Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>
250001
  Тихолоз Н. "...Введені люблячою рукою мами..." : Виховні ідеали Ольги Франко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 8 (778). – С. 101-113. – ISSN 0868-4790
250002
  Мушинка М. "...Вдивовиж блискучий взірець для сучасних і майбутніх карпатознавців..." (з нагоди відкриття музею Олени Рудловчак в Ужгородському університеті) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 73-79. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
250003
  Долгова Е.А. "Ввиду крайне вредного влияния Ковалевского на студентов..." // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 3. – С. 9-25. – ISSN 0869-6322


  Из официальной переписки о работе Русской высшей школы общественных наук в Париже. 1901-1904 гг.
250004
  Курбатов С. "Вгору по сходах, що ведуть вниз": парадокси метаісторії // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 185-190
250005
  Сварог В. "Вдарений вдоволенням примірник елеганції" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 221, червень : червень. – С. 8-14


  Роман Уласа Самчука "На твердій землі".
250006
  Нікітенко К. "Вдаримо хаєром по тоталітаризму". Рок-андеграунд в СРСР - "антирадянська" історія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 15


  "Тоталітарні формації характеризуються свідомими викривленнями не лише політичних, а й суспільних законів. Митців змушують працювати в умовах жорсткого державного пресингу й усеосяжної цензури. Найбільше несприйняття органів влади в СРСР викликали ...
250007
  Воловненко В. "Вдасться чи ні сього разу повернутись додому..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 грудня (№ 237)


  Кому вигідно стверджувати, що Василь Стус не любив рідного Донбасу?
250008
  Щербина С. "Вдивляється Тарас у душу України..." (Шевченківська тематика у картинах-двовзорах Олега Шупляка) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 3. – С.47-48
250009
  Щербина С. "Вдивляється Тарас у душу України..." Шевченківська тематика у картинах-двовзорах Олега Шупляка // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 5 (133), травень. – С. 35-39
250010
  Бліхарський Р. "Вдивляючись у океан": концептуальні засади праці "Нарис історії старинної фільософії" о. Миколи Конрада // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 150-162. – ISSN 2524-0331
250011
  Косяченко В. "Вдих і видих" або дихаймо глибше!... // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 131-136. – ISSN 0868-4790
250012
  Канова Г.О. "Вдома в зоопарку" Едварда Олбі у дзеркалі літературної віоленсології // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 289-294


  У статті презентовано погляд на творчість Е. Олбі крізь призму літературної віоленсології. Тема насильства у п"єсі американського драматурга тісно переплітається з темою здичавілої від самотності людини на тлі домінування "тваринних" відносин у ...
250013
  Куликова А.К. В-галактозидаза Saccharomyces fragilis. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Куликова А.К.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
250014
  Крачтен Ф. Введение в Rational Unified Process / Филипп Крачтен. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 240с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0239-8


  Технология Rational Unified Process - это то, как нужно разрабатывать програмное обеспечение. Книга поможет подойти к этому процессу творчески и избежать характерных ошибок
250015
  Шитт П.Г. Введение в агротехнику плодоводтва / П.Г. Шитт. – М, 1936. – 360с.
250016
  Зубян Ж.Д. Введение в адвективно-динамический анализ атмосферных процессов / Ж.Д. Зубян. – Свердловск : "Полиграфкнига", 1945. – 88
250017
  Кострикин А.И. Введение в алгебру : Учебник для студ.университетов,обучающихся по спец. "Математика" и "Прикладная математика" / А.И. Кострикин. – 2-е изд., испр. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0167-6
Ч.1 : Основы алгебры. – 2001. – 272с.
250018
  Кострикин А.И. Введение в алгебру / А.И. Кострикин; Учебник для студ. университетов, обуч. по спец. "Математика" и "Прикладная математика". – 2-е изд., испр. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0168-4
Ч.2 : Линейная алгебра. – 2001. – 368с.
250019
  Кострикин А.И. Введение в алгебру / А.И. Кострикин; Учебник для студ.университ.,обучающихся по спец."Математика","Прикладная математика". – 2-е изд., испр. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0169-2
Ч.3 : Основные структуры. – 2001. – 272с.
250020
  Кострикин А.И. Введение в алгебру : Учебник для студ.ун-тов,обучающихся по спец."Математика","Прикладная математика" / А.И. Кострикин. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Физ.-мат. лит-ра. – ISBN 5-9221-0119-6
Ч.3 : Основные структуры алгебры. – 2001. – 272с.
250021
  Шатуновский С.О. Введение в анализ / С.О. Шатуновский. – Одесса, 1923. – 244 с.
250022
  Эйлер Л. Введение в анализ бесконечно малых / Л. Эйлер. – Москва-Ленинград
1. – 1936. – 352 с.
250023
  Эйлер Л. Введение в анализ бесконечных / Л. Эйлер. – изд. 2. – Москва
1. – 1961. – 315 с.
250024
  Эйлер Л. Введение в анализ бесконечных / Л. Эйлер; пер. с латинск. В.С. Гохмана ; редакция перевода, вступ. статья И.С. Погребысского. – Москва : Физматлит
Том 2. – 1961. – 391 с.
250025
  Боголюбов Н.Н. Введение в аналитический аппарат статистической механики / Н.Н. Боголюбов, А.Н. Ермилов, А.М. Курбатов ; АН СССР, Ин-т металлофизики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 174 с. – ISBN 5-12-009293-4
250026
  Янушаускас А. Введение в аналитическую теорию вырождающихся эллиптических уравнений / А. Янушаускас. – Вильнюс, 1974. – 153с.
250027
  Черных К.Ф. Введение в анизотропную упругость. / К.Ф. Черных. – Москва : Наука, 1988. – 190 с.
250028
  Дикшит С.К. ВВедение в археологию / С.К. Дикшит. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. – 504, [3] с.
250029
  Широков О.С. Введение в балканскую филологию. / О.С. Широков. – М., 1990. – 191с.
250030
  Шира Джесс Хоук Введение в библиотековедение / Шира Джесс Хоук. – Москва, 1983. – 256с.
250031
  Смородинцев И.А. Введение в биологическую химию : Руководство для врачей, студентов медиков и естественников: Учеб.пособие для высш. учебн. заведений / И.А. Смородинцев. – Ленинград-Москва : ОГИЗ, 1925. – 491 с. : 102 рис. – (Пособ. для высш. школы)
250032
  Болдырев А.А. Введение в биохимию мембран : учеб. пособ. для биолог. и мед. спец. вузов / А.А. Болдырев. – Москва : Высшая школа. – (Биохимия мембран)
Кн. 1. – 1986. – 112 с.
250033
  Леонидов Ф. Введение в вероучения народов мира : справочное пособие : учебно-методическое пособие / Филипп Леонидов ; Российская академия образования ; Московский психолого-социальный институт. – 2-е изд., исправл. – Москва : Флинта ; Московский психолого-социальный институт, 2007. – 128c. – ISBN 978-5-89349-789-2
250034
  Белоусов Е.Г. Введение в выпуклый анализ и целочисленное программирование / Е.Г. Белоусов. – Москва : МГУ, 1977. – 196 с. : ил. – Библиогр.: с. 193-194 (40 назв.)
250035
  Биркс Н. Введение в высокотемпературное окисление металлов / Н. Биркс, Дж. Майер ; пер. с англ. А.А. Штейнберга ; под ред. Е.А. Ульянина. – Москва : Металлургия, 1987. – 184 с.
250036
  Четверухин Н.Ф. проф. Введение в высшую геометрию / Н.Ф. проф. Четверухин. – Москва, 1934. – 183 с.
250037
  Пухальский В.А. Введение в генетику : (краткий конспект лекций) : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.А. Пухальский. – Москва : КолосС, 2007. – 224с. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). – ISBN 978-5-9532-0370-8
250038
  Левинсон-Лессинг Введение в геологию / Левинсон-Лессинг. – Петроград, 1923. – 319 с.
250039
  Махнач А.А. Введение в геологию Беларуси / А.А. Махнач; НАНБеларуси; Ин-т геол. наук. – Минск, 2004. – 198 с. – ISBN 985-6117-74-7
250040
  Бляшке В. Введение в геометрию тканей = Einfuhrung in die Geometrie der Waben / Вильгельм Бляшке ; пер. с нем. М.А. Акивиса ; под ред. И.М. Яглома. – Москва : Физматгиз, 1959. – 144 с. : черт.
250041
  Эдельштейн Я.С. Введение в геоморфологию. / Я.С. Эдельштейн. – Ленинград, 1933. – 288с.
250042
  Щербаков Ю.А. Введение в геофизику ландшафта / Ю.А. Щербаков. – Калинин, 1979. – 88с.
250043
  Кири П. Введение в геофизическую разведку / П. Кири, М. Брукс. – Москва : Мир, 1988. – 382 с.
250044
   Введение в гидротехнику : Учебное пособие. – Москва : Стройгосиздат, 1955. – 302с.
250045
  Фирсова Н.М. Введение в грамматическую стилистику современного испанского языка / Н.М. Фирсова. – Москва : Высшая школа, 1981. – 160с.
250046
  Щеглов Ю.К. Введение в грамматуку языка хауса : Автореф... канд.филол.наук: / Щеглов Ю.К.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1966. – 20л.
250047
  Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику = An introduction to descriptive linguistics / Г. Глисон ; пер. с англ. : Е.С. Кубряковой и В.П. Мурат ; общ. ред. и вступ. ст. В.А. Звегинцева. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 494, [2] с. – ISBN 978-5-382-00613-0


  Предлагаемая вниманию читателей книга, написанная американским лингвистом Г.Глисоном, представляет собой учебное пособие по курсу "Введение в языкознание". Автор излагает основные проблемы языкознания с позиций американской школы дескриптивной ...
250048
  Биленький С.М. Введение в диаграммы Фейнмана и физику электрослабого взаимодействия / С. М. Биленький. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 326 с. – Библиогр.: с. 211-212
250049
  Шидловский В.П. Введение в динамику разреженного газа / В.П. Шидловский. – Москва : Наука, 1965. – 219 с.
250050
  Яблонский С.В. Введение в дискретную математику : Учеб. пособие для вузов, обуч.по спец."Прикладная математика" / С.В. Яблонский. – 3-е изд.,стер. – Москва : Высшая школа, 2001. – 384с. – ISBN 5-06-003951-Х
250051
  Бляшке В. Введение в дифференциальную геометрию = Einfuhrung in die Differentialgeometrie / Вильгельм Бляшке ; пер. с нем. А.П. Широкова ; под ред. А.П. Нордена. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 223 с. : черт. – Библиогр.: с. 216-217
250052
  Блашке В. Введение в дифференциальную геометрию / В. Блашке; под ред. А.П. Нордена, В.А. Александрова. – 2-е, исправл. и доп. – Ижевск : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2000. – 232 с. – (Биб-ка "Математика" ; Том 5)
250053
  Орлова Т.В. Введение в журналистику : Организация работы газеты / Т.В. Орлова. – Минск : Университетское изд-во, 1989. – 255 с.
250054
  Полак І.Ф. Введение в звездную астрономию / І.Ф. Полак. – Москва-Ленинград : ОНТИ, 1935. – 256с.
250055
  Берков П.Н. Введение в изучение истории русской литературы 18 века : в 3-х ч. / П.Н. Берков ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та
Ч. 1. – 1964. – 262 с.
250056
  Совинский В.К. Введение в изучение Понто-Каспийско-Аральского морского бассейна, рассмотриваемой с точки зрения самостоятельнолй зоо-географической провинции / В.К. Совинский (Прив.-доц. Университета Св. Владимира). – Киев : Тип.Импер. Университета Св. Владимира. Акц.Об-ва Н.Т.Корчака-Новицкого, 1902. – 487, 216, III с., 5 л. табл. + табл.


  На тит. стр. надпись: проф. Николаю Николаевичу Шиллеру от автора
250057
  Галака О.И. Введение в изучение режима подземных вод мезозойских отложений Донбасса (Сводка и обобщение гидрогеологических материалов). Ч.2. Гидрогеологические условия, состояние и перспективы водоснабжения Арт : Дис... наук: / Галака О.И.; НКТП. Глав. геол. упр. Укр. геологич. трест). – К., 1935. – 148л. – Бібліогр.:л.143-147
250058
  Галака О.И. Введение в изучение режима подземных вод мезозойских отложений Донбасса. Ч.4. Гидрогеологические условия, состояние и перспективы водоснабжения Рубжанско-Лисичанского района : Дис... наук: / Галака О.И.; НКТП. Глав. геол. упр. Укр. геологич. трест). – К., 1935. – 259л. – Бібліогр.:л.1-8
250059
  Богородицкий В.А. Введение в изучение современных романских и германских языков / В.А. Богородицкий. – 2-е изд. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 184 с. : ил., портр. – (Библиотека филолога)
250060
  Бойд В. Введение в иммунохимическую специфичность / В. Бойд ; пер. с англ. Л.М. Гинодмана [и др.] ; под ред. и с предисл. А.Е. Гурвича. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 186 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
250061
  Шумихин Ю.А. Введение в импульсную технику / Ю.А. Шумихин. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1952. – 112 с.
250062
  Андреев А.А. Введение в Интернет-образование : учеб. пособие / А.А. Андреев. – Москва : Логос, 2003. – 76 с. + компакт-диск. – ISBN 5-94010-245-Х
250063
  Биллиг В.а. Введение в информатику / В.а. Биллиг. – Калинин, 1986. – 114с.
250064
  Шемакин Ю.И. Введение в информатику. / Ю.И. Шемакин. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 192с.
250065
  Шилейко А.В. Введение в информационную теорию систем / А.В. Шилейко, В.Ф. Кочнев, Ф.Ф. Химушин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 278 с.
250066
  Таха Хэмди Введение в исследование операций = Operations research / Таха Хэмди; пер.с англ. В.И.Тюпти, А.А.Минько. – изд.6-е. – Москва : Мир, 2001. – 912с. – ISBN 5-8459-0180-4
250067
  Заборов М.А. Введение в историографию крестовых походов : Автореф... д-р ист.наук: / Заборов М.А.;. – М, 1967. – 38л.
250068
   Введение в историю и философию науки = An introduction to the history and the philosophy of science : учеб. пособие для вузов / С.А. Лебедев, В.В. Ильин, Ф.В. Лазарев, Л.В. Лесков; С.А. Лебедев, В.В. Ильин, Ф.В. Лазарев, Л.В. Лесков ; под общ. ред. С.А. Лебедева. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Академический Проект, 2007. – 384 с. : ил. – Библиогр. в конце гл. – (Gaudeamus ) ( Учебное пособие для вузов). – ISBN 978-5-8291-0840-3
250069
  Берг Филипп Введение в каббалу / Берг Филипп Ш. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. – 575 с. – (По ту ссторону "зеркала")
250070
  Блохинцев Д.И. Введение в квантовую механику : учеб. для ун-в / Д.И. Блохинцев. – Москва-Ленинград : Гостехиздат, 1944. – 484 с. : рис. – Библиогр. в примеч.
250071
  Боголюбов Н.Н. Введение в квантовую статистическую механику / Н.Н. Боголюбов. – Москва : Наука, 1984. – 384 с. – Библиогр. в конце частей
250072
  Бердышев А.А. Введение в квантовую теорию ферромагнетизма / А.А. Бердышев ; Урал. гос. ун-т. – Свердловск
Ч. 1. – 1969. – 148 с.
250073
  Бердышев А.А. Введение в квантовую теорию ферромагнетизма / А.А. Бердышев ; Урал. гос. ун-т. – Свердловск
Ч. 2. – 1969. – 339 с.
250074
  Бердышев А.А. Введение в квантовую теорию ферромагнетизма : курс лекций / А.А. Бердышев ; Урал. гос. ун-т. – Свердловск
Ч. 3. – 1970. – 163 с.
250075
  Бердышев А.А. Введение в квантовую теорию ферромагнетизма : курс лекций / А.А. Бердышев ; Урал. гос. ун-т. – Свердловск
Ч. 4. – 1971. – 163 с.
250076
  Лимэн О. Введение в классическую исламскую философию = An introduction to classical islamic philosophy / Оливер Лимэн ; перевод с англ. Г.М. Северской. – Москва : Весь мир, 2007. – 280 с. – (Тема). – ISBN 5-7777-0262-7
250077
  Филиппов В.С. Введение в классическую электродинамику : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед., обуч. по направл. подгот. диплом. спец. 654200 "Радиотехника" / В.С. Филиппов. – Москва : Сайнс-Пресс, 2002. – 64с. – ("Конспекты лекций по радиотехническим дисциплинам" ; Вып. 6). – ISBN 5-94818-007-7
250078
  Шепелевич В.В. Введение в когерентную оптику и голографию : Учеб.пособие / В.В. Шепелевич. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 144с.
250079
  Брукшир Гленн Дж. Введение в компьютерные науки. Общий обзор = Computer scince / Гленн Дж. Брукшир; Под.общ.ред. В.Н.Штонды/ Пер.с англ. – 6-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 688с. – ISBN 5-8459-0179-0
250080
  Гуревич Л.Э. Введение в космогонию : Происхождение крупномасштабной структуры Вселенной / Л.Э. Гуревич. – М. : Наука, 1978. – 383с.
250081
  Самойлов Я.В. Введение в кристалографию / Я.В. Самойлов. – Москва- Ленинград : ОНТИ НКТП, 1932. – 128с.
250082
  Шрейер О. Введение в линейную алгебру в геометрическом изложении / О. Шрейер, Е. Шпернер. – Москва-Ленинград
1. – 1934. – 210 с.
250083
   Введение в литературоведение : Литературное произведение: основные понятия и термины.Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений. – Москва : Академия. Высшая школа., 2000. – 556с. – ISBN 5-06-003357-0, 5-7695-0381-5
250084
   Введение в литературоведение : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по спец. "Русский язык и литература" / Н.Л. Вершинина, Е.В. Волкова, А.А. Илюшин, Л.М. Крупчанов, И.И. и др. Мурзак; Н.Л. Вершинина, Е.В. Волкова, А.А. Илюшин, Л.М. Крупчанов, И.И. Мурзак и др. ; под общ. ред. Л.М. Крупчанова. – 2-е изд., исправл. – Москва : Оникс, 2007. – 416с. – ISBN 978-5-488-01033-8
250085
  Кондаков Н.И. Введение в логику / Н.И. Кондаков. – Москва : Наука, 1967. – 465с.
250086
  Штайгервальд Р. Введение в марксистскую философию / Р. Штайгервальд. – Москва, 1982. – 144с.
250087
  Кононов С.Г. Введение в математику : Учебное пособие для студ. механико-математического факультета специальности G 31 03 01 "Математика":В трех частях / С.Г. Кононов, Р.И. Тышкевич, В.И. Янчевский. – Минск : БГУ. – ISBN 985-485-076-5;985-445-937-3
Ч.3 : Мощности и порядки. – 2003. – 74с.
250088
  Стояновский А.В. Введение в математические принципы квантовой теории поля / А.В. Стояновский. – Москва : ЛКИ, 2007. – 232 с. – ISBN 978-5-382-00173-9
250089
  Яненко Н.Н. Введение в математический анализ / Н.Н. Яненко, Ю.И. Шокин. – Новосибирск
1. – 1972. – 331 с.
250090
  Яненко Н.Н. Введение в математический анализ / Н.Н. Яненко, Ю.И. Шокин. – Новосибирск
Ч. 2. – 1979. – 91 с.
250091
   Введение в математическое моделирование : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / В.Н. Ашихмин, М.Б. Гитман, И.Э. Келлер, О.Б. Наймарк, В.Ю. и др. Столбов; В.Н. Ашихмин, М.Б. Гитман, И.Э. Келлер, О.Б. Наймарк и др. ; [ под ред. П.В. Трусова ]. – Москва : Логос, 2007. – 440 с. – (Новая Университетская Библиотека). – ISBN 978-5-98704-037-X
250092
  Шметтерер Л. Введение в математическую статистику : Пер. с нем. / Л. Шметтерер. – Москва : Наука, 1976. – 520с.
250093
  Савельева М.Ю. Введение в метатеорию сознания / М.Ю. Савельева. – Киев : Парапан, 2002. – 334с. – ISBN 966-95933-7-9
250094
  Бернштейн Р. Введение в метеорологию / Р. Бернштейн, В. Брюкман; Р. Берштейн, В. Брюкман. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1938. – 300 с. : табл., карты. – Библиогр.: с. 291-293
250095
  Хединг Дж. Введение в метод фаховых интегралов / Дж. Хединг. – Москва, 1965. – 238 с.
250096
  Хей Д.Д. Введение в методы байесовского статистического вывода. / Д.Д. Хей. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 335 с.
250097
  Гузь А.Н. Введение в механику нанокомпозитов = Introduction to mechanics of nanocomposites : монография / А.Н. Гузь, Я.Я. Рущицкий, И.А. Гузь ; НАН Украины, Ин-т механики им. С.П. Тимошенко ; Абердинский ун-т, Шотландия, Центр микро- и наномеханики. – Киев, 2010. – 398 с. – ISBN 978-966-02-5582-1
250098
  Бреховских Л.М. Введение в механику сплошных сред (в приложении к теории волн) / Л.М. Бреховских, В.В. Гончаров. – Москва : Наука, 1982. – 335с.
250099
  Алдошкин Ю.Г. Введение в механику твердого тела. Основные понятия и общий метод составления уравнений движения / Ю.Г. Алдошкин; с предисл. В.В.Белецкого и Т.М.Энеева. – Москва : Мир, 2003. – 304 с. – ISBN 5-03-003554-0
250100
  Шахпаронов М.И. Введение в молекулярную теорию растворов / М.И. Шахпаронов. – Москва : Госиздат, 1956. – 507 с.
250101
  Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию / Н. Кобаяси; Пер. с японского А.В. Хачояна под ред. Л.Н. Патрикеева. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 134с. – Парал. тит. лист на японском языке. – ISBN 5-94774-218-7
250102
  Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию = Nano Technology / Н. Кобаяси ; пер. с японского А.В. Хачояна ; под ред. Л.Н. Патрикеева. – 2-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 136 с. – (Нанотехнология). – ISBN 978-5-94774-841-3
250103
  Богомолов С.А. Введение в неевклидову геометрию Римана / С.А. Богомолов. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1934. – 226 с.
250104
  Гринченко В.Т. Введение в нелинейную динамику. : хаос и фракталы / В.Т. Гринченко, В.Т. Мацыпура, А.А. Снарский; НАН Украины; МОН Украины; Ин-т гидромеханики; Нац. техн. ун-т Украины "Киевский политехнический институт". – Киев : Наукова думка, 2005. – 264с. – ISBN 966-000331-5
250105
  Шуберт М. Введение в нелинейную оптику : Пер. с нем. / М. Шуберт, Б. Вильгельми. – Москва : Мир
Ч. 1 : Классическое рассмотрение. – 1973. – 244 с.
250106
  Бокий Г.Б. Введение в номенклатуру ИЮПАК : ка назвать хим. соединение / Г.Б. Бокий, Н.А. Голубкова ; отв. ред. В.М. Потапова ; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В. Топчиева. – Москва : Наука, 1989. – 182, [1] с. – ISBN 5-02-001428-1
250107
  Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию : Курс лекций:Учебн.пособие для студ.высш.учебн.зав. / Ю.Б. Гиппенрейтер. – Москва : ЧеРо; Юрайт, 2001. – 336с. – ISBN 5-88711-011-2
250108
  Белоусов Л.В. Введение в общую эмбриологию : учебник для биол. спец. ун-тов / Л.В. Белоусов. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1980. – 212 с. : ил.
250109
  Шифрин К.С. Введение в оптику океана / К.С. Шифрин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 278с.
250110
  Штанько В.Ф. Введение в оптические спектры атомов и теорию столкновений : учеб.пособие / В.Ф. Штанько. – Томск : Томск.политех.ин-т, 1985. – 85с.
250111
  Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства = An Introduction to the Principles of Morals and Legislation / И. Бентам. – Москва : РОССПЭН, 1998. – 415с. – (История политической мысли). – ISBN 5-02-010058-7
250112
  Суриков В.В. Введение в основы естествознания : Для студ. эконом. спец. вузов / В.В. Суриков; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экономический фак-тет. – Москва : ТЕИС. – ISBN 5-7218-0103-4
Ч.1. – 1997. – 157с.
250113
   Введение в педагогическую деятельность : учебные издания для высшей школы / А.С. Роботова, Т.С. Леонтьева, И.Г. Шапошникова, М.А. Верб; [А.С. Роботова и др.; под ред. А.С. Роботовой]. – Москва : Academia, 2002. – 208с. – ISBN 5-7695-0665-2


