи суспільства.
265751
  Міхно О.І. Верховенство права і функції адвоката під час припинення юридичними особами цивільно-правових договорів // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-31.
265752
  Фурса С. Верховенство права й інші принципи у виконавчому процесі України: актуальні питання (у контексті аналізу Проєкту Закону про примусове виконання рішень № 5660) / С. Фурса, Є. Фурса // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 177-191. – ISSN 1026-9932
265753
  Гаврилюк Р. Верховенство права людини на податки: філософсько-методологічні проблеми розуміння та обгрунтування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 84-95. – ISSN 1026-9932
265754
  Батраченко Т.С. Верховенство права на прикладі реалізації основних засад забезпечення кібербезпеки // "Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики", наук.-практ. конф. : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 27 трав. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів ; [ред. група: І.Г. Бережнюк, Д.О. Бочаров, В.В. Варава та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. – С. 123-127. – ISBN 978-966-328-187-2
265755
   Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Міжнар. студ. наук. конф., 14-15 травня 2010 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Студ. наук. т-во ; [уклад.: Лоджук М.Т. та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса : Фенікс, 2010. – 666, [2] с. – Текст: укр., рос., англ. – ISBN 978-966-438-263-9
265756
   Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література. – ISBN 978-966-419-279-5
Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – 2016. – 441, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
265757
   Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література. – ISBN 978-966-419-280-1
Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – 2016. – 407, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
265758
  Захарченко П.П. Верховенство права та верховенство закону: співвідношення на тлі тоталітарного минулого України // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 81-86. – ISBN 978-617-7069-57-6
265759
  Крусян А.Р. Верховенство права та верховенство прав людини як принципи сучасного українського конституціоналізму // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 31-37. – (Правознавство ; Вип. 427)
265760
  Прівальцева М. Верховенство права та верховенство прав людини: теорія та сучасна практика // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 112-113. – ISBN 978-966-301-169-1
265761
  Николина К. Верховенство права та електронна юридична процедура: аналіз співвідношення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 92-96. – (Юридичні науки ; вип. 4 (123)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено відповідність електронних процедур вимогам верховенства права, що на сьогодні є основним критерієм легітимності діяльності органів державної влади. Методологічну основу наукової роботи склали загальнонаукові та спеціально-юридичні методи, ...
265762
  Нестерович В.Ф. Верховенство права та забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 85-92. – ISSN 1996-5931
265763
  Волошина В.К. Верховенство права та законність як принципи кримінального провадження в розрізі практики Європейського Суду з прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 250-255. – ISSN 2219-5521
265764
  Луцький Р.П. Верховенство права та правопорядок в країнах Європейського союзу // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2023. – С. 41-47. – (Серія "Право" ; вип. 16 (28)). – ISSN 2078-6670
265765
  Полянський Т.Т. Верховенство права та принцип неприпустимості зловживання правом // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 41-47. – ISBN 978-966-438-135-9
265766
  Тертишник В. Верховенство права та референдна демократія // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 79-83.
265767
  Добрянська Н.Л. Верховенство права та судова практика Європейського Суду з прав людини стосовно України із забезпечення виконання судових рішень / Н.Л. Добрянська, А.А. Мелешевич // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
265768
  Пастухова Л. Верховенство права у забезпеченні реалізації міжнародно-правового статусу біжінців у країнах співдружності незалежних держав / Л. Пастухова, А. Шуміленко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 192-199. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
265769
  Кундельська С. Верховенство права у законодавстві України: онтологічні статуси // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 117-119. – ISSN 0132-1331
265770
  Прокопов Д. Верховенство права у контексті проблеми природного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 36-44. – ISSN 0132-1331
265771
   Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (11 груд. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – 176, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-225-2
265772
  Полешко А. Верховенство права у процесі державотворення : (з ІХ Всеукраїнської конференції в Острозькій академії) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 154-156. – ISSN 0132-1331
265773
  Носік В.В. Верховенство права у системі гарантій здійснення прав на землю в Україні // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 25-26
265774
  Безклубий І.А. Верховенство права у системі гарантій здійснення прав на землю в Україні // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 30-32
265775
  Чернега В. Верховенство права у сучасному цивільному процесуальному праві України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 256-257
265776
  Лобойко Л.М. Верховенство права у сфері кримінального судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 264-265.
265777
  Кельман М. Верховенство права у сфері правової теорії і практики України / М. Кельман, Р. Кельман // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 57-66. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
265778
  Котюк І. Верховенство права чи верховенство закону: що візме верх в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 28 квітня - 4 травня (№ 17). – С. 5. – ISSN 1992-9277
265779
  Кияниця І. Верховенство права як засада застосування Конституційним Судом України норм міжнародного права та рішень міжнародних організацій // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 43-56
265780
  Котюк І. Верховенство права як морально-етичний імператив // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 12-25 травня (№ 19/20)
265781
  Панченко О. Верховенство права як національний феномен правосвідомості народу // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 58-67
265782
  Федоренко В. Верховенство права як основний принцип системи конституційного права України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 91-100. – ISSN 1993-0909
265783
  Ніколенко Л.М. Верховенство права як основоположний принцип права та економіки // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 118-121. – ISBN 978-617-7605-90-3
265784
  Олещенко Ю. Верховенство права як основоположний принцип судочинства // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 357-361.
