Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>
207001
  Сятецький К. "Буковинський соловейко", "Український Карузо", "співак, який має Богом даний теноровий голос найсолодшої звукової принади": виконавська і музично-громадська діяльність видатного Ореста Руснака // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 113-118. – ISSN 2308-4634
207002
  Чернях И.Г. "Букринский батальон" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12 (596). – С. 16-17. – ISSN 0321-0626
207003
  Серебріян О. "Букфест" - присвята письменнику М. Івасюку // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 15-16
207004
  Луценко О.Л. "Булінг по-дорослому":психологічні особливості жертв цькування у педагогічному середовищі / О.Л. Луценко, К.Є. Ткачук // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (176). – С. 43-49
207005
  Княжанський В. "Було б правильно укласти ЗВТ з Канадою, Туреччиною, Ізраїлем..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 липня (№ 135/136). – С. 11


  Експерти вважають, що Україна, як колись Західна Європа, зможе вийти з кризи і відновитися.
207006
  Векуа О. "Бунтівнича філософія" Ф. Ніцше як складова роману В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 41-45. – ISBN 966-594-246-8
207007
  Осташко Т. "Буржуй, або навіть феодал" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 22). – С. 9


  Євгена Чикаленка без перебільшення можна назвати впливовим конструктором українського національно-визвольного руху.
207008
  Ковальов В. "Буря в пустелі" для росіян у Сирії, або про чергові прорахунки Кремля // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 9). – С. 19
207009
  Попов И.М. "Буря в пустыне" : [война в зоне Персид. залива, 1990-1991 гг.] / И.М. Попов. – Москва : Знание, 1992. – 95 с. – В изд. также: Ушу - путь к победе / И.А. Красулин. – (Новое в жизни, науке, технике ; Подписная научно-популярная серия "Под знаком Марса" ; 4-5,92). – ISBN 5-07-002527-9
207010
  Аболина Е.К. "Буря" В. Лациса - эпопея латышского народа : Автореф... Канд.филол.наук: / Аболина Е.К.; М-во высш.образования СССР. – Рига, 1954. – 28л.
207011
   [Булавін Леонід Анатолійович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 71. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
207012
  Кононенко М.П. [Бунге Микола Андрійович] / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 86-87. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
207013
   [Буроменському Михайлу Всеволодовичу - 60] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 252-253. – ISSN 1993-0909


  Виповнилося 60 років від дня народження відомого українського правознавця, провідного фахівця у сфері міжнародного права, член-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора Михайла Всеволодовича ...
207014
  Вишневська М. Буковинська Маланка дивує весь світ // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 1,16 : Фото


  "Переберії", чи "Маланки" - найяскравіше свято зимового циклу на Буковині, ритуальне карнавальне дійство з обходами осель рядженими-перебраними. 15 січня у Чернівцях відбувся III Міжобласний фольклорно-етнографічний фестиваль "Маланка-фест".
207015
  Кожолянко Г. Буковинська Маланка: минуле і сучасне // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 219-228
207016
  Муратов І.Л. Буковинська повість / І.Л. Муратов. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 280 с.
207017
  Муратов І.Л. Буковинська повість / І.Л. Муратов. – Харків, 1953. – 280 с.
207018
  Муратов І.Л. Буковинська повість : повість / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 322 с.
207019
  Муратов І.Л. Буковинська повість : повість / І.Л. Муратов. – Київ : Дніпро, 1967. – 311 с.
207020
  Бойчук Т.М. Буковинський державний медичний університет. Етапи становлення та розвитку (до 70-річчя від початку діяльності на Буковині) / Т.М. Бойчук, В.І. Білоус // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 2 (66). – С. 220-230. – ISSN 1684-7903


  На основі архівних документів, історичних публікацій, музейних матеріалів та предметів, мемуарних видань тощо, досліджена і викладена історія заснування та основні етапи становлення, розвитку і діяльності Буковинського державного медичного університету ...
207021
  Никоненко П.М. Буковинський жайвір : сторінки життєпису Сидора Воробкевича / Петро Никоненко. – Вид. 2-ге, з допов. і змінами. – Чернівці ; Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – 236, [5] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-640-261-9


  У пр. №1710610 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор. Підпис. 01.11.2016
207022
   Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – Чернівці, 1991-. – ISBN 966-7854-42-6
Ч. 3/4 : Присвячен 5 Міжнародному конгресові україністів у Чернівцях. – 2002
207023
   Буковинський Златоуст Анатолій Добрянський : спогади, статті, вірші / [уклад.: Б. Мельничук, Л. Щербанюк]. – Київ : Академвидав, 2010. – 299, [5] с. : портр. – (Унікум). – ISBN 978-617-572-005-9; 978-617-572-003-5
207024
  Нечиталюк М.Ф. Буковинський Кобзар / М.Ф. Нечиталюк. – Львів, 1963. – 95с.
207025
  Нахманович В.Р. Буковинський курінь і масові розстріли євреїв Київа восени 1941 р. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 76-97. – ISSN 0130-5247
207026
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013-
Т. 3, № 2. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
207027
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013-
Т. 3, № 1. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
207028
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013-
Т. 3, № 3/4. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
207029
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013-. – ISSN 2309-4001
Т. 4, № 1/2. – 2016. – 161 с. – Резюме укр., англ. мовами
207030
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013-. – ISSN 2309-4001
Т. 4, № 3/4. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами
207031
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013-. – ISSN 2309-4001
Т. 5, № 1/2. – 2017. – 162 с. – Резюме укр., англ. мовами
207032
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013-. – ISSN 2309-4001
Т. 5, № 3/4. – 2017. – 174 с. – Резюме укр., англ. мовами
207033
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 17, № 3 (67), ч. 1. – 2013. – 200 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
207034
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 17, № 3 (67), ч. 2. – 2013. – 228 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
207035
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 17, № 2 (66). – 2013. – 244 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
207036
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 18, № 4 (72). – 2014. – 290 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
207037
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 18, № 2 (70). – 2014. – 260 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
207038
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 18, № 3 (71). – 2014. – 278 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
207039
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 19, № 1 (73). – 2015. – 286 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
207040
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 19, № 2 (74). – 2015. – 268 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
207041
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 20, № 2 (78). – 2016. – 284 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
207042
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 20, № 4 (80). – 2016. – 272 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
207043
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 21, № 1 (81). – 2017. – 268 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
207044
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 21, № 2 (82), ч. 1. – 2017. – 218 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
207045
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 21, № 2 (82), ч. 2. – 2017. – 194 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
207046
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 21, № 3 (83). – 2017. – 204 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
207047
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 21, № 4 (84). – 2017. – 208 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
207048
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 22, № 1 (85). – 2018. – 184 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
207049
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 22, № 2 (86). – 2018. – 194 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
207050
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 22, № 3 (87). – 2018. – 164 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
207051
   Буковинські віночки. – Київ, 1963. – 678с.
207052
   Буковинські віночки.. – Вінниця, 1964. – 152с.
207053
   Буковинські віночки.. – Ужгород, 1966. – 207с.
207054
  Моціяка П.П. Буковинські джерела Віктора Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 46-49


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
207055
  Велика Валерія Буковинські історії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 16-17 : фото
207056
  Кілінська К.Й. Буковинські ліси і Смугарські водоспади: реалії сучасного природокористування / К.Й. Кілінська, Н.С. Андрусяк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 231-243. – ISSN 2308-135X
207057
  Ботушанський В. Буковинські москвофіли - прислужники царської Росії // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 134-144
207058
  Романів-Тріска Буковинські народні ікони // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 46-50.
207059
  Ботушанський В. Буковинські президенти // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 64-71
207060
  Амбросій П. Буковинські співанки / П. Амбросій. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 88 с.
207061
  Амбросій П. Буковинські співанки / П. Амбросій. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 116 с., [1] арк. портр.
207062
  Бурса Г.П. Буковинські спогади / Галина Бурса. – Чернівці : Зелена Буковина. – ISBN 966-8410-30-0
Ч.1 : Помаранчева революція (вірші). – 2005. – 200с., 15 л. іл.
207063
  Батушанський В.М. Буковинські студенти у вищих навчальних закладів Австрії у другій половині XX ст. // Нариси з історії освіти на Буковині (ХІХ - початок ХХІ ст.) / В.М. Ботушанський. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 106-107. – ISBN 978-617-7096-96-1
207064
   Буковинці в трагічні роки Другої світової війни: статті, спогади та документи / Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність", Чернів. обл. осередок ; [авт.-упоряд.: П.П. Брицький та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7096-01-5
207065
  Мерцальский Н. Буковки. / Н. Мерцальский. – М.Л., 1937. – 20с.
207066
  Молотков П.И. Буковые леса Карпат и хозяйство в них. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Молотков П.И.; Харьков. с.-х. ин-т. – Х., 1966. – 56л.
207067
  Шкляр А.С. Буковые леса Северной Буковины и их естественное возобновление : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Шкляр А.С.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 21л.
207068
  Вергилий Буколики / Вергилий. – Москва, 1979. – 551с.
207069
  Вергилий Марон Публий Буколики. Георгики. Энеида : пер. с латин. / Вергилий Марон Публий; [вступ. ст. С. Шервинского, с. 5-26 ; примеч. Н. Старостиной ; ил.: Д. Бисти]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 417 с. : 9 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 6 ; Серия первая. Литература древнего Востока античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
207070
  Малкович І. Буколіка з євшаном : поезія: вірші // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 104-105. – ISSN 0130-321Х
207071
  Левицький В. Буколічність київського міського тексту в українській поезії І пол. ХХ ст. : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С.248-254
207072
   Букреєв Борис Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 258. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
207073
  Лисоченко І.Д. Букрєєв Борис Якович (1859-1962) - математик // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 60-64. – ISBN 966-02-2569-5
207074
  Бойко Н. Букринська епопея, або "Наша помилка" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 10 (122). – С. 40-47


  Автор змальовує розгорнуту картину боїв під Києвом на Букринському плацдармі восени 1943 р., даючи їм аналітично-критичну оцінку. Подібне дослідження проводиться вперше на основі документальних матеріалів і свідчень очевидців та учасників битви.
207075
  Смирнов А. Буксир : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 12 (1028). – С. 112-115. – ISSN 0130-7673
207076
  Волков А. Букская ГЭС / А. Волков. – Москва : Госкультпросветиздат, 1954. – 6с.
207077
  Косачова О. Буктрейлер як ефективний медіаресурс сучасної бібліотеки / Ольга Косачова // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 22-25


  Проведено кількісно-якісний аналіз буктрейлерів, створених фахівцями провідних бібліотек Східної України; проаналізовано сучасні класифікації; розкрито базові функції; виявлено резерви підвищення комунікаційного впливу бібліотечного буктрейлеру на ...
207078
  Буяло А.П. Буктрейлер як засіб просування видавничої продукції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 98-101


  У статті розглядаються особливості вітчизняних буктрейлерів та специфіка їх створення для промоції книжкової продукції. Потреба аналізу цього новітнього явища в українській видавничій справі зумовлена низкою суттєвих недоліків українських буктрейлерів. ...
207079
  Луценко К. Буктрейлер як інноваційний метод підвищення читацького інтересу школярів у співпраці з батьками // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Травень (№ 9/10). – С. 62-68
207080
  Бессараб А.О. Буктрейлер як нове явище у сфері соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 159-163. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
207081
  Богосвятська А.І. Буктрейлер як стратегія залучення учнів до читання // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 2. – С. 2-6
207082
  Мингазова Н. Буктрейлеры: живые страницы : создание видеофильмов // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 8. – С. 8-9. – ISSN 0869-4915


  В библиотечной среде сейчас очень популярны буктрейлеры. Основная задача этих маленьких фильмов - рассказать о той или иной книге, заинтересовать человека, чтобы он захотел ее прочитать. Речь идет о своеобразной видеорекламе, работающей аналогично ...
207083
   Букурешкиот мировен договор (1913) и неговите долгорочни последици за Македониjа и Jугоисточна Европа = Бухарестский мирный договор (1913) и его последствия для Македонии и Юго-Восточной Европы : материjали од македонско-рускиот научен собир одржан во Скопjе на 27 и 28 jуни 2013 / Макед. акад. на науките и уметностите, Руська акад. на науките, Ин-т за славистика ; [организациски одб.: Блаже Ристовски, Георги Страделов, Вера Битракова Грозданова и др.]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2017. – 224, [1] c. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-608-203-190-3


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
207084
   Букурешкиот мировен договор, Македониjа и Балканот = Peace treaty of Bucharest, Macedonia and the Balkans : мегународен научен собир по повод 100-годишнината од потпишуваньето на Букурешкиот мировен договор одржан на 31 октомври и 1 ноември 2013 година / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уредувачки одбор: Владо Камбовски (претседател), Блаже Ристовски, Драги Горгиев]. – Скопje : МАНУ, 2014. – 306, [4]с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-119-4
207085
  Дрьомов С. Була б людина, а стаття знайдеться // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 106-109
207086
  Сизоненко О.О. Була осінь / О.О. Сизоненко. – Київ, 1980. – 189 с.
207087
  Сизоненко О.О. Була осінь / О.О. Сизоненко. – Київ
Ч.2. – 1980. – 199 с.
207088
  Сизоненко О.О. Була осінь / О.О. Сизоненко. – Київ, 1981. – 432 с.
207089
  Герасим"юк Василь Була така земля : Вибране / Герасим"юк Василь. – Київ : Факт, 2003. – 392с. – ISBN 966-8408-03-9
207090
  Лупій О. Була така літстудія - "СІЧ" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 6 вересня (№ 32). – С. 8-9


  Про діяльність літстудії "Січ" в КДУ ім.Т.Г. Шевченка.
207091
  Горболіс Л. Була це людина добра і чесна = До 150-річчя від дня народження Тимотея Бордуляка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 лютого - 6 березня (№ 9). – С. 13


  Бордуляк Тимофій Гнатович (1863-1936) - український письменник, священик УГКЦ. Літературні псевдоніми: Т. Бондаришин, Т. Ветлина та інші.
207092
   Булавенко Сергій Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 217 : фото
207093
  Буганов В.И. Булавин / В.И. Буганов. – М., 1988. – 316с.
207094
  Лебедев В.И. Булавинское восстание / В.И. Лебедев. – М-Л, 1929. – 48с.
207095
  Лебедев В.И. Булавинское восстание / В.И. Лебедев. – М-Л, 1934. – 103с.
207096
  Лебедев В.И. Булавинское восстание (1707-1708) / В.И. Лебедев. – Москва, 1967. – 155с.
207097
   Булавін Леонід Анатолійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 41
207098
   Булавін Леонід Анатолійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 25. – ISBN 966-8352-11-4
207099
   Булавін Леонід Анатолійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 51. – ISBN 978-617-7530-19-9
207100
  Куренцов А.И. Булавоусые чешуекрылые Дальнего Востока СССР.(определитель) / А.И. Куренцов; Г.О.Криволуцкая. – Ленинград : Наука, 1970. – 164с.
207101
  Некрутенко Ю.П. Булавоусые чешуекрылые Крыма / Ю.П. Некрутенко. – Київ, 1985. – 152с.
207102
  Володин Иван Алексеевич Булавоусые чешуекрылые, птицы и мелкие млекопитающие основных ландшафтов Брянской области : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Володин Иван Алексеевич; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 22л.
207103
  Буланов Н.М. Буланов Николай Михайлович. / Н.М. Буланов. – М., 1975. – 24с.
207104
  Мельникова А.С. Булат и злато / А.С. Мельникова. – Москва, 1990. – 206 с.
207105
  Копань Ю.В. Булат і багатошаровий композиційний матеріал / Ю.В. Копань, Н.В. Хуторянська, В.С. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 324-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  KM зі сталей У9А (0,85 - 0,94%С; 0,15 0,30% Мn; 0,15 - 0,35% Si) та 30Х5М2СФА (0,3%С; 5%Cr; 2%Mo; 0,2%Si; 0,3%V) був виготовлений виливанням на параболоїд. Кількість шарів 600-1500, товщина шарів 2-5 мкм. Умовна границя текучості KM б0,2=(250+-30)*10 7 ...
207106
  Абельская Р.Ш. Булат Окуджава и Белла Ахмадулина "на фоне Пушкина" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 41-48. – ISSN 2310-4287
207107
  Фиалко Д. Булат Окуджава: часовой надежді и любви // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 100-119. – ISSN 1819-6268
207108
  Назаренко В.Р. Булат, сталь булатового типу і мої переживання / Василь Назаренко. – Київ-Черкаси, 2003. – 292с. – ISBN 966-7245-09-8
207109
   Булатные струны.. – М., 1978. – 224с.
207110
  Лохматов Н.П. Булатов курган / Н.П. Лохматов. – М., 1967. – 320с.
207111
  Корытковская А.Г. Булахов угол / А.Г. Корытковская. – Красноярск, 1962. – 48с.
207112
   Булаховский Л.А. и современное языкознаник. – К., 1987. – 288с.
207113
   Булаховский Леонид Арсеньевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 88
207114
  Паламарчук О.Л. Булаховська Юлія Леонідівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 207-208. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1952) Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1951 до кінця 50-х років викладала на російсько-слов"янському відділенні філологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка польську мову і літературу, спецкурси з ...
207115
  Паламарчук О.Л. Булаховська Юлія Леонідівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 188-189. – ISSN 2075-437X
207116
  Лукінова Т. Булаховський Леонід Арсенійович // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Римаренко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Довіра, Генеза, 1996. – С. 828-829. – ISBN 966-507-016-9, 966-504-001-4
207117
   Булаховський Леонід Арсенійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 339. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
207118
  Лисиченко Л.А. Булаховський Леонід Арсенійович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 50-51. – ISBN 978-966-372-083-8
207119
  Любарська Л.В. Булаховський Леонід Арсенійович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 31-34
207120
  Паламарчук О.Л. Булаховський Леонід Арсенійович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 208-210. – ISSN 2075-437X


