Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
218001
  Тихолоз Н. "...Введені люблячою рукою мами..." : Виховні ідеали Ольги Франко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 8 (778). – С. 101-113. – ISSN 0868-4790
218002
  Мушинка М. "...Вдивовиж блискучий взірець для сучасних і майбутніх карпатознавців..." (з нагоди відкриття музею Олени Рудловчак в Ужгородському університеті) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 73-79. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
218003
  Долгова Е.А. "Ввиду крайне вредного влияния Ковалевского на студентов..." // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 3. – С. 9-25. – ISSN 0869-6322


  Из официальной переписки о работе Русской высшей школы общественных наук в Париже. 1901-1904 гг.
218004
  Курбатов С. "Вгору по сходах, що ведуть вниз": парадокси метаісторії // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 185-190
218005
  Нікітенко К. "Вдаримо хаєром по тоталітаризму". Рок-андеграунд в СРСР - "антирадянська" історія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 15


  "Тоталітарні формації характеризуються свідомими викривленнями не лише політичних, а й суспільних законів. Митців змушують працювати в умовах жорсткого державного пресингу й усеосяжної цензури. Найбільше несприйняття органів влади в СРСР викликали ...
218006
  Воловненко В. "Вдасться чи ні сього разу повернутись додому..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 грудня (№ 237)


  Кому вигідно стверджувати, що Василь Стус не любив рідного Донбасу?
218007
  Щербина С. "Вдивляється Тарас у душу України..." (Шевченківська тематика у картинах-двовзорах Олега Шупляка) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 3. – С.47-48
218008
  Щербина С. "Вдивляється Тарас у душу України..." Шевченківська тематика у картинах-двовзорах Олега Шупляка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (133), травень. – С. 35-39
218009
  Косяченко В. "Вдих і видих" або дихаймо глибше!... // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 131-136. – ISSN 0868-4790
218010
  Канова Г.О. "Вдома в зоопарку" Едварда Олбі у дзеркалі літературної віоленсології // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 289-294


  У статті презентовано погляд на творчість Е. Олбі крізь призму літературної віоленсології. Тема насильства у п"єсі американського драматурга тісно переплітається з темою здичавілої від самотності людини на тлі домінування "тваринних" відносин у ...
218011
  Куликова А.К. В-галактозидаза Saccharomyces fragilis. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Куликова А.К.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
218012
  Фролов А.В. Введение в MSDOS, MS Windows, MS Word for Windows. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва : Диалог-Мифи
Т. 1. – 1994. – 264с.
218013
  Цыганенко А.М. Введение в автоматизацию редакционно-издательских процессов. / А.М. Цыганенко. – М., 1990. – 148с.
218014
  Шитт П.Г. Введение в агротехнику плодоводтва / П.Г. Шитт. – М, 1936. – 360с.
218015
  Солтан В.П. Введение в аксиоматическую теорию выпуклости / В.П. Солтан. – Кишинев, 1984. – 223с.
218016
  Артоболевский И.И. Введение в акустическую динамику машин / И.И. Артоболевский. – Москва, 1979. – 296с.
218017
  Медведева Л.Б. Введение в алгебраическую геометрию Учебное пособие / Л.Б. Медведева. – Ярославль, 1987. – 83с.
218018
  Сибирский К.С. Введение в алгебраическую теорию инвариантов дифференциальных уравнений / К.С. Сибирский. – Кишинев, 1982. – 168с.
218019
  Стахов А.П. Введение в алгоритмическую теорию измерения / А.П. Стахов. – М, 1977. – 287с.
218020
  Молчанов И.Н. Введение в алгоритмы параллельных вычислений / И.Н. Молчанов. – Киев : Наукова думка, 1990. – 127с.
218021
  Рамстедт Г.И. Введение в алтайское языкознание. / Г.И. Рамстедт. – М, 1957. – 254с.
218022
  Поволоцкий А.И. Введение в анализ / А.И. Поволоцкий. – Ленинград, 1962. – 60 с.
218023
  Робертс Д.Д. Введение в анализ спектров ЯМР высокого разрешения (спин-спинновое взаимодействие). / Д.Д. Робертс. – М., 1963. – 126с.
218024
  Янушаускас А. Введение в аналитическую теорию вырождающихся эллиптических уравнений / А. Янушаускас. – Вильнюс, 1974. – 153с.
218025
  Постников А.Г. Введение в аналитическую теорию чисел / А.Г. Постников. – Москва : Наука, 1971. – 416 с.
218026
  Чандрасекхаран К. Введение в аналитическую теорию чисел / К. Чандрасекхаран. – М, 1974. – 188с.
218027
  Соловьева Л.Н. Введение в английскую филологию / Л.Н. Соловьева. – Л., 1963. – 36с.
218028
  Черных К.Ф. Введение в анизотропную упругость. / К.Ф. Черных. – Москва : Наука, 1988. – 190 с.
218029
  Жебелев С.А. Введение в археологию / С.А. Жебелев. – Петроград : Наука и школа
История археологического знания. – 1923. – 199 с.
218030
  Арциховский А.В. Введение в археологию / А.В. Арциховский. – 3-е пер. и доп. изд. – Москва : МГУ, 1947. – 217, [3] c.
218031
  Дикшит С.К. ВВедение в археологию / С.К. Дикшит. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. – 504, [3] с.
218032
  Аладьев В.З. Введение в архитектуру моделей ЕС ЭВМ / В.З. Аладьев, О.Б. Осипов. – Таллин, 1976. – 332с.
218033
  Руппе Г. Введение в астронавтику. / Г. Руппе. – М.
1. – 1970. – 612с.
218034
  Руппе Г. Введение в астронавтику. / Г. Руппе. – М.
2. – 1971. – 576с.
218035
  Кондиленко И.И. Введение в атомную спектроскопию : Учебное пособие для студ. ун-тетов / И.И. Кондиленко, П.А. Коротков. – Киев : Вища школа, 1976. – 304 с.
218036
  Семат Г. Введение в атомную физику : пер. с англ. / Г. Семат. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 438 с.
218037
  Широков О.С. Введение в балканскую филологию. / О.С. Широков. – М., 1990. – 191с.
218038
  Фихте Б.А. Введение в баллистическую дезинтеграцию микроорганизмов / Б.А. Фихте, Г.А. Гуревич. – Пущино, 1982. – 124с.
218039
  Аксенова И.С. Введение в бантуистику / И.С. Аксенова, И.Н. Топорова. – Москва, 1990. – 269с.
218040
  Шира Джесс Хоук Введение в библиотековедение. / Шира Джесс Хоук. – М., 1983. – 256с.
218041
  Шмидт П.Ю. Введение в биологию / П.Ю. Шмидт. – 4-е изд., испр. и доп. – М.-Л., 1927. – 392с.
218042
  Яцимирский К.Б. Введение в бионеорганическую химию / К.Б. Яцимирский; АН УССР, Ин-т физич.химии. – Киев : Наукова думка, 1976. – 144с.
218043
  Ахмеров У.Ш. Введение в бионику / У.Ш. Ахмеров. – Казань : Казанский университет, 1984. – 144 с.
218044
  Рвачев В.П. Введение в биофизическую фотометрию / В.П. Рвачев. – Львов, 1966. – 378с.
218045
  Болдырев А.А. Введение в биохимию мембран : Учеб. пособие для биолог. и мед. спец. вузов / А.А. Болдырев. – Москва : Высшая школа
Кн. 1. – 1986. – 112с.
218046
  Максимов Н.А. Введение в ботанику / Н.А. Максимов. – 3-е изд., перераб. – Ленинград-Москва, 1933. – 207с.
218047
  Абрамов И.И. Введение в ботаническую георграфию / И.И. Абрамов, Скарлыгина-Уфимцева. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1974. – 124 с.
218048
  Юсупов Г.В. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику / Г.В. Юсупов. – М - Л, 1960. – 167с.
218049
  Салий В.Н. Введение в вероятность и теория информации для психологов. / В.Н. Салий. – Саратов, 1977. – 119с.
218050
  Белоусов Е.Г. Введение в выпуклый анализ и целочисленное программирование / Е.Г. Белоусов. – М, 1977. – 196с.
218051
  Мак-Нейр Введение в газовую хроматографию / Мак-Нейр, Э. Бонелли. – М., 1970. – 280с.
218052
  Стейн Илайес Введение в гармонический анализ на евклидовых пространствах / Стейн Илайес, Вейс Гвидо. – Москва : Мир, 1974. – 333 с.
218053
  Шенников А.П. Введение в геоботанику / А.П. Шенников. – Л, 1964. – 447с.
218054
  Паркинсон У.Д. Введение в геомагнетизм / У.Д. Паркинсон. – Москва : Мир, 1986. – 527с.
218055
  Бляшке Введение в геометрию тканей / Бляшке. – М, 1959. – 144с.
218056
  Эдельштейн Я.С. Введение в геоморфологию. / Я.С. Эдельштейн. – Л., 1933. – 288с.
218057
  Моисеев А.С. Введение в геотектонику / А.С. Моисеев. – Ленинград : Ленинградский гос. ун-т, 1939. – 178с.
218058
  Файф У.С. Введение в геохимию твердого тела / У.С. Файф; Под ред. Ю.А. Пятенко. – Москва : Мир, 1967. – 231с.
218059
  Лютер А.Ф. Введение в германскую филологию : пособие к лекциям, читанным в Имп. Московском университете / А.Ф. Лютер. – Москва : Изд. О-ва взаимопомощи студентов-филологов ИМУ ; Типо-литогр. В.И. Титяева, 1914. – 255 с. – Напеч. на пиш. маш. - Литогр.
218060
  Ушакова Ю.В. Введение в германскую филологию / Ю.В. Ушакова, О.И. Быкова. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1979. – 52с. – Список лит.: с. 50-51
218061
  Фирсова Н.М. Введение в грамматическую стилистику современного испанского языка / Н.М. Фирсова. – Москва : Высшая школа, 1981. – 160с.
218062
  Шавук В.С. Введение в действие местных систем координат в Северо-Кавказском федеральном округе // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 10-13 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
218063
  Солопов Е.Ф. Введение в диалектическую логику / Е.Ф. Солопов. – Л., 1979. – 212с.
218064
  Мееров В М. Введение в динамику автоматического регулирования электрических машин. / В М. Мееров, . – М, 1956. – 418с.
218065
  Юфимович Введение в динамику подвижных объектов. / Юфимович, ББ. – К., 1969. – 79с.
218066
  Юфиомыи Введение в динамику подвижных объектов. / Юфиомыи, ББ ч. – К., 1971. – 28с.
218067
  Сергеев Н.И. Введение в динамическую метеорологию / Н.И. Сергеев, В.К. Аргунинцев. – Иркутск, 1974. – 214с.
218068
  Халл Д. Введение в дислокации (Структура и свойства дислокации) = Introduktion to dislocation / Д. Халл; Пер. с англ. В.С. Хаймович; Под ред. В.Н. Быкова. – Москва : Атомиздат, 1968. – 280с.
218069
  Бляшке В. Введение в дифференциальную геометрию / В. Бляшке. – Москва, 1957. – 223 с.
218070
  Фихман И.Ф. Введение в документальную папирологию / И.Ф. Фихман. – Москва, 1987. – 520с.
218071
  Свитич Л.Г. Введение в журналистику : метод. пособие / Л.Г. Свитич. – М., 1983. – 115с.
218072
  Павловский Е.Н. Введение в зоотомию / Е.Н. Павловский. – Москва-Петербург
1. – 1923. – 149с.
218073
  Растригин Л.А. Введение в идентификацию объектов управления / Л.А. Растригин. – Л, 1977. – 215с.
218074
  Смирнов С.И. Введение в изучение геохимической истории подземных вод седиментационных бассенов / С.И. Смирнов. – М., 1974. – 263с.
218075
  Ланглуа Ш.В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории / Ланглуа и Сеньобос ; пер. с фр. А. Серебряковой. – Санкт-Петербург : О.Н. Попова, 1899. – [2], 276, II с. – (Образовательная библиотека. Сер. 2 (1898 г.) ; № 3-4)


  . . ).
218076
  Спектатор М. Введение в изучение мирового хозяйства / М. Спектатор. – М.-Л., 1928. – 318с.
218077
  Арнальди В.М. Введение в изучение низших организмов. Морфология и систематика зеленых водорослей и близких к ним окрашенных организмов / В.М. Арнальди. – Посмертное изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1925. – 355с.
218078
  Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности : основы эмоциональной психологии / Л.И. Петражицкий, проф. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1907. – XII, 331 с.
218079
  Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности : основы эмоциональной психологии / Л.И. Петражицкий, проф. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1908. – IV, 265 с. – Конволют. Пер.: Теория права и государства в связи с теорией нравственности : Т. 1-2 / Л.И. Петражицкий
218080
  Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности : основы эмоциональной психологии / Л.И. Петражицкий, проф. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1908. – IV, 265 с.
218081
  Богородицкий В.А. Введение в изучение современных романских и германских языков / В.А. Богородицкий. – Москва, 1953. – 184 с.
218082
  Богородицкий В.А. Введение в изучение современных романских и германских языков / В.А. Богородицкий. – 2-е изд. – М, 1959. – 184с.
218083
  Фролова С.В. Введение в изучение старославянского языка. / С.В. Фролова. – вып. 1. – Куйбышев, 1972. – 31с.
218084
  Джаналеева А. Введение в инвестиции: экономико-правовые аспекты // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 23-31. – ISSN 1993-6788
218085
  Чаттерджи С. Введение в индийскую философию / С. Чаттерджи, Дх. Датта. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 376с.
218086
  Яковенко В.Б. Введение в инновационные технологии / В.Б. Яковенко ; Европейский ун-т. – 3-е изд. – Киев : Европейский университет, 2004. – 133, [3] с. : ил., схемы. – Библиогр.: с. 129-131. – ISBN 966-7942-57-0
218087
  Сантало Л.А. Введение в интегральную геометрию / Л.А. Сантало. – Москва, 1956. – 183 с.
218088
  Сантало Л.А. Введение в интегральную геометрию / Л.А. Сантало. – Москва, 1956. – 183 с.
218089
  Алефельд Г. Введение в интервальные вычисления / Г. Алефельд, Ю. Херцбергер ; пер. с англ. Г.Е. Минца, А.Г. Яковлева ; под ред. Ю. В. Матиясевича. – Москва : Мир, 1987. – 356 с.
218090
  Биллиг В.а. Введение в информатику / В.а. Биллиг. – Калинин, 1986. – 114с.
218091
  Шилейко А.В. Введение в информационную теорию систем / А.В. Шилейко, В.Ф. Кочнев, Ф.Ф. Химушин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 278 с.
218092
  Новик И.Б. Введение в информационный мир. / И.Б. Новик, А.Ш. Абдуллаев. – Москва : Наука, 1991. – 225с.
218093
  Савенко В.С. Введение в ионометрию природных вод: применение ионоселектив. электродов в гидрохимии. / В.С. Савенко. – Л., 1986. – 75с.
218094
  Черчмен У. и др. Введение в исследование операций / У. и др. Черчмен. – Москва : Наука, 1968. – 487 с.
218095
  Таха Хемди Введение в исследование операций = Operations research: an introduction / Хедми А. Таха , ун-т Арканзаса, Фейетвилл ; [пер. с англ. и ред. А. А. Минько]. – 7-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2007. – 901, [1] с. : ил., табл. – Вых. дан. ориг.: Upper Saddle River : Pearson Education, Prentice Hall, 2003. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-5-8459-0740-0


  У пр. №1704281 компакт-диск відсутній
218096
  Карсавин Л.П. Введение в историю : (теория истории) / Л.П. Карсавин. – Петербург : Наука и школа, 1920. – 78 с. – (Введение в науку ; История / под ред. С.А. Жебелева, Л.П. Карсавина, М.Д. Приселкова ; вып. 1)
218097
  Сиротенко В.Т. Введение в историю международных отношений в Европе во второй половине 4 начале 6 вв / В.Т. Сиротенко. – Пермь
1. – 1973. – 175с.
218098
  Сиротенко В.Т. Введение в историю международных отношений в Европе во второй половине 4 начале 6 вв / В.Т. Сиротенко. – Пермь, 1975. – 281с.
218099
  Мауер Г. Введение в историю общинного, подводного, сельского и городского устройства и общественной власти / соч. Георга Людвига Мауера [Маурера?], члена Акад. наук, Королев. о-ва в Геттингене, ученых о-в в Афинах, Яссах, Дармштадте, Вецларе и проч.; пер. с нем. подлинника В. Корша. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. Мартынова и К* (бывш. Грачева и К*), 1880. – [2], IV, 358, II с. – В конце предисл.: Ф. [!] Маурер. – Библиогр. в примеч.


  Пер. Корш Валентин Федорович (1828-1883)
218100
  Архангельский А.С. Введение в историю русской литературы : Из лекций по истории русской литературы засл. проф. А.С. Архангельского. – Петроград : Типо-лит. акц. О-ва "Самообразование"
Т. 1 : История русской литературы, как наука; Очерки научных изучений в области истории русской литературы. – 1916. – VII, 701 с.
218101
  Владимиров П.В. Введение в историю русской словесности : Из лекций и исслед. П.В. Владимирова, орд. проф. Имп. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадского, 1896. – [4], VI, 3-278 с. – Отд. оттиск из: Журнал Министерства народного просвещения, ч. 297 (1895, № 1) отд. 2. - Авт. указ. в конце текста
218102
  Гогоцкий С.С. Введение в историю философии // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 68 с.
218103
  Гогоцкий С. Введение в историю философии. – Киев : Тип. Унив. Св. Владимира, 1871. – 68 с.
218104
  Смирнов А.Д. Введение в калибровочную теорию сильных взаимодействий : учеб. пособие / А.Д. Смирнов. – Ярославль : Издательство Ярославского университета, 1984. – 55 с.
218105
  Шмидт Э. Введение в качественный анализ / Э. Шмидт. – М.-Л., 1933. – 112с.
218106
  Сарымсаков Т.А. Введение в квантовую теорию вероятностей / Т.А. Сарымсаков. – Ташкент : ФАН, 1985. – 184 с.
218107
  Филиппов Г.М. Введение в квантовую теорию многих частиц : Учеб. пособие / Г.М. Филиппов; МВиССО РСФСР, Чувашск. гос. ун-т. – Чебоксары : ЧувашГУ, 1977. – 120с.
218108
  Малиновский Б.Н. Введение в кибернетическую технику / Б.Н. Малиновский. – К., 1989. – 245с.
218109
  Петушкова Е.В. Введение в кинетику ферментативных реакций / Е.В. Петушкова. – М., 1972. – 200с.
218110
  Радциг С.И. Введение в классическую филологию / С.И. Радциг. – Москва, 1965. – 525с.
218111
  Дранник Г.Н. Введение в клиническую иммунологию : (Илье Ильичу Мечникову - посвящается) / Дранник Георгий Николаевич, Дранник Анна Георгиевна. – Киев : Юстон, 2015. – 200 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 198. – ISBN 978-617-7361-00-7


