Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

12345678910(+10)В кінець >>
1001
  Пурник А. "1-я виртуальная справка" - 10 лет в ответе // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – сентябрь. – С. 52-55. – ISSN 1726-6726


  Самая первая библиотечная интернет-справка, Российская государственная библиотека для молодежи.
1002
  Здоровило Т. "15 років Василя не видавали". За радянських часів навіть ходити до могили поета Симоненка було заборонено // Україна молода. – Київ, 2020. – 5 лютого (№ 13). – С. 9


  "Ще з дитинства пам’ятаю, як на старенькій магніторадіолі «Казань-2» батько крутив бобіни, з яких лунав незнайомий, але приємний голос - то звучали вірші поета-шістдесятника Василя Симоненка в авторському виконанні, які на татове прохання записала ...
1003
  Кушнарева Л. "1812 год". Торжественная увертюра Чайковского / Л. Кушнарева. – Москва : Музгиз, 1954. – 19 с.
1004
  Мельниченко В. "19 февраля. 1844. Москва" // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2014. – 6 -12 лютого (№ 5). – С. 13


  Аналіз вірша Т. Шевченко "Чигрине, Чигрине...", написаний у Москві.
1005
  Милосавлевич О. "1918 год"- "освободители" и "побежденные" (Методологические предпосылки исследования национальных стереотипов) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 138-145. – ISSN 0869-0499
1006
  Партико З. "1941" на каналі "Україна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 лютого (№ 26). – С. 11


  Чи має бути за щось соромно ветеранам Червоної армії, які воювали в Другій світовій війні?
1007
  Оруэлл Д. "1984" и эссе разных лет : роман и худож. публицистика/ пер. с англ / Д. Оруэлл. – Москва : Прогресс, 1989. – 384 с.
1008
  Мінко Є. "1984": генеалогія сучасности // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 37-39
1009
  Сенцов О. "20 років тюрми мені не страшні. Правління кривавого карлика закінчиться раніше" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 34 (287), 3 вересня 2015. – С. 6-10


  Щоденник.
1010
  Гордійчук М. "200 кроків до Тараса Шевченка" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 4 жовтня (№ 185). – С. 9
1011
  Горбулін В. "2017-й: далі буде..." // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 лютого (№ 5). – С. 4


  "Ціннісні ресурси війни і миру: український формат. Зараз Україна перебуває в точці біфуркації, або перед своєрідним "моментом істини" у нашому конфлікті з Росією."
1012
  Дейч Л.Г. ... 16 лет в Сибири : [Воспоминания: По германским и русским тюрьмам, На Каре] / Л.Г. Дейч. – 2-е изд., испр. и доп. – [Санкт-Петербург] : Изд. Н. Глаголева, 1906. – 416 с.
1013
  Дейч Л.Г. ... 16 лет в Сибири / Л.Г. Дейч. – [Санкт-Петербург] : Новый мир
[Ч. 1 : По германским и русским тюрьмам]. – 1906. – [4], 192, [1] с. : 1 л. фронт. (портр.)
1014
  Дейч Л.Г. ... 16 лет в Сибири / Л.Г. Дейч. – 3-е изд. доп. – Москва, 1924. – 560с.
1015
   [15 вересня. Анатолій Конверський] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 35. – ISBN 966-628-104-X
1016
   [15 грудня. Олександр Леонтович] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 47. – ISBN 966-628-104-X
1017
   [15 серпня. Анатолій Слюсаренко] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 32. – ISBN 966-628-104-X
1018
   [15 червня. Анатолій Анісімов] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 26. – ISBN 966-628-104-X
1019
   [16 грудня. Соломія Павличко] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 47-48. – ISBN 966-628-104-X
1020
   [16 жовтня. Олександр Альохін] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 39. – ISBN 966-628-104-X
1021
   [18 квітня. Микола Костомаров] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 23. – ISBN 966-7060-76-4
1022
  Krymsky A. [1897 Beirut tales by Agatangel Krymsky] : Studded and translated / [studded and translated Imadeddine Raef]. – [Beirut : Riad El-Rayyes Books, 2017. – [222] p. – Видання арабською мовою, переклад з укр. – ISBN 978-9953-21-650-8
1023
   [19 лютого. Веніамін Кордт] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 15. – ISBN 966-7060-76-4
1024
   [2 лютого. Анатолій Ткаченко] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 13. – ISBN 966-628-104-X
1025
   [2 лютого. Микола Дашкевич] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 13. – ISBN 966-628-104-X
1026
   [2 лютого. Михайло Туган-Барановський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 14. – ISBN 966-7060-76-4
1027
   [20 березня. Вадим Лашкарьов] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 16-17. – ISBN 966-628-104-X
1028
   [20 березня. Василь Осьмак] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 19. – ISBN 966-7060-76-4
1029
   [20 грудня. Олексій Гіляров] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 52. – ISBN 966-7060-76-4
1030
  Мартынов А. + 20 / А. Мартынов. – М, 1962. – 52с.
1031
  Воловненко Т.А. 1-арил-3-хлоризохинолин-4-карбальдегиды в реакциях с С- и N-нуклеофилами / Т.А. Воловненко, А.В. Тарасов, Ю.М. Воловенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 11/12. – С. 44-51. – ISSN 0041-6045


