Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>
205001
  Яковенко Н. "Битва за душі": Конкуренція богородичних чуд між уніятами та православними у 17 ст. (від Теодозія Боровика до Йоаникія Галятовського) // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – С. 807-825. – ISSN 0363-5570
205002
  Жук С. "Битва за культуру" в закритому місті совєтської України в період пізнього соціалізму, 1959-1984 рр. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 54-79. – ISBN 978-617-578-013-8
205003
  Давидюк В. "Битва народів" у весільних пересварках західних поліщуків: історична зумовленість одного драматичного сюжету // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 45-53
205004
  Мельниченко Настя "Битва націй". Бий чужих, щоб свої боялися! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 30-32 : фото
205005
  Сірук М. "Битва титанів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 94). – С. 3


  Чим завершаться масові протести в Туреччині.
205006
  Опанасенко П. "Битва" в пути // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С.52-53


  Терроризм на транспорте
205007
  Чорноморець Ю. "Битва" патріархів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 7


  Час УПЦ вирішувати - все-таки з Україною чи проти неї.
205008
  Багир-Заде "Битлз" - навсегда ! : [страницы биогр. ливерпул. квартета] / А.Н. Багир-Заде. – Ленинград : Музыка : Ленинградское отд-ние, 1989. – 201, [1] с. : ил. – Избр. библиогр."Битлз" с 190-191 ; Библиогр.: с. 192-193. – (Впервые в СССР)
205009
  Иванов Д. "Бить по головам буржуев": военизированное насилие в Шлиссельбурге, 1917 - 1919 гг. // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2019. – 2. – С. 197-227. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
205010
  Коровин В.В. "Биться с врагами до последней капли крови" / В.В. Коровин, А.Н. Манжосов, А.Ю. Золотухин // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-27. – ISSN 0869-6322


  Страницы ратной истории города воинской славы Курска. 1941-1943 гг.
205011
  Іщенко Н. "Бі-Бі-Сі" без Британії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27-28 листопада (№ 225/226). – С. 25, 29


  Як Україні розбудувати систему вливових незалежних медіа.
205012
  Солонська Н.Г. "Бібліографічні вісті" як явище української книгознавчої думки 20 - початку 30-х років 20 століття. : Автореф... канд. іст.наук: / Солонська Н.Г.; НАН України. НБУ ім. В.І.Вернадського. – К., 1997. – 21л.
205013
  Булаховська Ю.Л. "Бібліографічно-методичні поради для наукової розробки "українсько-польська літературна взаємодія кінця XIX - початку XX століття" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 47-51. – ISBN 966-638-08406
205014
  Попова Н. "БібліоКемп лідерів читання" на Херсонщині // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 16-17


  У статті йдеться про перебіг триденного «БібліоКемпа лідерів читання», який зібрав переможців обласних етапів першого Всеукраїнського конкурсу проектів «Лідер читання"
205015
  Антоник О.В. "Бібліологічні вісті" (1923-1930 рр.) як науковий часопис вітчизняного книгознавства // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 220-224
205016
  Лазаренко Н. "Бібліотекар року" - професійний конкурс бібліотечних інновацій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (257). – С. 55-56. – ISSN 1029-7200
205017
  Макринікола Катерина [Бібліографія Янніса Ріцоса : 1924-1989 / Макринікола Катерина. – Афіни : Новогрецької культури та загальної освіти, 1993. – 735 с. – Видання грецькою мовою. – Бібліогр.: іл. – ISBN 960-259-081-5
205018
  Бузук П. [Бібліографія] : Новыя працы па беларускай дыялектолегії / П. Бузук. – [5 с.]
205019
  Рощук І.С. Бита карта / І.С. Рощук. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 314 с.
205020
  Сапаров А.В. Битая карта / А.В. Сапаров. – Л, 1967. – 215с.
205021
  Кривицкий А.Ю. Битая карта / А.Ю. Кривицкий. – Тбилиси, 1975. – 432с.
205022
  Сапаров А.В. Битая карта / А.В. Сапаров. – Л, 1987. – 334с.
205023
  Русинов К.Н. Битая карта абвера: повесть. / К.Н. Русинов. – Харьков, 1988. – 196с.
205024
  Целищев Ф. Битая орбита / Ф. Целищев. – Кишинев, 1968. – 99с.
205025
  Горняк А.Я. Битая ставка / А.Я. Горняк. – Алма-Ата, 1974. – 191с.
205026
  Кобилянська О.Ю. Битва : нарис / [Пеpедм. "Ольга Кобилянська" В. Веpниволі [В.І. Сімович]]. – [Київ ; Ляйпціг] : [Укp. Hакладня. [Тип. К.Г. Редеpа]], 1923. – 51, [2] с. – Прим. № 109444 дефектний: без обкл. та тит. стор. Рік вид. встановлено за кн.: Укpаїнські письменники: Біо-бібліогp. слов. Т. 2 / Уклали: М. Пивоваpов та ін. К., 1963. – ([Загальна бібіліотека] ; [№ 161])
205027
  Малишко А.С. Битва : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Укрвидав, 1943. – 228 с.
205028
  Смолич Ю. Битва / Ю. Смолич. – Уфа : Спілка рад. письменників України, 1943. – 176 с.
205029
  Гудзенко С.П. Битва / С.П. Гудзенко. – М, 1948. – 128с.
205030
  Ржезач В. Битва / В. Ржезач. – Москва, 1955. – 492с.
205031
  Ржезач В. Битва : роман / Вацлав Ржезач ; пер. с чеш. Т. Аксель ; пред. Т. Мироновой. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 490 с.
205032
  Кобилянська О.Ю. Битва / О.Ю. Кобилянська. – Львів, 1960. – 36 с.
205033
  Абдукаимов У. Битва : роман / Узак Абдукаимов ; пер. с кирг. В. Рослякова ; [ил. Г. Новожилов]. – Москва : Известия, 1972. – 495 с. : ил. – (Б-ка "Дружбы народов")
205034
  Абдукаимов У. Битва : роман / Узак Абдукаимов ; пер. с кирг. В. Рослякова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 464 с. : ил.
205035
  Горбачев Н.А. Битва : Роман / Н.А. Горбачев. – Москва : Военное Издательство Министерства Обороны СССР, 1977. – 431с.
205036
  Горбачев Н.А. Битва / Н.А. Горбачев. – Москва
1. – 1983. – 367с.
205037
  Абдукаїмов Узакбай Битва / Абдукаїмов Узакбай. – Київ, 1984. – 319с.
205038
  Лодой Ж. Битва / Ж. Лодой. – М., 1987. – 216с.
205039
  Абдукаимов У. Битва : роман / Узак Абдукаимов ; пер. с кирг. В. Рослякова. – Фрунзе : Адабият, 1989. – 438, [2] с.
205040
  Андрощук Г. Битва "крокодилів" // Юридична газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 4/5). – С. 38-39


  Захист прав на добре відомі товарні знаки.
205041
  Кожевников М.Н. Битва в воздухе / М.Н. Кожевников. – М., 1984. – 64с.
205042
  Ніколаєва Г.Є. Битва в дорозі / Г.Є. Ніколаєва. – К., 1960. – 614с.
205043
  Ніколаєва Г.Є. Битва в дорозі / Г.Є. Ніколаєва. – К., 1965. – 719с.
205044
  Корчев М.С. Битва в лісах : документальтна повість / М.С. Корчев. – Київ : Політвидав, 1973. – 215 с.
205045
  Чайка К. Битва в надвечір"ї : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 112
205046
  Николаева Г.Е. Битва в пути : Роман / Г.Е. Николаева. – Москва : Советский писатель, 1958. – 752с.
205047
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – Москва, 1958. – 102с.
205048
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – Москва, 1960. – 726с.
205049
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – Киев : Дніпро, 1980. – 750с.
205050
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – Москва, 1980. – 640с.
205051
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – Москва : Профиздат, 1987. – 720с.
205052
  Басанський Б. Битва в розумі / Б. Басанський. – Київ : Віпол, 1993. – 30с. – ISBN 5823801335
205053
  Скотт П. Битва в узких морях / П. Скотт. – М., 1948. – 176с.
205054
  Колодницький С. Битва гетьмана Петра Дорошенка під Підгайцями 1667 року: передумови, хід та наслідки (історіографічний аспект) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 16-44
205055
  Павленко А. Битва гигантов // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 13 (190), 5 апреля 2018. – С. 34-37


  "Лидеры крупнейших экономик мира - США и Китая - развязывают торговую войну, в которой победителей не будет".
205056
  Зеркаль О. Битва Давида і Голіафа. Про міжнародні суди з Росією // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 7


  "Історія боротьби України за відновлення порушених Росією норм міжнародного права і прав людини дуже нагадує біблійну історію про битву Давида і Голіафа. Як і в цій історії, перевага в силі - очевидно на боці РФ, яка впевнена у власній величі й ...
205057
  Пикуль В.С. Битва железный канцлеров / В.С. Пикуль. – Кишинев, 1989. – 565с.
205058
  Пикуль В.С. Битва железных канцлеров / В.С. Пикуль. – Л, 1977. – 768с.
205059
  Пикуль В.С. Битва железных канцлеров / В.С. Пикуль. – Ташкент, 1989. – 587с.
205060
  Липовецький С. Битва за Академію // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 31 (715), 06.08- 12.08.2021. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Піруети історії найдавнішої гімназії з українською мовою викладання.
205061
  Кротков Антон Битва за Атлантику : Арсенал / Кротков Антон, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 140-147 : Іл.
205062
  Морисон С.Э. Битва за Атлантику выиграна. Май 1943 -- май 1945. / С.Э. Морисон. – М., 1959. – 359с.
205063
  Морисон С.Э. Битва за Атлантику. (Сент. 1939 г. -- май 1943 г.) История морских операций военно-морского флота США во второй мировой войне. / С.Э. Морисон. – М., 1956. – 416с.
205064
  Рябцев В.Н. Битва за Африку: Под прицелом Дарфур / В.Н. Рябцев, П. Хаджаянди // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 3 : Трансатлантические отношения: новые императивы. – С. 158-204. – ISSN 0235-5620
205065
  Драгина М. Битва за Беларусь // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 49 (437). – С. 42-44


  Александр Лукашенко стал президентом Беларуси в четвертый раз - на фоне массовых избиений и арестов оппозиции. А мир вспомнил его старое прозвище - Последний диктатор Европы
205066
  Мамаев Ш. Битва за биполярный мир // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 48-51


  15-й саміт організації Азіатсько-Тихоокеанського економічного співтовариства
205067
  Кирпа І. Битва за бібліотеки. У Херсоні хочуть пустити "з молотка" чотири бібліотеки та звільнити 75 бібліотекарів // Україна молода. – Київ, 2020. – 12 лютого (№ 16). – С. 11


  "У центрі південного міста Херсон на масові акції протесту вже другий тиждень поспіль виходять працівники бібліотек - закладів, які намагаються продати з аукціону. Містяни підтримують бібліотекарів та оцінюють рішення народних депутатів міськради не ...
205068
  Берков Е.А. Битва за Бородино / Е.А. Берков. – М, 1943. – 1943с.
205069
   Битва за Буковину. – Ужгород, 1967. – 192с.
205070
  Ющенко Т. Битва за верховну мантію: to be continued... // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 26-27
205071
  Толбухін Ф. Битва за визволення Радянської України / Ф. Толбухін. – Київ : Украънське державне видавництво, 1944. – 8 с.
205072
  Малакова С.М. Битва за визволення України від фашистських загарбників. (На матеріалах воєнних мемуарів) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 58-61. – (Історія ; вип. 40)


  На основі спогадів учасників Великої Вітчизняної війни висвітлюється боротьба за визволення України від фашистських загарбників, масовий героїзм воїнів-визволителів.
205073
   Битва за Волгу. – Сталинград, 1958. – 443с.
205074
   Битва за второе освобождение. – Прага, 1971. – 136с.
205075
  Сайчук М.М. Битва за газопровід : енергетичний аспект зовнішньої політики адміністрації президента США Р. Рейгана щодо СРСР : наук. видання / М.М. Сайчук ; [наук. ред. Гончар Б.М.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 246, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97211-4-3
205076
  Сизарев С. Битва за Ганимед // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 122-132. – ISSN 1728-8568
205077
  Ториэльо Г. Битва за Гватемалу / Г. Ториэльо. – Москва, 1956. – 300 с.
205078
  Шпарман Анке Битва за горилл. Поле битвы - Вирунга / Шпарман Анке, Стиртон Брент // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 100-115 : фото. – ISSN 1029-5828
205079
  Соколов Б. Битва за Даманський; хто переміг? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 45). – С. 9


  2 і 15 березня 1969 року сталися збройні сутички між радянськими та китайськими прикордонниками на острові Чженьбао (у перекладі з китайької - "Дорогоцінний") на річці Уссурі.
205080
  Коваль О. Битва за демократичну Румунію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 4


  "Бухарест і низка інших румунських міст наприкінці минулого тижня стали місцем масових антиурядових протестів. Кількість їх учасників преса оцінювала по-різному - від 50 тисяч до 100 тисяч осіб. У п"ятницю, 10 серпня, влада застосувала проти ...
205081
  Полехина Ю. Битва за диплом // Сегодня. – Киев, 2015. – 11 июня (№ 105). – С. 8


  Редакція газети "Сегодня" поцікавилася у екзаменаторів, що вони хочуть почути на захисті диплома. І що робити, якщо студент не знає відповіді.
205082
  Шеховцов Н.И. Битва за Днепр / Н.И. Шеховцов. – М., 1983. – 64с.
205083
  Тельпуховский Б.С. Битва за Днепр и освобождение Киева / Б.С. Тельпуховский. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1966. – 53, [3] с.
205084
  Моїсеєнко Ігор Битва за Дніпро // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-27


  Присвячується 65-й річниці звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників.
205085
   Битва за Дніпро : до 70-річчя визволення Києва від нацистських загарбників : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 31 жовт. 2013 р. : зб. наук. праць / Каб. міністрів України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; М-во культури України [та ін. ; упоряд.: Я.М. Антонюк, В.О. Бойко, І.Б. Наумова ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8809-93-4
205086
  Грицюк В. Битва за Дніпро / В. Грицюк, О. Лисенко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 24 (357). – С. 2-4
205087
  Король В. Битва за Дніпро та Київ: героїзм і трагедія (нові аспекти проблеми) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 9. – С. 1-9


  До 70-річчя битви за Дніпро.
205088
  Лисенко О. Битва за Дніпро у Другій світовій війні: спроба нової концептуальної візії / О. Лисенко, Р. Пилявець // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (547), липень - серпень. – С. 88-117. – ISSN 0130-5247
205089
  Войцеховський Ю. Битва за Дніпро, визволення Києва: матеріали і документи (на допомогу вчителеві історії) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 9. – С. 23-27
205090
  Щерба О. Битва за Європу. Битва за душу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 1, 4


  "Коли мені запропонували написати прогноз українського та європейського розвитку, згадалася сентенція Вуді Аллена, що «робити прогнози важко - особливо стосовно майбутнього». На моє переконання, прорахувати майбутнє неможливо — його можна лише вгадати. ...
205091
  Бетлій О. Битва за Європу. Чим відповідатимуть єврофіли на дії популістів? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 4


  "28 лютого збіг термін реєстрації громадян держав-членів ЄС для участі у виборах депутатів Європарламенту за межами батьківщини. Чи скористалися вони своїм правом і чи завдяки їхній участі збільшиться традиційно низький відсоток явки на європейських ...
205092
  Плахонін А. Битва за Європу: Україна і нормандська ставка Макрона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 листопада (№ 220/221). – С. 26-27
205093
  Шаповал Ю. Битва за жнива скорботи // Критика. – Київ, 2008. – Червень, (число 6). – С. 6-9
205094
  Іщенко Н. Битва за історію // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 липня (№ 105/106). – С. 25, 29


  Чому росіянам закрили доступ до сайту чеського радіо.
205095
  Гречко А.А. Битва за Кавказ / А.А. Гречко. – М., 1967. – 424с.
205096
  Гречко А.А. Битва за Кавказ / А.А. Гречко. – 2-е изд., доп. – М., 1969. – 494с.
205097
  Гречко А.А. Битва за Кавказ / А.А. Гречко. – 2-е изд., доп. – М., 1973. – 494с.
205098
  Ибрагимбейли Х.М. Битва за Кавказ / Х.М. Ибрагимбейли. – М., 1983. – 64с.
205099
  Присекин Н.С. Битва за Киев: Лютежский плацдарм. 1943 год. (Набор открыток). / Н.С. Присекин. – Москва, 1985. – 16с.
205100
  Королев Д. Битва за Киев: триумф и трагедии // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 3-9 ноября (№ 44). – С. А 1, А 4-5


  "... 6 ноября исполняется 74 года со дня освобождения столицы Украины от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня это историческое событие вызывает немало кривотолков. Прежде всего советскому руководству ставят в вину то, что оно стремилось взять город ...
205101
  Мосеєнко Ігор Битва за Київ // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 11 (113). – С. 22-25


  Про визволення столиці Радянської України - міста -героя Києва у спогадах радянських та німецьких воєначальників.
205102
  Уздріш К. Битва за Кишинів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7 листопада (№ 204). – С. 3


  "Проросійські соціалісти на чолі з Ігорем Додоном планомірно рухаються до домінування по всій Молдові."
205103
  Лосєв І. Битва за Крим // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 35 (252). – С. 12-16. – ISSN 1996-1561


  Досвід автономізації Криму переконує, що федералізація за відсутності правової держави неминуче спричинює деградацію регіонів, а в перспективі може привести й до розколу країни.
205104
  Верховський В. Битва за Крим: велике полювання / В. Верховський, Ханс Баутенбах // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 лютого (№ 5). – С. 5
205105
  Верховський В. Битва за Крим: незручна історія / В. Верховський, Х. Баутенбах // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 січня (№ 3). – С. 5
205106
  Верховський В. Битва за Крим: озброєні татари / В. Верховський, Ханс Баутенбах // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 січня (№ 4). – С. 5
205107
  Агеєва В. Битва за культурний суаеренітет // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 44 (676), 30.10.-5.11.2020. – С. 38-42. – ISSN 1996-1561


  Перед якими основними проблемами в зовнішній політиці постане майбутній президент США.
205108
   Битва за Ленинград. – М., 1964. – 608с.
205109
  Свиридов В.П. Битва за Ленинград. 1941-1944. / В.П. Свиридов. – Л., 1962. – 554с.
205110
  Чернюк Віта Битва за лицарський орден : готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 48 : Фото
205111
  Коротков И.А. Битва за Мелитополь / И.А. Коротков. – Москва, 1944. – 36с.
205112
  Гарбер Ю.Н. Битва за метал / Ю.Н. Гарбер. – Київ-Львів, 1948. – 84с.
205113
   Битва за місце в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 4


  Автори "Дня" - про нові "рейдерські" апетити Путіна: перегляд історії.
205114
  Казанський Д. Битва за молодь. Як бойовики перешкоджають навчанню студентів на підконтрольній території // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 30 (662), 24-30.07.2020. – С. 10-11. – ISSN 1996-1561
205115
   Битва за Москву. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1975. – 607с.
205116
   Битва за Москву. – 4-е изд., доп. и перераб. – М., 1985. – 527с.
205117
  Голуб А. Битва за права // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 33/34 (509/510), 18-31.08.2017 р. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  "Нового омбудсмена не змогли призначити у встановлений термін. Чому так відбулося та чи варто чекати швидкого вирішення цього питання восени."
205118
  Веретенников В. Битва за престол : кінороман / Віктор Веретенников. – Київ : Академія, 2018. – 316, [4] с. – Зміст: Битва за престол ; Танок рожевих пеліканів. – ISBN 978-966-580-541-0
205119
  Бодина Е. Битва за проливы // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; глав. ред. М. Минин. – Киев, 2017. – № 29/30 (771/772), 4 августа 2017. – С. 32-36. – ISSN 2305-3364
205120
  Лапин Н. Битва за процент. России нужно выдержать жесткую конкуренцию, чтобы войти в двадцатку высокоразвитых стран // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 18 мая (№ 19/20)


  Мы очень часто говорим о модернизации, однако до сих пор во многих странах, в том числе России, нет точных сведений о ее уровне и стадиях, отсутствуют данные о ее состоянии в регионах. Устранить “белые пятна” помогает предложенный Центром исследований ...
205121
  Гуин Питер Битва за рога. Страсти по рогоносцам / Гуин Питер, Стиртон Брент // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 162-181 : фото
205122
  Дамдинов Н.Г. Битва за солнце : стихи и поэма / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 112 с.
205123
  Муратов І.Л. Битва за сонце : книга поем / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 307 с.
205124
  Дубовик О. Битва за Стайки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 212-215
205125
   Битва за Сталинград. – Волгоград, 1969. – 24с.
205126
   Битва за Сталинград. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Волгоград, 1970. – 593с.
205127
   Битва за Сталинград. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Волгоград, 1972. – 593с.
205128
   Битва за Сталинград. – Изд. 4-е. – Волгоград, 1973. – 593с.
205129
  Харченко О. Битва за транзит, або "Північний потік-2" як яблуко розбрату // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 8


  "Рішення Стокгольмського арбітражу в спорі "Нафтогазу" з "Газпромом" на користь української компанії - за великим рахунком, стимул ефективно протидіяти російській газовій монополії в Україні та Європі. Зупинити будівництво "Північного потоку-2" - ...
205130
  Замікула М. Битва за Тріполі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 5


  "Громадянська війна в Лівії ввійшла у нову фазу. 4 квітня фельдмаршал Халіфа Хафтар оголосив про початок наступу керованої ним Лівійської національної армії на Тріполі. Попри певні успіхи на початковому етапі операції, спроба з наскоку захопити столицю ...
205131
   Битва за Тулу. – Тула, 1950. – 244 с.
205132
   Битва за Тулу. – Изд. 2-е, испр. – Тула, 1951. – 288с.
205133
   Битва за Тулу. – Изд. 4-е, доп. и испр. – Тула, 1969. – 407с.
205134
  Черняк В.К. Битва за Україну : репортаж із зашморгом на серці / Володимир Черняк. – Київ : Геопринт, 2012. – 122 с. – ISBN 978-617-674-000-1
205135
  Шевченко В. Битва за Україну: шляхом прорахунків і невиправданих втрат // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 10 (136). – С. 33-35
205136
  Скирюк Дмитрий Битва за урожай // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 140-141 : фото
205137
  Ильченко С. Битва за Шипку. Болгария открыла новый фронт против Росии // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 12 марта (№ 11). – С. 20