265785
  Братасюк М. Верховенство права як предмет осмислення у творчості А. Дайсі та Б. Кістяківського // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 225-231


  У статті висвітлюється в порівняльному аспекті принцип верховенства права у творчості А.Дайсі та Б. Кістяківського. Наголошено, що за суттю розуміння ними цього принципу збігається.
265786
  Петришин О. Верховенство права як принцип дії права. // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-58.
265787
  Безклубий І. Верховенство права як принцип сучасного правопорядку / І. Безклубий, К. Лукіша // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 117-127. – ISBN 978-966-306-020-4
265788
  Єресько Л. Верховенство права як результат судової практики: погляди А. Дайсі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 68-81. – ISSN 2308-9636
265789
  Демченко Сергій Верховенство права як складова ефективності судового контролю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 145-150
265790
  Рабінович П. Верховенство права як соціально-природний феномен (контури ідеалу) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 19-24. – ISSN 0132-1331
265791
  Анпілогов О.В. Верховенство права як фундаментальний принцип галузі адміністратного права / О.В. Анпілогов, А.І. Жукова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 72-79. – ("Право" ; вип. 34). – ISSN 2312-1661
265792
  Лукаш О.Л. Верховенство права як фундаментальний принцип державної влади в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 94-102.
265793
  Константий О.В. Верховенство права як ціннісна основа спеціалізованого адміністративного судочинства в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-68
265794
  Горобець К. Верховенство права як ціннісно-нормативний феномен // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 207-214. – ISSN 2227-7153
265795
  Оборотов Ю. Верховенство права як шлях до правової гармонії в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-11.
265796
  Головатий С. Верховенство права, або ж Правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 206-219. – ISSN 0132-1331
265797
  Головатий С. Верховенство права, або ж Правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки : Початок у №4 за 2010 р. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 64-76. – ISSN 0132-1331
265798
  Писаренко Н. Верховенство права, конвенційні гарантії справедливого суду та принципи адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 4. – С. 55-76. – ISSN 1026-9932
265799
  Козюбра М.І. Верховенство права, правова і соціальна держава: співвідношення // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 3-14
265800
  Головатий С.П. Верховенство права: глухі кути вітчизняної юридичної доктрини // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
265801
  Рабінович П. Верховенство права: доктринальні інтерпретації в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9. – С. 162-175. – ISSN 1026-9932
265802
   Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – 360 с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
265803
  Шаповал В. Верховенство права: міфи і реалії пострадянського праворозуміння // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 24-30.
265804
  Батан Ю. Верховенство права: поелементний підхід і виборче право // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 30-35. – ISBN 978-617-7069-57-6
265805
  Максимов С.І. Верховенство права: сівтоглядно-методологічні засади // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 27-35. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
265806
  Рабінович П. Верховенство права: сучасні вітчизняні підходи до інтерпретації / П. Рабінович, О. Луців // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 3-16. – ISSN 1993-0909
265807
  Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 6-18. – ISSN 0132-1331
265808
  Бердслі Л. Верховенство право // Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 57-85
265809
  Ізбаш К. Верховенство право як провідний принцип адміністративного судочинства / К. Ізбаш, Ю. Коломієць // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (27). – С. 63-68. – ISSN 2524-0129
265810
  Черемшина Марко Верховина / Черемшина Марко. – Київ
2. – 1929. – 204 с.
265811
  Патрус-Карпатський Верховина / Патрус-Карпатський. – К., 1978. – 88с.
265812
  Бурнашов Г.В. Верховина : путівник українською і російською мовами / Г.В. Бурнашов. – Ужгород : Карпати, 1986. – 71с.
265813
  Шумило Н. Верховинна естетка [Кобринська Наталія Іванівн] // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 286-288. – ISBN 966-7522-04-0
265814
   Верховино, мати моя. – Ужгород, 1962. – 207с.
265815
   Верховино, мати моя. – Ужгород : Карпати, 1967. – 166с. : альбом
265816
  Гетьман В.І. Верховино, мати моя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 29-31 : фото
265817
  Співак Б.І. Верховино, мати моя... / Б.І. Співак, О.І. Русин. – К., 1969. – 48с.
265818
  Вовчок В.Ю. Верховино, світку ти мій! : поезії / В.Ю. Вовчок. – Київ : Держвидав України, 1963. – 103 с.
265819
  Ломацький М. Верховино, світку ти наш : Нариси з Гуцульщини / Михайло Ломацький. – Ню Йорк : Говерля, 1960. – 288 с.
265820
  Ломацький М. Верховино, світку ти наш... / Михайло Ломацький. – Мюнхен
Частина 2. – 1960. – 288 с. : іл.
265821
  Древницкий В.Ю. Верховинская поэма. / В.Ю. Древницкий. – М., 1965. – 118с.
265822
  Сочка В. Верховинские напевы / В. Сочка. – Ужгород, 1961. – 38 с.
