Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>
261001
  Коляда І. "...виходив з педагогічного правила: починати од звісного щоб іти до незвісного...". Методичні новації М. Драгоманова (до 120-ї роковини від дня смерті М.П. Драгоманова) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 3/4, березень - квітень. – С. 8-12
261002
  Цаишвили С. "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели. / С. Цаишвили. – Москва, 1966. – 139 с.
261003
  Романенко Ю. "Витязь молодої української поезії : Життєтворчість Василя Симоненка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 11-17. – ISSN 0130-5263
261004
  Войтов В.И. "Витязь" - корабль науки / В.И. Войтов. – Москва : Знание, 1982. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 2 ; Науки о Земле)
261005
  Крепс Е.М. "Витязь" в Индийском океане. (1959-1960 гг. Путевые записки) / Е.М. Крепс. – Москва : Географгиз, 1963. – 277с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
261006
  Самарин Ю.Ф. "Витязь" открывает океан / Ю.Ф. Самарин. – Пенза, 1964. – 99с.
261007
  Марочко В. "Вихід друком "Енциклопедії Голодомору" - це інтелектуально-інформативна констатація історичного суду, тобто суду Часу" / розмову вів спецкор. "СП" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 листопада (№ 47). – С. 1-2


  Розмова з автором "Енциклопедії Голодомору" професором Василем Марочком.
261008
  Шамраєва В.М. "Вихід" УРСР на міжнародну арену й позиція США // Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва. – Харків : Оберіг, 2015. – С. 118-153. – ISBN 978-966-8689-34-5


  1 травня 1945 р. українська делегація на чолі з Д. Мануїльським, вилетіла до США, до неї увійшли ректор Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, професор В. Бондарчук та член-кореспондент АН УРСР П.Погребняк.
261009
  Завгородня Тетяна "Виховати творчого, працездатного і продуктивного громадянина" (Педагогічна концепція Ярослава Кузьміва) / Завгородня Тетяна; МОНУ. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 88с. – ISBN 966-640-040-5
261010
  Градовський А. "Вицвіт віри тої - Бог" (бінарна опозиція Єгова - Азазель у поемі І.Франка "Мойсей") / А. Градовський, М. Галушко


  Аналізується поема І. Франка «Мойсей» через бінарну опозицію Єгова-Азазель та ін. протиставлення, зокрема «соціум - універсум» та «світ народу Ізраїля - світ Єгови» тощо. Окреслюються окремі взаємозв’язки твору І. Франка, біблійного сюжету та ...
261011
  Левченко Г. "Вичаровування" любові як спосіб осягнення психічної гармонії у вірші Тараса Шевченка "N.N. - мені тринадцятий минало" = Дослідження творчості Тараса Шевченка. Публікації у ЗМІ // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 5 (674), травень. – С. 39-43. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто деякі аспекти психоаналітичного прочитання творчості Т. Шевченка, поміж яких комплекс сирітства, ендиміонський мотив та ін. Запропоновано інтерпретацію вірша "N.N. - Мені тринадцятий минало" у світлі психоаналізу.
261012
  Праус А. "Вишеградські країни, частково під впливом Кремля та переважно із націоналістичним спрямуванням, протидіють Євросоюзу у деяких питаннях" / інтерв"ю записала О. Махно // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 60-64


  Інтерв"ю з президентом Українсько-Австрійської асоціації (УАА).
261013
  Деркач О. "Вишневий вітер, вишневий цвіт..." Тарас Шевченко у житті й творчості шістдесятників // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 2


  До 200-річчя Тараса Шевченка створено виставку на основі колекції Національного музею літератури України .
261014
  Борбунюк В.А. "Вишневій сад" А.П.Чехова и "Комуна в степах" М.Г.Кулиша: "установлюємо контакт між двома літературами" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 249-255. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
261015
  Эфрос Н. "Вишневый сад" / Н. Эфрос. – Пб., 1919. – 93с.
261016
  Удалов В.Л. "Вишневый сад" А.П. Чехова и наше время : монография / В.Л. Удалов ; М-во образования и науки Украины, Волын. нац. ун-т им. Леси Украинки. – Луцк : ВНУ им. Леси Украинки, 2009. – 146, [1] с. – Библиогр.: с. 142-146. – ISBN 978-966-600-409-6
261017
  Семанова М.Л. "Вишневый сад" А.П.Чехова / М.Л. Семанова. – Л., 1958. – 46с.
261018
  Ревякин А.И. "Вишневый сад" А.П.Чехова / А.И. Ревякин. – Москва, 1960. – 256с.
261019
   "Вища освіта України": покажчик публікацій (2001-2005 рр.). – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 116, [1] с. : табл. – ISBN 966-660-271-7
261020
  Кобзев И.И. Витязи / И.И. Кобзев. – Москва : Советская Россия, 1971. – 239с.
261021
  Сергеев-Ценский Витязи морей / Сергеев-Ценский. – Москва, 1985. – 190с.
261022
  Кургузов И.П. Витязи неба. / И.П. Кургузов. – Ташкент, 1968. – 204с.
261023
  Хаметов М.И. Витязи подводных глубин. / М.И. Хаметов. – М., 1978. – 136с.
261024
  Родионов Михаил Витязи пустыни : Нравы эпохи // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 68-75 : Фото
261025
  Мамин Н.И. Витязи студеного моря / Н.И. Мамин. – М., 1966. – 166с.
261026
  Тендюк Л.М. Витязь : (Історія одного корабля): повість / Л.М. Тендюк. – Київ : Молодь, 1986. – 199 с.
261027
  Зангиев Т.Н. Витязь балтийского неба : докум. повесть о Г.Д.Цоколаеве / Т.Н. Зангиев. – Орджоникидзе : Ир, 1982. – 80 с.
261028
  Руставелі Ш. Витязь в тигровій шкурі : Грузинська поема / Ш. Руставелі; Пер. з груз. М. Бажана. – Київ : Держлітвидав, 1937. – 297с.
261029
  Руставелі Ш. Витязь в тигровій шкурі : Грузинська поема / Ш. Руставелі; Пер. з груз. М. Бажана. – Київ : Держлітвидав, 1940. – 227с.
261030
  Руставелі Ш. Витязь в тигровій шкурі / Ш. Руставелі. – К, 1940. – 229с.
261031
  Руставелі Ш. Витязь в тигровій шкурі / Ш. Руставелі; Пер. з груз. М. Бажана. – Київ : Держлітвидав, 1950. – 304с.
261032
  Руставелі Ш. Витязь в тигровій шкурі / Ш. Руставелі; Пер. з груз. М. Бажана. – Київ : ДЛВ, 1957. – 300с.
261033
  Руставелі Ш. Витязь в тигровій шкурі / Ш. Руставелі. – Київ : Дніпро, 1966. – 331с.
261034
  Руставелі Ш. Витязь в тигровій шкурі / Ш. Руставелі; Пер. з груз. М. Бажана. – Київ : Дніпро, 1983. – 247с.
261035
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. : Детиздат. – 216с. – Книга без тит. листа
261036
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – М, 1935. – 241с.
261037
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : Поэма / Ш. Руставели; Пер. с груз. К.Д. Бальмонта : Академия, 1935. – 291с.
261038
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 310с.
261039
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Воспроизведено с первого издания 1712 года. – Тбилиси, 1937. – 411с.
261040
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 287с.
261041
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1938. – 107с.
261042
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва, 1939. – 267с.
261043
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва, 1941. – 319с.
261044
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1949. – 252с.
261045
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1949. – 184с.
261046
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. : Гослитиздат, 1950. – 240с.
261047
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – М, 1953. – 232с.
261048
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва : Детгиз, 1955. – 232с.
261049
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 291с.
261050
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Тбилиси : Гослитихздат, 1957. – 370с.
261051
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва : Детская литература, 1965. – 217с.
261052
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Тбилиси : Ганатлеба, 1966. – 366с.
261053
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1969. – 368 с. – (Б-ка всемирной литературы ; Серия 1, Т. 27)
261054
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 280с.
261055
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва : Детская литература, 1977. – 280 с. – (Школьная библиотека)
261056
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1979. – 242с.
261057
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва : Детская литература, 1983. – 223 с.
261058
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Тбилиси : Сабчота Сакартвело, 1983. – 311с.
261059
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. Н.Заболоцкого. – Ленинград : Художественная литература, ЛО, 1984. – 255 с. – (Классики и современники. Поэтическая библиотека)
261060
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. П.Петренко. – Тбилиси : Мерани, 1984. – 336 с.
261061
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. Н.Заболоцкого. – Москва : Правда, 1984. – 285 с.
261062
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. Н.Заболоцкого. – Киев : Веселка, 1985. – 158 с. – (Школьная библиотека)
261063
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре / Ш. Руставели. – Москва, 1987. – 190с.
261064
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : Поэма / Ш. Руставели; Пер. с груз. Н. Заболоцкого. – Москва : Правда, 1987. – 284с.
261065
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Ленинград, 1988. – 654с.
261066
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре / Шота Руставели; [пер. с грузинского Шалва Нуцубидзе; ред. А. Барамидзе]. – Тбилиси : Мерани, 1988. – 240с.
261067
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. и обраб. для юношества Н.Заболоцкий. – Москва : Детская литература, 1991. – 206 с. – (Школьная библиотека). – ISBN 5-08-001496-2
261068
   Витязь в тигровой шкуре.. – Москва, 1966. – 9 с.
261069
  Жуховицкий Л.А. Витязь на распутье / Л.А. Жуховицкий. – М., 1983. – 206с.
261070
  Хотимский Б.И. Витязь на распутье / Б.И. Хотимский. – М, 1990. – 204с.
261071
   Витязь на распутье [Електронний ресурс] : Интерактивный задачник по истории России 9-19 вв. – Москва : ДиректМедиа Паблишинг : Преподавание истории в школе, 2007. – 1 DVD. – системные требования : процессор С-600 и выше, 64 mb оперативн. пам., 440 mb своб. места на жест.дискею.-.- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – ISBN 978-5-94865-175-0
261072
  Зимин А.А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в. / А.А. Зимин. – Москва : Мысль, 1991. – 286 с.
261073
  Малов Ф.И. Витязь соловьиного слова. (О В.В.Иванове). / Ф.И. Малов. – Москва : Правда, 1971. – 47 с.
261074
   Витязь степу : Автор-укладач В.Ф. Моргун. – Полтава : Полтавський літератор, 1999. – 320с. – ISBN 966-7462-21-8
261075
  Руставелі Ш. Витязь у тигровій шкурі : Поема; Для серед. та ст. шк. віку / Ш. Руставелі; Пер. Г. Халимоненка. – Київ : Веселка, 1991. – 331с. – (Епос народів світу). – ISBN 5-301-00592-8
261076
  Гарачук П. Витязь української духовності і політології // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 93-100
261077
  Павлова А.Е. Витязь Уструшаны : Повесть / А.Е. Павлова. – Душанбе : Ирфон, 1970. – 200 с.
261078
  Парнов Е.И. Витязь чести / Е.И. Парнов. – М., 1982. – 431с.
261079
  Петефи Ш. Витязь Янош / Ш. Петефи. – М, 1972. – 144с.
261080
  Петефі Ш. Витязь Янош / Ш. Петефі. – К., 1972. – 82с.
261081
  Обухова Л.А. Витьбичи / Л.А. Обухова. – Минск, 1974. – 400с.
261082
  Горбунов Н.С. Витька-тренер / Н.С. Горбунов. – Новосибирск, 1956. – 93с.
261083
  Козлов В.Ф. Витька Грохотов и его компания. / В.Ф. Козлов. – Л., 1969. – 352с.
261084
  Васильев В.П. Витька с планеты Тропорэа / В.П. Васильев. – Москва, 1971. – 96с.
261085
  Козлов В.Ф. Витька с Чапаевской улицы: Повесть: (Для сред. и ст. возраста). / В.Ф. Козлов. – Л., 1977. – 351с.
261086
  Козлов В.Ф. Витька с Чапаевской улицы: Повесть: (Для сред. и ст. шк. возраста). / В.Ф. Козлов. – Л., 1986. – 268с.
261087
  Клеоним М. Вифиния : Ист.-геогр. очерк М. Клеонима и Х. Попадопуло : Краткое описание Вифинии и ее городов : Пер. с греч. – Одесса : Ильинск. скит на Афоне, 1886. – 168, 23 с. : ил., карт.
261088
   Вифлеемская звезда.. – М, 1990. – 62с.
261089
  Нуньес Хименес Вифредо Лам / Нуньес Хименес. – М., 1985. – 208с.
261090
  Господаренко Г.М. Вихід біоетанолу з урожаю зерна сортів пшениці озимої залежно від видів, норм і строків застосування азотних добрив / Г.М. Господаренко, В.В. Любич, Ф.К. Листопад // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 74-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
261091
  Мулярчук О.І. Вихід біопалива з сортів сорго цукрового залежно від фону живлення і густоти стояння рослин / О.І. Мулярчук, В.І. Овчарук // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 78-85 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
261092
  Кулик Н. Вихід для винаходу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 вересня (№ 38). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Питання підвищення ефективності винахідницької діяльності в Україні.
261093
  Васильченко О. Вихід з Дебальцевого // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 3 (173). – С. 2-4
261094
  Зарівна Т. Вихід з кола // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 11/12. – С. 4-7. – ISSN 0131-2561
261095
  Геєць В.М. Вихід з кризи (Роздуми над актуальним у зв"язку з прочитаним) / В.М. Геєць, А.А. Гриценко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 6 (619). – С. 4-19. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
261096
  Онищенко В.П. Вихід з кризи вимагає рішучих дій // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 71-73. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
261097
   Вихід за рамки наближення середнього поля при обчисленні міжатомних парних кореляцій з перших принципів / Є.В. Павлов, П.П. Репецький, Т.Д. Шатній, В.А. Макара // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 482-486. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджена роль багаточасткових кореляцій в атомному упорядкуванні. Проаналізовані результати для сплаву Ni[нижній індекс 0,89]-Cr[нижній індекс 0,11] в рамках теорії середнього поля і в кільцевому наближенні. Енергія упорядкування обчислювалася з ...
261098
  Головченко В. Вихід Західноукраїнської Народної Республіки на міжнародну арену: здобутки й прорахунки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 20-25. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються маловідомі обставини виходу Західноукраїнської Народної Республіки на арену міжнародної діяльності. Особливої уваги надається з"ясуванню місця західноукраїнського питання в повоєнних планах держав Антанти і США. В статье ...
261099
   Вихід із замкненого кола: в якому напрямку буде розвитватися світова галузь перестрахування / Д. Сугру, Д. Остерміллер, М. Коулмен, Т. Харіб // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 14-21 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
261100
  Баршинова О. Вихід із тісняви. Яким було українська "неофіційне мистецтво" в добу соцреалізму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 34 (614), 23-29.08.2019. – С. 61-63. – ISSN 1996-1561
261101
  Михаїл Вихід ізраїльтян із Єгипту і подорож до Палестини / Михаїл, (архиєпископ) // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 5 (101). – С. 24-25
261102
  Зущик Ю. Вихід на новий рівень. Надзвичайно плідним був "тренувальний збір" найкращих студентів-міжнародників з України та Росіії // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 17 грудня (№ 51)


  Дводенний візит студентів Інституту міжнародних відносин КНУТШ ( ІМВ) до колег Московського державного інституту міжнародних відносин МЗС Російської Федерації (МДІМВ) приніс сторонам неабиякі здобутки. Вони домовилися про створення Центру досліджень ...
261103
  Гаврилечко Ю. Вихід на пенсію: особливості чинного законодавства // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 7. – С. 12-14.
261104
  Левкова А. Вихід поза межі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 23 (240). – С. 52-54. – ISSN 1996-1561


  Ярослав Мельник про імідж нації в літературі та небезпеки провінційності
261105
  Реутова Н. Вихід працівника на пенсію (практичні рекомендації) // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 6. – С. 66-73.
261106
   Вихід садивного матеріалу міскантусу залежно від якості висаджених ризом / В.А. Доронін, В.В. Дрига, Ю.А. Кравченко, В.В. Доронін // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 134-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2310-9270
261107
  Джура М. Вихід у світ "Українсько-латинсько-англійського медичного енциклопедичного словника" / М. Джура, Р.-Ю. Перхач // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 21-23. – ISBN 978-617-607-958-3


  У статті обгрунтовано необхідність видання «Українсько-латинсько-англійського медичного енциклопедичного словника» з медичної термінології, описано основні засади його укладання, розглянуто наявні у словнику терміни-епоніми.
261108
  Воропаєва Т. Вихід України-Руси на історичну арену (до 1150-ої річниці походу флотилії Аскольда на Візантію) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 116-118. – ISBN 966-8126-27-0
261109
  Дацків І.Б. Вихід України на міжнародну арену на початку національно-визвольної революції 1917-1921 рр. // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 46-58
261110
  Сорока О. Вихід України на ринки міжнародних облігацій: проблеми і перспективи : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 23-26
261111
  Сорока О. Вихід України на ринки міжнародних облігацій: проблеми і перспективи : проблема макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 32-37 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв
261112
  Мельник Ю. Вихід українських компаній на міжнародний ринок послуг: можливості та перспективи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Т. 6, № 4. – С. 455-475. – ISSN 1684-906Х
261113
  Романенко О. Вихід українських компаній на міжнародні фондові ринки: проблеми аудиту та шляхи їх розв"зання / О. Романенко, О. Журба // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 88-97 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
261114
  Головченко В.І. Вихід Української РСР на арену міжнародної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 36-51


  В статті висвітлюються маловідомі обставини поновлення участі України в міжнародних відносинах на завершальному етапі Другої світової війни: окремої уваги надано дипломатичному забезпеченню вступу УРСР до ООН.
261115
  Макар Ю.І. Вихід УНР з Першої світової війни (Мирний договір з Центральними державами) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 211-216
261116
  Кравчук В. Вихід учасника з товариства з обмеженою відповідальністю: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.11-15
261117
  Новик Б. Вихід учасника з товариства з обмеженою відповідальністю: проблемні питання та шляхи їх вирішення // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 404-405
261118
  Персов Ш. Вихід. Назавжди / Ш. Персов. – Харків, 1930. – 190 с.
261119
  Кучма О.Л. Вихідна допомога судді: результати реформування // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 133-135. – ISBN 978-617-7625-74-1
261120
  Предборський В.А. Вихідна та центральна категорія теорії тінізації влади // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (205). – С. 7-13
261121
  Мазур В.А. Вихідний матеріал для селекції гібридів кукурудзи, вирощуваних по екологічно чистих технологіях : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.05 / Мазур В. А.; МСГПУ, Укр. держ. агарн. ун-т. – К., 1994. – 21л.
261122
  Колісник О.М. Вихідний матеріал для селекції кукурудзи // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 139-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2476626
261123
  Шебетя Оксана Миколаївна Вихідний матеріал для створення гетерозисних гібридів баклажанів : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.05 / Шебетя Оксана Миколаївна; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр"єва. – Х., 1999. – 19л.
261124
  Скляревський К.М. Вихідний матеріал ярої пшениці для селекції в умовах лісостепу України. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.05 / Скляревський К.М.; Ін-т рослинництва. – Харків, 1999. – 18л.
261125
   Вихідний мінеральний склад ультрамафітів Південно-Білоерського масиву і роподіл благородних металів / М.М. Ільвицький, Н.Ф. Дуднік, С.Є. Поповченко, Л.Г. Шукайло, М.В. Рузина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-85. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Відновлено вихідний мінеральний склад ультрамафітів Південно-Білозерського масиву за реліктово-псевдоморфними структурами магнетиту і реліктам первинномагматичних мінералів і розподіл у розрізі ультрамафітів благородних металів. Having been restored ...
261126
  Якимчук Н.Ж. Вихідний правовий статус розпорядника бюджетних коштів як службової особи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 90-96. – (Правознавство ; Вип. 282)
261127
  Бітті Е. Вихідні : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 78-88. – ISSN 0320-8370
261128
  Савчин М. Вихідні засади конституційної традиції в Україні // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 34-39
261129
  Добрянський С. Вихідні засади оновоположних прав людини: сучасні інтерпретації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 12-23. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
261130
  Гуржій Т. Вихідні засади формування галузевої парадигми адміністративно-процесуального права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-20. – ISSN 0132-1331
261131
  Кисловський В.П. Вихідні лінії для морських зон України: загальні питання / В.П. Кисловський, М.О. Трюхан // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 29-36 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
261132
  Кисловський В.П. Вихідні лінії для морських зон України: шляхи вдосконалення підходів до їх визначення / В.П. Кисловський, М.О. Трюхан // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 20-26 : мал. – Бібліогр.: 12 назв
261133
  Митрохин О.В. Вихідні магми базитів Володарськ-Волинського габро-анортозитового масиву : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  На підставі розрахунків валового складу визначено імовірний склад вихідних розплавів базитової асоціації Володарськ-Волинського масиву. Зроблено висновок, що первинна магма відповідала сублужному високоглиноземистому лейкобазальту, який підлягав ...
261134
  Юдко Н.М. Вихідні передумови моделювання діяльності торговельних підприємств в умовах невизначеності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-75. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглядаються питання моделювання діяльності торгових підприємств.
261135
  Бобечко Н.Р. Вихідні положення кримінальної процесуальної кваліфікації // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 3 (18). – С. 97-105. – ISSN 2310-6166
261136
  Гончаренко Алевтина Петрівна Вихідні положення створення і функціонування корпоративної системи НТІ // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-13. – Бібліогр. в кінці ст.


