Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
220001
  Коляда І. "...Був першим навчителем національного усвідомлення!" До 135-річчя з дня народження краєзнавця Костя Кушніра-Марченка // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 4. – С. 21-25


  За порадою свого друга професора І. Лучицького, Кость Кушнір-Марченко звертається до ректора Ун-ту Св. Володимира з проханням надання дозволу працювати у рукописному відділі бібліотеки Університету протягом 8 днів. з так званим "Румянцевським ...
220002
  Бояр А.О. "Британський чек" у бюджеті Європейського Союзу: данина справедливості чи пережиток минулого? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 264-270


  Розглядаються передумови та сучасний стан функціонування у бюджеті ЄС механізму компенсацій Великобританії її надмірного негативного неттобалансу у комунітарному бюджеті. Розкривається методика розрахунку "британського чека", що використовується у ...
220003
  Павко А.І. "Бритва Оккама" як важливий гносеологічний принцип формування методологічної культури гуманітарного мислення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 115-116
220004
  Фролова В. "Бродячая собака" // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2004. – № 10. – С. 35-66. – ISSN 0131-8136
220005
  Буй С. "Бронебійна публіцистика" як засіб пізнання мовного питання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 квітня (№ 65). – С. 8


  У Львівському національному університеті ім. І. Франка відбувся всеукраїнський соціолінгвістичний семінар. Крім того, за програмою семінару відбувся також II тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики.
220006
  Федосеев Семен "Броня" воздушного десанта : арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 86-93
220007
  Желобецька Т.Ф. "Брудна дюжина" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 11-13 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
220008
  Петрас Дж. "Брудні гроші" - основа піднесення імперії США // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 2. – С.30-32. – ISBN 966-7825-54-Х
220009
  Кисельов А. "Брудні" гроші // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 1. – С26-28
220010
  Гундорова Т. "Бу-Ба-Бу", Карнавал і Кіч // Критика. – Київ, 2000. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 13-18


  Бубубізм як варіант пострадянського постмодернізму.
220011
  Чорна М. "Бу-Ба-Бу": спроба термінологічного визначення стилю // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 59-66
220012
  Побожій С.І. "Бубновий валет" і Сумщина / С.І. Побожій. – Суми : Університетська книга, 2007. – 112с. – ISBN 978-960-680-368-2
220013
  Сегеда С. "Був він собі середнього зросту - такий мужественний, здоровий чоловік" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 8 (61). – С. 54-57


  Тарас Шевченко мав темно-русяве волосся. Рано почав лисіти. Під кінець життя його очі з карих стали сірими
220014
  Палієнко М. "Був вірний Петлюрі, є і залишаються..." (діяльність Івана Рудичева на посаді директора Української бібліотеки імені Симона Петлюри у Парижі) // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2005. – Т. 13. – С. 192-198. – ISBN 966-625-017-9
220015
  Сергійчук В. "Був свідомий удар по українській нації" / бесіду вів Т. Здоровило // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 28 березня (№ 35). – С. 10-11


  "Цьогоріч Україна відзначатиме 85-ті роковини Голодомору 1932-1933 років. Коли три десятитиліття тому завіса таємничості над найбільшою трагедією нашого народу впала, в Україні ще було багато живих свідків тих страшних часів. Усі, хто пережив цей ...
220016
  Кратко М. "Був се чоловік незвичайний..." // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 147-157. – ISSN 0208-0710
220017
  Лісовська Ю. "Буг" Ігоря Павлюка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 березня (№ 5). – С. 19
220018
  Панкратов Гарольд "Бугатти" навсегда : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 88 : Іл.
220019
  Забавський Олександр "Буде розвиватися будівельний сектор - буде розавиватися й рослинна індустрія" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 5. – С. 80-81 : фото
220020
  Дубина М. "Будем вітер пити..." Рання поезія Богдана-Ігора Антонича. Деякі спостереження над майстерністю : до 100-річчя з дна народження Б.-І. Антонича // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 2 (58) : березень - квітень. – С. 50-63
220021
  Бережна І. "Будемо навчатись мови золотої" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 липня (№ 26). – С. 12


  Про радіопередачу "Слово про слово"
220022
  Гулякин М.Ф. "Будет жить!.." / М.Ф. Гулякин. – Москва : Воениздат, 1989. – 365 с. – В изд. также: На семи фронтах / А.И. Фомин. – (ВМ : Военные мемуары)
220023
  Кононенко Петро. "Будеш, батьку, панувати, доки живуть люди!" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 201-205
220024
  Бокало О. "Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди..." : (до 240-річчя з дня народження Івана Петровича Котляревського) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 3. – С. 55-59
220025
   "Будеш, батьку, панувати..."Полілолог про переклади "Енеїди" / М. Наєнко, О. Мушкудіані, С. Лучканин, О. Погребняк, О. Костюк; розмову вів Сергій Куліда // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 31 серпня (№ 31/32). – С. 1, 4-5


  Іванові Котляревському - 250!
220026
  Латанський В. "Будеш, поки світу, слово наше красне" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 03 серпня (№ 16)


  Роздуми про творчість Михайла Вишняка, навіяні його новою книгою.
220027
  Андреев И. "Будешь умы уловлять, будешь помощник царям" : К 300-летнему юбилею М. Ломоносова // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 10 (1012). – С. 69-75. – ISSN 0130-1640
220028
  Гуляев В.И. "Будиния или Скифия?" Этнокультурная принадлежность населения Среднего Дона в V - IV вв. до н. э. // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (31). – C. 53-66. – ISSN 2227-4952
220029
  Ліхачова Л.М. "Будинок Петра I" найстаріша пам"ятка київського Подолу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 46-47
220030
  Палліс А. [Брусос / Александрос Палліс ; за ред. Е. І. Мосханоса. – Афіни : Ерміс, 1975. – 153, [4] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
220031
  Воробьев-Обухов Алексей Британский "Жук" или немецкий "Мини"? : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 91-93 : Фото
220032
  Глухов А.М. Британский империализм в Восточной Африке (1945-1960) / А.М. Глухов. – М, 1962. – 255с.
220033
  Киселев Б.Н. Британский империализм в Западной Африке : Автореф... канд. экономич.наук: / Киселев Б.Н.; АН Союза ССР. Ин-т экономики. – М., 1951. – 21 л.
220034
  Маздур И. Британский империализм в Индии и подготовка интервенции против СССР / И. Маздур. – Москва, 1933. – 72 с.
220035
  Скрипникова Л.В. Британский колониальный режим в Вест-Индии в первом трети 19 в. и освободительное движение рабов. : Автореф... канд.ист.наук: 578 / Скрипникова Л.В.; Воронеж.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 21л.
220036
  Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре / В.Н. Виноградов. – Москва, 1991. – 159 с.
220037
  Рыжиков В.А. Британский лейборизм сегодня: теория и практика. / В.А. Рыжиков. – М, 1984. – 279с.
220038
   Британский музей. Лондон. – Москва, 1980. – 256с.
220039
  Лабутина Т.Л. Британский посланник Роберт Кейт и Екатерина II о перевороте 1762 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 7. – С. 123-135. – ISSN 0042-8779


  О том, как Екатерина II пришла к власти и как это событие представлено в её письмах к С. Понятовскому и в воспоминаниях английского дипломата Роберта Кейта.
220040
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 6. – 2005
220041
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 7. – 2006
220042
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 11. – 2006
220043
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2004-. – ISSN 1742-2388
№ 4 (16). – 2007
220044
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 18. – 2008
220045
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 19. – 2008
220046
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 20. – 2008
220047
   Британский тред-юнионизм. – М., 1956. – 206с.
220048
  Хатт А. Британский тред-юнионизм / А. Хатт. – М, 1981. – 269с.
220049
  Гинзбург Н. Британский университет : путь к цели // Британский стиль : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2009. – № 23. – С. 79-84. – ISSN 1742-2388
220050
  Битрин П.С. Британский электорат: концепции "упадка двухпартийности" / П.С. Битрин. – М., 1987. – 46с.
220051
  Абсава Георгий Британский яд для русского царя // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 917 (02). – С. 48-52. – ISSN 0320-331Х


  Попытка произвести ретроспективное расследование, опираясь на косвенные улики относительно возможного отравления русского царя Петра Первого
220052
   Британските воени мисии во Македониjа = The British military missions in Macedonia : документи 1942 - 1945. – Скопje : Државен арх. на Реп. Македониjа, Матица Македонска, 2000. – 502, [1] с. – На другому тит. арк. та корінці: Велика Британиjа и Македониjа: документи 1941-1945. На обкл. назва: Британски воени мисии во Македониjа 1942-1945. – ISBN 9989-622-22-1
220053
  Дьяченко А.Д. Британское государство над Египтом и борьба египетского народа за независимость. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Дьяченко А.Д.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1986. – 21л.
220054
  Харвей Джеймс Британское государство. / Харвей Джеймс, ХУд Кэтрин. – М., 1961. – 388с.
220055
  Ефимова Е.С. Британское содружество наций / Е.С. Ефимова. – Ленинград, 1967. – 27 с.
220056
  Потапов В.И. Британское судостроение и его современная конкурентоспособность. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Потапов В.И.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М,, 1970. – 19л.
220057
  Копилова О.М. Британська англійська як мова-еталон для регіональних варіантів англійської мови // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 81-84. – ISSN 2077-804X
220058
  Мартинов А. Британська виборча кампанія // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 48). – С. 4


  "Три поспіль спроби Терези Мей ратифікувати угоду про умови виходу Великої Британії з Євросоюзу, потім дві спроби її наступника Бориса Джонсона зробити це ж саме привели до закономірного результату — розпуску палати громад. Однак нинішня позачергова ...
220059
  Русанова М.І. Британська геополітична школа про кордони як основний чинник, що впливає на геополітику (початок XX століття) // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 130-134
220060
  Кузнецов О. Британська енергетична стратегія в контексті економіки зміни клімату : економічні проблеми природокористування // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 53-63 : Рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0131-775Х
220061
  Крушинський В.Ю. Британська Європа чи європейська Британія. Великобританія в європейських інтеграційних процесах : Монографія / В.Ю. Крушинський; КНУТШ; Інститут міжнародних відносин. – Київ : Київський університет, 2003. – 214 с. – ISBN 966-594-374-Х
220062
  Матюша В. Британська і американська драматургія ХХ ст. в Україні: постанови та публікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 54-57. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 7)
220063
  Семеняк К. Британська історична наука про формування європейської системи безпеки та роль Великої Британії у цьому процесі у 1920-1930-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-54. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлений огляд основних етапів розвитку британської історіографії щодо питання формування європейської системи безпеки у міжвоєнний період. Загалом виділено три хронологічні етапи розвитку історичних праць стосовно теми європейської ...
220064
  Дробіт І. Британська історіографічна металітература кінця XX-початку XXI століть: гібридизація історичного роману в межах постмодерністської парадигми // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 338-347. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
220065
  Бовсунівська Т.В. Британська історіографічна метапроза та роман Грема Свіфта "Земля води" / Т.В. Бовсунівська, О.С. Бойніцька // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 33-37
220066
  Гребенюк М. Британська історіографія війни в Перській затоці 1990-1991 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-21. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу стану британської історіографії війни в Перській затоці 1990-1991 років, визначенню її загальних тенденцій та особливостей британського підходу до висвітлення цієї війни. Було виявлено найбільш впливових та авторитетних ...
220067
  Пічугіна М.В. Британська історіографія інтеграційних процесів у західній Європі у другій половині ХХ ст. : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Пічугіна М.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 15 с.
220068
  Пічугіна Маріанна Володимирівна Британська історіографія інтеграційних процесів у західній Європі у другій половині ХХ ст. : Дис....канд. істор. наук: 07.00.06 / Пічугіна Маріанна Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 204л. – Бібл.: л.173-204
220069
  Павленко В. Британська історіографія політики умиротворення: головні підходи та напрямки / В. Павленко, С. Крутько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано головні концепції щодо вивчення англійської політики умиротворення на основі аналізу праць представників різних історичних шкіл. З"ясовано спільність та відмінність їх підходів до даної проблематики. Analyzed the basic concepts of the ...
220070
  Брайлян Є. Британська колоніальна адміністрація на Ямайці та марунський рух: проблема взаємовідносин (XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 11-12
220071
  Кулачинський М.М. Британська консервативна партія кінця XX - початку XXI ст.: віхи конструктивних змін // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 313-320
220072
  Грубінко А. Британська концепція зовнішньополітичного і безпекового виміру євроінтеграції в європейській політико-правовій думці // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 14-20. – ISSN 2524-0129
220073
  Шевченко Н. Британська криза першої половини XVII століття як "проблема багатоскладового королівства" (за матеріалами праць К. Расселла) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-74. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано концепцію британської національної історії першої половини XVII ст., викладену в працях сучасного британського історика К. Расселла. Спеціальну увагу приділено дослідженню особливостей застосування істориком системного підходу для ...
220074
  Корчова О.В. Британська Лейбористська партія під час Першої світової війни // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 201-205
220075
  Олійник Х. Британська машинерія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 106-111 : фото
220076
  Глазов Д.В. Британська модель мультикультуралізму: успіхи та прорахунки // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 100-107. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглядаються питання політики мультикультуралізму у Великій Британії, її ефективність в межах британського соціуму. В колі уваги — історичні передумови політики мультикультуралізму; етапи та сутність цієї політики відповідно до загальноєвропейських ...
220077
  Черновол О.П. Британська модель правового забезпечення та реалізації обов"язків людини і громадянина // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 57-67. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
220078
  Харламова Г. Британська модель фінансування вищої освіти: уроки для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Сучасна система вищої освіти постійно наголошує на нестачі державних фондів фінансування для забезпечення високої конкурентоспроможності освітянських послуг. Стаття звертається до основної та найбільшої складової бюджету європейських університетів - ...
220079
  Оніпко Т.А. Британська наукова школа кластерного розвитку економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 10 (26). – С. 142-155. – ISSN 2411-4413
220080
  Мартинов А. Британська невизначеність // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 4 жовтня (№ 39/40). – С. 4


  "Традиції етикету свідчать, що піти по-англійському — це залишити товариство без прощання. Саме так намагався вийти з Євросоюзу британський прем’єр-міністр Борис Джонсон. Заради того, аби йому не завадили, він навіть спробував призупинити роботу ...
220081
  Трофименко М. Британська Рада як інструмент публічної дипломатії Великої Британії // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 305-312. – ISSN 2519-4518
220082
  Чекаленко Л. Британська та американська системи підготовки дипломатів в умовах глобалізаційних змін / Л. Чекаленко, В. Ціватий // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 570-584. – ISBN 978-617-7631-10-0
220083
  Карбашевська О.В. Британська фольклорна балада Чайлда: типізація образу-персонажа // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 397-405. – (Слово). – ISSN 2304-7402
220084
  Холмогорцева І.С. Британська фольклорна п"єса як джерело прецедентності в англійській літературі кінця XIX - початку XX століття / І.С. Холмогорцева, Н.М. Савченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – C. 113-117. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття присв. дослідженню автентичного британського фольклорного жанру британської фольклорної п"єси як прецедентного тексту у творах англ. письменників 19-20 ст. У роботі обгрунтовується актуальність вивчення прецедентних текстів у ключі діалогізму, ...
220085
  Макаров Р.В. Британське мандатне управління в Іраку (1920-1932 рр.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 112-118. – ISSN 2077-1800
220086
  Фішер Й. Британський вихід у нікуди? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 липня (№ 117). – С. 11


  Євросоюз втратить другу за розмірами економіку Союзу, а також головного гаранта безпеки.
220087
  Яковенко Н.Л. Британський досвід демократичної взаємодії влади та Опозиції // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 63-80
220088
  Першукова О. Британський досвід забезпечення якості середньої освіти // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 56-58
220089
  Нестерович В. Британський досвід конституційно-правового регулювання інституту лобіювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 135. – ISSN 0132-1331
220090
  Ганущак В. Британський досвід контролю за держфінансами // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (169), лютий. – С. 42-46
220091
  Пилипенко М.М. Британський досвід надання невідкладної допомоги постраждалим з тяжкою політравмою // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 68-74. – ISSN 2224-0586
220092
  Максимчук-Макаренко Британський досвід організації освітнього процесу для університетів України // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 200-202. – ISBN 978-617-7263-79-0
220093
  Удовенко Ю. Британський досвід соціально-психологічної реабілітації людей з інвалідністю / Ю. Удовенко, О. Гончаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 63-67. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто досвід Великобританії щодо системи соціально-психологічної реабілітації людей з інвалідністю. Проаналізовано законодавче забезпечення захисту та підтримки людей з інвалідністю у Великій Британії, розкрито зміст поняття "реабілітація", ...
220094
  Андрощук Г. Британський досвід створення та управління технопарками // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 9. – С. 46-54. – ISSN 1608-6422
220095
  Шаповалова О. Британський досвід управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – С. 13-23. – ISSN 2312-5993
220096
  Локгартом-Маммері Британський експерт про збереження земельних ресурсів та поліпшення їх захисту і охорони // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 21
220097
  Гужва О. Британський жіночий роман як царина дослідження особистості ідеального чоловіка // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 129-132. – ISSN 2307-633Х
220098
  Кулачинський М.М. Британський захист сучасної України: гуманітарна допомога та "холодний розрахунок" // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 115-123
220099
  Шевченко Н.І. Британський історик К. Расел про деякі проблеми Англійської революції XVII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-114. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядаються деякі важливі аспекти політичної історії Англії епохи ранніх Стюартів.
220100
  Козерод О.В. Британський консервативний політик Стефан Терлецький (1927-2006) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 202-207. – ISSN 0130-5247


