Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>
245001
   "... Віддати зумієм себе Україні" : Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком / Вступ.ст. упоряд. С.С.Кіраль. Літ. ред.Р.Горбовець; Укр. вільна академія у США, РФР України, Ін-т літ. ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, Нью-Йорк, 2004. – 520 с. – ISBN 966-7773-73-6
245002
  Івоссе Казімеш "... Відлетіли птахи у жалобі..." : поезія // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 18-21. – ISSN 0320-8370
245003
  Радзієвська В. "Від нас вимагали каяття, а ми ніяк не могли зрозуміти, чому маємо бути б...дями" // Газета по-українськи. – Київ, 2015. – 4 грудня (№ 97). – С. 20


  До 150-річчя від смерті Тараса Шевченка 1964-го Алла Горська разом із Людмилою Семикіною та Галиною Севрук створила в КДУ ім. Т.Г. Шевченка вітраж "Шевченко. Мати". Висновок комісії: "Витраж - идейно порочное произведение. Шевченко за решеткой...." ...
245004
  Мішалова О.В. "Від предмета до методу": передумови становлення сучасної філософії історії у герменевтичних філософських концепціях XIX - першої пол. XX ст. // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 36-40
245005
  Перепелиця Г. "Від Росії можна очікувати продовження бойових дій на Донбасі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 203). – С. 3


  Про чергову гуманітарну допомогу Росії населенню Донбасу.
245006
  Гладишев В. "Від себе не втечеш" : Нотатки до вивчення казки Івана Франка "Фарбований Лис" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 4 (103). – С. 38-45
245007
  Білокінь О. "Від усіх сердець землі нашої..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 41-45. – ISSN 0130-5263


  Образна топоніміка у записах до книг вражень відвідувачів Шевченкової могили
245008
  Гриневич Л. "Від школи, де накачують знаннями, ми переходимо до школи компетентностей" / бесіду вела О. Онищенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 вересня (№ 32). – С. 11


  "День знань. Здавалося б, ну що такого незвичайного в цьому святі? Хіба що кожен з нас мимоволі усміхається, помітивши біля шкіл зграйки щербатих хлопчаків-заводіїв і красунь, які змінили банти на віночки. Та насправді друга назва цього свята — день ...
245009
   "Відгуку" 20 років! // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 1. – С. 5-10. – ISSN 1023-2427
245010
  Росляк Р. "Віддати наказ про припинення самостійного існування ВУФКУ..." // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 112-126. – ISSN 1728-6875


  У статті проаналізовано передумови та процечс утрати українською кінематографією автономії в 1930 році. До наукового обігу введено комплекс матеріалів і документів з означеного питання.
245011
  Курков А. "Віделку винайшли ми..." : Інтерв"ю російськомовного письменника, що живе в Києві // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.73-76
245012
  Петренко К. "Відкинути б усе і стати ембріоном..."; "Життя, мов цигарка, згасає..."; "Дивлюся у небо - і бачу стелю..." …Така, як усі; Моє небо; Мрія; "Такий до щастя небуденний будень..."; "Заоксамитивилось небо..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 55-59
245013
  Головченко В.І. "Відкрита дипломатія" КНР на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 67-70


  Проаналізовано концептуальні засади й особливості дипломатичної діяльності КНР в умовах глобалізації, особливої уваги надано з"ясуванню співвідношення глобального й регіонального рівнів дипломатії країни. Conceptual basis and peculiarities of ...
245014
  Бензюк О.О. "Відкрита інтерпретація" як проблема сучасного мистецтва // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 129-131
245015
  Самойлов Юрій "Відкрите небо": ізраїльський варіант // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 24-25 : фото. – ISSN 1998-8044
245016
  Хрізман Елеонора "Відкрите небо": плюси без мінусів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 34-38 : фото. графік. – ISSN 1998-8044
245017
   "Відкрите небо": чи хтось проти? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
245018
  Самойлов Юрій "Відкрите небо": чому й коли? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 26-29 : фото. – ISSN 1998-8044
245019
  Лисенко Ю.В. "Відкрите суспільство" і демократія у політичних поглядах Карла Поппера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 40-42
245020
  Воскобойникова-Гузєва "Відкритий світ" американських бібліотек.Інформаційні ресурси публічних бібліотек м. Сієтла // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 28 - 30
245021
  Гончар Б.М. "Відкритих дверей" доктрина // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 218. – ISBN 966-316-039-X
245022
  Лубчак В. "Відкриття за змістом, винахід за формою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 23


  Петро Кралюк представив нову книжку вибраної історичної прози "Синопсис".
245023
  Бондарєва М.В. "Відкриття спадщини" і "заведення спадкової справи": суть і співідношення // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 6-10
245024
  Шамраєва В.М. "Відкриття України" Сполученими Штатами Америки // Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва. – Харків : Оберіг, 2015. – С. 71-117. – ISBN 978-966-8689-34-5
245025
  Яблонська Д. "Відкриття" Японії та його наслідки для країни / Д. Яблонська, В.С. Степанков // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 81-86
245026
  Докашенко В.М. "Відлига" в контексті розширення прав і обов"язків професійних спілок // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Горлів. ін-т іноземних мов [та ін.]. – Артемівськ, 2015. – Вип. 8. – С. 46-67. – ISBN 978-966-8469-54-2


  Згадується праця В.Ф. Цвиха, в якій аналізується теорія та практика профспілкового руху в громадянському суспільстві
245027
  Товстуха Є. "Відлуння таїни" : проза: новела // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2010. – № 3 (69). – С. 42-45
245028
  Голомша М "Відмивання" кримінально нажитих коштів // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.23-27
245029
  Сергійчук В. "Відмова від історії в університетах - дуже тривожний сигнал" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16 червня (№ 103). – С. 5


  Новий Закон "Про вищу освіту" надав велику автономію університетам. Як наслідок, багато вчених рад факультетів, для яких історія України не є профільною дисципліною, вважають, що їхні студенти можуть обійтися без кваліфікованого знання свого минулого, ...
245030
  Бурлачук В. "Віднесення до цінності", смисл і соціальна зміна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.100-110
245031
  Грінченко Г. (Від)творення уявлень про примусову працю часів Другої світової війни в історичній пам"яті сучасного українського суспільства // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 69-94. – ISSN 0869-3595
245032
  Елітис О. [Відкриті папери / Одисей Елітис. – 4-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 9, 667 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-97-2
245033
  Політіс Лінос [Відкриття грецьких народних пісень : передумови, обставини та укладання першої збірки / Алексис Політіс. – Афіни : Темеліо, 1984. – 422 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Історична бібліотека])
245034
  Кирилов А. Від маоїзму до технократії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 211)


  Днями в Китаї до влади прийшло п’яте покоління політиків з часів створення республіки Мао Цзедуном у 1949 році. Ху Цзіньтао на посту генерального секретаря Комуністичної партії Китаю (КПК) змінив Сі Цзіньпін, син одного із засновників КПК. Чого ...
245035
  Дзюба І. Від маргінальності до універсальности // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 53-65.
245036
  Проценко І. Від Маркеса до Маркоса / І. Проценко, О. Тараненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 листопада (№ 224/225). – С. 23


  Викладачі Донецького національного університету, який нещодавно відновив свою роботу, знайомлять українського читача із сучасним парагвайським романом: Хуан Мануель Маркос "Зима Гюнтера" .
245037
  Білян П. Від Марни до Різдва // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 6 (136). – С. 31-34. – ISSN 1230-2759


  Перша світова війна. Як німецьке начальство програло війну, але не наважилось сказати про це німцям.
245038
  Мачушко Наталя Від Масляної до Великодня : Подорож на подію // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-17 : Фото
245039
  Владимиров В.М. Від масового незнання до масового розуміння: шлях герменевтики через терени журналістики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.47-55
245040
  Сорока Є. Від математичних боїв - до великої науки // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 7


  Дев"ятий рік поспіль під егідою КНУ імені Тараса Шевченка проводяться математичні змагання для провідних математичних навчальних закладів - Київський турнір математичних боїв імені Лесі Рубльової. Цього року команда юних українських математиків під ...
245041
  Коваленко В. Від меркантилізму до фізіократії у фінансах: уроки історії та сучасний стан ринку України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 286-291. – ISSN 2078-5860


  Формування ринкової поведінки економічних суб"єктів без урахування досвіду наукових шкіл та практики розвинених країн обертається для України значними економічними витратами.
245042
  Усенко П. Від Мессінської протоки до Одеської затоки: як "чорноморська Пальмира" опинилася в епіцентрі розпалу Світової війни // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 1 квітня (№ 13). – С. 7


  100 років тому Османська імперія безславно програла локальну війну сусіднім країнам Балканського союзу, але невдовзі, коли навіть не встиг завершитися 1913 р., певною мірою реваншувала підключившись до Другої Балканської війни, де обернулась на одну з ...
245043
   Від Миколи Гоголя до Івана Багряного : літературними шляхами рідної країни / [упоряд. С. Козак]. – Київ : Літературна Україна, 2015. – 233, [2] с. – (Серія "Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-336-6
245044
  Салига Т. Від Миколи Костомарова до Василя Стуса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19-20 жовтня (№ 189/190)


  Думки щодо появи книжкової серії "Дня" "Бронебійна публіцистика", що укомплектована з класичних праць українських майстрів полум’яного слова. Зокрема — це найяскравіші праці М. Костомарова, П. Куліша, І. Франка, М. Драгоманова, Є. Маланюка, У. ...
245045
  Плачинда Сергій Від Мізина до Індо-Європи : (до 100-річчя відкриття Мізинської пізньопалеолітичної стоянки) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 262-263
245046
  Чистяков П.М. Від міліції до поліції: європейський підхід управління внутрішніми справами // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 212-218. – ISSN 2078-3566
245047
  Коцарев О. Від місії літератури до "Іспанського світу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 23 : фото


  Про зустріч з визначним культурним і громадським діячем, письменником, лауреатом Нобелівської премії 2010 року Маріо Варгасом Льосою. Зустріч відбулася в КНУ імені Тараса Шевченка.
245048
  Донцов Д. Від містики до політики = From mysticism to politics / Д. Донцов. – Торонто : Спілка визволення України, 1957. – 61с.
245049
  Бикова Т. Від місцевого до універсального: парадигма величі жінки-матері ("Марія" Т. Шевченка і "Марія" В. Стефаника) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 151-160


  У статті розкривається ступінь співвіднесення на текстуальному рівні понять місцевого і універсального у тлумаченні парадигми величі образу жінки-матері в однойменних творах Т. Шевченка і В. Стефаника
245050
   Від міту до гламуру // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 8. – С. 146-159


  Художник Іван Семесюк
245051
  Ярмоленко Н.М. Від міфічних опозиційних концептів до епічних: синтегматична вісь // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – C. 464-468


  Мета дослідження - з"ясувати процесуально-динамічні зміни у структурі та смисловому наповнені міфологічних бінарних опозицій в ході їх трансформації у фольклорні - епічні
245052
  Андросова Д.В. Від модерного до постмодерного дискурсу фортепіанного мистецтва XX - початку XXI ст.: виконавська специфіка : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Андросова Дарія Володимирівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: 32 назви
245053
  Свербілова Т.Г. Від модерну до авангарду: жанрово-стильова парадигма української драматургії першої третини 20 століття / Тетяна Свербілова, Наталя Малютіна, Людмила Скорина ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Черкаси : [ Б. в. ], 2009. – 598 с. – ISBN 978-966-493-166-0
245054
  Балакірова С. Від модерну до постмодерну // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 1999. – Вип. 13. – С. 79-92.
245055
  Комаренко В. Від молекули до Всесвіту, або біологія психології / Віктор Комаренко ; питання ставила Юлія Паламарчук // Колесо жизни : научно-популярный журнал : журнал-тренинг / ООО "Изд-во "Колесо жизни" ; глав. ред. Е. Буткевич. – Киев, 2017. – № 4 (107). – С. 24-26
245056
  Трегуб Г. Від моря до... гір // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 31 (507), 4-10.08.2017 р. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Останнє дослідження центру Ipsos Polska свідчить, що 70% поляків, які планують відпочинок цього року, проведуть його в межах своєї країни.
245057
  Воронько П.М. Від Москви до Карпат : Поезії / П.М. Воронько. – Київ : ДЛВ, 1951. – 330с.
245058
  Лосєв І. Від Мюнхена до Ялти // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 18 (390), 8-14.05.2015 р. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Початок і кінець Другої світової війни в Європі означилися великими політичними змовами, які значною мірою дискредитували лідерів західних демократій.
245059
  Бєляєва М. Від нанотехнологій до ядерної енергетики // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 22 квітня (№ 16). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Про щорічні загальні збори НАН України, що відбулися в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка.
245060
  Шевчук С. Від народної казки до всеукраїнських та європейських обріїв // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 23-28


  У статті "Від народної казки до всеукраїнських та європейських обріїв" розглядається питання про формування Л.Ф. Дунаєвської як педагога, науковця, людини гуманістичних поглядів і практичних дій спершу на базі народної казки, досліджень її до висоти ...
245061
  Білоус Н. Від Наталки Полтавки до Наталки Веркович: специфіка творення жіночого характеру в українській літературі XIX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 20-29
245062
  Кобзей Н. Від натуралізму до неонатуралізму: естетичні шукання Володимира Винниченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 57-61. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена теоретичному обгрунтуванню феномену натуралізму в художній спадщині В. Винниченка. Авторка звертає увагу на тяглість традиції, запропонованої в українській літературі І. Франком і продовженої у творчих шуканнях В. Винниченка, ...
245063
  Білокобильський О. Від науки до міфу. Онтологічні дослідження / О. Білокобильський. – Донецьк : Апекс, 2004. – 204 с. – ISBN 966-8242-22-Х
245064
  Голованівський С.О. Від нашого кореспондента : оповіді, портрети, репортажі / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 183 с.
245065
  Сюндюков І. Від небесного до земного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 8


  Іван Павло II думки про долю людства.
245066
  Чайка С. Від невідомих - до коронованих // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 12 червня (№ 24). – С. 1, 16


  Про нагородження лауреатів "Коронації слова". Серед переможців не тільки представники України, а й чимало авторів інших держав, із діаспори.
245067
  Азнавур Ш. Від ненависті до кохання / з французької переклав Віктор Мотрук // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 63-70. – ISSN 0320-8370
245068
  Бораковський Л. Від ненависті до любові один крок: релігійна проблематика повісті Леопольда фон Захер-Мазоха "Єврейський Рафаель" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 219-224. – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано релігійну проблематику твору Леопольда фон Захер-Мазоха “Єврейський Рафаель”. Визначено особливості літературного зображення міжконфесійного конфлікту, описано його ідейно-змістові, інтерпретаційні та мовностилістичні аспекти.
245069
  Вергунов В. Від ненаркотичних посівних до нових медичних конопель торують шлях українські селекціонери // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 39-45. – ISSN 1819-7329


  Про можливості широкого використання конопель у різних галузях промисловості та в медицині.
245070
  Стоєцький В. Від необережності до біди... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 12 : фото
245071
  Коломієць Л.В. Від неоромантичної до необуквалістичної концепції поетичного перекладу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 195-203. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
245072
  Рейкін В.С. Від неформального сектора до тіньової економіки: ретроспектива та термінологічний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 28-33 : табл. – Бібліогр.: 37 назв
245073
  Новіков Г.Б. Від низової ініціативи до локальної спільноти в університеті // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 203-206. – ISSN 2076-1554
245074
  Козак С. Від Нового Ульма - до Детройта // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 11 грудня (№ 48). – С. 12


  Про українську діаспору. В 2015 р. виповниться 70 років легендарному часопису "Українські вісті" (1945 - 2000).
245075
  Князева К.В. Від нульового зростання до збалансованого еколого-економічного розвитку: еволюція концепцій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 93-101. – ISSN 2308-6912
245076
  Мочернюк Н. Від обпразотворчого мистецтва до літератури: фактор першої збірки у творчості поетів-художників // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 63-66


  У статті простежено особливості поетики перших збірок західноукраїнських митців-універсалістів 20-30-х років ХХ століття. Поетичний дебют художників С. Гординського, В. Гаврилюка, І. Крушельницькоговідображає їхні пошуки власного голосу в поезії, тісні ...
245077
  Коломієць В.Р. Від обрію до обрію : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ : Дніпро, 1981. – 231 с.
245078
   Від Одеси до Батумі : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1968. – 104с.
245079
  Удод О. Від оновлення змісту освіти до підручників на випередження / беседу вів М. Короденко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14 січня (№ 2). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Олександр Удод - про досягнення і проблеми в роботі інституту.
245080
  Зеленько А.С. Від описового давньогрецького мовознавства до когнітвної концептології (про становлення паралінгвістики в українському мовознавстві) / А.С. Зеленько, Г.О. Хенкіна // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 281-287


  Автори відзначають два періода у розвитку давньогрецького мовознавства: філософський та граматичний. Підкреслюється, що саме на основі давньогрецького та римського мовознавства сформувалась і функціонувала описова парадигма. Констатується також, що ...
245081
  Ярославський Є. Від опозиції до контрреволюції / Є. Ярославський. – К, 1935. – 32с.
245082
   Від оприлюднення списків - до зарахування / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Як повідомили в МОН до зарахування на місця державного замовлення рекомендації отримали 60 928 абітурієнтів.
245083
  Дереч Д.Г. Від Орші до Німану : повість / Д.Г. Дереч. – Одеса : Маяк, 1990. – 174 с.
245084
  Мосьпан Н. Від освіти до ринку праці // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 50-55. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
245085
  Ніколаєнко С. Від освіти масової до освіти якісної (нова стратегія розвитку освіти України) / [Станіслав Ніколаєнко] ; Громадська рада освітян і науковців України. – Київ : [б. в.], 2011. – 36 с.
245086
  Опришко В.Ф. Від освітянських законів до Освітянського кодексу // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 7-19


  Стаття присвячена дослідженню нового етапу реформування вищої освіти в Україні та новелам Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII. Проаналізовані перспективи інтеграції вітчизняної системи освіти і науки в європейський ...
245087
  Неживий О. Від основного авторського тексту до академічного видання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 12 (600). – С. 68-76. – ISSN 0236-1477


  Методологія визначальних теоретичних понять текстології, як основний текст твору, творча воля автора, розглядається на прикладі текстологічних проблем художньої спадщини видатного українського письменника Григора Тютюнника.
245088
  Осипчук Н. Від оцінки стану науки і техніки в Україні - до експертизи проектів законів України // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 4 травня (№ 18). – С. 4. – ISSN 2219-5793
245089
  Полянський Ю. Від оцінювання адміністративної діяльності державного службовця до оцінювання організацій з виконання державних політик і програм // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.26-32. – ISBN 966-73-53-51-Х
245090
   Від парадигми фінансової стабілізації до ідеології зростання : Збірник наук. статей. – Київ : Сатсанга, 2002. – 125с. – (Безпека економічних трансформацій ; Вип.20). – ISBN 966-554-044-0
245091
  Кузьменко Ю.В. Від партійної дисципліни до політичної кон"юктури: "перебудова" в рецепції партійно-радянської номенклатури УРСР // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 113-126. – ISSN 0130-5247
245092
  Пічкуров Р.В. Від пенсійного забезпечення до пенсійного страхування // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 94-103
245093
  Кулик Н. Від перевірок - до партнерства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Підсумки діяльності Державної інспекції навчальних закладів за 2016 рік та пріоритетні напрями роботи на 2017 рік.
245094
   Від перекладача : Передмова до книжки: Поль Верлен. 5 віршів у перекладі Ігоря Костецького // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 167-170
245095
   Від перекладача // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 232/233. – С. 212-217
245096
  Чернієнко Галина Від перекладача : Жан Марі Гюстав Ле Клезіо // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 146-151. – ISSN 0320-8370


  Жан-Марі Ґюстав Ле Клезіо (1940, Ніцца) - класик сучасної французької та маврикійської літератури, лауреат Нобелівської премії з літератури 2008 р.
245097
  Стасюк Богдан Від перекладача про повість Чарльза Штросса // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 140. – ISSN 0320-8370
245098
  Тишко Ф. Від перса Абу Алі Ібн Сіни до українського Степана Руданського - дорога в 1200 літ // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 71-73
245099
  Гордій О.Г. Від першої до десятої / О.Г. Гордій. – Київ, 1977. – 64с.
245100
  Братан М.І. Від першої особи : поезії / М.І. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1977. – 96 с.
245101
  Грабар С.В. Від першої особи / Сергій Грабар. – Київ : Генер. дирекція по обслуговуванню інозем. представництв, 2000. – 93 с. : іл. – (Бібліотека Міжнародного історичного клубу "Планета"). – ISBN 966-7825-16-7
245102
  Литвин В. Від першої особи // Юриичний вісник України, 2004. – 17 - 23 січня


  [Комент. Голови Верховної Ради України В.Литвина щодо дострокового закриття четвертої сесії]
245103
  Коротич В.О. Від першої особи : вибране / Віталій Коротич ; упоряд., [авт. післямови] Л.В. Череватенко. – Київ : Криниця, 2012. – 782, [2] с. : портр. – Серія засн. в 2002 р. – Бібліогр.: с. 775-777 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2434-04-0
245104
  Бахур В.Т. Від першої цигарки до раку / В.Т. Бахур. – К, 1988. – 96с.
245105
  Верба І. Від Петра I до Петра II, або студії з історії палацових переворотів в Росії у 1720-х роках // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 184-207
245106
  Козак С. Від Петрівців до Флориди з Україною в серці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 листопада (№ 45). – С. 15


  Дослідник української діаспори, публіцист, літературознавець - Олексій Коновал.
245107
   Від Пилипівки до Говіння : Звичаї, традиції, колядки, щедрівки зимового циклу, які записав упродовж 1975-2003 років Микола Савчук у селі Великому Ключеві Коломийського району Івано-Франківської області. – Коломия : Вік, 2003. – 110с. – (Золота стежка). – ISBN 966-550-183-6
245108
   Від пиття нема пуття. – Ужгород, 1987. – 168с.
245109
  Анісов В.Ф. Від підмайстра до академіка / В.Ф. Анісов, Є.О. Середа. – Київ, 1967. – 78с.
245110
  Шемшученко Ю.С. Від Платона - до Патона : До 90-річчя Національної академії наук України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-8.
245111
  Борділовська О.А. Від плюралізму до демократії (до 55-ї річниці Республіки Індія) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 16-23. – ISSN 1608-0599
245112
  Якимчук Л. Від поетроніки до відеопоезії // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 152-156. – ISSN 0130-321Х
245113
  Горак Р. Від поивань юності до вистражданої мети : До 125-річчя від дня народження Леся Курбаса // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 10 (816). – С. 80-93. – ISSN 0868-4790


  Іван Франко в долі Леся Курбаса
245114
  Маліцький Б.А. Від політики „перетягування" влади до реальної політики інноваційного розвитку // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 0374-3896
245115
  Лебедєв В.С. Від політики державного атеїзму до релігійної та релігієзнавчої освіти // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 24-29. – ISSN 2226-3209
245116
  Колпаков В.К. Від поліцеістики до адміністративного права: еволюція і сучасне розуміння // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 15-25. – ISBN 978-617-7096-88-6
245117
  Нагірний М.З. Від поліції до армії: до питання становлення хорватських збройних сил (19990-1991) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 555 : Держава та армія. – С. 138-144. – ISSN 0321-0499
245118
  Чернов А. Від Полтави - до Бавнд-Брука // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 квітня (№ 16). – С.15
245119
  Філянський М. Від порогів до моря / М. Філянський. – Х, 1928. – 99с.
245120
  Гребенюк Т. Від порятунку до спасіння (концепти порятунку й спасіння в "альтернативній" прозі) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 153-162
245121
  Бережнюк О. Від пошуку зниклих - до боротьби з корупцією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 квітня (№ 61/62). – С. 5


