Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>
250001
  Шутенко Ю "Вибране" Миколи Воробйова
250002
  Кузьменко В. "Вибрані місця з листування з друзями" М. Гоголя як листи у вічність // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 172-175. – ISSN 0869-3595
250003
  Ластовський В. "Вибрані твори" (2012-2017 рр.) як відображення наукової діяльності професора Григорія Казьмирчука // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 266-268. – ISSN 2518-7732
250004
  Папацоніс Т.К. [Вибране 1. Ursa minor. Вибране 2 / Т.К. Папацоніс. – Афіни : Ікарос, 1988. – 351 с. – Видання новогрецькою мовою
250005
  Казьмирчук Г.Д. [Вибрані твори] : роде наш красний : село Кальник / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-966-171-565-2
Т. 4, кн. 1 : Документи. – 2013. – 475, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл. : Село Кальник. – Бібліогр.: с. 471-475 та в підрядк. прим.
250006
  Казьмирчук Г.Д. [Вибрані твори] : роде наш красний : село Кальник / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-966-171-565-2
Т. 4, кн. 2 : Дослідження соціальних проблем села Кальника з найдавніших часів до наших днів. – 2013. – 337, [1] с. – Назва обкл. : Село Кальник. – Бібліогр.: с. 329-332 та в підрядк. прим.
250007
  Голованівський С.О. Вибране / С.О. Голованівський. – Київ, 1939. – 128 с.
250008
  Головко А.В. Вибране / А.В. Головко. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 343 с.
250009
  Василевська В.Л. Вибране / В.Л. Василевська. – Київ, 1947. – 327 с.
250010
  Козаченко В.П. Вибране / В.П. Козаченко. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 323с.
250011
  Копиленко О. Вибране / О. Копиленко. – Київ, 1948. – 255 с.
250012
  Ільченко О.Є. Вибране / О.Є. Ільченко, 1948. – 342 с.
250013
  Сосюра В. Вибране / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1948. – 364 с.
250014
  Малишко А.С. Вибране : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1949. – 460 с.
250015
  Галан Я.О. Вибране / Я.О. Галан. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 432с.
250016
  Кулешов А.А. Вибране / А.А. Кулешов. – Київ, 1952. – 255 с.
250017
  Джамбул Вибране / Джамбул. – Київ : ДЛВ, 1952. – 211 с.
250018
  Малишко А.С. Вибране / А.С. Малишко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 275 с.
250019
  Гусєв В. Вибране / В. Гусєв. – Київ, 1954. – 467с.
250020
  Васильченко С. Вибране / С. Васильченко. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 307с.
250021
  Вишня Остап Вибране / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1954. – 432с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
250022
  Воскрекасенко С. Вибране / С. Воскрекасенко. – Київ, 1955. – 291 с.
250023
  Дорошко О П. Вибране / О П. Дорошко. – Київ
2. – 1955. – 316 с.
250024
  Кравченко У. Вибране / У. Кравченко. – Львів, 1956. – 176 с.
250025
  Гойда Ю.А. Вибране : поезії / Ю.А. Гойда. – Київ, 1956. – 256 с.
250026
  Вирган І.А. Вибране / І.А. Вирган. – Київ, 1956. – 312 с.
250027
  Андрійчук М. Вибране / Андрійчук М. – Київ : Радянськьий письменник, 1957. – 288 с.
250028
  Бажов П.П. Вибране / П.П. Бажов. – К., 1958. – 639с.
250029
  Каган А.Я. Вибране / Абрам Каган;. – Київ, 1958. – 192 с.
250030
  Кацнельсон А.І. Вибране / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1958. – 252 с.
250031
  Каххар А. Вибране / А. Каххар. – Київ : ДЛВ, 1959. – 400 с.
250032
  Кротевич Є.М. Вибране / Є.М. Кротевич. – Київ : Держлітвидав, 1959. – 592 с.
250033
  Бобинський В.П. Вибране / В.П. Бобинський. – Київ, 1960. – 228 с.
250034
  Гребінка Є. Вибране / Є. Гребінка. – Київ, 1961. – 374 с.
250035
  Ломоносов М.В. Вибране / М.В. Ломоносов. – К., 1961. – 139с.
250036
  Квітка-Основ"яненко Вибране / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1961. – 528с.
250037
  Загул Д.Ю. Вибране / Дмитро Юрійович Загул. – Київ, 1961. – 411 с.
250038
  Брежньов Г.І. Вибране / Г.І. Брежньов. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 200 с.
250039
  Гребінка Є.П. Вибране / Є.П. Гребінка. – Київ, 1964. – 510 с.
250040
  Даріо Р. Вибране / Рубен Даріо ; [пер. з іспан. Михайла Литвинця]. – Київ : Дніпро, 1968. – 107 с.
250041
  Вирган І.О. Вибране / І.О. Вирган. – Київ : Дніпро, 1969. – 399 с.
250042
  Болобан Л.В. Вибране / Л.В. Болобан. – Харьков : Прапор, 1969. – 214 с.
250043
  Драй-Хмара Вибране : поезії та переклади / Драй-Хмара. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 302 с.
250044
  Кулешов А.А. Вибране / А.А. Кулешов. – Київ, 1970. – 428 с.
250045
  Голованівський С. Вибране : п"єси: Поетова доля; Перший грім; Дальня луна / С. Голованівський. – Київ : Дніпро, 1973. – 262 с.
250046
  Глазовий П.П. Вибране : байки, гуморески, усмішки / П.П. Глазовий. – Київ : Дніпро, 1974. – 142 с.
250047
  Зульфія Вибране / Зульфія. – Київ, 1974. – 191 с.
250048
  Журлива О. Вибране / О. Журлива. – Київ : Дніпро, 1974. – 119 с.
250049
  Гребінка Є.П. Вибране / Є.П. Гребінка. – Київ : Музична Україна, 1976. – 224 с. – (Шкільна б-ка)
250050
  Бандуренко Є.Ф. Вибране / Є.Ф. Бандуренко. – Київ, 1977. – 304 с.
250051
  Летюк Є.М. Вибране : поезії / Є.М. Летюк. – Київ : Дніпро, 1980. – 264 с.
250052
  Вишня Остап Вибране / Вишня Остап. – Харків : Прапор, 1981. – 304с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
250053
  Галан Я.О. Вибране / Я.О. Галан. – Київ : Дніпро, 1981. – 232с. – (Шкільна б-ка)
250054
  Котляревський І.П. Вибране / І.П. Котляревський. – Київ, 1981. – (Шкільна б-ка)
250055
  Ладижець В.І. Вибране / В.І. Ладижець. – Ужгород, 1984. – 255 с.
250056
  Коломієць Т.П. Вибране : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ, 1984. – 246 с.
250057
  Іванович В.І. Вибране : гумор, сатира / В.І. Іванович. – Київ, 1985. – 238 с.
250058
  Базилевський В.О. Вибране : поезії / В.О. Базилевський. – Київ, 1987. – 238 с.
250059
  Бурлаков С.Р. Вибране : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ, 1988. – 294 с.
250060
  Драй-Хмара Вибране / Драй-Хмара. – К., 1989. – 541с.
250061
  Костенко Л.В. Вибране / Ліна Костенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 558 с.
250062
  Вишня Остап Вибране / Вишня Остап. – Київ : Молодь, 1989. – 208 с.
250063
  Білоус Д.Г. Вибране : лірика,гумор,сатира,переклади / Д.Г. Білоус. – Київ : Дніпро, 1990. – 309 с.
250064
  Зуєвський О. Вибране : поезії, переклади / О. Зуєвський. – Київ : Дніпро, 1992. – 364 с. – ISBN 5-308-01246-6
250065
  Талалай Л.М. Вибране / Леонід Талалай ; [упоряд. Р. Талалай ; передм. В. Базилевського]. – Київ : Дніпро, 2004. – 445, [3] с. : портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада: П.А. Загребельний (голова), Л.І. Андрієвський, В.О. Базилевський [та ін.]). – ISBN 966-578-112-X


  До книги вибраних творів увійшли цикли віршів: Журавлиний леміш ; Глибокий сад ; Така пора ; Потік води живої ; Неурахований час, а також статті, присвячені рідному слову, творчості класиків - Максима Рильського і Володимира Сосюри.
250066
  Матіос М. Вибране / Марія Матіос ; художник Сергій Іванов. – Львів : Піраміда, 2010. – 423, [1] с. – У змісті твори: Майже ніколи не навпаки ; Солодка Даруся ; Москалиця ; Нація ; Мама Маріца - дружина Христофора Колумба ; Не плачте за мною ніколи ; По праву сторону Твоєї слави. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-441-200-8
250067
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-63-5
Т. 1 : Автобіографічні та ранні твори. Листи. – 2010. – 460 с., [8] арк. фот. : фот. – Покажчики: с. 448-460
250068
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-64-2
Т. 2 : Постаті друзів. Дрогобицькі репортажі. Дорожні замальовки. – 2010. – 463, [1] с., [8] арк. фот. – Покажчики: с. 457-551. – Бібліогр.: с. 449-456 та в підрядк. прим.
250069
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-65-9
Т. 3 : Публіцистика. – 2010. – 640 с., [8] арк. фот. : фот. – Покажчики: с. 609-640. – Бібліогр. у прим.: с. 599-608
250070
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-66-6
Т. 4 : Наукові праці. – 2010. – 591, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 559-592. – Бібліогр. у підрядк. прим. та наприкінці ст.
250071
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-67-3
Т. 5 : Передмови та рецензії. Виступи й інтерв"ю. – 2010. – 623, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 575-623. – Бібліогр.: с. 524-562 та у прим.: с. 563-574
250072
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-68-0
Т. 6 : Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють кольорові коні Апокаліпсису. – 2010. – 551, [1] с. – Покажчики: с. 517-551. – Бібліогр.: с. 449-456 та в підрядк. прим.
250073
  Зеров М.К. Вибране : поезії, переклади, дипломна робота / Микола Зеров ; [передм. та ред.-упоряд.: М. Сулима]. – Київ : Український письменник, 2011. – 710, [2] с. – ISBN 978-966-579-311-3
250074
  Возіянов М.К. Вибране : [у 2 т.] / Микола Возіянов. – Харків : Майдан. – ISBN 978-966-372-438-6
Т. 1 : Рукопис осені. Поезії. – 2011. – 239, [1] с.
250075
  Возіянов М.К. Вибране : [у 2 т.] / Микола Возіянов. – Харків : Майдан. – ISBN 978-966-372-439-3
Т. 2 : Про нас і про вас... з усмішкою. – 2011. – 239, [1] с.
250076
  Земляк В.С. Вибране : романи, оповідання / Василь Земляк ; [вступ. сл. О.О. Сизоненка ; упорядкув. Б.О. Прокопенка]. – Київ : Україна, 2013. – 717, [3] с. : портр. – До 90-річчя від дня народження. - Зміст: Лебедина зграя: роман ; Зелені млини: роман ; Тихоня: оповідання ; Ганна Лебідь: оповідання. – ISBN 978-966-524-419-6
250077
  Щербина В.С. Вибране : зб. статей / В.С. Щербина ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. господар. права : до 65-річчя з дня народж. – Київ : Ліра-К, 2015. – 605, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 587-606, в підрядк. прим. та в тексті. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
250078
  Стус В.С. Вибране : [вірші, проза та листи] / Василь Стус ; [уклад. і авт. передм. Д.В. Стус ; худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Час читати, 2016. – 539, [2] с. – ISBN 978-617-7176-00-7


  Зміст: Вірші: Зі збірки "Круговерть" (1965), Зі збірки "Зимові дерева" (1970), Зі збірки "Веселий цвинтар" (1970), Зі збірки "Час творчості - Dichtenzeit" Finis coronat opus - 30. 9. 1972 р. ; Johann Wolfgang Goethe (переклади) ; Палімпсести ; Проза ; ...
250079
  Дзера О.В. Вибране : зб. наук. праць : Київська школа цивілістики / О.В. Дзера. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 871, [1] с., [1] арк. портр. : іл. – Текст частково рос. – Бібліогр.: с. 852-863, в підрядк. прим. та в кінці висновків. – ISBN 978-966-667-664-4
250080
  Гірник П.М. Вибране : поезії / Павло Гірник. – Хмельницький : Цюпак, 2018. – 373, [1] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис Володимира Сергійчука. – ISBN 978-617-513-524-2
250081
   Вибране : вірші, балади, байки. – К, 1980. – 142с.
250082
  Ярмусь Степан Вибране із статтей, проповідей і доповідей = Selected works: essays, sermons and addresses / Ярмусь Степан; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Товариство "Волинь", 1991. – 412с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами
250083
   Вибране із сучасної словацької та чеської прози. – Братіслава, 1959. – 164с.
250084
  Забужко О. Вибране листування на тлі доби: 1992-2002 : з дод. творами, комент., причинками до біографії та ін. док. / Оксана Забужко, Юрій Шевельов. – Київ : Висока Полиця ; Факт, 2011. – 499, [3] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 481-497. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-359-365-4
250085
  Маяковський В. Вибране. / В. Маяковський. – К., 1936. – 223с.
250086
  Решетніков Ф.М. Вибране. / Ф.М. Решетніков. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 221 с.
250087
  Маяковський В. Вибране. / В. Маяковський. – К., 1949. – 332с.
250088
  Неруда Я. Вибране. / Я. Неруда. – К., 1952. – 535с.
250089
  Бернс Р. Вибране. / Р. Бернс. – Киев, 1959. – 256с.
250090
  Конрад Д. Вибране. / Д. Конрад. – К., 1959. – 364с.
250091
  Чарнецький С. Вибране. / С. Чарнецький. – Львів, 1959. – 199 с.
250092
  Тукай Абдулла Вибране. / Тукай Абдулла. – К., 1960. – 208с.
250093
  Рудакі Вибране. / Рудакі. – К., 1962. – 190с.
250094
  Корецький Ю.В. Вибране. / Ю.В. Корецький. – Х., 1967. – 115с.
250095
  Покоф"ев О.А. Вибране. / О.А. Покоф"ев. – К, 1975. – 271с.
250096
  Масенко Т.Г. Вибране. / Т.Г. Масенко. – Київ, 1975. – 391 с.
250097
  Прокоф"єв О.А. Вибране. / О.А. Прокоф"єв. – Київ, 1975. – 271с.
250098
  Кацнельсон А. Вибране. / А. Кацнельсон. – К, 1983. – 355с.
250099
  Забаштана Л.В. Вибране. / Л.В. Забаштана. – К., 1987. – 484с.
250100
  Гойда Ю.А. Вибране. : вірші та поеми / Ю.А. Гойда. – Київ : Дніпро, 1989. – 166 с.
250101
  Еліот Т.С. Вибране. / Т.С. Еліот. – Київ, 1990. – 198с.
250102
  Маяковський В. Вибране. 1914-1930. / В. Маяковський. – К., 1940. – 369с.
250103
  Десняк О. Вибране: Десну перейшли батальйони. Полк Тимофія Черняка / Олекса Гнатович Десняк. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 279 с.
250104
  Гоголь М. Вибране: у кращих українських перекладах / Микола Гоголь ; [пер. О. Вишня, М. Рильський, П. Панч, А. Хуторян ; передм. М. Жулинського]. – Київ : Наукова думка, 2009. – 352 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 978-966-00-0882-1
250105
  Едшмід К Вибраний Казімір Едшмід. / К Едшмід, . – Мюнхен, 1960. – 136с.
250106
  Филипович Л. Вибраний список праць Юрія Мулика-Луцика // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 258-261. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
250107
  Ярославський Є. Вибрані антирелігійні статті / Є. Ярославський. – К, 1958. – 192с.
250108
  Моряк-Протопопова Вибрані аспекти діяльності місцевих органів влади Австро-Угорської монархії наприкінці ХІХ - на початку ХХ століть як одна з передумов проголошення ЗУНР // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 65-76. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
250109
  Глібов Л.І. Вибрані байки / Л.І. Глібов. – Харків : Лім, 1930. – 96с. – (Масова худ. б-ка)
250110
  Глібов Л.І. Вибрані байки / Л.І. Глібов. – Київ : ДЛВ, 1937. – 31 с. – (Б-ка читача-початківця)
250111
  Рильський М.Т. Вибрані вірші / М.Т. Рильський. – Харків, 1937. – 169 с.
250112
  Рильський М.Т. Вибрані вірші / М.Т. Рильський. – Київ, 1939. – 79 с.
250113
  Маяковський В.В. Вибрані вірші. – [Харків : Держлітвидав, 1940. – 126 с. : 1 портр.; 9х6 см. – Мініатюрне видання
250114
  Грабовський П.А. Вибрані вірші : Лірика. Переклади : для дітей старшого шкільного віку / П. Грабовський ; Ред.-упоряд. Р. Терещенко. – Київ : Молодь, 1950. – 86 с. : 1л. портр., іл.
250115
  Мамакаєв М Вибрані вірші : [пер. з чеченської] / М. Мамакаєв, Ш. Арсанукаєв. – Київ : [б. в.], 2016. – 48 с. : іл.
250116
   Вибрані вірші епохи Тан та поезії у жанрі "ци" Сунської династії. – Тайбей : Чженчжуншу, 1980. – 576с. – Видання китайською мовою
250117
  Чечвянський В. Вибрані гуморески / Василь Чечвянський. – Київ : Дніпро, 1959. – 175 с.
250118
  Чечвянський В. Вибрані гуморески / В. Чечвянський. – Київ, 1968. – 214 с.
250119
  Шіллер Ф. Вибрані драматичні твори / Ф. Шіллер. – Київ : Мистецтво, 1955. – 924с.
250120
  Лобанова Л.В. Вибрані задачі елементарної математики / Л.В. Лобанова, Л.П. Фінкельштейн. – Київ, 1989. – 94с. – (Бібліотечка фізико-математичної школи ; Математика)
250121
   Вибрані задачі з алгебри. – К
1. – 1970. – 11с.
250122
  Вишенський В.А. Вибрані задачі з алгебри і геометрії / В.А. Вишенський, М.Й. Ядренко. – Київ : Вища школа, 1978. – 72с.
250123
  Барабаш О.В. Вибрані задачі з математичного аналізу / О.В. Барабаш, О.М. Радченко, О.І. та ін. Якименко; Д.И. Ганич, И.С. Олейник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2007. – 40 с.
250124
  Покровский К.Д. Вибрані задачі з математичного аналізу для студентів фізичного факультету / К.Д. Покровский; упоряд. О.В. Барабаш, О.М. Радченко, О.І. Якименко. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2007. – 40 с.
250125
  Стефанишин Д.В. Вибрані задачі оцінки ризику та прийняття рішень за умов стохастичної невизначеності : монографія / Д.В. Стефанишин ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ : Азимут-Україна, 2009. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-103. – ISBN 978-966-8405-79-2
250126
  Чувпило О.О. Вибрані індологічні твори / О.О. Чувпило ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Цифрова друкарня № 1, 2013. – 747, [1] с. – Бібліогр.: c. 286-322, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7017-48-5


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка з найкращими побажаннями від автора. Підпис. 17 січня 2014 р.
250127
  Тис Ю. Вибрані казки : [для дітей молодшого шкільного віку] / Юрій Тис; [ іл. П. Андрусіва та М. Михалевича]. – 2-е вид. – Львів : Каменяр, 1993. – 73 с. : іл. – (Серце і книжка). – ISBN 5-7745-0550-2
250128
  Салтыков-Щедрин Вибрані казки. / Салтыков-Щедрин. – К., 1952. – 63с.
250129
  Мольер Ж.Б. Вибрані комедії / Ж.Б. Мольер. – Харків, 1930. – 475с.
250130
   Вибрані лекції з курсу "Радіаційна біофізика" для магістрів кафедри біофізики / упоряд. : К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький, Ю.П. Скляров ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Навч.-наук. центр "Інститут біології". – Київ : [б. в.], 2012. – 88 с. : іл., табл.
250131
  Первомайський Л.С. Вибрані листи : 1970-1973 / Леонід Первомайський ; [упоряд., фото С. Пархомовський]. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 315, [1] с. : портр. – ISBN 966-542-370-3
250132
   Вибрані листи Дмитра Чижевського до о. Георгія Флоровського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 6 : Історія філософії : архівні студії. – С. 90-129. – ISSN 0235-7941
250133
  Верба І. Вибрані листи Михайла Слабченка до Олександера Оглоблина // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 36-79. – Бібліогр.: с. 70-79. – ISBN 966-02-2067-7
250134
  Куліш П. Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані = Selected letters of Panteleimon Kulish (in Ukrainian) / Пантелеймон Куліш ; редакція Ю. Луцького ; передм. Ю. Шевельова. – Hью-Йорк ; Торонто : Українська вільна академія наук у США, 1984. – 326 с. – ISBN 0916381013
250135
  Василій Великий Вибрані листи св. Василія Великого = Selected letters of the st.Basil the Great / Василій Великий; Переклав з грецької мови о.С.Фединяк, ЧСВВ. – Нью-Йорк : Видавництво оо.Василіян, 1964. – 216с. – (Українська духовна бібліотека = Ukrainian spiritual library)
250136
   Вибрані літературні твори Ханської доби. – Тайбей : Чженчжуншу, 1970. – 510 с.
250137
  Вишенський В.А. Вибрані математичні задачі / В.А. Вишенський. – Київ : Вища школа, 1974. – 107с. : 18 іл.


