Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>
245001
  Комісаренко С. "Вакцинація повинна відбуватися як військова операція" : розмову вела Інна Лиховид // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 28-29 травня (№ 89/90). – 18-19


  Що повинен робити уряд зараз, аби здолати пандемію ковіду, і які ресурси є в науковців, - в екслюзивному інтерв"ю "Дня" з академіком НАНУ Сергієм Комісаренком.
245002
  Рахманова Анастасия "Валгалла" на Зеленом холме : столпы культуры // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 126-136
245003
  Воробьева Мария "Валентин Серов в Русском музее" : Культпоход // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 80 : Іл.
245004
  Таирова-Яковлева "Валуевский циркуляр" и запрет использования украинского языка // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 55-60. – (Серия 2 "История" ; вып. 4). – ISSN 1812-9323
245005
  Співак І.В. "Валютні війни" як новітня парадигма забезпечення інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 85-91


  Сподіваючись прискорити відновлення своїх економік, різні країни світу намагаються вдатися до неодноразово випробуваної зброї - девальвації національних валют. Але всі валюти одночасно девальвуватися не можуть. Державам доводиться вести своєрідну гонку ...
245006
  Васьків М. "Вальдштепи" Миколи Хвильового як фрагмент завершеного роману, проблеми інтерпретації й інтертекстуального прочитання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5 (581). – С. 23-39. – ISSN 0236-1477
245007
  Машкін А. "Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия": П.А. Столипін та значення його перетворень для Південно-Західного краю, Малоросії та Новоросії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 2. – С. 1-8
245008
  Машкін А. "Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия": П.А.Стол ипін та значення його перет ворень для південнно-західного краю, Малоросії та Новоросії : (До 150 річниці від дня народження Великого Реформатоора) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 1-7


  Окремі факти й критики реформ Столипіна "знизу".
245009
  Дундуков М.Ю. "Вам придется начинать с нуля. У нас нет разведывательной службы" // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 3 (647). – С. 41-45. – ISSN 0321-0626


  Разведка США накануне и в годы Второй мировой войны.
245010
  Пушкарук Н. "Вам тут не раді" / Н. Пушкарук, В. Хандогій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 березня (№ 45). – С. 4


  "Тереза Мей оголосила про вислання російських дипломатів і низку заходів проти Росії після отруєння екс-шпигуна Скрипаля."
245011
  Дзюба С. "Вампір" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 218-233. – ISSN 08-68-4790-1
245012
  Гінда В. "Вана загинула за національну ідею, а він - за неї" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 7 (110). – С. 53-53


  Поетесу Олену Телігу стратили в Бабиному Яру. ЇЇ чоловік добровільно пішов на смерть разом із нею.
245013
   "Ванемуйне" сегодня и вчера. – Тарту, 1970. – 112 с.
245014
  Селянкин О.К. "Ваня Коммунист" / О.К. Селянкин. – Пермь, 1963. – 94с.
245015
   "Ваплітянство" і його історичне значення (До 25-ої річниці змушеної самоліквідації "ВАПЛІТЕ") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 286-290. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
245016
   [Валентин Петрович Черних] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 1 (73). – С. 273-275. – ISSN 1684-7903


  "...5 січня 2015 р. виповнилося 75 років ректору Національного фармацевтичного університету Валентину Петровичу Черних, члену-кореспонденту Національної академії наук України, лауреату Державної премії України, доктору фармацевтичних наук, доктору ...
245017
   [Валентина Олександрівна Радкевич] // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Липень - серпень (№ 4). – С. 8


  Директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Радкевич Валентина Олександрівна.
245018
  Гурко А.В. Вайшнавизм и его особенности в Белоруссии. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: 07.00.07 / Гурко А.В.; Ан Беларус. Ин-т искусствовед.этнографии и фольклора. – Минск, 1993. – 27л.
245019
  Мачулін В. ВАК України в контексті Болонського процесу / В. Мачулін, Р. Бойко, Л. Шкляр // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 4. – С. 26-32. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
245020
  Нгуен Тхи Тхань Хыонг Вакансии в магнитных сплавах внедрения и взаимодействие вакансий в кристаллах при облучении : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Нгуен Тхи Тхань Хыонг; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 96л. – Бібліогр.:л.90-96
245021
  Нгуен Тхи Тхань Хыонг Вакансии в магнитных сплавах внедрения и взаимодействие вакансий в кристаллах при облучении : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Нгуен Тхи Тхань Хыонг; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 21 с.
245022
  Вулис А.З. Вакансии в моем альбоме / А.З. Вулис. – Ташкент, 1989. – 367с.
245023
   Вакансии и другие точечные дефекты в металлах и сплавах. – М., 1961. – 304с.
245024
  Шалин А.Б. Вакансия / Шалин А.Б. – Новосибирск, 1988. – 200 с.
245025
  Солодко Є. Вакансії заповнять, а суддів здебільшого не буде // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
245026
  Лаптєв І.М. Вакансії, мартенситні перетворення і ресурс ядерних реакторів : монографія / І.М. Лаптєв, О.О. Пархоменко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-167. – ISBN 978-966-285-553-1
245027
  Голуб А. Вакансія спаринг-партнера // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 40 (672), 2-8.10.2020. – С. 13-15. – ISSN 1996-1561
245028
  Чубенко В.А. Вакантний холостяк : гумор і сатира / В.А. Чубенко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1975. – 71 с.
245029
  Токарев С.Н. Вакантное место : повести / С.Н. Токарев. – Москва : Физкультура и спорт, 1982. – 224 с.
245030
  Мукомела О.М. Вакар Володимир Вікторович (- правознавець і публіцист) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 31-32. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
245031
   Вакарчуку Івану Олександровичу - 70! // Фізика і хімія твердого тіла : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; Фіз.-хім. ін-т ; Н.-д. центр напівпровідникового матеріалознавства ; голов. ред. Прокопів В.В. ; редкол.: Ащеулов А.А., Бойчук В.І., Борисова А.Л. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Т. 18, № 1. – С. 134-135. – ISSN 1729-4428


  Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор, Міністр освіти і науки України (2007-2010), ректору Львівського державного університету імені Івана Франка (1990-2007 рр. і 2010-2013 рр.), Герой України (2007), ...
245032
  Гаєрштам Г. Вакації над морем / Густав Гаєрштам ; Пер. зі швед. Константини Малицької. – Львів : Накл. Укр. педагог. т-ва ; [Друк ОО. Василян у Жовкві], 1925. – 96 с. – (Українське педагічні товариства)
245033
  Риженко К. ВАКС - три роки: досягнення, перешкоди та нові реалії війни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-18 вересня (№ 34/36). – С. 14. – ISSN 1992-9277
245034
  Веретільник О. ВАКС розпочав розгляд "справи Вовка" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
245035
   Вакуленко Олег Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 62. – ISBN 978-966-439-754-1
245036
   Вакуленко Олег Васильович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 38-39
245037
  Лисиця М.Л. Вакуленко Олег Васильович (- фізик, досліджує оптичні властивості напівпроводників) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 36-37. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
245038
   Вакуленко Олег Васильович (1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 70. – ISBN 978-966-933-054-3
245039
  Данилин Б.С. Вакуум / Б.С. Данилин. – М, 1960. – 38с.
245040
  Калинников Е.С. Вакуум в производстве стали / Е.С. Калинников. – М, 1962. – 160с.
245041
  Ашкинази Л.А. Вакуум для науки и техники / Л.А. Ашкинази. – Москва : Наука, 1987. – 128 с. – (Библиотека "Квант" ; вып. 58)
245042
  Данилин Б.С. Вакуум и его применение / Б.С. Данилин. – М, 1958. – 89с.
245043
  Ляшенко В.І. Вакуум і його застосування / В.І. Ляшенко. – Київ ; Харків, 1937. – 55 с.
245044
  Глазков А.А. Вакуум электрофизических установок и комплексов / А.А. Глазков, Г.Л. Саксаганский. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 185 с.
245045
  Кузьмин В.В. Вакуумметрическая аппаратура техники высокого вакуума и течеискания / В.В. Кузьмин. – Москва, 1984. – 240 с.
245046
  Востров Г.А. Вакуумметры / Г.А. Востров, Л.Н. Розанов. – Ленинград, 1967. – 236 с.
245047
   Вакуумна система каналізації для відведення побутових стічних вод з підтоплених територій (на прикладі м.Вилкове) / М. Захарченко, А. Рижиков, Л. Мельник, І. Рижикова, І. Чередниченко // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 90-95 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
245048
  Дегтев Н.И. Вакуумная дегазация промывочных растворов в бурении : Автореф... канд. техн.наук: / Дегтев Н.И.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т природных газов. – Москва, 1967. – 15л.
245049
   Вакуумная дуга. Источники плазмы, осаждение покрытий, поверхностное модифицирование / Аксёнов И.И. [и др.] ; под ред. И.И. Аксенова ; НАН Украины ; Нац. научный центр "Харьковский физико-техн. ин-т" ; Ин-т физики твёрдого тела, материаловед. и технологий. – Киев : Наукова думка, 2012. – 726, [2] с. : ил., табл. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 666-719. – ISBN 978-966-00-1134-2
245050
   Вакуумная и плазменная электроника. – Рязань : РРТИ, 1989. – 112 с.
245051
  Левитский С.М. Вакуумная и твердотельная электроника СВЧ / С.М. Левитский, С.В. Кошевая. – Киев : Вища школа, 1986
245052
  Журавлев В.И. Вакуумная картина мироздания - универсальный регулятив автотрофно-космологического мировидения // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С.71-77. – ISSN 1728-3671
245053
  Сперанский В. Вакуумная обработка стали / В. Сперанский, Г. Плечун. – М., 1958. – 71с.
245054
  Зайдель А.Н. Вакуумная спектроскопия и её применение / А.Н. Зайдель, Е.Я. Шрейдер. – Москва : Наука, 1976. – 431 с. – (Физика и техника спектрального анализа)
245055
   Вакуумная техника. – Москва-Ленинград, 1961. – 159 с.
245056
  Розанов Л.Н. Вакуумная техника / Л.Н. Розанов. – Москва : Высшая школа, 1982. – 207 с.
245057
  Розанов Л.Н. Вакуумная техника / Л.Н. Розанов. – 2-е изд. – М, 1990. – 320с.
245058
  Буховцева В.А. Вакуумная установка / В.А. Буховцева. – К., 1960. – 93с.
245059
  Сушков А.Д. Вакуумная электроника : Физико-технические основы. Учебное пособие / А.Д. Сушков. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 464с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0530-8
245060
  Ткаченко В.М. Вакуумная электроника. Электронная оптика / В.М. Ткаченко. – Харьков : ХГУ, 1985. – 89 с.
245061
   Вакуумний пост для нанесення покриттів на внутрішню поверхню труб методом магнетронного розпилення / В.М. Коломієць, О.І. Шкурат, С.М. Кравченко, Р.Ю. Лопаткін, Чижов, , , П.Є. Самойлов, Ю.А. Павленко, М.О. Мельник, О.І. Гончаренко // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 4. – С. 53-59. – ISSN 1815-2066
245062
  Жданов В. Вакуумні розв"язки ЗТВ, що залежать від однієї координати / В. Жданов, О. Александров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 10-11. – (Астрономія ; вип. 2 (62)). – ISSN 1728-3817


  У відомому підручнику Ландау та Ліфшиця виведено всі вакуумні метрики загальної теорії відносності, які залежать від однієї координати за відсутності космологічної сталої. На жаль, у ході виведення автори пропустили деякі варіанти, які розглядаються в ...
245063
  Моряков О.С. Вакуумно-термические и термические процессы в полупроводниковом производстве : [учебник для сред. проф.-техн. уч-щ] / Моряков Олег Сергеевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. школа, 1980. – 181 с. – Библиогр.: с. 178. – (Профтехобразование. Полупроводники)
245064
  Арутюнян Р.Н. Вакуумное водопонижение в практике строительства / Арутюнян Р.Н. – Москва : Стройиздат, 1990. – 183, [3] с. : ил. – Библиогр. на 3-й с. обл. (22 назв.)
245065
   Вакуумное нанесение пленок в квазизамкнутом объеме. – Москва, 1975. – 161 с.
245066
  Данилин Б.С. Вакуумное нанесение тонких пленок / Б.С. Данилин. – Москва : Энергия, 1967. – 312 с.
245067
   Вакуумное оборудование и вакуумная техника. – М., 1951. – 280с.
245068
  Харитонов Н.П. Вакуумноплотные композиционные материалы на основе полиорганосилоксанов / Н.П. Харитонов. – Ленинград, 1976. – 194с.
245069
  Шумский К.П. Вакуумные аппараты и приборы химического машиностроения / К.П. Шумский. – М., 1963. – 556с.
245070
  Попов Н.А. Вакуумные выключатели. Состояние и перспективы развития. / Н.А. Попов. – М.-Л., 1965. – 112с.
245071
  Кулаков Г.В. Вакуумные детекторы излучения. / Г.В. Кулаков. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 89с.
245072
   Вакуумные дуги : пер. с англ. / Дж. Кобайн, Г. Эккер, Дж. Фаррелл, А. Гринвуд, Л. Харрис; под ред. Дж. Лафферти. – Москва : Мир, 1982. – 432 с.
245073
  Черепанов В.П. Вакуумные и газоразрядные вентили / Черепанов В.П., Григорьев О.П. – Москва : Советское радио, 1969. – 80 с. : ил. – Библиогр.: с. 79. – (Элементы радиоэлектронной аппаратуры ; [17])
245074
  Панов В.Ф. Вакуумные и электровакуумные пространства общей теории относительности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Панов В.Ф.; МГУ. – Москва, 1979. – 12л.
245075
  Гриб А.А. Вакуумные квантовые эффекты в сильных полях / А.А. Гриб, С.Г. Мамаев, В.М. Мостепаненко. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 287с.
245076
  Данилин Б.С. Вакуумные насосы и агрегаты / Б.С. Данилин. – М-Л, 1957. – 112с.
245077
  Ыйглане Х.Х. Вакуумные поправки теории электрона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ыйглане Х.Х.; Акад.наук Эстон.ССР.Ин-т физики и астрономии. – Тарту, 1954. – 8л.
245078
  Авилов В.Б. Вакуумные реле : учеб. пособие / В.Б. Авилов, Ю.М. Курочкин. – Ленинград : Энергия, 1968. – 143 с. : ил. – Библиогр.: с. 136-140
245079
  Черепнин Н.В. Вакуумные свойства материалов для электронных приборов / Н.В. Черепнин. – Москва : Советское радио, 1966. – 350 с.
245080
   Вакуумные системы электрофизических установок. – М, 1975. – 192с.
245081
   Вакуумные технологии и оборудование = Vacuum Technologies and Equipment (Proceedings of 4th International Symposium "Vacuum Technologies and Equipment") : (Сборник докладов 4-го Международного симпозиума "Вакуумные технологии и оборудавание") 23-27 апреля 2001. – Харьков : Контракс, 2001. – 460с. – ISBN 966-7744-10-8
245082
  Берковский А.Г. Вакуумные фотоэлектронные приборы / А.Г. Берковский, В.А. Гаванин, И.Н. Зайдель. – Москва : Энергия, 1976. – 343 с. : ил. – Библиогр.: с. 330-341 (219 назв.)
245083
  Берковский А.Г. Вакуумные фотоэлектронные приборы / А.Г. Берковский, В.А. Гаванин, И.Н. Зайдель. – 2-е изд. – Москва : Радио и связь, 1988. – 272 с.
245084
  Берковский А Вакуумные фотоэлектронные приборы для измерения импульсных излучений / А Г. Берковский, А.И. Веретенников, О.В. Козлов. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 165 с. : ил. – Библиогр.: с. 160-164 (143 назв.)
245085
  Бакал М. Вакуумный конденсатор Милликена. : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Бакал М.; МВ и ССО РСФСР. – Л., 1960. – 11л.
245086
  Лукирский А.П. Вакуумный рентгеновский спектрограф со счетчиком Гейгера для исследования энергетических уровней в твердых телах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лукирский А.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 8л.
245087
  Воронин Андрей Владимирович Вакуумный суперотбор в аксиоматической квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Воронин Андрей Владимирович; АН СССР. Математический ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1986. – 11л.
245088
  Бурназян А.С. Вакуумотермическое восстановление щелочных земель карбидом алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Бурназян А. С.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1962. – 19л.
245089
  Ибрагимова П.А. Вакф в Дагестане // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 3. – С. 94-106. – ISSN 0869-1908


  "вакф" , или "вакуфные имущества", - в мусульманском праве термины, означающие имущество, частично изъятое из гражданского оборота и предназначенное для достижения благотворительных, религиозных и определенных общественных целей
245090
  Макаревич А. Вакф в Османській імперії у світлі турецької історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 24-27. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено традиційний мусульманський інститут вакфу в Османській імперії у світлі турецької історіографії. Проаналізовано погляди турецьких істориків щодо причин заснування вакфів, питання місця і ролі вакфів в економічному, соціальному і ...
245091
  Иванов Л.Л. Вакханки и куртизанки. / Л.Л. Иванов. – М., 1993. – 256с.
245092
  Плахонін А. Вакцина від Медведчуків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 жовтня (№ 200/201)


  Коли суди не забезпечують правосуддя.
245093
  Смит Линдси Вакцинацию проводит пчела. Имунитет для пчел // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 42 : фото
245094
  Першин Б.Б. Вакцинация и местный иммунитет / Б.Б. Першин. – Л, 1980. – 232с.
245095
  Опанасенко Світлана Вакцинація від COVID-19 // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 9 : фото
245096
  Олешко Л.Д. Вакцинація: за і проти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 3-4 : табл.
245097
  Возовикова Т. Вал по плану. Число участников олимпиад школьников стремится к миллиону // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 4 мая (№ 18)


  Олимпиадное движение в России расширяется и сегодня уже не имеет себе равных в мире по масштабу. Участниками интеллектуальных соревнований, включенных в перечень Минобрнауки и состоявшихся в 2011/2012 учебном году, стали около 800 тысяч школьников. С ...
245098
  Петухов К.В. Валаам - жемчужина Ладоги / К.В. Петухов. – Петрозаводск : Карелия, 1977. – 39с.
245099
   Валаам - феномен природі. – Петрозаводск, 1988. – 106с.
245100
   Валаам. – Петрозаводск : Карелия, 1970. – 14с. : фото
245101
  Авдышев А.И. Валаам : гравюры / А.И. Авдышев; ред.: Д.И. Шехтер. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 46 с.
245102
  Багратид Л.В. Валаам : историко-архитектурный и природный музей заповедник : фотоальбом / сост. и авт. текста Л.В. Багратид ; фот. Е.К. Монтлевича. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 126 с. : ил.; цв. ил.
245103
  Богданова Светлана Валаам наводит мосты с большой землей : Поломнический туризм. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 68-69 : Фото
245104
  Резников Л.Я. Валаам расскрывает тайны. / Л.Я. Резников. – Петрозаводск, 1975. – 167 с.
245105
  Дорожинский В.Б. Валаам: Валаамский архипелаг : фотоальбом / В.Б. Дорожинский, К.В. Петухов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 113 с.
245106
  Резников Л.Я. Валаам: кризис аскетизма / Л.Я. Резников. – Ленинград, 1986. – 141с.
245107
  Моисеева Г.Н. Валаамская беседа -- памятник русской публицистики середины 16 века. / Г.Н. Моисеева. – М-Л, 1958. – 200 с.
245108
   Валаамская беседа / Моисеева Г.Н. – М.-Л., 1958. – 195с.
245109
   Валанжин Мангішлака. – М., 1983. – 119с.
245110
  Брежнева А. Валансе - замок великого дипломата // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 7 (91). – С. 44-55. – ISSN 1812-867Х