  В пособии раскрывается сущность педагогической деятельности, ее гуманистическая природа, социальная роль и образовательные функции; определяются профессионально значимые качества личности педагога
250114
  Пугачев В.П. Введение в политологию : Учебник для студ. вузов / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Аспект-Пресс, 2002. – 477с. – ISBN 5-7567-0165-6
250115
  Пугачев В.П. Введение в политологию : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Аспект-Пресс, 2004. – 479с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7567-0365-9
250116
  Шумилов В.М. Введение в правовую систему ФРГ / В.М. Шумилов; Всероссийская акад. внешней торговли. – Москва-Бремен : ДеКа, 2001. – 140с. – (Сравнительное правоведение). – ISBN 5-89645-011-7
250117
  Швердт Г. Введение в практическую номографию. / Г. Швердт. – Москва-Ленинград, 1932. – 100 с.
250118
  Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику / А.Н. Баранов ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Филологический факультет. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2007. – 360 с. – (Новый лингвистический учебник). – ISBN 978-5-382-00231-6
250119
  Борейко В.Е. Введение в природоохранную эстетику / В.Е. Борейко ; Киевский эколого-культурний центр ; Центр охраны дикой природы СоЭС. – Киев : [Б. и.], 1997. – 95 с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 5)
250120
  Борейко В.Е. Введение в природоохранную эстетику / В.Е. Борейко ; Киевский Эколого-Культурный Центр, Центр Охраны Дикой Природы. – 4-е изд., доп. – Киев : [Б. и.], 2005. – 104 с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 44). – ISBN 966-581-567-9
250121
  Борисова Л.В. Введение в программирование / Л.В. Борисова. – Саратов, 1989. – 50с.
250122
  Якушева Н.М. Введение в программирование на языке Visual Basic. NET : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.М. Якушева. – Москва : МЗ Пресс, 2003. – 320с. – ISBN 5-279-03065-1
250123
  Шмелева И.А. Введение в профессию. Психология : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / И.А. Шмелева. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 256 с. – Издательская программа "300 лучших учебников для высшей школы". – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-469-00546-9
250124
  Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных / Эрик Берн. – Санкт-Петербург : Талисман, 1994. – 430 с.
250125
  Москвичев С.Г. Введение в психологию управления : Учебник / С.Г. Москвичев. – Киев; Сан-Франциско : Light press, 2005. – 296с. – ISBN 966-96338-1-8
250126
  Яненко Н.Н. Введение в разностные методы математической физики. / Н.Н. Яненко, . – Новосибирск
1. – 1968. – 192с.
250127
  Швебер С.С. Введение в релятивистскую квантовую теорию поля. : Пер. с англ. / С.С. Швебер. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 842с.
250128
  Кунхард Поллов Введение в репродуктивную эндокринологию [Електронний ресурс] : Биохимические и физиологические аспекты, основы диагностики / Кунхард Поллов. – Мейнц. – 72с.
250129
  Тинкхам М. Введение в сверхпроводимость : Пер. с англ. / М. Тинкхам. – Москва : Атомиздат, 1980. – 310 с.
250130
  Острверхова Г.П. Введение в систематику насекомых : Учебн. пособ. / Г.П. Острверхова; Томский гос. ун-т; Под ред. В.Н. Стегина. – Томск, 1990. – 125с.
250131
  Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных / К.Дж. Дейт; Пер. с англ. Ю.Г. Гордиенко и др. – 7-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 1072с. – ISBN 5-8459-0138-3


  Фундаментальный учебник. Ясно и точно изложены основные принципы построения СУБД. Рассчитана в основном на специалистов в области обработки данных,системных аналитиков,разработчиков баз данных и прикладных программистов, преподавателей, студ
250132
  Яковлева Г.А. и др. Введение в славянскую филологию / Г.А. и др. Яковлева. – Ростов-на-Дону, 1988. – 196с.
250133
  Шиханович Ю.А. Введение в современную математику / Ю.А. Шиханович. – Москва, 1965. – 356 с.
250134
  Блинова О.И. Введение в современную региональную лексикологию : материалы для спецкурса / О.И. Блинова ; Томский гос. ун-т. – Томск : Издательство Томского университета, 1973. – 258 с.
250135
  Блинова О.И. Введение в современную региональную лексикологию : материалы для спецкурса / О.И. Блинова, Томский государственный университет им. В.В. Куйбышева. – 2-е изд., испр. и доп. – Томск : Издательство Томского университета, 1975. – 257 с. – Библиогр.: с. 229-253 (332 назв.), Библиогр. в примеч. с. 353-354
250136
  Шахпаронов М.И. Введение в современную теорию растворов (Межмолекулярные взаимодействия. Строение, простые жидкости) / М.И. Шахпаронов. – Москва : Высшая школа, 1976. – 296 с.
250137
  Бургин М.С. Введение в современную точную методологию науки : Структуры систем знания. Пособие для студентов высших учебных заведений / М.С. Бургин, В.И. Кузнецов; Программа : Обновление гуманитарного образования в России. Стратегический комитет программы: Кинелев В., Шадриков В., Меськов В., и др. – Москва : Аспект Пресс, 1994. – 304с. – ISBN 5-86318-070-6
250138
  Брандмюллер И. Введение в спектроскопию комбинационного рассеяния света : пер. с нем. / И. Брандмюллер, Г. Мозер. – Москва : Мир, 1964. – 628 с.
250139
  Васильев А.Н. Введение в спектроскопию твердого тела / А.Н. Васильев. – М., 1987. – 312с.
250140
  Слагода В.Г. Введение в специальность : Экономика и управление : учебное пособие для студ. учрежд. сред. проф. обр., обуч. по группе спец. " Экономика и управление" / В.Г. Слагода. – Москва : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2007. – 176 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 5-91134-056-9; 5-16-002887-0
250141
   Введение в специальность "Антикризисное управление". : Учеб. пос. по спец."Антикризисное управление" и "Менеджмент" / Е.В. Новоселов, В.И. Романчин, А.С. Тарапанов, Г.А. Харламов; Акад.нар.хоз.при Правительстве РФ. – Москва : Дело, 2001. – 176с. – ISBN 5-7749-0206-4
250142
  Буданцев Ю.П. Введение в специальность "международная журналистика". / Ю.П. Буданцев. – Москва, 1983. – 50с.
250143
  Богомолов А.М. Введение в специальность "Прикладная математика" : учеб. пособие / А.М. Богомолов Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1982. – 130 с. – Библиогр.: с. 129
250144
  Черноков А.Э. Введение в сравнительное правоведение : учеб. пособие / А.Э. Черноков ; Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права ; О-во "Знание" Санкт-Петербурга и Ленинградской области. – Изд. 2-е, стереот. – Санкт-Петербург : ИВЭСЭП ; Знание, 2007. – 208 с. – ISBN 978-5-7320-0973-6
250145
  Юльметьев Р.М. Введение в статистическую физику жидкостей : учеб.пособие по спецкурсу / Р.М. Юльметьев. – Казань : Казанский гос.пед.ин-т, 1972. – 217с.
250146
  Фельмер Г. Введение в стохастические финансы = Stochastic finance : дискретное время / Г. Фельмер, А. Шид ; пер. с англ. Ю.С. Мишуры, Г.М. Шевченко ; под ред. В.И. Аркина. – Москва : МЦНТО, 2008. – 496 с. – ISBN 978-5-94057-346-3
250147
  Шахов В.В. Введение в страхование : Учеб. пособ. для студ. высш. учебных завед., обуч. по спец. "Бухгалтерский учет т аудит", "Финансы и кредит", "Коммерция" / В.В. Шахов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 288с. – ISBN 5-279-02059-1
250148
  Богородицкий В.А. Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками / В.А. Богородицкий ; под ред. Н.К. Дмитриева. – 2-е изд., испр. и доп. – Казань : Татаргосиздат : Редакция науч.-технической литературы, 1953. – 220 с. : ил., нот., портр.
250149
  Шарыгин М.Д. Введение в теоретическую географию : Учебное пособие по спецкурсу / М.Д. Шарыгин, А.И. Зырянов. – Пермь, 1984. – 83с.
250150
  Тимирязев А.К. Введение в теоретическую физику / А.К. Тимирязев. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1933. – 440 с.
250151
  Планк М. Введение в теоретическую физику = Einfuhrung in die theoretische physik / М. Планк ; пер. со 2-го нем. изд. под ред. Н.П. Кастерина. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00851-4
[Ч. 3] : Теория электричества и магнетизма. – 2004. – 184 с.
250152
  Планк М. Введение в теоретическую физику = Einfuhrung in die theoretische physik / М. Планк ; пер. с нем. С.И. Лейтмана. – Изд. 2-е, исправл. – Москва : КомКнига. – ISBN 5-484-00365-2
[Ч. 4] : Оптика. – 2006. – 162 с.
250153
  Планк М. Введение в теоретическую физику = Einfuhrung in die theoretische physik / М. Планк ; пер. с нем. и предисл. П.Н. Успенского. – Изд. 2-е, испр. – Москва : КомКнига. – ISBN 5-484-00366-0
[Ч. 5] : Теория теплоты. – 2006. – 234 с.
250154
  Шевалле К. Введение в теорию алгебраических функций от одной переменной / К. Шевалле. – Москва, 1959. – 334с.
250155
  Тиман А.Ф. Введение в теорию гармонических функций / А.Ф. Тиман, В.Н. Трофимов. – Москва : Наука, 1968. – 207 с.
250156
  Александров П.С. Введение в теорию групп / П.С. Александров. – Москва : Учпедгиз, 1938. – 123 с. – (Библиотека учителя средней школи. Серия математика)
250157
  Юу С Ф.Т. Введение в теорию дифракции, обработку информации и голографию : Пер.с англ. / С Ф.Т. Юу. – Москва : Советское радио, 1979. – 304с.
250158
  Эльсгольц Л.Э. Введение в теорию дифференциальных уравнений / Л.Э. Эльсгольц. – М, 1964. – 127с.
250159
  Эльсгольц Л.Э. Введение в теорию дифференциальных уравнений / Л.Э. Эльсгольц, С.Б. Норкин. – Москва : Наука, 1971. – 296 с.
250160
  Филиппов А.Ф. Введение в теорию дифференциальных уравнений : учебник для студентов вузов по группе физико-математических направлений и специальностей / А.Ф. Филиппов. – Изд. 2-е, исправл. – Москва : КомКнига, 2007. – 240 с. – ISBN 978-5-484-00786-8
250161
  Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Е.П. Прохоров; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Моск. гос. ун-ет им. М.В. Ломоносова; Аспект Пресс, 2003. – 367с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7567-0299-7
250162
  Федоров А.А. Введение в теорию и историю культуры : словарь : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021700 - филология / А.А. Федоров ; Российская академия образования ; Московский психолого-социальный институт. – Москва : Флинта ; МПСИ, 2005. – 464с. – (Библиотека студента). – ISBN 5-89349-704-X
250163
  Тихомиров Николай Борисович Введение в теорию интерполирования функций / Тихомиров Николай Борисович. – Калинин, 1987. – 48с.
250164
  Боголюбов Н.Н. Введение в теорию квантованных полей / Н.Н. Боголюбов, Д.В. Ширков. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1973. – 416 с. – Библиогр.: с. 411-414
250165
  Боголюбов Н.Н. Введение в теорию квантованных полей / Н.Н. Боголюбов, Д.В. Ширков. – Изд. 3-е, перераб. – Москва : Наука : Главная редакция физико-математической литературы, 1976. – 480 с.
250166
  Боголюбов Н.Н. Введение в теорию квантованных полей / Н.Н. Боголюбов, Д.В. Ширков. – Изд. 4-е, испр. – Москва : Наука, 1984. – 600 с.
250167
  Шебшаевич В.С. Введение в теорию космической навигации / В.С. Шебшаевич. – М, 1971. – 296с.
250168
  Шилов Г.Е. Введение в теорию линейных пространств : учебник / Г.Е. Шилов. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1952. – 384с.
250169
  Шилов Г.Е. Введение в теорию линейных пространств / Г.Е. Шилов. – 2-е изд. – Москва, 1956. – 303 с.
250170
  Гришаева Л.И. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова Л.В. – 4-е изд. стереотипное. – Москва : Академия, 2007. – 336 с. – ISBN 978-5-7695-4410-1
250171
  Бергман П.Г. Введение в теорию относительности : пер. с англ. / П.Г. Бергман ; с предисл. А. Эйнштейна ; пер. с англ. П. Кунина, И. Таксара ; под ред. В.Л. Гинзбурга. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 380 с.
250172
  Финни Д. Введение в теорию планирования экспериментов / Д. Финни. – Москва : Наука, 1970. – 288 с.
250173
  Мессер А.В. Введение в теорию познания / А. Мессер ; пер. с немецкого А.А. Франковского под ред. и с предисловием С.О. Грузенберга. – Изд. 2-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 186 с. – (Из наследия мировой философской мысли : теория познания). – ISBN 978-5-484-00747-9
250174
  Эльясберг П.Е. Введение в теорию полета искусственных спутников Земли / П.Е. Эльясберг. – М, 1965. – 540с.
250175
  Герко А.И. Введение в теорию полугрупповых динамических систем (полугрупп преобразований) и динамических соответствий : Светлой памяти Академика Сибирского К.С. посвящается / А.И. Герко; МГУ. – Кишинев, 2002. – 250 с. – ISBN 9975-70-205-8
250176
  Гаврилюк В.А. Введение в теорию развития : (основные ступени развития) / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 1)
250177
  Шихаев К.Н. Введение в теорию разностных алгоритмов рспараллеленных вычислительных процессов / К.Н. Шихаев; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : Наук. думка, 1978. – 91с.
250178
  Танаев В.С. Введение в теорию расписаний / В.С. Танаев, В.В. Шкурба; Под ред. Д.Б.Юдина. – Москва : Наука, 1975. – 256с. – (Экономико-метематическая библиотека)
250179
  Каразия Р. Введение в теорию рентгеновских и электронных спектров свободных атомов = Laisvuju atomu rentgeno ir elektronu spektru teorijos ivadas = The theory of x-ray and elektronic spectra of free atoms : Монография / Р. Каразия. – Вильнюс : Мокслас, 1987. – 276
250180
  Букреев Б.Я. Введение в теорию рядов / Б.Я. Букреев. – Киев, 1920. – 79с. – Кн.нап. рос.мов.стар.орф. Стеклографическое издание
250181
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного : Учебник для вузов / И.И. Привалов. – 14-е изд., стер. – Москва : Высшая школа, 1999. – 432с. – ISBN 5-06-003612-Х
250182
  Шишмарев И.А. Введение в теорию эллиптических уравнений / И.А. Шишмарев. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 187 с.
250183
  Берг Л.Г. Введение в термографию / Л.Г. Берг. – 2-е доп. изд. – Москва : Наука, 1969. – 396с.
250184
  Леонтович М.А. Введение в термодинамику. Статистическая физика = Introduction to thermodynamics. Statistical physics : [учебное пособие] / М.А. Леонтович. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 432 с. : илл., табл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" / ред. совет : Ж.И. Алферов (предс.), О.Н. Крохин, Г.А. Бордовский и др. ; Классическая учебная литература по физике). – ISBN 978-5-8114-0850-4
250185
  Бернгауер К. Введение в технику лабораторных работ по органической химии : учеб. пособ. для университетов / К. Бернгауер ; пер. с нем. А.М. Федоровой, под ред. В.М. Родионова. – Москва : ОНТИ НКТП СССР, 1935. – 154 с.
250186
  Берков П.Н. Введение в технику литературоведческого исследования : источниковедение, библиография, разыскание / П.Н. Берков. – Ленинград : Учпедгиз ; Ленинградское отд-ние, 1955. – 154 с.
250187
  Юшкин Н.П. Введение в топоминералогию Урала. / Н.П. Юшкин. – М., 1986. – 293с.
250188
  Шнейкерт Г. Введение в уголовную технику / Г. Шнейкерт. – М., 1926. – 184с.
250189
  Хеглер М. Введение в управляемый термоядерный синтез : пер. с англ. / М. Хеглер, М. Кристиансен. – Москва : Мир, 1980. – 229 с.
250190
  Эммонс В. Введение в учение о рудных месторождениях. / В. Эммонс. – М.Л., 1925. – 344с.
250191
  Лебедь Е.А. Введение в феноменологию природы : Монография / Е.А. Лебедь. – Киев : Парапан, 2006. – 268с. – ISBN 966-8210-39-5
250192
  Берман Л.С. Введение в физику варикапов / Л.С. Берман ; АН СССР, Ин-т полупроводников. – Ленинград : Наука : Ленинградское отд-ние, 1968. – 180 с. : ил. – Библиогр.: с. 174-178
250193
  Бойко В.И. Введение в физику взаимодействия сильноточных пучков заряженных частиц с веществом / В.И. Бойко, В.В. Евстигнеев. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 136, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 132-137 (142 назв.). – ISBN 5-283-03907-2
250194
  Яровой П.Н. Введение в физику лазеров / П.Н. Яровой. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1990. – 137 с.
250195
  Шютт К. Введение в физику полета. / К. Шютт. – М-Л, 1938. – 207с.
250196
  Шалабутов Ю.К. Введение в физику полупроводников / Ю.К. Шалабутов. – Ленинград : Наука, 1969. – 292с.
250197
  Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц : учеб. пособ. для студ. физ. ф-тов классических ун-тов, вузов / И.М. Капитонов. – Москва : Едиториал УРСС, 2002. – 384 с. – ISBN 5-354-00058-0
250198
  Юм-Розери Введение в физическое металловедение : Пер. с англ. / Юм-Розери. – Москва : Металлургия, 1965. – 204 с.
250199
   Введение в философию : Учебник для вузов. В 2-х ч. – Москва : Политиздат. – ISBN 5-250-0166-0
Ч. 2. – 1989. – 639c. – Авт. указ. на обор.тит. листа
250200
  Жоль К.К. Введение в философию : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / К.К. Жоль. – Москва : ЮНИТИ, 2004. – 351 с. – (Bibliotheca Studiorum : международная серия). – ISBN 5-238-00662-4
250201
   Введение в философию : Кредитно-модульный курс (учебно-методическое пособие для студентов-заочников) / Под ред. Л.Н. Никитина. – 3-е изд., доп. и перераб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 272 с.
250202
  Шопенгауэр Артур Введение в философию. Новые паралипомены. Об интересном. : Сборник / Шопенгауэр Артур. – Минск : ООО "Попурри", 2000. – 416с. – ISBN 985-438-372-5
250203
  Барбье Мишель Введение в химическую экологию / М. Барбье ; пер. с франц. Э.П. Серебрякова ; под ред. Ю.А. Овчинникова. – Москва : Мир, 1978. – 229 с. : ил. – Библиогр.: с. 166-183 (559 назв.)
250204
  Бильмейер Ф. Введение в химию и технологию полимеров / Ф. Бильмейер. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 570с.
250205
  Ярославский Л.П. Введение в цифровую обработку изображений / Л.П. Ярославский. – Москва : Советское радио, 1979. – 312 с.
250206
  Шкорбатов Г.Л. Введение в экологию / Г.Л. Шкорбатов. – Воронеж, 1985. – 76с.
250207
  Тинтнер Гергард Введение в эконометрию / Тинтнер Гергард. – Москва : Статистика, 1965. – 362с.
250208
  Бернштейн-Коган Введение в экономию промышленности. / Бернштейн-Коган; С.В. Берштейн-Коган. – Москва-Ленинград : Центральное управление печати ВСНХ СССР, 1926. – 210 с.
250209
  Джексон Питер Введение в экспертные системы = Introduction to expert systems : Учебное пособие / Джексон Питер; Пер.с англ. – Изд-е 3-е. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 624с. – ISBN 5-8459-0150-2
250210
  Шванвич Б.Н. Введение в энтомологию / Б.Н. Шванвич. – Л., 1959. – 341с.
250211
  Шпет Г. Введение в этническую психологию / Г. Шпет. – Москва, 1927. – 147 с.
250212
  Жуков В.Н. Введение в юридическую аксиологию (вопросы методологии) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 6. – С. 20-32. – ISSN 0132-0769
250213
  Румынина В.В. Введение в юридическую специальность : учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / В.В. Румынина. – Москва : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2007. – 208 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-110-7
250214
  Мухин К.Н. Введение в ядерную физику : Учебник / К.Н. Мухин. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Москва : Атомиздат, 1965. – 720 с.
250215
  Реформатский А.А. Введение в языковедение : учебник для студ. филологических специальностей высших педагогических учеб. заведений / А.А. Реформатский ; [ под ред. В.А. Виноградова ]. – Изд. 5-е, исправл. – Москва : Аспект Пресс, 2007. – 536 с. – (Классический учебник). – ISBN 978-5-7567-0377-1


