Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>
245001
  Пупышева Н.В. "Великие элементы" как знаковая система буддийской культуры // Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2008. – № 4. – С. 73-78
245002
  Вдовиченко В. "Великий вибір" Італіїї та майбутнє Європейського Союзу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 6-9. – (Історичні науки)
245003
  Муза Е.В. "Великий град Петра" / Е.В. Муза. – М., 1977. – 54с.
245004
  Каревин А. "Великий демократ" (памяти Ельцина) // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 19-25 апреля (№ 16). – С. F 2


  23 апреля исполняется 6-я годовщина со дня смерти Бориса Ельцина. Шесть лет назад его кончина породила множество откликов. Несмотря на все ошибки и недостатки, покойный был "выдающимся государственным деятелем". Политики и журналисты подчеркивали его ...
245005
  Зеркаль О. "Великий договір" - нюанси вирішують усе. Договір про дружбу вичерпав себе в усіх можливих сенсах / О. Зеркаль, Т. Качка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 1, 4


  " Виступаючи на Київському безпековому форумі, президент Петро Порошенко заявив, що запропонує Верховній Раді припинити дію окремих положень Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією: "Наступним кроком буде ...
245006
  Дорофеєв А. "Великий договір" у російсько-українських відносинах // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 154-157. – ISBN 978-966-171-783-9
245007
  Енина Ю. "Великий и Возлюбленній Король" Рама V Чулалонгкорн // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 11 (83 ). – С. 56-77. – ISSN 1812-867Х
245008
  Воробьева Мария "Великий меценат России Петр Иванович Щукин" : Культпоход // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 80 : Іл.
245009
  Пушкарук Н. "Великий німець і великий європеєць" / Н. Пушкарук, В. Огризко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 червня (№ 104)


  Світові лідери вшановують екс-канцлера Німеччини Гельмута Коля.
245010
  Кульчицький Станіслав Владиславович "Великий перелом": Україна в період 1923 - весни 1930 рр. Стаття третя "Курс на колективізацію" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-56. – Бібліогр. в кінці ст.
245011
  Кульчицький Станіслав Владиславович "Великий перелом": Україна в період 1923 - весни 1930 рр. Стаття третя "Курс на колективізацію" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 52-56. – Бібліогр. в кінці ст.
245012
  Кульчицький Станіслав Владиславович "Великий перелом": Україна в період 1923 - весни 1930 рр. Стаття четверта "Політика Кремля щодо України" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-56. – Бібліогр. в кінці ст.
245013
  Чепурда Г.М. "Великий план перетворення природи" (1948 - 1965 pp.) та його вплив на довкілля України // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 26. – С. 23-34. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)
245014
  Ржевська В.С. "Великий план", або проект Християнської Республіки Генріха IV - М. де Сюллі як проект "вічного миру" для Європи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 372-375


  Надається систематичний виклад положень "Великого плану" Генріха IV - М. де Сюллі зі створення в Європі Християнської Республіки, що мають міжнародно-правовий зміст, і встановлюється значення цього проекту "вічногомиру" у світлі розвитку міжнародного ...
245015
  Грабовський С. "Великий Путін": експортний варіант // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 173). – С. 5


  Чи матиме всезагальний успіх демагогія російського президента?
245016
  Грабовський С. "Великий реформатор" без міфів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 8


  Праління Петра Столипіна в українському та загальноімперському контексті.
245017
  Іваницька С.Г. "Великий российский федералист": політико-етична спадщина Олександра Герцена у рецепції Сергія Єфремова (1906-1919 роки) // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верховної Ради України [та ін.] ; голов. ред. В.М. Бойко ; редкол.: Є.І. Бородін, В.Ф. Верстюк, А.М. Киридон [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 5. – С. 92-107. – ISSN 2409-2037
245018
  Венедиктов Вячеслав "Великий русский путь" длинной в 105 дней : Экстрим / Венедиктов Вячеслав, Золотина Анна, Вейсман Лев // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 194-198 : Іл., карта
245019
  Орлова Т.В. "Великий стрибок" / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 49. – ISBN 966-642-073-2
245020
   "Великий терор" в Україні: німецька операція 1937-1938 років = "Большой террор" в Украине: немецкая операция 1937-1938 годов : зб. документів / Галуз. держ. архів Служби безпеки України ; Ін-т культури та історії німців Північ.-Схід. Європи при ун-ті м. Гамбург (ФРН) ; [упоряд. : А. Айсфельд, Н. Сердюк ; редкол.: А. Айсфельд та ін.]. – Київ : Галузевий державний архів, 2018. – 1245, [3] с. : фотоіл. – Покажчики: с. 1164-1217. - Дод. тит. арк. рос. - Назва дод. тит. арк. і корінця : "Большой террор" в Украине: немецкая операция 1937-1938 годов. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-684-167-8
245021
  Рафальська Т.Л. "Великий терор" на Житомирщині: специфіка та технологія // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 66-75. – ISSN 0130-5247
245022
  Тарнашинська Л. "Великий українець" та "націоналіст" Параджанов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17- 18 серпня (№ 145/146)
245023
  Грунин Михаил "Великий чайный путь": отдых по этапу : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 24-25
245024
  Шлапак Я. "Великий чакі". 18 березня - 50 років від дня народження Василя Михайловича Іванчука (1969), українського шахіста // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 березня (№ 10/11). – С. 13
245025
   "Великий шелковый путь" и Северный Кавказ : (К выставке Сокровища искусства Древнего Ирана, Кавказа, Средней Азии). – Ленинград : Главполиграфпром, 1972. – 12 с.
245026
  Капітоненко М. "Великі держави" у світовій політиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-16. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу концепції "великих держав" в політології. Розглянуто основні теоретичні підходи до визначення великої держави та стратифікації держав загалом. На основі дослідження сформульовано систему критеріїв для виокремлення великих ...
245027
  Сенченко М. "Великі книги" і як їх визначити - технологія Мортімера Адлера / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  " Список великих книг, наведений у додатку, це орієнтир для тих, хто правильно розуміє натяки. Він не занадто довгий для дозвілля звичайної людини і не занадто короткий для тих, у кого більше часу
245028
  Ясь О. "Великі повороти" соціогуманітарного знання в історії історієписання ХХ ст.: українська проекція // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – C. 107. – ISSN 0235-3490
245029
  Монастирецький Л. "Великі роковини" І. Франка - духовний заповіт українського народу // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 273-278
245030
  Петров В.В. "Великі стратегії" Сполучених Штатів Америки та закономірності еволюції у період після закінчення "холодної війни" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 181-197. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
245031
  Демченко Т. "Великі українці" на сторінках "Пам"яток України": новий формат / Т. Демченко, С. Іваницька // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; редкол.: В. Акуленко, В. Александрович, С. Білокінь [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (199). – С. 56-61. – ISSN 0131-2685


  "...За два останні роки вийшло у світ декілька "меморіальних" чисел, присвячених постатям як "першого" так і "другого" ряду в українській історії XIX - початку XX століття. Так, у № 7 за 2012 рік у рубриці "Історія у світлинах" подано копії ...
245032
  Александрова Г. "Великі" і "другорядні" письменникі: взаємодія рядів і рівнів // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 58-64. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті йдеться про важливість вивчення "другорядних" письменників, твори яких цікаві для масового читача й іноді впливають на нього дужче, ніж класика. Наголошується, що художні твори "другого ряду" є показником літературних смаків доби, новаторство ...
245033
  Тегопулос-Фітракіс [Великий новогрецький словник / Тегопулос-Фітракіс ; під ред. Марії Мандали. – 3-є вид. – Афіни : Армонія, 2002. – XV, 1494 с. – Книга новогрецькою мовою. - Авт. зазнач. на обкл. та корінці. – ISBN 960-7598-04-0
245034
  Карагацис М. [Великий сон : роман / М. Карагацис. – 6-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 184 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 95]). – ISBN 960-05-0397-4
245035
  Голованов Я.К. Великие цифры великого плана / Я.К. Голованов, В.В. Орлов. – М., 1962. – 64с.
245036
  Липсон Г. Великие эксперименты в физике : пер. с англ. / Г. Липсон. – Москва : Мир, 1972. – 215 с.
245037
   Великие явления и очерки природы : по сочинениям / Е. Лихачева, А. Суворина. – С.-Петербург : Типография Н. Тиблена и Комп. (Н. Неклюдова)
Т.2. – 1867. – 424, [4] с. – Географическая хрестоматия
245038
  Бублейников Ф.Д. Великие явления природы / Ф.Д. Бублейников. – М., 1946. – 56с.
245039
   Великие, незабываемые дни. – Москва, 1970. – 320с.
245040
  Лелека О. Великий "диктатор". История успеха Уолта Диснея // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 29. – С. 1, 8-9. 13


  Дисней принадлежал к прометеевскому типу личности, страдающему гигантоманией. Эти качества позволяли ему использовать с неугасимым рвением любую представившуюся возможность. Ради будущего мультипликатор был склонен заложить настоящее и просто обожал ...
245041
  Кулик Н. Великий "інородець" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 29 березня (№ 12). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793


  170 років із дня народження видатного кримськотатарського педагога, публіциста, письменника, просвітника і громадського діяча Ісмаїла Гаспринського, який здійснив революцію в мусульманській освіті.
245042
  Бертельс Е. Великий азербайджанский поэт Низами / Е. Бертельс. – Баку, 1940. – 147с.
245043
  Араслы Гамид Таги оглы Великий азербайджанский поэт Физули : [к 400-летию со дня смерти ] / Араслы Гамид Таги оглы ; [пер. с азерб. Ю.З. Ширвани]. – Баку : Детюниздат, 1958. – 237 с., [8] л. ил.
245044
   Великий Акафіст // Псалтир = Псалтырь Давида пророка и царя, и Песни Мойсеевы с избранными псалмы. – Вільно (Vilnius) : Типографія П.Мстиславця в домі Мамоничів, 1576. – 17 арк.
245045
  Погадаев В.А. Великий актер Малайзии / В.А. Погадаев, П.В. Погадаева // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4 (621). – С. 71-73. – ISSN 0321-5075


  Пі Рамлі - кіноактор, постановник фільмів, музикант, співак - він собою втілює частину національної культури Малайзії
245046
  Хох Эдвард Великий американский роман : рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 7. – С. 75-81
245047
  Хох Эдвард Великий американский роман : повесть // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 7. – С. 75-81
245048
  Джадхав Нарендра Великий аналитик // Индия: перспективы. – Hью-Дели, 2016. – Т. 30, вып. 1. – С. 28-33. – ISSN 0970-5074


  Достижения Д-ра Бхимрао Рамджи Амбедкара, как экономиста, основываются на четкой и последовательной экономической философии.
245049
  Вейцман Е.М. Великий английский материалист Томас Гоббс / Е.М. Вейцман. – Москва, 1960. – 48с.
245050
   Великий английский материалист Томас Гоббс / Вейцман Е.М. – М., 1960. – с.
245051
  Тотомианц В. Великий англичанин / В. Тотомианц. – М. – 156с.
245052
   Великий англо-китайський словник = A new English-Chinese dictionary. – 2е вид, виправ. – Пекін : Шанву иншу, 1985. – 1613с.
245053
   Великий англо-український словник : Автор-укладач М.В. Адамчик. – Донецьк : Сталкер, 2002. – ISBN 966-596-977-3
245054
   Великий англо-український словник = A comprehensive English-Ukrainian dictionary : 112 000 слів та словосполучень. – Харків : Фоліо, 2006. – 790с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-3246-7
245055
   Великий антикварний салон 2012 : [каталог] / [кер. проекту: Наталія Заболотна ; ред. текстів та переклад: Т. Март, Л. Прокопенко ; фото М. Білоусов]. – Київ : Мистецький Арсенал, 2012. – 197, [9] с. : фотоіл. – Текст парал. укр., англ.
245056
  Дмитриевский В.Н. Великий артист. / В.Н. Дмитриевский. – Л., 1973. – 216с.
245057
   Великий бджоляр // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2020. – № 3, 2020, 3 квартал. – С. 36-43. – ISSN 0130-2043
245058
  Шубинский Валерий Великий без оговорок / Шубинский Валерий, Пальцева Анастасия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 148-154 : фото
245059
  Дронов Георгий Великий безрогий : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 20-22 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
245060
  Славинський М. Великий бібліофіл // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 17 (373). – С. 58-59


  До 200-річчя Тараса Шевченка.
245061
  Сологуб Ф. Великий благовест / Ф. Сологуб. – Москва-Птгр., 1923. – 70с.
245062
  Сиротюк М.Й. Великий благовіст : роман у двох книгах / М.Й. Сиротюк. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 511 с.
245063
  Десятерик Д. Великий божевільний // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 22


  Лондон - Великий божевільний.
245064
  Северикова Н.М. Великий борец за справедливость // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 2. – С. 68-78. – ISSN 0235-1188
245065
  Невмержицкая Н.Н. Великий Боталло (к 500-летию со дня рождения) // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 2, т. 1 (150). – C. 10-12. – ISSN 2077-4214
245066
  Онищенко О.С. Великий будівничий української науки [Патон Б.Є.] / О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 11. – C. 34-78. – ISSN 1027-3239


  Є фото: Патон Б.Є з ректором КДУ ім. Т.Г. Шевченка М.У. Білим.
245067
  Берия Л.П. Великий вдохновитель и организатор побед коммунизма / Л. Берия. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 22 с.
245068
  Терещенко Г.М. Великий вибух / Г.М. Терещенко. – Київ : Молодь, 1968. – 284 с.
245069
  Джудіс Д.Б. Великий вибух популізму = The populist explosion : як екон. криза змінила світову політику / Джон Б. Джудіс ; [пер. з англ. Н. Палій]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 192 с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у прим.: с. 178–192. – ISBN 978-617-12-3913-5


  У пр. №1718627 відбиток: Книжковий клуб "Нова Україна"
245070
  Ніжинський М.П. Великий вихователь - труд / М.П. Ніжинський. – К., 1959. – 35с.
245071
  Острянін Д.Х. Великий вклад у марксистську фіолсофію / Д.Х. Острянін. – Київ, 1959. – 52с.
245072
  Павлов М.И. Великий водный путь в пустыне. / М.И. Павлов. – М., 1952. – 66с.
245073
  Очурова О. Великий вождь - кровавый гений / О. Очурова, Г. Щербак, Т. Иовлева // Личности. – Киев, 2007. – № 4. – С. 40-66. – ISSN 1819-6268
245074
   Великий вождь и друг трудящихся. – Л., 1960. – 40с.
245075
   Великий вождь і учитель : [Оповідання старих робітників про роботу товариша Сталіна в Закавказзі]. – Київ : Вид. "Пролетарська правда" Київського Обкому КП(б)У, 1937. – 52 с., 1 л. портр., 6 л. іл.
245076
  Багиров М.Д. Великий вождь народов : [к 70-летию со дня рождения И.В. Сталина] / М.Д. Багиров. – Баку : Изд. и тип. Азернешр, 1950. – 40 с.
245077
  Дубов И.В. Великий волжский путь / И.В. Дубов. – Л, 1989. – 255с.
245078
  Кралюк П. Великий Волинянин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 грудня (№ 227)


  Євген Серстюк. Щоб зрозуміти Сверстюка, певно, треба зрозуміти його малу батьківщину.
245079
  Губарев В.Г. Великий волшебник / В.Г. Губарев. – М, 1956. – 66с.
245080
  Мостовой С.Н. Великий воспитатель / С.Н. Мостовой. – М, 1965. – 49с.
245081
  Воскобойников В.М. Великий врачеватель: Авиценна / В.М. Воскобойников. – Москва, 1972. – 206с.
245082
  Воскобойников В.М. Великий врачеватель: Авиценна / В.М. Воскобойников. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 206с.
245083
  Попова С. Великий Всеукраїнський фольклорний фестиваль "Калина об Різдві" // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 8


  Фольклорний фестиваль, організований КНУ імені Тараса Шевченка, Центром української культури й мистецтва, а також 7-і фольклористичні читання були присвячені пам"яті засновниці кафедри фольклористики, проф.ю Л.Дунаєвської. На фестивалі виступив ...
245084
  Никулин Н. Великий вьетнамский поэт Нгуен Зу. / Н. Никулин. – М, 1965. – 118с.
245085
  Мельников Л.Н. Великий Гагаринский старт // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 4. – С. 8-13. – ISSN 0130-7045
245086
  Кустодиев В. Великий Гектор // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 4. – С. 44-50


  Гектор Берлиоз (1803-1869) - французский композитор, дирижёр, музыкальный писатель периода романтизма. Член Института Франции (1856).
245087
  Эчегарай Х. Великий Гелеотто / Х. Эчегарай. – Москва. – 97с.
245088
  Кулик Н. Великий геометр // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 4 жовтня (№ 38). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793
245089
  Дмитрієнко М. Великий Герб нашої держави / М. Дмитрієнко, Ю. Савчук // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 104-109


  До невiд"ємниx атрибутiв держави, якi є її iдентифiкацiйними символами, належать герб, прапор i гiмн. Kоли йдеться про державний герб, то у свiтовiй практицi не усталилося суворої регламентацiї засад його творення. Це, так би мовити, „нацiональний ...
245090
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі : Ніч лагідна; Романи / Ф.С. Фіцджеральд; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. М.Пінчевського. – Харків : Фоліо, 2003. – 397с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2065-5
245091
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі : романи / Френсіс Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Мара Пінчевського ; [передм., прим.: Т. Денисова] ; Ін-т літ. ім.Т.Г.Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2013. – 395, [5] с., [1] арк. портр. : іл. – У змісті також: Ніч лагідна. - Сер. засн. в 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6554-4


  Зміст: Великий Гетсбі ; Ніч лагідна
245092
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі = The great Gatsby : [роман] / Ф. Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Андрія Пехника. – Київ : Знання, 2014. – 198, [2] с. – Сер. засн. в 2014 р. – (English Library). – ISBN 978966-346-708-5
245093
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі / Ф. Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Андрія Пехника. – Київ : Знання, 2014. – 198, [2] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Серія "Lego ergo vivo" ) ( Скарби : передплатна серія ; № 1). – ISBN 978-617-07-0162-6
245094
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі. Ніч лагідна : Романи / Ф.С. Фіцджеральд. – Київ : Дніпро, 1982. – 472с.
245095
  Дудко Ф. Великий гетьман : історичний роман / Федір Дудко. – 3-є, виправл. авт. вид. – Авгсбург : Накладом гуртівні паперу, 1948. – 216 с.
245096
  Летунов Ю.А. Великий говорящий / Ю.А. Летунов. – Москва, 1966. – 96с.
245097
  Грицак Я. Великий голод // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 36 (289) 17 вересня 2015. – С. 34-36


  Історія Голодомору підводить до кількох важливих висновків. Перший стосується генези радянського тоталітаризму. Чи справді був Голодомор - окремий український голод?
245098
  Грицак Я. Великий Голод // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 35 (288), 10 вересня 2015. – С. 35-37


