Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>
250001
  Швець А.І. "Вельми цікавими були мої відносини до Драгоманова" (Наталія Кобринська та Михайло Драгоманов: вектори життєтворчості) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 4 (40) - 2017, 3 (47) - 2018. – С. 215-228. – (Слово). – ISSN 2304-7402


  "У статті на основі мемуарів та епістолярного матеріалу розглянуто життєтворчі взаємини Михайла Драгоманова та Наталії Кобринської".
250002
  Кахновіч В.А. "Вельмі ж мне надаела вайна за 4 гады…": до питання про виховну складову вивчення історії / В.А. Кахновіч, Н.О. Кахновіч // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 124-133. – ISSN 2307-5244


  "В статті порушується проблема виховного й дослідницького значення збору усних свідчень очевидців Другої світової війни для студентів вищих навчальних закладів (на прикладі Білоруського державного університету, Мінськ)."
250003
   "Венеціанка"сказала своє слово // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-21 грудня (№ 50)


  Висновок Венеціанської комісії щодо освітнього закону.
250004
  Глухов А.Г. "Вера во всемогущество знания" // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 66-70. – ISSN 1560-7968


  Илья Ильич Мечников-лауреат Нобелевской премии.
250005
  Олійник О. "Верба й калина" (притча) : поезія, притча // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 116-120
250006
  Ковальчук С.І. "Вербецькі товтри" ("Чотири кавалери") - заповідна зона Національного природного парку "Подільські Товтри" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 14-18 : фото
250007
  Міскавайг "Верблюди, які тікають, і собаки, які їх переймають" : скарбниця / Міскавайг, Абу"Алі та Хайан, ат-Таухіді Абу // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 173-185. – ISSN 0320 - 8370


  Абу"Алі Міскавайг - видатний арабський мислитель Х-ХІ ст. Він детально описав життя давніх слов"ян та похід русів на прикаспійській землі
250008
  Бреславська С. "Вервиця родоводу" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 88-93. – ISSN 08-68-4790-1
250009
  Золотарев В. "Вервольф": загадки "логова обортня" // Досье секретных служб. – Киев, 2001. – № 3. – С.38-42.
250010
   [Вельмин С.П. 1909 р.] // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 388 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
250011
  Гоголева Е. Велосипедная эпопея // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 8-12. – ISSN 0869-8171


  Приватний музей історії велосипедної справи в Росії
250012
   Велосипедный спорт. – Москва, 1966. – 256 с.
250013
   Велосипедный спорт. – М., 1967. – 400с.
250014
   Велосипедный спорт. – М., 1971. – 144с.
250015
   Велосипедный спорт. – М., 1972. – 159с.
250016
   Велосипедный спорт. Правила соревнований. – М.-Л., 1949. – 64с.
250017
   Велосипедный спорт. Правила соревнований. – М., 1956. – 63с.
250018
  Булгаков А.А. Велосипедный туризм для всех / А.А. Булгаков. – М., 1984. – 128с.
250019
  Дегтярьов М. Велосипедом по "Магдебурзькому праву" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 жовтня (№ 37). – С. 1, 15


  "Музей Магдебурзького права (стаціонарна виставка "До історії самоврядування в місті Києві") був влаштований наприкінці 1990-х у невеличкому одноповерховому будинку колишньої поштової станції на Подолі - на Поштовій площі. Це були часи, коли завдяки ...
250020
  Дудкін І. Велосипедом по Бродвею // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.14-21
250021
  Завірюхіна Марія Велосипедом по кризі : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 112-115
250022
  Миронов П.П. Велоспипедный спорт / П.П. Миронов. – М., 1956. – 407с.
250023
  Файнберг А.А. Велотреки : стихи / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1965. – 95 с.
250024
  Шестоперов Я. Велотуризм / Я. Шестоперов. – Х., 1931. – 47с.
250025
  Хаткевич Василий Велоэргометры на Эвересте : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 3
250026
  Балюнас В.М. Велта Лине / В.М. Балюнас, Н.Р. Войткевич. – М : Искусство, 1955. – 83 с.
250027
  Стоянов І.А. Велчев Велчо Петров (-болгарський літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 232. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
250028
  Жечев Н. Велчовата завера 1835 : исторически очерк / Н. Жечев. – София : Наука и изкуство, 1985. – 85, [2] с.
250029
  Іскорко-Гнатенко Вельбовець (Вельбівець) Г.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 54-55. – ISBN 978-617-7442-69-0
250030
  Бошицький Ю.Л. Вельмишановний Віталію Івановичу! // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 566-567. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
250031
  Фащенко В. Вельмишановний Михайле Кузьмовичу? // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 408-409. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
250032
  Бобыкина И.А. Вельмо Тормис / И.А. Бобыкина. – Москва : Советский композитор, 1989. – 256 с.
250033
  Кудрявцев Лев Вельможа - меценат із козаків // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 59-61. – ISSN 0130-7037
250034
   Вельтер Мечислав. Выставка произведений. – М., 1975. – 21с.
250035
  Короткий В.А. Вельямінов-Зернов Володимир Володимирович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 255. – ISBN 966-06-0393-2
250036
  Райх Б.Ф. Вена - Берлин - Москва - Берлин / Б.Ф. Райх. – Москва, 1972. – 455с.
250037
   Вена : сборник-путеводитель с планом города и планами музеев. – Москва : Образовательные экскурсии, 1911. – XI, [5], 422 с.
250038
  Ледовских С.И. Вена / С.И. Ледовских, И.Е. Рабинович. – Москва, 1959. – 61с.
250039
  Сененко М.С. Вена / М.С. Сененко. – Москва, 1970. – 223 с.
250040
  Скорина Артем Вена. Королевское наследие Европы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 1. – С. 62-65 : фото
250041
  Павлов Иван Вена. Отправляемся на бал / Павлов Иван, Акрышора Лидия // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 6. – С. 42-45 : фото
250042
   Венгеро-американские отношения. 19117-1960. – Будапешт, 1961. – 151с.
250043
   Венгерская Академия наук. – Будапешт : [б. в.], 1964. – 125 с.
250044
  Гусарова Т.П. Венгерская деревня конца XV - середины XVI века и крестьянская война 1541 года / Т.П. Гусарова. – М., 1990. – 86с.
250045
  Фехер Венгерская живопись XX века / Фехер, Жужа. – Будапешт : Корвина, 1973. – 24 с.. 48 ил.
250046
  Шама О. Венгерская зима в Украине. Двое венгерских ученых, побывавших в 1942 году в оккупированном Киеве, оставили записки о голодном городе, полном исторических богатств // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2021. – № 6 (326), 18 февраля 2021. – С. 54-58
250047
   Венгерская и западно-европейская графика ХІХ века. – Москва : Министерство культуры СССР, 1985. – 26 с.
250048
  Каллаи Д. Венгерская контрреволюция в освещении марксизма-ленинизма / Д. Каллаи. – Будапешт. – 37 с.
250049
  Стыкалин А.С. Венгерская культура в середине XX века / А.С. Стыкалин. – Москва, 1991. – 214 с.
250050
  Сидорова Наталия Венгерская кухня: две стороны одной медали // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 66-73 : фото
250051
  Шахова К.А. Венгерская литература 20-40-х годов 19 века : Автореф... Доктора филол.наук: 10.01.04 / Шахова К.А.; КГУ. – Киев, 1975. – 44л.
250052
  Шахова К.А. Венгерская литература 20-40-х годов XIX века : некоторые идейно-художественные проблемы / К.А. Шахова. – Киев : Вища школа изд. при КГУ, 1973. – 207 с. : ил. – Библиогр. в прим. : с. 201-206
250053
  Шахова Кира Александровна Венгерская литература 20-40-х годов ХІХ века. : Дис... доктор филолог.наук: 10.01.04 / Шахова Кира Александровна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1974. – 386, 21л. – Бібліогр.:л.1-21
250054
  Россиянов О.К. Венгерская литература просле 1917 года / О.К. Россиянов. – М, 1961. – 108с.
250055
  Фомин В.И. Венгерская народная армия / В.И. Фомин. – М, 1965. – 111с.
250056
  Кодай З. Венгерская народная музыка / З. Кодай. – Будапешт, 1961. – 186с.
250057
  Бодрин В.В. Венгерская Народная Республика / В.В. Бодрин. – Москва : Географгиз, 1952. – 96с. – (У карты мира)
250058
  Бодрин В.В. Венгерская Народная Республика : географический очерк / В.В. Бодрин. – Москва : Географгиз, 1955. – 80с. – (У карты мира)
250059
  Якимович Я.В. Венгерская Народная Республика / Я.В. Якимович. – М, 1960. – 171с.
250060
  Орлик И.И. Венгерская Народная Республика / И.И. Орлик. – Москва, 1962. – 87 с.
250061
   Венгерская Народная Республика. – Москва, 1968. – 280с.
250062
  Иванов К.И. Венгерская Народная Республика : справочник / К.И. Иванов, В.И. Пунтус. – Москва, 1974. – 112 с.
250063
   Венгерская Народная Республика. – М., 1975. – 198с.
250064
  Иванов К.И. Венгерская Народная Республика : Справочник / К.И. Иванов, В.И. Пунтус. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1980. – 111 с.
250065
   Венгерская Народная Республика : конституция и законодательные акты. – Москва : Прогресс, 1982. – 392 с.
250066
   Венгерская Народная Республика. – Москва : Наука, 1983. – 384с.
250067
  Пунтус В.И. Венгерская Народная Республика : Справочник / В.И. Пунтус, И.С. Савольский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 127с.
250068
  Лапоногов И.С. Венгерская народная. / И.С. Лапоногов. – М., 1955. – 128с.
250069
   Венгерская новелла. – М., 1965. – 668с.
250070
   Венгерская поэзия ХХ век. – М., 1982. – 558с.
250071
  Иллеш Б. Венгерская рапсодия / Б. Иллеш. – Москва, 1934. – 88 с.
250072
  Ковтун А.И. Венгерская рапсодия / А.И. Ковтун. – Симферополь, 1968. – 64с.
250073
   Венгерская революционная поэзия. – М.-Л., 1925. – 180 с.
250074
  Ботка Ф. Венгерская революционно-социалистическая литература в Советском Союзе. (Журнал и б-ка "Шарло эш калапач") 1929-1933 : Автореф... канд. филол.наук: / Ботка Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра истории рус. советской литературы. – М., 1968. – 14л.
250075
  Орлик И.И. Венгерская революция 1848-1849 годов и Россия // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 2. – С. 21-40. – ISSN 0130-3864
250076
  Андич Е. Венгерская советская республика // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – 177-210 с.
250077
  Кун Б. Венгерская советская республика 1919 года / Б. Кун. – Москва, 1959. – 62с.
250078
  Нежинский Л.Н. Венгерская советская республика 1919 года / Л.Н. Нежинский. – Москва, 1959. – 32с.
250079
  Николаенко К.А. Венгерская Советская республика 1919 года / К.А. Николаенко. – М, 1989. – 61с.
250080
  Лебов М.Ф. Венгерская советская республика 1919 года. / М.Ф. Лебов. – М., 1959. – 274с.
250081
  Липтаи Э. Венгерская Советская республика. / Э. Липтаи. – М., 1970. – 391с.
250082
   Венгерские авиалинии Malev // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 21
250083
  Репринцев Ф.С. Венгерские антифашисты в партизанской борьбе советского народа (1941-1944) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Репринцев Ф.С. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1966. – 17 с.
250084
   Венгерские военнопленные в СССР. Документы 1941-1953 гг. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – С. 282-318. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
250085
  Мокань А.А. Венгерские заимствования в мараморошском украинском диалекте Закарпатской области : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Мокань А.А. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1966. – 21 с.
250086
  Лизанец П.Н. Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья / П.Н. Лизанец. – Будапешт, 1976. – 683 с.
250087
  Йожа А. Венгерские интернационалисты в борьбе за победу Октября / А. Йожа. – Москва, 1977. – 384 с.
250088
  Держалюк Н.С. Венгерские интернационалисты в Великой Отечественной войне / Н.С. Держалюк. – К., 1985. – 127с.
250089
   Венгерские интернационалисты в Октябрьской революции и гражданской войне в СССР. – М.
1. – 1968. – 511с.
250090
   Венгерские интернационалисты в Октябрьской революции и гражданской войне в СССР. – М.
2. – 1968. – 515с.
250091
   Венгерские интернационалисты в Сибири и на Дальнем Востоке, 1817-1922 гг.. – М., 1980. – 300с.
250092
  Жилак А. Венгерские коммунистические группы в Советской России и их роль в создании Компартии Венгрии : Автореф... канд. ист.наук: / Жилак А.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 17л.
250093
   Венгерские математические олимпиады. – М., 1976. – 544с.
250094
   Венгерские народные сказки. – М., 1952. – 236с.
250095
   Венгерские народные сказки. – М., 1953. – 192с.
250096
   Венгерские народные сказки. – М., 1958. – 375с.
250097
   Венгерские новости // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 26-27


  Про І. Мегелу.
250098
  Унгвари К. Венгерские оккупационные войска на Украине в 1941-1942 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 52-58. – ISSN 2070-9773
250099
  Унгвари Кристиан Венгерские оккупационные войска на Украине в 1941-1942 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 56-62. – ISSN 2070-9773
250100
  Гагнидзе Джумбер Серапионович Венгерские переводчики и переводы "Витязь в тигровой шкуре" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гагнидзе Джумбер Серапионович; АН ГССР. Ин-т истори груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
250101
   Венгерские повести. – М., 1973. – 623с.
250102
   Венгерские повести. – Москва, 1979. – 415с.
250103
   Венгерские повести и рассказы. – М., 1953. – 472с.
250104
  Мегела И.П. Венгерские пролетарские писатели и советская литература 20-30-е гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Мегела И.П.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 21л.
250105
  Брутьо Я. Венгерские профсоюзы в период строительства социализма / Я. Брутьо. – М, 1962. – 72с.
250106
  Ровинский О. Венгерские рассказы / О. Ровинский. – Москва, 1946. – 232с.
250107
   Венгерские рассказы и повести. – М., 1950. – 323с.
250108
  Вайда Э. Венгерские растения / Э. Вайда. – Будапешт, 1956. – 49с.
250109
  Лебович М.Ф. Венгерские революции 1918-1919 гг. : Автореф... докт. ис.наук: / Лебович М. Ф.; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1959. – 45л.
250110
   Венгерские сказки. – М., 1989. – 414с.
250111
  Братенков Б.Г. Венгерские события 1956 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-24. – ISSN 0321-0626


  Революція в Угорщині 1956 р.
250112
  Птицын А.Н. Венгерские специалисты в Российской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 143-147. – ISSN 0042-8779


  С 1830 по 1914 год в Российскую империю переселилось 774 тысячи австро-венгерских граждан.
250113
  Ольт К. Венгерский бюджет на 1951 г. / К. Ольт, 1951. – 8с.
250114
  Олт К. Венгерский бюджет на 1952 г. / К. Олт, 1951. – 8с.
250115
  Лукницкий П.Н. Венгерский дневник / П.Н. Лукницкий. – Москва, 1973. – 253с.
250116
  Тер-Григорян Венгерский дневник / Тер-Григорян. – Москва : Известия, 1975. – 239 с.
250117
   Венгерский календарь 1950. – Харьков : Изд. Венгнрского бюллетеня, 1950. – с.
250118
  Кочубеевская Рита Венгерский коктейль : Города мира // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 10-21 : Фото
250119
  Йокаи М. Венгерский набоб / М. Йокаи. – Москва : Художественная литература, 1976. – 460 с.
250120
  Йокаи М. Венгерский набоб / М. Йокаи. – Москва, 1986. – 398с.
250121
  Йокаи М. Венгерский набоб / М. Йокаи. – Москва, 1988. – 448с.
250122
   Венгерский оперный театр, 1958. – 32с.
250123
   Венгерский политический детектив : сборник. – Москва : Радуга, 1988. – 496с.
250124
   Венгерский рассказ. – М., 1975. – 447с.
250125
   Венгерский статистический справочник. – Будапешт, 1973. – 328 с.
250126
   Венгерский статистический справочник 1974. – Будапешт, 1974. – 319с.
250127
   Венгерский статистический справочник 1975. – Будапешт, 1975. – 320с.
250128
   Венгерский статистический справочник 1976. – Будапешт, 1976. – 191с.
250129
   Венгерский статистический справочник 1979. – Будапешт, 1979. – 206с.
250130
  Шевченко Сергей Венгерский туризм. Успех приходит извне... И не только : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 74 : Фото
250131
   Венгерский юмор. – Л.-М., 1967. – 175с.
250132
  Балашша Й. Венгерский язык / Й. Балашша ; пер. с венгерского О.В. Громова; И.В. Салимона ; Ю.И. Шишмони ; ред., предисл. и примеч. К.Е. Майтинской. – Москва : Иноиздат, 1951. – 376 с.
250133
  Майтинская К.Е. Венгерский язык / К.Е. Майтинская. – Москва, 1955. – 304с.
250134
  Майтинская К.Е. Венгерский язык / К.Е. Майтинская. – М, 1959. – 227с.
250135
  Майтинская К.Е. Венгерский язык / К.Е. Майтинская. – М, 1960. – 376с.
250136
   Венгерско-русские литературные связи. – М., 1964. – 283с.
250137
  Куценко В.Л. Венгерско-русский военный словарь / В.Л. Куценко. – Москва, 1966. – 416с.
250138
  Фиошина Г.И. Венгерско-русский геолого-географический словарь / Г.И. Фиошина. – М, 1960. – 260с.
250139
  Сабо М. Венгерско-русский карманный словарь / М. Сабо. – Budapest, 1982. – 539с.
250140
  Зотов В.И. Венгерско-русский разговорник / В.И. Зотов, Бела Желицки. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Будапешт : Русский язык, 1989. – 267 с. – ISBN 5-200-00771-1
250141
  Желицки Б.И. Венгерско-русский разговорник туристов / Б.И. Желицки, В.И. Зотов. – М, 1979. – 232с.
250142
  Кахана М.Г. Венгерско-русский словарь / М.Г. Кахана. – Москва, 1946. – 383с.
250143
  Кахана М.Г. Венгерско-русский словарь : 27 000 слов / М.Г. Кахана; Под ред. К.Е. Майтинской. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1951. – 568с.
250144
  Кахана М.Г. Венгерско-русский словарь / М.Г. Кахана. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1959. – 856с.
250145
   Венгерско-русский словарь : 40000 слов. – Москва-Будапешт : Русский язык, 1974. – 871с.
250146
   Венгерско-русский словарь. – 2-е изд., стер. – Москва, 1987. – 871с.
250147
   Венгерско-хорватское соглашение 1868 года : Краткий исторический очерк и перевод с примечаниями : (Составлено по книге: Horn: Le Compromis de 1868 entre la Hongrie et la Croatie et celui de 1867 entre l"Autriche et la Hongrie) / [Переводчик А.И. Балабин указан в предисл.]. – Санкт-Петербург : Государственная тип., 1910. – 46 с.