  Изучено взаимодействие 1-арил-3-хлоризохинолин-4-карбальдегидов с С- и N-нуклеофилами (гетарилаце-тонитрилами, динитрилом малоновой кислоты, этиловым эстером циануксусной кислоты, гидразином, гидрок-силамином, гидразидами карбоновых кислот) и показано, ...
1032
  Івон Є.М. 1-бромо-2-кето mida боронати. синтез та властивості. / Є.М. Івон, О.О. Григоренко, З.В. Войтенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 138
1033
  Мадуар Р.С. 1-галогеналкиловые эфиры карбоновых кислот и и х реакции с нуклеофильными реагентами : Автореф... канд. химнаук: 02.00.03 / Мадуар Р. С.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 17л.
1034
  Івон Є.М. 1-гетерозаміщені вініл MIDA боронати / Є.М. Івон, З.В. Войтенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 92
1035
  Яковлев Н.И. 1-е дополнение к Сборнику узаконений о сбережении лесов частных и общественных : дополнительные узаконения, распоряжения и инструкции, распубликованные по 1-е апреля 1904 г. / сост. Н.И. Яковлев // Сборник узаконений о сбережении лесов частных и общественных в губерниях Европейской России и Царства Польского : c сенатскими и мин. разъяснениями, со включ. нового лесоохранительного закона 23 апреля 1901 г., а также объяснений к нему, ... [анот.] / Н.И. Яковлев. – Изд. неофициальное. – Санкт-Петербург : Тип. Н.Н. Клобукова, 1902. – 48 с.
1036
  Чернышев А.П. 1-е дополнение к списку бабочек (Lepidoptera) Калужской губернии / А.П. Чернышев. – Калуга : 1-я Государственная Типо-Литография, 1919. – С. 17. – Отд. оттиск
1037
  Богучарский В.Я. 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад). – [Санкт-Петербург], 1906. – 32 с. – Автор указан в конце текста. - Былое : Журнал, посвященный истории освободительного движения, 1906, N 3, с. 1-32.. - Пер. 14 статей из журнала "Былое", 1906, № 3, с. 1-94


  Содержание конволюта: 1. 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.В. Богучарский. С. 1-32; 2. Письмо Исполнительного Комитета к Александру III. - С. 33-37; 3. События 1-го марта и Николай Константинович Михайловский / ...
1038
   1-й Всегерманский съезд рабочих и солдатских советов. – Москва : Советское законодательство, 1934. – 311 с.
1039
  Иванов Н.А. 1-й гвардейский Николаевский Краснознаменный укрепленный район / Иванов Н.А. – Николаев : [б. и.], 2000. – 184 с. – додаток "Схемы боевых действий 1-го гвардейского Николаевского Краснознаменного укрепленного района"
1040
  Єгорова Тетяна Володимирівна 1-Метилтетразоло(5,1-а)ізоіндол у реакціях з малеїнімідами та хлорангідридами карбонових кислот : Автореф. дис. канд. хімічн. наук: 02.00.03 / Єгорова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 21 назв.
1041
  Єгорова Тетяна Володимирівна 1-Метитетразоло(5,1-а)ізоіндол у реакціях з малеїнімідами та хлорангідридами карбонових кислот : Дис. .. канд. хіміч. наук: 02.00.03 / Єгорова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 158л. + Додатки: л.128-158. – Бібліогр.: л.109-127
1042
  Семенюта М.Ф. 1-факторизації булевих кубів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 50-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдена група автоморфізмів п-вимірного куба, його 1-факторизації з точністю до ізоморфізму при п=5. Встановлено. що квадратна I-факторизація булевого куба єдина. Ключові слова: п-вимірнип куб, група автоморфізмів графу, факторизація, граф ...
1043
   14-я Украинская Республиканская конференция по органической химии. – Одесса, 1982. – 352с.
1044
   15-e rencontre assyriologique Internationale. Organisee par le Groupe Francois Thureau-Dangin (Liege, 4-8 juillet 1966). – Paris, 1967. – 172с.
1045
   15-а наукова сесія. Програма. – Київ, 1958. – 16 с.
1046
   15-а наукова студентська конференція, присвячена 40-річчю ВЛКСМ. Програма 4 - 10 квітня 1958 року. – Київ, 1958. – 20 с.
1047
   15-й Всероссийский съезд Советов. – Москва, 1931. – с.
1048
  Степаненко Т.Н. 15-й съезд ВКП(б) - курс на коллективизацию сельского хозяйства / Т.Н. Степаненко. – Киев, 1966. – 19с.
1049
   15-й съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи. 17-21 мая 1966 года. – Москва, 1966. – 670с.
1050
   15-й съезд Монгольской народно-революционной партии. – Москва, 1966. – 240с.
1051
  Селіверстова С. 15-й філологічний семінар