  В пр. №1702144 напис: Научной библиотеке им. М. Максимовича с уважением и благодарностью. Подпись / Дранник / Киев, 14.12.15
218112
  Строук Дж. Введение в когерентную оптику и голографию : Пер. с англ. / Дж. Строук. – Москва : Мир, 1967. – 347 с.
218113
  Скребнев Ю.М. Введение в коллоквиалистику / Ю.М. Скребнев. – Саратов, 1985. – 210с.
218114
  Харазишвили А.Б. Введение в комбинаторную геометрию / А.Б. Харазишвили. – Тбилиси, 1985. – 149с.
218115
  Андлер Шарль Введение в комментарий к Коммунистическому Манифесту / Андлер Шарль. – Петербург, 1920. – 151с.
218116
  Раменский Л.Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель / Л.Г. Раменский. – Москва, 1938. – 620с.
218117
  Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ : учебник / Б.В. Шабат. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Ч. 1 : Функции одного переменного. – 1976. – 320 с.
218118
  Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ : учеб. пособие / Б.В. Шабат. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Ч. 2 : Функции нескольких переменных. – 1976. – 400 с.
218119
  Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ : учебник / Б.В. Шабат. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Ч. 1 : Функции одного переменного. – 1985. – 336 с.
218120
  Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ : учеб. пособие / Б.В. Шабат. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1985. – 464 с.
218121
  Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. : Учебное пособие / Б.В. Шабат. – Москва : Наука, 1969. – 576с.
218122
  Баррет Э.К. Введение в космическое землеведение: дистанционные методы исследования Земли / Э.К. Баррет, Л.Ф. Куртис; Пере. с англ. В.В. Голосова; Под. ред. А.А. Лютого. – Москва : Прогресс, 1979. – 368с
218123
  Фокс В. Введение в криминологию / В. Фокс. – М., 1980. – 312с.
218124
  Фокс В. Введение в криминологию / В. Фокс. – М., 1985. – 312с.
218125
  Пушкарь Н.С. Введение в криобиологию. / Н.С. Пушкарь, А.М. Белоус. – К., 1975. – 343с.
218126
  Михайлова В.П. Введение в культуру дикорастущих дубильных растений / В.П. Михайлова. – Алма-Ата, 1958. – 12с.
218127
  Михайлова В.П. Введение в культуру дикорастущих дубильных растений / В.П. Михайлова. – Алма-Ата, 1960. – 12с.
218128
  Казьмирчук Г.Д. Введение в курс "История Украины" / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латыш // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 12-37. – ISBN 978-966-2726-16-9
218129
  Гельвиг Р. Введение в курс анатомии человека и краткие основы общей анатомии / Р. Гельвиг. – 4-е изд. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандера, 1910. – 87 с.
218130
  Шадлун Н.А. Введение в курс рудных месторождений / Н.А. Шадлун. – Свердловск-М., 1936. – 89с.
218131
  Ситников Ю.К. Введение в курс электронных цифровых вычислительных машин / Ю.К. Ситников. – Казань, 1985. – 76с.
218132
  Рурк К. Введение в кусочно линейную топологию. / К. Рурк, Б. Сандерсон. – М., 1974. – 208с.
218133
  Менке Г. Введение в лазерный эмиссионный микроспектральный анализ / Г. Менке, Л. Менке. – Москва, 1968. – 252 с.
218134
  Подосинов Введение в латинский язык и античную культуру / Подосинов, Н. Щавелева. – М
1. – 1994. – 189с.
218135
  Подосинов Введение в латинский язык и античную культуру / Подосинов, Н. Щавелева. – М
2. – 1994. – 253с.
218136
  Подосинов Введение в латинский язык и античную культуру / Подосинов, Н.И. Щавелева. – М
3. – 1994. – 300с.
218137
  Подосинов А.В. Введение в латинский язык и античную культуру / А.В. Подосинов. – М
4-1. – 1995. – 300с.
218138
  Подосинов А.В. Введение в латинский язык и античную культуру / А.В. Подосинов. – М
4-2. – 1995. – 556с.
218139
  Федорова Е.В. Введение в латинскую эпиграфику: уч. пособие / Е.В. Федорова. – М., 1982. – 255с.
218140
  Солодовников А.С. Введение в линейную алгебру и линейное программирование / А.С. Солодовников. – Москва, 1966. – 183 с.
218141
  Адзерихо С.Я. Введение в линейную алгебру, теорию поля и ряды Фурье / С.Я. Адзерихо. – Минск, 1968. – 150с.
218142
  Мохунь И.И. Введение в линейную сингулярную оптику : монография / И.И. Мохунь ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Черновиц. нац. ун-т им. Юрия Федьковича. – Черновцы : Черновицкий национальный университет, 2012. – 215, [1] с. : ил. – Предм. указ.: с. 212-215. – Библиогр.: с. 204-211. – ISBN 978-966-423-255-2
218143
  Парникель Б.Б. Введение в литературную историю Нусантары IX-XIX вв. / Б.Б. Парникель ; АН СССР, Ин-т мировой лит. – Москва, 1980. – 244 с. : ил.
218144
  Петрова Н.К. Введение в литературоведение / Н.К. Петрова. – Москва, 1960. – 50 с.
218145
  Головенченко Ф.М. Введение в литературоведение / Ф.М. Головенченко. – Москва, 1964
218146
  Флоровская В.Н. Введение в люминесцентную битуминологию / В.Н. Флоровская, В.Г. Мелков. – Москва-Ленинград : Госгеолиздат, 1946. – 152с.
218147
  Столяров К.П. Введение в люминесцентный анализ неорганических веществ / К.П. Столяров, Н.Н. Григорьев. – Ленинград : Химия, 1967. – 363с.
218148
  Трухин В.И. Введение в магнетизм горных пород. / В.И. Трухин. – М., 1973. – 275с.
218149
   Введение в макроэкономику : Учебное пособие для студ.высш.учеб.завед. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 175с. – (Готовимся к экзаменам). – ISBN 5-238-00122-3
218150
  Армстронг Г. Введение в маркетинг = Marketing an inroduction : [пер. с англ.] / Гари Армстронг, Ун-т Северной Каролины, Филип Котлер, Северо-Западной ун-т. – 5-е изд. – Москва [и др.] : Вильямс, 2000. – 638, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. англ. – Библиогр. в примеч. в конце частей. – ISBN 5-8459-0108-1
218151
   Введение в марксистское обществознание. – Москва : Политиздат, 1989. – 302с.
218152
  Малаховский В.С. Введение в математику / В.С. Малаховский. – Калининград, 1991. – 87с.
218153
  Решетняк Ю.Г. Введение в математический анализ: Учебное пособие / Ю.Г. Решетняк. – Новосибирск, 1981. – 79 с.
218154
  Черч А. Введение в математическую логику / А. Черч. – Москва : Иностранная литература
1. – 1960. – 485 с.
218155
  Мендельсон Э. Введение в математическую логику / Э. Мендельсон; Под ред. С.И.Адяна. – Москва : Наука, 1971. – 320с.
218156
  Павловский З. Введение в математическую статистику / З. Павловский. – М, 1967. – 286с.
218157
  Аткинсон Р. Введение в математическую теорию обучения / Р. Аткинсон, Г. Бауэр, Э. Кротерс; Под ред. Тихомировой О.К. – Москва : Мир, 1969. – 487с.
218158
  Парин В.В. Введение в медицинскую кибернетику / В.В. Парин, Р.М. Баевский. – М., 1966. – 298с.
218159
  Бауман Л. Введение в металлогению - минерагению / Л. Бауман, Г. Тишендорф; Под ред.В.И.Смирнова. – Пер.с немецкого. – Москва : Мир, 1979. – 372с.
218160
  Белецкий Ю.С. Введение в металлогению и принципы составления металлогенических и прогнозных карт рудных районов. : Учебное пособие / Ю.С. Белецкий. – Харьков
1. – 1977. – 132с.
218161
  Бернштейн Р. Введение в метеорологию / Р. Бернштейн, В. Брюкман. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1938. – 300с.
218162
  Петтерссен С. Введение в метеорологию / С. Петтерссен. – Москва;Лениград : Гостехиздат, 1947. – 279с.
218163
  Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории / Б.Г. Могильницкий. – М, 1989. – 174с.
218164
  Штофф В.А. Введение в методологию научного познания / В.А. Штофф. – Л, 1972. – 191с.
218165
  Тюрин Н.И. Введение в метрологию : учеб. пособие / Н.И. Тюрин. – Москва : Издательство стандартов, 1985. – 248 с.
218166
  Тюрин Н.И. Введение в метрологию. / Н.И. Тюрин. – М, 1976. – 304с.
218167
  Бабкин В.А. Введение в механику волокнистых суспензий / В.А. Бабкин. – Петрозаводск, 1993. – 108с.
218168
  Меркин Д.Р. Введение в механику гибкой нити / Д.Р. Меркин. – М., 1980. – 240с.
218169
  Планк М. Введение в механику деформируемых тел / М. Планк. – М.-Л., 1929. – 207с.
218170
  Поль Р.В. Введение в механику и акустику / Р.В. Поль. – Мсква-Ленинград, 1932. – 264 с.
218171
  Поль Р.В. Введение в механику и акустику / Р.В. Поль. – Москва-Ленинград, 1933. – 275 с.
218172
  Степанов Р.Д. Введение в механику полимеров / Р.Д. Степанов , О.Ф. Шленский ; МВ и ССО РСФСР, Московский ин-т хим. машиностр. – Саратов : Саратовский университет, 1975. – 231 с.
218173
  Хеллан К. Введение в механику разрушения / К. Хеллан. – М, 1988. – 364с.
218174
  Овсянников Л.В. Введение в механику сплошных сред / Л.В. Овсянников. – Новосибирск
2. – 1976. – 69с.
218175
  Прагер В. Введение в механику сплошных сред. : Пер. с нем. / В. Прагер. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 311 с.
218176
  Барна А. Введение в микро-ЭВМ и микропроцессоры / А. Барна, Д.И. Порэт. – Москва, 1978. – 80с.
218177
  Бальзамов А.Ю. Введение в микропроцессорную технику / А.Ю. Бальзамов. – Саранск, 1988. – 87с.
218178
  Рис Э. Введение в молекулярную биологию = An illustrated introduction to molecular biology : from cells to atoms : от клеток к атомам / Э. Рис, М. Стернберг ; пер. с англ. под ред. д-ра физ.-мат. наук Ю.С. Лазуркина и д-ра биол. наук В.А. Ткачука. – Москва : Мир, 2002. – 141, [1] с. : ил. – Пер. изд.: From cells to atoms: an illustrated introduction to molecular biology / Anthony R. Rees, Michael J.E. Sternberg. Oxford [etc.] : Blackwell Sci. Publ., 1984. - Предм. указ.: с. 137-141. – Библиогр.: с. 136. – ISBN 5-03-003521-4
218179
  Пехов А.П. Введение в молекулярную генетику / А.П. Пехов. – М., 1973. – 264с.
218180
  Тимофеев-Ресовский Введение в молекулярную радиобиологию: физ.-хим. основы. / Тимофеев-Ресовский. – М., 1981. – 319с.
218181
  Паталаха Е.И. Введение в морфологическую тектонику : (сравнительный анализ и систематика природных деформаций на термодинамической основе) / Е.И. Паталаха, А.В. Смирнов. – Москва : Наука, 1986. – 147с.
218182
  Рачков Г.Е. Введение в морфологию современного тагальского языка: уч. пособие / Г.Е. Рачков. – Л., 1981. – 216с.
218183
  Шамбинаго С.К. Введение в народную словесность : (курс, чит. в Имп. Моск. ун-те в 1909/10 акад. г.) / С.К. Шамбинаго, пр.-доц. – Москва : Изд. О-ва взаимоп. студ. филолог. под набл. Изд. Комм. С. Игнатова ; [Типо-литогр. В. И. Титяева], 1910. – 196 с. – Литогр. машинописи.
218184
  Трилор Л. Введение в науку о полимерах / Л. Трилор. – М., 1973. – 238с.
218185
  Трощенко А.Т. Введение в научно-исследовательскую работу в области органической химии. Уч. пособие. / А.Т. Трощенко. – Л., 1976. – 49с.
218186
  Штерн Т. Введение в небесную механику : Пер.с англ. / Т. Штерн. – Москва : Мир, 1964. – 242 с.
218187
  Успенский Я. Введение в неевкидову геометрию Лобачевского-Болиани. / Я. Успенский. – Птгр., 1922. – 177с.
218188
  Богомолов С.А. Введение в неевклидову геометрию Римана / С.А. Богомолов. – Л.-М., 1934. – 226с.
218189
  Скрипников С.В. Введение в неогностицизм / Сергей Скрипников. – Киев : Азимут-Украина. – ISBN 978-966-1541-23-7
Кн. 1 : Гностическое христианство. – 2011. – 335, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 332-334
218190
  Беккенбах Э.Ф. Введение в неравенства / Э.Ф. Беккенбах. – Москва : Мир, 1965. – 165 с.
218191
  Фудзита С. Введение в неравновесную квантовую статистическую механику = Introduction to non-equilibrium quantum statiswtical mechanics / Фудзита С. ; пер. с англ. А.Г. Башкирова ; под ред. Д.Н. Зубарева и Н.М. Плакиды. – Москва : Мир, 1969. – 208с.
218192
  Схоутен И.А. Введение в новые методы дифференциальной геометрии / И.А. Схоутен, Д. Стройк. – М.-Л., 1939. – 182с.
218193
  Схоутен И.А. Введение в новые методы дифференциальной геометрии / И.А. Схоутен, Д.Д. Стройк. – Москва : Иностранная литература
2. – 1948. – 348 с.
218194
  Бокий Г.Б. Введение в номенклатуру ИЮПАК. / Г.Б. Бокий, Н.А. Голубкова. – М., 1989. – 182с.
218195
  Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь. – Москва, 1990. – 381с.
218196
  Планк М. Введение в общую механику / М. Планк. – Москва-Ленинград, 1927. – 249с.
218197
  Турлыгин С.Я. Введение в общую радиотехнику / С.Я. Турлыгин. – М.-Л., 1952. – 224с.
218198
  Рачинский В.В. Введение в общую теорию динамики сорбции и хроматографии. / В.В. Рачинский. – М., 1964. – 135с.
218199
  Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию : Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов / Ю.В. Рождественский. – Москва : Высшая школа, 1979. – 224 с.
218200
  Банахан М. Введение в операционную систему UNIX / М. Банахан, Э. Раттер. – Москва : Радио и связь, 1986. – 343с.
218201
  Новиков Б.А. Введение в операционную систему СВМ ЕС. / Б.А. Новиков. – Л., 1989. – 75с.
218202
  Поль Р.В. Введение в оптику : Учеб.пособие / Пер. с нем. / Р.В. Поль. – Москва; Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 484с.
218203
  Шифрин К.С. Введение в оптику океана / К.С. Шифрин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 278с.
218204
  Благодатских В.И. Введение в оптимальное управление (линейная теория) : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / В.И. Благодатских. – Москва : Высшая школа, 2001. – 239с. – (Высшая математика). – ISBN 5-06-003983-8
218205
  Плюта Л. Введение в оптическую голографию : учеб. пособие / Л. Плюта, , В.И. Мойсеенко. – Днепропетровск : Издательство ДГУ, 1992. – 37с.
218206
  Бавинк Б. Введение в органическую химию / Б. Бавинк. – Берлин, 1923. – 129с.
218207
  Эппликвист Д. Введение в органическую химию / Д. Эппликвист. – М, 1985. – 381с.
218208
  Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства = An Introduction to the Principles of Morals and Legislation / И. Бентам. – Москва : РОССПЭН, 1998. – 415с. – (История политической мысли). – ISBN 5-02-010058-7
218209
  Саидов А.Х. Введение в основные правовые системы современности / А.Х. Саидов. – Ташкент, 1988. – 217с.
218210
  Синицын В.М. Введение в палеоклиматологию / В.М. Синицын. – Ленинград : Недра, 1967. – 232с.
218211
  Синицын В.М. Введение в палеоклиматологию / В.М. Синицын. – 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1980. – 248с.
218212
  Рерберг Ф.И. Введение в перспективу / Ф.И. Рерберг. – 2-е испр. изд. – М.-Л., 1937. – 56с.
218213
  Смит Ф.Г. Введение в петрографию / Ф.Г. Смит. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : ОНТИ, 1935. – 132с.
218214
  Мильнер Г.Б. Введение в петрографию осадочных пород / Г.Б. Мильнер. – Москва-Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1933. – 80с.
218215
  Маров М.Я. Введение в планетную аэрономию / М.Я. Маров, А.В. Колесниченко. – Москва : Наука, 1987. – 456 с.
218216
  Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента / Ю.П. Адлер. – Москва, 1969. – 158с.
218217
  Вовенарг Введение в познание человеческого разума : Фрагменты. Критические замечания. Размышления и максимы / Вовенарг, де. – Ленинград : Наука, 1988. – 439с. – Обл. загл. Размышления и максимы
218218
  Новоселов Е.В. Введение в полиадический анализ. Уч. пособие. / Е.В. Новоселов. – Петрозаводск, 1982. – 111с.
218219
  Пешехонов В.А. Введение в политическую экономию / В.А. Пешехонов. – Л., 1975. – 152с.
218220
  Пешехонов В.А. Введение в политическую экономию: уч. пособие / В.А. Пешехонов. – Ленинград, 1989. – 160с.
218221
  Бакштановский В.И. Введение в политическую этику / В.И. Бакштановский. – М, 1990. – 181с.
218222
  Рутманис В.К. Введение в политологию / В.К. Рутманис; Латв.университет. Кафедра политологии. – Рига, 1991. – 33с.
218223
  Пугачев В.П. Введение в политологию / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 2-е изд. – М., 1996. – 320с.
218224
  Нанавати Р.П. Введение в полупроводниковую электронику / Р.П. Нанавати. – Москва : Связь, 1965. – 456 с.
218225
  Рождественский Ю.В. Введение в прикладную филологию : Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов / Ю.В. Рождественский. – Москва, 1987. – 116 с.
218226
  Борейко В.Е. Введение в природоохранную эстетику / В.Е. Борейко; Киевський Эколого-Культурный Центр. Центр Охраны Дикой Природы. – 3-е изд., доп. – Киев, 2001. – 200с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 23). – ISBN 966-7555-01-1
218227
  Самохвалов В.П. Введение в проблему cоциальной психопатологии // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 13-30. – ISSN 2413-8843
218228
  Ускеев С. Введение в проблемы онтологии / С. Ускеев. – Улан-Удэ, 1993. – 144 с.
218229
  Оспанов С.С. Введение в программирование для автоматических цифровых вычислительных машин / С.С. Оспанов. – Алма-Ата, 1975. – 35с.
218230
  Маурер У. Введение в программирование на языке / У. Маурер. – М., 1976. – 104с.
218231
  Хэнкок Л. Введение в программирование на языке Си / Л. Хэнкок, М. Кригер. – Москва : Радио и связь, 1986. – 191с.
218232
  Алимов А.Ф. Введение в продукционную гидробиологию : {монография} / А.Ф. Алимов. – Ленинград : Гидрометиздат, 1989. – 152 с. : табл.
218233
  Подмарков В.Г. Введение в промышленную социологию / В.Г. Подмарков. – М, 1973. – 318с.
218234
  Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. / Э. Берн. – Спб., 1994. – 430с.
218235
  Сахарный Л.В. Введение в психолингвистику / Л.В. Сахарный. – Л., 1989. – 180с.
218236
  Пфендер А. Введение в психологию / А. Пфендер. – Санкт-Петербург : Провинция, 1909. – 368с.
218237
  Вундт В. Введение в психологию / В. Вундт; Под ред. Н.Н.Ланге. – Одесса : Копельман А. и Навроцкий, 1912. – 122с.
218238
  Гальперин П.Я. Введение в психологию : Учеб. пособие для студ.высш.учеб.заведений,обуч.по гуманит.спец. / П.Я. Гальперин. – 3-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет ", 2000. – 336с. – ISBN 5-8013-0045-7
218239
  Хэссет Д. Введение в психофизиологию / Д. Хэссет. – М, 1981. – 248с.
218240
  Хохлов А.В. Введение в радиоастрономию : Уч. пособие. / А.В. Хохлов. – Саратов
Ч. 1. – 1974. – 138с.
218241
  Никитин С.А. Введение в радиобиологию / С.А. Никитин. – М, 1958. – 184с.
218242
  Никифорова В.М. Введение в радиотехнику / В.М. Никифорова. – Москва, 1982. – 98 с.
218243
  Рамо С. Введение в радиотехнику сверхвысоких частот / С. Рамо. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1948. – 128 с.
218244
  Сапарин Г.В. Введение в растровую электронную микроскопию / Г.В. Сапарин. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 90с.
218245
  Сапарин Г.В. Введение в растровую электронную микроскопию / Г.В. Сапарин. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 127с.
218246
  Толстихин Н.И. Введение в региональную гидрогеологию / Н.И. Толстихин, В.А. Кирюхн. – Л., 1978. – 90с.
218247
  Угринович Д.М. Введение в религиоведение / Д.М. Угринович. – 2-е изд. – М, 1985. – 270с.
218248
  Накано Э. Введение в робототехнику / Э. Накано. – М., 1988. – 335с.
218249
  Сергиевский М.В. Введение в романское языкознание / М.В. Сергиевский. – Москва, 1952. – 279, [1] с.
218250
  Сергиевский М.В. Введение в романское языкознание / М.В. Сергиевский. – Издание второе. – Москва, 1954. – 303, [1] с.
218251
  Алисова Т.Б. Введение в романскую филологию : Учебник для студентов-романистов филолог.факультетов университетов / Т.Б. Алисова, Т.А. Репина, М.А. Таривердиева. – Москва : Высшая школа, 1982. – 343с.
218252
  Алисова Т.Б. Введение в романскую филологию : Практикум. Учеб. пособие для студ инст. и факультетов иностр. яз. / Т.Б. Алисова, Т.А. Репина, М.А. Таривердиева. – Москва : Высшая школа, 1987. – 142с. – (Для филологических факультетов университетов)
218253
  Ахмад М. Введение в Священный Коран / М. Ахмад, 1991. – 460с.
218254
  Селли Р.К. Введение в седиментологию / Р.К. Селли. – Москва : Недра, 1981. – 370с.
218255
  Кон И.С. Введение в сексологию / И.С. Кон. – Москва, 1989
218256
  Петрова Л.Т. Введение в сетевое планирование / Л.Т. Петрова. – Новосибирск, 1969. – 152с.
218257
  Скепская Г.И. Введение в синтагматику. / Г.И. Скепская. – М, 1979. – 135с.
218258
  Адмони В.Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка / В.Г. Адмони. – Москва, 1955. – 392с.
218259
  Перегудов Ф.И. Введение в системный анализ / Ф.И. Перегудов, Ф.П. Тарасенко. – Москва : Высшая школа, 1989. – 367 с.
218260
  Бирюков Введение в систему программирования ОС РВ : Учеб. пособие / Бирюков, ВВ. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 192с.
218261
  Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию / А.Е. Супрун, А.М. Калюта. – Минск, 1981. – 432с.
218262
  Яковлева Г.А. и др. Введение в славянскую филологию / Г.А. и др. Яковлева. – Ростов-на-Дону, 1988. – 196с.
218263
  Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию / А.Е. Супрун. – 2-е изд., переработ. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 480с.
218264
  Чедиа В.В. Введение в славянскую филологию. / В.В. Чедиа. – Тбилиси, 1990. – 604с.
218265
  Толстов С.П. Введение в советское краеведение / С.П. Толстов. – М-Л, 1932. – с.
218266
  Оголевец А.С. Введение в современное музыкальное мышление / А.С. Оголевец. – М.-Л., 1946. – 471с.
218267
  Поль Р.В. Введение в современное учение об электричестве : пер. с нем. / Р.В. Поль проф. Геттингенск. ун-та ; пер. с нем. Л.А. Тумермана ; под ред. проф. Я.Н. Шпильрейна. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – VIII, 380 с. : ил., черт., граф.
218268
  Поль Р.В. Введение в современное учение об электричестве : пер. с нем. / Р.В. Поль, проф. Геттингенск. ун-та ; пер. с нем. Л.А. Тумермана ; под ред. проф. Я.Н. Шпильрейна. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : Огиз - Гос. науч.-техн. изд-во, 1931. – 344 с. : ил.
218269
  Сыроваткин С.Н. Введение в современное языкознание / С.Н. Сыроваткин, Л.Б. Гарифулин. – Челябинск, 1973. – 46с.
218270
  Марх А. Введение в современную атомную физику / А. Марх. – Москва ; Ленинград, 1936. – 116 с.
218271
  Степанов Б.И. Введение в современную оптику: Квантовая теория взаимодействия света и вещества / Б.И. Степанов. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 318 с.
218272
  Степанов Б.И. Введение в современную оптику: Основные представления оптической науки на пороге ХХ века / Б.И. Степанов. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 358 с.
218273
  Степанов Б.И. Введение в современную оптику: Поглощение и испускание света квантовыми системами / Б.И. Степанов. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 479 с. – ISBN 5-343-00714-7
218274
  Степанов Б.И. Введение в современную оптику: Фотометрия. О возможном и невозможном в оптике / Б.И. Степанов. – Минск : Наука и техника, 1989. – 256 с.
218275
  Блинова О.И. Введение в современную региональную лексикологию / О.И. Блинова. – Томск, 1973. – 258с.
218276
  Блинова О.И. Введение в современную региональную лексикологию / О.И. Блинова. – 2-е изд. испр. и доп. – Томск, 1975. – 257с.
218277
  Лазарев Ф.В. Введение в современную теорию познания / Ф.В. Лазарев, Ю.Ф. Вилесов ; Украина, Таврический экол. ин-т. – Симферополь : Таврический экологический институт, 2000. – 154 с. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 5-7237-0200-9


