Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>
206001
  Александрова Г. "...В добрий час почнемо листуватися" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 52-60. – ISSN 0130-5263


  Листи Олександра Кониського до Ганни Берло
206002
  Кобылянская О. "В воскресенье утром рано зелье копала" : повесть / Ольга Кобылянская ; пер. с укр. И. Добры и П. Карабан. – Киев : Дніпро, 1986. – 184 с.
206003
  Митина Н. "В груду развалин живых превращенная...": хроника уничтожения Сухаревой башни // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 8 (68). – С. 58-71. – ISSN 1812-867Х


  В 1933 г. было принято решение о сносе Сухаревой башни, как мешающей уличному движению. В сущности, разрушение башни явилось частью общей волны, направленной на уничтожение "старой Москвы", лицом которой. прежде всего, были многочисленные храмы и ...
206004
  Максимова Екатерина "В Грузии нет коррупции" / Максимова Екатерина, Шульце Клаудиус // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 146 : фото. – ISSN 1029-5828
206005
  Семенюк Г.Ф. "В данный момент в университете имени Шевченко преподают 30 иностранных языков, причем каждый студент обязательно проходит стажировку за рубежом. Многие находят там работу" / Розмову вела Виолетта Киртока // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 29 января (№ 15). – С. 10


  "...Директор Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко Григорий Семенюк рассказал о новых направлениях, которые наверняка заинтересуют выпускников школ и родителей, ведь уже сейчас пора определиться, куда подавать документы".
206006
  Степовик Д. "В десять років він знав напамять усі 150 псалмів" / Підготувала К. Константинова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-6 березня (№ 7). – С. 13
206007
  Гоян Я. "В дитинстві снились чудо-солов"ї" // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 59-74. – ISSN 2075-1222


  Слово про академіка Петра Кононенка
206008
  Костенко Л. "В дни, прожитые грустно и просто..." : перекад віршів // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 322


  "В дні, прожиті печально і просто...": переклад на російську мову.
206009
  Гончар О. "В Дніпропетровську я почав існувати для наших " / Абліцов В. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 25 квітня - 1 травня (№ 17). – С. 14


  Нинішній рік є роком 95-ліття талановитого прозаїка Олеся Гончара. Відзначення ювілею відбулося у Києві, на Полтавщині, у Харкові, у Дніпропетровську та ін. містах і областях. І це закономірно, адже, незважаючи на гостросюжетні дискусії на теми життя і ...
206010
  Ирклий Е.Ю. "В душе первоутренне-чистой раскрылся невидимый цвет" : (Урок-практикум по анализу особенностей употребления имен прилагательных в художественной речи) // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2011. – № 5. – С. 11-15
206011
  Погорельская Е. "В дыму и золоте парижского вечера..." : исторический и литературный контекст рассказа И. Бабеля "Улица Данте" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 277-302. – ISSN 0042-8795
206012
  Перепелиця Г. "В економічній сфері Україна намагається відстоювати інтереси, в гуманітарній - навпаки" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 94). – С. 5


  Коментар на статтю Ю. Райхеля "Боїмося гніву великого сусіда?" Україна відмовляється приймати політичних біженців.
206013
  Олещук П. "В економічному та соціальному плані ми залишаємося поганою копією Росії" : Голос із "Фейсбуку" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26-27 травня (№ 88/89). – С. 7
206014
  Василенко О. "В житті все надто... До примітивності"; "Систематично без жалю вбиваю"; "Відкинувши плач недобитої совісті"; "Послухай, поговорімо тепер одверто"; "Нарцисс нагнувся до землі"; "Тишею бузковою зап"ята"; Розлучення з містом // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 51-55
206015
  Приставська О. "В житті є тільки праця, віра, честь та добра пам"ять..." // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 4 (103). – С. 98-104


  Начерки до світлого образу відогмої львівської художниці-графіка Софії Караффи-Корбут
206016
  Сизык С. "В зависимости от важности для бизнеса и отстраивается система учета и расчета" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 44-45
206017
  Третьякова-Бертелсен "В захисті правди й справедливості": Микола Куліш та інші "слов"яни // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С. 1, 11
206018
  Коломиец П. ... В газетах ничего не пишут-9 // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 28 ноября - 4 декабря (№ 48). – С. А 5


  250 лет назад 21 нояб. (10-го по старому стилю) 1764 г. императрица Екатерина II ликвидировала украинское гетманство. Об этом напомнила российская газета "Культура" в статье "Украина. Разгетманизация" (21.11).
206019
  Скрипник А. ... В далеких і синіх морях // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 189-195


  Спогади про Костянтина Кудієвського
206020
  Акулов И.И. В вечном долгу / И.И. Акулов. – Москва, 1966. – 399с.
206021
  Акулов И.И. В вечном долгу / И.И. Акулов. – Москва, 1977. – 368с.
206022
   В вечном созвучии. – М, 1985. – 423 с.
206023
  Дегтярева Н. В вечности мы были вдвоем : книга стихов / Наталья Дегтярева. – Томск, 2007. – 104с. – ISBN 978-5-98428-018-1
206024
  Ненашев Г.А. В виде дождя и мокрого снега: Рассказы / Г.А. Ненашев. – М., 1984. – 236с.
206025
  Чернобаев А.А. В вихре века / А.А. Чернобаев. – М., 1987. – 205с.
206026
   В вихре революции. – М, 1977. – 254с.
206027
  Руханен У. В вихрях века / У. Руханен. – М, 1991. – 264с.
206028
  Майстренко Х. В вогні і крові : (Сілуети війни) / Х. Майстренко. – Київ : Вид. Т-ва "Час"
Зб. 3. – 1918. – 199 с.


  Зміст: І сміх - і гpіх; "Погасла лампада"; Кpовью забpизкані папіpчики; Вогні; "107"; "Геpої"; Безладдя; Люде; Hад Пpутом; Радикальні засоби; "Веселий твіp"; Петpо і Павло; Пеpемога; Політичною весною; Пpокляття; В огні і кpові; Щоденник; От і все; ...
206029
  Ким И.С. В водовороте века / И.С. Ким. – Пхеньян
1. – 1992. – 427с.
206030
  Ким И.С. В водовороте века / И.С. Ким. – Пхеньян
2. – 1992. – 522с.
206031
  Ким Ир Сен В водовороте века : мемуры / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. яз.
Кн. 3. – 1993. – 560 с.
206032
  Ким И.С. В водовороте века / И.С. Ким. – Пхеньян
5. – 1994. – 559с.
206033
  Ким И.С. В водовороте века / И.С. Ким. – Пхеньян, 1995. – 520с.
206034
  Рубакин А.Н. В водовороте событий. / А.Н. Рубакин. – М, 1960. – 272с.
206035
  Писемский А.Ф. В водовороте. / А.Ф. Писемский. – Курск, 1959. – 463с.
206036
  Емельяненко В.Б. В военном воздухе суровом. / В.Б. Емельяненко. – М., 1972. – 416с.
206037
  Емельяненко В.Б. В военном воздухе суровом... / В.Б. Емельяненко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1976. – 480с.
206038
  Емельяненко В.Б. В военном воздухе суровом...: (О 7-м гвард. Краснознам. Севастоп. штурмовм авиац. полке) / В.Б. Емельяненко. – М., 1985. – 556с.
206039
  Емельяненко В.Б. В военном воздухе суровом: Худож.-докум. повесть. / В.Б. Емельяненко. – М., 1979. – 108с.
206040
  Бондаренко Н.А. В воздухе - испытатели. / Н.А. Бондаренко. – Москва, 1975. – 302 с.
206041
  Гуляев В.Л. В воздухе "илы" / В.Л. Гуляев. – М., 1985. – 141с.
206042
  Заикин И.М. В воздухе и на арене / И.М. Заикин. – Куйбышев, 1965. – 184 с.
206043
  Гильярди Н.Ф. В воздухе Сафонов! / Н.Ф. Гильярди. – М., 1955. – 80с.
206044
  Самойлов Юрий В воздухе, как дома // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 26-27 : Фото
206045
  Рынин Н.А. В воздушном океане. / Н.А. Рынин. – М, 1924. – 116с.
206046
  Астырев Н.М. В волостных писарях : очерки крестьянского самоуправления : с портретом автора / Н.М. Астырев. – 3-е изд. – Москва : Изд. маг. "Книжное дело", 1904. – [6], 351 с., 1 л. портр. – (Полное собрание сочинений Н.М. Астырева ; Т. 1)
206047
  Апиц Б. В волчьей пасти / Б. Апиц. – Москва, 1961. – 392с.
206048
  Зульфукаров З. В волчьей пасти : повести / З. Зульфукаров. – Махачкала, 1969. – 124 с.
206049
  Дрыжакова Е.Н. В волшебном мире поэзии. / Е.Н. Дрыжакова. – М, 1978. – 205с.
206050
  Илиев П. В вольчьем логове / П. Илиев. – М., 1970. – 328с.
206051
  Кухарчук А.Г. В вопросу о структуре микромира // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 178-209. – ISSN 1028-9763


  Фотон являє собою компактне утворення, в якому діють сили, що відновлюють конфігурацію. На основі фотона, що обертається і прецесує, визначається структура елементарних часток. Фотон - це згусток електромагнітного поля, всі частини якого рухаються зі ...
206052
  Семенова Н.А. В воскресенье рано утром. / Н.А. Семенова. – М., 1977. – 288с.
206053
  Горький М. В воспоминаниях современников / М. Горький. – М. : Художественная литература, 1981. – 445 с.
206054
  Лермонтов М.Ю. В воспоминаниях современников / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художня література, 1989. – 672с.
206055
  Баранов В. В ВТО - тройственным таможенным союзом: намерения и реальность // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 3. – С. 65-72. – ISSN 0131-2227
206056
  Кучкина А. В вузах появились решалы и торгуют шпаргалками // Вести. – Киев, 2016. – 20 января (№ 008). – С. 1, 4


  В учебных заведениях появились "решалы", которые берут себе процент за договоренность с преподавателями. Те же проят перечислить им деньги на чужую банковскую карточку. Эксперты утверждают, что больше всего взяток берут в медицинских и юридических ...
206057
  Захарова А. В вузах убрали треть профессий. Учебный год-2015 // Сегодня. – Киев, 2015. – 7 мая (№ 82). – С. 4


  Скоротили список спеціальностей, але обіцяють створити більше місць в популярних вузах. Скільки коштує освіта у вишах України. Згадується КНУ імені Тараса Шевченка, де найдорожче - навчання на юриста або дипломата.
206058
  Леонов Л.И. В высоких широтах / Л.И. Леонов. – М, 1953. – 120с.
206059
  Леонов Л.И. В высоких широтах / Л.И. Леонов. – М, 1954. – 120с.
206060
  Аккуратов В.И. В высоких широтах. Записки о полетах 1936-1946гг / В.И. Аккуратов. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1947. – 193с.
206061
  Серрано Х.Т. В Гаване идут дожди : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3-148. – ISSN 1130-6545
206062
  Зозуляк Д. В гавані тихих дій = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 23-24. – ISSN 0868-4790
206063
  Немченко В.П. В Гане - новый президент // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 5 (670). – С. 53-54. – ISSN 0321-5075