  15-й філологічний семінар " Теоретичні йметодологічні проблеми літературознавства" було проведено в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 28 травня ц.р. Серед організаторів семінару були також Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка ...
1052
  Селіверстова С. 15-й філологічний семінар // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 217-218. – ISBN 978-966-2133-74-5
1053
  Селівестрова С. 15-й філологічний семінар : [відгук п"ятнадцятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 224-225. – ISBN 978-617-7480-98-2


  15-й філологічний семінар відбувся 28 травня ц.р. зібралися в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
1054
  Шкрібляк Петро 15-річчя наукової установи на Гуцульщині: основні аспекти роботи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 290-293
1055
  Шкрібляк П. 15-річчя наукової установи на Гуцульщині: основні аспекти роботи // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 167-169
1056
  Притика Д. 15-річчя утворення господарських судів України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0132-1331
1057
  Шутова Наталья 15-я Mitt заняла все павильоны на Красной пресне : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 13-20 : Фото
1058
   15-я всесоюзная алгебраическая конференция (3-6 июля 1979 г.). – Красноярск
Ч. 1. – 1979. – 200с.
1059
   15-я всесоюзная алгебраическая конференция (3-6 июля 1979 г.). – Красноярск
Ч. 2. – 1979. – 182с.
1060
   15-я выставка произведений молодых московских художников. – М., 1985. – 277с.
1061
   15-я выставка произведений московских художников-ветеранов Великой Отечественной войны. – М., 1982. – с.
1062
  Гоциридзе Г.Г. 15-я конференция ВКП(б) и ее значение для побуды социализма в СССР : Автореф... канд. ист.наук: / Гоциридзе Г. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1959. – 24л.
1063
   15-я научно-техническая конференция. – Ленинград, 1959. – 62с.
1064
   15 Jahre Kampf der Deutschen Demokratischen Republik fur Sicherheit, Entspannung und Abrustung. Eine Dokumentensammlung. – Lpz., 1964. – 238с.
1065
   15 вересня 2018 року, не доживши один день до свого 80-річчя, відійшов у вічність українець і людина з великої літери - Хлипенко Георгій Миколайович // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 90-91. – ISSN 0320-8370


  Пішов з життя науково-педагогічний працівник, відмінник народної освіти Киргизької Республіки, критик і літературознавець Георгій Миколайович Хлипенко, його наукова діяльність стала вагомим внеском у розвиток дружніх відносин українського і киргизького ...
1066
   15 встреч в Останкине. – Москва : Политиздат, 1989. – 303с.
1067
   15 години народнодемократична държава и право. – София, 1959. – 484 с.
1068
  Горский Алекс 15 дамских соборов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 54-60 : фото
1069
   15 день рождения и вторая жизнь "Ирис Конгресс-Отеля" : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 18 : Фото
1070
  Федоров В. 15 дней в Женеве / В. Федоров. – М., 1960. – 79с.
1071
  Степонавічус Г. 15 євро на неформальну освіту / підгот. Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 9 листопада (№ 44/45). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Член Комітету освіти, науки і культури парламенту Литовської Республіки та екс-міністр науки і освіти Литви Гінтарас Степонавічус поділився досвідом щодо розвитку неформальної освіти у Литві.
1072
  Лазаренко В.І. 15 кроків / В. Лазаренко. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 1997. – 160 с. : портр. – ISBN 966-516-025-7
1073
   15 лекций для лесной стражи. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – Казань, 1928. – 184с.
1074
   15 лет Демократической Республики Вьетнам. – М., 1960. – 147с.
1075
  Бринчук М.М. 15 лет Конституции РФ в эколого-правовом контексте // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 91-103. – ISSN 0132-0769
1076
  Крупская Н.К. 15 лет на стройке политехнической школы / Н.К. Крупская. – Москва-Ленинград, 1934. – 287с.
1077
  Ким Г.Ф. 15 лет народно-демократической Кореи / Г.Ф. Ким. – М., 1960. – 32с.
1078
  Пронин П.И. 15 лет народно-демократической Чехословакии. / П.И. Пронин, Г.Н. Фоминов. – М., 1960. – 32с.
1079
   15 лет народной Болгарии. – М., 1959. – 198с.
1080
   15 лет Народной Польши. – М., 1959. – 234с.
1081
  Насе Нести 15 лет Народной Республики Албании. / Насе Нести. – М., 1959. – 24с.
1082
  Александров С.Л. 15 лет Народной Республики Болгарии / С.Л. Александров ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1959. – 32 с.
1083
  Коровин Е.А. 15 лет ООН и проблема мирного сосуществования государств / Е. А. Коровин. – Москва : Знание, 1960. – 38 с.
1084
   15 лет освобождения Кореи. – М., 1960. – 154с.
1085
   15 лет свободной Чехословакии. – М., 1960. – 192с.
1086
   15 лет Советской Латвии. – Рига, 1955. – 123с.
1087
   15 лет советской химии. – М.-Л., 1932. – 424с.
1088
  Туровская Л. 15 марта (1975) - 45 лет со дня смерти Аристотеля Сократа Онассиса, греческого предпринимателя, судовладельца, инвестора, миллиардера // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 11. – С. 2
1089
   15 мастериц дымковской игрушки. – М., 1980. – 40с.
1090
  Ухтомский А.А. 15 Международный конгресс физиологов / А.А. Ухтомский. – М.-Л., 1936. – 72с.
1091
  Сай-Боднар 15 мінус 14 : детективна історія : [нарис] / Сергій Сай-Боднар. – Київ : Академія, 2018. – 80 с. – ISBN 978-966-580-535-9