  Болгарский президент сделал неудобно московскому патриархату, устроив ревизию истории.
205138
  Ду Пэн-чэн. Битва за Яньань. / Пэн-чэн. Ду. – М, 1957. – 532с.
205139
  Кортунов В.В. Битва идей / В.В. Кортунов. – М., 1969. – 72с.
205140
  Передерій В.Ф. Битва ідей в соціології / В.Ф. Передерій, Б.О. Рутковський. – Київ, 1971. – 47с.
205141
  Пазенок В.С. Битва ідей і мораль / В.С. Пазенок. – Київ, 1975. – 197с.
205142
  Каманин И.М. Битва казаков с поляками под м. Берестечком в июне 1651 г. : (с 2-мя планами и 4-мя снимками) / И.М. Каманин. – Киев : Изд. Киев. отд. Имп. Рус. воен.-ист. о-ва ; Тип. Окруж. штаба, 1910. – 25 с., 6 л. : ил.
205143
  Мартин Д. Битва королей = A clash of kings : [фантастический роман] / Джордж Мартин ; [пер. с англ. Н.И. Виленской]. – Москва : АСТ, 2005. – 763, [2] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Сер. осн. в 1999 г. – (Золотая серия фэнтези). – ISBN 5-17-009906-1
205144
  Андрощук Г. Битва крокодилів (Lacoste vs Kaiman): захист добре відомих товарних знаків // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 9-17. – ISSN 1608-6422
205145
  Берчак І. Битва на 38-й паралелі // Міст : тижневик. – Торонто, 2017. – № 26, 29 июня


  67 років тому почалася Корейська війна.
205146
  Зубков И В. Битва на Воже / И В. Зубков, , 1961. – 20с.
205147
  Мінгазутдінов А.Ф. Битва на Волзі в оцінці західних істориків, військових політиків // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 57-60. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
205148
  Стороженко І.С. Битва на Жовтих Водах 29 квітня - 16 травня 1648 року у світлі нових досліджень : монографія / І.С. Стороженко ; [передм. Ю.А. Святця]. – Дніпропетровськ : LizunoffPress, 2013. – 182, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-140. – ISBN 978-966-2575-26-2
205149
  Кириченко А.Н. Битва на Калке : [1223] / А. Кириченко. – Харьков : Фолио, 2010. – 119, [3] c. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые события истории Украины). – ISBN 978-966-03-5009-0
205150
  Плахонін А. Битва на Калці // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 112-117. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
205151
  Порук Я. Битва на Книпске : рассказы / Я. Порук; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1973. – 270 с.
205152
  Бурлака Ф.М. Битва на Кодимі : історична повість / Ф.М. Бурлака. – Київ, 1945. – 65 с.
205153
  Спектор Ю. Битва на Косовому полі 2 // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 68-70. – ISSN 1812--514Х
205154
   Битва на Курской дуге. – Москва, 1975. – 192с.
205155
  Соловьев Б.Г. Битва на Курской дуге / Б.Г. Соловьев. – М., 1983. – 64с.
205156
  Панфилович Т. Битва на рельсах. Рассказ машиниста. / Т. Панфилович. – Минск, 1961. – 94 с.
205157
  Бочков В. Битва на Святом озере. / В. Бочков. – Ярославль, 1972. – 95с.
205158
  Козир І. Битва на Синій Воді // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 12-14


  Монгольська навала першої половини XIII ст., яка прокотилася від Далекого Сходу до Центральної Європи. Синьоводська битва була першою великою перемогою над золотоординським військом.
205159
  Ващук Д. Битва на Синіх Водах 1362 р. / Д. Ващук, Б. Черкас // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 3). – С. 8-10


  Версії щодо дати й місця битви на Синіх Водах. Стосовно опису битви, то маємо два варіанти. Перший короткий, належить до початку 15 ст. і походить з німецьких хронік (Йоганн Пошильге). Другий більш розгорнутий, проте значно пізніше написаний з праці ...
205160
  Сегеда Ростислав Битва на Синіх Водах, або Чому над Києвом нині хрести, а не півмісяці / Сегеда Ростислав, Кінаш Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 106-109 : фото
205161
  Сокаль Ігор Битва на Синіх водах: велика "шахівниця" князя Ольгерда // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4 (106). – С. 32-35


  1362 року завдяки спільним зусиллям литовців, українців та білорусів потужному золотоординському війську було завдано нищівної поразки, внаслідок чого до Великого князівства Литовського остаточно відійшли Київщина та Поділля.
205162
  Радовський В. Битва на Цецорі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 91-120. – ISSN 0868-4790
205163
  Радовський В. Битва на Цецорі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 11 (853). – С. 111-139. – ISSN 0868-4790
205164
  Радовський В. Битва на Цецорі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 1 (855). – С. 184-201. – ISSN 0868-4790
205165
  Глязер С.В. Битва на Чудском озере / С.В. Глязер, 1938. – 36с.
205166
  Коренев А.А. Битва на Юге. / А.А. Коренев. – Кишинев, 1969. – 80с.
205167
   Битва нефтяных великанов [Електронний ресурс]. – Москва : Новое время, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : стерео, PAL, Color, 4:3.- Продолжит. 52 мин.- 10 фильмов на DVD в серии.-Без возрастных огранич.- Заглавие с этикетки DVD. – (Русское экономическое чудо. Страницы истории [ ; Фильм 3, Фильм 4)


  На рубеже 19 и 20 веков в Российской империибыли проведены революционные реформы.За короткий исторический срок - три с половиной десятилетия - наша страна превратилась в одного из лидеров экономического развития. Почему в то время Россия оказалась ...
205168
  Стороженко І.С. Битва під Батогом 1 - 2 червня 1652 року // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 51-55. – ISBN 5-7702-0775-2
205169
  Свєшніков І.К. Битва під Берестечком / І.К. Свєшніков. – Львів : Слово, 1993. – 304с. – ISBN 5-8326-0005-3
205170
  Чобіт Д.В. Битва під Берестечком / Д.В. Чобіт. – Броди : Просвіта, 1999. – 32с. – ISBN 966-7544-00-4
205171
  Коляда І.А. Битва під Берестечком : [1651] / І. Коляда, С. Марченко, О. Кирієнко. – Київ : Шанс, 2012. – 124, [4] с. – Бібліогр.: c. 124. – ISBN 978-966-2202-07-6
205172
  Свєшніков І.К. Битва під Берестечком / І. К. Свєшніков. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 301, [3] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 284-293. – Бібліогр.: с. 294-299 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1358-8
205173
  Нікольченко Ю. Битва під Берестечком в історії українського документування // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 317-321. – ISSN 2078-0850
205174
  Кирієнко О. Битва під Берестечком: версії істориків // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 1-6


  Історичний нарис.
205175
  Вирський Д.С. Битва під Білою Церквою 1626р. та "Реаляція правдива..." Яна Доброцеського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 150-160. – ISSN 0130-5247
205176
  Сюндюков І. Битва під Віднем, рік 1683-й: малодосліджені проблеми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 2 липня (№ 112). – С. 4


  Внаслідок Віденської битви 1683 р. султанська Туреччина зазнала поразки і була назавжди витіснена з теренів Центральної Європи на південь та схід континету. Малодосліджені проблеми обговорили українські та польські історики на конференції в Києві.
205177
  Осадчий Є.М. Битва під Козацькою Дібровою як фінал протистояння під Конотопом 1659 р. // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 234-243. – ISSN 2078-0133
205178
  Карнацевич В.Л. Битва під Конотопом / В. Карнацевич. – Харків : Фоліо, 2010. – 121 с. – (Знамениті події історії України). – ISBN 978-966-03-5038-0


  Книга рассказывает о пятидесяти знаменитых сектах
205179
  Ковальчук А. Битва під Конотопом // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 вересня (№ 37). – С. 10
205180
  Лисий Іван Битва під Конотопом (історико-краєзнавче есе) // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 191-201. – ISBN 978-966-8999-16-1
205181
  Шпаргало Є. Битва під Крутами як важливий епізод визвольних змагань 1917 - 1921 рр. (за джерелами фонду відділу зарубіжної україніки НБУВ) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 23-27. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано документи фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які висвітлюють битву під Крутами. Розглянуто оцінки події різними авторами. Література, що розкриває цей ...
205182
  Товтин Я. Битва під Могачем та її наслідки для земель Угорського королівства // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород, 2008. – 18-й рік вид. за 2007 р. – С. 322-326
205183
  Товтин Я. Битва під Могачем та її наслідки для словацьких земель // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 119-128. – ISBN 978-966-671-417-9
205184
  Романцов В. Битва під Монтвами (1666 р.): епізод з історії громадянської війни в Речі Посполитій / В. Романцов, Є. Горб // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 108-111. – ISSN 1728-9343
205185
  Черкас Б. Битва під Оршею / Б. Черкас, М. Відейко, А. Галушка // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 181-186. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9


  Битва під Оршею відбулася 8 вересня 1514 року між 15-тисячним військом під командуванням князя Костянтина Івановича Острозького, на той час Гетьмана Великого князівства Литовського, Руського, Жемайтійського і Королівства Польського, та московським ...
205186
  Мицик Ю. Битва під Оршею 1514 року // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 4-8
205187
  Гуцул В. Битва під Оршею 1514 року (художньо-історичні реалії) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – С. 3-19. – ISSN 0869-3595
205188
  Апанович О. Битва під Хотином: 40 діб козацької доблесті та звитяги // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 9 (135). – С. 40-43
205189
  Плахонін А. Битва під Ярославом // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 117-121. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
205190
  Луковский И.В. Битва под Грюнвальдом / И.В. Луковский. – Москва-Л., 1945. – 135с.
205191
  Бабулин И.Б. Битва под Конотопом. 28 июня 1659 года : 28 июня 1659 года / И.Б. Бабулин. – Москва : Цейхгауз, 2009. – 48 с. : ил. – (Фонд военного искусства : Войны Московского государства / отв. ред. А.В. Малов). – ISBN 978-5-9771-0099-1
205192
  Шишков В.Я. Битва под Кунерсдорфом / В.Я. Шишков. – Л, 1945. – 249с.
205193
  Тихонов Иван Иванолвич Битва под курском : (Июль - август 1943г.) / Тихонов Иван Иванолвич. – Москва : Знание, 1953. – 32с.
205194
   Битва под Курском. – Москва, 1963. – 146с.
205195
  Утенков Ф.Н. Битва под Курском и ее военно-политическое значение. / Ф.Н. Утенков. – М., 1960. – 40с.
205196
  Караев Г. Битва под Москвой / Г. Караев. – М, 1951. – 124с.
205197
   Битва под Москвой. – Москва, 1989. – 320с.
205198
  Мягков М.Ю. Битва под Москвой : от обороны к контрнаступлению // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 3. – С. 22-61. – ISSN 0130-3864
205199
  Колесниченко И.С. Битва после войны / И.С. Колесниченко. – М., 1987. – 238с.
205200
  Бобылев Е.Г. Битва после штурма / Е.Г. Бобылев. – Харьков : Прапор, 1971. – 128 с.
205201
  Берн А. Битва при Азенкуре. История Столетней войны с 1369 по 1453 год = The Agincourt war / Альфред Берн ; [пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 346, [3] с. : ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Битвы, изменившие историю). – ISBN 5-9524-1263-7
205202
  Лапуж Ж. Битва при Ваграме : роман / Ж. Лапуж; Пер. с французского В. Никитина. – Москва : Художественная литература, 1989. – 256 с.
205203
  Ровинский О. Битва при Гангуте. / О. Ровинский, Н. Дмитриев. – М.-Л., 1939. – 63с.
205204
  Карамзин Г.Б. Битва при Грюнвальде / Г.Б. Карамзин. – Ленинград, 1961. – 109 с.
205205
  Берн А. Битва при Креси. История Столетней войны с 1337 по 1360 год = The Crecy war / Альфред Берн ; [пер. с англ. П.В. Тимофеева ; офор. худож. И.А. Озерова]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 331, [5] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Битвы, изменившие историю). – ISBN 5-9524-1116-9
205206
  Кір"яков О. Битва при Левктрах: головні дискусійні питання // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 264-268. – ISBN 978-966-171-783-0
205207
  Ивонина Л.И. Битва при Мальплаке 11 сентября 1709 года // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 216-222. – ISSN 0130-3864
205208
  Высоцкий В.И. Битва при Сиверсте / В.И. Высоцкий. – Минск, 1985. – 270с.
205209
  Галенко О. Битва російького флоту з Кримським ханатом // Критика. – Київ, 2008. – Вересень, (число 9). – С. 4-8
205210
  Хонинов М. Битва с ветром : стихи и поэма / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1970. – 96 с.
205211
  Клочко Р. Битва с голодом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 23). – С. 15


  Голодомор 1932–1933 гг. не остался без внимания украинцев за пределами СССР. Несмотря на все старания советского правительства скрыть факт голода, информация о нем таки попадала за границу. Украинские эмигранты всячески пыталась обратить внимание к ...
205212
  Бондаренко К. Битва титанов // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 34. – С. 66-69.


  ХІІІ століття - нашестя монголо-татар та занепад Русі. Роль Данила Галицького в українській історії.
205213
  Хазанов А.М. Битва трех королей // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 242-252


  Поразка португальської армії від марокканської в битві 1578 р.
205214
  Гузенко Ю. Битва у Керченській протоці у липні 1621 р.: спроба реконструкції подій // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 5-9. – ISSN 1998-4634
205215
  Фролова В. Битва умов : Пьеса // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 12. – С. 83-141. – ISSN 0131-8136
205216
  Черепанов М. Битва університетів: КНУ vs КПІ // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 5


  В приміщенні Наукової бібліотеки імені М. Максимовича відбулася історична подія – перша «Битва Університетів», унікальний захід бізнес-формату, метою якого став пошук перспективних студентських стартапів і бізнес-ідей. Організатори «Битви» – ...
205217
  Самойлов Юрій Битви на чартерних фронтах // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
205218
  Самойлов Юрій Битви чартерних титанів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
205219
  Чуковський Н.К. Битвы и годы / Н.К. Чуковський. – М, 1957. – 552с.
205220
  Єремєєва К. Бити сатирою: журнал "Перець" в соціокультурному середовищі Радянської України / Катерина Єремєєва ; [наук. ред. В.О. Куліков]. – Харків : Раритети України, 2018. – 197, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-182. – ISBN 978-966-2408-81-2
205221
  Бойко В.С. Битий шлях : поезії / В.С. Бойко. – Київ : Молодь, 1989. – 98 с.
205222
  Затуливітер В.І. Битіє від Серафима : [проза] / Володимир Затуливітер ; [підбір матеріалів, упоряд. та комент. Л. Снісар ; художник Г. Ягодкін]. – Київ : Щек, 2018. – 477, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 470-471. – ISBN 978-966-7139-58-1
205223
  Брыль Р. Биткоин-спаситель. Почему криптовалюта лучше доллара // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 4 декабря (№ 49). – С. 10
205224
   Битлз. – Москва
1. – 1989. – 63с.
205225
  Дэвис Х. Битлз : авторизованная биография / Х. Дэвис. – Пер. с англ. – Москва : Радуга, 1990. – 444с.
205226
   Битлз. – Москва
2. – 1990. – 63с.
205227
  Шмидель Г. Битлз. Жизнь и песни / Г. Шмидель. – Москва : Музика, 1989. – 141с. – (Звезды музыкального мира / Пер. с немецкого)
205228
  Заимов Й. Битолски надпис на Иван Владислав самодържец български / Й. Заимов. – София, 1970. – 160с.
205229
  Литвинчук Н. Битою "польовою" дорогою (з експедицій на Полтавщину та Сумщину) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (374), липень - серпень. – С. 93-96. – ISSN 0130-6936
205230
  Лебедев Н.П. Битуминозность пермских отложений Татарии : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лебедев Н. П.; Казан.ГУ. – Казань, 1969. – 26л.
205231
   Битуминозные вещества и полициклические ароматические углеводороды в почвах над линзами нефти и нефтепродуктов в подземных карстовых полостях (Полазненский п-ов, Пермский край) / Ю.И. Пиковский, М.А. Смирнова, Р.Г. Ковач, Т.А. Пузанова, А.В. Хлынина, Н.И. Хлынина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 321-332 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
205232
   Битуминозные толщи востока Русской платформы. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1973. – 132с.
205233
  Каримов А.К. Битуминологические предпосылки нефтегазообразования и нефтегазоностности осадочных отложений / А.К. Каримов. – Ташкент, 1974. – 284с.
205234
  Каримов А.К. Битуминолонгия нефтегазопроизводяших толщ Узбекистана : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Каримов А. К.; Ин-т геол. и разв. нефт. и газов. месторожд. – Ташкент, 1968. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
205235
  Вебер В.В. Битумообразование в четвертичных осадках и генезис нефти / В.В. Вебер, А.И. Горская, Е.А. Глебовская. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 244 с.
205236
  Печеный Б.Г. Битумы и битумные композиции. / Б.Г. Печеный. – М., 1990. – 256с.
205237
  Шипилов Андрей Биты стерлингов : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 56-59 : Іл.
205238
  Крячко Б. Битые собаки / Б. Крячко. – Таллин, 1989. – 222с.
205239
  Эрлих Ю.А. Битые ставки / Юзеф Эрлих. – Одеса : Маяк, 1981. – 280 с., XVI с. ил.
205240
  Никифоров А.В. Битый козырь / А.В. Никифоров. – Саратов, 1987. – 253с.
205241
  Кабаков М.В. Битый лед / М.В. Кабаков. – Москва, 1981. – 80 с.
205242
  Чорный И. Битый не битого везет, да еще десяток ждут очереди покататься // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 60-68
205243
  Іскорко-Гнатенко Битюк В.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 30. – ISBN 978-617-7442-69-0
205244
  Глаузиуш Джози Бить врага в его логове : большая идея. Остановить пандемии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 22-24 : Фото
205245
  Пахаренко А. Бить оригинальным / беседовала Марина Бахолдина // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 18. – ISSN 1563-6755


  "..."Изменение мировоззрения потребителей в пользу оригинальных товаров станет фундаментом экономического развития государства", - уверен Александр Пахаренко, партнер ППФ "Пахаренко и Партнеры"."
205246
  Минин А. Бить противоречивым // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 23 января (№ 4). – С. 18. – ISSN 1563-6755


  Действия парламента, касающиеся налогового законодательства, протеворечат Конституции и могут быть поводом для признания закона № 2245-VIII неконституционным.
205247
  Тархова Н. Бить стремительно вперед, маршируя без ночлегов... // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 49-53. – ISSN 0235-7089


  Источники суворовских афоризмов
205248
  Рожнов А.А. Битье кнутом как наказание в Московском государстве глазами современников-европейцев // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805
205249
   Бифункциональные мономеры - алкенилзамещенные метакрилаты в радикальной полимеризации / Л.А. Вретик, Е.А. Николаева, В.В. Загний, В.Г. Сіромятникова // Высокомолекулярные соединения. Серия Б : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 56, № 6, ноябрь - декабрь. – С. 515-527. – (Химия полимеров). – ISSN 2308-1120
205250
  Ротанова Татьяна Васильевна Бифункциональные обратимые ингибиторы сериновых протеиназ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Ротанова Татьяна Васильевна; АН СССР. Ин-т химии природных соедиений. – Москва, 1973. – 17л.
205251
  Викторова Е.А. Бифункциональные соединения в реакциях каталитического алкирования крезолов : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : / Викторова Е.А ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
205252
  Колодяжный Александр Анатольевич Бифуркации решений магнитогидродинамических уравнений в задачах со свободными границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Колодяжный Александр Анатольевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 16л.
205253
  Колодяжный Бифуркации решений магнитогидродинамических уравнений в задачах со свободными границами : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.05 / Колодяжный АлександрАнатольевич; Ан УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1985. – 138л. – Бібліогр.:л.127-138
205254
  Бутко Н.П. Бифуркационное состояние ядра государственного созидания Украины в условиях реализации евроинтеграционного курса // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 10 (663). – C. 49-64. – ISSN 0131-7741
205255
  Базыкин А.Д. Бифуркационные диаграммы динамических систем на плоскости / А.Д. Базыкин, Ю.А. Кузнецов, А.И. Хибник. – Пущино : НЦБИ, 1985. – 56 с. : ил. – (Информ. материал / Науч. центр. биол. исслед., Н.-и. ВЦ)
205256
  Нотченко А.В. Бифуркационные эфекты, электрофизиологическая активность нейронов и волны аксонального тока в морфогенезе модели на базе уравнения Шредингера: эвм-моделирование и эксперимент / А.В. Нотченко, О.В. Градов, Л.А. Бережная // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 2


