Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>
261001
  Шпоть О.С. "Велесова книга"- як фрагмент з історії демократії : Науково-популярне видання / О.С. Шпоть. – Київ : Коронатор, 2006. – 62с. – ISBN 966-96555-1-Х
261002
  Дубров Я. "Велесова книга" - декодувальний ключ для релігійно-цивілізаційного коду української нації / Я. Дубров, В. Гаюк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 110-120
261003
  Кралюк П. "Велесова книга" - предфілософія українців? // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 81-84. – ISBN 978-966-2254-74-7
261004
  Кралюк П.М. "Велесова книга" - предфілософія українців? // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 81-84. – ISBN 978-966-373-777-5


  Порівняно недавно була віднайдена оригінальна писемна пам’ятка, т. зв. «Послання до хозар». Її зміст не дуже зрозумілий. Напевно, даний твір є відголоском боротьби давніх русичів проти Хозарського каганату. Цій боротьбі присвячено багато уваги в ...
261005
  Кухарський Володимир "Велесова книга": духовність, моральні чесноти праукраїнців у контексті 10 божих заповідей // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 29-33. – Бібліогр. в кінці ст.
261006
  Лозко Г. "Велесові читання" в літературно-мистецькому житті України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 10-13. – ISSN 2519-4429
261007
  Ющук І. "Велетень у царстві людської культури" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 26-31. – ISSN 0130-5263


  "Cто років тому Іван Франко справедливо й точно сказав про Тараса Шевченка: "Він був сином мужика - і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком - і став велетнем у царстві людської культури".
261008
  Ісаюк О. "Велика блокада": як провести вибори у непокірному регіоні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 березня (№ 10). – С. 15


  Наприкінці 1945 р. у Західній Україні різко побільшало радянських військ. У регіон ввели чотири піхотні дивізії внутрішніх військ НКВД і окремий мотострілецький полк — разом 7,5 тис. військових. Крім того, спішно перекидали частини 28-ї та 38-ї армій, ...
261009
  Гудзик К. "Велика брехня нашого часу". Костянтин Побєдоносцев та ідеологія "освіченого консерватизму" // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 823-830. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
261010
  Брайлян Є. "Велика Британія показує всьому світу, чим є Росія - імперією брехні, що має розкаятися" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 12/13 (615/616), 28 квітня 2022. – С. 26-27
261011
  Фойл Н. "Велика Британія. Із року, який каже ні" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2,3/4,5/6 (1117/1122). – С. 7-14. – ISSN 0320-8370


  Вибрані поезії.
261012
  Насмінчук І. "Велика війна" М. Слабошпицького у контексті сучасної майданно-воєнної публіцистики // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 76-77
261013
  Романова В. "Велика Вісімка" як альтернативний механізм глобального врегулювання // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 22-24
261014
  Портнов А. "Велика Вітчизняна війна" в політиках пам"яті Білорусі, Молдови та України: кілька порівняльних спостережень" // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 206-218. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
261015
  Сербин Р. "Велика Вітчизняна війна" та "Голодомор" : зудар консолідуючих мітів України та Росії // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 9/10 (191/192). – С. 12-14
261016
  Пігідо-Правобережний "Велика Вітчизняна війна". Спогади та роздуми очевидця / Пігідо-Правобережний. – Київ : Смолоскип, 2002. – 288с. – ISBN 966-7332-78-0
261017
  Сербин Р. "Велика Вітчизняна війна": історична пам"ять та її міфологізація // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 1/3. – С. 647-650. – ISSN 0320-9466
261018
  Грабовський С. "Велика Вітчизняна" і кільце змарнованого Україною історичного часу // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 18 травня (№ 19). – С. 12
261019
  Орлова Т.В. "Велика депресія" / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 46-47. – ISBN 966-642-073-2
261020
   "Велика Литва": хто ми і куди йдемо // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 4


  Посольство Литовської Республіки в Україні та НАН України презентували третю книгу Сигнатару Акту про незалежність Литви Бірутє Вальонітє "Велика Литва".
261021
  Васютинський В. "Велика логіка вчинку" Володимира Роменця як утвердження колективної феноменології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 143-147. – ISSN 1810-2131
261022
  Перга Т. "Велика мандрівка" "Пласту": з Німеччини до Австралії // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (395), липень - вересень. – С. 86-94. – ISSN 2664-4282


  Розглянуто малодосліджені сторінки з історії «Пласту» – відродження організації в таборах для військово­полонених – Ді-Пі – у Німеччині після Другої світової війни і початок діяльності організації в Австралії. Зроблено висновок, що створення перших ...
261023
  Чайка Л. "Велика нещаслива земля!.." Урок-дослідження за кіноповістю "Україна в огні" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко ; редкол.: Н. Бондаренко, М.Ільницький, О. Ковальчук [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 12-15. – ISSN 0130-5263
261024
  Смаль І. "Велика подорож" як чинник розвитку туризму в Європі у XVI- XVIII століттях // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 20. – С. 47-52
261025
   "Велика прогулянка" із "Дзеркалои світу" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 87 : фото
261026
  Кривда Н. "Велика сімка" // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2022. – № 4 (127) : Портрет художника. – С. 13-19. – ISSN 2222-436X


  Наталія Кривда, 54 роки, філософиня, культурологиня. Понад 25 років викладає історію культури, міфологію, філософію культури в КУ. З 2009-го працює академічною директоркою Единбурзької бізнес-школи в Україні. Експертка Українського культурного фонду. ...
261027
  Яременко В. "Велика справа потребує великого серця" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 23). – С. 10, 11


  Презентеція двокнижжя "Іван Багряний: нове й маловідоме (есеї, документи, листи, спогади, нотатки, факти)".
261028
  Курандо О.С. "Велика стратегія" у зовнішній політиці США // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 125-128. – ISSN 2519-2949
261029
  Киридон А. "Велика українська енциклопедія" - в інтернеті / розмову вела Світлана Божко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 грудня (№ 230). – С. 6-7


  Директор Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво", доктор історичних наук, професор Алла Киридон - про створення інтелектуального паспорту сучасної країни.
261030
  Здоровило Т. "Велика українська енциклопедія" - це проєкт державної ваги. В Україні триває створення універсального довідника, що охоплює всі галузі знань // Україна молода. – Київ, 2019. – 18 вересня (№ 104). – С. 11


  "Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» щороку проводить конференцію, присвячену енциклопедистиці. Але основним функціоналом установи є підготовка (згідно з указами президента 2013 і 2015 рр.) «Великої української енциклопедії». Це ...
261031
  Пляченко А.Г. "Велика ціль - річ більша від людини" // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 169-174. – ISBN 978-966-927-118-1


  Юрій Іванович Липа — громадський діяч, письменник, поет, публіцист, лікар, автор української геополітичної концепції, один з визначних ідеологів українського націоналізму.
261032
  Грабовський С. "Велика чистка" 1937 року, або Як більшовики укоськували Червону армію, і що з того вийшло // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 102/103)
261033
  Дідик О. "Велика шахівниця" Збігнєва Бжезінського та геополітичні орієнтири європейської України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 248-254
261034
  Дідик О. "Велика шахівниця" Збігнєва Бжезінського та геополітичні орієнтири європейської України // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 136-141
261035
  Искендеров П.А. "Великая Албания": теория и практика // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 31-46. – ISSN 0042-8779
261036
  Герман А.А. "Великая война" и немцы Поволжья (1914 - 1917) // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 224-232. – ISSN 2313-1993
261037
  Александрова С.П. "Великая Ремонстрация" и требования английского парламента о контроле над исполнительной властью // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 12. – С. 32-37. – ISSN 1812-3805


  "Великая Ремонстрация" не раз являлась объектом научного исследования, в связи с этим следует обратить внимание на два основных момента при рассмотрении ее содержания: на значение положений этого документа для становления в Англии конституционной ...
261038
   "Великая Россия". Географические, этнографические и культурно-бытовые очерки современной России. – Москва : Типография Шнакенбург
Т. 1 : Сибирь. – 1912. – 236 с.
261039
   "Великая Россия". Географические, этнографические и культурно-бытовые очерки современной России. – Москва : Типография Шнакенбург
Т. 2 : Поволжье. Приуралье. – 1912. – 262, [2] с.
261040
   "Великая Россия". Географические, этнографические и культурно-бытовые очерки современной России. – Москва : Товарищество Дело
Т. 3 : Тундры. Северо-лесная область. – 1912. – 247, [2] с.
261041
  Райкина М. "Великая старуха" Малого театра // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32. – С. 14-15


  В этом году исполнилось 9 лет, как ушла от нас Народная артистка РСФСР Татьяна Панкова, почти 70 лет прослужившая на сцене Малого театра, сыгравшая там более ста ролей. Ей было 94 года, но Татьяна Петровна не могла жить без сцены. Каждый сезон ...
261042
   "Великая французская революция и пути русского освободительного движения" : Тезисы докладов науч. конф. "Великая французская революция и пути русского освободительного движения" 15-17 дек. 1989 г. – Тарту : ТГУ, 1989. – 110с. – Библиогр. в примеч. в конце докл.
261043
  Майоров А. "Великая Хорватия, называемая "белой" : к вопросу о происхождении и значении хорватских этнических названий // Княжа доба. Історія і культура / НАНУ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; [відп. ред. Я.Д. Ісаєвич]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАНУ, 2007. – Вип. 1. – С. 13-44. – ISBN 966-02-3935-1(серія); 966-02-3935-Х(Вип.1)
261044
   "Великая хроника" о Польше, Руси и их соседях 11-13 вв.. – М., 1987. – 259с.
261045
   "Великая" дайка Побужья / В.А. Ентин, О.Б. Гинтов, С.В. Мычак, В.Н. Бельский, Ю.В. Гейко, Е.Б. Поляченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 77-96 : рис., табл. – Библиогр.: с. 93-94. – ISSN 0203-3100
261046
  Царук А. "Велике зніздо" : лірика // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 106-110. – ISSN 0868-4790
261047
  Брюховецька Л. "Велике кіно завжди національне..." // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 305/306/307. – C. 208-223
261048
  Таранова Анна "Велике нечитоме" і академічний канон: проникнення масової літератури до парадигми літературознавства // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 50-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається процес змінення ставлення до "масової літератури" в академічному літературознавстві протягом другої половини XX ст. Протиставлення "елітарної", "високої" та "низької", "масової" словесності, яке переважало в науковій думці до ...
261049
  Таранова Анна "Велике нечитоме" і академічний канон: проникнення масової літератури до парадигми літературознавства // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 50-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається процес змінення ставлення до "масової літератури" в академічному літературознавстві протягом другої половини XX ст. Протиставлення "елітарної", "високої" та "низької", "масової" словесності, яке переважало в науковій думці до ...
261050
  Славинський Микола "Велике щастя - спостерігати, як літають ластівки" : членові редакційної ради "Наукового світу" Миколі Сороці - 75 років! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 11-12 : Фото
261051
  Долгіч Н. "Велике щастя бути вольним чоловіком..." // Чернеча Гора : науково-публіцистичний вісник Шевченківського національного заповідника в Каневі. – Канів, 2023. – № 1/2 (35/36)


  До 185-річчя визволення з кріпацтва Тараса Шевченка.
261052
  Карагацис М. [Велика химера : роман / М. Карагацис. – 21-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 322 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; № 17]). – ISBN 960-05-0148-3
261053
   [Великая Псалтырь]. – [Киев], 1712. – с.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- дошки у шкірі з тисненн.
261054
  Тхарев Е.Е. Вектор-параметр группы Лоренца и релятивистская кинематика : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Тхарев Е.Е.; Минский радиотехн. ин-т. – Минск, 1970. – 14л.
261055
   Вектор-функции Ляпунова и их построение. – Новосибирск, 1980. – 287с.
261056
  Фиников С.П. Векторный анализ / С.П. Фиников. – Москва-Ленинград, 1931. – 237 с.
261057
  Фиников С.П. Векторный анализ / С.П. Фиников. – Изд. 2-е. – Москва-Ленинград, 1932. – 244 с.
261058
  Либер А.Е. Векторный анализ / А.Е. Либер, Н.Ф. Ржехина. – Саратов, 1971. – 120с.
261059
  Борисенко А.И. Векторный анализ / А.И. Борисенко. – Харьков, 1972. – 253с.
261060
  Краснов М.Л. Векторный анализ : Учебное пособие / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. – Москва : Наука, 1978. – 159с.
261061
  Краснов М.Л. Векторный анализ : Задачи и примеры с подробными решениями. Учебное пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. – 2-е изд., исправл. – Москва : Едиториал УРСС, 2002. – 144с. – (Вся высшая математика в задачах). – ISBN 5-354-00014-9
261062
  Пчелин Б.К. Векторный анализ для инженеров-электриков и радистов / Пчелин Б.К. – Москва : Энергия,, 1968. – 225с. – Библиогр.: с. 252 (17 назв.)
261063
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : учеб. пособие для высш. учеб. заведений УССР / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – Харьков : Вища школа ; Издательство ХГУ, 1959. – 239 с.
261064
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : [учеб. пособ. для втузов] / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1963. – 262 с. : черт.
261065
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : [учеб. пособ. для студ. втузов] / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1966. – 252 с. : черт.
261066
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : [учеб. пособ. для вузов] / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 5-е изд. – Харьков : Вища школа : Издательство при Харьковском университете, 1978. – 214 с. : ил.
261067
  Троицкая Н.А. Векторный анализ и теория поля / Н.А. Троицкая, 1967. – 87с.
261068
  Гольдфайн И.А. Векторный анализ и теория поля. / И.А. Гольдфайн. – М., 1962. – 132с.
261069
  Гольдфайн И.А. Векторный анализ и теория поля. : Учеб.пособие / И.А. Гольдфайн; Под ред. Р.С. Гутера. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1968. – 128с.
261070
   Векторный анализ поляризации нейтронов. – Ленинград : ЛИЯФ, 1974. – 24 с.
261071
  Григорьева А И. Векторный анализ. / А И. Григорьева. – К, 1961. – 36с.
261072
  Зенгин А.Р. Векторный метод изображения горных выработок / А.Р. Зенгин. – М., 1952. – 20с.
261073
  Крупянко В.И. Векторный метод представления ферментативных реакций / В.И. Крупянко. – Москва : Наука, 1990. – 141с. – ISBN 5-02-004080-9
261074
  Черноризов А.М. Векторный принцип преобразования информации о цвете в слое биполярных клеток сетчатки карпа / А.М. Черноризов, Е.Р. Соколов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.12-34. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
261075
   Векторный фронтогенез как фактор генерации осадков / Н.И. Комасько, Н.П. Шакина, Е.Н. Скриптунова, А.Р. Иванова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 5-19 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2906
261076
  Наумов М.М. Векторный характер биологического времени растений : агрометрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 226-234 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2914
261077
  Васильев М.В. Векторы будущего. / М.В. Васильев. – Москва, 1974. – 318с.
261078
  Болтянский В.Г. Векторы в курсе геометрии средней школы : пособие для учителей / В.Г. Болтянский, И.М. Яглом. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 96 с. : с черт.
261079
  Гусев В.А. Векторы в школьном курсе геометрии / В.А. Гусев. – М, 1976. – 48с.
261080
  Зевин Л. Векторы внешнеэкономической политики России // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 136-143. – ISSN 0042-8736
261081
  Маньков Ю.У. Векторы здоровья. / Ю.У. Маньков. – Москва, 1992. – 206с.
261082
  Соляник А.А. Векторы модернизации библиотечно-информационного образования на Украине // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 5. – С. 20-27. – ISSN 0130-9765


  Раскрыты особенности реформирования системы подготовки кадров в контексте нового закона Украины "О высшем образовании" (2014); предложены подходы к размежеванию содержания и структуры бакалаврских и магистерских программ подготовки ...
261083
  Стрильчук Е. Векторы музыкального времени в произведениях О. Мессиана // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 257-265
261084
  Кузичева З.А. Векторы, алгебры, пространства / З.А. Кузичева. – М., 1970. – 63с.
261085
  Гудков Д.А. Вектрная алгебра и аналитическая геометрия / Д.А. Гудков, Х.Н. Шаврацкий. – Горький, 1978. – 81 с.
261086
  Гольдсмит О. Векфильдский священник : [роман] / О. Гольдсмит; Оливер Голсуорси ; пер. с англ. Т.М. Литвиновой. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 231 с.
261087
  Голдсмит О. Векфильдский священник // Путешествие Хамфри Клинкера : [романы] : пер. с англ / Т.Дж. Смоллет. – Москва : Художественная литература, 1972. – С. 379-540 : рис. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 60 ;Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения XVII и XVIII вв.)
261088
  Голдсмит О. Векфильдский священник (The Vicar of Wakefield) / Гольдсмит ; Пер. с англ. Елиз. и Ек. Бекетовых // Сентиментальное путешествие по Франции и Италии / Стерн Лоренс. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1892. – IV, 286 с. – (Дешевая библиотека ; № 234)


  Серия: Дешевая библиотека № 248
261089
  Комар Б.П. Векша : оповідання / Б.П. Комар. – Київ, 1969. – 134 с.
261090
  Комар Б.П. Векша : оповідання / Б.П. Комар. – Київ, 1984. – 176 с.
261091
  Поляков С. Векът изтича в деветдесетата минута / Степан Поляков. – София : Софийски университет, 1992. – 227 с. – (Литературна академия ; 92)
261092
   ВЕЛ виступає проти рішення уряду про перенесення Держекоінспекції до Кривого Рогу // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (122), липень - серпень. – С. 5
261093
   Вела нас партия. – Минск, 1984. – 447с.
261094
  Знамеровская Т.П. Велакас / Т.П. Знамеровская. – М, 1978. – 272с.
261095
  Гіляров С.А. Веласкез / С.А. Гіляров. – Киев, 1936. – 72с.
261096
  Каптерев Т.П. Веласкес / Т.П. Каптерев. – М., 1961. – 171с.
261097
  Заболотская Н.С. Веласкес / Н.С. Заболотская. – Ленинград-Москва, 1965. – 48с.
261098
  Ярошенко В. Веласкес // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С. 273-277. – ISSN 1609-5359
261099
  Кеменов В.С. Веласкес в музеях СССР / В.С. Кеменов. – Л, 1977. – 179с.
261100
   Веласкес Диего Родригес Сильва де. – М, 1960. – 13с.
261101
  Каптерев Т.П. Веласкес и испанский портрет 17 века / Т.П. Каптерев. – М., 1956. – 263с.
261102
  Цоенв Кирил Веласкес. / Цоенв Кирил. – София, 1958. – 32с.
261103
  Дмитриенко М.Ф. Веласкес. / М.Ф. Дмитриенко. – М., 1965. – 253с.
261104
  Колпинский Ю.Д. Веласкес. 1599-1660 / Ю.Д. Колпинский. – М.-Л., 1947. – 24с.
261105
  Бунин И.А. Велга : рассказы / И.А. Бунин ; [худож. С.А. Соколов]. – Москва : Современник, 1989. – 60, [2] с. : ил. – (Отрочество : сер. кн. для подростков). – ISBN 5-270-00793-2
261106
  Сикорский В.В. Веление / В.В. Сикорский. – М., 1976. – 80с.
261107
   Веление времени. – М, 1961. – 207с.
261108
  Толченова Н.П. Веление времени / Н.П. Толченова. – Москва, 1972. – 232 с.
261109
  Вишняк А.И. Веление времени : Система подгот. молодежи к труду в условиях перестройки / А.И. Вишняк, Н.Н. Чурилов ; Быть активным : Формирование у молодежи актив. отношения к жизни / И.О. Мартынюк, Н.И. Соболева. – Киев : Молодь, 1987. – 106, [4] с. – Библиогр. в примеч.: с. 109
261110
  Сумманен Т.К. Веление памяти : стихи, поэмы / Тойото Сумманен; пер. с фин. О.Мишина. – Петрозаводск : Карелия, 1986. – 94 с.
261111
  Пузанов И.Е. Веление сердца / И.Е. Пузанов. – Курск, 1963. – 95с.
261112
  Рашидов Ш.Р. Веление сердца : повесть / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 191 с.
261113
  Сафаров Р.А. Велено жить / Р.А. Сафаров, В.С. Шевченко. – Ташкент, 1979. – 95с.
261114
  Ханбеков Л.В. Веленьем совести и долга : Очерк творчества Федора Абрамова / Л.В. Ханбеков. – Москва : Современник, 1989. – 222 с.
261115
  Салтовська Н. Велеризм як жанр української усної народної творчості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Простежено історію дослідження велеризмів в українській фольклористиці, запропоновано визначення жанру, розглянуто класифікації, з"ясовано місце велеризмів у системі паремійних жанрів українського фольклору. The article is devoted to the history of ...
261116
  Писаренко Ю.Г. Велес-Волос в язичницькому світогляді давньої Русі / Ю.Г. Писаренко; НАНУ. Ін-т археології. – Київ, 1997. – 240с. – ISBN 966-7193-02-0
261117
  Кирков Н. Велес во ноб : велешките партизански одреди / Н. Кирков, J. Леов. – Скопjе : Култура, 1952. – 191, [3] с.
261118
   Велес и Велешко во народноослободителната воjна 1942 : материjали од научниот собир "Велес и Велешко во народноослободителна воjна 1942" одржан на 9 и 10 ноември 1967 година во Титов Велес. – Титов Велес : Нова Македониjа, 1969. – 284, [1] с.
261119
  Шевчук В.А. Велесич : роман / Василь Шевчук. – Київ : Молодь, 1980. – 245 с.
261120
  Шевчук В.А. Велесич : роман / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 251 с.
261121
  Черемшинський О. Велеснівський етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка і його діяльність / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Збірник праць [Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка] : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. Тернопільський осередок. – Тернопіль, 2021. – Т. 12 : Краєзнавчі дослідження на Тернопільщині. – С. 308-319. – ISBN 978-966-07-4034-1
261122
   Велесова книга - Волховник. – 3-тє вид. – Вінниця : Континент-Прим, 2007. – 504с. – (Пам"ятки релігійної думки Русі-України). – ISBN 978-966-516-252-0
261123
  Карпенко М. Велесова книга : Переспіви / М. Карпенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 180с. – ISBN 966-7276-17-1
261124
   Велесова книга : збірка праукраїнських пам"яток. 1 тис. до нової доби - 1 тис. нової доби. – [Київ], 2001. – 332с. – ISBN 966-647-004-7
261125
   Велесова книга : Волховник. – Київ : Сварог; Такі справи, 2002. – 367с. – (Пам"ятки релігійної думки України-Русі). – ISBN 966-7208-15-Х
261126
   Велесова книга : Збірка праукраїнських пам"яток 1 тис. до нової доби -1 тис. нової доби. – Київ : Велес, 2003. – 108с. – ISBN 966-8263-10-3
261127
  Карпенко М. Велесова книга : Переспіви / Микола Карпенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2004. – 196с. – ISBN 966-7833-76-3
261128
  Карпенко М. Велесова книга : переспіви / Микола Карпенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 196 с. – ISBN 966-8387-18-Х
261129
   Велесова книга : духовний заповіт предків / [ред.-упоряд. та худож. ред. М.І. Преварська ; пер. укр. мовою, передмова Б.І. Яценка]. – Київ : Велес, 2008. – 160 с. : іл. – Текст укр., англ. - На тит. арк. також: Нескореним українцям присвячується. – Бібліогр. : с. 156. – ISBN 966-8263-10-3
261130
   Велесова книга : прочтение и перевод Александра Асова / [составитель А. Асов]. – Москва : АСТ ; Полиграфиздат, 2010. – 503, [6] с. : ил. – (Веды Руси). – ISBN 978-5-17-068947-7
261131
  Карпенко М. Велесова книга : переспіви / Микола Карпенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 196 с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. - Пояснення та прим.: с. 187-192. – ISBN 966-8387-18-X
261132
  Таранець В.Г. Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження) : монографія / Валентин Таранець ; Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – 172, [1] с. : табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 158-169. – ISBN 978-617-637-091-8
261133
  Піддубний С.В. Велесова книга як заслін "руському міру" // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 299-356. – ISSN 2518-7546
261134
  Таранець В. Велесова книга. Графіка письма : монографія / Валентин Таранець ; Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет. – ISBN 978-617-637-155-7
Ч. 2. – 2018. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 85-90 та у підрядк. прим.
261135
   Велесова книга. Легенди. Міти. Думи : Скрижалі буття українського народу 1 тис. до нової доби - 1 тис. нової доби. – Київ : Велесич, 1995. – 316с. – (Індоєвропа. Етноосфера. Мітологія. Культура)
261136
  Федоренко Д. Велесова книга. Найдавніший літопис України : Навальний посібник з українознавства і рідної літератури / Д. Федоренко. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 160с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-38-Х
261137
  Шульман Л. Велесова книга: романтики проти фахівців // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2005. – № 4. – С.135-154. – Бібліогр.: в примітках (26 поз.). – ISSN 0585-8365
261138
  Дарницький Володимир Велет біля Аресібо // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 14 : Фото
261139
  Маньковська Р. Велет гуманітарних знань // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 247-248. – ISSN 2222-5250