  Голодомор в Україні.
245099
   Великий голод в Україні 1932-1933 років : у 4-х томах / Ін-т історії України НАНУ ; [ наук. ред. Кульчицький С.В.; виконавчий директор Комісії Д. Мейс ]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-474-4
Т. 2 : Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – 2008. – 814с.
245100
   Великий голод в Україні 1932-1933 років : у 4-х томах / Ін-т історії України НАНУ; [ наук. ред. Кульчицький С.В.; виконавчий директор Комісії Д. Мейс]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-476-8
Т. 4 : Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932-1933 рр. в Україні. – 2008. – 622с.
245101
   Великий голод в Україні 1932-33 років : у 4-х томах / Ін-т історії України НАНУ ; [ наук. ред. Кульчицький С.В.; виконавчий директор Комісії Д. Мейс ]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-473-7
Т. 1 : Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – 2008. – 838с.
245102
   Великий голод в Україні 1932-33 років : у 4-х томах / Ін-т історії України НАНУ ; [ наук. ред. Кульчицький С.В.; виконавчий директор Комісії Д. Мейс]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-475-1
Т. 3 : Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – 2008. – 782 с. – Шифр. дубл. 9у2 Вели. (доп. карт. по каб.)
245103
   Великий голод в Україні 1932-33 рр.. – Торонто, 1988. – 162с.
245104
  Васильєв В. Великий голод і велике начальство // Критика. – Київ, 2008. – Грудень, (число 12). – С. 11-14
245105
  Чорногуз О. Великий голодомор в... Росії, або "Правда" по-кремлівськи : Відповідь фальсифікаторам // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 1/2. – С. 6-16. – ISSN 0130-1608
245106
  Кудрявцев А.А. Великий город на Каспии / А.А. Кудрявцев. – Махачкала, 1982. – 179с.
245107
  Сагайдак М.А. Великий город Ярослава / М.А. Сагайдак. – Киев : Наукова думка, 1982. – 96с.
245108
  Соловьев В.А. Великий государь / В.А. Соловьев. – Москва-Л., 1945. – 207с.
245109
  Алексеев В.П. Великий государь и его власть. – С. 112-123. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск.
245110
  Соловьев В.А. Великий государь. Царь Юрий : дилогия. Пушкин : драмы в стихах / В.А. Соловьев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 400с.
245111
  Блейман М.Ю. Великий гражданин / М.Ю. Блейман. – Л.М.
1. – 1938. – 72с.
245112
   Великий гражданин. – Л., 1940. – 126с.
245113
  Тимошенко Е. Великий гражданин вселенной // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 19-23. – ISSN 0235-7089
245114
  Толстой Л.Н. Великий грех / граф Л.Н. Толстой. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1905. – 31 с.
245115
  Толстой Л.Н. Великий грех / Л.Н. Толстой. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоиздательство Ф.А. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова (Киев)], 1905. – 48 с.
245116
  Толстой Л.Н. Великий грех / Л.Н. Толстой. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1905. – 32 с., 1 л. портр. (фронт.), 1 л. ил. : портр., ил.
245117
  Толстой Л.Н. Великий грех : (О земельной реформе) / Л.Н. Толстой. – Москва : Изд. "Посредник" ; Тип. Т-ва Рябушинских, 1917. – 48 с. – Без тит. л. – (Посредник ; № 600)
245118
  Верменич Я. Великий громадянин [Євген Чикаленко] // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2004. – № 10. – С. 299-309. – ISBN 966-7522-09-1
245119
  Кекелидзе К. Великий грузинский поэт и гуманист средневековья / К. Кекелидзе. – 131с.
245120
  Евгеньев-Максимов Великий гуманист / Евгеньев-Максимов. – Петербург : Учитель, 1922. – 32 с.
245121
  Челышев Е. Великий гуманист Индии // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (185). – С. 44-50. – ISSN 0869-7078
245122
  Булычев Кир Великий Гусляр / Булычев Кир. – Минск, 1987. – 266,2с.
245123
  Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби : Роман. Последний магнат: Роман. Рассказы/ пер. с англ. / Ф.С. Фицджеральд. – Москва : Художественная литература, 1990. – 335с.
245124
  Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби : роман / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; [пер. с англ. Е. Калашниковой ; предисл. Ю. Ковалева]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. – 244, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01995-9
245125
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна / С.Ф. Фицджеральд. – Кишинев, 1981. – 655с.
245126
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна / С.Ф. Фицджеральд. – Махачкала, 1990. – 670с.
245127
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна / С.Ф. Фицджеральд. – Томск, 1990. – 491с.
245128
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна : Романы / С.Ф. Фицджеральд. – Киев : Выща школа, 1990. – 493с. – ISBN 5-11-002035-3
245129
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна / С.Ф. Фицджеральд. – М, 1992. – 445с.
245130
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна ; Рассказы / С.Ф. Фицджеральд. – Фрунзе, 1989. – 668с.
245131
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна ; Рассказы / С.Ф. Фицджеральд. – Минск, 1989. – 685с.
245132
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна ; Рассказы / С.Ф. Фицджеральд. – М, 1989. – 509с.
245133
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; По эту сторону рая / С.Ф. Фицджеральд. – Иркутск, 1987. – 382с.
245134
  Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби. Ночь нежна : романы, рассказы / Ф. Скотт Фицджеральд ; [пер. с англ. Е. Калашниковой и др.]. – Москва : Мартин, 2014. – 510, [2] с. – На обл. также: Трагедии "потерянного поколения". – (Избранная классика). – ISBN 978-5-8475-0727-1
245135
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби. Ночь нежна. Рассказы / С.Ф. Фицджеральд. – Москва : Художественная литература, 1985. – 703 с.
245136
  Дацюк Ф. Великий дар Петра й Дорис Кулів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38. – ISSN 0868-9644
245137
  Калганов М.И. Великий дар природы / М.И. Калганов, М.А. Коссовский. – М., 1968. – 256с.
245138
  Иовчук М.Т. Великий демократ патриот русского народа. / М.Т. Иовчук, В.Е. Евграфов. – К, 1940. – 79с.
245139
  Бануш М. Великий день / М. Бануш. – М, 1954. – 96с.
245140
  Левицкий В. Великий день / В. Левицкий. – М, 1990. – 174с.
245141
  Водопьянов П.А. Великий день гнева : Экология и эсхатология / П.А. Водопьянов, В.С. Крисаченко. – Минск : Университетское, 1993. – 282с. – ISBN 5-7855-0629-7
245142
  Бедзик Ю.Д. Великий день інків : Роман: Для серед. шк. віку / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Веселка, 1970. – 359 с.
245143
  Бедзик Ю.Д. Великий день інків : Фантаст. повість: Для сер. шк. віку / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Веселка, 1975. – 343 с.
245144
  Бедзик Ю.Д. Великий день інків : Пригодницька повість: Для сер. та ст. шк. віку / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Веселка, 1989. – 285с.
245145
  Коломієць Ю. Великий Державний Герб України, який може змінити майбутнє країни на краще // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 20 серпня - 2 вересня (№ 33/34). – С. 6. – ISSN 1992-9277
245146
  Клочко А. Великий Державний Герб: чому він на часі? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 3-9 вересня (№ 35). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
245147
  Веремійчик О. Великий державник України Симон Петлюра у дослідженнях істориків // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 квітня - 11 травня (№ 17/18). – С. 5


  Згадується, що професор В. Сергійчук написав серію книжок, присвячених С. Петлюрі і його добі, серед них у 1997 р. він упорядкував Збірник пам"яті Симона Петлюри "У 70-річчя Паризької трагедії"; у 1999 році В. Сергійчук підготував том III "Симон ...
245148
  Трегубова Я. Великий дивак і українофіл // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-14 лютого (№ 5/6). – С. 10


  "Радіо Свобода" зібрало спогади про дисидента, мовознавця та автора багатьох словників - Святослава Караванського. Серед інших згадується виступ канд. філол. наук, доцента Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (кафедра теорії і практики ...
245149
  Новик К.О. Великий Донбасс : Історія становлення проблеми та результати досліджень / К.О. Новик, В.В. Пермяков; АН УРСР. Рада науково-технічної пропаганди. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 52с. : Іл. – Бібліогр.: с.49-51
245150
  Сліпушко О. Великий дороговказ для Русі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 лютого (№ 23/24). – С. 20


  Про "Слово про Закон і Благодать" митрополита Іларіона.
245151
  Руднев Д.Ф. Великий дубовий скрипун / Д.Ф. Руднев. – Київ, 1935. – 143с.
245152
  Іщук-Пазуняк Великий духом. До 40-річчя смерті О. Ольжича // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 286-294. – ISBN 978-966-355-044-2
245153
  Капельгородська Н.М. Великий екран сьогодні / Н.М. Капельгородська. – Київ, 1970. – 48с.
245154
   Великий енциклопедичний ілюстрований словник : [18 000 : наук. статті та іл.] / Богатиренко В.В. [та ін.] ; [пер. з рос. Данилюк І.Г. ; ред. : Ю.Є. Єфременкова та ін.]. – Донецьк : БАО, 2012. – 767, [1] с. – На обкл. та коренці кн. зазнач. ВЕІС (Великий енциклопедичний ілюстрований словник). – ISBN 978-966-481-712-4
245155
   Великий енциклопедичний юридичний словник. – Київ : Юридична думка, 2007. – 992с. – (доп. карт.м/в.). – ISBN 978-966-8602-45-0
245156
   Великий енциклопедичний юридичний словник / [Азаров Д.С. та ін.] ; за ред. Ю.С. Шемшученка ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юридична думка, 2012. – 1017, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 1018–1019. – ISBN 978-617-665-001-0
245157
   Великий Жовтень. – К., 1977. – 155с.
245158
   Великий Жовтень. – К., 1977. – 157с.
245159
   Великий Жовтень в українській радянській літературі. – К., 1966. – 54с.
245160
  Грищенко М.М. Великий Жовтень відкрив трудящим шлях до освіти // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 43-49. – (Історія ; вип. 19)
245161
   Великий Жовтень і громадянська війна в народній творчості України. – Київ, 1957. – 408с.
245162
   Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. – Київ : Наукова думка, 1973. – 255 с.
245163
   Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. – К., 1987. – 630с.
245164
  Ткач А.П. Великий Жовтень і закономірності розвитку Радянської соціалістичної держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 3-8. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье на основе анализа исторического опыта раскрываются закономерности становления и развития Советского социалистического государства. Особо выделяются те из них, которые выкристаллизовались в результате победы Великой Октябрьской социалистической ...
245165
  Кондуфор Ю.Ю. Великий Жовтень і захист його завоювань / Ю.Ю. Кондуфор. – К, 1971. – 252с.
245166
  Курас І.Ф. Великий Жовтень і крах націоналістичного реформізму на Україні. / І.Ф. Курас. – К., 1985. – 46с.
245167
   Великий Жовтень і криза світового капіталістичного господарства. – Харків : Харківський університет, 1967. – 395с.
245168
  Загородній В.І. Великий жовтень і матеріальний добробут народу / В.І. Загородній. – Київ, 1968. – 30с.
245169
   Великий Жовтень і міжнародний робітничий та національно-визвольний рух : 50-річчю великого жовтня присвячується. – Львів : Львівський ун-т, 1967. – 467 с.


  У книзі висвітлюються основні етапи світового розвитку після Великої Жовтневої соціалістичної революції, показано вплив успіхів соціалістичного будівництва в СРСР на робітничий, демократичний та національно-визвольний рух.
245170
  Патлажан Ю.І. Великий Жовтень і національно-визвольний рух / Ю.І. Патлажан. – Київ, 1966. – 46с.
245171
  Олійниченко Г.М. Великий Жовтень і некапіталістичний шлях розвитку / Г.М. Олійниченко. – Київ, 1968. – 16с.
245172
  Петерс І.А. Великий Жовтень і революційне перетворення світу / І.А. Петерс. – К, 1977. – 48с.
245173
  Пархомчук С.М. Великий Жовтень і революційне піднесення в Румунії (1917-1921) / С.М. Пархомчук. – Київ, 1967. – 264с.
245174
  Рущенко П.Т. Великий Жовтень і революційний рух у Болгарії в 1923 році / П.Т. Рущенко. – Харків, 1967. – 178 с.
245175
  Калениченко П.М. Великий Жовтень і революційний рух у Польщі / П.М. Калениченко. – Київ, 1971. – 344с.
245176
  Бойко В.А. Великий Жовтень і революційно-визвольна боротьба трудящих Північної Буковини. / В.А. Бойко. – Чернівці, 1957. – 79с.
245177
  Литвин В.М. Великий Жовтень і розвиток ленінських ідей у галузі вищої освіти на Україні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 24-31. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
245178
   Великий Жовтень і розквіт воз"єднаного Закарпаття. – Ужгород, 1970. – 605с.
245179
  Корнієнко Є.А. Великий Жовтень і світовий комуністичний рух / Є.А. Корнієнко. – Київ, 1967. – 48с.
245180
  Уваров В.Д. Великий Жовтень і соціалістичне пперетворення сільського господарства на Київщині / В.Д. Уваров. – К, 1967. – 38с.
245181
  Цвєтков Г.М. Великий жовтень і сучасний світ: до 70-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції / Г.М. Цвєтков. – К, 1987. – 48с.
245182
   Великий Жовтень і Україна : 70-річчю великого жовтня присвячується. – Київ : Політвидав, 1987. – 350 с. – монографія


  Висвітлються основні етапи підготовки та здійснення соціалістичної революції на Україні, процес соціалістичних перетворень в республіці. Значна увага приділяється видкриттю буржуазних і буржуазно-націоналістичних фальсифікацій жовтневих подій, історії ...
245183
  Чирко В.А. Великий Жовтень і утверження нових міжнаціональних відносин / В.А. Чирко. – Київ, 1974. – 80с.
245184
  Дешинський Л.Є. Великий Жовтень на Волині. / Л.Є. Дешинський. – Львів, 1977. – 184с.
245185
   Великий Жовтень на Київщині. – Київ, 1957. – 355 с.
245186
  Данишев С.О. Великий Жовтень на Полтавщині / С.О. Данишев. – Харків, 1969. – 235с.
245187
  Кондуфор Ю.Ю. Великий Жовтень на Україні / Ю.Ю. Кондуфор. – Київ : Радянська школа, 1977. – 135 с. : ыл.
245188
  Волошина Галина Григорівна Великий Жовтень на Україні : Рек. покажчик літератури / Уклад.: Г. Г. Волошина, А. М. Комська, Т. В. Кришевич. – Київ : Політвидав. Укр., 1978. – 55с.
245189
   Великий Жовтень на Україні та захист його завоювань : Бібліогр. покажч., 1977-1986 рр. – Київ, 1987. – 241с.
245190
  Стрельский Г.В. Великий Жовтень на Україні у спогадах учасників / Г.В. Стрельский. – Київ : Вища школа, 1989. – 62с.
245191
  Стрельский Г.В. Великий Жовтень на Україні у спогадах учасників. / Г.В. Стрельский. – К., 1989. – 60с.
245192
  Жданова Рона Станиславівна Великий Жовтень у працях, опублікованих на Україні : Покажчик літератури. 1967-1976 рр. / Жданова Рона Станиславівна, Скляренко Євген Михайлович; АН УРСР; Центр. наук. б-ка. – Київ : Наукова думка, 1978. – 185с.
245193
  Петрянов И.В. Великий закон / И.В. Петрянов. – М., 1976. – 128с.
245194
  Петрянов И.В. Великий закон / И.В. Петрянов, Д.Н. Трифонов. – 2-е изд. – М., 1984. – 128с.
245195
  Мерман С.А. Великий закон природы : к 100-летию период. закона Д.И. Менделеева : рек. указатель литературы / С.А. Мерман. – Москва : Знание, 1969. – 16 с. – (В помощь лектору / Всесоюз. о-во "Знание". Центр. политехн. б-ка)
245196
  Пугачев Е.М. Великий закон природы (о методол. значении закона сохранения и первращения энергии) / Е.М. Пугачев. – М, 1961. – 31с.
245197
  Поліщук Т. Великий зал консерваторії назвуть ім"ям Василя Сліпака // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 квітня (№ 65). – С. 7
245198
  Сюндюков І. Великий захисник беззахисних // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11жовтня (№ 183). – С. 2


  Завдяки зусиллям Нансена були врятовані від жахливої смерті під час Великого Голоду 1921 - 1922 років мільйони українців.
245199
  Коптєлов П.Л. Великий зачин. / П.Л. Коптєлов. – К, 1966. – 335с.
245200
   Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики : [біля] 253 000 [слів]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – 887 с. – ISBN 966-569-178-3


  Враховує лексичний матеріал, представленний майже в усіх орфографічних, тлумачних, енциклопедичних, термінологічних, фахових та галузевих словниках, виданних в україні у другій половині XX - у перши роки XXI століть
245201
  Тернопільська Н. Великий знак повернення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 18


  Документальний фільм про Квітку Цісик, американську співачку українського походження.
245202
  Грищенко Арнольд Великий зодчий на ниві українського мовознавства / Грищенко Арнольд, Степаненко Микола


  До 100-річчя від дня народження Михайла Андрійовича Жовтобрюха
245203
  Крец Себастьян Великий золотой путь. По великому золотому пути // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 84-100 : фото. – ISSN 1029-5828
245204
  Левицький К.А. Великий зрив / К.А. Левицький. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 149, [3] с. : портр. – ISBN 978-611-01-1817-0
245205
  Тамарин С. Великий и могучий. Таковым в Голливуде считали нашего соотечественника композитора Дмитрия Темкина // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41/1. – С. 1, 3


  Зал кинотеатра Pantages Theatre в Калифорнии, где проходило вручение самой престижной кинонаграды, был переполнен целым сонмом голливудских "звезд" и "звездочек". Награждение "Оскарами" в 1955 году шло по накатанной колее, пока на сцену не поднялся ...
245206
  Мирано Адриано Великий и прекрасный Корелли // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 6. – С. 11-36
245207
  Гоппе Б Г. Верховский Великий и простой / Б Г. Верховский Гоппе. – Ленинград, 1962. – 111 с.
245208
  Алексеенко И. Великий и ужасный // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 50-53


  Шарль де Голь.
245209
  Шумилин С. Великий и ужасный. Большой адронный коллайдер // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2009. – № 8 (39). – С. 72-78.
245210
  Тельканов С. Великий или Тихий / С. Тельканов. – Хабаровск, 1959. – 88с.
245211
  Поженян Г.М. Великий или Тихий / Г.М. Поженян. – М, 1969. – 88с.
245212
  Рутенбург В.И. Великий итальянский атеист Ванини / В.И. Рутенбург. – М, 1959. – 127с.
245213
  Бойко И. Великий історичний акт - приєднання України до Росії 1654 року / И. Бойко. – Київ, 1946. – 36с.
245214
  Сергієнко Г.Я. Великий історичний акт / Г.Я. Сергієнко. – Київ, 1978. – 47с.
245215
  Ярмиш Ю. Великий казкар [Г.-К. Андерсен] // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2005. – № 3/4. – С.134-136. – ISSN 0130-321Х
245216
  Омелянчук В. Великий каменяр - модерніст? // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 538-. – ISBN 978-617-7993-01-7
245217
   Великий каменяр : проза та драматургія Івана Франка. – Київ : Грамота, 2006. – 669, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Шкільна бібліотека" ; Українська література). – ISBN 966-8066-04-9


  В кн. твори: Борислав сміється: повість ; Захар Беркут: образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці ; Грицева шкільна наука ; Ліси і пасовиська: оповідання бувшого пленіпотента ; Украдене щастя: драма з сільського життя ...
245218
  Франко Т.І. Великий Каменяр / Т.І. Франко. – Львів, 1966. – 79 с.
245219
  Дорошенко В. Великий Каменяр (життя і заслуги Івана Франка) : З нагоди 100-ліття народження й 40-ліття смерті / В. Дорошенко. – Вінніпег : Накладом Комітету Українців Канади, 1956. – 63 с.


  В кн. твори: Борислав сміється: повість ; Захар Беркут: образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці ; Грицева шкільна наука ; Ліси і пасовиська: оповідання бувшого пленіпотента ; Украдене щастя: драма з сільського життя ...
245220
  Вишневська М. Великий Каменяр і Чернівці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 серпня (№ 32). – С. 9


  27 серпня світова громадськість відзначатиме 160- річчя від дня народження Івана Яковича Франка.
245221
  Тебешевська О. Великий Каменяр у рецепції Зеновії Франко // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2012. – Ч. 2/83 (94). – С. 87-98
245222
  Колесник П.Й. Великий каменяр. / П.Й. Колесник. – К., 1966. – 20с.
245223
  Задорожний М.П. Великий Каньйон // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 43-45 : фото
245224
   Великий каньйон Колорадо // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С.53-54. – ISSN 1605-9875


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
245225
  Денисик Г.І. Великий каньйон Криму / Г.І. Денисик, А.М. Оліферов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 68-69. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
245226
  Сизиков В. Великий Карл // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 7. – С. 2-23.