  Учебник для студентов филологических специальностей пед. вузов
250216
  Широков О.С. Введение в языкознание / О.С. Широков. – Москва, 1985. – 263с.
250217
  Вендина Т.И. Введение в языкознание : учеб. пособие для студентов педвузов / Т.И. Вендина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2008. – 391 с. – ISBN 978-5-06-004938-1
250218
  Гудиева Х Л. Введение всеобщего обязательного начального обучения в Ингушетии // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 83-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
250219
  Данилова Л.Н. Введение единых образовательных стандартов в ФРГ и Австрии // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 8. – С. 89-96. – ISSN 0869-561Х
250220
  Калмыков А.С. Введение земских учреждений в Ставропольской губернии и борьба крестян против земства : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Калмыков А.С.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 17л.
250221
  Уваренков И.М. Введение и анализ / И.М. Уваренков, ЩЗ М. Маллер. – Москва, 1951. – 256 с.
250222
   Введение и анализ. – Куйбышев, 1976. – 24с.
250223
  Годынская И.Н. Введение и исследование периода адаптации на начальном этапе обучения немецкому языку в техническом вузе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Годынская И.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 20 с.
250224
  Энгельс Ф. Введение к "Диалектике природы". / Ф. Энгельс. – Москва, 1936
250225
  Коршак В.В. Введение к изучению высокомолекулярных соединений / В.В. Коршак, С.Р. Рафиков. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1946. – 175 с.
250226
  Курбатов В.Я. Введение к изучению и к практическим занятиям по физической химии / В.Я. Курбатов. – Ленинград : КУБУЧ, 1926. – 240 с.
250227
  Кретов Ф.Д. Введение к изучению истории КПСС / Ф.Д. Кретов. – Москва, 1967. – 24с.
250228
  Неволько Г.И. Введение к изучению новой системи научного объяснительного знания (серия статей) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817
250229
  Осипов И.П. Введение к изучению органической химии / И.П. Осипов. – 3-е изд., испр. и доп. – Харьков, 1912. – 300 с.
250230
  Осипов И.П. Введение к изучению органической химии / И.П. Осипов. – 6-е изд., испр. и доп. – Харьков : Типография и Литография М. Зильберберг и С-вья, 1917. – 302 с.
250231
  Ремсен А. Введение к изучению органической химии или химии углеродистых соединений / Ремсен, проф. химии в Ун-те Johns Hopkins"a в Балтиморе ; Пер. с англ. [и предисл.] Н.С. Дрентельна. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1887. – VIII, 303 с. : ил.
250232
  Ремсен А. Введение к изучению органической химии или химии углеродистых соединений : С прил. статьи проф. Н.Я. Демьянова ["Белковые вещества"] / Ремсен, проф. химии в Ун-те Johns Hoopkins"а в Балтиморе ; Пер. со 2 англ. изд. [и предисл.] Н.С. Дрентельна с изм., [предисл.] и доп. М.И. Коновалова. – 2-е изд. – Москва : Т-во И.Д. Сытина, 1900. – XXVIII, 517 с. : ил. – (Библиотека для самообразования / Изд. под редакцией А.С. Белкина, профессора П.Г. Виноградова [и других] ; 4)
250233
  Ремсен А. Введение к изучению органической химии или химии углеродистых соединений : С прил. статьи проф. Н.Я. Демьянова ["Белковые вещества"] / Ремсен, проф. химии в Ун-те Johns Hoopkins"а в Балтиморе ; Пер. со 2 англ. изд. [и предисл.] Н.С. Дрентельна с изм., [предисл.] и доп. М.И. Коновалова. – 3-е изд. – Москва : Т-во И.Д. Сытина, 1907. – XXXII, 522 с. : ил. – (Библиотека для самообразования / Изд. под редакцией А.С. Белкина, профессора П.Г. Виноградова [и других] ; 4)
250234
  Хрущов П.Д. Введение к изучению теории химических равновесий / [соч.] П. Хрущова. – Харьков : Типография Адольфа Дарре, 1894. – 316 с. : ил., табл. – На тит. л. оттиск: Библиотека проф. В.Г. Шапошникова. - Алф. указатель: с. 311-316. – Библиогр. в подстроч. примеч.
250235
  Жерар Ш. Введение к изучению химии, по унитарной системе Шарля Жерара : С приб. и биогр. авт. под ред. П. Алексеева : С черт. в тексте и прил. портр. Жерара и Лорана / Пер. Д. Аверкиева и П. Алексеева. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Обществ. польза", 1865. – [8], XIV, IV, 268 с., 2 л. фронт. (портр.) : ил.


  Ред., Авт. КУ - Алексеев Петр Петрович (1840-1891)
250236
  Жерар Ш. Введение к изучению химии, по унитарной системе Шарля Жерара : С приб. и биогр. авт. под ред. П. Алексеева : С черт. в тексте и прил. портр. Жерара и Лорана / Пер. Д. Аверкиева и П. Алексеева. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Обществ. польза", 1865. – [8], XIV, IV, 268 с.


  Ред., Авт. КУ - Алексеев Петр Петрович (1840-1891) На фозаце Эслибрис-наклейка: От Преосвященного Афанасия Архиепископа Казанского
250237
  Ступишин А.В. Введение к курсу "Геоморфология". Уч. пособие. / А.В. Ступишин. – Казань, 1964. – 19с.
250238
  Василенко О.В. Введение к курсу истории советской архитектуры : учеб. пособие / О.В. Василенко. – Ленинград, 1986. – 84 с.
250239
   Введение к курсу" физическая география материков и океанов". – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1959. – 63с.
250240
  Гуляев Ю.П. Введение к лабораторному практикуму по фотоупругости / Ю.П. Гуляев, В.В. Меглинский. – Саратов, 1974. – 64с.
250241
   Введение к лабораторным работам по курсу" Сопротивление материалов". – Харків, 1964. – 27 с.
250242
  Бутлеров А.М. Введение к полному изучению органической химии / А.М. Бутлеров. – Санкт-Петербург : Тип. В.Демакова, 1887. – 720 с.
250243
  Эрбс Х. Введение к программирования на языке Паскаль / Х. Эрбс, О. Штольц. – Москва : Мир, 1989. – 295 с.
250244
   Введение к проекту Учреждения Санкт-Петербургской полиции. – [Санкт-Петербург], 1853. – 38 с.


  На внут. стороне переплета экслибрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г
250245
  Мазуров И.А. Введение основных понятий квантовой механики в курсе физики средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Мазуров И. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 16л.
250246
   Введение почв и почвоподобных образований городских территорий в классификацию почв России / Т.В. Прокофьева, М.И. Герасимова, О.С. Безуглова, К.А. Бахматова, А.А. Гольева, С.Н. Горбов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 1155-1164 : табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0032-180Х
250247
  Гаврилюк А.М. Введение резонансов киральную динамику / А.М. Гаврилюк. – К., 1969. – 7 с.
250248
  Кошкин С. Введение севооборотов на орошаемых участках / С. Кошкин. – Курск, 1953. – 88 с.
250249
  Засобина Г.А. Введение системы общекультурных компетенций в оценку качества образовательного процесса / Г.А. Засобина, И.И. Корягина // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 264-269. – ISSN 1606-951Х
250250
  Коршунов С.В. Введение ФГОС ВПО: первый год работы в оценках и мнениях специалистов по учебно-методической работе / С.В. Коршунов, В.В. Зырянов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2. – С. 16-27. – ISSN 0869-3617


  Статья продолжает презентацию результатов мониторинга эффективности внедрения ФГОС ВПО, проведенного Ассоциацией классических университетов России, Ассоциацией технических университетов и Институтом комплексных исследований образования МГУ ...
250251
   Введение христианства на Руси. – М, 1987. – 302с.
250252
  Филист Г.М. Введение христианства на Руси / Г.М. Филист. – Минск, 1988. – 252с.
250253
  Гордиенко Н.С. Введение христианства на Руси: домыслы буржуазно-клерикальной пропаганды / Н.С. Гордиенко. – М, 1987. – 64с.
250254
  Дулуман Е.К. Введение христианства на Руси: легенды, события, факты / Дулуман Е.К., Глушак А.С. – Симферополь, 1988. – 183 с.
250255
  Котляр М.Ф. Введение християнства в Київській Русі та його наслідки. / М.Ф. Котляр. – К, 1985. – 48с.
250256
  Вишняцкая И.Г. Введение элементов векторной алгебры в курсе математики 6-7 классов средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Вишняцкая И.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 22л.
250257
   Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. – Л, 1987. – 239с.
250258
  Харитонова В.И. Введение. Хранители и исследователи сакральной культуры : диалог или противостояние? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С. 3-7. – ISSN 0869-5415
250259
  Носенко-Штейн Введение: антропология и иудаика - возможен ли симбиоз? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 3-7. – ISSN 0869-5415
250260
  Бутовская М.Л. Введение: попрошайничество как универсальный феномен человеческой культуры // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-51. – ISSN 0869-5415


  Підбір статей про жебрацтво
250261
  Харитонова В. Введение: шамановедение - это не только этнология // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 3-69. – ISSN 0869-5415
250262
   Введениев в бесконтактные электромеханические системы повышенной частоты. – Кишинев, 1979. – 136 с.
250263
  Тимм Дж.А. Введениев химию / Дж.А. Тимм. – М. : ОНТИ НКТП СССР. Глав. ред. хим. лит., 1935. – 427 с.
250264
  Меерварт Р. Введениев хозяйственную статистику. / Р. Меерварт. – М, 1924. – 152с.
250265
  Гогоцкий С.С. Введению в педагогику / [С. Гогоцкий, Орд. проф. Ун-та св. Владимира]. – [Санкт-Петербург], 1855. – 40 с. – Авт. указан в конце текста. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск из: Журнал Министерства народного просвещения. 1855, № 4, с. 39-78
250266
  Васютинский М. Введения христианства на Руси и его политическое, нравственное и просветительное значение в истории и жизни русского народа и государства : Речь по случаю 900-летия христианства в России, произнесенная на акте в Черниговской духовной семинарии преподавателем семинарии М. Васютинским. – Чернигов : Тип. Губ. прав., 1888. – 30 с.
250267
  Германнъ Э. Введеніе въ электротехнику : съ 120 фигурами въ тексте и 72 рисунками на 16 таблицахъ / Э. Германнъ. – Рига : Наука и жизнь
Ч. 2 : Техника постоянного тока. – 125 с.
250268
  Германнъ Э. Введеніе въ электротехнику : съ 95 фигурами и 16 таблицами / Э. Германнъ. – Рига : Наука и жизнь
Ч. 1 : Физическія основы. – 1912. – 121 с.
250269
  Іванова Л.О. Введення в дизайн-проектування : навч. посібник / Л.О. Іванова, О.П. Соколова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса : Астропринт, 2017. – 84, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 83-84. – ISBN 978-966-927-296-6
250270
  Теплюк М.О. Введення в дію законів України: питання теорії та практики / М.О. Теплюк, О.І. Ющик. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 200 с. – Бібліогр.: с.187-196. – ISBN 978-966-611-768-0
250271
  Теплюк М. Введення в дію конституційних законів: проблемні питання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 132-138. – ISSN 1026-9932
250272
  Юлдашева С. Введення в дію нового стандарту з бібліотечного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.-84 / матеріал підгот. Світлана Юлдашева // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 12-13
250273
  Праховник А.В. Введення в енергетичний менеджмент : підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Електротехніка та електротехнології" / А.В. Праховник, Є.М. Іншеков, Є.А. Штогрин ; [відп. ред. В.І. Шкляр] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2010. – 269, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-269. – ISBN 978-966-622-377-0
250274
  Кравець Н. Введення в культуру in vitro Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl та Carlina cirsioides Klok / Н. Кравець, Н. Дробик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 61-65. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку проростання насіння Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl та Carlina cirsioides Klok в умовах in vitro. Підібрано живильні середовища для росту та вкорінення цих рослин. Відпрацьовано двохетапний спосіб вкорінення C. ...
250275
  Тусик О. Введення в культуру in vitro арніки гірської (Arnica montana L.) / О. Тусик, Н. Дробик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 66-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості введення в культуру in vitro арніки гірської (Arnica montana L.). Підібрано умови для проростання її насіння in vitro, вегетативного розмноження та росту рослин, індукції та проліферації калюсів кореневого, листкового і ...
250276
  Голубенко А.В. Введення в культуру in vitro кристатної форми Mammillaria elongata f. cristata A.P. De Candolle / А.В. Голубенко, В.М. Маляренко, М.М. Гайдаржи // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 171-172. – ISBN 978-966-437-390-3
250277
  Голубенко А. Введення в культуру in vitro рідкісного виду флори України Asplenium adiantum-nigrum L. (Aspleniaceae) / А. Голубенко, Ю. Кліщ, О. Вашека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 35-37. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Введено в культуру in vitro рідкісний вид Asplenium adiantum-nigrum L. Підібрано умови для проростання спор цього виду in vitro, отримання гаметофітів і спорофітів. Встановлено особливості вегетативного розмноження гаметофітів A. adiantum-nigrum in ...
250278
  Андрієнко Михайло Васильович Введення в культуру, вирощування і використання малопоширених плодових і ягідних культур в Поліссі і лісостепу України : Автореф. дис. ... д-ра сільськогосп. наук : 06.01.07 / Андрієнко Михайло Васильович; Український держ. аграрний ун-т. – Київ, 1993. – 50 с.
250279
  Роїк О.С. Введення в нерівноважну термодинаміку : навчальний посібник для студ. хім. факультетів / О.С. Роїк, О.В. Самсонніков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 54с.
250280
  Амборські Девід Введення в систему місцевого управління Канади: загальний огляд // Економічний часопис : Київ, 2000
250281
  Вербіцький В.В. Введення в чисельні методи аналізу і диференційних рівнянь : навч. посібник для студентів, що навч. за спец. "Прикладна математика" / В.В. Вербіцький, В.В. Реут ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т математики, фізики та інформ. технологій. – Одеса : ОНУ, 2018. – 114, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 112-114. – ISBN 978-617-689-255-7
250282
  Палагеча Р. Введення деяких видів Magnolia L. у культуру in vitro / Р. Палагеча, А. Голубенко, Є. Головатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Підібрано оптимальні умови стерилізації та базові живильні середовища для культивування трьох видів Magnolia L. в умовах стерильної культури. Optimal sterilization conditions and basic nutritious mediums were pick out for three Magnolia L. genus"s in ...
250283
  Кузьома О.Ю. Введення евро - реальні шанси для Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 44)


  Піднімається найактуальніше на сьогодні для країн Європейського Союзу питання - введення спільної європейської валюти євро. Автор намагається проаналізувати, що принесе євро країнам-учасницям валютного союзу, наскільки вигідним для них є запровадження ...
250284
  Підлісна Ю. Введення корпоративного договору в ТОВ: перспективи реформи // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 412-414
250285
  Добриніна Г. Введення курсу "Основи інтелектуальної власності" до освітніх програм у навчальних закладах України / Г. Добриніна, О. Кузьменко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.26-29. – ISSN 1608-6422
250286
  Биковська О. Введення нових термінів чи підміна понять? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 3


  У Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти відбувається робота над проектом нової редакції Закону України "Про освіту" (р.н. 3491-д від 04.04.2016 р.). 15 лютого 2016 р. проводився круглий стіл "Система освіти України: терміни і ...
250287
  Кнорозок Л.М. Введення окремих категоріальних понять у галузі безпеки життєдіяльності / Л.М. Кнорозок, О.В. Мельничук, О.Г. Шевчук // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25-27 : фото
250288
  Чекіна В.Д. Введення податку на нерухомість в Україні: проблеми й ризики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 38-44. – Бібліогр.: 15 назв
250289
  Вілков В.Ю. Введення поняття "нація": особливості наукового та ідеологічного конструктивізму (частина перша) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 68-76


  У статті запропоновано аналіз основних теоретичних та методологічних особливостей наукового та політико-ідеологічного конструктивістського спосо- бу введення поняття "нація". The article presents analysis of the main theoretical and methodological ...
250290
  Мельничук П.В. Введення похідних циклопропану в реакцію Сузукі - Міяури / П.В. Мельничук, В Т. Савчук, В.О. Ковтуненко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 118
250291
  Гришан Ю.П. Введення процесного підходу в страховій компанії та покращення стандартів обслуговування клієнтів (на прикладі добровільного медичного страхування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-15. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В статті наводиться приклад формування страхового менеджменту у страховій компанії, націленого на покращення якості обслуговування існуючих і нових клієнтів як способу "підвищення культури страхування" у населення та отримання кращих результатів ...
250292
  Деркач В. Введення у промислову культуру Marrubium vulgare L. (Lamiaceae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 93-94. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Встановлена придатність до промислового культивування Marrubium vulgare L., шандри звичайної, лікарської рослини, включеної до сучасної Європейської фармакопеї. Її природні запаси в Україні незначні. Введення її у промислову культуру забезпечить ...
250293
  Наливайко С. Введення у сучасний освітній процес найновіших мовно-етно-генетичних прочитань давніх вітчизняних і зарубіжних писемних джерел - актуальне й невідкладне // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-98
250294
  Марцинковская Т.Д. Введенский Александр Иванович (1856-1925) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 22-25. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
250295
  Козюра Е.О. Введенский и Семен Бобров // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 189-196. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
250296
  Стрельський Г.В. Введенський Андрій Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 168. – ISBN 96966-8060-04-0
250297
  Даниленко В.М. Введенський Андрій Олександрович (- історик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 174. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
250298
   Введенський Андрій Олександрович (1891-1965) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 67-68. – ISBN 978-966-439-754-1
250299
   Введенський Андрій Олександрович (1891-1965) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 76-77. – ISBN 978-966-933-054-3
250300
  Даниленко В. Введенський Андрій Олександрович [1891-1965] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 49 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
250301
  Аляєв Г.Є. Введенський Олександр Іванович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1001-1002. – ISBN 966-316-069-1
250302
  Мартынов С.Н. Введущие в бой / С.Н. Мартынов. – Омск, 1987. – 160с.
250303
  Евлахов А.М. Ввеедение в философию художественного творчества. Т. 1 : опыт историко-литературной методологии / Александр Евлахов // Курсы по гуманитарным наукам для учителей и учительниц городских и начальных училищь Варшавского учебного округа 30 мая - 24 июня 1910 года : в 3 т. / И.В. Посадский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1910. – Т. 1. – С. VI-537
250304
  Мандра Г. Ввезення транспортних засобів на митну територію України як гуманітарної допомоги // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 53-55.
250305
  Сердюк П. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості (об"єм злочинної дії) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.72-75.
250306
  Верн Ж. Вверх дном : Фантастический роман / Жюль Верн ; С 30 рис. Ж. Ру // Таинственный остров : Роман в 3 ч. ; пер. с фр. / Ж. Верн. – Москва : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва И.Д. Сытина ; [Изд-во И. Д. Сытина], 1897. – 96 с.
250307
  Верн Ж. Вверх дном / Ж. Верн. – Ленинград, 1934. – 164с.
250308
  Верн Ж. Вверх дном / Ж. Верн. – Москва-Ленинград, 1949. – 132с.
250309
  Богарт Д. Вверх и вниз // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 145-174.
250310
  Гнедовский Б.В. Вверх по Енисею / Б.В. Гнедовский, Э.Д. Добровольская. – Москва, 1980. – 191 с.
250311
  Ратнер Е.И. Вверх по крутой лестнице : Роман / Е.И. Ратнер. – Москва : Советский писатель, 1984. – 342с.
250312
  Кауфман Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз : пер. с англ. / Б. Кауфман. – Москва : Радуга, 1989. – 286 с.
250313
  Покидова Елена Вверх по лестнице, ведущей вниз. О развитии в РФ малого и среднего предпринимательства : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 30-33
250314
  Бэрчетт У. Вверх по Меконгу / У. Бэрчетт. – М, 1958. – 328с.
250315
  Шаталова Н. Вверх по регистрам. Как поднять качество инженерного образования в России? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 28 июня (№ 26). – С. 18-19


