Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
218001
   "Боян": Самодіяльна народна чоловіча хорова капела викладачів та співробітників університету. – Ужгород, 1989. – 15с.
218002
  Зборовська Н. "Бояриня " Лесі Українки: аналітико-психологічний аспект // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 34-40. – (Філологічні науки)
218003
  Іщук-Пазуняк "Бояриня" Лесі Українки // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 372-376. – ISBN 978-966-355-009-1
218004
  Туркевич Василь "Бояриня" Лесі Українки в оперній інтерпретації // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 162-164. – ISSN 0869-3595
218005
  Павлів І. "Бояриня" Лесі Українки: трагедія рідного краю на тлі родинного життя героїв // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2 (647). – С. 5-13. – ISSN 0130-5263
218006
  Качараба С. "Бразилійський гаразд" Андрія Чайковського: історична реальність чи художній вимисел? // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 104-114. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
218007
  Шарговська О. "Брак расторгнут по прелюбодеянию жені" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 30 (233). – С. 54-57
218008
  Брехуненко В. "Брама Європи..." - прорив до нового образу України у світі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 15


  "Якісні дослідження історії всюди розраховані здебільшого на інтелектуальну верхівку і рідко коли зацікавлюють ширший загал. Через це вплив навіть блискучих новаторських наукових праць доволі важко відфільтрувати, настільки багатьма чинниками він ...
218009
   "Бранці Кремля" // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  У рамках проекту "Бранці Кремля" відбулася зустріч студентів історичного та філософського ф-тів із Героєм України, радником Міністерства інформаційної політики України В. Жемчуговим.
218010
  Капсамун І. "Брат - 3": задушення в обіймах / І. Капсамун, А. Дубровик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 233). – С. 4


  Підписані в Москві угоди реанімують модель українсько-російської співпраці радянського зразка.
218011
  Іщенко Н. "Брат", але не союзник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 листопада (№ 204). – С. 3


  Белград може запропонувати Києву лише свій нейтралітет.
218012
  Гаєр Н. "Брате-друже мій єдиний...". Семен Гулак-Артемовський і Тарас Шевченнко : до 200-річчя Гулака-Артемовського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 1, 4
218013
  Бовсунівський П.В. "Брати мусульмани" як фактор світової політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 71-77
218014
   "Братня" навала : війни Росії проти України XII-XXI ст. / Віктор Брехуненко, Володимир Ковальчук, Михайло Ковальчук, Вячеслав Корнієнко. – Київ : [б. в.], 2016. – 246, [2] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 246-247. – ISBN 978-966-02-7743-4
218015
  Морарь А.Г. Борьба Французской коммунистической партии за союз рабочего класса и трудового крестьянства (1958-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Морарь А.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 29 с.
218016
  Геворкян С.М. Борьба фритредеров и протекционистов в России первой четверти XIX века : Автореф... канд. экономичнаук: / Геворкян С.М.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В. – М., 1953. – 12л.
218017
  Федоров В.И. Борьба Харьковской городской партийной организации за развитие энергомашиностроенияи электропромышленности в период между ХХ и XXI съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: / Федоров В.И.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. Каф. истории КПСС. – Харьков, 1962. – 27л.
218018
  Довбня Н.Е. Борьба Харьковской партийной организации за технических прогресс в машиностроительной промышленности. : Автореф... Канд.ист.наук: / Довбня Н.Е.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР. – Харьков, 1962. – 29л.
218019
  Фрейдзон И В. Борьба хорватского народа за национальную свободу / И В. Фрейдзон, . – Москва, 1970. – 266с.
218020
  Л-в А. Борьба христианской церкви древних времен против увлечения азартными играми / А. Л-в. – [Москва] : [Унив. тип.], 1889. – 28 с. – Автор указан в конце текста : А. Л-в. - Без тит. л. и обл. - Одт. отт. из № 4 "Душеполез. чтения", 1889 г.
218021
  Цой Борьба Хян Джу. / Цой, Мен-Ик. – Пхеньян, 1957. – 93с.
218022
  Олещук Ф. Борьба церкви против народа / Ф. Олещук. – Москва, 1939. – 112с.
218023
  Ларин Н.С. Борьба церкви с государством в Мексике / Н.С. Ларин. – М, 1965. – 316с.
218024
  Дряхлов В.Н. Борьба церкви с язычеством в королевстве Меровингов // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2010. – № 1. – С. 119-125. – ISSN 0205-9606
218025
  Дряхлов В.Н. Борьба церкви с язычеством в королевстве Меровингов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 119-125. – ISSN 0042-8779
218026
  Микуцкене Регина Миколовна Борьба ЦК Литвы против раскольнической деятельности клерикальных организаций за единство рабочего класса (1919-1926) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Микуцкене Регина Миколовна; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 21л.
218027
  Москаленко И.М. Борьба ЦКК-РКИ за развитие партийной и советской демократии (1923-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Москаленко И.М.; МГУ. Ист. фак. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1963. – 18 с.
218028
  Химович Евдокия Матвеевна Борьба ЦКК ВКП(б) - НР РКИ СССР за режим экономии в народном хозяйстве в первые годы индустриализации страны (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Химович Евдокия Матвеевна; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
218029
  Нитобург Э.Л. Борьба черных американцев против расизма, за равноправие. / Э.Л. Нитобург. – М., 1976. – 64с.
218030
  Лаптева Л.П. Борьба ческого народа против реакционной политики габсбургов во второй половине 16 и начеле 17 вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Лаптева Л. П.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
218031
  Боков Х.Х. Борьба Чечено-Ингушской областной партийно йорганизации за преодоление пережитков ислама среди населения республики (1957-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Боков Х. Х.; Дагест.ГУ. – Грозный, 1968. – 3л. – Бібліогр.:с.22-23
218032
  Габисов Б.Г. Борьба Чечено-Ингушской областной партийной организации по воспитанию трудящихся в духе морального кодекса строителя коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: / Габисов Б.Г.; Дагестанский гос. ун-т. Кафедра истории КПСС. – Махачкала, 1964. – 20л.
218033
  Хаутиев Д.А. Борьба Чечено-Ингушской партийной организации за организационно-хозяйственное укрепление совхозов. : Автореф... канд.ист.наук: 7.570 / Хаутиев Д.А.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1970. – 26л.
218034
  Горбач Сергей Иванович Борьба ЧССР за мир, разоружение и международную безопасность в Организации Объединенных наций в 70-е годы. : Дис... канд. ист.наук: / Горбач Сергей Иванович; КГУ. – К., 1986. – 241л. – Бібліогр.:л.198-241
218035
  Каплан Исаак Исаакович Борьба шахтеров Донбасса за технический прогресс и развертывание социалистического соревнования (1953-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Каплан Исаак Исаакович; Ин-т истории Акад. наук СССР. – М., 1961. – 20л.
218036
  Довгопол В.Н. Борьба шахтеров Донбасса за уголь в год великого перелома. : Автореф... Канд.ист.наук: / Довгопол В.Н.; ХГУ им.А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 20 с.
218037
  Ільїн О. Борьба школьных влияний в допетровской Руси // Берестейський край : щотижнева газета / "Просвіта Берестейщини" імені Т. Шевченка. – Брест, 1998. – 25 квітня (№ 16). – С. 5
218038
  Веденов М.Ф. Борьба Эрнста Геккеля за материализм в биологии : Автореф... канд. филос.наук: / Веденов М.Ф.; Ин-т философии. – М, 1959. – 19л.
218039
  Веденов М.Ф. Борьба Эрнста Геккеля за материализм в биологии / М.Ф. Веденов; АН СССР; Ин-т философии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 224с.
218040
  Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России 1860-х годов / Б.Ф. Егоров. – Л, 1991. – 334с.
218041
  Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX века / Б.Ф. Егоров. – Л, 1982. – 269с.
218042
  Свидерский Ю.Ю. Борьба юго-западной Руси против католической экспансии (XI-XIII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Свидерский Ю.Ю.; Льв.ГУ. – Львов, 1980. – 24л.
218043
  Ленов Ю. Борьба югославского народа за независимость и свободу своей родины / Ю. Ленов. – М, 1944. – 136с.
218044
  Ровнякова Л.И. Борьба южных стран за свободу и русская периодическая печть (50-70-е годы ХІХ в.): очерки. / Л.И. Ровнякова. – Л., 1986. – 284с.
218045
  Харьков В.Ф. Борьба японского народа за мир, национальную независимлсть и демократические права / В.Ф. Харьков. – Москва, 1955. – 80с.
218046
  Потехин А.А. Борьба Ярославской партийной организации за привлечение профсоюзов к восстановлению промышленности 1921-1922 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Потехин А.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 16л.
218047
  Катулин А.З. Борьба. / А.З. Катулин. – М, 1956. – 23с.
218048
  Сеги Ж. Борьба. / Ж. Сеги. – М, 1978. – 280с.
218049
  Строков П.С. Борьбал рабочего класса за восстадновление и развитие грозненской нефтяной промышленности в 1920-1925 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Строков П.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1955. – 16л.
218050
  Терюшков Г.А. Борьбе большевиков Восточной Сибири за руководство массовыми революционными организациями трудящихся в период первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Терюшков Г. А.; МВССО РСФСР, Иркут.ГУ. – Иркутск, 1961. – 24л.
218051
  Себеженковайте Т. Борьбе Комммунистической партии Литвы за союз рабочего класса и крестьянства в 1935-1040 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Себеженковайте Т.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1969. – 18л.
218052
  Ефимов И.С. Борьбе Коммунистической партии за мобилизацию профсоюзов на восстановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ефимов И.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Л., 1956. – 16л.
218053
  Калымбетов Ж. Борьбе Коммунистической партии за перестройку промышленности Узбекистана на военный лад в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Калымбетов Ж.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 16л.
218054
  Тимченко В.В. Борьбе КПСС за социалистическое переустройство сельского хозяйства в послевоенный период (1946-1950 гг.) По матер. Чернов. обл. УССР : Автореф... канд. ист.наук: / Тимченко В. В.; М-во культ СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1953. – 23л.
218055
  Калмакан Иван Кириллович Борьбе против вооруженной кулацкой контрреволюции в период гражданской войны и иностранной военной интервенции в СССР : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Калмакан Иван Кириллович; АН Молд. ССР. Ин-т истории. – Кишинев, 1981. – 24л.
218056
  Емельянов Георгий Александрович Борьбе против современной буржуазной идеологии и роль средств массовой информации и пропаганды в этой борьбе (На материалах системы средств массовой информации и пропаганды Свердл. обл.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Емельянов Георгий Александрович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 19л.
218057
  Мохнатская Э.П. Борьбе рабочих Криворожского бассейна под руководством Коммунистической партии за восстановление железорудной промышленности (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мохнатская Э.П.; ХГУ. Кафедра марксизма-ленинизма. – Х., 1954. – 16л.
218058
  Лопачев А.М. Борьбы народов Индии за демократию, мир и национальную независимость после второй мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лопачев А.М.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1955. – 16л.
218059
  Васильев А.А. Борьбы Советского государства за мир против попыток создания единого антисоветского империалистического фронта в 1927 году : Автореф... канд. ист.наук: / Васильев А.А.; ЛГУ. – Л, 1954. – 14л.
218060
  Амлинский В.И. Борька Никитин : повесть / Владимир Амлинский. – Москва : Советский писатель, 1984. – 270 с.
218061
  Раевский Б.М. Борька со Второй Лесной / Б.М. Раевский. – М., 1964. – 96с.
218062
  Томин Юрий Борька, я и невидимка // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.] / Послесл. А. Алексина. Оформл. Е. Савина. – Москва : Детская литература, 1974. – Т. 8. – С. 337-459. – (Б-ка пионера)
218063
  Лобашев Е.Н. Борькин репортаж. / Е.Н. Лобашев. – Саратов, 1967. – 27с.
218064
  Вітович І. Бос iз Вашингтона дає вказівки Лондону. Дональд Трамп з офіційним візитом та скандальними заявами прибув до Великої Британії // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 61). – С. 6


  "Сьогодні хазяїн Білого дому розпочав свій перший офіційний триденний візит до Сполученого Королівства. Нагадаємо, в липні минулого року американський лідер уже відвідував Лондон і зустрічався з королевою, але в рамках неофіційного візиту. Тоді ж iз ...
218065
  Рушинская Ирина Босанова // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 1. – С. 20-33


  Босанова - стиль бразильской музыки, представляющий своеобразную смесь прохладного джаза с различными местными ритмами, среди которых — байау и, в первую очередь, самба. Босса-нову часто ошибочно считают афро-бразильским "изобретением", тогда как это ...
218066
  Гырылова С.С. Босая в зеркале. / С.С. Гырылова. – Москва : Современник, 1989. – 348с.
218067
  Клебанов Д.О. Босейн річки Дунай: Становлення і розвиток гідролого-гідрохімічних досліджень та їх основні напрямки // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 129-137. – Бібліогр.: 23. – ISBN 966-521-129-3
218068
   Босенко Валерій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 24. – ISBN 966-8352-11-4
218069
   Босенко Валерій Олексійович (1927-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 48. – ISBN 978-966-439-754-1
218070
   Босенко Валерій Олексійович (1927-2007) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 56. – ISBN 978-966-933-054-3
218071
  Станку З. Босий / З. Станку. – К., 1956. – 476с.
218072
  Хильдебранд Э. Босиком = Barefoot / Элин Хильдебранд ; [ пер. с англ. В. Тома ]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. – 480с. – (Сага). – ISBN 978-966-14-0145-6
218073
  Горобец А.А. Босиком по битому стеклу : записки и размышления опального главного редактора газеты "Правда Украины" / Александр Горобец. – [Киев ?] : Ми, 2003. – 336с.
218074
  Ярошинская А.А. Босиком по битому стеклу. Воспоминания. Дневники. Документы : [в 2-х т.] / Алла Ярошинская. – Житомир : Рута. – ISBN 978-966-8162-97-8; 978-966-8162-98-5
Т. 1. – 2010. – 807, [1] с. : ил.
218075
  Ярошинская А.А. Босиком по битому стеклу. Воспоминания. Дневники. Документы : [в 2-х т.] / Алла Ярошинская. – Житомир : Рута. – ISBN 978-966-8162-97-8; 978-966-8162-99-2
Т. 2. – 2010. – 787, [1] с. : ил.
218076
  Гуляев А.П. Босиком по дефициту / А.П. Гуляев. – Волгоград, 1989. – 156с.
218077
  Яшин А.Я. Босиком по земле / А.Я. Яшин. – Москва, 1965. – 170с.
218078
  Добровольский В.А. Босиком по лужам / В.А. Добровольский. – Харьков, 1965. – 438с.
218079
  Добровольский В.А. Босиком по лужам / В.А. Добровольский. – 2-е изд. – Х, 1967. – 438с.
218080
  Добровольский В.А. Босиком по лужам. И дух наш молод / В.А. Добровольский. – К, 1978. – 640с.
218081
  Шкалин В.Н. Босиком по паркету / В.Н. Шкалин. – М, 1991. – 234с.
218082
  Хлысталов Э.А. Босиком среди гадюк / Э.А. Хлысталов. – М, 1992. – 63с.
218083
  Виноградов К.Б. Боснийский кризис 1908-1909 гг. / К.Б. Виноградов. – Ленинград, 1964. – 160с.
218084
  Лунева Ю.В. Боснийский кризис 1908-1909 годов: провал тайной сделки Извольского и Эренталя // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 2. – С. 52-67. – ISSN 0130-3864
218085
  Кострикова Е.Г. Боснийский кризис 1908 года и общественное мнение России // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 42-54. – ISSN 0869-5687
218086
  Кораблев В.Н. Босния и Герцеговина : Их прошлое и настоящее / В.Н. Кораблев // Скице из руске кньижевности / В.Н. [Кораблев Н В. Корабльов. – Београд : Штампариjа "Доситиjа обрадовитъ", 1903. – 35 с.
218087
  Пономарева Елена Босния и Герцеговина: государство-фантом // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 1 (1596). – С. 69-84. – ISSN 0869-44435
218088
  Сехина Екатерина Босния и Герцоговина. Полеты наяву // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 58-65 : фото
218089
  Кухарчук Володимир Боснійська весна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 100-105 : фото
218090
  Гончар Б.М. Боснійська криза 1908-09 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 139. – ISBN 966-316-039-X
218091
  Шилова А. Боснійська політика Заходу в 1994 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-57. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано суперечливу роль міжнародного співтовариства в підходах до врегулювання боснійської кризи у 1994 році. The contradictory role of the international community relating settlement of Bosnian crises in 1994 is analyzed.
218092
  Зан П. Боснійці: етноконфесійна, етнополітична чи етнічна спільнота? // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 24-27
218093
  Коваль О. Боснія і Герцеговина попросилася в Євросоюз // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 лютого (№ 6). – С. 5


