Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>
207001
  Захер Я.М. "Бешеные" / Я.М. Захер. – Л., 1930. – 242с.
207002
  Зелман А. "Бешеные" в американской школе. / А. Зелман. – Москва, 1966. – 87с.
207003
  Шемета Ю. "Бешкетне" повсякдення київських учнів першої половини XIX століття // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 392-396. – ISBN 978-617-7399-39-0
207004
   "Бєзпєрєчно обдарована людина" // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 147-148. – ISSN 0869-3595
207005
  Кульчицька О.І. [Бешкетні оповідання] = Lausbubengeschichten : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 126, [1] с. – Авт. та назва зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: Ludwig Thoma. Lausbubengeschichten. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-129-0
207006
  Яворский Ю. [Библиографические заметки] / Ю. Яворский. – Львов, 1902. – 11с. – Отд. отт. из : Научно-литературный Сборник Галицко-русской Матицы, т. 2, кн. 1, 1902 г.
207007
  Яворский Ю. [Библиографические записки]. – Львов : Уделовая типография, 1902. – 11 с. – Отд. оттиск из : "Научно-литературный сборник" Галицко-русской Матицы, т. 2, кн. 1, 1902 г.
207008
   [Библиографический сборник] : [отзывы о книгах]. – Москва ; Петроград [и др. : б. и. – [253] с. разд. паг. – Конволют, сост. из 9 оттисков рецензий на книги
207009
   Бец Володимир Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 241. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
207010
  Короткий В.А. Беч Александр Даллас / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 91. – ISBN 966-06-0393-2
207011
  Яковлева Елена Бешеная мамочка : Повесть / Яковлева Елена. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-008232-0
207012
  Островский А.Н. Бешенные деньги. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1928. – 111с.
207013
  Островский А.Н. Бешенные деньги. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1937. – 154с.
207014
  Островский А.Н. Бешенные деньги. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 128с.
207015
  Алимов Д.М. Бешенство животных / Д.М. Алимов. – Душанбе : Дониш, 1984. – 92с.
207016
  Островский А.Н. Бешеные деньги : комедия в 5-ти действиях / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград : Искусство, 1950. – 128 с.
207017
  Павлюк З. Бешкетник : казка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 248-250. – ISSN 0868-4790
207018
  Толокольнікова К. Бешкетниця з провінції Смоланд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 22


  До 107-ї річниці від дня народження Астрід Ліндгрен.
207019
  Габибов Н.Д. Беюк Ага Мешади-оглы Мирза-заде / Н.Д. Габибов. – М., 1959. – 58с.
207020
  Мирзазаде Беюк Ага Мирзазаде / Мирзазаде, Мешади, оглы. – Москва, 1984. – 39с.
207021
   Бєларускі гістарычны часопіс : навуковы, навукова-метадычны ілюстраваны часопіс. – Мінск, 1993-
№ 4 : БДУ 80 гадай. – 2001. – 96 с.
207022
  Васіленак С.І. Бєларускі эпас / С.І. Васіленак, М.Я Грынблат., К.П. Кабашнікау ; пад рэд. П.Ф. Глебкі, І.В. Гутарава ; АН БССР, Ін-т мастацтвазнауства, этнаграфіі і фальклору. – Мінськ : АН БССР, 1959. – 320 с.
207023
  Савченко А. Бєларусь залишається terra incognita // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 20


  "Тут за надцятьма замками ховають від власного народу його душу".
207024
  Лук"янчук Г. Бєларусь між Сцилою і Харибдою // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 12-25 серпня (№ 31/32). – С. 4, 17
207025
   Бєлєвцев Яків Миколайович (1912-1993) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 28-29. – ISBN 978-966-439-754-1
207026
   Бєлєвцев Яків Миколайович (1912-1993) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 35. – ISBN 978-966-933-054-3
207027
  Аляєв Г.Є. Бєлий Андрій // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 996-997. – ISBN 966-316-069-1
207028
   Бєлінг (Белінг) Дмитро Остапович (Євстахійович) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 35-36. – ISBN 978-966-933-054-3
207029
   Бєлінг Дмитро Остапович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 29. – ISBN 978-966-439-754-1
207030
  Харахан І. Бєлінська Інна Володимирівна : [спогади] / Ірина Харахан // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 56-57. – ISBN 978-966-2726-03-9
207031
  Вєров Г.Є. Бєлінський - критик буржуазного заходу / Г.Є Вєров. – Київ : АН УРСРС, 1948. – 48 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
207032
  Аляєв Г.Є. Бєлінський Віссаріон Григорович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 997-998. – ISBN 966-316-069-1
207033
  Гловацька К.І. Бєлінський і молодий А.Толстой / К.І. Гловацька, 1959. – [8] с.
207034
   Бєлобородова Олена Арсеніївна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 11
207035
   Бєлобородова Олена Арсеніївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 29. – ISBN 978-966-439-754-1
207036
  Слободяник М.С. Бєлобородова Олена Арсеніївна (- фізико-хімік) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 566. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
207037
   Бєлобородова Олена Арсеніївна (1941) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С.36. – ISBN 978-966-933-054-3
207038
   Бєлов Юрій Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 29-30. – ISBN 978-966-439-754-1
207039
   Бєлов Юрій Анатолійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 38. – ISBN 978-617-7530-19-9
207040
  Хусаїнов Д.Я. Бєлов Юрій Анатолійович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 568-569. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
207041
   Бєлов Юрій Анатолійович (1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 36. – ISBN 978-966-933-054-3
207042
   Бєлова Алла Дмитрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 30. – ISBN 978-966-439-754-1
207043
   Бєлова Алла Дмитрівна (1962) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С.36. – ISBN 978-966-933-054-3
207044
   Бєлонін Микола Микитович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 12-13
207045
   Бєлонін Микола Микитович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 15-17 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
207046
   Бєлонін Микола Микитович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 30. – ISBN 978-966-439-754-1
207047
   Бєлонін Микола Микитович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 16-18. – ISBN 978-966-439-961-3
207048
   Бєлонін Микола Микитович (1880-1953) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 10-12. – ISBN 966-95774-3-5
207049
   Бєлонін Микола Микитович (1880-1953) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 37. – ISBN 978-966-933-054-3
207050
   Бєлоносов Сергій Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 30-31. – ISBN 978-966-439-754-1
207051
  Ляшко І.І. Бєлоносов Сергій Михайлович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 571. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
207052
   Бєлоносов Сергій Михайлович (1923-2010) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 37. – ISBN 978-966-933-054-3
207053
  Горбачук М.Л. Бєлопольська Яна Ісаївна (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 571-572. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
207054
   Бєляєв Микола Олександрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 24-25. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки СРСР.
207055
   Бєляков Олександр Олександрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 58-59. – ISBN 978-966-2726-03-9
207056
   Бєрєстєйський мирний договір // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 41-42. – ISSN 0869-3595
207057
  Ушкалов С. БЖД / Сашко Ушкалов. – Вид. 2-ге. – Київ : Факт, 2008. – 240 с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 978-966-359-155-1
207058
  Астаф"єв О.Г. Бжеський Роман Степанович (- історик,літературознавець, публіцист, поет, активний діяч УНР) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 589-590. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
207059
  Ревякина Л. БЗНС и Съветска Русия. 1917-1923 / Л. Ревякина. – София, 1981. – 139 с.
207060
  Иванова Л.П. Би- и мультилингвизм с позиций когнитивной лингвистики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 80-84
207061
  Бурлов А.С. БИ- и полиядерные комплексы с основаниями шиффа и азосоединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бурлов А. С.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.24
207062
  Артемов В.Л. Би-Би-Си: история, аппарат, методы радиопропаганды / Артемов В.Л., Семенов В.С. – Москва : Искусство, 1978. – 256 с. – (Империализм. События. Факты. Документы)
207063
  Артемов В.Л. Би-Би-Си: история, аппарат, методы радиопропаганды / Артемов В.Л., Семенов В.С. – Минск : Изд-во "Университетское", 1984. – 236 с.
207064
  Арутюнян Н.В. Биайнили - Урарту = Biainili - Urartu : воен.-полит. история и вопросы топонимики / Н.В. Арутюнян ; Нац. акад. наук Респ. Армения, Ин-т востоковедения. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета [и др.], 2006. – 365, [2] c., [1] л. портр. – Указ. собств. имен: с. 341-344. - Указ. геогр. и этн. назв.: с. 345-363. – Библиогр. в сокр.: с. 339-340 и в подстроч. примеч. – (Исторические исследования). – ISBN 5-8465-0133-8
207065
  Арутюнян Н.В. Биайнили : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Арутюнян Н.В. ; Груз. ГУ. – Тбилиси, 1968. – 41 с.
207066
  Арутюнян Н.В. Биайнили (Урарту) : военно-политическая история и вопросы топонимики / Арутюнян Н.В. ; АН Арм. ССР, Ин-т археологии и этнографии. – Ереван : АН Арм. ССР, 1970. – 474 с.
207067
   Биби Пальвановна Пальванова. – Ашхабад : Илим, 1991. – 196с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Туркменистана ; Вып.30)
207068
  Медио Д. Бибиана / Д. Медио. – М, 1968. – 288с.
207069
  Лесков Н. Бибиковские меры // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 208-210. – ISBN 5-7707-1061-6
207070
  Боголюбова М.М. Бибилографическое обслуживание специалистов естественных наук в условиях интенсификации исследований : учеб. пособие / М.М. Боголюбова ; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской. – Ленинград : ЛГИК, 1988. – 59, 1 с. – Библиогр.: с. 58-59
207071
  Басов С.А. Бибиотека в контексте цивилизации и культуры // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1. – С. 25 - 32. – ISSN 0869-608Х
207072
  Уразгильдеев Р.Х. Бибисара Бейшеналиева / Р.Х. Уразгильдеев. – 2-е изд., доп. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 109 с. : ил., 7 л. ил.
207073
   Библейская археология. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Елеонского и К
Т. 1, вып. 1 : Домашние древности / составил Архимандрит Иероним. – 1883. – 297 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
207074
  Абрамович С.Д. Библейская диалогичность и чеховская драматургия // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 4-7. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
207075
   Библейская история в пользу детей. – Санкт-Петербург : В типографии Императорской Академии Наук
Ч. 1 : Содержит историю Ветхого Завета. – 1835. – 293 с.
207076
  Лопухин А.П. Библейская история Ветхого Завета / А.П. Лопухин. – Монреаль, 1986. – 380с.
207077
  Опарин А.А. Библейская концепция философии истории // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 186-189. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
207078
  Розанов В.В. Библейская поэзия / В.В. Розанов. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1912. – 39 с.
207079
  Десницкий А.С. Библейская филология в социальном контексте // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 94-100. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
207080
  Дубровина К.Н. Библейская фразеология: основные задачи и проблемы изучения // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 63-70. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  У статті розглядаються проблеми, пов"язані з вивченням біблійних фразеологізмів (БФ) рос. мови. Пояснюються причини їх незвичайної популярності в останні два десятиріччя і необхідності їх всебічного вивчення. Розповідається про дві публікації з бібл. ...
207081
   Библейская энциклопедия. – [Репринт. изд.]. – Москва : Изд. центр "Терра", 1990. – 902 с. – Вых. дан. ориг.: М.: Тип. А.И. Снегиревой, 1891. – ISBN 5-85255-001-9
207082
   Библейская энциклопедия. – Москва : Свято-Троице-Сергиева Лавра, 1990. – 904с. – ISBN 5-85280-001-5
207083
   Библейская энциклопедия. – Москва : Терра, 1991. – 902 с.
207084
   Библейская энциклопедия : [труд и изд. архимадрита Никифора]. – [репринт. изд.]. – Москва : Изд. центр "Терра", 1991. – 902 с. : ил. – ISBN 5-85255-001-9
207085
   Библейская энциклопедия : [в 2-х тт.]. – [репринт. изд.]. – Москва : NB-press : Центурион - АПС. – ISBN 5-7085-0012-2
Т. 1 : 1991. – 1991. – 496 с. : ил., карт.
207086
   Библейская энциклопедия. – 2-е изд., испр. – Київ : Российское Библейское общество, 2002. – 352 с. – ISBN 5-85524-144-0
207087
  Никольский Е. Библейские аллюзии в исторических хрониках Вильяма Шекспира / Е. Никольский, Я. Солдаткина // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 112-118. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
207088
  Бондарь Н.Ю. Библейские аллюзии в романе У. Стайрона "Выбор Софии" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 118-128. – ISBN 966-72-77-79-8
207089
  Тарасова Н.А. Библейские аллюзии и цитаты в творчестве Ф.М. Достоевского: художественно-публицистический контекст // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 14-22. – ISSN 0130-9730
207090
   Библейские афоризмы. – Саратов : Приволжское книжное изд-во, 1991. – 181, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 158-176. – ISBN 5-7633+0527-2
207091
  Рижский М.И. Библейские вольнодумцы / М.И. Рижский. – М, 1992. – 236с.
207092
  Баканурский Г.Л. Библейские догмы и политические спекуляции : cионистская клерикализация иудаизма / Г.Л. Баканурский. – Киев : Знание, 1985. – 49 с. – (Серия 5. Научно-атеистическая / О-во "Знание" УССР ; № 6 ; 6)


  Разоблачается коваpная, демагогическая политика госудаpства Изpаиль, где сионизм является официальной идеологией и пpактикой. Бpошюpа pассчитана на лектоpов, пpопагандистов и шиpокий кpуг читателей.
207093
  Вилкинсон Филипп Библейские земли / Вилкинсон Филипп, Дайнин Жаклин; Иллюстрац.Р.Ингпена. – Москва : Лик пресс, 1998. – 92с. – (Мистические места мира). – ISBN 5-7839-0058-3
207094
  Гече Г. Библейские истории / Г. Гече. – Москва : Политиздат, 1988. – 366 с. – (Библиотека атеистической литературы). – ISBN 5-250-00135-1
207095
  Гече Г. Библейские истории. / Г. Гече. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1989. – 317 с.
207096
   Библейские легенды : [для сред. возраста]. – Москва : Детская литература, 1991. – 285, [2] с. : ил. – ISBN 5-08-002010-5
207097
   Библейские легенды. – Москва : Детская литература : Фонд помощи развитию культуры, 1992. – 287 с. : ил. – ISBN 5-08-002010-5
207098
  Заводинский В. Библейские мифы, легенды и притчи / В. Заводинский. – Владивосток, 1991. – 208с.
207099
   Библейские мотивы в русской поэзии : [поэт. сб. / худож. Л.Д. Киркач-Осипова]. – Харьков : Фолио, 2009. – 221, [1] с. : ил. ; 10,5х8 см. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4264-4


  Содерж.: Ф. И. Тютчев, Н. М. Языков, А. И. Полежаев и др.
207100
   Библейские повествования: Из книг Святой библии Ветхого и Нового завета. – Киев : Изд-ние Украинской православной церкви, 1992. – 520 с., [150 с.] : ил.
207101
  Рижский М.И. Библейские пророки и библейские пророчества / М.И. Рижский. – М, 1987. – 363с.
207102
  Любчик В. Библейские пророчества в свете катаклизмов ХХ века. / В. Любчик. – К., 1992. – 40с.
207103
  Крутик М.И. Библейские пророчества и науки / М.И. Крутик. – М., 1958. – 47с.
207104
  Франк П. Библейские рассказы для самых маленьких / П. Франк. – М.
2. – 1990. – 221с.
207105
  Франк П. Библейские рассказы для самых маленьких / П. Франк. – М.
3. – 1991. – 221с.
207106
  Франк П. Библейские рассказы для самых маленьких / П. Франк. – М.
4. – 1991. – 245с.
207107
  Франк П. Библейские рассказы для самых маленьких / П. Франк. – М.
5. – 1991. – 247с.
207108
  Абу Эслех Библейские реминисценции в поэме Шарля Бодлера "Цветы зла": "Авель и Каин" // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 60-61. – ISBN 978-966-8308-26-0
207109
  Косидовский З. Библейские сказания. / З. Косидовский. – 3-е изд. – Москва, 1975. – 455с.
207110
  Косидовский З. Библейские сказания. / З. Косидовский. – 4-е изд. – Москва, 1978. – 455с.
207111
  Косидовский З. Библейские сказания. / З. Косидовский. – 5-е изд. – Москва, 1987. – 462с.
207112
  Косидовский З. Библейские сказания: От сотворения мира до Вавилонской башни. / З. Косидовский. – Москва, 1992. – 32с.
207113
  Косидовский З. Библейские сказания; Сказания евангелистов. / З. Косидовский. – Москва, 1990. – 479с.
207114
  Косидовский З. Библейские сказания; Сказания евангелистов. / З. Косидовский. – Москва, 1991. – 478с.
207115
  Марченко П. Библейские сюжети в живописи // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 12. – С. 2-15.
207116
  Чхатарашвили С. Библейские сюжеты в поэзии Тараса Шевченко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 102-108


  Статья посвящена рассмотрению произведений Т. Шевченко, в которых использованы библейские сюжеты и переводы которых выполнили грузинские писатели и переводчики. Стаття присвячена розгляду творів Т. Шевченка, у яких використані біблійні сюжети й ...
207117
  Баевский В.С. Библейские темы, мотивы и образы в "Цыганах" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 56-58. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711
207118
  Аскерова Л.Х. Библейские фразеологизмы в современном английском языке // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2016. – С. 75-79. – ISBN 1993-5560
207119
  Церен Э. Библейские холмы / Э. Церен. – Москва : Наука, 1966. – 479с.
207120
  Церен Э. Библейские холмы. / Э. Церен. – М, 1966. – 479с.
207121
  Церен Э. Библейские холмы. / Э. Церен. – М, 1986. – 478с.
207122
  Пельтье А.-М. Библейские чтения = Lectures bibliques : у истоков европ. культуры / Анн-Мари Пельтье. – Киев : Дух і літера, 2014. – 452, [4] с. : ил., табл., карты. – Парал. тит. л. ориг. - Указатели: с. 439-452. – Библиогр.: с. 435-438 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-378-353-6
207123
  Фридман В. Библейские чудеса и законы природы / В. Фридман. – Москва : Госиздат, 1931. – 224 с.
207124
  Козлова А.Г. Библейский мотив исхода в лирике Бориса Чичибабина и Александра Городницкого // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 125-130. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
207125
   Библейский словарь : Энциклопедический словарь. – Торонто, 1979. – 517с.
207126
  Плотникова Е. Библейский цикл // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 63-69. – ISSN 0234-1395


  Ескізи художника Олександра Іванова
207127
  Яковенко Е.Б. Библейский человек глазами лингвиста // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 1. – С. 79-92. – ISSN 0236-2007
207128
  Барац Г.М. Библейско-агадическая параллели к летописным сказаниям о Владимире Святом / Г.М. Барац. – Киев : Тип. 1 Киев. артели печ. дела, 1908. – II, IV, 132 с.
207129
  Гоготишвили Людмила Арчиловна Библер, Бахтин и проблема автора // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 85-110. – Бібліогр.: с. 85, 88, 94, 96, 101, 105,. – ISSN 0042-8744
207130
  Винер Е.Н. Библиграфический журнал "Книжный вестник" / Е.Н. Винер. – Ленинград, 1950. – 200 с.
207131
   Библиграфический указатель. – сыктывкар, 1994. – 56 с.
207132
  Блюдова Людмила Библиобус привозит праздник : опыт работы Библиотечно-информационного центра // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
207133
  Захаров А Библиовендинг: зарубежный опыт, концептуальное решение для российского рынка // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 1. – C. 48-51. – ISSN 1815-3186


  Изучен опыт зарубежных фирм, внедряющих библиовендинг, исследована актуальность совершенствования библиотечной системы путем инновационных, современных и жизнеспособных схем привлечения читателей и финансовых ресурсов, предложен оптимальный ...
207134
   Библиогpафический указатель по методике пpеподавания истоpии КПСС. – Киев : Вища школа, 1975. – 218с. – Bibliogr.: с.207-215


  Методическая литеpатуpа, сосpедоточенная в шести pазделах, отpажает основные вопpосы методики пpеподавания истоpии КПСС и оpганизации учебного и воспитательного пpоцесса в вузах.
207135
  Дружинина В.А. Библиогарфический указатель робота научных сотрудников сектора горения и взрыва / В.А. Дружинина. – Черноголовка, 1979. – 183с.
207136
  Ихлова Н.И. Библиограф центральной отраслевой библиотеки: аспекты профессии // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 25-29. – ISSN 0130-9765