  Из 200 тысяч инженеров, которых ежегодно выпускают российские вузы, более половины отказываются работать по специальности. Почему так? Может, потому, что, являясь едва ли не самым трудоемким для человека, инженерное образование не гарантирует пока в ...
250316
  Ветюков Владимир Вверх по реке девяти драконов / Ветюков Владимир, Лам Дык Хиен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 38-52 : фото
250317
  Рейн Евгений Вверх по русскому Нилу : Большое путешествие / Рейн Евгений, Грицюк Виктор, Анастасьев Алексей // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 56-78 : Іл., Карта
250318
  Горелов В.Е. Вверх по спирали / В.Е. Горелов. – М, 1977. – 231с.
250319
  Амбарцумов Е.А. Вверх, к вершине / Е.А. Амбарцумов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 255 с.
250320
  Амбарцумов Е.А. Вверх, к вершине : Ленин и путь к социализму / Е.А. Амбарцумов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 255 с. – ([Библиотека "Университет молодого марксиста"])
250321
  Шевердин М.И. Вверяю сердце бурям / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1988. – 447с.
250322
  Андреев Б.Г. Ввещество, его превращения и строение / Андреев Б.Г. – Москва : ГАИЗ, 1937. – 164 с. : ил.
250323
   Ввзаимодействие грамматики и стилистики текста. – Алма -Ата, 1988. – 98с.
250324
   Ввзаимодействие древних культур в бассейне Балтийского моря. – Л, 1989. – 56с.
250325
   Ввзаимодействие древних культур Урала. – Пермь, 1990. – 112с.
250326
  Юдович И.М. Ввиду краткости жизни... / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1969. – 319с.
250327
  Заяць В.В. Ввізне мито - джерело поповнення держбюджету : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 33-39
250328
  Макогон В.П. Ввлияние идей В. И.Ленина на развитие тактических взглядов Социал-демократии Королевства Польского и Литвы в период первой российской революции (1905-1907 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Макогон В. П.; ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 19л.
250329
   Ввовдно-коррективный фонетический курс немецкого языка. – Саратов, 1975. – 66с.
250330
   Ввод и вывод графической информации в цифровых вычислительных машинах. – Казань, 1972. – 73с.
250331
  Близниченко Л.А. Ввод и закрепление информации в памяти человека во время естественного сна / Л.А. Близниченко ; АН УССР, Ин-т языкознания. – Киев : Наукова думка, 1966. – 148 с. – Библиогр.: с. 143-146
250332
  Пархоменко И.Т. Ввод осциллограмм в электронные вычислительные машины : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Пархоменко И.Т. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1965. – 25 с.
250333
  Гоков О.А. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 году // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12 (596). – С. 43-44. – ISSN 0321-0626
250334
  Левин И.К. Вводная лекция к курсу английского языка. / И.К. Левин. – М., 1952. – 28с.
250335
  Трущенко И.А. Вводная лекция к курсу английского языка. / И.А. Трущенко. – М., 1968. – 26с.
250336
  Шустер В.Г. Вводная лекция к курсу немецкого языка. / В.Г. Шустер. – 2-е изд. – М, 1959. – 32с.
250337
  Шустер В.Г. Вводная лекция к курсу немецкого языка. / В.Г. Шустер. – 3-е изд. – М, 1966. – 32с.
250338
  Торгашев П.Д. Вводная лекция по курсу общей химии / П.Д. Торгашев. – Новочеркасск, 1968. – 35с.
250339
  Давыдов В.В. Вводная лекция по курсу теоретической механики / В.В. Давыдов. – Горький, 1962. – 16с.
250340
   Вводно-коррективный курс. – Саратов, 1989. – 28с.
250341
  Миловидова Р.В. Вводно-коррективный фонетический курс немецкого языка / Р.В. Миловидова. – Москва, 1964. – 90 с.
250342
  Борисова Т.И. Вводно-коррективный фонетический курс немецкого языка / Т.И. Борисова, В.С. Семенихин. – Саратов, 1980. – 77с.
250343
  Миловидова Р.В. Вводно-коррективный фонетический курс немецкого языка / Р.В. Миловидова. – М., 1987. – 96с.
250344
   Вводно-коррективный фонетический курс французского языка. – М, 1974. – 182с.
250345
   Вводно-коррективный фонетический курс французского языка. – Москва : Высшая школа, 1980. – 230с.
250346
  Муминова Р.М. Вводно-модальные слова и словосочетания русского языка и их соответствия в узбекском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Муминова Р.М.; Самаркандск. гос. ун-т. – Самарканд, 1971. – 22л.
250347
  Голованова Л.З. Вводно-предметный курс. Материалы по русскому языку для студ.-иностр. гуманитарных спец. подг. фак-тов / Л.З. Голованова, И.М. Лобашкова. – М., 1974. – 36с.
250348
  Денисова И.Г. Вводно-фонетический курс / И.Г. Денисова, А.А. Поталуева. – М., 1968. – 104с.
250349
  Лысенко М.М. Вводно-фонетический курс / М.М. Лысенко. – Киев, 1971. – 93с.
250350
  Маслова Л.П. Вводно-фонетический курс к учебнику Харнби. / Л.П. Маслова, А.Д. Цигельная. – К., 1975. – 61с.
250351
  Климов Н.Д. Вводно-фонетический курс немецкого языка / Н.Д. Климов. – Москва, 1978. – 131с.
250352
  Бреденфельд З.В. Вводно-фонетический курс русского языка / З.В. Бреденфельд. – М., 1976. – 78с.
250353
  Раскина Л.С. Вводно-фонетический курс русского языка : для студ.-иностр., говорящих по-испански : учеб. пособ. для студ.-иностр. / Л.С. Раскина. – Москва : Русский язык, 1977. – 140 с.
250354
  Свешникова В.Н. Вводно-фонетический курс русского языка : для говорящих на французском языке : учеб. пособ. / В.Н. Свешникова. – Москва : Русский язык, 1977. – 87 с.
250355
  Раскина Л.С. Вводно-фонетический курс русского языка / Л.С. Раскина. – 2-е изд. – М., 1983. – 142с.
250356
  Свешникова В.Н. Вводно-фонетический курс русского языка : для говорящих на франц. яз. / В.Н. Свешникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 144 с. – ISBN 5-200-00453-5
250357
  Макарова Г.И. Вводно-фонетический курс русского языка для вьетнамцев / МВиССО УССР ; Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко ; Г.И. Макарова, С.И. Щербатюк ; [ред.: П.С. Вовк, Нгием Хьеу]. – Киев : КВИРТУ, 1969. – 208 с.
250358
  Соседова Н.И. Вводно-фонетический курс русского языка для студентов-арабов / Н.И. Соседова. – Москва, 1978. – с.
250359
   Вводно - коррективный фонетический курс немецкого языка. – Саратов, 1975. – 69 с.
250360
  Сизенко О.Н. Вводное предложение в структуре включающего предложения и текста (на матер. испанского яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.25 / Сизенко О.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 21л.
250361
  Шевцов П.Ф. Вводные главы к основам геокриологии. / П.Ф. Шевцов. – М, 1955. – 1-112с.
250362
   Вводные и выводные устройства электронных вычислительных машин. – Москва, 1966. – 92с.
250363
  Авласевич М.А. Вводные компоненты предложения в белорусском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Авласевич М.А.; АН БССР. – Минск, 1970. – 19л.
250364
  Булах А.Г. Вводные лекции по минералогии / А.Г. Булах. – Ленинград, 1984. – 75с.
250365
  Булах А.Г. Вводные лекции по минералогии / А.Г. Булах. – Л., 1984. – 76с.
250366
  Булах А.Г. Вводные лекции по минералогии. / А.Г. Булах. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 76с.
250367
  Тихонов А.Н. Вводные лекции по прикладной математике : Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по специальности "Прикладная математика" / А.Н. Тихонов, Д.П. Костомаров. – Москва : Наука, 1984. – 192 с.
250368
  Тихонов Андрей Николаевич Вводные лекции по прикладной математики / Тихонов Андрей Николаевич, Костомаров Дмитрий Павлович. – Москва : Наука, 1984. – 190с.
250369
  Костомаров Д.П. Вводные лекции по численным методам : учебник для студ. ун-тов, обуч. направлению 510200 - "Прикладная математика и информатика" и спец. 010200 "Прикладная математика и информатика" / Д.П. Костомаров, А.П.Фаворский ; [Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – Москва : Логос, 2004. – 184 с. – (Классический университетский учебник : посв. 250-летию Московского университета / ред. совет: В.А. Садовничий и др.). – ISBN 5-94010-286-7
250370
  Костомаров Д.П. Вводные лекции по численным методам : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / Д.П. Костомаров, А.П.Фаворский; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Логос, 2006. – 184с. – (Классический университетский учебник / Редак. совет серии: В.А. Садовничий, О.С. Вихнский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 5-98704-160-0
250371
  Мыльцева Л.А. Вводные предложения в современном русском литературном языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Мыльцева Л.А.; Ленин.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1966. – 19л.
250372
  Сизенко О.Н. Вводные предложения в структуре включающего предложения и текста (на матер. исп. яз.) : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.05 / Сизенко О.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 21л.
250373
  Сизенко Оксана Николаевна Вводные предложения в структуре включающего предложения и текста (на материале испанского языка) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Сизенко Оксана Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 153л. – Бібліогр.:л.133-151
250374
  Дружинина В.В. Вводные предложения и их функционирование в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Дружинина В.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 25л.
250375
  Хатиашвили Л.Г. Вводные предупрежения в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хатиашвили Л.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1953. – 26 с.
250376
  Шахбазова З.А. Вводные слова и вводные словосочетания в современном азербайджанском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Шахбазова З.А.; МВ и ССО Азерб.ССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1980. – 18л.
250377
  Теремязева Ж.П. Вводные слова и их интонация в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Теремязева Ж. П.; ЛГУ. – Л., 1967. – 21л.
250378
  Аникин А.И. Вводные слова и словосочетания в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аникин А.И. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
250379
  Останин А.И. Вводные слова и словосочетания в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.660 / Останин А.И. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1969. – 17 с.
250380
  Коцарь Э.Б. Вводные слова и словосочетания, вводные предложения, вставные конструкции / Э.Б. Коцарь. – М., 1969. – 32с.
250381
  Каримова Р.А. Вводные слова и сочетания слов в русском литературном языке второй половины 18 - нач.19 вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Каримова Р. А. ; Казан. ГУ. – Казань, 1965. – 26 с.
250382
   Вводный инструктаж по охране труда для рабочих лесной и деревообрабатывающей промышленности. – М, 1970. – 20с.
250383
  Бондарчук И.А. Вводный куpс фонетики pусского языка для студентов-аpабов : Частично пpогpаммиpованное пособие / И.А. Бондарчук; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Київський університет, 1965. – 283с.


  Включены материалы исторического характера.Учебное пособие по античной философии.
250384
  Райманс Х.-Г. Вводный курс Visial Basic / Х.-Г. Райманс. – Київ : BHV, 1993. – 272с. – ISBN 3-89360-682-3; 5-7707-4227-5
250385
  Старков А.П. Вводный курс английского языка / А.П. Старков. – К., 1964. – 320с.
250386
  Старков А.П. Вводный курс английского языка / А.П. Старков. – 2-е изд. – К., 1965. – 320с.
250387
   Вводный курс английского языка. – М, 1972. – 71с.
250388
   Вводный курс лекции для студентов 1 курса специальности " Планирование промышленности" всех форм обучения. – Кишинев, 1978. – 53с.
250389
  Успенский В.А. Вводный курс математической логики / В.А. Успенский. – М, 1991. – 136с.
250390
  Калиниченко А.С. Вводный курс немецкого языка / А.С. Калиниченко. – Х, 1970. – 12с.
250391
  Волина С.А. Вводный курс немецкого языка для студ. фак. англ. яз. / С.А. Волина, М.А. Педанова. – Москва, 1977. – 124с.
250392
  Карпов К.Б. Вводный курс немецкого языка. (Для ин-тов и фак. иностр. яз.) / К.Б. Карпов, В. Монигетти. – М., 1962. – 240с.
250393
  Шепер М.Н. Вводный курс по немецкому языку / М.Н. Шепер. – М, 1964. – 91с.
250394
  Корнеева И.В. Вводный курс по химии для студентов-иностранцев / И.В. Корнеева, Н.Б. Шевелев. – М., 1985. – 103с.
250395
  Корнеева И.В. Вводный курс по химии для студентов-иностранцев / И.В. Корнеева, Н.Б. Шевелев. – М., 1985. – 104с.
250396
   Вводный курс по экономической теории : Учебник для лицеев. – Москва : Инфра-М, 1998. – 368с. – ISBN 5-86225-390-4
250397
  Есина З.И. Вводный курс практической фонетики русского языка / З.И. Есина, Е.Р. Максимова. – М, 1977. – 51с.
250398
  Есина З.И. Вводный курс практической фонетики русского языка / З.И. Есина, Е.Р. Максимова. – М, 1977. – 56с.
250399
  Костюк Ю.Л. Вводный курс программирования / Ю.Л. Костюк. – Томск, 1984. – 192с.
250400
  Волков Н.Д. Вводный курс современного арабского литературного языка : Учебн. пособ. / Н.Д. Волков. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1987. – 90 с.


  В первые в советской арабистике дается развернутая характеристика звукового строя и основных фонетических явлений языка для правильного произношения; разработаны правила орфографии для обучения арабской калиграфии, а также правила чтения рукописных ...
250401
  Нейман Ю.М. Вводный курс теории вероятностей и математической статистики : Пер. с англ. / Ю.М. Нейман. – Москва : Наука, 1968. – 448 с.
250402
  Сунцова И.П. Вводный курс фонетики немецкого языка / И.П. Сунцова. – Киев, 1951. – 116 с.
250403
  Сунцова И.П. Вводный курс фонетики немецкого языка / И.П. Сунцова. – Москва, 1958. – 171 с.
250404
  Вовк П.С. Вводный курс фонетики русского языка / П.С. Вовк, Л.С. Головяшина. – Київ, 1978. – 170 с.
250405
  Вовк П.С. Вводный курс фонетики русского языка / П.С. Вовк. – Київ, 1979
250406
  Барезовская Л.И. Вводный курс фонетики русского языка для африканских студентов с родным языком суахили / Л.И. Барезовская, Л.С. Головяшина; Л.И. Беpезовская, Л.С. Головяшина; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ : Київський університет, 1965. – 316 с.
250407
  Бондарчук И.А. Вводный курс фонетики русского языка для студентов-арабов : частично программированное пособие / МВиССО УССР ; КГУТШ ; И.А. Бондарчук, Л.К. Онуфриюк ; [отв. ред. П.С. Вовк]. – Киев : КГУТШ, 1965. – 283 с.
250408
  Генкина Р.И. Вводный курс фонетики русского языка для студентов-афганцев (с родным языком фарси) : частично программированное пособие / МВиССО УССР ; КГУТШ ; Р.И. Генкина, С.И. Помозова, Е.М. Нелаева ; [отв. ред. П.С. Вовк]. – Киев : КГУТШ, 1965. – 329 с.
250409
  Вовк П.С. Вводный курс фонетики русского языка для студентов-индонезийцев / П.С. Вовк. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1965. – 687 с.
250410
   Вводный курс фонетики русского языка для студентов-кубинцев. – Киев : КГУ, 1965. – 438 с.
250411
   Вводный курс фонетики русского языка для студентов-кубинцев / Г.Ф. Виноградова, Н.Б. Коробейникова, Г.И. Макарова, Р.С. Римаренко; МВиССО УССР ; КГУТШ ; Г.Ф. Виноградова, Н.Б. Коробейникова, Г.И. Макарова, Р.С. Римаренко. – Киев : КГУ, 1965. – 438 с.
250412
  Фетисова Е.С. Вводный курс фонетики русского языка. Для студентов говорящих по-испански / Е.С. Фетисова. – М, 1967. – 152с.
250413
  Самохотская И.С. Вводный курс французского языка для неязыковых вузов. / И.С. Самохотская. – Москва, 1981. – 120с.
250414
   Вводный курс французского языка как второго иностранного языка для студентов английского факультета. – Москва, 1974. – 201 с.
250415
  Бородич С.А. Вводный курс эконометрики : Учебное пособие для студ. эконом.спец.высш.учеб.заведений / С.А. Бородич. – Минск : БГУ, 2000. – 354с. – ISBN 985-445-358-8
250416
  Накамура А. Вводный обзор государственного управления в Японии: достижения в прошлом и перспективы на будущее // Построение демократий: Украина и Япония : помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / [Нац. ин-т стратег. исслед.] ; Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото (ред,). – Киев : НИСИ ; Феникс, 2016. – С. 73-103. – ISBN 978-966-136-316-7
250417
  Микаэльян Э.К. Вводный разговорно-фонетический курс. / Э.К. Микаэльян, С.Э. Озе. – М., 1974. – 80с.
250418
  Ведель Г.Е. Вводный устный курс с методическими указаниями для учителя немецкого языка 5 класса / Г.Е. Ведель. – Воронеж, 1962. – 76с.
250419
  Лысенко Э.И. Вводный фонетико-графический курс немецкого языка для неязыковых вузов и факультетов / Э.И. Лысенко. – Киев, 1963. – 105 с.
250420
  Бабалова Л.Л. Вводный фонетико-разговорный курс по пусскому языку для иностранцев / Л.Л. Бабалова; Бабакова Л. – Москва : МГУ, 1962. – 36 с.
250421
  Норк О.А. Вводный фонетический курс / О.А. Норк. – Москва, 1946. – 136с.
250422
  Горышник Л.А. Вводный фонетический курс английского языка / Л.А. Горышник. – М., 1957. – 160с.
250423
  Шевякова В.Е. Вводный фонетический курс английского языка / В.Е. Шевякова. – М., 1967. – 162с.
250424
  Пригожина Р.Н. Вводный фонетический курс испанского языка / Р.Н. Пригожина, Флорес-Фернандес. – М, 1975. – 102с.
250425
   Вводный фонетический курс немецкого языка. – Изд. 2-е. – М, 1958. – 11с.
250426
  Астрова Л.И. Вводный фонетический курс немецкого языка : учеб. пособие для учащихся киргизской национальности / Астрова Л.И. ; Киргизский гос. ун-т. – Фрунзе : [б. и.], 1961. – 144 с.
250427
  Шишкова Л.В. Вводный фонетический курс немецкого языка / Л.В. Шишкова. – Л, 1964. – 248с.
250428
  Шишкова Л.В. Вводный фонетический курс немецкого языка / Л.В. Шишкова. – Ленинград : Просвещение, 1977. – 248с.
250429
  Кондратьев В.Г. Вводный фонетический курс турецкого языка : учеб. пособ. / В.Г. Кондратьев ; Ленинград. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1976. – 59с.
250430
  Миловидова Р.В. Вводоно-коррективный фонетический курс немецкого языка / Р.В. Миловидова. – 2-е. – М., 1967. – 91с.
250431
  Медников М.И. Вводы движения в вакууме / М.И. Медников. – М, 1974. – 182с.
250432
  Римша М.Ю. Ввоз и вывоз промышленной продукции Латв. ССР и методика их определения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Римша М. Ю.; Латв.ГУ. – Рига, 1973. – 29л.
250433
  Конэн А.Р. Ввоз капитала в страны стерлинговой зоны. / А.Р. Конэн. – Москва, 1962. – 154с.
250434
  Шпотенко В.Д. ВВП та ВНП як макроекономічні показники впливу на зростання добробуту населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 84-88. – ISSN 2306-6806
250435
  Столяров В. ВВП: мифы и реальность // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 12. – С. 105-109. – ISSN 0131-2227
250436
  Третяк Наталія Вгадати код майбутньої особистості // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
250437
  Трифонов Ю.В. Вгамування спраги / Ю.В. Трифонов. – К, 1965. – 349с.
250438
  Мартыненко Ю. ВГИК Всесоюзный Государственный Институт Кинематографии / Ю. Мартыненко, М. Гаркушенко. – М, 1965. – 104с.
250439
  Светина Б. Вглубь и ввысь. Наступивший год сулит новые научные прорывы. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 января (№ 3)


  По мнению экспертов, наступивший год может принести целую серию научных прорывов: российские полярники намерены впервые проникнуть в реликтовое антарктическое озеро Восток, зонд “Вояджер” может перейти границу Солнечной системы, физики попытаются ...
250440
  Кагарлицкий Ю.И. Вглядываясь в грядущее : Книга о Герберте Уэллсе / Ю.И. Кагарлицкий. – Москва : Книга, 1989. – 352 с. – (Писатели о писателях)
250441
  Рябинин Б Вглядываясь в жизнь / Б Рябинин. – М., 1972. – 372с.
250442
  Крячко Л.И. Вглядываясь в лицо / Л.И. Крячко. – Москва, 1967. – 63с.
250443
  Шагалов А.А. Вглядываясь в современность / А.А. Шагалов. – М, 1979. – 431с.
250444
  Клімчук Т.В. Вдавлювання двох півнескінченних штампів у пружну смугу / Т.В. Клімчук, В.І. Острик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Розглянуто контактну задачу про симетричне вдавлювання двох півнескінченних штампів з прямолінійними основами в пружну смугу, нижня грань якої жорстко закріплена. Сили тертя в області контакту не враховані. З використанням процедур методу Вінера - ...
250445
  Острик В.І. Вдавлювання похилого штампа в пружну площину за наявністю тертя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 104-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто фрикційний контакт жорсткого штампа з похилою прямолінійною основою і пружної півплощини. Із застосуванням методу Вінера-Гопфа побудовано точний розв"язок задачі. Отримано розподіл контактних напружень. Знайдено розміри зон зчеплення та ...
250446
  Острик В.І. Вдавлювання пружного клиноподібного індентора в пружний півпростір / В.І. Острик, А.Ф. Улітко, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В умовах плоскої деформації розглянуто гладкий контакт клина і півпростору з різних матеріалів. Із застосуванням методу Вінера - Гопфа знайдено точний разв"язок задачі. Отримано розподіл контактних напружень, нормальні переміщення поверхні півпростору. ...
250447
  Кушніров А. Вдала операція / А. Кушніров, І. Зельдін, 1934. – 23с.
250448
   Вдале літо "Aldemar" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 40-41 : фото
250449
  Марьенков Е.М. Вдалеке от больших городов / Е.М. Марьенков. – Смоленск, 1949. – 272с.
250450
  Кауров Б.А. Вдали и рядом. / Б.А. Кауров. – Л., 1973. – 103с.
250451
  Пятков Г.И. Вдали и рядом: стихотворения и поэмы. / Г.И. Пятков. – Киев, 1984. – 223с.
250452
  Нагибин Ю.М. Вдали музыка и огни: Повести и рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1989. – 506с.
250453
  Кальянов В. Вдали океан / В. Кальянов. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 128с.
250454
  Картер У. Вдали от баз. Материально-техническое обеспечение ВМС США на Тихом океане в годы Второй Мировой войны / У. Картер. – М., 1965. – 276с.
250455
  Вежинов П. Вдали от берегов / П. Вежинов. – Москва, 1960. – 219с.
250456
  Поскребышев О.А. Вдали от больших городов / О.А. Поскребышев. – М., 1977. – 96с.
250457
  Кудрин С. Вдали от Большой земли. / С. Кудрин. – Куйбышев, 1950. – 128с.
250458
  Кудрин С. Вдали от Большой земли. / С. Кудрин. – 2-е изд., испр. – Куйбышев, 1952. – 135с.
250459
  Тур Вдали от дома / Тур, , братья. – Москва, 1963. – 48 с.
250460
  Стрельников Б.Г. Вдали от небоскребов / Б.Г. Стрельников. – Москва, 1977. – 85с.
250461
  Бочкарев Б.И. Вдали от проезжих дорог / Б.И. Бочкарев. – Ярославль, 1968. – 156с.
250462
  Шелепин Л.А. Вдали от равновесия / Л.А. Шелепин. – Москва : Знание, 1987. – 63с.
250463
  Ульянинский А.В. Вдали от Родины / А.В. Ульянинский. – М., 1957. – 22с.
250464
  Полянский Н.С. Вдали от Родины / Н.С. Полянский. – Минск, 1961. – 211с.
250465
  Дарян А. Вдали от Родины. / А. Дарян. – Москва : Прогресс, 1968. – 136 с.
250466
  Кузнецов А.С. Вдали от Родины. / А.С. Кузнецов. – Свердловск, 1972. – 143с.
250467
  Хасин А.И. Вдали от родного дома / А.И. Хасин. – Москва, 1975. – 78с.
250468
  Гуцал П.Ф. Вдали от родных берегов / П.Ф. Гуцал. – Москва, 1955. – 136с.
250469
  Цыдендамбаев Ч. Вдали от родных степей : роман / Ч. Цыдендамбаев. – Москва : Советский писатель, 1964. – 415 с.
250470
  Фирсов В.И. Вдали от тебя / В.И. Фирсов. – М, 1961. – 96с.
250471
  Гроссман М.С. Вдали от тебя / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1968. – 114с.
250472
  Ляхницкий В.М. Вдали от фронта / В.М. Ляхницкий. – Чита, 1962. – 252 с.
250473
  Омельченко В.М. Вдали от фронта / В.М. Омельченко. – Х, 1967. – 264 c.
250474
  Занзоттер Бруно Вдали от цивилизации. Экстремальная жизнь // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 124-136 : фото. – ISSN 1029-5828
250475
  Киселев В.Л. Вдали от шума городского / В.Л. Киселев. – Москва, 1989. – 254с.
250476
  Гарди Т. Вдали от шумной толпы / Т. Гарди. – Ленинград, 1937. – 456 с.
250477
  Карпенко В. Вдалий заголовок - половина успіху // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 63-76.
250478
  Моторний М. Вдалий старт // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 28 серпня (№ 33). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про змагання студентів зі 142 країн на 29-й Всесвітньо літній Універсіаді в Тайбеї (Тайвань).
250479
  Березняк О. Вдалий старт студентської комісії Профкому // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 6


  Автор статті, голова студ. комісії звітує про роботу комісії у минулому семестрі.
250480
  Кремень В.Г. Вдалося забезпечити випереджальний характер досліджень // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 3-10 квітня (№ 17). – С. 4-5 : фото


  Доповідь президента Національної академії педагогічних наук України В.Г. Кременя на загальних звітних зборах академії 4 квітня 2013 р. "Про діяльність НАПН України у 2012 році та завдання на 2013 рік"
250481
  Кузьмин А. Вдаль - с именем Даля // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 27квітня-3 мая (№ 17)