265823
  Гойда Ю.А. Верховинський край : поезії / Ю.А. Гойда. – Київ, 1950. – 116 с.
265824
  Поліщук В.П. Верховинські комісари / В.П. Поліщук. – Ужгород, 1978. – 314с.
265825
  Мусієнко Д.М. Верховинці / Д.М. Мусієнко. – Київ, 1959. – 124 с.
265826
  Мейгеш Ю.В. Верховинці : роман / Юрій Васильович Мейгеш. – Київ, 1961. – 396 с.
265827
  Мейгеш Ю.В. Верховинці / Ю.В. Мейгеш. – Київ, 1979. – 551 с.
265828
  Олексенко Г.С. Верховинці / Г.С. Олексенко. – Київ, 1979. – 182 с.
265829
  Мейгеш Ю.В. Верховинці / Ю.В. Мейгеш. – Ужгород : Карпати, 1987. – 606 с.
265830
  Мейгеш Ю.В. Верховинцы / Ю.В. Мейгеш. – Москва, 1968. – 407 с.
265831
  Пігуляк Єротей Верховиньскі згадки / Єротей Пігуляк. – Чернівці : З дpук. "Рускої Ради", під зарядом І. Захарка. – (Виданє "Рускої Бесїди" в Чернівцях ; Число 215-216 за 1910)
[Ч.] 2 : Над озером. – 1909. – 204 с. – На тит. арк.: Присвячую моїй донечцї Наталцї.


  На тит. арк. екслібрис-печатка Галини Сидоренко
265832
  Мисик В.О. Верховіття : поезії / Василь Олександрович Мисик. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 159 с.
265833
  Дмитренко О. Верховіть черещатого дуба : Глибини Шевченкового родоводу: Повість-пошук / О. Дмитренко, М. Шудря. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 120с. – (Бібліотека українця)
265834
  Савчук В. Верховна неповага або про деякі аспекти нівелювання Верховним Судом України питання рівності батьків у правах / В. Савчук, Я. Брич // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 20-21
265835
   Верховна Рада вдосконалила законодавство про національний спротив // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 28 січня (№ 16)
265836
  Коноваленко В. Верховна Рада дала зелене світло "піратам" в Україні // Інтелектуальна власність : метод. рек. до написання курсової роботи для студентів спец. 051 "Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика", освітнього рівня "Бакалавр" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії, макро- і мікроекон. ; [упоряд.: Вірченко В.В., Вітренко А.О., Лозова Г.М., Савчук Н.В.]. – Київ, 2018. – С. 17-19
265837
  Коноваленко В. Верховна Рада дала зелене світло "піратам" в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11
265838
   Верховна Рада завжди була та залишається місцем, де сприятимуть розвитку освіти та науки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 11 листопада (№ 213). – С. 1, 2


  Про урочисту церемонію вручення премій Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік.
265839
  Коваленко С. Верховна Рада звернулася до міжнародного співтовариства у зв"язку з агресією РФ та її планами визнати незаконні окупаційні утворення [парламентська хроніка] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 16 лютого (№ 30). – С. 1, 2
265840
  Томенко М. Верховна Рада підтримала вимоги журналістів // Голос України, 2003. – 17 квітня


  Основні положення ухваленого Верховною Радою Закону України "Про внесення змін до деяких законодав. актів України з питань забезпечення та безперешкодної реалізації права людини на свободу слова"
265841
  Лавренюк С. Верховна Рада ратифікувала угоду про спільний авіаційний простір з ЄС [парламентська хроніка] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 18 лютого (№ 32)
265842
  Букач В.В. Верховна Рада та Президент України у механізмі забезпечення конституційних політичних прав і свобод людини і громадянина в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 172-181. – ISSN 1563-3349
265843
  Кривенко Л.Т. Верховна Рада України / Л.Т. Кривенко. – Київ, 1997. – 46с.
265844
   Верховна Рада України : Інформаційний довідник / М. Ярош, О. Анікеєв, Е. Афонін, І. Здзеба, В. Литвинчук, В. Онищенко, А. Пивовар, С. Питюк, А. Погорєлова; Апарат ВРУ; Головне організаційне управління; Авт.: М. Ярош, О. Анікеєв, Е. Афонін, І. Здзеба, В. Литвинчук, В. Онищенко та ін.; Упоряд.: М. Ярош, А. Пивовар, А. Погорєлова. – Вип.2. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 160с. – ISBN 966-611-171-3
265845
   Верховна Рада України : Інформаційний довідник / Ю.В. Ясенчук, А.В. Пивовар, Н.М. Адамович, О.Ю. Анікєєв, В.В. Гайдук, В.А. Граб, М.І. та ін. Єрофєєв; Апарат ВРУ; Редкол.: В.О. Зайчук, Н.Г. Бабченко, Ю.Ю. Гундарєв, Л.М. Задорожня та ін.; Авт.-упоряд.: Ю.В. Ясенчук; А.В. Пивовар, Н.М. Адамович, О.Ю. Анікєєв, В.В. Гайдук та інш. – Вип.3. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 264с. – ISBN 966-611-490-9
265846
   Верховна Рада України IV скликання. Предвиборні програми. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2002. – 576с. – ISBN 966-95832-3-3
265847
   Верховна Рада України V скликання в обличчях (фракції, комітети, комісії) : [довідник]. – Київ : [б. в.], 2007. – 79, [2] с. : портр., табл. – ISBN 966-96357-4-8
265848
  Черпак Т.В. Верховна Рада України в системі відносин органів державної влади: компетенція, повноваження, функції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 161-169. – ISBN 966-628-132-5
265849
   Верховна Рада України восьмого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-018-9
Т. 1 : Перша сесія : 27 листоп. 2014 р. - 3 лют. 2015 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 854, [2] с.