  На примере службы дежурного библиографа ЦНТБ по строительству и архитектуре рассмотрена многоаспектная деятельность профессионального библиографа.
207137
   Библиографиjа на научните трудови по математика во Република Македониjа 1946-2010 / Макед. акад. на науките и уметностите ; [сост., уред. одбор: Б. Попов та ін.]. – Скопjе : Македонска Академиja на науките и уметностите, 2013. – 121 с. – ISBN 978-608-203-088-3
207138
  Холодных Г.В. Библиографирование псевдоизданий // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; Бук чембэр интернэшнл. – Москва, 2013. – № 2 (385). – С. 35-43. – ISSN 0869-6020


  В статье проанализированы причины недостаточной изученности темы библиографирования псевдоизданий в отечественной литературе. Отмечается, что структура библиографии псевдоизданий совпадает со структурой библиографии в целом: по территориальному охвату ...
207139
  Коготков Д.Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, технология, управление : учебник / Д.Я. Коготков. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 304с. – ISBN 5-93913-052-6


  Освещены общие и частные (кроме отраслевых) организационно-технологические проблемы, касающиеся всех основных направлений практической библиографической деятельности, вопросы библиографического обучения работников библиотек и читателей
207140
   Библиографическая деятельность. Основные термины и определения : ГОСТ 7.0-84 : изд. офиц. – Москва : Гос. ком. СССР по стандартам, 1985. – 24 с. – (Государственный стандарт СССР. Ситстема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу)
207141
  Вохрышева М.Г. Библиографическая деятельность: структура и эффектность / М.Г. Вохрышева. – Москва, 1989. – 199 с.
207142
   Библиографическая доработка заказов абонентов. – Москва : [б. и.], 1975. – 20 с.
207143
  Ульянинский Д. Библиографическая заметка о стихотворении Пушкина "Жених". – Санкт-Петербург : Тип.Императорской Академии Наук, 1913. – 3, [2л.] с. – Отд.отт. из : "Пушкин и его современники", в.17-18
207144
  Харлампович К.В. Библиографическая заметка. Александро-Невская лавра 1713-1913. С 277 портретами и снимками. Историческое исследование доктора церковной истории С.Г. Рункевича : [отзыв] / Харлампович К.В. // [Библиографический сборник] : [отзывы о книгах]. – Москва ; Петроград [и др. : б. и.
207145
  Бавин С.П. Библиографическая запись в рекомендательном указателе // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 6 (371). – С. 35-44. – ISSN 0869-6020


  Автор статьи рассматривает основные проблемы, возникающие при составлении библиографической записи для рекомендательного указателя, и предлагает пути их решения, основанные на сочетании правил ГОСТов и специфических особенности данного вида ...
207146
  Калинина Г.П. Библиографическая запись на статьи и другие составные части документов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 1 (146). – С. 32-35. – ISSN 1726-6726
207147
   Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. ГОСТ 7.12-93. Общие требования и правила : межгос. стандарт. – Минск : Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1996. – 17 с.
207148
  Еременко Т.В. Библиографическая культура научного труда как вузовская дисциплина // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2014. – № 5 (394). – С. 66-71. – ISSN 0869-6020
207149
   Библиографическая летопись. – [Б. м.] : Тип. М.А. Александрова
1. – 1914. – 147 с. – Библиогр.: с. 138-147
207150
   Библиографическая летопись. – [Б. м.] : Тип. М.А. Александрова
2. – 1914. – Разд. паг.
207151
   Библиографическая летопись. – [Б. м.] : Тип. Я. Башмаков и Ко. – ISSN 1917
3. – 1914. – 58, 174 с.
207152
   Библиографическая модель ядра фонда массовой библиотеки : Алфав. указ. – Москва : ГБЛ, 1988. – 208, [1] с.
207153
   Библиографическая модель ядра фонда массовой библиотеки. – Москва : ГБЛ, 1989. – 269, [2] с.
207154
  Фокеев В.А. Библиографическая наука и практика : терминологический словарь / В. А.Фокеев. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 272с. – ISBN 978-5-93913-147-6


  В пособии представлена оригинальная трактовка представлений о теории и методологии библиографии, освещаются вопросы определения важнейших терминов и понятий, рассматриваются подходы к изучению библиографии, ее основные категории и теоретические ...
207155
   Библиографическая памятка по физике и радиотехнике. – Харьков : Изд-во ХГУ, 1954. – 15 с.
207156
   Библиографическая полоска. ГОСТ 7.6-69. – Москва : Гос. Ком. Стандартов, 1971. – 4 с.
207157
   Библиографическая работа библиотек Советского Союза : указатель книг и статей на русском языке за 1972-1980 гг. – Москва : [б. и.], 1981. – 120 с.
207158
   Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика : [учебник для библ. фак. ин-тов культуры и пед. вузов]. – Москва : Кн. палата, 1990. – 254, [1] с. – Библиогр.: с. 251-252
207159
  Аухадиева Г.А. Библиографическая работа вузовских библиотек / ред. Г.А. Аухадиева (отв. ред.) [и др.]. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1989. – 45, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 45-46
207160
  Теплицкая И.Б. Библиографическая работа массовой библиотеки в помощь коммунистическому воспитанию / И.Б. Теплицкая. – М, 1977. – 94с.
207161
   Библиографическая работа областной библиотеки. – Москва : Книга, 1967. – 244с. – (Практическое пособие)
207162
  Прокопенко Л.С. Библиографическая секция ИФЛА о теории и практике национальной библиографии в цифровой среде // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 60-64. – ISBN 978-985-7125-33-3
207163
  Альберт Ю.В. Библиографическая ссылка : Справочник / Ю.В. Альберт. – Киев : Наукова думка, 1983. – 248 с.
207164
  Смирнова М.Н. Библиографическая ссылка как феномен единого информационного пространства // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2014. – № 5 (394). – С. 29-34. – ISSN 0869-6020


  Автор доказывает, что библиографическая ссылка устанавливает связи между документами и может рассматриваться как механизм формирования единого информационного пространства. Ключевые слова: библиографическая ссылка, единое информационное пространство, ...
207165
  Гальченкова Ю.А. Библиографическая ссылка на приложение: проблемы и особенности составления // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 2015. – № 1 (396)


  Приложения для планшетных компьютеров являются новым видом электронных ресурсов, к которым в настоящее время нет четко сформулированных требований по оформлению выходных и выпускных сведений. Цель данной работы - рассмотреть особенности и проблемы ...
207166
   Библиографическая характеристика художественного произведения как средство активизации чтения молодежи : сб. науч. тр. – Москва : ГБЛ, 1978. – 108 с. – Библиогр. в конце работ. – (Рекомендательная библиография в системе пропаганды книг в СССР)
207167
  Берков П.Н. Библиографическая эвристика : (К теории и методике библиографических разысканий) / П.Н. Берков. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1960. – 175 с.
207168
  Яворский Ю. Библиографические заметки. – Львов : Уделовая типография, 1901. – 16 c. – Отд. оттиск из: Науч.-литературный сборник Галицко-русской Матрицы, Т. 1, в. 1, [1901]
207169
   Библиографические заметки. – Львов : Уделовая тип., 1902. – 11 с. – Оттиск из "Научно-литературного сборника Галицко-русской матицы, т. II (1902), кн. I
207170
  Маслов В.И. Библиографические заметки : 1. К литературным обрабткам предания о Вадиме Новгородском / Маслов В.И. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1911. – 9 с.
207171
  Маслов В.И. Библиографические заметки : Энциклопедический словарь С. Селивановского / В.И. Маслов. – Киев : Тип. Мейнандера
Т. 4 : К биографии О.М. Сомова. – 1918. – 20с.
207172
  Харлампович К.В. Библиографические заметки. Автобиография высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Иркутского и Нерчинского. Издание Иркутского центрального братства во имя святителя Иннокентия.. Иркутск. 1913 : [отзыв] / Харлампович К.В. // [Библиографический сборник] : [отзывы о книгах]. – Москва ; Петроград [и др. : б. и.
207173
   Библиографические записки, периодическое издание 1861 г.. – [Москва : В тип. Грачева
Т 3, [№ 1 -20]. – 1862. – 702 стлб. – Переплет
207174
   Библиографические знания - детям : метод. материалы в помощь детским и школьным библиотекарям по проведению библиографических уроков. – Пермь : [б. и.], 1963. – 42 с.
207175
  Грот Я.К. Библиографические и исторические заметки / [Соч.] Я.К. Грота. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1877. – [2], 32 с. – Из 18 т. сб. 2-го отд. Имп. Акад. наук
207176
  Кеневич В. Библиографические и исторические примечания к басням Крылова : с прилож. материалов для биографии И.А. Крылова им же собранных. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [В тип. И.И. Глазунова], 1878. – XXII, 392 с.
207177
   Библиографические источники как база раскрытия репертуара газет зарубежных стран : методические рекомендации. – Москва : [б. и.], 1988. – 64 с.
207178
  Межинене А. Библиографические источники по истории Литвы : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Межинене А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 18л.
207179
   Библиографические источники по математике и механике, изданные в СССР за 1953-1960 гг.. – Москва ; Ленинград : Издательство Акад. наук СССР, [Ленингр. отд-ние], 1963. – 248 с.
207180
  Басюлис И.Л. Библиографические летописи печати Литовской ССР. : Автореф... канд. филол.наук: / Басюлис И.Л.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 16л.
207181
  Пиксанов Н.К. Библиографические маериалы о С.Я. Надсоне / Н.К. Пиксанов. – 8 с.
207182
  Вознесенский С. Библиографические материалы для словаря декабристов / С. Вознесенский. – Ленинград, 1926. – 152с.
207183
   Библиографические материалы по использованию в учебном процессе за рубежом. – Новосибирск : [б. и.]
Вып. 1. – 1986. – 40 с.
207184
   Библиографические материалы по использованию ЭВМ в учебном процессе. – Новосибирск : [б. и.], 1987. – 22 с.
207185
   Библиографические обзоры : (история и экономика). – Москва : Наука, 1965. – 84 с.
207186
   Библиографические отрывки // Н.М.Карамзин и его литературная деятельность : История государства Российского / С.М. Соловьев. – Б. м. – 135-158 с.
207187
   Библиографические отрывки. // Н.М.Карамзин и его литературная деятельность : История государства Российского / С.М. Соловьев. – Б. м. – 134-154 с.
207188
   Библиографические отрывки. // Н.М.Карамзин и его литературная деятельность : История государства Российского / С.М. Соловьев. – Б. м. – 137-160 с.
207189
  Ловягин А.М. Библиографические очерки / А.М. Ловягин. – Петроград : Рус. библиол. о-во, 1916. – 38, [5] с. – (Библиологический сборник ; Т. 1, вып. 4)
207190
   Библиографические пособия в работе отделов литературы на иностранных языках библиотек системы МК СССР : метод. рекомендации. – Москва : ВГБИЛ, 1981. – 32 с. – (В помощь работникам б-к / Всесоюз. гос. б-ка иностр. лит., Отд. библиотековедения)
207191
   Библиографические пособия по музыке : aннотированный перечень указателей лирературы, изданных на русском языке 1976-1986 гг. – Москва : [б. и.], 1989. – 182 с.
207192
  Рыскин Е.И. Библиографические пособия по русской дореволюционной литературе, опубликованные в 1958-1962 гг. / Е.И. Рыскин. – Москва, 1963. – 48 с.
207193
  Столпянский П.Н. Библиографические примечания к некоторым произведениям Пушкина. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1913. – 10 с. – отд. отт. из : "Пушкин и его современники", в. 19
207194
  Бухштаб Б.Я. Библиографические разыскания по русской литературе XIX века / Б.Я. Бухштаб. – Москва : Книга, 1966. – 176 с.
207195
  Жолковский К.К. Библиографические разыскания произведений печати по общественно-политическим вопросам / К.К. Жолковский. – Львов, 1969. – 86 с.
207196
  Ганзинова Г.С. Библиографические реминисценции, навеяные 100-летием журнала "Библиотека" // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 61-68. – ISSN 1560-7968
207197
  Залиток Л.М. Библиографические ресурсы в помощь изучению наследия известного педагога-гуманиста В.А. Сухомлинского // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 77-82
207198
  Теплицкая А.В. Библиографические ресурсы национальных библиотек - членов Библиотечной Ассамблеи Евразии / А.В. Теплицкая, Л.В. Жукова // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 15-22. – ISSN 0869-608Х


  Представлен анализ библиографической продукции, издаваемой (в печптном и электронном виде) национальными библиотеками - членами Библиотечной Ассам блеи Евразии в 2010-2014 гг., дается сравнение нынешнегл периода с предыдущим - 2004-2009 гг., выявлены ...
207199
   Библиографические сведения в изданиях : справочно-методическое пособие для издательских работников и авторов / И.Я. Госин, М.Н. Смирнова, Л.Е. Черняк, А.Т. Шилина, Э.С. Ясельман; И.Я. Госин [и др. ; под общ. ред. А.Э. Мильчина]. – Москва : Книга, 1981. – 192 с. – Библиогр.: с. 191-192
207200
   Библиографические справки и указатели, выполненные ХГНМБ в 1956 году. – Харьков : [б. и.], 1957. – 15 с.
207201
  Городиская Е. Библиографические ссылки на электронные ресурсы: особенности составления (на примере фонда отдела электронных ресурсов ЦУНБ им. Н.А. Некрасова) / Елена Городиская // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2012. – № 1. – С. 23-26


  Приведены примеры составления библиографических ссылок на электронные ресурсы: 1)документы на электронных носителях (электронных оптических дисках, дискетах и т.п.); 2) документы, доступные только в локальной сети или в локальных базах данных; 3) ...
207202
   Библиографические указатели и списки, составленные библиотекой Киевского государственного педагогического института иностранных языков за 1966 - август 1967 гг.. – Киев : [б. и.], 1968. – 122 с.
207203
  Рыскин Е.И. Библиографические указатели русской литературы 19 века / Е.И. Рыскин; Под ред. Б.П. Козьмина. – Москва : Изд. Всесоюзной книжной палаты, 1949. – 260 с.
207204
   Библиографический аннотированный справочник по товароведению. 452 аннотации на книги по товароведению продовольственных и промышленных товаров. – Харьков : [б. и.], 1941. – 138 с.
207205
   Библиографический аннотированный указатель литературы по механизации и автоматизации обработки экономической информации : за 1971 г. – Москва : Статистика, 1974. – 120 с.
207206
   Библиографический аннотированный указатель литературы по механизации и автоматизации обработки экономической информации за 1968-1970 гг.. – Москва : Статистика, 1973. – 200 с.
207207
  Пясковский С.В. Библиографический аннотированный указатель литературы по механизации учета и вычислительных рабобт (за 1964-1967 гг.) / С.В. Пясковский. – М., 1969. – 244с.
207208
   Библиографический аннотированный указатель литературы по механизации учета и вычислительных работ (за 1954-1963 гг.) / ЦСУ СССР, Гл. упр. вычислит. работ ; [сост. О.И. Коростелева и С.В. Пясковский]. – Москва : Статистика, 1965. – 272 с.
207209
   Библиографический аннотированный указатель по технической эстетике и художественному конструированию. – Москва : [б. и.]
1. – 1964. – 201 с.
207210
   Библиографический аппарат диссертации. – 2-е изд., испр. – Киев : Наук. думка, 1982. – 62 с.
207211
  Бронштейн М.П. Библиографический аппарат книги / М.П. Бронштейн. – М, 1966. – 54с.
207212
  Калинина Г.П. Библиографический аппарат курсовых, дипломных работ и диссертаций // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2012. – № 1 (378). – С. 50-55. – ISSN 0869-6020