  Пер.: Балабин, Александр Иванович
250148
   Венгерское административное право. – М., 1990. – 482с.
250149
  Трошин А.С. Венгерское кино: 70-80-е годы / А.С. Трошин. – М., 1986. – 47с.
250150
  Кешкень Э. Венгерское председательство и "Восточное партнерство" // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 62-66. – ISSN 0201-7083
250151
  Клинченко Т.В. Венгерское село : экономика, быт, культура, 60-80-е гг / Клинченко Т.В. ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев : Наукова думка, 1989. – 152, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 144-153
250152
  Лещух Р. Венглінський Іван Володимирович : до 100 річчя дня народження / Роман Лещух // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 45. – С. 137-141. – Бібліогр.: 51 назв. – ISSN 0131-2634


  Доктор геолого-мінералогічних наук, відомий український вчений, фахівець в галузі стратиграфії та мікропалеонтології неогенових відкладів південно-західного краю Східноєвропейської платформи, Передкарпатського та Закарпатського прогинів і складчастої ...
250153
  Астаф"єв О.Г. Венгреновська Марія Анатоліївна (- перекладачка, літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 236-237. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
250154
   Венгрия - Англия. – Будапешт, 1954. – 12с.
250155
  Липпай З. Венгрия : Краткий справочник / З. Липпай. – Москва, 1945. – 64с.
250156
  Власова Т.А. Венгрия / Т.А. Власова. – Москва : Географгиз, 1948. – 170с.
250157
  Петри Э. Венгрия / Э. Петри. – Будапешт, 1950. – 100с.
250158
   Венгрия : путеводитель. – Будапешт : Корвина, 1958. – 412с.
250159
  Печи М. Венгрия : Очерки физической и экономической географии / М. Печи, Б. Шарфалви. – Москва : Географгиз, 1962. – 316с.
250160
  Бодрин В.В. Венгрия / В.В. Бодрин. – 2-е изд. – Москва : ГУГК, 1966. – 27с. : карта 1: 750 000
250161
   Венгрия. – Будапешт, 1970. – 31с.
250162
   Венгрия. – Будапешт, 1970. – 212с.
250163
   Венгрия. – Будапешт, 1971. – 219с.
250164
   Венгрия. – Будапешт, 1976. – 268с.
250165
  Гинк К. Венгрия / К. Гинк. – Будапешт : Корвина, 1978. – 80 с.
250166
  Раскин Александр Петрович Венгрия : Рек.библиогр.указ. / Раскин Александр Петрович; ГПБ; Геогр.общ-во СССР; Об-во Сов-Венгр.дружбы; Под ред.: Н.В.Цапкина. – Москва : Книга, 1980. – 93с.
250167
  Гинк К. Венгрия : краски, пейзажи, города / К. Гинк; вступ. текст: И. Болдижара. – Будапешт : Корвина, 1981. – 63 с.
250168
  Марков Д.С. Венгрия / Д.С. Марков. – Москва : Мысль, 1990. – 128с. : ил. + карт. – (У карты мира)
250169
   Венгрия : Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 113-123 : Карта
250170
   Венгрия // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 2-3 : Карта
250171
  Гладких Евгений Венгрия // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
250172
  Шишелина Л. Венгрия : народ отправил олигархов на скамью оппозиции // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 3 (43). – С. 56-66. – ISSN 0201-7083
250173
   Венгрия 74. – Будапешт, 1974. – 287с.
250174
   Венгрия 75. – [Будапешт] : Паннония, 1975. – 215 с. : ил., табл.
250175
  Короткевич Г.Я. Венгрия в 1918-1953 годах : учебный материал / Г.Я. Короткевич. – Москва : [б. и.], 1953. – 62 с. – (Новейшая история / ВПШ при ЦК КПСС, Кафедра всеобщей истории)
250176
  Пушкаш А.И. Венгрия в годы второй мировой войны. : Автореф... Доктора ист.наук: / Пушкаш А.И.; АН СССР.Ин-т истории. – М, 1965. – 37л.
250177
  Пушкаш А.И. Венгрия в годы второй мировой войны. / А.И. Пушкаш. – М., 1966. – 528с.
250178
  Немеш Д. Венгрия в годы контрреволюции. 1919-1921. / Д. Немеш. – М., 1964. – 494с.
250179
  Крючков И.В. Венгрия и Балканы в 1911–1912 годах по донесениям генерального консульства России в Будапеште // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 3. – С. 41-50. – ISSN 0132-1366
250180
   Венгрия и вторая мировая война. – Москва, 1962. – 367с.
250181
  Мусатов В.Л. Венгрия и Румыния: два взгляда на "Пражскую весну" // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 32-42. – ISSN 0130-3864
250182
  Ягодовский Л.С. Венгрия на пути к развитому социализму / Л.С. Ягодовский. – М., 1977. – 64с.
250183
  Заволжский С.Г. Венгрия на пути к социализму. / С.Г. Заволжский. – М., 1955. – 72с.
250184
   Венгрия на пути строительства социализма. – Будапешт, 1960. – 96с.
250185
  Шевченко Сергей Венгрия подвела итоги : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 68 : Фото
250186
  Сергеева Елена Венгрия предлагает открыть себя заново : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 68-69 : Фото
250187
  Толкунов Н Л. Одинец Венгрия сегодня / Н Л. Одинец Толкунов. – М., 1957. – 72с.
250188
   Венгрия сегодня. – Будапешт, 1974. – 248с.
250189
   Венгрия сегодня. – Будапешт, 1975. – 208с.
250190
  Герасимов В.М. Венгрия сегодня / В.М. Герасимов, Г.А. Герасимова. – М., 1988. – 287с.
250191
  Волотов О.Г. Венгрия спустя четверть века после смены строя // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 69-87. – ISSN 0130-3864


  Авторы анализируют итоги коренных структурных преобразований в постсоциалистической Венгрии.
250192
  Кузьмин А. Венгрия уходит вправо // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 21 (1140). – С. 10-13. – ISSN 0234-1670
250193
   Венгрия. 1957. – Будапешт, 1957. – 32с.
250194
  Князева Елена Венгрия. Мясо для патриота // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 7/8/9 (2958). – С. 74-76 : фото
250195
  Глуховская Е. Венгрия. Новые пьесы 1987 года // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, И.К. Стаф, Е.В. Русакова. – Москва, 1989. – № 1 (81). – С. 9-21
250196
  Глуховская Е. Венгрия. Новые пьесы 1988 года // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Л.В. Барбашова. – Москва, 1989. – № 6 (86). – С. 60-80
250197
  Глуховская Л. Венгрия. Новые пьесы театрального сезона 1983 г. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Е.А. Загускина. – Москва, 1984. – № 4 (54). – С. 11-23
250198
  Агеев Кирилл Венгрия. Озеро Балатон : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 34-36 : Фото
250199
  Исакина Юлия Венгрия. Побег из Будапешта // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 54-57 : фото
250200
  Бодрин В.В. Венгрия. Чехословакия : географические справки / В.В. Бодрин. – Москва : Географгиз, 1957. – 30с. – (Страны Европы)
250201
  Мышков В.Н. Венгрия. Экономика и внешняя торговля / В.Н. Мышков. – М., 1956. – 160с.
250202
  Беднарский Владимир Венгрия/Польша. Будапешт VS Краков // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 80-83 : фото
250203
  Гусев В.Г. Венгрия: 30 лет борьбы за мир и социализм / В.Г. Гусев. – М, 1975. – 88с.
250204
  Кабыш Светлана Венгрия: активно развиваем медицинский туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 56-58 : фото. – ISSN 1998-8044
250205
  Шутова Наталья Венгрия: здоровье на воде : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 72 : Фото
250206
  Кабыш Светлана Венгрия: лечение и оздоровление как приоритет // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
250207
  Поляков А.В. Венгрия: проблемы и перспективы. / А.В. Поляков, М.А. Усиевич. – М. : Знание, 1990. – 64 с. – ISBN 5-07-001563-Х
250208
   Венгрия: развитие и размещение производительных сил. – М., 1978. – 302с.
250209
   Венгрия: Серый и скучный Будапешт // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 76-79 : фото
250210
  Шишелина Л. Венгрия: смена власти в ЕС и в Будапеште // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 67-78. – ISSN 0201-7083
250211
  Эрдейи И. Венгры в Лебедии. Материальная культура венгров 9-10 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Эрдейи И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1959. – 14л.
250212
   Венгры свои улицы почти не переименовывают // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 27. – С. 15. – ISSN 0234-1670
250213
  Руднев С.Н. Венд-раннекембрийский островодужный плагиогранитоидный магматизм Алтае-Саянской складчатой области и озерной зоны Западной Монголии (геохронологические, геохимические и изотопные данные) / С.Н. Руднев, В.П. Ковач, В.А. Пономарчук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1628-1647 : рис., табл. – библиогр.: с. 1644-1647. – ISSN 0016-7886
250214
  Руднев С.Н. Венд-раннепалеозойский гранитоидный магматизм Восточной Тувы / С.Н. Руднев, П.А. Серов, В.Ю. Киселева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 9. – С. 1572-1600 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1598-1600. – ISSN 0016-7886
250215
  Брангулис А.П. Венд и кембрий Латвии. Стратиграфия, литология и коллекторские свойства / А.П. Брангулис. – Рига : Зинатне, 1985. – 136с.
250216
   Венд Предъенисейского осадочного бассейна (юго-восток Западной Сибири) / Д.В. Гражданкин, А.Э. Конторович, В.А. Конторович, С.В. Сараев, Ю.Ф. Филиппов, А.С. Ефимов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 718-734 : рис. – Библиогр.: с. 731-734. – ISSN 0016-7886
250217
  Великанов В.А. Венд Украины / В.А. Великанов, Е.А. Асеева, М.А. Федонкин. – Киев : Наукова думка, 1983. – 162с.
250218
   Вендетта. – М., 1965. – 238с.
250219
  Павлов С.Е. Вендетта по-американски / С.Е. Павлов. – Минск, 1985. – 190с.
250220
  Ши Нил Вендетта по-африканськи : обряды долины Омо / Ши Нил, Олсон Рэнди // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 118-141 : Фото
250221
   Вендотениды Восточно-Европейской платформы. – Ленинград : Наука, 1988. – 144с.
250222
   Вендская пассивная континентальная окраина юга Сибирской платформы: геохимические, изотопные (Sr, Sm-Nd) свидетельства, данные U-Pb датирования LA-ISP-MS детритовых цирконов / Е.Ф. Летникова, А.Б. Кузнецов, И.А. Вишневская, С.В. Вещева, А.И. Прошенкин, Х. Джен // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1507-1529 : рис., табл. – библиогр.: с. 1527-1529. – ISSN 0016-7886
250223
   Вендская система : Историко-геологическое и палеонтологическое обоснование Відом. про відпов.: Отв. ред. Б.С. Соколов, А.Б. Ивановский Частина: Назва частини: Палеонтология. – Москва : Наука
Ч.1 : Палеонтология. – 1985. – 221с.
250224
   Вендская система : Историко-геологическое и палеонтологическое обоснование Відом. про відпов.: Отв. ред. Б.С. Соколов, М.А. Федонкин Частина: Ч.2 Назва частини: Стратиграфия и геологические процессы. – Москва : Наука
Ч.2. – 1985. – 238с.
250225
  Якобсон К.Э. Вендский комплекс Волыни и Подолии : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Якобсон К.Э.; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1964. – 18л.
250226
  Козак Д.Н. Венеди / Денис Козак; НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2008. – 470с. : 247 рис. – ISBN 978-966-02-4419-1


  У книзі підсумовано результати багаторічних археологічних досліджень пам"яток зубрицької культури, вперше відкритих автором у Подністров"ї та на Волині. Значна джерелознавча база дозволила висвітлити цілий спектр питань життєдіяльності зубрицьких ...
250227
  Левицкая Л.В. Венедикт Андреевич Хахлов : Библиографический указатель (к 100-летию университета) / Л.В. Левицкая; Томский гос. ун-т; Научная б-ка. – Томск, 1980. – 22с.
250228
  Гурович А.Б. Венедикт Беляков / А.Б. Гурович. – М., 1983. – 209с.
250229
  Дихтярь А.Б. Венедикт Ворожцов / А.Б. Дихтярь. – Москва, 1972. – 128с.
250230
  Гирич І. Венедикт М’якотін і українська історіографія // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 541-564
250231
   Венедикт Олександрович М"якотін : біобібліогр. покажчик / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд., авт. біогр. нарису: О. Новікова ; бібліографія: О. М"якотін, О. Новікова, А. Прахова ; відп. ред. О. Маврін]. – Київ : [б. в.], 2010. – 48, [2] с. – Бібліогр.: с. 44-47 та в прим. – ISBN 978-966-02-5707-8


  У пр. №3891BR напис: Дорогой Зинаиде Васильевне с наилучшими пожеланиями. 8.07.2010
250232
   Венедиктов Сергій Валентинович (1981) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С 77. – ISBN 978-966-933-054-3
250233
  Бовсунівська Т. Венелін (Гуца) Юрій Іванович (1802-1839) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 266-269. – ISBN 966-7825-40-Х
250234
  Барабашов Н.П. Венера / Н.П. Барабашов. – Москва : Советская Россия, 1961. – 40 с. : ил.
250235
  Вавилова І.Б. Венера (- друга за відстанню від Сонця планета Сонячної системи) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 239-240. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
250236
  Котенко М В. Венера в конце квартала / М В. Котенко. – Воронеж, 1978. – 143 с.
250237
  Захер-Мазох Леопольд Венера в мехах : Представление Захер-Мазоха/Делез Ж; Работы о мазохизме/Фрейд З. / Захер-Мазох Леопольд, фон. – Москва : Культура, 1992. – 379с. – ISBN 5-8334-0007-4
250238
  Фридман А. Венера в опале / А. Фридман. – Кишинев, 1956. – 78с.
250239
  Гумовська І. Венера із сковорідкою / І. Гумовська. – Київ, 1992. – 189с.
250240
  Алексеев В. Венера раскрывает тайны / В. АлексееВ, С.Н. Минчин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1975. – 96 с. : ил.
250241
  Курбановский А.А. Венера Советская // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 3. – С. 64-67. – ISSN 2073-9702


  Радянська жінка в образтворчому мистецтві
250242
  Шир Луна Венера, проходим! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 56 : фото
250243
   Венеру исследуют космические аппараты. – Москва : АПН, 1975. – 38 с.
250244
  Петренко Є. Венесуела - в дипломатичній ізоляції // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 5
250245
  Романюк В. Венесуела - квиток в одному напрямку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 червня (№ 104). – С. 3


  Які уроки треба винести Україні з боліварських експериментів у Латинській Америці.
250246
  Каспрук В. Венесуела на межі громадянської війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 5


  "Після більш ніж двох тижнів протестів Венесуела входить у нову смугу політичної напруги. Уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро демонструє високу готовність до репресивних дій для придушення народних виступів. Масові демонстрації в Каракасі та ...
250247
  Казелла Себастьяно Венесуела. Подих світу : У світі живого // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 106-110 : Фото
250248
  Пендраковська Саша Венесуела. Усе буде чотко! : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 62-72 : Фото
250249
  Красільчук В. Венесуела: to be or not to be // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 10-14. – ISSN 2663-2675
250250
  Петрів П. Венесуела: Китай вступає у гру // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 22). – С. 5
250251
  Каспрук В. Венесуела: настає час військових? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10 - 16 вересня (№ 32). – С. 5


  Намагаючись яким-завгодно чином зберегти свою владу, президент Венесуели Ніколас Мадуро дедалі більше важелів управління країною передає до рук військових. Так, недавно Мадуро поклав на генерала Владіміра Падріно Лопеса подвійну відповідальність. Тепер ...
250252
  Мартинов А. Венесуела: новий виток конфронтації // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 березня (№ 10/11). – С. 4


  "Попри загрозу арешту тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо повернувся на батьківщину. Він анонсував нові протести та зустріч з профспілками працівників державного сектора".
250253
  Карпрук В. Венесуела: рятуючись від боліваріанського соціалізму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 5


  "Боліваріанський експеримент над колись дуже успішною країною виявився провальним. Хоч у Венесуелі немає війни, бездарне правління наступника Уго Чавеса - президента Ніколаса Мадуро - призвело до того, що криза венесуельських біженців набула ...
250254
  Каспрук В. Венесуела: скинути кайдани "нафтосоціалізму" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 5


  "Венесуельський парламент оголосив президента Ніколаса Мадуро персоною, котра залишила посаду "через невиконання своїх обов"язків". Як повідомила венесуельська газета El Nacional, за таке рішення проголосували 106 депутатів зі 163, наділених ...
250255
  Савченко О. Венесуельська трясовина. Країна на порозі повномасштабної громадянської війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 4


  "Венесуела дедалі глибше грузне в трясовині внутрішньополітичної кризи, вирішити яку, очевидно, зможе тільки зброя. У країні дедалі вища ймовірність початку жорстокої громадянської війни. Не виключена й військова операція США. Лідер опозиції Хуан ...
250256
  Бєлоколос О. Венесуельський стрибок Кремля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 5


  "24 березня до Венесуели з Росії несподівано прибули два військово-транспортні літаки з групою військових і начебто гуманітарним вантажем. Росія явно намагається надати цій місії винятково мирного характеру. Так, "Рособоронекспорт" 29 лютого повідомив ...
250257
  Петренко Є. Венесуельці залишають країну // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 22 червня (№ 25/26). – С. 5
250258
  Вершинина А.М. Венесуэла / А.М. Вершинина. – Москва, 1976. – 56с.
250259
  Козлов Ю.К. Венесуэла / Ю.К. Козлов. – Москва : Мысль, 1976. – 148с.
250260
  Семенов В. Венесуэла в новом веке: итоги и перспективы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 5. – С. 73-82. – ISSN 0131-2227
250261
  Стрельцов А.А. Венесуэла в системе международных энергетических отношений // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 1 (6). – С. 120-139. – ISSN 2079-3359
250262
  Демушкина Е.В. Венесуэла после второй мировой войны 1945-1958 / Демушкина Е.В. ; АН СССР, Ин-т Латин. Америки. – Москва : Наука, 1969. – 239 с.
250263
  Дабагян Э. Венесуэла после Уго Чавеса // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 67-77. – ISSN 0131-2227
250264
  Брито Фигероа Федерико Венесуэла ХХ века / Брито Фигероа Федерико. – М., 1969. – 296с.
250265
  Козлов Ю.К. Венесуэла, устремленная в будущее / Ю.К. Козлов. – М, 1987. – 63с.
250266
  Шульц Роланд Венесуэла. Гений или сумасброд? : "Чокнутий? Кто, я?" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 62-72 : Фото. – ISSN 1029-5828
250267
   Венесуэла. Колумбия. Эквадор. Перу. Боливия. – Москва : ГУКК, 1962. – 41с. : карты
250268
  Никулин Андрей Венесуэла. Ломка после нефтяной иглы. Мохито за высоким забором / Никулин Андрей, Гандольфи Алессандро // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 86-98 : фото. – ISSN 1029-5828
250269
   Венесуэла. Экономика, политика, культура. – М., 1967. – 362с.
250270
  Дабагян Э.С. Венесуэла: основные вехи политического развития в ХХ веке // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 5. – С. 48-67. – ISSN 0130-3864
250271
   Венесуэла: тенденции экономического и социально-политического развития. – М., 1984. – 327с.
250272
  Сапожников К.Н. Венесуэла:репортаж с нейтральной полосы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / РАН, Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 35-60. – ISSN 044-748Х


  Країна за 9 років правління У. Чавеса
250273
  Вольский В.В. Венесуэла; Колумбия; Эквадор; Гвиана. / В.В. Вольский. – Москва, 1957. – 32с.
250274
  Нитобург Э.Л. Венесуэлла. / Э.Л. Нитобург. – М., 1959. – 80с.
250275
  Нитобург Э.Л. Венесуэлла. / Э.Л. Нитобург. – М., 1977. – 80с.
250276
  Муравьев Вячеслав Николаевич Венесуэльская буржуазия: структура, идеология, политика (на примере предпринимательских организаций) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Муравьев Вячеслав Николаевич; АН СССР. Ин-т Латинской Америки. – М., 1981. – 28л.
250277
   Венесуэльские рассказы. – Москва, 1962. – 199с.
250278
  Дабагян Э.С. Венесуэльско-кубинские отношения в исторической ретроспективе (1959-2000) // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.73-83. – ISSN 044-748Х
250279
  Левушкин А.И. Венец / А.И. Левушкин. – Архангельск, 1970. – 157с.
250280
  Колесникова М.В. Венец жизни: Повести. / М.В. Колесникова. – Москва, 1985. – 334с.
250281
  Михайловский М.И. Венец и похвала Св. Владимиру, Великому князю Киевскому, просветителю и преобразователю древней Руси : Ист. очерк религиозно-нравств., бытового и полит. состояния нашего Отечества и Государства от начал. времен до Ярослава Мудрого. (V в. до Р. Хр., 1015 г. после Р. Хр.) ... [в анот.] / Сост. смотритель Черниг. духовного училища, кандидат богословия Михаил Иванович Михайловский. – Чернигов : Тип. Губ. правл, 1888. – 78 с. – Отд. оттиск: Черниговские епархиальные известия. 1888, №№ 15, 16, 17