  Президентские выборы в Гане.
206064
  Артюхин Юрий В гареме у морского котика. Котики, которые любят воду // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 46-50 : фото
206065
   В гармонии с миром : к юбилею Светланы Андреевны Езовой // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 31-33. – ISSN 1727-4893
206066
  Клюев Н.Н. В гармонии с природой / Н.Н. Клюев. – М., 1988. – 46с.
206067
  Киселев Н.Н. В гармонии с природой / Н.Н. Киселев. – Киев : Политическая литература, 1989. – 125с.
206068
   В гармонии с природой. Лучшие сафари-лоджи мира : тема номера Сафари // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 74-79 : Фото
206069
  Захаров Я.И. В гарнизоне ракетном / Я.И. Захаров. – М., 1964. – 75с.
206070
   В гастроном или в аптеку. 8 мифов о витаминах // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 80-81 : фото
206071
  Недбайло А.К. В гвардейской семье. / А.К. Недбайло. – Киев, 1975. – 206с.
206072
  Шаповалов В.Д. В Гвинее / В.Д. Шаповалов. – Владивосток, 1962. – 40с.
206073
   В географической комиссии, 1915. – 7 с. – Отд. оттиск из : Львовский вестник, неофициальная часть, № 53, 1915 г.
206074
  Соболевский В.И. В геометрии навсегда // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 120-124.
206075
  Яковлев А.А. В геопоход за минеральным сырьем / А.А. Яковлев. – М.-Л., 1935. – 112 с.
206076
  Александрова Наталья В Германии делают акцент на комбинированные программы : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 42-43 : Фото
206077
  Корольков Ю.М. В Германии после войны / Ю.М. Корольков. – М, 1951. – 404с.
206078
  Корольков Ю.М. В Германии после войны ...и еще через двадцать лет / Ю.М. Корольков. – М, 1965. – 435с.
206079
  Артюшин О. В Германии родилась новая Левая партия // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 28. – С. 20-22. – ISSN 0234-1670
206080
  Маковецкий Е.А. В герменевтике искусства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 92-100. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
206081
  Юрзанов В.В. В героической Корее / В.В. Юрзанов. – М, 1958. – 164с.
206082
  Киселев О.Н. В гидростате "Север-1" / О.Н. Киселев. – Л, 1970. – 126с.
206083
  Залесова И.А. и др. В главе технического прогресса / И.А. и др. Залесова. – Киров, 1980. – 80с.
206084
  Кроник А. В главных ролях: вы, мы, он, ты, я. : Психология значимых отношений / А. Кроник, Е. Кроник. – Москва : Мысль, 1989. – 204с. – ISBN 5-244-00263-5
206085
  Любовников О.М. В глаза смотрю. / О.М. Любовников. – Киров, 1964. – 64с.
206086
   В глазах любящих. – Красноярск, 1963. – 198с.
206087
  Казанцев В.И. В глазах моих небо / В.И. Казанцев. – Томск : Томское книжное, 1962. – 92 с.
206088
  Родіонов С.П. В глибинах надр радянської Укрнаїни / С.П. Родіонов. – Київ, 1958. – 48с.
206089
  Боярченко І.Х. В глибини Всесвіту / І.Х. Боярченко. – К., 1963. – 148с.
206090
  Васильєв М.В. В глибини невичерпного / М.В. Васильєв, К.П. Станюкович. – Київ : Техніка, 1978. – 200 с.
206091
  Вінграновський М.С. В глибині дощів : повість / М.С. Вінграновський. – Київ, 1985. – 255 с.
206092
  Колташов В. В глобальной паузе: экономика России, состояние и перспективы // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 4 (42). – С. 16-21
206093
  Воронкова Л.Ф. В глуби веков / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1973. – 383с.
206094
  Воронкова Л.Ф. В глуби веков / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1977. – 400с.
206095
  Дмитриев В.И. В глубинах Балтики / В.И. Дмитриев, О.Г. Чемесов. – М., 1988. – 199с.
206096
  Чемесов О.Г. В глубинах Баренцева моря / О.Г. Чемесов. – М, 1965. – 111с.
206097
  Чемесов О.Г. В глубинах Баренцева моря / О.Г. Чемесов. – М, 1965. – 111с.
206098
  Харадзе Е.К. В глубинах Вселенной / Е.К. Харадзе. – Москва : Знание, 1956. – 32 с.
206099
  Болт Б.А. В глубинах Земли. О чем рассказівают землетрясения / Б.А. Болт; Под ред. Л.П.Винника. – Пер.с англ. – Москва : Мир, 1984. – 189с.
206100
  Зиммер Карл В глубинах мозга. Тайны мозга / Зиммер Карл, Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Февраль, № 125. – С. 60-79 : фото
206101
  Биб В. В глубинах океана. Спуск в батисфере на глубину 923 меров / В. Биб. – Москва; Ленинград, 1936. – 100с. : табл., рис.
206102
  Смирнов В.И. В глубинах пещер. / В.И. Смирнов. – Симферополь, 1964. – 103с.
206103
  Дублянский В.Н. В глубинах подземного мира / В.Н. Дублянский, В.П. Гончаров. – Симферополь : Крым, 1970. – 56 с.
206104
  Колышкин И.А. В глубинах полярных морей / И.А. Колышкин. – 2-е изд, испр. и доп. – М., 1970. – 328с.
206105
  Рогов А.А. В глубинах пяти морей / А.А. Рогов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 118с.
206106
  Пропп М.В. В глубинах пяти океанов : Тридцать лет под водой / М.В. Пропп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 255с.
206107
  Райт Х. В глубинах Тихого океана. / Х. Райт. – М, 1961. – 264с.
206108
  Сальников К.В. В глубине веков / К.В. Сальников. – Свердловск, 1949. – 112с.
206109
  Сальников К.В. В глубине веков / К.В. Сальников. – 2-е изд. – Свердловск, 1959. – 140с.
206110
  Абрамов И.В. В глубине обороны / И.В. Абрамов. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 448 с.
206111
  РябовД.Д В глубине России / РябовД.Д. – М., 1967. – 543с.
206112
  Западов А.В. В глубине строки / А.В. Западов. – М, 1972. – 279с.
206113
  Западов А.В. В глубине строки / А.В. Западов. – Изд. 2-е, доп. – М, 1975. – 296с.
206114
  Салуцкий А.С. В глубинке / А.С. Салуцкий. – М, 1988. – 238с.
206115
  Кувалдин В.А. В глубинке. / В.А. Кувалдин. – Иваново, 1959. – 122с.
206116
  Лабынцев Ю.А. В глубинном Полесье (Турово-Пинская земля) / Ю.А. Лабынцев. – Москва, 1989. – 160 с.
206117
  Ефремов Ю.Н. В глубины Вселенной / Ю.Н. Ефремов. – Москва : Наука, 1973. – 200 с.
206118
  Ефремов Ю.Н. В глубины Вселенной / Ю.Н. Ефремов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 224 с.
206119
  Ефремов Ю.Н. В глубины Вселенной / Ю.Н. Ефремов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 224 с.
206120
   В глубины микромира. – М, 1974. – 15с.
206121
  Печатин А.А. В глубины моря / А.А. Печатин, С.А. Аслезов. – Москва, 1960. – 60с.
206122
  Васильев М.В. В глубины неисчерпаемого / М.В. Васильев, К.П. Станюкович. – Москва : Атомиздат, 1975. – 239 с.
206123
  Воронов П.С. В глубины планеты / П.С. Воронов. – Ленинград, 1969. – 23с.
206124
  Черский Н.В. В глубины прошлого Якутии / Н.В. Черский. – Якутск, 1956. – 59с.
206125
  Черский Н.В. В глубины прошлого Якутии / Н.В. Черский. – 2-е, перераб. и доп. – Якутск, 1962. – 88с.
206126
  Рубан И.П. В глубь Антарктиды / И.П. Рубан. – М., 1966. – 159 с.
206127
   В глубь веков : книга о Государственном Эрмитаже : пособие для учителей истории. – Ленинград : Госуд. учебно-пед. издательство Мин-ва просвещения РСФСР, 1961. – 278с.
206128
  Гаджиев В глубь веков / Гаджиев, А.-Р.Г. – Махачкала, 1968. – 76с.
206129
   В глубь веков : Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 126 : Фото.Карта. – ISSN 1029-5828
206130
  Софронов А.В. В глубь времени / А.В. Софронов. – М.
Кн.1. – 1980. – 173с.
206131
  Софронов А.В. В глубь времени / А.В. Софронов. – М.
Кн.2. – 1984. – 239с.
206132
  Софронов А.В. В глубь времени / А.В. Софронов. – М., 1986. – 411с.
206133
  Воздвиженский Б.И. В глубь земли / Б.И. Воздвиженский, Б.М. Ребрик. – Москва, 1989. – 167с.
206134
  Уильямс А.Р. В глубь Земли. Покоряя пещеры // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – август, № 119. – С. 72-73 : фото
206135
  Стрельцов А. В глубь континента: исследование Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 12 (84 ). – С. 4-15. – ISSN 1812-867Х
206136
  Стрельцов А. В глубь континента: исследование Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 3 (87). – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х
206137
  Стрельцов А. В глубь континента: исследование Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
206138
  Стрельцов А. В глубь континента: исследование Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 1 (85). – С. 4-21. – ISSN 1812-867Х
206139
  Пехов А.П. В глубь невидимого мира / А.П. Пехов. – Москва, 1962. – 32с.
206140
  Кафтор С. В глубь неисследованной Азии / С. Кафтор. – 2-е изд. – М.-Л., 1931. – 88 с.
206141
  Мокиенко В.М. В глубь поговорки / В.М. Мокиенко. – Москва, 1975. – 173с.
206142
  Мокиенко В.М. В глубь поговорки / В.М. Мокиенко. – Киев, 1989. – 220с.
206143
  Михневич А.Е. В глубь слова человеческого / А.Е. Михневич. – Минск, 1982. – 64с.
206144
  Юнусалиев М.Б. В глубь тысячелетий по долинам Киргизстана. / М.Б. Юнусалиев. – Фрунзе, 1970. – 36с.
206145
  Хмельницкая Т.Ю. В глубь характера / Т.Ю. Хмельницкая. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 253 .
206146
  Куратов Г.С. В глухой таежной стороне. / Г.С. Куратов. – Якутск, 1961. – 139с.
206147
  Снопков А.В. В глухой тайге. / А.В. Снопков. – Киев, 1956. – 194с.
206148
  Снегов С.А. В глухом углу / С.А. Снегов. – Калининград, 1962. – 395с.
206149
  Брыль Я. В глухую полночь / Я. Брыль. – Москва, 1969. – 181 с.
206150
  Почивалин Н.М. В глуши / Н.М. Почивалин. – М, 1971. – 318с.
206151
  Добротворский П.И. В глуши Башкирии / П.И. Добротворский. – Уфа, 1989. – 253с.
206152
  Мерварт А.М. В глуши Цейлона. (Путевые заметки участников экспедиции Академии Наук в Индию и на Цейлонв в 1914-1918 гг.) / А.М. Мерварт, Л.А. Мерварт. – Л., 1929. – 68с.
206153
  Кафтор С. В глуши экваториальной Америки / С. Кафтор. – М.-Л., 1930. – 136 с.
206154
  Черкасов В. В гоголевском коде : о "Записках" Г. Державина в освещении В. Ходасевича // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 3. – С. 73-94. – ISSN 0042-8795
206155
  Абдрашитов Х.Ш. В год великого пробуждения : повесть : [о М. Бекметове : для ст. шк. возраста] / Хаким Абдрашитов, Николай Узбаханов. – Алма-Ата : Жалын, 1987. – 101, [1] с.
206156
  Смирнов С. В год рождения Ландау (1908) // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 88-92. – ISSN 0130-1640
206157
  Солер Пуиг В год января / Солер Пуиг. – Москва, 1967. – 261 с.
206158
  Чарнецький С. В години задуми... : (поезії) / Степан Чарнецький. – Львів : [Дpук. Ставpопиг. Ін-та. Під упp. Ю. Сидоpака], 1917. – 46, [2] с. – В кн. також віpші Г. Гейне та уpив. з дpами "Іола" Ю. Жулавського в пеp. авт. – (Hовітня бібліотека ; Ч. 24)
206159
  Сосюра В. В годину гніву : Поезії / В. Сосюра. – Саратов : Укрвидав при ЦК КП /б/У, 1942. – 80 с. – (Українська художня література)
206160
  Заслоновский Н.С. В годину гроз / Н.С. Заслоновский. – Казань, 1960. – 103с.
206161
  Кит П.Г. В годину дозвілля / П.Г. Кит. – Київ, 1991. – 47с.
206162
  Клейн Б.С. В годину испытаний. / Б.С. Клейн. – Минск, 1986. – 156с.
206163
  Пашнев И Э. В году тринадцать месяцев / И Э. Пашнев, . – Воронеж, 1983. – 415с.
206164
  Пашнев Э.И. В году тринадцать месяцев. / Э.И. Пашнев. – Воронеж, 1967. – 291с.
206165
  Хачатрян А.Х. В году триста пять дней / А.Х. Хачатрян. – М, 1981. – 288с.
206166
  Корольков Ю.М. В годы большей войны... / Ю.М. Корольков. – М, 1983. – 575с.
206167
  Дзержинская С.С. В годы великих боев / С.С. Дзержинская. – М., 1964. – 447с.
206168
  Дзержинская С.С. В годы великих боев / С.С. Дзержинская. – Москва, 1965. – 447с.
206169
  Левченко И.Н. В годы великой войны / И.Н. Левченко. – М, 1955. – 312с.
206170
   В годы Великой Отечественной войны. – Л, 1959. – 180с.
206171
  Кошевой Петр Кириллович В годы военные / Кошевой Петр Кириллович. – М., 1978. – 283с.
206172
   В годы войны. – М, 1985. – 238с.
206173
  Леонов Л.М. В годы войны и после / Л.М. Леонов. – М, 1968. – 406с.
206174
  Леонов Л.М. В годы войны и после / Л.М. Леонов. – Ставрополь, 1974. – 318с.
206175
   В годы гражданской войны. – Иваново, 1957. – 252с.
206176
  Мальцев Е.Е. В годы испытаний / Е.Е. Мальцев. – М, 1979. – 319с.
206177
  Александров Ф.Л. В годы нового революционного подъёма / Александров Ф.Л. – Москва, 1960. – 128 с.
206178
  Бабко В.А. В годы подполья / В.А. Бабко. – Киев : Госполитиздат УССР, 1950. – 168с.
206179
  Шимков И. В годы подполья. / И. Шимков. – Кишинев, 1963. – 127с.
206180
   В годы подполья. 1910 г. - февр. 1917 г.. – М, 1964. – 283с.
206181
  Ленин В.И. В годы реакции / В.И. Ленин. – М., 1925. – 77с.
206182
  Савинкова С.А. В годы старого режима. / С.А. Савинкова. – М., 1918. – 285с.
206183
  Груздев К.А. В годы суровых испытаний / К.А. Груздев. – Минск, 1976. – 191с.
206184
   В годы суровых испытаний. – Тула, 1984. – 272с.
206185
   В годы суровых испытаний. – Л, 1985. – 422с.
206186
  Кузнецов Д.Н. В годы суровых испытаний / Д.Н. Кузнецов. – М., 1985. – 160с.
206187
  Гакаев Х.А. В годы суровых испытаний / Х.А. Гакаев. – Грозный, 1988. – 118с.
206188
  Иванов Г.П. В годы суровых испытаний. / Г.П. Иванов. – Краснодар, 1967. – 303с.
206189
  Гордеев А.Ф. В годы суровых испытаний: опыт и проблемы партийного руководства комсомолом Украины в 1941-1945 гг. / А.Ф. Гордеев. – Х, 1991. – 152с.
206190
  Дубина К.К. В годы тяжелых испытаний. / К.К. Дубина. – К., 1962. – 263с.
206191
  Кокорин А.В. В Голландии / А.В. Кокорин. – Москва, 1967. – 70с.
206192
  Смольников И.Ф. В голубом небе жаворонок / И.Ф. Смольников. – Л., 1989. – 271с.
206193
  Ігнатенко М.І. В голубому ореолі : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 233 с.
206194
  Степанов В.А. В голубую стихию / В.А. Степанов. – Москва : Мысль, 1975. – 159с.
206195
  Корнаков В.В. В гольцах светает / В.В. Корнаков. – М., 1974. – 349с.
206196
  Корнаков В В. В гольцах светает. / В В. Корнаков, . – Улан-Удэ, 1962. – 390с.
206197
  Корнаков В.В. В гольцах светает. / В.В. Корнаков. – М., 1967. – 351с.
206198
  Корнаков В.В. В гольцах светает: Роман. / В.В. Корнаков. – 4-е изд. – Улан-Удє, 1979. – 317с.
206199
  Болдырев С.Н. В горах / С.Н. Болдырев. – Минск, 1960. – 238с.
206200
  Карим Х.К. В горах / Х.К. Карим. – Уфа, 1969. – 96 с.
206201
  Рагимов С. В горах Агбулага : роман / С. Рагимов. – Баку : Детюниздат, 1962. – 483 с.
206202
  Костюковский Б.А. В горах Акатуя. Книга о людях одного колхоза. / Б.А. Костюковский. – М., 1955. – 236с.
206203
   В горах Алтая. – Горно-Алтайск, 1950. – 47с.
206204
  Коптелов А. В горах Алтая. / А. Коптелов, 1937. – 138с.
206205
   В горах Афганистана. – Днепропетровск, 1988. – 140с.
206206
   В горах Афганистана. – Л, 1990. – 221с.
206207
  Васильченко И.И. В горах было неспокойно / И.И. Васильченко. – Орджоникидзе, 1988. – 197с.
206208
  Сейранян Б.М. В горах весна : новеллы и рассказы / Б.М. Сейранян. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 451 с.
206209
  Нальский Я.И. В горах Восточной Бухары / Я.И. Нальский. – Душанбе, 1974. – 291с.
206210
  Козлов К.А. В горах голубого Алтая. / К.А. Козлов. – 1974. – Барнаул, 1952. – 84с.
206211
  Трунов Д. В горах Дагестана / Д. Трунов. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 351с.
206212
  Башаев М. В горах Дагестана : роман / М. Башаев; пер. с лакск. – Москва : Советский писатель, 1964. – 198 с.
206213
  Мележ И. В горах дожди : очерки и рассказы / И. Мележ. – Москва, 1966. – 46 с.
206214
  Возовиков В.С. В горах долго светает / В.С. Возовиков. – Москва, 1986. – 223с.
206215
  Возовиков В.С. В горах долго светает / В.С. Возовиков. – Москва, 1990. – 315с.
206216
  Алексеенко В.В. В горах Дордони / В.В. Алексеенко. – Волгоград, 1981. – 174с.
206217
  Светлая К. В горах Ештеда : Романы. Рассказы / К. Светлая. – Ленинград : Художественная литература, 1972. – 527с.
206218
  Лукницкий П.Н. В горах и в сердцах людей / П.Н. Лукницкий. – Душанбе, 1971. – 446с.
206219
  Поп И.И. В горах и долинах Закарпатья / И.И. Поп, Д.И. Поп. – Москва, 1971. – 135 с.
206220
  Резниченко В. В горах и кручах района Каневской дислокации / В. Резниченко. – Киев, 1926. – 84с.
206221
   В горах и лесах Крыма. – Симферополь, 1957. – 112с.
206222
  Бардин В.И. В горах и на ледниках Антарктиды / В.И. Бардин. – Москва : Знание, 1989. – 189с
206223
  Ена В.Г. В горах и на равнинах Крыма / В.Г. Ена. – Симферополь : Таврия, 1973. – 112с.
206224
   В горах и селах нового Китая. – Москва : Правда, 1957. – 375с.
206225
  Балаев Т. В горах Ира : стихи и поєма / Т. Балаев; пер. с осет. – Москва : Советская Россия, 1974. – 143 с.
206226
  Оленич-Гнененко В горах Кавказа / Оленич-Гнененко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов -на-Дону, 1947. – 248с.
206227
  Оленич-Гнененко В горах Кавказа / Оленич-Гнененко. – М., 1949. – 253с.
206228
  Оленич-Гнененко В горах Кавказа / Оленич-Гнененко. – Ростов -на-Дону, 1952. – 267с.
206229
   В горах Кавказа. – М, 1954. – 32с.
206230
  Оленич-Гнененко В горах Кавказа / Оленич-Гнененко. – Москва, 1955. – 296с.
206231
  Промптов Ю.Г. В горах Кавказа. / Ю.Г. Промптов. – М, 1953. – 86с.
206232
  Улубабян Б. В горах Карабаха. / Б. Улубабян. – М., 1962. – 192с.
206233
  Лялицкая С.Д. В горах Крыма. Книга для учащихся. / С.Д. Лялицкая. – М., 1960. – 184с.
206234
  Ма Ф. и Си Ж. В горах Люйляна / Ф. и Си Ж. Ма. – Москва, 1951. – 568с.
206235
  Гамзатов Р.Г. В горах мое сердце / Р.Г. Гамзатов. – Москва, 1959. – 439 с.
206236
  Симонов Е.Д. В горах мое сердце / Е.Д. Симонов. – М., 1974. – 304с.
206237
  Бернс Р. В горах мое сердце. / Р. Бернс. – Москва, 1971. – 191с.
206238
  Никонов В.Г. В горах мое сердце. / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1976. – 176с.
206239
  Вахрамеев К.В. В горах Олона / К.В. Вахрамеев. – Челябинск, 1958. – 259с.
206240
  Яценко В.С. В горах Памира : Путевые записки участника Памирской альпинистской экспедиции 1940 г. / В.С. Яценко. – Москва : Географиздат, 1950. – 187с.
206241
  Яценко В.С. В горах Памира / В.С. Яценко. – Москва : Географиздат, 1950. – 13с.
206242
  Станюкович К.В. В горах Памира и Тянь-Шаня / К.В. Станюкович. – Москва : Мысль, 1977. – 256с. – (Путешествия. Приключения. Поиск.)
206243
  Воскресенский С.В. В горах Путорана / С.В. Воскресенский. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 160с.
206244
  Шумаков Н.Д. В горах ранний снег / Н.Д. Шумаков. – Л, 1984. – 272с.
206245
  Пардо Хосе Льярда В горах Саерра-Моэстра / Пардо Хосе Льярда. – М., 1960. – с.
206246
  Гусев О.К. В горах Северного Прибайкалья : (записки путешественника-натуралиста) / О.К. Гусев. – Москва : Мысль, 1964. – 143 с. – (Рассказы о природе. Географическая серия)
206247
   В горах Северного Тянь-Шаня : туристский очерк. – Москва : Молодая гвардия, 1930. – 61 с. : 10 рис., карта
206248
  Арсеньев В.К. В горах Сихотэ-Алиня / В.К. Арсеньев. – Москва : Молодая гвардия, 1937. – 273с.
206249
  Арсеньев В.К. В горах Сихотэ-Алиня / В.К. Арсеньев. – Москва, 1955. – 327с.
206250
  Бабиков Ю.Н. В горах Словакии : Повесть / Ю.Н. Бабиков. – Москва, 1985. – 174с.
206251
  Дорошенко І.І. В горах Словаччини / І.І. Дорошенко, В. Мандрик. – Братіслава, 1959. – 209 с.
206252
  Вергасов И.З. В горах таврии / И.З. Вергасов. – Симферополь, 1949. – 240с.
206253
  Вергасов И.З. В горах Таврии / И.З. Вергасов. – Москва, 1956. – 280с.
206254
  Вергасов И.З. В горах Таврии / И.З. Вергасов. – Київ, 1964. – 353с.
206255
  Вергасов И.З. В горах Таврии / И.З. Вергасов. – Київ, 1969. – 350с.
206256
  Гроссгейм А.А. В горах Талыша / А.А. Гроссгейм. – Москва, 1948. – 126с.
206257
  Гроссгейм А.А. В горах Талыша / А.А. Гроссгейм. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 120 с.
206258
  Куренцов А.И. В горах Тачин-Гуана. / А.И. Куренцов. – Владивосток, 1951. – 205с.
206259
  Басаргин И.У. В горах Тигровых / И.У. Басаргин. – М., 1975. – 335с.
206260
  Айлисли А. В горах туман / А. Айлисли. – Москва, 1966. – 192 с.
206261
  Мариковский П.И. В горах Тянь-Шаня / П.И. Мариковский. – Алма-Ата : Казахстан, 1981. – 128 с. : ил.
206262
  Подъяпольский Г.А. В горах Центрального Кавказа / Г.А. Подъяпольский. – Нальчик, 1967. – 119с.
206263
  Мамакаев А.Ш. В горах Чечни : поэма / А.Ш. Мамакаев. – Грозный, 1977. – 6 с.
206264
  Лу Чжу-го В горах Шанганьлина / Лу Чжу-го. – М., 1957. – 142с.
206265
  Пославская О.Ю. В горах Южного Узбекистана / О.Ю. Пославская. – Ташкент, 1967. – 108с.
206266
  Герасимов О.Г. В горах Южной Аравии / О.Г. Герасимов, Ю.В. Машин. – Москва : Мысль, 1966. – 86с. – (У карты мира)
206267
  Морчиладзе М. В горах: повести / М. Морчиладзе. – М., 1986. – 256с.
206268
  Войстров Д.Ф. В горецком редколесье / Д.Ф. Войстров. – Минск, 1986. – 142с.
206269
  Бакаев Д.А. В горниле сражений / Д.А. Бакаев. – Саратов, 1989. – 141с.
206270
  Кациев Х.Х. В горном ауле : повести / Х.Х. Кациев; пер. с балкар. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1966. – 186 с.
206271
  Шомахов А. В горном краю / А. Шомахов. – Нальчик, 1960. – 136с.
206272
  Козлов К.И. В горном селе Анос. / К.И. Козлов. – 1974. – Горно-Алтайск, 1957. – 20с.
206273
  Ермаков А.С. В город за счастьем. Из воспоминаний юности / А.С. Ермаков. – Оренбург, 1959. – 28с.
206274
  Немиро О.В. В город пришел праздник / О.В. Немиро. – Л., 1973. – 111с.
206275
  Богданова Светлана В город царской овцы за... кустодиевской красавицей : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 81 : Фото
206276
  Хирен З.А. В городе больше не стреляют / З.А. Хирен. – М., 1974. – 48с.
206277
  Снегин Д.Ф. В городе Верном / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата
1. – 1956. – 310с.
206278
  Снегин Д.Ф. В городе Верном / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата
2. – 1959. – 416с.
206279
   В городе дождь. – М, 1966. – 32с.
206280
  Антонов С.Ф. В городе древнем / С.Ф. Антонов. – Москва, 1985. – 366с.
206281
  Новиков В.А. В городе дремлющих львов. /В старом магазине/. Повесть. / В.А. Новиков. – Алма-Ата, 1959. – 123с.
206282
  Уйда В городе и в деревне = (Puck) : (Puck) : Наблюдения непризнанного сатирика : Картины английской жизни : Роман : Пер. с англ. : [В 2-х т.] / Уйда [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Меркульева
Т. 2. – 1875. – 313 с.
206283
   В городе корабелов. – Одесса, 1989. – 229с.
206284
  Мунтяну Ф. В городе над Мурешем / Ф. Мунтяну. – М., 1956. – 360с.
206285
  Козлов И.А. В городе русской славы. / И.А. Козлов. – М., 1950. – 192с.
206286
  Козлов И.А. В городе русской славы. / И.А. Козлов. – Симферополь, 1950. – 232с.
206287
  Козлов И.А. В городе русской славы. (Главы из книги о севастопольской подпольной ком. организации в период нем.-фашист. оккупации). / И.А. Козлов. – М., 1952. – 72с.
206288
  Кан Г. В Городе Яблок. / Г. Кан. – Алма-Ата : Жалын, 1990. – 77 с.
206289
  Афанасьев В А. В городе, в 70-х годах / В А. Афанасьев, . – Москва, 1976. – 286с.
206290
  Богушевич Ю.К. В городке над Неманом / Ю.К. Богушевич. – Минск, 1973. – 95с.
206291
  Куликов А.П. В городке сибирском. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1960. – 68с.
206292
   В городской гостинице. – М, 1966. – 32с.
206293
  Кеслер А. В городском саду / А. Кеслер. – М., 1954. – 47с.
206294
  Мордвинов Р.Н. В горозные годы гражданской войны / Р.Н. Мордвинов. – М., 1971. – 286с.
206295
  Стонов Д.М. В горолде наших отцов. / Д.М. Стонов. – М., 1964. – 223с.
206296
  Васильев И.М. В гору - под гору / И.М. Васильев. – Москва, 1958. – 234с.
206297
  Саксе А.О. В гору : роман / А.О. Саксе. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 968 с.
206298
  Саксе А.О. В гору : роман / А.О. Саксе. – Москва : Советский писатель, 1949. – 438 с.
206299
  Саксе А.О. В гору : роман / А.О. Саксе; пер. с латыш.Л.Блюмфельд. – Москва : Гослитиздат, 1951. – 448 с.
206300
   В гору. – Москва, 1955. – 527с.
206301
  Саксе Анна В гору. / Саксе Анна. – М., 1968. – 519с.
206302
  Стингл М. В горы к индейцам Кубы / М. Стингл. – М., 1974. – 102с.
206303
  Джапаров К. В горы пришла весна. / К. Джапаров. – Фрунзе, 1979. – 236с.
206304
  Харебаты Л.П. В горы, в горы... / Л.П. Харебаты. – М., 1980. – 134с.
206305
   В горячих сердцах сохраняя.... – М, 1986. – 429с.
206306
   В гости к акулам // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 26-30 : фото
206307
  Адаменко Наталья В гости к духам Монголии : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 30-37
206308
  Хайдеманн Кристина В гости к йогам : Здоровье // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 192-206 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
206309
  Плескачевская Инесса В гости к королеве : Путушествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 78-83 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
206310
  Задорожный Олег В гости к кхмерам с ветерком // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 80-83 : фото
206311
  Клименко Татьяна В гости к морским гигантам : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 32 : Фото
206312
  Аршинник Татьяна В гости к Мстиславу Тмутараканскому, проездом через Демьяна Многогрешного = Вперед, в прошлое : Украина. Автодор // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 38-46 : Іл.
206313
   В гости к Пацюку, Куму и Голове // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 88-92 : фото
206314
  Гриневская Дарья В гости к хоббитам и гномам : Кино // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 118 : Фото. – ISSN 1029-5828
206315
  Белоножкина Татьяна В гости к чаморро // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 60-61 : фото
206316
  Зубавин Б.М. В гостинице лесного города / Б.М. Зубавин. – М, 1966. – 408с.
206317
  Гуцало Є.П. В гості до білого світу : оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ, 1989. – 285 с.
206318
  Іванченко Н. В гості до Вікентія Хвойки // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.13
206319
  Меркулов В.А. В гостях / В.А. Меркулов. – Воронеж, 1990. – 156с.
206320
  Шарова Т.С. В гостях в китайской семье // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 10 (651). – С. 57-59. – ISSN 0321-5075
206321
  Кониський О. В гостях добре, а дома ліпше : історичне оповідання / Олександр Якович Кониський. – Киів ; Ляйпціг. – 216 с.
206322
  Смирнов С.В. В гостях и дома / С.В. Смирнов. – М., 1958. – 183с.
206323
  Ждан О.А. В гостях и дома / О.А. Ждан. – М., 1977. – 246с.
206324
  Песков В.М. В гостях и дома / В.М. Песков. – Воронеж, 1985. – 543с.
206325
  Балашов Д.М. В гостях и дома: Три поездки за рубеж / Д.М. Балашов. – Москва, 1991. – 176с.
206326
  Яхонтов В.Д. В гостях и морских и оленных людей / В.Д. Яхонтов. – М, 1973. – 456с.
206327
  Біленко Василь В гостях у "бобиків" : Україна / хобі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 30-34 : Фото
206328
  Гривінський Р. В гостях у "естетичного дисидента" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 березня (№ 53/54). – С. 22-23