  В пр. №1717632 напис: В.І. Сергійчуку з авторською подякою за уроки життя та уроки історії України! Підпис. 18.ХІІ.2017 р.
1092
  Маїк Г. 15 правил корпоративного етикету // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 1. – С. 57-66
1093
   15 причин відвідати курорт Хевіз і готель "Європа Фіт**** superior" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 56 : Фото
1094
   15 років - національний // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  Виповнилося 15 років з дня виходу Указу Президента України про встановлення КНУТШ як національного зі статусом самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу, який здійснює свою діяльність відповідно до власного Сатуту.
1095
  Капсамун І. 15 років безкарності / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16 вересня (№ 167). – С. 4


  Чому після революцій і тисяч жертв досі немає крапки в резонансній "справі Гонгадзе - Подольського"?
1096
  Тацій В.Я. 15 років військово-юридичному факультету // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 536-539. – ISBN 978-966-458-725-6
1097
  Кудінова А. 15 років зростання без розвитку: що блокує соціально-економічний прогрес України? / А. Кудінова, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 7. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1098
   15 років на службі народу. – Пряшів, 1966. – 133с.
1099
  Осташ І. 15 років незалежності: шлях до самостатньої зовнішньоїполітики // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 8-16.
1100
   15 років охорони природи та досліджень біологічного різноманіття Покутсько-Буковинських Карпат: Національний природний парк "Гуцульщина" / І.О. Дудка, Ю.П. Стефурак, Л.М. Держипільський, С.І. Фокшей // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 19-21 : фото
1101
  Щерба І. 15 років Польщі в Євросоюзі: зміни в житті української громади // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 16 червня (№ 24). – С. 2. – ISSN 0027-8254
1102
  Голованенко Володимир 15 років у далекій Антарктиці // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 12 : Фото
1103
  Короненко С. 15 років, 30 країн, тисячі учасників... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 травня (№ 89). – С. 10


  Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.
1104
  Балдаев Г.Г. 15 с"езд ВКП/б/. Курс на коллективизацию сельского хозяйства. / Г.Г. Балдаев. – М., 1959. – 38с.
1105
   15 совещание по ядерной спектроскопии и теории ядра : Аннотации докладов: Дубна, 4-7 июля 1978 г. – Дубна, 1978. – 158с.
1106
  Кеворкян К. 15 срещи / К. Кеворкян. – Пловдив, 1982. – 141с.
1107
   15 травня - Всесвітній день захисту клімату // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 33 : фото.
1108
   15 українська конференція з неорганічної хімії за міжнародною участю : Тези доповідей. 3-7 вересня 2001 року / Українська конференція з неорганічної хімії 15; КНУТШ; НАНУ; Відповід. за випуск: В.М.Кокозей, Л.Б.Коваль. – Київ : Київський університет, 2001. – 322с.
1109
  Туровская Л. 15 февраля (1820) - 200 лет назад 43-летний датский профессор физики Ханс Кристиан Эрстед обнаружил магнитное действие электричества // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 7. – С. 2
1110
  Чеботарев Д. 150-летие со дня рождения профессора КДА Ф.И. Титова посвящается // Академический Летописец : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев, 2014. – № 2 (15). – С. 18-19