  Слідчий комітет Майдану трансформувався в громадську організацфію та планує розшитирт поле діяльності. Яким чином?
245122
  Ткач А.П. Від правового забезпечення економічного експерименту до нових методів господарювання / А.П. Ткач, К.В. Жудра, Є.М. Колош // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 72-77. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
245123
  Шульга М.В. Від правової охорони природи до природоресурсного права // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 24-28. – ISBN 978-966-7957-20-9
245124
   Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – 352 с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7957-20-9
245125
  Опейда Л. Від праксеології до технологій ефективної діяльності // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (5). – С. 18-23. – ISSN 2306-3974
245126
  Нахлік Є.К. Від преромантизму до постмодернізму : сильветки письменників, літературно-критичні статті та рецензії, екскурси до класики, теоретико-компаративістичний уступ / Євген Нахлік ; НАН України, ДУ "Ін-т Івана Франка". – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 405, [3] с. – Покажч. осіб і творів без авторства: с. 394-406. – Бібліогр.: с. 388-393 та в підрядк. прим. – (Серія "Літературна критика й есеїстика" ; вип. 4). – ISBN 978-966-02-6074-0
245127
  Райхель Ю. Від Придністров"я до Нагірного Карабаху і назад // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 31 (196). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561
245128
  Зуєв В.А. Від природоресурсного до ресурсного права: оцінка перспектив та потенціалу // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 74-76
245129
  Шкрабалюк Ю. Від проблеми глобального моделювання до інтегральної проблеми глобального управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 82-86
245130
  Осипчук Н. Від пробних завдань - до "бойового" тестування // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 жовтня (№ 43). – С. 5


  Директор департаменту вищої освіти МОН України Ю.М. Коровайченко та директор Українського центру оцінювання якості освіти І.П. Зайцева про зовнішнє незалежне оцінювання. Про пробне тестування розповідає студентка КНУ імені Тараса Шевченка.
245131
  Новицька Л.В. Від професійного вигорання рятує любов // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 27-28 : фото
245132
  Петрук В. Від професора до академіка [Глушков В.М.] // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 67-83. – ISBN 978-617-571-085-2
245133
  Рікер Поль Від психоаналізу до питання про ""Я" або тридцять років філософської праці / пер. з франц. О. Сирцової // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 94-123. – Бібліогр.: с. 94-95, 97, 100, 105, 110,. – ISSN 0235-7941
245134
  Ковпак С.А. Від Путівля до Карпат / С.А. Ковпак. – К., 1946. – 129с.
245135
  Ковпак С.А. Від Путівля до Карпат / С.А. Ковпак. – К., 1968. – 205с.
245136
  Ковпак С.А. Від Путівля до Карпат / С.А. Ковпак. – К., 1973. – 185с.
245137
  Ковпак С.А. Від Путівля до Карпат / С.А. Ковпак. – К., 1975. – 184с.
245138
  Ковпак С.А. Від Путівля до Карпат / С.А. Ковпак. – Львів, 1980. – 182с.
245139
  Ковпак С.А. Від Путівля до Карпат / С.А. Ковпак. – К., 1984. – 281с.
245140
  Козлюк С. Від Ради до Майдану: як депутати намагалися відновити Конституцію // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  18 лютого, поза сумнівом, увійде в історію. Якщо не поворотним етапом протестів у Києві, то жорсткими силовими діями просто під стінами Верховної Ради.
245141
  Анісімов І. Від радіохвиль - до фізики нових технологій // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Квітень (№ 4) : Факультет радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем. – С. 1


  Історія та сьогодення радіофізичного факультету Університету (з березня 2014 р. - факультет радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем).
245142
  Зуєнко М. Від раю до пекла як традиційний бароковий мотив ("Втрачений рай" Дж. Мільтона, "Мертві душі" М. Гоголя) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 16. – С. 24-30. – ISSN 2075-1486
245143
  Родик К. Від реалізму містифікації до реалізму "житія" // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 9. – С. 100-103.
245144
  Грицак Я. Від Революції Гідності до справедливого суспільства // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 4
245145
  Радзієвський В.О. Від регіональних субкультур до глобальної культури // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 42-47. – ISSN 2226-0285
245146
   Від редакції // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
245147
  Ковальський В. Від редакції // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 28. – ISSN 2308-9636


  Про Яценко Станіслав Сергійовича, українського науковця-криміналіста, фахівця із порівняльного кримінального права, професора, член-кореспондента Національної академії правових наук України. З 1968 р. працював на юридичному факультеті КДУ/КНУ імені ...
245148
   Від редакції [звернення редакції газети "Київський університет" до першокурсників] // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 1


  Привітання ректора Л. Губерського першокурсників із вступом до КНУ імені Тараса Шевченка.
245149
   Від редакції. Дорогі першокурсники! // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 1


  "...На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з географічних наук, що проходив у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, студентка першого року навчання магістратури географічного факультету нашого університету ...
245150
   Від Рейхстагу до Іводзіми. У полум"ї війни : Україна та українці у Другій світовій / [В. В"ятрович, С. Громенко, М. Майоров та ін. ; під заг. ред. Я. Примаченко]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 352 с., [8] арк. кольор. іл. – Громад. просвітн. проект "LІКБЕЗ. Історичний фронт". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 347-349. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-1686-0
245151
   Від рекомендацій до дорожньої карти // Київський університет. Спец. випуск. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : QUAERE - прект Еразмус +. – С. 2


  З 27 лютого по 3 березня 2017 р. у КНУ імені Тараса Шевченка тривали робочі зустрічі у рамках проекту QUAERE «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» . Участь у зустрічах узяли ...
245152
  Бен-Рафаель Елієзер Від релігії до націоналізму : трансформація єврейської ідентичності // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 4 : Ізраїльська етнологія. – С. 14-22. – ISSN 0130-6936
245153
  Солдатська Т.І. Від респонзивності у філософії до філолсофії респонзивності // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 234-239. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглянуто основні аспекти феномена респонзивності, де останній передбачає логіку відповіді як складову теорій досвіду чужого. Іншим моментом, на якому зосереджено увагу, є роль респонзивності у комунікативній практиці.
245154
  Голубкін Ю.О. Від Римсько-католицької церкви до демократичної християнської громади (Мартін Лютер про духовне правління і християнську організацію) (1517-1524 рр.) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Східний ін-т українозн. ім. Ковальских; Харків. держ. ак. культури та інш. – Харків, 1999. – Вип. 2. – С. 99-117. – ISBN 966-7077-81-0
245155
  Табачник Д. Від риторичних констатацій до конкретних кроків назустріч // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.16-18


  Україна - НАТО
245156
  Александрович С.Х. Від рідної землі / С.Х. Александрович. – Київ, 1964. – 240с.
245157
  Александрович С.Х. Від рідної землі / С.Х. Александрович. – Київ, 1982
245158
  Яременко В. Від рідної хати ключі збереглися (поет Олег Зуєвський) / В. Яременко; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 128 с. – (Бібліотека українця ; 1 серія). – ISBN 5-7707-2141-3
245159
  Форостій Т. Від Різдва до Йордану // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.56-60


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
245160
  Бєлов А.В. Від різдва Христового / А.В. Бєлов. – К., 1985. – 200с.
245161
  Петренко М. Від робкора - до викладача університету // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 8-9
245162
  Мельничук Л.С. Від роду до народу, від народу до роду : народознавчі студії : спогади друзів, колег, однодумців / Лідія Мельничук ; [упоряд.: І.П. Мельничук]. – Вінниця : Книга-Вега. – ISBN 966-621-263-3
Кн. 1. – 2006. – 239, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 223-226 та наприкінці ст.
245163
  Лазуренко В.М. Від роду до роду : Громадське життя і побут українського селянства у другій половині 19 століття / В.М. Лазуренко, С.С. Крохмаль. – Черкаси : Ваш дім, 2004. – 92 с. – (Джерела вічності). – ISBN 966-8751-01-9


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків. Це друге видання цієї науково-популярної книги про неповторне українське чумацтво, яке ...
245164
  Віднянський С.В. Від розрядки до закінчення "холодної війни" в Європі. Гельмут Шмідт / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 195-212. – ISBN 978-966-02-5494-7
245165
  Пелех У. Від розстрілянного до замученого відродження / У. Пелех. – Торонто, 1988. – 266 с.
245166
  Ясева М.О. Від ролі інформації в економіці до вартості інформаційного продукту // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 29-34.
245167
  Бондар Л. Від романтизму до модернізму: "непричесані думки" професора Івана Денисюка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 127-136. – ISSN 0130-528Х


  Подано тези лекцій професора Івана Овксентійовича Денисюка про Пантелеймона Куліша та про теоретичні засади модернізму з деякими коментарями
245168
  Мельник Л. Від романтизму до модернізму: Федір Заревич і його готична проза // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11 (587). – С. 84-88. – ISSN 0236-1477
245169
   Від романтизму до натуралізму в французькому театрі. – Харків, 1939. – 294 с.
245170
  Голик Р. Від романтизму до постмодернізму: лектура й література галицьких українців XIX - поч. XXI ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 5 (722), травень. – С. 51-58. – ISSN 0130-5263
245171
  Біленький С. Від романтичного народолюбства до великодержавного шовінізму // Критика. – Київ, 1999. – Квітень, (число 4). – С. 22-23


  Структурне дослідження генези російського слов"янофільства як цілісної світоглядної доктрини XIX ст. в роботі Анджея Валіцького "В полоні консервативної утопії".
245172
  Носаль І.М. Від рослини - до людини / І.М. Носаль. – Київ, 1992. – 606с.
245173
  Кухта Б. Від Руїни до відродження / Б. Кухта. – Львов, 1992. – 97с.
245174
  Ленін В.І. Від руйнування віковічного укладу до творчости нового / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 12с.
245175
  Ленін В.І. Від руйнування віковічного укладу до творчости нового / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 8с.
245176
  Сокирко О. Від русифікації до бідності. Нав"язування російської мови - лише один з аспектів експорту Росією свого способу життя // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 467-475. – ISBN 978-966-397-158-5
245177
  Десятерик Д. Від світанку до світанку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 15


  Хроніка Майдану.
245178
  Невмержицька Від світлини - до фотографічності художнього твору (Е.Золя - теоретик натуралізму) / Невмержицька, о. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 7/8 (369). – С. 33-37
245179
  Хонін В.М. Від світу націй до світу людства / В.М. Хонін, А.В. Котова, А.П. Пашинський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 107-113


  У статті йде мова про глобальні виклики, які найближчим часом поста- нуть перед Людством, та запропоновано шлях вирішення цих проблем – створення Конфедерації Об’єднаних Націй Землі (КОНЗ) та Світового Парламенту. У праці розглянуто можливу структуру ...
245180
  Олійник М.Я. Від світу цього : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1986. – 271 с.
245181
  Олійник М.Я. Від світу цього : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1988. – 253 с.
245182
  Борділовська Олена Від священної географії до геополітики: традиції індійського світогляд // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 187-195
245183
  Борділовська О.А. Від священної географії до геополітики: традиції індійського світогляду // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-56. – ISSN 1608-0599
245184
  Кричанів М. Від селюків до українців: уявляючи українців, долаючи маргінальність // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 149-160


  Регіональні дискурси формування української модерної нації.
245185
  Мунтян В.Л. Від селянина до академіка права (Віталію Івановичу Семчику - 85) / В.Л. Мунтян, В.В. Носік // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 560-562. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
245186
  Свенсон О.М. Від семафорного телеграфа до електронного екскурсовода / О.М. Свенсон. – Київ : Знання, 1963. – 64 с.
245187
  Шевченко О. Від Середньовіччя до Відродження = From the middle ages to the renaissance : посібник для асп. та студ. гуманіт. спец. / Ольга Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – 504 с. – ISBN 978-966-439-278-2
245188
  Борисова К.О. Від Середньовіччя до Відродження: готика як осередок витонченості (Стефано де Верона; Джентіле да Фабріано) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – C. 62-64
245189
   Від серця до серця. – Київ, 1969. – 363с.
245190
  Федоренко Д.Т. Від серця до серця : Популярний посібник з укра нознавства (Етнологічні, фольклорні та етнопедагогічні проблеми) / Д.Т. Федоренко. – Київ, 1997. – 172с. – (Бібліотека українця ; Сер. "Українознавство")
245191
  Федоренко Д.Т. Від серця до серця / Д.Т. Федоренко. – К., 1997. – 171с.
245192
  Олійник І. Від серця до серця : Поезії / Ірина Олійник. – Дніпропетровськ : Ліра, 2005. – 56с. – ISBN 966-383-001-8
245193
  Талалєвський М.А. Від серця до серця. / М.А. Талалєвський. – К., 1978. – 263с.
245194
  Кравченко Я. Від Сибіру до Полісся // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30-31 травня (№ 97/98). – С. 24


  Творчий портрет художника-монументаліста Григорія Довженка.
245195
  Ісак Н.Ю. Від симетричного відношення відповідальності між "я" і "ти" М. Бубера до асиметричного відношення "я" та "інший" Е. Левінаса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 113. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
245196
  Мікуліна М.М. Від системи до структури системи особистих немайнових прав фізичних осіб // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 253-258. – ISSN 1563-3349
245197
  Гайдин А.М. Від сірчаних кар"єрів до синіх озер // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 48-55 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
245198
  Танцюра М. Від сіткового електроінтегратора - до персонального комп"ютера // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  Перший директор ІОЦ Київського ун-ту згадує про створення в університеті першого в Україні Обчислювального центру (До 40-річчя від дня створення).
245199
  Шевченко С. Від скіфів і слов"ян - до "іносвіту" й сьогодення // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 березня (№ 6). – С. 16
245200
  Залізняк Л. Від склавинів до української нації : Hавч. посібник з етнології українців / Л. Залізняк. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 256с. – ISBN 9667419002
245201
  Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації / Леонід Залізняк; КНУТШ, Центр українознавства. – 2-е вид., доповнене. – Київ : Бібліотека українця, 2004. – 256с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-94-0
245202
  Ушкалов Л. Від Сковороди - до Маркса, від Маркса - до Сковороди // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 57-72. – ISSN 0236-1477
245203
  Михайлин І. Від Сковороди до Сковороди через Шевченка й Леніна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8-9 червня (№ 97/98)


  "П"ятий Харків" у журналістиці пізнього Юрія Шевельова.
245204
  Кримчук Г. Від слави роду до віковічності народу // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048 ). – С. 137-147. – ISSN 0320-8370
245205
  Шаповалова О. Від слів до справи: здобутки та проблеми європейської інтеграції України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 15-19
245206
  Неживий О.І. Від слова - до пісні / О.І. Неживий. – Луганськ, 1996. – 87 с.
245207
  Вежель Л.М. Від слова, що було першим // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 28-32


  У статті на архівних документах та публікаціях у газеті "Краківські вісті", зокрема "Св. Письмо під літературним поглядом", викладено міркування Г. Костельника про походження, естетичний рівень, мовний характер та ідеологічні засади Книги Книг. The ...
245208
  Сіренко М.П. Від сонця жито половіє / М.П. Сіренко. – Київ, 1959. – 51 с.
245209
  Черняков Б.І. Від сорока до сорока п"яти: Автобіографія / Б.І. Черняков, 1990
245210
  Соколов Д.І. Від соціалістичних виробничих відносин до комуністичних. / Д.І. Соколов. – К., 1964. – 88с.
245211
  Щербатюк В. Від соціальних протестів до вільнокозачого руху та масових повстань: боротьба селян України в 1917-1919 роках (сучасна вітчизняна історіографія проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-56. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  У статті розкритий стан висвітлення в сучасній вітчизняній історіографії боротьби селян України в 1917-1919 рр. На основі досліджень сучасних українських істориків показана еволюція боротьби селян від соціальних виступів до вільнокозачого руху та ...
245212
   Від соціального забезпечення до соціальної політики : Збірник наукових статей. – Київ : Сатсанга, 2001. – 123с. – Наукові дослідження, опубліковані у збірнику, виконано в рамках діяльності "круглого столу" "Безпека економ. трансормацій". Засновники "круглого столу": Нац. ін-т стратегічних досліджень; Центр антикризових досліджень та ін. – (Безпека економічних трансформацій ; Випуск 16). – ISBN 966-5452-7-9
245213
   Від спецгоспів до агропромислових об"єднань. – К, 1978. – 151с.
245214
  Нагнибіда О. Від співпраці до протистояння. Одна із сторінок історії ОУН-УПА // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2013. – № 3/4, березень - квітень. – С. 25-31. – ISSN 0130-7037
245215
  Чаплінська О.В. Від спортивного тіла до кіберспорту // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 163-165
245216
  Бичко І.В. Від сталiнiзму до гуманiзму / І.В. Бичко. – Київ : Знання, 1988. – 48 с. – (Товариство "Знання" УРСР ; 2 ; №12 : Теорія і практика комунізму)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
245217
  Чуйков В.І. Від Сталінграда до Берліна / В.І. Чуйков. – Київ : Політвидав України, 1982. – 703с.
245218
  Бичко І.В. Від сталінізму до гуманізму / І.В. Бичко. – К., 1988. – 47с.
245219
  Гончаров В. Від старої теорії тлумачення до нової: основні виклики та рішення // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 53-69. – ISSN 2227-7153
245220
  Остролуцька Л. Від стартапів - до високотехнологічної країни! // Світ. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 39/40). – С. 1, 2


  На базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відбувся VІ Фестиваль інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2017".
245221
  Гарань О.В. Від створення Руху до багатопартійності / О.В. Гарань. – К, 1992. – 47с.
245222
  Губерський Л. Від студентів до професіоналів // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 31-41. – ISBN 966-7522-07-5
245223
  Куц В. Від суб"єкта злочину до суб"єкта кримінального правопорушення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 66-71. – ISSN 2311-6676
245224
  Гойко О. Від судового захисту до альтернативних методів вирішення спорів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 6 (56). – С. 54-60
245225
  Коцур В.П. Від Сули до Білого моря: шлях через три століття : (До 200-річчя від дня смерті останнього кошового отамана Запорізької Січі П.І. Калнишевського) / В.П. Коцур, А.П. Коцур; КНУТШ. Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Київ - Переяслав-Хмельницький : Книги - XXI, 2004. – 360 с. – ISBN 966-8029-13-5
245226
   Від сумо не зарікайся : спецрепортаж. Японія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 88-91 : Фото
245227
  Овчаренко Е. Від сучасних краєвидів до стародавнього Єгипту // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 серпня (№ 33)


  174-та персональна виставка народного художника України Валерія Франчука "Незайманий рай".
245228
  Юдкін-Ріпун Від сценічної репетиції до літературного тексту: прояви "струменя свідомості" у творах Володимира Винниченка // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-23. – ISSN 1728-6875
245229
  Гаврилюк Ю. Від Сяну до дому // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 42 (310), 18-24 жовтня. – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  "Тиждень" мандрував місцями дитинства й ранньої молодості Богдана -Ігоря Антонича.
245230
  Кондратов О.М. Від таємниць до знання / О.М. Кондратов. – К, 1972. – 207с.
245231
   Від тактики "нічогного сторожа" до стратегії держави-реформатора : Матеріали десятого засідання 1 червня 2000 р. – Київ, 2000. – 70с. – (Круглий стіл "Безпека економічних трансформацій")
245232
  Адамець Л. Від творчих переказів до мовної дизайн-освіти / Л. Адамець, В. Тименко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 7-9
245233
  Черемних І.В. Від телевізійного маркетингу до менеджменту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 164-169


  У статті розглядається комплексний підхід до з"ясування аспектів доцільності виробництва товарної лінії на телебаченні відповідно до кон"юнктури медіаринку. Для цього телекомпаніям необхідно проводити цільовий аналіз асортименту продукції, цінової ...
245234
  Колчинський І.Г. Від телескопа Галілея до орбітальних обсерваторій / І.Г. Колчинський. – Київ : Наукова думка, 1966. – 100 с.
245235
  Ільницька Л. Від тематичних збірників статей — до "Записок Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника" (1972–2007) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 253-271. – ISSN 1591-6223
245236
  Холевчук В.М. Від темряви до світла / В.М. Холевчук. – К., 1979. – 125с.
245237
  Скрипник Н. Від теорії до практики – один крок // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 7


  В ННЦ «Інститут біології» пройшла V Всеукраїнська біологічна літня школа, для навчання в якій на основі попередніх заявок було відібрано 56 учнів 8–11 класів з усієї України. Більшість із них – учасники й переможці Всеукраїнських біологічних олімпіад, ...
245238
  Єфремова В. Від теорії до практики один крок // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Про Другу Всеукраїнську біологічну школу "Від теорії до практики один крок", яка проведена в ННЦ "Інститу біології"
245239
   Від теорії до практики один крок // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 4


  На кожному з Днів відкритих дверей, що пройшли на більшості факультетів та інститутів КНУ імені Тараса Шевченка, потенційні абітурієнти могли дізнатися чимало цікавого і обрати напрямок собі до вподоби.
245240
   Від теорій до методів - нові інтерпретаційні стратегії у літературознавстві та культурології : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; за наук. ред. Д. Белграда. – Київ : НаУКМА, 2010. – 118 с. : іл. – ISBN 978-966-2410-05-1
245241
  Панько Т.І. Від терміна до системи: Становлення марксистсько-ленінської політекономічної термінології у східнослов"янських мовах. / Т.І. Панько. – Львів, 1979. – 148с.
245242
  Бейлін М.В. Від техніки як артефакту до нанотехнології як складної реальності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 71-76
245243
  Мигаль В.П. Від технологічної спадковості до нанотехнології // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 3 (89). – С. 4-7
245244
  Вернадський В.І., Єфремов С.О., Житецький Г.П., Кордт В.О., Кримський А.Є. Від тимчасового комітета для заснування Національної Бібліотеки Української Держави в м.Київі = От Временного Комитета по созданию Национальной библиотеки Украинской Державы в Киеве / В.І. Вернадський [та ін.]. – [Київ] : Друкарня А.І. Гросмана, 1918. – 15 с. – Тит. арк. та текст парал. укр. та рос. мовами
245245
  Тертишник В.М. Від тоталітарності до суверенності: гострі кути цивілізаційного вибору державотворення // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 132-146. – ISSN 2518-7546
245246
  Дайновський Ю. Від традиційної економетрії до економічної метрології // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 104-107. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
245247
  Пилип Я. Від традиційної книгозбірні до сучасної інформаційної установи // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2009. – № 2 (24). – С. 48-50. – ISSN 1811-377X
245248
  Генсіцький Ю.Д. Від транзисторів до мемристорів: антропосферні ризики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 121-128. – (Серія "Гуманітарні студії")


  Розглянуто причини та соціогуманітарні наслідки зміни транзисторної парадигми розвитку електроніки. Окреслено науково-технічний потенціал та прогнозовані антропосферні загрози впровадження мемристорної електроніки. Зосереджено увагу на зв’язку ...
245249
  Галаса І. Від тривіального спілкування до ділової комунікації: еволюція термінів // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 76-78