  В статье изложены общие рекомендации по составлению библиографических записей для списков использованной литературы и ссылок в студенческих научных работах и диссертационных исследованиях. The article describes the general guidelines for the ...
207213
   Библиографический бюллетень. – Москва
№ 5. – 1979
207214
   Библиографический ежегодник : обзор книг, статей и рецензий, классифицированный по десятичной системе / под ред. Н.В. Владисловлева. – 1912-1927. – Москва : Изд. "Наука" ; [Тип. П.П. Рябушинского]
Вып. II : Систематический указатель литературы за 1912 год. – 1913. – 312, XXX с.
207215
  Брунов Виктор Викторович Библиографический и адресный кадастр работ по населению птиц СССР / Брунов Виктор Викторович; АН СССР; Моск. о-во испытателей природы; Отв. ред. А. Г. Воронов, Н. В. Тупикова. – Москва : Наука, 1988. – 117с. + приложение. – ISBN 5-02-004591-8
207216
   Библиографический листок : Беглецы, Исторические рассказы об известнейших бегствах из тюрем и других мест заключения. Петербург. 1870 // Библиография : [об романе Софьи Ивановны Смирновой "Соль земли" (Отечеств. Зап. №№ 1, 2, 3, 4, 5, и 6)] / С.С. Окрейц. – [Санкт-Петербург : б. и. – С. 133-136
207217
  Яцимирский А.И. Библиографический обзор апокрифов в южнославянской и русской письменности / А.И. Яцимирский. – Птгр.
вып. 1. – 1921. – 273 с.
207218
  Тутковский П.А. Библиографический обзор литературы по геологии и физической географии Центрального и Южного Полесья // [Исследования] / Тутковский П.А. – [Б. м. : б. и.], 1906
207219
   Библиографический обзор литературы по качеству фотографических изображений (2-я половина 1967 г.). : (2-я пол. 1967 г.). – Москва : ОНТИ по китнотехнике, 1968. – 18 с.
207220
  Мархилевич К.И. Библиографический обзор литературы по качеству фотографических изображений. / К.И. Мархилевич. – М, 1967. – 15с.
207221
  Морозов Н.И. Библиографический обзор химико-технической литературы по соевым бобам. / Н.И. Морозов. – Харбин, 1929. – 22 с.
207222
  Думанский А.В. Библиографический очерк развития отечественной коллоидной химии / А.В. Думанский, И.А. Думанский. – Киев : АН УССР
вып. 1. – 1949. – 132 с.
207223
  Думанский А.В. Библиографический очерк развития отечественной коллоидной химии / А.В. Думанский, И.А. Думанский. – Киев : АН УССР
вып. 1. – 1952. – 148 с.
207224
  Думанский А.В. Библиографический очерк развития отечественной коллоидной химии / А.В. Думанский. – Киев : АН УССР
вып. 2. – 1955. – 240 с.
207225
  Думанский А.В. Библиографический очерк развития отечественной коллоидной химии / А.В. Думанский, З.М. Ващенко. – Киев : АН УССР
вып. 3. – 1958. – 220 с.
207226
   Библиографический очерк развития отечественной коллоидной химии / А.В. Думанский, Ф.Д. Овчаренко, З.М. Ващенко [и др.] ; под общ. ред. Ф.Д. Овчаренко ; АН УССР [и др.]. – Вып. 4. – Киев : Наукова думка
1953-1966. – 1970. – 507 с.
207227
  [Ясинский М.Н.] Библиографический перечень печатных трудов М.В. Владимирского-Буданова : [по случаю 35-летия его учено-литературной деятельности (1868-1903 г.г)] / [под ред. М. Н. Ясинского]. – [Киев] : [Тип. С.В. Кульженко], 1904. – 7 с. – Авт. указ. в конце статьи. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Сборник статей по истории права, посвященный М.Ф. Владимирскому-Буданову его учениками и почитателями
207228
  Нещерет М.Ю. Библиографический поиск: эволюция и современность / М.Ю. Нещерет. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – 252, [2] с. : табл. – Приложения: с. 228-240. – Библиогр.: с. 214-227. – ISBN 978-5-904757-12-0
207229
   Библиографический сборник. – 1915-1916. – Петроград : Изд. Рус. Библиологического об-ва ; Тип. Императорской Академии наук
Т. 1, вып. 1 : Русские библиографические организации : очерки их возникновения и деятельности. – 1915. – 46 с. : ил.
207230
   Библиографический сборник. – 1915-1916. – Петроград : Изд. Рус. Библиологического об-ва ; Тип. Императорской Академии наук
Т. 1, вып. 2 : Био-библиографические материалы собранные в 1913-1914 годах Э.А. Вольтером. – 1915. – 55 с. : ил.
207231
   Библиографический сборник. – Петроград : Изд. Рус. Библиологического об-ва ; Тип. Императорской Академии наук
Т. 2, вып. 2 : Био-библиографические материалы собранные Э.А. Вольтером. – 1918. – 50 с. : ил.
207232
   Библиографический сборник. – Москва
№ 1/8. – 1976
207233
   Библиографический сборник. – Москва
№ 28/3. – 1976
207234
   Библиографический сборник. – Москва
№ 33/2. – 1976
207235
   Библиографический сборник. – Москва
№ 2/12. – 1978
207236
   Библиографический сборник. – Москва
№ 33/4, кн. 1. – 1978
207237
   Библиографический сборник. – Москва
№ 33/4, кн. 2. – 1978
207238
   Библиографический сборник. – Москва
№ 40/2. – 1978
207239
   Библиографический сборник. – Москва
№ 42/2. – 1978
207240
   Библиографический сборник. – Москва
№ 46/1. – 1978
207241
   Библиографический сборник. – Москва
№ 47/1. – 1978
207242
  Василенко Р.Ф. Библиографический сборник Казахского государственного университета им. С.М. Кирова / сост.: Р.Ф. Василенко, В.Н. Паздников. – Алма-Ата : [б. и.], 1957. – 178 с.
207243
  Изосимова М.П. Библиографический сборник научных трудов самаркандского гос. университета им. Алишера Навои / М.П. Изосимова. – Самарканд, 1964. – 194 с.
207244
   Библиографический сборник отд. н.-техн. ин.. – Москва
№ 2/10. – 1976
207245
   Библиографический сборник отд. н.-техн. ин.. – Москва
№ 27/3. – 1976
207246
   Библиографический сборник трудов профессорско-преподавательского состава. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1965. – 100 с.
207247
   Библиографический список №856/63 к Всесоюзной медфабричной школе по флотации руд тяжедых цветных металлов. – Москва : [б. и.], 1963. – 55 с.
207248
  Шмурло Е.Ф. Библиографический список литературных трудов киевского митрополита Евгения Болховитинова / Е.Ф.Шмурло. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Библиограф", 1888. – 76 с.
207249
  Козек И.А. Библиографический список литературных трудов Константина Николаевича Бестужева-Рюмина : С начала его деятельности, т. е. с 1847 г. / Сост. И.А. Козеко. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Библиограф" (Н.М. Лисовского), 1889. – 39 с.
207250
   Библиографический список литературы. Психологическая подготовка спортсменов. – Минск : [б. и.], 1969. – 13 с.
207251
  Императорская Академия наук. Отделение русского языка и словесности Библиографический список сочинений и изданий ординарного академика Академии наук И.И. Срезневского : Ко дню пятидесятилетия его ученой деятельности, сост. в Отд-нии рус. яз. и словесности. – Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1879. – [2], 38 с.
207252
  Пономарев С.И. Библиографический список сочинений, переводов и изданий ординарного академика Академии наук Я.К.Грота : c приложением некоторых документов, относящихся к празднованию пятидесятилетия его ученой и литературной деятельности / [сост. С.И. Пономарев]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1883. – [2], 56 с. – (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук ; Т. 32, № 3)
207253
   Библиографический список сочинений, переводов и изданий ординарного академика Императорской Академии наук А.Ф. Бычкова 1838-1890. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1890. – 34 с. – Отт. из журн. Сборник Отд-ния рус. яз. и словесности Императорской Акад. наук 1890, т. 52 № 2
207254
   Библиографический список трудов Н.П. Кондакова / сост. И. Кызласова // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 255-264. – ISSN 2310-3310
207255
   Библиографический список. Труды преподавателей КПИ. Монографии и учебники 1898-1973 гг.. – Киев : [б. и.], 1973. – 50 с.
207256
   Библиографический справочник : логика, методология и философия науки : к 8 междунар. конгрессу по логике, методологии и философии науки, Москва, 17-22 авг. 1987. – Москва : Наука, 1987. – 160 с.
207257
   Библиографический справочник опубликованных научных работ профессорско-преподавательского коллектива Московского экономико-статистического института. – Москва : [Б. и.], 1962. – 91 с.
207258
  Быховский В.А. Библиографический справочник по инженерной сейсмологии и сейсмостойкости сооружений / В.А. Быховский, Б.К. Карапетян. – Ереван, 1964. – 356с.
207259
   Библиографический указаель. – Москва : [б. и.], 1966. – 41 с. – (Лектору о бионике)
207260
   Библиографический указатель. – Москва : Гостоптехиздат
№1 (за 1958). – 1958. – 46 с.
207261
   Библиографический указатель. – Москва : Гостоптехиздат
Ч. 1. – 1958. – 117 с.
207262
   Библиографический указатель : №1 за 1958 г. – Москва : Гостоптехниздат
Ч. 2. – 1958. – 57 с.
207263
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12229. – 1976
207264
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12230. – 1976
207265
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12231. – 1976
207266
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12232. – 1976
207267
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12233. – 1976
207268
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12234. – 1976
207269
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12243. – 1976
207270
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12246. – 1976
207271
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12247. – 1976
207272
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12248. – 1976
207273
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12251. – 1976
207274
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12252. – 1976
207275
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12239, кн. 2. – 1977
207276
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12239, кн. 1. – 1977
207277
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12250, кн. 1. – 1977
207278
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12250, кн. 2. – 1977
207279
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12254. – 1977
207280
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12427. – 1977
207281
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12442. – 1977
207282
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12428, кн. 1. – 1978
207283
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12428, кн. 2. – 1978
207284
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12688. – 1978
207285
   Библиографический указатель. – Москва, 1979
207286
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12684. – 1979
207287
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12685. – 1979
207288
  Сергеева В.Н. Библиографический указатель / В.Н. Сергеева. – Рига : Зинатне, 1982. – 118 с.
207289
   Библиографический указатель. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1988. – 60 с.
207290
   Библиографический указатель №10220-10222. Тема: Глицин и тирозин меченные С14; метионин и цистеин, меченные S35; стрептоцид белый, сульфазол, сульфидин.. – Москва, 1958. – 6 с.
207291
   Библиографический указатель №10229/1959. Тема: Синтез соединений (органических и неорганических) с искусственными радиоактивными изотопами.. – Москва, 1959. – 56 с.
207292
   Библиографический указатель №23317 : Миграции птиц. Общие вопросы. Проблемы миграций птиц и методы исследования. – Новосибирск, 1972. – 20 с.
207293
   Библиографический указатель №6641-М. Исследование донного давления за телами в аэродинамических трубах. Литература с 1961 г. по 1966 г. (I-III кв.). – Москва, 1967. – 8 с.
207294
   Библиографический указатель №6644-М. Трехмерная пространственная теория аэродинамического исследования потоков в проточной части турбины .. – Москва, 1961. – 10 с.
207295
   Библиографический указатель библиографических списков, картотек и указателей по русскому и зарубежному языкознанию и литературоведению. – Киев, 1968. – 44 с.
207296
   Библиографический указатель геодезической и картографической литературы за 20 лет (1917-1937 г.). – Москва : Тип. "Кр. воин"
Вып. 1 : Книги и брошюры. – 1938. – 126 с.
207297
  Беликов Е.Ф. Библиографический указатель геодезической литературы за 1957-1961 / сост. Беликов Е.Ф., Соловев Л.П. ; под ред. Л.С. Хромова. – Москва : Недра, 1964. – 267 с.
207298
  Беликов Е.Ф. Библиографический указатель геодезической литературы за 40 лет 1917-1956 / сост. Е.Ф. Беликов ; под ред. Л.С. Хренова. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 535 с.
207299
  Беликов Е.Ф. Библиографический указатель геодезической литературы за 5 лет. 1962-1966 : с доп. лит-ры, на включенной в указатели за 1917-1956 и 1957-1961 гг. / сост. Е.Ф. Беликов, Л.П. Соловьев ; под ред. Л.С. Хренова ; Центр. науч.-иссл. ин-т геодезии, аэросьемки и картографии. – Москва : Недра, 1972. – 472 с.
207300
   Библиографический указатель диссертаций, защищенных в Горьковском государственном университете им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1983. – 141 с.
207301
   Библиографический указатель диссертаций, защищенных в Горьковском государственном университете имени Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 84 с.
207302
  Кондратьева Р.Н. Библиографический указатель диссертаций, защищенных в Ленинградской ордена Ленина лесотехнической академии имени С.М. Кирова (1969 - 1977 гг.) / Р.Н. Кондратьева, И.Н. Старикова. – Ленинград, 1980. – 100 с.
207303
   Библиографический указатель за 1970. – Кишинев
№ 1-1358. – 1979
207304
   Библиографический указатель за 1971. – Кишинев, 1983
207305
   Библиографический указатель за 1972. – Кишинев, 1983
207306
  Пхакадзе Н.А. Библиографический указатель изданий института фармакохимии / Н.А. Пхакадзе. – Тбилиси, 1980. – 164с.
207307
   Библиографический указатель изданий Коми научного центра Уральское отделение Российской Академии наук(1986-1990 гг.). – Сыктывкар, 1994. – 230 с.
207308
   Библиографический указатель изданий Коми филиала Академии наук СССР. – Сыктывкар, 1968. – 165 с.
207309
   Библиографический указатель изданий Коми филиала Академии Наук СССР. – Сыктывкар, 1987. – 211 с.
207310
   Библиографический указатель изданий Коми филиала Академии наук СССР (1941-1958 гг.). – Сыктывкар : Коми книжное изд-во, 1959. – 112 с.
207311
   Библиографический указатель изданий сотрудников института биологии Коми филиала АН СССР : (1976-1977 гг.). – Сыктывкар, 1978. – 48 с.
207312
   Библиографический указатель иностранной литературы. – Москва : ЦСУ СССР, 1928. – 38 с.
207313
   Библиографический указатель историографических работ по истории народов СССР /дооктябрьский период:1970-1982 гг./. – Москва, 1987. – 230 с.
207314
   Библиографический указатель к журналу "Октябрь" (Октомбрие) за 1948-1956 годы. – Кишинев, 1967. – 80 с.
207315
   Библиографический указатель к знаменательным датам Татарстана 1977. – Казань, 1976
207316
   Библиографический указатель к собранию сочинений Н. Ленина (В. Ульянова) : 1893-1923 гг. – Москва-Ленинград, 1926. – 153 с.
207317
  Шнеерсон Б.С. Библиографический указатель к собранию сочинений Н. Ленина (В. Ульянова) (1893 - 1923г.г.) / Б.С. Шнеерсон. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1926. – 155 с.
207318
  Межов В.И. Библиографический указатель книг и заключающихся в них статей, относящихся до благотворительности в России и каталога Императорского Человеколюбивого общества / сост. В.И. Межов // Труды Центрального и губернских статистических комитетов : Библиогр. указатель книг и заключающихся в них статей, обнимающий деятельность статистических комитетов с самого начала их учреждений вплоть до 1873 г. / В.И. Межов. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Ко, 1873. – IX, 386 с. – (Библиографические монографии ; Т. 1, вып. 1)
207319
   Библиографический указатель книг и статей по части правоведения, вышедших в России в 1865 году : Прилож. к Журналу Министерства юстиции // Юридическая библиография : библиографический указатель книг и статей по части правоведения, вышедших в России / [Межов]. – 71 с.
207320
   Библиографический указатель книг и статей по части правоведения, вышедших в России в 1866 году : Прилож. к Журналу Министерства юстиции / Сост. Межов // Юридическая библиография : библиографический указатель книг и статей по части правоведения, вышедших в России / [Межов]. – 173 с.
207321
  Коршунова В.П. Библиографический указатель книг, статей, переводов, бесед, докладов, высказываний, писем / В.П. Коршунова, М.М. Ситковецкая. – Москва, 1974. – 63 с.
207322
   Библиографический указатель литературы. – Харьков
Вып. 7. – 1977
207323
   Библиографический указатель литературы. – Харьков
Вып. 8. – 1979
207324
   Библиографический указатель литературы на русском языке за 1965 г.. – Москва, 1969. – 128 с.
207325
   Библиографический указатель литературы на русском языке за 1966 год.. – Москва : Акад. наук СССР, 1970. – 160 с.
207326
   Библиографический указатель литературы на русском языке за 1967-1968 гг.. – Москва, 1972. – 448с.
207327
   Библиографический указатель литературы о Л.Н. Толстом : 1974-1978. – Москва : Книжная палата, 1990. – 404, [4] с.
207328
  Изосимова М.П. Библиографический указатель литературы о Самаркандской области / сост. М.П. Изосимова ; отв. ред. канд. ист. наук. А. Аббасов ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР. Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. Фундам. б-ка. – Самарканд
Вып. 1. – 1970. – 426 с.
207329
  Черненко В.К. Библиографический указатель литературы по вопросам научной организации труда и подготовки кадров в системе образования / В.К. Черненко, Н.Г. Соколенко. – К., 1970. – 45с.
207330
  Бондарский Б.С. Библиографический указатель литературы по вопросам текущего момента с марта 1917 г. / Б.С. Боднарский, чл. Рус. библиогр. о-ва при Моск. ун-те. – Москва : "Звезда" Н.Н. Орфенова
Вып. 1. – 1917. – 96 с.
207331
  Бушуй А.М. Библиографический указатель литературы по вопросам фразеологии / А.М. Бушуй. – Самарканд
Вып. 4. – 1976. – 300с.
207332
  Радкевич Г.А. Библиографический указатель литературы по геологии губерний Киевского учебного округа: Киевской, Волынской, Подольской, Черниговской и Полтавской / [сост.] Г. Радкевич. – Киев : Типо-лит.Высоч.утв.Тов.И.Н.Кушнерев и К в Москве, киевск.отделение., 1896. – 73 с.
207333
  Мягков Н.Я. Библиографический указатель литературы по климату Туркмении / Н.Я. Мягков; Упр. гидрометслужбы Туркм. ССР. Ашхаб. гидрометеорол. обсерватория. – Ашхабад, 1957. – 106 с.
207334
   Библиографический указатель литературы по лесной промышленности и лесному хозяйству. – Москва-Л.
2. – 1950. – 44с.
207335
   Библиографический указатель литературы по нейрокибернетике и нейробионике. – Киев
1. – 1969. – 262с.
207336
   Библиографический указатель литературы по подготовке рабочих в СССР и за рубежом (за 1960 - 1965 гг.) : По материалам Московской Государственной Публичной научно-технической библиотеки СССР. – Ленинград, 1968. – 70 с.
207337
   Библиографический указатель литературы по поляр.. – Кишинев
Вып. 1. – 1969
207338
   Библиографический указатель литературы по поляр.. – Кишинев
Вып. 22. – 1977
207339
   Библиографический указатель литературы по поляр.. – Кишинев
Вып. 21. – 1978
207340
   Библиографический указатель литературы по проблеме "Искусственные радиоактивные изотопы в окружающей среде". – Москва, 1974. – 239 с.
207341
   Библиографический указатель литературы по проблеме загрязнения и охраны окружающей среды : 1973-1974 гг. – Москва : Московское отделение Гидрометеоиздата
Вып. 2. – 1979. – 423 с.
207342
   Библиографический указатель литературы по программированному обучению и применению технических средств. – Москва, 1966. – 176 с.
207343
   Библиографический указатель литературы по программированному обучению и применению технических средств. – Москва, 1968. – 396 с.
207344
   Библиографический указатель литературы по программированному обучению и применению технических средств. – Москва
Ч. 2. – 1968. – 95 с.
207345
   Библиографический указатель литературы по результатам исследований Совмествной советско-монгольской комплексной биологической экспедиции АН СССР и АН МНР, 1970-1985 гг.. – Москва, 1986. – 177 с.
207346
  Богачева Н. Библиографический указатель литературы по рекламе / Н. Богачева, М. Зубович. – Москва : [б. и.], 1969. – 194 с. – (Междуведомственный Совет по рекламе)
207347
   Библиографический указатель литературы по рудной геофизике, изданной НПО "Рудгеофизика" в 1976-1985 гг.. – Ленинград : Рудгеофизика, 1985. – 67 с.
207348
  Авилова Н.С. Библиографический указатель литературы по русскому языкознанию с 1825 по 1880 год / сост. Н.С. Авилова ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Изд-во АН СССР
Вып. 8 : Алфавитный указатель к выпускам I-VII. – 1959. – 443 с.
207349
   Библиографический указатель литературы по стохастическим процессам в плазме и родственным вопросам. – Вып. 1. – Харьков, 1972. – 39 с. – Библиогр.: с. 3-28
207350