  Дар Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
218278
  Пангало К. Введение в сортоводство / К. Пангало. – Москва
1. – 1921. – 72с.
218279
  Артемов В.А. Введение в социальную психологию / В.А. Артемов, 1927. – 88с.
218280
  Теренин А.Н. Введение в спектроскопию / А.Н. Теренин. – Ленинград : Кубуч, 1933. – 312 с.
218281
  Мейльман М.Л. Введение в спектроскопию ЭПР активированных монокристаллов / М.Л. Мейльман, М.И. Самойлович. – Москва : Атомиздат, 1977. – 270с.
218282
   Введение в специальность "Антикризисное управление". : Учеб. пос. по спец."Антикризисное управление" и "Менеджмент" / Е.В. Новоселов, В.И. Романчин, А.С. Тарапанов, Г.А. Харламов; Акад.нар.хоз.при Правительстве РФ. – Москва : Дело, 2001. – 176с. – ISBN 5-7749-0206-4
218283
  Орлова Е.А. Введение в специальность "Математика" / Е.А. Орлова. – М., 1989. – 67с.
218284
  Богомолов А.М. Введение в специальность "Прикладная математика" / А.М. Богомолов. – Саратов, 1982. – 130с.
218285
  Свитич Л.Г. Введение в специальность (журналистика): метод. указ. / Л.Г. Свитич. – М., 1985. – 40с.
218286
  Баландина Н.Н. Введение в специальность : учеб. пособие для иностр. студентов 1 курса изуч. литературу / Н.Н. Баландина. – М, 1979. – 94с.
218287
  Баландина Н.Н. Введение в специальность : учеб. пособие для иностр. студентов 1 курса изуч. литературу / Н.Н. Баландина. – 2-е доп. изд. – Москва, 1987. – 82с.
218288
  Сулакшина Г.А. Введение в специальность: Инженерная геология / Г.А. Сулакшина. – Томск, 1980. – 32с.
218289
  Литвинов В.В. Введение в спецкурс "Приложение тензорного анализа к геометрии и механике" / В.В. Литвинов. – Ярославль, 1988. – 74 с.
218290
  Меллер И. Введение в спутниковую геодезию : монография / И. Меллер; под ред. А.В. Буткевича. – Москва : Мир, 1967. – 367 с.
218291
  Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков / А. Мейе. – ; Ленинград : Гос. соц.- эк. изд-во, 1933. – 510 с. – (Лингвистическое наследие XX века)
218292
  Солодовников В.В. Введение в статистическую динамику систем автоматического управлениия / В.В. Солодовников. – М.-Л., 1952. – 368с.
218293
  Силонов В.М. Введение в статистическую и электронную теорию металлических твердых растворов / В.М. Силонов. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 84с.
218294
  О"Нейл Введение в статистическую оптику : Пер. с англ. / О"Нейл. – Москва : Мир, 1966. – 254 с.
218295
  Анищенко В.С. Введение в статистическую радиофизику / В.С. Анищенко. – Саратов
Ч. 1. – 1979. – 89 с.
218296
  Анищенко В.С. Введение в статистическую радиофизику / В.С. Анищенко. – Саратов
Ч. 2. – 1982. – 140 с.
218297
  Ольшевский В.В. Введение в статистическую теорию активной гидролокации : учебное пособие / В.В. Ольшевский. – Таганрог
Ч. 2 : Обнаружение эхосигналов при наличии помех. – 1976. – 95 с.
218298
  Ольшевский В.В. Введение в статистическую теорию активной гидролокации : учебное пособие / В.В. Ольшевский. – Таганрог
Ч. 3 : Энергетическая теория оптимальных частот. – 1976. – 74 с.
218299
  Ольшевский В.В. Введение в статистическую теорию активной гидролокации : учебное пособие / В.В. Ольшевский. – Таганрог
Ч. 4 : Методы экспериментальных исследований и статистические измерения. – 1976. – 78 с.
218300
  Ольшевский В.В. Введение в статистическую теорию активной гидролокации : учебное пособие / В.В. Ольшевский. – Таганрог
Ч. 5 : Дополнительные главы. – 1976. – 43 с.
218301
  Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания образов / К. Фукунага. – М, 1979. – 367с.
218302
  Миддлтон Д. Введение в статистическую теорию связи / Д. Миддлтон. – М
1. – 1961. – 782с.
218303
  Юльметьев Р.М. Введение в статистическую физику жидкостей : учеб.пособие по спецкурсу / Р.М. Юльметьев. – Казань : Казанский гос.пед.ин-т, 1972. – 217с.
218304
  Миддлтон Д. Введение в статистичесую теорию связи / Д. Миддлтон. – М
2. – 1962. – 831с.
218305
  Чжун Кай-лай Введение в стохастическое интегрирование / Чжун Кай-лай, Уильямс Рут. – М., 1987. – 152с.
218306
  Спенсер Э.У. Введение в структурную геологию / Э.У. Спенсер. – Ленинград : Недра, 1981. – 367с.
218307
  Степанов В.М. Введение в структурную гидрогеологию / В.М. Степанов. – Москва : Недра, 1989. – 228с.
218308
  Хунджуа А.Г. Введение в структурную физику сплавов с эффектами памяти формы: спецкурс. / А.Г. Хунджуа. – М., 1991. – 76с.
218309
  Богородицкий В.А. Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками / В.А. Богородицкий. – Казань, 1953. – 220с.
218310
  Цейслер В.М. Введение в тектонический анализ осадочных геологических формаций / В.М. Цейслер. – Москва : Наука, 1977. – 152с.
218311
  Мессер А. Введение в теоирию познания. / А. Мессер. – Спб. – 179с.
218312
  Угринович Д.М. Введение в теоретическое религиоведение / Д.М. Угринович. – М, 1973. – 239с.
218313
  Субботин М.Ф. Введение в теоретическую астрономию / М.Ф. Субботин. – Москва : Наука, 1968. – 800с.
218314
  Шарыгин М.Д. Введение в теоретическую географию : Учебное пособие по спецкурсу / М.Д. Шарыгин, А.И. Зырянов. – Пермь, 1984. – 83с.
218315
  Шустер А. Введение в теоретическую оптику : Пер. с англ. / А. Шустер. – Ленинград; Москва : ОНТИ, 1935. – 376с.
218316
  Планк М. Введение в теоретическую физику : пер. с нем. / М. Планк. – 2-е изд., испр. по 4-му нем. изд. – Москва ; Ленинград : ГТТИ
Ч. 1 : Общая механика. – 1932. – 200 с.
218317
  Планк М. Введение в теоретическую физику : пер. с нем. / М. Планк. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : ГТТИ
Ч. 2 : Механика деформируемых тел. – 1932. – 184 с.
218318
  Планк М. Введение в теоретическую физику : пер. с нем. / М. Планк. – Пер. со 2-го нем. изд. – Москва; Ленинград : ГТТИ
Ч. 3 : Теория электричества и магнетизма. – 1933. – 183с.
218319
  Планк М. Введение в теоретическую физику : учеб. пособие / пер. с нем. / М. Планк. – Москва ; Ленинград : ОНТИ
Ч. 4 : Оптика. – 1934. – 164 с.
218320
  Планк М. Введение в теоретическую физику : пер. с нем. / учеб. пособие / М. Планк. – Москва ; Ленинград : ОНТИ
Ч. 5 : Теория теплоты. – 1935. – 228 с.
218321
  Чеботарев Н.Г. Введение в теорию алгебр / Н.Г. Чеботарев. – Москва-Ленинград, 1949. – 88 с.
218322
  Размыслов Ю.П. Введение в теорию алгебр и их представлений / Ю.П. Размыслов. – М, 1991. – 104с.
218323
  Шевалле К. Введение в теорию алгебраических функций от одной переменной / К. Шевалле. – Москва, 1959. – 334с.
218324
  Постников М.М. Введение в теорию алгебраических чисел. / М.М. Постников. – М., 1982. – 239с.
218325
  Пугачев В.С. Введение в теорию вероятностей / В.С. Пугачев. – Москва : Наука, 1968. – 369 с.
218326
  Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения : в 2-х т. / Пер. с англ. / Вильям Феллер. – Москва : Мир
Т. 1. – 1984. – 527 с.
218327
  Партасарати К. Введение в теорию вероятностей и теорию меры : Пер. с англ. / К. Партасарати. – Москва : Мир, 1983. – 343 с.
218328
  Малаховский В.С. Введение в теорию внешних форм / В.С. Малаховский. – Калининград, 1978. – 84с.
218329
  Белоконь В.И. Введение в теорию волн / В.И. Белоконь, Б.Л. Резник. – Владивосток, 1983. – 78с.
218330
  Фукс В.Р. Введение в теорию волновых движений в океане / В.Р. Фукс. – Ленинград, 1982. – 200с.
218331
  Терсенов С.А. Введение в теорию вырождающихся на границе / С.А. Терсенов. – Новосибирск, 1973. – 144с.
218332
  Поспелов Д.А. Введение в теорию вычислительных машин / Д.А. Поспелов. – Москва : Советское радио, 1972. – 280с.
218333
  Ховатсон А.М. Введение в теорию газового разряда : Пер. с англ. / А.М. Ховатсон. – Москва : Атомиздат, 1980. – 182с.
218334
  Уилсон Р.Дж. Введение в теорию графов / Р.Дж. Уилсон. – Москва, 1977. – 207с.
218335
  Фиккет У. Введение в теорию детонации / У. Фиккет. – Москва : Мир, 1989. – 216 с.
218336
  Орлов А.Н. Введение в теорию дефектов в кристаллах : Учеб.пособия / А.Н. Орлов. – Москва : Высшая школа, 1983. – 144с.
218337
  Юу С Ф.Т. Введение в теорию дифракции, обработку информации и голографию : Пер.с англ. / С Ф.Т. Юу. – Москва : Советское радио, 1979. – 304с.
218338
  Эльсгольц Л.Э. Введение в теорию дифференциальных уравнений / Л.Э. Эльсгольц. – М, 1964. – 127с.
218339
  Эльсгольц Л.Э. Введение в теорию дифференциальных уравнений / Л.Э. Эльсгольц, С.Б. Норкин. – Москва : Наука, 1971. – 296 с.
218340
  Юсупов Р.А. Введение в теорию и практику перевода / Р.А. Юсупов. – Казань, 1988. – 96с.
218341
  Хьюлсман Л.П. Введение в теорию и расчет активных фильтров / Л.П. Хьюлсман, Ф.Е. Аллен. – Москва : Радио и связь, 1984. – 382 с.
218342
  Решетняк Ю.Г. Введение в теорию интеграла Лебега / Ю.Г. Решетняк. – Новосибирск, 1975. – 203с.
218343
  Монин А.С. Введение в теорию климата / А.С. Монин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 246с.
218344
  Михайленко В.С. Введение в теорию колебаний : текст лекций / В.С. Михайленко. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1989. – 52 с.
218345
  Обморшев А.Н. Введение в теорию колебаний. Учеб. пособие для втузов / А.Н. Обморшев. – Москва : Наука, 1965. – 276 с.
218346
  Шебшаевич В.С. Введение в теорию космической навигации / В.С. Шебшаевич. – М, 1971. – 296с.
218347
  Соболев С.Л. Введение в теорию кубатурных формул / С.Л. Соболев. – М, 1974. – 808с.
218348
  Степанов Б.И. Введение в теорию люминесценции / Б.И. Степанов, В.П. Грибковский. – Минск : Изд-во АН БССР, 1963. – 424с.
218349
  Беллман Р. Введение в теорию матриц / Р. Беллман. – Москва : Наука, 1969. – 368 с.
218350
  Беллман Р. Введение в теорию матриц / Р. Беллман; Пер. с англ. В.Б.Лидского. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1976. – 351с.
218351
  Соколов Н.П. Введение в теорию многомерных матриц / Н.П. Соколов. – К., 1972. – 175с.
218352
  Александров П.С. Введение в теорию множеств и теорию функций / П.С. Александров. – Москва-Ленинград
1. – 1948. – 412 с.
218353
  Робинсон А. Введение в теорию моделей и метаматематику алгебры. / А. Робинсон. – Москва : Наука, 1967. – 376 с.
218354
  Постников М.М. Введение в теорию Морса. / М.М. Постников. – Москва : Наука, 1971. – 567 с.
218355
  Баранов В.Г. Введение в теорию надежности ЦВМ / В.Г. Баранов. – Горький, 1983. – 90с.
218356
  Антонов В.А. Введение в теорию ньютоновского потенциала / В.А. Антонов. – Москва, 1988. – 272 с.
218357
  Хеллман О. Введение в теорию оптимального поиска / О. Хеллман. – Москва : Наука, 1985. – 246 с.
218358
  Балакришнан А.В. Введение в теорию оптимизации в гильбертовом пространстве / А.В. Балакришнан. – М, 1974. – 259с.
218359
  Бергман П.Г. Введение в теорию относительности : пер. с англ. / П.Г. Бергман. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 380 с.
218360
  Терсенов С.А. Введение в теорию параболического типа с меняющимся направлением времени / С.А. Терсенов. – Новосибирск, 1982. – 167с.
218361
  Федоров А.В. Введение в теорию перевода / А.В. Федоров. – М., 1958. – 374с.
218362
  Эльясберг П.Е. Введение в теорию полета искусственных спутников Земли / П.Е. Эльясберг. – М, 1965. – 540с.
218363
  Авдулов П.В. Введение в теорию принятия решений. : Учеб. пособие / П.В. Авдулов ; Ин-т упр. нар. хоз-вом. – Москва : ИУНХ, 1977. – 155 с. : ил. – Библиогр. с. 155
218364
  Александров П.С. Введение в теорию размерности / П.С. Александров, Б.А. Пасынков. – Москва, 1973. – 575с.
218365
  Рымарь Н.Т. Введение в теорию романа / Н.Т. Рымарь. – Воронеж, 1989. – 268с.
218366
  Халатников И.М. Введение в теорию сверхтекучести / И.М. Халатников. – Москва : Наука, 1965. – 159с.
218367
  Соковишин Ю.А. Введение в теорию свободно-конвективного теплообмена / Ю.А. Соковишин, О.Г. Мартыненко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1982. – 224 с.
218368
  Бартлетт М.С. Введение в теорию случайных процессов / М.С. Бартлетт. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 384 с.
218369
  Розанов Ю.А. Введение в теорию случайных процессов / Ю.А. Розанов. – М, 1982. – 128с.
218370
  Лэм Дж.Л. Введение в теорию солитонов : Пер. с англ. / Дж.Л. Лэм. – Москва : Мир, 1983. – 294с.
218371
  Мейен С.В. Введение в теорию стратиграфии / С.В. Мейен; Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1989. – 212с.
218372
  Розенберг В.Я. Введение в теорию точности измерительных систем / В.Я. Розенберг. – М., 1975. – 304с.
218373
  Акивис М.А. Введение в теорию три-тканей / М.А. Акивис, А.М. Шелехов. – Калинин, 1985. – 84с.
218374
  Шемякин Е.И. Введение в теорию упругости. / Е.И. Шемякин. – М., 1993. – 96с.
218375
  Меркин Д.Р. Введение в теорию устойчивости движения / Д.Р. Меркин. – М., 1971. – 312с.
218376
  Меркин Д.Р. Введение в теорию устойчивости движения : Учеб. пособиедля студ. втузов / Д.Р. Меркин. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1976. – 320 с.
218377
  Меркин Д.Р. Введение в теорию устойчивости движения : Учебное пособие для вузов / Д.Р. Меркин. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 304 с.
218378
  Александров П.С. Введение в теорию функций действительного переменного / П.С. Александров, А.Н. Молмогоров. – Москва-Ленинград, 1933. – 270 с.
218379
  Александров П.С. Введение в теорию функций действительного переменного / П.С. Александров, А.Н. Колмогоров. – Москва; Ленинград, 1938. – 268 с.
218380
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного / И.И. Привалов. – Москва-Ленинград, 1932. – 312 с.
218381
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного / И.И. Привалов. – Москва-Ленинград, 1938. – 352 с.
218382
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного / И.И. Привалов. – Москва-Ленинград, 1940. – 407 с.
218383
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного / И.И. Привалов. – Москва-Ленинград, 1945. – 400 с.
218384
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного / И.И. Привалов. – Москва-Ленинград, 1948. – 452 с.
218385
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного / И.И. Привалов. – Москва, 1954. – 444 с.
218386
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного / И.И. Привалов. – М, 1967. – 444с.
218387
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного / И.И. Привалов. – 12-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1977. – 444 с.
218388
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного : Учебник / И.И. Привалов. – Москва : Наука, 1984. – 432 с.
218389
  Хермандер Л. Введение в теорию функций нескольких комплексных переменных. / Л. Хермандер. – Москва : Мир, 1968. – 280 с.
218390
  Азбелев Н.В. Введение в теорию функционально-дифференциальных уравнений / Н.В. Азбелев. – Москва : Наука, 1991. – 277 с.
218391
  Пелюх Г.П. Введение в теорию функциональных уравнений / Г.П. Пелюх, А.Н. Шарковський. – К, 1974. – 119с.
218392
  Цой В.В. Введение в теорию цвета. : учеб.пособие / В.В. Цой. – Томск : Томскполитех. ин-т, 1985. – 93с.
218393
  Смирнов А.А. Введение в теорию электромагнитного поля : Учебное пособие / А.А. Смирнов. – Москва : Недра, 1975. – 135с.
218394
  Новожилов Ю.В. Введение в теорию элементарных частиц / Ю.В. Новожилов. – Москва : Наука, 1972. – 472 с.
218395
  Бакштановский В.И. Введение в теориюю управления нравственно-воспитательной деятельностью / В.И. Бакштановский. – Томск, 1986. – 464с.
218396
  Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов / И. Пригожин. – М, 1960. – 127с.
218397
  Баштовой В.Г. Введение в термомеханику магнитных жидкостей / В.Г. Баштовой; Берковский Б.М. – Москва : ИВТ АН СССР, 1985. – 188 с.
218398
  Толстой С.С. Введение в технику / С.С. Толстой, Б.Н. Эванс. – М.
1. – 1931. – 96с.
218399
  Фрейд Анна Введение в технику детского психоанализа / Фрейд Анна. – Одесса, 1927. – 97с.
218400
  Сколник М. Введение в технику радиолокационных систем / М. Сколник. – Москва : Мир, 1965. – 747 с.
218401
  Соболев Д.А. Введение в технику физического эксперимента / Д.А. Соболев. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 176с.
218402
  Соболев Д.А. Введение в технику эксперимента / Д.А. Соболев; ред Матвеева и Журавлева. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1983. – 84с.
218403
  Соболев Д.А. Введение в технику эксперимента / Д.А. Соболев. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1984. – 76с.
218404
  Бертельсман В и Шустер Ф. Введение в техническую обработку газовых веществ. / В и Шустер Ф. Бертельсман. – Х, 1935. – 384с.
218405
  Микеладзе М.Ш. Введение в техническую теорию идеально-пластичных тонких оболочек. / М.Ш. Микеладзе. – Тбилиси, 1969. – 183с.
218406
  Хайлов В.С. Введение в технологию основного органического синтеза / В.С. Хайлов, Б.Б. Брандт. – Л., 1969. – 559с.
218407
  Башилов И.Я. Введение в технологию редких элементов / И.Я. Башилов. – М.-Л., 1932. – 275с.
218408
  Алексеев Н.С. Введение в товароведение непродовольственных товаров / Н.С. Алексеев. – Москва, 1982. – 184с.
218409
  Сибирский К.С. Введение в топологическую динамику : / К.С. Сибирский. – Кишинев, 1970. – 144с.
218410
  Юшкин Н.П. Введение в топоминералогию Урала. / Н.П. Юшкин. – М., 1986. – 293с.
218411
  Баркгаузен Г. Введение в учение о колебаниях : пер. с нем. / Г. Баркгаузен. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1934. – 116 с.
218412
  Чандрасекар С. Введение в учение о строении звезд : Пер.с англ. / С. Чандрасекар. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 476 с.
218413
  Яблоков А.В. Введение в фенетику популяций. / А.В. Яблоков, Н.И. Ларина. – М., 1985. – 159с.
218414
  Бойко В.И. Введение в физику взаимодействия сильноточных пучков заряженных частиц с веществом / В.И. Бойко, В.В. Евстигнеев. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 136 с.
218415
  Романовский М.К. Введение в физику высокотемпературной плазмы / М.К. Романовский. – Москва : МИФИ
Ч. 2. – 1970. – 104с.
218416
  Альперин М.М. Введение в физику двухуровневых систем / М.М. Альперин, Я.Д. Клубис, А.И. Хижняк. – Киев : Наукова думка, 1987. – 224с.
218417
  Мурзин В.С. Введение в физику космических лучей : учеб. пособие / В.С. Мурзин. – Москва : Атомиздат, 1979. – 303 с.
218418
  Мурзин В.С. Введение в физику космических лучей : Учеб.пособие / В.С. Мурзин. – 3-е изд., перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 319с. – ISBN 5-211-00102-8
218419
  Яровой П.Н. Введение в физику лазеров / П.Н. Яровой. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1990. – 137 с.
218420
  Смирнов Б.М. Введение в физику плазмы / Б.М. Смирнов. – Москва : Наука, 1975. – 176с.
218421
  Смирнов Б.М. Введение в физику плазмы / Б.М. Смирнов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1982. – 224 с.
218422
  Чен Ф. Введение в физику плазмы : пер. с англ. / Ф. Чен. – Москва : Мир, 1987. – 398 с.
218423
  Шалабутов Ю.К. Введение в физику полупроводников / Ю.К. Шалабутов. – Ленинград : Наука, 1969. – 292с.
218424
  Фистуль В.И. Введение в физику полупроводников : учеб. пособие / В.И. Фистуль. – Москва : Высшая школа, 1975. – 296 с.
218425
  Фистуль В.И. Введение в физику полупроводников : Учеб.пособие / В.И. Фистуль. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 348с.
218426
  Роуз-Инс Введение в физику сверхпроводимости : Пер. с англ. / Роуз-Инс, Е. Родерик; Под ред. В.В. Шмидта. – Москва : Мир, 1972. – 272с.
218427
  Хаар Д. тер Введение в физику систем многих частиц = Introduktion to the physics of many-body systems / Д. тер Хаар; Пер. с англ. Ю.А. Церковникова; Под ред. Д.Н. Зубарева. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1961. – 169с. – (Проблемы физики)
218428
  Овсюк В.Н. Введение в физику структур металл - диэлектрик - полупроводник : Курс лекций / В.Н. Овсюк. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета
Ч. 1. – 1976. – 54 с.
218429
  Овсюк В.Н. Введение в физику структур металл - диэлектрик - полупроводник : курс лекций / В.Н. Овсюк. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета
Ч. 2. – 1977. – 69 с.
218430
  Авербах Е.М. Введение в физику твердого тела : учеб. пособие / Е.М. Авербах. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1981. – 172 с. : ил. – Библиогр.: с. 169-170
218431
  Мецик М.С. Введение в физику твердого тела / М.С. Мецик. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1983. – 92 с.
218432
  Смит Л.С. Введение в физиологию рыб. / Л.С. Смит. – М, 1986. – 164с.
218433
  Батуев А Введение в физиологию сенсорных систем / А Батуев, , Г.А. Куликов. – Москва, 1983. – 247с.
218434
  Юм-Розери Введение в физическое металловедение : Пер. с англ. / Юм-Розери. – Москва : Металлургия, 1965. – 204с.
218435
  Гришанков Г.Е. Введение в физическую географию : предмет и метод:Учебное пособие / Г.Е. Гришанков. – Київ : Знання, 2001. – 249с. – ISBN 966-620-044-9
218436
  Пржеборовский Я.С. Введение в физическую и коллоидную химию / Я.С. Пржеборовский. – М.-Л, 1928. – 467с.
218437
  Пржеборовский Я.С. Введение в физическую и коллоидную химию : Учебное пособие для медиков и биологов / Я.С. Пржеборовский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.-Л, 1938. – 344с.
218438
  Ботвинкин О.К. Введение в физическую химию силикатов / О.К. Ботвинкин. – Москва ; Ленинград : Изд. легкой промышленности, 1938. – 284 с.
218439
  Родебуш В. Введение в физическую химию. / В. Родебуш, Э. Родебуш. – М., 1935. – 409с.
218440
  Вундт В. Введение в философию / В. Вундт; Под ред. Э.Л.Радлова. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1903. – 310с.
218441
  Корнелиус Г. Введение в философию / Ганс Корнелиус ; пер. с нем. Г.А. Котляра, под ред. и с предисл. проф. Н.Н.Ланге. – Москва : Изд. Д.Н. Ефимова ; [Тип. Вильде], 1905. – XV, 312, [8] с.