  Карл Брюллов
245227
   Великий китайский народ в борьбе за социализм международную безопасность. – Київ, 1958. – 39с.
245228
  Федоренко Н.Т. Великий китайский писатель Лу Синь / Н.Т. Федоренко. – М., 1953. – 32с.
245229
  Будько Євген Великий Китайський дракон // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 92-99 : фото
245230
   Великий китайський словник. – Шанхай : Шанхай цишу, 1986. – 1744с.
245231
  Метельова Т.О. Великий китайський шлях реформ: стратегія Ден Сяопіна та результати її реалізації // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (13). – С. 140-171. – (Серія "Бібліотека "АПН"). – ISSN 2518-7546
245232
  Корсакова Надія Великий киянин Олександр Вертинський // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 82-87. – ISSN 0130-5212
245233
  Астанков В. Великий князь Александр Александрович и Александр II // Российская история / Росс.акад. наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 120-136. – ISSN 0869-5687
245234
  Маньков Сергей Великий князь в борьбе за это. Извилистые комбинации убийцы Распутина // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 88-91. – ISSN 0235-7089
245235
  Сюндюков І. Великий князь Володимир Святий: велич, непідвладна часові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15 липня (№ 124). – С. 5


  Володимир Великий - Хреститель України-Руси.
245236
  Терещенко Ю. Великий князь литовський Вітовт - речник зміцнення Литовсько-Руської держави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 20
245237
  Терещенко Ю. Великий князь литовський Вітовт - речник зміцнення Литовсько-Руської держави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 20
245238
  Келембет С. Великий князь Роман Михайлович II - останній самостійний володар Чернігова // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 3-16


  Роман Михайлович II, великий князь Чернігівський, уперше згадується у 1372 р. як союзник Московської держави. Між 1372 та 1375 рр. він уступив Чернігівське князівство великому князю Литовському Ольгерду, отримавши взамін Брянське князівство. Наприкінці ...
245239
  Демиденко Г.Г. Великий князь Руси Ярослав Мудрый : научно-популярный очерк / Г.Г. Демиденко. – Харьков : Право, 2011. – 328 с., [16] с. илл. – Библиогр.: с. 305-309. – ISBN 978-966-458-220-6
245240
  Пєтков С. Великий князь Святослав Ігорович: у пам"ятних знаках та витворах мистецтва // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 467-479
245241
   Великий князь Ярослав Мудрий // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – С. 5-6
245242
  Ящук О. Великий князь, король, господар: титулатура правителя в документах Книги записів № 8 Литовської метрики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 55-63. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
245243
  Наєнко М. Великий Кобзар в імперських ГУЛАГах // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 березня (№ 10). – С. 1, 6-7


  Згадуються: акад. О. Білецький, який в 1957 р. говорив, що на виручку від щорічного продажу Шевченкового "Кобзаря" утримувалися практично три академічні інститути; щоденникові записки С. Єфремова, що свідчать як практично з радянських видань цензурою ...
245244
   Великий Кобзар в пам"яті народній : Збірник висловлювань про Т.Г. Шевченка. – Київ : Политиздат, 1961. – 180с.
245245
  Курченко О. Великий Кобзар в уявленні великого пісняра (на матеріалі поеми Янки Купали "Тарасова доля") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 81-89


  В статті аналізується поема Янки Купали "Тарасова доля" з метою висвітлення особливостей презентації особи Тараса Шевченка в уявленні білоруського письменника. Здійснено огляд останніх досліджень та публікацій, в яких порушується проблема ...
245246
  Неживий О. Великий Кобзар і Луганщина // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 3-9 жовтня (№ 39). – С. 9


  У творчості Тараса Шевченка, особливо в головній книзі "Кобзар", нерозривно пов"язане минуле, сучасне та майбутнє українського народу, право кожної людини на вільне, щасливе життя. Бути гідними ймення Тараса Шевченка означає тепер постійно ...
245247
  Глущенко В. Великий Кобзар і Миронівщина : (краєзнавчий нарис про перебування Т.Г. Шевченка на території Миронівського району Київської області) / Віктор Глущенко. – Вид. 2-ге, доп. – Миронівка : Миронівський край, 1999. – 125 с. – До 185-річчя від дня народження Великого Кобзаря. – ISBN 966-7320-00-6
245248
  Поляков М.Я. Великий Кобзарь / М.Я. Поляков. – Москва, 1961. – 46с.
245249
  Фрай Н. Великий код: біблія і література = The great code. The Bible and literature / Нортроп Фрай ; з англ. пер. І. Старовойт. – Львів : Літопис, 2010. – 360, [2] с. – ISBN 978-966-8853-04-3


  "Великий код” – це книга про взаємозв’язки Біблії і західної літератури, про тисячолітні впливи Біблії на творчу уяву. Як і саму Біблію, книжку укладено за принципом дзеркального відображення. Друга її частина у зворотному порядку поглиблює і ...
245250
  Стойко А.Г. Великий композитор / А.Г. Стойко. – Л, 1972. – 335с.
245251
  Ільїн Я.Н. Великий конвеєр / Я.Н. Ільїн. – Харків; Одеса, 1934. – 327с.
245252
  Ільін Я.Н. Великий конвеєр / Я.Н. Ільін. – К.-Одесса, 1935. – 457с.
245253
  Гурев Г.А. Великий конфликт / Г.А. Гурев. – Москва, 1965. – 215с.
245254
  Лучининов С. Великий кораблестроитель. / С. Лучининов. – М., 1951. – 96с.
245255
   Великий корифей марксистско-ленинской науки : К 60-летию со дня рождения И. В. Сталина. – Москва : Госвоениздат Наркомата обороны Союза ССР, 1940. – 216 с. 1 л. портр. : портр.


  Ред.: Ильичев, Леонид Федорович
245256
   Великий Краббен. – Новосибирск, 1983. – 255с.
245257
   Великий крах или начало новой жизни! / Е.В. Магда, С.А. Черванчук, И.В. Шпак, В.А. Шумилкин. – Киев : АДЕФ-Украина, 2009. – 84 с. – ISBN 978-966-7936-97-6
245258
  Севриновский Владимир Великий курильщик // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 114-115 : фото
245259
  Литвин Н.М. Великий лаврський оповідач // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 15, спецвип. 6 : До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. – С. 92-93


  Спогади про Шиденка Василя Артемовича.
245260
  Мензбир М.А. Великий ледниковый период Евпропы / М.А. Мензбир. – Пг., 1923. – 120с.
245261
  Мензбир М.А. Великий ледниковый период Евпропы / М.А. Мензбир. – Пг., 1923. – 120с.
245262
  Саченко Б.И. Великий Лес / Б.И. Саченко. – Москва : Советский писатель, 1983. – 567 с.
245263
  Акопян Г. Великий летчик Валерий Чкалов / Акопян Г. – Москва : Военгиз, 1940. – 63 с. – (Библиотека красноармейца)
245264
  Ордин А. Великий летчик нашего времени Валерий Павлович Чкалов / А. Ордин. – Москва, 1949. – 24с.
245265
  Голобородько Ю.К. Великий лиман : роман / Ю.К. Голобородько. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 313 с.
245266
  Кекилов А. Великий лирик / А. Кекилов. – Ашхабад, 1963. – 211 с.
245267
  Шкребтієнко Валерій Великий лікар і велика людина // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 157-159. – ISSN 0869-3595
245268
  Рябий М.О. Великий літній трикутник / М.О. Рябий. – К., 1978. – 240с.
245269
  Оне Ж. Великий Лом : повість фрацуска Юрія Онета / [пеpеложив з фpанцуского Александеp Боpковский]. – У Львові : Hакл. pед. "Діла" ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1887. – 313 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. дефектний, бракуэ с. 80-313. – (Бібліотека найзнаменнитших повістей : літературний додаток до "Діла" / під ред. І. Белея ; Т. 23)
245270
  Чумак Р.М. Великий Луг : роман / Р.М. Чумак. – Київ, 1979. – 384 с.
245271
  Чумак Р.М. Великий Луг : роман / Р.М. Чумак. – Київ, 1983. – 397 с.
245272
  Малявський Ю.К. Великий Любінь. / Ю.К. Малявський. – Львів, 1975. – 79с.
245273
  Кош Эрих Великий Маг и рассказы / Кош Эрих; Пер. с сербохорват. ; Предисл. Н. Яковлевой. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 216 с.
245274
  Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик // Пилип Орлик - Гетьман України / В. Різниченко. – Київ : Український письменник, 1996. – с.
245275
  Борщак І. Великий мазепинець Григорій Орлик : іст. оповіді / Ілько Борщак // Пилип Орлик - гетьман України : іст. оповіді / В. Різниченко. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 121-300, [3] : портр. – ISBN 978-611-01-1776-0
245276
  Шлапак Я. Великий майстер епізоду // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 12


  80 років від дня народження Борислава Брондукова, українського кіноактора.
245277
  Крупко О.І. Великий майстер малого жанру // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 156-165
245278
  Бушак С. Великий майстер пластичної форми (до 255-річчя від дня народження Івана Мартоса) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 178-180. – ISBN 966-7060-92-6
245279
  Кош Е. Великий мак / Е. Кош. – Київ : Дніпро, 1989. – 479 с.
245280
  Шорохов А. Великий малий король із українським корінням // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 9 лютого (№ 6). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Владислав I Локетек — князь Брест-Куявський (з 1275), польський король з династії П"ястів (з 1320).
245281
   Великий мастер сатиры. – Душанбе, 1976. – 58с.
245282
  Туманина Н.В. Великий мастер. 1878-1893 / Н.В. Туманина. – Москва, 1968. – 488 с.
245283
  Каганович Л.М. Великий машиність локомотива історії / Л.М. Каганович. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1940. – 16 с.
245284
  Нихаус Мишель Великий Меконг. Обуздать Меконг иди убить его? / Нихаус Мишель, Гуттенфельдер Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 120-135 : фото
245285
  Дмитрук Андрей Великий мечтатель из маленького Нанта // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 40-47 : Іл.
245286
  Дмитрук Андрей Великий мечтатель из маленького Нанта // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 40-45 : Іл.
245287
  Дмитрук А. Великий мечтатель из маленького Нанта // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
245288
  Дмитрук А.В. Великий мечтатель из маленького Нанта // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 1 (76)
245289
  Глазкова Н. Великий миротворец всех народов // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 12. – С. 70-71. – ISSN 0868-488Х


  Прообраз Санти Клауса святитель Микола Мирлікійський (Святий Миколай)
245290
  Ярмиш Ю.Ф. Великий мисливець / Ю.Ф. Ярмиш. – Київ, 1980. – 135 с.
245291
  Козаровецкий В. Великий мистификатор // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 5 (1256). – С. 24-27. – ISSN 0234-1670


  Наброски Пушкина на полях рукописей, были "задумчивой игрой", фантазированием.
245292
  Лишега О.Б. Великий міст / О.Б. Лишега. – Київ : Молодь, 1989. – 48 с.
245293
  Сергійчук В. Великий міф про "чесний" перепис 1937-го. І як у Москві користуються ним // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 10 лютого (№ 24). – С. 14-15
245294
  Усачев А.А. Великий могучий русский язык : [ стихи ] / Андрей Усачев. – Москва : Эгмонт Россия Лтд., 2006. – 112 с. : илл. – (Школа прикола). – ISBN 5-9539-1191-2
245295
  Винниченко В.К. Великий молох : П"єса на 3 розділи / В.К. Винниченко. – (Репертуар театра ім. Т. Шевченка). – Київ : Спілка, 1923. – 126с. – (Б-ка "Спілки". Сеp. дpаматична ; № 7)
245296
  Экштут С. Великий морской предводитель // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 87-92. – ISSN 0235-7089


  Путеводная звезда адмирала Ушакова.
245297
  Красавин Ю.В. Великий мост / Ю.В. Красавин. – М., 1990. – 446с.
245298
  Антоновская А.А. Великий Моурави / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Москва : ГИХЛ. – (Исторические романы)
Ч. 1. – 1939. – 223 с.
245299
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея : в 6 т. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Бориса Черного. – Москва : Художественная литература
Ч. 2. – 1939. – 280 с.
245300
  Тбилели И. Великий Моурави : поэма 18 в.о Пеоргии Саахадзе / Иосиф Тбилели; пер. с груз. Пеоргия Цагарели. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 82 с.
245301
  Антоновская А.А. Великий Моурави / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Москва : ГИХЛ
Ч. 5. – 1947. – 511 с.
245302
  Антоновская А.А. Великий Моурави / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Советский писатель. – (Б-ка избранных произведений Советской литературы)
Кн. 1. – 1949. – 552 с.
245303
  Антоновская А.А. Великий Моурави / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Москва : Советский писатель. – (Б-ка избранных произведений Советской литературы 1917-1947)
Кн. 3. – 1949. – 489 с.
245304
  Антоновская А.А. Великий Моурави : [Георгий Саакадзе. Грузия 16-17 вв.] / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Гослитиздат
Ч. 6-7. – 1953. – 751с.
245305
  Антоновская А.А. Великий Моурави : [Георгий Саакадзе. Грузия 16-17 вв.] / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Гослитиздат
Ч. 8. – 1957. – 586 с.
245306
  Антоновская А.А. Великий Моурави : [Георгий Саакадзе. Грузия 16-17 вв.] / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Гослитиздат
Ч. 9-10. – 1958. – 800 с.
245307
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Литература да хеловнеба
Кн. 3 : Жертва. – 1966. – 422 с.
245308
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Литература да хеловнеба
Кн. 4 : Ходи невредимым!. – 1967. – 676 с.
245309
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Литература да хеловнеба
Кн. 5 : Базалетское озеро. – 1967. – 510 с.
245310
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Литература да хеловнеба
Кн. 6 : Город мелодичных колокольчиков. – 1969. – 692 с.
245311
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Бориса Черного. – Тбилиси : Мерани
Кн. 1 : Пробуждение барса. – 1977. – 584 с.
245312
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Мерани
Кн. 2 : Жертва. – 1978. – 551 с.
245313
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Мерани
Кн. 3 : Время освежающего дождя. – 1978. – 496 с.
245314
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Мерани
Кн. 4 : Ходи невредимым!. – 1979. – 790 с.
245315
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Мерани
Кн. 5 : Базалетский бой. – 1980. – 600 с.
245316
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея : в 6 т. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Мерани
Ч. 6 : Город мелодичных колокольчиков. – 1981. – 824 с.
245317
  Антоновская А.А. Великий Моурави : роман-эпопея: в 6-ти кн. / А.А. Антоновская ; стихи и коммент. Б. Черного. – Тбилиси : Мерани
Кн. 6 : Город мелодичных колокольчиков. – 1981. – 823 с.
245318
  Пономарьов О. Великий мрійник у педагогіці. До 195-річчя від дня народження К.Д. Ушинського / О. Пономарьов, М. Черемський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (96). – С. 79-87. – ISSN 1562-529Х
245319
  Погадаев В.А. Великий мусульманский правитель Явы султан Агунг // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 11. – С. 127-135. – ISSN 0042-8779


  Чакракусума Нгабдуррахман Агунг — султан (1613—1645) Матараму (Індонезія). Прагнув відродити імперію Маджапіхіт.
245320
  Сюндюков І. Великий мученик за віру // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 8


  До 150-річчя від дня народження митрополита Василя Липківського.
245321
  Сорока М. Великий мученик науки. До 115-річчя від дня народження Михайла Кравчука // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 851-860. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
245322
  Шарипов А. Великий мыслитель Абу Райхан Беруни / А. Шарипов. – Ташкент, 1972. – 175с.
245323
  Луначарський А.В. Великий народний поет (Т.Г.Шевченко) / А.В. Луначарський. – Киев, 1961. – 40с.
245324
  Луначарський А.В. Великий народний поет (Тарас Шевченко) / А. Луначарський ; Пеpеклав з pукопису [та авт. пеpедм.] Микола Богун [М. Чудінов]. – Львів : Hакладом В. Левинського ; Із Ставpопиг. дpук. під заpядом М. Рефця, 1912. – 40 с. – (Соціялістична бібліотека ; Ч. 1)
245325
  Луначарський А.В. Великий народний поет (Тарас Шевченко) / А. Луначарський ; Пеpеклав з pукопису [та авт. пеpедм.] [Микола Чудінов (М. Богун). – Полтава : Накладом Чудінова ; Друк. М.Г. Амчиславського, 1917. – 31 с.
245326
  Луначарський А.В. Великий народний поет (Тарас Шевченко) / А. Луначарський ; Пеpеклав з pукопису [та авт. пеpедм.] [Микола Чудінов (М. Богун) // Конспект Дополнительного курса теории словесности / Л. Кублановский. – [Одесса]. – 31 с.
245327
  Бурачек М.Г. Великий народный художник : [Альбом] : з 75 репродукциiями художнiх творiв Т.Г. Шевченка / М.Г. Бурачек. – Київ : Мистецтво, 1939. – [58] с., 75 ил., цв. ил.
245328
  Корсунская В.М. Великий натуралист Чарлз дарвин / В.М. Корсунская. – Ленинград : Детская литература, 1956. – 319 с. : ил.
245329
  Мельник С. Великий науковий потенціал, який поки що не до кінця оцінений // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 15 червня (№ 110). – С. 4


  Голова ВР України А. Порубій відкрив виставку наукових досягнень Національної академії наук України та національних галузевих академій наук.
245330
  Кравченко К.И. Великий национальный праздник Румынского народа / К.И. Кравченко, С.И. Петухов. – М., 1966. – 34с.
245331
  Коваль В. Великий невидимый / В. Коваль, П. Горжейш. – Л, 1966. – 163с.
245332
  Галацкая В.С. Великий немецкий композитор Роберт Шуман / В.С. Галацкая. – Москва : Знание, 1956. – 32 с.
245333
  Неустроев В.П. Великий немецкий поэт Фридрих Шиллер. (1759-1805). / В.П. Неустроев. – М., 1955. – 32с.
245334
  Форестье Луи Великий немой / Форестье Луи. – М, 1945. – 111с.
245335
   Великий неспокій: Друга половина ХІІ-ХІІIст.. – Київ : Україна, 1992. – 431с. – (Історія України в прозових творах та документах)
245336
   Великий німецько-український словник : Близко 170 000 слів та словосполучень. – Київ : Чумацький шлях, 2005. – 792с. – ISBN 966-8272-04-8
245337
  Мюллер В. Великий німецько-український словник = Das grosse deutsch-ukrainische Worterbuch : близько 170 000 слів та словосполучень / В. Мюллер. – 3-тє вид., випр. та допов. – Київ : Чумацький шлях, 2008. – 787, [1] с. – ISBN 966-8272-14-5
245338
  Данилевский В.В. Великий новатор А.С. Попов / В.В. Данилевский. – Молотов, 1945. – 90 с.
245339
   Великий Новгород - культурно-исторический исток русского мира : филологический альбом / М-во образовования и науки Рос. Федерации, Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост.: Гореликов Е.Л., Гореликов Л.А., Лисицына Т.А.]. – Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т, 2011. – 98, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 89-98. – ISBN 978-5-89896-406-1
245340
  Тараканова-Белкина Великий Новгород / Тараканова-Белкина. – Москва, 1940. – 16 с.
245341
  Коваленко Г. Великий Новгород 1611 - 1617 гг. Между Москвой и Стокгольмом (по материалам архивов Швеции) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 170-187
245342
  Пронштейн А.П. Великий Новгород в XVI веке / А.П. Пронштейн. – Харьков, 1957. – 288с.
245343
  Некрасов А.И. Великий Новгород и его художественная жизнь / А.И. Некрасов. – Москва, 1924. – 96 с.
245344
  Бессуднова М.Б. Великий Новгород конца XV в. между Ливонией и Москвой // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-9. – (История ; вып. 2). – ISSN 1812-9323
245345
  Янин Валентин Великий Новгород. История независимости // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 9
245346
  Литвинцев Данил Великий Новгород. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 100-105 : фото. – ISSN 1029-5828
245347
  Потахин С.Б. Великий Новгород: комплексная географическая характеристика городской среды / С.Б. Потахин, С.П. Гриппа // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 63-64. – ISSN 0016-7207
245348
  Полонская Н.Д. Великий Новгородъ и XV археологический съезд : Доклад, читанный в заседании Исторической секціи Общества Любителей соціальных знаній, 21 января 1912 г. – Кіев : Тип. Киевк. военного округа, 1912. – 16 с.
245349
   Великий образ. – М., 1970. – 343с.
245350
   Великий озерній этап в неогеновой истории Зауралья и его палеоландшафты. – Л., 1979. – 121с.
245351
   Великий озерный этап в неогеновой истории Зауралья и его палеландшафты : (Сборник научных трудов). – Ленинград, 1979. – 121 с.
245352
  Кратт И.Ф. Великий океан / И.Ф. Кратт. – М., 1950. – 512с.
245353
  Кратт И.Ф. Великий океан / И.Ф. Кратт. – М., 1951. – 472с.
245354
  Кратт И.Ф. Великий океан / И.Ф. Кратт. – Л., 1955. – 556с.
245355
  Кратт И.Ф. Великий океан / И.Ф. Кратт. – Хабаровск : Хабаровское кн. изд-во, 1960. – 512 с.
245356
  Кратт И.Ф. Великий океан : Роман / И.Ф. Кратт. – Москва : Правда, 1989. – 412с.
245357
  Кратт И.Ф. Великий океан / И.Ф. Кратт. – Пермь, 1990. – 462с.
245358
   Великий Октябрь - 70 лет. Научно-технический и социальный прогресс. – Москва, 1987. – 434с.
245359
   Великий Октябрь - источник силы и гарантия социалистического развития Чехословакии. – Москва, 1967. – 151с.
245360
   Великий Октябрь - коренной поворот в исторических судьбах нардов мира. – К., 1988. – 452с.
245361
   Великий Октябрь - наше прошлое, настоящее и будущее. – Таллин, 1988. – 52с.
245362
   Великий Октябрь - торжество идей марксизма-ленинизма. – Минск, 1970. – 240с.
245363
   Великий Октябрь - торжество идей марксизма-ленинизма. – Москва, 1987. – 236с.
245364
   Великий Октябрь - торжество идей марксизма-ленинизма : материалы конференции ; [16-18 сент. 1986 г. – Москва ; [Калинин]
2. – 1987. – 250 с. – Библиогр. в примеч. в конце докл.