  Здійснено аналіз терміна "комунікація" та простежено його еволюцію під впливом суспільних явищ. Продемонстровано важливість видозміненого з часом ділового спілкування, вказано на його важливість у світлі останніх національних подій. Analysis of the ...
245250
  Румянцев А. Від Трипільської культури - до сьогодення // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Вийшла друком книжка відомого економіста-міжнародника А.С.Філіпенка "Міжнародні економічні відносини: історія". В цій фундаментальній праці грунтовно дослідуються питання теорії, методології, практики глобального розвитку світової економіки. Зокрема, ...
245251
   Від Трипільської культури до сучастності : (Відпочивайте в селах Київшини) Путівник-довідник. Присвячується 110-й річниці відкриття Трипільської культури на Київщині. – Київ, 2004. – 336с. – ISBN 966-7958-27-2
245252
  Левчук Т. Від трубадурів до неокласиків: формалістична тенденція європейської поезії // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 124-138. – ISSN 2304-9383
245253
  Горобець Марися Від тюльпанів до троянд : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-18 : Фото
245254
  Лучук Іван Від угаритського епосу до пісень вагантів = Угаритський епос : фрагмент оповіді про Силача Балу // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 106-118. – ISSN 0320-8370
245255
  Бугров В. Від укладачів / Володимир Бугров, Світлана Кагамлик // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 5-6. – ISBN 978-966-439-757-2
245256
  Костянтинова Світлана Від українофілів до українців (формування культури поетичної мови неокласиків) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-79. – (Українознавство ; Вип. 3)


  Розв"язується проблема виявлення мовно-естетичних знаків - одиниць мови, що мають виразну культурологічну інформацію, мовокраїнознавчий компонт. Мовні знаки є синтезом індивідуального й суспільно усвідомленого. На матеріалі поезій неокласиків ...
245257
  Соколинська А. Від українського модерну до містечка ХТЗ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 197). – С. 12


  Студенти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна розробили історичні екскурсії, справжні "ноу-хау" в екскурсійній справі.
245258
  Антонишин О. Від уроку через позакласну роботу - до єдиної системи літературної освіти // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С. 22-27.
245259
  Ходаковський В. Від училища - до академії / бесіду вів М. Короденко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 2 квітня (№ 14)


  Інтервю з ректором Херсонської державної морської академії Володимиром Ходаковським
245260
   Від учителя - до академіка // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 12 липня (№ 28). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  До ювілею Петра Тимфійовича Тронька.
245261
  Галата Світлана Від учителя - до військового // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 9 (151). – С. 2-3 : фото
245262
  Мелешко М. Від учнів підшефної школи // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 4


  Студенти українського відділу філологічного факультету взяли шефство над жіночою середньою школою № 50. Учні школи висловлюють подяку студентам.
245263
  Новиченко Л. Від учора до завтра : літературно-критичні статті / Л. Новиченко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 287 с.
245264
  Єременко О. Від фантастичного до реального: надраціонально-національне образотворення в баладі "Лілея" Т. Шевченка / О. Єременко, В. Кравченко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 15-17
245265
  Личковах В. Від Фауста до Леверкюна: Вступ до некласичної естетики : Лекції з філософії сучасного мистецтва / В. Личковах; МОНУ. – Чернігів, 2002. – 181с.
245266
  Полегкий О.М. Від феноменології "натуральної настанови" до концепції "життєвого світу" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 78-79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
245267
  Кислюк К.В. Від філософії до культурології історії // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 162-171
245268
  Михайленко О.Р. Від фіскальства до сучасного прокурорського нагляду // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 88-94. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Прокурорський нагляд простежується від джерел його зародження до сучасних проблем. Аналізуються історичні факти та правові документи. Звертається увага на помилки, які трапляються при висвітленні історичних фактів стосовно прокурорського нагляду. ...
245269
  Логвіненко Н. Від фольклорної фантастики до сучасного українського фентезі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 36-40


  Стаття присвячена деяким творам українських письменників, що мають фантастичне спрямівання. Розглядаються їх особливості та методика вивчення на факультативних заняттях
245270
  Наумовець А.Г. Від фундаментальних досліджень до комерціалізації результатів: досвід і завдання НАН України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 2 (68). – С. 21-31. – ISSN 0374-3896
245271
  Коноваленко Ю. Від фундаментальної фізики до прикладної педагокіки // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 6-13 травня (№ 20/21). – С. 6-7


  Інтерв"ю з ювіляром - першим віце-президентом НАПН України В.І. Луговим. Закінчив фізичний факультет КДУ ім. Тараса Шевченка (1972), аспірантуру університету (1975).
245272
  Даниленко О. Від функціональної теорії конфлікту - до проблеми лінгвістичного конструювання соціальних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-33. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується взаємозв"язок між функціями конфлікту та функціями мови конфлікту через інтерпретацію роботи Л. Козера "Функції соціальних конфліктів" в лінгвоконфліктологічній перспективі. Характеризуються ключові поняття ...
245273
  Гвардіян О. Від хвороби серця до креативності: здобутеи нашої цивілізації // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 6 (62). – С. 26-31. – ISSN 1819-7329
245274
  Павлюк І. Від цвіту - до золи // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 2-9. – ISSN 0131-2561
245275
  Гаюк С. Від церковного престола до Берези за дроти = From the Church Altar into a Concentration Camp / С. Гаюк. – Вінніпег : Накладом Ін-ту Дослідів Волині. – (Бібліотека літопису Волині / ред. М. Бойко)
Ч. 1. – 1955. – 47, [ 1 ]с.
245276
  Енгелькінг Лешек Від цього не вмирають... = Od tego sie nie umiera / Енгелькінг Лешек; Переклад і упорядкування В.Дмитрука. – Львів : Каменяр, 1997. – 93с. – Текст парал.укр.та польськ. мовами. – ISBN 966-7255-08-5
245277
  Земляк К.П. Від чавунки до рейсів у космос / К.П. Земляк. – Київ, 1963. – 147с.
245278
  Сенько І. Від часів Лаборця до сьогодення : літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / Іван Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – 302, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 297-301. – ISBN 978-966-671-338-7
245279
  Поліщук Олександр Від часів мамонтів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 40-41. – ISSN 0130-5212
245280
  Дорошенко Ю. Від четвертої влади до п"ятої колони ? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 6


  Українська держава і формування національної української політики
245281
  Кофлер Е. Від числа до нескінченності / Е. Кофлер. – Київ : Радянська школа, 1968. – 296 с.
245282
  Шевченко М.Є. Від човнів до крилатих "ракет" / М.Є. Шевченко. – К, 1963. – 60с.
245283
  Половко І.К. ВІд чого бувають блискавка і грім / І.К. Половко. – К., 1950. – 22с.
245284
  Нейченко Г. Від чого гине озимина / Г. Нейченко. – Харків : Держсільгоспвидав, 1932. – 24с.
245285
  Мельник Р.С. Від чого залежить ефективність здійснення адміністративного судочинства? // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 154-160.
245286
  Гожик Петро Від Чорномор"я до Антарктики / Гожик Петро, Литвинов Валерій // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 20


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
245287
  Мельник А. Від Чорнорбиля до Фокусіми // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 3-4 : фото
245288
  Брюховецька О. Від шахтаря до поета: "Квітка на камені" Сергія Параджанова в контексті культурного коду "відлиги" // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 9-22. – ISSN 1728-6875
245289
   Від шкільного порога. – К, 1985. – 175с.
245290
  Крочак М.Д. Від шкільного спецкурсу "Надра земні (основи геології)" до геологічного ліцею / М.Д. Крочак, Т.П. Марченко // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 36-40. – ISBN 978-966-02-6827-2
245291
  Мороз З.П. Від шкільної драми до комедії : Дослідження. П`єси / З.П. Мороз; НАНУ; Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Фоліант, 2004. – 302с. – ISBN 966-8474-25-2
245292
  Потапенко Максим Від шляхетства до дворянства: до історії польської присутності на Ніжинщині в XVII- першій третині XIX століття ( за матеріалами формулярних списків ) // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 2: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2006. – Вип. 2 (5). – С. 62-81. – ISBN 966-340-051-Х
245293
  Ромащенко Л. Від Шуї до Гданська // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 147-150. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
245294
  Щербаков П. Від щастя не тікають / П. Щербаков. – Київ, 1953. – 35с.
245295
  Немирович І. Від щедрого сеця : лірика, гумор / І. Немирович. – Київ : Молодь, 1988. – 72 с.
245296
  Талалаєвський М. Від щирого серця : вірші та балади / М. Талалаєвський. – Київ : Дніпро, 1938. – 115 с.
245297
  Мальцев Е.Ю. Від щирого серця / Е.Ю. Мальцев, 1949. – 391с.
245298
  Мальцев Е.Ю. Від щирого серця / Е.Ю. Мальцев. – К, 1951. – 328с.
245299
  Вайнерман Х.А. Від щироко серця / Х.А. Вайнерман. – Одеса, 1958. – 116с.
245300
  Фомченко Є.О. Від ЮНЕП до ЮНЕО: проблеми та перспективи утворення єдиної природоохоронної організації на універсальному рівні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 487-495. – ISSN 1563-3349
245301
  Чмихов Микола Від яйця-райця до ідеї спасителя / Чмихов Микола. – Київ : Либідь, 2001. – 432с. – ISBN 966-06-0169-7
245302
  Ленін В.І. Від якої спадщини ми відмовляємось? / В.І. Ленін. – Київ, 1940. – 48с.
245303
  Ленін В.І. Від якої спадщини ми відмовляємось? / В.І. Ленін. – Київ, 1949. – 44с.
245304
  Ленін В.І. Від якої спадщини ми відмовляємось? / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 44с.
245305
  Гукалова І.В. Від якості життя населення в географії до географічної сутності якості життя // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 45-49. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
245306
  Когут Від Яфета до Москви: створення і перетворення біблійного родоводу солв"ян у польській та російській історіографії (XVI-XVIII ст.) / Когут, Зенон-Євген // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 6-23. – ISBN 978-966-8603-36-5
245307
  Шершель Л. Від"їжджав пастухом. Повернувся гетьманом // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 29 березня (№ 13). – С. 19


  29 березня - 285 років від дня народження Кирила Григоровича Розумовського (1728-1803), останнього гетьмана Лівобережної України.
245308
  Борисенко І.І. Відiменно-складнi дiєслова в сучаснiй англiйськiй мовi : пpактикум з куpсу лексикологiї з методичною pозpобкою / І.І. Борисенко; МВ і ССО УРСР ; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – 2 1с.
245309
  Ярмак В. Віда Огнєнович "Отруйне молочко кульбаби" (Пропозиція для перекладу) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 119-120
245310
  Олексенко В. Відад"єктивні іменники на - ість зі значенням опредметненого якісного стану // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 29-35. – Бібліогр.: с. 35; 8 поз. – ISSN 0320-3077
245311
  Герета Н.М. Відантропонімні назви поселень північної Хмельниччини // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 72-79. – ISBN 978-966-02-4236-4


  У статті характеризуються відантропонімні назви Північної Хмельниччини, зокрема звертається увага на продуктивність ойконімів, мотивованих автохтонними та церковнослов’янськими іменами, прізвищами, прізвиськами, андронімами тощо; з"ясовується причина ...
245312
  Марченко Н.В. Відапелятивні топоніми слов"янського походження у північнонімецькій топономіці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 413-418. – ISBN 966-581-481-8
245313
  Тютюн В.М. Відача інтенсивного саду / В.М. Тютюн, В.І. Негода. – К., 1984. – 40с.
245314
  Щепров С.В. Відающийся революционер Н.Е.Федосеев / С.В. Щепров. – Москва, 1958. – 95с.
245315
  Левитський С.М. Відбивання від іоносфери скісно падаючих ЛЧМ-радіоімпульсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 253-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Показано, що радіоімпульси з лінійною частотною модуляцією (ЛЧМ–імпульси) скісно падаючи на іоносферу можуть зазнавати при поверненні на Землю оптимальної компресії. Визначені умови оптимальної компресії та місце повернення оптимально стиснутого ...
245316
  Семенюк Г.Ф. Відбиваючи ходу часу / Г.Ф. Семенюк. – К., 1985. – 48с.
245317
  Мовчан П.М. Відбитки : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1992. – 157 с.
245318
  Хомчик Марина Андріївна Відбитки античних камей XVIII ст. у зібранні Національного музею історії України / Хомчик Марина Андріївна, Сорокіна Світлана Анатоліївна // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено колекції відбитків античних камей, створеній у другій половині XVIII ст. німецьким майстром Ф.Д. Ліппертом.
245319
  Огнєва Т.К. Відбиток часу у дзеркалі буття : монографія / Тетяна Огнєва. – Київ : Академвидав, 2008. – 216с. – (Монограф). – ISBN 978-966-8226-66-3
245320
  Матвіяс І.Г. Відбиття говорів у мові творів Юрія Федьковича // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 37-43. – ISSN 0027-2833
245321
  Мойсієнко Віктор Михайлович Відбиття давніх звукосполук *DJ, *ZDJ у поліських говорах періоду пізнього середньовіччя // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  В статті на численних прикладах писемних пам"яток XVI - XVII ст. проаналізовано рефлексацію *dj, *zdj у поліських говорах.
245322
  Анісімов І.О. Відбиття електромагнітних хвиль від шару слабконеоднорідної плазми / І.О. Анісімов, К.І. Любич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 262-271. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Теоретично досліджено похиле падіння електромагнітної хвилі на слабконеоднорідне плоскошарувате ізотропне плазмове утворення з довільним немонотонним розподілом концентрації. Розглянуто випадки, коли області локального плазмового резонансу (ОЛПР) ...
245323
  Сиротенко В.П. Відбиття історико-ідеологічних поглядів М. Хвильового в новелі "Солонський яр" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 113-122. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
245324
  Расевич Л.П. Відбиття кризи релігійної моральності англійського суспільства в детективному циклі про Шерлока Холмса // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 14-15


  Ніцшеанські мотиви у Конан Дойля.
245325
  Прожогіна І.М. Відбиття міфопоетичних уявлень про жіноче начало в казках О.С. Пушкіна // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 193-197
245326
   Відбиття мовної картини світу в українській лексиці фразеології / Ю.Л. Мосенкіс, Р.І. Синишин, О.І. Сушко, М.В. Якименко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 119-123. – Бібліогр.: 23 назв.
245327
  Підіпригора Ю.Г. Відбиття особливостей іспанського менталітету у вживанні дієслівних перифрастичних конструкцій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 179-182. – ISBN 966-581-295-5
245328
  Венедіктова І. Відбиття охоронюваних законом інтересів в інститутах медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 30-38. – ISSN 0132-1331


  Медичне право: загальнотеоретичні питання.
245329
  Воронкова А. Відбиття принципів сталого розвитку в концепції корпоративної стійкості підприємства / А. Воронкова, О. Бандилко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 6 (226). – С. 17-26. – ISSN 2409-9260
245330
  Коваль Н.М. Відбиття розвитку мовної картини світу у лексичній системі іспаномовного суспільно-політичного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – C. 224-230. – ISBN 966-581-388-9
245331
  Аркушин Г. Відбиття синтаксичних особливостей говірок у діалектних словниках // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 7-10
245332
  Торчинський М. Відбиття у власних назвах мовввної свідомості українського народу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 20-25. – Бібліогр.: с. 24-25; 3 поз. – ISSN 0320-3077
245333
  Устенко Л. Відбиття фразеологічного арсеналу Пантелеймона Куліша в сучасній лексикографії // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – № 3. – С. 64-73. – ISSN 1682-3540


  Увагу зосереджено на перспективі укладання Словника фразеологізмів у творах П. Куліша
245334
  Ковальчук Ю.О. Відбір до ВНЗ як прикладна задача теорії освітніх вимірювань / Ю.О. Ковальчук, Т.В. Лісова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 69-73. – ISSN 2078-1016


  Аналізується проблема забезпечення якісного відбору осіб для навчання у ВНЗ на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти в умовах розширеної автономії та відповідальності університетів, наданої їм Законом про вищу освіту 2014 року.
245335
  Матвійчук А.В. Відбір значимих характеристик для побудови моделі аплікаційного скорингу при споживчому кредитуванні / А.В. Матвійчук, І.О. Чех // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 97-111. – ISSN 2305-7645
245336
   Відбір і обробка інформації = Information extraction and processing : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка,"Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1965-. – ISSN 0474-8662
вип. 41 (117). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
245337
   Відбір і обробка інформації = Information extraction and processing : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка,"Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1965-. – ISSN 0474-8662
вип. 42 (118). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
245338
   Відбір і обробка інформації = Information extraction and processing : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка,"Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1965-. – ISSN 0474-8662
вип. 43 (119). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
245339
   Відбір і обробка інформації = Information extraction and processing : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка ; Редкол.: З.Т. Назарчук, В. Барбюк, М.М. Войтович [та ін.]. – Львів : Фіз.-мех. ін-т імю Г.В. Карпенка НАН України, 1965-. – ISSN 0474-8662
Вип. 44 (120). – 2016. – 111 с. – Резюме укр., англ. мовами
245340
  Магнусон П. Відбір кандидатів на посади суддів у Сполучених Штатах Америки // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2007. – № 3/4 (4). – С. 14-18
245341
  Волоско І. Відбір кандидатів у суд шеффенів у кримінальному процесі ФРН // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 191-192
245342
  Лямець А. Відбір матеріалів в арабських бібліотеках: наукові розробки М. Альйана // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 116-132. – ISSN 2224-9516


  У статті розглянуто науковий доробок йорданського бібліотекознавця М. Альйана у вивченні теоретичних основ комплектування фондів арабських бібліотек.
245343
  Баб"як Г. Відбір персоналу як елемент системи технологій управління персоналом // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 114-120
245344
  Красковська О.Л. Відбір позамовного матеріалу для навчання моделям комунікативної поведінки британців // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 330-337


  Стаття присвячена розгляду питання відбору позамовного матеріалу для навчання моделей комунікативної поведінки британців
245345
   Відбір представників та експертів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  29 серпня 2017 року МОН України відкриває конкурс з відбору представників та експертів від України до Програмних комітетів "Горизонт" 2020". Подача заявок триватиме до 27 вересня 2017 року.
245346
  Яковлева В. Відбір та структурування змісту навчального матеріалу із соціальної та економічної географії світу відповідно пізнавальної самостійності // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 276-284. – ISSN 2077-1827
245347
  Кияк Т. Відбір термінологічних одиниць в науково-технічному перекладі // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 167-173. – ISBN 978-966-1516-14-3
245348
  Мельник В.І. Відближення : із літературної критики 2000-х / Віктор Мельник. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2010. – 112 с. – ISBN 978-966-2585-00-1
245349
  Моруга В.В. Відблиск миті : поезії / В.В. Моруга. – Київ, 1986. – 102 с.
245350
  Езера Р. Відблиск сонця : повість / Р. Езера. – Київ : Молодь, 1973. – 142 с.
245351
  Луговик М.М. Відблиски на сурмах : поезії / М.М. Луговик. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 90 с.
245352
   Відбувся I щорічний форум з кримінального права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 1 (115). – С. 132-134


  9 грудня 2011 року у Софіївському Гранд Холі готелю "Прем"єр Палац" відбувся Перший Щорічний форум Асоціації адвокатів України з кримінального права (ААУ). Серед доповідаючих представниця КНУ імені Тараса Шевченка : адвокат, доцент кафедри правосуддя ...
245353
  Ковальчук В. Відбувся II Всеукраїнський студентський турнір істориків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 листопада (№ 213). – С. 8


  Київський університет ім. Б. Грінченка урочисто відкрив турнір для команд 23 вишів України, в якому беруть участь студенти не лише гуманітарних наук, а й технічних.
245354
   Відбувся VII Всеукраїнський фестиваль науки // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 1. 3


  Про Фестиваль науки, який відбувся в Україні 23-25 квітня. Його організували НАНУ, МОН України, КНУ імені Тараса Шевченка та ін. Мета - широке інформування суспільства про наукові досягнення. Відкрив фестиваль академік Національної академії наук ...
245355
   Відбувся XI український біохімічний Конгрес // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 2


  У жовтні в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся XI Український біохімічний Конгрес. На урочистому відкритті учасників Конгресу вітали президент Українського біохімічного товариства академік С. Комісаренко, почесний співголова оргкомітету ректор ...
245356
   Відбувся з"їзд Євразійської асоціації університетів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  В м. Астані (Республіка Казахстан) на базі Євразійського національного університету імені Л. М. Гумільова пройщов 11-й з"їзд Євразійської асоціації університетів, засновником якої є й КНУТШ. У роботі з"їзду взяли участь представники КНУТШ В. А. ...
245357
  Сліпушко О. Відбувся завершальний етап загальноуніверситетського конкурсу "Мій Шевченко" // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 3 : фото


  У 175-ту річницю з дня першого видання Шевченкового "Кобзаря" відбувся завершальний етап загальноуніверситетського конкурсу студентських наукових робіт та есе, присвячений вивченню постаті та літературно-мистецької спадщини Кобзаря "Мій Шевченко". З ...
245358
  Донська А. Відбувся ІІ Національний Конвент політологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  В університеті відбувся конвент Міжнародної асоціації студентів політичної науки (Україна) , який представляли 26 вузів та наук.-досл. установ України, були делегати від Росії, Білорусії та Латвії. Вітальне слово - проректора з наук. роботи С.А. ...
245359
   Відбувся круглий стіл "Обговорення проекту Кримінально-процесуального кодексу України" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  3 лютого 2012 року в приміщенні Національної академії внутрішніх справ України відбувся круглий стіл. Першою з доповіддю виступила адвокат, к.ю.н., доцент кафедри правосуддя юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченко, голова Секції ...
245360
   Відбувся обмін студентами // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 5 : фото


  У рамках реалізації угоди між Кавказьким університетом та КНУ імені Тараса Шевченка вперше відбувся обмін студентами. Розвиткові українознавчих студій у Кавказькому університеті сприяють викладачі університету В. Підвойний, О. Клімкіна, А. ...
245361
  Яровий О. Відбувся поетичний конкурс // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Щорічний літературний турнір відбувся у стінах гуманітарного корпусу університету. Журі у складі проф. Костенко Н.В., Кисельової Л.О., Ярового О. підбили підсумки конкурсу. Друкуються кілька творів, що прозвучали на конкурсі.
245362
   Відбувся товариський футбольний матч // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8


  Викладачі різних факультетів та інститутів університету зіграли в товариському футбольному матчі, присвяченому 70-й річниці Перемоги над нацизмом. Вони поділилися на дві рівноцінні команди. Головним арбітром матчу був декан факультету психології І. ...
245363
  Безносюк О. Відбувся турнір з більярду // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 8


  "...Нещодавно в Більярдному клубі "BUFFALO" відбувся турнір Асоціації КНУ імені Тараса Шевченка з більярду "Вільна піраміда" серед науково-педагогічних працівників. В особистому заліку втретє поспіль переміг володар "Кубка Ректора - 2014" О.Б.Курилко ...
245364
   Відбувся щорічний звітний семінар співробітників Об"єднаного інституту ядерних досліджень від України // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2012. – № 45/46 (763/764). – С. 11