  Функціонування сфери науково-технічної інформації в Україні на системній основі є важливою науковою проблемою з огляду на необхідність побудови національної системи НТІ. Аналіз діяльності регіональних ЦНТЕІ і організаційні заходи МОН України дають ...
261137
  Лісовий В.В. Вихідні ситуації та слідчі версії на початковому етапі розслідування "комп"ютерних" злочинів // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-41.
261138
  Мавріна О.С. Вихідці з "капихалків" - кримський рід мурз Аірчинських у XIX столітті // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 48-66. – ISSN 1682-671Х
261139
  Татарінов І. Вихідці з Бессарабії - учасники Першої Світової війни // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 37. – С. 88-93. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
261140
  Токарєв С. Вихідці з польської шляхти у складі козацької старшини Ніжинського полку (друга половина XVII - XVIII ст.) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 17 (20). – С. 23-31. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 11). – ISSN 2078-063X
261141
   Вихідці з України - фахівці вищого рівня на службі в Білому домі // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2016. – № 1 (96), січень - березень. – С. 132-134
261142
  Масюк А.І. Виховаймо здорову зміну в сім"ї / А.І. Масюк, Н.М. Терентьєва. – Київ : Здоров"я, 1971. – 102 с.
261143
  Нагірняк О. Вихованець університету Св. Володимира


  Базилевич В.М.
261144
  Гриценко І.С. Вихованець Університету Св. Володимира Лев Петражицький / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Вибрані праці : у 2 кн. / Л.Й. Петражицький. – Київ : Либідь, 2011. – Кн. 1. – С. V-XXXII. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0595-4
261145
  Клочек Г. Вихований Маланюком
261146
  Міщенко Г. Виховані партією / Г. Міщенко. – Київ, 1960. – с.
261147
  Корнієнко І.О. Виховані школою / І.О. Корнієнко. – К, 1964. – 107с.
261148
  Якубенко А. Вихованість стала рідкісною? / А. Якубенко, А. Щедрінова // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 7


  Роздуми про вихованість сучасної молоді.
261149
  Каспрук В. Виховання "бунтівного підлітка". Пекін не готовий змиритися з напівнезалежністю Гонконгу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 липня (№ 27). – С. 6


  "Протести в Гонконгу, хоча й отримали незначне висвітлення в материковій частині Китаю, є найбільшими демонстраціями на китайській землі від часу кривавого придушення продемократичних виступів на площі Тяньаньмень у Пекіні 1989 року. Акції ...
261150
  Погребняк Е.П. Виховання "важких" підлітків / Е.П. Погребняк. – К., 1979. – 48с.
261151
  Єрьоменко О. Виховання "мовної стійкості" в учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах сучасного культурного середовища // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 30-35. – ISSN 2308-4634
261152
   Виховання активності мислення та інтересу до знань.. – Вінниця, 1971. – 22с.
261153
  Сардачук П.Д. Виховання атеїстичного світогляду / П.Д. Сардачук. – Київ, 1982. – 128с.
261154
  Ништа Л.Г. Виховання атеїстів. / Л.Г. Ништа. – К., 1983. – 214с.
261155
  Шпонтак І.М. Виховання без насильства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 35-39 : фото
261156
  Шпонтак І.М. Виховання без насильства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 16-19 : фото
261157
  Новоміська С.Ю. Виховання в дітей уміння самостійно готувати домашні завдання / С.Ю. Новоміська. – Київ, 1957. – 32 с.
261158
   Виховання в дусі миру як пріоритетний напрям роботи викладачів Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем"янчука. / А.С. Дем’янчук, О.О. Марчук, Л.Б. Мельничук, О.М. Петрук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (20). – C. 21-26. – ISBN 978-966-7359-77-5
261159
  Год Б. Виховання в епоху європейського Відродження (середина 14 - початок 17 століття) / Полтавський держ. педагог. ун-т ім. В.Г. Короленка; Борис Год; Відп. наук. ред. Бойко А.М. – Полтава : АСМІ, 2004. – 464с. – ISBN 966-7653-16-4
261160
  Федоров А.Д. Виховання в колективі / Федоров А.Д. – Київ, 1974. – 62 с.
261161
  Ільницька Любов Віталіївна Виховання в контексті соціально-естетичної конценції Герберта Ріда : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Ільницька Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
261162
  Ільницька Любов Віталіївна Виховання в контексті соціально-естетичної концепції Герберта Ріда : Дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.08 / Ільницька Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 186 л. – Бібліогр.: л.166-186
261163
  Бінецький Д.О. Виховання в молодших підлітків прагнення до самостійності у процесі спортивно-ігрової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бінецький Дмитро Олександрович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
261164
  Жуков С. Виховання в освіті // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 28 червня - 4 липня (№ 29)


  Сергій Жуков, доктор педагогічних наук, професор розповідає, шо фундаментом освіти теперішнього та наступних поколінь має бути система гуманітарного виховання, яка орієнтується на самоцінність людини як на взірець універсальності.
261165
  Алексєєва М.І. Виховання в підлітків самостійності у навчанні / М.І. Алексєєва. – Київ, 1962. – 49с.
261166
  Киричук О.І. Виховання в учнів інтересу до навчання / О.І. Киричук. – К., 1986. – 48с.
261167
  Горбулін П.І. Виховання в учнів комуністичного ставлення до суспільної власності / П.І. Горбулін. – К, 1966. – 144с.
261168
  Кондратюк О.П. Виховання в учнів комуністичної ідейності / О.П. Кондратюк. – Київ, 1967. – 47с.
261169
  Сухомлинський В.О. Виховання в учнів любові і готовності до праці / В.О. Сухомлинський. – К, 1959. – 48с.
261170
  Бобровицький Е.О. Виховання високої податкової культури молоді шлях до успішного економічного розвитку та стабільності України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 18-21


  Стаття присвячена проблемі діяльності ЗМІ у створенні позитивного іміджу державної податкової адміністрації України (ДПАУ) та доводить важливість роботи прес-служб владних та силових структур у формуванні позитивного іміджу державних інститутів. The ...
261171
  Тищенко С.М. Виховання відповідальності у школярів як педагогічна проблема // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 52-57


  У статті розглянуті основні аспекти виховання відповідальності у школярів як педагогічної проблеми, обгрунтована структура даної якості, критерії і показники її сформованості у дітей і підлітків.
261172
  Морозов Микола Олексійович Виховання віруючих військовослужбовців прикордонних військ України : Автореф... канд. пед.наук: 20.02.02 / Морозов Микола Олексійович; Нац. акад. прикорд. військ України ім. Б.Хмельницького. – Хмельницький, 2000. – 18л.
261173
  Нестеровський К. Виховання войовничих атеїстів / К. Нестеровський. – Харків, 1931. – 32 с.
261174
  Плотічер А.І. Виховання волі / А.І. Плотічер. – Харків; Київ, 1930. – 55с.
261175
  Ващенко Г. Виховання волі і характеру / Г. Ващенко. – Лондон : Видавництво Спілки Української молоді
Ч. 1 : Психологія волі і характеру. – 1952. – 191 с. – Видано з нагоди п"ятидесятьліття пед. і наук. праці та громадської діяльності проф. Г. Ващенка
261176
  Ващенко Г.Г. Виховання волі і характеру : [підручник для педагогів] / Григорій Ващенко. – Київ : Школяр, 1999. – 383, [1] с. – - Альтернативна назва : Твори. 3 / Г. Ващенко. – ISBN 966-7201-17-1
261177
  Веденов О.В. Виховання волі у дитини в сім"ї / О.В. Веденов. – Київ, 1954. – 147с.
261178
  Кот Н.А. Виховання вольових якостей у дітей 4-6 років засобами фізичної культури : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кот Н.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
261179
  Моісєєва Н. Виховання гармонійної особистості - пріоритет сучасного ВНЗ / Н. Моісєєва, А. Левкін // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 2 (76). – С. 30-35. – ISSN 1562-529Х
261180
  Тимошенко А.Ю. Виховання громадянина як основа соціально-політичного стабільності держави // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 178-181
261181
  Пічуркина-Шумейко Виховання громадянськості підростаючого покоління як умова формування громадянського суспільства // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.6-10. – ISSN 0131-6788
261182
  Кучинська І.О. Виховання громадянськості у педагогічних поглядах Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 310-315. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
261183
  Кривоніс І.ф. Виховання гуманних якостей у підлітків / І.ф. Кривоніс, Н.М. Тарасевич. – К., 1973. – 32с.
261184
  Опанасюк Г.О. Виховання гуманної особистоі школяра в педегогічній спадщині Івана Огієнка : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Опанасюк Г.О.; КУ. – К., 1996. – 24л.
261185
  Опанасюк Ганна Олексіївна Виховання гуманної особистості школяра в педагогічній спадщині Івана Огієнка : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Опанасюк Ганна Олексіївна; Український Ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти. – К., 1996. – 175л. – Бібліогр.:л.157-175
261186
  Фінько Я.Р. Виховання давніх слов"ян // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 243-245. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
261187
  Чередниченко В.Й. Виховання дисципліни і організованості засобами усної агітації. / В.Й. Чередниченко. – Київ, 1986. – 32с.
261188
  Винниченко І.А. Виховання дисциплінованості та організованості у дітей в сім"ї / І.А. Винниченко. – Київ, 1955. – 32 с.
261189
  Сапожникова Е.Ш. Виховання дисциплінованості у дітей / Е.Ш. Сапожникова. – К., 1959. – 43с.
261190
  Сухенко Є.К. Виховання дитини-дошкільника в сімьї / Є.К. Сухенко. – К., 1953. – 60с.
261191
  Гамшеєва В.М. Виховання дитини у світлі православної традиції // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 98-100
261192
  Сидоренко О. Виховання дитячого кореспондента у період становлення радянської журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 13-21


  У статті простежено етапи становлення преси для дітей в Україні, проаналізовано засоби виховання дитячого кореспондента на прикладі піонерської преси 20-х рр. ХХ ст. В статье прослеживаются этапы становления прессы для детей в Украине, анализируются ...
261193
  Сай І. Виховання дівчаток та молодих дівчат у давньогрецькому суспільстві // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 130-134. – ISSN 2308-4634
261194
  Радул О.С. Виховання дітей в процесі життєдіяльності давніх східних слов"ян (VI-XIII ст.) / Ольга Радул ; [наук. ред. О.В. Сухомлинська]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 446, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 372-433. – ISBN 978-966-7406-80-6
261195
  Марієнгоф Е.М. Виховання дітей в сім"ї Карла Маркса / Е.М. Марієнгоф. – Київ, 1967. – 109с.
261196
  Задесенець М.П. Виховання дітей у сім"ї і завдання школи / М.П. Задесенець. – К., 1957. – 43с.
261197
  Найденко Л. Виховання дітей українського походження в умовах подвійного іншомовного оточення.Проблеми і досягнення // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 189
261198
  Котирло В.К. Виховання доброзичливості у дітей / В.К. Котирло. – Київ, 1964. – 48с.
261199
  Дьоміна В. Виховання духовних цінностей у майбутніх викладачів-тьюторів в контексті європейського виміру / В. Дьоміна, І. Матущенко, Г. Гришина // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 39-53. – ISSN 2077-1827
261200
  Балагура О. Виховання духовної культури у студентів вищих навчальних закладів // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 101-103.
261201
  Копилець Євгеній Виховання екологічних цінностей у підлітків під час вивчення загальної географії: технологічний аспект : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 43-46. – Бібліогр.: 13 назв
261202
  Лазаренко Л.М. Виховання екологічної свідомості в екологічній освіті / Л.М. Лазаренко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 20-21 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
261203
  Черевко Л.А. Виховання екологічної свідомості та культури молодого покоління // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 23-24 : фото
261204
  Мудрік В.І. Виховання екологічної свідомості та культури у процесі фізичного виховання студентів / В.І. Мудрік, В.В. Марунін, О.Л. Прокопенко // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 31-33. – Бібліогр.: 6 назв
261205
  Сирих Ю.С. Виховання емоційної стійкості майбутніх інженерів в умовах реформування вищої технічної освіти // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (15). – С. 93-96


  Аналізуються наукові підходи до вивчення сутності емоційної стійкості особистості. Доводиться, що одним із завдань реформування вищої технічної освіти є виховання емоційно-вольових якостей фахівця,
261206
  Хом"як О.А. Виховання естетичних смаків у студентів педагогічних університетів у позанавчальній діяльності // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 327-334. – ISBN 978-966-7359-77-5
261207
  Сорока В. Виховання з любов"ю // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 6 березня (№8)


  Про книгу Дональда Вудса Віннікотта "Розмова з батьками".
261208
  Любчак О.О. Виховання захисників природи: (Посібник для вчителів біології). / О.О. Любчак, Т.В. Збаржевська. – К., 1985. – 69с.
261209
   Виховання і культура : міжнародний науково-практичний журнал. – Одеса. – ISBN 966-7965-01-5
№ 1. – 2001
261210
  Зіньковський Ю. Виховання і навчання. Протиріччя в єдності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 20-29. – ISSN 1682-2366
261211
  Савенок Г.Г. Виховання і ровиток художніх здібностей у дітей / Г.Г. Савенок. – Київ, 1966. – 48с.
261212
  Богданова Н.Г. Виховання і самовиховання як чинники формування культури життєтворчості особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 174-182
261213
  Литвиненко В.Ф. Виховання ідейної переконаності радянської молоді / В.Ф. Литвиненко. – Київ, 1980. – 48с.
261214
  Кравченко І.М. Виховання ідейності і принципіальності в роботі / І.М. Кравченко. – Київ, 1968. – 95с.
261215
  Демиденко В.К. Виховання інтересу в учнів до навчання / В.К. Демиденко. – К, 1978. – 32с.
261216
  Черниш Л.І. Виховання інформаційної культури в процесі використання комп"ютерних технологій під час підготовки фахівців економічного профілю / Л.І. Черниш // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 44. – С. 59-63. – Бібліограф.:11 назв. – ISBN 966-597-072-0
261217
  Шибенюк М.О. Виховання інформаційної культури як шлях до підвищення якості підготовки сучасного фахівця / Шибенюк М.А. // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С.72-77. – ISBN 966-593-181-4
261218
  Хміль Галина Василівна Виховання історією : Худ. літ. для позакласн. читання: Бібліогр. покажч. / Хміль Галина Василівна. – Київ, 1980. – 80с.
261219
  Мукомела О. Виховання історією // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 3-10. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3498-8 (Вип.13)
261220
  Овсянніков Д. Виховання кадрів сільських механізаторів / Д. Овсянніков. – Київ, 1953. – 79с.
261221
  Тимофєєв В.Я. Виховання козака-лицаря / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2007. – Збірка 5 : Задністрова Січ. – 202 с.
261222
  Тимофєєв В.Я. Виховання козака-лицаря / Тимофєєв В.Я. – [3-тє вид., перероб. та допов.]. – Дніпро : Середняк Т.К., 2019. – 212 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-184 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7761-90-6
261223
  Науменко Н.Ф. Виховання комуністичного ставлення до праці / Н.Ф. Науменко. – Київ, 1964. – 29 с.
261224
  Неділько В.Я. Виховання комуністичного ставлення до праці на уроках української літератури / В.Я. Неділько. – К., 1963. – 131с.
261225
  Пуляк О. Виховання культури безпеки у студентів вищих навчальних закладів / Ольга Пуляк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 137-140. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  Автором висвітлено питання виховання культури безпеки студентів вищих навчальних закладів у сучасних умовах розвитку країни. Проаналізовано культуру безпеки як компонент культури особистості. Розглянуто основні варіанти входження культури безпеки в ...
261226
  Назаренко Г. Виховання культури демократизму старшокласників: особливості дослідно-експериментальної роботи // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (1008), грудень. – С. 3-9. – ISSN 0131-6788
261227
  Бедрань Р.В. Виховання культури здоров"я дітей старшого дошкільного віку // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 12-16. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
261228
  Стукало Н. Виховання культури мислення та його розвиток у процесі навчання математики. (З історії Київського фізико-математичного товариства:кінець 19-початок 20 ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1/2 (961/962). – С. 55-61. – ISSN 0131-6788


  У розв"язанні багатьох проблем шкільної математики та методики її викладання в Російськії імперії наприкінці ХІХ-початку ХХ ст. активну участь брали члени Київського фізико-математичного товариства, створеного в 1890 році при Університеті Св. Володимира
261229
  Коваль В.Ю. Виховання культури міжособистісних відносин студентів університету у позааудиторній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Коваль Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
261230
  Майданюк І.З. Виховання культури особистості в контексті освітнього процесу вищого навчального закладу // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 183-184
261231
  Коваленко С.С. Виховання культури поведінки дітей у сім"ї / С.С. Коваленко. – Київ, 1962. – 44с.
261232
  Білоусова В.О. Виховання культури поведінки учнів / В.О. Білоусова. – К., 1986. – 160с.
261233
  Гореєва В.М. Виховання культури поведінки школярів / В.М. Гореєва. – К, 1983. – 47с.
261234
  Шевчук Тамара Олексіївна Виховання культури почуттів студентів-аграріїв // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 177-184 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
261235
  Корнієнко С.І. Виховання культури спілкування національних спільнот Запорізької і Одеської областей (на прикладі болгарського етносу) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 26-30


  У статті йдеться про здійснення засобами масовоі інформації виховання культури спілкування національних меншин на прикладі болгарського населення України. Автор з позиції актуальності медіаосвіти, самоактуалізаціі соціально-етнічноі ідентичності через ...
261236
  Тарасенко В.І. Виховання культури споживання у сім"ї. / В.І. Тарасенко. – К., 1986. – 48с.
261237
  Кращенко Ю.П. Виховання лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кращенко Юрій Петрович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
261238
  Семенов А.А. Виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Семенов Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
261239
  Тихолоз Н. Виховання любов"ю. (Педагогічні ідеали Ольги Франко) : (До 145-річчя від дня народження Ольги Федорівни Франко з Хоружинських)
261240
  Тихолоз Н.Б. Виховання любов"ю. Із секретів пані Франкової // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Вересень (№ 9). – С. 42-44


  "Про педагогічно-виховні ідеї Івана Франка написано багато. Його вплив на українську культуру, її діячів та й просто пересічних українців незаперечний. Незаперечним був цей вплив і на його власних дітей – Андрія (1887–1913), Тараса (1889–1971), Петра ...
261241
  Антощук К. Виховання людини нового покоління-педагогічний підхід М.І. Пирогова (до 200-річчя від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 177-181. – ISBN 966-8126-27-0
261242
  Бойко А. Виховання людини: нове і вічне : методолого-теоретичний і практичний коментар: статті, виступи, рецензії. / Алла Бойко. – Полтава : Техсервіс, 2006. – 568с. – ISBN 966-8892-15-1
261243
  Кодьєва О.П. Виховання майбутніх юристів: культурологічний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 381-385. – ISSN 2219-5521
261244
  Юрас І. Виховання майбутнього співробітника Служби безпеки України як громадянина і патріота // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 68-73. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366
261245
  Величко З. Виховання молоді в контексті становлення національної свідомості: погляди Осипа Назарука // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 198-207. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
261246
  Янковська Ж. Виховання молоді на принципах християнської моралі засобами української літератури І пол. ХІХ ст.: Г. Квітка-Основ"яненко // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 2000. – Т. 3 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. – С. 625-629. – ISBN 966-7631-03-6
261247
   Виховання молодого покоління на принципах християнсько моралі в процесі духовного відродження України : Матеріали III Міжнародно наук.-практ. конференці . Статті,доповіді,виступи. – Острог, 1998. – 444с. – ISBN 9669516684
261248
   Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України : збірник наукових праць : [ матеріали 2 міжнародної науково-практ. конференції]. – Острог : Острозька Академія, 1997. – 232с.
261249
  Матвієнко О.В. Виховання молодших школярів : теорія і технологія / Олена Валеріївна Матвієнко. – Київ : Стилос, 2006. – 543, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-8518-59-4
261250
  Бутько Р. Виховання молодших школярів на принципах християнської моралі у творах Олени Пчілки // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 392-399. – ISBN 966-76-31-01-Х
261251
  Варивода Н.А. Виховання моральних цінностей громадянина-патріота у педагогічній літературі та нормативно-правових документах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 33-39. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
261252
  Репа Н.О. Виховання морально-соціальної зрілості учнів засобами народної педагогіки / Н.О. Репа, Ю.Є. Субачов // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – С.29-52. – ISSN 0131-6788
261253
  Вишнівська Н.В. Виховання морального вчинку студентів в університетському освітньому середовищі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 42-45. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
261254
   Виховання мультилінгвів: теорія та практика : хрестоматія / [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 222, [1] с. : табл. – Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DIMTEGU "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України". – Бібліогр. в кінці ст. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union). – ISBN 978-966-383-764-2
261255
  Сафонова А.М. Виховання навичок аналізу прозового твору / А.М. Сафонова. – Київ, 1967. – 156с.
261256
  Уманська Л.В. Виховання навичок і звичок культурної поведінки школярів у сім"ї. / Л.В. Уманська. – К., 1960. – 76с.
261257
  Ананійчук В.Б. Виховання наступального пориву та стійкості радянських воїнів в ході боїв за звільнення західних областей України // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 141-148. – (Серія історії та права ; № 7)
261258
   Виховання національного свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України : Аналітично-інформаційні матеріали. – Київ, 2003. – 191с. – ISBN 966-7902-36-6
261259
  Мацишина З.А. Виховання національної культури в учнів загальноосвітніх шкіл засобами декоративно-прикладного мистецтва (XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мацишина Зоя Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
261260
  Білас Л.М. Виховання національної самосвідомості особистості в процесі навчання англійської мови : монографія / Л.М. Білас, КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2011. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-178. – ISBN 978-966-171-361-0
261261
  Вокальчук Є.Л. Виховання національної самосвідомості учнів на уроках позакласного читання з української літератури у 10 класі загальноосвітньої школи // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 27-30. – ISSN 1729-360Х


  Запропоновано зміст і структуру уроку вивчення життєвого і творчого шляху провідних українських письменників В. Стіса й Г. Чубая, чиї твори сприяють ви- хованню у школярів національної самосвідомості, моральної, естетичної культури
261262
  Копиця В. Виховання національної свідомості засобами еколого-натуралістичної освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 6 : Спецвипуск присвячений діяльності Національного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. – С.38-39. – ISSN 0131-6788
261263
  Трипольський В.О. Виховання нової людини - програмне завдання партії / В.О. Трипольський. – Київ, 1982. – 80с.
261264
  Стеля Б.І. Виховання нової людини - справа партійна. / Б.І. Стеля. – К., 1970. – 203с.
261265
  Баскаков В.Є. Виховання нової людини / В.Є. Баскаков. – К., 1959. – 35с.
261266
  Антипець О.О. Виховання ноціонально свідомого українця на основі педагогічних ідей С. Русової // Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін. ; відп. за вип. Антипець В.П.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 11-26. – ISBN 978-966-7496-76-0
261267
  Ушаков А. Виховання одухотвореного образу людини культури в інформаційну епоху // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (60/61) : Педагогіка. – C. 73-81. – ISSN 2078-1687
261268
  Коток М.О. Виховання особистісної ідентичності у дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Коток Марія Олексіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
261269
  Бех І.Д. Виховання особистості : У 2-х кн.: Навчально-методичний посібник / І.Д. Бех. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0297-9; 966-06-0296-0
Кн.1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – 2003. – 280с


  Рокривається наукова сутність нової освітньої філософії виховання обосистості - особистісно орієнтований підхід
261270
  Бех І.Д. Виховання особистості : У 2-х кн.: Навчально-методичний посібник / І.Д. Бех. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0298-7; 966-06-0296-0
Кн.2 : Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – 2003. – 344с.