  Минц, Исаак Израилевич (1896-1991)
245365
   Великий Октябрь : репертуарный сборник. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 112 с.
245366
   Великий Октябрь. – Москва, 1957. – 279с.
245367
   Великий Октябрь. – Москва, 1958. – 744с.
245368
   Великий Октябрь. – Москва, 1961. – 428с.
245369
  Гаврилов Л.М. Великий Октябрь / Л.М. Гаврилов, В.В. Кутузов. – Москва, 1967. – 160с.
245370
  Голиков Г.Н. Великий Октябрь / Г.Н. Голиков. – Москва, 1977. – 223с.
245371
   Великий Октябрь. – Москва, 1977. – 270с.
245372
   Великий Октябрь. – Москва, 1977. – с.
245373
   Великий Октябрь : Краткий справочник. – Москва : Политиздат, 1987. – 360с.
245374
   Великий Октябрь. – Москва, 1987. – 222с.
245375
   Великий Октябрь. – Москва, 1988. – 222с.
245376
  Герменчук В.В. Великий Октябрь в Белоруссии / В.В. Герменчук. – Минск, 1987. – 79с.
245377
  Малинкович В.П. Великий Октябрь в изображении советской художественной литературы / В.П. Малинкович. – Винница, 1957. – 43 с.
245378
   Великий Октябрь в исторических судьбах нардов Дагестана. – Махачкала, 1989. – 227с.
245379
  Зима А.Г. Великий Октябрь в Киргизии / А.Г. Зима. – Фрунзе, 1987. – 248с.
245380
  Минц И.И. Великий Октябрь в Москве / И.И. Минц. – Москва, 1947. – 95с.
245381
   Великий Октябрь в произведениях советских художников. – Ленинград, 1960. – 10с.
245382
   Великий Октябрь в работах советских и зарубежных историков. – Москва, 1971. – 230с.
245383
  Аладина Н.В. Великий Октябрь в советской живописи : рек. библиогр. укз. изобраз. материала и лит. (за 1966-1977 гг.) / Н.В. Аладина, И.А. Ярушевич ; Акад. художеств СССР ; Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина ; Науч. б-ка Акад. художеств СССР. – Ленинград, 1979. – 47 с.
245384
   Великий Октябрь в советской и зарубежной исторической литературе. – Тбилиси, 1980. – 354с.
245385
   Великий Октябрь в советском изобразительном искусстве : К 70-летию Великой Октябрьской соц. революции: Рекоменд. библиогр. указ. / Сост.: Н.В.Аладина. – Ленинград, 1989. – 123с.
245386
  Сербин П.К. Великий Октябрь в творчестве В.В.Маяковского. / П.К. Сербин. – Житомир, 1957. – 43 с.
245387
  Клюшин Г.И. Великий Октябрь в формирование нового человека. / Г.И. Клюшин, Мостовой, с.Н. – Москва, 1967. – 48с.
245388
  Воложенин А.П. Великий Октябрь в художественной литературе / А.П. Воложенин. – Москва, 1967. – 72с.
245389
   Великий Октябрь и Азербайджан (1917-1967). – Баку, 1967. – 172с.
245390
  Ушкевич Н.Ф. Великий Октябрь и активизация деятельности рабочего движения развитых капиталистических стран в области культуры / Н.Ф. Ушкевич. – Пермь, 1984. – 84 с.
245391
   Великий Октябрь и актуальние проблемы международных отношений. – Киев : Политиздат Украины, 1988. – 271 с. – монографія. – ISBN 5-319-00101-0


  Монография посвящена 70-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, исследуется наиболее актуальные вопросы международных отношений. Особое внимание уделено борьбе КПСС и советского государства за реализацию внешнеполитической программы ...
245392
   Великий Октябрь и актуальные проблеми арабского мира. – Москва, 1979. – 261с.
245393
   Великий Октябрь и актуальные проблемы научного коммунизма. – Москва, 1967. – 224с.
245394
   Великий Октябрь и Африка. – Москва, 1980. – 279 с.
245395
   Великий Октябрь и Болгария. – Ленинград, 1988. – 133с.
245396
   Великий Октябрь и борьба за Советскую власть в Азербайджане. – Баку, 1958. – 504с.
245397
  Антюхина-Московченко Великий Октябрь и борьба Советского Союза за прочный мир / В.И. Антюхина-Московченко. – Москва : [б. и.], 1977. – 51 с. – Список лит.: с. 50 (10 назв.)
245398
  Казакова Л.А. Великий Октябрь и буржуазная "социология революции" / Л.А. Казакова, М.Л. Гавлидн. – М, 1987. – 221с.
245399
   Великий Октябрь и Венгерская Советская республика. – Москва, 1983. – 280с.
245400
   Великий Октябрь и Восточная Сибирь. – Иркутск, 1968. – 532с.
245401
  Нгуен Кхань Тоан Великий Октябрь и Вьетнам / Нгуен Кхань Тоан. – Москва, 1979. – 231с.
245402
  Басин С.Г. Великий Октябрь и гражданская война в Поволжье : межвуз. сб. науч. тр. / ред. С.Г. Басин ; Куйбышев . гос. пед. ин-т им. В.В. Куйбышева ; [редкол.: С.Г. Басин (отв.р ред.) и др.]. – Куйбышев : КГПИ, 1986. – 127 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
245403
   Великий Октябрь и гражданская война в России: проблемы историографии. истониковедения, археографии. – Калинин, 1987. – 160с.
245404
  Новак А.Э. Великий Октябрь и зарождение коммунистического движения. / А.Э. Новак. – Кишинев, 1987. – 253с.
245405
   Великий Октябрь и защита его завоеваний. – Москва
1. – 1987. – 478с.
245406
   Великий Октябрь и защита его завоеваний. – Москва
2. – 1987. – 407с.
245407
  Федюкин С.А. Великий Октябрь и интеллигенция / С.А. Федюкин. – М, 1972. – 472с.
245408
   Великий Октябрь и исторические завоевания советского народа. – Л., 1980. – 180с.
245409
  Фаворский А. Великий Октябрь и исторические судьбы Латвии. / А. Фаворский, В. Штейн. – Рига, 1968. – 96с.
245410
  Носов А.П. Великий Октябрь и исторические судьбы нашей Родины / А.П. Носов. – М, 1977. – 40с.
245411
   Великий Октябрь и исторический опыт организации и дальнейшего ускорения индустриального развития Сибири. – Кемерово, 1987. – 197с.
245412
   Великий Октябрь и исторический прогресс. – М., 1987. – 301с.
245413
   Великий Октябрь и коммунистические партии Латинской Америки. – Москва : Наука, 1978. – 224 с.
245414
   Великий Октябрь и крах непролетарских партий в России. – Калинин, 1989. – 151с.
245415
  Модржинская Е.Д. Великий Октябрь и кризис буржуазной идеологии. / Е.Д. Модржинская. – М, 1967. – 48с.
245416
   Великий Октябрь и кубинская революция. – Москва, 1977. – 298с.
245417
  Бекаревич А.Д. Великий Октябрь и Кубинская революция / авт.-ред. А.Д. Бекаревич. – 2-е изд., доп. – Москва : [б. и.], 1987. – 286 с.
245418
  Сафонова О.В. Великий Октябрь и культурное строительство в БССР / О.В. Сафонова. – Минск, 1987. – 91с.
245419
  Сиволобов А.М. Великий Октябрь и Латинская Америка / А.М. Сиволобов. – Москва, 1967. – 30с.
245420
   Великий Октябрь и Латинская Америка. – Москва, 1987. – 243с.
245421
   Великий Октябрь и Латинская Америка. – Москва, 1988. – 188с.
245422
  Турченко Ф.Г. Великий Октябрь и ликвидация эксплуататорских классов на Украине / Ф.Г. Турченко. – К.-Одесса, 1987. – 199с.
245423
   Великий Октябрь и литература. – Архангельск, 1965. – 59с.
245424
   Великий Октябрь и литературный процесс современной эпохи, 1917-1977. – Москва, 1979. – 375с.
245425
   Великий Октябрь и международное коммунистическое движение. – Москва, 1981. – 367с.
245426
  Иванов Н.И. Великий Октябрь и международные экономические отношения нового типа. / Н.И. Иванов, А.И. Лощаков. – М, 1978. – 64с.
245427
   Великий Октябрь и мировая литература. – Москва, 1967. – 424с.
245428
   Великий Октябрь и мировое развитие. – Москва : Политиздат, 1988. – 180с.
245429
   Великий Октябрь и мировое революционное движение. – Москва, 1967. – 502с.
245430
  Крапивенский С.Э. Великий Октябрь и мировой революционный прогресс / С.Э. Крапивенский. – Волгоград, 1967. – 32с.
245431
  Платонов Р.П. Великий Октябрь и мировой революционный процесс / Р.П. Платонов. – Минск, 1967. – 40с.
245432
   Великий Октябрь и мировой революционный процесс. – Москва, 1967. – 464с.
245433
  Ветров М.В. Великий Октябрь и мировой революционный процесс / М.В. Ветров. – Москва, 1978. – 35с.
245434
   Великий Октябрь и мировой революционный процесс. – Москва, 1987. – 180с.
245435
   Великий Октябрь и молодежь. – Л., 1978. – 139с.
245436
   Великий Октябрь и народы Востока. – Москва, 1957. – 419с.
245437
   Великий Октябрь и народы стан Центральной и Юго-Восточной Европы. – Москва, 1987. – 285с.
245438
  Бугреев А.Н. Великий Октябрь и наука. / А.Н. Бугреев. – Волгоград, 1967. – 32с.
245439
  Степанов С А. Великий Октябрь и национальная политика КПСС. / С А. Степанов. – Москва, 1982. – 94с.
245440
   Великий Октябрь и национально-государтсвенное строительство в Белоруссии. – Минск, 1987. – 174с.
245441
  Демидов В.А. Великий Октябрь и национальный вопрос в Сибири 1917-1923 гг. : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Демидов В. А.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т ист. филол. и фиос. – Новосибирск, 1978. – 39л.
245442
  Яблоньский Генрик Великий Октябрь и независимость Польши / Яблоньский Генрик. – Москва, 1967. – 125с.
245443
   Великий Октябрь и некоторые вопросы патриотического воспитания трудящихся. – Красноярск, 1977. – 33с.
245444
   Великий Октябрь и некоторые вопросы формирования Татарской социалистической нации. – Казань, 1989. – 124с.
245445
   Великий Октябрь и непролетарские партии. – Москва, 1982. – 255с.
245446
   Великий Октябрь и нравственные ценности человечества. – Москва, 1988. – 162с.
245447
  Крючков В.А. Великий Октябрь и обновление советского общества / В.А. Крючков. – Москва, 1989. – 30с.
245448
   Великий Октябрь и образование СССР в современной идеологической борьбе. – Фрунзе, 1984. – 295 с.
245449
   Великий Октябрь и опыт культурного строительства в СССР. – Москва, 1987. – 237с.
245450
  Лебади Великий Октябрь и освободительное движение в Южной Африке / Лебади. – Москва, 1967. – 64с.
245451
  Клецкий Л.Р. Великий Октябрь и освобождение Африки. / Л.Р. Клецкий. – Л, 1968. – 47с.
245452
  Лебедев Н.И. Великий Октябрь и перестройка международных отношений / Н.И. Лебедев. – Москва, 1978. – 455 с.
245453
  Еременко А.К. Великий Октябрь и перестройка международных экономических оношений / А.К. Еременко. – Киев, 1980. – 84с.
245454
  Жвания Г.К. Великий Октябрь и победа Советской власти в Грузии / Г.К. Жвания. – Тбилиси, 1987. – 360 с.
245455
   Великий Октябрь и победа социалистической революции в Закавказье : Указ. сов. литературы. – Москва : ИНИОН, 1977. – 222с.
245456
  Переверзев А.Я. Великий Октябрь и преобразование деревни / А.Я. Переверзев. – Воронеж, 1987. – 214с.
245457
   Великий Октябрь и Прибалтика. – Вильнюс, 1968. – 144с.
245458
   Великий Октябрь и проблемы построения социализма в СССР. – Л., 1987. – 271с.
245459
   Великий Октябрь и прогрессивная Америка. – М., 1967. – 350 с.
245460
  Шишкин В.Ф. Великий Октябрь и пролетарская мораль / В.Ф. Шишкин. – Москва : Мысль, 1976. – 123 с.
245461
   Великий Октябрь и пролетарский интернационализм. – Кишинев, 1989. – 150с.
245462
  Росс Э. Великий Октябрь и рабочее движение Австралии / Э. Росс. – Москва, 1967. – 144с.
245463
  Семенов В.С. Великий Октябрь и развитие новых общественных отношений / В.С. Семенов. – Москва, 1967. – 38с.
245464
   Великий Октябрь и развитие права в условиях совершенствования социализма. – Калинин, 1987. – 160 с.
245465
  Лукин Ю.А. Великий Октябрь и развитие социалистического искусства / Ю.А. Лукин. – Москва, 1977. – 103с.
245466
   Великий Октябрь и раскрепощение женщин Северного Кавказа и Закавказья, 1917-1936 гг.. – Москва, 1979. – 350 с.
245467
   Великий Октябрь и раскрепощение женщин Средней Азии и Казахстана (1917-1936 гг.). – Москва, 1971. – 463с.
245468
   Великий Октябрь и расцвет социалистической культуры Молдавии. – Кишинев, 1977. – 192с.
245469
   Великий Октябрь и реальный социализм. – Москва, 1988. – 240с.
245470
   Великий Октябрь и революции 40-х годов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. – 2-е изд., перараб. и доп. – Москва, 1982. – 535с.
245471
  Калениченко Павел Михайлович Великий Октябрь и революционная борьба польских трудящихся (1917-1920 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 573 / Калениченко Павел Михайлович; АН УССР, Ин-т истории. – Киев, 1970. – 75л. – Бібліогр.:с.69-75
245472
  Аветисян Г.А. Великий октябрь и революционная Венгрия / Г.А. Аветисян. – Ереван : АН АрмССР, 1989. – 269 с.
245473
  Привалов В.Е. Великий Октябрь и революционная молодежь / В.Е. Привалов. – Л, 1968. – 32с.
245474
  Кобылянский К.В. Великий Октябрь и революционное движение в Италии / К.В. Кобылянский. – М, 1968. – 264с.
245475
  Халипов В.Ф. Великий Октябрь и революционное обновление мира. / В.Ф. Халипов. – Москва, 1987. – 62с.
245476
   Великий Октябрь и решение национльного вопроса. – Ереван, 1982. – 268с.
245477
  Майер В.Ф. Великий Октябрь и рост материального благосостояния трудящихся СССР / В.Ф. Майер. – Москва : Знание, 1967. – 32 с.
245478
   Великий Октябрь и русский язык. – Киев : Вища школа : С. : Лейпциг : Энциклопедия, 1977. – 294 с. – монографія