  : По поводу исполнившегося 15 июля 1888 года 900-лет. юбилея со времени крещения России св. великим князем Владимиром. На тит. л. дарственная надпись от автора 1888 г
250282
  Смертина Т.И. Венец из ярых пчел. / Т.И. Смертина. – М., 1986. – 171с.
250283
  Оутс Дж.К. Венец славы / Дж.К. Оутс. – Москва, 1986. – 251с.
250284
  Павлович А.И. Венец стихотворений о Александра Ив. Павловича / А.И. Павлович. – Ужгород, 1920. – 249с.
250285
  Маковецкая Л.В. Венец характера / Л.В. Маковецкая. – Симферополь, 1982. – 95с.
250286
  Гущин Е.В. Венец шевченковского творчества (размышления о Кобзаре) // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 60-62
250287
  Харт Г. Венецианец Марко Поло / Г. Харт. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 318с.
250288
   Венецианов. – Москва, 1976. – 3с.
250289
  Венецианов Венецианов : альбом / Венецианов; Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 28 с. – (Образ и цвет)
250290
  Машковцев Н.Г. Венецианов Алексей Гаврилович / Н.Г. Машковцев. – Москва-Л., 1944. – 18с.
250291
   Венецианов в письмах художников и воспоминаниях современников. – М.-Л., 1931. – 312с.
250292
   Венецианов и его школа. – Л., 1973. – 243с.
250293
   Венецианская живопись XVI - XVIII вв.. – Москва, 1962. – 2с.
250294
  Прусс И.Е. Венецианская живопись ХУШ века / И.Е. Прусс. – М., 1973. – 62с.
250295
   Венецианская живопись эпохи Возрождения. – Москва, 1956. – 17с.
250296
   Венецианская модница : Трофей. Кукла // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 108 : Іл.
250297
  Бочаров И.Н. Венецианская пушкиниана / И.Н. Бочаров, Ю.П. Глушакова. – Москва, 1982. – 63с.
250298
  Воробьева И.Г. Венецианская республика и югославянские земли в XV-XVII веках / И.Г. Воробьева. – Калинин, 1987. – 81 с.
250299
  Пиньятти Т. Венецианская школа: Альбом / Т. Пиньятти. – Москва, 1983. – 96с.
250300
  Димитров Б. Венециански документи за българската история през XVI - XVII век / Б. Димитров. – София, 1994. – 207 с.
250301
  Кузмин М. Венецианские безумцы : комедия М. Кузьмина. – Москва : Изд. А.М. Кожебаткина и В.В. Блинова, 1915. – 77 с., [22] карт ил.
250302
  Шекспир Уильям Венецианский купец : драма в 5 д. / соч. Шекспира; Пер. с англ. Василий Якимов. – Санкт-Петербург : Тип. Х. Гинце, 1833. – [4], 175 с.
250303
  Махно В. Венецианский лев. Об Иосифе Бродском // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2013. – № 9. – С. 221-230. – ISSN 0321-1878
250304
   Венецианское зеркало. – Москва : Русская книга. – (Библиотека русской фантастики). – ISBN 268-01034-4
Т.14 : Русская фантастическая проза 10-20-х годов ХХ века. – 1999. – 512с.
250305
  Чаянов А.В. Венецианское зеркало. : повести / А.В. Чаянов. – Москва : Современник, 1989. – 235 с. : портр. – (Из наследия). – ISBN 5-270-00465-8
250306
  Панова О.Б. Венецианское наследие И. Бродского. "Watermark" - размышление о творческом истоке и вечных ценностях культуры (аксиологический аспект исследования) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 7. – С. 88-92. – ISSN 2073-9702
250307
  Скарпо Т. Венеция - это рыба : документальная проза : путеводитель // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 208-255. – ISSN 1130-6545
250308
  Всеволжская С.Н. Венеция / С.Н. Всеволжская. – Ленинград, 1970. – 222 с.
250309
  Литвинцев Данил Венеция в камышах / Литвинцев Данил, Голубцов Алексей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 116-129 : фото. – ISSN 1029-5828
250310
  Кост Кристин Венеция в огне : И в огонь и в воду // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 20-22 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
250311
  Баранчеева И. Венеция между историей и сказкой // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 20-45. – ISSN 1812-867Х
250312
  Трестер Кристиан Венеция. Спасение утопающих. Тонущий город : город / Трестер Кристиан, Мюллер-Ельснер Хайнер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 90-101. – ISSN 1029-5828
250313
   Венеция: большой исход // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 32-33 : фото
250314
  Дерманович С. Венеціанська комісія не робить ультиматумів // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 34-35.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
250315
  Федорова А.Л. Венеціанська комісія та Україна: правові аспекти співпраці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 128-138. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню основних напрямів діяльності Венеціанської комісії, правових основ її створення та аналізу співпраці Комісії з Україною. Особлива увага приділяється розгляду документів, які були прийняті Комісією щодо України, та їх ...
250316
  Ільков О. Венеціанська Комісія та Україна: український шлях до демократії через право // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. Р. Кобець. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 6-52. – ISBN 978-617-7157-33-4
250317
   Венеціанська Комісія: дослідження законодавства про політичні партії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 89
250318
  Сом-Сердюкова Венеціанське Бієнале та український контекст // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 232-238. – ISBN 966-7021-96-3
250319
  Задорожний М.П. Венеціанський карнавал // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 3 (193). – С. 46-47 : фото
250320
  Сидоренко В. Венеціанські Бієнале і проблеми сучасного мистецтва в Україні // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 117-123. – ISBN 966-7021-87-4
250321
  Сидор О.В. Венеційська бієнале як форма реалізації українських культурних стратегій (кінець XIX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сидор Олег Вячеславович ; Нац. акад. мистецтв, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2015. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
250322
  Дорошенко К. Венеційська бієнале: за все хороше, проти всього поганого // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  "В Італії розпочала роботу найпрестижніша у світі виставка сучасного мистецтва - 57-ма Венеційська бієнале. "Куратором наступної Documenta і наступної Венеційської бієнале має бути мати Тереза", — гласить напис на саморобних, розмножених на ксероксі ...
250323
   Венеційська комісія прийняла аргументацію української сторони // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 грудня (№ 50/51). – С. 1
250324
  Дорошенко К. Венеційське шулерство. Проект від мистецького об"єднання "Відкрита група", що представляє Україну на Венеціанській бієнале-2019, дивує убозтвом зображальності та нечіткістю вираження // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 16


  ""Ранок. 9 травня. Венеція. Європа. Запам"ятайте. Це - час і місце для старту сміливого, амбітного, потужного мистецького проекту "Падаюча тінь "Мрії" на Сади Джардіні", в якому Україна опанує нову висоту. Літак "Мрія" з інформацією про українських ...
250325
  Кушнарьов Денис Венеційський кінофестиваль. Карнавал гламуру / Кушнарьов Денис, Середицький Олесь // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 94-97 : фото
250326
  Москаленко Леся Венеція у воді : Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 88-92 : Фото
250327
  Ташаєва Міла Венеція. Місто в масці // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 88-96 : фото
250328
  Котлярчук Андрій Венеція. Освідчення старій дамі : вояж-колекція / Котлярчук Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 24-37 : Фото
250329
  Сидоренко Віктор Венеція. Час маски : від свята до свята / Сидоренко Віктор, Казелли Себастьяно // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 26-34 : Фото
250330
  Махно В. Венеціянський лев: про Іосіфа Бродського // Шо : смотреть, слушать, читать : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2011. – № 3/4 (65/66) : Душа болит. – С. 2-9
250331
  Белецкий И.В. Вениамин Баснер / Белецкий И.В. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с., [1] ппортр. – (Молодые композиторы Советского Союза)
250332
   Вениамин Борисович Пинчук: Альбом. – Москва, 1988. – 142 с.
250333
  Кан С.И. Вениамин Григорьевич Богоров 1904-1971 / С.И. Кан, Г.В. Богоров, Л.В. Богоров. – Москва : Наука, 1989. – 222 с. – (Научно-библиографическая литература). – ISBN 5-02-005231-0
250334
  Кульбаева Н.И. Вениамин Иванов / Н.И. Кульбаева. – Йошкар-Ола, 1991. – 125 с.
250335
   Вениамин Иванович Цыганков.. – М., 1949. – 12с.
250336
  Малышев Г.Т. Вениамин Макарович : Повесть. / Г.Т. Малышев. – М., 1982. – 255с.
250337
   Вениамин Моисеевич Кельман. – Алма-Ата, 1985. – 51с.
250338
  Полян П.М. Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский, 1870-1942 / П.М. Полян. – Москва : Наука, 1989. – 125с.
250339
  Томова Д. Вениамин Тимофеевич Чисталов / Д. Томова. – Сыктывкар, 1964. – 24 с.
250340
  Лопшиц А.М. Вениамин Федорович Каган / А.М. Лопшиц, П.К. Рашевский. – М, 1969. – 44с.
250341
  Радовский М.И. Вениамин Франилин / М.И. Радовский. – Москва, 1965. – 307 с.
250342
  Корсунский П. Вениамин Франклин / П. Корсунский [псевд.]. – [Санкт-Петербург] : М.Н. Слепцова, 1903. – 84 с. : ил. – Без обл. и тит. л. – (Книжка за книжкой ; Кн. 59)
250343
  Радовский М.И. Вениамин Франклин и его связи с Россией / М.И. Радовский. – Москва, 1958. – 76 с.
250344
  Баландин Л.А. Вениамин Шалагинов / Л.А. Баландин. – Новосибирск, 1984. – 62с.
250345
  Солонська Н. Веніамін Кордт-організатор бібліотечної справи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 32-34. – ISSN 2076-9326


  В. Кордт впродовж 34 років завідував бібліотекою Університету св. Володимира (зараз Наукова бібліотека ім. М. Максимовича).
250346
  Шовкопляс Т.І. Веніамін Олександрович Кордт: сторінки життя : історіографія і персоналії / Т.І. Шовкопляс, А.Л. Герус // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 43-46 : Фото. – Бібліогр.: 9 назв
250347
  Слабошпицький Михайло Веніямін літературної сім"ї (Олекса Влизько на інші) : роман-ревю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 74-92
250348
  Слабошпицький М. Веніямін літературної сім"ї (Олекса Влизько та інші) : Два розділи з роману-ревю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 74-94.
250349
  Караваева А.А. Венозеленые листья / А.А. Караваева. – Москва, 1963. – 176с.
250350
  Глібчук Уляна Венозний полиск сливи : вірші // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 10. – С. 133-136
250351
   Венозний рефлюкс при гострому варикотромбофлебіті малої підшкірної вени / І В. Русин, В.В. Корсак, П.О. Болдіжар, М В. Лопіт, С.С. Сірчак // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 41-43. – ISSN 1727-0847
250352
  Лось Е.Я. Венок : стихи / Е.Я. Лось. – Москва : Советский писатель, 1973. – 150 с.
250353
  Богданович М. Венок : для ст. шк. возраста / Максим Богданович ; сост. и пер. с белорус. Б. Спринчана ; [худож. А.А. Лапицкая ]. – Минск : Юнацтва, 1991. – 125, [3] с. : ил.
250354
   Венок Врангелю : от общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. – Петроград : Типография Сириус, 1916. – 130 с.
250355
   Венок Гагарину. – М., 1984. – 109с.
250356
  Метич Н. Венок гор // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 92-107. – ISSN 1728-8568
250357
   Венок дружбы. – Минск, 1979. – 96с.
250358
   Венок Есенину. – Москва : Советская Россия, 1988. – 299 с.
250359
  Шоу Б. Венок из звезд : Сборник научно-фантастических произведений / Б. Шоу. – Москва : Мир, 1989. – 564с.
250360
  Деркаченко К. Венок их полыни / К. Деркаченко. – Алма-Ата, 1968. – 64с.
250361
   Венок Лермонтову. – Саратов, 1979. – 126с.
250362
   Венок Лермонтову. – 2-е изд., испр. и доп. – Саратов, 1984. – 150с.
250363
   Венок М.Ю. Лермонтову : Юбилейный сборник. – Москва ; Петроград : Изд. Т-ва "В,В. Думном, насл. бр. Салаевых", 1914. – 384 с., 1 портр.


  Содержание: Земля и небо в поэзии Лермонтова / Проф. П.Н. Сакулин. Поэтическая исповедь русского интеллигента 30-40 годов / Н.Я. Бродский. Поэзия одинокой души / И.М. Соловьев. Религия Лермонтова / С.В. Шувалов. Народные мотивы в поэзии Лермонтова / ...
250364
  Абрахамс П. Венок Майклу Удомо : роман / П. Абрахамс ; пер. с англ. В. Ефановой ; [послесл. А. Макрушина]. – Москва : Художественная литература, 1965. – 296 с. : ил.
250365
  Врангель Н.Н. Венок мертвым : Художественно-историческая статья / Н.Н. Врангель. – С.-Петербкрг : Типография Сириус, 1913. – 192 с.
250366
   Венок Н.В. Гоголю : Гоголь и время. – Харьков : Прапор, 1984. – 151 с.
250367
  Степанов В.А. Венок на волне / В.А. Степанов. – Москва, 1974. – 215с.
250368
  Степанов В.А. Венок на волне / В.А. Степанов. – Москва, 1984. – 110 с.
250369
  Степанов В.А. Венок на волне / В.А. Степанов. – Москва, 1989. – 221с.
250370
  Афанасьев Г.Е. Венок на гроб И.С. Тургенева : речи гг. Афанасьева, Борзаковского и Шостаковского, произнесенные в заседании Славянского Общества 18 сентября 1883 года. – Одесса : Тип. И.А. Зеленого, 1883. – [47] с. разд. паг. – отд. оттиск: Одесский вестник


  На обл. и на тит. л. надпись 1883 года
250371
   Венок на могилу Высокопреосвященного Митрополита Флавиана (4 ноября 1915 г.) : некролог / Издание Киево-Печерской Успенской Лавры под ред. проф.протоиерея Федора Титова. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св.Владимира Акц.Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1915. – 48 с.
250372
   Венок на могилу друга молодежи К.Ф. Казимира : (Чл. 1-й Гос. думы) : Сб. ст. под ред. В.А. Чаговца и С.И. Новаковского. – Киев : Тип. 2-й артели, 1911. – [4], 239 с., 25 л. ил., портр. : ил.
250373
   Венок на памятник Пушкину : Пушкинские дни в Москве, Петербурге и провинции : Адресы, телеграммы, приветствия, речи, чтения и стихи по поводу открытия памятника Пушкину. Отзывы печати о значении Пушкинского торжества. Пушкинская выставка в Москве. Новые данные о Пушкине. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитогр. А. Траншеля, 1880. – [2], III, [1], 354 с.


  Материалы, посвященные Пушкинскому празднику 1880 года, состоявшемуся в Москве в связи с открытием 6 июня памятника А.С. Пушкину на Тверском бульваре (скульптор А.М. Опекушин) На тит. л. печать: Петр Павлович Кудрявце И на посл. ст. печать маг.
250374
   Венок на свежую могилу в Бозе почив настоятеля Казанского собора Александра Алексеевича Лебедева : Извлечено из Церковного вестника №14 за 1898 г. – Санкт-Петербург : Типоргафия А.И.Лопухина, 1898. – 9 с.
250375
   Венок Некрасову. – Ярославль, 1977. – 95с.
250376
   Венок Неруде. – М., 1974. – 477с.
250377
  Михаилович Д. Венок Петрии / Д. Михаилович. – М, 1978. – 287с.
250378
   Венок поэту. – Баку, 1949. – 60с.
250379
   Венок поэту : [стихи сов. поэтов, посвященных М.Ю. Лермонтову] / сост. Л.И. Морозова. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1976. – 127 с. + 1 бр. (15 с., 9 х7.5 см). – Прилож.: Из последних стихов / М.Ю. Лермонтов. - Миниатюрное издание в суперобл.
250380
   Венок поэту. – Таллин, 1987. – 86с.
250381
   Венок Пушкину. – М., 1974. – 206с.
250382
   Венок Пушкину. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1987. – 256с.
250383
   Венок Пушкину. – М., 1987. – 46с.
250384
   Венок Роберту Бернсу. – М., 1964. – 116с.
250385
   Венок России Кобзарю. – М., 1989. – 319с.
250386
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 1. – 1983. – 751с.
250387
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 3. – 1983. – 606с.
250388
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 2. – 1984. – 623с.
250389
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 4 : Сталинградская битва. – 1984. – 591с.
250390
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 5. – 1984. – 591с.
250391
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 6. – 1985. – 655с.
250392
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 7. – 1985. – 607с.
250393
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 8. – 1985. – 607с.
250394
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 9. – 1985. – 574с.
250395
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 10. – 1986. – 621с.
250396
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 11. – 1986. – 638с.
250397
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 12. – 1986. – 732с.
250398
  Галуев А. Венок сонетов : стихи и поэмы / А. Галуев; пер. с осет. А.Лысова. – Москва : Советская Россия, 1972. – 96 с.
250399
  Солоухин В.А. Венок сонетов / В.А. Солоухин. – М, 1975. – 31с.
250400
  Солоухин В.А. Венок сонетов / В.А. Солоухин. – 3- изд. – М, 1976. – 60с.
250401
   Венок Токтогулу. – Фрунзе, 1964. – 144 с.
250402
   Венок Тредиаковскому. – Волгоград, 1976. – 104с.
250403
   Венок Тургеневу. – Одесса, 1919. – 104с.
250404
   Венок Чаренцу. Друзья, товарищи, современники о поэте. – Москва, 1967. – 70 с.
250405
   Венок Шопену. – М., 1989. – 276с.
250406
   Венок Шуберту. 1828-1929. – Москва, 1928. – 79 с.
250407
  Слободкин Г.С. Венская народная комедия 19 века / Г.С. Слободкин. – Москва : Искусство, 1985. – 223 с.
250408
  Константинопольский А.М. Венская партия / А.М. Константинопольский, В.Ф. Лепешкин. – Москва, 1989. – 173с.
250409
  Добровольский Л.П Венская педагогическая выставка 1903 г. : (Отчет о загранич. командировке) / Л. Добровольский. – Киев : Лито-тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1905. – 61 с.
250410
  Лийвес А. Венская почтовая марка : комедия в 3-х д. / А. Лийвес; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Москва, 1965. – 91 с.
250411
  Кудрявцева Е.П. Венская система международных отношений и ее крушение (1815-1854 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 88-106. – ISSN 0130-3864


  Венская система международных отношений просуществовала около 40 лет - дольше, чем любая другая. В статье анализируются отличительные черты, задачи и особенности сложившегося в результате решений, принятых на Венском конгрессе, нового политического ...
250412
  Носов Ю. Венские встречи под вальсы Штрауса / Ю. Носов, Т. Чистова // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670


  Подорож до Австрії
250413
  Савенок Г.М. Венские встречи. / Г.М. Савенок. – Москва, 1961. – 368с.
250414
  Савенок Г.М. Венские встречи. / Г.М. Савенок. – Ярославль, 1968. – 368с.
250415
  Володарский Э.Я. Венские каникулы / Э.Я. Володарский, В.С. Высоцкий. – Москва, 1989. – 127с.
250416
  Альшванг А. Венские классики. / А. Альшванг. – Москва, 1945. – 59с.
250417
  Змеевский А. Венские международные организации: потенциал модернизации для России и мира // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 8. – С. 62-70. – ISSN 0130-9625
250418
  Каменский Г.Е. Венские переговоры / Г.Е. Каменский. – М., 1985. – 89с.
250419
   Венский балет на льду "Сильвия". – М., 1958. – 32с.
250420
  Павлов Иван Венский вальс // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 38-43 : фото
250421
  Молок А.И. Венский конгресс и священный союз / А.И. Молок. – М., 1949. – 35с.
250422
  Мезенхеллер Матиас Венский лузер. От демагогии до массовых убийств / Мезенхеллер Матиас, Залесский Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 128-137 : фото. – ISSN 1029-5828
250423
  Жеребин А.И. Венский модерн как утопия синтеза // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 147-150. – ISSN 0042-8744
250424
  Ташнадине Марик Клара Венский фарфор / Ташнадине Марик Клара; Перевод с венгерского М.Погань-Берталан. – Будапешт : Корвина, 1975. – 63c.,24л.илл. – ISBN 963 13 4414 2
250425
  Виноградов В.И. Вентиляторы электрических машин / В.И. Виноградов. – Ленинград, 1981. – 200 с.
250426
  Рысин С.А. Вентиляционные установки машиностроительных заводов. / С.А. Рысин. – 2-е изд. – М, 1960. – 704с.
250427
  Дубицкий Л.О. Вентиляция по способу инженера С.Я. Тимоховича, устроенная в Паталого-Анатомическом Институте Унив. св. Владимира / Л.О. Дубицкий, ассистент при кафедре гигиены в Университете Св. Владимира. – Киев : Типография Т-ва Просвещение, 1907. – 37 с. : табл.
250428
  Битколов Н.З. Вентиляция предприятий атомной промышленности / Н.З. Битколов. – Москва, 1984. – 152 с.
250429
  Крупчатников В.М. Вентиляция при работе с радиактивными веществами. / В.М. Крупчатников. – М., 1968. – 304с.
250430
  Крупчатников В.М. Вентиляция при работе с радиоактивными веществами / В.М. Крупчатников. – Москва, 1964. – 200с.
250431
  Рысин С.А. Вентиляция установки машиностроительных заводов. / С.А. Рысин. – 3-е изд. – М, 1964. – 704с.
250432
  Эльтерман В.М. Вентиляция химических производств / В.М. Эльтерман. – М, 1980. – 284с.
250433
  Демченко Г.В. Вентильний реактивний тяговий двигун із живленням від джерела постійного струму : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Демченко Г. В.; Дон. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 1999. – 19л.
250434
  Волков И.В. Вентильные источники реактивной мощности и регуляторы переменного напряжения / И.В. Волков, А.И. Чиженко. – Киев, 1994. – 169 с.
250435
  Парфенов Э.Е. Вентильные каскады. / Э.Е. Парфенов, В.А. Прозоров. – Л., 1968. – 91с.
250436
   Вентильные разрядники высокого напряжения. – Л., 1971. – 262с.
250437
  Фоменко В.А. Вентильные фотоэлементы на основе германия и кремния в пирометрии излучения : Автореф... канд. техн.наук: / Фоменко В.А.; Киевск. политехн. ин-т. – К., 1966. – 28л.
250438
  Ефименко Е.И. Вентильные электродвигатели / Е.И. Ефименко. – Чебоксары, 1991. – 24 с.
250439
   Вентильные электродвигатели малой мощности для промышленных роботов. – Л., 1988. – 182с.
250440
  Ивонин Ю. Венцель Антон Кауниц // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 27-50. – ISSN 0042-8779