  Стаття є першим в українській історіографії дослідженням, присвяченим громадсько-політичній діяльності члена британського парламенту Стефана Терлецького. Автор на підставі офіційних документів та мемуарів політика аналізує основні етапи політичної ...
220101
  Бініон Майкл Британський консерватизм: історія успіху // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 12 (229). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561
220102
  Лиман І.І. Британський консул і промисловець Джон Грієвз = British сonsul and industrialist John Edward Greaves / Ігор Лиман, Вікторія Константінова, Євген Данченко ; Бердян. держ. пед. ун-т, Наук.-дослід. ін-т Історичної урбаністики, Громад. орг. "Урбаністичні ініціативи". – Бердянськ : Ткачук О.В., 2017. – 199, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 192-198 та в підрядк. прим. – (Серія "Історія іноземних консульств на Півдні України" = Series "History of Fpreign Consulates in the South of Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7291-96-0
220103
  Бойніцька О.С. Британський новоісторичний роман // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 34-38. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються історичні та соціальні причини, які зумовлюють відродження у сучпсній Британії інтересу як до історії, так і до історичного роману, контекстуалізується полеміка щодо репрезентації історії, аналізуються деякі теорії, що стосуються ...
220104
  Асланян Г. Британський парламент: історія і сучасність // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С. 55-61
220105
  Борділовська О.А. Британський радж та індійська демократія // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 38-48. – ISSN 1608-0599
220106
  Гарлицька Т. Британський сленг як частина мови міста: соціокультурний аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 248-252. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
220107
  Сіромський Р. Британський чинник у конституційних суперечках між Федеральним урядом Канади та провінцією Квебек (1976–1982 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 459-465. – ISSN 2078-6077
220108
  Кріль М. Британські військові місії в Югославії (штаб Драже Михайловича) у 1941–1944 роках / М. Кріль, М. Яремко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 171-181. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
220109
   Британські поети XVI-XVIII століть // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 143-153. – ISSN 0208-0710
220110
  Мрака І. Британські правлячі кола щодо майбутнього Польської держави (вересень - листопад 1939 р.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 109-119. – ISSN 2078-6077
220111
  Морозова Тетяна Британські професійні та академічні стандарти у сфері ІКТ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  У статті проаналізовано особливості британських професійних і академічних стандартів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Джерельною базою дослідження є британська кваліфікаційна рамка "Стандарти компетенцій для інформаційної епохи" ...
220112
  Каленюк Д. Британські союзники "маленьких українців" накрили перший банк // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)
220113
  Хмуляк М.В. Британсько-американські протиріччя щодо політики в Іраці з приходом до влади уряду Г.Брауна // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – С. 166-173. – ISSN 2227-183Х
220114
  Папенко Н. Британсько-німецькі відносини в 30-ті рр. XX ст.: історичний аспект / Н. Папенко, Є. Папенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-35. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання співробітництва Англії та Німеччини. Визначені рівні, форми та механізми співпраці, проаналізований політичний курс обох країн, розкриті чинники відносин. Анализируются вопросы сотрудничества Англии и Германии. Определены ...
220115
  Садикова В. Британсько-радянська культурна співпраця 1979 - 1991 рр. (за мемуарами Джона Робертса) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 38-40
220116
  Садикова В. Британсько-радянське співробітництво в галузі культури в кінці 1980-х - на початку 1990-х рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 75-80


  Статтю присвячено дослідженню проблеми співпраці в галузі культури між Великою Британією та Радянським Союзом у кінці 80-х - на початку 1990-х рр. Побіжно звертається увага на політичні та економічні умови розвитку двох країн як сприятливе підґрунтя ...
220117
  Машевський О. Британсько-радянське співробітництво в торговельно-економічній галузі в другій половині 1980-х рр. / О. Машевський, В. Садикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-47. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості торговельно-економічних відносин Великої Британії та Радянського Союзу в другій половині 1980-х рр. Проаналізовано поглиблення британсько-радянських економічних зв"язків шляхом зміцнення особистісних контактів М. ...
220118
  Садикова В.В. Британсько-радянські відносини (1979-1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Садикова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 235 л. – Додатки: л. 222-235. – Бібліогр.: л. 190-221
220119
  Садикова В.В. Британсько-радянські відносини (1979-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Садикова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
220120
  Крутько С.О. Британсько-радянські відносини в роки прем"єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Крутько Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 226 л. – Бібліогр.: л. 199-226
220121
  Крутько С.О. Британсько-радянські відносини в роки прем"єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Крутько Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
220122
  Садикова В. Британсько-радянські торговельно-економічні відносини (1979 р. - перша половина 1980-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-54. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості торговельно-економічних відносин Великої Британії та Радянського Союзу в 1979 р. – у першій половині 1980-х рр. Автор аналізує проблеми торговельної політики обох країн та їхньої співпраці в цій галузі. В статье ...
220123
  Машевський О. Британсько-російські відносини напередодні Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-36. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відносини Великої Британії та Росії в період квітня-червня 1914 р. Особлива увага звертається на переговори стосовно укладання британсько-російської військово-морської конвенції. This paper discusses the UK - Russia relationship during the ...
220124
  Крушинський В.Ю. Британсько-українські відносини з питань євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 103-112.
220125
  Машевський О. Британсько-французьке суперництво в Карибському басейні у XVII-XVIII століттях / О. Машевський, Є. Брайлян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано боротьбу Великої Британії та Франції в Карибському басейні. Визначено причини загострення відносин між Англією та Францією в Новий час. Розглянуто економічний, дипломатичний, військовий аспекти суперництва. Першопочатково обидві ...
220126
  Дроботун В.М. Британці та індійці: автостереотипи та гетеростереотипи в англомовній літературі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 79-84. – ISBN 966-581-623-3
220127
  Бреховских А.А. Британцы в Иракском Курдистане: попытка установления контроля над оккупированными территориями и ее результаты в 1918-1920 гг. // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 56-71. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
220128
  Шешунова С.В. Британцы и русские как враги по Крымской войне: литературные образы // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 79–90. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
220129
  Аверченко А.Т. Бритва в киселе : избр. произведения / Аркадий Аверченко ; [сост., вступ. ст., с.5-24 и примеч. С.С. Никоненко ; ил. Е.О. Ведерникова]. – Москва : Правда, 1990. – 475, [1] с. : ил.
220130
   Бритійська Колумбія і українці = British Columbia and Ukrainians : З нагоди 30-річчя існування 20 відділу Товариства Взаїмної Помочі у Ванкувері, Б.К. :1927-1957. – Вінніпег : Trident, 1957. – 200с. : іл.
220131
   Бритов У.Н./Репродукции/. – Ленинград, 1960. – 6с.
220132
  Зозуля Д.Р. Бритолитовые руды Zr-Y-REE месторождения Сахарйок (Кольский полуостров): геохимия, минералогия и стадийность образования / Д.Р. Зозуля, Л.М. Лялина, Е.Э. Савченко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 913-924 : рис., табл. – Библиогр.: с. 923-924. – ISSN 0016-7525
220133
  Светлов И.А. Бритый еж. / И.А. Светлов. – Тула, 1961. – 31с.
220134
  Мариенгоф А.Б. Бритый человек / А.Б. Мариенгоф. – М, 1991. – 63с.
220135
  Калінцев Ю.О. Брифінг / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 39. – ISBN 966-642-073-2
220136
   Брифінг ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка НАН України Леоніда Губерського // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 7-10. – ISSN 1682-2366
220137
   Брихадараньяка упанишаде. – Москва : Наука, 1964. – 238 с.
220138
  Іскорко-Гнатенко Брицин (Бріцин) В.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 49. – ISBN 978-617-7442-69-0
220139
  Аделунг П.С. Бричмуллинский диалект таджикского языка : Автореф... канд. филологич.наук: / Аделунг П.С.; Таджикский гос. ун-т. – Сталинабад, 1953. – 16л.
220140
  Яровий М. Бриючим польотом / М. Яровий. – Київ, 1959. – 62 с.
220141
  Яковенко І. Брігелла та П"єро російської політики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 18


  Російська політика дедалі більше нагадує італійську комедію дель арте. У ролі Брігелли виступає В. Путін. У ролі П"єро - Дмитро Медвєдєв.
220142
   Брігіт Вандербеке // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 117. – ISSN 0320 - 8370


  [Коротка довідка про сучасну німецьку письменницю (нар. 1956 р.). Зараз живе у Франції поблизу Лангедока]
220143
  Охрименко Б.О. Брідж-банк як новий механізм роботи з нежиттєздатними банками в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 172-174
220144
  Вавшко І.В. Брідж у композиції рок-балади // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 209-224. – ISSN 2522-4190


  "Аналізується рок-балада як синтетичне явище – поширений, але малодосліджений феномен у жанровій системі рок-музики. Розглядається поетика жанру (у значенні дослідження прийомів, техніки творчості, способів творення мистецького об’єкта), опираючись на ...
220145
  Швечникова Я. БРІК як інститут міжнародного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 103-105
220146
  Вакарчук К.В. БРІКС в системі міжнародних відносин ХХІ ст. // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (29). – С. 18-24. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
220147
  Зайцева М.В. БРІКС як сучасна форма політичної взаємодії у системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 39-43


  У статті проаналізовано взаємодію Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР в рамках об"єднання БРІКС та визначено підходи провідних авторів світу до політичної співпраці названих країн, також встановлено, що країни БРІКС зацікавлені у розвитку ...
220148
  Пасмор М.С. БРІКС як феномен розвитку сучасних світогосподарських інтеграційних процесів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1042. – С. 35-40. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 1). – ISSN 2226-0994


  У статті представлені результати вивчення питання міжнародної економічної інтеграції та її впливу у глобальному масштабі на світову політику та торговельні відносини на основі аналізу об"єднання БРІКС. Його члени - Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР ...
220149
  Самойлова Л. БРІКС: можливості й перспективи / Л. Самойлова, Т. Кузьмич // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 26-31. – (Історичні науки)
220150
  Коваль О. БРІКС: цеглини у фундамент нового світопорядку? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 5


  Восьмому саміту БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР), що відбувся 15—16 жовтня в індійському штаті Гоа, передувала гаряча дискусія експертів і ЗМІ. Чи варто взагалі говорити про перспективи для організації, котра на десятому році існування ...
220151
  Вірченко В.М. Бріологічні дослідження А.Й. Рошаль у Кримському заповіднику // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 178-183. – ISBN 978-966-2303-13-1


  "...Однією з бріологів-аматорів можна вважати Аліну Йосипівну Рошаль (1932-1996). Згадується професор Д.К. Зеров (КУ).
220152
  Зілгалов В. Брітанського свідка Голодомору вбили за вказівкою Москви? // Гомін України. – Торонто, 2009. – Рік 61, 24 листопада (№ 44). – С. 6


  Британський журналіст Гарет Джоунс в деталях описав Голодомор українців.
220153
  Будько Євген Бріюнські о-ви. На острові тім сад... : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 94-98
220154
  Поспишил И. Брненская судьба Романа Якобсона в призме vota separata // Питання літературознавства : науковий журнал / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2016. – Вип. 94. – C. 68-81. – ISSN 2306-2908
220155
   Брно : путеводитель. – Прага, 1958. – 102с.
220156
  Воронкіна Алла Брно. Місто з неправильним часом : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 72-75 : Фото
220157
  Петренко Ігор Бровари. Непровінційна провінція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 16-18 : фото
220158
  Гамалій Д.М. Броварські шляхи Кобзаря / Дмитро Гамалій. – Бровари : [б. в.], 1994. – 78, [2] с. : іл.
220159
  Иоффе С.А. Брод / С.А. Иоффе. – Иркутск, 1968. – 52с.
220160
  Чачхалиа Д.К. Брод одинокой ольхи : рассказы и драма / Денис Чачхалиа ;. – Сухуми : Алашара, 1988. – 153 с.
220161
  Кикнадзе А.В. Брод через Арагоа : роман / Александр Кикнадзе;. – Тбилиси : Мерани, 1980. – 232 с.
220162
  Кикнадзе А.В. Брод через реку Арагоа / А.В. Кикнадзе. – М, 1983. – 430с.
220163
   Бродвей. – Минск : Парадокс, 1995. – 431 с.
220164
  Ніжнік В.Ю. Бродвейський мюзикл. Процес формування жанру у 10-20-ті рр. XX ст. // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 263-264. – ISBN 978-966-8308-26-0
220165
   Броди : Збірник статей и нарисів. – Мюнхен : Видання Братства кол.вояків Першої УД УНА, 1951. – 147с. : Фотогр.
220166
   Броди : збірник статей і нарисів. – доп. – Дрогобич; Львів : Відродження, 2003. – 176с. – ISBN 966-538-136-9
220167
   Броди і Брідщина : статті, дослідження, документи : [зб. наук. праць] / Нац. спілка краєзнавців України, Ін-т українознавства НАН України, Львів. обл. і Бродівська р-на орг. Укр. т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; [відп. ред. Д.В. Чобіт ; літ. ред. С.П. Орлюк]. – Броди : Просвіта, 2014. – 695, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 680-681, 611 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-73-7


  У пр. № 1704710 напис: Науковій бібліотеці Київського університету ім. Тараса Шевченка від редактора цього видання і випускника 1979 р. Підпис. Д. Чобіт. 2016 р.
220168
  Чобіт Д.В. Броди та його округа княжих часів Русі-України. X-XV ст. : воєн.-іст. дослідження / Дмитро Чобіт ; [за заг. ред. П.Т. Тронька] ; Нац. спілка краєзнавців України. – Броди : Просвіта, 2008. – 236, [1] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 191-214 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-43-0
220169
  Москалець В. Броди: центральне містечко імперської периферії // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 7-10
220170
  Канделаки Р.Е. Бродил художник по городу / Р.Е. Канделаки. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 178 с.
220171
  Канделаки Р.Е. Бродил художник по городу / Р.Е. Канделаки. – М : Советский писатель, 1964. – 171с.
220172
  Канделаки Е Р. Бродил художник по городу / Е Р. Канделаки. – М : Детская литература, 1979. – 255 с.
220173
   Бродин Михайло Семенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 214 : фото
220174
   Бродин Михайло Семенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 50-51. – ISBN 978-966-439-754-1
220175
   Бродин Михайло Семенович (1931) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 58. – ISBN 978-966-933-054-3
220176
  Матанова Т. Бродираната риза като обединителен елемент на украинците // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 373-380. – ISSN 2218-0567
220177
  Куштум Н.А. Бродит молодость кудрявая / Н.А. Куштум. – Свердловск, 1968. – 80с.
220178
  Присяжнюк Бродівська гімназія ім. І. Труша як громадсько-активна школа / Присяжнюк, , Надія // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 19-22
220179
   Бродовий Володимир Антонович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 214-215 : фото
220180
   Бродовий Володимир Антонович (1928-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 51. – ISBN 978-966-439-754-1
220181
   Бродовий Володимир Антонович (1928-2009) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 58. – ISBN 978-966-933-054-3
220182
   Бродовский котел. Воспоминания.Очерки. Документы. – Львов, 1974. – 271с.
220183
   Бродская Л.И. : Альбом. – Москва, 1986. – 158с.
220184
   Бродская Л.И. :Выставка произведений. – М, 1973. – 29с.
220185
   Бродский : альбом. – Москва, 1986. – 4с.
220186
   Бродский И.И. : выставка произведений. – Л, 1984. – 88с.
220187
   Бродский И.И.: альбом. – Ленинград, 1988. – 41с.
220188
   Бродский И.И.: альбом репродукций. – Москва, 1956. – 4с.
220189
   Бродский И.И.: выставка скульптуры. – Москва. – 92с.
220190
  Баршева И.Н. Бродский Исаак Израилевич : каталог выставки произведений к 90-летию со дня рождения : заслуженный деятель искусств РСФСР Исаак Израилевич Бродский, 1884-1939 / И.Н. Баршева. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1974. – с.
220191
  Терентьева М.К. Броды-переходы : стихи / М.К. Терентьева. – Москва : Советский писатель, 1989. – 126 с.
220192
  Мирбо Октав Бродяга / Мирбо Октав. – [Ростов -на-Дону] : Изд. "Донская речь" [Электро0печатня А.И. Тер-Абрамиан] ", 1905. – 8 с.
220193
  О"Флаєрти Бродяга / О"Флаєрти. – Ленінград, 1927. – 173с.
220194
  Вальфрідссон В. Бродяга / В. Вальфрідссон. – Київ, 1964. – 183с.
220195
  Хедаят С. Бродяга Аколь. / С. Хедаят. – М., 1960. – 392с.
220196
  Эрлихман Вадим Бродяга, создавший империю : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 144-151
220197
  Кервуд Дж.О. Бродяги Півночи / Дж.О. Кервуд. – Харьков, 1928. – 97 с.
220198
  Кервуд Дж.О. Бродяги Севера / Дж.О. Кервуд. – Москва, 1971. – 190с.
220199
  Кервуд Дж.О. Бродяги Севера // Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе / Д.Ф. Купер. – Москва : Правда, 1979. – С. 291-600
220200
  Кервуд О. Бродяги Севера. В дебрях Севера : повести / Джейм Оливер Кервурд // Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе : роман / Д.Ф. Купер. – Москва : Детская литература, 1981. – С. 291-600
220201
  Кервуд Дж.О. Бродяги Севера. В дебрях Севера : повести / Джеймс Оливер Кервуд // Последний из могикан, или Повесть о 1757 годе : роман / Дж.Ф. Купер. – Москва : Детская литература, 1990. – С. 291-606. – (Библиотека мировой литературы для детей). – ISBN 5-08-002568-9
220202
  Максимов С.В. Бродячая Русь. – [Санкт-Петербург], 1874. – [361] разд. паг.