   Библиографический указатель литературы по стохастическим процессам в плазме и родственным вопросам. – Вып. 2. – Харьков : [б. и.], 1974. – 43 с. – Библиогр.: с. 13-42
207351
   Библиографический указатель литературы по туркменскому языкознанию : 1924-1964 гг. – Ашхабад, 1966. – 120 с.
207352
   Библиографический указатель литературы по туркменскому языкознанию. – Ашхабад, 1980. – 96 с.
207353
   Библиографический указатель литературы по тюркологии : по матералам журн. "Сов. тюркология", 1970-1988 гг. – Алма-Ата : Наука, 1989. – 193 с.
207354
   Библиографический указатель литературы по языкознанию изданной в СССР с 1918 по 1957 год. – Москва : Изд-во АН СССР
Вып. 1 : Книги и сборники на русском языке, изданные в СССР, 1918-1955. – 1958. – 367, [1] с
207355
  Амиров М.В. Библиографический указатель материалов в Салавате Юлаеве : К 200-летию со дня рождения / сост.: М.В. Амиров, А.А. Черданцев ; Гос. кн. палата Башкирской АССР. – Уфа : Башгосиздат, 1952. – 22 с.
207356
  Корепова К.Е. Библиографический указатель материалов фольклорного архива кафедры русской литературы Горьковского гос.университета / К.Е. Корепова. – Горький
Вып. 1 : Эпические жанры. Ч. 1. Сказки. – 1976. – 73с.
207357
  Корепова К.Е. Библиографический указатель материалов фольклорного архива кафедры русской литературы Горьковского гос.университета / К.Е. Корепова. – Горький
Вып. 1 : Эпические жанры. Ч. 2. Несказочная проза. Исторические песни. Баллады. – 1976. – 128с.
207358
  Корепова К.Е. Библиографический указатель материалов фольклорного архива кафедры русской литературы Горьковского гос.университета / К.Е. Корепова, Ф.С. Эйдельман. – Горький
Вып. 2 : Обряды и обрядовая поэзия. Ч. 1. Календарные обряды. Заговоры. – 1977. – 79с.
207359
  Корепова К.Е. Библиографический указатель материалов фольклорного архива кафедры русской литературы Горьковского гос.университета / К.Е. Корепова, Ф.С. Эйдельман. – Горький
Вып. 4 : Хороводно-игровые, плясовые и сатирические песни и припевки. – 1981. – 154с.
207360
  Корепова К.Е. Библиографический указатель материалов фольклорного архива кафедры русской литературы Горьковского гос.университета / К.Е. Корепова, Т.М. Волкова. – Горький
Вып. 6 : Загадки. – 1981. – 102с.
207361
   Библиографический указатель материалов, опубликованных в журнале "Советские архивы" (1966-1986 гг.). – Москва, 1989. – 307 с.
207362
   Библиографический указатель материалов, опубликованных в странах - членах СЭВ по экономическим проблемам мировой социалистической системы. – Москва : Информационно-издательский отдел
Вып. I. – 1975. – 47, [3] c.
207363
  Абулкаирова Е.Д. Библиографический указатель научно-исследовательских работ (1958-1957) / Абулкаирова Е.Д., Жакупова Р.С. ; под ред. Аскарова С.А. ; Казахский политехн. ин-т им. В.И. Ленина. – Алма-Ата : [б. и.]
1. – 1975. – 187 с.
207364
   Библиографический указатель научных работ докторов наук Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР за 1946-1987 гг.. – Москва, 1989. – 232 с.
207365
   Библиографический указатель научных работ преподавателей Калининского государственного педагогического института им.М.И.Калинина, опубликованных в ученых записках и других изданиях (1968-1971). – Калинин : Калинингский государственный университет, 1980. – 126 с.
207366
   Библиографический указатель научных работ сотрудников Института биологической физики Академии наук СССР (1965-1972). – Пущино-на-Оке, 1972. – 474 с.
207367
   Библиографический указатель научных работ сотрудников Института биологической физики Академии наук СССР (1972-1974). – Пущино, 1975. – 244 с.
207368
   Библиографический указатель научных работ сотрудников института биологической физики Академии наук СССР 1988.. – Пущино, 1989. – 64 с.
207369
   Библиографический указатель научных работ сотрудников ПГУ 1916-1955 гг.. – Пермь, 1966. – 452 с.
207370
   Библиографический указатель научных работ Украинского научно-исследовательского института растениеводства, селекции и генетики им. В.Я.Юрьева (1909-1967). – Харьков, 1968. – 212 с.
207371
   Библиографический указатель научных трудов академика АН БССР А.С. Вечера : (к 80-летию со дня рождения). – Минск : Наука и Техника, 1985. – 66 с.
207372
   Библиографический указатель научных трудов сотрудников Ленинградского педагогического института. – Ленинград
№ 7. – 1988
207373
   Библиографический указатель научных трудов Хабаровского государственного педагогического института. – Хабаровск
1. – 1979. – 153 с.
207374
   Библиографический указатель научных трудов Хабаровского государственного педагогического института (1956-1976 гг.). – Хабаровск : Ротпринт Хабаровского пединститута
Ч. 2. – 1979. – 202 с.
207375
   Библиографический указатель опубликованных научных трудов академика Р.В. Хохлова. – Москва, 1986. – 33 с.
207376
   Библиографический указатель опубликованных работ профессора Е.Д. Логачева : к 60-летию со дня рождения и 45-летию науч. пед. и обществ. деятельности. – Кемеров, 1986. – 51с.
207377
   Библиографический указатель опубликованных работ сотрудников Саратовского политехнического института. – Саратов, 1963. – 102 с.
207378
   Библиографический указатель опубликованных работ сотрудников станции. – Бояны, 1974. – 24 с.
207379
  Маляров О.И. Библиографический указатель отечественной библиографии по охране труда / О.И. Маляров, Е.А. Шильдкрет. – Л., 1973. – 44с.
207380
   Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы за 1960-1981 по интерпретации геохронологических данных. – Ленинград, 1983. – 70 с.
207381
  Владимиров О.К. Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы по шахтной и рудничной геофизике : За период с 1966 по 1978 гг. / Научно-производчтвенное обьединение "Геофизика"; Сост.: О.К.Владимиров. – Ленинград, 1980. – 264с.
207382
   Библиографический указатель отечественной и иностранной литературы по системам сетевого планирования и управления за 1957-1964 гг.. – Киев, 1965. – 127 с.
207383
   Библиографический указатель отечественной литературы для маркшейдеров. – Свердловск-Москва, 1951. – 56 с.
207384
   Библиографический указатель отечественной литературы по вопросам высшего образования. – Москва
1. – 1973. – 108 с.
207385
  Барыба Т.К. Библиографический указатель отечественной литературы по проблемам высшей школы за 1973 г. : (для научных исследований по высш. заоч. сельскохоз. образованию) / Т.К. Барыба, Н.И. Кожуханова , Н.В. Васильева ; М-во сельского хоз-ва СССР, Глав. упр. высш. и сред. сельскохоз. образования Всесоюз. сельскохоз. ин-т заоч. образования. – Москва : [б. и.], 1974. – 58 с.
207386
  Баранов Б.А. Библиографический указатель отечественных работ по вопросам вращения Земли (1803-1972) / Б.А. Баранов ; сост. Б.А. Баранов, И.С. Довгалевская ; АН УССР, Гл. астрон. обсерватория, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – Киев : Наук. думка, 1975. – 16 с.
207387
   Библиографический указатель печатных работ сотрудников ВНИИСХТ за 1966-1970 гг.. – Москва, 1971. – 92 с.
207388
   Библиографический указатель печатных трудов профессорско-преподавательского состава. – Киев, 1981. – 323 с.
207389
   Библиографический указатель печатных трудов сотрудников Института проблем машиностроения АН УССР. – Харьков, 1972. – 88 с.
207390
   Библиографический указатель печатных трудов сотрудников института проблем прочности АН УССР. – Киев, 1970. – 176 с.
207391
   Библиографический указатель печатных трудов сотрудников филиала Института механики. – Харьков, 1969. – 80 с.
207392
  Тифлов Владимир Евгеньевич Библиографический указатель по блохам / Тифлов Владимир Евгеньевич. – Саратовск : б.и., 1973. – 83с.
207393
   Библиографический указатель по вопросам политической экономии (1967-1975 гг). – Москва : Изд-во МГУ, 1980. – 352 с.
207394
   Библиографический указатель по вопросу "Спектральный анализ" 1950-1952 гг.. – Ленинград
Вып. 5, №1176. – 1952. – 24 с.
207395
   Библиографический указатель по гидробиологии, ихтиологии и рыбному хозяйству водоемов южной зоны ССР (1917-1963 гг.). – Кишинев
Кн. 1 : / [сост. Р.Б. Шехтер]. – 1967. – 213 с.
207396
   Библиографический указатель по гидробиологии, ихтиологии и рыбному хозяйству водоемов южной зоны СССР. – Кишинев
Кн. 2 : / [сост. Р.Б. Шехтер]. – 1968. – 351с.
207397
  Головачев А.Ф. Библиографический указатель по естественным наукам в России с 1856 по 1869 / Сост. А.Ф. Головачов. – Москва : Унив. тип. (Катков и К°), 1870. – 116 с.
207398
   Библиографический указатель по истории фабрик и заводов : книги и брошюры (на русском языке). – Москва : ОГИЗ, 1932. – 193 с.
207399
  Савелов Л.М. Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию российского дворянства / Л.М. Савелов. – Изд. 2-е. – Острогожск : Типолитогр. М. Ф. Азаровой, 1897. – 264, [5] с.
207400
   Библиографический указатель по матер. отеч. 1977. – Могилев, 1979
207401
  Буцко Н.А. и др. Библиографический указатель по методике преподавания истории КПСС / Н.А. и др. Буцко. – Киев : Вища школа, 1975. – 218 с.
207402
   Библиографический указатель по научному коммунизму : В помощ преподавателям вузов. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 359 с.
207403
   Библиографический указатель по ономастике, славянскому и общему языкознанию. Профессор Юрий Александрович Карпенко. – Самарканд, 1987. – 82 с.
207404
  Бушуй А.М. Библиографический указатель по паремиологии. Паремиология Украины / А.М. Бушуй, А.А. Ивченко. – Самарканд, 1982. – 151с.
207405
   Библиографический указатель по Персии. – Москва, 1928. – 103 с.
207406
   Библиографический указатель по праву социального обеспечения (1917-1975 гг.) : в 2 вып. – Москва
Вып. 2. – 1978. – 221 с.
207407
  Янковский Федор Михайлович Библиографический указатель по славянскомму и общему языковедению / Янковский Федор Михайлович. – Самарканд, 1984. – 213с.
207408
   Библиографический указатель по творчеству М.О. Ауэзова. – Алма-Ата
Т. 1. – 1972. – 255 с.
207409
   Библиографический указатель по топонимике и славянскому языкознанию с методическими рекомендациями. – Кировоград, 1988. – 72 с.
207410
  Бахмутова Л.М. Библиографический указатель по языкознанию и методике преподавания иностранных языков. Профессор Лилия Александровна Пономеренко / Бахмутова Л.М., Секирин В.П. – Житомир : [б. и.], 1991. – 83 с.
207411
  Кикусте З.Б. Библиографический указатель публикаций сотрудников Физико-энергетического института АН Латвийской ССР / З.Б. Кикусте, С.К. Пакалне. – Рига : Зинатне, 1980. – 104 с.
207412
   Библиографический указатель работ Государственного Никитского ботанического сада : доп. 3. – Ялта, 1977. – 143 с.
207413
   Библиографический указатель работ Государственного Никитского ботанического сада : дополнение 4. – Ялта
4. – 1982. – 144 с.
207414
   Библиографический указатель работ Государственного Никитского ботанического сада с 1812 по 1960 год. – Ялта, 1962. – 163 с.
207415
   Библиографический указатель работ ИнБЮМ АН УССР по проблеме "Радиационная и химическая биология" (1957-1972 гг.). – Киев : Наукова думка, 1974. – 59 с.
207416
  Архипчук В.И. Библиографический указатель работ института металлофизики АН УССР (1927-1977 гг.) / Сост.: В.И. Архипчук, Ф.И. Алешина ; АН СССР, Ин-т металлов ЗИКИ. – Киев : Наукова думка, 1981. – 512 с.
207417
   Библиографический указатель работ Института химии высокомолекулярных соединений АН УССР. – Киев, 1977. – 141 с.
207418
   Библиографический указатель работ Института химии высокомолекулярных соединений АН УССР : 1976-1980. – Киев, 1981. – 136 с.
207419
   Библиографический указатель работ научных сорудников института высокомолекулярных соединений АН СССР 1980-1982. – Ленинград, 1983. – 136 с.
207420
   Библиографический указатель работ научных сотрудников института высокомолекулярных соединений АН СССР. – Ленинград, 1977. – 183 с.
207421
  Виленская Р.М. Библиографический указатель работ научных сотрудников Института высокомолекулярных соединений АН СССР / Р.М. Виленская. – Ленинград, 1961. – 104с.
207422
   Библиографический указатель работ научных сотрудников Института высокомолекулярных соединений АН СССР : 1968-1970. – Лениград, 1971. – 217 с.
207423
  Виленская Р.М. Библиографический указатель работ научных сотрудников Института высокомолекулярных соединений АН СССР 1960-1964 гг. / АН СССР ; Института высокомолекулярных соединений ; Биб-ка АН СССР ; сост. Р.М. Виленская ; под ред. С.Я. Френкеля. – Ленинград, 1966. – 236 с.
207424
   Библиографический указатель работ научных сотрудников Института химии силикатов РАH 1982-1995 гг.. – Санкт-Петербург, 1998. – 376 с.
207425
   Библиографический указатель работ научных сотрудников институтта высокомолекулярных соединений АН СССР. – Л., 1980. – 184с.
207426
   Библиографический указатель работ по истории археологии и этнографии Дальнего Востока. – Владивосток
1. – 1971. – 136с.
207427
   Библиографический указатель работ по истории, археологии и этнографии Дальнего Востока. – Владивосток
3. – 1972. – 107с.
207428
   Библиографический указатель работ по истории, археологии и этнографии Дальнего Востока. – Владивосток
Вып. 5. – 1980. – 27 с.
207429
   Библиографический указатель работ сотрудников / Симферопольский университет. – Дубна
Вып. 12 (за 1975г.). – 1976
207430
   Библиографический указатель работ сотрудников / Симферопольский университет. – Дубна
Вып. 18. – 1978
207431
   Библиографический указатель работ сотрудников / Симферопольский университет. – Дубна
Вып. 19. – 1979
207432
   Библиографический указатель работ сотрудников Академии наук Молдавской ССР (1957-1961 гг.). – Кишинев
Ч. 3 : / [сост.: Л.А. Гуцул и др.]. – 1967. – 99 с.
207433
   Библиографический указатель работ сотрудников Академии наук Молдавской ССР за 1957-1961 гг.. – Кишинев : [Ротапринтная АН МССР]
Вып. 1 : (Общие вопросы науки, физико-математические, химические, геологические и технич. науки). – 1965. – 98 с.
207434
   Библиографический указатель работ сотрудников Академии наук Молдавской ССР за 1957-1961 гг.. – Кишинев : [Ротапринтная АН МССР]
Вып. 2 : Биологические и сельскохозяйственные науки. – 1966. – 183 с.
207435
   Библиографический указатель работ сотрудников Ботанического сада (Института) АН МССР (1950-1984). – Киишинев, 1986. – 144 с.
207436
   Библиографический указатель работ сотрудников института (1934-1968). – Ленинград
Ч. 1. – 1969. – 496 с.
207437
   Библиографический указатель работ сотрудников института (1934-1968). – Ленинград
Ч. 2. – 1969. – 363 с.
207438
   Библиографический указатель работ сотрудников института тепло- и массообмена АН БССР (1967-1972). – Минск, 1973. – 266 с.
207439
   Библиографический указатель работ сотрудников института физики АН Латвийской ССР 1946-1970 гг.. – Рига
Ч. 2 : Физика твердого тела, ядерная физика, физика атомных столкновений. – 1972. – 172 с.
207440
   Библиографический указатель работ сотрудников Института физики АН УССР по физической электронике. 1929-1978 гг.. – Киев, 1979. – 123 с.
207441
   Библиографический указатель работ сотрудников Объединенного института ядерных исследований. – Дубна, 1969. – 100с.
207442
   Библиографический указатель работ сотрудников Объединенного института ядерных исследований. – Дубна
11. – 1971. – 104с.
207443
   Библиографический указатель работ сотрудников Объединенного Института ядерных исследований. – Дубна, 1968. – 101с.
207444
  Бобовоз Е.И. Библиографический указатель работ сотрудников Полтавской гравиметрической обсерватории АН УССР 1926-1975 гг. / [Е.И. Бобовоз ; отв. ред.: Н.И. Панченко] ; Полтав. гравиметрическая обсерватория АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1975. – 48 с.
207445
   Библиографический указатель работ, выполненны в 1970 году. – Ленинград, 1970. – 124 с.
207446
   Библиографический указатель работ, выполненных в лаборатории экспериментальной физиологии по оживлению организма АМН СССР с 1936 по 1966 гг.. – Москва, 1966. – 52 с.
207447
   Библиографический указатель работ, опубликованных сотрудниками института математики АН УССР в 1972-1976 гг.. – Киев, 1979. – 228с.
207448
   Библиографический указатель работ, опубликованных сотрудниками института математики АН УССР в 1977-1983 гг.. – К., 1984. – 322с.
207449
  Шишова О.А. Библиографический указатель работ, посвященных проблеме сопоставительного изучения языков в области грамматики / О.А. Шишова; Науч.ред.канд.филос.наук Л.Г.Герценберг; Тадж. гос. ун-т им. В.И. Ленина, науч. б-ка. – Душанбе : Изд-во Тадж. ун-та, 1975. – 132 с.
207450
  Пуляткина Н.С. Библиографический указатель работ, созданных преподавателями кафедры русского языка / Н.С. Пуляткина. – Москва, 1970. – 96 с.
207451
   Библиографический указатель русской и иностранной литературы по финансам, кредиту и денежному обращению СССР и капиталистических государств. – Лениград
Вып. 2. – 1935. – 104 с.
207452
   Библиографический указатель русской и иностранной литературы по финансам, кредиту и денежному обращению СССР и капиталистических государств. – Л.-Москва
Вып. 1(5). – 1936. – 74 с.
207453
   Библиографический указатель словарей издательства "Советская энциклопедия" 1928-1966. – Москва, 1967. – 58 с.
207454
   Библиографический указатель статей и материалов по статистике и учету. Журнал "Вестник статистики" за 50 лет (1919-1968 годы). – Москва : Статистика, 1971. – 315 с.
207455
   Библиографический указатель статей Калининградского университета за 1917-1980 г.. – Калинин, 1981
207456
  Чернышевский М.Н. Библиографический указатель статей о Н.Г. Чернышевском и его сочинениях за время 1854-1909 / Сост. М.Н. Чернышевский. – Санкт-Петербург : тип. М.М. Стасюлевича, 1909. – 33с.
207457
   Библиографический указатель статей помещенных в журнале "Родной язык в школе" за 1917-1935 годы. – Калинин
Вып. 1. – 1981. – 59 с.
207458
  Лапатухин Михаил Семенович Библиографический указатель статей, помещенных в журнале "Русский язык в школе" за 1936-1979 годы. - Лингвистика / Лапатухин Михаил Семенович. – Калинин, 1980. – 106с.
207459
  Лапатухин М.С. Библиографический указатель статей, помещенных в журнале "Русский язык в школе" за 1936-1979 годы. - Методика и опыт / М.С. Лапатухин. – Калинин, 1980. – 143с.
207460
   Библиографический указатель статей, помещенных в сборнике "Криминалистика и судебная экспертиза" (1964-1987 гг.). – Киев
Вып. 1-85. – 1988. – 107 с.
207461
  Бем А.Л. Библиографический указатель творений Л.Н. Толстого / сост. А.Л. Бем ; с доп. В.И. Серезневского ; Акад. наук СССР. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1926. – 130 с.
207462
   Библиографический указатель текущей отечественной литературы. – Москва, 1957. – 572 с.
207463
  Чочиа Н.С. Библиографический указатель трудов академика С.В.Калесника / Географ.о-во СССР; Сост.: Н.С.Чочиа. – Ленинград, 1981. – 51с.
207464
   Библиографический указатель трудов Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР (1930-1979 гг.). – Чебоксары, 1980. – 180 с.
207465
  Долгова М.А. Библиографический указатель трудов научных сотрудников института сейсмологии АНТССР (1965-1974) / Под ред. О.А. Одекова; сост. М.А. Долгова. – Ашхабад : Ылым, 1978. – 73 с.
207466
   Библиографический указатель трудов научных сотрудников Уарльского гос. ун-та им. А.М. Горького 1966-1969 гг.. – Свердловск, 1971. – 260 с.
207467
   Библиографический указатель трудов преподавателей Симферопольского государственного университета им. М.В. Фрунзе / Симферопольский университет. – Симферополь
Вып. 4. – 1979
207468
   Библиографический указатель трудов сотрудников института механики АН СССР за 1988 год. – Киев, 1989. – 72 с.
207469
   Библиографический указатель трудов сотрудников института механики АН УССР за 1985 год. – Киев, 1986. – 78 с.
207470
  Мандрик Л.Ф. Библиографический указатель трудов сотрудников Института теоретической физики (1966-1975) / Л.Ф. Мандрик. – К., 1976. – 107с.
207471
   Библиографический указатель трудов сотрудников Казахского госдарственного универститета им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1961. – 375 с.
207472
   Библиографический указатель трудов сотрудников ФТИ АН УССР. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Харьков : [ФТИ АН УССР]
Т. 3 : Физика плазмы и проблемы управляемого термоядерного синтеза. – 1974. – 126 c, [3] с.
207473
   Библиографический указатель трудов Центрального науч.-иссл. института геодезии, аэросъемки и картографии за 1929-1955 гг.. – Москва, 1956. – 60 с.
207474
   Библиографический указатель. Книга 1. – Москва
№ 12683. – 1979
207475
   Библиографический указатель. Книга 2. – Москва
№ 12683. – 1979
207476
  Беликов Е.Ф. Библиографический укзатель геодезической литературы с начала книгопечатания до 1917 г. / сост. Е.Ф. Беликов, Л.П. Соловьев ; под ред. Л.С. Хренова. – Москва : Недра, 1971. – 272 с.
207477
  Брачковская Н.Б. Библиографический формат Unimarc и его российские производные. Справочная база данных / Н.Б. Брачковская, В.В. Рубцов // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 60-65. – ISSN 0130-9765