  В даній роботі пропонується новий підхід до моделювання морфогенезу нейронних структур, що базується на сполученні електрофізіологічних коливань і мікрогідродінаміческіх (мікрофлюідних) осциляцій аксонального струму в рамках єдиної бифуркационной ...
205257
  Сигалов К.Е. Бифуркация в праве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 10. – С. 11-14. – ISSN 1812-3805
205258
  Алымкулов К. Бифуркация периодических решений при регулярных и сингулярных возмущениях : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Алымкулов К. ; АН СССР, Математ. ин-т. – Москва, 1991. – 29 с.
205259
  Марсден Д. Бифуркация рождения цикла и ее приложения / Д. Марсден, Мак-Кракен; Пер. с англ. Л.М. Лермана; Под ред.Н.Н. Баутина и Е.А. Леонтович. – Москва : Мир, 1980. – 368с.
205260
  Терехин М.Т. Бифуркация систем дифференциальных уравнений / М.Т. Терехин. – М., 1989. – 86с.
205261
  Цехмистер Ярослав Владимирович Бифуркация Хопфа и Тьюринга в флуктуационных моделях процессов самоорганизации. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Цехмистер Ярослав Владимирович; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1994. – 148л. – Бібліогр.:л.132-148
205262
  Синельников Сергей Бифштекс из Буша : На тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 80-85 : Фото
205263
  Побережнюк О.И. Бихарская мозаика / О.И. Побережнюк, В.Л. Побережнюк. – М., 1991. – 255с.
205264
  Свинцицкий В.Н. Бихевиоризм и психофизиологическая проблема в свете кибернетики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
205265
  Сиярич Ч. Бихорцы / Ч. Сиярич. – М, 1962. – 220с.
205266
  Влад П.Ф. Бициклические дитерпеноиды. / П.Ф. Влад, Г.В. Лазурьевский. – Кишинев, 1967. – 140с.
205267
  Садовий В. Бич - Дрогобич / В. Садовий, Ю. Кульчицький // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 44-52
205268
  Ефанов Леонид Бич Кавказа = Генерал от инфантерии Петр Степанович Котляревский : роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 8. – С. 52-120. – ISSN 0131-8136
205269
  Згуришка З. Бичанка из долины. / З. Згуришка. – М, 1964. – 302с.
205270
   Бичко Ада Корніївна (1929-2016) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 38. – ISBN 978-966-933-054-3
205271
   Бичко Ігор Валентинович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 17-19
205272
   Бичко Ігор Валентинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 31. – ISBN 978-966-439-754-1
205273
   Бичко Ігор Валентинович (1931-2018) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 38. – ISBN 978-966-933-054-3
205274
  Короткий В.А. Бичков Афанасій Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 141. – ISBN 966-06-0393-2
205275
  Константинов В.К. Бичом насмешки / В.К. Константинов, Б.М. Рацер. – М., 1963. – 79с.
205276
  Букет Є. Бишів у добу середньовіччя і раннього нового часу // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 52-57. – ISSN 2222-5250
205277
  Кожевников В.И. Бишкильский дождь / В.И. Кожевников. – Ставрополь, 1973. – 109с.
205278
   Бишофиты Нижнего Поволжья. – Ростов -на-Дону : Изд-во Ростов.ун-та, 1989. – 94с.
205279
  Кастальский Б.Н. Бия-Найманские оссуарии / Б.Н. Кастальский. – Самарканд : Типо-Литография Г.И. Демурова, 1908. – 36 с.
205280
  Афанасова О.Б. Биядерные золотоорганические комплексы. : Автореф... наук: 020008 / Афанасова О.Б.; Моск. гос.унив. – М., 1975. – 18л.
205281
  Скопенко В.В. Биядерные комплексы лантаноидов и ртути, содержащие мостиковые тиоцианатные группы / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов // Докл. АН УССР. Сер.Б., 1986. – №8
205282
  Берберова Н. Биянкурские праздники. Рассказы в изгнании / Н. Берберова; Оформл. Олег Осинин; Ред. Антон Обрезчиков. – Москва : им. Сабашниковых, 1997. – 464с. – ISBN 5-8242-0060-2
205283
   Бібік Надія Михайлівна : Список друкованих праць. – Київ : Початкова школа, 2004. – 20с.
205284
  Іскорко-Гнатенко Бібіков Д.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 30-31. – ISBN 978-617-7442-69-0
205285
  Короткий В. Бібіков Дмитро Гаврилович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 20-21. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
205286
  Короткий В.А. Бібіков Дмитро Гаврилович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 60-61. – ISBN 966-06-0393-2
205287
  Богза Н. Бібіліотека сучасного суспільства: формування нової політики, постановка проблем, варіанти розвитку // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 1 (27). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X
205288
  Айвазян О.Б. Бібіліотека як складова духовного потенціалу вишу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 35-41. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті розглянуто різні аспекти історії Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, висвітлено основні складові ії духовних і культурних багатств, визначено роль книгозбірні у створеннні та розвитку духовної спадщини вишу.
205289
  Зборовець І.В. Бібіліотека Яна Ласького в Емдені (Німеччина) як культурний центр / І.В. Зборовець, Е.І. Веліулаєва // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 77-83


  Висвітлюється німецький досвід поєднання функцій наукової бібліотеки і музею в одній установі.
205290
  Устиновський Д.В. Бібілографічні покажчики Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського за 1918 - 1941 роки і розвиток засад української бібліографії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 241-264. – ISSN 2222-4203
205291
  Довгопола О.П. Бібілографія сільськогосподарської літератури / О.П. Довгопола. – Харків, 1972. – 160 с.
205292
  Медведь М. Бібілотека Закарпатського державного університету: шляхи становлення // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 1811-377X
205293
  Лучка Л. Бібілотеки Катеринославської губернії початку XX ст.: історія формування та розвиток (за "Материалами по истории народных библиотек городов и земств России)" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
205294
  Даниленко М. Біблеїзм як риса релігійності Т. Шевченка: характеристика та шляхи формування // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 339-349. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Подано характеристику біблеїзму Т. Шевченка як риси його релігійності. Окреслено основні шляхи її формування та проаналізовано різноманітні впливи на цей процес. З’ясовано, що біблеїзм постає не лише як літературно-філологічний феномен у творчості ...
205295
  Четайкіна В. Біблеїзми в промовах американських президентів кінця двадцятого та початку двадцять першого століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 18-25. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
205296
  Богдан С. Біблеїзми в системі епістолярного автопортретування Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 15-36. – ISSN 2304-9383
205297
  Пономаренко Л. Біблеїзми у формуванні мовноїт особистості журналіста // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 162-166. – Бібліогр.: Літ.: с. 165-166; 5 п.
205298
  Корольов Б.І. Біблеїстика / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 31-32. – ISBN 966-642-073-2
205299
  Дорогий М.А. Біблейська філософія : короткий нарис з основ. проблем філософії про походження природи, життя і людини (Філософія. Біблія. Наука) : порівняльний огляд / М.А. Дорогий. – Київ : Логос, 2018. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-617-7446-50-6
205300
  Тищенко О. Біблеоклазм: коли й чому палять бібліотеки, або що спільного у півострова Юкатан та півострова Крим // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 2 (731), лютий. – С. 41-45. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто питання бібліотечної цензури, зокрема біблеоклазму - зумисного спалення бібліотек чи масового вилучення з обігу певних книжок унаслідок змін влади чи ідеологічних орієнтирів у суспільстві. Також зроблено огляд найбільших ...
205301
  Головащенко С.І. Біблієзнавство : Вступний курс: Навч. посібник / С.І. Головащенко. – Київ : Либідь, 2001. – 496с. – ISBN 966-06-0200-6
205302
  Головащенко С.І. Біблієзнавтство в Київській Духовній Академії XIX - початку XX ст. : джерелознавчий аспект дослідження // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 55-62
205303
  Купер А. Бібліїстика та юдаїка // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 113-140
205304
  Головащенко С.І. Біблійна археологія та палеографія в Київській духовній академії і становлення Церковно-археологічного музею // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 115-123
205305
  Рябчук В.П. Біблійна ботаніка : Науково-популярне видання / В.П. Рябчук. – Львів, 2002. – 126с.
205306
  Лаба В. Біблійна герменевтика = Hermeneutica biblica / Др. Василь Лаба. – Львів : Накладом Гр.-кат. богословської Академії, 1929. – 149, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Праці Гр.-кат. богословської Академії у Львові = Opera gr.-cath. Academiae theologicae Leopoli ; т. 6)
205307
  Левченко Н.М. Біблійна герменевтика в давній українській літературі в межах канону та поза ним // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 15-22. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
205308
  Ткачук О.О. Біблійна герменевтика у філософії Григорія Сковороди // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядається творчість Г. Сковороди як завершальної фігури в еволюції української філософії бароко. Аналізується значення алегорії та символу в становленні людини і пізнанні нею світу за допомогою Біблії.
205309
  Левченко Н.М. Біблійна герменевтика як структурант поетики "Слова про Закон і Благодать" Іларіона // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 9-14. – (Серія "Філологія" ; вип. 81). – ISSN 2227-1864
205310
  Вестель Ю. Біблійна і патристична богословська термінологія / Ю. Вестель, Д. Морозова // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 107-114. – ISSN 0235-7941
205311
  Дзера О. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст : монографія / Оксана Дзера ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 489 с. – Резюме англ. - Покажч. імен.: с. 475-485. – Бібліогр.:с. 433-474 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0391-0
205312
  Єрмоленко С.С. Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – C. 70-73. – ISSN 0027-2833
205313
  Семака Є. Біблійна історія Старого Завіту / Є. Семака. – К., 1992. – 240с.
205314
  Мороз В.Я. Біблійна комунікація як багатоаспектний феномен Старого Завіту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 215-221. – ISSN 2309-1797
205315
  Дзера О.В. Біблійна концептосфера як складова частина ідіостилю Тараса Шевченка та її ревербалізація в українських біблійних перекладах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 36. – С. 154-169. – ISSN 2311-2697


  У статті запропоновано аналіз українських перекладів Святого Письма крізь призму Шевченкової метабіблійної образності. Опосередкованою ланкою між Біблією - прототекстом і біблійними метатекстами є національні переклади Святого Письма, що визначають ...
205316
  Луцюк М.В. Біблійна космогонія на тлі давньосхідних міфічних систем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 359-366. – ISBN 966-581-481-8
205317
  Паласюк Г.Б. Біблійна мудрість у латинських афоризмах / Г.Б. Паласюк, А.В. Понеділок, М.В. Семерез // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 173-174
205318
  Дмитрів І. Біблійна парадигма публіцистики о. Василя Мельника (Лімниченка) // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 164-171. – ISSN 2308-4855
205319
  Іларіон Біблійна поезія : біблійно-літературна монографія // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1961. – Рік 25, число 1 (97). – С. 14-17
205320
  Колоїз Ж.В. Біблійна репрезентація одиниць вимірювання в україномовному перекладі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 68-80. – ISSN 0027-2833
205321
  Наливайко С. Біблійна річка Йордан та її українські етимологічні й семантичні двійники // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 січня (№ 3). – С. 14
205322
  Наливайко С. Біблійна річка Йордан та її українські етимологічні й семантичні двійники // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 14-15
205323
  Наливайко С. Біблійна річка Йордан та її українські етимологічні й сематичні двійники // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 192-198
205324
  Мизак Н. Біблійна символіка у творчості Лесі Українки / Н. Мизак, А. Яремчук // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. – Чернівці, 2017. – № 3/4 (27/28). – C. 79-87. – ISSN 2224-0306
205325
  Шевченко Л.Л. Біблійна символіка. Лінгвістичний аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 19-24.


  Досліджується лінгвістичний аспект біблійних символів однієї тематичної групи
205326
  Вахній О. Біблійна тематика в "Кобзарі" Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 червня (№ 12). – С. 2-3
205327
  Вікул Т. Біблійна термінологія на позначення віча // Діалог культур. Святе Письмо в українських пам`ятках / Ін-т східноєвропейських досліджень НАНУ; Національний ун-т "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 1999. – С. 9-18. – ISBN 5-88500-064-6
205328
  Луцюк М.В. Біблійна тілесність в констексті давньосхідних міфічних уявлень // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 41-50


  У статті досліджується поняття людської тілесності в давньоєврейській літературній традиції з точки зору монотеїстичної картини світу. Аналізуються сакральні тексти ТаНаХу (за християнським віровченням – Старого Завіту) – юдейського священного писання ...
205329
  Брандштеттер Р. Біблійне коло / Роман Брандштеттер ; пер. з польської Н. Попач. – Київ : Кайрос, 2003. – 200с. – ISBN 966-7562-02-6
205330
   Біблійний атлас : Наочний посібник для цікавих до біблії. – Київ, 1994. – 120с.
205331
  Підопригора С. Біблійний дискурс у прозі Ю. Іздрика (на матеріалі романів "Подвійний Леон" та "АМ") // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 79-87. – ISSN 2411-4146
205332
  Шаф О.В. Біблійний дискурс у творчості Сергія Жадана: концептуальність та функціональність // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 267-275
205333
  Архангельська А. Біблійний інтертекст в українському мовопросторі // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 200-212. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
205334
  Малікова О.В. Біблійний інтертекст у художньому тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 85-94.
205335
  Венець І.М. Біблійний код у конструюванні образу Макмерфі в романі Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" та одноіменному фільмі Мілоша Формана // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 140-143. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
205336
  Райбедюк Г. Біблійний код як основа художньо-естетичних пошуків бессарабської поетеси Галини Лисої // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 71-78. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Запропонована розвідка актуалізує одну з важливих наукових проблем сучасної гуманітаристики – дослідження літературного тексту крізь призму біблійної антропології. У статті з’ясовуються шляхи комунікації авторської свідомості бессарабської поетеси ...
205337
  Дзера О.В. Біблійний мотив братовбиства і його трансформації як перекладацька проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 47-50. – ISBN 966-581-295-5
205338
  Ходанич П.М. Біблійний образ митця у книзі "Вихід" // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 116-120. – ISSN 2520-6419


  "Автор розглядає питання ролі художнього образу в становленні ранніх релігій, його впливу на суспільну свідомість, мораль, формування кола релігійних митців і проблему становлення сакрального мистецтва у давньоізраїльському суспільстві, виходячи з ...
205339
  Горенко О.П. Біблійний ономастикон як синтез онтологічного та гносеологічного // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 149-159. – Бібліогр.: Літ.: с. 159; 14 назв


  У статті розглядається езотеричний та міфологічний досвід тлумачення біблійних імен; досліджується їхній герменевтичний потенціал; окреслюються перспективні методологічні підходи та проблемно-тематичні напрямки, що дозволяють поглибити розуміння ...
205340
  Бовсунівська Т. Біблійний паралелізм у "кобзарі" Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-40. – ISSN 0130-5263
205341
  Чикирис Н.В. Біблійний сюжет розп"яття Ісуса Христа у творчій інтерпретації Ернеста Хемінгуея // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 120-127. – ISBN 978-966-8847-84-4
205342
  Гай Євгенія Біблійний текст у драматургії Миколи Куліша


  Авторка досліджує біблійні мотиви, до яких звертається Микола Куліш, та визначає особливості функціонування біблійного тексту в його творах. У драматургії М. Куліша основні мотиви пророка та пророцтва, дороги, воскресіння, жертвоприношення, пошуку ...
205343
  Гай Є. Біблійний текст у драматургії Миколи Куліша
205344
  Братель О.М. Біблійні алюзії в аргентинській поезії ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 47-51
205345
  Дітькова С.Ю. Біблійні алюзії в трагедії Вільяма Шекспіра "Гамлет" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 5 : Безцінна спадщина Вільяма Шекспіра. – С. 29-35
205346
  Скаб М. Біблійні алюзії в щоденниках Олеся Гончара // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 302-312. – ISSN 2304-9383
205347
  Мислива В. Біблійні алюзії у творчості Оксани Забужко // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 266-271. – ISSN 2307-2261
205348
  Львова О.Л. Біблійні витоки права у світлі сучасних тенденцій його розвитку // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 15-29. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
205349
  Сквіра Н.М. Біблійні джерела персонажів другого тому "Мертвих душ" Миколи Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 243-249
205350
  Даниленко І.І. Біблійні жанри і концепти в поезії Тараса Шевченка / Ірина Даниленко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2017. – 140, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 135-138 та в тексті. – ISBN 978-966-518-717-2
205351
  Пиза С. Біблійні засоби персвазії в польськомовних творах Мелетія Смотрицького // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 93-107. – ISBN 966-95452-9-3
205352
  Ткаченко Т. Біблійні інтертекстуальні акценти в романі Ю. Яновського "Майстер корабля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 220-223
205353
  Починок Л.І. Біблійні істини як ідеотворчий чинник в поезії Івана Франка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 306-311. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
205354
  Сулима В. Біблійні концепти і проповідницька традиція літератури
205355
  Данилюк Н.О. Біблійні лексичні засоби в українській народній поезії // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 368-373. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
205356
  Солдатенко Т. Біблійні мотиви в "білоруському циклі" Елізи Ожешко
205357
  Костенко Х. Біблійні мотиви в драматургії Лесі Українки // Українознавство : календар-щорічник. – Київ, 1998. – [на 1998 рік]. – С. 83-85
205358
  Канарська В.П. Біблійні мотиви в поезії Емми Андієвської // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 18-19
205359
  Ковалів Біблійні мотиви в поезії Лесі Українки / Ковалів, Вітольд-Йосиф // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 422-427. – ISBN 966-76-31-01-Х
205360
  Ласло-Куцюк Біблійні мотиви в поемі Шевченка "Кавказ" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 7-12. – ISBN 978-606-745-014-9
205361
  Ліпісівіцький М.Л. Біблійні мотиви в творчості українських драматургів після 2000-го // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 97. – С. 69-84. – ISSN 2306-2908
205362
  Бережна Н.І. Біблійні мотиви і образи в поемі І. Франка "Смерть Каїна" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 7-11. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
205363
  Ганшина П.Е. Біблійні мотиви й проротство майбутнього у творчості Т. Шевченка (на матеріалі поезії "Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)") // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 19-21
205364
  Волочай В. Біблійні мотиви поеми "Мойсей" І. Франка і драматичної поеми "Адвокат Мартіан" Лесі Українки (Фатум долі пророка та ватажка) // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 399-409. – ISBN 966-76-31-01-Х
205365
  Янкова М.А. Біблійні мотиви та національна ідея в поемі Ю. Гудзя "Барикади на хресті": інтертекстуальне прочитання // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 262-267. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
205366
  Гончарова Н.В. Біблійні мотиви та образи в "Повчанні" Володимира Мономаха // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 50-54. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті досліджено вплив Біблії на зародження літературного середньовічного жанру повчання. Твір давнини "Повчання" Володимира Мономаха проаналізовано як твір літературний, тобто досліджено його художність. Доведено його зв"язок із біблійними ...
205367
  Павленко І.Я. Біблійні мотиви та образи в народних легендах Південного Сходу України // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 97-101. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9


  Останнім часом значно активізувалося вивчення проблеми "Християнство та українська культура", що ж стосується фольклору, то саме зараз, коли знято всі заборони та перестороги, продуктивно досліджуються його міфологічні корені та ритуалістика. Певною ...
205368
  Молчанова В. Біблійні мотиви та образи в українській літературі. Поема "Мойсей" Івана Франка / В. Молчанова, В. Мірошникова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 7/8 (712/713). – С. 63-68. – ISSN 0130-5263
205369
  Селіванова В. Біблійні мотиви та символи у доеміграційній драматургії Володимира Винниченка // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 102-107
205370
  Бетко І.П. Біблійні мотиви творчості Лесі Українки в європейському контексті // Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.) / НАНУ; Відп. ред.: Д.С.Наливайко. – Київ : Заповіт, 1997. – С. 136-151. – ISBN 966-72-72-08-7
205371
  Мукан В. Біблійні мотиви у "драмі абсурду" Миколи Куліша (на матеріалі п"єси "Народний Малахій") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С.184-190


  Стаття присвячена розгляду особливостей складного та неординарного жанрового літературного явища «театр абсурду» та біблійних мотивів у п’єсі Миколи Куліша «Народний Малахій». Статья посвящена рассмотрению особенностей сложного и неординарного ...
205372
  Мукан В. Біблійні мотиви у драматургії Миколи Куліша на матеріалі п"єси "Патетична соната" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 139-144


  Стаття присвячена розгляду особливостей біблійних мотивів у п"єсі Миколи Куліша "Патетична соната". У дослідженні проаналізовано християнські алюзії та символи. У науковій статті використанню такі методи: описовий, порівняльний та філологічний. The ...
205373
  Землянська А.В. Біблійні мотиви у романі М. Матіос "Солодка Даруся" / А.В. Землянська, О.Т. Кольцова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 40-48. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті простежується трансформація біблійних мотивів у романі письменниці. Увагу приділено особливостям розуміння М. Матіос окремих моральних понять, що розкривається у творі в конкретних ситуаціях із життя головних героїв. Відповідно до ...
205374
  Горбонос О. Біблійні мотиви у творчості Осипа Бодянського // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 218-226. – ISBN 966-7773-70-1
205375
  Янковська Ж. Біблійні мотиви у творчості П.Куліша (деякі зауваги) // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 450-454. – ISBN 966-76-31-01-Х
205376
  Сливка Ю. Біблійні образи в різдвяних віршах Памви Беринди // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 199-207. – ISSN 0130-528Х
205377
  Мариненко Ю.В. Біблійні образи в українській прозі 40-х років XX ст. // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 140-145. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
205378
  Харьковщенко Є.А. Біблійні образи і жіноче служіння у християнській церкві / Є.А. Харьковщенко, К.В. Козар // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Вергелес К.М., Конта Р.М., Оболевич Т. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (14). – С. 30-34. – ISSN 2521-6570
205379
  Гогуля М.П. Біблійні образи й мотиви у прозі Данила Кіша // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 269-274. – ISSN 2075-437X


  В статті розглянуто прозу сербського письменника другої половини ХХ століття Данила Кіша як інтертекст відносно Біблії, проаналізвано біблійні мотиви, образи й алюзії. Фактично всі використані письменником біблійні теми - гріхопадіння, потоп, ...
205380
  Слоньовська О. Біблійні образи й сюжети у творчості Ліни Костенко
205381
  Слоньовська О. Біблійні образи й сюжети у творчості Ліни Костенко
205382
  Оборотова І. Біблійні образи права як підгрунтя релігійного праворозуміння // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 1561-4999
205383
  Косідовський З. Біблійні оповіді / З. Косідовський. – Київ, 1968. – 503с.
205384
  Косідовський З. Біблійні оповіді / З. Косідовський. – Київ, 1978. – 398с.
205385
  Скільський Д. Біблійні оповіді в інтерпретації М.Шашкевича для дітей // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 299-304. – ISBN 966-76-31-01-Х
205386
  Кучинко М. Біблійні оповіді про Патріархів: міфи чи реальність? // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 8. – С. 173-182. – ISSN 2519-4348
205387
  Фенно І.М. Біблійні основи екологічного мислення // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 308-312. – ISSN 2076-1554
205388
  Кралюк П. Біблійні переклади Франциска Скорини та їх вплив на видання україномовних новозавітних текстів часів Реформації // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 11-16. – ISSN 1029-7200


  У статті розкривається вплив Реформації на культурні процеси в Україні XVI ст., зокрема на здійснення і публікацію біблійних текстів тогочасною українською книжковою мовою. Особлива увага приділяється біблійним перекладам Ф. Скорини, Ярославському, ...
205389
  Романчук С.М. Біблійні персонажі у творчості художника пізнього Ренесансу Пітера Брейгеля Старшого // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 91-92
205390
  Мартич Р.В. Біблійні ремінісценції осмислення живого в мислителів східної церкви // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 32-36