  На тлі розмов про кризу Європейського Союзу Боснія і Герцеговина — держава, яка виникла в результаті кровопролитної війни на території колишньої Югославії, — подала формальне прохання стати країною-кандидатом у члени ЄС. Трохи більше ніж півроку ...
218094
  Забара В. Боснія і Герцоговина: "міжнародний протекторат" чи "умовно-суверенна країна" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 144-146. – ISSN 2076-1554
218095
  Сорос Д. Боснія: 1 серпня 1993 року / Д. Сорос. – К., 1993. – 15с.
218096
  Станку З. Босой / З. Станку. – Москва, 1957. – 480с.
218097
  Станку З. Босой : роман/ пер. с рум. / З. Станку. – Москва : Прогресс, 1977. – 560 с.
218098
  Ященко Н.Т. Босоногая команда : [повесть : для сред. возраста] / Н.Т. Ященко ; [ил.: И. Табаков]. – Чита : Кн. изд-во, 1959. – 223 с.
218099
  Ященко Н.Т. Босоногая команда : [повесть : для детей] / Николай Ященко ; [послесл. Г. Кобякова ; худож. А. Перфильев]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1977. – 207 с.
218100
  Кругликова И.Т. Боспор в позднеантичное время / И.Т. Кругликова. – Москва, 1966. – 224 с.
218101
  Цветаева Г.А. Боспор и Рим / Г.А. Цветаева. – М, 1979. – 136с.
218102
  Бадальянц Юрий Сетракович Боспор и Родос в III и ІІ вв до н.э. (торг. связи по данным амфорных клейм) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Бадальянц Юрий Сетракович ; МГУ. – Москва, 1970. – 19 с.
218103
  Воронов А.А. Боспор Киммерийский / А.А. Воронов. – Москва, 1983. – 183 с.
218104
  Вахонєєв В.В. Боспор Кіммерійський у VI ст. до н.е.: грецька колонізація району : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Вахонєєв Віктор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 27 назв
218105
  Вахонєєв В.В. Боспор Кіммерійський у VI ст. до н.е.: грецька колонізація району : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Вахонєєв Віктор Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 295 л. – Бібліогр.: л. 239-295
218106
  Макаров И.А. Боспор, Фракия и Херсонес Таврический в первой четверти I в. н.э. (Новое эпиграфическое свидетельство из Херсонеса) // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 62-69. – ISSN 0321-0391
218107
   Боспорские города. Т. 1 / Под ред. В.Ф.Гайдукевич, М.И.Максимовой // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1952. – № 25 : Боспорские города. Т. 1. Итоги археологических исследований Тиритаки и Мирмекия в 1935-40 гг. / Под ред. В.Ф.Гайдукевич, М.И.Максимовой. – С. 1-424, илл.
218108
   Боспорские города. Т. 2 / Под ред. Гайдукевича В.Ф., Книпович Т.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1958. – № 85 : Боспорские города. Т. 2. Работы Боспорской экспедиции 1946-53 гг. / Под ред. В.Ф.Гайдукевич, Т.Н.Книпович. – С. 1-504, рис.
218109
  Гайдукевич В.Ф. Боспорские города : Уступчатые склепы. Эллинистическая усадьба. Илурат / В.Ф. Гайдукевич. – Л., 1981. – 136с.
218110
   Боспорские надгробные рельефы. – Л., 1990. – 150с.
218111
  Горемыкина В.И. Боспорское государство в первые века нашей эры (Iв. -- первая четверть III века) : Автореф... канд. ист.наук: / Горемыкина В. И.; ЛГУ. – Ленинград, 1952. – 16 с.
218112
  Ашик А. Боспорское царство, 1848
218113
  Ашик А. Боспорское царство. – Одеса, 1849
218114
  Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство / В.Ф. Гайдукевич. – Москва-Ленинград, 1949. – 624с.
218115
  Панов А.Р. Боспорское царство во внешнеполитических планах Рима в 47-46 гг. до н.э. // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 195-204. – ISSN 0321-0391
218116
  Кузьміщев О.Г. Боспорські дослідження Е.Р. фон Штерна // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 134-138. – ISSN 0235-3490


  Проаналізовано наукові дослідження визначного археолога кінця XIX - початку XX ст. Е. Р. фон Штерна, присвячені старожитностям Боспорського царства.
218117
  Мессик Х. Боссы преступного мира / Х. Мессик. – М., 1985. – 365с.
218118
  Аминов М. Бостандык / М. Аминов. – Ташкент, 1970. – 68с.
218119
  Савка М. Бостон-джаз : візії та вірші / Мар"яна Савка. – Київ : Факт, 2008. – 96с. : фот. – ISBN 978-966-359-252-7
218120
  Андрусов Н.И. Босфор и Дарданеллы : (Исторический обзор мнений об их происхождении). – 16с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф. Отд.оттиск
218121
  Андрусов Н. Босфор и Дарданеллы : (Исторический обзор мнений об их происхождении) / Н. Андрусов. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1905. – 44 с.
218122
  Нольде Б.Є. Босфор и Дарданеллы [рецензия] : ( Serge Goriainow. Le Bosphore et les Dardanelles : etude historique sur la question des detroits, d" apres la correspondance... 1910.). – [Москва], 1911. – 21 с. – (Рец. на фр. изд. 1910 г.) - Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск из дурн.: Русская мысль. 1911, кн. 4


  Горяинов, С.М. (Сергей Михайлович, 1849-1918)
218123
  Богаевский П.М, Босфор и Дарданеллы в их международном положении / П.М. Богаевский, проф. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1915. – 36 с. – Без обл. - Отд. оттиск из газеты Киевлянин. 1915, № 113, 114, 115
218124
  Орешников А.В. Босфор Киммерийский в эпоху спартокидов по надписям и царским монетам : (По поводу соч.: Б. Кене "Музей кн. Кочубея" и П.О. Бурачкова "Общий каталог монет, принадлежащих эллинским колониям северного берега Черного моря. 1884 г.") / А.В. Орешникова. – Москва : Скоропечатня О.О. Гербека, 1884. – 32 с.
218125
  Печеніна Н. Босфор Кіммерійський: сторінки військової історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 37-46
218126
  Мартинов А.Ю. Босфор та Дарданелли у вирі боротьби великих держав: до виходу монографії Машевського О.П. : [рецензія] // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 131-132. – ISBN 978-966-171-277-4
218127
  Горобець Марися Босфорська казка : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 54-56 : Фото
218128
  Прокопенко М. Босх і його шлях до світла // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 8-9
218129
  Папченко Анна Босяки и королевы : обычаи / Папченко Анна, Доки Белы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 48-57 : Фото
218130
  Кідрук М. Бот : роман / Макс Кідрук. – 2-ге вид., допов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 476, [3] с., [2] арк. кольор. іл. : іл. – Спец. відзнака за найкращий твір на тему мандрів і подорожей Міжнар. літ. конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс, пісен. лірики та творів для дітей "Коронація слова - 2012". – (Коронація слова). – ISBN 978-966-14-5064-5
218131
  Муканов С.М. Ботагоз : роман / С.М. Муканов; пер. с каз. С.Родов. – 2-е. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 456 с.
218132
  Муканов С.М. Ботагоз : роман / С.М. Муканов; пер. с каз. С.Родов. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 423 с.
218133
  Муканов С. Ботагоз : роман / С. Муканов; пер. с каз. С.Родова. – 5-е. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1964. – 455 с.
218134
  Сарычева З.А. Ботаический сад им. Н.Н. Гришка НАН Украины // Занимательная ботаника / З.А. Сарычева. – Киев : Издательство Украиского фитосоциологического центра, 2007. – С. 18-24. – ISBN 966-306-113-7
218135
  Береговий П.М. Ботанiчна геогpафiя / П.М. Береговий, М.М. Прахов. – Київ : Радянська школа, 1961. – 347с.


  1. Анотомiя та моpфологiя pослин. 2.Систематика pослин.3. Екологiя pослин, фiтоценологiя та геогpафiчне пошиpення pослин на земнiй кулi.
218136
  Білокінь І.П. Ботанiчна наука в Київському унiвеpситетi / І.П. Білокінь. – Київ, 1950. – 10с. – Окр.відбиток з: Труди біолого-грунтозначого фак-ту КДУ ім.Т.Г. Шевченка №5, 1950р.
218137
  Білокінь І.П. Ботанiчна наука в Київському унiвеpситетi за соpок pокiв Радянської влади / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ iм. Т.Г.Шевченка, 1957. – 14с. – Окр.відбиток з: Наукові записки КДУ ім.Т.Г.Шевченка, Т.16, вип.20, Біологічний збірник №14, 1957р.
218138
  Мейер К.И. Ботаник Иван Николаевич Горожанкин и его школа (1848-1904) / К.И. Мейер. – Москва, 1940. – 52с.
218139
  Калиниченко И.М. Ботаник Сергей Александрович Рачинский (1833-1902) // Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 100, № 10. – С. 1110-1119. – ISSN 0006-8136
218140
   Ботаника : с 43-я ил. // Минералогия : с 46-ю ил. – Санкт-Петербург, 1905. – 72 с., 4 л. ил. : ил. – (Общеполезная библиотека "Родины" ; 1905, Кн. 7)
218141
   Ботаника. – Ташкент
1. – 1933. – 103с.
218142
  Жуковский П.М. Ботаника : Учеб. пособие для растениеводческих вузов и фак. / П.М. Жуковский. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 560с.
218143
  Всесвятский Б.В. Ботаника / Б.В. Всесвятский. – 12-е изд. – Москва, 1945. – 167с.
218144
  Всесвятский Б.В. Ботаника / Б.В. Всесвятский. – 13-е изд. – Москва, 1947. – 168с.
218145
  Всесвятский Б.В. Ботаника / Б.В. Всесвятский. – 15-е изд. – Москва, 1948. – 144с.
218146
  Иванова А.М. Ботаника / А.М. Иванова. – М, 1948. – 84с.
218147
  Тетюрев В.А. Ботаника / В.А. Тетюрев. – М, 1949. – 208с.
218148
   Ботаника. – М.
2. – 1951. – 450с.
218149
  Генкель П.А. Ботаника / П.А. Генкель, Л.В. Кудряшов. – 2-е изд., испр. – Москва, 1952. – 560с.
218150
  Дубянская Е.А. Ботаника / Е.А. Дубянская, Н.Т. Радциг. – Москва, 1953. – 360с.
218151
  Культиасов М.В. Ботаника : Учебник для пед. ин-тов / М.В. Культиасов. – Москва : Советская наука
Часть 1 : Анатомия и морфология растений. – 1953. – 588с.
218152
   Ботаника. – Москва
1. – 1954. – 628с.
218153
  Культиасов М.В. Ботаника : Учебник для пед. ин-тов / М.В. Культиасов. – Москва : Советская наука
Часть 2 : Систематика растений. – 1955. – 631с.
218154
   Ботаника. – Изд. 6-е. – Москва
Т. 1. – 1958. – 419 с.
218155
  Глуздаков И С. Ботаника / И С. Глуздаков, Н.П. Луцкевич. – Новосибирск, 1961. – 52с.
218156
  Глуздаков И С. Ботаника / И С. Глуздаков, Н.П. Луцкевич. – Новосибирск, 1961. – 24с.
218157
  Генкель П.А. Ботаника / П.А. Генкель, Л.В. Кудряшов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1964. – 695с.
218158
  Исаин В.Н. Ботаника : (Теоретический и практический курс): Учебник для сельскохоз. техникумов / В.Н. Исаин, В.Н. Юрцев. – 9-е, перераб. и доп. изд. – Москва : Колос, 1966. – 519с. – (Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных техникумов)
218159
  Лейсле В.Ф. Ботаника / В.Ф. Лейсле. – Москва : Высшая школа, 1966. – 349 с.
218160
   Ботаника. – М.
1. – 1966. – 423с.
218161
  Всесвятский Б.В. Ботаника : Учебник для 5-6 классов средней школы / Б.В. Всесвятский. – 12-е изд. – Москва : Просвещение, 1967. – 214с.
218162
  Тихомиров Федор Константинович Ботаника / Тихомиров Федор Константинович. – 4е изд. – Москва : Высшая школа, 1974. – 397с.
218163
  Хржановский В.Г. Ботаника : Учебное пособие / В.Г. Хржановский, И.М. Краевский, С.Ф. Пономаренко. – Москва : Высшая школа, 1975. – 375с.
218164
  Комарницкий Н.А. Ботаника / Н.А. Комарницкий. – 7-е изд. перераб. – Москва, 1975. – 608с.
218165
  Кочемарова И.П. Ботаника / И.П. Кочемарова, Н О. Чистякова, . – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 40с.
218166
  Тихомиров Федор Константинович Ботаника / Тихомиров Федор Константинович. – 4е изд. – Москва : Высшая школа, 1978. – 439с.
218167
  Медведева В.М. Ботаника / В.М. Медведева. – Москва : Медицина, 1980. – 296с.
218168
  Жуковский П.М. Ботаника / П.М. Жуковский. – 5-е изд. перераб. и доп. – Москва : Колос, 1982. – 623с.
218169
  Корчагина В.А. Ботаника / В.А. Корчагина. – 17-е изд. перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 255с.
218170
  Корчагина В.А. Ботаника / В.А. Корчагина. – 18-е изд. – Москва : Просвещение, 1985. – 256с.
218171
  Тихомиров Вадим Николаевич Ботаника : Высшие растения / Тихомиров Вадим Николаевич, Чистякова Ольга Николаевна. – М. : Изд-во Моск. ун-та
Вып. 2; Ч.1. – 1985. – 72с.
218172
  Хржановский В.Г. Ботаника / В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. – М, 1988. – 383с.
218173
  Матвеева Г.В. Ботаника / Г.В. Матвеева, А.Д. Тарабрин. – Москва : ВО Агропромиздат, 1989. – 287с.
218174
  Родионова А.С. Ботаника / А.С. Родионова. – Ленинград, 1990. – 303с.
218175
  Яковлев Ботаника / Яковлев, В.А. Челомбитько. – М, 1990. – 367с.
218176
   Ботаника [Конволют]. – Компакт сост. из 25 отд. оттисков
218177
  Марков М.В. Ботаника в Казанском университете за 175 лет / М.В. Марков. – Казань, 1980. – 104с.
218178
   Ботаника в Казахстане. – Алма-Ата, 1959. – 160с.
218179
  Вильден К. Ботаника Вилльденова, заключающая в себя терминологию, разные системы, ботанические правила, названия растений, естествословие, болезни и историю прозябаемых, и наконец историю самаго травопознания. – Москва : В Театральной типографии, 1819. – 716 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, шкіра.
218180
  Мясоедова О.М. Ботаника и зоология / О.М. Мясоедова. – Днепропетровск, 1990. – 72с.
218181
   Ботаника и микология: современные горизонты = Botany and Mycology: modern horizons : сб. трудов, посвящ. 80-летию со дня рожд. акад. АН Украины А.М.Гродзинского (1926-1988) / М. Бошкаю, Л. Бродский, Л.И. Булах, С.П. Буюн, О.Н. и др. Вассер; [Нац. акад. наук Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины ; ред. совет.: С.П. Вассер и др. ; отв. ред. А.А. Созинов]. – Київ : Академпериодика, 2007. – 321, [3] с., [4] л. фот. : ил., табл., фот. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Парал. тит. л. на англ. яз. - Указ.: с. 314-321. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-360-085-7
218182
  Суворов Ботаника с основами геоботаники. / Суворов, И.Н. Воронова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1979. – 560с.
218183
  Журбин А.И. Ботаника с основами общей биологии / А.И. Журбин. – Москва, 1968. – 504с.
218184
  Келлер Б.А. Ботаника с основами физиологии / Б.А. Келлер. – Москва-Ленинград, 1933. – 289с.
218185
  Блукет Н.А. Ботаника с основами физиологии растений / Н.А. Блукет. – Москва : Колос, 1975. – 607с.
218186
   Ботаника с основами фитоценологии : анатомия и морфология растений : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Биология" в области образования и педагогики / Т.И. Серебрякова, Н.С. Воронин, А.Г. Еленевский, Т.Б. Батыгина, Н.И. и др. Шорина; Т.И. Серебрякова, Н.С. Воронин, А.Г. Еленевский, Т.Б. Батыгина, Н.И. Шорина и др. – Москва : Академкнига, 2007. – 544 с. : илл. – ISBN 978-5-94628-237-6
218187
   Ботаника с основами экологии. – Москва : Просвещение, 1979. – 320с.
218188
  Лисов Н.Д. Ботаника с основами экологии / Н.Д. Лисов. – Минск, 1991. – 103с.
218189
  Нехлюдова А.С. Ботаника с основами экологии растений / А.С. Нехлюдова, И.А. Акимов. – Москва : Просвещение, 1978. – 128с.
218190
  Галенко Ж.Г. Ботаника тропических волокнистых растений : учебное пособие / Ж.Г. Галенко, Т.В. Вещикова. – Москва, 1975. – 52 с.
218191
  Генкель П.А. Ботаника. / П.А. Генкель, Л.В. Кудряшов. – М, 1950. – 536с.
218192
  Чистякова О.Н. Ботаника. / О.Н. Чистякова, А.Н. Сладков. – Москва
1. – 1983. – 58с.
218193
   Ботаника. Анатомия и морфология растений. – Москва : Просвещение, 1978. – 480с.
218194
  Борзова И.А. Ботаника. Высшие растения / И.А. Борзова. – М., 1963. – 56с.
218195
  Борзова И.А. Ботаника. Высшие растения / И.А. Борзова. – Москва : Издательство Московского университета, 1964. – 56с.
218196
  Борзова И.А. Ботаника. Высшие растения / И.А. Борзова. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 48с.
218197
  Келлер Б.А. Ботаника. Главные факты и закономерности / Б.А. Келлер. – 2-е перераб. изд. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз, 1935. – 470с.
218198
  Клюшникова Е.С. Ботаника. Низшие растения / Е.С. Клюшникова, Т.П. Сизова. – 6-е изд. – Москва, 1969. – 32с.
218199
  Клюшникова Е.С. Ботаника. Низшие растения / Е.С. Клюшникова, Т.П. Сизова. – имд. 7-е. – Москва, 1972. – 32с.
218200
  Клюшникова Е.С. Ботаника. Низшие растения / Е.С. Клюшникова. – Москва, 1983. – 36с.
218201
  Клюшникова Е.С. Ботаника. Низшие растения : Метод. указания для студентов-заочников биологических ф-тов гос. ун-тов / Е.С. Клюшникова, Т.П. Сизова, Л.М. Левкина; Министерство высшего и среднего специального образования СССР; Науч.-метод. кабинет по заочному и вечернему обучению МГУ. – Изд-е 10-е, доп. – Москва, 1987. – 32с.
218202
  Кудряшов Л.В. Ботаника. Систематика и география растений. Уч.-метод. пособие / Л.В. Кудряшов. – М.
Ч. 2. – 1949. – 120с.
218203
  Игнатьев Б.В. Ботаника. Уч. для пед. уч. / Б.В. Игнатьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1952. – 304с.
218204
   Ботаника: морфология и анатомия растений : [ Учеб. пособие для пед. ин-тов по биол. и хим. спец. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 479 [1] с. : илл. – Библиогр.: Предм. указ.: с. 468-478. – ISBN 5-09-000652-0
218205
  Зарубина Тата Ботаника: Способы передвижения семян. Плодитесь и разлетайтесь / Зарубина Тата, Цанкль Зольвин // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 176-183 : фото
218206
  Галактионов С.Г. Ботаники с гальванометром / С.Г. Галактионов, В.М. Юрин. – Москва : Знание, 1979. – 144с.
218207
  Вавилов Н.И. Ботанико-географические основы селекции / Н.И. Вавилов. – Москва; Ленинград : Огиз-Сельхозгиз, 1935. – 60с.
218208
  Вавилов Н.И. Ботанико-географические основы селекции : (учение об исходном материале в селекции) / Н.И. Вавилов. – Б.м. : Б.и., 1936. – 74с.
218209
  Коннов А.А. Ботанико-географические особенности арчовников Кусавли-Сая в Туркестанском хребте : Автореф... кандидата биол.наук: / Коннов А.А.; Ботан. ин-т АН Таджик. ССР. – Душанбе, 1964. – 21л.
218210
  Михайлова С.Г. Ботанико-географические особенности луговой растительности Западного Памира. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Михайлова С.Г.; Тад. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.25
218211
  Флеров А. Ботанико-географические очерки / А. Флеров
ч. 3 : Ростовский край. – С. 195-218. – Отдельный оттиск: Земледелие
218212
  Копачевская М.Н. Ботанико-географические очерки болот Волынской губернии : Отчет М.Н. Копачевской по командировке 1912 года в Овручевский уезд. – [Житомир] : [Электр. тип. наследн. М. Дененмана], 1912. – 74 с.