  О структуре библиографического формата UNIMARC.
207478
   Библиографическое дело : Сборник. – Москва : Государственное издательство, 1927. – 163 с.
207479
  Кавуненко Л.Ф. Библиографическое исследование научной деятельности ведущих науковедов Украины / Л.Ф. Кавуненко, Т.Н. Велентейчик, О.Г. Черногаева // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 43-60. – ISSN 0374-3896


  Проаналізовано структуру та динаміку наукових публікацій, зміну тематики досліджень, рівень співпраці (національний, міжнародний).
207480
  Поленов Д. Библиографическое обозрение трудов Императорского Русского Археологического Общества : к празнованию 25-ти летнего существования общества / сост. Д. Поленов. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1871. – 78 с.
207481
  Поленов Д. Библиографическое обозрение трудов Императорского Русского Археологического Общества : к празнованию 25-ти летнего существования общества / сост. Д. Поленов. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1871. – [154] с.


  У вид. також інші праці : Поленов Д.В. Законодательная коммиссия при Петре II. 1728 г. Поленов Д. А.Я. Поленов русский законовед XVIII века. Поленов А.Я. Об уничтожении крепостного состояныя крестьян на россии. Поленов Д.М. О летописях, изданных ...
207482
  Найдина Е.Л. Библиографическое обслуживание в виртуальной среде: современное состояние и перспективы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 3. – С. 15-22. – ISSN 0130-9765
207483
   Библиографическое обслуживание специалистов народного хозяйства в условиях ускорения научно-технического прогресса. – Ленинград, 1985. – 95 с.
207484
  Свкорцов В.В. Библиографическое окружение: современные тенденции развития // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 2 (22). – С. 28-31. – ISSN 2072-3849
207485
  Никифоровская Н.А. Библиографическое описание / Н.А. Никифоровская. – Ленинград, 1978. – 150 с.
207486
   Библиографическое описание аудио-визуальных материалов : инструктивно-метод. указания. – Москва, 1984. – 192 с.
207487
   Библиографическое описание в государственных библиотеках союзных республик. – Москва, 1990. – 22 с. – (В помощь работникам библиотек)
207488
   Библиографическое описание документа. – Москва, 1985. – 96 с.
207489
  Савина И.А. Библиографическое описание документа : учебно-методические рекомендации / И.А. Савина ; под ред. Н.Б. Зиновьевой. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 272 с. – ISBN 5-93913-119-0


  В пособии рассмотрены теоретические и методические аспекты библиографического описания документа, виды, основные особенности и структура библиографического описания. Приведены типовые примеры библиографического описания различных видов документов на ...
207490
   Библиографическое описание документа. ГОСТ 7.1-84. Общие требования и правила составления. – Москва : Изд-во стандартов, 1984. – 77 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу)
207491
   Библиографическое описание изоизданий : инструк.-метод. указания. – Москва : ГБЛ, 1984. – 88 с.
207492
   Библиографическое описание изоизданий. – М, 1984. – 87с.
207493
   Библиографическое описание изоизданий. ГОСТ 7.34-81 : система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. – Москва, 1982. – 27 с. – (Гос, стандарт СССР)
207494
   Библиографическое описание картографических произведений. – Москва : ГБЛ, 1980. – 118 с.
207495
   Библиографическое описание книг XVI-XVIII вв. : инструкция. – Москва, 1985. – 50 с. – (В помощь работникам библиотек = В помощь работникам библиотек)
207496
   Библиографическое описание нотных изданий : ГОСТ 7.16-79. – Москва, 1979. – 34 с. – (Гос. стандарт Союза ССР)
207497
   Библиографическое описание нотных изданий : инструктивно-методические указания. – Москва : [б. и.], 1981. – 146 с.
207498
   Библиографическое описание первых 54 частей "Трудов" Императорского Вольно-экономического общества / составлено действ. членом И. В. Э. Общества А.Н. Неустроевым. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Общественная польза", 1874. – 23 с.
207499
   Библиографическое описание произведений печати : ГОСТ 7.1-76. – Москва, 1977. – 62 с.
207500
   Библиографическое описание произведений печати : инструктивно-методичские указания. – Москва, 1978. – 198 с.
207501
   Библиографическое описание произведений печати. – Киев, 1982. – 110 с.
207502
   Библиографическое описание произведений печати в списках литературы к научным работам. – Москва, 1981. – 24 с.
207503
   Библиографическое описание произведений печати на языках народов Азии и Африки. – Москва, 1982. – 233 с.
207504
   Библиографическое описание составной чатсти документа. – СПб, 1992. – 84с.
207505
  Нечаева Т.А. Библиографическое описание электронных ресурсов // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 3. – С. 46-58
207506
   Библиографическое описание. Алфавитный каталог : аннот. указ. лит., 1981-1985. – Москва, 1988. – 159 с.
207507
  Мартовицкая Л. Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС" // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2009. – № 3 (25). – С. 16-20. – ISSN 1811-377X
207508
   Библиографическое оформление курсовых, дипломных, научных работ. – 3-е изд., испр. и доп. – Томск, 1991. – 56 с.
207509
   Библиографическое оформление научных работ : метод. указ. для науч. работников и студ. по экон. наукам. – 2-е изд., перераб. и доп. – Рига : Латвийский гос. ун-т, 1981. – 59 с. – Библиогр.: с. 59 (9 назв.)
207510
  Окрейц С.С. Библиография : [об романе Софьи Ивановны Смирновой "Соль земли" (Отечеств. Зап. №№ 1, 2, 3, 4, 5, и 6)] / С.С. Окр-ц. – [Санкт-Петербург : б. и. – [233] c., разд. паг. – Конволют. Переплетено с 8 отд. оттисками по направлению "Литературная критика"


  1. Цветы московской педагогии на Петербургской почве : кн. для первоначального чтения, сост. А. Филонов и А. Радонежский. Спб. 1866, Мое детство А. Филонова, Спб 1864 // Библиография : [об романе Софьи Ивановны Смирновой "Соль земли" (Отечеств. Зап. ...
207511
  Окрейц С С. Библиография : славяно-филы и польский вопрос "Беседа", август, № VIII, 1872 г. / Окрейц С.С // Библиография : [об романе Софьи Ивановны Смирновой "Соль земли" (Отечеств. Зап. №№ 1, 2, 3, 4, 5, и 6)] / С.С. Окрейц. – [Санкт-Петербург : б. и. – 14 с.
207512
   Библиография : [рецензії]. – [Киев ; Москва : б. и., 1914. – 10 с. – Відбиток із "Библиографии русской библиографии" (1901—1916). Iнформація не є точною, пошук здійснено через інтернет


  Зміст: Письма к библиографу С.И. Пономареву с примечаниями издателя. Материалы для библиографии С.И. Пономарева с хронологическим списком его трудов. С 1 гравюрой и 14 иллюстрациями. Москва. Издание Л.Э. Бухгейм, 1915, CV-230 cтр. 80 ; А.А. Корнилов. ...
207513
   Библиография / сост.: Н.М. Недоступ // Русские писатели Украины : литературные портреты / сост. и отв. ред. А. Стогнут. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1970. – С. 250-293
207514
   Библиография : публицистика / [сост.: Ю.Н. Довгаленко, В.Г. Коваленко] // Слово, которое вело в бой / [редкол.: И.Я. Заславский, (отв. ред.), А.С. Дяченко, А.В. Кулинич, В.А. Капустин, В.В. Коптилов, Н.М. Нагорная]. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1971. – С. 231-256


