Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

12345678910(+10)В кінець >>
1001
  Пурник А. "1-я виртуальная справка" - 10 лет в ответе // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – сентябрь. – С. 52-55. – ISSN 1726-6726


  Самая первая библиотечная интернет-справка, Российская государственная библиотека для молодежи.
1002
  Кушнарева Л. "1812 год". Торжественная увертюра Чайковского / Л. Кушнарева. – Москва : Музгиз, 1954. – 19 с.
1003
  Мельниченко В. "19 февраля. 1844. Москва" // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2014. – 6 -12 лютого (№ 5). – С. 13


  Аналіз вірша Т. Шевченко "Чигрине, Чигрине...", написаний у Москві.
1004
  Милосавлевич О. "1918 год"- "освободители" и "побежденные" (Методологические предпосылки исследования национальных стереотипов) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 138-145. – ISSN 0869-0499
1005
  Партико З. "1941" на каналі "Україна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 лютого (№ 26). – С. 11


  Чи має бути за щось соромно ветеранам Червоної армії, які воювали в Другій світовій війні?
1006
  Оруэлл Д. "1984" и эссе разных лет / Д. Оруэлл. – Москва, 1989. – 384с.
1007
  Сенцов О. "20 років тюрми мені не страшні. Правління кривавого карлика закінчиться раніше" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 34 (287), 3 вересня 2015. – С. 6-10


  Щоденник.
1008
  Гордійчук М. "200 кроків до Тараса Шевченка" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 4 жовтня (№ 185). – С. 9
1009
  Горбулін В. "2017-й: далі буде..." // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11- 17 лютого (№ 5). – С. 4


  "Ціннісні ресурси війни і миру: український формат. Зараз Україна перебуває в точці біфуркації, або перед своєрідним "моментом істини" у нашому конфлікті з Росією."
1010
  Дьомін О.Б. "23 статті" Богдана Хмельницького в контексті українсько-російських відносин початку 1654 року // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 211-217. – ISBN 966-7196-06-2
1011
   [18 квітня. Микола Костомаров] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 23. – ISBN 966-7060-76-4
1012
   [19 лютого. Веніамін Кордт] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 15. – ISBN 966-7060-76-4
1013
   [2 лютого. Анатолій Ткаченко] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 13. – ISBN 966-628-104-X
1014
   [2 лютого. Микола Дашкевич] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 13. – ISBN 966-628-104-X
1015
   [2 лютого. Михайло Туган-Барановський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 14. – ISBN 966-7060-76-4
1016
   [20 березня. Вадим Лашкарьов] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 16-17. – ISBN 966-628-104-X
1017
   [20 березня. Василь Осьмак] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 19. – ISBN 966-7060-76-4
1018
   [20 грудня. Олексій Гіляров] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 52. – ISBN 966-7060-76-4
1019
   [21 березня. Володимир Антонович] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 17. – ISBN 966-628-104-X
1020
   [21 листопада. Михайло Наєнко] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 43. – ISBN 966-628-104-X
1021
   [22 вересня. Іван Лучицький] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 36. – ISBN 966-628-104-X
1022
   [22 квітня. Володимир Цвих] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 19. – ISBN 966-628-104-X
1023
   [220 років тому народився Антон Андржейовський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 57. – ISBN 966-7060-76-4
1024
   [23 грудня. Володимир Замлинський] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 48. – ISBN 966-628-104-X
1025
   [24 грудня. Антон Андржейовський] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 48. – ISBN 966-628-104-X
1026
   [24 серпня. Віктор Глушков] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 33. – ISBN 966-628-104-X
1027
   [24 червня. Феофіл Яновський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 31. – ISBN 966-7060-76-4
1028
  Мартынов А. + 20 / А. Мартынов. – М, 1962. – 52с.
1029
  Воловненко Т.А. 1-арил-3-хлоризохинолин-4-карбальдегиды в реакциях с С- и N-нуклеофилами / Т.А. Воловненко, А.В. Тарасов, Ю.М. Воловенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 11/12. – С. 44-51. – ISSN 0041-6045


  Изучено взаимодействие 1-арил-3-хлоризохинолин-4-карбальдегидов с С- и N-нуклеофилами (гетарилаце-тонитрилами, динитрилом малоновой кислоты, этиловым эстером циануксусной кислоты, гидразином, гидрок-силамином, гидразидами карбоновых кислот) и показано, ...
1030
  Мадуар Р.С. 1-галогеналкиловые эфиры карбоновых кислот и и х реакции с нуклеофильными реагентами : Автореф... канд. химнаук: 02.00.03 / Мадуар Р. С.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 17л.
1031
  Чернышев А.П. 1-е дополнение к списку бабочек / А.П. Чернышев, 1919. – 17 с. – Отд. оттиск
1032
  Богучарский В.Я. 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад). – [Санкт-Петербург], 1906. – 32 с. – Автор указан в конце текста. - Былое : Журнал, посвященный истории освободительного движения, 1906, N 3, с. 1-32.. - Пер. 14 статей из журнала "Былое", 1906, № 3, с. 1-94


  Содержание конволюта: 1. 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.В. Богучарский. С. 1-32; 2. Письмо Исполнительного Комитета к Александру III. - С. 33-37; 3. События 1-го марта и Николай Константинович Михайловский / ...
1033
  Иванов Н.А. 1-й гвардейский Николаевский Краснознаменный укрепленный район / Н.А. Иванов. – Николаев, 2000. – 184с. – додаток "Схемы боевых действий 1-го гвардейского Николаевского Краснознаменного укрепленного района"
1034
  Єгорова Тетяна Володимирівна 1-Метилтетразоло(5,1-а)ізоіндол у реакціях з малеїнімідами та хлорангідридами карбонових кислот : Автореф. дис. канд. хімічн. наук: 02.00.03 / Єгорова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 21 назв.
1035
  Єгорова Тетяна Володимирівна 1-Метитетразоло(5,1-а)ізоіндол у реакціях з малеїнімідами та хлорангідридами карбонових кислот : Дис. .. канд. хіміч. наук: 02.00.03 / Єгорова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 158л. + Додатки: л.128-158. – Бібліогр.: л.109-127
1036
  Семенюта М.Ф. 1-факторизації булевих кубів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 50-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдена група автоморфізмів п-вимірного куба, його 1-факторизації з точністю до ізоморфізму при п=5. Встановлено. що квадратна I-факторизація булевого куба єдина. Ключові слова: п-вимірнип куб, група автоморфізмів графу, факторизація, граф ...
1037
  Cannon Don 16-bit microprocessor systems / Cannon Don. – New York, 1982. – 1144с.
1038
   16-а наукова студентська конференція : Тези доп. – Київ, 1960. – 75с.
1039
   16-й национальный съезд Коммунистической партии Канады. Торонто, 9-12 октября 1959 г.. – Москва, 1961. – 128с.
1040
   16-й национальный съезд Коммунистической партии США. (9-12 февраля 1957 года). – Москва, 1958. – 148с.
1041
  Скрыпнев Н. 16-й съезд ВКП(б) - съезд развернутого наступления социализма по всему фронту / Н. Скрыпнев. – Ленинград, 1953. – 36с.
1042
  Боярский Я. 16-й съезд партии о работе профсоюзов / Я. Боярский. – Москва; Ленинград, 1930. – 48с.
1043
   16-й съезд французской коммунистической партии (Сен-Дени, 11-14 мая 1961 г.). – Москва, 1962. – 176с.
1044
   16-я воздушная. – М., 1973. – 392с.
1045
   16-я всесоюзная алгебраическая конференция. – Ленинград
1. – 1981. – 193с.
1046
   16-я всесоюзная алгебраическая конференция. – Ленинград
2. – 1981. – 208с.
1047
   16-я Всесоюзная конференция по радиоастрономическим исследованиям солнечной системы (Звенигород, октябрь 1984 г.) : тезисы докладов. – Москва : ИЗМИРАН, 1984. – 128 с.
1048
   16-я Всесоюзная научно-техническая конференция по методам расчета и прогноза селевых потоков (Нальчик, 12-16 нояб. 1981 г.). – Москва, 1981. – 221с.
1049
  Тарасенко Н. 16-я глава древнеегипетской Книги Мертвых и ее семантика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 84-86. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зображувальну семантику 16-ї глави Книги Мертвих. In article the graphic semantics of 16-th chapter of the Book of Dead is analyzed.
1050
  Краснопольская Е Н. Кузакова 16-я конференция ВКП(б) / Е Н. Кузакова Краснопольская. – Москва, 1978. – 88с.
1051
   16-я научная конференция. – Ленинград, 1970. – 32с.
1052
   16-я Научная студенческая конференция (Май 1962 года). – Харьков : Сельхозиздат, 1962. – 40 с.
1053
  Височанський Василь 160-ліття кафедри української словесності у Львівському університеті // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – №10 (574). – С. 3-4. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477
1054
  Фалькон-Баркер 1600 лет под водой / Фалькон-Баркер. – М, 1967. – 160с.
1055
  Гайда Федор 1648 год: прорыв в современность : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 88-98 : Фото, карта
1056
  Паламарчук О.Л. 165 років славістики в Київському університеті / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 103-111. – ISSN 2075-437X


  Київський університет - один з провідних осередків славістики. У статті подається колроткий виклад історії кафедри слов"янської філології від її заснування (1842) та початку систематичного викладання славістичних дисциплін (1846) до наших днів
1057
  Конверський А.Є. 165 років філософії в університеті // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.107-117
1058
   166 биографий знаменитых композиторов : Зарубежные композиторы. Русские композиторы. – Санкт-Петербург : Композитор, 2000. – 208с. – ISBN 5-7379-0048-7
1059
  Кобилюх В.О. 167 синонімічних назв Землі у Санскриті / Василь Кобилюх. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-634-440-6
1060
  Touret Denis 169 "Firs" Maxims: For a biojudicial theory / Touret Denis. – Montgeron, 1983. – 35с.
1061
   17-а наукова студентська конференція. – Київ, 1960. – с.
1062
   17-а Наукова студентська конференція : Тези доп. – Київ, 1961. – 89с.
1063
  Бажан М. 17-ий патруль / М. Бажан. – Харків : Книгоспілка, 1926. – 68с.
1064
   17-й Всесоюзный съезд по спектроскопии (г. Минск, 5-9 июля 1971 г.) : Тезисы докладов. – Минск
Атомно-спектральный анализ. – 1971. – 148 с.
1065
   17-й Всесоюзный съезд по спектроскопии (г. Минск, 5-9 июля 1971 г.) : Тезисы докладов. – Минск
Атомно-спектральный анализ. – 1971. – 160 с.
1066
  Пальма Сесілія 17-й міжнародний книжковий ярмарок у Гавані / пер. з ісп. Д. Дроздовський // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
1067
   17-й Национальный съезд Коммунистической партии Канады. Торонто 19-21 января. 1962 г.. – Москва, 1962. – 152с.
1068
   17-й Национальный съезд Коммунистической партии США (10-13 дек. 1959 года). – Москва, 1961. – 240с.
1069
  Чернов М.П. 17-й съезд ВКП(б) / М.П. Чернов. – Москва, 1984. – 96с.
1070
  Олещук Ф.Н. 17-й съезд ВКП(б) и задачи антирелигиозной работы / Ф.Н. Олещук. – Москва, 1934. – 103с.
1071
   17-й съезд и конференция 1958 года Коммунистической партии Австрии. – Москва, 1958. – 184с.
1072
   17-й съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины 23-27 сент. 1952 г.. – Киев, 1953. – 232с.
1073
   17-й съезд КПЧ - стратегия ускорения социально-экономического развития. – Москва, 1989. – 206с.
1074
   17-й съезд Монгольского революционного союза молодежи 24-26 мая 1978 года. – Москва, 1979. – 79с.
1075
  Бурианек Ф. 17-ое ноября / Ф. Бурианек. – Прага, 1964. – 27с.
1076
   17-я воздушная армия в боях от Сталинграда до Вены: воен.-ист. очерк о боевом пути. – М., 1977. – 261с.
1077
   17-я Всесоюзная алгебраическая конференция. Минск 14-17 сент. 1983 г.. – Минск
ч. 1. – 1983. – 230с.
1078
   17-я Всесоюзная алгебраическая конференция. Минск 14-17 сент. 1983 г.. – Минск
ч. 2. – 1983. – 284с.
1079
   17-я Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике : Январь 1979 г.: Тезисы докладов. – Ленинград, 1978. – 578с.
1080
   17-я выставка московских художников книги : Каталог. – Москва, 1989
1081
   17-я выставка произведений московских художников - участников Великой Отечественной войны: живопись. Графика. Скульптура. Декоарт.-приклад. искусство. Каталог.. – М., 1984. – 44с.
1082
   17-я конференция ВКП(б) в вопросах и ответах. – Москва, 1932. – 192с.
1083
   17-я научная сессия, посвященная итогам научно-исследовательской работы за 1964 г. : Тезисы докл., предназначенные для обсуждения на 17-й научной сессии, посвященной итогам научно-исслед. работы за 1964 год. – Минск
Ч. 2. – 1965. – 130 с.
1084
   17-я научно-техническая конференция студентов : Тезисы докл. – Москва, 1962. – 152с.
1085
   17-я научно-техническя конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная 50-летию газеты "Правда" : Тезисы докл. – Москва, 1962. – 144с.
1086
  Паперный З.С. 17 1/2 фельетонов / З.С. Паперный. – М., 1966. – 103с.
1087
  Zimecki Tadeusz 17 kur na Tasmanie / Zimecki Tadeusz. – Warszawa : LSW, 1982. – 340 s.
1088
  Рыженко Ф.Д. 17 июля 1903 / Ф.Д. Рыженко. – М, 1983. – 143с.
1089
   17 миттєвостей тріумфу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 138-139 : фото
1090
  КДУ 17 наукова студентська конференція присвячена 100-річчю з дня смерті Т.Г, Шевченка / КДУ. – К., 1961. – с.
1091
  Максвелл Д. 17 неоспоримых законов работы команды : Познайте их и вооружите ими свою команду / Джон Максвелл. – 200с.
1092
  Коммунистическая 17 съезд Коммунистической партии Чехословакии, Прага, 24-28 марта 1986 г. / Коммунистическая, Чехословакии. Съезд партия, ; 1986 ; Прага) (17. – Прага, 1986. – 42с.
1093
  Коммунистическая 17 съезд Коммунистической партии Чехословакии, Прага, 24-28 марта 1986 г. / Коммунистическая, Чехословакии. Съезд партия, ; 1986 ; Прага) (17. – М., 1987. – 335с.
1094
  Глушенко О. 17 уроків з курсу "Конституція України" / О. Глушенко, В. Кампо. – К, 1997. – 159с.
1095
  Ковальчук А. 170-а річниця "Заповіту" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 31 грудня (№ 52). – С. 7


  "Заповіт" Тараса Шевченка.
1096
   170 Aastat Korgemat Pollu-Majanduslikku Haridust Eestis. – Tallinn : Valgus
2. – 1978. – 222s.
1097
  Задорожній О. 170 років кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О. Задорожній, О. Гріненко // Міжнародне право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 260-265
1098
  Безверхній Олег 1709 рік, весна. Що нового під Полтавою? ( із щоденника офіцера Його Величності короля Карла XII) / Безверхній Олег, Цебрій Віталій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 149-155. – ISSN 0869-3595
1099
  Muhlstadt H. 172 Tage aus dem Leben des Lehrers Egon Schultz. / H. Muhlstadt. – Berlin, 1973. – 128с.
1100
  Сухоруков К.М. 175 лет государственной библиографической регистрации изданий // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 6 (383). – С. 7-16. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена истории становления в России системы библиографического учета и общегосударственной системы обязательного экземпляра произведений печати.
1101
   175 лет Калужского театра. – Калуга, 1952. – 120с.
1102
  Губерський Л. 175 років служіння батьківщині під девізом Utilitas Honor et Gloria // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – C. 7-16. – ISSN 1682-2366


  На питання редакції відповідав Л. Губерський, ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
1103
  Андрущенко В. 175 років у педагогічному просторі держави. (Доповідь ректора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на урочистому засіданні колективу з нагоди ювілею університету) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 5-10. – ISSN 2078-1016


  175 років з дня заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
1104
  Губерський Л. 175 років юності: 175-ту річницю від дня заснування святкує КНУ імені Тараса Шевченка / підготовила А. Бойко, В. Суддя // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2009. – 30 жовтня (№ 205). – С. 1, 6-7


  Інтерв"ю з ректором КНУ імені Тараса Шевченка Леонідом Губерським, проректором з наукової роботи Валерієм Григоруком, деканом історичного факультету Віктором Колесником, доцентом історичного факультету Віктором Коротким, директором Института філології ...
1105
   178, 1856
1106
  Rossiter Clinton 1787: the grand Convention / Rossiter Clinton. – New York, 1968. – 384с.
1107
  Chaussinand-Nogaret Guy 1789 (Avec la collab. du Cabinet des Estampes de la Bibliotheque Nationale) / Chaussinand-Nogaret Guy. – Paris, 1988. – 175с.
1108
  Eidelman Nathan 1789 en Russie / Eidelman Nathan; Macaze C. – Moscou, 1989. – 355с.
1109
  Lemasson S. 1789 la revolution doit s"arreter a la perfection du bonheur. Saint-Just / S. Lemasson, J.-C. Penchenat. – Paris, 1971. – 109с.
1110
  Markov Walter 1789. Die Grosse Revolution der Franzosen / Markov Walter, Soboul Albert. – Berlin, 1973. – 480с.
1111
  Урин В.А. 179 дней в автомобиле / В.А. Урин. – М., 1958. – 295с.
1112
  Hugo Victor 1793 : Roman / Hugo Victor; Aus dem Franz. ubersetzt von E. Schumann. – Berlin : Aufbau-Verlag, 1956. – 325S. – (Deutsche Volksbibliothek)
1113
  Клаузевиц. 1799 год. / Клаузевиц. – М, 1938. – 299с.
1114
  Яковлев М.И. 17лет в Китае / М.И. Яковлев. – М, 1981. – 320с.
1115
   18-а Наукова конференція, присвячена 23-му з"їзду КПРС та 35-річчю інституту : Запрошення. – Київ, 1966. – 28с.
1116
  Маркс К. 18-е брюмера Луи Бонапарта / К. Маркс. – Х, 1918. – 100с.
1117
   18-е Герценовские чтения : География и геология. Программа и тезисы докладов, 9-21 апреля 1965 года. – Ленинград, 1965. – 48с.
1118
   18-е Герценовские чтения : Программа и тезисы докладов: Естествознание и химия. – Ленинград, 1965. – 128с.
1119
   18-е Герценовские чтения : Математика. Программа и тезисы докл. 14 апреля-14 мая 1965 г. – Ленинград, 1965. – 40с.
1120
   18-е Герценовские чтения : Педагогические науки. Программа и тезисы докл. – Ленинград, 1965. – 167с.
1121
   18-е Герценовские чтения : Социально-экономические и исторические науки: Тезисы докл. – Ленинград
Научный коммунизм. История КПСС. Философия. Полит. экономия. История. – 1965. – 166с.
1122
   18-е Герценовские чтения : Физика: Программа и краткое содержание докл. 15 апреля - 13 мая 1965 г. – Ленинград, 1965. – 92с.
1123
   18-е Герценовские чтения : Филологические науки: Программа конференции, тезисы докл. 20 апреля - 25 мая 1965 года. – Ленинград, 1965. – 178с.
1124
   18-е Герценовские чтения : Художественно-географический фак.: Программа и тезисы докл., 19-21 апреля 1965 г. – Ленинград, 1965. – 20с.
1125
   18-е первенство СССР по шахматам посвященное 100-летию со дня рождения М.И.Чигорина. – Москва, 1952. – 340с.
1126
   18-й конкурс студентських наукових робіт / Рада Товариства // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 2