  Булаховський Л.А. у 1946-1947 рр. - завідувач кафедри української мови філологічного факультету Київського університету ім. Т.Г.Шевченка, у 1947-1960 рр. - завідувач кафедри слов"янської філології
207121
  Паламарчук О.Л. Булаховський Леонід Арсенійович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 189-190. – ISSN 2075-437X
207122
  Лакшин В.Я. Булгакиада / В.Я. Лакшин. – К., 1991. – 63с.
207123
  Покальчук Ю. Булгаков - Київ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 лютого (№ 18/19). – С. 22-23


  Унікальні чернетки, або Як письменник себе цензурував, аби догодити кремлівському вождю.
207124
   Булгаков и фантастика : Круглый стол на Международной ассамблее "Портал" -2007 / Подготовил Петр Ордынец // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 11/12. – С. 188-205. – ISSN 0131-8136
207125
  Мотузенко Б. Булгаков і Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26-27 січня (№ 13/14). – С. 30
207126
   Булгаков Михайло Опанасович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 242. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
207127
  Короткий В. Булгаков Михайло Опанасович (1891-1940) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 401. – ISBN 5-7707-1062-4
207128
  Шапиро Н.С. Булгаков о задачах политэкономии и современное развитие економической теории // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються питання історичного значення критики політичної економії та її завдання, які були сформульовані С.М. Булгаковим у працях "Від марксизму до ідеалізму" та "Філософія господарства". Виявивши основні тези критики та завдань, ...
207129
   Булгаков Сергій Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 122. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
207130
  Аляєв Г.Є. Булгаков Сергій Миколайович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 999-1001. – ISBN 966-316-069-1
207131
  Гриценко І.С. Булгаков Сергій Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 193. – ISBN 978-966-06-0557-2
207132
  Назарец В.Н. Булгаков тайный // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 4 : Шедевр Михайла Булгакова - роман "Майстер і Маргарита" До 120-річчя від дня народження письменника. – С. 9-23
207133
   Булгаков Ф.С., Ивановский Г.В. Выставка произведений. – М., 1983. – 5с.
207134
  Соколов Б.В. Булгаков. Энциклопедия : Персонажи, прототипы, произведения, друзья и враги, семья / Б.В. Соколов. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 832с. – (Энциклопедия великих писателей). – ISBN 978-5-699-22928-4


  Михаил Афанасьевич Булгаков - уникальное явление в российской культуре XX века. О нем все слышали, но мало кто знает что-нибудь достоверно; реальная биография писателя обросла множеством легенд, домыслов, анекдотов и необъяснимых совпадений и уже давно ...
207135
  Земцова Юлия Булгар. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 91-97 : фото. – ISSN 1029-5828
207136
  Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская денежно-весовая система 13-15 вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 575 / Мухамадиев А.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 25 с.
207137
  Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская монетная система ХП-ХУ вв. / А.Г. Мухамадиев. – М., 1983. – 175с.
207138
  Юсупов Г.В. Булгаро-татарские эпиграфические памятники XIII-XVII веков (к вопросу о происхождении казанских татар) : Автореф... канд. ист.наук: / Юсупов Г.В.; Башкирский филиал АН СССР. Ин-т истории, языка и литературы. – Уфа, 1952. – 16 с.
207139
   Булгары. – Казань, 1951. – 30с.
207140
  Фесенко Д.М. и др. Булгахтерский учет в сельском хозяйстве / Д.М. и др. Фесенко. – К., 1987. – 356с.
207141
  Фесенко Д.М. Булгахтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях / Д.М. Фесенко. – К., 1977. – 271с.
207142
  Бузурханов В. Булева разность и независимость булевых функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бузурханов В.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по мех. мат. наукам, Отд-ния физ.-техн. и мат. наук. – Ташкент, 1971. – 16л.
207143
  Яглом И.М. Булева структура и ее модели. / И.М. Яглом. – М., 1980. – 193с.
207144
  Рижов Ю.М. Булеві алгебри / Ю.М. Рижов, В.І. Сущанський. – Київ : Вища школа, 1982. – 96 с.
207145
  Трохимчук Р.М. Булеві функції : Навчальний посібник / Р.М. Трохимчук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 82с.
207146
  Сикорский Р. Булевы алгебры / Р. Сикорский. – Москва : Мир, 1969. – 376с.
207147
  Владимиров Д.А. Булевы алгебры / Д.А. Владимиров. – Москва : Наука, 1969. – 318с.
207148
  Порошкин А.Г. Булевые меры, комплексные полуупорядоченные пространства и их применение в теории нормальных операторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Порошкин А.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 16л.
207149
  Байдебура П.А. Були у Леніна / П.А. Байдебура. – Донецьк, 1966. – 47 с.
207150
  Скопенко В.В. Були, є і завжди будуть у Київському університеті Максимовичі, Реформатські, Скліфосовські.... : Розмова з ректором КНУ ім. Тараса Шевченка // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С. 59-62
207151
  Седюк Д. Булінг, або гра за владу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 47-50. – ISSN 2518-7104
207152
  Мацутани М. Булка цвета лисьего хвоста: Сказки. / М. Мацутани. – М., 1979. – 269с.
207153
  Магдич О. Булла Ex Comissio nobs a deo та утвердження незалежності польської церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 45-48. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто процес формування самостійної польської церкви у часи ранньосередньовічної державності, зокрема за правління князя Болеслава ІІІ (1102-1138). Крізь призму внутрішньополітичного життя Польщі та політичної історії німецьких земель, а ...
207154
  Чівер Д. Буллет-парк : Роман та оповідання / Д. Чівер. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 267с.
207155
  Чивер Д. Буллет-Парк : Роман / Д. Чивер. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 206с.
207156
  Бутовская М.Л. Буллинг как социокультурный феномен и его связь с чертами личности у младших школьников / М.Л. Бутовская, Е.Л. Луценко, К.Е. Ткачук // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 5 сентябрь-октябрь. – С. 139-150. – ISSN 0869-5415


  Феномен буллинга - травли, запугивания и третирование других (чаще всего, более слабых) членов коллектива - в последние десятилетия стал объектом детального изучения антропологов, психологов, этологов, социологов. Делается вывод о том, что разработка ...
207157
  Лушпай Л. Буллінг як соціально-педагогічнна проблема та шляхи її вирішення (на прикладі досвіду середніх загальноосвітніх шкіл Великої Британі) // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 126-131. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті проаналізовано явище буллінгу з соціально-педагогічної точки зору. Доводиться, що діючі в суспільстві гендерні стереотипи спричиняють виникнення цієї проблеми.Заходи спрямовані на викорінення цього явища, є важливим напрямком виховання ...
207158
  Макаревська С.Б. Було і буде : Поезії / С.Б. Макаревська. – Київ : Транспорт України, 2002. – 160с. – ISBN 966-7098-20-6
207159
  Інгульський П.М. Було і мені сімнадцять : оповідання / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1963. – 132 с.
207160
   Було чи не було. : Весела історична енциклопедія. – Київ : Наукова думка, 1999. – 136с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0484-2
207161
  Сави И. Булочки, пироги, пирожные. / И. Сави. – 5-е изд. – Таллин, 1987. – 236с.
207162
  Сави И. Булочки, пироги, пирожные: пер. с эст. / И. Сави. – 6-е изд. – Таллинн, 1988. – 236с.
207163
  Галямин Д.Ф. Булочкин распахивает душу... / Д.Ф. Галямин. – Курган, 1961. – 65с.
207164
  Полянкер Г.И. Булочник из Коломыи / Г.И. Полянкер, 1976. – 378 с.
207165
  Кречет А. Бульбагейт: покарання з душею : скандал // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 лютого (№ 6)


  Управління освіти Луцької міської ради 7 вересня 2011 р. закупило на відкритих торгах картоплю для дошкільних навч. закладів міста за ціною 2,42 гр. за кілограм. Тоді коли заготівельники пропонують селянам 80–90 коп., а сер. закупівельна ціна для ...
207166
  Корнюшенкова Е. Бульбашиш с маслом // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Ноябрь, № 11,. – С. 10-11. – ISSN 2075-7522


  Как Беларусь наживается на конфликте между Россией и Западом.
207167
  Хрущова Н. Бульбашка путінської популярності луснула, або Про те, що підвищує шанси відставки президента РФ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2 жовтня (№ 177). – С. 11
207168
  Коршунов М.П. Бульвар под ливнем / М.П. Коршунов. – М., 1972. – 303с.
207169
  Коршунов М.П. Бульвар под ливнем / М.П. Коршунов. – М., 1981. – 304с.
207170
  Куусберг П. Бульвар свободы : рассказы / П. Куусберг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1981. – 400 с.
207171
  Семенюк Г. Бульвар Т. Шевченка, 14: дім, де слову добре
207172
   Бульвар Т. Шевченка, 4 (кол. Бібіковський бульвар) // Особняки Києва / О.М. Друг, Д.В. Малаков. – Київ : КИЙ, 2004. – С. 516-524. – ISBN 966-7161-60-9
207173
  Львов А.Л. Бульвар Целакантус / А.Л. Львов. – М., 1967. – 174с.
207174
  Федосюк Ю.А. Бульварное кольцо. Путеводитель. / Ю.А. Федосюк. – М., 1972. – 168с.
207175
  Рохлин Александр Бульдозерист всегда прав : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 190-191 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
207176
  Легещич А. Бульки на асфальті : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 86-88
207177
  Лифинцева Т.П. Бультман и Тиллих : "демифологизация" и рецепция идей Хайдеггера // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.172-182. – ISSN 0042-8744
207178
  Пестушко Валерий Бум контейнерних перевезень на Чорному морі : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 45
207179
  Ковальская Антонина Бумага-тикет // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 14-15 : фото
207180
  Лауцявичюс Э. Бумага в Литве в XV-XVIII вв. / Э. Лауцявичюс. – Вильнюс, 1967. – 288с.
207181
  Шенгелия Вера Бумага все стерпит // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 96-102 : фото
207182
  Козаровицкий Л.А. Бумага и краска в процессе печатания. (Физико-химические основы их взаимодействия и методы исследования технологических свойств). / Л.А. Козаровицкий. – М., 1965. – 368с.
207183
   Бумага и печатание.. – М., 1927. – 62с.
207184
  Ладлэм Р. Бумага Мэтлока : роман / Роберт Ладлэм. – Донецк : Поиск, 1994. – 400 с. – В изд. также: Шесть дней Кондора / Д. Грейди. – (Сыщик). – ISBN 5-87478-132-3
207185
  Агеева Н.Е. Бумага рисовая, акварельная, пастельная...на чём рисовал гений? // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 44-47
207186
   Бумага СССР.. – М,
1. – 1925. – 435с.
207187
   Бумаги А.С. Пушкина : Сборник новонайд. его произведений. Его черновые письма. Письма к нему разных лиц. Заметки на его соч. : в 2 вып. / [Сост. П.И. Бартенев]. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Вып. 1. – 1881. – VI, 204 с., 1 л. факс.
207188
  Гейм С. Бумаги Андреаса Ленца / С. Гейм. – М., 1966. – 792с.
207189
  Бычков И.А. Бумаги В.А. Жуковского, поступившие в Императорскую Публичную библиотеку в 1884 году / Разобраны и описаны Иваном Бычковым. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1887. – [2], 199 с., 1 л. факс. – Экз. деф., без ориг обл. и тит. л.


  На форз. Вас. Маслов
207190
  Рокка Г. Бумажная гора / Г. Рокка. – Л.М., 1962. – 108с.
207191
  Хейз М.-Р. Бумажная звезда : Роман / Мєри-Роуз Хейз; Пер. с англ. Г.П. Байковой. – Москва : АСТ, 1999. – 464с. – (Интрига). – ISBN 5-237-02443-2
207192
  Юдицкас П. Бумажная и деревообрабатывающая промышленность Литовской ССР и основные направления по рациональному использованию древесных ресурсов республики : Автореф... кандидата экон.наук: / Юдицкас П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 19л.
207193
  Сарджент Э. Бумажная луна / Э. Сарджент. – М., 1977. – 103с.
207194
  Галкин Л.А. Бумажная метель / Л.А. Галкин. – Москва, 1958. – 32с.
207195
  Доливо-Добровольский Бумажная промышленность / Доливо-Добровольский. – Птгр., 1922. – 122с.
207196
  Гурович С.Г. Бумажная промышленность главнейших стран / С.Г. Гурович. – М., 1930. – 178с.
207197
  Хакимали У. Бумажная птица / У. Хакимали. – Москва, 1986. – 380с.
207198
  Полуян Е.В. Бумажная радуга, и другие рассказы сельской продавщицы. / Е.В. Полуян. – М., 1991. – 236с.
207199
  Блинов Н.О. Бумажная хроматография антибиотиков / Н.О. Блинов, А.С. Хохлов. – Москва, 1970. – 364с.
207200
  Нежный А.И. Бумажное дело / А.И. Нежный. – М., 1987. – 358с.
207201
  Натанзон Я. Бумажные денежные знаки на территории Греции в период Второй мировой войны // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (66). – С. 48-49. – ISSN 1811-542X
207202
  Малышев И А. и др. Бумажные денежные знаки России и СССР / И А. и др. Малышев. – М., 1991. – 496с.
207203
  Тхоржевский Роберт Иосифович Бумажные денежные знаки, боны как источник по истории Украинской ССР периодов гражданской войны и восстановления народного хозяйства 1918-1925 гг. : Дис... канд. историч.наук: / Тхоржевский Роберт Иосифович; КГУ. – Черновцы, 1974. – 215л. – Бібліогр.:л.І-ХХІХ
207204
  Тхоржевский Роберт Иосифович Бумажные денежные знаки, боны как источник по истории Украинской ССР периодов гражданской войны и восстановления народного хозяйства 1918-1925 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Тхоржевский Роберт Иосифович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 27 с.
207205
  Трахтенберг И.А. Бумажные деньги / И.А. Трахтенберг. – 3-е изд., доп. – М., 1924. – 415с.
207206
  Туган-Барановский Бумажные деньги и металл. / Туган-Барановский. – Одесса, 1919. – 132с.
207207
  Фалькнер С.А. Бумажные деньги французской революции (1789-1797) / С.А. Фалькнер. – М, 1919. – 324с.
207208
  Атлас З.В. Бумажные деньги. / З.В. Атлас. – Москва, 1946. – 22с.
207209
  Уилсон С. Бумажные кирпичики государства. Южная Африка отдает дань многообразию страны в новом дизайне своей валюты // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2015. – Вып. 52, № 2 : Можно ли жить на 1,25 доллара в день?. – С. 32-33. – ISSN 1020-8151
207210
  Кнорре Ф.Ф. Бумажные книги Лали / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1983. – 175с.
207211
  Влэстару Б (Векслер М Б. Бумажные кораблики : рассказы / Б (Векслер М Б. Влэстару; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1968. – 352 с.
207212
  Сеабра М. де Бумажные солдатики: роман / М. де Сеабра. – М., 1985. – 206с.
207213
  Градинар Д. Бумажные фонарики Окинавы // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 135-142. – ISSN 1728-8568
207214
  Малле-Жорис Бумажный домик / Малле-Жорис. – М., 1989. – 222с.
207215
   Бумажный змей. – Москва, 1968. – 104с.
207216
  Пархоменко М.Н. Бумажный кораблик / М.Н. Пархоменко. – Киев, 1970. – 232с.
207217
  Чандр К. Бумажный кораблик / К. Чандр. – Алма-Ата, 1972. – 176 с.
207218
  Дубро Е.В. Бумажный кораблик / Е.В. Дубро. – Кемерово, 1988. – 186с.
207219
  Пархомов М.Н. Бумажный кораблик. / М.Н. Пархомов. – К., 1970. – 232с.
207220
  Найман А. Бумажный планер // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 65-72. – ISSN 0130-7673
207221
  Торохов Б.М. Бумажный потоп / Б.М. Торохов. – М, 1956. – 32с.
207222
  Горбась В.Е. Бумажный рынок за рубежом / В.Е. Горбась. – М., 1976. – 28с.
207223
  Павич М. Бумажный театр : фрагменты книги // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 185-201. – ISSN 1130-6545
207224
  Райс Патриция Бумажный тигр : Роман / Райс Патриция. – Москва : АСТ, 1998. – 528. – ("Шарм"). – ISBN 5-15-001008-1
207225
  Митько Е.Н. Бумбараш / Е.Н. Митько. – М., 1973. – 120с.
207226
   Бумбараш.. – М., 1971. – 318 с.
207227
  Фульштинский Л.Е. Бумеранг / Л.Е. Фульштинский. – Львов, 1983. – 86с.
207228
  Кочетов А.В. Бумеранг : юмористические рассказы и повести / А.В. Кочетов. – Москва : Современник, 1991. – 190 с.
207229
  Михайлов В.С. Бумеранг не возвращается / В.С. Михайлов. – М, 1956. – 264с.
207230
  Михайлов В.С. Бумеранг не возвращается / В.С. Михайлов. – М, 1958. – 264с.
207231
  Михайлов В.С. Бумеранг не повертається / В.С. Михайлов. – К, 1958. – 194с.
207232
  Меньшиков В.М. Бумеранг операции "Президент" / В.М. Меньшиков. – М., 1984. – 112с.
207233
  Бауман Ю. Бумеранг повертається / Ю. Бауман, К. Малєєв // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 5. – С. 16-19. – ISSN 1812--514Х
207234
  Савчук В. Буна зіуа. (Добрий день). / В. Савчук, І. Маринеску. – Ужгород, 1965. – 40с.
207235
  Савчук В.Д. Буна зіуа./Добрий день/. / В.Д. Савчук, І. Маринеску. – Ужгород, 1965. – 40с.
207236
   Бунге Густав Александрович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 109-126. – ISBN 966-594-386-3
207237
   Бунге Микола Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 400. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
207238
  Кондратик Л.Й. Бунге Микола Християнович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 11. – ISBN 5776391970
207239
   Бунге Микола Християнович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 123. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
207240
  Короткий В.А. Бунге Микола Християнович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 148. – ISBN 966-06-0393-2
207241
   Бунге Микола Християнович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 84-99. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
207242
   Бунге Микола Християнович // Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 349-354. – ISBN 978-966-439-104-4
207243
  Гриценко І.С. Бунге Микола Християнович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 80. – ISBN 978-966-06-0557-2
207244
  Оришич Т. Бунге Микола Християнович / Т. Оришич, І. Пасько // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 205-206. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
207245
   Бунге Николай Андреевич // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 651 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)