  Пам"яті академіка Сігурда Оттовича Шмідта.
261140
   Велет духу і лицар свободи. До 130-річчя від дня народження А.І. Волошина // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, В.О. Каноненко [та ін.]. – Київ, 2003. – 1 кв. 2004 р. – С. 77-87. – ISSN 0130-2043
261141
  Сагач Г.М. Велет Духу і Слова Сьорен К"єркегор / Г.М. Сагач. – Київ, 2011. – 26 с. – На тит.арк. (Сьорен К"єркегор. Гармонійний розвиток у людській особистості естетичних і етичних начал. Див: Серен Кьеркегор. Несчастнейший. - М., 2007)
261142
  Коломієць В. Велет знання і праці (О. Білецький - історик літератури) / В. Коломієць, О. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 165-169
261143
  Нестеренко П. Велет історичного живопису // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 15-16


  Василь Іванович Суриков.
261144
   Велет національної опери. До 140-річчя від дня народження М.І. Донця // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2022. – № 1, 2023, 1 квартал. – С. 47-54. – ISSN 0130-2043
261145
  Татаренко В. Велет новітньої історії [П.Тронько] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 6-11. – ISSN 0131-2685
261146
  Чадюк М. Велет рівня епохи Відродження // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 15-16 січня (№ 4/5). – С. 19


  "Про маловідомого в Україні скульптора Михайла Паращука, який шліфував болгарську Софію, дізнаємось завдяки спеціальному проєкту МІОК та "Львівської політехніки".
261147
  Гранат К.Х. Велет розпалює ватру : повість / К.Х. Гранат. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 261с.
261148
   Велет російської медицини. До 175-річяя від дня народження С.П. Боткіна // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, Т.М. Заморіна, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3, 3 кв. – С. 84-87. – ISSN 0130-2043
261149
  Ткаченко В.І. Велет українського красного письменства як незламний оборонець рідної мови [Микола Олексійович Лукаш] // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2
261150
  Вірченко Н.О. Велет української математики / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2007. – 80 с. – ISBN 978-966-432-019-8
261151
  Вірченко Н.О. Велет української математики / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2008. – 80 с. – ISBN 978-966-432-019-8
261152
  Дмитренко М. Велет української науки і культури // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня (№ 8)


  До 150-річчя віддня народження Володимира Гнатюка.
261153
  Гордієнко Л. Велет фізичної хімії (до 110-річчя з дня народження академіка О.І. Бродського) // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 276-285. – ISBN 966-7522-04-0
261154
  Пазинич В.Г. велетенські селеві потоки завершальної стадії льодовикових періодів гірських країн // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 200-204.
261155
  Возняк М. Велетень думки і праці : шлях життя і боротьби Івана Франка / Михайло Возняк. – Київ : Держвидав. художньої літератури, 1958. – 403 с.
261156
  Черниш Н. Велетень думки і праці // Подвижники енциклопедичної справи : наукові портрети / Н.І. Черниш. – Львів : Піраміда, 2020. – С. 18-25. – ISBN 978-966-441-556-6


  "У колі українських екнциклопедистів кінця XIX - початку XX ст. особливе місце належить Іванові Франку - письменнику, літературному критику, вченому. Сфера його зацікавлень справді багатогранна: історія літератури, мовознавство, філософія, етнографія, ...
261157
  Сумцов М.Ф. Велетень думки і слова (О.П. Потебня) / проф. М. Сумцов. – Харків : Держвидав України, 1922. – 16 с.


  На тит. стор. підпис В. Данилевича
261158
  Погребенник В.Ф. Велетень думки. До 170-річчя від дня народження М.П. Драгоманова // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 4 (75) : вересень - жовтень. – С. 15-23
261159
  Пляченко А.Г. Велетень духу - Андрей Шептицький // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 27-34. – ISBN 978-966-927-118-1
261160
  Ляхоцький В. Велетень духу - геній думки, слова і пензля у просторі Всесвіту і часу // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 1 (36). – С. 15-20


  Про пам"ятники Тарасові Григоровичу Шевченку.
261161
  Бабенко Л.Л. Велетень літературного краєзнавства (В.О. Щепотьєв) // Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки) / Л.Л. Бабенко, С.С. Бабенко, Г.П. Білоус, М.М. Біляшівський, Б.М. та ін. Біляшівський. – Київ : Рідний край, 1991. – С. 80-84. – ISBN 5-7707-1396-8
261162
   Велетень науки : Матеріали Всеукраїнських науково-педагогічних читань, присвячених вивченню спадщині Івана Огієнка. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 234 с.
261163
   Велетень науки : Науковий збірник. – Київ
Вип. 2. – 1997. – 105с.
261164
   Велетень нескореного духу. До 70-річчя від дня народження В.С. Стуса // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2008. – на 2008 рік. – С. 20-24
261165
  Павлишин В. Велетень світової й української науки та культури : (до 170-річчя від дня народження Івана Пулюя) / Володимир Павлишин, Станіслав Довгий. – Київ : [б. в.], 2015. – 22, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 19-23


  В пр. №3239BR напис: Дорогому Леоніду Губерському. Автори. 2.10.2015. Підпис.
261166
  Біленчук П. Велетень українського державотворення. До 180-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка / П. Біленчук, Л. Круглова // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 26 квітня - 2 травня (№ 17). – С. 14. – ISSN 1992-9277
261167
  Бушак С. Велетень українського мистецтвознавства (5 літ тому відійшов у вічність Григорій Логвин) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 267-269. – ISBN 966-7060-98-5
261168
  Тереверко О. Велетень українського театру та кіно // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 4). – С. 19


  Видатний майстер сцени Амвросій Бучма.
261169
   Велетень української адвокатури. До 150-річчя від дня народження Євгена Олесницького // Календар знаменних і пам"ятних дат : довідкове видання / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: І.А. Ігнатецька, В.В. Патока, О.А. Рожнятовська [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1, 2010 р. – С. 86-93. – ISSN 0130-2043
261170
  Іванко А.Б. Велетень української науки (А.Ю. Кримський) // Історики України XIX - XX ст. : (нариси української історіографії) / А.Б. Іванко. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2001. – С. 166-172. – ISBN 966-583-076-7
261171
  Горобець Л.В. Велетні, що вимерли // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 31-33. – ISSN 2518-7104
261172
  Гранат К.Х. Велетом покликана : Повість / К.Х. Гранат. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 230с.
261173
  Хайченко Г.А. Велиий волшебник театра / Г.А. Хайченко. – Москва, 1964. – 78 с.
261174
  Самойленко І.В. Великi вiдхилення для випадкової еволюцiї з незалежними приростами в схемi пуассонової апроксимацiї з розщепленням та подвiйним укрупненням / І.В. Самойленко, Ю.В. Шушарін // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 76-86. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi проведено асимптотичний аналiз проблеми великих вiдхилень для випадкової еволюцiї з незалежними приростами в схемi пуасcонової апроксимацiї з розщепленням та подвiйним укрупненням. Великi вiдхилення для випадкової еволюцiї з незалежними ...
261175
  Кульчицький С. Велика антиутопія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 21-22 серпня (№ 157/158). – С. 20


  Доля роману-попередження Джорджа Орвелла "1984".
261176
  Кульчицький С. Велика антиутопія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 серпня (№ 161/162). – С. 20-21


  Доля роману-попередження Джорджа Орвелла "1984".
261177
  Карунна Т.І. Велика біла порода в племінних господарствах Полтавщини // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 260-265 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
261178
  Станкевич О. Велика біографія й історична доля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 24


  "Про що "пам"ятає" замок у Скалі-Подільській".
261179
  Яцків Я. Велика біографія: "Еталон професійної інженерної освіти". Національний університет "Львівська політехніка" відзначає 200-річчя. / розмову вела Ольга Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 грудня (№ 223). – С. 2


  Директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, член наглядової ради НУ "ЛП" та його випускник Ярослав Яцків про роль вишу в системі освіти України.
261180
  Буцик А.К. Велика Бородінська битва / А.К. Буцик. – Київ, 1953. – 31с.
261181
  Слуцкис М. Велика борозна / Миколас Слуцкис ;. – Київ, 1953. – 119 с.
261182
   Велика Британиjа и Македониjа = The Great Britain and Macedonia : документи. – Скопjе : ИНИ. – ISBN 9989-624-41-0
Т. 3 : Македонското автономно движенье во северозападна Грциjа: неговата поставеност и сегашна историjа: 1941-1945. – 1999. – 208 c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр.: c. 193-194
261183
  Юдіна Д. Велика Британія - ЄС: Brexit і його наслідки // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 7/8. – С. 41-44. – ISSN 2663-2675
261184
  Рудич Є.В. Велика Британія : культура і традиції / Є.В. Рудич. – Харків : Основа; Тріада+, 2007. – 128с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 11(59)). – ISBN 978-966-495-018-0
261185
  Грубінко А.В. Велика Британія біля витоків європейської політики безпеки і оборони: роль, пріоритети, суперечності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 18-28


  The article, deals with the analysis of reasons, pre-conditions and consequences concerning the transformation of UK approaches towards British participation in ESDP. The very idea ofESDP is analyzed considering its historical roots and particulars of ...
261186
  Грубінко А. Велика Британія в європейській політичній інтеграції: історичні витоки "особливої" позиції та сучасність (до 70-ї річниці промов У. Черчілля у Фултоні та Цюриху) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 36-39. – (Історичні науки)
261187
  Яковенко Н.Л. Велика Британія в міжнародних організаціях : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Л. Яковенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 400 с. + Додаток: с. 392-394. – Бібліогр.: с. 395-399. – ISBN 978-966-439-421-2
261188
  Яковенко Н.Л. Велика Британія в сучасній системі міжнародних відносин: заявка на європейське лідерство : Монографія / Н.Л. Яковенко. – Київ : Науковий світ, 2003. – 227с. – ISBN 966-675-180-1
261189
  Каспрук В. Велика Британія допомогатиме Україні в побудові демократичного суспільства // Надзвичайна ситуація : Київ, 2001


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
261190
  Діческул Віра Велика Британія і "мусульське питання" (1923-1926 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 43-53
261191
  Крушинський В.Ю. Велика Британія і Європейське Економічне Співтовариство в 1970-і роки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.15-21
261192
  Крушинський В.Ю. Велика Британія і Конституція Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 2. – С. 3-10.
261193
  Швед О.В. Велика Британія і країни Співдружності в контексті європейської інтеграції (1950-1970-і роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 94-97. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено деякі аспекти політики Великої Британії щодо країн Співдружності в контексті європейської інтеграції в 1950-1970-х рр. The article is studied some aspects of the Great Britain"s policy regarding the countries of the Commonweal"s in the ...
261194
  Крушинський В.Ю. Велика Британія і Маастрихтський договір про Європейський Союз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 245-249. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні фактори, які вплинули на можливість підписання та ратифікації Великою Британією Маастрихтського Договору про Європейський Союз. Особливу увагу приділено аналізу діяльності консервативного уряду Дж. Мейджора. Article describes the ...
261195
  Черінько І.П. Велика Британія і розширення ЄС - 2004 // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 77-82. – ISSN 1728-3671
261196
  Великоречина О. Велика Британія на світовому ринку літератури // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 202-208.
261197
  Неприцький Олександр Анатолійович Велика Британія та європейська інтеграція (90-ті рр. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02. / Неприцький О.А.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
261198
  Семеняк К. Велика Британія та Франція у сфері європейської безпеки у 90-ті роки XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 74-78. – ISBN 978-966-171-793-9
261199
  Прихненко М.І. Велика Британія як "міст" між "двома Заходами": дві різні гри Тоні Блера // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 324-328. – ISSN 2076-1554
261200
   Велика Британія: "Українці мудрі у виборі форми своєї пропаганди" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 94-105. – ISBN 978-617-7674-01-5
261201
  Зернецька О. Велика Британія: brexit і сепаратизм // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ, 2018. – № 1. – С. 41-44. – (Політичні науки)
261202
  Локшина О.І. Велика Британія: освіта для молоді ХХІ століття // Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина, В.М. Мадзігон, Б.Ф. Мельниченко. – Київ : Богданова А.М., 2006. – С. 97-122. – ISBN 966-96711-2-4
261203
  Захарченко В.І. Велика Ведмедиця : повісті, оповідання / В.І. Захарченко. – Дніпропетровськ, 1988. – 333 с.
261204
  Бугаєнко Н.І. Велика вигода від малих галузей : про допоміж. галузі сіл. господарства / Н.І. Бугаєнко. – Київ : [Б. и.], 1968. – 48 с. – (Серія 8. Наука - сільському господарству / Т-во "Знання" Укр. РСР ; № 3)
261205
   Велика Визвольна війна // 30 війн із Zаклятим сусідом : [історія 30 збройних конфліктів] / М-во оборони України ; [авт. кол.: Є.В. Букет, Т.П. Мороз, В.І. Саранцев (кер. проєкту) та ін. ; відео, аудіо: Є. Тристан, Т. Головатюк ; художнє оформ. С.М. Поліщук]. – Київ : АрміяINFORM, 2022. – С. 62-63
261206
   Велика війна (1914 - 1918) Повсякденне життя населення України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Вересень (№ 17). – С. 5-9


  У статті на основі архівних документів, газетних матеріалів часів Першої світової війни й спогадів сучасників подано реалії повсякдення українського суспільства в умовах війни.
261207
   Велика війна 1914-1918 рр. і Україна / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. Олександр Реєнт ; [редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : КЛІО, 2013. – 783, [1] с. : іл. – До 100-річчя від початку Першої світової війни. - Покажч.: с. 754-778. – Бібліогр.: с. 711-753 та в кінці ст. – ISBN 978-617-7023-08-0
261208
  Сюндюков І. Велика війна за Дунаєм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 19


  Болгарська кампанія князя Святослава: перебіг, підсумки, історичний контекст.
261209
  Нечаєва-Юрійчук Велика війна: зміни у суспільній свідомості як основа для формування нового світопорядку // Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер, С.М. Гакман, Л.М. та ін. Жванко. – Київ : Кондор, 2017. – С. 260-275. – ISBN 978-617-7458-41-7
261210
  Газін В. Велика війна: чи всі її уроки вивчило людство? 11 листопада у всьому світі згадають про жертви першого тотального конфлікту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 1, 15
261211
  Стецюк Я.Н. Велика віра : повість / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1954. – 96 с.
261212
  Абліцов В. Велика Вітчизняна - визначення ідеологічне, II-га світова - історичне // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 377-384. – ISBN 976-966-2279-07-8
261213
  Лучик Ю. Велика вітчизняна вигадка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 вересня (№ 159/160). – С. 20


  Чому радянську інтерпретацію Другої світової війни досі міфологізує медійний простір України?
261214
  Кульчицький С. Велика вітчизняна війна (походження і суть терміна) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 3, (липень - вересень). – С. 10. – ISSN 1814-5078
261215
  Дерев"янкін Т. Велика Вітчизняна війна : витоки, ресурси і зброя перемоги // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5 (582). – С. 30-45. – ISSN 0131-775Х
261216
   Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років: сучасні проблеми історичної освіти і науки : Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, Дніпропетровський нац. ун-т, 12-13 травня 2005 року. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 341 с. – ISBN 966-525-652-1
261217
  Маньковська Р.В. Велика ВІтчизняна війна 1941-1945 рр. в музейних збірках України // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 73-75
261218
  Кононенко О.А. Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу 1941 - 1945 рр. // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 40-41
261219
  Дерев"янкін Т. Велика Вітчизняна війна: велич перемоги в оцінках сучасників : До 60-річчя Великої Перемоги // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 45-57. – Бібліогр. 54 назви. – ISSN 0131-775Х
261220
   Велика вітчизняна кіберборотьба // Новий час країни / ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК ; голов. ред. В. Сич ; відп. ред. А. Смирнов. – Київ, 2022. – № 7 (375), 24 лютого 2022. – С.28-31


  Україна стала мішенню № 2 у світі за кількістю спрямованих проти неї кібератак та головною ціллю для хакерів, що працюють на владу РФ і готові віртуально супроводжувати реальний наступ російських військ.
261221
  Партико З. Велика Вітчизняна? Друга світова? Чи...? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 7/8 (213/214). – С. 30-33


  Постулати й тези до оцінки участі українців у Другій світовій війні.
261222
  Чинго Живко Велика вода / Чинго Живко. – Београд : Неолит, 1973. – 172 с.
261223
  Желєзняк Й.А. Велика Волга / Й.А. Желєзняк. – К, 1956. – 48с.
261224
  Санцевич А. Велика Волинь як історико-географічний фактор у творчости М. Грушевського // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1996. – Рік 33, N 1/4 (128/131) : Михайло Грушевський: студії і матеріяли з нагоди 130-річчя від дня народження. – С. 306-309. – ISSN 0041-6061
261225
  Рева Леся Велика Волинь: на вістрі часу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст.
261226
  Кочевих О. Велика Володимирська вулиця // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 56-57. – ISSN 0130-5212


  170 років тому Микола І затвердив Другий генеральний план розвитку Києва
261227
  Степовик Д. Велика всенародна будова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8 вересня (№ 160). – С. 11


  120 років тому було освячено Володимирський собор.
261228
  Антонич Б.- Велика гармонія : поезії : для старшого шкільного віку / Б.- І. Антонич ; упоряд., передм., прим. Д. Павличка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Веселка, 1993. – 271 с. – ISBN 5-301-01662-8
261229
  Антонич Б.- Велика гармонія : модернистична поезія 20 ст. / Б.- І. Антонич ; упоряд., передм., прим. Д.В. Павличка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Веселка, 2003. – 350 с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0171-6
261230
  Левшунова О. Велика гармонія : (11 клас) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (631). – С. 10-14. – ISSN 0130-5263
261231
  Олійник М.Я. Велика Глуша : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 213 с.
261232
  Самаєва Ю. Велика гра і маленька помста // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 1, 3


  "Наприкінці вересня Зеленський пообіцяв міжнародним партнерам України докласти всіх зусиль, щоб повернути гроші, витрачені з бюджету на виплати вкладникам збанкрутілих банків і докапіталізацію Приватбанку після націоналізації. Це підтверджує інформацію ...
261233
  Сенченко М. Велика гра: протистояння Росії та США // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (306), січень. – С. 3-7. – ISSN 2076-9326


  У статті неупереджено розглянуто ситуацію протистояння між США та Російською Федерацією. Наголошено, що попри санкції економіка Росії розвивається доволі енергійно, тоді як економіка України перебуває в кризовому стані. Поява у РФ новітньої ...
261234
  Романова В.О. Велика двадцятка як механізм глобального управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 36-38
261235
  Ільєнков В.П. Велика дорога. / В.П. Ільєнков. – К., 1952. – 304с.
261236
   Велика дружба. – Київ : Художня література, 1959. – 512 с.