265850
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-048-6
Т. 2 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3-13 лют. 2015 р. № 1-11 та позачергового засідання 2 берез. 2015 р. – 2016. – 662, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265851
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-045-5
Т. 3 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3 берез. - 10 квіт. 2015 р. № 12-27. – 2016. – 734, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265852
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-049-3
Т. 4 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 21 квіт. - 20 трав. 2015 р. № 28-41. – 2016. – 727, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265853
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-053-0
Т. 5 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 21 трав. - 19 черв. 2015 р. № 42-55. – 2016. – 790, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265854
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-076-9
Т. 6 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 30 черв. - 31 серп. 2015 р. № 56-67. – 2016. – 694, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265855
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-073-8
Т. 7 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 1 верес. - 8 жовт. 2015 р. № 1-16. – 2016. – 693, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265856
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-066-0
Т. 8 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 9 жовт. - 12 листоп. 2015 р. № 17-28. – 2016. – 630, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265857
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-080-6
Т. 9 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 13 листоп. - 11 груд. 2015 р. № 29-41 та позачергового засід. 17 груд. 2015 р. – 2016. – 631, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265858
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-088-2
Т. 10 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 22 груд. 2015 р. - 2 лют. 2016 р. № 42-53. – 2017. – 623, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265859
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-091-2
Т.11 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 2 лют. - 17 берез. 2016 р. № 1-16. – 2017. – 749, [2] с. – Cер. засн. в 2007 р.
265860
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-092-9
Т. 12 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 18 берез. - 21 квіт. 2016 р. № 17-33. – 2017. – 878, [2] с. – Cер. засн. в 2007 р.
265861
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-095-0
Т. 13 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 22 квіт. - 2 черв. 2016 р. № 34-50. – 2017. – 838, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265862
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-099-8
Т. 14 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3 черв. - 15 лип. 2016 р. № 51-69. – 2017. – 766, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265863
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-106-3
Т. 15 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 6-23 черв. 2016 р. № 1-12 та позачергового засідання 29 вересня 2016 р. – 2017. – 695, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265864
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-104-9
Т. 16 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 4 жовт. - 1листоп. 2016 р. № 13-26. – 2017. – 758, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265865
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-105-6
Т. 17 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 2 листоп. - 7 груд. 2016 р. № 27-39. – 2017. – 678, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265866
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верх. Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-112-4
Т. 18 : П"ята сесія: зб. стеногр. бюлетенів : 8 груд. 2016 р. - 20 січ. 2017 р. № 40-53. – 2017. – 742, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265867
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верх. Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-117-9
Т. 19 : Шоста сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 7 лют. - 15 берез. 2017 р. №1-15. – 2017. – 702, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265868
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верх. Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-114-8
Т. 20 : Шоста сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 16 берез. - 6 квіт. 2017 р. №16-29. – 2017. – 726, [2] с. – Сер. засн. 2007 р.
265869
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів пленар. засідань Верховної Ради України / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів")
№ 1 : Шоста сесія : засідання 30-42, 7 квіт.-19 трав. 2017 р., т. 21. – 2018. – 735, [1] с. – Сер. засн. в 2017 р.
265870
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів пленар. засідань Верховної Ради України / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів")
№ 2 : Шоста сесія : засідання 43-55, 23 трав.-20 черв. 2017 р., т. 22. – 2018. – 686, [1] с. – Сер. засн. в 2017 р.
265871
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів пленар. засідань Верховної Ради України / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів")
№ 3 : Шоста сесія : засідання 56-65, 21 черв.-14 лип. 2017 р., т. 23. – 2018. – 606, [2] с. – Сер. засн. в 2017 р.
265872
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів пленар. засідань Верховної Ради України / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво
№ 4 : Сьома сесія : засідання 1-12, 5 верес.-3 жовт. 2017 р., т. 24. – 2018. – 790, [2] с. – Книга описана за обкл. - Назва тит. арк.: Збірник стенографічних бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України : восьме скликання : сьома сесія : Засідання 1-12 : 5 вересня - 3 жовтня 2017 року
265873
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів пленар. засідань Верховної Ради України / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво
№ 5 : Сьома сесія : засідання 13-28, 4 жовт.-10 листоп. 2017 р., т. 25. – 2018. – 758, [2] с.