  На протяжении нескольких лет студенты-филологи под руководством библиографов Научной библиотеки Киевского университета работали в ряде архивохранилищ и библиотек над изучением фронтовой печати эпохи Великой Отечественной фоны. В настоящее время в ...
207515
   Библиография : общий курс : [учебник для студ. библиот. фак. ин-тов культуы, пед. вузов и ун-тов. – Москва : Книга, 1981. – 512 с.
207516
   Библиография : Профессиональный журнал. – Москва. – ISSN 0869-6020
№ 4. – 1996
207517
   Библиография : профессиональный журнал. – Москва. – ISSN 0869-6020
№ 1. – 1997
207518
   Библиография : профессиональный журнал. – Москва. – ISSN 0869-6020
№ 1. – 1998
207519
   Библиография : профессиональный журнал. – Москва. – ISSN 0869-6020
№ 1. – 1999
207520
   Библиография : профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 1. – 2000
207521
   Библиография : профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 1. – 2001
207522
   Библиография : профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 2. – 2001
207523
   Библиография : профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 5. – 2001
207524
   Библиография : профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 6. – 2001
207525
   Библиография : профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 1. – 2002
207526
   Библиография : профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 2. – 2002
207527
   Библиография : Профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 4. – 2003
207528
   Библиография : Профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 5. – 2003
207529
   Библиография : Профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 1. – 2004
207530
   Библиография : Профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 2. – 2004
207531
   Библиография : Профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 1. – 2005
207532
   Библиография : Профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 3. – 2005
207533
   Библиография : Профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 4. – 2005
207534
   Библиография : Профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 5. – 2005
207535
   Библиография : Профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 6. – 2005
207536
   Библиография : Профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 1. – 2006
207537
   Библиография : Профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 2. – 2006
207538
   Библиография : Профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 3. – 2006
207539
   Библиография : Профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 4. – 2006
207540
   Библиография : Профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 5. – 2006
207541
   Библиография : Профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 2. – 2007
207542
   Библиография : Профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 5. – 2007
207543
   Библиография : профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 6. – 2007
207544
   Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 1. – 2008
207545
   Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 1 (360). – 2009
207546
   Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 2 (361). – 2009
207547
   Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 4 (364). – 2009
207548
   Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 5 (364). – 2009
207549
   Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 1 (366). – 2010. – мова резюме рос. та англ.
207550
   Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 4 (369). – 2010. – мова резюме рос. та англ.
207551
   Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 6 (371). – 2010. – мова резюме рос. та англ.
207552
   Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 3 (374). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
207553
   Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 6 (377). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
207554
   Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 1 (378). – 2012. – мова резюме рос. та англ.
207555
   Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 2 (379). – 2012. – мова резюме рос. та англ.
207556
   Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 3 (380). – 2012. – мова резюме рос. та англ.
207557
   Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 4 (381). – 2012. – мова резюме рос. та англ.
207558
   Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 5 (382). – 2012. – мова резюме рос. та англ.
207559
   Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 1 (384). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
207560
   Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; Бук чембэр интернэшнл. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 2 (385). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
207561
   Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; Бук чембэр интернэшнл. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 3 (386). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
207562
   Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 4 (387). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
207563
   Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 5 (388). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
207564
   Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 6 (389). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
207565
   Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 1 (390). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
207566
   Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 3 (392). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
207567
   Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 4 (393). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
207568
   Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 5 (394). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
207569
   Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 6 (395). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
207570
   Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 1 (396). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
207571
   Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 2 (397). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
207572
   Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 3 (398), май - июнь. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
207573
   Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 4 (399), июль - август. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
207574
   Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 5 (400), сентябрь - октябрь. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
207575
   Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 6 (401). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
207576
   Библиография "Свежая струя" : ("Детское Чтение" 1873 года. II тома) / A.К. // Библиография : [об романе Софьи Ивановны Смирновой "Соль земли" (Отечеств. Зап. №№ 1, 2, 3, 4, 5, и 6)] / С.С. Окрейц. – [Санкт-Петербург : б. и. – С. 1-16
207577
   Библиография (по материалам СИФ ИБТИИС). – Москва
Вып. 1. – 1967. – 127 с.
207578
   Библиография 25 години висш минно-геоложки институт. – София : Май, 1978. – 389 с.
207579
  Берков П.Н. Библиография А.Г. Фомина (1904-1931) / сост. П.Н. Берков ; Гос. ин-т речевой культуры. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1931. – 39 с.
207580
   Библиография арабских рукописей. – Москва, 1982. – 390 с.
207581
  Милькина Р.Б. Библиография армянской литературы / Р.Б. Милькина. – М., 1963. – 31 с.
207582
   Библиография Африки. – Москва : Наука, 1964. – 276 с.
207583
   Библиография библиографии в СССР. – Ленинград : ГПБ, 1984. – 178 с.
207584
   Библиография библиографии и ее место в системе научной информации. – Ленинград : ГПБ, 1982. – 122 с.
207585
  Биснек А.Г. Библиография библиографии Средней Азии / А.Г. Биснек, К.И. Шафрановский ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Издательство АН СССР, 1936. – 48 с.
207586
   Библиография библиографий по языкознанию : Аннотированный систематический указатель отечественных изданий. – Москва, 1963. – 412 с.
207587
  Буссе Н.В. Библиография болгарских библиографий о Болгарии / Н.В. Буссе. – Москва, 1962. – 24 с.
207588
   Библиография Бурят-Монголии за 1890-1936 гг.. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 1 : Естествознание / под ред. акад. В.А. Обручева [и др.]. – 1939. – 625 с.
207589
   Библиография Бурят-Монголии за 1890-1936 гг.. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 3 : Сельское, лесное, пушно-зверевое и рыбное хозяйство / сост. М.И. Помус. – 1946. – 533 с.
207590
   Библиография в моей жизни. – Москва, 1984. – 136 с.
207591
   Библиография в помощь аспиранту. – Кишинев, 1973. – 23 с.
207592
  Андреева М.А. Библиография в помощь массовой работе библиотек : лекции для студентов заочн. отд. по курсу "Основы совецкой библиографии" / Андреева М.А. ; Моск. гос. библиотечный ин-т им. В.М. Молотова. – Москва : Госкультпросветиздат, 1954. – 28 с.
207593
  Сердюк И.И. Библиография в помощь учебной и научной работе / И.И. Сердюк. – Саратов, 1960. – 28с.
207594
  Тростянская Р.С. Библиография в помощь учебной и научной работе / Р.С. Тростянская. – Воронеж, 1971. – 42 с.
207595
   Библиография в помощь учебной и научной работе : памятка для студента-биолога. – Воронеж, 1971. – 37 с.
207596
   Библиография в помощь учебной и научной работе. – Новосибирск
Т. 1 : Естественные науки. – 1981. – 39 с.
207597
   Библиография в СССР и книжные палаты : Сборник статей. – Харків, 1928. – 203 с.
207598
   Библиография В.М. Бейлиса // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 23-32
207599
   Библиография Дальневосточного края. 1890-1931 гг.. – Москва
Т. 1 : Физическая география. – 1935. – 377 с.
207600
   Библиография Дальневосточного края. 1890-1931 гг.. – Москва
Т. 2 : Геология, полезные ископаемые, палеонтология. – 1935. – XXXIX, 415 с.
207601
  Рыбина Е.Ф. Библиография детской литературы народов СССР в переводах на русский язык : Лекция / Е.Ф. Рыбина. – Москва, 1980. – 28 с.
207602
   Библиография дисертаций, защищенных в Томском государственном университете им. В.В. Куйбышева аз 1935-1952 гг.. – Томск, 1955. – 72 с.
207603
   Библиография диссертаций : Докторские диссертации за 1941 - 1944 гг. – Москва, 1946. – 182 с.
207604
   Библиография диссертаций : Докторские диссертации за 1945 г. – Москва, 1947. – 104 с.
207605
   Библиография диссертаций защищенных в Академии в 1936-1952 г.. – Москва, 1953. – 118 с.
207606
  Власян Н.С. Библиография диссертаций защищенных в Армянской ССР / Н.С. Власян. – Ереван, 1975. – 332с.
207607
  Терновский В.Н. Библиография диссертаций Медицинского факультета Московского университета / В.Н. Терновский. – Москва, 1949. – 64с.
207608
  Назаревский А.А. Библиография древнерусской повести / А.А. Назаревский. – Москва; Ленинград, 1955. – 192с.
207609
  Бронштейн М.П. Библиография естественнонаучной литературы : Учебное пособие / М.П. Бронштейн, В.В. Гнучева. – Москва : Государственное издательство культурно-просветительской литературы, 1956. – 183 с.
207610
   Библиография естественнонаучной литературы : учеб. для библ. фак. ин-тов культуры и пед. вузов. – Москва : Книга, 1983. – 287 с.
207611
   Библиография естественнонаучной, технической и сельскохозяйственной литературы : Учебник / Бронштейн М.П. – Москва : Советская Россия
1. – 1962. – 224 с.
207612
   Библиография естественнонаучной, технической и сельскохозяйственной литературы : Учебник / Бронштейн М.П. – Москва : Советская Россия
2. – 1964. – 292 с.
207613
   Библиография естественнонаучной, технической и сельскохозяйственной литературы / Бронштейн М.П. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1971. – 318с.
207614
  Трубников С.А. Библиография зарубежной художественной литературы : Уч. пособие. / С.А. Трубников. – Москва, 1961. – 92 с.
207615
  Плеский Г.М. Библиография и критика иностранной литературы в советский период : Краткий справочник / Г.М. Плеский. – Москва, 1961. – 56 с.
207616
  Каминер Л.В. Библиография и критико-библиографические журналы во Франции периода просвещения / Л.В. Каминер. – Москва, 1959. – 246 с.
207617
  Филиппова Н.Е. Библиография и маркетинг // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2007. – № 6. – С. 48-50. – ISSN 0869-6020
207618
  Зубов Ю.С. Библиография и художественное развитие личности / Ю.С. Зубов. – Москва, 1979. – 144 с.
207619
  Алексеев А.Д. Библиография И.А. Гончарова : Гончаров в печати, печать о Гончарове (1932-1964) / А.Д. Алексеев ; АН СССР, Ин-т рус. литературы (Пушкинский дом). – Ленинград : Наука, 1968. – 232 с.
207620
   Библиография И.В. Сталина. – Тбилиси, 1940. – 163 с.
207621
   Библиография изданий. – Ленинград
Т. 25. – 1983
207622
   Библиография изданий Академии наук Азербайджанской ССР (1960-1965). – Баку, 1984. – 186 с.
207623
   Библиография изданий Академии наук Армянской ССР. – Ереван, 1950. – 240 с.
207624
   Библиография изданий Академии наук Армянской ССР : 1978-1979 гг. – Ереван, 1981. – 552 с.
207625
   Библиография изданий Академии наук Армянской ССР (1980-1981). – Ереван, 1984. – 486 с.
207626
   Библиография изданий Академии наук Армянской ССР (1982-1983). – Ереван, 1984. – 500 с.
207627
   Библиография изданий Академии наук Армянской ССР 1957-1961 гг. / Академия, наук Армянской, ССР Фундаментальная, библиотека; Акад. наук Арм. ССР, Фундам. б-ка ; сост.: Е.С. Власян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1963. – 480 с.
207628
   Библиография изданий Академии наук Армянской ССР. 1964 / Академия, наук Армянской, ССР Фундаментальная, библиотека; Акад. наук Арм. ССР, Фундам. б-ка ; [сост. А.А. Григорян]. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1966. – 237 с.
207629
   Библиография изданий Академии наук Армянской ССР. 1969-1973 г.г.. – Ереван, 1978. – 1002 с.
207630
   Библиография изданий Академии наук Армянской ССР. 1976-1977. – Ереван, 1979. – 515 с.
207631
   Библиография изданий Академии наук Армянской ССР.1974-1975. – Ереван, 1979. – 574 с.
207632
   Библиография изданий Академии наук Белорусской ССР : книги и статьи за 1959 г. – Минск : Изд-во АН БССР, 1960. – 133, [2] с.
207633
   Библиография изданий Академии наук Белорусской ССР : книги и статьи за 1929-1939 гг. – Минск : Изд-во АН БССР, 1961. – 134 с.
207634
   Библиография изданий Академии наук Грузинской ССР. 1957-1960 гг.. – Тбилиси, 1963. – 580 с.
207635
   Библиография изданий Академии наук Грузинской ССР. 1961-1965 гг.. – Тбилиси, 1973. – 920 с.
207636
   Библиография изданий Академии наук Грузинской ССР. 1971-1973 гг.. – Тбилиси, 1976. – 913, [6] с.
207637
   Библиография изданий Академии наук Грузинской ССР. 1976-1977 гг.. – Тбилиси, 1981. – 726 с.
207638
  Академия Библиография изданий Академии наук ГССР : 1966-1970 / Академия, наук ГССР Тбилиси; [сост. Иремашвили А.В., М.Ш. Патарая]. – Тбилиси : Мецниереба, 1974. – 1210 с.
207639
   Библиография изданий Академии наук Казахской ССР 1932-1959 = Казак ССР гыгым академиясындагы галымдар енбектерінін библиографиясы 1932-1959. – Алма-Ата : Изд-во акад. наук Казахской ССР, 1960. – 1106, [2] с.
207640
   Библиография изданий Академии наук Казахской ССР 1951-1955 гг.. – Алма-Ата : Изд-во акад. наук Казахской ССР, 1956. – 211, [1] с.
207641
   Библиография изданий Академии наук Казахской ССР 1966-1967 / Академия, наук Казахской, ССР Центральная, научная библиотека; [сост.: М.М. Кудряшов]. – Алма-Ата : [б. и.], 1975. – 838 с.
207642
   Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР : 1982-1982. – Фрунзе, 1984. – 344 с.
207643
  Академия Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР 1965-1969 гг. = Кыргыз ССР илимдер академиясында басылып чыккан эмгектердин библиографиясы 1965-1969 жж. / Академия, наук КиргССР Фрунзе; Акад. наук Киргиз. ССР, Центр. науч. б-ка ; [сост. М.М. Баженова]. – Фрунзе : Илим, 1971. – 646 с.
207644
  Академия Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР 1971-1972 гг. / Академия, наук КиргССР Фрунзе; Акад. наук Киргиз. ССр, Центр. науч. б-ка ; [сост.: М.М, Баженова]. – Фрунзе : Илим, 1974. – 239 с.
207645
   Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР. 1957-1959 гг.. – Фрунзе, 1961. – 146 с.
207646
   Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР. 1977-1978 гг.. – Фрунзе, 1980. – 384 с.
207647
   Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР. 1979-1980 гг.. – Тбилиси, 1983. – 370 с.
207648
   Библиография изданий Академии наук Латвийской ССР. – Рига, 1955. – 26с.
207649
   Библиография изданий Академии наук Латвийской ССР. – Рига, 1957. – 404 с.
207650
   Библиография изданий Академии наук Латвийской ССР. – Рига : Изд-во АН ЛатССР, 1957. – 99 с.
207651
   Библиография изданий Академии наук Латвийской ССР. – Рига, 1958. – 151 с.
207652
   Библиография изданий Академии наук Латвийской ССР. – Рига, 1959. – 148 с.
207653
   Библиография изданий Академии наук Латвийской ССР. – Рига, 1961. – 192 с.
207654
   Библиография изданий Академии наук Латвийской ССР. – Рига, 1961. – 184 с.
207655
   Библиография изданий Академии наук Литовской ССР. – Вильнюс, 1967. – 240 с.
207656
   Библиография изданий Академии наук Литовской ССР 1967 = Lietuvos tsr mokslu akademijos leidiniu bibliografija 1967. – Вильнюс : [б.и.], 1969. – 261, [2] с. – Паралел. тит. л. на литовском языке
207657
   Библиография изданий Академии наук Литовской ССР. 1963 = Lietuvos tsr mokslu akademijos leidiniu bibliografija 1963. – Вильнюс : [б. и.], 1965. – 190, [2] с. – Паралел. тит. л. на литовском языке
207658
   Библиография изданий Академии наук Литовской ССР.1968. – Вильнюс, 1970. – 254 с.
207659
   Библиография изданий Академии наук СССР = Bibliography of publications of the academy of sciences of the USSR : ежегодник. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР
Т. 1 : Издания, вышедшие из печати в 1956 г. – 1957. – 342, [1] с.
207660
   Библиография изданий Академии наук СССР = Bibliography of publications of the academy of sciences of the USSR : ежегодник. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР
Т. 2 : Издания, вышедшие из печати в 1957 г. – 1958. – 488, [2] с.
207661
   Библиография изданий Академии наук СССР = Bibliography of publications of the academy of sciences of the USSR : ежегодник. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР
Т. 3 : Издания, вышедшие из печати в 1958 г. – 1958. – 601, [1]с.
207662
  Белявская О.П. Библиография изданий Академии наук СССР = Bibliography of publications of the academy of sciences of the USSR : ежегодник / Акад. наук СССР, Б-ка Акад. наук СССР ; сост.: О.П. Белявская, К.А. Кузнецова, О.С. Колбасов ; под ред. С.П. Луппова. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР
Т. 4 : Издания, вышедшие из печати в 1959 г. – 1961. – 752 с.
207663
  Белявская О.П. Библиография изданий Академии наук СССР = Bibliography of publications of the academy of sciences of the USSR : ежегодник / Акад. наук СССР, Б-ка Акад. наук СССР ; сост.: О.П. Белявская, К.А. Кузнецова, О.С. Колбасов ; под ред. С.П. Луппова. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 5 : Издания, вышедшие из печати в 1960 г. – 1962. – 989, [2] с.
207664
  Белявский О.П. Библиография изданий Академии наук СССР = Bibliography of publications of the academy of sciences of the USSR : ежегодник / О.П. Белявский; Акад. наук СССР, Б-ка Акад. наук СССР ; сост.: О.П. Белявская, К.А. Кузнецова, М.В. Воронова [и др.] ; под ред. С.П. Луппова. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 6 : Издания, вышедшие из печати в 1961 г. – 1963. – 947, [1] с. – Паралел. тит. л. на узбекистанском
207665
   Библиография изданий Академии наук СССР = Bibliography of publications of the academy of sciences of the USSR : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 7 : Издания, вышедшие из печати в 1962 г. – 1964. – 901, [1] с.
207666
  Белявская О.П. Библиография изданий Академии наук СССР = Bibliography of publications of the academy of sciences of the USSR : ежегодник / Акад. наук СССР, Б-ка Акад. наук СССР ; сост.: О.П. Белявская, М.В. Воронова, В.А. Костюкова [и др.] ; под ред. С.П. Луппова. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 8 : Издания, вышедшие из печати в 1963 г. – 1965. – 985, [1] с.
207667
   Библиография изданий Академии наук СССР = Bibliography of publications of the academy of sciences of the USSR : ежегодник / Акад. наук СССР, Б-ка Акад. наук СССР ; сост.: О.П. Белявская, В.А. Васильева, М.В. Воронова [и др.] ; под ред. С.П. Луппова. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 9 : Издания, вышедшие из печати в 1964 г. – 1966. – 1005, [1] с.
207668
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник / Акад. наук СССР, Б-ка Акад. наук СССР ; сост.: О.П. Белявская, В.А. Васильева, М.В. Воронова [и др.] ; под ред. С.П. Луппова. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 10 : Издания, вышедшие из печати в 1965 г. – 1967. – 1066, [1] с.
207669
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 11 : Издания, вышедшие из печати в 1966 г. – 1969. – 893, [1] с.
207670
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 12 : Издания, вышедшие из печати в 1967 г. – 1970. – 880 с.
207671
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 13 : Издания, вышедшие из печати в 1968 г. – 1971. – 1082, [1] с.
207672
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 14 : Издания, вышедшие из печати в 196 г. – 1972. – 922, [1] с.
207673
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 15 : Издания, вышедшие из печати в 1970 г. – 1972. – 1041, [1] с.
207674
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 16 : Издания, вышедшие из печати в 1971 г. – 1974. – 908 с.
207675
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 17 : Издания, вышедшие из печати в 1972 г. – 1974. – 884 с.
207676
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 18 : Издания, вышедшие из печати в 1973 г. – 1975. – 978, [1] с.
207677
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 21 : Издания, вышедшие из печати в 1973 г. – 1976
207678
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 19 : Издания, вышедшие из печати в 1974 г. – 1977. – 1088 с.
207679
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 20 : Издания, вышедшие из печати в 1975 г. – 1978. – 984 с.
207680
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 21 : Издания, вышедшие из печати в 1976 г. – 1979. – 1002, [1] с.
207681
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 22 : Издания, вышедшие из печати в 1977 г. – 1980. – 1119, [1] с.
207682
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 23 : Издания, вышедшие из печати в 1978 г. – 1981. – 1024 с.
207683
   Библиография изданий Академии наук СССР. – Ленинград
Вып. [?]. – 1982
207684
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 24 : Издания, поступившие в БАН СССР в 1979 г. – 1982. – 1103, [1] с.
207685
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 25 : Издания, поступившие в БАН СССР в 1980 г. – 1983. – 1224 с.
207686
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 26 : Издания, поступившие в БАН СССР в 1981 г. – 1984. – 596 с.
207687
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 27 : Издания, поступившие в БАН СССР в 1982 г. – 1984. – 517, [1] с.
207688
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 28 : Издания, поступившие в БАН СССР в 1983 г. – 1985. – 638, [1] с.
207689
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 24 : Издания, поступившие в БАН СССР в 1984 г. – 1986. – 716 с.
207690
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 31 : Издания, поступившие в БАН СССР в 1986 г. – 1988. – 740 с.
207691
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 32 : Издания, поступившие в БАН СССР в 1987 г. – 1989. – 751 с.
207692
   Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 34 : Издания, поступившие в БАН СССР в 1989 г. – 1991. – 799, [1] с.
207693
   Библиография изданий Академии наук Туркменской ССР. – Ашхабад
Т. 4 : (1967-1975), кн. 1 : Общественные науки. – 1986. – 144, [7] с.
207694
   Библиография изданий Академии наук Туркменской ССР (1967-1975). – Ашхабад
Т. 3, кн. 1 : Общественные науки. – 1978. – 195 с.
207695
   Библиография изданий Академии наук Туркменской ССР (1967-1975). – Ашхабад
Т. 3, кн. 2 : Естественные и прикладные науки. – 1980. – 571 с.
207696
  Нурыев О. Библиография изданий Академии наук Туркменской ССР. 1941-1961 гг. / О. Нурыев, А.Я. Степанов. – Ашхабад, 1971. – 414с.
207697
  Шнайдерман Ф.А. Библиография изданий Академии наук Узбекской ССР : систематический указатель книг и статей (1943-1952) / Ф.А. Шнайдерман, В.Г. Бек-Назарова. – Ташкент : [б. и.], 1956
207698
   Библиография изданий Академии наук Узбекской ССР = Узбекистон ССР фанлар академияси нашрлари библиографияси 1958-1960 йилларда босилган китоб ва маколалар : книги и статьи за 1958-1960 гг. – Ташкент : Изд-во Акад. наук Узбекской ССР, 1963. – 369, [2] с. – Паралел. тит. л. на узбекистанском
207699
  Бек Назарова Библиография изданий Академии наук Узбекской ССР = Узбекистон ССР фанлар академияси нашрлари библиографияси : книги и статьи в изданиях Комитета наук при СНК УзССР и Узбекистанского филиала Акад. наук СССР 1933-1942 гг. / Акад. наук Узбекской ССР, Фундаментальная б-ка ; [сост. В.Г. Бек-Назарова ; отв. ред. Н.Г. Умаров]. – Ташкент : Изд-во Акад. наук Узбекской ССР
[Кн. 4]. – 1965. – 243, [1] с. – Паралел. тит. л. на узбекистанском
207700
   Библиография изданий Академии наук Узбекской ССР : систем. указатель книг и статей (1961-1963 гг.). – Ташкент : ФАН, 1967. – 543 с.
207701
  Академия Библиография изданий Академии наук Узбекской ССР / Академия, наук УзССР; Акад. наук Узбекской ССР, Фундамент. б-ка. – Ташкент : [б.и.]
Вып. 6 : Указатель книг и статей (1964-1966 гг.). – 1973. – 490 с.
207702
  Академия Библиография изданий Академии наук Узбекской ССР / Академия, наук УзССР; Акад. наук Узб. ССР, Фундамент. б-ка. – Ташкент : [б. и.]
Вып. 7 : Указатель книг и статей (1957-1969). – 1974. – 362 с.
207703
  Шнайдерман Ф.А. Библиография изданий Академии Наук УзССР / Ф.А. Шнайдерман, В.Г. Бек-Назарова. – Ташкент : [б. и.], 1959
207704
   Библиография изданий Академии педагогических наук РСФСР 1944-1957. – Москва : Изд-во Акад. педагогических наук РСФСР, 1958. – 379 с.
207705
   Библиография изданий Академии педагогических наук РСФСР за 1958 год. – Москва : Изд-во Акад. педагогических наук РСФСР, 1960. – 96 с.
207706
   Библиография изданий Академии педагогических наук РСФСР за 1959 г.. – Москва, 1960. – 136 с.
207707
   Библиография изданий Академии педагогических наук РСФСР за 1960 год. – Москва : Изд-во Акад. педагогических наук РСФСР, 1961. – 99 с.
207708
   Библиография изданий Академии педагогических наук РСФСР за 1961 год. – Москва : Изд-во Акад. педагогических наук РСФСР, 1962. – 84 с.
207709
   Библиография изданий Академии педагогических наук РСФСР за 1962 год. – Москва : Просвещение, 1964. – 104 с.
207710
   Библиография изданий АН Казахской ССР за 1976. – Алма-Ата, 1978
207711
   Библиография изданий АН Казахской ССР за 1977. – Алма-Ата, 1979
207712
   Библиография изданий АН Казахской ССР за 1978. – Алма-Ата, 1980
207713
   Библиография изданий АН Литовской ССР за 1973г.. – Вильнюс, 1976
207714
   Библиография изданий АН Узбекской ССР. – Ташкент
Вып. 8. – 1976
207715
   Библиография изданий АРМФАНА и Академии наук Армянской ССР 1936-1956 гг.. – Ереван, 1957. – 536с.
207716
   Библиография изданий Ереванского государственного университета. – Ереван
Вып. 2. – 1980. – 206 с.
207717
   Библиография изданий Ереванского государственного университета. – Ереван
Вып. 3 : 1971-1975. – 1984. – 252 с.
207718
   Библиография изданий Ереванского государственного университета (1922-1963). – Ереван : МИТК, 1964. – 294 с. – Текст на рус. и армянском яз.
207719
   Библиография изданий Института русской литературы (Пушкинского дома). – М.-Л., 1956. – 167-243с.
207720
   Библиография изданий Тбилисского государственного университета имени Сталина. 1919-1960. – Тбилиси, 1961. – 406 с.
207721
  Вольценбург О.Э. Библиография изобразительного искусства / О.Э. Вольценбург. – Петербург : Книжній угол
Ч. 1, в. 1 : Общая теория искусств. – 1923. – 46 с.
207722
  Вольценбург О.Э. Библиография изобразительного искусства / О.Э. Вольценбург. – Петербург : Книжній угол
Ч. 2, в.1 : Общая история искусств. – 1923. – 173 с.
207723
  Бирман Д.А. Библиография Индии : дорев. и сов. литература на рус. яз. и яз. народов СССР, оригин. и переводная / [сост. Д.А. Бирман, Г.Г. Котовский, Н.Н. Сосина] ; АН СССР, Ин-т востоковедения [и др.]. – Москва : Наука, 1976. – 683 с.
207724
   Библиография Индии. 1968-1975 : советская и переводная литература. – Москва : Наука, 1982. – 168 с.
207725
   Библиография иностранной библиографии по физике 1956-1970 гг.. – Ленинград, 1978. – 216 с.
207726
   Библиография иностранной библиографии по химии. – Москва ; Ленинград : Наука
Вып. 1 : Отдельно изданные библиографические указатели и прикнижная библиография 1930 - 1964 гг. – 1966. – 202 с.
207727
  Зубов Ю.С. Библиография искусства / Ю.С. Зубов. – Москва, 1973. – 303 с.
207728
  Зубов Ю.С. Библиография искусства / Ю.С. Зубов. – М., 1973. – 303с.
207729
  Адамонене О. Библиография истории Литовской ССР / О. Адамонене. – Вильнюс, 1969. – 711с.
207730
   Библиография истории Литовской ССР. 1940-1965. – Вильнюс, 1969. – 709 с.
207731
   Библиография исторической литературы. – Москва, 1954. – 12 с.
207732
   Библиография исторической литературы. – Москва, 1957. – 64 с.
207733
  Цветков Г.Н. Библиография к спецкурсу "Советско-американские отношения" / Г.Н. Цветков. – К, 1973. – 36с.
207734
  Соколов А.В. Библиография как гуманистическая инфраструктура информационного общества / А.В. Соколов, Т.Ф. Берестова // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2014. – № 1 (390). – С. 58-66. – ISSN 0869-6020


  Изложены методология и результаты изучения парадигм российской библиографической науки. Обоснована концепция библиографии как гуманистической инфраструктуры.
207735
  Соколов А.В. Библиография как гуманистическая инфраструктура информационного общества / А.В. Соколов, Т.Ф. Берестова // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2014. – № 3 (392). – С. 72-88. – ISSN 0869-6020


  Изложены методология и результаты изучения парадигм российской библиографической науки. Обоснована концепция библиографии как гуманистической инфраструктуры.
207736
  Соколов А.В. Библиография как гуманистическая инфраструктура информационного общества / А.В. Соколов, Т.Ф. Берестова // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2014. – № 4 (393). – С. 19-32. – ISSN 0869-6020


  Изложены методология и результаты изучения парадигм российской библиографической науки. Обоснована концепция библиографии как гуманистической инфраструктуры.
207737
  Лосев Д.С. Библиография Киргизии / Д.С. Лосев. – Фрунзе
3. – 1965. – 243с.
207738
   Библиография книг и статей Академии наук Литовской ССР и ее сотрудников 1955. – Вильнюс : [б. и.], 1957. – 106 с. – Текст на рус. и литовском яз. – Библиогр.: с. 102-103
207739
   Библиография книг и статей преподавателей Каунасского Политехнического ин-та 1945-1949. – Каунас, 1966. – 150с.
207740
   Библиография книг и статей сотрудников Академии наук Литовской ССР 1959. – Вильнюс : АН Лит. ССР, 1961. – 251 с.
207741
  Володина Л.М. Библиография Кореи, 1917-1970 / АН СССР; Ин-т востоковедения; Сост.: Л. М. Володина. – Москва : Наука, 1981. – 167с.
207742
   Библиография лингвистических работ по языкам Юго-Восточной Азии : в 2 кн. – Москва : Наука
Кн. 1. – 1988. – 372с.
207743
   Библиография лингвистических работ по языкам Юго-Восточной Азии : в 2 кн. – Москва : Наука
Кн. 2. – 1988. – 454 с.
207744
   Библиография литературы : учебно-справочное пособие. – Киев, 2003. – 588 с. – На об.тит. л. назв.: Библиографический указатель по проблемам борьбы с организованной преступностью. – ISBN 966-7233-89-8
207745
  Милькина Р.Б. Библиография литературы народов СССР в переводах на русский язык / Р.Б. Милькина. – Москва : Советская Россия, 1958. – 70 с.
207746
  Ошарова Татьяна Владимировна Библиография литературы о А.П. Чехове / Ошарова Татьяна Владимировна. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Вып. 1. – 1979. – 261 с.
207747
   Библиография литературы о И.С. Тургеневе, 1918-1967. – Ленинград : Наука, 1970. – 188 с.
207748
   Библиография литературы о Л.Н. Толстом, 1917-1958. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1960. – 792 с.
207749
   Библиография литературы о Л.Н.Толстом, 1959-1961. – Москва, 1965. – 431 с.
207750
  Добровольский Л.М. Библиография литературы о М.Е. Салтыкове-Щедрине. 1848-1917 / Л.М. Добровольский. – М.-Л., 1961. – 432с.
207751
   Библиография литературы о М.Е. Салтыкове-Щедрине. 1918-1965. – Москва-Л., 1966. – 292 с.
207752
  Миллер О.В. Библиография литературы о М.Ю. Лермонтове, (1917-1977) / АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом) ; сост. О.В. Миллер ; [ред. В.Н. Баскаков]. – Ленинград : Наука, 1980. – 516, [4] с.
207753
   Библиография литературы о Н.А. Некрасове. 1917-1952. – Москва ; Ленинград, 1953. – 208 с.
207754
   Библиография литературы об А.И. Герцене (1917-1970 гг.). – Ленинград
[Вып. 2] : 1936-1970 гг. – 1984. – 631 с.
207755
   Библиография литературы об А.И. Герцене, 1917-1970. – Ленинград
Вып. 1 : 1917-1935 гг. – 1978. – 127 с.
207756
  Муратова К.Д. Библиография литературы об А.Н. Островском. 1847-1917 / К.Д. Муратова ; АН СССР, Ин-т рус. литературы (Пушкинский дом). – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1974. – 286 с.
207757
   Библиография литературы по вопросам радиовещания и телевидения (1958-1962). – Москва, 1964. – 118, [5] с.
207758
  Добровольский Л.М. Библиография М.Е. Салтыкова-Щедрина / Л.М. Добровольский. – Ленинград, 1949. – 187 с.
207759
  Бер Н.С. Библиография М.К. Азадовского. 1913-1943 / сост. Н.С. Бер ; под общ. ред. В.Д. Кудрявцева. – Иркутск, 1944. – 26с. – (Общество истории, литературы, языка и этнографии при Иркутском гос. ун-те им. А.А. Жданова)
207760
  Синцов Д. Библиография математики : [Рецензия] / Д. Синцов // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / Ермаков В. – Киев : В унив. типографии, 1871
207761
   Библиография математической литературы. – Москва ; Ленинград, 1934. – 72 с.
207762
   Библиография методической литературы по общественным наукам : в помощь преподавателям вузов. – Москва, 1969. – 28 с.
207763
   Библиография Монгольской Народной Республики (1951-1961). – Москва : Издательство восточной литературы, 1963. – 120 с.
207764
   Библиография музыкальной библиографии. – Москва, 1963. – 227 с.
207765
  Василева Ю. Библиография на изданията на Софийския университет / Ю. Василева. – София, 1975. – 245с.
207766
   Библиография на славянското литертурознание и фолклор в Бьлгария 1971-1975. – София, 1978. – 1187 с.
207767
   Библиография на славянското литертурознание и фолклор в Бьлгария 1976-1980 : в 3 ч. – София
Ч. 1. – 1983. – С. 1-601
207768
   Библиография на славянското литертурознание м фолклор в Бьлгария 1976-1980 : в 3 ч. – София
Ч. 2. – 1983. – С. 602-1305
207769
   Библиография на славянското литертурознание м фолклор в Бьлгария 1976-1980 : в 3 ч. – София
Ч. 3. – 1983. – С. 1305-1751
207770
   Библиография на списание "Литературна мисъл" 1957-1976 г. : библиографски указател. – София : Издательство на Българската академия на науките, 1977. – 93, [1] с.
207771
  Щербак Н.Л. Библиография на страницах "Записок Киевского общества естествоиспытателей" // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 6 (371). – С. 83-87. – ISSN 0869-6020