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Павлу Аполлоновичу от автора 28/III 1914 г.
218213
  Поляков П.П. Ботанико-географические очерки Кузнецкой котловины, салаира и западной предсалаирской полосы. / П.П. Поляков. – Ленинград : АН СССР, 1934. – 64с.
218214
   Ботанико-географические районы СССР. – Москва : Наука, 1974. – 123 с.
218215
  Гагнидзе Р.И. Ботанико-географический анализ флороценотического комплекса субальпийского высокотравья Кавказа / Р.И. Гагнидзе. – Тбилиси, 1974. – 226с.
218216
  Юрцев Б.А. Ботанико-географический анализ флоры и растительности горного узла Сунтар-Хаята (Верхояно-Колымская горная страна) : Автореф... кандидата биол., дисс. допущена к защите в качестве докторскойнаук: / Юрцев Б.А.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Л., 1965. – 33л. – Бібліогр.:с.31-33
218217
  Кузнецов Н.И. Ботанико-географический атлас земного шара / Н.И. Кузнецов, проф. ; Георг. ин-т. Георг.-экон. исслед. ин-т. – Петербург : Изд. Географ. ин-том ; Тип. Главного Ботанического управления
Вып. 2-3 : Palmae, Triticum / [Проф. Н. Кузнецов, К. Фляксбергер]. – 1923. – 10, 18 стб., 2 л. карт.
218218
  Буш Н.А. Ботанико-географический очерк Европейской части СССР / Н.А. Буш. – 2-е испр. и доп. изд. – Л., 1932. – 160с.
218219
  Буш Н.А. Ботанико-географический очерк Европейской части СССР / Н.А. Буш. – 3-е доп. изд. – Ленинград, 1933. – 171с.
218220
  Буш Н.А. Ботанико-географический очерк Европейской части СССР / Н.А. Буш. – 4-е доп. и испр. изд. – Л., 1935. – 192с.
218221
  Буш Н.А. Ботанико-географический очерк Европейской части СССР и Кавказа / Н.А. Буш. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1936. – 329с. – (Серия научно-справочная)
218222
  Кнорринг фон О.Э. Ботанико-географический очерк Наманганского уезда / О.Э. фон Кнорринг. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс, 1915. – [4], 111 с., 11 л. ил., карт : ил., карт, табл. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 2 ; Ботанические исследования 1912 года / под ред Б.А. Федченко. Вып. 5)


  Авт. Труды, 2: Федченко, Борис Алексеевич (1872-1947)
218223
  Краснов А.Н. Ботанико-географический очерк Полтавской губернии / А.Н. Краснов. – Санкт-Петербург : Тип. Е. Евдокимова, 1894. – 145 с. – Отд. оттиск: Материалы к оценке земель Полтавской губернии, Естественно-историческая часть, изд. под ред. проф. Докучаева
218224
  Ганешин С.С. Ботанико-географический очерк Средней части Акмолинской области / С.С. Ганешин. – Петроград : Тип. М.П. Фроловой (влад. А.Э. Коллинс), 1917. – [6], 57 с., 4 л. ил.-фото : ил. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 2 ; Ботанические исследования 1914 года / под ред Б.А. Федченко. Вып. 1)


  Авт. Труды, 2: Федченко, Борис Алексеевич (1872-1947)
218225
  Федченко Б.А. Ботанико-географический сборник / Б.А. Федченко, В.Л. Некрасова. – Ленинград, 1925. – 232с.
218226
  Кинзикаева Г.К. Ботанико-географическое и систематическое исследование солянок Таджикистана (Solsola L, Aellenia Ulbr. и Climacoptera Botsch) : Автореф... канд. биол.наук: / Кинзикаева Г.К.; АН Таджик. ССР. Отд-ние биол. – Душанбе, 1965. – 17л.
218227
  Барбарич А.И. Ботанико-географическое исследования Украинского Полесья; вопросы флористики, история ботанических исследований и растительного ресурсоведения Украинской ССР : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Барбарич А.И. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 28 с.
218228
  Кузнецов Н.И. Ботанико-географическое картирование Европейской России / Н.И. Кузнецов. – 309-320с.
218229
  Огуреева Г.Н. Ботанико-географическое районирование СССР / Г.Н. Огуреева. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 76с.
218230
  Хитрово В.Н. Ботанико-топографические очерки по Галичье горе (В 1 районе бассейна Дона) / В.Н. Хитрово. – Орел-Киев : Изд. О-ва для исследования природы Орловской губернии, 1913. – 118 с., 5 л. ил : ил. – Библиогр.: "Список упоминаемой литературы" (с. 113-114). – (Материалы к познанию природы Орловской губернии ; № 19)


  Экз. № 125094 без обл. и 5 л. ил.
218231
   Ботанико-фармакогностический словарь. – Москва : Высшая школа, 1990. – 270 с.
218232
  Новопокровский И.В. Ботаникогеографические исследования юговосточной части Ставропольской губернии и смежной части Терской области, 1906. – С. 167-249. – Отд. оттиск
218233
  Липский В.И. Ботаничекая экскурсия за Каспий : (Из Ботанического кабинета университета Св. Владимира) / [соч.] Владимира Липского. – Киев : Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва печ. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К* в Москве, 1891. – [2], 22 с. – Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. 1891. Т. 12 [11]


  На тит. л. надпись: Ботаническому ренегату,, добрейшему Василию Карловичу Совинскому от автора 18 03 1891
218234
  Дильс Я. Ботаническая география / Л. Дильс ; Пер. с нем. под ред. чл. Бюро по прикл. ботанике П.И. Мищенко. – Петроград : Тип. К. Маттисена, 1916. – 138 с., карт. – Отд. оттиск: Труды по прикладной ботанике1916, 9, № 4-6, 10. – Библиогр. в примеч. – (Труды Бюро по прикладной ботанике / Учен. ком. М-ва зем., изд. под ред. зав. Бюро Роб. Эд. Регеля ; Год 9 - 1916. Прилож. 16)


  Пер.: Мищенко Лев Леонидович (1909-1989)
218235
  Федорук А.Т. Ботаническая география : Полевая практика / А.Т. Федорук. – Минск : Изд-во БГУ, 1976. – 224с.
218236
  Огуреева Г.Н. Ботаническая география Алтая / Г.Н. Огуреева. – Москва : Наука, 1980. – 188с.
218237
  Павлов Н.В. Ботаническая география зарубежных стран / Н.В. Павлов. – Москва : Высшая школа
1,2. – 1965. – 311с.
218238
  Гагнидзе Р.И. Ботаническая география и флора Рача-Лечхуми / Р.И. Гагнидзе, Кемулариа-Натадзе. – Тбилиси, 1985. – 148с.
218239
  Зауер Л.М. Ботаническая география с основами ботаники. Методическое письмо / Л.М. Зауер. – Ленинград, 1955. – 72с.
218240
  Прозоровский Н.А. Ботаническая география с основами общей ботаники / Н.А. Прозоровский. – Москва : Советская наука, 1956. – 482с.
218241
   Ботаническая география с основами экологии растений : Учеб. пособие для вузов. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 255с.
218242
   Ботаническая география Северного Прикаспия. – Л., 1977. – 159с.
218243
  Шумилова Л.В. Ботаническая география Сибири / Л.В. Шумилова. – Томск, 1962. – 440с.
218244
  Павлов Н.В. Ботаническая география СССР / Н.В. Павлов. – Алма-Ата : Изд-во АН КССР, 1948. – 704с.
218245
  Агаханянц О.Е. Ботаническая география СССР : учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 2106 "Биология" и 2107 "География" / О.Е. Агаханянц. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 175 с.
218246
  Карамышева З.В. Ботаническая география степной части Центрального Казахстана / З.В. Карамышева, Е.И. Рачковская. – Ленинград, 1973. – 278с.
218247
  Дженсен У.А. Ботаническая гистохимия / У.А. Дженсен. – Москва : Мир, 1965. – 377с.
218248
  Куницкий Б.А. Ботаническая и леводственная характеристика осины с заметками относительно ее употребления / [соч.] Б. Куницкого. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. С. Муллер и И. Богельман, 1888. – 115 с., VII табл. ил. – В кн., 3 ил. табл. - Отд. оттиск: Ежегоднике Санкт-Петербургского лесного института. 1888


  На обл. дарств. надпись: Дорогому товарищу Павлу Алексеевичу от автора. 4 марта 1888 г. подпись
218249
  Демешева Г.А. Ботаническая литература Казахстана / Г.А. Демешева. – Алма-Ата, 1971. – 426с.
218250
  Прозина М.Н. Ботаническая микротехника / М.Н. Прозина. – Москва : Высшая школа, 1960. – 206с.
218251
  Алексеев Е.Б. Ботаническая номенклатура / Е.Б. Алексеев, И.А. Губанов, В.Н. Тихомиров. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 166, [1] с. – Библиогр.: с. 161-165
218252
  Пачоский И. Ботаническая экскурсия в Аскания Нова и на Сиваш // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – 21 с.
218253
   Ботанические и фитохимические исследования Hyssopus officinalis L. культивируемого в Казахстане / Н. Курбатова, Н. Мухитдинов, А. Туякова, К. Абидкулова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 95-97. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  В статье приводятся данные ботанико-фитохимического исследования Hyssopus officinalis L. Полученные результаты свидетельствуют об успешном введении в культуру взятого для изучения вида, как с точки зрения морфологических и анатомических исследований, ...
218254
  Лях В.А. Ботанические и цитогенетические особенности видов рода Linum L. и биотехнологические пути работы с ними = Botanical and cytogenetic peculiarities and biotechnological techniques for work with Llinum L. genus species / В.А. Лях, А.И. Сорока. – Запорожье : Запорож. нац. ун-т, 2008. – 181, [1] c. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Библиогр.: с. 171-180. – ISBN 966-599-310-0
218255
  Липский В.И. Ботанические исследования в Закаспийской области : (с 16 табл. рис.) / [соч.] В.И. Липского, гл. бот. Имп. Бот. сада Петра Великого. – Петрогрд : Тип. А.Э. Коллинс, 1915. – [2], 78 с., 16 л. ил. : ил. – Экз. в разныз тип. переплетах. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 2 ; Ботанические исследования 1912 года / под ред Б.А. Федченко. Вып. 4)
218256
   Ботанические исследования в заповедниках РСФСР. – Москва, 1984. – 144с.
218257
   Ботанические исследования в Казахстане. – Алма-Ата, 1988. – 114с.
218258
   Ботанические исследования в Киргизии. – Фрунзе, 1989. – 196с.
218259
   Ботанические исследования в Эстонской ССР. – Тарту, 1959. – 52с.
218260
   Ботанические исследования за полярным кругом. – Ленинград : Наука, 1987. – 136с.
218261
   Ботанические исследования на Украине. – Киев, 1990. – 126с.
218262
   Ботанические исследования на Урале. – Свердловск, 1986. – 160с.
218263
  Кэмпбел Д.Х. Ботанические ландшафты земного шара : Очерки по географии растений / Д.Х. Кэмпбел. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1948. – 440с.
218264
   Ботанические материалы гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова Академии наук СССР. – Москва ; Ленинград
Т. 9, вып. 4-12. – 1946. – С. 113-266
218265
   Ботанические материалы гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова Академии наук СССР : указатели и библиография к томам 1-20. – Москва ; Ленинград : [б.и.], 1962. – 271, [1] с.
218266
  Полянская О.С. Ботанические наблюдения в городских садах и парках. / О.С. Полянская, О.С. Стрелкова. – Ленинград, 1957. – 141с.
218267
  Яровенко Е. Ботанические объекты Нараттюбинского хребта, нуждающиеся в охране // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 17-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Изучена флора Нараттюбинского хребта Предгорного Дагестана. Предложено для охраны 34 редких вида и 2 типа редких растительных сообществ. Даны рекомендации по охране редких видов. The flora of Daghestan Narattubinsk mountain ringe is studied. 34 rare ...
218268
  Палибин И.В. Ботанические сады и музеи Швеции, Норвегии и Дании / И.В. Палибин. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Герольд", 1905. – 43 с. : ил. – Отд. оттиск: Труды Имп. Ботанического сада - "Acra Horti Petropolirani", приложение к т. 24
218269
   Ботанические сады как центры итродукции растений. – Тарту, 1978. – 139с.
218270
  Липский В.И. Ботанические сады Мадрда Лиссабона и Кью : Отчет о заграничной командировке 1905 г. В.И. Липского, гл. ботаника Имп. Спб. ботан. сада. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Герольд", 1906. – 267 с., 3 л. ил.
218271
   Ботанические сады мира. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 104с.
218272
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1971. – 472с.
218273
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1977. – 226с.
218274
   Ботанические сады Прибалтики. – Ригв, 1980. – 158с.
218275
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1982. – 232с.
218276
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1987. – 255с.
218277
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1988. – 160с.
218278
  Лапин П.И. Ботанические сады СССР / П.И. Лапин. – Москва, 1984. – 215с.
218279
  Цицин Н.В. Ботанические сады СССР. / Н.В. Цицин. – Москва, 1974. – 191с.
218280
  Астров А.В. Ботанические сады Центральной Европы / А.В. Астров ; АН СССР, Гл. ботан. сад, Совет ботан. садов СССР. – Москва : Наука, 1976. – 120 с. : ил., карт. – Список лит.: с. 115-119
218281
  Соколов М.П. Ботанические сады, основа их устройства и планировки / М.П. Соколов. – М-Л, 1959. – 200с.
218282
  Сытник К.М. Ботанические тетради / К.М. Сытник, В.С. Галузинская. – К., 1986. – 236с.
218283
  Барбарич А.И. Ботанические туpистские экскуpсии в Болгаpию и Чехословакию / А.И. Барбарич; АН СССР. – Москва-Ленингpад : АH СССР, 1959. – 422-426с. – Отд.оттиск: Ботанический журнал XLIV
218284
  Барбарич А.И. Ботанические туристические экскурсии в Болгарию и Чехословакию / А.И. Барбарич, И.П. Белоконь. – Москва : [б. и.], 1959. – С. 422-426
218285
  Липский В.И. Ботанические учреждения и сады в Южной Европе и Северной Африке : (с чертжами и планами) / [соч.] В.И. Липского, гл. бот. Имп. СПб. Ботанического сада. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд", 1903. – [4], 128 : черт. – Прилож. к: Труды Тифлиского ботан. сада, 1902-1904


  На обл. дарств. надпись: Дорогому Василию Карловичу Совинскому от автора
218286
  Раевский В.А. Ботанические экскурсии : книжка для образовательных прогулок с детьми / В. Раевский. – Москва : Изд. К.И. Тихомирова, 1902. – XXIII, 208 с., 15 л. ил., нот. : ил.
218287
  Кузнецов Н.И. Ботанические экскурсии : Краткое руководство к ведению ботанических экскурсий : Пособие для слушателей и слушательниц высш. учеб. заведений, для преподающих в сред. и низш. школах и для самообразования / Н.И. Кузнецов, проф. – Симферополь : Изд. и тип. Таврического Губернского правления, 1920. – 39с.
218288
  Полянский И.И. Ботанические экскурсии / И.И. Полянский. – Москва-Л., 1935. – 144с.
218289
  Полянский И.И. Ботанические экскурсии / И.И. Полянский. – Москва, 1950. – 292с.
218290
  Полянский И.И. Ботанические экскурсии / И.И. Полянский. – Москва : Просвещение, 1968. – 241с.
218291
  Беляева Л.Т. Ботанические экскурсии в природу / Л.Т. Беляева. – Москва, 1955. – 248 с.
218292
  Беляева Л.Т. Ботанические экскурсии в природу / Л.Т. Беляева. – Изд.2-е. – Москва, 1958. – 244с.
218293
  Жудова П.П. Ботанические экскурсии в Чашникове Московской области / П.П. Жудова. – М, 1963. – 163с.
218294
  Попов К.П. Ботанические экскурсии по горному Крыму. Очерк- путеводитель / К.П. Попов. – Симферополь, 1962. – 88с.
218295
   Ботанический атлас. – Москва-Ленинград : Изд-во сель-хоз. л-ры, 1963. – 503 с.
218296
  Шуберт В.Д. Ботанический атлас Шуберта, как вспомогательное дополнение ко всякому учебному руководству с приложением краткого пояснительного текста в переводе Н.И. Раевского. – 2-е из. – Санкт-Петербург : Изд. книгопродавца Ф.А. Битенпажа, 1879. – [10], 68 с., 53 л. цв. ил. : ил. – Экз. деф., отстутств 3 цв. ил.


  На кн. печать: Из книг ....
218297
  Гофман К. Ботанический атласпо системе Де-Кандоля : 80 хромолитографированніх таблиц, изображающих 459 растений в красках, и 30 листов текста с 508 политипажами : С имненениями и доп. применительно к России под ред. А.Ф. Баталина б. дир. и Н.А. Монтеверде / К Гофман. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1897. – [8], XXXII, 188, XIV с., 80 л. цв. ил. : ил., табл.