  Замок Валансе- - бывшее имение Шарля-Мориса Талейрана.
245111
   Валах Михайло Якович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 39-40
245112
  Яцимирский А. И. Валашские грамоты в палеографическом и дипломатическом отношениях / [А. Яцимирский]. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 49-67 с.
245113
  Семенова Л.Е. Валашско-русские связи конца 17 -- начала 18 вв. : Автореф... канд.ист.наук: / Семенова Л.Е.; Акад.наук СССР.Ин-т истории. – М, 1963. – 15л.
245114
  Боровинских А.З. Валгинская Краснознаменная / А.З. Боровинских. – М, 1987. – 118с.
245115
  Куторкин А.Д. Валдаевы : роман / А.Д. Куторкин; пер. с морд. – Москва : Современник, 1976. – 463 с.
245116
  Чехов С. Валдай-Селигер : Путеводитель / С. Чехов, П. Носков. – Москва : Физкультура и туризм, 1934. – 79с.
245117
  Истомина Э.Г. Валдай. / Э.Г. Истомина, А.Н. Николаев. – 2-е изд. испр. доп. – Л., 1988. – 94с.
245118
  Соболева Елена Валдай. Между двух столиц / Соболева Елена, Колотилин Андриан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 7 (196), июль. – С. 58-71 : фото. – ISSN 1029-5828
245119
  Ефетов М.С. Валдайские колокольцы / М.С. Ефетов. – М, 1966. – 127с.
245120
  Туницкий А.Н. Валдайские напевы / А.Н. Туницкий. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 248 с.
245121
  Кшемінський І. Валенса і польська традиція // Критика. – Київ, 2010. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 8-9
245122
  Лопе Валенсианская вдова / Лопе, де Вега. – Москва : Искусство, 1939. – 186 с.
245123
  Шамфарова Мария Валенсийская паэлья. Утка, кролик и...бомба! / Шамфарова Мария, Суслов Роман, Манохина Ксения // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 188-190 : фото
245124
  Кожановский А.Н. Валенсийские "областники" против "каталонских империалистов" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 63-77. – ISSN 044-748Х
245125
  Садовничий Юрий Валенсия, шопинг и Святой Грааль // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 1. – С. 74-79 : фото
245126
  Бурлуцкий Андрей Валенсия. Принцесса испанской короны // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 2/3. – С. 24-29 : фото
245127
  Птахив Семен Валенсия: круглогодичные аттракции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
245128
  Бласко Ібаньєс Валенсійські оповідання / Ібаньєс В. Бласко ; переклад з еспанської В. Самійленка, ред. та передмова С. Савченка. – Київ : ДВУ, 1926. – 232 с. – (Універсальна бібліотека ; № 22)
245129
  Сидоренко Віктор Валенсія. Архітектуризм // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 100-106 : фото
245130
  Миронов Андрій Валенсія. Вогонь, ляльки і сад у річці // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 64-66 : фото
245131
  Коцарев О. Валенсія: готика і постмодерн у тіні апельсинових дерев // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 червня (№ 114). – С. 12
245132
   Валентин-перешеек - поселок древних рудокопов. – М., 1987. – 245с.
245133
  Полянский Ю.И. Валентин Александрович Догель / Ю.И. Полянский. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1969. – 55с.
245134
  Мазурмович Б.Н. Валентин Александрович Догель 1882-1955 / Б.Н. Мазурмович, Ю.И. Полянский. – Москва : Наука, 1980. – 176 с. : ил.
245135
  Козак Э.А. Валентин Александрович Догель. / Э.А. Козак, И.Г. Мусатов. – М.-Л., 1953. – 51с.
245136
   Валентин Александрович Каменский. – Ленинград, 1967. – 26 с.
245137
  Грабарь И.Э. Валентин Александрович Серов : жизнь и творчество / Игорь Грабарь. – Москва : Изд. И.Кнебель. – (Русские художники : Собрание иллюстрированных монографий ; Вып. 3)
вып. 3 : Серов. – 1914. – 300 с., 22 л. ил., 1 л. фронт. (портр.) : ил., портр.
245138
  Соколова Н.И. Валентин Александрович Серов / Н.И. Соколова. – М., 1961. – 77с.
245139
   Валентин Александрович Серов. – Москва : Искусство, 1964. – 16 с., 40 ил.
245140
  Серов В.А. Валентин Александрович Серов / В.А. Серов. – Москва, 1974. – 31с.
245141
  Леняшин В.А. Валентин Александрович Серов / В.А. Леняшин. – Ленинград, 1989. – 246с.
245142
   Валентин Александрович Серов.. – М, 1956. – 56с.
245143
  Серов В.А. Валентин Александрович Серов. / В.А. Серов. – М, 1965. – 16с.
245144
   Валентин Александрович Серов.. – М, 1965. – 81с.
245145
  Нестерова Н.М. Валентин Алексеевич Каргин. / Н.М. Нестерова. – М., 1960. – 82с.
245146
  Дехтярь А.А. Валентин Алексеевич Попков / А.А. Дехтярь. – Москва, 1981. – 3 с.
245147
   Валентин Амфитеатров: "А кто проклят - будем за него молиться, чтобы и он был наш, а не отверженный" // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 9. – С. 34-35.
245148
  Луцкая Е.Л. Валентин Андриевич / Е.Л. Луцкая. – Москва : Советский художник, 1978. – 144 с.
245149
   Валентин Андрійович Сминтина : Біобібліографічний покажчик. – Одеса : Астропринт, 1998. – 84с. – (Біобібліографія вчених університету ; Випуск:Фізики). – ISBN 9665490036
245150
  Бадрак В. Валентин Бадрак: "Переконаний, що Котарбінський незаслужено забутий" / розмовляв Ігор Бондар-Терещенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 березня (№ 5). – С. 8-9
245151
   Валентин Баньковский. Людмила Иванова. Марина Проскурина. Елена Семенова. Ємилия Таратута : каталог выставки. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. – Москва : Союз художников РСФСР, 1982. – 28 с.
245152
  Чайковський Б.Й. Валентин Бичко / Б.Й. Чайковський. – К., 1970. – 116с.
245153
  Тишко Н.С. Валентин Борисов / Н.С. Тишко. – Київ : Муз.Україна, 1972. – 43 с.
245154
  Шальнева М.С. Валентин Булгаков: родом из Сибири // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 1 (39). – С. 188-203
245155
  Швець Ю. Валентин Васянович: між історією і документом // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (152). – С. 32-34. – ISSN 1562-3238
245156
  Лебедь В.И. Валентин Викторович Александров (К 90-летию со дня рождения) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 731. – С. 248-249. – (Хімія ; Вип. 14 (37)). – ISSN 0453-8048
245157
  Гальперин В.А. Валентин Викторович Поляков / В.А. Гальперин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – 36 с.
245158
   Валентин Гафт. – М., 1981. – 18с.
245159
   Валентин Григорьевич Каретников : биобиблиографический указатель. – Одесса : Астропринт, 2007. – 80 с. – (Ученые Одессы ; Вып. 38)
245160
   Валентин Зноба. – К, 1970. – 58с.
245161
   Валентин Иванович Ежов : Библиографический указатель настроек, проектов, науч.трудов и рукописных материалов:К семидесятилетию со дня рождения. – Киев : НИИТИАГ, 1997. – 60 с. – (Мастера отечественной архитектуры)
245162
   Валентин Иванович Шустиков (К 70-летию со дня рождения) : Биобиблиографический указатель. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2005. – 48с.
245163
  Часовников А.М. Валентин Иванович. / А.М. Часовников. – Нерехта, 1950. – 68с.
245164
  Безгін І.Д. Валентин Іванович Зноба. Дійсний член (академік) Академії мистецтв України // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 44-55. – ISBN 966-96714-2-6
245165
  Левченко В. Валентин Іванович Селінов (1876 - 1946): теоретик, практик та організатор краєзнавства // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 35-45. – ISSN 2222-5250
245166
   Валентин Карлович Мамутов. – 2-е изд., допол. – Киев : Наукова думка, 2003. – 106с. – (Биобиблиография ученых Украины). – ISBN 966-00-0151-7
245167
  Брайнина Б.Я. Валентин Катаев / Б.Я. Брайнина. – Москва, 1954. – 64 с.
245168
  Сидельникова Т.Н. Валентин Катаев / Т.Н. Сидельникова. – М : Советский писатель, 1957. – 247 с.
245169
  Брайнина Б.Я. Валентин Катаев / Б.Я. Брайнина. – Москва : Художественная литература, 1960. – 223 с.
245170
  Галанов Б.Е. Валентин Катаев / Б.Е. Галанов. – Москва : Детская литература, 1982. – 113 с.
245171
  Галанов Б.Е. Валентин Катаев / Б.Е. Галанов. – Москва : Художественная литература, 1989. – 318,1с.
245172
  Беренбейн І. Валентин Костенко: біографічна реконструкція постаті митця // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 92-107
245173
  Ізваріна О.М. Валентин Костенко: ім’я, відроджене часом (за матеріалами особистого архіву композитора) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 133-137. – ISSN 2226-0285
245174
   Валентин Костюк: "Саме в школі нескінченне поле для творчості, для прояву себе як особистості" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 18
245175
  Дякова О.В. Валентин Крисаченко- -видатний український учений / О.В. Дякова, О.А. Федоренко, О.Б. Ярошинський // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 12-23
245176
  Сандуляк Л.І. Валентин Крисаченко - Homo cogitans // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 31-33
245177
  Кононенко П.П. Валентин Крисаченко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 7-11
245178
  Мостяєв О.І. Валентин Крисаченко як українознавець ( до 55- річчя народження ) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 24-31
245179
  Кампион В. Валентин Ле Кампион 1903-1952 : гравюры на дереве / В. Кампион; Авт. вступ. ст. и сост.: Ю.А. Русаков. – Ленинград : Аврора, 1974. – 60 с.
245180
  Цельтнер В.П. Валентин Литвиненко / В.П. Цельтнер. – Москва : Советский художник, 1971. – 142 с.
245181
  Епифанова А.П. Валентин Львович Поздюнин / А.П. Епифанова. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1947. – 40 с.
245182
  Питина С.Н. Валентин Макаров / С.Н. Питина, 1959. – 110 с.
245183
   Валентин Миколайович Добровольський (нар. 1933) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 73-74. – ISBN 966-594-277-8
245184
  Скуратовський А.К. Валентин Михайлович Бережков - людина дивовижної долі / А.К. Скуратовський, В.В. Янковий // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 196-202
245185
  Раздобреева И.В. Валентин Михайлович Сидоров / И.В. Раздобреева. – Ленинград, 1981. – 183с.
245186
   Валентин Михайлович Якушик // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 97-99. – ISBN 978-966-924-219-8
245187
   Валентин Мордовин / Мордовин, Выставка, Москва. произведений., 1977. – М., 1977. – 8с.
245188
  Полянський О. Валентин Мороз : постать на тлі епохи // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 83-88
245189
   Валентин Никифорович Еременко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 69 с.
245190
   Валентин Николаевич Даниленко. Жизнь археолога / [упоряд. М.В. Даниленко]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 255, [1] с. : ил., фотоил. + 1 бр. : 100-летний юбилей ученого-археолога Валентина Николаевича Даниленко (1913-1982) (7 c.). – Библиогр. в примеч.: с. 227-244. – ISBN 978-611-01-0539-2


  Научной библиотеке Киевского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко. С добрыми пожеланиями нести знания будущему поколению нашей Украины. С уважением Мирослав Даниленко 06.07.2013
245191
  Волиняк П. Валентин Новицький // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 229, лютий : лютий. – С. 25-26
245192
  Вильчек Л.Ш. Валентин Овечкин / Л.Ш. Вильчек. – Москва : Художественная литература, 1977. – 183 с.
245193
   Валентин Овечкин и его произведения о колхозной деревне. – Челябинск, 1955. – 38 с.
245194
  Кот С. Валентин Отамановський // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 663-674. – ISBN 978-966-2133-35-6


  Валентин Дмитрович Отамановський — український історик, бібліограф, краєзнавець, громадський і політичний діяч. Засновник "Братства самостійників", депутат Української Центральної Ради, учасник бою під Крутами.
245195
  Робак І. Валентин Отамановський як один з фундаторів сучасного вітчизняного краєзнавства // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 46-55. – ISSN 2222-5250
245196
  Головин Г.И. Валентин Петрович Вологдин / Г.И. Головин. – М., 1962. – 74с.
245197
  Рогинский В.Ю. Валентин Петрович Вологдин / В.Ю. Рогинский. – Ленинград : Наука, 1981. – 215 с.
245198
   Валентин Поляков. Каталог выставки.. – М., 1967. – 12с.
245199
  Попков В.А. Валентин Попков / В.А. Попков. – Москва, 1985. – 38с.
245200
   Валентин Попков.. – Саранск, 1988. – 144с.
245201
  Шапошников В.Н. Валентин Распутин / В.Н. Шапошников. – Новосибирск, 1978. – 67с.
245202
  Тендитник Н.С. Валентин Распутин / Н.С. Тендитник. – Иркутск, 1987. – 225с.
245203
  Панкеев И.А. Валентин Распутин : по страниц. произведения / И.А. Панкеев. – Москва : Просвещение, 1990. – 141с.
245204
  Семенова С.Г. Валентин Распутин. / С.Г. Семенова. – Москва, 1987. – 174с.
245205
  Котенко Н.Н. Валентин Распутин. / Н.Н. Котенко. – Москва : Современник, 1988. – 188 с.
245206
  Курбатов В.Я. Валентин Распутин: Личность и творчество. / В.Я. Курбатов. – М., 1992. – 172с.
245207
   Валентин Семенович Щербаков. – М., 1986. – 31с.
245208
  Лебедев Г.Е. Валентин Серов / Г.Е. Лебедев. – Л.-М., 1946. – 50с.
245209
  Смирнова-Ракитина Валентин Серов / Смирнова-Ракитина. – Москва, 1961. – 336с.
245210
  Сарабьянов Д.В. Валентин Серов / Д.В. Сарабьянов. – Москва, 1961. – 32с.
245211
  Розенвассер В.Б. Валентин Серов / В.Б. Розенвассер. – Москва, 1990. – 53с.
245212
   Валентин Серов. – Ленинград, 1990. – 46с.
245213
  Пружан И.Н. Валентин Серов (1880-1900) : [альбом] / Ирина Николаевна Пружан ; [ред. В.П. Лось] ; Гос. русский музей. – Вып.1. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 28 с., 19 ил. : ил. – (Образ и цвет)
245214
   Валентин Серов [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Русский художник Валентин Серов - живописец и график, представитель русского импрессионизма и модерна. Благодаря тонкому психологизму, умению увидеть и показать "коего духа человек перед ним", Серов был ведущим портретистом России. Многие годы художник ...
245215
   Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. – Ленинград
2. – 1971. – 599с.
245216
   Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников.. – Л
1. – 1971. – 717с.
245217
   Валентин Серов в переписке, документах и интервью.. – Л, 1985. – 431с.
245218
  Чугунов Г.И. Валентин Серов в Петербурге / Г.И. Чугунов. – Л, 1990. – 253с.
245219
  Копшицер М.И. Валентин Серов. / М.И. Копшицер. – М., 1967. – 453с.
245220
   Валентин Серов.. – Ленинград, 1970. – 18с.
245221
  Копшицер М.И. Валентин Серов. / М.И. Копшицер. – 2-е изд. – М., 1972. – 399с.
245222
  Кафезчиев А. Валентин Серов. / А. Кафезчиев. – София, 1978. – 86с.
245223
  Серов В. Валентин Серов. / В. Серов. – Ленинград, 1987. – 272с.
245224
  Побожій С.І. Валентин Сєров і Сумщина / С.І. Побожій. – Суми : Університетська книга, 2005. – 74с. : іл.
245225
  Найдюк О. Валентин Сильвестров відбувається заново // Критика. – Київ, 2013. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 41-43. – ISSN 1563-6461
245226
   Валентин Степанович Підгорський : [біобібліографія] / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; [авт. вступ. ст. Н.К. Коваленко ; укл. : О.В. Андрієнко, Л.А. Хоменко]. – Київ : Академперіодика, 2012. – 128 с. : фотоіл. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-188-5
245227
  Орочко Н.Н. Валентин Тавлай и традиции революционной поэзии : Автореф... Канд.филол.наук: / Орочко Н.Н.; АН БССР.ин-т литературы. – Минск, 1967. – 17л.
245228
  Рудницкая Ю.Л. Валентин Федорович Щебланов (1927-1978). / Ю.Л. Рудницкая. – Л., 1982. – 56с.
245229
  Абрамова Д.Н. Валентин Филатов / Д.Н. Абрамова ; М-во культуры СССР, Союзгосцирк. – Москва : Искусство, 1970. – 40 с. : ил.
245230
   Валентин Фріцевич Берзін // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 2015. – Вип. 60 : Присвячується 50-річчю з дня заснування. – C. 522-524. – ISSN 0130-2655
245231
  Тиханова Валентина Александровна Валентин Цаневич Валев / Тиханова Валентина Александровна. – М. : Советский художник, 1958. – 56с.
245232
  Орлова В.М. Валентин Чемерис "Олівія". Історія короткого й трагічного життя юної гречанки // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 33 (469), листопад. – С. 23-28
245233
  Журавлев В.А. Валентина / В.А. Журавлев. – Москва, 1968. – 222с.
245234
   Валентина
№№ 1, 2, 4-6, 9-11. – 1995
245235
   Валентина
№№ 1, 2/3. – 1996
245236
  Миндлин Э.Л. Валентина Александрована Сперантова / Э.Л. Миндлин. – Москва-Л. : Искусство, 1950. – 60 с.
245237
   Валентина Алимова, Нина Евланова, Мария Кузнецова, Нора Левинсон, Александра Петрова : графика, скульптура. Каталог выставки. – Москва : Министерство культуры СССР, 1985. – [56] с.
245238
   Валентина Апухтина, Дмитрий Кобозев, Михаил Крунов, Сьюзен Лайт, Берил Робинсон, Су Шорван : живопись. Графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1990. – [36] с. : ил., цв. ил.
245239
   Валентина Апухтина. Николай Желтушко. Аннамухамед Зарипов. Лариса Наумова. Виктор Скалкин. Людмила Сошинская : Живопись. Скульптура : [кат .выставки]. – Москва : Советский художник, 1989. – [40] с. : ил.
245240
  Бахчеван В.Н. Валентина Бахчеван / Бахчеван В.Н. ; авт. текста и сост. Калашникова И.В. – Москва : Советский художник, 1984. – 48 с. : цв. ил. – (Серия "Новые имена")
245241
  Фігурний Ю. Валентина Борисенко - відома дослідниця українських етнокультурних традицій // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 11-21. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізуються життєвий шлях і наукові здобутки відомої дослідниці українських етнокультурних традицій - доктора історичних наук, професора Валентини Борисенко. Автор переконаний, що завдяки їй українці більше дізналися про минуле і сьогодення ...
245242
   Валентина Борисенко // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 88. – ISSN 2664-4282


  Борисенко Валентина Кирилівна (Ільченко; 1945) - український етнолог, історик культури, доктор історичних наук з 1992 року, професор з 1997 року. Завідувач відділу архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, ...
245243
   Валентина Василівна Рубан // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (352), листопад - грудень. – С. 117-119. – ISSN 0130-6936


  Некролог.
245244
   Валентина Владимирова. – Москва, 1972. – 16с.
245245
  Михайлин І.Л. Валентина Галич: Олесь Гончар крізь призму журналістики // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 164-176. – ISBN 978-966-680-459-7
245246
   Валентина Григорівна Куліченко (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 118 : фото. – ISSN 0367-4290
245247
  Дрофань Л. Валентина Давиденко - триптих муз : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 10. – С. 188-193. – ISSN 0208-0710


  Валентина Іванівна Давиденко (1955) - українська поетеса, перекладач, журналіст, художник. Заслужений журналіст України (1998).
245248
   Валентина Денисовна Прокопова / С.И. Посохов, В.И. Кадеев, Б.П. Зайцев, С.М. Куделлко // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 246-247


  Прокопова Валентина Денисовна (1935-2005) - заведующая справочно-библиографическим отделом Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.
245249
   Валентина Илларионовна Астахова : Биобиблиографический указатель. – Харьков, 2000. – 110с.
245250
  Жигинас Т. Валентина Кочур. Мне снился сон / Татьяна Жигинас. – Киев : Основа, 2016. – 135, [1] с., [16] л. цв. фотоил. : ил. – На обл.: Мне снился сон ... Валентина Кочур. – ISBN 978-966-699-869-2