  Збірник розрахован на учнів фізико-математичних шкіл.
250138
  Кравчук М. Вибрані математичні праці / М. Кравчук; Українська Вільна Акад. Наук у США; Націон. Акад. Наук України. – Київ-Нью-Йорк, 2002. – 792 с. – ISBN 966-7944-24-7
250139
  Гордієнко О.В. Вибрані методи синтезу органічних сполук : N-галогеноіміди в органічному синтезі : навч. посібник для студентів хім. ф-тів ВНЗ / О.В. Гордієнко, Т.В. Любчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 319, [1] c. : іл., табл. – Предм. покажчики: с. 312-319. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-901-9
250140
  Ткаченко А. Вибрані місця із дружнього рецензування // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 113-125. – ISBN 978-966-1516-14-3


  Останнім часом більшість літературознавчих досліджень провадиться з дедуктивних позицій, причому незрідка від загального до окремого (художнього тексту чи бодай автора) не дуже доходить. У статті наведено приклади, з одного боку, термінологічних ...
250141
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6294-2
Т. 1 : Володимир Іванович Вернадський і Україна / [редкол.: А.Г. Загородній та ін.], кн. 1 : Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / [авт.-уклад. : О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова та ін.]. – 2011. – 697, [2] с. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії
250142
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада : Б.Є. Патон та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6293-9
Т. 1 : Володимир Іванович Вернадський і Україна / [редкол. : А.Г. Загородній та ін.], кн. 2 : Вибрані праці / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко, В.М. Даниленко, Л.А. Дубровіна та ін.]. – 2011. – 583, [1] с. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії
250143
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6599-8 (Т.2, кн.1)
Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими, кн. 1: Листування: А - Г / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін. ; редкол.: А.Г. Загородній та ін.]. – 2011. – 823, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в комент.
250144
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6586-8
Т. 9 : Володимир Іванович Вернадський. Щоденники (1917-1921) / [редкол.: А.Г. Загородній та ін. ; уклад.: С.М. Кіржаєв та ін.]. – 2011. – 327, [1] с. – До 150-річчя від дня народж. видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, акад. В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. - Бібліогр. опис здійснено за назв. серії
250145
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6600-1 (Т.2, кн.2, ч.2)
Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими, кн. 2 : Листування: Д - Я, ч. 2 : О - Я / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін. ; редкол.: А.Г. Загородній (голова) та ін.]. – 2012. – 691, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійсн. за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в комент.
250146
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6600-1 (Т.2, кн.2, ч.1)
Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими, кн. 2 : Листування: Д - Я, ч. 1 : Д - Н / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін. ; редкол.: А.Г. Загородній (голова) та ін.]. – 2012. – 741, [1] с. : портр., табл., іл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійсн. за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в комент.
250147
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т заг. та неорг. хімії ім. В.І. Вернадського. – Київ : Ін-т заг. та неорг. хімії ім. В.І. Вернадського. – ISBN 5-02-004361-3
Т. 3 : Хімічна будова біосфери Землі та її оточення / [уклад.: Л.С. Лисюк, К.О. Каздобін, Л.Б. Коваль ; редкол.: С.В. Волков (голова) та ін. ; авт. вступ. ст. С.В. Волков]. – 2012. – 506, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр.: с. 476-488 та в підрядк. прим.
250148
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Ін-т геохімії навколиш. середовища. – Київ : Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України [та ін.]. – ISBN 978-966-02-6471-7
Т. 4 : Геохімія живої речовини, кн. 2 / [авт.-уклад.: І.А. Акімов та ін. ; редкол.: Е.В. Соботович (голова) та ін.]. – 2012. – 575, [1] с. : іл., табл. – До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим.
250149
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Ін-т геохімії навколиш. середовища. – Київ : Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України [та ін.]. – ISBN 978-966-02-6470-0
Т. 4 : Геохімія живої речовини, кн. 1 / [авт.-уклад.: І.А. Акімов та ін. ; редкол.: І.А. Акімов (голова) та ін. ; авт. вступ. ст.: Е.В. Соботович та ін.]. – 2012. – 503, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим.
250150
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ : Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – ISBN 978-966-02-6503-5
Т. 5 : Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського / [авт.-уклад.: Г.О. Кульчицька та ін. ; редкол.: О.М. Пономаренко (голова) та ін.]. – 2012. – 828, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії
250151
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геол. наук Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т геол. наук НАН України. – ISBN 978-966-02-6546-2
Т. 6 : Історія природних вод, кн. 2 : Досвід гідрохімії і геохімії вод Землі. Статті. Коментарі / [авт.-уклад.: В.М. Шестопалов та ін. ; редкол.: В.М. Шестопалов (голова) та ін. ; авт. вступ. ст. В.М. Шестопалов]. – 2012. – [350] с. : іл., табл., портр. – Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. - Кн. має спільну паг. з т. 6, кн. 1. – Бібліогр. в кінці кн. та в підрядк. прим.


  До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945)
250152
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геол. наук Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т геол. наук НАН України. – ISBN 978-966-02-6545-5
Т. 6 : Історія природних вод, кн. 1 : Водневисті мінерали / [авт.-уклад.: В.М. Шестопалов та ін. ; редкол.: В.М. Шестопалов (голова) та ін. ; авт. вступ. ст. В.М. Шестопалов]. – 2012. – 753, [1] с. : іл., табл., портр. – Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. - Кн. має спільну паг. з т. 6, кн. 2. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945).
250153
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геохімії навколиш. середовища. – Київ : Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України. – ISBN 978-966-02-6428-1 (Т.7, кн.2)
Т. 7 : Праці з геохімії та радіогеології, кн. 2 / [редкол. : Е.В. Соботович (голова) та ін. ; авт.-уклад.: Е.В. Соботович, В.В. Долін]. – 2012. – 665, [2] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим.
250154
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геохімії навколиш. середовища. – Київ : Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України. – ISBN 978-966-02-6427-4
Т. 7 : Праці з геохімії та радіогеології, кн. 1 / [редкол. : Е.В. Соботович (голова) та ін. ; авт.-уклад.: Е.В. Соботович, В.В. Долін]. – 2012. – 821, [3] с. : іл., табл., портр. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим.
250155
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-921-7
Т. 8 : Праці з історії, філософії, та організаціїї науки / [уклад.: А.С. Литвинко, В.І. Онопрієнко, О.П. Пилипенко ; редкол.: Б.А. Маліцький (голова) та ін. ; авт. вступ. ст.: Б.А. Маліцький та ін.; авт. комент.: Г.А. Будзика та ін]. – 2012. – 657, [1] с. : портр. – Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. - Імен. покажч.: с. 645-655. – Бібліогр. в комент.: с. 561-644 та в підрядк. прим.


  До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945)
250156
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6657-5
Т. 10 : Бібліографія праць В.І. Вернадського. Література про життя та діяльність / [редкол. : А.Г. Загородній та ін. ; авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін.]. – 2012. – 603, [1] с. : портр., табл., іл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії
250157
  Тихий В. Вибрані наукові праці з проблем правознавства - яскраве висвітлення творчого надбання академіка НАПрН України (Рцензія) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 356-362. – ISSN 0132-1331
250158
  Глушков В.О. Вибрані наукові твори / В.О. Глушков. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 1199, [1] с. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. в кінці підрозд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-03-4
250159
  Ле І. Вибрані новели / І. Ле. – Львів : Радянський письменник, 1939. – 357 с.
250160
  Горацій Флакк Квинт Вибрані оди Горація : погляд на житє зі становища поета / [упор.] В. Щурат, д-р. – Перемшль : [З печатні Н. Джулинського], 1901. – 33 с. – Окр. відб.: Справоздання ц. к. 2-ої гімназії в Перемишли
250161
  Тесленко А.Ю. Вибрані оповідання / А.Ю. Тесленко. – Київ : Час. – 168 с.
250162
  Франко І.Я. Вибрані оповідання / І.Я. Франко. – Київ : Час
Кн. 1. – 1925. – 192 с.
250163
  Франко І.Я. Вибрані оповідання / І.Я. Франко. – Київ : Час. – (Бібліотека "Час")
Кн. 2-а. – 1925. – 197 с.
250164
  Мамін-Сібіряк Вибрані оповідання / Мамін-Сібіряк. – К., 1928. – 172с.
250165
  Генрі О. Вибрані оповідання / О. Генрі. – Харків-Одеса, 1930. – 128с.
250166
  Мамін-Сібіряк Вибрані оповідання / Мамін-Сібіряк. – Вид. 2-е. – Х., 1931. – 157с.
250167
  Васильченко С. Вибрані оповідання / С. Васильченко. – Харків ; Київ : Лім, 1933. – 106 с.
250168
  Вовчок Марко Вибрані оповідання / Вовчок Марко. – Одеса : Дитвидав, 1937. – 146 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Шкільна б-ка)
250169
  Коцюбинський М.М. Вибрані оповідання / М.М. Коцюбинський. – Одеса, 1937. – 160 с.
250170
  Тесленко А.Ю. Вибрані оповідання / А.Ю. Тесленко. – Одеса ; Харків : Дитвидав, 1937. – 135 с.
250171
  Тесленко А.Ю. Вибрані оповідання / А.Ю. Тесленко. – 2-е вид. – Одеса : Дитвидав, 1939. – 127 с. – (Шкільна б-ка)
250172
  Васильченко С.В. Вибрані оповідання / С.В. Васильченко. – Київ-Харків : ДВУ, 1944. – 260 с.
250173
  Черемшина Марко Вибрані оповідання / Черемшина Марко. – Київ ; Харків, 1945. – 167 с.
250174
  Горький М. Вибрані оповідання / М. Горький. – Київ, 1946. – 175с.
250175
  Франко І.Я. Вибрані оповідання / І.Я. Франко; За ред. О.І. Білецького. – Київ, 1947. – 446 с.
250176
  Вовчок Марко Вибрані оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Радянська школа, 1949. – 428 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Шкільна б-ка класиків)
250177
  Мартович Л. Вибрані оповідання / Л. Мартович. – Львів, 1952. – 196 с.
250178
  Ковалів С. Вибрані оповідання / С. Ковалів. – Львів, 1952. – 248 с.
250179
  Бордуляк Т. Вибрані оповідання / Т. Бордуляк. – Львів, 1953. – 171 с.
250180
  Яцків М. Вибрані оповідання / М. Яцків. – Львів, 1953. – 119 с.
250181
  Кобринська Н. Вибрані оповідання / Наталя Кобринська. – Львів, 1954. – 215 с.
250182
  Макогон Д. Вибрані оповідання / Д. Макогон. – Львів, 1959. – 123 с.
250183
  Ренар Ж. Вибрані оповідання / Ж. Ренар. – Київ : Радянська школа, 1965. – 98 с.
250184
  Джойс Д. Вибрані оповідання з циклу "Дублінці" : проза: оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 50-113. – ISSN 0320 - 8370
250185
  Шеклі Роберт Вибрані оповідання: Запах думок. Незамінна річ. Сезон риболовлі. Смак пудингу. Остаточна зброя. / Перкл. Вячеслав Вишневий // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.71-107
250186
   Вибрані основоположні документи НАТО та Україна - НАТО. – Київ : Інсайт-плюс, 2006. – 95с. – ISBN 978-966-2015-00-3
250187
  Островський О.М. Вибрані п"єси / О.М. Островський. – Київ, 1936. – 371с.
250188
  Бедзик Д. Вибрані п"єси / Д. Бедзик. – Київ : ДЛВ, 1957. – 328 с.
250189
  Левада О.С. Вибрані п"єси / О.С. Левада. – Київ : Художня література, 1959. – 319 с.
250190
  Кропивницький М. Вибрані п"єси / М. Кропивницький. – Київ, 1962. – 388с.
250191
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані п"єси / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Держлітвидав, 1962. – 448 с.
250192
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані п"єси / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Держлітвидав УРСР, 1964. – 463 с. – (Шкільна б-ка)
250193
  Кропивницький М. Вибрані п"єси / М. Кропивницький. – Київ, 1965. – 455с.
250194
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані п"єси / Іван Карпенко-Карий (І.К.Тобілевич). – Київ : Дніпро, 1970. – 307 с. – (Шкільна бібліотека)
250195
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані п"єси / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Дніпро, 1976. – 307 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
250196
  Кропивницький М. Вибрані п"єси / М. Кропивницький. – Київ : Мистецтво, 1977. – 368с.
250197
  Винниченко В.К. Вибрані п"єси / В.К. Винниченко. – Київ : Мистецтво, 1991. – 602с. – ISBN 5-7715-0397-5
250198
  Липницький І. Вибрані партії шахістів України. / І. Липницький, Б. Ратнер. – К., 1952. – 132с.
250199
  Песталоцці Й.Г. Вибрані педагогічні твори / Й.Г. Песталоцці. – Київ; Харків
т.1. – 1938. – 338 с.
250200
  Коменский Я.А. Вибрані педагогічні твори / Я.А. Коменский. – К..
1. – 1940. – 248с.
250201
  Макаренко А.С. Вибрані педагогічні твори / А.С. Макаренко. – К.-Х., 1947. – 282с.
250202
  Крупська Н.К. Вибрані педагогічні твори / Н.К. Крупська. – К, 1949. – 328с.
250203
  Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори / К.Д. Ушинський. – К, 1949. – 419с.
250204
  Добролюбов М.О. Вибрані педагогічні твори / М.О. Добролюбов. – К, 1950. – 384с.
250205
  Крупська Н.К. Вибрані педагогічні твори / Н.К. Крупська. – Київ, 1961. – 671с.
250206
  Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори / К.Д. Ушинський. – К
1. – 1983. – 489с.
250207
  Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори / К.Д. Ушинський. – К
2. – 1983. – 359с.
250208
  Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори / Григорій Ващенко ; Львів. орг. Всеукр. пед. т-ва ім. Григорія Ващенка. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 212, [2] с. – ISBN 966-538-026-5
250209
  Русова С. Вибрані педагогічні твори : У 2-х кн. / С. Русова; За pед. Коваленко .I.; Упор., предм., прим. І. Коваленко, І.М.Пінчук. – Київ : Либiдь. – ISBN 966-06-0035-6
Кн. 1. – 1997. – 320с.
250210
  Русова С. Вибрані педагогічні твори : у 2-х кн. / С. Русова; За ред. Є. Коваленко; Упор., прим., бібліогр. І. Коваленко, І.М. Пінчук. – Київ : Либiдь. – ISBN 966-06-0036-4
Кн. 2. – 1997. – 270с.
250211
  Стельмахович М. Вибрані педагогічні твори : у 2-х томах / Мирослав Стельмахович ; [упоряд. : Л. Калузька, В. Ковтун. М. Ходак ; за ред. Л. Калузької ; відп. за вип. : З. Болюк, Б. Остафійчук, І. Будзак та ін.]. – Івано-Франківськ ; Коломия : Вік. – ISBN 966-550-011-2
Т. 2 : Українська етнопедагогіка. – 2012. – 460, [4] с. – Додатки: с. 456-461. - Бібліогр. покажчик праць : 382-406 с.
250212
  Чернишевський М.Г. Вибрані педагогічні твори. / М.Г. Чернишевський. – Київ, 1951. – 200 с.
250213
  Сосюра В. Вибрані переклади / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1951. – 252 с.
250214
  Рильський М.Т. Вибрані переклади / М.Т. Рильський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1952. – 324 с.
250215
   Вибрані переклади та присвяти світочам зарубіжної літератури. – Київ : Науковий світ, 2007. – 71, [1] с. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-502-8


  У пр. №1702206 напис: Славетній книгозбірні КНУ імені Тараса Шевченка, де зберігаються скарби світової української та зарубіжної літератури. Підписи. Київ. 2015 р.
250216
   Вибрані питання вищої математики : Елементи теорії множин. Функції та їх графіки. Границя та неперервність. – Київ : Знання України, 2003. – 89с.
250217
   Вибрані питання елементарної математики : посіб. для вступ. до вузів та слухачів підгот. відділень. – 2-е вид., доп. – Київ : Вища школа, 1972. – 419 с.
250218
   Вибрані питання елементарної математики : практ. посібник. – 3-тє. – Київ : Вища школа, 1982. – 456 с. : іл.


  У практичному посібнику подані основні поняття шкільного курсу математики - поняття функціональної залежності. У кожному розділі наведено зразки розв"язування типових задач. Запропоновані для самостійної роботи задачі становлять важливу частину книги.
250219
  Кравчук М. Вибрані питання з основ аналізу нескінченно-малих / М. Кравчук, Д. Тополянський. – К., 1933. – 84с.
250220
  Садовий М.І. Вибрані питання загальної методики навчання фізики : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів вищ. пед. навч. закладів / М.І. Садовий, В.П. Вовкотруб, О.М. Трифонова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : Авангард, 2013. – 250, [1] с. : іл,, табл.
250221
  Шут М.І. Вибрані питання історії молекулярної фізики (XVIII - початок XX ст.) : Навчальний посібник / М.І. Шут, Н.П. Форостяна; МОНУ; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ : Шлях, 2003. – 152с. – ISBN 966-650-073-6
250222
  Шут М.І. Вибрані питання історії фізики : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.І. Шут, Н.П. Форостяна. – [Вид. 2-ге, перероб., допов.]. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Шлях, 2010. – 237, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 235-237. – Бібліогр.: с. 231-234 та в кінці розд.
250223
  Вірченко Н. Вибрані питання методики вищої математики / Н. Вірченко. – Київ, 2003. – 282 с.
250224
   Вибрані питання програмології : праці наукового семінару "Програмологія та її застосування" : збірник, присвячений 70-річчю з дня народження академіка В.Н. Редька. – Київ, 2007. – 216с.
250225
  Майборода П.І. Вибрані пісні / П.І. Майборода. – 2-е доп. вид. – К, 1952. – 80с.
250226
  Пахмутова О.М. Вибрані пісні / О.М. Пахмутова. – К., 1977. – 20с.
250227
  Франко І.Я. Вибрані повісті / І.Я. Франко; За ред. О.І. Білецького. – Київ : Держлітвидав, 1948. – 492 с.
250228
  Сосюра В.М. Вибрані поезії / В.М. Сосюра. – Харків : Книгоспілка, 1925. – 40 с.
250229
  Доленго М.В. Вибрані поезії / М. Доленго [псевд.]. – Харків, 1927. – 48 с.
250230
  Франко І.Я. Вибрані поезії / І.Я. Франко; Упор. І. Ткаченко. – Харків : ДВУ, 1929. – 223 с. : З портр.
250231
  Забіла Н.Л. Вибрані поезії / Наталя Забіла. – Харків : Вид. Т-во пролетарських письменників "Гарт", 1930. – 48 с. – (Бібліотека Гарт ; № 7 (1931))
250232
  Сосюра В.М. Вибрані поезії / В. Сосюра. – [Харків] : Гарт ; Вид. Т-во пролетарських письменників, 1930. – 51 с. – (Бібліотека Гарт ; № 2)
250233
  Українка Леся Вибрані поезії / Леся Українка ; Упоряд. Ол. Попів. – Харків : Держвидав України, 1930. – 208, 1 л. портр. – (Дитяча бібліотека українських письменників / за ред. В. Арнаутова та Ол. Попова)