  З ініціативи "Дня" відбувся знаковий діалог Михайла Слабошпицького з Василем Голобородьком. Говорили про український Луганськ, "неофіційну" поезію та "неперекладні" рядки...
206329
  Искендеров Мамед Абдул оглы В гостях у австрийцев. / Искендеров Мамед Абдул оглы. – Баку, 1958. – 119с.
206330
  Рыбичка Э. В гостях у афганского эмира / Эмиль Рыбичка; Пер. с немецк., ред., предисл. и прим. Ниалло А. – Москва : Молодая гвардия, 1935. – 175с. : Ил.
206331
  Пасемко Іван В гостях у Велета української літератури Олеся Гончара // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 263-266. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розповідається про відзначення 90-ї річниці від дня народження Олеся Гончара у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, про відвідини історичних та родинних місць на Полтавщині, що пов"язані з іменем цього ...
206332
  Буров Г.М. В гостях у далеких предков / Г.М. Буров. – [Сыктывкар] : Коми кн. изд-во, 1968. – 80 с. : ил.
206333
  Козлов И.И. В гостях у декабристов. / И.И. Козлов. – Иркутск, 1975. – 120с.
206334
  Горчаков О.А. В гостях у дяди Сэма / О.А. Горчаков. – М., 1965. – 223с.
206335
  Клычков С.А. В гостях у журавлей / С.А. Клычков. – М., 1985. – 253с.
206336
  Туберовская О.М. В гостях у картин. / О.М. Туберовская. – Л., 1964. – 158с.
206337
  Туберовская О.М. В гостях у картин. / О.М. Туберовская. – Изд. 2-е. – Л., 1973. – 162с.
206338
  Жуков А. В гостях у Кельтського тигра // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 16


  Як бюджетно, пізнавально й цікаво провести день у Дубліні.
206339
  Шерфиг Х. В гостях у киргизов / Х. Шерфиг. – Фрунзе, 1969. – 74с.
206340
  Витухновский А.Л. В гостях у Клио: История: чем она рпассказывает, чему учит, как помогает преобразовывать мир / А.Л. Витухновский. – 2-е перераб.и доп. изд. – Петрозаводск, 1986. – 180с.
206341
  Архангельский В.В. В гостях у Курбана / В.В. Архангельский. – Москва, 1951. – 108с.
206342
  Майборода Наталя В гостях у Кустуріци : Сербія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 76-77 : Фото
206343
  Мар Е.П. В гостях у Ленина / Е.П. Мар. – М., 1971. – 160с.
206344
  Промптов Ю.Г. В гостях у людей ущелий / Ю.Г. Промптов. – Москва, 1939. – 119с.
206345
  Воронин Н.К. В гостях у матери / Н.К. Воронин. – Ярославль, 1974. – 63с.
206346
  Стреляный А.И. В гостях у матери / А.И. Стреляный. – М., 1984. – 352с.
206347
  Стреляный А.И. В гостях у матери / Анатолий Стреляный. – Москва : Правда, 1989. – 478 с. – В изд. также: Что человеку надо? / Г. Лисичкин
206348
  Дашевський О.Г. В гостях у матері : оповідання / О.Г. Дашевський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1974. – 142 с.
206349
  Далекий М.О. В гостях у мільйонерів / М.О. Далекий. – Львів, 1947. – 88 с.
206350
  Баранчеева Ирина В гостях у младенца Христа / Баранчеева Ирина, Торнелло Марио // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 12 (60). – С. 50-59. – ISSN 1812-867Х


  Из истории праздника Рождества
206351
  Гехт С.Г. В гостях у молодежи / С.Г. Гехт. – Москва, 1960. – 176с.
206352
  Речкалов Г.А. В гостях у молодости. / Г.А. Речкалов. – М., 1968. – 32с.
206353
  Филиппов Б.Т. В гостях у моря / Б.Т. Филиппов. – Астрахань, 1964. – 52с.
206354
  Сухов Ф.Г. В гостях у незабудок. / Ф.Г. Сухов. – М, 1975. – 38с.
206355
  Пасемко І. В гостях у Олеся Гончара // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 80-84. – ISSN 0131-2561
206356
   В гостях у принца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 34-37 : фото
206357
  Свиридова И.Н. В гостях у разных народов. / И.Н. Свиридова. – М., 1970. – 104с.
206358
   В гостях у ректора // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 31 березня (№ 38). – С. 1


  Зустріч ректора В. Скопенка і членів вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка з редакторами провідних засобів масової інформації.
206359
   В гостях у ректора // Сільські вісті. – Київ, 2000. – 30 березня (№ 36). – С. 3