  В пр. №1708968 напис: В дарунок науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від народної артистки України, солістки Національної опери України ім. Т.Г. Шевченко, професора НМА України ім. П.І. Чайковського Кочур В.О. XI - 2016 р. Підпис.
245251
  Денисова Олена Валентина Крамарчук: "Якщо справа не творча, навіщо її робити" : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14 : Фото
245252
   Валентина Куцевич = Valentina Kutsevich : живопись, графика / [ред.: Ирина Стежка ; пер. на англ. яз.: Юлия Кольбиг]. – Москва : Территория культуры Росатома, 2010. – 156, [1] с. : ил., цв. ил., портр. – Текст парал. рус., англ.
245253
  Станкевич Н.И. Валентина Лаврентьевна Рыбалко / Н.И. Станкевич. – Ленинград, 1986. – 175с.
245254
   Валентина Михайлівна Оржеховська : До 65-річчя від дня народження. Каталог виставки. – Київ, 2004. – 42с. – (Ювіляри АПН України ; Вип. 22)
245255
   Валентина Михайловна Диффинэ-Кристи. – М., 1979. – 29с.
245256
   Валентина Николаевна Шацкая. Очерк жизни и творчества.. – М., 1972. – 64с.
245257
  Супрун В. Валентина Петрівна Шевченко // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 2-9 червня (№ 22/24). – С. 7
245258
   Валентина Ханко: Пером і пензлем. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2007. – 16с. – ISBN 978-966-2922-37-0
245259
  Каликин О.И. Валентинины дети / О.И. Каликин. – М. : Современник, 1980. – 222 с.
245260
  Цимир Я. Валентині Павлівні Павловій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 97-100


  Старшому раднику юстиції, ветерану війни та праці - 90 років.
245261
   Валентину Андрійовичу Сминтині – 70! // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 15, № 3. – C. 89-91. – ISSN 1815-7459
245262
   Валентину Илларионовну Астахову - с юбилеем ! // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 1 (40). – С. 4-5.
245263
   Валентину Кириловичу Хільчевському - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 80-81. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
245264
  Гайдуков П.Г. Валентину Лаврентьевичу Янину - 80 лет / П.Г. Гайдуков, А.Р. Канторович // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-9. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
245265
  Руцинский Ю. Валентину Сильвестрову - 75! // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9 ноября (№ 45)


  Двумя концертами в Национальной филармонии Украины 30-го и 31 октября отметил Киев 75-летний юбилей известного композитора. О творческом пути Валентина Васильевича Сильвестрова.
245266
   Валентину Тофільовичу Липському - 60 : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 41 : Фото
245267
   Валентину Яковичу Ковтуну - 50 // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 70-71 : фото. – ISSN 2311-9780
245268
  Гмиря Л. Валентна рамка двовалентних дієслівних предикатів мисленнєвої діяльності // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2019. – С. 43-51. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 38). – ISSN 2411-5991
245269
  Швайка О.М. Валентний аналіз дієслова лексико-семантичної групи "zahlen/палити" в німецькій та українській мовах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 23-25. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Об"єктом дослідження є дієслова лексико-семантичної групи (ЛСГ) "zahlen/палити", як зустрічаються в економічних текстах, їхні українські еквіваленти та їхня семантична і граматична структура. Дієслова ЛСГ zahlen особливо пристосовані унаочнювати ...
245270
  Носенко І. Валентний потенціал відносних ад"єктивів української мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 130-135. – ISSN 2075-1486
245271
  Орендарчук О.Л. Валентнісні відношення дієслів to see/бачити у межах концепту зір у контрастивному аспекті (на матеріалі англійської та української мов) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 340-349
245272
  Мединська Н.М. Валентнісні властивості прислівникових предикатів якості та предикатів стану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 47-50. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817
245273
  Нестеренко А.К. Валентнісні особливості афіксів безвідносного ступенювання прикметників // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 132-141
245274
  Іванова Л.Л. Валентність і семантико-синтаксична структура речень із дистрибутивними предикатами // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 320-326. – (Філологія)
245275
  Кремзикова С.Ю. Валентність мовних одиниць та її реалізація у старофранцузькому словотворенні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-27. – Бібліогр.: с. 27. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано структурно-семантичні особливості старофранцузьких багатоланкових словотвірних рядів, з основою, що ускладнюється. Доведено, що такі особливості зумовлені валентністю мотивуючих іменників та дієслів, системними чинниками (типом ...
245276
  Костусяк Н. Валентність предикативних прислівників (на матеріалі творів М. Вінграновського) // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 311-328
245277
  Гринюк О. Валентність твірних основ та словотвірних афіксів віддієслівних іменників на позначення дії у сучасній німецькій мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 64-70. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
245278
  Сташків С.І. Валентно зумовлена та валентно незумовлена сполучуваність дієслів "виконувати" / "виконати" в музичних текстах // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (83). – С. 76-86. – ISSN 1682-3540
245279
  Заика Н.М. Валентностная и персональная вариативность баскского глагола с дативным актантом, связанная с морфологическими запретами и редкими формами // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 35-44. – ISSN 0373-658Х
245280
  Коулсон Ч. Валентность : Пер. с англ. / Ч. Коулсон; Под ред. Н. Д. Соколова. – Москва : Мир, 1965. – 426 с.
245281
  Страхова В.С. Валентность в структуре сложноподчиненного предложения. : Автореф... Канд.филол.наук: 677 / Страхова В.С.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1972. – 28л.
245282
  Шубникова Г.А. Валентность глагола-сказуемого личных пассивных конструкций в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шубникова Г.А.; МВ и ССО РСФСР. Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 18л.
245283
  Колобова Людмила Семеновна Валентность глаголов в сопоставлении с валентностью отглагольных существительных (на материале синонимического ряда глагола travailler) : Автореф... канд. филолог.наук: / Колобова Людмила Семеновна; Московский гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1983. – 24л.
245284
  Панкратова С.М. Валентность единиц лексико-фразеологического уровня. / С.М. Панкратова. – Л., 1988. – 158с.
245285
  Агашкова Таисия Васильевна Валентность и потенции конституентов детерминативных композит : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Агашкова Таисия Васильевна ; Киев. ин-т иностр. языков. – Киев, 1984. – 21 с.
245286
  Картмелл Э. Валентность и строение молекул / Э. Картмелл, Г. Фоулз. – Москва : Химия, 1979. – 359 с.
245287
  Кондратенко Марина Владимировна Валентность имен действия и способы ее выражения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кондратенко Марина Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 24л.
245288
  Нестерова Д.И. Валентность инфинитивных групп в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нестерова Д. И.; Льв,ГУ. – Львов, 1980. – 20л.
245289
  Король Т.В. Валентность как лингвистическое понятие / Т.В. Король. – Рига, 1972. – 28с.
245290
  Лисина Л.Л. Валентность слов категории состояния в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Лисина Л.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 16л.
245291
  Черкасова Т.Б. Валентность фазовых глаголов в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Черкасова Т.Б.; МП УССР. Киев. пед. ин-т. – К., 1975. – 20л.
245292
  Пипеев Евгений Константинович Валентность французских глаголов : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Пипеев Евгений Константинович ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 23 с.
245293
  Тулуб Валентность. / Тулуб, С.Г. Семенов. – Л., 1989. – 30с.
245294
  Морева Н З. Валентные разряды и структурно-семантическая характеристика прилагательных современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: / Морева З.Н; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1967. – 16л.
245295
  Броновицкий Борис Иосифович Валентные свойства глаголов call и send в современном английском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Броновицкий Борис Иосифович ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1965. – 21 с.
245296
  Семенюк М.В. Валентные свойства глаголов в форме страдальеного залога в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Семенюк М.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1968. – 14л.
245297
  Курьянова Валентина Кузьминична Валентные свойства имен существительных процессуальной семантики в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Курьянова Валентина Кузьминична; АН УССР. Ин-т языковедения. – Киев, 1982. – 24л.
245298
  Левитене Л.Г. Валентные связи в глагольном словообразовании (на матер. предложно-наречных глагольн. соед. в совр. нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Левитене Л. Г.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1965. – 17л.
245299
  Гончаренко М.С. Валеологический словарь / М.С. Гончаренко; Харьковский гос. университет. – Харків, 1999. – 316с. – Национальная программа "Дети Украины". – Библиогр.: с.305-314. – ISBN 966-623-000-1
245300
  Брехман И.И. Валеология - наука о здоровье / И.И. Брехман. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Физкультура спорт, 1990. – 206с.
245301
   Валеология. – Донецк : БАО, 1998. – 449 с. – (Сер.:Справочник школьника). – ISBN 966548043Х
245302
  Торохова Е.И. Валеология : Словарь / Е.И. Торохова. – Москва : Флинта, Наука, 1999. – 248c. – ISBN 5-89349-190-4; 5-02-011656-4
245303
  Вайнер Э.Н. Валеология : Учебник для вузов / Э.Н. Вайнер. – 4-е изд., испр. – Москва : Флинта, 2006. – 416 с. – (Здоровый образ жизни). – ISBN 5-89349-329-X
245304
  Белов В.И. Валеология : здоровье, молодость, красота, долголетие / В.И. Белов, Ф.Ф. Михайлович. – Москва : Недра Коммюникейшенс, 1999. – 664 с. – ISBN 5-88694-049-9
245305
  Матеюк О.П. Валеологічна культура студентів як пріоритет та результат навчання у вищій школі / О.П. Матеюк, Ю.О. Суходоля, О.А. Прохоров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 216-223. – ISSN 2524-0056


  Стаття присвячена проблемі формування валеологічної культури студентів у вищій школі як пріоритетному напрямку освіти.
245306
  П"ясецька Н.А. Валеологічна культура як фактор особистісного професійного розвитку майбутнього вчителя / Н.А. П"ясецька, М.О. Шпильова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 296-300
245307
  Жукова В.П. Валеологічна складова підготовки бібліотечних фахівців // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 53-61. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Досліджено чинники електронного середовища та їхню ідентифікацію з метою формування валеологічного світогляду бібліотечного спеціаліста. Ідентифіковано такі чинники комп"ютерного середовища: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні, які ...
245308
  Бельорін-Еррера Валеологічний підхід до підвищення самооцінки студентів / Бельорін-Еррера, Д.В. Бондар, Т.М. Чикало // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 50-54. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 22). – ISSN 2073-3771


  "...Задля підвищення самооцінки студентів, на підгрунті опрацьованих наукових джерел, був розроблений та впроваджений у навчально-виховний процес комплекс валеологічних методів для підвищення самооцінки студентів, до якого увійшли: нейролінгвістичне ...
245309
  Соколов В. Валеологічний супровід бібліотечно-інформаційної діяльності в шкільних бібліотеках // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 10-17. – ISSN 1029-7200
245310
  Булич Е.Г. Валеологія : Теоретичні основи валеології. Навч. посібник для студ. педагог. навч. закладів / Е.Г. Булич, І.В. Муравов; Мін-во освіти України. Ін-тут змісту і методів навчання. – Київ, 1997. – 224с. – ISBN 5-7763-8993-3
245311
  Царенко А.В. Валеологія : Hавч. посібник для 8-9 кл. серед. загальноосвіт. шк. / А.В. Царенко, Г.Ф. Яцук. – Київ : Генеза, 1998. – 136 с. : іл. – ISBN 9665041916
245312
  Книш Т. Валеологія : Навч. посібник / Т. Книш. – Луцьк : Вежа, 1999. – 138с. – ISBN 5-7763-2584-6
245313
   Валеологія. – Київ, 2000
245314
  Петрик О.І. Валеологія : Курс лекцій / О.І. Петрик, Ю.М. Валецький. – Луцьк : Вежа, 2000. – 111с. – ISBN 966-600-001-6
245315
   Валеологія. – Київ
№ 1. – 2001
245316
   Валеологія. – Київ
№ 2. – 2001
245317
   Валеологія. – Київ
№ 3. – 2001
245318
  Грибан В.Г. Валеологія : Навчальний посібник / В.Г. Грибан; МОНУ; Мін-во внутрішніх справ України; Юрид. акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 256с. – ISBN 966-364-089-8
245319
  Грибан В.Г. Валеологія : підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.Г. Грибан; МОНУ; Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 214с. – ISBN 978-966-364-604-6
245320
  Міхеєнко О.І. Валеологія: основи індивідуального здоров"я людини : навч. посібник для студ. ВНЗ / О.І. Міхеєнко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 446, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 439-446. – ISBN 978-966-680-517-4
245321
  Міхеєнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров"я людини : навчальний посібник / О.І. Міхеєнко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-680-434-4
245322
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : VII міжнародна науково-практична конференція : матеріали конференції : (2-5 квітня 2009 року) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. асоц. валеологів ; [ за ред. М.С. Гончаренко]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-312-2
Т. 1. – 2009. – 319 с.
245323
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : VII міжнародна науково-практична конференція : матеріали конференції : (2-5 квітня 2009 року) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. асоц. валеологів ; [ за ред. М.С. Гончаренко]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-573-5
Т. 2. – 2009. – 264 с.
245324
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : VII міжнародна науково-практична конференція : матеріали конференції : (2-5 квітня 2009 року) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. асоц. валеологів ; [ за ред. М.С. Гончаренко]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-574-2
Т. 3. – 2009. – 280 с.
245325
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції : (8-10 квітня 2010 року) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. асоц. валеологів ; [ за ред. М.С. Гончаренко]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-644-2 (Т. 1)
Т. 1. – 2010. – 260 с.
245326
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції : (8-10 квітня 2010 року) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. асоц. валеологів ; [ за ред. М.С. Гончаренко]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-665-7 (Т. 2)
Т. 2. – 2010. – 254 с.
245327
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : VIII міжнародна науково-практична конференція : матеріали конференції : (8-10 квітня 2010 року) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. асоц. валеологів ; [ за ред. М.С. Гончаренко]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-692-3 (Т. 3
Т. 3. – 2010. – 154 с.
245328
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. валеологів ; [редкол.: М.С. Гончаренко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 260 с. : іл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-623-912-2
245329
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : тези доповідей Х Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. валеологів ; [редкол.: М.С. Гончаренко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 241, [2] с. : табл., іл. – Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-623-843-9
245330
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : тези доп. XI міжнар. наук.-практ. конф, 11 квіт.-13 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Українська асоц. валеологів ; [редкол.: М.С. Гончаренко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 234, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-623-951-1
245331
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф, 11-13 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. валеологів ; [редкол.: М.С. Гончаренко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 111, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-064-2
245332
   Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали ХII Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 квіт. 2014 р / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. валеологів ; [редкол.: М.С. Гончаренко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 246, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-094-9
245333
  Гончаренко М.С. Валеопедагогіка у схемах і таблицях : навч. посібник / М.С. Гончаренко, С.Є. Лупаренко ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 263, [1] с. : схеми, табл. – Бібліогр.: с. 251-263. – ISBN 978-966-623-939-9
245334
  Шевченко А.О. Валеософия как творческий потенциал // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 106-107
245335
  Пясковская О.А. Валеософия на примере водных видов спорта // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 52-54
245336
  Мельник В.О. Валер"ян Підмогильний / В.О. Мельник. – К., 1991. – 48с.
245337
  Ковалів Ю. Валер"ян Підмогильний // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 57-63. – ISSN 0236-1477
245338
  Мовчан Р. Валер"ян Підмогильний (1901-1937) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (649). – С. 34-40. – ISSN 0130-5263
245339
  Хамедова О.А. Валер"ян Підмогильний і Борис Антоненко-Давидович: поетика діалогу // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 202-209. – ISBN 978-966-551-315-5
245340
  Седлерова А.І. Валер"ян Підмогильний і естетичний принцип "об"єктивного реалізму" Гі Де Мопассана: перекладацький контекст // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 278-283


  У статті аналізуються мовно-стилістичні особливості французьких романів "Любий друг" і "Монт-Оріоль" Гі де Мопассана та їхній переклад українською мовою В. Підмогильного. В статье анализируются языково-стилистические особенности французских романов ...
245341
  Чабан М. Валер"ян Підмогильний у спогадах сучасників // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2003. – С. 167-170. – ISBN 966-562-925-45
245342
  Мовчан Р. Валер"ян Підмогильний. 1901-1937 // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2 (647). – С. 51-57. – ISSN 0130-5263
245343
  Поляков М.В. Валер"ян Підмогильний: на перехрестях історії та сучасності // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 3-6. – ISBN 978-966-551-315-5
245344
   Валер"ян Підмогильний: рядки, написані кров"ю // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 223-230. – ISBN 978-966-2530-59-9
245345
  Ковалів Ю. Валер"ян Поліщук // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 86-92. – ISSN 0236-1477
245346
  Жуковский-Жук Валериан Андреевич Осинский / Жуковский-Жук. – Москва, 1926. – 62с.
245347
  Соколов А.А. Валериан Андреевич Урываев : Жизнь,отданная науке о воде / А.А. Соколов, В.И. Корзун. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 88с.
245348
  Потапов И.А. Валериан Васильев / И.А. Потапов. – Л., 1979. – 167с.
245349
   Валериан Васильевич Щеглов. – Москва : Советский художник, 1954. – 89 с.
245350
   Валериан Владимирович Куйбышев. – М, 1987. – 93 с.
245351
   Валериан Владимирович Куйбышев. – Москва, 1988. – 383 с.
245352
  Куйбышева В Е. Валериан Владимирович Куйбышев 1888-1935 : из воспоминаний сестры / Елена Куйбышева. – Москва : Госполитиздат, 1938. – 64 с.
245353
   Валериан Владимирович Куйбышев. / Куйбышева Г.В. – М, 1966. – 359с.
245354
  Куйбышева Е.В. Валериан Куйбышев / Е.В. Куйбышева. – М-Л, 1939. – 96с.
245355
  Соловьев Н. Валериан Лангер. Старые годы / Н. Соловьев. – Санкт-Петербург : Типография Сириус, 1912. – 18 с.
245356
  Деркач С.С. Валериан Николаевич Майков : Автореф... канд. филол.наук: / Деркач С. С.; ЛГУ, 1958. – 6л.
245357
   Валериана лекарственная. – Москва : Изд-во медицинской литературы, 1953. – 112с.
245358
   Валерий Андреевич Евдокимов: Скульптура, рисунок. Каталог Выставки. – М., 1981. – 9с.
245359
   Валерий Балабанов. Станислав Морозов. Петр Пророков, Сергей Резников, Юрий Трусевич : каталог выставки. – Москва : Сов. художник, 1985. – 36 с.
245360
  Богатырев Е. Валерий Борзов / авт.-сост. Е. Богатырев. – Москва : Физкультура и спорт, 1979. – 49 с. – (Герои олимпийских игр)
245361
  Ашукин Н.С. Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современников и отзывах критики. / Н.С. Ашукин. – Москва : Федерация, 1929. – 403 с.
245362
  Лозинский М. Валерий Брюсов и его перевод "Давида Сасукского" // Мастерство перевода. : сб. ст. / [Ред. кол. П.Г. Антокольский, В.А. Дынник, И.А. Кашкин и др. ]. – Москва, 1959. – С. 389-393
245363
  Жирмунский В.М. Валерий Брюсов и наследние Пушкина. Опыт сравнительно-стилистического исследования / В.М. Жирмунский. – Пб., 1922. – 104с.
245364
  Сивоволов Б.М. Валерий Брюсов и передовая русская литература его времени / Б.М. Сивоволов. – Харьков : Изд-во при ХГУ "Вища школа", 1985. – 136 с.
245365
  Сивоволов Б.М. Валерий Брюсов на путях к Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сивоволов Б.М.; Харьков. гос. учительский ин-т. – Киев, 1951. – 21 с.
245366
  Бурлаков Н.С. Валерий Брюсов: Очерк творчества. / Н.С. Бурлаков. – Москва, 1975. – 240с.
245367
   Валерий Брюсов: проблемы мастерства. – Ставрополь, 1983. – 168с.
245368
  Тарасенко В.В. Валерий Васильевич Тарасенко (1911-1979) : живопись, графика. Каталог выставки / В.В. Тарасенко. – Москва : Советский художник, 1983. – 10 с.
245369
   Валерий Вікторович Акуленко. (29.07.1925 - 20.07.2007) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 120. – ISSN 0027-2833