  Інформація для студентів та випускників шкіл про те, що Товариство української мови та Міжнародний благодійний фонд "Смолоскип" проводять конкурс студентських наук. робіт за темою "Українська мова - чинник державотворення, національної безпеки й ...
1127
   18-й Международный орнитологический конгрес. – Москва, 1982. – 275с.
1128
  Мамонтов Я.Д. 18-й съезд ВКП(б) / Я.Д. Мамонтов. – Днепропетровск, 1960. – 20с.
1129
  Горбачев А.Я. 18-й съезд ВКП(б) и его решения / А.Я. Горбачев. – Киев, 1962. – 28с.
1130
  Одинец Н. 18-й съезд ВКП(б) о задачах сельского хозяйства / Н. Одинец. – Москва, 1939. – 59с.
1131
   18-й съезд ВЛКСМ и задачи Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина. – Москва, 1978. – 36с.
1132
   18-й съезд ВЛКСМ и задачи дальнейшего организационного укрепления комсомольских организаций на современном этапе. – Москва, 1978. – 40с.
1133
   18-й съезд ВЛКСМ и задачи комсомола по дальнейшему усилению борьбы за повышение эффективности общественного прозводства и качества работы. – Москва, 1978. – 28с.
1134
   18-й съезд ВЛКСМ и задачи комсомольских организаций по правовому воспитанию молодежи и предупреждению правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних. – Москва, 1978. – 40с.
1135
   18-й съезд ВЛКСМ и задачи штабов и постов "Комсомольского прожектора" по воспитанию у юношей и девушек бережного отношения к социалистической собственности. – Москва, 1978. – 24с.
1136
   18-й съезд ВЛКСМ и международная деятельность Ленинского Комсомола. – Москва, 1978. – 44с.
1137
   18-й съезд ВЛКСМ и совершенствование работы с молодой научной и инженерно-технической интеллигенцией. – Москва, 1978. – 56с.
1138
   18-й съезд ВЛКСМ о совершенствовании эстетического воспитания молодежи и организации ее культурного досуга, формировании достойной смены советской художественной интеллигенции. – Ніжин, 1978. – 32с.
1139
   18-й съезд ВЛКСМо дальнейшем улучшении шефства комсомола над проффесионально-техническими училищами. – Москва, 1978. – 53с.
1140
   18-й съезд Коммунистической партии Швеции (Стокгольм, 28-31 декабря 1957 года). – Москва, 1959. – 144с.
1141
   18-й съезд Французской Коммунистической партии (Леваллуа-Перре, 4-8 января 1967 г.). – Москва, 1967. – 208с.
1142
   18-й Філологічний семінар / Оргкомітет // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 35). – С. 3


  Повідомлення. В Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться 18-й Філологічний семінар "Методологічні і теоретичні проблеми літературознавства". Тема семінару:"Постмодерні жанри: фікція чи полілог з ...
1143
   18-й філологічний семінар: постмодерн і жанрові стратегії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (655). – С. 68-69. – ISSN 0236-1477


  18-й філологічний семінар, який традиційно проводиться у стінах Шевченкового університету, не лише нагадує про спадкоємність наукових шкіл у вітчизняній науці, а й засвідчує залучення нових сил до вирішення актуальних питань літературознавства. ...
1144
   18-я Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике (Москва, 1981) : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике (Москва, 1981). – Москва : Наука, 1981. – 408 с.
1145
   18-я выставка произведений московских должников - участников Великой Отечес твенной войны. – М., 1986. – 56с.
1146
   18-я итоговая научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава. – Ленинград, 1963. – 42с.
1147
   18-я Научная студенческая конференция, посвященная 40-летию ВЛКСМ : Тезисы докл. – Киев, 1958. – 144с.
1148
   18-я научно-техническая конференция студентов : Тезисы докл.: Общественные науки, полиграфия, экономика полиграфического производства, общеинженерные науки, физико-математические науки. – Москва, 1963. – 122с.
1149
   18-я школа-коллоквиум по теории вероятностей и матемтаической статистике Бакуриани. – Тбилиси, 1984. – 54с.
1150
  Всесоюзное 18 Всесоюзное совещание по люминесценции (молекулярная люминесценция); Киев, 1969 / Всесоюзное, совещание по люминесценции (молекулярная люминесценция). – Киев : ИФ АН УССР, 1969. – 129 с.
1151
  Рейхвальд Фэй 18 звеньев / Рейхвальд Фэй. – Москва, 1993. – 272с.
1152
  Павлюк І. 18 найкращих! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26-27 червня (№ 111/112). – С. 17


  За результатами конкурсного добору до Літньої школи журналістики "Дня" - 2015 потрапили студенти КНУ імені Тараса Шевченка: Т. Літвінчук, Н. Пушкарук, К. Трапезнікова.
1153
  Пшеничний П. 18 років Чернової Армії. / П. Пшеничний. – К., 1936. – 64с.
1154
   18 способов тренировки тела и духа. – Москва : Наука, 1991. – 104с. – ISBN 5-02-004135-1
1155
   180-річчю alma mater присвячена // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 1


  На факультеті психології відбулася студентська наукова конференція "Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів (до 180-річчя Київського університету)". Цей захід організувала кафедра педагогіки. ...
1156
  Halik Antonio 180 000 kilometrow przygody. / Halik Antonio. – Warszawa, 1975. – 355с.
1157
  Чуйков В.И. 180 дней в огне сражений. Из записок командарма 62-й / В.И. Чуйков. – М, 1962. – 168с.
1158
  Галстян М.К. 180 лет Национальной библиотеке Армении // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 34-37
1159
  Бабенко Н.А. 180 тестів з англійської граматики для початкової школи / Н.А. Бабенко, В.Ф. Губайдулліна, О.В. Колос. – Харків : Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 09 (105)). – ISBN 978-617-00-1127-5
1160
  Овденко Александр и Лидия 18000 километров по Соединенным Штатам Америки / Александр и Лидия Овденко. – Изд. 2-е. испол. допол. – Харьков : Прапор, 1972. – 240с.
1161
  Овдиенко А.В. и Овдиенко Л.И. 18000 км. по Соединенным Штатам Америки / А.В. и Овдиенко Л.И. Овдиенко. – Х., 1970. – 175с.
1162
  Овдиенко А.В. и Овдиенко Л.И. 18000 км. по Соединенным Штатам Америки / А.В. и Овдиенко Л.И. Овдиенко. – 2-е, испр. и доп. – Хю, 1972. – 239с.
1163
  Шаповаленко Н.Н. 1801 год (эпоха Павла I) / Н.Н. Шаповаленко. – Москва, 1930. – 280 с.
1164
  Клаузевиц. 1806 год / Клаузевиц. – Москва, 1937. – 195с.
1165
  Клаузевиц. 1806 год. / Клаузевиц. – 2-е изд. – М, 1938. – 228с.
1166
  Сахаров А.Н. 1809 год в истории России и Финляндии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 110-118. – ISSN 0869-5687
1167
   181 факт про університет // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 7


  Університетська хроніка.
1168
  Тарас А. 1812 год - трагедия Беларуси // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 10 (154) октябрь. – С. 149-162. – ISSN 1606-0219
1169
  Тарас А. 1812 год - Трагедия Беларуси // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 8 (152) август. – С. 6-28. – ISSN 1606-0219
1170
  Тарас А. 1812 год - Трагедия Беларуси // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 7 (151) июль. – С. 136-165. – ISSN 1606-0219
1171
  Тарас А.Е. 1812 год - Трагедия Беларуси // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 9 (153) сентябрь. – С. 72-84. – ISSN 1606-0219
1172
  Гарнич Н.Ф. 1812 год / Н.Ф. Гарнич. – Москва, 1952. – 216 с.
1173
  Гарнич Н.Ф. 1812 год / Н.Ф. Гарнич. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 288 с.
1174
  Тарле Е.В. 1812 год / Е.В. Тарле. – Москва : АН СССР, 1959. – 819с.
1175
   1812 год : К 150-летию Отечеств. войны. Сборник статей. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1962. – 320 с. : 4 л. илл. – Шмуцтит.: Акад. наук СССР, Ин-т истории ; Гос. Бородин. воен.-ист. музей [ 150 лет со дня Бородинского сражения ]
1176
  Крылов И.А. 1812 год в баснях Крылова / И.А. Крылов. – Санкт-Петербург. – 37с.
1177
  Афанасьев Г.Е. 1812 год в его деятелях / Г.Е. Афанасьев. – Киев : Типо-литогр. М.Т. Мейнандер, 1914. – [2], II, 146 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца, кн. 24, вып. 1-2
1178
  Андреев А.Ю. 1812 год в истории Московского университета / А.Ю. Андреев. – Москва : Московский университет, 1998. – 88с. – ISBN 5-211-03737-5
1179
  Бабилунга Н. 1812 год в истории народов Молдовы и Приднестровья: взгляд через столетия // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 10. – С. 10-16
1180
  Гартевельд В.Н. 1812 год в песнях : собрание текстов 33 русских и французских песен эпохи нашествия Наполеона I-го в Россию в 1812 году / собр. и записаны В.Н. Гартевельд ; с пред и коммент. В.Н. Гартевельд. – Москва : Кн-во К.И. Тихомирова, 1912. – 63 с.


  Собр. по источникам, нах. в Имп. Публ. биб. в Румянцевском музее в Москве, в музее Клюни в Париже, в Архиве французской Академии и по частным преданиям
1181
  Елпатьевский К.В. 1812 год в русской поэзии : сборник стихов и песен (истор. и воен.), посвящ. отеч. войне, Александру I и Наполеону : для учащихся / сост. Елпатьевский К.В. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – 110 с.
1182
  Елпатьевский К.В. 1812 год в русской поэзии : сборник стиховтворений и песен (исторических и военных), посвященных Отечественной войне, Александру I и Наполеону : для учащихся сост. К.В. Елпатьевский. – 2-е изд. доп.,с прибавлением краткого очерка Отечественной войны. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1912. – VI, 138 с.


  Авторы: А. Пушкин, Ф. Глинка, М. Лермонтов, В. Жуковский, В. Брюсов, А. Дельвиг, И. Крылов и другие
1183
  Фризман Л.Г. 1812 год в русской поэзии / Л.Г. Фризман. – М., 1987. – 63с.
1184
   1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современников : [ Сборник. – Москва : Правда, 1987. – 510 [1] с. : [1] л. илл.
1185
  Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика / А.Г. Тартаковский. – М., 1980. – 312с.
1186
  Тартаковский Андрей Григорьевич 1812 год и русская мемуаристика XIX в. (Опыт источниковедческого изучения) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.09 / Тартаковский Андрей Григорьевич; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1980. – 54л.
1187
  Абалихин Б.С. 1812 год на перекрестках мнений советских историков, 1917-1987 / Б.С. Абалихин, В.А. Дунаевский ; отв. ред. А.Н. Сахаров ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1990. – 243 с. – Библиогр. в конце глав
1188
   1812 год. - Баронесса Сталь в России, 1912. – 40 с. – Отд. оттиск из "Русского архива" 1912, Вып. 8
1189
  Клаузевиц. 1812 год. / Клаузевиц. – 2-е изд. – М, 1937. – 276с.
1190
   1812 год. Бородинская панорама : [ Альбом. Из собр. музея-панорамы "Бородин. битва". – Москва : Изобразит. искусство, 1982. – 130 с. : 118 л. илл.
1191
   1812 год. Бородинская панорама : [ Альбом. Из собр. музея-панорамы "Бородин. битва". – 2-е изд. – Москва : Изобразит. искусство, 1984. – [135] с. : цв. илл.
1192
   1812 год. Бородинская панорама : [ Альбом. Из собр. музея-панорамы "Бородин. битва". – 3-е изд. – Москва : Изобразит. искусство, 1985. – [133] с. : цв. илл.
1193
   1812 год. Бородинская панорама : [ Альбом. Из собр. музея-панорамы "Бородин. битва". – 4-е изд. – Москва : Изобразит. искусство, 1989. – [133] с.
1194
   1812 год. Воспоминания воинов русской армии : Из собр. отд. письм источников Гос. Ист. музея. – Москва : Мысль, 1991. – 477 [1] с. : [40] л. илл. – Библиогр. в примеч. в конце работ. Указ. имен, геогр., предм.-хронол.: с. 455-476. – ISBN 5-244-00404-2
1195
   1812 год... : Воен. дневники. – Москва : Сов. Россия, 1990. – 459, [2] с. – Библиогр. в примеч. – (Рус. дневники / Редколл.: Г.Н. Волков и др.)). – ISBN 5-268-00886-2
1196
  Поляков Ю.А. 1812 год: война справедливая, победная // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 93-98. – ISSN 0130-3864
1197
  Гарнич Н.Ф. 1812 рік / Н.Ф. Гарнич. – Київ : Радянська школа, 1955. – 279с.
1198
  Рафальський О. 1812 рік у Києві // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С. 80-82 : Фото. – ISSN 1607-6451
1199
  Троицкий Н.А. 1812. Великий год России. / Н.А. Троицкий. – М, 1988. – 348с.
1200
   1813. Ein Lesebuch fur unsere Zeit. – Weimar, 1959. – 448с.
1201
   1825. – М., 1990. – 159с.
1202
  Dobrovolskaia Elena 1825: La conjuration / Dobrovolskaia Elena, Makarov Youri. – Moscou, 1990. – 160с.
1203
  Бертело М. 1827-1927 / М. Бертело. – Л, 1927. – 156с.
1204
  Губер П.К. 1830. Исторический роман / П.К. Губер. – Л, 1930. – 346с.
1205
  Bodea C. 1848 la Romani : O istorie in date si marturii / Cornelia Bodea. – Bucuresti : Stiintifica si enciclopedica
2. – 1982. – XXXI, 689-1276 P.
1206
  Bodea Cornelia 1848 la Romani: o istorie in date si marturii / Bodea Cornelia. – Bucuresti, 1982. – 688с.
1207
  Нифонтов А.С. 1848 год в России. / А.С. Нифонтов. – М.Л., 1931. – 208с.
1208
  Клима А. 1848 год в Чехии. / А. Клима. – М, 1949. – 240с.
1209
   1848 рік в Галичині : Анотований покажчик рукописних матеріалів бібліотеки. – Львів : б.в., 1953. – 144с.
1210
  Namier L. 1848: the revolution of the intellectuals. / L. Namier. – Garden City - New York, 1964. – 154с.
1211
  Stearns Peter 1848: the revolutionary tide in Europe / Stearns Peter. – New York, 1974. – 278с.
1212
  Baldwin E. 185. Problems of nitrogen catabolism in invertebrates / E. Baldwin
IV : The synthesis of uric acid in Helix pomatia. – 1935. – p. 1538-1546. – The biochem. journ., V.29, No. 7, 1935
1213
  Наумова Н. 1859 рік у житті та творчості Тараса Шевченка // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 147-152. – ISSN 0131-2561
1214
  Platon Gheorgh 1859. The Union of the Romanian Principalities / Platon Gheorgh. – Bucharest, 1978. – 85с.
1215
  Ігнатоускі У. 1863 год на Беларусі. Нарыс падзей. / У. Ігнатоускі. – Менск, 1930. – 276с.
1216
  Коллар В.А. 187 дней из жизни Шаляпина / В.А. Коллар. – Горький, 1967. – 247 с.
1217
  Коллар В.А. 187 дней из жизни Шаляпина / В.А. Коллар. – 3-е изд., испр. – Нижний Новгород, 1991. – 253с.
1218
   1870-1970. – Ленинград, 1970. – 152с.
1219
  Guerin Andre 1871 la Commune. L"histoire par l"image / Guerin Andre. – Paris, 1966. – 155с.
1220
  Видал Г. 1876 / Г. Видал. – Москва, 1986. – 410с.
1221
  Фроленко М.Ф. 1881 год. / М.Ф. Фроленко. – М, 1925. – 16с.
1222
  Панченко В. 1887 рік: відповідь "малороса" "почвенику" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 6 (326). – С. 18. – ISSN 1996-1561


  В. А. Полетика vs В. А. Кокарєв.
1223
   1891 - 1944 героическая эпопея : борьба болгарского народа против капитализма и фашизма. – София : Издательство БКП, 1965. – 153 с.
1224
  Кублицька А. 1896 - 1916. Доба харківського модерну // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 12-25. – ISSN 0131-2685
1225
   19-а Звітна наукова конференція : Тези доповідей з історії КПРС, марксистсько-лнінської філософії і політичної економії, 10-20 лютого. – Харків, 1964. – 51с.
1226
   19-а Научная студенческая конференция, посвященная 14-му съезду ВЛКСМ. Программа 2-14 апреля 1962 года. – Томск, 1962. – 21с.
1227
   19-е Герценовские чтения : География и геология: Программа и тезисы докл. 11 - 26 апреля 1966 г. – Ленинград, 1966. – 112с.
1228
   19-е Герценовские чтения : Естествознание: Программа конференции, тезисы докл., 4 апреля - 5 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 110с.
1229
   19-е Герценовские чтения : Математика: Программа конференции, тезисы докл., 19 апреля - 11 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 47с.
1230
   19-е Герценовские чтения : Педагогические науки: Программа конференции, тезисы докл., 28 марта - 13 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 236с.
1231
   19-е Герценовские чтения : Социально-экономические и исторические науки: Тезисы докл., 5 - 26 апреля 1966 г. – Ленинград, 1966. – 205с.
1232
   19-е Герценовские чтения : Физика: Программа и краткое содержание докл., 15 апреля - 15 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 144с.
1233
   19-е Герценовские чтения : Химия: Программа и тезисы докл., 19 апреля - 13 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 40с.
1234
   19-й конкурс студентських наукових робіт / Рада Товариства // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 8