  Ред.: Монтеверде, Николай Августинович (1856-1929) Баталин, Александр Федорович (1847-1896)
218298
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 2. – 1995
218299
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 3. – 1995
218300
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 4. – 1995
218301
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 5. – 1995
218302
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 6. – 1995
218303
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 7. – 1995
218304
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 8. – 1995
218305
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 9. – 1995
218306
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 10. – 1995
218307
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 11. – 1995
218308
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 12. – 1995
218309
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 1. – 1995
218310
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 1. – 1996
218311
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 2. – 1996
218312
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 3. – 1996
218313
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 4. – 1996
218314
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 5. – 1996
218315
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 6. – 1996
218316
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 7. – 1996
218317
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 8. – 1996
218318
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 9. – 1996
218319
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 10. – 1996
218320
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 11. – 1996
218321
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 2. – 1997
218322
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 3. – 1997
218323
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 4. – 1997
218324
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 5. – 1997
218325
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 6. – 1997
218326
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 1. – 1997
218327
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 12. – 2009
218328
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 7. – 2009
218329
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 8. – 2009
218330
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 9. – 2009
218331
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 11. – 2009
218332
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 10. – 2009
218333
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 1. – 2010
218334
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 2. – 2010
218335
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 3. – 2010
218336
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 4. – 2010
218337
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 5. – 2010
218338
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 6. – 2010
218339
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 7. – 2010
218340
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 8. – 2010
218341
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 9. – 2010
218342
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 10. – 2010
218343
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 11. – 2010
218344
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 12. – 2010
218345
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 96, № 2. – 2010
218346
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 96 , № 1. – 2010
218347
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 1. – 2011
218348
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 2. – 2011
218349
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 7. – 2011
218350
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 8. – 2011
218351
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 3. – 2011
218352
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 4. – 2011
218353
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 12. – 2011
218354
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 9. – 2011
218355
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 5. – 2011
218356
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 6. – 2011
218357
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 10. – 2011
218358
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 11. – 2011
218359
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 1. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
218360
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 3. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
218361
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
218362
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 5. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
218363
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 6. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
218364
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
218365
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 7. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
218366
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 10. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
218367
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 11. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
218368
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 12. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
218369
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 8. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
218370
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 9. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
218371
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 12. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
218372
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 11. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
218373
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
218374
   Ботанический журнал / Российская акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
218375
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
218376
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
218377
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
218378
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
218379
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
218380
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
218381
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
218382
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
218383
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
218384
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 12. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
218385
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 1. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
218386
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
218387
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
218388
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
218389
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 5. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
218390
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 8. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
218391
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 9. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
218392
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 6. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
218393
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 10. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
218394
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
218395
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
218396
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
218397
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
218398
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
218399
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
218400
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 7. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
218401
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 12. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
218402
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 9. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
218403
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
218404
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 11. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
218405
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 8. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
218406
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 1. – 2016. – С. 1-120. – Резюме на рус., англ. яз.
218407
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 2. – 2016. – С. 121-248. – Резюме на рус., англ. яз.
218408
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 3. – 2016. – С. 249-344. – Резюме на рус., англ. яз.
218409
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 4. – 2016. – С. 345-472. – Резюме на рус., англ. яз.
218410
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 5. – 2016. – С. 473-600. – Резюме на рус., англ. яз.
218411
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 6. – 2016. – С. 601-752. – Резюме на рус., англ. яз.
218412
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 12. – 2016. – С. 1361-1504. – Резюме на рус., англ. яз.
218413
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 9. – 2016. – С. 993-1104. – Резюме на рус., англ. яз.
218414
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 10. – 2016. – С. 1105-1256. – Резюме на рус., англ. яз.
218415
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 11. – 2016. – С. 1257-1360. – Резюме на рус., англ. яз.
218416
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 7. – 2016. – С. 753-864. – Резюме на рус., англ. яз.
218417
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 8. – 2016. – С. 865-992. – Резюме на рус., англ. яз.
218418
   Ботанический кружок слушательниц Стебутовских Высших Женских Сельско-хозяйственных курсов за первые два года его существования. – Санкт-Петербург : Тип. А.В. Орлова, 1912. – 19 с. – Без тит. л.
218419
   Ботанический музей (Киев). – Киев, 1986. – 63с.
218420
   Ботанический музей. Киев. – Киев : Наукова думка, 1976. – 143с.
218421
  Карасев Г.М. Ботанический парк "Аскания-Нова" : итоги работ / Г.М. Карасев ; Укр. науч.-исслед. ин-т животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова "Аскания-Нова". – Киев : Госсельхозиздат УССР, 1962. – 201 с. – Библиогр.: с. 164
218422
   Ботанический сад Академии наук Латвийской ССР. – Рига, 1974. – 58с.
218423
   Ботанический сад Академии наук Молдавской ССР. – Кишинев, 1972. – 123с.
218424
   Ботанический сад АН Киргизской ССР. – Фрунзе, 1988. – 36с.
218425
  Русанов Ф.Н. Ботанический сад АН УзССР. / Ф.Н. Русанов. – Ташкент, 1963. – 76с.
218426
  Машкин С.И. Ботанический сад ВГУ / С.И. Машкин. – Воронеж, 1954. – 104с.
218427
   Ботанический сад Дальневосточного научного центра АН СССР. – Москва : Наука, 1980. – 40с.
218428
  Акимов Иван Алексеевич Ботанический сад и озеленение г.Орла : Автореф... канд. биол.наук: / Акимов Иван Алексеевич; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1962. – 19 с.
218429
  Сарычева З.А. Ботанический сад им. А.В. Фомина Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченка // Занимательная ботаника / З.А. Сарычева. – Киев : Издательство Украиского фитосоциологического центра, 2007. – С. 25-32. – ISBN 966-306-113-7
218430
  Матвеева Р. Ботанический сад им. В.М. Крутовского - один из старейших садов Российской Федерации / Р. Матвеева, О. Буторова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-25. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статье приведены история создании Ботанического сада и сведения об его основателе - Всеволоде Михайловиче Крутовском. В Ботаническом саду, создаваемом с 1904 г., выращиваются яблоня в новой форме, груша, слива, интродуценты. Проводится изучение ...
218431
  Кропотова И.И. и др. Ботанический сад Московского университета, 1706-1981 : Библиография (К 275-летию Ботан. сада МГУ) / Сост.: И. И. Кропотова, В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров. – Москва : Изд-во МГУ, 1981. – 180с.
218432
   Ботанический сад на Урале. – Свердловск, 1986. – 89с.
218433
  Жаренко А.З. Ботанический сад Одесского университета / А.З. Жаренко. – К.-Одесса, 1980. – 56с.
218434
  Жуковский А.В. Ботанический сад при Ворошиловском государственном педагогическом институте. / А.В. Жуковский. – Ворошиловск, 1939. – 15с.
218435
   Ботанический сад. Ленинград. – Л., 1973. – 52с.
218436
   Ботанический сад. Парк во все времена года. – М.-Л., 1959. – 40с.
218437
   Ботанический сад. Рига. – Рига, 1974. – 44с.
218438
   Ботанический сад. Рига. – Рига, 1983. – 320с.
218439
  Давыдов Н.Н. Ботанический словарь русско-английско-немецко-французско-латинский / Н.Н. Давыдов; Под ред. Ф.Х. Бахтеева. – Москва : Глав.ред. ин. научно-тех.словарей физматгиза, 1960. – 335с.
218440
  Давыдов Н.Н. Ботанический словарь русско-английско-немецко-французско-латинский / Н.Н. Давыдов. – 2-е изд. – Москва, 1962. – 335с.
218441
  Давыдов Н.Н. Ботанический словарь русско-английско-немецко-французско-латинский / Н.Н. Давыдов. – 2-е изд. – Москва, 1962. – 335с.
218442
  Гофманъ К. Ботаническій Атласъ : по системе Де-Кандоля / Под ред. Н.А. Монтеверде. – 2-е изд., испр. и знач. доп. – Санкт-Петербург : Изданіе А.Ф. Девріена, 1899. – 289с. : 80
218443
   Ботаническое описание Военно-Грузинской дороги. – Тбилиси, 1975. – 96с.
218444
  Степнин Г.И. Ботаническое ресурсоведение / Г.И. Степнин, А.В. Рогинский. – Ростов-на-Дону, 1991. – 176с.
218445
  Круть М.В. Ботанік і ентомолог - Х.Х. Стевен // Український ентомологічний журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України ; редкол.: Пучков О.В., Федоренко В.П., Акімов І.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (16). – С. 44-48. – ISSN 2226-4272


  Х.Х. Стевен - відомий ботанік, ентомолог, садівник, засновник і перший директор Нікітського ботанічного саду, голвний інспектор шовківництва та сільського господарства півдня Росії.
218446
   Ботанік і мікробіолог // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 430-434. – ISBN 966-505-054-0
218447
  Барштейн В.Ю. Ботанік та фізіолог рослин, засновник хроматографії (до 140-річчя з дня народження Михайла Семеновича Цвєта) / В.Ю. Барштейн, Я.Б. Блюм // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 72-75. – ISSN 0372-6436
218448
  Віленський Д.Г. Ботаніка / Д.Г. Віленський. – Харків, 1928. – 484с.
218449
  Віленський Д.Г. Ботаніка / Д.Г. Віленський. – Харків, 1932. – 322с.
218450
  Жадовський Б.Е. Ботаніка / Б.Е. Жадовський. – К., 1940. – 236с.
218451
   Ботаніка : Для педагогічних інститутів і університетів. – Переклад з 5-го переробл. рос. видання. – Київ
Том 2 : Систематика рослин. – 1952. – 460с.
218452
  Тетюрьов В.О. Ботаніка / В.О. Тетюрьов. – Вид. 5-е. – К, 1953. – 192с.
218453
  Тетюрьов В.О. Ботаніка / В.О. Тетюрьов. – Вид. 7-е. – К, 1955. – 192с.
218454
  Всесвятський Б.В. Ботаніка / Б.В. Всесвятський. – 4-е изд. – Київ, 1960. – 192с.
218455
   Ботаніка. – Київ, 1962. – 68с.
218456
   Ботаніка. – Київ
1. – 1962. – 48с.
218457
   Ботаніка. – Київ
2. – 1962. – 145с.
218458
   Ботаніка. – Київ
4. – 1962. – 17с.
218459
  Всесвятський Б.В. Ботаніка / Б.В. Всесвятський. – Київ, 1965. – 208с.
218460
  Всесвятський Б.В. Ботаніка / Б.В. Всесвятський. – Вид. 10-е. – Київ, 1966. – 1966с.
218461
  Ісаїн В.М. Ботаніка / В.М. Ісаїн, В.М. Юрцев. – Київ : Урожай, 1967. – 495с.
218462
  Потульницький П.М. та ін. Ботаніка / П.М. та ін. Потульницький. – Київ : Вища школа, 1971. – 354с.
218463
  Поліщук Л.К. Ботаніка / Л.К. Поліщук, П.М. Береговий. – Київ : Радянська школа, 1974. – 264с.
218464
  Стеблянко М.І. Ботаніка / М.І. Стеблянко. – Київ, 1981. – 161 с.
218465
  Коргагіна В.О. Ботаніка / В.О. Коргагіна. – 16-е вид. – Київ : Радянська школа, 1983. – 240с.
218466
  Хржановский В.Г. Ботаніка / В.Г. Хржановский, С.П. Пономаренко. – К, 1985. – 391с.
218467
  Корчагіна В.А. Ботаніка / В.А. Корчагіна. – 20-е вид. – Київ : Радянська школа, 1987. – 256с.
218468
   Ботаніка : підручник / Б.Є. Якубенко [та ін.] ; за ред. д-ра біол. наук, проф. Б.Є. Якубенка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 435, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 429-430. – ISBN 978-617-7507-74-0
218469
  Бойко М.Ф. Ботаніка : водорості та мохоподібні : [навч. посібник] / М.Ф. Бойко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Київ : Ліра-К, 2019. – 271, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 251-269. – Бібліогр.: с. 270-271. – ISBN 978-966-2609-39-4
218470
   Ботаніка [Електронний ресурс] : Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійнохї програми бакалавра за напрямом 0704 "біологія". – Київ : КНУТШ, 2007. – 42 с.
218471
  Мороз І.В. Ботаніка з основами екології : Навчальний посібник для студ. педагог. факультетів педагог. навч. закладів / І.В. Мороз, Гришко-Богменко. – Київ : Вища школа, 1994. – 240с. – ISBN 5-11-004008-7
218472
  Блукет Н.О. Ботаніка з основами фізіології рослин / Н.О. Блукет, Л.С. Родман, С.О. Пузанова. – Київ, 1977. – 576с.
218473
  Генкель П.О. Ботаніка. / П.О. Генкель, Л.В. Кудряшов. – К, 1951. – 508с.
218474
  Стеблянко М.І. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин : Навч. посібник / М.І. Стеблянко, К.Д. Гончарова, Н.Г. Закорко; За ред. М.І Стеблянка. – Київ : Вища школа, 1995. – 384с. – ISBN 5-11-004290-X
218475
   Ботаніка. Вищі рослини : Підручник / Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 432с. – ISBN 966-7459-80-2
218476
  Нечитайло В.А. Ботаніка. Вищі рослини : підручник / В.А. Нечитайло, Л.Ф. Кучерява. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 432 с. : іл. – ISBN 966-7459-80-2
218477
  Нечитайло В.А. Ботаніка. Вищі рослини : підручник для студентів біологічних спеціальностей вузів / В.А. Нечитайло, Л.Ф. Кучерява. – 2-е вид., виправл. і доп. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 432 с. – ISBN 966-7459-80-2
218478
   Ботаніка. Водорості та гриби : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Арістей, 2006. – 476с. – ISBN 966-8458-67-2
218479
   Ботаніка. Водорості та гриби : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Ю. Костіков, В.В. Джаган, Е.М. Демченко, О.А. Бойко, В.Р. Бойко, П.О. Романенко; І.Ю. Костіков [и др.] ; МОНУ ; КНУТШ ; за ред. І.Ю. Костікова. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Арістей, 2007. – 476с. – ISBN 966-8458-67-2
218480
   Ботаніка. Водорості та гриби [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / І.Ю. Костіков, В.В. Джаган, Е.М. Демченко, О.А. Бойко, В.Р. Бойко, П.О. Романенко; (під ред. І.Ю. Костікова та В.В. Джаган). – Київ, 2004. – 267 с. : іл.
218481
  Липа О.Л. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин : Підручник для студ. біол. спец.ун-тів і пед. ін-тів / О.Л. Липа, І.А. Добровольський. – Київ : Вища школа, 1975. – 400с.
218482
  Барна М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії / М. Барна. – Київ : Академія, 1997. – 272 с. – ISBN 966-580-018-3
218483
  Барна М.М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії : навч. посіб. / Микола Барна. – 2-е вид., доповн. і змін. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 359, [1] с. – Укр.-лат. алф. покажч.: с. 340-357. - Імен. покажч.: с. 358-359. – Бібліогр.: с. 332-339. – ISBN 978-966-457-174-3
218484
  Івченко С.І. Ботаніка: Лабораторні заняття з елементами програмування / С.І. Івченко. – Київ, 1979. – 247с.
218485
  Береговий П.М. Ботанічна географія : Підручник / П.М. Береговий, М.М. Прахов. – Київ : Радянська школа, 1961. – 347с.
218486
  Береговий П.М. Ботанічна географія : Підручник / П.М. Береговий, М.М. Прахов. – Вид. 2-е. – Київ : Вища школа, 1969. – 342с.


  Описується,що таке ботанiка,її основнi pоздiли та pозвиток науки ботанiки.Подаються вiдомостi пpо найголовнiшi заповiдники СРСР.
218487
  Ткачук М.М. Ботанічна лексика говірок Чорнобильської зони: реконструкція редуктивного ареалу / М.М. Ткачук ; [наук. ред. П.Ю. Гпиценко] ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Наукова думка, 2016. – 373, [3] с. : іл., табл. – Індекс назв: с. 352-372. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 331-350. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1493-0
218488
  Білокінь І.П. Ботанічна наука в Німецькій Демократичній Республіці / І.П. Білокінь, 1967. – 4с. – Окр.вібиток з: Український ботанічний журнал №6, 1967р.
218489
  Гармасар В.Г. Ботанічна наукова школа О.В. Фоміна // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 73). – С. 128-139. – ISSN 0374-3896


  Висвітлено наукову, педагогічну та освітянську діяльність академіка О.В. Фоміна, показано етапи формування та розвиток його наукової школи. Характеризуються дослідження і наукові здобутки самого академіка та членів його наукової школи.
218490
  Данько С.М. Ботанічна пам’ятка природи «Акація біла», яку посадв Т.Г. Шевченко: міф чи реальність // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 67-70. – ISSN 2218-4805
218491
   Ботанічна та оселищна характеристика об"єкта Смарагдової мережі "Роганка" (Харківська обл.) / О.В. Безроднова, І.Я. Тимочко, О.О. Сенчило, В.А. Соломаха, В.Л. Шевчик // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 6-15. – ISSN 2077-4893
218492
  Коломійчук В. Ботанічна характеристика проектованого заказника "Преславська лука" (Запорізька обл.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 19-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню флористичних та фітоценотичних особливостей нижньої течії р. Обіточної (території т. з. Преславської луки). Флора цієї території нараховує 480 видів судинних рослин. Здійснено систематичний, біоморфологічний та ...
218493
  Кузьменко А. Ботанічне дослідження культурних польових рослин України / А. Кузьменко. – Х, 1926. – 21с.
218494
  Липа О.Л. Ботанічний парк в Асканія-Нова / О.Л. Липа. – Київ, 1939. – 171с.
218495
  Гришко М.М. Ботанічний сад Академії наук Української РСР і йго колекції / М.М. Гришко, О.І. Соловський. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1950. – 116с.
218496
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 1969. – 192 с.
218497
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна : путівник-довідник. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1970. – 164 с.
218498
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна : Каталог рослин. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 320с.,16 арк. іл. : іл. – (Природно-заповідні території України. Рослинний світ / Відп. ред. В.А. Соломаха ; 7). – ISBN 966-306-130-9
218499
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського державного університету = Hortus botanicus Fominianus Universitatis Kieviensis. – Київ : Вид-во при КГУ видавничого об"єднання "Вища школа", 1989. – 168 с. : іл. – ISBN 5-11-001464-7
218500
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка = Hortus botanicus niversitatis Kieviensis / В.В. Капустян, О.М. Колесніченко, В.В. Нікітіна, Г.С. Куковиця, Г.С. Куковиця, В.Ф. Лапчик; [Капустян В.В., Колесніченко О.М., Нікітіна В.В., Куковиця Г.С., Лапчик В.Ф.]. – Київ : Українські пропілеї, 1999. – 48 с. : фотоіл. – До 160-річчя від заснування Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка


  Видання містить відомості з історії, основних напрямків наукової, навчальної та природоохоронної діяльності Ботанічного саду. Також наведено опис формування та стану колекційних фондів рослин-інтродуцентів помірної, субтропічної та тропічної зон.
218501
  Капустян В.В. Ботанічний сад ім. академіка О.В. Фоміна в період 1974-2012 рр. / В.В. Капустян ; Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2016. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-316-399-4