  В монографии освящается использование русского языка в качестве языка межнационального общения в СССР. Показана его роль в укреплении дружеских связей между СССР и другими социалистическими странами. Раскрывается мировое значение русского языка.
245479
  Алпатова Г.М. Великий Октябрь и сдвиги в политической тактике английской буржуазии : учеб. пособие по спецкурсу / Г.М. Алпатова ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : Перм гос. университет, 1982. – 97 с.
245480
  Иоффе Г.З. Великий Октябрь и современная идеологическая борьба / Г.З. Иоффе, Н.В. Романовский. – М, 1985. – 64с.
245481
  Баранов В.И. Великий Октябрь и современная историко-революционная проза / В.И. Баранов. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Литература" ; № 4)
245482
   Великий Октябрь и современная эпоха. – Москва, 1977. – 223 с.
245483
   Великий Октябрь и современная эпоха. – Москва, 1978. – 360 с.
245484
   Великий Октябрь и современная эпоха. – Москва, 1978. – 447с.
245485
  Баглай М.В. Великий Октябрь и современное международное профсоюзное движение / М.В. Баглай. – Москва : Профиздат, 1977. – 95 с.
245486
   Великий Октябрь и современность. – Москва, 1987. – 126с.
245487
   Великий Октябрь и современность. – Москва, 1988. – 383с.
245488
  Воробьев А.И. Великий Октябрь и современные международные отношения / А.И. Воробьев. – Москва, 1977. – 63с.
245489
  Почепко В.А. Великий Октябрь и современный мировой революционный процесс / В.А. Почепко. – Л, 1967. – 20с.
245490
  Чистяков О.И. Великий Октябрь и создание Советского государства / О.И. Чистяков. – Москва, 1968. – 71с.
245491
   Великий Октябрь и социалистическая культура. – Киев, 1987. – 299с.
245492
   Великий Октябрь и социалистическая структура советского общества. Интеллигенция. – Минск, 1988. – 294с.
245493
   Великий Октябрь и социалистическая структура советского общества. Крестьянство. – Минск, 1987. – 237с.
245494
   Великий Октябрь и социалистические переобразования в с Чечено-Ингушетии. – Грозный, 1987. – 125с.
245495
   Великий Октябрь и социалистические переобразования в Сибири. – Новосибирск, 1980. – 352с.
245496
   Великий Октябрь и социалистические переобразования в Сибири. – Омск, 1987. – 158с.
245497
   Великий Октябрь и социалистические переобразования в советской деревне. – Горький, 1983. – 99с.
245498
   Великий Октябрь и социалистические преобразования в Сибири : секции 4, 5, 6. – Новосибирск, 1987. – 174 с.
245499
   Великий Октябрь и социалистические преобразования в Сибири : секции 7, 8. – Новосибирск, 1987. – 153 с.
245500
   Великий Октябрь и социалистические преобразования в Сибири : секции 1, 2, 3. – Новосибирск, 1987. – 163 с.
245501
   Великий Октябрь и социалистическое содружество. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1987. – 245с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
245502
  Бабосов Е.М. Великий Октябрь и социальная структура советского общества : крестьянство / Е.М. Бабосов. – Минск, 1987. – 367 с.
245503
   Великий Октябрь и социально-экономический прогресс. – Москва, 1987. – 245с.
245504
   Великий Октябрь и социально-экономический прогресс в Туркменистане. – Ашхабад, 1977. – 196с.
245505
   Великий Октябрь и социально-экономический прогресс Казахстана. – Алма-Ата, 1987. – 335с.
245506
  Веселов В.Р. Великий Октябрь и становление народного образования / Веселов В.Р. – Москва, 1987. – 62 с.
245507
  Гимпельсон Е.Г. Великий Октябрь и становление советской системы управления народным хозяйством / Е.Г. Гимпельсон. – Москва, 1977. – 312с.
245508
   Великий Октябрь и становление социалистической цивилизации. – Минск, 1987. – 205с.
245509
  Терещенко Ю.И. Великий Октябрь и становление социалистической экономики на Украине / Ю.И. Терещенко. – К., 1986. – 255с.
245510
  Парвизпур Б.Х. Великий Октябрь и суверенитет Ирана / Б.Х. Парвизпур. – Тбилиси, 1984. – 98с.
245511
  Цветков Г.Н. Великий Октябрь и США: враждебные действия посольства США в России (1917-1918 гг.) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 9-15. – (Международные отношения и международное право ; № 25)
245512
  Нилов А. Великий Октябрь и творчество масс. / А. Нилов. – Элиста, 1967. – 196с.
245513
  Кулешов С.В. Великий Октябрь и торжество ленинской национальной программы партии: реальность истории и банкротство ее фальсификаций / С.В. Кулешов. – Москва, 1987. – 142с.
245514
   Великий Октябрь и триумф идей коммунизма. – Москва, 1980. – 367с.
245515
   Великий Октябрь и Турция. – Тбилиси, 1982. – 240с.
245516
  Хейфец А.Н. Великий Октябрь и угнетенные народы Востока / А.Н. Хейфец. – М, 1959. – 196с.
245517
   Великий Октябрь и художественная литература. – Минск, 1977. – 157с.
245518
  Доланский Юлиус Великий октябрь и чешская литература : (Стенограмма публичной лекции...) / Юлиус Доланский, Чл.-кор. Чехословацкой акад. наук Юлиус Доланский ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : [б. и.], 1957. – 16 с. – На првах рукописи
245519
  Иоффе Г.З. Великий Октябрь и эпилог царизма / Г.З. Иоффе. – М, 1987. – 364с.
245520
  Кондуфор Ю.Ю. Великий Октябрь на Украине : [пер. с укр. доп.] / Ю.Ю. Кондуфор. – Киев : Радянська школа, 1986. – 185 с.
245521
   Великий Октябрь, борьба за мир и нвоое политическое мышление. – Москва, 1989. – 286с.
245522
   Великий Октябрь, его влияние на общественный погресс и современность. – Москва, 1988. – 151с.
245523
  Потулов Б.М. Великий Октябрь, Ленин, здравоохранение / Б.М. Потулов. – Москва : Медицина, 1987. – 360 с.
245524
   Великий Октябрь, рабочий класс и современная буржуазная историография. – Москва, 1977. – 127с.
245525
  Голиков Г.Н. Великий Октябрь. / Г.Н. Голиков. – М, 1982. – 207с.
245526
   Великий Октябрь. История, историография, источниковедение. – Москва, 1978. – 311с.
245527
   Великий Октябрь. К 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Москва, 1987. – 126с.
245528
   Великий Октябрь: право на спорт. – Москва, 1977. – 176с.
245529
   Великий Октябрь: проблемы истории. – Москва, 1987. – 286с.
245530
  Яроцинский Д. Великий оптимист / Д. Яроцинский, Е. Андреева // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2007. – № 3. – С. 92-99.


  Микола Реріх
245531
  Апресян Г.З. Великий оратор революции : О некоторых чертах и особенностях ораторского искусства В.И. Ленина / Г.З. Апресян. – Москва : Знание, 1974. – 190 с., [2] л. ил. : ил.
245532
   Великий освободительный поход. – М., 1970. – 312с.
245533
   Великий осяг ідеалізму в поезії Михайла Ореста // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 274-276. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
245534
  Марков С.Н. Великий охотник / С.Н. Марков. – Смоленск : ОГИЗ, 1946. – 106с.
245535
  Сюндюков І. Великий Пастир // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 липня (№ 132/133). – С. 21


  Папа Іван Павло II і духовне звільнення українців.
245536
  Сюндюков І. Великий Пастир // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 137/138). – С. 21


  Папа Іван Павло II і духовне звільнення українців.
245537
  Дубов В. Великий патріот України : (до 95-річчя з дня народження О.П. Ляшка) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 12-17. – ISSN 0130-7037


  Життя Олександра Павловича Ляшка є зразком вірного служіння Вітчизні і своєму народові. Він пройшов великий трудовий шлях, від робітника до вищих посад у пролітичному і державному керівництві Української РСР та колишнього СРСР. Все його життя, трудова ...
245538
  Буцик А.К. Великий патріотичний подвиг / А.К. Буцик, В.І. Стрельський. – К., 1962. – 44с.
245539
  Нурмагамбетова О.А. Великий певец / О.А. Нурмагамбетова, А. Тажибаев. – Алма-Ата, 1972. – 55 с.
245540
  Опимах И. Великий певец и великий художник // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 1. – С. 114-125.


  Ф. Шаляпін і Б. Кустодієв
245541
  Дейниченко Петр Великий переворот // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 108 : фото. – ISSN 1029-5828
245542
  Луначарский А.В. Великий переворот (Октябрьская революция) / А.В. Луначарский. – Петербург : Изд. З.И. Гржебина. – (Летопись революции / А.В. Луначарский)
Ч. 1. – 1919. – 100 с.
245543
  Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського = Unmaking imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the writing of Ukrainian history / Сергій Плохій ; [авториз. пер. з англ. Миколи Климчука ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2011. – 598, [2] c. – Парал. тит. арк. ориг. - Перекладено за вид.: Unmaking imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the writing of ukrainian history / S. Plokhy. Univ. of Toronto press, 2005. - Покажч.: с. 573-593. – Бібліогр. в прим.: с. 423-572. – ISBN 978-966-8978-40-1
245544
  Чирсков Б.Ф. Великий перелом / Б.Ф. Чирсков. – М., 1947. – 148с.
245545
  Резніков П.Д. Великий перелом : роман / П.Д. Резніков. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 384 с.
245546
  Бахарев А.Н. Великий перетворювач природи Іван Володдимирович Мічурін, його життя і вчення / А.Н. Бахарев. – Київ : Радянська школа, 1949. – 164, [4] с. : портр.
245547
  Тихоплав В.Ю. Великий переход / Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. – Санкт-Петербург : Весь, 2002. – 256 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 250-256. – ISBN 5-94435-078-4
245548
  Смолянов И.Д. Великий писатель-революционер А.Н.Радищев (К 200-летию со дня рождения) / И.Д. Смолянов. – Псков, 1949. – 32 с.
245549
   Великий писатель земли русской (к 150-летию со дня рождения Л.Н.Толстого). – Москва, 1978. – 43 с.
245550
  Якименко Л.Г. Великий писатель современности / Л.Г. Якименко. – М, 1975. – 64с.
245551
  Ковда В.А. Великий план преобразования природы / В.А. Ковда. – Москва : АН СССР, 1952. – 109, [2] с., 1 л. карт. – (Научно-популярная серия / АН СССР ; , Ком. содейств. строит. гидроэлектростан., каналов и оросит. систем)
245552
   Великий поборник свободи і гуманізму. – Вінниця, 1991. – 54с.
245553
  Али М.И. Великий поворот : роман / Мухаммед Ибрагим аль Али ; пер. м араб. Е. Сидорова. – Москва : Радуга, 1986. – 159, [1] с.
245554
  Котухов М.П. Великий подвиг / М.П. Котухов. – Москва : Географгиз, 1951. – 6с.
245555
  Котухов М.П. Великий подвиг : Открытие Антарктиды / М.П. Котухов. – 2-е изд. – Москва : Географгиз, 1955. – 127с.
245556
  Рыльский Великий подвиг / Рыльский, Ф. – Москва, 1957. – 23с.
245557
  Рябов В.С. Великий подвиг / В.С. Рябов. – М., 1970. – 287с.
245558
  Давыдова Н.С. Великий подвиг / Н.С. Давыдова, А.Н. Пономарев. – Москва, 1970. – 328с.
245559
  Рябов В.С. Великий подвиг / В.С. Рябов. – Москва : Военное издательство, 1975. – 318 с.
245560
   Великий подвиг. – Київ : Вища школа, 1975. – 312с.


  У книзі розповідається про вікопомний подвиг радянського народу в смертельному двобої з фашизмом, про велику життєву силу непорушної дружби і взаємодопомоги народів СРСР. Показується, як разом з усім радянським народом трудящі України виборювали ...
245561
  Павлова В. Великий подвиг / В. Павлова. – Москва, 1975. – 64 с.
245562
  Селяничев А.К. Великий подвиг Балтики / А.К. Селяничев. – Москва, 1968. – 239с.
245563
   Великий подвиг во имя людей : о В.И. Ленине на уроках литературы. – Москва : Просвещение, 1988. – 190 с.
245564
   Великий подвиг народа - источник вдохновения. – Москва, 1985. – 79с.
245565
  Герасимов И.А. Великий подвиг народа / И.А. Герасимов. – Киев, 1985. – 49с.
245566
  Орлик О.В. Великий подвиг народный / О.В. Орлик. – М., 1981. – 48с.
245567
  Бескровный Л.Г. Великий подвиг народов нашей Родины. / Л.Г. Бескровный. – Москва, 1962. – 38с.
245568
   Великий подвиг партии и народа - массовое освоение целинных и залежных земель. – Москва, 1979. – 440с.
245569
   Великий подвиг партии и народа. – Москва, 1974. – 207с.
245570
  Касьяненко В.И. Великий подвиг партии и народа (Завоевание советским народом техн.-экон. самостоятельности СССР) / В.И. Касьяненко. – Москва, 1962. – 48с.
245571
  Володарский Л.М. Великий подвиг советского народа / Л.М. Володарский. – Москва, 1957. – 24с.
245572
   Великий подвиг советского народа. – М., 1965. – 46с.
245573
  Горохов Н Великий подвиг советского народа и его армии / Н Горохов. – Москва, 1975. – 112с.
245574
  Бойко П.М. Великий подвиг Советского народа и его Вооруженных Сил / П.М. Бойко. – Л., 1980. – 36с.
245575
  Маркевич А.П. Великий подвиг. К 250-летию Полтавской битвы / А.П. Маркевич. – Киев : Киевский университет, 1959. – 160с.
245576
  Мінгазутдінов А. Великий подвижник музейної справи (до 90-річчя від дня народження М.І. Сікорського) / А. Мінгазутдінов, Ю. Латиш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-45. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена М.І. Сікорському (1923–2011) – засновнику і генеральному директору Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав". Статья посвящена М.И. Сикорскому (1923 – 2011) – основателю и генеральному директору Национального ...
245577
   Великий поет-революціонер. – Одеса, 1939. – 299с.
245578
  Лавров П.А. Великий поет революціонер-демократ. / П.А. Лавров. – с.
245579
  Нечипорук О.Д. Великий поет Шотландії : (Роберт Бернс в укр. перекладах та літературознавстві) / О.Д. Нечипорук. – Київ : Знання, 1973. – 46 с. – (Литература і мистецтво ; сер. V ; № 12)
245580
  Килимник Ю. Великий полтавський самородок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 вересня (№ 163). – С. 3


  Іванові Котляревському - 250!
245581
  Логинов Д. Великий полярный водоворот // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 897 (6). – С. 46-49. – ISSN 0320-331Х


  Історія покорення Арктики
245582
  Живов М. Великий польский поэт Адам Мицкевич / М. Живов. – Москва, 1949. – 31с.
245583
  Рыльский М.Ф. Великий польский поэт Адам Мицкевич / М.Ф. Рыльский. – Москва, 1955. – 16с.
245584
  Рильський М.Т. Великий польський поет Адам Міцкевич / М.Т. Рильський. – Київ, 1955. – 20 с.
245585
  Джалагония В. Великий портфельный передел // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 16. – С.12-13 : Фото. – ISSN 0234-1670
245586
   Великий пост. – Москва, 1991. – 174 с.
245587
  Кучма О.І. Великий потенціал маленьких часток (до питання засвоєння емоційно-експресивних часток німецької мови студентами-германістами)


  Емоційно-експресивні частки (ЕЕЧ) німецької мови довго навіть не виділялися в окремий розряд, і лише з виходом на перший план теорії мовленнєвого акту (60-ті рр.) вони опинились у центрі уваги завдяки своїм різноманітним властивостям у плані індикації ...
245588
  Залізняк Л. Великий потоп // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 10 (278). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Катастрофічні повені під час останнього великого танення льодовиків сформували контури сучасної Європи і створили природно-кліматичні передумови для активного заселення території України.
245589
  Кондратов А. Великий потоп. Мифы и реальность / А. Кондратов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 152с.
245590
  Куракін Олександр Великий похід камчатського краба / Куракін Олександр, Некрасов Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 114-120 : фото
245591
   Великий поход армии К.Е. Ворошилова от Луганска к Царицыну и героическая оборона Царицына. – М., 1938. – 298с.
245592
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 48с.
245593
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 83с.
245594
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1942. – 32с.
245595
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1944. – 28с.
245596
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1944. – 31с.
245597
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1946. – 40с.
245598
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1946. – 44с.
245599
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 39с.
245600
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 40с.
245601
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – Л., 1951. – 40с.
245602
  Біба П. Великий почин : поезії / П. Біба. – Київ, 1951. – 144 с.
245603
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1953. – 40с.
245604
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1960. – 104с.
245605
  Казин В.В. Великий почин / В.В. Казин. – М. : Художественная литература, 1969. – 29 с.
245606
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1980. – 60с.
245607
  Ленин В.И. Великий почин : (О героизме рабочих в тылу. По поводу "коммунистических субботников") / В.И. Ленин. – Москва : Книга, 1984. – 127 с. : ил. – Изд. выпускается к 65-летию со дня выхода брошюры в свет. -Миниатюрное издание
245608
   Великий почин. – М., 1989. – 54с.
245609
  Казин В.В. Великий почин. / В.В. Казин. – Москва : Правда, 1958. – 32 с.
245610
  Казин В.В. Великий почин. / В.В. Казин. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 58 с.
245611
  Казин В.В. Великий почин. / В.В. Казин. – Москва : Современник, 1978. – 269 с.
245612
  Курбан Р. Великий поэт-патриот Махтумкули : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Курбан Р. ; АН ТуркмССР , Отделение обществ. наук АН ТССР. – Ашхабад, 1965. – 24 с.
245613
  Наровчатов С.С. Великий поэт и гражданин. / С.С. Наровчатов. – Ереван, 1970. – 32 с.
245614
  Ауэзов М.О. Великий поэт казахского народа Абай Кунанбаев / М.О. Ауэзов. – Москва : Знание, 1954. – 24 с. – (Всесоюзное об-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 6 ; № 9)
245615
  Сагитов И.Т. Великий поэт каракалпакского народа / И.Т. Сагитов. – Нукус, 1977. – 36 с.
245616
  Бельский А.А. Великий поэт немецкого народа Генрих Гейне / А.А. Бельский. – Челябинск, 1956. – 20с.
245617
  Кулов К.Д. Великий поэт осетинского народа / К.Д. Кулов. – Дзауджикау, 1947. – 23 с.
245618
  Евгеньев-Максимов Великий поэт революционной демократии Н.А.Некрасов / Евгеньев-Максимов. – Москва : Знание, 1952. – 32 с.
245619
  Стадніченко О.О. Великий правдомовець на запорізькій землі (О. Гончар у спогадах запорожців) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 78-87. – ISBN 978-966-551-315-5


  Статтю присвячено дослідженню мемуарних нарисів, спогадів запорізьких письменників П. Ребра про Олеся Гончара та його стосунки із запорізьким краєм.
245620
   Великий праздник народов : [фотоальбом]. – Москва : Планета, 1973. – 153 с., ил. : ил.
245621
   Великий практикум з генетики, генетичної інженерії та аналітичної біотехнології мікроорганізмів : навч. посіб. для студ. біол. ф-тів ун-тів / В.О. Федоренко, Б.О. Осташ, М.В. Гончар, Ю.В. Ребець; В.О. Федоренко, Б.О. Осташ, М.В. Гончар, Ю.В. Ребець ; М-во освіти і науки України, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 279 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-613-483-7
245622
   Великий практикум з гідробіології (розділ "Молюски"). – Чернівці, 1996. – 23с.
245623
  Бахарев А.Н. Великий преобразователь природы : Мичурин / А.Н. Бахарев. – Москва, 1949. – 19 с.
245624
  Булгакова З.П. Великий преобразователь природы И.В.Мичурин / З.П. Булгакова. – М., 1950. – 40с.
245625
  Фортунатов И.К. Великий преобразователь природы Иван Владимирович Мичурин / И.К. Фортунатов. – Алма-Ата, 1949. – 30 с.
245626
  Королев А.М. Великий пример / А.М. Королев. – М, 1973. – 64с.
245627
  Афанасьев В.Г. Великий принцип / В.Г. Афанасьев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 72 с.
245628
  Попов В.О. Великий провидец, организатор отечественной биохимии. К 150-летию со дня рождения академика А.Н. Баха / В.О. Попов, Р.А. Звягильская, И.Е. Черменская // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2007. – Т. 77, № 6. – С. 534-542. – ISSN 0869-5873


  Алексей Николаевич Бах родился на Полтавщине, в Золотоноше. В 1875 г.поступил на отделение естественных наук физико-математического фак-та Ун-та Св. Владимира. Лекции читали видные химики - проф. Н.А. Бунге, доц. П.П. Алексеев
245629
  Миндилин И. Великий программный документ куммунизма / И. Миндилин, Я. Якобсон. – М., 1948. – 80с.
245630
   Великий пролетарский гимн : [альбом]. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 94, [4] с. : ил.
245631
  Гудок В.С. Великий пролетарский писатель М, Горький / В.С. Гудок. – Винница, 1956. – 15 с.
245632
  Андрущенко В. Великий пророк-бунтівник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 грудня (№ 225/226). – С. 20


  Михайло Драгоманов у соціокультурному просторі України та Європи.
245633
  Головня И.В. Великий просветитель и гуманист Генри Фильдинг. 1707-1754 / И.В. Головня. – Москва, 1954. – 32с.
245634
  Козлов И.В. Великий путешественник : жизнь и деятельность Н.М. Пржевальского, первого исследователя природы Центр. Азии / И.В. Козлов. – Москва, 1985. – 144с.
245635
  Битюков Г.С. Великий путешественник и географ Н.М.Пржевальский / Г.С. Битюков. – Фрунзе, 1962. – 64с.
245636
  Битюков Г.С. Великий путешественник Н.М.Пржевальский : (К 120-летию со дня рождения) / Г.С. Битюков. – Пржевальск, 1959. – 64с.
245637
  Айбек Великий путь : роман / Айбек ; пер. с узб. В. Витковича ; [ил.: В.В. Красновский]. – Москва : Советский писатель, 1970. – 391 с. : ил.
245638
  Айбек Великий путь : роман / Айбек ; пер. с узб. В. Витковича ; [худож. C. Хализов]. – Москва : Известия, 1974. – 398 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
245639
  Айбек Великий путь : роман / Айбек ; пер. с узб. В. Витковича ; [худож. В.В. Красновский]. – Москва : Советский писатель, 1980. – 375 с. : ил.
245640
   Великий путь борьбы и побед. – Москва, 1974. – 390с.
245641
   Великий путь борьбы и побед (К 75-летию II съезда РСДРП). – Оренбург, 1978. – 30с.
245642
  Лихачев Д.С. Великий путь. Становление рус. лит. XI-XVII в. / Д.С. Лихачев. – Москва, 1987. – 299с.
245643
  Мордовцев Д.Л. Великий раскол : Ист. роман / Д.Л. Мордовцев. – Ростов -на-Дону, 1987. – 621с. – В кн. также: Накануне воли: Арх. силуэты
245644
  Мордовцев Д.Л. Великий раскол : Ист. роман из эпохи царствования Алексея Михайловича / Д.Л. Мордовцев. – Саранск, 1990. – 366с.
245645
  Шанковський Л. Великий рейд УПА 1947 - 1948 рр. // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1997. – 1997. – С. 91-96. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 80)
245646
  Бондаренко К. Великий реформатор // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 36 (154). – С. 38-40
245647
  Крыжицкий Г.К. Великий реформатор сцены. К столетию со дня рождения К.С.Станиславского. 1863-1963 / Г.К. Крыжицкий. – Москва, 1962. – 110с.
245648
  Чанін С.В. Великий рід великої людини : науково-популярний нарис про Т.Г. Шевченка та його родовід / С.В. Чанін. – Київ : Елібре, 2008. – 160 с. : фотоіл. – На облкадинці : Великий рід людини. – ISBN 978-966-96925-1-1
245649
   Великий родоначальник социалистической литературы : Горьковский сборник. – Киев : КГУ, 1968. – 187с.