  Рокривається наукова сутність нової освітньої філософії виховання обосистості - особистісно орієнтований підхід
261271
  Бех І.Д. Виховання особистості : підручник для студ. вищих навчальних закладів / І.Д. Бех. – Київ : Либідь, 2008. – 840 с. – ISBN 978-966-06-0490-2


  Розкривається наукова сутність особистісно-орієнтованого підходу до виховання особистості. Вперше на понятійному рівні обґрунтовується структура провідної вчинкової системи та технологічні засоби її формування у підростаючої молоді
261272
  Шинкарук В.Д. Виховання особистості в колективі у педагогічній системі А.С. Макаренка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 306-312. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
261273
   Виховання патріотизму і любові до Батьківщини в закладах освіти : (матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 55-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні). – Іллічівськ : Елтон-2 - Гратек, 2000. – 55с. – ISBN 966-7588-15-7
261274
  Паламарчук Л.Б. Виховання патріотизму на уроках географії / Л.Б. Паламарчук, С.Я. Романенко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 34-39. – Бібліогр.: 6 назв
261275
  Дмитрук В. Виховання патріотизму починається з любові та вивчення рідного краю // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 135-137. – ISSN 2222-5250


  Серед інших заходів НСКУ згадується Міжнародна науково-практична конфернція "Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти", присвячена 200-річчю від дня народження Максима Берлинського, яка відбулася 27 березня 2014 р. на історичному ...
261276
  Кравченко А.І. Виховання патріотизму сучасного українського суспільства: історичне підгрунтя // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 112-117


  У статті розглянуто питання патріотичного виховання молоді в Україні, його історичне підгрунтя, провідні ідеї патріотичного виховання у вітчизняній педагогічній теорії та виховній практиці, обгрунтовано актуальність та його особливе значення у ...
261277
  Сусь Б.А. Виховання патріотизму у студентів вищої технічної школи // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 196-203. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))
261278
  Мотика С.М. Виховання патріотизму учнівської молоді в умовах військового ліцею : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Мотика Сергій Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
261279
  Колодій О. Виховання патріотичних цінностей у майбутніх фахівців-аграрників // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 77-81. – ISSN 2075-1478


  Досліджено формування професійно важливих якостей майбутніх фахівців-аграрників у контексті виховання їх патріотичних цінностей.
261280
  Повалій Л.В. Виховання підлітків у неповній сім"ї : навчально-методичний посібник / Л.В. Повалій ; АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-644-099-3
261281
  Москаленко В.В. Виховання підлітків: скаутський рух (соціально-психологічний аспект) : Навчальний посібник / МОНУ. ДІУ. За ред. В.В. Москаленко. – Донецьк : Донецький національний технічний університет, 2003. – 186 с.
261282
  Сущенко Т.І. Виховання пізнавальних інтересів у підлітків в позашкільній роботі / Т.І. Сущенко. – К., 1970. – 96с.
261283
  Васянович Г. Виховання політичної культури у майбутніх офіцерів збройних сил України – імператив часу // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 11. – C. 123-128. – ISSN 2409-9244
261284
  Жаворонко О.І. Виховання почуттів / О.І. Жаворонко. – Київ, 1969. – 132с.
261285
  Флобер Г. Виховання почуттів : Роман / Гюстав Флобер; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з франц. Д.Паламарчук. – Харків : Фоліо, 2005. – 399с. – Шифр дубл.809тФлоб( доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2794-3
261286
  Флобер Г. Виховання почуттів : Роман / Гюстав Флобер; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з франц. Д.Паламарчука. – Харків : Фоліо, 2005. – 399с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2795-1
261287
  Флобер Г. Виховання почуттів : роман / Гюстав Флобер; [перекл. Д. Паламарчук]. – Харків : Фоліо, 2005. – 399 с. – (Рандеву). – ISBN 966-03-2796-X
261288
  Кульчицька О.І. Виховання почуттів дитини / О.І. Кульчицька. – К., 1981. – 32с.
261289
  Балацька Л.К. Виховання почуттів. / Л.К. Балацька. – К., 1964. – 47с.
261290
   Виховання почуттів.. – К, 1966. – 296с.
261291
  Кириленко Т.С. Виховання почуттів. / Т.С. Кириленко. – К., 1989. – 90с.
261292
  Басюк Н.А. Виховання почуття відповідальності в молодших школярів. Сходинки до відповідальності : Навч. - метод. посіб. / Н.А. Басюк; МОНУ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка; За ред. М.В.Левківського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 192с. – ISBN 966-364-258-0
261293
  Красовицький М.Ю. Виховання почуття громадського обов"язку у процесі викладання історії і суспільствознавства / М.Ю. Красовицький. – К., 1966. – 86с.
261294
  Рижило Є.М. Виховання почуття дружби і товаришування в учнів старшого віку / Є.М. Рижило. – К, 1962. – 50с.
261295
  Коваль Л.Г. Виховання почутя пректрасного / Л.Г. Коваль. – К, 1983. – 120с.
261296
  Крижанівський С.А. Виховання правдою і красою / С.А. Крижанівський. – К., 1962. – 44с.
261297
  Поліщук Н.В. Виховання прогресивної ментальності молоді в умовах цивілізаційних змін за впливу інформаційно-високотехнологічного прогресу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 19-24. – ISSN 2077-1800
261298
  Проколієнко Л.М. Виховання проинциповості в учнів / Л.М. Проколієнко. – К, 1963. – 51с.
261299
  Артюх С. Виховання професійних і спеціальних психофізіологічних якостей у майбутніх інженерів - запорука зниження ризику техногенних катастроф : інженерна освіта / С. Артюх, О. Лазуренко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 85-90. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1682-2366
261300
  Нечипорук З.С. Виховання професійних інтересів у старшокласників / З.С. Нечипорук. – Київ, 1967. – 104с.
261301
  Буланий І.Т. Виховання Радянського патріотизму / Буланий І.Т. – Харьків, 1969. – 108 с.
261302
  Задесенець М.П. Виховання радянського патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму / М.П. Задесенець. – К., 1955. – 26с.
261303
  Паперна Г.О. Виховання радянського патріотизму та радянської національної гордості у школярів / Г.О. Паперна. – Харків, 1953. – 20 с.
261304
  Боришевський М.Й. Виховання самостійної поведінки у дітей / М.Й. Боришевський. – Київ, 1969. – 47с.
261305
  Степанов К.І. Виховання свідомоі дисципліни в учнів. / К.І. Степанов. – К, 1957. – 35с.
261306
  Шелухін Д.Я. Виховання свідомої дисципліни / Д.Я. Шелухін. – К, 1957. – 28с.
261307
  Сорока В. Виховання свободою // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Школа "Саммерхіл", заснована Олександром Сазерлендом Ніллом, успішно довела життєздатність його теорії щодо особистої свободи як неодмінної умови дитячого щастя.
261308
  Котирло В.К. Виховання слухняності у дітей у сім"ї / В.К. Котирло. – Київ, 1967. – 103с.
261309
  Прус І.Т. Виховання соціалістичного патріотизму в піонерів у процесі краєзнавчої роботи / І.Т. Прус. – К., 1962. – 120с.
261310
  Поплужний В.Л. Виховання соціальних почуттів у старшокласників. / В.Л. Поплужний. – К, 1979. – 32с.
261311
  Литовченко О. Виховання соціально компетентноі особистості в позашкільному навчальному закладі // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 28-31
261312
  Корнієнко С.М. Виховання соціальної зрілої особистості студента ВНЗ: зміни у контексті європейської інтеграції // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 55-57. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
261313
  Михайлова Т.М. Виховання співаків у Київській консерваторії / Т.М. Михайлова. – К, 1970. – 128с.
261314
  Онищенко О. Виховання спікерів, підтримати агентів і знайти бюджет на ТБ-рекламу. Про нову комунікаційну стратегію МОН // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 листопада (№ 43/44). – С. 12


  "... Міністерство освіти і науки затвердило й уже починає втілювати комунікаційну стратегію на 2017–2020 рр (див. PDF-документ). Вона має допомогти організувати двосторонню комунікацію МОН та забезпечити підтримку реформ. У принципі, сама ідея добра, ...
261315
  Ходирєв С. Виховання студентів - нові пріоритети / С. Ходирєв, В. Климчук // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 3. – С.22-27. – ISSN 1562-529Х
261316
  Войтенко К.І. Виховання студентів як полікультурних мовних особистостей на заняттях з іноземної мови // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 123-127. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))


  Стаття присвячена вимогам модернізації національної освіти України, а саме підвищенню якості навчання молоді, підготовки її до самостійного професійного життя.
261317
  Чухно А.А. Виховання студентства // Рад. Україна, 1968
261318
  Сурмач О. Виховання студентської молоді в контесті культурно-освітньої діяльності музеїв // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2013. – № 7. – С. 74-83. – ISSN 2307-0463
261319
  Кожокар М. Виховання студентської молоді в поліетнічних товариствах Чернівецького університету (1875-1914) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 32-38. – (Серія: Педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  "...Розглянуто основні структурні компоненти виховання студентів в поліетнічних товариствах Чернівецького університету періоду Австро-Угорщини."
261320
  Плахотнік О.В. Виховання студентської молоді в умовах соціокультурного середовища ВНЗ / О.В. Плахотнік, О.О. Безносюк // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
261321
  Плахотнік О.В. Виховання студентської молоді в умовах соціокультурного середовища ВНЗ / О.В. Плахотнік, О.О. Безносюк // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 170-176. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)


  У статті акцентується увага на тому, що особисто орієнтований підхід до виховання студентської молоді вимагає відповідних педагогічних технологій, критичного аналізу, відбору і конструювання особисто значимого вмісту і засобів виховання з опорою на ...
261322
  Гаджиєва І.С. Виховання сучасних професійних студентів-акторів драматичного театру та кіно за методою Леся Курбаса // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 277-278. – ISBN 978-966-8308-26-0
261323
  Бутенко Г.П. Виховання сучасної молоді в епоху євроінтеграції / Г.П. Бутенко // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С. 59-65
261324
   Виховання та клімат школи - інструменти соціальних педагогів // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 6


  Студенти кафедри педагогіки факультету психології взяли участь у міжнародному практичному семінарі "Мультикультурне виховання в сучасній школі. Драматичне виховання. Клімат школи". Семінар організувала чеська громадська організація "Асоціація з ...
261325
  Картавцева О. Виховання та розвиток сил особистості в освітньому процесі // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 216-230. – ISSN 2077-1827
261326
  Ханчич В.Н. Виховання та суспільство: взаємовплив та взаємозалежність в просвітницькій філософській думці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються положення теорії виховання філософів періоду французького Просвітництва. Аналізується вплив виховання на розвиток суспільства та потреби суспільства в розвитку виховання. В статье исследуются положення теории воспитания ...
261327
  Роменець В.А. Виховання творчих здібностей у студентів / В.А. Роменець. – Київ, 1973. – 96с.
261328
  Роменець В. Виховання творчих здібностей у студентів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 3/4 (73/74). – C. 178-223. – ISSN 1810-2131
261329
  Львова Ю.Л. Виховання творчих здібностей учнів у літературному гуртку / Ю.Л. Львова. – К., 1962. – 104с.
261330
  Петров Ю.В. Виховання творчістю / Ю.В. Петров. – К., 1986. – 45с.
261331
  Ільніцка Л.В. Виховання творчої індивідуальності в добу середньовіччя - концепція Герберта Ріда // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 99-100
261332
  Смірнова Т.В. Виховання творчої самостійності студентів технічних вищих навчальних закладів / Т.В. Смірнова // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 22-27. – ISBN 966-597-072-0
261333
  Гнатовська К.С. Виховання толерантності в майбутніх учителів початкових класів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 277-283. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
261334
  Корпач Н. Виховання толерантності в студентів вищих навчальних закладів / Н. Корпач, С. Олешак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 90-95. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х


  Йдеться про необхідність проведення круглих столів, кураторських годин, залучення до волонтерської діяльності.
261335
  Ремньова А.Г. Виховання толерантності в учнів 5-7-х класів у процесі вивчення історії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ремньова А.Г. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
261336
  Сінельник І.П. Виховання толерантності як складова процесу поліпшення якості вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 113-116. – ISSN 2078-1016
261337
  Тишківський В.М. Виховання трудящих в дусі радянського патріотизму на героїчній боротьбі Комуністичної партії Радянського Союзу // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 8-11
261338
  Феофанов К. Виховання трудящих на кращих традиціях радянського народу в стрийській міській парторганізації Львівської області // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 23-26
261339
  Синишин М.М. Виховання трудящих на революційних, бойових і трудових традиціях / М.М. Синишин. – Львів, 1971. – 28с.
261340
   Виховання туризмом : розповіді педагогів-позашкільників / Житомирський обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Житомирської обл. ради ; [упоряд. В.М. Ожгібесов]. – Житомир : Полісся, 2008. – 116 с., [112] с. іл. – ISBN 978-966-655-384-6
261341
  Петров А.К. Виховання у дітей чесності і правдивості / А.К. Петров. – К, 1950. – 47с.
261342
  Веселовський А.П. Виховання у майбутніх вчителів вольових якостей засобами фізичного виховання як основи формування їх професійно-особистісних компетентностей / А.П. Веселовський, О.М. Веселовська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 288-291. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Актуальність проблеми полягає у підвищенні вимог до якості сучасної освіти яка зумовлює необхідність підвищення ефективності процесу професійної підготовки в вузах. Метою статті є формування особистісних і вольових якостей студентів необхідних у ...
261343
  Жихаревич М.Ю. Виховання у молоді класового підходу до явищ суспільного життя / М.Ю. Жихаревич, Ю.П. Сурмін. – Київ, 1985. – 47с.
261344
  Ковальчук М.В. Виховання у праці / М.В. Ковальчук. – Львів, 1957. – 32с.
261345
  Куліш С.М. Виховання у студентів Харківського університету здорового способу життя шляхом викладання "приємних мистецтв" у першій половині XIX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1139. – С. 120-125. – (Серія "Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 18). – ISSN 2073-3771
261346
  Ушаков А.С. Виховання у студентської молоді одухотвореного образу людини культури // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 242-253. – ISSN 2220-6310
261347
  Остапенко О. Виховання у школярів інтересу до навчання.(Спроба теоретичного аналізу) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.10-11. – ISSN 0131-6788
261348
  Козленко М.О. Виховання у школярів інтересу до фізкультури і спорту / М.О. Козленко. – К., 1982. – 43с.
261349
  Бутко С. Виховання українських патріотів на прикладі героїв Крут в ОУН і УПА // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 108-116. – ISBN 978-966-355-019-0
261350
  Кащак І. Виховання українського Греко-Католицького Священика (1882-1946) = The Education of Ukrainian Greek Catholic Clergy (1882-1946) / отець доктор Іван Кащак ; [пер. з англ. О. Шпунт]. – Львів : Свічадо, 2007. – 233, [1] с. : іл., фот., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: The Education of Ukrainian Greek Catholic Clergy (1882-1946) / Ivаn Kаshchаk. Lviv : Svichado, 2005. – Бібліогр.: с. 133-144 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-395-071-6
261351
  Заслуженюк В.С. Виховання учнів в дусі дружби народів СРСР / В.С. Заслуженюк. – Київ, 1972. – 47с.
261352
  Коляда О.я. Виховання учнів на героїчних традиціях земляків / О.я. Коляда. – Київ, 1966. – 126с.
261353
  Фарфоровський П В. Виховання учнів на героїчних традиціях радянського народу. / П В. Фарфоровський, . – К, 1971. – 159с.
261354
  Зайцев В.Л. Виховання учнів на досвіді старших поколінь / В.Л. Зайцев. – К., 1971. – 116с.
261355
  Марценюк С.П. Виховання учнів на трудових традиціях радянского народу / С.П. Марценюк. – Чернігів, 1968. – 24с.
261356
   Виховання учнівського колективу.. – К, 1957. – 64с.
261357
  Лазеба Є.М. Виховання учнівської молоді в дусі радянського патріотизму та інтернаціоналізму : рекоменд покажчик літ. / Є.М. Лазеба, І.К. Ульгурська ; АН УРСР. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. Львів. обл. наук. пед. б-ка Львів. обл. відділення пед. т-ва УРСР. – Львів, 1974. – 54 с.
261358
  Гриців Т. Виховання учнівської молоді на засадах народної педагогіки (за книгами Гарафіни Маковій) : навч.-метод. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / Тетяна Гриців ; [за заг. ред. М.С. Демчишин] ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Народознав.-Просвітн. Центр Гарафіни Маковій "Факел Марії". – Чернівці : Факел Марії, 2012. – 276, [4] с. : фот., табл. – Назва обкл. : Духовне виховання. - Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-2563-10-8
261359
  Довгань Н.Ю. Виховання фізичної культури студентів : (теоретико-метод. аспект) : монографія / Н.Ю. Довгань. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 524, [2] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 439-485. – ISBN 978-617-534-412-5
261360
  Касіч Н.П. Виховання цілеспрямованості старших підлітків у фізкультурно-оздоровчій діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Касіч Наталія Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
261361
  Маліченко К.М. Виховання цілеспрямованості та наполегливості у школярів / К.М. Маліченко. – К., 1972. – 32с.
261362
  Плахотнік Ольга Виховання ціннісних орієнтацій на природоохоронних традиціях українського народу : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 47-49. – Бібліогр.: 5 назв
261363
   Виховання чемності у чоловіків і ДАІ // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 4. – ISSN 0130-5212
261364
  Рубцова Т.В. Виховання чесності і правдивості в дітей у сім"ї. / Т.В. Рубцова. – К., 1963. – 90с.
261365
  Шакуров Р.Х. Виховання честі і гідності / Р.Х. Шакуров. – Київ, 1966. – 45с.
261366
  Артемова Л. Виховання чи лише навчання студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 93-103. – ISSN 1682-2366
261367
  Копчук А.М. Виховання читацьких інтересів учнів. / А.М. Копчук. – К., 1985. – 48с.
261368
  Суховершко Г.В. Виховання чуттям сім"ї єдиної / Г.В. Суховершко. – К, 1989. – 31с.
261369
  Заслуженюк В.С. Виховання школярів на ідеях і традиціях дружби народів СРСР (До 60-річчя утворення СРСР) / В.С. Заслуженюк. – Київ, 1982. – 32 с.
261370
  Рєпа Н.О. Виховання школярів на матеріалах Ленініани / Н.О. Рєпа. – К., 1989. – 45с.
261371
  Бойченко О.І. Виховання шляхетних мужів як основа розбудови ідеальної держави у вченні Конфуція // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 75-84
261372
  Васюк О.В. Виховання як головна умова формування особистості у суспільстві // Історія соціальної педагогіки за кордоном / О.В. Васюк. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 7-19
261373
  Отич О.М. Виховання як духовне преображення особистості // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 125-135. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
261374
  Богданова Наталія Виховання як засіб управління естетичною свідомістю // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються і характеризуються специфіка, форми і засоби естетичного виховання при формуванні естетичної свідомості студентської молоді сучасної України.
261375
  Богданова Наталія Виховання як засіб управління естетичною свідомістю // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються і характеризуються специфіка, форми і засоби естетичного виховання при формуванні естетичної свідомості студентської молоді сучасної України.
261376
  Дзюба А.Ю. Виховання як основна ідея ювенального кримінального права ФРН // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 281-286. – ISSN 2219-5521
261377
  Крижанівський В.М. Вихованці Глухівського учительського інституту в добу революції (1905-1907) та консервативного курсу П. Столипіна // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 274-278. – ISSN 2218-4805


  У статті проаналізовано спроби захисту корпоративних та професійних прав вихованцями та випускниками Глухівського учительського інституту в роки Першої російської революції та епоху П. Столипіна.
261378
   Вихованці інтернатів про себе і своє життя. – Київ. – (На порозі самостійного життя). – ISBN 966-7902-02-1
Кн.1. – 2000. – 134с.
261379
  Дзюба О.М. Вихованці Києво-Могилянської академії: українські мемуаристи Я. Маркевич та М. Ханенко (перша половина XVIII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 3 (528), травень - червень. – С. 64-87. – ISSN 0130-5247
261380
  Бабич Н. Вихованці Львівського університету - викладачі словесності чернівецьких гімназій другої половини XIX - початку XX століття // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 180-191. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
261381
  Земан І. Вихованці Львівського університету, які здобули світову славу юристів-міжнародників // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 154-163. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333