  На экз. № 112219, автограф ? 1916 г.
218442
  Челпанов Г.И. Введение в философию : (с приложением вопросника и конспективного обзора истории философии) / Г. Челпанов. – 7-е изд. – Москва Петроград : Изд. Т-ва "В.В. Думнов, Москва- наследн. Бр. Салаевых", Петрог; [Тип-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К], 1918. – VIII, 548 с.
218443
  Вундт В. Введение в философию / В. Вундт. – Москва : ЧеРо, Добросвет, 2001. – 256с. – ISBN 5-7913-0006-9
218444
   Введение в философию : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / И.Т. Фролов, Араб-Оглы, В.Г. Борзенков, П.П. Гайденко, М.Н. [и др.] Грецкий; [И.Т. Фролов и др.]. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Республика, 2003. – 622, [2] с. : ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 609-614 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-250-01868-8
218445
   Введение в хемоинформатику : учеб. пособие / [Казан. федер. ун-т]. – Казань : Казанский университет. – ISBN 978-5-00019-131-6
[Ч. 1] : Компьютерное представление химических структур / Т.И. Маджидов, И.И. Баскин , И.С. Антипин, А.А. Варнек. – 2013. – 173, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 153-170
218446
  Менковский М.А. Введение в химический анализ углей / М.А. Менковский. – М.-Л., 1954. – 240с.
218447
  Михайленко Я.И. Введение в химический анализ. / Я.И. Михайленко. – М.-Л., 1933. – 179с.
218448
  Херд Д. Введение в химию гидридов. / Д. Херд. – М., 1955. – 239с.
218449
  Степанов Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей. / Б.И. Степанов. – М., 1971. – 447с.
218450
  Степанов Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей. / Б.И. Степанов. – 2-е изд., перераб. – М., 1977. – 487с.
218451
  Гринберг А.А. Введение в химию комплексных соединений / А.А. Гринберг; А.А. Гринбнрг. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.-Л. : Химия, 1966. – 631 с.
218452
  Гринберг А.А. Введение в химию комплексных соединений / А.А. Гринберг; А.А. Гринбнрг. – 4-е изд., исправленное. – Ленинград : Химия, 1971. – 632 с.
218453
  Хельп К.Д. Введение в химию органических и высокомолекулярных соединений / К.Д. Хельп. – Таллин, 1988. – 75с.
218454
  Оргел Л. Введение в химию переходных металлов / Л. Оргел. – М., 1964. – 210с.
218455
  Семчиков Ю.Д. Введение в химию полимеров: уч. пособие / Ю.Д. Семчиков. – М., 1988. – 148с.
218456
  Угай Я.А. Введение в химию полупроводников / Я.А. Угай. – М, 1965. – 334с.
218457
  Угай Я.А. Введение в химию полупроводников / Я.А. Угай. – 2-е изд. – М, 1975. – 302с.
218458
  Меерварт Р. Введение в хозяйственную статистику : [В 2-х вып.] ; пер. с нем. / Рудольф Меерварт. – Москва ; Ленинград : Госиздат. – (Теория и практика экономической статистики / серия работ под общ. ред. М.Н. Смит)
Вып. 2. – 1925. – 264 с.: табл.
218459
  Панфилов Н.Д. Введение в художественную фотографию. / Н.Д. Панфилов. – М., 1977. – 191с.
218460
  Синклер Я. Введение в цифровую звукотехнику / Я. Синклер. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 80 с.
218461
  Ярославский Л.П. Введение в цифровую обработку изображений / Л.П. Ярославский. – Москва : Советское радио, 1979. – 312 с.
218462
  Партин А.С. Введение в цифровую технику / А.С. Партин, В.Г. Борисов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 64 с.
218463
  Самарский А.А. Введение в численные методы / А.А. Самарский. – Москва : Наука, 1982. – 271 с.
218464
  Самарский А.А. Введение в численные методы : учеб. пособие / А.А. Самарский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 288 с.
218465
  Ортега Д. Введение в численные методы решения дифференциальных уравнений : Пер. с англ. / Д. Ортега, У. Пул; Под ред. А.А. Абрамова. – Москва : Наука, 1986. – 288с.
218466
  Черныш В.И. Введение в экологическую кибернетику / В.И. Черныш. – М, 1990. – 567с.
218467
  Шкорбатов Г.Л. Введение в экологию / Г.Л. Шкорбатов. – Воронеж, 1985. – 76с.
218468
  Саушкин Ю.Г. Введение в экономическую географию : учеб. пособ. для гос. ун-ов / Ю.Г. Саушкин ; [под ред. Е.Д. Прозорова]. – Москва : Московский университет, 1958. – 450 с.
218469
  Саушкин Ю.Г. Введение в экономическую географию : учеб. пособ. для гос. ун-ов / Ю.Г. Саушкин. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва : Московский университет, 1970. – 340 с.
218470
  Шмелев А.Г. Введение в экспериментальную психосемантику / А.Г. Шмелев. – М, 1983. – 157с.
218471
  Хайретдинов И.А. Введение в электрогеохимию / И.А. Хайретдинов. – Москва : Наука, 1980. – 255с.
218472
  Мешков О.Ф. Введение в электродинамику плазмы / О.Ф. Мешков. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1987. – 170с.
218473
  Пушкарь Н.С. Введение в электронно-микроскопическую технику для медико-биологических исследований. / Н.С. Пушкарь, А.С. Капрельянц. – К., 1982. – 191с.
218474
  Беккер Г. Введение в электронную теорию органических реакций / Г. Беккер. – Москва, 1977. – 658с.
218475
  Беккер Г. Введение в электронную теорию органических реакций. / Г. Беккер. – Москва, 1965. – 575с.
218476
  Сладков А.Н. Введение в эмбриологию покрытосеменных. / А.Н. Сладков, Н.А. Гривцова. – М., 1991. – 82с.
218477
  Шванвич Б.Н. Введение в энтомологию / Б.Н. Шванвич. – Л., 1959. – 341с.
218478
  Шпет Г. Введение в этническую психологию / Г. Шпет. – Москва, 1927. – 147 с.
218479
  Машбиц Е.И. Введение в язык Лого : Учебное пособие для ПТУ / Е.И. Машбиц. – Київ : Вища школа, 1989. – 207с.
218480
  Баррон Д. Введение в языки программирования : Пер. с англ. / Д. Баррон. – Москва : Мир, 1980. – 190 с.
218481
   Введение в языковедение : Хрестоматия. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 342с. – ISBN 5-7567-0252-0
218482
  Мучник И.П. Введение в языкознание / И.П. Мучник. – М., 1956. – 56с.
218483
  Мучник И.П. Введение в языкознание / И.П. Мучник. – 2-е изд. – М., 1961. – 155с.
218484
  Мурат В.П. Введение в языкознание / В.П. Мурат. – М., 1965. – 58с.
218485
  Мурат В.П. Введение в языкознание / В.П. Мурат. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1969. – 59с.
218486
  Артеменко Е.Б. Введение в языкознание / Е.Б. Артеменко. – Воронеж, 1970. – 30с.
218487
  Мурат В.П. Введение в языкознание / В.П. Мурат. – 4-е изд. испр. доп. – М., 1973. – 91с.
218488
  Артеменко Е.Б. Введение в языкознание / Е.Б. Артеменко. – Воронеж
Вып. 2. – 1973. – 78с.
218489
  Толмачева З.А. Введение в языкознание / З.А. Толмачева. – Рига, 1974. – 28с.
218490
  Мурат В.П. Введение в языкознание / В.П. Мурат. – 5-е изд. испр. доп. – М., 1981. – 100с.
218491
  Широков О.С. Введение в языкознание / О.С. Широков. – Москва, 1985. – 263с.
218492
  Мурат В.П. Введение в языкознание / В.П. Мурат. – М., 1988. – 110с.
218493
  Вендина Т.И. Введение в языкознание : Учебное пособие для студ. пед.вузов / Т.И. Вендина. – Москва : Высшая школа, 2001. – 288с. – Шифр дубл. – ISBN 5-06-003700-2
218494
  Павленко Н.А. Введение в языкознание. / Н.А. Павленко. – Минск, 1962. – 95с.
218495
  Перетрухин В.Н. Введение в языкознание. Курс лекций. / В.Н. Перетрухин. – Белгород, 1968. – 360с.
218496
  Перетрухин В.Н. Введение в языкознание. Курс лекций. / В.Н. Перетрухин. – 2-е изд. – Воронеж, 1972. – 359с.
218497
  Махний М. Введение во взглядоведение: Научно-популярный обзор. / М. Махний. – Чернигов, 1993. – 31с.
218498
  Мискиджьян С.П. Введение во современную теорию кислот и оснований / С.П. Мискиджьян, А.Д. Гарновский. – К., 1979. – 153с.
218499
   Введение для студентов каф. физиологии высш. нерв. деятельности. – М, 1983. – 173с.
218500
  Данилова Л.Н. Введение единых образовательных стандартов в ФРГ и Австрии // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 8. – С. 89-96. – ISSN 0869-561Х
218501
  Калмыков А.С. Введение земских учреждений в Ставропольской губернии и борьба крестян против земства : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Калмыков А.С.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 17л.
218502
  Уваренков И.М. Введение и анализ / И.М. Уваренков, ЩЗ М. Маллер. – Москва, 1951. – 256 с.
218503
   Введение и анализ. – Куйбышев, 1976. – 24с.
218504
  Годынская И.Н. Введение и исследование периода адаптации на начальном этапе обучения немецкому языку в техническом вузе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Годынская И.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 20 с.
218505
  Энгель Ф. Введение к "Диалектике природы". / Ф. Энгель. – М., 1933. – 24с.
218506
  Коршак В.В. Введение к изучению высокомолекулярных соединений / В.В. Коршак, С.Р. Рафиков. – Москва-Ленинград, 1946. – 175с.
218507
  Кретов Ф.Д. Введение к изучению истории КПСС / Ф.Д. Кретов. – М., 1967. – 24с.
218508
  Неволько Г.И. Введение к изучению новой системи научного объяснительного знания (серия статей) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817
218509
  Ступишин А.В. Введение к курсу "Геоморфология". Уч. пособие. / А.В. Ступишин. – Казань, 1964. – 19с.
218510
  Василенко О.В. Введение к курсу истории советской архитектуры : учеб. пособие / О.В. Василенко. – Ленинград, 1986. – 84 с.
218511
   Введение к курсу" физическая география материков и океанов". – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1959. – 63с.
218512
  Гуляев Ю.П. Введение к лабораторному практикуму по фотоупругости / Ю.П. Гуляев, В.В. Меглинский. – Саратов, 1974. – 64с.
218513
   Введение к лабораторным работам по курсу" Сопротивление материалов". – Харків, 1964. – 27 с.
218514
  Эрбс Х. Введение к программирования на языке Паскаль / Х. Эрбс, О. Штольц. – Москва : Мир, 1989. – 295 с.
218515
   Введение к проекту учреждения Санкт-Петербургской полиции. – [Санкт-Петербург], 1853. – 38 с.