  Отчественные записки: 1874: Том CCXVI - отд. 1, сентябрь № 9, с. 67-100, 295-326 1875: Том - отд. 1, с. 101-140 ; Том CCXIX - отд. 1, с. 385-455 1876: Том CCXXVII- отд. 1, с. 147-208, с. 321-376 ; Том CCXXVIII - отд. 1, с. 463-496 ; Том CCXXIX - ...
220203
  Максимов С.В. Бродячая Русь Христа-Ради : сочинение С.В. Максимова ; в 2 т. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. Т-во "Просвещение"
Т. 1. – 1907. – 282 с.
220204
  Зиновьев Н.Н. Бродячее дерево / Н.Н. Зиновьев. – М, 1984. – 119с.
220205
  Калабалин С.А. Бродячее детство / С.А. Калабалин. – М. : Молодая гвардия, 1968. – 94 с.
220206
  Клочко С.Н. Бродячие визяти: басни. Эпиграммы. Фельетоны / С.Н. Клочко. – Краснодар, 1985. – 63с.
220207
  Таран А.В. Бродячий дощ : поезії / А.В. Таран. – Київ : Дніпро, 1995. – 228 с.
220208
  Кузьмин Г.М. Бродячий сюжет / Г.М. Кузьмин. – М, 1989. – 46с.
220209
  Филатов Л.А. Бродячий театр. / Л.А. Филатов. – М., 1990. – 270с.
220210
  Стуруа М.Г. Брожение : Очерки / М.Г. Стуруа. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 224с.
220211
  Штрайх С.Я. Брожение в армии при Александре 1-м / С.Я. Штрайх. – Птгр, 1922. – 48с.
220212
  Опря А.П. Брожение виноградного сусла в непрерывном потоке и некторые особености изменения в нем биолоически активных веществ : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Опря А.П. ; АН МССР. – Кишинев, 1970. – 18 с.
220213
  Ротмистров М.Н. Брожение целлюлозы и изменчивость его возбудителей / М.Н. Ротмистров. – Киев, 1958. – 264с.
220214
  Садов А.А. Брожения, их роль в природе и применение в технике / А.А. Садов. – Ленинград, 1925. – 79с.
220215
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Малый энциклопедический словарь : С прилож. кратких руководств по различн.отраслям знания и словарей иностр. яз. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 2 : Гебдон - Лангеланд. – 1900. – Разд. паг.
220216
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Малый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Изд. 2-ое, вновь переработ. и знач. доп. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон. – ISBN 2215 с.
Том 2 : Почва - V ссопъ. – 1909
220217
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 1 : А - Александр Михайлович. – 980 стлб., 6 табл.
220218
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 2 : Александр Ягеллон - Антидор. – 920 стлб., 10 табл.
220219
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 3 : Антидот - Асканий. – 960 стлб., 14 табл.
220220
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 4 : Аскания - Балюз. – 952 стлб., 16 табл.
220221
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 5 : Балюстрада - Беранже. – 960 стлб., 18 табл.
220222
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 6 : Берар - Бобровникова. – 960 стлб., 20 табл.
220223
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 7 : Бобровников - Брачное право. – 976 стлб., 26 табл.
220224
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 8 : Брачный наряд - Белоруссы. – 964 стлб., 34 табл.
220225
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 9 : Белорыбица - Вельможа. – 960 стлб.
220226
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 10 : Вельнер-Власть дисциплинарная. – 960 стлб., 40 табл.
220227
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 11 : Власть карательная - Выгорание всходов растений. – 960 стлб., 26 табл.
220228
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Изд. Брокгауз-Ефрон
Том 12 : Выгорецкая пустынь - Генеральный атторней. – 960 стлб., 50 табл.
220229
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Изд. Брокгауз-Ефрон
Том 13 : Генеральный двор - Головнин. – 960 стлб., 2 табл.
220230
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Изд. Брокгауз-Ефрон
Том 14 : Головнин - Гривица. – 940 стлб., 1 табл.
220231
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Изд. Брокгауз-Ефрон
Том 15 : Гривна - Десмургия. – 960 стлб., 16 табл.
220232
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 16 : Десна - Душевнобольные. – 960 стлб., 80 табл.
220233
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 17 : Душевные болезни - Жуки. – 964 стлб., 38 табл.
220234
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 19 : Ивовые - Итальянское искусство. – 980 стлб., 58 табл.
220235
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 20 : Итамарака - Каринский. – 960 стлб., 58 табл.
220236
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 21 : Каринтин - Кнорринг. – 960 стлб.
220237
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 22 : Кнорр-Которосль. – 960 стлб.
220238
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 23 : Котошихин - Ламберт. – 960 стлб.
220239
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 24 : Ламберт - Лубоеды. – 960 стлб., 10 стр.
220240
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 25 : Луб - Мах. – 960 стлб.
220241
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 26 : Мацеевский - Молочная кислота. – 960 стлб.
220242
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 27 : Молочница - Наручи. – 960 стлб.
220243
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 28 : Нарушевич - Ньютон. – 1916. – 960 стлб.
220244
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 1 (1) : А - Алтай. – 1890. – 480 с., илл.
220245
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 1а (2) : Алтай - Арагвай. – 1890. – с.481-954, илл.
220246
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 2 (3) : Араго - Аутка. – 1890. – 479 с., илл.
220247
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 2а (4) : Ауто - Банки. – 1891. – с.479-947, илл.
220248
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 2 (3) : Араго - Аутка. – 1891. – 478 с., илл.
220249
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 3(5) : Банки - Бергер. – 1891. – 480 с., илл.
220250
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 3а(6) : Бергер - Бисы. – 1891. – с.481-963, илл.
220251
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 4(7) : Битбург - Босха. – 1891. – 472 с., илл.
220252
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 4а(8) : Бос - Бунчук. – 1891. – с.473-940, илл.
220253
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 5(9) : Буны - Вальтер. – 1891. – 468 с., илл.
220254
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 3а(6) : Бергер - Бисы. – 1892. – с.481-952, илл.
220255
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Том 5а (10) : Вальтер - Венути. – 1892. – с.469-940, илл.
220256
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 6(11) : Венцано - Винона. – 1892. – 489 с., илл.
220257
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 6а(12) : Винословие - Волан. – 1892. – с.489-947, илл.
220258
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 7(13) : Волапюк - Выговские. – 1892. – 481 с., илл.
220259
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 7а(14) : Выговский - Гальбан. – 1892. – с.481-952, илл.
220260
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 8(15) : Гальберг - Германий. – 1892. – 478 с., илл.
220261
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 3(5) : Банки - Бергер. – 1893. – 480 с., илл.
220262
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 5(9) : Буны - Вальтер. – 1893. – II, 468, XI с., илл.
220263
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 8а(16) : Германия - Го. – 1893. – с. 479-958, илл.
220264
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 9(17) : Гоа - Гравер. – 1893. – 474 с., илл.
220265
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 9а(18) : Гравилат - Дарвенант. – 1893. – с.475-974, илл.
220266
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 10(19) : Давенпорт - Десмин. – 1893. – 480 с., илл.
220267
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 10а(20) : Десмургия - Домициан. – 1893. – с.481-963, илл.
220268
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 11(21) : Домиции - Евреинова. – 1893. – 466 с. илл.
220269
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 1а (2) : Алтай - Арагвай. – 1894. – с.481-954, илл.
220270
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 3(5) : Банки - Бергер. – 1894. – 480 с., илл.
220271
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 4(7) : Битбург - Босха. – 1894. – 472 с., илл.
220272
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 11а(22) : Евреиновы - Жилон. – 1894. – с.467-961, илл.
220273
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 12(23) : Жилы - Земпах. – 1894. – 480 с., илл.
220274
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 12а(24) : Земпер - Имидокислоты. – 1894. – с.481-960, илл.
220275
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 13(25) : Имидоэфиры - Историческая школа. – 1894. – 480 с., илл.
220276
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 13а(26) : Исторические журналы - Калайдович. – 1894. – с.481-962, илл.
220277
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 14(27) : Калака - Кардам. – 1895. – 480 с., илл.
220278
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 14а(28) : Карданахи - Каро. – 1895. – с.481-960, илл.
220279
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 15(29) : Керосин - Коайе. – 1895. – 478 с., илл.
220280
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 15а(30) : Коала - Конкордия. – 1895. – с.479-960, илл.
220281
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 16(31) : Конкорд - Коялович. – 1895. – 480 с., илл.
220282
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 16а(32) : Коялович - Кулон. – 1895. – с.481-960, илл.
220283
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 17(33) : Култагой - Лед. – 1896. – 482 с., илл.
220284
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 17а(34) : Ледье - Лопарев. – 1896. – с.483-960, илл.
220285
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 18(35) : Лопари - Малолетние преступники. – 1896. – 480 с., илл.
220286
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 18а(36) : Малолетство - Мейшагола. – 1896. – с.481-958, илл.
220287
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 19(37) : Мекенен - Мифу-Баня. – 1896. – 476 с., илл.
220288
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 19а(38) : Михаила орден - Московский телеграф. – 1896. – с.477-960, илл.
220289
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 20(39) : Московский университет - Наказания исправительные. – 1897. – 480 с., илл.
220290
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 20а(40) : Наказный атаман - Неясыти. – 1897. – с.481-960, илл.
220291
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 21(41) : Нибелунги - Нэффцер. – 1897. – 480 с., илл.
220292
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 21а(42) : Нэшвилль - Опацкий. – 1897. – с.481-957, илл.
220293
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 22(43) : Опека - Оутсайдер. – 1897. – 480 с., илл.
220294
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 22а(44) : Оуэн - Патент о поединках. – 1897. – с.481-960, илл.
220295
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 23(45) : Патенты на изобретения - Петропавловский. – 1898. – 474 с., илл.
220296
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 23а(46) : Петропавловский - Поватажное. – 1898. – с.475-958, илл.
220297
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 24 (47) : Повелительное наклонение - Полярные координаты. – 1898. – 474 с., илл.
220298
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 24а(48) : Полярные сияния - Прая. – 1898. – с.474-958, илл.
220299
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 25(49) : Праяга - Просрочка отпуска. – 1898. – 478 с., илл.
220300
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 25а(50) : Простатит - Работный дом. – 1898. – с.479-958, илл.
220301
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 26(51) : Рабочая книжка - Резолюция. – 1899. – с.479-958, илл.
220302
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 26а(52) : Резонанс и резонаторы - Роза ди-Тиволи. – 1899. – с.481-963, илл.
220303
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 27(53) : Розавен - Репа. – 1899. – 480с., илл.
220304
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 27а(54) : Репина - Рясское и Россия. – 1899. – с.481-532 с., илл.
220305
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 28(55) : Россия и С - Саварна. – 1899. – с.421-874, илл.
220306
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 28а(56) : Саварни - Сахарон. – 1900. – 497 с., илл.
220307
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 29(57) : Сахар - Семь мудрецов. – 1900. – 468 с., илл.
220308
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 29а(58) : Семь озер - Симфония. – 1900. – с.469-954, илл.
220309
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 30(59) : Сим - Слюзка. – 1900. – 480 с., илл.
220310
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 30а(60) : Слюз - София Палеолог. – 1900. – с.481-960, илл.
220311
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 31(61) : София - Статика. – 1900. – 472 с., илл.
220312
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 32(63) : Судоходные сборы - Таицы. – 1900. – 480 с., илл.
220313
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 31а(62) : Статика-Судоустройство. – 1901. – с.473-954 илл.
220314
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 32(63) : Судоходные сборы-Таицы. – 1901. – 480c., илл.
220315
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 32а(64) : Тай - Термиты. – 1901. – с.481-960, илл.
220316
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 33(65) : Термические ощущения - Томбази. – 1901. – 478 с., илл.
220317
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 33а(66) : Томбигби - Трульский собор. – 1901. – с.479-960, илл.
220318
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 34(67) : Трумп - Углеродистый кальций. – 1902. – 482 с., илл.
220319
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 34а(68) : Углерод - Усилие. – 1902. – с.483-961, илл.
220320
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 35(69) : Усинский пограничный округ - Фенол. – 1902. – 476 с., илл.
220321
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 35а(70) : Фенолы - Финляндия. – 1902. – с.477-961, илл.
220322
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 36(71) : Финляндия - Франкония. – 1902. – 478 с., илл.
220323
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 36а(72) : Франконская династия - Хаки. – 1902. – с.479-956, илл.
220324
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 37(73) : Хаким - Ходоров. – 1903. – 478 с., илл.
220325
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 37а(74) : Ходский - Цензура. – 1903. – с.479-962, илл.
220326
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 38(75) : Цензурный комитет - Человек. – 1903. – 482 с., илл.
220327
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 38а(76) : Человек - Чугуевский полк. – 1903. – с.483-958, илл.
220328
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 39(77) : Чугуев - Шен. – 1903. – 480 с., илл.
220329
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 39а(78) : Шенье - Шуйский монастырь. – 1903. – с.481-962, илл.
220330
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 40(79) : Шуйское - Электровозбудимость. – 1904. – 468 с., илл.
220331
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 40а(80) : Электровозбудительная сила - Эрготин. – 1904. – с.469-952., илл.
220332
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 41(81) : Эрдан - Яйценошение. – 1904. – 576 с., илл.
220333
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 41а(82) : Яйцепровод -. – 1904. – с.577-957, илл.
220334
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Дополнительный том .1(1д) : Аа - Вяхирь. – 1905. – 478 с., илл.
220335
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Дополнительный том .1а(2д) : Гаагская конференция - Кочубей. – 1905. – с.481-956, илл.
220336
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург
Том 2, Доп.,(3/Д) : Кошбух-Прусик. – 1906. – 480с.
220337
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Дополнительный том .2 : Пруссия - Фома. Россия. – 1907. – с.481-934, илл.
220338
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Дополнительный том 2 (4)д : Пруссия - Фома. Росск. – 1907. – с.481-934, илл.
220339
  Ульрих Х. Брокер и товарная биржа: Принципы работы, терминология, документы / Х. Ульрих, И.Б. Егорова, В.Г. Новицкий. – Київ : Випол, 1992. – 155с. – ISBN 5-8238-0073-8
220340
  Верховская И.Н. Бром в животном организме и механизм его действия / И.Н. Верховская. – Москва : АН СССР, 1962. – 308 с.
220341
   Бром в соляных отложениях и рассолах как геохимический индикатор их генезиса, истории и поисковый признак. – Москва : МГУ, 1976. – 455 с.
220342
   Бром в сояных отложениях и рассолах как геохимический индикатор их генезиса. – М, 1976. – 456с.
220343
  Шестак В.И. Бромелиевые / В.И. Шестак. – Кишинев, 1989. – 60с.
220344
  Коровин С.Е. Бромелии в природе и культуре / С.Е. Коровин, В.Н. Чеканова. – Москва : Наука, 1984. – 168с.
220345
  Коломієць Т.В. Бромелійні в колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / Т.В. Коломієць, В.О. Ступницький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наводяться відомості про об"єм і видовий склад колекції бромелійних. Розглядаються напрями подальшого комплектування колекції бромелійних у захищеному грунті.
220346
  Першина Л.А. Бромирование ароматических соединений в присутствии различных катализаторов : Автореф... кандид. химич.наук: / Першина Л.А.; МВО-СССР. Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени С.М.Кирова. – Томск, 1950. – 12 с.
220347
  Гурбанов П.А. Бромирование и гидробромирование окисей циклогексанового и циклопентенового рядов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Гурбанов П.А.; Совет.по присуждению учен.степеней хим-технол.фак.Азерб.ин-та нефти и химии. – Баку, 1970. – 38л.
220348
  Избеков В.А. Бромистый алюминий как растворитель / В.А. Избеков, 1961
220349
   Бромування вуглецевих волокон як спосіб одержання активних прекурсорів / А.В. Вакалюк, Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, В.В. Трачевський, В.Є. Діюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 90
220350
   Бромування як спосіб дослідження функціонального складу поверхні активованого вугілля / А.М. Задерко, В.Л. Бударін, А.О. Горлова, В.К. Яцимирський // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 191-194. – ISBN 966-594-601-3
220351
   Брона Юлія Йосипівна // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 99. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
220352
  Козловська В. Брондзові прикраси з с. Підгірці на Київщині / В. Козловська. – Київ, 1927. – 8 с., 2 таб. – Відбиток із Збірника "Український Музей", в. I, видання Укранауки УСРР


  В пр. № 1480877 : Високошановному учителю проф. Василю Юхимовичу Данилевичу на добрий спомин від. автора. 3.02.1928 р. м. Київ.
220353
  Моргун М.В. Бронеавтомобілі та бронепоїзди українських армій періоду національно-визвольної боротьби 1917-1920 рр.: історіографічний аналіз / М.В. Моргун, Н.М. Курклінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 752 : Держава та армія. – С. 96-100. – ISSN 0321-0499
220354
  Зиборов Е.А. Бронебойщики / Е.А. Зиборов. – Тула, 1971. – 129с.
220355
  Борзенко С.А. Броневая волна на Днепре / С.А. Борзенко, Н.Н. Денисов. – М., 1968. – 47с.
220356
  Иванов А.С. Броневая рапсодия / А.С. Иванов. – М., 1987. – 123с.
220357
  Лагин Л.И. Броненосец "Анюта". / Л.И. Лагин, 1946. – 88с.
220358
  Фельдман К.И. Броненосец "Потемкин" / К.И. Фельдман. – Москва, 1938. – 109с.
220359
  Фельдман К.И. Броненосец "Потемкин" / К.И. Фельдман. – Москва, 1964. – 255с.
220360
   Броненосец "Потемкин". – М, 1969. – 370с.
220361
  Максимихин И.А. Броненосец "Потемкин" / И.А. Максимихин. – М., 1981. – 96с.
220362
  Юренев Р.Н. Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна / Р.Н. Юренев. – М, 1965. – 151с.
220363
  Томилов С.А. Броненосец "Потемкин". / С.А. Томилов. – Одесса, 1975. – 102с.
220364
  Ростовцев И.Г. Броненосец Потемкин / И.Г. Ростовцев. – М : Искусство, 1962. – 212 с.
220365
  Черненко А.М. Броненосец революции / А.М. Черненко, А.Б. Шляхов. – Киев, 1985. – 49с.
220366
  Скворцов Д. Броненосец уходит подбитым // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 15-21 февраля (№ 7). – С. В 1, В 6