  19 лист. 2012 р. в м. Дубні (РФ) відбувся щорічний звітний семінар співробітників ОІЯД. До складу експертної комісії увійшли : Б.В. Гриньов - Повноважний Представник Уряду України в ОІЯД, Л.А. Булавін - зав. каф. молекулярної фізики Київського нац. ...
245365
  Теліуз Г. Відбудова архівної справи в Україні. 1943 - початок 1950-х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 178-180. – ISBN 978-966-171-893-6


  Варто відмітити, що сто двадцять молодих спеціалістів поповнили штати державних аріхівів республіки з 1945 - 1955 рр., де більша половина була випускниками КДУ імені Т.Г. Шевченка.
245366
  Ревенко В. Відбудова закладів освіти на півдні України в повоєнний період (1944-1955 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 40-43. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
245367
  Брянцева Т.П. Відбудова і розвиток міст Правобережної України у першій половині XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 67-73. – (Історичні науки ; Вип. 28)


  В настоящей статье раскрывается процесс восстановления и развития городов Правобережной Украины в первой половине XVIII в., происходивший в условиях постепенного возрождения разрушенных производительных сил, непрекращающейся антифеодальной борьбы ...
245368
  Бєлоусов С.М. Відбудова і розвиток народного господарства та культури Української РСР в четвертій сталінській п"ятирічці (1946-1950 рр.) : лекція для студентів-заочників педвузів / Бєлоусов С.М. ; Мін-во освіти УРСР.Науково-методичний кабінет заочної педагогічної освіти. – Київ : Радянська школа, 1953. – 69 с.
245369
  Каневський О.П. Відбудова і розвиток сільського господарства УРСР. / О.П. Каневський. – Київ; Харків, 1947. – 287с.
245370
   Відбудова і розвиток соціалістичної індустрії Української РСР : (період будівництва розвинутого соціалізму). – Київ : Наукова думка, 1978. – 227 с.
245371
  Дудник В.М. Відбудова підприємств промислової кооперації України після нацистської окупації // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 97-101
245372
  Середенко М.М. Відбудова промисловості України / М.М. Середенко. – Київ : Українське державне видавництво, 1945. – 44 с.
245373
  Калібовець С.М. Відбудова та діяльність культурно-освітніх закладів Лівобережної України (1943-1950 рр.) : дис. ... канд. іст. наук :07.00.01 / Калібовець С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 227 л. + Додатки : л. 195-202. – Бібліогр.: л. 203-227
245374
  Калібовець С.М. Відбудова та діяльність культурно-освітніх закладів Лівобережної України (1943-1950 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Калібовець С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
245375
  Мищак І. Відбудова та зміцнення матеріальної бази архівів України (1944-1955 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 265-278. – ISBN 966-02-2067-7
245376
  Козік П.З. Відбудова та рожвиток господарства і культурного життя Дрогобицької області після вигнання німецько-фашистських загарбників (6.8.1944-1.1.1947 рр) : Дис... канд.іст.наук: / Козік П.З.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1949. – 262л. – Бібліогр.:л.258-261
245377
  Воблий К.Г. Відбудова цукрової промисловості УРСР і шляхи її дальшого розвитку / К.Г. Воблий. – Київ : Політична література, 1946. – 56с.
245378
  Адруг А. Відбудова чернігівського Спасо-Преображенського собору в другій половині XVII - на початку XVIII століття // Чернігівські старожитності : збірник наукових праць / Нац. архітектур.-іст. заповідник "Чернігів стародавній"; Центр пам"яткознавства НАН України; Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Чернігів, 2012. – Вип. 1 (4) : До 975-річчя першої літописної згадки про Спасо-Преображенський собор у м. Чернігові. – С. 7-10
245379
  Кальницький М. Відбудовувати чи руйнувати? // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2014. – 18 грудня (№ 50). – С. 20-21 : на фото постраждала будівля Київського університету 1943 р.


  Думки щодо можливого знесення будинку профспілок на Майдані, постраждалого від пожежі під час драматичних лютневих подій у Києві.
245380
   Відбулися VIII Академічні читання пам"яті В.І. Стріхи // Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 6. – С. 99-107
245381
  Стріха М. Відбулися X академічні читання пам"яті В.І. Стріхи // Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2012. – Т. 15, число 4. – С. 160-164


  X Академічні читання пам"яті В. Стріхи вперше відбулися в залі засідань вченої ради Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Віталій Стріха закінчив навчання на радіофізичному факультеті в 1955 року. Відтоді й ...
245382
  Воблий К.Г. Відбулова цукрової промисловості УРСР і шляхи її дальшого розвитку / К.Г. Воблий. – Київ, 1946. – 55с.
245383
  Стріха М. Відбулося Академічні читання пам"яті Віталія Стріхи // Світ. – Київ, 2013. – березень (№ 11/12). – С. 3


  Цьогорічні Академічні читання пам"яті В.І.Стріхи відбулися в Залі засідань вченої ради НТУУ "КПІ" . Ректору НТУУ "КПІ" Михайлу Згуровському, за багаторічну працю на ниві науки, вручили Академічну нагороду Святого Володимира.
245384
   Відбулося засідання атестаційної колегії міністерства // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 грудня (№ 50)


  Розглядалися питання присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, присудження наукових ступенів кандидата і доктора наук.
245385
  Бартиш-Коломак Ольга Відбутись і повернутись // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 110-115 : фото
245386
  Нодь-Коппаль Відважна душа // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 164-167. – ISSN 0320-8370
245387
  Майстренко Я.В. Відважна Маринка : п"єси / Я.В. Майстренко. – Київ : Мистецтво, 1988. – 120 с.
245388
  Петросян С.М. Відважний Камо / С.М. Петросян, Ю.Д. Дмитрієв. – К., 1989. – 30с.
245389
   Відважні дочки Батьківщини. – Одеса, 1939. – 135с.
245390
  Кіплінг Р. Відважні капітани / Р. Кіплінг. – Київ, 1967. – 110с.
245391
  Кіплінг Р. Відважні капітани / Р. Кіплінг. – Київ, 1970. – 112с.
245392
  Кіплінг Р. Відважні моряки / Р. Кіплінг. – К., 1929. – 215с.
245393
  Воїнов О.І. Відважні. / О.І. Воїнов. – Київ, 1964. – 511с.
245394
  Чайковський Андрій Відвдячив ся : Оповіданє з козацької давнини для української молоді / Андрый Чайковський. – [Winnipeg] : Укр. видав. спілка "Українського голосу" в Канаді. – 248 с.
245395
  Осипов О.О. Відверта розмова з віруючими і невіруючими / О.О. Осипов. – К, 1984. – 266с.
245396
  Єкатерина Київська Відверта розмова. Духовна правда про людську душу / духовні бесіди - схимонахиня Єкатерина (Київська), поезії - Тетяна Майданович. – Київ : Криниця, 2012. – 95, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-2434-07-1
245397
  Закаблук М. Відвертий діалог за кадром // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 1, 4


  8 вересня 2013 р. в актовій залі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулося вручення свідоцтв про успішне проходження спеціальної підготовки кандидатам на посаду суддів Національної школи суддів.
245398
  Басистий К. Відвертий неспокій схими : Поезія / Всеукраїнська спілка; Літературн. форум творчості молоді; Костянтин Басистий. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2003. – 20с. – ISBN 966-7833-73-9
245399
  Світличний І.М. Відвертість : поезії / І.М. Світличний. – Донецьк : Донбас, 1976. – 47 с.
245400
  Василенко О. Відвертість : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 128-137
245401
  Шестопалова А. Відверто про нас: книга, яка відкриває очі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 31


  Видавництво "Дух і літера" представило працю історика Східної Європи Карла Шльогеля "Український виклик".
245402
  Паранько І. Відверто про стан вищої освіти в Україні / І. Паранько, М. Павлунь // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 1. – С. 3-7.
245403
  Ануфрієва О. Відвід захисника у кримінальному процесі України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 496-498
245404
  Голенко В.Е. Відвід земельної ділянки як першочергова складова порядку створення та припинення генеруючих підприємств вітроенергетики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 45-50. – ISSN 2220-1394
245405
  Абібуллаєв Е. Відвід слідчого судді, судді чи суду у кримінальному провадженні // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 117-128
245406
  Похиленко І.С. Відвід судді в господарському процесі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 111-118
245407
  Кучерук Н. Відвід судді у господарському процесі: окремі питання теорії та практики // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 107-116
245408
  Денісова Г. Відвід суддів у праві Римської імперії / Г. Денісова, О. Юзич // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 32-36. – ISSN 2409-4544
245409
  Ануфрієва О.В. Відвід у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ануфрієва Ольга В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 264 л. – Додатки: л. 246-264. – Бібліогр.: л. 210-245
245410
  Ануфрієва О.В. Відвід у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ануфрієва Ольга В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
245411
  Прохорова А. Відвідали меморіал героїв Крут // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Студенти-активісти КНУТШ побували на станції Крути, відвідали музей і поклали квіти до підніжжя Меморіалу.
245412
  Ткач М.М. Відвідини матері : поезії / М.М. Ткач. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 97 с.
245413
  Нагребецька Ірина Відвідувач кидає в скриньку білу або чорну кульку, оцінюючи надану послугу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 24-25


  "Прозора Польща - прозора Україна". Під такою промовистою назвою нещодавно у Варшаві відбувся польсько-український семінар, зорганізований поборницею європейських засад у місцевому самоврядуванні польською Фундацією розвитку місцевої демократії (FRDL), ...
245414
  Сабуров О.М. Відвойована весна / О.М. Сабуров. – Київ : Политиздат, 1972. – 736с.
245415
  Сабуров О.М. Відвойована весна / О.М. Сабуров. – К.
1, 2. – 1975. – 736 с.
245416
  Сабуров О.М. Відвойована весна / О.М. Сабуров. – 3-є вид. – К., 1980. – 718с.
245417
  Сабуров О.М. Відвойована весна / О.М. Сабуров. – 4-те вид. – К., 1986. – 670с.
245418
  Гудманян Артур Грантович Відвтворення власних назв у перекладі : Дис... д-ра філолог.наук: 10.02.16 / Гудманян Артур Грантович; Ужгородський держ. ун-тет. – Ужгород, 1999. – 446л. – Бібліогр.:л.393-446
245419
   Відгадай!Загадки, прислів""я , приказки та скоромовки у дитячому садку. – К, 1981. – 144с.
245420
  Чиж Я.С. Відгодівля великих груп свиней / Я.С. Чиж. – Львів, 1960. – 16 с.
245421
  Ярошенко С.К. Відгодівля свиней - прибуткова галузь колгоспного виробництва // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
245422
  Чиж Я.С. Відгодовую 500 свиней / Я.С. Чиж. – Львів, 1959. – 12с.
245423
  Олексюк М.М. Відгомін : поезії / М.М. Олексюк. – Львів : Каменяр, 1982. – 35 с.
245424
  Прилюк Д.М. Відгомін : повісті / Д.М. Прилюк. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 296 с.
245425
   Відгомін : імідж Черкаського нац. ун-ту імені Богдана Хмельницького в інформ. просторі / Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Наук. б-ка. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького
№ 9 / [уклад. Л.Г. Голиш]. – 2013. – 58, [1] с. – Імен. покажч.: с. 52-56. – Бібліогр.: с. 31-49
245426
   Відгомін : імідж Черкас. нац. ун-ту імені Богдана Хмельницького в інформ. просторі / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка. – Черкаси : Видавництво ЧНУ імені Богдана Хмельницького
№ 12 / [уклад.: О.М. Абразумова, Л.Г. Лисиця]. – 2014. – 107, [1] с. – Імен. покажч.: с. 93-103
245427
  Бабенко Л. Відгомін "великого терору" в житті і творчості полтавського письменника Леоніда Бразова // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 241-250


  У статті аналізуються проблеми вітчизняної історії періоду "великого терору" через його осмислення в художній літературі письменником, який став жертвою сфабрикованої кримінальної справи
245428
  Бойко О. Відгомін "психічного перехрестя" в епоху Середньовіччя на прикладі Жанни Д"Арк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-25. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуте дослідження, присвячене аналізу феномену голосів Жанни Д"Арк, за допомогою методу аналізу документів. В статті висвітлено поняття зміненого стану свідомості та особливості їх протікання під впливом релігії та церкви. Пояснюються ...
245429
  Білан М.С. Відгомін віків. : путівник по туристському маршруту Львів-"Олеський замок" / М.С. Білан. – Львів : Каменяр, 1978. – 48с.
245430
  Шутько Я.І. Відгомін віку : поезії / Я.І. Шутько. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 126 с.
245431
   Відгомін Волинської трагедії в історичній пам"яті польського й українського народів : монографія / [Антонюк Я.М. та ін. ; редкол.: Буряк Л.І. та ін. ; голов. ред. Солдатенко В.Ф.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2013. – 291, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. зазнач. також: Волинь 1943. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-8809-96-5
245432
  Шевчук А. Відгомін далеких літ // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 191-202
245433
  Караславов Г. Відгомін Жовтня / Г. Караславов. – К, 1959. – 395с.
245434
  Інбаші М. Відгомін історичних подій про взяття Кам"янця-Подільского у тюркських легендарних наративах (1672-1699) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 285-302


  Султан Мегмед IV, приїхавши до міста під назвою Каманіче, в якому знаходилась непереможна фортеця, що її не раз прагнули, але не змогли завоювати поляки, зумів її узяти після 10-тиденної облоги 27 серпня 1672 року. Після того, як фортецю під ...
245435
  Старченко Т. Відгомін Каменяревого слова (журнал "Дзвінок", 1890-1914) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 24-30


  Статтю присвячено співпраці Івана Франка з дитячим журналом "Дзвінок", що мала плідні наслідки для розвитку літератури й періодики. The article is dedicated to cooperation of Ivan Franko with child magazine "Dzvinok". This cooperation had an important ...
245436
  Казакевич Г. Відгомін карниксів. Військові традиції давніх кельтів на землях України IV-I ст. до н.е. / Геннадій Казакевич. – Київ : Темпора, 2008. – 112 с. – (Militaria Ucrainica). – ISBN 978-966-8201-52-3
245437
  Динікова Л. Відгомін мовних традицій в кримськотатарській пресі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 186-192


  У статті досліджується виникнення та становлення преси Криму рідною мовою, розглядаєтьсядіяльність першодрукаря І. Гаспринського. In article is investigate problem of the printing creation in native language, learning past of the Crimeatatare`s ...
245438
  Чікало О. Відгомін першої хвилі еміграції українців у піснях-хроніках (за матеріалами кінцяXIX- початку XX століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 286-292


  Пісні-хроніки емігрантської тематики відтворюють процес масової еміграції західноукраїнських селян до США, Канади і Бразилії, що відбувався на межі ХІХ-ХХ століть. Основні мотиви поетичних новин ілюструють погляди, психологію, мораль народу, його ...
245439
  Семенов Володимир Відгомін Полтавської битви // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 6/7. – С. 9-10
245440
  Тендюк Л.М. Відгомін Чорного лісу : повість / Л.М. Тендюк. – Київ, 1976. – 205 с.
245441
  Інгульський П.М. Відгомін. Вірність. В Загір"ї : повісті / П.М. Інгульський. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 317 с.
245442
   Відгомін: імідж Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в інформаційному просторі / Уклад.: О.М. Абразумова, Л.Г. Лисиця, Г.М. Голиш. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького
№ 15. – 2016. – 94 с.
245443
   Відгомони віків : збірка народних балад, іст. пісень та пісень-хронік. – Бухарест : Критеріон, 1974. – 365, [1] с. : ноти. – Покажч. місцевостей та інформаторів: с. 356-358. – Бібліогр. в підрядк. прим.
245444
   Відгук Дмитра Паламарчука на переклади Ігоря Костецького // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – с 161-163
245445
  Брацка М. Відгук Еразма Ізопольського на "Записки о Южной Руси" Пантелеймона Куліша // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. Міжн. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 169-175. – ISBN 966-95452-9-3
245446
  Александрова Г. Відгук Миколи Дашкевича на "Нариси історії української літератури ХІХ століття" М. Петрова: проблема зовнішніх і внутрішніх контактів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 94-104. – ISSN 0236-1477
245447
  Булаховська Ю.Л. Відгук на видання: "Культура чеського народу - традиції та сучасність" (навчальний посібник) // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 185-186. – ISSN 0320-8370
245448
   Відгук на відгук (Ігоря Костецького) // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 163-167
245449
  Горська С. Відгук на зміни // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 квітня (№ 13/14). – С. 4-5


  25 березня 2016 р. відбулися загальні збори Національної академії педагогічних наук України. Учасники заходу розглянули низку питань, зокрема було підбито підсумки діяльності НАПН України у 2015 році та завдання на 2016 рік. Також йшлося про ...
245450
  Баран Володимир Відгук на колективну монографічну працю "Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 236-241
245451
  Король В.Ю. Відгук на основні наукові праці кандидата культурології, доцента Радзієвського Віталія Олександровича / В.Ю. Король, В.І. Орленко, М.Г. Щербак // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 10. – С. 44-46
245452
  Жуковська О.Л. Відгук на проект житлового кодексу України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 1. – С.11-15
245453
  Рапопорт Ю.Г. Відгук нестійкої біля-екваториальної плазми в області F іоносфери на просторовий пакет акусто- гравітаційних хвиль літосферного походження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 569-579. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Оцінений відгук біля-екваториальної плазми на просторовий пакет акусто-гравітаційних хвиль (АГХ), що випромінюються літосферним джерелом, витягнутий у напарямку. паралельному (горизонтальному) геомагнітному полю літосферного походження. В цьому випадку ...
245454
  Ставицька Л.О. Відгук офіційного опонента // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 208-222


  Як правило, відгуків офіційних опонентів на дисертації не публікують. А проте відгуки - це своєрідний жанр наукової літератури, який відображає діалог двох науковців. Опонент - водночас і критик, і співавтор дисертанта. Він не лише критикує, а й ...
245455
  Берзін П.С. Відгук офіційного опонента на дисертацію Шаблистого Володимира Вікторовича "Теоретико-прикладні засади кримінально-правового забезпечення безпеки людини в Україні", поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 272-284. – ISSN 2304-4556


  Спеціальність 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) до спеціалізованої вченої ради д 64.700.03 у Харківському національному університеті внутрішніх справ.
245456
  Мегела І.П. Відгук офіційного оппонента на докторську дисертацію Маценки С.П. "Полісемантика і структура діалогу літератури з музикою в німецькомовному романі ХХ століття" (спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн, 10.01.06 - теорія літератури) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – С. 335-347
245457
  Гайнріх Б. Відгук та критичні зауваження до проекту "Стандарту бакалавра" української юридичної освіти / Б. Гайнріх, Д. Кесслер // Європеїзація української юридичної освіти : матеріали конф. у рамках Німецько-українського правознавчого діалогу : [17-18 листоп. 2015 р., м. Геттінген] / Томас Манн (укладач). – Gottingen : Universitatsverlag Gottingen, 2016. – Т. 2 : Українська версія. – С. 41-71. – (Universitatsdrucke Gottingen). – ISBN 978-3-86395-291-4


  "У рамках запропонованого нижче матеріалу здійснено спробу аналізу й оцінки проекту, наданого англійською мовою "Стандарт 1-го рівня (Bachelor"s degree) - бакалаврського ступеня) академічної та професійної програми підготовки" (далі - "Стандарт ...
245458
  Кондрашова Н.М. Відгук фотосфери на спалахи різної потужності у рентгенівському діапазоні / Н.М. Кондрашова, К.Г. Руднікова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-17. – (Астрономія ; вип. 35)


  На основі спектрального спостереження матеріалу, одержаного на телескопі АЦУ-5 в ГАО АН України у 1979 - 1981 рр., виявлено залежності центральних глибин та напівширин профілів 12 фраунгоферових ліній під час спалахів від їхніх рентгенівського та ...
245459
  Іванов Е.М. Відгуки декабристського руху на Слобожанщині / Е.М. Іванов, М.Б. Горбань
245460
  Галич В.М. Відгуки про ЗМІ в щоденниках Олеся Гончара як предмет теорії соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 4-8. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Уперше розглянуто щоденники письменника в аспектах теорії та історії соціальних комунікацій і медіаосвіти. Об"єктом дослідження стали відомості про діяльність цензури в радянську добу, подані в щоденникових записах Олеся Гончара. Цензурування ...
245461
  Сарапин В. Відгуки християнської культури ХУІІ - ХУІІІ ст. в "Енеїді" Івана Котляревського // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 74-82. – ISBN 966-7653-03-5
245462
  Вакуленко В.Д. Відгукнись, моє серце : роман / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1977. – 352 с.
245463
   Відгукніться!. – Toronto : Ukrainian World Congress, 1989-
ч. 20. – 2006
245464
  Губар А. Віддав життя за волю православної церкви у Польщі // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 123-124


  Георгій (Юрій) Ярошевський (1872-1923) - церковний діяч, митрополит Православної Церкви в Польщі.
245465
   Віддав усього себе науці : До 150-річчя від дня народження В.Г. Ляскоронського (1860-1928) // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 1, 2010 р. – С. 25-34. – Бібліогр. : с. 32-34. – ISSN 0130-2043


  У 1907 р. В. Ляскоронський стає приват-доцентом кафедри російської історії Київського університету.
245466
  Канівець В.В. Віддавали батька в прийми : комедії / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 399 с.
245467
  Фейнмен Р. Віддайте мені мій долар! // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 9/10. – С. 71-81.
245468
   Віддайте очі Сіркові!. – Дніпропетровськ, 1963. – 90с.
245469
  Кучер Р.І. Віддалені медичні наслідки аварії на ЧАЕС для населення та військовослужбовців / Р.І. Кучер, В.А. Баркевич // Проблеми військової охорони здоров"я : збірник наукових праць Української військово-медичної академії / М-во оборони України, Військово-медичний департамент, Укр. військово-медична акад. ; редкол.: Савицький В.Л., Лурін І.А., Власенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 47. – С. 117-125
245470
  Білий Давид Олександрович Віддалені медичні наслідки в осіб, які перенесли гостру променеву хворобу в результаті аварії на Чорнобильській АЕС : Автореф. дис. ... доктора медич. наук: 03.00.01 / Білий Д.О.; Акад. мед. наук України. – Київ, 2005. – 48с. – Бібліогр.: 41 назв.
245471
  Гладун О. Віддалені наслідки втрат населення України від соціальних катастроф у XX столітті // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 337-347. – ISBN 978-966-1594-12-7
245472
  Переверзєв Д.І. Віддалені паралелі українських коренів поза межами індоєвропейської родини мов // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 158-166. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто лексичні паралелі між українською та шумерською мовами. В статье рассмотрены лексические параллели украинского и шумерского языков. The article explores lexical parallels between Ukrainian and Sumerian.
245473
  Моргун В.В. Віддалені результати комбінованого лікування медулобластом мозочка у дітей різних вікових груп // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 49-56. – ISSN 2304-9359
245474
  Кальченко А.В. Віддалені результати лікування біполярною геміартропластикою осіб похилого та старечого віку з баготовідламковими переломами проксимального відділу стегнової кістки // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 85-90. – ISSN 0030-5987
245475
  Кравченко В.О. Віддалені тропосферно-стратосферні зв"язки за даними 30-річних супутникових вимірювань антарктичного озону / В.О. Кравченко, О.М. Євтушевський, Г.П. Міліневський // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 5. – С. 48-58. – ISSN 1561-8889
245476
  Лагода В.К. Віддамо належне : сатира та гумор / В.К. Лагода. – Київ : Дніпро, 1967. – 207 с.
245477
   Віддана алхімії слова живого / Колектив кафедри теорії та історії світової літератури Київського національного лінгвістичного університету // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 11/12 (392). – С. 29
245478
   Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – 449, [1] с. : портр. – В кінці кн. упоряд. зазнач. як авт. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7107-21-6
245479
   Відданий будівничий України : Есеї, спогади, статті, рецензії. – Харків : Майдан, 2005. – 304с. – ISBN 966-8646-09-6
245480
  Тарасюк В. Відданий журналістиці. "Ювілейне" слово про Юрія Бідзілю // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 70-72. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
245481
   Відданий книзі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 36-37. – ISSN 2076-9326