  Сборник разделен на 2 части: в первой из них напечатаны статьи, связанные с изучением художественного наследия писателя, его эстетических и литературно-критических взглядов, а также литературно-общественной деятеятельности; во второй - помещены работы, ...
261237
  Ковальчук О. Велика душа художника [Аріадна Перепелиця] // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 348-350. – ISSN 0869-3587
261238
  Лебідь С. Велика економічна рентабільність піратства-причина його живучості // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 35-40. – ISSN 1608-6422
261239
  Манжола В.А. Велика Європа та Україна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 6-15.
261240
  Полюхович О. Велика європеянка української літератури. Як Леся Українка кидала виклик підвалинам Російської імперії // Україна молода. – Київ, 2021. – 10 березня (№ 23). – С. 10


  Святкування 150-літнього ювілею Лесі Українки цього року позначилося справді вагомою подією: вийшло повне зібрання її творів у 14 томах - третє (після Василя Стуса й Тараса Шевченка) академічне зібрання творів класика, що з’явилося в незалежній ...
261241
  Бобров В.Я. Велика єдність. (Економічне співробітництво соц. країн на новому етапі) / В.Я. Бобров. – Київ : [б. в.], 1962. – 48 с. – (Серія 4 / Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР ; № 12)
261242
  Грабовський В.К. Велика Жовтнева соціалистична революція революція та формування соціалістичного базису в СРСР / В.К. Грабовський; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1957. – 37с.
261243
  Ципко К.Г. Велика Жовтнева Соціалістична революція і боротьба трудящих Буковини за владу рад та возз"єднання з Радянською Українеою / МВО УРСР.Чернівецький держ.ун-т ; К.Г. Ципко. – Чернівці, 1958. – 221 с.
261244
  Прокоф"єв В.І. Велика Жовтнева соціалістична революція і зародження радянсько-польських культурних зв"язків / В.І. Прокоф"єв, І.В. Прокоф"єва // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 24-29. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
261245
   Велика Жовтнева соціалістична революція і культура слов’янських народів. – Дніпропетровськ, 1966. – 274с.
261246
  Василенко В. Велика Жовтнева соціалістична революція і проблема формування наукового світогляду трудящих // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 1-5
261247
  Шило С. Велика Жовтнева соціалістична революція і розв"язання національного питання в СРСР // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 16-19
261248
   Велика Жовтнева соціалістична революція і розвиток світової системи соціалізму. – К, 1967. – 407с.
261249
   Велика Жовтнева соціалістична революція і розвиток світової системи соціалізму. – Київ : Київський університет, 1967. – 407с.


  Книга присвячена 50-річчу великої Жовтневої соціалістичної революції, розкриваються загальні закономірності розвитку соціалістичної системи, особливості міжнародного поділу праці та економічного співробітництва країн соціалізму.
261250
   Велика Жовтнева соціалістична революція і розвиток філософської науки. – К, 1967. – 60с.
261251
  Язвінський М.Г. Велика Жовтнева соціалістична революція і світовий революційний процес / М.Г. Язвінський. – К, 1967. – с.
261252
  Потарикіна Л.Л. Велика Жовтнева соціалістична революція і утворення Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 15-24. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье рассматривается интернациональный характер Великой Октябрьской социалистической революции. Освещены вопросы победы социалистической революции на Украине и образования Украинской ССР, показано историческое значение победы Великой Октябрьской ...
261253
   Велика Жовтнева соціалістична революція на Україні. – Х, 1957. – 68с.
261254
  Супруненко М. Велика Жовтнева Соціалістична революція на Україні / М. Супруненко. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1948. – 117 с.
261255
   Велика Жовтнева соціалістична революція та наука // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
261256
  Нікольніков Г. Велика заслуга радянського народу перед історією людства / Г. Нікольніков. – Київ : Українське державне вид., 1945. – 28 с.
261257
  Зінгер М. Велика земля : Якутські та чукотські нариси й оповідання / М. Зінгер. – Харків : Укрробітник, 1934. – 97с.
261258
  Поморський Я. Велика зміна: Історія перед викликами... Послання XX Загального з"їзду польських істориків до істориків Центрально-Східної Європи // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (550), січень - лютий. – С. 19-30. – ISSN 0130-5247
261259
  Лук’яненко О.В. Велика і мала політика у відображенні освітянської преси УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.1). // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 91-94. – ISSN 2076-1554
261260
  Лук’яненко О.В. Велика і мала політика у відображенні освітянської преси УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.2) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 78-81. – ISSN 2076-1554
261261
  Галата С. Велика ідея. Молоді науковці створюють інноваційні розробки, здатні змінити життя людства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5 жовтня (№ 40). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про щорічний інноваційний форум Social Good Summit, який проводить програма розвитку Організації Об"єднаних Націй (ПРООН) і КНУ імені Тараса Шевченка. У стінах КНУ розповідали про свої ідеї, проекти і розробки, змагалися за право представляти Україну ...
261262
  Валтарі М. Велика ілюзія = Suuri illusioni / Міка Валтарі; Пер. з фінської Ю. Зуб. – Львів : Кальварія, 2003. – 160с. – ISBN 966-663-118-0
261263
  Шаповал Ю. Велика історія у фотографіях // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 жовтня (№ 133/134)


  Принцип мислення і роботи Джуліана Брайана.
261264
   Велика історія України : у 2-х томах. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-016-1; 5-86248-015-3
Т. 1 : Від найдавніших часів. – 1993. – 352с.
261265
   Велика історія України : у 2 т. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-017-Х; 5-86248-015-3
Т. 2 : Від найдавніших часів. – 1993. – 400 с.
261266
  Слабошпицький М. Велика історія через історію митця / М. Слабошпицький, О. Федорук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21червня (№ 24). – С. 8


  Документальний роман Богдана Гориня "Святослав Гординський на тлі доби. Книга I".
261267
  Браїлко Ю. Велика й мала літери як ідеологеми в українському дискурсі // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 1 (53). – С. 149-168. – ISSN 0320-3077


  Наведено результати дослідження експресивно-стилістичного навантаження графем в українському дискурсі від кінця ХІХ ст. до сьогодні. Визначено, що поряд із функцією розмежування онімів і апелятивів велика та мала літери виконують важливу ідеологічну ...
261268
  Шоу Б. Велика Катерина : (пєса) / Б. Шоу; Беpнаpд Шов ; З англійської мови пеpеклав Бой [Т. Бой-Желенський]. – Львів : Вид-во Донцових ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 31 с.
261269
  Гжегож Велика китайська трансформація: з Третього Світу в Перший : ( стаття перша) / Гжегож, Колодко // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 2. – С. 5-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1811-3141
261270
  Гжегож Колодко В. Велика китайська трансформація: чинізм і майбутнє світу : (стаття друга) // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 3. – С. 5-23 : табл. – Бібліогр.: 48 назв. – ISSN 1811-3141
261271
  Коломицева А. Велика кільцева форма і пісні з рефренами // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 97-107. – ISSN 2310-0583


  Пісні з приспівами звичні для традиційної музики різних народів. У статті предметом розгляду стало унікальне явище українського фольклору – пісенні композиції непропорційної будови, в яких рефрен за масштабом переважає початковий розділ. Такі ...
261272
  Садикова В. Велика княгиня Ольга // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 15 вересня (№ 36). – С. 20
261273
  Повстенко О. Велика княгиня Ольга в народній пам"яті і в історії Києва // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1970. – Рік 21, ч. 240, січень : січень. – С. 11-18
261274
  Савчин М.В. Велика комерція та економічна безпека країни (окремі конституційні аспекти справи Vanco) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 197-203.
261275
  Задоя К.П. Велика корупція (grand corruption) як злочин проти людяності: огляд основних позицій у міжнародно-правовому дискурсі // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 110-112. – ISBN 978-617-7220-89-2
261276
  Величко О. Велика корупція: як Україні побороти схеми і хабарництво? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 1-21 січня (№ 1/2). – С. 15. – ISSN 1992-9277
261277
  Варга Є.С. Велика криза та її політичні наслідки / Є. Варга. – Київ : Державне соціально-економічне видавництво, 1935. – 183, [1] с.
261278
   Велика людина : Народні оповіді Українських Карпат про В.І. Леніна : [збірник / худ.-оформл. М.М. Таранов ; [упоряд., передм., прим., і словник В.В. Туряниці]. – Ужгород : Карпати, 1990. – 93 с. : іл. – Мініатюрне видання. – ISBN 5-7757-0237-9
261279
  Анісімов А. Велика людина. Великий учений // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  9 вересня виповниться 90 років з дня народження академіка НАН України Івана Івановича Ляшка, організатора й першого декана факультету кібернетики, видатного українського вченого та педагога, наукова й педагогічна діяльність якого нерозривно пов"язана ...
261280
  Седик Олена Велика Малопольща : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 76-79 : Фото
261281
  Мала Юлія Велика Малопольща // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 130-137 : фото
261282
  Малинська Н.А. Велика метафора вічного : (до творчого портрету письменника Володиира Селіванова-Буряка) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 137-143. – (Соціальні комунікації ; № 3)
261283
  Шановська О.А. Велика місія Михайла Гориня // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 220-232. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
261284
  Дмитрук А.В. Велика місія цивілізаторів / А.В. Дмитрук. – Київ, 1967. – 116 с.
261285
  Сорока В. Велика мрія, до якої нам треба йти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Досвід директора Маріупольської ЗОШ № 66 Наталії Ровицької, "побудувати" школу-хаб, де кожен учень зможе задовольняти свої потреби й обирати власну траєкторію розвитку.
261286
  Вітряк В. Велика національна трибуна // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 квітня (№ 63/64). – С. 21


  Наприкінці ХІХ - на початку ХХ століть русифікаційного впливу зазнали майже всі прошарки суспільства, і тільки газета як незамінний популяризатор ідей могла пробудити та згуртувати національний рух, бо призвичаювала читачів до слова рідною мовою. Саме ...
261287
  Соколов Б. Велика незустріч // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 220). – С. 5


  Президент США Дональд Трамп скасував заздалегідь заплановану зустріч і з В. Путіним в аргентинській столиці.
261288
  Попеску П.И. Велика Октябрьская Социалистическая революция и рабочее движение в Румынии / П.И. Попеску. – М., 1967. – 128с.
261289
  Сірук М. Велика омана Європи. В умовах вакууму супротиву Росія досягає своїх цілей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18 листопада (№ 210). – С. 3


  Доктор політичних наук, конфліктолог, професор КНУ імені Тараса Шевченка Григорій Перепелиця вважає, що у Європі відбувається розкол, свідченням чого є те, як в Анталії приймали російського президента.
261290
   Велика Отечественная война 1941-1945 в произведениях советской живописи
№ 1. – 1985
261291
  Пелешенко Ю. Велика П"ятниця в українській літературі пізнього Середньовіччя: канон та апокрифічна традиція // Sacrum і Біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської, Ін-т Слов"ян. Філології, Заклад Укр. Філології ; за ред. Ігоря Набитовича. – Lublin : Ingvarr, 2008. – С. 101-113. – ISBN 978-83-926699-0-6
261292
  Ткачук О.С. Велика Палата Верховного Суду. Її роль у забезпеченні сталості та єдності судової практики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 59-61. – ISSN 2308-9636
261293
  Уркевич В. Велика палата Верховного Суду: перший досвід функціонування // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 28-29
261294
  Ульяновський В.І. Велика передсмертна молитва князя Іллі Острозького: форми і прояви релігійності та есхатологічні мотиви // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 72-91. – ISSN 0130-5247


  Аналізується заповіт князя Іллі Острозького, "велика молитва" людини на порозі переходу в інший світ. Робиться спроба прояснити картину релігійності ранньомодерного соціуму на прикладі одного з представників верхнього щабля соціальної піраміди. Не ...
261295
  Кургак Марія Михайлівна Велика перемога : Рекоменд. покажч. літ. / Кургак Марія Михайлівна, Лозовий Василь Дорофійович. – Київ : Політвидав України, 1980. – 57с.
261296
  Онищук М. Велика Перемога у Другій світовій війні, або Як поєднати славу героїв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 5 (250). – С. 36-37. – ISSN 2076-9326


  9 травня 1945 року назавжди ввійшло в історію як День Перемоги у найбільшій і найкривавішій війні на нашій планеті. Полум"я Другої світової палахкотіло шість років. Битви точилися на території країн Європи, Азії та Африки, на неосяжних морських і ...
261297
  Сергійчук В. Велика перемога усіх українців // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2022 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 129-132. – ISBN 978-617-7837-21-2


  До 35-річчя заснування Канадського харитативного комітету для допомоги родині Дем"янюка.
261298
  Масалова І.І. Велика Печерська церква як екскурсійний об"єкт у другій половині 1920-х–1930-х рр. (за матеріалами краєзнавчо-довідкової літератури) / І.І. Масалова, А.С. Яненко // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 30. – C. 64-77. – ISSN 2078-0133
261299
  Тешаєва Міла Велика подорож до Індії : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 40-47 : Іл.
261300
  Мельничук Оксана Велика подорож маленьких міс : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 122-123 : Іл.
261301
  Даль М. Велика пожертва для Торонтської Катедри // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 484, червень : червень. – С. 25-26


  "Катедра Українознавчих Студій при Торонтському університеті одержала пожертву на суму $100, 000 (сто тисяч) від родини Дмитра і Наталії Галушків на науковий фонд їхнього імени."
261302
  Писаренко С. Велика політика маленької Литви // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – С. 12-14. – ISSN 2313-559X
261303
  Томак М. Велика політика: зменшена модель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 квітня (№ 65). – С. 8


  Чи здатне студентське самоврядування на самозахист? Минулого тижня соціальними мережами та електронними ЗМІ поширилася петиція київських студентів до Президента Віктора Януковича. У своїй заяві студенти просять главу держави "вжити активних дій щодо ...
261304
  Чобіт Д. Велика польська брехня // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 6-12 серпня (№ 32). – С. 6-7
261305
  Чобіт Д. Велика польська брехня // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 липня (№ 26/27). – С. 4-5


  Трагедія галицького села Гута Пеняцька.
261306
  Чобіт Д. Велика польська брехня // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 липня (№ 28/29). – С. 4-5
261307
  Чобіт Д. Велика польська брехня // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 6 (908), червень. – С. 159-188. – ISSN 08-68-4790-1
261308
  Сапеляк С. Велика правда Олени Теліги // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 375-378
261309
  Кухаренко Л.І. Велика програма електрифікації СРСР. / Л.І. Кухаренко. – К., 1951. – 36с.
261310
  Шведова М. Велика проза Івана Франка: електронний корпус, частотні словники та інші міждисциплінарні контексти // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 61-64. – ISSN 0027-2803


  У монографії Соломії Бук описано досвід побудови корпусу великої прози Івана Франка, укладання частотних словників і здійснення статистичних досліджень на основі цих текстів. Представлення і дослідження української літературної спадщини в електронних ...
261311
  Бук С.Н. Велика проза Івана Франка: електронний корпус, частотні словники та інші міждисциплінарні контексти : монографія / Соломія Бук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 421, [2] с. : іл., табл. – Анотація укр., англ. – Бібліогр.: с. 351-400. – ISBN 978-617-10-0636-2
261312
  Лущій С. Велика проза української еміграції 1950-х років: на перетині традицій і новаторства // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 42-49. – ISSN 0130-5263
261313
  Грабовський С. Велика революція // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 203-205. – ISSN 0869-3587
261314
  Логвин Ю. Велика Риба : для молодшого і середнього шк. віку / Юрій Логвин ; [іл.: Ю. Логвин]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 23, [1] с. : іл. – (Бедрик). – ISBN 978-617-966-318-5
261315
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ, 1951. – 932с.
261316
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ, 1953. – 856с.
261317
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ
Кн. 1. – 1963. – 662 с.
261318
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ
Кн. 2. – 1963. – 465 с.
261319
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1968. – 967 с.
261320
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1981. – 414с.
261321
  Стельмах М.П. Велика рідня : роман-хроніка / Михайло Стельмах. – Київ : Веселка. – (Шкільна бібліотека)
Кн. 1. – 1981. – 523 с.
261322
  Стельмах М.П. Велика рідня : роман-хроніка / Михайло Стельмах. – Київ : Веселка. – (Шкільна бібліотека)
Кн. 2. – 1981. – 412 с.
261323
  Мельник Ольга Велика ріка нашого народу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 10-11 : Фото
261324
  Околітенко Н.І. Велика річка : оповідання та повість / Н.І. Околітенко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 168 с.
261325
  Лискун Ю.Ф. Велика рогата худоба / Ю.Ф. Лискун. – К., 1953. – 451с.
261326
  Бугров В. Велика родино Шевченкового університету - здобувачі освіти, викладачі, співробітники, випускники! Дорогі друзі! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Грудень (№ 10)
261327
  Журахович С.М. Велика розмова : оповідання / С.М. Журахович. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 140 с.
261328
  Афонін Е.А. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз) / Е.А. Афонін, О.М. Бандурка, А.Ю. Мартинов; Українське товариство сприяння соціальним інноваціям; Відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення апарату ВРУ. – Київ : Парапан, 2002. – 352с. – 1Афон Шифр дубл. – (Відкрита дослідницька концепція ; Вип. 2). – ISBN 966-8210-05-0
261329
  Грабовський С. Велика російська контрреволюція // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 листопада (№ 199). – С. 4


  Після більшовицького перевороту 7 листопада 1917 року демократичний уряд Керенського розігнали, а за місяць почалася агресія проти УНР.
261330
  Владимов Г. Велика Руда : повесть / Георгий Владимов. – Київ : Молодь, 1964. – 160 с.
261331
  Райхель Ю. Велика сварка // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 7


  Від протистояння Москви і Праги постраждали проросійські сили.
261332
  Ромашов Б.С. Велика сила / Б.С. Ромашов. – К, 1952. – 112с.
261333
  Лазорик Ф. Велика сила / Ф. Лазорик. – Пряшів, 1955. – 107с.
261334
  Бабич Є.К. Велика сила дружби народів : (рек. покажчики літератури) / Є.К. Бабич, В. Патока, В. Шафорост ; М-во культури УРСР ; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Політвидав України, 1972. – 103 с.
261335
  Тетерук І.М. Велика сила ленінізму / І.М. Тетерук. – Київ, 1972. – 24с.
261336
  Бойко О. Велика синагога в Бережанах // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 2 (191), спецвип. : Бережани - місто біля Раю. – С. 50-55. – ISSN 0131-2685
261337
  Драган Р. Велика сім"я : Індо-Європейці / Р. Драган. – Лондон, Гага : Млин, 1976. – 101с.
261338
  Кащенко А. Велика Січ. До слави, до смерті, до Бога : повісті та оповідання / Адріан Кащенко ; [ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 221, [3] с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях). – ISBN 978-966-481-499-4
261339
  Петрук В.І. Велика Скіфія - Оукраїна / В.І. Петрук. – Київ : Спалах, 2001. – 432с. – ISBN 966-512-126-Х
261340
  Василенко Г.К. Велика Скіфія / Г.К. Василенко. – Київ, 1991. – 48с.
261341
  Партицький О.О. Велика Славяньска держава пеpед двома тысячами лет (Велика Слов"янська держава перед двома тисячами літ) / Исторична студія Омеляна Партицкого. – Накладом автора. – Львов : З друкарні т-ва ім. Шевченка під зар. К. Беднарського, 1889. – 100 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос.мови старої орфографії. - Прим. № 109278 дефектний, без тит. стор. - Опис. за обкл.
261342
  Мінц І. Велика соціалістична революція в СРСР. / І Мінц. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1938. – 80 с., л. іл., портр. : іл. портр.
261343
  Бєлоусов С.М. Велика співдружність народів СРСР - джерело сили і могутності Радянської соціалістичної держави / С.М. Бєлоусов ; Ком. в справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів Української РСР, Центр. лекційне бюро. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1952. – 40 с.
261344
  Гамрецький М. Велика споруда на Дніпрі // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 158-161
261345
  Косинська Юлія Велика справа Малопольщі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 46-53 : фото
261346
  Костенко Олег Велика спрага людства : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 24
261347
  Рижков М.М. Велика стратегія Дж. Буша-молодшого щодо Європи, Росії, України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 106-110.
261348
  Бабюх В.А. Велика сумна повість Віктора Некрасова // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 108-111


  Автор аналізуючи творчість відомого письменника акцентує увагу на особливо плідний період в його творчій біографії - 50-60 роки. У статті підкреслюється, що у низці праць В.П. Некрасов демонструє глибоку повагу до історії, незалежність і вільність ...
261349
  Колісник Г.А. Велика твердь : роман / Григорій Колісник. – Київ, 1980. – 288 с.
261350
  Віхров М. Велика традиція // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 32 (716), 13.08- 19.08.2021. – С. 30-32. – ISSN 1996-1561


  Як внутрішньополітична криза в Білорусі переростає в регіональну загрозу безпеці.
261351
  Клименко К. Велика трансформація. Чи змінниться якість роботи міністерств? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 березня (№ 9)
261352
   Велика трійця : Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. – Київ : Етнос, 2005. – 336с. – ISBN 966-522-064-0
261353
  Задорожна Л. Велика туга на роздоріжжі краси й любові : (поетичний образок Т. Шевченка "N.N." ("Така як ти, колись лілея...") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 22-29


