Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
229001
  Чирятьев М.Н. "Величие России только в ее культуре" / М.Н. Чирятьев, Г.Н. Фурсей // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2006. – № 4. – С. 217-247.


  До 100-річчя від дня народження Д.С. Ліхачева
229002
  Задорожна Л.М. "Велична простота звичаїв". Повість Г. Квітки-Основ"яненка "Маруся" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 233-239
229003
  Шуйський І. "Величний монумент" Шевченкові: історія з продовженням // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 квітня (№ 12). – С. 15


  "Звільнений пролетаріат встановив колишнього раба і панського кріпака Шевченка на вищий і щонайкращий п"єдестал", - тріумфували українські радянські газети з приводу відкриття пам"ятника Тарасові Шевченку в Харкові. 80 років тому, весняного дня 24 бер. ...
229004
  Швець А.І. "Вельми цікавими були мої відносини до Драгоманова" (Наталія Кобринська та Михайло Драгоманов: вектори життєтворчості) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 4 (40) - 2017, 3 (47) - 2018. – С. 215-228. – (Слово). – ISSN 2304-7402


  "У статті на основі мемуарів та епістолярного матеріалу розглянуто життєтворчі взаємини Михайла Драгоманова та Наталії Кобринської".
229005
  Кахновіч В.А. "Вельмі ж мне надаела вайна за 4 гады…": до питання про виховну складову вивчення історії / В.А. Кахновіч, Н.О. Кахновіч // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 124-133. – ISSN 2307-5244


  "В статті порушується проблема виховного й дослідницького значення збору усних свідчень очевидців Другої світової війни для студентів вищих навчальних закладів (на прикладі Білоруського державного університету, Мінськ)."
229006
   "Венеціанка"сказала своє слово // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-21 грудня (№ 50)


  Висновок Венеціанської комісії щодо освітнього закону.
229007
  Глухов А.Г. "Вера во всемогущество знания" // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 66-70. – ISSN 1560-7968


  Илья Ильич Мечников-лауреат Нобелевской премии.
229008
  Ковальчук С.І. "Вербецькі товтри" ("Чотири кавалери") - заповідна зона Національного природного парку "Подільські Товтри" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 14-18 : фото
229009
  Міскавайг "Верблюди, які тікають, і собаки, які їх переймають" : скарбниця / Міскавайг, Абу"Алі та Хайан, ат-Таухіді Абу // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 173-185. – ISSN 0320 - 8370


  Абу"Алі Міскавайг - видатний арабський мислитель Х-ХІ ст. Він детально описав життя давніх слов"ян та похід русів на прикаспійській землі
229010
  Золотарев В. "Вервольф": загадки "логова обортня" // Досье секретных служб. – Киев, 2001. – № 3. – С.38-42.
229011
  Савенкова Марина "Веревочный" орнамент на Волхове // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 91-93. – ISSN 0235-7089


  За матеріалами Новгородської археологічної експедиції.
229012
  Лимонова Л. "Вереница четверостиший" А. Ахматовой и "Летючі катрени" Л. Костенко: опыт сопоставительного анализа // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 41-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
229013
   [Вельмин С.П. 1909 р.] // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 388 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
229014
  Софронов А.В. Величие духа / А.В. Софронов. – М., 1969. – 79с.
229015
  Печерникова И.А. Величие души: о воспитании в семье Ульяновых / И.А. Печерникова. – Москва, 1970. – 128с.
229016
   Величие здравого смысла. – М., 1992. – 287с.
229017
  Виноградов В.В. Величие и мощь русского языка : учеб. пособ. по русскому языку / проф. В.В. Виноградов ; Центр. газетные курсы при ЦК ВКП(б). – Вып. 1. – Москва : Правда, 1944. – 30, [2] с. – Библиогр.: с. 28-30
229018
  Ферреро Г. Величие и падение Рима : в 3 т. / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С.
Т. 2 : Юлий Цезарь. – 1916. – 346 с.
229019
  Ферреро Г. Величие и падение Рима : в 3 т. / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С.
Т. 3 : От Цезаря до Августа. – 1916. – 507 с.
229020
  Ферреро Г. Величие и падение Рима / Г. Ферреро. – М.
3. – 1920. – 256 с.
229021
  Ферреро Г. Величие и падение Рима / Г. Ферреро. – М.
4. – 1920. – 234 с.
229022
  Феррейро Г. Величие и падение Рима / Г. Феррейро. – М.
5. – 1923. – 375с.
229023
  Ферреро Г. Величие и падение Рима / Г. Ферреро. – Санкт-Петербург : Наука. – (Историческая библиотека). – ISBN 5-02-026758-9 (т.3-4); 5-02-026756-2
Т. 2. – 1998. – 748с.
229024
  Ферреро Г. Величие и падение Рима. : в 3 т. / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С.
Т. 1 : Создание империи. – 1915. – 361с.
229025
  Ферреро Г. Величие и падение Рима. Республика Августа / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С., 1922. – 224 с.
229026
  Делюсин Л. Величие и трагедия Дэн Сяопина // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.7-14. – ISSN 0321-5075


  [Споры вокруг наследия Дэн Сяопина.]
229027
  Малафеев Л.Ф. Величие Октября и банкротство его критиков / Л.Ф. Малафеев. – М., 1982. – 160с.
229028
  Малиновский Р.Я. Величие победы / Р.Я. Малиновский. – Москва, 1965. – 32с.
229029
  Вербило А.Н. Величие победы советского народа в Великой Отечественной войне и бессилие фальсификаторов истории / А.Н. Вербило. – Київ, 1970. – 40с.
229030
  Мелентьев В.Д. Величие победы советского народа и бессилие фальсификаторов истории / В.Д. Мелентьев, П.Л. Щербаков. – Л, 1975. – 39с.
229031
  Иванова Л.В. Величие подвига / Л.В. Иванова. – М : Знание, 1974. – 64 с.
229032
   Величие подвига. – Тбилиси, 1985. – 319с.
229033
   Величие подвига Москвы. – М., 1985. – 223с.
229034
  Ширяева М.В. Величие подвига Николая Островского. / М.В. Ширяева, В.И. Тимофеев. – М. : Просвещение, 1964. – 175 с.
229035
   Величие подвига советского народа. – М., 1985. – 383с.
229036
   Величие пришедших зорь // Наука и религия : Научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2007. – № 11. – С. 14-15. – ISSN 0130-7045


  Художник Константин Юон
229037
  Платонов А.П. Величие простых сердец / А.П. Платонов. – М., 1976. – 407с.
229038
  Еголин А. Величие русской литературы / А. Еголин. – Москва : Советский писатель, 1943. – 102 с.
229039
  Иванова Л.В. Величие свершаемого / Л.В. Иванова. – М, 1981. – 64с.
229040
   Величие труда. – Алма-Ата, 1964. – 102с.
229041
   Величие человека. – М., 1981. – 159с.
229042
   Величието на Търновград : сборник. – София, 1985. – 428, [4] с.
229043
  Щербань М.І. Величина параметра шорсткості водної поверхні Дніпра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 99-102 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 7)
229044
  Альохін О.Д. Величини критичних індексів неоднорідних рідин в гравітаційному полі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 340-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі експериментальних даних немонотонної температурної залежності інтенсивності розсіяного світла і часу встановлення рівноваги в рідині в гравітаційному полі запропоновано ряд нерівностей між критичними індексами в просторово ...
229045
  Альохін О.Д. Величини критичних показників в двовимірних системах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 360-362. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів і нерівностей для величин критичних показників знайдені рівняння для визначення величин критичних показників для 2-вимірних систем. На основі цих рівнянь розраховані величини критичних ...
229046
  Альохін О.Д. Величини критичних показників теплоємності і кореляційної функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 381-383. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі рівнянь флуктуаційної теорії фазових переходів за допомогою введення в ці рівняння малих параметрів розраховані величини критичних показників польової і температурної залежностей радіуса кореляції, теплоємності, кореляційної функції ...
229047
  Биккол Ш. Величиной с мое сердце : стихи и поэмы / Ш. Биккол. – Москва, 1974. – 95 с.
229048
  Кутепов В.М. Величины и распределение естественных напряжений в массивах трещиноватых кристаллических пород склонов речных долин : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кутепов В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. – М., 1967. – 20л.
229049
  Петринка Л.В. Величка - соляне диво // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 21
229050
  Передерій В.Ф. Велична гармонія / В.Ф. Передерій. – Київ, 1974. – 158с.
229051
  Гайковський М. Велична дорога у вічність / М. Гайковський, О. Гайова // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 13 листопада (№ 43). – С. 6-7


  Митрополит Андрій Шептицький.
229052
   Велична Жульєна : Новели та оповідання французьких письменників. – Київ : Задруга, 2001. – 191с. – ISBN 966-7405-81-8
229053
  Павлюк С. Велична місія вченого // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 639-641. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091


  Василь Васильович Сокіл — завідувач відділом в Інституті народознавства НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділом в Інституті народознавства НАН України.
229054
  Городенська К. Велична постать Марії Яківни Плющ // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 151-158. – ISSN 1682-3540
229055
  Городенська К. Велична постать Марії Яківни Плющ. До 90-річчя від дня народження // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (155), березень. – С. 56-56
229056
  Мазуркевич О.Р. Велична тема братніх літератур / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1954. – 84с.
229057
  Окань Ярославна Величний Дрогобич : подорож листоноші / Окань Ярославна, Фецяка Ігор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 150-151
229058
  Кисельов Й.В. Величний образ. Ленініана укр. драматургії / Й.В. Кисельов. – Київ, 1970. – 170с.
229059
  Сергійчук В. Величний патріарх і великий українець (до 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького ) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 7-21. – ISSN 0130-6936


  У статті йдеться про релігійний і державницький чин видатного українця Митрополита Андрея Шептицького, який понад сорок років очолював Українську греко-католицьку церкву.
229060
  Вольский С.А. Величний подвиг / С.А. Вольский. – Київ, 1967. – 232с.
229061
  Меншун В.І. Величний храм освіти і науки та його самобутній ректор


  До 175-річчя Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Про ун-т і його ректора - В.В. Скопенка.Фото на стр.4, 5, 6, 7, 8. Є про Наукову бібліотеку ун-ту.
229062
  Власюк П.А. Величні будови комунізму і дальший розквіт сільського господарства / П.А. Власюк. – Київ-Москва, 1951. – 32с.
229063
  Стефаник С.В. Величні перетворення / С.В. Стефаник. – Львів, 1953. – 32 с.
229064
  Ольжич О. Величність = Majesty : поезії й поеми / Олег Ольжич ; зред. Теодор Курпіта ; вступ. ст. написав Володимир Державин. – Чікаго : Фонди 2 Відділу ОДУ в Чікаго ім. О. Ольжича, 1969. – 176 с. : портр.
229065
   Велігура Іван Михайлович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 75. – ISBN 978-966-2726-03-9
229066
   Веліканов Авенір Акімович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 17
229067
  Шмигельський А.І. Веління серця : поезії / А.І. Шмигельський. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1955. – 185 с.
229068
  Майстренко Я.В. Веління серця : п"єси / Я.В. Майстренко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 231 с.
229069
  Вихрущ В.П. Веління серця : поезії / В.П. Вихрущ. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 96 с.
229070
  Невесенко В.І. Веління часу / В.І. Невесенко. – К., 1985. – 89с.
229071
  Ільченко Руслана Велнес у Чехії. Скидаємо все зайве // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 62-64 : фото
229072
  Полещук А.Л. Велникое Делание, или Удивительная история доктора Меканикуса и Альмы, которая была собакой / А.Л. Полещук. – М, 1959. – 191с.
229073
  Полещук А.Л. Велникое Делание, или Удивительная история доктора Меканикуса и Альмы, которая была собакой / А.Л. Полещук. – М, 1965. – 192с.
229074
  Любенко Олександр ВелоАфрика : Троянда вітрів / Любенко Олександр, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-31 : Фото
229075
  Любенко Олександр ВелоАфрика : Троянда вітрів / Любенко Олександр, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 52-58 : Фото
229076
  Любенко Олександр ВелоАфрика : Троянда вітрів / Любенко Олександр, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 48-59 : Фото
229077
  Завірюхіна Марія Веловікенд для киян і не тільки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 116-121 : фото
229078
  Будько Євген ВелоКіноМузики // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 134-138 : фото
229079
  Павлусь Тетяна Велосипед - як стиль життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 29 : фото
229080
   Велосипед без спиц // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 30 : фото. – ISSN 1029-5828
229081
  Шукевич Ю. Велосипед із квадратними колесами, або Парадокси української шкільної освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 лютого - 15 лютого (№ 5). – С. 12


  Різні країни мають свої власні системи управління школами та якістю освіти, схеми їх фінансування. Водночас на території Євросоюзу діють і певні спільні закономірності та тенденції, розуміння яких допоможе мінімізувати ризики на шляху до підвищення ...
229082
  Конев Б. Велосипед. : Уход за велосипедом, ремонт, велосипедный спорт, экскурсии, прогулки, пробеги / Б. Конев. – Ленинград, 1926. – 54с.
229083
  Мелконян О. Велосипед; Допрос / Оганес Мелконян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1982. – 224 с.
229084
   Велосипеди відкриють нам Сирію : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 122 : Фото
229085
  Гоголева Е. Велосипедная эпопея // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 8-12. – ISSN 0869-8171


  Приватний музей історії велосипедної справи в Росії
229086
  Вьонцек Александр Велосипедний туризм: шанс для України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – C. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
229087
  Ипполитов И.В. Велосипедные гонки на треке / И.В. Ипполитов. – М, 1953. – 168с.
229088
  Архипов Е.М. Велосипедные гонки по шоссе / Е.М. Архипов, А.В. Седов. – Москва, 1968. – 168с.
229089
  Шелешнев Л.М. Велосипедные гонки с лидерами / Л.М. Шелешнев. – М., 1953. – 64с.
229090
  Осадчая М.М. Велосипедный кросс / М.М. Осадчая, Ф.П. Осадчий. – М, 1954. – 43с.
229091
  Ипполитов П. Велосипедный спорт / П. Ипполитов. – М.-Л, 1927. – 126с.
229092
  Шелешнев Л.М. Велосипедный спорт / Л.М. Шелешнев, Г.И. Сасин. – М., 1951. – 168с.
229093
  Миронов П.Д. Велосипедный спорт / П.Д. Миронов. – М., 1952. – 40с.
229094
  Ипполитов И.В. Велосипедный спорт / И.В. Ипполитов. – М, 1952. – 88с.
229095
  Музис В.П. Велосипедный спорт / В.П. Музис. – М, 1956. – 204с.
229096
   Велосипедный спорт. – М., 1957. – 63с.
229097
  Минаков С.М. и Власова Н.Н. Велосипедный спорт / С.М. и Власова Н.Н. Минаков. – М., 1964. – 200с.
229098
   Велосипедный спорт. – М., 1966. – 256с.
229099
   Велосипедный спорт. – М., 1967. – 400с.
229100
   Велосипедный спорт. – М., 1971. – 144с.
229101
   Велосипедный спорт. – М., 1972. – 159с.
229102
   Велосипедный спорт : Спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 96 с.
229103
  Синани Н.Д. Велосипедный спорт в школе / Н.Д. Синани. – М., 1957. – 67с.
229104
  Семенов М.И. Велосипедный спорт. / М.И. Семенов. – М., 1956. – 24с.
229105
   Велосипедный спорт. Правила соревнований. – М.-Л., 1949. – 64с.
229106
   Велосипедный спорт. Правила соревнований. – М., 1956. – 63с.
229107
  Булгаков А.А. Велосипедный туризм для всех / А.А. Булгаков. – М., 1984. – 128с.
229108
   Велосипедных дел мастер // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 70-73 : фото
229109
  Дудкін І. Велосипедом по Бродвею // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.14-21
229110
  Завірюхіна Марія Велосипедом по кризі : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 112-115
229111
  Миронов П.П. Велоспипедный спорт / П.П. Миронов. – М., 1956. – 407с.
229112
  Файнберг А.А. Велотреки / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1965. – 95с.
229113
  Шестоперов Я. Велотуризм / Я. Шестоперов. – Х., 1931. – 47с.
229114
  Хаткевич Василий Велоэргометры на Эвересте : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 3
229115
  Балюнас В.М. Велта Лине / В.М. Балюнас, Н.Р. Войткевич. – М : Искусство, 1955. – 83 с.
229116
  Жечев Н. Велчовата завера 1835 : исторически очерк / Н. Жечев. – София : Наука и изкуство, 1985. – 85, [2] с.
229117
  Бошицький Ю.Л. Вельмишановний Віталію Івановичу! // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 566-567. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
229118
  Фащенко В. Вельмишановний Михайле Кузьмовичу? // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 408-409. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
229119
  Бобыкина И.А. Вельмо Тормис / И.А. Бобыкина. – Москва : Советский композитор, 1989. – 256 с.
229120
  Кудрявцев Лев Вельможа - меценат із козаків // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 59-61. – ISSN 0130-7037
229121
   Вельтер Мечислав. Выставка произведений. – М., 1975. – 21с.
229122
  Короткий В.А. Вельямінов-Зернов Володимир Володимирович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 255. – ISBN 966-06-0393-2
229123
  Райх Б.Ф. Вена - Берлин - Москва - Берлин / Б.Ф. Райх. – Москва, 1972. – 455с.
229124
   Вена : сборник-путеводитель с планом города и планами музеев. – Москва : Образовательные экскурсии, 1911. – XI, [5], 422 с.
229125
  Ледовских С.И. Вена / С.И. Ледовских, И.Е. Рабинович. – Москва, 1959. – 61с.
229126
  Сененко М.С. Вена / М.С. Сененко. – Москва, 1970. – 223 с.
229127
   Венгеро-американские отношения. 19117-1960. – Будапешт, 1961. – 151с.
229128
   Венгерская Академия наук. – Будапешт : [б. в.], 1964. – 125 с.
229129
  Гусарова Т.П. Венгерская деревня конца XV - середины XVI века и крестьянская война 1541 года / Т.П. Гусарова. – М., 1990. – 86с.
229130
  Фехер Венгерская живопись XX века / Фехер, Жужа. – Будапешт : Корвина, 1973. – 24 с.. 48 ил.
229131
   Венгерская и западно-европейская графика ХІХ века. – М., 1985. – 26с.
229132
  Каллаи Д. Венгерская контрреволюция в освещении марксизма-ленинизма / Д. Каллаи. – Будапешт. – 37 с.
229133
  Стыкалин А.С. Венгерская культура в середине XX века / А.С. Стыкалин. – Москва, 1991. – 214 с.
229134
  Сидорова Наталия Венгерская кухня: две стороны одной медали // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 66-73 : фото
229135
  Шахова К.А. Венгерская литература 20-40-х годов 19 века. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.01.04 / Шахова К.А.; КГУ. – К, 1975. – 44л.
229136
  Шахова Кира Александровна Венгерская литература 20-40-х годов ХІХ века. : Дис... доктор филолог.наук: 10.01.04 / Шахова Кира Александровна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1974. – 386, 21л. – Бібліогр.:л.1-21
229137
  Шахова К.А. Венгерская литература 20 - 40-х годов XIX века : некоторые идейно-художественные проблемы / К. Шахова. – Киев : Вища школа, 1973. – 206 с. – Библиогр. в прим. : с.201-206
229138
  Россиянов О.К. Венгерская литература просле 1917 года / О.К. Россиянов. – М, 1961. – 108с.
229139
  Фомин В.И. Венгерская народная армия / В.И. Фомин. – М, 1965. – 111с.
229140
  Кодай З. Венгерская народная музыка / З. Кодай. – Будапешт, 1961. – 186с.
229141
  Бодрин В.В. Венгерская Народная Республика / В.В. Бодрин. – Москва : Географгиз, 1952. – 96с. – (У карты мира)
229142
  Бодрин В.В. Венгерская Народная Республика : географический очерк / В.В. Бодрин. – Москва : Географгиз, 1955. – 80с. – (У карты мира)
229143
  Якимович Я.В. Венгерская Народная Республика / Я.В. Якимович. – М, 1960. – 171с.
229144
  Орлик И.И. Венгерская Народная Республика / И.И. Орлик. – Москва, 1962. – 87 с.
229145
   Венгерская Народная Республика. – М., 1968. – 280с.
229146
  Иванов К.И. Венгерская Народная Республика : справочник / К.И. Иванов, В.И. Пунтус. – Москва, 1974. – 112 с.
229147
   Венгерская Народная Республика. – М., 1975. – 198с.
229148
   Венгерская Народная Республика : конституция и законодательные акты. – Москва : Прогресс, 1982. – 392 с.
229149
   Венгерская Народная Республика. – Москва : Наука, 1983. – 384с.
229150
  Пунтус В.И. Венгерская Народная Республика : Справочник / В.И. Пунтус, И.С. Савольский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 127с.
229151
  Иванов К.И. Венгерская Народная Республика. : Справочник / К.И. Иванов, В.И. Пунтус. – 2-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1980. – 111с.
229152
  Лапоногов И.С. Венгерская народная. / И.С. Лапоногов. – М., 1955. – 128с.
229153
   Венгерская новелла. – М., 1965. – 668с.
229154
  Холопов Г.К. Венгерская повесть; Иванов день; Долгий путь возвращения; Достоинство; Путешествие в Буркут / Г.К. Холопов. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 480с.
229155
   Венгерская поэзия ХХ век. – М., 1982. – 558с.
229156
  Иллеш Б. Венгерская рапсодия / Б. Иллеш. – Москва, 1934. – 88 с.
229157
  Ковтун А.И. Венгерская рапсодия / А.И. Ковтун. – Симферополь, 1968. – 64с.
229158
   Венгерская революционная поэзия. – М.-Л., 1925. – 180 с.
229159
  Ботка Ф. Венгерская революционно-социалистическая литература в Советском Союзе. (Журнал и б-ка "Шарло эш калапач") 1929-1933 : Автореф... канд. филол.наук: / Ботка Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра истории рус. советской литературы. – М., 1968. – 14л.
229160
  Орлик И.И. Венгерская революция 1848-1849 годов и Россия // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 2. – С. 21-40. – ISSN 0130-3864
229161
  Андич Е. Венгерская советская республика // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – 177-210 с.
229162
  Нежинский Л.Н. Венгерская советская республика 1919 года / Л.Н. Нежинский. – М., 1959. – 32с.
229163
  Кун Б. Венгерская советская республика 1919 года / Б. Кун. – М., 1959. – 62с.
229164
  Николаенко К.А. Венгерская Советская республика 1919 года / К.А. Николаенко. – М, 1989. – 61с.
229165
  Лебов М.Ф. Венгерская советская республика 1919 года. / М.Ф. Лебов. – М., 1959. – 274с.
229166
  Липтаи Э. Венгерская Советская республика. / Э. Липтаи. – М., 1970. – 391с.
229167
   Венгерская социалистическая рабочая партия. с.13. Будапешт. 1985. – М., 1985. – 238с.
229168
   Венгерская социалистическая рабочая партия. Съезд 12-й. Будапешт. 1980. – Москва, 1981. – 232с.
229169
   Венгерские авиалинии Malev // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 21
229170
  Репринцев Ф.С. Венгерские антифашисты в партизанской борьбе советского народа (1941-1944) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Репринцев Ф.С. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1966. – 17 с.
229171
   Венгерские военнопленные в СССР. Документы 1941-1953 гг. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – С. 282-318. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
229172
  Мокань А.А. Венгерские заимствования в мараморошском украинском диалекте Закарпатской области : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Мокань А.А. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1966. – 21 с.
229173
  Лизанец П.Н. Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья / П.Н. Лизанец. – Будапешт, 1976. – 683 с.
229174
  Йожа А. Венгерские интернационалисты в борьбе за победу Октября / А. Йожа. – Москва, 1977. – 384 с.
229175
  Держалюк Н.С. Венгерские интернационалисты в Великой Отечественной войне / Н.С. Держалюк. – К., 1985. – 127с.
229176
   Венгерские интернационалисты в Октябрьской революции и гражданской войне в СССР. – М.
1. – 1968. – 511с.
229177
   Венгерские интернационалисты в Октябрьской революции и гражданской войне в СССР. – М.
2. – 1968. – 515с.
229178
   Венгерские интернационалисты в Сибири и на Дальнем Востоке, 1817-1922 гг.. – М., 1980. – 300с.
229179
  Жилак А. Венгерские коммунистические группы в Советской России и их роль в создании Компартии Венгрии : Автореф... канд. ист.наук: / Жилак А.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 17л.
229180
   Венгерские математические олимпиады. – М., 1976. – 544с.
229181
   Венгерские народные сказки. – М., 1952. – 236с.
229182
   Венгерские народные сказки. – М., 1953. – 192с.
229183
   Венгерские народные сказки. – М., 1958. – 375с.
229184
  Унгвари К. Венгерские оккупационные войска на Украине в 1941-1942 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 52-58. – ISSN 2070-9773
229185
  Унгвари Кристиан Венгерские оккупационные войска на Украине в 1941-1942 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 56-62. – ISSN 2070-9773
229186
  Гагнидзе Джумбер Серапионович Венгерские переводчики и переводы "Витязь в тигровой шкуре" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гагнидзе Джумбер Серапионович; АН ГССР. Ин-т истори груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
229187
   Венгерские повести. – М., 1973. – 623с.
229188
   Венгерские повести. – М., 1979. – 415с.
229189
   Венгерские повести и рассказы. – М., 1953. – 472с.
229190
  Мегела И.П. Венгерские пролетарские писатели и советская литература 20-30-е гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Мегела И.П.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 21л.
229191
  Брутьо Я. Венгерские профсоюзы в период строительства социализма / Я. Брутьо. – М, 1962. – 72с.
229192
  Ровинский О. Венгерские рассказы / О. Ровинский. – Москва, 1946. – 232с.
229193
   Венгерские рассказы и повести. – М., 1950. – 323с.
229194
  Вайда Э. Венгерские растения / Э. Вайда. – Будапешт, 1956. – 49с.
229195
  Лебович М.Ф. Венгерские революции 1918-1919 гг. : Автореф... докт. ис.наук: / Лебович М. Ф.; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1959. – 45л.
229196
   Венгерские сказки. – М., 1989. – 414с.
229197
  Братенков Б.Г. Венгерские события 1956 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-24. – ISSN 0321-0626