  Сборник разделен на 2 части: в первой из них напечатаны статьи, связанные с изучением художественного наследия писателя, его эстетических и литературно-критических взглядов, а также литературно-общественной деятеятельности; во второй - помещены работы, ...
245650
   Великий родоначальник социалистической литературы. – К., 1968. – 187с.
245651
  Соловьев В.С. Великий Розенкрейцер / В.С. Соловьев. – Москва, 1991. – 299с.
245652
  Дрофенко І. Великий розпродаж // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 7
245653
  Корзов Ю.И. Великий роман Льва Толстого в музыкальной интерпретации // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 341-352. – ISBN 966-8906-05-5
245654
  Турчинович Аф. Великий романтик Виктор Гюго, его жизнь и труды / Аф. Турчинович. – Санкт-Петербург : [Тип. т-ва А.С. Суворина - "Новое время"], 1914. – [2], 143 с. : ил.
245655
   Великий романтик і реаліст // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 88-90. – ISBN 966-7522-02-4


  Зіновій Володимирович Кулик — український тележурналіст, телевізійний менеджер, державний службовець.
245656
   Великий романтик. Байрон и мировая литература. – Москва : Наука, 1991. – 237 с. – ISBN 5-02-011458-8
245657
  Маринич О.М. Великий російский географ М.М.Пржевальський / О.М. Маринич. – Київ, 1952. – 32с.
245658
  Корсунський С. Великий російський Близький Схід // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 9


  "Коли на початку 2000-х у США було озвучено концепцію "Великого Близького Сходу", навряд чи хтось міг припустити, що її кінцевим бенефіціаром через півтора десятка років виявиться Путін. Цього тижня вперше в історії король Саудівської Аравії Салман ібн ...
245659
  Пртопопов В.П. Великий російський вчений І.П. Павлов / В.П. Пртопопов. – Київ, 1951. – 39с.
245660
  Федоров В.Ф. Великий російський льотчик П.М.Нестеров / В.Ф. Федоров. – Львів, 1954. – 140с.
245661
  Панкратова А. Великий російський народ. / А. Панкратова. – Київ, 1949. – 184 с.
245662
  Білецький О. Великий російський письменник М.В. Гоголь / О. Білецький
3. – 1952. – [10] с.
245663
  Білецький О.І. Великий російський письменник Микола Васильович Гоголь (1852-1952) / О.І. Білецький. – Київ : Радянська Укpаїна, 1952. – 33 с. – Окр. відбиток з: Дніпро, 1952, № 3
245664
  Слензак І.Є. Великий російський учений Олександр Петрович Карпінський / І.Є. Слензак. – Київ : АН УРСР, 1949. – 36с.
245665
  Власюк П.А. Великий російський учений революціонер-демократ Климент Аркадійович Тімірязев / П.А. Власюк. – Київ, 1948. – 62с.
245666
  Грабар І.Е. Великий російський художник І.Є.Репін / І.Е. Грабар. – Львів, 1946. – 24с.
245667
  Клинчин А.П. Великий русский артист М.С. Щепкин / А.П. Клинчин. – Москва, 1954. – 40с.
245668
  Благой Д.Д. Великий русский баснописец И.А.Крылов / Д.Д. Благой. – Москва, 1944. – 23 с.
245669
  Хрущев Г.К. Великий русский биолог И.И. Мечников / Г.К. Хрущев. – М, 1951. – 16с.
245670
  Мурзаев Э.М. Великий русский географ и путешественник Н.М.Пржевальский / Э.М. Мурзаев. – Москва : Правда, 1950. – 32с.
245671
  Орлов В.Н. Великий русский драматург А.С.Грибоедов / В.Н. Орлов. – Москва : Знание, 1954. – 32 с.
245672
  Филиппов В.А. Великий русский драматург Островский А.Н. / В.А. Филиппов. – Москва, 1948. – 20 с.
245673
  Мартынов И.И. Великий русский композитор М.И. Глинка / И.И. Мартынов. – Москва : Знание, 1954. – 32 с.
245674
  Белов Н.В. Великий русский кристаллограф и его детище. / Н.В. Белов. – Москва, 1949. – 586с.
245675
  Бельчиков Н.Ф. Великий русский критик и революционный демократ В.Г. Белинский / Н.Ф. Бельчиков. – Москва, 1948. – 24с.
245676
  Вахтин Б.М. Великий русский математик Н.И. Лобачевский / Б.М. Вахтин. – Москва, 1956. – 55с.
245677
  Щербань Т.А. Великий русский металлург Дмитрий Константинович Чернов. К 150-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 348-352. – ISBN 5-12-000444-X
245678
  Дивин В.А. Великий русский мореплаватель А.И.Чириков / В.А. Дивин. – Москва, 1949. – 115с.
245679
  Дивин В.А. Великий русский мореплаватель А.И.Чириков / В.А. Дивин. – Москва, 1953. – 280 с.
245680
   Великий русский мыслитель В.Г. Белинский : сб. статтей. – [Москва] : ОГИЗ, 1948. – 200 с.
245681
   Великий русский народ. – М., 1951. – 16с.
245682
  Панкратова А.М. Великий русский народ и его роль в истории. / А.М. Панкратова. – Москва, 1946. – 44 с.
245683
  Панкратова А. Великий русский народ. / А. Панкратова. – Москва, 1948. – 192 с.
245684
  Кирбятьев С.С. Великий русский народ. / С.С. Кирбятьев, 1948. – 66 с.
245685
  Медынский Е.Н. Великий русский педагог К.Д.Ушинский / Е.Н. Медынский. – Москва, 1945. – 25 с.
245686
  Струминский В.Я. Великий русский педагог К.Д.Ушинский. / В.Я. Струминский. – М,, 1961. – 46с.
245687
  Политыко Д.А. Великий русский писатель-сатирик М.Е.Салтыков-Щедрин / Д.А. Политыко. – Минск, 1955. – 32 с.
245688
   Великий русский писатель А.М. Горький. – Москва, 1946. – 64 с.


  Сборник разделен на 2 части: в первой из них напечатаны статьи, связанные с изучением художественного наследия писателя, его эстетических и литературно-критических взглядов, а также литературно-общественной деятеятельности; во второй - помещены работы, ...
245689
  Водовозов Н.В. Великий русский писатель А.П. Чехов / Н.В. Водовозов. – Москва, 1954. – 32с.
245690
  Петров С.М. Великий русский писатель И.С.Тургенев / С.М. Петров. – Москва, 1968. – 48с.
245691
  Гудзий Н.К. Великий русский писатель Л.Н, Толстой / Н.К. Гудзий. – М, 1950. – 72с.
245692
  Успенский И.Н. Великий русский писатель Л.Н.Толстой. / И.Н. Успенский. – М, 1953. – 56с.
245693
  Костин Г.А. Великий русский писатель Н.В. Гоголь / Г.А. Костин. – Воронеж, 1952. – 32с.
245694
  Беднов А. Великий русский писатель Н.В. Гоголь / А. Беднов. – Архангельск, 1952. – 34с.
245695
  Степанов Н.Л. Великий русский писатель Н.В.Гоголь / Н.Л. Степанов. – Москва : Знание, 1952. – 40с.
245696
   Великий русский полководец. – Владимир, 1969. – 20с.
245697
  Крастилевская А.Л. Великий русский полководец А.В.Суворов. К 150-летию со дня смерти / А.Л. Крастилевская. – Москва, 1949. – 45с.
245698
  Потемкин А.Н. Великий русский полководец Александр Невский: лекция / А.Н. Потемкин. – М., 1952. – 40с.
245699
  Крастилевская А.Л. Великий русский полководец М.И.Кутузов / А.Л. Крастилевская. – М., 1950. – 32с.
245700
  Пушкин А.С. Великий русский поэт / А.С. Пушкин, 1937. – с.
245701
  Ашукин Н.С. Великий русский поэт А.С. Пушкин / Н.С. Ашукин. – Москва : Военгиз, 1939. – 80 с. – (Библиотека красноармейца)
245702
  Бабушкин Н.Ф. Великий русский поэт А.С. Пушкин : стенограмма публичной лекции, прочит. в Доме ученых в г. Томске / Н.Ф. Бабушкин ; Всесоюзное Общество по Распространению политических и научных знаний, Томское областное отделение. – Томск, 1949. – 24 с.
245703
   Великий русский поэт А.С. Пушкин. – Ставрополь, 1949. – 72с.
245704
   Великий русский революционный демократ Н.Г. Чернышевский. – М., 1953. – 8с.
245705
  Жигулев А.М. Великий русский революционный демократ Н.Г.Чернышевский. / А.М. Жигулев. – М., 1953. – 35с.
245706
  Чибиряев С.А. Великий русский реформатор: : Михаил Михайлович Сперанский / С.А. Чибиряев. – М., 1989. – 213с.
245707
  Баранов С.Ф. Великий русский сатирик - Салтыков-Щедрин / С.Ф. Баранов ; Иркутс. гос. пед. ин-т. – Иркутск : Обл. гос. изд-во, 1950. – 72 с.
245708
  Вострышев И.В. Великий русский сатирик М.Е.Салтыков-Щедрин / И.В. Вострышев. – Москва, 1949. – 32с.
245709
  Вострышев И.В. Великий русский сатирик М.Е.Салтыков-Щедрин / И.В. Вострышев. – Москва, 1950. – 32с.
245710
  Бушмин А.С. Великий русский сатирик Салтыков-Щедрин / А.С. Бушмин. – Л, 1976. – 32с.
245711
  Крупениковы И.А. и Великий русский ученый В.В. Докучаев / И.А. и Крупениковы. – Москва : Воениздат, 1950. – 112с.
245712
  Абалин С.М. Великий русский ученый и пламенный революционер : (к 50-летию со дня смерти Н.Г. Чернышевского) / С.М. Абалин, 1939. – 61 с.
245713
  Кузнецов Б.Г. Великий русский ученый Ломоносов / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1945. – 19с.
245714
  Кузнецов Б.Г. Великий русский ученый Ломоносов / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1949. – 56с.
245715
  Шишаков В.А. Великий русский ученый М.В. Ломоносов и его работы по астрономии / В.А. Шишаков. – Москва : Правда, 1951. – 30 с.
245716
  Курсаков Г.А. Великий русский ученый материалист / Г.А. Курсаков. – Свердловск, 1952. – 32с.
245717
  Каган В.Ф. Великий русский ученый Н.И. Лобачевский / В.Ф. Каган. – М-Л, 1948. – 84с.
245718
  Каган В.Ф. Великий русский ученый Н.И. Лобачевский и его место в мировой науке / В.Ф. Каган. – М-Л, 1943. – 56с.
245719
  Корниенко Д.И. Великий русский флотоводец адмирал Ф.Ф.Ушаков / Д.И. Корниенко. – Москва, 1951. – 32с.
245720
  Руфанов И.Г. Великий русский хирург и ученый Н.И.Пирогов (1810-1881) / И.Г. Руфанов. – Москва, 1952. – 32с.
245721
  Грабарь И.Э. Великий русский художник И.Е.Репин / И.Э. Грабарь. – М, 1944. – 24с.
245722
  Федоров-Давыдов Великий русский художник И.Е.Репин / Федоров-Давыдов. – М., 1951. – 24с.
245723
  Виноградов В.В. Великий русский язык / В.В. Виноградов. – Москва : ОГИЗ.Государственное издательство художественной литературы, 1945. – 172 с.
245724
  Расмуссен Кнуд Великий санный путь / Расмуссен Кнуд. – Ленинград, 1935. – 252с.
245725
  Расмуссен Кнуд Великий санный путь / Расмуссен Кнуд. – Иркутск, 1987. – 494с.
245726
  Расмуссен Кнуд Великий санный путь. / Расмуссен Кнуд. – М., 1958. – 182с.
245727
  Возняк Т. Великий Санта - Пьотр Вайль // Критика. – Київ, 2009. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 39
245728
  Шалагінов Борис Великий світ маленького дитинства / Шалагінов Борис, Назаров Назарій // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 166-171. – ISSN 0320 - 8370
245729
   Великий світ сучасника. – К., 1975. – 183с.
245730
  Боднарский М.С. Великий северный морской путь : историко-географический очерк открытия Северо-восточного перехода / М.С. Боднарский. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 251с. – (Библиотека путешествий)
245731
  Винниченко В.К. Великий секрет : Комедія на 4 дії / В.К. Винниченко. – Харків : Рух, 1928. – 104с.
245732
  Голубев Г.Н. Великий сеятель / Г.Н. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 175с.
245733
  Алексеев М.Н. Великий сеятель земли / М.Н. Алексеев. – Москва, 1970. – 48с.
245734
  Гордиенко Е. Великий сказочник // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 2. – С. 140-145.
245735
  Матійко Г.С. Великий скарб / Г.С. Матійко. – Одеса : Маяк, 1965. – 199 с.
245736
  Степовик Д. Великий Скит у Маняві в духовному й культурному житті України // Карпати: людина, етнос, цивілізація : науковий журнал з проблем карпатознавства / Видавництво Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 3 : Матеріали Міжнародної наукової конференції "Скит Манявський у духовному і культурному житті України та Зарубіжжя: до 400-річчя заснування" (29-30 вересня 2011 р.). – С. 4-7


  Розглянуто історичні умови зародження і формування Манявського духовного осередку. Автор з"ясовує суть української чернечої традиції.
245737
  Ланге П.В. Великий скиталец : жизнь Христофора Колумба / П.В. Ланге. – Москва : Мысль, 1984. – 224 с.
245738
  Гримайло Я.В. Великий следопыт / Я.В. Гримайло. – Москва, 1959. – 381 с.
245739
  Гримайло Я.В. Великий слідопит : повість / Я.В. Гримайло. – Київ : Молодь, 1957. – 371 с.
245740
  Гримайло Я.В. Великий слідопит : повість / Я.В. Гримайло. – 2-е вид. перероб доп. – Київ : Молодь, 1989. – 314 с.
245741
  Бачелис Т.И. Великий советский артист Б.В. Щукин / Т.И. Бачелис. – Москва, 1956. – 39с.
245742
  Шепилов Д.Т. Великий советский народ / Д.Т. Шепилов. – М, 1950. – 88с.
245743
   Великий советский народ. – Киев, 1976. – 503с.
245744
  Антипов-Каратаев Великий советский почвовед Василий Робертович Вильямс / И.Н. Антипов-Каратаев ; АН СССР, Таджикский филиал, Вахшская почвенно-мелиоративная станция. – Сталинабад : Изд-во Таджикского филиала АН СССР, 1950. – 48 с.
245745
  Юдасина Л.Г. Великий солдат-полководец : К 250-летию со Дня рождения А.В.Суворова: Рекоменд. указ. лит. / Л.Г. Юдасина. – Москва, 1980. – 15с.
245746
  Калениченко Н.Л. Великий сонцепоклонник : життя і творчість Михайла Коцюбинського / Н.Л. Калениченко. – Київ : Дніпро, 1967. – 252 с.
245747
  Никоненко С.С. Великий соратник Маркса / С.С. Никоненко, Ф.Г. Рябов. – Москва, 1970. – 96с.
245748
  Саркисян С.А. Великий социалист-утопист Роберт Оуэн / С.А. Саркисян. – Ереван, 1974. – 128с.
245749
  Левіна М. Великий соціаліст-утопіст Шарль Фур"є / М. Левіна. – Х, 1930. – 48с.
245750
  Алексеенко И.И. Великий союз созидателей / И.И. Алексеенко. – Краснодар, 1971. – 160с.
245751
   Великий союз шестнадцати республик. – Ростов на Дону, 1940. – 100с.
245752
  Домбровский А.И. Великий стагирит / А.И. Домбровский. – М., 1981. – 191с.
245753
  Перепеляк І.М. Великий степ : повість / І.М. Перепеляк. – Харків, 1987. – 135 с.
245754
  Балашов Д.М. Великий стол : роман / Д.М. Балашов ; худож. Б. Косульников. – Москва : Современник, 1982. – 464 с. : ил.
245755
  Балашов Д.М. Великий стол : роман / Д.М. Балашов. – Петрозаводск : Карелия, 1991. – 463 с. – (ГМ : Государи московские ; кн. 2)
245756
  Балашов Д.М. Великий стол : роман / Д.М. Балашов. – Москва : Современник, 1991. – 462 с. – (Золотая летопись России)
245757
  Шот М. Великий страдник за віру й Україну. Сьогодні 150 років від дня народження Блаженнішого Йосифа Сліпого // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 17 лютого (№ 31). – С. 7


  Про достойника України також розповідає професор, директор Центру українознавства КНУ імені Тараса Шевченка Шевченка В.І. Сергійчук.
245758
  Лозовский А. Великий стратег классовой войны / А. Лозовский. – Москва : Издание ВЦСПС, 1924. – 69 с.
245759
   Великий стратегічний план // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-18 лютого (№ 5/6). – С. 2


  18 лютого у Президії НАПН України підписано Меморандум про співпрацю між Національною академією педагогічних наук України та Уповноваженим із захисту державної мови. Меморандум підписали Президент НАПН України Василь Кремень і Уповноважений із захисту ...
245760
  Горбулін В. Великий сусід визначився. Що Україні робити далі? / В. Горбулін, О. Литвиненко // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 9/10 (191/192). – С. 25-29
245761
   Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник-довідник : 80 000 слів та виразів сучасної англійської і української мови / [ укладач С.Д. Романов ]. – Донецьк : БАО, 2008. – 512 с. – ISBN 978-966-481-208-2
245762
  Загнітко А.П. Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник : [200 000] / Загнітко А.П., Данилюк І.Г. ; [ред. : Ю.В. Жиронкіна, Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 1007, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-338-773-4
245763
  Зелов Д. Великий сын Суоми: Карл Густав Маннергейм // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 12 (72). – С. 4-34. – ISSN 1812-867Х
245764
  Зелов Д. Великий сын Суоми: Карл Густав Маннергейм // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 40-58. – ISSN 1812-867Х
245765
  Зелов Д. Великий сын Суоми: Карл Густав Маннергейм // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 1 (73). – С. 4-29. – ISSN 1812-867Х
245766
  Зелов Д. Великий сын Суоми: Карл Густав Маннергейм // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 2 (74). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
245767
  Зелов Д. Великий сын Суоми: Карл Густав Маннергейм // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 3 (75). – С. 4-33. – ISSN 1812-867Х
245768
  Сычев П.А. Великий тайфун : Повесть / П.А. Сычев. – Москва : Советский писатель, 1966. – 371с.
245769
  Рогозинский Виктор Великий талант и тоталитарный режим : очерк об Осипе Мандельштаме // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 12 : Література у в"язниці тоталітаризму. – С. 14-18
245770
  Ганічев В. Великий твір безкомпромісної історичної правди // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 5