265874
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів пленар. засідань Верховної Ради України / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво
№ 6 : Сьома сесія : засідання 29-39, 14 листоп. - 7 груд. 2017 р., т. 26. – 2018. – 678, [2] с. – Кн. описана за обкл. - На звороті тит. арк. також зазнач.: Офіц. збірник. Засн. у груд. 2017. Періодичність 8 номерів на рік
265875
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів пленар. засідань Верховної Ради України / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво
№ 7 : Сьома сесія : засідання 40-51, 19 груд.- 19 січ. 2018 р., т. 27. – 2018. – 630, [2] с. – Кн. описана за обкл. - На звороті тит. арк. також зазнач.: Офіц. збірник. Засн. у груд. 2017. Періодичність 8 номерів на рік
265876
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів пленар. засідань Верховної Ради України / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво
№ 8 : Восьма сесія : засідання 1-15, 6 лют.- 14 берез. 2018 р., т. 28. – 2018. – 734, [2] с. – Кн. описана за обкл. - На звороті тит. арк. також зазнач.: Офіц. збірник. Засн. у груд. 2017. Періодичність 8 номерів на рік
265877
  Макогон О. Верховна Рада України дала команду - трудовій міграції рухатися на місці / О. Макогон, Л. Грузінова // Юридична газета. – Київ, 2016. – 11 жовтня (№ 41). – С. 26-27
265878
   Верховна Рада України дванадцятого скликання 1990-1994 роки. – Київ : Кий, 1998. – ISBN 9667161188
265879
  Штепа С. Верховна Рада України і вирішення проблем депортованих: парламентські слухання 2000 року // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 241-246. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
265880
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-037-0
Т. 1 : Перша сесія. Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 12 груд. 2012 р. - 11 січ. 2013 р. №1-6 ; 22 лют. - 17 квіт. 2013 р. №1-13. – 2016. – 750, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265881
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-036-3
Т. 2 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів :18 квіт. - 24 трав. 2013 р. № 14-28. – 2016. – 783, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265882
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-039-4
Т. 3 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 4 черв. - 5 лип. 2013 р. № 29-46. – 2016. – 870, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265883
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-041-7
Т. 4 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3 верес. - 10 жовт 2013 р. № 1-16. – 2016. – 846, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265884
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-043-1
Т. 5 : Третя сесія. Позачергова сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 22 жовт. 2013 р. - 16 січ. 2014 р. №17-43 ; 28-29 січ. 2014 р. – 2016. – 783, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265885
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-044-8
Т. 6 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 4 лют. - 15 берез. 2014 р. № 1-11. – 2016. – 759, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265886
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-049-3
Т. 7 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 17 берез. - 15 квіт. 2014 р. № 12-28. – 2016. – 727, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265887
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-068-4
Т. 8 : Четверта сесія. : зб. стеногр. бюлетенів : 16 квіт. - 20 трав. 2014 р. № 29-43. – 2016. – 678, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265888
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-081-3
Т. 9 : Четверта сесія. : зб. стеногр. бюлетенів : 29 трав.- 20 черв. 2014 р. №44-56. – 2016. – 742, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265889
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-072-1
Т. 10 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 1 лип. - 2 верес. 2014 р. №57-73. – 2016. – 734, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265890
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-072-1
Т. 11 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 2 верес. - 20 жовт. 2014 р. № 1-5 та позачергові. – 2016. – 294, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265891
  Литвин В. Верховна Рада України у дзеркалі вітчизняних ЗМІ: регіональний вимір // Голос України, 2004. – 20 квітня


  Із виступу Голови Верховної Ради України на коференції для регіональних ЗМІ "Відкритість парламенту України: регіональний вимір" 14 квіт. 2004 р.
265892
  Колесніченко-Братунь Верховна Рада України у розрізі гендерних проблем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 70-72
265893
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-873-1
Т. 22 : IШоста сесія, 7 липня - 30 серпня 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 645, [11] с.
265894
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-884-7
Т. 23 : Cьома cесія, 7 вересня - 6 жовтня 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 689, [17] с.
265895
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське видавництвово. – ISBN 978-966-611-885-4
Т. 24 : Сьома сесія, 7 жовтня - 5 листопада 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 671, [17] с.
265896
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт. / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-890-8
Т. 25 : Cьома сесія, 16 листопада - 3 грудня 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 751, [14] с.
265897
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-895-3
Т. 26 : Сьома сесія, 14 грудня 2010 - 14 січня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 857, [29] с.
265898
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-902-8
Т. 27 : Восьма сесія, 1 лютого - 2 березня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 724, [24] с.
265899
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-908-0
Т. 28 : Восьма сесія, 3 березня - 6 квітня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 714, [17] с.
265900
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-917-2
Т. 29 : Восьма сесія, 7 квітня - 13 травня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 763, [19] с.
265901
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-918-9
Т. 30 : Восьма сесія, 17 травня - 14 червня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 753, [27] с.
265902
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-921-9
Т. 31 : Восьма сесія, 15 червня - 8 липня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 793, [19] с.
265903
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-934-9
Т. 32 : Дев"ята сесія, 6 вересня - 4 жовтня 2011 року : [засідання 1-12] / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2014. – 726, [22] с.
265904
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-939-4
Т. 33 : Дев"ята сесія, 5 жовтня - 2 листопада 2011 року : [засідання 13-25] / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2014. – 710, [20] с.