  Австрійський державний канцлер в 1753-1792 рр., князь
250441
  Емельянов-Лукьянчиков Венценосная Уганда // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1 (618). – С. 71-76. – ISSN 0321-5075
250442
  Маурин Е. Венценосный раб.Кровавый пир.На обломках трона : Романы / Е. Маурин. – Харків : Прапор, 1995. – 351с. – (Историко-авнтюрний роман). – ISBN 5-7766-0186-Х;5-7766-0593-8
250443
  Лісова К. Венцківський Михайло Каспарович - лікар, учений, новатор / К. Лісова, І. Каліновська, П. Токар // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 4 (28). – С. 103-106. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Присвячено 125 річниці з дня народження.
250444
  Непорожня Н.О. Венцлова Антонас (- литовський письменник, перекладач, громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 244. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
250445
  Иванен А.В. Венцы / А.В. Иванен. – Л., 1987. – 63с.
250446
  Терещенко Алексей Венцы и венценосцы : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 114-121 : Фото
250447
  Краснова Елена Венцы природы // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 10-18 : Іл.
250448
  Логвиненко В.А. Венчание : роман / В.А. Логвиненко. – Москва, 1967. – 463 с.
250449
  Ильинский Н. Венчание и коронование русских государей на царство : краткий исторический очерк / сост. Н. Ильинский. – Москва : Изд. книгопрод. В. Абрамова, 1883. – 96 с. – Экз. деф., без. обл.
250450
  Нгути Ва Тхионго Венчание на кресте. / Нгути Ва Тхионго. – Москва, 1974. – 48с.
250451
  Петров Н.И. Венчание Русских Государей на царство начиная с царя Михаила Федоровича до Императора Александра III : с 217 рисунками. – вып. 3. – Санкт-Петербург : Издание Германа Гоппе, 1883. – 283 с.
250452
  Юнкер Готлиб Фридрих Вильгельм Венчанная надежда Российской империи в высокий праздник коронования всепресветлейшей державнейшей великой государыни Елисаветы Петровны императрицы и самодержицы всероссийской при публичном собрании Санктпетербургской Императорской Академии наук / Всерадостно и всеподданнейше в Санктпетербурге апреля 29 дня 1742 года стихами представленная от Готлоба Фридриха Вильгельма Юнкера.... ; с немецких российскими стихами перевел Михайло Ломоносов, Академии наук адъюнкт. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии наук, 1742. – 153 с.
250453
  Литвин І.В. Венчурна інфраструктура та її роль у розвитку малих інноваційних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 411-423. – ISSN 0321-0499
250454
  Литвин І.В. Венчурна організація як відкрита система та об"єкт управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 15-22. – ISSN 0321-0499
250455
   Венчурне інвестування в національній економіці: світові тенденції та українські перспективи / Р.Л. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, Д.О. Короткова, О.І. Харченко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 119-130.
250456
   Венчурне інвестування в національній економіці: світові тенденції та українські перспективи / Р.А. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, Д.О. Короткова, О.І. Харченко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 119-130. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюється сучасний стан венчурного бізнесу за рубежем та в Україні. Обгрунтовується економічний напрямок розвитку національної системи венчурного інвестування в умовах глобальної конкуренції. Розроблені пропозицій щодо оптимізації регулювання ...
250457
  Матей В.В. Венчурне інвестування в США: становлення, розвиток, сучасні тенденції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 100-105
250458
  Рижикова Н.І. Венчурне інвестування в Україні: реалії та перспективи // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 328-339. – (Економічні науки)
250459
  Кутрань К.В. Венчурне інвестування в умовах фінансової кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 14-16
250460
  Радзімовська С.Ф. Венчурне інвестування інноваційного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 101-103 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
250461
  Зянько В.В. Венчурне інвестування інноваційного розвитку національного господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Зянько Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 199, [3] арк. – Додатки: арк. 186-199, [3]. – Бібліогр.: арк. 167-185
250462
  Зянько В.В. Венчурне інвестування інноваційного розвитку національного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Зянько Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 27 назв
250463
  Замлинський В.А. Венчурне інвестування підприємств аграрної сфери // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 3 (28). – С. 32-37
250464
  Буряк Л.Д. Венчурне інвестування як інструмент фінансування інноваційного розвитку суб"єктів малого підприємництва / Л.Д. Буряк, А.М. Павліковський, Н.Л. Кремпова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуто сутність венчурного фінансування інноваційного розвитку суб"єктів малого підприємництва.
250465
  Слободчикова О.А. Венчурне інвестування як напрям інвестиційного забезпечення реструктуризації металургійних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 19, жовтень. – С. 100-103. – ISSN 2306-6814
250466
  Руденко В.В. Венчурне інвестування як фактор активізації інноваційної діяльності // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 131-138
250467
  Гайдук Л.А. Венчурне інвестування як чинник розвитку інновацій у сфері малого бізнесу // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 18-24
250468
  Сьомченков О.А. Венчурне інвестування: закордонний досвід та проблеми процесу в Україні / О.А. Сьомченков, О.А. Поліщук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 31-40. – (Економічні науки ; вип. 2 (88)). – ISSN 2306-4242
250469
  Зінченко О.А. Венчурне інвестування: проблеми розвитку в Україні і зарубіжний досвід // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 40. – С. 266-269. – ISSN 2075-4892
250470
  Нежиборець В. Венчурне інвестування: стан, проблеми. Закордонний досвід // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-60.
250471
  Шотік Т.М. Венчурне підприємництво як складова інноваційної інфраструктури // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 805-813. – ISSN 0321-0499
250472
  Чуліпа І. Венчурне підприємництво: об"єкти, суб"єкти та проблеми функціонування в сучасних умовах // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 24-27. – ISSN 2411-4014
250473
  Безугла В.О. Венчурне страхування як засіб мінімізації фінансових ризиків / В.О. Безугла, І.І. Постіл // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-37.
250474
  Бєліков О. Венчурне фінансування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 93-96
250475
  Диба М.І. Венчурне фінансування : навч. посібник / М.І. Диба, Ю.О. Гернего ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2021. – 141, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-141 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-000-000-0
250476
  Петрюк М.В. Венчурне фінансування АПК України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 109-110. – ISSN 2306-6806
250477
  Диба М.І. Венчурне фінансування в епоху зростання епідеміологічних ризиків / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 8 (309). – Бібліогр.: 21 назв.
250478
  Грига В.Ю. Венчурне фінансування в окремих регіонах України: оцінка підприємців / В.Ю. Грига, О.В. Красовська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 80-86. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
250479
  Нежиборець В. Венчурне фінансування в Україні: стан та перспективи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 74-79
250480
  Придибайло О.М. Венчурне фінансування і необхідність його впровадження в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 379-385
250481
  Притуляк Н.М. Венчурне фінансування інноваційної діяльності (теоретичний аспект) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 8, квітень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6814
250482
  Чужмир К. Венчурне фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 48-49. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
250483
  Данілов О.Д. Венчурне фінансування інноваційної діяльності в Україні: проблеми і перспективи / О.Д. Данілов, Т.В. Паєнтко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 92-97. – ISSN 2222-4459
250484
  Березовська Х. Венчурне фінансування малого підприємництва в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 31-36. – ISSN 2078-5860
250485
  Мазур І.М. Венчурне фінансування у нафтогазовидобуванні // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 2 (40). – С. 271-277
250486
  Третякова О.В. Венчурне фінансування як ефективний інструмент інноваційного розвитку країни / О.В. Третякова, В.М. Харабара, Р.І. Грешко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 18-23. – ISSN 2306-6814
250487
  Мельник О.І. Венчурне фінансування як фактор розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 33-40 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
250488
  Маєвська О.С. Венчурне фінансування як фактор формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 43-45. – ISBN 978-617-7069-02-6
250489
  Варналій З.С. Венчурне фінансування як форма інноваційно- інтеграційних зв"язків малих підприємств та корпорацій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 116-124. – ISBN 966-7958-13-2
250490
  Орлюк О. Венчурне фінансування: світова практика та вітчизняні реалії // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-67.
250491
  Татомир І.Л. Венчурний барометр ринку EdTech // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (285). – С. 89-102 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
250492
  Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Специфічні категорії", "Менеджмент та адміністрування" / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. – Київ : Знання, 2012. – 350, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 339-350. – ISBN 978-617-07-0013-1
250493
  Диба М.І. Венчурний бізнес в Україні та цифрові інноваційні хаби як інститут його розвитку / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (715). – С. 36-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2522-9303
250494
  Литвин І.В. Венчурний бізнес в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 186-191. – ISSN 0321-0499
250495
  Ковалишин П. Венчурний бізнес в Японії. Стан та перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 64-66. – ISSN 1810-3944
250496
  Ковалишин П. Венчурний бізнес у Китаї. Історія, специфіка та загальні тенденції // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 52-55. – ISSN 1810-3944
250497
  Ковалишин П. Венчурний бізнес у Китаї. Параметри та вплив на економіку // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 10. – С. 54-57. – ISSN 1810-3944
250498
  Варфоломаєєва В.О. Венчурний бізнес у сфері малого інноваційного підприємництва і форми його забезпечення : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 121-127. – Бібліогр.: 18 назв
250499
  Ковалишин П. Венчурний бізнес у США. Від кризи до кризи : нові інструменти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 69-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
250500
  Басова І. Венчурний капітал // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого ( )


  "... Історія, особливості та перспективи розвитку в Україні".
250501
  Єпіфанова І.Ю. Венчурний капітал в системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 92-95. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
250502
  Радзієвська Л.Ф. Венчурний капітал в Україні: фактори стабільного розвитку // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.22-25
250503
  Лапко О.О. Венчурний капітал к джерело фінансування інноваційного розвитку економіки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-42. – ISSN 1605-7988
250504
  Баюс Р. Венчурний капітал країн Вишеградської четвірки в період 2012–2014 років / Р. Баюс, Худакова Сташова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 8-12. – ISSN 1728-6220


  У статті аналізуються тенденції використання венчурного капіталу в країнах Вишеградської четвірки за видами та галузями промисловості в період 2012–2014 років. Автори вказують на різні аспекти венчурного фінансування в окремих країнах. Венчурний ...
250505
  Гарбар Ж.В. Венчурний капітал у контексті фінансування інноваційної діяльності / Ж.В. Гарбар, В.А. Гарбар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 19, жовтень. – С. 3-11. – ISSN 2306-6792
250506
  Макалюк І.В. Венчурний капітал як "фундамент" успішного стратапу / І.В. Макалюк, К.В. Задко // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 24-28. – ISSN 2415-3583
250507
  Бекля А. Венчурний капітал як джерело фінансування діяльності підприємств у Польщі та в світі / А. Бекля, Ст. Чая // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 179-188. – ISSN 1818-5754
250508
  Березовська О.А. Венчурний капітал як запорука успіху діяльності підприємств України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 6-15


  Розкрито особливості та перспективи розвитку венчурного фінансування інноваційного процесу. Обгрунтовано його роль та значення для подолання перешкод на шляху інноваційного розвитку економіки України, запропоновані шляхи удосконалення венчурного ...
250509
  Орлова-Курилова Венчурний капітал як необхідне джерело фінансування інноваційної діяльності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 75-79. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
250510
  Кривенко А.Е. Венчурний капітал як основа фінансування національних інноваційних проектів // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 112-113
250511
  Велика К.В. Венчурний капітал як фактор інноваційного розвитку економіки: зарубіжний досвід // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 170-175. – ISSN 2074-5354
250512
  Поручник А.М. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в України : Монографія / А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк; Київськ.нац.економ.ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000. – 172с. – ISBN 966-574-058-Х
250513
  Борсук А. Венчурні інвестиції як один із ефективних інструментів залучення іноземних інвестицій в економіку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 213-215
250514
  Лукашук О. Венчурні компанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 76-79
250515
  Кузьмін О.Є. Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 126-135. – ISSN 1993-6788
250516
  Кузьмін Олег Венчурні підприємства "spin-off та "spin-out" в системі підприємницької діяльності університетів / Кузьмін Олег, Литвин Ірина // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-98. – Бібліогр.: с. 86-90, 92, 96. – ISSN 1682-2366


  Піднімається проблема активізації інноваційної та наукової діяльності, підвищення ролі університетів у проведенні грунтовних наукових досліджень та комерціалізації їх результатів. Розглядається досвід розвинутих країн світу, зокрема США та Великої ...
250517
  Кузьмін О. Венчурні підприємства "spin-off" та "spin-out" в системі підприємницької діяльності університетів / О. Кузьмін, І. Литвин // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-98. – ISSN 1682-2366
250518
  Москвін С.О. Венчурні фонди інноваційного розвитку : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 89-96 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
250519
  Вірченко В.В. Венчурні фонди та їх роль у відтворенні інтелектуального капіталу // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 1 (16). – С. 114-123. – ISSN 2306-4994
250520
  Ройко М. Венчурні фонди у системі інвестиційного бізнесу // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2005. – № 12. – С. 13-14
250521
  Соломина Г. Венчурні фонди України як інвестиційний інститут // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 62-66. – ISSN 1728-9343
250522
  Череп А.В. Венчурні фонди як засіб акумулювання та розміщення венчурного капіталу: досвід України / А.В. Череп, В.О. Лігузова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 92-96
250523
   Венчурное предпринимательство // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 5. – С. 115-121. – ISSN 0042-8736
250524
  Эдемова А.Х. Венчурное предпринимательство и его развитие в Украине / А.Х. Эдемова, Г.Х. Аджимет // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 94-98
250525
  Тимонина М. Венчурное предпринимательство как форма интенсификации инновационной деятельности // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 127-135. – ISSN 0207-3676
250526
  Половинка Д.В. Венчурное финансирование: механизмы и этапы функционирования // Науковедение : научный журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С.62-81. – ISSN 1607-2979
250527
  Красовская О. Венчурный капитал: ошибки в трактовании и состояние дел в Украине : досвід / О. Красовская, В. Грига // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 75-77 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
250528
  Пасько І.В. Венюков Павло Миколайович (- геолог, палеонтолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 245. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
250529
   Венюков Павло Миколайович (1856-1916) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 68. – ISBN 978-966-439-754-1
250530
   Венюков Павло Миколайович (1856-1916) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 77-78. – ISBN 978-966-933-054-3
250531
  Слабошпицький М. Веньямін літературної сім"ї : проза // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 87-106. – ISSN 0208-0710
250532
  Слабошпицький М. Веньямін літературної сім"ї : Олекса Влизько та інші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 87-122. – ISSN 0208-0710
250533
  Слабошпицький М. Веньямін літературної сім"ї : Олекса Влизько та інші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 126-162. – ISSN 0208-0710
250534
  Каушутов А. Вепа внук Мергена : роман / А. Каушутов. – Москва, 1948. – 191 с.
250535
  Тименова Вепринське польодовикове озеро / Тименова. – Б.м. – С.1-16. – Окр.відбиток з: Труди Україн. Науково-Дослідчого Геологічного Інституту, т.2
250536
  Пулькин В.И. Вепсские напевы / В.И. Пулькин. – Петрозаводск, 1973. – 79с.
250537
  Пименов В Вепсы. Очерк этнической истории и генезиса культуры / В Пименов. – М.Л., 1965. – 264с.
250538
  Синицын Е.Л. Вера -- матери имя... / Е.Л. Синицын. – М., 1983. – 64с.
250539
  Тер-Аванесян Вера / Тер-Аванесян. – Москва : Искусство, 1964. – 87с.
250540
  Гущин И.Н. Вера : стихи / И.Н. Гущин. – Москва : Советский писатель, 1969. – 111с.
250541
  Рипс С.М. Вера : Страницы жизни В.К.Слуцкой / С.М. Рипс, Т.В. Куштевская. – Москва : Политиздат, 1991. – 94 с.
250542
  Наседкин В.А. Вера : Повести и рассказы. / В.А. Наседкин. – М., 1978. – 224с.
250543
   Вера Александровна Варсанофьева. – Сыктывкар, 1990. – 186с.
250544
  Сокольников М.П. Вера Александровна Орлова. / М.П. Сокольников. – Л., 1971. – 95с.
250545
  Никулин М.А. Вера Андреевна. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1974. – 187с.
250546
  Аралова В. Вера Аралова : [каталог] / В. Аралова ; Моск. отд. Союза художников РСФСР ; Всерос. театр. о-во. – Москва : [б. и.], 1967. – [26] с. репрод.
250547
  Державин К.Н. Вера Аркадьевна Мичурина-Самойлова / К.Н. Державин. – Москва-Л., 1948. – 44с.
250548
  Введенский А.И. Вера в бога, ее происхождение и основания : Полож. решение вопроса в связи с ист.-крит. изуч. его в текущем столетии / А. Введенский. – Москва : Унив. тип., 1891. – [2], IV, 466 с. – Из "Православ. обозрения", № 4-6, 9-12 за 1890 г. и № 1-3 за 1891 г.
250549
  Петрушенко В.Л. Вера в духовном мире личности. / В.Л. Петрушенко, Г.Н. Щербакова. – Львов, 1989. – 94с.
250550
  Шейнман М.М. Вера в дьявола в истории религии / М.М. Шейнман. – М, 1977. – 112с.
250551
   Вера в жизнь. – Москва, 1988. – 278 с.
250552
  Гулевич О.А. Вера в опасный мир как фактор отношения к аутгрупе / О.А. Гулевич, Н.В. Бебеничева
250553
  Долматовский Е.А. Вера в победу / Е.А. Долматовский. – Москва, 1944. – 126с.
250554
  Забаштанский В.Е. Вера в человека / В.Е. Забаштанский. – Москва, 1974. – 32с.
250555
  Плутник А.У. Вера в человека / А.У. Плутник. – М., 1983. – 127с.
250556
  Лондон Д. Вера в человека / Д. Лондон. – Магадан, 1985. – 320с.
250557
  Хлебникова В.В. Вера Владимировна Хлебникова / В.В. Хлебникова. – М., 1977. – 12с.
250558
  Глухов А.Г. Вера во всемогущество знания. Илья Мечников // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 6. – С. 53-56. – ISSN 1726-6726


  100 лет тому назад, в 1908 г., выдающийся русский ученый Илья Ильич Мечников был удостоен Нобелевской премии за открытия в области иммунитета. В связи с этим публикуется очерк А.Г. Глухова о роли книги в юные годы жизни этого замечательного человека.
250559
  Фролов Г.Н. Вера Волошина. / Г.Н. Фролов. – М, 1964. – 156с.
250560
  Фролов Г.Н. Вера Волошина. / Г.Н. Фролов. – М, 1976. – 287с.
250561
  Фролов Г.Н. Вера Волошина. Юрий Двужильный / Г.Н. Фролов. – Москва : Военное издательство, 1987. – 297 с.
250562
   Вера Зайцева, 1924-1983. – М., 1986. – 24с.
250563
  Светляков К. Вера Засулич // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 12. – С. 21-40


  Вера Ивановна Засулич (партийные и литературные псевдонимы - Велика, Велика Дмитриевна, Вера Ивановна, Иванов В., Карелин Н., Старшая сестра, Тётка, В. И. и др.; 1849-1919) - деятель российского и международного социалистического движения, народница, ...
250564
  Бутакова Е. Вера Засулич: во власти идеи // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 2 (42). – С. 66-84. – ISSN 1819-6268
250565
  Хенк Мальте Вера и власть / Хенк Мальте, Каши Эд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 112-125 : фото. – ISSN 1029-5828
250566
  Заздравнова О.И. Вера и знание как компоненты идеологии / О.И. Заздравнова, А.П. Заздравнов // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 8. – С. 393-399. – ISBN 978-966-2915-30-3
250567
  Степанова Е.А. Вера и неверие в эпоху секулярности: проблема адекватной интерпретации (размышления о книге Чарльза Тейлора "Эра секулярности") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 158-168. – ISSN 0042-8744
250568
  Алиева Б.А. Вера и разум / Б.А. Алиева. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1972. – 175 с.
250569
  Оренбург М.Ю. Вера и разум: перспективы компаративистской модели исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 41-54. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385