  На внут. стороне переплета экслибрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г
218516
  Мазуров И.А. Введение основных понятий квантовой механики в курсе физики средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Мазуров И. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 16л.
218517
   Введение почв и почвоподобных образований городских территорий в классификацию почв России / Т.В. Прокофьева, М.И. Герасимова, О.С. Безуглова, К.А. Бахматова, А.А. Гольева, С.Н. Горбов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 1155-1164 : табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0032-180Х
218518
  Гаврилюк А.М. Введение резонансов киральную динамику / А.М. Гаврилюк. – К., 1969. – 7с.
218519
  Кошкин С. Введение севооборотов на орошаемых участках / С. Кошкин. – Курск, 1953. – 88с.
218520
  Засобина Г.А. Введение системы общекультурных компетенций в оценку качества образовательного процесса / Г.А. Засобина, И.И. Корягина // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 264-269. – ISSN 1606-951Х
218521
  Коршунов С.В. Введение ФГОС ВПО: первый год работы в оценках и мнениях специалистов по учебно-методической работе / С.В. Коршунов, В.В. Зырянов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2. – С. 16-27. – ISSN 0869-3617


  Статья продолжает презентацию результатов мониторинга эффективности внедрения ФГОС ВПО, проведенного Ассоциацией классических университетов России, Ассоциацией технических университетов и Институтом комплексных исследований образования МГУ ...
218522
   Введение христианства на Руси. – М, 1987. – 302с.
218523
  Филист Г.М. Введение христианства на Руси / Г.М. Филист. – Минск, 1988. – 252с.
218524
  Дулуман Е.К. Введение христианства на Руси: легенды, события, факты / Дулуман Е.К., Глушак А.С. – Симферополь, 1988. – 183 с.
218525
  Котляр М.Ф. Введение християнства в Київській Русі та його наслідки. / М.Ф. Котляр. – К, 1985. – 48с.
218526
  Вишняцкая И.Г. Введение элементов векторной алгебры в курсе математики 6-7 классов средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Вишняцкая И.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 22л.
218527
   Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. – Л, 1987. – 239с.
218528
  Харитонова В.И. Введение. Хранители и исследователи сакральной культуры : диалог или противостояние? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С. 3-7. – ISSN 0869-5415
218529
  Носенко-Штейн Введение: антропология и иудаика - возможен ли симбиоз? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 3-7. – ISSN 0869-5415
218530
  Бутовская М.Л. Введение: попрошайничество как универсальный феномен человеческой культуры // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-51. – ISSN 0869-5415


  Підбір статей про жебрацтво
218531
  Харитонова В. Введение: шамановедение - это не только этнология // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 3-69. – ISSN 0869-5415
218532
   Введениев в бесконтактные электромеханические системы повышенной частоты. – Кишинев, 1979. – 136 с.
218533
  Тимм Дж.А. Введениев химию / Дж.А. Тимм. – М. : ОНТИ НКТП СССР. Глав. ред. хим. лит., 1935. – 427 с.
218534
  Меерварт Р. Введениев хозяйственную статистику. / Р. Меерварт. – М, 1924. – 152с.
218535
  Германнъ Э. Введеніе въ электротехнику : съ 120 фигурами въ тексте и 72 рисунками на 16 таблицахъ / Э. Германнъ. – Рига : Наука и жизнь
Ч. 2 : Техника постоянного тока. – 125 с.
218536
  Германнъ Э. Введеніе въ электротехнику : съ 95 фигурами и 16 таблицами / Э. Германнъ. – Рига : Наука и жизнь
Ч. 1 : Физическія основы. – 1912. – 121 с.
218537
  Теплюк М.О. Введення в дію законів України: питання теорії та практики / М.О. Теплюк, О.І. Ющик. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 200 с. – Бібліогр.: с.187-196. – ISBN 978-966-611-768-0
218538
  Теплюк М. Введення в дію конституційних законів: проблемні питання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 132-138. – ISSN 1026-9932
218539
  Юлдашева С. Введення в дію нового стандарту з бібліотечного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.-84 / матеріал підгот. Світлана Юлдашева // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 12-13
218540
  Праховник А.В. Введення в енергетичний менеджмент : підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Електротехніка та електротехнології" / А.В. Праховник, Є.М. Іншеков, Є.А. Штогрин ; [відп. ред. В.І. Шкляр] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2010. – 269, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-269. – ISBN 978-966-622-377-0
218541
  Кравець Н. Введення в культуру in vitro Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl та Carlina cirsioides Klok / Н. Кравець, Н. Дробик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 61-65. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку проростання насіння Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl та Carlina cirsioides Klok в умовах in vitro. Підібрано живильні середовища для росту та вкорінення цих рослин. Відпрацьовано двохетапний спосіб вкорінення C. ...
218542
  Тусик О. Введення в культуру in vitro арніки гірської (Arnica montana L.) / О. Тусик, Н. Дробик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 66-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості введення в культуру in vitro арніки гірської (Arnica montana L.). Підібрано умови для проростання її насіння in vitro, вегетативного розмноження та росту рослин, індукції та проліферації калюсів кореневого, листкового і ...
218543
  Голубенко А.В. Введення в культуру in vitro кристатної форми Mammillaria elongata f. cristata A.P. De Candolle / А.В. Голубенко, В.М. Маляренко, М.М. Гайдаржи // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 171-172. – ISBN 978-966-437-390-3
218544
  Голубенко А. Введення в культуру in vitro рідкісного виду флори України Asplenium adiantum-nigrum L. (Aspleniaceae) / А. Голубенко, Ю. Кліщ, О. Вашека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 35-37. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Введено в культуру in vitro рідкісний вид Asplenium adiantum-nigrum L. Підібрано умови для проростання спор цього виду in vitro, отримання гаметофітів і спорофітів. Встановлено особливості вегетативного розмноження гаметофітів A. adiantum-nigrum in ...
218545
  Андрієнко Михайло Васильович Введення в культуру, вирощування і використання малопоширених плодових і ягідних культур в Поліссі і лісостепу України : Автореф. дис. ... д-ра сільськогосп. наук : 06.01.07 / Андрієнко Михайло Васильович; Український держ. аграрний ун-т. – Київ, 1993. – 50 с.
218546
  Роїк О.С. Введення в нерівноважну термодинаміку : навчальний посібник для студ. хім. факультетів / О.С. Роїк, О.В. Самсонніков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 54с.
218547
  Амборські Девід Введення в систему місцевого управління Канади: загальний огляд // Економічний часопис : Київ, 2000
218548
  Палагеча Р. Введення деяких видів Magnolia L. у культуру in vitro / Р. Палагеча, А. Голубенко, Є. Головатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Підібрано оптимальні умови стерилізації та базові живильні середовища для культивування трьох видів Magnolia L. в умовах стерильної культури. Optimal sterilization conditions and basic nutritious mediums were pick out for three Magnolia L. genus"s in ...
218549
  Кузьома О.Ю. Введення евро - реальні шанси для Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-39. – (Економіка ; Вип. 44)


  Піднімається найактуальніше на сьогодні для країн Європейського Союзу питання - введення спільної європейської валюти євро. Автор намагається проаналізувати, що принесе євро країнам-учасницям валютного союзу, наскільки вигідним для них є запровадження ...
218550
  Добриніна Г. Введення курсу "Основи інтелектуальної власності" до освітніх програм у навчальних закладах України / Г. Добриніна, О. Кузьменко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.26-29. – ISSN 1608-6422
218551
  Биковська О. Введення нових термінів чи підміна понять? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 3


  У Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти відбувається робота над проектом нової редакції Закону України "Про освіту" (р.н. 3491-д від 04.04.2016 р.). 15 лютого 2016 р. проводився круглий стіл "Система освіти України: терміни і ...
218552
  Кнорозок Л.М. Введення окремих категоріальних понять у галузі безпеки життєдіяльності / Л.М. Кнорозок, О.В. Мельничук, О.Г. Шевчук // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25-27 : фото
218553
  Чекіна В.Д. Введення податку на нерухомість в Україні: проблеми й ризики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 38-44. – Бібліогр.: 15 назв
218554
  Вілков В.Ю. Введення поняття "нація": особливості наукового та ідеологічного конструктивізму (частина перша) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 68-76


  У статті запропоновано аналіз основних теоретичних та методологічних особливостей наукового та політико-ідеологічного конструктивістського спосо- бу введення поняття "нація". The article presents analysis of the main theoretical and methodological ...
218555
  Гришан Ю.П. Введення процесного підходу в страховій компанії та покращення стандартів обслуговування клієнтів (на прикладі добровільного медичного страхування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-15. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В статті наводиться приклад формування страхового менеджменту у страховій компанії, націленого на покращення якості обслуговування існуючих і нових клієнтів як способу "підвищення культури страхування" у населення та отримання кращих результатів ...
218556
  Деркач В. Введення у промислову культуру Marrubium vulgare L. (Lamiaceae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 93-94. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Встановлена придатність до промислового культивування Marrubium vulgare L., шандри звичайної, лікарської рослини, включеної до сучасної Європейської фармакопеї. Її природні запаси в Україні незначні. Введення її у промислову культуру забезпечить ...
218557
  Наливайко С. Введення у сучасний освітній процес найновіших мовно-етно-генетичних прочитань давніх вітчизняних і зарубіжних писемних джерел - актуальне й невідкладне // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-98
218558
  Марцинковская Т.Д. Введенский Александр Иванович (1856-1925) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 22-25. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
218559
  Козюра Е.О. Введенский и Семен Бобров // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 189-196. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
218560
  Стрельський Г.В. Введенський Андрій Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 168. – ISBN 96966-8060-04-0
218561
  Даниленко В. Введенський Андрій Олександрович [1891-1965] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 49 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
218562
  Аляєв Г.Є. Введенський Олександр Іванович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1001-1002. – ISBN 966-316-069-1
218563
  Мартынов С.Н. Введущие в бой / С.Н. Мартынов. – Омск, 1987. – 160с.
218564
  Евлахов А.М. Ввеедение в философию художественного творчества. Т. 1 : опыт историко-литературной методологии / Александр Евлахов // Курсы по гуманитарным наукам для учителей и учительниц городских и начальных училищь Варшавского учебного округа 30 мая - 24 июня 1910 года : в 3 т. / А.Н. Посадский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1910. – Т. 1. – С. VI-537
218565
  Мандра Г. Ввезення транспортних засобів на митну територію України як гуманітарної допомоги // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 53-55.
218566
  Сердюк П. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості (об"єм злочинної дії) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.72-75.
218567
  Верн Ж. Вверх дном : Фантастический роман / Жюль Верн ; С 30 рис. Ж. Ру // Таинственный остров : Роман в 3 ч. ; пер. с фр. / Ж. Верн. – Москва : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва И.Д. Сытина ; [Изд-во И. Д. Сытина], 1897. – 96 с.
218568
  Верн Ж. Вверх дном / Ж. Верн. – Ленинград, 1934. – 164с.
218569
  Верн Ж. Вверх дном / Ж. Верн. – Москва-Ленинград, 1949. – 132с.
218570
  Верн Ж. Вверх дном / Ж. Верн. – Пермь, 1984. – 472с.
218571
  Богарт Д. Вверх и вниз // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 145-174.
218572
  Гнедовский Б.В. Вверх по Енисею / Б.В. Гнедовский, Э.Д. Добровольская. – Москва, 1980. – 191 с.
218573
  Ратнер Е.И. Вверх по крутой лестнице : Роман / Е.И. Ратнер. – Москва : Советский писатель, 1984. – 342с.
218574
  Кауфман Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз / Б. Кауфман. – М., 1989. – 286с.
218575
  Покидова Елена Вверх по лестнице, ведущей вниз. О развитии в РФ малого и среднего предпринимательства : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 30-33
218576
  Бэрчетт У. Вверх по Меконгу / У. Бэрчетт. – М, 1958. – 328с.
218577
  Шаталова Н. Вверх по регистрам. Как поднять качество инженерного образования в России? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 28 июня (№ 26). – С. 18-19


  Из 200 тысяч инженеров, которых ежегодно выпускают российские вузы, более половины отказываются работать по специальности. Почему так? Может, потому, что, являясь едва ли не самым трудоемким для человека, инженерное образование не гарантирует пока в ...
218578
  Ветюков Владимир Вверх по реке девяти драконов / Ветюков Владимир, Лам Дык Хиен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 38-52 : фото
218579
  Рейн Евгений Вверх по русскому Нилу : Большое путешествие / Рейн Евгений, Грицюк Виктор, Анастасьев Алексей // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 56-78 : Іл., Карта
218580
  Горелов В.Е. Вверх по спирали / В.Е. Горелов. – М, 1977. – 231с.
218581
  Амбарцумов Е.А. Вверх, к вершине / Е.А. Амбарцумов. – Москва, 1974. – 255с.
218582
  Амбарцумов Е.А. Вверх, к вершине / Е.А. Амбарцумов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 255 с.
218583
  Шевердин М.И. Вверяю сердце бурям / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1988. – 447с.
218584
  Андреев Б.Г. Ввещество, его превращения и строение / Б.Г. Андреев. – Москва, 1937. – 164с.
218585
  Андреев Б.Г. Ввещество, его превращения и строение / Б.Г. Андреев. – Москва, 1937. – 164с.
218586
   Ввзаимодействие гормонов с рецепторами. – М, 1979. – 432с.
218587
   Ввзаимодействие грамматики и стилистики текста. – Алма -Ата, 1988. – 98с.
218588
   Ввзаимодействие двигательных и вегетативных функций при мышечной активности. – Тверь, 1990. – 150с.
218589
   Ввзаимодействие двигательных и вегетативных функций при различных видах мышечной деятельности человека. – Калинин, 1984. – 148с.
218590
   Ввзаимодействие двигательных и вегетативных функций при различных состояниях организма человека. – Калинин, 1986. – 141с.
218591
   Ввзаимодействие двигательных и вегетативных функций при трудовой деятельности. – Тверь, 1992. – 127с.
218592
   Ввзаимодействие древних культур в бассейне Балтийского моря. – Л, 1989. – 56с.
218593
   Ввзаимодействие древних культур Урала. – Пермь, 1990. – 112с.
218594
  Юдович И.М. Ввиду краткости жизни... / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1969. – 319с.
218595
  Заяць В.В. Ввізне мито - джерело поповнення держбюджету : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 33-39
218596
  Макогон В.П. Ввлияние идей В. И.Ленина на развитие тактических взглядов Социал-демократии Королевства Польского и Литвы в период первой российской революции (1905-1907 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Макогон В. П.; ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 19л.
218597
   Ввовдно-коррективный фонетический курс немецкого языка. – Саратов, 1975. – 66с.
218598
   Ввод и вывод графической информации в цифровых вычислительных машинах. – Казань, 1972. – 73с.
218599
  Близниченко Л.А. Ввод и закрепление информации в памяти человека во время естественного сна / Л.А. Близниченко. – Киев, 1966. – 148с.
218600
  Пархоменко И.Т. Ввод осциллограмм в электронные вычислительные машины : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Пархоменко И.Т. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1965. – 25 с.
218601
  Кириченко В.С. Ввод речевой информации в обучающую машину / В.С. Кириченко. – Киев, 1964. – 14-36с.
218602
  Гоков О.А. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 году // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12 (596). – С. 43-44. – ISSN 0321-0626
218603
  Левин И.К. Вводная лекция к курсу английского языка. / И.К. Левин. – М., 1952. – 28с.
218604
  Трущенко И.А. Вводная лекция к курсу английского языка. / И.А. Трущенко. – М., 1968. – 26с.
218605
  Шустер В.Г. Вводная лекция к курсу немецкого языка. / В.Г. Шустер. – 2-е изд. – М, 1959. – 32с.
218606
  Шустер В.Г. Вводная лекция к курсу немецкого языка. / В.Г. Шустер. – 3-е изд. – М, 1966. – 32с.
218607
  Торгашев П.Д. Вводная лекция по курсу общей химии / П.Д. Торгашев. – Новочеркасск, 1968. – 35с.
218608
  Давыдов В.В. Вводная лекция по курсу теоретической механики / В.В. Давыдов. – Горький, 1962. – 16с.
218609
   Вводно-коррективный курс. – Саратов, 1989. – 28с.
218610
  Миловидова Р.В. Вводно-коррективный фонетический курс немецкого языка / Р.В. Миловидова. – Москва, 1964. – 90 с.
218611
  Борисова Т.И. Вводно-коррективный фонетический курс немецкого языка / Т.И. Борисова, В.С. Семенихин. – Саратов, 1980. – 77с.
218612
  Миловидова Р.В. Вводно-коррективный фонетический курс немецкого языка / Р.В. Миловидова. – М., 1987. – 96с.
218613
   Вводно-коррективный фонетический курс французского языка. – М, 1974. – 182с.
218614
   Вводно-коррективный фонетический курс французского языка. – Москва : Высшая школа, 1980. – 230с.
218615
  Муминова Р.М. Вводно-модальные слова и словосочетания русского языка и их соответствия в узбекском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Муминова Р.М.; Самаркандск. гос. ун-т. – Самарканд, 1971. – 22л.
218616
  Голованова Л.З. Вводно-предметный курс. Материалы по русскому языку для студ.-иностр. гуманитарных спец. подг. фак-тов / Л.З. Голованова, И.М. Лобашкова. – М., 1974. – 36с.
218617
  Денисова И.Г. Вводно-фонетический курс / И.Г. Денисова, А.А. Поталуева. – М., 1968. – 104с.
218618
  Лысенко М.М. Вводно-фонетический курс / М.М. Лысенко. – Киев, 1971. – 93с.
218619
  Маслова Л.П. Вводно-фонетический курс к учебнику Харнби. / Л.П. Маслова, А.Д. Цигельная. – К., 1975. – 61с.
218620
  Климов Н.Д. Вводно-фонетический курс немецкого языка / Н.Д. Климов. – М., 1978. – 131с.
218621
  Бреденфельд З.В. Вводно-фонетический курс русского языка / З.В. Бреденфельд. – М., 1976. – 78с.
218622
  Раскина Л.С. Вводно-фонетический курс русского языка : для студ.-иностр., говорящих по-испански : учеб. пособ. для студ.-иностр. / Л.С. Раскина. – Москва : Русский язык, 1977. – 140 с.
218623
  Свешникова В.Н. Вводно-фонетический курс русского языка : для говорящих на французском языке : учеб. пособ. / В.Н. Свешникова. – Москва : Русский язык, 1977. – 87 с.
218624
  Раскина Л.С. Вводно-фонетический курс русского языка / Л.С. Раскина. – 2-е изд. – М., 1983. – 142с.
218625
  Свешникова В.Н. Вводно-фонетический курс русского языка : для говорящих на франц. яз. / В.Н. Свешникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 144 с. – ISBN 5-200-00453-5
218626
  Макарова Г.И. Вводно-фонетический курс русского языка для вьетнамцев / МВиССО УССР ; Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко ; Г.И. Макарова, С.И. Щербатюк ; [ред.: П.С. Вовк, Нгием Хьеу]. – Киев : КВИРТУ, 1969. – 208 с.
218627
  Соседова Н.И. Вводно-фонетический курс русского языка для студентов-арабов / Н.И. Соседова. – М., 1978. – с.
218628
  Свешникова В.Н. Вводно-фонетический русского языка / В.Н. Свешникова. – М., 1976. – 87с.
218629
   Вводно - коррективный фонетический курс немецкого языка. – Саратов, 1975. – 69 с.
218630
  Сизенко О.Н. Вводное предложение в структуре включающего предложения и текста (на матер. испанского яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.25 / Сизенко О.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 21л.
218631
  Шевцов П.Ф. Вводные главы к основам геокриологии. / П.Ф. Шевцов. – М, 1955. – 1-112с.
218632
   Вводные и выводные устройства электронных вычислительных машин. – Москва, 1966. – 92с.
218633
  Авласевич М.А. Вводные компоненты предложения в белорусском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Авласевич М.А.; АН БССР. – Минск, 1970. – 19л.
218634
  Булах А.Г. Вводные лекции по минералогии / А.Г. Булах. – Ленинград, 1984. – 75с.
218635
  Булах А.Г. Вводные лекции по минералогии / А.Г. Булах. – Л., 1984. – 76с.
218636
  Булах А.Г. Вводные лекции по минералогии. / А.Г. Булах. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 76с.
218637
  Тихонов А.Н. Вводные лекции по прикладной математике : Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по специальности "Прикладная математика" / А.Н. Тихонов, Д.П. Костомаров. – Москва : Наука, 1984. – 192 с.
218638
  Тихонов Андрей Николаевич Вводные лекции по прикладной математики / Тихонов Андрей Николаевич, Костомаров Дмитрий Павлович. – Москва : Наука, 1984. – 190с.
218639
  Костомаров Д.П. Вводные лекции по численным методам : учебник для студ. ун-тов, обуч. направлению 510200 - "Прикладная математика и информатика" и спец. 010200 "Прикладная математика и информатика" / Д.П. Костомаров, А.П.Фаворский ; [Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – Москва : Логос, 2004. – 184 с. – (Классический университетский учебник : посв. 250-летию Московского университета / ред. совет: В.А. Садовничий и др.). – ISBN 5-94010-286-7
218640
  Костомаров Д.П. Вводные лекции по численным методам : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / Д.П. Костомаров, А.П.Фаворский; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Логос, 2006. – 184с. – (Классический университетский учебник / Редак. совет серии: В.А. Садовничий, О.С. Вихнский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 5-98704-160-0
218641
  Мыльцева Л.А. Вводные предложения в современном русском литературном языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Мыльцева Л.А.; Ленин.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1966. – 19л.
218642
  Сизенко О.Н. Вводные предложения в структуре включающего предложения и текста (на матер. исп. яз.) : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.05 / Сизенко О.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 21л.
218643
  Сизенко Оксана Николаевна Вводные предложения в структуре включающего предложения и текста (на материале испанского языка) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Сизенко Оксана Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 153л. – Бібліогр.:л.133-151
218644
  Дружинина В.В. Вводные предложения и их функционирование в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Дружинина В.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 25л.
218645
  Хатиашвили Л.Г. Вводные предупрежения в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хатиашвили Л.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1953. – 26л.
218646
  Шахбазова З.А. Вводные слова и вводные словосочетания в современном азербайджанском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Шахбазова З.А.; МВ и ССО Азерб.ССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1980. – 18л.
218647
  Теремязева Ж.П. Вводные слова и их интонация в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Теремязева Ж. П.; ЛГУ. – Л., 1967. – 21л.
218648
  Аникин А.И. Вводные слова и словосочетания в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аникин А.И. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
218649
  Останин А.И. Вводные слова и словосочетания в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.660 / Останин А.И. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1969. – 17 с.
218650
  Коцарь Э.Б. Вводные слова и словосочетания, вводные предложения, вставные конструкции / Э.Б. Коцарь. – М., 1969. – 32с.
218651
  Каримова Р.А. Вводные слова и сочетания слов в русском литературном языке второй половины 18 - нач.19 вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Каримова Р. А. ; Казан. ГУ. – Казань, 1965. – 26 с.
218652
   Вводный инструктаж по охране труда для рабочих лесной и деревообрабатывающей промышленности. – М, 1970. – 20с.
218653
  Бондарчук И.А. Вводный куpс фонетики pусского языка для студентов-аpабов : Частично пpогpаммиpованное пособие / И.А. Бондарчук; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Київський університет, 1965. – 283с.