  В пр. №1708990 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з вдячністю за постійну підтримку нашого Ботанічного саду від автора. 12.10.2016 р. Підпис.
218502
  Капустян В.В. Ботанічний сад ім. академіка Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Ботанічні сади та дендропарки : [наук.-довідк. видання] / [упоряд.: В.В. Кваша, О.О. Семенова, Н.В. Чувікіна ; відп. ред.: Т.М. Черевченко, C.С. Волков ; редкол.: Н.В. Заіменко (голова) та ін.]. – Київ : Держ. служба заповід. справи Мінприроди України ПРООН в Україні, 2009. – С. 106-116. – ISBN 978-966-2260-19-9
218503
   Ботанічний сад ім.академіка О.В.Фоміна. – Київ, 1962. – 63с.
218504
   Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1839-2019) : до 180-річчя з дня створення / [М.М. Гайдаржи та ін. ; фото: В.П. Коломійчука, З.Г. Бонюк, І.Ю. Іванової та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 36 с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 2. - Резюме англ.
218505
  Капустян В.В. Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна - навчальний та науковий підрозділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 38-39
218506
   Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна : 1839-2009 : путівник-довідник / К.М. Баглай [ та ін. ] ; КНУТШ ; [за ред. В.В. Капустяна, В.А. Соломахи]. – Київ : Київський університет, 2009. – 368 с. – До 170-річчя Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. – ISBN 978-966-439-168-6
218507
  Шпагін В. Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна у добу В.І. Беретті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 43-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію заснування університетського ботанічного саду, показано вирішальну роль В.І. Беретті у виборі і відстоюванні місця для ботанічного саду, розкрито ідеєю митця зі створення перед західним фасадом будинку Університету відкритого ...
218508
  Орленко П. Ботанічний сад Київського університету // Нові дні : українськи універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 506, квітень : квітень. – С. 30
218509
  Кикоть С. Ботанічний сад Київського університету в науково-педагогічній діяльності академіка С.Г. Навашина // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 227-231. – ISBN 978-966-308-311-5


  У статті автор аналізує роль і значення ботанічного саду Київського університету в науково-педагогічній діяльності професора С.Г. Навашина, показує внесок всесвітньовідомого вченого в організацію та розвиток цього навчально-наукового підрозділу
218510
  Коротченко В.В. Ботанічний сад Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 9-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Колекційні фонди ботанічного саду Львівського державного медичного університету представлені 800 таксонами, включають рослини закритого грунту, дендрологічні об"єкти, рідкісні та екзотичні рослини і дуже цікаву і багату колекцію лікарських рослин.
218511
   Ботанічний сад Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка : Путівник. – Полтава : АСМІ, 2003. – 28с.
218512
  Терлецький В.К. Ботанічний сад удома / В.К. Терлецький. – К., 1983. – 126с.
218513
  Казімірова Л.П. Ботанічний сад Хмельницького університету в ландшафтній архітектурі міста // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.12 : Ландшафтна архітектура в контексті сталого розвитку. – С. 143-148. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
218514
  Трайтак Д.И. Ботанічні вікторини / Д.И. Трайтак. – К, 1966. – 87с.
218515
  Прахов М.М. Ботанічні екскурсії в середній школі. / М.М. Прахов, М.П. Приходько. – К., 1956. – 160с.
218516
  Холланд Генрі Ботанічні екстракти століття в нашому житті // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 14 : фото
218517
  Ситник К.М. Ботанічні зошити або дванадцять подорожей у світ рослин / К.М. Ситник, В.С. Галузинська. – Киев : Академперіодика, 2004. – 310с. – ISBN 966-360-001-2
218518
  Босенко В.О. Ботанічні сади вузів УРСР - науці і народному господарству : Збірник статей / В.О. Босенко. – Київ : Вища школа, 1973. – 152с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
218519
  Капустян В.В. Ботанічні сади на рубежі третього тисячоліття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  На основі аналізу ролі ботанічних садів в історичному плані висвітлено пріоритетні напрями їх діяльності в майбутньому.
218520
  Мельник В.І. Ботанічні сади при монастирях піарів Волині у XVII-XIX ст. / В.І. Мельник, М.І. Шумик // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2014. – № 4 (64). – С. 64-67. – ISSN 1605-6574


  Аналіз старовинних польськомовних джерел про монастирі піарів на Волині дав змогу встановити, що при кожному з трьох монастирів - у м. Дубровиця (Рівненська обл.), м. Любешів (Волинська обл.) та м. Межирич Корецький (нині с. Великі Межиричі на ...
218521
   Ботанічні сади та дендропарки : [наук.-довідк. видання] / [упоряд.: В.В. Кваша, О.О. Семенова, Н.В. Чувікіна ; відп. ред.: Т.М. Черевченко, C.С. Волков ; редкол.: Н.В. Заіменко (голова) та ін.]. – Київ : Держ. служба заповід. справи Мінприроди України ПРООН в Україні, 2009. – 293 с. : фотогр. – Назва обкл.: Заповідні території України. Ботанічні сади та дендропарки. - Анот. рос., англ. – ISBN 978-966-2260-19-9
218522
  Волгін С.О. Ботанічні сади: історичні типи і значення в сучасному суспільстві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Аналіз історії становлення і функцій ботанічних садів як науково-освітніх установ дозволяє визначити проблеми розвитку ботанічних садів в Україні. Ефективність природоохоронної функції знижується внаслідок втрати ними значення як осередків розвитку ...
218523
  Терлецький В.К. та ін. Ботанічні скарбниці Карпат / В.К. та ін. Терлецький. – Ужгород, 1985. – 136с.
218524
  Рубцова О.Л. Ботанічні, акліматизаційні сади та дендропарки України - осередки інтродукції представників роду Rosa L. // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 86-93. – Бібліогр.: 64 назв. – ISSN 0374-3896


  Історія Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Згадується І.Ф. Шмальгаузен, Р. Траутфеттер, С.М. Ціхоцький. Головним садівником був Гохгут. Бот.сад ун-ту Св. Володимира приймав участь у створенні садів Ін-ту шляхтних дівчат (1842), Київської жіночої ...
218525
  Капустян В.В. Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна - 160 років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 3-5. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Висвітлено етапи діяльності Ботанічного саду ім.. О.В. Фоміна Київського університету імені Тараса Шевченка за 160 років його існування; М. Максимович. - С. 3; С.Г. Навашин. - С. 5; Д.П. Проенко. - С. 4; Р.Е. Траутфеттер. - С. 3; І.Ф. Шмальгаузен. - С. ...
218526
  Капустян В.В. Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - 165 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Наведено етапи історичного розвитку, сучасний стан та перспективи Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна.
218527
  Капустян В. Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 170 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено етапи становлення, сучасний стан та перспективи розвитку Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна The stages of historical development, present state and perspectives of the O.V. Fomin Botanical Garden have been given.
218528
  Капустян В.В. Ботанічному саду імені академіка О.Ф. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 165 років // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 31-34.
218529
  Ботвинник М.М. Ботвинник-Таль / М.М. Ботвинник. – Москва, 1960. – с.
218530
  Юдович М. Ботвинник -- Таль. / М. Юдович. – М, 1960. – 80с.
218531
  Алаторцев В.А. Ботвинник - Сміслов. К матчу на первенство мира. / В.А. Алаторцев, А. Степанов. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 80 с.
218532
  Абрамов Л.Я. Ботвинник - Таль? / Л.Я. Абрамов. – Москва : Физкультура и спорт, 1960. – 64 с. : ил. – На обл. автор не указан
218533
  Ботвинник М.М. (соавт.) Ботвинник - Таль? / Ботвинник М.М., Абрамов Л.Я. – Москва : Физкультура и спорт, 1960. – 64 с.
218534
  Топалов Кирил Ботев в пътя на възрожденската поезия / Топалов Кирил. – София : Университетско изд-во "Св.Климент Охридски";Съюз на филолозите българисти, 1992. – 103с. – (Биб-ка Език и литература)
218535
   Ботев Христо. – Москва, 1960. – 140с.
218536
  Джамбазки Х. Ботевата балада "Хаджи Димитьр". / Х. Джамбазки. – София, 1960. – 70с.
218537
   Ботевите четници разказват : сборник от писма, документи и материали. – София : Народна младеж, 1975. – 706, [5] с.
218538
  Радев И. Ботевото творчество / И. Радев. – Велико Търново : Слово, 1998. – 368 с. – ISBN 954 439 533-4
218539
  Карасьов М. Боти, рої та літературні герої // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 16


  Замітки про книгу "Бот" українського письменника Макса Кідрука
218540
  Прилепин З. Ботинки, полные горячей водкой // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 8. – С. 54-59. – ISSN 0012-6756
218541
  Нилов Е. Боткин / Е. Нилов. – Москва, 1966. – 159 с.
218542
  Нилов Е. Боткин. / Е. Нилов. – Москва, 1966. – 159с.
218543
  Солоненко В.П. и др. Ботогольское месторождение графита и перспективы его использования : Материалы по геологии и полезных ископаемых Окинского афмака БМАССР / В.П. и др. Солоненко. – Иркутск : ОГИЗ, 1947. – 256с.
218544
  Сватоплук Т. Ботострой / Т. Сватоплук. – К, 1949. – 248с.
218545
  Сватоплук Т. Ботострой / Т. Сватоплук. – Москва, 1950. – 229с.
218546
  Сватоплук Т. Ботострой / Т. Сватоплук. – Киев, 1950. – 229 с.
218547
  Сватоплук Т. Ботострой без шефа / Т. Сватоплук. – М, 1955. – 444с.
218548
  Протасова Е.Н. Ботриоцефаляты - ленточные гельминты рыб. / Е.Н. Протасова. – М., 1977. – 1-299с.
218549
  Краснова Елена Ботсвана - ось дикого мира : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 154-162 : Фото, карта
218550
  Волков В.В. Ботсвана / В.В. Волков, В.С. Чирков. – Москва : Мысль, 1985. – 128с. – (У карты мира)
218551
  Лантинг Франс Ботсвана // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 48-49 : фото
218552
  дю Туа Ричард Ботсвана // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 42-43 : фото
218553
   Боттичели. – Москва, 1985. – 55с.
218554
   Боттичелли. – 2-е изд. – М., 1989. – 56 с.
218555
   Боттичелли Сандро. – М., 1960. – 15с.
218556
   Боттичелли Сандро. – М., 1967. – 22с.
218557
  Иванова А. Боттичелли: сумасбродный Сандро // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 71-85. – ISSN 1812-867Х
218558
  Немировская О.А. Боттичеллиев контур : очерки / О.А. Немировская. – Москва, 1982. – 48с.
218559
  Нацумэ С. Боттян. / С. Нацумэ. – 53с.
218560
  Славінська Інна Ботулізм: хворобу легше попередити, ніж лікувати // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 2-3 : фото
218561
  Шерфиг Г. Ботус Окцитанус, или Восьмиглазый Скорпион / Г. Шерфиг. – Москва, 1956. – 291с.


  Ботус Окцитанус, или восьмиглазый скорпион» [«Bothus Occitanus eller den otte?jede skorpion» (1953)] — это остросатирический роман о социальной несправедливости, лицемерии общественной морали, бюрократизме и коррумпированности государственной машины. И ...
218562
  Астахов Е.Е. Ботфорты капитана Штормштиля : повести / Евгений Астахов ; худож. В.М. Пашкевич. – 2-е изд. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1977. – 240 с. : ил.
218563
  Ільїн В.В. Ботхісаттва // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 35. – ISBN 966-316-069-1
218564
  Аникина Наталия Ботэн, племянник Ботэна // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 22-25 : фото
218565
   Боулинг-ТУРнир от "Арт-тур" : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 76-77
218566
   Бофони : грошові документи ОУН і УПА = Bofony : monetary instruments of the OUN and UPA / [ автoр-упоряд. О.О. Клименко ; за ред. В.М. Даниленка ] ; Служба безпеки України. – Київ : УБС НБУ, 2008. – 192 с. : іл. – ISBN 978-966-484-041-2
218567
  Пахолко С. Бофони Заполярного проводу ОУН : реальність чи провокація КГБ? / С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 11. – ISSN 1811-542X
218568
   Бохенський (Bochenski) Юзеф Марія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 683-684. – ISBN 966-316-069-1
218569
   Боцман Григорий Ковальчук (награжденный Знаком отличия Военного ордена) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 4 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
218570
  Панов М.М. Боцман з "Тумана" / М.М. Панов. – Київ, 1957. – 142с.
218571
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Москва, 1948. – 216с.
218572
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Москва, 1955. – 192с.
218573
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Кемерово, 1961. – 147с.
218574
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Москва, 1974. – 652с.
218575
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана". Колокола громкого боя / Н.Н. Панов. – Москва : Художественная литература, 1969. – 664 с.
218576
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана". Повесть о двух кораблях. В океане / Н.Н. Панов. – Москва : Советский писатель, 1960. – 679 с.
218577
  Воробьев В.Г. Боцман с "Чукотки" / В.Г. Воробьев. – Москва, 1973. – 270с.
218578
  Бородин В.А. Боцманский факультет / В.А. Бородин. – М, 1986. – 237с.
218579
  Шарков Ю.В. Бочаги / Ю.В. Шарков. – Новгород, 1990. – 67с.
218580
  Меркурьев К.В. Бочатско-телеутский консонантизм. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Меркурьев К.В.; Ан СССР.Сиб.отд.объед.уч.совет.по истор.-фил. – Новосибирск, 1975. – л.
218581
  Єрмаков Микола Бочка як пожежний інвентар // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 55-56 : рис.
218582
  Марочко В. Бочковський Ольгерд-Іпполіт // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 49. – ISBN 978-617-642-388-1


  Ольгерд-Іполит Бочковський — український соціолог, політолог і етнолог, один із провідних європейських фахівців з теорії нації та національних відносин першої половини 20 століття; педагог, публіцист і громадський діяч.
218583
   Бошко Володимир Ілліч // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 429. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
218584
   Бошко Володимир Ілліч (1885-1949) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 48-49. – ISBN 978-966-439-754-1
218585
   Бошко Володимир Ілліч (1885-1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 56. – ISBN 978-966-933-054-3
218586
  Золотцев С.А. Боязнь забыть слово: письма о поэзии сиб. другу / С.А. Золотцев. – Иркутск, 1990. – 172 с.
218587
  Цивірко Микола Боян і його історичність // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 46. – ISSN 0130-5212
218588
  Куценко Л. Боян степової Еллади / Л. Куценко. – Кіровоград, 1993. – 55с.
218589
  Тарноградський Валеріян Боянові струни : Поезії. – Київ : ""Всеукрїнське вид-во" Ц.И.К., 1919. – 31с.
218590
   Бояновы песни славянам / А.А. Со-вич. – Москва : Изд. Денница, 1916. – 62 с.
218591
  Акрабова-Жандова Боянская церковь : Памятники болгарского искусства XIII столетия. Краткое описание / Акрабова-Жандова И. – София : Издательство литературы на иностранном языке, 1960. – 57 с.
218592
  Кричевский Б.В. Бояре в процессе отстранения Никона от власти // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 18-26. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Нікон - патріарх Московський (Микита Минич)
218593
  Васенко П.Г. Бояре Романовы и воцарение Михаила Федоровича / [текст и ред. магистра рус. истории П.Г. Васенко ; ... а анотации]. – Санкт-Петербург : Изд. Комитета для устройства праздн. 300-летия царств. Дома Романовых ; Государственная тип., 1913. – 224, XII, [1] с., [23] л. цв. ил., портр. : ил., табл., портр.


  [... заставки, концовки, заглавные буквы - академика Л. Е. Дмитриева-Кавказскаго ; гелиогравюра - Р. Голике и А. Вильборга ; клише - цинкографии "Унион" ; цв. рис. - фотоцинкографии С. М. Прокудина-Горскаго].
218594
  Мордвінцев В.М. Бояри / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 38-39. – ISBN 966-642-073-2
218595
  Лермонтов Ю М. Боярин Орша / Ю М. Лермонтов. – Москва, 1989. – 58с.
218596
  Українка Леся Бояриня : Дpаматична поема / Леся Українка. – Катеринослав : [Укp. вид-во] ; З дpук. І. Вісман та І. Моpдхилевич, 1918. – 48 с. – ([Укpаїнське видавництво у Катеpинославі ; № 31])
218597
  Українка Леся Бояриня : драматична поема / Українка Леся. – Київ : Молодь, 1991. – 93 с.
218598
  Українка Леся Бояриня : драматична поема / Українка Леся. – Київ : Наукова думка, 1997. – 336 с. – (Драматична поема). – ISBN 966-00-0108-8
218599
  Українка Л. Бояриня та інші твори класиків української літератури / Леся Українка ; [Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України]. – Київ : Сакцент плюс, 2008. – 765, [3] с. – В кн. також: Оповідання. Поезії / П. Куліш. Драматична поема. Оповідання / О. Довженко. Рай (роман) / В. Барка. – ISBN 978-966-8583-52-0
218600
  Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси / [Соч.] В.О. Ключевского. – 3-е изд., пересм. – Москва : Синодальная тип., 1902. – [2], VI, 3-547 с. – Экз. в разных тип. переплетах
218601
  Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси / В.О. Ключевский. – 5-е изд. – Петербург : Лит.-изд. отдел Нар. Комиссариата по просвещению, 1919. – [2], VIII, 543 с. – Экз. в разных тип. переплетах
218602
  Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси : Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества / [Соч.] В.О. Ключевского. – Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерева и К°,, 1881. – [4], 401 с.
218603
  Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси / [Соч.] В.О. Ключевского. – Москва : Тип. А. Иванова (б. Миллера), 1882. – [2], VI, 554, [1] с. – Экз дефектный, без обл., отсутствуют с. 128-554, [1] с.
218604
  Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси / [Соч.] В.О. Ключевского. – 2-е изд. – Москва : [В тип. Т. Малинского], 1883. – 524, VI с. – На кн. печать: Библиотека Флавиана митрополита
218605
  Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси / В.О. Ключевский. – 4-е изд. – М., 1909. – 548с.
218606
  Пардик Л. Боярская дума и земские соборы, их роль в закабалении подданных Московского государства // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2019. – Т. 46 : Економічний портрет Донецької області. Історія. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. – С. 101-122. – ISSN 1728-9572
218607
  Лукичев М.П. Боярские книги XVII века как исторический источник.. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Лукичев М.П.; АН СССР. Ин-т ист. СССР. – М., 1984. – 23л.
218608
   Боярские списки последней четверти XVI - начала XVII в. и роспись русского войска 1604 г. : [ Указ. состава государева двора по фонду Разряд. приказа. В 2-х ч. – Москва : ЦГАДА. – (Памятники отеч. истории / Центр. гос. арх. древ. актов ; Вып. 2)
Ч. 1. – 1979. – 341 с.
218609
   Боярские списки последней четверти XVI - начала XVII в. и роспись русского войска 1604 г. : [ Указ. состава государева двора по фонду Разряд. приказа. В 2-х ч. – Москва : ЦГАДА. – (Памятники отеч. истории / Центр. гос. арх. древ. актов ; Вып. 2)
Ч. 2. – 1979. – 186 с.
218610
  Куприянова П.С. Боярский быт, русский дух и освоение прошлого в историческом музее // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 43-51. – ISSN 0869-5415
218611
  Звонарева Лола Боярский жанр Константина Маковского / Звонарева Лола, Певцов Григорий // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 11. – С. 64-65. – ISSN 0130-7045
218612
   Боярська Любов Василівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 65-66. – ISBN 978-966-2726-03-9
218613
  Степаненко М. Боярська Любов Василівна // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 38-39. – ISBN 978-617-7016-11-2
218614
   Боярчук Олексій Климович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 213 : фото
218615
  Писемский А.Ф. Боярщина. / А.Ф. Писемский. – М., 1959. – 191с.
218616
  Боборенко Е.З. Боярышник / Е.З. Боборенко. – Минск, 1974. – 223с.
218617
  Бобров А.А. Боярышник / А.А. Бобров. – М, 1979. – 96с.
218618
  Циновскис Р.Е. Боярышники Прибалтики. / Р.Е. Циновскис. – Рига, 1971. – 388с.
218619
  Добровольский Б.В. Боярышница (Aporia Crataegil) в условиях Северного Кавказа и Нижнего Дона / Б.В. Добровольский. – Ростов н/Дону, 1940. – 144-152с.
218620
  Гинчев Боят при Ковачите / И.С. Гинчев (Йонко). – София : Държавно военно издателство при министерството на народната отбрана, 1955. – 125, [5] с.
218621
  Сычев С. Боятся как огня : документальное кино в России // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 73-79
218622
  Лучук Ольга Бояться стати на власні ноги : епістолярний діалог Юрія Шевельова з Юрієм Луцьким // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 32-33. – ISSN 0868-9644