  Звіт про засідання гільдії головних редакторів, яке пройшло в стінах рідного для більшості журналістів КНУ імені Тараса Шевченка. Про зустріч з ректором В. Скопенком.
206360
   В гостях у ректора [В.В. Скопенка] // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 30 березня (№ 40). – С. 1 : фото
206361
   В гостях у ректора [Віктора Скопенка] // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 30 березня (№ 64). – С. 1, 2


  Головні редактори газети "Вечірній Київ" в гостях у ректора КНУ імені Тараса Шевченка В. Скопенка.
206362
  Симаненков И.К. В гостях у северного бора / И.К. Симаненков. – Петрозаводск, 1968. – 103с.
206363
  Ерхов Е. В гостях у солнца / Е. Ерхов. – Томск, 1963. – 76с.
206364
  Дружинин П.Д. В гостях у солнца. / П.Д. Дружинин. – М, 1965. – 171с.
206365
  Агнаев Г. В гостях у сына : повести и рассказы / пер. с осет. Гастан Агнаев. – Москва : Современник, 1982. – 239 с.
206366
  Рубинштейн Р.И. В гостях у Хнумхотепа : рассказы о древне-египетских художниках, скульпторах и мастерах / Р.И. Рубинштейн. – Москва : Просвещение, 1970. – 143 с.
206367
  Панов В.А. В гостях у чехословацких и румынских охотников. / В.А. Панов. – М., 1960. – 64с.
206368
  Смолан Рик В гостях у эксцентриков : на своем поле. Англичане / Смолан Рик, Эрвитт Дженифер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 86-105 : фото. – ISSN 1029-5828
206369
   В гостях у Эола и Гефеста // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 58-65 : фото
206370
  Баева Светлана В гостях хорошо, а дома..? // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 39 : рис.
206371
  Водопшин А. В гостяху академика Харитона // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 98-104. – ISSN 0869-7078
206372
  Бычков Ю.А. В государственном масштабе / Ю.А. Бычков. – М, 1980. – 142с.
206373
   В граните вечности. – Рига, 1969. – 120с.
206374
   В граните и бронзе. – Краснодар, 1975. – 146с.
206375
   В Грецию - за гармонией духа и тела // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 32-33 : фото
206376
  Финк Л.А. В гриме и без грима. Актеры нашего театра / Л.А. Финк. – Куйбышев, 1965. – 235с.
206377
  Почанин С.З. В грозном восемнадцатом / С.З. Почанин. – Минск, 1969. – 352с.
206378
  Дельва В.А. В грозном зареве сорок первого / В.А. Дельва. – Харьков, 1990. – 260с.
206379
  Коноплин Н.Т. В грозном зареве. Роман. / Н.Т. Коноплин. – Воронеж, 1959. – 306с.
206380
   В грозные годы. – с.
206381
   В грозные годы. – Омск, 1973. – 397с.
206382
   В грозные годы. – Минск, 1973. – 398с.
206383
  Глуховский С.Д. В грозный час / С.Д. Глуховский. – М, 1956. – 135с.
206384
  Ревунов В.С. В грозный час / В.С. Ревунов. – М., 1958. – 40с.
206385
  Лыков И.С. В грозный час. / И.С. Лыков. – 2-е изд., испр. – М., 1986. – 319с.
206386
  Акимов К.И. В грозовые годы / К.И. Акимов. – Москва, 1978. – 111с.
206387
  Апушкин Я.В. В грозу / Я.В. Апушкин. – Москва, 1973. – 144с.
206388
  Галин Б.А. В грозу и бурю: Очерки 30-70-х годов / Б.А. Галин. – М., 1976. – 518с.
206389
  Ермолова В.И. В грозу на качелях : Повесть / В.И. Ермолова. – Київ : Дніпро, 1986. – 179с.
206390
  Неводов Б.С. В грозу. / Б.С. Неводов. – Саратов, 1945. – 134с.
206391
  Неводов Б.С. В грозу. / Б.С. Неводов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Саратов, 1956. – 248с.
206392
  Наровчатов С.С. В грозу. (Стихи). / С.С. Наровчатов. – М., 1966. – 47с.
206393
  Дягилев В.Я. В грудь навылет. / В.Я. Дягилев. – Л., 1983. – 112с.
206394
  Катамадзе Г. В Грузии произошла ментальная революция : Інтерв"ю / Григол Катамадзе ; [інтерв"ю взяла] Наташа Влащенко // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2012. – № 3 (101). – С. 10-19


  Розмова з Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні Григолом Катамадзе.
206395
  Мар"янова І. В групі : [Вище рівень агітаційної роботи !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 1


  На 3 курсі факультету західних мов і літератури регулярно проводятся політінформації. Політінформації часто проводяться англійською та німецькою мовами.
206396
  Буйлина А. В губернии "терминатора" // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 67-70. – ISSN 0869-4915


  Про бібліотеки США
206397
  Кантаев Р.С. В гуще масс / Р.С. Кантаев. – Грозный, 1989. – 34с.
206398
  Цигаль В.Е. В Дагестане / В.Е. Цигаль. – Москва : Советский художник, 1963. – 301 с.
206399
   В далекие времена. – Л, 1979. – 144с.
206400
  Угляренко П.В. В далекий світ : оповідання / П.В. Угляренко. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 327 с.
206401
  Гайдаєнко І. В далеких гаванях / І. Гайдаєнко. – Київ : Молодь, 1949. – 148 с.
206402
  Мурзаев Э.М. В далекой Азии : Очерки по истории изучения Средней и Центральной Азии в XIX- XX веках / Э.М. Мурзаев. – Москва : АН СССР, 1956. – 224с.
206403
  Баранов П.А. В далекой Африке / П.А. Баранов. – Л, 1957. – 160с.
206404
  Зайцев Л.М. В далекой гавани / Л.М. Зайцев, Г.М. Скульский. – Москва : Военно-морское изд-во, 1952. – 464 с.
206405
  Зайцев Л.М. В далекой гавани / Л.М. Зайцев, Г.М. Скульский. – Таллин : Эстонское гос. изд-во, 1952. – 452 с.
206406
  Зайев Л.М. В далекой гавани / Л.М. Зайев, Г.М. Скульский. – М., 1953. – 95с.
206407
  Зайев Л.М. В далекой гавани / Л.М. Зайев, Г.М. Скульский. – М., 1954. – 492с.
206408
  Зайев Л.М. В далекой гавани / Л.М. Зайев, Г.М. Скульский. – М., 1954. – 544с.
206409
  Зайцев Л.М. В далекой гавани / Л.М. Зайцев, Г.М. Скульский. – Таллин : Эстонское гос. изд-во, 1955. – 478 с.
206410
  Доможаков Н.Г. В далеком аале : роман / Н.Г. Доможаков; пер. с хакас., Г.Сысолятина. – Москва : Художественная литература, 1970. – 80 с.
206411
  Доможаков Н.Г. В далеком аале : роман / Н.Г. Доможаков; пер. с хакас., Г.Сысолятина. – Москва : Современник, 1974. – 287 с.
206412
  Доможаков Н.Г. В далеком аале : роман / Н.Г. Доможаков; пер. с хакас., Г.Сысолятина. – Москва : Советская Россия, 1977. – 204 с.
206413
  ГабышевН.А В далеком Амычане / ГабышевН.А. – Якутск, 1955. – 64с.
206414
  Тавров Я.М. В далеком Кавалерово. / Я.М. Тавров. – М., 1963. – 123с.
206415
  Кулешов А.П. В далеком Мельбурне / А.П. Кулешов, П.А. Соболев. – М., 1957. – 360с.
206416
  Илларионов В.Т. В далеком прошлом Горьковской области / В.Т. Илларионов. – Горький, 1941. – 64с.
206417
  Мусаев Д. В далеком селе : повести и рассказы / Д. Мусаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1974. – 88 с.
206418
  Дроткевич В. В далеком тылу. / В. Дроткевич. – Свердловск, 1945. – 86с.
206419
  Блюмин Г.З. В дали неизведанной земли : Труды и жизнь Григория Карелина / Г.З. Блюмин. – Челябинск, 1982. – 265с.
206420
  Ганчо А.В. В дальнее плавание / А.В. Ганчо. – М, 1973. – 112с.
206421
  Осипов Г.О. В дальней разведке / Г.О. Осипов. – Москва, 1956. – 77с.
206422
  Воронин П.И. В дальней стороне / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1953. – 407с.
206423
  Воронин П.И. В дальней стороне / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1957. – 392с.
206424
  Капица П.О. В дальнем дозоре / П.О. Капица. – Л., 1954. – 196с.
206425
  Никитин Г.М. В дальнем плавании / Г.М. Никитин. – М, 1950. – 88с.
206426
  Воробьев А.М. В дальнем походе: о работе заместителем командира корабельного подразделения по политчасти / А.М. Воробьев. – Москва, 1984. – 166с.
206427
  Яблонский Д. В дальнем рейсе / Д. Яблонский. – Чита, 1955. – 48с.
206428
  Беляев А.А. В дальнем рейсе / А.А. Беляев. – Мурманск, 1959. – 56с.
206429
  Зенкович В.П. В дальнем синем море / В.П. Зенкович. – Москва : Мысль, 1969. – 264с.
206430
  Гоголев И.М. В дальний путь / И.М. Гоголев. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1957. – 95 с.
206431
  Антонов С. В дальний путь / С. Антонов. – Москва, 1969. – 272с.
206432
  Антонов С.Ф. В дальний путь / С.Ф. Антонов. – Ижевск, 1980. – 262с.
206433
  Кауров В. В дальний путь. / В. Кауров. – М.-Л., 1951. – 224с.
206434
  Капица П.О. В дальних дозорах / П.О. Капица. – М., 1955. – 164с.
206435
  Гнеушев В.Г. В дальних морях / В.Г. Гнеушев. – Ленинград, 1954. – 48с.
206436
  Демин Л.М. В дальних странствиях : Рассказ о путешественниках Щербатовіх / Л.М. Демин. – Москва : Наука, 1984. – 110 с.
206437
  Долгополова Н.А. В два сердца / Н.А. Долгополова, М.П. Толмачев. – М., 1971. – 93с.
206438
  Ремизов Г.Д. В двадцати шагах от дома / Г.Д. Ремизов. – Воронеж, 1987. – 159с.
206439
  Аксиоти М. В двадцатом веке / М. Аксиоти. – Москва, 1950. – 143с.
206440
  Зорин Э.П. В двадцать лет / Э.П. Зорин. – Ташкент, 1960. – 56с.
206441
  Кузменко С.Е. В дверь стучится друг / С.Е. Кузменко. – М., 1960. – 110с.
206442
  Аршинник Татьяна В движении : Киев. Автодор // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 48-53 : Іл., карта
206443
  Аршинник Татьяна В движении : Автодор : Киев // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 48-53 : Іл.
206444
  Поляков И.В. В движении здоровье. / И.В. Поляков, Д.И. Васильев. – Л., 1989. – 16с.
206445
  Никольский Н.С. В двух битвах. / Н.С. Никольский. – М, 1985. – 443с.
206446
  Друнина В двух измерениях. / Друнина, ЮВ. – М, 1970. – 102с.
206447
  Зверев И. В двух километрах от Счастья : рассказы, повести,очерки / И. Зверев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 496 с.
206448
  Палецкис Ю.И. В двух мирах / Ю.И. Палецкис. – М, 1974. – 527с.
206449
  Вересаев В.В. В двух планах : статьи о Пушкине / В. Вересаев. – Москва : Изд. Т-ва "Недра", 1929. – 205, [2] с.
206450
  Макаров П.В. В двух схватках / П.В. Макаров. – Симферополь, 1956. – 215с.
206451
  Фролов В.Г. В двух шагах от войны. / В.Г. Фролов. – 2-е изд. – Л, 1986. – 158с.
206452
  Чемеданов Н.И. В двух шагах от Северного полюса / Н.И. Чемеданов. – Магадан, 1968. – 65с.
206453
  Чемеданов Н.И. В двух шагах от Северного полюса / Н.И. Чемеданов. – Магадан, 1968. – 65с.
206454
  Куприянов И.П. В двух шагах от экватора / И.П. Куприянов. – М, 1968. – 71с.
206455
  Губарев В.С. В двух шагах от эпицентра / В.С. Губарев. – М, 1979. – 219с.
206456
  Барков Л.И. В дебрях Абвера / Л.И. Барков. – Таллин, 1971. – 126с.
206457
  Стенли Г. В дебрях Африки / Г. Стенли. – Москва, 1948. – 403с.
206458
  Стенли Г. В дебрях Африки / Г. Стенли; Пер. с англ. Потехина И.И. – 3-е изд. – Москва, 1958. – 446с.
206459
  Стенли Г. В дебрях Африки. / Г. Стенли
2. – 446с.
206460
  Рид В дебрях Борнео. Белая перчатка / Рид, Майн. – Тула : Приок.кн.изд-во, 1989. – 382с. – ISBN 5-7639-075-4
206461
  Чижевский Г.М. В дебрях времени / Г.М. Чижевский. – М., 1963. – 158с.
206462
   В дебрях времени. – Н.Новгород, 1995. – 544с.
206463
  Жаколио Л. В дебрях Индии / Л. Жаколио. – Л.
1. – 1929. – 187с.
206464
  Сова П.П. В дебрях Карпат / П.П. Сова. – Ужгород, 1975. – 95с.
206465
  Де-Вер-Стэкпул В дебрях Конго / Де-Вер-Стэкпул. – М, 1924. – 82с.
206466
  Балабанов В.Ф. В дебрях названий. / В.Ф. Балабанов. – Иркутск, 1977. – 78с.
206467
  Арсеньев В.К. В дебрях Приморья / В.К. Арсеньев. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1934. – 282с.
206468
  Арсеньев В.К. В дебрях Приморья / В.К. Арсеньев. – Москва : Молодая гвардия, 1936. – 213с.
206469
  Кервуд Дж.О. В дебрях Севера / Дж.О. Кервуд. – Москва, 1970. – 293-512с.
206470
  Кервуд Дж.О. В дебрях Севера / Дж.О. Кервуд. – Ижевск, 1983. – 270с.
206471
   В дебрях Севера. – Сыктывкар, 1983. – 334с.
206472
  Кервуд Дж.О. В дебрях Севера / Дж.О. Кервуд. – Красноярск, 1988. – 339-560с.
206473
  Арсеньев В.К. В дебрях Уссурийского края / Арсеньев В.К. – Москва : Географгиз, 1949. – 547 [4] с. : портр. – В изд. также: Владимир Клавдиевич Арсеньев / Кабанов Н.Е.
206474
  Арсеньев В.К. В дебрях Уссурийского края / В.К. Арсеньев. – Москва, 1952. – 544с.
206475
  Арсеньев В.К. В дебрях Уссурийского края / В.К. Арсеньев. – Москва, 1983. – 349с.
206476
  Арсеньев В.К. В дебрях Уссурийского края / В.К. Арсеньев. – Москва : Мысль, 1987. – 491с.
206477
  Арсеньев В.К. В дебрях Уссурийского края / В.К. Арсеньев. – Москва : Детская литература, 1988. – 400с.
206478
  Обручев В.А. В дебрях Центральной Азии : Повесть / В.А. Обручев. – Новосибирск, 1988. – 299с.
206479
  Обручев В.А. В дебрях Центральной Азии. : (Записки кладоискателя) / В.А. Обручев. – 3-е изд. – Москва : Географгиз, 1953. – 320с.
206480
  Обручев В.А. В дебрях Центральной Азии. / В.А. Обручев. – 3-е изд. – М., 1955. – 320с.
206481
  Бутовская Марина В дебрях чувств : Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 31-42 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
206482
  Рид В дебрях Южной Африки : Повести / Рид, Майн. – Воронеж : Центр.-Чернозем.изд-во, 1989. – 414с. – ISBN 5-7458-0062-3
206483
  Рид В дебрях Южной Африки. Юные охотники. Охотники за жирафами : Романы / Рид, Майн. – Москва : Правда, 1991. – 669с. – ISBN 5-253-00287-1
206484
  Фольц В. В девственных лесах Самутры / В. Фольц. – М, 1935. – 135с.
206485
  Винников Н.Г. В девятом "А" / Н.Г. Винников. – Москва, 1955. – 95с.
206486
  Коничев К.И. В девятьсот пятом. / К.И. Коничев. – Архангельск, 1952. – 124с.
206487
  Володин Г.Г. В действующей армии / Г.Г. Володин. – Київ, 1985. – 239с.
206488
  Володин Г.Г. В действующей армии / Г.Г. Володин. – Киев, 1986. – 240с.
206489
  Полторацкий В.В. В действующей армии. Из записок воен. корреспондента. / В.В. Полторацкий. – М., 1973. – 191с.
206490
  Степанов Е.П. В дельте Волги. / Е.П. Степанов. – Астрахань, 1961. – 71с.
206491
  Стерликов Е А. В дельте Сырдарьи. / Е А. Стерликов, . – Л, 1980. – 127с.
206492
  Калчев К. В деня на наградите / К. Калчев. – София, 1965. – 80с.
206493
  Мовчан П.М. В день молодого сонця : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1981. – 97 с.
206494
  Тешкин Ю.А. В день первого снега / Ю.А. Тешкин. – М, 1980. – 221с.
206495
  Андреев М В. В день первой любви / М В. Андреев, . – Москва : Военное издательство, 1989. – 303с.
206496
  Дайлида В.Б. В день Победы / В.Б. Дайлида. – М., 1985. – 110с.
206497
  Розов В.С. В день свадьбы / В.С. Розов. – Москва, 1964. – 112 с.
206498
  Машкин Г. В день суда / Г. Машкин. – Иркутск, 1987. – 557 с.
206499
  Потрч И. В деревне / Иван Потрч // Лиственницы над долиной : [роман] : пер. со словенского / М. Кранец. – Москва : Прогресс, 1977. – С. 217-443. – (Библиотека югославской литературы)
206500
  Зубенко И.А. В деревне дождь / И.А. Зубенко. – Краснодар, 1969. – 160с.
206501
  Замфиреску Д. В деревне; Тэнасе Скатиу; На войне / Д. Замфиреску. – Москва, 1988. – 363 с.
206502
  Чернішева Т. В деревню, к Пушкину // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 10. – С. 46-50. – ISSN 1818-2968
206503
  Виноградов С.Ф. В дерзновенном полёте : ( ОБ.Г.Чухновском) / С.Ф. Виноградов. – Москва : Политиздат, 1975. – 120с. – (Герои советской Родины)
206504
   В десанте служим мы крылатом. – М, 1980. – 78с.
206505
  Волчкова Н. В деталях - дьявол? Новый законопроект Минобрнауки встревожил Профсоюз РАН // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 5 апреля (№ 14). – С. 5