  К моменту вступления на папский престол за Йозефом Ратцингером закрепилось прозвище Panzerkardinal (кардинал-броненосец), свидетельствующее о его твердости в отстаивании традиционных христианских ценностей и неизменности догматов латинской веры. Но, ...
220367
  Григорьев Н.Ф. Бронепоезд "Гандзя". / Н.Ф. Григорьев. – Л., 1965. – 246с.
220368
  Григорьев Н.Ф. Бронепоезд "Гандзя". / Н.Ф. Григорьев. – Л., 1977. – 238с.
220369
  Полупанов А.В. Бронепоезд "Свобода или смерть" №4 Полупановцы. Воспоминания командира бронепоезда. / А.В. Полупанов. – Л., 1939. – 64с.
220370
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1924. – 120с.
220371
  Иванов В. Бронепоезд 14-69 / В. Иванов. – 2-е изд. – Москва; Ленинград, 1931. – 112с.
220372
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1935. – 83с.
220373
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1936. – 91с.
220374
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Пьеса в 4-х действ. / В.В. Иванов. – Москва : Художественная литература, 1937. – 88 с.
220375
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1938. – 96с.
220376
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Пьеса в четырех действиях, восьми картинах / В.В. Иванов. – 2-е изд., перераб. – Москва; Ленинград, 1947. – 91с.
220377
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Пьеса в 4-х действ. / В.В. Иванов. – Москва, 1952. – 77с.
220378
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Пьеса в 4-х действ. 8 картинах / В.В. Иванов. – Москва, 1952. – 88с.
220379
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1964. – 191с.
220380
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : роман / Всеволод Иванов ; [ил.: В. Чеботарев]. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1973. – 118, [2] с. – (Повести пламенных лет)
220381
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 // Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Москва : Мистецтво, 1976. – С. 68-172. – (Школьная библиотека)
220382
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Повесть / В.В. Иванов. – Москва, 1978. – 192с.
220383
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Рассказы / В.В. Иванов. – Москва, 1983. – 368с.
220384
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Повесть / В.В. Иванов. – Владивосток, 1988. – 134с.
220385
  Иванов В. Бронепоезд №14-69 / В. Иванов. – Москва, 1925. – 30с.
220386
  Виногоров Н.А. Бронепоезд имени В.И. Ленина / Н.А. Виногоров. – Минск, 1977. – 196с.
220387
  Силанов А.Н. Бронепоезд сражается / А.Н. Силанов. – Грозный, 1990. – 60с.
220388
  Григор"єв М.Ф. Бронепоїзд "Гандзя". / М.Ф. Григор"єв. – К., 1983. – 207с.
220389
  Іванов В.В. Бронепоїзд 14-69. П"єса на 4 дії. / В.В. Іванов. – К., 1952. – 92с.
220390
  Нерсесян М.Г. Бронетанковая техника армий США, Англии и Франции. / М.Г. Нерсесян, Ю.В. Каменцева. – М., 1958. – 268с.
220391
  Буше Ж. Бронетанковое оружие в войне / Ж. Буше. – М., 1956. – 331с.
220392
   Бронетанковые войска армии США. – М, 1956. – 337с.
220393
   Бронетанковые и механизированные войска Советской армии. – Москва, 1958. – 265с.
220394
   Бронетанковые и механизированные войска.Указатель литературы за 1942-1943 гг. – М, 1945. – 64с.
220395
   Бронетанковые и механизированные войска.Указатель литературы за 1944-1945 гг. – М, 1946. – 48с.
220396
  Письменна Л.М. Бронза / Л.М. Письменна. – Київ, 1963. – 211 с.
220397
  Крушинська Олена Бронза без пафосу : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 92-93 : Фото
220398
  Дюбин В.В. Бронзовая Коса / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1955. – 220с.
220399
  Тревер К.В. Бронзовая ножка канделября из Нажчавана / К.В. Тревер. – с.
220400
  Билимович З.А. Бронзовая пластика Греции с середины 6 по 4 в. до н.э. : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук / Билимович З.А. ; Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры. – Ленинград, 1969. – 17 с.
220401
  Катерли Е.И. Бронзовая прялка. / Е.И. Катерли. – Л, 1950. – 308с.
220402
  Катерли И Е. Бронзовая прялка. / И Е. Катерли. – Л, 1953. – 300с.
220403
  Рыбаков А.Н. Бронзовая птица / А.Н. Рыбаков. – М, 1956. – 272с.
220404
  Рыбаков А.Н. Бронзовая птица / А.Н. Рыбаков. – М, 1957. – 272с.
220405
  Ковальчук В. Бронзовая птица счастья Марии Капнист // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2010. – № 11 (86). – С. 92-96


  Мария Ростиславовна Капнист (1914-1993) - советская и украинская актриса, Засл. артистка Украинской ССР (1988). Потомственная дворянка, графиня
220406
  Парнов Е.И. Бронзовая улыбка / Е.И. Парнов. – М., 1971. – 320с.
220407
  Березанська С.С. Бронзовий вік на Україні / С.С. Березанська. – К, 1964. – 70с.
220408
  Рибаков А.Н. Бронзовий птах / А.Н. Рибаков. – Київ, 1958. – 226с.
220409
  Вишневський Д.К. Бронзовий сокіл / Д.К. Вишневський. – Київ ; Харків, 1941. – 172 с.
220410
  Самбук Р.Ф. Бронзовий чорт : роман-дилогія / Р.Ф. Самбук. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 485 с.
220411
  Коцюба Г.М. Бронзові люди : справжнє прізвище Коцегуб / Г.М. Коцюба. – Харків, 1931. – 222 с.
220412
  Асатрян Э.В. Бронзовость табака в Армении и разработка мер борьбы с нею : Автореф. дис. ... наук / Асатрян Э.В. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 29 с.
220413
  Нгуен Ван Риен Бронзовые барабаны как исторический источник по изучению культуры древнего Вьетнама : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Нгуен Ван Риен ; Ин-т стран Азии и Африки. – Москва, 1972. – 20л.
220414
  Землянский А.Ф. Бронзовые ветры / А.Ф. Землянский. – Москва, 1978. – 400с.
220415
  Бреза Тадеуш Бронзовые врата. Римский дневник / Бреза Тадеуш. – Москва, 1964. – 518с.
220416
  Илюшин Андрей Михайлович Бронзовые игольники у средневекового населения Кузнецкой котловины // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 69-72. – ISSN 2073-9702


  Исследуются редкие находки бронзовых изделий, которые были в употреблении у средневекового населения Кузнецкой котловины и интерпретируются современными исследователями как игольники или "зажимы для кистей". Обобщаются результаты поиска изучаемых ...
220417
  Кривошеенко Л.С. Бронзовые облака / Л.С. Кривошеенко. – Сталинград, 1960. – 68с.
220418
  Дергачев В.А. Бронзовые предметы ХIII-VIII вв. до н.э. из Днстровско-Прутского междуречья / В.А. Дергачев. – Кишинев, 1975. – 95с.
220419
  Жуков В.Н. Бронзовый ангел / В.Н. Жуков. – М., 1978. – 496с.
220420
  Адуев Н.А. Бронзовый бюст : комедия на муз. в 4 актах / Н.А. Адуев. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1945. – 275 с.
220421
  Го Бронзовый век / Го, Мо-Жо. – М., 1959. – 457с.
220422
  Кирюшин Ю.Ф. Бронзовый век Васюганья / Ю.Ф. Кирюшин, А.М. Малолетко. – Томск, 1979. – 182с.
220423
  Диков Н.Н. Бронзовый век Забайкалья : Автореф... Канд.ист.наук: / Диков Н.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 16 с.
220424
  Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири / М.Ф. Косарев. – М., 1981. – 278с.
220425
  Станкевич И.Л. Бронзовый век Ирана и Южной Туркмении. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Станкевич И.Л.; МГУ. Ист. ф-тет. Каф. археологии. – М., 1970. – 16л.
220426
  Потемкина Т.М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. / Т.М. Потемкина. – М., 1985. – 376с.
220427
  Иноземцев Г.А. Бронзовый век Нижнего Дона. : Автореф... канд. ист.наук: / Иноземцев Г.А.; Ростов. гос. ун-тет им. В.М.Молотова. – Ростов н/Д, 1955. – 20л.
220428
   Бронзовый век Приангарья.Могильник Шумилиха. – Иркутск, 1981. – 105с.
220429
   Бронзовый век степной полосы Урало Иртышского междуречья. – Челябинск, 1983. – 160с.
220430
   Бронзовый век степной полосы Урало Иртышского междуречья. – Челябинск, 1984. – 160с.
220431
  Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей / Г.Б. Зданович. – Свердловск, 1988. – 176с.
220432
   Бронзовый век Южного Приуралья. – Уфа, 1985. – 123с.
220433
  Кафаров В. Бронзовый ветер. / В. Кафаров. – Баку, 1958. – 140с.
220434
  Джорджадзе А. Бронзовый голубь / А. Джорджадзе. – М., 1985. – 350с.
220435
  Белокобыльский Ю.Г. Бронзовый и ранний железный век Южной Сибири : история идей и исследований XVIII- первая треть ХХ века / Ю.Г. Белокобыльский. – Новосибирск, 1986. – 166с.
220436
  Гришин Ю.С. Бронзовый и ранний железный века Восточного Забайкалья / Ю.С. Гришин. – М., 1975. – 135с.
220437
  Телегин Д.Я. Бронзовый идол, найденный на Труханом острове в Киеве // Археологические открытия 1966 года / редкол. Б.А. Рыбаков, М.А. Карповская, Т.В. Равдина [и др.]. – Москва, 1967. – С. 250-251
220438
   Бронзовый топор. – Н.Новгород, 1995. – 544с.
220439
  Конькова Л.В. Бронзолитейное производство на юге Дальнего Востока СССР. / Л.В. Конькова. – Л., 1989. – 122с.
220440
  Тавадзе Ф. Бронзы древней Грузии. / Ф. Тавадзе, Т. Сакварелидзе. – Тбилиси, 1959. – 86с.
220441
  Шелемотов А.С. Брони горячей след / А.С. Шелемотов. – Пермь, 1989. – 229с.
220442
  Карапетян Г.О. Бронирование жилых помещений / Г.О. Карапетян. – М, 1962. – 34с.
220443
   Бронирование страховых услуг - новые возможности Амадеус : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 8 : Іл.
220444
  Савельев Владимир Бронирование туров: еще не все решено : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 34-35
220445
  Федосеев Семен Бронированная экзотика : арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 114-121 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
220446
   Бронированное сердце. – Сталинград, 1958. – 238с.
220447
  Хоботова Любовь Бронированные деликатесы : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 7 (2826). – С. 96-102
220448
  Словин Л.С. Бронированные жилеты / Л.С. Словин. – М, 1991. – 431с.
220449
   Бронированный таран вермахта // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6 (614). – С. 18-21. – ISSN 0321-0626
220450
   Бронируем low-cost авиакомпании с LCC Link // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 7 [прилож.]. – ISSN 1998-8044
220451
   Бронируем LOW-COST авиакомпании с LCC LINK // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 7 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
220452
   Бронируем lowcost- быстро и удобно! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 5 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
220453
  Чичкина Светлана Бронируем номер не выходя из дома : Обзор российских интернет-ресурсов. Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 42
220454
  Громовой Евгений Бронируйте отели с Amadeus Content Inn и зарабатывайте больше! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 4-6 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
220455
   Бронируйте отели Хорватии в Content Inn! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 4-5 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
220456
   Бронислав Александрович Домбровский. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 47с. – (Материалы к библиографии ученых Казахстана)
220457
   Бронислав Брониславович Малаховский. – Ленинград : Художник РСФСР, 1978. – 160 с.
220458
   Бронислава Вилимовска, Ежи Кравчик. – М., 1966. – 16с.
220459
  Кравчик Е. Бронислава Вилимовска. / Е. Кравчик. – М., 1966. – с.
220460
  Беляев М.А. Бронник древних Ливен / М.А. Беляев. – М., 1984. – 32с.
220461
  Крашенинников А.Д. Бронница / А.Д. Крашенинников. – Пермь, 1991. – 429с.
220462
  Павловський С.С. Бронтозаври на випасі / С.С. Павловський. – Київ, 1990. – 265 с.
220463
  Адо В.А. Бронхиальная астма : профилактика / В.А. Адо, Л.А. Горячкина. – Москва : Знание, 1976. – 96 с. – (Народный ун-т. Факультет здоровья ; № 11, 1976 г.)
220464
  Чучалин А.Г. Бронхиальная астма / А.Г. Чучалин. – М, 1985. – 158с.
220465
  Федосеев Г.Б. Бронхиальная астма / Г.Б. Федосеев, Г.П. Хлопотова. – Л, 1988. – 268с.
220466
   Бронхіальна астма / В.Є. Сабадаш, О.М. Барна, О.О. Погребняк, І.І. Вишнивецький, Я.В. Корост, А.В. Новицька, Н.М. Горобець, Є.М. Швець // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (140/141). – С. 30-42. – ISSN 1729-2344


  Бронхіальна астма (БА) - одна з найважливіших медико-соціальних проблем. Захворювання уражає усі вікові категорії населення, при неефективному контролі призводить до значного зниження якості життя, а у частині випадків - до смерті хворих.
220467
  Шарікадзе О.В. Бронхіальна астма та коморбідні стани у дітей: діагностика, лікування та профілактика : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / Шарікадзе Олена Вікторівна ; держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 33 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 33 назви
220468
   Бронштейн Михаил Лазаревич : Персональный указатель литературы. – Таллин : Тарту, 1993. – 97с.
220469
  Антонюк О. Бронювання робочих місць для працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-35.
220470
  Аб Е.С. Бронюс Бабкаускас : Бабкаускас, Бронюс, о нем / Е.С. Аб. – Ленинград : Искусство, 1979. – 197 с. : ил. – (Мастера сов. театра и кино)
220471
  Бирюков В.С. Броня / В.С. Бирюков. – М., 1954. – 80с.
220472
   Броня и мужество. – М, 1971. – 80с.
220473
  Криванчиков Н.Г. Броня и сирень. Стих. и поэмы / Н.Г. Криванчиков. – М., 1968. – 80с.
220474
  Панченко Г. Броня крепка // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 8. – С. 57-61


  Холодна зброя, рицарство
220475
  Медведев Ю.Э. Бросая вызов / Ю.Э. Медведев. – М, 1982. – 331с.
220476
  Генс И.Ю. Бросившие вызов. / И.Ю. Генс. – М, 1988. – 271с.
220477
  Бондаренко К. Бросивший вызов фашизму // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 9 (178). – С. 58-62
220478
  Стоппард М. Бросим курить. / М. Стоппард. – Москва, 1986. – 79с.
220479
  Титов Ростислав Бросить камень : Роман / Титов Ростислав. – Таллинн : Эсти раамат, 1970. – 219с.
220480
  Гарнакерьян А.Г. Броском вперед / А.Г. Гарнакерьян. – Москва, 1958. – 295 с.
220481
  Легостаев И.Т. Бросок в бессмертие / И.Т. Легостаев. – 2-е изд., перераб. – М., 1983. – 111с.
220482
  Веленгурин Н.Ф. Бросок комиссара / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1970. – 247с.
220483
  Поволяев В.Д. Бросок на Прагу : [роман, повесть] / Валерий Поволяев. – Москва : Вече, 2014. – 348, [4] с. – Содерж.: Бросок на Прагу: роман ; Солнечные часы: повесть. – (Военные приключения). – ISBN 978-5-4444-2308-0
220484
  Паустовский К.Г. Бросок на юг : повесть / К.Г. Паустовский. – Москва : Советский писатель, 1961. – 203 с.
220485
  Книш Г.А. Брость : роман / Г.А. Книш. – Львів, 1981. – 462 с.
220486
  Войцехівський Борис Брость калині у вінок Кобзареві // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 234-239. – ISSN 0869-3595
220487
   Брось охоту - стань человеком. – Киев, 2005. – 292с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 42). – ISBN 966-581-583-0
220488
  Шемшученко Ю. Броунівський рух, або Чому страждає ККД правової науки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 16-22 березня (№ 11). – С. 4. – ISSN 1992-9277
220489
   Броунов Петро Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 19-20
220490
   Броунов Петро Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 30-31 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
220491
   Броунов Петро Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 31-33. – ISBN 978-966-439-961-3
220492
   Броунов Петро Іванович (1852-1927) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 51-52. – ISBN 978-966-439-754-1
220493
   Броунов Петро Іванович (1852-1927) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 58-59. – ISBN 978-966-933-054-3
220494
   Броунов Петро Іванович (1853-1927) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 18-19. – ISBN 966-95774-3-5
220495
  Перрен Жан Броуново движение и реальность молекул / Жан Перрен, проф. физ. химии в Сорбонне ; пер. с французского Дм. К. Добросердова. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М.П. Фроловой, 1911. – [4], 98 с. – Отд. оттиск: Журнал Физико-химического общества при Императорском С.-Петербургском университете. (С 1869 по 1900 год, под ред Н.А. Меншуткина). 1911. Ч. Химическая. Т. 43, вып. 6


  На тит. л. Экз. № 406161 надпись-печать: Библиотека проф. В.Г. Шапошникова
220496
  Зилов П.А. Броуновское движение / [соч.] П.А. Зилова. – Киев : Тип. С.В, Кульженко, 1913. – 14 с. – Отд. оттиск: Физическое обозрение. 1912, т. 13
220497
  Перрен Жан Броуновское движение и действительность молекул / J. Perrin ; Пер. Я. Безиковича ; Под ред. проф. С.-Петерб. ун-та Н.А. Булгакова. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Общественная польза", 1912. – [4], 98 с.


  Ред. Булгаков, Николай Александрович (1867-)
220498
  Розенталь А.Л. Броуновское движение с отражением и некоторые обобщения задачи с наклонной производной : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розенталь А.Л.; АН СССР, Матем. ин-т Лен. отд-ние. – Москва, 1968. – 14л.
220499
  Хида Т. Броуновское движение. / Т. Хида. – М., 1987. – 303с.
220500
  Фотиева Н.Н. Брохиоподы пограничных отложений турнейского и визейского ярусов западного склона Урала и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Фотиева Н.Н.; Ин-т геол. и разработки горючих ископаемых. – М., 1967. – 22л.
220501
  Перелигіна О.І. Брошура Григорія Гербільського 1943 року про участь українців у війні з Наполеоном: історіографічний факт та історіографічний міф // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 158-165. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
220502
  Баландин М.В. Брошюровочно переплетное производство / М.В. Баландин. – М, 1963. – 384с.
220503
  Короткий В.А. Бругманн Карл Фрідріх Хрістіан / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 282. – ISBN 966-06-0393-2
220504
  Голота П. Бруд / П. Голота. – Харків, 1929. – 321 с.
220505
  Малашук А. Бруд : проза: оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 227-231
220506
  Трубайчук А. Брудершафт двох диктаторів : ХХ сторіччя: політика в портретах / А. Трубайчук. – Київ : Асоціація істориків "Істина", 1993. – 336с. – ISBN 5-86962-126-7
220507
   Брудна робота ЦРУ в Західній Європі. – К, 1983. – 254с.
220508
  Лара Філіпп Брудне слово "націоналізм" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 38 (410), 25.09-1.10.2015 р. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  Чому абсурдні уявлення про "українських націоналістів" такі живучі й потребують постійного спростування?
220509
  Порта Д. Брудні оборудки : Учасники, ресурси та механізми політичної корупції / Донатедда дела Порта, Альберто Ванучі; Пер. з англ. С. Кокізюка. – Київ : К.І.С., 2006. – 302с. – ISBN 966-8039-81-5
220510
  Дука М.В. Бруз Володимир Семенович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 162. – ISBN 96966-8060-04-0
220511
   Бруз Володимир Семенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 52. – ISBN 978-966-439-754-1
220512
   Бруз Володимир Семенович (1930-2017) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 59. – ISBN 978-966-933-054-3
220513
  Буряк Ю.Г. Брук : поезії / Ю.Г. Буряк. – Київ, 1985. – 103 с.
220514
  Добржанскький В.Ф. Бруклінська школа лицемірства / В.Ф. Добржанскький. – Ужгород, 1986. – 104с.
220515
  Демин Л.М. Бруней / Л.М. Демин. – Москва : Мысль, 1973. – 54с. – (У карты мира)
220516
   Бруней. – М, 1990. – 206с.
220517
   Бруней : история, экономика, политика. – М, 1984. – 128с.
220518
  Ефанова Л.В. Бруней : история,экономика,современность / Л.В. Ефанова. – М, 1975. – 86с.
220519
  Денисов С.Н. Бруней вчера и сегодня / С.Н. Денисов, Б.Т. Кулик. – М., 1989. – 63с.
220520
  Ільченко Володимир Бруней. Усе, що блищить, - золото : Хіти сезону // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 68-77 : Іл.
220521
  Головизин М. Бруней: маленькая страна с большими амбициями // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 131-136. – ISSN 1998-1813
220522
  Погадаев В. Бруней: маленький, да удаленький // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С. 56-59. – ISSN 0321-5075