  До 70-річного ювілею Миколи Івановича Сенченка - директора Книжкової палати України, доктора технічних наук, професора, академіка Міжнародної академії інформатизації при ООН, заслуженого діяча науки і техніки України.
245482
  Брюховецька Л. Відданий рідній Польщі. Спогад про Анджея Вайду // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2017. – № 1 (129). – С. 41-43. – ISSN 1562-3238
245483
  Ротач Петро Відданий Україні, Шевченкові : (до біографії Анатоля Костенка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 68-72. – ISSN 0236-1477
245484
  Грипас В.В. Відданість : поезії / В.В. Грипас. – Дніпропетровськ : Промінь, 1983. – 48 с.
245485
  Зніщенко Микола Відданість бібліотечній справі: до 80-річчя з дня народження Романа Целінського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 43-44. – Бібліогр. в кінці ст.
245486
  Голубка С. Відданість науці і нації. / С. Голубка, І. Голубка. – Львів, 1996. – 91с.
245487
  Баталкіна В.І. Відданість науці. Олена Трохимівна Шиманська / В.І. Баталкіна. – Дніпропетровськ ; Запоріжжя : АРТ-ПРЕС, 2012. – 114, [6] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 118. – ISBN 978-966-348-275-0
245488
   Відданість освіті, відданість людям, відданість дітям... 20 років Європейському Університету // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 2012. – № 4 (87). – С. 34-35
245489
  Веселова О. Відданість Україні: труди й дні Маріяна Коця // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 325-334. – ISSN 0869-2556
245490
  Бова І. Відданість улюбленій справі / Ірина Бова, Ігор Золочевський // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 2 (40). – С. 39-40. – ISSN 1811-377X


  До ювілею Н.П. Пасмор, директора наукової бібліотеки Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".
245491
  Галаган І.С. Віддання до суду в радянському кримінальному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 85-88. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  Статья посвящена изложению основных положений, относящихся к порядку предания суду, установленному основами уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г. В статье в кратком изложении освещаются следующие вопросы: сроки рассмотрения ...
245492
  Чухно А.А. Віддача економічної науки / А.А. Чухно, В.Г. Бодров, В.М. Ніколенко // Прапор комунізму, 1986. – 17 липня
245493
  Шестопаль О.М. Віддача інтенсивного саду / О.М. Шестопаль. – К., 1990. – 47с.
245494
  Мурашевич К. Віддзеркалення архетипів сну і тіні у творчості поетів Лі Бо (701-762) і Ду Фу (712-770) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 57-65. – ISSN 1682-671Х
245495
  Канова Г.О. Віддзеркалення архетипу Страшної Матері у романі Дж. Гарднера "Грендель" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 387-392


  У статті пропонується прочитання негативної семантики архетипу Страшної Матері у романі Дж.Гарднера "Грендель", що на текстуальному рівні віддзеркалений в архетипних образах печери, дерева, лісу та озера на шляху індивідуації героя. В статье ...
245496
  Шекера Я. Віддзеркалення буддійського світогляду у віршах жанру ши сунського поета Лу Ю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 68-71. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито специфіку буддійського впливу на життя і творчість Лу Ю, проаналізовано низку віршів у жанрі ши. У буддизмі поет шукав зовсім не глибинного проникнення у джерела буття, він не прагнув пізнати буддійську істину; мета звернення до цього ...
245497
  Шминдрук Л. Віддзеркалення в рекламі мовної культури сучасності // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 218-220
245498
  Шекера Я.В. Віддзеркалення даоського світогляду у творчості китайської поетеси доби Сун Лі Цінчжао (1084-1151) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 217-221. – ISSN 1608-0599
245499
  Кулик Ж.І. Віддзеркалення життя та діяльності Олени Теліги в працях дослідників // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2014. – Вип. 37. – С. 127-134
245500
  Селіванова О. Віддзеркалення конверсаційних імплікатур у фразеологічному масиві української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 69-76. – Бібліогр.: Літ.: с. 76; 9 п. – ISSN 0320-3077
245501
  Семенко С. Віддзеркалення конфлікту з українською еміграцією у публіцистичних виступах Юрія Косача на сторінках журналу "За синім океаном" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 94-100. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
245502
  Пирогов В.Л. Віддзеркалення особливостей формування філософсько-естетичного і мовного синкретизму "ваго-канго" у літературному творі середньовічної Японії "Цуредзурегуса" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 180-189. – ISSN 1608-0599
245503
  Кізлова А. Віддзеркалення очікувань богомольців у їхніх дарах до святинь Києва (кінець XVIII - кінець XIX ст.) // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 299-307. – ISBN 978-966-8846-19-9
245504
  Вакуленко В. Віддзеркалення праіндоєвропейських джерел духовної культури в українській лексиці // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 172-175. – ISBN 978-2-919320-35-6
245505
  Шекера Я.В. Віддзеркалення просторових уявлень у найдавнішій китайській поезії (на прикладі гімнів "Книги пісень") // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 126-130. – ISSN 1608-0599
245506
  Засєкіна Л.В. Віддзеркалення професійної ідентичності в автонаративах державних службовців // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 93-102


  У статті викладено результати дослідження когнітивного, афективного і конативного компонентів професійної ідентичності державних службовців за допомогою автонаративів. Установлено функції ідентичності – професійну категоризацію та ідентифікацію ...
245507
  Гуляк А. Віддзеркалення релігійного світогляду Тараса Шевченка у художній системі "Кобзаря" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (114). – С. 9-14
245508
  Ковальчук О. Віддзеркалення рідного краю у художніх образах коломийок (на матеріалі записів Івана Франка) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 151-160. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано образне багатство, виражально-зображальні та формотворчі засоби коломийок у записах І. Франка.
245509
  Кузіна О.Ю. Віддзеркалення розвитку мистецтва книги у виданнях видавництва "Радянський письменник" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 112-121
245510
  Орлова Т.В. Віддзеркалення специфіки російської історії в русі декабристів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-54. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Вперше зроблено спробу розглянути рух декабристів під кутом зору новітніх підходів до вивчення специфіки історичного розвитку Росії.
245511
  Шумицька Г. Віддзеркалення Шевченкових філософських ідей у публікаціях часопису "Слово жінки" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 393-399. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
245512
  Свірська Тетяна Віддзеркалля висоти : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 9-14. – ISSN 0868-4790
245513
  Квачко Ю.Г. Віддієслівні іменники з агентивним значенням: когнітивно-ономасіологічний аспект // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 27-29. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
245514
  Блавацька-Колобова Віддієслівні іменники та їхні функції в сучасній французькій прозі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 173-177. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
245515
  Хавронюк М. Віддієслівні іменники у кримінальному кодексі України: значення правильного з"ясування іхнього змісту для кваліфікації злочинів / М. Хавронюк, Н. Корнольова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.94-98
245516
  Залізняк Л.Л. Відділ археології кам"яного віку Інституту археології НАН України. Історія та персоналії // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 2. – С. 122-134. – ISSN 0235-3490
245517
   Відділ всесвітньої історії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 103-104 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
245518
   Відділ геополітики та глобалізації // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 67-70 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
245519
  Антонюк Т. Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: пріоритети діяльності та перспективи розвитку // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 20-27. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються пріоритети діяльності та перспективи розвитку відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ВЗУ ІК НБУВ). Акцентується увага на таких важливих напрямах діяльності ...
245520
   Відділ інноваційних досліджень // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 71-76 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
245521
   Відділ історико-правових та теоретико-методологічних проблем українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 32-38


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
245522
   Відділ історичних пам"яток // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 86-92 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
245523
  Лях В. Відділ історії зарубіжної філософії: здобутки і перспективи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 38-44. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
245524
  Йосипенко С. Відділ історії філософії України: від філософів Давньої України до сьогодення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 34-37. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
245525
  Слабошпицький М. Відділ критики: випадки з практики // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 6). – С. 11


  Про роботу у відділі критики у редакції "Літературної України".
245526
  Слабошпицький М. Відділ критики: випадки з практики // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 лютого (№ 7). – С. 14
245527
   Відділ культурологічних досліджень // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 82-86 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
245528
  Васильченко А. Відділ логіки та методології науки: від наук про природу до наук про людину / А. Васильченко, В. Кузнєцов // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 30-33. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
245529
   Відділ міжнародного менеджменту українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 92-96 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
245530
   Відділ мови // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 44-49 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
245531
  Заглада Н. Відділ монографічного дослідження села (село Старосілля) / Н. Заглада. – Київ, 1930. – 80с.
245532
   Відділ наукових комунікацій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 76-81 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
245533
   Відділ освітніх технологій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 62-66 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
245534
  Подкупко Т.Л. Відділ рідкісних видань і рукописів Одеської державної бібліотеки ім. М. Горького // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 371-375. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
245535
  Гуцаленко Т. Відділ рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України у 1940-1949 р.р.: постаті та події // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 175-237. – ISSN 1561-6223
245536
   Відділ сільськогосподарських наук АН УРСР (1945-1956) : збірник документів і матеріалів / Українська академія аграрних наук ; Держ. наук. сільськогосп. б-ка НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ укл.: В.А. Вергун, З.П. Кірпаль, Н.І. Семчук та ін. ]. – Київ : Аграрна наука, 2008. – 348 с. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 21). – ISBN 978-966-540-235-0
245537
  Єрмоленко А. Відділ соціальної філософії: історія, здобутки, перспективи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 27-29. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
245538
  Кусий Л. Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки АН УРСР (1945-1953) : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 399-425. – ISSN 1591-6223


  Досліджується діяльність відділу спецфондів Львівської бібліотеки АН УРСР на фоні післявоєнної перебудови її роботи та перетворення на ідеологічну установу. На основі документальних матеріалів, що зберігаються у ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України та в ...
245539
   Відділ української етнології // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 39-43


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
245540
  Фігурний Юрій Відділ української етнології на шляху фахового осягнення етнічної історії України та українців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 230-236
245541
   Відділ української літератури (художньої словесності) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 56-61 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
245542
  Фадєєв В. Відділ філософських проблем етносу та нації: актуальні проблеми крізь призму міждисциплінарного підходу. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 45-47. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
245543
  Андрос Є. Відділ філософської антропології: філософське знання як форма самовизначення людини у світі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 20-26. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософіїНАН України.
245544
   Відділ цивілізаційного генезису України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 97-103 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
245545
   Відділення військової підготовки // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів.
245546
   Відділення економіки НАН України : іст.-біогр. довідник / Нац. акад. наук України ; [ред. А.І. Радченко ; вступ. ст.: Е.М. Лібанова, С.І. Князєв]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 237, [6] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-360-247-9
245547
  Печиборщ Відділення екстренної медичної допомоги розвинених країн як компонент системи екстренної медицини та структурний підрозділ багатопрофільної лікарні / Печиборщ, М.М. Михайловський // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 23-32. – ISSN 2312-7104
245548
   Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953 рр.) Частина перша: 1947-1948 навчальний рік // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 25-38


  Через обсяг (матеріал готується до друку окремим виданням) текст поділено на частини за роками. Друкуємо першу частину історичного дослідження. Through a volume (material prepares to the seal separate edition) a text is parted to pieces after years. ...
245549
  Онищенко О.С. Відділення історії, філософії та права Національної академії наук України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 101-116. – ISSN 0372-6436
245550
   Відділення механіки НАН України : іст.-біогр. довідник / НАН України ; [уклад.: А.Ф. Булат, Є.О. Задворний]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 341, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-360-289-9
245551
   Відділення наук про Землю Національної академії наук України. – Київ, 2003. – 272с. – ISBN 966-8054-10-5
245552
  Халимоненко Г. Відділення сходознавства // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів зав. відділенням.
245553
  Халімоненко Г. Відділення сходознавства // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація зав. відділенням для абітурієнтів.
245554
  Халимоненко Г. Відділення сходознавства // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів.
245555
   Відділення сходознавства. Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 10.01.04-китайська літер.;10.01.04-арабська літер.;10.02.04-японська літер.;10.02.13-китайська мова;10.02.13-арабська мова;10.02.13-японська мова. – Київ : Київський університет, 2001. – 99с.
245556
   Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України : історія та сьогодення / НАНУ ; за заг. ред. Б.С. Стогнія. – Київ - Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2008. – 216 с. – До 90-річчя Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-4973-8
245557
  Лєгутко Ришард Відділімо амбіції від історичного знання // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 23-24
245558
   Віддіфл філософських та етнопсихологічних проблем українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 50-55 : Фото


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ).
245559
  Чайковський А.Я. Віддячив ся : Оповіданє з козацької давнини для укpаїнської молодї / Андрій Чайковський. – Львів : Hакладом авт. [Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1913. – 147 с.
245560
  Вельков А.М. Віделение газонефтоносных горизонтов в толще карбонатных отложений верхнего девона Саратовского Правобережья. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Вельков А.М.; Сарат. гос. ун-т. – М., 1962. – 18л.
245561
  Романів Тамара Віденська "візія" Остапа Терлецького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 32-37
245562
  Шумлянський В. Віденська битва 1683 року // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (42). – С. 30-35. – ISSN 1819-7329
245563
   Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів і державних боргів // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 97-117
245564
   Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 69-97
245565
  Турмис Н.В. Віденська україністика міжвоєнного періоду // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 32-40. – ISSN 2076-1554


  Віденський університет
245566
  Щурат В.Г. Віденське "Общество Св. Кирила і Мефодія". – У Львові, 1919. – 26с.
245567
   Віденське коло // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 698-699. – ISBN 966-316-069-1
245568
  Шорске Віденський fin-de-siecie : Політика і культура / Шорске, Карл.Е; Пер. з англ. О.Коцюмбас. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2003. – 320с. – ISBN 966-7493-42-3
245569
   Віденський бал у кібернетиків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  На факультеті кібернетики провели 2-й віденський бал.
245570
  Сидоренко Віктор Віденський бал, або Новий рік для Попелюшки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 32-37 : фото
245571
  Ціватий В. Віденський конгрес (1814 - 1815 рр.): історичні уроки та дороговкази майбутнього (інституційно-дипломатичний аспект) до 200-річного ювілею // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 24-29. – (Історичні науки)
245572
  Гончар Б.М. Віденський конгрес 1814-15 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 214-215. – ISBN 966-316-039-X
245573
  Рибась О.В. Віденський текст Сильвестра Яричевського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 166-175
245574
  Горобець І. Віденські домовленості з Іраном і нова конфігурація світової системи / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 29-33. – (Політичні науки)


  У статті розглянуто заключний етап переговорів заради досягнення домовленостей щодо іранської ядерної програми.
245575
  Будько Євген Відень : із зими в зиму, або 10 місць, які варто побачити засніженими // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 24 : фото
245576
  Чухліб Т.В. Відень 1683: Україна в боротьбі за "золоте яблуко" Європи / Тарас Чухліб ; [відп. ред. В. Смолій]. – Київ : КЛІО, 2012. – 558, [2] с., [6] арк. фотоіл. : іл. – Імен. та геогр. покажч.: c. 499-553. – Бібліогр.: с. 480-498 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-03-5
245577
  Матяш І. Відень як центр "українського дипломатичного життя" 1918 - 1923 рр. // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 194-207. – ISBN 978-617-7037-10-0
245578
  Лукасевич Михайло Відень. Стажування з кардіохірургії // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 6-8 : фото
245579
  Вишеславський Г. Відео-арт // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 53-70. – ISBN 978-966-8917-14-1
245580
  Штефан А. Відеограма: досліджуємо правову природу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 16-20
245581
   Відеодіагностика волоконно-оптичних елементів / А.М. Василенко, В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 273-276. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Проаналізовано актуальність, розглянуто основи та безпосередньо продемонстрована методика відеодіагностики параметра волоконно-оптичних світоводів та пристроїв на їх основі. Розглянуто конкретні випадки застосування цієї методики, визначено шляхи ...
245582
  Устименко Л.М. Відеоекологічні вимоги до туристичних центрів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 194-200. – Бібліогр.: 4 назв.
245583
  Соколан Т.С. Відеозапис як джерело доказів: нотатки до наукової дискусії // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 140-148. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто положення процесуального законодавства щодо поводження з таким доказом, як відеозапис, зроблено висновок про неможливість віднесення відеозапису до речових доказів і документів, а також запропоновано надати відеозапису статусу ...
245584
  Сизоненко А. Відеозв"язок як засіб проведення слідчих дій за межами України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.96-100. – ISSN 0132-1331
245585
  Дмитровський З. Відеонарис як головний жанр телепубліцистики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 156-165. – (Серія журналістика ; Вип. 31)
245586
  Гуменюк А. Відеопрезентація бібліотеки та її послуг. Буктрейлер - сучасний засіб реклами та книги // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 4. – С. 67-72
245587
  Щегельська Ю.П. Відеопромоція міста Львова в Україні та за її межами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 260-266


  У статті подано результати аналізу контенту відеопромоційної діяльності міста Львова в Україні та за кордоном. The article represents the results of analysis of the content of video promotion activity of the city Lviv in Ukraine and abroad. В статье ...
245588
  Тринчук В. Відеореклама страхових компаній: особливості розробки та використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 117-120. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються актуальні питання застосування страховими компаніями відео реклами з метою інформування фізичних та юридичних осіб про свою діяльність та страхові продукти. Зроблено акцент на перевагах та недоліках використання відео роликів зарубіжними ...
245589
  Дудка Т.М. Відеоспостереження в офісі: "за" і "проти" / Т.М. Дудка, Ю.М. Волков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 38
245590
  Кошова Т. Відеотренінг як один із методів активізації аудиторії державних службовців // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.172-177. – ISBN 966-7800-15-6


  Система підвищення кваліфікації держслужбовців
245591
  Бібійчук Т. Відеофрагмент (міні-екранізація) як структурний компонент уроку літератури : Драматургія М.Старицького // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 5. – С.40-42.
245592
  Штонь Г. Відеочужинство // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 16, 17
245593
  Ревель Ж.-Ф. Відживлення демократії = Le regain democratidue / Ж.-Ф. Ревель; Пер. з франц. З. Борисюк, О.Хома. – Київ : Критика, 2004. – 592с. – ISBN 966-7679-44-6
245594
  Ільїн В.В. Віджняна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 42. – ISBN 966-316-069-1
245595
  Чулкова А. Віджповідальність за ухилення від сплати податків // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 21. – С.53-54
245596
  Вациієтіс Ояр Відземське шосе / Вациієтіс Ояр. – Київ, 1965. – 47 с.
245597
   Відзнака академії Cisco // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 5


  За видатні успіхи в розвитку програми мережевих академій Cisco в Україні нагороджено колектив Інформаційно-обчислювального центру (ІОЦ) КНУ імені Тараса Шевченка.
245598
   Відзнака Вченої Ради КНУ професорові з Університету Нурланда // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 3 : фото


  "...В Університеті Нурланда (Норвегія) відбувся міжнародний семінар "Розвиток суспільства через міжнародну академічну кооперацію" з проблем співробітництва між університетами та підприємствами Норвегії, Росії, України, Швеції та інших країн. У роботі ...
245599
   Відзнака університетові // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 1


  Під час відкриття освітянської V Національної виставки-презентації "Інноватика в сучасній освіті" проректорові нашого університету В. Бугрову вручили відзнаку Міністерства освіти та науки України "Лідер національної системи рейтингового оцінювання ...
245600
   Відзнаки АПН України - ветеранам // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  За вагомий внесок у розвиток педагогіки й освіти України та з нагоди 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні Президія Національної академії педагогічних наук України постановила нагородити медаллю "Ушинський К.Д." членів Ради ветеранів МОН ...
245601
  Рудько С. Відзнаки окрилюють / С. Рудько, В. Сокол, Л. Харитонова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 15-22 квітня (№ 17/18). – С. 8-9


  КНУ імені Тараса Шевченка отримав нагороду Гран-прі "Лідер вищої освіти України" також нагороду отримав Український гуманітарний ліцей університету на Шостій міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2015", що відбулася 12-14 березня 2015 року у ...
245602
   Відзнаки президента України : Ордени, медалі, нагородна зброя. – Київ : Мистецтво, 1999. – 168с. – ISBN 966-577-165-5
245603
  Сопов О. Відзнаки слави, мужності і праці // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 3 (173). – С. 60-61


  У розповіді про історію світових нагород було б неприпустимо оминути увагою тему виникнення й розвитку українських відзнак.
245604
   Відзнаки Української РСР. – К, 1971. – 72с.
245605
  Стольна Н. Відзнаки фонду інтелекту нації // Столиця. – Київ, 2000. – 29 серпня (№ 94). – С. 2


  Напередодні Дня незалежності України ще раз увічнено пам"ять одного з фундаторів новітньої вітчизняної науки, першого президента Національної академії наук В. Вернадського. Відтепер його ім"я носитиме щорічна премія, яку заснувала громадська ...
245606
   Відзнаки, грамоти, подяки А.П. Коцура / матеріал зібрала Віта Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 267-268


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
245607
   Відзнаку Вченої ради III ступеня отримали // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)
245608
  Чорнойван Г. Відзначаєм ювілей генератора ідей // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 6 : фото


  Борисові Івановичу Корольову - 85 років.
245609
   Відзначені державними нагородами // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 1


  Ректор університету, акад. НАН України Леонід Васильович Губерський відзначений орденом Свободи; Кривошея Галина Мефодіївна, заст. голови Ради ветеранів війни і праці університету відзначена орденом княгині Ольги Ш ступеня.
245610
   Відзначені державними нагородами // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 1


  Відзначені державними нагородами вчителя Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка - Приходько Сергій Іванович (Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня); Присвоєно почесне звання "Заслужений вчитель України": Манжарі Ганні ...
245611
   Відзначення 100-річчя від дня народження Георгія Ткаченка // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 98-99
245612
  Саган Олександр Відзначення 1020-ліття хрещення Київської Русі: першооснови та сьогодення духовної традиції українського народу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6-15. – ISSN 0869-3595
245613
  Завальнюк О.М. Відзначення 105-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка науковою і педагогічною громадськістю Кам"янця-Подільського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 20-21
245614
  Галабурда-Чигрин Відзначення 120-ліття з дня народження патріарїха Йосипа Сліпого та посвячення відновленого Собору св. Софії // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 18.10.2012-06.11.2012 (№ 16). – С. 8-11
245615
  Хільчевський В.К. Відзначення 145-ї річниці від дня народження академіка ВУАН та ВАСГНІЛ Євгена Володимировича Оппокова (1869-1937) / В.К. Хільчевський, В.В. Соколов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 102-105. – ISSN 2306-5680
245616
  Галабурда-Чигрин Відзначення 20-ї річниці Незалежности України в Сіднею // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2011. – 25.08.2011-07.09.2011 (№ 13). – С. 4-5
245617
  Йосипишин Я. Відзначення 80-х роковин убивства Головного отамана Симона Петлюри в Парижі // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 134-135. – ISSN 0042-9422
245618
  Міщанін В. Відзначення дня Хутора на Полтавщині // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.102-104
245619
  Сова А. Відзначення товариством "Сокіл-Батько" 40-річної творчої праці Івана Франка (Маловідома публікація Івана Боберського) // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 71-74. – ISSN 1563-3977
245620
   Відзначили незабутні дати // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  В Науковій бібліотеці імені М. Максимовича пройшла виставка книг "До 66-ї річниці визволення України та 67-ї річниці звільнення Києва від фашистських загарбників" у Великій Вітчизняній війні. На факультетах, в інститутах та підрозділах привітали ...
245621
   Відзначили премією імені Анатолія Москаленка // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 2