  Минобрнауки подготовило ряд поправок в Закон о науке и научно-технической деятельности, а также в Трудовой и Налоговый кодексы. Они призваны существенно изменить организацию и финансирование научной деятельности, а также условия труда научных ...
206506
   В детские годы. – Ташкент, 1960. – 195с.
206507
   В детские годы. – М, 1965. – 192с.
206508
   В детские годы. – Киев, 1979. – 157с.
206509
  Гилянцева Е.Н. В детском саду / Е.Н. Гилянцева. – М., 1948. – 235с.
206510
  Регель О.В. В детском саду / О.В. Регель. – Минск, 1965. – 31с.
206511
  Кіплінг Р. В джунглях / З англійскої мови Ред"ярда Кіплінга переклав [та авт. пеpедм.] Киpило Веpбин [К. Кахникевич]. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1905. – IV, 163 с. – (Виданє Руского педагогічного товариства ; Ч. 115)
206512
  Мукерджи Д.Г. В джунглях / Д.Г. Мукерджи. – М., 1962. – 160с.
206513
  Лендж Э. В джунглях Амазонки / Э. Лендж. – М., 1958. – 96с.
206514
  Куаммен Дэвид В джунглях Конго. Бонобо выбирают любовь, а не войну / Куаммен Дэвид, Зиглер Кристиан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 124-137 : фото
206515
  Храбрый О. В джунглях пустыни // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 44. – С. 65-69
206516
  Зиой Д. В джунглях Юга / Д. Зиой. – 2-е изд. – М, 1977. – 175с.
206517
   В диапазоне современности. – М, 1985. – 335с.
206518
  Кент Рокуэлл В диком краю : Дневник мирных приключений на Аляске / Кент Рокуэлл. – Москва : Мысль, 1965. – 191с. : ил. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
206519
  Косогляд Э.И. В динамике твордого тела в псеводоевклидовом пространстве и на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косогляд Э. И.; Казан. ГУ. – Казань, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
206520
  Глобенко М. В дисгармонії // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 316-329
206521
   В дитячі роки. – К, 1975. – 120с.
206522
  Ліндер Е.Р. В дитячі роки / Е.Р. Ліндер, М.Н. Кравченко. – К., 1984. – 113с.
206523
  Корняну Е Л. В Днестровой долине / Е Л. Корняну, . – Кишингев, 1956. – 106с.
206524
  Шарыпина Е.Т. В дни блокады / Е.Т. Шарыпина. – Л., 1960. – 104с.
206525
  Шарыпина Е.Т. В дни блокады / Е.Т. Шарыпина. – Л., 1966. – 112с.
206526
  Шумилов Н.Д. В дни блокады / Н.Д. Шумилов. – М, 1974. – 255с.
206527
  Шумилов Н.Д. В дни блокады / Н.Д. Шумилов. – 2-е перераб. доп. – М, 1977. – 302с.
206528
   В дни великого сражения. – Сталинград, 1958. – 266с.
206529
  Гнетов А.Т. В дни великой битвы / А.Т. Гнетов. – Волгоград, 1989. – 190с.
206530
  Брэдбери Р. В дни вечной весны / Р. Брэдбери. – М., 1982. – 144с.
206531
  Макарова О. В дни войны / О. Макарова. – Омск, 1953. – 196с.
206532
  Асанов Н.А. В дни войны и в дни мира / Н.А. Асанов. – Молотов, 1957. – 291с.
206533
  Петров М.И. В дни войны и мира / М.И. Петров. – М., 1982. – 191с.
206534
  Улаев Г.Ф. В дни годины горькой / Г.Ф. Улаев. – Воронеж, 1986. – 140 с.
206535
  Ленин В.И. В дни годовщины Великой Пролетарской революции / В.И. Ленин. – М., 1936. – 183с.
206536
   В дни испытаний. – Одесса, 1984. – 159с.
206537
  Ладинский А.П. В дни Каракаллы / А.П. Ладинский. – Минск, 1987. – 381с.
206538
  Ладинский А.П. В дни Каракаллы. / А.П. Ладинский. – М., 1961. – 460с.
206539
  Митерев Г.А. В дни мира и войны : [лит. запись и обраб. Н.И. Смирнова] / Г.А. Митерев. – Москва : Медицина, 1975. – 256 с., [12] л. ил.
206540
   В дни мирного труда. – Свердловск, 1954. – 296с.
206541
  Чернин О. В дни мировой войны / О. Чернин. – М.-Петроград, 1923. – 296с.
206542
  Мечев К. В дни на ратни беди / К. Мечев. – София, 1983. – 214с.
206543
   В дни Октября. – Москва, 1957. – 216 с.
206544
  Васильев С.Д. В дни Октября / С.Д. Васильев, Н.Д. Оттен. – Москва, 1957. – 143с.
206545
   В дни Октября. – Ленинград, 1982. – 406 с.
206546
  Вилкс Э. В дни осенние : рассказы / Э. Вилкс; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1958. – 280 с.
206547
  Капица П.О. В дни разлуки / П.О. Капица. – Ленинград, 1955. – 296с.
206548
  Мельник Е. В дни суровых испытаний / Мельник Е. – Москва, 1947. – 123 с.
206549
   В дни суровых испытаний. – Волгоград, 1966. – 478с.
206550
   В дні Великої Пролетарської революції. – К, 1938. – 192с.
206551
  Коваленко-Коломацький Г.А. В дні журби і печалі : До п"ятих pоковин смеpти Михайла Коцюбинського. (З тpьома поpтpетами і автогpафом) / Г. Коваленко-Коломацький (Гp. Гетьманець) [псевд.]. – Київ : Hакладом авт ; Дpук. Польська, 1918. – 32 с. – Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з віpша В.І. Самійленка. - В кн. також віpш "Hад могилою М.М. Коцюбинського" О. Олеся та уpив. з віpшів Лесі Укpаїнки


  КОВАЛЕНКО Григорій Андрійович [псевдо і кріпт. — Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін. 28.І. (9.ІІ) 1867, слобода Коломак, тепер смт Валківського р-ну Харків. обл. — 1938, Київ] —
206552
  Капіца П. В дні розлуки / П. Капіца. – К., 1957. – 256с.
206553
  Капіца П.Й. В дні розлуки / П.Й. Капіца. – К., 1966. – 339с.
206554
  Павлюченко Э.А. В добровольном изгнании / Э.А. Павлюченко. – М, 1976. – 159с.
206555
  Павлюченко Э.А. В добровольном изгнании / Э.А. Павлюченко. – Москва, 1986. – 157с.
206556
  Каралина Е.М. В добрый путь / Е.М. Каралина. – М., 1951. – 223с.
206557
  Капутикян С.Б. В добрый путь : сборник стихов / С.Б. Капутикян. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 208 с.
206558
  Фофанова М.П. В добрый путь / М.П. Фофанова. – М., 1957. – 135с.
206559
   В добрый путь. – Воронеж, 1958. – 204с.
206560
  Есиков В.П. В добрый путь / В.П. Есиков. – М, 1958. – 139с.
206561
  Есиков П В. В добрый путь / П В. Есиков, . – М, 1958. – 139с.
206562
   В добрый путь. – Москва, 1959. – 247 с.
206563
   В добрый путь. – Грозный, 1961. – 96с.
206564
  Софронов Л.С. В добрый путь! / Л.С. Софронов. – М., 1956. – 96с.
206565
   В добрый путь!. – Новосибирск, 1957. – 176с.
206566
  Гуро И.Р. В добрый путь,Кумриниса! / И.Р. Гуро. – Москва, 1950. – 48 с.
206567
  Стекольников Л.Б. В добрый путь. / Л.Б. Стекольников. – Л., 1953. – 84с.
206568
  Левакоская Е.В. В добрый путь. Рассказы / Е.В. Левакоская. – М., 1958. – 48с.
206569
  Шамякин И.П. В добрый час -- Криницы : романы / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1962. – 650 с.
206570
  Дар Д.Я. В добрый час / Д.Я. Дар. – Ленинград, 1948. – 292с.
206571
  Шамякин И.П. В добрый час : роман / И.П. Шамякин. – Ленинград : Лениздат, 1955. – 404 с.
206572
  Шамякин И.П. В добрый час : роман / И.П. Шамякин. – Минск : Госиздат БССР, 1955. – 356 с.
206573
  Розов В.С. В добрый час / В.С. Розов. – М, 1955. – 195с.
206574
  Розов В.С. В добрый час / В.С. Розов. – Москва, 1956. – 195 с.
206575
  Розов В.С. В добрый час / В.С. Розов. – М, 1956. – 112с.
206576
  Розов В.С. В добрый час / В.С. Розов. – Москва, 1959. – 118 с.
206577
  Истру Б. В добрый час : стихи / Б. Истру; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1959. – 150 с.
206578
  Мищик А.В. В добрый час / А.В. Мищик. – Краснодар, 1968. – 128с.
206579
  Фиксин С.А. В добрый час / С.А. Фиксин. – М, 1979. – 215с.
206580
  Холкин В. В дожде непонимания = Эрнест Хемингуэй и Юрий Казаков: "Кошка под дождем" и "Вон бежит собака!" // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2013. – № 2. – С. 182-196. – ISSN 0321-1878


  Мужчина и женщина. Вековечно простая завязь чувств и собирание жизни… Героям рассказов Хемингуэя "Кошка под дождем" (1925) и Казакова "Вон бежит собака!" (1961), к которым и обращены все эти вопросы, дышится трудно и сбивчиво. И хотя между написанием ...
206581
  Соколов Н.Н. В дождик под радугой / Н.Н. Соколов. – М., 1963. – 104с.
206582
  Нагибин Ю.М. В дождь: Рассказы. / Ю.М. Нагибин. – М., 1988. – 46с.
206583
  Павличенко Е.М. В дозоре. Стихи / Е.М. Павличенко. – Новосибирск, 1967. – 50с.
206584
  Онищенко В.Є. В дозорі - "голубі патрулі" / В.Є. Онищенко. – К, 1987. – 31с.
206585
  Грезин В.Н. В долгах и шелках / В.Н. Грезин. – Чебоксары, 1984. – 112с.
206586
  Савчук В.С. В долговой петле неоколонизаторов. / В.С. Савчук. – К., 1988. – 48с.
206587
  Хлебников Г.Н. В долиге Желтуги / Г.Н. Хлебников. – М., 1959. – 200с.
206588
  Гейман Л.М. В долинах золотого песка / Л.М. Гейман, М.С. Сальцовский. – М., 1963. – 160с.
206589
  Робертс Ч. В долинах Рингваака. / Ч. Робертс. – М., 1963. – 152с.
206590
  Вежинов П. В долине / П. Вежинов. – Москва, 1951. – 127с.
206591
  Усачев П.А. В долине августа / П.А. Усачев. – К., 1972. – 115с.
206592
  Ривкин Б.И. В долине Алфея / Б.И. Ривкин. – М., 1969. – 79с.
206593
  Музаев Н. В долине Аргуна : сатирич. повесть / Н. Музаев; авториз. пер. с чечен. В.Бушина. – Москва : Современник, 1974. – 220 с.
206594
  Муталиев Х.Б. В долине Ассы / Х.Б. Муталиев. – Грозный, 1961. – 150с.
206595
  Лаврик А.Г. В долине Белых черемух / А.Г. Лаврик. – Тула, 1966. – 288с.
206596
  Мелихов А. В долине блаженных : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 7. – С. 13-60. – ISSN 0130-7673
206597
  Мелихов А. В долине блаженных : роман // Новая библиотека : Профессиональный журнал / Красносельское Агентство "Союзпечать". – Москва, 2005. – № 7. – С. 13-60
206598
  Агишев Р.К. В долине Буреи / Р.К. Агишев. – Хабаровск, 1950. – 120с.
206599
  Сатхе А. В долине Вараны / А. Сатхе. – М., 1969. – 112с.
206600
  Фатуев Р.М. В долине Дагестана / Р.М. Фатуев. – М., 1972. – 496с.
206601
  Сенчин Р. В долине Дагестана : проза: рассказ из цикла "Информация" // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 6-27. – ISSN 0130-7673
206602
  Иваненко В.Т. В долине Копсан / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1968. – 215с.
206603
  Иваненко В.Т. В долине Копсан / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1979. – 384с.
206604
  Бенюк М. В долине кукушки / М. Бенюк. – М, 1960. – 116с.
206605
  Гу Хуа В Долине лотосов / Гу Хуа. – М, 1986. – 380с.
206606
  Рытхэу Ю. В долине маленьких зайчиков : роман / Ю. Рытхэу. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1963. – 359 с.
206607
  Рытхэу Ю. В долине маленьких зайчиков : роман / Ю. Рытхэу. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1972. – 472 с.
206608
  Эльгар К. В долине нарзанов : стихи и поэма / К. Эльгар; пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1969. – 123 с.
206609
  Менделе В долине плача : Комедия в 5-ти действиях / Менделе, Мойхер-Сфорим. – Москва
Ч. 1. – 1912. – 240 с.
206610
  Бурлака С.В. В долине под вербами : повесть и рассказы / С.В. Бурлака. – Кишинев : Литература артистикэ, 1978. – 271 с.
206611
  Тах А.М. В Долине роз / А.М. Тах. – Изд. 2-е, доп. – М., 1975. – 271с.
206612
  Баррозо М.А. В долине Серра-Алта / М.А. Баррозо. – М., 1960. – 416с.
206613
  Потушняк Ф.М. В долине синей реки / Ф.М. Потушняк. – М., 1977. – 192с.
206614
  Козлов К.И. В долине снежного барса. / К.И. Козлов. – Барнаул, 1965. – 67с.
206615
  Никитин П.А. В долине трех рек / П.А. Никитин. – М, 1952. – 200с.
206616
  Чуяко Д. В долине чудес : книга об Адыгее / Д. Чуяко; пер. с адыг. – Москва : Детская литература, 1976. – 127 с.
206617
  Лозовий В. В долині Стрипи : повість / В. Лозовий. – Київ : Радянська Україна, 1950. – 96 с.
206618
  Журавель В. В долину щастя увійти... : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 25. – ISSN 0868-4790
206619
  Барна В.А. В долонях всесвіту : поезії / В.А. Барна. – Київ : Молодь, 1991. – 68 с.
206620
  Мекшен С.В. В дом войди / С.В. Мекшен. – М, 1977. – 104с.
206621
  Куржиямская А.М. В доме весь мир. / А.М. Куржиямская. – М., 1975. – 88с.
206622
  Чернов Е.Е. В доме живет отец / Е.Е. Чернов. – М., 1991. – 319с.
206623
   В доме на Малой Никитской. – М : Московский рабочий, 1968. – 144 с.
206624
  Сименон Ж. В доме напротив / Ж. Сименон. – Л, 1991. – 121с.
206625
  Шалев М. В доме своем в пустыне // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 30-97. – ISSN 1130-6545
206626
  Теодоряну И. В доме у дедушки и бабушки / И. Теодоряну. – Бухарест, 1968. – 48с.
206627
  Прилежаева М.П. В доме Ульяновых / М.П. Прилежаева. – Москва, 1985. – 79 с.
206628
  Галін Б.А. В Донбасі / Б.А. Галін. – Київ, 1949. – 179с.
206629
  Галин Б.А. В Донбассе / Б.А. Галин. – М., 1947. – 64с.
206630
  Галин Б.А. В Донбассе / Б.А. Галин. – Москва : Советский писатель, 1948. – 262 с.
206631
  Галин Б.А. В Донбассее / Б.А. Галин. – Сталино, 1947. – 255с.
206632
  Домашова Ю. В Донецке подсчитали первокурсников : один будущий переводчик и три менеджера // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 1 октября (№ 216). – С. 6. – ISSN 1997-1249