  Виступ голови Спілки письменників Росії Валерія Ганічева у Національній парламентській бібліотеці України де відбулася презентація роману "Тихий Дон" видатного російського письменника Михайла Шолохова, що побачив світ українською мовою
245771
   Великий теоретик комунізму. – Львів, 1970. – 180 с.
245772
  Конквест Р. Великий терор = The great terror : сталінські чистки тридцятих років / Роберт Конквест ; пер. з англ.: Наталії Волошинович та Зорини Корабліної ; [упоряд. А. Криштальський]. – Луцьк : Волинська мистецька агенція "Терен ", 2009. – 879, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 862-876. - Вих. дан. ориг.: New York : Collier Books, 1973. – Бібліогр.: с. 858-861 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-2276-00-8
245773
  Шаповал Ю. Великий терор 1937 - 1938 рр. в Україні: що відомо і що не відомо про нього сьогодні // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – C. 8-47. – ISBN 978-617-7034-13-0
245774
   Великий терор в Україні. "Куркульська операція" 1937-1938 рр. : у 2-х частинах / упоряд. : С. Кокін, М. Юнге. – Київ : Києво-Могилянська акад. – ISBN 987-966-518-534-5
Ч. 1. – 2010. – 614 с.
245775
   Великий терор в Україні. "Куркульська операція" 1937-1938 рр. : у 2-х частинах / упоряд. : С. Кокін, М. Юнге. – Київ : Києво-Могилянська акад. – ISBN 987-966-518-545-1
Ч. 2. – 2010. – 598 с.
245776
  Кульчицький С. Великий терор: що це було? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 березня (№ 43/44). – С. 20


  Сталінський "тридцять сьомий рік": чому 1937 р.?
245777
  Кульчицький С. Великий Терор: що це було? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 березня (№ 48/49). – С. 20


  Сталінський "тридцять сьомий рік": чому в 1937-му році? Ті, хто не погоджувався запрограмовано діяти у ситуації, створеній Генсеком, повинні були згоріти у вогні терору.
245778
  Війон Ф. Великий Тестамент та інші поезії / Ф. Війон. – Київ : Дніпро, 1973. – 186с.
245779
  Чайковський М. Великий технік // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 223-225
245780
   Великий тлумачний словник сучасної української мови : 170 000. – Ірпінь : Перун, 2001. – 1440с. – ISBN 966-569-013-2
245781
   Великий тлумачний словник сучасної української мови : Понад 170 000 слів. – Ірпінь : Перун, 2004. – 1440с. – ISBN 966-569-013-2
245782
   Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 [слів та словосполучень] : (з дод., допов. та CD) / [автор проекту та голов. ред. В.Т. Бусел ; ред.-лексикографи : В.Т. Бусел, М.Д. Василега-Дерибас, О.В. Дмитрієв та ін. ]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2009. – VIII, 1728 с. : іл. + CD. – ISBN 966-569-013-2


  Універсальний довідник із сучасної української мови. Об"єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного видання. Містить 170 тис.слів. Наводяться загальновживанні слова, основні терміни сучасної науки і техніки, ін.
245783
   Великий тлумачний словник української мови = A comprehensive English-Ukrainian dictionary : Близько 40 000 слів. – Харків : Фоліо, 2005. – 767с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-2698-X
245784
  Сердюк О.М. Великий торгівельний шлях "із варяг у греки" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 186-189.
245785
  Демидов В. Великий трубач на все времена. Превратности судьбы Луи Армстронга // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 7. – С. 8-9
245786
   Великий трудівник і геній у науці. До 175-річчя від дня народження Д. І. Менделєєва (1834-1907) // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 2, 2 квартал. – С. 50-58. – ISSN 0130-2043


  Почесни член Київського університету ім. Т. Шевченка.
245787
  Карпенко В. Великий трудівник пера // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 9 грудня (№ 24). – С. 17


  Український письменник Валентин Чемерис. Некролог.
245788
  Габер Є. Великий турецький пасьянс // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 1, 5


  "Початковий розклад на гральному полі, на якому турецький президент Реджеп Ердоган має зіграти вирішальну партію, видається дуже непростим".
245789
  Захидов В.Ю. Великий узбекский поэт и мыслитель Алишер Навои / В.Ю. Захидов. – Ташкент, 1948. – 34с.
245790
  Павлова Т.Г. Великий украинец, великий харьковчанин (К 150-летию Д.И. Багалея) // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 94-97.
245791
  Бондаренко К. Великий украинский композитор // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 1/2 (170/171). – С. 58-60
245792
  Пархоменко М.Н. Великий украинский писатель Иван Франко / М.Н. Пархоменко. – Москва, 1956. – 32с.
245793
  Кирилюк Е.П. Великий украинский поэт революционер-демократ Т.Г.Шевченко. / Е.П. Кирилюк. – М., 1954. – 32с.
245794
  Калакура Я. Великий украінєць [М.С. Грушевський] // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 361-371. – ISBN 966-7522-09-1
245795
  Капітонова Ю.В. Великий українець В.М. Глушков та його наукова школа / Ю.В. Капітонова, Ю.О. Храмов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 75-86. – ISSN 0374-3896
245796
  Пляченко А.Г. Великий українець Іван Пулюй // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 220-225. – ISBN 978-966-927-118-1
245797
  Головко Т. Великий українець із татарським корінням // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 12. – ISSN 2519-4429


  Книга "Виривки з мемуарів одного старого гріховоди. Вибране" видатного українського історика, перекладача, письменника Агатангела Кримського. Передмову до книги написав доктор філологічних наук Ю. Ковалів.
245798
  Федоренко Т. Великий українець Микола Амосов // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 100-104. – ISSN 0130-5212
245799
  Федоренко Тетяна Великий українець Микола Амосов // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 100-104. – ISSN 0130-5212
245800
  Гариаш Ю. Великий українець. Тисяча снопів вітру. Фрагменти - уламки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 червня (№ 25). – С. 8-9


  Іван Миколайчук - український кіноактор, кінорежисер, сценарист. Лауреат Шевченківської премії 1988 (посмертно).
245801
   Великий Українець: матеріали з життя та діяльності М.С. Грушевського. – Київ : Веселка, 1992. – 549 с. – ISBN 5-301-01290-8
245802
  Пасхавер О.Й. Великий український капітал: взаємовідносини з владою і суспільством / О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, К.М. Агеєва; Центр економічного розвитку. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 130с. – Автори книги вказані на зворотній стор. титул. аркушу. – ISBN 978-966-378-048-1
245803
  Славінська І. Великий український роман wanted! // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2010. – № 11/12 (61/62). – С. 4-12
245804
  Сюндюков І. Великий український цілитель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 25, 29


  Євген Степанович Грицяк.
245805
   Великий українсько-англійський словник = Comprehensive ukrainian-english dictionary : Понад 150 000 слів та словосполучень. – Київ : Чумацький Шлях, 2001. – 643с. – ISBN 966-95747-6-5
245806
   Великий українсько-англійський словник = Comprehensive ukrainian-english dictionary : Понад 150 000 слів та словосполучень. – 2-е вид., виправл. та доп. – Київ : Чумацький Шлях, 2003. – 636с. – ISBN 966-95747-5-7
245807
   Великий українсько-англійський словник = Comprehensive ukrainian-english dictionary : Понад 175 000 слів та словосполучень. – 4-е вид., випр. та доп. – Київ : Чумацький Шлях, 2006. – 704с. – ISBN 966-95747-9-X
245808
  Тельтевский П.А. Великий Устюг / П.А. Тельтевский. – Москва, 1960. – 154 с.
245809
   Великий Устюг. – Вологда, 1969. – 16 с.
245810
  Батаков Н.М. Великий Устюг / Н. Батаков, Е. Мансветова, В. Широков ; литю обраб. В.В. Кокарева. – 3-е изд., испр. и доп. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1976. – 157 с., [4] л. ил. : ил.
245811
  Тельтевский П.А. Великий Устюг / П.А. Тельтевский. – Москва, 1977. – 179 с.
245812
  Булкин В.А. Великий Устюг / В.А. Булкин, Г.И. Чугунов. – Ленинград, 1978. – 71 с.
245813
  Шильниковская В.П. Великий Устюг / В.П. Шильниковская. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 254 с.
245814
  Панькова С. Великий учений і патріот // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2011. – № 8 (110). – С. 42-43
245815
   Великий ученый средневековья ал-Хорезми. – Ташкент, 1985. – 272с.
245816
  Джаббаров И. Великий ученый, открывший миру Академию Маъмуна, или Жизнь, сполна отданная науке // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 167-171. – ISSN 0869-5415


  Популярний історик, археолог, етнограф-сходознавець Сергій Павлович Толстов
245817
  Низова А.М. Великий учитель - природа / Низова А.М. – Москва : Знание, 1971. – 80 с. – (Народный университет. Педагогический факультет ; 5)
245818
  Рахман Д.А. Великий учитель рабочего класса / Д.А. Рахман. – М, 1969. – 543с.
245819
  Фасоля А.М. Великий учитель свого народу. Вивчення творчості Уласа Самчука в середній школі (7-8 кл.;10-11класи) : Волинь.Марія.Нарід чи чернь.Крути.Так було- так буде.Жінка.Він був моїм другом / А.М. Фасоля. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 96с. – ISBN 966-7520-39-0
245820
  Питаевский Л.П. Великий физик. К 100-летию со дня рождения академика Л.Д. Ландау // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 1. – С. 48-59. – ISSN 0869-5873
245821
  Ухтомский А.А. Великий физиолог
245822
  Барулина Л.Г. Великий философ-материалист / Барулина Л.Г. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 80 с.
245823
  Смердов А.А. Великий хірург - технічний керівник заводу // Український журнал медичної техніки і технології : Науково-практичний журнал / Укр. науково-інженерний центр медичної техніки і промислових технологій. – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 82-83. – ISSN 0131-0194
245824
  Панченко В. Великий Хорс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 15


  Чому українські культурні проекти кінця XIX - початку XX століть мали присмак цукру? Великим Хорсом у колах української інтелігенції Києва називали Василя Федоровича Симиренка, відомого цукрозаводчика і мецената.
245825
  Ричка В. Великий хреститель України-Руси та його слід в історії // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 24-47. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
245826
   Великий художник. – Ростов -на-Дону, 1959. – 370с.
245827
   Великий художник современности. – М., 1983. – 214с.
245828
  Михальченко Н.И. Великий цивилизационный взрыв на рубеже XX-XXI веков / Николай Михальченко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т полит. и этнонац. исслед. им. И.Ф. Кураса. – Киев : Парламентское издательство, 2016. – 501, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-922-078-3


  У пр. № 1710709 напис: Ув. Л.В. Губерському з повагою від автора. Підпис.
245829
  Миронов А.В. Великий чародей в стране берендеев / А.В. Миронов. – Ярославль, 1973. – 160 с.
245830
  Блон Ж. Великий час океанов ...Индийский / Ж. Блон. – Москва : Мысль, 1983. – 205с. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
245831
  Блон Ж. Великий час океанов : Полярные моря / Ж. Блон. – Москва : Мысль, 1984. – 191с. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
245832
  Блон Ж. Великий час океанов : Средиземное море / Ж. Блон. – Москва : Мысль, 1982. – 124с. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
245833
  Блон Ж. Великий час океанов: Атлантический : Путешествия. Приключения. Поиск / Ж. Блон. – Москва : Мысль, 1978. – 218с
245834
   Великий человек Ким Чен Ир. – Пхеньян
1. – 1989. – 170с.
245835
   Великий человек Ким Чен Ир. – Пхеньян
2. – 1995. – 103с.
245836
  Коваленко С. Великий чех з українським серцем // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 218-226. – ISSN 0869-3595
245837
  Лордкипанидзе Д.О. Великий чешский педагог Ян Амос Коменсикй / Д.О. Лордкипанидзе. – М, 1957. – 31 с.
245838
  Плавский З.И. Великий чилийский поэт Пабло Неруда / З.И. Плавский; З.И. Плавскин. – Ленинград : Знание, 1976. – 40 с.


  Пабло Неруда (Pablo Neruda) (псевдоним, наст. имя Рикардо Элиэсер Нефтали Рейес Басуальто, исп. Ricardo Eliecer Neftali Reyes Basualto)
245839
  Ребрик Н. Великий Чин Миколи Мушинки // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 54-55. – ISSN 2520-6419
245840
  Лозовицький О. Великий Чорноморський регіон - геополітична перспектива України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 41-45
245841
  Эрлихман Вадим Великий Шахиншах // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 106-112
245842
  Смирноа А.В. Великий шейх суфизма / А.В. Смирноа. – Москва, 1993. – 330 с.
245843
  Дергачев В.А. Великий шелковый путь : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 21-27 : Фото, карта. – Бібліогр.: 4 назви
245844
  Аржанцева Ирина Великий шелковый путь. Торговцы чудесами / текст: Ирина Аржанцева ; фот.: Сергей Прокудин-Горский // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – февраль № 101. – С. 126-147 : фото
245845
  Аржанцева Ирина Великий шелковый путь. Торговцы чудесами / текст: Ирина Аржанцева ; фот.: Сергей Прокудин-Горский // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – февраль № 101. – С. 148
245846
   Великий шкільний словник української мови : синонімів, антонімів, омонімів, паронімів, фразеологізмів, орфографічний, мовознавчих термінів, літературознавчих термінів, граматичний коментар / [упоряд.: Співак Т.К.]. – Харків : Весна ; Співак Т.К., 2009. – 623, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 621-622. – (Словникова скарбничка : АБВ ) ( 9 в 1). – ISBN 978-966-2192-35-3
245847
  Пономарев В.И. Великий шлях. Докум. повесть. / В.И. Пономарев. – Ставрополь
кн. 1. – 1974. – 247с.
245848
  Кошовий С. Великий шовковий шлях Китаю: територія процвітання і розвитку // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 39-41
245849
  Матвіїшина Ж. Великий Шолес - нове місцезнаходження нижнього палеоліту на Закарпатті (результати палеопедологічних та археологічних досліджень) / Ж. Матвіїшина, С. Рижов, С. Кармазиненко // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 158-172
245850
  Франко І.Я. Великий шум : Повість / Іван Франко. – 2-е вид. – Черкаси : Видавн. Т-во "Сіяч", 1918. – 104 с. – Прим. № 36058 дефектний, бракує стор. 97-104
245851
  Франко І.Я. Великий шум : повість / Іван Франко ; [Обкл. худож. П.М. Ковжуна]. – 3-е вид. – Львів; Київ : [Hакладом Кpаєвого союза кpедит.] ; Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1923. – 133 с.
245852
  Іваненко О.Д. Великий шум : повість та оповідання / О.Д. Іваненко. – Київ, 1967. – 163 с.


  На форзаце дарчий надпис: Клекцыъ Науковый быб-ки К. Університета ім. Т.Г. Шевченка, вітаю з великим святом 50-річчя жовтня, бажаю успіхів, щатя! Від щирого серця, з подякую за посильну допомогу в роботі. Оксана
245853
  Іваненко О.Д. Великий шум : повість та оповідання / О. Іваненко ; худож. Є. Гончаренко. – Київ : Веселка, 1983. – 224 с.
245854
  Муминов И. Великий энциклопедист из Хорезма / И. Муминов. – Ташкент, 1973
245855
  Муминов И.М. Великий энциклопедист из Хорезма / И.М. Муминов. – М, 1974. – 48с.
245856
  Мамедов Р. Великий эталон безобразия // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 20 (1139). – С. 36-37. – ISSN 0234-1670
245857
  Каррэ Ж.-М. Великий язычник / Ж.-М. Каррэ. – Москва, 1930. – 302 с.
245858
  Ричка В. Великий Ярославів двір середньовічного Києва // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 20 : Присвячений пам"яті відомого українського археолога - славіста Олега Васильовича Сухобокова. – С. 67-74. – ISBN 978-966-308-311-7
245859
  Лидин В.Л. Великий, или Тихий / В.Л. Лидин. – Москва, 1956. – 191с.
245860
   Великим Лениным вдохновленные. – Мурманск, 1971. – 22с.
245861
  Тихонов Николай Семенович Великим океанам нашей жизни / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1979. – 352с.
245862
   Великим путем Октября : Из истории Крымской партийной организации. – Симферополь : Крым, 1967. – 135 с.
245863
  Шнейдеров В.А. Великим Северным / В.А. Шнейдеров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Географгиз, 1963. – 200с.
245864
   Великите сили и Балканите в ново и най-ново време : международна научна конференция, посветена на паметта на Людмила Живкова (София, 27-28 септември 1983). – София : Издателство на българската академия на науките, 1985. – 298, [1] с.
245865
   Великия и достохвальныя деяния Российских государей, полководцев, гражданских чиновников и других людей. – Санкт-Петербург : В типографии Шнора, 1803. – 132с. – Видання старою орфографією.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХ ст.- картон, шкіра
245866
  Байчински К. Великият Октомври и нашата съвременност / Костадин Байчински. – София, 1967. – 238 с.
245867
  Зеленська Валентина Великі Андріївські вечорниці : сценарії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 344-348
245868
  Гонтарук П. Великі Бережці - село над Іквою // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11 (181). – С. 4-11. – ISSN 0131-2685
245869
   Великі будови комунізму : (Методичні і бібліографічні матеріали на допомогу бібліотекам). – Київ : АН УРСР, 1951. – 70 с.
245870
  Гак Д.В. Великі будови комунізму і перетворення природи / Д. Гак і Н. Рономаренко ; АН УРСР, Ін-т економіки. – Київ : АН УРСР, 1952. – 120 с.
245871
  Самойленко І.В. Великі відхилення для випадкових еволюцій з незалежними приростами в схемі пуасонової апроксимації // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  В роботі проведено асимптотичний аналіз проблеми великих відхилень для випадкових еволюцій з незалежними приростами в схемі пуасонової апроксимації. Великі відхилення для випадкових еволюцій в схемі пуасонової апроксимації визначаються експоненційним ...
245872
  Самойленко І.В. Великі відхилення для імпульсних процесів в схемі апроксимації Леві // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 135-143. – ISSN 0868-6904


  Asymptotic analysis of large deviation problem for impulsive processes in the scheme of Levy approximation is realized. Large deviations for random evolutions in the scheme of Levy approximation are defined by exponential generator for jump process ...
245873
  Пивовар С.Ф. Великі географічні відкриття / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 49-51. – ISBN 966-642-073-2
245874
  Насєдкін П.І. Великі голодранці. Повість. / П.І. Насєдкін. – К., 1972. – 269с.
245875
  Горобець О.О. Великі дані – джерело статистичної інформації: на прикладі книговидавничої галузі // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – № 1/2 (60/61). – C. 7-13. – ISSN 2520-6834
245876
  Гончар Б.М. Великі держави і Україна по закінченні Першої світової війни / Б.М. Гончар, Н.Д. Городня // Вісник Київського міжнародного університету : збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2003
245877
  Місюра Є.Ю. Великі деформації кусково-однорідних анізотропних гіперпружних тіл обертання : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.02.14 / Євгенія Юріївна Місюра; НАН України; Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М.Підгорного. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
245878
   Великі друзі маленької людини // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 7 (483), 17-23.02.2017 р. – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Чому округи Алабами, де у 1860-х було менше рабів, голосували за Дональда Трампа.
245879
  Грабовський С. Великі європейські проекти для України та їхня загибель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 11