  Фонд розвитку журналістики імені Анатолія Москаленка за підтримки фундації "Суспільність" та Інституту журналістики університету визначив трьох кращих молодих журналістів 2011-го року
245622
  Карпов С Н. Відібрання пояснень як спосіб збирання доказіву кримінальному процесі / С Н. Карпов, Ю.В. Терещенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 199-215
245623
  Проценко А. Відібрати не можна залишити // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 28-29
245624
  Степаненко М. Відійшов у вічність Віктор Баранов // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 7 серпня (№ 29). – С. 1
245625
   Відійшов у вічність Михайло Горинь // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 17 січня (№ 3). – С. 3
245626
  Хуторян Н.М. Відійшов у вічність Олександр Іванович Процевський // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016


  український правознавець, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної кадрової академії, член-кореспондент Національної академії правових наук України.
245627
  Наєнко М. Відійшов, щоб залишитися... // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 306-307. – ISBN 978-966-136-357-0


  Про українського письменника Анатолія Дімарова.
245628
  Сіроштан Т.В. Відіменникові назви вмістилищ для предметів і речовин у новій українській мові кінця XVII - початку XXI століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 232-236. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуто історію лексико-словотвірних типів і підтипів відіменникових назв вмістилищ (посуду, меблів) у новій укр. мові кін. 17 - поч. 21 ст., визначено особливості мотивації та творення таких похідних, окреслено роль і місце формантів у ...
245629
  Дубовик Л. Відіменні прізвища сучасних жителів міста Горлівка / Л. Дубовик, Т. Радіонова // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 217-220. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
245630
  Скварко К.О. Відкасники в природі та культурі / К.О. Скварко, О.І. Величко, І.Д. Скрипа // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено особливості росту і розвитку, насіннєвого розмноження і поновлення деяких відкатників у природних умовах та в культурі. Показана лазерна фото активація насіння, підібрані оптимальні умови для розмноження їх in vitro.
245631
  Сушко Олександр Відкладене повернення Білорусі // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 40 (89). – С. 22-23
245632
  Хайнацький Євген Відкладений попит: надії не виправдались... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
245633
  Кривушанський В. Відкладений у часі момент істини // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 182-183. – ISSN 0208-0710
245634
  Кривушанський В. Відкладений у часі момент істини // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 102-104. – ISBN 978-966-136-357-0


  Вийшла книжка А. Дімарова "Єврейські повісті".
245635
  Яніш В.Б. Відкладні дієслова в латинській мові. / В.Б. Яніш. – Львів, 1961. – 23с.
245636
  Кравчук В. Відкликання виконавчого органу товариства // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 8-13.
245637
  Іваницький С. Відкликання з посади керівника (члена) органу адвокатського самоврядування: правова природа, зміст і шляхи оптимізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 206-215. – ISSN 1026-9932
245638
  Кононенко П. Відколи почалося українознавство? / спілкувався Микола Славинський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 2 червня (№ 21). – С. 5


  Жоден народ не реалізується, доки не відчує тієї космічної сили, волі світової, розуміння, що він - великий історичний суб"єкт.
245639
  Жолдак О.І. Відколювання номерів : сатиричні вірші / О.І. Жолдак. – Київ, 1960. – 64 с.
245640
  Лукаш Г.П. Відконотонімні та квазівідконотонімні утворення антропонімічного походження // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 106-115. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
245641
  Шендеровський Василь Відкривав світ зоології : (Микола Бобрецький) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 119-120. : Фото. – ISSN 0869-3595
245642
  Каменська І. Відкривавчі аспекти і парадокси експериментальної прози : (на прикладі оповідань О. Кобилянської "Valse melancoligue" та В. Винниченка "Раб краси") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 115-119. – ISBN 966-594-246-8
245643
  Жозе Відкриваємо Європу разом / Г.О. Жозе да Коста. – Харків : Основа, 2013. – 77, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 78-79. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 7 (127)). – ISBN 978-617-00-1803-8
245644
   Відкриваємо Корею : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 104 : Фото
245645
  Горобець Л.В. Відкриваємо нові види, або чому наука не визнає існування чупакабри // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 4 (86)
245646
  Соломенко О. Відкриваєте нову сторінку життя // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Звернення випускниці магістратури радіофізичного факультету КНУ О. Соломенко до першокурсників.
245647
  Вудвуд Л.Ф. Відкривай духовні острови. Українське народознавство / Л.Ф. Вудвуд. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтов, 1998. – 144с. – ISBN 966-7177-02-5
245648
  Шкандрій М. Відкривання Карманського // Критика. – Київ, 1999. – Квітень, (число 4). – С. 24-25


  Петро Карманський - український поет, перекладач. Представник "Молодої музи".
245649
  Дигало А. Відкривати історичну правду // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Голодомор 1932 - 1933 років охопив майже всі регіони України. Не обминув цей жах і Луганщину, Але тема голодомору 1932 - 1933 років цієї території не досліджена, є багато плям, які потрібно вивчити ї зробити висновки.
245650
  Прилуцький Ю. Відкривати надмалий світ для надвеликих досліджень // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Про 4-й українсько-німецький симпозіум з фізики і хімії наноструктур та нанотехнологій, який відбувається у тісній кооперації науковців КНУТШ з німецькими вченими з Технічного університету Ільменау. Наукове співробітництво та наукові досягнення ...
245651
  Шендеровський В. Відкривач Шебелинського родовища / В. Шендеровський, В. Козирський // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 6-8.
245652
  Килимник Ю. Відкривачі космосу: перші... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 червня (№ 105). – С. 9


  До 120-річчя від дня народження Юрія Кондратюка.
245653
  Криштальська О.В. Відкриваю в собі таємницю : поезії / Олена Криштальська // Весняний переліт : поезії / Г.М. Вівчар. – Львів : Каменяр, 1987. – С. 74-106
245654
  Михайленко А.Г. Відкриваю Канаду знову : Враження з трьох подорожей у Країну кленового листу / А.Г. Михайленко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 127 с.
245655
  Тарновський М.Ю. Відкриваю любов : докум. повість / М.Ю. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1978. – 223 с.
245656
  Бабій С.О. Відкриваю себе : поезії / С.О. Бабій. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 80 с.
245657
   Відкривають для себе Україну // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 8


  Іноземці - слухачі відділення доуніверситетської підготовки факультету навчання іноземних громадян з екскурсією відвідали Національний дендрологічний парк "Софіївка" в Умані.
245658
  Зелінська Н.В. Відкриваючи всесвіт української періодики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 4-9. – ISBN 978-966-406055-1


  Рецензується видання: Українська преса в Україні та світі XIX- XX ст.: Історико-бібліографічне дослідження. -Т. 1.: 1812-1890 рр. / НАН України. Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника.Відділення "Науково-дослідний центр періодики"; Уклад.: ...
245659
   Відкриваючи заново. – К, 1990. – 179с.
245660
  Патриляк І. Відкриваючи нові горизонти // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 9. – ISBN 978-617-527-162-9


  Присвячено Міжнародній науковій конференції "Україна - Азербайджан: на перехрестях історії та культури", яка відбулась 5 червня 2015 р. на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.
245661
  Шаповал Юрій Відкриваючи правду про голод 1932-1933 років в Україні // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье раскрывается технология и механизмы голодомора, с помощью которых сталинский режим уничтожил миллионы жизней.
245662
   Відкриваючи тисячоліття... // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.2-7. – ISSN 0132-084Х


  Католицька церква й помісні Православні церкви відкривають ІІІ тисячоліття приходу Спасителя у світ.
245663
  Плахонін А. Відкриваючи Узбекистан: Відлига чи перебудова? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 26
245664
  Грищенко Т. Відкрившись для решти світу. Ідеокритичні країни Індокитаю на шляхах соціально-економічного прогресу // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.44-49. – ISSN 0868-8273
245665
   Відкрий для себе Туреччину! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
245666
   Відкрий для себе Україну! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 68 : Фото
245667
  Сорока Б.М. Відкрий мені серце : повість / Б.М. Сорока. – Київ : Молодь, 1962. – 250 с.
245668
  Куліш Н. Відкрий очі, дивись серцем // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 листопада (№ 46). – С. 12


  Фільм "Поводир" режисера Олеся Саніна.
245669
  Коломієць Тамара Відкриймо дітям Україну! / Коломієць Тамара, Казьміна Олена // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
245670
  Данильченко О. Відкрийте нові можливості разом з нами! // Київський університет. – Київ, 2016. – Січень (№ 1). – С. 8


  У листопаді 2015 року з ініціативи ректора Леоніда Губерського в Університеті створено нову структуру - Відділ академічної мобільності. Проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров, у підпорядкуванні якого знаходиться Відділ, акцентує, що ...
245671
  Заболотна Т. Відкрили Російський центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  На виконання договору між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та фондом "Русский мир" в Науковій бібліотеці імені М. Максимовича було відкрито Російський центр. Як зазначив ректор університету академік Леонід Губерський, його ...
245672
  Юрій С.І. Відкрита економіка в глобальному просторі: митно-торговельний аспект / С.І. Юрій, І.О. Іващук // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 174-180. – ISSN 1729-7206
245673
  Шостак Л. Відкрита економіка: перспективи позиціювання України у світовій господарській системі / Л. Шостак, О. Бадрак // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 38-48. – ISSN 0131-775Х
245674
  Бензюк О.О. Відкрита інтерпретація в логіці творчого процесу: культурологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Бензюк Олександр Олексійович ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрі культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
245675
  Порцева Л.І. Відкрита книга : поезії, казки, проза / Лариса Порцева. – Дніпропетровськ : Січ, 2016. – 326, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-511-432-8
245676
  Мукан А. Відкрита меморіальна дошка литовському поетові Майронісу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  "На фасаді гуманітарного корпусу ун-ту відкрита меморіальна дошка литов. поета, драматурга і теолога Майроніса". На відкритті виступили: ректор ун-ту Л. Губерський, директор ІФ Г. Семенюк, Посол Литов. Республіки в Україні Пятрас Вайтекунас. Є фото.
245677
  Шинкаренко Л.І. Відкрита освіта - важливий напрям розвитку освіти // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Вищ. школа бізнесу в Домброві Гурнічій ; Ніжинс. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: Артемова Л.В., Бондаренко Ю.І., Валанчик М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (6). – С. 521-538. – ISSN 2219-438X
245678
  Цзоу Ченчжан Відкрита освіта та віртуальний університет: соціально-філософський аналіз проблеми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 310-314. – ISSN 2076-1554
245679
  Паращенко Л. Відкрита освіта: будуємо школи без кордонів // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 7-13


  Проаналізовано перспективи інформатизації навчального середовища в системі загальної середньої освіти України. Визначено можливості соціальних мереж для розвитку навчального середовища та формування ключових компетентностей учнів. Подано пропозициї ...
245680
  Касьянова О. Відкрита погруддя Василю Симоненку в КНУ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 28 травня - 3 червня (№ 21). – С. 7 : фото


  20 травня 2015 року у дворику головного корпусу КНУ імені Тараса шевченка відбулося відкриття погруддя Василю Симоненку. Урочисте відкриття пам"ятника розпочав ректор університету Л.В. Губерський.
245681
  Франчук Т.І. Відкрите інформаційно-освітнє середовище як складова цілісного освітнього простору ВНЗ // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 3. – С.126-127
245682
  Мазоха Г. Відкрите листування українських письменників другої половини XX ст. як індикатор епохи // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 57-66. – (Філологічні науки)
245683
  Женченко М. Відкрите онлайн-рецензування у практиці роботи редакцій наукової періодики (на прикладі британського журналу Philica) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 77-81


  У статті розглянуто відкрите онлайн-рецензування як нову модель рецензування наукових статей у цифровому середовищі. Визначено поняття «відкрите онлайн-рецензування», описано переваги та недоліки його застосування у практиці роботи редакцій наукових ...
245684
  Серветник А.Г. Відкрите судове засідання як невід"ємний елемент цивільної процесуальної форми // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 123-130. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
245685
  Сорос Д. Відкрите суспільство потребує захисту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 12 (362), грудень. – C. 5-6. – ISSN 1810-3944
245686
  Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги / К. Поппер. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-5615-2
т.1 : У полоні Платонових чарів. – 1994. – 444с.
245687
  Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги / К. Поппер. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-5616-0
т.2 : Спалах пророцтва: Гегель, Маркс та послідовники. – 1994. – 494с.
245688
  Сепетий Д. Відкрите суспільство: етика та раціональність / Дмитро Сепетий ; [передм. П. Вознюка]. – Київ : Смолоскип, 2007. – 360 с. – Бібліогр.: с. 349-353. – ISBN 966-8499-48-4
245689
   Відкрите урядування : колект. робота, прозорість і дієва участь / [Бертон М. та ін.] ; за ред. Деніела Латропа і Лорел Руми ; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Наука, 2011. – 527, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - За підтримки програми "Посилення впливу громадянського суспільства" Міжнар. фонду "Відродження". - Покажч.: с. 520-527. – Бібліогр. в прим.: с. 507-519. – ISBN 978-966-2708-00-4
245690
  Крамар О. Відкрити Африку // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 27 (451), 8-14.07.2016 р. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  Завдяки стрімкому зростанню чисельності споживачів африканські країни на південь від Сахари є одним із найперспективніших ринків збуту для українських виробників.
245691
  Зленко А. Відкрити двері НАТО для України - в інтересах усієї Європи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.2-4.
245692
  Сидоренко Віктор ВідКрити Крит // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 52-57 : фото
245693
   Відкритий архів = The open archive : sourse materials and studies in the history of modern ukrainian culture : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури. – Київ : Критика. – ISBN 966-7679-57-8
Т. 1. – 2004. – 752 с.
245694
  Гіні Ш. Відкритий грунт // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 7-15. – ISSN 0320-8370
245695
  Гіні Ш. Відкритий грунт = Opened ground : вибрані твори (1966-1996) / Шеймас Гіні ; з англ. переклав О. Мокровольський ; [редкол. : Д. Затонський, В. Коптілов, Д. Наливайко ; ред. О. Жупанський ; худ. оформлення Л. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2008. – 335, [9] с. : іл. – (Лауреати Нобелівської премії). – ISBN 966-8118-60-X
245696
   Відкритий дім. – Ужгород, 1982. – 172с.
245697
  Ярошенко Т. Відкритий доступ - шлях до присутності України у світовій науковій спільноті : інформаційні технології // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 47-51. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
245698
   Відкритий доступ до книжкових фондів. – К, 1960. – 36с.
245699
   Відкритий доступ до книжкових фондів бібліотек. – Х, 1960. – 135с.
245700
  Кунанець Н.Е. Відкритий доступ до наукових інформаційних ресурсів: американський досвід / Н.Е. Кунанець, Н.В. Веретеннікова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 354-361. – ISSN 0321-0499
245701
  Кучма І. Відкритий доступ до науково-освітніх інформаційних ресурсів // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 80-83
245702
  Стрілець Н.О. Відкритий електронний архів (репозитарій) наукової бібліотеки: технологічний аспект // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 147-154


  Розглядаються питання програмно-технологічного забезпечення відкритих електронних архівів (репозитаріїв), що створюються в сучасних наукових бібліотеках; значення цих питань для розвитку українських бібліотек.
245703
   Відкритий Єгипет заново разом із "Join UP!" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 58-59 : фото
245704
  Череватенко Л.В. Відкритий звук : поезії / Л.В. Череватенко. – Київ, 1982. – 126 с.
245705
  Бадзьо Ю. Відкритий лист / Юрій Бадзьо. – Нью-Йорк : [б. в.], 1980. – 64 с. – Вид. Закордонного представництва Укр. громадської групи сприяння виконанню Гельсінкських угод
245706
  Кононенко П.П. Відкритий лист // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 9-15


  Відкритий лист Міністру освіти і науки, молоді та спорту України Д. В. Табачнику.
245707
   Відкритий лист "Перший крок до подолання корупції в науці та освіті" // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 173-177. – ISBN 978-966-518-698-4


  Відкритий лист до Верховної Ради України О. Турчинову, в.о. Президента України; А. Яценюку, Прем"єр-міністру Кабінету Міністрів України; В. Кличку, керівнику фракції партії "Удар"; О. Тягнибоку, керівнику фракції партії "Свобода"; С. Квіту, Міністру ...
245708
  Томенко М. Відкритий лист [голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації] президентові Національної телекомпанії України І.Сторожуку // Голос України., 2002. – 22 жовтня


  З приводу необ"єктивного висвітлення діяльності Верховної Ради у прогр. "Питання дня" на Першому нац. телеканалі
245709
  Кучер В. Відкритий лист В. Винниченка Й. Сталіну і членам Політбюро ВКП (б) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 86-97
245710
  Магрицька І. Відкритий лист Вікторові Януковичу // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 22-23
245711
  Тимошик М. Відкритий лист голові Полтавської ОДА Головку В.А. З приводу так званого мовного конфлікту у Полтавській обласній бібліотеці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 3
245712
  Томенко М. Відкритий лист до громадськості: // Нар. газета., 2005


  З приводу рішення уряду України про ініціювання створення "Громад. Форуму подолання епідемії туберкульозу в Україні"
245713
  Стус В. Відкритий лист до Івана Дзюби // Чумацький шлях : часопис / Вид-во "Інтербук Україна" ; ред. В.П. Дяченко. – Харків, 1992. – № 1 : Світ людини: космос, життя, література. – С. 212-214
245714
   Відкритий лист до Міністра освіти і науки Лілії Гриневич щодо проекту Типового навчального плану для 10-11 класів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 26 січня - 1 лютого (№ 4). – С. 6-7
245715
  Сорока П. Відкритий лист до Тетяни Винник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2). – С. 14


  Зі спогадів про Леоніда Талалая
245716
  Ісаєва О. Відкритий лист до учителів української і зарубіжної літератур, колег-науковців та всіх небайдужих // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-11 січня (№ 1). – С. 2
245717
   Відкритий лист колективу Національного культурного центру України в Москві // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 листопада (№ 46). – С. 6


  Колектив Національного культурного центру України в Москві обурений появою фейкової інформації, викладеної журналісткою Л. Задорожньою в сюжеті, що демонструвався 15 листопада 2015 р. на телеканалі ICTV. Конфлікт навколо продовження повноважень ...
245718
   Відкритий лист міністра культури Леоніда Новохатька до "шанувальників" Тараса Шевченка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 44). – С. 3


  Про реставраційні роботи, які ведуться у Києві та на Черкащині до 200-ліття Шевченка.
245719
  Фаріон І. Відкритий лист міністрові освіти і науки п. Лілії Гриневич (із нагоди Дня української мови та писемности) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 листопада (№ 45). – С. 1
245720
   Відкритий лист родини Олеся Гончара щодо святкування 100-літнього ювілею письменника 3 квітня 2018 р. // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 вересня (№ 38). – С. 2


  З нагоди 100-ліття Олеся Гончара 2018 року, родина письменника передає для майбутнього музею-форуму його кабінет, архіви, бібліотеку, картини і особисті речі. "Музей планується у форматі "живого" музею-форуму, де проходитимуть конференції, творчі ...
245721
  Співаковський О. Відкритий лист Сергію Квіту та його "молодій коанді", або Чому Міносвіти провалило більшість покладених на нього напрямів роботи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 16 лютого (№ 28). – С. 4
245722
  Донець Г. Відкритий лист телеканалу "112 Україна" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – С. 3


  Телеканал "112": проросійська політика в своєму мовленні.
245723
   Відкритий лист Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу партійним організаціям, усім комуністам Радянського Союзу. – К, 1963. – 62с.
245724
  Семінович Алла Відкритий люк колодязя - зона підвищеної небезпеки / Семінович Алла, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 37-38 : фото
245725
  Попов В.Ж. Відкритий міський простір як індикатор повсякденного життя у період 1917-1920 рр в Україні // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Горлів. ін-т іноземних мов [та ін.]. – Артемівськ, 2015. – Вип. 8. – С. 88-96. – ISBN 978-966-8469-54-2
245726
  Сердюк Ю.О. Відкритий океан : вірші та поема / Ю.О. Сердюк. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 101 с.
245727
  Кіндрась К. Відкритий океан Василя Барки // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2001. – Ч. 4. – С.83-86
245728
  Богачов А. Відкритий політичний світ - прихований демократичний етос // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С.80-95. – ISSN 0235-7941
245729
  Гусейнова О. Відкритий райдер : вірші / Олена Гусейнова. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 142, [10] с. : фот. – ISBN 978-617-605-000-1
245730
  Віргуш Н.В. Відкритий світ : поезії / Н.В. Віргуш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1988. – 53 с.
245731
  Кулик О.П. Відкритий урок : повість, оповідання / О.П. Кулик. – Сімферополь, 1987. – 219 с.
245732
  Петровська Т.В. Відкритий урок : поезії / Тетяна Петровська. – Київ : Просвіта, 2012. – 287, [1] с. – ISBN 978-966-2133-84-4


  Шановному Сергію Андрійовичу з найкращими побажаннями щастя і добра, успіхів, любові, натхненної праці в ім"я України. Зі щирою повагою Підпис 04.02.2012р.
245733
  Тарасенко І.Г. Відкритий урок для учнів 3-го класу: "Небезпека від вогню" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 13-16 : фото
245734
   Відкритий урок у ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  Заступник начальника Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка Віктор Уліч з метою популяризації Збройних Сил України провів відкрите заняття зі студентами факультету військової підготовки. Воно було присвячене військово-соціологічним та ...
245735
  Жила С. Відкритий художній світ Михайла Коцюбинського // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 9-15
245736
  Гоян В.В. Відкриті вікна SVT, або короткі нотатки про телебачення Швеції // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 159-161
245737
  Дрессер О. Відкриті вікна і безпека дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 26 : фото
245738
  Свідзінська Д.В. Відкриті ГІС для фізико-географічних досліджень та освіти: досвід впровадження SAGA // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 17. – C. 48-51. – ISSN 2075-1893


  Розглянуто досвід впровадження Відкритої настільної ГІС SAGA в практику досліджень та навчання на кафедрі фізичної географії та геоекології.SAGA зарекомендувала себе не лише як потужний аналітичний інструмент, яле і як засіб посилення практичної ...
245739
  Підгайний М. Відкриті дані в Україні: правовий статус та практика використання // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 12
245740
  Самойленко В.М. Відкриті джерела геоданих та програмні засоби, застосовані для геоінформаційного моделювання регіональних екомереж / В.М. Самойленко, О.С. Маляренко // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 111-115. – ISBN 978-966-182-397-5
245741
   Відкриті до світу // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Червень (№ 6) : Факультет психології. – С. 1