  О Восточноукраинском национальном университете им. Владимира Даля (ВНУ).
250482
  Евпатов В.П. Вдаль по лучу идет душа / В.П. Евпатов. – Москва, 1991. – 142,1с.
250483
  Єлісовенко Ю. Вдармо в дзвони, панове! // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 75-78
250484
  Наєнко М. Вдача Стрільця, або Неблагодійний для совєтів. На Григорія Косинку написали понад сотню доносів, звинувачуючи у причетності до УНР, а він зображував словами імперсько-муравйовський карцер і перекладав українсько "Мертві душі" Гоголя // Україна молода. – Київ, 2021. – 10 лютого (№ 12). – С. 12-13


  "Від батька у Григорія було прізвище «Стрілець». Для роботи в літературі він свідомо відійшов від нього, бо ж для радянських цензорів воно асоціювалося з ненависними більшовикам «січовими стрільцями» та з войовничим (стрілецьким) його підтекстом. Обрав ...
250485
  Перевалов Н. Вдвоем / Н. Перевалов. – Москва, 1983. – 143с.
250486
  Кислов В. Вдвоем // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 22-32. – ISSN 0321-1878
250487
  Заботина З.И. Вдвоем доим 300 коров / З.И. Заботина, Д.И. Заботин. – Москва, 1962. – 8 с.
250488
  Цыганов И.В. Вдвоем из стратосферы. / И.В. Цыганов. – М., 1963. – 45с.
250489
  Зегебарт Г.М. Вдвоем с волшебницей. / Г.М. Зегебарт. – Свердловск, 1989. – 301с.
250490
  Седов И.П. Вдвоем с улыбкой / И.П. Седов. – Саратов, 1979. – 95с.
250491
  Кухарук Р. Вдень і вночі / Роман Кухарук. – Київ : Український парламентський клуб "Нація", 2018. – 283, [5] с. : іл., фот. – На обкл. авт. укр., англ. - На обкл. та корінці: nacija.com.ua. – ISBN 978-617-7410-00-2
250492
  Василенко М. Вдивляюся у гори і потоки: [ Поезія) ] // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.67-70. – ISSN 0208-0710
250493
  Волошин Ю. Вдівці у полковому місті Полтава другої половини XVIII ст. (за матеріалами Румянцевського опису Малоросії0 // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 24-41. – ISSN 0869-3595
250494
   ВДНЗУ «УМСА» – національний лідер з підготовки лікарів-стоматологів // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (137/138). – С. 44-48. – ISSN 1729-2344


  "Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" розпочав свою діяльність у 1921 році з одонтологічного факультету Харківської медичної академії. Нині у складі академії - 4 факультети (стоматологічний, медичний ...
250495
   ВДНХ СССР. – М, 1965. – 64с.
250496
   ВДНХ СССР. – Москва, 1984. – 207 с.
250497
  Парыгина Н.Д. Вдова / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1972. – 445с.
250498
  Парыгина Н.Д. Вдова / Н.Д. Парыгина. – М., 1975. – 431с.
250499
  Парыгина Н.Д. Вдова / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1985. – 383с.
250500
  Мартынов Семен Вдова врага народа // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 28-29 : фото
250501
  Ливанова М. Вдова Клико: "Veuve" - значит "шампанское" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 9 (85). – С. 106-123. – ISSN 1819-6268
250502
   Вдова колдуна. – М, 1991. – 686с.
250503
  Чавчавадзе И.Г. Вдова Отарашвили / Илья Чавчавадзе ; пер. с груз. Е.Гогоберидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 65 с.
250504
  Марзойты С.Т. Вдова пасечника Тате : рассказы / С.Т. Марзойты; пер. с осет. – Орджоникидзе : Северо-Осет. кн. изд-во, 1965. – 179 с .
250505
  Смуул Ю.Ю. Вдова полковника, или Врачи ничего не знают... : сцены из жизни, 1965г. / Юхан Смуул ; пер. с эст. Л.Тоом. – Москва : Искусство, 1968. – 48 с.
250506
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Реваз Джапаридзе; пер. с груз. М.Квилидзе. – Тбилиси : Заря Востока
1. – 1958. – 318 с.
250507
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Реваз Джапаридзе; пер. с груз. М.Квилидзе и Л.Громеко. – Тбилиси : Литература и искусство, 1963. – 659 с.
250508
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Реваз Джапаридзе; пер. с груз. М.Квилидзе. – Тбилиси : Мерани
кн. 1. – 1971. – 304 с.
250509
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Реваз Джапаридзе; пер. с груз. А.Эбаноидзе. – Тбилиси : Мерани
2. – 1971. – 378 с.
250510
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Реваз Джапаридзе; пер. с груз. А.Эбаноидзе. – Москва : Художественная литература, 1984. – 591 с.
250511
  Измайлова М. Вдова фараона // Личности. – Киев, 2007. – № 4. – С. 66-82. – ISSN 1819-6268
250512
  Рачада І.Д. Вдови : драма / І.Д. Рачада. – Київ : Мистецтво, 1970. – 89 с.
250513
  Столповский П.М. Вдовий клад / П.М. Столповский. – Сыктывкар, 1986. – 223 с.
250514
  Грекова И. Вдовий пароход : Избранное / И. Грекова. – Москва : Текст. – (Классика ХХ века). – ISBN 5-7516-0125-4
Хозяйка гостиницы. Вдовий пароход. Хозяева жизни. – 1998. – 351с.
250515
  Кулькин Е.А. Вдовий сенокос / Е.А. Кулькин. – Волгоград, 1990. – 367с.
250516
  Грекова І. Вдовиний пароплав / І. Грекова. – К., 1987. – 571с.
250517
   Вдовиченко Георгій Григорович (1917-1990) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 77. – ISBN 978-966-933-054-3
250518
  Акишев З. Вдовы : роман / Акишев З. – Алма-Ата : Жазушы, 1982. – 376 с.
250519
  Олифиренко И.П. Вдовы / И.П. Олифиренко. – Днепропетровск, 1983. – 63с.
250520
  Абдуллин И.А. Вдовы не плачут : повесть / И.А. Абдуллин; пер. с башк. Е.Корнеевой. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1984. – 295 с.
250521
  Хавкин О.А. Вдовья жизнь / О.А. Хавкин. – Новосибирск, 1966. – 304с.
250522
  Моисеев И. Вдогонку = Навздогін : избранное / Игорь Моисеев. – Киев : УкрСІЧ, 2009. – 212 с. – Тит. лист парал. на русском и укр. яз. – ISBN 966-578-199-5 (2)
250523
  Агапов В.М. Вдоль берега Крыма и Кавказа. Путеводитель по Чёрному морю / В.М. Агапов. – Москва, 1970. – 128с.
250524
  Головко В.А. Вдоль берегов уральских рек / В.А. Головко. – Свердловск, 1961. – 132с.
250525
  Коновалова Елена Вдоль большой воды : тема номера / Коновалова Елена, Кузнецов Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 72-97. – ISSN 1029-5828
250526
  Заллер Вальтер Вдоль большой трубы : рискованный путь на запад / Заллер Вальтер, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 10. – С. 40-69. – ISSN 1029-5828
250527
  Федоров Е.А. Вдоль голубых уральских гор / Е.А. Федоров. – Свердловск, 1959. – 470с.
250528
  Ушаков Н.Н. Вдоль горячего асфальта. Роман. / Н.Н. Ушаков. – Москва, 1965. – 223с.
250529
  Поволяев В.Д. Вдоль земного шара / В.Д. Поволяев. – Москва, 1989. – 443с.
250530
  Колдуэлл Эрскин Вдоль и поперек Америки / Эрскин Колдуэлл ; Пер. с англ. Е. Калашниковой. – Москва : Прогресс, 1966. – 159 с.
250531
  Полотай Н.И. Вдоль и поперек. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1969. – 383с.
250532
  Заплатин М.А. Вдоль Каменного пояса / М.А. Заплатин. – Пермь, 1963. – 102 с.
250533
  Быстрозоров И.С. Вдоль крутых берегов / И.С. Быстрозоров. – Киев, 1962. – 192с.
250534
  Гаврилова Л. и др. Вдоль крымских берегов : путеводитель / Л. и др. Гаврилова; Гаврилов Л. – Симферополь : Крым, 1969. – 127с.
250535
  Ларин В. Вдоль Млечного Пути: Повести и рассказы. / В. Ларин. – Л., 1981. – 295с.
250536
  Рудич К.Н. Вдоль огненной гряды / К.Н. Рудич. – Москва : Наука, 1978. – 127с.
250537
  Гербачевский В.П. Вдоль по берегу Ледовитого / В.П. Гербачевский. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 220с.
250538
  Улин Л.Н. Вдоль по золоту / Л.Н. Улин. – Москва : Советская Россия, 1966. – 422с.
250539
  Задорожный Олег Вдоль по Нигеру = Нигера на карте не найдешь : Африка. Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 70-75 : Іл.
250540
  Зотов Ю.С. Вдоль по сухой речке / Ю.С. Зотов. – Калининград, 1970. – 179с.
250541
  Грансгрем Э. Вдоль полярных окраин России : путешествие Норденшельда вокруг Европы и Азии в 1878-1880 гг. / Э. Грансгрем. – 2-е доп. изд. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1889. – 182, [2] с.
250542
  Самсонов Е.В. Вдоль рощи : рассказы / Евгений Самсонов ; авториз. пер. с удм. Н.Ермолаевой. – Ижевск : Удмуртия, 1964. – 31 с.
250543
  Шумкин Н.К. Вдоль Урала берегов / Н.К. Шумкин. – Оренбург, 1962. – 180с.
250544
  Бешляге В.В. Вдома : роман / В.В. Бешляге ; авториз. пер. з молдавської М. Слов"янової. – Київ : Дніпро, 1982. – 327 с. – (Скарбниця братніх літератур)
250545
  Загайський Б. Вдома : оповідання / Богдан Загайський // Пізній мед / В.В. Добрянський. – Київ : Молодь, 1986. – С. 93-166. – (Перша книга прозаїка)
250546
  Бастюк Б.І. Вдома : поезії / Богдан Бастюк ; худож. Л.С. Карапетян. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 67, [4] с. : іл.
250547
  Вишенька О. Вдома; Піаністка // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 18-20
250548
  Єж Т.Т. Вдосвіта / Т.Т. Єж. – Київ, 1929. – 229с.
250549
  Єж Т.Т. Вдосвіта. / Т.Т. Єж. – К. – 318с.
250550
   Вдосконалена система переміщення вістря в скануючому тунельному мікроскопі / А.М. Горячко, О.Г. Колесник, С.П. Кулик, П.В. Мельник, М.Г. Находкін, В.І. Чичирко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 363-368. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано конструкцію надвисоковакуумного сканую чого тунельного мікроскопу (СТМ) з покращеними системами грубого та тонкого позиціонування вістря. Система грубого позиціонування (підводу) мала за основу відому конструкцію типу "walker". Її модифікація ...
250551
   Вдосконалений критерій в методі оцінювання рівня безпеки процесу рекультивації земель місць знешкодження та знищення боєприпасів / В.А. Андронов, Дідовець, Ю, , В.Ю. Колосков, Г.М. Колоскова, А. Джінаду // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 12 (2/2022). – C. 43-50. – ISSN 2522-1892
250552
   Вдосконалений метод обчислення тривимірних комп"ютерно синтезованих голограм / Є. Брагінець, В. Гірник, В. Курашов, О. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-13. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано вдосконалений метод комп"ютерного синтезу тонкошарової тривимірної голограми, відновлюваної в білому світлі. Як об"єкт виступала тривимірна сцена, що інтерпретовано як сукупність елементарних точкових джерел. Інтерферограму розраховано за ...
250553
  Глотов В.М. Вдосконалений спосіб визначення дисторсії цифрових знімальних камер / В.М. Глотов, В.В. Чижевський // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 42-45 : мал., табл. – Бібліогр.: 7 назв
250554
  Чечельницький В.С. Вдосконалені методи та засоби сумісної передачі голосу та даних по проводових каналах зв"язку на базі хDSL технологій : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.13 / Володимир Сергійович Чечельницький:; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
250555
  Касьянюк Сергій Володимирович Вдосконаленння технологічних режимів і конструктивних параметрів механічного устаткування для реалізаціі процессу волочіння багатошарових поліметалевих композицій. : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.05. / Касьянюк Сергій Володимирович; Донбаська держ. машинбуд. академія. – Краматорск., 1999. – 18л.
250556
  Нікіфоров А.П. Вдосконалення автокомпенсантів в мережах із резонансним заземленням нейтралі : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.03 / Нікіфоров А. П.; Дон. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 1997. – 19л.
250557
  Осіпов К.М. Вдосконалення автоматизованих систем керування приймальноздавальними випробуваннями ДВЗ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Осіпов Костянтин Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
250558
  Черечон О.І. Вдосконалення агроекологічних умов функціонування сільського господарства // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 107-110. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2410-7468
250559
  Сівак Н.О. Вдосконалення агроприйому застосування гібереліну в технології вирощування столових сортів винограду : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.08 / Сівак Наталія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і воноробства ім. В.Є. Таїрова". – Одеса, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
250560
  Богдан Г.А. Вдосконалення акустичних методів контролю фізико-механічних характеристик багатофазних порошкових матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Богдан Галина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
250561
  Касимов Р.Р. Вдосконалення алгоритмів QoS маршрутизації в мережах з технологією IP/ MPLS на основі прогнозу трафіка : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Касимов Р.Р. ; Держ. ун-т інформ.- комунікац. технологій. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
250562
  Кузьменко М.Д. Вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності військовослужбовця через застосування "теорії латентної характеристики" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 24-28. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається "теорія латентної характеристики" та її застосування для вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності. Наведені варіанти тестових моделей, їхні переваги, сфери застосування, передбачається можливість їхнього ...
250563
  Тимошенко В.В. Вдосконалення алмазних шліфпорошків марок AC6-AC20 абразивного призначення спрямованою зміною їхніх розмірів та фізико-механічних характеристик : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Тимошенко Вікторія Вікторівна ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
250564
  Пельтек Л.В. Вдосконалення аналізу кредитного портфеля комерційного банку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 262-269. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
250565
  Гудіма Т.С. Вдосконалення банківського законодавства в контексті виконання Угоди про асоціацію з ЄС // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 74-77. – ISBN 978-617-7320-15-8
250566
  Немченко К. Вдосконалення банківського нагляду з врахуванням Базеля ІІІ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 117-118
250567
  Левандівський О.Т. Вдосконалення безготівкових розрахунків в АПК України : Автореф... канд. екон.наук: 08.04.03 / Левандівський О.Т.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 18л.
250568
  Левандівський О.Т. Вдосконалення безготівкових розрахунків в АПК України : Дис... канд. екон.наук: 08.04.03 / Левандівський О. Т.; Укр. акад. аграр. наук ин-т аграр. економіки. – К., 1997. – 187л. – Бібліогр.:л.169-187
250569
  Голов С. Вдосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні в контексті євроінтеграції // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 3-17 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
250570
  Бєлоус Н.Д. Вдосконалення бюджетного механізму в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 13-18
250571
  Овчаренко О.М. Вдосконалення взаємодії органів кримінальної юстиції // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2013. – Вип. 25 : До 20-річчя НАПрН України. – С. 115-125. – ISSN 2079-6242
250572
  Березовська Н. Вдосконалення видів покарань неповнолітніх у виді виправних та громадських робіт // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 328-330. – ISBN 978-617-7069-17-0
250573
  Березовська Н. Вдосконалення видів покарань неповнолітніх у виді виправних та громадських робіт
250574
  Максута О.А. Вдосконалення визначення ліквідності підприємств // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 93-99. – ISBN 966-614-021-7
250575
  Романюк М. Вдосконалення відносин держави та платників податків в умовах реформування податкової системи України / М. Романюк, Р. Білик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-8. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вдосконаленню відносин держави та платників податків у сфері оподаткування та форму-ванню їх нової якості, що проявляється, з однієї сторони в налагодженні партнерських стосунків, з іншої - в формуванні податкової культури. ...
250576
  Воронін О. Вдосконалення відносин між власниками реального і людського капіталів / О. Воронін, О. Пастух, О. Стасюк // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 33-37 : табл. – Бібліогр.: 1 назв.
250577
  Дрозд І.К. Вдосконалення внутрішнього контролю на підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 83-88. – Бібліогр.: на 19 пунктів
250578
  Савелко С.О. Вдосконалення внутрішнього регулювання банківської системи на засадах організації системи управління ризиками // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 40-42
250579
  Євтушевська О.В. Вдосконалення внутрішньокорпоративних відносин в економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С.275-279


  Висвітлюються особливості формування внутрішньокорпоративних відносин в Україні. Обгрунтовуються рекомендації стосовно їх вдосконалення в умовах вітчизняної економіки Distinctiveness of forming of an intracorporaiive relations in Ukraine are ...
250580
   Вдосконалення галузевої струстури харчової промисловості Української РСР. – К, 1974. – 104с.
250581
  Артюшенко Б.А. Вдосконалення генетичного алгоритму автоматизованого призначення допусків на параметри елементів радіоелектронних пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Артюшенко Б.А. ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
250582
  Семінська Н.В. Вдосконалення гідроструминних технологій з врахуванням особливостей формування струменів високого тиску : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.05 / Семінська Н.В.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
250583
  Пилипенко А.Я. Вдосконалення господарського механізму в будівництві (правові питання) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 29-35. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассмотрены наиболее существенные вопросы совершенствования хозяйственного механизма в строительстве, которые подлежат практической реализации в одиннадцатой пятилетке в соответствии с решением ХХVI съезда КПСС и нормами действующего ...
250584
  Микитенко Л.А. Вдосконалення державного контролю в сфері рекламної діяльності // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 480-483. – ISBN 966-660-151-6
250585
  Микитенко Л.А. Вдосконалення державного контролю рекламної діяльності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 205-212. – ISBN 966-7784-65-7
250586
  Луценко Т.А. Вдосконалення державного механізму фінансування науки у вищих навчальних закладах України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 121-124. – ISSN 2306-6814
250587
  Цевельов О.Є. Вдосконалення державного реагування на загрози національній безпеці України у сфері безпеки державного кордону в умовах ведення "гібридної війни" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 137-142. – ISSN 2306-6814
250588
  Кузьменко Л.Г. Вдосконалення державного регулювання захисту економічної конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 102-105
250589
  Орленко Я.Ю. Вдосконалення державного регулювання інвестиційних процесів у аграрному секторі економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 137-136 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
250590
  Ластовецький А. Вдосконалення державного регулювання підприємництва в ракурсі адміністративної реформи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.18-25. – ISSN 0132-1331
250591
  Бескид Й. Вдосконалення державного регулювання руху фінансових ресурсів вищих навчальних закладів в умовах демократичних перетворень / Й. Бескид, О. Шашкевич // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 26-31. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
250592
  Любченко О.М. Вдосконалення державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 148-150.
250593
  Павловська О. Вдосконалення державного та регіонального регулювання оплати праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.36-39
250594
  Місяць О.О. Вдосконалення державного фінансового контролю - необхідний захід державного управління // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 118-124


  Стаття присвячена особливостям та значенню державного фінансового контролю, необхідності його вдосконалення як важливої функції управління фінансово- майновими ресурсами держави. Статья посвящена особенностям и значению государственного финансового ...
250595
  Боков О. Вдосконалення державної політики щодо вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 54-57
250596
  Папуша В.С. Вдосконалення державної служби: перехід до надання сервісних послуг // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 134-135
250597
  Полковніченко Дмитро Вікторович Вдосконалення діагностування обмоток короткозамкнених асинхронних електродвигунів на основі контролю параметрів робочого режиму : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.09.01 / Полковніченко Д. В.; Донецьк. нац. технічний ун-тет. – Донецьк, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
250598
  Берднікова К. Вдосконалення діючого антикорупційного законодавства та аналіз оновленої системи запобігання і протидії корупції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості змін, внесених до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", та наводиться рад недоліків, які існують у боротьбі з корупцією в умовах сьогодення. Исследуются особенности изменений, внесенных в Закон Украины ...
250599
  Романчик С.В. Вдосконалення діючого законодавства переробки відходів у контексті розвитку альтернативної енергетики України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 121-125


  Проведено аналіз діючого законодавства у сфері переробки відходів як одного із джерел виробництва та використання альтернативних джерел енергії. Досліджено соціально-політичні аспекти стимулювання використання нових технологій у сфері переробки ...
250600
  Єремейчук Р. Вдосконалення діяльності державного казначейства: регіональний аспект : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 34-36
250601
  Котик Т.Я. Вдосконалення діяльності органів державного нагляду за охороною праці: міжнародний досвід України // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 116-118. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
250602
  Безчерев О.С. Вдосконалення дуттьових пристроїв кисневих конверторів на основі дослідження процесу допалювання відхідних конверторних газів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.02 / Безчерев О.С.; Приазовський держ. техн. ун-т. – Маріуполь, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
250603
  Ситкин В.П. Вдосконалення економічного механізму господарювання в АПК / В.П. Ситкин. – К., 1989. – 181с.
250604
  Глуха В.В. Вдосконалення економічного механізму державного регулювання депресивних регіонів шляхом впровадження стратегій брендінгу територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 128-130. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
250605
  Івіцька Д.К. Вдосконалення електроємнісного методу контролю для дефектоскопії матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Івіцька Дар"я Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
250606
  Франчук І.А. Вдосконалення енергетичної політики в Україні : державне управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 67-69
250607
  Діденко О.М. Вдосконалення ергономічної системи "працівник - вітроенергетична установка - середовище" за фактором шуму з використанням геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.04 / Діденко Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв
250608
  Федосєєва Т. Вдосконалення житлового законодавства: деякі питання формування фонду соціального призначення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.94-97. – ISSN 0132-1331
250609
  Глєбов О.Ю. Вдосконалення заземлювальних пристроїв електричних підстанцій для забезпечення безаварійної роботи вторинних кіл : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Глєбов Олег Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
250610
  Словська І. Вдосконалення законодавства про вибори народних депутатів України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 3. – С. 28-31. – ISSN 1561-4999
250611
  Ставнійчук М. Вдосконалення законодавства про вибори Президента України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.11-19. – ISSN 0132-1331
250612
  Маркін В. Вдосконалення законодавства про кримінально-правову охорону релігійних споруд, культових будинків та релігійних святинь // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 103-108
250613
  Пашинський В.Й. Вдосконалення законодавства про статус військовослужбовців // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 344
250614
  Гребенюк М. Вдосконалення законодавства у сфері здійснення державних закупівель продовольства як складова системи забезпечення продовольчої безпеки // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 9-13
250615
  Кваша О.О. Вдосконалення законодавства у сфері протидії організованим формам злочинності: ілюзії та реальність // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 394-403. – ISSN 0869-2491
250616
  Луценко А.В. Вдосконалення законодавства України з метою покращення інвестиційного клімату // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 76-82.
250617
  Шомпол О.А. Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов"язань : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шомпол Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 241 л. – Бібліогр. л. 184-241
250618
  Шомпол О.А. Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов"язань : автореф. дис. ... канд. юрид наук : 12.00.06 / Шомпол Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
250619
  Сирота Дмитро Михайлович Вдосконалення законодавства України про суміжні права до рівня основних універсальних міжнародних договорів про суміжні права : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Сирота Д. М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 222л. – Бібліогр.: л.200-222
250620
  Сирота Дмитро Михайлович Вдосконалення законодавства України про суміжні права до рівня основних універсальних міжнародних договорів про суміжні права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Сирота Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв.
250621
  Чеханюк Л. Вдосконалення законодавства України щодо захисту жертв насильства у сім"ї // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 119-122. – ISSN 0132-1331
250622
  Бабич О.М. Вдосконалення законодавства щодо забезпечення децентралізації виконавчої влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 202-207. – ISSN 1563-3349
250623
  Сахарук І. Вдосконалення законодавства щодо недопущення дискримінації осіб літнього віку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 231-232
250624
  Мудрик К.А. Вдосконалення законодавства щодо правового статусу голів місцевих рад // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 33-37. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
250625
  Іваницька Н. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 107-113. – ISSN 0132-1331
250626
  Лібіх К.О. Вдосконалення законодавчого забезпечення страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні відповідно до норм міжнародного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С.96-99. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовані проблеми розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні, що потребують вирішення на законодавчому рівні, обґрунтована необхідність і запропоновані пропозиції стосовно вдосконалення ...
250627
  Антонюк Н. Вдосконалення законодавчої конструкції складу "умисного вбивства матір"ю своєї новонародженої дитини" (ст. 117 КК України) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 198-206. – (Серія юридична ; Вип. 49)
250628
  Демченко С.Ф. Вдосконалення Закону України "Про акціонерні товариства" як чинник ефективності господарського судочинства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 98-103.
250629
  Голіна В. Вдосконалення запобіжної функції кримінального законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 95-95
250630
  Єгорова Л. Вдосконалення засобів діагностики знань з хімії за рахунок впровадження новітніх інформаційних технологій // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 77-79