265905
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.О. Зайчук (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-005-9
Т. 34 : Дев"ята сесія, 3 листопада - 9 грудня 2011 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 807, [1] с.
265906
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-013-4
Т. 35 : Дев"ята сесія, 20 груд. 2011 р. - 13 січ. 2012 р. / [ред.: Н.М. Молчанова]. – 2015. – 647, [1] с.
265907
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт : [офіц. видання] / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін. ]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-015-8
Т. 36 : Десята сесія, 7 лют. - 14 берез. 2012 р. / [ред.: Н.М. Молчанова]. – 2015. – 799, [1] с.
265908
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-019-6
Т. 37 : Десята сесія, 15 берез. - 11 квіт. 2012 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 782, [2] с
265909
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-017-2
Т. 38 : Десята сесія, 12 квіт. - 18 трав. 2012 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 798, [2] с.
265910
   Верховна Рада України шостого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-031-8
Т. 39 : Десята сесія : зб. стеногр. бюлетенів, 22 трав. - 8 черв. 2012 р. № 37-47. – 2016. – 679, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265911
   Верховна Рада України шостого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-035-6
Т. 40 : Десята сесія. Позачергова сесія : зб. стеногр. бюлетенів, 19 черв. - 6 лип. 2012 р. № 48-59 ; 30 лип. 2012 р. – 2016. – 718, [2] с.
265912
   Верховна Рада України шостого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-039-4
Т. 41 : Одинадцята сесія : зб. стеногр. бюлетенів, 4 верес. - 6 груд. 2012 р. № 1-15. – 2016. – 934, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
265913
  Швець В. Верховна Рада України як суб"єкт земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 114-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
265914
  Швець В. Верховна Рада України як суб"єкт земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 114-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
265915
  Швець В. Верховна Рада України як суб"єкт земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 114-119. – ISSN 0132-1331
265916
  Словська І. Верховна Рада України як суб"єкт конституційно-правової відповідальності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 204-210. – ISSN 0132-1331
265917
  Дем"янчук В.А. Верховна Рада України як суб"єкт формування та реалізації державної антикорупційної політики // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 76-83. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
265918
  Жукова Т.В. Верховна Рада України: шляхи подальшого розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Окреслено характерні тенденції, що притаманні явищу парламентаризму в Україні, зокрема її парламенту - Верховній Раді України. Акцентується увага на таких моментах: в нашій державі конституційні повноваження та роль парламенту в політичній системі ...
265919
  Сас О. Верховна Рада Української РСР - безпосередня попередниця сучасного українсьеого парламенту // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 20-22
265920
  Нижник В.Є. Верховна Рада Української РСР - найвищий орган державної влади Радянської України / В.Є. Нижник. – Київ : [Київська обл. друк], 1951. – 24 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
265921
  Яковенко Д.Т. Верховна Рада Української РСР - найвищий орган державної влади республіки. / Д.Т. Яковенко. – К., 1959. – 44с.
265922
  Гончаренко В. Верховна Рада УРСР за Конституцією Української РСР 1978 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 111-119. – ISSN 1993-0909
265923
   Верховна Рада УРСР. Сесія 5. ювілейна. – К., 1954. – 159с.
265924
  Самойленко Ю. Верховна рада: на порядку денному - проблеми екології // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С.12-13. – ISSN 0131-6001


  Проведення екологічної експертизи законотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої
265925
  Чалий С. Верховна Рада: хроніка падіння // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-47. – ISSN 1812--514Х
265926
  Новоселова Е.В. Верховная власть древних держав Латинской Америки в отечественной исторической науке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 8. – С. 86-96. – ISSN 044-748Х


  В статье анализируется процесс изучения верховной власти в державах доколумбовой Америки (у инков, ацтеков и майя) отечественной исторической наукой с момента возникновения интереса к данной тематике вплоть до наших дней. Рассматриваются основные ...
265927
  Воробйов М.П. Верховний голос / М.П. Воробйов. – Київ : Дніпро, 1991. – 303 с.
265928
  Рзаєв Р. Верховний Суд Азербайджанської Республіки в системі державної влади і судової влади // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 101-104. – ISSN 1026-9932
265929
  Касьянов І.. Верховний Суд по-новому: найвагоміші топ-5 рішень ВС, що демонструють зміну парадигми // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 49). – С. 10-11
265930
  Валько В. Верховний Суд продовжує рятувати від тюрми суддів, засуджених за хабарі Антикорсудом // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 серпня (№ 32/33). – С. 7. – ISSN 1992-9277
265931
  Ригіна О. Верховний суд США під головуванням Ч.Е. Хьюза (1930–1941) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 47-53. – (Серія юридична ; Вип. 49)
265932
  Ригіна О.М. Верховний Суд США як вища апеляційна інстанція держави: питання історії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 50-55. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
265933
  Саломатін О. Верховний Суд США: основні етапи захисту конституційних прав громадян // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 113-121
265934
  Видай Т. Верховний Суд та корпоративні спори. Що нового // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 16-17
265935
   Верховний Суд України - 90 років = The supreme court of Ukraine 90th anniversary / [упоряд. А.Б. Бень ; редкол. : П.П. Пилипчук (голова колегії) та ін.]. – Київ : Істина. – ISBN 978-966-8909-93-1
Кн. 1. – 2012. – 231, [1] с. : іл. – На обкл. та корінці: 90 років 1923-2013. - Анотації в підрядк. прим. англ.