  Підпис та фото Бунге М.А.
207246
  Короткий В.А. Бунге Олександр Андрійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 233. – ISBN 966-06-0393-2
207247
  Менделе Бунд : рассказы на идиш / Менделе, Мойхер-Сфорим : printed in Poland
Т. 16. – 1918
207248
  Гусєв В.І. Бунд в суспільно-політичному житті України. : Автореф... Доктора істор.наук: 07.00.01 / Гусєв В.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 36л.
207249
  Гусєв В.І. Бунд в Україні на шляху до євсекції КП(б)У (1918–1919 рр.) // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 299-313. – ISBN 978-966-611-701-7
207250
  Левітас Фелікс Бунд в Україні: місце в суспільному житті /кінець 19 ст.-1921 р./ / Левітас Фелікс, Гусєв Віктор. – Київ, 1995. – 72с. – (Політична історія України 20 століття). – ISBN 5-87534-168-8
207251
  Гусєв Віктор Бунд і російська соціал-демократія: проблеми взаємовідносин (кінець XIX - початок XX ст.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-28. – Бібліогр. в кінці ст.
207252
  Гусєв В.І. Бунд на Україні: місце в політичному житті (березень-жовтень 1917 р.) // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 71-85. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Малодосліджена вітчизняними істориками діяльність однієї з єврейських політичних партій - Бунду - в переломний момент життя суспільства, яке опинилося у вирі революційних подій, висвітлюється на фоні розвитку процесу національного самовизначення на ...
207253
  Гусєв В. Бунд робить остаточний вибір і утворює євсекцію КП(б)У // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 57-66. – ISBN 966-7273-47-4
207254
  Гусєв В. Бунд робить свій вибір: разом з українською демократією (березень - листопад 1917 р.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-33. : Фото
207255
  Гусєв В.І. Бунд, Комфарбанд, є в секції КП(б)У: місце в політичному житті України (1917-1921 р.р.) / В.І. Гусєв; НАНУ. – Киев : Україна, 1996. – 132с. – ISBN 5-7707-9264-7
207256
   Бундесвер - армия реванша = Bundeswehr - Armee fur den Krieg : cоздание и роль бундесвера как инструмента агрессии западногерм. империализма. – Москва : Воениздат, 1969. – 437 с.
207257
  Залетный А.Ф. Бундесвер / А.Ф. Залетный. – М, 1958. – 144с.
207258
  Глазунов Н.К. Бундесвер и НАТО / Н.К. Глазунов. – М, 1979. – 271с.
207259
  Кушева Л.С. Бундук двудомный --Gumnocladus dioicur (L.) K. Koch, как объект введения в культуру : Автореф... канд. биол.наук: / Кушева Л.С.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. Каф. ботаники и физиологии растений. – Москва, 1969. – 26л.
207260
  Мелешко Ксенія Буне діміняца, Румуніє! // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 45 (94). – С. 36-38
207261
  Баранов В. Буне сяра, доамна Валеріє! // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 52-68. – ISSN 0130-1608
207262
  Казиев М. Буниат Сардаров. / М. Казиев. – Баку, 1949. – 13с.
207263
  Нефедов В.В. Бунин-поэт : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Нефедов В. В.; БГУ. – Минск, 1973. – 25л.
207264
  Свиридова Н. Бунин - имя и время. "лёгкое дыхание" именной библиотеки // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 11 (245)
207265
  Вантенков И.П. Бунин - повествователь : (рассказы 1890-1916 гг.) / И.П. Вантенков. – Минск : Изд-во БГУ, 1974. – 159 с.
207266
   Бунин Иван: Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии. – М., 1991. – 320с.
207267
  Васькин А. Бунин: "Как знаменита была эта вотчина" // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 8. – С. 214-228. – ISSN 0131-2332


  К 400-летию царской династиии Романовых
207268
   Бунинский сборник. – Орел, 1974. – 764с.
207269
  Онуфрів С. Бункер Головного осередку пропаганди ОУН-УПА повернули із забуття... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14 лмстопада (№ 207)
207270
  Слісаренко О. Бунт / Олекса Андрійович Слісаренко. – Харків ; Київ, 1930. – 117 с.
207271
  Эс-Хабиб-Вафа Бунт / Эс-Хабиб-Вафа. – М.Л., 1931. – 95с.
207272
  Колас Якуб Бунт : рассказы / Колас Якуб. – Москва, 1962. – 48 с.
207273
  Слісаренко О. Бунт / Олекса Андрійович Слісаренко. – Київ, 1965. – 523 с.
207274
  Слисаренко О. Бунт / О. Слисаренко. – Москва, 1969. – 320 с.
207275
  Туболев В.Б. Бунт : повесть / В.Б. Туболев. – Свердловск : Средне-Уральск. кн. изд-во, 1972. – 163 с.
207276
  Даррелл Л. Бунт Афродиты. Tunc : роман / Лоренс Даррелл ; [пер. с англ. В. Минушина]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 378, [4] с. – ISBN 5-352-00646-8
207277
  Брычков А.Р. Бунт в альма-матер / А.Р. Брычков. – Москва, 1971. – 48с.
207278
  Гусєв Віктор Іванович Бунт в суспільно-політичному житті України (кінець ХІХ ст. -- 1921 р.) : Дис... д-ра іст.наук: 07.00.01 / Гусєв Віктор Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 396л. – Бібліогр.:л.379-396
207279
  Большаков В.В. Бунт в тупике? / В.В. Большаков. – М, 1973. – 367с.
207280
  Жлуктенко Н.Ю. Бунт внутри традиций / Н.Ю. Жлуктенко, 1977
207281
   Бунт военных поселян в 1831 году : рассказы и воспоминания очевидцев. – Санкт-Петербург : [Печ. В.И. Головина,], 1870. – V, 282 с.


  Содержание тома: Глава первая. О княжеских отношениях вообще Глава вторая. События при жизни сыновей Ярослава I (1054-1093) Глава третья. События при внуках Ярослава I (1093-1125) Глава четвертая. События при правнуках Ярослава I, борьба дядей с ...
207282
   Бунт Декабристов. – Ленинград, 1926. – 400 с.
207283
  Воронов Н.П. Бунт женщины / Н.П. Воронов. – Челябинск, 1958. – 183с.
207284
  Шкварчук В. Бунт землі (художньо-краєзнавча праця на архівному матеріалі ) / В. Шкварчук. – Чернігів : Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1994. – 64с. – ISBN 5-7707-6650-6
207285
  Худавердян В.Ц. Бунт или политическая активность? / В.Ц. Худавердян. – М., 1978. – 159с.
207286
  Кудрявцев Г Ю. Бунт или религия. / Г Ю. Кудрявцев, . – М, 1969. – 172с.
207287
  Шалин А.Б. Бунт марионеток / А.Б. Шалин. – Новосибирск, 1991. – 310с.
207288
  Толстой А.Н. Бунт машин / А.Н. Толстой. – Л., 1924. – 92с.
207289
  Малахов А.А. Бунт минералов. В мире реальной фантастики. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1964. – 124с.
207290
  Малахов А.О. Бунт мінералів. / А.О. Малахов. – К., 1964. – 40с.
207291
  Вук Герман Бунт на "Кайне" / Вук Герман. – Москва, 1990. – 517с.
207292
  Егер Г. Бунт обреченных / Г. Егер. – М, 1967. – 399с.
207293
  Кузьменко В. Бунт особистості за самореалізацію в романі Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 198-207
207294
  Бердиховська Б. Бунт покоління = Bunt pokolenia : розмови з українськими інтелектуалами записали й прокоментували Богуміла Бердиховська та Оля Гнатюк / Богуміла Бердиховська, Оля Гнатюк; [пер. із польської: Р. Харчук]. – Київ : Дух і Літера, 2004. – 344с. – На звороті тит. арк.: [інтерв"ю із Євгеном Сверстюком, Іваном Дзюбою, Михайолиною Коцюбинською, Михайлом Горинем, Миколою Рябчуком]. – ISBN 966-7888-63-0
207295
  Єгер Г. Бунт приречених / Г. Єгер. – К, 1969. – 351с.
207296
  Паньків М. Бунт протезів : новели / М. Паньків. – Харків, 1930. – 152 с.
207297
  Гіймоль А. Бунт проти султана Ердогана // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 24 (292). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Протестний рух у Туреччині розколов тамтешнє супільство на два табори.
207298
  Фрумкин К. Бунт против косноязычия. Либеральные реформы как эмбрион духовной революции // Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2001. – № 1. – С.57-66. – ISSN 0869-44435


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
207299
  Кугультинов Д.Н. Бунт разума : поэма / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Современник, 1973. – 155 с.
207300
  Тимрот А.Д. Бунт сердца и ума. Московские годы жизни А.С.Грибоедова / А.Д. Тимрот. – Москва : Моск. рабочий, 1965. – 240 с.
207301
  Колесник С.П. Бунт середняків : повісті / С.П. Колесник. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 301 с.
207302
  Ліндсей Д. Бунт синів / Д. Ліндсей. – Київ, 1964. – 233с.
207303
  Альбиг Бунт формы : Строительная жизнь / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 60-72 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
207304
  Фурманов Д. Бунт. / Д. Фурманов. – К.-Х., 1935. – 391с.
207305
  Никольский Б.Н. Бунт. / Б.Н. Никольский. – Л, 1987. – 302с.
207306
  Гладков Ф. Бунт. Из книги "Повесть о детстве" / Ф. Гладков. – Москва, 1949. – 44с.
207307
  Позняк-Хоменко Бунтар із козацьким прізвищем // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21-22 липня (№ 88). – С. 4


  Анатолій Лупиніс іще 20 років тому передбачав війну з Росією.
207308
  Кіплінг Р Бунтар Моті Гюй / Ред"ярд Кіплінг // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 16 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
207309
  Михайлин І.Л. Бунтар проти абсурду, або відповідь А. Камю на запити масового суспільств // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 150-162. – ISSN 2077-804X
207310
   Бунтаран. – М., 1959. – 79с.
207311
  Алтаев Ал. Бунтари / Ал. Алтаев. – М-Л, 1926. – 237с.
207312
  Шаброль Ж.-П. Бунтари / Ж.-П. Шаброль. – М., 1969. – 366с.
207313
  Матвиевский П.Е. Бунтари Глушковской мануфактуры / П.Е. Матвиевский. – Курск, 1949. – 66с.
207314
  Лесин В.И. Бунтари и воины / В.И. Лесин. – Ростов -на-Дону, 1997. – 512с.
207315
  Феофанов Бунтари и конформисты / Феофанов, А.Е. Налоев. – Ставрополь, 1989. – 409с.
207316
  Буганов В.И. Бунтари и правдоискатели в Русской православной церкви / В.И. Буганов, П А. Богданов. – М., 1991. – 525с.
207317
  Соколовський О.О. Бунтарі / О.О. Соколовський. – Київ, 1960. – 288 с.
207318
  Ілку П. Бунтарі з восьмого / П. Ілку. – Ужгород, 1971. – 176с.
207319
  Байтемиров Н. Бунтарка : роман / Н. Байтемиров; пер. с кирг. Е.Г.Босняцкого. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 240 с.
207320
  Байтемиров Н. Бунтарка и Колдун : роман / Н. Байтемиров; авториз. пер. с кирг. Е.Г.Босняцкого. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 464 с.
207321
  Байтемиров Н. Бунтарка и Колдун : роман / Н. Байтемиров; пер. с кирг. Е.Г.Босняцкого. – Москва : Художественная литература, 1984. – 512 с.
207322
  Привальский В.М. Бунтарь / В.М. Привальский. – М, 1967. – 295с.
207323
  Привольний В.М. Бунтарь / В.М. Привольний. – М, 1975. – 287с.
207324
   Бунташный век. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 572с. – В изд. также : Предисловие / В.С. Шульгин; Я пришел дать вам волю / В. Шукшин; О России в царствование Алексея Михайловича / Г. Котошихин. – (История Отечества в романах, повестях, документах)


  Произведения о крестьянском восстании под предводительством Степана Разина.
207325
  Піховшек В. Бунти у країні розвиненого соціалізму // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 38 (191). – С. 28-29
207326
  Піховшек В. Бунти у країні розвиненого соціалізму // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 39 (192). – С. 30-31
207327
  Ногін П. Бунтівне підземелля : роман / П. Ногін. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 366 с.
207328
  Мішуков О. Бунтівний гетьман (Європейський погляд на Івана Мазепу) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 6-21
207329
  Привальский В.М. Бунтівник / В.М. Привальский. – К, 1972. – 227с.
207330
  Лозицький В.С. Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового : історико-біографічно-публіцистичний нарис / Володимир Лозицький ; Центр. держ. архів громад. об-нь України. – Київ : Генеза, 2009. – 117, [3] с. : іл., фот. – Парал. тит. арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-504-936-4
207331
  Тошев С. Бунтовни времена / С. Тошев. – София, 1981. – 224с.
207332
  Голон А. Бунтующая Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 365с.
207333
  Чичков В.М. Бунтующая земля : Путешествия и встречи / В.М. Чичков. – Москва, 1961. – 158с.
207334
  Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / А. Камю. – Москва : Политиздат, 1990. – 415 с.
207335
  Стъпов П. Бунтът започна. / П. Стъпов, 1955. – 264с.
207336
  Добревски Д. Бунтът на крайцера "Надежда" / Д. Добревски, 1955. – 296с.
207337
  Страшенко О. Бунчужний нашої культури : до 75-річчя Леоніда Череватенка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 15 листопада (№ 23). – С. 1, 7


  Літературно-мистецький вечір, присвячений ювілею Леоніда Череватенка, відбувся в Центральній міській бібліотеці Ірпеня.
207338
  Гаврилишина Н. Бунчуковий товариш Павло Васильович Кочубей (1736/1737 - 26 липня 1786 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 39-41. – ISBN 978-966-171-783-0
207339
  Бунюэль Л. Бунюэль о Бунюэле / Л. Бунюэль. – М., 1989. – 380с.
207340
  Короткий В.А. Буняковський Віктор Якович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 143. – ISBN 966-06-0393-2
207341
   Бунятян Грачия Хачатурович. – Ереван, 1981. – 88с.
207342
  Сальников Ю.В. БУПШ действует / Ю.В. Сальников. – Новосибирск, 1964. – 147с.
207343
  Головко А.В. Бур"ян : повість / А.В. Головко. – вид. 3-є. – Київ : Держвидав України, 1929. – 288 с.
207344
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1946. – 183с.
207345
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 220с. – (Б-ка українського роману та повісті)
207346
  Головко Андрій Бур"ян : роман / Андрій Головко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 197, [3] с. : іл.
207347
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 198 с.
207348
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Молодь, 1965. – 202 с. – (Шкільна б-ка)
207349
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Молодь, 1975. – 207 с.
207350
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Дніпро, 1980. – 216 с.
207351
  Головко А.В. Бур"ян. Мати / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1949. – 355с.
207352
  Головко А.В. Бур"ян. Мати : Романи / А.В. Головко. – Київ : ДЛВУ, 1964. – 422 с.
207353
  Мерешко Л.С. Бур"яни Дніпропетровської області та заходи боротьби з ними / Л.С. Мерешко. – Дніпропетровськ, 1959. – 40с.
207354
  Ярошенко П.Д. Бур"яни західних областей УРСР і заходи боротьби з ними / П.Д. Ярошенко, Є.Г. Іваницький. – Львів-Харків, 1954. – 256с.
207355
  Ларіонов Д.К. Бур"яни і боротьба з ними / Д.К. Ларіонов, І.А. Макодзеба. – К., 1957. – 236с.
207356
  Яцишин Б.И. Бур"яни і хімічна боротьба з ними / Б.И. Яцишин. – Львів, 1963. – 64с.
207357
   Бур"яни України : Визначник-довідник. – Київ : Наукова думка, 1970. – 508с.
207358
   Бур"яни УРСР, заходи боротьби з ними і ілюстрований їх визначник. – Київ : АН УРСР, 1937. – 419с.
207359
  Заброварний О.М. та ін. Бура Карпатська порода / О.М. та ін. Заброварний. – Ужгород, 1971. – 155с.
207360
  Даниленко В. Буравченков Анатолій Олександрович - дослідник історії України ХХ ст., доктор історичних наук, професор // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 38-39 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
207361
  Казьмирчук М.Г. Буравченков Анатолій Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 164. – ISBN 96966-8060-04-0
207362
  Ханин З.Я. Буракумины - дискриминируемые меньшиство Японии. / З.Я. Ханин. – М., 1989. – 204с.
207363
  Боков А. Буран -- Трудный путь -- Райхант : повести / А. Боков; пер. с ингуш. Е.Полонской. – Грозный : Чечено-Ингущ. кн. изд., 1970. – 200 с.
207364
  Голубев Ф.М. Буран / Ф.М. Голубев. – Курск, 1960. – 123с.
207365
  Колегова В.И. Буран / В.И. Колегова. – Красноярск, 1961. – 30с.
207366
  Исетский А.И. Буран / А.И. Исетский. – Свердловск, 1965. – 214с.
207367
  Исетский Александр Иванович Буран / Исетский Александр Иванович. – Свердловск, 1965. – 214 с.
207368
  Ахтанов Т. Буран / Т. Ахтанов. – Алма-Ата, 1970. – 187 с.
207369
  Горлач Л.Н. Буран / Л.Н. Горлач. – Київ, 1972. – 224 с.
207370
  Стрехнин Ю.Ф. Буран / Ю.Ф. Стрехнин. – М., 1973. – 103с.
207371
  Ахтанов Т. Буран / Т. Ахтанов. – Київ, 1974. – 151 с.
207372
  Ященко И.М. Буран / И.М. Ященко. – Ставрополь, 1976. – 191с.
207373
  Ахтанов Т. Буран / Т. Ахтанов. – Москва, 1977. – 460 с.
207374
  Фогель Н.Д. Буран / Н.Д. Фогель. – М, 1981. – 344 с.
207375
  Сакін О.В. Буран : повість / О.В. Сакін. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 168 с.
207376
  Омурбаев С. Буран : роман / С. Омурбаев; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1981. – 439 с.
207377
  Горлач Л.Н. Буран / Л.Н. Горлач. – 2-е допов. – Київ, 1986. – 223 с.
207378
  Боков А. Буран : повести / А. Боков; пер. с ингуш. – Москва : Советская Россия, 1988. – 318 с.
207379
  Массон М.Е. Бурана: История изучения городища и его архит. памятников / М.Е. Массон, В.Д. Горячева. – Фрунзе, 1985. – 95с.
207380
  Айтматов Ч.Т. Буранный полустанок : романы / Ч. Айтматов ; [послесл. В. Коркина ; худож. В. Аладьев]. – Москва : Советский писатель, 1987. – 606, [2] с. : ил. – В кн. также: Люди наших дней/ Т. Садыкбеков. – (Библиотека советского романа)
207381
  Айтматов Ч.Т. Буранный полустанок (И дольше века длится день) : роман / Чингиз Айтматов ; [послесл. Н. Потапова]. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 304 с.
207382
  Айтматов Ч. Буранный полустанок (И дольше века длится день...) = (И дольше века длится день...) : роман / Чингиз Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 303 с. – (Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР)
207383
  Айтматов Ч. Буранный полустанок. Люди наших дней / Ч. Айтматов, Т. Сыдыкбеков; романы. – Москва : Советский писатель, 1988. – 608 с.
207384
  Айтматов Ч.Т. Буранный полустанок. Плаха : романы / Чингиз Айтматов ; [послесл. Г. Гачева]. – Москва : Профиздат, 1989. – 605, [2] с. : ил.
207385
  Фельдеш М. Бураня весна / М. Фельдеш. – Москва, 1975. – 336с.
207386
  Старченко В.М. Бурачниковые (Boraginaceae G. Don) советского Дальнего Востока / В.М. Старченко. – Владивосток, 1985. – 108с.
207387
  Головко Теодозия Нестеровна Бурая ржавчина и повышение устойчивости пшеницы к ней в условиях Львовской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Головко Теодозия Нестеровна ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 19 с.
207388
  Боголюбов А.Н. Бурбаки. К 50-летию выхода в свет I тома "Элементов математики" // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 30-34. – ISBN 5-12-000444-X
207389
  Клод К. Бурвиль / К. Клод. – М., 1973. – 129с.
207390
   Бургаски открыт : 15 години народна власт (материали за успехите в окръга). – Бургас : Издава Окръжният народен свет, 1959. – VII, 192 с.
207391
  Капіруліна С.Л. Бургундія // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 40-48 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
207392
  Крушинська Олена Бургундія. Маленька Франція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 72-78 : фото
207393
  Чиняков М.К. Бургундские ордонансовые роты. 1470-1477 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 67-71. – ISSN 0321-0626