  Юрій Шевельов та Юрій Луцький - відомі як в Україні, так і на північноамериканському континенті вчені-славісти, професори університетів, редактори і видавці, чиї книжки (зокрема в галузях мовознавства і літературознавства) - неодмінна лектура не тільки ...
218623
   Боьба Французской Коммунистической партии за единство левых сил. – М., 1968. – 230с.
218624
  Губань Р. БПД, виконавче провадження та зміни до процесуальних кодексів // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 24-25
218625
  Кораблинов В.А. Браво, Дуров! / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1980. – 247с.
218626
  Валеев Р.Ш. Браво, молодой человек! / Р.Ш. Валеев. – Челябинск, 1968. – 187с.
218627
  Гашек Я. Бравый солдат Швейк в плену : юмористические рассказы ; пер. с чеш. / Я. Гашек ; худ. Е. Ведерников. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 413 с. : іл.
218628
  Чирвинский П.Н. Брагинский палласит, его количественный минералогический и хмический состав / П.Н. Чирвинский. – Новочеркесск, 1928. – 22с.
218629
  Пикулин М.Г. Брагуи / М.Г. Пикулин. – Москва, 1967. – 96с.
218630
   Брадіс Єлизавета Модестівна (1900-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 49. – ISBN 978-966-439-754-1
218631
   Брадіс Єлизавета Модестівна (1900-1975) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 56. – ISBN 978-966-933-054-3
218632
  Винниченко І. Брадке Георг (Єгор Федорович) фон / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 272-276. – ISBN 978-966-7863-77-7
218633
  Короткий В.А. Брадке Єгор Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 74. – ISBN 966-06-0393-2
218634
  Короткий В. Брадке фон Єгор Федорович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 79-80. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
218635
  Короткий В. Брадке фон Єгор Федорович (1796-1862) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 400-401. – ISBN 5-7707-1062-4
218636
  Моев В.А. Бразды управления. / В.А. Моев. – М, 1974. – 174с.
218637
  Дмитрячев Илья Бразилиа : Город призраков. Архитектура // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 68-82 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
218638
  Теперман В. Бразилия - "восходящий гигант" мировой экономики // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 8. – С. 4-13. – ISSN 2074-6040


  В статье рассматривается эволюция экономического развития Бразилии на протяжении полувека с выделением наиболее важных этапов трансформации макроэкономической стратегии: в 1960-1970-х гг. при военном режиме, радикальных реформ 1990-х гг. и "левого ...
218639
  Земцова Юлия Бразилия - 2014. А завтра был матч // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 64-67 : фото. – ISSN 1029-5828
218640
  Бобров Алексей Бразилия - 2014. Все краски джунглей / Бобров Алексей, Романов Михаил, Каменев Андрей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 56-63 : фото. – ISSN 1029-5828
218641
  Борзова А.Ю. Бразилия - Африка: пример высокоэффективного и перспективного сотрудничества // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 9 (674). – С. 30-36. – ISSN 0321-5075
218642
  Мартынов Борис Бразилия - восходящий гигант // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 9 (1592). – С. 17-28. – ISSN 0869-44435
218643
  Игнатьев О.К. Бразилия - гигант тропический : Записки корреспондента / О.К. Игнатьев. – Москва, 1963. – 160 с.
218644
  Чернышова Н.В. Бразилия - Китай : основные направления сотрудничества на рубеже веков // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 12-19. – ISSN 044-748Х
218645
  Давыдов В. Бразилия - страна будущего в настоящем // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 12 декабрь. – С. 52-59. – ISSN 0130-9625
218646
  Чернышова Н.В. Бразилия - Южная Африка: взаимное притяжение // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 33-45. – ISSN 044-748Х
218647
  Сизоненко А.И. Бразилия - южноамериканский гигант : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 9-10 : Карта
218648
  Ледо Бразилия / Ледо, , Америко. – М., 1929. – 22с.
218649
  Клесмет О.Г. Бразилия / О.Г. Клесмет. – Москва, 1943. – 32с.
218650
  Караваев А.П. Бразилия / А.П. Караваев. – Москва : Мысль, 1974. – 69с. – (У карты мира)
218651
  Вернек С.Н. Бразилия / С.Н. Вернек. – Москва, 1976. – 256с.
218652
  Мишин С.С. Бразилия / С.С. Мишин. – Москва : Мысль, 1976. – 184с.
218653
  Мартынов Б.Ф. Бразилия : Ядерно-космическая стратегия на пороге 21 в. / Б.Ф. Мартынов. – М, 1992. – 71с.
218654
   Бразилия : из зимы в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 66-69 : Фото
218655
  Ткаченко Е.И. Бразилия : региональные особенности развития промышленности. / Е.И. Ткаченко. – Москва, 1976. – 195с.
218656
  Фако Р. Бразилия 20 ст. / Р. Фако. – М, 1962. – 303с.
218657
  Кобыш В.И. Бразилия без карнавала : (Впечатления журналиста) / В.И. Кобыш. – Москва : р, 1968. – 208с.
218658
  Архангельская А.А. Бразилия в Африке: история, политика, экономика // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 11. – С. 68-83. – ISSN 0044-748Х
218659
  Коваль Б.И. Бразилия вчера и сегодня / Б.И. Коваль. – Москва, 1975. – 175с.
218660
  Забелина Т.Ю. Бразилия до и после "чуда" / Т.Ю. Забелина, А.А. Сосновский. – М., 1986. – 171с.
218661
  Патриота Антонио де Агиара Бразилия и Аргентина: ядерное сотрудничество / Патриота Антонио де Агиара, , Э. Тимерман // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 60-62. – ISSN 0130-9625
218662
  Фесуненко И.С. Бразилия и бразильцы / И.С. Фесуненко. – Москва : Мысль, 1976. – 176с. – (Путешествия.Приключения .Поиск)
218663
  Игнатьев О.К. Бразилия и бразильцы: Фотоальбом / О.К. Игнатьев. – М., 1975. – 140с.
218664
  Ковтун М.В. Бразилия и Иран: єкономическое и политическое сближение при Луле // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 21-27. – ISSN 044-748Х
218665
  Мартынов Б.Ф. Бразилия и Россия: основы и некоторые перспективы правового взаимодействия в рамках BRICS // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 2. – С. 16-31. – ISSN 0044-748Х
218666
  Аленкастре А. Бразилия и социалистические страны : перспективы разв. экон. связей / Амилкар Аленкастре ; пер. с португ. С.М. Стареца. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 135 с.
218667
  Кусова А.Х. Бразилия как основной латиноамериканский торгово-экономический партнет России // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 4 : Перестройка мирового экономического порядка и вызовы для России. – С. 48-51. – ISSN 2074-6040
218668
  Симонова Л.Н. Бразилия Лулы: от неолиберальной трансформации к национально-ориентированной экономике // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 38-49. – ISSN 044-748Х
218669
  Дабагян Э. Бразилия на мировой арене // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 3. – С. 59-67. – ISSN 0131-2227
218670
  Савельева А.В. Бразилия на мировом рынке продовольствия // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 28-37. – ISSN 044-748Х
218671
  Мартынов Б.Ф. Бразилия перед нелегким выбором / Б.Ф. Мартынов, Л.Н. Смирнова // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 24-34. – ISSN 0044-748Х
218672
  Вольский В.В. Бразилия. / В.В. Вольский, А.Н. Глинкин. – Москва, 1956. – 88с.
218673
  Булатов Б. Бразилия. / Б. Булатов. – М., 1963. – 48с.
218674
  Воронков Константин Бразилия. Аромат моря // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 71 : фото. – ISSN 1029-5828
218675
  Нечинская Мария Бразилия. Гривистый волк // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 34 : фото
218676
  Агиар Наталия Бразилия. Закрытие Америки // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 32 : фото
218677
  Апресов Сергей Бразилия. Краски города. !0 знаменитых графити // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 36-41 : фото
218678
  Копылов Денис Бразилия. Краски Яванава // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 44-51 : фото
218679
  Лучак Ханья Бразилия. Прозрачный мир / Лучак Ханья, Банфи Франко // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 56-63 : фото. – ISSN 1029-5828
218680
  Бреннер Андрей Бразилия. Рио и другие соблазны // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 60-70 : фото. – ISSN 1029-5828
218681
  Копылов Денис Бразилия. Розовые боги Амазонки // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 1. – С. 50-57 : фото
218682
  Бекемайер Рольф Бразилия. Спасение львиных игрунок : природа / Бекемайер Рольф, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 7 : Психология решений. – С. 140-150. – ISSN 1029-5828
218683
  Антонов Ю.А. Бразилия: армия и политика : ист. очерк / Ю.А. Антонов ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1973. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 247-254
218684
  Манн Чарльз Бразилия: бум и крах // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 150, март. – С. 72-79 : фото
218685
  Абакумов М.А. Бразилия: новые пространства для промышленности // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.64-72. – ISSN 044-748Х


  [Интервью с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Восточной республике Уругвай - Я.А.Бурляем.]
218686
  Донечанин Василиан Бразилия: прорыва не будет : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 62-65 : Фото. – ISSN 1998-8044
218687
   Бразилия: тенденции экономического и социально-политического развития. – М., 1983. – 367с.
218688
  Кособчук С.Н. Бразилия: финансы и экономическое развитие / С.Н. Кособчук. – Москва, 1969. – 136с.
218689
  Книш М. Бразилія = Brazil : Суспільно-географічна характеристика: [Навч. посібник] / Мирослава Книш. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 148 с. – ISBN 96-613-054-8
218690
  Безсмертна Л. Бразилія очима Марини Гримич // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Сєриков, А. Васюк [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10/12 (1042/1044). – С. 50-51


  "..."Бранзолія". Таку назву має нова книга письменниці та науковця Марини Гримич (КУ), в якій вона розповідає про своє враження від відвідання однієї з найзагадковіших країн далекого зарубіжжя".
218691
  Шевчук М.В. Бразилія у латиноамериканській системі міжнародних відносин // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 496-501. – ISSN 2076-1554
218692
  Самойлов Юрій Бразилія чекає на українців // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 32-33 : фото. – ISSN 1998-8044
218693
   Бразилія: "Співай, Україно! Прийде весна, якої ти так чекаєш!" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 178-183. – ISBN 978-617-7674-01-5
218694
  Каспрук В. Бразилія: "справа Руссефф" проростає імпічментом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 4


  Бразильські законодавці проголосували за імпічмент Ділмі Руссефф, першій жінці-президентові країни, чий термін перебування на посаді ознаменувався гучним корупційним скандалом, що розгортається на тлі скорочення економіки та наростання розчарування в ...
218695
  Коваль О. Бразилія: Олімпіада в країні кризи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 5


  "Поки ми стежимо за змаганнями на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, бразильські політики беруть участь у політичному марафоні з імпічменту президента країни Ділми Русеф, яку обвинуватили в порушенні конституції. Нині Русеф тимчасово відсторонено від ...
218696
  Савченко О. Бразилія: ультраправі приходять до влади // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 5


  "У другому турі президентських виборів в Бразилії переміг ультраправий кандидат від соціал-ліберальної партії Жаір Болсонару".
218697
  Ігнатьєв П. Бразилія: уроки правління Лули да Сілви та Ділми Руссефф - на шляху до статусу великої держави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 32-37
218698
  Ігнатьєв П. Бразилія: уроки правління Лули да Сілви та Ділми Руссефф - на шляху до статусу великої держави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 28-31
218699
  Васина Е. Бразильская драматургия конца 1970-х - начала 1980- х гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, А.Ф. Строев. – Москва, 1984. – № 5 (55). – С. 9-33
218700
  Сизоненко А. Бразильские дороги Николая Вавилова // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 10, спец. вып. – С. 33-34. – ISSN 0235-7089
218701
   Бразильские рассказы. – М., 1959. – 111с.
218702
   Бразильские сказки и легенды. – М., 1962. – 240с.
218703
  Андрианов В.Д. Бразильский банк развития: опыт стратегического управления / В.Д. Андрианов, Е.В. Еськова // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 63-72. – ISSN 0444-748Х
218704
  Боровков Д. Бразильский император Педро I: монарх-революционер между конституцией и абсолютизмом // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 8 (80). – С. 58-77. – ISSN 1812-867Х
218705
  Губарева Марита Бразильский микс : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 8-15 : Фото
218706
  Жариков М.В. Бразильский реал как валюта прямых внешнеэкономических расчетов стран Mercosur // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 7. – С. 29-42. – ISSN 0044-748Х
218707
  Тертерян И.А. Бразильский роман 20 века / И.А. Тертерян. – М, 1965. – 231с.
218708
  Воеводова Е.А. Бразильско-американские отношения в начале XXI века // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 54-62. – ISSN 044-748Х
218709
  Яворська Л.Л. Бразильське диво // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 10
218710
  Петренко Є. Бразильський вибір // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 09 листопада (№ 45). – С. 5


  Президентські вибори у Бразилії виграв крайній правий політик Жаір Больсонаро.
218711
  Цалик Станіслав Бразильський імператор і київський парк // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 10-11 : фото
218712
  Давиденко Ю.М. Бразильський карнавал // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (в рамках Року англійської мови в Україні) : 27-28 квіт. 2016 р. / "Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму", міжнар. наук.-практ. конф. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2016. – С. 105-107. – ISBN 978-617-604-077-4
218713
  Біато Жуніор Освалдо Бразильсько-українські відносини: заокеанське партнрство чи човен без вітрил? // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 227-235. – ISBN 978-617-7631-10-0
218714
  Вольский В.В. Бразия. Боливия. Парагвай. Уругвай . : географические справки / В.В. Вольский. – Москва : Географгиз, 1958. – 32с. – (Страны Америки)
218715
  Чемшит Олександр Бразілія, Аргентина і Венесуела: масові політичні рухи в XX столітті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 27-36. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 18)
218716
  Райнов Б. Бразільська мелодія / Б. Райнов. – К, 1974. – 212с.
218717
  Велики К.Н. Браиоските бунтове. 1841-1843 / К.Н. Велики. – София, 1968. – 336 с.
218718
  Забаштанський В.О. Браїлівські балади : поезія / В.О. Забаштанський. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 94 с.
218719
  Гессен Маша Брайан Грин: "Любопытство - это и есть интерес к науке" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 90-94 : фото
218720
  Іскорко-Гнатенко Брайко О.В. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 47. – ISBN 978-617-7442-69-0
218721
   Брайнін Яків Маркович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 265-266. – ISBN 978-617-573-038-6
218722
   Брайнін Яків Маркович (1899-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 49. – ISBN 978-966-439-754-1
218723
   Брайнін Яків Маркович (1899-1975) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 56. – ISBN 978-966-933-054-3
218724
   Брайон Олександр Володимирович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 58. – ISBN 978-966-439-757-2
218725
   Брайон Олександр Володимирович (1936-2003) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 49-50. – ISBN 978-966-439-754-1
218726
   Брайон Олександр Володимирович (1936-2003) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 57. – ISBN 978-966-933-054-3
218727
  Сидоренко Віктор Брайс-Каньйон. Майстерня Великого Духа : Диво природи / Сидоренко Віктор, Веста Адам // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 86-93 : Фото
218728
  Смирнов Станислав Брайтон. Не Бич : Нравы эпохи // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 62-67 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
218729
  Бушак С. Брайчевський - художник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
218730
  Іскорко-Гнатенко Брайчевський М.Ю. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 48. – ISBN 978-617-7442-69-0
218731
   Брайчевський Михайло Юліанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 163-164. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
218732
   Брайчевський Юліан Сергійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 29-30 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
218733
   Брайчевський Юліан Сергійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 30-31. – ISBN 978-966-439-961-3
218734
   Брайчевський Юліан Сергійович (1980) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 17-18. – ISBN 966-95774-3-5
218735
  Мирский И.К. Брак - по хозрасчету / И.К. Мирский. – Одесса, 1991. – 69 с.
218736
  Джонсон Д. Брак : Роман / Пер. с англ. У.В. Сапциной; Диана Джонсон. – Москва : Транзиткнига, 2003. – 348с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-022121-5; 5-9578-0641-2
218737
  Сафдар Хассан. Брак в законодательстве Совета Европы // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 51-54. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
218738
  Пушкарук Н. Брак дипломатичності чи провоація? / Н. Пушкарук, П. Косьцінські, Л. Зашкільняк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 листопада (№ 199). – С. 11