  Зміст: На полі крові; Йоганна, жінка Хусова; Бояриня; Лісова пісня ; Примітки Статті: Ненадкевич Є. На полі крові, с. 7-33; Якубський Б. Йоганна, жінка Хусова, с. 45-53; Драй-Хмара М. Бояриня, с. 87-109; Петров В. Лісова пісня, с. 157-177; Примітки с. ...
250234
  Українка Леся Вибрані поезії / Українка Леся. – Харків, 1930. – 17-18с.
250235
  Негрі Ада Вибрані поезії / АдА Негрі ; в перекладах П. Грабовського, В. Самійленка та Маріанни Хмарки ; ред. та втуп. ст. О.І. Білецького. – Харків, 1931. – 145 с. – Парал. тит. стор. італ. мовою
250236
  Косяченко Г. Вибрані поезії / Г. Косяченко. – Харків ; Київ
1. – 1931. – 207 с.
250237
  Сосюра В. Вибрані поезії / В. Сосюра. – Харків, 1932. – 440 с.
250238
  Сосюра В. Вибрані поезії / В. Сосюра. – Харків : ДЛВ, 1936. – 159 с.
250239
  Шевченко Т.Г. Вибрані поезії / Т.Г. Шевченко. – Київ : ДЛВ, 1936. – 15с. – (Б-ка малописьменного)
250240
  Сосюра В. Вибрані поезії / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1938. – 190 с.
250241
  Гофштейн Д.Н. Вибрані поезії / Давид Гофштейн; пер. з євр. за ред. М.Рильського. – Київ : ДЛВ, 1938. – 123 с.
250242
  Гофштейн Д.Н. Вибрані поезії / Давид Гофштейн; пер. з євр. за ред. М.Рильського. – Київ : ДЛВ, 1939. – 95 с.
250243
  Рильський М.Т. Вибрані поезії / М.Т. Рильський. – Київ, 1940. – 282 с.
250244
  Усенко П.М. Вибрані поезії / П.М. Усенко. – Львів, 1940. – 130 с.
250245
  Тичина П.Г. Вибрані поезії / П.Г. Тичина. – Львів : [б. в.], 1940. – 103 с.
250246
  Рильський М.Т. Вибрані поезії / Максим Рильський. – [Львів] : [Друк. Акад наук У.Р.С.Р.], 1940. – 105, [2] с.
250247
  Тичина П.Г. Вибрані поезії / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав, 1941. – 283, [10] с., [1] арк. портр. – Портр.
250248
  Тичина П.Г. Вибрані поезії / Павло Тичина. – Одеса : Дитвидав, 1941. – 68 с.
250249
  Руданський С. Вибрані поезії / С. Руданський. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 207 с. – (Б-ка поета / За ред. акад. О.І. Білецького, М.П. Бажана ; №23)
250250
  Міцкевич А. Вибрані поезії / А. Міцкевич. – Одеса, 1941. – 119с.
250251
  Кравченко У. Вибрані поезії / У. Кравченко. – Київ, 1941. – 160 с.
250252
  Грабовський П.А. Вибрані поезії / П. Грабовський ; Упоряд., вступ.ст. та приміт. О.І. Кисельов. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 432 с. – (Бібліотека поета ; № 30)
250253
  Українка Леся Вибрані поезії / Українка Леся. – Москва, 1943. – 232с.
250254
  Франко І.Я. Вибрані поезії / І.Я. Франко; За ред. М. Бажана. – Москва : Укрвидав, 1943. – 275 с.
250255
  Шевченко Т.Г. Вибрані поезії / Т.Г. Шевченко; Упор. Ю. Кобилецький; Передмова акад. П.Г. Тичини. – [Москва] : Укрвидав, 1943. – 343 с.
250256
  Сосюра В. Вибрані поезії / В. Сосюра. – Київ : Укрвидав, 1944. – 271 с.
250257
  Самійленко В.І. Вибрані поезії / В.І. Самійленко. – Київ, 1944. – 107 с.
250258
  Українка Леся Вибрані поезії / Українка Леся. – Москва, 1945. – 110 с.
250259
  Гофштейн Д.Н. Вибрані поезії / Давид Гофштейн;. – Київ : Укрдержвидав, 1945. – 84 с.
250260
  Тичина П.Г. Вибрані поезії / Павло Тичина. – Москва : Радянський письменник, 1945. – 348 с., [1] арк. портр. – Портр.
250261
  Верхарн Е. Вибрані поезії / Е. Верхарн. – Київ, 1946. – 136с.
250262
  Лермонтов М.Ю. Вибрані поезії / М.Ю. Лермонтов. – Київ : Укрдержвидав, 1946. – 96с.
250263
  Міцкевич А. Вибрані поезії / А. Міцкевич. – Київ, 1946. – 232с.
250264
  Українка Леся Вибрані поезії / Українка Леся. – Київ, 1947. – 46с.
250265
  Безпощадний П.Г. Вибрані поезії / П.Г. Безпощадний. – Канів, 1947. – 149с.
250266
  Малишко А.С. Вибрані поезії : В 2-х т. / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав
Т. 1 : Лірика. – 1947. – 406 с.
250267
  Сосюра В. Вибрані поезії : В 2-х т. / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ
Т. 1-й : Лірика. – 1947. – 280с.
250268
  Сосюра В. Вибрані поезії : В 2-х т. / В. Сосюра. – Київ : Держлітвидав
Т. 2-й : Поеми. – 1947. – 164 с.
250269
  Українка Леся Вибрані поезії / Українка Леся. – Київ, 1948. – 343 с.
250270
  Франко І.Я. Вибрані поезії / І.Я. Франко; За ред. О.І. Білецького. – Київ : Держлітвидав, 1948. – 547 с. : З портр.
250271
  Малишко А.С. Вибрані поезії : В 2-х т. / А.С. Малишко. – Київ : ДЛВ
Т. 2 : Поеми. – 1948. – 212 с.
250272
  Терещенко М.І. Вибрані поезії / М.І. Терещенко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1949. – 256 с.
250273
  Нагнибіда М.Л. Вибрані поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1950. – 276 с.
250274
  Шпак М. Вибрані поезії / М. Шпак. – Київ, 1950. – 212 с.
250275
  Франко І.Я. Вибрані поезії / І.Я. Франко. – Київ : Держлітвидав, 1951. – 536 с.
250276
  Тичина П.Г. Вибрані поезії / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав, 1951. – 532 с., [1] арк. портр. – Портр.
250277
  Сосюра В. Вибрані поезії / В. Сосюра. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1951. – 151 с.
250278
  Українка Леся Вибрані поезії / Українка Леся. – Київ, 1951. – 291 с.
250279
  Тичина П.Г. Вибрані поезії / Павло Тичина. – Київ : Радянська школа, 1952. – 240 с. – (Шкільна бібліотека)
250280
  Шпак М. Вибрані поезії / М. Шпак. – Київ, 1952. – 201 с.
250281
  Тарновський М.М. Вибрані поезії / М.М. Тарновський. – Київ, 1953. – 240 с.
250282
  Гюго В. Вибрані поезії : [пер. з фр.] / Віктор Гюго. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1953. – 248 с. : 1 л. порт.
250283
  Гейне Г. Вибрані поезії / Генріх Гейне ; за ред. Леоніда Первомайського. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 389 с.
250284
  Сурков О.О. Вибрані поезії / О.О. Сурков. – К., 1955. – 284с.
250285
  Антокольський П.Г. Вибрані поезії / П.Г. Антокольський ; пер. з рос. за ред. М. Бажана. – Київ, 1957. – 132 с.
250286
  Вакаров Д.О. Вибрані поезії / Д.О. Вакаров. – Київ, 1957. – 76с.
250287
  Дубовик М. Вибрані поезії / М. Дубовик. – Київ, 1957. – 255 с.
250288
  Тихонов Микола Семенович Вибрані поезії / Тихонов Микола Семенович. – Київ ДЛВ : ДЛВ, 1957. – 296с.
250289
  Кітс Д. Вибрані поезії / Джон Кітс ; вступ. ст. й пер. Яра Славутича. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1958. – 50 , [ 2 ] с.
250290
  Вороний М. Вибрані поезії / Микола Вороний ; вст. ст. ак. О.І Білецького. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 324 с.
250291
  Петефі Ш. Вибрані поезії / Ш. Петефі. – К, 1959. – 256с.
250292
  Мороз М.О. Вибрані поезії / М.О. Мороз. – Київ, 1961. – 68 с.
250293
  Шашкевич М. Вибрані поезії / М. Шашкевич. – Львів, 1961. – 32 с.
250294
  Джонсон П. Вибрані поезії / П. Джонсон. – Львів, 1962. – 74с.
250295
  Влизько О.Ф. Вибрані поезії / О.Ф. Влизько. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 244 с.
250296
  Самійленко В.І. Вибрані поезії / В.І. Самійленко. – Київ, 1963. – 459 с.
250297
  Воробкевич С.І. Вибрані поезії : поезії / С.І. Воробкевич. – Київ, 1964. – 335 с.
250298
  Гофштейн Д.Н. Вибрані поезії / Давид Гофштейн;. – Київ : Дніпро, 1965. – 247 с.
250299
  Плужник Є.П. Вибрані поезії / Є.П. Плужник. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 259 с.
250300
  Сорока О.М. Вибрані поезії / О.М. Сорока. – Київ : Дніпро, 1966. – 122 с.
250301
  Поліщук В.Л. Вибрані поезії / В.Л. Поліщук. – Київ, 1968. – 269 с.
250302
  Рильський М.Т. Вибрані поезії / М.Т. Рильський. – Київ : Дніпро, 1970. – 453 с.
250303
  Муратов І.Л. Вибрані поезії : В двох томах / І.Л. Муратов. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Лірика, балади. – 1972. – 423 с.
250304
  Муратов І.Л. Вибрані поезії : В двох томах / І.Л. Муратов. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Цикли, поеми. – 1972. – 415 с.
250305
  Турчинська А.Ф. Вибрані поезії : поезії / А.Ф. Турчинська. – Київ : Дніпро, 1973. – 212 с.
250306
  Брюсов В.Я. Вибрані поезії / В.Я. Брюсов. – Київ : Дніпро, 1973. – 262с.
250307
  Аді Е. Вибрані поезії : пер. з угорськ. / Ендре Аді. – Київ : Дніпро, 1977. – 348 с. : портр.
250308
  Шевченко Т.Г. Вибрані поезії = Selected Poetry / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1977. – 334 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., анг. - Вірші супроводжуються репродукціями з малюнків, начерків, ескізів композицій, офортів, творів малярства Тараса Шевченка
250309
  Рильський М.Т. Вибрані поезії / М.Т. Рильський. – Київ, 1980. – 168 с.
250310
  Фомін Є.П. Вибрані поезії / Є.П. Фомін. – Київ, 1980. – 175 с.
250311
  Шевченко Т.Г. Вибрані поезії / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1981. – 248 с. : з портр.
250312
  Франко І.Я. Вибрані поезії / І.Я. Франко; Пер. з укр. А. Абріль. – Київ : Дніпро, 1983. – 101с. – Текст парал.: укр., фр.
250313
  Шевченко Т.Г. Вибрані поезії = Selected Poetry / Т.Г. Шевченко; Пер. англ. мовою Дж. Віра та ін. – Київ : Дніпро, 1989. – 558 с. : репрод. з мал., начерків, ескізів, композицій, офортів, творів малярства Т. Шевченка
250314
  Лахман Г. Вибрані поезії / Гізела Лахман ; [ілюстрації А. Чебикін] ; Нац. комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей. – Київ : Тріумф, 1997. – 203, [4] с. : іл. – (Повернуті імена). – ISBN 966-7237-05-2
250315
  Мачадо Антоніо Вибрані поезії / Мачадо Антоніо. – Київ : Компас, 2000. – 64с. – ISBN 966-7170-23-3
250316
  Карабович Тадей Вибрані поезії = Wiersze wybrane / Карабович Тадей; Вступні статті: Е.Соловей, Л.Лещенко. – Білосток : PRYMAT, 2001. – 321с. : іл. – ISBN 83-88097-25-3
250317
  Войтила Кароль Вибрані поезії / Войтила Кароль; Пер. з полської Надії Степули. Передмова Григорія Штоня. – Львів : Світ, 2001. – 88с. – ISBN 966-603-116-7
250318
  Антонич Б.-І. Вибрані поезії = Избранные стихи / Богдан-Ігор Антонич ; [упоряд. А. Левицька] ; переклад рос. З. Левицького. – Львів : Каменяр, 2008. – 317, [2] с. : портр. – До 100-річчя від дня народж. Богдана-Ігоря Антонича. - Дані обкл., передмова, пілямова та зміст парал. укр., рос. - Алф. покажч.: с. 301-307. - Зміст: Три перстені ; Книга Лева ; Зелена Євангелія ; Ротації. – (Бібліотека слов"янських літератур). – ISBN 5-7745-0518-9
250319
  Абу Алі Ібн Сіна Вибрані поезії // Творча спадщина Ібн Сіни та сучасність : монографія / М.В. Попов, М. Ватанха, І.М. Трахтенберг, І.С. Чекман, О.К. та ін. Дупленко. – Київ : Асканія, 2009. – С. 260-356. – ISBN 978-966-96847-3-8
250320
  Борхес Х.Л. Вибрані поезії = Antologia poetica / Хорхе Луїс Борхес ; з ісп. пер., [упоряд., передм.] Сергій Борщевський. – Львів : Кальварія, 2010. – 158, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. ісп. - Пер. за вид.: Obra poetica, 1-3 / Jorge Luis Borges. Madrid : Alianza Editoria, 1998. – ISBN 978-966-663-314-2
250321
  Пайнс Пол Вибрані поезії : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3/4 (975/976). – С. 5-13. – ISSN 0320 - 8370
250322
  Шеллі Персі Вибрані поезії : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3/4 (975/976). – С. 14-19. – ISSN 0320 - 8370
250323
  Аннета Вибрані поезії : поезія / Аннета, фон Дросте-Гюльсгоф // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 23-37. – ISSN 0320 - 8370
250324
  Вордсворт В. Вибрані поезії : поезії: сонети // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 20-25. – ISSN 0320 - 8370
250325
  Стрьомберг Р. Вибрані поезії : поезія: вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 5-15. – ISSN 0320 - 8370
250326
  Кардуччі Д. Вибрані поезії : поезія: вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 16-23. – ISSN 0320 - 8370
250327
  Грицько-Цяпка Вибрані поезії / Дмитро Грицько-Цяпка. – Львів : Кобзар, 2011. – 103, [1] с. : іл. – До 90-річчя від дня народження Дмитра Грицька-Цяпки. – ISBN 966-559-173-8
250328
  Сенгор Л. Вибрані поезії : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 5-20. – ISSN 0320 - 8370
250329
  Россетті К. Вибрані поезії : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 48-49. – ISSN 0320 - 8370
250330
  Тісдейл С. Вибрані поезії : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 50-51. – ISSN 0320 - 8370
250331
  Слапчук В. Вибрані поезії / Василь Слапчук ; [передм. М.Ф. Слабошпицького]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 495, [1] с. – Сер. засн. 2002 р. - Парал. тит. арк. портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада: Б.І. Олійник [та ін.]). – ISBN 978-617-605-016-2
250332
  Борхес Х.Л. Вибрані поезії = Antologia poetica / Хорхе Луїс Борхес ; з ісп. переклав, [упорядкув., передм.] С. Борщевський. – Львів : Кальварія, 2013. – 158, [2] с. – Парал. тит. арк. ісп. - Пер. за вид.: Obra poetica, 1-3 / Jorge Luis Borges. Madrid : Alianza Editoria , 1998. – ISBN 978-966-663-420-0
250333
  Іршад Улла Хан Вибрані поезії Вибрані поезії / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 22-33. – ISSN 0320-8370
250334
  Даутендай М.А. Вибрані поезії / Макс Даутендай ; у пер. Ольги Котик ; [передм. та післямова: О. Котик ; іл.: Д. Туманова]. – Дрогобич : Посвіт, 2018. – 91, [1] с. : іл., портр. – Текст парал. укр., нім. – ISBN 978-617-7624-29-4
250335
  Бажан М. Вибрані поезії 1925-1935 / М. Бажан. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 109с.
250336
  Бажан М. Вибрані поезії 1926-1939 / М. Бажан. – Львів : Радянський письменник, 1940. – 105 с.
250337
  Шевело Л. Вибрані поезії в двох томах / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар. – ISBN 966-559-162-2
Т. 1. – 2006. – 267, [1] с. : іл. – 150-річчю від дня народження І.Я. Франка присвячується
250338
  Шевело Л. Вибрані поезії в двох томах / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар. – ISBN 966-559-187-8
Т. 2. – 2006. – 199, [1] с.
250339
  Міцкевич А. Вибрані поезії в перекладах українських радянських поетів / А. Міцкевич. – Київ, 1948. – 200 с.
250340
  Манжура І.І. Вибрані поезії Івана Манжури : (З додатком біографії поета). – Кам"янець на Поділлю (Кам"янець-Подільський) : [Укр. Вид-во в Катеринославі. Правобереж. філія] ; Друк. С. Тухбіндер, 1920. – 16 с. – (Українське видавництво в Катеринославі. Правобереж. філія ; Ч. 20)
250341
  Бонфуа Ів Вибрані поезії із збірки "Правляча вчора пустеля" (1958) : поезія
250342
  Кононенко Петро Вибрані поезії із книги "Голоси в пустелі" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-59
250343
  Шимборська Віслава Вибрані поезії та есеї = Wybrane wiersze i eseje / Шимборська Віслава; Пер. з польської Я.Сенчишин. – Львів : Літопис, 2001. – 224с. – ISBN 966-7007-53-0
250344
  Тувім Юліан Вибрані поезії, / Тувім Юліан. – Київ, 1963. – 299с.
250345
  Ушаков Н.М. Вибрані поезії. / Н.М. Ушаков. – К., 1939. – 151с.
250346
  Первомайський Л.С. Вибрані поетичні твори / Л.С. Первомайський. – Київ, 1940. – 307 с.
250347
  Іван Бучко Вибрані послання архиєпископа Івана Бучка архипастиря скитальців = Lettere pastorali dell"arcivescovo Giovanni Bucko : У 100-річчя його народження, 1891 - 1 жовтня - 1991 / Іван Бучко. – Рим : Вид-во оо.Василіян, 1991. – 152,[1]с. – (Українська духовна бібліотека = Biblioteca spirituale Ucraina ; Ч.82)
250348
  Вільямс В.Р. Вибрані праці : Травопільна система землеробства / В.Р. Вільямс. – Київ; Харків, 1951. – 422с.
250349
  Вернадський В.І. Вибрані праці / В.І. Вернадський. – Київ, 1969. – 437с.
250350
  Богомолець О.О. Вибрані праці / О.О. Богомолець. – Київ, 1969. – 422с.
250351
  Заболотний Д.К. Вибрані праці / Д.К. Заболотний. – Київ, 1969. – 416с.
250352
  Холодний М.Г. Вибрані праці / М.Г. Холодний; АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1970. – 451с.
250353
  Данилов В.І. Вибрані праці / В.І. Данилов. – Київ : Наукова думка, 1971. – 456 с.
250354
  Граве Д.А. Вибрані праці / Д.А. Граве. – Київ, 1971. – 356с.
250355
  Птуха М.В. Вибрані праці / М.В. Птуха. – Київ : Наукова думка, 1971. – 411с.
250356
  Сапєгін А.О. Вибрані праці / А.О. Сапєгін. – К, 1971. – 318с.
250357
  Булаховський Л.А. Вибрані праці : у 5 т. / Л.А. Булаховський. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Загальне мовознавство. – 1975. – 495 с.
250358
  Булаховський Л.А. Вибрані праці : у 5 т. / Л.А. Булаховський. – Київ : Наукова думка
Т. 2. – 1977. – 631 с.
250359
  Булаховський Л.А. Вибрані праці : у 5 т. / Л.А. Булаховський. – Київ : Наукова думка
Т. 3. – 1978. – 591с.
250360
  Булаховський Л.А. Вибрані праці = Избраные труды : в 5 т. / Л.А. Булаховський ; ред. кол. І.К. Білодід (голова) та ін. – Київ : Наукова думка
Т. 4 : Слов"янськаакцентологія. – 1980. – 575 с. – Парал. тит. арк. рос. мовою
250361
  Новиченко Л.М. Вибрані праці / Л.М. Новиченко. – Київ
1. – 1984. – 437с.
250362
  Новиченко Л.М. Вибрані праці / Л.М. Новиченко. – Київ
2. – 1984. – 423с.
250363
  Білодід І.К. Вибрані праці / І.К. Білодід; Упоряд. П.Ю. Гриценка, В.І. Кононенка. – К. : Наукова думка
Т. 1. – 1986. – 436с.
250364
  Білодід І.К. Вибрані праці / І.К. Білодід; Упоряд.П.Ю. Гриценка, І.П. Чепіги. – К. : Наукова думка
Т. 2. – 1986. – 365с.
250365
  Білодід І.К. Вибрані праці / І.К. Білодід; Упоряд. М.М. Пилинського. – К. : Наукова думка
Т. 3. – 1986. – 409с.
250366
  Бойко Ю. Вибрані праці / Ю. Бойко. – Київ : Медекол, 1992. – 369 с. – ISBN 5-8292-0033-3
250367
  Синявський А. Вибрані праці / Антін Синявський. – Київ : Наукова думка, 1993. – 383 с. : іл. – ISBN 5-12-003351-2
250368
  Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. / Д.І. Багалій; НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [редкол.: В.І. Астахова та ін. ; упорядкув., вступ. ст., комент. В.В. Кравченко]. – Харків : ХГІ "НУА" ; Золоті сторінки. – ISBN 966-7557-308 (т. 1) ; 966-7557-07-3
Т. 1 : Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія. – 1999. – 599 с.
250369
  Бурак Я.Й. Вибрані праці / Я.Й. Бурак; НАНУ; Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2001. – 352с. – ISBN 966-7617-19-Х
250370
  Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. / Д.І. Багалій; Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: В. І. Астахова та ін. ; упорядкув., вступ. ст., комент. В.В. Кравченко]. – Харків : Золоті сторінки. – ISBN 966-95769-9-7 (т. 2)
Т. 2 : Джерелознавство та історіографія історії України. – 2001. – 662 с.
250371
  Курдюмов Г.В. Вибрані праці / НАНУ; Г.В. Курдюмов. – Київ : Академперіодика, 2002. – 775с. – (Видатні вчені України). – ISBN 966-8002-16-4
250372
  Немошкаленко В.В. Вибрані праці : В двох томах / В.В. Немошкаленко; Нац. акад. наук України; Редкол.: А.П.Шпак, О.М.Івасишин, Ю.М.Коваль. – Київ : Академперіодика. – (Видатні вчені України). – ISBN 966-8002-50-4; 966-8002-51-2
Том 1. – 2003. – 736 с.
250373
  Немошкаленко В.В. Вибрані праці : В двох томах / В.В. Немошкаленко; Нац. акад. наук України; Редкол.: А.П.Шпак, О.М.Івасишин, Ю.М.Коваль. – Київ : Академперіодика. – (Видатні вчені України). – ISBN 966-8002-50-4; 966-8002-51-2
Том 2. – 2003. – 801 с.
250374
  Улітко А.Ф. Вибрані праці : Навчальний посібник / А.Ф. Улітко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 457с. – ISBN 966-594-497-5
250375
  Подолинський С.А. Вибрані праці / Сергій Подолинський ; [Ін-т фундаментальних досліджень ; Наукове товариство ім. Сергія Подолинського ; упоряд. М. Кратко]. – Луцьк, 2004. – 151 с.
250376
  Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. / Д.І. Багалій; НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. І. Астахова та ін. ; упорядкув., вступ. ст. В.В. Кравченко]. – Харків : Вид-во НУА. – ISBN 966-7557-07-3(повне зібрання); 966-8558-18-9(том 3, ч.1)
Т. 3, ч. 1 : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам) (1802-1815). – 2004. – 1152 с. – Назва тому та текст рос. мовою
250377
  Всехсвятський С.К. Вибрані праці / С.К. Всехсвятський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 358с. – ISBN 966-594-613-7