  ") липня обірвалося життя відомого фахівця в галузі мовознавства.В.В. Акуленко тривалий час був професором каф. англійської філології КНУТШ
245370
   Валерий Владимирович Ватенин, 1933-1977. – Москва, 1990. – 46с.
245371
  Воскобойников В. Валерий Воскобойников о Иосифе Прекрасном, Архимеде, Николае Чудотворце, Феодосии Печерском, Аврааме Линкольне, Джоне Ленноне, Билле Гейтсе / Валерий Воскобойников. – Киев : Грани-Т, 2007. – 143, [1] с. : ил. – (Жизнь замечательных детей). – ISBN 978-966-465-083-7
245372
  Абрамавичюс В.Е. Валерий Врублевский. : 1836-1908 / В.Е. Абрамавичюс, В.А. Дьяков. – Москва : Мысль, 1968. – 159 с. : ил. – Библиогр. в прмеч.: с. 151-158
245373
  Бахарь Я. Валерий Гаврюшев / Бахарь Я., Целикова А. – Красноярск : Красноярское краевое изд-во, 1948. – 22 с. : портр.
245374
  Ломтадзе А.М. Валерий Давидович Ломтадзе / А.М. Ломтадзе. – СПб, 1997. – 44с.
245375
  Левитин Г.М. Валерий Доррер / Г.М. Левитин. – Л, 1977. – 123с.
245376
  Кагарлицкий Б.Ю. Валерий Золотухин / Б.Ю. Кагарлицкий. – Москва, 1987. – 42с.
245377
   Валерий Иванович Талиев. Очерк жизни и деятельности.. – Москва, 1960. – 75с.
245378
  Куцевляк В.Ф. Валерий Куцевляк и его наследие : [воспоминания коллег, учеников и близких людей : памятное издание]. – Харьков : [б. и.], 2021. – 270, [2] с. : фотоил. – Ст. рус., частично укр. – Библиогр.: с. 26-81
245379
  Даугуле А. Валерий Лобановский // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 3 (60). – 90-99. – ISSN 1818-3948
245380
  Зырянов А. Валерий Лобановский: футбольная наука // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 12 (112). – С. 30-49. – ISSN 1819-6268
245381
  Дератани Н.Ф. Валерий Марциал / Н.Ф. Дератани. – М., 1937. – 5-15с.
245382
  Фурсов В.М. Валерий Михайлович Єрмоленко (1920-2006) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 4 (86)


  В липня1944 р. обіймав посаду наукового співробітника Зоологічного музею КДУ. В період 1949-1959 працював асистентом на каф. зоології безхребетних біологічного фак-ту КНУТШ, яку очолював проф. А.П. Маркевич
245383
  Белова А.И. Валерий Михайлович Формозов : живопись, графика : кат. выст. / сост. А.И. Белова ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва, 1989. – 67 с.
245384
  Авдеенко С.И. Валерий Нестеров. В поисках истины / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2019. – 33 с. : ил.
245385
   Валерий Николаевич Еремеев : к 70-летию со дня рождения // Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 2012. – № 1, январь - февраль. – С. 85-86. – ISSN 0233-7584


  Директор інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, директор Океанологічного центру НАН України.
245386
   Валерий Оюсович Тапасханов (к 70-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 128. – ISSN 0130-2906
245387
  Чкалова О.Э. Валерий Павлович Чкалов / О.Э. Чкалова. – Горький, 1978. – 223с.
245388
  Чкалова О.Э. Валерий Павлович Чкалов / О.Э. Чкалова. – 2-е изд. – Горький, 1981. – 223с.
245389
  Чкалова О.Э. Валерий Павлович Чкалов / О.Э. Чкалова. – 2-е изд. – М., 1982. – 158с.
245390
  Пекар В. Валерий Пекар:"Маркетинг подарков приобретает особую ценность в условиях экономики впечатлений" // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 5 (177). – С. 26-27
245391
  Буторина Е.И. Валерий Сергеевич Алфеевский : монография / Е.И. Буторина. – Москва : Советский художник, 1965. – 128 с. : ил.
245392
   Валерий Сергеевич Алфеевский : живопись, графика : каталог выставки / Алфеевский Валерий Сергеевич. Выставка произведений; В.С. Алфеевский ; предисл. М. Лазарева ; Союз художников СССР, Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1979. – 17 с., [18] л. ил. : ил.
245393
   Валерий Трофимович Трощенко : Ученый в обл. механики. – Киев : Наукова думка, 1989. – 62с. – (Биобиблиография ученых УССР). – ISBN 5-12-001636-7
245394
   Валерий Фаминский, Виктор Усков.. – М, 1989. – 47с.
245395
   Валерий Федорович Мещеряков: человек, ученый, гражданин. – Харьков, 2007. – 192с. – ISBN 966-623-402-5
245396
   Валерий Харитонов.. – М., 1986. – 23с.
245397
  Шестериков М.В. Валерий Чкалов / М.В. Шестериков. – Горький, 1950. – 98с.
245398
  Водопьянов М.В. Валерий Чкалов / М.В. Водопьянов. – Москва, 1954. – 288с.
245399
  Беляков А.В. Валерий Чкалов : повесть ; Чкалов, Валерий Павлович, о нем / А.В. Беляков ; [предисл. Г. Байдукова]. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1987. – 173, [2] с. : [8] л. ил.
245400
   Валерий Чкалов.. – М., 1980. – 160с.
245401
   Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924). – М, 1973. – 25с.
245402
   Валерия Владимировна Барсова : [артистка оперы]. – Москва : Искусство, 1954. – [16] с. : ил.
245403
  Дмитренко В. Валерия Мессалина: оклеветанная?.. // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 11(87). – С. 68-87. – ISSN 1819-6268
245404
   Валерия Новодворская. 10 фактов... // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 15/16 (254). – С. 66. – ISSN 1811-8984
245405
  Куйбишева О. Валеріан Володимирович Куйбишев : з спогадів сестри / Олена Куйбишева. – Київ : Вид. ЦК ЛКСМУ "Молодий Більшовик", 1938. – 164 с.
245406
  Мовчан Р. Валеріан Підмогильний // Письменники Радянської України : 20-30 роки : нариси творчості / [упоряд.: С.А. Крижанівський ; ред.: М.І. Петросюк]. – Київ : Радянський письменник, 1989. – С. 305-328. – ISBN 5-333-00586-9
245407
   Валерієві Петровичу Поліщуку - 55 / Колектив ННЦ "Інститут біології"та кафедри вірусології // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 4


  Зав. кафедри вірусології ННЦ "Інститут біології", докт. біологічних наук, проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки В.П. Поліщук відзначив свй ювілей. Про його творчу біографію.
245408
   Валерій Анатолійович Чехович // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 124-125. – ISBN 978-966-924-219-8
245409
   Валерій Антонович Скришевський (нар. 1955) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 80-81. – ISBN 966-594-277-8
245410
  Шарманська О. Валерій Бебик - "Чехов українського телебачення" // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 13-15
245411
  Бойко В. Валерій Бойко: "В ургентній хірургії влучення має бути тільки в десятку" / бесіду вела О. Скрипник // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 1, 12


  "Нічого наші лікарі не вміють і не знають. Такі безапеляційні висловлювання можна почути не тільки від пацієнтів, роздратованих своїми недугами, дорожнечею ліків і чергами в лікарнях, а й від держчиновників, які воліють лікуватися за кордоном, а вдома ...
245412
   Валерій Бортяков - феномен Львова / О. Оверчук, Є. Бондаренко, Г. Доможирова, С. Іванова, М. Білокінь, З. Демцюх // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – № 1/2 (23/24). – С. 28-38


  Росіянин, львівський художник, сценограф, режисер, актор (1941-2007)
245413
   Валерій Брюсов, 1873-1924 : Статті: Ю. Каменева, та Б. Якубського. – Київ : Держвидав України, 1925. – 168 с.
245414
   Валерій Васильович Мар"єнко (нар. 1943) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 46. – ISBN 966-594-277-8
245415
   Валерій Володимирович Булдигін : [некролог] // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. І-ІІ. – ISSN 0868-6904
245416
   Валерій Володимирович Тіщенко : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Наук. б-ка ; [уклад. С.І. Єленич ; наук. ред.: В.М. Дрьомін, М.М. Солодухіна]. – Одеса : Фенікс, 2012. – 61, [3] с. : портр. – Покажч.: с. 52-61. – (Серія "Вчені Національного університету "Одеська юридична академія" ; вип. 20). – ISBN 978-966-438-682-8
245417
   Валерій Володимирович Тіщенко : біобібліогр. покажчик / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Наук. б-ка ; [уклад.: С.І. Єленич ; наук. ред.: С.В. Ківалов та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Одеса : Юридична література, 2017. – 90, [2] с. : портр. – (Серія "Вчені Національного університету "Одеська юридична академія" ; вип. 26). – ISBN 978-966-419-294-8
245418
  Геєць Валерій Михайлович Валерій Геєць: "Кластери і мережеві структури в економіці - тема досить цікава, але на сьогодні ще до кінця не вивчена..." : інтерв"ю з директором Інституту економіки і прогнозування НАН України, академіком-секретарем відділення економіки НАН України Валерієм Михайловичем Геєцем // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 10-11. – ISSN 1810-3944
245419
  Голенко Валерій Миколайович Валерій Голенко: "Ми маємо чітку позицію з усіх основних, навіть найскладніших проблем" : [інтерв"ю з головою Луганської обласної ради В.М. Голенком] / підгот. А. Антипова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 52-55
245420
  Вежель Л.М. Валерій Іванов. Нарис про науковця. Список наукових праць Іванова Валерія Феліксовича / Л.М. Вежель, М.П. Бабак // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 91-103


  У статті, присвяченій ювілею професора, йдеться про наукові досягнення доктора філологічних наук; наводиться біографічна та бібліографічна інформація. The article is dedicated to the anniversary of the professor. It concerns scientific achievements of ...
245421
   Валерій Іванович Григорук (нар. 1951) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 42-43. – ISBN 966-594-277-8
245422
  Кредісов А.І. Валерій Іванович Терещенко // Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – С. 156-157. – ISBN 978-966-316-239-3
245423
  Бойчук Б. Валерій Ілля - поет із розширеними очима (23.VI1939 - 27.VII.2005) // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 177-182
245424
  Білкун М.В. Валерій Коваленко : повість / Микола Васильович Білкун. – Київ : Молодь, 1957. – 198 с. : портр.
245425
  Кур В. Валерій Кур: "Злочинність подолати неможливо, її потрібно просто контролювати" / спілкувався Лесь Курінний // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
245426
  Савін С. Валерій Марченко: Право називатися Людиною чи ленінградські яблука? // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 1
245427
   Валерій Михайлович Геєць / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Академперіодика, 2015. – 100, [4] с., [9] арк. фотоіл. : портр., іл. – Сер. засн. в 1968 р. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-280-6.
245428
  Никитюк Валерій Петрович Валерій Никитюк: "Довіра до клієнта та всебічна фінансова підтримка його починань - найважливіші принципи роботи "УкрСиббанку" : інтерв"ю з начальником Подільського регіонального департаменту АКІБ "УкрСиббанк" Валерієм Петровичем Никитюком // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 57-59. – ISSN 1810-3944
245429
   Валерій Олександрович Подміногін (1956-2012) // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 3-12. – ISBN 978-966-8558-97-4


  Подміногін Валерій Олександрович (1956-2012) - викладач кафедри теорії і практики перекладу Харківського гуманітарного університетуту "Народна українська академія". Бібліографія.
245430
   Валерій Павлович Кухар [некролог] // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 31 березня (№ 61). – С. 4


  Валерій Павлович Кухар - доктор хімічних наук, професор, академік НАНУ. Протягом 1976-1996 років читав курс лекцій з хімії елементоорганічних сполук й асиметричного синтезу в КНУ імені Тараса Шевченка.
245431
  Панфілов В. Валерій Панфілов : альбом. (На укр. и на русс. яз.) / В. Панфілов. – Київ : Мистецтво, 1974. – [36] с.
245432
   Валерій Посвалюк // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 3 (63) : Театр. Музика. Кіно. – C. 122-123. – ISSN 1728-6875


  Валерій Терентійович Посвалюк — український виконавець на трубі, доктор мистецвознавства, професор.
245433
  Степанков В.С. Валерій Смолій: чаруючі звершення українського історика : (до 60-річчя від дня народж. і 40-річчя наук. діяльності д-ра іст. наук, проф., акад. НАН України, дир. Ін-ту історії України НАН України Валерія Андрійовича Смолія) / В.С. Степанков ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 31, [1] с. – Бібліогр.: с. 24-31 та в прим. на с. 23. – ISBN 978-966-496-120-9
245434
  Кальчук А. Валерій Тертичний:"За кожною справою стоїть жива людина" // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.7-9


  Інтерв"ю з головою державної судової адміністрації у львівській області
245435
  Франчук В.О. Валерій Франчук. Сад любові : живопис, графіка : альбом-каталог / [упоряд.: В. Франчук, А. Франчук, Л. Піддубна]. – Київ : Ірідіум, 2012. – 211, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-96868-4-8


  У пр. №1726857 напис: Від щирого серця Леоніду Васильовичу Губерському на добру пам"ять і на довгу співпрацю! З повагою: Підпис. 11,11,14 р.
245436
   Валерій Чалий прочитав лекцію в КНУ / Колеги // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 6 : фото


  "...Відомий український дипломат, політичний експерт Центру Разумкова Валерій Чалий прочитав у КНУ відкриту лекцію на тему "Зовнішньополітичні аспекти анексії Криму".".
245437
  Байдуков Г.П. Валерій Чкалов : біографічна повість / Г.П. Байдуков. – Київ : Молодь, 1981. – 320 с.
245438
  Онищенко Н. Валерій Шевчук без Нобеля... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 8


  80-річчя Валерія Шевчука стало приводом для літературознавців, поціновувачів його творчости до аналізу української літератури як самобутнього естетичного феномену.
245439
  Солецький О. Валерій Шевчук і бароко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
245440
   Валерій Шевчук у вертрограді українсько-польської барокової поезії // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
245441
  Козачук Н. Валерій Шевчук як герой творів Володимира Даниленка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 66-71. – ISSN 0236-1477
245442
  Монахова Т. Валерій Шевчук: залаштунковий погляд у письменство // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11/12 (98/99). – С. 146-150
245443
   Валерій Юхимович Биков : до 60-річчя від дня народж. : каталог виставки. – Київ : Атіка, 2005. – 64 с. – (Ювіляри АПН України ; Вип. 23). – ISBN 966-326-115-3
245444
   Валерій Якович Черняк (нар. 1948) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 33. – ISBN 966-594-277-8
245445
   Валерію Миколайовичу Пересєкіну - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 82. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
245446
   Валерію Петровичу Михайленку - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 78. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
245447
   Валерію Сергійовичу Рибалкіну 60 // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 209-212. – ISSN 1608-0599


  Валерій Сергійович Рибалкін - відомий український арабіст, перекладач, дипломат.
245448
   Валерія Андріївна Кухаренко // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 1 (13). – С. 139-141


  Ювілей видатного філолога
245449
  Курінна М. Валерія Вірська: "Ми були справжні діти війни..." // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 3 (63) : Театр. Музика. Кіно. – C. 82-86. – ISSN 1728-6875


  Автобіографічні спогади народної артистки УРСР Валерії Вірської. Мемуари містять дані загальноісторичного характеру (життя Києва в період окупації 1941 - 1943 рр.), відомості про становлення київської балетної школи в 1940-х роках, спогади про майстрів ...
245450
  Врублевська В. Валерія Врублевська - жінка в літературі і про літературу : інтерв"ю / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 202-208. – ISBN 966-7379-16-7
245451
  Дорошенко О. Валерія Джулай: з біографії приватного та публічного // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 261-270. – ISSN 2078-6077
245452
  Акімочкіна Олександра Валерія Лутковська: Люблю блукати вуличками Страсбурга // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 100
245453
  Стратій Я. Валерія Михайлівна Нічик // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 74-91. – ISSN 0235-7941
245454
  Стратій Я. Валерія Михайлівна Нічик // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 236-254. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
245455
  Сверсюк Є. Валерія Новодворська: "Героям Слава"! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 19 липня - 8 серпня (№ 26). – С. 11
245456
  Колесник П.Й. Валеріян Підмогильний. / П.Й. Колесник. – Х., 1931. – 32с.
245457
  Гайдабура В. Валеріян Ревуцький. Перша зірка (Тамара Позняківна) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 202-205. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
245458
   Валерй Андреевич Евдокимов: Скульптура. Графика. – М., 1990. – 21с.
245459
  Решетников В.П. Валеркина охота / В.П. Решетников. – Ярославль, 1974. – 62с.
245460
  Петренко-Лисак Валерстайн Імануїл // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 308-310. – ISBN 978-966-418-286-4
245461
  Возний І.П. Вали — важлива складова частина дерев"яно-земляних споруд укріплених поселень Х—ХІV ст. Північної Буковини // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 3 (44). – C. 163-178. – ISSN 2227-4952
245462
  Каравайцева О.В. Валив типу виборчої системи на структурування представницьких органів влади у Балканських країнах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 178-188. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
245463
  Успенский А.Б. Валидация результатов спутникового мониторинга температуры поверхности суши / А.Б. Успенский, А.В. Кухарский, С.А. Успенский // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 81-95 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0130-2906
245464
  Мельникова О.Т. Валидность качественных исследований в ракурсе полипарадигмальности современной психологии / О.Т. Мельникова, Д.А. Хорошилов // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 1. – С. 28-38. – ISSN 0042-8841
245465
  Заруцкая Е.В. Валидность устных тестов по иностранному языку // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 78-82. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
245466
   Валильєва Ольга Юріївна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 16-17
245467
  Мирзабеков А.Д. Валиновая тРНК 1. Структурная основа узнавания : Автореф... докт. хим.наук: 02.079 / Мирзабеков А.Д.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1972. – 51л.
245468
  Стрелкова И.И. Валиханов / И.И. Стрелкова. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 284с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биография ; Вып. 6(635))
245469
  Стрелкова И.И. Валиханов / И.И. Стрелкова. – 2-е изд., доп. – М., 1990. – 292с.
245470
  Татаренко Ірина Валід Арфуш: Мені подобаються Анджеліна Джолі й Женя Тимошенко : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 18-20 : фото
245471
   Валідація in silico методів визначення ліпофільності/розчинності для раціонального дизайну лікарських засобів / М.В. Протопопов, О.Ю. Нипорко, В.Г. Бджола, С.А. Старосила, С.М. Ярмолюк // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2013. – Т. 11, № 1. – С. 44-52


  Точність розрахунку значень LogР і LogS є надзвичайно важливою під час розробки лікарських препаратів. Нами проведено валідацію найбільш розповсюджених методів оцінки цих параметрів з метою визначення найбільш точного. Проаналізовано літературу, що ...
245472
  Бурмака О.В. Валідація ВЕРХ-методики кількісного визначення енісаміуму йодиду в активному фармацевтичному інгредієнті // Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Т. Грошовий ; редкол.: А. Богуцка-Коцка, Д. Берашвілі, А. Дашевський [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (49). – С. 71-78. – ISSN 2312-0967


  "Проведено валідацію методики кількісного визначення енісаміуму йодиду та експериментально доведено, що запропонована методика придатна для кількісного визначення енісаміуму йодиду в активному фармацевтичному інгредієнті".
245473
  Борисенко В.І. Валідація моделі реактора ВВР-М, розробленої в коді SCALE / В.І. Борисенко, В.В. Горанчук // Ядерна енергетика та довкілля : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (18). – С. 42-47. – ISSN 2311-8253
245474
  Ковальська Є.В. Валідизація використання індексу соціального статусу особи в емпіричному соціологічному дослідженні в Україні : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Ковальська Єлєна Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 201 арк. – Додатки: арк.166-201. – Бібліогр.: арк. 12-13, 151-165 та в додатках: арк. 199-201
245475
  Ковальська Є.В. Валідизація використання індексу соціального статусу особи в емпіричному соціологічному дослідженні в Україні : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Ковальська Єлєна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
245476
  Царенко Ю. Валідизація опитувального інструментарію методами когнітивного аналізу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 360-361
245477
  Нагорняк К.М. Валідизація уточненої методики базових індивідуальних цінностей Шалома Шварца: результати двох претестів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 118-126. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
245478
  Горбачик А.П. Валідність (- міра адекватності дослідницьких інструментів (методик проведення експериментів, процедур вимірювання, тестів тощо) ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 45. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
245479
  Пустовий С.А. Валідність програми формування професійної свідомості майбутніх філологів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 69-75. – (Серія "Психологія" ; вип. 12). – ISSN 2415-7384
245480
  Музичко Л.В. Валідність та надійність експресивних методик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-65. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  У статті розглядаються спроби аналізу результатів експресивних технік, зокрема, тест Дерева К. Коха, з позиції оцінки їх діагностичних якостей - валідності і надійності. Наводяться дані найбільше цікавих досліджень, що збагачують теорію і практику ...
245481
  Яковенко І. Валіза без ручки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 вересня (№ 171/172). – С. 27