  19-й КОНКУРС студентських наукових робіт до 200-річного ювілею Тараса Шевченка і свого 25-ліття проводить Товариство української мови спільно з міжнародним благодійним фондом "Смолоскип". Тема 2014 року: "Тарас Шевченко і українська мова". Мета ...
1235
  Челядинов А.В. 19-й съезд Коммунистической партии Советского Союза о развитии самокритики и особенно критики снизу : Автореф... канд. истор.наук: / Челядинов А.В.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 16л.
1236
  Ковальский С. 19-й съезд партии и задачи строительства коммунизма в СССР / С. Ковальский. – Алма-Ата, 1953. – 36с.
1237
  Колесников С.В. 19-я Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза / С.В. Колесников. – Москва, 1989. – 159с.
1238
   19-я Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике : Тезисы докладов. – Ташкент
секции - lll, lV, V. – 1984. – 212с.
1239
   19-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная четырехсотлетию русского книгопечатания : Общественные науки. редактирование, книгопечатание. – Москва, 1964. – 105с.
1240
   19-я Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная четырехсотлетию русского книгопечатания. – Москва
Ч. 1. – 1964. – 224 с.
1241
   19-я научно-техническая конференция студентов : Тезисы докл.: Общественные, физико-химические науки, полиграфическое производство. – Москва, 1964. – 147с.
1242
   19-я областная научно-техническая конференция. – Новосибирск, 1976. – 84с.
1243
   19-я областная научно-техническая конференция. – Новосибирск, 1976. – 80с.
1244
   19 Studentu mokslimes konferencijos pranesimu tezes. – Vilnius, 1966. – 42с.
1245
   19 Studentu mokslines konferencijos pranesimu tezes. Filologija ir istorija. – Vilnius, 1966. – 64с.
1246
   19 Всесоюзна конференція Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
Т. 1. – 1989. – 386с.
1247
   19 Всесоюзна конференція Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
Т. 2. – 1989. – 455с.
1248
   19 Всесоюзное совещание по проблемам управления. – М, 1983. – 536с.
1249
   19 египетских рассказов. – М, 1957. – 147с.
1250
  Перес Гальдос 19 марта и 2 мая. Байлен. Наполеон в Чамартине / Перес Гальдос. – Москва : Художественная литература, 1972. – 576 с.
1251
   19 международный географический конгресс в Стокгольме. – Москва : АН СССР, 1961. – 439с.
1252
   19 Международный географический конгрессс в Стокгольме. – Москва : АН СССР, 1961. – 440 с.
1253
  Яковлев Н.Н. 19 ноября 1942 года / Н.Н. Яковлев. – М, 1972. – 175с.
1254
  Яковлев Н.Н. 19 ноября 1942 года / Н.Н. Яковлев. – 2-е доп. изд. – М, 1979. – 239с.
1255
   19 первенство СССР по шахматам. – М, 1953. – 276с.
1256
  Пшеничний П. 19 років Чернової Армії. / П. Пшеничний. – К., 1937. – 56с.
1257
   19 съезд ВЛКСМ и актуальные вопросы организационной и идейно-воспитательной работы комсомола. – М, 1985. – 150с.
1258
   19 съезд ВЛКСМ о воспитании патриотов, интернационалистов, развитии массовой физической культуры и спорта. – М, 1982. – 56с.
1259
   19 съезд Коммунистической партии Нидерландов. – М, 1959. – 128с.
1260
   19 съезд Коммунистической партии Швеции. – М, 1961. – 164с.
1261
  Авилушкин Т.Ф. 19 съезд Коммунстической партии Советского Союза о подборе, расстановке и воспитании партийных и государственных кадров. : Автореф... Канд.ист.наук: / Авилушкин Т.Ф.; Ленинг.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 17л.
1262
  Цамутали А.Н. 190-летие восстания декабристов / А.Н. Цамутали, М.С. Белоусов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 5-19. – (История ; вып. 4). – ISSN 1812-9323
1263
  Шацилло К.Ф. 1905-й год. / К.Ф. Шацилло. – М., 1980. – 190с.
1264
  Шморгун П.М. 1905-й рік на Україні / П.М. Шморгун. – Київ, 1980. – 131с.
1265
  Попова Е.И. 1905 в Московской губернии. / Е.И. Попова. – М.-Л., 1926. – 300с.
1266
  Фирсов И.Н. 1905 г. в Казани / И.Н. Фирсов. – Казань, 1948. – 80с.
1267
  Ленин В.И. 1905 год / В.И. Ленин. – М.-Л., 1925. – 79с.
1268
  Ленин В.И. 1905 год / В.И. Ленин. – Л., 1925. – 32с.
1269
  Ленин В.И. 1905 год / В.И. Ленин. – М., 1935. – 287с.
1270
  Ленин В.И. 1905 год / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 288с.
1271
   1905 год. – М.-Куйбышев, 1935. – 192с.
1272
   1905 год. – вып. 3. – М., 1955. – 88с.
1273
  Раимов Р.М. 1905 год в Башкирии / Р.М. Раимов. – М.-Л, 1941. – 220с.
1274
   1905 год в Донбасе. – Сталино, 1955. – 68с.
1275
  Мужев И.Ф. 1905 год в Кабарде / И.Ф. Мужев. – Нальчик, 1955. – 88с.
1276
   1905 год в Красноярске. – Красноярск, 1955. – 228с.
1277
   1905 год в Москве. – М., 1955. – 336с.
1278
  Белянцев Е.И. 1905 год в Нижнегородской губернии / Е.И. Белянцев. – Горький, 1975. – 36с.
1279
   1905 год в Петербурге / С.Н. Валк, Ф.Г. Матасова, К.К. Соколова, В.Н. Федорова; Лениградский отдел комиссии по истории революции и Российской Коммунистической партии (большевиков) - ИСТПАРТ. – Ленинград-Москва : Госиздат
Вып.1 : Социал-демократические листовки. – 1925. – 445с.
1280
  Дрейден С.Д. 1905 год в сатире и юморе / С.Д. Дрейден. – Ленинград, 1925. – 154с.
1281
  Гугушвили Ч.А. 1905 год в Тбилиси : Автореф... канд. ист.наук: / Гугушвили Ч.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра марксизма-ленинизма. – Тбилиси, 1954. – 20л.
1282
   1905 год в Харькове. – Х., 1925. – 240с.
1283
  Брейтбург С.М. 1905 год в художественной прозе / Брейтбург С.М. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 325 с.
1284
   1905 год в Царицыне. – Сталинград, 1960. – 204с.
1285
  Вельман В. 1905 год в Эстонии / В. Вельман. – Москва, 1932. – 88с.
1286
  Семернин П.В. 1905 год на Дону. / П.В. Семернин. – Ростов н/Д, 1945. – 153с.
1287
   1905 год на Украине. – Х.
1. – 1926. – 502с.
1288
  Серафимович А.С. 1905 год. / А.С. Серафимович. – М., 1935. – 363с.
1289
  Шауров И.В. 1905 год. Воспоминания участника революции 1905-1907 годов. / И.В. Шауров. – М., 1965. – 264с.
1290
  Зекцер А. 1905 рік на Поділлі / А. Зекцер, 1925
1291
  Зекцер А. 1905 рік на Поділлі. / А. Зекцер. – Вінниця, 1925. – 43с.
1292
  Зекцер А. 1905 рік на Поділлі. / А. Зекцер. – Вінниця, 1925. – 127с.
1293
  Ястребов Ф. 1905 рік у Києві / Ф. Ястребов. – К, 1930. – 109с.
1294
   1905 рік у Києві та на Київщіні. – К., 1926. – 402с.
1295
  Панкратова А.М. 1905. / А.М. Панкратова. – М.Л., 1925. – 380с.
1296
  Петреску Ч. 1907 год / Ч. Петреску. – Бухарест, 1977. – 48с.
1297
   1907. Antologie de documente literare.. – Bucuresti, 1957. – 404с.
1298
  Georgescu Titu 1907. Intelectualii si rascoala. / Georgescu Titu, Ilincioiu Ion. – Craiova, 1974. – 184с.
1299
  Deac Augustin 1907. Vazut peste hotare. / Deac Augustin. – Bucuresti, 1967. – 296с.
1300
  Самійленко В. 1908 рік : поезія: вірш // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 3-4. – ISSN 0130-1608
1301
  Беляева Л.И. 1913 год: Первый съезд деятелей по вопросам суда для малолетних // Вопросы ювенальной юстиции : Федеральный научно-практический журнал / Россий. благотвор. фонд "Нет алкоголизму и наркомании" (НАН),Издат. группа"Юрист". – Москва, 2005. – № 1. – С. 5-9
1302
  Чайковская Анна 1913. Год накануне // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 2 (179), февраль. – С. 136-147 : фото. – ISSN 1029-5828
1303
  Пархоменко В.А. 1914-1916 рр. у мемуарній спрадщині Дмитра Дорошенка // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 106-110. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1304
  Філіпп 1914 - 1918. Європейська катастрофа / Філіпп, де Лара // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 32 (352). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Перша світова війна, яку французи, незважаючи на наступну, й досі називають Великою, - це водночас і перший епізод, і одна з головних причин століття тоталітаризму.
1305
  Ворс С. 1914 - 2014. Український рахунок // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 31 (351). – С. 14-15. – ISSN 1996-1561


  Факти вперто переконують: нинішні події на Сході - останні спалахи війни, що розпочалася рівно 100 років тому. Світової війни, в епіцентрі якої волею історії опинилася Україна.
1306
  Нефедов С. 1914 год. Гибель старого мира // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Редакция журн. "Новый мир". – Москва, 2014. – № 6 (1070), июнь. – С. 168-181. – ISSN 0130-7673
1307
  Білян П. 1914: Європа над прірвою // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 4 (134). – С. 25-28, 36. – ISSN 1230-2759


  Коли 28 червня 1914 року в Сараєві убили ерцгерцога Франца Фердинанда, ніхто і подумати не міг, що це стане кроком до світової війни.
1308
  Грабовський С. 1917-й. Петроград // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 48). – С. 5


  Як представники мізерної в ті дні партії більшовиків увійшли в пітерську Раду.
1309
  Сенявский А.С. 1917-й: Великая русская революция в контексте истории XX века // Труды Центра "Россия, СССР в истории ХХ века" Института российской истории РАН / Российсая академия наук. Институт российской истории. Центр "Россия, СССР в истории ХХ века". – Москва, 2010. – Вып. 1 : ХХ век в российской истории: проблемы, поиски, решения. – С. 9-56. – ISBN 978-5-8055-0220-1
1310
   1917 год в деревне. – М., 1967. – 288с.
1311
  Ахун М. 1917 год в Москве / М. Ахун. – М., 1934. – 242 с.
1312
   1917 год в Москве. – М., 1957. – 208с.
1313
  Ахун М. 1917 год в Петрограде / М. Ахун. – Ленинград, 1933. – 187с.
1314
   1917 год в Саратовской губернии : Сб. док. – Саратов : Сарат. кн. изд-во, 1957. – 658 с.
1315
  Чураков Д.О. 1917 год в современной историографии: проблемы и дискуссии // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 4. – С. 104-115. – ISSN 0130-3864
1316
   1917 год в Царицыне. – Сталинград, 1957. – 151с.
1317
  Огарин Д.А. 1917 год на Волыни : Автореф... канд ист.наук: / Огарин Д. А.; Ин-т ист. АН УССР. – Киев, 1964. – 26л.
1318
   1917 год на Киевщине. – К., 1928. – 584 с.
1319
  Мительман М.И. 1917 год на Путиловском заводе / М.И. Мительман. – Л., 1939. – 236с.
1320
   1917 год на Урале. – Пермь, 1957. – 250с.
1321
  Лисовский Н.К. 1917 год на Урале / Н.К. Лисовский. – Челябинск, 1967. – 579 с.
1322
  Кедровський В. 1917 рік = Year 1917 : Спогади члена українського військового генерального комітету і товариша секретаря військових справ у часі Української Центральної Ради / Володимир Кедровський. – Вінніпег : Тризуб, 1967. – 526с. : іл. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами. - На кор.: Том 1
1323
  Зеленюк І.С. 1917 рік на Поділлі. / І.С. Зеленюк. – Львів, 1966. – 168с.
1324
  Ненароков А.П. 1917, Великий Октябрь : Краткая история, документы, фотографии / Ненароков А.П. – 3-е изд., доп. – Москва, 1988. – 253 с.
1325
  Ненароков А.П. 1917, Великий Октябрь: краткая история, докум., Фотографии / А.П. Ненароков. – М., 1976. – 239с.
1326
  Ненароков А.П. 1917, Великий Октябрь: краткая история, докум., Фотографии / А.П. Ненароков. – М., 1977. – 239с.
1327
  Ненароков А.П. 1917, Великий Октябрь: краткая история, докум., Фотографии / А.П. Ненароков. – 2-е изд., доп. – Москва, 1980. – 253с.
1328
   1917: революція як застереження / І. Сюндюков, С. Кульчицький, С. Грабовський, В. В"ятрович, І. Капсамун, В. Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 лютого (№ 28/29). – С. 4-5


  Уроки подій 100-річної давнини в сучасному українському контексті.
1329
  Шишкин В.И. 1918 г. : от Директории к военной диктатуре // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С.42-61. – ISSN 0042-8779
1330
  Попов Ф.Г. 1918 год в Самарской губернии. Хроника событий. / Ф.Г. Попов. – Куйбышев, 1972. – 326с.
1331
  Мончак О. 1918 рік. Трагедія київського Подолу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 124-132. – ISSN 0869-3595
1332
  Liveanu V. 1918. Din historia luptelor revolutionare din Romina / V. Liveanu. – Bucuresti, 1960. – 680с.
1333
  Драгунская К. 1919-2020. Реконструкция скелета : проза: повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 84-107. – ISSN 0130-7673
1334
   1919-й рік у Києві // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 1/2 (171/172). – С. 30-32
1335
   1919. – Л., 1929. – 249с.
1336
  Дос Пассос Джон 1919 / Дос Пассос Джон. – Ленинград, 1933. – 376с.
1337
  Дос Пассос Джон 1919 / Дос Пассос Джон. – 2-е. – Ленинград, 1936. – 494с.
1338
  Visnyevszkij V. 1919 felejthetetlen esztendo / V. Visnyevszkij, 1950. – 115 с.
1339
   1919 год в Венгрии. – Москва, 1959. – 272 с.
1340
  Mitchell David 1919: red mirage / Mitchell David. – New York, 1970. – 385с.
1341
   192. Леонид Губерский : 200 самых влиятельных украинцев // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 50 (262) : 200 самых влиятельных украинцев. – С. 95. – ISSN 2075-7093


  Леонід Губерський, ректор Національного університету імені Тараса Шевченка в рейтингу найвпливовіших українців займає 192 позицію. Рекорд вчених університету по кількості держпремій. Леонид Губерский, ректор Национального университета имени Тараса ...
1342
  Шульгин В. 1920 год : Очерки / В. Шульгин. – Москва : Госиздат, 1922. – 43 с.
1343
  Пилсудский Ю. 1920 год / Ю. Пилсудский. – Москва : Военный Вестник, 1926. – 171(8)с. + 8 схем-карт
1344
  Липатов Н.П. 1920 год на Черном море. Воен.-мор. силы в разгроме Врангеля. / Н.П. Липатов. – М., 1958. – 344с.
1345
  Поляков Ю.А. 1921-й: победа над голодом. / Ю.А. Поляков. – М., 1975. – 112с.
1346
   1922-23 год в сельскохозяйственном отношении. – 2-й год изд. – Х., 1927. – 93с.
1347
  Рубинштейн Н.Л. 1929 год - год великого перелома / Н.Л. Рубинштейн. – М., 1939. – 31с.
1348
  Тиліщак В. 1930. У.С.Р.Р. Повстання : [наук.- популяр. нариси] / Володимир Тиліщак. – Київ : Смолоскип, 2016. – 203, [6] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 197-204. – ISBN 978-617-7173-55-6


  До збірки увійшла вибрана проза одного з найцікавіших прозаїків-шісдесятників письменника, лікаря, дипломата Юрія Щербака
1349
  Сергійчук В. 1932-1933: від семи до десяти мільйонів жертв // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 15


  Коли після приходу Гітлера до влади на початку 1933 р. в СРСР тільки-но приглядалися до нього, німецькі дипломати ще мали довіру серед більшовицьких чиновників. Тож саме останні й стали джерелом інформації про кількість жертв в Україні від Голодомору ...
1350
  Глушаниця П. 1932-33 рік.Війна без вистрілу.Розкидані долею або моя відповідь / П. Глушаниця. – К, 1993. – 136с.
1351
   1933: "І чого ви ще живі?" / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. Тетяна Боряк. – Київ : Кліо, 2016. – 719, [1] с. – Покажчики: с. 693-719. – Бібліогр.: с. 688-692 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-47-9
1352
  Кульчицький С.В. 1933: трагедія голоду / С.В. Кульчицький. – К., 1989. – 47с.
1353
  Собуцький М. 1936-1941: бути в утопії : кіномистецтво // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 6 (92). – С. 21-23. – ISSN 1562-3238


  Фрэнк Капра (Франческо Росарио Капра, Фрэнк Рассел Капра (1897-1991) - америк. кинорежиссёр и продюсер итальянского происхождения, лауреат премии "Оскар" (1935, 1937, 1939)
1354
  Зощенко М. 1937-1939 / М. Зощенко. – Ленинград, 1940. – 312с.
1355
   1937-й и другие годы. – Воронеж, 1990. – 286с.
1356
  Орешкин Дмитрий 1937-й муки осознания : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 90-101 : Фото, карта
1357
  Хлевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество / О.В. Хлевнюк. – Москва : Республика, 1992. – 270с.
1358
  Курляндский И.А. 1937 год: власть не от Бога // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 14-34. – ISSN 0042-8779
1359
  Хлевнюк О.В. 1937 год: противостояние / О.В. Хлевнюк. – М., 1991. – 63с.
1360
  Овсяный И.Д. 1939 : последние недели мира / И.Д. Овсяный. – М, 1981. – 319с.
1361
  Kirchmayer Jerzy 1939 i 1944. Kilka zagadnien polskich. / Kirchmayer Jerzy. – Wyd. 4- przejrzane i popraw. – Warszawa, 1959. – 208с.
1362
   1939 год - уроки истории. – Москва : мысль, 1990. – 508 с. – ISBN 5-244-00282-1
1363
   1939 рік в історичній долі України і українців : Матеріали Міжнародної наукової конференції 23-24 вересня 1999р. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 224с.
1364
   1940-1945: Onverwerkt verleden? : Lezingen van het symposium georganiseed door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 7 en 8 mei 1985. – Utrecht : HES uitgevers, 1985. – 197 blz. – ISBN 90 6194 245 4
1365
  Куманев Г.А. 1941-1945: Крат. история, документы, фот. / Г.А. Куманев. – Москва, 1982. – 233,5с.
1366
  Коваль М.В. 1941-й рік. Проблеми історичної пам"яті // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 3. – С. 69-91. – ISSN 0130-5247
1367
  Щетников В. 1941-й рік: погляд румунських дослідників (за матеріалами часопису "Історичне досьє") // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 73-79. – ISSN 2222-5250
1368
  Некрич А.М. 1941 22 июня. / А.М. Некрич. – Москва : Наука, 1965. – 175с
1369
  Парнікоза І.Ю. 1941 рік. Західна трагедія, або як було втрачено Білорусь // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 8 (67)
1370
  Нікітенко К.В. 1941: злочин і покарання. Причини поразок Червоної армії : історичне розслідування / Костянтин Нікітенко. – Львів : Тріада Плюс, 2014. – 248, [1] с. – Бібліогр.: с. 243-248 та в посиланнях. – ISBN 978-966-2154-31-3
1371
  Grigg John 1943: the vdotory that never war / Grigg John. – New York, 1980. – 248с.
1372
  Beuchler Klaus 1945-1955. Das Volk besann sich seiner Kraft / Beuchler Klaus; Raddatz V.K., Cohen A. – Berl., 1955. – 160с.
1373
  Ворошилов С.И. 1945 год в Австрии: от аншлюса к демократической республике // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 215-217. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1374
  Синдеев А.А. 1945 год: борьба СССР за новую систему международных отношений в Европе : к 70-летию Великой Победы // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 17-21. – ISSN 0201-7083
1375
   195 років від дня народження Миколи Костомарова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 9 (318). – С. 16
1376
   1957 metu lietuviu tarybine literatura. – Vilnius, 1958. – 326с.
1377
   1961 seminar on the protection of human rights in the administration of criminal justice. Wellington, New Zealand, 6 to 20 February, 1961. – N.Y., 1961. – 158с.
1378
   1965 год спортивный. – М., 1966. – 272с.
1379
  Христофоров Игорь 1968 год: на изломе эпох : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 62-74 : Фото, карта
1380
  Тарасов А. 1968:пристрастный взгляд // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 8. – С. 135-144. – ISSN 0869-44435