  Розглянуто період здобуття юридичної освіти та формування наукової особистості Г. Лаутерпахта, Р. Лемкіна, Л. Сона у Львівському університеті. Підкреслино важливий внесок вказаних осіб у світову науку та практику міжнародного права.
261382
   Вихованці Харківського університету : Біобібліографічний довідник. – Харків : Авто-Енергія, 2004. – 250с. – ISBN 966-8307-04-6
261383
  Степанюк А.Г. Вихованці юридичного факультету Університету Св. Володимира на службі Українській Державі: Арнольд Марголін і Сергій Щелухін // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 380-385. – ISBN 978-617-7133-95-6
261384
  Корчинський Ч.М. Вихователь -- професія почесна / Ч.М. Корчинський, Н.Ф. Пічко. – 2-е вид. перероб.доп. – К., 1984. – 96с.
261385
  Бондар А.Д. Вихователь групи продоженого дня / А.Д. Бондар. – К, 1980. – 79с.
261386
  Гусарчук Тетяна Вихователь хормейстерів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36. – ISSN 0868-9644
261387
   Вихователь школи-інтернату.. – Київ, 1967. – 224 с.
261388
  Каменська Н.П. Виховати людину / Н.П. Каменська. – К., 1989. – 110с.
261389
  Копайгоренко Василь Виховати митця // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-19. – ISSN 0868-9644
261390
   Виховати стійких борців за комунізм.. – К, 1963. – 142с.
261391
  Грабар Н.Г. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з соціальних комунікацій: спец. 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Грабар Н.Г. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
261392
  Ткачук Р. Виховна діяльність у ВНЗ: основні напрями // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 221-224
261393
  Коротенко Н.М. Виховна і культурно-масова робота у Харківському та Київському університетах у 1933-1941 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 103-106. – ISBN 966-614-021-7
261394
  Бех І. Виховна інноватика Василя Сухомдинського // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 7
261395
  Романовська-Толлочко Виховна компетентність та рівень емоційної інтелегентності вчителів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 60-63. – ISSN 1818-9172
261396
  Солошенко О. Виховна компонента дисциплін соціально-гуманітарного циклу в освітньому процесі сучасних ВНЗ // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (89). – С. 45-50. – ISSN 1562-529Х


  "...Якісна та результативна організація виховного процесу у вищому навчальному закладі є конче актуальною і необхідною. В основу цього виховання мають бути покладені принципи гуманізму, демократизму, толерантності, наступності та спадкоємності поколінь."
261397
  Лисяк В.М. Виховна концепція родини в житті та творчості Ганни Барвінок // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 113-123. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
261398
  Кулікова О. Виховна місія Шевченка у світі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 142-144
261399
  Горяїнов В.М. Виховна робота в восьмирічній школі / В.М. Горяїнов. – К., 1965. – 179с.
261400
   Виховна робота в збройних силах України : (випуск перший,виховна робота в бойових обставинах). – Львів, 1996. – 143с.
261401
  Огієнко К.А. Виховна робота в студенській групі / К.А. Огієнко. – Київ, 1978. – 72с.
261402
  Сергєєва В.Ф. Виховна робота в сучасному вищому закладі освіти : Методичні рекомендації / В.Ф. Сергєєва, В.Є. Прокопчук, Н.В. Балабуха; МОіНУ;Волинський держ. ун-тет ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 110с.
261403
   Виховна робота в умовах безперервної освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : [ Харків, Народна укр. акад., 3 грудня 2009 р.] / МОН України ; Харківська обл. держ. адміністрація ; Харківська обл. рада ; Харківська міська рада та ін. ; [ ред. кол.: Астахова В.І., Астахова К.В., Воробйов Є.М. та ін. ]. – Харків : Народна українська академія, 2009. – 316 с.
261404
   Виховна робота в школі : науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 3 (4). – 2005
261405
  Красовицький М.Ю. Виховна робота в школі: досвід і проблеми / М.Ю. Красовицький. – К., 1992. – 192с.
261406
  Кульчицький Віталій Виховна робота з молоддю в період визвольних змагань (на матеріалах західного регіону України, 20 - 50 рр. ХХ ст.) / Кульчицький Віталій. – Тернопіль, 2001. – 124с. – ISBN 966-7750-01-9
261407
  Морозова М.М. Виховна робота з формування економічної свідомості студентів гуманітарних спеціальностей // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 60-67. – ISSN 2227-2747
261408
   Виховна робота і трудове навчання в 1 классі.. – К, 1969. – 96с.
261409
  Терехова М.Ф. Виховна робота на заняттях фізкультурою і спортом у школі / М.Ф. Терехова. – К., 1967. – 126с.
261410
  Явір В.В. Виховна робота на уроках української мови. / В.В. Явір, В.І. Білоусенко. – К., 1986. – 167с.
261411
  Андреєва М.О. Виховна робота у ВНЗ з розвитку соціальної компетентності студентів із особливими потребами // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 7-14. – ISSN 2074-8167


  У статті розкриваються теоретико-методологічні питання виховної роботи з розвитку соціальної компетентності студентів з особливими потребами. Аналізуються зміст такої роботи, визначаються їх особливості. В статті детально розкривається зміст форм та ...
261412
  Дурманенко О. Виховна робота у ВНЗ як чинник формування особистості майбутнього фахівця // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 31-37. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
261413
  Бондаренко Г.Г. Виховна роль радянського суду / Г.Г. Бондаренко. – Київ, 1960. – 40с.
261414
  Покиданов Г.О. Виховна роль телебачення у нашому суспільстві // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 32-34 : рис.
261415
  Мазуркевич О.Р. Виховна сила художньої літератури / О.Р. Мазуркевич. – К, 1960. – 44с.
261416
  Бєлова Л.О. Виховна система ВНЗ: питання теорії та практики / Л.О. Бєлова; Народна українська академія. – Харків : НУА, 2004. – 264 с. – ISBN 966-8558-20-0
261417
  Кучер М. Виховна складова формування царя Івана Грозного / М. Кучер, В.Г. Безбах // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 214
261418
  Токар Н.Г. Виховна спрямованість уроку математики : метод. посібник / Н.Г. Токар. – Київ : Радянська школа, 1986. – 104 с.
261419
  Хрипун Д. Виховна та викладацька діяльність В.Д. Сиповського в Київській колегії Павла Галагана (1871-1874 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 202-206. – (Педагогічні науки ; № 2 (53), травень). – ISSN 2078-2128
261420
  Андрущенко Т. Виховна функція мистецтва в освітньому процесі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 8-12. – ISSN 0131-6788
261421
  Паламарчук Л.Б. Виховна функція соціокультурної складової шкільних курсів географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 32-40. – Бібліогр.: 10 назв
261422
  Ступак Ю.П. Виховне значення українського фольклору / Ю.П. Ступак. – Київ, 1960. – 32 с.
261423
  Ведмеденко Б.Ф. Виховне значення фізкультури і спорту / Б.Ф. Ведмеденко. – Київ, 1986. – 48с.
261424
  Недзвідський А.В. Виховне і пізнавальне значення літератури / А.В. Недзвідський. – Київ, 1965. – 41с.
261425
  Альтгайм Л. Виховний аспект в організації екскурсійних послуг, його мета і завдання, закономірності і методи реалізації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 152-157. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
261426
  Макаренко Н.Г. Виховний аспект методики попередження порушення статутних взаємовідносин між військовослужбовцями / Н.Г. Макаренко, Р.П. Чеботаєв, А.П. Філоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-30. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Присвячено проблемам порушення статутних взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних сил України. Розглядається методика попередження порушень статутних взаємовідносин, аналізуються соціальні, психологічні та виховні проьлеми їх виникнення.
261427
  Канішевська Л. Виховний аспект у моделюванні професійно орієнтованого іншомовного освітнього простору в умовах університету // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 299-303. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
261428
  Брус І. Виховний вплив прокурора в системі кримінальної юстиції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 114-119. – ISSN 2311-6676
261429
  Трохименко І.М. Виховний захід "Чорнобиль - у нашій пам"яті повік" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 27-29 : фото
261430
  Ващенко Г. Виховний ідеал = Cahiers du moniteur : підручник для виховників, учителів і українських родин / Григорій Ващенко. – 2-е вид. – Брюссель [ etc. ] : В-во Центр. Управи Спілки Укр. Молоді, 1976. – 208 с. : портр. – (Записки виховника ; ч. 2 / 3 / 4)
261431
  Ващенко Г. Виховний ідеал : підруч. для педагогів, виховників, молоді і батьків / Ващенко Г. ; [авт. передм. О.Коваль] ; Пед. т-во ім. Грмгорія Ващенко. – 3-тє вид. – Полтава : Полтавський вісник. – ISBN 5-7707-5290-4
Т. 1. – 1994. – 191с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач.
261432
  Галушка Н.Б. Виховний ідеал в сільських родинах 20-50-х рр. XX ст. (за матеріалами Кодимського та Миколаївського районів Одеської області) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 128-135. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
261433
  Пляченко А.Г. Виховний ідеал Григорія Ващенка // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 157-163. – ISBN 978-966-927-118-1
261434
  Поліщук Р.В. Виховний ідеал Григорія Ващенка та його теорія тіловиховання // Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 80-104. – ISBN 978-966-493-990-1
261435
  Вишневський О. Виховний ідеал і протистояння двох народностей // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 9/10 (215/216). – С. 20-28


  Різновекторна спрямованість українського та московського характерів.
261436
  Михайленко Т.В. Виховний ідеал молоді української діаспори в Канаді // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 263-266. – (Серія : Педагогічні науки)
261437
  Чоповський В. Виховний ідеал українського народу // Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2015. – № 2. – С. 13-28
261438
  Стельмахович М.Г. Виховний ідеал української народної педагогіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 64-71. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Розглядаються питання ролі і значення народної педагогіки у розбудові української національної школи і родинного виховання.
261439
  Соколюк Ю. Виховний ідеал українця в творах давньої літератури та у прозі Шевченка // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 165-179. – ISBN 978-966-920-092-1
261440
  Соколюк Ю. Виховний ідеал українця в творах давньої літератури та у прозі Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 165-179. – ISBN 978-966-920-140-9
261441
  Михеїв К.Є. Виховний момент : сатиричні мініатюри / К.Є. Михеїв. – Київ : Молодь, 1973. – 72 с.
261442
  Кухта М.І. Виховний національний ідеал у шкільництві Закарпаття 20-30-х років ХХ століття (на матеріалах української педагогічної преси) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кухта М. І.; Мін. освіти Укр., Ужгор. держ. ин-т інформ.., економ. і права, Закарп. ін-т метод. навч. – Ужгород, 1998. – 158л. – Бібліогр.:л.142-156
261443
  Кухта М.І. Виховний національній ідеал у шкільництві Закарпаття 20-30-х років ХХ століття : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кухта М.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
261444
  Заставний Федір Виховний потенціал географічного краєзнавства в Україні : Географічне краєзнавство // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 40-41
261445
  Дубик В. Виховний потенціал духовної спадщини митрополита А. Шептицького / В. Дубик, Я. Сислюк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 676-684. – ISBN 966-7379-70-1
261446
  Дьоміна В.В. Виховний потенціал епістолярного жанру в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дьоміна Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Мелітополь. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
261447
  Зайцева М.А. Виховний потенціал закладів загальної середньої освіти щодо розвитку обдарованих учнів // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 97-100. – ISBN 978-966-698-283-7
261448
  Троцик О.А. Виховний потенціал класицистичної комедії : Методична передмова до уроку-дослідження жанрових особливостей комедії Ж.-Б.Мольєра "Міщанин-шляхтич" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 4. – С.21-23. – ISSN 0205-471Х
261449
  Федорчук В.В. Виховний потенціал методу проектів у вищій школі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С.139-140
261450
  Брусакова О.В. Виховний потенціал моралі і права в освіті // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – С. 226-230. – (Філософія ; вип. 39)
261451
  Гуцан Л.А. Виховний потенціал народних традицій і звичаїв у педагогічній спадщині П.П. Чубинського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 28-31
261452
  Червонецький В.В. Виховний потенціал образів природи в англійському фольклорі / В.В. Червонецький, С.С. Червонецька // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 202-208. – ISSN BIB-ID 83558
261453
  Джура О.Д. Виховний потенціал освіти // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 240-243. – ISSN 2076-1554
261454
  Маляр Л.В. Виховний потенціал підручників для народної школи Августина Волошина // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 157-161. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
261455
   Виховний потенціал сім"ї в сучасних умовах : Тематична держ. доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року. – Київ, 2002. – 144с. – ISBN 966-7902-30-7
261456
  Бондаренко Г. Виховний потенціал української мови і літератури в загальноосвітній середній школі та в умовах гуртків гуманітарного циклу / Г. Бондаренко, О. Сушко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 198-212. – ISSN 2077-1827
261457
  Криськів М. Виховний потенціал уроків української мови // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 21/22, листопад. – С. 37-45
261458
  Нижнікова С.В. Виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина XIX - початок XX ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 39-43. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 22). – ISSN 2227-6505
261459
  Ільчишин С.В. Виховний процес у Київській духовній семінарії в 1817-1867 рр. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2017. – № 27. – С. 228-236
261460
  Мандзик Т. Виховний стиль батька як фактор формування соціально-психологічної адаптованості підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-57. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглянуто проблему виховних стилів батька в суб"єктивному сприйнятті підлітками, його значення для формування соціально-психологічної адаптованості та домінуючого типу ставлення підлітка до оточуючих в комунікативній сфері. Докладно ...
261461
  Павицька К.М. Виховні аспекти у діяльності педагогічного університету // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 203-208. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті розглянуто особливості виховання студентів педагогічних університетів, розкриваються можливості виховного впливу основних суб"єктів навчально-виховного процесу на особистість майбутніх учителів.
261462
   Виховні години. 10-11 класи : Класний керівник. Бібліотека. Українська мова та література. Бібліотека / [упор. : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада : Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
261463
  Бех І. Виховні закони у благодійному житті особистості // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 39-42. – ISSN 0131-6788
261464
  Кондратюк М. Виховні засоби та методи покарання у жіночих гімназіях Російської імперії кінця ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 17-19. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються основні методи та способи виховання учениць у середніх навчальних закладах Росії наприкінці ХІХ ст. В статье освещаются оновному методы и способы воспитания учениц в средних учебных заведениях в конце XIX в. The article ...
261465
  Доридор Г. Виховні настанови Олени Пчілки - драматурга // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 182-186. – Бібліогр.: С. 186
261466
  Авер"янова Н. Виховні функції образотворчого мистецтва на тлі культурно-історичного досвіду українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 81-87
261467
  Рентюк М.В. Виховні функції суспільства і сім"ї / М.В. Рентюк. – Київ : Київський університет, 1969. – 193с.
261468
  Моторнюк М.М. Виховну роль школи - на вищий рівень / М.М. Моторнюк. – Київ, 1982. – 48 с.
261469
  Іванченко А.В. Виховувати атеїстів / А.В. Іванченко. – К, 1985. – 167с.
261470
  Коваленко В. Виховувати бажання створення естетичної цінності : (проблема вивчення теоретико-літературних понять зі схильними до творчості учнями) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 147-152. – (Філологічні науки)
261471
  Авраменко О.М. Виховувати громадянина / Олексій Авраменко. – Київ : Радянська школа, 1983. – 80 с.
261472
  Семенюк О. Виховувати компетентну читацьку особистість - завдання уроку літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-27.
261473
  Семенюк Олена Виховувати компетентну читацьку особистість - завдання уроку літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-27
261474
  Білоколос Д.З. Виховувати людину комуністичних ідеалів / Д.З. Білоколос. – К., 1965. – 80с.
261475
  Касько Н.І. та ін. Виховувати молодих будівників комунізму / Н.І. та ін. Касько. – К, 1966. – 38с.
261476
   Виховувати молодих будівників комунізму.. – К, 1966. – 39с.
261477
  Дубінська М. Виховувати молодь в дусі більшовицької ідейності (На зборах філологічного факультету) : [Ідейно гартувати радянське студенство] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 2


  З 15 по 25 жовтня на всіх факультетах відбулися комсомольські збори, що обговорили питання про серйозні недоліки в ідеологічній роботі, які справедливо вказала газета "Правада України" від 5 жовтня і збори партійно-комсомольского активу університету ...
261478
   Виховувати полум"яних патріотів. – К, 1973. – 112с.
261479
  Баранов-Мохорт Виховувати спортсменів екстра-класу треба з дитячого віку, цим повинна займатися держава // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 липня (№ 31)


  Народний депутат України, перший віце-президент Федерації легкої атлетики м. Києва С. Баранов-Махорт розповів "Освіті України".
261480
  Марісова Л. Виховувати талановиту радянську молодь : [Про роботу літературної студії] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 4


  В літературній студії нашого університету виховуються майбутні поети, прозаїки, драматурги та критики. Бюро студії намітило бригади літстудівців, які під час підготовки до виборів у Верховну Раду УРСР проведуть на дільницях кілька творчих виступів.
261481
   Виховуємо комуністичну зміну.. – Київ, 1983. – 102с.
261482
  Середа П.П. Виховуємо на славних традиціях / П.П. Середа. – К, 1980. – 97с.
261483
  Мукан В. Виховуємо носіїв високої української культури // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  11 листопада 2011 р. Інститут філології університету відзначив своє 10-річчя. Про буття та особливості освітнього процесу розповідає директор Інституту філології професор Григорій Фокович Семенюк.
261484
  Коляда О.Я. Виховуємо патріотів-інтернаціоналістів / О.Я. Коляда. – Київ, 1986. – 99с.
261485
  Жадан Н.М. Виховуємо патріотів художнім словом // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 15 (307). – С. 2-6


  Розбудова незадежної Української держави неможлива без оновленої національної освіти, розробки прогресивних технологій, гуманізації, диференціації та інтеграції навчання, науково обгрунтованої системи патріотичного виховання засобами художнього слова ...
261486
  Колтунюк С.В. Виховуємо патріотів. / С.В. Колтунюк. – К., 1976. – 104с.
261487
   Виховуємо переможців і лідерів // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Економічний факультет. – С. 2


  Активне залучення студентів економічного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка до наукової роботи на економічному факультеті починається з роботи у наукових гуртках із різноманітних економічних напрямів під керівництвом досвідчених викладачів.
261488
  Ситченко А. Виховуємо романтиків


  У статті подається варіант технологізованого вивчення повісті В. Нестайка "Тореадори з Васюківки"
261489
  Куликова Лілія Виховуємо театром // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 14-15
261490
  Герасименко О.О. Виховуємо у дітей навички здорового способу життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 13-14
261491
  Литвин Т. Виховуємо юних рятувальників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 19 : фото
261492
  Пометун О. Виховуємосправжніх друзів і свідомих громадян : Конспекти уроків / О. Пометун, Л. Пилипчатина // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-30
261493
  Ільченко Н.В. Виховуючи відповідального пішохода // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 37
261494
  Кузьмин Б.В. Виховуючи небайдужих / Б.В. Кузьмин. – К, 1989. – 45с.
261495
  Степаненко Віра Виховуючи оптимізм : план-конспект вивчення повісті Всеволода Нестайка "Тореадори з Васюківки"
261496
  Сербін Ф.П. Виходжу на ціль: записки штурмана 80-го гвард. бомбардув. авіаполку / Ф.П. Сербін. – К., 1988. – 192с.
261497
  Багряна А. Виходити за межі // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 14-19. – ISSN 0131-2561
261498
   Виходить друком книжка оповідань, написаних Сенцовим в ув"язненні // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 вересня (№ 35/36). – С. 16


  "Чотири роки тому, 25 серпня 2015 року, Олег Сенцов - кінорежисер, сценарист, письменник, громадський активіст - був засуджений російським судом за звинуваченням у тероризмі до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого ...
261499
   Виходу немає // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 41 (361), 10-16 жовтня. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Заворушення в Гонконзі - криза Комуністичної партії Китаю.
261500
  Борук М.Д. Вихор : повість / М.Д. Борук. – Ужгород : Карпати, 1989. – 190 с.
261501
  Буйських Ю. Вихор в сучасній демонології українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 22-31