  Що спільного між розлученням Анджеліни Джолі - Бреда Пітта і СНД.
245482
  Боровик А. Валіза без ручки: чому ліквідація АРМА не вирішить проблем із арештованим майном, але створить нові? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-16 квітня (№ 13/14)
245483
  Лапаєв Ю. Валіза Шредінгера // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 6 (638), 7-13.02.2020. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561
245484
  Рущенко П.Т. Валки : Краєзнавчий нарис / П.Т. Рущенко. – Харків : Прапор, 1965. – 109 с.
245485
  Лисенко І.М. Валківська енциклопедія / І.М. Лисенко. – Харків - Київ - Нью-Йорк : Видавництво М.П.Коць, 2000. – 400с. – ISBN 966-7087-38-7
245486
  Рущенко П.Т. Валківський район. Валки / П.Т. Рущенко, 1955. – [11] с. – Отд. оттиск
245487
  Гаман В.П. Валківські верби : земляцькі етюди / Віктор Гаман. – Київ : Український письменник, Вир, 1996. – 367 с. – ISBN 5-333-01456-6
245488
  Алєксандрова О.В. Валла Лоренцо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 207-209. – ISBN 966-316-069-1
245489
  Щигленко Евгений Валленберг. Часть 2 = Миссия Дауля Валленберга : Биография // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 199-206 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
245490
  Шиллер Ф. Валленштейн / Ф. Шиллер. – Москва, 1980. – 592с.
245491
   Валлийский рассказ.. – М., 1983. – 143с.
245492
  Лошкарева М.Е. Валлийское обычное право: закон Хауэла Доброго // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 13. – С. 27-29. – ISSN 1812-3805
245493
  Эйдус З. Валмиерские герои / З. Эйдус. – Рига, 1950. – 80 с.
245494
  Раузан Г.А. Валмира / Г.А. Раузан. – Рига, 1973. – 45 с.
245495
  Крилова Анна Олександрівна Валова додана вартість як індикатор порівняння фінансових систем // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 90-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено зарубіжний досвід проведення операцій документарного кредитування та можливості їх широкого впровадження у практиці діяльності вітчизняних банків. Проведення банками цих операцій сприяє раціональному використанню кредитних ресурсів та ...
245496
  Скидан О.В. Валова додана вартість як індикатор регіональної економічної безпеки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 79-83 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
245497
  Махнарилов Ю.В. Валова кредитоємність підприємств легкої промисловості : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-60 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
245498
  Кваснюк Б. Валовий внутрішній продукт // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-117 : табл., рис. – ISSN 1811-3141
245499
  Коваленко В.В. Валовий внутрішній продукт та його місце в економічному зростанні держави // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 58-72. – ISSN 2313-4569
245500
  Меламед М. Валовий внутрішній продукт України за міжнародними паритетами купівельної спроможності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.12-18. – ISSN 1605-2005
245501
  Стеблянко І.О. Валовий внутрішній продукт України: просторова та структурна динаміка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 51-54. – ISSN 2306-6806
245502
  Тарлопов Ігор Олегович Валовий внутрішній продукт України: структура та тенденції відтворення : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Тарлопов І.О.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
245503
  Тарлопов Ігор Олегович Валовий внутрішній продукт України:структура та тенденції відтворення : Дис...канд.екон. наук: 08.01.01 / Тарлопов Ігор Олегович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 184л. – Додатки: л. 177-184. – Бібліогр.:л.164-176
245504
  Меламед М. Валовий внутрішній проукт України за міжнародними паритетами купівельної спроможності : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 19-25 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
245505
  Беседін В. Валовий галузевий продукт як показник обсягу внутрішнього продукту галузі та її продуктивності : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 31-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0131-775Х
245506
  Борисейко Ю.В. Валовий дохід: проблеми трактування // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 15-18. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
245507
  Петрович В.Б. Валовий доход та гарантована оплата праці в колгоспах / В.Б. Петрович. – Київ, 1970. – 187с.
245508
  Вилко Г.Т. Валовий і чистий доход колгоспів і радгоспів / Г.Т. Вилко. – Київ, 1973. – 34с.
245509
  Круглик С. Валовий національний дохід країн світу / Сергій Круглик, Олексій Єременко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 3 (193). – С. 3-5 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
245510
   Валові збори сільськогосподарських культур по УКраїнській РСР.. – Київ, 1959. – 340с.
245511
  Чекалина В.Я. Валовой доход в хозрасчетных отношениях колхозного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чекалина В.Я.; Костром. технол. ин-т. – Кострома, 1978. – 25л.
245512
  Свободин В.А. Валовой доход колхоза и его использование. / В.А. Свободин. – М., 1972. – 141с.
245513
  Белян Евгения Григорьевна Валовой доход колхозов в процессе общественного воспроизводства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Белян Евгения Григорьевна; МГУ. – М., 1975. – 24л.
245514
  Барамидзе Лейла Шакроевна Валовой доход колхозов и его распределение : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Барамидзе Лейла Шакроевна; Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1973. – 55л.
245515
   Валовой доход колхозов и совхозов и эффективность его использования.. – Уфа, 1977. – 163с.
245516
  Болокадзе Е.А. Валовой доход кооперативной торговли и его использование (На примере Грузпотрбесоюза) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Болокадзе Е. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 47л. – Бібліогр.:с.47
245517
  Романченко Г.Р. Валовой и чистый доход в колхозах : Автореф... докт. экон.наук: / Романченко Г. Р.; АН УССР, От-ние обществ. наук. – Киев, 1961. – 41л. – Бібліогр.:с.40
245518
  Рыженков Е.В. Валовой и чистый доход колхозов. / Е.В. Рыженков. – М, 1969. – 152с.
245519
  Гош А.П. Валовой продукт колхозов и его форм : Автореф... докт. экон.наук: 08.00.01 / Гош А. П.; КГУ. – К., 1977. – 48л.
245520
  Гош Александр Петрович Валовой продукт колхозов и его формы (проблемы качественной и количественной определенностей) : Дис... докт. экон.наук: / Гош Александр Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 390л. – Бібліогр.:л.I-XXX
245521
  Аринушкина Е.В. Валовой химический анализ почв и грунтов / Е.В. Аринушкина ; МГУ. – Москва : Издательство Московского университета, 1949. – 178 с.
245522
  Кириченко В.Ф. Валовый доход в отраслях колхозного животноводства : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Кириченко В.Ф.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1968. – 17л.
245523
  Максименко Р.А. Валовый доход и его планирование в торговле / Р.А. Максименко, Н.Н. Ушакова. – Киев, 1981. – 33с.
245524
  Ширалиев Асиф Исмаил оглы Валовый доход, накопление и потребление в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ширалиев Асиф Исмаил оглы; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниат-заде. – Баку, 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.25-26
245525
  Егоров Н.Н. Валовый и конечный общественны продукт как категории социалистического воспроизводства. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Егоров Н.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1976. – 26л.
245526
  Суддя В.І. Валокордин для крокодила / В. Суддя // У ногу з часом : гумор та сатира / С.І. Бортников. – Київ : Молодь, 1991. – С.
245527
  Савіна Ю. Валоративна інконгруентність як механізм створення комізму (на матеріалі творів Джером К. Джерома і О. Генрі) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 173-176. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
245528
  Нічаєнко І.І. Валоративний епістрат концепту КРАСА в іспанській літературі XIX - XX століття та його відтворення в українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 79--85
245529
  Гербер Мэри Валориан / Гербер Мэри. – М, 1994. – 656с.
245530
  Радзієвська Т. Валоризація комунікативної події як чинник текстотворення (на матеріалі щоденника Осипа Бодянського 1852 - 1857 рр.) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 59 : Слов"янські обрії. (Матеріали Міжнародної наукової конференції "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку" (м. Київ, Україна, 24 травня 2019 р.). – С. 100-113. – ISSN 2224-9516
245531
  Пундяк Н.Б. Валоризація процесів інноваційного розвитку гірничих підприємств та джерела його фінансування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 84-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6814
245532
  Мрожек С. Валтасар : автобиография // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 159-233. – ISSN 1130-6545
245533
  Бреза Тадеуш Валтасаров пир; Лабиринт / Бреза Тадеуш. – Москва, 1976. – 614с.
245534
  Полтава Л. Валторна : (збірка поезій, лірична) / Леонід Полтава ; обкладинка Романа Василишина-Гармаша. – Нью-Йорк, 1972. – 48 с.
245535
  Капнік О. Валуєвський оскал. Активісти домоглися правок до нового Закону "Про освіту", якій міг стати загрозою для української мови // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 21-22 жовтня (№ 134). – С. 13
245536
  Тисяченко Г. Валуєвський указ був викликаний українським перекладом Євангелія // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 198-199
245537
  Казакевич О. Валуєвський циркуляр 1863 року в історіографічних оцінках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 69-74. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовано праці вітчизняної та зарубіжної історіографії присвячені Валуєвському циркуляру. Особливу увагу приділено дискусійним питанням інтерпретації історичних обставин появи Валуєвського циркуляру та наслідків його реалізації в ...
245538
  Тимошик М. Валуєвський циркуляр: як, ким, чому? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 липня (№ 123). – С. 5


  150 років від дня підписання так званого Валуєвського таємного цензурного циркуляра, яким заборонялося друкувати й поширювати на всій території імперії книжки українською мовою. Із тексту:Літопис Григорія Граб’янки був першим історичним документом, ...
245539
  Амирханов Валунный гравийно-песчаный материал Чирютовского месторождения / М.-Ш.И. Амирханов. – Махачкала : Дагестанский государственный университет, 1963. – 19 с.
245540
   Валуноподібні скелі північно-західної частини Коростенського плутону (історія вивчення валуноутворення у контексті досліджень Волинського мегаблоку) / К. Деревська, С. Коженевський, Р. Пац, Є. Мирижук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 90-96. – (Серія геологічна ; вип. 29). – ISSN 2078-6425
245541
  Алексиев С. Валутни престъпления и валутни нарушения / Серафим Алексиев. – София : Наука и искусство, 1989. – 240 с.
245542
   Валы, подшипники, муфты.. – М., 1961. – 160с.
245543
  Резнікова Н. Валюта vs золото: що вразливіше під час глобальної кризи? // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 4. – С. 62-72
245544
  Лисовский В.И. Валюта и международные отношения / В.И. Лисовский. – Москва, 1974. – 94с.
245545
  Науменкова С.В. Валюта і валютна політика / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – Київ : Знання, 2010. – 82, [2] с. : табл. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; № 2/3 - 2010 ; Серія "Економічна"). – ISBN 978-966-346-836-5
245546
  Бантишев О.Ф. Валюта й валютники / О.Ф. Бантишев. – К, 1989. – 46с.
245547
  Исупов В.Т. Валюта Федеративной Республики Германии : Автореф... канд. экон.наук: / Исупов В.Т.; Москов. гос. ин-тут междунар. отношений. – Москва, 1963. – 16л.
245548
  Суворкін В.А. Валюта як предмет контрабанди: кримінально-правові та кримінологічні аспекти проблеми // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 5. – С. 80-85.
245549
  Лоленко О.М. Валюта як фактор економічної стабілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-21. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто методику прогнозування валютного курсу.
245550
   Валюта: одним - добра, іншим - люта = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 114 : Іл.
245551
  Мелих О.Ю. Валютна безпека України: проблеми та шляхи підвищення у посткризовий період // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 60-75


  Проаналізовано рівень валютної безпеки в Україні, який охарактеризовано як ризиковий, що підтверджено оцінкою порогових значень показників – індикаторів стану валютної безпеки. Окреслено шляхи підвищення і стійкості валютної сфери у посткризовий період.
245552
  Чугаєв О.А. Валютна інтеграція в Європейському Союзі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.А. Чугаєв ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : Київський університет, 2010. – 191 с. – Бібліогр.: с. 178-191. – ISBN 978-966-439-271-3
245553
  Селінков С. Валютна інтеграція західноєвропейських країн та її наслідки для України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 25-28. – Бібліогр.: 10 назв
245554
  Степаненко В.П. Валютна криза сучасного капіталізму / В.П. Степаненко. – К., 1968. – 48с.
245555
  Арутюнян Р.Р. Валютна криза: сутність, причини та наслідки в Україні / Р.Р. Арутюнян, С.С. Арутюнян, О.В. Ітигіна // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 242-247. – ISSN 2313-4569
245556
  Кораблін С. Валютна лібералізація по-українськи: втеча від реформ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 6


  "За останні 25 років спливло чимало води. І не тільки весняної. За цей час багато наших сусідів зуміли не лише стати членами ЄС і скасувати валютне регулювання, а й відмовитися від своїх національних валют на користь євро (Словенія, Словаччина, ...
245557
  Реутов І. Валютна лібералізація: аналіз основних змін // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 3). – С. 13, 14-15
245558
  Ширман В. Валютна лібералізація: бути чи не бути // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 48). – С. 11
245559
  Булкот О. Валютна мультиполярність у системі глобальних фінансів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 6-10. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ключові детермінанти визначення та розвитку міжнародного статусу валюти. Виокремлено головні тенденції формування валютного компоненту сукупних світових резервів. Проаналізовано параметри основних міжнародних резервних валют, проведено їх ...
245560
  Татарчук О. Валютна позиція: облік та регулювання в комерційних банках України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 65-68 : Табл.
245561
  Дзюблюк О.В. Валютна політика : підручник / О.В. Дзюблюк. – Київ : Знання, 2007. – 422с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-289-2
245562
  Лапчук Б.Ю. Валютна політика : навчальний посібник / Б.Ю. Лапчук. – Київ : Знання, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-346-320-9
245563
  Журавка Ф.О. Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / Ф.О. Журавка. – Суми : КВК "Ділові перспективи"; ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 334с. – ISBN 978-966-2965-05-6
245564
  Щербакова О. Валютна політика Національного Банку України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 6-9.
245565
  Біленко Ю.І. Валютна політика та її вплив на ефективність функціонування економіки в країнах ЦСЄ / Ю.І. Біленко, О.І. Білоган // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 243-252. – ISSN 0321-0499
245566
  Лютий І.О. Валютна політика та перспективи входження України в міжнародне економічне співтовариство / І.О. Лютий; Рец.: Румянцев А.П., Глушко В.І. – Київ, 2000. – 60с. – Бібл.С.1-43. – ISBN 966-7184-23-4
245567
  Маринич Т.О. Валютна політика у забезпеченні фінансової стабільності економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 12. – С. 9-12
245568
  Лизанець А.Г. Валютна політика України: реалії та концептуальні напрямки розвитку / А.Г. Лизанець, С.П. Кізляк // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 114-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-8164
245569
  Шаров О.М. Валютна політика України: чверть сторіччя невизначеності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 41-73. – ISSN 1605-7988
245570
  Дзюблюк О.В. Валютна політика як фактор макроекономічної стабілізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 11 (252). – С. 33-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
245571
  Нідзельська І. Валютна політика: основні етапи та особливості її реалізації в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 12-18. – ISSN 1605-2005
245572
  Джавага А.В. Валютна правосуб"єктність, поняття і види суб"єктів валютних правовідносин // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 175-184. – ISSN 2227-796X


  У статті автор досліджує поняття валютно-правових відносин, надає класифікацію суб"єктів валютних правовідносин, досліджує функції державних органів і банківської системи України у сфері валютного контролю, аналізує валютну правосуб"єктність, яку ...
245573
  Иоэльсон М.Ф. Валютная война / М.Ф. Иоэльсон. – М, 1934. – 63с.
245574
  Пиердзех К. Валютная война / К. Пиердзех, Г. Штадтманн, Л. Целаури // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 64-65 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв
245575
  Лоевецкий Д.А. Валютная политика и валютное законодательство / Д.А. Лоевецкий. – М., 1923. – 48 с.
245576
   Валютная политика капиталистических стран. – М., 1990. – 221с.
245577
  Биндер А. Валютная политика КНР: исторический аспект / А. Биндер, А. Кононов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 2. – С. 24-31. – ISSN 0131-2227
245578
  Лоевецкий Д.А. Валютная политика СССР / Д.А. Лоевецкий. – М., 1926. – 109с.
245579
  Федоров Б.Г. Валютная политика СССР: взгляд в будущее / Б.Г. Федоров. – М., 1990. – 93с.
245580
  Богданов А.С. Валютная политика стран Запада: тенденции и противоречия / А.С. Богданов. – Москва : Международные отношения, 1984. – 80 с. – Библиогр.: с. 79-80. – (Библиотечка международника)
245581
  Смыслов Д.В. Валютная система современного капитализма / Д.В. Смыслов. – Москва, 1973. – 56 с.
245582
  Богданов О.С. Валютная система современного капитализма (основные тенденции ипротиворечия) / О.С. Богданов ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Мысль, 1976. – 271 с. – (Мировое капиталистическое хозяйство и международные экономические отношения)
245583
  Айзенберг И.П. Валютная система СССР / И.П. Айзенберг. – Москва : Соцэкгиз, 1962. – 268 с. – Библиогр.: с. 250-266
245584
  Олейнов А. Валютная структура международных экономических отношений в начале ХХІ века // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 4. – С. 43-57. – ISSN 0042-8736
245585
  Калініченко Г. Валютне законодавство на шляху здійснення іноземних інвестицій // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 37
245586
  Костюченко О.А. Валютне законодавство України : Навчальний посібник / О.А. Костюченко; Акад. адвокатури України. – Київ : Атіка, 2006. – 620с. – ISBN 966-326-137-4


  Розрахований на студентів юридичних та економічних закладів освіти, викладачів, працівників банків, а також усіх, хто цікавиться проблемами банківського права
245587
  Боришкевич О. Валютне кредитування в Україні: проблеми та перспективи : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 2. – С. 43-46 : Табл., рис.
245588
  Делас В. Валютне кредитування: проблеми та перспективи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 17-19. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості надання кредитів у іноземній валюті та їх місце в структурі валютних операцій, що проводяться комерційними банками. А також аналізується роль валютних кредитних операцій в діяльності уповноважених банків та їх вплив ...
245589
  Кадькаленко С.Т. Валютне право (- сукупність правових норм, що регулюють валютні відносини) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 59. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
245590
  Вдовічен В. Валютне право як інститут фінансового права / В. Вдовічен, Л. Вдовічен // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 41-45
245591
  Ющенко В.А. Валютне регулювання : Навч. посібн. / В.А. Ющенко, В.І. Міщенко; Нац. банк України. – Київ : Знання, 1999. – 359с. – ISBN 966-7293-94-7
245592
  Науменкова С.В. Валютне регулювання : навч.-метод. посібник / С.В. Науменкова, К.Ф. Черкашина. – Київ : Компринт, 2013. – 154, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 125-129 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-2719-51-2
245593
   Валютне регулювання в Україні : Закони. Укази. Постанови. Накази. Інструкції. – К. : Компас, 1996. – 200с.
245594
  Мазуренко В.І. Валютне регулювання в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 144-156. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
245595
  Резнікова О. Валютне регулювання на міждержавному рівні та його вплив на національну валютну систему : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 50-52
245596
  Місяць Н.О. Валютне регулювання поточних торговельних операцій в Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 9-16
245597
   Валютне регулювання та контроль : навчальний посібник / Боришкевич О.В., Краснова І.В., Білошапка В.С., Баріда Н.П. ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-483-051-2
245598
  Мішакіна Л. Валютне регулювання: останні зміни // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 22-23
245599
  Шаров О. Валютне регулювання: польський досвід в Україні // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 3). – С. 301-311. – ISSN 1684-906Х
245600
  Шоломінська Т.Г. Валютне співробітництво країн СНД // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 334-340. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
245601
  Задоя А.О. Валютний індекс як чинник та результат міжнародної конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 77-84


  Обгрунтована необхідність введення у науковий обіг категорії "валютний індекс" як співвідношення ринкового (офіційного) валютного курсу та паритету купівельної спроможності. Запропонована методика використання валютного індексу для прогнозування умов ...
245602
  Пилявець І.С. Валютний кліринг // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 140-142. – (Серія "Економічні науки")
245603
  Кравченко Л. Валютний контроль // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.105-109
245604
  Ярова О.В. Валютний контроль в системі протидії "втечі капіталу" в країнах з перехідною економікою : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.05.01- світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ярова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 242л. + Додатки :л. 214-242. – Бібліогр.: л. 194-213
245605
  Ярова Ольга василівна Валютний контроль в системі протидії "втечі капіталу" в країнах з перехідною економікою : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Ярова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
245606
  Бутук О. Валютний контроль і конвертованість валют : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 48-55 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1605-2005
245607
  Бутук О. Валютний контроль і конвертованість валют // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 1. – С. 45-53. – ISSN 1605-2005
245608
  Духовна О. Валютний контроль по-новому: що змінилося? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 36-37
245609
  Присяжнюк В. Валютний контроль помер, хай живе валютний контроль! // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 березня (№ 10)
245610
  Шевчук О. Валютний контроль як вид державного фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 69-74. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються шляхи підвищення дієвості валютного контролю як неодмінного системоутворюючого елементу державного фінансового контролю. Пропонується авторське визначення валютного контролю, тлумачення його функціонального призначення, ...
245611
  Ярова О.В. Валютний контроль, як основний елемент здійснення валютної політики держави (на прикладі України) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.213-217
245612
  Санжаревський В. Валютний контроль,протидія "відмиванню" коштів та системні банківські ризики // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 7. – С.42-45