  В статье анализируется феномен нерелигиозной веры в появлении и развитии различных форм индивидуального и общественного сознания. Раскрыто значение понятия "нерелигиозная вера" в трудах профессора Д. М. Угриновича, рассмотрена проблема типологии ...
250570
   Вера Ивановна Запрягаева. – Душанбе : Дониш, 1982. – 68с. – (Материалы к библиографии ученых Таджикистана ; Вып. 20)
250571
   Вера Игнатьевна Мухина. – Москва : Советский художник, 1952. – 64 с. : ил.
250572
  Аболина Р.Я. Вера Игнатьевна Мухина / Р.Я. Аболина. – Москва : Искусство, 1954. – 85 с., [21] л. ил. – (Живопись. Скульптура. Графика. Монографии)
250573
  Воронова О.П. Вера Игнатьевна Мухина / О.П. Воронова. – Москва, 1976. – 190с.
250574
  Башинская И.А. Вера Игнатьевна Мухина, 1889-1953 / И.А. Башинская. – Л, 1987. – 71с.
250575
  Суздалев П.К. Вера Игнатьевна Мухина. / П.К. Суздалев. – М., 1981. – 168с.
250576
  Чванов М.А. Вера из бухты Сомнения / М.А. Чванов. – М., 1987. – 470с.
250577
  Алиева Б.А. Вера или знание? : пробл. соотношения веры и разума в мусульм. философии / Б.А. Алиева. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1988. – 126, [1] с.
250578
  Тер-Маркарян Вера Иллинична Тер-Макарян / Тер-Маркарян. – М., 1986. – 42с.
250579
  Гринберг И.Л. Вера Инбер / И.Л. Гринберг. – Москва : Советский писатель, 1961. – 195 с.
250580
  Мавринский И.И. Вера как априорное условие действия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 19-23. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
250581
  Райкова Л.М. Вера как онтологическое условие субъективности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 90-94. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
250582
  Назаров А.Д. Вера как философско-социологическая проблема. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Назаров А.Д.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1977. – 18л.
250583
  Белова А.И. Вера Кузьмина : кат. выставки / сост. А.И. Белова ; авт. вступ. ст. Н.В. Иванов ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : МОСХ РСФСР, 1990. – [32] с. : ил.
250584
  Пронская Вера Лебедева / Пронская, (Бочкарева). – Ставрополь, 1953. – 296 с.
250585
   Вера Лотонина: Занавес. Гобелен. Декор. ткань. Эскизы / Лотонина, Выставка, Москва. работ., 1983. – М., 1983. – 14с.
250586
  Быкова Е.И. Вера Менчик / Е.И. Быкова. – М, 1957. – 169с.
250587
   Вера Михайловна Зайцева. Театрально-декорационное искусство, живопись, графика. – Л., 1975. – 14с.
250588
   Вера Мухар : графика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1990. – 31 с.
250589
  Воронов Н.В. Вера Мухина / Н.В. Воронов. – Москва, 1989. – 332с.
250590
  Суздалев П.К. Вера Мухина. / П.К. Суздалев. – М., 1971. – 526с.
250591
  Дурылин С.Н. Вера Николаевна Пашенная / С.Н. Дурылин. – Москва-Л., 1946. – 54с.
250592
   Вера Николаевна Пашенная. – М., 1949. – 12с.
250593
   Вера Николаевна Пашенная. – М., 1971. – 303с.
250594
  Орехова В.А. Вера Орехова / В.А. Орехова. – М., 1986. – 16с.
250595
  Володарский Ю. Вера Павлова: "Ранняя слава - это как водительские права" // Шо : : смотреть, слушать, читать / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2011. – № 7/8 (69/70) : Блокбастерко у пошуках національної кіноідеї. – С. 74-79
250596
  Богуславская З.Б. Вера Панова / З.Б. Богуславская. – М. : Художественная литература, 1963. – 208 с.
250597
  Тевекелян Д.В. Вера Панова / Д.В. Тевекелян. – Москва : Советская Россия, 1980. – 165 с.
250598
  Нинов А.А. Вера Панова. / А.А. Нинов. – Л., 1964. – 238 с.
250599
  Нинов А.А. Вера Панова: Жизнь / А.А. Нинов. – Л. : Советский писатель, 1980. – 475 с.
250600
  Литовченко Елена Вера Петрова: "Глобус-тур": "Мир намного больше, чем вы думаете" : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 26-28
250601
  Дубинянская Я. Вера Станиславского // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 4 (56). – С. 46-66. – ISSN 1819-6268
250602
  Зайчик И. Вера Таривердиева: "Все отношения Микаэла с женщинами заканчивались предательством" // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 168-195. – ISSN 1726-6084
250603
  Злуникин В.Г. Вера Терещенко / В.Г. Злуникин. – Курск, 1949. – 56с.
250604
   Вера Ульяны Лопаткиной // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 6. – С. 36-56
250605
   Вера Федоровна Матюх. – Москва, 1990. – 47с.
250606
  Федяевская В Вера Федяевская. Графика. Живопись : каталог выставки / В Федяевская. – Москва : Советский художник, 1991. – 36 с.
250607
  Матвеева И.Е. Вера Фигнер / И.Е. Матвеева. – М., 1961. – 72с.
250608
  Павлюченко Э.А. Вера Фигнер / Э.А. Павлюченко. – Москва, 1963. – 84с.
250609
  Кафанова Л.П. Вера Флёрова / Л.П. Кафанова. – Москва : Политиздат, 1971. – 120с.
250610
  Бобков С.Ф. Вера Хлебникова / С.Ф. Бобков. – М, 1987. – 183с.
250611
  Цимбал Г. Вера Холодная // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2008. – № 9. – С. 136-139.
250612
  Бороздин Михаил Вера Холодная : свет далекой звезды : часть II // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 3 (63). – С. 82-105. – ISSN 1812-867Х
250613
  Бороздин М. Вера Холодная : свет далекой звезды // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 2 (62). – С. 88-103. – ISSN 1812-867Х
250614
  Новиков И.Г. Вера Хоружая. (Очерк о жизни и деятельности пламенной коммунистки). / И.Г. Новиков. – М., 1962. – 255с.
250615
  Шенгенлия Вера Вера шенгелия о Facebook. Торчать на Фейсбуке // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 14
250616
  Шенгелия Вера Вера Шенгелия о врачах и английском языке. Второй неродной // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 14 : фото, рис.
250617
  Шенгелия Вера Вера Шенгелия о киборгах. Только не мой мозг // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 22
250618
  Макаренко В.П. Вера, власть и бюрократия / В.П. Макаренко. – Ростов -на-Дону, 1988. – 300с.
250619
  Джидарьян А.Е. Вера, надежда и любовь: оптимистическая триада чувств // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 6. – С. 5-18. – ISSN 0205-9592
250620
  Авдеенко А.О. Вера, Надежда, Любовь : повести, рассказы и очерки о войне / А.О. Авдеенко. – Москва : Воениздат, 1962. – 510 с., [1] л. портр. : портр.
250621
  Ершов Н.М. Вера, Надежда, Любовь / Н.М. Ершов. – М, 1964. – 253с.
250622
  Ершов Н.М. Вера, Надежда, Любовь / Н.М. Ершов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 256с.
250623
  Ершов Н.М. Вера, Надежда, Любовь : роман / Н.М. Ершов. – Москва : Современник, 1974. – 336с.
250624
  Соколов В.П. Вера, Надежда, Любовь. / В.П. Соколов. – Иркутск, 1977. – 45с.
250625
   Вера, суеверия и крестьянское хозяйство. – Ленинград : Госиздат, 1925. – 170 с. : ил.
250626
  Островой С.Г. Вера,Надежда,Любовь / С.Г. Островой. – Москва, 1971. – 192с.
250627
  Гликман И. Вера,религия и педагогика // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.32-37. – ISSN 0321-0383
250628
  Черемисин Б.П. Вера. / Б.П. Черемисин. – Нальчик, 1962. – 67с.
250629
  Лучутенко Л.Н. Вера. / Л.Н. Лучутенко. – Одесса, 1969. – 168с.
250630
  Рыбачик Н.А. Вера. Надежда. Любовь : немножко волшеб. история / Наталия Рыбачик. – Киев : Саммит-Книга, 2019. – 213, [2] с. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни!). – ISBN 978-966-986-073-6
250631
  Потиевский В.А. Вера: стихи. / В.А. Потиевский. – Петрозаводск, 1976. – 79с.
250632
  Дворецкий И.М. Веранда в лесу / И.М. Дворецкий. – Л., 1986. – 61с.
250633
  Мордвінцев В. Верба Ігор Володимирович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 169. – ISBN 96966-8060-04-0
250634
   Верба Ігор Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 68. – ISBN 978-966-439-754-1
250635
   Верба Ігор Володимирович // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 78. – ISBN 978-966-933-054-3
250636
  Мордвінцев В.М. Верба Ігор Володимирович (-історик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 245-246. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
250637
  Ковальчук О. Верба Ігор Володимирович [1962] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 49-50 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
250638
   Верба Лідія Георгіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 68-69. – ISBN 978-966-439-754-1
250639
   Верба Лідія Георгіївна // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 78. – ISBN 978-966-933-054-3
250640
  Терещенко М.І. Верба рясна / М.І. Терещенко. – Уфа, 1943. – 28 с.
250641
  Касьянова О. Верба Шевченка і дуб Сковороди // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 5 : фото


  У внутрішньому дворику КНУ імені Тараса Шевченка за ініціативи Ради ветеранів війни і праці університету та за участі самих ветеранів, проректора В.А. Бугрова, студентів-філологів та філософів висаджено пагін Шевченкової верби та священний дуб Григорія ...
250642
  Гончарук Т.Л. Вербализация бинарной оппозиции "верх-низ" в русском культурно-языковом пространстве : дис... канд. филол. наук: 10.02.02 / Гончарук Татьяна Леонидовна ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т филологии. – Киев, 2014. – 203 л. – Библиогр.: л. 182-203
250643
  Гончарук Т.Л. Вербализация бинарной оппозиции верх/низ в текстах заговоров // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 197-202
250644
  Николенко А.П. Вербализация грамматического субъекта как один из способов компрессии информации в англоязычном научном тексте экономического профиля // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 106-111
250645
  Теркулов В.И. Вербализация идиоматизированных сочетаний // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2004. – Вып. 4. – С. 18-21. – ISBN 966-594-623-4
250646
  Гуливец Н.А. Вербализация концептуального блока здоровый образ жизни в реалиях английской языковой картины мира // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 3 (15). – С. 5-15
250647
  Пироженко Ю.Н. Вербализация литературных прецедентных феноменов в еженедельнике "2000" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 122-125. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
250648
  Шведова М.А. Вербализация образных стереотипов восприятия времени в русском языке : Дис. ... канд.филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Шведова М.А.; КНУТШ, Ин-т филологии. – Киев, 2007. – 260л. – Библиогр.: л.210-260
250649
  Андреева И.А. Вербализация ориентационной метафоры горизонтали средствами английской локативной идиоматики // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 9-14
250650
  Паршук Н.В. Вербализация побудительной интенции в русском рекламном тексте : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Паршук Н.В.; КНУТШ, Ин-т филологии. – Киев, 2008. – 270л. – Библиогр.: л.238-270
250651
  Шилей Е.В. Вербализация притязаний целевой аудитории на примере наименований компаний Минска // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 137-145. – ISSN 2522-493X
250652
  Леонова А.Ю. Вербализация российско-украинских отношений: метафорические модели российского масс-медиа дискурса // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 148-151. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
250653
  Кушнир Наталия Александровна Вербализация чувственных интенций в русской диалогической речи (на материале коммуникативной ситуации "Объяснение в любви") : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.02 / Кушнир Н.А.; КНУТШ. – Киев, 2005. – 234л. – Библиогр.: л. 218 - 234
250654
  Сибгаева Ф.Р. Вербализация эмоций и чувств человека во фразеологии // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 158-164
250655
  Чикиль М.Ю. Вербализация этической оценки в текстах детской литературы советского периода // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 149-153
250656
  Головко О.Б. Вербализація мовного портрету сучасного іспанця // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 87-96. – Бібліогр.: Літ.: с. 95-96; 16 назв
250657
  Гошовська О.В. Вербалізатори базових диференційних когнітивних ознак концепту "віра" як складники асоціативного поля // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 42-46. – ISSN 2307-4558
250658
  Крупей Н.В. Вербалізація авторської маски "бравого солдата" в перекладі (на матеріалі уривків із "Дневника" Т. Шевченка в англомовному перекладі Джона Віра) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 260-265. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджується проблема вербалізації авторських масок в перекладі. Узагальнено підходи до проблеми визначення жанру щоденника, його основних характеристик і класифікацій. Обговорюються жанрові та мовні особливості "Щоденника" Т. Шевченка в ...
250659
  Агібалова Т.М. Вербалізація біблійного простору в мовотворчості Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми "Вавілонський полон") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 200-204. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті досліджуються лінгвостильові особливості вербалізації біблійного культуропростору в інтелектуальній парадигмі мовотворчості Лесі Українки. Аналізується мовно-естетичний потенціал афористичних висловів, що інтелектуалізують словесний корпус ...
250660
  Гончарук Т.Л. Вербалізація бінарної опозиції "верх-низ" у російському мовно-культурному просторі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Гончарук Тетяна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
250661
  Брик М.М. Вербалізація варіантів сприйняття образу Туреччини представниками російської та англійської лінгвокультур (на матеріалі романів письменників-білінгвів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Брик Марина Мурманівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
250662
  Глібчук Н.М. Вербалізація вигуків та звуконаслідувальних слів у площині функціональної омонімії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – C. 63-75. – (Серія філологічна ; вип. 72). – ISSN 2078-5119
250663
  Голобородько Я. Вербалізація вічності: філософемні інкрустації Ліни Костенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 111-117. – ISSN 0236-1477
250664
  Смирнова М.С. Вербалізація дискурсивної стратегії релігійної ідентифікації у православній проповіді ХХ століття // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 141-145. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
250665
  Літинська Н.В. Вербалізація домінантних рис італійського національного характеру // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 376-385


  Стаття присвячена аналізу деяких потрактувань поняття "національний характер" у сучасній лінгвістиці, дослідженню домінантних рис італійського національного характеру, об"єктивованих лексемами arte d"arrangiarsi, dolce far niente та furbizia, ...
250666
  Сметана І.І. Вербалізація екзистенційного мотиву смерті в поетичній картині світу В. Свідзінського: семантико-синтаксичний аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 110-114. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
250667
  Осіпова Т.Ф. Вербалізація експресивного компоненту емоцій у гендерних комунікативних стратегіях кокетства, загравання, флірту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 245-253. – ISSN 2309-1797


  У статті викладено результати дослідження гендерного аспекту експресивного компоненту емоції, що репрезентується невербальними засобами комунікації, омовленими фразеологічними одиницями та іншими мовними елементами, що функціонують в тексті, ...
250668
  Кальченко Т.Ю. Вербалізація елементів національної пам"яті в українській мовній картині світу (на матеріалі поетичного тексту) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 47-51. – ISSN 2307-4558
250669
  Колегаєва І.М. Вербалізація емотивної невербалістики в англомовних словниках і текстах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 57-62. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
250670
  Жох І. Вербалізація емоції гніву у фразеологічних одиницях іспанської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 22-26. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
250671
  Бойко Н. Вербалізація емоцій в українській мові: семантичний аспект // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 26-33. – Бібліогр.: Літ.: с 33; 7 п. – ISSN 0320-3077
250672
  Торба С.А. Вербалізація емоційного концепту "любов" у мовній картині світу українця XVI-XVII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 127-133. – Bibliogr.: Літ.: с.133; 12 п.


  Досліджено вербалізацію емоційного концепту "любов" у староукраїнській літературній мові кінця 16-17 ст., простежено динаміку його розвитку порівняно з попереднім періодом 10-14, з"ясовано особливості мовної картини світу українця кінця 16-17 ...
250673
  Порожнюк А.Л. Вербалізація емоційного світу людини в художньому творі ("Persona grata" М. Коцюбинського) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 114-119
250674
  Кость І.Я. Вербалізація емоційного стану людини в українському прозовому тексті (на матеріалі творів Ірини Вільде) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 344-349
250675
  Амеліна Т.К. Вербалізація етичних концептів ДОБРОЧЕСНІСТЬ та ГУМАННІСТЬ у китайській фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 22-30


  У статті розглядається вербалізація морально-етичних концептів конфуціанської доктрини ДОБРОЧЕСНІСТЬ та ГУМАННІСТЬ у фразеологічному фонді китайської мови та їх вплив на становлення морально-етичних норм китайського суспільства. В статье ...
250676
  Пилипчук Т.В. Вербалізація етнічного стереотипу "індієць" у комедійних шоу Рассела Пітерза // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 45-57


  У статті описаноо зміст поняття етнічного стереотипу та розглянуто лексичні засоби його вираження для відображення стереотипних рис індійців у комедійних шоу. В статье рассматривается содержание понятия этнического стереотипа, а также анализируются ...
250677
  Помирча С.В. Вербалізація етнопсихічного архетипу "віра" в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." / С.В. Помирча, Т.В. Полякова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 159-164. – ISSN 2312-0665
250678
  Помирча С.В. Вербалізація етнопсихічного архетипу "воля" в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." / С.В. Помирча, Н.О. Карпенко, О.А. Малахова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 134-139
250679
  Соломаха А.В. Вербалізація етнореалій в сучасній німецькій мові // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 67-71. – (Філологічні науки)
250680
  Вихор В.Г. Вербалізація жіночих портретів у збірці "В сяйві мрій" Миколи Вороного // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 39-44. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
250681
  Вихор В.Г. Вербалізація жіночих портретів у збірці "В сяйві мрій" Миколи Вороного // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 39-44. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
250682
  Тарасюк І.В. Вербалізація ігрових тактик у фразеологічних одиницях французької та української мов // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 213-216
250683
  Бойко Т.В. Вербалізація ідейного компонента семантичної структури лінгвокультурного концепту MINNE\ КОХАННЯ ( на матеріалі лірики німецьких мінезингерів XII-XIV століть) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 134-140


  Стаття присвячена вербалізації ідейного компонента семантичної структури концепту MINNE / КОХАННЯ в ліриці мінезангу. На вербальному рівні ідейний компонент втілено в контекстах, де кон"юнктивними й афористичними засобами виражено ірраціональність, ...
250684
  Безугла Л.Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі / Л.Р. Безугла ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 332 с. – ISBN 978-966-623-468-4
250685
  Клименко Л.В. Вербалізація індивідуально-авторських складових прототипу СОБАКА у сучасній французькій літературі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 259-262


  У статті на матеріалі творів сучасних французьких авторів здійснюється аналіз індивідуально-авторських складових прототипу СОБАКА, виявляються пов"язані з ним стереотипові уявлення, що дозволяє розкрити асоціативні та оцінні смисли, властиві мовній ...
250686
  Пефтієва О.Ф. Вербалізація інтелектуальних якостей людини образними найменуваннями особи в англійській мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 143-147
250687
  Гнатковська О.М. Вербалізація інтенцій у Я-висловленнях сучасного наукового дискурсу // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 70-72
250688
  Пономаренко О. Вербалізація італійських етноспецифічних концептів у політичному та дипломатичному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-58. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про засади існування та самобутності національних мов, поняття етносу, їх взаємний вплив, а також про сукупність особливих ознак, притаманних певному народу як носієві етнокультури, та відображення цих ознак у мові й мовленні. ...
250689
  Болобан М.А. Вербалізація категорії часу в мові українських міфологічних казок // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 12-21. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто міру представленості в мові українських чарівних казок різнотипних вербалізаторів часу та їхні світоглядні конотації. В статье рассмотрено представление в языке украинских волшебных сказок разнотипных вербализаторов времени и их ...
250690
  Бондаренко Я.О. Вербалізація когнітивного дисонансу в сучасних американських кінотекстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 147-153