  Федір Іванович Титов — історик церкви, протоієрей, професор Київської духовної академії, редактор "Киевских Епархиальных Ведомостей" (з 1890-их pp.), останній дореволюційний настоятель Андріївської церкви.
1111
  Заброварний С. 150-ліття від дня народження Теофіла Кормоша. Заслужений для народу // Наше слово. – Варшава, 2013. – 27 січня (№ 4). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1112
   150-річна історія ботанічного саду Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / Н.Г. Возіанова, Т.В. Крицька, Л.В. Левчук, К.В. Чабан, Л.П. Осадча // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (40). – C. 115-129. – (Серія : Біологія). – ISSN 2077-1746
1113
  Руда С.П. 150-річчя від дня народження В.К. Високовича // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 134-137 : фото. – ISSN 0374-3896
1114
  Вергунов В.А. 150-річчя від дня народження Вернадського Володимира Івановича (1863-1945) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 65-74 : фото
1115
  Вергунов В.А. 150-річчя від дня народження Франкфурта Соломона Львовича (1866-1954) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 171-183 : фото
1116
  Маяковский В. 150 000 000 : поэма / В. Маяковский. – Москва : Художественная литература, 1937. – 94 с.
1117
  Маяковський В. 150 000 000. / В. Маяковський. – К., 1951. – 59с.
1118
  Custers G. 150 activites: Internet : niveaux A1/A2: le nouvel entrainez-vous / Giedo Custers, Christian Rodier. – [Paris] : CLE international, 2006. – 144 p. : ill. + Брошура "150 activites avec l"Internet aux niv. A1/A2: corriges". 17 p. – На обкл.: Niveau debutant. – ISBN 209-033347-?
1119
  Jung Hans Rudolf 150 Jahre Musikleben in der Residenz- und Industriestadt Greiz : Eine Chronik vom Stadtbrand 1802 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 / Jung Hans Rudolf. – Bucha bei Jena : Quartus-Verlag, 1998. – 383S. – (Palmbaum Texte.Kulturgeschichte/Hrsg. von D.Iguasiak und R.Jacobsen ; Bd.3). – ISBN 3-931505-21-9
1120
  Cialowicz K. 150 lat archeologii na Uniwersytecie Jagiellonskim // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2014. – Nr. 167, numer specialny. – S. 110-113. – ISSN 1427-1176
1121
  Smatlak Stanislav 150 rokov slovenskej lyriky / Smatlak Stanislav. – Bratislava, 1971. – 330с.
1122
  Геник С. 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – 300с. – ISBN 966-7263-79-7
1123
  Геник С. 150 видатних українок / Степан Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 236с. – ISBN 966-668-030-0
1124
  Качуровський І. 150 вікон у світ : з бесід, трансльованих по радіо "Свобода" / Ігор Качуровський. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 462, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-480-5
1125
  Машіка В. 150 задач із Трудового права. Правознавство . // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 31-36
1126
   150 лет Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени технологического института им. Ленсовета. – Л., 1978. – 280с.
1127
   150 лет Метеорологической обсерватории Казанского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : доклады науч. конференции. – Казань : Издательство Казанского университета, 1963. – 250 с.
1128
  Волкова О. 150 лет назад. А.Горчаков: "Россия не сердится. Россия сосредоточивается" // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 48-58. – ISSN 0130-9625


  Паризька мирна угода, яка завершила Кримську війну 1853-1856 років
1129
   150 лет Пулковской обсерватории. – Ленинград : Наука, 1989. – 310 с.
1130
   150 лет русскому телеграфу. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
1131
   150 лет со дня рождения А. С.Пушкина. – Псков, 1949. – 64 с.
1132
  Шамин А.Н. 150 лет теории катализа Юстуса Либиха // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 230-233. – ISBN 5-12-000444-X
1133
   150 лет Ялте. – Москва, 1988. – 23с.
1134
  Гринев Е.А. 150 рабочих профессий. / Е.А. Гринев. – Харьков, 1989. – 139,10с.
1135
  Жохов В.Н. 150 рецептов народной медицины / В.Н. Жохов, Е.В. Жохова. – Барнаул, 1991. – 31с.
1136
   150 рецептов первых блюд. – Л., 1991. – 73с.
1137
  Колтачихіна О.Ю. 150 років з дня народження М.Д. Пильчикова // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 116-117. – ISSN 0374-3896


  Про наукову діяльність відомого укр. фізика М.Д. Пильчикова (1857-1908). Харківський ун-т
1138
   150 років розвитку вітчизняної історичної науки в Київському університеті : Матеріали Республіканської науково-практичної конференції : Київ, 20-21 жовтня 1992 р. – Київ : [Б.в.], 1993. – 190 с.
1139
  Гупало С. 150 років тому народилася Наталія Кобринська // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 27 червня (ч. 23/24)
1140
   150 специальностей -- выбирай любую. – Рига, 1970. – 108с.
1141
  Куббель Л.И. 150 шахматных этюдов / Л.И. Куббель. – Л, 1925. – 180с.
1142
  Мартиневский В.И. 1500 наиболее употребительных слов немецкого языка / В.И. Мартиневский. – Минск, 1993. – 192с.
1143
  Гергель Ш. 1514. / Ш. Гергель. – М, 1937. – 514с.
1144
  Гребенникова Е. 155 лет назад на свет появился Генри Ройс // Сегодня. – Киев, 2018. – 22 марта (№ 52). – С. 38