  [Путешествие по стране.]
220523
  Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция / И.Е. Данилова. – М, 1991. – 294с.
220524
  Мурильо Хосе Брунита : (по Хосе Мурильо). Кн. для чтения на исп. яз. в 6-м кл. сред. шк. / Мурильо Хосе; адапт., слов. и коммент. М.З. Иткис. – Москва : Просвещение, 1985. – 65 с. – На обл. загл.: Brynita
220525
  Козлов Є.В. Бруно Джордано (Філіппо) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 200-204. – ISBN 966-316-069-1
220526
   Бруно Карузо : графика. – Москва : Изобразительное искусство, 1986. – 56 с.
220527
  Краснова Л. Бруно Шульц - літературний критик. Стилістична інтенція ситуативно сформованої мови


  У статті простежується феноменальна гнучкість стилістичних і методологічних засад Бруно Шульца, критичне осмислення й ціннісна орієнтація, відповідність стилю обраної теми. Простежується метаморфоза ініціацій в інтерпретаційному полі ...
220528
  Хомич Л. Бруно Шульц на сторінках часопису "Sygnaly" // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 276-283. – ISBN 978-617-7235-56-8
220529
  Хомич Л. Бруно Шульц у публічному просторі міжвоєнної Галичини: формування іміджу митця і письменника // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 180-190. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
220530
   Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури: Матеріали V Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі = Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury: Materialy V Miedzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu / за ред. Віри Меньок ; [пер.: В. Романишин, В. Меньок, О. Дзондза]. – Дрогобич : Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. – 782 с. – Парал. тит. арк. пол. - На корінці: Бруно Шульц. Bruno Schulz. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека польського інституту у Києві)
220531
  Возняк Т. Бруно Шульц. Повернення / Тарас Возняк. – Львів : [б. в.], 2012. – 217, [1] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – Бібліогр.: с. 109-110 та в тексті. – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-7022-96-9
220532
  Возняк Т. Бруно Шульц. Повернення / Тарас Возняк. – Львів : Літопис, 2017. – 195, [1] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – ISBN 978-966-8853-69-2
220533
   Брунст Віктор Вікторович (1902-1986) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 59. – ISBN 978-966-933-054-3
220534
  Крюков Е.П. Брус в упругой среде, сопротивляющийся продольным смещением / Е.П. Крюков. – М., 1958. – 82с.
220535
  Сташук В. Брусилівський... нарив // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 5
220536
  Святненко В.Г. Брусилівськими стежинами Івана Огієнка / В.Г. Святненко, С.В. Святненко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 195-202. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті приведені досі невідомі широкому загалу сторінки життя і діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона), пов"язані з Брусиловом.
220537
  Слезкин Ю. Брусилов / Ю. Слезкин. – Ленинград, 1947. – 467с.
220538
  Семанов С.Н. Брусилов / С.Н. Семанов. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 318 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 8 (604))
220539
   Брусиловець Анатолій Іванович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 15
220540
   Брусиловець Анатолій Іванович (1941-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 52. – ISBN 978-966-439-754-1
220541
   Брусиловець Анатолій Іванович (1941-2013) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 59. – ISBN 978-966-933-054-3
220542
  Огиенко И.И. Брусиловская Св. Воскресенкская Замковая церковь : исторический очерк / И.И. Огиенко. – Киев : Тип. Импер. Ун. Св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1914. – 16 с. : рис. – Оттиск из газ..: Киев. епарх. ведомости, 1914, №14-15
220543
  Аверченко С.В. Брусиловский прорпыв. Борьба в воздухе : Часть 2. Наступление // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12 (620). – С. 11-20. – ISSN 0321-0626
220544
  Ветошников Л.В. Брусиловский прорыв / Л.В. Ветошников. – Москва, 1940. – 184с.
220545
  Кузнецов Ф.Е. Брусиловский прорыв / Ф.Е. Кузнецов. – Москва, 1944. – 39с.
220546
  Сергеев-Ценский Брусиловский прорыв / Сергеев-Ценский, 1944
220547
  Аверченко С.В. Брусиловский прорыв, борьба в воздухе // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 (618). – С. 11-15. – ISSN 0321-0626
220548
  Огиенко И.И. Брусиловское церковное братство и его культурно-просветительная деятельность / И.И. Огиенко. – Екатеринослав : Тип. Губернского Земства, 1914. – 54 с., 2 л.
220549
   Брусиловський прорив на Волині : факти, цифри, дати, документи, матеріали, карти, телеграми, мемуари, фотографії, раритети. – Луцьк : Твердиня, 2006. – 96с. : іл. – ISBN 966-8770-41-2
220550
  Панфьоров Ф. Бруски / Ф. Панфьоров. – Київ
Ч.1. – 1933. – 302с.
220551
  Панфьоров Ф. Бруски / Ф. Панфьоров. – Харків
Кн.2. – 1934. – 375 с.
220552
  Панфьоров Ф. Бруски / Ф. Панфьоров. – Київ-Харків
Кн.1. – 1935. – 323с.
220553
  Панфьоров Ф. Бруски / Ф. Панфьоров. – Київ-Харків
Кн.2. – 1935. – 356с.
220554
  Панферов Ф.И. Бруски / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.2. – 1935. – 319с.
220555
  Панфьоров Ф. Бруски / Ф. Панфьоров. – Харків
Кн.3. – 1935. – 395с.
220556
  Панфьоров Ф. Бруски / Ф. Панфьоров. – Київ-Харків
Кн.3. – 1935. – 360с.
220557
  Панферов Ф.И. Бруски / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.4. – 1937. – 360с.
220558
  Панферов Ф.И. Бруски : Роман / Ф.И. Панферов. – Москва : Художественная литература
Кн.1-2. – 1950. – 492с.
220559
  Панферов Ф.И. Бруски : Роман / Ф.И. Панферов. – Москва : Художественная литература
Кн.3-4. – 1950. – 592с.
220560
  Панферов Ф.И. Бруски / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн. 1-2. – 1957. – 502с.
220561
  Панферов Ф.И. Бруски / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн. 3-4. – 1957. – 591с.
220562
  Панфьоров Ф.І. Бруски / Ф.І. Панфьоров. – Київ, 1972. – 894с.
220563
  Панферов Ф.И. Бруски. / Ф.И. Панферов. – Москва-Ленинград
Ч.1. – 1931. – 320с.
220564
  Панферов Ф.И. Бруски. / Ф.И. Панферов. – Москва-Ленинград
Ч.2. – 1931. – 352 с.
220565
  Панферов Ф.И. Бруски. / Ф.И. Панферов. – 20-е изд. – Москва
Кн.1. – 1933. – 325с.
220566
  Панферов Ф.И. Бруски. / Ф.И. Панферов. – Москва : Художественная литература
Кн.3. – 1936. – 351 с.
220567
  Панферов Ф.И. Бруски. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.4. – 1937. – 400с.
220568
  Панферов Ф.И. Бруски. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1947. – 955с.
220569
  Панферов Ф.И. Бруски. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.1-2. – 1949. – 536с.
220570
  Панферов Ф.И. Бруски. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.3-4. – 1949. – 656с.
220571
  Панферов Ф.И. Бруски. Роман в 4-х кн. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.1-2. – 1969. – 496с.
220572
  Панферов Ф.И. Бруски. Роман в 4-х кн. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.3-4. – 1969. – 608с.
220573
  Панферов Ф.И. Бруски: Роман в 4-х кн. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.1-2. – 1979. – 479с.
220574
  Панферов Ф.И. Бруски: Роман в 4-х кн. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.3-4. – 1979. – 574с.
220575
  Панферов Ф.И. Бруски: Роман в 4-х кн. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.1-2. – 1984. – 464с.
220576
  Панферов Ф.И. Бруски: Роман в 4-х кн. / Ф.И. Панферов. – Москва
Кн.3-4. – 1984. – 560с.
220577
  Галкин Ю.Ф. Брусника / Ю.Ф. Галкин. – Архангельск, 1965. – 63с.
220578
  Ивин М.Е. Брусника еще не поспела: встречи. Наблюдения. Раздумья / М.Е. Ивин. – Л., 1987. – 301с.
220579
  Сергин В.В. Брусничный бор / В.В. Сергин. – М., 1985. – 80с.
220580
  Смертина Т.И. Брусничный огонь. / Т.И. Смертина. – М., 1987. – 142с.
220581
  Сьома Р. Брутальна проза Жадана // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 13
220582
  Карпачова Н. Брутальне порушення прав людини в ситуації з підвищенням тарифів потребує невідкладного реагування органів влади // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 20-21.
220583
  Загребельний П. Брухт. Гола душа : Роман: Повість / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2002. – 399с. – (Література). – ISBN 966-03-1829-4
220584
  Загребельний П. Брухт. Гола душа: Повість : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 399с. – (Література). – ISBN 966-03-1829-4


  Новий роман Павла Загребельного. Шалені гроши, розкішне та сите життя. Ні щастя не було серед брухту та сміття, він і себе вже почуває брухтом
220585
   Бруцеллез. – 2-е перераб изд. – М, 1972. – 440с.
220586
  Пинигин А.Ф. Бруцеллез в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке : Автореф... канд. биол.наук: / Пинигин А.Ф.; Алма-Ат. зоовет. ин-т. – Иркутск, 1965. – 31л. – Бібліогр.:с.29-31
220587
  Постричева О.В. Бруцеллез промысловых животных Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: / Постричева О.В.; АН КазССР. Объед. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
220588
  Гончаров В.В. Брызгальные водохладители ТЭС и АЭС / В.В. Гончаров. – Л, 1989. – 140с.
220589
   Брызги солнца : Литературно-художественное издание альманаха "Брызги солнца". – Черкассы : Орфей, 2004. – 200 с. – ISBN 966-8280-12-1
220590
  Ларина О. Брэвиченские курганы / Ольга Ларина, Игорь Манзура, Василий Хахеу ; АН Республики Молдова, Ин-т культурного наследия, Центр археологии. – Кишинев : Ин-т Культурного Наследия АН Молдовы, 2008. – 130 с. – (Археологическая библиотека ; Вып. 2). – ISBN 978-9975-9693-1-4
220591
  Смирнов Евгений Николаевич Брэгговская дифракция света на ультразвуковых волнах при сильной акустооптической связи : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Смирнов Евгений Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 12 с.
220592
  Смирнов Евгений Николаевич Брэгговская дифракция света на ультразвуковых волнах при сильной акустооптической связи : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Смирнов Евгений Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 12 с.
220593
  Смирнов Евгений Николаевич Брэгговская дифракция света на ультразвуковых волнах при сильной акустооптической связи : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Смирнов Евгений Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 137л. – Бібліогр.:л.129-137
220594
  Бучацкий А.И. Брэнды в аграрном консалтинге // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2010. – Вип. 128 : Економічні науки. – С. 176-181
220595
  Мазец В. Брэстскі мірны дагавор і станауленне беларускай дзяржауносцы у 1918 г. // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 76-88. – ISBN 978-617-7062-24-9
220596
   Брэсцкая Біблія - унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: новыя даследаванні і матэрыялы = Biblia Brzeska - unikatowy zabytek kyltury XVI wieku: nowe badania i materialy / Брэсцкі абласны выканаучы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка ім. М. Горкага ; [складальнік: А.М. Мяснянкіна ; пад агульнай рэдакцыяй В. Валецкага]. – Мінск : Паліграфкамбінат імя Я. Коласа, 2015. – 271, [1] с. – На тытульным лісце: 75 гадоу Брэсцкай абласной бібліятэцы ім. М. Горкага. - Частка тэксту паралельна на беларускай і польскай мовах. – Бібліяграфія у падрадковых заувагах. – ISBN 978-985-7122-12-7
220597
  Князева Дарья Брюгге: город как театр / Князева Дарья, Костюков Дмитрий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 2 (179), февраль. – С. 124-135 : фото. – ISSN 1029-5828
220598
  Останькович Чеслав Брюква : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 10. – С. 55-60. – ISSN 0321-1878
220599
  Короткий В.А. Брюкке Ернст Вільгельм / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 162. – ISBN 966-06-0393-2
220600
   Брюлин И.Н. Выставка произведений. – Москва, 1979. – 15с.
220601
  Ракова М.М. Брюллов -- портретист / М.М. Ракова. – Москва, 1956. – 160 с.
220602
  Смирнова Е. Брюллов -- путешественник / Е. Смирнова. – Москва, 1969. – 24 с.
220603
  Порудоминский В.И. Брюллов / В.И. Порудоминский. – Москва, 1979. – 350 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 9(594))
220604
   Брюллов К.П.. – Москва, 1949. – 152 с.
220605
  Крашевский Ю.И. Брюль / Ю.И. Крашевский; Пер. с польского С. Тонконоговой. – Москва : Художественная литература, 1980. – 320 с.
220606
  Москаленко В.Ф. Брюно Георгій Георгійович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 23-24 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Акушер-гінеколог, доктор медицини (1898), професор, керівник кафедри акушерства і гінекології (1913-1919) Університету Св. Володимира. Учень академіка Г.Е.Рейна.
220607
   Брюно Георгій Георгійович (1862-1919) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 52-53. – ISBN 978-966-439-754-1
220608
   Брюно Георгій Георгійович (1862-1919) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 60. – ISBN 978-966-933-054-3
220609
  Винниченко Т. Брюс Ли: китайский удар // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 6 (46). – С. 78-97. – ISSN 1819-6268


  Пропагандист восточных единоборств, киноактёр, а также кинорежиссёр, постановщик боевых сцен, продюсер, сценарист, философ, новатор в области боевых искусств.
220610
  Ашукин Н.С. Брюсов / Николай Ашукин, Рем Щербаков. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 704 с., [16] л. ил. : ил., фот. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1176 (976)). – ISBN 5-235-02675-6
220611
   Брюсов Валерий Яковлевич (1873-1924). Опись документальных материалов личного фонда № 56. – М., 1950. – 16с.
220612
  Гаспаров М. Брюсов и буквализм // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1971. – № 8 : 1971. – С. 88-128
220613
  Максимов Д.Е. Брюсов. Поэзия и позиция / Д.Е. Максимов. – Ленинград : Советский писатель, 1969. – 240 с.
220614
   Брюсовские чтения 1962 года. – Ереван : Армянское государственное издательство, 1963. – 416 с.
220615
   Брюсовские чтения 1963 года. – Ереван, 1964. – 572с.
220616
   Брюсовский сборник. – Ставрополь, 1974. – 143с.
220617
   Брюсовский сборник. – Ставрополь, 1975. – 192с.
220618
   Брюсовский сборник. – вып. 3. – Ставрополь, 1977. – 194с.
220619
  Симон Клаус Брюссель : город / Симон Клаус, Кимминг Улла // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 130-137 : Фото. – ISSN 1029-5828
220620
  Сагура Катерина Брюссель. Вся Европа за день // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 20-23 : фото
220621
  Маланюк Василь Брюссель. Різдво у серці Європи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 26-33 : фото
220622
  Курков А. Брюссельский кролик и его счастье : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2005. – № 8. – С. 110-117. – ISSN 0131-8136
220623
  Власова О. Брюссельский эксперимент // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 49. – С. 62-65


  Внутрішні проблеми в Бельгії. Вона знаходиться на грані розпаду
220624
   Брюссельські сигнали // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 50


  Прагнення до тісної взаємодії з європейськими та євроатлантичними структурами продемонструвала Прем"єр-міністр України Юлія Тимошенко, перебуваючи з офіційним візитом у Брюсселі наприкінці січня.
220625
   Брюссельські сигнали // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 50


  Прагнення до тісної взаємодії з європейськими та євроатлантичними структурами продемонструвала Прем"єр-міністр України Юлія Тимошенко, перебуваючи з офіційним візитом у Брюсселі наприкінці січня.
220626
  Іскорко-Гнатенко Брюховецький В.С. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 50. – ISBN 978-617-7442-69-0
220627
  Пчелинцев В.Ф. Брюхоногие верхней юры и нижнего мела Крыма : с 15 табл... / В.Ф. Пчелинцев ; ВСНХ-СССР, Глав. геол.-разведочное упр. – Москва ; Ленинград : Геол. изд-во, 1931. – XIX, 252 c., 15 вкл. л. ил.
220628
  Пчелинцев В.Ф. Брюхоногие верхней юры и нижнего мела Крыма / В.Ф. Пчелинцев; В.С.Н.Х. - С.С.С.Р.; Главное геолого-разведочное управление. – Москва; Ленинград, 1931. – 247с.
220629
  Пчелинцев В.Ф. Брюхоногие верхней юры и нижнего мела Крыма / В.Ф. Пчелинцев. – Киев, 1977
220630
  Пчелинцев В.Ф. Брюхоногие верхнемеловых отложений Армянской ССР и прилегающей части Азербайджанской ССР / В.Ф. Пчелинцев; Отв. ред. Кузнецов С.С. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1954. – 180с. – (Серия монографическая ; № 2)
220631
  Пчелинцев В.Ф. Брюхоногие мезозоя горного Крыма / В.Ф. Пчелинцев; Отв. ред. Кузнецов С.С. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1963. – 132с. – (Серия монографическая ; № 4)
220632
  Алиев Г.А. Брюхоногие мела Малого Кавказа и их стратиграфическое значение / Г.А. Алиев ; АН АзССР, Ин-т геологии. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1963. – 156 с. : ил., табл.
220633
  Алиев Г.А. Брюхоногие меловых отложений азербайдженской части Малого Кавказа и их стратегическое значение : Автореф... канд. геол.-минер.наук: / Алиев Г. А.; АН АзССР, Ин-т геол. им. Губкина. – Баку, 1958. – 23л.
220634
  Горячев В.Н. Брюхоногие моллюски Берингова моря / В.Н. Горячев. – М, 1978. – 90с.
220635
  Кантор Ю.И. Брюхоногие моллюски Мирового океана. / Ю.И. Кантор. – М., 1990. – 177с.
220636
  Голиков А.Н. Брюхоногие моллюски рода / А.Н. Голиков. – М.-Л., 1963. – 1-219с.
220637
  Москалев Л.И. Брюхоногие моллюски семейства Acvaeidae окраинных азиатских морей Тихого океана. (Систематика и зоогеография) : Автореф... канд. биол.наук: / Москалев Л.И.; Ин-т океанологии им. П.П.Ширшова АН СССР. – М., 1968. – 23л.
220638
  Галкин Ю.И. Брюхоногие моллюски трохиды дальневосточных и северных морей СССР / Ю.И. Галкин. – Москва-Ленинград, 1955. – 132с.
220639
  Богатов В.В. Брюхоногие молюски пресных и солоноватых вод Дальнего Востока СССР / В.В. Богатов. – Владивосток, 1990. – 169с.
220640
  Кожин А.И. Брющаяся Корея / А.И. Кожин. – М., 1952. – 143с.
220641
  Пешек Я. Брязкіт ключів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 45 (365). – С. 26-28. – ISSN 1996-1561