  40-річчя бунтарського 1968 року, який сколихнув увесь світ:пройшли революції в Європі і Америці з 1966 по 1976 рр.
1381
  Патриляк І. 1969 рік в радянській Україні очима КДБ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 50-59. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  Увазі читачів пропонується публікація раніше не введеного до наукового обігу документа з Галузевого державного архіву Служби безпеки України. Йдеться про детальний звіт керівництва Комітету державної безпеки при Раді міністрів УРСР про роботу за 1969 ...
1382
  Терещенко В. 1972 -- міжнародний рік книги / В. Терещенко. – К., 1972. – 4с.
1383
  Котов Ф.И. 1973 - решающий год девятой пятилетки. / Ф.И. Котов, И.И. Простяков. – М., 1973. – 64с.
1384
  Скиба Е.А. 1975 год -- Международный год женщины. / Е.А. Скиба. – К, 1975. – 27с.
1385
   1976. – Киев, 1976. – 196 с.
1386
  Лукас Джон 1979 рік: повернися, Велика Британіє! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 12 (229). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Правоцентристські реформи Маргарет Тетчер стали початком перетворення Сполученого Королівства із "хворої людини Європи" на одну з найуспішніших економік континенту.
1387
   1980 input-output tables : English Summary : March 1984. – Tokyo, 1984. – 639 p.
1388
  Оруэлл Д. 1984 / Д. Оруэлл. – М, 1989. – 313с.
1389
  Оруэлл Д. 1984 / Д. Оруэлл. – М, 1989. – 336с.
1390
  Оруэлл Д. 1984 / Д. Оруэлл. – Свердловск
1. – 1991. – 592с.
1391
  Оруэлл Дж. 1984 : роман ; Скотный Двор : сказка-аллегория / Джордж Оруэлл ; [пер. с англ. : В. Голышев, Л. Беспалова]. – Москва : АСТ, 2003. – 412, [4] с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-016727-X
1392
  Оруэлл Дж. 1984 : роман. Скотный Двор : сказка-аллегория / Джордж Оруэлл. – Москва : АСТ; Транзиткнига, 2006. – 368с. – (Книга на все времена). – ISBN 985-13-5424-4
1393
  Орвел Дж. 1984 / Джордж Орвел ; [превео Влада Стоjильковичь ; уред. Милован Витезовичь]. – Београд : Чигоjа штампа, 2006. – 239, [1] с. – (Библиотека Третьи Милениjум). – ISBN 86-7558-415-6


  Літери македонського (сербського алфавіту), які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1394
  Оруэлл Дж. 1984 : роман. Скотный Двор : сказка-аллегория / Джордж Оруэлл ; перевод с англ. : В. Голышева, Л. Беспаловой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. – 352 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-064728-6
1395
  Оруэлл Д. 1984 : роман ; Скотный двор : сказка-аллегория / Джордж Оруэлл ; [пер. с англ. : В. Голышев, Л. Беспалова]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2012. – 363, [5] с. – (Серия "Зарубежная классика"). – ISBN 978-5-17-059665-2
1396
  Орвелл Дж. 1984 = 1984 : роман / Джордж Орвелл ; з англ. пер. Віктор Шовкун ; [редакція, післямова, ред. О. Жупанського]. – Київ : Видавництво Жупанського, 2015. – 311, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Пер. изд. : Nineteen eighty-four / George Orwell, 2004. – (Майстри світової прози). – ISBN 978-966-2355-57-4
1397
  Оруэлл Дж. 1984. Скотный двор : Роман. Сказка. / Дж. Оруэлл. – Пермь : КАПИК
Том 1. – 1992. – 304с.
1398
  Orwell George 1984: a novel / Orwell George. – New York, 1984. – 268с.
1399
   1990 - 1993: Initial stabilization and refom // 25 years of transition : post-communist Europe and the IMF / J. Roaf, R. Atoyan, B. Joshi, K. Krogulski. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 10-19. – (Regional economic issues special report). – ISBN 978-1-49830-563-1
1400
  Экштут С. 1991 год. Распад СССР // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 47-53. – ISSN 0235-7089
1401
  Veselkov D.A. 1H-NMR study of hetero-association of aromatic drug and mutagen molecules in aqueous solution / D.A. Veselkov, V.V. Kodintsev, M.P. Evstigneev, D.B. Davies, A.N. Veselkov // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – Р. 66-76. – ISSN 1023-2427


  Розроблена статистикотермодинамічна модель гетерасоціації ароматичних молекул, в якій зняті обмеження на величини констант самоасоціації взаємодіючих молекул у змішаному розчині. Отримані аналітичні вирази для визначення параметрів ЯМР кожної з ...
1402
   1H ЯМР-характеризация структуры воды в зооглее тибетского молочного гриба: влияние гидратированности и гидрофобности среды / Т.В. Крупская, Ю.И. Прилуцкий, М.П. Евстигнеев, М.Д. Цапко, В.В. Туров // Журнал прикладной спектроскопии / Ин-т физики им. Б.И. Степанова Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 2015. – Т. 82, № 3. – С. 341-347. – ISSN 0514-7506


  Методом низкотемпературной 1Н ЯМР-спектроскопии изучено состояние воды в симбионте молочного гриба с разной степенью его гидратированности (h) в воздушной среде и при контакте с гидрофобными средами - полидиметилсилоксаном ПДМС-1000 и хлороформом с ...
1403
  Муракамі Х. 1Q84 : роман / Харукі Муракамі ; [пер. з япон. І. Дзюба ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5293-3
Кн.1. – 2010. – 504, [3] с.
1404
  Муракамі Х. 1Q84 : роман / Харукі Муракамі ; [пер. з япон. І. Дзюба ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-3579-0
Кн. 2. – 2010. – 446, [2] с.
1405
  Муракамі Х. 1Q84 : роман / Харукі Муракамі ; [пер. з япон. І. Дзюба ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5605-4
Кн. 3. – 2011. – 542, [2] с.
1406
   1st Caribbean HIV and development workshop : Barbados, March 1999: Participants" workbook. – New York, 1999. – [4],59p.
1407
  Wachtel J. 1x1 des guten Tons heute / Joachim Wachtel. – Munchen : Mosaik Verlag, 1976. – 360 S.
1408
  Ражиков М.Ю. 1С: Практика настройки оперативного учета : Учебное издание / М.Ю. Ражиков. – Москва : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. – 288с. – ISBN 5-9579-0003-9
1409
   1С: Предприятие. Версия 7.7 : описание встроенного языка. – Москва : 1С
Ч.1. – 1999. – 487с.
1410
  Бартеньев О.В. 1С: Предприятие: программирование для всех : базовые объекты и расчеты на одной дискете / О.В. Бартеньев. – Москва : Диалог-МИФИ, 2004. – 464с. – ISBN 5-86404-169-6
1411
   1У Всесоюзное совещание по квантовой химии. – К, 1966. – 88с.
1412
  Петрова Л.И. 1У конгресс Международной демократической федерации женщин / Л.И. Петрова. – М., 1959. – 48с.
1413
  Плотников С.Н. 1У Международный конгресс по эстетике (Афины, 1-6 сент.1960 г.) / С.Н. Плотников. – М., 1960. – 32 с.
1414
  Скопенко В.В. 2- нитрозо-2 цианацетгидразид-ион - ONC(CN)C(O)NHNH2-новый нелинейный цианоксимный ацидолиганд / В.В. Скопенко, О.Д. Жмурко, Н.Н. Герасимчук // Докл. АН УССР. Сер. Б : АН УССР, 1989. – № 4
1415
  Іванько Д.О. 2-(-4-диметиламінофеніл)-3-гідрокси-4Н-хромен-4-он - новий аеналітичний реагент для визначення води / Д.О. Іванько, Р.П. Линник, О.А. Запорожець // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 406-408
1416
  Дрегерис Я.Я. 2-/b-аминоэтил/ - и 2-/b-/-аминоаэеиокси/-этил /-2-арилиндандионы- 1,3 : Автореф... канд. хим.наук: / Дрегерис Я.Я.; Рижский политехнич. ин-т. Хим. фак-т. – Рига, 1965. – 20л.
1417
  Диуэр М.А. 2-0-метилрибоза и щелочестабильные олигонуклеотиды в высокомолекулярных рибосомальных РНК : Автореф... канд.биол.наук: / Диуэр М.А.; Моск.ун-т. – Москва, 1970. – 20л.
1418
  Самохин Н.Я. 2 000 колумбов / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1963. – 71с.
1419
  Йонак Я. 2 200 километров по Дунаю / Я. Йонак. – М., 1960. – 71с.
1420
   2 Congreso del Partido Comunista de Cuba: Informe central; Presentado por el companero Fidel Castro Ruz Primer Secretario del Comite Central del Partido Cumunista de Cuba. – La Habana, 1980. – 162с.
1421
  D""Ancona Umberto 2 differenziamento sessuale delle Anguille : Extrait des comptes rendus du 12 congres international de zoologie, 1935 / U. D""Ancona. – Lisboa : [S. n..], 1936. – p. 443-450
1422
  Bartnikowski Bogdan 2 kalendarze z helmem / Bartnikowski Bogdan. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1981. – 221s. – ISBN 83-11-06549-7
1423
   2 Всероссийская выставка "Рисунок. Акварель".. – Л, 1977. – 105с.
1424
   2 Всесегерманский съезд рабочих и солдатских Советов. – Москва, 1935. – 352с.
1425
   2 Всесоюзная конференция по голографии, Киев, 1975 : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по голографии, 2-я. Киев, 1975. – Киев : Киевский университет
Ч. 1. – 1975. – 136 с.
1426
   2 Всесоюзное совещание по металлоорганическим соединениям для получения металлических и окисных покрытий. – Москва : Наука, 1977. – 160 с.
1427
   2 Всесоюзное совещание по теории релейных устройств и конечных автоматов. – Рига, 1971. – 216с.
1428
   2 Всесоюзное совещание по широкозонным полупроводникам. – Ленинград, 1979. – 100с.
1429
  Лучицкий В.Н. 2 Всесоюзный географический съезд / В.Н. Лучицкий, 1926. – 10с.
1430
   2 Всесоюзный коллоквиум по наутилоидеям и родственным группам : Тезисы докладов. – Москва, 1968. – 32с.
1431
  Десятерик В.І. 2 жовтня 1920. В.І. Ленін на III з’їзді комсомолу / В.І. Десятерик. – Київ, 1977. – 176с.
1432
  Ацаркин А. 2 Конгрес КИМа / А. Ацаркин. – Мё, 1931. – 48с.
1433
  Борисов Л.И. 2 Леонарди / Л.И. Борисов. – Л., 1928. – 137с.
1434
  Десятерик В.И. 2 октября 1920 / В.И. Десятерик. – Москва, 1975. – 207с.
1435
   2 Республиканская конференция поаэрогидромеханике, теплообмену и массообмену. – Киев, 1969. – 34с.
1436
   2 сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета XVI созыва, 1-9 февраля : стенографический отчет : бюллетени. №№1-15. – Москва : Издание ВЦИК, 1936. – с.
1437
   2 сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 6 созыва.. – Москва, 1931. – с.
1438
   2 сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза СССР 5 созыва.. – Москва, 1929. – 45с.
1439
   2 совещание по физике щелочно-галоидных кристаллов. – Рига, 1961. – 78с.
1440
   2 съезд Коммунистической партии Кубы, Гавана, 17-20 дек. 1980 г. / Коммунистическая, Кубы. Съезд партия, Гавана 2-й., 1980. – М., 1982. – 383с.
1441
  Зубков В.А. 2 съезд РКСМ / В.А. Зубков. – Москва, 1984. – 142с.
1442
  Кукин Д.М. 2 съезд РСДРП и его историческое значение. / Д.М. Кукин. – М, 1973. – 78с.
1443
  Лобанова П.П. 2 съезд РСДРП. / П.П. Лобанова. – Москва, 1959. – 26с.
1444
   2 сэсія IХ скліканьня 20-26 лістопада 1929 г.. – Менск, 1930. – 422с.
1445
   2 Украинская республиканская конференция по электроннй оптике и ее применениям : Тезисы докладов. – Харьков, 1971. – 196с.
1446
   2",5"-олігоаденілатсинтетазна активність в лімфоїдних клітинах при експериментальній виразці шлунка / В. Прокопов, Л. Кузьменко, О. Богданова, К. Прокопова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-13. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Встановлено збільшення активності 2",5"-олігоаденілат-синтетази в лімфоцитах щурів при стресовій моделі виразки шлунка та її зменшення при етаноловій моделі, тоді як в процесі загоєння виразки активність ферменту перевищувала контрольні значення в обох ...
1447
  Прокопова К.В. 2",5"-олігоаденілатсинтетазна активність у лімфоїдних клітинах за умов ровитку експериментальної моделі виразки / К.В. Прокопова, І.В. Михайлик, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 6-7. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що в лімфоцитах селезінки й тимусу щурів за умов експериментальної виразки шлунка підвищується активність 2",5"-олігоаденілат-синтетази, що може бути пов"язано з індукцією інтерферону на фоні розвитку патологічного процесу. Уведення щурам ...
1448
  Бактибаева О.Б. 2,.5-диметил-4-фенилпиридин и 3-метил-2азалуорен и индено/2.1- /индолизинов. : Автореф... кан. хим.наук: 072 / Бактибаева О.Б.; Ун-т дружбы народов. – М., 1972. – 20л.
1449
  Артамонов О.С. 2,2,2-трифлуородіазоетан у синтезі трифлуорометилциклопропановмісних амінопохідних : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Артамонов Олексій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 158 арк. – Бібліогр.: арк. 134-158
1450
  Артамонов О.С. 2,2,2-трифлуородіазоетан у синтезі трифлуорометилциклопропановмісних амінопохідних : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Артамонов Олексій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1451
  Сорокин А.Н. 2,4-диаминотиофен и его производные. : Автореф... канд. хим.наук: / Сорокин А.Н.; Ульяновский с.-х. ин-т. – Ульяновск, 1964. – 11л.
1452
   2. (Druha) celestatni bioklimatologicna konference v Liblicich 3-5 listopadu 1958. – Praha, 1960. – 408с.
1453
  Emden Fritz von 2. Wanderversammlung Deutscher Entomologen in Stettin / Fritz von Emden. – Berlin ; Dahlem, 1928. – 23 S. – Отд. оттиск из: Entomolog. Mitteilungen, 16, 1927, Heft 5 bis 17, 1928, Heft 1
1454
   2.Tagung des Fachausschusses "Hydrometeorologie", 15./16. November 1999 in Leipzig // Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig, 1999. – Bd. 16. – 113 S.Il.
1455
  Bauer Werner 2; 2 fur Klasse 8 / Bauer Werner. – Berl., 1956. – 232с.
1456
   20--й съезд Коммунистической партии Ленина. – Москва, 1959. – 104с.
1457
  Кудрявцева Л.А. 20-24-летняя цикличность в ходе осадков, ее связь с атмосферной циркуляцией и солнейной активностью. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Кудрявцева Л.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1974. – 24л.
1458
   20-а Звітна наукова конференція : Тези доповідей з історії КПРС, марксистсько-ленінської філософії і політичної економії, 1-15 лютого. – Харків, 1965. – 77с.
1459
   20-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Естествознание: Программа и краткое содерж. докл., 3 апреля - 8 мая 1967 г. – Ленинград, 1967. – 156с.
1460
   20-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция:Математика: Прорамма и краткое содерж. докл., апрель - октябрь 1967 г. – Ленинград, 1967. – 106с.
1461
   20-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Физика: Прорамма и краткое содерж. докл., 20 апреля - 20 мая 1967 г. – Ленинград, 1967. – 200с.
1462
   20-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Философия: Прорамма и краткое содерж. докл., 23 мая - 13 июня 1967 г. – Ленинград, 1967. – 103с.
1463
   20-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: География и геология: Программа и краткое содержание докл., 18-28 апреля 1967 г. – Ленинград, 1967. – 116с.
1464
   20-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Исторические науки: Программа и краткое содержание докл., 5-26 апреля 1967 г. – Ленинград, 1967. – 108с.
1465
   20-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Филологические науки: Программа и краткое содержание докл., 13 апреля-27 мая 1967 г. – Ленинград, 1967. – 180с.
1466
  Іваницька Л. 20-й річниці Всеукраїнського референдуму присвячена // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  На кафедрі української історії та етнополітики історичного факультету відбулася Міжнародна наукова конференція, присвячена 20-й річниці Всеукраїнського референдуму "Українська державність: історія та сучасність ".
1467
   20-й съезд ВЛКСМ : Документы и материалы. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 192 с.
1468
   20-й съезд ВЛКСМ. – Москва : Молодая гвардия
1. – 1987. – 383 с.
1469
   20-й съезд ВЛКСМ : Стенографический отчет. – Москва : Молодая гвардия
2. – 1987. – 415 с.
1470
   20-й съезд ВЛКСМ (Москва, 15-18 апр. 1987 г.) : Библиогр. указ. (1986-1987 гг.). – Москва : ГРЮБ, 1988. – 47с.
1471
  Мусина С.А. 20-й съезд Коммунистической партии и задачи укрепления социалистической законности / С.А. Мусина. – Ленинград, 1957. – 44с.
1472
   20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. – Ленинград, 1956. – 44с.
1473
   20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза 14-25 февраля 1956 года. – Москва
1. – 1956. – 640с.
1474
   20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза 14-25 февраля 1956 года. – Москва
2. – 1956. – 560с.
1475
  Крештапов А.Д. 20-й съезд КПСС - новый этап в борьбе за завершение строительства социализма и постепенный переход к коммунизму / А.Д. Крештапов. – Москва, 1959. – 52с.
1476
   20-й съезд КПСС и его исторические реальности. – Москва, 1991. – 415с.
1477
  Бяков В.Ф. 20-й съезд КПСС и его историческое значение / В.Ф. Бяков. – Київ, 1970. – 53с.
1478
  Пертеот В. 20-й съезд КПСС о некоторых принципиальных вопросах современного международного развития / В. Пертеот. – Таллин, 1969. – 46с.
1479
  Плешаков П.В. 20-й съезд КПСС, его решения и историческое значение / П.В. Плешаков. – Новосибирск, 1962. – 51с.
1480
  Дубинин А.С. 20-й съезд КСПП о дальнейшем укреплении и развитии советского общественного и государственного строя / А.С. Дубинин. – Москва, 1959. – 64с.
1481
  Калашник М.Х. 20-летие великой победі / М.Х. Калашник. – М., 1965. – 64с.
1482
  Барашев Р. 20-летие НАМНУ: стимуляция позитивных эмоциогенных зон в условиях крайнего недофинансирования // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 5-11 апреля (№ 14). – С. В 1-2