  У статті розглядається вербалізація когнітивного дисонансу в сучасних американських кінотекстах. Визначаються дискурсивні маркери стану когнітивного дисонансу. Аналізується концептуальне підгрунтя когнітивного дисонансу в сучасних американських ...
250691
  Лазер Т.В. Вербалізація комічного у великій прозі Луїджі Піранделло : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05, 03, 035 / Лазер Тарас Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 206 арк. – Бібліогр.: арк. 188-206
250692
  Лазер Т.В. Вербалізація комічного у великій прозі Луїджі Піранделло : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Лазер Тарас Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
250693
  Волощук І. Вербалізація комунікативної стратегії провокації у процесі інтерв"ю / І. Волощук, В. Рибалка // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4. – С. 58-64. – ISSN 2617-5339
250694
  Цимбал С.В. Вербалізація концептів простір і час у сучасній китайській мові (на матеріалі фразеологізмів чен"юй) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Цимбал Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2018. – 220 арк. – Додатки: арк. 197-220. – Бібліогр.: арк. 9-11, 179-196
250695
  Цимбал С.В. Вербалізація концептів простір і час у сучасній китайській мові (на матеріалі фразеологізмів чен"юй) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Цимбал Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
250696
  Голоюх Л.В. Вербалізація концептів простору в романах Й. Струцюка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 35-39. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
250697
  Яранцева О.І. Вербалізація концептів фортуна, фатум у "Моральних листах до Луцилія" Луція Аннея Сенеки молодшого // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 64-71


  У статті розглядаються особливості вживання концептів FORTUNA й FATUM Луцієм Аннеєм Сенекою Молодшим (бл. 5 р. до н. е. - 65 р. н. е.), філософом-стоїком пізньоримського періоду. Дослідження проведено на матеріалі "Моральних листів до Луцилія" в ...
250698
  Мельник Р. Вербалізація концептосистеми FLEIS, ARBEITSAMKEIT (старанність, працьовитість) у німецькомовній картині світу (на текстовому матеріалі ХVI століття) // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 109-113. – ISSN 2411-4146


  У статті в діахронічному аспекті розглянуто становлення суміжних концептів ARBEIT (ПРАЦЯ), ARBEITSAMKEIT (ПРАЦЬОВИТІСТЬ), FLEI? (СТАРАННІСТЬ) в складі концептосистеми FLEIS, ARBEITSAMKEIT (СТАРАННІСТЬ, ПРАЦЬОВИТІСТЬ) у німецькомовній картині світу. За ...
250699
  Чистяк Д.О. Вербалізація концептосистеми міфопоетичної космології в українській та бельгійській символістській поезії : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01, 10.02.05 / Чистяк Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2019. – 896 арк. – Додатки: арк. 584-896. – Бібліогр.: арк. 479-583
250700
  Чистяк Д.О. Вербалізація концептосистеми міфопоетичної космології в українській та бельгійській символістській поезії : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01, 10.02.05 / Чистяк Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 77 назв
250701
  Гринько О. Вербалізація концепту-архетипу FIRE в творах В. Голдінга // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 129-133. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
250702
  Жулінська М. Вербалізація концепту "HOUSING" англійськими неологізмами // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 76-81. – ISSN 2410-0927
250703
  Ткаченко Н.Д. Вербалізація концепту "Space" у казці Р. Кіплінга "How The Whale Got His Throat" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 426-434


  Стаття присвячена структурно-семантичним репрезентаціям концепту SPACE у казці Р. Кіплінга "How The Whale Got His Throat ". Досліджуються засоби когерентності та когезії, типи текстів, стилі мовлення, стилістичні засоби, лінгвальні та текстові функції, ...
250704
  Прохорова Н. Вербалізація концепту "TNVIRONMENT" у сучасній англійській мові // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 243-245. – (Бібліотека Інституту філології)
250705
  Ящук А.К. Вербалізація концепту "Батьківщина" в поезії М.Т. Рильського 1910-1929 та 1941-1950 рр. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 335-340


  У статті розглянуто два варіанти концепту БАТЬКІВЩИНА у творчості М.Т. Рильського 1910-1929 та 1941-1950 років. Показано структуру та зміст концептів. В статье рассмотрены два варианта концепта РОДИНА в творчестве М.Ф. Рыльского 1910-1929 и 1941-1950 ...
250706
  Піддубна Н. Вербалізація концепту "Бог" в епістолярному дискурсі Тараса Шевченка // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 127-131. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
250707
  Піддубна Н. Вербалізація концепту "Бог" у співомовках Степана Руданського // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 134-140. – ISSN 2413-0923
250708
  Мостова С.М. Вербалізація концепту "віра" в релігійному дискурсі Йосифа Сліпого // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 69 (2). – С. 50-63. – ISSN 2520-6397


  Досліджено концепт ВІРА, що має особливе місце та функціональне навантаження у світоглядній парадигмі Йосифа Сліпого. З’ясовано складники й текстотвірні засоби концепту, які репрезентуються вірою в Христа, вічного Бога, Божу волю, Боже провидіння, Божу ...
250709
  Баранська Л. Вербалізація концепту "гріх" у малій прозі Марії Матіос // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 5-14. – ISSN 2411-4758
250710
  Семенюк І.М. Вербалізація концепту "дім" у творчості Емілі Дікінсон / І.М. Семенюк, Гонсалєс-Муніс // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 260-263. – ISBN 978-617-7109-99-9
250711
  Гурська Д.В. Вербалізація концепту "доля" в романі Олега Чорногуза "Примхи долі" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 2, ч. 2. – С. 52-55. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
250712
  Кокоріна Я.В. Вербалізація концепту "жінка" в народнопісенній творчості // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 79-81. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
250713
  Милик О.В. Вербалізація концепту "здоров"я" в латинських пареміях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 514-522


  У статті розглядаються особливості вербалізації концепту ЗДОРОВ"Я в паремійних одиницях латинської мови, визначаються різнорівневі репрезентанти мовної об"єктивації концепту та його культурно-специфічні характеристики.
250714
  Пойнар Л. Вербалізація концепту "істинний шлях" у фразеологічних одиницях китайської мови чен"юй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-36. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Пропонується дослідження у сфері когнітивної лінгвістики. До уваги береться концепт "істинний шлях" та особливості його вербалізації у складі фразеологічних одиниць китайської мови "чен"юй". У роботі визначено та здійснено аналіз актуалізованих сем ...
250715
  Філатова О.О. Вербалізація концепту "комфорт" в англійській мові XX - XXI століть : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Філатова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 395 л. – Додатки: л. 224-395. – Бібліогр.: л. 190-223
250716
  Філатова О.О. Вербалізація концепту "комфорт", в англійській мові XX - XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Філатова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв.
250717
  Сокаль Г.І. Вербалізація концепту "краса людини" в текстах англомовної художньої літератури // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 75-78
250718
  Коловоротна Н. Вербалізація концепту "мовчання" в "Щоденнику" Олександра Довженка // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 132-139. – ISSN 2304-9383
250719
  Бутенко К. Вербалізація концепту "небо" у складі чен"юїв: діахронічний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 112-121


  Стаття присвячена дослідженню польової структури концепту «небо» у складі однієї з фразеологічних одиниць китайської мови – чен’юй. У дослідженні особлива увага надається тим семантичним компонентам концепту «небо», які зазнали найбільших змін у ...
250720
  Хайдемейєр В. Вербалізація концепту "політика та мораль" (на прикладі німецькомовної преси) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 61-64. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
250721
  Галаш Г. Вербалізація концепту "риба" в мові українських народних загадок і "Рибальських сонетів" Максима Рильського // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 204-210. – ISBN 978-2-919320-35-6
250722
  Фрасинюк Н.І. Вербалізація концепту "терпіння" в українській, російській та англійській мовах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Фрасинюк Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 223 л. – Додатки: л. 194-223. – Бібліогр.: л. 162-193
250723
  Гуменюк Н.Г. Вербалізація концепту "Україна" в англомовних ЗМІ періоду 2015-2018 рр. / Н.Г. Гуменюк, О.А. Шабас // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 106-115. – ISSN 2227-2844


  "Робота присвячена розгляду способів вербалізації концепту "Україна" в англомовних засобах масової комунікації за період 2015-2018 років. Розглянуто концепт "Україна" як польова структура, яка має домінанту та периферію. Запропоновано розгляд способів ...
250724
  Білецька В.С. Вербалізація концепту "Україна" в сучасних англомовних ЗМІ // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 83-95. – ISSN BIB-ID 83558
250725
  Архіпова О.В. Вербалізація концепту "чоловік": гендерний аспект (на матеріалі антології сучасної української прози "Декамерон”) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 132-139
250726
  Комарницька Т. Вербалізація концепту "Шлях" у військово-філософському трактаті "Хагакуре" і його роль у вираженні просторового, часового й духовного кодів японської лінгвокультури // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 60-69


  У статті на матеріалі трактату Ямамото Цунетомо "Хагакуре" проаналізовано концепт ШЛЯХ / [японська мова], визначено його ядро і приядерну зону, основні лексичні репрезентації та образні асоціації, а також продемонстровано його функціонування у ...
250727
  Літинська Н.В. Вербалізація концепту FAMIGLIA в італійській лінгвокультурі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 301-312


  Стаття присвячена лінгвокультурному аналізу концепту FAMIGLIA, дослідженню семантики мовних одиниць, що репрезентують даний концепт, складанню польової моделі концепту та фреймовому моделюванню концептополя “внутрішньосімейні стосунки”. Статья ...
250728
  Мікава Н.М. Вербалізація концепту HAIR в англомовній художній прозі // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (35). – C. 120-125. – ISSN 2307-4604
250729
  Близнюк Л.М. Вербалізація концепту HAUS як елемента німецькомовної картини світу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 309-313. – Bibliogr.: Літ.: с. 312-313; 23 назв. – ISSN 1729-360Х
250730
  Чаюк Т.А. Вербалізація концепту MONEY в сучасній британцькій дитячій літературі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 525-536


  У статті розглянуто шляхи вербалізації концепту MONEY в семантичному просторі текстів сучасної британської дитячої літератури. Виявлено ядерні і периферійні компоненти концепту MONEY. Шляхом когнітивної інтерпретації відповідних когнітивних ознак ...
250731
  Бублик Т.Є. Вербалізація концепту SOCIETY у медитативних притчах Е. де Мелло // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 72-78


  Статтю присвячено вивченню засобів вербалізації концепту SOCIETY у текстах медитативних притч. Досліджено особливості фреймової структури цього концепту, його понятійний, ціннісний та образний компоненти. Відповідно до отриманих результатів подано ...
250732
  Хант Г.О. Вербалізація концепту SPARSAMKEIT на матеріалі німецькомовних мас-медійних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 383-387


  У статті розглянуто особливості вербалізації німецького національно-маркованого фразеологічного концепту SPARSAMKEIT на матеріалі німецькомовних масмедійних текстів. Концепт, що аналізується, має безпосереднє відношення до мотиваційного рівня індивіда ...
250733
  Тищенко К.О. Вербалізація концепту VATAN/БАТЬКІВЩИНА в турецькій мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 ; 035 / Тищенко Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 203, [1] с. – Додатки: арк. 203-204. – Бібліогр.: арк. 5-6, 186-202
250734
  Тищенко К.О. Вербалізація концепту VATAN/БАТЬКІВЩИНА в турецькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Тищенко Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
250735
  Голощук С.Л. Вербалізація концепту бажання в англомовному спонукальному дискурсі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 8 (162). – C. 209-213
250736
  Тищенко К.О. Вербалізація концепту батьківщина/vatan у ліриці Мехмета Акіфа Ерсоя // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 282-294. – ISSN 2520-6397


  Предметом дослідження є вербалізація концепту БАТЬКІВЩИНА/VATAN у ліричній творчості Мехмета Акіфа Ерсоя, творця турецького державного гімну. Джерельну базу для дослідження склали вірші збірки "Safahat" ("Ступе- ні"), яка поєднує творчість поета ...
250737
  Тищенко К.О. Вербалізація концепту БАТЬКІВЩИНА/VATAN у поетичній творчості Неджипа Фазила Кисакюрека // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджується відображення концепту БАТЬКІВЩИНА/VATAN у поетичній творчості Неджипа Фазила Кисакюрека. Джерельну базу для опрацювання склала збірка Сile ("Страждання"). У результаті дослідження проаналізовано поетичну спадщину поета і ...
250738
  Ничаюк С.П. Вербалізація концепту власність в українській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 414-417


  У статті розглянуто особливості об"єктивації концепту ВЛАСНІСТЬ в українській мовній картині світу на матеріалі словників української мови. Автором були виявлені ядерні і периферійні семантичні компоненти досліджуваного концепту в українській ...
250739
  Масановець В. Вербалізація концепту гідність в українських перекладах роману Шарлоти Бронте "Джейн Ейр": способи відтворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 17-21. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817
250740
  Перепльотчикова С.Є. Вербалізація концепту ГНІВ у новогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 245-250
250741
  Черненко Н.А. Вербалізація концепту доброчесність у європейських лінгвокультурах (на матеріалі латинської, французької, англійської та української мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Черненко Ніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
250742
  Черненко Н.А. Вербалізація концепту доброчесність у європейських лінгвокультурах (на матеріалі латинської, французької, англійської та української мов) : : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Черненко Ніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 247 арк. – Додатки: арк. 245-247. – Бібліогр.: арк. 218-244
250743
  Жарікова Ю.В. Вербалізація концепту ЖІНКА у новогрецькій та українській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 417-422


  У статті розглянуто особливості вербалізації концепту ЖІНКА у новогрецькій та українській мовах. Наведено класифікацію, яка охоплює "Зовнішні характеристики людини", "Внутришні характеристики людини" та "Соціальні характеристики людини". Аналіз подано ...
250744
  Козирєв Є.В. Вербалізація концепту істина в українській та японській мовах // Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 21-23 берез. 2012 р., м. Київ / "Україна і світ: діалог мов та культур", міжнар. студ. наук.-практ. конф. – Київ : Вид. цент КНЛУ, 2012. – С. 104-106
250745
  Огаркова Ганна Анатоліївна Вербалізація концепту кохання в сучасній англійській мові: когнітивний та дискурсивний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.02.04 / Огаркова Г.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
250746
  Огаркова Ганна Анатоліївна Вербалізація концепту кохання в сучсаній англійській мові: когнітивний та дискурсивний аспекти : Дис. ... канд.філологічних наук:10.02.04 / Огаркова Г.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 221л. + Додатки: л.219-221. – Бібліогр.: л.212-218
250747
  Сівков І.В. Вербалізація концепту монархії в конституційних текстах країн арабського світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 333-342
250748
  Строкаль О. Вербалізація концепту НАРОД у поезії Олексія Довгого // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (50). – С. – ISSN 0320-3077
250749
  Лазер-Паньків Вербалізація концепту неможливе у давньогрецьких приказках // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 423-429


  У статті представлені результати дослідження особливостей вербалізації концепту НЕМОЖЛИВЕ у давньогрецьких приказках. Особлива увага приділяється аналізу понятійної складової досліджуваного концепту. Групи приказок, утворених на основі метафоричного ...
250750
  Микитів Г.В. Вербалізація концепту Нижньої Наддніпрянщини в поезії В.А. Чабаненка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 245-249. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
250751
  Остапчук А. Вербалізація концепту руху в просторі в сучасній китайській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 1 (169). – С. 66-69
250752
  Фрасинюк Н.І. Вербалізація концепту терпіння в українській, російській та англійській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Фрасинюк Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
250753
  Кишеня Ю. Вербалізація концепту УКРАЇНА в англомовних промовах Президента України Петра Порошенка // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 8. – C. 137-142. – ISSN 2410-0927
250754
  Огар А.О. Вербалізація концепту Україна в художніх творах Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 120-124. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
250755
  Д"яконова О.В. Вербалізація концепту щастя в німецькій та українській лінгвокультурах (на матеріалі романтичної лірики першої половини XIX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 20-26


  На матеріалі романтичної поезії (перша половина ХІХ століття) здійснюється контрастивний аналіз вербалізацій концепту ЩАСТЯ в українській та німецькій лінгвокультурах у соціокультурному й філософському контексті. На материале романтической поэзии ...
250756
  Санталов М.І. Вербалізація концептуальних запозичень в сучасній китайській мові // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 161
250757
  Лавриненко С.Т. Вербалізація культурно-правової інформативності у баладах про сімейні конфлікти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 8-15


  У статті доведено, що українські балади про сімейні конфлікти відтворюють систему знаків народноправової інформативності, інтерпретація яких потребує застосування логіко-семантико-когнітивного підходу. В статье рассмотрены знаки правовой культуры, ...
250758
  Богдан С. Вербалізація лексичного регулятиву "Німеччина" в епістолярних текстах Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 23-38. – ISSN 2413-0923


  У статті розглянуто особливості функціонування лексичного регулятиву Німеччина як домінувального елемента в системі етнічних стереотипів епістолярних текстів Лесі Українки; акцентовано увагу на системі словесних засобів актуалізації номінативного поля, ...
250759
  Скрипник Ю.С. Вербалізація мегаконцепту ХВОРОБА в латинській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Скрипник Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
250760
  Скрипник Ю.С. Вербалізація мегаконцепту ХВОРОБА в латинській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14, 035 / Скрипник Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 227 арк. – Додатки: арк. 226-227. – Бібліогр.: арк. 192-225
250761
  Циганок І. Вербалізація мотиву долі у поезіях Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 240-245


  У статті описуються типи вербальних виявів однієї з домінантних контекстам доля у віршовому мовленні Т. Шевченка
250762
  Помирча С. Вербалізація назв одягу як виявлення етнопсихічних рис персонажів у романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 107-111. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
250763
  Поворознюк С. Вербалізація національно-культурного простору в мові поеми Станіслава Бондаренка "Нічна розмова з Європою" // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 151-158. – ISSN 2413-0923
250764
  Карпова К.С. Вербалізація національно-специфічних концептів американського суспільства 20 - початку 21 століття : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Карпова К.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 259л. + Додатки: л.200-205. – Бібліогр.: л.206-259
250765
  Карпова К.С. Вербалізація національно-специфічних концептів американського суспільства 20 - початку 21 століття : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.04 / Карпова К.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
250766
  Борисова О.В. Вербалізація номінативних одиниць мови оригіналу у перекладі як засіб попередження інтерференції в мовленні англійською мовою студентів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 54-57
250767
  Шведова М.О. Вербалізація образних стереотипів сприйняття часу в російській мові : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.02 - російська мова / Шведова М. О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
250768
  Дягілєва Ж. Вербалізація образного складника концепту Freundschaft/дружба в німецькому художньому тексті // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 100-109. – ISSN 2304-9383
250769
  Черемська О.С. Вербалізація образу свободи у творчості Христі Алчевської / О.С. Черемська, О.В. Масло // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 85-90. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
250770
  Калєтнік А.А. Вербалізація парнаського кларизму у творчості київських неокласиків // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 8-12
250771
  Костусяк Н. Вербалізація поведінкових стереотипів в українській та польській фразеологічних картинах світу / Н. Костусяк, О. Приймачок // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – Вип. 13. – С. 72-83. – ISSN 2413-0923
250772
  Бордюк Л.В. Вербалізація позитивного мислення в американській організаційній культурі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 59-63. – ISBN 978-966-2303-00-1
250773
  Сивокозова Т. Вербалізація поняття "шлях руху" в староукраїнській мові XVII-XVIII ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 78-87. – ISSN 1682-3540
250774
  Бондаренко Я.О. Вербалізація психопатології персонажа в романі Стівена Кінга "Що впало, те пропало" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – C. 8-13. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
250775
  Сухенко В.Г. Вербалізація родинних образів у поетичних творах Дмитра Білоуса // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 308-315. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
250776
  Марчук Л.М. Вербалізація сакральних лексем в поезіях Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 269-273. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
250777
  Романова Н.В. Вербалізація семантики емоцій: експериментальний аспект (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – С. 25-32
250778
  Слухай Н. Вербалізація сенсорних прототипів у поетичній творчості Тараса Шевченка: колір і звук // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 236-246


  У статті висвітлені питання феноменології (форми, змісту, оцінності, образності) сенсорних прототипів у поетичній творчості Тараса Шевченка. З-поміж копоративних позицію прототипів посідають кольоропозначення гами "блакитний -синій - зелений", з-поміж ...
250779
  Марчук Л.М. Вербалізація символів в сучасній українській мові // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 31-32
250780
  Лавриненко С.Т. Вербалізація смислових контурів військового права в українських народних думах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 247-251


  У статті розглядаються вербалізації знаків мілітарної сфери народної юриспруденції, пов"язані з фольклорними уявленнями про військову діяльність. Аналіз засвідчує, що українські думи відтворили провідні риси правового кодексу козацької спільноти
250781
  Межжеріна Г.В. Вербалізація соціально-етичних портретів онуків і правнуків Володимира Мономаха в Київському літописі // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 201-211. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
250782
  Космеда Т.А. Вербалізація соціально-психологічного феномена медіаобразів у дискурсі сучасної українсько- й російськовної газети: актуалізація асоціативних зв"язків // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 1. – С. 89-102. – ISSN 2312-0665
250783
  Лемішка О.Я. Вербалізація соціального компонента концепту HEALTH (на матеріалі англійського інтернет дискурсу) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 419-426