  Розглянуто особливості застосування тестових завдань при вивченні хімії. Наведені приклади тестових завдань, диференційованих за ступенем складності.
250631
  Зазуляк Т.С. Вдосконалення і гармонізація з європейським законодавством системи гігієнічної регламентації вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони на прикладі фармацевтичного виробництва : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.02.01 / Зазуляк Тетяна Степанівна ; Держ. установа "Ін-т мед. праці ім. Ю.І. Кундієва Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 59 назв
250632
  Папп В. Вдосконалення інвестиційної політики в країні та її вплив на розвиток інвестиційного процесу в регіоні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 50-58. – ISSN 1562-0905
250633
  Грек Б.М. Вдосконалення інституту кримінально-правової відповідальності за фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства-нагальна потреба сьогодення // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 74-82
250634
  Биконя С.Ф. Вдосконалення інституту податкового регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 30-33. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1729-7206
250635
  Росоляк О. Вдосконалення інституту правової відповідальності за бюджетні правопорушення як засада розвитку бюджетної політики України // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 128-129
250636
  Сердюк В. Вдосконалення інституту представництва інтересів Верховного Суду України у конституційному провадженні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 94-103.
250637
  Дьордяй В.П. Вдосконалення інституту студентського самоврядування як пріоритет розвитку вищої освіти в Україні // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 150-153. – ISBN 978-617-7363-09-4
250638
  Конотоп Г.О. Вдосконалення інституційних механізмів залучення зовнішнього фінансування трансформаційних економік // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 1 (50). – С. 26-31. – ISSN 2309-1533


  В умовах глобалізаційних процесів та необхідності в прискоренні темпів трансформації в нашій країні інституційні механізми залучення зовнішнього фінансування набувають дедалі більшого значення. Тому, на думку автора, без вирішення даного питання вихід ...
250639
  Сторонянська І.З. Вдосконалення інституційно-організаційних механізмів детінізації відносин у сфері операцій з нерухомістю / І.З. Сторонянська, А.Р. Дуб // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 203-209. – ISSN 2222-0712
250640
  Міщенко С. Вдосконалення інституційної структури нагляду за фінансовим сектором : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-56 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
250641
  Браткова І.М. Вдосконалення інструментів ринку боргових цінних паперів уряду в контексті глобальних тенденцій // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 136-141 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
250642
  Криничко Л.Р. Вдосконалення інтра- та післяопераційної профілактики утворення патологічних рубців шкіри при хірургічному лікуванні кіст ембріонального походження : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Криничко Леонід Романович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
250643
  Лізунова А.П. Вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення кадастрово-реєстраційних систем : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец.05.24.04 / Лізунова А.П.; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
250644
  Бєдная В.Б. Вдосконалення інфраструктури соціальної роботи України на етапі входження її в європейське співтовариство // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 25. – С. 62-72
250645
  Колісніченко Н.М. Вдосконалення кадрової політики державної служби в інституціях ЄС // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 324-325. – (Право. Економіка. Управління)
250646
  Луньов Є.Г. Вдосконалення каналів контролю поля атмосферного тиску для поверхневих дрейфуючих буїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Луньов Євген Геннадійович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
250647
  Гринь Є.Л. Вдосконалення класифікації організаційних змін підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 82-88. – ISSN 2222-0712
250648
  Кулинич Р.О. Вдосконалення комплексного оцінювання результатів діяльності місцевих державних адміністрацій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 333-341. – (Право. Економіка. Управління)
250649
  Кочан Роман Володимирович Вдосконалення компонентів прецизійних розподілених інформаційно-вимірювальних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.16 / Кочан Р.В.; Нац. акад. наук України; Фіз.-механ. ін-т Г.В. Карпенка. – Львів, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
250650
  Костецький І.В. Вдосконалення комунікативних здібностей майбутніх лікарів при вивченні гігієнічних питань в системі вищої медичної освіти / І.В. Костецький, В.А. Матюшина, Г.К. Северин // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Миронюк І.С. – Київ, 2021. – № 1 (63). – С. 63-66. – ISSN 2077-6594
250651
  Титова Н. Вдосконалення Конституції України: деякі правові аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-116. – ISSN 0132-1331
250652
  Титова Н. Вдосконалення Конституції України: деякі правові аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-116. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
250653
  Шевченко А.Є. Вдосконалення конституційно-правових гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина на сучасному етапі державотворення / А.Є. Шевченко, Л.В. Гапоненко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 77-83. – ISSN 2306-9082
250654
  Бойко Є. Вдосконалення контролю за договірними забов"язаннями // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2013. – № 1 (84). – С. 8-21


  Нещодавно набрало чинності зміни до законодавчого Акту, який визначає основні засади діяльності та повноваження державної фінансової інспекції України. Змінився зміст закону. Відтепер це Закон України "Про основні засади здійснення державного ...
250655
  Лошенюк О. Вдосконалення концепції регулювання міжнародної трудової міграції в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – С. 64-74. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
250656
   Вдосконалення координації грошово-кредитної та фіскальної політики : Інформаційно-аналітичні матеріали. – Київ
Вип.5. – 2006. – 115с.
250657
  Колодій О Вдосконалення корпоративного управління банку як елемента державного регулювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 140-145. – ISSN 1562-0905
250658
  Попович В.І. Вдосконалення кредитної політики в комерційному банку / В.І. Попович, М.М. Сливка // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 255-261 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
250659
  Криворучко І.О. Вдосконалення кримінально-правової протидії терористичній діяльності з урахуванням світового досвіду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 343-348. – ISSN 2219-5521
250660
  Чистякова А. Вдосконалення кримінального правової охорони економічної конкуренції від антиконкурентних узгоджених дій суб"єктів господарювання // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-6


  У статті розглядаються питання обгрунтованості встановлення кримінальної відповідальності за вчинення окремих видів антикон-курентних узгоджених дій суб"єктів господарювання за допомогою порівняльно-правового, системно-структурного методів ...
250661
  Шавріна І.В. Вдосконалення людини як проблема православної антропології // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 290-293. – ISSN 2076-1554
250662
  Лозниця С.А. Вдосконалення людини: містичні аспекти релігійної традиції Заходу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 121-125. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
250663
  Багінський В.В. Вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 57-60
250664
  Шварц І.М. Вдосконалення математичних моделей алгоритмів шифрування : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец.01.05.02 / Шварц І.М.; Щварц І.М.; Держ. департамент з питань зв"язку та інформатизації України; НАН України; Держ. наук.-дослід. ін-т інформац. інфраструктури. – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
250665
  Лобода Н.С. Вдосконалення методик прогнозування льодових явищ на річках України на основі методів багатовимірного статистичного аналізу / Н.С. Лобода, А.М. Сіренко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 21-29 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
250666
   Вдосконалення методики визначення індексів цінності земель населених пунктів / І. Перович, Л. Перович, О. Лудчак, Т. Мартинюк // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 136-141. – ISSN 0130-1039
250667
  Кіселик О.В. Вдосконалення методики геометричного нівелювання в умовах нестійкої стратифікації атмосфери : автореф. ...канд. техн. наук : 05.24.01 / Кіселик О.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв.
250668
  Лукіянчук А. Вдосконалення методики моніторингу інформаційного простору за допомогою геоінформаційних систем / А. Лукіянчук, О. Сторубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 67-70. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817
250669
   Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі / В.В. Прядко, В.Ж. Євдокименко, Е.О. Юрій, М.В. Карвацький // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 69-80. – ISSN 1562-0905
250670
  Аблязов С. Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства / С. Аблязов, А. Алімов // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 10-13. – ISSN 1993-0259
250671
  Швець О.О. Вдосконалення методики позиціонування бренда // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 252-259. – ISSN 2306-4994
250672
  Овечкін В.С. Вдосконалення методики розрахунку максимальної дальності розпізнавання тепловізійних систем спостереження : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.07 / Овечкін В.С.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
250673
  Кульбашна Я.А. Вдосконалення методики формування іншомовної компетентності майбутніх лікарів у контексті невідкладних станів / Я.А. Кульбашна, В.О. Захарова, О.Г. Ткачук // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 209-214 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2078-4643
250674
  Купалова Г.І. Вдосконалення методичних засад економічного аналізу інвестиційних процесів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 72-78
250675
  Присяжнюк Т.І. Вдосконалення методичних засад та технічних засобів відтворення витрати газу в діапазоні від 0,001 до 0,016 м3/год : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Присяжнюк Тарас Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
250676
  Кондратьєва Д.О. Вдосконалення методичних підходів до визначення плати за використання природних ресурсів у контексті державного управління сталим розвитком // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 130-132. – Бібліогр.: 7 назв
250677
  Науменко І. Вдосконалення методичних підходів до оцінки стану та ефективності функціонування системи матеріально-технічного забезпечення агропромислового виробництва // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 80-88 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
250678
  Ковалишин О.Ф. Вдосконалення методичних підходів природно-сільськогосподарського районування земель з урахуванням регіональних умов організації землекористування сільських територій / О.Ф. Ковалишин, Н.І. Кришеник // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 83-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
250679
  Гадяка В.Г. Вдосконалення методів балансування роторів турбокомпресорів на основі ідентифікації їх математичних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.09 - динаміка та міцність машин / В.Г. Гадяка ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2008. – 20 с. – біблогр.: 8 назв
250680
  Марусенков А.А. Вдосконалення методів визначення метрологічних характеристик магнітометричних інформаційно-вимірювальних систем : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.11.06 / Андрій Анатолійович Марусенков; НАН України; Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
250681
  Малєєва Г.Ю. Вдосконалення методів завчасного попередження населення про небезпечну аероалергенну ситуацію, яка зумовлена пилком амброзії в атмосферному повітрі Запоріжжя : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / Малєєва Ганна Юріївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
250682
  Сапегін О.М. Вдосконалення методів і алгоритмів визначення параметрів орієнтації для безплатформної інерціальної навігаційної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Сапегін Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
250683
  Безрук З.Д. Вдосконалення методів і засобів вимірювання концентрацій шкідливих речовин у викидах сміттєспалювальних заводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Безрук Зоя Домініківна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
250684
  Мисенко С.В. Вдосконалення методів і засобів діагностування елегазових вимикачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Мисенко Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назви
250685
  Небера О.О. Вдосконалення методів і засобів моделювання систем електропостачання з двигунним навантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Небера Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
250686
  Борисенко В.І. Вдосконалення методів і засобів оперативного контролю та діагностики нейтронно-фізичних параметрів ядерних установок : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.14 / Борисенко Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
250687
  Мельникова Олена Вячеславівна Вдосконалення методів ідентифікації та аналізу пізніх шлуночкових потенціалів серця в системі електрокардіографії високого підсилення : Автореф. дис. ... канд.техн. наук; 05.11.17 / Мельникова О.В.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібл.: 8 назв
250688
  Слободянюк Д.І. Вдосконалення методів ідентифікації технічного стану порішневих кілець суднового малообертового дизеля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Слободянюк Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад. (ОНМА). – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
250689
  Руденко С.С. Вдосконалення методів контролю та діагностики заземлювальних пристроїв діючих високовольтних енергооб"єктів України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Руденко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
250690
  Попов С.О. Вдосконалення методів обгрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд : Автореферат дис. ...д-ра техн. наук: Спец.05.15.02 / Станіслав Олегович Попов; МОНУ; Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 36 назв
250691
  Волох А.В. Вдосконалення методів обробки сигналів систем радіоакустичного зондування атмосфери : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Волох Андрій Вікторовіч ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
250692
  Олійник В.В. Вдосконалення методів оптимального прийому багатопозиційних сигналів в системах LTE : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Олійник В.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв.
250693
  Буратинський В. Вдосконалення методів оцінки фінансових інвестицій на основі міжнародних стандартів обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 10. – С.32-36
250694
  Ліщина Н.М. Вдосконалення методів побудови та структурної організації паралельної пам"яті з впорядкованим доступом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ліщина Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцьк. ін-т розвитку людини вищого навч. закладу " Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Луцьк, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
250695
  Бужбецький Р.Ю. Вдосконалення методів попередження зіткнення суден з урахуванням особливостей їх взаємодії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 / Бужбецький Ростислав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад. (ОНМА). – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
250696
  Корбутяк В.М. Вдосконалення методів розрахунку максимальних витрат на основі параметрів руслового процесу (на прикладі річок Українських Карпат) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.16 - гідравліка та інж. гідрологія / Корбутяк В.М. ; Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування. – Рівне, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
250697
  Козлов Ю.В. Вдосконалення методів та засобів вимірювання параметрів сигналів і навантаження лінії передавання НВЧ : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Козлов Ю.В. ; Севастоп. нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв.
250698
  Новосад Володимир Миколайович Вдосконалення методів та засобів геометричного нівелювання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 05.24.01 / Новосад В. М.; МОНУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 18 с.
250699
  Князь О.І. Вдосконалення методів та засобів дистанційного спостереження навігаційних об"єктів на шляху судна : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 / Князь Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад. (ОНМА). – Одеса, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
250700
  Рожнова Т.Г. Вдосконалення методів та засобів для вимірювання тиску в аеродинамічних об"єктах : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Рожнова Тетяна Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
250701
  Божко К.М. Вдосконалення методів та засобів контролю дефектів фотоелектричних сонячних батарей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Божко Костянтин Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.:25 назв
250702
  Мухлинін С.М. Вдосконалення методів та засобів контролю якості ізоляційного покриття трубопроводів, що знаходяться у вологих грунтах та під водою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Мухлинін Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
250703
  Безгачнюк Я.В. Вдосконалення методів та пристроїв забезпечення простежуваності вимірювань об"єму та об"ємної витрати газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Безгачнюк Ярослав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
250704
  Сєрік Ю.В. Вдосконалення методів управління кредитним ризиком // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 11-14
250705
  Правик Ю.М. Вдосконалення методів управління параметрами та структурою мереж мобільного зв"язку : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.06 / Юлія Миколаївна Правик; МОН України; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
250706
  Кириленко О. Вдосконалення методів фінансування видатків бюджетів в умовах функціонування казначейської системи / О. Кириленко, Б. Малиняк // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 7-16. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
250707
  Боков О. Вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму в контексті досвіду країн Європейського Союзу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 40-44. – Бібліогр.: 6 назв
250708
  Бобарикіна О.М. Вдосконалення методології з оцінки управління підприємствами санаторно-курортного та туристського комплексу / О.М. Бобарикіна, А.А. Лавріченко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 88-91
250709
  Ковальова Т.М. Вдосконалення методології статистики корпоративного сектора економіки України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 12-18 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
250710
  Лисенко Н.М. Вдосконалення методологічних засад автоматизації обліку суб"єктів господарювання : контроль та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 150-160 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
250711
  Ареф"єв С.О. Вдосконалення методологічних основ до діагностики потреб авіакомпаній у реструктуризації // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 84-92. – ISSN 2075-4892
250712
  Сафонова В. Вдосконалення методологічних підходів до оцінки якості вищої освіти як загальнодержавного пріориту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 54-59. – ISSN 1810-3944
250713
  Добруцький А.С. Вдосконалення методологічної основи системи казначейського обслуговування // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 209-211. – ISSN 2306-546X
250714
  Матвієнко С.М. Вдосконалення методу визначення складу речовин за їх теплопровідністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Матвієнко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 26 с. – Бібліогр.: 23 назви
250715
  Соколенко Людмила Олексіївна Вдосконалення методу оцінки драпірування як фактору естетичних властивостей текстильних матеріалів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.19.08 / Соколенко Людмила Олексіївна; Київ. держ. торговельно-економ. ун-тет. – К., 1997. – 18л.
250716
  Колосков В. Вдосконалення методу оцінювання екологічного стану територій, прилеглих до екологічно-небезпечних техногенних об"єктів // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.В. Вамболь, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 4 (2/2018). – С. 51-61 : рис. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 2522-1892
250717
   Вдосконалення методу підвищення інформаційної безпеки комп"ютерних мереж на основі формування правил політики безпеки / В.І. Чорненький, О.В. Сєлюков, В.О. Осипа, О.В. Глінський, В.І. Щерба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 157-168. – ISSN 2524-0056
250718
  Бистра І.М. Вдосконалення методу та засобу ультразвукової товщинометрії виробів з матеріалів зі значним загасанням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Бистра Інна Михайлівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
250719
  Штофель О.О. Вдосконалення методу фрактального аналізу для оцінки взаємозв"язку структури і властивостей конструкційних сталей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Штофель Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
250720
  Бондаренко А.І. Вдосконалення механізмів державного регулювання банківскої діяльності в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 77-80. – ISSN 2306-6814
250721
  Меленюк В.О. Вдосконалення механізмів державного регулювання соціального розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 103-106
250722
  Гикало Ю.В. Вдосконалення механізмів державного управління вищою військовою освітою : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Гикало Юрій Вадимович ; Ін-т підготивки кадрів, Держ. служби зайнятості України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
250723
  Гусарова М.Ю. Вдосконалення механізмів державного управління кластерами в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 192-197


  Досліджено типові варіанти проведення кластерної політики у залежності від ролі держави. Проаналізовано світовий досвід реалізації державної кластерної політики. Визначено складові державного регулювання економіки регіону. Виявлено чинники повільного ...
250724
  Мороз С.А. Вдосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти на рівні функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 10. – C. 13-21. – ISSN 2311-6420
250725
  Козир С.М. Вдосконалення механізмів державної підтримки аграрного сектора економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 120-122
250726
  Головка А.А. Вдосконалення механізмів залучення громадянського суспільства до реалізації політики безпеки у інформаційній сфері України // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2016. – № 1/2 (9/10). – С. 86-98. – ISSN 2415-7732
250727
  Сабадаш К. Вдосконалення механізмів контролю та ефективності використання коштів позик МБРР // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 312-318. – Бібліогр.: на 7 пунктів
250728
  Фомін І.С. Вдосконалення механізмів особливих видів мита в контексті приєднання України до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 177-183.
250729
  Наорс Вдосконалення механізмів резервування канальних ресурсів широкосмугових систем безпроводового зв"язу : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Наорс І. Анад ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
250730
  Кірєєв Д.Б. Вдосконалення механізмів розвитку інформаційної економіки в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 102-109. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
250731
  Батажок С.Г. Вдосконалення механізмів соціально-економічного захисту населення України в умовах фінансової кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 212-221


  Стаття присвячена актуальній проблемі вдосконалення соціально-економічного захисту населення в умовах фінансової кризи. Поряд з аналізом причин кризи і зростання інфляції, розглянуті напрямки підтримки малозабезпечених верств населення шляхом ...
250732
  Сичов Г.С. Вдосконалення механізму визначення прибутку як об"єкту оподаткування // Власність, ресурси, казна, інновації, управління : наукове-виробниче видання з питань економіки, бізнесу / МПП "Прогрес". – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 51-55. – ISBN 978-966-2660-18-0
250733
  Стоян О.Ю. Вдосконалення механізму державного регулювання відновлювальної енергетики як елемента впливу на енергетичну безпеку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 146-149. – ISSN 2306-6814
250734
  Батюк А.А. Вдосконалення механізму державного регулювання у сфері працевлаштування молоді // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 22-25
250735
  Митник О. Вдосконалення механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в контексті конституційних перетворень в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 159-160
250736
  Стадник Д. Вдосконалення механізму захисту прав платників податків в Україні на основі досвіду Японії та Китаю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 303-305
250737
  Пельтек Л.В. Вдосконалення механізму кошторисного фінансування бюджетних установ України / Л.В. Пельтек, І.В. Кулько // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 185-188. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
250738
  Сахарук І. Вдосконалення механізму недопущення дискримінації у сфері праці за станом здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 108-112. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз норм міжнародного та національного трудового законодавства, а також досвіду зарубіжних країн щодо захисту від дискримінації за станом здоров"я. Досліджено спеціальні гарантії щодо захисту окремих категорій працівників, які ...
250739
  Прядка К.О. Вдосконалення механізму обліку земель лісогосподарського призначення: актуальність задачі і напрямки реалізації / К.О. Прядка, В.А. Пересадько // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 122-128 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
250740
  Пшик Б.І. Вдосконалення механізму податкового інвестиційного кредитування в контексті стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 56-62. – ISSN 1562-0905
250741
  Бондарчук К.П. Вдосконалення механізму регулювання зайнятості економічно активного населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 193-198
250742
  Скулиш Ю.І. Вдосконалення механізму фінансування соціальної сфери в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 34-36
250743
  Письменна У.Є. Вдосконалення механізму ціноутворення на підприємствах електроенергетики : Дис. ... канд. економ. наук. Спец. 08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами / Письменна У.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 193 л. + Додатки. – Бібліогр.: л. 181-194
250744
  Письменна У.Є. Вдосконалення механізму ціноутворення на підприємствах електроенергетики : Автореф. дис. ...канд. екон. наук : Спец. 06.06.01 / Уляна Євгенівна Письменна ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
250745
  Романюк О.М. Вдосконалення механічних методів вимірювання концентрації паперової пульпи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Романюк Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
250746
  Гребельник О.П. Вдосконалення митнотарифної політики України в контексті співпраці з міжнародними фінансовими іститутами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 8-10
250747
  Мітюшкіна Х.С. Вдосконалення міграційної політики України в контексті посилення міжрегіонального співробітництва // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 31-40. – (Серія: Економіка ; вип. 10). – ISSN 2226-2822
250748
  Дерець Є.В. Вдосконалення міжпредметних зв"язків при навчанні вищої та прикладної математики // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2019. – Вип. 2 (35). – С. 132-136. – ISSN 2519-2884
250749
  Бухаров С.В. Вдосконалення мікрохвильових пристроїв та методів дослідження параметрів діелектричних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Бухаров Сергій Володимирович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
250750
  Барило Г.І. Вдосконалення мір електрорушійної сили і сталої напруги та їх нормативної бази : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.01.02. - стандарт., сертифікація та метрол. забезпеч. / Барило Г.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
250751
  Мойсеєнко І. Вдосконалення місцевого самоврядування в інформаційній економіці // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 85-90. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
250752
  Дутка Г.І. Вдосконалення мови закону - шлях до підвищення його якості // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 67-70. – ISSN 1563-3349
250753
  Демчук О.С. Вдосконалення моніторингу стану басейнів малих річок на основі інформаційно-аналітичної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Демчук Олена Станіславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водн. пробл. і меліорації. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
250754
  Волинець С. Вдосконалення навчального процесу як захід підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 299-300. – ISBN 978-617-7069-28-6
250755
  Варянко Т. Вдосконалення навчання іноземної мови в технічних вищих навчальних закладах / Т. Варянко, Л. Іванченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 134-138. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядаються шляхи вдосконалення процесу навчання іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах на прикладі “Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського”. Особлива увага приділяється забезпеченню цілеспрямованості ...
250756
  Волкова Г.К. Вдосконалення навчання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах України // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 76-81. – ISSN 2313-500Х