  Состоявшееся на прошлой неделе XXVI общее собрание Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) было посвящено юбилейной дате - 20-летию со дня создания академии, котороая сегодня объединяет 38 ведущих научно-исследовательских и клинических ...
1483
  Мармазов В.Є. 20-річчя відносин між Україною та Республікою Корея: підсумки і перспективи співпраці в рамках євро-тихоокеанської інтеграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 40-45. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1484
  Голубій І.Є. 20-річчя кафедри міжнародного бізнесу
1485
  Голубій І.Є. 20-річчя кафедри міжнародного бізнесу // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  28 жовтня 2011 р. в Інституті міжнародних відносин відбулася Міжнародна науково-теоретична конференція "Україна у міжнародному бізнесі за 20 років незалежності: досвід і перспективи", що проводилася з нагоди 20-річного ювілею від дня створення кафедри ...
1486
   20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 319, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-35-9
1487
  Кучма Л.Д. 20-річчя Незалежності України: результати державотворення в оцінках молоді // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 3-8


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1488
  Цирфа Ю. 20-річчя об"єднаної Європи. Підсумки зрушень // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 1 (334). – С. 10-11
1489
  Курдидик Л. 20-річчя однієї історичної дати // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Про що писала українська діаспора про "Велику вітчизняну" півстоліття тому.
1490
  Капсамун І. 20-річчя поразок: наслідки / І. Капсамун, М. Томак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 липня (№ 114)


  Грубе втручання в таку тонку річ, як мова, спровокувало гостру політичну кризу в Україні.
1491
  Кривонос Р.А. 20-та річниця падіння Берлінського муру : уроки для українських політиків // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 262-273. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1492
   20-ті роки: літературні дискусії, полеміки. – К., 1991. – 366с.
1493
   20-я научно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава. – Москва
2. – 1965. – 100с.
1494
   20-я научно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава : Тезисы докл.: Полиграфические машины, 12 мая 1965 г. – Москва
Ч. 3. – 1965. – 96с.
1495
   20-я научно-методическая конференция, посвященная двадцатилетию Советской Латвии/1940-1960 г./ : Тезисы. – Рига, 1960. – 97с.
1496
   20-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава : Тезисы докл.: Технология полиграфического производства, 12 мая 1965 г. – Москва
Ч. 2. – 1965. – 100с.
1497
   20-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава : Тезисы докл.: Экономика. редактирование и художественное оформление печатной продукции, 12 мая 1965 г. – Москва
Ч. 4. – 1965. – 66с.
1498
   20-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава : Тезисы докл.: Общеинженерные науки, 12 мая 1965 г. – Москва
Ч. 5. – 1965. – 36с.
1499
   20 /двадесет/ години отечествен фронт 1942-1962.. – София, 1962. – 36с.
1500
  Наумов Д.В. 20 000 километров по Индии / Д.В. Наумов, А.В. Яблоков. – Москва, 1968. – 208с.
1501
  Йокаі М. 20 000 років під кригою / М. Йокаі. – К., 1959. – 168с.
1502
   20 Jahre "Wandel durch Austausch" : Festschrift fur Theodor Berchem, DAAD-Prasident 1988 - 2007. – Bonn : DAAD, 2007. – 364 S. : Ill. – ISBN 978-3-87192-862-2
1503
  Fitzgibbon Constantine 20 July. / Fitzgibbon Constantine. – New York, 1968. – 319с.
1504
   20 lat archeologii w Maslomeczu. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – ISBN 83--227-1114-X
Tom I : Weterani. – 1998. – 264s.
1505
   20 lat archeologii w Maslomeczu. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – ISBN 83-227-1114-X
Tom II : Goscie. – 1998. – 215s.
1506
   20 lat Ludowego Wojska Polskiego. II sesja naukowa poswiecona Wojnie Wyzwolenczej Narodu Polskiego. 1939-1945. – Warszawa, 1967. – 1246с.
1507
   20 lat polityki zagranicznej Polski Ludowej. Materialy sesji naukowej PISM. Warszawa, 15-16 wrzesnia 1964. – Warszawa, 1964. – 460с.
1508
   20 lecie pontyfikatu Jana Pawla 2 : Sympozjum ogolnouczelniane w Akademii Teologii Katolickiej w Warsawie 16 listopada 1998 roku. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2000. – 202s. – ISBN 83-7072-153-2
1509
   20 rokov Vyskumneho ustavu rastlinnej vyroby v Piestanoch 1951-1971. – Bratislava : Priroda, 1971. – 143s.
1510
  Schaefer Martin 20 years of independence: Public opinion on Ukraine in Germany and France // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 53-57
1511
  Горбунов Е.А. 20 августа 1939 / Е.А. Горбунов. – М, 1986. – 239с.
1512
  Акопян К.З. 20 век в контексте искусства : История болезни как повод для размышлений / К.З. Акопян; Российский институт культурологии. – Москва : Академический Проект, РИК, 2005. – 336с. – (Технологии культуры). – ISBN 5-93719-054-8; 5-8291-0582-9
1513
   20 вещей, которые нужно сделать в Таиданде // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 12-15 : фото. – ISSN 1998-8044
1514
   20 видатних українських педагогів : персоналії в історії національної педагогіки. – [Б. м.] : [б. в.], 2002. – 452 с. – ISBN 966-7653-03-9
1515
   20 Всесоюзный съезд по спектроскопии : Тезисы докладов / Всесоюзный съезд по спектроскопии (20; 1988; Киев). – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1988. – 481 с.
1516
   20 дней по Румынии. – Бухарест, 1955. – 47с.
1517
   20 дней, которые потрясли мировоззрение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 22-28 : фото
1518
   20 з"їзд КПСС без маски. – [Б. м.] : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1956. – 165, [2] с. – (Бібліотека українського підпільника. Серія друга ; ч. 1)
1519
   20 з`їзд КПСС без маски : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1956. – 168 с. – (Бібліотека українського підпільника ; Ч.1 ; Серія друга)
1520
  Кожем"яка О.Л. 20 ігор з історії Стародавнього світу. Методика проведення повторно-узагальнюючих уроків. 6 клас / О.Л. Кожем"яка. – Харків : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11). – ISBN 966-333-093-7
1521
  Байерс Т. 20 конструкций с солнечными элементами / Т. Байерс. – Москва : Мир, 1988. – 198 с.
1522
   20 лет. – Вильнюс, 1968. – 147с.
1523
  Чередниченко Е. 20 лет без права... // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2015. – № 17 (279), 8 сентября 2015. – С. 22-27. – ISSN 1811-8984


  Олег Сенцов. Какой он? Человек, чье имя сегодня стало символом невероятной силы духа и несгибаемой преданности Родине.
1524
  Остряков С. 20 лет ВЛКСМ. Историческая справка / С. Остряков. – М., 1938. – 128с.
1525
  Волончунас Виктор 20 лет во главе Ярославля : орден "За успехи в развитии туризма в России" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 18-20 : фото
1526
  Попова Л.Л. 20 лет восстания сапатистов в Мексике // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 59-63. – ISSN 0044-748Х
1527
  Павлов Н. 20 лет германского единства // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 66-78. – ISSN 0130-9625
1528
   20 лет Германской Демократическо Республики. – Дрезден, 1969. – 64с.
1529
  Добра П. 20 лет за океаном / П. Добра. – Ужгород, 1955. – 148 с.
1530
  Малых Э. 20 лет и три дня. / Э. Малых. – М., 1965. – 95с.
1531
   20 лет Институту теоретической физики имени А.И. Ахиезера ННЦ ХФТИ НАН Украины // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 2016. – № 5 (105). – С. 136-143. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 67). – ISSN 1562-6016
1532
   20 лет Казахской ССР. – Алма-Ата, 1940. – 225с.
1533
   20 лет космической эры. – М., 1977. – 63с.
1534
  Шилов А.В. 20 лет Краснознаменного им. А.В.Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии. / А.В. Шилов. – М., 1949. – 72с.
1535
  Бабынина Л.О. 20 лет Маастрихтскому договору: куда движится Европейский Союз? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 4-18. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
1536
  Шрайберг Я.Л. 20 лет Международной ассоциации ЭБНИТ: штрихи к портрету // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 11. – С. 70-76. – ISSN 0130-9765


  Освещена история поэтапного развития и трансформации Ассоциации - от Комитета Международной ассоциации научных и научно-технических библиотек до международной неправительственной ассоциации. Представлены действующие проекты Ассоциации, ее учредители и ...
1537
  Диордица А.Ф. 20 лет Молдавской ССР / А.Ф. Диордица. – Москва, 1960. – 40с.
1538
   20 лет Народной Польши. – М., 1965. – 359с.
1539
   20 лет полету Гагарина. – М., 1981. – 64с.
1540
  Шестопалов В.М. 20 лет после Чернобыльской аварии : Актуальна тема // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-8 : Мал. – ISSN 1561-4980
1541
   20 лет работы Маяковского. – М., 1973. – 29с.
1542
   20 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. – М., 1961. – 16с.
1543
  Трушина И.А. 20 лет Российской библиотечной ассоциации // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 7. – С. 81-83. – ISSN 0130-9765


  Обозначены основные вехи становления Российской библиотечной ассоциации (РБА), охарактеризовано ее современное состояние, отмечены важнейшие базовые документы, принятые РБА.
1544
   20 лет РФФИ: Играть по правилам / материалы подготовила С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  Прошедший месяц стал знаковым периодом в международной деятельности Российского фонда фундаментальных исследований. РФФИ установил новые связи с коллегами из Швеции и укрепил отношения со старым партнером - крупнейшим научным фондом Германии.
1545
   20 лет СЕПГ. – М., 1966. – 292с.
1546
   20 лет Советской власти. – М., 1937. – 110с.
1547
   20 лет Советской власти. – М., 1938. – 110с.
1548
   20 лет советской геодезии и картографии 1919-1939 : сборник статей. – Москва : Редбюро ГУГК при СНК СССР
Т. 1. – 1939. – 420 с.
1549
   20 лет Советской Литвы. – Вильнюс, 1960. – 352с.
1550
   20 лет Содружеству : (культурно-цивилизационный очерк) : сборник лекций, научных работ молодых ученых, аспирантов и студентов - победителей конкурсов в честь 20-летия СНГ / Межгосудар. фонд гуманит. сотрудничества государств-участников СНГ ; Базовая организация по языкам и культуре государств-участников СНГ - МГЛУ. – Москва : Рема, 2012. – 439, [3] с. – Библиогр. в конце науч. работ
1551
  Джабр Ф. 20 лет спустя / подготовила Ольга Белецкая // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 2, февраль. – С. 29-33. – ISSN 0208-0621


  Разговор с Председателем Совета Российского фонда фундаментальных исследований, академиком В.Я. Панченком о фонде, задача которого - поддержка науки и ученых на конкурсной основе.
1552
  Шевчук П.М. 20 літ діяльності Українського товариства геодезії і картографії : загальні питання // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 11-18 : Фото. – Бібліогр.: 12 назв
1553
  Гук О.М. 20 лучших экскурсий по Киеву : [взгляни на Киев по-новому] / Ольга Гук ; [фотогр.: В.Л. Бысов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 315, [1] с. : ил. – Авт. на обл. не указан. – ISBN 978-966-03-4391-7
1554
   20 международный географический конгресс : Лондон, июнь 1964 г. Сборник материалов. – Москва : Мысль, 1966. – 180с
1555
   20 международный географический конгресс : Лондон, июль 1964г.:Сборник материалов. – Москва : Наука, 1966. – 179с. : Ил.
1556
  Дмитрячев Илья 20 минут славы. 20 минут на самбодроме. Взгляд на карнавал в Рио из-под чалмы / Дмитрячев Илья, Фреже Шарль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 76-87 : фото. – ISSN 1029-5828
1557
  Захарченко В.Д. 20 неотправленных писем / В.Д. Захарченко. – 2-е изд., доп. – Москва, 1964. – 304с.
1558
  Фокусов Наум 20 нових животных ХХІ века. Свежая кровь // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 86-92 : фото
1559
   20 письменників сучасної України : до 20-ї річниці незалежності України / [упорядкув. і передм. О.В. Красовицького ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 377, [4] c. : портр. – Текст укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-03-5741-9
1560
  Іванченко Наталка 20 раритетів Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 24-25
1561
  Залыгин С.П. 20 рассказов / С.П. Залыгин. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1959. – 302с.
1562
   20 режиссерских биографий. – М., 1971. – 391с.
1563
   20 режиссерских биографий. – М., 1978. – 407с.
1564
  Репин И.Е. 20 рисунков / И.Е. Репин. – 2-е изд. – М., 1937. – с.
1565
  Кізка Василь 20 річчя Руху - радість і трагедія розбрату // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 10. – С. 29-31
1566
   20 років аграрній реформі в Україні: досягнення і проблеми : підсумки конкурсу серед студентів / Президент. фонд Леоніда Кучми "Україна" ; Ін-т стратег. оцінок (ІСО). – Київ : Інститут аграрної економіки, 2015. – 29, [3] с. : іл., табл.
1567
  Шулікін Д. 20 років в Антарктиці // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 15 лютого (№ 6). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  20 років тому (1996) відбулась передача британської антарктичної станції "Фарадей" Україні. Над станцією було піднято український прапор та присвоєно нове ім"я - "Академік Вернадський". З нагоди такої круглої дати українські вчені під час ...
1568
  Скрипнюк О.В. 20 років в європейському конституційному просторі: здобутки, проблеми реалізації та перспективи модернізації Конституції України [перший міжнар. полілог, присвяч. ювілею Конституції України] // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 495-508. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1569
  Завальнюк К. 20 років в"язниці. За два листи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 7


  Під час Голодомору 1932 - 1933 років вінничанин Тарас Король писав до української інтелігенції та посла Німеччини з детальним описом трагічної ситуації в Україні.
1570
  Добра П. 20 років за океаном / П. Добра. – Ужгород, 1953. – 116 с.
1571
  Ястремська І. 20 років індійсько-ізраїльських безпекових відносин: здобутки та перспективи // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 25-26
1572
  Грищенко К. 20 років Інституту соціології НАН України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С. 3-14. – ISSN 1563-3713
1573
  Футей Б. 20 років Конституції України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 114-117. – ISSN 2310-6158
1574
  Сизоненко Г. 20 років Національній академії педагогічних наук України // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 110
1575
  Тацій В. 20 років Національній Академії правових наук України: етапи становлення та розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 7 (340). – С. 2-5
1576
  Демська-Будзуляк 20 років незалежного літературознавства: здобутки та втрати // Сучасність / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2012. – № 1/3. – С. 187-203
1577
   20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього : XI науково-практична конференція : [матеріали конф.] / Нац. акад. управління ; Центр перспект. соціальних дослідж. ; [редкол. : Буряк Л.І., Єрохін С.А., Єрмошенко М.М. та ін. ; упоряд. : Буряк Л.І., Привалко Т.В.]. – Київ : Національна академія управління, 2011. – 404 с. – Суспільно-науковий проект "Духовні цінності укр. суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов"я". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8406-61-4
1578
   20 років під ярмом польських панів. – К., 1940. – 64с.
1579
   20 років Радянської влади. – К., 1937. – 110с.
1580
  Хандогій В. 20 років разом: історія та сучасний стан українсько-британських відносин // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 8-10
1581
   20 років служіння слов"янству / Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: Алексєєв Ю.М. та ін.]. – Київ : Єкспрес-поліграф, 2013. – 128 с. : іл., табл., портр.
1582
  Гуменний І. 20 років українсько-малайзійських відносин - чи стала Південно-Східна Азія ближчою до України? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 12-14
1583
   20 років Українському гуманітарному ліцею / [КНУТШ, Укр. гуманіт. ліцей]. – [Київ], 2011. – 63 с. : фотогр., портр. – Без тит. арк.-Текст парал. укр. та англ. мовами
1584
   20 самых важных открытий ХХІ века // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 82-89 : фото
1585
  Рогоман И. 20 студентов-отличников института международных отношений в течение семестра будут получать дополнительную стипендию // Факты и комментарии. – Київ, 2000. – 30 ноября (№ 223). – С. 2 : фото