  Історія французського війська
207394
  Стародубова В.В. Бурдель. / В.В. Стародубова. – М, 1970. – 174с.
207395
  Мкртчян Н.А. Бурдурский диалект. : Автореф... канд. филолог.наук: / Мкртчян Н.А.; АН АрмССР. Ин-т языка. – Ереван, 1966. – 24л.
207396
  Ишмуратов Р. Буре навстречу / Р. Ишмуратов; пер. с татар. – Москва, 1964. – 79 с.
207397
  Муталибов З. Буре навстречу : повести и рассказы / З. Муталибов; пер. с чечен. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1972. – 326 с.
207398
  Ишмуратов Р. Буре навстречу : пьесы / Р. Ишмуратов; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1977. – 240 с.
207399
  Думитриу П. Буревестник / Петру Думитриу. – Москва : Художественная литература, 1957. – 113 с. – (Роман-газета. 1957 ; № 12 (144))
207400
  Матвеев Н. Буревестник / Н. Матвеев. – М., 1968. – 144с.
207401
   Буревестник. – Горький, 1988. – 237с.
207402
   Буревестник. – Горький, 1990. – 251с.
207403
  Мухин Е.Е. Буревестник из Братков / Е.Е. Мухин. – Воронеж, 1974. – 84с.
207404
  Кольцов М.Е. Буревестник. Жизнь и смерть Максима Горького / М.Е. Кольцов. – М., 1938. – 96 с.
207405
  Островер Л.И. Буревестники / Л.И. Островер. – М.-Л., 1953. – 256с.
207406
  Островер Л.И. Буревестники / Л.И. Островер. – Изд. испр. и доп. – М., 1957. – 488с.
207407
  Островер Л.И. Буревестники / Л.И. Островер. – М., 1965. – 640с.
207408
  Кардашев Ю.П. Буревестники / Ю.П. Кардашев. – М, 1987. – 301с.
207409
  Щербак В.А. Буревестники. / В.А. Щербак. – Владивосток, 1980. – 480с.
207410
  Шатров М.А. Буревестники: повесть о екатериносл. годах И.Бабушкина и Г.Петровского. / М.А. Шатров. – Днепропетровск, 1980. – 277с.
207411
  Снігур С.О. Буревій : документальна повість / С.О. Снігур. – Ужгород : Карпати, 1976. – 208 с.
207412
  Олексенко Г.С. Буревій у Карпатах / Г.С. Олексенко. – Київ, 1951. – 283 с.
207413
  Думітріу П. Буревісник : роман / Петру Думітріу ; [Пер. з румунської М. Гресіяну, В. П"янова]. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 351 с.
207414
  Горький Максим Буревісник / Горький Максим. – Київ, 1966. – 326с.
207415
  Спасенко К.Ф. Буревісник в шахтарському небі / К.Ф. Спасенко. – Донецьк, 1968. – 78 с.
207416
  Горький Максим Буревісник. Пісня про Сокола. Дівчина і смерть. / Горький Максим. – Одеса, 1941. – 23с.
207417
  Якущенко-Даль Бурей закаленный. / Якущенко-Даль. – Ростов -на-Дону, 1972. – 64 с.
207418
  Волокитин Н Г. Бурелом / Н Г. Волокитин, . – Абакан, 1958. – 424с.
207419
  Балабин С.П. Бурелом / С.П. Балабин. – Владивосток, 1962. – 252с.
207420
  Рыбаков М.А. Бурелом / М.А. Рыбаков. – М, 1962. – 332с.
207421
  Кердода А.И. Бурелом / А.И. Кердода. – Москва, 1963. – 468с.
207422
  Глебов Н.А. Бурелом / Н.А. Глебов. – Челябинск, 1974. – 304с.
207423
  Глебов Н.А. Бурелом / Н.А. Глебов. – Челябинск, 1979. – 304с.
207424
  Дрофань А.П. Буремна тиша. / А.П. Дрофань. – К., 1984. – 471с.
207425
  Стеценко І.П. Буремна юність / І.П. Стеценко. – Київ, 1962. – 307 с.
207426
   Буремна юність. – Київ, 1977. – 238с.
207427
  Півненко А.С. Буремне життя / А.С. Півненко, А.А. Тутик. – К., 1972. – 43с.
207428
  Лось Ф.Є. Буремний 1905-й на Україні / Ф.Є. Лось. – Київ, 1965. – 48с.
207429
  Толстов С. Буремний 2015-й: зовнішньополітичні підсумки року // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 6-11. – (Історичні науки)


  З точки зору внутрішньополітичної кон"юктури події на сході України неминуче сприймаються як руйнівна війна, що стала трагедією та викликом для громадян України. Позиціювання української влади в міжнародному контексті змушене враховувати ...
207430
  Волинець Юлія Буремний життєвий ноктюрн Олекси Влизька // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 40. – ISSN 0868-9644
207431
  Петренко Є. Буремний півострів // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 5