  Рефлексивне поле східно-християнських учень про сутність живого розгортається між двома полюсами: з одного боку, істини Одкровення, відступ від яких є неприпустимим, з іншого - потреби пізнати Творця в його творінні, угледіти в ньому відблиск вищої ...
205391
  Просалова В. Біблійні ремінісценції у прозі Юрія Клена // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 43-53. – ISSN 1728-9572
205392
  Костюк М.М. Біблійні символи в поезії французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 321-325
205393
  Іваннікова Л. Біблійні символи в українському фольклорі: Єрусалим, Голгофа, благодатний вогонь // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 5-15
205394
  Іларіон Біблійні студії : Богословсько-історичні нариси з духової культури України / Іларіон. – Вінніпег : Наша культура
Том 1. – 1963. – 287 с.
205395
  Бетко Ірина Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії 19 - початку 20 століття : (монографічне дослідження) / Бетко Ірина; Wyzsza szkola pedagogiczna im. T.Kotarbinskiego; НАУ, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Zielona Gora; Kijow : Wyd-wo WSP; VERBUM, 1999. – 160с. – ISBN 83-86832-69-X
205396
  Хамрай О.О. Біблійні тексти у зібраннях Відділу фонду юдаїки Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 58-69. – ISSN 1608-0599
205397
  Зосім О.Л. Біблійні тексти як джерело східнослов"янської духовної пісенності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 58-63. – ISSN 2226-0285
205398
  Набитович І. Біблійні теми в історичній прозі української еміграції // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 231-242. – ISSN 2520-2103
205399
  Ломачинська Т.І. Біблійні уявлення про сон і сновидіння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-119. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
205400
  Вергалюк М.М. Біблійні фраземи в сучасному тексті та спеціалізованих словниках // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (73). – С. 129-140. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано біблійні фразеологічні одиниці; розглянуто лексикографічне відтво рення фразеологізмів біблійного походження; схарактеризовано особливості функціонування біблійних фразеологічних одиниць у сучасних художніх та публіцистичних ...
205401
  Доценко Т.С. Біблійні фразеологізми у болгарській мові: принципи класифікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 62-66


  У статті розглянуто стан дослідження болгарської біблійної фразеології, проаналізовано різні підходи до визначення та класифікації біблійних фразеологічних одиниць. Доведено, що біблійна фразеологія болгарської мови є частиною її фразеологічної системи ...
205402
  Момрик А. Біблійно-міфологічна концепція походження українців (поява, еволюція та занепад) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 414-423. – ISBN 5-7702-0821-X
205403
  Шевченко Г. Біблійно-психологічні мотиви повісті Ольги Кобилянської "Земля" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (623). – С. 22-27. – ISSN 0130-5263
205404
  Глибицька С. Бібліограф-математик та поет Володимир Адольфович Станішевський - незабутня постать Центральної наукової бібліотеки Харківського університету // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 60-62. – ISSN 2518-7341


  Стисло представлені біографічні відомості та інформація про професійну діяльність представників книжкової справи, які перебували у складі комісії при правлінні ХГБ, яка упродовж 1906-1918 рр. визначала функціонування українського відділу - ...
205405
  Казакова Н. Бібліограф Віра Шпілевич // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 56-60. – ISSN 2518-7341
205406
  Ярмолюк А.Г. Бібліограф за покликанням // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 83-85. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
205407
   Бібліограф Оксана Люта : Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Мистецька лінія, 2002. – 72 с. – ISBN 966-7511-63-4
205408
  Різниченко В. Бібліограф С.Пономарьов : З нагоди 100-ліття з часу його народження (1828-1928) / В. Різниченко. – Київ, 1928. – 20 с.
205409
  Дубровіна Л. Бібліограф Тетяна Василівна Добко / Л. Дубровіна, О. Онищенко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (252). – С. 44-50. – ISSN 1029-7200


  Бібліограф Тетяна Василівна - приклад високого служіння бібліотечній справі
205410
  Вовк Л.П. Бібліограф Ю.О. Меженко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 591-595. – ISBN 978-966-452-103-8


  До 120-річчя від дня народження.
205411
   Бібліограф, книгознавець Лев Ізраїльович Гольденберг // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 68. – ISSN 1029-7200


  18 січня 2011 р. виповнилося 90 років від дня народження відомого українського бібліографа, дослідника, книгознавця Льва Ізраїльовича Гольденберга, кандидата філологічних наук, учасника Другої світової війни. Лев Ізраїльович закiнчив КДУ імені Т. Г. ...
205412
  Добко Т. Бібліограф, педагог, організатор бібліотечної справи: до 70-річчя від дня народження Павли Рогової // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 33-37. – ISSN 2076-9326
205413
  Тараманов Д.Д. Бібліографії літератури з історії Жовтня на Україні в журналах 20-х років. / Д.Д. Тараманов. – Х., 1968. – 22с.
205414
  Дуднік О. Бібліографічна винниченкіана (ХХ - початок ХХІ ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 17-29. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються особливості відображення життя та діяльності видатного українця–Володимира Кириловича Винниченка у бібліографічних посібниках ХХ– початку ХХІ ст. Звернено увагу на історію виходу в світ бібліографічних праць, присвячених В. ...
205415
  Білецький В. Бібліографічна джерельна база сучасної української терміносистеми у гірництві / В. Білецький, І. Манець // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 15 : Науки про Землю, гірництво, грунтознавство. Економіка. Соціологія. – С. 81-96. – ISSN 1728-9572


  Автори протягом 1995-2005 рр. виконали ряд проектів , спрямованих на узагальнення досвіду в галузі гірничої термінології і створення сучасних галузевих перекдадних, тлумачних та енциклопедичних словників. Авторы в 1995-2005 гг. выполнили ряд проектов ...
205416
  Маслова М. Бібліографічна діяльність Запорізької ОУНБ під час карантину // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 4 (22). – С. 22-24. – ISSN 2518-7341


  Стаття узагальнює досвід діяльності відділу наукової інформації та бібліографії Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки під час карантину. Знайомить з традиційними бібліографічними послугами, що зазнали деяких змін, новими ідеями, які ...
205417
  Іванченко А. Бібліографічна діяльність одеських бібліотек: розвиток та здобутки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 26-32. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює розвиток бібліографічної діяльності одеських бібліотек, починаючи з першої половини ХІХ ст., та здобутки в цій галузі на сьогодні. Огляд зроблено шляхом аналізу бібліографічних здобутків провідних наукових установ та організацій міста: ...
205418
  Матвійчук Л.О. Бібліографічна діяльність провідних бібліотек Національної академії наук України в 1991-2013 рр.: матеріали до біобібліографії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 366-384. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
205419
  Галах В.В. Бібліографічна діяльність професора О.Г. Черняхівського (1869-1939) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 117-118
205420
  Баженов Л.В. Бібліографічна діяльність Центру дослідження історії Поділля (до 20-річчя установи) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 161-166. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
205421
  Коваленко С. Бібліографічна зведена база даних дисертацій – складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу / Світлана Коваленко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 2 (211), лютий. – С. 14-17. – ISSN 2076-9326


  Статтю присвячено питанням створення бібліографічної зведеної бази даних дисертацій з питань освіти, педагогіки і психології в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського. Ключові слова: дисертації, зведені каталоги, ...
205422
  Алієва І. Бібліографічна інформація з екології в системі бібліографічних засобів Президентської бібліотеки Управління справами Президента Азербайджанської Республіки // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 173-175. – ISSN 2076-1554
205423
   Бібліографічна інформація і сучасність. – К, 1981. – 128с.
205424
  Кульчицька Л.Я. Бібліографічна інформація і типологія: до постановки проблеми // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 338-351. – ISBN 966-02-3854-1
205425
  Солоіденко Г. Бібліографічна комісія ВУАН та її незавершена діяльність // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 18-22. – ISSN 1029-7200


  На основі архівних матеріалів висвітлено історію створення Бібліографічної комісії ВУАН (1926-1931). Аналізуються рішення першого Пленуму Бібліографічної комісії ВУАН, результати генерального обліку бібліографічної роботи кінця 1920-х рр., діяльність ...
205426
  Черниш Н.І. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909-1939) : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Наталія Черниш. – Київ : Наша культура і наука, 2006. – 216с. – ISBN 966-7821-37-4
205427
  Рубінштейн С.Л. Бібліографічна комісія Української Академії наук та планування бібліорафічної роботи в У.Р.С.Р. : Окрема відбитка з "Записок Укр. Бібліогр. Тов." в м.Одесі №1 за 1928р. / С.Л. Рубінштейн. – Одеса : 2-га Держдрукарня, 1928. – 4 с.
205428
   Бібліографічна панорама наукових і науково-популярних праць співробітників Інституту народознавства НАН України (книжкові видання 1992-2018 рр.) / НАН України, Ін-т народознавства ; зладив Роман Гузій. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – 691, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-02-8831-7
205429
  Швецова-Водка Бібліографічна підготовка фахівців спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Спецвипуск 40. – С. 70-75


  Розглянуто зміст бібліографічної підготовки фахівців спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія", зважаючи на сучасну структуру наукового бібліографознавчого знання і завдання того чи іншого навчального курсу. Запропоновано ...
205430
  Тишкевич К.І. Бібліографічна продукція бібліотек України для юнацтва: розробка та промоція // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Розглянуто науково-теоретичні засади та практика створення бібліографічної продукції бібліотеками України для юнацтва. Приділено увагу розробці бібліографічної інформації та її розповсюдження щодо задоволення інформаційних потреб молоді. The ...
205431
  Біловус Г. Бібліографічна репрезентація питань бібліотечної справи (на підставі публікацій газети "Львівські вісті" (1941-1944)) / Г. Біловус, С. Ковальська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 295-304. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
205432
  Ступак Ю.П. Бібліографічна робота вчителя літератури / Ю.П. Ступак. – К, 1961. – 64с.
205433
  Макєєва В.Ю. Бібліографічна робота масових бібліотек / В.Ю. Макєєва. – К, 1961. – 40с.
205434
  Ясинський М.І. Бібліографічна робота на Радянській Україні в 1926 році / М.І. Ясинський ; Всенародня Бібліотека України при Український Академії наук. – Київ : З 10 друкарні "Трансдрук" ім. Леніна, 1927. – 31 с.


  На тит. арк.: Василенко-Полонскій від автора
205435
  Прокопенко Л. Бібліографічна секція у структурі ІФЛА // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С.8-10.
205436
  Прокопенко Лілія Бібліографічна секція у структурі ІФЛА // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-10. – Бібліогр. в кінці ст.
205437
  Хміль О. Бібліографічна спадщина Зенона Кузелі: типологічні різновиди // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 330-341. – ISSN 1591-6223


  Рассматриваются разные типы библиографических исследований Зенона Кузели: прикнижная библиография, тематическая библиография (труды об украинских думах и кобзарях), персональная библиография (Б. Лепкий), каталоги украинских издательств (“Українське ...
205438
  Ляхоцький В. Бібліографічна спадщина Івана Огієнка // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архів. управ. при Каб. Мін. України, Укр. держ. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 49-57. – ISBN 966725001-6
205439
  Сєдих В. Бібліографічна спадщина науковців Харківського університету / В. Сєдих, І. Давидова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 15-16. – ISSN 2076-9326
205440
  Стрішенець Н.В. Бібліографічна спадщина Юрія Олександровича Меженка. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.08 / Стрішенець Н.В.; НАН Укр.Нац.бібліотека Укр. – К, 1996. – 24л.
205441
  Березкіна В. Бібліографічна Шевченкіана української діаспори // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 273-284. – ISSN 2224-9516
205442
  Шкаріна В. Бібліографічна школа Тетяни Добко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (287), червень. – С. 35-42. – ISSN 2076-9326


  Присвячено 40-річчю наукової діяльності Т. Добко - бібліографознавця, бібліотекознавця, книгознавця, історика, бібліографа. Висвітлено один из напрямів діяльності вченої - створення науково-допоміжних бібліографічних посібників. Подано характеристику ...
205443
  Рибчинська Н. Бібліографічне бюро у Львові (1910-1914): принципи поточного реєстру української книги // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 90-99. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
205444
  Бублик Н. Бібліографічне видання з питань розвитку вищої освіти в умовах інтеграції України до Європейського освітнього простору // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (116). – С. 99-105. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
205445
  Паславський Т.Б. Бібліографічне джерелознавство і питання репертуару історичної картографії та історичних картографічних джерел // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 352-357. – ISBN 966-02-3854-1
205446
  Рубан А. Бібліографічне забезпечення безперервної професійної освіти бібліотекарів навчальних закладів / Алла Рубан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 2 (163). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто проблеми забезпечення бібліотечних фахівців навчальних закладів професійною інформацією. Представлено діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у створенні бібліографічних посібників на допомогу ...
205447
  Пономаренко Л.О. Бібліографічне забезпечення досліджень науково-педагогічної діяльності М.І. Пирогова у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 352-363


  При підготовці покажчика були використані фонди Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, наукової бібліотеки ім. ...
205448
  Мусіна З.Х. Бібліографічне забезпечення історичної науки: з досвіду роботи Національної історичної бібліотеки України за роки незалежності / З.Х. Мусіна, Таранюк-Русанівський // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 112-116


  Висвітлено досвід наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
205449
  Башун О. Бібліографічне забезпечення франкознавства // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 246-256. – ISSN 1728-9572
205450
  Грудініна Н. Бібліографічне оформлення наукових праць // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 3 (233). – С. 47-50. – ISSN 1029-7200
205451
  Трачук Л.Ф. Бібліографічне самообслуговування на веб-сайті бібліотеки // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 67-72
205452
  Головащенко Л.Р. Бібліографічний аналіз і моніторинг відображення проблем науки та діяльності НАН України у вітчизняних засобах масової інформації за період 2004-2008 рр. / Л.Р. Головащенко, Л.О. Хоменко, С.І. Примаченко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 96-104. – ISSN 0374-3896
205453
  Федунишин Л. Бібліографічний аналіз історії Галичини кінця XVIII - початку XIX ст. у науковому дослідженні Івана Кревецького // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 114-117. – ISSN 1728-9343
205454
  Швець Н.А. Бібліографічний аналіз проблеми формування здорового способу життя у філософських, психолого-педагогічних дослідженнях // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 271-280. – ISSN 2227-1376
205455
  Приколота С.Г. Бібліографічний аналіз творчої спадщини С.Єфремова. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.08 / Приколота С.Г.; Мін. культури і мистецтв України. Київ. держ. ін-т культури. – К., 1997. – 26л.
205456
  Устіннікова О. Бібліографічний апарат видань. Система бібліографічних посібників (творів, документів, видань) / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-24
205457
  Грудініна Н. Бібліографічний апарат наукової публікації як вияв академічної доброчесності // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 6-10. – ISSN 2518-7341


  У статті на основі аналізу публікацій вітчизняної та зарубіжної літератури висвітлено питання, пов"язані з бібліографічним забезпеченням наукометричних досліджень використаних джерел до наукових праць, обґрунтовано його актуальність і недостатню ...
205458
  Дроздова О.В. Бібліографічний аспект у творчості історика-краєзнавця Полтавщини І.Ф. Павловського // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.203-204. – ISBN 966-7653-2-Х
205459
  Житарюк М. Бібліографічний аспект шевченкознавства в Румунії і монографічно-хрестоматійна антологія "Сторінки румунської шевченкіани" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 218-229. – (Серія "Журналістика" ; вип. 45). – ISSN 2078-7324
205460
  Малишев Б.В. Бібліографічний довідник авторефератів дисертацій з теорії держави і права (1992-2009 рр.) : методичний посібник / Б.В. Малишев. – Київ : Реферат, 2010. – 74 с. – ISBN 978-966-8058-48-6
205461
   Бібліографічний довідник журналу "Сучасність". 1961-2003. – Львів : Кальварія, 2003. – 480 с. – ISBN 966-663-119-9
205462
  Лисодєд О.В. Бібліографічний довідник з кримінології (1922-2002) / О.В. Лисодєд; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; За ред. О.Г. Кальмана. – Харків : Одіссей, 2003. – 128с. – ISBN 966-633-229-9
205463
   Бібліографічний довідник праць з психології за 40 років (1917-1957). – Київ, 1958. – 134 с.
205464
  Балабанов О.Д. Бібліографічний збірник Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького : [друковані праці співробітників інституту. 1944-1957 рр. : покажчик до видань інституту 1939-1957 рр. : дисертації, які були захищені в інституті. 1948-1957 рр.] / склали: О.Д. Балабанов, Н.М. Недоступ ; [відпов. ред. І.С. Кузьменко] ; Київський держ. пед. ін-т ім. О.М. Горького. – Київ : [б. в.], 1958. – 220 с.
205465
   Бібліографічний збірник, присвячений 10-річниці Жовтневої революції на Україні, (1917-1927). – Харків : Держвидав Украіни. – (Науковий збірник катедри, ч. 8 : Матеріали до української історичної бібліографії, в. 1 ; Бібліографія історії України, Росії та українського права, краєзнавства й етнології за 1917–1927 роки / склала Бібліогр. коміс. Н.-д. катедри історії укр. культури ім. Дм. Багалія в Харкові р. 1929)
Ч. 1.: Історія України; Ч. 2.: Краєзнавство та етнологія. – 1930. – 148 с.
205466
  Вернигора Н.М. Бібліографічний огляд видань Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2010 рік / Н.М. Вернигора, О.С. Задорожна // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 43-50


  Протягом 2010 та початку 2011 року науковцями та викладачами Інституту журналістики підготовлено до друку та надруковано низку монографій, підручників, навчальних і практичних посібників, конспектів і текстів лекцій, навчально-методичних комплексів та ...
205467
  Кочубей Т. Бібліографічний огляд життєвого і творчого шляху І. Галятовського // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2006. – Вип. 2. – С. 105-112. – Бібліографія 175 назв.
205468
  Захарчук О.В. Бібліографічний огляд книжкових видань кафедри реклами та зв"язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 84-88
205469
  Синявский А. Бібліографічний огляд літератури німецькою мовою з економгеографії / А. Синявский. – К, 1927. – 7с.
205470
  Синявский А. Бібліографічний огляд літератури німпцькою мовою з економгеографії /1914-1927рр./ / А. Синявский. – К., 1927. – 7с.
205471
  Вернигора Н.М. Бібліографічний огляд монографічних видань київської наукової школи журналістики за 2010-2012 рр. / Н.М. Вернигора, О.С. Задорожна // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 47-63


  Протягом 2010—2012 рр. науковцями київської наукової школи журналістики підготовлено до друку та надруковано низку монографій. Наведено описи, анотації та покажчики змістів цих монографій. На протяжении 2010—2012 гг. учеными киевской научной школы ...
205472
  Вихватенко О.О. Бібліографічний огляд навчального видання Ю. В. Бондаря "Перша інформаційна...Інформація та інформаційна політика на Стародавньому Сході"» // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 212


  Серед цьогорічних книжкових напрацювань кафедри видавничої справи та редагування - навчальний посібник кандидата політичних наук, доцента кафедри Юрія Володимировича Бондаря, бібліографічний огляд якого пропонуємо читачам часопису. Among the research ...
205473
  Поповський Анатолій Михайлович Бібліографічний огляд наукових праць проф. В.С.Ващенка з українського мовознавства : Навчальн. посібн. / Поповський Анатолій Михайлович. – Дніпропетровськ, 1990. – 68с.
205474
   Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання : метод. рекомендації / [авт.-уклад. О.М. Збанацька]. – Київ : [б. в.], 2012. – 197, [1] с. : табл. – Додатки: с. 129-188. – Бібліогр.: с. 189-192 та в підрядк. прим.
205475
  Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / Тетяна Добко, Ірина Антоненко, Надія Моісеєнко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 12-21. – ISSN 1029-7200


  У статі висвітлено питання бібліографічного опису електронних ресурсів віддаленого доступу, зокрема соціальних мереж, блогів. Наведено приклади опису електронних документів.
205476
  Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 3. – С. 55-64
205477
  Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 15-18. – ISSN 2076-9326
205478
  Бисько І.Д. Бібліографічний покажчик / І.Д. Бисько. – Ніжин, 1970. – 68с.
205479
  Клименко І.В. Бібліографічний покажчик "Друковані праці Б.С. Бутника-Сіверського" як джерело до вивчення наукової діяльності українського мистецтвознавця // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 469-477. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
205480
  Лиханова І. Бібліографічний покажчик "Книга в Україні 1861-1917": матеріали до репертуару української книги (Джерелознавчий аспект) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 514-528. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто бібліографічний покажчик, який за матеріалами картотеки відомого книгознавця С. Й. Петрова (1917 - 1974) видає Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Проаналізовано напрями роботи відділу національної бібліографії бібліотеки ...
205481
  Лиханова І.Г. Бібліографічний покажчик "Книга в Україні, 1861-1917" як складова Українського бібліографічного репертуару // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 214-225. – ISBN 966-02-4450-4
205482
  Лиханова І.Г. Бібліографічний покажчик "Книга в Україні. 1861-1917": джерелознавчий аспект // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 259-261. – ISBN 978-966-02-7337-5


  За матеріалами картотеки відомого книгознавця Степана Йосиповича Петрова (1917–1974 р.р.) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського видає ретроспективний бібліографічний покажчик «Книга в Україні. 1861–1917 : матеріали до репертуару ...
205483
   Бібліографічний покажчик "О.Є.Корнійчук". – Х, 1951. – 73с.
205484
  Пестрецова Л.А. Бібліографічний покажчик "Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського" як засіб взаємодії бібліотек у документообміні інформаційними ресурсами // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 264-267. – ISBN 978-966-02-7337-5
205485
  Гамалій Г. Бібліографічний покажчик "Репресії в Україні" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34
205486
  Гамалій Г. Бібліографічний покажчик "Репресії в Україні" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34
205487
  Кошик Н. Бібліографічний покажчик "Українські Карпати" (1977-2006) як джерело інформаційного пошуку з проблем карпатознавства // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 342-353. – ISSN 1591-6223