  Революція в Угорщині 1956 р.
229198
  Птицын А.Н. Венгерские специалисты в Российской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 143-147. – ISSN 0042-8779


  С 1830 по 1914 год в Российскую империю переселилось 774 тысячи австро-венгерских граждан.
229199
  Ольт К. Венгерский бюджет на 1951 г. / К. Ольт, 1951. – 8с.
229200
  Олт К. Венгерский бюджет на 1952 г. / К. Олт, 1951. – 8с.
229201
  Лукницкий П.Н. Венгерский дневник / П.Н. Лукницкий. – М., 1973. – 253с.
229202
  Тер-Григрян Венгерский дневник / Тер-Григрян. – Москва, 1975. – 239с.
229203
   Венгерский календарь 1950. – Харьков : Изд. Венгнрского бюллетеня, 1950. – с.
229204
  Кочубеевская Рита Венгерский коктейль : Города мира // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 10-21 : Фото
229205
  Йокаи М. Венгерский набоб / М. Йокаи. – М., 1976. – 460с.
229206
  Йокаи М. Венгерский набоб / М. Йокаи. – М., 1986. – 398с.
229207
  Йокаи М. Венгерский набоб / М. Йокаи. – М., 1988. – 448с.
229208
   Венгерский оперный театр, 1958. – 32с.
229209
   Венгерский политический детектив : сборник. – Москва : Радуга, 1988. – 496с.
229210
   Венгерский рассказ. – М., 1975. – 447с.
229211
   Венгерский статистический справочник. – Будапешт, 1973. – 328 с.
229212
   Венгерский статистический справочник 1974. – Будапешт, 1974. – 319с.
229213
   Венгерский статистический справочник 1975. – Будапешт, 1975. – 320с.
229214
   Венгерский статистический справочник 1976. – Будапешт, 1976. – 191с.
229215
   Венгерский статистический справочник 1979. – Будапешт, 1979. – 206с.
229216
  Шевченко Сергей Венгерский туризм. Успех приходит извне... И не только : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 74 : Фото
229217
   Венгерский юмор. – Л.-М., 1967. – 175с.
229218
  Майтинская К.Е. Венгерский язык / К.Е. Майтинская. – Москва, 1955. – 304с.
229219
  Майтинская К.Е. Венгерский язык / К.Е. Майтинская. – М, 1959. – 227с.
229220
  Майтинская К.Е. Венгерский язык / К.Е. Майтинская. – М, 1960. – 376с.
229221
  Балашша Й. Венгерский язык. / Й. Балашша. – М., 1951. – 376с.
229222
   Венгерско-русские литературные связи. – М., 1964. – 283с.
229223
  Куценко В.Л. Венгерско-русский военный словарь / В.Л. Куценко. – М., 1966. – 416с.
229224
  Фиошина Г.И. Венгерско-русский геолого-географический словарь / Г.И. Фиошина. – М, 1960. – 260с.
229225
  Сабо М. Венгерско-русский карманный словарь / М. Сабо. – Budapest, 1982. – 539с.
229226
  Зотов В.И. Венгерско-русский разговорник / В.И. Зотов, Желицки Бела. – 2-е испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 267с. – ISBN 5-200-00771-1
229227
  Желицки Б.И. Венгерско-русский разговорник туристов / Б.И. Желицки, В.И. Зотов. – М, 1979. – 232с.
229228
   Венгерско-русский словарь : 40000 слов. – Москва-Будапешт : Русский язык, 1974. – 871с.
229229
   Венгерско-русский словарь. – 2-е изд., стер. – М., 1987. – 871с.
229230
  Кахана М.Г. Венгерско-русский словарь. / М.Г. Кахана. – М., 1946. – 383с.
229231
  Кахана М.Г. Венгерско-русский словарь. : 27 000 слов / М.Г. Кахана; Под ред. К.Е.Майтинской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1951. – 568с.
229232
  Кахана М.Г. Венгерско-русский словарь. / М.Г. Кахана. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 856с.
229233
   Венгерско-хорватское соглашение 1868 года : Краткий исторический очерк и перевод с примечаниями : (Составлено по книге: Horn: Le Compromis de 1868 entre la Hongrie et la Croatie et celui de 1867 entre l"Autriche et la Hongrie) / [Переводчик А.И. Балабин указан в предисл.]. – Санкт-Петербург : Государственная тип., 1910. – 46 с.


  Пер.: Балабин, Александр Иванович
229234
   Венгерское административное право. – М., 1990. – 482с.
229235
  Трошин А.С. Венгерское кино: 70-80-е годы / А.С. Трошин. – М., 1986. – 47с.
229236
  Кешкень Э. Венгерское председательство и "Восточное партнерство" // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 62-66. – ISSN 0201-7083
229237
  Клинченко Т.В. Венгерское село: экономика, быт, культура, 60 - 80-е гг. / Т.В. Клинченко. – К., 1989. – 152с.
229238
  Лещух Р. Венглінський Іван Володимирович : до 100 річчя дня народження / Роман Лещух // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 45. – С. 137-141. – Бібліогр.: 51 назв. – ISSN 0131-2634


  Доктор геолого-мінералогічних наук, відомий український вчений, фахівець в галузі стратиграфії та мікропалеонтології неогенових відкладів південно-західного краю Східноєвропейської платформи, Передкарпатського та Закарпатського прогинів і складчастої ...
229239
   Венгрия - Англия. – Будапешт, 1954. – 12с.
229240
  Липпай З. Венгрия : Краткий справочник / З. Липпай. – Москва, 1945. – 64с.
229241
  Власова Т.А. Венгрия / Т.А. Власова. – Москва : Географгиз, 1948. – 170с.
229242
  Петри Э. Венгрия / Э. Петри. – Будапешт, 1950. – 100с.
229243
   Венгрия : путеводитель. – Будапешт : Корвина, 1958. – 412с.
229244
  Печи М. Венгрия : Очерки физической и экономической географии / М. Печи, Б. Шарфалви. – Москва : Географгиз, 1962. – 316с.
229245
  Бодрин В.В. Венгрия / В.В. Бодрин. – 2-е изд. – Москва : ГУГК, 1966. – 27с. : карта 1: 750 000
229246
   Венгрия. – Будапешт, 1970. – 31с.
229247
   Венгрия. – Будапешт, 1970. – 212с.
229248
   Венгрия. – Будапешт, 1971. – 219с.
229249
   Венгрия. – Будапешт, 1976. – 268с.
229250
  Гинк К. Венгрия / К. Гинк. – Будапешт : Корвина, 1978. – 80 с.
229251
  Раскин Александр Петрович Венгрия : Рек.библиогр.указ. / Раскин Александр Петрович; ГПБ; Геогр.общ-во СССР; Об-во Сов-Венгр.дружбы; Под ред.: Н.В.Цапкина. – Москва : Книга, 1980. – 93с.
229252
  Марков Д.С. Венгрия / Д.С. Марков. – Москва : Мысль, 1990. – 128с. : ил. + карт. – (У карты мира)
229253
   Венгрия : Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 113-123 : Карта
229254
   Венгрия // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 2-3 : Карта
229255
  Гладких Евгений Венгрия // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
229256
  Шишелина Л. Венгрия : народ отправил олигархов на скамью оппозиции // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 3 (43). – С. 56-66. – ISSN 0201-7083
229257
   Венгрия 74. – Будапешт, 1974. – 287с.
229258
   Венгрия 75. – [Будапешт] : Паннония, 1975. – 215 с. : ил., табл.
229259
  Короткевич Г.Я. Венгрия в 1918-1953 гг. / Г.Я. Короткевич. – Москва, 1953. – 62с.
229260
  Пушкаш А.И. Венгрия в годы второй мировой войны. : Автореф... Доктора ист.наук: / Пушкаш А.И.; АН СССР.Ин-т истории. – М, 1965. – 37л.
229261
  Пушкаш А.И. Венгрия в годы второй мировой войны. / А.И. Пушкаш. – М., 1966. – 528с.
229262
  Немеш Д. Венгрия в годы контрреволюции. 1919-1921. / Д. Немеш. – М., 1964. – 494с.
229263
  Крючков И.В. Венгрия и Балканы в 1911–1912 годах по донесениям генерального консульства России в Будапеште // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 3. – С. 41-50. – ISSN 0132-1366
229264
  Мусатов В.Л. Венгрия и Румыния: два взгляда на "Пражскую весну" // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 32-42. – ISSN 0130-3864
229265
  Ягодовский Л.С. Венгрия на пути к развитому социализму / Л.С. Ягодовский. – М., 1977. – 64с.
229266
  Заволжский С.Г. Венгрия на пути к социализму. / С.Г. Заволжский. – М., 1955. – 72с.
229267
   Венгрия на пути строительства социализма. – Будапешт, 1960. – 96с.
229268
  Шевченко Сергей Венгрия подвела итоги : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 68 : Фото
229269
  Сергеева Елена Венгрия предлагает открыть себя заново : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 68-69 : Фото
229270
  Толкунов Н Л. Одинец Венгрия сегодня / Н Л. Одинец Толкунов. – М., 1957. – 72с.
229271
   Венгрия сегодня. – Будапешт, 1974. – 248с.
229272
   Венгрия сегодня. – Будапешт, 1975. – 208с.
229273
  Герасимов В.М. Венгрия сегодня / В.М. Герасимов, Г.А. Герасимова. – М., 1988. – 287с.
229274
  Волотов О.Г. Венгрия спустя четверть века после смены строя // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 69-87. – ISSN 0130-3864


  Авторы анализируют итоги коренных структурных преобразований в постсоциалистической Венгрии.
229275
  Кузьмин А. Венгрия уходит вправо // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 21 (1140). – С. 10-13. – ISSN 0234-1670
229276
   Венгрия. 1957. – Будапешт, 1957. – 32с.
229277
  Глуховская Е. Венгрия. Новые пьесы 1987 года // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, И.К. Стаф, Е.В. Русакова. – Москва, 1989. – № 1 (81). – С. 9-21
229278
  Глуховская Е. Венгрия. Новые пьесы 1988 года // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Л.В. Барбашова. – Москва, 1989. – № 6 (86). – С. 60-80
229279
  Глуховская Л. Венгрия. Новые пьесы театрального сезона 1983 г. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Е.А. Загускина. – Москва, 1984. – № 4 (54). – С. 11-23
229280
  Агеев Кирилл Венгрия. Озеро Балатон : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 34-36 : Фото
229281
  Исакина Юлия Венгрия. Побег из Будапешта // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 54-57 : фото
229282
  Бодрин В.В. Венгрия. Чехословакия : географические справки / В.В. Бодрин. – Москва : Географгиз, 1957. – 30с. – (Страны Европы)
229283
  Мышков В.Н. Венгрия. Экономика и внешняя торговля / В.Н. Мышков. – М., 1956. – 160с.
229284
  Беднарский Владимир Венгрия/Польша. Будапешт VS Краков // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 80-83 : фото
229285
  Гусев В.Г. Венгрия: 30 лет борьбы за мир и социализм / В.Г. Гусев. – М, 1975. – 88с.
229286
  Кабыш Светлана Венгрия: активно развиваем медицинский туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 56-58 : фото. – ISSN 1998-8044
229287
  Шутова Наталья Венгрия: здоровье на воде : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 72 : Фото
229288
  Гинк К. Венгрия: краски, пейзажи, города / К. Гинк. – Будапешт, 1981. – 63с.
229289
  Кабыш Светлана Венгрия: лечение и оздоровление как приоритет // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
229290
  Поляков А.В. Венгрия: проблемы и перспективы. / А.В. Поляков, М.А. Усиевич. – М. : Знание, 1990. – 64 с. – ISBN 5-07-001563-Х
229291
   Венгрия: развитие и размещение производительных сил. – М., 1978. – 302с.
229292
   Венгрия: Серый и скучный Будапешт // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 76-79 : фото
229293
  Шишелина Л. Венгрия: смена власти в ЕС и в Будапеште // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 67-78. – ISSN 0201-7083
229294
  Эрдейи И. Венгры в Лебедии. Материальная культура венгров 9-10 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Эрдейи И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1959. – 14л.
229295
   Венгры свои улицы почти не переименовывают // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 27. – С. 15. – ISSN 0234-1670
229296
  Руднев С.Н. Венд-раннекембрийский островодужный плагиогранитоидный магматизм Алтае-Саянской складчатой области и озерной зоны Западной Монголии (геохронологические, геохимические и изотопные данные) / С.Н. Руднев, В.П. Ковач, В.А. Пономарчук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1628-1647 : рис., табл. – библиогр.: с. 1644-1647. – ISSN 0016-7886
229297
  Руднев С.Н. Венд-раннепалеозойский гранитоидный магматизм Восточной Тувы / С.Н. Руднев, П.А. Серов, В.Ю. Киселева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 9. – С. 1572-1600 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1598-1600. – ISSN 0016-7886
229298
  Брангулис А.П. Венд и кембрий Латвии. Стратиграфия, литология и коллекторские свойства / А.П. Брангулис. – Рига : Зинатне, 1985. – 136с.
229299
   Венд Предъенисейского осадочного бассейна (юго-восток Западной Сибири) / Д.В. Гражданкин, А.Э. Конторович, В.А. Конторович, С.В. Сараев, Ю.Ф. Филиппов, А.С. Ефимов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 718-734 : рис. – Библиогр.: с. 731-734. – ISSN 0016-7886
229300
  Великанов В.А. Венд Украины / В.А. Великанов, Е.А. Асеева, М.А. Федонкин. – Киев : Наукова думка, 1983. – 162с.
229301
   Вендетта. – М., 1965. – 238с.
229302
  Павлов С.Е. Вендетта по-американски / С.Е. Павлов. – Минск, 1985. – 190с.
229303
  Ши Нил Вендетта по-африканськи : обряды долины Омо / Ши Нил, Олсон Рэнди // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 118-141 : Фото
229304
   Вендотениды Восточно-Европейской платформы. – Ленинград : Наука, 1988. – 144с.
229305
   Вендская пассивная континентальная окраина юга Сибирской платформы: геохимические, изотопные (Sr, Sm-Nd) свидетельства, данные U-Pb датирования LA-ISP-MS детритовых цирконов / Е.Ф. Летникова, А.Б. Кузнецов, И.А. Вишневская, С.В. Вещева, А.И. Прошенкин, Х. Джен // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1507-1529 : рис., табл. – библиогр.: с. 1527-1529. – ISSN 0016-7886
229306
   Вендская система : Историко-геологическое и палеонтологическое обоснование Відом. про відпов.: Отв. ред. Б.С. Соколов, А.Б. Ивановский Частина: Назва частини: Палеонтология. – Москва : Наука
Ч.1 : Палеонтология. – 1985. – 221с.
229307
   Вендская система : Историко-геологическое и палеонтологическое обоснование Відом. про відпов.: Отв. ред. Б.С. Соколов, М.А. Федонкин Частина: Ч.2 Назва частини: Стратиграфия и геологические процессы. – Москва : Наука
Ч.2. – 1985. – 238с.
229308
  Якобсон К.Э. Вендский комплекс Волыни и Подолии : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Якобсон К.Э.; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1964. – 18л.
229309
  Козак Д.Н. Венеди / Денис Козак; НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2008. – 470с. : 247 рис. – ISBN 978-966-02-4419-1