  Вступительная кампания в местных вузах получилась провальной. Так, сообщает официальный портал "Конкурс" в ДонНУ на первый курс зачислен всего один переводчик, и это на 18 бюджетных мест. В целом - 0,5 абитуриента на место.
206633
  Ралль Ю.М. В донских степях / Ю.М. Ралль. – К., 1952. – 64с.
206634
  Егоров А.В. В донских степях / А.В. Егоров. – М, 1988. – 163с.
206635
  Закруткин В.А. В донской степи / В.А. Закруткин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 72с.
206636
  Караваев П.Н. В дооктябрьские годы / П.Н. Караваев. – Москва, 1953. – 160с.
206637
   В допомогу дошкільному робітникові. – Х, 1931. – 208с.
206638
  Ганабин И. В дороге / И. Ганабин. – Владимир, 1951. – 94с.
206639
  Леберехт Г. В дороге : повесть / Г. Леберехт. – Ленинград, 1951. – 168 с.
206640
  Леберехт Г. В дороге : повесть / Г. Леберехт. – Таллин : ЭГИ, 1951. – 180 с.
206641
  Гордиенко В. В дороге / В. Гордиенко. – Алма-Ата, 1954. – 80с.
206642
  Николаев А.М. В дороге / А.М. Николаев. – М, 1956. – 119с.
206643
  Щипахина Л.В. В дороге / Л.В. Щипахина. – Сталинград, 1957. – 55с.
206644
  Федоренко И.В. В дороге / И.В. Федоренко. – Орел, 1961. – 110с.
206645
  Фесенко А.Я. В дороге / А.Я. Фесенко. – М., 1962. – 48с.
206646
  Прохоров А.С. В дороге / А.С. Прохоров. – Барнаул, 1975. – 127с.
206647
  Володарский Н В дороге / Н Володарский. – Сыктывкар, 1978. – 95с.
206648
  Самарец А.Я. В дороге / А.Я. Самарец. – Воронеж, 1984. – 92с.
206649
  Лурье Нотэ В дороге : повесть, рассказы / Лурье Нотэ; пер. с евр. – Одесса : Маяк, 1986. – 200 с.
206650
  Вяземский П.А. В дороге и дома : собрание стихотворений князя П.А. Вяземского. – Москва : В тип. Бахметева, 1862. – [4], 420 с.
206651
  Полторацкий В.В. В дороге и дома / В.В. Полторацкий. – Изд. доп. – М., 1957. – 423с.
206652
  Поповкин Е.Е. В дороге и дома / Е.Е. Поповкин. – Ташкент, 1964. – 247с.
206653
  Журавлев Т.К. В дороге и дома / Т.К. Журавлев. – Казань, 1983. – 224с.
206654
   В дороге и дома. – Ташкент, 1985. – 120с.
206655
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – М., 1950. – 200с.
206656
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – 2-е изд., доп. – М., 1952. – 292с.
206657
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – М., 1952. – 220с.
206658
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – Иваново, 1953. – 316с.
206659
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – М., 1966. – 384с.
206660
  Уманец М. В дороге на работу : поэзия: стихотворения // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 8-9
206661
  Левин Б.Н. В дороге, рассказы / Б.Н. Левин. – Х., 1957. – 100с.
206662
  Кан Т. В дороге. / Т. Кан. – Алама-Ата, 1981. – 55с.
206663
  Підпалий В.О. В дорогу - за ластівками : книжка лірики / В.О. Підпалий. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 115с.
206664
  ПогребецькийМ.Т В дорогу / ПогребецькийМ.Т. – К., 1953. – 184с.
206665
  Серман Б.Е. В дорогу / Б.Е. Серман. – Симферополь, 1953. – 80с.
206666
  Квитченко И. В дорогу / И. Квитченко. – К, 1955. – 54с.
206667
  Клейменов К.Г. В дорогу . / К.Г. Клейменов. – Краснодар, 1960. – 48с.
206668
  Тимошик М. В дорогу виходь з добротою і професіоналізмом // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С. 21-23


  Вітання Т. О. Приступенко з ювілеєм !
206669
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Молодь, 1959. – 500 с. : іл.
206670
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 476 с.
206671
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1965. – 476 с.
206672
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1973. – 447 с.
206673
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1985. – 442 с. : іл.
206674
  Тихий Наум В дорогу выходи на рассвете : роман / Тихий Наум; авториз. пер. с укр. П. Никитича. – Москва : Советский писатель, 1960. – 558 с.
206675
  Нікольський В.В. В дорогу, друзі! / В.В. Нікольський. – К, 1963. – 44с.
206676
  Мишин О. В дорогу. / О. Мишин. – Петрозаводск, 1961. – 100с.
206677
  Кривенко Л.А. В дорожном зеркале: : роман в рассказах и повесть / Л.А. Кривенко. – Москва, 1983. – 543 с.
206678
  Рибак Н.С. В дорозі : Оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ, 1939. – 171 с.
206679
  Одрач Ф. В дорозі = En el camino / Федір Одрач. – Буенос-Айрес : Перемога, 1954. – 151 с. – Парал. тит. ісп.
206680
  Панч П. В дорозі : Оповідання, нариси, фейлетони / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 336 с.
206681
  Збанацький Ю.О. В дорозі : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : ДЛВ, 1960. – 36 с.
206682
  Рибак Н.С. В дорозі : Оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : Молодь, 1960. – 212 с.
206683
  Сумишин М.Ф. В дорозі : повість та оповідання / М.Ф. Сумишин. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 164 с.
206684
  Лур"є Ноте В дорозі / Лур"є Ноте. – Київ, 1978. – 216 с.
206685
  Колесникова Л.М. В дорозі : поезії / Л.М. Колесникова. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 86 с.
206686
  Демидюк Л. В дорозі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 23-24. – ISSN 0868-4790
206687
  Хоменко І.Є. В дорозі до вершин : лірика, байки, легенди та драматичні поеми / І.Є. Хоменко. – Київ : Дніпро, 1969. – 363 с.
206688
  Малюта І. В дорозі до Свідзинського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 40). – С. 7, 15


  Поет Володимир Свідзинський.
206689
  Голота П. В дорозі змагань / П. Голота. – Харків, 1925. – 32 с.
206690
  Полторацький В.В. В дорозі і дома. / В.В. Полторацький. – К., 1953. – 271с.
206691
  Андреева М.В. В Древне Египте / М.В. Андреева, Г.П. Вейц. – 2-е изд. – Ленинград, 1968. – 44с.
206692
  Андреева М.В. В Древнем Египте / М.В. Андреева, Г.П. Вейц. – Ленинград, 1960. – 52с.
206693
  Прилежаева-Барская В древнем Киеве / Прилежаева-Барская. – М, 1951. – 112с.
206694
  Прилежаева-Барская В древнем Киеве / Прилежаева-Барская. – М, 1953. – 129с.
206695
  Моисева К.М. В древнем царстве Урарту. / К.М. Моисева. – М-Л, 1953. – 152с.
206696
  Заварихин С.П. В древнем центре Сибири / С.П. Заварихин. – Москва, 1987. – 191 с.
206697
  Новиков-Прибой В дрейфе / Новиков-Прибой. – М., 1936. – 48с.
206698
  Каллахэн С. В дрейфе: Семьдесят шесть дней в плену у моря / С. Каллахэн. – Л., 1990. – 261с.
206699
  Бядуля З. В дремучих лесах : повести / З. Бядуля; пер. с бел. П.Кобзаревского. – Москва : Советский писатель, 1948. – 220 с.
206700
  Бядуля Эмитрок В дремучих лесах / Бядуля Эмитрок. – Москва, 1975. – 431 с.
206701
  Субботин В. В другой стране. Подорожники / В. Субботин. – М., 1987. – 254с.
206702
  Селищев И.П. В дружбе - сила / И.П. Селищев. – М, 1954. – 80с.
206703
  Муртазаев К.М. В дружбе - сила / К.М. Муртазаев. – М., 1959. – 32с.
206704
  Шарифли Т.М. В дружбе наша сила / Т.М. Шарифли. – Баку, 1972. – 144 с.
206705
  Непомнящий Т.А. В дружбе с городами мира: о городах-побратимах / Т.А. Непомнящий, М.М. Песляк. – М., 1987. – 366с.
206706
  Музыченко Н. В дружбе с книгой / Н. Музыченко. – Симферополь, 1959. – 32с.
206707
  Лапина Е.И. В дружбе с книгой / Е.И. Лапина. – Л, 1962. – 176с.
206708
  Кренева Е.И. В дружбе с книгой. Из опыта работы Оленецкой детской библиотеки. / Е.И. Кренева. – Петрозаводск, 1963. – 24с.
206709
  Прокофьев Ф.И. В дружбе с красотой / Ф.И. Прокофьев. – Днепропетровск, 1975. – 71с.
206710
  Букин А.П. В дружбе с людьми и природой. / А.П. Букин. – Москва, 1991. – 156с.
206711
  Рождественский В.А. В дружбе с мечтой / В.А. Рождественский. – Л., 1959. – 87с.
206712
  Цветков Л.А. В дружбе с наукой / Л.А. Цветков. – М, 1978. – 64с.
206713
  Игин И.И. В дружеском ключе / И.И. Игин, А.я. Рейжевский. – М., 1964. – 100с.
206714
  Кириченко М. В дружній Індії. / М. Кириченко. – К., 1957. – 136с.
206715
  Ванюшкин К.И. В дружной семье братских культур / К.И. Ванюшкин. – Чебоксары, 1972. – 88с.
206716
  Фазылов М.С. В дружной семье целинников / М.С. Фазылов. – Алма-Ата, 1966. – 141с.
206717
  Мирер Р.И. В друзину пришло искусство. / Р.И. Мирер, И.Н. Мороз. – М., 1964. – 96с.
206718
  Немирович-Данчеко В дудке / Немирович-Данчеко. – Пг., 1919. – 56с.
206719
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – М, 1939. – 87с.
206720
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – Молотов, 1946. – 327с.
206721
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – М, 1951. – 64с.
206722
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – М, 1958. – 64с.
206723
   В духе дружбы. – Минск, 1989. – 142с.
206724
  Херсонский Борис В духе и истине = Цикл стихотворений // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 124-135. – ISSN 0130-7673
206725
  Джанибеков У.Д. В духе морального кодекса строителя коммунизма. / У.Д. Джанибеков. – Алма-Ата, 1967. – 51с.
206726
  Мараш Я.Н. В духе непримиримости: Кн. для учителя. / Я.Н. Мараш. – Минск, 1986. – 93с.
206727
  Коновалюк О.И. В духе преданности коммунистическим идеалам: обзор. рец. по пробл. науч. коммунизма. / О.И. Коновалюк. – М., 1984. – 40с.
206728
  Горский Антон В дыму варяжских баталий / Горский Антон, Тонконогий Евгений // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 152-160 : Фото
206729
  Папп Ф. В дыму и в огне : Повести. Рассказы / Ф. Папп. – Москва : Прогресс, 1972. – 320с.
206730
  Бражнев Е. В дыму костров. / Е. Бражнев. – М., 1926. – 171с.
206731
   В Европе - евро // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 1. – С.10-11. – ISSN 0028-1263


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
206732
   В Европу - без виз? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 7 : Фото
206733
   В Египет на подзарядку // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 19 : фото
206734
  Амиров К.В. В единой боевой семье / К.В. Амиров. – Москва, 1972. – 48с.
206735
  Лисенко В.Г. В единой семье - в единой цели / В.Г. Лисенко. – Кишинев, 1971. – 248с.
206736
  Лысенко В.Г. В единой семье - к единой цели. / В.Г. Лысенко. – Кишинев, 1971. – 248 с.
206737
  Бармичев В.Д. В единой семье братских культур / В.Д. Бармичев. – Минск, 1965. – 140с.
206738
   В единой семье братских народов. – Баку, 1964. – 437с.
206739
   В единой семье братских народов. – М, 1972. – 21с.
206740
  Чижова Л.М. В единой семье к великой цели / Л.М. Чижова. – М., 1982. – 252с.
206741
  Лихолат А.В. В единой семье народов : дружба и сотрудничество народов СССР в условиях развитого социализма / А.В. Лихолат, В.Ф. Панибудьласка. – Москва : Мысль, 1979. – 334с.
206742
  Борисов С.З. В единой семье советских народов / С.З. Борисов. – М., 1968. – 40с.
206743
   В единой семье советских народов. 1922-1982. – Таллинн, 1983. – 62с.
206744
  Багров Н.В. В едином комлексе / Н.В. Багров. – М., 1988. – 64с.
206745
   В едином порыве. – М, 1971. – 240с.
206746
  Булгакова Н. В едином прорыве. От сети федеральных университетов ждут синергетического эффекта // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 20 декабря (№ 51). – С. 4