  Автор проводит анализ библиографических материалов в продолжающемся издании «Записки Киевского общества естествоиспытателей» (1870-1929) и показывает, что библиографическая деятельность членов общества составляла важнейшую часть их научной работы и ...
207772
   Библиография на трудовете на проф. Александър Георгиев Димчев, 1952- // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2017. – Г. 24 (63), 3. – С. 22-58. – ISSN 0861-847Х
207773
   Библиография на трудовете на ст.н.с. д-р Александра Николаева Дипчикова // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2016. – Г. 23 (62), 6. – С. 100-125. – ISSN 0861-847Х
207774
  Ангелова-Пенкова Библиография на трудовете на ст.н.с. Константинка Кирилова Калайджиева / Ангелова-Пенкова, Яначкова Росица // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2016. – Г. 23 (62), 6. – С. 22-49. – ISSN 0861-847Х
207775
   Библиография научных и учебно-методических трудов А.А. Тортики // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 484-494. – ISSN 2218-0567
207776
   Библиография научных работ сотрудников Смоленского государственного медицинского института (1920-1968 гг.). – Смоленск : [б. и.], 1970. – 608 с.
207777
   Библиография научных трудов академика АН БССР И.Д. Юркевича. – Минск, 1977. – 47 с. : ил., портр.
207778
   Библиография научных трудов академика АН БССР К.И. Лукашева : (к 75-летию со дня рождения). – Минск : Наука и Техника, 1981. – 43 с.
207779
   Библиография научных трудов академика АН БССР Т.Н. Годнева : (к 90-летию со дня рождения). – Минск : Наука и Техника, 1983. – 39 с.
207780
   Библиография научных трудов академика АН УССР И.З. Штокало. – Киев, 1972. – 22 с.
207781
  Левшин Л.В. Библиография научных трудов В.Л. Левшина / Л.В. Левшин. – Москва : Издательство Московского университета, 1970. – 47 с.
207782
  Баскакова З.А. Библиография научных трудов лауреата Государственной премии, доктора физико-математических наук, проф. МГУ Ф.А.Королева (к 60-летию со дня рождения) / З.А. Баскакова, Л.В. Левшин. – Москва : Московский университет, 1969. – 16 с.
207783
  Бирман Д.А. Библиография Непала. 1917-1967 / Д.А. Бирман, М.Н. Кафитина ; АН СССР, Ин-т востоковедения, Ин-т науч. информации по обществ. наукам. – Москва : Наука, 1973. – 22 с. – (Сост. указаны на обороте тит. л.)
207784
   Библиография общественно-политической литературы. – Москва, 1960. – 23 с.
207785
   Библиография общественно-политической литературы : метод. указания для студентов заоч. отделения. – 2-е изд. испр. и доп. – Ленинград, 1963. – 124 с.
207786
   Библиография общественно-политической литературы / Н.И. Сахаров, Г.П. Фонотов, М.К. Архипова, М.И. Левин. – Москва : Советская Россия
2. – 1963. – 368 с.
207787
  Марковская Г.М. Библиография общественно-политической литературы / Г.М. Марковская, А.М. Михайлова, Н.М. Черемисина. – Москва : Советская Россия
3. – 1964. – 343 с.
207788
   Библиография общественно-политической литературы. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Просвещение
Ч. 1 : / Л.А. Левин, О.П. Коршунов, Р.М. Савицкая [и др.]. – 1968. – 302 с.
207789
   Библиография общественно-политической литературы. – Москва
Ч. 2 : / [Н.И. Сахаров и др.]. – 1976. – 295 с.
207790
  Сахаров Н.И. Библиография общественно-политической литературы. / Н.И. Сахаров. – Москва, 1964. – 90 с.
207791
   Библиография опубликованных произведений академика М.Н. Покровского. – Томск, 1993. – 140 с.
207792
   Библиография опубликованных работ Е.И. Паталахи // Тектонофациальный анализ и проблемы геодинамики : [памяти Е.И. Паталахи] / М.М. Буслов, И.Ф. Гертнер, О.Б. Гинтов, В.В. Гончар, В.С. [и др. ] Горяева. – Киев : ОМГОР, 2008. – С. 272-295. – ISBN 978-966-02-5026-0