  В статті досліджується образ вихору як окремої демонічної істоти в системі демонології українців. Автор простежує зв"язок вихору з іншими міфологічними персонажами - чортом, відьмою, померлими нехрещеними дітьми, самогубцею, повітрулею, домовиком. На ...
261502
  Драч І. Вихор вогненний із золотом // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-10. – ISSN 0208-0710
261503
  Москаленко Ігор Іванович Вихорострумовий безконтактний перетворювач для контролю фізико-механічних параметрів металевих виробів : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Москаленко Ігор Іванович; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Х., 1996. – 17л.
261504
   Вихрасты, но суровы.... – М, 1969. – 32с.
261505
  Синеокая Ю.В. Вихревая антропология Николая Бердяева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 100-109. – ISSN 0042-8744
261506
  Жуковский Н.Е. Вихревая теория гребного винта / Н.Е. Жуковский. – М.-Л.
2. – 1950. – 240с.
261507
  Барсуков С.И. Вихревой эффект Ранка / С.И. Барсуков, В.И. Кузнецов. – Иркутск, 1983. – 120с.
261508
  Пиралишвили Ш.А. Вихревой эффект. Эксперимент, теория, технические решения / Ш.А. Пиралишвили, В.М. Поляев, М.Н. Сергеев; Федер. целевая программа "Государственная поддержка интеграции высш. образов. ...; Под ред.: А.И. Леонтьева. – Москва : Энергомаш, 2000. – 412с. – ISBN 5-8022-0006-5
261509
  Фокеев В.С. Вихревые воронки и их применение на электростанциях. / В.С. Фокеев. – М.-Л., 1964. – 184с.
261510
  Байбаков О.В. Вихревые гидравлические машины / О.В. Байбаков. – М., 1981. – 197с.
261511
   Вихревые движения жидкости. – М, 1979. – 325с.
261512
   Вихревые композции в искусстве саков Центрального Казахстана / А.З. Бейсенов, Г.С. Джумабекова, Г.А. Базарбаева, Д.Б. Дуйсенбай, И .К. Ахияров // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 40-58. – ISSN 2227-4952
261513
  Гольдштик М.А. Вихревые потоки. / М.А. Гольдштик. – Новосибирск, 1981. – 366с.
261514
  Рабинович Б.И. и др. Вихревые процессы и динамика твердого тела / Б.И. и др. Рабинович. – М., 1992. – 295с.
261515
  Лукьянчук И.А. Вихревые решетки / И.А. Лукьянчук. – Москва : Знание, 1991. – 6 с.
261516
  Слензак О.И. Вихревые системы литосферы и структуры докембрия. / О.И. Слензак. – К., 1972. – 183с.
261517
  Сапункво Я.Г. Вихревые слои при обтекании конических тел сверх- и гиперзвуковыми потоками газа : Автореф... канд. физ мат.наук: / Сапункво Я. Г.; МГУ, Ин-т механ. – Саратов, 1965. – 5л. – Бібліогр.:с.5-6
261518
  Ли Сы-гуан Вихревые структуры и другие проблемы, относящиеся к сочетанию геотектонических систем Северо-Западного Китая / Ли Сы-гуан. – М., 1958. – 130с.
261519
   Вихревые структуры с "глазом бури", вопросы формирования и классификации : метрологія / В.В. Конкин, Б.Б. Капочкин, Н.В. Кучеренко, В.В. Лисоводский // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 180-185 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0130-2914
261520
  Лусте О.Я. Вихревые термоэлектрические токи в анизотропных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Лусте О.Я. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1968. – 15 с.
261521
  Димитращук В.Т. Вихревые термоэлектрические токи в зонально-неоднородных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Димитращук В.Т.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
261522
  Дорофеев А.Л. Вихревые токи / А.Л. Дорофеев. – М., 1977. – 72с.
261523
  Сычева Т.М. Вихревые токи в движущихся телах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сычева Т.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1951. – 9 с.
261524
  Астахов В.И. Вихревые токи в проводящих пластинах и оболочках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Астахов В.И. ; МВ и ССО УССР. – Киев, 1975. – 23 с.
261525
  Иванчиков В.И. Вихревые токи и их магнитное поле у дефекта простейшей формы : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Иванчиков В.И.; Сибирский физико-технический институт при Томском гос. университете имени В.В.Куйбышева. – Томск, 1950. – 8 л. – Бібліогр.:с.8
261526
  Кондырев Л.Н. Вихри / Л.Н. Кондырев. – М, 1958. – 175 с.
261527
  Акбари С. Вихри : стихи и поэмы / Султан Акбари; пер. с узб. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1958. – 84 с.
261528
  Мкртчян Г.С. Вихри в ограниченных сверхпроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мкртчян Г.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 14л.
261529
   Вихри в океане и атмосфере: расчет по спутниковым изображениям / М.Г. Алексанина, А.С. Еременко, А.А. Загуменнов, В.А. Качур // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 9. – С. 41-54 : рис. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 0130-2906
261530
  Марат М. Вихри весенние / М. Марат. – Уфа, 1969. – 96с.
261531
   Вихри и волны. – Москва : Мир, 1984. – 336 с.
261532
  Незлин М.В. Вихри Россби и спиральные структуры: Астрофизика и физика плазмы в опытах на мелкой воде / М.В. Незлин, Е.Н. Снежкин. – Москва : Наука, 1990. – 237 с.
261533
  Кравчук В.П. Вихрові стани наномагнетиків : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Кравчук В.П.; НАНУ, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 13 назв
261534
  Белевцов Леонід Васильович Вихрові флюктуації в плоских та шаруватих надпровідних структурах : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.22 / Белевцов Леонід Васильович; НАН України. Фізико-технічний ін-тут низьких температур ім. Б.І.Веркіна. – Харків, 1996. – 12л.
261535
  Цеховський М.В. Вихрострумові перетворювачі для засобів контролю товщини діелектричних покриттів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Цеховський М.В.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 26 назв
261536
  Воскобойник О.А. Вихроутворення та розмив донної поверхні поблизу групи погано обтічних тіл : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Воскобойник Олександр Анатолійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
261537
  Демидов А. Вихрь / А. Демидов. – М.-Л, 1930. – 472с.
261538
  Шенгели Г.А. Вихрь железный. / Г.А. Шенгели. – М., 1988. – 123с.
261539
  Вахов А.А. Вихрь на рассвете / А.А. Вахов. – Хабаровск, 1969. – 430с.
261540
  Брукс А. Вихрь перед бурей / А. Брукс, Д. Брикхил. – Москва, 1984. – 365 с.
261541
   Вихрь.. – М, 1973. – 527с.
261542
  Зверев Б.И. Вице-адмирал В.А. Корнилов / Б.И. Зверев. – Симферополь, 1957. – 151с.
261543
  Рерберг Ф.П. Вице-адмирал Колчак на Черноморском флоте // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 59-65. – ISSN 0321-0626
261544
  Рерберг Ф.П. Вице-адмирал Колчак на Черноморском флоте // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 10. – С. 66-69. – ISSN 0321-0626
261545
  Рерберг Ф.П. Вице-адмирал Колчак на Черноморском флоте // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 52-58. – ISSN 0321-0626
261546
  Коробков Н.М. Вице-адмирал Корнилов / Н.М. Коробков. – М., 1944. – с.
261547
   Вице-адмирал Корнилов. – М, 1947. – 340с.
261548
  Полунин Б.Л. Вице-президент США: (Конституцион. и фактич. статус). / Б.Л. Полунин. – М., 1988. – 122с.
261549
  Видал Г. Вице президент Бэрр / Г. Видал. – Москва, 1977. – 527с.
261550
  Каратыгин П.А. Вицмундир / П.А. Каратыгин. – Москва, 1958. – 44с.
261551
  Гранитов В.М. ВИЧ-инфекция / СПИД, СПИД-ассоциированные инфекции и инвазии / В.М. Гранитов, Ред.С.Е. Шорин. – Москва. Н.Новгород : Медицинская книга. НГМА, 2003. – 124с. – ISBN 5-86093-140-9
261552
   Вич-инфекция в перинатологии = HIV-infection in perinatology. – Киев : Здоров"я, 2000. – 187с. – ISBN 5-311-01177-7
261553
  Вовк В.И. ВИЧ-инфекция: психокоррекционные мероприятия // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1 (3). – С. 14-19. – ISSN 2312-5675
261554
  Добровидова Ольга Вич. Лекарство для позитивных / Добровидова Ольга, Земцова Юлия, Лозенко Варвара // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 32-43 : фото. – ISSN 1029-5828
261555
  Шкарин В.В. ВИЧ/СПИД- инфекция : Двадцать лет спустя после начала пандемии. Руководство для врача / В.В. Шкарин, С.Н. Соринсон; Мин-во здравоохранения РФ. Нижегородская госуд. медицинская акад. – Нижний Новгород : Нижегородская государственная медицинская академия (НГМА), 2001. – 146с. – ISBN 5-7032-0278-7
261556
   ВИЧ/СПИД в Соединенных Штатах Америки: нерешенные вопросы противодействия эпидемии : Аналитический материал. – Москва : РКЗМ, 2006. – 40с.
261557
  Глотов С. Вичерпання авторського права у цифровому середовищі // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-24. – ISSN 1608-6422
261558
  Венгренівська М.А. Вичленення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 21-25
261559
  Стефанова Й. Вичо Иванов. / Й. Стефанова. – София, 1981. – 152с.
261560
  Моргун В. Виш- переселенець: два роки на Криворіжжі. Донецький юридичний інститут МВС України не тільки зміг відновити свою діяльність на новому місці, а й активно розширює її // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 28 жовтня (№ 202). – С. 8
261561
   Виш допоможе // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 квітня (№ 13/14). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Сумський державний університет у період карантину має можливість допомогти навчальним закладам в організації дистанційного навчання учнів. Університет має двадцятирічний досвід впровадження різних форм електронного навчання, власну екосистему ...
261562
   Виш імені Героїв Крут // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Київський Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації отримає почесне звання "імені Героїв Крут". Таке рішення ухвалене президентом України Петром Порошенком.
261563
   Вишгород. – Київ, 1982. – 94 с.
261564
  Дробаха О.І. Вишгород серця : поезії / О.І. Дробаха. – Київ, 1987. – 84 с.
261565
  Бреяк О. Вишгородський історико-культурний заповідник / О. Бреяк, І. Пироженко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 10/12 (218/220). – C. 2-9. – ISSN 0131-2685
261566
  Іванченко Н. Вишгородському заповіднику - Національний статус! // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С. 7-9
261567
  Гинк К. Вишеград / К. Гинк. – Будапешт, 1959. – 62 с. – (Венгрия в фотоснимках)
261568
  Шишелина Любовь Вишеградская четверка и Европейский Союз // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 4 (32). – С. 56-69. – ISSN 0201-7083
261569
  Крюкова В. Вишеградська група - "токсичний бренд"! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2 листопада (№ 196). – С. 9


  Через різні рівні економічного розвитку та політичну нестабільність кожної з країн-учасниць все складніше говорити про V4 як про єдиний блок, яким він задумувався на своєму початку.
261570
  Чорногор Я. Вишеградська група // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 58-61. – ISBN 978-617-7157-38-9
261571
  Горун Д.О. Вишеградська група та її місце у регіональній політиці Республіки Польща // Вісник Одеського національного університету : Збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – Том 9, Вип.9 : Соціологія і політичні науки. – С. 168-176.
261572
  Кавунник А. Вишеградська група та Україна в контексті ініціативи "Східне партнерство": джерелознавчий аспект // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 511-523
261573
  Чорногор Я.О. Вишеградська група: багатостороннє співробітництво та узгодження інтересів // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 55-63. – ISBN 978-966-02-7989-6
261574
  Кузьменко О. Вишенка / О. Кузьменко. – Київ, 1996. – 208 с.
261575
  Діброва В.І. Вишенька / В.І. Діброва. – Київ, 1974. – 141 с.
261576
  Боровський О. Вишенька на торті. Американський президент, усупереч порадам, привітав Путніа з перемогою // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 23-24 березня (№ 33). – С. 14


  "Трамп усупереч порадам привітав Путіна з перемогою. Деякі західні лідери не захотіли вітати Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах. І це зрозуміло: недопущення до виборів опозиціонера Олексія Навального, методи ведення самої виборчої ...
261577
   Вишерские частушки.. – Пермь, 1958. – 221с.
261578
   Вишеславський Леонід Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 340-341. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
261579
  Гетьманець М.Ф. Вишеславський Леонід Миколайович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 61. – ISBN 978-966-372-083-8
261580
  Аляєв Г.Є. Вишеславцев Борис Петрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1005-1006. – ISBN 966-316-069-1
261581
  Савчук В.Д. Вишивала дівчина долю / В.Д. Савчук. – Київ, 1981. – 96 с.
261582
  Костюкова В.М. Вишивальне мистецтво Київщини XX - початку XXI століття (типологія, стилістика, традиції та сучасна трансформація) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 21.00.01 / Костюкова Валентина Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
261583
  Білозерова Л. Вишивальниці з Клембівки / Л. Білозерова. – Одеса, 1970. – 28с.
261584
  Захарченко О. Вишивані гарбузи : Повість / Олена Захарченко. – Київ : Факт, 2006. – 216с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-099-8
261585
  Сидоренко Віктор Вишивані нецке : Краєвиди душі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 110-113 : Фото
261586
  Сом М.Д. Вишиванка : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1964. – 87 с.
261587
   Вишиванка : херсонський літературно-художній збірник. – Київ ; Херсон : Просвіта. – ISBN 966-8547-82-9
№ 1. – 2007
261588
   Вишиванка для добра // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 10 : фото
261589
   Вишиванка підкорює світ // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 1


  "Студенти, викладачі й співробітники Шевченкового університету активно підтримали Всесвітній день вишиванки, тож аудиторії, коридори й довколишні території корпусів alma mater зачаровували своїми барвами. А танцювальний флешмоб у парку Шевченка став ...
261590
  Стуканова М. Вишиванка як бренд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 9


  Як українці відзначаютьсвято в умовах карантину. Приємно потішила українців й пошукова система Google, яка присвя-тила свою стартову сторінку Дню вишиванки. Тематичну ілюстрацію з орнаментами, які нагадують вишиванку, створила українська художниця ...
261591
  Тихолоз Н. Вишиванка як маркер національної ідентичності в родині Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 7/8 (712/713). – С. 56-62. – ISSN 0130-5263
261592
  Носік Ю. Вишивання: культурна спадщина та інтелектуальна власність // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (109). – С. 111-119. – ISSN 2308-0361
261593
  Зайченко В. Вишивка козацької старшини // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 70-75
261594
  Пошивайло Б. Вишивка та колекціонування: дві пристрасті в житті ювіляра: до 80-річчя від дня народження Григорія Гриня // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/8). – С. 16. – ISSN 2519-4429
261595
  Бавбекова І.О. Вишивка татар Криму XVIII - початку XX ст. (Історія, типологія, художньо-стилістичні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Бавбекова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
261596
  Юзва Р.Й. Вишийте веселку : поезії / Р.Й. Юзва. – Ужгород : Карпати, 1981. – 67 с.
261597
  Шуткевич О. Вишита копія...через 200 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 24


  Вінницька мисткиня відтворила сорочку за картиною Василя Тропініна "Дівчина з Поділля".
261598
  Немирівська Таїсія Вишите сокровення // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48. – ISSN 0868-9644


  Доглядаючи хвору матір, майстриня зверталась про захист до Божої Матері, щоб полегшила біль і страждання рідної матусі, і першою іконою вона вишила Феодосія Чернігівського.
261599
  Моісеєва Т. Виші вийшли на фінішну пряму // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 10 серпня (№ 144). – С. 1, 6
261600
  Галата С. Виші Донбасу: "Не опускати планку" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)
261601
   Виші Донецької та Луганської областей матимуть фіксоване держзамовлення // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 липня (№ 126). – С. 2


  ВР ухвалила одразу за основу та цілому законопроект про внесення змін до Закону "Про вищу освіту" щодо діяльності ВНЗ на території Донецької та Луганської областей (№ 6548).
261602
   Виші мають отримати базове фінансування науки // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 9/10). – С. 1


  На цьому наголосила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час презентації ВНЗ результатів наукової діяльності за 2017 р.
261603
  Онищенко О. Виші на колесах / О. Онищенко, Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-7 листопада (№ 40). – С. 1, 12


  Студенти і ВНЗ, розташованих на захопленій бойовиками території Донбасу, опинилися перед доленосним вибором. Війна та окупаційний режим примусили багатьох із них стати переселенцями і влаштовуватися на навчання й роботу до ін. українських ВНЗ. ...
261604
   Виші отримають потужну мотивацію // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 31 січня (№ 19). – С. 4


  З 1 січня 2020 року в Україні стартував черговий етап реформування вищої освіти. Про мету і завдання реформи спілкувався у Черкасах із науково-педагогічним та студентським загалом двох університетів заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний.
261605
  Лиховид І. Вишкіл для лікарів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14-15 вересня (№ 165/166). – С. 7


  Як МОЗ планує змінити систему медичної освіти.
261606
  Омельченко І.Г. Вишкіл старшинського (підстаршинського) складу Української Повстанської Армії // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 89-103. – ISSN 2313-5603
261607
  Рибицький І.В. Вишнева задума : поезії / І.В. Рибицький. – Київ, 1974. – 52 с.
261608
  Яременко М.Т. Вишнева заметіль : поезії / М.Т. Яременко. – Донецьк : Донбас, 1970. – 103 с.
261609
  Цілий В. Вишнева мелодія : поезії / В. Цілий. – Київ, 1985. – 64 с.
261610
  Сіренко Михайло Вишнева пам"ять : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 111-120. – ISSN 0208-0710
261611
  Ройченко А.А. Вишнева пороша / А.А. Ройченко. – Одеса : Маяк, 1967. – 59 с.
261612
  Камалов Х.Н. Вишневая гора : стихи / Х.Н. Камалов; пер. с татар. Д.Смирнова. – Москва : Советский писатель, 1963. – 64 с.
261613
  Олеша Ю. Вишневая косточка / Ю. Олеша. – М., 1931. – 96с.
261614
  Рудов В.С. Вишневая трубка : повесть / В.С. Рудов. – Минск : Госиздат БССР, 1963. – 130 с.
261615
   Вишневая трубка.. – Калининград, 1959. – 339с.
261616
  Шиян Л. Вишневець та князі Корибути-Вишневецькі / Л. М. Шиян. – Тернопіль : Горлиця, 2006. – 88 с. : іл., табл., фот. – Покажч.: с. 87-88. – Бібліогр.: с. 86. – ISBN 966-8452-13-5
261617
  Алексєєв М.М. Вишневий вир / М.М. Алексєєв. – Київ, 1964. – 238с.
261618
  Польовий М.І. Вишневий досвіток : оповідання / М.І. Польовий. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 183 с.
261619
  Рачук М.С. Вишневий промінь : поезії / М.С. Рачук. – Ужгород : Карпати, 1980. – 64 с.
261620
  Гарвасюк В.Ю. Вишневий рід : поезії / В.Ю. Гарвасюк. – Ужгород : Карпати, 1972. – 48 с.
261621
  Чехов А.П. Вишневий сад / А.П. Чехов. – К, 1940. – 86с.
261622
  Чехов А.П. Вишневий сад / А.П. Чехов. – К, 1946. – 99с.
261623
  Чехов А.П. Вишневий сад / А.П. Чехов. – К, 1952. – 80с.
261624
  Бабляк В. Вишневий сад : роман / В. Бабляк. – Київ : Молодь, 1958. – 222 с.
261625
  Бабляк В. Вишневий сад : роман / В. Бабляк. – Київ : Молодь, 1960. – 411 с.
261626
  Бабляк В.С. Вишневий сад : роман / В.С. Бабляк. – Київ : Дніпро, 1966. – 588 с.
261627
  Бабляк В.С. Вишневий сад : роман / В.С. Бабляк. – Київ, 1976. – 544 с.
261628
  Левицький В. Вишневий садок для Джо Дассена: сприйняття творчості Тараса Шевченка в поезії покоління 1980-х років
261629
  Підпалий В.О. Вишневий світ : поезії / В.О. Підпалий. – Київ, 1970. – 143 с.
261630
  Подолян М.П. Вишневий сніговій : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Молодь, 1990. – 69 с.
261631
  Нікуліна Н.П. Вишневий спалах. : поезії / Н.П. Нікуліна. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 60 с.
261632
  Клейменова О. Вишневий хрущ на автономній гілці : 100 роківтому, 5 жовтня, народився поет Богдан_Ігор Антонович // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 19 (256). – С. 67
261633
  Піскорська Л. Вишневий цвіт - дарунок Кобзареві
261634
  Папу Анатолій Вишневий цвіт : Нариси / Папу Анатолій. – Львів : Каменяр, 1965. – 68с.
261635
  Кишинський І.О. Вишневий цвіт : Одноактівки. Скетчі. Сценки / І.О. Кишинський. – Харків : Прапор, 1966. – 88с.
261636
  Томенко Микола Данилович Вишневий цвіт : Вірші, поеми / Томенко Микола Данилович. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 104с.
261637
   Вишневі заграви.. – Львів, 1972. – 216с.
261638
  Масенко Терень Вишневі зорі України / Масенко Терень. – Київ : Держвидав УСРР, 1960. – 180 с.
261639
  Вишня Остап Вишневі усмішки : Сільські / Вишня Остап. – 4-е вид. – Харків : Книгоспілка, 1927. – 87с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
261640
  Вишня Остап Вишневі усмішки / Вишня Остап. – Київ : Держлітвидав, 1950. – 292с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
261641
  Вишня Остап Вишневі усмішки / Вишня Остап. – Київ : Дніпро, 1967. – 264с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка української радянської прози)
261642
  Вишня Остап Вишневі усмішки / Вишня Остап. – Київ : Дніпро, 1974. – 383с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
261643
  Вишня Остап Вишневі усмішки : Усмішки, фейлетони, нариси / Вишня Остап. – Одеса : Маяк, 1978. – 272с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Шкільна б-ка)
261644
  Вишня Остап Вишневі усмішки / Вишня Остап. – Київ : Дніпро, 1979. – 544с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
261645
  Вишня Остап Вишневі усмішки : Усмішки, фейлетони, нариси / Вишня Остап. – Одеса : Маяк, 1983. – 271с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Шкільна б-ка)
261646
  Вишня Остап Вишневі усмішки / Вишня Остап. – Київ : Дніпро, 1985. – 367с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка української класики)
261647
  Вишня Остап Вишневі усмішки кооперативні / Вишня Остап. – Дніпропетровськ : Плужанин, 1927. – 95с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
261648
  Вишня Остап Вишневі усмішки кримські / Вишня Остап. – Харків : ДВУ, 1925. – 144с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
261649
  Вишня Остап Вишневі усмішки кримські / Вишня Остап. – Сімферополь : Кримвидав, 1961. – 127с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
261650
  Вишня О. Вишневі усмішки кримські / Остап Вишня. – Hью Йорк : Українське видавництво "Книга", 1962. – 144 с.
261651
  Вишня Остап Вишневі усмішки кримські / Вишня Остап. – Сімферополь : Крим, 1969. – 63с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
261652
  Вишня Остап Вишневі усмішки театральні / Вишня Остап. – Харків : ДВУ, 1927. – 63с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
261653
  Карчяускас М. Вишневое взгорье : стихи и поэмы / М. Карчяускас. – М., 1985. – 102с.
261654
  Коппард А. Вишневое дерево / А. Коппард. – Москва, 1953. – 70 с.
261655
   Вишневое солнце. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издаельство, 1973. – 231 с.
261656
  Беляев В.П. Вишневые аллеи / В.П. Беляев. – М., 1981. – 398с.
261657
  Северцева Л.А. Вишневые сады : Стихи / Л.А. Северцева. – Москва : Советский писатель, 1977. – 95с.
261658
  Вишня Остап Вишневые усмешки, крымские / Вишня Остап. – Харьков : Украинский рабочий, 1927. – 95с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
261659
  Сенченко И.Е. Вишневый листок : рассказы / Сенченко И.Е. ; [ Предисл. Питляр И.]. – Москва : Художественная литература, 1967. – 335 с. : илл. – Пер. с укр.
261660
  Варавва И.Ф. Вишневый май / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1968. – 160с.
261661
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Москва, 1962. – 111с.
261662
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Москва, 1962. – 328с.
261663
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Москва, 1964. – 671с.
261664
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Москва, 1966. – 472с.
261665
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Москва, 1968. – 278с.
261666
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Москва, 1968. – 472с.
261667
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Йошкар-Ола, 1978. – 270с.
261668
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Москва, 1979. – 363с.
261669
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Москва, 1980. – 272с.
261670
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Москва : Художественная литература, 1981. – 534с.
261671
  Алексеев О.А. Вишневый омут / О.А. Алексеев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 496 с.
261672
  Чехов А.П. Вишневый сад / А.П. Чехов. – МоскваЛ,, 1944. – 60с.
261673
  Чехов А.П. Вишневый сад / А.П. Чехов. – МоскваЛ,, 1950. – 88с.
261674
  Татьяничева Л.К. Вишневый сад / Л.К. Татьяничева. – Свердловск, 1954. – 64с.
261675
  Бабляк В.С. Вишневый сад : роман / В.С. Бабляк. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 550 с.
261676
  Чехов А.П. Вишневый сад / А.П. Чехов. – М, 1964. – 76с.
261677
  Мусатов А.И. Вишневый сад / А.И. Мусатов, М.Ю. Ляшенко. – Москва : Профиздат, 1966. – 239 с.
261678
  Чехов А.П. Вишневый сад / А.П. Чехов. – Калининград, 1977. – 56с.
261679
  Чехов А.П. Вишневый сад : Книга для чтения с комментарием на английском языке / А.П. Чехов. – Москва : Русский язык, 1978. – 142с.
261680
  Чехов А.П. Вишневый сад / А.П. Чехов. – Москва : Детская литература, 1980. – 96с.
261681
  Чехов А.П. Вишневый сад : повести и расказы, пьесы / Антон Чехов ; [послесловие и примеч. Е.А. Андрущенко]. – Харьков : Фолио, 2011. – 556с., [3] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5453-1
261682
  Чехов А.П. Вишневый сад : повести и рассказы, пьесы / Антон Чехов ; [послеслов. и примеч. Е.А. Андрущенко]. – Харьков : Фолио, 2012. – 426, [4] с., [1] л. портр. – Примеч.: с. 423-427. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6050-1
261683
  Шевченко Т.Г. Вишневый садик / Т.Г. Шевченко. – Киев : Детгиз, 1963. – 15с.
261684
  Ткачев П. Вишневый цвет : рассказы о В.И.Ленине / Павел Ткачев; авториз. пер. с белорус. Т.Конниковой. – Минск : Беларусь, 1967. – 122с.
261685
  Янюшкин И.А. Вишни зацветут завтра / И.А. Янюшкин. – 2-е изд., доп. – Саранск, 1989. – 286с.
261686
  Поцхишвили М.Ф. Вишни под дождем / М.Ф. Поцхишвили. – М., 1964. – 83с.
261687
  Новиков Иван Вишни. Рассказы. / Новиков Иван. – М., 1927. – 281с.
261688
  Веньяминов А.Н. Вишня / А.Н. Веньяминов. – Москва : Сельхозгиз, 1936. – 120с.
261689
  Королев А.В. Вишня / А.В. Королев. – Казань, 1967. – 119с.
261690
  Савчук К.М. Вишня в житі / К.М. Савчук. – Одеса : Маяк, 1978. – 120 с.
261691
  Елисеев И.П. Вишня в садоводстве Горьковской области : Автореф. дис... канд. с.-х. наук / Елисеев И.П. ; Горьковск. с-х. ин-т. – Горький, 1965. – 39 с. – Бібліогр.:с.37-38
261692
  Анзин Б.Н. Вишня и слива / Б.Н. Анзин. – Москва : Московский рабочий, 1955. – 142 с. : ил.
261693
  Евстратов А.И. Вишня и слива / А.И. Евстратов. – М, 1986. – 40с.
261694
  Смирнов В.Ф. Вишня и слива в саду мичуринца опытника в средней полосе СССР. / В.Ф. Смирнов. – М., 1955. – 308с.
261695
  Долмов С. Вишня расцветает ночью // Эксперт. Россия : спец. выпуск / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 30 (619) : Самые гнусные преступления 20 века. – С. 68-74. – ISSN 1812-1896