  Факультет психології КНУ імені Тараса Шевченка тісно співпрацює з багатьма європейськими університетами, освітніми і дослідницькими установами в межах двосторонніх угод і міжнародних грантових програм Темпус та Еразмус. Серед багаторічних партнерів ...
245742
  Еш С. Відкриті заняття у вищих навчальних закладах як форма контролю процесу навчання / Світлана Еш // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 84-91. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
245743
  Денисюк Володимир Відкриті інновації: новітні реалії у комерціалізації результатів досліджень, розробок та технологій // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Проведено аналіз особливостей теорії відкритих інновацій, в якій сформульовані нові підходи до управління інноваціями. На основі окремих положень теорії розроблено рекомендації з активізації комерціалізації результатів досліджень і розробок та ...
245744
  Панчук А. Відкриті інформаційні технології та державне управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 187-194.
245745
  Погребняк Н.М. Відкриті можливості відкритого університету ( Організація навчального процесу у Відкритому Британському університеті ) // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 92-95
245746
  Аграновський А А. Відкриті очі / А А. Аграновський, . – Київ, 1963. – 199с.
245747
  Костишин Р.В. Відкриті партійні списки: доцільність впровадження та проблеми їх реалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 169-176. – ISSN 1563-3349
245748
  Буздуган Я. Відкриті питання податкової реформи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 14 (323). – С. 12-14
245749
  Брайман В.Б. Відкриті студентські олімпіади механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 1995-2014 : навч. посібник / В.Б. Брайман, О.Г. Кукуш ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 186, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 187-188
245750
   Відкриті та нестандартні уроки біології у 7 класі. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.8 (20)). – ISBN 966-333-047-3
245751
   Відкриті та нестандартні уроки біології у 8 класі. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.11 (23)). – ISBN 966-333-112-7
245752
   Відкриті та нестандартні уроки хімії в 11 класі : Навчально-методичний посібник. – Харків : Основа, 2006. – 192с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 3(39)). – ISBN 966-333-283-2
245753
   Відкриті та нестандартні уроки хімії у 10 класі. – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 6 (30)). – ISBN 966-333-193-3
245754
   Відкриті та нестандартні уроки хімії у 8 класі. – Харків : Основа, 2004. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.12 (24)). – ISBN 966-333-28-3
245755
   Відкриті та нестандартні уроки хімії у 9 класі. – Харків : Основа, 2005. – 160с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 5 (29)). – ISBN 966-333-178-Х
245756
   Відкриті уроки з української мови та літератури / [ укладач Н.Д. Павлова ]. – Харків : Основа. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 3(76)). – ISBN 978-617-00-0478-9
Вип. 3. – 2010. – 192 с.
245757
  Сапожнікова О. Відкриті уроки у КНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про відкриті уроки на підготовчому відділенні КНУ імені Тараса Шевченка. Дні відкритих дверей із проведенням уроків викладачами підрозділу були ініційовані та запроваджені завідувачем підготовчого відділення доцентом Іриною Ляшенко.
245758
   Відкриті Шевченківські читання в Мистецькому салоні // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 3 : фото


  У Мистецькому салоні з ініціативи студентського парламенту, за підтримки Молодіжного центру культурно-естетичного виховання відбулися відкриті Шевченківські читання. Вірші Кобзаря прочитали понад 30 студентів та викладачів з усіх факультетів та ...
245759
  Папуша В.С. Відкритість державної служби як фактор побудови ефективного діалогу держави та суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 144-146
245760
  Теремко В. Відкритість до змін як ключова умова стабільності видавництва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 11 (196). – С.3-5. – ISSN 2076-9326
245761
  Волошин В.В. Відкритість економіки в міжнародному бізнесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-37. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Стаття відкриває основні елементи наукового аналізу відкритості економіки в міжнародному бізнесі. Детально подано різні погляди на проблему відкритості економіки в міжнародному бізнесі як однієї з форм міжнародної господарської взаємодії.
245762
  Малій О.В. Відкритість економіки України: компаративний аналіз виміру факторів, що на неї впливають // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 32-37
245763
  Біленко Ю. Відкритість економіки, вільна торгівля та економічне зростання у перехідних економіках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 276-284. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
245764
   Відкритість і прозорість української влади в умовах її реформування : експертний круглий стіл, (Київ, 30 листопада 2007 р.) / Рада національної безпеки і оборони України ; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; [ відп. ред. М.А. Ожеван ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 120с. – ISBN 978-966-8474-62-0
245765
  Терещенко К.В. Відкритість персоналу як соціально-психологісний чинник організаційного розвитку освітніх організацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 192-196. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
245766
  Андрущенко Т.В. Відкритість суспільств і особистостей як передумова творення глобального соціального простору // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 181-189
245767
  Яцура К. Відкритість суспільства: основні принципи та ознаки // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 141-152
245768
  Жаровська І. Відкритість та доступність діяльності органів державної валади як складова концепції правової держави // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 126-130.
245769
  Наконечна Ю. Відкритість та прозорість державного та місцевих бюджетів в Україні / Ю. Наконечна, Л. Демиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  В статті розглянуто методику розрахунку індексу відкритості бюджету, яку запроваджено міжнародною організацією "Міжнародне бюджетне партнерство". Висвітлено порядок оприлюднення бюджетних документів, що впливають на рейтинг країни за індексом бюджетної ...
245770
   Відкритість української влади: проблеми і перспективи : Матеріали "круглого столу". – Київ : Альтерпрес, 2002. – 56с. – ISBN 966-542-188-3
245771
   Відкритість. Суспільство. Влада. = Ouverture. Societe. Pouvоir : від Нантського едикту до падіння комунізму / автор-упоряд. Е. Ле Руа Ладюрі у співпраці з Г. Буржуа; [ пер. з фр. Є. Марічева; наук. ред. Т. Цимбал ]. – Київ : Ніка-Центр, 2008. – 264с. – (Ідеї та Історії ; Вип. 2). – ISBN 978-966-521-462-5
245772
  Романчук І. Відкрито Американський центр загального права // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 1


  У головному корпусі КНУ імені Тараса Шевченка відкрито Американський центр загального права (ACLC).
245773
  Єфіменко В. Відкрито ВІРГО-центр в Астрономічній обсерваторії // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 3


  Про астрофізичні дослідження в нашому університеті та про створення за ініціативою науковців Астрономічної обсерваторії Віртуальної Рентгенівської та Гама-обсерваторії (ВІРГО).
245774
  Єфіменко В. Відкрито ВІРГО-центр в Астрономічній обсерваторії // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 5


  ВІРГО-центр - це віртуальна рентгенівська та гама-обсерваторія, яка дає можливість опрацьовувати спостереження космічних телескопів у широкому діапазоні. У відкритті центру взяли участь проректор з наук. роботи проф. С.А. Вижва, зав. кафедри ...
245775
  Соловей Василь Відкрито ворота на Київ : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 95-100. – ISSN 0208-0710
245776
  Попова С. Відкрито іменну аудиторію імені Валентина Гришка / Світлана Попова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)
245777
   Відкрито Кабінет історії адвокатури у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Вісник Національної асоціації адвокатів України : Редкол.: Ізовітова Л.П., Гвоздій В.А., Кухар О.І. [та ін.] / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 1/2 (30), лютий. – С. 87-88
245778
   Відкрито кафедру зеленого бізнесу. Першу в Україні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  На економічному факультеті відбулася урочиста церемонія відкриття кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, яку заснували в листопвді 2009 р. за ініціативою економічного факультету і Дитриха Вальтера - президента Школи бізнесу та ...
245779
   Відкрито меморіальну дошку Миколі Бердяєву // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 травня (№ 18/19). – С. 24


  На фасаді будівлі Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка.
245780
   Відкрито Національний контактний пункт Програми "Горизонт 2020" // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка відкрито Національний контактний пункт Програми "Горизонт 2020" за напрямками "Дії Марії Кюрі" та "Майбутні і нові технології". Керівник НКП Програми "Горизонт 2020" за напрямками "Дії Марії Кюрі" та "Майбутні і нові ...
245781
   Відкрито пам"ятну дошку Миколі Бердяєву // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 4


  На фасаді Інституту філології відкрито пам"ятну дошку Миколі Бердяєву - одному із найвидатніших філософів ХХ ст., який учився в нашому університеті. У відкритті взяв участь ректор університету Л. Губерський.
245782
   Відкрито представництво програми з працевлаштування студентів GPS // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Січень (№ 1)


  В аудіторії 221 університету відкрито представництво програми з працевлаштування студентів GPS Київської міської державної адміністрації. Відкривали його заступник міського голови ВІталій Журавський і ректор університету Леонід Губерський.
245783
   Відкрито рік права // Юридична газета. – Київ, 2014. – 14 жовтня (№ 28/29). – С. 15


  У День юриста, 8 жовтня 2014 р. Асоціація працівників України разом з провідними юристами країни провели урочисту церемонію відкриття Року права. Кульмінацією заходу стало вручення почесної відзнаки АПУ "За честь та професійну гідність" 2014 р. ...
245784
  Сліпушко О. Відкрито сайт наукової теми про Т. Шевченка // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 3


  Відкрито сайт наукової теми "Художня індивідуальність Т. Шевченка і світовий літературний контекст" на сервері КНУ імені Тараса Шевченка. Мета його створення - популяризація наукової діяльності університету в Україні та світі, інформування аспірантів, ...
245785
   Відкрито центр // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  На економічному факультеті відкрито Німецько-український центр економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури. Ця подія відбулася в рамках Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні ...
245786
  Савенко А. Відкрито центр грецької культури // Еврейские вести. – Київ, 2000. – № 5/6. – С. 3


  В КНУ імені Тараса Шевченко відкрито Центр елліністичних студій та грецької культури ім. Андрія Білецького.
245787
  Борисенко О. Відкрито Центр працевлаштування "Імпульс" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  На відкритті Центру працевлаштування "Імпульс" було іпонад100 студентів університету .Керівник Центру К.Боханов розповів про основні напрямки роботи Центру зі студентами, роботодавцями та адміністрацією.
245788
  Андрощук Г. Відкрито шлях до примусових ліцензій на лікарські засоби // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 20-23. – ISSN 1608-6422
245789
  Щербак Ю.М. Відкриття : драма на 2 дії / Юрій Щербак. – Київ : Мистецтво, 1976. – 71 с. – (Бібліотека сучасної драматургії ; № 69)
245790
   Відкриття. – К, 1978. – 320с.
245791
  Шепітько Г.С. Відкриття : вірші / Г.С. Шепітько. – Львів : Каменяр, 1988. – 61 с.
245792
  Семків Р. Відкриття багатовимірності : українська іронічна проза 90-х років XX століття // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 160-163. – ISSN 0130-321Х
245793
  Комаров І. Відкриття в галузі медичної хімії // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 1


  "... Учені нашого університету Ігор Комаров (Інститут високих технологій) і Павло Михайлюк (хімічний факультет) разом із колегами з Інституту технологій м. Карлсруе, Німеччина (Анне Ульріх, Сергій Афонін, Марина Бердич, Сабіна Райсер, Томас ...
245794
  Комаров І. Відкриття в галузі медичної хімії // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 4


  Учені КНУ імені Тараса Шевченка Ігор Комаров (Інститут високих технологій) і Павло Михайлюк (хімічний факультет) разом з колегами з Інституту технологій м. Карлсруе, Німеччина (Анне Ульріх, Сергій Афонін, Марина Бердич, Сабіна Райсер, Томас ...
245795
  Комаров І. Відкриття в галузі медичної хімії // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 3


  Учені Університету І. Комаров (Інститут високих технологій) і П. Михайлюк та випускники О. Бабій, В. Кубишкін (хімічний ф-т) разом з колегами з Інституту технологій м. Карлсруе, Німеччина створили нову технологію, яка дозволяє керувати активністю ліків ...
245796
   Відкриття Вінницького центру євроатлантичної інтеграції // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 35-38. – ISSN 1728-6220


  9 жовтня 2008 року у Вінниці Інститут трансформації суспільства відкрив Вінницький центр євроатлантичної інтеграції та провів інтерактивний семінар "Взаємодія місцевої влади та освітянської спільноти заради формування європейськи орієнтованого ...
245797
  Сороківська О.А. Відкриття власної справи як шлях соціально-економічної адаптації ветеранів АТО / О.А. Сороківська, О.Б. Мосій, Т.І. Кужда // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 139-145. – ISSN 2309-1533
245798
  Вісин О.О. Відкриття вчених, народжених українською землею // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 33-35


  Згадуються: О.С. Давидов - розвинув теорію екситонів та пояснив властивості несферичних ядер, Н.Д. Моргуліс - відкрив явище фоторезонансної плазми, П.А. Тутковський - фундатор четвертинної геології.
245799
   Відкриття декади радянської музики. – Одеса, 1939. – 6 с.
245800
  Камбалова Яніна Відкриття європейців // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 32-37
245801
  Сергієнко А. Відкриття єпархій та зміни в системі єпархіального управління Російської імперії другої половини ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються умови відкриття нових єпархій на території Російської імперії та становище єпархіальних архієреїв в другій половині ХІХ ст. In the article are investigated conditions of opening of a new dioceses and a condition of diocesan ...
245802
  Конський В.М. Відкриття Землі / В.М. Конський, Е.П. Стюпа. – Харків, 1962. – 136с.
245803
   Відкриття і припинення підприємницької діяльності: збірник законодавства і зразків документів / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 420, [2] с. – Додатки: с. 168-180. – ISBN 978-617-673-064-4
245804
  Шуть В.Я. Відкриття імперського мислення через семіотичні коди живопису, музики, кінематографа (на матеріалі есеїстики Юрія Андруховича) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 488-494


  Автором досліджене явище інтерсеміотичності української есеїстики у збірці Ю. Андруховича «Диявол ховається в сирі». Проаналізоване викриття письменником імперського мислення через семіотичні коди інших мистецтв. Автором исследовано явление ...
245805
  Стельмащук О.В. Відкриття кримінального провадження як процесуальне рішення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 47-52. – ISSN 2312-1831
245806
  Стельмащук О.В. Відкриття кримінального провадження як процесуальне рішення // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 112-119. – ISSN 2310-9769
245807
  Марченко М.І. Відкриття кріпосницької і національно-колоніальної політики царізму на Україні в творах Т.Г. Шевченка на історичну тематику // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 407-414. – (Б-ка "Ейдосу")
245808
   Відкриття люкс-навігації в Україні // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 138 : Фото
245809
  Прокоф"єва-Михайловська Відкриття М.О. Козирєвим вулканізму на Місяці та інші роботи // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 30-35. – ISSN 1819-7329


  З історії астрономії і Кримської астрофізичної обсерваторії.
245810
  Шило О.Г. Відкриття матеріалів за проектом КПК України
245811
  Шило О.Г. Відкриття матеріалів за проектом КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 142-144. – ISBN 978-966-2571-07-3
245812
  Фомін С.Б. Відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження для ознайомлення: чи вирішить новий процесуальний інститут старі проблеми? // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 7 (142). – С. 21-25
245813
  Фаринник В. Відкриття матеріалів іншій стороні у кримінальному провадженні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 8-14 вересня (№ 36)
245814
  Петрук В. Відкриття меморіальної дошки В.М. Глушкову // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 165-168. – ISBN 978-617-571-085-2
245815
  Полюхович Юрій Відкриття Месоамерики : Terra inkognita / Полюхович Юрій, Талах Віктор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 62-71 : Фото
245816
  Михайлюта О.О. Відкриття Миколи Руденка : [дослідження творчості] / Олександр Михайлюта. – Київ : Михайлюта О.О., 2010. – 295, [1] с. – Бібліогр.: с. 236-253. – ISBN 978-966-2234-05-3
245817
  Олефіренко Н.А. Відкриття Музею археології Батурина // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 5/6 (29/30). – С. 18-19
245818
  Панасевич К. Відкриття на Краю Світу // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.70-73.


  [Португалія. Дорожні нариси. ]
245819
  Маланій О. Відкриття науково-дослідного Інституту Лесі Українки у Луцьку // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 89-91. – ISSN 0236-1477
245820
  Довгий О. Відкриття невідомої спадщини класиків // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 28 грудня (№ 25/26). – С. 20


  Книга Сергія Гальченка "Історія тексту. Джерелознавчі і текстологічні аспекти творчості П.Г. Тичини, В.М. Сосюри і Остапа Вишні" (К., Наук. думка, 2014. - 688 с.).
245821
   Відкриття нових сайтів АРТ, грунтуючись на проведеному картуванні в Запорізькій області / Н. Калягіна, М. Ніколко, І. Шваб, Н. Цибульська, І. Кузін // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 135-141


  Визначено необхідність візуалізації епідеміологічних даних шляхом проведення картування послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі, картування сайтів АРТ. Продемонстровано вплив картування на прийняття управлінських рішень щодо розширення ...
245822
   Відкриття Одеського науково-інформаційного центру євроатлантичної співпраці // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 38-45. – ISSN 1728-6220


  18 грудня 2008 року в Одесі урочисто відкрито Одеський науково-інформаційний центр євроатлантичної співпраці (ОНІЦЄС). Центр створений Інститутом трансформації суспільства за підтримки Посольства Литовське Республіки в Україні у співпраці з ...
245823
   Відкриття пам"ятника першому ректорові Михайлу Максимовичу // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 1


  15 вересня, в день народження першого ректора Київського університету Михайла Максимовича, у внутрішньому дворику Червоного корпусу його вдячні нащадки й послідовники урочисто відкрили пам"ятник. Бронзовий бюст Михайла Максимовича авторства ...
245824
  Галецький Л. Відкриття Пержанського родовища берилію за допомогою комплексних геохімічних методів пошуків / Л. Галецький, Л. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу пометальних геолого-геохімічних карт вдалося встановити загальні й характерні закономірності прояву рідкіснометальної мінералізації на всій площі тектонічної зони і виділити перспективні ділянки для подальших детальних геохімічних ...
245825
  Ховрич С. Відкриття першої вищої технічної школи в Україні // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С.. 99-103.


  4 листопада 1844 р. у Львові на базі Реальної торговельної академії освітнього закладу ширшого профілю - Технічної акдемії (з 8 жовтня 1877 р. Technische Hochschule, або Політехнічна школа)
245826
   Відкриття раю відбудеться в серпні : Презентація готелю Adam&Eve // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36 : Іл.
245827
  Стасюк Л. Відкриття реконструйованого приміщення біблоітеки у м. Камені-Каширському Волинської області // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36
245828
  Стасюк Л. Відкриття реконструйованого приміщення біблоітеки у м. Камені-Каширському Волинської області // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36
245829
  Бердніков Є. Відкриття ринку земель та розвиток державного земельного банку // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 11. – С. 2-5
245830
  Гальченко Я. Відкриття світлиці стало справжнім святом / Підготовив Юрій Бондар // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 28 березня (№ 58). – С. 14


  "... Першу і поки що єдину Шевченківську світлицю до славного ювілею генія нації було відкрито у школі села Українське, що у Талалаївському районі на Чернігівщині. Понад 70 фотокопій рукописів, малюнків, портретів, гравюр наочно розповідають про ...
245831
  Бродин М. Відкриття та дослідження молекулярних екситонів / М. Бродин; Мін-во освіти і науки України. ЛНУ ім.І.Франка; Укл. Й.Стахіра; Ред. кол.: І.Вакарчук, Р.Зорівчак, М.Ільницький та інші. – Львів, 2001. – 64с. – 53Брод Шифр дубл. – ("Doctor Honoris Causa"). – ISBN 966-613-058-0
245832
  Цеунов І.А. Відкриття та перші польові дослідження Мізинської палеолітичної стоянки // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 60 : Археологічні студії. – С. 32-37. – ISSN 1996-9872


  У монографії І. Г. Шовкопляса "Мізинська стоянка" міститься окремий історіографічний розділ, у якому коротко систематизовано попередні дослідження вказаної пам"ятки.
245833
  Федака С.Д. Відкриття та першопублікація "Слова о полку Ігоревім": історико-культурні аспекти. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Федака С.Д.; УДУ. – Ужгород, 1992. – 17л.
245834
  Фіш Г.С. Відкриття Терентія Мальцева / Г.С. Фіш. – К, 1956. – 84с.
245835
  Лук"янчук Г. Відкриття українсько-німецького року мов в Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 5
245836
  Лук"янчук Г. Відкриття українсько-німецького року мов в Україні // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 29 вересня (№ 39). – С. 12. – ISSN 2519-4429


  Українсько-німецький рік мов триватиме протягом 2017 - 2018 року та включатиме понад 50 культурних подій.
245837
  Самійленко Г. Відкриття університету на Чернігівщині : з історії проблеми // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 238-241
245838
  Кузьменко Ю. Відкриття Центру літературної творчості в Інституті філології // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 22 вересня (№ 19). – С. 7


  В Актовій залі КНУ іменіі Тараса Шевченка відбулося урочисте відкриття Центру. Він створений, аби розвивати літературний талант у студентів, працювати індивідуально з кожним молодим письменником, організовувати зустрічі з уже знаними поетами та ...
245839
   Відкриття Центру Митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (157). – С. 3-5. – ISSN 1682-2366


  10 вересня 2017 р. відбулося відкриття Центру Митрополита Андрея Шептицького УКУ.
245840
   Відкриття.Пошуки.Знахідки. – К
3. – 1989. – 237с.
245841
  Чубач Г.Т. Відкрию таємницю : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ, 1989. – 109 с.
245842
  Дудко Леонід Відкупитися від смерті // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-25. – ISSN 0130-5212
245843
  Івасюк М.Г. Відламана галузка / М.Г. Івасюк. – Київ, 1963. – 20 с.
245844
  Дончик В. Відліки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 4-14. – ISSN 0236-1477
245845
  Космач А. Відлітати і повертатися : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 11/12 (817/818). – С. 13-17. – ISSN 0868-4790
245846
  Панч П. Відлітають журавлі : Етюди / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 223 с.
245847
  Шмигленко В.Г. Відлуння / В.Г. Шмигленко. – Ужгород, 1967. – 43с.
245848
  Дорош М.М. Відлуння / М.М. Дорош. – Одеса, 1967. – 99 с.
245849
  Кочур Г. Відлуння / Г. Кочур. – Київ : Дніпро, 1969. – 148 с.
245850
  Олійник Б.І. Відлуння : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 111с.
245851
  Михеїв К.Є. Відлуння : повісті / К.Є. Михеїв. – Донецьк : Донбас, 1984. – 200 с.
245852
   Відлуння. – Ужгород, 1985. – 165с.
245853
  Білецький М.С. Відлуння : повість / М.С. Білецький. – Київ, 1985. – 448 с.
245854
  Сиченко П.П. Відлуння : поезії / П.П. Сиченко. – Київ : Молодь, 1990. – 80 с.
245855
  Брухаль С.О. Відлуння : поезії повстанськіх літ і сьогодення / Семен Брухаль. – 2-е вид., доп. – Львів : Тріада плюс, 2002. – 184с. : іл. – ISBN 966-7596-17-6
245856
  Карклінь Г.М. Відлуння близьких і далеких доріг / Г.М. Карклінь. – Київ, 1987. – 197с.
245857
  Калінін А.В. Відлуння війни. Повісті / А.В. Калінін. – К. : Дніпро, 1966. – 319 с.
245858
   Відлуння віків. – Київ, 2004-
№ 2. – 2004
245859
  Савич І.С. Відлуння віку : поезії / І.С. Савич. – Київ, 1989. – 158 с.
245860
  Плав"юк М. Відлуння Волині 1943 року // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 5-9
245861
   Відлуння гір і степів. – Сімферополь, 1980. – 112с.
245862
  Копитько Ірина Відлуння Голодомору 1932 - 1933 років: наслідки та уроки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст.
245863
  Ніколенко О. Відлуння голосу Леоніда Бразова / О. Ніколенко, Н. Марченко, Л. Безобразова // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 196-204.
245864
  Пронько М.Г. Відлуння громів : поезії / М.Г. Пронько. – Львів : Каменяр, 1975. – 78 с.
245865
  Донець Г.П. Відлуння грому : поезії / Г.П. Донець. – Київ, 1969. – 151 с.
245866
  Сагайдачний І. Відлуння далекої війни. Китай хоче написати свою історію Другої світової війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 5 -11 вересня (№ 32). – С. 15