265936
   Верховний Суд України - 90 років = The supreme court of Ukraine 90th anniversary / [упоряд. А.Б. Бень ; редкол.: П.П. Пилипчук та ін.]. – Київ : Істина. – ISBN 978-966-8909-94-8
Кн. 2 : Повоєнна історія в особах і подіях. – 2012. – 201, [7] с. : іл. – На обкл. та корінці: 90 років 1923-2013 - Анотації в підрядк. прим. англ.
265937
  Сердюк В.В. Верховний суд України в системі розподілу функцій влади : монографія / В.В. Сердюк. – Київ : Істина, 2007. – 232с. – ISBN 966-7613-98-4
265938
  Сердюк В.В. Верховний Суд України і реформування системи правосуддя: організаційно-правовий аспект // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 6 (118). – С. 35-41
265939
   Верховний Суд України: історія і сьогодення, портрети й події. – Москва : ІнЮре, 2001. – 320 с. – ISBN 966-7752-64-Х
265940
  Письменний Д.П. Верховний Суд України: питання вдосконалення діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2013. – № 3 (88). – С. 117-124
265941
  Квасневська Н.Д. Верховний Суд України: проблеми визначення адміністративного-правового статусу // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 45-49.
265942
  Потильчак Б.О. Верховний Суд УРСР у 1943-1945 рр.: організаційна діяльність і структурна розбудова // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 2 (174). – С. 39-48
265943
  Галабала М. Верховний Суд. Очікування // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 3


  "У судовій системі України посади голови суду та його заступників називаються адміністративними, а не керівними. Пояснюється це тим, що при здійсненні правосуддя суддя є незалежною та має керуватися тільки верховенством права. Отже, жоден голова суду ...
265944
  Теньков С. Верховний Суд: вчитися правильно читати закони ніколи не пізно... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30-31 серпня (№ 30/31)
265945
  Савчин М. Верховний Суд: питання континуїтету суду і дискримінації суддів // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 42
265946
  Луспеник Д. Верховний Суд: повноваження Великої Палати та Касаційного цивільного суду щодо забезпечення єдності судової практики // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 10. – С. 86-101. – ISSN 1026-9932
265947
  Десятсков С.Г. Верховники / С.Г. Десятсков. – М, 1980. – 262с.
265948
   Верховники и шляхетство // Наемные рабочие в средние века и в эпоху реформации / К. Каутский. – Санкт-Петербург : Типография Альтшулера, 1905. – 74 с. – (Всеобщая библиотека Г.О. Львовича)
265949
  Милюков П.Н. Верховники и шляхетство / [П. Милюков]. – Ростов-на-Дону : Изд. "Донская речь" Н. Парамонова, 1905. – 74 с. – Авт. указан на обл.
265950
  Шевчук В. Верховні божества // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 32-34. – ISSN 0869-3595
265951
  Дочинець М. Верховні млини. Уривок з нового роману Мирослава Дочинця "Матфей". Книга написана сухим пером" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 8-9
265952
  Дадамян Г. Верховній шаман // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 46-53. – ISSN 0130-6405
265953
  Погью Ф.С. Верховное командование. / Ф.С. Погью. – М., 1959. – 528с.
265954
  Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев / Ж. Дюмезиль. – Москва, 1986. – 234с.
265955
  Махненко А.Х. Верховные органы народного представительства социалистических стран. / А.Х. Махненко. – М., 1972. – 264с.
265956
  Сидоров А.И. Верховный орган КПСС / А.И. Сидоров. – М., 1964. – 152с.
265957
  Аполлонов Леонид Алексеевич Верховный орган ленинской партии / Аполлонов Леонид Алексеевич. – Москва : Политиздат, 1976. – 239 с. – (Очерки истории партийного строительства)
265958
  Цейтлин В. Верховный правитель : Траги-шутка в одном действии / В. Цейтлин. – Петроград : Издание журнала "Коммунар", 1919. – 14 с.
265959
  Богданова Н.А. Верховный Совет автономой республики / Н.А. Богданова. – Москва : МГУ, 1983. – 153 с.
265960
  Касумов З.М. Верховный Совет Азербайджанской ССР - законодательный орган республики. : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Касумов З. М.; Азерб. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку., 1969. – 24л.
265961
  Джинджолава З.В. Верховный Совет Грузинской Советской Социалистической республики : Автореф... канд. юр.наук: / Джинджолава З. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 24л.
265962
  Мухамедшинд К.Д. Верховный Совет Казахской ССР.. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Мухамедшинд К.Д.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 24л.
265963
  Струмбина Э.Я. Верховный Совет Латвийской ССР / Э.Я. Струмбина. – Рига, 1988. – 187с.