  250 років українського парламентаризму: непомічена дата. Кирило Розумовський намагався перебудувати Гетьманщину на самостійну українську державу європейського типу, яка б перебувала в особистій унії з Росією.
245880
  Мовчанюк Л.В. Великі європейські та євроатлантичні перспективи для найменшої балканської країни - Чорногорії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 68-72
245881
   Великі звершення. – К., 1967. – 354с.
245882
  Катамадзе Грігол Великі зміни треба робити сьогодні // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (6). – С. 130-137


  Гозмова з послом Грузії в Україні.
245883
  Хільчевський В.К. Великі і малі водосховища України: регіональні та басейнові особливості поширення / В.К. Хільчевський, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (60). – С. 6-17. – ISSN 2306-5680
245884
  Сухомозський Микола. Аврамчук Надія Великі інтегратори народів. Українська еліта з іноземним статусом // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-82
245885
  Світлична В.В. Великі князі Київські та роки їх правління // Практикум з історії України : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Світлична. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 334-336. – ISBN 978-966-222-966-0
245886
  Терещенко Ю. Великі князі литовські Гедимін та Ольгерд - інтегратори старокиївської державної спадщини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 20-21
245887
  Світлична В.В. Великі князі литовські та королі польські // Практикум з історії України : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Світлична. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 340. – ISBN 978-966-222-966-0
245888
  Світлична В.В. Великі князі московські, царі та імператори // Практикум з історії України : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Світлична. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 341. – ISBN 978-966-222-966-0
245889
   Великі кроки хімії Карпат. – Ужгород, 1965. – 60с.
245890
  Крижанівський Б.М. Великі митці кіно. / Б.М. Крижанівський. – К., 1970. – 88с.
245891
  Нестайко О.В. Великі міфи імперії : (Втеча від власної ідентичності) / О. Нестайко. – Львів : Афіша, 2003. – 104с. – ISBN 966-8013-13-1


  Розглядається походження російського народу, його мову, етнонім "руссий", про форми господарювання і співжиття, обряди, звичаї, ідеологію. Висвітлюється етнічні процеси на північно-східних землях.
245892
  Нестайко О.В. Великі міфи імперії : ( Втеча від власної ідентичності ) / Омелян Нестайко. – Вид. 3-тє, доп. – Львів : Піраміда, 2008. – 186 с. – ISBN 978-966-441-045-5
245893
  Карабович Т. Великі міфічні надії та очікування Нью-Йоркської групи виражені у змісті журналу "Світо-вид" (1990-1999) // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 38-49. – ISSN 2411-4146
245894
  Олтаржевський Д. Великі можливості "малоі" преси // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 5. – С. 26-28


  Стаття про те, чим є сьогодні корпоративні медіа та про їхнє майбутнє.
245895
  Юзич М. Великі можливості маленького наносупутника // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24-25 червня (№ 110/111). – С. 15


  У столмчному технічному виші, НТУУУ "Київський політехнічний інститут" виготовили супутник, який уже два роки перебуває на земній орбіті, і готують до запуску ще два.
245896
  Буркинський Б.В. Великі можливості та недосяжні мрії // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 109-117. – ISSN 0131-775Х
245897
  Левандовський А.П. Великі мрійники : повісті / А.П. Левандовський. – Київ, 1979. – 207 с.
245898
  Гжицький В.З. Великі надії / В.З. Гжицький. – Київ
2. – 1963. – 337 с.
245899
  Гжицький В.З. Великі надії : роман / В.З. Гжицький. – Київ : Дніпро, 1966. – 619 с.
245900
  Серебрянский Д. Великі наслідки маленьких змін, або Трансфертне ціноутворення по-українськи / Д. Серебрянский, О. Рубцов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 6


  "Одним з основних каналів формування незаконних фінансових потоків, неофіційного припливу/відпливу капіталу та ухилення від оподаткування є тіньова зовнішня торгівля. Лібералізація зовнішньоторговельних режимів створює широкі можливості для ...
245901
  Іваненко О.Д. Великі очі : казки / О. Іваненко ; портр. О. Іваненко та мал. худож. Л. Іванової. – Київ : Веселка, 1971. – 266 с., [6] арк. ілюстр
245902
  Петров О.І. Великі переваги радянського соціалістичного ладу над капіталізмом / О.І. Петров. – Київ : Держвидав України, 1951. – 187, [1] с.
245903
  Стельмах М.П. Великі перелоги / М.П. Стельмах. – Київ, 1951. – 484с.
245904
  Самаєва Ю. Великі перемоги і поразки малого бізнесу. Чого очікують і чого бояться підприємці? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 8


  "Меморандум із МВФ говорить про посилення спрощеного режиму оподаткування. Природно, численні захисники малого бізнесу стають за нього горою, обвинувачуючи донорів і уряд у всьому. Втім, жодної крамоли в плані уряду немає, ба більше, на Грушевського не ...
245905
   Великі перспективи слабкого сигналу. Нобелівська премія з фізики 2017 р. // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 12. – C. 63-72. – ISSN 1027-3239


  Нагороду отримали троє американських учених: Райнер Вайс, Баррі Беріш і Кіп Торн за "вирішальний внесок у проект детектора LIGO та спостереження гравітаційних хвиль." Прокоментували цю подію: Парновський С. Л.- доктор фізико-математичних наук, ...
245906
  Громозова О. Великі першовідкривачі космосу. Час яскравих осяянь. Микола Іванович Кибальчич, Костянтин Едуардович Ціолковський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 18-21. – ISSN 2518-7104
245907
  Громозова О.М. Великі першовідкривачі космосу. Час яскравих осяянь. Ч. 2 // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 37-43. – ISSN 2518-7104


  Юрій Васильович Кондратюк — український вчений-винахідник, один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів.
245908
  Протасов І.В. Великі підмножини в розбиттях груп та однорідних просторів / І.В. Протасов, В.О. Васільєва // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 287-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Нехай Х - нескінченний топологічний простір, G - група гомеоморфізмів Х, така що: а) G діє транзитивно на Х, b) для кожної відкритої підмножини [подано формулу] знайдеться скінченна підмножина [подано формулу], така що К(V)=Х, де К(V)=[подано ...
245909
  Бутко Е.Ф. Великі права, почесні обов"язки / Е.Ф. Бутко. – К., 1976. – 119с.
245910
  Іщенко Н. Великі проблеми "малої" журналістики. Чого чекати регіональним медіа в часів реформ і виборів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 25, 29
245911
  Притула С. Великі проблеми маленьких українців у Грузії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 10
245912
  Ханчерліоглу Орхан Великі риби. / Ханчерліоглу Орхан. – К., 1958. – 84с.
245913
  Гурладі М.С. Великі роки / М.С. Гурладі. – Київ, 1968. – 231с.
245914
  Пільгук І.І. Великі російські революціонери-демократи і українська література (Бєлінський, Чернишевський, Добролюбов, Некрасов) / І.І. Пільгук. – Київ, 1952. – 76с.
245915
  Бойко И. Великі соціалістичні перемоги українського народу / И. Бойко. – К., 1948. – 41с.
245916
  Діккенс Ч. Великі сподівання : роман / Чарлз Діккенс ; пер. з англ. Ростислава Доценка. – Київ : Веселка, 1986. – 477 с. : іл.
245917
  Діккенс Ч. Великі сподівання : Роман / Чарлз Діккенс; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. Р.Доценка. – Харків : Фоліо, 2003. – 476с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1964-9
245918
  Байор П. Великі сподівання та розчарування в українсько-польських відносинах // Зовнішня політика України - 2013 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, П. Байор, В.М. Мовчан, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін.] Потєхін. – Київ : Стилос, 2014. – С. 176-201. – ISBN 978-966-193-094-9
245919
  Фея О. Великі сподівання. Наскільки близьким є досягнення колективного імунітету до COVID-19 // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 30 (662), 24-30.07.2020. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561
245920
   Великі ссавці Карпат : матеріали міжнар. екол. конф., Івано-Франківськ, 8 верес. 2000 р. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2000. – 68 с. – ISBN 966-7515-05-2
245921
  Караіванов Н. Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Нікола Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – 136, 136 с. : портр., іл. – Кн.-"переверт" укр. та болг. мовами. Назва болгар. мовою: Велики и видни украинци-българолюбци. – ISBN 978-617-7953-97-4
245922
  Гладких Д. Великі та малі банки: диспропорції посилюються : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 49
245923
  Ванюга Л. Великі та малі ролі Сусанни Коваль // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – С. 133-137


  Сусанна Васильевна Коваль (1909-1978) - укр. советская театральная актриса. Заслуженная артистка Украинской ССР (1955)
245924
  Пипич А. Великі та малі соціальні машини // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – С. 49-65. – ISSN 0235-7941


  "... Поняттєвий статус словосполучень "соціальна техніка" і "соціальна машина" в контексті зіставлення "фізики" і метафізики соціального.
245925
  Самойлов Юрій Великі турки. Російсько-турецький гамбіт: українські наслідки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
245926
  Бевз Тетяна Великі українці революційної доби : [рецензія] // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 179-184
245927
  Рева Л. Великі українці: Ілько Борщак із дослідами про гетьмана Пилипа Орлика // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 134-142. – ISBN 978-617-7674-81-7
245928
  Волошин М. Великі шахти Донбасу / М. Волошин. – Харків, 1932. – 64с.
245929
  Муранов О.П. Великі, могутні, живі... / О.П. Муранов. – Київ : Веселка, 1984. – 262 с.
245930
  Салига Т. Великій руїні він прагнув протиставити велику літературу // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.47-48


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
245931
   Велико Търново 1185-1985 = Окръжен исторически музей - Велико Терново. – София : Издателство на отечествения фронт, 1985. – 470, [2] с.
245932
   Велико Тырново. – София, 1970. – 107с.
245933
  Рева М.Л. Великоанадольский лес. Иллюст. проспект. / М.Л. Рева. – Донецк, 1976. – 32с.
245934
  Жигалина О.И. Великобpитания на Сpеднем Востоке ХIX - начало ХХ в. : Анализ внешнеполитических концепций / О. И. Жигалина ; АН СССР, Ин-т востоковедения, отв. ред. Л. Р. Полонская. – Москва : Наука. Гл. ред. вост. литерат., 1990. – 166 с. – ISBN 5020168947
245935
  Жагалина О.И. Великобратиния на Среднем Востоке, XIX-нач. XX в. / О.И. Жагалина. – Москва, 1990. – 166 с.
245936
  Добров А.С. Великобритания / А.С. Добров. – М, 1955. – 436с.
245937
  Добров А.С. Великобритания / А.С. Добров. – Москва, 1959. – 72с.
245938
   Великобритания. – Москва : Мысль, 1972. – 478с.
245939
  Кельнер Виктор Ефимович Великобритания : Рекоменд.указатель литературы / Кельнер Виктор Ефимович; Гос.публ.б-ка им.М.Е.Салтыкова-Щедрина;Географ.об-во СССР; Об-во СССР-Великобритания; Под ред.: К.Е.Виноградова. – Москва : Книга, 1979. – 142с.
245940
   Великобритания. – Москва : Мысль, 1981. – 429с.
245941
  Сванадзе Л.Н. Великобритания / Л.Н. Сванадзе. – Москва, 1984. – 345 с.
245942
  Польская Н.М. Великобритания / Н.М. Польская. – Москва : Мысль, 1986. – 150с. – (У карты мира)
245943
   Великобритания : (Наши деловые партнеры). – Москва : Международные отношения, 1990. – 157 с.
245944
   Великобритания : Пособие по страноведению для старших классов гимназий и школ с улгубленным изучением английского языка. – Санкт-Петербург : Каро, 2000. – 478с.
245945
  Айрленд Тим Великобритания // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 50-51 : фото
245946
   Великобритания выбирает "сарафанное радио" : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 34-35 : Фото
245947
  Виноградов В.Н. Великобритания и Балканы / В.Н. Виноградов. – Москва, 1985. – 336 с.
245948
  Бурнашов И. Великобритания и евро // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 9. – С.70-75. – ISSN 0131-2227
245949
  Андреева Т. Великобритания и европейские интеграционные процессы после еврокризиса // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – C. 40-47. – ISSN 0131-2227
245950
  Стрежнева М.В. Великобритания и Западная Европа: политические аспекты / М.В. Стрежнева. – М., 1988. – 188с.
245951
  Сокиркин Д.Н. Великобритания и итало-турецкая война (1911-1912 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 158-166. – (История ; вып. 1). – ISSN 1812-9323
245952
  Журков А. Великобритания и проблемы западно-европейской интеграции / А. Журков, И. Фаминский. – Москва, 1970. – 108с.
245953
  Пинюгина Е.В. Великобритания и ФРГ : правительственные стратегии интеграции мусульман // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 1 : Формирование нации и государства в современном мире. – С. 178-194
245954
  Соколов В.В. Великобритания на пути ко Второй мировой войне // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 5. – С. 70-82. – ISSN 0130-3864
245955
  Карой Л. Великобритания о Лакорно. / Л. Карой. – М., 1961. – 144с.
245956
  Бугашев С.И. Великобритания против "фамильного пакта". Англо-франко-испанские отношения после окончания Семилетней войны (1763-1765) // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 53-60
245957
  Джордан В.М. Великобритания, Франция и германская проблема в 1918-1939 гг. : анализ англо-французских отношений в период создания и проведения в жизнь Версальского договора / В.М. Джордан ; вступ. ст. Б.Е. Штейна ; пер. с англ. под ред. И.С. Звавича. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство политической литературы, 1945. – 303 с. – (Библиотека внешней политики)
245958
   Великобритания, Франция и США в международных отношениях нового и новейшего времени : межвузовский сборник научных трудов. – Москва, 1985. – 122 с.
245959
  Вильямс Б. Великобритания. / Б. Вильямс. – Ленинград, 1931. – 96с.
245960
  Рабинович И.Е. Великобритания. / И.Е. Рабинович. – М., 1959. – 53с.
245961
  Мартынов Семен Великобритания. Викторианские эмодзи // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 26-27 : фото
245962
  Веретенников Владимир Великобритания. Владыка морской // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 10 (2937). – С. 42-47 : фото
245963
  Фомина-Синглер Елена Великобритания. Головное предприятие // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №12 (2951). – С. 38-45 : фото
245964
  Рабинович И.Е. Великобритания. Ирландия / И.Е. Рабинович. – М., 1966. – 171 с.
245965
  Воронихина Л.Н. Великобритания. Искусство (живопись, скульптура, архитектура) = Glimpses of British Art : учебное пособие / Л.Н. Воронихина, Т.М. Михайлова. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 149 с.
245966
  Меньшикова Мария Великобритания. Королева детектива. 9 мифов об Агате Кристи // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 10 (2959). – С. 94-99 : фото
245967
  Зеленский Святослав Великобритания. Легкие шаги: 7 пар национальной обуви
245968
  Федоров Николай Великобритания. Настоящий детектив // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 94-101 : фото
245969
  Новикова Маргарита Великобритания. Овсянка, сер! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 84-85 : фото
245970
  Сехина Екатерина Великобритания. Одежды ангелов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 40-51 : фото
245971
  Милейковский А.Г. Великобритания. Политико-экономический очерк. / А.Г. Милейковский. – Л., 1947. – 232с. – (Страны мира)
245972
  Овчинникова Наталия Великобритания. Проповедник // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 92-98 : фото
245973
  Овчинникова Наталия Великобритания. Хозяева подземелья
245974
  Новак Стас Великобритания. Четыре гуру клубу одиноких сердец // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 30-33 : фото
245975
  Мартынов Семен Великобритания. Шифр Бэнкси. Тайные знаки вандала-гения. Улыбка соучасницы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 20-21 : фото
245976
  Апресов Сергей Великобритания. Шотландская погода. Стечение обстоятельств // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №10 (2949). – С. 30-37 : фото
245977
  Польская Н.М. Великобритания. Экономические районы и города. / Н.М. Польская. – Москва : Мысль, 1974. – 408с.
245978
   Великобритания. Экономический обзор. – М., 1960. – 660с.
245979
  Марк Эллиотт Великобритания: двухпалатный парламент, суверенитет и неписаная конституция // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 31-36. – ISSN 1812-7126
245980
  Карпов Г.А. Великобритания: демография против мигрантов и мультикультурализма // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (58). – С. 106-120. – ISSN 0201-7083
245981
  Кондратьева Т.С. Великобритания: Иммиграция и предвыборная кампания 2010 г. // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 : Иммиграция: влияние на европейский социум. – С. 71-97. – ISSN 0235-5620
245982
  Тимошенкова Т.М. Великобритания: концепция обучения в течение всей жизни / Т.М. Тимошенкова, Е.В. Карпенко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 79-84. – ISSN 1993-5560
245983
   Великобритания: лингвострановедческий словарь. – Москва, 1978. – 479с.
245984
   Великобритания: лингвострановедческий словарь. – 2-е изд., стереотип. – М., 1980. – 480с.
245985
  Жигалов И.И. Великобритания: народ и внешняя политика. / И.И. Жигалов. – Москва : Наука, 1967. – 280 с.
245986
  Кондратьева Т.С. Великобритания: провал политики мультикультурализма // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 4 : Европа: кризис мультикультурализма?. – С. 35-78. – ISSN 0235-5620


  Мультикультуралізм - явище суспільного життя, яке полягає в співіснуванні у рамках одного суспільства багатьох культур.
245987
  Волков Ф.Д. Великобритания: трудные времена / Ф.Д. Волков. – Москва, 1977. – 64с.
245988
  Гарнер Д. Великобритания: Центр и мест. управление / Д. Гарнер. – М., 1984. – 367с.
245989
  Вольчук Р. Великобританія - на роздоріжжі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 31 травня (№ 93). – С. 3


  Brexit сильно ослабить ЄС і матиме серйозні наслідки для Центральної Європи та України.
245990
  Супричов Олексій Великобританія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-52 : Карта
245991
  Крушинський Вадим Юрійович Великобританія в європейських інтеграційних процесах : Автореф. дис. ... доктора політ. наук:23.00.04 / Крушинський В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 22 назв.
245992
  Крушинський Вадим Юрійович Великобританія в європейських інтеграційних процесах : Дис. ... доктора політичних наук: 23.00.04 / Крушинський В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 471л. – Бібліогр.: л. 422-571
245993
  Крушинський В. Великобританія і Договір Ніцци в контексті розширення Європейського Союзу // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 168-176. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
245994
  Крушинський Вадим Великобританія і Договір Ніцци в контексті розширення Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 234-240
245995
  Бейдик О.О. Великобританія та Ірландія: дві подорожі - безліч вражень // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 27-36 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
245996
  Копійка В.В. Великобританія у Європейському Союзі: очікування та наслідки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 169-176. – ISBN 966-7196-06-2
245997
  Біньовська Л. Великобританія у зовнішньополітичній стратегії адміністрації Р. Ніксона // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 14-17
245998
  Сірук М. Великобританія як "піддослідна свинка" / М. Сірук, Р. Фройденштайн, А. Умланд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 червня (№ 112). – С. 3


  Експерти "Дня" - про реакцію ЄС на Brexit і як Україні готуватись до нового "вікна можливостей".
245999
  Олійник Хельга Великобританія. Ніч багать // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 20-24 : фото
246000
  Вернигора С.М. Великобританія. Шлях крізь віки : Наукова праця переможця конкурсу / С.М. Вернигора; Інститут ім. Грінченка. Конкурс "Історія виникнення європейських держав". – Київ, 2003. – 52с.
<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,