  Включены материалы исторического характера.Учебное пособие по античной философии.
218654
  Березовская Л.И. Вводный куpс фонетики pусского языка для студентов-афpиканцев с pодным языком суахили / Л.И. Березовская, Л.С. Головяшина; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ : Київський університет, 1965. – 316с.
218655
  Райманс Х.-Г. Вводный курс Visial Basic / Х.-Г. Райманс. – Київ : BHV, 1993. – 272с. – ISBN 3-89360-682-3; 5-7707-4227-5
218656
  Старков А.П. Вводный курс английского языка / А.П. Старков. – К., 1964. – 320с.
218657
  Старков А.П. Вводный курс английского языка / А.П. Старков. – 2-е изд. – К., 1965. – 320с.
218658
   Вводный курс английского языка. – М, 1972. – 71с.
218659
   Вводный курс лекции для студентов 1 курса специальности " Планирование промышленности" всех форм обучения. – Кишинев, 1978. – 53с.
218660
  Успенский В.А. Вводный курс математической логики / В.А. Успенский. – М, 1991. – 136с.
218661
  Калиниченко А.С. Вводный курс немецкого языка / А.С. Калиниченко. – Х, 1970. – 12с.
218662
  Волина С.А. Вводный курс немецкого языка для студ. фак. англ. яз. / С.А. Волина, М.А. Педанова. – Москва, 1977. – 124с.
218663
  Карпов К.Б. Вводный курс немецкого языка. (Для ин-тов и фак. иностр. яз.) / К.Б. Карпов, В. Монигетти. – М., 1962. – 240с.
218664
  Шепер М.Н. Вводный курс по немецкому языку / М.Н. Шепер. – М, 1964. – 91с.
218665
  Корнеева И.В. Вводный курс по химии для студентов-иностранцев / И.В. Корнеева, Н.Б. Шевелев. – М., 1985. – 104с.
218666
  Корнеева И.В. Вводный курс по химии для студентов-иностранцев / И.В. Корнеева, Н.Б. Шевелев. – М., 1985. – 103с.
218667
   Вводный курс по экономической теории : Учебник для лицеев. – Москва : Инфра-М, 1998. – 368с. – ISBN 5-86225-390-4
218668
  Есина З.И. Вводный курс практической фонетики русского языка / З.И. Есина, Е.Р. Максимова. – М, 1977. – 51с.
218669
  Есина З.И. Вводный курс практической фонетики русского языка / З.И. Есина, Е.Р. Максимова. – М, 1977. – 56с.
218670
  Костюк Ю.Л. Вводный курс программирования / Ю.Л. Костюк. – Томск, 1984. – 192с.
218671
  Волков Н.Д. Вводный курс современного арабского литературного языка : Учебное пособие / Н.Д. Волков. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1987. – 90с.


  В первые в советской арабистике дается развернутая характеристика звукового строя и основных фонетических явлений языка для правильного произношения; разработаны правила орфографии для обучения арабской калиграфии, а также правила чтения рукописных ...
218672
  Нейман Ю.М. Вводный курс теории вероятностей и математической статистики : Пер. с англ. / Ю.М. Нейман. – Москва : Наука, 1968. – 448 с.
218673
  Сунцова И.П. Вводный курс фонетики немецкого языка / И.П. Сунцова. – Киев, 1951. – 116 с.
218674
  Сунцова И.П. Вводный курс фонетики немецкого языка / И.П. Сунцова. – Москва, 1958. – 171 с.
218675
  Вовк П.С. Вводный курс фонетики русского языка / П.С. Вовк, Л.С. Головяшина. – Київ, 1978. – 170 с.
218676
  Вовк П.С. Вводный курс фонетики русского языка / П.С. Вовк. – Київ, 1979
218677
  Березовская Л.И. Вводный курс фонетики русского языка для африканских студентов с родным языком суахили / МВиССО УССР ; Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко ; Л.И. Березовская, Л.С. Головяшина ; [отв. ред. Г.И. Макарова]. – Киев, 1965. – 316 с.
218678
  Бондарчук И.А. Вводный курс фонетики русского языка для студентов-арабов : частично программированное пособие / МВиССО УССР ; КГУТШ ; И.А. Бондарчук, Л.К. Онуфриюк ; [отв. ред. П.С. Вовк]. – Киев : КГУТШ, 1965. – 283 с.
218679
  Генкина Р.И. Вводный курс фонетики русского языка для студентов-афганцев (с родным языком фарси) : частично программированное пособие / МВиССО УССР ; КГУТШ ; Р.И. Генкина, С.И. Помозова, Е.М. Нелаева ; [отв. ред. П.С. Вовк]. – Киев : КГУТШ, 1965. – 329 с.
218680
  Вовк П.С. Вводный курс фонетики русского языка для студентов-индонезийцев / П.С. Вовк. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1965. – 687с.
218681
   Вводный курс фонетики русского языка для студентов-кубинцев. – Киев : КГУ, 1965. – 438с.
218682
   Вводный курс фонетики русского языка для студентов-кубинцев / Г.Ф. Виноградова, Н.Б. Коробейникова, Г.И. Макарова, Р.С. Римаренко; МВиССО УССР ; КГУТШ ; Г.Ф. Виноградова, Н.Б. Коробейникова, Г.И. Макарова, Р.С. Римаренко. – Киев : КГУ, 1965. – 438 с.
218683
  Фетисова Е.С. Вводный курс фонетики русского языка. Для студентов говорящих по-испански / Е.С. Фетисова. – М, 1967. – 152с.
218684
  Самохотская И.С. Вводный курс французского языка для неязыковых вузов. / И.С. Самохотская. – Москва, 1981. – 120с.
218685
   Вводный курс французского языка как второго иностранного языка для студентов английского факультета. – Москва, 1974. – 201 с.
218686
  Бородич С.А. Вводный курс эконометрики : Учебное пособие для студ. эконом.спец.высш.учеб.заведений / С.А. Бородич. – Минск : БГУ, 2000. – 354с. – ISBN 985-445-358-8
218687
  Накамура А. Вводный обзор государственного управления в Японии: достижения в прошлом и перспективы на будущее // Построение демократий: Украина и Япония : помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / [Нац. ин-т стратег. исслед.] ; Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото (ред,). – Киев : НИСИ ; Феникс, 2016. – С. 73-103. – ISBN 978-966-136-316-7
218688
  Микаэльян Э.К. Вводный разговорно-фонетический курс. / Э.К. Микаэльян, С.Э. Озе. – М., 1974. – 80с.
218689
  Ведель Г.Е. Вводный устный курс с методическими указаниями для учителя немецкого языка 5 класса / Г.Е. Ведель. – Воронеж, 1962. – 76с.
218690
  Лысенко Э.И. Вводный фонетико-графический курс немецкого языка для неязыковых вузов и факультетов / Э.И. Лысенко. – Киев, 1963. – 105 с.
218691
  Бабалова Л.Л. Вводный фонетико-разговорный курс по пусскому языку для иностранцев / Л.Л. Бабалова. – М, 1962. – 36с.
218692
  Норк О.А. Вводный фонетический курс / О.А. Норк. – Москва, 1946. – 136с.
218693
  Горышник Л.А. Вводный фонетический курс английского языка / Л.А. Горышник. – М., 1957. – 160с.
218694
  Шевякова В.Е. Вводный фонетический курс английского языка / В.Е. Шевякова. – М., 1967. – 162с.
218695
  Пригожина Р.Н. Вводный фонетический курс испанского языка / Р.Н. Пригожина, Флорес-Фернандес. – М, 1975. – 102с.
218696
   Вводный фонетический курс немецкого языка. – Изд. 2-е. – М, 1958. – 11с.
218697
  Астрова Л.И. Вводный фонетический курс немецкого языка / Л.И. Астрова. – Фрунзе, 1961. – 144с.
218698
  Шишкова Л.В. Вводный фонетический курс немецкого языка / Л.В. Шишкова. – Л, 1964. – 248с.
218699
  Шишкова Л.В. Вводный фонетический курс немецкого языка / Л.В. Шишкова. – Ленинград : Просвещение, 1977. – 248с.
218700
  Кондратьев В.Г. Вводный фонетический курс турецкого языка : учеб. пособ. / В.Г. Кондратьев ; Ленинград. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1976. – 59с.
218701
  Миловидова Р.В. Вводоно-коррективный фонетический курс немецкого языка / Р.В. Миловидова. – 2-е. – М., 1967. – 91с.
218702
  Медников М.И. Вводы движения в вакууме / М.И. Медников. – М, 1974. – 182с.
218703
  Римша М.Ю. Ввоз и вывоз промышленной продукции Латв. ССР и методика их определения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Римша М. Ю.; Латв.ГУ. – Рига, 1973. – 29л.
218704
  Конэн А.Р. Ввоз капитала в страны стерлинговой зоны. / А.Р. Конэн. – М., 1962. – 154с.
218705
  Шпотенко В.Д. ВВП та ВНП як макроекономічні показники впливу на зростання добробуту населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 84-88. – ISSN 2306-6806
218706
  Столяров В. ВВП: мифы и реальность // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 12. – С. 105-109. – ISSN 0131-2227
218707
  Третяк Наталія Вгадати код майбутньої особистості // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
218708
  Трифонов Ю.В. Вгамування спраги / Ю.В. Трифонов. – К, 1965. – 349с.
218709
  Мартыненко Ю. ВГИК Всесоюзный Государственный Институт Кинематографии / Ю. Мартыненко, М. Гаркушенко. – М, 1965. – 104с.
218710
  Светина Б. Вглубь и ввысь. Наступивший год сулит новые научные прорывы. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 января (№ 3)


  По мнению экспертов, наступивший год может принести целую серию научных прорывов: российские полярники намерены впервые проникнуть в реликтовое антарктическое озеро Восток, зонд “Вояджер” может перейти границу Солнечной системы, физики попытаются ...
218711
  Кагарлицкий Ю.И. Вглядываясь в грядущее : Книга о Герберте Уэллсе / Ю.И. Кагарлицкий. – Москва : Книга, 1989. – 352 с. – (Писатели о писателях)
218712
  Рябинин Б Вглядываясь в жизнь / Б Рябинин. – М., 1972. – 372с.
218713
  Крячко Л.И. Вглядываясь в лицо / Л.И. Крячко. – М., 1967. – 63с.
218714
  Шагалов А.А. Вглядываясь в современность / А.А. Шагалов. – М, 1979. – 431с.
218715
  Шагалов А.А. Вглядываясь в современность. / А.А. Шагалов. – М., 1979. – 431с.
218716
  Острик В.І. Вдавлювання похилого штампа в пружну площину за наявністю тертя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 104-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто фрикційний контакт жорсткого штампа з похилою прямолінійною основою і пружної півплощини. Із застосуванням методу Вінера-Гопфа побудовано точний розв"язок задачі. Отримано розподіл контактних напружень. Знайдено розміри зон зчеплення та ...
218717
  Острик В.І. Вдавлювання пружного клиноподібного індентора в пружний півпростір / В.І. Острик, А.Ф. Улітко, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В умовах плоскої деформації розглянуто гладкий контакт клина і півпростору з різних матеріалів. Із застосуванням методу Вінера - Гопфа знайдено точний разв"язок задачі. Отримано розподіл контактних напружень, нормальні переміщення поверхні півпростору. ...
218718
  Кушніров А. Вдала операція / А. Кушніров, І. Зельдін, 1934. – 23с.
218719
   Вдале літо "Aldemar" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 40-41 : фото
218720
  Марьенко Е.М. Вдалеке от больших городов / Е.М. Марьенко. – Смоленск, 1949. – 272с.
218721
  Пятков Г.И. Вдали в рядом: стихотворения и поэмы. / Г.И. Пятков. – К., 1984. – 223с.
218722
  Кауров Б.А. Вдали и рядом. / Б.А. Кауров. – Л., 1973. – 103с.
218723
  Нагибин Ю.М. Вдали музыка и огни: Повести и рассказы. / Ю.М. Нагибин. – М., 1989. – 506с.
218724
  Кальянов В. Вдали океан / В. Кальянов. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 128с.
218725
  Картер У. Вдали от баз. Материально-техническое обеспечение ВМС США на Тихом океане в годы Второй Мировой войны / У. Картер. – М., 1965. – 276с.
218726
  Вежинов П. Вдали от берегов / П. Вежинов. – Москва, 1960. – 219с.
218727
  Поскребышев О.А. Вдали от больших городов / О.А. Поскребышев. – М., 1977. – 96с.
218728
  Кудрин С. Вдали от Большой земли. / С. Кудрин. – Куйбышев, 1950. – 128с.
218729
  Кудрин С. Вдали от Большой земли. / С. Кудрин. – 2-е изд., испр. – Куйбышев, 1952. – 135с.
218730
  Стил Д. Вдали от дома / Д. Стил. – М., 1996. – 432с.
218731
  Стрельников Б.Г. Вдали от небоскребов / Б.Г. Стрельников. – Москва, 1977. – 85с.
218732
  Бочкарев Б.И. Вдали от проезжих дорог / Б.И. Бочкарев. – Ярославль, 1968. – 156с.
218733
  Шелепин Л.А. Вдали от равновесия / Л.А. Шелепин. – Москва : Знание, 1987. – 63с.
218734
  Ульянинский А.В. Вдали от Родины / А.В. Ульянинский. – М., 1957. – 22с.
218735
  Полянский Н.С. Вдали от Родины / Н.С. Полянский. – Минск, 1961. – 211с.
218736
  Дарян А. Вдали от Родины. / А. Дарян. – Москва : Прогресс, 1968. – 136 с.
218737
  Кузнецов А.С. Вдали от Родины. / А.С. Кузнецов. – Свердловск, 1972. – 143с.
218738
  Хасин А.И. Вдали от родного дома / А.И. Хасин. – Москва, 1975. – 78с.
218739
  Гуцал П.Ф. Вдали от родных берегов / П.Ф. Гуцал. – Москва, 1955. – 136с.
218740
  Цыдендамбаев Ч. Вдали от родных степей : роман / Ч. Цыдендамбаев. – Москва : Советский писатель, 1964. – 415 с.
218741
  Фирсов В.И. Вдали от тебя / В.И. Фирсов. – М, 1961. – 96с.
218742
  Гроссман М.С. Вдали от тебя / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1968. – 114с.
218743
  Ляхницкий В.М. Вдали от фронта / В.М. Ляхницкий. – Чита, 1962. – 252с.
218744
  Омельченко В.М. Вдали от фронта / В.М. Омельченко. – Х, 1967. – 254с.
218745
  Занзоттер Бруно Вдали от цивилизации. Экстремальная жизнь // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 124-136 : фото. – ISSN 1029-5828
218746
  Киселев В.Л. Вдали от шума городского / В.Л. Киселев. – М., 1989. – 254с.
218747
  Гарди Т. Вдали от шумной толпы / Т. Гарди. – Ленинград, 1937. – 456 с.
218748
  Карпенко В. Вдалий заголовок - половина успіху // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 63-76.
218749
  Моторний М. Вдалий старт // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 28 серпня (№ 33). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про змагання студентів зі 142 країн на 29-й Всесвітньо літній Універсіаді в Тайбеї (Тайвань).
218750
  Березняк О. Вдалий старт студентської комісії Профкому // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 6


  Автор статті, голова студ. комісії звітує про роботу комісії у минулому семестрі.
218751
  Кремень В.Г. Вдалося забезпечити випереджальний характер досліджень // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 3-10 квітня (№ 17). – С. 4-5 : фото


  Доповідь президента Національної академії педагогічних наук України В.Г. Кременя на загальних звітних зборах академії 4 квітня 2013 р. "Про діяльність НАПН України у 2012 році та завдання на 2013 рік"
218752
  Кузьмин А. Вдаль - с именем Даля // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 27квітня-3 мая (№ 17)