  Четвертый год компания "Филип Моррис в Украине" награждает лучших студентов, аспирантов, преподавателей Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко. Директор института профессор Леонид Губерский считает, что стипендии стимулируют ...
1586
   20 сценариев для массовиков. – Москва, 1970. – 128с.
1587
  Аксютин Ю.В. 20 съезд КПСС / Ю.В. Аксютин, О.В. Волобуев. – Москва, 1991. – 222с.
1588
  Горкин А.Ф. 20 съезд КПСС о дальнейшем развитии советской демократии / А.Ф. Горкин. – М, 1956. – 32с.
1589
  Гилянова А.Г. 20 уроков разговорного английского языка : (серия упражнений) / А.Г. Гилянова. – Ленинград : Ghjcdtotybt, 1968. – 167 с. – На обл. загл.: Twenty lessons in free converstion
1590
  Гилянова А.Г. 20 уроков разговорного английского языка : серия упражнений : пособ. для студ. пед. ин-тов фак. иностр. яз / А.Г. Гилянова. – Изд. 2-е, испр. – Ленинград : Просвещение, 1976. – 160 с. – Обл. загл.: Twenty lessons ib free conversation
1591
  Шанта Ф. 20 часов // Зверь с хутора / И. Шаркади. – Москва : Художественная литература, 1987. – С. 167-300. – (Серия "Новый мир")
1592
   200-th anniversary celebration Brown university : bicentennial year : September 1964 - June 1965. – [Providence] : BU, 1965. – 32 p. : ill.
1593
   200-летие Бородинской битвы : Украина помнит... / Фонд "Русский мир" ; Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова В.И. и др. ; под общ. ред. Е.В. Астаховой]. – Харьков : Изд-во НУА, 2012. – 265, [2] с. : цв. ил. – Текст рос. и укр. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-2298-15-4
1594
  Белявский М.Т. 200-летие Московского университета / М.Т. Белявский. – Москва, 1955. – 40с.
1595
   200-летие образования Военно-топографического управления Генерального штаба и Топографической службы Вооруженных Сил РФ // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 58. – ISSN 0016-7126
1596
  Тебешевська О. 200-ліття Антона Могильницького. Святкування на Калущині // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство" Бойківщина". – Дрогобич, 2011. – Ч. 2/81 (92). – С. 3-6
1597
  Головатый С.П. 200-мильная экономическая зона в Мировом океане / С.П. Головатый. – К., 1984. – 167с.
1598
  Попенко А. 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка: пропозиції щодо святкування в КІБІТ [Київський інститут бізнесу та технологій] // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 1 (17). – С.190
1599
  Кононенко П. 200-річчя Михайла Максимовича // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 35
1600
  Гирич І. 200-те число "Пам"яток України" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 2 (199). – С. 2-15. – ISSN 0131-2685
1601
  Gelenczei Emil 200 Eroffnungsfallen. / Gelenczei Emil. – Berlin, 1975. – 207с.
1602
  Gelenczei Emil 200 neue Eroffnungsfallen. / Gelenczei Emil. – Berlin, 1973. – 246с.
1603
  Mishin Avgust 200 Years of U.S. Constitutionalism: An Analysis of Basic Premises / Mishin Avgust, Vlasikhin Vasili. – Moscow, 1988. – 240с.
1604
  Сверстюк Є.О. 200 афоризмів Євгена Сверстюка / Євген Сверстюк ; упоряд. О. Ковцун. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 29, [3] с. – ISBN 978-966-518-594-9
1605
  Байсалов С.Б. 200 вопросов и ответов по охране природы / С.Б. Байсалов. – Алма-Ата, 1987. – 301с.
1606
  Бирюков Н.И. 200 дней в боях / Н.И. Бирюков. – Волгоград, 1963. – 159с.
1607
  Дворецкая О. 200 из 1000 популярных блюд восточной и европейской кухни / О. Дворецкая. – Москва, 1990. – 206с.
1608
  Мэндл М. 200 избранных схем электроники / М. Мэндл. – 2-е изд. стер. – М., 1980. – 344с.
1609
  Мэндл М. 200 избранных схем электроники / М. Мэндл. – 2-е изд. стер. – М., 1985. – 352с.
1610
  Вакуловская Л.А. 200 километров до суда / Л.А. Вакуловская. – Магадан, 1969. – 447с.
1611
  Вакуловская Л.А. 200 километров до суда / Л.А. Вакуловская. – 2-е доп. изд. – Магадан, 1974. – 272с.
1612
  Иноземцев Г.А. 200 лет / Г.А. Иноземцев. – Ростов -на-Дону, 1949. – 84с.
1613
  Суни Лев 200 лет автономии Финляндии: начало пути // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 108-121. – ISSN 0130-9625
1614
  Александров Ю.В. 200 лет астрономии в Харьковском университете / Ю.В. Александров, Ю.Г. Шкуратов // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 5-18. – Бібліограф. : 15 назв.
1615
   200 лет астрономии в Харьковском университете / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; под ред. Ю.Г. Шкуратова. – Харьков : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2008. – 554 с., [ 74 ] с. илл. – Книга издана на средства Международного благотворительного фонда " Фонд Александра Фельдмана". – ISBN 978-966-623-473-8
1616
  Татаренко В.А. 200 лет кафедре судебной медицины Харьковского государственного медицинскоо университета / В.А. Татаренко, В.А. Ольховський // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 524-533. – ISBN 966-8467-20-5
1617
   200 лет Ростова.. – Ростов н/Д., 1949. – 30с.
1618
  Цицерон 200 лет со времени смерти : сборник статей / Цицерон; [ред. кол.: пр. Н.Ф. Дератани, пр.С.И. Радциг, канд. филол. наук И.М. Нахов]. – Москва : Издательство Московского университета, 1959. – 174, [2] с. – Библиогр. в подстр. прим.
1619
   200 миллионов пудов саратовскогог хлеба-Родине.. – Саратов, 1964. – 52с.
1620
   200 найкращых украинськых писень [200 найкращих українських пісень] / [Уложив Є.Х. Чикаленко]. – Одесса : Изд. Высочайше утв. Юж.-Рус. О-ва Печ. Дела ; Тип. Высочайше утв. Юж.-Рус. О-ва Печ. Дела, 1897. – 168, V с. : 42 мал. – Уклад. встановлено за кн.: Бібліогpафія літеpатуpи з укpаїнського фолкльоpу. Т. 1 / Уклад. О. Андрієвський. - К., 1930. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. розмір. 17


  В кн. також віpші Т.Г. Шевченка, С.В. Руданського, Л.І. Глібова
1621
  Соколовская З.К. 200 научных биографий / З.К. Соколовская. – М., 1975. – 192с.
1622
   200 немецких тем и текстов для дискуссий / Н.В. Гурова, О.В. Косовская, Е.Д. Колот, Е.Н. Крикливая; Гурова Н.В., Косовская О.В., Колот Е.Д., Крикливая Е.Н. – Харьков : МОСТ-Торнадо, 2000. – 271, [1] с. : ил. – ISBN 996-7680-56-8
1623
  Лосев Н.В. 200 олимпиадных задач по начертательной геометрии / Н.В. Лосев. – М, 1992. – 143с.
1624
  Жека 200 практических схем генератора / Жека, Т.В. Батушкина. – Кишинев, 1987. – 312с.
1625
   200 профессий -- выбирай любую.. – Алма-Ата, 1966. – 195с.
1626
  Наєнко М. 200 років новій українській літературі // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Літературний аналіз історії української літератури 18 ст., зокрема твору І. Котляревського "Енеїда".
1627
   200 самых влиятельных украинцев [Леонид Губерский] // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2012. – № 51 (313) : 200 самых влиятельных украинцев. – С. 193. – ISSN 2075-7093


  Леонид Губерский - ректор Национального университета им. Т. Шевченко, председатель Союза ректоров Украины.
1628
  Чабан В. 200 славних років Гулака -Артемовського // Технічні вісті : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 2013. – № 1 (37) , 2 (38). – С. 134. – ISSN 1992-8149
1629
  Загоровский К.О. 200 схем на лампах и транзисторах / К.О. Загоровский, А.Н. Пропошин, И.В. Михайлов. – Москва, 1969. – 56с.
1630
  Гуревич Я. 200 шагов по Красной площади. / Я. Гуревич. – Кишинев, 1989. – 216 с.
1631
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
1-7 марта (№ 9). – 2013. – 32 с.
1632
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
1 февраляя (№ 5). – 2013. – 32 с.
1633
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
1-7 ноября (№ 44). – 2013. – 32 с.
1634
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
4-10 октября (№ 40). – 2013. – 32 с.
1635
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
5-11 апреля (№ 14). – 2013. – 32 с.
1636
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
5-11 июля (№ 27). – 2013. – 32 с.
1637
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
6-12 сентября (№ 36). – 2013. – 32 с.
1638
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
6-12 декабря (№ 49). – 2013. – 32 с.
1639
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
7-13 июня (№ 23). – 2013. – 32 с.
1640
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 ноября (№ 45). – 2013. – 32 с.
1641
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 марта (№10). – 2013. – 32 с.
1642
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 февраля (№ 6). – 2013. – 32 с.
1643
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17 января (№ 1/2). – 2013. – 32 с.
1644
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17октября (№ 41). – 2013. – 32 с.
1645
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
12-18 июля (№ 28). – 2013. – 32 с.
1646
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
12-18 апреля (№ 15). – 2013. – 32 с.
1647
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
13-19 сентября (№ 37). – 2013. – 32 с.
1648
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
13-19 декабря (№ 50). – 2013. – 40 с.
1649
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
14-20 июня (№ 24). – 2013. – 32 с.
1650
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
15-21 ноября (№ 46). – 2013. – 36 с.
1651
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
15-21 февраля (№ 7). – 2013. – 32 с.
1652
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
15-21 марта (№11). – 2013. – 32 с.
1653
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
17-23 мая (№ 18/19). – 2013. – 32 с.
1654
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 жовтня (№ 42). – 2013. – 32 с.
1655
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 января (№ 3). – 2013. – 32 с.
1656
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
19-25 июля (№ 29/30). – 2013. – 32 с.
1657
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
19-25 апреля (№ 16). – 2013. – 40 с.
1658
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
19-25 декабря (№ 51). – 2013. – 32 с.
1659
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
20-26 сентября (№ 38). – 2013. – 40 с.
1660
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
20-26 декабря (№ 51). – 2013. – 32 с.
1661
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
21-27 июня (№ 25). – 2013. – 40 с.
1662
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
21-28 февраля (№ 8). – 2013. – 36 с.
1663
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
22-28 марта (№ 12). – 2013. – 24 с.
1664
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
22-28 ноября (№ 47). – 2013. – 32 с.
1665
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
23-29 августа (№ 34). – 2013. – 36 с.
1666
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
24-30 мая (№ 20/21). – 2013. – 40 с.
1667
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
25-31 жовтня (№ 43). – 2013. – 32 с.
1668
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
25-31 января (№ 4). – 2013. – 32 с.
1669
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
26 апреля- 2 мая (№ 17). – 2013. – 40 с.
1670
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
27 сентября - 3 октября (№ 39). – 2013. – 32 с.
1671
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
27 декабря - 2 января (№ 52). – 2013. – 32 с.
1672
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
28 июня - 4 июля (№ 26). – 2013. – 32 с.
1673
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
29 ноября - 5 декабря (№ 48). – 2013. – 32 с.
1674
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
29 марта - 4 апреля (№ 13). – 2013. – 32 с.
1675
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
30 августа - 5 сентября (№ 35). – 2013. – 32 с.
1676
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
31 мая - 6 июня (№ 22). – 2013. – 32 с.
1677
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
3-9 октября (№ 40). – 2014. – 32 с.
1678
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
4-10 июля (№ 27). – 2014. – 32 с.
1679
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
5-11 сентября (№ 36). – 2014. – 32 с.
1680
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
6-12 июня (№ 23). – 2014. – 32 с.
1681
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
7-13 марта (№ 10). – 2014. – 32 с.
1682
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
7-13 февраля (№ 6). – 2014. – 32 с.
1683
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-15 мая (№ 18/19). – 2014. – 32 с.
1684
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 августа (№ 31/32). – 2014. – 32 с.
1685
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
10-16 января (№ 1/2). – 2014. – 32 с.
1686
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17 апреля (№ 12/13). – 2014. – 32 с.
1687
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17 июля (№ 28). – 2014. – 32 с.
1688
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
13-19 июня (№ 24). – 2014. – 24 с.
1689
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
14-20 ноября (№ 46). – 2014. – 32 с.
1690
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
14-20 февраля (№ 7). – 2014. – 32 с.
1691
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
14-20 марта (№ 11). – 2014. – 32 с.
1692
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
16-22 мая (№ 20). – 2014. – 24 с.
1693
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
17-23 января (№ 3). – 2014. – 32 с.
1694
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 апреля (№ 14/15). – 2014. – 32 с.
1695
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 июля (№ 29/30). – 2014. – 32 с.
1696
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
19-25 декабря (№ 51). – 2014. – 32 с.
1697
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
20-26 июня (№ 25). – 2014. – 32 с.
1698
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
21-27 февраля (№ 8). – 2014. – 32 с.
1699
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
23-29 мая (№ 21). – 2014. – 32 с.
1700
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
25 апреля - 1 мая (№ 16/17). – 2014. – 32 с.
1701
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
26 декабря - 1 января (№ 52). – 2014. – 32 с.
1702
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
27 июня - 3 июля (№ 26). – 2014. – 32 с.
1703
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
28 ноября - 4 декабря (№ 48). – 2014. – 32 с.
1704
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
28 февраля - 6 марта (№ 9). – 2014. – 32 с.
1705
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
29 августа - 4 сентября (№ 35). – 2014. – 32 с.
1706
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
30 мая - 5 июня (№ 22). – 2014. – 32 с.
1707
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
31 октября - 6 ноября (№ 44). – 2014. – 32 с.
1708
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
31 января - 6 февраля (№ 5). – 2014. – 32 с.
1709
  Malten Waclaw 2000 godzin bez ladowania / Malten Waclaw. – Warszawa, 1960. – 152с.
1710
  Гоян Г. 2000 лет армянского театра / Г. Гоян. – Москва
Т. 1. – 1952. – 544 с.
1711
  Гоян Г. 2000 лет армянского театра / Г. Гоян. – Москва
Т. 2. – 1952. – 512 с.
1712
   2000 лет искусства Нигерии.. – Л., 1983. – 40с.
1713
   2000 основных хозяйственных операций предприятия.. – Х., 1994. – 126с.
1714
   2000 профессий, специальностей, должностей.. – Минск, 1986. – 459,2с.
1715
  Азаров М 2000 рік був успішнм і цікавим для податкової служби // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 3. – С.3-4
1716
  Амбражейчик А. 2000 русских и 2000 английских идиом, фразеологизмов и устойчивых словосочетаний / А. Амбражейчик. – 3-е изд. – Минск : Попурри, 2007. – 304 с. – ISBN 978-985-15-0016-7
1717
  Байков А.А. 2000 советов для умелых и неумелых рук / А.А. Байков. – Л., 1991. – 247с.
1718
  Булавко В. 2000/2001 навчальний рік -час кардинальних перетворень // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 6 вересня (№ 36-37). – С. 8. – ISSN 2219-5793
1719
  Verne Jules 20000 mil podmorskiej zeglugi / Verne Jules. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1971. – 414 p.
1720
  Геншорек В. 20000 километров по Сахаре и Судану : жизнь и дела Генриха Барта-пионера в исследовании Африки / В. Геншорек. – Москва : Наука, 1985. – 160с.
1721
  Лухманов Дмитро 20000 миль під вітрилами. / Лухманов Дмитро. – Харків-Одеса, 1932. – 164с.
1722
  Лухманов Д.А. 20000 миль по парусам. / Д.А. Лухманов. – М.-Л., 1936. – 144с.
1723
  Литвицький В. 2001 рік: До сталого економічного зростання // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.3-11. – ISSN 1605-2005
1724
  Церцек Н.Ф. 2003 год - Всемирный год пресной воды : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 3-5 : Табл. – ISSN 0016-7207
1725
   2004 рік - найбезпечніший для авіаперевезень : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 117 : Іл.
1726
   2005-й - Європейський рік громадянства через освіту. – Київ, 2005. – 31с.
1727
  Метелкин Николай 2005 - самый теплый год в истории : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 2
1728
  Беліцер Н. 2005 : Україна і Придністорв"я, або Чому провалився "План Ющенка" // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-43
1729
  Skopenko V.V. 2005: annee du professeur d"astronomie Sergiy Kostantynovitch Vsekhsviatsky : communication presentee 13 octobre 2005 / V.V. Skopenko, K.I. Churyumov ; Academie des sciences. – Toulouse : Imprimerie MEDOUS, 2006. – P. 221-229 : ill. – На обкл. : Extrait des Memoires de l" Academie des sciences, Inscriptions et belles-lettres de Toulouse, volume 168 (18-e serie, tome 7, 2006)
1730
  Шутова Наталья 2006-й год. Послесловие : Актуальная тема (top-события) // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 10-13 : Фото
1731
  Гроот Я. 2006 - год России в Китае // Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2006. – № 1. – С. 11-23. – ISSN 1681-7559


  Китайские новогодние праздники. День Нового года
1732
  Adamo G. 2006 parole nuove : [un dizionario di neologismi dai giornali] / Giovanni Adamo, Valeria Della Valle. – Milano : Sperling & Kupfer Editori, 2005. – XI, [III], 509 p. – ISBN 88-200-3971-0
1733
  Суэтин А. 2006 год: мир сегодня и завтра // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 4. – С. 90-103. – ISSN 0042-8736
1734
   2007-й - рік академіка Степана Рудницького в Україні // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Українське географічне товариство; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка; Географічна комісія наукового товариства ім. Шевченка. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 8-153. – ISBN 978-966-07843-3
1735
   2007 6-th International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT" 07), September 17-21, 2007, Sevastopol, Ukraine / International Conference on Antenna Theory and Techniques; [organizing committee: Khardikov V.V., Shishkova A.V. a.o.]. – Sevastopol, 2007. – 491p. – ISBN 978-1-4244-1584-7
1736
   2008-й: список турвыставок : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 42-43
1737
   2008 - 2013: Crisis // 25 years of transition : post-communist Europe and the IMF / J. Roaf, R. Atoyan, B. Joshi, K. Krogulski. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 47-50. – (Regional economic issues special report). – ISBN 978-1-49830-563-1
1738
  Бушанський Валентин 2008 відсотків // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 6


  Хтось восени лічить курчат, а хтось - рейтинги політиків. Курчата з усіх поглядів приємніші. Бо від них бодай якась користь є. До того ж курчатам байдуже до підрахунків. Політики ж зацікавлені. Вони вельми переймаються тим, на який щабель у суспільному ...
1739
  Сліпушко О. 201-ша річниця Тараса Шевченка у Шевченківському університеті: літопис подій // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 10 квітня (№ 7). – С. 5 : фото
1740
  Весела Н. 2010: євроінтеграційний поступ України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 12-14
1741
  Мірошниченко Ю. 2011-й - рік освіти та інформаційного суспільства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 111-115
1742
  Квурт К. 2011-й - рік української першокниги // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 17
1743
  Русанов А.И. 2011 - Международный год химии // Журнал общей химии / Российская академия наук. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 81 (143), вып. 1. – С. 3. – ISSN 0044-460Х


  63 Генеральная ассамблея ООН объявила 2011 год Международным годом химии.
1744
  Малицька Л.В. 2013 рік в Україні: особливості термічного режиму // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 103-106
1745
  Лук"янчук Г. 2013 рік оголосили роком Миколи Міхновського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 - 22 квітня (№ 16). – С. 2


  5.04.2013 р. наукоці та громадськість взяли участь у відкритті пам"ятника видатному громадському, політичному й військовому діячеві України М. Міхновському в його рідному селі Турівці Київської області, а також у Всеукраїнській науково-практичній ...
1746
   2013 рік у цифрах // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 1, 4


  Тематичний план наукових досліджень КНУ імені Тараса Шевченка за 2013 рік.
1747
  Козловський Роман 2014: Туристичний "штопор" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 20-25 : фото. – ISSN 1998-8044
1748
  Ясиновський В.К. 2015-й. Діаруш-аплікація / Валерій Ясиновський. – Чернівці : Букрек, 2016. – 305, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-399-745-2
1749
   2016-й: запам"ятаємо його таким // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 6