  Особливо докладно у брошурі висвітлюются вивчення активності хвостатих світил, що пов"язані з дією на кометні льди корпускулярних потоків і ультрофіолетової радіації Сонця.
250378
  Фущич В.І. Вибрані праці / В.І. Фущич; Ред. кол.: А.М. Самойленко; В.М. Бойко, М.Л. Горбачук, І.О. Луковський, А.Г. Нікітін; НАН України; Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2005. – 448с. – ("Наукова книга"). – ISBN 966-00-0426-5
250379
  Вернадський В.І. Вибрані праці / В.І. Вернадський. – Київ : Наукова думка, 2005. – 302с. – ISBN 966-00-0600-4
250380
  Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. / Д.І. Багалій; НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. І. Астахова та ін. ; упорядкув. В.В. Кравченко ; комент. Т.Г. Павлова]. – Харків : Вид-во НУА. – ISBN 966-8558-46-4 (т. 4) ; 966-7557-07-3 (повн. зібр.)
Т. 4, ч. 2 : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам) (1815-1835 гг.). – 2005. – 1004 с. – Назва тому та текст рос. мовою
250381
  Драгоманов М.П. Вибрані праці : [У 3-х т., 4 кн.] / Михайло Драгоманов ; [редкол.: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.П. Бех та ін.]. – Київ : Знання України. – ISBN 966-316-150-7
Том 1, кн. 1 : Історія. Педагогіка. Публіцистика. – 2006. – 344с.
250382
  Каяндер М.М. Вибрані праці / Микола Каяндер ; [упорядкув., вступ. ст. В.А. Короткого, Т.В. Табенської] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 303 с. – ISBN 966-594-952-7
250383
  Драгоманов М.П. Вибрані праці : [У 3-х т., 4 кн.] / Михайло Драгоманов ; [редкол.: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.П. Бех та ін.]. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-176-1
Том 1, кн. 2 : Історія. Публіцистика. Політологія. – 2007. – 272 с.
250384
  Драгоманов М.П. Вибрані праці : у 3-х томах : [ 4 кн. ] / Михайло Драгоманов ; [редкол.: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.П. Бех та ін.]. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-199-0
Том 2 : Фольклористика. Літературознавство. – 2007. – 439 с.
250385
  Драгоманов М.П. Вибрані праці : у 3-х томах : [ 4 кн. ] / Михайло Драгоманов ; [редкол.: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.П. Бех та ін.]. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-202-7
Том 3 : Літературознавство. – 2007. – 299 с.
250386
  Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. / Д.І. Багалій; НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [редкол.: В.І. Астахова та ін. ; упорядкув. В.В. Кравченко ; комент. В.В. Склокін та ін.]. – Харків : Вид-во НУА. – ISBN 978-966-8558-63-4 (т.5) ; 978-966-8558-64-1 (т.5,ч.1)
Т. 5, ч. 1 : Історія колонізації Слобідської України. – 2007. – 576 с.
250387
  Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / Юрій Шевельов. – Київ : Києво-Могил. акад. – ISBN 978-966-518-495-9(Кн.1)
Кн. 1 : Мовознавство / упоряд. Л. Масенко. – 2008. – 582, [2] с. – Розгорн. тит. с. - Імен. покажч.: с. 571-582. - Автор також: Шерех Юрій. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим
250388
  Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / Юрій Шевельов. – Київ : Києво-Могил. акад. – ISBN 978-966-518-496-6(Кн.2)
Кн. 2 : Літературознавство / упоряд. І. Дзюба. – 2008. – 1149, [3] с. – Імен. покажч.: с.1134-1149. - Розгорн. тит. с. - Автор також: Шерех Юрій. – Бібліогр. у прим.: с. 1123-1133 та у підрядк. прим.
250389
  Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. / НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [редкол.: В.І. Астахова та ін. ; упорядкув. В.В. Кравченко ; комент. А.В. Бойко та ін.]. – Харків : Вид-во НУА. – ISBN 978966-8558-63-4 (т. 5) ; 978-966-8558-66-4 (т.5, ч.2)
Т. 5, ч. 2 : Заселення Полудневої України (Запорожжя й Новоросійського краю) і перші початки її господарства і культурного розвитку. З додатками Н.Д. Полонської-Василенко. – 2008. – 552 с.
250390
  Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / Юрій Шевельов ; упоряд. Лариса Масенко. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-495-9
Кн. 1 : Мовознавство. – 2009. – 582, [2] с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
250391
  Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / упоряд. Іван Дзюба. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-496-6
Кн. 2 : Літературознавство. – 2009. – 1149, [3] с. – Бібліогр.: с. 1123-1133
250392
  Юхновський І.Р. Вибрані праці / І. Р. Юхновський ; [редкол.: В.Ф. Верстюк та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті, Ін-т фізики конденс. систем НАН України. – Київ : Вид-во Львів. політехніки. – ISBN 978-966-553-954-4
[Т. 3] : Політика. – 2010. – 565, [1] с. : іл., портр.
250393
  Ситник К.М. Вибрані праці / Костянтин Ситник ; [редкол.: Л.І. Мусатенко (голов. ред.) та ін. ; уклад. В.М. Метельська ] ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Наукова думка, 2011. – 454, [2] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1101-4
250394
  Петражицький Л.Й. Вибрані праці : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко [та ін.] ; [уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0595-4
Кн. 1. – 2011. – XXXI, 412, [4] с. – Зміст. видання: Передмова і вступ до науки політики права ; Вступ до вивчення права і моральності: основи емоційної психології ; Нове вчення про право та моральність і критика проф. В.І. Сергеєвича.-Текст рос. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим.
250395
  Петражицький Л.Й. Вибрані праці : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко [та ін.] ; [уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0596-1; 978-966-06-0594-7
Кн. 2. – 2011. – 543, [1] с. – Зміст видання: Теорія права і держави у зв"язку з теорією моральності.- Текст рос. мовою
250396
  Чухно А.А. Вибрані праці : у 2 т. / А.А. Чухно ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління". – ISBN 978-966-2380-55-2
Т. 1 : / [передм. Л.В. Губерського, Т.І. Єфименко ]. – 2012. – 556, [2] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
250397
  Чухно А.А. Вибрані праці : у 2 т. / А.А. Чухно ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління". – ISBN 978-966-2380-56-9
Т. 2. – 2012. – 478, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: 425-478 та в підрядк. прим.
250398
  Бублейник Л.В. Вибрані праці / Людмила Бублейник ; [упоряд. і авт. передм. С.П. Муляр, Л.К. Оляндер]. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 705, [1] с. – Парал. тит. арк. портр. – Бібліогр.: с. 673-701, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-517-160-8
250399
  Чернишова Т.М. Вибрані праці / Т.М. Чернишова ; [упоряд.: Н.Ф. Клименко та ін. ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; НАН України, Ін-т укр. мови ; Посольство Греції в Україні. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 400 с., [4] арк. фот. : фот., табл. – Бібліогр.: с. 396-400 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-203-9
250400
  Кузнєцова Н.С. Вибрані праці / Н.С. Кузнєцова. – Київ : Юридична практика, 2014. – 539, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2578-59-1


  У пр. № 1728419 напис: Дорогой Наталии Александровне Киреевой с уважением и наилучшими пожеланиями от автора. Подпись. 8.07.2014 г.
250401
  Сташис В.В. Вибрані праці / В.В. Сташис ; [уклад.: В.Я. Тацій, В.І. Борисов, Л.М. Демидова ; відп. ред. В.Я. Тацій] ; Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримін. права. – Харків : Право, 2015. – 1181, [3] с., [7] арк. фот. : іл., фот. – На шмуцтит.: 90-річчю з дня народж. видатного держ і громадського діяча, проф., акад. Героя України Володимира Володимировича Сташиса присвяч. – Бібліогр.: с. 1134-1173 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-893-2
250402
  Маляренко В.Т. Вибрані праці : наук.-публіцист. ст., інтерв"ю, нариси та поезії / Василь Маляренко ; [упоряд.: М.В. Неспяк та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 290, [2] с. : іл. – Текст укр., частково рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-79-3
250403
  Степанюк А.Х. Вибрані праці / А.Х. Степанюк ; [уклад. К.А. Автухов]. – Київ : Право, 2017. – 605, [3] с., [1] арк. портр. : портр. – Окремі праці рос. – Бібліогр.: с. 387-408, 604 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-937-219-2
250404
  Болховітінов Є. Вибрані праці з історії Києва / Є. Болховітінов. – Київ : Либідь, 1995. – 488с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00282-1
250405
  Щурат В.Г. Вибрані праці з історії літератури / [упорядкув., вступ. ст., прим. та комент. С.В. Щурата]. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. – 434 с.
250406
  Мірченко М.В. Вибрані праці з категорійної граматики та лінгвотекстології / М.В. Мірченко ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 230-231
250407
  Тихий В.П. Вибрані праці з конституційного і кримінальньного права : монографія / В.П. Тихий ; [упоряд.: А.А. Яковлев, О.М. Сарнавський ; передм. В.Я. Тація]. – Харків : Право, 2017. – 844, [3] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. на початку та в кінці підрозд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-311-3


  У пр. № 1723404 напис : Дорогому Леоніду Васильовичу Губерському з вдячністю і глибокою повагою від автора. Підпис
250408
  Грішин Е.О. Вибрані праці з педагогіки : В 3-х томах / Едуард Грішин; Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти. – Тернопіль : Підручники & посібники. – ISBN 966-07-0569-7
Т.1 : Кожен вчитель повинен звести свій "собор". – 2006. – 206с.
250409
  Балей С. Вибрані праці з соціальної і педагогічної психології / С. Балей. – Тернопіль, 1995. – 46с.
250410
  Гузар Ірина Вибрані праці про Г. Сковороду (1722-1794), Т.Г. Шевченка (1814-1861) і І. Канта (1724-1804) з нагоди пам"ятних дат / Ірина Гузар ; Всеукраїнське товариство "Просвіта". – Донецьк, 2004. – 298с. – ISBN 966-02-3288-8
250411
  Житецький П.Г. Вибрані праці: Філологія / П.Г. Житецький; Відп.ред. І.П.Чепіга. – К. : Наукова думка, 1987. – 328 с.
250412
   Вибрані прозові твори династій Тан і Сун. – Тайбей : Чженчжуншу, 1980. – 395с. – Видання китайською мовою. – ISBN 957-05-0434-8
250413
   Вибрані прозові твори Мінської та Цінської династій. – Тайбей : Чженчжуншу, 1979. – 364с. – Видання китайською мовою. – ISBN 957-09-0137-3
250414
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1986. – 423 с.
250415
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Политвидав
Ч. 1. – 1987. – 508 с.
250416
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Политвидав
Ч. 2. – 1988. – 560с.
250417
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Политвидав
Ч. 3. – 1988. – 567 с.
250418
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Политвидав
Ч. 4. – 1988. – 559 с.
250419
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Политвидав
Ч. 5. – 1988. – 643 с.
250420
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Политвидав
Ч. 6. – 1990. – 663 с.
250421
  Вовк Ф. Вибрані публіцистичні твори : Видані з нагоди 100-ї річниці з дня народження / Федір Вовк, Іван Вовчук. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – 98 с. – ISBN 966-525-420-0
250422
   Вибрані рішення Європейського суду з прав людини (1993-2002 рр.). Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. – Харків : Консум, 2003. – 464с. – (Серія 2. Коментарі прав і законодавства ; Вип. 3). – ISBN 966-7920-54-2
250423
   Вибрані роботи учасників II міжнародного науково-практичного форуму "Верховенство права та права людини" : Київ, 7-9 трав. 2010 р. / М-во освіти та науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ф-т правничих наук, Студент. т-во правників НаУКМА "Scholaris", Лаб. законодав. ініціатив ; [редкол.: Козюбра М. І. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 224 с. – Ст. укр., англ. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8875-59-5
250424
   Вибрані роботи учасників III міжнародного науково-практичного форуму "Принцип верховенства права і права людини" Київ, 13-15 трав. 2011 р. : [збірник] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ф-т правничих наук, Студ. наук. т-во працівників НаУКМА "Scholaris", Лаб. законодав. ініціатив ; [редкол.: Козюбра М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 344 с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8875-72-4
250425
  Нечипорук О.Ю. Вибрані розділи англійської мови для студентів природничих наук / О.Ю. Нечипорук; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 37с.
250426
  Матійчук В.С. Вибрані розділи елементоорганічної хімії : навчальний посібник / В.С. Матійчук, М.Д. Обушак, Р.Л. Мартяк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 132, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130. – ISBN 978-966-613-781-7
250427
   Вибрані розділи органічної хімії з основами колоїдної хімії : Методичні вказівки. – Київ : Київський університет, 2003. – 72с.
250428
  Гарматюк А.П. Вибрані сміхотвори : Сатира та гумор : вірші / Анатолій Гарматюк. – Вінниця : О. Власюк, 2006. – 414 с. – ISBN 966-8413-78-4
250429
  Беллі Джузеппе Джоакіно Вибрані сонети / пер. з італ. Г. Федоров // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 146-149. – ISSN 0320 - 8370
250430
  Беллі Джузеппе Вибрані сонети // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 146-149. – ISSN 0320 - 8370
250431
  Шекспір В. Вибрані сонети / Вільям Шекспір ; пер. з англ. Юрка Кочержинського ; [ред. В.М. Пащенко]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 54, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Публ. за вид.: "Мова та історія", вип. 68. Київ: Університет, 2004, с. 114-136. - На авантит. печатка : З приватної бібліотеки Олекси Долі. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-340-331-1
250432
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-091-Х
Вип. 1. – 2003
250433
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – Видання друге. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-196-7
Вип. 1. – 2004
250434
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – Київ
Вип. 2. – 2004
250435
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-241-6
Вип. 3. – 2005
250436
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-245-9
Вип. 4. – 2005
250437
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-395-1
Т. 2 : Стаття 10 Європейської конвенції з прав людини. – 2006. – 128с.
250438
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. Стаття 10 Європейської конвенції з прав людини. – Київ : Фенікс, 2004. – 96 с. – ISBN 966-651-180-0
250439
  Белінський В.Г. Вибрані статті / В.Г. Белінський. – Київ, 1948. – 428с.
250440
  Сєров О.М. Вибрані статті / О.М. Сєров. – Київ : Мистецтво, 1954. – 295 с.
250441
  Квітка К.В. Вибрані статті / К.В. Квітка. – К.
2. – 1985. – 152с.
250442
  Фащенко В.В. Вибрані статті / В.В. Фащенко. – К., 1988. – 371с.
250443
  Жаботинський В. Вибрані статті з національного питання : Репринт. відтвор. видання 1983 р / В. Жаботинський. – Київ : Сучасність, 1991. – 136 с.
250444
  Шамрай А.П. Вибрані статті і дослідження / А.П. Шамрай. – К., 1963. – 319с.
250445
  Косіор С.В. Вибрані статті і промови / С.В. Косіор. – Київ, 1968. – 561с.
250446
  Чубар В.Я. Вибрані статті і промови / В.Я. Чубар. – Київ : Політвидав України, 1972. – 628 с.
250447
  Петровський Г.І. Вибрані статті і промови / Г.І. Петровський. – 2-е вид., доп. – Київ : Політвидав України, 1974. – 415 с.
250448
  Франко І. Вибрані статті про народну творчість / І. Франко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1955. – 292 с.
250449
  Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість / В.М. Гнатюк. – Київ : Наукова думка, 1966. – 246с.
250450
  Тацій В.Я. Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій ; [упоряд.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.І. Борисов ; відп. за вип. О.В. Петришин]. – Харків : Право, 2010. – 933, [2] с., [1] арк. портр. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-148-3
250451
  Тацій В.Я. Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій ; [упоряд.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.І. Борисов ; відп. за вип. О.В. Петришин]. – Харків : Право, 2015. – 646, [2] с., [1] арк. портр. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-725-6
250452
   Вибрані сторінки англійської і американської літератури. – К, 1986. – 104с.
250453
   Вибрані сторінки з творів англійських та американських письменників = Selections from English fnd Fmerscan Writers : кн. для читання анл. мовою в старших класах. – Київ : Освіта, 1992. – 144 с.
250454
   Вибрані сторінки з творів німецьких письменників : Книжка для читання німецькою мовою в 9-11 класах. – Київ : Освіта, 1992. – 126с. – ISBN 5-330-01595-2