  Оксамитова революція в Чехословаччині стала поняттям змістовним. Є речі, які відповідають її ідеалам, І навпаки, є такі, що цілком їй суперечать. Людям це допомагає зорієнтуватися в сплетінні політичних напрямів та ідеологій.
220642
  Волохов В.П. Брянск / В.П. Волохов. – Тула, 1968. – 192с.
220643
  Полозов В.И. Брянск 1000-летний / В.И. Полозов, В.В. Скидан. – Тула, 1985. – 223с.
220644
  Соколов В. Брянск. Историко-эконом. очерк. / В. Соколов, Б. Шавырин. – Брянск, 1952. – 96с.
220645
  Шкроб А.П. Брянская старина / А.П. Шкроб, В.К. Соколов. – Брянск, 1961. – 69с.
220646
   Брянские говоры. – Л., 1978. – 83с.
220647
   Брянские говоры. – Л., 1985. – 145с.
220648
  Бораненков Н.Е. Брянские зорянки / Н.Е. Бораненков. – М., 1975. – 255с.
220649
   Брянские клады. – Брянск, 1959. – 117с.
220650
  Прохоров Н.Н. Брянские мстители / Н.Н. Прохоров. – Фрунзе, 1958. – 267 с.
220651
  Прохоров Н.Н. Брянские мстители / Н.Н. Прохоров. – Брянск, 1963. – 108 с.
220652
  Родичев Н.И. Брянские характеры / Н.И. Родичев. – Москва, 1976. – 288с.
220653
  Пасекунов Е.С. Брянский край в революции 1905-1907 годов / Пасекунов Е.С. – Брянск : Брян. рабочий, 1955. – 56 с. – Библиогр.: с. 56
220654
  Мисик В.О. Брянський ліс / В.О. Мисик. – Харків : Прапор, 1978. – 192 с.
220655
  Коцур А.П. Брянський технологічний інститут - початок викладацької діяльності // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 53-54


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
220656
  Митина Н.П. Брянцев Павел Дмитриевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 86
220657
  Парыгин В.П. Брянщина литературная / В.П. Парыгин. – Тула, 1985. – 128 с.
220658
  Колесников Ф.И. Брянщины слава боевая. / Ф.И. Колесников, И.Л. Афроимов. – М., 1979. – 135с.
220659
  Шутова Наталья БСО был, есть и будет : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 15 : Фото
220660
   БСП в Украине: 9 месяцев спустя // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 10-12 : фото
220661
  Кураченко Михаил БСП в Украине: год спустя // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 10
220662
  Деревянко И.В. Бспредельщики / И.В. Деревянко. – М., 1995. – 400с.
220663
   Бссмертен подвиг их высокий.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тула, 1983. – 645с.
220664
  Кованцева Г.М. БССР - республика высокой культуры / Г.М. Кованцева, Я.С. Мазурова. – Минск, 1961. – 54с.
220665
  Власова Л.В. БССР в международном культурном и научном сотрудничестве / Л.В. Власова. – Минск, 1984. – 96 с.
220666
  Войтович С.Д. БССР в отношениях СССР с развивающимися странами, 1971 -1985 гг. / С.Д. Войтович. – Минск, 1985. – 196с.
220667
   БССР в цифрах. – Минск, 1984. – 103с.
220668
   БССР в цифрах. – Минск, 1985. – 134с.
220669
   БССР в цифрах. – Минск, 1986. – 133с.
220670
   БССР в цифрах 1980 год.. – Минск, 1981. – 104с.
220671
   БССР в цифрах 1988 год. – Минск, 1989. – 103 с.
220672
   БССР в цифрах 1989 год. – Минск, 1990. – 95с.
220673
   БССР в цифрах, 1981 г.. – Минск, 1982. – 95с.
220674
   БССР в цифрах, 1982 год. – Минск, 1983. – 96с.
220675
  Войтович С.Д. БССР в экономических отношениях СССР с зарубежными странами (1945 - 1987) / С.Д. Войтович. – Минск, 1989. – 183с.
220676
  Богдан С. БССР и беларусский национализм // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2009. – № 1/2. – С. 101-133. – ISSN 1822-5136
220677
   БССР. Верховный Совет. Созыв 6. Сессия 7. – Минск, 1966. – 199с.
220678
   БССР. Верховынй совет. 4-й созыв. 7-я сессия. – Минск, 1958. – 223с.
220679
  Рудницький Леонід Бу-Ба-Бу - Forever i Nevermore // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 97. – ISSN 0130-5212
220680
  Шаброль Ж.-П. Бу-Гальо / Ж.-П. Шаброль. – К., 1959. – 476с.
220681
  Тевфик М. Бу Адам / М. Тевфик. – М., 1960. – 95с.
220682
  Грінченко Н. Буpя на моpи : Оповидання / [Пеpеказала H. Гpінченко]. // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 72 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)


  Зміст: Буpя на моpи; Сеpед снигив; Стаpчыха; Воpожиннє; Машыныстив сын
220683
  Песков Буало в русской литературе XVIII-первой трети XIX века / А.М. Песков. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 173 с. – ISBN 5-211-362-4
220684
  Мизгирев А. Бубен, барабан // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 147-174.
220685
  Хмара П.Ф. Бубенцы / П.Ф. Хмара. – М, 1985. – 79с.
220686
   Бубер (Buber) Мартін // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 685-686. – ISBN 966-316-069-1
220687
  Гаращенко Ф.Г. Бублик Борис Миколайович : до 65-річчя з дня народження / Ф.Г. Гаращенко, В.І. Петрук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 143-145 : фото. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9
220688
   Бублик Борис Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 58. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
220689
   Бублик Борис Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 224-225. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
220690
   Бублик Борис Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 215-216 : фото
220691
   Бублик Борис Миколайович (1936-1999) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 53. – ISBN 978-966-439-754-1
220692
   Бублик Борис Миколайович (1936-1999) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 60. – ISBN 978-966-933-054-3
220693
  Кругляк Ю.М. Бублик з маком : гумор та сатира / Ю.М. Кругляк. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 79 с.
220694
  Петрович Й.М. Бублик М.І., Коропецька Т.О. Оцінювання техногенних збитків промислових підприємств в умовах формування еволюційної економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 32-41. – ISSN 0321-0499
220695
  Вятский А. Бубличек : комедия в 1 д. / А. Вятский, В.Морев. – Москва : Искусство, 1961. – 27, [1] с. – Настоящие имена авт.: Геннадий Андреевич Гумин и Валентин Владимирович Нацкий. - В кн. также: Два бригадира : сценка в 1 д. / Е. Смирнова. – (Репертуар художественной самодеятельности ; 1 : Одноактные пьесы)
220696
  Шевченко Л.В. Бубнов Микола Михайлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 163. – ISBN 96966-8060-04-0
220697
  Короткий В.А. Бубнов Микола Михайлович (1858-1943) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 157. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
220698
   Бубнов Микола Михайлович (1858-1943) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 53. – ISBN 978-966-439-754-1
220699
   Бубнов Микола Михайлович (1858-1943) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 60. – ISBN 978-966-933-054-3
220700
   Бубновська Віра Микитівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 15
220701
  Поспелов Г.Г. Бубновый валет / Г.Г. Поспелов. – М, 1990. – 269с.
220702
  Эренбург И.Г. Бубновый валет и К / И.Г. Эренбург. – МоскваЛ., 1925. – 63с.
220703
  Гавриловичь М. Бубньеви на Карпатима / Маноjле Гавриловичь. – Београд : Српска кньижевна задруга, 1979. – 98, [2] с. – (Савременик. Нова сериjа ; 22)
220704
  Жулинський Микола Був "одночасно і вченим, і громадським діячем на полі культури"


  У статті висвітлюється науково-педагогічна та громадська діяльність першого директора Інституту Тараса Шевченка (нині - Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка) Дмитра Багалія.
220705
  Жулинський М. Був "одночасно і вченим, і громадським діячем на полі культури" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 41-45. – ISSN 0236-1477


  Висвітлюється науково-педагогічна та громадська діяльність першого директора Інституту Тараса Шевченка (нині - Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка) Дмитра Багалія. This article explores the scientific, pedagogical and public activity of Dmytro ...
220706
  Ткаченко А.О. Був "цілим чоловіком", або двопівкульний Франко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 317-329. – ISSN 2520-6346
220707
  Ткаченко А. Був "цілим чоловіком", або ж двопівкульний Франко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 17-23. – ISSN 0236-1477
220708
  Терлецький Володимир Був ботанічний сад... або варіант реквієму моралі // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 1 (113), січень - лютий
220709
  Сергійчук В. Був для компартії "хуже Гончара..." // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 21-30. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 85-річчя від дня народження Леоніда Кравчука.
220710
   Був єдиним кумом Івана Франка // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 38 (341), 6 жовтня 2016. – С. 48-49 : фото
220711
  Якір С. Був собі двір / С. Якір. – К, 1971. – 216с.
220712
  Аронов Г.Ю. Був такий лікар : документальна повість : для серед. шкільного віку / Аронов Г.Ю. – Київ : Веселка, 1980. – 150 с. : іл.
220713
  Зленко Григорій Був такий письменник // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 2 (139). – С. 8-10
220714
  Поліщук В. Був такий поет - Май Дніпрович // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 14-15


  Справжнє ім"я цього майже забутого поета, уродженця Черкас, Дмитро Артемович Майборода. До його 125-річчя.
220715
  Каменський Ю.І. Був такий розвідник / Ю.І. Каменський. – К. : Молодь, 1982. – 80 с.
220716
  Туркевич В. Був українцем і людиною світу // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-атлантичного співробітництва. – Київ, 2014. – № 03/04 (2013)/01 (2014). – С. 4-7
220717
  Зозуляк В. Буває і так / В. Зозуляк. – Братіслава, 1957. – 256с.
220718
  Костиря Борис Бувальці в лабетах буття : Поезії // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 114-118. – ISSN 0208-0710
220719
  Симонівна М. Бувальщина / М. Симонівна. – 68-84с.
220720
  Кравченко Є.С. Бувальщина : гуморески, оповідання / Є.С. Кравченко. – Київ, 1961. – 176 с.
220721
  Кирилюк Г.В. Бувальщина прикордонника Гриви : повість / Г.В. Кирилюк. – Київ : Веселка, 1964. – 92 с.
220722
  Кирилюк Г.В. Бувальщина прикордонника Гриви : повість / Г.В. Кирилюк. – Київ, 1983. – 168 с.
220723
  Сербиненко В.Я. Бувальщина про Кочубея : документальна повість / В.Я. Сербиненко. – Київ, 1977. – 240 с.
220724
   Бувальщина.. – К., 1990. – 413,2с.
220725
  Танцир Д. Бувальщини // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 3/4. – С. 132-133. – ISSN 0130-1608
220726
  Антоненко-Давидович Бувальщини : літературний репортаж // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 105-114. – ISSN 0130-321Х
220727
  Ананян В.С. Бувальщини і казки гір : оповідання / Ананян В.С. ; з вірмен. пер. В. Шкляр. – Київ : Молодь, 1979. – 150 с.
220728
  Михайлик А. Бувальщини про Івана // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 вересня (№ 38). – С. 12-13


  Іван Миколайчук — український кіноактор, кінорежисер, сценарист.
220729
  Цмокаленко Д.Г. Бувальщини тривожних літ : етюди, памфлети, повість / Д.Г. Цмокаленко. – Київ : Дніпро, 1967. – 207 с.
220730
  Світличний К.К. Бувають і парадокси : гумор і сатира / К.К. Світличний. – Київ : Дніпро, 1986. – 215 с.
220731
   Буг в огне.. – 3-е изд. доп. – Минск, 1977. – 446с.
220732
  Жайворон М. Буг завжди пам"ятає Бога // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 20 листопада (№ 23)


  Роман Ігоря Павлюка "Буг".
220733
  Тютюнник Г.М. Буг шумит : Роман / Г.М. Тютюнник; Пер. с укр. Л. Кедриной. – Москва : Советский писатель, 1968. – 143 с.
220734
  Тютюнник Г.М. Буг шумить : Роман / Г.М. Тютюнник. – Львів : Каменяр, 1965. – 154 с.
220735
   Бугарштице (епске народне песме). – Београд : Народна книга, 1965. – 168 с. – (Народна книжевност)
220736
  СніжкоС.І Бугаторічна мінливість стокуосновних річок басейнів Чорного моря / СніжкоС.І, І.В. Куприков // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 373-378 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8. – ISBN 966-521-129-3
220737
   Бугд найрамдах монгол ард улс: ах дуугийн хамтын ажиллагааны ур ашиг. – М., 1984. – 47с.
220738
  Сирк Ю.Х. Бугийский язык / Ю.Х. Сирк. – М, 1975. – 112с.
220739
  Маркевич В.И. Буго-днестровская культура на территории Молдавии. / В.И. Маркевич. – Кишинев, 1974. – 175с.
220740
  Іскорко-Гнатенко Бугрим В.В. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 50-51. – ISBN 978-617-7442-69-0
220741
   Бугрим Валентин Володимирович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 67-68. – ISBN 978-966-2726-03-9
220742
  Пьявченко Н.И. Бугристые торфяники / Н.И. Пьявченко. – Москва : АН СССР, 1955. – 280с.
220743
   Бугров Володимир Анатолійович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 25-27
220744
   Бугров Володимир Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 53-54. – ISBN 978-966-439-754-1
220745
   Бугров Володимир Анатолійович (1967) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 60-61. – ISBN 978-966-933-054-3
220746
   Буд здрава землице.. – Киев, 1991. – 178с.
220747
  Токарев К.А. Буда ждет : записки военного корреспондента / К.А. Токарев. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 336 с.
220748
  Велиев А. Будаг - мой современник : роман / А. Велиев; авториз. пер. с азерб. М.Гусейновой. – Москва : Советский писатель, 1982. – 703 с.
220749
  Велиев А. Будаг - мой современник : хроника одной жизни : роман / А. Велиев. – Москва : Советский писатель, 1990. – 703с.
220750
   Будапешт - Вена - Прага.. – Москва, 1965. – 383с.
220751
  Ткач Д.І. Будапешт - гаряча осінь 2006 року // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 144-165. – ISBN 978-966-02-4329-3


  Протистояння правих та лівих сил в Угорщині у вересні-жовтні 2006 р., державна реформа
220752
  Цапенко М.П. Будапешт : очерк / М.П. Цапенко. – Москва, 1958. – 49 с.
220753
  Геллерт Д. Будапешт / Д. Геллерт. – Авториз.перевод с венгерского. – Москва : Географгиз, 1959. – 104с.
220754
   Будапешт. – Бекешчаба : Дюрер, 1980. – 70 с.
220755
  Розенфельд М.Я. Будапешт / М.Я. Розенфельд. – Ленинград, 1982. – 87 с.
220756
  Буарки Шику Будапешт : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 5-80. – ISSN 1130-6545
220757
   Будапешт в цифрах. – Будапешт, 1945. – 104с.
220758
  Гудзевата Марина Будапешт на два подихи : Вояж-колекція / Гудзевата Марина, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 70-75 : Фото
220759
  Горобці Анна та Іван Будапешт на двох, або Сім місць обов"язкових для відвідання // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 56-61 : фото
220760
  Вітович І. Будапешт повертається в Європу. Віктор Орбан здає позиції: на місцевих виборах в Угорщині опозиція перемогла в столиці та великих містах // Україна молода. – Київ, 2019. – 16 жовтня (№ 115). – С. 5


  "Минулої неділі, 13 жовтня, в Угорщині відбулися місцеві вибори, на яких опозиція перемогла в низці міст включно зі столицею. На виборах мера у Будапешті перемогу здобув 44- річний представник опозиції Гергей Карачонь. Він набирає трохи більше 50 ...
220761
  Кравченко В. Будапешт показав Києву мову ультиматуму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 4


  "... Така суть нинішньої політики Будапешта щодо Києва. В останні тижні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто не раз повторював: Будапешт блокуватиме інтеграцію України в ЄС і НАТО, якщо Київ не піде на зміну свого закону про освіту. Мовляв, Угорщина »не ...
220762
  Захарченко В.Д. Будапешт, октябрь-ноябрь 1956 г. О том, что мы видели своими глазами. / В.Д. Захарченко. – Москва, 1956. – 103с.
220763
  Герасимов В.М. Будапешт, площадь Москвы / В.М. Герасимов, Г.А. Герасимова. – М., 1985. – 205с.
220764
   Будапешт.. – Будапешт. – 1с.
220765
   Будапешт.. – Будапешт, 1958. – 2с.
220766
   Будапешт. : путеводитель. – Будапешт : Корвина, 1959. – 240с.
220767
  Рев М. Будапешт. / М. Рев. – Будапешт, 1960. – 120с.
220768
   Будапешт. : фотоальбом. – Будапешт, 1984. – 64с.
220769
  Бирская Екатерина Будапешт. 72 часа в Будапеште // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 3. – С. 48-52 : фото
220770
  Москаленко Леся Будапешт. З льоду у воду : Репортаж / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 112-117 : Фото
220771
  Сидоренко Віктор Будапешт. Ярмарок настрою : від свята до свята / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 18-21 : Фото
220772
  Платошкин Н.Н. Будапешт: мрачная осень 56-го // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 (598). – С. 36-42. – ISSN 0321-0626
220773
  Середа Вячеслав Будапешт: осень красного цвета : Загадки истории // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 48-64 : Іл.
220774
  Стельмашевська О. Будапешт:між Великоднем, музикою та виборами // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 15. – С.54-56.