  У статті на прикладі одного поетичного образка Т. Шевченка здійснено спробу довести, як важливо зрозуміти значення часопросторової парадигми, закладеної у творі, для прочитання імпліцитного коду художнього мислення поета
261354
  Бикова Т. Велика Україна і "мала" батьківщина у поетичних візіях Тараса Шевченка і Юрія Федьковича // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 133-142


  У статті на основі творчості Тараса Шевченка і Юрія Федьковича розкрито найважливіші значеннєві вектори поняття "батьківщина", особливості її інтерпретації у поезії двох митців, зроблено висновок про значення творчості письменників у процесі ...
261355
   Велика українська енциклопедія / наук.-ред. рада: В.М. Локтєв (голова) [та ін.]. – Київ : Енциклопедичне видавництво. – ISBN 978-617-7238-39-2
Т. 1 : А-Акц / голов. редкол.: В.М. Локтєв (голова) [та ін. ; уклад.: В.Л. Бабка, О.М. Березовський, Н.В. Вергельська та ін.]. – 2016. – 590, [2] с. : іл., карт., портр. – Шифр. дубл. 03 Вели.
261356
   Велика українська кримінологічна енциклопедія : у 2 т. : до 30-річчя Незалежності України / [редкол.: В.В. Сокуренко (голова) та ін. ; наук. ред.: О.М. Литвинов] ; Кримінол. асоц. України. – Харків : Факт. – ISBN 978-966-637-987-3
Т. 1 : А-Л / [О. Рябчинська, К. Черевко, О. Джужа та ін.]. – 2021. – 852 с. – Авт. т. зазнач. в змісті. - На корінці зазнач. назва та номер тома. – Бібліогр. в кінці ст.
261357
   Велика українська кримінологічна енциклопедія : у 2 т. : до 30-річчя Незалежності України / [редкол.: В.В. Сокуренко (голова) та ін. ; наук. ред.: О.М. Литвинов] ; Кримінол. асоц. України. – Харків : Факт. – ISBN 978-966-637-990-3
Т. 2 : М-Я / [О. Ярмиш, І. Луценко, О. Литвинов та ін.]. – 2021. – 852, [1] с. : іл. – Авт. т. зазнач. в змісті. - На корінці зазнач. назва та номер тома. – Бібліогр. в кінці ст.
261358
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-049-5
Т. 1 : Історія держави і права України / [Б.І. Андрусишин, Бойко І.Й., Бондарчук Т.І. та ін. ; редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.]. – 2016. – 846, [2] с. : іл. – Покажч. статей: с. 838-843. - Авт. зазнач. на с. 845-846. – Бібліогр. в кінці ст.
261359
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-145-4
Т. 2 : Філософія права / [Абашнік В.О., Андрусишин Б.І., Андрусяк Т.Г. та ін. ; редкол.: С.І. Максимов (голова) та ін.]. – 2017. – 1127, [1] с. : портр. – Покажч. статей: с. 1120- 1123. - Авт. зазнач. на с. 1125-1127. – Бібліогр. в кінці ст.
261360
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-233-8
Т. 3 : Загальна теорія права / [Азаров Д.С., Анакіна Т.М., Барабаш О.О. ; редкол.: О.В. Петришин (голова) та ін.]. – 2017. – 951, [1] с. : іл., портр. – Покажч. статей: с. 945-948. - Авт. зазнач. на с. 949-951. – Бібліогр. в кінці ст.
261361
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-261-1
Т. 17 : Кримінальне право / [Абакумова Ю.В., Азаров Д.С., Андрушко П.П. та ін. ; редкол.: В.Я. Тацій (голова) та ін.]. – 2017. – 1062, [2] с. : портр. – Покажч. статей: с. 1046-1056. - Авт. зазнач. на с. 1058-1062. – Бібліогр. в кінці ст.
261362
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-400-4
Т. 11 : Трудове право / [Андрєєв А.В., Андріїв В.М., Арсентьєва О.С. та ін. ; редкол.: С.М. Прилипко (голова) та ін.]. – 2018. – 775, [1] с. : портр. – Покажч. статей: с. 769-773. - Авт. зазнач. на с. 774-775. – Бібліогр. в кінці ст.
261363
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-407-3
Т. 14 : Екологічне право / [Андрейцев В.І., Анісімова Г.В., Балюк Г.І. та ін. редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін.]. – 2018. – 774, [2] с. : портр. – Покажч. статей: с. 764-771. - Авт. зазнач. на с. 773-774. – Бібліогр. в кінці ст.
261364
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-250-5
Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / [Авдєєва Г.К., Алєксєйчук В.І., Аленін Ю.П. та ін. ; редкол.: В.Ю. Шепітько (голова) та ін.]. – 2018. – 951, [1] с. : іл., портр. – Покажч. статей: с. 933-948. - Авт. зазнач. на с. 950-951. – Бібліогр. в кінці ст.
261365
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-469-1
Т. 15 : Господарське право / [Атаманова Ю.С., Бакалінська О.О., Беляневич О.А. та ін. ; редкол.: В.А. Устименко (голова) та ін.]. – 2019. – 780, [4] с. : портр. – Покажч. статей: с. 770-777. - Авт. зазнач. на с. 779-781. – Бібліогр. в кінці ст.
261366
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-657-2
Т. 16 : Земельне та аграрне право : [уміщує 299 ст., 9 іл. / Н.О. Багай, Г.І. Балюк, О.В. Бевз та ін. ; редкол.: М.В. Шульга (голова)]. – 2019. – 695, [1] с. : іл. – На корінці зазнач. назва та номер тома. - Покажч. статей: с. 687-691. – Бібліогр. в кінці ст.
261367
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-831-6
Т. 18 : Кримінологія. Кримінально-виконавче право : [уміщує 311 ст., 120 іл. / К.А. Автухов, М.О. Акімов, С.В. Бабанін та ін. ; редкол. В.І. Шакун (голова) та ін.]. – 2019. – 542, [2] с. : іл. – На корінці зазнач. назва та номер тома. - Покажч. статей: с. 527-534. – Бібліогр. в кінці ст.
261368
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-998-010-6
Т. 5 : Адміністративне право: [уміщує 432 ст., 46 іл.] / К.О. Алімов, О.Ф. Андрійко, Т.О. Анцупова та ін. ; редкол.: Ю.П. Битяк (голова ) та ін. – 2020. – 959, [1] с. – На корінці зазнач. назва та номер тома. - Покажч. статей: с. 945-951. – Бібліогр. в кінці ст.
261369
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-946-7
Т. 6 : Фінансове право : [уміщує 175 ст., 18 іл. / Г.С. Андрущенко, Д.О. Білінський, М.М. Бліхар та ін. ; редкол.: М.П. Кучерявенко (голова) та ін.]. – 2020. – 614, [2] с. : іл. – На корінці зазнач. назва та номер тома. - Покажч. статей: с. 609-611. – Бібліогр. в кінці ст.
261370
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-998-076-2
Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура : [уміщує 458 ст., 22 іл.] / [С.Є. Абламський, Ю.П. Аленін, В.В. Афанасьєв та ін. ; редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін.]. – 2020. – 957, [3] с. : іл. – На корінці зазнач. назва та номер тома. - Покажч. статей: с. 945-953. – Бібліогр. в кінці ст.
261371
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-998-187-5
Т. 12 : Сімейне право: [уміщує 251 ст., 3 іл. / Ю.Є. Атаманова, О.В. Батожська, Т.В. Боднар та ін. ; редкол.: В.І. Борисова (голова) та ін.]. – 2021. – 479, [1] с. – На корінці зазнач. назва та номер тома. - Покажч. статей: с. 471-476. – Бібліогр. в кінці ст.
261372
   Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Тацій В.Я. (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-998-309-1
Т. 13 : Міжнародне приватне право : [уміщує 378 ст., 22 іл. / В.В. Балдинюк, О.С. Білоус, Ю.В. Білоусов та ін. ; редкол.: А.С. Довгерт (голова) та ін.]. – 2021. – 862, [2] с. : іл. – На корінці зазнач. назва та номер тома. - Покажч. статей: с. 851-858. – Бібліогр. в кінці ст.
261373
   Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 жовт. 2001 р. – Київ : Віпол, 2002. – 230, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-646-050-5
261374
  Коваленко Л.А. Велика французька буржуазна революція і грамодянсько політичні рухи на Україні в кінці 18 ст. / Л.А. Коваленко. – Київ : Київський університет, 1973. – 168с.
261375
  Пивовар С.Ф. Велика хартія вольностей / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 47. – ISBN 966-642-073-2
261376
   Велика хартія університетів - done! // Київський університет. – Київ, 2021. – Червень (№ 6). – С. 3


  "Представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка офіційно підписали Велику хартію університетів-2020 (Magna Charta Universitatum 2020). Урочисту процедуру було проведено в залі для офіційних делегацій головного навчального ...
261377
   Велика хімія - народному господарству. – К, 1964. – 44с.
261378
  Стець Н.С. Велика хімія та її вивчення в школі / Н.С. Стець. – Київ : Радянська школа, 1968. – 110 с.
261379
  Кізлова А. Велика церква Києво-Печерської Успенської лаври у відвідуваннях організованих груп з-за меж Києва (кінець XIX - початок XX ст.) // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 104-109. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "І. Руцинська на матеріалах ІІ половини ХІХ - початку ХХ ст. з Російської імперії зробила висновок, що богомолець активний у сакральному просторі, тож усі дії в ньому мають давати відчуття співучасті через тактильне (прикладання до ікони, мощей, ...
261380
  Мішкова О.Л. Велика чеська письменниця Божена Нємцова (1820-1862). / О.Л. Мішкова. – К., 1962. – 43 с.
261381
  Жайворонок В.В. Велика чи мала літери? : Словник-довідник: Близько 10 000 номінацій / В.В. Жайворонок; Нац. акад. наук Україна; Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : Наукова думка, 2004. – 204 с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0179-7
261382
  Осмоловська О. Велика чума в Лондоні. Досвід протидії (1665 - 1666 рр.) // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (227), травень - червень 2021. – С. 30-33
261383
  Бжезінський З. Велика шахівниця = The Grand Chessboard : Американська першість та її стратегічні імперативи / Збігнев Бжезінський ; з англ. пер.О. Фешовець. – Львів ; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 236 с. – ISBN 966-7263-41-Х
261384
  Липовецький С. Велика шахівниця: українсько-польське протистояння // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 9/10 (537/538), 2-15.03.2018. – С. 46-49. – ISSN 1996-1561
261385
   Велика юридична енциклопедія / [уклад.: М.Р. Гнатюк]. – Донецьк : Глорія-Трейд, 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-536-167-2
261386
   Велика Ялта. – Київ : Мистецтво, 1965. – 24с.
261387
   Велика Ялта. – Київ : Мистецтво, 1967. – 48с.
261388
  Брошкевич Є. Велика, більша і найбільша : [повість для серед. шкільного віку] / Є. Брошкевич ; з польськ. пер. Ігор Брекач ; малювали Анатоль Єлісєєв, Михайло Скобелєв. – Київ : Веселка, 1965. – 195 с. : іл.
261389
   Великан Арчибальд. – М, 1986. – 157с.
261390
  Новотны И. Великан в лесу / И. Новотны. – Москва, 1975. – 207 с.
261391
  Паустовский К.Г. Великан на Каме / К.Г. Паустовский. – Москва ; Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 50 с.
261392
   Великан над Донцом. – Донецк, 1969. – 126с.
261393
  Бошкоски М. Великаните на македонскиот среден век / Милан Бошкоски. – Скопjе : Македонска реч. – (Библиотека Македоника). – ISBN 9989-163-47-2
книга 1. – 2007. – 225 с. : ил.
261394
   Великанова купель. – М, 1989. – 670с.
261395
  Литцман Вальтер Великаны и карлики в мире чисел / Литцман Вальтер. – Москва, 1959. – 67с.
261396
   Великаны и пигмеи : [Сборники. Переводы]. – Алма-Ата : Кайнар, 1984. – 480 с. : илл.
261397
  Кондратов А.М. Великаны осторва Пасхи / А.М. Кондратов. – М, 1966. – 186с.
261398
  Антокольский А.А. Великаны с улицы Праздников / А.А. Антокольский. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 128 с.
261399
  Мотильова Т. Великата октомврийска революция и световната литература / Т. Мотильова. – София, 1947. – 68 с.
261400
  Дамянов С. Великата френска революция / С. Дамянов. – София, 1987. – 156 с.
261401
  Нарышкин А. Великая Албания. Сделан лишь первый шаг // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 12. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  Нова республіка Косово (з 17 лютого 2008 р.)
261402
  Семенов В.Ф. Великая английская революция / В.Ф. Семенов // Нидерландская революция XVI века / Н.М. Пакуль. – Москва : Акц. изд. о-во "Огонек", 1931. – С. 97-205. – (Популярно-иллюстрированная библиотека Всемирная история)
261403
  Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей / М.А. Барг. – Москва : Мысль, 1991. – 397, [2] с., [16] л. ил. – ISBN 5-244-00418-2
261404
  Кудрявцев А.Е. Великая английская революция. / А.Е. Кудрявцев. – Л., 1925. – 232с.
261405
  Литовченко С.Д. Великая Армения во времена третьей войны Рима с Митридатом VI // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – C. 107-115. – ISBN 978-966-86-03-89-1
261406
  Ивашина Марина Вячеславовна Великая библиотечная мечта, или Оптимистический крик о помощи // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 23-27. – ISSN 1727-4893


  Как видят библиотечные работники будущее библиотек, чтения, да и свое собственное будущее? Осуществится ли мечта о библиотечном Эльдорадо? И что нужно для того, чтобы мечты стали явью?
261407
  Колесник А.Д. Великая битва на Волге. 1942-1943 / А.Д. Колесник. – Москва, 1958. – 111с.
261408
  Моисеев О.В. Великая битва на Днепре. / О.В. Моисеев. – К, 1963. – 248с.
261409
  Шиловский Е.А. Великая битва под Москвой / Е.А. Шиловский. – Москва : Сталинское знамя, 1945. – 15 с.
261410
   Великая битва под Москвой. – М, 1961. – 303с.
261411
  Самсонов А.М. Великая битва под Москвой. 1941-1942 / А.М. Самсонов. – Москва, 1958. – 224 с.
261412
  Панку-Яш Октав Великая битва у малого пруда. / Панку-Яш Октав. – Москва, 1957. – 224с.
261413
  Нексе М.А. Великая борьба / М.А. Нексе. – М, 1924. – 160с.
261414
  Реми Т. Великая борьба / Т. Реми. – Москва, 1938. – 176с.
261415
  Реми Т. Великая борьба / Т. Реми. – Москва, 1938. – 47с.
261416
  Уайт Е. Великая борьба / Е. Уайт. – Заокский : Источник жизни, 2006. – 704с. – ISBN 5-86847-581-X
261417
  Штремпель Йоханнес Великая Византия. Мечом и крестом : история // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 114-127 : Фото. – ISSN 1029-5828
261418
  Новосельский В.В. Великая война 1409-1411 годов. Грюнвальдская битва / В.В. Новосельский. – Минск : Элайда, 2010. – 290 с. – Библиогр.: с. 275-280. – ISBN 978-985-6753-80-3
261419
   Великая война и Великая Победа народа : в 2-х кн. / Ин-т рос.истории. РАН, Науч. совет РАН "История межд. отношений и военной полит. Рос." ; [редкол. : Сахаров А.Н. (отв. ред.), Христофоров В.С., Колодникова Л.П. (ред.-сост.) и др.]. – Москва : Академкнига. – ISBN 978-5-94628-347-2
Кн. 1. – 2010. – 480 с. – изд. подготовлено к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
261420
   Великая война и Великая Победа народа : в 2-х кн. / Ин-т рос. истории РАН, Науч. совет РАН "История межд. отношений и военной полит. Рос." ; [редкол. : Сахаров А.Н. (отв. ред.), Христофоров В.С., Колодникова Л.П. (ред.-сост.) и др.]. – Москва : Академкнига. – ISBN 978-5-94628-348-9
Кн. 2. – 2010. – 520 с. – изд. подготовлено к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
261421
  Грот К. Великая война и Карпато-дунайская монархия / К. Грот. – 15с.
261422
  Найденко В.В. Великая Волга на рубеже тысячелетий : от экологического кризиса к устойчивому развитию / В.В. Найденко. – Нижний Новгород : Промграфика. – ISBN 5-901915-01-2
Т.1. – 2003. – 432с. : илл., фот.
261423
  Найденко В.В. Великая Волга на рубеже тысячелетий : от экологического кризиса к устойчивому развитию / В.В. Найденко. – Нижний Новгород : Промграфика. – ISBN 5-901915-04-6
Т.2 : Практические меры преодоления экологического кризиса и обеспечения перехода Волжского бассейна к устойчивому развитию. – 2003. – 368с. : илл., фот.
261424
  Георгиу М. Великая встреча / М. Георгиу. – Бухарест, 1970. – 48с.
261425
  Зубкова А. Великая Гарбо // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 10. – С. 50-65
261426
  Семин О. Великая годовщина : Аграр. вопрос и крестьян. (крепост.) реформа на Кавказе : Ист. очерк / Орест Семин. – Киев : "Вся Россия" Л.М. Фиш, 1911. – 166 с. – Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1958. Т. 3. С. 106. – Библиогр.: с. 5-10
261427
  Кирпичников А.Н. Великая государева крепость / А.Н. Кирпичников, И.Н. Хлопин. – Ленинград, 1972. – 254 с.
261428
  Левитина С. Великая граница / С. Левитина. – Киев, 1940. – 86с.
261429
  Катасонов В.Ю. Великая держава или экологическая колония? / В.Ю. Катасонов. – М., 1991. – 222с.
261430
  Коменский Я.А. Великая дидактика / Я.А. Коменский. – Харьков. – 282с.
261431
  Дмитрук Андрей Великая древнерусская стена / Дмитрук Андрей, Дмитрук Игорь // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 6-19 : Іл., карта
261432
  Кузнецов П.Н. Великая дружба / П.Н. Кузнецов. – Москва, 1948. – 180с.
261433
  Рыльский М.Ф. Великая дружба / М.Ф. Рыльский. – М., 1954. – 256с.
261434
  Осипов К. Великая дружба / К. Осипов. – М, 1954. – 40 с.
261435
  Дягилев Д.В. Великая дружба / Д.В. Дягилев. – М., 1954. – 64с.
261436
   Великая дружба. – Чкалов, 1954. – 108с.
261437
   Великая дружба. – Ереван, 1954. – 240с.
261438
  Йосипенко М.К. Великая дружба / М.К. Йосипенко. – К., 1961. – 200с.
261439
   Великая дружба азербайджанского и русского народов. – Баку
1. – 1964. – 419с.
261440
   Великая дружба азербайджанского и русского народов. – Баку
2. – 1964. – 480 с.
261441
  Арутюнян Ю.В. Великая дружба народов Советского Союза и Китайской Народной Республики - прочная опора мира во всем мире / Арутюнян Ю.В. ; Всесоюз. о-во по распростр. полит. и науч. знаний. – Москва : [б. и.], 1954. – 31 с.
261442
  Капица М.С. Великая дружба народов Советского Союза и Китая / М.С. Капица. – Москва, 1954. – 64с.
261443
  Молотов В.М. Великая дружба народов СССР : Речь на совещании передовых колхозников и колхозниц Таджикистана и Туркменистана 4 декабря 1935 года / В.М. Молотов. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 64 с.
261444
  Молотов В.М. Великая дружба народов СССР : Речь на совещании передовых колхозников и колхозниц Таджикистана и Туркменистана 4 декабря 1935 года / В. Молотов. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 64 с.
261445
  Казаков С.В. Великая дружба народов СССР : Краткий рекомндательный обзор литературы / С.В. Казаков ; Гос би-ка СССР имени В.И.Ленина ; Науч. ред. Б. Т. Багликова. – Москва, 1951. – 68 с.
261446
  Мелконян М.Д. Великая дружба народов СССР в период Отечественной войны 1941-1945 годов. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мелконян М.Д.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 20л.
261447
  Ефремов А И. Великая дуга / А И. Ефремов, . – М, 1957. – 741с.
261448
  Любимов Л.Д. Великая живопись Нидерландов / Л.Д. Любимов. – М., 1963. – 160с.
261449
  Цвейг С. Великая жизнь / С. Цвейг; Пер. с нем. Ст. Веткина. – Ленинград : Красная газета, 1928. – 144с.
261450
  Весос Т. Великая игра / Т. Весос. – Москва, 1970. – 231с.
261451
  Весос Т. Великая игра / Т. Весос. – Москва : Радуга, 1983. – 524 с.
261452
  Весос Т. Великая игра / Т. Весос. – Москва, 1988. – 587с.
261453
  Михалев М.С. Великая Иллюзия // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 53-67. – ISSN 1681-7559