  Біологічні експерименти Японії над людьми під час Другої світової війни в Азії. "Загін № 731"
261696
  Ветлугин А.П. Вишня цветет / А.П. Ветлугин. – Сталинград, 1960. – 48с.
261697
  Полторацкий В.В. Вишня цветет. / В.В. Полторацкий. – М., 1959. – 103с.
261698
  Іщенко М.Г. Вишням цвісти навесні : оповідання / М.Г. Іщенко. – Київ : Молодь, 1959. – 188 с.
261699
  Теньков С. Вишукане меню правосуддя, або Скільки коштує справедливість за новими кодексами? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 15-21 червня (№ 24). – С. 4. – ISSN 1992-9277
261700
  Мельник В. Вишуки : поезії / Віктор Мельник. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Теза, 2008. – 32 с. : іл. – ISBN 978-966-421-058-1
261701
  Тимощук Н. Вища аграрна освіта США: теоретико-методологічний аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 10 (165), жовтень. – С. 84-88. – ISSN 2308-4634
261702
  Близнюк Р. Вища аграрна освіта України в другій половині XX століття: до історіографії проблеми // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 34-35
261703
  Коцур А.П. Вища аграрна освіта України другої половини XX ст. у сучасних вітчизняних історіографічних дослідженнях // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 231-239. – ISBN 978-617-7107-21-6
261704
  Сушкевич А.К. Вища алгебра / А.К. Сушкевич. – Харків, 1931. – 311 с.
261705
  Сушкевич А.К. Вища алгебра / А.К. Сушкевич. – 3-е вид. – Харків ; Київ, 1935. – 333 с.
261706
  Шапіро Г.М. Вища алгебра / Г.М. Шапіро. – 1-е вид. – Київ, 1936. – 328 с.
261707
  Шапіро Г.М. Вища алгебра / Г.М. Шапіро. – Вид. 2-е. – Київ ; Харків, 1937. – 328 с.
261708
  Окунєв Л.Я. Вища алгебра / Л.Я. Окунєв. – Київ, 1950. – 364 с.
261709
  Окунєв Л.Я. Вища алгебра / Л.Я. Окунєв. – Вид. 2-е, перероб. та доп. – Київ, 1954. – 424 с.
261710
   Вища алгебра : Методичні вказівки до вивчення курсу. – 2-е вид. – Харків : Харківський університет, 1964. – 21 с.


  На допомогу студентам загальнонаукових факультетів вищих учбових закладів.
261711
   Вища алгебра : Методичні вказівки до виконання контрольних робіт і завдання з курсу. – 2-е вид. – Харків : Харківський університет, 1964. – 40 с. ; 4


  На допомогу студентам загальнонаукових факультетів вищих учбових закладів.
261712
  Сушкевич А.К. Вища алгебра / А.К. Сушкевич. – 4-е, перероб. вид. – Харків
Ч. 1. – 1964. – 236 с.
261713
  Лісняк В.С. Вища алгебра : Hавч. посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет, 1997. – 212 с. – ISBN 966-594-003-1
261714
  Гриньов Б.В. Вища алгебра : підручник для вищих техн. навч. закладів / Б.В. Гриньов, І.К. Кириченко. – Харків : Гімназія, 2008. – 182с. – ISBN 978-966-8319-91-4
261715
   Вища алгебра для фізиків та інженерів. Теоретичні відомості, збірка задач із прикладами розв"язків : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Бєляєв М.Р., Бєляєва Т.М., Павленко І.В., Ходусов В.Д. ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 220 с. – ISBN 978-966-623-457-8
261716
  Ідрісов Д.І. Вища атестаційна комісія як державний орган з присудження наукових ступенів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи


  Статтю присвячено історії такого державного органу, як Вища атестаційна комісія. Зокрема, розглянуто заснування Вищої атестаційної комісії СРСР у 30-х роках ХХ ст., повноваження цього органу та структурні зміни в ньому, які відбувалися за радянських ...
261717
  Новальська Т.В. Вища бібліотечна освіта в Україні: сторінки історії, шляхи модернізації // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 97-101. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)


  Подано основні віхи розвитку вищої бібліотечної освіти в Україні, проаналізовано сучасні концепції вітчизняних науковців щодо удосконалення бібліотечно-інформаційної освіти.
261718
  Демчина Л.І. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні : формування документологічної складової : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.03. - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Демчина Л.І. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
261719
  Володько В. Вища бюрократія Київського намісництва 80-х - першої половини 90-х років XVIII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 66-69. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Досліджено формування вищого бюрократичного прошарку Київського намісництва, проаналізовано джерела поповнення вищого чиновництва, ступінь замкненості вищої бюрократичної верстви на прикладі персональних кадрових переміщень та розглянуто рівень ...
261720
  Ягупов В.В. Вища військова освіта України та інформаційне суспільство / В.В. Ягупов, Г.В. Ягупова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 305-310
261721
  Осьодло В. Вища військова освіта України у контексті інформаційного суспільства / В. Осьодло, Т. Ворона, А . Пелих // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 183-191. – ISSN 2617-1775
261722
  Зельницький А.М. Вища військова освіта: основи забезпечення та гарантування якості підготовки військових фахівців // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 65-69. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
261723
  Федорчук І. Вища водна рослинність та її роль у формуванні екологічного стану річкових систем природоохоронних територій / І. Федорчук, М. Мусієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано роль вищої водної рослинності в формуванні екологічного стану річкових екосистем. Зроблено акцент на збереженні екологічного стану річок природоохоронних територій за допомогою водних макрофітів. Всебічно показано їх значення на ...
261724
  Молочко А. Вища географічна освіта в Україні (сучасний стан та її передкартографічні дослідження) / А. Молочко, М. Молочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 18-22. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Дається оцінка стану вищої географічної освіти в Україні, пов"язаного з реформами, що відбуваються в умовах складної соціально-політичної ситуації. У затвердженому переліку знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої ...
261725
  Олійник Я.Б. Вища географічна освіта в Україні: сучасний стан і напрямки рансформації // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 12-15. – ISBN 978-617-7069-75-8
261726
  Максимович О.М. Вища геодезія : фізико-геодезичні способи вивчання фігури Землі / О.М. Максимович. – Харків; Київ : ОНТВУ, 1933. – 178 с.
261727
  Монін І.Ф. Вища геодезія : підручник для студ. геодезичних спеціальностей вузів / І.Ф. Монін. – Київ : Вища школа, 1993. – 230 с. – ISBN 5-11002545-2
261728
  Старовєров В.С. Вища геодезія : навч. посібник для студ. геодезичн.спец. вищих навч. закладів України / В.С. Старовєров; МОУ; ІЗМН; КДТУБА. – Київ : ІЗМН, 1996. – 224 с. – ISBN 5-7763-9157-1
261729
  Пилип"юк Р.Г. Вища геодезія. (Сфероїдна геодезія) : практикум / Р.Г. Пилип"юк, Р.Р. Пилип"юк ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. інж. геодезії. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188. – ISBN 978-966-694-289-3
261730
  Четверухін М.Ф. Вища геометрія / М.Ф. Четверухін. – Київ, 1952. – 300 с.
261731
  Лісняк В.С. Вища геометрія : Навчальний посібник / В.С. Лісняк; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 164 с. – ISBN 966-594-102-Х
261732
  Сюндюков І. Вища дипломатія в замку Любарта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23-24 червня (№ 107/108). – С. 20


  Про Луцький з"їзд європейських монархів 1492 р.
261733
  Матат Д. Вища дошкільна освіта // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 11 квітня (№ 14). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про сучасність і майбутнє підготовки робітників говорили під час конференції "Майбутнє робітничих професій: нові вимоги - нові підходи", що відбулася в Академії ДТЕК.
261734
  Сингаївська А.М. Вища економічна освіта: праксеологічний аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 132-138. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
261735
  Вергун В.А. Вища економічна та бізнес-освіта в Україні / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 138-154. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
261736
  Голова В. Вища електротехнічна освіта в Україні у другій половині ХХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглянуто структурні зміни системи підготовки фахівців електротехнічного профілю в провідних вищих технічних навчальних закладах України. Показано процес формування нових спеціальностей, кафедр, факультетів, філіалів, що сприяло розширенню мережі ...
261737
  Тверитникова О. Вища електротехнічна освіта в Україні у другій половині ХХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглянуто структурні зміни системи підготовки фахівців електротехнічного профілю в провідних вищих технічних навчальних закладах України. Показано процес формування нових спеціальностей, кафедр, факультетів, філіалів, що сприяло розширенню мережі ...
261738
  Драч О.О. Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ - початку ХХ століття : монографія / О.О. Драч ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 531, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2256-46-8
261739
  Драч О.О. Вища жіноча освіта у внутрішній політиці уряду Російської імперії у другій половині ХІХ ст. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 82-85. – ISBN 966-7686-12-8
261740
  Міхневич Л. Вища жіноча юридична освіта в Україні на початку ХХ ст.: стан наукової розробки проблеми // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 92-97


  На матеріалах дореволюційної, радянської та сучасної історіографії розкрито розвиток досліджень про вищу жіночу юридичну освіту на українських територіях Російської імперії на початку ХХ ст. З"ясовано особливості висвітлення вищої жіночої освіти в ...
261741
   Вища і середня спеціальна школа Української РСР. – Київ, 1967. – 20с.
261742
  Карпаш М. Вища інженерна освіта в умовах сталого розвитку суспільства / М. Карпаш, Є. Крижанівський, О. Карпаш // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 55-60. – ISSN 2078-1016
261743
  Матвієнко О.В. Вища інформаційна освіта: основні концепти визначення / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 4-12. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Виконане дослідження пов’язане з обґрунтуванням поняття «вища інформаційна освіта», виявленням основних концептів, доцільних для його визначення. Методи, застосовані при обґрунтуванні змісту поняття «вища інформаційна освіта» – пробільний ...
261744
  Морозова Т. Вища ІТ-освіта в Україні з позицій системного підходу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 7-16. – ISSN 1682-2366
261745
  Морозова Т. Вища ІТ-освіта в Україні у кількісному вимірі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 26-41. – ISSN 1682-2366
261746
  Морозова Тетяна Вища комп"ютерна освіта та ІТ-індустрія (деякі аспекти взаємодії) / Морозова Тетяна, Мендзебровський Ігор, Пероганич Юрій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-48. – Бібліогр.: с. 40-41, 43-45. – ISSN 1682-2366


  У статті аналізуються формальні й фактичні аспекти взаємодії індустрії інформаційних технологій і вищої комп"ютерної освіти. Автори пропонують перелік актуальних в ІТ-галузі назв професійних занять, які доцільно додати до Національного класифікатора ...
261747
  Морозова Т. Вища комп"ютерна освіта та ІТ-індустрія (деякі аспекти взаємодії) / Т. Морозова, І. Мендзебровський, Ю. Пероганич // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-48. – ISSN 1682-2366
261748
  Лазебник О. Вища Ліга ІМВ (весна 2012) // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  12 сезон Вищої Ліги КІМВ з футболу.
261749
  Клочек Г. Вища літературна освіта в контексті Болонського процесу // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 2-6. – ISSN 0130-5263
261750
  Гетманцев В.Д. Вища матаматика. / В.Д. Гетманцев. – Вип.2-й Вид.3-е. – Х., 1965. – с.
261751
  Куренський М.К. Вища математика / М.К. Куренський. – Киев
I-IX. – 1931. – 197 с.
261752
  Гудименко Ф.С. Вища математика : Підручник / Ф.С. Гудименко. – Київ : Київський університет, 1964. – 380 с.
261753
  Гетманцев В.Д. Вища математика / В.Д. Гетманцев. – вид.3-є. – Х, 1965. – с.
261754
  Гетманцев В.Д. Вища математика / В.Д. Гетманцев. – Вип. 2-й.Вид.3-є. – Х., 1965. – с.
261755
  Гетманцев В.Д. Вища математика / В.Д. Гетманцев, 1965. – с.
261756
  Гетьманцев В.Д. Вища математика / В.Д. Гетьманцев. – вид 3-е
2. – 1965. – с.
261757
   Вища математика. – 3-є вид. – Харків
2. – 1965. – 20 с.
261758
  Шкіль М.І. Вища математика : навч. посібник / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник. – Київ : Вища школа, 1986. – 511 с.
261759
  Дюженкова Л.І. Вища математика : Практикум / Л.І. Дюженкова, Т.В. Носаль. – Київ : Вища школа, 1991. – 406с.
261760
  Дубовик В.П. Вища математика / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – Київ : Вища школа, 1993. – 648с.
261761
  Соколенко О.І. Вища математика : Навч. посібник / О.І. Соколенко. – Київ : Вища школа, 1994. – 271с. – ISBN 5-11-004277-0
261762
  Шкіль М.І. Вища математика / М.І. Шкіль. – Київ : Либідь
1. – 1994. – 278 с.
261763
  Шкіль М.І. Вища математика / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник. – Київ : Либідь
2. – 1994. – 349 с.
261764
  Шкіль М.І. Вища математика : підручник / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник. – Київ : Либідь
Кн. 3. – 1994. – 350 с.
261765
   Вища математика : У двох книгах: Підручник. – Київ : Либiдь. – ISBN 5-325-00642-8
Кн. 1 : Основні розділи. – 1995. – 372с.


  У другій книзі розглядаються деякі спеціальні розділи математики: функціональни ряди, звичайні диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики,функції комплексної змінної, теорія ймовірностей та математична статистика. Для студентів природничих ...
261766
  Пак В.В. Вища математика : Підручник / В.В. Пак, Ю.Л. Носенко. – Київ : Либідь, 1996. – 440с.
261767
   Вища математика : У двох книгах: Підручник. – Київ : Либiдь. – ISBN 5-325-00643-6
Кн.2 : Спеціальні розділи. – 1996. – 336 с.


  У другій книзі розглядаються деякі спеціальні розділи математики: функціональни ряди, звичайні диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики,функції комплексної змінної, теорія ймовірностей та математична статистика. Для студентів природничих ...
261768
  Лісняк В.С. Вища математика / В.С. Лісняк. – Київ : Київський університет, 1997. – 228с. – ISBN 966-594-003-1
261769
  Овчинников П.П. Вища математика : у двох частинах / П.П. Овчинников, Ф.П. Яремчук, В.М. Михайленко. – . 2-ге вид., стереотип . – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-153-0
Ч. 2 : Диференціальні рівняння. Операціійне числення. Ряди та їх застосування. – 2000. – 792 с.
261770
  Дубовик В.П. Вища математика : Навчальні посібники для студ.технічних і технол.спец.вищ.навч.закладів / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – Киев : А.С.К., 2001. – 648с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-539-320-0
261771
   Вища математика : Збірник задач / За ред. В.П. Дубовика, І.І.Юрика; Авт.В.П.Дубовик, І.І.Юрик, І.П.Вовкодав та інші. – Киев : А.С.К., 2001. – 480с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-539-321-9
261772
  Лісняк В.С. Вища математика : Лекції та практикум / В.С. Лісняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 172с.
261773
  Рябічев В.Л. Вища математика : Конспект лекцій / В.Л. Рябічев; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – 138с.
261774
  Соколенко Олександр Іванович Вища математика : Підручник / Соколенко Олександр Іванович. – Київ : Академія, 2002. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-127-9


  Відповідає програмам з вищої математики для студентів нематиматичних спеціальностей ВУЗів. Для студентів економічних, хімічних, біологічних, географічних, геологічних, медичних, фармацевтичних, ветеринарних, сільскогосподарських спеціальностей
261775
  Дюженкова Любов Іванівна Вища математика : Приклади і задачі: Посібник / Дюженкова Любов Іванівна, Дюженкова Ольга Юрівна, Міхілін Геннадій Олександрович. – Київ : Академія, 2002. – 624с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-138-4


  Охоплює розділи курсу вищої математики:елементи математичного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії,теорії ймовірностей і математичної статистики.Для студентів вузів: економічних,індустріально-педагогічних,природничо-географічних, аграрних
261776
   Вища математика : Навчальний посібник для студ. вищ. навчальних закладів / В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, В.С. Дронь, О.С. Кондур; МОіНУ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – 2-е вид., стереотип. – Чернівці : Рута. – ISBN 966-568-486-8
Ч.1. – 2002. – 191с.
261777
  Валєєв К.Г. Вища математика : У 2-х ч. Навчальний посібник / К.Г. Валєєв, І.А. Джалладова; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-354-6
Ч.2. – 2002. – 451с.


  У другій книзі розглядаються деякі спеціальні розділи математики: функціональни ряди, звичайні диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики,функції комплексної змінної, теорія ймовірностей та математична статистика. Для студентів природничих ...
261778
   Вища математика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, В.С. Дронь, О.С. Кондур; МОіНУ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – 2-е вид., стереотип. – Чернівці : Рута. – ISBN 966-568-485-X
Ч.2. – 2002. – 208с.
261779
  Дубовик В.П. Вища математика : Навчальний посібник для студентів технічних і технологічних спеціальностей вузів / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – Київ : А.С.К., 2003. – 648с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-539-320-0
261780
  Кривуца В.Г. Вища математика : Практикум: Навч.посібник / В.Г. Кривуца, В.В. Барковський, Н.В. Барковська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 536с. – ISBN 966-690-035-1
261781
  Пастушенко С.М. Вища математика : Довідник / С.М. Пастушенко, Ю.П. Підченко. – 2-е вид. випр. і доповн. – Київ : Діал, 2003. – 464с. – ISBN 966-591-044-2
261782
  Соколенко О.І. Вища математика : Підручник / О.І. Соколенко. – Київ : Академія, 2003. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-127-9


  Відповідає програмам з вищої математики для студентів нематиматичних спеціальностей ВУЗів. Для студентів економічних, хімічних, біологічних, географічних, геологічних, медичних, фармацевтичних, ветеринарних, сільскогосподарських спеціальностей
261783
  Пак В.В. Вища математика : Підручник / В.В. Пак, Ю.Л. Носенко. – Донецьк : Сталкер, 2003. – 496с. – ISBN 966-696-370-1
261784
   Вища математика : збірник задач : навч. посібник для студ. технічних і технологічних спец. вищих навч. закл. / В.П. Дубовик, І.І. Юрик, І.П. Вовкодав, В.І. Дев"ятко, К Р. та ін.] Клименко; Дубовик В.П. [ та ін. ] ; за ред. В.П. Дубовика, І.І. Юрика. – Київ : А.С.К., 2003. – 480 с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-539-321-9
261785
   Вища математика : Збірник задач. У 2-х ч. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-124-7
Ч.1 : Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення: Навч. посібник для студ. вищ. техн. навч. закл. – 2003. – 279с.
261786
   Вища математика : Підручник для студ. природ. спец. ун-тів і вищ. техн. навч. закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либiдь. – ISBN 966-06-0229-4
Кн.1 : Основні розділи. – 2003. – 400 с.
261787
  Овчинников П.П. Вища математика : У 2-х частинах. Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Пер.з рос.П.М.Юрченко; За заг ред. П.П.Овчинникова. – Вид. 3-те, випр. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-055-0
Ч.1 : Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне і інтегральне чи-лення. – 2003. – 600с.