265964
   Верховный Совет союзной республики и его конституционные полномочия. – Алма-Ата, 1979. – 319с.
265965
  Рудзицкий Л. Верховный Совет СССР -- высший орган государственной власти СССР. / Л. Рудзицкий. – Минск, 1950. – 20с.
265966
  Ислюков С.М. Верховный Совет СССР - высший орган государственной власти в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: / Ислюков С.М.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 30 л.
265967
  Акентьева Е.М. Верховный Совет СССР - высший орган государственной власти СССР : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Акентьева Е.М. ; Ленингр. юридич. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1953. – 13 с.
265968
  Кравцов Б.П. Верховный Совет СССР / Б.П. Кравцов. – М., 1954. – 128с.
265969
   Верховный Совет СССР. – М., 1976. – 416с.
265970
  Барабашев Г.В. Верховный Совет СССР / Г.В. Барабашев. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
265971
  Златопольский Д.Л. Верховный Совет СССР / Д.Л. Златопольский. – Москва, 1982. – 280с.
265972
  Королев Ю.А. Верховный Совет СССР / Ю.А. Королев. – М, 1986. – 61с.
265973
   Верховный Совет СССР восьмого созыва. – М., 1970. – 52с.
265974
   Верховный Совет СССР девятого созыва : статистический сборник. – Москва : Известия, 1974. – 52 с.
265975
   Верховный Совет СССР десятого созыва. – М., 1979. – 56с.
265976
   Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва.. – Москва, 1984. – 49с.
265977
   Верховный Совет СССР седьмого созыва. – М., 1966. – 47с.
265978
   Верховный Совет СССР шестого созыва : Статистический сборник. – Москва, 1962. – 38 с.
265979
  Кириченко М.Г. Верховный Совет СССР. (К итогам деятельности Верховного Совета СССР пятого созыва). / М.Г. Кириченко. – Москва, 1962. – 96с.
265980
  Явич Л.С. Верховный Совет Таджикской ССР. / Л.С. Явич. – М., 1958. – 100с.
265981
  Златопольский Д.Л. Верховный Советы союзных республик / Д.Л. Златопольский. – Москва, 1967. – 48с.
265982
  Гагиев М.Ф. Верховный суд автономной советской социалистической республики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.715 / Гагиев М.Ф. ; МГУ. Юридич. фак-т. – Москва, 1972. – 36 с.
265983
  Зайцева Л.Л. Верховный суд БССР как суд первой инстанции по уголовным делам : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.09 / Зайцева Л.Л.; В надзаг.: МВ и ССО БССР. Беларусский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1986. – 18 с.
265984
  Хасебе Я. Верховный Суд в Японии: решения избирательной системе и экономическим свободам // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 173-182. – ISSN 1812-7126
265985
  Джинджер Э.Ф. Верховный суд и права человека в США. / Э.Ф. Джинджер. – М., 1981. – 392с.
265986
  Леошкевич Д.И. Верховный Суд Молдавской ССР-как высший судебный орган союзной республики / Д.И. Леошкевич. – Кишинёв, 1969. – 144с.
265987
  Бородин С.В. Верховный суд союзной республики : устройство суда и организация работы / С.В. Бородин, Т.Н. Добровольская. – Москва : Госюриздат, 1960. – 112 с. – (Всесоюзный институт юридических наук)
265988
  Добровольская Т.Н. Верховный суд СССР / Т.Н. Добровольская. – М, 1964. – 164с.
265989
   Верховный суд СССР. – М., 1974. – 424с.
265990
  Чистяков Н.Ф. Верховный суд СССР / Н.Ф. Чистяков. – Москва, 1984. – 184с.
265991
  Берков А.А. Верховный суд США - средство разрушения буржуазной законности, орудие фашизации американского государства : Автореф. дис... канд. юрид. наук: / Берков А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1955. – 16с.
265992
  Саломатин А.Ю. Верховный суд США как инициатор и координатор правовой жизни (конец ХVIII-середина ХІХ вв.) // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.22-32. – ISSN 1608-8794
265993
  Евсеев А. Верховный суд США сегодня // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 3 (100). – С. 115-134. – ISSN 1812-7126
265994
  Жидков О.А. Верховный суд США: право и политика / О.А. Жидков. – Москва, 1985. – 221с.
265995
   Верховье. – Ярославль, 1966. – 161с.
265996
  Демченко М.А. Верховье ледника Иныльчек и ледник Каинды / М.А. Демченко. – Б.м. – с.482-524. – Оттиск
265997
  Николаев В.А. Верховья / В.А. Николаев. – Горький, 1985. – 272с.
265998
  Динник Н.Я. Верховья Большой Лабы и перевал Цагеркер / Н.Я. Динник. – Тифлис : Типография К.П. Козловского, 1905. – 32 с. – Отдельный оттиск из XVIII тома Известий Кавказского Отдела Императ. Русс. Географ. Общества
265999
  Черевченко А.И. Верховья разлуки. / А.И. Черевченко. – Магадан, 1978. – 80с.
266000
  Кубик М.І. Верхогір""я / М.І. Кубик. – Ужгород, 1970. – 86с.
<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,