  "Кажется, что пять букв, составляющих слово "Тибет", несут в себе код, способный вернуть душу нашему давно расколдованному и скучному миру", - считает автор. "Нам нужна сказка, Великая Иллюзия, и Тибет подходит для этой роли идеально...". Путешествуя ...
261454
  Рябчук П.И. Великая интернациональная задача / П.И. Рябчук. – Москва : Знание, 1963. – 46 с.
261455
  Леонидов Ф.М. Великая историческая миссия коммунизма / Ф.М. Леонидов. – М, 1963. – 88с.
261456
  Саенко Н. Великая Китайская стена // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 8. – С. 2-15
261457
  Кириллов А. Великая Китайская стена как "чудо застенчивости" / А. Кириллов, Е. Соловьев // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 6. – С. 32-33. – ISSN 0234-1670
261458
  Афонин Э.А. Великая коэволюция : Глобальные проблемы современности: историко-социологический анализ / Э.А. Афонин, А.М. Бандурка, А.Ю. Мартынов. – 2-е изд., перер. и доп. – Киев : Парламентское издательство, 2003. – 384с. : Открытая исследовательская концепция ; Вып. 2. – ISBN 966-611-212-4
261459
  Баумгарнер Э. Великая крестьянская война (1525) / Э. Баумгарнер; Баумгартнер Э. ; пер. с нем. с предисл. П. Стучка. – Москва : Прометей, 1925. – VIII, 259 с.
261460
  Кожевников В. Великая крестьянская война в Германии (1524-1525 гг.) : историческая литература / В. Кожевников. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголева, 1907. – 132 с.
261461
  Дучинский Н.П. Великая крестьянская реформа при царе-освободителе / Н.П. Дучинский. – Санкт-Петербург : Изд. Всер. нац. клуба ; [Тип. А.С. Суворина], 1911. – 105 с., вкл. обл. ил., портр. – (Отечественная библиотека ; № 14)
261462
  Курукин Игорь Великая Литва или "альтернативная" Русь? : Загадки истории // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 36-47 : Фото, карти
261463
  Граф Юрген Великая ложь 20 века : Миф о геноциде евреев в период 2 Мировой войны / Юрген Граф; МАУП. – Киев : МАУП, 2005. – 320с. – (Библиотека журнала "Персонал"). – ISBN 966-608-433-3


  Рассматриваются антропологический и этнолингвистические особенности формирования славянского суперэтноса
261464
   Великая магистраль : Павел Пясецкий. Панорама Транссиба // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 71-73 : фот, карта
261465
  Колесников М.С. Великая мелодия: Повести. / М.С. Колесников. – Москва, 1988. – 238с.
261466
   Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. – М, 1985. – 287с.
261467
   Великая Моравия. Тысячелетняя традиция государственности и культуры / Я. Бем, Б. Гавранек, Й. Колейка, Й. Поулик, В. Ванечек. – Прага : Издательство Чехословацкой Академии Наук, 1963. – 97, [2] с.
261468
  Федотов Г. Великая награда. / Г. Федотов. – Пенза, 1951. – 184с.
261469
  Корнеев Анатолий Великая неумышленная "загадка" Ферма : (великая теорема) // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
261470
  Заревой С. Великая новь / С. Заревой. – М, 1920. – 31с.
261471
  Прилипко А. Великая Одесская революция 1913-1923 : годы, определившие эпоху : ист.-публицист. анализ иррегулярного времени / Александр Прилипко, Валентин Стремядин. – Киев : Новий Друк, 2019. – 311, [1] с. : табл., фотоил., портр. – Библиогр.: с. 303-307 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-635-140-5
261472
  Мозгова Г.Н. Великая Октябрская социалистическая революция и оборона Советской республики : Указ. карт. / Г.Н. Мозгова. – Москва, 1977. – 60с.
261473
   Великая Октябрськая социалистическая революция. – Москва, 1961. – 372 с.
261474
  Брюнин В.Г. Великая Октябрськая социалистическая революция и рабочее движение в Германии (конце 1917 -- начало 1918 гг) : автореф. дис. ... докт. ист. наук / Брюнин В.Г. ; МГУ. – Москва, 1961. – 43 с. – Бібліогр.:с.42-43
261475
   Великая Октябрьская. – Калининград, 1983. – 238с.
261476
  Поляков Ю.А. Великая Октябрьская / Ю.А. Поляков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1987. – 133с.
261477
  Крестинин Н.А. Великая Октябрьская революция в творчестве советских писателей. / Н.А. Крестинин, И.Т. Крук. – К., 1966. – 68с.
261478
   Великая Октябрьская революция и мировое освободительное движение. – М
Т. 1. – 1958. – 570с.
261479
   Великая Октябрьская революция и мировое освободительное движение. – М
Т. 2. – 1958. – 644с.
261480
  Малинкович В.П. Великая Октябрьская Социалистическая револцюия в изображении советской литературы / В.П. Малинкович. – Москва, 1957. – 38с.
261481
  Рыженко Ф.Д. Великая Октябрьская социалистическая революция -- триумф марксистско-ленинской теории / Ф.Д. Рыженко. – Москва, 1967. – 32с.
261482
  Дейнега А.И. Великая Октябрьская социалистическая революция - класиическое осущетсвление на практие марксистско-ленинской теории пролетарской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Дейнега А.И.; Ин-т повш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 16л.
261483
   Великая Октябрьская социалистическая революция - коренной перелом в истории человечества. – Л, 1969. – 272с.
261484
   Великая Октябрьская социалистическая революция - начало коренного преобразования мира. – М, 1987. – 289с.
261485
  Бромберг Я М. Великая Октябрьская социалистическая революция - торжество идей марксизма ленинизма : метод. советы лектору и пропагандисту / М.Я. Бромберг ; Волгоград. обл. дом политического просвещения ; Обл. орг. о-ва "знание". – Волгоград : [б. и.], 1967. – 28 с. – Библиогр.: с. 27
261486
  Кумаченко Я.С. Великая Октябрьская социалистическая революция / Я.С. Кумаченко. – Москва, 1942. – 68с.
261487
  Филагина В.В. Великая Октябрьская социалистическая революция / В.В. Филагина. – Москва, 1957. – 240 с.
261488
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М, 1957. – 515с.
261489
   Великая Октябрьская социалистическая революция : февраль-октябрь 1917. – Киев
Т. 1 : Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. – 1957. – 741 с.
261490
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
Т. 1. – 1960. – 228с.
261491
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
Т. 2. – 1960. – 327с.
261492
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
Т. 3. – 1960. – 590 с.
261493
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
Т. 4. – 1961. – 670 с.
261494
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – Москва
Т. 1. – 1962. – 212 с.
261495
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – Москва
Т. 2. – 1962. – 405 с.
261496
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
Т. 3. – 1962. – 597с.
261497
  Наумов Н.В. Великая Октябрьская социалистическая революция / Н.В. Наумов. – М, 1975. – 192с.
261498
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М, 1977. – 712с.
261499
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М, 1986. – 510с.
261500
   Великая Октябрьская социалистическая революция : Энциклопедия. – 3-е, доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1987. – 638с.
261501
  Кучкин А.П. Великая Октябрьская Социалистическая революция / А.П. Кучкин. – Москва, 1938. – 104с.
261502
   Великая Октябрьская Социалистическая Революция. – М, 1967. – 58с.
261503
   Великая Октябрьская социалистическая революция .. – Москва
Т. 2. – 1959. – 688 с.
261504
   Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии. – Минск
Т. 1. – 1957. – 1007с.
261505
   Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии. – Минск
Т. 2. – 1957. – 1071с.
261506
  Семьянинов В.П. Великая Октябрьская социалистическая революция в деревне: вопросы истории, источниковедения, историографии: уч. пособие / В.П. Семьянинов. – Куйбышев, 1986. – 71с.
261507
   Великая Октябрьская социалистическая революция в зарубежной художественной литературе и публицистике. – М, 1967. – 56с.
261508
   Великая Октябрьская социалистическая революция в Казахстане. – Алма-Ата, 1967. – 459с.
261509
   Великая Октябрьская социалистическая революция в мемуарной и художественной литературе. – М, 1957. – 39с.
261510
   Великая Октябрьская социалистическая революция в произведениях советских писателей. – Москва : Книга, 1967. – 408 с.
261511
  Харин В.П. Великая Октябрьская социалистическая революция в Узбекистане : Автореф. дис. ... док. ист. наук / Харин В.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 43 с.
261512
   Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии. – Таллинн, 1958. – 623с.
261513
  Грибов П.П. Великая Октябрьская социалистическая революция и борьба коммунистической партии за мир. : Автореф... канд. ист.наук: / Грибов П. П.; ИПКП маркс. ленин. при МГУ. – Москва, 1953. – 16 с.
261514
  Коньо Ж. Великая Октябрьская социалистическая революция и борьба трудящихся Франции за социальный прогресс / Ж. Коньо. – Москва, 1967. – 110с.
261515
   Великая Октябрьская социалистическая революция и венгерская литература. – М, 1979. – 301с.
261516
   Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война : Указ. сов. литературы (1972-1976 гг.). – Москва : ИНИОН, 1977. – 390с.
261517
   Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война : К 70-летию Великого октября; Указ. сов. лит., 1977-1986 [В 2-х частях]. – Москва
Ч. 1. – 1987. – 347с.
261518
   Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война : К 70-летию Великого октября; Указ. сов. лит., 1977-1986 [В 2-х частях]. – Москва
Ч. 2. – 1987. – 327с.
261519
  Скрипниченко И.И. Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Донбассе / И.И. Скрипниченко, В.А. Якименко. – Ворошиловград, 1974. – 63с.
261520
   Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Киргизии (1917-1920 гг.). – Фрунзе, 1957. – 428 с.
261521
  Гуль С.М. Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в СССР : указатель карт / С.М. Гуль, А.С. Захарова, Г.Н. Мозгова ; Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В. И. Ленина. Отд. картографии. – Москва, 1967. – 104 с.
261522
   Великая Октябрьская социалистическая революция и Греция. – Ташкент, 1968. – 110с.
261523
  Киргизбаев А. Великая Октябрьская социалистическая революция и ее решающее влияние на завоевание Афганистаном независимости : Автореф... канд. ист.наук: / Киргизбаев А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 15 с.
261524
  Кристьянссон С. Великая Октябрьская социалистическая революция и Исландия / С. Кристьянссон. – М, 1957. – 16с.
261525
  Ойзерман Т.И. Великая Октябрьская социалистическая революция и кризис буржуазной идеологии / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1977. – 63с.
261526
  Тимофеев Т.Т. Великая Октябрьская социалистическая революция и международное рабочее движение / Т.Т. Тимофеев. – Москва : Мысль, 1967. – 119 с.
261527
   Великая Октябрьская социалистическая революция и мировая литература. – М, 1970. – 552с.
261528
   Великая Октябрьская социалистическая революция и мировая социалистическая система : Мат. науч. конф. – Москва : Наука, 1969. – 472 с.
261529
  Данилов В.А. Великая Октябрьская социалистическая революция и мировой революционный процесс / В.А. Данилов. – Тюмень, 1967. – 37с.
261530
  Зихерл Б. Великая Октябрьская социалистическая революция и народы Югославии / Б. Зихерл. – М, 1958. – 32с.
261531
   Великая Октябрьская социалистическая революция и национально-освободительное движение народов Азии, Африки и Латинской Америки. – М, 1969. – 400с.
261532
   Великая Октябрьская социалистическая революция и национально-освободительное движение народов Азии, Африки и Латинской Америки. – М, 1977. – 174с.
261533
   Великая Октябрьская социалистическая революция и некоторые вопросы развития советского общества. – Минск, 1957. – 243с.
261534
  Барсуков М.И. Великая Октябрьская социалистическая революция и организация советского здравоохранения : (октябрь 1917 г. - июль 1918 г.) / М.И. Барсуков. – Москва : Медгиз, 1951. – 316 с. – Библиогр.: с. 309-314
261535
   Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти в Армении. – Ереван, 1957. – 684с.
261536
  Бабко Ю.В. Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине : февраль 1917-февраль 1918 гг. : хроника важнейших ист.-парт. и рев. событий : в 2-х ч. / [ред. коллегия: Ю.В. Бабко и др.] ; (Ин-т истории партии при ЦК Компартии Украины - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). – Киев : Политиздат Украины
Ч. 1 : Большевики во главе трудящихся Украины в период бортбы за победу Великого Октября. Февр.-окт. 1917 г. / [Авт.-сост. П.А. Варгатюк, Т.Н. Колишер, В.Ф. Солдатенко, А.А. Соловьева]. – 1977. – 711 с.
261537
   Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. – Киев
Т. 2. – 1982. – 959 с.
261538
  Яблоньский Г. Великая Октябрьская социалистическая революция и Польша / Г. Яблоньский, А. Кручковский. – Москва : Красный пролетарий, 1967. – 120 с.
261539
  Глезерман Г.Е. Великая Октябрьская социалистическая революция и проблема соотношения объективных условия и субъективного фактора / Г.Е. Глезерман. – Москва, 1967. – 24с.
261540
  Деборин Г.А. Великая Октябрьская социалистическая революция и прогресс человечества. / Г.А. Деборин. – Москва, 1967. – 25с.
261541
  Минц И И. Великая Октябрьская социалистическая революция и прогресс человечества. / И И. Минц, . – Москва, 1967. – 78с.
261542
  Гуляев Н.А. Великая октябрьская Социалистическая революция и пути развития реализма в зарубежной литературе / Н.А. Гуляев. – Томск, 1957. – 33с.
261543
  Момунбаев И.М. Великая Октябрьская социалистическая революция и равноправные Советско-Китайские отношения. / И.М. Момунбаев. – Фрунзе, 1957. – 51с.
261544
  Немеш Д. Великая Октябрьская социалистическая революция и развитие революционных сил в Венгрии в 1917-1918 годах. / Д. Немеш. – Москва, 1957. – 72с.
261545
  Елисеев Д.А. Великая Октябрьская социалистическая революция и распад колониальной системы империлизма. / Д.А. Елисеев. – Челябинск, 1958. – 28с.
261546
   Великая Октябрьская социалистическая революция и свобода Чехословакии. – М, 1951. – 124с.
261547
   Великая Октябрьская социалистическая революция и современность. – Москва, 1968. – 480 с.
261548
   Великая Октябрьская социалистическая революция и современность. – Тарту, 1987. – 85с.
261549
  Калинин Г.С. Великая Октябрьская социалистическая революция и создание советского государства / Г.С. Калинин. – Москва, 1959. – 160с.
261550
  Городецкий Е.Н. Великая Октябрьская социалистическая революция и союздание Советского государства : Автореф... докт. ист.наук: / Городецкий Е. Н.; Ин-т ист. АН СССР. – М., 1964. – 49л.
261551
   Великая Октябрьская социалистическая революция и становление советской культуры, 1917-1927. – Москва, 1985. – 526 с.
261552
   Великая Октябрьская социалистическая революция и страны Западной Европы. – М, 1978. – 219с.
261553
  Сапронова Н.Т. Великая Октябрьская социалистическая революция и учительское движение в Болгарии (1917-1923) / Н.Т. Сапронова. – Воронеж, 1981. – 200с.
261554
  Копецкий В. Великая Октябрьская социалистическая революция и Чехословакия. / В. Копецкий. – Москва, 1957. – 47с.
261555
   Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. – К
Т. 1. – 1957. – 1009с.
261556
   Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине : октябрь - декабрь 1917. – Киев
Т. 2. – 1957. – 732с.
261557
   Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине : декабрь 1917 - апрель 1918. – К
Т. 3 : борьба за распространение и упрочение Советской власти на Украине. – 1957. – 1000 с.
261558
  Тараманов Д.Д. Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине в исторических журналах 20-х годов : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Тараманов Д.Д.; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 20л.
261559
  Ким Ир Сен Великая освободительная война корейского народа / Ким Ир Сен. – Пхеньян, 1951. – 198с.
261560
  Шенин А.Д. Великая освободительная миссия / А.Д. Шенин. – К, 1965. – 48с.
261561
  Федосеев П.Н. Великая освободительная миссия Красной Армии / П.Н. Федосеев. – Москва, 1944. – 56 с.
261562
  Федосеев П.Н. Великая освободительная миссия Красной Армии / П.Н. Федосеев. – Москва : Военное издательство, 1945. – 80 с.
261563
   Великая оссийская Федерация. – Ростов -на-Дону, 1947. – 72с.
261564
   Великая Отечественаня война 1941-1945 : Указатель литературы изданной на Украине в 1970-1983 годах. – Киев, 1983. – 74с.
261565
  Васильев С.А. Великая Отечественная : стихи и поэмы / С.А. Васильев. – Москва : Молодая гвардия, 1944. – 71 с.
261566
   Великая Отечественная : Стихотворения и поэмы. – Москва
Т. 1. – 1970. – 592с.
261567
   Великая Отечественная : Стихотворения и поэмы. – Москва
Т. 2. – 1970. – 512с.
261568
   Великая Отечественная : Стихотворения и поэмы. – Изд. 2-е, доп. – Москва
Т. 1. – 1975. – 590с.
261569
   Великая Отечественная : Стихотворения и поэмы. – Изд. 2-е, доп. – Москва
Т. 2. – 1975. – 590с.
261570
  Чуйков В.И. Великая Отечественная / В.И. Чуйков. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 391с.
261571
  Лавреньев В.В. Великая Отечественная / В.В. Лавреньев, П.Д. Казаков. – Москва, 1984. – 400с.
261572
   Великая Отечественная ... : краткая, иллюстрированная история войны для юношества. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 572, [3] с. : фотоил., карты
261573
   Великая Отечественная в письмах. – 2-е изд., доп. – М, 1982. – 351с.
261574
   Великая Отечественная в письмах. – 2-е изд., доп. – М, 1983. – 351с.
261575
  Широков В. Великая Отечественная в цифрах и фактах // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 1. – С. 75. – ISSN 0321-0626
261576
  Андрианов П.М. Великая Отечественная война : (по поводу 100-летия юбилея) / сост. П.М. Андрианов, д. чл. Имп. Рус. воен.-ист. о-ва. – Санкт-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1912. – 80 с., ил., портр., карт. – Экз. деф., без обл.
261577
   Великая Отечественная война : Указатель литературы за октябрь - декабрь 1943 г. – Москва : Гудок, 1943. – 136 с.
261578
   Великая Отечественная война. – М, 1943. – 116с.
261579
   Великая Отечественная война. – М., 1943. – 81с.
261580
   Великая Отечественная война. – М., 1943. – 76с.
261581
   Великая Отечественная война : Указатель литературы за апрель - июнь 1943 г. – Москва, 1943. – 102 с.
261582
   Великая Отечественная война. – Москва, 1944. – 136с.
261583
   Великая Отечественная война : Указатель литературы. – Москва : Гудок
Выпуск VIII : Апрель - июнь 1944 г. – 1945. – 193 с.
261584
   Великая Отечественная война. – М., 1948. – 107с.
261585
   Великая Отечественная война. – М, 1970. – 638с.
261586
   Великая Отечественная война : краткий научно-популярный очерк. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат, 1973. – 542с.
261587
   Великая Отечественная война. – М, 1984. – 430с.
261588
   Великая Отечественная война. – Москва, 1985. – 430с.
261589
   Великая Отечественная война : энциклопедия / Асташин Н.А. [и др.] ; [сост. Ю.А. Никифоров] ; [отв. ред. Чубарьян А.О.] ; [ред. рук. авт. кол. : Мягков М.Ю.]. – Москва : Медиа Групп, 2010. – 672 с. – На тит. лист. 65-летию Великой Победы посвящается. – ISBN 978-5-373-03030-4
261590
  Томсинов В.А. Великая Отечественная война (1941-1945): что это было? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 16-34. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
261591
   Великая Отечественная война 1941-1945 в произведениях советской живописи : К 40-летию великой Победы : библиогр. указ. – Ленинград
Вып. 2, ч. 2. – 1986. – 89с.
261592
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва
1. – 1975. – 477с.
261593
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва
2. – 1976. – 450 с.
261594
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва, 1978. – 350с.
261595
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва
4. – 1979. – 455с.
261596
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва, 1980. – 455с.
261597
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва, 1985. – 400с.
261598
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и фотодокументах. – Москва
3. – 1987. – 400с.
261599
   Великая Отечественная война 1941-1945 гг.. – Москва-Киев
Ч. 1. – 1985. – 270с.
261600
   Великая Отечественная война 1941-1945 гг.. – Москва-Киев
Ч. 2. – 1985. – 214с.
261601
   Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в произведениях советской живописи. – Ленинград
Вып. 1. – 1985
261602
   Великая Отечественная война в диломных работах выпускников института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина и Государственного художественного института имени В.И.Сурикова : каталог выставки. – Ленинград : Художник РСФСР, 1975. – 41с.
261603
   Великая Отечественная война в живописи, скульптуре, графике. – Москва, 1950. – с.
261604
  Иваненко В.В. Великая Отечественная война в интерпретации современного "украиноцентризма" / В.В. Иваненко, В.К. Якунин // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 173-181. – ISSN 0869-5687
261605
  Мерцалов А.Н. Великая Отечественная война в историографии ФРГ. / А.Н. Мерцалов. – Москва, 1989. – 287с.
261606
  Ткаченко Г.С. Великая Отечественная война в кривом зеркале манипуляторов сознания / Г.С. Ткаченко. – Київ : Україна, 2009. – 48 с. – (Правда історії про Велику Вітчизняну війну). – ISBN 978-966-524-393-9
261607
  Дзуццати Х.А. Великая Отечественная война в осетинской советской поэзии. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Дзуццати Х.А.; АН ГССР. – Тбилиси, 1970. – 18л.
261608
  Дробов Л.Н. Великая Отечественная война в произведениях белорусской живописи / Л.Н. Дробов. – Минск, 1987. – 38с.
261609
  Полищук Э.А. Великая Отечественная война в произведениях изобразительного искусства / Э.А. Полищук. – Москва, 1969. – 40с.
261610
   Великая Отечественная война в произведениях советских художников. – Москва, 1965. – 26 с.
261611
   Великая Отечественная война в произведениях советских художников : живопись. Скульптура. Графика. – Москва : Изобразительное искусство, 1979. – 296 с.
261612
   Великая Отечественная война в русской и зарубежной литературе. – Одесса, 1966. – 88 с.
261613
  Перечнев Ю.Г. Великая Отечественная война в советской историографии / Ю.Г. Перечнев. – Москва, 1984. – 64с.
261614
   Великая Отечественная война в советской литературе. – М., 1985. – 154с.
261615
  Попов И.Е. Великая Отечественная война в советской музыке. / И.Е. Попов. – Москва : Знание, 1970. – 48 с.
261616
  Таганов Л.Н. Великая Отечественная война в советской поэзии 40-70-х годов: уч. пособие. / Л.Н. Таганов. – Иваново, 1978. – 180с.
261617
   Великая Отечественная война в современной литературе. – Москва, 1982. – 334с.
261618
   Великая Отечественная война в творчестве московских рабочих. – Москва, 1945. – 104с.
261619
  Кулиев Наджаф Ислам оглы Великая Отечественная война и азербайджанская советская поэзия (основные этапы и тенденции развития темпы войны в поэзии: общее и основное в поэтических поисках) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кулиев Наджаф Ислам оглы; АН АзССР. Ин-т литературы. – Баук, 1982. – 59л.
261620
  Лацис В.Т. Великая Отечественная война и задачи интеллигенции советской Латвии / В.Т. Лацис. – Рига, 1945. – 39с.
261621
  Ванеева И.М. Великая Отечественная война и коми литература. / И.М. Ванеева. – Сыктывкар, 1975. – 112с.
261622
  Дулов В.И. и др. Великая Отечественная война и Сибирь / В.И. и др. Дулов. – Иркутск, 1944. – 68с.
261623
  Ярославский Е. Великая Отечественная война советского народа / Е. Ярославский. – К, 1941. – 16с.
261624
  Чеснокова Великая Отечественная война советского народа / Чеснокова, А.Б. Велижева. – М, 1942. – 328с.
261625
   Великая Отечественная война советского народа. – М, 1942. – 108с.
261626
   Великая Отечественная война советского народа в диссертационных исследованиях : Библиогр. указ. докт. и канд. дис., поступивших в ГБЛ в 1964-1984 гг. [В 2-х ч. ]. – Москва : ГБЛ
Ч. 1. – 1985. – 83с.
261627
   Великая Отечественная война советского народа в диссертационных исследованиях : Библиогр. указ. докт. и канд. дис., поступивших в ГБЛ в 1964-1984 гг. [В 2-х ч. ]. – Москва : ГБЛ
Ч. 2. – 1985. – 91с.
261628
   Великая Отечественная война советского народа и современность : Сборник статей на арабском языке. – Москва, 1985. – 318 с. – (История СССР:новые исследования ; 2)
261629
   Великая Отечественная война Советского Союза. – Москва, 1947. – 47 с.
261630
  Крутиков А.Н. Великая Отечественная война Советского Союза / А.Н. Крутиков. – Москва, 1947. – 208 с.
261631
  Тельпуховский Б.С. Великая Отечественная война Советского Союза : (1941-1945). Лекции, прочитанные на Историческом факультете Московского универсиетта / Б.С. Тельпуховский. – Москва : Московсий университет, 1952. – 251с.
261632
  Бурджалов Э.Н. Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 гг.) : лекции... / Э.Н. Бурджалов ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. истории СССР. – Москва : [б. и.], 1953. – 164 с.
261633
   Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 гг.). – М., 1960. – 137с.
261634
   Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 гг.). – М., 1965. – 250с.
261635
   Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 : Рекомендательный указатель литературы. – Киев : КГУ, 1975. – 91с.
261636
   Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1984. – 560 с.
261637
  Тельпуховский Б.С. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг / Б.С. Тельпуховский. – Москва, 1959. – 575с.
261638
   Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг.. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1970. – 627с.
261639
  Мнацаканян А.Н. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг. и участие Армянского народа : Автореф... доктор ист.наук: / Мнацаканян А.Н.; МВО СССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1951. – 32 с.
261640
  Анисимов И.В. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945гг. : краткий ист. очерк / И.В. Анисимов, Г.В. Кузьмин (полк.). – Москва : Военное издательство, 1952. – 191 с.
261641
  Кожевников И Ф. Великая Отечественная война Советского Союза и некоторые вопросы международного права / И Ф. Кожевников, . – Москва, 1954. – 222с.
261642
  Воробьев Ф.Д. Великая Отечественная война Советского Союза. / Ф.Д. Воробьев, В.М. Кравцов. – Москва, 1961. – 456с.
261643
   Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-1945 гг.. – М., 1967. – 622с.
261644
   Великая Отечественная война, 1941-1945 : Энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия, 1985. – 832 с.
261645
   Великая Отечественная война, 1941-1945 : словарь-справочник. – Москва : Политической литературы, 1985. – 527 с.
261646
   Великая Отечественная война, 1941-1945. – 2-е изд., доп. – М, 1988. – 559с.
261647
   Великая Отечественная война, 1941-1945. – Москва, 1990. – 463 с.
261648
   Великая Отечественная война. Юбилейное издание / [авт.-состав. О.А. Ржешевский, Ю.А. Никифоров] ; [науч. ред. Ржешевский О.А.] ; [науч.-ред. совет : Чубарьян А.О. (председ.) и др.]. – Юбилейное изд. – Москва : Медиа Групп, 2010. – 624 с. – На тит. лист. 65-летию Великой Победы посвящается. – ISBN 978-5-373-03105-9
261649
  Балика З.С. Великая Отечественная война: пробуждение архетипов // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (55). – С. 86-88. – ISSN 2070-9773
261650
  Санин Алексей Великая отечественная ВОНА // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 52 (164). – С. 14-17. – ISSN 2075-7093
261651
  Марей А. Великая отечественная глазами учителя истории // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 5 (1612). – С. 131-140. – ISSN 0869-44435
261652
   Великая Отечественная народная, 1941-1945. – Москва, 1985. – 368 с.
261653
   Великая Отечественная. Фотоальбом. – Москва, 1982. – 388 с.
261654
   Великая Отечественная. Фотоальбом. – 3-е изд., доп. – Москва : Планета, 1985. – 391 с.
261655
   Великая партия Ленина. – Москва, 1963. – 528с.
261656
  Клинов В. Великая перестройка мировой экономики : ( О книге А.А. Акаева "От эпохи Великой дивергенции к эпохе Великой конвергенции" ) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 11. – С. 144-155. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0042-8736
261657
  Нидал Лама Оле Великая печать : Взгляд Махамудры. Буддизм Алмазного Пути / Нидал Лама Оле; Пер. с агл. В. Рагимов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Алмазный Путь, 2000. – 248с. – ISBN 5-94303-002-6
261658
   Великая победа. – Смоленск, 1975. – 233с.
261659
   Великая Победа. – М.
3. – 1987. – 171 с.
261660
  Поляков Ю.А. Великая Победа 1945 г. и как ею распоряжались // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-8. – ISSN 0869-5687
261661
  Ван Тиен Зунг Великая победа весной семьдесят пятого = Dai thang mua xuan / Ван Тиен Зунг. – Москва : Военное издательство, 1980. – 247 с.
261662
  Ломов Н.А. Великая Победа и ее историческое значение // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 5 (485). – С. 3-6. – ISSN 0321-2068
261663
   Великая победа и мировой революционный процесс. – Минск, 1985. – 172с.
261664
   Великая победа на Волге. – М., 1965. – 527с.
261665
  Артамонов В.А. Великая победа над Полтавой // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С. 148-165
261666
  Сорокин А.И. Великая Победа народа и армии / А.И. Сорокин. – М., 1984. – 128с.
261667
  Васильев А.В. Великая победа под Москвой / А.В. Васильев. – Москва, 1952. – 96с.
261668
  Васильев А.В. Великая победа под Москвой / А.В. Васильев. – Москва, 1953. – 96с.
261669
   Великая победа под Сталинградом : Рекомендованій указатель литературі. – Москва : [Тип. биб-ка им. В.И. Ленина], 1952. – 54 с.
261670
   Великая победа советского народа (1941-1945) : Материалы научной конференции посвященной 30-летию победы советского народа в великой отечественной войне 1941-19450. – Москва : Наука, 1976. – 648с.
261671
  Шатагин Н.Н. Великая победа советского народа над гитлеровской Германией / Н.Н. Шатагин. – М., 1947. – 39с.
261672
  Тельпуховский Б.С. Великая победа Советской Армии под Сталинградом / Б.С. Тельпуховский. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 168 с.
261673
   Великая Победа, 1941-1945 : Рек.библиогр.указ. – Москва : Книга, 1979. – 255с.
261674
  Мацуленко В.А. Великая Победа. / В.А. Мацуленко. – Москва, 1985. – 64с.
261675
   Великая Победа. К 40-летию победы сов. народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : Советская историография. – Москва : ИНИОН
Ч. 1. – 1985. – 250 с.
261676
   Великая победа: 1941-1945 : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1985. – 223с.
261677
   Великая Победа: К 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. : Советская историография. – Москва : ИНИОН
Ч. 2. – 1985. – 207 с.
261678
  Супруненко Ю.Л. Великая полярная гонка // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 92-107. – ISSN 1812-867Х
261679
  Супруненко Ю. Великая полярная гонка // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 92-108. – ISSN 1812-867Х
261680
  Буйлова Л. Великая поэтесса и знаменитая любовница // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 2. – С. 16-17.