  [Угорщина, дорожні нариси.]
220775
  Голубев Г.Е. Будапештская агломерация / Г.Е. Голубев. – Москва, 1973. – 44 с.
220776
  Каринти Ф. Будапештская весна / Ф. Каринти. – М, 1977. – 503с.
220777
  Грибков Н.И. Будапештская повесть / Н.И. Грибков. – Ярославль, 1960. – 167с.
220778
  ПогожеваЛ.П Будапештские тетради / ПогожеваЛ.П. – М., 1972. – 79с.
220779
  Шулипа Ю. Будапештский меморандум и политическая стратегия Украины // Будапештский меморандум: гарантии и возможности для Украины : сб. науч.-практ. работ / Ю. Шулипа, И. Ледник, И. Белецкий, М. Багрова. – Киев : Информационное издание "Национальной политики", 2019. – С. 43-55. – ISBN 978-1-6921-2551-6
220780
  Багрова М. Будапештский меморандум, как инструмент формирования внешнеполитической стратегии // Будапештский меморандум: гарантии и возможности для Украины : сб. науч.-практ. работ / Ю. Шулипа, И. Ледник, И. Белецкий, М. Багрова. – Киев : Информационное издание "Национальной политики", 2019. – С. 86-91. – ISBN 978-1-6921-2551-6
220781
  Шулипа Ю. Будапештский меморандум, пропаганда РФ и бездействие Запада // Будапештский меморандум: гарантии и возможности для Украины : сб. науч.-практ. работ / Ю. Шулипа, И. Ледник, И. Белецкий, М. Багрова. – Киев : Информационное издание "Национальной политики", 2019. – С. 32-36. – ISBN 978-1-6921-2551-6
220782
   Будапештский меморандум: гарантии и возможности для Украины : сб. науч.-практ. работ / Юрий Шулипа, Игорь Ледник, Иван Белецкий, Марина Багрова ; [Междунар. Ассоц. "Ин-т Нац. Политики"]. – Киев : Информационное издание "Национальной политики", 2019. – 100 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-1-6921-2551-6
220783
  Шулипа Ю. Будапештский формат: два шага к деэскалации российской агрессии // Будапештский меморандум: гарантии и возможности для Украины : сб. науч.-практ. работ / Ю. Шулипа, И. Ледник, И. Белецкий, М. Багрова. – Киев : Информационное издание "Национальной политики", 2019. – С. 37-42. – ISBN 978-1-6921-2551-6
220784
   Будапештско-Венская декларация о европейском пространстве высшего образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 59-61. – ISSN 0869-3617
220785
  Валлє В. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури (1980) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 114-116. – ISBN 978-966-378-141-9
220786
  Трофимович Л.В. Будапештський меморандум 1994 р. та міжнародні "гарантії" безпеки України // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 276-289. – ISSN 2313-5603
220787
   Будапештський меморандум 1994 р. як гарантія міжнародної безпеки України // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 194-209. – ISBN 978-966-373-833-8
220788
  Святун О. Будапештський меморандум та його співвідношення з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 20 (376). – С. 15-20
220789
  Перепелиця Г. Будапештський меморандум та міжнародні реалії гібридної війни Росії проти України // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 53-59. – ISBN 978-966-927-288-1
220790
  Лоссовський І. Будапештський меморандум як міжнародний договір, обов"язковий для виконання його гарантами // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 14 (394). – С. 28-31. – ISSN 2313-559X
220791
  Щербак Ю. Будапештський меморандум: Зрада, що призвела до катострофи (1994 - 2014) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 4-5
220792
  Маршак Ю.О. Будапештський меморандум: недалекоглядність української влади чи порушення положень Росією? // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 211-212
220793
  Гай-Нижник Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не) гарантії національної безпеки України // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 43-70. – ISBN 978-617-7638-08-6
220794
  Гай–Нижник Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 366-378. – ISSN 2076-1554
220795
   Бударін Віталій Львович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 15-16
220796
  Каленов П.А. Будда : Поэма. Философские статьи / П.А. Каленов. – посмертное изд. – Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°
С портр. и биогр. – 1902. – XXIV, 237, [1] с.
220797
  Ільїн В.В. Будда (Сіддхартха Гаутама, Шак"ямуні) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 35-36. – ISBN 966-316-069-1
220798
   Будда в Пешті // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 72-73 : фото
220799
  Баркова А.Л. Будда грядущего : иконография Майтрейи // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 4 (30). – С. 116-153
220800
   Будда.. – Москва, 1991. – 77с.
220801
   Будда. Конфуций. Магомет. Франциск Ассизский. Савонарола : [биогр. очерки : сборник]. – Москва : Республика, 1995. – 347, [5] с. : цв. ил. – Библиогр. подстроч. примеч. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова). – ISBN 5-250-02410-6


  Содерж.: Сакиа-Муни (Будда) / К.М. Карягин ; Конфуций / К.М. Карягин ; Магомет / В. Соловьев ; Франциск Ассизский / Э.К. Пименова ; Савонарола / А.К. Шеллер (А. Михайлов)
220802
   Будда. Конфуций. Савонарола. Торквемада. Лойола : [биогр. очерки]. – Санкт-Петербург : Редактор, 1993. – 367, [1] с. – (Жизнь замечательных людей : биографическая библиотека Ф. Павленкова ; 1). – ISBN 5-7058-0199-8


  Содержание: Карягин, К. М. Сакиа-муни (Будда). Его жизнь и философская деятельность / К. М. Карягин Карягин, К. М. Конфуций. Его жизнь и философская деятельность / К. М. Карягин Шеллер, А. К. Савонарола. Его жизнь и общественная деятельность / А. К. ...
220803
  Манн Т. Будденброки : история гибели одного семейства : роман ; пер.с нем. / Томас Манн. – Москва : Гос. изд. художественной литературы, 1953. – 575 с.
220804
  Манн Т. Будденброки : история гибели одного семейства : роман ; пер. с нем. / Томас Манн. – Москва : Художественная литература, 1969. – 640 с. – (Библиотека всемирной литературы)
220805
  Манн Т. Будденброки : роман ; пер. з нім. / Томас Манн. – Київ : Дніпро, 1973. – 591 с. – (Вершини світового письменства ; Т. 14)
220806
  Манн Т. Будденброки: история гибели одного семейства. Роман / Т. Манн. – Москва, 1982. – 503 с.
220807
  Манн Т. Будденброки: история гибели одного семейства. Роман / Т. Манн. – Москва, 1982. – 672 с.
220808
  Манн Т. Будденброки: история гибели одного семейства. Роман / Т. Манн. – Москва, 1985. – 703 с.
220809
  Манн Т. Будденброки: история гибели одного семейства. Роман / Т. Манн. – Фрунзе, 1987. – 638 с.
220810
  Корнев В.И. Буддизм - религия Востока. / В.И. Корнев. – М., 1990. – 63с.
220811
  Кочетов А.Н. Буддизм -ламаизм / А.Н. Кочетов. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
220812
  Минаев И.П. Буддизм. – СПб
1. – 1887. – 159 с.
220813
  Рис-Дэвидс Буддизм : Очерк жизни и учений Гаутамы Будды / Рис-Дэвидс. – 2-е изд. – Санкт-Петербург, 1906. – 256с.
220814
  Кочетов А.Н. Буддизм / А.Н. Кочетов. – Москва : Наука, 1965. – 200 с.
220815
  Кочетов А.Н. Буддизм / А.Н. Кочетов. – Москва : Политиздат, 1968. – 175 с.
220816
  Кочетов А.Н. Буддизм / А.Н. Кочетов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Наука, 1983. – 177 с.
220817
   Буддизм. – Москва, 1992. – 285с.
220818
  Эррикер Клайв Буддизм / Эррикер Клайв; Пер.с англ.Л.Бесковой. – Москва : Гранд, 1999. – 304с. – (Грандиозный мир). – ISBN 5-8183-0040-4; 5-8190-0045-5
220819
  Мордвінцев В.М. Буддизм / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 39-40. – ISBN 966-642-073-2
220820
  Бекстимирова Н. Буддизм в Кампучии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1986. – № 1 (240). – С. 125-142
220821
  Сидорук Н. Буддизм в сучасній європейській культурі // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 39-42
220822
  Владимирцов Б.Я. Буддизм в Тибете и Монголии / Б.Я. Владимирцов. – Петербург, 1919. – 52 с.
220823
  Бугаев Ю. Буддизм в Японии // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 2. – С. 4-8
220824
  Игнатович А.Н. Буддизм в Японии: Очерк ранней истории / А.Н. Игнатович. – Москва : Наука, 1987. – 319с.
220825
   Буддизм и государство на Дальнем Востоке. – Москва, 1987. – 228с.
220826
  Корнев И В. Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. / И В. Корнев, . – Москва, 1983. – 248 с.
220827
   Буддизм и культурно-психологические традиции народов Востока. – Новосибирск : Наука, 1990. – 214 с.
220828
   Буддизм и литературно-художественное творчество народов Центральной Азии. – Новосибирск : Наука, 1985. – 127с.
220829
   Буддизм и литературно-художественное творчество народов Центральной Азии.. – Новосибирск, 1985. – 127с.
220830
  Корнев В.И. Буддизм и общество в странах Южной и Юго-Восточной Азии. / В.И. Корнев. – М., 1987. – 220с.
220831
   Буддизм и средневековая культура народов Центральной Азии. – Новосибирск : Наука, 1980. – 177с.
220832
   Буддизм и традиционные верования народов Центральной Азии.. – Новосибирск, 1981. – 185с.
220833
  Бондаренко І.П. Буддизм і японська поезія // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 114-127. – ISSN 1608-0599
220834
  Кузнецов В. Буддизм с "коммунистическим лицом" // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения ;Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 4. – С. 25-29. – ISSN 0321-5075


  Релігія в Китаї
220835
   Буддизм сьогодні : часопис української асоціації буддистів школи Карма Катью. – Київ
№ 1. – 2000
220836
  Варламова К.С. Буддизм та політичні конфлікти в Південно-Східній Азії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 496-506
220837
  Корнев Владимир Иванович Буддизм тхеравады и его роль в общественной жизни стран Южной и Юго-Восточной Азии : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.08 / Корнев Владимир Иванович; Ин-т востоковедения. – М., 1985. – 35л.
220838
  Присташ А.С. Буддизм як ідейний напрям у світовій політичній думці // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 107-109
220839
   Буддизм, государство и общество в странах Центральной Азии и Восточной Азии в средние века : сборник статей. – Москва, 1982. – 316 с.
220840
  Никифоров И. Буддизм, физика и сознание // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2012. – № 2. – С. 40-44. – ISSN 0130-7045


  В контексте современности заметки о буддийской философии.
220841
   Буддизм. Четыре благородных истины. – Москва ; Харьков : ЭКСМО-Пресс ; Фолио, 2001. – 989, [3] с. – Сер. основана в 1997 г. – (Антология мысли). – ISBN 5-04-003749-X


  Содерж.: Дхаммапада. Буддизм Тибета / Далай-лама XIV. Железная флейта. Плоть и кости дзэн / П. Репс. Основы дзэн-буддизма / Д.Т. Судзуки ; Прил.: Повесть о блистательном принце Гэндзи / Мурасаки Сикибу. Записки у изголовья / Сей-Сенагон
220842
   Буддизм: история и культура. – Москва, 1989. – 223с.
220843
  Стрелкова А.Ю. Буддизм: філософія порожнечі : монографія / А.Ю. Стрелкова ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – 2-ге вид., допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – 403, [2] с., [4] арк. іл. : іл. – Слов. та покажчики: с. 340-397. – Бібліогр.: с. 489-306. – ISBN 978-966-518-785-1
220844
  Ільїн В.В. Буддизму філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 36-37. – ISBN 966-316-069-1
220845
  Бектемирова Н.Н. Буддийская сангха в независимой Кампучии / Н.Н. Бектемирова. – М., 1981. – 181с.
220846
  Иванов Д.В. Буддийские культовые предметы из собраний Г.Ф. Миллера и И. Иерига в коллекциях МАЭ РАН // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 172-180. – ISSN 0869-5415
220847
  Ольденбург С. Буддийские легенды / Сергей Ольденбург. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Ч. 1 : Bhadrakalpavadana. Jatakamala. – 1894. – 012, 140 с.


  На обл. дарственная надпись...
220848
  Хижняк О.С. Буддийские мифы и легенды: опыт рационального осмысления (на материале ступы) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 26-33. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1995-0055


  Ступа ("верхівка, купа землі, каміння"; первісне значення - споруда на могилі царя або вождя) - в буддистській архітектурі монументальна культова споруда для зберігання реліквій.
220849
   Буддийские памятники Кара-тепе в Старом Термезе.. – Москва, 1982. – 200с.
220850
   Буддийские пещеры Кара Тепе в Старом Термезе.. – Москва, 1969. – 232с.
220851
   Буддийский культовый центр Кара-тепе в Старом Термезе.. – Москва, 1972. – 208с.
220852
  Листопадов Н. Буддийское путешествие // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 9. – С. 104-125. – ISSN 0130-9625
220853
  Кириченко А.Е. Буддийское реформаторство и роль монашества в развитии буддийской общественной мысли в Мьянме в XIX - начале XXв // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – C. 47-64. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
220854
  Уланов М.С. Буддийское учение о власти: социально-философские аспекты // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 4. – С. 85-94. – ISSN 0235-1188
220855
  Цыбиков Г.Ц. Буддист паломник у святынь Тибета : по дневникам, веденным в 1899-1902 гг. / Г.Ц. Цыбиков; Г.Ц. Цыбников ; [под ред.: А.В. Григорьева и др.] ; изд. Русского географ. общ-ва. – Петроград : 15-ая Гос. типография, 1918. – VIII с., С. 289-352, С. IX-X , 471 c. : ил. – В кн. обнаруж. переплетн. брак: С. 289-352 подшиты в нач. книги в переверн. виде. – Библиогр. в подстроч. прим.
220856
  Махов А. Буддисты видят величие в грандиозности // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 2. – С. 12-16
220857
  Саух Ю. Буддійська "єдиносутність" людини і світу як інтенція екоетики та філософії сталого розвитку // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-77. – ISSN 1999-4966
220858
  Заморська Ю.В. Буддійська складова формування концепту мовчання в японській лінгвокультурі // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 3-10. – ISSN 1682-671Х
220859
  Саух Ю.П. Буддійська сотеріологія та методологія в контексті діалогу західної і східної філософських традицій // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – C. 133-140
220860
  Щербаков Я. Буддійська філософія Китаю і Центральної Азії та її вплив на далекосхідну літературу


  Довгий час у центрі уваги європейських дослідників була лише школа Чань (Дзен), а такі філософські течії, як Тяньтай і Хуаянь, та інші складові частини китайської буддійської філософії, наприклад теорія "десяти гармоній" школи Тяньтай (вчення Чжи І), ...
220861
  Щербаков Я.І. Буддійські мотиви в драмі доби Юань (1271-1368) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Щербаков Ярослав Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
220862
  Щербаков Я.І. Буддійські мотиви в драмі доби Юань (1271-1368) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Щербаков Ярослав Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 224 арк. – Бібліогр.: арк. 208-224
220863
  Хайдер Є.М. Буддійські мотиви в творчості Германа Гессе // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 525-529. – (Б-ка Ін-ту філології)
220864
  Загорій В. Буде "друге дихання" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 листопада (№ 43). – С. 1


  Вітальне слово президента Ліги українських меценатів на відкритті XV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
220865
  Марченко Ю. Буде тобі наука: українські вчені, які змінюють світ / [Юрій Марченко ; авт. іл. Надія Рокитянська]. – Київ : Основи, 2019. – 177, [1] с. : іл., портр. – На тит. арк. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-500-845-3
220866
  Кирей В. Буде у Гнідині народний пам"ятник // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 22 січня (№ 12). – С. 17


  "...Земний шлях Тараса Шевченка тісно вов"язаний зі столичною областю".
220867
  Літвак Г. Буде, буде перемога! : збірник української народної антифашистської творчості / Г. Літвак : Укрвидав при ЦК КП(б)У, 1942. – 43 с.
220868
  Краль Ф. Буде, як не було / Ф. Краль. – К., 1956. – 252с.
220869
   Будем всесторонне развитыми.. – Ленинград, 1964. – 231с.
220870
  Синаев А.Г. Будем друзьями / А.Г. Синаев. – Хабаровск, 1956. – 143с.
220871
  Синев А.Г. Будем друзьями / А.Г. Синев. – Хабаровск, 1956. – 143с.
220872
  Биишева Зейнаб Абдулловна Будем друзьями : повесть / Биишева Зейнаб Абдулловна; пер. с башк. А.Леонтьева. – Москва : Детгиз, 1957. – 158 с.
220873
   Будем друзьями.. – Красноярск, 1964. – 160с.
220874
  Завадский К.П. Будем жить / К.П. Завадский. – Сталинград, 1958. – 48с.
220875
  Булгаков А.Н. Будем жить / А.Н. Булгаков. – М., 1965. – 144с.
220876
  Покидова Елена Будем жить по-новому. Поправки к Трудовому кодексу : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 46-49 : Фото
220877
  Біба П.М. Будем жить! : [поезії] / Петро Біба. – Київ : Біба П.М., 2001. – 88, [1] с., включ. обкл. : іл. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 5-333-01514-7


  У пр. № 1726015 напис: Видатному письменникові - романистові рідної України, чудесній людині - Дмитрові Олексійовичу Міщенку з любов"ю та побажанням творчих звершень, щастя його рідні. 21.1.2002. Підпис.
220878
  Весенин Е. Будем знакомы / Е. Весенин. – Москва, 1952. – 64с.
220879
  Горбунов Б. Будем знакомы / Б. Горбунов. – Владимир, 1960. – 82 с.
220880
  Маневич А.Л. Будем знакомы / А.Л. Маневич. – Москва, 1961. – 230с.
220881
   Будем знакомы. – Ставрополь, 1982. – 272с.
220882
   Будем знакомы, друзья. – Москва, 1967. – 256с.
220883
   Будем идти вперед!. – Харьков, 1989. – 287с.
220884
  Плющ А.Л. Будем искать алмазы. / А.Л. Плющ. – М., 1968. – 255с.
220885
  Крупин В.Н. Будем как дети / В.Н. Крупин. – М, 1989. – 316с.
220886
  Бальмонт К.Д. Будем как Солнце / К.Д. Бальмонт, 1903
220887
  Горький Максим Будем на страже / Горький Максим. – М.-Л., 1931. – 150с.
220888
  Постников М.А. Будем новоселами - и ты, и я! / М.А. Постников. – М., 1986. – 219с.
220889
  Пестушко Валерий Будем обживать Луну? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 53
220890
  Аброскин А.А. Будем с медом : стихи / А.А. Аброскин. – Москва : Советская Россия, 1961. – 96 с. : ил.
220891
  Игнатьев В. Будем счастливы : рассказы / Васьлей Игнатьев ; перевод. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1984. – 336 с.
220892
  Херсонский Б. Будем теплом и пеплом / Борис Херсонский ; Нац. ун-т "Киево-Могилянская акад.", Центр европ. гуманитар. исслед., Центр исслед. истории и культуры восточноевроп. еврейства. – Киев : Дух і Літера, 2020. – 257, [1] с. – ISBN 978-966-378-793-0
220893
  Меньшиков В.В. Будем учиться вместе: кн. для мальчиков : для сред. шк. возраста / В.В. Меньшиков. – Минск, 1991. – 141с.
220894
  Крупская Н.К. Будем учиться работать у Ленина / Н.К. Крупская. – Москва : Партийное изд., 1933. – 171 с.
220895
  Крупская Н.К. Будем учиться у Ильича / Н.К. Крупская. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 256 с.
220896
  Памухина Л.Г. Будем читать и говорить по-английски / Л.Г. Памухина, Л.Р. Жолтая. – М, 1983. – 191с.
220897
  Памухина Л.Г. Будем читать и говорить по-английски = Let"s Read and Speak English : Учебное пособие / Л.Г. Памухина, Л.Р. Жолтая. – Москва : Цитадель, 1995. – 191с. – ISBN 5-7657-0005-5
220898
  Борисов Н.А. Будем, как Зоя / Н.А. Борисов. – Москва, 1965. – 119с.
220899
  Дорохов М. Будемо гідними пам"ятати переможців! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  В КНУТШ велику увагу приділяють роботі ветеранської організації, яку очолює професор М.О. Карпенко. Підтвердженням цього був наказ ректора "Про вшанування ветеранів війни і праці університету з нагоди завершення 2010 року"
220900
  Бородюк Н. Будемо здорові, коли житимо заможно? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  Група науковців, якими керує проф. хімічного ф-ту Володимир Хиля, працює над розробкою лікувального препарату для хворих на діабет та атеросклероз. Про інші наукові розробки вчених хімічного ф-ту.
220901
  Панч П. Будемо літати : Збірка оповідань для дітей / П. Панч. – Харків ; Одеса : Дитвидав, 1935. – 96 с.
220902
   Будемо окрилювати // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 1


  Про виступ Міністра освіти і науки Л. Гриневич на Світовому освітньому форумі в Лондоні.
220903
  Веремійчик О. Будемо пам"ятати Мікулаша Неврлого // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-27 серпня (№ 31/32). – С. 5
220904
   Будемо співробітничати з університетами Індонезії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Відбулася зустріч Посла Республіки Індонезія в Україні пані Дра Нініг Сунінгсіх Рохдіат з ректором університету академіком Леонідом Губерським та проректором міжнародних зв"язків Петром Бехом. Розмова йшла про налагодження співпраці нашого ...
220905
   Буденна мова // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 686. – ISBN 966-316-069-1
220906
  Лобовик Б.О. Буденна релігійна свідомість / Б.О. Лобовик. – Київ, 1971. – 174с.
220907
  Кравченко В. Буденне житє : псигологічгі малюнки / Василь Кравченко. – У Львові (Львів) : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки
. – 1902. – 302 с. : портр.