  Польські та українські експерти - про відмову глави МЗС Польщі відвідати музей у Львові.
218739
  Джеймс М. Брак и любовь / М. Джеймс. – Москва, 1985. – 192с.
218740
  Монтепен Ксавье Брак и преступление. / Монтепен Ксавье. – Х., 1994. – 416с.
218741
  Королев Ю.А. Брак и развод / Ю.А. Королев. – М, 1978. – 239с.
218742
  Хазова О.А. Брак и развод в современном буржуазном семейном праве / О.А. Хазова. – Москва, 1988. – 170с.
218743
  Алимова Б.М. Брак и свадебные обычаи в прошлом и настоящем : (Равнин. Дагестан) / Б.М. Алимова. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1989. – 111, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 108-111
218744
   Брак и свадебные обычаи народов современного Дагестана. – Махачкала, 1988. – 187,(1)с.
218745
  Жирнова Г.В. Брак и свадьба русских горожан в прошлом и настоящем / Г.В. Жирнова. – М., 1980. – 150с.
218746
   Брак и семья. – Москва, 1975. – 224с.
218747
  Орлова Н.В. Брак и семья в международном частном праве / Н.В. Орлова. – Москва, 1966. – 254с.
218748
  Араловец Н.А. Брак и семья в РСФСР в послевоееные годы // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 55-62. – ISSN 0869-5687
218749
  Арефьева Н.Г. Брак и семья в славянской фразеологической картине мира // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2015. – Вип. 19. – C. 137-151. – ISBN 978-966-399-637-0
218750
  Харчев А.Г. Брак и семья в советском обществе / А.Г. Харчев. – Ленинград, 1955. – 96с.
218751
  Харчев А.Г. Брак и семья в СССР / А.Г. Харчев. – М, 1964. – 325с.
218752
  Ворожейкин Е.М. Брак и семья в СССР / Е.М. Ворожейкин. – Москва, 1973. – 64с.
218753
  Харчев А.Г. Брак и семья в СССР / А.Г. Харчев. – 2-е изд. – М, 1979. – 368с.
218754
  Соловьев Н.Я. Брак и семья сегодня / Н.Я. Соловьев. – Вильнюс, 1977. – 256с.
218755
  Банчиков Г.Г. Брак и семья у монголов / Г.Г. Банчиков ; АН СССР, Сибир. отд., Бурят. комплекс. НИИ. – Улан-Удэ : Бурятин-во, 1964. – 58 с. – Библиогр.: с. 56-57
218756
  Бромлей Ю.В. Брак и семья у народов Югославии / Ю.В. Бромлей, С М. Кашуба, . – М, 1982. – 239с.
218757
  Щавелева М.Б. Брак и семья: история и современность // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 22-27. – ISSN 2073-9702
218758
  Пилипенко Ю.А. Брак или "фактический брак": исторические аспекты правовых оснований возникновения и правовых последствий // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 404-422. – ISBN 978-966-927-140-2
218759
  Стерн А.В. Брак по любви. – Москва : Тип. И.Д.Сытина и К, 1893. – 128 с.
218760
  Богданова Светлана Брак по расчету: малый бизнес и власть : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 22-24 : Фото
218761
  Мольер Ж.Б. Брак поневоле / Ж.Б. Мольер. – Москва, 1956. – 47с.
218762
   Брак у народов Западной и Южной Европы. – М., 1989. – 242с.
218763
   Брак у народов Северной и Северо-Западной Европы. – М., 1990. – 173с.
218764
   Брак у народов Центральной и Юго-Восточной Европы. – М., 1988. – 235с.
218765
  Бакиева Г.Т. Брак у тоболо-иртышских татар в конце XVIII - начале XX века // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (41). – С. 83-90. – ISSN 1563-0102
218766
  Нечаева А.М. Брак, семья и закон / А.М. Нечаева, А.И. Пергамент. – М., 1974. – 40с.
218767
  Иванов М.А. Брак, семья, дети / М.А. Иванов. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – 144с.
218768
  Иванов М.А. Брак, семья, дети. / М.А. Иванов. – 3-е изд., доп. – М., 1988. – 142с.
218769
  Нечаева А.М. Брак, семья, закон / А.М. Нечаева. – М., 1984. – 145с.
218770
  Чечот Д.М. Брак, семья, закон / Д.М. Чечот. – Л, 1984. – 208с.
218771
  Болотовский И.С. Брак, семья, здоровье. / И.С. Болотовский. – Казань, 1988. – 45с.
218772
  Вальзер М. Браки в Филиппсбурге / М. Вальзер. – Москва, 1979. – с.
218773
  Чуйко Л.В. Браки и разводы / Л.В. Чуйко. – М, 1975. – 175с.
218774
  Нефф В. Браки по расчету / В. Нефф. – Москва, 1965. – 382с.
218775
  Воронин Е.Г. Браковка связующих и опорных точек на оптико-электронных космических снимках. Анализ основных методов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 39-44 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
218776
  Воронин Е.Г. Браковка связующих и опорных точек на оптико-электронных космических снимках. Разработка методики браковки для экстремальных распределений // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 33-40 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
218777
  Абдинбекова А.А. Бракониды (Hymenoptera, Braconidae) Азербайджана / А.А. Абдинбекова ; АН АзССР, Ин-т зоологии. – Баку : ЭЛМ, 1975. – 323 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 272-292
218778
  Булатов Г.Г. Браконьера к ответу. / Г.Г. Булатов, Б.А. Филимонов. – Москва, 1966. – 70с.
218779
  Шкурко В.А. Браконьерство и борьба с ним / В.А. Шкурко. – Минск, 1986. – 165с.
218780
  Ма Ф. Бракосочетание / Ф. Ма. – М., 1955. – 48с.
218781
  Чередниченко Д.С. Брама : поезії / Д.С. Чередниченко. – Київ, 1991. – 158 с.
218782
  Шилов Ю. Брама безсмертя / Ю. Шилов. – Київ : Український світ, 1994. – 384с. – ISBN 5-87274-321-1
218783
  Кульчицький С. Брама Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 21


  Книга Сергія Плохія "Брама Європи: історія України" - цілісний сучасний нарис історії України від скіфських часів до сьогодення.
218784
  Плохій С. Брама Європи = The gates of Europe : історія України від скіфських воєн до незалежності / Сергій Плохій ; [пер. з англ. Романа Клочка]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 493, [3] с. : іл. – Алф. покажч.: с. 484-493. - Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : The gates of Europe: a history of Ukraine / Serhii Plokhy. New York: Basic Books, 2015. – Бібліогр.: с. 477-483. – ISBN 978-617-12-1056-1
218785
  Крапива К. Брама невмирущності : фантастична комедія / К. Крапива. – Київ, 1974. – 75 с.
218786
  Чупа О. Брама пекла // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Сєриков, А. Васюк [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10/12 (1042/1044). – С. 20-25
218787
  Чибісова Н. Брами небесні, не змащені мрром // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 114-122. – ISSN 0208-0710
218788
  Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера - три мира. / Г. Галь. – Москва : Радуга, 1986. – 477 с.
218789
  Ибсен Г. Бранд / Г. Ибсен. – 287-521с.
218790
  Виноградов А.Н. Бранд К.-В. Новые социальные движения: возникновение, функция и перспектива нового потенциала протеста // Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т науч. информации по общественным наукам ; отв. ред. Вольфсон Л.Ф. [и др.]. – Москва, 1985. – Вып. 4. – С. 18-36. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
218791
  Воинов А.И. Бранденбургские ворота / А.И. Воинов. – Москва, 1971. – 222с.
218792
  Субботин Е В. Бранденбургские ворота / Е В. Субботин. – Москва, 1979. – 32 с.
218793
  Степанов Л.Л. Бранденбургские ворота : Политический роман / Л.Л. Степанов. – Москва : Современник, 1984. – 399с.
218794
   Бранденбургские ворота // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 64-65 : фото
218795
  Доброхотов Б.В. Бранденбургские концерты И.С. Баха / Б.В. Доброхотов. – Ніжин : Музгиз, 1962. – 88 с.
218796
  Шевченко Алла Брандушка різнобарвна у НПП "Великий Луг" / Шевченко Алла, Щербина Валентина, Тишковець Ганна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 12 : фото, табл. – Бібліогр.: 4 назв.
218797
  Чумак Р.М. Бране поле : роман / Р.М. Чумак. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 430 с.
218798
  Чумак Р.М. Бране поле : роман / Р.М. Чумак. – Київ : Дніпро, 1978. – 420 с.
218799
  Чумак Р.М. Бране Поле : [роман] / Роман Чумак. – Київ : Дніпро, 1988. – 762 с.
218800
  Рязанцева Т. Бранець вічності : Аспекти поетичної творчості Олекси Стефановича / Тетяна Рязанцева; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 106с. – ISBN 966-518-400-8
218801
  Поліщук О. Бранець вічності Олекса Стефанович
218802
  Ващенко В.В. Бранець класичної освіти : "філологічна свідомість" як рушій політичних проектів М. Грушевського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 142-. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
218803
  Олдрідж Д. Бранець своєї землі. Підступна гра : романи / Джеймс Олдрідж ; пер. з англ. Павло Шарандак. – Київ : Дніпро, 1971. – 496 с.
218804
  Федоров Г.Б. и др. Бранештский могильник X-XI вв. / Г.Б. и др. Федоров. – Кишинев, 1984. – 111с.
218805
  Жуков Д.А. Бранислав Нушич / Д.А. Жуков. – Изд. 2-е доп. – Москва : Искуство, 1972. – 378с.
218806
  Жуков Д.А. Бранислав Нушич / Д.А. Жуков. – Изд. 2-е доп. – М., 1989. – 367с.
218807
   Бранислав Нушич : Библиографический указатель. – Москва, 1990. – 400с.
218808
  Хватов А.И. Бранислав Нушич (1864-1938) / А.И. Хватов. – 2-е изд. – Л.М., 1964. – 144с.
218809
   Бранислав Нушич: Библиографический указатель.. – Москва, 1965. – 72с.
218810
   Бранта = Branta : сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции / Межведомственная Азово-Черномор. орнитолог. станция , Ин-т зоологии НАН Украины им. И.И. Шмальгаузена, Мелитоп. гос. пед. ун-т им. Б. Хмельницкого [и др.]. – Мелитополь. – ISSN 1994-1722
Вып. 15. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
218811
  Павлюк А. Бранці в звуоні. Закріплення правового статусу "полоненого" в національному законодавстві // Юридична газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 43). – С. 20-21
218812
  Грабовський С. Бранці імперського дискурсу // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 113-118. – ISSN 0585-8365
218813
  Фединишинець В.С. Бранці лісу, або Хащовики : іст.-пригодн. роман-гротеск із уст народу про життя Підкарпатської Русі у 30-х роках ХХ ст. / Володимир Фединишинець. – Ужгород : Патент, 2013. – 423, [1] с. : іл. – Заголовок обкл.: Бранці лісу. – ISBN 978-617-589-068-4
218814
  Нелсон Ю. Брасеро / Ю. Нелсон. – Москва, 1979. – 260с.
218815
  Мысливец И.А. Браславские озера / И.А. Мысливец, Г.С. Гигевич. – Минск : Университетское, 1987. – 77с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
218816
  Шидловский К.С. Браславские озера : Путеводитель по зоне отдыха Браслав / К.С. Шидловский. – Минск, 1989. – 61с.
218817
   Браславський Йосип Мойсейович (1894-?) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 57. – ISBN 978-966-933-054-3
218818
   Браславський Йосип Мойсєєвич (1894-?) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 50. – ISBN 978-966-439-754-1
218819
  Дучыц Л.В. Браслаускае паазер"е у IX-XIV ст. / Л.В. Дучыц. – Минск, 1991. – 120с.
218820
  Брандт Л. Браслет 2 / Л. Брандт. – Л., 1957. – 192с.
218821
   Браслеты.. – М., 1967. – 143с.
218822
  Родичев Н.И. Брасовские аллеи / Н.И. Родичев. – Брянск, 1955. – 96с.
218823
  Хрипач В.А. Брассиностероиды / В.А. Хрипач. – Минск, 1993. – 283с.
218824
  Цехмиствро Н.Я. Брасткое сотрудничество УССР и Российской Федерации в сфере экономики в годы восьмой пятилетки (1966-1970) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Цехмиствро Н. Я.; КГУ. – Киев, 1983. – 17л.
218825
  Захарченко О. Брат-і-сестра : повість / Олена Захарченко. – Київ : Факт, 2007. – 180 с. – (Поза фокусом ; Насправді все інакше...). – ISBN 978-966-359-177-3
218826
   Брат - братові = Brother"s helping hand : Книга про ЗУАДК. – Філядельфія : Злучений український американський допомоговий комітет, 1971. – 263 с. : іл.
218827
  Корин Г.А. Брат : Стихи и поэма / Г.А. Корин. – Москва : Советский писатель, 1981. – 103с.
218828
  Шкляревский И.И. Брат / И.И. Шкляревский. – М., 1982. – 110с.
218829
  Беркут И.В. Брат / Игорь Беркут, Роман Василишин. – Киев : Политическая литература ; Саммит-Книга, 2009. – 230, [2] с. : ил., табл. – (Художественная аналитика). – ISBN 978-966-7889-31-9
218830
  Фюрнберг Л. Брат Безымянный. Жизнеописание в стихах. / Л. Фюрнберг. – М, 1958. – 104с.
218831
  Боноски Ф. Брат Билл Макки / Ф. Боноски. – М., 1956. – 228с.
218832
  Чернов А.С. Брат великого химика Павел Иванович Менделеев в Тамбове // История науки и техники : Научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2007. – № 7. – С.27-30.
218833
   Брат Генрих : (масоны наших дней) / Вл. К-ъ ; предисл. А. Зенгер. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1911. – 46 с.
218834
  Данилов С.С. Брат гордится бартом / С.С. Данилов. – Ташкент, 1969. – 120с.
218835
   Брат для брата = Брат за брата : [рассказы о советско-болгарской дружбе : сб. очерков]. – Москва ; София : Советская Россия ; На отечествения фронт, 1974. – 176, [4] с. : фотогр.
218836
   Брат для брата. -- Брат за брата.. – София, 1974. – 351 с.
218837
  Смоляк О.О. Брат з братом : повість / О.О. Смоляк. – Київ, 1988. – 266 с.
218838
  Сліпак О.Я. Брат за брата / розмову вела Ольга Голинська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 22-23


  "Праведная душе" - так символічно зватиметься музична імпреза, присвячена пам"яті Героя України Василя Сліпака.
218839
  Ковалевский В.А. Брат и сестра / В.А. Ковалевский. – Москва, 1958. – 254 с.
218840
  Ковалевский В.А. Брат и сестра / В.А. Ковалевский. – Москва : Советский писатель, 1960. – 246 с.
218841
   Брат и сестра [Брат і сестра] : Крывеннька уточка ; Народни казкы [Кривенька уточка. Народні казки]. – Киев : Вид. кныгаpни С.И. Гомолинського ; Дpук. ген[еpала] Бpуна, аp[енд]. Л. Блехманом, 1890. – 32 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з твоpу Д. Тіндаля. - В кн. також ст. "Вместо пpедисловія ко 2-му изданію ответ на статью г. И.H., помещенную в № 102 "Кіевлянина" 1868 г." (pос.) та 3 білоpус. наp. пісні.
218842
  Ковалевский В.А. Брат и сестра. Не бойся смерти / В.А. Ковалевский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 438 с.
218843
  Булычева А.А. Брат из другого дома / А.А. Булычева. – Львов, 1982. – 287с.
218844
   Брат Иуда.. – М., 1991. – 495с.
218845
  Лазарев В.Я. Брат милосердия / В.Я. Лазарев. – М., 1982. – 119с.
218846
  Клименко В. Брат милосердия // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
218847
  Захарченко В.І. Брат милосердний: : повісті та оповідання / В.І. Захарченко. – Київ, 1990. – 523 с.
218848
  Каганов В.І. Брат мій - ворог мій // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 8-11


  Про двох швейцарських математиків - Якоба та Йогана Бернуллі.
218849
  Пагутяк Галина Брат мій Енкіду : повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 4-49
218850
  Кравченко В. Брат мій, ворог мій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 лютого (№ 5). – С. 5


  "Відносини Мінська і Москви, Лукашенка і Путіна прекрасні своєю сталістю. Тут "братерська" любов чергується з ненавистю, дружба — зі зрадою, мир — з ворожнечею, а шантаж і блеф є обов"язковою передумовою нових домовленостей між учасниками Союзної ...
218851
  Шукшин В.М. Брат мой / В.М. Шукшин. – М, 1975. – 447с.
218852
  Шукшин В.М. Брат мой / В.М. Шукшин. – Сыктывкар, 1981. – 415с.
218853
  Шикина Л.В. Брат мой / Л.В. Шикина. – М., 1992. – 189с.
218854
  Уилсон М. Брат мой, враг мой : роман / Митчел Уилсон ; пер. с англ. Н. Треневой. – Москва : Издательство иностранной литературы
Кн. 1. – 1956. – 432 с.
218855
  Уилсон М. Брат мой, враг мой : Роман / М. Уилсон. – Свердловск : Уральский рабочий
Кн. 1. – 1957. – 352с.
218856
  Уилсон М. Брат мой, враг мой / М. Уилсон. – Москва
1. – 1958. – 419 с.
218857
  Уилсон М. Брат мой, враг мой / М. Уилсон. – Москва
1. – 1964. – 440с.
218858
  Уилсон М. Брат мой, враг мой / М. Уилсон. – Кишинев, 1977. – 616с.
218859
  Ярункова К. Брат Молчаливого Волка / К. Ярункова. – Москва, 1971. – 175с.
218860
  Грінченко Б.Д. Брат на брата : оповідання / Б. Грінченко. – [Львів] : [Накладом авт. [Друк. І. Айхельбергера, 1910. – 66 с.
218861
  Грицинський Д. Брат на брата : драма на 5 дій / Дм. Гpицинський. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1911. – 47 с. – (Театpальна бібліотека ; Кн. 9)
218862
  Грінченко Б.Д. Брат на брата : оповідання / Борис Грінченко. – Вид. 2-е. – [Київ] : [Дpук. 1-ої Київ. Аpтілі Дpук. Спpави], 1917. – 70 с. – Прим. № 34159 і 834246 дефектні, без обкл., № 34159 відсутні с. 63-70
218863
  Ковский Е.Н. Брат на брата / Е.Н. Ковский. – Фрунзе
1. – 1969. – 245с.
218864
  Ковский Е.Н. Брат на брата / Е.Н. Ковский. – Фрунзе
2. – 1974. – 488с.
218865
  Ковский Е.Н. Брат на брата / Е.Н. Ковский. – Фрунзе
2,3. – 1974. – 488, 177с.
218866
  Немченко Г.Л. Брат найди брата: роман и повести / Г.Л. Немченко. – М., 1985. – 368с.
218867
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Л., 1946. – 359с.
218868
  Кожевников А. Брат океана : Роман / А. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1951. – 392с.
218869
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Москва, 1956. – 360с.
218870
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Красноярск, 1958. – 406с.
218871
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Новосибирск, 1961. – 443с.
218872
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Москва, 1970. – 640с.
218873
  Дунаевский Б.О. Брат песни / Б.О. Дунаевский. – М., 1969. – 220с.
218874
  Войцехівська Ірина Брат Президента УНР : (Олександр Грушевський) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 156-157. – ISSN 0869-3595
218875
  Войцехівська І. Брат Президента УНР (Олександ Грушевський) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 156-157. – ISSN 0869-3595
218876
   Брат радуги. – М., 1985. – 272с.
218877
  Бельгер Г. Брат среди братьев / Г. Бельгер. – Алма-Ата, 1981. – 315с.
218878
  Пасховер А. Брат у ворот / А. Пасховер, К. Коберник // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 28. – С. 19-22