  Федеральные университеты могут действовать как сеть, дополняя и усиливая друг друга.
206747
  Бармичев В.Д. В едином союзе / В.Д. Бармичев. – Минск, 1972. – 248с.
206748
   В едином строю - к новым победам. – К, 1973. – 147с.
206749
   В едином строю. – М, 1960. – 368с.
206750
   В едином строю. – М, 1962. – 447с.
206751
  Тарновский О.И. В едином строю / О.И. Тарновский. – М., 1964. – 31с.
206752
   В едином строю. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 511с.
206753
   В едином строю. – Минск, 1970. – 531с.
206754
   В едином строю. – М, 1981. – 159с.
206755
  Брыжинский А.И. В едином строю / А.И. Брыжинский. – Саранск, 1984. – 120с.
206756
   В едином строю борцов за мир. – Минск, 1989. – 204с.
206757
  Косыгин А.Н. В едином строю защитников Отчизны. / А.Н. Косыгин. – М., 1980. – 47с.
206758
  Мельников А Е. В едином строю интернационалистов / А Е. Мельников, . – Л., 1982. – 163с.
206759
  Панксеев А.К. В едином строю к общей цели. / А.К. Панксеев. – Таллин, 1970. – 80с.
206760
  Реджепов П.П. В едином строю народов-братьев / П.П. Реджепов, Н.П. Чирков. – М., 1980. – 183с.
206761
  Гришкявичус П.П. В едином строю народов СССР / П.П. Гришкявичус. – Вильнюс, 1980. – 517 с.
206762
  Санжиев Б.С. В едином строю. / Б.С. Санжиев. – Иркутск, 1963. – 136с.
206763
  Янке Карл Хайнц В едином строю. / Янке Карл Хайнц. – М., 1988. – 188с.
206764
   В едином строю. Живопись. Скульптура. Графика. Монументальное декоративно-прикладное театрально-декоративное искусство. – М, 1964. – 140с.
206765
  Гаврилов Б.А. В единстве - сила коммунистов / Гаврилов Б.А. – Москва, 1964. – 48 с.
206766
  Долгин В.Г. В единстве - сила содружества соц. стран / В.Г. Долгин. – М., 1977. – 200с.
206767
   В единстве - успех дела. – М, 1980. – 80с.
206768
  Левинсон З.И. В единстве / З.И. Левинсон. – Тула, 1979. – 223 .
206769
  Тищенко В.П. В единстве и взаимодействии : Комплексн. использ. идеол. средств в интернационалист. воспит. трудящихся / В.П. Тищенко. – Киев : Политиздат Украины, 1985. – 135с.
206770
  Поляков К.П. В единстве народа - могучая сила. / К.П. Поляков. – Саратов, 1962. – 32с.
206771
  Снастин В.И. В единстве теории и практики / В.И. Снастин. – М., 1963. – 128с.
206772
  Матлина С.Г. В единстве технологий. (О гуманитаризации библиотечного пространства) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 6. – С. 60-69. – ISSN 0130-9765


  Обоснованы значимость виртуальных коммуникаций, их взаимоиспользование и библиотечной среде.
206773
  Нестроїв Г. В еміграції (1904-1914). / Г. Нестроїв, 1932. – 48 с.
206774
  Кочергін І.О. В епіцентрі громадського служіння. Гесберг Костянтин Дмитрович // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 340-355. – ISBN 978-966-551-327-8
206775
  Дроздовський Д. В епіцентрі нової галактики // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С.130-139. – ISSN 0585-8365
206776
   В епіцентрі подій-журналіст. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2005. – 400с. – ISBN 966-8125-11-85
206777
  Ковалець Л. В епоху Федьковича, в епоху ранньої Кобилянської ...До проблеми актуалізації спадщини інших учасників літературного процесу на Буковині // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 63-67. – ISSN 0236-1477
206778
  Астахов В.И. В есенинском Константинове / В.И. Астахов. – Москва, 1980. – 63с.
206779
  Астахов В.И. В есенинском Константинове / В.И. Астахов. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 79с.
206780
  Астахов В.И. В есенинском Константинове / В.И. Астахов. – Рязань, 1988. – 63с.
206781
  Коробка Т.С. В ефірі хор українського радіо / Тетяна Коробка. – Київ : Музична Україна, 2015. – 157, [3] с., [8] арк. фот. : іл. – Бібліогр.: с. 141-156 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8259-75-3
206782
  Карташова І В Європейському Союзі буде створено єдину патентну систему // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.60-61. – ISSN 1608-6422
206783
  Ющенко В. В Європі народилася нова українська нація і держава: Виступ Президента України на Держ. прийомі з нагоди вступу на пост Президента України (Маріїнський палац, 23 січ. 2005 р.) // Президент. вісн., 2005
206784
   В єдиній братній сім’ї - до нових звершень : матеріали про святкування на Україні 60-річчя утворення СРСР. – Київ : Порлітвидав України, 1983. – 66,[4]с. : іл.
206785
   В єдиній братній сім’ї. – К, 1980. – 60с.
206786
  Шаповал Ю.Г. В єдиній Радянській державі / Ю.Г. Шаповал. – Львів, 1980. – 17с.
206787
  Бачинський П.П. В єдиній сім’ї радянських народів / П.П. Бачинський. – К, 1975. – 160с.
206788
  Масол В.А. В єдиному народногосподарському комплексі / В.А. Масол. – К., 1977. – 112с.
206789
  Обушний М.І. В єдиному потоці боротьби / М.І. Обушний. – Київ, 1989. – 45 с.
206790
  Горшков В.П. В єдності - партії сила / Горшков В.П. – Київ, 1971. – 47 с.
206791
  Міщенко Г. В єдності зі світом і рідним соціюмом // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 110-115. – ISSN 0042-9422
206792
  Горшков В.П. В єдності партії. (До 50-річчя 10 з"їзду РКП(б) ) / В.П. Горшков. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1971. – 47с. ; Сер.1№3
206793
  Кашуба Н.Н. В єтом "свободном" мире / Н.Н. Кашуба. – Симферополь, 1987. – 84с.
206794
  Штриттматтер Э. В жаворонковой стране / Э. Штриттматтер. – М, 1980. – 16с.
206795
  Городецкий И.М. В жаркий день / И.М. Городецкий. – М., 1957. – 13с.
206796
  Шишов А.Ф. В жаркий день / А.Ф. Шишов. – М, 1963. – 67с.
206797
  Шишов А.Ф. В жаркий день / А.Ф. Шишов. – М, 1963. – 67с.
206798
  Преображенский С.А. В жарких схватках. / С.А. Преображенский. – М, 1979. – 188с.
206799
  Александров П В. В желуде-целое дерево / П В. Александров. – Москва, 1981. – 159с.
206800
  Наумов А. В Женеве все рушится // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 117-120. – ISSN 0235-7089


  Лига Наций, СССР и кризис Версальской системы.
206801
  Делягин М. В жерновах глобальной депрессии. От либерализма - к технологическому социализму // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2013. – № 1 (1637). – С. 5-18. – ISSN 0869-44435
206802
  Рыклин Г.Е. В жестком вагоне / Г.Е. Рыклин, 1950. – 64с.
206803
  Ольга Штефан В жестокой схватке с алкоголем : научно-популярная литература / Ольга Штефан; О. Штефан ; пер. со словац. М. Ф. Солодухиной, предисловие Г. Морозов. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 158, [2] с.


  158, [2] с.
206804
  Панков В.К. В живом потоке. / В.К. Панков. – Москва : Современник, 1979. – 399с.
206805
  Динеков П. В живота и литературата / П. Динеков. – София, 1982. – 296с.
206806
  Осипов И.З. В Жигулях / И.З. Осипов. – М.-Л, 1948. – 64с.
206807
  Одинцов А. В Жигулях. / А. Одинцов, Л. Федорова. – М., 1952. – 78с.
206808
  Иванов Андрей В жизни Берлускони становится все больше женщин // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 25 (1096). – С. 30-31. – ISSN 0234-1670
206809
  Сгибнев А.А. В жизни всегда есть место подвигу. / А.А. Сгибнев. – М., 1958. – 129с.
206810
  Куденко О.И. В жизни всегда есть место подвигу. / О.И. Куденко. – М, 1963. – 72с.
206811
  Сопотова Людмила В жизни города раз бывает 1000 лет // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 28-30 : фото
206812
  Иванова В.С. В жизни и в кино / В.С. Иванова. – М, 1988. – 191с.
206813
  Некрасов В.П. В жизни и в письмах / В.П. Некрасов. – М., 1971. – 256с.
206814
  Толченова Н.П. В жизни и на сцене. / Н.П. Толченова. – М., 1967. – 63с.
206815
  Синев Н.М. В жизни и на эстраде / Н.М. Синев. – К., 1983. – 183с.
206816
  Куценко Я.Г. В жизни и спорте / Я.Г. Куценко. – 2-е изд. доп. – М., 1975. – 335с.
206817
  Лебеденко А.М. В жизни мне везло на хороших людей : розмову вела Лілія Циганенко // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 61-64


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
206818
  Ласкин Б.С. В жизни так случается / Б.С. Ласкин. – М, 1955. – 210с.
206819
  Грувман М.И. В жизнь влюблен / М.И. Грувман. – Л, 1986. – 85с.
206820
  Николаев В.Л. В жизнь идущим : (Очерк творчества Л.Ф. Воронковой) / В.Л. Николаев. – Москва : Детская литература, 1968. – 136 с.
206821
  Косинка Г.М. В житах : оповідання / Григорій Косинка. – Авсбург : Авгсбург, 1946. – 64 с.
206822
  Мачківський М.А. В житах : поезії / М.А. Мачківський. – Київ, 1974. – 55 с.
206823
  Гурова Р.Г. В житті завжди є місце для подвигу / Р.Г. Гурова. – К., 1958. – 32с.
206824
  Рильський Т. В житті ніколи неправді не служив : [наук. ст., вибр. листування, спогади сучасників, дослідж. наук. та літ. спадщини] / Тадей Рильський ; [упоряд. М. Рильський ; наук. ред. В. Колесник ; редкол.: В.Л. Колесник та ін. ; авт. передм. та комент. Н.М. Пазяк]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2013. – 558, [2] с., [8] арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 568 та в прим.: c. 546-558. – ISBN 978-966-2082-14-2
206825
  Насимович А.А. В Забайкалье : Записки натуралиста / А.А. Насимович. – Москва : МОИП, 1951. – 104с. – (Среди природы ; Вып. 39)
206826
  Брыль Я. В Заболотье светает / Я. Брыль. – Москва, 1951. – 252 с.
206827
  Брыль Я. В Заболотье светает / Я. Брыль. – Москва, 1952. – 264 с.
206828
  Брыль Я. В Заболотье светает / Я. Брыль. – Минск, 1953. – 144 с.
206829
  Брыль Я. В Заболотье светает / Я. Брыль. – Москва, 1955. – 144 с.
206830
   В заботе о доброй славе. – М, 1962. – 158с.
206831
  Санкритяян Рахул В забутій країні / Санкритяян Рахул. – Київ, 1963. – 263 с.
206832
  Санкритьяян Рахул В забытой стране / Санкритьяян Рахул. – М., 1959. – 174с.
206833
   В завтрашний день вступая. – Донецк, 1981. – 160с.
206834
  Бобров С. В Загір"ї / С. Бобров. – Львів, 1954. – 200 с.
206835
  Топорова Е.М. В заграничном плавании / Е.М. Топорова. – М, 1976. – 328с.
206836
  Некрасов В.П. В заданом районе / В.П. Некрасов. – Хабаровск, 1965. – 96с.
206837
  Некрасов В.П. В заданом районе / В.П. Некрасов. – Хабаровск, 1965. – 96с.
206838
  Костров Н. В зажиточной стороне. / Н. Костров. – Ульяновск, 1948. – 46с.
206839
  Буало П. В заколдованном лесу / П. Буало, Т. Нарсежак. – М., 1990. – 210с.
206840
  Муза Е.В. В залах московского пушкинского музея : Путеводитель / Е.В. Муза, С.Т. Овчинникова. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 79 с.
206841
  Тимонен А.Н. В заливе ветров : повесть / А.Н. Тимонен. – Москва : Советский писатель, 1956. – 247 с.
206842
  Тимонен А.Н. В заливе ветров : повесть / А.Н. Тимонен. – Москва : Советский писатель, 1959. – 271 с.
206843
  Немцова Б. В замке и около замка / Б. Немцова. – Л., 1970. – 335с.
206844
  Лэмминг Д. В замке моей кожи / Д. Лэмминг. – М., 1988. – 378с. – ISBN 5-05-002228-2
206845
  Станюкович К.В. В заоблачных высях / К.В. Станюкович. – Душанбе, 1980. – 302с.
206846
  Тарновський М.М. В заокеанській гущі / М.М. Тарновський. – Київ, 1964. – 121 с.
206847
  Дузь І.М. В заокеанській стороні / І.М. Дузь. – Одеса, 1985. – 112с.
206848
  Полянский А. В западне. / А. Полянский. – М., 1987. – 96с.
206849
  Кессель Ж. В заповеднике Амболези / Ж. Кессель. – М., 1979. – 104с.
206850
  Кессель Ж. В заповеднике Амболези / Ж. Кессель. – М., 1984. – 99с.
206851
  Кораблинов В.А. В заповедном лесу. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1953. – 100с.
206852
  Худяков В.К. В заречном городке. / В.К. Худяков. – Кишинев, 1960. – 224с.
206853
  Девятьяров Н.А. В Заречье / Н.А. Девятьяров. – Иваново, 1958. – 64с.
206854
  Гаузнер К. В застенках Гитлера / К. Гаузнер. – М., 1937. – 143с.
206855
  Сахаров В.И. В застенках маутхаузена / В.И. Сахаров. – 3-изд. – Симферополь : Крым, 1969. – 216 с.
206856
  Рильский М. В затінку жайворонка / М. Рильский. – Київ : Художня література, 1961. – 54 с.
206857
  Рильський М.Т. В затінку жайворонка / М.Т. Рильський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 55 с.
206858
  Верховская П Н. В затоне / П Н. Верховская. – Горький, 1952. – 208с.
206859
  Белоусов М.М. В затяжном конфликте с правдой / М.М. Белоусов. – К, 1988. – 267с.
206860
  Бхагвати Д. В защиту глобализации = In Defense of Globalization / Джагдиш Бхагвати; Центр исследований постиндустриального общества. Журнал "Свободная мысль-21"; Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. – Москва : Ладомир, 2005. – 448с. – ISBN 5-86218-391-4
206861
  Арно Ж. В защиту Джамилы Бухиред / Ж. Арно, Ж. Вержес. – Москва, 1959. – 55с.
206862
  Раквиашвили А. В защиту евро: подход австрийской школы (комментарий) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 3. – С. 152-160. – ISSN 0042-8736
206863
  Коровина В.Я. В защиту живого слова / В.Я. Коровина. – М., 1966. – 271с.
206864
  Книпович Е.Ф. В защиту жизни : лит.-критич. статьи / Е.Ф. Книпович. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1959. – 493 с.
206865
  Тизенгаузен В. В защиту Ибн-Фадлана / В. Тизенгаузен. – С-Пб. : Тип. имп. АН, 1900. – с.24-32
206866
   В защиту имени и наследия Рерихов : материалы Международной научно-общественной конференции. 2001. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2002. – 345, [3] с. : фот. – Библиогр. в конце ст. – (Рериховская научно-популярная библиотека / редкол.: В.В. Фролов, Е.Н. Черноземова, Л.В. Шапошникова). – ISBN 5-86988-126-9
206867
   В защиту искусства. – М, 1979. – 478с.
206868
  Лайнсдорф Э. В защиту композитора / Э. Лайнсдорф. – М., 1988. – 302с.
206869
  Пеунов В.К. В защиту Кручинина / В.К. Пеунов. – Донецк, 1984. – 304с.
206870
  Манн Г. В защиту культуры / Г. Манн. – М., 1986. – 412с.
206871
  Хруцкая В защиту литературных норм современного русского языка / Хруцкая, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 2-7. – Бібліогр. в кінці ст.
206872
  Стил И. В защиту мира / И. Стил. – М., 1949. – 52с.
206873
   В защиту мира. – Ярославль, 1950. – 56с.
206874
   В защиту мира. – Уфа, 1951. – 112с.
206875
  Любищев А.А. В защиту науки: Ст. и письма, 1953-1972 : статьи и письма / А.А. Любищев. – Ленинград : Наука, 1991. – 295 с. – ISBN 5-02-025833-4
206876
  Бехер И.Р. В защиту поэзии / И.Р. Бехер. – М., 1959. – 373с.
206877
  Риган Т. В защиту прав животных / Т. Риган; Киевский эколого-культурный центр; Пер. с англ.: А.Елагина и Е.Мигуновой. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2004. – 104 с. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып. 37). – ISBN 966-581-473-7
206878
  Кистяковский Б.А. В защиту права (интеллигенция и правосознание) // Вехи. Интеллигенция в России. – М, 1991. – C. 109-135
206879
  Арбатов А.А. В защиту природных ресурсов планеты / А.А. Арбатов. – Москва, 1985. – 64с.
206880
  Тяжкова И.М. В защиту природы / Тяжкова И.М. – Москва : Знание, 1986. – 63, [1] с. – Библиогр.: с. 64. – (Библиотечка "Борьба с нарушениями социалистических норм жизни")
206881
  Таран И.В. В защиту природы родного края. / И.В. Таран. – Новосибирск, 1961. – 36с.
206882
   В защиту революции. – К, 1977. – 262с.
206883
  Плеханов Г.В. В защиту революционного марксизма / Г.В. Плеханов. – Москва, 1922. – 160с.
206884
  Николсон Гарольд В защиту робости // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 269-272. – ISSN 1130-6545
206885
  Ленин В.И. В защиту социалистического отечества / В.И. Ленин. – М., 1939. – 88с.
206886
  Ленин В.И. В защиту социалистического отечества / В.И. Ленин. – Москва, 1941. – 108с.
206887
  Краковский А.И. В защиту среды обитания / А.И. Краковский. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 170с.
206888
  Корнфорт М. В защиту философии / М. Корнфорт. – М, 1951. – 304с.
206889
  Багрій А.В. В защиту ценностей духа / А.В. Багрій. – Самара, 1918. – 20с.
206890
  Беляева Н.В. В защиту школьного гуманитарного образования / Н.В. Беляева, А.И. Захаров // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 6. – С. 53-58. – ISSN 0869-561Х
206891
  Одинцова Лада В званье поэта : Однотомник избранных сочинений (1967 - 1992 год) / Одинцова Лада. – Прага : Art-impuls, 2002. – 458с. : илл. – ISBN 5-318-00171
206892
  Максимачев Б.А. В звездных лабиринтах: Ориентирование по небу / Б.А. Максимачев, В.Н. Комаров. – Москва : Наука, 1978. – 199 с.
206893
  Штыпель Аркадий В зеленоватой оболочке смысла : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 102-104. – ISSN 0130-7673
206894
  Войцекян А. В зеленом кольце / А. Войцекян. – Москва-Ленинград, 1928. – 120с.
206895
  Галкин Н. В земле полуночного солнца. / Н. Галкин. – Москва; Ленинград : Молодая гвардия, 1929. – 221с. : илл. – (Библиотека экспедиций и путешествий)
206896
  Буртовой В.И. В земли неведомые / В.И. Буртовой. – Куйбышев, 1984. – 237с.
206897
  Жариков А.Д. В землянках не гасли светильники / А.Д. Жариков. – М., 1982. – 223с.
206898
  Маевский В.В. В землях польских / В.В. Маевский. – М, 1968. – 128с.
206899
  Стриженюк С.С. В зеніті літа : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1980. – 136 с.
206900
  Богомолов Н.А. В зеркале "серебряного века" : Русская поэзия начала ХХ века / Н.А. Богомолов. – Москва : Знание, 1990. – 40 с.
206901
  Степанов Л.Л. В зеркале голубого Дуная. / Л.Л. Степанов. – М, 1964. – 312с.
206902
  Семин А.В. В зеркале исследований китайских ученых // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 2-7. – ISSN 0321-5075
206903
   В зеркале критики. – М, 1985. – 278с.
206904
  Кузнецов В.В. В зеркале моей души / В.В. Кузнецов. – М., 1977. – 128с.
206905
  Конрад Д. В зеркале морей: повести и рассказы / Д. Конрад. – Одесса, 1979. – 224с.
206906
  Исмагилов Казбек Хамитович В зеркале обратного вида / Исмагилов Казбек Хамитович. – Алма-Ата, 1980. – 104 с.
206907
  Соловьев С.В. В зеркале отца / С.В. Соловьев. – К., 1987. – 37с.
206908
  Горев А.Т. В зеркале памяти / А.Т. Горев. – Днепропетровск, 1983. – 31с.
206909
  Крамов И.Н. В зеркале рассказа / И.Н. Крамов. – М., 1979. – 294с.
206910
  Крамов И.Н. В зеркале рассказа / И.Н. Крамов. – М., 1986. – 271с.
206911
  Семенов М.Г. В зеркале сатиры / М.Г. Семенов. – Волгоград, 1974. – 350с.
206912
  Олейник Б.И. В зеркале слова : Стихотворения и поэмы / Б.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1984. – 136с.
206913
  Кауфов Х. В зеркале социальной жизни. / Х. Кауфов. – Нальчик, 1980. – 255с.
206914
  Широкий В. В зеркале экрана. / В. Широкий. – Кишинев, 1971. – 128с.
206915
  Светина Б. В знак признания. В Национальной академии наук США - наш человек! [В. Фортов] // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 16 мая (№ 19/20). – С. 8-9