  Покажчик літератури тематично орієнтований на проблематику досліджень академічних установ Західного наукового центру НАН України, одним із основних наукових напрямів яких є раціональне використання і відновлення природних ресурсів Карпатського регіону, ...
205488
   Бібліографічний покажчик 1918-1993 рр.. – К., 1993. – 393с.
205489
  Комаров М.Ф. Бібліографічний покажчик видань Котляревского творів та писань / М. Комаров. – [Київ], 1904. – 467-494 c. – Без обкл. та тит. л. - Авт вказан в кінці статті. - Окрема відб.: На вічну пам"ять Котляревськолму : літературний збірник. – К. : Вік, 1904, с. 467–494. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
205490
   Бібліографічний покажчик видань Центрального статистичного управління УРСР за роки 1921-1927. – Х, 1928. – 78с.
205491
   Бібліографічний покажчик дисертацій, які захищені у спеціалізованих радах КДЛУ (серпень 1994-1997 рр.). – Київ, 1998. – 28 с. – шифр дубл
205492
  Петров В.М. Бібліографічний покажчик для вчителів математики / В.М. Петров. – Чернігів, 1970. – 46с.
205493
   Бібліографічний покажчик до теми "Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в Україні" : бібліографічний покажчик. – Київ
№ 34. – 2001
205494
  Завірюха Л.А. Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць та газетних публікацій : до ювілею / Завірюха Лідія Андріївна, канд. пед. наук, доц. ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Київ : Талком, 2013. – 54, [1] с. : іл., портр. – (Ювіляри НАПН України)


  Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Л.А. Завірюха. 19.1.2014 р. P.S. Закінчила аспірантуру Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Захистила дисертацію (1971 р.)
205495
   Бібліографічний покажчик друкованих праць вчених кафедри української літератури Одеського державного ун-ту. – Одеса, 1991. – 96с.
205496
   Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу (1986-1990). – Київ : Київ. держ. лінгв. ун-т., 1996. – 166 с.
205497
   Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу КДЛУ (1991-1997) : (До 50-річчя з дня заснування КДЛУ). – Київ, 1998. – 304с.
205498
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників інституту (1948-1967). – Київ, 1968. – с.
205499
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького за 1980-1989 рр.. – К
1. – 1990. – 254с.
205500
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за 2000-2007 роки : до 175-річчя НПУ імені М.П. Драгманова / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наук. б-ка. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 6, ч. 1 : / [редкол.: Л.В. Савенкова та ін. ; укладач: Н.І. Тарасова]. – 2011. – 388, [1] с.
205501
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за 2000-2007 роки / М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наук. б-ка. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 6, ч. 2 : / [редкол.: Л.В. Савенкова та ін. ; укладачі: Н.І. Тарасова, Г.І. Шаленко, І.В. Позднякова та ін.]. – 2011. – 499, [1] с.
205502
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ імені М.П.Драгоманова за 1990 - 1999 роки / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Наукова біб-ка; [ ред. кол.Л.В. Савенкова, Е.В. Татарчук та ін. ; укладачі: Н.І. Тарасова, І.В. Позднякова та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова. – ISBN 978-966-660-522-4
Вип. 5. – 2009. – 422 с. – До 175-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова
205503
   Бібліографічний покажчик друокваних праць співробітників Білоцерківського сільськогосподарського інституту ім. П.Л. Погребняка (1980-1990 р.р.). – Біла Церква, 1991. – 168 с.
205504
   Бібліографічний покажчик друокваних праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького за 1973-1979 рр.. – К
2. – 1981. – 212с.
205505
   Бібліографічний покажчик друокваних праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького за 1980-1989 рр.. – К
Т.2, ч.1. – 1991. – 168с.
205506
   Бібліографічний покажчик друокваних праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького за 1980-1989 рр.. – К
Т.2, ч.2. – 1991. – 104с.
205507
   Бібліографічний покажчик ДСПК (1990-1997) - ССПК (1999-2009) / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький нац. ун-т" Міністерства освіти і науки України ; [уклад. Тощев Г.М.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 142 с. – ISBN 978-966-599-326-1
205508
   Бібліографічний покажчик журналу "Дивослово" 1994-2010 рр. / [уклад. Віра Карпенко ; ідея і проект вид. Олександра Рибалка]. – Київ : Редакція журналу "Дивослово", 2012. – 460, [4] с. : табл. – Покаж. імен : с. 362-397. - Персоналії: с. 398-413. - Предм. покаж.: с. 414-445. – ISBN 978-966-95976-7-0
205509
  Москаленко А.А. Бібліографічний покажчик з української діалектології / А.А. Москаленко, В.М. Терлецька. – Одеса, 1966. – 68 с.
205510
   Бібліографічний покажчик з української й російської мови й літератури для масової школи профосвіти : Народний комісаріат освіти УСРР. Державний науково-методологічний комітет. Секція професійної освіти. – Харків : Друга друкарня-літографія держвидаву України, 1926. – 60 с.
205511
  Кізян О. Бібліографічний покажчик з художньої шевченкіани // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 4 (234). – С. 43-44. – ISSN 1029-7200


  Рец. на книгу: Шевченко на всі віки: образ Великого Кобзаря в художніх і художньо-документальних творах : бібліогр. покажч. 1861-2013 рр. / уклад. і вступ. ст. О.М. Куцевол ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця : ...
205512
  Ковтун М.В. Бібліографічний покажчик змісту журналу "Архіви України" (2008–2012 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 195-245. – ISSN 0320-9466
205513
   Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників науково-дослідного інституту педагогіки УРСР опублікованих в 1956 р.. – Київ, 1957. – 39с.
205514
   Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників науково-дослідного інституту педагогіки УРСР опублікованих в 1957 р.. – Київ : Радянська школа, 1958. – 46 с.
205515
   Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників науково-дослідного інституту педагогіки УРСР опублікованих в 1958 р.. – Київ : Радянська школа, 1959. – 48 с.
205516
  Дуднік О. Бібліографічний покажчик літератури з питань світової економічної кризи початку ХХІ ст. / Олександр Дуднік // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 47-48. – ISSN 1029-7200


  Рец. на книгу: Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліогр. покажч. (2008-2012) / Нац. акад. наук. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад. : Т. В. Добко, В. А. Шкаріна, С. М. Горбань, Ю. C. Левченко; рекол. ...
205517
   Бібліографічний покажчик літератури з судової експертизи = Публікації та наукові розробки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (1992-2018). До 105- річчя з дня створення інституту // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.М. Олійник, І.С. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 63, ч. 2. – С. 341-517. – ISSN 0130-2655
205518
  Дисак Ф. Бібліографічний покажчик літературних, наукових, публіцистичних творів Івана Франка в журналі "Зоря" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 66-73. – (Серія журналістика ; Вип. 31)
205519
   Бібліографічний покажчик наукових праць : Ін-ту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва за 20 років (1981-2000 р.р.). – Київ, 2001. – 338с.
205520
   Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів інституту (1991 - 1996 рр.). – Чернігів, 1996. – 156с.
205521
   Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу та аспирантів : До 60-річчя Ізмаїльського держ. пед. інституту. – Ізмаїл, 2000. – 104с.
205522
   Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства. – Київ : [б. в.], 1996. – 68 с.
205523
  Комаров М. Бібліографічний покажчик нової української літератури (1798-1883 р.) / Зібpав [та авт. пеpедм.] М. Комаpов. – Київ : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1883. – 74 с. – Hа обкл. назва: Покажчик нової укpаїнської літеpатуpи


  Додаток [1]: Hайглавнійші спільні писання пpо укpаїнську мову, літеpатуpу и пpо укpаїнське питання: с. 63-70. - Додаток 2: Якого pоку скільки книг було надpуковано: с. 70-74.
205524
  Вєдіна В.П. Бібліографічний покажчик перекладів поезій Адама Міцкевича на українську мову (1827-1955) / В.П. Вєдіна. – Київ, 1957. – 40 с.
205525
   Бібліографічний покажчик писаннів Академіка А.Е.Кримського. – Київ : З друкарні Української АН, 1926. – 41 с. – Доповнена відбитка з 1-ої книжки Записок Історично-філологічного Відділу
205526
  Співак І.А. Бібліографічний покажчик по спецсемінару з творчості Т.Г.Шевченка / І.А. Співак. – Дрогобич, 1965. – 58с.
205527
   Бібліографічний покажчик праць А.В. Ніковського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2015. – 2014. Вип. 4 (102), кн. 4 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – С. 435-488. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-84-8
205528
  Вежель Л.М. Бібліографічний покажчик праць Гавриїла Костельника та матеріалів про нього / Ліна Вежель ; КНУТШ, Ін-т журнал. – Київ : Інститут журналістики, 2008. – 40с.
205529
  Козак О. Бібліографічний покажчик праць з літературної компаративістики // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 355-403. – ISBN 978-966-193-016-1
205530
  Козак О.О. Бібліографічний покажчик праць з літературної компаративістики за 1998 рік // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – ISBN 966-8474-40-6
205531
  Бесчастний В. Бібліографічний покажчик праць за 2003-2019 рр. / Віктор Бесчастний ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2019. – 174, [2] с. : портр. – На обкл.: Донецьк, Кривий Ріг, Маріуполь. – ISBN 978-617-7679-18-8
205532
   Бібліографічний покажчик праць лабораторії (1946-1964). – Київ, 1965. – 12с.
205533
   Бібліографічний покажчик праць науковців біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН за 2016-2020 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ; [упоряд.: Н.І. Ясинецька]. – Асканія-Нова : Олді-плюс, 2020. – 35, [1] с.
205534
   Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2008-2013 рр.) : наукове видання / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [упоряд. Штома Л.Н. ; наук. ред.: І.А. Зязюна, Н.Г. Ничкало, О.М. Отич ; бібліогр. ред. Штома Л.Н.]. – Київ : Зелена Буковина, 2013. – 400, [4] с. – Імен. покажч.: с. 389-401. – ISBN 978-966-8410-34-3
205535
   Бібліографічний покажчик публікацій В.О. Гавриленка (1961 - 2014) / уклала Зоряна Гавриленко-Бойко // Шлях до сфрагістики / В.О. Гавриленко. – Київ ; Львів : [б. в.], 2014. – С. 302-314. – ISBN 978-966-02-7306-1
205536
   Бібліографічний покажчик публікацій журналу "Образотворче мистецтво" за 1991-2005 роки. – Київ : Софія-А, 2005. – 431, [1] с. – Імен. покажч.: с. 361-431. - На обкл. також зазнач.: Образотворче мистецтво. – ISBN 978-966-8684-37-1
205537
   Бібліографічний покажчик творів І.П. Мегели // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 65-83


  Про І. Мегелу.
205538
   Бібліографічний покажчик творів Ю.Ф. Ярмиша наукові праці // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 29-42
205539
  Добко Т. Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 499-513. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто основні історичні періоди, тенденції видання науковими бібліотеками України бібліографічних покажчиків та сучасний стан розвитку бібліографічних ресурсів. Розкрито місце та особливості бібліографічного покажчика у системі ...
205540
   Бібліографічний покажчик Ю.М. Кочубея (2008 - 2012) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 45-50. – ISBN 978-966-02-6446-5
205541
  Зоряна А.М. Бібліографічний покажчик ЮНЕСКО "INDEX TRANSLATIONS" як джерело дослідження документального потоку перекладів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 33-43. – ISSN 2409-9805
205542
  Любаренко Л. Бібліографічний покажчик, присвячений багатовіковій історії бібліотечного руху в Україні // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 38-39


  Про презентацію у Національній парламентській бібліотеці України бібліографічного покажчика публікацій середини XVIII - поч. XXI ст. "Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні"
205543
   Бібліографічний покажчик. Наукові праці Л.І. Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 249-262
205544
   Бібліографічний покажчик: Друковані праці співробітників інституту за 1958-1972 рр. – К
1. – 1976. – 209с.
205545
   Бібліографічний покажчик: Друковані праці співробітників інституту за 1958-1972 рр.. – К
2. – 1976. – 232с.
205546
  Геращенко М. Бібліографічний портрет Миколи Зерова / М. Геращенко, Л. Добровольская // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 6 (179). – С. 36-37. – ISSN 2076-9326
205547
  Рубан А. Бібліографічний посібник для бібліотекарів закладів освіти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 43-45. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. Для б-к закл. заг. серед., проф.-техн., вищої освіти. Вип. 4 / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: А.І. ...
205548
  Савенкова Людмила Бібліографічний ресурс із доступом до повнотекстових документів. Оригінальне рішення : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 85-87. – ISSN 1682-2366
205549
  Кропочева Н. Бібліографічний складник системи інформаційного супроводу наукових досліджень із питань національно-патріотичного виховання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано зміст і структуру науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Національно-патріотичне виховання в Україні»(2014– 2018 рр.). Узагальнено основні наукові підходи до класифікації бібліографічних видань, наявних у ...
205550
   Бібліографічний щорічник Львівського державного університету ім. Івана Франка. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту
Вип. 1 : Покажчик друк. робіт наук. праців. ун-ту за 1955 рік. – 1959. – 76 с.
205551
   Бібліографічний щорічник Львівського державного університету ім. Івана Франка. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту
Вип. 2 : Покажчик друк. робіт наук. праців. ун-ту за 1956 рік. – 1959. – 72 с.
205552
   Бібліографічний щорічник Львівського державного університету ім. Івана Франка. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту
Вип. 3 : Покажчик друк. робіт наук. праців. ун-ту за 1957 рік. – 1959. – 80 с.
205553
   Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за 200 років (1807-2007) : покажчик / [Швалб М.Г. та ін. ; наук. ред. І.Я. Лосієвський] ; Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 63, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 78-966-623-950-4
205554
  Пономаренко Л. Бібліографічні виміри освіти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (255). – С. 43-44. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Бібліографічні покажчики у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського : 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ...
205555
  Василюк О.Д. Бібліографічні джерела в науковій спадщині Агатангела Кримського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 340-349. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
205556
  Дуднік О. Бібліографічні джерела з історії Півдня і Сходу України / О. Дуднік, А. Колісниченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 544-561. – ISSN 2224-9516


  Представлено та проаналізовано різні типи бібліографічних покажчиків, які є суттєвими джерелами для нових досліджень з історії Півдня та Сходу України. Особливу увагу приділено тематичним, краєзнавчим, персональним і багатогалузевим покажчикам, що ...
205557
  Гольденберг Лев Ізраїлович Бібліографічні джерела українського літературознавства : Путівник: Для вузів / Гольденберг Лев Ізраїлович. – Київ : Вища школа, 1977. – 200с.
205558
  Гольденберг Лев Ізраїлович Бібліографічні джерела українського літературознавства : Путівник: Навч. посібн. для ун-тів, пен. ін-тів, ін-тів культури / Гольденберг Лев Ізраїлович. – 2-е вид. випр. і доп. – Київ : Вища школа, 1990. – 252с.
205559
  Жданова Р.С. Бібліографічні джерела українського літературознавства, мовознавства та фольклористики. 1990-2002 / Р.С. Жданова; Мін-во культури і мистецтв України; Нац. парламентська б-ка України; Наук. ред.: І.О. Негрейчук, О.М. Устіннікова. – Київ, 2004. – 208с. – ISBN 966-7547-30-2
205560
  Остапчук Ю. Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 9 (170). – С. 15-20. – ISSN 2076-9326
205561
  Мельник Н. Бібліографічні матеріали релігійних діячів в українських виданнях кінця ХІХ - ХХІ ст. як частина електронного ресурсу українського біографічного архіву // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 531-541.
205562
  Панченкова Н.М. Бібліографічні модифікації: моделювання наслідків, реалій, перспектив (Рецензія на навчальний посібник Н. М. Вернигори "Загальна і спеціальна бібліографія") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 157-159.


  Аналізується вміщена в навчальному посібнику теоретична інформація та методичні рекомендації з погляду повноти подання, практичності застосування студентами. Порушується проблема недотримання бібліографічної стандартизаційної бази молодими ...
205563
  Смирнова С. Бібліографічні покажчики Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки України імені В.Г. Заболотного як підгрунтя для наукових досліджень користувачів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 562-572. – ISSN 2224-9516


  На прикладі роботи Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В.Г. Заболотного розглянуто значення рекомендаційних бібліографічних покажчиків для виконання наукових досліджень користувачів бібліотеки.
205564
  Добко Т. Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр. (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (243). – С. 34-44. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр., видані в Україні, СРСР та кордоном у другій половині XX – на початку ХХІ ст. Висвітлено їх структуру, тематику, інфор- маційне ...
205565
  Пастушенко О.В. Бібліографічні покажчики з історії преси та наукової періодики в Україні (1990-2011 рр.) як джерельна база історико-бібліографічних досліджень // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 498-514. – ISSN 2222-4203
205566
  Козак С. Бібліографічні покажчики періодичних видань української діаспори // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 573-580. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано бібліографічні покажчики змісту періодичних видань української діаспори - "Українські вісті" (Німеччина - США), "Пороги" (Аргентина), "Нові дні" (Канада), які посідають особливе місце у масиві еміграційних газет і журналів, що виходили ...
205567
  Добко Т. Бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр. (перша половина ХХ ст.) / Т. Добко, О. Дуднік // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 29-38. – ISSN 1029-7200
205568
  Дуднік О. Бібліографічні посібники з історії Соборності України: проблеми укладання // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (255). – С. 23-32. – ISSN 1029-7200


  Бібліографічні посібники з історії Соборності України: проблеми укладання
205569
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [закінчення] / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 9. – С. 15-17


  Деякі зауваження щодо оформлення допоміжних покажчиків змісту видань.
205570
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [продовження] / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 8. – С. 17-18


  Розглядаються методи бібліографічної характеристики документа – реферування, рецензування.
205571
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [продовження] / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 10-12


  Розглянуто принципи та методику укладання внутрішньокнижкового, внутрішньожурнального та внутрішньогазетного бібліографічного покажчика.
205572
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [продовження] / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 15-17


  У статті розглядаються основні види внутрішньокнижкових, внутрішньожурнальних, внутрішньогазетних бібліографічних покажчиків.
205573
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [продовження] / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 4. – С. 18-21


  У статті розглянута методика складання прикнижкових і пристатейних бібліографічних списків літератури,
205574
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 20-22


  У статті розглянута методика складання прикнижкових і пристатейних бібліографічних списків літератури,
205575
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 7. – С. 13-15.
205576
   Бібліографічні посібники УРСР 1976-1980. – Харків, 1985. – 165 с.
205577
  Науменко І. Бібліографічні продукти та послуги на сайті бібліотеки як засіб задоволення інформаційних потреб користувачів // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 17-19. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено приклад представлення бібліографічних продуктів та послуг на сайті бібліотеки ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", подано їх коротку характеристику та значущість для задоволення інформаційних потреб користувачів.
205578
  Приліпко Т. Бібліографічні ресурси Національної історичної бібліотеки України // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С. 277-281. – ISSN 0869-3595


  У статті висвітлено інформаційно-бібліографічну діяльність із підготовки поточних і ретроспективних посібників, електронних баз данних науково-бібліографічного відділу Національної історичної бібліотеки України
205579
   Бібліографічні роботи на Україні 1948 року. – Х, 1948. – 51с.
205580
  Глибицька С. Бібліографічні та бібліографознавчі праці В.М. Грамми (до 80-річчя від дня народження) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 62-63. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена бібліографічній та бібліографознавчій діяльності кандидата біологічних наук, природоохоронця та бібліографа В.М. Грамми.
205581
  Гриценко Н. Бібліографічні та реферативні бази даних як інструмент формування наукового портфоліо / Н. Гриценко, О. Клюшнікова, О. Сандул // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (262). – С. 30-41. – ISSN 1029-7200
205582
  Зленко Г. Бібліографічні турботи Сергія Єфремова // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 8. – С. 14-15.
205583
  Копержинський К. Бібліографічні уваги до історії української книги в Одесі 80-90-х років XIX століття. / К. Копержинський, 1927. – 164-171 с.
205584
  Тіщенко А.А. Бібліографія - едвайзер наукової та соціокомунікативної діяльності В.І. Вернадського // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 257-263
205585
  Кіраль С.С. Бібліографія - це своєрідна археологія української культури / спілкувалася Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 10-11


  100-річчя Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Розмова з доктором філологічних наук, завідувачем відділу національної бібліографії Сидором Кіралем.
205586
   Бібліографія : [рецензії]. – [Київ : б. в., 1927. – С. 88-112. – Відбиток із "Наукових записок Київського Інституту Народного Господарства". Т. 8, вип. 1: Відділ "Право"


  Зміст: Працы Беларускага Дзяржаунага Унівэрсытэту у Менску. - Les Annales de l"Universite de Minsk. 1926, № 11 (Дзяржаунае Выдавецтво Беларусі. Менск. 1926). Стор. 130 ; Памяти академика проф. Владимира Михайловича Гордона. Сборник статей кафедры ...
205587
  Буран В.Я. Бібліографія : Загальний курс / В.Я. Буран. – Київ : Вища школа, 1984. – 215 с.
205588
  Шевчук О. Бібліографія : Колегія Павла Галагана (1871-1920 рр.) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 97-104. – Бібліограф.:135 назв.
205589
  Підопригора О.А. Бібліографія [римське право] / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов // Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – С. 487-491. – ISBN 978-966-667-541-8
205590
  Мельник С.М. Бібліографія [Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу] // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 100-107. – Бібліогр.: 116 назв. – ISBN 966-594-133-X
205591
  Лазоренко Ю.І. Бібліографія 1941-1945 років як джерелознавча база дослідження історії України періоду Великої Вітчизняної війни : Автореф... канд. іст.наук: 05.25.03 / Лазоренко Ю.І.; Кіївськ. держ. ін-т культури. – К., 1995. – 27л.
205592
  Дімаров А. Бібліографія Анатолія Дімарова. Основні твори // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 321-324. – ISBN 978-966-136-357-0
205593
  Ляшко С.М. Бібліографія археології України в науковій творчості Івана Григоровича Шовкопляса // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 111-124
205594
  Заморіна Т. Бібліографія бібліографії - важливе джерело інформації про бібліографічні ресурси України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 11-12.
205595
  Заморіна Тетяна Бібліографія бібліографії - важливе джерело інформації про бібліографічні ресурси України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 11-12. – Бібліогр. в кінці ст.
205596
  Промська О. Бібліографія бібліографії: термінологічний аспект / Олександра Промська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-24