  У книзі підсумовано результати багаторічних археологічних досліджень пам"яток зубрицької культури, вперше відкритих автором у Подністров"ї та на Волині. Значна джерелознавча база дозволила висвітлити цілий спектр питань життєдіяльності зубрицьких ...
229310
  Левицкая Л.В. Венедикт Андреевич Хахлов : Библиографический указатель (к 100-летию университета) / Л.В. Левицкая; Томский гос. ун-т; Научная б-ка. – Томск, 1980. – 22с.
229311
  Гурович А.Б. Венедикт Беляков / А.Б. Гурович. – М., 1983. – 209с.
229312
  Дихтярь А.Б. Венедикт Ворожцов / А.Б. Дихтярь. – М., 1972. – 128с.
229313
  Гирич І. Венедикт М’якотін і українська історіографія // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 541-564
229314
  Барабашов Н.П. Венера / Н.П. Барабашов. – Москва : Советская Россия, 1961. – 40 с.
229315
  Котенко М В. Венера в конце квартала. / М В. Котенко. – Воронеж, 1978. – 143с.
229316
  Захер-Мазох Леопольд Венера в мехах : Представление Захер-Мазоха/Делез Ж; Работы о мазохизме/Фрейд З. / Захер-Мазох Леопольд, фон. – Москва : Культура, 1992. – 379с. – ISBN 5-8334-0007-4
229317
  Фридман А. Венера в опале / А. Фридман. – Кишинев, 1956. – 78с.
229318
  Гумовська І. Венера із сковорідкою / І. Гумовська. – К., 1992. – 189с.
229319
  Алексеев В. Венера раскрывает тайны / В. АлексееВ, С.Н. Минчин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1975. – 96 с. : ил.
229320
  Курбановский А.А. Венера Советская // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 3. – С. 64-67. – ISSN 2073-9702


  Радянська жінка в образтворчому мистецтві
229321
  Шир Луна Венера, проходим! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 56 : фото
229322
  Студницин А.А. Венерические болезни и их предупреждение / А.А. Студницин, Е.К. Резников. – М, 1970. – 96с.
229323
   Венеру исследуют космические аппараты. – Москва : АПН, 1975. – 38 с.
229324
  Петренко Є. Венесуела - в дипломатичній ізоляції // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 5
229325
  Романюк В. Венесуела - квиток в одному напрямку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 червня (№ 104). – С. 3


  Які уроки треба винести Україні з боліварських експериментів у Латинській Америці.
229326
  Каспрук В. Венесуела на межі громадянської війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 5


  "Після більш ніж двох тижнів протестів Венесуела входить у нову смугу політичної напруги. Уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро демонструє високу готовність до репресивних дій для придушення народних виступів. Масові демонстрації в Каракасі та ...
229327
  Казелла Себастьяно Венесуела. Подих світу : У світі живого // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 106-110 : Фото
229328
  Пендраковська Саша Венесуела. Усе буде чотко! : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 62-72 : Фото
229329
  Каспрук В. Венесуела: настає час військових? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10 - 16 вересня (№ 32). – С. 5


  Намагаючись яким-завгодно чином зберегти свою владу, президент Венесуели Ніколас Мадуро дедалі більше важелів управління країною передає до рук військових. Так, недавно Мадуро поклав на генерала Владіміра Падріно Лопеса подвійну відповідальність. Тепер ...
229330
  Карпрук В. Венесуела: рятуючись від боліваріанського соціалізму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 5


  "Боліваріанський експеримент над колись дуже успішною країною виявився провальним. Хоч у Венесуелі немає війни, бездарне правління наступника Уго Чавеса - президента Ніколаса Мадуро - призвело до того, що криза венесуельських біженців набула ...
229331
  Каспрук В. Венесуела: скинути кайдани "нафтосоціалізму" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 5


  "Венесуельський парламент оголосив президента Ніколаса Мадуро персоною, котра залишила посаду "через невиконання своїх обов"язків". Як повідомила венесуельська газета El Nacional, за таке рішення проголосували 106 депутатів зі 163, наділених ...
229332
  Петренко Є. Венесуельці залишають країну // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 22 червня (№ 25/26). – С. 5
229333
  Вершинина А.М. Венесуэла / А.М. Вершинина. – Москва, 1976. – 56с.
229334
  Козлов Ю.К. Венесуэла / Ю.К. Козлов. – Москва : Мысль, 1976. – 148с.
229335
  Семенов В. Венесуэла в новом веке: итоги и перспективы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 5. – С. 73-82. – ISSN 0131-2227
229336
  Стрельцов А.А. Венесуэла в системе международных энергетических отношений // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 1 (6). – С. 120-139. – ISSN 2079-3359
229337
  Демушкина Е.В. Венесуэла после второй мировой войны 1945-1958 / Демушкина Е.В. ; АН СССР, Ин-т Латин. Америки. – Москва : Наука, 1969. – 239 с.
229338
  Дабагян Э. Венесуэла после Уго Чавеса // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 67-77. – ISSN 0131-2227
229339
  Брито Фигероа Федерико Венесуэла ХХ века / Брито Фигероа Федерико. – М., 1969. – 296с.
229340
  Козлов Ю.К. Венесуэла, устремленная в будущее / Ю.К. Козлов. – М, 1987. – 63с.
229341
  Шульц Роланд Венесуэла. Гений или сумасброд? : "Чокнутий? Кто, я?" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 62-72 : Фото. – ISSN 1029-5828
229342
   Венесуэла. Колумбия. Эквадор. Перу. Боливия. – Москва : ГУКК, 1962. – 41с. : карты
229343
  Никулин Андрей Венесуэла. Ломка после нефтяной иглы. Мохито за высоким забором / Никулин Андрей, Гандольфи Алессандро // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 86-98 : фото. – ISSN 1029-5828
229344
   Венесуэла. Экономика, политика, культура. – М., 1967. – 362с.
229345
  Дабагян Э.С. Венесуэла: основные вехи политического развития в ХХ веке // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 5. – С. 48-67. – ISSN 0130-3864
229346
   Венесуэла: тенденции экономического и социально-политического развития. – М., 1984. – 327с.
229347
  Сапожников К.Н. Венесуэла:репортаж с нейтральной полосы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / РАН, Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 35-60. – ISSN 044-748Х


  Країна за 9 років правління У. Чавеса
229348
  Вольский В.В. Венесуэла; Колумбия; Эквадор; Гвиана. / В.В. Вольский. – Москва, 1957. – 32с.
229349
  Нитобург Э.Л. Венесуэлла. / Э.Л. Нитобург. – М., 1959. – 80с.
229350
  Нитобург Э.Л. Венесуэлла. / Э.Л. Нитобург. – М., 1977. – 80с.
229351
  Муравьев Вячеслав Николаевич Венесуэльская буржуазия: структура, идеология, политика (на примере предпринимательских организаций) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Муравьев Вячеслав Николаевич; АН СССР. Ин-т Латинской Америки. – М., 1981. – 28л.
229352
  Дабагян Э.С. Венесуэльско-кубинские отношения в исторической ретроспективе (1959-2000) // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.73-83. – ISSN 044-748Х
229353
  Левушкин А.И. Венец / А.И. Левушкин. – Архангельск, 1970. – 157с.
229354
  Колесникова М.В. Венец жизни: Повести. / М.В. Колесникова. – М., 1985. – 334с.
229355
  Михайловский М.И. Венец и похвала Св. Владимиру, Великому князю Киевскому, просветителю и преобразователю древней Руси : Ист. очерк религиозно-нравств., бытового и полит. состояния нашего Отечества и Государства от начал. времен до Ярослава Мудрого. (V в. до Р. Хр., 1015 г. после Р. Хр.) ... [в анот.] / Сост. смотритель Черниг. духовного училища, кандидат богословия Михаил Иванович Михайловский. – Чернигов : Тип. Губ. правл, 1888. – 78 с. – Отд. оттиск: Черниговские епархиальные известия. 1888, №№ 15, 16, 17


  : По поводу исполнившегося 15 июля 1888 года 900-лет. юбилея со времени крещения России св. великим князем Владимиром. На тит. л. дарственная надпись от автора 1888 г
229356
  Смертина Т.И. Венец из ярых пчел. / Т.И. Смертина. – М., 1986. – 171с.
229357
  Оутс Дж.К. Венец славы / Дж.К. Оутс. – М., 1986. – 251с.
229358
  Павлович А.И. Венец стихотворений о Александра Ив. Павловича / А.И. Павлович. – Ужгород, 1920. – 249с.
229359
  Маковецкая Л.В. Венец характера / Л.В. Маковецкая. – Симферополь, 1982. – 95с.
229360
  Гущин Е.В. Венец шевченковского творчества (размышления о Кобзаре) // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 60-62
229361
  Харт Г. Венецианец Марко Поло / Г. Харт. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 318с.
229362
   Венецианов. – Москва, 1976. – 3с.
229363
  Венецианов Венецианов : альбом / Венецианов; Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 28 с. – (Образ и цвет)
229364
  Амшинская А.М. Венецианов А.Г. / А.М. Амшинская. – Москва, 1980. – 48 с.
229365
  Машковцев Н.Г. Венецианов Алексей Гаврилович / Н.Г. Машковцев. – М.-Л., 1944. – 18с.
229366
   Венецианов в письмах художников и воспоминаниях современников. – М.-Л., 1931. – 312с.
229367
   Венецианов и его школа. – Л., 1973. – 243с.
229368
   Венецианская живопись XVI - XVIII вв.. – Москва, 1962. – 2с.
229369
  Прусс И.Е. Венецианская живопись ХУШ века / И.Е. Прусс. – М., 1973. – 62с.
229370
   Венецианская живопись эпохи Возрождения. – Москва, 1956. – 17с.
229371
   Венецианская модница : Трофей. Кукла // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 108 : Іл.
229372
  Бочаров И.Н. Венецианская пушкиниана / И.Н. Бочаров, Ю.П. Глушакова. – Москва, 1982. – 63с.
229373
  Воробьева И.Г. Венецианская республика и югославянские земли в XV-XVII веках / И.Г. Воробьева. – Калинин, 1987. – 81 с.
229374
  Пиньятти Т. Венецианская школа: Альбом / Т. Пиньятти. – Москва, 1983. – 96с.
229375
  Димитров Б. Венециански документи за българската история през XVI - XVII век / Б. Димитров. – София, 1994. – 207 с.
229376
  Кузмин М. Венецианские безумцы / М. Кузмин. – М., 1915. – 77с.
229377
  Кузьмин М. Венецианские безумцы : комедия М. Кузьмина. – Москва : Изд. А.М. Кожебаткина и В.В. Блинова, 1915. – 77 с., [22] карт ил.
229378
  Шекспир Уильям Венецианский купец : драма в 5 д. / соч. Шекспира; Пер. с англ. Василий Якимов. – Санкт-Петербург : Тип. Х. Гинце, 1833. – [4], 175 с.
229379
  Махно В. Венецианский лев. Об Иосифе Бродском // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2013. – № 9. – С. 221-230. – ISSN 0321-1878
229380
   Венецианское зеркало. – Москва : Русская книга. – (Библиотека русской фантастики). – ISBN 268-01034-4
Т.14 : Русская фантастическая проза 10-20-х годов ХХ века. – 1999. – 512с.
229381
  Чаянов А.В. Венецианское зеркало. / А.В. Чаянов. – М., 1989. – 235с.
229382
  Панова О.Б. Венецианское наследие И. Бродского. "Watermark" - размышление о творческом истоке и вечных ценностях культуры (аксиологический аспект исследования) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 7. – С. 88-92. – ISSN 2073-9702
229383
  Скарпо Т. Венеция - это рыба : документальная проза : путеводитель // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 208-255. – ISSN 1130-6545
229384
  Всеволжская С.Н. Венеция / С.Н. Всеволжская. – Ленинград, 1970. – 222 с.
229385
  Литвинцев Данил Венеция в камышах / Литвинцев Данил, Голубцов Алексей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 116-129 : фото. – ISSN 1029-5828
229386
  Кост Кристин Венеция в огне : И в огонь и в воду // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 20-22 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
229387
  Баранчеева И. Венеция между историей и сказкой // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 20-45. – ISSN 1812-867Х
229388
  Трестер Кристиан Венеция. Спасение утопающих. Тонущий город : город / Трестер Кристиан, Мюллер-Ельснер Хайнер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 90-101. – ISSN 1029-5828
229389
   Венеция: большой исход // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 32-33 : фото
229390
  Дерманович С. Венеціанська комісія не робить ультиматумів // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 34-35.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
229391
  Федорова А.Л. Венеціанська комісія та Україна: правові аспекти співпраці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 128-138. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню основних напрямів діяльності Венеціанської комісії, правових основ її створення та аналізу співпраці Комісії з Україною. Особлива увага приділяється розгляду документів, які були прийняті Комісією щодо України, та їх ...
229392
  Ільков О. Венеціанська Комісія та Україна: український шлях до демократії через право // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. Р. Кобець. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 6-52. – ISBN 978-617-7157-33-4
229393
   Венеціанська Комісія: дослідження законодавства про політичні партії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 89
229394
  Сом-Сердюкова Венеціанське Бієнале та український контекст // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 232-238. – ISBN 966-7021-96-3
229395
  Задорожний М.П. Венеціанський карнавал // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 3 (193). – С. 46-47 : фото
229396
  Сидоренко В. Венеціанські Бієнале і проблеми сучасного мистецтва в Україні // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 117-123. – ISBN 966-7021-87-4
229397
  Сидор О.В. Венеційська бієнале як форма реалізації українських культурних стратегій (кінець XIX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сидор Олег Вячеславович ; Нац. акад. мистецтв, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2015. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
229398
  Дорошенко К. Венеційська бієнале: за все хороше, проти всього поганого // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  "В Італії розпочала роботу найпрестижніша у світі виставка сучасного мистецтва - 57-ма Венеційська бієнале. "Куратором наступної Documenta і наступної Венеційської бієнале має бути мати Тереза", — гласить напис на саморобних, розмножених на ксероксі ...
229399
   Венеційська комісія прийняла аргументацію української сторони // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 грудня (№ 50/51). – С. 1
229400
  Кушнарьов Денис Венеційський кінофестиваль. Карнавал гламуру / Кушнарьов Денис, Середицький Олесь // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 94-97 : фото
229401
  Москаленко Леся Венеція у воді : Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 88-92 : Фото
229402
  Ташаєва Міла Венеція. Місто в масці // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 88-96 : фото
229403
  Котлярчук Андрій Венеція. Освідчення старій дамі : вояж-колекція / Котлярчук Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 24-37 : Фото
229404
  Сидоренко Віктор Венеція. Час маски : від свята до свята / Сидоренко Віктор, Казелли Себастьяно // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 26-34 : Фото
229405
  Махно В. Венеціянський лев: про Іосіфа Бродського // Шо : смотреть, слушать, читать : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2011. – № 3/4 (65/66) : Душа болит. – С. 2-9
229406
  Белецкий И.В. Вениамин Баснер / И.В. Белецкий. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с.
229407
   Вениамин Борисович Пинчук: Альбом. – Москва, 1988. – 142 с.
229408
  Кан С.И. и др. Вениамин Григорьевич Богоров 1904-1975 / С.И. и др. Кан. – Москва : Наука, 1989. – 222 с. – (Научно-библиографическая литература). – ISBN 5-02-005231-0
229409
  Кульбаева Н.И. Вениамин Иванов / Н.И. Кульбаева. – Йошкар-Ола, 1991. – 125 с.
229410
   Вениамин Иванович Цыганков.. – М., 1949. – 12с.
229411
  Малышев Г.Т. Вениамин Макарович : Повесть. / Г.Т. Малышев. – М., 1982. – 255с.
229412
   Вениамин Моисеевич Кельман. – Алма-Ата, 1985. – 51с.
229413
  Полян П.М. Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский, 1870-1942 / П.М. Полян. – Москва : Наука, 1989. – 125с.
229414
  Томова Д. Вениамин Тимофеевич Чисталов / Д. Томова. – Сыктывкар, 1964. – 24с.
229415
  Лопшиц А.М. Вениамин Федорович Каган / А.М. Лопшиц, П.К. Рашевский. – М, 1969. – 44с.
229416
  Радовский М.И. Вениамин Франилин / М.И. Радовский. – Москва, 1965. – 307 с.
229417
  Радовский М.И. Вениамин Франклин и его связи с Россией / М.И. Радовский. – Москва, 1958. – 76 с.
229418
  Баландин Л.А. Вениамин Шалагинов / Л.А. Баландин. – Новосибирск, 1984. – 62с.
229419
  Солонська Н. Веніамін Кордт-організатор бібліотечної справи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 32-34. – ISSN 2076-9326


  В. Кордт впродовж 34 років завідував бібліотекою Університету св. Володимира (зараз Наукова бібліотека ім. М. Максимовича).
229420
  Шовкопляс Т.І. Веніамін Олександрович Кордт: сторінки життя : історіографія і персоналії / Т.І. Шовкопляс, А.Л. Герус // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 43-46 : Фото. – Бібліогр.: 9 назв
229421
  Слабошпицький Михайло Веніямін літературної сім"ї (Олекса Влизько на інші) : роман-ревю
229422
  Слабошпицький М. Веніямін літературної сім"ї (Олекса Влизько та інші) : Два розділи з роману-ревю
229423
  Караваева А.А. Венозеленые листья / А.А. Караваева. – М., 1963. – 176с.
229424
  Глібчук Уляна Венозний полиск сливи : вірші // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 10. – С. 133-136
229425
   Венозний рефлюкс при гострому варикотромбофлебіті малої підшкірної вени / І В. Русин, В.В. Корсак, П.О. Болдіжар, М В. Лопіт, С.С. Сірчак // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 41-43. – ISSN 1727-0847
229426
  Лось Е.Я. Венок : стихи / Е.Я. Лось. – Москва : Советский писатель, 1973. – 150 с.
229427
  Богданович М. Венок : [для ст. шк. возраста] / Максим Богданович ; сост. и пер. с белорус. Б. Спринчана ; [худож. А.А. Лапицкая ]. – Минск : Юнацтва, 1991. – 125, [3] с. : ил.
229428
   Венок Гагарину. – М., 1984. – 109с.
229429
  Метич Н. Венок гор // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 92-107. – ISSN 1728-8568
229430
   Венок дружбы. – Минск, 1979. – 96с.
229431
   Венок Есенину. – Москва : Советская Россия, 1988. – 299 с.
229432
  Шоу Б. Венок из звезд : Сборник научно-фантастических произведений / Б. Шоу. – Москва : Мир, 1989. – 564с.
229433
  Деркаченко К. Венок их полыни / К. Деркаченко. – Алма-Ата, 1968. – 64с.
229434
   Венок Лермонтову. – Саратов, 1979. – 126с.
229435
   Венок Лермонтову. – 2-е изд., испр. и доп. – Саратов, 1984. – 150с.
229436
   Венок М.Ю. Лермонтову : Юбилейный сборник. – Москва ; Петроград : Изд. Т-ва "В,В. Думном, насл. бр. Салаевых", 1914. – 384 с., 1 портр.