  Серед важливих подій 2016 р. є звістка про те, що КНУ імені Тараса Шевченка посів позицію 801+ у рейтингу світових вищих навчальних закладів Times Higher Education World University Rankings (2016-2017), уперше потрапив до Шанхайського академічного ...
1750
  Агамина Наталия 2016 лет назад. Рождение зеркала, сонечных очков и, возможно, мессии // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 24-25 : фото
1751
   2016 рік: правові події, проблеми, закони, люди, актуальні наукові видання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2-19 січня (№ 1/2). – С. 8-11. – ISSN 1992-9277
1752
  Марченко С. 2017-й рік у цифрах / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Розмова із заступником міністра фінансів України щодо фінансування освітянської та наукової складових у бюджеті-2017 р.
1753
  Колосов Е.Н. 2050 год: прогнозируемая численность населения стран мира : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 12-15 : Табл.
1754
  Кацнельсон Р.Г. 209-я восьмилетняя школа гор.Ленинграда. / Р.Г. Кацнельсон, Н.Д. Яковлев. – Л, 1963. – 39с.
1755
   20th young scientists" conference on astronomy and space physics : abstracts : [Apr. 22-27, 2013, Kyiv] / T. Shevchenko nat. univ. of Kiev, Dep. of astronomy and space physics ; [org. comm.: V.M. Ivchenko (chair) et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2013. – 64 p. – На обкл. назва: 20th open young scientists" conference on astronomy and space physics
1756
   21-а Звітна наукова конференція : Тези доповідей. Філологічна секція, 1-15 березня 1966 року. – Харків, 1966. – 44с.
1757
   21-а звітна наукова конференція секції філологічних, педагогічних і юридичних наук : Тези доп., червень 1966 р. – Одеса, 1966. – 112с.
1758
   21-а звітно-наукова конференція, 1-15 березня 1966 року : Тези доповідей. Секція педагогіки та психології. – Харків, 1966. – 45с.
1759
  Молотов В.М. 21-ая годовщина Октябрьской революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1938 года / В.М. Молотов. – Москва : Госполитиздат, 1938. – 24с.
1760
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Науч. коммунизм: Краткое содерж. докл. – Ленинград, 1965. – 60с.
1761
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Психология: Краткое содерж. докл., 8-22 октября 1968 г. – Ленинград, 1968. – 68с.
1762
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Философия: Краткое содерж. докл. – Ленинград, 1968. – 80с.
1763
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: География и геология: Прорамма и краткое содерж. докл., декабрь 1968 г. – Ленинград, 1968. – 185с.
1764
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Исторические науки: Краткое содерж. докл. – Ленинград, 1968. – 170с.
1765
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Научный атеизм, этика, эстетика: Программа и краткое содержание докл., 16 апреля - 7 мая 1968 года. – Ленинград, 1968. – 64с.
1766
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Естествознание: Прорамма и краткое содерж. докл., октябрь 1968 г. – Ленинград, 1968. – 164с.
1767
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Исторические науки: Прорамма и краткое содерж. докл., 5-26 апреля 1968 г. – Ленинград, 1968. – 112с.
1768
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: История КПСС: Краткое излож. докл., 5-15 июня 1968 г. – Ленинград, 1968. – 40с.
1769
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Общая и теоретическая физика: Программа и краткое содерж. докл. – Ленинград, 1968. – 84с.
1770
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Политическая экономия: Краткое содерж. докл., 15-30 июня 1968 г. – Ленинград, 1968. – 52с.
1771
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Физическая и полупроводниковая электроника: Краткое содерж. докл., июнь 1968 г. – Ленинград, 1968. – 156с.
1772
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Математика: Программа и краткое содерж. докл., апрель-октябрь 1968 г. – Ленинград, 1968. – 120с.
1773
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Методика преподавания физики в средней и высшей школе: Программа и краткое содерж. докл., 20 апреля - 20 мая 1968 г. – Ленинград, 1968. – 43с.
1774
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Филологические науки: Программа и краткое содерж. докл., 9 апреля - 14 мая 1968 г. – Ленинград, 1968. – 136с.
1775
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Эстетическое фоспитание: Программа и краткое содерж. докл., 7 мая - 14 мая 1968 г. – Ленинград, 1968. – 27с.
1776
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Химия: Краткое содерж. докл., октябрь 1968 г. – Ленинград, 1969. – 72с.
1777
   21-е первенство СССР по шахматам. – Москва, 1955. – 407с.
1778
  Шергін С. 21-й саміт АТЕС на Балі: цілі та пріоритети розвитку за умов кризи глобалізації / С. Шергін, Р. Шахматенко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 22-25. – (Політичні науки)
1779
   21-й съезд Коммунистической партии Дании. – Москва, 1963. – 112с.
1780
   21-й съезд Коммунистической партии Украины 16-19 февраля 1960 г.. – Киев, 1960. – 259с.
1781
   21-й съезд КПСС и вопросы развития Советского государства. – Москва, 1960. – 212с.
1782
  Чернов К.Ф. 21-й съезд КПСС и задачи коммунистического воспитания трудящихся / К.Ф. Чернов. – Алма-Ата, 1959. – 55с.
1783
  Колесник И.И. 21-й съезд КПСС о воспитании человека будущего / И.И. Колесник. – Москва, 1960. – 39с.
1784
  Ефимов В.Т. 21-й съезд КПСС о нравственном облике строителей коммунизма / В.Т. Ефимов. – Москва, 1960. – 38с.
1785
  Якушкин Я.С. 21-й съезд КПСС о переходе от социализма к коммунизму / Я.С. Якушкин. – Ленинград, 1960. – 48с.
1786
  Борисов Ю.В. 21-й съезд КПСС о современных международных отношениях / Ю.В. Борисов. – Москва, 1959. – 48с.
1787
   21-сторіччя спонукає до навчання = 21ieme siecle pousse a l"etude : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [уклад:] Мостова Н.А., Каратєєва Г.М. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – 396, [1] с. : іл., табл. – На обкл. та на тит. арк. укладачі зазначені як автори. - Назва обкл. - Обкл. англ. – Бібліогр.: с. 395-396. – ISBN 978-966-638-231-6
1788
  Дрогушевська І.Л. 21-ше засідання Відділу Східної, Центральної та Південно-Східної Європи Групи експертів ООН з географічних назв / І.Л. Дрогушевська, І.С. Руденко // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 77-78 : фото. – ISSN 2311-9780
1789
   21-я Международная Чугаевская конференция по координационной химии : Тезисы докладов / Международная Чугаевская конференция 21; РАН; КНУТШ; НАНУ; Ответствен. за выпуск Б.Н.Куликовский. – Киев : Киевский университет, 2003. – 452с. – ISBN 966-594-467-3
1790
   21-я научная конференция Минского педагогического института иностранных языков : По итогам научной работы в 1968 г.: Тезисы докл.: Общественные науки. – Минск, 1969. – 87с.
1791
   21-я научно-техническая конференция Новочеркасского инженерно-мелиоративного ин-та и Южного науч.-иссл. ин-та гидротехники и мелиорации. – Новочеркаск, 1960. – 26с.
1792
   21-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная дню печати : Конференция состоится 10-12 мая 1966 г.: Тезисы докл.: Печатные и брошюровочно-переплетные процессы и оборудование. – Москва, 1966. – 111с.
1793
   21-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная дню печати : Тезисы докл.: Конференция сост. 10-12 мая 1966 г.: Общеинженерные науки. – Москва
Ч. 4 : Полиграфматериалы, химия и физическая химия. инженерные и физико-математические науки. – 1966. – 111с.
1794
   21-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная дню печати. – Москва
Ч.5. – 1966. – 123 с.
1795
   21-я студенческая научная конференция : Тезисы докл. – Киев, 1965. – 48с.
1796
  Косолапов В.В. 21 век в зеркале футурологии / В.В. Косолапов, А.Н. Гончаренко. – М., 1987. – 238с.
1797
   21 век: мир между прошлым и будущим : Культура как системообразующий фактор международной и национальной безопасности. – Киев : Стилос, 2004. – 572с. – ISBN 966-8009-42-8
1798
  Вронська Т.В. 21 лютого 1948 р. в історії сталінського терору // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 107-122. – ISSN 0130-5247
1799
  Молотов В.М. 21 роковини Жовтневої революції : Доповідь на урочистому засіданні Московської Ради 6 листопада 1938 року / В.М. Молотов. – Київ : Держ політвидав при РНК УРСР, 1938. – 48с.
1800
  Лепешкин А.И. 21 съезд КПСС о государстве / А.И. Лепешкин. – М., 1959. – 40с.
1801
  Жамин А В. 21 съезд КПСС о мирном сосуществовании и экономическом соревновании двух мировых систем / А В. Жамин. – М., 1960. – 24с.
1802
  Конюховский В.Н. 21 сьезд КПСС о политичесих задачах партии в период осуществления семилетнего плана. / В.Н. Конюховский, М Н. Овсянников, . – М, 1960. – 40с.
1803
   21 умова приймання в Комуністчний Інтернаціонал., 1934. – 40с.
1804
   21 условие приема в Коммунистический Интернационал. – М., 1933. – 48с.
1805
   21. Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki = 21th International scientific symposium of students and young reserch workers / Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki; Politechnika Zielonogorska; Pod patronatem Rektora. – Zielona Gora. – ISBN 83-85911-46-4
Tom:Mechanika. – 2000. – 233s. : Il.
1806
   21. Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki = 21th International scientific symposium of students and young reserch workers / Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki; Politechnika Zielonogorska; Pod patronatem Rektora. – Zielona Gora. – ISBN 83-85911-46-4
Tom: Elektrotechnika i elektronika. – 2000. – 159s. : Il.
1807
   21. Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki = 21th International scientific symposium of students and young reserch workers / Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki; Politechnika Zielonogorska; Pod patronatem Rektora. – Zielona Gora. – ISBN 83-85911-46-4
Tom: Zarzadzanie i marketing. – 2000. – 323s.
1808
   21.Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki = 21th International scientific symposium of students and young reserch workers / Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki; Politechnika Zielonogorska; Pod patronatem Rektora. – Zielona Gora. – ISBN 83-85911-46-4
Tom: Informatyka. – 2000. – 335s.
1809
   21.Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki = 21th International scientific symposium of students and young reserch workers / Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki; Politechnika Zielonogorska; Pod patronatem Rektora. – Zielona Gora. – ISBN 83-85911-46-4
Tom: Budownictwo i inzynieria srodowiska. – 2000. – 229s. : Ill.
1810
   210-та річниця від дня заснування національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 14. – С. 464-470. – ISSN 1993-0917
1811
   210 матчей.. – М., 1951. – 68,6с.
1812
   210 пудів озимої пшениці з гектара // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
1813
  Рождественский Р.И. 210 Шагов / Р.И. Рождественский. – М., 1979. – 79с.
1814
  Рождественский Р.И. 210 Шагов / Р.И. Рождественский. – М., 1981. – 61с.
1815
   211-мм немецкая гаубица "18" : Краткое описание. – Москва : Артакадемия, 1942. – 114с.
1816
   211 суток на борту "Салюта".. – М., 1983. – 232с.
1817
  Mitkowski Czeslaw 216 dni pod blekitna flaga / Mitkowski Czeslaw. – Warszawa, 1976. – 176с.
1818
   21th young scientists" conference on astronomy and space physics : abstracts : [Apr. 28 - May 3, 2014, Kyiv] / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Dep. of astronomy a. spase physics, [Virtual roentgen a. gamma observatory ; sci. org. comm.: Vasyl M. Ivchenko et al.]. – Kyiv : [Київський університет], 2014. – 43, [1] p. – Загол. обкл.: Abstracts 21th open young scientists" conference on astronomy and space physics
1819
   22-а наукова сесія професорсько-викладацького складу. – Київ, 1965. – 26с.
1820
   22-а Студентська наукова конференція. – Київ, 1965. – 42с.
1821
   22-е Всесоюзное совещание по физике низких температур : тезисы докладов. – Кишинев : ФТИНТ АН УССР
Ч. 1 : Низкотемпературная физика твердого тела. – 1982. – 198 с.
1822
   22-е Всесоюзное совещание по физике низких температур : тезисы докладов. – Кишинев : ФТИНТ АН УССР
Ч. 2 : Электронные явления при низких температурах. – 1982. – 227 с.
1823
   22-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Изобразительное искусство и проблемы художественного образования: Краткое содерж. докл. – Ленинград, 1969. – 20с.
1824
   22-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Исторические науки: Краткое содерж. докл., апрель 1969 г. – Ленинград, 1969. – 222с.
1825
   22-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Математика: Программа и краткое содерж. докл., апрель 1969 г. – Ленинград, 1969. – 118с.
1826
   22-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Методика преподавания физики в средней школе: Программа и краткое содерж. докл., 6-8 мая 1969 г. – Ленинград, 1969. – 92с.
1827
   22-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Научн. атеизм, этика, эстетика: Программа и краткое содерж. докл., 14-29 апреля 1969 г. – Ленинград, 1969. – 86с.
1828
   22-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Филологические науки: Прамма и краткое содерж. докл., 15 апреля - 10 мая 1969 г. – Ленинград, 1969. – 216с.
1829
   22-е Герценовские чтения : Философия и социальная психология: Краткое содерж. докл. – Ленинград, 1971. – 119с.
1830
   22-е первенство СССР по шахматам. – Москва, 1956. – 268 с.
1831
   22-й з"їзд Комуністичної партії України 16-19 лютого 1960 року.. – Київ, 1960. – 248 с.
1832
   22-й съезд Коммунистической партии Советского Союза 17-31 октября 1961 г. : стенографический отчет. – Москва, 1962. – 592с.
1833
   22-й съезд Коммунистической прартии Советского Союза 17-31 октября 1961 г. : стенограф. отчет. – Москва
Т. 1. – 1961. – 608с.
1834
   22-й съезд КПСС - съезд строителей коммунизма. – Ашхабад, 1962. – 176 с.
1835
  Степанищева М.В. 22-й съезд КПСС - съезд строителей коммунизма / М.В. Степанищева, М.П. Титенко. – Донецк, 1962. – 28с.
1836
   22-й съезд КПСС и вопросы государства и права. – Свердловск, 1962. – 542с.
1837
   22-й съезд КПСС и вопросы иделологической работы. – Москва, 1962. – 463с.
1838
  Смирнов В.Ф. 22-й съезд КПСС и вопросы научно-технического прогресса / В.Ф. Смирнов. – Ленинград, 1967. – 47с.
1839
  Берченко А.Я. 22-й съезд КПСС и дальнейшее укрепление социалистической законности в СССР / А.Я. Берченко. – Москва, 1963. – 88с.
1840
   22-й съезд КПСС и задачи кафедр общественных наук. – Москва, 1962. – 526с.
1841
   22-й съезд КПСС и международное коммунистическое движение. – Москва, 1962. – 207с.
1842
  Галаншин К.И. 22-й съезд КПСС и наши задачи / К.И. Галаншин. – Пермь, 1962. – 96с.
1843
   22-й съезд КПСС и проблемы колхозного и земельного права. – Москва, 1962. – 330с.
1844
   22-й съезд КПСС о кризисе мирового капитализма. – Москва, 1962. – 279с.
1845
  Миролюбова П.П. 22-й съезд КПСС о росте общественных фондов потребления / П.П. Миролюбова. – Ленинград, 1964. – 52с.
1846
  Горанский М.Н. 22-й съезд КПСС об укреплении экономического и оборонного могущества СССР / М.Н. Горанский. – Минск, 1962. – 28с.
1847
  Гольнев Н.С. 22-й съезд КПСС. Принятие новой Программы партии / Н.С. Гольнев. – Киев, 1968. – 40с.
1848
  Борисов Е.Ф. 22-й съезд партии о преодолении существенных различий между умственным и физическим трудом / Е.Ф. Борисов. – Москва, 1963. – 47с.
1849
   22-я математическая олимпиада. – Москва, 1959. – 13 с.
1850
   22-я научно-техническая конференция НИИГАиК и НОВАГО : Тезисы докладов. – Новосибирск : НИИГАиК, 1972. – 180 с.
1851
   22-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава : Конференция состоится 9-12 октября 1967 г.: Программа работы. – Москва, 1967. – 36с.
1852
   22-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава : Тезисы докл.: Общественные науки. – Москва
Ч. 1. – 1967. – 72с.
1853
   22-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава : Конф. состоится в октябре 1967 года: Тезисы докл.: Книговеление и художественно-техническое оформление печатной продукции. – Москва
Ч. 1. – 1967. – 60 с.
1854
   22-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава : Конф. состоится в октябре 1967 года: Тезисы докл.: Технология изготовления печатных форм и форменное оборудование. – Москва
Ч. 5. – 1967. – 115с.
1855
   22-я студенческая научная конференция : Тезисы докл. – Киев, 1965. – 60с.
1856
   22-я студенческая научная конференция 26-27 декабря 1962 г.. – Ленинград, 1962. – 20с.
1857
  Харишина О. 22 : 23 : збірка / Ольга Харишина. – Кишинів : Elan Poligraf, 2011. – 63, [1] с. : іл. – ISBN 978-9975-66-227-7
1858
  Huhn K. 22 Erzahlungen / K. Huhn. – Halle, 1973. – 287с.
1859
  Максимов С.И. 22 Всемирный конгресс по философии права и социальной философии "Право и справедливость в глобальном обществе" ( содержательный обзор ) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С.50-59. – ISSN 1818-992Х
1860
   22 всесоюзное совещание по физике низких температур : Тезисы докладов. – Кишинев : [Б. в.]
3 : Сверхпроводимость. Физика гелия. – 1982. – 258 c.
1861
  Молотов В.М. 22 годовщина Октябрьской революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1939 года / В.М. Молотов. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1939. – 20с.
1862
   22 и футбольный мяч. – Киев, 1971. – 144с.
1863
  Буркатов Б.А. 22 июня - 9 мая / Б.А. Буркатов, А.Я. Шевченко. – К., 1985. – 503с.
1864
  Торхов Алексей 22 июня. Берег реки Стикс : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 11/12. – С. 44-49. – ISSN 0131-8136
1865
   22 Международная Чугаевская конференция по координационной химии : 20-24 июня 2005 года : тезисы докладов / Международная Чугаевская конференция по координационной химии; РАН, Ин-т общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова ; АН Молдовы, Ин-т химии ; [ отв. за вып. Б.Н. Куликовский, К.И. Туртэ ]. – Кишинев : [ Б. и. ], 2005. – 608 с. – ISBN 9975-62-136-8
1866
   22 международный географический конгресс в Канаде : (Монреаль, август 1972 г.). – Москва : Наука, 1975. – 142с.
1867
   22 Национальный съезд Коммунистической партии США 23-26 авг. 1979 г. / Коммунистическая, партия США Национальный, съезд, Детройт. 22-й., 1979. – М., 1982. – 280с.
1868
  Молотов В.М. 22 роковини Жовтневої революції : Доповідь на урочистому засіданні Московської Ради 6 листопада 1939 року / В.М. Молотов. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1939. – 18с.
1869
  Рогальчук Л. 22 січня - День Соборності України: (анотована книжкова виставка) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 140-144. – ISSN 2306-3505


  22 січня, відповідно до Указу Президента України від 13.11.2014 р. № 871/2014, у день проголошення в 1919 р. Акта злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) відзначається День Соборності України.
1870
  Азаров Н.И. 22 съезд КПСС о перерастании социалистических общественных отношений в коммунистические / Н.И. Азаров. – Москва, 1963. – 40с.
1871
   22 та футбольний м"яч.. – К., 1971. – 143с.
1872
   22 травня. Перепоховання Шевченка: загадки, чутки, суперечки // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 369-373. – ISBN 978-601-80179-5-7
1873
  Буркатов Б. 22 червня - 9 травня / Б. Буркатов, А. Шевченко. – К., 1980. – 383с.
1874
  Нікітенко К. 22 червня 1941 року: "раптовий" напад чи підступна пастка Йосипа Сталіна? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 20-26 червня (№ 22). – С. 1, 15