  О Восточноукраинском национальном университете им. Владимира Даля (ВНУ).
218753
  Евпатов В.П. Вдаль по лучу идет душа / В.П. Евпатов. – Москва, 1991. – 142,1с.
218754
  Єлісовенко Ю. Вдармо в дзвони, панове! // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 75-78
218755
  Перевалов Н. Вдвоем / Н. Перевалов. – Москва, 1983. – 143с.
218756
  Кислов В. Вдвоем // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 22-32. – ISSN 0321-1878
218757
  Заботина З.И. Вдвоем доим 300 коров / З.И. Заботина, Д.И. Заботин. – Москва, 1962. – 8 с.
218758
  Цыганов И.В. Вдвоем из стратосферы. / И.В. Цыганов. – М., 1963. – 45с.
218759
  Зегебарт Г.М. Вдвоем с волшебницей. / Г.М. Зегебарт. – Свердловск, 1989. – 301с.
218760
  Седов И.П. Вдвоем с улыбкой / И.П. Седов. – Саратов, 1979. – 95с.
218761
  Василенко М. Вдивляюся у гори і потоки: [ Поезія) ] // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.67-70. – ISSN 0208-0710
218762
  Волошин Ю. Вдівці у полковому місті Полтава другої половини XVIII ст. (за матеріалами Румянцевського опису Малоросії0 // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 24-41. – ISSN 0869-3595
218763
   ВДНХ СССР. – М, 1965. – 64с.
218764
   ВДНХ СССР. – Москва, 1984. – 207 с.
218765
  Парыгина Н.Д. Вдова / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1972. – 445с.
218766
  Парыгина Н.Д. Вдова / Н.Д. Парыгина. – М., 1975. – 431с.
218767
  Парыгина Н.Д. Вдова / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1985. – 383с.
218768
  Мартынов Семен Вдова врага народа // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 28-29 : фото
218769
  Ливанова М. Вдова Клико: "Veuve" - значит "шампанское" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 9 (85). – С. 106-123. – ISSN 1819-6268
218770
   Вдова колдуна. – М, 1991. – 686с.
218771
  Чавчавадзе И.Г. Вдова Отарашвили / И.Г. Чавчавадзе; пер. с груз. Е.Гогоберидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 65 с.
218772
  Марзойты С.Т. Вдова пасечника Тате : рассказы / С.Т. Марзойты; пер. с осет. – Орджоникидзе : Северо-Осет. кн. изд-во, 1965. – 179 с .
218773
  Смуул Ю.Ю. Вдова полковника, или Врачи ничего не знают... : сцены из жизни, 1965г. / Ю.Ю. Смуул; пер. с эст. Л.Тоом. – Москва : Искусство, 1968. – 48 с.
218774
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Р.А. Джапаридзе. – Тбилиси
1. – 1958. – 318 с.
218775
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Р.А. Джапаридзе. – Тбилиси, 1963. – 659 с.
218776
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Р.А. Джапаридзе. – Тбилиси : Мерани
Кн. 1. – 1971. – 304 с.
218777
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Р.А. Джапаридзе. – Тбилиси
2. – 1971. – 378 с.
218778
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Р.А. Джапаридзе. – Москва, 1984. – 591 с.
218779
  Измайлова М. Вдова фараона // Личности. – Киев, 2007. – № 4. – С. 66-82. – ISSN 1819-6268
218780
  Рачада І.Д. Вдови : драма / І.Д. Рачада. – Київ : Мистецтво, 1970. – 89 с.
218781
  Столпавский П.М. Вдовий клад / П.М. Столпавский. – Сыктывкар, 1986. – 223с.
218782
  Грекова И. Вдовий пароход : Избранное / И. Грекова. – Москва : Текст. – (Классика ХХ века). – ISBN 5-7516-0125-4
Хозяйка гостиницы. Вдовий пароход. Хозяева жизни. – 1998. – 351с.
218783
  Кулькин Е.А. Вдовий сенокос / Е.А. Кулькин. – Волгоград, 1990. – 367с.
218784
  Грекова І. Вдовиний пароплав / І. Грекова. – К., 1987. – 571с.
218785
  Акишев З. Вдовы : роман / З. Акишев. – Алма-Ата : Жазушы, 1982. – 376 с.
218786
  Абдуллин И.А. Вдовы не плачут : повесть / И.А. Абдуллин; пер. с башк. Е.Корнеевой. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1984. – 295 с.
218787
  Хавкин О.А. Вдовья жизнь / О.А. Хавкин. – Новосибирск, 1966. – 304с.
218788
  Моисеев И. Вдогонку = Навздогін : избранное / Игорь Моисеев. – Киев : УкрСІЧ, 2009. – 212 с. – Тит. лист парал. на русском и укр. яз. – ISBN 966-578-199-5 (2)
218789
  Агапов В.М. Вдоль берега Крыма и Кавказа. Путеводитель по Чёрному морю / В.М. Агапов. – Москва, 1970. – 128с.
218790
  Головко В.А. Вдоль берегов уральских рек / В.А. Головко. – Свердловск, 1961. – 132с.
218791
  Коновалова Елена Вдоль большой воды : тема номера / Коновалова Елена, Кузнецов Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 72-97. – ISSN 1029-5828
218792
  Заллер Вальтер Вдоль большой трубы : рискованный путь на запад / Заллер Вальтер, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 10. – С. 40-69. – ISSN 1029-5828
218793
  Федоров Е.А. Вдоль голубых уральских гор / Е.А. Федоров. – Свердловск, 1959. – 470с.
218794
  Поволяев В.Д. Вдоль земного шара / В.Д. Поволяев. – М., 1989. – 443с.
218795
  Колдуэлл Эрскин Вдоль и поперек Америки / Эрскин Колдуэлл ; Пер. с англ. Е. Калашниковой. – Москва : Прогресс, 1966. – 159 с.
218796
  Полотай Н.И. Вдоль и поперек. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1969. – 383с.
218797
  Заплатин М.А. Вдоль каменного пояса / М.А. Заплатин. – Пермь, 1963. – 102с.
218798
  Быстрозоров И.С. Вдоль крутых берегов / И.С. Быстрозоров. – Киев, 1962. – 192с.
218799
  Гаврилова Л. и др. Вдоль крымских берегов : путеводитель / Л. и др. Гаврилова; Гаврилов Л. – Симферополь : Крым, 1969. – 127с.
218800
  Ларин В. Вдоль Млечного Пути: Повести и рассказы. / В. Ларин. – Л., 1981. – 295с.
218801
  Рудич К.Н. Вдоль огненной гряды / К.Н. Рудич. – Москва : Наука, 1978. – 127с.
218802
  Гербачевский В.П. Вдоль по берегу Ледовитого / В.П. Гербачевский. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 220с.
218803
  Улин Л.Н. Вдоль по золоту / Л.Н. Улин. – Москва : Советская Россия, 1966. – 422с.
218804
  Задорожный Олег Вдоль по Нигеру = Нигера на карте не найдешь : Африка. Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 70-75 : Іл.
218805
  Зотов Ю.С. Вдоль по сухой речке / Ю.С. Зотов. – Калининград, 1970. – 179с.
218806
  Самсонов Е.В. Вдоль рощи / Е.В. Самсонов. – Ижевск, 1964. – 31 с.
218807
  Шумкин Н.К. Вдоль Урала берегов / Н.К. Шумкин. – Оренбург, 1962. – 180с.
218808
  Бешляге В.В. Вдома : роман / В.В. Бешляге. – Київ, 1982. – 327 с.
218809
  Загайський Б. Вдома : оповідання / Богдан Загайський // Пізній мед / В.В. Добрянський. – Київ : Молодь, 1986. – С. 93-166. – (Перша книга прозаїка)
218810
  Бастюк Б.І. Вдома : поезії / Б.І. Бастюк. – Київ, 1987. – 67 с.
218811
  Вишенька О. Вдома; Піаністка // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 18-20
218812
  Єж Т.Т. Вдосвіта / Т.Т. Єж. – Київ, 1929. – 229с.
218813
  Єж Т.Т. Вдосвіта. / Т.Т. Єж. – К. – 318с.
218814
   Вдосконалений метод обчислення тривимірних комп"ютерно синтезованих голограм / Є. Брагінець, В. Гірник, В. Курашов, О. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-13. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано вдосконалений метод комп"ютерного синтезу тонкошарової тривимірної голограми, відновлюваної в білому світлі. Як об"єкт виступала тривимірна сцена, що інтерпретовано як сукупність елементарних точкових джерел. Інтерферограму розраховано за ...
218815
  Чечельницький В.С. Вдосконалені методи та засоби сумісної передачі голосу та даних по проводових каналах зв"язку на базі хDSL технологій : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.13 / Володимир Сергійович Чечельницький:; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
218816
  Касьянюк Сергій Володимирович Вдосконаленння технологічних режимів і конструктивних параметрів механічного устаткування для реалізаціі процессу волочіння багатошарових поліметалевих композицій. : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.05. / Касьянюк Сергій Володимирович; Донбаська держ. машинбуд. академія. – Краматорск., 1999. – 18л.
218817
  Нікіфоров А.П. Вдосконалення автокомпенсантів в мережах із резонансним заземленням нейтралі : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.03 / Нікіфоров А. П.; Дон. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 1997. – 19л.
218818
  Осіпов К.М. Вдосконалення автоматизованих систем керування приймальноздавальними випробуваннями ДВЗ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Осіпов Костянтин Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
218819
  Богдан Г.А. Вдосконалення акустичних методів контролю фізико-механічних характеристик багатофазних порошкових матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Богдан Галина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
218820
  Касимов Р.Р. Вдосконалення алгоритмів QoS маршрутизації в мережах з технологією IP/ MPLS на основі прогнозу трафіка : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Касимов Р.Р. ; Держ. ун-т інформ.- комунікац. технологій. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
218821
  Левандівський О.Т. Вдосконалення безготівкових розрахунків в АПК України : Дис... канд. екон.наук: 08.04.03 / Левандівський О. Т.; Укр. акад. аграр. наук ин-т аграр. економіки. – К., 1997. – 187л. – Бібліогр.:л.169-187
218822
  Голов С. Вдосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні в контексті євроінтеграції // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 3-17 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
218823
  Бєлоус Н.Д. Вдосконалення бюджетного механізму в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 13-18
218824
  Овчаренко О.М. Вдосконалення взаємодії органів кримінальної юстиції // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2013. – Вип. 25 : До 20-річчя НАПрН України. – С. 115-125. – ISSN 2079-6242
218825
  Романюк М. Вдосконалення відносин держави та платників податків в умовах реформування податкової системи України / М. Романюк, Р. Білик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-8. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вдосконаленню відносин держави та платників податків у сфері оподаткування та форму-ванню їх нової якості, що проявляється, з однієї сторони в налагодженні партнерських стосунків, з іншої - в формуванні податкової культури. ...
218826
  Воронін О. Вдосконалення відносин між власниками реального і людського капіталів / О. Воронін, О. Пастух, О. Стасюк // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 33-37 : табл. – Бібліогр.: 1 назв.
218827
  Євтушевська О.В. Вдосконалення внутрішньокорпоративних відносин в економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С.275-279


  Висвітлюються особливості формування внутрішньокорпоративних відносин в Україні. Обгрунтовуються рекомендації стосовно їх вдосконалення в умовах вітчизняної економіки Distinctiveness of forming of an intracorporaiive relations in Ukraine are ...
218828
   Вдосконалення галузевої струстури харчової промисловості Української РСР. – К, 1974. – 104с.
218829
  Семінська Н.В. Вдосконалення гідроструминних технологій з врахуванням особливостей формування струменів високого тиску : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.05 / Семінська Н.В.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
218830
  Пилипенко А.Я. Вдосконалення господарського механізму в будівництві (правові питання) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 29-35. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассмотрены наиболее существенные вопросы совершенствования хозяйственного механизма в строительстве, которые подлежат практической реализации в одиннадцатой пятилетке в соответствии с решением ХХVI съезда КПСС и нормами действующего ...
218831
  Кузьменко Л.Г. Вдосконалення державного регулювання захисту економічної конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 102-105
218832
  Орленко Я.Ю. Вдосконалення державного регулювання інвестиційних процесів у аграрному секторі економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 137-136 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
218833
  Ластовецький А. Вдосконалення державного регулювання підприємництва в ракурсі адміністративної реформи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.18-25. – ISSN 0132-1331
218834
  Бескид Й. Вдосконалення державного регулювання руху фінансових ресурсів вищих навчальних закладів в умовах демократичних перетворень / Й. Бескид, О. Шашкевич // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 26-31. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
218835
  Павловська О. Вдосконалення державного та регіонального регулювання оплати праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.36-39
218836
  Папуша В.С. Вдосконалення державної служби: перехід до надання сервісних послуг // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 134-135
218837
  Полковніченко Дмитро Вікторович Вдосконалення діагностування обмоток короткозамкнених асинхронних електродвигунів на основі контролю параметрів робочого режиму : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.09.01 / Полковніченко Д. В.; Донецьк. нац. технічний ун-тет. – Донецьк, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
218838
  Берднікова К. Вдосконалення діючого антикорупційного законодавства та аналіз оновленої системи запобігання і протидії корупції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості змін, внесених до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", та наводиться рад недоліків, які існують у боротьбі з корупцією в умовах сьогодення. Исследуются особенности изменений, внесенных в Закон Украины ...
218839
  Романчик С.В. Вдосконалення діючого законодавства переробки відходів у контексті розвитку альтернативної енергетики України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 121-125


  Проведено аналіз діючого законодавства у сфері переробки відходів як одного із джерел виробництва та використання альтернативних джерел енергії. Досліджено соціально-політичні аспекти стимулювання використання нових технологій у сфері переробки ...
218840
  Єремейчук Р. Вдосконалення діяльності державного казначейства: регіональний аспект : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 34-36
218841
  Безчерев О.С. Вдосконалення дуттьових пристроїв кисневих конверторів на основі дослідження процесу допалювання відхідних конверторних газів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.02 / Безчерев О.С.; Приазовський держ. техн. ун-т. – Маріуполь, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
218842
  Ситкин В.П. Вдосконалення економічного механізму господарювання в АПК / В.П. Ситкин. – К., 1989. – 181с.
218843
  Діденко О.М. Вдосконалення ергономічної системи "працівник - вітроенергетична установка - середовище" за фактором шуму з використанням геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.04 / Діденко Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв
218844
  Федосєєва Т. Вдосконалення житлового законодавства: деякі питання формування фонду соціального призначення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.94-97. – ISSN 0132-1331
218845
  Словська І. Вдосконалення законодавства про вибори народних депутатів України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 3. – С. 28-31. – ISSN 1561-4999
218846
  Ставнійчук М. Вдосконалення законодавства про вибори Президента України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.11-19. – ISSN 0132-1331
218847
  Пашинський В.Й. Вдосконалення законодавства про статус військовослужбовців // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 344
218848
  Шомпол О.А. Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов"язань : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шомпол Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 241 л. – Бібліогр. л. 184-241
218849
  Шомпол О.А. Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов"язань : автореф. дис. ... канд. юрид наук : 12.00.06 / Шомпол Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
218850
  Сирота Дмитро Михайлович Вдосконалення законодавства України про суміжні права до рівня основних універсальних міжнародних договорів про суміжні права : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Сирота Д. М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 222л. – Бібліогр.: л.200-222
218851
  Сирота Дмитро Михайлович Вдосконалення законодавства України про суміжні права до рівня основних універсальних міжнародних договорів про суміжні права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Сирота Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв.
218852
  Бабич О.М. Вдосконалення законодавства щодо забезпечення децентралізації виконавчої влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 202-207. – ISSN 1563-3349
218853
  Голіна В. Вдосконалення запобіжної функції кримінального законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 95-95
218854
  Грек Б.М. Вдосконалення інституту кримінально-правової відповідальності за фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства-нагальна потреба сьогодення // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 74-82
218855
  Росоляк О. Вдосконалення інституту правової відповідальності за бюджетні правопорушення як засада розвитку бюджетної політики України // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 128-129
218856
  Сердюк В. Вдосконалення інституту представництва інтересів Верховного Суду України у конституційному провадженні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 94-103.
218857
  Конотоп Г.О. Вдосконалення інституційних механізмів залучення зовнішнього фінансування трансформаційних економік // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 1 (50). – С. 26-31. – ISSN 2309-1533


  В умовах глобалізаційних процесів та необхідності в прискоренні темпів трансформації в нашій країні інституційні механізми залучення зовнішнього фінансування набувають дедалі більшого значення. Тому, на думку автора, без вирішення даного питання вихід ...
218858
  Міщенко С. Вдосконалення інституційної структури нагляду за фінансовим сектором : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-56 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
218859
  Лізунова А.П. Вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення кадастрово-реєстраційних систем : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец.05.24.04 / Лізунова А.П.; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
218860
  Шевченко А.Є. Вдосконалення конституційно-правових гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина на сучасному етапі державотворення / А.Є. Шевченко, Л.В. Гапоненко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 77-83. – ISSN 2306-9082
218861
  Бойко Є. Вдосконалення контролю за договірними забов"язаннями // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2013. – № 1 (84). – С. 8-21


  Нещодавно набрало чинності зміни до законодавчого Акту, який визначає основні засади діяльності та повноваження державної фінансової інспекції України. Змінився зміст закону. Відтепер це Закон України "Про основні засади здійснення державного ...
218862
  Попович В.І. Вдосконалення кредитної політики в комерційному банку / В.І. Попович, М.М. Сливка // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 255-261 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
218863
  Криворучко І.О. Вдосконалення кримінально-правової протидії терористичній діяльності з урахуванням світового досвіду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 343-348. – ISSN 2219-5521
218864
  Чистякова А. Вдосконалення кримінального правової охорони економічної конкуренції від антиконкурентних узгоджених дій суб"єктів господарювання // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-6


  У статті розглядаються питання обгрунтованості встановлення кримінальної відповідальності за вчинення окремих видів антикон-курентних узгоджених дій суб"єктів господарювання за допомогою порівняльно-правового, системно-структурного методів ...
218865
  Лозниця С.А. Вдосконалення людини: містичні аспекти релігійної традиції Заходу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 121-125. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
218866
  Багінський В.В. Вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 57-60
218867
  Шварц І.М. Вдосконалення математичних моделей алгоритмів шифрування : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец.01.05.02 / Шварц І.М.; Щварц І.М.; Держ. департамент з питань зв"язку та інформатизації України; НАН України; Держ. наук.-дослід. ін-т інформац. інфраструктури. – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
218868
  Лобода Н.С. Вдосконалення методик прогнозування льодових явищ на річках України на основі методів багатовимірного статистичного аналізу / Н.С. Лобода, А.М. Сіренко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 21-29 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
218869
  Кіселик О.В. Вдосконалення методики геометричного нівелювання в умовах нестійкої стратифікації атмосфери : автореф. ...канд. техн. наук : 05.24.01 / Кіселик О.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв.
218870
  Швець О.О. Вдосконалення методики позиціонування бренда // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 252-259. – ISSN 2306-4994
218871
  Присяжнюк Т.І. Вдосконалення методичних засад та технічних засобів відтворення витрати газу в діапазоні від 0,001 до 0,016 м3/год : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Присяжнюк Тарас Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
218872
  Кондратьєва Д.О. Вдосконалення методичних підходів до визначення плати за використання природних ресурсів у контексті державного управління сталим розвитком // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 130-132. – Бібліогр.: 7 назв
218873
  Науменко І. Вдосконалення методичних підходів до оцінки стану та ефективності функціонування системи матеріально-технічного забезпечення агропромислового виробництва // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 80-88 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
218874
  Гадяка В.Г. Вдосконалення методів балансування роторів турбокомпресорів на основі ідентифікації їх математичних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.09 - динаміка та міцність машин / В.Г. Гадяка ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2008. – 20 с. – біблогр.: 8 назв
218875
  Марусенков А.А. Вдосконалення методів визначення метрологічних характеристик магнітометричних інформаційно-вимірювальних систем : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.11.06 / Андрій Анатолійович Марусенков; НАН України; Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
218876
  Безрук З.Д. Вдосконалення методів і засобів вимірювання концентрацій шкідливих речовин у викидах сміттєспалювальних заводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Безрук Зоя Домініківна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
218877
  Мисенко С.В. Вдосконалення методів і засобів діагностування елегазових вимикачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Мисенко Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назви
218878
  Мельникова Олена Вячеславівна Вдосконалення методів ідентифікації та аналізу пізніх шлуночкових потенціалів серця в системі електрокардіографії високого підсилення : Автореф. дис. ... канд.техн. наук; 05.11.17 / Мельникова О.В.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібл.: 8 назв
218879
  Слободянюк Д.І. Вдосконалення методів ідентифікації технічного стану порішневих кілець суднового малообертового дизеля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Слободянюк Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад. (ОНМА). – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
218880
  Попов С.О. Вдосконалення методів обгрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд : Автореферат дис. ...д-ра техн. наук: Спец.05.15.02 / Станіслав Олегович Попов; МОНУ; Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 36 назв
218881
  Олійник В.В. Вдосконалення методів оптимального прийому багатопозиційних сигналів в системах LTE : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Олійник В.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв.
218882
  Корбутяк В.М. Вдосконалення методів розрахунку максимальних витрат на основі параметрів руслового процесу (на прикладі річок Українських Карпат) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.16 - гідравліка та інж. гідрологія / Корбутяк В.М. ; Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування. – Рівне, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
218883
  Новосад Володимир Миколайович Вдосконалення методів та засобів геометричного нівелювання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 05.24.01 / Новосад В. М.; МОНУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 18 с.
218884
  Безгачнюк Я.В. Вдосконалення методів та пристроїв забезпечення простежуваності вимірювань об"єму та об"ємної витрати газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Безгачнюк Ярослав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
218885
  Сєрік Ю.В. Вдосконалення методів управління кредитним ризиком // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 11-14
218886
  Кириленко О. Вдосконалення методів фінансування видатків бюджетів в умовах функціонування казначейської системи / О. Кириленко, Б. Малиняк // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 7-16. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
218887
  Боков О. Вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму в контексті досвіду країн Європейського Союзу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 40-44. – Бібліогр.: 6 назв
218888
  Сафонова В. Вдосконалення методологічних підходів до оцінки якості вищої освіти як загальнодержавного пріориту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 54-59. – ISSN 1810-3944
218889
  Соколенко Людмила Олексіївна Вдосконалення методу оцінки драпірування як фактору естетичних властивостей текстильних матеріалів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.19.08 / Соколенко Людмила Олексіївна; Київ. держ. торговельно-економ. ун-тет. – К., 1997. – 18л.
218890
  Бистра І.М. Вдосконалення методу та засобу ультразвукової товщинометрії виробів з матеріалів зі значним загасанням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Бистра Інна Михайлівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
218891
  Меленюк В.О. Вдосконалення механізмів державного регулювання соціального розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 103-106
218892
  Фомін І.С. Вдосконалення механізмів особливих видів мита в контексті приєднання України до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 177-183.
218893
  Наорс Вдосконалення механізмів резервування канальних ресурсів широкосмугових систем безпроводового зв"язу : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Наорс І. Анад ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
218894
  Кірєєв Д.Б. Вдосконалення механізмів розвитку інформаційної економіки в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 102-109. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
218895
  Батажок С.Г. Вдосконалення механізмів соціально-економічного захисту населення України в умовах фінансової кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 212-221