  Содержание: Земля и небо в поэзии Лермонтова / Проф. П.Н. Сакулин. Поэтическая исповедь русского интеллигента 30-40 годов / Н.Я. Бродский. Поэзия одинокой души / И.М. Соловьев. Религия Лермонтова / С.В. Шувалов. Народные мотивы в поэзии Лермонтова / ...
229437
  Абрахамс П. Венок Майклу Удомо : роман / П. Абрахамс ; пер. с англ. В. Ефановой ; [послесл. А. Макрушина]. – Москва : Художественная литература, 1965. – 296 с. : ил.
229438
   Венок Н.В. Гоголю : Гоголь и время. – Харьков : Прапор, 1984. – 151 с.
229439
  Степанов В.А. Венок на волне / В.А. Степанов. – Москва, 1974. – 215с.
229440
  Степанов В.А. Венок на волне / В.А. Степанов. – Москва, 1984. – 110 с.
229441
  Степанов В.А. Венок на волне / В.А. Степанов. – Москва, 1989. – 221с.
229442
  Афанасьев Г.Е. Венок на гроб И.С. Тургенева : речи гг. Афанасьева, Борзаковского и Шостаковского произнесенные в заседании Славянского общества 18 сентября 1883 года. – Одесса : Тип. И.А. Зеленого, 1883. – [47] с. разд. паг. – отд. оттиск: Одесский вестник


  На обл. и на тит. л. надпись 1883 года
229443
   Венок на могилу Высокопреосвященного Митрополита Флавиана (4 ноября 1915 г.) : некролог / Издание Киево-Печерской Успенской Лавры под ред. проф.протоиерея Федора Титова. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св.Владимира Акц.Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1915. – 48 с.
229444
   Венок на памятник Пушкину : Пушкинские дни в Москве, Петербурге и провинции : Адресы, телеграммы, приветствия, речи, чтения и стихи по поводу открытия памятника Пушкину. Отзывы печати о значении Пушкинского торжества. Пушкинская выставка в Москве. Новые данные о Пушкине. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитогр. А. Траншеля, 1880. – [2], III, [1], 354 с.


  Материалы, посвященные Пушкинскому празднику 1880 года, состоявшемуся в Москве в связи с открытием 6 июня памятника А.С. Пушкину на Тверском бульваре (скульптор А.М. Опекушин) На тит. л. печать: Петр Павлович Кудрявце И на посл. ст. печать маг.
229445
   Венок на свежую могилу в Бозе почив настоятеля Казанского собора Александра Алексеевича Лебедева : Извлечено из Церковного вестника №14 за 1898 г. – Санкт-Петербург : Типоргафия А.И.Лопухина, 1898. – 9 с.
229446
   Венок Некрасову. – Ярославль, 1977. – 95с.
229447
   Венок Неруде. – М., 1974. – 477с.
229448
  Михаилович Д. Венок Петрии / Д. Михаилович. – М, 1978. – 287с.
229449
   Венок поэту. – Баку, 1949. – 60с.
229450
   Венок поэту : [стихи сов. поэтов, посвященных М.Ю. Лермонтову] / сост. Л.И. Морозова. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1976. – 127 с. + 1 бр. (15 с., 9 х7.5 см). – Прилож.: Из последних стихов / М.Ю. Лермонтов. - Миниатюрное издание в суперобл.
229451
   Венок поэту. – Таллин, 1987. – 86с.
229452
   Венок Пушкину. – М., 1974. – 206с.
229453
   Венок Пушкину. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1987. – 256с.
229454
   Венок Пушкину. – М., 1987. – 46с.
229455
   Венок Роберту Бернсу. – М., 1964. – 116с.
229456
   Венок России Кобзарю. – М., 1989. – 319с.
229457
   Венок славы : антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. – М.
1. – 1983. – 751с.
229458
   Венок славы : антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. – М.
3. – 1983. – 606с.
229459
   Венок славы : антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. – М.
2. – 1984. – 623с.
229460
   Венок славы : антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. – М.
4 : Сталинградская битва. – 1984. – 591с.
229461
   Венок славы : антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. – М.
Кн. 5. – 1984. – 591с.
229462
   Венок славы : антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. – М.
7. – 1985. – 607с.
229463
   Венок славы : антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. – М.
8. – 1985. – 607с.
229464
   Венок славы : антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. – М.
9. – 1985. – 574с.
229465
   Венок славы. – М.
10. – 1986. – 621с.
229466
   Венок славы. – М.
11. – 1986. – 638с.
229467
   Венок славы. – М.
12. – 1986. – 732с.
229468
   Венок славы: антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. – М.
6. – 1985. – 655с.
229469
  Галуев А. Венок сонетов : стихи и поэмы / А. Галуев; пер. с осет. А.Лысова. – Москва : Советская Россия, 1972. – 96 с.
229470
  Солоухин В.А. Венок сонетов / В.А. Солоухин. – М, 1975. – 31с.
229471
  Солоухин В.А. Венок сонетов / В.А. Солоухин. – 3- изд. – М, 1976. – 60с.
229472
   Венок Токтогулу. – Фрунзе, 1964. – 144 с.
229473
   Венок Тредиаковскому. – Волгоград, 1976. – 104с.
229474
   Венок Тургеневу. – Одесса, 1919. – 104с.
229475
   Венок Чаренцу. Друзья, товарищи, современники о поэте. – Москва, 1967. – 70 с.
229476
   Венок Шопену. – М., 1989. – 276с.
229477
   Венок Шуберту. 1828-1929. – Москва, 1928. – 79 с.
229478
  Лопухова Л.П. Веность / Л.П. Лопухова. – Горький, 1975. – 64с.
229479
  Слободкин Г.С. Венская народная комедия 19 века / Г.С. Слободкин. – Москва : Искусство, 1985. – 223 с.
229480
  Константинопольский А.М. Венская партия / А.М. Константинопольский, В.Ф. Лепешкин. – Москва, 1989. – 173с.
229481
  Лийвес А. Венская почтовая марка : комедия в 3-х д. / А. Лийвес; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Москва, 1965. – 91 с.
229482
  Кудрявцева Е.П. Венская система международных отношений и ее крушение (1815-1854 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 88-106. – ISSN 0130-3864


  Венская система международных отношений просуществовала около 40 лет - дольше, чем любая другая. В статье анализируются отличительные черты, задачи и особенности сложившегося в результате решений, принятых на Венском конгрессе, нового политического ...
229483
  Носов Ю. Венские встречи под вальсы Штрауса / Ю. Носов, Т. Чистова // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670


  Подорож до Австрії
229484
  Савенок Г.М. Венские встречи. / Г.М. Савенок. – Москва, 1961. – 368с.
229485
  Савенок Г.М. Венские встречи. / Г.М. Савенок. – Ярославль, 1968. – 368с.
229486
  Володарский Э.Я. Венские каникулы / Э.Я. Володарский, В.С. Высоцкий. – Москва, 1989. – 127с.
229487
  Альшванг А. Венские классики. / А. Альшванг. – Москва, 1945. – 59с.
229488
  Змеевский А. Венские международные организации: потенциал модернизации для России и мира // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 8. – С. 62-70. – ISSN 0130-9625
229489
  Каменский Г.Е. Венские переговоры / Г.Е. Каменский. – М., 1985. – 89с.
229490
   Венский балет на льду "Сильвия". – М., 1958. – 32с.
229491
  Павлов Иван Венский вальс // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 38-43 : фото
229492
  Молок А.И. Венский конгресс и священный союз / А.И. Молок. – М., 1949. – 35с.
229493
  Мезенхеллер Матиас Венский лузер. От демагогии до массовых убийств / Мезенхеллер Матиас, Залесский Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 128-137 : фото. – ISSN 1029-5828
229494
  Жеребин А.И. Венский модерн как утопия синтеза // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 147-150. – ISSN 0042-8744
229495
  Ташнадине Марик Клара Венский фарфор / Ташнадине Марик Клара; Перевод с венгерского М.Погань-Берталан. – Будапешт : Корвина, 1975. – 63c.,24л.илл. – ISBN 963 13 4414 2
229496
  Виноградов В.И. Вентиляторы электрических машин / В.И. Виноградов. – Ленинград, 1981. – 200 с.
229497
  Рысин С.А. Вентиляционные установки машиностроительных заводов. / С.А. Рысин. – 2-е изд. – М, 1960. – 704с.
229498
  Дубицкий Л.О. Вентиляция по способу инженера С.Я. Тимоховича, устроенная в Паталого-Анатомическом Институте Унив. св. Владимира / Л.О. Дубицкий. – Киев : Типография Т-ва Просвещение, 1907. – 37 с.
229499
  Битколов Н.З. Вентиляция предприятий атомной промышленности / Н.З. Битколов. – Москва, 1984. – 152 с.
229500
  Крупчатников В.М. Вентиляция при работе с радиактивными веществами. / В.М. Крупчатников. – М., 1968. – 304с.
229501
  Крупчатников В.М. Вентиляция при работе с радиоактивными веществами / В.М. Крупчатников. – Москва, 1964. – 200с.
229502
  Рысин С.А. Вентиляция установки машиностроительных заводов. / С.А. Рысин. – 3-е изд. – М, 1964. – 704с.
229503
  Эльтерман В.М. Вентиляция химических производств / В.М. Эльтерман. – М, 1980. – 284с.
229504
  Демченко Г.В. Вентильний реактивний тяговий двигун із живленням від джерела постійного струму : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Демченко Г. В.; Дон. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 1999. – 19л.
229505
  Волков И.В. Вентильные источники реактивной мощности и регуляторы переменного напряжения / И.В. Волков, А.И. Чиженко. – Киев, 1994. – 169 с.
229506
  Парфенов Э.Е. Вентильные каскады. / Э.Е. Парфенов, В.А. Прозоров. – Л., 1968. – 91с.
229507
   Вентильные разрядники высокого напряжения. – Л., 1971. – 262с.
229508
  Фоменко В.А. Вентильные фотоэлементы на основе германия и кремния в пирометрии излучения : Автореф... канд. техн.наук: / Фоменко В.А.; Киевск. политехн. ин-т. – К., 1966. – 28л.
229509
  Ефименко Е.И. Вентильные электродвигатели / Е.И. Ефименко. – Чебоксары, 1991. – 24 с.
229510
   Вентильные электродвигатели малой мощности для промышленных роботов. – Л., 1988. – 182с.
229511
  Ивонин Ю. Венцель Антон Кауниц // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 27-50. – ISSN 0042-8779


  Австрійський державний канцлер в 1753-1792 рр., князь
229512
  Емельянов-Лукьянчиков Венценосная Уганда // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1 (618). – С. 71-76. – ISSN 0321-5075
229513
  Маурин Е. Венценосный раб.Кровавый пир.На обломках трона : Романы / Е. Маурин. – Харків : Прапор, 1995. – 351с. – (Историко-авнтюрний роман). – ISBN 5-7766-0186-Х;5-7766-0593-8
229514
  Иванен А.В. Венцы / А.В. Иванен. – Л., 1987. – 63с.
229515
  Терещенко Алексей Венцы и венценосцы : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 114-121 : Фото
229516
  Краснова Елена Венцы природы // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 10-18 : Іл.
229517
  Суглобов Г.А. Венчается раба божия... / Г.А. Суглобов. – М., 1959. – 86с.
229518
  Логвиненко В.А. Венчание : роман / В.А. Логвиненко. – Москва, 1967. – 463 с.
229519
  Ильинский Н. Венчание и коронование русских государей на царство : краткий исторический очерк / сост. Н. Ильинский. – Москва : Изд. книгопрод. В. Абрамова, 1883. – 96 с. – Экз. деф., без. обл.
229520
  Нгути Ва Тхионго Венчание на кресте. / Нгути Ва Тхионго. – М., 1974. – 48с.
229521
  Петров Н.И. Венчание Русских Государей на царство начиная с царя Михаила Федоровича до Императора Александра III : с 217 рисунками. – вып. 3. – Санкт-Петербург : Издание Германа Гоппе, 1883. – 283 с.
229522
  Юнкер Готлиб Фридрих Вильгельм Венчанная надежда Российской империи в высокий праздник коронования всепресветлейшей державнейшей великой государыни Елисаветы Петровны императрицы и самодержицы всероссийской при публичном собрании Санктпетербургской Императорской Академии наук / Всерадостно и всеподданнейше в Санктпетербурге апреля 29 дня 1742 года стихами представленная от Готлоба Фридриха Вильгельма Юнкера.... ; с немецких российскими стихами перевел Михайло Ломоносов, Академии наук адъюнкт. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии наук, 1742. – 153 с.
229523
  Литвин І.В. Венчурна інфраструктура та її роль у розвитку малих інноваційних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 411-423. – ISSN 0321-0499
229524
  Литвин І.В. Венчурна організація як відкрита система та об"єкт управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 15-22. – ISSN 0321-0499
229525
   Венчурне інвестування в національній економіці: світові тенденції та українські перспективи / Р.А. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, Д.О. Короткова, О.І. Харченко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 119-130. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюється сучасний стан венчурного бізнесу за рубежем та в Україні. Обгрунтовується економічний напрямок розвитку національної системи венчурного інвестування в умовах глобальної конкуренції. Розроблені пропозицій щодо оптимізації регулювання ...
229526
   Венчурне інвестування в національній економіці: світові тенденції та українські перспективи / Р.Л. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, Д.О. Короткова, О.І. Харченко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 119-130.
229527
  Матей В.В. Венчурне інвестування в США: становлення, розвиток, сучасні тенденції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 100-105
229528
  Рижикова Н.І. Венчурне інвестування в Україні: реалії та перспективи // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 328-339. – (Економічні науки)
229529
  Кутрань К.В. Венчурне інвестування в умовах фінансової кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 14-16
229530
  Радзімовська С.Ф. Венчурне інвестування інноваційного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 101-103 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
229531
  Зянько В.В. Венчурне інвестування інноваційного розвитку національного господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Зянько Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 199, [3] арк. – Додатки: арк. 186-199, [3]. – Бібліогр.: арк. 167-185
229532
  Зянько В.В. Венчурне інвестування інноваційного розвитку національного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Зянько Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 27 назв
229533
  Замлинський В.А. Венчурне інвестування підприємств аграрної сфери // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 3 (28). – С. 32-37
229534
  Буряк Л.Д. Венчурне інвестування як інструмент фінансування інноваційного розвитку суб"єктів малого підприємництва / Л.Д. Буряк, А.М. Павліковський, Н.Л. Кремпова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуто сутність венчурного фінансування інноваційного розвитку суб"єктів малого підприємництва.
229535
  Слободчикова О.А. Венчурне інвестування як напрям інвестиційного забезпечення реструктуризації металургійних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 19, жовтень. – С. 100-103. – ISSN 2306-6814
229536
  Руденко В.В. Венчурне інвестування як фактор активізації інноваційної діяльності // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 131-138
229537
  Гайдук Л.А. Венчурне інвестування як чинник розвитку інновацій у сфері малого бізнесу // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 18-24
229538
  Сьомченков О.А. Венчурне інвестування: закордонний досвід та проблеми процесу в Україні / О.А. Сьомченков, О.А. Поліщук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 31-40. – (Економічні науки ; вип. 2 (88)). – ISSN 2306-4242
229539
  Зінченко О.А. Венчурне інвестування: проблеми розвитку в Україні і зарубіжний досвід // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 40. – С. 266-269. – ISSN 2075-4892
229540
  Нежиборець В. Венчурне інвестування: стан, проблеми. Закордонний досвід // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-60.
229541
  Шотік Т.М. Венчурне підприємництво як складова інноваційної інфраструктури // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 805-813. – ISSN 0321-0499
229542
  Чуліпа І. Венчурне підприємництво: об"єкти, суб"єкти та проблеми функціонування в сучасних умовах // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 24-27. – ISSN 2411-4014
229543
  Безугла В.О. Венчурне страхування як засіб мінімізації фінансових ризиків / В.О. Безугла, І.І. Постіл // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-37.
229544
  Бєліков О. Венчурне фінансування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 93-96
229545
  Петрюк М.В. Венчурне фінансування АПК України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 109-110. – ISSN 2306-6806
229546
  Грига В.Ю. Венчурне фінансування в окремих регіонах України: оцінка підприємців / В.Ю. Грига, О.В. Красовська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 80-86. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
229547
  Нежиборець В. Венчурне фінансування в Україні: стан та перспективи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 74-79
229548
  Придибайло О.М. Венчурне фінансування і необхідність його впровадження в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 379-385
229549
  Притуляк Н.М. Венчурне фінансування інноваційної діяльності (теоретичний аспект) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 8, квітень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6814
229550
  Чужмир К. Венчурне фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 48-49. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
229551
  Данілов О.Д. Венчурне фінансування інноваційної діяльності в Україні: проблеми і перспективи / О.Д. Данілов, Т.В. Паєнтко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 92-97. – ISSN 2222-4459
229552
  Березовська Х. Венчурне фінансування малого підприємництва в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 31-36. – ISSN 2078-5860
229553
  Мазур І.М. Венчурне фінансування у нафтогазовидобуванні // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 2 (40). – С. 271-277
229554
  Мельник О.І. Венчурне фінансування як фактор розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 33-40 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
229555
  Маєвська О.С. Венчурне фінансування як фактор формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 43-45. – ISBN 978-617-7069-02-6
229556
  Варналій З.С. Венчурне фінансування як форма інноваційно- інтеграційних зв"язків малих підприємств та корпорацій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 116-124. – ISBN 966-7958-13-2
229557
  Орлюк О. Венчурне фінансування: світова практика та вітчизняні реалії // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-67.
229558
  Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Специфічні категорії", "Менеджмент та адміністрування" / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. – Київ : Знання, 2012. – 350, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 339-350. – ISBN 978-617-07-0013-1
229559
  Литвин І.В. Венчурний бізнес в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 186-191. – ISSN 0321-0499
229560
  Ковалишин П. Венчурний бізнес в Японії. Стан та перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 64-66. – ISSN 1810-3944
229561
  Ковалишин П. Венчурний бізнес у Китаї. Історія, специфіка та загальні тенденції // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 52-55. – ISSN 1810-3944
229562
  Ковалишин П. Венчурний бізнес у Китаї. Параметри та вплив на економіку // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 10. – С. 54-57. – ISSN 1810-3944
229563
  Варфоломаєєва В.О. Венчурний бізнес у сфері малого інноваційного підприємництва і форми його забезпечення : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 121-127. – Бібліогр.: 18 назв
229564
  Ковалишин П. Венчурний бізнес у США. Від кризи до кризи : нові інструменти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 69-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
229565
  Басова І. Венчурний капітал // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого ( )


  "... Історія, особливості та перспективи розвитку в Україні".
229566
  Єпіфанова І.Ю. Венчурний капітал в системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 92-95. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
229567
  Радзієвська Л.Ф. Венчурний капітал в Україні: фактори стабільного розвитку // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.22-25
229568
  Лапко О.О. Венчурний капітал к джерело фінансування інноваційного розвитку економіки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-42. – ISSN 1605-7988
229569
  Баюс Р. Венчурний капітал країн Вишеградської четвірки в період 2012–2014 років / Р. Баюс, Худакова Сташова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 8-12. – ISSN 1728-6220