  70-річчя закінчення Другої світової війни, що його весь світ відзначає нинішнього року 2 вересня, в день, коли на борту американського лінкора "Міссурі" представниками США, Великобританії, СРСР, Китаю, Франції, Австралії, Нідерландів, Нової Зеландії, ...
245867
  Кейда Федір Відлуння далекої доби : Гайдамаччина в українській літературі / Кейда Федір; Рец.: Дунаєвська Л.Ф., Погребенник В.Ф.; Відп.ред. Хропко П.П. – Київ : Логос, 2000. – 520с. – ISBN 966-581-211-4
245868
   Відлуння десятиліть : українська література другої половини XX ст. : Навч. посібник. – Київ : Грамота, 2002. – 463 с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-95893-6-3
245869
  Волківський М. Відлуння Другої світової війни в македонській літературі на рубежі XX - XXI ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 235-238. – ISBN 978-966-171-783-0
245870
  Ткач М.М. Відлуння душі : оповідання, новели / Михась Ткач. – Чернігів : [б. в.], 1999. – 172 с. – ISBN 966-533-088-8
245871
  Мазоха Г.С. Відлуння епохи: письменницький епістолярій другої половини XX століття / Галина Мазоха. – Київ : Міленіум, 2006. – 180, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в тексті та в підряд. прим. – ISBN 966-8063-192
245872
  Завгородній Ю. Відлуння зі схрону : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 7. – С. 11-49. – ISSN 0585-8365
245873
  Завгородній Ю. Відлуння зі схрону : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 5/6. – С.9-51. – ISSN 0585-8365
245874
   Відлуння золотого гомону // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 17 березня (№ 49). – С. 6


  До сторіччя Української революції. Спогади учасників та очевидців тих великих і непростих подій.
245875
  Литовченко М.П. Відлуння імперії / Михайло Литовченко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2009. – 322, [1] с. : фотоіл., карти. – Текст укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-2962-80-2
245876
  Ніньовський В. Відлуння ленінського пекла / В. Ніньовський. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2002. – 140с. – ISBN 966-7515-29-Х
245877
  Голубенко Іван Відлуння лісу : Українська народна пісня - про національно-визвольні змагання в Україні 40-50-х р.р. ХХ століття / Голубенко Іван. – Київ, 2000. – 196с. – ISBN 966-7672-05-0
245878
  Крутова О. Відлуння любові Валерії Заклунної // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (131). – С. 29-31. – ISSN 1562-3238
245879
  Серга О.О. Відлуння магнітностатичних хвилль в епітаксіальних пілвках феритугранату ітрію. : Автореф... канд.фіз-мат.наук: 01.04.03 / Серга О.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 13л.
245880
  Серга Олександр Олександрович Відлуння магнітостатичних хвиль в епітаксіальних плівках фериту-гранату ітрію : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.03 / Серга Олександр Олександрович; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 97л. – Бібліогр.:л.91-97
245881
  Вернигора Н. Відлуння маминої пісні : лірика / Н. Вернигора; Ніна Воронько. – Київ : [ Б.в. ], 1999. – 70 с. – ISBN 966-7028-17-8
245882
  Нікончук О.М. Відлуння міждисциплінарності симулякра у лінгвістичній семіотиці // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 144-150. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті представлено різні погляди учених гуманітарної сфери знання на феномен симулякра, які свідчать про його міждисциплінарний статус, відлуння якого спостерігаються в лінгвістичній семіотиці. Основну увагу приділено аналізу суттєвих відмінностей ...
245883
  Силіна Т. Відлуння наших справ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 вересня (№ 35). – С. 1, 8-9


  "Членство України в ЄС і НАТО оголошено стратегічними цілями України на найвищому державному рівні, більшість українців підтримує ідею вступу нашої країни в Євросоюз і вже майже половина — в НАТО. Позитивна динаміка в українській громадській думці, про ...
245884
  Мазепа Н. Відлуння нашої мови, нашої культури, нашого буття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 122-123. – ISSN 0236-1477


  В Ізраїлі у складі Федерації спілок письменників існує своя Спілка українських письменників. І саме вони - україномовні письменники - почали видавати журнал "Відлуння". Реалізації цього проекту сприяє український посол в Ізраїлі Г. Надоленко, а заклав ...
245885
  Винник Т.А. Відлуння нашої хати : [повість для дітей] / Тетяна Винник ; художник Корнелія Коляджин. – Чернівці : Букрек, 2015. – 65, [6] с. : іл. – ISBN 978-966-399-695-0
245886
  Моісеєнко І. Відлуння нескореного Гіндукушу // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1 (115). – С. 32-34


  Радянсько-афганська війна.
245887
  Лупій О.В. Відлуння осіннього грому : романи, повість / О.В. Лупій. – Київ : Дніпро, 1986. – 549 с.
245888
  Тетеріна О.Б. Відлуння перекладознавчих поглядів О. Потебні у герменевтичній концепції Г.-Г. Гадамера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 387-394. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглянуто погляди О. Потебні на приклади, зокрема явище неперекладності, у контексті герменевтичної концепції Г.-Г. Гадамера. Відзначено близькість думок українського і німецького учених про переклад як міжмовний, міжлітературний та ...
245889
  Пляченко А.Г. Відлуння подвигу Буші // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 216-220. – ISBN 978-966-927-118-1


  28 - 30 листопада 1654 р., в період визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького, на захист міста-фортеці Брацлавського полку Буші піднялися всі: козаки та мирні жителі.
245890
  Медвідь О.С. Відлуння поетичних перлин (про переклади Григорія Кочура) / О.С. Медвідь, І.І. Петришин // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 107-115. – ISSN 0207-8287
245891
   Відлуння самотності : Кнут Гамсун та контекст українського модернізму. – Київ : Факт, 2003. – 472с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-8408-25-Х
245892
  Лісовська М.П. Відлуння серця / М.П. Лісовська, К.М. Тесленко. – Донецьк, 1972. – 231с.
245893
   Відлуння срібної арфи : зб. публікацій про творчість Надії Філенко : до ювілею поетеси / упорядниця Ганна Родіонова. – Дніпро : Ліра, 2017. – 179, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 175. – ISBN 978-966-383-835-9
245894
  Ткачук О. Відлуння стоїчної філософії в ліриці Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (659). – С. 36-42. – ISSN 0236-1477
245895
  Стригун А. Відлуння трагедії // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 52-57
245896
  Забашта Л.В. Відлуння тривожних доріг : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1985. – 135 с.
245897
  Григорчук Ю. Відлуння філософських ідей Григорія Сковороди у творчості Віри Вовк // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 33-39. – ISBN 978-617-640-200-8


  Стаття висвітлює ідейно-змістовий паралелізм і поетикальне суголосся художніх творів Віри Вовк і Григорія Сковороди.
245898
  Войтко А. Відлуння Фултона. 70 років тому своєю історичною промовою про "залізну завісу" Вінстон Черчилль оголосив похід проти комунізму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 4-11 березня (№ 8). – С. 11
245899
  Максимейко О.І. Відлуння часу : поезії / О.І. Максимейко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 102 с.
245900
  Менандр Відлюдник / Менандр. – Львів, 1962. – 99с.
245901
  Коровіна О. Відлюдник Максиміліан Волошин // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 57-59. – ISSN 0130-5212
245902
  Литвин І. Відмежування адміністративних відносин від інших правовідносин, що виникають у сфері надання освітніх послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 51-55


  З метою забезпечення належного та безперервного функціонування навчальних закладів здійснюється фінансово-господарська діяльність відповідно до норм господарського, фінансового та банківського права. У статті на основі наукових поглядів вчених і ...
245903
  Колотова О.В. Відмежування аналогії закону від суміжних правових явищ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 119-125. – ISSN 1563-3349
245904
  Денисевич А.Ю. Відмежування атестації працівників від суміжних категорій // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 233-240
245905
  Дякур М.Д. Відмежування замаху на злочин від готування до злочину // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 532-536. – ISSN 1563-3349
245906
  Акімов М. Відмежування захоплення заручників від незаконного позбавлення волі та викрадення людини // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.33-38
245907
  Плужнік О.І. Відмежування злочинів, що порушують режим відбування покарання у вигляді позбавлення волі чи режиму тримання під вартою, від суміжних посягань // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.22-27
245908
  Матвійчук Я. Відмежування злочинних порушень водіями правил безпеки дорожнього руху від інших правопорушень: адміністративних, дисциплінарних та цивільно-правових // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-115. – ISSN 0132-1331
245909
  Матвійчук Я. Відмежування злочинних порушень водіями правил безпеки дорожнього руху від інших правопорушень: адміністративних, дисциплінарних та цивільно-правових // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-115. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
245910
  Присяжний В.М. Відмежування злочину "Порушення прав охорони вод", передбаченого статтею 242 Кримінального кодексу України, від суміжних злочинів та аналогічного адміністративного делікту // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 56-64
245911
  Орлов Ю.В. Відмежування злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму від суміжних злочинів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 68-76. – ISSN 2222-5374
245912
  Ольховенко О.І. Відмежування злочину, передбаченого ст.385 КК України, від суміжного злочину, передбаченого ст.384 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 154-160. – ISSN 2222-5374
245913
  Уразова А. Відмежування категорії "одностороння відмова від договору" від суміжних понять // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 15-19
245914
  Блажевич Ю. Відмежування міжнародних правопорушень держави від суміжних правових явищ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.104-109
245915
  Панов М. Відмежування незаконних дій з платіжними засобами (ст. 200 КК України) від суміжних суспільно небезпечних діянь та встановлення сукупності з іншими злочинами // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 82-89. – ISSN 0132-1331
245916
  Байда А.О. Відмежування незаконної лікувальної діяльності від інших злочинів проти життя і здоров"я особи , що вчинюються у сфері медичного обслуговування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 161-168. – ISSN 0201-7245
245917
  Пучковська І.Й. Відмежування підбурювання до злочину від діяльності інших співучасників // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 182-189. – ISSN 0201-7245
245918
  Бервено С.М. Відмежування позики від суміжних конструкцій / С.М. Бервено, Р.А. Майданик // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 897-898. – ISBN 978-966-667-341-4
245919
  Григоренко Є.І. Відмежування предмету філософії права від предмету загальної теорії держави і права та галузевих юридичних наук. / Є.І. Григоренко, О.С. Передерій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 46-49. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
245920
  Солдатенко А.А. Відмежування причетності до злочину від співучасті // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 273-277. – ISSN 2219-5521
245921
  Черницький Є.П. Відмежування сепаратизму від тероризму за кримінальним правом України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 237-238. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
245922
  Ляпунова Н. Відмежування складу фіктивного банкрутства від суміжних складів злочинів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 122-127.
245923
  Оленіна Я. Відмежування співучасті від суміжних кримінально-правових феноменів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 411-413. – ISBN 978-617-7069-14-9
245924
  Орлеан А. Відмежування торгівлі людьми від інших злочинів, пов"язаних із трудовою експлуатацією // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 47-52
245925
  Остапенко Л. Відмежування умисного вбивства від завідомого залишення без допомогои матір"ю своєї новонародженої дитини // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.113-118
245926
  Пелих О.Л. Відмежування умисного вбивства матір"ю своєї новородженої дитини (ст. 117КК) від залишення в небезпеці (ст. 135 КК) // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 5. – С. 28-33.
245927
  Володавська О.С. Відмежування ухилення від призову за мобілізацією (стаття 336 Кримінального кодексу України) від порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 67-78. – ISSN 2304-4556
245928
  Соловйова А. Відмежування ухилення від сплати податків, зборів та інших обов"язкових платежів від шахрайства з фінансовими ресурмсами // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 24. – С.47-51
245929
  Аніщук В.В. Відмежування уявної та необхідної оборони // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 551-556. – ISSN 1563-3349
245930
  Щеглов Д. Відмежування фіктивного господарювання як господарського правопорушення від злочину "фіктивне підприємництво" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 33-36.
245931
  Мойсик В.Р. Відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від інших злочинів у сфері господарської діяльності // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 4. – С.26-31
245932
  Боровик К.С. Відмивання грошей - причини, наслідки та протидія з боку світового співтовариства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 26-29
245933
  Волошин В.В. Відмивання грошей та корупція - дві сторони однієї монети / В.В. Волошин, Г.С. Буряк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-68. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Зроблено спробу проаналізувати природу відмивання грошей, виділено етапи цього процесу та його вплив на економічні та соціальні процеси. Розглянуто процес відмивання грошей як основний метод легалізації прибутків від незаконної діяльності. Основний ...
245934
  Голуб С. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 121-123. – ISSN 0132-1331
245935
  Ковжарова Е Відмивати гроші стане важче. Прийнято закон // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.17-18
245936
  Загнітко А. Відмінкова концепція Юрія Шевельова: безприйменникові родовий і знахідний // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 32. – С. 22-30. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
245937
  Коць Т. Відмінкова парадигма іменників у мові преси початку XX століття і становлення літературної норми // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 44-51. – ISSN 1682-3540
245938
   Відмінникам і активістам // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 27 серпня (№ 35)


  Кабінет Міністрів України студентам вищих навчальних закладів 111 -1V рівнів акредитації на 11 семестр 2011 -2012 навчального року і аспірантам на 2012 - 2013 навчальний рік призначив академічну стипендію.
245939
  Іванків І.Б. Відмінні ознаки прав людини третього покоління // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 54-57. – ISSN 1996-5931
245940
  Ястребова О.В. Відмінні ознаки систем фінансового прогнозування та планування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 85-86 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
245941
  Буврес Жак Відмінність без різниці ? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 1 : Французька філософія сьогодні. – С.23-43. – ISSN 0235-7941
245942
  Луцький І. Відмінність візантійської філософсько-правової традиції від західно-римської // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 188-195. – ISSN 0132-1331
245943
  Заїка В.В. Відмінність державних нагород від інших видів нагородження // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 160-168. – ISSN 1563-3349
245944
  Сльозко О.О. Відмінність ЗВТ від офшорів: економічні інтереси України в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 28-30
245945
  Бордюгова К. Відмінність категоричного імперативу І. Канта від золотого правила // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 13-14
245946
  Мурашевич К. Відмінність конотацій головних образів у поезії китайських та французьких символістів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-67. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Лі Цзіньфа та Фен Найчао були поетами символічного стилю в китайській літературі ХХ ст. Вони писали поезію під впливом школи французького символізму, тому багато образів та символів запозичені з європейських текстів. У статті висвітлюється різниця між ...
245947
  Мелих О.В. Відмінність контролінгу від інших підсистем прийняття управлінських рішень на підприємстві // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 35 : Економічні студії. – С. 28-32
245948
  Мєдвєдєва О. Відмінність концесії від оренди державного і комунального майна за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.65-68
245949
  Похильченко О. Відмінність культиварів Picea abies (L.) Karst. за біометрією вегетативних органів в колекції НБС НАНУ / О. Похильченко, Н. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-21. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано мінливість розмірів однорічних пагонів, довжини та густоти хвої, розмірів та форми бруньок 12 культиварів ялини звичайної (Picea abies (L.)Karst.). Найстабільнішими параметрами виявились форма верхівкової бруньки та бруньки мутовки ...
245950
  Тесля В. Відмінність між планом вираження і планом змісту вигуків в українській та німецькій мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 262-266. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
245951
  Звонков Є.Є. Відмінність понятійних категорій "правове регулювання" та "правовий вплив": їх роль у формуванні правосвідомості // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 57-61. – ISSN 2312-1831
245952
  Малабу Катрин Відмінність розриву. Гайдегер та Леві - Строс // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 1 : Французька філософія сьогодні. – С.44-56. – ISSN 0235-7941
245953
  Шестак А.І. Відмінності в активності головного мозку жінок при тестуванні простої сенсомоторної рекції при прослуховуванні біноурального звуку та ритму 10 Гц // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 99-99
245954
  Гончарова Т. Відмінності в електричній активності головного мозку жінок при тестуванні простої сенсомоторної реакції під час фаз овуляції та лютеїнової / Т. Гончарова, Н. Філімонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-46. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  У результаті обстеження 10 жінок 20+2 років в 2 фазах менструального циклу було виявлено, що у функціональній пробі "Простасенсомоторна реакція" порівняно з функціональною пробою "Відкриті очі" під час фази овуляції відбулась активація ...
245955
  Мелещук А.А. Відмінності в синтезі західницьких та слов"янофільських ідей в історіософії Ф. Достоєвського і Вол. Соловйова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 126-130. – ISSN 2312-4342
245956
  Касич А.О. Відмінності встановлення фінансового результату в бухгалтерському та податковому обліках / А.О. Касич, І.В. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 185-191. – ISSN 1993-6788
245957
  Шейх М.Н. Відмінності між знаком та образом у концепції образної свідомості Ж.-П. Сартра // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 160-161. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
245958
  Петренко В.В. Відмінності між різновидами тоталітаризму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 51-53
245959
  Подорожна А.П. Відмінності перебігу психосоматичних розладів у представників різної статі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 136-137
245960
  Щербань Є. Відмінності політики адміністрації Джона Кеннеді і Дуайта Ейзенхауера у процесі врегулювання Берлінської кризи (1958-1961 рр.) // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 434-437. – ISBN 978-966-493-651-1
245961
  Сняданко І.І. Відмінності рявня самоефективності студентів різних спеціальностей бюджетної та комерційної форм навчання в техничному університеті // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 65-69. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
245962
  Ситницький М.В. Відмінності стратегічної гнучкості та конкурентоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 12-16.
245963
  Зєнікова М. Відмітки, які проставляє нотаріус на документах: обов"язкові та факультативні. Ретроспектива. Виправлення помилок // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 16-28
245964
  Іжа М.М. Відмова Великої Британії від агенств регіонального розвитку: уроки для України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 495-500. – ISSN 1563-3349
245965
  Приймак Б. Відмова від високозбагаченого урану в контексті ядерного статусу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 118-119
245966
  Кравчук В. Відмова від виходу та недійсність виходу з господарського товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 7-9.
245967
   Відмова від генно-модифікованої продукції, білково-вітамінних концентратів - фактор продовольчої безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 7-8
245968
  Додонова В.І. Відмова від гранднарративів як сутнісна ознака соціальної раціональності постнекласичного типу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 75-80. – ISSN 2072-1692
245969
  Труфанова Ю. Відмова від договору найму (оренди) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 48-53. – ISSN 2311-6676
245970
  Калаур І. Відмова від договору найму та його розірвання як способи захисту прав наймача // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 7-10
245971
  Шинальський О. Відмова від застарілих підходів та запровадження сучасних методів добору та розстановки кадрів – неодмінна запорука подальшого розвитку органів прокуратури незалежної демократичної України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-26.
245972
  Тимченко Г.П. Відмова від позову як наукова проблема // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.62-65
245973
  Пилипів В.І. Відмова від соборності: причини проголошення окремої держави на західноукраїнських землях 1918 р. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 45-48. – ISSN 2076-1554
245974
  Фурса Є.Є. Відмова від спадщини: нотаріальне посвідчення правочину чи засвідчення підпису (на прикладі консульської практики) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 212-215
245975
  Гомілко О. Відмова від тіла: метафізична помилка сучасного фемінізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.91-100
245976
  Карпенко Є. Відмова прокурора від обвинувачення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 19-24.
245977
  Матієк С. Відмова прокурора від обвинувачення внаслідок його обвинувальної діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.25-30
245978
  Валевач Н. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 87-99


  Про права людини в правовій державі.
245979
  Сеник С. Відмова у відкритті провадження у цивільній справі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 218-224. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
245980
   Відмовлено у видачі диплома // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-38
245981
   Відмовлено у видачі диплома // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-38
245982
   Відмовлено у видачі дипломів // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-34
245983
   Відмовлено у видачі дипломів // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-34
245984
   Відмовлено у видачі дипломів і атестата // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 33-41
245985
  Кадук О.В. Відмовостійкі багаторозрядні АЦП і ЦАП, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кадук О.В. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
245986
  Щегельський А. Відморозки : пародії // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 7. – С. 156-160. – ISSN 0585-8365
245987
  Іллеш Б. Віднайдена батьківщина / Б. Іллеш. – К., 1978. – 584с.
245988
  Коваль Ю.А. Віднайдена фея / Ю.А. Коваль. – Київ, 1965. – 178 с.
245989
  Перебийніс П. Віднайдений заповіт Руданського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 листопада (№ 44). – С. 13
245990
  Швець В.С. Віднайдений зошит : поезії / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 111 с.
245991
  Євтушок Олександр Віднайдені речі не поета // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 104-105. – ISSN 0130-5212
245992
  Фулер С. Віднайдення місця для критичних інтелектуалів в університеті: відновлення після спустошень постмодерної доби // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 12-30
245993
  Кундура М. Віднайдення перекладу: літературний/культурний переклад та перекладацька компетентність : поезія: вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9/10 (1005/1006). – С. 200-205. – ISSN 0320-8370
245994
  Приятельчук А.О. Віднайдення смислов економічної діяльності людини в Україні / А.О. Приятельчук, О.В. Амінова // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 24-28. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті осмислюються соціально-економічні перетворення в Україні та постулюється необхідність віднайдення власного вектору діяльнісних устремлінь людини.
245995
  Мельник-Лімниченко Віднайти себе в житті : поезії, есеї, статті / о. Василь Мельник-Лімниченко ; Тернопільський держ. педагогічний інститут ; Тернопільський ін-т післядипломної освіти. – Тернопіль ; Чікаго : Поліграфіст, 1997. – 180 с. – ISBN 966-567-070-0
245996
  Біленко Василь Віднесені турецьким вітром // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 102-112 : фото
245997
  Рогальська В.В. Віднесення відмови добровільно надати біологічні зразки для проведення експертизи до реалізації права не свідчити проти себе / В.В. Рогальська, М.О. Євпак // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 216-219. – ISBN 978-966-419-300-6
245998
  Слюсар А.М. Віднесення держави та її органів до суб"єктів трудового права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 78-85. – ISSN 0201-7245
245999
  Капеліст М. Віднесення договорів оренди до категорії значних правочинів у Російській Федерації та в Україні: законодачий і судови досвід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 31-33
246000
  Фролов Олег Васильович Віднесення повехонь до ліній кривини стосовно проектування оболонок : Автореф. дис. ... канд. технічних наук / Фролов О.В.; МОНУ; Донецьк. нац. технічний ун-т. – Донецк, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 9 назв
<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,