  Президент Российской академии наук Владимир Фортов избран иностранным членом Национальной академии наук США.
206916
  Жигалов С.А. В зной на крутом льду / С.А. Жигалов. – Куйбышев, 1982. – 224с.
206917
  Отрощенко В.І. В зозулиній тиші : поезії / В.І. Отрощенко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 101 с.
206918
  Дмитерко Л.Д. В золотой раме / Л.Д. Дмитерко. – Москва, 1958. – 159 с.
206919
  Машкин Г.Н. В зоне вечной мерзлоты / Г.Н. Машкин. – М., 1986. – 303с.
206920
  Падерин Г.Н. В зоне невиданных глубин / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1980. – 287с.
206921
  Макарова Н.В. В зоне поражения / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1973. – 112с.
206922
  Гененко А.Т. В зоне циклона / А.Т. Гененко. – Донецк, 1982. – 240с.
206923
  Чемерис В. В зоні змієносця : Роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 14-69. – ISSN 0131-2561
206924
  Бережний В. В зоряні світи : науково-фантастична повість / В. Бережний. – Київ, 1956. – 143 с.
206925
  Бережний В. В зоряні світи : науково-фантастична повість / В. Бережний. – Київ : Молодь, 1958. – 152 с.
206926
  Гриб К.К. В зоряну ніч : оповідання / К.К. Гриб. – Київ, 1970. – 163 с.
206927
  Дрейден С.Д. В зрительном зале -- Владимир Ильич. / С.Д. Дрейден. – 3-е изд., доп. – М.
Кн.1. – 1986. – 381с.
206928
  Дрейден С.Д. В зрительном зале -- Владимир Ильич. / С.Д. Дрейден. – 3-е изд., доп. – М.
Кн.2. – 1986. – 543с.
206929
  Дрейден С.Д. В зрительном зале -- Владимир Ильич. Новые страницы. / С.Д. Дрейден. – М., 1970. – 415с.
206930
  Парамонова К.К. В зрительном зале -- дети / К.К. Парамонова. – М., 1967. – 190с.
206931
  Сергель С. В Зырянском крае / С. Сергель. – М.-Л., 1928. – 80с.
206932
  Сафронов В.М. В зятьях / В.М. Сафронов. – Тула, 1969. – 144с.
206933
  Никитин Ю.З. В игре слова / Ю.З. Никитин. – Киев, 1988. – 112с.
206934
  Скрипко А.В. В игре стремительный волан / А.В. Скрипко, В.С. Шульман. – Минск, 1990. – 141с.
206935
  Литвин В. В идеале Конституция должна быть "без права переписки // Известия, 2003. – 24 декабря


  [Беседа с главой Верховной Рады В. Литвином по поводу конституционной реформы в Украине и итогах встречи с Президентом Российской Федерации В.Путиным /Беседу вела Е.Григорьева]
206936
  Целищев Н.Н. В идейном наступлении / Н.Н. Целищев, Б.М. Морозов. – М., 1987. – 190с.
206937
  Советов Н.М. В изгибе развития / Н.М. Советов. – Саратов, 1991. – 318с.
206938
  Цветков-Просвещенский В изгнании / Цветков-Просвещенский. – М., 1924. – 117с.
206939
  Лебеденко П.П. В излучине Дона / П.П. Лебеденко. – М., 1965. – 173с.
206940
  Зелинский К.Л. В изменяющемся мире / К.Л. Зелинский. – Москва, 1969. – 423с.
206941
   В Израиль - через Хайфу! : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 44-45 : Фото. – ISSN 1998-8044
206942
  Напалков С.Н. В империи доллара / С.Н. Напалков. – Л., 1954. – 224с.
206943
  Бонзельс В. В Индии / В. Бонзельс. – М.-Пг., 1923. – 167с.
206944
  Черкасов Н.К. В Индии : Путевые заметки / Н.К. Черкасов. – Ленинград : Советский писатель, 1952. – 148с.
206945
  Кармалито С. В Индии родился "наноавтомобиль" - машина для всех // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-47. – ISSN 0234-1670


  В Індії, "країні чудес", з"явився автомобіль-малютка "Нано"
206946
  Кренек Л. В Индии. / Л. Кренек. – М., 1956. – 279с.
206947
  Гвоздецкий Н.А. В Индии. Впечатления географа. : впечатления географа / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Географгиз, 1960. – 184с.
206948
  Можейко И.В. В Индийском океане : очерки истории пиратства в Индийском океане и южных морях (15-20 вв.) / Можейко И.В. – Москва : Наука, 1977. – 336 с.
206949
  Громова А.Г. В Институте Времени идет расследование / А.Г. Громова, Р.И. Нудельман. – М., 1973. – 367с.
206950
  Варкулова С.Н. В институте и в школе / С.Н. Варкулова, Н.Д. Гедеонова. – Ленинград, 1959. – 32 с.
206951
   В интересах библиотечного сообщества. Консолидация и поиск новых форм взаимодействия : беседу вела Татьяна Филиппова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 6 (240). – С. 2-5. – ISSN 1727-4893


  Юбилейной XX ежегодной конференции РБА. Накануне этого события мы встретились с президентом РБА Владимиром Руфиновичем Фирсовым
206952
  Матвеев В.А. В интересах всего человечества СССР-США / В.А. Матвеев. – М., 1974. – 112с.
206953
  Ушаков С.Ф. В интересах всех фронтов. / С.Ф. Ушаков. – М., 1982. – 176с.
206954
   В интересах государства и трудящихся. – К, 1982. – 160с.
206955
  Каневский Е.М. В интересах каждого. / Е.М. Каневский. – М, 1977. – 63с.
206956
  Стрельцов А. В интересах компании : колонизация Северной Америки : Часть I : Первые виргинцы // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 4 (64). – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х
206957
  Стрельцов А. В интересах компании : колонизация Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 5 (65). – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
206958
  Стрельцов А. В интересах компании : колонизация Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 6 (66). – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х
206959
  Стрельцов А. В интересах компании: колонизация Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 7 (67). – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
206960
  Стрельцов А. В интересах компании: колонизация Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 8 (68). – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х
206961
  Платонов Л.А. В интересах комплексного развития / Л.А. Платонов. – М., 1989. – 137с.
206962
  Симоненко Г.С. В интересах матери и ребенка / Г.С. Симоненко. – М., 1976. – 79с.
206963
  Черкасов Г.Н. В интересах миллионов / Г.Н. Черкасов. – М, 1964. – 39с.
206964
  Тарасов К.С. В интересах монополий. / К.С. Тарасов. – М., 1964. – 142с.
206965
  Иванов В. В интересах народов / В. Иванов, В. Леонов. – М., 1957. – 168с.
206966
  Петровский В.Ф. В интересах народов всего мира / В.Ф. Петровский. – М., 1980. – 191с.
206967
   В интересах народов мира. – М, 1980. – 376с.
206968
  Александрова Наталья В интересах общества, власти и бизнеса : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 15
206969
   В интересах покупателей. – К, 1983. – 167с.
206970
  Климко Г.Н. В интересах прогресса и независимости / Г.Н. Климко. – Киев, 1974. – 103с.
206971
   В интересах прочного мира и добрососедства.. – М, 1981. – 48 с.
206972
  Мелещенко В.И. В интересах трудящихся / В.И. Мелещенко. – Л., 1988. – 245с.
206973
  Устенко В интересах трудящихся : Сущность и пути развития непроизводственной сферы развитого социализма. / Устенко, В.А. Шиндлер. – Киев, 1980. – 135с.
206974
  Жуков Г.П. В интересах Японии - нейтралитет / Г.П. Жуков. – М., 1960. – 93с.
206975
  Фрейман Нина В интересном положении : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 90-93 : Фото
206976
  Есипенко Р.Н. В интернацоинальном единении / Р.Н. Есипенко. – К, 1987. – 130с.
206977
  Багхаджати Е В интернете новый сленг: сэлфи, лифтолук, хэштэг... / Е Багхаджати, // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 24 июня (№ 136). – С. 13. – ISSN 1997-1249


  "Комсомолка" составила словарь распространенных терминов в социальных сетях, которые пригодятся тем, кто любит фотографироваться. Позабыв о фотоаппаратах-"мыльницах", совр. юзеры чаще доверяют свои мгновения жизни смартфонам, которые всегда под рукой. ...
206978
  Аникин Андрей В иорданской глубинке : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 50-59 : Фото
206979
   В Ираке растет число старых дев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.67. – ISSN 0321-5075


  [Традиция выкупа невест в Ираке.]
206980
  Лавров В. В Иране все спокойно // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2006. – № 40. – С. 48-50


  Революційна ситуація в Ірані
206981
   В исключительных обстоятельствах. – Владивосток, 1984. – с.
206982
   В исключительных обстоятельствах. – Владивосток, 1987. – 379с.
206983
   В исключительных обстоятельствах. – Владивосток, 1988. – 429с.
206984
   В исключительных обстоятельствах. – Владивосток, 1991. – 512с.
206985
  Ольшевский В.И. В искусстве и в жизни / В.И. Ольшевский. – Л., 1975. – 79с.
206986
  Колосов Е.Н. В Исламском Иране : география. Регионы зарубежного мира / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 23-28 : Іл. – ISSN 0016-7207
206987
  Питкэрн Ф. В Испании / Ф. Питкэрн. – Москва, 1936. – 133 с.
206988
  Загребельный А.С. В исполком обратился гражданин... / А.С. Загребельный. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 103с.
206989
  Попов Г.В. В исполком пришло письмо. / Г.В. Попов. – Л, 1972. – 51с.
206990
  Номероцкий С. В истоках Унго / С. Номероцкий. – Иркутск, 1952. – 196с.
206991
  Неделин В. В истории города - история Руси // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3 (111). – С. 4-17. – ISSN 1812-867Х
206992
  Кузьмин В. В истории остается только культура, остальное сгорает. Древние христианские храмы Кавказа // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 12


  Християнська архітектура Середньоріччя
206993
  Смирнов С.С. В Италии / С.С. Смирнов. – М., 1961. – 110с.
206994
  Шалимов Ю. В их рукак жизнь / Ю. Шалимов. – Элиста, 1965. – 56с.
206995
  Шалимов Ю. В их руках жизнь / Ю. Шалимов. – Элиста, 1965. – 56с.
206996
  Граля И. В июле 1410-го. Спорные вопросы вокруг великой битвы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 9-14. – ISSN 0235-7089


  Грюнвальдська битва.
206997
  Соколов Б.С. В июле, после войны: повесть. / Б.С. Соколов. – Куйбышев, 1977. – 127с.
206998
  Гордієнко А.Т. В ідейних битвах сучасності / А.Т. Гордієнко. – К, 1981. – 183с.
206999
  Афанасьєв В.А. В ім""я життя, в ім"я людини / В.А. Афанасьєв. – Київ, 1964. – 44с.
207000
  Карамаш С. В ім"я благочестя // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Січень (№ 1)


  До 400-річчя з дня народження Петра Могили, заслугою якого є відкриття в Києві першої вищої школи (колегіума) в Україні, пізніше відроджена як Києво-Могилянська академія, що в наш час діє як національний університет; створення латинської колегії в ...
<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,