  "Англійська мова (за професійним спрямуванням), як навчальна дисципліна, базується на вивченні студентами фахової, ділової та загальнопобутової лексики та граматичного матеріалу, закладає основи вивчення студентами спеціальних предметів, що передбачає ...
250757
  Львов Б. Вдосконалення національного законодавства у сфері міжнародного арбітражу і третейського розгляду спорів у ході судової та конституційної реформ в Україні // Материалы III Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. "Применимое право в международном коммерческом арбитраже. Практика применения Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров" : 13 нояб. 2015 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Київ : МКАС и МАК при ТТП Украины, 2016. – С. 11-16
250758
  Львов Б. Вдосконалення національного законодавства у сфері міжнародного комерційного арбітражу і третейського розгляду спорів у процесі судової та конституційної реформ в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 12-18. – ISSN 1026-9932
250759
   Вдосконалення національного законодавства України стосовно захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб : переглянутий базовий аналіз / [підгот.: С. Заєць, О. Луньова, А. Федорова]. – Харків : Право, 2019. – 203, [1] с. : табл. – Проект Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень". – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-834-7
250760
  Димчук А.В. Вдосконалення національної політики в галузі регулювання ринку туристичних послуг у контексті глобальних викликів і кризових ситуацій // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 32-36
250761
  Фомін І.С. Вдосконалення національної системи захисту інтересів України в контексті приєднання до СОТ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 5-13.
250762
  Мацук З.М. Вдосконалення нормативно-правових актів з охорони праці у нафтовій промисловості / З.М. Мацук, Т.В. Бунько, В.В. Сафонов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 205-214 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
250763
  Максименко І.Г. Вдосконалення нормативно-правової бази щодо запобігання і протидії корупції у системі державного управління в Україні // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 120-123. – ISBN 978-617-7274-42-0
250764
  Паславський М.М. Вдосконалення нормативного забезпечення якості функціонування складних ландшафтних комплексів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Паславський Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків, 2019. – Бібліогр.: 15 назв
250765
  Круглова О.А. Вдосконалення нормативної бази фасованих мінеральних і питних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Круглова О. А. ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 14 назв.
250766
  Бушманов М.С. Вдосконалення обладнання та технології виготовлення детелей індивідуальної форми в протезобудуванні методом газодетонаційної шатмповки. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.03.05 / Бушманов М.С.; ХПІ. – Харків, 1994. – 24л.
250767
  Саньоцька Н. Вдосконалення облікового процесу за умов використання інформаційних технологій // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 26-29. – ISSN 1993-0259
250768
  Бабій Л.І. Вдосконалення обліку безнадійної дебіторської заборгованості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 23-25. – Бібліогр.: 5 назв
250769
  Лищенко О.Г. Вдосконалення обліку видатків загального і спеціального фондів бюджетних установ / О.Г. Лищенко, А.І. Шпірна // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 173-180. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
250770
  Михайлюта Сергій Леонтійович Вдосконалення обчислювального пристрою частотно-струмових та векторних систем керування об"єктів з асинхронними машинами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Михайлюта С.Л.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
250771
  Сахарук І.С. Вдосконалення окремих аспектів професійного відбору працівників в контексті кодифікації Трудового законодавства України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 169-172. – ISBN 978-617-7069-52-1
250772
  Слизченко І. Вдосконалення окремих аспектів трудового законодавства щодо регулювання правового статусу професійних спілок // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 72-74
250773
  Дерець Є.В. Вдосконалення окремих компонентів методичної системи навчання вищої та прикладної математики на основі особистісно-орієнтованого підходу // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2018. – Вип. 2 (33). – С. 123-127. – ISSN 2519-2884
250774
  Дема Д.І. Вдосконалення оподаткування в реформованих підприємствах АПК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-20. – (Економіка ; вип. 45)


  Досліджується питання оподаткування підприємств АПК.
250775
  Бечко П. Вдосконалення оподаткування фермерських господарств : пошуки науковців / П. Бечко, Т. Кучеренко, С. Колотуха // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 66-67 : Табл.
250776
  Леськів О. Вдосконалення організації державного регулювання рекламної діяльності в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 184-188. – ISSN 2078-5860
250777
  Зубчик О.А. Вдосконалення організації державного управління у сфері вищої освіти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-25. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статтті проаналізовано функції та компетенції органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти після прийняття в новій редакції Закону України "Про вищу освіту" (2014 р.). Запропоновано шляхи вдосконалення організації державного управління у ...
250778
  Іванченко О.С. Вдосконалення організації державної служби в руслі адміністративної реформи // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 77-81. – ISBN 978-617-7274-42-0
250779
  Зелінський М.Ю. Вдосконалення організації і координації філософських методологічних семінарів // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 102-105. – ISSN 0130-5719
250780
  Наумова О. Вдосконалення організації інноваційної діяльності персоналу в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 47-51
250781
  Герасимович А.М. Вдосконалення організації облікової політики сучасного підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 5. – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2409-1944
250782
  Буднік М.М. Вдосконалення організації фінансового планування на підприємстві за рахунок впровадження контролінгу грошових потоків / М.М. Буднік, Т.Т. Аскеров // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 113-120. – ISSN 2226-8820
250783
  Аріков В.Г. Вдосконалення організаційних та економічних засад механізму державного управління сталим розвитком АПК : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 70-72. – Бібліогр.: 6 назв
250784
  Ткачук Василь Іванович Вдосконалення організаційно-економічних важелів реформування сільскогосподарських підприємств : Дис... канд. економ.наук: 08.00.01 / Ткачук Василь Іванович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 213л.
250785
  Ткачук В.І. Вдосконалення організаційно-економічних важелів реформування сільськогосподарських підприємств : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Ткачук В.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
250786
  Семенюк О.Г. Вдосконалення організаційно-правових заходів перевірки благонадійності громадян, які потребують допуску та доступу до державної таємниці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 148-158. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
250787
  Желюк Л. Вдосконалення організаційного механізму аудиту ефективності використання бюджетних коштів // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 101-104. – ISSN 1993-0259
250788
  Керецман В. Вдосконалення організаційного механізму державного регулювання розвитку регіонів в Україні // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 10/12. – С. 132-137. – Бібліогр.: на 22 пункта
250789
  Клімова А.В. Вдосконалення організаційної структури закладів вищої освіти з метою підвищення ефективності ліцензійної та господарської діяльності // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 66-76. – (Економічні науки ; вип. 2 (90)). – ISSN 2306-5478
250790
  Чулак О.В. Вдосконалення організаційної структури управління, орієнтованої на досягнення стратегічних цілей підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 204-208


  Розглянуто основні особливості організаційних структур управління. Визначені ключові фактори впливу на організаційну структуру в контексті концепції стратегічного управління.
250791
  Нетребенко А. Вдосконалення освіти у сфері безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 24-25 : фото
250792
  Філімонов С.О. Вдосконалення п"єзокерамічних сканерів для зондових наномікроскопів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.05 комп"ютерні системи та компоненти / Філімонов С. О. ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 24 назв.
250793
  Сотула Ж.В. Вдосконалення п"єзокерамічних трансформаторів для датчиків механічних величин : Автореф. дис. ....канд технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Сотула Ж.В. ; Черкаський держ.технологічний університет. – Черкаси, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 34 назви
250794
  Гаращук О. Вдосконалення парадигми розвитку вищої освіти в контексті розбудови інноваційної економіки / О. Гаращук, В. Куценко, І. Содоль // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С.102-108. – ISSN 2078-1016
250795
  Янкін О.Є. Вдосконалення параметрів буропідривної технології проведення вертикальних стволів для підвищення стійкості породних оголень і кріплення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.04 / Янкін Олександр Євгенович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
250796
  Адамов Ю.І. Вдосконалення парашутно-реактивної системи з десантування бойової техніки або великогабаритних об"єктів / Ю.І. Адамов, К.Ф. Боряк, В.В. Завальнюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 64. – С. 5-13. – ISSN 2524-0056


  В роботі розглядаються питання вдосконалення парашутно реактивної системи (ПРС) із застосуванням сучасних радіовисотомірів з метою підвищення відсотку м"яких приземлень та забезпечення можливості коригування положення об"єкту десантування в ...
250797
  Запорожець Г.М. Вдосконалення педагогічної майстерності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 3-4 : фото
250798
  Корчинський І.О. Вдосконалення пенсійного забезпечення населення : монографія / І.О. Корчинський, І.З. Ковалів. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 170, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-161. – ISBN 978-966-397-293-5
250799
  Клименко Н.І. Вдосконалення підготовки слідчих як умова оптимізації розслідування // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-35.
250800
  Селіванов А.О. Вдосконалення підготовки спеціалістів-юристів у світлі вимог правової реформи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 3-5. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
250801
  Заїкіна В.В. Вдосконалення підготовки студентів-менеджерів при вивченні математичних та економічних дисциплін // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 430-435. – (0). – ISSN 2078-9165
250802
  Ванагеліс В.Я. Вдосконалення підготовки та проведення Дня ЦО у навчальних закладах - вимога часу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 25-27 : фото
250803
  Давиденко В.В. Вдосконалення підрядних організацій авіаційної сфери на основі ощадного виробництва / В.В. Давиденко, В.Р. Товмасян // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 67-71. – ISSN 2306-6814
250804
  Когут Ю.М. Вдосконалення підходів до формування та використання місцевих бюджетів / Ю.М. Когут, В.В. Когут // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 157-158. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
250805
  Шашкевич О. Вдосконалення планування видатків на оплату праці у вищих навчальних закладах державної форми власності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 118-124. – ISSN 1818-5754
250806
  Янковий О.Г. Вдосконалення планування на підприємстві за допомогою математико-статистичних методів прогнозування / О.Г. Янковий, О.Л. Гура // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 229-238. – ISSN 1993-6788
250807
  Сахарук О. Вдосконалення повноважень органів місцевого самоврядування щодо надання соціальних послуг членам територіальної громади // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 115-118. – ISBN 978-617-7069-15-6
250808
  Ісаєва Н.К. Вдосконалення податкового законодавства України в контексті здійснення податкової реформи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
250809
  Шевчук І.В. Вдосконалення податкового контролю в умовах бюджетної децентралізації // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 1 (86). – С. 46-53. – ISSN 2663-2144
250810
  Грін О. Вдосконалення податкового регулювання вітчизняної економіки на основі зарубіжного досвіду / О. Грін, С. Шарак // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 116-123. – ISSN 2078-5860


  Проаналізовано зарубіжний досвід податкового регулювання економіки, оцінено напрями прояву регуляторної функції податків у податкових системах розвинених країн світу, таких як Велика Британія, Німеччина, Франція, Сполучені Штати Америки тощо. Визначено ...
250811
  Льовочкін С.В. Вдосконалення податкової структури України у контексті євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 93-94
250812
  Давиденко Л.Н. Вдосконалення позасудового механізму захисту прав громадян при здійсненні митних процедур // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.53-57
250813
  Балагура І.В. Вдосконалення показника використання наукової періодики / І.В. Балагура, Д.Ю. Манько, І.В. Горбов // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 7-8. – ISBN 978-966-479-052-6
250814
  Мартинюк Д.М. Вдосконалення породоруйнівних інструментів різальної дії для буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 05. 15. 10 / Мартинюк Д. М.; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2007. – 19с. – Бібл.: 13 назв
250815
  Саранюк В.І. Вдосконалення порядку розподілу судових справ як одне із завдань судово-правової реформи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 139-145
250816
  Золотова Н.М. Вдосконалення поточно-конвеєрної лінії для виробництва керамічної плитки / Н.М. Золотова, Н.С. Волкова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 236-240 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
250817
  Нагребельний В.П. Вдосконалення правового забезпечення виконання інвестиційно - кредитних зобов"язань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.26-30
250818
  Мірошниченко А.М. Вдосконалення правового забезпечення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2015. – № 14 : Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. – С. 51-60. – ISBN 978-617-7161-20-1


  На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду побудови та функціонування системи реєстрації речових прав на нерухоме майно зроблено висновок за яким оптимальна для України модель реєстраційної системи не повинна передбачати ні прив"язки ...
250819
  Дутов М.М. Вдосконалення правового регулюванння диверсифікації постачань енергоносіїв в Україну // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 95-98. – ISBN 978-617-7320-15-8
250820
  Яковенко О. Вдосконалення правового регулювання дистанційної зайнятості в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 344-346. – ISBN 978-617-7069-28-6
250821
  Євдокименко Т.В. Вдосконалення правового регулювання зайнятості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 85-89. – ISBN 978-617-7069-63-7
250822
  Сахарук І. Вдосконалення правового регулювання захисту від дискримінації окремих категорій працівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В науці трудового права особливе місце займає дослідження проблем захисту від дискримінації працівників. Поряд із загальними нормами, які розповсюджуються на всіх працівників, існують і спеціальні, спрямовані надати додаткові гарантії певним категоріям ...
250823
  Русак Д.М. Вдосконалення правового регулювання захисту персональних даних в мережі Інтернет в контексті інтеграції України в світовий інформаційний простір / Д.М. Русак, І.Р. Березовська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 74-84. – ISSN 2308-6912


  Використання інформації як невичерпного ресурсу розвитку разом із сучасними досягненнями в галузі інформаційних та телекомунікаційних технологій поклало початок формуванню світового інформаційного простору, який розкриває перед людством необмежені ...
250824
  Казимирчук О. Вдосконалення правового регулювання іноземців в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 68-70.
250825
   Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України ; за ред. В.В. Луця. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 165, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 10). – ISBN 978-617-7087-01-3
250826
  Олефір В.І. Вдосконалення правового регулювання міграційних процесів // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 64-68.
250827
  Чумакова О.В. Вдосконалення правового регулювання муніципального господарства в Україні // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 558-561. – ISBN 966-660-151-6
250828
  Повзун С.Л. Вдосконалення правового регулювання порядку реалізації зміни умов трудового договору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 181-183
250829
  Мусієнко А. Вдосконалення правового регулювання порялдку трансплантації органів або тканини людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 97-103
250830
   Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та аспірантів, 29-30 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Юридичний ін-т ; [редкол. : В.А. Васильєва, Н.Р. Кобецька, Ю.І. Микитин та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2011. – 153, [1] c. – Бібліогр. в кінці тез доп. – (Правова політика української держави)
250831
  Медведько О. Вдосконалення правового регулювання призначення і звільнення Генерального прокурора України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 3-11
250832
  Кирєєва І.В. Вдосконалення правового регулювання припинення суб"єктивних прав на земельні ділянки внаслідок їх викупу для суспільних потреб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 170-175. – ISSN 1999-5717
250833
  Скорич О. Вдосконалення правового регулювання соціальних відпусток в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 338-340. – ISBN 978-617-7069-15-6
250834
  Мірошниченко А.М. Вдосконалення правового регулювання якості сільськогосподарської продукції // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 111-112
250835
  Пальонко А.В. Вдосконалення правового сатусу захистника в кримінальному провадженні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 73-76
250836
  Тимошик Н.П. Вдосконалення принципів побудови та функціонування приманок в задачах захисту комп"ютерних систем та мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Тимошик Н.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
250837
  Павловська О.В. Вдосконалення прогнозування фінансового стану підприємства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 120-125. – ISBN 966-614-021-7
250838
  Клочко Л.І. Вдосконалення програми олімпійського циклу підготовки висококваліфікованих спортсменок у марафонському бігу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Клочко Любов Іванівна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
250839
  Сорока С.О. Вдосконалення протидії контрабанді наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 208-213.
250840
  Гусак О.Г. Вдосконалення протічних частин занурювання моноблочных насосних агрегатів високої швидкохідності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.04.13 / Гусак О.Г.; Сумский держ. ун-т. – Суми, 1997. – 23 с.
250841
   Вдосконалення професійних компетенцій офіцерів-фахівців підготовки і спорту у напрямі використання сучасних інтерактивних педагогічних технологій / Н. Височіна, Л. Гуніна, О. Хацаюк, В. Томашевський, А. Титович // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 76-88. – ISSN 2617-1775
250842
  Міськова Н.М. Вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання математики // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – C. 79-84. – ISBN 978-966-7359-77-5
250843
  Теловата М.Т. Вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 420-422. – ISBN 978-617-571-143-9