  Програма ядерних і ракетних озброєнь відділила Північну Корею від міжнародних ринків.
207432
  Прічард К.С. Буремні дев"яності / К.С. Прічард. – К., 1963. – 539с.
207433
  Прічард К.С. Буремні дев"яності : Роман про золоті приїски Західної Австралії / К.С. Прічард. – 2-е вид. – Київ : Дніпро, 1973. – 476с.
207434
  Прічард К.С. Буремні дев"яності / К.С. Прічард. – К., 1985. – 477с.
207435
  Джалилов Н.М. Бурение алмазными долотами. / Н.М. Джалилов. – Баку, 1964. – 112с.
207436
  Тимофеев Н.С. Бурение вертикальных скважин (в геологических условиях, способствующих искривлению скважин) / Н.С. Тимофеев, В.О. Белоруссов. – М. : Гостоптехиздат, 1962. – 128с.
207437
  Дюков Л.М. Бурение газовых и газоконденсатных скважин / Л.М. Дюков, И.И. Ханамурзин. – М, 1979. – 296с.
207438
  Пронин В.И. Бурение газовых скважин / В.И. Пронин. – М.Л., 1949. – 388с.
207439
   Бурение геологоразведочных скважин алмазным инструментом малого диаметра (46 мм). – Л., 1981. – 100с.
207440
  Елманов И.П. Бурение геологоразведочных скважин с продувкой воздухом в многолетнемерзлых породах / И.П. Елманов. – Москва : Недра, 1965. – 120с.
207441
   Бурение глубоких разведочных скважин на нефть и газ в Белоруссии. – Минск, 1984. – 222с.
207442
  Богданов Н.Х. Бурение глубоких скважин / Н.Х. Богданов. – Уфа, 1960. – 76с.
207443
  Никаноров М.М. Бурение глубоких скважин / М.М. Никаноров, В.Г. Беликов. – М, 1964. – 156с.
207444
   Бурение глубоких скважин и хозрасчет. – Ужгород, 1968. – 112с.
207445
  Данелянц С.М. Бурение глубоких скважин с промывкой забоя водой / С.М. Данелянц. – Куйбышев, 1957. – 36с.
207446
  Гетлин К. Бурение и заканчивание скважин / К. Гетлин. – М., 1963. – 519с.
207447
   Бурение и крепление разведочных скважин в сложных геологических условиях. – Тюмень, 1986. – 141с.
207448
  Оноприенко М.Г. Бурение и оборудование гидрогеологических скважин / М.Г. Оноприенко. – Москва, 1978. – 169 с.
207449
  Дубровский В.В. Бурение и оборудование мелких скважин для водоснабжения / В.В. Дубровский, В.Ф. Карпов. – Москва, 1952. – 135с.
207450
  Давыдов И.М. Бурение и опробирование гидрогеологических и инженерно-геологических скважин / И.М. Давыдов. – Ростов на /Д, 1976. – 176с.
207451
   Бурение и эксплуатация многорядных скважин. – Москва-Ленинград, 1953. – 72с.
207452
  Шитихин В.В. Бурение направленных геологоразведочных скважин / В.В. Шитихин. – М, 1960. – 167с.
207453
  Мельничук И.П. Бурение направленных скважин малого диаметра / И.П. Мельничук. – М., 1978. – 231с.
207454
  Духнин А.П. Бурение нефтяных и газовых скважин / А.П. Духнин, Е.М. Соловьев. – М., 1959. – 496с.
207455
  Абдрахманов Г.С. Бурение нефтяных и газовых скважин : [учебник для проф.-техн. учеб. заведений] / Г.С. Абдрахманов. – Москва : Недра, 1969. – 392 с.
207456
  Середа Н.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин / Н.Г. Середа, Е.М. Соловьев. – М, 1974. – 454с.
207457
  Кулиев М С. Бурение нефтяных и газовых скважин. / М С. Кулиев, Б.С. Филатов. – М., 1958. – 506с.
207458
  Шацов Н.И. Бурение нефтяных скважин. Уч. / Н.И. Шацов. – М.-Л.
1, кн. 3. – 1944. – 435с.
207459
  Кодзаев Ю.В. Бурение разведочных горизонтальных скважин / Ю.В. Кодзаев. – М., 1978. – 223с.
207460
  Марамзин А.В. Бурение разведочных скважин в районах распространения многолетнемерзлых пород / А.В. Марамзин, А.А. Рязанов. – М., 1971. – 148с.
207461
   Бурение разведочных скважин в сложных геолого-технических условиях. – Минск, 1982. – 168с.
207462
  Кувыкин С.И. Бурение разведочных скважин малого диаметра. / С.И. Кувыкин. – М., 1957. – 84с.
207463
  Асеев А.Г. Бурение разведочных скважин на шельфе / А.Г. Асеев. – Москва, 1988. – 198с.
207464
  Пальянов П.Ф. Бурение скважин : (для специальности гидрогеология и инженерная геология геологоразведочных и горных институтов и факультетов) / П.Ф. Пальянов, А.М. Штейнберг. – Москва : Недра, 1964. – 355с.
207465
   Бурение скважин боьшого диаметра. – М., 1977. – 216с.
207466
  Кудряшов Б.Б. Бурение скважин в осложненных условиях: уч. пособие / Б.Б. Кудряшов, А.М. Яковлев. – М., 1987. – 268с.
207467
  Тимофеев Н.С. Бурение скважин в США / Н.С. Тимофеев, М.Т. Гусман. – Москва, 1960. – 196с.
207468
  Тимофеев Н.С. Бурение скважин в США / Н.С. Тимофеев, М.Т. Гусмани. – М. : Гостоптехиздат, 1960. – 196 С.
207469
  Копылов В.Е. Бурение скважин вне Земли. / В.Е. Копылов. – М., 1977. – 160с.
207470
  Букреев П.И. Бурение скважин гидромониторными пикбурами. / П.И. Букреев. – М, 1986. – 188-189с.
207471
  Шаравин С.В. Бурение скважин гидроударниками в Таштагольской геологоразведочной партии / С.В. Шаравин. – М., 1967. – 44с.
207472
  Шкурко А.К. Бурение скважин забойными ударными машинами / А.К. Шкурко. – Л., 1982. – 168с.
207473
  Бейсебаев А.М. Бурение скважин и горно-разведочные работы / А.М. Бейсебаев. – М, 1990. – 302с.
207474
  Зільберман Б.И. Бурение скважин малого диаметра в Украинской ССР / Б.И. Зільберман, В.И. Кулявин. – К, 1967. – 63с.
207475
   Бурение скважин на воду. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Недра, 1965. – 291с.
207476
   Бурение скважин на нефть и газ за рубежом. – М., 1964. – 96с.
207477
   Бурение скважин на термальные воды. – М., 1986. – 228с.
207478
  Ребрик Б.М. Бурение скважин при инженерно-геологических изысканиях / Б.М. Ребрик. – Москва : Недра, 1968. – 262с.
207479
  Ребрик Б.М. Бурение скважин при инженерно-геологических изысканиях / Б.М. Ребрик. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 254с.
207480
  Кренделев В.П. Бурение скважин при поисках и разведке россыпных месторождений / В.П. Кренделев. – М., 1976. – 248с.
207481
  Харитонов Н.И. Бурение скважин с отбором керна / Н.И. Харитонов, М.В. Шевцов. – Куйбышев, 1957. – 24с.
207482
  Яковлев А.И. Бурение скважин с пеной на твердые полезные ископаемые / А.И. Яковлев, В.И. Коваленко. – Ленинград : Недра, 1987. – 126 с.
207483
  Архангельский И.В. Бурение скважин с плавучих установок при инженерно-геологических изысканиях / И.В. Архангельский, А.Н. Тимофеев. – Москва, 1967. – 71с.
207484
   Бурение скважин с применением поверхностно-активных веществ и аэрированной жидкости. – М., 1962. – 50с.
207485
  Богданов Н.Х. Бурение скважин уменьшенного диаметра / Н.Х. Богданов, М.У. Муратов. – Уфа, 1962. – 100с.
207486
  Григорьев В.В. Бурение со съемными керноприемниками / Григорьев В.В. – Москва : Недра, 1986. – 195, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 195-196 (31 назв.)
207487
  Царицын В.В. Бурение шарошечными долотами / В.В. Царицын, Н.А. Жидовцев. – К., 1962. – 137с.
207488
  Фейгин Бурение шпуров / Фейгин, Г.А. Шетлер. – 2-е изд. – М, 1959. – 243с.
207489
   Бурение, крепление и испытание скважин на территории БССР. – Минск, 1975. – 155с.
207490
  Копылов В.Е. Бурение?... Интересно! / В.Е. Копылов. – Amsterdam : Недра, 1981. – 160с.
207491
  Франк Л. Буржуа / Л. Франк. – Л., 1924. – 296с.
207492
  Зомбарт В. Буржуа : Этюды по истории духовного развития современного экономического человека / В. Зомбарт; РАН. Ин-тут социологии; Пер. с нем; Изд. подг. Ю.Н.Давыдов, В.В.Сапов; Ред. колл.: Ю.Н.Давыдов, И.А.Голосенко, и др. – Москва : Наука, 1994. – 443с. – (Социологическое наследие). – ISBN 5-02-013444-9
207493
  Загладин В.В. Буржуа и пролетарии в середине ХХ века. (новое в жизни и борьбе рабочего класса стран развитого капитализма) / В.В. Загладин. – Москва, 1967. – 48с.
207494
  Кукаркин А.В. Буржуазаная массовая культура. / А.В. Кукаркин. – М, 1978. – 352с.
207495
  Бунин И.М. Буржуазия в современном французском обществе / И.М. Бунин. – М., 1978. – 288с.
207496
  Кертман Л.Е. Буржуазия Западной Европы и Северной Америки на рубеже 19-20 веков / Л.Е. Кертман, П.Ю. Рахшмир. – М., 1984. – 159с.
207497
   Буржуазия и Великая французская революция. – М., 1989. – 213с.
207498
   Буржуазия и социальная эволюция стран зарубежного Востока. – М., 1985. – 303с.
207499
  Симония Н.А. Буржуазия и формирование нации в Индонезии / Н.А. Симония. – М., 1964. – 148с.
207500
  Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции / Е.Д. Черменский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1970. – 448с.
207501
  Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в революции 1905-1907 гг. / Е.Д. Черменский. – М.-Л., 1939. – 376с.
207502
   Буржуазия накануне февральской революции. – М.-Л., 1927. – 204с.
207503
  Куликова Елена Геннадьевна Буржуазия США в период англо-американской войны 1812-1815 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Куликова Елена Геннадьевна; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1980. – 23л.
207504
  Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911-1914 г. / В.С. Дякин. – Л., 1988. – 227с.
207505
  Орлова Т.В. Буржуазія / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 40-41. – ISBN 966-642-073-2
207506
  Шишко О. Буржуазія Одеси як об"єкт політичного терору в 1920 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 67-72. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817
207507
  Дмітрієв Б.Д. Буржуазія про нову війну / Б.Д. Дмітрієв. – Х, 1932. – 39с.
207508
  Лапокниш Л.В. Буржуазна "масова культура": теоретичні та соціальні основи / Л.В. Лапокниш. – Київ, 1982. – 104с.
207509
  Майборода І.Т. Буржуазна держава - експлуатаор трудящих / І.Т. Майборода. – К, 1975. – 48с.
207510
  Оглоблін О.П. Буржуазна історична школа Довнар-Запольського : (До генези блоку російського великодержавництва й місцевого націоналізму в українській ісоріографії) / О.П. Оглоблін, 1934. – 157-225с. – Окр.відбиток з: Записки історико-археографічного інституту. К., 1934, № 1, с. 158 – 225
207511
  Поліщук Н.П. Буржуазна мораль на службі антикомунізму / Н.П. Поліщук. – К., 1972. – 79с.
207512
  Малєй Віктор Буржуазна музика Нідерландів : Голландія. фестиваль / Малєй Віктор, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 78-81 : Фото
207513
  Бабкін В.Д. Буржуазна політична і правова ідеологія на службі антикомунізму / В.Д. Бабкін. – Київ, 1970. – 124с.
207514
  Щербін М.Я. Буржуазна соціологія на службі імперіалізму / М.Я. Щербін. – Київ, 1967. – 140с.
207515
  Евтушенко І. Буржуазна філософія XVII-XVIII століть / І. Евтушенко. – Київ, 1941. – 39с.
207516
  Шестопал М.М. Буржуазна фольклористика США на службі реакції / М.М. Шестопал. – 48-58с.
207517
  Булай Л.В. Буржуазна школа -- знаряддя класового поділу суспільства. / Л.В. Булай. – К., 1984. – 47с.
207518
  Давидов А.И. Буржуазната философия между историята и теорията: Проблеми на типологичния подход / А.И. Давидов. – София, 1982. – 191с.
207519
   Буржуазная "индустрия сознания". – К., 1989. – 263с.
207520
  Ландесман П.А. Буржуазная "массовая культура" и мораль / П.А. Ландесман, Ю Согомонов. – М., 1978. – 64с.
207521
  Мусиенко Н.Б. Буржуазная "массовая" культура: новые времена, новые проблемы : очерки / Н.Б. Мусиенко. – Киев : Мыстэцтво, 1988. – 204с. – ISBN 5-7715-0037-2
207522
  Нечипоренко Л.А. Буржуазная "социология конфликта" / Л.А. Нечипоренко. – М., 1982. – 142с.
207523
  Зотов А.Ф. Буржуазная "философия науки": становление, принципы, тенденции / А.Ф. Зотов, Ю.В. Воронцова. – М., 1978. – 200с.
207524
   Буржуазная география на службе американского империлизма. – М.-Л., 1951. – 152с.
207525
   Буржуазная государственная идеология. – М., 1982. – 240с.
207526
  Золотарев Р.В. Буржуазная демократия / Р.В. Золотарев, Ю.С. Пивоваров. – М., 1979. – 102с.
207527
  Мишин А.А. Буржуазная демократия и современная идеологическая борьба / А.А. Мишин. – Москва, 1972. – 79с.
207528
  Стародубский А Б. Буржуазная демократия. / А Б. Стародубский. – М, 1977. – 112с.
207529
  Косолапов В.В. Буржуазная демократия: Мифы и реальность / В.В. Косолапов. – Киев, 1981. – 176 с.
207530
  Петров В.Ф. Буржуазная дипломатия / В.Ф. Петров. – Москва, 1964. – 32с.
207531
  Дубсон Б.И. Буржуазная доктрина "качества жизни" / Б.И. Дубсон. – Москва, 1979. – 64 с.
207532
  Гринберг М.М. Буржуазная драма в Англии 1930-1960-х годов : Автореф... канд. искусствоведнаук: / Гринберг М.М.; Ин-т истории искусств. – М., 1969. – 20л.
207533
  Ковалев В.А. Буржуазная законность / В.А. Ковалев. – М, 1986. – 189с.
207534
  Гуревич П.С. Буржуазная идеология и массовое сознание / П.С. Гуревич. – М., 1980. – 367с.
207535
  Попов С.И. Буржуазная идеология на пороге ХХІ столетия / С.И. Попов. – Москва, 1988. – 270 с.
207536
  Жеманов О.Н. Буржуазная индустриальная социология / О.Н. Жеманов. – Москва, 1974. – 134 с.
207537
   Буржуазная историография второй мировой войны. – М., 1985. – 424с.
207538
   Буржуазная историография Западной Европы и США проблем новой и новейшей истории (ХІХ - ХХ). – Пермь, 1986. – 106с.
207539
  Рейхберг Г.Е. Буржуазная историография Октября и гражданской войны в Сибири. / Г.Е. Рейхберг, А.П. Шурыгин. – Новосибирск, 1981. – 72с.
207540
  Виноградов К.Б. Буржуазная историография первой мировой войны / К.Б. Виноградов. – Москва, 1962. – 403с.
207541
  Хействер А.В. Буржуазная историография ФРГ об участии Румынии во второй мировой войне / А.В. Хействер. – Кишинев, 1986. – 210 с.
207542
  Пионтковский С.А. Буржуазная историческая наука в России. / С.А. Пионтковский, 1931. – 104с.
207543
  Александров Г.В. Буржуазная кинематография на службе реакции : стенограмма публичной лекции, прочит. в Центральном лектории Общества в Москве / Г.В. Александров ; Всесоюзное о-во по распространению политичеких и научных знаний. – Москва, 1948. – 32 с.
207544
  Бабайцев К.Ф. Буржуазная классическая политическая экономия / К.Ф. Бабайцев. – Саратов, 1958. – 56с.
207545
   Буржуазная конституция на современном этапе : основные тенденции. – Москва : Наука, 1983. – 216 с.
207546
  Шмыгина Л.Б. Буржуазная концепция "Эффективного работника" в теории и практике современной школы США. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шмыгина Л.Б.; НИИ общей педагогики АПН СССР. – М., 1976. – 25л.
207547
  Крылова Н.А. Буржуазная концепция социализма в работах И.Шумпетера. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.02 / Крылова Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1978. – 21л.
207548
  Бессонова Л.Я. Буржуазная концепция стратегии развития освободившихся стран. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Бессонова Л.Я.; МГУ. – М, 1974. – 18л.
207549
  Феофанов О. Буржуазная культура на службе империалистической реакции / О. Феофанов. – М, 1954. – 164с.
207550
  Лукашев К.И. Буржуазная лженаучная география на службе реакции / К.И. Лукашев. – Москва, 1953. – 112с.
207551
  Жюгжда Р.Ю. Буржуазная Литва в планах импреиалистических государств (1919-1940 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Жюгжда Р.Ю. ; Вильнюс. ГУ. – Вильнюс, 1980. – 38 с.
207552
  Кукаркин А.В. Буржуазная массовая культура / А.В. Кукаркин. – М, 1985. – 397с.
207553
  Шишкин А.Ф. Буржуазная мораль - оружие империалистической реакции / А.Ф. Шишкин ; отв. ред. С.П. Батищев ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – 166 с. – Библиогр. в подстроч. прим.
207554
  Рубинштейн М.И. Буржуазная наука и техника на службе американского империализма / М.И. Рубинштейн. – М., 1951. – 416с.
207555
  Воронцов Г.А. Буржуазная наука на службе политики / Г.А. Воронцов. – Москва, 1975. – 183с.
207556
  Эпштейн С.И. Буржуазная наука управления и неуправляемая экономика / С.И. Эпштейн. – М, 1986. – 72с.
207557
  Баранов А.А. Буржуазная национализация во Франции после второй мировой войны : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Баранов А.А. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1960. – 16 с.
207558
  Сварич А.А. Буржуазная национализация желеднодорожного транспорта в Англии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Сварич А.А. ; МВО СССР, Лен. финанс. экон. ин-т. – Ленинград, 1951. – 16 с.
207559
  Коробков А.Ф. Буржуазная общественно-политическая и философская мысль Индонезии / А.Ф. Коробков. – Москва, 1972. – 200с.
207560
  Володин А.Г. Буржуазная оппозиция в социально-политической структуре Индии / А.Г. Володин. – Москва, 1982. – 222с.
207561
  Новиков Н.В. Буржуазная организация: реальность и социологические доктрины / Н.В. Новиков. – Москва, 1972. – 48с.
207562
  Безуглая Ирина Петровна Буржуазная партийно-политическая ежедневная печать в системе средств массовой информации Швеции : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Безуглая Ирина Петровна; МГУ. – М., 1981. – 21л.
207563
   Буржуазная педагогика на современном этапе. – М., 1984. – 256с.
207564
  Сбруев В.В. Буржуазная печать Чили -- орудие внешней и внутреннй реакции (1970-1973 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Сбруев В. В.; Фак. журн. Каф. ист. заруб. печ. и лит. – М., 1979. – 24л.
207565
  Феофанов О.А. Буржуазная политическая реклама в США. Новое в приемах и методах межпартийной и внутрипартийной борьбы. 1960-е годы. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Феофанов О.А.; Ин-т США. АН СССР. – М., 1973. – 36c.
207566
   Буржуазная политическая экономия. – М.
1. – 1956. – 97с.
207567
  Александровский А.П. Буржуазная политическая экономия на современном этапе / А.П. Александровский, А. Русский. – Москва : Знание, 1962. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия 3. Экономика ; № 2)
207568
   Буржуазная политическая экономия о проблемах современного капитализма : (Труды научной конференции по критике буржуазных экономических теорий). – Москва : Мысль, 1965. – 432 с.
207569
  Альтер Л.Б. Буржуазная политическая экономия США / Л.Б. Альтер. – Москва, 1961. – 808с.
207570
  Чиркин В.Е. Буржуазная политология и действительность развивающихся стран / В.Е. Чиркин. – М., 1980. – 183с.
207571
  Туманов Владимир Александрович Буржуазная правовая идеология. (К критике учений о праве) : Автореф... д-ра юрид.наук: 710 / Туманов Владимир Александрович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
207572
  Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о праве. / В.А. Туманов. – М., 1971. – 384с.
207573
  Боханов А.Н. Буржуазная пресса России и крупный капитал, конец XIX в. / А.Н. Боханов. – М., 1984. – 152с.
207574
  Пономарева О.И. Буржуазная пропаганда в журналах для подрастающего поколения США в 70-е годы.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Пономарева О.И.; МГУ. – Москва, 1979. – 16л.
207575
  Гуревич П.С. Буржуазная пропаганда в поисках теоретического обоснования / П.С. Гуревич. – М., 1978. – 159с.
207576
  Сказкин С.Д. Буржуазная революция XVII века в Англии. Страны континент. Европы в XVII-XVIII веках. / С.Д. Сказкин. – М., 1952. – 32с.
207577
  Ефимов Г.В. Буржуазная революция в Китае и Сунь Ят-сен / Г.В. Ефимов. – М, 1974. – 415с.
207578
   Буржуазная региональная теория и государственно-монополитсическое регулирование размещения производительных сил. – Москва, 1981. – 252с.
207579
  Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма / Р.Б. Рыбаков. – М, 1981. – 183с.
207580
  Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма / Р.Б. Рыбаков. – Москва : Наука, 1981. – 183с.
207581
  Загладин Н.В. Буржуазная советология - идеологическое и внешеполитическое орудие империализма / Н.В. Загладин. – М., 1979. – 64с.
207582
  Голосенко И.А. Буржуазная социологическая литература в России второй половины XIX - начала XX веков / И.А. Голосенко. – М., 1984. – 110 с.
207583
  Антонович И.И. Буржуазная социологическая теория / И.И. Антонович. – Минск, 1980. – 255с.
207584
  Антонович И.И. Буржуазная социологическая теория / И.И. Антонович. – Минск, 1981. – 319с.
207585
  Андреева Г.К. Буржуазная социология в поисках теории / Г.К. Андреева. – Москва, 1966. – 32с.
207586
  Причепий Е.Н. Буржуазная социология знания / Е.Н. Причепий. – К., 1983. – 170с.
207587
  Глоба Т.А. Буржуазная социология массовых коммуникаций. (Критический анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Глоба Т.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1969. – 18л.
207588
   Буржуазная социология на исходе XX века : Критика новеших тенденций. – Москва : Наука, 1986. – 279 [1]с. – Авт. указаны на 5-й стр. – Библиогр. в конце глав
207589
  Боботов С.В. Буржуазная социология права / С.В. Боботов. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 222 с.
207590
  Цырлин Л.М. и Петров А.И. Буржуазная статистика скрывает правду / Л.М. и Петров А.И. Цырлин. – М., 1953. – 168с.
207591
  Черменский В.Д. Буржуазная статистика США на службе капиталистических монополий / В.Д. Черменский. – М., 1952. – 120с.
207592
  Лисицын Б.А. Буржуазная физическая культура на службе милитаризма. / Б.А. Лисицын. – М., 1968. – 80с.
207593
  Вейцман Е.М. Буржуазная философия и киноискусство / Е.М. Вейцман. – Москва, 1964. – 68с.
207594
  Штайгервальд Р. Буржуазная философия и ревизионизм в империалистической Германии / Р. Штайгервальд. – М., 1983. – 446с.
207595
   Буржуазная философия кануна и начала империализма : Учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1977. – 424с.
207596
  Зотов А.Ф. Буржуазная философия средины XIX - начала XX века : учебн. пособ. для вузов / А.Ф. Зотов, Ю.К. Мельвиль. – Москва : Высшая школа, 1988. – 520с.
207597
  Богомолов А.С. Буржуазная философия США ХХ века / А.С. Богомолов. – М., 1974. – 343с.
207598
   Буржуазная философская антропология ХХ века. – Москва : Наука, 1986. – 295с.
207599
   Буржуазная фиолософия ХХ века. – М., 1974. – 335с.
207600
  Игнатов В.А. Буржуазная футурология о будущности наций / В.А. Игнатов. – Киев, 1982. – 152с.
207601
  Ерош Н.Т. Буржуазная школа и политика / Н.Т. Ерош. – Минск, 1988. – 102с.
207602
  Едзгверадзе Л.Д. Буржуазная эволюция ремеленного проивзводства в Грузии 2 половины 19 и начала 20 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Едзгверадзе Л.Д.; АН ГССР. – Тбилиси, 1978. – 23л.
207603
  Клочков В.В. Буржуазная экономика образования: политэконом. анализ / В.В. Клочков. – Воронеж, 1984. – 151 с.
207604
  Афанасьев В.С. Буржуазная экономическая мысль 30-70-х годов ХХ века / В.С. Афанасьев. – Москва, 1976. – 360с.
207605
  Афанасьев В.С. Буржуазная экономическая мысль 30-80-х годов ХХ века / В.С. Афанасьев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1986. – 360с.
207606
  Куликова И.С. Буржуазная эстетика - враг искусства / И.С. Куликова. – Москва, 1964. – 40с.
207607
   Буржуазная эстетика сегодня. – Москва, 1968. – 143с.
207608
   Буржуазная эстетика сегодня. – Москва, 1970. – 320с.
207609
   Буржуазная эстетика сегодня. – 2-е доп. и перераб. изд. – М., 1975. – 176с.
207610
  Муравьев В.И. Буржуазная юридическая наука о "наднациональном" характере права европейских сообществ // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 84-90. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 8)
207611
  Ковалев В.А. Буржуазная юстиция / В.А. Ковалев. – М, 1981. – 198с.
207612
  Боботов С.В. Буржуазная юстиция / С.В. Боботов. – Москва, 1989. – 253с.
207613
  Мельникова Э.Б. Буржуазная юстиция и права человека / Э.Б. Мельникова. – М., 1987. – 174с.
207614
  Шифман М.Л. Буржуазная юстиция на службе реакции / М.Л. Шифман; Под ред. И.Т. Голякова. – Москва : Издательство Московского университета, 1949. – 79 с.
207615
  Шифман М.Л. Буржуазная юстиция на службе реакции / М.Л. Шифман. – Москва, 1950
207616
  Варварцев М.М. Буржуазне "українознавство" - знаряддя ідеологічних диверсій імперіалізму / М.М. Варварцев. – Київ, 1976. – 186с.
207617
  Забігайло В.К. Буржуазне право - знаряддя гноблення трудящих / В.К. Забігайло. – Київ, 1976. – 48с.
207618
  Колодій А.Ф. Буржуазний націоналізм - ворог єднання трудящих / А.Ф. Колодій, В.К. Сульженко. – К., 1974. – 48с.
207619
  Євдокименко В.Ю. Буржуазний націоналізм - запеклий ворог інтернаціонального єднання трудящих / В.Ю. Євдокименко. – К., 1976. – 96с.
207620
   Буржуазний націоналізм - знаряддя ворогів соціального прогресу і мфжнародної розрядки. – К., 1979. – 312с.
207621
  Добрецова В.В. Буржуазний націоналізм - знаряддя реакції / В.В. Добрецова. – К., 1978. – 192с.
207622
  Фіногеєв С. Буржуазний націоналізм - отруйна зброя антикомунізму / С. Фіногеєв. – К., 1971. – с.
207623
  Римаренко Ю Буржуазний націоналізм та його "теорія" нації / Ю Римаренко. – Київ, 1974. – 383с.
207624
  Слободенко А.М. Буржуазні адвокати війни / А.М. Слободенко. – Київ, 1966. – 48с.
207625
   Буржуазні екномісти про світову кризу. – Х., 1932. – 141с.
207626
  Калашников В.М. Буржуазні реформи в царській Росії та Україні // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 45-56. – ISSN 2408-9257
207627
  Щуровский А.Н. Буржуазно-апологетический характер религиозно-эквистанциалистской концепции" пограничных ситуаций". : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Щуровский А.Н.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1975. – 24л.
207628
  Лось Ф.Е. Буржуазно-демократична революція 1905-1907 рр. на Україні. / Ф.Е. Лось. – К., 1950. – 47с.
207629
  Олещук Ф. Буржуазно-кулацкая пасха / Ф. Олещук. – Москва : Московский рабочий, 1931. – 42 с.
207630
  Варварцев М.М. Буржуазно-націоналістична пропаганда на службі антикомунізму. / М.М. Варварцев. – Київ, 1974. – 190с.
207631
  Краковская М.М. Буржуазно-помещичья националистическая "гетманщина" на службе у мирового империализма : Дис... канд. ист.наук: / Краковская М.М.; КГУ. – К, 1947. – 238л. – Бібліогр.:л.234-237
207632
  Джеджула Г.А. Буржуазно-помещичья Польша в антисоветских планах французского империализма (1917-1921 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Джеджула Г. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 28 с.
207633
  Авдеев Ю.И. Буржуазное государство в период 1918-1939 гг. / Ю.И. Авдеев, В.Н. Струнников. – Москва : ИМО, 1962. – 435 с. – Библиогр.: с. 415-431
207634
  Шахназаров Г.Х. Буржуазное государство в эпоху империализма : (поворот от буржуазной демократии к реакции) / Г.Х. Шахназаров. – Москва : Госюриздат, 1955. – 172 с.
207635
   Буржуазное государство и внешнеэкономические связи. – М., 1986. – 350с.
207636
   Буржуазное государство и идеологическая борьба. – Таллин, 1975. – 591с.
207637
  Чибиряев С.А. Буржуазное государство и молодежь / С.А. Чибиряев. – М., 1984. – 223с.
207638
   Буржуазное государство и право. – Ростов-на-Дону, 1977. – 206с.
207639
  Духовная Л.Т. Буржуазное государство и рынок труда: Пробл. и противоречия / Л.Т. Духовная. – Киев, 1985. – 157с.
207640
  Сажина М.А. Буржуазное государство и экономический цикл: К вопр. о модификации соврем. экон. цикла / М.А. Сажина. – М., 1978. – 167с.
207641
  Климов М. Буржуазное государство эпохи империализма / М. Климов. – Москва : Государственное социально-экономическое издательство, 1931. – 176 с.
207642
  Сажина М.А. Буржуазное госуждарство и экономический цикл. / М.А. Сажина. – М., 1978. – 167с.
207643
  Флейшиц Е.А. Буржуазное гражданское право на службе монополистического капитала / Е.А. Флейшиц. – М, 1948. – 52с.
207644
  Колодкин Борис Васильевич Буржуазное манипулирование сознанием молодежи капиталистических стран средствами массовой информации и пропаганды : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Колодкин Борис Васильевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 223л. – Бібліогр.:л.188-223
207645
  Колодкин Борис Васильевич Буржуазное манипулирование сознанием молодежи капиталистических стран средствами массовой информации и пропаганды : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Колодкин Борис Васильевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
207646
  Бегалинов А.С. Буржуазное общество в "зеркале" французской постмодернистской философии // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 42-51. – ISSN 1811-0916
207647
   Буржуазное общество в поисках стабильности. – М., 1991. – 267с.
207648
  Козлова Н.Н. Буржуазное общество и исторические судьбы искусства / Н.Н. Козлова. – М., 1980. – 63с.
207649
  Кукаркин А.В. Буржуазное общество и культура. / А.В. Кукаркин. – М, 1970. – 416с.
207650
  Свядосц Ю.И. Буржуазное патентное право / Ю.И. Свядосц. – Москва, 1967. – 172с.
207651
  Бирюков Н.С. Буржуазное телевидение и его доктрины / Н.С. Бирюков. – Москва, 1977. – 278с.
207652
  Решетников Ф.М. Буржуазное уголовное право -- орудие защиты частной собственности. / Ф.М. Решетников. – М., 1982. – 216с.
207653
  Нестеренко В.Г. Буржуазное эстетическое сознани его генезис, структура, противоречия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Нестеренко В. Г.; АН УССР, Ин-т фиолс. – К., 1982. – 24л.
207654
  Петровский В.Ф. Буржуазные внешнеполитические концепции и идеологическая бороба на международной арене / В.Ф. Петровский. – М., 1977. – 64с.
207655
   Буржуазные и мелкобуржуазные партии России в Октябрьской революции и гражданской войне. – М., 1980. – 156с.
207656
  Комин В.В. Буржуазные и мелкобуржуазные политические партии России в 1917 году / В.В. Комин. – Калинин, 1970. – 56с.
207657
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические концепции социализма. – Москва, 1974. – 341с.
207658
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические теории социализма. – М., 1975. – 327с.
207659
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические теории социализма (после второй мировой войны). – М., 1978. – 272с.
207660
  Тамаш С. Буржуазные и новолевые" теории мирового капиталистического хозяйства / С. Тамаш; Ю.М.Осипов. – М, 1984. – 280с.
207661
  Юлина Н.С. Буржуазные идеологические течения в США / Н.С. Юлина. – М., 1971. – 136с.
207662
  Власенков А.Г. Буржуазные иллязии и мораль / А.Г. Власенков. – Москва, 1984. – 64с.
207663
   Буржуазные конституции в период общего кризиса капитализма. – М., 1966. – 336с.
207664
  Фуров В.Г. Буржуазные конституции и свобода совести / В.Г. Фуров. – Москва, 1983. – 96с.
207665
   Буржуазные концепции культуры: кризис методологии. – К., 1980. – 365с.
207666
  Коростелев Г.М. Буржуазные концепции народонаселения / Г.М. Коростелев, В.С. Краев. – Москва, 1981. – 160 с.
207667
  Шлепаков А.Н. Буржуазные концепции национальних отношений в развитых капиталистических странах / А.Н. Шлепаков, В.Б. Евтух, О.В. Шамшур. – Київ : Наукова думка, 1988. – 180с. – ISBN 5-12-00093-2
207668
  Шварцман Г.А. Буржуазные концепции нравственного воспитания. / Г.А. Шварцман. – М., 1982. – 64с.
207669
  Хексельшнейдер Э. Буржуазные концепции о роли культурного обмена в системе современных международных отношений / Эрхард Хексельшнейдер // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 23-33. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 2)
207670
  Бениш А. Буржуазные концепции общества и действительность / А. Бениш, Д. Райхельт. – Москва, 1980. – 248с.
207671
  Гобозов И.А. Буржуазные концепции познавания истории и их антикоммунистическая сущность / И.А. Гобозов. – М., 1979. – 38с.
207672
  Черепанева Е.А. Буржуазные концепции социально-политического развития Индонезии. / Е.А. Черепанева. – К., 1984. – 196с.
207673
  Крапивный И.В. Буржуазные концепции структурных изменений социалистического воспроизводства в СССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Крапивный И.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
207674
  Крапивный И.В. Буржуазные концепции структурных изменений социалистического воспроизводства в СССР (Критический анализ). : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Крапивный И.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1988. – 174л. – Бібліогр.:л.155-174
207675
  Смолянский В.Г. Буржуазные мифы и социалистическая действительность / В.Г. Смолянский. – Москва : Госпланиздат, 1959. – 87 с.
207676
  Вихалем П.И. Буржуазные националисты как фальсификаторы истории возникновения буржуазного Эстонского государства. : Автореф... д-ра юрид.наук: / Вихалем П.И.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1951. – 24 с.
207677
  Федоров Ю.В. Буржуазные партии в политической организации капиталистического общества. (Критика концепций политической партии в современной буржуазной социологии). : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Федоров Ю.В.; ЛГУ. Каф. теории науч. коммунизма. – Л., 1969. – 16л.
207678
  Чернега В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции / В.Н. Чернега. – М., 1987. – 300с.
207679
   Буржуазные партии и политическая борьба в странах Востока. – М., 1987. – 241с.
207680
  Цфасман А.Б. Буржуазные партии и рабочее движение в Германии. / А.Б. Цфасман. – Челябинск, 1975. – 144с.
207681
   Буржуазные политические партии США и американская внешняя политика (ХІХ-ХХ вв.). – М., 1986. – 305с.
207682
  Марченко М.Н. Буржуазные политические партии. / М.Н. Марченко, М.Х. Фарукшин. – М, 1987. – 133с.
207683
  Зильберман И.Б. Буржуазные правовые теории эпохи империализма / И.Б. Зильберман. – Л, 1966. – 34с.
207684
   Буржуазные предшественники социалистической экономии. – Мю-Л.
1. – 1926. – 319с.
207685
   Буржуазные революции XVII-XIX вв. в современной зарубежной историографии. – Москва. – (Вопросы методологии и истории исторической науки : [сб. ст.])
Вып. 4. – 1986. – 280 с. – Имен. указ.: с. 270-275. – Bibliogr.: под общ. ред. Ю. С. Кукушкина, [редкол.: И. П. Дементьев (отв. ред.) и др.]