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
245613
  Паробок Д.О. Валютний кошик доби Визвольних Змагань (1917-1921рр.) як індикатор суспільної підтримки української державності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 45-59. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
245614
  Паценко О.Ю. Валютний курс в Україні: прогнозування динаміки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 183-194
245615
  Кораблін С. Валютний курс гривні: деякі ефекти та обмеження // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 76-87 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
245616
  Чентуков Ю.І. Валютний курс і валютна політика: вплив на розвиток міжнародних економічних відносин // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 108-112. – (Серія: Економіка ; вип. 3). – ISSN 2226-2822
245617
  Береславська О.І. Валютний курс і зовнішня торгівля: теоретичні й емпіричні аспекти взаємозв"язку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 66-76
245618
  Задоя А.О. Валютний курс та інтереси суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 19-29


  У статті аналізується вплив ринково валютного курсу і його співвідношення з паритетом купівельної спроможності національної валюти на мотивацію поведінки суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності. Розроблено систему визначення рейтингу країни залежно ...
245619
  Задоя А.О. Валютний курс та проблеми зовнішньоторговельної діяльності / А.О. Задоя, О.І. Галась, Д.Б. Круцяк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 5-9
245620
  Попов Є.Є. Валютний курс та фінансова система держави // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 10-13.
245621
  Прохницька Г.Л. Валютний курс як фактор впливу на динаміку цін та кон"юнктуру автомобільного ринку Європи : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 66-73 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
245622
  Заблоцький М.Б. Валютний курс: виробничо-обмінні аспекти регулювання стабілізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 130-137. – ISSN 1562-0905
245623
  Жан-Поль Бландіньєр Валютний курс: його місце і роль у перехідній економіці : грошово-кредитна політика // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 107-113 : Табл.
245624
  Ілюк А. Валютний легалайз // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 30/31). – С. 34
245625
  Бєлінська Я. Валютний механізм і принципи його структурування : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С.19-27 : Табл. – Бібл. 17 назв. – ISSN 0131-775Х
245626
  Белінська Я. Валютний механізм і принципи його структурування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 19-27. – ISSN 0131-775Х
245627
  Співак І.В. Валютний механізм функціонування глобальної економіки : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Співак Інна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 488, [10] л. – Додатки: л. 437-488,[10] л. – Бібліогр.: л. 382-436
245628
  Співак І.В. Валютний механізм функціонування глобальної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Співак Інна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 37 с. – Бібліогр.: 29 назв
245629
  Ніколенко С.С. Валютний паритет як відображення конкуреноспроможності національної економіки // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.3-6. – (Економічні науки ; № 2)
245630
  Біла О.Г. Валютний ризик торговельного підприємства : фінанси підприємств / О.Г. Біла, О.І. Юсипович // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 88-91. – Бібліогр.: 3 назви
245631
  Шкляр А.І. Валютний ринок в Україні: проблеми та виклики / А.І. Шкляр, К.В. Ануфрієва // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 51-55. – ISSN 1605-7988
245632
  Колдовський А.В. Валютний ринок України: основні тенденції та перспективи розвитку / А.В. Колдовський, К.В. Чернега // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 179-183. – ISSN 2309-1533
245633
  Король М.М. Валютний ринок України: стан, проблеми й перспективи / М.М. Король, О.Р. Стасишина // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 65-70. – ISSN 2308-1988
245634
  Старинський М. Валютний ринок як фінансово-правова категорія // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 67-70
245635
  Шкрабалюк Ю.О. Валютні аспекти підвищення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 156-163


  Розглянуто роль валютного курсу в підвищенні міжнародної конкурентоспроможності національної економіки. Проаналізовано види валютної політики держави та їх вплив на конкурентні переваги експортноорієнтованих галузей економіки. Обгрунтовано позитивні ...
245636
  Старинський М.В. Валютні відносини: окремі проблеми правового регулювання = Currency relationship: some problems of the legal regulation : монографія / М.В. Старинський ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". – Суми : Мрія, 2014. – 207, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 195-207 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-473-132-1
245637
  Романов Д.С. Валютні війни: місце та роль СОТ та МВФ у їх запобіганні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 100-104
245638
  Делас В. Валютні депозитні операції комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 67-69. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості залучення коштів у іноземній валюті та їх місце в структурі валютних операцій, що проводяться комерційними банками. Також аналізується роль валютних депозитних операцій в діяльності уповноважених банків та їх вплив на ...
245639
  Абасова К. Валютні деривативи в Україні: стан та перспективи // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 9 (223). – С. 45-49. – ISSN 2310-2624
245640
  Лукашенко С. Валютні дисбаланси як передумова поширення валютно-фінансових криз // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 175-184. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
245641
  Криволапов Б.М. Валютні застереження в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 109-114


  Стаття присвячена проблемам валютних застережень в міжнародному приватному праві.
245642
  Стадник Д. Валютні зміни 2019: покращення вже сьогодні? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 7
245643
  Шпенюк О. Валютні інтервенції як інструмент валютно-курсової політики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 66-69. – ISSN 1810-3944
245644
  Жмурко Н. Валютні інтервенції як інструмент валютно-курсової політики в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 185-192. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
245645
  Делас В. Валютні конверсійні операції комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості здійснення конверсійних валютних операцій, їх місце в структурі операцій з валютою, що проводяться комерційними банками. А також аналізується роль здійснення валютообмінних операцій в формування валютних активів ...
245646
  Мальський М. Валютні кредити незаконні? / М. Мальський, Т. Березенська // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 79-80
245647
  Коваленко Н.В. Валютні кризи і вплив глобалізації економічних процесів на формування і динаміку валютних курсів // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 49-57. – Бібліогр.: на 35 пунктів. – (Економічні науки)
245648
  Чугаєв О.А. Валютні кризи на межі XX-XXI століть : монографія / О.А. Чугаєв. – Київ : Леся, 2007. – 416 с. – До 175-річчя Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка присвячується. – ISBN 966-8126-61-0
245649
  Луцишин З.О. Валютні курси як інструмент економічних воєн в умовах фундаментальної розбалансованості світової економіки / З.О. Луцишин, Н.В. Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 11-22. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано основні причини фундаментальної розбалансованості сучасної світової економіки, розкрито особливості її виникнення, форми прояву та наслідки. Обґрунтовано роль валютних курсів у системі вирівнювання дисбалансів та неоднозначність ...
245650
  Шелудько Н.М. Валютні облігації внутрішньої державної позики: ризики та перспективи для України / Н.М. Шелудько, А.І. Шкляр // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 21-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
245651
  Шевченко А. Валютні обмеження як деструктивний фактор впливу на розвиток національної економіки / А. Шевченко, І. Гончаренко // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 300-306. – ISSN 2078-5860


  Досліджено проблеми валютного регулювання в Україні і перспективи його розвитку. Запропоновано авторське визначення поняття "валютне регулювання". Визначено напрями лібералізації валютного регулювання; окреслено валютні обмеження, що діють на ...
245652
  Курищук К. Валютні ОВДП як інструмент внутрішніх державних запозичень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовано доцільність диверсифікації інструментів внутрішніх державних запозичень через подальше удосконалення механізму обігу державних облігацій, номінованих у іноземній валюті, з акцентом на активізації їх розміщення серед населення. ...
245653
  Петрашко Л.П. Валютні операції : Навчальний посібник / Л.П. Петрашко; МОН України, Київський нац. економ. унів. – Київ : КНЕУ, 2001. – 204с. – ISBN 966-574-262-0
245654
  Патика І Н. Валютні операції : навч. посіб. для дистанц. навчання / Н.І. Патика ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2008. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-185. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-220-8
245655
  Петрашко Л.П. Валютні операції : навчальний посібник / Л.П. Петрашко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – ISBN 978-966-346-972-0
245656
  Божидарнік Н.В. Валютні операції : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Н.В. Божидарнік, Т.В. Божидарнік. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 696, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: c. 583-587 та наприкінці розд. – ISBN 978-617-673-154-2
245657
  Лопатюк Т. Валютні операції free // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 22-23
245658
  Кирилюк С. Валютні операції в комерційних банках : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 16-22 : Табл., рис.
245659
  Камінська Н.В. Валютні операції комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-69. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглядаються особливості здійснення валютних операцій комерційних банків, можливості зменшення валютних ризиків.
245660
  Науменко В. Валютні операції на умовах "спот": порядок здійснення та особливості бухгалтерського обліку : бухгалтерський облік // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 7 (173). – С. 56-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
245661
  Заячківська О.В. Валютні операції у контексті зовнішньоекономічної діяльності / О.В. Заячківська, Б.М. Хібеба // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – C. 56-63. – (Економічні науки ; вип. 4 (92)). – ISSN 2306-5478
245662
  Чирка Д. Валютні операції як основа валютного ринку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 129-132. – ISSN 1993-0259
245663
  Веріга Г. Валютні показники фінансової стійкості економіки України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 69-72. – ISSN 1993-0259
245664
  Максіменцев М.Г. Валютні ради в європейських країнах з перехідною економікою: мотиви та ефективність застосування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 131-145
245665
  Сіску Т. Валютні режими і валютнокурсова політика України у вимірах "благословенної" і "неблагословенної" трійці / Т. Сіску, Є. Савельєв // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 2). – С. 143-171. – ISSN 1684-906Х
245666
  Козюк В.В. Валютні резерви в глобальних умовах : міжнародні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 127-137 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
245667
  Паливода К.В. Валютні резерви держави як інвестиційний ресурс // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 36-42
245668
  Чугаєв О.А. Валютні резерви та величина економіки // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 67-68
245669
  Власенко Є.Ю. Валютні резерви як основна складова валютних інтервенцій / Є.Ю. Власенко, І.Г. Брітченко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 1 (21). – С. 22-29


  Розглянуто валютні інтервенції як один із основних інструментів валютного регулювання, який має вагомий вплив на валютний курс в Україні.
245670
  Власенко Є.Ю. Валютні резерви: принципи формування иа перспективи // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 147-157
245671
  Ковальчук А.Т. Валютні резерви: проблеми формування, розміщення та використання / А.Т. Ковальчук, А.В. Матіос // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 13-16. – ISSN 1728-6220
245672
  Делас В.А. Валютні ризики банків та їх класифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглядається поняття, характеристика та класифікація валютного ризику, який є найбільш характерним для фінансово-кредитних установ які щоденно і в значних обсягах проводять валютні операції. This article deals with the problems of concept, role and ...
245673
  Волицька А.А. Валютні ризики як впливові чинники ведення банківського бізнесу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 73-82. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
245674
  Дідківський М.І. Валютні ринки / М.І. Дідківський, О.В. Комендант // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 372-386. – ISBN 978-617-696-407-0
245675
  Степура О.М. Валютні ф"ючерси та перспективи їх використання в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 225-231. – бібліогр.: 8 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
245676
  Аптекар С. Валютні ф"ючерси як інструмент хеджування на валютному ринку / С. Аптекар, В. Дорохольський // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 373-375. – ISSN 1993-0259
245677
  Лозенко М. Валютній лібералізації бути? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 10-11
245678
  Баринов Э.А. Валютно-кредитные отношения во внешней торговле / Э.А. Баринов. – Москва : 1 Федеративная Книготорговая Компания, 1998. – 272 с. – ISBN 5-7814-0063-Х
245679
  Звонова Е.А. Валютно-кредитный механизм коммерческих связей предприятия. / Е.А. Звонова. – М, 1990. – 109с.
245680
  Максіменцев М.Г. Валютно-курсова політика в Україні: аналіз ефективності та умови вдосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-65. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Проаналізовано валютно-курсову політику в Україні до і після валютної кризи 1998 р. Виявлено низку недоліків цієї політики, запропоновано напрями її вдосконалення. This article presents in-depth analysis of exchange-rate policy in Ukraine before and ...
245681
  Горохова О.В. Валютно-курсова політика держави як складова економічної безпеки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 29-31. – Бібліогр.: 8 назв
245682
  Галушка О. Валютно-курсова політика КНР // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 108-110
245683
  Барамія Вахтанг Нугзарович Валютно-курсова політика країн з перехідною економікою (приклад України) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Барамія Вахтанг Нугзарович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 198л. + Додатки: л. 192 - 198. – Бібліогр.: л.169 - 192
245684
  Барамія Вахтанг Нугзарович Валютно-курсова політика країн з перехідною економікою (приклад України) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Барамія В.Н.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. + Додатки: л. 192 - 198. – Бібліогр.: 4 назв.
245685
  Журавка Ф.О. Валютно-курсова політика Національного банку України в умовах трансформаційної економіки : монографія / Ф.О. Журавка. – Суми : Ділові перспективи, 2007. – 70с. – ISBN 966-29-65-02-5
245686
  Кучеренко С.А. Валютно-курсова політика НБУ та її вплив на макроекономічні чинники // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 328-338. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
245687
  Гладинець Н.Ю. Валютно-курсова політика НБУ як інструмент регулювання економіки / Н.Ю. Гладинець, Д.В. Левко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – № 21 (16). – С. 125-132. – ISSN 2311-8164
245688
  Максіменцев М.Г. Валютно-курсова політика та бюджетна дисципліна в європейських країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 132-139
245689
  Мелих О. Валютно-курсова політика та її вплв на фінансову безпеку держави // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-55.
245690
  Лютий І. Валютно-курсова політика та її вплив на організацію грошового обігу / І. Лютий, Т. Продан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається вплив валютно-курсової політики на організацію грошового обігу. Обґрунтовуються способи підвищення ефективності трансмісійного механізму грошово-кредитної політики України, доцільність реалізації стратегії прямого контролю над ...
245691
  Мелих О.Ю. Валютно-курсова політика та монетарні ефекти її реалізації в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 211-225
245692
   Валютно-курсова політика України : монографія / [Крупка М.І. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 365, [1] с. : іл, табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 339-365. – ISBN 978-617-10-0009-4
245693
  Барсєгян А.Г. Валютно-курсова політика України в системі макроекономічного регулювання : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / А.Г. Барсєгян ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007. – 204 л. + Додатки: л. 197 - 204. – Бібліогр.: л. 178 - 196
245694
  Барсєгян А.Г. Валютно-курсова політика України в системі макроекономічного регулювання : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Барсєгян А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
245695
  Кораблін С.О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 112-123.
245696
  Горшкова Н. Валютно-курсова політика: практичний досвід та рекомендації // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 62-67
245697
  Кораблін С.О. Валютно-курсова стратегія України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.30-36. – ISSN 1605-7988
245698
  Дзюблюк О. Валютно-курсові аспекти антикризової економічної політики // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 14-33. – ISSN 1605-2005
245699
  Сысоев И.Н. Валютно-финансовая политика международных монополий / И.Н. Сысоев. – М., 1977. – 142с.
245700
  Ершов М.В. Валютно-финансовые механизмы в современном мире (кризисный опыт конца 90-х) / М.В. Ершов. – Москва : Экономика, 2000. – 319с. – ISBN 5-282-01978-7
245701
  Царевски Н.В. Валютно-финансовые отношения в условиях интеграции / Н.В. Царевски. – М, 1978. – 71 с.
245702
  Константинов Ю.А. Валютно-финансовые отношения Восток-Запад / Ю.А. Константинов. – М., 1986. – 44с.
245703
  Лавров С.Н. Валютно-финансовые отношения предприятий и организаций с зарубежными партнерами. / С.Н. Лавров, Б.А. Фролов. – М., 1992. – 158с.
245704
   Валютно-финансовые отношения развивающихся стран. – М., 1971. – 208с.
245705
  Злобин И.Д. Валютно-финансовые противоречия империализма / И.Д. Злобин. – Москва, 1959. – 286с.
245706
   Валютно-финансовый кризис в Аргентине - уроки для России // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Институт Европы Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.117-120. – ISSN 0201-7083
245707
  Васильев Е.А. Валютно-финансовый кризис и международное право / Е.А. Васильев. – Москва, 1982. – 174с.
245708
   Валютно-фининсовые отношения капитализма: проблемы и противоречия 80-х годов. – М., 1988. – 173с.
245709
  Атаманюк Ю.А. Валютно-фінансова взаємодія з ЄС в контексті структурних зрушень в економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 243-250.


  Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів валютно-фінансової взаємодії України з ЄС в контексті структурних зрушень у вітчизняній економіці. Проаналізовані позитивні та негативні елементи впливу розширення Європейської валютної ...
245710
  Поштар Є. Валютно-фінансова інтеграція ЄС і перспективи розвитку європейської фінансової конвергенції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 122-127


  Стаття присвячена аналізу сучасних умов та стадій розвитку валютно-фінансової інтеграції в Європейському Союзі, даються характеристики її важливим тенденціям та перспективам розвитку.
245711
  Луцишин З.О. Валютно-фінансова інтеграція: сучасні тенденції та перспективи // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 183-198. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
245712
  Редзюк Є.В. Валютно-фінансова політика країн G7 в умовах негативного впливу глобалізації // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (700). – Бібліогр.: 13 назв
245713
  Ямненко Т.М. Валютно-фінансове право ЄС: основні напрямки становлення та подальшого розвитку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 108-110. – ISBN 978-966-916-708-8
245714
  Боринець С.Я. Валютно-фінансовий аспект глобального конкурентного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-71. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Обгрунтовано необхідність змін у підходах до аналізу глобальної фінансової системи та діяльності міжнародних фінансових організацій.
245715
  Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник / В.К. Васенко; Мін-во освіти і науки України; Сумський держ. ун-тет. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 216с. – ISBN 966-8568-11-7