  Сэр Фредрик Генри Ройс, 1-й баронет Ситон (Sir Frederick Henry Royce, 1st Baronet of Seaton; 1863-1933) - британский инженер, конструктор моторов и автомобилей, предприниматель, основавший совместно с Чарльзом Роллсом компанию Rolls-Royce. Баронет, ...
1145
  Cannon Don 16-bit microprocessor systems / Cannon Don. – New York, 1982. – 1144с.
1146
   16-а наукова студентська конференція : Тези доп. – Київ, 1960. – 75с.
1147
   16-й национальный съезд Коммунистической партии Канады. Торонто, 9-12 октября 1959 г.. – Москва, 1961. – 128с.
1148
   16-й национальный съезд Коммунистической партии США. (9-12 февраля 1957 года). – Москва, 1958. – 148с.
1149
  Скрыпнев Н. 16-й съезд ВКП(б) - съезд развернутого наступления социализма по всему фронту / Н. Скрыпнев. – Ленинград, 1953. – 36с.
1150
  Боярский Я. 16-й съезд партии о работе профсоюзов / Я. Боярский. – Москва; Ленинград, 1930. – 48с.
1151
   16-й съезд французской коммунистической партии (Сен-Дени, 11-14 мая 1961 г.). – Москва, 1962. – 176с.
1152
   16-я воздушная. – М., 1973. – 392с.
1153
   16-я Всесоюзная конференция по радиоастрономическим исследованиям солнечной системы (Звенигород, октябрь 1984 г.) : тезисы докладов. – Москва : ИЗМИРАН, 1984. – 128 с.
1154
   16-я Всесоюзная научно-техническая конференция по методам расчета и прогноза селевых потоков (Нальчик, 12-16 нояб. 1981 г.). – Москва, 1981. – 221с.
1155
  Тарасенко Н. 16-я глава древнеегипетской Книги Мертвых и ее семантика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 84-86. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зображувальну семантику 16-ї глави Книги Мертвих. In article the graphic semantics of 16-th chapter of the Book of Dead is analyzed.
1156
  Краснопольская Е Н. Кузакова 16-я конференция ВКП(б) / Е Н. Кузакова Краснопольская. – Москва, 1978. – 88с.
1157
   16-я научная конференция. – Ленинград, 1970. – 32с.
1158
   16-я Научная студенческая конференция (Май 1962 года). – Харьков : Сельхозиздат, 1962. – 40 с.
1159
  Jaworowski R. 16 cech wspolnych / Roman Jaworowski. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1981. – 272s. – ISBN 83-11-06698-1
1160
   16 konferencja katedr i zakladow geodezji na wydzialach niegeodezyjnych "Systemy, standarty i jakosc ksztalcenia przedmiotow geodezyjno-kartograficznych" : Aktualne zagadnienia dydaktyczne, 28-29 wrzesnia 2001, Zielona Gora - Lagow / Konferencja katedr i zakladow geodezji na wydzialach niegeodezyjnych; PAN, Kom-t geodezji, Min-wo Rozwoju reg. i bud-wa, Depart. archit., budow., geodez. i kartograf., Politech. Zielonogor. – Zielona Gora : Oficyna Wydawnicza Politech. Zielonogorskiej, 2001. – 130s. – ISBN 83-85911-87-1
1161
   16 Всесоюзная алгебраическая конференция : Тезисы. – Ленинград : Ленингр.отделение математич. ин-та
Ч. 1. – 1981. – 193 с.
1162
   16 Всесоюзная алгебраическая конференция : Тезисы. – Ленинград : Ленингр.отделение математич. ин-та
Ч. 2. – 1981. – 208 с.
1163
  Мариев М. 16 лет Красной Армии / М. Мариев. – Л, 1934. – 120с.
1164
  Зятьєв С. 16 липня 1990-го з"явилася надія на власну державу... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 124). – С. 5


  29 років тому Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.
1165
  Туровская Л. 16 марта (1915) - 105 лет назад полиция Петрограда закрыла самое известное литературно-артистическое кабаре Серебряного века "Бродячая собака" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 11. – С. 2


  Петербургское литературно-артистическое кабаре, в котором собирались писатели, поэты, философы, оперные певцы, театральные деятели и музыканты, открылось в Петербурге в канун нового 1912 года и просуществовало до 16 марта 1915 года. Организатором клуба ...
1166
  Акулов М.Р. 16 ноября 1920 : освобождение Красной Армией Крыма / М.Р. Акулов, В.П. Петров. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 235, [5] с., ил. – (Памятные даты истории)
1167
  Макаров А.Н. 16 репродукций / А.Н. Макаров. – Ленинград, 1977. – 4с.
1168
  Дубинчик А.М. 16 репродукций / А.М. Дубинчик. – Ленинград, 1977. – 4с.
1169
  Георгіаді Я. 16 років Жовтня / Я. Георгіаді, 1933. – 64 с.
1170
  Капсамун І. 16 років: вирок системі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 4-5