  У першій і другій частинах підручника розглянуто основні розділи вищої математики. Узагальнено досвід застосування дидактичних методів і прийомів з метою активізації ро-зумової діяльності студентів під час вивчення курсу математики. Виклад теорії ...
261788
   Вища математика : Підручник для студ. природ. спец. ун-тів і вищ. техн. навч. закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либiдь. – ISBN 966-06-0230-8
Кн.2 : Спеціальні розділи. – 2003. – 368 с.


  У другій книзі розглядаються деякі спеціальні розділи математики: функціональни ряди, звичайні диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики,функції комплексної змінної, теорія ймовірностей та математична статистика. Для студентів природничих ...
261789
   Вища математика : Збірник задач. У 2-х ч. Навч. посіб. для студ. вищ. техн. навч. закл. / За заг ред. П.П. Овчинникова. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-115-8
Ч.2 : Звичайні диференціальні рівняння. Операційне числення. Ряди. Рівняння мат.фізики. Стійкість за Ляпуновим/П.П. Овчинников, П.С. Кропив"янський, С.П. Полушкин і ін. – 2003. – 376с.
261790
   Вища математика : Збірник задач: Навчальний посібник для студ.технічних і технологічних спец. вищих навч. закладів. – Київ : А.С.К., 2004. – 480с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-319-036-1


  Для студентів технічних і технологічних спеціальностей вузів
261791
  Литвин І.І. Вища математика : навчальний посібник / І.І. Литвин, О.М. Конончук, Г.О. Желізняк; МОНУ; Держ. ком-т зв"язку та інформ . України; Львівський технікум держ ун-ту інформ.- комунікац. технол. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 368с. – ISBN 966-8365-33-Х
261792
  Бубняк Т.І. Вища математика : Навч. посібник для студ. вищ. освітніх закл. / Т.І. Бубняк. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 434с. – ISBN 966-7827-41-0
261793
  Дубовик В.П. Вища математика : навчальний посібник для студ. техн. і технолог. спеціальностей вищих навч. закладів / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – Київ : А.С.К., 2004. – 648с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 632-633. – (Серія "Університетська бібліотека"). – ISBN 966-539-320-0
261794
  Валєєв К.Г. Вища математика : У 2-х ч. Навчальний посібник / К.Г. Валєєв, І.А. Джалладова; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-220-5
Ч.1. – 2004. – 546с.


  У другій книзі розглядаються деякі спеціальні розділи математики: функціональни ряди, звичайні диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики,функції комплексної змінної, теорія ймовірностей та математична статистика. Для студентів природничих ...
261795
   Вища математика : Збірник задач. У 2-х частинах: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-117-4
Ч.1 : Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу./ Х.І. Гаврильченко, С.П. Полушкин, П.С. Кропив"янський та ін. – 2004. – 279с.


  У першій і другій частинах підручника розглянуто основні розділи вищої математики. Узагальнено досвід застосування дидактичних методів і прийомів з метою активізації ро-зумової діяльності студентів під час вивчення курсу математики. Виклад теорії ...
261796
   Вища математика : Збірник задач. У 2-х частинах.: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-127-1
Ч.2 : Звичайні диференціальні рівняння. Операційне числення. Ряди та їх застосування. Стійкість за Ляпуновим. Рівняння математичної фізики. /П.П. Овчинников, П.С. Кропив"янський, С.П. Полушкін та ін. – 2004. – 376с.


  У першій і другій частинах підручника розглянуто основні розділи вищої математики. Узагальнено досвід застосування дидактичних методів і прийомів з метою активізації ро-зумової діяльності студентів під час вивчення курсу математики. Виклад теорії ...
261797
  Кривуца В.Г. Вища математика : Практикум: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Кривуца, В.В. Барковський, Н.В. Барковська; МОНУ. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 536с. – ISBN 966-364-121-5
261798
  Дубовик В.П. Вища математика : Навчальні посібники для студ.технічних і технол.спец.вищ.навч.закладів / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. – Киев : А.С.К., 2005. – 648с. – Шифр дубл.51Дубо( доп рфз.). – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-539-320-0
261799
  Коваленко І.П. Вища математика : Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.П. Коваленко. – Київ : Вища школа, 2006. – 344с. – ISBN 966-642-293-Х


  .Викладено елементи аналітичної геометрії на площині та у просторі, теорію границь і неперервної функції однієї і кількох змінних, основи диференціального та інтегрального числення функції однієї та кількох змінних, звичайні диференціальні рівняння ...
261800
  Дубовик В.П. Вища математика : навч. посібник для студентів технічних і технологічних спец. вищих навчальних закладів / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – Київ : А.С.К., 2006. – 648 с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-539-320-0
261801
  Чубатюк В.М. Вища математика : навч. посібнмк для студентів ВНЗ / Валентин Миколайович Чубатюк ; М-во освіти і науки України, Вінницький фін.-екон. ун-т. – Київ : Професіонал, 2006. – 432 с. – Бібліогр.: с. 422. – ISBN 966-370-028-9
261802
  Дундученко Л.О. Вища математика : у 2-х томах : підручник для студ. вищ. технічних навч. закл. / Л.О. Дундученко Л.О., Ясінський ; МОНУ ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Сан-Франциско ; Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 966-622-228-0
Т. 1 : Число і функція. Границя функції. Неперервність. Диференціальне числення. Інтегральне числення. Узагальнення інтеграла. Інтегрування функцій багатьох змінних. Ряди. – 2006. – 884 с.
261803
  Дундученко Л.О. Вища математика : у 2-х томах : підручник для студ. вищ. технічних навч. закл. / Л.О. Дундученко Л.О., Ясінський ; МОНУ ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Сан-Франциско ; Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-251-3
Т. 2 : Диференціальні рівняння. Аналітичні функції комплексної змінної. Спеціальні функції. Інтегральні перетворення. Диференціальні рівняння математичної фізики. – 2007. – 648 с.
261804
  Свердан П.Л. Вища математика : математичний аналіз і теорія ймовірностей : підручник / П.Л. Свердан. – Київ : Знання, 2008. – 450с. – ISBN 978-966-346-411-4
261805
  Моцний Ф.В. Вища математика : навчально-методичний посібник для студентів усіх спеціальностей фінансово-економічного профілю денної та заочної форм навчання / Ф.В. Моцний ; Державний комітет статистики України ; Державна академія статистики, обліку та аудиту. – [Вид. 2-ге, доп.]. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2008. – 160 с. – ISBN 966-773-84-1
261806
  Дубовик В.П. Вища математика : у 3 частинах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – 2-е вид. – Харків : Веста. – ISBN 978-966-08-3057-8
Ч. 1. – 2008. – 196 с.
261807
  Дубовик В.П. Вища математика : у 3 частинах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – 2-е вид. – Харків : Веста. – ISBN 978-966-08-3058-5
Ч. 2. – 2008. – 240с.
261808
  Дубовик В.П. Вища математика : у 3 частинах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – 2-е вид. – Харків : Веста. – ISBN 978-966-08-3059-2
Ч. 3. – 2008. – 232с.
261809
  Лісняк В.С. Вища математика : вузлові розділи у розв"язаних вправах і задачах : навчальний посібник / В.С. Лісняк ; Киїівський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 136 с.
261810
  Кононюк А.Ю. Вища математика : ( модульна технологія навчання ) : навчальний посібник : в 2-х книгах / А.Ю. Кононюк ; МОН України. – Київ : КНТ. – ISBN 978-966-373-466-8 (Т.1)
Кн. 1. – 2009. – 680 с.
261811
  Кононюк А.Ю. Вища математика : (модульна технологія навчання ) : навчальний посібник : [ в 2-х книгах ] / А.Ю. Кононюк ; МОН України. – Київ : КНТ. – ISBN 978-966-373-518-4 (Кн.2)
Кн. 2. – 2009. – 784 с.
261812
   Вища математика : у 2 кн. : підручник для студ. вищ. пед. навч. закладів / [авт. кн. 1:] М.І. Шкіль, Т.В. Колесник, В.М. Котлова. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0572-5
Кн. 1. – 2010. – 590, [2] с. : табл.
261813
   Вища математика : у 2 кн. : підручник для студ. вищ. пед. навч. закладів / [авт. кн. 2:] М.І. Шкіль, Т.В. Колесник. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0573-2
Кн. 2. – 2010. – 494, [2] с.
261814
   Вища математика : конспект лекцій : для напрямів підготовки 05,010502 зі спец. 6.050104 "Фінанси", 6.050107 "Економіка підприємства", 6.050108 "Маркетинг", 6.050201 "Менеджмент організацій" для студ. денної та заочної форм навчання : у 3-х частинах / МОН України ; Сумський держ. ун-т ; [ укадач О.І. Оглобліна ]. – Суми : Сумський державний університет
Ч. 2. – 2010. – 112 с.
261815
   Вища математика : збірник задач : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [В.П. Дубовик та ін.] ; за ред.: В.П. Дубовика, І.І. Юрика. – Київ : Ігнатекс-Україна, 2011. – 479, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. нв звороті тит. арк. – (Вища освіта). – ISBN 978-966-97179-1-7
261816
  Дубовик В.П. Вища математика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – Київ : Ігнатекс-Україна, 2011. – 647, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: 636-640. – Бібліогр.: с. 632-633. – (Вища освіта). – ISBN 978-966-97049-3-1
261817
  Коваленко І.П. Вища математика : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / І.П. Коваленко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 447, [10] с. : іл. – Додатки: с. 438-446. – ISBN 978-966-8407-81-9
261818
  Оглобліна О.І. Вища математика : конспект лекцій для студентів спеціальностей: 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030507 "Маркетинг", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної та заочної форм навчання : у 3 ч. / О.І. Оглобліна, Л.І. Брацихіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т
Ч. 3. – 2011. – 208 с. : табл. – Бібліогр.: с. 208
261819
   Вища математика : підручник / [Малярець Л.М. та ін ; за заг. ред. Малярець Л.М..] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 770, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 763-770. – Бібліогр.: с. 762. – ISBN 976-966-676-561-4
261820
   Вища математика : [базовий підруч. для студентів ВНЗ екон. напрямків підгот.] / [В.С. Пономаренко та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка. – Харків : Фоліо, 2014. – 668, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 662-669. – Бібліогр.: с. 661. – ISBN 978-966-03-6974-0
261821
  Кахута Н.Д. Вища математика : практикум / Кахута Н.Д. ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Університет економіки а права "КРОК". – ISBN 978-966-170-013-9
Ч. 1 : Вектори і координати. Похідна та її застосування. Інтеграл і його застосування. Диференціальні рівняння. Елементи теорії ймовірностей. – 2017. – 95 с. : іл., табл. – На обкл.: 25 років Університет "КРОК". – Бібліогр.: с. 95
261822
  Ластівка І.О. Вища математика : навч. посібник / І.О. Ластівка, О.І. Безверхий, І.П. Кудзіновська ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 450, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 450-451. – ISBN 978-966-932-089-6
261823
  Зайцев Є.П. Вища математика : інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних, звичайні диференціальні рівняння, ряди : навч. посібник / Є.П. Зайцев ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2018. – 608, [1] с. : іл., табл. – Предмет.-імен. покажчик: с. 591-597. – Бібліогр.: с. 587-590. – ISBN 978-617-566-487-2
261824
  Птуха М.В. Вища математика в демографії / Михайло Птуха // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 563-571. – ISBN 966-346-208-6
261825
  Лісняк В.С. Вища математика в пам"ятках / В.С. Лісняк. – Київ, 1990. – 47с.
261826
  Соколенко О.І. Вища математика в прикладах і задачах : Навчальний посібник для студ. природничих фак-тів вищих педаг. навч. закладів. / О.І. Соколенко, Г.А. Новик. – Київ : Либідь, 2001. – 248с. – ISBN 966-06-0072-0


  Вміщено приклади і задачі з елементів математичного аналізу та теорії ймовірностей і математичної статистики. Коротко викладено теоретичний матеріал, подано розв"язання типових задач та вправи для самостійного розв"язання. Навчальний посібник ...
261827
  Клепко В.Ю. Вища математика в прикладах і задачах : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Ю. Клепко, В.Л. Голець; МОНУ; ЕКОМЕН. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 600с. – ISBN 966-364-210-6
261828
  Клепко В.Ю. Вища математика в прикладах і задачах : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Ю. Клепко, В.Л. Голець ; М-во освіти і науки України, Київ. екон. ін-т менеджменту (ЕКОМЕН). – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 592, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 581-582. – ISBN 978-966-364-928-3
261829
  Клепко В.Ю. Вища математика в прикладах і задачах : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Ю. Клепко, В.Л. Голець ; М-во освіти і науки України, Київ. екон. ін-т менеджменту (ЕКОМЕН). – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 592, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 581-582. – ISBN 978-966-364-928-3
261830
  Барабаш Г.М. Вища математика для біологів : навч.-метод. посіб. : у 2 ч. / Г.М. Барабаш ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка
Ч. 1. – 2013. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 135
261831
  Васильченко Іван Петрович Вища математика для економістів : Підручник / Васильченко Іван Петрович. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 454с. – ISBN 966-7767-74-4
261832
  Барковський В.В. Вища математика для економістів : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / В.В. Барковський, Н.В. Барковська. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 400с. – (Математичні науки). – ISBN 966-7938-42-5


  Містить теоретичні відомості усіх традиційних розділів курсу вищої математики, рекомендованих типовою програмою Міністерства освіти і науки України для економічних спеціальностей, а також основні поняття математичної логіки, комбінаторики, теорії ...
261833
  Жуков С.А. Вища математика для економістів : Математичний аналіз: Навч. посібник / С.А. Жуков, В.С. Остапчук, О.І. Сторубльов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 252 с. – ISBN 966-594-546-7
261834
  Васильченко І.П. Вища математика для економістів : Підручник / І.П. Васильченко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2004. – 454 с. – ISBN 966-8148-52-5
261835
  Барковський В.В. Вища математика для економістів : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Барковський, Н.В. Барковська; МОНУ. – 4-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 448с. – ISBN 966-364-120-7
261836
  Васильченко І.П. Вища математика для економістів : підручник / І.П. Васильченко. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 456с. – ISBN 966-346-226-4
261837
  Макаренко В.О. Вища математика для економістів : навчальний посібник / В.О. Макаренко. – Київ : Знання, 2008. – 517с. – ISBN 978-966-346-347-6
261838
   Вища математика для економістів : підручник для студентів ВНЗ / Ляшенко О.І. [та ін.] ; за ред. О.І. Ляшенко, О.І. Черняка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 548 с. – ISBN 978-966-439-028-3
261839
  Барковський В.В. Вища математика для економістів : навч. посібник / В.В. Барковський, Н.В. Барковська. – 5-те вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 447, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-364-991-7
261840
  Тріщ Б.М. Вища математика для економістів / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 552 с. – Бібліогр.: с. 546. – ISBN 978-966-613-855-5
261841
  Валєєв К.Г. Вища математика для економістів : навчальний посібник / К.Г. Валєєв, І.А. Джалладова, С.В. Дегтяр. – Київ : Знання, 2011. – 287 с. : іл. – Бібліогр.: с. 287. – ISBN 978-966-346-646-0
261842
  Васильченко І.П. Вища математика для економістів : основні розділи / І.П. Васильченко. – Вид. 2-ге. – Київ : Кондор, 2012. – 607, [1] с. : портр., іл., табл. – ISBN 978-966-351-363-8
261843
  Барковський В.В. Вища математика для економістів : навч. посібник / В.В. Барковський, Н.В. Барковська. – 5-те вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 447, [1] с. : іл., табл. – Слов. ключових слів: с. 444-445. – ISBN 978-611-01-1008-2
261844
  Барковський В.В. Вища математика для економістів : навч. посібник / В.В. Барковський, Н.В. Барковська. – 5-те вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 447, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-611-01-1008-2
261845
  Васильченко І.П. Вища математика для економістів (загальні розділи) : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.П. Васильченко. – Київ : Кондор, 2006. – 608с. – ISBN 966-8251-99-7
261846
  Васильченко І.П. Вища математика для економістів (спеціальні розділи) : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.П. Васильченко. – Київ : Кондор, 2004. – 352с. – ISBN 966-7982-59-9
261847
  Васильченко І.П. Вища математика для економістів (спеціальні розділи) : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.П. Васильченко. – Київ : Кондор, 2007. – 348с. – ISBN 966-7982-59-9
261848
   Вища математика для нематематичних спеціальностей : навч. посібник / С.С. Дрінь, С.М. Дяченко, Ю.О. Захарійченко, Р.К.Чорней ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2017. – 216, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216. – (Серія "Могилянський підручник"). – ISBN 978-966-2410-84-6
261849
  Жильцов О.Б. Вища математика з елементами інформаційних технологій : Навч. посібник / МАУП; О.Б. Жильцов, Г.М. Торбін. – Київ : МАУП, 2002. – 408с. – ISBN 966-608-139-3
261850
  Жильцов О.Б. Вища математика з елементами інформаційних технологій : Навчальний посібник / О.Б. Жильцов, Г.М. Торбін; МАУП. – 2-е вид., виправл. – Київ : МАУП, 2004. – 408с. – ISBN 966-608-476-7
261851
  Гладунський В.Н. Вища математика й елементи логіки : Означення, формули, приклади. Навч. посібник / В.Н. Гладунський; М-во освіти і науки України; науково-методичний центр вищої освіти; Нац. банк України; Львівський банківський ін-т. – Львів : Афіша, 2005. – 496с. – На обкл.: Довідник для студентів та викладачів. – ISBN 966-325-035-6
261852
  Гладунський В.Н. Вища математика й елементи логіки : означення, формули, приклади : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Н. Гладунський ; М-во освіти і науки України, Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи Нац. банку України. – Вид. 2-ге, доповн. – Львів : Афіша, 2008. – 502, [2] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-966-325-102-8
261853
  Унтілова В.В. Вища математика природи // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 1 (98). – С. 7-10
261854
  Тевяшев А.Д. Вища математика у прикладах і задачах : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.Д.Тевяшев, О.Г.Литвин. – 2-ге вид., доп. і доопр. – Київ : Кондор. – ISBN 966-351-178-8
Ч.1 : Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Диференціальне числення функцій однієї змінної. – 2006. – 588с.
261855
   Вища математика у прикладах і задачах : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.Д.Тевяшев, О.Г. Литвин, Г.М. Кривошеєва, Л.В. Обухова, О.Г.Середа. – Київ : Кондор. – ISBN 966-351-137-0
Ч.2 : Інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. – 2006. – 460с.
261856
   Вища математика у прикладах і задачах : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.Д.Тевяшев, О.Г. Литвин, Г.М.Кривошеєва, Л.В. Обухова, О.Г.Середа, Н.О.Головко. – Київ : Кондор. – ISBN 966-351-136-2
Ч.3 : Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної. Операційне числення. – 2006. – 608с.
261857
   Вища математика у прикладах і задачах : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.Д.Тевяшев, О.Г. Литвин, О.М.Титаренко, Н.П. Клімова. – Київ : Кондор. – ISBN 966-351-155-9
Ч.4 : Аудиторні контрольні роботи. Індивідуальні завдання. – 2006. – 556с.
261858
  Овчинников П.П. Вища математика. : У 2-х частинах / П.П. Овчинников, Ф.П. Яремчук, В.М. Михайленко; Пер.з рос.П.М.Юрченко. – 2-ге вид. стереотипне. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-078-Х
Ч.1 : Лінейна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу.і. – 2000. – 592с.
261859
  Мойсеєнко Л.А. Вища математика. Аналітична геометрія : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.А. Мойсеєнко, Т.Г. Лавинюкова ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : [ІФНТУНГ], 2009. – 205 с. – Бібліогр.: с. 205. – ISBN 978-966-694-096
261860
  Лісняк В.С. Вища математика. Вибрані розділи : Навчальний посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 136с.
261861
  Дюженкова Л.І. Вища математика. Приклади і задачі : посібник [ для студентів нематематичних спец. вищих навч. закладів ] / Л.І. Дюженкова, О.Ю. Дюженкова, Г.О. Михалін. – Київ : Академія, 2003. – 624 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-138-4
261862
  Сенчуков В.Ф. Вища математика. Спеціальні розділи : навчальний посібник / Сенчуков В.Ф., Денисова Т.В. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 408 с. : іл., табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 299-300. – ISBN 978-966-676-401-3
261863
  Валєєв К.Г. Вища математика. У 2-х ч. : Навчальний посібник / К.Г. Валєєв, І.А. Джалладова; МОіНУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-220-5
Ч.1. – 2001. – 546с.


  У другій книзі розглядаються деякі спеціальні розділи математики: функціональни ряди, звичайні диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики,функції комплексної змінної, теорія ймовірностей та математична статистика. Для студентів природничих ...
261864
  Рябічев В.Л. Вища математика. Числові ряди : Конспект лекцій / В.Л. Рябічев; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2003. – 22с.
261865
   Вища математика: основні значення, приклади і задачі : у 2-х частинах; навч. посібник. – Київ : Либiдь. – ISBN 5-325-00095-0
Ч.2. – 1992. – 256 с.


  Анотація дана в контрольному номері 447.
261866
   Вища математика: основні означення, приклади і задачі : у 2-х частинах. – Київ : Либiдь. – ISBN 5-325-00094-2
Ч. 1. – 1992. – 288 с.