  На основі дослідження зарубіжного і вітчизнянного досвіду викладені основні проблеми і завдання дисципліни, її теоретико-пізнавальні та методологічні основи
245716
  Мукоєд С.Л. Валютно-фінансовий потенціал інтеграції України до Європейського валютного союзу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 111-113 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
245717
  Бутук О.І. Валютно-фінансові відносини : Навч. посіб. / О.І. Бутук. – Київ : Знання, 2006. – 349с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-103-9
245718
  Волковинська Тетяна Володимирівна Валютно-фінансові відносини в західноєвропейському інтеграційному процесі : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.05.01 / Волковинська Т.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
245719
  Волковинська Тетяна Володимирівна Валютно-фінансові відносини в західноєвропейському інтеграційному процесі : Дис...канд.економічних наук:08.05.01 / Волковинська Тетяна Володимирівна; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 229л + Додатки:л.194-229. – Бібліогр.:л.182-193
245720
  Луцишин З. Валютно-фінансові кризи як детермінанта реформування світової валютно-фінансової системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 82-88. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
245721
  Тарасенко І.Л. Валютно-фінансові кризи: міжнародні підходи до попередження та подолання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-29. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Проведено критичний аналіз сучасних підходів до проблеми інституційної перебудови світової валютно-фінансової системи з метою забезпечення її більшої стабільності в умовах глобалізації світових фінансових ринків. Особливий інтерес для економічної думки ...
245722
  Кондусова Л.Ф. Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Кондусова Л.Ф., Нескородєва І.І. ; МОНУ ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 199 с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-182. – ISBN 978-966-676-626-0
245723
  Гулей А.І. Валютно-фінансові стратегії за умов глобалізації та інформатизації: методологічні та прикладні аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 318-323
245724
  Якубовський С.О. Валютно-фінансові чинники формування міжнародної інвестиційної позиції країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 12-16.
245725
  Дорофеев Б.Ю. Валютное право России : учебник / Б.Ю. Дорофеев, Н.Н. Земцов, В.А. Пушин. – 2-е изд., пересмотренное и доп. – Москва : Норма, 2008. – 240с. – ISBN 978-5-468-00192-9
245726
  Савельєв Є. Валютнокурсова політика України: сучасні тенденції та вибір валютного курсу / Є. Савельєв, В. Куриляк // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 4). – С. 424-444. – ISSN 1684-906Х
245727
  Линников В.Н. Валютные бури Запада / В.Н. Линников. – М., 1986. – 80 с.
245728
  Быстров Ф.П. Валютные и кредитные отношения в вмеждународной торговле / Ф.П. Быстров. – М, 1972. – 136с.
245729
  Любский М.С. Валютные и кредитные отношения стран СЭВ / М.С. Любский. – Москва, 1978. – 160с.
245730
  Носкова И.Я. Валютные и финансовые операции / И.Я. Носкова. – 2-е перераб. и дополн. – Москва : Финансы, Юнити, 1998. – 334с. – ISBN 5-238-00007-3
245731
  Фрей Л.И. Валютные и финансовые расчеты капиталистических стран / Л.И. Фрей. – М, 1969. – 309с.
245732
  Рогов В.В. Валютные клиринги стран Западной Европы после воторой мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Рогов В. В.; МВТ СССР, Ин-т внешн. торг. – М., 1955. – 16л.
245733
  Авдеева Е.Г. Валютные кризисы: модели третьего поколения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 31-39. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Дана характеристика третього покоління моделей валютної кризи; представлена теоретична модель кризи ліквідності, розроблена А. Веласко та Р. Чангом.
245734
  Ачаркан В.А. Валютные курсы в экономике современного капитализма / В.А. Ачаркан. – Москва : Международные отношения, 1986. – 176 с. – Библиогр.: с. 164-173
245735
  Горбунов С.В. Валютные курсы при капитализме: проблемы и противоречия / С.В. Горбунов. – М, 1979. – 240с.
245736
  Миронов М.П. Валютные ограничения стран Западной Европы после второй мировой войны : Автореф... канд. эконом.наук: / Миронов М.П.; Ин-т внешней торговли. – М., 1953. – 18л.
245737
  Юровский Б. Валютные операции : государственное регулирование, налоговый и бухгалтерский учет / Борис Юровский, Мария Карпушенко, Светлана Колесник. – Харьков : Консульт, 2002. – 324с. – (Энциклопедия бухгалтера и экономиста ; №21-22 ноябрь 2002)
245738
  Яковлев А.Л. Валютные операции и их учет / А.Л. Яковлев. – Москва : Инфра-М, 1997. – 160с. – ISBN 5-86225-525-7
245739
  Сурен Л. Валютные операции. Основы теории и практики / Л. Сурен. – Москва : Дело, 1998. – 176с. – ISBN 5-7749-0039-8
245740
   Валютные отношения во внешней торговле СССР : правовые вопросы. – Москва : Международные отношения, 1968. – 352с.
245741
  Королев И.С. Валютные отношения копитализма / И.С. Королев. – М, 1986. – 232 с.
245742
  Стадниченко А.И. Валютные потрясения на Западе / А.И. Стадниченко. – М., 1968. – 111с.
245743
  Смирникова Ю.Л. Валютные правоотношения как элемент механизма финансово-правового регулирования // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 17-21. – ISSN 1812-3910
245744
  Аникин А.В. Валютные проблемы Западной Европы / А.В. Аникин ; АН СССР, Ин-т мир. экономики и междунар. отношений. – Москва : Изд-во ин-та международных отношений, 1960. – 180 с.
245745
  Селихов Е.И. Валютные проблемы и противоречия современного капитализма / Е.И. Селихов. – М, 1976. – 159 с.
245746
  Былиняк С.А. Валютные проблемы и экономический рост развивающихся стран / С.А. Былиняк. – Москва, 1976. – 295с.
245747
  Богданов О.С. Валютные проблемы капитализма / О.С. Богданов. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Экономика" ; 5)
245748
  Столяров Ю.С. Валютные проблемы современной Японии / Ю.С. Столяров ; АН СССР. Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1974. – 168 с.
245749
  Фоминых Дмитрий Борисович Валютные проблемы стран Юго-Восточной Азии. (На примере Бирмы, Малайзии, Сингапура, Шри Ланка) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Фоминых Дмитрий Борисович; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1976. – 22л.
245750
  Чунтулов А.В. Валютные проблемы стран Южной Азии : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Чунтулов А.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. валютных и кредитных отношений. – М., 1970. – 30л.
245751
  Ильясов В.А. Валютные проблемы США / В.А. Ильясов. – М., 1972. – 120с.
245752
  Ильясов В.А. Валютные проблемы США после второй мировой войны. : Автореф... канд. эконом.наук: 603 / Ильясов В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 23л.
245753
  Шалашов В.П. Валютные расчеты в Российской Федерации ( при экспортно-импортных операциях ) / В.П. Шалашов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Бизнес-школа Интел-Синтез, 1999. – 368с. – ISBN 5-87057-171-5
245754
  Нахимсон М. Валютные реформы на Западе / М. Нахимсон. – Москва-Ленинград. – 179с.
245755
   Валютный и денежный рынок = An introduction to foreing exchange & money markets : курс для начинающих. – Москва : Альпина Паблишер, 2002. – 340 с. – (Reuters для финансистов). – ISBN 5-94599-018-3
245756
  Задоя А.А. Валютный индекс и внешнеэкономическая деятельность // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 107-115. – ISSN 2074-5354
245757
  Казакевич В.П. Валютный кризис и новые международные активы / В.П. Казакевич. – М, 1979. – 95с.
245758
  Казакевич В.П. Валютный кризис и проблемы покрытия платежных дефицитов в капиталистических странах / В.П. Казакевич. – М, 1980. – 57с.
245759
  Стадниченко А.И. Валютный кризис капитализма / А.И. Стадниченко. – М., 1970. – 232с.
245760
  Аникин А.В. Валютный кризис на Западе / А.В. Аникин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1975. – 199 с. – Библиогр.: с. 193-198. – (Экономическая серия)
245761
  Наговицин А.Г. Валютный курс / А.Г. Наговицин, В.В. Иванов. – М., 1995. – 176с.
245762
  Задоя А.А. Валютный курс и его влияние на мотивацию внешнеэкономической деятельности // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 137-150. – ISSN 2074-5354
245763
  Гнездовский Ю.Ю. Валютный курс и паритет покупательной способности, как инструменты межстрановых измерений // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 61-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
245764
  Бункина М.К. Валютный рынок / М.К. Бункина. – Москва : ДИС, 1995. – 112с. – (Сер.:Искусство финансиста). – ISBN 5865090186
245765
   Валютный рынок и валютное регулирование : Учебное пособие. – Москва : БЕК, 1996. – 475с. – ISBN 5-85639-154-3, 3-406-41356-0
245766
  Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России / И.Т. Балабанов. – Москва : Финансы и статистика, 1994. – 239 с.
245767
  Алехин Б. Валютный рынок и микроструктурные финансы // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.51-65. – ISSN 0042-8736
245768
   Валютный справочник. – М., 1967. – 358с.
245769
   Валюты стран мира. – Москва, 1970. – 384с.
245770
   Валюты стран мира. – М., 1976. – 384с.
245771
   Валюты стран мира. – Изд. 4-е, доп. – Москва, 1981. – 382 с.
245772
   Валюты стран мира. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Москва, 1987. – 380 с.
245773
  Залата Л.Д. Валя / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ, 1957. – 23с.
245774
  Ляшенко В.Г. Валя / В.Г. Ляшенко. – Брянск, 1959. – 42с.
245775
  Познанська М.А. Валя Котик : поема / М.А. Познанська. – Київ, 1962. – 48 с.
245776
  Познанська М.А. Валя Котик : поема / М.А. Познанська. – Київ : Веселка, 1965. – 46 с.
245777
  Познанская М.А. Валя Котик / М.А. Познанская. – Москва, 1971. – 95 с.
245778
  Панова В.Ф. Валя. -- Володя. / В.Ф. Панова. – Москва, 1961. – 103с.
245779
  Панова В.Ф. Валя. -- Володя. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1966. – 80с.
245780
  Ткачов П. Валянки / П. Ткачов. – Киев, 1983. – 12 с.
245781
  Сидоренко Віктор Валь-Д"ізер. Лижі для гурманів : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 52-54
245782
  Сидоренко Віктор Валь - Торанс. Дах Трьох долин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 80-83 : фото
245783
   Валь (Wahl) Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 695. – ISBN 966-316-069-1
245784
  Мегела І.П. Вальдапфель Йожеф (- угорський літературознавець, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 52. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
245785
  Губерський Л.В. Вальдгайм Курт (- австрійський державний діяч і дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 52-53. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
245786
  Вульфиус А.Г. Вальденское движение в развитии религиозного индивидуализма : Критич. исслед. / А.Г. Вульфиус. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс, 1916. – XII, 279 с.
245787
  Хвильовий М. Вальдшнепи : роман / Микола Хвильовий. – Зальцбург : Нові дні, 1946. – 121, VIII с.
245788
  Хвильовий М. Вальдшнепи / роман // Аглая : повість : спроба продовження роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" 60-ті роки XX століття / А. Сокіл. – Київ : Смолоскип, 2010. – 222с. – ISBN 978-966-2164-08-4
245789
  Шеметов А.И. Вальдшнепы над тюрьмой. / А.И. Шеметов. – М, 1968. – 415с.
245790
  Шеметов А.И. Вальдшнепы над тюрьмой. : Повесть о Николаеве Федосееве / А.И. Шеметов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1972. – 415с. – (Пламенные революционеры)
245791
   Валькирия : опера в 3-х действ. : Рассказ содерж. с сохранением текста гл. арий и номеров пения / музыка Вагнера. – Киев : Изд. З.М. Сахнина ; Печ. в тип. "Прогресс", 1908. – 46 с.


  Авт.: Скриб, Эжен (1791-1861) Композитор: Мейербер, Джакомо (1791-1864) Переводчик: Калашников, Петр Иванович (1828-1897)
245792
  Нікітюк М. Вальс Апатія : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 37-42
245793
  Вегин П.В. Вальс деревенской луны / П.В. Вегин. – Москва, 1983. – 143с.
245794
  Іршад Улла Хан Вальс життя: з книжки "Афганістан це лише початок" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 30. – ISSN 0320-8370
245795
  Цалик С. Вальс киевской Золушки // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 31/32 (490), 05.08.2016. – С. 48-50. – ISSN 2075-7093
245796
  Славникова О.А. Вальс с чудовищем : роман, рассказы / Ольга Славникова. – Москва : Вагриус, 2007. – 416с. – На титул. листе содержание : Один в зеркале : роман ; Басилевс. Конец Монплезира. Мышь : рассказы. – ISBN 978-5-9697-0457-2
245797
  Пальников Григорий Вальсируют все! // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 116-120 : фото
245798
  Кравченко В. Вальсуючі. У Відні Путіна зустрічали оплесками і рукостисканнями // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "Владімір Путін в останні чотири роки нечастий гість у Європі. Після нападу Росії на Україну, анексії Криму й окупації Донбасу російський президент опинився в м"якій міжнародній ізоляції. У цій ситуації кожен візит Путіна в Старий Світ обростає ...
245799
  Рязанов М. Вальтазар Богишич об исследовании славянского права - важной составляющей славяноведения // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 3. – С. 15-18. – ISSN 1561-4999
245800
  Ирмер Г.Ю. Вальтер-фон-дер-Фогельвейде : очерк / [Соч.] Г.Ю. Ирмера, докт. Импер. Харьк. ун-та. – Харьков : Тип. Вольфа Дарре, 1894. – 76 с. – Отд. оттиск: Записки Харьк. ун-та, 1894, вып. 1


  Есть на обл. срезанный переплетом автограф: автор
245801
  Костін П. Вальтер Беньямін: політика в кадрі / П. Костін, А. Яригіна // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 107-108. – ISBN 978-966-285-572-2
245802
  Винниченко І. Вальтер Олександер Петрович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 292-295. – ISBN 978-966-7863-77-7
245803
  Москаленко В.Ф. Вальтер Олександр Петрович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 25-27 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Анатом і фізіолог, доктор медицини (1845), екстраординарний (1845), ординарний (1847) професор, один із засновників кафедри фізіологічної анатомії з мікрографією (1844-1868) Університету Св. Володимира. Учень М.І. Пирогова.
245804
   Вальтер Олександр Петрович (1817-1889) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 62. – ISBN 978-966-439-754-1
245805
   Вальтер Олександр Петрович (1817-1889) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 70. – ISBN 978-966-933-054-3
245806
   Вальтер Олександр Петрович (1817-1889) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 354-355. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
245807
   Вальтер Райнер // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 70. – ISSN 0130-6545


  Вальтер Райнер - немецкий поэт-экспрессионист
245808
  Бельский А.А. Вальтер Скотт : очерк творчества / А.А. Бельский ; Об-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва : [б. и.], 1958. – 40 с.
245809
   Вальтер Скотт. – М., 1958. – 84с.
245810
  Пирсон Вальтер Скотт / Пирсон, , Хескет. – М., 1978. – 303с.
245811
  Пирсон Х. Вальтер Скотт / Х. Пирсон. – Москва, 1983. – 239с.
245812
  Кирпичников А.И. Вальтер Скотт и Виктор Гюго : две публичные лекции, читанные в Одессе в 1890 г. проф. А.И. Кирпичниковым. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Пантеон литературы" ; Тип. И.А. Лебедева, 1891. – 64 с. – Отд. оттиск: Пантеон литературы. 1890, окт., нояб., дек.
245813
  Білецький О.І. Вальтер Скотт і його роман "Квентін Дорвард". / О.І. Білецький. – Одеса, 1937. – 16с.
245814
  Фіголь О.О. Вальтер Скотт у творчій рецепції українських письменників // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 24-28.
245815
  Фіголь О.О. Вальтер Скотт у творчій рецепції українських письменників ХІХ ст. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 24-28. – Бібліогр. в кінці ст.
245816
  Фіголь О.О. Вальтер Скотт у творчій рецепції українських письменників ХІХ століття // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-64.
245817
  Юсипович І. Вальтер Скотт. "Айвенго" // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 10 (391). – С. 6-10
245818
  Синдеев Вальтер Хальштейн / Синдеев, А // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 52-71. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности немецкого политика и государственного деятеля ФРГ В. Хальштейна.
245819
  Винниченко І. Вальц Яків Якович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 295-298. – ISBN 978-966-7863-77-7
245820
   Вальц Яків Якович (1841-1904) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 62-63. – ISBN 978-966-439-754-1
245821
   Вальц Яків Якович (1841-1904) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 70. – ISBN 978-966-933-054-3
245822
  Мартин М. Вальядолідські статті 1412 р. Інструмент сегрегації чи асиміляції? // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 13-21


  Історія євреїв Іспанії в середні віки.
245823
   Вальяс Семердзидис. Греция : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1966. – 4, [16] с.
245824
  Ступко Вам - девушки, юноши. / Ступко, С.В. Соколова. – К., 1987. – 184с.
245825
  Задорожный Олег Вам Gucci не жмет? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 94-99 : фото
245826
  Пылев С.П. Вам бы птицами родиться: рассказы / С.П. Пылев. – М., 1984. – 125с.
245827
  Сгибнев А.А. Вам было приказано... / А.А. Сгибнев. – М., 1959. – 29с.
245828
  Кашкаров А. Вам в "клуб" ? Нет.- в "зал"... // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 10. – С. 8-9. – ISSN 0869-4915
245829
  Мамбетова А. Вам вибирати- віртуальне життя чи реальність // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 53-54
245830
  Гиллер В.Е. Вам доверяю люди / В.Е. Гиллер, О.М. Зив. – М., 1966. – 544с.
245831
  Гиллер В.Е. Вам доверяются люди / В.Е. Гиллер, О.М. Зив. – М., 1963. – 586с.
245832
   Вам жить в 21 веке. – Москва, 1986. – 205с.
245833
  Торопов И.Г. Вам жить дальше : рассказы и повести / Иван Торопов ; пер. с коми С.Панкратова. – Москва : Современник, 1977. – 511 с.
245834
  Торопов И.Г. Вам жить дальше : рассказы и повести / Иван Торопов ; пер. с коми С.Панкратова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 427 с.
245835
  Решетников Г.С. Вам за 40. / Г.С. Решетников. – Москва, 1981. – 55с.
245836
  Щербакова Г.Н. Вам и не снилось / Г.Н. Щербакова. – Москва, 1983. – 352с.
245837
  Щербакова Г. Вам и не снилось : повести / Галина Щербакова. – Москва : ВАГРИУС, 2007. – 253, [2] с. : ил. – ISBN 978-5-9697-0367-4
245838
   Вам и не снилось... [Електронний ресурс] : по одноимен. повест. Г. Щербаковой, мелодрама, продолж. 86 мин. – Москва : RUSCICO, 2005. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : рус., англ.- Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- рус., англ., франц.-Субтитр. версии : русск., англ..- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера


  Знаменитый фильм 80-х гг. с изумительной музыкой А. Рыбникова о первой любви, не понятой и не оцененной взрослыми. История Ромео и Джульеты, снова вернувшихся в этот мир... 14 ВКФ в Вильнюсе - Второй приз творческому коллективу, 1981 МКФ детских и ...
245839
  Улюра Г.А. Вам і не снилося, російські 1990-ті: стратегії повернення у "Велику Літературу" Галини Щербакової // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 460-465. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
245840
  Панасюк А.Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж / А.Ю. Панасюк. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Дело, 2001. – 240с. – ISBN 5-7749-0124-6
245841
   Вам обязаны жизнью. – Москва, 1968. – 236с.
245842
   Вам отвечает артист : (книга-интервью). – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 208 с.
245843
  Алексин А.Г. Вам письмо! / А.Г. Алексин. – Москва, 1962. – 91с.
245844
  Рахманина Т.В. Вам поможет библиотерапевт // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 74-75. – ISSN 0869-4915
245845
   Вам поручается.... – Днепропетровск, 1987. – 284с.
245846
  Брюсов П.Г. Вам предстоит операция / П.Г. Брюсов. – Москва, 1987. – 96с. – В изд. также: Уролог - будущей матери / П.Г. Шабад, Л.Ю. Коткин. – (Народный университет. Факультет здоровья : Издается ежемесячно с 1964 г. ; № 8)
245847
  Мартынов В.Б. Вам привет от Песталоции! / В.Б. Мартынов. – Воронеж, 1972. – 150с.
245848
  Нагнибіда М.Л. Вам присвячую : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 111 с.
245849
  Кирст Х.Х. Вам решать, комиссар! // Вздымающийся ад / Р.М. Штерн. – Москва : Терра, 1994. – С. 337-607. – (Терра-детектив)
245850
  Крищенко В.Д. Вам руку подаю : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ, 1987. – 107 с.
245851
  Колесников Ю.В. Вам строить звездолеты. / Ю.В. Колесников. – М., 1990. – 205с.
245852
  Катренко А. Вам, "как человеку с истинно профессорской головой, следует искать места профессора в Киевском университете..." (Листи О.Ф. Кістяківського до П.Г. Житецького) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 86-95.
245853
  Соловьев Е.В. Вам, велотуристы Ленинграда / Е.В. Соловьев. – Л., 1990. – 175с.
245854
  Павлов Г.Р. Вам, взлет!.. / Г.Р. Павлов. – Краснодар, 1981. – 190с.
245855
   Вам, девушки!. – М., 1960. – 272с.
245856
   Вам, дорогі й прекрасні! : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 32 : Фото
245857
  Файзи А.С. Вам, друзья / Ахмед Файзи ;. – Москва, 1961. – 190 с.
245858
  Зигель Ф.Ю. Вам, земляне / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Недра, 1976. – 236с.
245859
  Зигель Ф.Ю. Вам, земляне / Ф.Ю. Зигель. – 2-е изд., перераб. – Москва : Недра, 1983. – 160с.
245860
  Завойська Л. Вам, Людмило Юріївно, з вдячністю... // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 26-27
245861
   Вам, милые женщины. – Житомир, 1992. – 159с.
245862
   Вам, молодята. – К., 1969. – 335с.
245863
   Вам, молодята. – 2-е, перероб. – Київ : Молодь, 1974. – 304с.
245864
  Барський Ю.П. Вам, рицарі шахів : оповідання : для серед. та старш. шкільн. віку / Ю.П. Барський ; пер. з рос. рукопису Зіновії Рябчик. – Київ : Веселка, 1981. – 240 с.
245865
  Тихонов Н.С. Вамбери / Н.С. Тихонов. – Москва : Мысль, 1974. – 45с. – (Замечательные географы и путешественники)
245866
  Тихонов Николай Семенович Вамбери. Повесть / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Мысль, 1974. – 45с.
245867
  Рони-старший Ж.-А. Вамирэх (Человек каменного века) / Рони-старший. – Кемерово : Кн. изд-во, 1977. – 96 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
245868
  Роні Ж. Вамірег / Роні Ж., старший. – Київ, 1925. – 175 с.
245869
  Стокер Б. Вампир / Б. Стокер. – М, 1991. – 366с.
245870
  Паршина Алевтина Вампиризм во благо : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 190-197 : Іл.
245871
  Гармаш Л.В. Вампирические мотивы в романе Ф.К. Сологуба "Тяжелые сны" // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 49-55. – (Русская филология ; № 4 (53) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
245872
  Олшеври Вампиры / Олшеври. – Москва, 1990. – 232с.
245873
  Одесский М. Вампиры в ранней прозе А.К. Толстого. Опыт построения сюжетной топики // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 207-241. – ISSN 0042-8795
245874
  Тернер П. Ван-Дейк / П. Тернер. – 80с.
245875
   Ван-дер-Ваальсова модель газу флуктуацій параметра порядку поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Л.А. Булавін, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 215-218. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів і моделі системи поблизу критичної точки як газу флуктуацій параметра порядку, що відповідає рівнянню Ван-дер-Ваальса. запропоновано вираз для флуктуаційної частини термодинамічного потенціалу. ...
245876
  Тершовчин Р.Т. Ван Вей- основоположник школи чань у китайській поезії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 364-369