  У статті аналізуються тенденції використання венчурного капіталу в країнах Вишеградської четвірки за видами та галузями промисловості в період 2012–2014 років. Автори вказують на різні аспекти венчурного фінансування в окремих країнах. Венчурний ...
229570
  Макалюк І.В. Венчурний капітал як "фундамент" успішного стратапу / І.В. Макалюк, К.В. Задко // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 24-28. – ISSN 2415-3583
229571
  Бекля А. Венчурний капітал як джерело фінансування діяльності підприємств у Польщі та в світі / А. Бекля, Ст. Чая // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 179-188. – ISSN 1818-5754
229572
  Березовська О.А. Венчурний капітал як запорука успіху діяльності підприємств України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 6-15


  Розкрито особливості та перспективи розвитку венчурного фінансування інноваційного процесу. Обгрунтовано його роль та значення для подолання перешкод на шляху інноваційного розвитку економіки України, запропоновані шляхи удосконалення венчурного ...
229573
  Орлова-Курилова Венчурний капітал як необхідне джерело фінансування інноваційної діяльності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 75-79. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
229574
  Кривенко А.Е. Венчурний капітал як основа фінансування національних інноваційних проектів // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 112-113
229575
  Велика К.В. Венчурний капітал як фактор інноваційного розвитку економіки: зарубіжний досвід // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 170-175. – ISSN 2074-5354
229576
  Поручник А.М. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в України : Монографія / А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк; Київськ.нац.економ.ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000. – 172с. – ISBN 966-574-058-Х
229577
  Борсук А. Венчурні інвестиції як один із ефективних інструментів залучення іноземних інвестицій в економіку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 213-215
229578
  Лукашук О. Венчурні компанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 76-79
229579
  Кузьмін О.Є. Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 126-135. – ISSN 1993-6788
229580
  Кузьмін Олег Венчурні підприємства "spin-off та "spin-out" в системі підприємницької діяльності університетів / Кузьмін Олег, Литвин Ірина // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-98. – Бібліогр.: с. 86-90, 92, 96. – ISSN 1682-2366


  Піднімається проблема активізації інноваційної та наукової діяльності, підвищення ролі університетів у проведенні грунтовних наукових досліджень та комерціалізації їх результатів. Розглядається досвід розвинутих країн світу, зокрема США та Великої ...
229581
  Кузьмін О. Венчурні підприємства "spin-off" та "spin-out" в системі підприємницької діяльності університетів / О. Кузьмін, І. Литвин // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-98. – ISSN 1682-2366
229582
  Москвін С.О. Венчурні фонди інноваційного розвитку : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 89-96 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
229583
  Вірченко В.В. Венчурні фонди та їх роль у відтворенні інтелектуального капіталу // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 1 (16). – С. 114-123. – ISSN 2306-4994
229584
  Ройко М. Венчурні фонди у системі інвестиційного бізнесу // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2005. – № 12. – С. 13-14
229585
  Соломина Г. Венчурні фонди України як інвестиційний інститут // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 62-66. – ISSN 1728-9343
229586
  Череп А.В. Венчурні фонди як засіб акумулювання та розміщення венчурного капіталу: досвід України / А.В. Череп, В.О. Лігузова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 92-96
229587
   Венчурное предпринимательство // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 5. – С. 115-121. – ISSN 0042-8736
229588
  Эдемова А.Х. Венчурное предпринимательство и его развитие в Украине / А.Х. Эдемова, Г.Х. Аджимет // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 94-98
229589
  Тимонина М. Венчурное предпринимательство как форма интенсификации инновационной деятельности // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 127-135. – ISSN 0207-3676
229590
  Половинка Д.В. Венчурное финансирование: механизмы и этапы функционирования // Науковедение : научный журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С.62-81. – ISSN 1607-2979
229591
  Красовская О. Венчурный капитал: ошибки в трактовании и состояние дел в Украине : досвід / О. Красовская, В. Грига // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 75-77 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
229592
  Слабошпицький М. Веньямін літературної сім"ї : проза // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 87-106. – ISSN 0208-0710
229593
  Слабошпицький М. Веньямін літературної сім"ї : Олекса Влизько та інші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 87-122. – ISSN 0208-0710
229594
  Слабошпицький М. Веньямін літературної сім"ї : Олекса Влизько та інші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 126-162. – ISSN 0208-0710
229595
  Каушутов А. Вепа внук Мергена : роман / А. Каушутов. – Москва, 1948. – 191 с.
229596
  Пулькин В.И. Веппские напевы / В.И. Пулькин. – Петрозаводск, 1973. – 79с.
229597
  Тименова Вепринське польодовикове озеро / Тименова. – Б.м. – С.1-16. – Окр.відбиток з: Труди Україн. Науково-Дослідчого Геологічного Інституту, т.2
229598
  Пименов В Вепсы. Очерк этнической истории и генезиса культуры / В Пименов. – М.Л., 1965. – 264с.
229599
  Синицын Е.Л. Вера -- матери имя... / Е.Л. Синицын. – М., 1983. – 64с.
229600
  Гущин И.Н. Вера : стихи / И.Н. Гущин. – Москва : Советский писатель, 1969. – 111с.
229601
  Наседкин В.А. Вера : Повести и рассказы. / В.А. Наседкин. – М., 1978. – 224с.
229602
  Рипс С.М. Вера : страницы жизни В.К.Слуцкой / С.М. Рипс, Т.В. Куштевская. – М, 1991. – 94с.
229603
   Вера Александровна Варсанофьева. – Сыктывкар, 1990. – 186с.
229604
  Сокольников М.П. Вера Александровна Орлова. / М.П. Сокольников. – Л., 1971. – 95с.
229605
  Никулин М.А. Вера Андреевна. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1974. – 187с.
229606
  Державин К.Н. Вера Аркадьевна Мичурина-Самойлова / К.Н. Державин. – М.-Л., 1948. – 44с.
229607
  Петрушенко В.Л. Вера в духовном мире личности. / В.Л. Петрушенко, Г.Н. Щербакова. – Львов, 1989. – 94с.
229608
  Шейнман М.М. Вера в дьявола в истории религии / М.М. Шейнман. – М, 1977. – 112с.
229609
   Вера в жизнь. – Москва, 1988. – 278 с.
229610
  Гулевич О.А. Вера в опасный мир как фактор отношения к аутгрупе / О.А. Гулевич, Н.В. Бебеничева
229611
  Долматовский Е.А. Вера в победу / Е.А. Долматовский. – М., 1944. – 126с.
229612
  Забаштанский В.Е. Вера в человека / В.Е. Забаштанский. – Москва, 1974. – 32с.
229613
  Плутник А.У. Вера в человека / А.У. Плутник. – М., 1983. – 127с.
229614
  Лондон Д. Вера в человека / Д. Лондон. – Магадан, 1985. – 320с.
229615
  Хлебникова В.В. Вера Владимировна Хлебникова / В.В. Хлебникова. – М., 1977. – 12с.
229616
  Глухов А.Г. Вера во всемогущество знания. Илья Мечников // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 6. – С. 53-56. – ISSN 1726-6726


  100 лет тому назад, в 1908 г., выдающийся русский ученый Илья Ильич Мечников был удостоен Нобелевской премии за открытия в области иммунитета. В связи с этим публикуется очерк А.Г. Глухова о роли книги в юные годы жизни этого замечательного человека.
229617
  Фролов Г.Н. Вера Волошина. / Г.Н. Фролов. – М, 1964. – 156с.
229618
  Фролов Г.Н. Вера Волошина. / Г.Н. Фролов. – М, 1976. – 287с.
229619
  Фролов Г.Н. Вера Волошина. / Г.Н. Фролов. – М, 1987. – 297с.
229620
   Вера Зайцева, 1924-1983. – М., 1986. – 24с.
229621
  Светляков К. Вера Засулич // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 12. – С. 21-40


  Вера Ивановна Засулич (партийные и литературные псевдонимы - Велика, Велика Дмитриевна, Вера Ивановна, Иванов В., Карелин Н., Старшая сестра, Тётка, В. И. и др.; 1849-1919) - деятель российского и международного социалистического движения, народница, ...
229622
  Бутакова Е. Вера Засулич: во власти идеи // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 2 (42). – С. 66-84. – ISSN 1819-6268
229623
  Хенк Мальте Вера и власть / Хенк Мальте, Каши Эд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 112-125 : фото. – ISSN 1029-5828
229624
  Заздравнова О.И. Вера и знание как компоненты идеологии / О.И. Заздравнова, А.П. Заздравнов // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 8. – С. 393-399. – ISBN 978-966-2915-30-3
229625
  Степанова Е.А. Вера и неверие в эпоху секулярности: проблема адекватной интерпретации (размышления о книге Чарльза Тейлора "Эра секулярности") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 158-168. – ISSN 0042-8744
229626
  Алиева Б.А. Вера и разум / Б.А. Алиева. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1972. – 175 с.
229627
  Оренбург М.Ю. Вера и разум: перспективы компаративистской модели исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 41-54. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385


  В статье анализируется феномен нерелигиозной веры в появлении и развитии различных форм индивидуального и общественного сознания. Раскрыто значение понятия "нерелигиозная вера" в трудах профессора Д. М. Угриновича, рассмотрена проблема типологии ...
229628
   Вера Ивановна Запрягаева. – Душанбе : Дониш, 1982. – 68с. – (Материалы к библиографии ученых Таджикистана ; Вып. 20)
229629
   Вера Игнатьевна Мухина. – Москва : Советский художник, 1952. – 64 с. : ил.
229630
  Аболина Р.Я. Вера Игнатьевна Мухина / Р.Я. Аболина. – Москва : Искусство, 1954. – 85 с., [21] л. ил. – (Живопись. Скульптура. Графика. Монографии)
229631
  Воронова О.П. Вера Игнатьевна Мухина / О.П. Воронова. – Москва, 1976. – 190с.
229632
  Башинская И.А. Вера Игнатьевна Мухина, 1889-1953 / И.А. Башинская. – Л, 1987. – 71с.
229633
  Суздалев П.К. Вера Игнатьевна Мухина. / П.К. Суздалев. – М., 1981. – 168с.
229634
  Чванов М.А. Вера из бухты Сомнения / М.А. Чванов. – М., 1987. – 470с.
229635
  Шехтерман Е.И. Вера или знание / Е.И. Шехтерман. – Алма-Ата, 1967. – 280с.
229636
  Алиева Б.А. Вера или знание? : пробл. соотношения веры и разума в мусульм. философии / Б.А. Алиева. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1988. – 126, [1] с.
229637
  Тер-Маркарян Вера Иллинична Тер-Макарян / Тер-Маркарян. – М., 1986. – 42с.
229638
  Гринберг И.Л. Вера Инбер / И.Л. Гринберг. – Москва : Советский писатель, 1961. – 195 с.
229639
  Мавринский И.И. Вера как априорное условие действия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 19-23. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
229640
  Райкова Л.М. Вера как онтологическое условие субъективности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 90-94. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
229641
  Назаров А.Д. Вера как философско-социологическая проблема. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Назаров А.Д.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1977. – 18л.
229642
   Вера Кузьмина. – М, 1990. – 32с.
229643
  Бочкарева Вера Лебедева / Бочкарева, (Пронская). – Ставрополь, 1953. – 296с.
229644
   Вера Лотонина: Занавес. Гобелен. Декор. ткань. Эскизы / Лотонина, Выставка, Москва. работ., 1983. – М., 1983. – 14с.
229645
  Быкова Е.И. Вера Менчик / Е.И. Быкова. – М, 1957. – 169с.
229646
   Вера Михайловна Зайцева. Театрально-декорационное искусство, живопись, графика. – Л., 1975. – 14с.
229647
   Вера Мухар: Графика. Каталог. – М., 1990. – 31с.
229648
  Воронов Н.В. Вера Мухина / Н.В. Воронов. – Москва, 1989. – 332с.
229649
  Суздалев П.К. Вера Мухина. / П.К. Суздалев. – М., 1971. – 526с.
229650
  Дурылин С.Н. Вера Николаевна Пашенная / С.Н. Дурылин. – М.-Л., 1946. – 54с.
229651
   Вера Николаевна Пашенная. – М., 1949. – 12с.
229652
   Вера Николаевна Пашенная. – М., 1971. – 303с.
229653
  Орехова В.А. Вера Орехова / В.А. Орехова. – М., 1986. – 16с.
229654
  Володарский Ю. Вера Павлова: "Ранняя слава - это как водительские права" // Шо : : смотреть, слушать, читать / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2011. – № 7/8 (69/70) : Блокбастерко у пошуках національної кіноідеї. – С. 74-79
229655
  Богуславская З.Б. Вера Панова / З.Б. Богуславская. – М. : Художественная литература, 1963. – 208 с.
229656
  Тевекелян Д.В. Вера Панова / Д.В. Тевекелян. – М. : Советская Россия, 1980. – 165 с.
229657
  Нинов А.А. Вера Панова. / А.А. Нинов. – Л., 1964. – 238 с.
229658
  Нинов А.А. Вера Панова: Жизнь / А.А. Нинов. – Л. : Советский писатель, 1980. – 475 с.
229659
  Литовченко Елена Вера Петрова: "Глобус-тур": "Мир намного больше, чем вы думаете" : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 26-28
229660
  Дубинянская Я. Вера Станиславского // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 4 (56). – С. 46-66. – ISSN 1819-6268
229661
  Зайчик И. Вера Таривердиева: "Все отношения Микаэла с женщинами заканчивались предательством" // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 168-195. – ISSN 1726-6084
229662
  Злуникин В.Г. Вера Терещенко / В.Г. Злуникин. – Курск, 1949. – 56с.
229663
   Вера Ульяны Лопаткиной // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 6. – С. 36-56
229664
   Вера Федоровна Матюх. – Москва, 1990. – 47с.
229665
  Федяевская В Вера Федяевская. Графика. Живопись : каталог выставки / В Федяевская. – Москва : Советский художник, 1991. – 36 с.
229666
  Матвеева И.Е. Вера Фигнер / И.Е. Матвеева. – М., 1961. – 72с.
229667
  Павлюченко Э.А. Вера Фигнер / Э.А. Павлюченко. – Москва, 1963. – 84с.
229668
  Кафанова Л.П. Вера Флёрова / Л.П. Кафанова. – Москва : Политиздат, 1971. – 120с.
229669
  Бобков С.Ф. Вера Хлебникова / С.Ф. Бобков. – М, 1987. – 183с.
229670
  Цимбал Г. Вера Холодная // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2008. – № 9. – С. 136-139.
229671
  Бороздин Михаил Вера Холодная : свет далекой звезды : часть II // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 3 (63). – С. 82-105. – ISSN 1812-867Х
229672
  Бороздин М. Вера Холодная : свет далекой звезды // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 2 (62). – С. 88-103. – ISSN 1812-867Х
229673
  Новиков И.Г. Вера Хоружая. (Очерк о жизни и деятельности пламенной коммунистки). / И.Г. Новиков. – М., 1962. – 255с.
229674
  Шенгенлия Вера Вера шенгелия о Facebook. Торчать на Фейсбуке // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 14
229675
  Шенгелия Вера Вера Шенгелия о врачах и английском языке. Второй неродной // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 14 : фото, рис.
229676
  Шенгелия Вера Вера Шенгелия о киборгах. Только не мой мозг // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 22
229677
  Макаренко В.П. Вера, власть и бюрократия / В.П. Макаренко. – Ростов -на-Дону, 1988. – 300с.
229678
  Джидарьян А.Е. Вера, надежда и любовь: оптимистическая триада чувств // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 6. – С. 5-18. – ISSN 0205-9592
229679
  Авдеенко А.О. Вера, Надежда, Любовь : повести, рассказы и очерки о войне / А.О. Авдеенко. – Москва : Воениздат, 1962. – 510 с., [1] л. портр. : портр.
229680
  Ершов Н.М. Вера, Надежда, Любовь / Н.М. Ершов. – М, 1964. – 253с.
229681
  Ершов Н.М. Вера, Надежда, Любовь / Н.М. Ершов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 256с.
229682
  Ершов Н.М. Вера, Надежда, Любовь : роман / Н.М. Ершов. – Москва : Современник, 1974. – 336с.
229683
  Соколов В.П. Вера, Надежда, Любовь. / В.П. Соколов. – Иркутск, 1977. – 45с.
229684
  Гликман И. Вера,религия и педагогика // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.32-37. – ISSN 0321-0383
229685
  Черемисин Б.П. Вера. / Б.П. Черемисин. – Нальчик, 1962. – 67с.
229686
  Лучутенко Л.Н. Вера. / Л.Н. Лучутенко. – Одесса, 1969. – 168с.
229687
  Островой С.Г. Вера. / С.Г. Островой. – М., 1971. – 192с.
229688
  Потиевский В.А. Вера: стихи. / В.А. Потиевский. – Петрозаводск, 1976. – 79с.
229689
  Дворецкий И.М. Веранда в лесу / И.М. Дворецкий. – Л., 1986. – 61с.
229690
  Мордвінцев В. Верба Ігор Володимирович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 169. – ISBN 96966-8060-04-0
229691
  Ковальчук О. Верба Ігор Володимирович [1962] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 49-50 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
229692
  Терещенко М.І. Верба рясна / М.І. Терещенко. – Уфа, 1943. – 28 с.
229693
  Касьянова О. Верба Шевченка і дуб Сковороди // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 5 : фото


  У внутрішньому дворику КНУ імені Тараса Шевченка за ініціативи Ради ветеранів війни і праці університету та за участі самих ветеранів, проректора В.А. Бугрова, студентів-філологів та філософів висаджено пагін Шевченкової верби та священний дуб Григорія ...
229694
  Гончарук Т.Л. Вербализация бинарной оппозиции "верх-низ" в русском культурно-языковом пространстве : дис... канд. филол. наук: 10.02.02 / Гончарук Татьяна Леонидовна ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т филологии. – Киев, 2014. – 203 л. – Библиогр.: л. 182-203
229695
  Гончарук Т.Л. Вербализация бинарной оппозиции верх/низ в текстах заговоров // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 197-202
229696
  Теркулов В.И. Вербализация идиоматизированных сочетаний // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2004. – Вып. 4. – С. 18-21. – ISBN 966-594-623-4
229697
  Гуливец Н.А. Вербализация концептуального блока здоровый образ жизни в реалиях английской языковой картины мира // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 3 (15). – С. 5-15
229698
  Пироженко Ю.Н. Вербализация литературных прецедентных феноменов в еженедельнике "2000" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 122-125. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
229699
  Шведова М.А. Вербализация образных стереотипов восприятия времени в русском языке : Дис. ... канд.филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Шведова М.А.; КНУТШ, Ин-т филологии. – Киев, 2007. – 260л. – Библиогр.: л.210-260
229700
  Андреева И.А. Вербализация ориентационной метафоры горизонтали средствами английской локативной идиоматики // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 9-14
229701
  Паршук Н.В. Вербализация побудительной интенции в русском рекламном тексте : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Паршук Н.В.; КНУТШ, Ин-т филологии. – Киев, 2008. – 270л. – Библиогр.: л.238-270
229702
  Шилей Е.В. Вербализация притязаний целевой аудитории на примере наименований компаний Минска // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 137-145. – ISSN 2522-493X
229703
  Леонова А.Ю. Вербализация российско-украинских отношений: метафорические модели российского масс-медиа дискурса // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 148-151. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
229704
  Кушнир Наталия Александровна Вербализация чувственных интенций в русской диалогической речи (на материале коммуникативной ситуации "Объяснение в любви") : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.02 / Кушнир Н.А.; КНУТШ. – Киев, 2005. – 234л. – Библиогр.: л. 218 - 234
229705
  Сибгаева Ф.Р. Вербализация эмоций и чувств человека во фразеологии // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 158-164
229706
  Чикиль М.Ю. Вербализация этической оценки в текстах детской литературы советского периода // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 149-153
229707
  Головко О.Б. Вербализація мовного портрету сучасного іспанця // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 87-96. – Бібліогр.: Літ.: с. 95-96; 16 назв
229708
  Гошовська О.В. Вербалізатори базових диференційних когнітивних ознак концепту "віра" як складники асоціативного поля // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 42-46. – ISSN 2307-4558
229709
  Крупей Н.В. Вербалізація авторської маски "бравого солдата" в перекладі (на матеріалі уривків із "Дневника" Т. Шевченка в англомовному перекладі Джона Віра) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 260-265. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджується проблема вербалізації авторських масок в перекладі. Узагальнено підходи до проблеми визначення жанру щоденника, його основних характеристик і класифікацій. Обговорюються жанрові та мовні особливості "Щоденника" Т. Шевченка в ...
229710
  Агібалова Т.М. Вербалізація біблійного простору в мовотворчості Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми "Вавілонський полон") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 200-204. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті досліджуються лінгвостильові особливості вербалізації біблійного культуропростору в інтелектуальній парадигмі мовотворчості Лесі Українки. Аналізується мовно-естетичний потенціал афористичних висловів, що інтелектуалізують словесний корпус ...
229711
  Гончарук Т.Л. Вербалізація бінарної опозиції "верх-низ" у російському мовно-культурному просторі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Гончарук Тетяна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
229712
  Голобородько Я. Вербалізація вічності: філософемні інкрустації Ліни Костенко
229713
  Смирнова М.С. Вербалізація дискурсивної стратегії релігійної ідентифікації у православній проповіді ХХ століття // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 141-145. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
229714
  Літинська Н.В. Вербалізація домінантних рис італійського національного характеру // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 376-385