  Одним з найцікавіших бібліографічних термінів є термін "бібліографія бібліографії". Особливості виникнення, проблеми практичного застосування та можливість заміни терміна на вдаліший "метабібліографія" - ці питання розглядаються у статті.
205597
  Ковалець Л. Бібліографія вченого та письменника // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 березня (№ 10)
205598
  Сенишин Г. Бібліографія голоду в Україні 1932-1933 = The great famine bibliograpfy / Галина Сенишин. – Доповнене вид-ня, 1990. – 58с. – На тит. арк. вихідні дані першого вид-ня: Ottawa - Montreal, 1983. – (Ukrainika exiliana ; № 16)
205599
  Граб С. Бібліографія джерел на тему історії та діяльності спецслужб (за станом на серпень 2002 року, українською та російською мовами) / С. Граб. – Київ, 2002. – 18 с.
205600
   Бібліографія дисертацій з питань історії, економіки і культури України. – К, 1965. – 126с.
205601
   Бібліографія Дрогобича : праці Науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Коло. – ISBN 966-7996-17-4
№ 1. – 2001
205602
   Бібліографія журналу "Схід", 1995-2006 рр.. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2007. – 256с. – (Бібліотека журналу "Схід"). – ISBN 978-966-2018-03-5
205603
   Бібліографія з американського сімейного права // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 390-391
205604
   Бібліографія з загальної теорії систем (ЗТС) / склав С.М. Кириченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
205605
   Бібліографія з основ американського права // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 387-390
205606
   Бібліографія з проблем випадковості, хаосу, стохастичності // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.284-290
205607
   Бібліографія з проблем поняття і системи криміналістики. – Київ, 2004. – 43с.
205608
   Бібліографія з проблем юридичної одорології. – Київ, 2004. – 52с.
205609
   Бібліографія зарубіжного українознавства: 2011-2012 рр. / В.Д. Гула, Л.В. Дідух, О.Г. Іванченко, Т.М. Шевченко // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 328-364
205610
   Бібліографія зарубіжного українознавства: 2011-2013 рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 269-280
205611
   Бібліографія зарубіжного українознавства: 2011–2012 рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – C. 306-326
205612
  Каневська Л. Бібліографія зарубіжного франкознавства: січасний стан і перспективи опрацювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 114-121. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Проаналізовано франкознавчі бібліографічні джерела на предмет відбиття в них зарубіжних публікацій. Наголошено на потребі створення синтетичної бібліографії фарнкознавства як підстави для поглиблення наукових досліджень, зокрема в царині перекладної ...
205613
  Протасова С. Бібліографія зимової обрядової музики українців: матеріали та дослідження (на допомогу молодому дослідникові та викладачеві) // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 101-108. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6). – ISSN 2522-4212


  "Мета публікації – зібрати воєдино, по-можливості, усі основні публікації на тему «Українська народна музика зимових свят». Перелік охоплює роботи, що містять описи різдвяно-новорічних звичаїв і ритуалів, дослідження музичного фольклору та ...
205614
  Корольов Б.І. Бібліографія історична / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 32-34. – ISBN 966-642-073-2
205615
  Казьмирчук Г. Бібліографія історична / Г. Казьмирчук, М. Казьмирчук // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 54-61. – ISBN 978-966-06-0538-1
205616
   Бібліографія історичної літератури за 1928 р.. – Харків : Держвидав України, 1930. – 52 с. – Покажчик імен с. 47. – (Матеріали до української історичної бібліографії, в. 2)
205617
  Ковалевський Ю. Бібліографія й Український бібліографічний інститут / Головна Книжна Палата. – Вид. Голов.ї Книжн. Палати Позашкіл. освіти. Нар. комісар.освіт. – Київ, 1919. – 16с. – (Ключ знання (екслібріс))


  На тит. стор. підпис В. Данилевича
205618
   Бібліографія К.М. Тищенка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 10-20. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
205619
   Бібліографія кандидата філологічних наук, доцента В.І. Ярмак (сербістика) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 239-243
205620
  Ркліцький С. Бібліографія Київської Софії за роки револющії (1917-1927) / С. Ркліцький. – К., 1928. – 13с.
205621
  Андрієвський О. Бібліографія літератури з українського фолкльору = Oleksander Andriewsky. Bibliographie der literatur des ukrainischen folklors. Band 1 / Олександер Андрієвський ; Всеукраїнська Акад. наук, Етнографічно-фольклорна комісія. – Київ : [З друкарні Всеукраїнської Академії наук]. – (Матеріяли до історії української етнографії = Materialien zur geschichte der ukrainischen etnographie. T.1 / за ред. акад. А. Лободи ; Т. 1)
Т. 1. – 1930. – XXVII, 821, [2] с. – Пар. тит. л. нім. м.
205622
  Стальна Т. Бібліографія М.Г. Жулинського за 2011-2015 рр. / Т. Стальна, Т. Ушакова
205623
  Жарких М. Бібліографія Михайлівського Золотоверхого монастиря // Пам"ятки України: науковий альманах : історія, пам"яткознавство, культурологія, музеєзнавство, краєзнавство / Благодійна орг. "Фундація Героя України, академіка Петра Тронька" ; Видавнич. дім журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2017. – № 4/5 ( 44/45). – С. 31-39


  "Даний покажчик є результатом відбору матеріалів з бази даних “Україна 13-18 ст.”. Відібрано тільки ті матеріали, які безпосередньо стосуються монастиря (не включено численні згадки чи фрагменти у працях загального характеру). В необхідних випадках ...
205624
  Кирилов І. Бібліографія на допомогу самоосвіті / І. Кирилов. – Київ : Політвидав України, 1964. – 56 с.
205625
  Ясинський М.І. Бібліографія на Радянській Україні 1927 року / М.І. Ясинський ; Всенародня Бібліотека України при Український Академії наук. – Київ : [Трест "Київ-друк"], 1929. – 38 с.


  На тит. арк.: Н. М. Полоской М. Ясинск.
205626
  Ясинський М.І. Бібліографія на Радянській Україні 1928 року / М.І. Ясинський ; Всенародня Бібліотека України при Український Академії наук. – Київ : [Трест "Київ-друк"], 1930. – 27 с.
205627
   Бібліографія наукових і науково-методичних праць Р.М. Козлової // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 304-315. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8
205628
   Бібліографія наукових писань Зенона Кузелі / зложив Володимир Янів // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 104-114. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
205629
   Бібліографія наукових праць викладачів житомирського державного педагогічного інституту ім. І.Франка (1979-1989 рр.). – Житомир, 1992. – 180с.
205630
  Рукавіцина-Гордзієвська Бібліографія наукової спадщини київського митрополита Євгенія (Болховітінова) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 311-328. – ISBN 966-02-3854-1
205631
   Бібліографія науковців університету Броніслав Кобилянський (1896-1986). – Львів, 1996. – 58с.
205632
  Бобришева І. Бібліографія нотних видань за матеріалами журналу "Музика - масам" // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 285-294. – ISSN 2224-9516
205633
   Бібліографія опублікованих праць професора Володимира Чорнія / Уклала Світлана Винниченко // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 328-342. – ISSN 0203-9494
205634
   Бібліографія основних видань Інституту історії України НАН України 1936-2001. – Київ, 2002. – 161с. – ISBN 966-02-2803-1
205635
   Бібліографія основних наукових праць В.І. Наулка (До 75-річчя від дня народження) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 120-129. – ISSN 0130-6936
205636
   Бібліографія основних публікацій автора // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 713-716. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
205637
  Дубінскі С.А. Бібліографія па археолегії Беларусі і сумежных краін / С.А. Дубінскі, Беларуская АН Інстытут гісторыі. – Менск : [Друк. Юелорускае АН], 1933. – XII, 216, [8] с.
205638
  Бутрин М.Л. Бібліографія періодичних видань Львівської області за 1939-1965 рр. / М.Л. Бутрин. – Львів, 1970. – 122с.
205639
  Киргизбаєва І.Ю. Бібліографія питання формування міських пішохідних просторів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 307-318 : рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 2077-3455
205640
  Фаворська О.І. Бібліографія по алергії / О.І. Фаворська. – Київ, 1937. – 63 с.
205641
   Бібліографія посмертних праць академіка В.А. Роменця, праць про нього та праць про його творчість // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 123-132. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
205642
  Вірченко Н.О. Бібліографія праць / Н.О. Вірченко ; [відп. ред. М.І. Дробноход]. – Київ : Задруга, 2005. – 60 с. – ISBN 966-7944-82-4
205643
  Пуряєва Н.В. Бібліографія праць В.В. Німчука // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 23-52. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
205644
   Бібліографія праць В.І. Ульяновського за 1981-2008 рр. // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 9-42. – ISBN 978-966-8846-19-9


  Сьомий вип. Просемінарію присвячений 50-річчя від дня народження Василя Іринарховича Ульяновського - док. істор. н., проф. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка, керівника наукового семінару для студентів та аспірантів. Вперше подається бібліографія праць В. ...
205645
   Бібліографія праць Валентини Єрмак // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 8. – ISSN 2307-2261
205646
   Бібліографія праць Віктора Дудка : уклав Д. Єсипенко // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 507-543. – ISBN 978-966-2449-92-1
205647
   Бібліографія праць вчених Дніпропетровського університету: Історія України 15 - 18-го століть. 1918-1990 гг.. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1992. – 76с. – (Науково-довідкові видання з історії України)
205648
  Рябцева Я.Г. Бібліографія праць Г.Д. Казьмирчука // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 45-93. – ISBN 978-617-7107-21-6


  Бібліографія праць відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія Дмитровича.
205649
  Стальна Т. Бібліографія праць Дмитра Сергійовича Наливайка / Т. Стальна, М. Штолько // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 375-398. – ISBN 978-966-921-243-6
205650
  Роєнко О. Бібліографія праць з народознавства (за 2004-2006 рр.) / О. Роєнко, Т. Кравченко // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 94-101. – ISSN 0130-6936
205651
  Іванов Ю.Ф. Бібліографія праць І.В. Лучицького / Ю.Ф. Іванов, С.І. Лучицька // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких : (кінець XIX - початок XX ст.) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; [упорядкування, опрацювання текстів, вступ. слово, біограф. та бібліогр. матеріали О.О. Новікової ; комент. С.І. Лучицької ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – С. 374-398. – ISBN 978-966-02-4601-0
205652
   Бібліографія праць Інституту філософії АН УРСР (1946 - 1967). – Київ : АН УРСР, 1969. – 136с.
205653
  Наконечна З. Бібліографія праць М.В. Галушко // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 14-32. – ISSN 1561-6224
205654
  Новікова О.О. Бібліографія праць М.В. Лучицької // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких : (кінець XIX - початок XX ст.) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; [упорядкування, опрацювання текстів, вступ. слово, біограф. та бібліогр. матеріали О.О. Новікової ; комент. С.І. Лучицької ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – С. 399-403. – ISBN 978-966-02-4601-0
205655
   Бібліографія праць О.Ф. Коновця // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 106-134
205656
  Кирилюк Е.П. Бібліографія праць П.О. Куліша та писань про нього. / Е.П. Кирилюк. – Київ, 1929. – 121 с.
205657
  Кирилюк Євген Бібліографія праць П.О.Куліша та писань про нього = Jevhen Kyryljuk. Die bibliographie der werke von P.O.Kulis / Євген Кирилюк ; Всеукраїнська АН. Бібліографічна комісія. – У Київі, 1929. – 121 с. – (Всукраїнська Академі наук Бібліографічна комісія : Українська бібліографія ; В.2 ; Вип. 2)
205658
   Бібліографія праць професора А.А. Бойко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 60-62


  The bibliography of the works of Professor Alla Boyko. Библиография научных трудов профессора А. А. Бойко.
205659
  Моторний Олександр Бібліографія праць професора В.А. Моторного 2004 - 2009 // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 11-16. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
205660
  Безега Т.М. Бібліографія праць професора В.Є. Задорожного / Т.М. Безега, Л.О. Мельник // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 6-32. – (Історія ; Вип. 22)
205661
   Бібліографія праць професора Валентини Борисенко за 1995–2005 роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 117-118
205662
  Пейк М. Бібліографія праць професора Михайла Тиводара // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 77-100. – ISBN 978-966-671-417-9
205663
   Бібліографія праць С.Я. Єрмоленко / упорядник - С.П. Бибик // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 33-60. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
205664
  Онопрієнко В. Бібліографія праць Українського наукового товариства: 1908 - 1922 рр. / В. Онопрієнко, Т. Щербань // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 88-106. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
205665
   Бібліографія праць Ярослава Дзири // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 454-476. – ISBN 966-02-2554-7
205666
  Поліщук І.О. Бібліографія проблеми політичної ментальності українства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 245-248. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190


  Уперше розгорнутий аналіз проблема української ментальності знаходить у класичній праці М.І. Костомарова "Дві руські народності" (1861). С. 245.
205667
   Бібліографія проф. О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 131-145. – ISBN 978-617-7824-30-4
205668
   Бібліографія професора Потапенка Ярослава Олександровича // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 94-108. – ISSN 2415-3567
205669
   Бібліографія прць Г.Д. Казьмирчука // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 16-78. – ISBN 978-617-7107-20-9


  Бібліографія праць відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія Дмитровича.
205670
   Бібліографія робіт з кримінального права, опублікованих у періодичних виданнях у 1986-1998 роках. – Львів, 1999. – 48с. – (методичні матеріали ; число 125)
205671
   Бібліографія російської і української бібліографії по історії Української РСР. (1956-1965 рр.). – Київ, 1966. – 128с.
205672
  Костенко Л. Бібліографія та бібліометрія: коеволюція суспільних функцій / Л. Костенко, В. Копанєва, Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (288), липень. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
205673
  Шаблій О.А. Бібліографія та джерела // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 251-310. – ISBN 978-617-640-052-3
205674
  Ушакова Т.В. Бібліографія Тамари Наумівни Денисової / Т.В. Ушакова, Т.В. Стальна // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 345-364
205675
   Бібліографія творау Янкі Купалы 1917-1942. – Мінськ
Ч. 2. – 1957. – 204с.
205676
   Бібліографія творау Янкі Купалы 1917-1942. – Мінськ
3. – 1972. – 348с.
205677
  Сосновський М. Бібліографія творів Дмитра Донцова та періодичних видань, в яких Д. Донцов співпрацював // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 216-218
205678
  Цибенко І. Бібліографія у творчості М. Грушевського: шляхи пізнання його наукової спадщини // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С. 44-47. – ISSN 2076-9326
205679
  Калинович І. Бібліографія українознавства за 1914-1923 рр. / зібрав Іван Калинович. – У Львові (Львів) : Накл. Наук. т-ва ім. Шевченка. – (Матеріяли до української бібліографії / видає Бібліографічна комісія НТШ ; Т. 5)
Вип. 1 : Історія України. Публікації в українській мові. – 1924. – 59 с.
205680
  Ясинський М.І. Бібліографія української бібліографії / М.І. Ясинський. – 17с.
205681
  Пеленський Є.Ю. Бібліографія української бібліографії / Є.Ю. Пеленський. – Львів, 1934. – 198 с.
205682
   Бібліографія української і російської бібліографії по історії УРСР. – Київ, 1960. – 154 с. – Для службового користування; Стеклогр. изд.
205683
  Ільницька Л. Бібліографія української книги в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині і в еміграції (1914-1939): науково-методичні засади створення видавничого проекту та його реалізація // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (250). – С. 16-23. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено теоретичні засади і організаційні питання створення бібліографії української книги міжвоєнного періоду на західноукраїнських землях та в еміграції, обґрунтовано актуальність такої бібліографії. Проаналізовано принципи укладання ...
205684
  Ігнатієнко В. Бібліографія української преси. 1816 - 1916 / В. Ігнатієнко. – Харків; Київ, 1930. – 288с.
205685
  Мелещенко О. Бібліографія української та російської журналістики як привід для роздумів // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 193-197. – ISBN 966-02-2347-1
205686
  Рева Н.М. Бібліографія української художньої літератури та літературознавства : навч. посіб. / Н.М. Рева. – Київ, 1979. – 230 с.
205687
  Вовченко І.О. Бібліографія худжньої літератури та літературознавства на Україні, 1946-1966 рр. / І.О. Вовченко. – Харків, 1968. – 39 с.
205688
  Матвійчук Л. Бібліографія шевченкіани: початок створення та основні віхи розвитку в працях академічних дослідників (1919-1990) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С.138-147. – ISSN 2224-9516
205689
  Давидова А.О. Бібліографія шевченкознавства в Харківському університеті / А.О. Давидова, Ю.Ю. Полякова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – C. 39-44. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
205690
  Дзюбенко Г. Бібліографія як вид вторинної інформації
205691
  Добко Т. Бібліографія як покликання: наукові здобутки Луїзи Іванівни Ільницької // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (253). – С. 46-52. – ISSN 1029-7200
205692
  Бачинська Н. Бібліографознавець, бібліотекознавець, педагог Віра Вікторівна Загуменна / Н. Бачинська, Т. Новальська // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 23-24
205693
  Ломачинська І.М. Бібліографознавство : навчальний посібник для дистанційного навчання / І.М. Ломачинська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 300 с. – ISBN 966-7979-72-5
205694
  Тодорова Є.М. Бібліографознавство в системі соціально-комунікаційних навчальних дисциплін // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 75-86. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто зміни, які відбуваються в освітній сфері загалом й інформаційно-бібліотечній діяльності зокрема, їхній вплив на зміст, завдання, методику та навчально-методичне забезпечення бібліографічної підготовки студентів факультету соціальних ...
205695
   Бібліографознавство України (1991-1995) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1999. – 136с.
205696
   Бібліографознавство України (1996-2000) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 2005. – 188с.
205697
  Пастушенко О.В. Бібліографознавчий аналіз пресознавчих дисертацій як метод дослідження ступеня розробки проблем та прогнозування розвитку науки // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 513-525. – ISSN 2222-4203
205698
  Політова О.А. Бібліографознавчі розвідки на сторінках журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 30-36. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи - здійснити стислий огляд наукових статей бібліографознавчої проблематики, надрукованих у часописі "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" у 2004-2018 роках. Методологія дослідження полягає у використанні бібліографічного ...
205699
  Кличко С. Бібліографування кримської періодики як джерело інформації для істориків журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 164-172


  У статті проаналізовано бібліографічні розвідки, які містять описи кримських видань різних періодів. Зроблено спробу систематизувати матеріал учених для доведення важливості таких праць та їх значення для дослідників кримської ...
205700
  Боряк Т.Г. Бібліографування наукових праць з архівної україніки: штрихи до бібліографічних здобутків і втрат 2005-2010 років // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-44
205701
  Бєлоус І.О. Бібліографування праць вчених "Львівської політехніки" // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 24-29. – ISBN 978-966-285-103-8
205702
  Чорна І. Бібліокре@тив // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 33-34. – ISSN 2518-7341


  Представлено досвід роботи шкільної бібліотеки щодо розвитку у дітей творчих здібностей.
205703
  Цибенко І. Бібліологічна культура в творчості Михайла Грушевського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 33-36. – ISSN 2076-9326


  Витокі про наукову творчість М. Грушевського, в якому книга відігравала визначну роль. Аналізується творчість історика в бібліологічному аспекті, розкриваються нові сторіники його багатогранної діяльності.
205704
  Ківшар Т. Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872-1959) : монографія / Таїсія Ківшар ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2015. – 530, [2] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 465-472. – Бібліогр.: с. 434-464 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7384-9
205705
  Якимович Б. Бібліологічне краєзнавство як складова частина сучасних краєзнавчих студій // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 321-343. – ISSN 1728-9572


  У галузі краєзнавчих студій автор виділяє окремий напрям - бібліологічне краєзнавство, формулює його визначення, на прикладі видатного українського друку ХХ ст. - антології "Акорди" (Львів, 1903) висвітлює методику таких студій, потребу та підхід до ...
205706
   Бібліологічні вісті. – Київ
Січень - березень. – 1924. – 176, [6] с., вкл. обл. – Часопис присвячений питанням бібліографії, бібліотекознавства, бібліофілії, видавництва та друкарства. Присвячується 350 літньому ювілеєві українського друку
205707
   Бібліологічні вісті. – Київ
№ 1 (18). – 1926. – 191 с.
205708
   Бібліологічні вісті. – Київ
№ 4 (17). – 1927. – 133, [7] с., вкл. обл.
205709
  Кісельова О. Бібліомарафон "Звучи, рідна мово!" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 19-24. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено діяльність бібліотек Кіровоградської області, що спрямована на популяризацію української мови та літератури серед юнацтва та молоді в рамках обласного бібліомарафону "Звучи, рідна мово!".
205710
  Коломієць Н.Д. Бібліометрика суб"єктів наукової діяльності системи НААН // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 618-620
205711
  Костенко Л. Бібліометрика української науки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 листопада (№ 41). – С. 13


  Набирає гостроти дискусія про роль і місце науки в сучасному суспільстві. В Україні державна політика розвитку науки та освіти підмінена "оптимізаційними" заходами, орієнтованими на зменшення коштів, що виділяються на дослідження. Значною мірою ...
205712
  Симоненко Т.В. Бібліометрика української науки (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 91-94. – ISSN 1027-3239


  Констатовано доцільність поєднання якісних (експертних) і кількісних (бібліометричних) методів оцінювання результативності наукової діяльності. Наведено концептуальні засади побудови інформаційно-аналітичної системи "Бібліометрика української науки". ...
205713
   Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнецов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 3. – С. 21-25


  Розкриваються засади створення наукометричної надбудови над розпорошеними в Googl Scholar бібліометричними профілями суб"єктів і об"єктів вітчизняних документних комунікацій.
205714
   Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнецов, Е. Кухарчук, Т. Симоненко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 8-12. – ISSN 1029-7200


  Про нові методи оцінки результативності діяльності вчених, що грунтуються на використанні бібліометричних індикаторів. Вибірка та впорядкування 10 установ за наявністю в них високоцитованих учених дає такий результат: 8 з них підпорядковані НАН ...
205715
  Онуфрієва О.М. Бібліометричне дослідження джерельної бази публікацій фахових видань / О.М. Онуфрієва, Т.О. Шикаленко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 12/13. – С. 240-246. – ISBN 966-7352-66-8