  Період Другої світової війни - серед "лідерів" за кількістю вільних тлумачень історичних подій, замовчувань та "коригування" історичної правди. І рік 1941-й, рік нападу Німеччини на СРСР, катастрофічних поразок Червоної армії, відступів, більше схожих ...
1875
  Мартынов Г.С. 220 дней на звездолете / Г.С. Мартынов. – Л, 1955. – 216с.
1876
  Мартинов Г.С. 220 днів на зорельоті / Г.С. Мартинов. – К, 1959. – 184с.
1877
  Фещенко-Чопівський 220 днів Ради Республіки / Іван Фещенко-Чопівський; Громадський фонд "Джерело" ім. І. Фещенка-Чопівського; Громадська видавнича рада, Дубенський осередок Спілки письменників України "ДУБЕН". – Львів; Республіка Комі; Дубно, 2002. – 70с. – (Комі-ГУЛАГіана)
1878
   220 тем німецької мови : [для школярів і абітурієнтів]. – Донецьк : ВКФ "БАО", 2001. – 382, [2] с. – ISBN 966-548-314-5
1879
   223 варіанти відпочинку : туп-калейдоскоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 136-137 : Фото
1880
   225 лет Академии художеств СССР : каталог выст. прогр. и диплом. работ. – Ленинград : Искусство, 1983. – 184 с.
1881
   225 лет Академии художеств СССР : живопись, скульптура, архитектура, графика, театр.-декорат. искусство, декорат.-прикл. искусство, документы, изд. : каталог выставки. – Москва : Изобразительное искусство
Т. 1 : 1757-1917. – 1983. – 600 с. – Загл. обл.: Ретроспективная выставка "225 лет Академии художеств СССР" : каталог выставки. – Библиогр.: с. 592-596
1882
   225 лет Академии художеств СССР : живопись, скульптура, графика, театр. и кинодекорац. искусство, декор.-приклад. и оформительское искусство, архитектура, монументальное искусство, искусствоведение, документы, изд. : каталог выставки. – Москва : Изобразительное искусство
Т. 2 : 1917-1982. – 1983. – 600 с. – Загл. обл.: Ретроспективная выставка "225 лет Академии художеств СССР" : каталог выставки
1883
   225 лет Академии художеств СССР : живопись, скульптура, графика, теат.-декор. искусство, декор.-прикл. искусство, документы, изд. : каталог выставки. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Изобразительное искусство
Т. 1 : 1757-1917. – 1985. – 600 с. – Загл. обл.: Ретроспективная выставка "225 лет Академии художеств СССР" : каталог выставки
1884
   225 лет Академии художеств СССР : живопись, скульптура, графика, театр. и кинодекорац. искусство, декор.-приклад. и оформительское искусство, архитектура, монументальное искусство, искусствоведение, документы, изд. : каталог выставки. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Изобразительное искусство
Т. 2 : 1917-1982. – 1985. – 599 с. – Загл. обл.: Ретроспективная выставка "225 лет Академии художеств СССР" : каталог выставки
1885
   225 лет Академии художеств СССР.. – М., 1983. – 6с.
1886
   225 лет издательской деятельности Московского университета, 1756-1981. – Москва, 1981. – 178с.
1887
   23-а Наукова сесія професорсько-викладацкого складу. – Київ, 1966. – 27с.
1888
   23-е Всесоюзное совещание по физике низких температур : тезисы докладов. – Таллин : ИХБФ АН ЭССР
Ч. 1 : Сверхпроводимость, квантовые жидкости и кристаллы. – 1984. – 277 с.
1889
   23-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Методика преподавания физики в средней школе: Программа и краткое содерж. докл., 5-7 мая 1970 г. – Ленинград, 1970. – 160с.
1890
   23-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Тифлопсихология и тифлопедагогика: Краткое содерж. докл., 25-28 марта 1970 г. – Ленинград, 1970. – 104с.
1891
   23-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Филологические науки: Краткое содерж. докл., 7-28 апреля 1970 г. – Ленинград, 1970. – 240с.
1892
   23-е Герценовские чтения : Естествознание:Материалы межвузовской конференции: Краткое содерж. докл. – Ленинград, 1970. – 329с.
1893
   23-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Эстетическое воспитание: Программа и краткое содерж. докл., 20-27 февраля 1970 г. – Ленинград, 1970. – 35с.
1894
   23-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Педагогика: Краткое содерж. докл. – Ленинград, 1970. – 239с.
1895
   23-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Психология: ;Краткое содерж. докл., 20-25 апреля 1970 г. – Ленинград, 1970. – 74с.
1896
   23-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Физическая и полупроводниковая электроника: ;Краткое содерж. докл., апрель 1970 г. – Ленинград, 1970. – 100с.
1897
   23-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: География и геология: Краткое содерж.докл. – Ленинград, 1970. – 206с.
1898
   23-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Дошкольное воспитание: Программа и краткое содерж. докл. – Ленинград, 1970. – 48с.
1899
   23-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: В.И. Ленин-партия-просвещение-молодежь: Тезисы докл., май 1970г. – Ленинград, 1970. – 66с.
1900
   23-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Иностранные языки. – Ленинград, 1970. – 230с.
1901
   23-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Исторические науки: Краткое содерж. докл., апрель 1970 г. – Ленинград
Вып. 1. – 1970. – 80с.
1902
   23-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Исторические науки: Краткое содерж. докл., апрель 1970 г. – Ленинград
Вып. 2. – 1970. – 131с.
1903
   23-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Химия: Краткое содерж. докл. – Ленинград, 1971. – 108с.
1904
   23-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Научный атеизм, этика, эстетика: Программа и краткое содерж. докл. – Ленинград, 1971. – 120с.
1905
   23-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Общая и экспериментальная физика: Краткое содерж. докл. – Ленинград, 1971. – 110с.
1906
   23-й Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 21-22 травня 2015 року) / І. Шпик, А. Татаренко, М. Кріль, І. Нечитайло // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 201-207. – ISSN 0203-9494
1907
   23-й съезд Коммунистической партии Украины 15-18 марта 1966 г.. – Киев, 1966. – 256с.
1908
   23-й съезд КПСС. – Москва, 1966. – 471с.
1909
  Воронкова С.В. 23-й съезд КПСС / С.В. Воронкова. – Москва, 1969. – 1888с.
1910
  Воронкова С.В. 23-й съезд КПСС / С.В. Воронкова. – Москва, 1974. – 79с.
1911
   23-й съезд КПСС 29 марта - 8 апреля 1966 г.. – Москва, 1966. – 640с.
1912
   23-й съезд КПСС и вопросы государственного строитеьства. – Москва, 1968. – 284с.
1913
   23-й съезд КПСС и его всемирно-историческое значение. – Киев, 1967. – 88с.
1914
   23-й съезд КПСС и некоторые вопросы философии и социологии. – Москва
2. – 1967. – 148с.
1915
  Ильенко Н.Т. 23-й съезд КПСС о возрастании роли партии в коммунистическом строительстве / Н.Т. Ильенко, В.М. Савельев. – Москва, 1970. – 144с.
1916
  Пономарева Е.А. 23-й съезд КПСС о возрастании руководящей роли партии в коммунистическом строительстве / Е.А. Пономарева. – Москва, 1966. – 20с.
1917
  Томашевский А.А. 23-й съезд КПСС о дальнейшем укреплении обороноспособности СССР / А.А. Томашевский. – Ленинград, 1966. – 28с.
1918
  Иванов В.Д. 23-й съезд КПСС о необходимости дальнейшего укрепления обороноспособности Советского государства / В.Д. Иванов. – Москва, 1966. – 32с.
1919
   23-я математическая олимпиада. – Москва, 1959. – 20 с.
1920
   23-я Международная Чугаевская конференция по координационной химии, 4-7 сентября 2007 года : тезисы докладов / Международная Чугаевская конференция по координационной химии; Ин-т общей и неорган. химии им. Н.С. Курнакова РАН; Физико-хим. ин-т им. А.В. Богатского НАНУ; КНУТШ и др.; [отв. за вып. Б.Н. Куликовский]. – Киев : Киевский университет, 2007. – 783с. – ISBN 966-594-948-9
1921
   23-я научная конференция студентов Сухумского государственного педагогического института им. А.М. Горького. – Сухуми : Алашара, 1965. – 84с.
1922
  Hass Gerhart 23 August 1939. Der Hitler-Stalin-Pakt: Dokumentation. / Hass Gerhart. – Berlin, Dietz, 1990. – 320с.
1923
   23 августа - великий праздник румынского народа. – Бухарест, 1954. – 40с.
1924
  ЛКСМУ З"їзд. 23 з"їзд ЛКСМУ : Документи і матеріали / З"їзд. ЛКСМУ, 23. – К, 1978. – 479с.
1925
   23 Математична олімпіада 7-10 кл.. – Киев, 1968. – 4 с.
1926
   23 Международный географический конгресс. – Москва, 1976. – 149 с.
1927
   23 Национальный съезд Коммунистической партии США 10-13 нояб. 1983 г. / Коммунистическая, партия США Национальный, съезд, Кливленд. 23-й., 1983. – М., 1985. – 291с.
1928
  Сикорский В.М. 23 съезд КПСС / В.М. Сикорский. – Москва, 1968. – 100с.
1929
  Комягин С.Н. 23 съезд КПСС о задачах воспитания коммунистического отношения к труду / С.Н. Комягин. – К., 1966. – 22с.
1930
  Медведев М.В. 23 съезд КПСС о международном положении и внешняя политика СССР / М.В. Медведев. – Л, 1966. – 20с.
1931
  Лепешкин А.И. 23 съезд КПСС о местных Советах / А.И. Лепешкин. – Москва, 1967. – 78с.
1932
  Гиглавый В. 23 съезд КПСС о некоторых вопросах современных международных отношений / В. Гиглавый, О. Несмелов. – Казань, 1966. – 34с.
1933
  Нугаев М.А. 23 съезд КПСС о росте могущества и мехдународного влияния основных революционных сил современности / М.А. Нугаев. – Казань, 1966. – 30с.
1934
   23 тис. человек не осилили тестирование // Сегодня. – Киев, 2015. – 16 июня (№ 108). – С. 14


  По украинскому языку и литературе.
1935
  Hass Gerhart 23. August 1939. Der Hitler-Stalin-Pakt: Dokumentation / Hass Gerhart. – Berlin, 1990. – 320с.
1936
  Бєлоусов С.М. 230-ліття Полтавської битви : [1709—1939] / С.М. Бєлоусов. – Київ. – С. 5-12. – Окремий відбиток
1937
   235 современных сочинений по зарубежной литературе для 10-11 классов. – Донецк : БАО, 2003. – 448с. – ISBN 966-548-375-7
1938
   23rd Congress of the Сommunist party of the Soviet Union. – [Moscow] : Novosti, 1966. – 440 p.
1939
   24-а наукова сесія професорсько-викладацького складу. – Київ, 1967. – 27с.
1940
   24-а наукова студентська конференція. – Київ, 1967. – 45с.
1941
  Тищенко К. 24-а перська сатрапія в історії України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 27 (295). – С. 36-55. – ISSN 1996-1561


  Скіфська Україна - пропущена глава.
1942
   24-й съезд венгерских профсюзов. – Москва, 1981. – 112с.
1943
  Паначин Ф.Г. 24-й съезд Коммунистической партии Советского Союза и актуальные проблемы народного образования / Ф.Г. Паначин. – Москва, 1972. – 32с.
1944
  Лиховид Ф.Я. 24-й съезд Коммунистической партии Советского Союза и задачи библиотек : Лекция для студентов библ. фак. по курсу "Общее библиотековедение" / Ф.Я. Лиховид. – Москва, 1973. – 63с.
1945
  Климушев В.Я. 24-й съезд КПСС / В.Я. Климушев. – Москва, 1974. – 96с.
1946
   24-й съезд КПСС 30 марта - 9 апреля 1971 г.. – Москва, 1971. – 599с.
1947
   24-й съезд КПСС и актуальные проблемы мировой политики. – Москва, 1974. – 255с.
1948
   24-й съезд КПСС и актуальные проблемы политической экономии. – Москва, 1973. – 239с.
1949
  Софронов М.Г. 24-й съезд КПСС и вопросы подъема культурного уровня трудящихся масс Татарской АССР / М.Г. Софронов, А.Г. Тазетдинов. – Казань, 1974. – 219с.
1950
  Авакьян С.А. 24-й съезд КПСС и дальнейшее развитие местных органов власти в Советском государстве / С.А. Авакьян. – Москва, 1972. – 63с.
1951
   24-й съезд КПСС и его решения. – Ярославль, 1972. – 140с.
1952
   24-й съезд КПСС и задачи библиотек. – Москва, 1971. – 202с.
1953
   24-й съезд КПСС и использование экономических законов в коммунистическом строительстве. – Саратов, 1972. – 468с.
1954
   24-й съезд КПСС и история, перспективы развития производительных сил Дальнего Востока. – Владивосток, 1973. – 230с.
1955
   24-й съезд КПСС и проблемы идеологической борьбы. – Москва, 1975. – 288с.
1956
   24-й съезд КПСС и проблемы развития советского искусства. – Москва, 1972. – 349с.
1957
  Лукин Ю.А. 24-й съезд КПСС и проблемы художественной культуры / Ю.А. Лукин. – Москва, 1972. – 32с.
1958
   24-й съезд КПСС и развитие марксистско-ленинской теории. – Москва, 1971. – 184с.
1959
  Гапонов А.К. 24-й съезд КПСС о дальнейшем укреплении обороны страны, повышении боевой готовности вооруженных сил / А.К. Гапонов, Н.Д. Костенко. – Москва, 1975. – 50с.
1960
  Клюшин Г.И. 24-й съезд КПСС о коммунистическом воспитании трудящихся / Г.И. Клюшин. – Москва, 1971. – 32с.
1961
  Молчанов Ю.Л. 24-й съезд КПСС о международном положении и внешней политике Советского Союза / Ю.Л. Молчанов. – Москва, 1971. – 40с.
1962
  Броканс В. 24-й съезд КПСС о международном положении СССР и внешнеполитической деятельности КПСС / В. Броканс. – Рига, 1971. – 30с.
1963
  Марахов Г.И. 24-й съезд КПСС о роли науки в строительстве коммунизма : Материалы к лекции / Г.И. Марахов. – Киев, 1972. – 24с.
1964
   24-й съезд КПСС о роли соревнования в решении социально-экономических проблем в условяих научно-технического прогресса и хозяйственной реформы. – Борисов, 1974. – 136с.
1965
  Кириллов Н.И. 24-й съезд КПСС о соблюдении советских законов и укреплении дисциплины / Н.И. Кириллов. – Москва, 1972. – 32с.
1966
  Черненко М.С. 24-й съезд КПСС о создании материально-технической базы коммунизма / М.С. Черненко. – Киев, 1972. – 36с.
1967
  Иванов Е.А. 24-й съезд КПСС о соотношении групп "А" и "Б" промышленности / Е.А. Иванов. – Москва, 1972. – 55с.
1968
   24-й съезд КПСС о социалистическом государстве и демократии. – Иркутск, 1972. – 44с.
1969
  Манкиев А.А. 24-й съезд КПСС о формировании нового человека как об одной из главных задач партии, о коммунистическом строительстве / А.А. Манкиев. – Грозный, 1974. – 42с.
1970
   24-й съезд КПСС об укреплении Советского государства и развитии социалистической демократии. – Москва, 1973. – 276с.
1971
   24-й съезд КПСС: единство теории и практики. – Москва
2. – 1975. – 479с.
1972
  Сосса Р.І. 24 - та конференція Міжнародної картографічної асоціації : робота громадських організацій / Р.І. Сосса, В.В. Молочко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 51-55 : Фото
1973
   24 Great Books from Reader"s Digest. – Montreal, 1967. – 648с.
1974
  Ільченко Н.В. 24 березня - Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 2-3 : фото
1975
  Тарновский К.Н. 24 декабря 1900 (О ленинской газете "Искра") / К.Н. Тарновский. – М., 1977. – 256с.
1976
  Рощин М.М. 24 дня в раю / М.М. Рощин. – Москва, 1971. – 319с.
1977
  Язвінський М.Г. 24 з"їзд КПРС про міжнародне становище СРСР / М.Г. Язвінський. – К, 1971. – с.
1978
  Громенко С. 24 липня vs 23 серпня. Коли Україні святкувати День Прапора? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 лютого (№ 5). – С. 15


  2 лютого 2016 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону "Про Державний Прапор України" №3334 від 16.10.2015 р. Згідно з ним, Днем цього державного символу визначено 23 серпня — відповідно до чинного нині указу президента ...
1979
  Коммунистическая 24 Национальный съезд Коммунистической партии США, 13-16 авг. 1987 г. / Коммунистическая, партия США Национальный, (24 ; 1987 ; Чикаго) съезд. – М., 1989. – 277с.
1980
  Должанский А.Н. 24 прелюдии и фуги Д. Шостаковича / А.Н. Должанский. – Ленинград : Советский композитор, 1963. – 276 с.
1981
  Павличко Д. 24 серпня 1991 року // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С. 3-19. – ISSN 0130-6936
1982
   24 серпня 2013 року виповнилося б 90 років академіку Віктору Михайловичу Глушкову, видатному вченому і громадському діячеві, широко відомому у нас і за кордоном // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. [1-4]. – ISSN 1028-9763
1983
  Лидванова Л.И. 24 съезд КПСС и дальнейшее развитие экономической интеграции стран социализма / Л.И. Лидванова. – Л., 1971. – 20с.
1984
  Никишов С.И. 24 съезд КПСС и задачи атеистического воспитания / С.И. Никишов. – М, 1972. – 32с.
1985
  Горланов И.А. 24 съезд КПСС и перспективы развития сельского хозяйства / И.А. Горланов. – Москва, 1971. – 32с.
1986
  Петренко Ф.Ф. 24 съезд КПСС о возрастающей роли партии / Ф.Ф. Петренко. – М, 1971. – 35с.
1987
  Клебанов А.Т. 24 съезд КПСС о задачах строительства коммунизма в СССР. / А.Т. Клебанов. – Л, 1971. – 16с.
1988
  Клепач Н.Я. 24 съезд КПСС о повышении благосостояния советского народа. / Н.Я. Клепач. – М, 1971. – 32с.
1989
  Матвеев К.М. 24 съезд КПСС о роли и задачах профсоюзов в борьбе за осуществление девятого пятилетнего плана / К.М. Матвеев. – М., 1972. – 57с.
1990
  Кристотурьян Н.г. 24 съезд КПСС о социально-политическом развитии советского общества / Н.г. Кристотурьян. – М, 1971. – 44с.
1991
  Меркулов В.И. 24 съезд КПСС об актуальных проблемах развития мировой системы социализма / В.И. Меркулов. – М., 1971. – 100с.
1992
  Попов А.И. 24 съезд КПСС об объективной необходимости повышения эффективности общественного производства. / А.И. Попов. – Омск, 1972. – 34с.
1993
  Амвросов А.А. 24 съезд КПСС об укреплении социального единства советского общества / А.А. Амвросов. – Москва, 1972. – 32с.
1994
  ЛКСМУ Съезд 24 съезд ЛКСМ Украины. / ЛКСМУ Съезд, 24. – К, 1982. – 408с.
1995
  Стукалов О.Н. 24 часа в сутки / О.Н. Стукалов. – М, 1963. – 71с.
1996
  Павленко Наталья 24 часа гостеприимства : анализ цен в гостиницах Киева // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 34-37 : фото
1997
  Наволочкин Н.Д. 24 часа на щите. / Н.Д. Наволочкин. – Хабаровск, 1965. – 104с.
1998
  Очков В.Ф. 24 этюда на бейсике / В.Ф. Очков, Ю.В. Пухначев. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 175 с.
1999
   240 днів діяльності влади в новому форматі: оцінка неурядових аналітичних центрів // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 2-92.
2000
  Косинська Ю. 240 пригод з життя Тура Хейєрдала / Юлія Косинська, Олег Крук. – Київ : Четверта хвиля, 2007. – 216с. – ISBN 978-966-529-142-8
12345678910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,