  Японська поетеса Ідзумі Сікібу
261681
  Жук Н.И. Великая поэтесса Украины / Н.И. Жук, В.Ф. Передерий. – Москва, 1963. – 32с.
261682
  Ермолаев А.И. Великая преобразующая сила / А.И. Ермолаев, Н.В. Романовский. – Москва, 1986. – 153с.
261683
   Великая программа борьтбы за коммунизм : Краткий указатель литературы. – Харьков : Харьковское книжное издательство, 1962. – 68 с.
261684
  Вишневский Ю. Великая пустота. Почему индийцы смогли открыть нуль // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 2 октября (№ 40). – С. 21


  "Компьютеры перерабатывают информацию в двоичном коде, состоящем из нулей и единиц. По сути, весь цифровой мир, включая телепередачи и наше общение по скайпу, представляет собой не более чем мельтешение этих двух цифр. Понятие о единице сформировалось ...
261685
  Эфруси Е. Великая революция во Франции / Е. Эфруси. – 2-е изд. – М. – 126с.
261686
  Немирович-Данченко В.И. Великая река : (картины из жизни и природы на Волге) / Вас. Ив. Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1903. – 158 с. – Бесплатное прилож. к журн.: Природа и люди. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
261687
  Немирович-Данченко Великая река : (картины из жизни и природы на Волге) / Вас. Ив. Немирович-Данченко // У голубого моря : (люди и природа в низовьях Волги) / Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1902. – 158 с. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
261688
   Великая реформа : 1861 - 19 февраля - 1911 : Сб. ст.: А.И. Яковлева, В.И. Семевского, В.Я. Уланова, В.Е. Чешихина-Ветринского. – Москва : Изд. Т-ва "Образование", 1911. – 192 с., 8 л. ил.


  Авторы: Яковлев Алексей Иванович; Семевский Василий Иванович (1848/49-1916); Уланов Василий Яковлевич; Чешихин-Ветринский, Василий Евграфович (1866/67-1923) Содерж.: Очерк истории крепостного права до половины 18 века / А.И. Яковлев. Правительство, ...
261689
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т.1. – 1911. – XVI, 261, [2] с. : ил., портр.


  Помещичьи крестьяне в Великороссии; Крестьянские волнения до XIX в.; Законодательство о крестьянах при императорах Павле I и Александре I; Военные поселения; Противники крепостного права в начале XIX в.; Масонство и крепостное право; Декабристы и ...
261690
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2. – 1911. – 254, [5] с., [20] л. ил. : ил., портр.


  Помещичьи крестьяне в Великороссии; Крестьянские волнения до XIX в.; Законодательство о крестьянах при императорах Павле I и Александре I; Военные поселения; Противники крепостного права в начале XIX в.; Масонство и крепостное право; Декабристы и ...
261691
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 3. – 1911. – 266, [6] с., [22] л. ил. : ил., портр.


  Эпоха «официальной народности» и крепостное право; Быт помещичьих крестьян; Крестьянские волнения; Крепостная интеллигенция; Помещичье хозяйство накануне реформы; Крепостная фабрика; Дворянские проекты по крестьянскому вопросу при Николае I; ...
261692
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. (Общество распространения технический знаний (Москва)) ; ред. А.К. Дживелегова, С.П. Мельгунова, В.И. Пичета. – Юблейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 4. – 1911. – 280, [4] с., [22] л. ил., портр


  Крепостное право в народной поэзии; Изображение крепостного права в произведениях Т.Г. Шевченко; Крепостное право в поэзии Н.А. Некрасова: Крепостное право в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина; Из воспоминаний о крепостном праве; Крестьянский вопрос в ...
261693
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 5. – 1911. – 308, [4] с., [30] л. ил. ил., портр.
261694
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 6. – 1911. – 352, [4] с., [30] л. ил. ил., портр.
261695
  Рейн Г.Е. Великая реформа в современном акушерстве и хирургии // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 181-199. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
261696
  Кублицкий Г.И. Великая речная держава / Г.И. Кублицкий. – 2-е изд. – М, 1952. – 336с.
261697
  Майоров С.М. Великая Российская Федерация / С.М. Майоров, Н. Михайлов. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 103 с.
261698
  Власов И.А. Великая Российская Федерация / И.А. Власов. – Москва, 1947. – 35с.
261699
  Казин А.Л. Великая Россия : Религия. Культура. Политика / А.Л. Казин. – Санкт-Петербург : Петрополис, 2007. – 612 с. – ISBN 978-5-9676-0074-4
261700
  Рыленков Н.И. Великая Росстань / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1949. – 192с.
261701
  Рыленков Н.И. Великая Росстань / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1963. – 360с.
261702
  Пиксанов Н.К. Великая русская литература / Н.К. Пиксанов. – М, 1946. – 72 с.
261703
  Яников Г.В. Великая северная экспедиция / Г.В. Яников. – Москва, 1949. – 164с.
261704
  Беспалова А. Великая Северная экспедиция и другие штрихи к картине царствования Анны Иоановны // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 60-66
261705
  Островский Б.Г. Великая северная экспедиция. 1733-1743 / Б.Г. Островский. – Архангельск, 1937. – 208с.
261706
  Ромашов Б.С. Великая сила / Б.С. Ромашов. – М Л,, 1948. – 136с.
261707
  Ромашов Б. Великая сила / Б. Ромашов. – Москва Л. : Искусство, 1949. – 58с.
261708
  Ромашов Б. Великая сила / Б. Ромашов. – МоскваЛ., 1949. – 12 с.
261709
  Романов Б.С. Великая сила / Б.С. Романов. – М, 1950. – 198 с.
261710
   Великая сила братского единства : Материалы республиканской научной конференции, посвященной 60-летию образования союза СССР. – Киев : Политиздат, 1983. – 318с.


  Книга подготовлена по материалам состоявшейся 1-2 октября 1982 года в Киеве республиканской научной конференции, посвященной 60-летию образования СССР. В докладах и сообщениях раскрыто непереходящее значение 60-летнего опыта Союза ССР - цитадели дружбы ...
261711
  Верховцев И.П. Великая сила дружбы народов СССР / И.П. Верховцев. – Москва, 1954. – 96с.
261712
  Тимофеев Т.Т. Великая сила интернационалистской солидарности / Т.Т. Тимофеев. – М. : Знание, 1983. – 59 с.
261713
   Великая сила интернационального единства. – Киев, 1979. – 335с.
261714
  Марков В.С. Великая сила коммунистических идей / В.С. Марков. – М, 1978. – 64с.
261715
  Андреев А.А. Великая сила ленинских идей дружбы трудящихся / А.А. Андреев. – Москва, 1960. – 69 с.
261716
  Целищев Н.Н. Великая сила пролетарского интернационализма / Н.Н. Целищев. – М., 1978. – 182с.
261717
  Бекижев М.М. Великая сила пролетарского интернационализма / М.М. Бекижев. – Черкесск : Ставроп. кн. изд-во : Карачаево-Черкес. отд-ние, 1984. – 135 с.
261718
   Великая сила советской демократии. – М., 1954. – 42с.
261719
  Костин А.Ф. Великая сила союза рабочих и крестьян / А.Ф. Костин. – Москва, 1954. – 72с.
261720
   Великая сила труда. – Л., 1954. – 468с.
261721
  Васильева Н.И. Великая Скифия / Н.И. Васильева // Русская Скифия. – Москва : Мегагалактика, 2006. – с. 5-460. – (Подлинная история). – ISBN 5-85141-111-2
261722
  Омельченко А. Великая смута / А. Омельченко. – Ленинград. – 166 с.
261723
  Волин Б.М. Великая совнтская держава / Б.М. Волин, 1943. – 120 с.
261724
  Раева С.Н. Великая сокровищница науки / С.Н. Раева. – Москва, 1954. – 88с.
261725
  Дронов О.Н. Великая степь / О.Н. Дронов. – Москва, 1984. – 352 с.
261726
  Ананьев М.Н. Великая стройка коммунизма на Днепре. (Южно-Уральский и Северо-Крымский каналы) : стенограмма публичной лекции ... / Ананьев М.Н. ; Всесоюз. о-во по распростр. полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1952. – 23 с. – (Серия III ; № 40)
261727
  Яхневич В. Великая стройка на Волге / В. Яхневич. – М, 1951. – 109с.
261728
  Яхневич В. Великая стройка на Волге. / В. Яхневич. – Куйбышев, 1951. – 104с.
261729
  Лутошкин Г.Д. Великая стройка нашего времени. / Г.Д. Лутошкин. – М., 1982. – 64с.
261730
  Удвал С. Великая судьба / С. Удвал. – Москва : Прогресс, 1977. – 341 с.
261731
  Удвал С. Великая судьба // Тревожные годы / Д. Намдаг. – Москва : Радуга, 1982. – С. – (Библиотека монгольской литературы)
261732
  Барятинский М. Великая танковая война 1939-1945 / Михаил Барятинский. – Москва : Яуза : Эксмо, 2009. – 413, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 412-414. – (Великая Отечественная. Танки в бою). – ISBN 978-5-699-33087-4
261733
  Хинчин А.Я. Великая теорема Ферма / А.Я. Хинчин. – 3-е. – Москва-Ленинград, 1934. – 55 с.
261734
  Колодко Г. Великая трансформация. Могло ли быть лучше? Будет ли лучше? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-14. – ISSN 0131-2227
261735
  Гавриличев Валентин Андреевич Великая Францезская революция в немецкой буржуазно-юнкерской историографии 50-60-х гг. XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Гавриличев Валентин Андреевич; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 23л.
261736
   Великая французская буржуазная революция : Указ. рус. и сов. лит. – Москва, 1987. – 216с.
261737
  Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII века / А.З. Манфред. – Москва : Политиздат, 1956. – 286 с.
261738
  Джеджула К.Е. Великая французская буржуазная революция и Европа 1789-1799 гг. : Сокращенный курс лекций, прочитанных в Киевском ордена Ленина государственном университете им. Т.Г. Шевченко / К.Е. Джеджула. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1965. – 96 с.
261739
  Бакс Б. Великая французская революция / Б. Бакс ; пер. с англ. [Смирнова]. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь ", 1905. – 99 с.
261740
  Бакс Б. Великая французская революция / Б.Б. ; Пер. с англ. [Смирнова]. – 2-е изд. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Т-ва "Народная польза"], 1906. – 96 с.
261741
  Захер Я.М. Великая французская революция / Я.М. Захер. – Л., 1927. – 146с.
261742
  Лотте С.А. Великая французская революция / С.А. Лотте. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1933. – 307 с.
261743
  Манфред А.З. Великая французская революция / А.З. Манфред. – Москва : Наука, 1956. – с.
261744
  Манфред А.З. Великая французская революция / А.З. Манфред; АН СССР. Ин-т всеобщей истории; Отв. ред. В.М.Далин. – Москва : Наука, 1983. – 429 с.
261745
  Линдов Г. Великая Французская революция / Г. Линдов. – Пг., 1919. – 84с.
261746
  Линдов Г. Великая Французская революция / Г. Линдов. – М., 1919. – 78с.
261747
  Кропоткин П.А. Великая Французская революция / П.А. Кропоткин. – Птгр-М, 1922. – 608с.
261748
  Кропоткин П.А. Великая Французская революция / П.А. Кропоткин. – М, 1979. – 575с.
261749
  Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789-1793 / [Соч.] П. Кропоткина ; Пер. с фр. под ред. авт. – Лондон : Тип. листков "Хлеб и воля", 1914. – VIII, 703 с.
261750
   Великая Французская революция XVIII в. в освещении зарубежной историографии : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1981. – 330, [1] с. – Библиогр.: с. 324-330, в нач. ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Проблемы всеобщей истории")
261751
  Кулишер И.М. Великая французская революция и еврейский вопрос / И.М. Кулишер. – Л., 1924. – 120с.
261752
  Домнич М.Я. Великая Французская революция и католическая церковь / М.Я. Домнич. – М, 1960. – 196 с.
261753
   Великая французская революция и литературная жизнь Европы. – Куйбышев, 1989. – 168с.
261754
   Великая французская революция и Россия. – М., 1989. – 550с.
261755
  Семенова А.В. Великая французская революция и Россия. / А.В. Семенова. – Москва, 1991. – 63с.
261756
   Великая французская революция и русская литература. – Л. : Наука, 1990. – 405 с.
261757
  Михайлов Я. (Захер) Великая французская революция и церковь : в 2-х т. / Я.Михайлов [псевд.] (Захер). – Москва ; Ленинград : ОГИЗ ; Московский рабочий
Т. 1. – 1930. – 276 с.
261758
  Михайлов Я. (Захер) Великая французская революция и церковь : в 2-х т. / Я.Михайлов [псевд.] (Захер). – Москва ; Ленинград : ОГИЗ ; Московский рабочий
Т. 2. – 1931. – 184 с.
261759
   Великая французская революция, 1789-1799. – Л., 1989. – 119с.
261760
  Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей / Д. Петрушевский. – Ростов-на-Дону : Донская речь, 1904. – 54 с.
261761
  Петрушевский Д Великая хартия вольностей : с приложением переревода текста Великой хартии / Д. Петрушевский // Англия и англичане, их прошлое и настоящее / А. Быкова. – Ростов-на-Дону : Издательство : Н. Парамонова "Донская речь" : [Электро-печатня А. Тер-Абрамиан], 1906. – 55, 12 с.
261762
  Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей : с приложением перевода текста Великой хартии / Д. Петрушевский. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Донская речь ; [С.-Петербург. Коммерч. скороп. А Гольдберга], 1906. – 54, 12 с.
261763
  Крашенинникова Н.А. Великая хартия вольностей 1215г.(современная интерпретация) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.86-108. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
261764
  Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в английском обществе во второй половине ХІІІ века. : С приложением латинского и русского текста Великой хартии и др. документов / Д.М. Петрушевский. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*], 1915. – 176 с.