  Стаття присвячена особливостям чань-буддійського світогляду відомого китайського поета доби Тан Ван Вея (699-759). Статья посвящена особенностям чань-буддистского мировоззрения известного китайского поэта эпохи Тан Ван Вэя (699-759). The article is ...
245877
  Стоун И. Ван Гог / И. Стоун. – Ленинград, 1973. – 470с.
245878
  Ван Гог Ван Гог / Ван Гог, Винсент. – Москва, 1976. – 24 с.
245879
  Мурина Е.Б. Ван Гог / Е.Б. Мурина. – М., 1978. – 438с.
245880
  Варшавская М.Я. Ван Дейк / М.Я. Варшавская. – Ленинград, 1963. – 152с.
245881
  Короткий В.А. Ван дер Ваальс Ян (Йоганн) Дідерік / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 278. – ISBN 966-06-0393-2
245882
  Шатохина-Мордвинцева Ван дер Капеллен // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 38-53. – ISSN 0042-8779
245883
  Виноградова Маргарита Ван Клиберн : "Мне кажется, я вас знал всегда" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 36/37 (1107/1108). – С. 44-45. – ISSN 0234-1670


  Відомий американський піаніст Ван Кліберн дає інтерв"ю на першому фестивалі майстер-класів "Слава маестро!", присвяченому Мстиславу Ростроповичу
245884
  Стороженко А.Г. Ван остается жить / А.Г. Стороженко. – Ленинград, 1959. – 262 с.
245885
  Петров А.А. Ван Чун - древнекитайский материалист и просветитель / А.А. Петров. – Москва, 1954. – 104с.
245886
   Ван эйк. Триптих.. – М., 1955. – 8с.
245887
  Богданов А.А. Ван Юн-Чан : поэма / А.А. Богданов ; предисл. А.Ефремина ; худож. Б. Рыбченков. – Москва : МТП, 1933. – 59 с. : ил., портр.
245888
  Сырокомский В.С. Ванадатометрия (новый метод объемного химического анализа) / В.С. Сырокомский, Ю.В. Клименко. – Свердловск-Москва : Металлургиздат, 1950. – 172 с.
245889
  Фотиев А.А. Ванадаты двухвалентных металлов / А.А. Фотиев, В.К. Трунов, В.Д. Журавлев ; Отв. ред. В.И. Спицын. – Москва : Наука, 1985. – 165 с. : ил.
245890
  Роннингер Г. Ванадаты со структурной гранатаизомрфизм, синтез соединений, рост кристаллов : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Роннингер Г.; Голог. фак. Каф. кристаллограф. и кристаллохим. – М., 1971. – 24л.
245891
  Фотиев А.А. Ванадаты: состав, синтез, структура, свойства / А.А. Фотиев, Б.В. Слободин, М.Я. Ходос ; Отв. ред. Р.Н. Плетнев. – Москва : Наука, 1988. – 272 с.
245892
   Ванадиевые катализаторы для контактного производства серной кислоты. – Москва : Госхимиздат, 1963. – 175с.
245893
   Ванадиевые катализаторы для контактного производства серной кислоты. – Москва : Госхимиздат, 1963. – 175с.
245894
   Ванадиевые катализаторы окисления гетероциклических соединений. – Рига, 1990. – 253с.
245895
   Ванадиевые кристаллофосфоры. Синтез и свойства. – Москва : Наука, 1976. – 205 с.
245896
   Ванадиеносность нефтей Украины, Белоруссии и Прибалтики / Е.Ф. Шнюков, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко, Э.Е. Гусева, Р.М. Морозова // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 23-28 : табл., рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0367-4290
245897
  Холодов В.И. Ванадий : (геохимия,минералогия и генетические типы месторождений в осадочных породах) / В.И. Холодов. – Москва : Наука, 1968. – 248с.
245898
  Борисенко Л.Ф. Ванадий (минералогия, геохимия и типы эндогенных месторождений) / Л.Ф. Борисенко. – Москва : Недра, 1973. – 192с.
245899
  Виноградов А.П. Ванадий в морских организах : (Представлено акад. В.И. Вернадским в ОФМ 25..V.1930) / А.П. Виноградов // [Компакт 6 оттисков] / А.П. Виноградов. – С. 465-467


  На оттиске дарств. надпись Н.Я. Кузнецову от автора
245900
  Виноградов А.П. Ванадий в организах / А.П. Виноградов // [Компакт 6 оттисков] / А.П. Виноградов. – 7 с.


  На оттиске дарств. надпись Н.Я. Кузнецову от автора
245901
  Слотвинский-Сидак Ванадий в природе и технике / Слотвинский-Сидак, В.К. Андреев. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
245902
  Голиков И.Н. Ванадий в стали. / И.Н. Голиков. – М, 1968. – 292с.
245903
  Ефимов Ю.В. Ванадий и его сплавы / Ю.В. Ефимов, В.В. Барон. – Москва : [Б, и.], 1969. – 254 с.
245904
  Пятницкий П.П. Ванадий и законы его распространения в минералах и горных породах / П.П. Пятницкий. – Вып. XXIV. – Киев : Укр. отделение Всесоюз. н.-и. И- тута минсырья, 1936. – 94с.
245905
  Киффер Р. Ванадий, ниобий, тантал / Р. Киффер, Х. Браун. – Москва, 1968. – 312 с.
245906
  Чирва Е.Ф, Ванадинит / Е.Ф. Чирва : АН СССР, Ломоносовский ин-т геохимии, кристаллографии и минералогии ; Минералогия союза, под общей ред. акад. А.Е. Ферсмана. – Москва Ленинград : Изд. АН СССР ; ["Образцовая тип., Ленинград], 1936. – 34, [2] с. : ил. – Экз. деф., отсутств. с. 129-139. – Библиогр.: Указатель статей о применении ванадинита в пром-ти (на 31-й с.) - "Библиогр. указатель" (с. 32-35). – (Минералогия союза / АН СССР, Ломоносовский ин-т геохимии, кристаллографии и минералогии, под общей ред. акад. А.Е. Ферсмана ; Вып. 7)
245907
  Дрозд В.О. Ванадити барію та рідкісноземельних елементів складу LnBa2V3O9-[дельта] / В.О. Дрозд, С.А. Неділько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 74-79. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено можливість утворення оксидів складу LnBa[нижній індекс 2]V[нижній індекс 3]O[нижній індекс 9-[дельта]], де Ln = La, Nd, Eu, Dy, Yb. Однофазні продукти утворюються у випадку Ln = Eu, Dy. Знайдено фазовий склад, параметри комірки фаз та ...
245908
  Ихимаэра В. Ванау / В. Ихимаэра. – Москва, 1979. – 167с.
245909
  Стоянова К. Ванга, или Откровение ясновидящей. / К. Стоянова. – М., 1990. – 157с.
245910
  Стоянова К. Ванга. / К. Стоянова. – М., 1991. – 80с.
245911
  Прасолов В.Г. Вангол : роман / Владимир Прасолов. – Москва : ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2013. – 542, [2] с. – (Классика XXI века). – ISBN 978-5-227-04256-9
245912
  Усиевич Е.Ф. Ванда Василевская / Е.Ф. Усиевич. – Москва, 1941. – 64с.
245913
  Венгеров Л. Ванда Василевская / Л. Венгеров. – Москва, 1955. – 132с.
245914
  Усиевич Е.Ф. Ванда Василевская. / Е.Ф. Усиевич. – К, 1951. – 64с.
245915
  Усиевич Е.Ф. Ванда Василевская. / Е.Ф. Усиевич. – Москва : Советский писатель, 1953. – 160с.
245916
  Лещенко М.П. Ванда Василевська: Нарис життя і творчості / М.П. Лещенко. – К., 1986. – 150с.
245917
  Свириденко Н.С. Ванда Ландовська та її відкриття старовинної музики (до 130-річчя від дня народження та 50-річчя від дня смерті) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 167-273


  Ванда Ландовська (1879-1959) - польска піаністка і клавесинистка, музичний педагог, що відіграла ключову роль у відродженні клавесина в XX ст. Вчилася у Варшавській консерваторії в 1896—1900 рр., вивчала композицію в Берліні у Генріха Урбана.
245918
  Гусєв В.І. Вандали / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 45. – ISBN 966-642-073-2
245919
  Колоколов Н.А. Вандализм в ХХI веке: проблемы правового регулирования / Н.А. Колоколов, О. Пашутина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2005. – № 8. – С. 19-23. – ISSN 1812-3805
245920
  Розенко С.В. Вандализм как преступление экстремистской направленности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 191-202. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
245921
  Писана Н. Вандалізм по-російськи // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 3 липня (№ 127)


  Оприлюднено найбільш показові факти пошкодження й знищення Росією в українському Криму об"єктів культурної спадщини, які згідно з міжнародним правом належать нашій державі.
245922
  Латиш К.В. Вандалізм: предмет і способи його вчинення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 323-330. – ISSN 2224-9281
245923
  Ковальчук Г. Вандалы ХХI века / Г. Ковальчук, Д. Фионик // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 45 (551), 10.11.2017. – С. 48-53. – ISSN 2075-7093


  Кто, как и когда может уничтожить археологические раскопки на Почтовой площади в Киеве.
245924
  Рождественский И.Д. Вандейское восстание в представлении депутатов Национального Конвента // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 231-239. – ISSN 0130-3864
245925
  Розенфельд А.З. Ванджские говоры таджикского языка / А.З. Розенфельд. – Л, 1964. – 192с.
245926
  Михайлюк М. Ванзейська нарада: учасники, основні питання, рішення // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 79-83. – ISSN 1998-4634
245927
   Вани IV. Археологические раскопки. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 171 с. – (На грузинском и русском языках)
245928
  Стендаль Ф. Ванина Ванини : Итальянские хроники / Ф. Стендаль. – Москва : Художественная литература, 1972. – 240с. – (Народная библиотека)
245929
  Стендаль Ванина Ванини / Стендаль. – Москва : Детская литература, 1977. – 45 с.
245930
  Стендаль Ванина Ванини / Стендаль ; [вступ. ст. и послеслов. В.Я. Бахмутского ; пер. с фр. Н. И. Немчиновой ; худож. И.Д. Кириакиди]. – Москва : Книга, 1983. – 167 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
245931
  Стендаль Ванина Ванини или подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Минск, 1967. – 46 с.
245932
  Стендаль Ванина Ванини или подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1972. – 48 с.
245933
  Стендаль Ванина Ванини или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1936. – 40 с.
245934
  Стендаль Ванина Ванини или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1956. – 39с.
245935
  Стендаль Ванина Ванини, или Некоторые подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Минск : Юнацтва, 1983. – 28с.
245936
  Стендаль Ванина Ванини, или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1974. – 46с.
245937
  Стендаль Ванина Ванини, или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1977. – 46с.
245938
  Стендаль Ванина Ванини. / Стендаль. – 4-е изд. испр. и доп. – М., 1985. – 31с.
245939
  Пелешенко Н.І. Ванітативний мотив в українській літературі 1960-1980-х років : на матеріалі творів О.Ільченка, В.Дрозда, В.Шевчука // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 53-65
245940
  Кулікова О.В. Ванітативний мотив та його відгомони в поезії Т.Шевченка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 271-275. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
245941
  Іщенко С. Ванкуверська зима : Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 10-17. – ISSN 0131-2561
245942
  Чернюк Вікторія Ванна з молока і шампанське на сніданок : Україна/готель / Чернюк Вікторія, Іващенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 22-23 : Фото
245943
  Буравченков А.О. Ванновський Петро Семенович (- державний та військовий діяч царської Росії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 66-67. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
245944
   Ванны для химической и электролитической обработки металлов. – Москва, 1959. – 108с.
245945
  Берман С.С. Ванные стекловаренные печи / С.С. Берман. – Ленинград ; Москва : Гизлегпром, 1935. – 195, [5] с.
245946
  Сеженский К.К. Вано Мурадели / К.К. Сеженский. – Москва : Советский композитор, 1962. – 91 с.
245947
  Кашмадзе Ш. Вано Сараджишвили / Ш. Кашмадзе. – Тблиси, 1963. – 79с.
245948
  Пиотровский Б.Б. Ванское царство. (Урарту) / Пиотровский Б.Б. – Москва, 1959. – 284 с.
245949
  Добротин Р.Б. Вант-Гофф / Р.Б. Добротин. – Москва : Наука, 1977. – 271 с.
245950
  Прейгер Д. Вантажний транзит на морському транспорті: стан, проблеми, перспективи для України : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 24-35 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
245951
   Вануату. Республика счастья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 3. – С. 46-53 : фото
245952
  Ханум Ванцетта Ванцетта Ханум / Ханум Ванцетта. – М., 1984. – 6с.
245953
  Зимелев А.Г. Ванэ С. Кипр: маленький остров и великие державы // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 13. – С. 184-189
245954
  Долгопят Е. Ванюша : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 139-173.
245955
  Приставкин А.И. Ванюша и Селигерович: Худож.-докум. повесть. / А.И. Приставкин. – М., 1977. – 70с.
245956
  Сиянов Н.И. Ванюшкин меридиан / Н.И. Сиянов. – М, 1989. – 381с.
245957
  Германов П.Н. Ванюшкины зори / П.Н. Германов. – Ярославль, 1969. – 47с.
245958
  Суханов В.И. Ванюшкины игры / В.И. Суханов. – М., 1990. – 111с.
245959
  Лісовий І.І. Ваня Васильченко / І.І. Лісовий. – Харків, 1963. – 148 с.
245960
  Лесовой И.И. Ваня Васильченко / И.И. Лесовой. – Москва, 1971. – 128 с.
245961
  Лоза Г.А. Ваня Минайленко / Г.А. Лоза. – Х., 1958. – 57с.
245962
  Шим Э.Ю. Ваня песенки поет. / Э.Ю. Шим. – Москва, 1969. – 272с.
245963
  Чехов А.П. Ванька / А.П. Чехов. – Л, 1930. – 16с.
245964
  Рыжих Н.П. Ванька Проскурин. / Н.П. Рыжих. – М, 1974. – 223с.
245965
  Гончар Б.М. Ваньсянський договір // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 166. – ISBN 966-316-039-X
245966
   Вапліте. – Харків
Зошит перший. – 1926. – 104 с.
245967
   Вапліте. – Харків
Зошит перший. – 1927. – 104 с.
245968
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 1. – 1927. – 154, [3] с.
245969
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 2. – 1927. – 202, [2] с.
245970
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 3. – 1927. – С. 1-16, 33-210, [3] с.
245971
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 4. – 1927. – 236, [2] с.
245972
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 5. – 1927. – 216 с.
245973
  Кавун Л. ВАПЛІТЕ в українському літературознавстві // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 82-86. – (Філологічні науки)
245974
  Кавун Л. ВАПЛІТЕ і ваплітяни в літературознавстві Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 195-198. – ISBN 966-693-015-3
245975
  Матлай Лідія Вапняковий нанопланктон титонських відкладів південно-західного Криму // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 101-103. – Бібліогр.: с. 103. – ISSN 0869-0774
245976
  Матлай Л.М. Вапняковий нанопланктон юрських відкладів Західного Причорномор"я // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 47-51 : карта-схема, табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
245977
  Луців Б. Вапсаssuгапсе - як форма ефективної співпраці банків і страхових компаній / Б. Луців, О. Притула // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 119-123. – ISSN 1818-5754
245978
   Вапцаров. – София, 1981. – 220с.
245979
  Стоянов І.В. Вапцаров Никола Йонков (- болгарський поет) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 72. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
245980
  Митрев Д. Вапцаров. Есеи и статии. / Д. Митрев. – Скопjе, 1954. – 180с.
245981
  Кантор Георгий Вар, верни легионы! : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 86-95
245982
  Клюшин Д.А. Варiацiйний пiдхiд до моделювання i оптимiзацiї трансдермального перенесення лiкiв iз систем мiкроголок // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 3 (123)


  We consider the variational approach to simulation and optimization of transdermal drug transport from hollow microneedles systems. We solve a one-dimensional problem of vertical transport of solvable drugs through the porous media with point sources ...
245983
  Пазилова В. (публикация) Варавва : фрагменты романа; 2000 лет назад / окончание. Нач. в № 2, 2010 // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 7. – С. 35-39. – ISSN 0130-7045
245984
  Лагерквіст П. Варавва : [романи] / Пер Лаґерквіст ; пер. зі швед. Ольги Сенюк ; [передм. та комент. А.О. Мацевича] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Харків : Фоліо, 2011. – 346, [2] c., [1] арк. портр. – На обл. кн. : Шведська література. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5651-1
245985
  Лагерквіст П. Варавва : романи / Пер Лаґерквіст ; [пер. з швед. О.Д. Сенюк]. – Харків : Фоліо, 2011. – 504, [2] с. – Зміст кн.: Карлик. Варавва. Сивіла. Маріамна. - Лауреат Нобел. премії з л-ри 1951 р. — Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5851-5
245986
   Варавва.. – Москва, 1994. – 287с.
245987
  Декав Л. Варавва.Проповеди в долине / Л. Декав, Стейнлен, 1926. – 127 с.
245988
  Дудкін Іван Варадеро. Райська смолильня : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 24-29
245989
  Красноголовый Б.Н. Варакторные умножители частоты / Б.Н. Красноголовый, Л.Г. Плавский. – Минск, 1979. – 287 с.
245990
  Пестов Марк Варан - современник динозавров. Беззащитный властелин пустыни // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 58 : фото
245991
  Дяченко М. Варан : роман / Марина та Сергій Дяченки; [переклад з рос. Я. Житіна]. – Харків : Фоліо, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-03-4111-1
245992
  Шишкин В.А. Варахша / В.А. Шишкин. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 243 с.
245993
  Герберт З. Варвар у саду = Barbarzynca w ogrodzie / Збігнєв Герберт ; [пер. з польської : А. Павлишин ; Центр європейських гуманітарних досліджень ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-378-083-2
245994
   Варвара Андріанова-Перетц (1888-1972) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 48-49 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
245995
  Леонова Н.Г. Варвара Аркадьевна Раевская / Н.Г. Леонова. – Ленинград, 1972. – 19с.
245996
  Алянский Ю.Л. Варвара Асенкова : докум. повесть о судьбе рус. артистки в восьми главах и двух письмах автора героине / Ю.Л. Алянский. – [Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение, 1974. – 208 с., [8] л. ил. – ([Корифеи русской и зарубежной сцены])
245997
  Лозовой А.Н. Варвара Бубнова / А.Н. Лозовой. – М., 1984. – 136с.
245998
  Кожевникова И.П. Варвара Бубнова, русский художник в Японии / И.П. Кожевникова. – М., 1984. – 224с.
245999
  Бубнова В.Д. Варвара Дмитриевна Бубнова = Акварели литографии : акварели литографии. Каталог / В.Д. Бубнова; Авт. вступ. ст. и сост.: К.В. Безменова; под общ. ред.: И.Е. Даниловой. – Москва : Советский художник, 1976. – 21 с.
246000
  Дурылин С.Н. Варвара Николаевна Рыжова / С.Н. Дурылин. – Москва-Л., 1945. – 68с.
<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,