  Книжка для читання містить адаптовані оповідання і уривки з творів сучасних німецьких письменників, у яких йдеться про життя дітей і підлітків, про їх навчання, дозвілля, стосунки з товаришами, батьками, вчителями.
250455
  Ардош К. Вибрані сторінки з творів сучасних німецькомовних письменників = Aus den Werken der gegenwartigen deutschsprachigen Schriftsteller : книга для читання німецькою мовою / Крістіне Ардош, Микола Кудін. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 269, [1] с. – Текст, дод. тит. арк., обкл. та корінець нім. – ISBN 978-966-382-363-8
250456
   Вибрані сторінки з творів французських письменників. – К, 1992. – 128с.
250457
  Барабаш Ю.Я. Вибрані студії : Сковорода. Гоголь. Шевченко / Юрій Барабаш ; [ передмова В. Панченка ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 744 с. – ISBN 966-518-382-6
250458
  Барабаш Ю.Я. Вибрані студії : Сковорода. Гоголь. Шевченко / Юрій Барабаш ; [передм. В. Панченка]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 741, [2] с. – ISBN 966-518-382-6
250459
  Іщук-Пазуняк Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Наталія Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – 534, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-355-044-2
250460
  Пінчук Ю.А. Вибрані студії з костомаровознавства / Юрій Пінчук ; [редкол. : П. Сохань (голова), Д. Бурім, І. Гирич та ін.] ; НАН України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2012. – 608 с. – ISBN 978-966-02-6238-6
250461
  Франко І.Я. Вибрані суспільно-політичні і філософські твори / І.Я. Франко; АН УРСР; Ін-т філософії. – Київ : Держполітвидав, 1956. – 500 с.
250462
  Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8518-86-7
Т. 1 : Арабістика / [відп. ред. Радівілов Д.А.]. – 2007. – 431, [1] с., [1] арк. портр. : іл., портр. – До 90-річчя НАН України. - Ксеркопії окремих сторінок ориг. вид.: с. 423-429. - Імен. покажч.: с. 391-421. – Бібліогр. в підрядк. прим.
250463
  Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8518-85-0
Т. 2 : Тюркологія / [відп. ред. Мавріна О.С.]. – 2007. – 527 с.: іл., [1] арк. портр. : фотогр. – До 90-річчя НАН України. - Текст укр., рос. - Імен. покажч.: с. 504-519. – Бібліогр. у підрядк. прим. і у тексті
250464
  Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-003-1
Т. 4 : Іраністика / [відп. ред. та упоряд.: Кочубей Ю.М., Маленька Т.Ф.]. – 2008. – 387, [1] с., [8] арк. фотоіл. – До 90-річчя НАН України. - Імен. покажч.: с. 368-386. – Бібліогр.: с. 367 та у підрядк. приміт.
250465
  Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-050-5
Т. 3 : Тюркологія / [відп. ред. та упоряд.: Мавріна О.С., Черніков І.Ф.]. – 2010. – 415, [1] с., [1] арк. портр. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 396-412. – Бібліогр. в підрядк. прим.
250466
  Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-049-9
Т. 5 : Іраністика / [відп. ред. та упоряд.: Кочубей Ю.М., Маленька Т.Ф.]. – 2010. – 425, [2] с., [1] арк. портр. : портр. – Імен. покажч.: с. 411-425. – Бібліогр. в підрядк. прим.
250467
  Федькович Ю.А. Вибрані твори / Ю.А. Федькович. – б.м. : Книгоспілка. – 234с. – Книга без тит. стор. – (Літературна б-ка)
250468
  Стороженко О. Вибрані твори / О. Стороженко. – 313 с.
250469
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко : Книгоспілка. – 162 с. – (Літературна б-ка)
250470
  Корнійчук О.Є. Вибрані твори / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянська Україна
Кн. 2-а. – 103с. – Додаток до журналу "Україна" на 1948 р. №7
250471
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Книгоспілка, 1925. – 190 с. – (Літературна бібліотека)
250472
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори / Т.Г. Шевченко. – Київ : Час, 1925. – 169с.
250473
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори : Проза / Т.Г. Шевченко. – Київ : Час, 1926. – 157с. – (Б-ка "Час")
250474
  Самійленко В. Вибрані твори / В. Самійленко. – Київ, 1926. – 256 с.
250475
  Мартович Л. Вибрані твори / Л. Мартович. – Київ, 1926. – 207 с.
250476
  Пушкін О.С. Вибрані твори / О.С. Пушкін. – К, 1927. – 206с.
250477
  Мирний П. Вибрані твори / П. Мирний. – Київ : Час, 1927. – С.21-239
250478
  Українка Леся Вибрані твори / Українка Леся. – Київ, 1927. – 208 с.
250479
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко : ДВУ, 1927. – 190 с. – (Дитяча б-ка укр. письменників)
250480
  Стефаник В. Вибрані твори / В. Стефаник. – Київ : ДВУ, 1927. – 138 с. – (Дитяча б-ка укр. письменників)
250481
  Стороженко О. Вибрані твори / О. Стороженко. – Київ, 1927. – 313 с.
250482
  Кониський О. Вибрані твори / О. Кониський. – Київ
1. – 1927. – 183 с.
250483
  Кониський О. Вибрані твори / О. Кониський. – Київ
2. – 1927. – 189 с.
250484
  Кониський О. Вибрані твори / О. Кониський. – Київ
2. – 1927. – 189 с.
250485
  Васильченко С. Вибрані твори / С. Васильченко. – Київ : ДВУ, 1928. – 228 с. – (Дитяча б-ка українських письменників)
250486
  По Едгар Аллен Вибрані твори / По Едгар Аллен. – Харків : ДВУ, 1928. – 323с.
250487
  Песталоцці Й.Г. Вибрані твори / Й.Г. Песталоцці. – Одеса, 1928. – 167с.
250488
  Роні Старший А Ж. Вибрані твори / Старший А Ж. Роні, . – Харків
1. – 1928. – 270 с.
250489
  Роні Старший А Ж. Вибрані твори / Старший А Ж. Роні, . – Х
2. – 1928. – 236с.
250490
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Київ, 1929. – 189 с.
250491
  Стефаник В. Вибрані твори / В. Стефаник. – 3-е вид. – Харків : ДВУ, 1929. – 128с.
250492
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Київ : Книгоспілка, 1929. – 162 с. – (Літературна б-ка)
250493
  Федькович Ю. Вибрані твори / Ю. Федькович. – Київ : Книгоспілка, 1929. – 235 с. – (Літературна б-ка)
250494
  Васильченко С.В. Вибрані твори / С.В. Васильченко. – 2-е вид. – Харків; Київ, 1929. – 214 с.
250495
  Васильченко С. Вибрані твори / С. Васильченко. – 2-е вид. – Харків; Київ : ДВУ, 1929. – 215 с. – (Дитяча б-ка українських письменників)
250496
  Григоренко Г. Вибрані твори / Г. Григоренко. – Київ, 1929. – 248 с.
250497
  Грінченко Б.Д. Вибрані твори / Б.Д. Грінченко. – 2-е вид. – Київ, 1929. – 228 с.
250498
  Дніпрова Чайка Вибрані твори / Дніпрова Чайка. – Київ, 1929. – 209 с.
250499
  Маковей О.С. Вибрані твори / О.С. Маковей. – Харків ; Київ, 1930. – 268 с.
250500
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Вид. 2-е. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – 190 с. – (Літературна бібліотека)
250501
  Стороженко О. Вибрані твори / О. Стороженко. – Харків ; Київ, 1930. – 10-175 с.
250502
  Мирний П. Вибрані твори / П. Мирний. – Харків; Київ : Книгоспілка, 1930. – 276 с.
250503
  Мирний П. Вибрані твори / П. Мирний. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – С.29-256
250504
  Пушкін О.С. Вибрані твори / О.С. Пушкін. – Х-К, 1930. – 362с.
250505
  Пинський Д. Вибрані твори / Д. Пинський, 1930. – 219с.
250506
  Олесь О. Вибрані твори / О. Олесь. – 3-є вид. – Київ : Книгоспілка, 1930. – 168с. – (Літературна б-ка)
250507
  Черкасенко С. Вибрані твори / С. Черкасенко. – Харків, 1930. – 258 с.
250508
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко; За ред. О Сашко. – 3-е вид. – Харків; Київ, 1930. – 296 с.
250509
  Вайсенберг Л.М. Вибрані твори / Л.М. Вайсенберг : Коопер. вид. Культур-Ліга, 1930. – 241 с.
250510
  Чехов А.П. Вибрані твори / А.П. Чехов. – Х
1. – 1930. – 269с.
250511
  Шолом-Алейхем Вибрані твори / Шолом-Алейхем. – Харків
Т. 1. – 1930. – 237 с.
250512
  Гейне Г. Вибрані твори : [у 4-х т.] / Г. Гейне; Гайнріх Гайне ; ред. вид., пер. Дмитро Юрійович Загул. – Харків ; Київ : Держвидав України
Т. 1 : Книга пісень. Новы поезії. – 1930. – 232 с., 1 л. портр. : портр.
250513
  Короленко В.Г. Вибрані твори / В.Г. Короленко. – Вид. 2-е. – Харків-К
1. – 1930. – 272с.
250514
  Короленко В.Г. Вибрані твори / В.Г. Короленко. – Харків-К
2. – 1930. – 260с.
250515
  Слісаренко О. Вибрані твори / О. Слісаренко. – Харків
2. – 1930. – 288 с.
250516
  Гейне Г. Вибрані твори : [у 4-х т.] / Г. Гейне; Гайнріх Гайне ; ред. вид., пер. Дмитро Юрійович Загул. – Харків ; Київ : Держвидав України
Т. 2 : Сучасні поезії. Романсеро. – 1930. – 224 с., 1 л. портр. : портр.
250517
  Чехов А.П. Вибрані твори / А.П. Чехов. – Х
2. – 1930. – 237с.
250518
  Старицький М.П. Вибрані твори / М.П. Старицький. – Харків; Київ, 1931. – 187с.
250519
  Фріз Вибрані твори / Фріз, де- Гуго, 1932. – 239с.
250520
  Шолом-Алейхем Вибрані твори / Шолом-Алейхем. – Одеса
Т. 1. – 1932. – 135 с.
250521
  Дідро Вибрані твори : у 2 т. / Д. Дідро ; пер. з фр. Пер. Валер"ян Петрович Підмогильний ; вступ. ст. С . Родзевича. – Харків : Радянська література
Т. 1 : Черниця. Небіж Рамо. – 1933. – 308 с.
250522
  Дідро Вибрані твори : у 2 т. / Д. Дідро ; пер. з фр. Пер. Валер"ян Петрович Підмогильний ; вступ. ст. С . Родзевича. – Харків : Радянська література
Т. 2 : Жак-фаталіст і його пан. – 1933. – 274 с. – Парал. тит. стор. франц. мовою. - Прим. дефектний, бракує без с. 1-16
250523
  Гейне Г. Вибрані твори : [у 4-х т.] / Г. Гейне; Гайнріх Гайне ; ред. вид., пер. Дмитро Юрійович Загул. – Харків ; Київ : Література і мистецтво
Т. 4 : Картинини з подорожей. Вибір: Подорож на Гарц ; Книга Ле-Гран ; Луккські води ; Місто Лукка. – 1933. – 350 с.
250524
  Мирний П. Вибрані твори : Для середн. та ст. шк. віку / П. Мирний. – Харків; Одеса : Дитвидав, 1934. – 180 с. – (Шкільна б-ка)
250525
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Київ ; Харків
2. – 1934. – 592 с.
250526
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Харків, 1935. – 291 с. – Книга без тит. ст.
250527
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Харків, 1935. – 359 с.
250528
  Франко І.Я. Вибрані твори : В 5-ти т. / І.Я. Франко. – Харків : ДЛВ
Т. 1 : Оповідання. – 1935. – 435 с.
250529
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Харків
1. – 1935. – 435 с.
250530
  Франко І.Я. Вибрані твори : В 5-ти т. / І.Я. Франко. – Харків : ДЛВ
Т. 2 : Повісті. – 1935. – 418с.
250531
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Харків
2. – 1935. – 418 с.
250532
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Харків : ДЛВ, 1936. – 595 с.
250533
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Держлітвидав, 1936. – 593 с. : портр.
250534
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 237 с. – (Українська класична література)
250535
  Панч П. Вибрані твори / П. Панч. – Київ : ДЛВ, 1936. – 477 с.
250536
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П.А. Грабовський. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 487 с. : 1л. портр.
250537
  Васильченко С.В. Вибрані твори / С.В. Васильченко. – Київ : ДЛВ, 1936. – 422 с.
250538
  Чехов А.П. Вибрані твори / А.П. Чехов. – КиївХарків, 1936. – 518с.
250539
  Українка Леся Вибрані твори / Українка Леся. – Харків-Одеса, 1936. – 264 с.
250540
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ
1. – 1936. – 401с.
250541
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ
Т. 2. – 1936. – 420 с.
250542
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ
Т. 3. – 1936. – 442 с.
250543
  Франко І.Я. Вибрані твори : В 5-ти т. / І.Я. Франко. – Харків : ДЛВ
Т. 3. – 1936. – 487 с.
250544
  Короленко В.Г. Вибрані твори / В.Г. Короленко. – Х
Т. 3. – 1936. – 403с.
250545
  Короленко В.Г. Вибрані твори / В.Г. Короленко. – К
3. – 1936. – 403с.
250546
  Франко І.Я. Вибрані твори : В 5-ти т. / І.Я. Франко. – Харків
Т. 4. – 1936. – 516 с.
250547
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Харків
4. – 1936. – 516 с.
250548
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ
Т. 4. – 1936. – 388 с.
250549
  Франко І.Я. Вибрані твори : В 5-ти т. / І.Я. Франко. – Харків : ДЛВ
Т. 5 : Поезії, поеми, драматичні твори. – 1936. – 610 с.
250550
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Харків
5. – 1936. – 610с.
250551
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Харків : Держлітвидав, 1937. – 500 с. – (Бібліотека класиків)
250552
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Харків : Держлітвидав, 1937. – 293 с. – (Шкільна бібліотека)
250553
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Харків ; Одеса, 1937. – 187 с.
250554
  Первомайський Л.С. Вибрані твори / Л.С. Первомайський. – Київ, 1937. – 497 с.
250555
  Руданський С. Вибрані твори / С. Руданський. – Київ : ДЛВ, 1937. – 278 с.
250556
  Котляревський І. Вибрані твори / І. Котляревський. – Харків : ДЛВ, 1937. – 159с. – (Шкільна б-ка)
250557
  Купала Я. Вибрані твори / Я. Купала. – Київ, 1937. – 287 с.
250558
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Харків
1. – 1937. – 411 с.
250559
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Харків
2. – 1937. – 265 с.
250560
  Українка Леся Вибрані твори / Українка Леся. – Київ, 1938. – 170с.
250561
  Ле І. Вибрані твори / І. Ле. – Київ : ДЛВ, 1938. – 315 с.
250562
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П.А. Грабовський. – Харків, 1939. – 159 с.
250563
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори / Тарас Шевченко ; пер. Д. Гофштейн ; Каб. по вивченню єврейської рад. л-ри, мови та фольклору АН УРСР. – Київ : Укрдержнацменвидав, 1939. – 257 с. – Текст євр. - На обкл. зазнач.: CXXV. – Бібліогр.: фотогр.
250564
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори / Т.Г. Шевченко. – Львів : Радянський письменник, 1939. – 304с.
250565
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори / Т.Г. Шевченко. – Одеса : Дитвидав, 1939. – 263с.
250566
  Шолом-Алейхем Вибрані твори / Шолом-Алейхем. – Київ, 1939. – 554 с.
250567
  Тичина П.Г. Вибрані твори / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав, 1939. – 308, [10] с.
250568
  Церетелі А. Вибрані твори / А. Церетелі. – Київ, 1940. – 218 с.
250569
  Шолом-Алейхем Вибрані твори / Шолом-Алейхем. – Київ : Академії наук УРСР, 1940. – 191 с.
250570
  Кобилянська О.Ю. Вибрані твори / О.Ю. Кобилянська. – Київ : Радянський письменник
Т. 1. – 1940. – 376 с.
250571
  Кобилянська О.Ю. Вибрані твори / О.Ю. Кобилянська. – Київ
2. – 1940. – 255с.
250572
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко, 1942. – 62 с.
250573
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори / Т.Г. Шевченко. – Москва; Ленинград : Детгиз, 1942. – 48 с.
250574
  Тичина П.Г. Вибрані твори : в 3 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав
Т. 2 : Сталь і ніжність. Перемагать і жить. – 1943. – 291 с.
250575
  Глібов Л.І. Вибрані твори / Л.І. Глібов. – Харків : Укрвидав, 1944. – 192с.
250576
  Стефаник В. Вибрані твори / В. Стефаник. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1945. – 233 с.
250577
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко; За ред. Ю. Кобилецького. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 292 с.
250578
  Некрасов М.О. Вибрані твори / М.О. Некрасов. – Київ, 1946. – 244 с.
250579
  Тичина П.Г. Вибрані твори : в 3 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав
Т. 1. – 1946. – 328 с. : портр. – портр.
250580
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Держлітвидав, 1947. – 359 с.
250581
  Качура Я. Вибрані твори / Я. Качура. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1947. – 311 с.
250582
  Смолич Ю. Вибрані твори / Ю. Смолич. – Київ : Держвидав
Т. 1-й : Наші тайни: Роман. – 1947. – 315 с.
250583
  Смолич Ю. Вибрані твори / Ю. Смолич. – Київ : Держлітвидав
Т. 2-й : Вісімнадцятилітні: Роман. – 1947. – 372 с.
250584
  Тичина П.Г. Вибрані твори : В 3 т. / Павло Тичина. – Київ : Укрдержвидав
Т. 2 : Сталь і ніжність. Перемагать і жить. – 1947. – 291 с.
250585
  Тичина П.Г. Вибрані твори : в 3 т. / Павло Тичина. – Київ : Держвидав. худ. літ.
Т. 3 : Переклади. – 1947. – 198 с.
250586
  Шолом-Алейхем Вибрані твори / Шолом-Алейхем. – Київ, 1948. – 384 с.
250587
  Короленко В.Г. Вибрані твори / В.Г. Короленко. – Київ, 1948. – 500 с.
250588
  Українка Леся Вибрані твори / Українка Леся. – Київ, 1948. – 372с.
250589
  Франко І.Я. Вибрані твори : [поезії, оповідання] / Іван Франко. – Київ : Держлітвидав, 1948. – III-XI, 368 с. – У кн. стаття: Великий каменяр / Є. Кирилюк, с. III-XI
250590
  Абовян Х.А. Вибрані твори / Х. Абовян ; [пер. з вірм. за ред. дійсн. чл. Акад. наук УРСР П.Г. Тичини]. – Київ : ДЛВ, 1948. – 232 с.
250591
  Корнійчук О.Є. Вибрані твори / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянська Україна
Кн. 1-а. – 1948. – 104с.
250592
  Кобилянська О.Ю. Вибрані твори / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1949. – 404с.
250593
  Короленко В.Г. Вибрані твори / В.Г. Короленко. – К, 1949. – 430с.
250594
  Гаврилюк О.Я. Вибрані твори / О.Я. Гаврилюк. – Київ, 1949. – 212 с.
250595
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П.А. Грабовський. – Київ : Радянська школа, 1949. – 292 с. – (Шкільна бібліотека класиків)
250596
  Федькович Ю.А. Вибрані твори / Ю.А. Федькович. – Київ : ДЛВ, 1949. – 320 с.
250597
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Київ, 1949. – 288 с.
250598
  Некрасов М.О. Вибрані твори / М.О. Некрасов. – Київ, 1949. – 277с.
250599
  Мічурін І.В. Вибрані твори / І.В. Мічурін. – Київ ; Харків, 1949. – 480 с.
250600
  Руданський С. Вибрані твори / С. Руданський. – Київ : Держлітвидав України, 1949. – 160 с.
250601
  Павлов І.П. Вибрані твори / І.П. Павлов. – Київ, 1949. – 404с.
250602
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П.А. Грабовський. – Київ : Держлітвидав, 1949. – 292 с.
250603
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори : Критико-бібліографічний нарис / Т.Г. Шевченко. – Київ : ДЛВ, 1949. – 580с.
250604
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори / Т.Г. Шевченко; Передмова, примітки і упор. Д.Д. Копиці. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 248с. : портр.
250605
  Ожешко Е. Вибрані твори / Е. Ожешко. – Київ, 1950. – 384с.
250606
  Успенський Г. Вибрані твори / Г. Успенський. – Київ, 1950. – 428с.
250607
  Старицький М.П. Вибрані твори / М.П. Старицький. – Київ, 1950. – 616с.
250608
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Київ : Художня література, 1950. – 192 с. – В кн. также : Архип Тесленко / С.А. Крижаніський
250609
  Глібов Л.І. Вибрані твори / Л.І. Глібов. – Київ : ДЛВ, 1950. – 328 с.
250610
  Герцен О. Вибрані твори / О. Герцен. – К., 1950. – 443с.
250611
  Богушевич Ф.К. Вибрані твори / Ф.К. Богушевич. – Київ, 1950. – 115 с.
250612
  Корнійчук О.Є. Вибрані твори : В 2-х т. / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянський письменник
Т. 1-й : П"єси. – 1950. – 304с.
250613
  Шекспір В. Вибрані твори : в 2 т. ; [пер. з англ.] / В. Шекспір. – Київ : Мистецтво
Т. 1. – 1950. – 799, [2] с.
250614
  Ісаакян А. Вибрані твори / А. Ісаакян. – Київ, 1951. – 231 с.
250615
  Совєтов О.В. Вибрані твори / О.В. Совєтов; Переклад з рос. – Київ-Харків : Сільгоспвидав, 1951. – 428с.
250616
  Словацький Ю. Вибрані твори / Ю. Словацький. – К, 1952. – 248с.
250617
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Львів : Книж-журн. вид-во, 1952. – 192 с.
250618
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Київ, 1952. – 220 с.
250619
  Українка Леся Вибрані твори / Українка Леся. – Київ, 1952. – 360с.
250620
  Райніс Я. Вибрані твори / Я. Райніс. – Київ : ДЛВ, 1952. – 480 с.
250621
  Минко В.П. Вибрані твори / В.П. Минко. – Київ, 1952. – 427 с.
250622
  Мартович Л. Вибрані твори / Л. Мартович. – Київ, 1952. – 463 с.
250623
  Черемшина Марко Вибрані твори / Черемшина Марко. – Ужгород, 1952. – 363 с.
250624
  Туманян Ованес Вибрані твори / Ованес Туманян ;. – Київ : Художньої літературилитература, 1952. – 199 с.
250625
  Церетелі А. Вибрані твори / А. Церетелі. – Київ, 1953. – 388 с.
250626
  Купала Я. Вибрані твори / Я. Купала. – Київ, 1953. – 516 с.
250627
  Качура Я. Вибрані твори / Я. Качура. – Київ, 1953. – 467 с.
250628
  Бальзак Оноре де Вибрані твори / Бальзак Оноре де. – Київ, 1953. – 724с.
250629
  Васильченко С. Вибрані твори / С. Васильченко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1953. – 211 с.
250630
  Федькович Ю.А. Вибрані твори / Юрій Федькович. – Львів : Книж.-журн. вид-во, 1953. – 311 с.
250631
  Старицький М.П. Вибрані твори / М.П. Старицький. – Київ, 1954. – 616с.
250632
  Мопассан Гі де Вибрані твори : пер. з фр. / Гі де Мопассан. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1954. – 559 с.
250633
  Маковей О.С. Вибрані твори / О.С. Маковей. – Київ, 1954. – 472 с.
250634
  Маковей О.С. Вибрані твори / О.С. Маковей. – Київ, 1954. – 472 с.
250635
  Шашкевич М.С. Вибрані твори / М.С. Шашкевич. – Львів, 1954. – 116 с.
250636
  Чехов А.П. Вибрані твори : в 3 т. / А.П. Чехов. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1 : Повісті та оповідащщя (1883-1890). – 1954. – 559 с. : портр.
250637
  Чехов А.П. Вибрані твори : в 3 т. : пер. з рос. / А.П. Чехов. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2 : Повісті та оповідання (1891-1896). – 1954. – 520 с. : портр.
250638
  Глібов Л.І. Вибрані твори / Л.І. Глібов. – Київ : ДЛВ, 1955. – 471с.
250639
  Рилєєв К.Ф. Вибрані твори / К.Ф. Рилєєв. – К., 1955. – 207с.
250640
  Павлик М. Вибрані твори / М. Павлик. – Львів, 1955. – 176 с.
250641
  Федькович Ю.А. Вибрані твори / Юрій Федькович. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 324 с.
250642
  Міцкєвич А. Вибрані твори / А. Міцкєвич. – Київ
1. – 1955. – 420с.
250643
  Міцкєвич А. Вибрані твори / А. Міцкєвич. – К.
2. – 1955. – 280с.
250644
  Мопассан Гі де Вибрані твори / Мопассан Гі де. – К., 1956. – 556с.
250645
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1956. – 800 с.
250646
  Гарін-Михайловський Вибрані твори / Гарін-Михайловський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 238 с.
250647
  Глібов Л.І. Вибрані твори / Л.І. Глібов. – Київ : ДЛВ, 1957. – 471 с.
250648
  Альтман А. Вибрані твори / А. Альтман. – Київ, 1957. – 304 с.
250649
  Українка Леся Вибрані твори / Українка Леся. – Київ, 1957. – 384с.
250650
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Київ, 1957. – 563 с.
250651
  Форш О. Вибрані твори / О. Форш. – К., 1957. – 515с.
250652
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – 800с.
250653
  Тичина П.Г. Вибрані твори : в 3 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав
Т. 1 : Поезії. – 1957. – XXXII, 344 с., [1] арк. портр. : портр.
250654
  Микитенко І.К. Вибрані твори : В 2-х т. / І.К. Микитенко. – Київ : ДЛВ
Т. 1 : П"єси. – 1957. – 520 с.
250655
  Микитенко І.К. Вибрані твори : В 2-х т. / І.К. Микитенко. – Київ : ДЛВ
Т. 2 : Проза. – 1957. – 576 с.
250656
  Тичина П.Г. Вибрані твори : в 3 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав
Т. 2 : Поезії. – 1957. – 344 с.
250657
  Тичина П.Г. Вибрані твори : в 3 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав
Т. 3 : Публіцистика. Літературно-критичні статті. – 1957. – 552 с.
250658
  Ярошинська Є. Вибрані твори / Євгенія Ярошинська ; [упор., підг. текстів, вступ. ст. та прім. А.П. Коржупової]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 427 с.
250659
  Мирний П. Вибрані твори / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1958. – 542 с.
250660
  Микитенко І.К. Вибрані твори : В 2-х т. / І.К. Микитенко. – Київ : ДЛВ
Т. 1 : П"єси. – 1958. – 520 с.
250661
  Качура Я. Вибрані твори / Я. Качура. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1. – 1958. – 603 с.
250662
  Ірчан М. Вибрані твори / М. Ірчан. – Київ
Т. 1. – 1958. – 384 с.
250663
  Качура Я. Вибрані твори / Я. Качура. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2. – 1958. – 516 с.
250664
  Микитенко І.К. Вибрані твори : В 2-х т. / І.К. Микитенко. – Київ : ДЛВ
Т. 2 : Проза. – 1958. – 576с.
250665
  Мурашко О.О. Вибрані твори / О.О. Мурашко. – Київ, 1959. – 16с.
250666
  Старицький М.П. Вибрані твори : [поезії, переклади, драматичні твори] / Михайло Старицький. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 687 с.
250667
  Досвітній О. Вибрані твори / О. Досвітній. – Київ : Художня література, 1959. – 438 с.
250668
  Григоренко Г. Вибрані твори / Грицько Григоренко ; [Упор., підг. текстів, вступна ст. та прім. канд. філолог. наук Жук Н. Й.]. – Київ : Художня література, 1959. – 495 с.
250669
  Словацький Ю. Вибрані твори : в 2 т. / Юліуш Словацький ; пер. з пол. за ред. Максима Рильського. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1. – 1959. – 448 с.
250670
  Словацький Ю. Вибрані твори : в 2 т. / Юліуш Словацький ; пер. з пол. за ред. Максима Рильського. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2. – 1959. – 566 с.
250671
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1960. – 648 с.
250672
  Дзержинський Ф.Е. Вибрані твори / Ф.Е. Дзержинський. – К.
2. – 1960. – 364с.
250673
  Маковей О.С. Вибрані твори / О.С. Маковей. – Київ, 1961. – 717 с.
250674
  Нагнибіда М.Л. Вибрані твори : В 2-х т. / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Держлітвидав
Т. 1 : Поезії. Балади. Поеми (1930-1950). – 1961. – 290с.
250675
  Нагнибіда М.Л. Вибрані твори : В 2-х т. / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Держлітвидав
Т. 2 : Поезії. Балади. Поеми [1951-1960]. – 1961. – 283 с.
250676
  Минко В.П. Вибрані твори : повісті; оповідання; нариси / В.П. Минко. – Київ, 1962. – 702 с.
250677
  Черемшина Марко Вибрані твори / Марко Черемшина. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 289 с.
250678
  Смирненський Христо Вибрані твори / Смирненський Христо. – К., 1963. – 436с.
250679
  Васильченко С. Вибрані твори / С. Васильченко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 407 с.
250680
  Усенко П.М. Вибрані твори / П.М. Усенко. – Київ
1. – 1963. – 335 с.
250681
  Усенко П.М. Вибрані твори : в 2 т. / Павло Усенко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2. – 1963. – 334 с.
250682
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1966. – 792 с.
250683
  Старицький М.П. Вибрані твори / Михайло Старицький. – Київ : Дніпро, 1967. – 495с. – (Шкільна бібліотека)
250684
  Васильченко С.В. Вибрані твори / С.В. Васильченко. – Київ : Дніпро, 1967. – 447с.
250685
  Вовчок Марко Вибрані твори : Оповідання. Повісті. Роман / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1968. – 538 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
250686
  Гончар О. Вибрані твори / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1968. – 815 с.
250687
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Київ : Дніпро, 1968. – 206 с. – (Шкільна б-ка)
250688
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Київ, 1968. – 544с.
250689
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ
Т. 1. – 1968
250690
  Туманян О. Вибрані твори / О. Туманян. – Київ, 1969. – 255 с.
250691
  Стельмах М.П. Вибрані твори / М.П. Стельмах. – Київ, 1969. – 735с.
250692
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1969. – 511 с. – (Шкільна бібліотека)
250693
  Федькович Ю.А. Вибрані твори / Юрій Федькович. – Київ : Дніпро, 1969. – 215 с. – (Шкільна бібліотека)
250694
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П. Грабовський ; Вступ.ст. Є. Михайлюк ; Худож. Р.М. Багаутдінов. – Київ : Дніпро, 1969. – 261 с. : іл. + 4 л. іл., портр. – (Шкільна бібліотека)
250695
  Глібов Л.І. Вибрані твори / Л.І. Глібов; [Вст. ст. Сергія Зубкова]. – Київ : Дніпро, 1969. – 259 с.
250696
  Купала Я. Вибрані твори / Янка Купала;. – Київ, 1970. – 171 с.
250697
  Яновський Ю.І. Вибрані твори / Ю.І. Яновський. – Київ : Дніпро, 1970. – 454 с.
250698
  Кузьмович-Головінська Вибрані твори / Марія Кузьмович-Головінська. – Торонто : Добра книжка
Т. 2 : Лісовий голуб: оповідання. – 1970. – 280 с. – Парал. тит. англ.
250699
  Чередниченко В.І. Вибрані твори / Варвара Чередниченко. – Київ : Дніпро, 1971. – 600 с.
250700
  Кропивницький М. Вибрані твори / М. Кропивницький. – Київ : Дніпро, 1971. – 352 с.
250701
  Маковей О.С. Вибрані твори / О.С. Маковей. – Київ : Дніпро, 1971. – 223 с. – (Шкільна б-ка)
250702
  Гончар О. Вибрані твори / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1971. – 686 с.
250703
  Сковорода Г.С. Вибрані твори / Г.С. Сковорода. – Київ, 1971. – 135 с.
250704
  Старицький М.П. Вибрані твори / М.П. Старицький. – Київ : Дніпро, 1971. – 466с.
250705
  Сенченко І.Ю. Вибрані твори : в 2-х т. / Сенченко І.Ю. ; [ Вступ. стаття: З глибин звичайного життя / Михайло Острик ]. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Оповідання. – 1971. – 472 с. : 1 л. портр.
250706
  Дмитерко Л.Д. Вибрані твори / Л.Д. Дмитерко. – Київ
1. – 1971. – 424 с.
250707
  Тичина П.Г. Вибрані твори / Пвыло Тичина. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Вірші / ; [вступ. ст. С. Шаховського]. – 1971. – 393 с., [1] арк. портр.
250708
  Тичина П.Г. Вибрані твори / Павло Тичина. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Поеми та цикли. – 1971. – 364 с., [1] арк. портр. : портр.
250709
  Дмитерко Л.Д. Вибрані твори / Л.Д. Дмитерко. – Київ
2. – 1971. – 384 с.
250710
  Сенченко І.Ю. Вибрані твори : в 2-х т. / Сенченко І.Ю. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Повісті. Роман. – 1971. – 388 с.
250711
  Гаврилюк О.Я. Вибрані твори / О.Я. Гаврилюк. – Київ : Дніпро, 1972. – 221 с.
250712
  Вишенський І. Вибрані твори / І. Вишенський. – Київ : Дніпро, 1972. – 128с.
250713
  Туманян О. Вибрані твори / Ованес Туманян ;. – Київ : Веселка, 1972. – 211 с
250714
  Собко В.М. Вибрані твори : У 2-х т. / В.М. Собко. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Зоряні крила; Запорука миру: Романи. – 1972. – 743 с.
250715
  Собко В.М. Вибрані твори : У 2-х т. / В.М. Собко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Стадіон; Звичайне життя: Романи. – 1972. – 702 с.
250716
  Яцків М.Ю. Вибрані твори / М.Ю. Яцків; Вступна стаття і примітки М. Ільницького. – Київ : Дніпро, 1973. – 454 с.
250717
  Шовкопляс Ю.Ю. Вибрані твори : в 2 т. / Юрій Шовкопляс. – Київ : Дніпро
Т.1 : Інженери : роман ; оповідання. – 1973. – 547 с.
250718
  Франко І.Я. Вибрані твори : у 3 т. / Іван Франко. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Вибрані поезії. Вибрані поеми. – 1973. – 759 с.
250719
  Франко І.Я. Вибрані твори : У 3-х т. / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Оповідання. Драматичні твори. – 1973. – 623 с.
250720
  Шовкопляс Ю.Ю. Вибрані твори : в 2 т. / Юрій Шовкопляс. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Людина живе двічі : роман. – 1973. – 572 с.
250721
  Франко І.Я. Вибрані твори : У 3-х т. / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Борислав сміється. Захар Беркут. Перехресні стежки. – 1973. – 674 с.
250722
  Українка Леся Вибрані твори : поезії ; поеми ; драматичні твори / Леся Українка. – Київ : Дніпро, 1974. – 632 с. : іл.
250723
  Мирний П. Вибрані твори / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1974. – 560 с.
250724
  Вовчок Марко Вибрані твори / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1974. – 527 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
250725
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П. Грабовський ; Іл. В.І. Якубич. – Київ : Дніпро, 1974. – 351 с.
250726
  Кобилянська О.Ю. Вибрані твори / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1974. – 541с.
250727
  Корнійчук О.Є. Вибрані твори : п""єси / О.Є. Корнійчук. – Сімферополь : Таврія, 1976. – 176 с.
250728
  Мартович Л. Вибрані твори / Л. Мартович. – Ужгород : Карпати, 1976. – 96 с.
250729
  Котляревський І.П. Вибрані твори / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1976. – 278с. – (Шкільна б-ка)
250730
  Гаврилюк О.Я. Вибрані твори / О.Я. Гаврилюк. – Львів : Каменяр, 1976. – 160 с.
250731
  Васильченко С.В. Вибрані твори / С.В. Васильченко. – Київ : Дніпро, 1976. – 173 с.
250732
  Федькович Ю.А. Вибрані твори / Юрій Федькович. – Київ : Дніпро, 1976. – 384 с.
250733
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори / В.О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа
Т. 1. – 1976. – 654 с.
250734
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори / В.О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа
Т. 2. – 1976. – 670 с.
250735
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1977. – 255 с. – (Шкільна б-ка)
250736
  Микитенко І.К. Вибрані твори / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро, 1977. – 477 с.
250737
  Рильський М.Т. Вибрані твори : Лірика та поеми / М.Т. Рильський. – Київ : Дніпро, 1977. – 351 с. – (Шкільна бібліотека)
250738
  Кобилянська О.Ю. Вибрані твори / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1977. – 686с.
250739
  Журахович С.М. Вибрані твори / С.М. Журахович. – Київ, 1977. – 440 с.
250740
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К.
3. – 1977. – 587с.
250741
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори / В.О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа
Т. 3. – 1977. – 672 с.
250742
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори / В.О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа
Т. 4. – 1977. – 638 с.
250743
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори / В.О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа
Т. 5. – 1977. – 640 с.
250744
  Федькович Ю.А. Вибрані твори / Ю.А. Федькович. – Ужгород : Карпати, 1978. – 254 с.
250745
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори = Oeuvres choisies : перекладено з укр. / Тарас Шевченко ; післямова Євгена Кирилюка. – Київ : Дніпро, 1978. – 320 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., фр. - Вірші супроводжуються репродукціями з малюнків, начерків, ескізів композицій, офортів, творів малярства Тараса Шевченка
250746
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Львів : Каменяр, 1978. – 216 с.
250747
  Первомайський Л.С. Вибрані твори / Л.С. Первомайський. – Київ
1. – 1978. – 344 с.
250748
  Підсуха О.М. Вибрані твори / О.М. Підсуха. – Київ
1. – 1978. – 374 с.
250749
  Підсуха О.М. Вибрані твори / О.М. Підсуха. – Київ
2. – 1978. – 397 с.
250750
  Первомайський Л.С. Вибрані твори / Л.С. Первомайський. – Київ
2. – 1978. – 360 с.
250751
  Маковей О.С. Вибрані твори / О.С. Маковей. – Київ, 1979. – 262 с.
250752
  Васильченко С.В. Вибрані твори / С.В. Васильченко. – Київ : Дніпро, 1979. – 161 с.
250753
  Черемшина Марко Вибрані твори / Черемшина Марко. – Ужгород, 1979. – 240 с.
250754
  Тичина П.Г. Вибрані твори = Oeuvres choisies / Павло Тичина ; [пер. з укр. А. Абриля ; передм. О. Гончара]. – Київ : Дніпро, 1979. – 157 с.
250755
  Павличко Д.В. Вибрані твори : в 2 т. / Д.В. Павличко. – Київ : Дніпро
Т. 1. – 1979. – 517 с.
250756
  Павличко Д.В. Вибрані твори : в 2 т. / Д.В. Павличко. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1979. – 478 с.
250757
  Вишенський І. Вибрані твори / І. Вишенський. – Львів, 1980. – 142с.
250758
  Рильський М.Т. Вибрані твори / М.Т. Рильський. – Київ, 1980. – 158 с.
250759
  Гребінка Євген Вибрані твори / Гребінка Євген. – Київ : Дніпро, 1980. – 367, [1] с.
250760
  Гребінка Є.П. Вибрані твори / Є.П. Гребінка. – Київ : Дніпро, 1980. – 368 с.
250761
  Чехов А.П. Вибрані твори / А.П. Чехов. – К, 1981. – 406с.
250762
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1981. – 416 с. – (Шкільна б-ка)
250763
  Тютюнник Г.М. Вибрані твори : оповідання, повісті / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1981. – 607 с.
250764
  Міщенко Д.О. Вибрані твори : У 2-х томах / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро
Том 1 : Сіверяни. Найвищий закон: Романи. – 1981. – 549с.
250765
  Цюпа І.А. Вибрані твори : У 2-х т. / І.А. Цюпа. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Грози і радуги: Роман. Оповідання. – 1981. – 544 с.
250766
  Цюпа І.А. Вибрані твори : У 2-х т. / І.А. Цюпа. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Краяни: Роман; Оповідання. – 1981. – 499 с.
250767
  Минко В.П. Вибрані твори : в двох томах / В.П. Минко. – Київ : Дніпро
Т.2 : комедії. – 1981. – 287 с.
250768
  Міщенко Д.О. Вибрані твори : У 2-х томах / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро
Том 2 : Вітри приносят грозу: Роман; Особисто відповідальний. Баталйон необмундированих: Повісті. – 1981. – 475с.
250769
  Майерова М. Вибрані твори / М. Майерова, І. Ольбрахт. – Київ, 1982. – 359 с.
250770
  Дімаров А. Вибрані твори / А. Дімаров. – Київ
1. – 1982. – 534 с.
250771
  Автомонов П.Ф. Вибрані твори : в 2 т. / П.Ф. Автомонов. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Коли розлучаються двоє : трилогія. – 1982. – 672 с.