  "Поки "революції" б"ють лише по верхівці айсберга, але не зачіпають основ. Рецепт - в остаточній крапці у "справі Гонгадзе - Подольського",- експерт.
1171
  Вертійчук А. 16 спроб. Дещо з історії лінгвоциду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 липня (№ 113)
1172
  Вергелис А.А. 16 стран, включая Монако : путевые очерки / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. Е.Катаевой. – Москва : Советский писатель, 1979. – 415 с.
1173
  Вергелис А.А. 16 стран, включая Монако : путевые очерки / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. Е.Катаевой. – Москва : Советский писатель, 1982. – 460 с.
1174
   16 съезд Коммунистической партии Чехословакии, Прага, 6-10 апр. 1981 г. / Коммунистическая, Чехословакии. Съезд партия, Прага. 16-й., 1981. – М., 1982. – 243с.
1175
  Корнилов А.В. 16 съезд партии - съезд развернутого наступления социализму по всему фронту / А.В. Корнилов. – М, 1956. – 36с.
1176
  Плаа М. 16 уроков тенниса / М. Плаа. – Москва, 1935. – 147с.
1177
  Туровская Л. 16 февраля (1740) - 280 лет со дня рождения Джамбаттисты Бодони, итальянского издателя, типографа, художника-шрифтовика и гравера, автора сотен шрифтов, из которых примерно 80 были кириллическими // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 7. – С. 2
1178
  Никольский Н.С. 16 часов. / Н.С. Никольский. – М, 1966. – 160с.
1179
  Височанський Василь 160-ліття кафедри української словесності у Львівському університеті
1180
  Вергунов В.А. 160-річчя від дня народження Поггенполя Вільгельма Олександровича (1854-1938) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 105-108 : фото
1181
  Шур Я.И. 160 миллиардов / Я.И. Шур. – М., 1949. – 104с.
1182
  Шипулін В.П. 160 років Анатомічному театру Університету св. Володимира / В.П. Шипулін, В.Д. Догузов // Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред.: Р.В. Богатирьова ; редкол.: С.Б. Арбузова, Р.М. Богачов, Г.В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (3). – С. 163-169. – ISSN 2308-8818


  "...Висвітлено науковий доробок вчених, що працювали в Анатомічному театрі Університету св. Володимира у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Коротко представлені історія заснування та розвитку цього навчального та науково-дослідного закладу, що ...
1183
  Міхно О. 160 років від дня народження Павла Тутковського (1858-1930), українського геолога, географа і педагога // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2018. – № 3 (252). – С. 17-18. – ISSN 2308-8095
1184
  Горак Р. 160 років кафедрі руської словесності Львівського університету // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 13-15. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1185
   160 років Національному медичному університету імені О.О. Богомольця. – Київ : Століття, 2001. – 368с. – ISBN 966-95952-2-3
1186
  Абдулин М.Г. 160 страниц из солдатского дневника / Мансур Абдулин ; [лит. обраб. Г. Юдиной]. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 160 с. : ил. – (Летопись Великой Отечественной)
1187
  Glabinski Stanislaw 1600 Pennsylvania Avenue. / Glabinski Stanislaw. – Warszawa, 1989. – 349с.
1188
  Фалькон-Баркер 1600 лет под водой / Фалькон-Баркер. – М, 1967. – 160с.
1189
  Гайда Федор 1648 год: прорыв в современность : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 88-98 : Фото, карта
1190
  Паламарчук О.Л. 165 років славістики в Київському університеті / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 103-111. – ISSN 2075-437X


  Київський університет - один з провідних осередків славістики. У статті подається колроткий виклад історії кафедри слов"янської філології від її заснування (1842) та початку систематичного викладання славістичних дисциплін (1846) до наших днів
1191
  Конверський А.Є. 165 років філософії в університеті // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.107-117
1192
  Milkowski T. 166 monodramow / Tomasz Milkowski. – Wroclaw : Wroclawskie Towarzystwo Przyjaciol Teatru, Osrodek Kultury i Sztuki we Wroclawiu, 2016. – 439, [8] s. : il. – (Seria: Czarna Ksiazeczka z Hamletem ; 16). – ISBN 978-83-62290-54-3
1193
   166 биографий знаменитых композиторов : Зарубежные композиторы. Русские композиторы. – Санкт-Петербург : Композитор, 2000. – 208с. – ISBN 5-7379-0048-7
1194
  Кобилюх В.О. 167 синонімічних назв Землі у санскриті / Василь Кобилюх. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-634-440-6
1195
  Антипенко І. 167 студентів із Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27 вересня (№ 171). – С. 2