  Паталаха Е.И. - член-корреспондент НАН Украины, акадмик АН Республики Казахстан, доктор геолого-минералогических наук, профессор, лауреат Государственных премий СССР и Украины, лидер в тектонике и основатель научной школы тектоно-фациального анализа.
207793
  Исаев П.О. Библиография отечественной литературы по вопросам физического воспитания детского и взрослого населения / П.О. Исаев. – Алма-Ата, 1957. – 156с.
207794
  Трубников В.Ф. Библиография отечественной литературы по ортопедии, травматологии, костно-суставному туберкулезу и протезированию за 1954 год. / В.Ф. Трубников. – вып. 1. – Харьков, 1957. – 108 с.
207795
   Библиография отечественной литературы по светотехнике за 1959-1962 гг.. – Москва, 1963. – 84 с.
207796
  Бугельская Л.В. Библиография отечественных библиографий по геологии 18-й в. - 1973 г. : Аннот. указ. по палеонтологии, стратиграфии, литологии, тектонике, четвертичной геологии, геоморфологии, палеогеографии, вулканологии, гидрогнологии, геологии моря, геофизике, метеоритике, планетологи / Л.В. Бугельская; Отв. ред. Ю.Я. Соловьев. – Москва : Наука, 1977. – 408с.
207797
   Библиография отечественных библиографий по геологии: 18-й в. - 1973г. : Аннот. указ. по общим вопросам геологии, минералогии, петрографии, геохимии, полезным ископаемым, методам поисков и разведки. – Москва : Наука, 1976. – 326с.
207798
  Бирман Д.А. Библиография Пакистана. 1947-1967 / Д.А. Бирман, М.Н. Кафитина ; АН СССР, Ин-т востоковедения, Ин-т науч. информации по обществ. наукам. – Москва : Наука, 1973. – 54 с.
207799
  Агаханянц О.Е. Библиография Памира : указатель литературы 1920-1964 гг. / О.Е. Агаханянц ; отв. ред. Р.Б. Баратов. – Душанбе : Дониш
Вып. 1 : Природа. – 1968. – 267 с.
207800
  Агаханянц О.Е. Библиография Памира. Природа. Дореволюционное исследования : указатели литературы 1835 - 1919 г. / О.Е. Агаханянц ; отв. ред. Р.Б. Баратов ; АН ТаджССР, Центр. науч. б-ка. – Душанбе : Дониш, 1972. – 57 с.
207801
   Библиография переводов на иностранные языки произведений Н.В. Гоголя. – Москва : [б. и.], 1953. – 110 с., [2] л. портр. и табл.
207802
  Беляева Л.Н. Библиография периодических изданий России 1901-1916 = Bibliography of periodicals of Russia1901-1916=Bibliographie der zeitschriften und zeitungen Russlands 1901-1916=Bibliographie des periodiques de la Russie 1901-1916 / Л.Н. Беляева, М.К. Зиновьева, М.М. Никифоров ; под общ. ред.: В.М. Барашенкова, О.Д. Голубевой, Н.Я. Моращевского ; М-во культуры РСФСР ; Гос. Ордена трудового красного знамени публичнная б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [Б. и.]
Т. 1 : А - З. – 1958. – 661, [3] с. – Паралел. назв. на англ., латин., греч. языках
207803
  Беляева Л.Н. Библиография периодических изданий России 1901-1916 = Bibliography of periodicals of Russia1901-1916 = Bibliographie der zeitschriften und zeitungen Russlands 1901-1916 = Bibliographie des periodiques de la Russie 1901-1916 / Л.Н. Беляева, М.К. Зиновьева, М.М. Никифоров ; под общ. ред.: В.М. Барашенкова, О.Д. Голубевой, Н.Я. Моращевского ; М-во культуры РСФСР ; Гос. Ордена Трудового Красного Знамени публичная б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [Б. и.]
Т. 2 : И - П. – 1959. – 714, [2] с. – Паралел. назв. на англ., латин., греч. языках
207804
  Беляева Л.Н. Библиография периодических изданий России 1901-1916 = Bibliography of periodicals of Russia1901-1916 = Bibliographie der zeitschriften und zeitungen Russlands 1901-1916 = Bibliographie des periodiques de la Russie 1901-1916 / Л.Н. Беляева, М.К. Зиновьева, М.М. Никифоров ; под общ. ред.: В.М. Барашенкова, О.Л. Голубевой, Н.Я. Морачевского ; М-во культуры РСФСР ; Гос. Ордена Трудового Красного Знамени публичная б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [б. и.]
Т. 3 : Р - Я. – 1960. – 688 с. – Паралел. назв. на англ., латин., греч. языках
207805
  Беляева Л.Н. Библиография периодических изданий России 1901-1916 = Bibliography of periodicals of Russia1901-1916 = Bibliographie der zeitschriften und zeitungen Russlands 1901-1916 = Bibliographie des periodiques de la Russie 1901-1916 / Л.Н. Беляева, М.К. Зиновьева, М.М. Никифоров ; под общ. ред.: В.М. Барашенкова, О.Д. Голубевой, Н.Я. Моращевского ; М-во культуры РСФСР ; Гос. Ордена Трудового Красного Знамени публичная б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : [Б. и.]
Т. 4 : Указатели. – 1961. – 398, [2] с. – Паралел. назв. на англ., латин., греч. языках
207806
  Клепиков С.А. Библиография печатных планов города Москвы 16-19 веков. / С.А. Клепиков. – Москва, 1956. – 123 с.
207807
   Библиография печатных работ (1947-1962). – Минск, 1963. – 76 с.
207808
  Воробьева Е.П. Библиография печатных работ научных сотрудников Белорусского государственного института народного хозяйства им. В.В.Куйбышева / Е.П. Воробьева. – Минск
1. – 1968. – 246с.
207809
   Библиография печатных работ проф. Г.Г. Габриэльяна : К 70-летию со дня рождения автора. – Ереван, 1974. – 29 с.
207810
   Библиография печатных работ Тбилисского Ботанического института 1933-1958. – Тбилиси, 1960. – 159 с.
207811
   Библиография печатных работ члена-корреспондента АН СССР профессора В.А. Гордлевского. – Москва, 1946. – 52 с.
207812
   Библиография печатных трудов профессора Виктора Мазинга. – Tartu : ТГУ, 1985. – 79 с.
207813
  Разин И. Библиография пионерской и детской книги / И. Разин. – М.-Л, 1926. – 224с.
207814
  Бейлекчи В.С. Библиография по археологии Молдавии 1946-1966 гг./ / сост. Бейлекчи В.С. ; АН Молд.ССР, Ин-т истории. – Кишинев : [б. и.], 1967. – 28 с.
207815
  Виноград З.Д. Библиография по архитектуре : казатель непериод. изданий на рус. яз. / Составила З.Д. Виноград ; Под ред. арх. Н.Е. Роговина. – Москва : Изд-во Акад. архитектуры СССР, 1940. – 196 с.
207816
  Андреева В. Библиография по водоснабжению : список отдельно изданных сочинений по вопросам водоснабжения (до 1907 года) / сост. студент ин-та инженеров путей сообщения техник путей сообщения В. Андреев. – Москва : Издательство постоянного бюро русских водопроводных сьездов, 1908. – 29 с.
207817
   Библиография по вопросам политической экономии (1917-1966). – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1969. – 552с.
207818
   Библиография по вопросам размещения и районирования промышленности СССР (1901-1957). – Москва : АН СССР, 1960. – 356с.
207819
  Чувашова И.И. Библиография по геокриологии зоны БАМа(сообщение второе) / АН СССР; Сиб. отд-ние; Ин-т мерзлотоведения; Сост.: И. И. Чувашова; Отв. ред. И. А. Некрасов. – Якутск : Ин-т мерзлотовед. СО АН СССР, 1982
207820
  Михайлов В.Н. Библиография по гидрологии морских устьев рек / В.Н. Михайлов, Т.А. Макарова. – М, 1969. – 88с.
207821
   Библиография по естественным наукам и математике. – Казань, 1966. – 88 с.
207822
  Целик В.З. Библиография по засухе и способам боробы с нею / В.З. Целик. – Х., 1936. – 111с.
207823
   Библиография по истории угольной и металлургической промышленности Донбасса. – Москва, 1960. – 76 с.
207824
   Библиография по истории, праву, литературоведению и языкознанию. – Казань, 1966. – 99 с.
207825
   Библиография по китайскому языкознанию. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-017115-8
Кн. 1. – 1991. – 558 с.
207826
   Библиография по курдоведению. – Москва, 1963. – 183 с.
207827
   Библиография по курсу научного коммунизма. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 247 с.
207828
  Уткин Л.А. Библиография по лекарственным растениям. : указатель отечеств. литературы: рукописи XVII-XIX вв., печ. издания 1732-1954 гг. / Л.А. Уткин, А.Ф. Гаммерман, В.А. Невский ; АН СССР. Ботан. ин-т им. В. А. Комарова. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1957. – 725 с.
207829
  Примаковский А.П. Библиография по логике / А.П. Примаковский. – М, 1955. – 96с.
207830
   Библиография по международному праву в Украине за 2011 год // Международное право : научно-практический профессиональный журнал : приложение к журналу "Право Украины" / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 382-390
207831
  Орлова Р.В. Библиография по металлогении : [За 1971-1976 гг.] / АН СССР; Отд-ние геологии, геофизики и геохимии; Науч. совет по рудообразованию; Сост.: Р. В. Орлова. – Москва : Наука, 1979. – 199с.
207832
   Библиография по нахскому языкознанию. – Грозный : Чечено-ингуш. кн. изд-во, 1968. – 96 с.
207833
   Библиография по проблемам народонаселения : советская и переводная литература 1965-1968 гг. – Москва : Издательство Московского университетв, 1971. – 282 с.
207834
   Библиография по проблемам народонаселения : (сов. и перевод. л-ра, 1960-1971 гг.). – Москва : Статистика, 1974. – 343 с.
207835
   Библиография по проблемам народонаселения (1972-1975). – Москва : Статистика, 1977. – 232 с.
207836
   Библиография по тепло- и маслообмену (1973-1975). – Минск : [б. и.]
Т. 3. – 1980. – 474 с.
207837
   Библиография по тепло- и маслообмену. 1967-1969. – Минск : [б. и.]
Т. 3. – 1973. – 417 с.
207838
   Библиография по тепло- и массообмену (1964-1966 гг.). – Минск : [б. и.]
Т. 1. – 1968. – 510 с.
207839
   Библиография по тепло- и массообмену (1964-1966). – Минск : [б. и.]
Т. 2. – 1968. – С. 510-972
207840
   Библиография по тепло- и массообмену (1967-1969). – Минск : [б. и.]
Т. 1. – 1971. – 464 с.
207841
   Библиография по тепло- и массообмену (1970-1972). – Минск : [б. и.]
Т. 2. – 1975. – 470 с.
207842
   Библиография по тепло- и массообмену (1973-1975). – Минск : [б. и.]
Т. 1. – 1977. – 418 с.
207843
   Библиография по тепло- и массообмену (1973-1975). – Минск
Том.1. – 1977. – 418с.
207844
   Библиография по тепло- и массообмену 1970-1972 : [в 3 т.]. – Минск : [б. и.]
Т. 1. – 1974. – 425 с.
207845
   Библиография по тепло- и массообмену. 1967-1969. – Минск
2. – 1972. – 412с.
207846
   Библиография по термоэлектричеству за 1961-1968 гг.. – Ленинград : Наука, 1971. – 292 с.
207847
   Библиография по условным рефлексам. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 2. – 1962. – 282 с.
207848
  Клещова Н.К. Библиография по условным рефлексам. / Н.К. Клещова. – М-Л, 1955. – 256с.
207849
  Буйко Р.А. Библиография по эфирномасличным растениям и эфирным маслам : Указатели отечественной литературы за 1747-1965 гг. / Буйко Р. А., Гращенков Л.Б., Маковкина А.И. [и др.] ; АН СССР, Ботанический ин-т. – Ленинград : Наука, 1968. – 276 с.
207850
  Межова И.А. Библиография польских библиографий о Польше : Литература, опубликованная в 1945 - 1960 гг. / Сост. И.А. Межова. – Москва, 1962. – 52с.
207851
  Берков П.Н. Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы о нем, 1886-1899 / П.Н. Берков, В.М. Лавров ; АН СССР, Ин-т рус. л-ры (Пушкинский дом) ; [под ред. Б.В. Томашевского]. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – 996 с.
207852
   Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы о нем, 1937-1948. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР, 1963. – 747 с.
207853
   Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы о нем, 1950. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1952. – 172 с.
207854
   Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы о нем, 1952-1953. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1955. – 232 с.
207855
   Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы о нем, 1954-1957. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1960. – 326, [2] с.
207856
  Добровольский Л.М. Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы о нем. 1918-1936 / Л.М. Добровольский, Н.И. Мордовченко. – Москва-Ленинград
1. – 1952. – 283 с.
207857
   Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы о нем. 1918-1936. – Ленинград : Наука
Ч. 2 / [сост. Л.М. Добровольский и др.]. – 1973. – 296 с.
207858
   Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы о нем. 1949 юбилейный год. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – 566 с.
207859
   Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы о нем. 1951. – Москва-Л., 1954. – 148 с.
207860
  Боднарский Б.С. Библиография произведений Л.Н. Толстого : Опыт сист. указ / Б.С. Боднарский. – Москва : Изд. кн. маг. "Труд", 1910. – 26 с.
207861
  Зайденшнур Э.Е. Библиография произведений Л.Н. Толстого / Э.Е. Зайденшнур. – М., 1955. – 296с.
207862
   Библиография произведений основоположников марксизма-ленинизма, истории КПСС, философии и политической экономии : пособие для студентов вузов. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1966. – 38 с.
207863
  Добровольский Л.М. Библиография пушкинской библиографии. 1846-1950 / Л.М. Добровольский, В.М. Лавров. – М.-Л., 1951. – 68с.
207864
  Чижикова К.Л. Библиография работ по бенгальскому языкознанию / К.Л. Чижикова. – М., 1974. – 80с.
207865
   Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в СССР (России) 1988-1992 гг.. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1998. – 338 с. – ISBN 5-86007-135-3
207866
   Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в СССР (России) 1988-1992 гг.. – СПб, 1998. – 333с.
207867
   Библиография работ по электроэнцефаллографии (1975-1963) : электрическая активность головного мозга животных и человека в норме. – Москва : Наука, 1965. – 206 с.
207868
   Библиография работ по энтомологии Туркменистана (1924-1973) : (аннтотированная). – Ашхабад : Ылым
[Кн. 1]. – 1977. – 206 с.
207869
   Библиография работ по энтомологии Туркменистана, 1924-1973 : (Аннотированная). – Ашхабад : Илим, 1977. – 206с. – (Указатели литературы ; Кн. 1 : Энтомология)
207870
   Библиография работ советских ученых по результатам глубоководного бурения в океанах. – Москва : Ин-т литосферы АН СССР, 1981. – 44 с.
207871
  Маркусик Н.Ф. Библиография работ сотрудников Института газа АН УССР / Н.Ф. Маркусик. – К, 1969. – 136с.
207872
  Степичева Т.П. Библиография работ сотрудников института экономики и организации промышленного производства / Т.П. Степичева. – Новосибирск, 1970. – 260с.
207873
   Библиография работ сотрудников Института экономики и организации промышленного производства СО АН СССР. – Новосибирск : ИЭОПП, 1982. – 225 с.
207874
   Библиография работ, выполненных в Арманском научно-исследовательском институте водных проблем и гидротехники в 1944-1967 гг.. – Ереван : Анастан, 1969. – 120 с.
207875
  Пинская А.З. Библиография работ, опубликованных сотрудниками Казанского отдела СевНИИГиМ за 1946-1973 / А.З. Пинская, А.М. Эпштейн. – Казань, 1973. – 113с.
207876
   Библиография российской библиографии : Государственный библиографический указатель РФ в 4-х част. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1941-. – ISSN 1204-3386
2005, ч. 1. – 2006
207877
  Ифтинка Г.К. Библиография румынских библиографий о Румынии. Литер., опубл. с 1961 по 1971 г. / Г.К. Ифтинка. – М., 1972. – 31с.
207878
  Орлов А.С. Библиография русских надписей XI-XV вв. / А. С. Орлов ; АН СССР, Историко-археографич. ин-т. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1936. – VIII, 180 с.
207879
  Орлов А.С. Библиография русских надписей Х1-ХУ вв. / А.С. Орлов. – Москва-Ленинград, 1952. – 239с.
207880
   Библиография русских переводов произведений Адама Мицкевича. – Москва : [б. и.], 1956. – XVI, 148 с., [1] л. портр.
207881
   Библиография русских переводов произведений Виктора Гюго. – Москва : [б. и.], 1953. – 160 с.
207882
  Адарюков В.Я. Библиография русских типографских шрифтов : С 46 табл. / В.Я. Адарюков ; Комис. по изучению искусства кн. при Гос. изд-ве. – Москва : Гос. изд-во,, 1924. – 106 с. : ил., табл.
207883
  Дмитриева Р.П. Библиография русского летописания / Акад. наук СССР, Ин-т русской литературы Пушкинский дом ; сост. Р.П. Дмитриева. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1962. – 352, [2] с.
207884
   Библиография русской библиографии по истории СССР : Аннотированный перечень библиографических указателей, изданных до 1917 года. – Москва : Изд-во Всесоюз. книж. палаты, 1957. – 197 с.
207885
   Библиография русской зоологической литературы за 1931 г. : приложение к т. XII Зоологического журнала. – Москва : Медгиз, 1933. – 44 с.
207886
   Библиография русской и советской литературы по низшим водорослям по 1966 г.. – Ленинград : [б. и.], 1967. – 110 с.
207887
  Лауфер Ю.М. Библиография русской советской литературі : учебно-справочное пособие / Ю.М. Лауфер. – Москва, 1978. – 111 с.
207888
   Библиография Саратовской области. – Саратов, 1947. – 126с.
207889
  Васильев Алексей Михайлович Библиография Саудовской Аравии / Васильев Алексей Михайлович. – Москва : Наука, 1983. – 271с. – (Библиографические указатели ; Саудовская Аравия)
207890
   Библиография советской библиографии по химии и химической технологии. 1917-1965. – Ленинград : Наука, 1968. – 383 с. – Библиогр. : с. 370-382
207891
   Библиография советской библиографии. 1948. – Москва : Изд-во Всес. кн. палаты, 1952. – 212 с.
207892
   Библиография советской библиографии. 1949. – Москва : Изд-во Всес. кн. палаты, 1951. – 234 с.
207893
   Библиография советской библиографии. 1951. – Москва : Изд-во Всес. кн. палаты, 1953. – 207 с.
207894
   Библиография советской библиографии. 1952. – Москва : Изд-во Всес. кн. палаты, 1953. – 236 с.
207895
   Библиография советской библиографии. 1953. – Москва : Изд-во Всес. кн. палаты, 1954. – 226 с.
207896
   Библиография советской библиографии. 1954. – Москва : Изд-во Всес. кн. палаты, 1955. – 271 с.
207897
   Библиография советской библиографии. 1955. – Москва : Изд-во Всес. кн. палаты, 1956. – 314 с.
207898
   Библиография советской библиографии. 1956. – Москва : Изд-во Всес. кн. палаты, 1957. – 367 с.
207899
   Библиография советской библиографии. 1958. – Москва : Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1960. – 416 с.
207900
   Библиография советской библиографии. 1962. – Москва : Книга, 1964. – LXXX, 419 с.
207901
   Библиография советской библиографии. 1963. – Москва : Книга, 1964. – LXXVI, 443 с.
207902
   Библиография советской библиографии. 1965. – Москва : Книга, 1966. – LXXX, 391 с.
207903
   Библиография советской библиографии. 1966. – Москва : Книга, 1968. – 488 с.
207904
   Библиография советской библиографии. 1967. – Москва : Книга, 1969. – 460 с.
207905
   Библиография советской библиографии. 1968. – Москва : Книга, 1971. – XC, 431 с.
207906
   Библиография советской библиографии. 1969. – Москва : Книга, 1971. – 462 с.
207907
   Библиография советской библиографии. 1971. – Москва : Книга, 1975. – 362 с.
207908
   Библиография советской библиографии. 1972. – Москва : Книга, 1974. – 376 с.
207909
   Библиография советской библиографии. 1979. – Ленинград, 1981
207910
   Библиография советской библиографии. 1980 : государственный библиографический указатель СССР. – Москва : Книга, 1982. – 294 с. – ISSN 0201-6346
207911
   Библиография советской библиографии. 1981 : государственный библиографический указатель СССР. – Москва : Книга, 1983. – 339 с. – ISSN 0201-6346
207912
   Библиография советской библиографии. 1981. – Ленинград, 1983
207913
   Библиография советской библиографии. 1982 : Гос. библ. указ. СССР. – Москва : Книга, 1984. – 349 с. – ISSN 0201-6346
207914
   Библиография советской библиографии. 1983 : государственный библиографический указатель СССР. – Москва : Книга, 1985. – 386 с. – ISSN 0201-6346
207915
   Библиография советской библиографии. 1985 : государственный библиографический указатель СССР. – Москва : Книжная палата, 1987. – 276 с. – ISSN 0201-6346
207916
   Библиография советской библиографии. 1986 : государственный библиографический указатель СССР. – Москва : Книжная палата, 1988. – 374 с. – ISSN 0201-6346
207917
   Библиография советской библиографии. 1991 : государственный библиографический указатель СССР. – Москва : Изд-во Всес. кн. палаты, 1994. – 288 с.
207918
   Библиография советской литературы по водорослям (1971-1975 гг.). – Ленинград : БАН
(1971-1975 гг.). – 1978. – 516 с.
207919
   Библиография советской литературы по водорослям за 1936-1940 гг. – Ленинград : БАН, 1966. – 171с.
207920
   Библиография советской литературы по водорослям, 1961-1970. – Ленинград : БАН, 1983. – 580 с.
207921
   Библиография советской литературы. 1961-1970. – Ленинград, 1983
207922
   Библиография сочинений академика В.И. Вернадского : (справочник). – Москва : Наука, 1991. – 36 с.
207923
   Библиография спектрально-двойных звезд. – Москва : [б. и.]
Вып. 2 : От 6 до 12. – 1962. – 290 с.
207924
  Корытников О.Н. Библиография спектрально-двойных звезд / О.Н. Корытников, М.И. Лавров, Д.Я. Мартынов; Астроном. Совет АН СССР. – Москва : Астроном. Совет АН СССР
Вып. 3 : От 12 до 18 / Корытников О.Н., Лавров М.И., Мартынов Д.Я. – 1962. – 411 с.
207925
  Корытников С.Н. Библиография спектрально-двойных звезд / С.Н. Корытников, М.И. Лавров, Д.Я. Мартынов; сост. по поручению Комис. 5 и 42 Междунар. Астоном. Союза. – Москва
Вып. 4 : От 18 до 24 / Корытников С.Н., Лавров М.И., Мартынов Д.Я. – 1963. – 613 с.
207926
   Библиография стран Африки и Арабского Востока : указатель лит. на русском языке, опубликованной в СССР в 1917-1967 гг. : в 2 т. – Москва : Глав. ред. вост. лит.
Т. 1 : Общие аботы. Африка (Тропическая и Южная). – 1979. – 721 с.
207927
   Библиография стран Африки и Арабского Востока : указ. лит. на рус. яз., опубл. в СССР в 1917-1967 гг. : в 2 т. – Москва : Наука
Т. 2 : Арабские страны. – 1980. – 373 с.
207928
  Ларионова О.С. Библиография стран Юго-Восточной Азии (1959-1970) : Сов. лит. на рус. яз., ориг. и пер. / О.С. Ларионова. – Москва : Наука, 1980. – 423с.
207929
   Библиография текстов Л.М. Леонова. 1915-1962. – Москва : [б. и.], 1962. – 84 с.
207930
  Александров К.Д. Библиография текстов Лермонтова : публикации, отдельные издания и собрания сочинений / сост.: К.Д. Александров и Н.А. Кузьмина. – Москва ; Ленинград : Академия наук СССР, 1936. – 479 с.
207931
   Библиография текстов Ф.В. Гладкова. 1900-1964. – Москва, 1965. – 102с.
207932
   Библиография текущих венгерских периодических изданий по библиотековедению и информатике. – Будапешт, 1979. – 47 с.
207933
   Библиография техники : [учебник для библиотечных фак. ин-тов культуры]. – Москва : Книга
Ч. 1. – 1975. – 272 с.
207934
   Библиография технической литературы : [учебник для библиотечных фак. ин-тов культуры и пед. вузов]. – Москва : Книга
Ч. 2. – 1978. – 219 с.
207935
   Библиография трудов / Тартусский университет. – Тарту
1977, ч. 1. – 1983
207936
   Библиография трудов / Тартусский университет. – Тарту
1977, ч. 2. – 1983
207937
   Библиография трудов / Тартусский университет. – Тарту
1978, ч. 2. – 1984
207938
   Библиография трудов / Тартусский университет. – Тарту
1978, ч. 1. – 1984
207939
   Библиография трудов А.В. Пэка. – Новочеркасск : Новочеркасский политех.ин-т, 1973. – 8 с.
207940
  Буглова З.П. Библиография трудов Д.П. Семченко, проф., докт. техн. наук. / З.П. Буглова. – Новочеркасск, 1972. – 18с.
207941
   Библиография трудов за 1975 год / Тартусский университет. – Тарту, 1978
207942
   Библиография трудов И.В. Мичурина и литературы о нем. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 248 с.
207943
   Библиография трудов И.П. Павлова и литературы о нем. – 2-е перераб. изд. – Москва ; Ленинград, 1954. – 466 с.
207944
   Библиография трудов института мелиорации и водного хозяйства (1947-1957). – Минск, 1958. – 70 с.
207945
  Бунакова О.В. Библиография трудов Института этнографии им. Н.Н.Маклухо-Маклая. 1900-1962 / О.В. Бунакова, Р.В. Каменецкая. – Л., 1967. – 282с.
207946
  Морозюк И.Г. Библиография трудов Кольского филиала им. С.М. Кирова Академии наук СССР (1930-1958) / И.Г. Морозюк. – Апатиты, 1960. – 82с.
207947
  Савенкова И.Г. Библиография трудов П.Н.Торского профессора доктора технич. наук. / И.Г. Савенкова. – Новочеркасск, 1975. – 21с.
207948
   Библиография трудов преподавателей Крымского государственного педагогического института им. М.В. Фрунзе / Крымский педагогический институт им. М.В. Фрунзе; М-во просвещения УССР, Крым. гос. пед. ун-т им. И.В. Фрунзе, Фундамент.б-ка. – Симферополь
Вып. 2 : (1957-1967 гг.) / [сост.: З.Я. Житомирская и др.]. – 1967. – 144 с.
207949
   Библиография трудов профессора Н.И. Павленко. – Москва, 1987. – 15 с.
207950
  Добродеева Л.Н. Библиография трудов сотрудников Института использования газа АН УССР опубликованных в 1950-1962 гг. Систематический указатель книг и статей / Л.Н. Добродеева. – М., 1963. – 65с.
207951
   Библиография трудов сотрудников Института математики АН УССР, опубликованных в 1965-1966 гг. – К., 1967. – 44с.
207952
   Библиография трудов сотрудников Института математики АН УССР, опубликованных в 1965-1966 гг.. – Киев : Наукова думка, 1967. – 44 с.
207953
   Библиография трудов сотрудников Института проблем материаловедения АН УССР. (1962 и 1963 гг.). – Киев, 1965. – 56 с.
207954
   Библиография трудов сотрудников лабораторий Института общей и неорганической химии АН УССР в Одессе. – Киев : Наукова думка, 1967. – 48с.
207955
   Библиография трудов сотрудников учереждения за 1978. – Минск, 1981
207956
  Академия Библиография трудов сотрудников учреждений Академии наук БССР : 1970-1971 / Академия, наук БССР Минск; [сост. З.Г. Рачек]. – Минск : [ФБАН БССР], 1973. – 593 с.
207957
   Библиография трудов сотрудников учреждений Академии наук БССР. 1961-1963 гг.. – Минск : [б. и.], 1965. – 470, [3] с. – На обл. : Библиография изданий АН Белорусской ССР
207958
   Библиография трудов сотрудников учреждений Академии наук БССР. 1964-1965 гг.. – Минск, 1967. – 335 с. – На обл. : Библиография изданий АН Белорусской ССР
207959
   Библиография трудов сотрудников учреждений Академии наук БССР. 1966-1967 гг.. – Минск, 1968. – 432 с.
207960
   Библиография трудов сотрудников учреждений Академии наук БССР. 1968-1969 гг.. – Минск, 1971. – 527 с.
207961
   Библиография трудов сотрудников учреждений Академии наук БССР. 1974-1975 гг.. – Минск, 1978. – 903 с.
207962
   Библиография трудов ученых Института государства и права (1978-1982). – Москва : Ин-т государства и права АН СССР, 1983. – 39 с., [4] с.
207963
   Библиография трудов ученых кафедры историографии, источниковедения и археологии ХГУ (к 25-летию кафедры). – Харьков : ХГУ, 1989. – 44 с.
207964
   Библиография трудов Ф.Д. Клемента. – Тарту : ТГУ, 1977. – 81 с.
207965
   Библиография трудов членов Харьковского отдела Географического общества Украины (1971-1975) : к 30-летию Харьк. отд. Геогр., об-ва УССР. – Харьков, 1977. – 86 с.
207966
   Библиография трудов членов харьковского отдела географического общества Украины. (1964-1970). – Харьков, 1970. – 90 с.
207967
   Библиография Турции (1713-1917). – Москва : Издательство восточной литературы, 1961. – 268 с.
207968
  Китайник М.Г. Библиография уральского фольклора / М.Г. Китайник. – Свердловск, 1949. – 48 с.
207969
   Библиография учебной и научно-методической литературы по русскому языку для иностранцев. – Изд. 2-е, испр.и доп. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1961. – 47 с.
207970
   Библиография художественной литературы и литературоведения : учебник для библ. ин-тов. – Москва : Советская Россия
Ч. 2 : / Е.И. Рыскин [и др.]. – 1958. – 207 с.
207971
   Библиография художественной литературы и литературоведения. – Москва : Советская Россия
1. – 1960. – 248 с.
207972
   Библиография художественной литературы и литературоведения. – Москва : Книга, 1971. – 400 с.
207973
   Библиография художественной литературы и литературоведения : [учеб. для ин-тов культуры, пед. вузов и ун-тов]. – Москва : Книга, 1985. – 335 с.
207974
  Трубников С.А. Библиография художественной литературы и литературоведения. : Уч.-метод. пособие / С.А. Трубников. – Москва, 1959. – 128 с.
207975
  Бирман Д.А. Библиография Цейлона. 1917-1967 / Д.А. Бирман, М.Н. Кафитина ; АН СССР, Ин-т востоковедения, Ин-т науч. информации по обществ. наукам. – Москва : Наука, 1973. – 38 с.
207976
   Библиография Шри-Ланки. – Москва : Наука, 1990. – 171 с. – ISBN 5-02-016885-8
207977
   Библиография Юго-Восточной Азии. Дореволюционная и советская литература на русском языке оригинальная и переводная. – Москва : Изд-во вост. лит., 1960. – 256 с.
207978
   Библиография Якутской АССР (1931-1959). – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 2 : Природные условия, ресурсы и народное хозяйство. – 1962. – 256 с.
207979
   Библиография Японии : литература, изданная в Советском Союзе на русском языке с 1917 по 1958 г. – Москва : Наука, 1960. – 328 с.
207980
   Библиография Японии. – Москва : Гл. ред. вост. лит., 1965. – 380 с.
207981
   Библиография Японии : лит., изд. в Сов.Союзе на русс. яз. с 1959 по 1973 г. – Москва : Наука, 1984. – 336 с.
207982
   Библиография. Библиографический листок. Разные заметки // Библиография : [об романе Софьи Ивановны Смирновой "Соль земли" (Отечеств. Зап. №№ 1, 2, 3, 4, 5, и 6)] / С.С. Окрейц. – [Санкт-Петербург : б. и. – С. 113-150
207983
   Библиография. Общий курс : учеб. для библиотеч. фак. ин-тов культуры. – Москва : [Б. и.], 1969. – 560 с.
207984
   Библиография. Программа курса для учащихся библиотечных техникумов. – М, 1958. – 48с.
207985
   Библиография. Программа курса для учащихся библиотечных техникумов. – Киров, 1963. – 50 с.
207986
  Свенцицкий И.С. Библиография. Церковно- и русско-славянские рукописи Публичной библиотеки Народного Дома во Львове // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1904. – Т. 9, кн. 3. – С. 350-414
207987
  Коршунов О.П. Библиография: теория. методдология, методика. / О.П. Коршунов. – Москва : Книга, 1986. – 285 с.
207988
  Коршунов О.П. Библиографоведение : Общий курс / О.П. Коршунов. – Москва : Книжная полата, 1990. – 232 с.
207989
  Диомидова Г.Н. Библиографоведение : Учебник для средних профессиональных учебных заведений / Г.Н. Диомидова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2002. – 288с. – (Библиотека). – ISBN 5-93913-024-0
207990
  Барсук А.И. Библиографоведение в сестеме книговедческих дисциплин : методол. очерк / А.И. Барсук. – Москва : Книга, 1975. – 206 с. – Библиогр.: с. 183-205 (588 назв.)
207991
  Машенцева Л.П. Библиографоведение глазами библиографа // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 108-110. – ISSN 0869-6020
207992
  Швецова-Водка Библиографоведение для бакалавров : [рецензія] // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2014. – № 6 (395). – С. 107-112. – ISSN 0869-6020
207993
  Михов Н.В. Библиографски източници за историята на Турция и България / Никола В. Михов. – София : Придворна печатница
Т. 4. – 1934. – 224 с.
207994
   Библиографски указател на научните трудове на вси "Васил Коларов" - Пловдив. – Пловдив : [б. и.], 1969. – 174 с.
207995
   Библиографски указател на научните трудове на медицинска академия - София. 1973-1980. – София : [б. и.]
Т. 1 : А-Кьол. – 1985. – 175 с.
207996
   Библиографски указател на научните трудове на медицинска академия - София. 1973-1980. – София : [б. и.]
Т. 2 : Кьос-Я. – 1985. – 184 с.
207997
   Библиографски указател на научните трудове на медицинска академия - София. 1973-1980. – София : [б. и.]
Т. 3 : Помощни показалци. – 1985. – 172 с.
207998
  Самодурова В.В. Библиографы в контексте научного облика библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова: цели, задачи, новации // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (14). – C. 152-164. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
207999
  Абдуллаева А.Т. Библиографы как посредники в формировании информационной культуры читателей // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; Бук чембэр интернэшнл. – Москва, 2013. – № 3 (386). – С. 30-34. – ISSN 0869-6020


  В статье исследуются роль библиографов в формировании информационной культуры читателей, аспектов знаний, умений и профессиональных навыков библиографов, а также задачи оптимизации работы читателя с информацией.
208000
  Николаев В.А. Библиографы Сибири и Дальнего Востока / В.А. Николаев. – Новосибирск, 1973. – 174с.
<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,