  Стаття присвячена актуальній проблемі вдосконалення соціально-економічного захисту населення в умовах фінансової кризи. Поряд з аналізом причин кризи і зростання інфляції, розглянуті напрямки підтримки малозабезпечених верств населення шляхом ...
218896
  Сичов Г.С. Вдосконалення механізму визначення прибутку як об"єкту оподаткування // Власність, ресурси, казна, інновації, управління : наукове-виробниче видання з питань економіки, бізнесу / МПП "Прогрес". – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 51-55. – ISBN 978-966-2660-18-0
218897
  Стоян О.Ю. Вдосконалення механізму державного регулювання відновлювальної енергетики як елемента впливу на енергетичну безпеку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 146-149. – ISSN 2306-6814
218898
  Батюк А.А. Вдосконалення механізму державного регулювання у сфері працевлаштування молоді // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 22-25
218899
  Пельтек Л.В. Вдосконалення механізму кошторисного фінансування бюджетних установ України / Л.В. Пельтек, І.В. Кулько // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 185-188. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
218900
  Сахарук І. Вдосконалення механізму недопущення дискримінації у сфері праці за станом здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 108-112. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз норм міжнародного та національного трудового законодавства, а також досвіду зарубіжних країн щодо захисту від дискримінації за станом здоров"я. Досліджено спеціальні гарантії щодо захисту окремих категорій працівників, які ...
218901
  Бондарчук К.П. Вдосконалення механізму регулювання зайнятості економічно активного населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 193-198
218902
  Скулиш Ю.І. Вдосконалення механізму фінансування соціальної сфери в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 34-36
218903
  Гребельник О.П. Вдосконалення митнотарифної політики України в контексті співпраці з міжнародними фінансовими іститутами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 8-10
218904
  Мітюшкіна Х.С. Вдосконалення міграційної політики України в контексті посилення міжрегіонального співробітництва // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 31-40. – (Серія: Економіка ; вип. 10). – ISSN 2226-2822
218905
  Бухаров С.В. Вдосконалення мікрохвильових пристроїв та методів дослідження параметрів діелектричних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Бухаров Сергій Володимирович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
218906
  Барило Г.І. Вдосконалення мір електрорушійної сили і сталої напруги та їх нормативної бази : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.01.02. - стандарт., сертифікація та метрол. забезпеч. / Барило Г.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
218907
  Мойсеєнко І. Вдосконалення місцевого самоврядування в інформаційній економіці // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 85-90. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
218908
  Демчук О.С. Вдосконалення моніторингу стану басейнів малих річок на основі інформаційно-аналітичної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Демчук Олена Станіславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водн. пробл. і меліорації. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
218909
  Волинець С. Вдосконалення навчального процесу як захід підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 299-300. – ISBN 978-617-7069-28-6
218910
  Волкова Г.К. Вдосконалення навчання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах України // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 76-81. – ISSN 2313-500Х


  "Англійська мова (за професійним спрямуванням), як навчальна дисципліна, базується на вивченні студентами фахової, ділової та загальнопобутової лексики та граматичного матеріалу, закладає основи вивчення студентами спеціальних предметів, що передбачає ...
218911
  Львов Б. Вдосконалення національного законодавства у сфері міжнародного комерційного арбітражу і третейського розгляду спорів у процесі судової та конституційної реформ в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 12-18. – ISSN 1026-9932
218912
  Мацук З.М. Вдосконалення нормативно-правових актів з охорони праці у нафтовій промисловості / З.М. Мацук, Т.В. Бунько, В.В. Сафонов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 205-214 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
218913
  Бушманов М.С. Вдосконалення обладнання та технології виготовлення детелей індивідуальної форми в протезобудуванні методом газодетонаційної шатмповки. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.03.05 / Бушманов М.С.; ХПІ. – Харків, 1994. – 24л.
218914
  Саньоцька Н. Вдосконалення облікового процесу за умов використання інформаційних технологій // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 26-29. – ISSN 1993-0259
218915
  Бабій Л.І. Вдосконалення обліку безнадійної дебіторської заборгованості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 23-25. – Бібліогр.: 5 назв
218916
  Лищенко О.Г. Вдосконалення обліку видатків загального і спеціального фондів бюджетних установ / О.Г. Лищенко, А.І. Шпірна // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 173-180. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
218917
  Михайлюта Сергій Леонтійович Вдосконалення обчислювального пристрою частотно-струмових та векторних систем керування об"єктів з асинхронними машинами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Михайлюта С.Л.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
218918
  Дема Д.І. Вдосконалення оподаткування в реформованих підприємствах АПК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-20. – (Економіка ; Вип. 45)


  Досліджується питання оподаткування підприємств АПК.
218919
  Бечко П. Вдосконалення оподаткування фермерських господарств : пошуки науковців / П. Бечко, Т. Кучеренко, С. Колотуха // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 66-67 : Табл.
218920
  Леськів О. Вдосконалення організації державного регулювання рекламної діяльності в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 184-188. – ISSN 2078-5860
218921
  Зелінський М.Ю. Вдосконалення організації і координації філософських методологічних семінарів // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 102-105. – ISSN 0130-5719
218922
  Буднік М.М. Вдосконалення організації фінансового планування на підприємстві за рахунок впровадження контролінгу грошових потоків / М.М. Буднік, Т.Т. Аскеров // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 113-120. – ISSN 2226-8820
218923
  Аріков В.Г. Вдосконалення організаційних та економічних засад механізму державного управління сталим розвитком АПК : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 70-72. – Бібліогр.: 6 назв
218924
  Ткачук Василь Іванович Вдосконалення організаційно-економічних важелів реформування сільскогосподарських підприємств : Дис... канд. економ.наук: 08.00.01 / Ткачук Василь Іванович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 213л.
218925
  Желюк Л. Вдосконалення організаційного механізму аудиту ефективності використання бюджетних коштів // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 101-104. – ISSN 1993-0259
218926
  Сотула Ж.В. Вдосконалення п"єзокерамічних трансформаторів для датчиків механічних величин : Автореф. дис. ....канд технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Сотула Ж.В. ; Черкаський держ.технологічний університет. – Черкаси, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 34 назви
218927
  Гаращук О. Вдосконалення парадигми розвитку вищої освіти в контексті розбудови інноваційної економіки / О. Гаращук, В. Куценко, І. Содоль // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С.102-108. – ISSN 2078-1016
218928
  Янкін О.Є. Вдосконалення параметрів буропідривної технології проведення вертикальних стволів для підвищення стійкості породних оголень і кріплення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.04 / Янкін Олександр Євгенович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
218929
  Запорожець Г.М. Вдосконалення педагогічної майстерності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 3-4 : фото
218930
  Корчинський І.О. Вдосконалення пенсійного забезпечення населення : монографія / І.О. Корчинський, І.З. Ковалів. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 170, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-161. – ISBN 978-966-397-293-5
218931
  Заїкіна В.В. Вдосконалення підготовки студентів-менеджерів при вивченні математичних та економічних дисциплін // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 430-435. – (0). – ISSN 2078-9165
218932
  Ванагеліс В.Я. Вдосконалення підготовки та проведення Дня ЦО у навчальних закладах - вимога часу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 25-27 : фото
218933
  Когут Ю.М. Вдосконалення підходів до формування та використання місцевих бюджетів / Ю.М. Когут, В.В. Когут // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 157-158. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
218934
  Янковий О.Г. Вдосконалення планування на підприємстві за допомогою математико-статистичних методів прогнозування / О.Г. Янковий, О.Л. Гура // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 229-238. – ISSN 1993-6788
218935
  Сахарук О. Вдосконалення повноважень органів місцевого самоврядування щодо надання соціальних послуг членам територіальної громади // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 115-118. – ISBN 978-617-7069-15-6
218936
  Ісаєва Н.К. Вдосконалення податкового законодавства України в контексті здійснення податкової реформи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
218937
  Давиденко Л.Н. Вдосконалення позасудового механізму захисту прав громадян при здійсненні митних процедур // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.53-57
218938
  Мартинюк Д.М. Вдосконалення породоруйнівних інструментів різальної дії для буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 05. 15. 10 / Мартинюк Д. М.; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2007. – 19с. – Бібл.: 13 назв
218939
  Саранюк В.І. Вдосконалення порядку розподілу судових справ як одне із завдань судово-правової реформи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 139-145
218940
   Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України ; за ред. В.В. Луця. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 165, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 10). – ISBN 978-617-7087-01-3
218941
  Медведько О. Вдосконалення правового регулювання призначення і звільнення Генерального прокурора України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 3-11
218942
  Скорич О. Вдосконалення правового регулювання соціальних відпусток в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 338-340. – ISBN 978-617-7069-15-6
218943
  Тимошик Н.П. Вдосконалення принципів побудови та функціонування приманок в задачах захисту комп"ютерних систем та мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Тимошик Н.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
218944
  Павловська О.В. Вдосконалення прогнозування фінансового стану підприємства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 120-125. – ISBN 966-614-021-7
218945
  Сорока С.О. Вдосконалення протидії контрабанді наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 208-213.
218946
  Гусак О.Г. Вдосконалення протічних частин занурювання моноблочных насосних агрегатів високої швидкохідності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.04.13 / Гусак О.Г.; Сумский держ. ун-т. – Суми, 1997. – 23 с.
218947
  Співак І.В. Вдосконалення процедур митного контролю // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 101-110. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
218948
  Костюченко О.Ю. Вдосконалення процедури кримінального провадження в Україні // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 65-68. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
218949
  Сорокіна Л.В. Вдосконалення процедури моніторингу процесів нагромадження вартості капіталу у будівництві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 113-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
218950
  Сербін О.О. Вдосконалення процесів систематизації як невід"ємна складова формування електронних ресурсів сучасної бібліотеки / О.О. Сербін, С.В. Галицька // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 332-335. – ISBN 978-966-02-7337-5
218951
  Шарабура Т.А. Вдосконалення процесів термічної переробки водовугільного палива з низькосортного вугілля та відходів вуглезбагачення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Шарабура Тетяна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
218952
  Масимик В.Я. Вдосконалення процесу зневоднення та / Масимик В.Я. – Львів, 2002. – 19 л.
218953
  Максимик В.Я. Вдосконалення процесу зневоднення та знесолення нафтових емульсій неіоногенним деемульгатором : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.07 / В.Я. Максимик; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
218954
  Добровенко О.А. Вдосконалення процесу стратегічного планування у банківських установах України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 23, грудень. – С. 96-100. – ISSN 2306-6814
218955
  Абрамов С.а. Вдосконалення процесу фізичного виховання у ВНЗ / С.а. Абрамов, Н.Є. Гаврилова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 1. – С. 9-11. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
218956
  Лисиченко В.К. Вдосконалення радянської судової статистики в світлі ленінської статистичної методології / В.К. Лисиченко, А.О. Фокіна, І.І. Котюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 19-24. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье освещается значение для советской статистики сформулированных В.И. Лениным методологических и организационных принципов проведения статистических исследований, рассмотрены проблемы судебной статистики и ее роль в улучшении качества работы ...
218957
  Чердаков В.А. Вдосконалення регулювання діяльності державних холдингових і акціонерних компаній // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С21-24
218958
  Фомін І.С. Вдосконалення регулювання зовнішньої торгівлі України і держав ЄАВТ - шлях до зміцнення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 228-233
218959
  Сінгаєвський І.П. Вдосконалення регулювання створення та функціонування промислово-фінансових груп в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 145-148
218960
  Шимко О.І. Вдосконалення режимів алітування забезпечення високої жаростійкості виробів із вуглецевих сталей : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.16.01 - Металознавство та термічна обробка металів / Шимко О.І. ; Приазовський державний технічний ун-т. – Маріуполь, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
218961
  Чабак Ю.Г. Вдосконалення режимів термічної обробки високохромистих комплексно-легованих чавунів з метою поліпшення оброблюваності різанням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Чабак Юлія Геннадіївна ; М-во освіти та науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
218962
  Ільніцький Я. Вдосконалення роботи центрів зайнятості щодо активізації безробітних до пошуку роботи // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 78-82
218963
  Фрицький О.Ф. Вдосконалення сесійних форм контролю місцевих Рад за діяльністю їх органів управління // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 3-8. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье анализируются основные формы сессионного контроля местных Советов за деятельностью их исполнительно-распорядительных органов. На этой основе определяются основные средства повышения их эффективности, заключающиеся в дальнейшей правовой ...
218964
  Шандренко Р.В. Вдосконалення систем метеорного радіозв"язку шляхом використання в них шумоподібних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Шандренко Руслан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
218965
  Міщенко С. Вдосконалення системи безготівкових роздрібних платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-28. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан і проблеми функціонування платіжних систем і здійснення безготівкових роздрібних платежів в Україні, визначено основні завдання та напрями розвитку національного платіжного простору, обґрунтовано систему заходів щодо розвитку ...
218966
  Чепурна-Кос Вдосконалення системи державного регулювання електроенергетичної галузі України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 12. – С. 3-5
218967
  Лазар В.Л. Вдосконалення системи державного управління та регулювання сфери малого підприємства в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-24
218968
  Соломаха О.В. Вдосконалення системи керування асинхронним електроприводом в системах зрошення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Соломаха Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Тавр. держ. агротехнол. ун-т. – Мелітополь, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
218969
  Мазур В. Вдосконалення системи мотивації праці // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.43-46. – ISBN 966-654-085-1
218970
  Грішнова О.А. Вдосконалення системи професійної освіти в умовах формування національного ринку праці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 179-188. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються соціально-економічні аспекти становлення і вдосконалення нацональної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Оособлива увага приділена проблемам забезпечення процесів ринкових перетворень в ...
218971
  Попова І.А. Вдосконалення системи стимулювання робітників промислових підприємств у ринкових умовах // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.154-159. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
218972
  Макар О.П. Вдосконалення системи управління державним боргом як передумови економічного зростання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 284-290. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
218973
  Пукач О.О. Вдосконалення системи фінансування закладів культури і мистецтва в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 32-35 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
218974
  Мітченко Андрій Олександрович Вдосконалення сорбційних технологій видалення гумінових речовин із води для раціонального використання водних ресурсів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Мітченко А.О.; НАНУ. Ін-тут колоїдної хімії води ім. А.В.Думанського. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
218975
   Вдосконалення соціалістичних виробничих відносин у період розорнутого будівництва комунізму. – К, 1966. – 159с.
218976
  Дармограй О.О. Вдосконалення стилю державно-управлінської діяльності на основі використання основних підходів теорій лідерства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-93. – Бібліогр.: 18 назв
218977
  Ціцак Л.М. Вдосконалення стратегічного планування як системи / Л.М. Ціцак, М.Ю. Шеверя, Ю.О. Дідович // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 128-135. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 4)
218978
  Субботіна М.Г. Вдосконалення структури і складу спечених інструментальних матеріалів на основі їх трансформацій при мікропластичній деформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Субботіна Марія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
218979
  Печуляк В. Вдосконалення структури податкових органів в контексті адміністративної реформи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.63-68. – ISSN 0132-1331
218980
  Джунь В. Вдосконалення структури провадження у справах про неспроможність: проблемні питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.90-95. – ISSN 0132-1331
218981
  Мороз Володимир Іванович Вдосконалення та спосіб аналізу елктроприводу постійного струму кар"єрних екскаваторів з тиристорним збудником генератора : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Мороз Володимир Іванович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 16л.
218982
  Ромашов Ю.В. Вдосконалення теоретичних основ обгрунтування працездатності елементів обладнання теплових та ядерних енергоустановок : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.14 / Ромашов Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
218983
  Богуш Л.Г. Вдосконалення територіальної організації соціальної сфери зоні радіоактивного забруднення України : Автореф... канд. екон.наук: 08.10.01 / Богуш Л. Г.; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил Укр. – К., 1997. – 23л.
218984
  Копач Галина Євгенівна Вдосконалення технології отримання епоксидних пластифікаторів : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.17.04 / Копач Галина Євгенівна; Мін-во освіти України. Державний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 18л.
218985
  Погорілов Олександр Іванович Вдосконалення технології плавки і лиття алюмінієвих сплавів на основі дослідження їх будови і властивостей в рідкому стані : Автореф... кандид. техн.наук: 05.16.03 / Погорілов Олександр Іванович; Запорізька держ. інженерна Академія. – Запоріжжя, 1998. – 19л.
218986
  Конон А.Д. Вдосконалення технології синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Конон Анастасія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2013. – 23 с. – Bibliogr.: Бїбліогр.: 21 назва
218987
  Заєць Іван Михайлович Вдосконалення технології створення координатної основи для забезпечення загальнодержавного картографування України : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / заєць І.М.; МОіНУ. Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
218988
  Ганус В.О. Вдосконалення технології формування плівок на основі кестеритів та вуглецю для сонячних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Ганус Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
218989
  Ярошевський В.П. Вдосконалення технологічних параметрів дуттьових трактів котлів на підставі комплексного моделювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Ярошевський Владислав Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
218990
  Ходирєва А. Вдосконалення трудового законодавства в частині визначення сфери укладення контракту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 356-358. – ISBN 978-617-7069-15-6
218991
  Кльоба Л. Вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 51-53 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
218992
  Курінний О.В. Вдосконалення управління витратами на створення інноваційних продуктів в вищих навчальних закладах // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 26-28. – ISBN 978-617-645-234-8
218993
  Барбашова Н. Вдосконалення управління прибережною смугою Азовського та Чорного морів / Н. Барбашова, О. Янукович // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 431-438. – ISSN 1026-9932
218994
  Кириленко О. Вдосконалення фінансових інструментів подолання бідності в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 13-21. – ISSN 1818-5754
218995
  Ушенко Н.В. Вдосконалення формування та розміщення державного замовлення в контексті підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 3 (11). – С.29-34. – ISSN 2221-8440
218996
  Міночкіна О.М. Вдосконалення функції контролю системи податкового менеджменту шляхом формування та аналізу життєвого циклу підприємств регіону // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.20-26. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
218997
  Плєшекова О.А. Вдосконалення функціонування фондового ринку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 95-96. – ISBN 978-966-188-219-4
218998
  Мороз Е. Вдосконалення ціноутворення на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення - передумова впровадження ДПП // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-59. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується необхідність переходу до формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання, проаналізовано доцільність застосування механізму державно-приватного партнерства у сфері ...
218999
  Ярошкевич В. Вдосконалення юридичної відповідальності за дискримінацію у сфері праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 358-360. – ISBN 978-617-7069-15-6
219000
  Тупкало В.М. Вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах з використанням нової версії стандарту ISO 9001:2015 / В.М. Тупкало, Б.А. Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 5-11


  Розкриваються суть та особливості вдосконалення навчання у вищих навчальних закладах на основі вимог нової версії ISO 9001. Результати роботи можуть сприяти посиленню конкрентоспроможності ВНЗ України.
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,