  На тит. стр. № 40946 дарственная надпись: Дорогому Николаю Прокофьевичу Василенко от любящего его автора 19. I.15
261765
  Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в английском обществе во второй половине ХІІІ века. / Д.М. Петрушевский. – 2-е изд. – М., 1918. – 176с.
261766
   Великая хартия коммунистических и рабочих партий : Творческое развитие марксистско-ленинской теории в документах Совещания представителей ком. и рабочих партий, состоявшегося в Москве в ноябре 1960 г. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 447 с.
261767
  Поляков Н.В. Великая хартия университетов / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 575-577. – ISBN 978-966-551-249-3
261768
  Филюшкин А. Великая хозяйка маленького хозяйства. Анекдоты о Екатерине Великой // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 27-28. – ISSN 0235-7089
261769
  Бжезинский З. Великая шахматная доска : Господство Америки и его геостратегические императивы / З. Бжезинский. – Москва : Международные отношения, 1998. – 256 с. – (Серия Великое противостояние). – ISBN 5-7133-0967-3
261770
  Бжезинский З. Великая шахматная доска = The Grand Chessboard : Господство Америки и его геостратегические императивы / Збигнев Бжезинский. – Москва : Международные отношения, 2005. – 256 с. – ISBN 5-7133-0967-3
261771
  Бжезинский З. Великая шахматная доска = The Grand Chessboard : Господарство Америки и его геостратегические императивы / Збигнев Бжезинский. – Москва : Международные отношения, 2006. – 256 с. – ISBN 5-7133-0967-3
261772
  Рыльский М. и Арцимович В. Великая эпопея Мицкевича // Собрание сочинений : в 5 т. ; [пер. с пол.] ; под ред. Д.Д. Благого и др. / А. Мицкевич. – Москва : ГИХЛ, 1949. – Т. 2 : Под ред. М.В. Рыльского, Н.А. Славятинского. – С. 2-27
261773
  Цамерян И. Великая эпоха формирования и развития социалистических наций в СССР. / И. Цамерян. – М., 1951. – 55с.
261774
  Андроников И.Л. Великая эстафета : воспоминания, беседы : [для ст. возраста] / Ираклий Андроников. – Москва : Детская литература, 1975. – 303 с. : ил. – (Библ. серия)
261775
  Андроников И.Л. Великая эстафета / И.Л. Андроников. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 355с.
261776
  Андроников И.Л. Великая эстафета : воспоминания, беседы : [о рус. искусстве и лит. : для сред. и ст. шк. возраста] / Ираклий Андроников. – [3-е изд.]. – Москва : Детская литература, 1988. – 333, [2] с. : ил.
261777
  Соегов М. Великая Яса Чингисхана и туркменская народная мудрость: к вопросу об основах тенгрианства // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2015. – № 71/72. – С. 87-98. – ISSN 1682-671Х
261778
  Стадник С. Великдень - миле свято: Сценарій проведення свята Великодня // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.25-26. – ISSN 0131-6788
261779
  Ільченко І. Великдень // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 105
261780
  Лехман Т. Великдень // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 212-213. – ISSN 0869-3587
261781
   Великдень [Електронний ресурс] : мультимедійне видання. – Київ : Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Т. Шевченка : World musik, 2006. – 1 CD. – Системні вимоги : звичайний CD програвач, комп"ютер.-Заголовок з етикетки диску


  Мультимедійне видання про Весняний цикл святкувань в Україні, що дозволяє як слухання музики в звичайному CD пргравачі, так і перегляд диску на будь-якому комп"ютері за допомогою Microsoft Internet Explorer без додаткової інсталяції. -Етнографічна ...
261782
  Подобєд О. Великдень біженців. У статусі "переміщених осіб" у Західній Німеччині українці знаходили сили і способи відзначити Воскресіння // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 24 квітня (№ 47). – С. 9


  "Після завершення Другої світової війни частина українців упродовж другої половини 1940-х років перебувала на території Західної Німеччини, що тоді була під контролем США, Великої Британії та Франції. Вони отримали статус «переміщені особи» (англ. ...
261783
   Великдень в українській поезії / упоряд. - Надія Данилевська ; [ред. М. Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 135, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-340-324-3


  Збірник "Великдень в українській поезії" - перше зібрання віршів українських поетів, у яких висвітлюється одне з найвеличніших свят українців - Великдень. Зібрані поезії охоплюють період від XII до XXI ст.
261784
  Коцоєв А. Великдень Гіго / А. Коцоєв. – К., 1963. – 20с.
261785
  Дерев"яний І. Великдень за гратами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)


  Великдень для в"язнів-українців у роки поневірянь був не лише стовпом національної ідентичності та моральної стійкості, а й елементом опору системі.
261786
  Савчук М. Великдень на Коломийщині : книжка-альбом / Микола Савчук. – Київ : Логос, 2020. – 111, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7631-25-4
261787
  Демірська Г.К. Великдень у Романівці / Ганна Демірська. – Київ : Верещинські [та ін.], 2011. – 156, [4] с. : іл. – Без тит. арк. – ISBN 978-966-95771-6-0
261788
  Старков В. Великдень у традиційній календарній обрядовості українців // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.93-96. – ISSN 0869-3595
261789
  Середюк О. Великдень, чи Паска, Паска, чи Воскресіння? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 березня - 10 квітня (№ 13/14). – С. 8-9, 17
261790
  Ковалів Ю. Великдень: відлуння у слові (розмова про те, як відбивається світло Воскресіння Христового у слові, з відомим літературознавцем, лауреатом премії імені Тараса Шевченка, професором Юрієм Ковалівим) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 161-170. – ISBN 966-7379-16-7
261791
  Андрієнко Л.В. Велике багатство України. Парторганізації республіки в боротьбі за збільшення виробництва зерна / Андрієнко Л.В. – Київ : Політвидав України, 1968. – 132 с.
261792
  Гринько Валерій Володимирович Велике біле братство як неорелігійний феномен : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Гринько Валерій Володимирович; НАН Укр. Ін-тут філософії ім. Г.С.Сковороди. – К., 1998. – 20л.
261793
  Прокопенко М. Велике будівництво у зоні відчуження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 квітня (№ 74). – С. 10


  Кореспонденти "Дня" побачили, які об"єкти зараз зводять навколо ЧАЕС і для чого.
261794
  Кулик Н. Велике відновлення: зберегти тепло // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Жовтень (№ 37/38). – С. 7


  Про форум "Велике відновлення: енергетична інфраструктура", який відбувся за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства енергетики України, Фонду енергоефективності й Державного агентства з енергоефективності та ...
261795
  Ракитевит Т.Л. Велике воде на Дунаву код Новог Сада. / Т.Л. Ракитевит. – Нови Сад, 1957. – 8с.
261796
  Грушевський М. Велике діло // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 158-167. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
261797
  Пришляк К.О. Велике життя // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 7-13
261798
  Динкова М. Велике життя маленької Лілії / М. Динкова. – Київ, 1965. – 140с.
261799
  Динкова М. Велике життя маленької Лілії / М. Динкова. – Київ, 1976. – 127с.
261800
  Гавриленко В.С. Велике життя, яке продовжиться в нашій пам"яті // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Гавриленко В.С. – Асканія-Нова, 2018. – Т. 20. – С. 115-120. – ISSN 1682-2374


  Пам"яті Едуарда Олександраовича Фальц-Фейна, меценату, засновнику заповідних об"єктів в Асканії-Новій.
261801
  Шило С.Й. Велике завоювання соціалізму / С.Й. Шило. – К., 1964. – 68с.
261802
  Хаустов П.П. Велике Запоріжжя / П.П. Хаустов. – Харків ; Одеса : Молодий більшовик, 1931. – 24 с. – (Дітям про п"ятирічку)
261803
  Горбань Ю. Велике зерцало // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 12-13. – ISSN 2076-9326


  Рецензоване видання є однією з перших вітчизняних праць, в якій на основі значного масиву досліджень висвітлено основні етапи розвитку української та світової книги
261804
  Кіслова Вікторія Велике і світле свято хрещення Господнього // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 2 : фото
261805
  Острянин Д.Х. Велике історичне значення твору В.І. Леніна "Матеріалізм і емпіріокритицизм" / Д.Х. Острянин. – Київ, 1959. – 3-51с.
261806
  Ясень М. Велике каховське горе. Як колишня "совєтська" дурість допомогла нині кацапським військовим затримати наступ української армії на Лівобережжя Херсонщини та Крим // Україна молода. – Київ, 2023. – 28 червня (№ 26)


  У 2017-у році газета «Лица» опублікувала статтю, яка оцінила загрози штучно сформованого Каховського моря та його наслідки. Нижче подаємо цю статтю, а також коментар фахівця щодо нинішньої ситуації після підриву кацапами дамби Каховської ГЕС. Ця стаття ...
261807
  Толмацький І. Велике князівство Литовське в період правління князя Вітовта // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 19-29. – ISSN 1728-9572
261808
  Мілош Ч. Велике князівство літератури : вибрані есеї / Чеслав Мілош ; [пер. з пол. : О. Коваленко, І. Ковальчук, А. Павлишин ; упоряд. : О. Коваленко, І. Ковальчук ; наук. ред. А. Павлишин]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 439, [1] с. – Кн. видано до 100-річчя з дня народження Чеслава Мілоша. – Бібліогр.: с. 437-439. – ISBN 978-966-378-219-5
261809
  Брик О.С. Велике людовбивство : за знаменом хреста проти Христа / Олександр С. Брик. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 159, [2] с. – ISBN 978-611-01-2116-3
261810
  Наконечний В. Велике місто як об"єкт управління і самоврядування: світовий досвід і Україна // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С.84-94. – ISSN 1609-5499
261811
   Велике п"ятдесятиріччя. – К., 1967. – 110с.
261812
   Велике переселення видів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 20 : фото
261813
  Пивовар С.Ф. Велике переселення народів / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 47-49. – ISBN 966-642-073-2
261814
  Методієв Димитр Велике переселення. / Методієв Димитр. – Київ, 1975. – 123с.
261815
  Пацера М. Велике переселення. Майстриня розсаджує пернатих та пухнастих жителів київських парків на лавочки, поближчедо людей // Україна молода. – Київ, 2019. – 2 жовтня (№ 110). – С. 11


  Молода київська художниця Яна Хачикян використовує досить неординарні види мистецтва - вона розмальовує... морські камінці.
261816
  Шишова З.К. Велике плавання / З.К. Шишова. – Київ : Веселка, 1965. – 471с.
261817
  Шишова З.К. Велике плавання / З.К. Шишова. – К, 1965. – 471с.
261818
  Шишова Зинаїда Велике плавання : Історичний роман / Шишова Зинаїда. – Київ : Веселка, 1966. – 470, [1] с.
261819
  Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ - початку ХХІ століття / Віктор Єленський ; [Ін-т історії Церкви Укр. католицького ун-ту]. – Львів : Український католицький університет, 2013. – 503, [1] с. – Покажчики: с. 488-503. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2778-01-4
261820
  Фейген Б. Велике потепління = The great warming : зміна клімату та піднесення й гибель цивілізацій / Браян Фейген ; пер. з англ. Тараса Цимбала. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.: The great warming: climate change and the rise and fall of civilizations / Brian Fagan. Bloomsbury press. - Предметно-імен. покажчик: с. 255-269. - Сер. засн. в 2009 р. – Бібліогр. в прим.: с. 238-254. – (VIAE HUMANAE ; 5). – ISBN 978-966-521-628-5
261821
  Дробаха О. Велике серце Гетьманщини : художньо-документальна повість / Олександр Дробаха. – Київ : Просвіта, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-2133-12-7
261822
  Грищенко І. Велике таїнство творення : Урок вивчення роману Павла Загребельного "Диво" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 68-70. – ISSN 0130-5263
261823
  Пилипенко О.В. Велике таїнство творення в романі П. Загребельного "Диво" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 26 (246). – С. 14-17
261824
  Гуменна Д. Велике цабе / Д. Гуменна. – Нью-Йорк, 1952. – 155с.
261825
  Мірошниченко О.А. Велике щастя маленького чоловічка : гумористичні оповідання та повість / О.А. Мірошниченко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 176 с.
261826
  Сремац Стеван Велики жупан Часлав / Сремац Стеван; од Стевана Сремца. – У Новом Саду (Нови Сад) : Изд. Матице Српске, 1903. – 174 с. – (Кньиге за народ / изд. Матица Српска за задужбине П. Коньевичьа ; Св.104, 105 ; Из кньига староставних, 1)
261827
  Караиванов Н. Велики и видни украинци-българолюбци : сб. ст., публиковани във весник "Роден край" - гр. Одеса / Никола Караиванов // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 1-136 : портр., ил. – ISBN 978-617-7953-97-4
261828
  Станчев С. Велики Преслав / С. Станчев. – София, 1966. – 92с.
261829
  Гальский Д. Великие авантюры = История создания Суэцкого и Панамского каналов / Д. Гальский. – Москва : Прогресс, 1986. – 438с.
261830
  Гальский Д. Великие авантюры / Д. Гальский. – М, 1990. – 438с.
261831
   Великие акты 18 февраля 1905. Их значение, основы избирательной системы. Государева Дума. – Санкт-Петербург : Тип. Тов. М.О.Вольф, 1905. – 16 с. – Экз. дефектн., отсутств. посл.стр.
261832
  Трент В., Эрскин Дж. Великие американские писатели : пер. с англ. / В. Трент и Дж. Эрскин. – Санкт-Петербург : Изд. П.И. Певина, 1914. – 143, [1] с. – (Библиотека современника)


  Авт.: Эрскин Джон (05.10.1879, Нью-Йорк, США -02.06. 1951) Содержание: Франклин, Брокден, Броун и Ирвинг . - С . 3-14 Вильям Кулем Брайян . - С . 15-23 Джемс Финимор Купер . - С . 24-37 Эдгар Аллен По . - С . 55-73 Трансцендталисты . - С . ...
261833
  Трент В., Эрскин Дж. Великие американские писатели : пер. с англ. / В. Трент и Дж. Эрскин. – Санкт-Петербург : Изд. П.И. Певина, 1914. – 143, [1] с.


  Авт.: Эрскин Джон (05.10.1879, Нью-Йорк, США -02.06. 1951) Содержание: Франклин, Брокден, Броун и Ирвинг . - С . 3-14 Вильям Кулем Брайян . - С . 15-23 Джемс Финимор Купер . - С . 24-37 Эдгар Аллен По . - С . 55-73 Трансцендталисты . - С . ...
261834
  Дмитревский Ю.Д. Великие африканские озера. / Ю.Д. Дмитревский, И.Н. Олейников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 215с.
261835
  Дикси Ф. Великие африканские разломы / Ф. Дикси. – Москва : Иностранная л-ра, 1959. – 123с.
261836
  Смирнов К.А. Великие болгары / К.А. Смирнов. – М., 1960. – 36с.
261837
  Айдаров С.С. Великие Булгары / С.С. Айдаров. – Казань, 1971. – 68с.
261838
  Айдаров С.С. Великие Булгары : путеводитель по Булгар. ист.-архитектур. заповеднику / С.С. Айдаров, Н.Д. Аксенова. – 3-е изд., испр. и доп. – Казань : Татарское книжное издательство, 1983. – 71 с. : ил. – Библиогр.: с. 70-71
261839
  Фехнер М.В. Великие Булгары. Казань. Свияжск / М.В. Фехнер. – Москва, 1978. – 279 с.
261840
   Великие версты. – М., 1976. – 112с.
261841
   Великие версты. – М., 1976. – 254с.
261842
  Титок Е. Великие военные руководители // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 2. – С. 40-41.
261843
  Яброва М.М. Великие географичеие открытия и начало колониальных захватов. / М.М. Яброва. – Саратов, 1987. – 50с.
261844
   Великие географы и путешественники России XV-XVIII вв. : Состав. И.А.Ерофеев Частина: Вип.1. – Москва : Школа-Пресс, 1993. – 64с : География в школе
261845
  Хэллем Э. Великие геологические споры / Э. Хэллем. – Москва : Мир, 1985. – 216с.
261846
   Великие годы. – Москва, 1957. – 207с.
261847
  Наседкин Ф.И. Великие голодранцы : Повесть. / Ф.И. Наседкин. – М., 1979. – 383с.
261848
  Наседкин Ф.И. Великие голодранцы. Повесть. / Ф.И. Наседкин. – Москва, 1968. – 302с.
261849
  Аппельрот В. Великие греческие ваятели IV-го века до Р.Х. / Апельрот В. – Москва : Университетская тип.
1 : Пракситель. – 1893. – XX, 305 с., IV табл.
261850
  Таубе В.О. Великие дела маленьких существ / В.О. Таубе. – М.-Л., 1948. – 115с.
261851
  Листиков С.В. Великие державы и "русский вопрос": решения Версальской мирной конференции 1919-1920 годов и их последствия // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 15-29. – ISSN 0869-5687


  О Версальской мирной конференции 1919 года и обсуждении "русской темы", включающей анализ внутригосударственной борьбы в России и определение собственной политики держав-победителей.
261852
  Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны. / Ю.А. Писарев. – М., 1985. – 285с.
261853
  Пресняков А.З. Великие державы и послевоенное урегулирование в Венгрии (1918-1921 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 3. – С. 39-56. – ISSN 0130-3864
261854
  Пресняков А.З. Великие державы и решение Адриатической проблемы в 1918-1920 годах // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 20-36. – ISSN 0130-3864
261855
  Чертан Е.Е. Великие державы и формирования Румынского независимого государства / Е.Е. Чертан. – Штиинца, 1980. – 283с.
261856
   Великие дни. – М., 1967. – 527с.
261857
  Богданович Т.А. Великие дни революции 23 февраля - 12 марта 1917 г. : 23 февраля - 12 марта 1917 г. / Т. Богданович. – Петроград : Временный комитет Государственной Думы, 1917. – 36 с.
261858
  Горянов Л.Б. Великие дуэли / Л.Б. Горянов. – Москва, 1974. – 135с.
261859
  Шахова К.А. Великие европейские живописцы ХV - ХVII вв / К.А. Шахова. – Київ : Вища школа, 1988. – 191 с.
261860
  Варшавский А.С. Великие еретики / А.С. Варшавский, К.М. Поничева. – Москва, 1965. – 224с.
261861
   Великие естествоиспытатели. – М., 1980. – 94с.
261862
   Великие естествоиспытатели. – Москва : Знание, 1983. – 95с. – (Человек и природа ; 10)
261863
   Великие естествоиспытатели. – Москва : Знание, 1985. – 95 с. – (Нар. ун-т. Фак. Человек и природа ; № 6)
261864
   Великие естествоиспытатели и природа. – М., 1988. – 94с.
261865
   Великие естествоиспытатели и природа. – М., 1989. – 93с.
261866
  Кукал З. Великие загадки Земли = Атлантида в свете современных знаний. Загадка бермудского треугольника / З. Кукал. – Москва : Прогресс, 1989. – 396 с. – ISBN 5-01-001077-1
261867
  Вилкинсон Ф. Великие зодчие : Иллюстрации Роберта Ингпена / Ф. Вилкинсон, М. Поллард. – Москва : Лик пресс, 1998. – 92с. – (Мистические места мира). – ISBN 5-7839-0057-5
261868
  Володин А. Великие и грозные явления природы. / А. Володин. – Москва, 1945. – 29с.
261869
  Бутромеев В.П. Великие и знаменитые : средние века и эпоха Возрождения / В.П. Бутромеев. – Москва : Деконт-Алкиона, 1995. – 302 с.
261870
  Половко И.К. Великие и малые явления природы / И.К. Половко. – Киев : Киевский университет, 1957. – 32с.
261871
  Акимов В.М. Великие и трудные судьбы : страницы лит. жизни Петрограда / В.М. Акимов. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 67, [1] с. – Библиогр.: с. 66-67. – (Библиотечка политинформатора "Вопрос ответ")
261872
  Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. : Биогр. очерки по первоисточникам и главнейшим пособиям А.В. Экземплярского / [Андрей Экземплярский]. – Санкт-Петербург : Изд. гр. И.И. Толстого
Т. 1 : Великие князья владимирские и владимиро-московские : С прил. хронологии событий, касающихся Новгорода и Пскова, биографий великокняж. сыновей, не занимавших уделов, и родослов. табл. – 1889. – X, 474 с., 1 л. табл. – Библиогр. в примеч.
261873
  Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. : Биогр. очерки по первоисточникам и главнейшим пособиям А.В. Экземплярского : Т. 1-2 / [Андрей Экземплярский]. – 1889-1891. – Санкт-Петербург : Изд. гр. И.И. Толстого
Т. 1 : Великие князья владимирские и владимиро-московские : С прил. хронологии событий, касающихся Новгорода и Пскова, биографий великокняж. сыновей, не занимавших уделов, и родослов. табл. – 1889. – X, 474 с. – Библиогр. в примеч.