  Взаємовідносини України і Росії у питанні вступу в НАТО
218879
  Бироваш М. Брат у ворот // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 33 (470). – С. 16-19


  Москва начинает торговую войну с Украиной, желая затянуть Киев к себе в Таможенный союз и отбить у украинцев охоту наращивать торговлю с Евросоюзом.
218880
  Грін Ж. Брат Франциск = Frere Francois / Жюльєн Грін; З франц. переклала Галина Чернієнко. – Київ : Юніверс, 2006. – 296с. – Шифр дубл.809т Грін.Доп карт.ст. – (Життєписи). – ISBN 966-8118-35-9
218881
  Диба А. Брат, міністр, президент або До проблеми наукового пошуку на теренах досліджень про Лесю Українку // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 5 жовтня (№ 20). – С. 16-17
218882
  Богомолов И.С. Брат, ты братством силен: очерки литературных взаимосвязей / И.С. Богомолов, Р.С. Мимоншили. – М, 1985. – 432с.
218883
   Брата крепкая рука.. – Ужгород, 1982. – 96с.
218884
  Тарновський М.М. Братам на Україну / М.М. Тарновський. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1957. – 308 с.
218885
   Братам.. – К., 1940. – 175с.
218886
  Тардов М.С. Братання / М.С. Тардов. – Київ, 1935. – 111 с.
218887
   Братаны.. – Ростов н/Д., 1968. – 192с.
218888
  Машовець К. Брататися через піар, шантаж і диверсії // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 6 вересня (№ 36). – С. 17


  Кремль активно трансформує свою стратегію агресії проти України під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників.
218889
  Латьева Л.В. Братва / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1973. – 202с.
218890
  Шульга І.Г. Брате мій : історична повість / Ілля Шульга. – Ужгород : Карпати, 1971. – 224 с.
218891
  Чалий Б.Й. Брате мій Алжір / Б.Й. Чалий. – Київ, 1965. – 182 с.
218892
  Антипович Ю. Брате мій, Каїне... : [шкіци, вірші, есей, драми] / Юрій Антипович. – Полтава : Верстка, 2009. – 208 с. : 6 іл. ; 1 фото. – ISBN 978-966-7576-78-3
218893
  Браславський З.Б. Братерства висока сутність / З.Б. Браславський. – Ужгород, 1983. – 119с.
218894
  Біба П. Братерство : поезії / П. Біба. – Київ, 1948. – 93 с.
218895
  Рильський М.Т. Братерство / М.Т. Рильський. – Київ, 1950. – 108 с.
218896
   Братерство : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1972. – 223 с. – 50-річчю утворення СРСР присвячується
218897
  Корнілов А.К. Братерство / А.К. Корнілов. – К, 1974. – 64с.
218898
  Біба П.М. Братерство : поезії / П.М. Біба. – Київ : Дніпро, 1983. – 272 с.
218899
  Маковійчук І.М. Братерство і єднання культур / І.М. Маковійчук. – К., 1981. – 81с.
218900
   Братерство культур : збірник матеріалів з історії російсько-українського культурного єднання. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1954. – 455 с.
218901
   Братерство літератур : збірник матеріалів з історії російсько-українського літературного єднання. – Київ : Дніпро
Вип. 1 : [Дожовтневий період]. – 1977. – 423 с.
218902
   Братерство літератур : Збірник матеріалів з історії рос.-укр. літературного єднання. – Київ : Дніпро
Вип. 2 : Радянський період. – 1979. – 584 с.
218903
  Абакиров А. Братерство народів - братерство культур. : нарис про розвиток соц. культури / Абакиров А., Аскаров Т. – Київ : Дніпро, 1978. – 223 с.
218904
   Братерство народів - братерство культури. – Київ, 1960. – 460с.
218905
  Стадниченко В.Я. Братерство робітничих рук / В.Я. Стадниченко. – Київ, 1972. – 225с.
218906
  Міщенко Д. Братерство споріднених сердець // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 67-76. – ISSN 0130-321Х
218907
  Станішевський Ю. Братерство театральних культур / Ю. Станішевський. – К., 1983. – 175с.
218908
  Сохань П.С. Братерство, народжене в боях / П.С. Сохань. – К., 1977. – 48с.
218909
   Братерство, народжене в боях.. – Київ, 1980. – 240с.
218910
   Братерство.. – К., 1971. – 348с.
218911
  Хоролець П.М. Братерська допомога великого російського народу та інших народів СРСР українському народу у відбудові і дальшому розвитку народного господарства західних областей республіки (1944-1950 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Хоролець П.М.; КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1955. – 326, ХХІІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
218912
  Королівський С.М. Братерська допомога великого Російського народу українському народові у боротьбі за встановлення радянської влади на Україні / С.М. Королівський, канд. іст. наук. – Київ, 1953. – 30 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
218913
  Межелайтіс Е. Братерська поема / Е. Межелайтіс. – Київ : ДЛВ, 1958. – 195 с.
218914
  Маркевич О.П. Братерська співдружність біологів.... / О.П. Маркевич, 1954
218915
  Цвєтков Г.М. Братерська співдружність двох університетів
218916
   Братерська співдружність російського і україського народів.. – Х., 1954. – 228с.
218917
  Пригодій М.І. Братерське єднання художніх культур народів СРСР / М.І. Пригодій. – К, 1976. – 115с.
218918
   Братерське слово. – Київ, 1975. – 327с.
218919
   Братерське слово. – К., 1982. – 343 с.
218920
  Журба С.Й. Братерське співробітництво / С.Й. Журба. – К., 1961. – 104с.
218921
  Шевченко І.Д. Братерське співробітництво / І.Д. Шевченко. – К, 1968. – 47с.
218922
  Залєвський А.Д. Братерське співробітництво і взаємодопомога - вирішальний фактор комуністичного будівництва / А.Д. Залєвський, С.Г. Фіногєнов. – Київ, 1975. – 96с.
218923
   Братерський союз народів. – Київ, 1972. – 275с.
218924
  Іваницький М.Н. Братерські зв"язки і співробітництво Радянської України з країнами народної демократії / М.Н. Іваницький. – К., 1957. – 39с.
218925
   Братец кролик, его друзья и враги.. – Л., 1969. – 176с.
218926
  Стороженко О. Брати-близнята : роман / Олекса Петрович Стороженко. – Одеса : Держвидав України, 1929. – 375 с.
218927
  Бредель В. Брати-віталійці / В. Бредель. – Київ, 1969. – 132с.
218928
   Брати-місяці.. – Київ, 1981. – 16с.
218929
  Лоштин Н. Брати-проповідники чи менші брати? До питання про ідентифікацію рукописного інвентаря монастирської бібліотеки у Пшеворську // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 13–19. – ISSN 2309-9356
218930
  Пушкін О.С. Брати-розбійники / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 15с.
218931
  Копиленко О. Брати / О. Копиленко : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 80 с.
218932
  Цюпа І.А. Брати : Роман / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 222 с.
218933
  Микитенко І.К. Брати : Вуркагани: Повісті; Ранок: Роман / І.К. Микитенко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 425 с.
218934
  Томчаній М.І. Брати : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1972. – 176 с.
218935
  Микитенко І.К. Брати : (Вуркагани: Повісті; Диктатура: П"єса; Вибрані твори: Для сережн. та ст. шк. віку / І.К. Микитенко. – Київ : Веселка, 1977. – 224 с.
218936
  Сейтаков Б. Брати : роман / Беки Сейтаков ;. – Київ : Дніпро, 1981. – 623 с.
218937
  Микитенко І.К. Брати : Вуркагани: Повісті; Диктатура: П"єса / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро, 1986. – 302 с.
218938
  Слюдикова Т.Б. Брати Бердяєви - кияни: тематичний огляд київських архівних зібрань // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 144-153. – ISSN 0320-9466
218939
  Неживий О. Брати Григорій і Григір Тютюнники: "Пам"ять як вишневий цвіт..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 15 березня (№ 5). – С. 16-17
218940
  Баліцька К. Брати Грімм // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 3 обкл., 56
218941
  Самійленко Л. Брати Грушевські ожили на зламі епох // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 23 вересня (№ 39). – С. 11


  Презентація книги "Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико-культурологічні візії" відбулась у столичному Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського.
218942
  Кочетов В. Брати Єршови : роман / В. Кочетов. – Київ, 1959. – 483с.
218943
  Медуниця М.М. Брати і побратими : Роман-хроніка з життя Панаса Мирного і його брата Івана Білика / М.М. Медуниця. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 420 с.
218944
  Біленко Василь Брати Капранови про шторми, морську хворобу та жінок на мотузці : хобі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 20-21 : Фото
218945
  Галущак І. Брати Капранови: "У книжці про Майдан ми залишили чисті сторінки" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 6 жовтня (№ 40). – С. 15. – ISSN 2519-4429
218946
  Махінчук М. Брати Лазаревські в долі Шевченка // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 19 (256). – С. 66


  Олександр Олександрович Лазаревський - останній, певно, відомий представник славного роду, котрий залишив помітний слід у долі Великого Кобзаря
218947
  Гаврилюк Ю. Брати Лебединцеві в долі родини Грушевських // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 6 (148). – С. 26-30. – ISSN 1230-2759


  Нові штрихи до "холмської метрики" Михайла Грушевського.
218948
  Ліндгрен А. Брати Лев"яче Серце / А. Ліндгрен. – Київ, 1985. – 158 с.
218949
  Курінна М.А. Брати Лифарі та агентурна розробка ДПУ УСРР "Артисти" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 189-194. – ISSN 0130-5247
218950
   Брати Лупії : бібліогр. довідник / Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. О.В. Лупій ; ред. Л.С. Бондаренко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 28 с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пр. №3070BR напис: Науковій бібліотеці ім. М.О. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, 28.09.2015 р. Підпис
218951
  Кіплінг Р. Брати Моуглі : (Оповідання з життя дитини між звірями) / Р. Кіплінг ; Пеpеклав Юp. Сїpий [Ю.П. Тищенко]. – вид. 2-ге. – Київ ; Відень : Видавн. Т-во "Дзвін" ; З друк. Х. Райсера Синів, 1920. – 235 с. : мал.
218952
  Крикливий Ю.Г. Брати на себе / Ю.Г. Крикливий. – Х., 1987. – 141с.
218953
  Павлюк М. Брати Огоновські - видатні постаті Галичини, що заслуговують на вдячну пам"ять нащадків / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 14-15


  До 150-річчя створення Товариства "Просвіта" в Галичині.
218954
  Мазурмович Б.М. Брати Олександр і Володимир Ковалевські : лекція для студентов-заочників природничих факультетів пед. інститутів. / Б.М. Мазурмович. – Київ : Радянська школа, 1948. – 32 с.
218955
  Брусний С. Брати по духу і зброї (про дружбу козаків і татар) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 13/14 (473/474), травень 2017 р. – С. 13-15
218956
  Калениченко П.М. Брати по класу - брати по зброї : Участь польськ. інтернаціоналістів у боротьбі за владу Рад на Україні. 1917-1920 рр. / П.М. Калениченко. – Київ : Політвидав України, 1973. – 199 с.
218957
  Сибірська А. Брати приклад з студента Несміха : [Успішно закінчимо іспитову сесію !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  На геологічному факультеті, щоб засвоїти курс тієї чи іншої дисципліни, студентам необхідно систематично працювати, знати не тільки матеріал, поданий на лекціях, але й опрацювати всю рекомендовану літературу.
218958
  Маленко Є.Ю. Брати Радченко / Є.Ю. Маленко. – Харків, 1970. – 127с.
218959
  Строков Л.М. Брати Раєвські. / Л.М. Строков. – К., 1977. – 72с.
218960
  Сіменон Ж. Брати Ріко / Ж. Сіменон. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 167 с.
218961
  Клід Г. Брати Харуки та книжковий знак у їх творчості (з київського блокноту) // Нові дні : українськи універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 506, квітень : квітень. – С. 13-16
218962
  Грабовський С. Брати, які змінили лице цивілізації : [Степан, Сергій та Володимир Тимошенкі] // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7-8 червня (№ 99/100). – С. 21


  Внесок української родини Тимошенків у загальнолюдський розвиток.
218963
  Грабовський С. Брати, які змінили лице цивілізації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 1 червня (№ 94/95). – С. 20


  Внесок української родини Тимошенків у загальнолюдський прогрес.
218964
   Брати.. – К., 1975. – 223с.
218965
   Брати.. – К., 1979. – 184с.
218966
  Гетьманець М. Брати. Невигадана історія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 1/3
218967
  Москвитин А.М. Братина / А.М. Москвитин. – М, 1971. – 87с.
218968
  Адрианов Ю.А. Братина / Ю.А. Адрианов ; ил.: Г. Гущин. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 144 с. : ил.
218969
  Дангулов С.А. Братина / С.А. Дангулов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 670 с.
218970
  Дангулов С.А. Братина / С.А. Дангулов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 527с.
218971
  Полотнянко Н.А. Братина: Стихи. / Н.А. Полотнянко. – Саратов, 1977. – 47с.
218972
  Бруновски А. Братислава = Каталог выставки : каталог выставки / А. Бруновски. – Москва : Советский художник, 1982. – [16] с.
218973
  Кобець Т. Братів-науковців Вольвачів вшановано у рідні школі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 грудня (№ 50). – С. 7
218974
  Сидор-Гібелінда Олег Братів наших, мудріших... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 58-59. – ISSN 0130-5212
218975
  Марголіна І. Братія: хто і провіщо йшов у монастир / І. Марголіна, В. Ульяновський // Дзеркало вічності : Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир / І.Є. Марголіна, В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь, 2019. – С. 205-221. – ISBN 978-966-06-0781-1
218976
  Євдокименко В.Ю. Братнє єднання / В.Ю. Євдокименко. – Київ, 1966. – 76с.
218977
  Дем"янчук І.Л. Братнє єднання культур російського і українського народів : Стенограма двох публічих лекцій / І.Л. Дем"янчук; Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1954. – 60с.


  На титульному листі автограф
218978
   Братнє єднання літератур народів СРСР. – Київ : Вища школа, 1982. – 168 с.
218979
  Косарик Д.М. Братні зорі / Д.М. Косарик. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 140 с.
218980
  Косарик Д.М. Братні зорі / Д.М. Косарик. – Київ, 1983. – 362 с.
218981
  Лучук В.І. Братні луни : поезії / В.І. Лучук. – Львів, 1974. – 136 с.
218982
   Братній перегук.. – Львів, 1980. – 142с.
218983
  Щербак А.І. Братня допомога російських письменників. / А.І. Щербак, 1954. – [21] с.
218984
  Гриневич В. Братня любов // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 46 (263). – С. 54-56. – ISSN 1996-1561


  Український радянський патріотизм як нав"язана форма малоросійства.
218985
  Мельник Л.Г. Братня співдружність народів СРСР у битві за Україну в роки Великої Вітчизняної війни : (до історіографії питання) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 3-10. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье дан историографический обзор исследований советских историков, в которых освещается братское содружество народов СССР в битве за Советскую Украину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
218986
   Братова міцна рука. – Ужгород-Москва, 1979. – 72с.
218987
  Гриценко В. Братовбивці випрадань не потребують // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 26 квітня (№ 8). – С. 6-7


  Роздуми про антигероя роману Олеся Гончара "Собор".
218988
  Ісаєв І. Братовбивча мегаломанія. Як на Холмщині творять перемогу в польсько-українській війні 1918 року // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 15 листопада (№ 46). – С. 2. – ISSN 0027-8254
218989
   Братсво литератур.. – Алма-Ата, 1986. – 197с.
218990
   Братсво народов -- братство литератур.. – Ташкент, 1984. – 256с.
218991
  Станев Х. Братска дружба ни свързва : (очерк за Полтавска област) / Христо Станев. – София : Изд-во на Отечествения фронт, 1981. – 183 с. : ил.
218992
  Горшков В.П. Братская взаимопомощь : В помощь лектору / В.П. Горшков, В.Л. Павленко; О-во "Знание" УССР. – Киев, 1984. – 13с. – (В семье единой)
218993
   Братская ГЭС.. – Иркутск
2. – 1967. – 679с.
218994
   Братская дружба, всестороннее сотрудничество. – Москва, 1969. – 224с.
218995
  Лахе А. Братская помощь // Среди настоящих друзей. – Киев, 1963. – С. 15-17
218996
  Буцько Н.А. Братская помощь великого русского народа и других народов СССР украинскому народу в восстановлении народного хозяйств республики в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Буцько Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 15с.
218997
  Романова З.Г. Братская помощь великого русского народа молдавскому народу в восстановлении и развитии народного хозяйства в послевоенный период : Автореф... канд. ист.наук: / Романова З. Г.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1953. – 15 с.
218998
  Жумасултанов А. Братская помощь трудящимся Казахстана освобожденным от немецко-фашистской окупации районам в годы ВОВ : Автореф... канд .ист.наук: / Жумасултанов А.; МВиССО Каз.ССР, Казах.ГУ, Каф. ист Казах.ССР. – Алма-Ата, 1963. – 23л.
218999
  Межелайтис Э.Б. Братская поэма / Эдуардас Межелайтис ; пер. с лит. А.Кленова. – Вильнюс : Советский писатель, 1955. – 196 с.
219000
  Межелайтис Э.Б. Братская поэма / Эдуардас Межелайтис ; авториз. пер. с лит. А.Кленова. – Москва : Советский писатель, 1956. – 211 с.
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,