  Стаття присвячена аналізу деяких потрактувань поняття "національний характер" у сучасній лінгвістиці, дослідженню домінантних рис італійського національного характеру, об"єктивованих лексемами arte d"arrangiarsi, dolce far niente та furbizia, ...
229715
  Сметана І.І. Вербалізація екзистенційного мотиву смерті в поетичній картині світу В. Свідзінського: семантико-синтаксичний аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 110-114. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
229716
  Осіпова Т.Ф. Вербалізація експресивного компоненту емоцій у гендерних комунікативних стратегіях кокетства, загравання, флірту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 245-253. – ISSN 2309-1797


  У статті викладено результати дослідження гендерного аспекту експресивного компоненту емоції, що репрезентується невербальними засобами комунікації, омовленими фразеологічними одиницями та іншими мовними елементами, що функціонують в тексті, ...
229717
  Кальченко Т.Ю. Вербалізація елементів національної пам"яті в українській мовній картині світу (на матеріалі поетичного тексту) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 47-51. – ISSN 2307-4558
229718
  Колегаєва І.М. Вербалізація емотивної невербалістики в англомовних словниках і текстах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 57-62. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
229719
  Жох І. Вербалізація емоції гніву у фразеологічних одиницях іспанської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 22-26. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
229720
  Бойко Н. Вербалізація емоцій в українській мові: семантичний аспект // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 26-33. – Бібліогр.: Літ.: с 33; 7 п. – ISSN 0320-3077
229721
  Торба С.А. Вербалізація емоційного концепту "любов" у мовній картині світу українця XVI-XVII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 127-133. – Bibliogr.: Літ.: с.133; 12 п.


  Досліджено вербалізацію емоційного концепту "любов" у староукраїнській літературній мові кінця 16-17 ст., простежено динаміку його розвитку порівняно з попереднім періодом 10-14, з"ясовано особливості мовної картини світу українця кінця 16-17 ...
229722
  Порожнюк А.Л. Вербалізація емоційного світу людини в художньому творі ("Persona grata" М. Коцюбинського) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 114-119
229723
  Амеліна Т.К. Вербалізація етичних концептів ДОБРОЧЕСНІСТЬ та ГУМАННІСТЬ у китайській фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 22-30


  У статті розглядається вербалізація морально-етичних концептів конфуціанської доктрини ДОБРОЧЕСНІСТЬ та ГУМАННІСТЬ у фразеологічному фонді китайської мови та їх вплив на становлення морально-етичних норм китайського суспільства. В статье ...
229724
  Пилипчук Т.В. Вербалізація етнічного стереотипу "індієць" у комедійних шоу Рассела Пітерза // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 45-57


  У статті описаноо зміст поняття етнічного стереотипу та розглянуто лексичні засоби його вираження для відображення стереотипних рис індійців у комедійних шоу. В статье рассматривается содержание понятия этнического стереотипа, а также анализируются ...
229725
  Помирча С.В. Вербалізація етнопсихічного архетипу "віра" в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." / С.В. Помирча, Т.В. Полякова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 159-164. – ISSN 2312-0665
229726
  Помирча С.В. Вербалізація етнопсихічного архетипу "воля" в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." / С.В. Помирча, Н.О. Карпенко, О.А. Малахова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 134-139
229727
  Соломаха А.В. Вербалізація етнореалій в сучасній німецькій мові // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 67-71. – (Філологічні науки)
229728
  Тарасюк І.В. Вербалізація ігрових тактик у фразеологічних одиницях французької та української мов // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 213-216
229729
  Бойко Т.В. Вербалізація ідейного компонента семантичної структури лінгвокультурного концепту MINNE\ КОХАННЯ ( на матеріалі лірики німецьких мінезингерів XII-XIV століть) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 134-140


  Стаття присвячена вербалізації ідейного компонента семантичної структури концепту MINNE / КОХАННЯ в ліриці мінезангу. На вербальному рівні ідейний компонент втілено в контекстах, де кон"юнктивними й афористичними засобами виражено ірраціональність, ...
229730
  Безугла Л.Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі / Л.Р. Безугла ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 332 с. – ISBN 978-966-623-468-4
229731
  Клименко Л.В. Вербалізація індивідуально-авторських складових прототипу СОБАКА у сучасній французькій літературі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 259-262


  У статті на матеріалі творів сучасних французьких авторів здійснюється аналіз індивідуально-авторських складових прототипу СОБАКА, виявляються пов"язані з ним стереотипові уявлення, що дозволяє розкрити асоціативні та оцінні смисли, властиві мовній ...
229732
  Пефтієва О.Ф. Вербалізація інтелектуальних якостей людини образними найменуваннями особи в англійській мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 143-147
229733
  Пономаренко О. Вербалізація італійських етноспецифічних концептів у політичному та дипломатичному дискурсі


  У статті йдеться про засади існування та самобутності національних мов, поняття етносу, їх взаємний вплив, а також про сукупність особливих ознак, притаманних певному народу як носієві етнокультури, та відображення цих ознак у мові й мовленні. ...
229734
  Болобан М.А. Вербалізація категорії часу в мові українських міфологічних казок // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 12-21. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто міру представленості в мові українських чарівних казок різнотипних вербалізаторів часу та їхні світоглядні конотації. В статье рассмотрено представление в языке украинских волшебных сказок разнотипных вербализаторов времени и их ...
229735
  Бондаренко Я.О. Вербалізація когнітивного дисонансу в сучасних американських кінотекстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 147-153


  У статті розглядається вербалізація когнітивного дисонансу в сучасних американських кінотекстах. Визначаються дискурсивні маркери стану когнітивного дисонансу. Аналізується концептуальне підгрунтя когнітивного дисонансу в сучасних американських ...
229736
  Лазер Т.В. Вербалізація комічного у великій прозі Луїджі Піранделло : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05, 03, 035 / Лазер Тарас Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 206 арк. – Бібліогр.: арк. 188-206
229737
  Лазер Т.В. Вербалізація комічного у великій прозі Луїджі Піранделло : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Лазер Тарас Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
229738
  Цимбал С.В. Вербалізація концептів простір і час у сучасній китайській мові (на матеріалі фразеологізмів чен"юй) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Цимбал Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2018. – 220 арк. – Додатки: арк. 197-220. – Бібліогр.: арк. 9-11, 179-196
229739
  Цимбал С.В. Вербалізація концептів простір і час у сучасній китайській мові (на матеріалі фразеологізмів чен"юй) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Цимбал Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
229740
  Голоюх Л.В. Вербалізація концептів простору в романах Й. Струцюка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 35-39. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
229741
  Мельник Р. Вербалізація концептосистеми FLEIS, ARBEITSAMKEIT (старанність, працьовитість) у німецькомовній картині світу (на текстовому матеріалі ХVI століття) // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 109-113. – ISSN 2411-4146


  У статті в діахронічному аспекті розглянуто становлення суміжних концептів ARBEIT (ПРАЦЯ), ARBEITSAMKEIT (ПРАЦЬОВИТІСТЬ), FLEI? (СТАРАННІСТЬ) в складі концептосистеми FLEIS, ARBEITSAMKEIT (СТАРАННІСТЬ, ПРАЦЬОВИТІСТЬ) у німецькомовній картині світу. За ...
229742
  Гринько О. Вербалізація концепту-архетипу FIRE в творах В. Голдінга // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 129-133. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
229743
  Ткаченко Н.Д. Вербалізація концепту "Space" у казці Р. Кіплінга "How The Whale Got His Throat" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 426-434


  Стаття присвячена структурно-семантичним репрезентаціям концепту SPACE у казці Р. Кіплінга "How The Whale Got His Throat ". Досліджуються засоби когерентності та когезії, типи текстів, стилі мовлення, стилістичні засоби, лінгвальні та текстові функції, ...
229744
  Прохорова Н. Вербалізація концепту "TNVIRONMENT" у сучасній англійській мові // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 243-245. – (Бібліотека Інституту філології)
229745
  Ящук А.К. Вербалізація концепту "Батьківщина" в поезії М.Т. Рильського 1910-1929 та 1941-1950 рр. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 335-340


  У статті розглянуто два варіанти концепту БАТЬКІВЩИНА у творчості М.Т. Рильського 1910-1929 та 1941-1950 років. Показано структуру та зміст концептів. В статье рассмотрены два варианта концепта РОДИНА в творчестве М.Ф. Рыльского 1910-1929 и 1941-1950 ...
229746
  Піддубна Н. Вербалізація концепту "Бог" в епістолярному дискурсі Тараса Шевченка // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 127-131. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
229747
  Піддубна Н. Вербалізація концепту "Бог" у співомовках Степана Руданського // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 134-140. – ISSN 2413-0923
229748
  Баранська Л. Вербалізація концепту "гріх" у малій прозі Марії Матіос // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 5-14. – ISSN 2411-4758
229749
  Семенюк І.М. Вербалізація концепту "дім" у творчості Емілі Дікінсон / І.М. Семенюк, Гонсалєс-Муніс // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 260-263. – ISBN 978-617-7109-99-9
229750
  Гурська Д.В. Вербалізація концепту "доля" в романі Олега Чорногуза "Примхи долі" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 2, ч. 2. – С. 52-55. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
229751
  Кокоріна Я.В. Вербалізація концепту "жінка" в народнопісенній творчості // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 79-81. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
229752
  Милик О.В. Вербалізація концепту "здоров"я" в латинських пареміях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 514-522


  У статті розглядаються особливості вербалізації концепту ЗДОРОВ"Я в паремійних одиницях латинської мови, визначаються різнорівневі репрезентанти мовної об"єктивації концепту та його культурно-специфічні характеристики.
229753
  Пойнар Л. Вербалізація концепту "істинний шлях" у фразеологічних одиницях китайської мови чен"юй


  Пропонується дослідження у сфері когнітивної лінгвістики. До уваги береться концепт "істинний шлях" та особливості його вербалізації у складі фразеологічних одиниць китайської мови "чен"юй". У роботі визначено та здійснено аналіз актуалізованих сем ...
229754
  Філатова О.О. Вербалізація концепту "комфорт" в англійській мові XX - XXI століть : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Філатова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 395 л. – Додатки: л. 224-395. – Бібліогр.: л. 190-223
229755
  Філатова О.О. Вербалізація концепту "комфорт", в англійській мові XX - XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Філатова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв.
229756
  Сокаль Г.І. Вербалізація концепту "краса людини" в текстах англомовної художньої літератури // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 75-78
229757
  Коловоротна Н. Вербалізація концепту "мовчання" в "Щоденнику" Олександра Довженка // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 132-139. – ISSN 2304-9383
229758
  Бутенко К. Вербалізація концепту "небо" у складі чен"юїв: діахронічний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 112-121


  Стаття присвячена дослідженню польової структури концепту «небо» у складі однієї з фразеологічних одиниць китайської мови – чен’юй. У дослідженні особлива увага надається тим семантичним компонентам концепту «небо», які зазнали найбільших змін у ...
229759
  Хайдемейєр В. Вербалізація концепту "політика та мораль" (на прикладі німецькомовної преси) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 61-64. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
229760
  Галаш Г. Вербалізація концепту "риба" в мові українських народних загадок і "Рибальських сонетів" Максима Рильського // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 204-210. – ISBN 978-2-919320-35-6
229761
  Фрасинюк Н.І. Вербалізація концепту "терпіння" в українській, російській та англійській мовах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Фрасинюк Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 223 л. – Додатки: л. 194-223. – Бібліогр.: л. 162-193
229762
  Білецька В.С. Вербалізація концепту "Україна" в сучасних англомовних ЗМІ // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 83-95. – ISSN BIB-ID 83558
229763
  Архіпова О.В. Вербалізація концепту "чоловік": гендерний аспект (на матеріалі антології сучасної української прози "Декамерон”) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 132-139
229764
  Літинська Н.В. Вербалізація концепту FAMIGLIA в італійській лінгвокультурі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 301-312


  Стаття присвячена лінгвокультурному аналізу концепту FAMIGLIA, дослідженню семантики мовних одиниць, що репрезентують даний концепт, складанню польової моделі концепту та фреймовому моделюванню концептополя “внутрішньосімейні стосунки”. Статья ...
229765
  Мікава Н.М. Вербалізація концепту HAIR в англомовній художній прозі // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (35). – C. 120-125. – ISSN 2307-4604
229766
  Близнюк Л.М. Вербалізація концепту HAUS як елемента німецькомовної картини світу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 309-313. – Bibliogr.: Літ.: с. 312-313; 23 назв. – ISSN 1729-360Х
229767
  Чаюк Т.А. Вербалізація концепту MONEY в сучасній британцькій дитячій літературі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 525-536


  У статті розглянуто шляхи вербалізації концепту MONEY в семантичному просторі текстів сучасної британської дитячої літератури. Виявлено ядерні і периферійні компоненти концепту MONEY. Шляхом когнітивної інтерпретації відповідних когнітивних ознак ...
229768
  Бублик Т.Є. Вербалізація концепту SOCIETY у медитативних притчах Е. де Мелло // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 72-78


  Статтю присвячено вивченню засобів вербалізації концепту SOCIETY у текстах медитативних притч. Досліджено особливості фреймової структури цього концепту, його понятійний, ціннісний та образний компоненти. Відповідно до отриманих результатів подано ...
229769
  Хант Г.О. Вербалізація концепту SPARSAMKEIT на матеріалі німецькомовних мас-медійних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 383-387


  У статті розглянуто особливості вербалізації німецького національно-маркованого фразеологічного концепту SPARSAMKEIT на матеріалі німецькомовних масмедійних текстів. Концепт, що аналізується, має безпосереднє відношення до мотиваційного рівня індивіда ...
229770
  Тищенко К.О. Вербалізація концепту VATAN/БАТЬКІВЩИНА в турецькій мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 ; 035 / Тищенко Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 203, [1] с. – Додатки: арк. 203-204. – Бібліогр.: арк. 5-6, 186-202
229771
  Тищенко К.О. Вербалізація концепту VATAN/БАТЬКІВЩИНА в турецькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Тищенко Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
229772
  Тищенко К.О. Вербалізація концепту БАТЬКІВЩИНА/VATAN у поетичній творчості Неджипа Фазила Кисакюрека // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджується відображення концепту БАТЬКІВЩИНА/VATAN у поетичній творчості Неджипа Фазила Кисакюрека. Джерельну базу для опрацювання склала збірка Сile ("Страждання"). У результаті дослідження проаналізовано поетичну спадщину поета і ...
229773
  Перепльотчикова С.Є. Вербалізація концепту ГНІВ у новогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 245-250
229774
  Черненко Н.А. Вербалізація концепту доброчесність у європейських лінгвокультурах (на матеріалі латинської, французької, англійської та української мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Черненко Ніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
229775
  Черненко Н.А. Вербалізація концепту доброчесність у європейських лінгвокультурах (на матеріалі латинської, французької, англійської та української мов) : : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Черненко Ніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 247 арк. – Додатки: арк. 245-247. – Бібліогр.: арк. 218-244
229776
  Жарікова Ю.В. Вербалізація концепту ЖІНКА у новогрецькій та українській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 417-422


  У статті розглянуто особливості вербалізації концепту ЖІНКА у новогрецькій та українській мовах. Наведено класифікацію, яка охоплює "Зовнішні характеристики людини", "Внутришні характеристики людини" та "Соціальні характеристики людини". Аналіз подано ...
229777
  Козирєв Є.В. Вербалізація концепту істина в українській та японській мовах // Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 21-23 берез. 2012 р., м. Київ / "Україна і світ: діалог мов та культур", міжнар. студ. наук.-практ. конф. – Київ : Вид. цент КНЛУ, 2012. – С. 104-106
229778
  Огаркова Ганна Анатоліївна Вербалізація концепту кохання в сучасній англійській мові: когнітивний та дискурсивний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.02.04 / Огаркова Г.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
229779
  Огаркова Ганна Анатоліївна Вербалізація концепту кохання в сучсаній англійській мові: когнітивний та дискурсивний аспекти : Дис. ... канд.філологічних наук:10.02.04 / Огаркова Г.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 221л. + Додатки: л.219-221. – Бібліогр.: л.212-218
229780
  Сівков І.В. Вербалізація концепту монархії в конституційних текстах країн арабського світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 333-342
229781
  Лазер-Паньків Вербалізація концепту неможливе у давньогрецьких приказках // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 423-429


  У статті представлені результати дослідження особливостей вербалізації концепту НЕМОЖЛИВЕ у давньогрецьких приказках. Особлива увага приділяється аналізу понятійної складової досліджуваного концепту. Групи приказок, утворених на основі метафоричного ...
229782
  Микитів Г.В. Вербалізація концепту Нижньої Наддніпрянщини в поезії В.А. Чабаненка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 245-249. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
229783
  Фрасинюк Н.І. Вербалізація концепту терпіння в українській, російській та англійській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Фрасинюк Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
229784
  Д"яконова О.В. Вербалізація концепту щастя в німецькій та українській лінгвокультурах (на матеріалі романтичної лірики першої половини XIX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 20-26


  На матеріалі романтичної поезії (перша половина ХІХ століття) здійснюється контрастивний аналіз вербалізацій концепту ЩАСТЯ в українській та німецькій лінгвокультурах у соціокультурному й філософському контексті. На материале романтической поэзии ...
229785
  Санталов М.І. Вербалізація концептуальних запозичень в сучасній китайській мові // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 161
229786
  Лавриненко С.Т. Вербалізація культурно-правової інформативності у баладах про сімейні конфлікти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 8-15


  У статті доведено, що українські балади про сімейні конфлікти відтворюють систему знаків народноправової інформативності, інтерпретація яких потребує застосування логіко-семантико-когнітивного підходу. В статье рассмотрены знаки правовой культуры, ...
229787
  Богдан С. Вербалізація лексичного регулятиву "Німеччина" в епістолярних текстах Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 23-38. – ISSN 2413-0923


  У статті розглянуто особливості функціонування лексичного регулятиву Німеччина як домінувального елемента в системі етнічних стереотипів епістолярних текстів Лесі Українки; акцентовано увагу на системі словесних засобів актуалізації номінативного поля, ...
229788
  Скрипник Ю.С. Вербалізація мегаконцепту ХВОРОБА в латинській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14, 035 / Скрипник Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 227 арк. – Додатки: арк. 226-227. – Бібліогр.: арк. 192-225
229789
  Скрипник Ю.С. Вербалізація мегаконцепту ХВОРОБА в латинській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Скрипник Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
229790
  Циганок І. Вербалізація мотиву долі у поезіях Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 240-245