  Трилогія про життя головного героя Віктора Кошика в1936-1950 роках. Автор змальовує його дитинство, показує участь у Великій Вітчизняній війні, розповідає про журналістську роботу в повоєнний час.
250772
  Рудь М.Д. Вибрані твори / М.Д. Рудь. – Київ
1. – 1982. – 533 с.
250773
  Ткач Д.В. Вибрані твори : В 2-х т.: Для середн. шк. віку / Д.В. Ткач. – Київ : Веселка
Т. 1 : Єсть, стояти на смерть; Генуезька вежа; Небезпечна зона: Повісті. – 1982. – 310 с.
250774
  Чендей І.М. Вибрані твори : в 2 т. / Іван Чендей. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Оповідання. Птахи полишають гнізда : роман. – 1982. – 623 с. : іл.
250775
  Чендей І.М. Вибрані твори : в 2 т. / Іван Чендей. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Повісті. – 1982. – 516 с.
250776
  Ткач Д.В. Вибрані твори : В 2-х т.: Для середн. шк. віку / Д.В. Ткач. – Київ : Веселка
Т. 2 : Чорне сальто; Я - шестикласник: Повісті. – 1982. – 288 с.
250777
  Рудь М.Д. Вибрані твори / М.Д. Рудь. – Київ
2. – 1982. – 455 с.
250778
  Сизоненко О.О. Вибрані твори / О.О. Сизоненко. – Київ
2. – 1982. – 478 с.
250779
  Автомонов П.Ф. Вибрані твори : в 2 т. / П.Ф. Автомонов. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Його прізвище невідоме. Капітан Русанов. Мій танк - 317. Автограф сержанта Цибулі. – 1982. – 373 с.