  У статті досліджується вербалізація соціального компонента концепту HEALTH та визначаються основні джерела його лексичного поповнення. В статье исследуется вербализация социального компонента концепта HEALTH, а также определяются основные источники ...
250784
  Шарманова Н.М. Вербалізація соціокультурних стереотипів у фразеологічній картині світу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 56-60
250785
  Паршук Н.В. Вербалізація спонукальної інтенції у російському рекламному тексті : автореф. дис. ...канд. філол. наук : спец.: 10.02.02 - рос. мова / Паршук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
250786
  Бурак В.В. Вербалізація стереотипів родинної спорідненості в українській, польській та британській реалістичній прозі другої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Бурак Віра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
250787
  Колесник О.С. Вербалізація структурних елементів міфологічних просторів у динамиці: лінгвокультурний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 289-294
250788
  Палінська О. Вербалізація сфери інтимного в умовах гібридної ідентичності: Ольга Кобилянська та її багатомовний світ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 109-116. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
250789
  Лещук Ю. Вербалізація текстового концепту СМЕРТЬ у віршах Пауля Целана // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 30-34. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
250790
  Лавриненко С.Т. Вербалізація угод сфери господарювання в українських народних казках // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 378-390


  У статті представлено семантичну реконструкцію відтворених фольклорними текстами поглядів на договірну форму між людських взаємин. На матеріалі казок розглянуто мовні індексації угод сфери господарювання. В статье представлена семантическая ...
250791
  Чаюк Т.А. Вербалізація універсальних і національних концептів в англомовній дитячій літературі Великої Британії : дис. ... канд. [філол.] наук : 10.02.04, 035 / Чаюк Тетяна Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 262 арк. – Додатки: арк. 246-262. – Бібліогр.: арк. 6-7, 193-245 та в додатках: арк. 262
250792
  Чаюк Т.А. Вербалізація універсальних і національних концептів в англомовній дитячій літературі Великої Британії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Чаюк Тетяна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
250793
  Молькова Д.С. Вербалізація уявлень про жіночу вроду в давньогрецькій поезії класичної та еліністичної доби // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджено вербалізацію уявлень стародавніх греків про жіночу вроду у класичній та елліністичній поезії, визначено типові для давньогрецької поезії риси ідеальної зовнішності жінки, проаналізовано мовні засоби зображення жіночої краси у ...
250794
  Алєксєєва І.О. Вербалізація фрейму "Life script" та концепту "Social stratificatio" у збірці "Mother Goose"s Nursery Rhymes" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 3-9


  У статті подається аналіз мовних засобів, які вербалізують фрейм “LIFE SCRIPT” та концепт “SOCIAL STRATIFICATION” у збірці “Mother Goose’s Nursery Rhymes”. В статье предлагается анализ языковых средств, вербализующих фрейм “LIFE SCRIPT” и концепт ...
250795
  Левко О.В. Вербалізація християнської досконалості в епідейктичних промовах трьох святителів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 265-274
250796
  Слюніна О.В. Вербалізація художньо-семантичної сфери вогонь - жива істота як складника архетипного концепту вогонь у поезії П.М. Мовчана // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 112-117
250797
  Лещук Ю.В. Вербалізація художнього концепту ЛЮДИНА в ліриці Голокосту (на матеріалі поетичних творів Пауля Целана) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 73-77. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті йдеться про моделювання художнього концепту ЛЮДИНА в поетичних творах німецького письменника Пауля Целана. Автор трактує цей концепт як динамічну величину, семантичну структуру якої визначають зміни, що відбуваються і в суспільстві, і у ...
250798
  Кушнір Наталія Олександрівна Вербалізація чуттєвих інтенцій у російському діалогічному мовленні (на матеріалі комунікативної ситуації "Освідчення в коханні") : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Кушнір Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
250799
  Завгородня А. Вербалізація як один з найпродуктивніших способів словотвору німецької мови // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 177-180. – ISSN 2307-633Х
250800
  Смаглій В.М. Вербалізований концепт WORD/LANGUAGE/SPEECH в науковій та наївній картинах світу : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Смаглій Валерія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 27 назв
250801
  Вовк О.В. Вербаліка емоції жаху в англомовному мультимодальному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Вовк Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Борис Грінченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
250802
  Одрібець Наталія Василівна Вербальна будова груп автоморфізмів 2-адичного дерева : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Одрібець Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 119л. – Бібліогр.: л. 115 - 119
250803
  Одрібець Наталія Василівна Вербальна будова груп автоморфізмів 2-адичного дерева : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Одрібець Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
250804
  Онуфрієнко Г.С. Вербальна ввічливість як категорія міжкультурної комунікації / Г.С. Онуфрієнко, С.О. Хваткова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 54-66
250805
  Мочкош Я. Вербальна верифікація як метод криміналістичної тактики допиту // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 122-125. – ISSN 0132-1331
250806
  Павлушенко О. Вербальна експлікація концепту "час" в авторській картині світу Ліни Костенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 29-35. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1


  "Проаналізовано вербальне втілення концепту "час" у художній картині світу, створеній українською поетесою Ліною Костенко. Виявлено індивідуально-авторські концептуальні аспекти, що стали результатом сприйняття окремою особистістю фрагмента позамовної ...
250807
  М"яснянкіна Л. Вербальна інформація в телевізійній рекламі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 253-259. – Бібліогр.: Літ.: С. 258-259; 13 поз. – ISSN 2078-1911
250808
  Арістова Н.О. Вербальна креативність як показник сформованості професійної суб"єктивності майбутніх філологів / Н.О. Арістова, В.І. Ковальчук, О.В. Малихін // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 42-43
250809
  Павлов О. Вербальна магія українців : Наук.та навч.-метод.матеріали до курсів:фольклор,етнографія,звичаєве право,література,мовознавство.. / О. Павлов, Т. Полковенко, В. Фісун; Київський університет ім.Тараса Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 96с. – Бібліогр.: с.74-95. – (Бібліотека українця ; Вип. 1 ; Фолькльор. Етнографія. Звичаєве право). – ISBN 966-7419-1412
250810
  Климентова О.В. Вербальна маніпуляція у практиці культової діяльності // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 277-280
250811
  Благодєтєлєва Вербальна модель культурної людини для потреб застосування в економічній науці : економічна теорія та історія економічної думки / Благодєтєлєва, Вовк С.Л. - // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 4-10. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
250812
  Семашко Т.Ф. Вербальна об"єктивація поняттєвої сфери "перцептивне сприйняття" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 465-472


  Виходячи з того, що мова - це джерело пізнання навколишнього світу, а перцептивна лексика являє собою мовні форми, в яких відбувається об"єктивація цих знань, автор у пропонованій розвідці робить спробу визначити статус сенсорної лексики як ...
250813
  Коротич К. Вербальна презентація персонажа в драматичному творі (на матеріалі п"єси М. Кропивницького "Глитай, або ж павук") // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 40-47. – ISSN 0869-3595
250814
  Смущинська І.В. Вербальна реалізація авторських концептів як складова модальної структури художнього тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 210-214. – ISBN 966-581-295-5
250815
  Розмаріца І.О. Вербальна репрезентація концепту "CLIMATE CHANGE" в англомовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 440-447. – ISBN 966-581-388-9
250816
  Дацишин Х. Вербальна репрезентація концепту "гідність" як об"єкта дії (за матеріалами українськомовного сегмента Інтернету) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 147-155. – ISSN 2078-1911
250817
  Долусова Н.В. Вербальна репрезентація концепту "індустрія краси" в американських феміністських есе // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 305-309. – Бібліогр.: Літ.: с. 309; 8 п. – ISSN 1729-360Х
250818
  Коструба Н. Вербальна репрезентація концепту "таїнство" у мовній свідомості студентів / Н. Коструба, Ж. Вірна // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 1. – С. 149-167. – ISSN 2309-1797
250819
  Колмієць Н.В. Вербальна репрезентація концепту "фенікс" у фразеологізмах чен"юй китайської мови / Н.В. Колмієць, А.О. Петровська // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 56-61. – ISSN 2522-493Х
250820
  Фрасинюк Н.І. Вербальна репрезентація концепту patience в англомовному дискурсі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 529-533
250821
  Чумак В.В. Вербальна репрезентація концепту вода у новелістиці Григорія Косинки / В.В. Чумак, М.В. Сапун // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 321-328. – (Бібліотека Інституту філології)
250822
  Калько В. Вербальна репрезентація концепту серце в поетичному дискурсі Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 137-144. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770
250823
  Коцюба О.П. Вербальна репрезентація ментальних рис німецького народу у творчому доробку Йозефа Рота // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 312-319


  У статті виявлено лінгвальні засоби експлікації німецької ментальності в романах Йозефа Рота. В статье выявлены языковые средства экспликации немецкой ментальности в романах Йозефа Рота. The article deals with the lingual means of explication of ...
250824
  Шкіцька І.Ю. Вербальна репрезентація негативних реакцій на маніпулятивну тактику підвищення значимості співрозмовника // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 110-117


  У статті з урахуванням статусних, гендерних і вікових характеристик комунікантів досліджено мовний вияв негативних реакцій адресата на маніпуляцію шляхом позитивного оцінювання та вираження прихильності. Виявлено способи негативного реагування на ...
250825
  Клименко Н.О. Вербальна репрезентація образу батька на сторінках журналу "Хорошие родители" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті зроблено спробу відслідкувати способи вербальної репрезентації, визначити специфіку кон струювання, виокремити складові модернізованого образу батька, представленого на сторінках журналу "Хорошие родители". In the article the author tracks ...
250826
  Морошкіна Г.Ф. Вербальна репрезентація сенсорної концептосфери у мистецтвознавчому дискурсі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 109-113
250827
  Тарануха О. Вербальна специфіка темпоральності лекційного дискурсу // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 101-104
250828
  Климентова О.В. Вербальна сугестія сакральних текстів : (на матеріалі укр. молитов) / Климентова О.В. – Київ : [б. в.], 2011. – 371 с. – Бібліогр.: с. 347-370
250829
  Климентова О.В. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українськомовних молитов) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Климентова Олена Вадимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 460 л. – Бібліогр.: л. 406-460
250830
  Климентова О.В. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українськомовних молитов) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Климентова Олена Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 32 с. – Бібліогр. : 28 назв
250831
  Раду А.І. Вербальна та візуальна презентація культурологічних концептів у дискурсі корпоративної реклами // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 191-195. – ISBN 966-581-295-5
250832
  Гнатюк А.В. Вербальна та невербальна взаємодія співрозмовників у процесі комунікації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 387-391. – Бібліогр.: Літ.: с. 391; 9 п. – ISSN 1729-360Х
250833
  Олійник Л. Вербальна характеристика архітектора в трактаті Вітрувія "De architectura" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 213-218. – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано лексичні одиниці та фрагменти тексту трактату Вітрувія “De architectura”, які творять словесний портрет архітектора. Досліджено лексико-семантичні та стилістичні особливості мовних засобів, використаних для характеристики архітектора. ...
250834
  Нестеренко О.Є. Вербальне вираження гендерних упереджень у сучасних англомовних ЗМІ // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 210-216


  Стаття розглядає характерні особливості ґендерних упереджень та їх місце у загальній системі упереджень та певні стратегії та тактики їх вербальної реалізації у сучасних англомовних ЗМІ. Статья рассматривает характерные особенности гендерных ...
250835
  Дзюбенко О.М. Вербальне вираження концепту "навчання" (на матеріалі афористичного фонду "Моральних листів до Луцілія" Луція Аннея Сенеки) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 372-378


  Стаття присвячена висвітленню концепту НАВЧАННЯ в руслі антропоцентричної лінгвофілософської парадигми: досліджується афористичний фонд "Моральних листів до Луцілія" Луція Аннея Сенеки як виразник філософії освічених верств населення Риму І ст. У ...
250836
  Бєлова А.Д. Вербальне відображення концептосфери етносу: сучасний стан вивчення проблеми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 15-22. – ISBN 966-581-295-5
250837
  Макогон Г.Д. Вербальне втілення базових концептів у дискурсі гламуру (на прикладі англомовних електронних гляцевих видань) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 48-52. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
250838
  Вишневська Г. Вербальне втілення концепту "відьма" у творчій спадщині Тараса Шевченка та Олександра Олеся // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 205-212


  Статтю присвячено аналізу концепту "відьма" у творах Тараса Шевченка та Олександра Олеся. Виявлено основні смисли, що визначають його семантику в мовно-концептуальних картинах світу письменників. Робота виконана на аспекті когнітивної лінгвістики
250839
  Горбачова Н.І. Вербальне втілення статусних ролей службовців в американському кінодискурсі: лінгвопрагматичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Горбачова Надія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
250840
  Калашник Ю.І. Вербальне і невербальне в стилістико-синтаксичній організації оповідання Майка Йогансена "Списана спина" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 7-11. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
250841
  Кошелюк О. Вербальне та маргінальне: патологія комунікації в романі Ю. Іздрика "Воццек" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 84-94. – ISSN 2304-9383
250842
  Кісельова А. Вербальний імідж як чинник медіавпливу // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 140-142. – ISBN 978-966-553-924-7
250843
  Мамич М.В. Вербальний контент і лінгвокультурологічне наповнення тексту // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (78). – С. 18-32. – ISSN 1682-3540
250844
  Білоусов М.М. Вербальний менеджмент дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 34-43. – ISBN 966-7196-06-2
250845
  Федун Б.Я. Вербальний опис невербального вираження емоції "інтерес" : На матеріалі сучасної англійської мови // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 83-86. – ISSN 1729-360Х
250846
  Васейко Ю. Вербальний портрет жінки в оповіданнях Януша Вишневського // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 23-31. – ISSN 2311-5165
250847
  Теряєв Д.О. Вербальний ритм в концепції М. Калиновича й експериментально-фонетичне дослідження // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 299-303. – Бібліогр.: Літ.: с. 303; 14 п.


  Результати експерементально-фонетичного дослідження акустичної природи слова вставляється ієрархічна система вербального ритма. The hierarchical system of verbal rhythm is set on the basis of results of experimentally- phonetic research of ...
250848
  Сімович О.І. Вербальний символ в обрядовому контексті // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 93-96. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  В статті проаналізовано функціонування кількох вербальних символів у контексті обряду /ритуалу, у якому реалізується семантика символу. На вербальному рівні таким контекстом можна вважати відповідний текст. Здебільшого символічне значення тут ...
250849
  Молчанова Г.Г. Вербальний символ и маркетинговые коммуникативные стратегии текста // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 9-26. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
250850
  Голобородько Я. Вербальний скульптор доби // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 16-19


  Про життя і прозу Івана Григурка
250851
  Сірант А. Вербальний спосіб репрезентації концепту "спокута" у творчості письменників ІІ половини ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 322-326. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
250852
  Олійник О. Вербальний стиль мовлення прокурора — "золоте правило" спілкування з аудиторією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 116-121.
250853
  Бічуя Н. Вербальний супровід кольору // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 132-133. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790


  "Тарас Григорук пише вірші, коли малює. Правда, можна сказати інакше – малюючи, пише вірші. Слово супроводжує, очевидно, рух руки, снується довкола лінії на склі, полотні, графіці чи на скульптурі, набирає кольору зовсім іншого, аніж досі мало; втрачає ...
250854
  Василюк О.В. Вербальний та візуальний складники брендингу мегаполісів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 200-208


  У статті розглядаються основні елементи брендингу мегаполісів. Дослідження зосереджене на аналізі логотипів, лінгвістичних засобів та комунікативних стратегій, за допомогою яких здійснюється успішний територіальний брендинг.
250855
  Чернікова О.І. Вербальний, невербальний та комплексний мем: класифікація за способом подання та сприйняття інформації в інтернет-середовищі (на матеріалі англомовних кіномемів) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 151-156. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
250856
  Кондратенко Н.В. Вербальні аспекти агональності як параметра політичної комунікації // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 40-43. – ISSN 2307-4558
250857
  Семашко Т. Вербальні вияви параметричної ознаки перцептивних етнокультурних стереотипів (на матеріалі "Словаря української мови" Б. Грінченка) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 103-108. – (Серія: Філологічні науки ; № 6 (307) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
250858
  Хайчевська Е.М. Вербальні графічні засоби експресії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 422-433. – Бібліогр.: Літ.: с. 433; 14 п.


  В статті йдеться про експресивний потенціал малої літери в її оригінальних сполученнях. Цей графічний засіб широко використовується у французькій літературі 20-21 сторіччя і грає важливу роль у створенні різноманітних експресивних орфографічних ...
250859
  Соболєва О.В. Вербальні графічні компоненти в структурній організації текстів інтерв"ю ( на матеріалі сучасної французької преси для жінок) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 368-376. – Бібліогр.: Літ.: с. 375; 5 п.


  Про ненормативне вживання вербальних графічних компонентів в текстах інтерв"ю сучасних журналів для жінок французькою мовою. Освещается ненормативное употребление вербальных графических компонентов в текстах интервью современных французских ...
250860
  Потапенко С.І. Вербальні ефекти публічного виступу: когнітивно-риторичний ракурс // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – C. 102-108. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 1). – ISSN 2311-0821


  На матеріалі інавгураційних звернень Барака Обами та Віктора Януковича.
250861
  Романюк Н. Вербальні засоби атракції на сторінках журналу для дітей "Стежка" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 100-106


  У статті аналізується використання емоційно-експресивних засобів у дитячому періодичному виданні "Стежка", зокрема авторських неологізмів, порівнянь, фра зеологізмів і прислів"їв, які збуджують у юного читача інтерес до написаного. This article ...
250862
  Топорова О.В. Вербальні засоби вираження осуду в сучасній англійській мові // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 236-238. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
250863
  Цурик А.С. Вербальні засоби впливу в сучасній політичній промові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 403-410
250864
  Якименко М.Р. Вербальні засоби впливу на аудиторію в жанрі публічного виступу (на матеріалі презентації книги Ліни Костенко "Записки українського самашедшого") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 509-518


  У статті досліджується вербальні засоби впливу на аудиторію на основі виступу Ліни Костенко під час харківської презентації її першої прозової книги "Записки українського самашедшого". В статье исследуется вербальне средства влияния на аудиторию на ...
250865
  Юрковська М.М. Вербальні засоби комічного ефекту на лексичному рівні в креолізованому тексті англомовної анімаційної комедії // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Сенів М.Г., Мікіна О.Г., Вінтонів М.О. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – Вип. 31/32. – С. 71-83. – ISSN 2075-2970
250866
  Мазур С.М. Вербальні засоби сугестивного впливу в тексті "Офудесакі" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 143-153
250867
  Сидоркіна І. Вербальні засоби формування образу сучасної жінки в дискурсі японських медій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 127-133
250868
  Хавкіна Л.М. Вербальні засоби як чинник міфопородження в українському рекламному просторі // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 107-115


  Статтю присвячено вивченню креативно-функціональної парадигми засобів впливу на реципієнтів у вербальній площині українського рекламного міфу. Розглядається використання мовних засобів упливу на споживачів у сучасній українській комерційній рекламі як ...
250869
  Черевченко В.В. Вербальні знаки етнокультури в українському дитячому фольклорі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Черевченко Вікторія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
250870
  Черевченко В.В. Вербальні знаки етнокультури в українському дитячому фольклорі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Черевченко Вікторія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 220 л. – Бібліогр.: л. 196-220
250871
  Солощук Л.В. Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі / Л.В. Солощук. – Харків, 2006. – 300с. – ISBN 966-342-363-3
250872
  Ануфрієва К.В. Вербальні інтервенції органів монетарної влади в умовах "нової нормальності": орієнтири для НБУ / К.В. Ануфрієва, Ю.І. Шаповал // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 127-142. – ISSN 1681-116Х
250873
  Чайка Л.В. Вербальні конфлікти в сучасних дослідженнях мовленнєвої діяльності // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 178-187. – ISBN 978-966-171-881-3
250874
  Посохова А.В. Вербальні маркери контекстуалізації надзвичайних службових ситуацій у романі А. Хейлі "Аеропорт" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 468-465


  У статті досліджуються лінгвостилістичні особливості контекстуалізації фахового контексту у романі А. Хейлі ,,Аеропорт” на прикладі вербалізації надзвичайних службових ситуацій. Запропоновані класифікація маркерів контекстуалізації надзвичайних ...
250875
  Кочубей Т. Вербальні методи виховання особистості у народній педагогіці // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 80-95. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
250876
  Бабіна Ю.І. Вербальні методи впливу на підсвідомість у сучасній рекламі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 7-9
250877
  Тарасова В.В. Вербальні параменти етнічних стереотипів (на матеріапі лексики транспортної семантики англійської, російської та української мов) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 223-227. – Бібліогр.: Літ.: с. 226-227; 11 п. – ISSN 1729-360Х
250878
  Ковдриш В.В. Вербальні підгрупи груп унітрикутних матриць над кільцями лишків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  У даній статті розглядаються деякі вербальні підгрупи груп унітрикутних матриць над кільцями лишків, а також встановлюється ширина цих підгруп. Ключові слова: група, вербальна підгрупа, кільце, ряд, ширина. In this paper, we describe the verbal ...
250879
  Довгей Ж.І. Вербальні підгрупи групи трикутних автоморфізмі кільця многочленів від двох змінних над полем характеристики 0 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Доведено, що кожна вербальна підгрупа групи автоморфізмів кільця многочленів від двох змінних над алгебраїчно замкненим полем характеристики нуль збігається з деяким членом ряду комутантів цієї групи. It is shown that every verbal subgroup of the ...
250880
  Бобро М.П. Вербальні репрезентанти архетипу "жити багато" в українському лінгвокультурному просторі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 82-86. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
250881
  Плєва К.В. Вербальні слідчі дії та їх характеристика // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 108-112.