  У статті описуються типи вербальних виявів однієї з домінантних контекстам доля у віршовому мовленні Т. Шевченка
229791
  Помирча С. Вербалізація назв одягу як виявлення етнопсихічних рис персонажів у романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 107-111. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
229792
  Поворознюк С. Вербалізація національно-культурного простору в мові поеми Станіслава Бондаренка "Нічна розмова з Європою" // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 151-158. – ISSN 2413-0923
229793
  Карпова К.С. Вербалізація національно-специфічних концептів американського суспільства 20 - початку 21 століття : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.04 / Карпова К.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
229794
  Карпова К.С. Вербалізація національно-специфічних концептів американського суспільства 20 - початку 21 століття : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Карпова К.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 259л. + Додатки: л.200-205. – Бібліогр.: л.206-259
229795
  Борисова О.В. Вербалізація номінативних одиниць мови оригіналу у перекладі як засіб попередження інтерференції в мовленні англійською мовою студентів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 54-57
229796
  Шведова М.О. Вербалізація образних стереотипів сприйняття часу в російській мові : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.02 - російська мова / Шведова М. О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
229797
  Дягілєва Ж. Вербалізація образного складника концепту Freundschaft/дружба в німецькому художньому тексті // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 100-109. – ISSN 2304-9383
229798
  Калєтнік А.А. Вербалізація парнаського кларизму у творчості київських неокласиків // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 8-12
229799
  Бордюк Л.В. Вербалізація позитивного мислення в американській організаційній культурі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 59-63. – ISBN 978-966-2303-00-1
229800
  Сивокозова Т. Вербалізація поняття "шлях руху" в староукраїнській мові XVII-XVIII ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 78-87. – ISSN 1682-3540
229801
  Сухенко В.Г. Вербалізація родинних образів у поетичних творах Дмитра Білоуса // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 308-315. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
229802
  Марчук Л.М. Вербалізація сакральних лексем в поезіях Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 269-273. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
229803
  Слухай Н. Вербалізація сенсорних прототипів у поетичній творчості Тараса Шевченка: колір і звук // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 236-246


  У статті висвітлені питання феноменології (форми, змісту, оцінності, образності) сенсорних прототипів у поетичній творчості Тараса Шевченка. З-поміж копоративних позицію прототипів посідають кольоропозначення гами "блакитний -синій - зелений", з-поміж ...
229804
  Марчук Л.М. Вербалізація символів в сучасній українській мові // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 31-32
229805
  Лавриненко С.Т. Вербалізація смислових контурів військового права в українських народних думах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 247-251


  У статті розглядаються вербалізації знаків мілітарної сфери народної юриспруденції, пов"язані з фольклорними уявленнями про військову діяльність. Аналіз засвідчує, що українські думи відтворили провідні риси правового кодексу козацької спільноти
229806
  Лемішка О.Я. Вербалізація соціального компонента концепту HEALTH (на матеріалі англійського інтернет дискурсу) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 419-426


  У статті досліджується вербалізація соціального компонента концепту HEALTH та визначаються основні джерела його лексичного поповнення. В статье исследуется вербализация социального компонента концепта HEALTH, а также определяются основные источники ...
229807
  Паршук Н.В. Вербалізація спонукальної інтенції у російському рекламному тексті : автореф. дис. ...канд. філол. наук : спец.: 10.02.02 - рос. мова / Паршук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
229808
  Колесник О.С. Вербалізація структурних елементів міфологічних просторів у динамиці: лінгвокультурний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 289-294
229809
  Палінська О. Вербалізація сфери інтимного в умовах гібридної ідентичності: Ольга Кобилянська та її багатомовний світ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 109-116. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
229810
  Лещук Ю. Вербалізація текстового концепту СМЕРТЬ у віршах Пауля Целана // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 30-34. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
229811
  Лавриненко С.Т. Вербалізація угод сфери господарювання в українських народних казках // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 378-390


  У статті представлено семантичну реконструкцію відтворених фольклорними текстами поглядів на договірну форму між людських взаємин. На матеріалі казок розглянуто мовні індексації угод сфери господарювання. В статье представлена семантическая ...
229812
  Чаюк Т.А. Вербалізація універсальних і національних концептів в англомовній дитячій літературі Великої Британії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Чаюк Тетяна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
229813
  Чаюк Т.А. Вербалізація універсальних і національних концептів в англомовній дитячій літературі Великої Британії : дис. ... канд. [філол.] наук : 10.02.04, 035 / Чаюк Тетяна Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 262 арк. – Додатки: арк. 246-262. – Бібліогр.: арк. 6-7, 193-245 та в додатках: арк. 262
229814
  Молькова Д.С. Вербалізація уявлень про жіночу вроду в давньогрецькій поезії класичної та еліністичної доби // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджено вербалізацію уявлень стародавніх греків про жіночу вроду у класичній та елліністичній поезії, визначено типові для давньогрецької поезії риси ідеальної зовнішності жінки, проаналізовано мовні засоби зображення жіночої краси у ...
229815
  Алєксєєва І.О. Вербалізація фрейму "Life script" та концепту "Social stratificatio" у збірці "Mother Goose"s Nursery Rhymes" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 3-9


  У статті подається аналіз мовних засобів, які вербалізують фрейм “LIFE SCRIPT” та концепт “SOCIAL STRATIFICATION” у збірці “Mother Goose’s Nursery Rhymes”. В статье предлагается анализ языковых средств, вербализующих фрейм “LIFE SCRIPT” и концепт ...
229816
  Левко О.В. Вербалізація християнської досконалості в епідейктичних промовах трьох святителів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 265-274
229817
  Лещук Ю.В. Вербалізація художнього концепту ЛЮДИНА в ліриці Голокосту (на матеріалі поетичних творів Пауля Целана) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 73-77. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті йдеться про моделювання художнього концепту ЛЮДИНА в поетичних творах німецького письменника Пауля Целана. Автор трактує цей концепт як динамічну величину, семантичну структуру якої визначають зміни, що відбуваються і в суспільстві, і у ...
229818
  Кушнір Наталія Олександрівна Вербалізація чуттєвих інтенцій у російському діалогічному мовленні (на матеріалі комунікативної ситуації "Освідчення в коханні") : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Кушнір Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
229819
  Завгородня А. Вербалізація як один з найпродуктивніших способів словотвору німецької мови // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 177-180. – ISSN 2307-633Х
229820
  Одрібець Наталія Василівна Вербальна будова груп автоморфізмів 2-адичного дерева : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Одрібець Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 119л. – Бібліогр.: л. 115 - 119
229821
  Одрібець Наталія Василівна Вербальна будова груп автоморфізмів 2-адичного дерева : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Одрібець Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
229822
  Мочкош Я. Вербальна верифікація як метод криміналістичної тактики допиту // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 122-125. – ISSN 0132-1331
229823
  Павлушенко О. Вербальна експлікація концепту "час" в авторській картині світу Ліни Костенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 29-35. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1


  "Проаналізовано вербальне втілення концепту "час" у художній картині світу, створеній українською поетесою Ліною Костенко. Виявлено індивідуально-авторські концептуальні аспекти, що стали результатом сприйняття окремою особистістю фрагмента позамовної ...
229824
  М"яснянкіна Л. Вербальна інформація в телевізійній рекламі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 253-259. – Бібліогр.: Літ.: С. 258-259; 13 поз. – ISSN 2078-1911
229825
  Арістова Н.О. Вербальна креативність як показник сформованості професійної суб"єктивності майбутніх філологів / Н.О. Арістова, В.І. Ковальчук, О.В. Малихін // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 42-43
229826
  Павлов О. Вербальна магія українців : Наук.та навч.-метод.матеріали до курсів:фольклор,етнографія,звичаєве право,література,мовознавство.. / О. Павлов, Т. Полковенко, В. Фісун; Київський університет ім.Тараса Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 96с. – Бібліогр.: с.74-95. – (Бібліотека українця ; Вип. 1 ; Фолькльор. Етнографія. Звичаєве право). – ISBN 966-7419-1412
229827
  Климентова О.В. Вербальна маніпуляція у практиці культової діяльності // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 277-280
229828
  Благодєтєлєва Вербальна модель культурної людини для потреб застосування в економічній науці : економічна теорія та історія економічної думки / Благодєтєлєва, Вовк С.Л. - // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 4-10. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
229829
  Семашко Т.Ф. Вербальна об"єктивація поняттєвої сфери "перцептивне сприйняття" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 465-472


  Виходячи з того, що мова - це джерело пізнання навколишнього світу, а перцептивна лексика являє собою мовні форми, в яких відбувається об"єктивація цих знань, автор у пропонованій розвідці робить спробу визначити статус сенсорної лексики як ...
229830
  Коротич К. Вербальна презентація персонажа в драматичному творі (на матеріалі п"єси М. Кропивницького "Глитай, або ж павук") // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 40-47. – ISSN 0869-3595
229831
  Смущинська І.В. Вербальна реалізація авторських концептів як складова модальної структури художнього тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 210-214. – ISBN 966-581-295-5
229832
  Розмаріца І.О. Вербальна репрезентація концепту "CLIMATE CHANGE" в англомовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 440-447. – ISBN 966-581-388-9
229833
  Долусова Н.В. Вербальна репрезентація концепту "індустрія краси" в американських феміністських есе // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 305-309. – Бібліогр.: Літ.: с. 309; 8 п. – ISSN 1729-360Х
229834
  Фрасинюк Н.І. Вербальна репрезентація концепту patience в англомовному дискурсі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 529-533
229835
  Чумак В.В. Вербальна репрезентація концепту вода у новелістиці Григорія Косинки / В.В. Чумак, М.В. Сапун // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 321-328. – (Бібліотека Інституту філології)
229836
  Калько В. Вербальна репрезентація концепту серце в поетичному дискурсі Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 137-144. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770
229837
  Коцюба О.П. Вербальна репрезентація ментальних рис німецького народу у творчому доробку Йозефа Рота // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 312-319


  У статті виявлено лінгвальні засоби експлікації німецької ментальності в романах Йозефа Рота. В статье выявлены языковые средства экспликации немецкой ментальности в романах Йозефа Рота. The article deals with the lingual means of explication of ...
229838
  Шкіцька І.Ю. Вербальна репрезентація негативних реакцій на маніпулятивну тактику підвищення значимості співрозмовника // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 110-117


  У статті з урахуванням статусних, гендерних і вікових характеристик комунікантів досліджено мовний вияв негативних реакцій адресата на маніпуляцію шляхом позитивного оцінювання та вираження прихильності. Виявлено способи негативного реагування на ...
229839
  Клименко Н.О. Вербальна репрезентація образу батька на сторінках журналу "Хорошие родители" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті зроблено спробу відслідкувати способи вербальної репрезентації, визначити специфіку кон струювання, виокремити складові модернізованого образу батька, представленого на сторінках журналу "Хорошие родители". In the article the author tracks ...
229840
  Морошкіна Г.Ф. Вербальна репрезентація сенсорної концептосфери у мистецтвознавчому дискурсі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 109-113
229841
  Тарануха О. Вербальна специфіка темпоральності лекційного дискурсу // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 101-104
229842
  Климентова О.В. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українськомовних молитов) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Климентова Олена Вадимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 460 л. – Бібліогр.: л. 406-460
229843
  Климентова О.В. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українськомовних молитов) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Климентова Олена Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 32 с. – Бібліогр. : 28 назв
229844
  Раду А.І. Вербальна та візуальна презентація культурологічних концептів у дискурсі корпоративної реклами // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 191-195. – ISBN 966-581-295-5
229845
  Гнатюк А.В. Вербальна та невербальна взаємодія співрозмовників у процесі комунікації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 387-391. – Бібліогр.: Літ.: с. 391; 9 п. – ISSN 1729-360Х
229846
  Олійник Л. Вербальна характеристика архітектора в трактаті Вітрувія "De architectura" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 213-218. – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано лексичні одиниці та фрагменти тексту трактату Вітрувія “De architectura”, які творять словесний портрет архітектора. Досліджено лексико-семантичні та стилістичні особливості мовних засобів, використаних для характеристики архітектора. ...
229847
  Нестеренко О.Є. Вербальне вираження гендерних упереджень у сучасних англомовних ЗМІ // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 210-216


  Стаття розглядає характерні особливості ґендерних упереджень та їх місце у загальній системі упереджень та певні стратегії та тактики їх вербальної реалізації у сучасних англомовних ЗМІ. Статья рассматривает характерные особенности гендерных ...
229848
  Дзюбенко О.М. Вербальне вираження концепту "навчання" (на матеріалі афористичного фонду "Моральних листів до Луцілія" Луція Аннея Сенеки) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 372-378


  Стаття присвячена висвітленню концепту НАВЧАННЯ в руслі антропоцентричної лінгвофілософської парадигми: досліджується афористичний фонд "Моральних листів до Луцілія" Луція Аннея Сенеки як виразник філософії освічених верств населення Риму І ст. У ...
229849
  Бєлова А.Д. Вербальне відображення концептосфери етносу: сучасний стан вивчення проблеми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 15-22. – ISBN 966-581-295-5
229850
  Макогон Г.Д. Вербальне втілення базових концептів у дискурсі гламуру (на прикладі англомовних електронних гляцевих видань) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 48-52. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
229851
  Вишневська Г. Вербальне втілення концепту "відьма" у творчій спадщині Тараса Шевченка та Олександра Олеся // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 205-212


  Статтю присвячено аналізу концепту "відьма" у творах Тараса Шевченка та Олександра Олеся. Виявлено основні смисли, що визначають його семантику в мовно-концептуальних картинах світу письменників. Робота виконана на аспекті когнітивної лінгвістики
229852
  Калашник Ю.І. Вербальне і невербальне в стилістико-синтаксичній організації оповідання Майка Йогансена "Списана спина" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 7-11. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
229853
  Кошелюк О. Вербальне та маргінальне: патологія комунікації в романі Ю. Іздрика "Воццек" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 84-94. – ISSN 2304-9383
229854
  Білоусов М.М. Вербальний менеджмент дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 34-43. – ISBN 966-7196-06-2
229855
  Федун Б.Я. Вербальний опис невербального вираження емоції "інтерес" : На матеріалі сучасної англійської мови // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 83-86. – ISSN 1729-360Х
229856
  Васейко Ю. Вербальний портрет жінки в оповіданнях Януша Вишневського // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 23-31. – ISSN 2311-5165
229857
  Теряєв Д.О. Вербальний ритм в концепції М. Калиновича й експериментально-фонетичне дослідження // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 299-303. – Бібліогр.: Літ.: с. 303; 14 п.


  Результати експерементально-фонетичного дослідження акустичної природи слова вставляється ієрархічна система вербального ритма. The hierarchical system of verbal rhythm is set on the basis of results of experimentally- phonetic research of ...
229858
  Сімович О.І. Вербальний символ в обрядовому контексті // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 93-96. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  В статті проаналізовано функціонування кількох вербальних символів у контексті обряду /ритуалу, у якому реалізується семантика символу. На вербальному рівні таким контекстом можна вважати відповідний текст. Здебільшого символічне значення тут ...
229859
  Молчанова Г.Г. Вербальний символ и маркетинговые коммуникативные стратегии текста // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 9-26. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
229860
  Голобородько Я. Вербальний скульптор доби


  Про життя і прозу Івана Григурка
229861
  Сірант А. Вербальний спосіб репрезентації концепту "спокута" у творчості письменників ІІ половини ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 322-326. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
229862
  Олійник О. Вербальний стиль мовлення прокурора — "золоте правило" спілкування з аудиторією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 116-121.
229863
  Бічуя Н. Вербальний супровід кольору // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 132-133. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790


  "Тарас Григорук пише вірші, коли малює. Правда, можна сказати інакше – малюючи, пише вірші. Слово супроводжує, очевидно, рух руки, снується довкола лінії на склі, полотні, графіці чи на скульптурі, набирає кольору зовсім іншого, аніж досі мало; втрачає ...
229864
  Василюк О.В. Вербальний та візуальний складники брендингу мегаполісів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 200-208


  У статті розглядаються основні елементи брендингу мегаполісів. Дослідження зосереджене на аналізі логотипів, лінгвістичних засобів та комунікативних стратегій, за допомогою яких здійснюється успішний територіальний брендинг.
229865
  Чернікова О.І. Вербальний, невербальний та комплексний мем: класифікація за способом подання та сприйняття інформації в інтернет-середовищі (на матеріалі англомовних кіномемів) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 151-156. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
229866
  Кондратенко Н.В. Вербальні аспекти агональності як параметра політичної комунікації // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 40-43. – ISSN 2307-4558
229867
  Семашко Т. Вербальні вияви параметричної ознаки перцептивних етнокультурних стереотипів (на матеріалі "Словаря української мови" Б. Грінченка) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 103-108. – (Серія: Філологічні науки ; № 6 (307) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
229868
  Хайчевська Е.М. Вербальні графічні засоби експресії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 422-433. – Бібліогр.: Літ.: с. 433; 14 п.


  В статті йдеться про експресивний потенціал малої літери в її оригінальних сполученнях. Цей графічний засіб широко використовується у французькій літературі 20-21 сторіччя і грає важливу роль у створенні різноманітних експресивних орфографічних ...
229869
  Соболєва О.В. Вербальні графічні компоненти в структурній організації текстів інтерв"ю ( на матеріалі сучасної французької преси для жінок) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 368-376. – Бібліогр.: Літ.: с. 375; 5 п.


  Про ненормативне вживання вербальних графічних компонентів в текстах інтерв"ю сучасних журналів для жінок французькою мовою. Освещается ненормативное употребление вербальных графических компонентов в текстах интервью современных французских ...
229870
  Потапенко С.І. Вербальні ефекти публічного виступу: когнітивно-риторичний ракурс // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – C. 102-108. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 1). – ISSN 2311-0821


  На матеріалі інавгураційних звернень Барака Обами та Віктора Януковича.
229871
  Романюк Н. Вербальні засоби атракції на сторінках журналу для дітей "Стежка" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 100-106


  У статті аналізується використання емоційно-експресивних засобів у дитячому періодичному виданні "Стежка", зокрема авторських неологізмів, порівнянь, фра зеологізмів і прислів"їв, які збуджують у юного читача інтерес до написаного. This article ...
229872
  Топорова О.В. Вербальні засоби вираження осуду в сучасній англійській мові // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 236-238. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
229873
  Цурик А.С. Вербальні засоби впливу в сучасній політичній промові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 403-410
229874
  Якименко М.Р. Вербальні засоби впливу на аудиторію в жанрі публічного виступу (на матеріалі презентації книги Ліни Костенко "Записки українського самашедшого") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 509-518


  У статті досліджується вербальні засоби впливу на аудиторію на основі виступу Ліни Костенко під час харківської презентації її першої прозової книги "Записки українського самашедшого". В статье исследуется вербальне средства влияния на аудиторию на ...
229875
  Юрковська М.М. Вербальні засоби комічного ефекту на лексичному рівні в креолізованому тексті англомовної анімаційної комедії // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Сенів М.Г., Мікіна О.Г., Вінтонів М.О. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – Вип. 31/32. – С. 71-83. – ISSN 2075-2970
229876
  Сидоркіна І. Вербальні засоби формування образу сучасної жінки в дискурсі японських медій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 127-133
229877
  Хавкіна Л.М. Вербальні засоби як чинник міфопородження в українському рекламному просторі // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 107-115


  Статтю присвячено вивченню креативно-функціональної парадигми засобів впливу на реципієнтів у вербальній площині українського рекламного міфу. Розглядається використання мовних засобів упливу на споживачів у сучасній українській комерційній рекламі як ...
229878
  Черевченко В.В. Вербальні знаки етнокультури в українському дитячому фольклорі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Черевченко Вікторія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 220 л. – Бібліогр.: л. 196-220
229879
  Черевченко В.В. Вербальні знаки етнокультури в українському дитячому фольклорі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Черевченко Вікторія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
229880
  Солощук Л.В. Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі / Л.В. Солощук. – Харків, 2006. – 300с. – ISBN 966-342-363-3
229881
  Чайка Л.В. Вербальні конфлікти в сучасних дослідженнях мовленнєвої діяльності // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 178-187. – ISBN 978-966-171-881-3
229882
  Посохова А.В. Вербальні маркери контекстуалізації надзвичайних службових ситуацій у романі А. Хейлі "Аеропорт" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 468-465


  У статті досліджуються лінгвостилістичні особливості контекстуалізації фахового контексту у романі А. Хейлі ,,Аеропорт” на прикладі вербалізації надзвичайних службових ситуацій. Запропоновані класифікація маркерів контекстуалізації надзвичайних ...
229883
  Бабіна Ю.І. Вербальні методи впливу на підсвідомість у сучасній рекламі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 7-9
229884
  Тарасова В.В. Вербальні параменти етнічних стереотипів (на матеріапі лексики транспортної семантики англійської, російської та української мов) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 223-227. – Бібліогр.: Літ.: с. 226-227; 11 п. – ISSN 1729-360Х
229885
  Ковдриш В.В. Вербальні підгрупи груп унітрикутних матриць над кільцями лишків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  У даній статті розглядаються деякі вербальні підгрупи груп унітрикутних матриць над кільцями лишків, а також встановлюється ширина цих підгруп. Ключові слова: група, вербальна підгрупа, кільце, ряд, ширина. In this paper, we describe the verbal ...
229886
  Довгей Ж.І. Вербальні підгрупи групи трикутних автоморфізмі кільця многочленів від двох змінних над полем характеристики 0 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Доведено, що кожна вербальна підгрупа групи автоморфізмів кільця многочленів від двох змінних над алгебраїчно замкненим полем характеристики нуль збігається з деяким членом ряду комутантів цієї групи. It is shown that every verbal subgroup of the ...
229887
  Бобро М.П. Вербальні репрезентанти архетипу "жити багато" в українському лінгвокультурному просторі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 82-86. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
229888
  Плєва К.В. Вербальні слідчі дії та їх характеристика // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 108-112.