  Содержание: Мещерякова, Н. М. Прогрессивные историки Англии о народных движениях в буржуазной революции XVII века / Н. М. Мещерякова. - С .12-52 Истратов, В. Н. Демократические традиции буржуазной революции XVII века в современной английской ...
207686
  Мороховец Е.А. Буржуазные реформы 1860-х годов / Е.А. Мороховец, Ш.М. Левин. – М., 1947. – 80с.
207687
  Леонов Н.И. Буржуазные реформы 60-70-х гг. / Н.И. Леонов. – Уфа, 1993. – 80с.
207688
  Захаров В.И. Буржуазные реформы 60-70-х годов 19 века в оценке Н.В.Шелгунова / В.И. Захаров. – Саранск, 1984. – 88с.
207689
   Буржуазные реформы в России второй половины ХІХ века. – Воронеж, 1988. – 138с.
207690
  Шарончикова Л.В. Буржуазные средства массовой информации Франции / Л.В. Шарончикова. – М., 1988. – 55с.
207691
   Буржуазные тендениции в современной литературе. – М., 1930. – 136с.
207692
   Буржуазные теории журналистики. – М., 1980. – 253с.
207693
  Солодовников В.Г. Буржуазные теории и проблемы экономического развития слаборазвитых стран / В.Г. Солодовников. – М., 1961. – 87с.
207694
  Степаненко В.А. Буржуазные теории инфляции. / В.А. Степаненко. – Киев, 1982. – 112с.
207695
  Мурадян А.А. Буржуазные теории международной политики / А.А. Мурадян. – М., 1988. – 142с.
207696
  Обминский Э.Е. Буржуазные теории мирового хозяйства: критический очерк. / Э.Е. Обминский. – М., 1977. – 64с.
207697
  Смулевич Б.Я. Буржуазные теории народонаселения в свете марксистско-ленинской критики / Б.Я. Смулевич. – М.-Л., 1936. – 411с.
207698
  Хромушин Г.Б. Буржуазные теории политической экономии / Г.Б. Хромушин. – М, 1972. – 356с.
207699
  Круковский А.С. Буржуазные теории социальных перемещений / А.С. Круковский. – Минск, 1979. – 136с.
207700
  Киселев И.Я. Буржуазные теории труда на службе монополий / И.Я. Киселев, М.Г. Мошенский. – М, 1965. – 142с.
207701
  Лидлейн Н.А. Буржуазные теории экономического развития / Н.А. Лидлейн. – М., 1978. – 227с.
207702
  Козлова Н.Ю. Буржуазные учения о феодализме XVIII-XIX вв. / Н.Ю. Козлова. – М., 1988. – 144с.
207703
  Черемных П.С. Буржуазные учения об обществе до Маркса и Энгельса. / П.С. Черемных. – М., 1941. – 40с.
207704
   Буржуазные ученые о закате капитализма : [сборник]. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 172, [2] с. – (Экономическая библиотека : Экономическая мысль капиталистических стран)
207705
  Калашников В.М. Буржуазные фальсификации истории европейской колониально экспансии в Северной Америке в XVI-XVIII веках: уч. пособие / В.М. Калашников. – Днепропетровск, 1984. – 91с.
207706
  Сперанская Л.Н. Буржуазные фальсификации сущности современного экономического развития СССР / Л.Н. Сперанская. – М., 1974. – 128с.
207707
  Рындина М.Н. Буржуазные экономисты Англии и США на службе имспериалистической реакции. / М.Н. Рындина. – М, 1954. – 144с.
207708
  Альтер Л.Б. Буржуазные экономисты США - на службе империалистической реакции / Л.Б. Альтер. – Москва, 1948. – 128с.
207709
  Майминас Е. Буржуазные экономические концепции в Литве в 1819-1940 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Майминас Е.; Вилн.ГУ. – Вильнюс, 1958. – 23л.
207710
   Буржуазные экономические теории и экономическая политика империалистических стран. – Москва, 1971. – 327с.
207711
  Тажуризина З.А. Буржуазный атеизм в прошлом и настоящем / З.А. Тажуризина. – М., 1976. – 64с.
207712
  Боголюбова Е.В. Буржуазный гуманизм: иллюзии и действительность / Е.В. Боголюбова. – М., 1975. – 64с.
207713
   Буржуазный историзм в зарубежной историографии. – Казань, 1981. – 183с.
207714
  Иванченко И.Г. Буржуазный национализм - средство ищеологической диверсии / И.Г. Иванченко. – К, 1985. – 255с.
207715
  Хабибиуллин К.Н. Буржуазный национализм и идеологическая борьба / К.Н. Хабибиуллин. – Л., 1980. – 36с.
207716
  Римаренко Ю Буржуазный национализм и клерикализм / Ю Римаренко. – К., 1986. – 140с.
207717
  Хмара Н.И. Буржуазный национализм и милитаризм / Н.И. Хмара. – М, 1986. – 158с.
207718
  Джунусов М.С. Буржуазный национализм: принципы критики. / М.С. Джунусов. – Москва, 1986. – 238 с.
207719
  Ильин В.В. Буржуазный плюрализм: истоки и классовый смысл. / В.В. Ильин. – М., 1983. – 199с.
207720
  Белявская И.А. Буржуазный реформизм в США (1900-1914) / И.А. Белявская. – Москва, 1968. – 416с.
207721
   Буржуазный театр на службе империалистической реакции. – Москва, 1952. – 120с.
207722
  Александренко Г.В. Буржуазный федерализм : критический анализ буржуазных федераций и буржуазных теорий федерализма / Г.В. Александренко; АН УССР, Сектор государства и права. – Киев : АН УССР, 1962. – 356 с.


  В исследовании излагаются воззрения классиков марксизма-ленинизма на буржуазную федерацию, освещаются проблемы, связанные с буржуазной федерацией на новом этапе общего кризиса капитализма, и характеризуются особенности современной буржуазной федерации.
207723
  Александренко Г.В. Буржуазный феодализм : (Критический анализ буржуазных федераций и буржуазных теорий федерализма) / Г.В. Александренко ; АН УССР, Сектор государства и права. – Киев, 1962. – 356 с.
207724
  Мальцев Г.В. Буржуазный эгалитаризм: эволюция представлений о социальном равенстве в мире капитала / Г.В. Мальцев. – М., 1984. – 285 с.
207725
  Канторович В.Я. Бурзянские рассказы. / В.Я. Канторович. – Уфа, 1967. – 135 с.
207726
  Панченко М.С. Бури у северо-западных берегов Черного моря / М. Панченко. – Одесса : Тип. "Одеский вестник", 1889. – 29 с.