  Содержание: 1. Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. Т. 1; 2. Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. Т. 2
261874
  Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. : Биогр. очерки по первоисточникам и главнейшим пособиям А.В. Экземплярского // Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. : Биогр. очерки по первоисточникам и главнейшим пособиям А.В. Экземплярского : Т. 1-2 / А.В. Экземплярский. – 1889-1891. – Санкт-Петербург : Изд. гр. И.И. Толстого, 1889. – Т. 1 : Великие князья владимирские и владимиро-московские : С прил. хронологии событий, касающихся Новгорода и Пскова, биографий великокняж. сыновей, не занимавших уделов, и родослов. табл. – [2], X, 696 с., 9 л. табл. – Библиогр. в примеч.
261875
  Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. : Биогр. очерки по первоисточникам и главнейшим пособиям А.В. Экземплярского / [Андрей Экземплярский]. – Санкт-Петербург : Изд. гр. И.И. Толстого
Т. 2 : Владетельные князья владимирских и московских уделов и великие и удельные владетельные князья суздальско-нижегородские, тверские и рязанские : С одной парал.-синхронол. и 7 родослов. табл. князей. – 1891. – [2], X, 696 с., 9 л. табл. – Библиогр. в примеч.
261876
   Великие идеалы коммунизма. – М., 1962. – 416с.
261877
  Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли / И.А. Резанов. – 2-е , перераб. и доп. – Москва : Наука, 1980. – 175с.
261878
  Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли / И.А. Резанов. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 175с.
261879
  Резанов И.А. Великие катастрофы и истории Земли / И.А. Резанов. – Москва : Наука, 1972. – 162с.
261880
  Фанк Маккензи Великие китайские пещеры. Империя скал / Фанк Маккензи, Питер Карстен // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 92-111 : фото
261881
  Блон Ж. Великие кочевья : [пер. с фр.] / Жорж Блон. – Москва : Мысль, 1975. – 158 с., [4] л. ил. : ил. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
261882
  Шапошников В.Н. Великие литературные открытия / В.Н. Шапошников. – 1-е изд. – Новосибирск, 1981. – 111с.
261883
   Великие Луки. – Л., 1976. – 352с.
261884
  Иванова П.Е. Великие Луки / П.Е. Иванова. – Л, 1978. – 118с.
261885
   Великие Луки. 800 лет. – Л., 1966. – 375с.
261886
  Оствальд В. Великие Люди : со ст. проф. Эмиля Бауэра / Вильгельм Оствальд ; Пер. с 2-го нем. изд. Г. Кваша. – Санкт-Петербург : Склад изд. "Провинция" ; [Тип. 1 СПб Трудовой артели], 1910. – XII, 398, IV с.
261887
  Дюринг Е. Великие люди в литературе : критика современной литературы с новой точки зрения / Е. Дюринг ; пер. с нем. Ю.М. Антоновского. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. учил. глухонемых, 1897. – [4], VIII, 553 с.
261888
   Великие мастера : январь юбилейный / Р. Барашев, А. Каревин, А. Костенко, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 27 декабря - 2 января (№ 52). – С. С 1-2


  6 янв. - 75 л. со дня рождения Валерия Лобановского, выдающегося футбольного тренера; 1 янв. - 165 л. со дня рождения Василия Образцова, выдающегося терапевта, новатора в диагностике заболеваний пищеварительной и сердечно-сосудистой систем; 5 янв. - 85 ...
261889
  Флекель М.И. Великие мастера рисунка - Рембрандт , Гойа , Домье / М.И. Флекель. – Москва, 1974. – 271с.
261890
  Никифоровский В.А. Великие математики Бернулли / В.А. Никифоровский. – М., 1984. – 177с.
261891
  Петров М.Т. Великие месяцы. / М.Т. Петров. – Саранск, 1972. – 311с.
261892
  Левандовский А.П. Великие мечтатели. Повести. / А.П. Левандовский. – Москва, 1973. – 240с.
261893
  Куамен Дєвид Великие миграции / Куамен Дєвид, Сартури Джоул // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 144-163 : Фото
261894
  Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы: И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен / В.Б. Григорович. – М., 1982. – 224с.
261895
   Великие мысли великих людей : Антология афоризма в 3-х томах. – Москва : Рипол классик
Том 1 : Древний мир. – 1999. – 512с.
261896
   Великие мысли великих людей : Антология афоризма в 3-х томах. – Москва : Рипол классик
Том 2 : От Средневековья до Просвещения. – 1999. – 736с.
261897
   Великие мысли великих людей. – Москва : Рипол классик
Том 3 : 19-20 века. – 1999. – 736с.
261898
  Григорян С.Н. Великие мыслители Арабского Востока. / С.Н. Григорян. – М, 1960. – 24с.
261899
   Великие мыслители Востока. – Москва : Крон-Пресс, 1999. – 656с. – ISBN 5-232-01079-4
261900
   Великие мыслители Запада. – Москва : Крон-Пресс, 1999. – 656с. – ISBN 5-232-01087-5
261901
   Великие мыслители о великих вопросах : Современная западная философия. – Москва : Гранд, 2000. – 400с. – (Грандиозный мир). – ISBN 5-8183-0183-4
261902
  Григорян С.Н. Великие мыслители Средней Азии / С.Н. Григорян. – Москва, 1958. – 32с.
261903
   Великие мыслители ХХ века. – Москва : Мартин, 2002. – 512 с. – ISBN 5-8475-0127-7
261904
  Уитц Р. Великие обещания перед лицом больших надежд:социально-экономические права в практике венгерского конституционного правосудия // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 77-99. – ISSN 1812-7126
261905
  Смирнов-Русецкий Великие облики (Воспоминания о семье Рерихов) / Борис Смирнов-Русецкий ; [сост., отв. ред.: Е. Г. Петренко] ; Одес. Дом-музей им. Н.К. Рериха. – Изд. 2-е, доп. – Одесса : Астропринт, 2019. – 128, [3] с., [6] л. ил. : ил. – Назв. обл. : Великие облики. - Сер. основана в 2007 г. - Имен. указ.: с. 114-127. – (Издание Одесского Дома-Музея имени Н.К. Рериха ) ( Серия "Архивы. Исследования" / редкол.: Е. Петренко [и др.] ; вып. 20). – ISBN 978-966-927-506-6
261906
  Погодин Н.Ф. Великие образы / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1962. – 32 с.
261907
  Келлер Б.М. Великие оледенения в истории Земли / Б.М. Келлер, Ю.А. Лаврушин. – Москва : Знание, 1970. – 64с.
261908
  Иванов Н.Н. Великие основоположники марксизма / Н.Н. Иванов, Н.В. Матковский. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 200с.
261909
  Аугуста И. Великие открытия / Иозеф Аугуста ; перевод с нем. М.Б. Черненко, В.Л. Шибаева ; под ред. М.И. Урысова. – Москва : Мир, 1967. – 227 с. : ил. – (В мире науки и техники)


  Содерж.: Человек - Происхождение и развитие.
261910
  Левитан Е. Великие открытия Галилео Галилея // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 7
261911
  Шварцбах М. Великие памятники природы : (Известные места геолгических исследований) / М. Шварцбах. – Москва : Мир, 1973. – 335с.
261912
  Делюсин Л.П. Великие перемены в китайской деревне / Л.П. Делюсин. – Москва, 1957. – 176с.
261913
  Николаев Т. Великие перемены во Вьетнаме / Т. Николаев. – М., 1953. – 144с.
261914
  Кубиков И.Н. Великие писатели России / И.Н. Кубиков, 1925. – 84 с.
261915
  Кошелев Ф.П. Великие победы советского народа в борьбе за послевоенную Сталинскую пятилетку / Ф.П. Кошелев, проф. – Москва, 1950. – 112с.
261916
  Кеснель Великие поборники Третейского суда и мира / Кеснель. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1901. – 8 с.
261917
   Великие полотна [Електронний ресурс] : живопись эпохи Возрождения / "Цифровой архив", ЗАО "Новый диск". – Екатеринбург : "Цифровой архив", 2008. – 1 DVD. – DVD ROM, интерактивный.-Мультимедийный программный продукт.-Игра, в которую можно играть на DVD-плеере или компьютере.-Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (DVD викторина)


  На диске представлены картины 30 художников эпохи Возрождения. Полотна анимированы, их просмотр сопровождается классической музыкой. Игровой тур подразумевает вопросы на знание европейской культуры 14-16 веков.Игра предназначена всем, кто ...
261918
  Шюре Э. Великие посвященные : Очерк эзотеризма религий / Э. Шюре. – 2-е испр. изд.Репринтное воспроизведение издания 1914г. – Калуга, 1990. – 419с. – ISBN 5-7160-0007-Х
261919
  Пагирев Г.В. Великие права / Г.В. Пагирев, А. Чепуров. – Ленинград, 1950. – 52 с.
261920
  Уманский Я.Н. Великие права и основные обязанности граждан СССР / Я.Н. Уманский. – Москва, 1952. – 32с.
261921
   Великие права советских людей. – Ярославль, 1951. – 36 с.
261922
  Леже Р. Великие правовые системы современности : сравнительно-правовой подход / Раймон Леже ; пер. с фр. [А.В. Грядов]. – 2-е изд., перераб. – Москва : Волтерс Клувер, 2010. – 529 с. – Пер. изд.: R. Legais. "Les grands systemes de droit contemporains: une approche comparative". LexiNexic Litec, 2004. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-466-00400-7
261923
  Зарубаев Н.В. Великие преобразования на юге Украины и в Крыму / Н.В. Зарубаев. – Л., 1952. – 108с.
261924
  Радзиевский В.В. Великие противостояния Марса / В.В. Радзиевский. – Москва : Знание, 1971. – 48 с.
261925
  Бартон Р. Великие путешествия / Авт. текста: Р. Бартон, Р. Кэвиндиш, Б. Стоунхауз. – Москва : Либрос, 1997. – 222 с. – (Атлас чудес света). – ISBN 5-80340001-7
261926
  Гуэрра Тонино Великие путешествуют по Италии : Абориген // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 42-45 : Фото
261927
  Гречишникова А.Д. Великие революционеры-демократы о детской литературе / А.Д. Гречишникова. – М.-Л., 1952. – 24с.
261928
   Великие революционные декларации : Список литературы в помощь лекторам, пропагандистам, агитаторам и самостоятельно изучающим материалы Совещаний представителей коммунистических и рабочих партий. – Москва : Тип. Государственной публичной исторической библиотеки, 1958. – 39 с.
261929
  Вощилин С.С. Великие революционные демократы Герцен. Белинский. Чернышевский.Добролюбов- предшественники русской социал-демократии / С.С. Вощилин. – Москва, 1954. – 32 с.
261930
  Борсук О.А. Великие реки - мировые цивилизации // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 77-78. – ISSN 0016-7207
261931
  Беттани Великие религии Востока / Беттани и Дуглас ; Пер. с англ. Л.Б. Хавкиной ; Под ред. и со вступ. ст. проф. А.Н. Краснова. – Москва : Т-во И.Д. Сытина, 1899. – XVIII, 300, IV, 180, [3] с. : ил. – Ч. 2 имеет самостоят. тит. л.
261932
  Миркина З.А. Великие религии мира / З.А. Миркина, Г.С. Померанц. – М., 1995. – 416с.
261933
  Понтелеймонов В. Великие религиозные системы мира: буддизм, христианство, ислам // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-47.
261934
  Сироткин В.Г. Великие реформаторы России / В.Г. Сироткин. – М, 1991. – 61с.
261935
   Великие реформы в России 1856-1874. – М., 1992. – 333с.
261936
   Великие российские династии / составил почетный вольный общник Императорской академии художеств и действительный член Императорского русского археологического общества П.Н. Петров. – Москва : Иллюстрированная энциклопедия русский мир, 2008. – 304с. : илл. – Текст печатается по изданию: История родов русского дворянства : 2-х томах. - Санкт-Петербург, 1886. – ISBN 978-5-359-00035-2
261937
  Савицкая А.И. Великие русские актеры и выдающиеся мастера русской драматической сцены / А.И. Савицкая. – Москва, 1948. – 68 с.
261938
  Ефимов А.В. Великие русские географические открытия (в XVII и первой половине XVIII в.) / А.В. Ефимов. – Москва; Ленинград : Правда, 1949. – 24с.
261939
  Сухов А.Д. Великие русские естествоиспытатели-атеисты. / А.Д. Сухов. – М, 1974. – 64с.
261940
  Львова Л. Великие русские изобретатели / Л. Львова. – М., 1948. – 39с.
261941
   Великие русские люди. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 416 с., ил. – (Жизнь замечательных людей ; В. 6)
261942
   Великие русские люди. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 416 с. – (Жизнь замечательных людей)
261943
  Дюринг Е. Великие русские люди в литературе : [извлечения] / [предисл. К.И. Попов] ; Перевод [gер. с нем. ]Ю. М. Антоновского // Две поэтессы народного горя (Ада Негри и Мария Кононицкая) / Л.Н. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1902. – V, 64 с. – (Свобода и христианство ; Кн. 10)
261944
  Прокофьев В.И. Великие русские мыслители в борьбе против идеализма и религии / В.И. Прокофьев. – Москва, 1951. – 32с.
261945
  Прокофьев В.И. Великие русские мыслители в борьбе против идеализма и религии / В.И. Прокофьев. – Москва, 1952. – 198с.
261946
  Прокофьев В.И. Великие русские мыслители в борьбе против идеализма и религии / В.И. Прокофьев. – Москва, 1952. – 64с.
261947
  Кружков В.С. Великие русские мыслители и революционные демократы / В.С. Кружков. – М, 1946. – 96с.
261948
  Тихомиров О.Н. Великие русские полководцы и флотоводцы / Олег Тихомиров ; художник Л.В. Козлов. – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. – 112 с. : илл. – (Наше Отечество). – ISBN 978-5-9555-1166-5
261949
  Ракушева Л.Ф. Великие русские просветители о естественно-научной пропаганде. / Л.Ф. Ракушева. – Л, 1947. – 112с.
261950
  Берг Л.С. Великие русские путешественники : [для старшего и среднего возраста] / Л.С. Берг ; оформление книги Ю. Киселева. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1950. – 296 с., [1] карта : рис.
261951
  Гаджиев В.Г. Великие русские революционеры демократы о борьбе горцев Дагестана и Чечни / В.Г. Гаджиев, А.М. Пикман. – Махачкала, 1972. – 76с.
261952
  Сельчук В.В. Великие русские революционные демократы Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов : краткий обзор литературык / В.В. Сельчук. – Москва : Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, 1954. – 84 с. : 4 л. портр.
261953
  Фриш Александр Самойлович Великие русские революционные демократы о роли народных масс в истории : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Фриш Александр Самойлович ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1958. – 16 с.
261954
  Прокофьев В.И. Великие русские ученные в борьбе с религиозными предрассудками / В.И. Прокофьев. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 62 с.
261955
  Фигуровский Н.А. Великие русские химики-патриоты: Ломоносов, Бутлеров, Менделеев / Н.А. Фигуровский. – Москва : Правда, 1950. – 20 с.
261956
  Антонов В.С. Великие сибирские реки : некоторые проблемы переброски вод сибирских рек на Юг. / В.С. Антонов. – Москва : Знание, 1976. – 46 с. – Библиогр.: с. 44. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Наука о Земле" ; №10 1976 ; №10 1976)
261957
   Великие сооружения сталинской эпохи : (Сборник статей великих ученых). – [Москва] : Изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1951. – 207 с., 1 л. карт. : карт. : карт.
261958
  Барг М.Г. Великие социальные революции XVII-XVIII веков: В структуре переход. эпохи от феодализма к капитализму / М.А. Барг, Е.Б. Черняк ; отв. ред. Г.Н. Севостьянов ; АН СССР, Ин-т всеобщ. истории. – Москва : Наука, 1990. – 254, [2] с.
261959
  Дубровский Игорь Великие спартанцы : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 152 : Іл.
261960
  Вильмонт Н.Н. Великие спутники / Н.Н. Вильмонт. – Москва, 1966. – 590с.
261961
  Кухаренко Л.И. Великие сталинские стройки на Днепре : К 20-ти летию Днепровской гидроэлектростанции им. В.И.Ленина (1932-1952) / Л.И. Кухаренко. – Киев : Изд. Киевского гос ун-та им. Т.Г. Шевченко, 1952. – 115 с., 3 л. ил., карт. : ил., карт.
261962
  Куманёв Г.А. Великие стратеги ХХ века - Маршалы Победы Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 8 (628). – С. 65-73. – ISSN 0321-0626


  На основе воспоминаний о встрече с Маршалами Советского Союза Г.К. Жуковым и К.К. Рокоссовским автор освещает их вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
261963
  Молоденков Л.В. Великие стройки коммунизма / Л.В. Молоденков. – Новосибирск, 1951. – 38с.
261964
  Винтер А.В. Великие стройки коммунизма / А.В. Винтер. – Москва, 1951. – 88с.
261965
  Касимовский Е.В. Великие стройки коммунизма / Е.В. Касимовский. – Москва, 1951. – 104с.
261966
   Великие стройки коммунизма : Рекомендованый указатель литературы. – Ленинград : [Тип. Публичной биб-ки], 1952. – 85 с.
261967
   Великие стройки коммунизма : (Сборник стенограмм лекций0. – Москва : Знание, 1952. – 360 с., 2 л. портр. : ил., карт., портр. – (Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний ; Серия 2; ; №№ 65-80)
261968
  Морозова В.К. Великие стройки коммунизма / В.К. Морозова. – М., 1952. – 35с.
261969
  Мезенин М.Г. Великие стройки коммунизма / М. Мезенин. – Иваново : Ивановское обл. госиздат, 1952. – 75 с.
261970
   Великие стройки коммунизма : репертуарный сборник. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 64 с.
261971
   Великие стройки коммунизма : литературно-художественный сборник. – Киров : Кировское областное государственное издательство, 1952. – 304 с.
261972
   Великие стройки коммунизма : литературно-художественный сборник. – Киров : Кировское книжное издательство, 1953. – 280 с.
261973
  Гак Д.В. Великие стройки коммунизма и преобразование природы / Д. Гак и Н. Рономаренко. – Симферополь : Крымиздат, 1952. – 116 с.
261974
  Звонков В.В. Великие стройки коммунизма и транспорт. / чл.-кор. Акад. наук СССР В.В. Звонков. – Москва : АН СССР, 1952. – 96 с., 1 л. карт. : ил., карт. – (Научно-популярная серия / Акад. наук СССР ; Ком. содействия строительству гидроэлектростанций, каналов и оросит. систем)
261975
  Листов П.Н. Великие стройки коммунизма и электрификация сельского хозяйства / П.Н. Листов. – М, 1951. – 19с.
261976
   Великие стройки коммунизма на Юге Украинской ССР и в Северном Крыму : Сборник статей. – Киев : АН УССР, 1951. – 55с.
261977
  Цунц М.З. Великие стройки на реках Сибири. / М.З. Цунц. – М., 1956. – 78с.
261978
   Великие стройки сталинской эпохи : Краткий рекомендательный указатель литературы. – Москва : Тип. Библиотеки им. В.И. Ленина, 1950. – 24 с.
261979
  Хотон Б. Великие тайны и загадки истории / Брайан Хотон. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2008. – 412, [3] с. : ил. – Алф. указ.: с. 151-409. – Библиогр.: с. 386-403. – ISBN 978-966-343-882-5
261980
  Михайлов М.А. Великие тайны собачьей азбуки / М.А. Михайлов. – М, 1972. – 56с.
261981
  Карская Т.Я. Великие традиции русского классического театра / Т.Я. Карская. – Л., 1955. – 32с.
261982
  Бельчиков Н.Ф. Великие традиции русской классической литературы : стенограмма публичной лекции / Н.Ф. Бельчиков ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний, Ленинградское отд-ние. – Ленинград : [б. и.], 1953. – 36 с.
261983
  Семанов С.Н. Великие уроки / С.Н. Семанов. – М., 1979. – 48с.
261984
  Волгин В.П. Великие утописты / В.П. Волгин. – Москва, 1936. – 28с.
261985
  Кадыров А.А. Великие ученые-медики средневековья / А.А. Кадыров, У.Т. Саипов. – Ташкент, 1988. – 42с.
261986
   Великие ученые Средней Азии и казахстана (VIII-XIX вв.). – Алма-Ата, 1965. – 238с.
261987
  Блинников Л.В. Великие философы : словарь-справочник : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Л.В. Блинников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Логос, 1999. – 432 с. – ISBN 5-88439-027-0
261988
  Блинников Л.В. Великие философы : словарь-справочник для студ. высш. учеб. зав. / Л.В. Блинников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Логос, 2000. – 432 с. – ISBN 5-88439-027-0
261989
   Великие химики. – М., 1972. – 80с.
261990
  Манолов К. Великие химики / К. Манолов. – Москва : Мир
Т. 1. – 1976. – 451 с.
261991
  Манолов К. Великие химики / К. Манолов. – Москва : Мир
Т. 2. – 1976. – 413 с.
261992
  Манолов К.Р. Великие химики : в 2-х т. / К.Р. Манолов. – М.
Т. 1. – 1985. – 468с.
261993
  Манолов К.Р. Великие химики : в 2-х т. / К.Р. Манолов. – М.
Т. 2. – 1985. – 438с.
261994
  Манолов К.Р. Великие химики : в 2-х т. / К.Р. Манолов. – Москва : Мир
Т. 1. – 1986. – 467 с.
261995
  Манолов К.Р. Великие химики : в 2-х т. / К.Р. Манолов. – М.
Т. 2. – 1986. – 438с.
261996
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 56 : Брейгель Питер Старший. – 2004
261997
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 79 : Гейнсборо Томас. – 2005
261998
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 80 : Ватто Антуан. – 2005
261999
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 81 : Шарден Жан Батист Симеон. – 2005
262000
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 82 : Гварди Франческо. – 2005
<< На початок(–10)261262263264265266267268269270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,