  Трилогія про життя головного героя Віктора Кошика в1936-1950 роках. Автор змальовує його дитинство, показує участь у Великій Вітчизняній війні, розповідає про журналістську роботу в повоєнний час.
250780
  Дімаров А. Вибрані твори / А. Дімаров. – Київ
2. – 1982. – 616 с.
250781
  Квітка Вибрані твори / Квітка, Основ"яненко Г.Ф. -. – Київ : Дніпро, 1983. – 352 с.
250782
  Бойко Г. Вибрані твори / Г. Бойко. – Київ
1. – 1983. – 247 с.
250783
  Гуріненко П.В. Вибрані твори / П.В. Гуріненко. – Київ
1. – 1983. – 488 с.
250784
  Сизоненко О.О. Вибрані твори / О.О. Сизоненко. – Київ
1. – 1983. – 472 с.
250785
  Олійник М.Я. Вибрані твори : у 2 т. / М.Я. Олійник. – Київ
Т. 1. – 1983. – 446 с.
250786
  Трублаїні М.П. Вибрані твори : В 2-х т.: Для середн. шк. віку / М.П. Трублаїні. – Київ : Веселка. – (Бібл. серія)
Т. 1 : Шхуна "Колумб": Повість. – 1983. – 496 с.
250787
  Степанюк Б.П. Вибрані твори : у 2 т. / Б.П. Степанюк. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Лірика. – 1983. – 253 с.
250788
  Степанюк Б.П. Вибрані твори : у 2 т. / Б.П. Степанюк. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Поеми. – 1983. – 237 с.
250789
  Трублаїні М.П. Вибрані твори : В 2-х т.: Для середн. шк. віку / М.П. Трублаїні. – Київ : Веселка
Т. 2 : Лахтак: Повість; Оповідання про далеку Північ. – 1983. – 506 с.
250790
  Олійник М. Вибрані твори / М. Олійник. – Київ
2. – 1983. – 534 с.
250791
  Гуріненко П.В. Вибрані твори / П.В. Гуріненко. – Київ
2. – 1983. – 475 с.
250792
  Бойко Г. Вибрані твори / Г. Бойко. – Київ
2. – 1983. – 263 с.
250793
  Письменна Л.М. Вибрані твори : Роман. Повісті / Л.М. Письменна. – Київ : Дніпро
Батько:Роман; Палац без стін: Повість; Ненаписаний портрет: Повість. – 1984. – 464 с.
250794
  Рябокляч І.П. Вибрані твори / І.П. Рябокляч. – Київ : Дніпро, 1984. – 384 с.
250795
  Мирний П. Вибрані твори : Для середн. шк. віку / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1984. – 221с. – (Шкільна б-ка)
250796
  Маркс К. Вибрані твори : в 3-х томах / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Пер. з рос. – Київ
Т. 1. – 1984. – 555с.
250797
  Петльований В.І. Вибрані твори : У 2-х т. Романи / В.І. Петльований. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Сурми грають зорю. Аміго. – 1984. – 439 с.
250798
  Чалий Б.Й. Вибрані твори / Б.Й. Чалий. – Київ
1. – 1984. – 237 с.
250799
  Чалий Б.Й. Вибрані твори / Б.Й. Чалий. – Київ
2. – 1984. – 231 с.
250800
  Петльований В.І. Вибрані твори : романи / В.І. Петльований. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1984. – 479 с.
250801
  Маркс К. Вибрані твори : Пер. з рос. / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К.
Т. 2. – 1984. – 490с.
250802
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Пер. з рос. – Київ
Т. 3. – 1984. – 559с.
250803
  Мейгеш Ю.В. Вибрані твори : романи, повісті / Ю.В. Мейгеш. – Київ, 1985. – 453 с.
250804
  Сковорода Г.С. Вибрані твори / Г.С. Сковорода, І.П. Котляревський. – Харків, 1985. – 300 с.
250805
  Хорунжий А.М. Вибрані твори : повісті / А.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1985. – 480 с.
250806
  Олійник Б.І. Вибрані твори : В 2-х т. / Б.І. Олійник. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Лірика. – 1985. – 269 с.
250807
  Олійник Б.І. Вибрані твори : В 2-х т. / Б.І. Олійник. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Цикли та поеми. – 1985. – 245 с.
250808
  Речмедін В. Вибрані твори : романи / В. Речмедін. – Київ
Коли закипала кров. Ходімо зі мною сину!. – 1986. – 508 с.
250809
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко; Упор. І.І. Дорошенко. – Львів : Каменяр, 1986. – 308 с.
250810
  Федькович Ю.А. Вибрані твори / Ю.А. Федькович. – Ужгород : Карпати, 1986. – 239 с. – (Шк. б-ка)
250811
  Кониський О. Вибрані твори / О. Кониський. – Київ : Дніпро, 1986. – 427с.
250812
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ
Т. 1. – 1986. – 524с.
250813
  Гордієнко К.О. Вибрані твори / К.О. Гордієнко. – Київ
1. – 1986. – 644 с.
250814
  Іщенко М.Г. Вибрані твори : вибрані твори в 2-х томах / М.Г. Іщенко. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Ближче як на сто голок. Сонячні межі. Оповідання. – 1986. – 496 с.
250815
  Коротич В.О. Вибрані твори : в 2 т. / Віталій Коротич. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Поезії. – 1986. – 270 с.
250816
  Коротич В.О. Вибрані твори : в 2 т. / Віталій Коротич. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Проза. Публіцистика. – 1986. – 616 с.
250817
  Іщенко М.Г. Вибрані твори : вибрані твори в 2-х томах / М.Г. Іщенко. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1986. – 534 с.
250818
  Гордієнко К.О. Вибрані твори / К.О. Гордієнко. – Київ
2. – 1986. – 454 с.
250819
  Грінченко Б.Д. Вибрані твори / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1987. – 459 с.
250820
  Воробкевич С.І. Вибрані твори : поезії / С.І. Воробкевич. – Київ, 1987. – 357 с.
250821
  Дніпрова Чайка Вибрані твори / Дніпрова Чайка; Вишневська Н.О. – Київ, 1987. – 278,1с.
250822
  Чавчавадзе І. Вибрані твори / Илья Чавчавадзе ;. – Київ, 1987. – 590 с.
250823
  Швець В.С. Вибрані твори / В.С. Швець. – Київ
1. – 1987. – 363 с.
250824
  Журахович С.М. Вибрані твори / С.М. Журахович. – Київ
1. – 1987. – 477 с.
250825
  Гуцало Є.П. Вибрані твори : в 2 т. / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник
Т. 1 : Родинне вогнище. Мертва зона. Шкільних хліб. – 1987. – 571 с.
250826
  Плоткін Г.Д. Вибрані твори : в 2 томах / Г.Д. Плоткін. – Київ
Т. 1. – 1987. – 357 с.
250827
  Плоткін Г.Д. Вибрані твори : в 2 томах / Г.Д. Плоткін. – Київ
Т. 2. – 1987. – 367 с.
250828
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Пер. з рос. – Київ
Т. 2. – 1987. – 543с.
250829
  Журахович С.М. Вибрані твори / С.М. Журахович. – Київ
2. – 1987. – 460 с.
250830
  Швець В.С. Вибрані твори / В.С. Швець. – Київ
2. – 1987. – 438 с.
250831
  Гуцало Є.П. Вибрані твори : в 2 т. / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник
Т. 2 : Оповідання. Княжа гора. – 1987. – 528с.
250832
  Бережний В.П. Вибрані твори / В.П. Бережний. – Київ, 1988. – 523 с.
250833
  Українка Леся Вибрані твори / Українка Леся. – Ужгород, 1988. – 246с.
250834
  Сологуб В.П. Вибрані твори / В.П. Сологуб. – Київ, 1988. – 732 с.
250835
  Підсуха О.М. Вибрані твори / О.М. Підсуха. – Київ
1. – 1988. – 412 с.
250836
  Коломієць О.Ф. Вибрані твори : в 2 т. / Олексій Коломієць. – Київ : Дніпро
Т. 1 : П"єси. – 1988. – 623 с.
250837
  Комар Б.П. Вибрані твори : в 2 т. / Б.П. Комар. – Київ
Т. 1. – 1988. – 286 с.
250838
  Комар Б.П. Вибрані твори : в 2 т. / Б.П. Комар. – Київ
Т. 2. – 1988. – 285 с.
250839
  Коломієць О. Вибрані твори / О. Коломієць. – Київ
Т. 2. – 1988. – 522 с.
250840
  Підсуха О.М. Вибрані твори / О.М. Підсуха. – Київ
2. – 1988. – 459 с.
250841
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ
3. – 1988. – 632 с.
250842
  Доломан Є.М. Вибрані твори / Є.М. Доломан. – Київ, 1989. – 506 с.
250843
  Мартович Л. Вибрані твори / Л. Мартович. – Ужгород, 1989. – 212 с.
250844
  Шевчук В.О. Вибрані твори : романи, оповідання / В.О. Шевчук. – Київ, 1989. – 524 с.
250845
  Дрозд В.Г. Вибрані твори : У двох томах / В.Г. Дрозд. – Київ : Радянський письменник
Т.1. – 1989. – 460 с.
250846
  Міняйло В.О. Вибрані твори / В.О. Міняйло. – Київ
1. – 1989. – 487 с.
250847
  Міняйло В.О. Вибрані твори / В.О. Міняйло. – Київ
2. – 1989. – 510 с.
250848
  Дрозд В.Г. Вибрані твори : У двох томах / В.Г. Дрозд. – Київ : Радянський письменник. – ISBN 5-333-00280-0
Т.2. – 1989. – 550 с.
250849
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ
4. – 1989. – 654 с.
250850
  Українка Леся Вибрані твори / Українка Леся. – Одеса, 1990. – 237 с.
250851
  Нестайко В.З. Вибрані твори / В.З. Нестайко. – Київ
1. – 1990. – 494 с.
250852
  Нестайко В.З. Вибрані твори / В.З. Нестайко. – Київ
2. – 1990. – 509 с.
250853
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Пер. з рос. – Київ
6. – 1990. – 639с.
250854
  Скрипник М.О. Вибрані твори / М.О. Скрипник. – Київ, 1991. – 616с.
250855
  Тендюк Л.М. Вибрані твори : повісті: у 2 т. / Л.М. Тендюк. – Київ : Веселка
Т. 1 : "Буревісник" виходить у море; Атол Туамако; Викрадення. – 1991. – 462 с.
250856
  Міщенко Д.О. Вибрані твори : В 2-х томах / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро
Том 1 : Синьоока Тивер: Історичний роман. – 1991. – 443с.
250857
  Малик В.К. Вибрані твори : в 2-х т. / В.К. Малик. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Таємний посол, кн. 1, 2. – 1991. – 459 с.
250858
  Цюпа І.А. Вибрані твори : у 2 т. / Іван Цюпа. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Через терни до зірок: роман. Оповідання. – 1991. – 574 с.
250859
  Цюпа І.А. Вибрані твори : у 2 т. / Іван Цюпа. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00982-1
Т. 2 : Дзвони янтарного літа: роман ; Рокіт синього моря : повість пам"яті. – 1991. – 602 с.
250860
  Малик В.К. Вибрані твори : в 2-х т. / В.К. Малик. – Київ : Дніпро
T. 2 : Таємний посол: роман, кн. 3, 4. – 1991. – 508 с.
250861
  Міщенко Д.О. Вибрані твори : В 2-х томах / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро
Том 2 : Лихі літа Ойкумени. Розплата: Історичні романи. – 1991. – 797с.
250862
  Тендюк Л.М. Вибрані твори : повісті: у 2 т. / Л.М. Тендюк. – Київ : Веселка
Т. 2 : Голова Дракона; Слід"Баракуди"; Останній рейс "Сінтоку-мару". – 1991. – 508 с.
250863
  Ортега Г. Вибрані твори / Г. Ортега. – Київ, 1994. – 420с.
250864
  Кравців М. Вибрані твори = Selected works / Меланія Кравців (1897-1961) ; [ред.: М. Гавриш, О. Копач ; передм.: З. Мосійчук, М. Антонович Рудницька]. – Торонто : World Media Brokers, 1997. – 400 с. : фото. – Парал. тит. арк. англ.
250865
  Любченко Аркадій Вибрані твори / Любченко Аркадій; НАНУ.Ін-тут літер.ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Смолоскип, 1999. – 520с. – (Розстріляне Відродження). – ISBN 966-7332-28-4
250866
  Шевченко Тарас Вибрані твори = Poezje Wybrane/ Szewczenko Taras / Шевченко Тарас; Упор.: З.К.Полонська; Пер. польською мовою С. Твердохліба. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1999. – 64с. – Вінок Кобзареві мовами народів. – ISBN 966-522-116-7
250867
  Гете Й.В. Вибрані твори / Й.В. Гете; Пер. з. нім. – Київ : Юніверс, 1999. – 144с. – ISBN 966-7305-15-5
250868
  Захер-Мазох Леопольд Вибрані твори / Захер-Мазох Леопольд, фон. – Львів : Літопис, 1999. – 384с. – ISBN 966-7007-23-5
250869
  Тютюнник Григір Вибрані твори / Тютюнник Григір. – Дніпропетровськ : Січ, 2000. – 449с. – ISBN 966-511-018-7
250870
  Гамсун Кнут Вибрані твори / Гамсун Кнут; Пер. з норвезької Н.Іваничук. – Львів : Літопис, 2000. – 395с. – (Світова класика). – ISBN 966-7007-29-4
250871
  Старицька-Черняхівська Людмила Вибрані твори : Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари. / Старицька-Черняхівська Людмила; Ред.кол.:М.Г.Жулинський,В.Г.Дончик,О.В.Мишанин та ін. – Київ : Наукова думка, 2000. – 848с. – (Біб-ка укр. літ. Новіт. укр. літ.). – ISBN 966-00-0602-0
250872
  Косинка Григорій Вибрані твори / Косинка Григорій. – Київ : ЛДЛ, 2002. – 192с. – ISBN 966-95175-9-1
250873
  Бернанос Жорж Вибрані твори = Sous le soleil de satan.Journal d"un cure de campagne / Бернанос Жорж; З фр. пер .В. Шовкун. – Київ : Юніверс. – ISBN 966-7305-66-Х
Т.1 : Під сонцем Сатани. Щоденник сільського кюре. – 2002. – 544с.
250874
  Куліш П. Вибрані твори / П. Куліш; Упор. текстів, передм. та прим. І.М. Андрусяк. – Харків : Ранок.Веста, 2003. – 320 с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-748-8
250875
  Стефаник В. Вибрані твори / В. Стефаник; Упорядн. текстів, передм. та прим. І.М. Андрусяка. – Харків : Ранок. Веста, 2003. – 192с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-779-8
250876
  Шинкарук В.І. Вибрані твори : У 3-х т. / В.І. Шинкарук. – Київ : Український центр духовної культури. – (Філософська спадщина України). – ISBN 966-628-064-7
Т.1. – 2003. – 392с.
250877
  Шинкарук В.І. Вибрані твори : У 3-х т. / В.І. Шинкарук. – Київ : Український центр духовної культури. – (Філософська спадщина України). – ISBN 966-628-065-5(т.2)
Т.2. – 2003. – 528с.
250878
  Максимович М.О. Вибрані твори / Михайло Максимович ; упоряд. і вступ. стаття В. Короткого ; [передм. В.В. Скопенка]. – Київ : Либідь, 2004. – 360 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0322-3
250879
  Нечерда Б.А. Вибрані твори / Б.А. Нечерда; Вступна стаття М.Ф.Слабошпицького; Упоряд. А.Л.Качана. – Одеса : Маяк, 2004. – 608 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-587-104-8
250880
  Винниченко В. Вибрані твори / Володимир Винниченко; Передм. А. Гуляка. – Київ : Сакцент Плюс, 2005. – 256с. – ISBN 966-8583-20-5
250881
  Олійник Б. Вибрані твори : у 2-х томах / Борис Олійник; Редкол.: Павличко Д.В., Зяблюк М.П., Драч І.Ф., Жулинський М.Г., Луків М.В., Слободяник А.Я. та ін.; Вступна стаття Талантай Л.М. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства). – ISBN 966-7492-31-1(Т.1)
Т.1 : Вірші. Поеми. – 2005. – 608с.
250882
  Гончар О. Вибрані твори : у 4 т. / Олесь Гончар. – Київ : Сакцент плюс. – ISBN 966-8583-18-3
Т. 1 : Тронка: роман в новелах ; Собор: роман ; Кресафт: оповідання. – 2005. – 541, [3] с. : іл.
250883
  Гончар О. Вибрані твори : у 4 т. / Олесь Гончар. – Київ : Сакцент плюс. – ISBN 966-8583-25-6
Т. 2 : Циклон: роман ; Твоя зоря: роман ; Микита Братусь: повість ; Далекі вогнища: повість. – 2005. – 732, [2] с. : іл.
250884
  Гончар О. Вибрані твори : у 4 т. / Олесь Гончар. – Київ : Сакцент плюс. – ISBN 966-8583-13-2
Т. 4 : Прапороносці: роман-трилогія ; Письменницькі роздуми. – 2005. – 413, [3] с. : іл.
250885
  Кащенко А.Ф. Вибрані твори : навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навч. закладів / Андріан Кащенко; [упор., передм. та прим. Л.С. Дем"янівської]. – Київ : Грамота, 2006. – 464с. – На обкл.: Українська література. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-76-6


  Повісті та оповідання про запорозьке козацтво.
250886
  Василенко М.П. Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [упоряд.: І.Б. Усенко, Т.І. Бондарук, Є.В. Ромінський ; відп. ред.: Ю.С. Шемшученко, І.Б. Усенко]. – Київ : Юридична думка. – ISBN 966-8602-24-2(Т.1)
Т. 1 : Історичні праці. – 2006. – 608 с. : 8 с. іл.
250887
  Василенко М.П. Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [упоряд.: І.Б. Усенко, Т.І. Бондарук, А.Ю. Іванова, Є.В. Ромінський ; відп. ред.: Ю.С. Шемшученко, І.Б. Усенко]. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика. – ISBN 966-8602-25-0
Т. 2 : Юридичні праці. – 2006. – 558 с. – Шифр дубл.34 Васи.Доп.карт всем каб.
250888
  Лепкий Б.С. Вибрані твори : у 2 т. / Богдан Лепкий. – Київ : Смолоскип. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 978-966-8499-70-8
Т. 1 : / [упоряд., вступ. сл. та передм. Н. Білик, Н. Гавдиди ; прим. Н. Білик ; глосарій Л. Білик ; худож. оформ. У. Мельникової]. – 2007. – 604, [2] с. – Зміст: Поетичні твори; Драми; Прозові твори; Спогади. – Бібліогр. в підрядк. прим. та у прим.: с. 566-598
250889
  Олійник Б.І. Вибрані твори : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-71-5
Т. 1 : За четвертою хатою : [інтимна лірика] / [упоряд., передм.: М.В. Шевченко]. – 2007. – 127, [1] с. : портр.
250890
  Олійник Б.І. Вибрані твори : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-72-2
Т. 2 : Камінь з душі : [філос. лірика] / [упоряд., післямова: М.В. Шевченко]. – 2007. – 223, [1] с. : портр.
250891
  Олійник Б.І. Вибрані твори : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-73-9
Т. 3 : Вирок : [громадян. лірика] / [упоряд.: М.В. Шевченко]. – 2007. – 255, [1] с. : портр.
250892
  Олійник Б.І. Вибрані твори : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-74-6
Т. 4 : Сива ластівка / [упоряд.: М.В. Шевченко ; післямова: О.О. Мороз]. – 2007. – 94, [2] с. : портр.
250893
  Олійник Б.І. Вибрані твори : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-75-3
Т. 5 : Поеми / [упоряд.: М.В. Шевченко]. – 2007. – 190, [2] с. : портр. – Зміст: Поеми: Дорога ; Рух ; Доля ; Урок ; Заклинання вогню ; У дзеркалі слова
250894
  Олійник Б.І. Вибрані твори : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-76-0
Т. 6 : Поеми / [упоряд.: М.В. Шевченко ; післямова: Л.М. Скирда]. – 2007. – 222, [2] с. : портр. – Зміст: Поеми : Дума про місто ; Небо полеглого безвісти ; Поворотний круг ; Пришестя ; Сім ; Між пеклом і Едемом ; Трубить Трубіж
250895
  Теліга О. Вибрані твори / Олена Теліга; упор. О. Зінкевич. – 2-е вид., доп. – Київ : Смолоскип, 2008. – 536с. – ISBN 978-966-8499-90-6
250896
  Лупій О.В. Вибрані твори / Олесь Лупій ; [ вступна стаття О. Мишанича ]. – Київ : Український письменник, 2008. – 688 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, І.М. Лубківський та ін.). – ISBN 966-579-234-2
250897
  Поліщук К. Вибрані твори / Клим Поліщук ; упоряд. В. Шевчук. – Київ : Смолоскип, 2008. – 688 с. – (Розстріляне Відродження). – ISBN 978-966-8499-68-5
250898
  Домонтович В.П. Вибрані твори / Віктор Домонтович ; [вступ. ст., упоряд. В.П. Агеєвої]. – Київ : Книга, 2008. – 382, [1] с. – Зміст: Доктор Серафікус ; Дівчина з ведмедиком ; Романи Куліша. – (Серія "Твори української діаспори" ) ( Твори укр. емігрантів). – ISBN 978-966-8314-44-5
250899
  Ольжич О. Вибрані твори / Олег Ольжич ; упоряд. О. Зінкевич ; перед. Є. Сверстюка. – Вид. 2-ге. – Київ : Смолоскип, 2009. – 664 с. – ISBN 978-966-8499-63-0
250900
  Коломієць О. Вибрані твори / Олексій Коломієць. – Київ : Грамота, 2009. – 352 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-349-047-2
250901
  Йогансен М. Вибрані твори / Майк Йогансен ; упоряд., [авт. передм.] Ростислав Мельників. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Смолоскип, 2009. – 766, [2] с. : фот. – Бібліогр.: с. 747-750, в прим.: с. 735-746 та в підрядк. прим. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 978-966-8499-94-4


  Зміст: Поезії: Із книги "Доробок" (з розділу "Хмар руїни", з розділу "Скоро forte", з розділу "Кроковеє коло" (філософічні ландшафти) ; Із книги "Ясен" (з розділу "Прокламації, з розділу "Балади", з розділу "Зілля", з розділу "Любов") ; Із книги ...
250902
  Яновський Ю.І. Вибрані твори / Юрій Яновський. – Харків : Ранок, 2009. – 349, [3] с. – (Українські класики : у 12 т. ; т. 9). – ISBN 978-966-672-403-1
250903
  Коляновський А.М. Вибрані твори / Афанасій Коляновський. – Київ : Видавництво Олени Теліги, 2009. – 399, [1] с. – Зміст включ. цикли: Сльозою згірклою не змилося ; Повернення до себе ; На грані часу ; За словом слово ; Вибір ; Підкована щастя ; З дерева буття ; Велінням совісті ; Цвітовидь райдужна ; Літоспад ; Живу своїм. – ISBN 978-966-355-032-9
250904
  Довгий О.П. Вибрані твори : в 4 т. / Олексій Довгий ; [упоряд. П.П. Засенко ; передм. М.Г. Жулинського ; худож. оформлення: Б. Валуєнка та ін.]. – Київ : Український письменник. – ISBN 966-579-220-2
Т. 1 : Доторки блискавки. – 2009. – 414, [2] с. : іл., портр. – Назва на корінці та обкл.: Твори
250905
  Довгий О.П. Вибрані твори : в 4 т. / Олексій Довгий ; [упоряд. П.П. Засенко ; передм. І.Ф. Драч ; худож. оформлення Б. Валуєнка та ін.]. – Київ : Український письменник. – ISBN 966-579-221-0
Т. 2 : Дихання вічності. – 2009. – 386, [2] с. : іл., портр. – Назва на корінці та обкл.: Твори
250906
  Павличко Д.В. Вибрані твори : у 2-х томах / Дмитро Паличко. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека УЛЕ: вершини письменства). – ISBN 978-966-7492-41-7
Т. 2 : Переклади. – 2009. – 608 с.
250907
  Довгий О.Г. Вибрані твори : в 4 т. / Олексій Довгий ; [упоряд., та передм.: П.П. Засенко ; худож. оформлення Б. Валуєнка та ін.]. – Київ : Український письменник. – ISBN 966-579-222-9
Т. 3 : Дереворити. – 2009. – 534, [2] с. : іл., портр. – Назва на корінці та обкл.: Твори
250908
  Довгий О.П. Вибрані твори : в 4 т. / Олексій Довгий ; [упоряд. П.П. Засенко ; передм. Л.Б. Тарнашинська ; худож. оформлення Б. Валуєнка та ін.]. – Київ : Український письменник. – ISBN 966-579-223-7
Т. 4 : Келих троянд. – 2009. – 438, [2] с. : іл., портр. – Назва на корінці та обкл.: Твори
250909
  Семенко М. Вибрані твори / Михайль Семенко ; упоряд. А. Біла. – Київ : Смолоскип, 2010. – 688 с. – (Розстріляне Відродження). – ISBN 978-966-8499-98-2
250910
  Прокопович П.І. Вибрані твори : у 3-х томах / П.І. Прокопович. – Харків : Фактор. – ISBN 978-966-180-080-8
Т. 1 : Життєвий шлях П.І. Прокоповича; Борті і вулики; Сімейства бджолині. – 2010. – 256 с.
250911
  Гізель І. Вибрані твори = Selected works in 3 volumes : в 3 т. / Iнокентій Гізель ; [ред.-упоряд. Л. Довга ; літ. ред. Р. Кисельов] ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Т-во дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ ; Львів : Свічадо. – ISBN 978-966-395-452-3
Т. 3. – 2010. – 449, [7] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - Між ст. 224 та 225 типограф. брак 16 ст. – Бібліогр. в підрядк. прим.
250912
  Стус В.С. Вибрані твори / Василь Стус ; [ред.-уклад. С.М. Заготова]. – Донецьк : БАО, 2011. – 351, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-481-088-0


  До видання надійшли вибрані поезії зі збірок "Зимові дерева", "Веселий цвинтар", "Час творчості", "Палімпсести". Також книга включає публіцистичний лист Василя Стуса "Я обвинувачую"
250913
  Ісаєнко Г.Й. Вибрані твори / Галина Ісаєнко. – Ювілейне вид. – Хмельницький : ХмЦНП, 2011. – 247, [1] с. – ISBN 978-966-7872-91-5
250914
  Йогансен М. Вибрані твори / Майк Йогансен ; [вступ. ст., упоряд. В.П. Агеєвої]. – Київ : Книга, 2011. – 270, [1] с. – Зміст: Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших ; Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію. – (Серія "Українська авангардна проза"). – ISBN 978-966-8314-71-1
250915
  Дудар Є.М. Вибрані твори : гумор, сатира / Євген Дудар ; [редкол.: Зяблюк М.П. (голова) та ін.]. – Київ : Українська енциклопедія, 2011. – 604, [4] с., [1] арк. портр. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / редкол.: Драч І.Ф. [та ін]). – ISBN 978-966-7492-48-9
250916
  Свідзінський В.Є. Вибрані твори / Володимир Свідзінський ; упоряд., [передм., прим.] Елеонора Соловей. – Київ : Смолоскип, 2011. – 499, [2] с. : іл., фот. – Алф. покажч.: с. 479-488. – Бібліогр.: с. 447-450 та в підрядк. прим. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 978-966-2164-21-3