  "...Формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічної галузі - це приоритетний напрям і головне завдання сучасного ВНЗ щодо професійного становлення фахівців у процесі набуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "магістр"."
250844
  Нестерова І.А. Вдосконалення профільного законодавства як спеціально-кримінологічний захід запобігання шахрайствам в сфері туристичного бізнесу // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 331-336. – ISBN 978-617-7404-86-5
250845
  Співак І.В. Вдосконалення процедур митного контролю // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 101-110. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
250846
  Костюченко О.Ю. Вдосконалення процедури кримінального провадження в Україні // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 65-68. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
250847
  Сорокіна Л.В. Вдосконалення процедури моніторингу процесів нагромадження вартості капіталу у будівництві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 113-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
250848
  Липян Є.В. Вдосконалення процесів отримання методами електророзрядного синтезу карбідотитанових твердих сплавів для ріжучого інструменту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Липян Євген Васильович ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. мор. акад. – Херсон, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
250849
  Сербін О.О. Вдосконалення процесів систематизації як невід"ємна складова формування електронних ресурсів сучасної бібліотеки / О.О. Сербін, С.В. Галицька // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 332-335. – ISBN 978-966-02-7337-5
250850
  Шарабура Т.А. Вдосконалення процесів термічної переробки водовугільного палива з низькосортного вугілля та відходів вуглезбагачення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Шарабура Тетяна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
250851
  Голубєв М.В. Вдосконалення процесів фільтрації і охолодження відпрацьованих вихлопних газів суднової дизельної установки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Голубєв Максим Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. мор. акад." (НУ "ОМА"). – Одеса, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
250852
  Нагірна Я.Я. Вдосконалення процесів формування тарифної політики підприємств пасажирського транспорту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-5. – Бібліогр. в кінці ст.
250853
  Бозбєй Л.С. Вдосконалення процесу вакуумно-дугового переплаву сталі шляхом використання конвективної структури з вільними межами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Бозбєй Людмила Сергіївна ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
250854
  Дудник О.В. Вдосконалення процесу забезпечення якісних адміністративних послуг / О.В. Дудник, С.М. Калініченко, В.А. Микулянець // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 263-272. – (Економічні науки)
250855
  Новак В.О. Вдосконалення процесу закупівель за допомогою впровадження інформаційних технологій / В.О. Новак, Д.С. Кривошей // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 10. – С. 20-23. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2409-1944
250856
  Масимик В.Я. Вдосконалення процесу зневоднення та / Масимик В.Я. – Львів, 2002. – 19 л.
250857
  Максимик В.Я. Вдосконалення процесу зневоднення та знесолення нафтових емульсій неіоногенним деемульгатором : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.07 / В.Я. Максимик; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
250858
  Добровенко О.А. Вдосконалення процесу стратегічного планування у банківських установах України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 23, грудень. – С. 96-100. – ISSN 2306-6814
250859
  Абрамов С.а. Вдосконалення процесу фізичного виховання у ВНЗ / С.а. Абрамов, Н.Є. Гаврилова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 1. – С. 9-11. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
250860
  Нечай В.І. Вдосконалення радянської демократії / В.І. Нечай. – Київ, 1986. – 56с.
250861
  Лисиченко В.К. Вдосконалення радянської судової статистики в світлі ленінської статистичної методології / В.К. Лисиченко, А.О. Фокіна, І.І. Котюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 19-24. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье освещается значение для советской статистики сформулированных В.И. Лениным методологических и организационных принципов проведения статистических исследований, рассмотрены проблемы судебной статистики и ее роль в улучшении качества работы ...
250862
  Чердаков В.А. Вдосконалення регулювання діяльності державних холдингових і акціонерних компаній // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С21-24
250863
  Фомін І.С. Вдосконалення регулювання зовнішньої торгівлі України і держав ЄАВТ - шлях до зміцнення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 228-233
250864
  Скрипнюк В.М. Вдосконалення регулювання правоохоронної діяльності в процесі розвитку системи органів державної влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 168-174. – ISSN 1563-3349
250865
  Сінгаєвський І.П. Вдосконалення регулювання створення та функціонування промислово-фінансових груп в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 145-148
250866
  Шимко О.І. Вдосконалення режимів алітування забезпечення високої жаростійкості виробів із вуглецевих сталей : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.16.01 - Металознавство та термічна обробка металів / Шимко О.І. ; Приазовський державний технічний ун-т. – Маріуполь, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
250867
  Чабак Ю.Г. Вдосконалення режимів термічної обробки високохромистих комплексно-легованих чавунів з метою поліпшення оброблюваності різанням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Чабак Юлія Геннадіївна ; М-во освіти та науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
250868
  Булишева Д.В. Вдосконалення рекреаційного землекористування як складова сталого розвитку міських агломерацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 261-269. – ISSN 1993-6788
250869
  Козаченко О. Вдосконалення референдного законодавства в Україні: окремі аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 35-37. – ISBN 978-617-7069-17-0
250870
  Балушка Л.М. Вдосконалення рівня фізичної підготовленості учнів ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою засобами спортивної боротьби // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 4-10 : рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1818-9172
250871
  Тараєвський О.С. Вдосконалення роботи газопроводів, які проходять територією України // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 2-6 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
250872
  Ільніцький Я. Вдосконалення роботи центрів зайнятості щодо активізації безробітних до пошуку роботи // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 78-82
250873
  Завгородня Т.К. Вдосконалення самостійної роботи студентів як умова ефективності модульно-кредитної системи навчання. / Т. К. Завгородня // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 3-9.
250874
  Фрицький О.Ф. Вдосконалення сесійних форм контролю місцевих Рад за діяльністю їх органів управління // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 3-8. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье анализируются основные формы сессионного контроля местных Советов за деятельностью их исполнительно-распорядительных органов. На этой основе определяются основные средства повышения их эффективности, заключающиеся в дальнейшей правовой ...
250875
  Шандренко Р.В. Вдосконалення систем метеорного радіозв"язку шляхом використання в них шумоподібних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Шандренко Руслан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
250876
  Цопа О.І. Вдосконалення систем передачі інформації по проводових каналах зв"язку на базі хDSL технологій : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.02 / Олександр Іванович Цопа; Харківський нац. ун- радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
250877
  Міщенко С. Вдосконалення системи безготівкових роздрібних платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-28. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан і проблеми функціонування платіжних систем і здійснення безготівкових роздрібних платежів в Україні, визначено основні завдання та напрями розвитку національного платіжного простору, обґрунтовано систему заходів щодо розвитку ...
250878
  Чепурна-Кос Вдосконалення системи державного регулювання електроенергетичної галузі України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 12. – С. 3-5
250879
  Лазар В.Л. Вдосконалення системи державного управління та регулювання сфери малого підприємства в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-24
250880
  Богач М. Вдосконалення системи державної фінансової підтримки сільського господарства України / М. Богач, А. Верзун, В. Ковалів // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 108-112. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
250881
  Москалюк С.С. Вдосконалення системи захисту торгових марок в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 64-66 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
250882
  Соломаха О.В. Вдосконалення системи керування асинхронним електроприводом в системах зрошення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Соломаха Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Тавр. держ. агротехнол. ун-т. – Мелітополь, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
250883
  Тимченко І.В. Вдосконалення системи комп"ютеризованого екологічного моніторингу перевантаження шкідливих рідин в акваторіях морських портів : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Тимченко І.В. ; М-во освіти і науки України; Нац. ун-т кораблебуд. ім. Макарова. – Миколаїв, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
250884
  Якименко Ю. Вдосконалення системи контролю якості вищої технічної освіти і Болонський процес // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.80-85. – ISSN 1682-2366
250885
  Кузнецова О.М. Вдосконалення системи контролю якості та безпеки дієтичних добавок : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / Кузнецова Олена Михайлівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 24 назви
250886
  Стольберг Ф.В. Вдосконалення системи моніторингу довкілля, індикаторів екологіного виміру в рамках стратегії сталого розвитку України / Ф.В. Стольберг, Ю.Л. Коваленко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 88-92. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
250887
  Мазур В. Вдосконалення системи мотивації праці // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.43-46. – ISBN 966-654-085-1
250888
  Грайзі Н.Н. Вдосконалення системи ниткоподачі плосков"язальною машиною : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.10 / Грайзі Н. Н.; Держ. Акад. пром. України. – К., 1997. – 15л.
250889
  Думенкова Т.Г. Вдосконалення системи обслуговування споживачів в аутсорсинговому колл-центрі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Думенкова Тетяна Григорівна ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Львівський регіональний ін-т держ. управління. – Львів, 2019. – Бібліогр.: 5 назв
250890
  Васильєва Т.А. Вдосконалення системи оцінки ліквідності портфеля цінних паперів інститутів спільного інвестування / Т.А. Васильєва, Д.Л. Циганюк // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 146-152. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
250891
  Артемов В.Ю. Вдосконалення системи підготовки фахівців в сфері захисту інформації з обмеженим доступом: компетентнісний підхід // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 83-86
250892
  Грішнова О.А. Вдосконалення системи професійної освіти в умовах формування національного ринку праці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 179-188. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються соціально-економічні аспекти становлення і вдосконалення нацональної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Оособлива увага приділена проблемам забезпечення процесів ринкових перетворень в ...
250893
  Чеховська І.В. Вдосконалення системи розрахунків за житлово-комунальні послуги як засіб протидії тіньовим проявам у житлово-комунальній сфері // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 187-182. – (Право. Економіка. Управління)
250894
  Попова І.А. Вдосконалення системи стимулювання робітників промислових підприємств у ринкових умовах // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.154-159. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
250895
  Щелкунов Володимир Ігорович Вдосконалення системи стратегичного планування галузі на основі сучасних інформаційних технологій : Дис... канд. економ.наук: 08.02.02. / Щелкунов Володимир Ігорович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.147-153
250896
  Копильчак Б.В. Вдосконалення системи стратегічного управління розвитком молодіжними громадськими організаціями в Україні / Б.В. Копильчак, Н.С. Чопко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 89-97. – ISSN 2222-0712
250897
  Берлач Ю.А. Вдосконалення системи третейського судочинства в аспекті протидії рейдерству (недружнім злиттям і поглинанням) в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 151-155
250898
  Лондар О.С. Вдосконалення системи управління борговою сферою України в процесі інтеграції в ЄС // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 2 (71). – С. 57-69


  Проаналізовано відмінності українського та європейського підходів до формування, реалізації моніторингу наслідків боргової політики, використання різноманітних боргових обмежень та показників успішності цієї політики. Угода про асоціацію з Європейським ...
250899
  Макар О.П. Вдосконалення системи управління державним боргом як передумови економічного зростання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 284-290. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
250900
  Сайченко В.О. Вдосконалення системи управління митними ризиками у сфері митного контролю з урахуванням зарубіжного досвіду // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 141-144. – ISSN 2306-6814
250901
  Виговська В.В. Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами малих підприємств // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 35-40. – Бібліогр.: на 11 пунктів
250902
  Пукач О.О. Вдосконалення системи фінансування закладів культури і мистецтва в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 32-35 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
250903
  Старицька О.П. Вдосконалення системи фінансування інноваційної діяльності в Україні / О.П. Старицька, Т.М. Старицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 209-213. – ISSN 0321-0499
250904
  Мітченко Андрій Олександрович Вдосконалення сорбційних технологій видалення гумінових речовин із води для раціонального використання водних ресурсів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Мітченко А.О.; НАНУ. Ін-тут колоїдної хімії води ім. А.В.Думанського. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
250905
  Мазепа В.І. Вдосконалення соціалізму і художня культура / В.І. Мазепа. – К, 1987. – 15с.
250906
   Вдосконалення соціалістичних виробничих відносин у період розорнутого будівництва комунізму. – К, 1966. – 159с.
250907
  Мельник Т.М. Вдосконалення соціалістичної культури праці / Т.М. Мельник. – К., 1983. – 48с.
250908
  Чарний Д.В. Вдосконалення способів водо- і енергозбереження в розгалужених зрощувально-обводнюючих систем. : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Чарний Д.В.; Укр. акад. аграрн. наук. Ін-т гідротехніки і меліорації. – К., 1998. – 15л.
250909
  Молеща Б Н. Вдосконалення способів меліорації земель з розвиненим мікрорельєфом : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Молеща Н.Б,; Ін-тут гідротехніки і меліорації. Укр. акад. аграрних наук. – Киев, 1997. – 16л.
250910
  Пілюгін Є.І. Вдосконалення способів підготовки повернення в агломераційному виробництві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Пілюгін Євген Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
250911
  Дармограй О.О. Вдосконалення стилю державно-управлінської діяльності на основі використання основних підходів теорій лідерства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-93. – Бібліогр.: 18 назв
250912
  Ціцак Л.М. Вдосконалення стратегічного планування як системи / Л.М. Ціцак, М.Ю. Шеверя, Ю.О. Дідович // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 128-135. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 4)
250913
  Субботіна М.Г. Вдосконалення структури і складу спечених інструментальних матеріалів на основі їх трансформацій при мікропластичній деформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Субботіна Марія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
250914
  Печуляк В. Вдосконалення структури податкових органів в контексті адміністративної реформи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.63-68. – ISSN 0132-1331
250915
  Джунь В. Вдосконалення структури провадження у справах про неспроможність: проблемні питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.90-95. – ISSN 0132-1331
250916
  Чепурнов І.А. Вдосконалення структури та інтенсифікація сільськогосподарського виробництва / І.А. Чепурнов. – Київ : Вища школа, 1979. – 128 с.
250917
  Медведєв О. Вдосконалення сучасних методів державного управління під час забезпечення громадського порядку // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 81-85. – ISSN 1561-4999
250918
  Боровик П.М. Вдосконалення сучасних механізмів справляння вітчизняних місцевих податків // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 19-25
250919
  Кемінь Г. Вдосконалення та індивідуалізація навчання у педагогічній спадщині С. Френе // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 80-85. – ISSN 2308-4634
250920
  Мороз Володимир Іванович Вдосконалення та спосіб аналізу елктроприводу постійного струму кар"єрних екскаваторів з тиристорним збудником генератора : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Мороз Володимир Іванович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 16л.
250921
  Левчунь Г.Я. Вдосконалення тарифного регулювання оплати праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 32-34
250922
  Маркіна О.М. Вдосконалення телевізійної вимірювальної системи для визначення геометричних розмірів топологічних елементів типу шкал та сіток : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Маркіна Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
250923
  Ромашов Ю.В. Вдосконалення теоретичних основ обгрунтування працездатності елементів обладнання теплових та ядерних енергоустановок : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.14 / Ромашов Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
250924
  Богуш Л.Г. Вдосконалення територіальної організації соціальної сфери зоні радіоактивного забруднення України : Автореф... канд. екон.наук: 08.10.01 / Богуш Л. Г.; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил Укр. – К., 1997. – 23л.
250925
  Ніколенко Л. Вдосконалення термінології проекту Господарського процесуального кодексу України як запорука його подальшої ефективності // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 96-106
250926
  Романченко П.В. Вдосконалення технології виготовлення абразивних кругів ручних шліфувальних машин для зменшення їх вібрацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Романченко Павло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
250927
  Рудік О.Л. Вдосконалення технології виробництва кормових та напівцукрових буряків післяукісно на зрощуваних землях півдня України. : Автореф... канд. с.-г.наук: / Рудік О.Л.; Херсон. сільгосп. ін-т. – Херсон, 1994. – 17л.
250928
  Андросюк М.С. Вдосконалення технології вирощування злитків напівізолюючого арсеніду галію великого діаметру : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Андросюк Максим Степанович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
250929
  Слободянюк Р.В. Вдосконалення технології гірничих робіт з кільцевою схемою руху кар"єрних автосамоскидів / Р.В. Слободянюк, М.М. Пижик // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 151-157. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
250930
  Копач Галина Євгенівна Вдосконалення технології отримання епоксидних пластифікаторів : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.17.04 / Копач Галина Євгенівна; Мін-во освіти України. Державний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 18л.
250931
  Булах О.В. Вдосконалення технології підготовки та збагачення окислених залізистих кварцитів із застосуванням бішофіту : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.08 - збагачення корисних копалин / Булах О.В. ; Мін-во освіти і науки України. Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
250932
  Погорілов Олександр Іванович Вдосконалення технології плавки і лиття алюмінієвих сплавів на основі дослідження їх будови і властивостей в рідкому стані : Автореф... кандид. техн.наук: 05.16.03 / Погорілов Олександр Іванович; Запорізька держ. інженерна Академія. – Запоріжжя, 1998. – 19л.
250933
  Бубнова О.А. Вдосконалення технології розробки техногенних родовищ / О.А. Бубнова, К.В. Бабій, К.С. Левченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 137-143 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
250934
  Конон А.Д. Вдосконалення технології синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Конон Анастасія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2013. – 23 с. – Bibliogr.: Бїбліогр.: 21 назва
250935
   Вдосконалення технології сіркоочищення зрідженого вуглеводневого газу / Д.В. Зінченко, О.В. Козін, В.О. Лактіонов, І.В. Ожинський, С.В. Нестеренко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 23-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
250936
  Заєць Іван Михайлович Вдосконалення технології створення координатної основи для забезпечення загальнодержавного картографування України : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / заєць І.М.; МОіНУ. Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
250937
  Ганус В.О. Вдосконалення технології формування плівок на основі кестеритів та вуглецю для сонячних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Ганус Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
250938
  Кукура Юрій Андрійович Вдосконалення технологій виготовлення та експлуатації друкарських форм на основі модифікованого полівінілового спирту для трафаретного і офсетного друку : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.01 / Кукура Ю.А.; МОіНУ. Укр. акад. друкарства. – Львів, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
250939
  Артеменко Ю.О. Вдосконалення технологій вирощування саджанців актинідії та кизилу : Автореф. дис. ... канд. сільгосп. наук : 06.00.07 / Артеменко Ю.О.; Нац. аграрн. ун-т. – Київ, 1996. – 26 с
250940
  Семикіна М.В. Вдосконалення технологій мотиваційного менеджменту на основі оцінки професійного розвитку та конкурентоспроможності персоналу / М.В. Семикіна, Л.А. Коваль, Н.А. Іщенко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 121-131. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 5). – ISSN 2707-8620
250941
  Ярошевський В.П. Вдосконалення технологічних параметрів дуттьових трактів котлів на підставі комплексного моделювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Ярошевський Владислав Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
250942
  Ходирєва А. Вдосконалення трудового законодавства в частині визначення сфери укладення контракту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 356-358. – ISBN 978-617-7069-15-6
250943
  Полуянов В.П. Вдосконалення узагальненої моделі фінансових потоків у водопостачанні : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / В.П. Полуянов, А.Ю. Савенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 259-267 : Табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
250944
  Дем"яненко П. Вдосконалення управління акціонерними товариствами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Економіка ; вип. 41)


  Аналізуються сучансі системи управління акціонерними товариствами за кордоном і в Україні. Показано основні підходи до прийняття управлінських рішень в європейських країнах. Проаналізовано основну нормативну базу корпоративного управління в Україні і ...
250945
  Кльоба Л. Вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 51-53 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
250946
  Курінний О.В. Вдосконалення управління витратами на створення інноваційних продуктів в вищих навчальних закладах // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 26-28. – ISBN 978-617-645-234-8
250947
  Халатур С.М. Вдосконалення управління грошовими потоками сільськогосподарського підприємства в умовах фінансової нестабільності / С.М. Халатур, Є.В. Головань // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 43-50. – ISSN 2306-6792
250948
  Розум Н.М. Вдосконалення управління державним боргом як необхідний критерій економічного зростання країни // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 38-40
250949
  Меліхова Т.О. Вдосконалення управління економічною безпекою суб"єктів господарювання: теоретико-методологічний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 97-102. – ISSN 2306-6806
250950
  Костак З.Р. Вдосконалення управління інноваційними ризиками // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.11. – С. 234-240. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
250951
  Кравченко Марина Олегівна Вдосконалення управління кадровим потенціалом інноваційної діяльності промислових підприємств : Дис...канд.економ.наук:08.06.02 / Кравченко Марина Олегівна; МОіНУ. – К., 2002. – 196л. + Додатки:л.177-196. – Бібліогр.:л.163-176
250952
  Кравченко Марина Олегівна Вдосконалення управління кадровим потенціалом інноваційної діяльності промислових підприємств : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.06.02 / Кравченко М.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.:9 назв.
250953
  Лис І.М. Вдосконалення управління капіталізацією та ліквідністю банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 11-18. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
250954
  Кричинюк А.П. Вдосконалення управління кредитними операціями комерційних банків України в умовах фінансових криз // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 52-68 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-092X
250955
  Романова В.В. Вдосконалення управління людськими ресурсами підприємств // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.188-190
250956
  Нехайчук Д.В. Вдосконалення управління об’єктами комунальної власності // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 3 (8). – С. 11-15
250957
  Барбашова Н. Вдосконалення управління прибережною смугою Азовського та Чорного морів / Н. Барбашова, О. Янукович // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 431-438. – ISSN 1026-9932
250958
  Пузирьова П.В. Вдосконалення управління фінансовим потенціалом підприємств шляхом мінімізації економічного ризику // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 43-46
250959
  Сухонос М.К. Вдосконалення управлінських механізмів реалізації стратегії енергозбереження на підприємствах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 162-168. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
250960
  Золотухіна О. Вдосконалення фанукціонування нотаріату України в сучасних умовах розбудови державності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 36-38
250961
  Кириленко О. Вдосконалення фінансових інструментів подолання бідності в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 13-21. – ISSN 1818-5754
250962
  Боголіб Т. Вдосконалення фінансового забезпечення вищої освіти // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 76-87. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
250963
  Погріщук Г. Вдосконалення фінансового забезпечення охорони навколишнього середовища // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 131-137. – ISSN 1818-5754
250964
  Квасниця О. Вдосконалення фінансового механізму розвитку аграрного сектору / О. Квасниця, Т. Неклюдова // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 139-152 : рис. – Бібліогр: 16 назв. – ISSN 1818-5754
250965
  Панасенко Оксана Володимирівна Вдосконалення фінансового планування на підприємстві з використанням економіко-математичних моделей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 219-227. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті побудовано комплекс економіко-математичних моделей, які дозволяють отримати прогнозні значення показників фінансового плану та сформувати фінансовий план підприємства на наступний період.
250966
  Панасенко О.В. Вдосконалення фінансового планування на підприємстві з використанням економіко-математичних моделей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 219-227. – ISSN 1993-6788
250967
  Крівцова О. Вдосконалення фінансової звітності українських підприємств на основі міжнародних стандартів // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 51-54.
250968
  Діденко О.А. Вдосконалення фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 165-171
250969
  Горошкова Л.А. Вдосконалення фінансування неперервних освітніх послуг для професійно-технічних закладів освіти / Л.А. Горошкова, В.Є. Харагірло, Є.В. Хлобистов // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 195-206. – ISSN 2306-546X
250970
  Барчук В.Б. Вдосконалення форм і методів діяльності Уповноваженого Верховної Ради україни з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.102-112
250971
  Бугас Наталія Валеріївна Вдосконалення формування витрат на підприємствах текстильної підгалузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 72-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розітнуто основні проблеми функціонування підприємств текстильної підгалузі та визначено чинники впливу на формування витрат. Проаналізовано структуру операційних витрат підприємств текстильної підгалузі та визначено можливості зниження витрат ...
250972
  Ушенко Н.В. Вдосконалення формування та розміщення державного замовлення в контексті підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 3 (11). – С.29-34. – ISSN 2221-8440
250973
  Михайленко С.В. Вдосконалення формульного розрахунку фінансових нормативів бюджетної забезпеченості / С.В. Михайленко, В.В. Зубріліна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 17-20
250974
  Міночкіна О.М. Вдосконалення функції контролю системи податкового менеджменту шляхом формування та аналізу життєвого циклу підприємств регіону // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.20-26. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
250975
  Плєшекова О.А. Вдосконалення функціонування фондового ринку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 95-96. – ISBN 978-966-188-219-4
250976
  Мірошниченко Ю.І. Вдосконалення хірургічного лікування постраждалих з травмами органів малого тазу та заочеревинного простору, що супроводжуються масивною крововтратою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Мірошниченко Ю.І.; Мірошніченко Юрій Іванович ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
250977
  Мороз Е. Вдосконалення ціноутворення на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення - передумова впровадження ДПП // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-59. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується необхідність переходу до формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання, проаналізовано доцільність застосування механізму державно-приватного партнерства у сфері ...
250978
  Ярошкевич В. Вдосконалення юридичної відповідальності за дискримінацію у сфері праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 358-360. – ISBN 978-617-7069-15-6
250979
  Корінчевська І.А. Вдосконалення якості медичних послуг шляхом підвищення професійного рівня медичних працівників : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 70. – Бібліогр.: 3 назви
250980
  Тупкало В.М. Вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах з використанням нової версії стандарту ISO 9001:2015 / В.М. Тупкало, Б.А. Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 5-11


  Розкриваються суть та особливості вдосконалення навчання у вищих навчальних закладах на основі вимог нової версії ISO 9001. Результати роботи можуть сприяти посиленню конкрентоспроможності ВНЗ України.
250981
  Козлов Л.Г. Вдосконаленя систем керування гідропроводів з KS -регулюванням. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.02.03 / Козлов Л.Г.; Вінницький держ.техн.ун-т. – Вінниця, 2000. – 19л.
250982
  Щелкунов В.І. Вдосконаллення системи стратегічного планування галузі на основі сучасних інформаційних технологій : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.02.02 / Щелкунов В.І. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1996. – 37 с.
250983
  Кононенко О. Вдосконалювати шляхи професійного навчання суддів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.124-126. – ISSN 0132-1331
250984
   Вдосконалюємо підготовку сержантів // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4


  У рамках співпраці Військового інституту та Головного управління Збройних Сил України на базі 197 Центру підготовки сержантського складу Збройних Сил України (смт. Десна) організовано та проведено практичні заняття з сержантським складом. Заняття ...
250985
  Чепурний М.І. Вдосконалюємо стиль і форми роботи / М. Чепурний. – Київ : Політвидав України, 1976. – 18с . – (З досвіду партійної роботи. Організаційно-партійна робота)
250986
   Вдосконалюй свою майсерність. – Дніпропетровськ, 1959. – 144с.
250987
  Зайцева Л.С. Вдохните глубже... / Л.С. Зайцева. – Москва, 1988. – 52с.
250988
   Вдохновение. – М, 1979. – 239с.
250989
   Вдохновение. – М, 1987. – 174с.
250990
   Вдохновение. – М, 1988. – 220с.
250991
   Вдохновение. – Саранск, 1991. – 301с.
250992
   Вдохновение для трущоб. Объявлен сбор заявок на международную премию в области образования. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 марта (№ 11). – С. 14


  Всемирный саммит по инновациям в сфере образования WISE открыл прием заявок на соискание премии WISE Prize 2013. Это весомая награда в области образования, по престижу не уступающая наиболее известным международным призам в области литературы, ...
250993
  Инбер В.М. Вдохновение и мастерство / В.М. Инбер. – М., 1957. – 107с.
250994
  Инбер В.М. Вдохновение и мастерство / В.М. Инбер. – 2-е доп. изд. – М., 1961. – 130с.
250995
  Строгова Е.Г. Вдохновение и упорство / Е.Г. Строгова. – М., 1955. – 392с.
250996
   Вдохновение от народа. – София, 1974. – 495с.
250997
  Нагаев Г.Д. Вдохновение перед казнью / Г.Д. Нагаев. – М., 1967. – 238с.
250998
  Дмитрук М.А. Вдохновение по заказу? / М.А. Дмитрук. – Москва : Знание, 1989. – 48 с. – (Подписная научно-популярная серия "Знак вопроса" ; №8)
250999
  Шаталов Н.Н. Вдохновенный исследователь недр Большого Донбасса Павел Иванович Степанов (К135-летию со дна рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 122-124 : фото. – ISSN 0367-4290
251000
   Вдохновенный труд. – Омск : Омское областное государственное издательство, 1950. – 127 с.
<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,