  Дарственная надпись автора
207727
  Бройн Г. Буриданів осел / Г. Бройн. – К, 1982. – 211с.
207728
  Каревин А. Буриданов выбор Украины // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2012. – № 1 (106). – С. 8
207729
  Бройн Г. Буриданов осел : Роман / Г. Бройн. – Москва : Прогресс, 1970. – 232с.
207730
  Ефремов И.Ф. Бурильные машины / И.Ф. Ефремов. – Свердловск, 1964. – 60с.
207731
  Эрлих Г.М. Бурильные стыкосварные трубы / Г.М. Эрлих, Н.А. Бабалян. – М, 1958. – 44с.
207732
  Кабачинська С. Бурити треба під ідею // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 11-16 червня (№ 21). – С. 10


  Так вважав і так діяв видатний український геолог Петро Федорович Шпак. 17 червня 2016 р. йому б виповнилося 85.
207733
  Сидор-Гібелінда Олег Бурі в пустелях // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 74-75. – ISSN 0130-5212
207734
  Бройн Буріданів осел / Бройн, де Гюнтер. – Київ : Дніпро, 1983. – 208 с.
207735
  Ніколаєнко О.Т. Буріння вертикальних стволів і свердловин великого діаметра / О.Т. Ніколаєнко. – Київ, 1958. – 60с.
207736
  Дзугаев Г.Х. Бурка : стихи и поэма / Г.Х. Дзугаев; авториз. пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1973. – 127 с.
207737
   Буркат Валерій Петрович : бібліогр. покажч. наук. праць за 1963-1996 рр. – Київ : Аграрна Наука, 1999. – 82, [3] с. – Сер. засн. у 1998 р. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 966-540-034-7
207738
  Авдюнина Л.А. Буркина-Фасо : справочник / Л.А. Авдюнина ; Рос. акад. наук, Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1992. – 217 с. : ил.
207739
   Бурксер Євген Самійлович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 118-121. – ISBN 966-02-0537-6
207740
  Ілляш М.М. Буркун-зілля : повісті / М.М. Ілляш. – Київ, 1983. – 176 с.
207741
  Карпенко-Карый (Тобилевич) Бурлака : Драма в 5 диях // Драмы и комедии : Одесса: Южно-Русск.О
207742
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака : драма на 5 дій / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый). – Киев : Тип. П. Барского, 1900. – 78 с.
207743
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : драма на 5 дий / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900
207744
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 78 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
207745
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака : Драма на 5 дій / Ів. Тобілевич. – Вид 2-е. – Київ : Вік, 1910. – 80 с. – (Селянська бібліотека ; № 16)
207746
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака : Драма на 5 дій / Іван Тобілевич (Каpпенко-Каpий). – Київ : Слово ; [Дpук. Київ. Філії Вукопспілки], 1922. – 79 с.
207747
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : Драма на 5 дій / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Харків : Мистецтво, 1937. – 98 с.
207748
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : Драма на 5 дій / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1949. – 63 с. – (Бібліотека української драматургії)
207749
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : Драма на 5 дій / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1955. – 76 с. – (Бібліотека української драматургії)
207750
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака (Чабан) : Драма на 5 дій / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ ; Ляйпціг (Лейпціг) ; Коломия ; Winnipeg : Українська накладня ; Галицька накладня ; Ukrainian publishing, 1922. – 96 с. – (Загальна бібліотека ; № 152-153)
207751
  Спешилов А.Н. Бурлаки / А.Н. Спешилов, 1949. – 224с.
207752
  Спешилов А.Н. Бурлаки / А.Н. Спешилов. – Молотов, 1950. – 212с.
207753
  Спешилов А.Н. Бурлаки / А.Н. Спешилов. – Пермь, 1984. – 214с.
207754
  Леонов А.И. Бурлаки на Волге / А.И. Леонов. – М.-Л, 1945. – 40с.
207755
  Репин И.Е. Бурлаки на Волге / И.Е. Репин, 1968. – 5с.
207756
  Юрова Т.В. Бурлаки на Волге. Картина И.Е.Репина. / Т.В. Юрова. – М., 1960. – 50с.
207757
  Родин Ф.Н. Бурлачество в России. / Ф.Н. Родин. – М., 1975. – 245с.
207758
  Нечуй-Левицький Бурлачка / Нечуй-Левицький. – Київ. – 285с.
207759
  Нечуй-Левицький І.С. Бурлачка : повисть І. Левицького. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1880. – 223 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
207760
  Нечуй-Левицький І. Бурлачка : Повисьть / Иван Нечуй-Левицькый. – 3-є вид. – Киев : Лито-типогр. И.И. Чоколова, 1905. – 198 с. : портр. авт. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
207761
  Нечуй-Левицький Бурлачка / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ, 1933. – 190с.
207762
  Нечуй-Левицький Бурлачка / Нечуй-Левицький. – Київ, 1983. – 205с.
207763
   Бурлачук Леонід Фокович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 114. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
207764
   Бурлачук Леонід Фокович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 78. – ISBN 978-966-644-090-0
207765
   Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини 19 ст.. – Київ : Держ. вид-во художньої літератури, 1959. – 599с.
207766
  Шарович Марія Бурлеска господина Перуна бога грома Растка Петровипа: мит u фантастика // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 243-258. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто роль та значення усної культури, слов"янських міфів і легенд у повісті "Бурлеск господина Перуна бога блискавки" Растка Петровипа та їхній вплив на статус фантастики
207767
  Семків Р.А. Бурлескний гумор у "Зачарованій Десні" О. Довженка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 69-73. – ISSN 1996-5931


  У статті доведено, що бурлеск як стильове обниження є основним засобом комічного ефекту в кіноповісті "Зачарована Десна" Олександра Довженка; натомість гумор виступає в ролі пом"якшеної сатири та є засобом оцінки карнавально-бурлескного світу як ...
207768
  Ткаченко Т. Бурлескні тенденції в циклі Івана Керницького "Рідними обніжками" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – С. 56-62. – ISSN 0236-1477
207769
  Задорожний В. Бурлескно-травестійна традиція в сучасній українській культурі // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 41-49. – ISBN 966-8547-39-X
207770
  Москвин В.П. Бурлескный стиль: опыт типологии // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 24-36. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 6). – ISSN 0321-1711
207771
  Куторкин А.Д. Бурливая Сура : роман / А.Д. Куторкин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 382 с.
207772
  Терехов Ю.М. Бурливая Юрюзань / Ю.М. Терехов. – Свердловск, 1977. – 383с.
207773
  Бадмаев Ц.Б. Бурлит Селенга : стихи и поэмы / Ц.Б. Бадмаев. – Москва : Советская Россия, 1966. – 80 с.
207774
  Федорук О. Бурлюк прилетів з Нью-Йорка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 96-99. – ISSN 0130-1799
207775
   Бурляй Георгій (Юрій) Семенович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 69. – ISBN 978-966-2726-03-9
207776
  Мирский З.Я. Бурлят воды Меконга / З.Я. Мирский. – М., 1964. – 79с.
207777
  Нечаев Андрей Бурлящая кальдера Узона : Заповедники // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 170-178 : Фото, карта
207778
  Козак Я. Бурлящее вино: Киносценарий. / Я. Козак. – М., 1982. – 111с.
207779
  Хохлов Н.П. Бурлящее Конго. / Н.П. Хохлов. – М., 1961. – 151с.
207780
  Правденко С. Бурмака Микола Миколайович : [спогади] / Сергій Правденко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 70-71. – ISBN 978-966-2726-03-9
207781
  Тургенев И.С. Бурмистр / И.С. Тургенев. – Омск, 1938. – 16с.
207782
  Тургенев И.С. Бурмистр. Из "Записок охотника" / И.С. Тургенев, 1948. – 64с.
207783
  Сергеев-Ценский Бурная весна / Сергеев-Ценский. – Москва, 1982. – 445с.
207784
  Эренбург И.Г. Бурная жизнь Лазика Ройшванеца / И.Г. Эренбург. – М, 1991. – 206с.
207785
  Хуан Ай Бурное десятилетие / Хуан Ай. – М, 1950. – 296с.
207786
  Хуан Ай Бурное десятилетие / Хуан Ай. – Москва, 1950. – 296 с.
207787
  Стуруа М.Г. Бурное десятилетие : Американский дневник, 1968-1978 / М.Г. Стуруа. – Москва : Советский писатель, 1981. – 479с.
207788
  Рыжих Н.П. Бурное море. / Н.П. Рыжих. – М, 1979. – 224с.
207789
  Ваксэлер Даниэль Бурное прошлое "Моря пряностей" : История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 76-89 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
207790
  Уотен Д. Бурные годы / Д. Уотен. – М, 1964. – 320с.
207791
  Михайлова Р.П. Бурные грубогумусные почвы Средней тайги Урала (свойства, генезис, классификационное положение) : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.03 / Михайлова Р.П.; ВСХАк. Почв. ин-т. – М., 1975. – 46л.
207792
  Омурбаев С. Бурные дни : роман / С. Омурбаев; сокр. пер. с кирг. В.Горячих. – Фрунзе : Кыргыстан, 1969. – 264 с.
207793
  Запотоцкий А. Бурный 1905 год / А. Запотоцкий. – М., 1954. – 384с.
207794
  Зеленская Л.Е. Бурный перекат / Л.Е. Зеленская, П.П. Челюбеев. – Москва, 1958. – 64с.
207795
  Абдулжалилов Ф.А. Бурный поток : роман / Ф.А. Абдулжалилов ; пер. с ногайск. И. Чумак. – Черкесск : Карачаево-Черкес. кн. изд-во, 1960. – 212 с., [1] л. портр. : портр.
207796
  Мюнх Ф. Бурный путь / Ф. Мюнх. – М., 1968. – 188с.
207797
  Бучнев В.К. Буро- взрывные работы : (бурение шпуров и скважин) / В.К. Бучнев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Углетехиздат, 1955. – 479с.
207798
  Бучнеев В.К. Буро-взрывные работы / В.К. Бучнеев. – М., 1955. – 480с.
207799
   Буро-взрывные работы в промышленном и гражданском строительстве. – Тула, 1971. – 210с.
207800
  Воздвиженский Б.И. Буровая механика / Б.И. Воздвиженский. – Москва-Ленинград, 1943. – 168с.
207801
  Штукенберг А. Буровая скважина в Балахне : Приложение к протоколам Об-ва естествоисп. при Имп. Казанском Ун-те // К вопросу о классификации южнорусских неогеновых пластов / Н.И. Андрусов. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена, 1898. – 9 с.
207802
   Буровая установка УКБ-200/300. – М., 1973. – 206с.
207803
  Бучнев В.К. Буровзрывные работы / В.К. Бучнев. – М., 1958. – 264с.
207804
   Буровзрывные работы. – М., 1959. – 316с.
207805
  Ассонов В.А. Буровзрывные работы / В.А. Ассонов, М.М. Докучаев, И.М. Кукунов. – Москва : Госстройиздат, 1960. – 408с.
207806
  Седокур К.А. Буровзрывные работы / К.А. Седокур. – К, 1961. – 232с.
207807
   Буровзрывные работы в крепких породах. – Фрунзе, 1965. – 63с.
207808
  Друкованый М.Ф. Буровзрывные работы на карьерах. / М.Ф. Друкованый. – М, 1965. – 262с.
207809
   Буровзрывные работы, погрузка крепление, рудничный транспорт, вентиляция и водоотлив. – М.
2. – 1964. – 456с.
207810
  Волков С.А. Буровое дело / С.А. Волков. – Москва, 1965. – 492с.
207811
  Сафонов Н.А. Буровое дело / Н.А. Сафонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 176с.
207812
  Куличихин Н.И. Буровое оборудование / Н.И. Куличихин. – М., 1973. – 245с.
207813
  Логов Б.С. Буровой агрегат ЗИВ-150 / Б.С. Логов. – М., 1952. – 119с.
207814
   Буровой агрегат ЗИВ-150 / Логов Б.С. – М., 1952. – с.
207815
  Турчук А.А. Буровой агрегат ЗИФ-1200А / А.А. Турчук. – М., 1958. – 104с.
207816
   Буровой агрегат ЗИФ-650А. – Свердловск, 1958. – с.
207817
  Волков А.С. Буровой геологический инструмент / А.С. Волков. – Москва, 1979. – 286с.
207818
   Буровой насос У8-3. – М.-Свердловск, 1958. – 31с.
207819
  Торбоков Г.П. Буровому мастеру о геологии / Г.П. Торбоков, В.С. Евсеев. – Кемерово, 1975. – 114с.
207820
   Буровугільні родовища крайових систем південного заходу Східно-Європейської платформи / А.Я. Радзівілл, А.В. Александрова, Л.А. Пристінська, Н.В. Чижик // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 50-55. – Бібліогр.: 9 назв
207821
  Волков А.С. Буровые геологические насосы / А.С. Волков, В.И. Ермакова. – Москва, 1978. – 205с.
207822
  Корнеев К.Е. Буровые долота. / К.Е. Корнеев, П.А. Палий. – 2-е изд. – М., 1965. – 496с.
207823
  Воскресенский Ф.Ф. Буровые клапанные машины ударного действия / Ф.Ф. Воскресенский. – Москва, 1963. – 87с.
207824
  Даниелян А.А. Буровые машины и механизмы / А.А. Даниелян. – М, 1961. – 472с.
207825
  Буяновский Н.И. Буровые машины и механизмы / Н.И. Буяновский, В.А. Лесецкий. – М, 1968. – 403с.
207826
  Дудля Н.А. Буровые машины и механизмы / Н.А. Дудля. – Киев, 1985. – 175с.
207827
   Буровые растворы и цементирование скважин в солевых отложениях. – Ташкент, 1976. – 135с.
207828
  Алексеевский Г.В. Буровые установки Уралмашзавода / Г.В. Алексеевский. – Москва, 1961. – 328с.
207829
  Гасанов Б.И. Буроземнообразование в лесных почвах Азербайджана / Б.И. Гасанов. – Баку : Элм, 1983. – 139 с. : табл. 40, рис. 23, библ. 273 назв.
207830
  Канивец Виктор Иванович Буроземообразование и глеевые процессы в лесных почвах Украинских Карпат : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Канивец Виктор Иванович; Моск. гос. ун-т. – М., 1985. – 40л.
207831
  Долгов В.А. Бурозубки Старого Света / В.А. Долгов. – М, 1985. – 220с.
207832
  Кирюков В.В. Буроугольная стадия углеобразования: (Анализ проблемы эволюции нач. стадий углеобразования). / В.В. Кирюков. – Л., 1976. – 182с.
207833
  Ажгиревич Л.Ф. Буроугольная формация кайнозоя Белоруссии / Л.В. Ажгиревич ; Ин-т геохимии и геофизики АН БССР, Белорус. н.-и. геол.-развед. ин-т. – Минск : Наука и техника, 1981. – 206 с. : ил. – Библиогр.: с. 196-205
207834
  Чирвинский В.Н. Буроугольные месторождения в районе сахарных заводов южной Украины / В.Н. Чирвинский. – 9с.
207835
  Аханов И. Бурочка / И. Аханов. – Ростов-на-Дону, 1955. – 47с.
207836
  Воронский А.К. Бурса / А.К. Воронский. – Москва, 1934. – 323с.
207837
  Воронский А.К. Бурса / А.К. Воронский. – Москва, 1966. – 320с.
207838
  Заварзина Л.Э. Бурса в 1830-1860-х гг. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 83-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
207839
  Нарежный В.Т. Бурсак / В.Т. Нарежный. – С,-Пб. – 422с.
207840
  Наріжний В.Т. Бурсак / В.Т. Наріжний. – Львів, 1928. – 239с.
207841
  Нарежный В.Т. Бурсак, малороссийская повесть : романы / В.Т. Нарежный. – Киев : Дніпро, 1988. – 533 с.
207842
   Бурсацкий спуск : Мир человека:космос, жизнь, литература. – Харьков : Интербук- Украина, 1992-
№ 1. – 1992
207843
  Холмквист А.А. Буртование картофеля и овощей / А.А. Холмквист. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1948. – 88с.
207844
  Сальников П.Г. Бурун / П.Г. Сальников. – М., 1988
207845
  Карпушина В.Я. Бурунди / В.Я. Карпушина. – М., 1965. – 88с.
207846
  Перский Е.И. Бурунди / Е.И. Перский. – Москва : Мысль, 1977. – 127с.
207847
  Телегин В.И. Бурундук Западной Сибири / В.И. Телегин. – Новосибирск : Наука, 1980. – 112с.
207848
  Карпов Е.В. Буруны: Роман. / Е.В. Карпов. – Ставрополь
Кн.1. – 1985. – 223с.
207849
  Стркач В.П. Бурушка - маленький звереныш / В.П. Стркач. – Саратов, 1990. – 236с.
207850
  Севастьянова І. Бурхард Крістоффон Мініх очима сучасників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-100. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  На основі спогадів сучасників розкрито основні етапи життя та діяльності відомого військового і державного діяча Б. Мініха. On the base of memories of contemporaries is discovers the main stages of the life and activity of the famous political and ...
207851
  Шихли І. Бурхлива Кура / І. Шихли. – К, 1987. – 421с.
207852
  Самокиш І. Бурхлива реакція Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 3


  Експерт - про руйнування "паритету на історію" між Анкарою і Москвою. Ердоган розкритикував Путіна за "геноцид вірмен". Згадавши про Крим і Донбас, він фактично відкритим текстом заявив, що Росія їх захопила.
207853
  Лагода В.К. Бурхливий плин : поезії / В.К. Лагода. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 182 с.
207854
  Тарновський М.М. Бурхливий плин : поезії / М.М. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 127 с.
207855
  Кучеренко В.С. Бурхливий розвиток країн Африки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 30
207856
  Ющенко Ю.С. Бурхливість течії та процеси формування русел річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 141-144. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-109-9
207857
   Бурчак Федір Глібович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 267-268. – ISBN 978-617-573-038-6
207858
  Кун Г. Бурши, ваганты, студенты // Историк и художник : журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2008. – № 4 (18). – С.155-167.