  Подається узагальнений кількісний аналіз наукового апарату джерельної бази публікацій на прикладі фахових видань Харківської державної академії культури (ХДАК) за 2002 рік: "Культура України" та "Вісник ХДАК".
205716
  Рабаданова Л. Бібліометричний аналіз наукових публікацій у галузі національно-патріотичного виховання в загальнодержавній реферативній базі даних "Україніка наукова" (1998-2015) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 10-14. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено динаміку наукових публікацій у галузі національно-патріотичного виховання на основі матеріалів загальнодержавної реферативної бази даних "Україніка наукова" за період 1998-2015 рр. із застосуванням бібліометричного методу. Здійснено ...
205717
  Шевцова Ю.О. Бібліометричний аналіз професійних журналів у зарубіжному бібліотекознавстві // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 121-130. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто зарубіжні публікації щодо застосування бібліометричних методів для аналізу періодики бібліотекознавчого профілю. Виокремлено декілька груп. Перша група—публікації, у яких висвітлено вплив журналу на основі імпакт-фактора та рівень ...
205718
  Бездрабко В. Бібліометричний метод в архівістиці // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 139-141
205719
  Бездрабко В.В. Бібліометричний метод в архівістиці: досвід і можливості // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 1 (312), січень - лютий. – С. 190-208. – ISSN 0320-9466
205720
  Зайченко Н. Бібліометричний напрям розвитку реферативної бази даних "Україніка наукова" / Н. Зайченко, О. Сандул // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 156-169. – ISSN 2224-9516
205721
  Чередник К. Бібліометричний та тематичний аналіз наукової спадщини М.Н. Шевченка (1909-1995) - українського вченого-болотознавця // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 88-95. – ISSN 2079-2999


  Методом бібліометричного аналізу встановлено пріоритетні напрями наукової діяльності вченого-болотознавця М.Н. Шевченка. Учений залишив нащадкам розробки теоретичних і технологічних основ меліоративного землеробства на осушуваних землях, які ...
205722
  Медведєва А.С. Бібліометричні дослідження в бібліотеках як інструментарій моніторингу наукової діяльності : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 ; 27 / Медведєва Анжеліка Сергіївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
205723
  Симоненко Т. Бібліометричні профілі в наукометрії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 328-338. – ISSN 2224-9516
205724
  Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus i Google Scholar: сфери використання / Тетяна Симоненко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 2 (226). – С. 10-13. – ISSN 1029-7200


  Здійснено порівняльний аналіз бібліометричних платформ Scopus і Google Scholar. Показано кореляцію бібліометричних показників учених у цих системах. Визначено сфери їх раціонального використання. Розглянуто систему "Бібліометрика української науки" - ...
205725
  Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus і Google Scholar: сфери використання // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 2 (226). – С. 10-13. – ISSN 1029-7200


  Здійснено порвіняльний аналіз бібліометричних платформ Scopus і Google Scholar. Показанокореляцію бібліометричних показників учених у цих системах. Визначено сфери їх раціонального використання.
205726
  Медведєва А. Бібліометричні системи як інструмент моніторингу та підтримки досліджень // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 384-395. – ISSN 2224-9516
205727
  Костенко Л. Бібліометричні технології та науково-метричні дослідження / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 46. – ISSN 1029-7200


  "Бібліометричні технології та науково-метричні дослідження" : інформація про семінар, що проходив в рамках міжнародної конференції, жовтень 2016 р., м.Київ
205728
  Свириденко Г.В. БІбліометрія - новий напрям роботи бібліотек / Г.В. Свириденко, Т.М. Приходько // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 655-658
205729
  Кобелєв О.М. Бібліометрія - один із шляхів оптимізації бібліотекознавчих досліджень // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 62-67. – ISBN 966-7352-07-2
205730
  Жабін О. Бібліометрія та альтернативні метрики // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 296-311. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано використання бібліометричних показників оцінювання ефективності наукових досліджень, таких як індекс Хірша та імпакт-фактор журналу та альтернативних метрик. Запропоновано для сприяння незалежності та об"єктивності експертного оцінювання ...
205731
  Кобєлєв О.М. Бібліометрія як засіб оптимізації бібліотечної діяльності: історія та сучасний стан // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 18-26 ; вип. 58. – ISSN 2410-5333
205732
  Бережняк О. Бібліометрія як метод аналізу стану книговидання // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 7-16. – ISSN 2224-9516
205733
  Кобєлєв О.М. Бібліометрія. наукометрія, інформетрія: визначення та співвідношення // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 60-69
205734
  Гікс Д. Бібліометрія: Лейденський Маніфест для наукометрії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 : Філософська періодика. – С. 93-98. – ISSN 0235-7941


  Заслуговує на увагу опублікований у журналі «Nature: International weekly journal of science» (Vol.520. Iss.7548) Маніфест групи вчених з різних дослідницьких установ 1, де сформульовано головні, на їхню думку, принципи управління оцінюванням наукових ...
205735
  Соколов В. Бібліоніміка у соціокультурній діяльності бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 2-5. – ISSN 2518-7341


  Проаналізовано основні ознаки, особливості та відмінні риси нової галузі діяльності бібліотекознавців, що зумовлена виокремленням вивчення власної назви бібліотеки в окремий напрям досліджень. Схарактеризовано сутність і значення терміна ...
205736
   Бібліосвіт : інформаційний вісник. – Київ
№ 4. – 2001
205737
  Ярощенко Т. Бібліотека-серце Університету: Синергія поступу в Суспільство знань // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 70-79
205738
  Зєбєлян Т. Бібліотека-філія для юнацтва як центр європейської інформації для українського молодіжного соціуму // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 19-21


  Висвітлено досвід діяльності бібліотеки-філії №23 для юнацтва ім. І. Багряного Херсонської ЦБС
205739
  Загородна Н. Бібліотека - в історичному просторі трьох епох / Настасія Загородна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 44-45. – ISSN 2076-9326


  Дещо з історії Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
205740
   Бібліотека - військовослужбовцям // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 3


  Наукова бібліотека імені М.Максимовича долучилася до ініціативи "Бібліотечка для захисника", яка передбачає збір книг для українських військових, що перебувають на лікуванні в госпіталях. НБ запрошує всіх небайдужих підтримати військовослужбовців, які ...
205741
  Бірюкова Т. Бібліотека - Освіта: наукова комунікація, інтеграція знань, методів, технологій / Т. Бірюкова, І. Компанієць // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 33-41. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено результати втілення інтегрованого навчально-наукового проекту у роботу кафедри документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічого університету, розкрито нові шляхи співробітництва в системі Бібліотека - ...
205742
  Білоус В.С. Бібліотека - різновекторний навігатор у соціально-комунікаційному просторі закладу вищої освіти // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 111-129. – ISSN 2707-3335


  У статті відображено застосування інформаційно-комунікаційних технологій для ефективної реалізації завдань бібліотеки. Акцентовано увагу на соціальнокомунікаційному аспекті бібліотеки закладу вищої освіти, показано основні напрями діяльності щодо ...
205743
  Солдатенко Н. Бібліотека - скарб для громади // Навчання, яке веде до розвитку громад : досвід двох освіт. проектів Ін-ту соціокультур. менеджменту / Ін-т соціокультур. менеджменту (ІСКМ) ; [над вид. прац.: О.Ю. Кваша, А.В. Шевченко]. – Кропивницький : Лисенко В.Ф., 2019. – С. 46-49. – ISBN 978-617-7197-88-0
205744
  Сап"ян Т. Бібліотека - центр громади // Навчання, яке веде до розвитку громад : досвід двох освіт. проектів Ін-ту соціокультур. менеджменту / Ін-т соціокультур. менеджменту (ІСКМ) ; [над вид. прац.: О.Ю. Кваша, А.В. Шевченко]. – Кропивницький : Лисенко В.Ф., 2019. – С. 14-19. – ISBN 978-617-7197-88-0
205745
  Губерський Л.В. Бібліотека // Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : про роботу за період з листопада 2009 року по грудень 2010 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 24.12.2010 / Л.В. Губерський. – Київ : [б. в.], 2010. – С. 43-44
205746
   Бібліотека .. – Київ, 1980. – 170 с.
205747
  Назаровець С. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього / С. Назаровець, Є. Кулик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 5 (241). – С. 3-14. – ISSN 1029-7200
205748
  Лесюк О. Бібліотека Академії митної служби України - важлива ланка в системі інформатизації освіти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 7 (192). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326
205749
  Прайсман Я.Н. Бібліотека Академії наук УРСР. Довідник. / Я.Н. Прайсман. – К., 1946. – 47с.
205750
  Осередчук О.А. Бібліотека архіву Львівського університету (1894–1939): проблеми реконструкції // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – C. 100-113. – ISSN 0320-9466
205751
  Ціборовська-Римарович Бібліотека Берестецького монастиря Ордену тринітаріїв: історична доля та стан дослідженості фонду // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 103-114. – ISSN 2222-4203
205752
  Мар"їна О. Бібліотека в епоху розвитку технологій Web 3.0 / Олена Мар"їна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 7 (228). – С. 18-20. – ISSN 2076-9326


  Досліджено розвиток мережі першого, другого і третього покоління Веб; визначено важливість і значення семантичних технологій для бібліотек.
205753
  Пасмор Н.П. Бібліотека в інформаційному навчальному середовищі ВНЗ // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – С. 35-45.
205754
  Сенченко М. Бібліотека в інформаційному просторі і часі / бесіду вела Герасимова Світлана // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 20-21
205755
  Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект / Тетяна Гранчак ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 182, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-182. – ISBN 978-966-02-7136-4
205756
   Бібліотека в історичному просторі трьох епох : до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка : нариси / [відп. за вип.: В.Д. Ракитянська ; відп. ред. С.М. Миценко ; пер. англ. мовою: Г.М. Герасимова та ін.]. – Харків : ІРІС, 2011. – 239, [1] с. : фотоіл. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 235-238. – ISBN 978-966-95223-4-4
205757
  Мар"їна О. Бібліотека в медіапросторі сучасності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 3 (236). – C. 17-20. – ISSN 2076-9326
205758
  Балика Д. Бібліотека в минулому : культурно історичний нарис / Д. Балика ; Укр. наук. ін-т книгознавства. – Київ : Держ. вид-во України, 1925. – 118 с. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства ; Вип. 3)
205759
  Яковенко Ю. Бібліотека в новому форматі // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С.12-13
205760
  Драган Р.А. Бібліотека в поглядах харківських бібліотекарів. Перший Всеросійський з"їзд з бібліотечної справи (1911 р.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 74-78. – ISBN 966-7352-07-2
205761
  Гранчак Т.Ю. Бібліотека в політичній комунікації // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 67-72. – ISSN 0372-6436


  Висвітлено потенціал і роль бібліотек у системі політичної комунікації, окреслено основні напрями їхньої участі в політико-комунікативних процесах, визначено пріоритети в розвитку бібліотек як суб"єктів політичної комунікації та завдання, що постають ...
205762
   Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики / [В. Бондаренко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2016. – 323, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 230-252, 318-323, в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7909-4
205763
  Копанєва В.О. Бібліотека в середовищі цифрової науки: системно-інтеграційна взаємодія : монографія / Вікторія Олександрівна Копанєва ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 321, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-321. – ISBN 978-617-7910-73-1


  У пр. 1736251 напис: З повагою від автора. Підпис.
205764
  Печена А. Бібліотека в системі масової комунікації: тенденції і напрями розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 10 (207). – С. 12-17. – ISSN 2076-9326


  Досліджуються основні тенденції і напрями розвитку бібліотеки як елементи системи масової комунікації. Розкриваються особливості трансформації бібліотечної масової роботи в сучасних умовах.
205765
  Половинчак Ю.М. Бібліотека в системі мережевих інтерактивних практик формування національної ідентичності : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 ; 27 / Половинчак Юлія Миколаївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
205766
  Шемаєва Г.В. Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні процеси розвитку : автореф. дис. ... доктора наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Шемаєва Г.В.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – 42с. – Бібліогр.: 44 назв.
205767
  Гранчак Т. Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 35-37. – ISSN 1029-7200


  Про роботу секції "Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій", жовтень 2016 р., м.Київ. Прийнято проект рекомендацій: с.36-37
205768
  Каращук О. Бібліотека в сучасному інформаційному просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 596-610. – ISSN 2224-9516


  Висвітлено значення бібліотеки в інформаційному просторі. Звернено увагу на основні продукти виробництва інформаційного суспільства, акцентовано на трансформації бібліотеки в інформаційному суспільстві. Розглянуто основні напрями розвитку бібліотечної ...
205769
  Фенько Н. Бібліотека в умовах децентралізації: діалог у колі однодумців // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – C.45-46. – ISSN 2518-7341


  З ініціативи Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара відбувся виїзний флеш-семінар "Бібліотеки ОТГ: умови, виклики та можливості" на базі КЗ "Бібліотека Білоцерківської ОГ"
205770
  Шкира О. Бібліотека вищого навчального закладу: сучасна модель діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 80-87. – ISSN 1682-2366
205771
  Петрина Н. Бібліотека відкрита для світу / Надія Петрина // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 1 (35). – С. 25-27. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено досвід роботи бібліотеки Української академії банківської справи Національного банку України (м. Суми) як інформаційно-освітнього і культурно-мистецького центру регіону.
205772
  Лисенко Л Бібліотека ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі": сторінки історії // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 38-42. – ISSN 1029-7200
205773
  Русинська-Гєртих Бібліотека Вроцлавського університету (історія і сучасний стан) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 112-122. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
205774
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Екологічна освіта та виховання. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
  № 1. – 2004
205775
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Школа вартового лідера. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 2)
205776
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Екологічний стан Чернігівської області. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 4)
205777
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Станьмо на варті власного майбутнього. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 3)
205778
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Граємо разом у природі. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 6)
205779
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Екологічний менеджмент: перспективи для України. Матеріали засідання Наукової Ради Всеукраїнської екологічної ліги. – 2004. – (Охорона навколишнього середовища ; № 7)
205780
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Струмочок, річечка, ріка. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 8)
205781
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Концепція екологічної освіти України. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 9)
205782
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Етапи становлення та засади екологічно чистого землеробства в Україні. Матеріали засідання Наукової Ради Всеукраїнської екологічної ліги. – 2004. – (Охорона навколишнього середовища ; № 5)
205783
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Стан грунтів України. – 2005. – (Охорона навколишнього середовища ; № 3)
205784
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-13-2
Уроки з екології. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 5)
205785
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Відходи. – 2005. – (Охорона навколишнього середовища ; № 6)
205786
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-13-2
Екологічні казки. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 7)
205787
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Енергетична безпека держави. – 2005. – (Охорона навколишнього середовища ; № 8)
205788
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-19-1
Екологічно безпечне харчування. – 2005. – (Охорона навколишнього середовища ; № 10)
205789
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-23-Х
Сценарії екологічних театрів. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 11)
205790
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-19-1
Екологічні проблеми транспорту. – 2006. – (Охорона навколишнього середовища ; № 1)
205791
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-35-3
Орхуська конвенція. – 2006. – (Охорона навколишнього середовища ; № 9)
205792
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-36-1
Довкілля і здоров"я. – 2006. – (Охорона навколишнього середовища ; № 10)
205793
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-37-Х
Природоохоронна складова факультативного курсу "Екологія" Метод. рекоменд. для вчителів. – 2006. – (Екологічна освіта та виховання ; № 11)
205794
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-37-Х
Освіта для сталого розвитку: досвід українських освітян. – 2007. – (Екологічна освіта та виховання ; № 1)
205795
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Екологічно збалансовані технології в Україні. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 2)
205796
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-40-4
Проблеми підтоплення в Україні. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 3)
205797
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Презентація екологічної енциклопедії в Україні. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 4)
205798
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-40-4
Екологічні наслідки радіаційного забруднення. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 5)
205799
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Школа лідера - еколога. – 2007. – (Екологічна освіта та виховання ; № 6)
205800
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Генетично модифіковані організми ( ГМО ). – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 7)
205801
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
ВЕЛ - 10 років на захисті довкілля. – 2007. – (Охорона навколишнього середовища ; № 8)
205802
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Конвенція про охорону біологічного різноманіття. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 11)
205803
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Забруднення: екологічні аспекти. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 12)
205804
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Рамкова конвенція ООН про зміну клімату. Кіотський протокол. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 2)
205805
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Екологічний моніторинг. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 1)
205806
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 4)
205807
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Організація роботи літнього екологічного табору. – 2008. – (Екологічна освіта та виховання ; № 3)
205808
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
№ 7. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 6)
205809
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Освітні та етичні засади збалансованого розвитку. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 7)
205810
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 5)
205811
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 8)
205812
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Оптимізація насаджень пришкільних територій ( науково- методичні рекомендації). – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 7/8)
205813
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічні питання співіснування людина-рослина. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 9)
205814
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 3)
205815
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічна стежка "Первоцвіти". – 2009. – (Екологічна освіта та виховання ; № 4)
205816
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Проект " Еколого-соціальні проблеми, пов"язані з безпритульними собаками". – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 3)
205817
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Просвітницька робота з дітьми та молоддю з питань збереження водних об"єктів в Україні. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 4)
205818
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічні аспекти поводження з побутовими відходами. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 5)
205819
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічні аспекти забруднення компонентів природного середовища. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 6)
205820
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Формування екологічного світогляду. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 7)
205821
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічні аспекти шкідливої дії вод. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 8)
205822
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Удосконалення економічних інструментів природокористування та екологічної безпеки. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 1)
205823
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Інтегроване управління водними ресурсами в контексті Водної директиви ЄС. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 12)
205824
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Європейська інтеграція" / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 6, червень. – 2018. – 39, [1] с., включ. обкл. – Назва вип. сер. "Мінаматська конвенція про ртуть"
205825
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Європейська інтеграція" / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 7, липень. – 2018. – 27, [1] с., включ. обкл. – Назва вип. сер. "Роттердамська конвенція про процедуру Попередньої обгрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі"
205826
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Європейська інтеграція" / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 8, серпень. – 2018. – 39, [1] с., включ. обкл. – Назва вип. сер. "Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі"
205827
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Європейська інтеграція" / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 9, вересень. – 2018. – 39, [1] с., включ. обкл. – Назва вип. сер. "Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням"
205828
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Європейська інтеграція" / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 10, жовтень. – 2018. – 23, [1] с., включ обкл. – Назва вип. сер. "Конвенція про захист Чорного моря від забруднення"
205829
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Стан навколишнього середовища" / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 11, листопад. – 2018. – 27, [1] с., включ. обкл. – Назва вип. сер. "Поводження з небезпечними відходами в Україні"
205830
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Збалансований розвиток" / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк"
  № 12, грудень. – 2018. – 35, [1] с. – Назва вип. сер. "Збалансовані містаі"
205831
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк", 2003-
№ 1, січень. – 2019. – 23, [1] с. – Назва вип. сер. "Стан водних ресурсів в Україні". – (Серія "Стан навколишнього середовища" ; № 1, січень)
205832
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк", 2003-
№ 2, лютий. – 2019. – 31, [1] с. – Назва вип. сер. "Проблемні питання функціонування природоохоронних територій". – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 2, лютий)
205833
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк", 2003-
№ 3, березень. – 2019. – 23, [1] с. – Назва вип. сер. "Альтернативна енергетика". – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 3, березень)
205834
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк", 2003-
№ 4, квітень. – 2019. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Довкілля і здоров"я". – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 4, квітень)
205835
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк", 2003-
№ 5, травень. – 2019. – 31, [1] с. – Назва вип. сер. "Освіта для збалансованого розвитку". – (Серія "Екологічна освіта та виховання" ; № 5, травень)
205836
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 6, червень. – 2019. – 28 с. – Назва вип. сер. "Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай". – (Серія "Європейська інтеграція" ; № 6, червень)
205837
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 7, липень. – 2019. – 44 с. – Назва вип. сер. "Рамкова конвенція Організації Об"єднаних Націй про зміну клімату . Кіотський протокол". – (Серія "Європейська інтеграція" ; № 7, липень)
205838
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк", 2003-
№ 8, серпень. – 2019. – 27, [2] с. – Назва вип. сер. "Стан водних ресурсів в Україні". – (Серія "Стан навколишнього середовища" ; № 8, серпень)
205839
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 9, вересень. – 2019. – 35, [2] с. – Назва вип. сер. "Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер". – (Серія "Європейська інтеграція" ; № 9, вересень)
205840
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 10, жовтень. – 2019. – 27, [1] c. – Назва вип. сер. "Роздільне збирання побутових відходів". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
205841
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 11, листопад. – 2019. – 27, [1] c. – Назва вип. сер. "Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин". – (Серія "Європейська інтеграція")
205842
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 12, грудень. – 2019. – 31, [1] c. – Назва вип. сер. "Поводження з небезпечними відходами". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
205843
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 1, січень. – 2020. – 28 с. – Назва вип. сер. "Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані". – (Серія "Європейська інтеграція")
205844
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 2, лютий. – 2020. – 24 с. – Назва вип. сер. "Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення". – (Серія "Європейська інтеграція")
205845
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 3, березень. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Сучасні технології перероблення відходів". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
205846
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 4, квітень. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Поводження з відходами в об"єднаних територіальних громадах". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
205847
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 5, травень. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Стан поводження з харчовими відходами в Україні". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
205848
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 6, червень. – 2020. – 31, [1] с. – Назва вип. сер. "Національні природні парки України: досвід збереження унікальних природних комплексів". – (Серія "Охорона навколишнього середовища")
205849
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 7, липень. – 2020. – 31, [1] с. – Назва вип. сер. "Планування, проектування та будівництво в Україні на засадах збалансованого розвитку". – (Серія "Охорона навколишнього середовища")
205850
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 8, серпень. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Освіта у сфері поводження з відходами". – (Серія "Екологічна освіта та виховання")
205851
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 9, вересень. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "У пошуках балансу розвитку міст". – (Серія "Охорона навколишнього середовища")
205852
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 10, жовтень. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами". – (Серія "Охорона навколишнього середовища")
205853
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 11, листопад. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Конвенція про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини". – (Серія "Європейська інтеграція")
205854
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 12, грудень. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Проблеми поводження з відходами сільського господарства тваринного походження". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
205855
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 1, січень. – 2021. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Класифікація територій та об"єктів ПЗФ України". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
205856
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 4, квітень. – 2021. – 31, [2] с. – Назва вип. сер. "Екологічно-дружні технології перероблення відходів". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
205857
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 5, травень. – 2021. – 27, [2] с. – Назва вип. сер. "Екологічна просвіта у сфері поводження з відходами". – (Серія "Екологічна освіта та виховання")
205858
  Гордієнко А. Бібліотека для дітей: Секрети новотворчості в умовах пандемії / розмовляла Еліна Заржицька // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 11 вересня (№ 17). – С. 4-5. – ISSN 2519-4429
205859
  Кісельова О. Бібліотека для молоді: формати, неформати, платформи можливостей // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 28-29. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено інформацію про семінар-практикум "Бібліотека для молоді: формати, неформати, платформи можливостей", який пройшов у Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Є. Маланюка.
205860
  Вовнюк І. Бібліотека для юнацтва: нові ролі в нових реаліях // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 24-25