  Зміст: Поезія ; Вересень ; Медобір ; Зі збірки "Поезії" ; Поза збірками ; Поеми ; Інші редакції ; Жарти. Експромти ; Літературно-критичні матеріали ; Спогади ; Фотоматеріали.
250917
  Тичина П.Г. Вибрані твори : у 2 т. / Павло Тичина ; [уклад. : С.А. Гальченко та ін. ; наук. ред. Д.В. Павличко ; упоряд.-ред. М.П. Зяблюк]. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / редкол. : Драч І.Ф., Жулинський М.Г., Зяблюк М.П. та ін.). – ISBN 978-966-7492-41-0
Т. 1 : Вірші. Поеми / [редкол. : Зяблюк М.П. (голова), Гальченко С.А., Драч І.Ф. та ін.]. – 2011. – 605, [3] с. : іл.
250918
  Драч І.Ф. Вибрані твори : у 2 т. / Іван Драч [уклад. : А.О. Ткаченко, Ю.Г. Попсуєнко ; упоряд.-ред. М.П. Зяблюк]. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / редкол. : Драч І.Ф., Жулинський М.Г., Зяблюк М.П. та ін.). – ISBN 978-966-7492-39-7(Т.1)
Т. 1 : Вірші. Поеми / [редкол. : Зяблюк М.П., Жулинський М.Г., Мушкетик Ю.М. та ін.]. – 2011. – 604, [4] с.
250919
  Гізель І. Вибрані твори = Selected works in 3 volumes : у 3 т. / Iнокентій Гізель ; [ред.-упоряд. Л. Довга ; наук. ред. пер. Я. Стратій ; літ. ред. пер. Р. Кисельов] ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Т-во дослідн. Центрально-Східної Європи. – Київ ; Львів : Свічадо. – ISBN 978-966-395-484-4
Т. 2. – 2011. – 458, [6] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - Текст парал. англ. та укр. мовами. - Додатки: с. 409-459. – Бібліогр. в підрядк. прим.
250920
  Прокопович П.І. Вибрані твори : у 3-х томах / П.І. Прокопович ; [редкол. : М.Л. Горніч, В.Д. Зуй, В.М. Корж та ін. ; пер. з рос., упоряд. В.Д. Зуй]. – Харків : Фактор. – ISBN 978-966-180-161-4
Т. 2 : Управління бджільництвом ; Годівля бджіл і медоносні рослини ; Уроки в школі бджільництва. – 2011. – 304 с. : фотоіл., табл.
250921
  Лепкий Б.С. Вибрані твори : у 2 т. / Богдан Лепкий. – Київ : Смолоскип. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 978-966-2164-25-1
Т. 2 : [упоряд., передм. Н. Білик, Н. Гавдиди ; прим. Н. Білик та ін. ; глосарій Л. Білик ; худож. оформ. У. Мельникової]. – 2011. – 614, [2] с. – Вибрана бібліогр. (складена Надією Білик): с. 519-534. - Зміст: Публіцистика; Промови; Наукові розвідки, студії, дослідження; Літературно-критичні оцінки творчості Б. Лепкого. – Бібліогр. в підрядк. прим. та у прим.: с. 535-610


  У пр. № 1722508 напис: Дарунок бібліотеці Центру українознавства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від упорядниці. 15.01.2013 р. Підпис.
250922
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Іван Нечуй-Левицький ; [вступ. ст., упорядкув. Г.М. Жуковської]. – Київ : Книга, 2012. – 350, [2] с. – До 175-річчя від дня народження Івана Нечуя-Левицького. - Зміст: Микола Джеря ; Кайдашева сім"я ; Світогляд українського народу. – Бібліогр. в приміт.: c. 347-350 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-8314-80-3
250923
  Гізель І. Вибрані твори = Selected works in 3 volumes : у 3 т. / Iнокентій Гізель ; [ред.-упоряд. Л. Довга ; пер. з церковнослов"ян. Р. Кисельов] ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Т-во дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ ; Львів : Свічадо. – ISBN 978-966-395-586-5(Кн.1)
Т. 1, кн. 1. – 2012. – 622, [2] с. : іл. – Додатки: с. 543-622. – Бібліогр. в підрядк. прим.
250924
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-565-2
Т. 1 : Декабристи в Україні. – 2012. – 243, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
250925
  Лубківський Р.М. Вибрані твори : у 2 т. / Роман Лубківський ; [редкол.: Зяблюк М.П (голова) та ін.]. – Київ : Всеукр. спеціаліз. вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства). – ISBN 978-966-7492-49-6
Т. 1 : Вірші. Поеми. – 2012. – 605, [3] с. : іл.
250926
  Тичина П.Г. Вибрані твори : у 2 т. / Павло Тичина. – Київ : Всеукр. спеціаліз. вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / редкол.: Баранов В.Ф. [та ін.]). – ISBN 978-966-749-38-0 (Т.2)
Т. 2 : Переклади / [редкол.: Зяблюк М.П. (голова) та ін. ; уклад.: С.А. Гальченко, Ю.Г. Попсуєнко, Т.В. Сосновська ; вступ. сл. С.А. Гальченка]. – 2012. – 605, [3] с., [1] арк. портр. : фотоіл. – Бібліогр. в комент. та прим.: с. 561-592
250927
  Драч І.Ф. Вибрані твори : у 2 т. / Іван Драч. – Київ : Всеукр. спеціаліз. вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / редкол.: Баранов В.Ф. [та ін.]). – ISBN 978-966-749-40-3 (Т.2)
Т. 2 : Переклади / [редкол.: Зяблюк М.П. (голова) та ін. ; уклад.: Ю.Г. Попсуєнко, М.П. Зяблюк, А.О. Ткаченко]. – 2012. – 605, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 593-596
250928
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-966-171-565-2
Т. 2 : Декабристознавство. – 2012. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 193-194 та в підрядк. прим.
250929
  Шкурупій Г. Вибрані твори / Гео Шкурупій ; упоряд., [авт. передм.] Ольга Пуніна, Олег Соловей. – Київ : Смолоскип, 2013. – 869, [2] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 845-857, в прим. с. 817-843 та в підрядк. прим. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 978-966-2164-51-0


  Зміст: Поезія: Збірка "Психетози", Збірка "Барабан", Цикл "Море", Інші поетичні твори ; Памфлети ; Фрагментарні малюнки, виконані віршами та прозою ; Оповідання: Збірка "Переможець Дракона" ; Повість: Штаб смерти ; Романи: Двері в день, Міс Адрієна ; ...
250930
  Ван Лерберг Вибрані твори / Шарль Ван Лерберг ; пер. з фр., передм., післямова та комент. Дмитра Чистяка [за участю І.С. Рябчія ; наук. ред. Я.В. Шекера]. – Київ : Радуга, 2013. – 411, [5] с. : портр. – Зміст: Соляна ; Наслухачі ; Євина пісня ; Поза часом ; Пан ; Із листів до Альберта Мокеля ; Із листів до Фернана Северена ; Із листів до Габріель Макс. – (Європа/Текст). – ISBN 978-966-281-001-1
250931
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Григорій Казьмирчук ; [наук. ред. Ю.В. Латиш] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-966-171-565-2
Т. 3 : Історіографія руху декабристів. – 2013. – 430, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
250932
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-617-7107-03-02
Т. 5 : Декабристознавчі студії. – 2013. – 197, [1] с. – На тит. арк. назва тому не зазнач. – Бібліогр. в кінці ст.
250933
  Томчаній М.І. Вибрані твори / Михайло Томчаній ; [упоряд. та прим. Г.М. Щоки ; передм. О.С. Ігнатович]. – Ужгород : TIMPANI, 2014. – 694, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-8904-55-4


  Зміст: Після ярмарку ; Сусіди ; Концерт ; Виноградар ; Зустріч ; Двое щасливих ; Зачинені Ворота ; Як я став поетом ; Вітрик-балагур ; В Кунсаллаші ; Оленин міст ; На кордоні ; Слід у цементі ; На Говерлі ; Троянда ; Батько ; Чорногуз ; Йой, нові ...
250934
  Ахундов М.-Ф. Вибрані твори / Мірза-Фаталі Ахундов ; [пер.: В. Білоцерківський ; ред.: Е. Мадатлі]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 347, [1] с. – ISBN 978-966-489-251-0
250935
  Янчук В.З. Вибрані твори / В.З. Янчук ; [упоряд. і пер. слово В.М. Єрмоленко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 384 с. – Бібліогр.: с. 260-273 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-637-8
250936
  Лубківський Р.М. Вибрані твори : у 2 т. / Роман Лубківський ; / [редкол.: Зяблюк М.П (голова) та ін.]. – Київ : Дніпро. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства). – ISBN 978-966-578-254-4
Т. 2 : Переклади. – 2015. – 605, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 585-590 та в підрядк. прим.
250937
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5 т. : [в 10 т.] / Галина Сагач. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 978-617-515-177-8
Т. 6 (1) : Велети духу і слова: "Народ шукає в геніях себе...". – 2015. – 331, [1] с. : іл., табл.


  В пр. №1707142 напис: В дар бібліотеці КНУ імені Т.Г. Шевченка. Підпис. 6.X.2016 р. , м. Київ
250938
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5 т. : [в 10 т.] / Галина Сагач. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 978-617-515-178-5
Т. 7 (2) : Професійна риторика: слово животворяще. – 2015. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-188
250939
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5 т. : [в 10 т.] / Галина Сагач. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 978-617-515-179-2
Т. 8 (3) : Аксіологія серця: благодатний вогонь віри. – 2015. – 327, [1] с. : іл.
250940
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5 т. : [в 10 т.] / Галина Сагач. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 966-617-515-180-8
Т. 9 (4) : Божий світ: паломництво за благодаттю. – 2015. – 303, [1] с. : іл.
250941
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5 т. : [в 10 т.] / Галина Сагач. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 966-617-515-181-5
Т. 10 (5) : Скарби красномовства: словник основних термінів і понять риторики. – 2015. – 295, [1] с. : іл. – Алф. покажч.: с. 261-285. – Бібліогр.: с. 286-295
250942
  Антоненко-Давидович Вибрані твори : [збірка] / Борис Антоненко-Давидович ; [упоряд. Б. Тимошенко]. – Київ : Книга, 2016. – 422, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-831-496-4
250943
  Білецький-Носенко Вибрані твори / Павло Білецький-Носенко ; [підгот. до вид. М. Добоні]. – Київ : Москаленко О.М., 2016. – 66 с. – Текст кн. укр., рос. – ISBN 978-966-2214-76-5
250944
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-617-7107-35-3
Т. 6 : "Апостоли правди": рух декабристів в історичній літературі 1917 - першій половині 30-х років. – 2016. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 202-222 та в підрядк. прим.
250945
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-617-7107-36-0
Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – 2016. – 264, [2] с. – Бібліогр.: с. 256-260 та в підрядк. прим.
250946
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / [Григорій Казьмирчук] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КП УкрСІЧ. – ISBN 978-617-7107-44-5
Т. 8 : "Кальник - столиця України..." / [Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук, Ярослава Рябцева]. – 2017. – 353, [3] с. : іл. – Авт. тому зазнач. на обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
250947
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КП УкрСІЧ. – ISBN 978-617-7107-47-6
Т. 9 : Університет св. Володимира і Тарас Шевченко / Г. Казьмирчук, [М. Казьмирчук ; передм. Я.Г. Рябцева]. – 2017. – 194, [1] с. : іл. – Співавт. тому зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
250948
  Олійник С.І. Вибрані твори : гумор, сатира, лірика / Степан Олійник ; [упоряд, ред. та авт. вступ. сл. Б. Сушинський]. – Одеса : Астропринт, 2018. – 565, [3] с., [4] арк. портр. : портр., фотоіл. – До 110-річчя від дня народження. - У змісті розд.: На сатиричних рубіконах ; Номенклатурний Мацепура ; У мистецтві і поза ним ; Ланами йду ; Критик-вегетаріанець ; Дива нашого дитинства. – ISBN 978-966-927-349-9
250949
  Твардовський К. Вибрані твори / Казимир Твардовський. – Харків : Фоліо, 2018. – 669, [3] с. : табл. – Сер, засн. у 2018 р. - Предм. покажчик: с. 651-670. – Бібліогр.: с. 646-648 та в підрядк. прим. – (Бібліотека класичної світової наукової думки). – ISBN 978-966-03-8493-4
250950
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / [Григорій Казьмирчук] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КП УкрСіч. – ISBN 978-617-7107-52-0
[Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – 2018. – 196, [2] с. : іл. – Авт. тому зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 177-186, в підрядк. прим.


  У пр. № 1716684 напис: В./ читачям Наукової б-ки ім. М. Максимовича щирим бажанням добра. Автори. Підпис. 30.03.2018
250951
  Доценко І.В. Вибрані твори англійських та американських письменників : [читанка : посіб. для студентів та викладачів ВНЗ] / метод. і філол. оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідк. матеріали і комент. Доценко І.В., Євчук О.В. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 191, [1] с. : табл. – На обкл. зазнач.: Selected stories of English and American writers. Комплекс вправ, довідковий матеріал, коментар та методична обробка тексту І.В. Доценко. Homereading from Nova Knyha. – ISBN 978-966-382-336-2
250952
  Мирний П. Вибрані твори в 2-х т. : Вступ. стаття Миколи Бажана / П. Мирний. – Київ : Держлітвидав
Т. 1. – 1949. – 578 с.
250953
  Мирний П. Вибрані твори в 2-х т. / П. Мирний. – Київ : ДЛВ
Т. 2. – 1949. – 636 с.
250954
  Пушкін О.С. Вибрані твори в 2 томах / О.С. Пушкін
1. – 1937. – 417с.
250955
  Пушкін О.С. Вибрані твори в 2 томах / О.С. Пушкін
2. – 1937. – 682с.
250956
  Кобилянська О.Ю. Вибрані твори в 3-х томах / О.Ю. Кобилянська. – Київ
Т.1. – 1952. – 296 с.
250957
  Кобилянська О.Ю. Вибрані твори в 3-х томах / О.Ю. Кобилянська. – Київ
2. – 1952. – 304с.
250958
  Кобилянська О.Ю. Вибрані твори в 3-х томах / О.Ю. Кобилянська. – Київ
3. – 1952. – 360 с.
250959
  Макаренко А.С. Вибрані твори в двох томах / А.С. Макаренко. – Київ
Т. 1. – 1950. – 534 с.
250960
  Пархоменко О.І. Вибрані твори в двох томах / О.І. Пархоменко. – Київ
Т. 1. – 1983. – 270 с.
250961
  Пархоменко О.І. Вибрані твори в двох томах / О.І. Пархоменко. – Київ
Т. 2. – 1983. – 312 с.
250962
  Сосюра В.М. Вибрані твори в двох томах / В.М. Сосюра; НАНУ. – Київ : Наукова думка. – (( Б-ка укр. л-ри. Новітня укр. л-ра )). – ISBN 966-00-0620-9
Т.1 : Поетичні твори. – 2000. – 648 с.
250963
  Сосюра Володимир Вибрані твори в двох томах / Сосюра Володимир; НАНУ;Ред.кол.:М.Г.Жулинський,В.Г.Дончик,О.В.Мишанин та ін.;Упоряд.С.А.Гальченка. – Київ : Наукова думка. – (Б-ка укр. л-ри. Новітня укр. л-ра.). – ISBN 966-00-0621-7
Т.2 : Поеми. Роман. – 2000. – 552 с. – .
250964
  Глібов Л. Вибрані твори в одному томі / Л. Глібов. – Харків : ДЛВ, 1935. – 370 с.
250965
  Глібов Л. Вибрані твори в одному томі / Л. Глібов : ДЛВ, 1935. – 370 с.
250966
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори в одному томі / А.Ю. Тесленко. – Харків, 1936. – 291с.
250967
  Чехов А.П. Вибрані твори в одному томі / А.П. Чехов. – Х, 1936. – 596с.
250968
  Добролюбов Н.А. Вибрані твори в одному томі / Н.А. Добролюбов. – М. : Держлітвидав, 1937. – 351с.
250969
  Мирний П. Вибрані твори в одному томі / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1937. – 619 с.
250970
  Мирний П. Вибрані твори в одному томі / П. Мирний : ДЛВ, 1937. – 358с. – (Шкільна б-ка)
250971
  Котляревський І. Вибрані твори в одному томі / І. Котляревський. – 2-е вид. : ДЛВ, 1937. – с.45-400. – (Б-ка класиків)
250972
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори в одному томі / А.Ю. Тесленко. – Київ : ДЛВ, 1939. – 247 с.
250973
  Тетерина Д. Вибрані твори в п"яти томах / Дарина Тетерина. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-01-5
Т.5 : Філософія, історія. – 2003. – 312 с.
250974
  Українка Леся Вибрані твори в трьох томах / Українка Леся. – Харків
2. – 1936. – 823 с.
250975
  Українка Леся Вибрані твори в трьох томах / Українка Леся. – Харків
3. – 1936. – 424 с.
250976
  Маяковський В. Вибрані твори в трьох томах / В. Маяковський. – Київ
1. – 1953. – 488с.
250977
  Маяковський В. Вибрані твори в трьох томах / В. Маяковський. – Київ
2. – 1953. – 376с.
250978
  Маяковський В. Вибрані твори в трьох томах / В. Маяковський. – Київ
3. – 1953. – 376с.
250979
  Чехов А.П. Вибрані твори в трьох томах / А.П. Чехов. – К
3. – 1954. – 536с.
250980
  Тімірязев К.А. Вибрані твори в чотирьох томах / К.А. Тімірязев. – К.-Х. : Держсільгоспвидав
Т. 1 : Солнце, життя і хлорофіл. – 1949. – 652 с. – У вид. також : Життя і творчість К.А.Тімірязева / В.Л. Комаров
250981
  Тімірязев К.А. Вибрані твори в чотирьох томах / К.А. Тімірязев. – К.-Х. : Держсільгоспвидав
Т.2 : Землеробство і фізіологія рослин. – 1949. – 399 с.
250982
  Тімірязев К.А. Вибрані твори в чотирьох томах / К.А. Тімірязев. – К. : Держсільгоспвидав
Т.4 : Чарльз Дарвін і його вчення. В 2-х томах. – 1950. – 447 с.
250983
  Короленко В.Г. Вибрані твори в шести томах / В.Г. Короленко. – К
1. – 1936. – 483с.
250984
  Тетерина Д. Вибрані твори в шести томах / Тетерина Дарина. – Мюнхен-Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-23-6
Т.6 : Філософія, історія, літературознавство. – 2004. – 317с.
250985
  Франко І.Я. Вибрані твори на два томи / І.Я. Франко. – Київ ; Харків : ЛімМ
Т. 2 : Boa constrictor. Борислав сміється. – 1934. – 592 с.
250986
  Костенко І. Вибрані твори та епістолярна спадщина Володимира Піскорського // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С. 136-139.


  Випускник і приват-доцент університету Св. Володимира
250987
  Бажан М. Вибрані твори у 2-х томах / Микола Бажан; Ред. кол.: Д.В.Павличко, А.П.Бажан, М.М.Бажан та інші. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-7492-17-6 (Т.1)
Том 1 : Вірші та поеми. – 2003. – 608 с.
250988
  Стельмах М.П. Вибрані твори у 2-х томах / Михайло Стельмах; Упор.: Марта Стельмах. – Київ : Український письменник. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-579-152-4; 966-579-153-2 (Т.1)
Том 1 : Чотири броди: Роман. – 2003. – 594 с.
250989
  Стельмах М.П. Вибрані твори у 2-х томах / Михайло Стельмах; Упор.: Марта Стельмах. – Київ : Український письменник. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-579-152-4; 966-579-154-0 (Т.2)
Том 2 : Гуси-лебеді летять...; Щедрий вечір: Повісті. – 2003. – 266 с.
250990
  Плеханов Г.В. Вибрані твори у 5-ти томах / Г.В. Плеханов. – 2-е вид. – Харків
2, ч.1. – 1932. – 455 с.
250991
  Ацманчук О.П. Вибрані твори художника. Альбом / О.П. Ацманчук. – Київ, 1980. – 26с.
250992
  Фрунзе М.В. Вибрані твори. / М.В. Фрунзе. – К., 1936. – 556с.
250993
  Фурманов Д. Вибрані твори. / Д. Фурманов. – К., 1951. – 604с.
250994
  Чапек Карел Вибрані твори. / Чапек Карел. – Ужгород, 1951. – 563с.
250995
  Стоянов Л. Вибрані твори. / Л. Стоянов. – Київ, 1952. – 384с.
250996
  Минко В.П. Вибрані твори. В 2-х томах / В.П. Минко. – Київ
2. – 1971. – 288 с.
250997
  Минко В.П. Вибрані твори. В 2-х томах / В.П. Минко. – Київ
1. – 1981. – 496 с.
250998
  Українка Леся Вибрані твори. В трьох томах / Українка Леся. – Харків
1. – 1937. – 327с.
250999
  Сковорода Г. Вибрані твори. У 2-х т. / Г. Сковорода. – Київ : Дніпро
Т. 1. – 1972. – 271 с.
251000
  Сковорода Г. Вибрані твори. У 2-х т. / Г. Сковорода. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1972. – 278с.
<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,