  Студенты давнего прошлого. Студентов начальной поры возникновения университетов принято подразделять на четыре группы : бурши - те, для которых бурса являлась местом занятий и проживания ; студенты, квартировавшие у своих родственников, для этого ...
207859
  Медведчук Лідія Бурштин - камінь сонця : географічне краєзнавство і туризм / Медведчук Лідія, Юсенко Оксана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 39-42 : Фото
207860
  Хамайко Н.В. Бурштин з археологічних розкопок Київського Подолу 2008 р. / Н.В. Хамайко, Колтовой, О.Ю. Журухіна // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 12-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2219-7516
207861
  Малдоніс А. Бурштин і троянди / А. Малдоніс. – К., 1984. – 198с.
207862
  Мельничук В.Г. Бурштин Полісся : довідник / В.Г. Мельничук, М.В. Криницька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 236, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 226-231. – Бібліогр.: с. 217-225. – ISBN 978-966-327-387-7
207863
  Пестушко Валерій Бурштин України : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 52
207864
  Кірін Р.С. Бурштин як об"єкт надрових правовідносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 270-273. – ISBN 978-966-7957-18-6
207865
  Кацнельсон І А. Бурштин. / І А. Кацнельсон. – К, 1969. – 79с.
207866
  Турелик Г.З. Бурштинова ватра / Г.З. Турелик. – К., 1990. – 205с.
207867
  Усик В. Бурштинова лихоманка знищує ліси Рівненського Полісся / В. Усик, Л. Клекотка // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (136), травень. – С. 8-12
207868
  Мацуй В. Бурштинове Полісся - "дурні землі", "п"яний ліс" і "місячний ландшафт". Назавжди? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 8


  "Проблема неконтрольованого видобутку та обороту бурштину в Україні виникла ще наприкінці 1980-х. З кожним роком вона набуває дедалі деструктивнішого характеру, що ускладнює та відкладає її остаточне вирішення. За весь цей час незаконний варварський ...
207869
  Гордієнко-Андріанова Бурштиновий берег : розповідь про Латвію / Гордієнко-Андріанова. – Київ : Веселка, 1979. – 11 с.
207870
  Кремінь Д.Д. Бурштиновий журавель : поезії / Д.Д. Кремінь. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 110 с.
207871
  Вацієтіс Ояр Бурштиновий оберіг / Вацієтіс Ояр. – Київ, 1981. – 144 с.
207872
  Княжич Д. Бурштиновий причал : поезії / Дмитро Княжич. – Київ : Унів. вид-во "Пульсари", 2007. – 93, [3] с. – ISBN 978-966-8767-73-9
207873
   Бурштинові береги. – К., 1974. – 206с.
207874
  Панько М. Бурштинові вовки : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 118-121. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
207875
  Веян А. Бурштинові краплі / А. Веян. – Київ, 1965. – 63 с.
207876
   Бурштинові розсипи. – К., 1983. – 280с.
207877
  Леонов Л. Бурыга : Рассказ // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2003. – № 5
207878
  Виноградова К.А. Бурые актиномицены. : Автореф... канд. биол.наук: / Виноградова К.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1966. – 17л.
207879
  Курсаков Л.И. Бурые и красные водоросли / Л.И. Курсаков. – Москва, 1927. – 102с.
207880
  Богачев Г.В. Бурые угли Киргизской степи Приаральского района / Г.В. Богачев. – Ленинград, 1932. – 447с.
207881
  Вільямс В.Р. Бурые угли СССР. / В.Р. Вільямс. – Харків; Київ, 1936. – 192с.
207882
  Фаерман П.М. Бурые угли Украины / П.М. Фаерман. – Х, 1921. – 19с.
207883
  Фаерман П.М. Бурые угли Украины / П.М. Фаерман. – Х, 1921. – 19с.
207884
   Бурые угли Украины и освоение их сах. промышленностью. – К., 1936. – 79с.
207885
  Зыбалова Г.П. Бурые угли, как сырье для подземной газификации. : Автореф... канд. техн.наук: / Зыбалова Г.П.; АН СССР. Ин-тут горючих ископаемых. – М,, 1960. – 18л.
207886
  ЧрвинскийВ.Н Бурые углиУкраины / ЧрвинскийВ.Н. – 37-39с.
207887
  Степанов Д.В. Бурый карпатский и бурый латвийский скот в Гиссарской долине Таджикистана. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Степанов Д.В.; М-во сел.хозяйства РСФСР.Горьк.с-х.ин-т. – Горький, 1960. – 21л.
207888
  Пажетнов В.С. Бурый медведь / В.С. Пажетнов. – М., 1990. – 213с.
207889
  Згерская Е.В. Бурый плодовый клещ (Bryobia redikorzevi Resk, 1947) и меры борьбы с ним в условиях УССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Згерская Е.В.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Львов, 1956. – 14л.
207890
  Рамакаев Х.Х. Бурый плодовый клещ в условиях учебно-опытного хозяйства "Коммунист" Харьковского сельскохозяйственного института : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рамакаев Х.Х. ; Харьк. с.-х. ин-т. – Харьков, 1966. – 18 с.
207891
  Балаев Н.П. Бурый призрак Чукотки / Н.П. Балаев. – М, 1991. – 176с.
207892
  Воеводин В. Буря / В. Воеводин, Е. Рысс. – 2-е изд. – Москва; Ленинград, 1946. – 356с.
207893
  Абсалямов А.С. Буря : рассказы / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. К. Горбунова. – Казань : Татполиграфа, 1947. – 30 с. : портр. – (Библиотечка татарской советской литературы. Великому Октябрю XXX лет. 1917-1947)
207894
  Эренбург И.Г. Буря : роман / И.Г. Эренбург. – Челябинск, 1948. – 656 с.
207895
  Эренбург И.Г. Буря / И.Г. Эренбург. – 6-е изд. – Л, 1948. – 676с.
207896
  Эренбург И.Г. Буря / И.Г. Эренбург. – М, 1948. – 800с.
207897
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Москва : ГИХЛ
1. – 1948. – 472 с.
207898
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Рига : Латгосиздат
3. – 1948. – 560 с.
207899
  Еренбург І. Буря / І. Еренбург. – К, 1949. – 688с.
207900
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Москва : Советский писатель
1. – 1949. – 532 с.
207901
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Рига : Латгосиздат
2. – 1949. – 703 с.
207902
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис; автор. пер. с латыш. Я. Шумана и З. Федоровой. – Рига : Латгосиздат
2. – 1950. – 588 с.
207903
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х ч. / В.Т. Лацис; автор. пер. с латыш. Я Шумана и З. Федоровой. – Москва : Советский писатель
2. – 1950. – 700 с.
207904
  Лацис В.Т. Буря : в 3-х ч. / В.Т. Лацис. – Рига : Латгосиздат
Ч. 3. – 1950. – 392с.
207905
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х частях / В.Т. Лацис. – Москва : ГИХЛ
3 кн.5. – 1950. – 339 с.
207906
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х ч. / В.Т. Лацис; автор. пер. с латыш. Я Шумана и З. Федоровой. – Москва : Советский писатель
3. – 1951. – 387 с.
207907
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис; автор. перев. с латыш. Я. Шумана и З. Федоровой. – Рига : Латгосиздат
3. – 1951. – 336 с.
207908
  Лаціс В.Т. Буря : роман / В.Т. Лаціс. – Київ, 1952. – 383 с.
207909
  Лаціс В.Т. Буря : роман / В.Т. Лаціс. – Київ, 1952. – 268 с.
207910
  Воеводин В.П. Буря / В.П. Воеводин, Е.С. Рысс. – 3-е изд., доп. – Ленинград, 1956. – 339с.
207911
  Эренбург И.Г. Буря / И.Г. Эренбург. – М, 1960. – 823с.
207912
  Старицкий М.П. Буря / М.П. Старицкий. – Киев : Молодь, 1961. – 504 с.
207913
  Воеводин В.П. Буря / В.П. Воеводин, Е.С. Рысс. – Мурманск, 1963. – 336с.
207914
  Лацис В.Т. Буря / В.Т. Лацис. – Москва : Известия. – (Библиотека "Пятьдесят лет советского романа")
Т. 1. – 1966. – 824с.
207915
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х частях / В.Т. Лацис; Автор. пер. с латыш. Я Шумана и З. Федоровой. – Москва : Известия. – (Библиотека "Пятьдесят лет советского романа")
Т. 2 ; Ч. 2. – 1966. – 607 с.
207916
  Жароков Т.Ж. Буря в песках : стихи и поэма / Т.Ж. Жароков; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1960. – 112 с.
207917
  Венцлова А. Буря в полдень : докум. повесть / А. Венцлова; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1971. – 480 с.
207918
  Венцлова А. Буря в полдень : докум. повесть / А. Венцлова; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1978. – 463 с.
207919
  Каплий С. Буря в пустыне // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2003. – № 12. – С. 26-27.


  Режиссер Жолдак-Тобилевич А.
207920
  Браун С. Буря в Эдеме / Пер. с англ. В.М.Заболотного; Сандра Браун. – Москва : АСТ, 1999. – 432с. – ISBN 5-237-01893-9
207921
  Українка Леся Буря весняна / Українка Леся. – Київ, 1963. – 202с.
207922
  Черепов В.С. Буря грянула ночью. / В.С. Черепов. – Липецк, 1961. – 20с.
207923
  Ацел Тамаш Буря и солнце. / Ацел Тамаш. – Москва, 1954. – 488с.
207924
  Ацел Тамаш Буря і сонце / Ацел Тамаш. – Ужгород, 1956. – 496с.
207925
  Салмин А. Буря на Волге. / А. Салмин. – Казань
1. – 1956. – 230с.
207926
  Салмин А.С. Буря на Волге. / А.С. Салмин. – Казань, 1973. – 528с.
207927
  Маковский А.А. Буря на Каспии / А.А. Маковский. – М., 1977. – 97с.
207928
  Щедров І.М. Буря над Меконгом. / І.М. Щедров. – К, 1969. – 294с.
207929
  Вернон Р. Буря над многонацинальными. / Р. Вернон. – Москва, 1982. – 272с.
207930
  Уездин М.И. Буря над Мокшей / М.И. Уездин. – Саранск, 1979. – 82с.
207931
   Буря перемен // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 49 (361). – С. 22-28. – ISSN 2075-7093


  Силовой разгон студентов, а потом и избиение журналистов у Администрации президента превратили євромайдан в еврореволюцию.
207932
  Войнович И. Буря равноденствия / И. Войнович. – Москва, 1955. – 72с.
207933
  Шекспир У. Буря. Генрих VIII. Венера и Адонис. Лукреция : [пьесы, поэмы] / Уильям Шекспир ; [пер. с англ.: М. Донского, Б. Томашевского]. – Москва : АСТ, 2006. – 412, [2] с. – ISBN 5-17-017740-2
207934
  Мороз В.С. Буря. Другий штурм Кодака // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 3-18. – ISSN 2312-2587


  "Вперше в українській історіографії зроблено аналіз вітчизняних і польських наративних і актових джерел (літописів, листів, щоденників і т. д.) про облогу і штурм козаками фортеці Кодак у червні-вересні 1648 р. Розглянуто методику і тактику ведення ...
207935
  Крип"якевич І.П. Буряк і соняшник / І.П. Крип"якевич. – К., 1991. – 14с.
207936
  Зубенко В.Ф. Бурякове поле України / В.Ф. Зубенко. – К, 1974. – 48с.
207937
  Широков В.А. Бурям навстречу. / В.А. Широков. – Киев, 1987. – 195с.
207938
  Яната О. Буряни України - вивчення їх та спосіб боротьби з ними. / О. Яната. – Харків, 1927. – 16с.
207939
  Жук П.М. Буряний березень / П.М. Жук. – Днепропетровск, 1971. – 132с.
207940
  Пахутова Е.Г. Бурянская советская детская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пахутова Е.Г. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 14 с.
207941
  Романенко Д.И. Бурят-Монголия / Д.И. Романенко. – Улан-Удэ, 1949. – 102с.
207942
   Бурят-Монгольская Автономная Социалистическая Советская Республика. – Верхнеудинск, 1925. – 379с.
207943
  Помус М.И. Бурят-Монгольская АССР / М.И. Помус. – Москва : Соцэкгиз, 1937. – 395 с. + 12 карт
207944
  Бадмаева П.Н. Бурят-Монгольская партийная организация в борьбе за индустриализацию республики (1926-1937 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Бадмаева П.Н.; Иркутс. гос. ун-т им А.А.Жданова. – Иркутск, 1953. – 20л.
207945
  Хамаганов М.П. Бурят-монгольская советская литература : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамаганов М.П.; Иркут.гос.ун-т. – Улан-Уде, 1950. – 20 с.
207946
  Хамаганов М.П. Бурят-Монгольская советская литература / М.П. Хамаганов. – Иркутск, 1951. – 132с.
207947
   Бурят-монгольские народные сказки. – Улан-Удэ, 1956. – 142с.
207948
   Бурят-монгольские народные танцы. – Улан-Удэ, 1957. – 56с.
207949
   Бурят-монгольские сказки. – Чита, 1953. – 168с.
207950
  Тороев А.А. Бурят-монгольский народный сказитель-поэт / А.А. Тороев. – Иркутск, 1954. – 16с.
207951
  Ходорковская Л.С. Бурят-монгольский театр / Л.С. Ходорковская. – М., 1954. – 235с.
207952
  Черемисов К.М. Бурят-монгольско-русский словарь : около 25 000 / К.М. Черемисов. – Москва, 1951. – 852 с.
207953
  Отрощенко І.В. Буряти в Монголії (1920-1930-ті роки) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 34-39.
207954
   Бурятия. – Улан-Удэ, 1971. – 47с. : фотоальбом
207955
   Бурятия XVII - начала ХХ в.. – Новосибирск, 1989. – 181с.
207956
   Бурятия славит Октябрь. – Улан-Удэ, 1967. – 347с.
207957
   Бурятия шагает в будущее. – Улан-Удэ, 1963. – 140с.
207958
   Бурятская деревянная скульптура. – Улан-Удэ, 1971. – 78с.
207959
  Найдаков В.Ц. Бурятская драматургия / В.Ц. Найдаков. – Улан-Удэ, 1959. – 201с.
207960
  Баранникова Е.В. Бурятская сатирическая сказка / Е.В. Баранникова. – Улан-Удэ, 1963. – 180с.
207961
  Найдаков В.Ц. Бурятская советская драматургия / В.Ц. Найдаков, С.С. Имихелова. – Новосибирск, 1987. – 269с.
207962
  Ким И. Бурятская советская поэзия / И. Ким. – Улан-Удэ, 1968. – 253с.
207963
  Хамаганов М.П. Бурятская фольклористика. / М.П. Хамаганов. – Улан-Удэ, 1962. – 455с.
207964
  Баранникова Е.В. Бурятские волшебно-фантастические сказки / Е.В. Баранникова. – Новосибирск, 1979. – 254с.
207965
  Глоба А. Бурятские и монгольские песни / А. Глоба. – М, 1940. – 70с.
207966
  Тулохонов М.И. Бурятские исторические песни : Автореф... канд. филол.наук: 10.648 / Тулохонов М.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Вост. фак. – Л., 1970. – 19л.
207967
  Тулохонов М.И. Бурятские исторические песни. / М.И. Тулохонов. – Улан-Удэ, 1973. – 246с.
207968
  Жалсараев Д. Бурятские напевы : книга стихов / Д. Жалсараев; пер. с бурят. – Москва : Советская Россия, 1980. – 240 с.
207969
  Дугаров Д.С. Бурятские народные песни.Песни селенгинских бурят / Д.С. Дугаров. – Улан Удэ, 1969. – 343с.
207970
   Бурятские народные сказки. – Изд. 2-е, доп. – Улан-Удэ, 1973. – 380с.
207971
   Бурятские народные сказки. – Улан-Удэ, 1981. – 448с.
207972
   Бурятские народные сказки : Сборник. – Москва : Современник, 1990. – 383с.
207973
  Андреев В.И. Бурятские приходские училища в первой половине ХIX в. / В.И. Андреев. – Иркутск, 1957. – 76с.
207974
   Бурятские рассказы. – М., 1959. – 176с.
207975
   Бурятские сказки. – Улан-Удэ, 1959. – 421с.
207976
  Бардаханова С.С. Бурятские сказки о животных / С.С. Бардаханова. – Улан-Удэ, 1974. – 152с.
207977
  Бардаханова С.С. Бурятские сказки о животных. : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Бардаханова С.С.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1972. – 21л.
207978
  Цыдендамбаев Ч. Бурятские узоры : избранные стихи, поэмы, рассказы / Ч. Цыдендамбаев. – Москва : Советская Россия, 1970. – 221 с.
207979
  Уланов А.И. Бурятские улигеры. / А.И. Уланов. – Улан-Удэ, 1968. – 76с.
207980
  Манжигеев И.А. Бурятские шаманистические и дошаманистические термины / И.А. Манжигеев. – М., 1978. – 127с.
207981
  Гэсэр Бурятский героический эпос / Гэсэр. – Москва : Художественная литература, 1973. – 394 с.
207982
  Гэсэр Бурятский героический эпос / Гэсэр. – М.
2. – 1988. – 415с.
207983
   Бурятский героический эпос. – Новосибирск, 1991. – 311с.
207984
  Хомонов М.П. Бурятский героический эпос "Гэсэр": эхирит-булагат. вариант. / М.П. Хомонов. – Улан-Удэ, 1976. – 187с.
207985
  Уланов А.И. Бурятский героический эпос. / А.И. Уланов. – Улан-Удэ, 1963. – 220с.
207986
   Бурятский Государственный ордена Ленина театр оперы и балета, 1964. – 44с.
207987
  Бадмаева Р.Д. Бурятский народный костюм. / Р.Д. Бадмаева. – Улан-Удэ., 1987. – 135с.
207988
  Махатов Валентин Баторович Бурятский роман. Рождение и становление жанра : Автореф... кандидата филол.наук: / Махатов Валентин Баторович; АН СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1965. – 15л.
207989
  Шаракшинова Н.О. Бурятский фольклор / Н.О. Шаракшинова. – Иркутск, 1959. – 228с.
207990
  Уланов А.И. Бурятский фольклор и литература. / А.И. Уланов. – Улан-Удэ, 1959. – 158с.
207991
  Соктоева Бурятский художественный металл. / Соктоева, Р.Д. Бадмаева. – Улан-Удэ, 1971. – 83с.
207992
  Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм. Указ. лит. (1774-1971 гг.) / Т.М. Михайлов, П.П. Хороших. – Улан-Удэ, 1973. – 70с.
207993
  Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм: история, структура и социальные функции / Т.М. Михайлов. – Новосибирск, 1987. – 287с.
207994
  Черемисов К.М. Бурятско-русский словарь. / К.М. Черемисов. – М., 1973. – 803с.
207995
  Найдаков В.Ц. Бурятское драматическое искусство (К истории становления) / В.Ц. Найдаков. – Улан-Удэ, 1962. – 155 с.
207996
  Тумахани А.В. Бурятское народное искусство / А.В. Тумахани. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1970. – 110, [2] с.
207997
  Шаракшинова Н.О. Бурятское народное поэтическое творчество / Н.О. Шаракшинова. – Иркутск, 1975. – 234с.
207998
  Отрощенко І.В. Бурятська діаспора в МНР: політичні репресії 1930-х років // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 128-137. – ISSN 1608-0599
207999
   Бурячок А.А. (1925-2008): : [некролог]
208000
  Головко А.В. Бурьян / А.В. Головко. – Киев : Дніпро, 1985. – 199 с.
<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,