  Розглянуто методологічні та процедурні питання провадження слідчих дій, а також питання щодо проблем провадження таких слідчих дій, як допити та очна ставка. This article deals with the methodological background and procedural questions of ...
250882
  Крутько Т.В. Вербальні способи переконання у банерній рекламі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-35. – Бібліогр.: с.35 (11 назв). – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню вербальних способів переконання у банерній рекламі. Виробники банерної реклами віддають перевагу спрощенню синтаксичної структури речення. Найбільш поширеними реченнями прагматич-ного типу є директиви. Серед мовних одиниць, що ...
250883
  Фоменко О. Вербальні та візуальні маркери національної ідентичності в комерційних брендах (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 201-214


  У статті розглядаються вербальні та візуальні засоби повідомлення національної ідентичності в назвах, слоганах, рекламі, логотипах та упаковці комерційних брендів. У результаті дослідження з"ясовано, що мовними маркерами ідентичності країни в цих ...
250884
  Хайдар Д.М. Вербальні та невербальні засоби вираження згоди / незгоди в сучасних соціолектах Франції : дис. ... д-ра філософії : 035, 03 / Хайдар Даріна Мохамедівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 195 арк. – Додатки: арк. 193-195. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 165-192
250885
  Бойко О.В. Вербальні та невербальні засоби впливу в медіа (на матеріалі інтерв"ю Патріараха Філарета) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 52-59. – ISSN 2311-2697


  У статті зроблено спробу комплексного аналізу вербальних та невербальних засобів впливу на аудиторію в жанрі інтерв"ю на релігійну тематику. An attempt of making a complex analysis of verbal and nonverbal means of auditory" influence in a media text ...
250886
  Іщенко Т.В. Вербальні та невербальні засоби впливу у сучасних політичних текстах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 128-141. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто питання, що стосуються вивчення та аналізу маніпулятивного потенціалу вербальних та невербальних засобів сучасних політичних текстів. Визначено основні механізми створення, реалізації та функціонування текстів політичного ...
250887
  Лютянська Н.І. Вербальні та невербальні засоби впливу у текстах англомовної реклами продуктів харчування // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 427-438


  У статті розглянуто основні особливості англомовних текстів реклам продуктів харчування. Проаналізовано вербальні та невербальні засоби впливу на споживача.
250888
  Ковальчук І.В. Вербальні та невербальні засоби маркування товарів у сучасному англомовному комунікативному просторі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ковальчук Ірина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 237 арк. – Додатки: арк. 235-237. – Бібліогр.: арк. 195-234
250889
  Ковальчук І.В. Вербальні та невербальні засоби маркування товарів у сучасному англомовному комунікативному просторі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ковальчук Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
250890
  Теличко В.О. Вербальні та невербальні засоби реалізації стратегії інформування на англомовних професійних інтернет-форумах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 407-414


  У статті досліджено специфіку реалізації стратегії інформування, спрямованої на оптимізацію спілкування на англомовних професійних Інтернет-форумах. Здійснено спробу визначити основні тактики стратегії інформування, а також описати їхні вербальні та ...
250891
  Тирон І.В. Вербальні та невербальні засоби реклами в соціальній мережі TWITTER // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 336-342


  У статті аналізуються комунікативно-прагматичні особливості використання вербальних та невербальних засобів у рекламних повідомленнях, що реалізуються в соціальній мережі Твіттер. Особлива увага приділяється візуальним знакам в рекламних повідомленнях ...
250892
  Попова Н.М. Вербальні та невербальні засоби фокусування думок як жанрова особливость інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С.339-345. – Бібліогр.: Літ.: с. 345 ; 8 назв
250893
  Юшко В. Вербальні та невербальні чинники вплив на аудиторію в загальному образі ведучого (на прикладі телепрограми "Х-фактор”). // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 274-280. – ISSN 2078-1911
250894
  Волковічер Т.М. Вербальні тексти у народній вишивці кінця XIX - першої половини XX ст. : генеза, семантика, прагматика / Тетяна Волковічер ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 2019. – 173, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 153-172. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1700-9
250895
  Корольов І.Р. Вербальні форми привітань в українській, російській та литовській комунікативній поведінці // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 86-93. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті охарактеризовано привітання як один із різновидів дискурсивних практик у кооперативній комунікації; визначено базові вербальні форми привітань в українській, російській та литовській комунікативній поведінці, а також виявлено універсальні й ...
250896
  Кононець Ю.В. Вербально-візуальна єдність полікодових текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 186-192. – Бібліогр.: Літ.: с. 192; 7 назв
250897
  Москальова О.І. Вербально-графічні методи навчання: ретроспективний аналіз спадщини українських педагогів другої половини XIX - початку XX ст. / О.І. Москальова, О.С. Мелікян // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 297-300. – ISBN 978-617-7021-58-1
250898
  Тарнашинська Л. Вербально-зоровий "театр" Емми Андієвської: до проблеми психології творчості // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 67-79. – ISSN 0236-1477
250899
  Вдовиченко Н.В. Вербально-когнітивна мережа СОРОМ в українській мові : (на матеріалі лексикографічних джерел) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (14). – С. 17-23. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
250900
  Жук П.А. Вербально-сематична інформаційно-аналітична система для розв"язування задач математичного моделювання : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02, 05.13.04 / Жук П. А.; НАН України, Фіз. мат. ін-т. – Львів, 1996. – 24л.
250901
  Гончарук Т.Л. Вербально-символічна об"єктивація бінарних опозицій у фольклорних текстах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 31-37
250902
  Ломов Вербальное кодирование в познавательных процессах / Ломов, Ф.и, др. – М., 1986. – 128с.
250903
  Макарова Г.П. Вербальное общение в системе руководства и подчинения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Макарова Г. П.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 16л.
250904
  Паршук Н. Вербальные и невербальные средства манипуляции сознанием (на материале наружной щитовой рекламы сигарет) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 133-137
250905
  Урушадзе Лаура Григорьевна Вербальные игры как средство развития русской устной речи в группах грузинских детских садов : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Урушадзе Лаура Григорьевна; Тбилисский гос. пед. ин-т им. А.С. Пушкина. – Тбилиси, 1980. – 29с.
250906
  Коч Н.В. Вербальные манифестации концепта "судьба" в восточнославянских языках // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 158-165
250907
  Петлюченко Н.В. Вербальные способы апеллятивности харизматической языковой личности (на материале немецкого и украинского языков) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 199-205. – Бібліогр.: Літ.: с. 204-205; 12 п. – ISSN 1729-360Х


  Матерілом дослідження слугували промови політичних лідерів Німеччини та України Г. Шредера та В. Ющенка. The research was based on spreeches of Ukrainian and German political leaders - G. Schroeder and V. Yushchenko.
250908
  Вронская О.М. Вербальные средства воздействия на реципиентов в текстах современных рэп-исполнителей (на материале испанского, английского и французского языков) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – С. 198-210


  В статье представлен анализ средств воздействия на реципиентов современных исполнителей политического рэпа на фонетическом, морфосинтаксическом, лексическом, стилистическом и текстовом уровнях. The article analyses verbal means of influence on ...
250909
  Вронская О.М. Вербальные средства создания образов в современном португальском кинематографе // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 35. – C. 4-13
250910
  Мартынов Л.М. Вербальные цепи в универсальных алгебрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Мартынов Л.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
250911
  Маргулис В.Д. Вербальный текст как единица обучения: (Интегративная методика преподавания естственных языков) : Учеб. пособие. / В.Д. Маргулис. – Челябинск, 1990. – 176с.
250912
  Крученюк П.А. Вербам под ручей : стихи / Петря Крученюк; авториз. пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1959. – 131 с.
250913
  Ефендієв І. Верби над ариком / І. Ефендієв. – Київ, 1963. – 178 с.
250914
   Вербицький Володимир Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 219 : фото
250915
   Вербицький Володимир Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 69. – ISBN 978-966-439-754-1
250916
   Вербицький Володимир Григорович (1952) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 78. – ISBN 978-966-933-054-3
250917
  Курас І. Вербицький Михайло Михайлович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 627. – ISBN 966-642-207-7
250918
   Вербицький Федір Васильвич (1881-1971) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 78-79. – ISBN 978-966-933-054-3
250919
  Москаленко В.Ф. Вербицький Федір Васильович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 27-29. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-терапевт, доктор медицини (1906), екстраординарний (1911), ординарний (1913) професор, завідувач факультетської терапевтичної клініки (1918-1919) Імператорського Університету Св. Володимира.
250920
   Вербицький Федір Васильович (1881-1971) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 69. – ISBN 978-966-439-754-1
250921
  Алексєєв М.М. Вербичка неплакуча / М.М. Алексєєв. – Київ, 1974. – 263с.
250922
  Алексєєв М.М. Вербичка неплакуча / М.М. Алексєєв. – Київ
2. – 1979. – 328с.
250923
  Самченко В. Вербівка вишивала роботи Малевича. Маловідома Черкащина: що поєднало народних умільців, мисткиню Наталію Давидову зі шляхетсько-старшинського роду Гудим-Левковичів та композиторів Кароля Шимановського і Петра Чайковського // Україна молода. – Київ, 2020. – 5 травня (№ 38). – С. 6


  Вербівок в Україні - трохи не як дерев при дорозі: по кілька в одній області точно можна зустріти. Але цю - у Кам’янському районі Черкаської області - з іншими не сплутаєш, якщо зануришся не лише в красу природи, а й в історію людей і мистецьких ...
250924
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ, 1961. – 465 с.
250925
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Радянський письменник
Кн. 2. – 1965. – 443 с.
250926
  Іщук А.О. Вербівчани : Роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Дніпро, 1968. – 502с.
250927
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ
3. – 1968. – 504 с.
250928
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1974. – 248 с.
250929
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Радянський письменник
Кн. 3. – 1975. – 224 с.
250930
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ, 1978. – 680 с.
250931
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Дніпро, 1984. – 792 с.
250932
  Валтон Арво Верблюд : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 0012-6756
250933
  Попов Ив. Верблюд как сельскохозяйственное животное по литературных данным / Ив. Попова, прив.-доц. – Казань : Тип. Б.Л. Домбровского, 1896. – 16 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Ученые записки Казанского Имп. ин-та. 1896, т. XIII
250934
  Адалян Н. Верблюди і гори : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 136-140. – ISSN 0320 - 8370
250935
  Камініна Наталія Верблюди, пальми, лижі й ... вечірній "Квартал" : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 62-63
250936
  Каминіна Наталья Верблюди, пальми, лижі та ..."Вечірній квартал" : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 64-67
250937
  Айтматов Ч. Верблюжий глаз : повести и рассказы / Чингиз Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1962. – 312 с. : ил.
250938
  Джимбиев А.М. Верблюжьи облака : роман / Андрей Джимбиев; пер. с калм. – Элиста : Калм. кн. изд-во
1. – 1981. – 250 с.
250939
  Джимбиев А.М. Верблюжьи облака : роман / Андрей Джимбиев; пер. с калм. Н.Егорова. – Элиста : Калм. кн. изд-во
2. – 1983. – 255 с.
250940
  Дубов М.А. Вербниця : поезії / М.А. Дубов. – Київ : Молодь, 1991. – 38 с.
250941
  Крупин В.Н. Вербное воскресенье / В.Н. Крупин. – М, 1981. – 303с.
250942
  Неподоба В.П. Вербное утро: стихи и поэмы / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1981. – 143с.
250943
  Пысин А.В. Вербный мост : стихи / А.В. Пысин. – Москва : Советский писатель, 1975. – 102 с.
250944
  Зарівна Т. Вербовая дощечка : роман / Теодозія Зарівна ; [малюнки Т. Семенової ; вид. рада: В. Брюховецький та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2020. – 327, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-605-041-4
250945
  Бойко О. Вербовая дощечка над прірвою буття // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 155-157. – ISSN 0131-2561
250946
  Сич М.С. Вербове полум`я : поезії / М.С. Сич. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 55 с.
250947
  Прядко М. Вербове серце / М. Прядко. – Київ : Молодь, 1958. – 91 с.
250948
   Вербовий Олексій Вікторович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 43-44. – ISBN 978-617-7107-25-4
250949
  Казьмирчук Г. Вербовий Олексій Вікторович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 134-136. – ISBN 978-617-7107-52-0
250950
  Щербань С.Ф. Вербовий острів : поезії / С.Ф. Щербань. – Київ, 1976. – 47 с.
250951
  Ищук А.А. Вербовчане : роман-хроника / А.А. Ищук; Автор. пер. с укр. Ю. Саенко. – Москва : Советский писатель, 1966. – 463 с.
250952
  Сидорец В.С. Вербоиды - компоненти восточнославянских словообразовательных гнезд // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 71-80
250953
  Ярмак В. Вербоїди та прислівники як темпоральний фон роману Вука Драшковича "Ніч генерала" // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 217-225
250954
  Демчук О Верболози : оповідання / О. Демчук : Держвидав України, 1928. – 282с.
250955
  Карпенко Н. Вербономінанти як компоненти лексики офіційно-ділового стилю сучасної української мови: лінгводидактичний аспект // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 2018. – Вип. 32. – С. 36-46. – ISSN 2073-4379
250956
  Куликов Б.Н. Вербохлест. / Б.Н. Куликов. – Москва, 1968. – 104с.
250957
  Іванчівський В. Вербування нових членів ОУН серед українського юнацтва: техніка пропаганди агітаторів проводу в 1945-1950-х рр. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 45-51
250958
  Полянський Ф. Вербування робочої сили, збір контингенту і боротьба з рухом опору в німецькій окупаційній політиці 1941-1944 рр. // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 62-65. – ISSN 1728-9343


  За матеріалами Тернопільської області
250959
  Субботин Ф.Е. Вербы / Ф.Е. Субботин. – Волгоград, 1979. – 304с.
250960
  Акулиничев И.Ф. Вербы над водой : стихи / Иван Акулиничев. – Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1982. – 47 с.
250961
  Загородний А. Вербы над колодцем / А. Загородний. – Алма-Ата, 1979. – 160с.
250962
  Белов В.И. Вербы над Хопром : стихи / Виктор Белов. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1976. – 43с.
250963
  Бораненков Н.Е. Вербы пробуждаются зимой / Н.Е. Бораненков. – М., 1965. – 359с.
250964
  Поздняков И.Ф. Вербы шумят. / И.Ф. Поздняков. – Волгоград, 1968. – 320с.
250965
  Тищик Б. Верв як сільська територіальна громада у Київській Русі (IX ст.-ХІІ ст.): історико-правовий аналіз / Б. Тищик, М. Бедрій // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 274-284. – ISBN 978-966-306-020-4
250966
  Іскорко-Гнатенко Вервес Г.Д. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 55-56. – ISBN 978-617-7442-69-0
250967
  Селівестрова Світлана Вервес Григорій Давидович // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9 (573). – С. 88. – ISSN 0236-1477
250968
  Паламарчук О.Л. Вервес Григорій Давидович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 210. – ISSN 2075-437X


  Доктор філологічних наук, професор, член-кор. АН УРСР(1978); академік АН УРСР (1995). У 1996-1999 рр. - професор кафедри слов"янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
250969
   Вервес Григорій Давидович (1920- 2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 69-70. – ISBN 978-966-439-754-1
250970
   Вервес Григорій Давилович (1920-2001) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 79. – ISBN 978-966-933-054-3
250971
  Паламарчук О.Л. Вервес Григорій Данилович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 191. – ISSN 2075-437X
250972
   Вервес Юрій Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 70. – ISBN 978-966-439-754-1
250973
   Вервес Юрій Григорович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 65. – ISBN 978-966-439-757-2
250974
   Вервес Юрій Григорович (1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 79. – ISBN 978-966-933-054-3
250975
  Рождественская С.В. Вервь. : Автореф... канд. ист.наук: / Рождественская С. В.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
250976
  Котляревский И. П. Вергилиева Энеида на малороссийский язык переложенная И.Котляревским : Вновь исправленная и дополненная противу прежних изданий. – [Изд. 3-е, доп.]. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В медицинской типографии
Ч. 1-4. – 1809. – 29, 26, 48, 45, 18 с.


  Перше видання, здійснене власне І. Котляревським
250977
  Котляревський І. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная / І. Котляревський. – Харьков : Ун-кая тип., 1842
250978
  Котляревський І. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И. Котляревским / І. Котляревський. – Київ : ДЛВ
Ч. 1-6. – 1842. – 419с.
250979
  Котляревський І. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И. Котляревским / І. Котляревський. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 145 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии
250980
  Котляревський І. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И. Котляревским / І. Котляревський. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1904. – 296с. – (Дешевая б-ка ; № 84б)
250981
  Котляревський І.П. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.П. Котляревским / І.П. Котляревський; провер. текст под. ред.И.М. Стешенка. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1899. – 145 с. – Окр. відбток з: Киевская старина. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
250982
  Котляревський І. Вергіліева Енеіда / І. Котляревський. – Львів : Книг. наук. тов-ва ім. Т. Шевченка, 1918. – 227с. – Передрук з першого повного вид.
250983
  Котляревський І. Вергіліева Енеіда / І. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1936. – 264с.
250984
  Котляревський І. Вергілієва Енеїда / І. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1938. – 255с.
250985
   Вергун Володимир Антнович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 28-29


  Член Спеціалізованої вченої ради.
250986
   Вергун Володимир Антонович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 70. – ISBN 978-966-439-754-1
250987
  Губерський Л.В. Вергун Володимир Антонович (- економіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 254. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
250988
   Вергун Володимир Антонович (1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 79. – ISBN 978-966-933-054-3
250989
   Вергунова Ірина Миколаївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 70-71. – ISBN 978-966-439-754-1
250990
   Вергунова Ірина Миколаївна (1966) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 80. – ISBN 978-966-933-054-3
250991
  Мушкудіані О.Н. Вердзазе Нурі Мустафайович (- грузинський мовознавець, політичний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 255. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
250992
  Верфель Франц Верди : роман оперы / Франц Верфель ; Пер. с нем. И.И. Гринберг и А.М. Горфинкеля, пор ред. А.М. Горфинкеля. – Ленинград : Книгоиздат Сеятель, 1925. – 312 с.
250993
  Верфель Ф. Верди / Ф. Верфель. – Москва, 1962. – 399с.
250994
  Тароцци Д. Верди / Д. Тароцци. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 352с. – (Жизнь замечательных людей)
250995
  Верфель Ф. Верди / Ф. Верфель. – Москва, 1991. – 316с.
250996
  Гринишин А. Вердикт присяжних засідателів та його наслідки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 417-422. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  З огляду на вдосконалення то доопрацювання кримінально-процесуального законодавства України та спробами ухвалити новий кримінально-процесуальний кодекс України актуальним для сучасної науки є формування концепції ефективного та доцільного для ...
250997
  Нешик Т.С. Вердикт присяжних у кримінальному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нешик Тарас Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 245 л. – Додатки: л. 211-245. – Бібліогр.: л. 188-210
250998
  Нешик Т.С. Вердикт присяжних у кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нешик Тарас Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
250999
  Полудняков В.И. Вердикт суда присяжных в уголовно-правовом аспекте // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 251-258. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
251000
  Каринцев М.О. Верді / М.О. Каринцев. – Київ : Музична Україна, 1970. – 84 с.
<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,