  Розглянуто методологічні та процедурні питання провадження слідчих дій, а також питання щодо проблем провадження таких слідчих дій, як допити та очна ставка. This article deals with the methodological background and procedural questions of ...
229889
  Крутько Т.В. Вербальні способи переконання у банерній рекламі


  Присвячено дослідженню вербальних способів переконання у банерній рекламі. Виробники банерної реклами віддають перевагу спрощенню синтаксичної структури речення. Найбільш поширеними реченнями прагматич-ного типу є директиви. Серед мовних одиниць, що ...
229890
  Фоменко О. Вербальні та візуальні маркери національної ідентичності в комерційних брендах (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 201-214


  У статті розглядаються вербальні та візуальні засоби повідомлення національної ідентичності в назвах, слоганах, рекламі, логотипах та упаковці комерційних брендів. У результаті дослідження з"ясовано, що мовними маркерами ідентичності країни в цих ...
229891
  Бойко О.В. Вербальні та невербальні засоби впливу в медіа (на матеріалі інтерв"ю Патріараха Філарета) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 52-59. – ISSN 2311-2697


  У статті зроблено спробу комплексного аналізу вербальних та невербальних засобів впливу на аудиторію в жанрі інтерв"ю на релігійну тематику. An attempt of making a complex analysis of verbal and nonverbal means of auditory" influence in a media text ...
229892
  Іщенко Т.В. Вербальні та невербальні засоби впливу у сучасних політичних текстах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 128-141. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто питання, що стосуються вивчення та аналізу маніпулятивного потенціалу вербальних та невербальних засобів сучасних політичних текстів. Визначено основні механізми створення, реалізації та функціонування текстів політичного ...
229893
  Лютянська Н.І. Вербальні та невербальні засоби впливу у текстах англомовної реклами продуктів харчування // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 427-438


  У статті розглянуто основні особливості англомовних текстів реклам продуктів харчування. Проаналізовано вербальні та невербальні засоби впливу на споживача.
229894
  Ковальчук І.В. Вербальні та невербальні засоби маркування товарів у сучасному англомовному комунікативному просторі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ковальчук Ірина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 237 арк. – Додатки: арк. 235-237. – Бібліогр.: арк. 195-234
229895
  Ковальчук І.В. Вербальні та невербальні засоби маркування товарів у сучасному англомовному комунікативному просторі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ковальчук Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
229896
  Теличко В.О. Вербальні та невербальні засоби реалізації стратегії інформування на англомовних професійних інтернет-форумах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 407-414


  У статті досліджено специфіку реалізації стратегії інформування, спрямованої на оптимізацію спілкування на англомовних професійних Інтернет-форумах. Здійснено спробу визначити основні тактики стратегії інформування, а також описати їхні вербальні та ...
229897
  Попова Н.М. Вербальні та невербальні засоби фокусування думок як жанрова особливость інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С.339-345. – Бібліогр.: Літ.: с. 345 ; 8 назв
229898
  Юшко В. Вербальні та невербальні чинники вплив на аудиторію в загальному образі ведучого (на прикладі телепрограми "Х-фактор”). // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 274-280. – ISSN 2078-1911
229899
  Корольов І.Р. Вербальні форми привітань в українській, російській та литовській комунікативній поведінці // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 86-93. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті охарактеризовано привітання як один із різновидів дискурсивних практик у кооперативній комунікації; визначено базові вербальні форми привітань в українській, російській та литовській комунікативній поведінці, а також виявлено універсальні й ...
229900
  Кононець Ю.В. Вербально-візуальна єдність полікодових текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 186-192. – Бібліогр.: Літ.: с. 192; 7 назв
229901
  Тарнашинська Л. Вербально-зоровий "театр" Емми Андієвської: до проблеми психології творчості // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 67-79. – ISSN 0236-1477
229902
  Вдовиченко Н.В. Вербально-когнітивна мережа СОРОМ в українській мові : (на матеріалі лексикографічних джерел) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (14). – С. 17-23. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
229903
  Жук П.А. Вербально-сематична інформаційно-аналітична система для розв"язування задач математичного моделювання : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02, 05.13.04 / Жук П. А.; НАН України, Фіз. мат. ін-т. – Львів, 1996. – 24л.
229904
  Гончарук Т.Л. Вербально-символічна об"єктивація бінарних опозицій у фольклорних текстах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 31-37
229905
  Ломов Вербальное кодирование в познавательных процессах / Ломов, Ф.и, др. – М., 1986. – 128с.
229906
  Макарова Г.П. Вербальное общение в системе руководства и подчинения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Макарова Г. П.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 16л.
229907
  Паршук Н. Вербальные и невербальные средства манипуляции сознанием (на материале наружной щитовой рекламы сигарет) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 133-137
229908
  Урушадзе Лаура Григорьевна Вербальные игры как средство развития русской устной речи в группах грузинских детских садов : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Урушадзе Лаура Григорьевна; Тбилисский гос. пед. ин-т им. А.С. Пушкина. – Тбилиси, 1980. – 29с.
229909
  Петлюченко Н.В. Вербальные способы апеллятивности харизматической языковой личности (на материале немецкого и украинского языков) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 199-205. – Бібліогр.: Літ.: с. 204-205; 12 п. – ISSN 1729-360Х


  Матерілом дослідження слугували промови політичних лідерів Німеччини та України Г. Шредера та В. Ющенка. The research was based on spreeches of Ukrainian and German political leaders - G. Schroeder and V. Yushchenko.
229910
  Вронская О.М. Вербальные средства воздействия на реципиентов в текстах современных рэп-исполнителей (на материале испанского, английского и французского языков) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – С. 198-210


  В статье представлен анализ средств воздействия на реципиентов современных исполнителей политического рэпа на фонетическом, морфосинтаксическом, лексическом, стилистическом и текстовом уровнях. The article analyses verbal means of influence on ...
229911
  Вронская О.М. Вербальные средства создания образов в современном португальском кинематографе // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 35. – C. 4-13
229912
  Мартынов Л.М. Вербальные цепи в универсальных алгебрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Мартынов Л.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
229913
  Маргулис В.Д. Вербальный текст как единица обучения: (Интегративная методика преподавания естственных языков) : Учеб. пособие. / В.Д. Маргулис. – Челябинск, 1990. – 176с.
229914
  Крученюк П.А. Вербам под ручей : стихи / Петря Крученюк; авториз. пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1959. – 131 с.
229915
  Ефендієв І. Верби над ариком / І. Ефендієв. – К., 1963. – 178с.
229916
   Вербицький Володимир Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 219 : фото
229917
  Москаленко В.Ф. Вербицький Федір Васильович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 27-29. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-терапевт, доктор медицини (1906), екстраординарний (1911), ординарний (1913) професор, завідувач факультетської терапевтичної клініки (1918-1919) Імператорського Університету Св. Володимира.
229918
  Алексєєв М.М. Вербичка неплакуча / М.М. Алексєєв. – Київ, 1974. – 263с.
229919
  Алексєєв М.М. Вербичка неплакуча / М.М. Алексєєв. – Київ
2. – 1979. – 328с.
229920
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ, 1961. – 465 с.
229921
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Радянський письменник
2. – 1965. – 443 с.
229922
  Іщук А.О. Вербівчани : Роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Дніпро, 1968. – 502с.
229923
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ
3. – 1968. – 504 с.
229924
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1974. – 248 с.
229925
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Радянський письменник
Кн. 3. – 1975. – 224 с.
229926
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ, 1978. – 680 с.
229927
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Дніпро, 1984. – 792 с.
229928
  Валтон Арво Верблюд : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 0012-6756
229929
  Адалян Н. Верблюди і гори : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 136-140. – ISSN 0320 - 8370
229930
  Камініна Наталія Верблюди, пальми, лижі й ... вечірній "Квартал" : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 62-63
229931
  Каминіна Наталья Верблюди, пальми, лижі та ..."Вечірній квартал" : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 64-67
229932
  Айтматов Ч. Верблюжий глаз : повести и рассказы / Чингиз Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1962. – 312 с. : ил.
229933
  Джимбиев А.М. Верблюжьи облака : роман / А.М. Джимбиев. – Элиста
1. – 1981. – 250 с.
229934
  Джимбиев А.М. Верблюжьи облака : роман / А.М. Джимбиев. – Элиста
2. – 1983. – 255 с.
229935
  Дубов М.А. Вербниця : поезії / М.А. Дубов. – Київ : Молодь, 1991. – 38 с.
229936
  Крупин В.Н. Вербное воскресенье / В.Н. Крупин. – М, 1981. – 303с.
229937
  Неподоба В.П. Вербное утро: стихи и поэмы / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1981. – 143с.
229938
  Пысин А.В. Вербный мост : стихи / А.В. Пысин. – Москва : Советский писатель, 1975. – 102 с.
229939
  Бойко О. Вербовая дощечка над прірвою буття // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 155-157. – ISSN 0131-2561
229940
  Сич М.С. Вербове полум`я : поезії / М.С. Сич. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 55 с.
229941
  Прядко М. Вербове серце / М. Прядко. – Київ : Молодь, 1958. – 91 с.
229942
  Казьмирчук Г. Вербовий Олексій Вікторович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 134-136. – ISBN 978-617-7107-52-0
229943
  Щербань С.Ф. Вербовий острів : поезії / С.Ф. Щербань. – Київ, 1976. – 47 с.
229944
  Ищук А.А. Вербовчане : роман-хроника / А.А. Ищук; Автор. пер. с укр. Ю. Саенко. – Москва : Советский писатель, 1966. – 463 с.
229945
  Ярмак В. Вербоїди та прислівники як темпоральний фон роману Вука Драшковича "Ніч генерала" // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 217-225
229946
  Демчук О Верболози : оповідання / О. Демчук : Держвидав України, 1928. – 282с.
229947
  Куликов Б.Н. Вербохлест. / Б.Н. Куликов. – М., 1968. – 104с.
229948
  Іванчівський В. Вербування нових членів ОУН серед українського юнацтва: техніка пропаганди агітаторів проводу в 1945-1950-х рр. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 45-51
229949
  Полянський Ф. Вербування робочої сили, збір контингенту і боротьба з рухом опору в німецькій окупаційній політиці 1941-1944 рр. // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 62-65. – ISSN 1728-9343


  За матеріалами Тернопільської області
229950
  Акулиничев И.Ф. Вербы над водой : стихи / Иван Акулиничев. – Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1982. – 47 с.
229951
  Загородний А. Вербы над колодцем / А. Загородний. – Алма-Ата, 1979. – 160с.
229952
  Белов В.И. Вербы над Хопром / В.И. Белов. – Воронеж, 1976. – 43с.
229953
  Бораненков Н.Е. Вербы пробуждаются зимой / Н.Е. Бораненков. – М., 1965. – 359с.
229954
  Поздняков И.Ф. Вербы шумят. / И.Ф. Поздняков. – Волгоград, 1968. – 320с.
229955
  Субботин Ф.Е. Вербы. / Ф.Е. Субботин. – Волгоград, 1979. – 304с.
229956
  Тищик Б. Верв як сільська територіальна громада у Київській Русі (IX ст.-ХІІ ст.): історико-правовий аналіз / Б. Тищик, М. Бедрій // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 274-284. – ISBN 978-966-306-020-4
229957
  Селівестрова Світлана Вервес Григорій Давидович
229958
  Паламарчук О.Л. Вервес Григорій Давидович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 210. – ISSN 2075-437X


  Доктор філологічних наук, професор, член-кор. АН УРСР(1978); академік АН УРСР (1995). У 1996-1999 рр. - професор кафедри слов"янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
229959
  Паламарчук О.Л. Вервес Григорій Данилович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 191. – ISSN 2075-437X
229960
  Рождественская С.В. Вервь. : Автореф... канд. ист.наук: / Рождественская С. В.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
229961
  Котляревский И. П. Вергилиева Энеида на малороссийский язык переложенная И.Котляревским : Вновь исправленная и дополненная противу прежних изданий. – [Изд. 3-е, доп.]. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В медицинской типографии
Ч. 1-4. – 1809. – 29, 26, 48, 45, 18 с.


  Перше видання, здійснене власне І. Котляревським
229962
  Котляревський І. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная / І. Котляревський. – Харьков : Ун-кая тип., 1842
229963
  Котляревський І. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И. Котляревским / І. Котляревський. – Київ : ДЛВ
Ч. 1-6. – 1842. – 419с.
229964
  Котляревський І. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И. Котляревским / І. Котляревський. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 145 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии
229965
  Котляревський І. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И. Котляревским / І. Котляревський. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1904. – 296с. – (Дешевая б-ка ; № 84б)
229966
  Котляревський І.П. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.П. Котляревским / І.П. Котляревський; провер. текст под. ред.И.М. Стешенка. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1899. – 145 с. – Окр. відбток з: Киевская старина. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
229967
  Котляревський І. Вергіліева Енеіда / І. Котляревський. – Львів : Книг. наук. тов-ва ім. Т. Шевченка, 1918. – 227с. – Передрук з першого повного вид.
229968
  Котляревський І. Вергіліева Енеіда / І. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1936. – 264с.
229969
  Котляревський І. Вергілієва Енеїда / І. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1938. – 255с.
229970
  Верфель Франц Верди : роман оперы / Франц Верфель ; Пер. с нем. И.И. Гринберг и А.М. Горфинкеля, пор ред. А.М. Горфинкеля. – Ленинград : Книгоиздат Сеятель, 1925. – 312 с.
229971
  Верфель Ф. Верди / Ф. Верфель. – Москва, 1962. – 399с.
229972
  Тароцци Д. Верди / Д. Тароцци. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 352с. – (Жизнь замечательных людей)
229973
  Верфель Ф. Верди / Ф. Верфель. – Москва, 1991. – 316с.
229974
  Гринишин А. Вердикт присяжних засідателів та його наслідки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 417-422. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  З огляду на вдосконалення то доопрацювання кримінально-процесуального законодавства України та спробами ухвалити новий кримінально-процесуальний кодекс України актуальним для сучасної науки є формування концепції ефективного та доцільного для ...
229975
  Нешик Т.С. Вердикт присяжних у кримінальному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нешик Тарас Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 245 л. – Додатки: л. 211-245. – Бібліогр.: л. 188-210
229976
  Нешик Т.С. Вердикт присяжних у кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нешик Тарас Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
229977
  Полудняков В.И. Вердикт суда присяжных в уголовно-правовом аспекте // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 251-258. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
229978
  Каринцев М.О. Верді / М.О. Каринцев. – Київ : Музична Україна, 1970. – 84 с.
229979
  Верфель Ф. Верді : Роман опери / Ф. Верфель; Пер. з німец. Соколовський П. – Київ : Художня література, 1989. – 479с.
229980
  Есиненку Н. Веревка в небо или Совсем пропащий : лирические, юмористические, сатирические стихи / Н. Есиненку. – Москва, 1986. – 109 с.
229981
  Довнар-Запольский М.В. Веревные и разрубные книги Северного края / М.В. Довнар-Запольский. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1905. – [218] с. разд. паг. : ил., табл. – Указ. лич. имен: с. 159-162. - Указ. имен геогр.: с. 163-166


  Рубрики: Веревные книги--Архангелогородская губерния, 18 в. Разрубные книги--Архангелогородская губерния, 18 в. Монастырское землевладение--Архангелогородская губерния, 18 в. Писцовое делопроизводство--История--Архангелогородская губерния, 18 ...
229982
  Барто А.Л. Веревочка / А.Л. Барто. – Москва, 1980. – 15с.
229983
  Лагоза В.М. Вередливий слимак. / В.М. Лагоза. – Х, 1973. – 66с.
229984
  Бублій І.Г. Веремія малороссійского гевала : [поема у 3 ч.] / сповчена Иваном Бублеем. – 1970 року. – Полтава : Дpук. Пигуpенка, 1871. – 411 с. – Кожній частині пеpедує шмуцтитул. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 135708 дефектний, без обкл.
229985
  Задороджний В. Веремія навколо євро // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 7/8 (676/677), липень - серпень. – С. 44-48. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено з"ясуванню родової характеристики невідмінваного іменника іншомовного походження євро в українській мові
229986
  Дячук Ю. Веремія. Слово про гетьмана Івана Мазепу / Юрій Дячук ; [худож.: В. Синицький, Л. Нікітін]. – Кишинів : Elan Poligraf, 2012. – 191 с. : іл. – Бібліогр.: с. 190. – ISBN 978-9975-66-291-8
229987
  Козлов В.И. Верен до конца / В.И. Козлов. – М., 1970. – 416с.
229988
  Козлов В.И. Верен до конца / В.И. Козлов. – 2-е изд. – М., 1973. – 416с.
229989
  Очеретин В.К. Верен себе / В.К. Очеретин. – М, 1984. – 288с.
229990
  Разумовский Ю.Г. Вереница : Стихи / Ю.Г. Разумовский. – Москва : Советский писатель, 1979. – 143с.
229991
  Левоневский Ф.Д. Вереница / Ф.Д. Левоневский. – Л, 1990. – 47с.
229992
  Рунг О. Вереница теней. / О. Рунг. – М. – 264с.
229993
  Мордань В.Г. Верес : поезії / В.Г. Мордань. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 79 с.
229994
   Верес Катерина Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 32. – ISBN 978-966-439-696-4
229995
   Верес Катерина Олександрівна (1982) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 19-20. – ISBN 966-95774-3-5
229996
  Нольде В.М. Вересаев / В.М. Нольде. – Тула : Приокское книжное издательство, 1986. – 190 с. – (Отчизне посвятим)
229997
  Хоросницька Марія Вересень - місяць весняний : Поезії / Хоросницька Марія. – Львів : Каменяр, 1964. – 22 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
229998
  Герасименко К. Вересень / Кость Михайлович Герасименко. – Київ, 1935. – 83 с.
229999
  Довгий О.П. Вересень : поезії / О.П. Довгий. – Київ, 1975. – 111 с.
230000
  Тараненко О.С. Вересень / О.С. Тараненко. – Харків : Прапор, 1987. – 45 с.
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,