  Зміст: Візник; Лєгальний до дна душі; Джигун; Бpудеp і Затичка; Пітстон; Похоpон; Дїти; Чому; Килимах; Тоpжище; Hа бивацї; З обох боків. На колонтитулі дарчий надпис: Агасангелу Юхимовичеві Кримському від В. Уравченка 17.01.1903. м. Житомир
220908
  Подаляк Наталія Гордіївна Буденне життя Західної Європи // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 43-47
220909
  Лазуренко В. Буденне життя та врочистості в побутуванні українського селянства // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 158-165. – ISSN 2075-1222
220910
  Крижанівський О. Буденне життя, культура і релігія народів Ахеменідського Ірану : З циклу "Культура та релігія Стародавнього Сходу". Стаття шоста. // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 46-51.
220911
  Крижанівський О. Буденне життя. Архітектура та мистецтво Китаю. (З циклу "Культура та релігія Стародавнього Сходу") // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 51-56.
220912
  Гундорова Т. Буденні спогади про небуденну людину
220913
  Лустенко А.Ю. Буденність та Гегель // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 179-186. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
220914
  Назаренко Н. Буденно-музична свідомість як феномен інобуття естетичного // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 111-115. – ISSN 1728-9343
220915
  Евгеньев И.Б. Буденновский часі / И.Б. Евгеньев. – М., 1966. – 76с.
220916
  Золототрубов А.М. Буденный / А.М. Золототрубов. – Москва, 1983. – 303с.
220917
   Буденный Семен Михайлович, зам. Народного комиссара обороны СССР // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 4 (148) апрель. – С. 167-182. – ISSN 1606-0219
220918
  Соколов Б. Буденный. Красный Мюрат / Борис Соколов. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 336с. – (Жизнь замечательных людей ; (1077)). – ISBN 978-5-235-03047-3
220919
   Буденовка. – Уфа, 1974. – 95с.
220920
  Тихий Наум Миронович Будень вічної вулиці : поезії / Тихий Наум Миронович. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 192 с.
220921
  Кобець В.Д. Будень, як свято : повість / В.Д. Кобець. – Київ, 1978. – 207 с.
220922
   Будераська Галина Георгіївна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 16
220923
  Дунаи П. Будет введен в силу адаптированный Договор об ОВСЕ или нет, уйти от ответственности не удастся // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 231-267. – ISBN 5-7712-0327-0
220924
  Микулина Е.Н. Будет вечно молодым : докум.-худож. очерки / Е.Н. Микулина. – Москва, 1979. – 304с.
220925
  Ауслендер С. Будет готов : рассказ / Сергей Ауслендер ; ил. Л. Жолтневич. – Москва : ГИЗ, 1924. – 44 с. : ил. – (Новая детская библиотека средний и старший возраст)
220926
  Родичев Н.И. Будет день... / Н.И. Родичев. – М., 1976. – 269с.
220927
  Рифбьерг К. Будет дождь / К. Рифбьерг. – Москва, 1984. – 238 с.
220928
  Васильев А.С. Будет жить вечно / А.С. Васильев. – Москва, 1987. – 256с.
220929
  Александров А. Будет ли в календаре День Победы сепаратизма? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 9. – С. 5-9. – ISSN 0234-1670


  Самопроголошення держави Косово і їх покровителі в США і Євросоюзі
220930
  Видецки П. Будет ли в Словакии реформа пенсионной системы темой 2008 года? // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 66-71.
220931
  Барашков А.И. Будет ли Конец Света? / А.И. Барашков. – Москва : Знание, 1991. – 48 с. – (Подписная научно-популярная серия "Знак вопроса" ; 10"91)
220932
  Буга В.Г. Будет Молдавия цветущим садом. / В.Г. Буга. – М., 1960. – 30с.
220933
  Мережковский Д.С. Будет радость : пьеса в 4-х действиях / Д. Мережковский. – Петроград : Изд. "Огни", 1916. – 134, [1] с. 1 л. портр.
220934
  Герасимов П.С. Будет солнечный день! / П.С. Герасимов. – М., 1970. – 38с.
220935
  Верховский Ю.Н. Будет так / Ю.Н. Верховский. – Свердловск : Свердлгиз, 1943. – 32 с.
220936
  Столяров В.П. Будет утро / В.П. Столяров. – М., 1984. – 64с.
220937
  Пронин В.А. Будет что вспомнить / В.А. Пронин. – М., 1981. – 48с.
220938
  Пронин В.А. Будет что вспомнить / В.А. Пронин. – М., 1985. – 223с.
220939
  Беляева С. Будет ясно? Ударная работа Большого адронного коллайдера позволит ответить на вопрос о существовании бозона Хиггса // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Специалисты ЦЕРН выработали технические рекомендации и предложили режим работы Большого адронного коллайдера (LHC) в 2012 году. “К тому моменту, как БАК в конце этого года уйдет на свои первые длительные “каникулы”, мы уже либо будем знать, что бозон ...
220940
  Ушанова С.В. Буджак : огляд / С.В. Ушанова, В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2014. – Збірка 10 : Буджацьке козацтво. – 52 с. : іл.
220941
  Лащенко С. Буджак: інерційна русифікація // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 10-11 вересня (№ 119/120). – С. 12
220942
  Мавроди И.В. Буджакские повести / И.В. Мавроди. – Одесса, 1985. – 222с.
220943
  Ганжа А.И. Буджакский излом / А.И. Ганжа, Н.В. Пундик. – Одесса : Астропринт, 2013. – 167, [1] с., [16] л. цв. ил. : ил., табл., портр. – ISBN 978-966-190-668-5
220944
  Бачинський А.Д. Буджацька заграва / А.Д. Бачинський. – Одесса, 1995. – 63 с.
220945
  Леп"явко С. Буджацька орда часів Мурзи Кантемира в турецько-польських стосунках (1606 - 1637) // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 501-510. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
220946
  Тимофєєв В.Я. Буджацьке козацтво / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2015. – Збірка 11, ч1 : Буджацьке козацтво. – 114 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
220947
  Тимофєєв В.Я. Буджацьке козацтво. Ч. 2 : 2012-2013 : Спомини Самовидця / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2014. – Збірка 10 : Буджацьке козацтво. – 256 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 115-125 та в підрядк. прим.
220948
  Тимофєєв В.Я. Буджацьке козацтво. Ч. 4 / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2015. – Збірка 11-ч2 : Буджацьке козацтво. – 48 с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
220949
  Тимофєєв В.Я. Буджацьке козацтво. Ч. 5 : 2015-2016 / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2016. – Збірка 12-ч1 : Буджацьке козацтво. – 124 с. : іл., фотоіл., табл. – Бібліогр. в підрядк.прим.
220950
  Тимофєєв В.Я. Буджацьке козацтво : спомини Самовидця / В.Я. Тимофєєв // Час виховувати лицарів : школа нац.-патріот. виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2017. – Збірка 3 : Буджацьке козацтво. – 552 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-223 та в підрядк. прим.
220951
  Тимофєєв В.Я. Буджацьке козацтво. Ч. 7 : 2017-2018 : спомини Самовидця / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучас. козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2018. – Збірка 12-ч3 : Буджацьке козацтво. – 128 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
220952
  Тимофєєв В.Я. Буджацьке козацтво 2017 / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2017. – Збірка 12-ч.2 : Буджацьке козацтво. – [136] с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
220953
   Будзанівська Ірина Геннадіївна (1968) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 61. – ISBN 978-966-933-054-3
220954
  Домнин А.М. Будилка / А.М. Домнин. – Пермь, 1963. – 16 с.
220955
  Палюк І. Будильник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 30 вересня (№ 17). – С. 5


  Олександр Петрович Сопронюк — український поет, есеїст, публіцист, головний редактор газети "Слово".
220956
  Швец И.А. Будимир. / И.А. Швец. – Брянск, 1962. – 32с.
220957
  Масюк В.Г. Будинки-комплекси та нові житлові утворення (кондомініуми) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 435-443. – ISSN 2077-3455
220958
  Мовчун А. Будинки, як і люди, багато пам"ятають... // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 91-95. – ISSN 2222-5250


  Про музейну експозицію Київського університету імені Бориса Грінченка "Історія архітектурної пам"ятки на Бульварно-Кудрявській 18/2".
220959
   Будинок-- музей академіка С.М.Корольова у Житомирі.. – К, 1979. – 46с.
220960
   Будинок-музей А.П. Чехова в Ялті.. – К, 1968. – 46с.
220961
  Дзагалов А. Будинок-музей Марка Вовчка за матеріалами ЦДА КБР у м. Нальчику // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 36-42
220962
  Скавронський П. Будинок-музей Оноре де Бальзака в Парижі // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2019. – № 5 (455), травень. – С. 38-41
220963
   Будинок-музей Т.Г. Шевченка в Києві. – Київ, 1964. – 25с.
220964
   Будинок-музей Т.Г. Шевченка в Києві.. – К, 1960. – 23с.
220965
   Будинок-музей Т.Г.Шевченка в Києві.. – К, 1963. – 24с.
220966
  Дахновський О.В. Будинок-музей Т.Г.Шевченка. / О.В. Дахновський. – К., 1941. – 56с.
220967
  Кошовий І.Т. Будинок-музей Тараса Григоровича Шевченка в м. Києві / І.Т. Кошовий. – К., 1941. – 15с.
220968
   Будинок-музей Шевченка. – Київ, 1929. – 48с.
220969
   Будинок - музей І.С. Нечуя-Левицького. – Київ, 1980. – 23с.
220970
  Чехова М.П. Будинок -музей А.П.Чехова в Ялті / М.П. Чехова. – Сімферополь, 1957. – 116с.
220971
  Лебеденко О.Г. Будинок без привидів / О.Г. Лебеденко. – Київ, 1965. – 467с.
220972
  Моісєєнко В.П. Будинок Верховної Ради Української РСР / В.П. Моісєєнко. – Київ, 1960. – 15 с.
220973
  Сміянова О.А. Будинок Д.І. Яворницького в першій половині XX ст. // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 109-114. – ISSN 2409-4137


  Висвітлено і проаналізовано побутові умови будинку Д.І. Яворницького в Катеринославі в першій половині XX ст., простежено взаємовпливи побуту і професійної діяльності вченого. Згадується - Полонська-Василенко Н.Д.
220974
  Нагайська Олена Будинок для комах // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 2. – С. 90-91 : фото
220975
  Мессойліді Н. Будинок до Різдва, або Подарунки Аденауеру // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 15


  "Рубіж років — час свят і, отже, подарунків. А вони говорять про обдаровуваного, чи не більше, ніж про дарувальника. А якщо обдаровуваний — фігура публічна, державна, то подарунки відображають його суспільне обличчя, додають штрихів до політичного ...
220976
  Поліщук В. Будинок з вікнами на стару фортецю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 18 серпня (№145/146)


  Маловідомі факти про рід і дитинство Юрія Яновського.
220977
  Панченко В. Будинок з химерами. Творчість Володимира Винниченка 1900-1920 р.р. у європейському літературному контексті / В. Панченко. – Кіровоград, 1998. – 272 с. – ISBN 966-7399-1
220978
  Масляк С.В. Будинок здоров"я / С.В. Масляк. – Київ, 1965. – 230 с.
220979
  Герасько М.О. Будинок К. Розумовського на вулиці Київській // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 140-142. – ISSN 2218-4805
220980
  Кучеренко М. Будинок Кістяківських у Боярці // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 856-860. – (Нова серія ; вип. 10/11)
220981
  Шуткевич О. Будинок Леонтовича в селі Шершні - розсипається // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1 квітня (№ 56/57). – С. 15


  Жителі села і району шукають оптимальний варіант порятунку.
220982
  Мокроусова О. Будинок лікарні, залу засідань та архіву канцелярії // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 1 (183). – С. 14-23. – ISSN 0131-2685


  Споруди Києво-Могилянської академії та Братського Богоявленського монастиря посідають важливе місце в забудові Контрактової площі - одного з головних центрів історичного Києва. Єрмаков Євген Федорович — російський архітектор, київський єпархіальний ...
220983
  Забашта Л.В. Будинок мого дитинства : художньо-документальна повість / Л.В. Забашта. – Київ, 1983. – 168 с.
220984
  Ігнатов О.Н. Будинок музею В.І. Леніна в Києві / О.Н. Ігнатов. – К., 1960. – 16с.
220985
  Вайт К. Будинок на вулиці Тредд = The house on Tradd street : [роман] / Карен Вайт ; [пер. з англ. О. Гладка]. – Харків : Vivat, 2020. – 430, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: The House on Tradd Street / Karen White. New York: New American Library, 2008. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-966-942-857-8
220986
   Будинок на Кузнечній : (аналіт. повість) / [М.І. Потапенко, В.П. Сабалдир, О.М. Лівінський та ін.]. – Київ : Майстерня книги, 2009. – 327, [1] с. : портр., іл., табл. – До 65-ї річниці матчів в окупованому Києві. - До 80-ї річниці "Динамо" (Київ). - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 324-325. – ISBN 978-966-02-4235-1
220987
  Морозова В.О. Будинок на Монетній / В.О. Морозова. – К., 1989. – 215с.
220988
  Каверин В.А. Будинок на пагорку. / В.А. Каверин. – Киев : Українське державне видавництво, 1945. – 93 с.
220989
  Доценко А. Будинок полкової канцелярії у 50-х роках XIX ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 88-102


  Дана стаття є продовженням попередніх, надрукованих у журналах «Сіверянський літопис» № 3 і № 6 за 2015 рік. У публікації на архівних матеріалах Державного архіву Чернігівської області висвітлюється історія наступного ремонту будинку полкової ...
220990
  Скрипник Л. Будинок примусових праць : оповідання, повісті / Л. Скрипник. – Вид. 2-е. – Київ, 1931. – 382 с.
220991
  Нельговський Ю.П. Будинок Ради Міністрів УРСР / Ю.П. Нельговський. – Київ, 1961. – 12 с.
220992
  Вербицький М.С. Будинок сільскогосподарської культури // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
220993
  Горак Р. Будинок Стефана Біляка в городку // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 130-157. – ISSN 0868-4790
220994
  Мокляк В.О. Будинок Українського клубу в Полтаві: пам"ятка історії доби національного відродження та Української революції : [наук.-попул. нарис] / Володимир Мокляк, Тарас Пустовіт, Олександр Супруненко ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2016. – 47, [1] с. : іл. – До 100-річчя Української революції. – Бібліогр.: с. 43-44. – ISBN 978-966-182-437-8
220995
  Грицай М. Будинок університету ім. Т.Г. Шевченка // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 217-222. – ISBN 5-7707-1061-6
220996
  Грицай М.О. Будинок університету ім.Т.Г.Шевченка в Києві / М.О. Грицай. – Київ, 1959. – 17 с.
220997
  Демченко Є. Будинок філії № 1 Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та його художні пам"ятки / Є. Демченко, О. Донець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – № 1. – С. 19-27. – ISSN 1029-7200


  Наприкінці 1910 р. Рада університету приймає рішення будувати бібліотеку з південного боку садиби й доручає бібліотечній комісії за участю проф. Г. Павлуцького (1861-1924), бібліотекаря В. Кордта (1860-1934), архітектора В. Осьмака (1870-1942) ...
220998
  Охріменко О. Будинок як життєвий універсум англійських міщан ХІ-ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 47-50. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  На основі писемних, археологічних та візуальних джерел охарактеризовано міський будинок Англії ХІ-ХІІІ ст. Проаналізовано значення дому як особливого соціального простору в повсякденному житті англійського міщанства розвинутого Середньовіччя. На ...
220999
  Сьомка Т. Будинок, оздоблений пам"яттю про Тараса // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2012. – № 11 (125). – С. 48-50


  Розповідає завідуюча Літературно-меморіальним будинком-музеєм Тараса Шевченка у Києві.
221000
  Пантич М. Будинок, який мені завжди сниться : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 75-80. – ISSN 0320 - 8370
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,