  Анотація дана у книзі під контрольним номером 446.
261867
   Вища математика: основні означення, приклади і задачі : У двох книгах. – 2-е. – Київ : Либiдь. – ISBN 5-325-00585-5
Кн. 1. – 1994. – 312 с.


  У навчальному посібнику вміщено приклади і задачі з теорії множин, аналітичної геометрії, векторної та лінійної алгебри, теорії границь, диференціального та інтегрального числення функцій однієї та кількох змінних, теорії ймовірностей та математичної ...
261868
   Вища математика: основні означення, приклади і задачі : у 2-х книгах. – 2-е вид.,зі змінами. – Київ : Либiдь. – ISBN 5-325-00586-3
Кн. 2. – 1994. – 280 с.


  У навчальному посібнику вміщено приклади і задачі інтегрального числення функцій кількох змінних, диференціальних рівнянь, векторного аналізу, основ теорій функцій комплексної змінної, рядів та іх застосування тощо. Перед кожним розділом наведено ...
261869
  Овчинников П.П. Вища математика: У 2-х частях : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / П.П. Овчинников, В.М. Михайленко. – 3-е вид., випр. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-100-Х
Ч.2. – 2004. – 792с.
261870
  Гетьманцев В.Д. Вища матетатика / В.Д. Гетьманцев. – Вип.2-й. Вид.3-е. – Х, 1965. – с.
261871
  Гетманцев В.Д. Вища матетематика / В.Д. Гетманцев. – Вип 2-й. Вид 3-е. – Х, 1965. – с.
261872
  Колодницька О.Д. Вища медична освіта України в умовах глобалізації / О.Д. Колодницька, М.І. Бобак, А.А. Весельська // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 124-126
261873
  Васильєва О.О. Вища медсестринська освіта в умовах інформаційного суспільства / О.О. Васильєва, А.О. Остапчук, В.З. Свиридюк // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. медичний ін-т" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 2 (22). – С. 21-34. – ISSN 2618-1592
261874
  Чухно А.А. Вища мета // Під прапор. ленінізму, 1974. – №6
261875
  Гривняк Л.Ю. Вища міра покарання: історико-правове дослідження : монографія / Гривняк Любомир Юрійович ; Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Атіка, 2011. – 162, [2] с. – Бібліогр.: с. 146-161. – ISBN 978-966-326-419-6
261876
  Верьовкін В.В. Вища нагорода Країни Рад : (до 50-річчя заснування ордену Леніна) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 48-54. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
261877
  Скотна Н.В. Вища освіта в епоху глобалізації / Н.В. Скотна, Н.І. Ашиток // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 87-90. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (18))


  У статті аналізуються феномен глобалізації, тенденції розвитку вищої освіти в умовах глобалізації та інтернаціоналізації; запропоновано їх порівняльну характеристику та визначено різницю між поняттями "глобалізація" та "інтернаціоналізація" стосовно ...
261878
  Панченко Л.М. Вища освіта в інформаційному суспільстві: трансформація освітніх потреб // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 185-197. – (Філософія ; вип. 44)


  Вирішальною детермінантою генезису освіти є конкретноісторичний формат соціуму, тому ефективне виконання освітою своїх функцій і поступальний розвиток виявляються апріорі неможливими за умов ігнорування визначальних тенденцій суспільного буття – тих ...
261879
  Козлакова Г. Вища освіта в Канаді: деякі враження про університети Оттави і Торонто // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 114-119. – ISSN 2078-1016
261880
  Аніщенко В.О. Вища освіта в контексті інноваційного розвитку системи менеджменту якості університету / В.О. Аніщенко, І.В. Скрипка, С.М. Терещенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 8-11. – (Серія : Педагогічні науки)
261881
  Суліма Є. Вища освіта в контексті національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 - 2021 роки / Євген Суліма // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 7-15. – ISSN 1682-2366
261882
  Федулова Л. Вища освіта в національній інноваційній системі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 1 (28). – С. 9-18.
261883
  Живага О.В. Вища освіта в процесах глобалізації (філософський аналіз) // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – C. 141-144. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (17))


  Ролзглядаються актуальні процеси трансформації системи вищої освіти в умовах глобалізації стосовно України.
261884
  Мудрак В.І. Вища освіта в системі економіки знань в Україні: соціально-філософський аналіз // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (9). – C. 61-70. – ISSN 2312-4342
261885
  Ревак І.О. Вища освіта в структурі інтелектуального потенціалу України: стан і перспективи розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 133-140. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є аналіз поточного стану вищої освіти в Україні та перспектив її розвитку. Акцентовано увагу на трактуванні вищої освіти як складової інтелектуального потенціалу України, що має величезні можливості до збереження, відтворення та ...
261886
  Левченко Л.О. Вища освіта в Україні : погляд з кафедри // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 2 (68). – С. 67-71. – ISSN 0374-3896


  Проведено аналіз реалізації Болонського процесу у вищих навчальних закладах технічного напрямку. Проаналізовіно якість шкільної підготовки студентів-першокурсників технічних закладів за результатами зрізу знань.
261887
  Бушин О.О. Вища освіта в Україні в умовах Болонського процесу // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 230-232
261888
  Сидор І.П. Вища освіта в Україні та джерела її фінансового забезпечення // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 6 (71). – С. 162-168. – (Серія: Економіка). – ISSN 2304-0920
261889
  Хомерікі О.А. Вища освіта в Україні: етапи становлення соціокультурних нституцій // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 112-124. – ISBN 978-966-2462-25-8
261890
  Пилипенко В. Вища освіта в Україні: інноваційний вимір / В. Пилипенко, О. Гончарук // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 472-485. – ISSN 2409-1103


  У статті висвітлюються проблеми інноваційного розвитку вітчизняної системи вищої освіти. Остання розглядається як із соціологічної, так і з соціально-філософської точок зору.
261891
  Сушицька І.М. Вища освіта в Україні: проблеми розвитку у контексті Болонського процесу // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики", міжнар. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2013. – С. 65-67
261892
  Фетько І. Вища освіта в Україні: реформування у контексті Європейського вибору // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 353-356. – ISBN 978-966-2075-20-5
261893
  Березний В.М. Вища освіта в умовах глобалізації // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 7
261894
  Мохнатюк І.О. Вища освіта в умовах інформаційного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 203-206
261895
  Силантьєв Д. Вища освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи / Д. Силантьєв, М. Іншин // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 2 жовтня (№ 184). – С. 4


  Достатньо новаційно в Україні розвивається КНУ ім. Т. Шевченка та ін.
261896
  Колодницька О. Вища освіта в контексті глобалізації / О. Колодницька, І. Прокоп, Г. Паласюк // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 193-194. – ISBN 978-617-7263-79-0
261897
  Терентьєва Н. Вища освіта і культура в глобальному цивілізаційному вимірі: виробництво нового знаннєвого продукту // Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / Г.О. Вайганг, Н.М. Вдовенко, Л.Г. Горяна, Т.Д. Іщенко, Л.Л. та ін. Ляхоцька. – Київ : Агроосвіта, 2016. – С. 128-145. – ISBN 978-617-7283-08-8
261898
   Вища освіта і наука : огляд періодичних видань / за заг. ред. І.І. Тіщенко ; упоряд.: Т.М. Бєлоусова, А.В. Козонущенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (156). – С. 111-126. – ISSN 1682-2366
261899
   Вища освіта і наука : огляд періодичних видань / за заг. ред. І.І. Тіщенко ; упоряд.: Т.М. Бєлоусова, А.В. Козонущенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 108-126. – ISSN 1682-2366
261900
   Вища освіта і наука : огляд періодичних видань / за заг. ред. І.І. Тіщенко ; упоряд.: Т.М. Бєлоусова, А.В. Козонущенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 98-123. – ISSN 1682-2366
261901
   Вища освіта і наука: (анотований огляд періодичних видань) / Бєлоусова Т., Чорнобровкіна З. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 114-125. – ISSN 1682-2366
261902
  Бєлоусова Т. Вища освіта і наука: анатований огляд періодичних видань / Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 110-125. – ISSN 1682-2366
261903
   Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань / Укладачі : Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 113-119. – ISSN 1682-2366
261904
  Бєлоусова Т. Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань / Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 113-124. – ISSN 1682-2366
261905
   Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань / уклад.: Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 113-124. – ISSN 1682-2366
261906
   Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань / уклад.: Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 114-125. – ISSN 1682-2366
261907
   Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань / уклад.: Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 114-125. – ISSN 1682-2366
261908
   Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань / уклад.: Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 122-125. – ISSN 1682-2366
261909
   Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань / уклад.: Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 119-125. – ISSN 1682-2366
261910
  Бєлоусова Т. Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань / Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 110-125. – ISSN 1682-2366
261911
  Бєлоусова Т. Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань / Т. Бєлоусова, З.Р. Чорнобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 114-125. – ISSN 1682-2366
261912
  Бєлоусова Т. Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань / Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 113-124. – ISSN 1682-2366
261913
   Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 109-118. – ISSN 1682-2366
261914
  Бєлоусова Т. Вища освіта і наука: анотованій огляд періодичних видань / Т. Бєлоусова, З. Чорнобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 104-117. – ISSN 1682-2366
261915
  Бєлоусова Т. Вища освіта і наука: анотованний огляд періодичних видань / Т. Бєлоусова, З. Чорнобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 116-124. – ISSN 1682-2366
261916
  Белоусова Т. Вища освіта і наука: анотованний огляд періодичних видань / Т. Белоусова, З. Чернобровкина // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 119-124. – ISSN 1682-2366
261917
   Вища освіта і наука: огляд періодичних видань / укладачі: Т. Бєлоусова, З. Чорнобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 108-119. – ISSN 1682-2366
261918
   Вища освіта і наука: огляд періодичних видань / укладачі: Т. Бєлоусова, З. Чорнобровкіна, А.Козонущенко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 109-121. – ISSN 1682-2366
261919
   Вища освіта і наука: огляд періодичних видань / укладачі Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 111-115. – ISSN 1682-2366
261920
   Вища освіта і наука: огляд періодичних видань / укладачі: Т. Бєлоусова, З, Чорнобровкіна, А. Козонущенко // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 98-110. – ISSN 1682-2366
261921
   Вища освіта і наука: огляд періодичних видань / укладачі: Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна, А. Козонущенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 15-23. – ISSN 1682-2366
261922
   Вища освіта і наука: огляд періодичних видань / укладачі: Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна, А. Козонущенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 10 (123). – С. 86-101. – ISSN 1682-2366
261923
   Вища освіта і наука: огляд періодичних видань / укладачі: Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна, А. Козонущенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (122). – С. 85-95. – ISSN 1682-2366
261924
   Вища освіта і наука: огляд періодичних видань / укладачі: Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна, А. Козонущенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 8 (121). – С. 116-126. – ISSN 1682-2366
261925
   Вища освіта і наука: огляд періодичних видань / упоряд. Т. Бєлоусова ; ред. А. Козонущенко ; за заг. ред. І. Тіщенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 112-126. – ISSN 1682-2366
261926
   Вища освіта і наука: огляд періодичних видань / упоряд.Т. Бєлоусова ; ред. А. Козонущенко ; за заг.ред. І. Тищенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (140). – С. 109-126. – ISSN 1682-2366
261927
   Вища освіта і наука: огляд періодичних видань / Інформаційно-бібліографічний відділ НБ ім. М. Максимовича; за заг. ред. І.І. Тіщенко; упоряд. Т.М. Бєлоусова, А.В. Козонущенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (164). – С. 112-126. – ISSN 1682-2366
261928
   Вища освіта і наука: огляд періодичних видань / Інформаційно-бібліографічний відділ Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка; упоряд. Т.М. Бєлоусова, А.В. Козонущкнко; за заг. ред. І.І. Тіщенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (170). – С. 98-126. – ISSN 1682-2366
261929
   Вища освіта і наука: огляд періодичних видань / Інформаційно-бібліографічний відділ НБ ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка; упоряд. Т.М. Бєлоусова, А.В. Козонущенко, за заг. ред. І.І. Тіщенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 7/8 (169)
261930
   Вища освіта і наука: огляд періодичних видань / за заг. ред. І.І. Тіщенко; упоряд.: Т.М. Бєлоусова, А.В. Козонущенко; Інформаційно-бібліографічний відділ Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 5/6 (167)
261931
  Поліщук В. Вища освіта і наука: огляд періодичних видань / за заг. ред. І.І. Тіщенко; упоряд.: Т.М. Бєлоусова, А.В. Козонущенко; Інформаційно-бібліогрвфічний відділ Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (165). – С. 105-122. – ISSN 1682-2366
261932
  Похресник А. Вища освіта і Римський клуб: минуле і майбутнє // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 23-. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто причини організації Римського клубу як незалежного зібрання кращих науковців і політиків світу.
261933
  Ковтунець В. Вища освіта і ринок праці // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (81), листопад - грудень. – С. 62-69 : табл. – ISSN 1606-3732
261934
  Кулаєць М.М. Вища освіта і сьогодення. Місія вищої освіти в сучасному світі // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 64. – С. 101-102.
261935
  Холявко Н.І. Вища освіта Литви: проблеми модернізації та комерціалізації досліджень / Н.І. Холявко, О.В. Росохач // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (191). – C. 18–24. – ISSN 2413-9610
261936
  Малахов Валерій Вища освіта має бути доступнішою : бесіда з ректором Одеського національного політехнічного університету Валерієм Малаховим Володимира Карасьова / Малахов Валерій, Карасьов Володимир // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3-11. – ISSN 1682-2366


  Ректор Одеського національного політехнічного університету ділиться своїми враженнями про вступну кампанію, яка здійснювалася за новими правилами, та планами на новий навчальний рік.
261937
  Малахов Валерій Вища освіта має бути доступнішою : бесіда з ректором Одеського національного політехнічного університету Валерієм Малаховим Володимира Карасьова / Малахов Валерій, Карасьов Володимир // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3-11. – ISSN 1682-2366


  Ректор Одеського національного політехнічного університету ділиться своїми враженнями про вступну кампанію, яка здійснювалася за новими правилами, та планами на новий навчальний рік.
261938
  Малахов В. Вища освіта має бути доступнішою // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3-12. – ISSN 1682-2366


  Бесіда з ректором Одеського нац. політехнічного ун-ту.
261939
  Згуровський М. Вища освіта на зламі суспільного розвитку // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 160-163
261940
  Хоружий Г.Ф. Вища освіта на шляху оптимізації // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 4 (62). – С. 22-27


  15-16 вересня 2011 р. відбулася церемонія святкування XXIII річниці підписання Великої хартії університетів та міжнародна конференція з актуальних проблем вищої освіти, що проводилося у Болонському ун-ті. Загалом Велику Хартію підписали 800 ВНЗ ...
261941
  Калінічева Г.І. Вища освіта Німеччини на рубежі ХХ-ХХІ століть // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 175-182. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
261942
  Таланчук І. Вища освіта осіб з інвалідністю в Україні як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 4 (28). – С. 91-97. – ISSN 2306-9082
261943
  Загоруйко Л. Вища освіта Польщі та України: гендерний аспект у крос-культурному порівнянні // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 106-108. – ISBN 978-966-644-365-9
261944
  Коваль Т. Вища освіта сучасної Німеччини в умовах політичних і технологічних модернізацій // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 95-101.
261945
  Боєва Т.І. Вища освіта сучасної України / Т.І. Боєва, Н.В. Немченко // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 16-17
261946
  Стойка О.Я. Вища освіта США та України: відмінні та спільні риси // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 280-283. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
261947
  Зіньковський Ю. Вища освіта у вітчизняних системах навчання та економіки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 16-26. – ISSN 1682-2366
261948
  Поліщук В. Вища освіта у календарному соціальному вимірі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 12-22. – ISSN 1682-2366
261949
   Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 92-125. – ISSN 1682-2366
261950
   Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 88-110. – ISSN 1682-2366
261951
   Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 92-125. – ISSN 1682-2366
261952
   Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 78-125. – ISSN 1682-2366
261953
  Юровська Марина Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи / матеріали підгот. В. Шинкарук [та ін.] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 78-125. – ISSN 1682-2366
261954
   Вища освіта України. – Київ
1. – 1996. – 496с.
261955
   Вища освіта України : Матеріали до підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2000. – 225с.
261956
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. – Київ, 2001-
№ 1. – 2001. – 128
261957
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2001-
№ 2 (29). – 2008. – 128. – Див. також: Додаток 3: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторінг якості освіти. Т. 1-3 (5-7), 2007. - Мова рез. рос. та укр.
261958
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2001-
№ 2 (33). – 2009. – Мова рез. англ. рос. та укр.
261959
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 1 (36). – 2010. – Мова рез. англ. рос. та укр.
261960
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 2 (37). – 2010. – Мова рез. англ., рос., укр. та польск.
261961
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 1 (40). – 2011. – Мова рез. англ. рос. та укр.
261962
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 2 (41). – 2011. – Мова рез. англ. рос. та укр.
261963
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 1 (44). – 2012. – Мова рез. англ. рос. та укр.
261964
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 2 (49). – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
261965
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 3 (50). – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
261966
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 2 (53). – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
261967
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 3 (54). – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
261968
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 2 (57). – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
261969
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 3 (58). – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
261970
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 2 (61). – 2016. – 95 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
261971
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 3 (62). – 2016. – 95 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
261972
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 4 (63). – 2016. – 95 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
261973
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 1 (64). – 2017. – 96 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
261974
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 3 (66). – 2017. – 94 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
261975
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 1 (68). – 2018. – 96 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
261976
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 2 (73). – 2019. – 95, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
261977
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, В. Луговий ; М. Аствацатрян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 4 (75). – 2019. – 93, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
261978
  Калінічева Г. Вища освіта України в контексті сучасних цивілізаційних змін // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Проаналізовано зміни в освітній галузі, детерміновані викликами глобалізації, досліджено цінність освіти як соціального інституту в сучасних умовах, виявлено вплив цивілізаційних змін на університетську освіту, визначено проблеми та напрями ...
261979
  Зеркаль М. Вища освіта України в роки незалежності: етапи,періодизація, проблеми // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 246-251. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
261980
  Шевченко Т.Б. Вища освіта України в соціокультурних змінах сучасності // Грані історії : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 2. – С. 116-124.
261981
  Матросова Л.М. Вища освіта України в сучасних умовах: ризики та шляхи їх подолання // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 176-179. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
261982
   Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991-2006 рр. : наук.-допоміж. бібліогр. покажчик / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського, Ін-т вищ. освіти ; [упоряд.: Л.О. Пономаренко, І.П. Моісеєва, Л.І. Ніколюк, О.С. Микитенко ; авт. вступ. ст. Б.І. Корольов ; бібліогр. ред.: Л.О. Пономаренко]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 487, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-644-092-4
261983
  Погребняк В. Вища освіта України за умов подолання трансформаційної кризи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 233-235. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
261984
  Завгородня Т.К. Вища освіта України і Болонський процес: реалії та перспективи першого п"ятиріччя // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 237-241


  У статті розглядаються досягнення України за п"ять років у контексті основних позицій Болонського процесу і актуалізуються проблеми, які потребують позитивного вирішення.
261985
  Горащук О.В. Вища освіта України на шляху інтернаціоналізації та входження в європейський науково-освітній простір // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 120-138. – ISSN 2218-5348
261986
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2006-
Т. 1 (8) : Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі. – 2008. – Дод. 3 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис; резюме укр., рос., англ. мовами
261987
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2006-
Т. 2 (9) : Психологічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. – 2008. – Дод. 3 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис; резюме укр., рос., англ. мовами
261988
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2006-
Т. 4 (11) : Моніторинг якості освіти: засоби, технології та перспективи. Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі. – 2008. – Дод. 3 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис; резюме укр., рос., англ. мовами
261989
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск. – Київ, 2006-
Т. 1 (5). – 2007. – Дод. 3 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис
261990
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск. – Київ, 2006-
Т. 2 (6). – 2007. – Дод. 3 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис
261991
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск. – Київ, 2006-
Т. 3 (7). – 2007. – Дод. 3 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис
261992
  Король А. Вища освіта України: етапи розвитку // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 93-97. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128


  В історії розвитку вищої освітиУкраїни існує кілька умовних етапів. Першій - це заснування греко-слов"янської Академії у м. Острог. Другий - створення Києво-Могилянської академії. Третій етап - виникнення університетів на української території, що ...
261993
  Іванова Т. Вища освіта України: європейський вимір // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 96-97


  Присвячена проблемі модернізації вищої освіти в умовах європейської інтеграції. Висвітлюється актуальність даного питання, зроблено акцент на важливі складові розвитку вищої освіти в контексті європейських вимог.
261994
  Жиляєв І.Б. Вища освіта України: стан та проблеми / Жиляєв І.Б., Ковтунець В.В., Сьомкін М.В. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 94, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7909-71-0
261995
  Гаращук О.В. Вища освіта України: траєкторія підвищення її якості / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 381-390. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто стан вищої освіти в Україні, її місце і роль у розвитку інноваційної економіки та суспільства, обґрунтовано необхідність підвищення якості освіти загалом і вищої зокрема. Згруповано виші за шанхайським рейтингом. Наведено шляхи підвищення ...
261996
  Яцунь О. Вища освіта як агент соціальних інновацій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (172). – С. 7-19. – ISSN 1682-2366


  Щорічно за ініціативи Міністерства освіти і науки України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Наукового парку КНУ проводиться Всеукраїнський фестиваль інновацій.
261997
  Чуйкова О.В. Вища освіта як метод лікування: васкуляризація, проліферація нейронів та когнітивні практики // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 328-332. – ISSN 2076-1554
261998
  Хомерікі О.А. Вища освіта як феномен європейської культурної традиції // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 98-102. – ISBN 978-966-2462-25-8
261999
  Співаковський О. Вища освіта: від дотацій до інвестицій // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 7 квітня (№ 63). – С. 4


  Народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти щодо нової моделі фінансування вищої освіти.
262000
  Галата С. Вища освіта: інвентаризація // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  МОН України започаткувало проведення форумів вищої освіти, під час яких найсильніші виші розповідатимуть, як вони (часто-всупереч системі) досягають успіху. А також - якими прагнуть стати у найближчому майбутньому. Ректор Інституту високих технологій В ...
<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,