  Проекти «За Живе», «Театр у бібліотеці», «Літературно-мистецький балкон» та інші як нові форми комунікації з молоддю (Львівська обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Іваничука).
205861
  Стадник О. Бібліотека допомагає повірити в себе // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 33
205862
  Лук"янова О. Бібліотека європейського рівня в невеликому місті // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (89). – С. 10-13


  Про найуспішніші проєкти тростянецької громади щодо модернізації бібліотек (Сумська обл.)
205863
  Рабчун О. Бібліотека Загінецька : [монографія] / Оксана Рабчун. – Москва : Перо, 2017. – 264, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-5-906972-78-1
205864
  Медведь М. Бібліотека Закарпатського державного університету - нове покоління вузівських бібліотек // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 55-59. – ISSN 1682-2366
205865
  Шекенева В.І. Бібліотека закладу вищої освіти – осередок формування культури академічної доброчесності // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 192-196. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
205866
  Молчанова С.А. Бібліотека ЗВО як центр формування навичок здорового способу життя студентів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 178-184. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
205867
  Рукавіцина Є.В. Бібліотека і архів мітрополіта Євгенія (Є.О.Болховітінова) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 05.25.04 / Рукавіцина Є.В.; НАН України. Центр. наук. б-ка ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1995. – 24 с.
205868
  Бублик О. Бібліотека і документ у контексті часу: Четверті бібліотекознавчі студії, присвячені пам"яті професора М.С. Слободяника // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (249). – C. 46-48. – ISSN 1029-7200
205869
   Бібліотека і книга у контексті часу : збірник наукових статей 2 міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2008 року, м. Київ : тема року : "Публічна бібліотека в соціокультурному просторі регіону" / Мін-во культури і туризму України ; Держ. заклад "Національна парламентська бібліотека України" ; [редкол. : Т. Вилегжаніна (голова), Н. Розколупа, З. Савіна та ін. ; укладач С. Басенко]. – Київ, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-7547-45-5
205870
  Расторгуєва Н. Бібліотека і поліція: партнерство заради безпеки дітей // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 42-43. – ISSN 2518-7341


  Представлено партнерство Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка і патрульної поліції міста Кропивницький у проведенні заходів для дітей з питань безпеки життєдіяльності і права в рамках програми "Поліція і спільнота" (ПОЛіС) ...
205871
  Бабич В.С. Бібліотека і читач / В.С. Бабич. – Київ : Мистецтво, 1983. – 128 с. – Бібліогр.: с. 128. – (Б-чка культурно-освітнього працівника)
205872
  Назаревський О. Бібліотека І.Н.О. // Кузня освіти : журнал студентів, професорів та службовців Київського Інституту Народної Освіти. – Київ, 1928. – № 2, грудень. – С. 26-27
205873
  Мяскова Т.Є. Бібліотека Імператорського Університету Св. Володимира: з історії комплектування (1834-1927 рр.) / Тетяна Мяскова ; [наук. ред. О.С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2005. – 182, [1] с. – ISBN 966-02-3506-2
205874
  Резніченко О.М. Бібліотека інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 348-360. – ISBN 978-966-02-4329-3
205875
  Резніченко О. Бібліотека інформує // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5/6 (85/86), вересень - грудень. – С. 355-360. – ISSN 2524-0137


  "Основна діяльність наукової бібліотеки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України у 2015 році була спрямована на створення численної профільної, водночас, різноманітної колекції вітчизняних та зарубіжних документів, ...
205876
  Завальнюк О.М. Бібліотека Кам"янець-Подільського державного українського університету: забезпечення вивчення історико-суспільних дисциплін та проведення науково-дослідної роботи з історії та культури (1918-1920 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 6-11. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
205877
  Айвазян О.Б. Бібліотека Кам"янець-Подільської чоловічої гімназії наприкінці XIX - початку XX століття // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 363-371. – (Історичні науки ; Т. 21)
205878
  Заєць О.В. Бібліотека Києво-Печерської лаври: історія створення та сучасний стан // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 321-331. – ISSN 2222-4203
205879
  Семесько В. Бібліотека Конгресу США: зарубіжний досвід / Валентина Семесько // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 1 (222). – С. 17-19. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлюються чинники, які сприяли становленню Бібліотеки Конгресу США як однієї з найбільших у світі та найцікавіших для користувачів. Аналізується можливість оцифрування фондів і вільного доступу до об"єктів інтелектуальної власності, ...
205880
   Бібліотека кримськотатарської літератури. Народна творчість = Къырымтатар эдебияты кутюпханеси. Халкъ иджады : казки, легенди, епоси / упоряд.: Сабріє Кандимова, Нузет Умеров ; [вступ. ст.: О.М. Гуменюк ; пер. укр.: Д. Кононенко, В. Гуменюк]. – Львів : Світ, 2012. – 638, [2] с. : іл. – Тит. арк., текст парал. кримськотатар., укр. – Бібліогр.: с. 24, 46. – ISBN 978-966-603-759-9
205881
  Гуль О.М. Бібліотека Леона Ідзиковського: історія створення та побутування (друга половина XIX - початок XX ст.) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 155-158. – ISBN 978-966-02-7706-9
205882
  Колеснікова В. Бібліотека Майдану: шлях від революційної читальні до бібліотеки Музею Революції Гідності // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (250). – С. 24-32. – ISSN 1029-7200


  Бібліотека Майдану розглядається як громадська ініціатива, що виникла в стінах Українського дому під час Революції Ґідності, як «місце духу», де люди читали, думали, дискутували, духовно відновлювалися. Розкривається культурно- просвітницька роль ...
205883
  Кузьмук О. Бібліотека Межигірського монастиря XVII - XVIII ст. / О. Кузьмук, Н. Сінкевич // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 9 (207). – С. 42-47. – ISSN 0131-2685
205884
   Бібліотека митрополита Флавіана : (каталог книг з фонду від. стародрукованих, рідкісних та цінних книг) / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд. О. Марченко ; ред.: С. Смілянець, Н. Хівренко, Н. Горська ; вступ. ст. Н. Удод]. – Київ : Винниченко, 2011. – 63, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 58-63. – ISBN 978-966-2622-05-8
205885
  Смілянець С. Бібліотека на все життя: до ювілею А. Скорохватової // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 51-52. – ISSN 2076-9326
205886
  Сокур О. Бібліотека наукової установи: підсумки, завдання та пріоритети діяльності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (293), грудень. – С. 48-49. – ISSN 2076-9326
205887
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 2. – 1997. – 132 с.
205888
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 3. – 1997. – 192 c.
205889
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 4. – 1997. – 166 с.
205890
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 5. – 1997. – 296 с.
205891
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 6. – 1997. – 322 с.
205892
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 2. – 1998. – 234 с.
205893
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 3. – 1998. – 228 с.
205894
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 4. – 1998. – 232 с.
205895
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 5. – 1998. – 184 с.
205896
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 6. – 1998. – 190 с.
205897
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 7. – 1998. – 156 с.
205898
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 8. – 1998. – 168 с.
205899
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 9. – 1998. – 180 с.
205900
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 10. – 1998. – 190 с.
205901
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 11. – 1998. – 184 с.
205902
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 12. – 1998. – 172 с.
205903
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 13. – 1998. – 192 с.
205904
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 14. – 1998. – 188 с.
205905
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 15. – 1998. – 184 с.
205906
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 16. – 1998. – 204 с.
205907
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 17. – 1998. – 208 с.
205908
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 18. – 1998. – 220 с.
205909
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 1. – 2001. – 256 с.
205910
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 2. – 2001. – 236 с.
205911
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 3. – 2001. – 248 с.
205912
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2001. – 264 с.
205913
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2001. – 268 с.
205914
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2001. – 288 с.
205915
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2001. – 272 с.
205916
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2001. – 264 с.
205917
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2001. – 284 с.
205918
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2001. – 312 с.
205919
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2001. – 280 с.
205920
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2001. – 280 с.
205921
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 13. – 2001. – 276 с.
205922
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 14. – 2001. – 232 с.
205923
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 15. – 2001. – 224 с.
205924
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 17. – 2001. – 316 с.
205925
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 18. – 2001. – 252 с.
205926
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 19. – 2001. – 252 с.
205927
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 20. – 2001. – 272 с.
205928
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 23. – 2001. – 300 с.
205929
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002. – 244 с.
205930
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2002. – 276 с.
205931
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002. – 252 с.
205932
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2002. – 260 с.
205933
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2002. – 224 с.
205934
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2002. – 220 с.
205935
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2002. – 232 с.
205936
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2002. – 220 с.
205937
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 15. – 2002. – 216 с.
205938
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 16. – 2002. – 220 с.
205939
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 18. – 2002. – 212 с.
205940
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 20. – 2002. – 236 с.
205941
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 21. – 2002. – 244 с.
205942
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 24. – 2002. – 280 с.
205943
  Амельченко Ю. Бібліотека ОТГ: новий формат існування // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 13-15. – ISSN 2518-7341


  Наводиться досвід бібліотек Одеської області в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні щодо формування позитивної громадської думки про бібліотеки ОТГ та створення їх сучасного іміджу.
205944
  Суслова В. Бібліотека очима місцевої влади / Вікторія Суслова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено результати дослідження, проведеного Луганською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. М. Горького, щодо вивчення ставлення влади до бібліотек.
205945
  Мокроусова О. Бібліотека П. Ф. Альошина: шляхи формування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (238). – C. 35-40. – ISSN 1029-7200
205946
  Лучка Л.М. Бібліотека першого середнього навчального закладу Катеринослава: історія, діяльність, постаті // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 14. – С. 80-86. – ISSN 2409-4137
205947
  Кунанець Н.Е. Бібліотека Почаївської Успенської Лаври та її роль у соціально-комунікаційних процесах // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 235-148. – ISSN 2222-4203
205948
  Шевченко О. Бібліотека просто неба - Open air // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 28-30. – ISSN 2518-7341


  Висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія щодо реалізації соціокультурного проекту "Бібліотечна альтанка".
205949
  Адаменко М. Бібліотека речей - один із чинників об"єднання громади (за матеріалами зарубіжних інтернет-джерел) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (89). – С. 23-25
205950
  Кущ Л. Бібліотека стає практичним помічником та робить громадян активними // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 25 вересня (№ 178). – С. 4
205951
   Бібліотека сьогодні // Наука - майбутнє України / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [вступ. ст. Л.В. Губерський ; авт. ідеї: Логвін З.І., Таланкіна С.В. ; під ред. С.А. Вижви ; переклад Пастушенко Т.В. ; фото Жарій О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2014. – С. 32-33


  Наукова бібліотека ім. М. Максимовича.
205952
  Сербін О.О. Бібліотека сьогодні в мінливому забарвленні реформ // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 182-192. – ISBN 978-617-689-301-1
205953
  Калініна Н. Бібліотека та авторське право: знати і дотримуватися / Наталія Калініна // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 15-17. – ISSN 1811-377X


  У статті подається аналіз законодавчої бази України у сфері інтелектуальної власності та надаються рекомендації щодо застосування норм авторського права в бібліотечній практиці.
205954
  Дениско Л.М. Бібліотека та архів Олексія Захаровича Попільницького / Л.М. Дениско ; НАНУ ; Національна б-ка України імені В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, 2009. – 476 с. – ISBN 978-966-02-4975-2
205955
  Желай О. Бібліотека та інтернет-ресурси: правові аспекти використання інформації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 296-308. – ISSN 2224-9516
205956
  Копанєва В. Бібліотека та мережева інформація / Вікторія Копанєва // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 2. – С. 31-36


  Проведено аналіз Інтернет-джерел наукової інформації. Констатовано, що сьогодні вони не мають належної підтримки в аспекті довготермінового зберігання. Розглянуто досвід зарубіжних бібліотек з архівування національних Інтернет-сегментів. Наголошено на ...
205957
   Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю наукової б-ки Хмельницького нац. університету, 15-16 березня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Хмельниц. нац. ун-т ; Наукова б-ка ім. М. Максимовича КНУТШ ; Наукова б-ка Хмельниц. нац. ун-ту ; [ред. кол. : О.Б. Айвазян, В.О. Глухенька, О.О. Мацей та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 263, [1] с. : іл.
205958
  Горбань Ю. Бібліотека у грі: навчання інформаційної грамотності та запобіганню плагіату [зарубіжні університети] / Ю. Горбань, О. Скаченко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (253). – С. 26-33. – ISSN 1029-7200


  університетів. Охарактеризовано ігрову механіку та дизайн 12 цифрових ігор, метою яких є профілактика плагіату, навчання інформаційної грамотності та правил цитування основних стилів. Скриншоти описаних ігор містяться у презентації, що відкривається ...
205959
  Соколовська Т.Б. Бібліотека у протистоянні інформаційній війні // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 175-181. – ISBN 978-617-619-161-2
205960
  Мар"їна О.Ю. Бібліотека у процесах формування цифрового контенту // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 41-46
205961
   Бібліотека українознавства = Ukrainian Studies = Bibliothek der Ukrainekunde = Bibliotheque D"Etudes Ukrainiennes / Наукове товариство імені Шевченка. – Торонто
Т. 2 : Історія України. – 1949
205962
   Бібліотека українознавства = Ukrainian Studies = Bibliothek der Ukrainekunde = Bibliotheque D"Etudes Ukrainiennes / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто
Ч. 5 : Галицько-Волинська держава / Павло Грицак. – 1958. – 176 с.
205963
   Бібліотека українознавства = Ukrainian Studies = Bibliothek der Ukrainekunde = Bibliotheque D"Etudes Ukrainiennes / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто
Т. 22 : Україна на міжнародній арені 1945-1965 : проблеми і перспективи української зовнішньої політики / Михайло Сосновський. – 1966. – 272 с.
205964
   Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто
Т. 29 : Слово і зброя. – 1968
205965
   Бібліотека українознавства = Ukrainian Studies = Bibliothek der Ukrainekunde = Bibliotheque D"Etudes Ukrainiennes / Наукове товариство імени Шевченка. – Торонто ; Нью Йорк ; Париж ; Сидней : [б. в.]
Т. 50 : Під сонцем Італії / Василь Верига. – 1984
205966
   Бібліотека українознавства = Shevchenko scientific society. Ukrainian studies / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк. – ISBN 0-88054-126-1
Т.62. – 1993
205967
   Бібліотека українського університету в мюнхені поповнилася новими виданнями // Світ. – Київ, 2017. – Серпень (№ 31/32). – С. 4


  Напередодні Дня незалежності України завершився кількарічний проект "Подаруй книгу бібліотеці Українського вільного університету в Мюнхені". До нього долучилися вчені різних установ Національної академії наук України.
205968
   Бібліотека Унівської Свято-Успенської Лаври : стародруки, рідкісні видання і рукописи : каталог / [Укр. катол. ун-т, Ін-т церков. музики ; Свято-Успен. лавра Студійського уставу в Уневі ; [ред.: рясофор Леонтій (Вірослав Викшта) ; уклад. Юрій Ясіновський]. – Львів : Видавництво Львівської Політехніки, 2017. – 294, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 239-263. – ISBN 978-966-941-066-5
205969
  Перегінець К. Бібліотека францисканського монастиря у Львові XIV-XVIII ст. (за матеріалами інвентарної книги) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 3-14. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
205970
  Копанєва В.О. Бібліотека цифрової науки // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 4. – C. 76-85. – ISSN 1027-3239
205971
   Бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: історія та сучасність : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 24-26 верес. 2012 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка ; [редкол.: М.Б. Зушман, Н.М. Загородна, Т.Д. Мурашевич та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – 199, [1] с. : табл. – Аннот. до ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
205972
  Антоненко П. Бібліотека чи "братська могила" книг ? // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 12


  Нашу бібліотечну сферу вирішили підтримати за допомогою комп"ютера та Інтернету. Уже чотири роки поспіль у країні працює програма "Бібліоміст".
205973
  Назар"єва С. Бібліотека як видавець наукових видань // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 6-10. – ISSN 2518-7341


  Представлено аналіз науково-видавничої моделі "Library Publishing" в університетських бібліотеках зарубіжних країн та України.
205974
  Швецова-Водка Бібліотека як документальна комунікаційна система // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 6 (206). – С. 3-6. – ISSN 1029-7200
205975
  Косачова О. Бібліотека як медіаконвергентна редакція: перспективи інноваційних упроваджень // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С.15-19. – ISSN 2076-9326
205976
  Теслюк В. Бібліотека як один із засобів, що сприяють соціально-психологічній адаптації першокурсників / В. Теслюк, В. Ткачик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – ISSN 2076-9326
205977
  Москаленко Л. Бібліотека як простір для розвитку неформальної освіти (за матеріалами воркшопу для бібліотекарів від 29 червня 2017 р.) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 23-26
205978
  Бейліс Л. Бібліотека як середовище соціально-комунікативної системи // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-8. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаючи бібліотекознавство в контексті дисциплін соціально-комунікативного циклу, автор, спираючись на окремі поняття соціолінгвістики, досліджує проблему позиційності бібліотек до окремих кодів (мов) та субкодів (літературний унормований ...
205979
  Савенкова Л. Бібліотека як система інформаційної підтримки наукової комунікації // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем. – Київ, 2013. – № 3. – С.106-113. – ISSN 2307-4515


  Зміни у системі сучасного документального потоку впливають на діяльність бібліотек. Ілюструються змінами у роботі Наукової бібліотеки Національного педагогічного уніревситету імені М.П. Драгоманова - провідного навчального закладу в Україні.
205980
  Бейліс Л. Бібліотека як складова соціально-комунікативної системи // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-8. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаючи бібліотекознавство в контексті дисциплін соціально-комунікативного циклу, автор, спираючись на окремі поняття соціолінгвістики, досліджує проблему позиційності бібліотек до окремих кодів (мов) та субкодів (літературний унормований ...
205981
  Новіцька Н. Бібліотека як спасіння від потрясіння // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (89). – С. 13-15


  Бібліотеки м. Олександрії не перший рік пропонують прості рецепти «спасіння від потрясіння» – знайти «своїх», здобути нові знання та насолоджуватися життям. Реалізується це в рамках цікавих проєктів: «Платформа 3Д: добра, довіри, досвіду», ...
205982
  Жарінова А. Бібліотека як сучасна платформа коворкінгу // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 2. – С. 28-29. – ISSN 1608-6422
205983
  Швецова-Водка Бібліотека як термінальна документальна комунікаційна система // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 3 (29). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X
205984
  Копанєва В.О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів інтернету : монографія / В. Копанєва ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2009. – 198 с. – ISBN 978-966-02-5432-9
205985
  Солонська Н. Бібліотека Ярослава Мудрого. Спроба реконструкції // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 631-653. – ISBN 978-966-02-4860-1
205986
  Солонська Н.Г. Бібліотека Ярослава Мудрого: бібліографічне моделювання як засіб наукової реконструкції бібліотеки Київської Русі // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 443-447. – ISBN 966-02-3854-1
205987
  Ярошенко Т. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 1 (51). – С. 17-21
205988
   Бібліотека, книга, читач. – Київ : Наукова думка, 1987. – 140 с.
205989
   Бібліотека. 1980. – Київ, 1980. – 175с.
205990
  Слободяник М.С. Бібліотека. Документ. Комунікації : вибрані праці : (до 60-річчя від дня народження і 35-річчя наукової діяльності) / М.С. Слободяник. – Київ : Ліра-К, 2010. – 308 с. – ISBN 978-966-2174-02-1
205991
   Бібліотека. Наука. Комунікація : стратег. завдання розвитку наук. б-к : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Попик, Л.А. Дубровіна, В.М. Горовий та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2017. – 639, [1] с. : табл. – Анотації та назви ст. парал. укр., англ. - Резюме в кінці кн. парал. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8318-3
205992
  Гордієнко Г.Л. Бібліотека: від найдавніших часів до наших днів // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 2000. – № 7. – С. 37-41. – ISSN 1605-9875
205993
  Скабодіна А. Бібліотека: зберігаємо традиції, застосовуємо інновації (на прикладі Наукової бібліотеки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С.25-26. – ISSN 2518-7341


  У статті розглянуто основні напрямки діяльності Наукової бібліотеки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; проаналізовано форми і методи наукової та навчально-виховної роботи, що впроваджуються в бібліотеці, наголошено на важливості ...
205994
  Герасюта Т. Бібліотеками Німеччини: враження переможця Всеукраїнського конкурсу "Бібліотека року - 2012" / Тетяна Герасюта // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 28-30. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено досвід роботи бібліотек Німеччини.
205995
  Журавльова І. Бібліотекар-першовідкривач: до 100-річчя Віри Карапетівни Мазманьянц (1919-2011) / І. Журавльова, С. Глибицька // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 60-62. – ISSN 2518-7341
205996
  Дмитричева В. Бібліотекар - людина особлива! // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 35
205997
  Дмитричева В. Бібліотекар - людина особлива! // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 35
205998
  Здановська В. Бібліотекарі на карантині // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 30-34


  Працюючи дистанційно, бібліотеки виконували найрізноманітнішу роботу і набули унікального досвіду
205999
  Мяскова Т. Бібліотекарі Університету Св. Володимира (1834-1910) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип. 7. – C. 427-439. – ISBN 966-02-2115-0
206000
  Єщенко М.Ю. Бібліотекарки не виходять заміж : пригодн. повість / Марина Єщенко ; [худож. Є.П. Плужник ]. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 117, [3] с. – ISBN 978-617-517-278-0
<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,