  У Херсоні вдвічі зросла кількість вступників, які приїхали з окупованого півострова.
1196
  Touret Denis 169 "Firs" Maxims: For a biojudicial theory / Touret Denis. – Montgeron, 1983. – 35с.
1197
   17-а наукова студентська конференція. – Київ, 1960. – с.
1198
   17-а Наукова студентська конференція : Тези доп. – Київ, 1961. – 89с.
1199
  Бажан М. 17-ий патруль / М. Бажан. – Харків : Книгоспілка, 1926. – 68с.
1200
   17-й Всесоюзный съезд по спектроскопии (г. Минск, 5-9 июля 1971 г.) : Тезисы докладов. – Минск
Атомно-спектральный анализ. – 1971. – 148 с.
1201
   17-й Всесоюзный съезд по спектроскопии (г. Минск, 5-9 июля 1971 г.) : Тезисы докладов. – Минск
Атомно-спектральный анализ. – 1971. – 160 с.
1202
  Пальма Сесілія 17-й міжнародний книжковий ярмарок у Гавані / пер. з ісп. Д. Дроздовський // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
1203
   17-й Национальный съезд Коммунистической партии Канады. Торонто 19-21 января. 1962 г.. – Москва, 1962. – 152с.
1204
   17-й Национальный съезд Коммунистической партии США (10-13 дек. 1959 года). – Москва, 1961. – 240с.
1205
  Чернов М.П. 17-й съезд ВКП(б) / М.П. Чернов. – Москва, 1984. – 96с.
1206
  Олещук Ф.Н. 17-й съезд ВКП(б) и задачи антирелигиозной работы / Ф.Н. Олещук. – Москва, 1934. – 103с.
1207
   17-й съезд и конференция 1958 года Коммунистической партии Австрии. – Москва, 1958. – 184с.
1208
   17-й съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины 23-27 сент. 1952 г.. – Киев : Укрполиграфиздат, 1953. – 232 с.
1209
   17-й съезд КПЧ - стратегия ускорения социально-экономического развития. – Москва, 1989. – 206с.
1210
   17-й съезд Монгольского революционного союза молодежи 24-26 мая 1978 года. – Москва, 1979. – 79с.
1211
  Бурианек Ф. 17-ое ноября / Ф. Бурианек. – Прага, 1964. – 27с.
1212
   17-я воздушная армия в боях от Сталинграда до Вены: воен.-ист. очерк о боевом пути. – М., 1977. – 261с.
1213
   17-я Всесоюзная алгебраическая конференция. Минск 14-17 сент. 1983 г.. – Минск
ч. 1. – 1983. – 230с.
1214
   17-я Всесоюзная алгебраическая конференция. Минск 14-17 сент. 1983 г.. – Минск
ч. 2. – 1983. – 284с.
1215
   17-я Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике : Январь 1979 г.: Тезисы докладов. – Ленинград, 1978. – 578с.
1216
   17-я выставка московских художников книги : Каталог. – Москва, 1989
1217
   17-я выставка произведений московских художников - участников Великой Отечественной войны: живопись. Графика. Скульптура. Декоарт.-приклад. искусство. Каталог.. – М., 1984. – 44с.
1218
   17-я конференция ВКП(б) в вопросах и ответах. – Москва, 1932. – 192с.
1219
   17-я научная сессия, посвященная итогам научно-исследовательской работы за 1964 г. : Тезисы докл., предназначенные для обсуждения на 17-й научной сессии, посвященной итогам научно-исслед. работы за 1964 год. – Минск
Ч. 2. – 1965. – 130 с.
1220
   17-я научно-техническая конференция студентов : Тезисы докл. – Москва, 1962. – 152с.
1221
   17-я научно-техническя конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная 50-летию газеты "Правда" : Тезисы докл. – Москва, 1962. – 144с.
1222
  Паперный З.С. 17 1/2 фельетонов / З.С. Паперный. – М., 1966. – 103с.
1223
  Zimecki Tadeusz 17 kur na Tasmanie / Zimecki Tadeusz. – Warszawa : LSW, 1982. – 340 s.
1224
  Рыженко Ф.Д. 17 июля 1903 / Ф.Д. Рыженко. – М, 1983. – 143с.
1225
  Туровская Л. 17 марта (1900) - 120 лет со дня рождения Александра Николаевича Коробейченко, украинского оперного певца (лирический тенор), педагога, первого учителя Анатолия Соловьяненко // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 12
1226
   17 миттєвостей тріумфу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 138-139 : фото
1227
  КДУ 17 наукова студентська конференція присвячена 100-річчю з дня смерті Т.Г, Шевченка / КДУ. – К., 1961. – с.
1228
  Максвелл Д. 17 неоспоримых законов работы команды : Познайте их и вооружите ими свою команду / Джон Максвелл. – 200с.
1229
  Волинський П.Б. 17 років на освітянській ниві / П.Б. Волинський, С.А. Єременко, А.В. Пруський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 35-38 : фото
1230
  Гребенникова Е. 17 сентября 1864 родился Михаил Коцюбинский // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 12 сентября (№ 169). – С. 30


  "Классик украинской литературы остается один из самых оригинальных украинских прозаиков".
1231
  Коммунистическая 17 съезд Коммунистической партии Чехословакии, Прага, 24-28 марта 1986 г. / Коммунистическая, Чехословакии. Съезд партия, ; 1986 ; Прага) (17. – Прага, 1986. – 42с.
1232
  Коммунистическая 17 съезд Коммунистической партии Чехословакии, Прага, 24-28 марта 1986 г. / Коммунистическая, Чехословакии. Съезд партия, ; 1986 ; Прага) (17. – М., 1987. – 335с.
1233
  Глушенко О. 17 уроків з курсу "Конституція України" / О. Глушенко, В. Кампо. – К, 1997. – 159с.
1234
   17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 6 : фото
1235
  Ковальчук А. 170-а річниця "Заповіту" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 31 грудня (№ 52). – С. 7


  "Заповіт" Тараса Шевченка.
1236
  Гребенникова Е. 170-летие основателя премии Пулитцера // Сегодня. – Киев, 2017. – 7-9 апреля (№ 64). – С. 18


  170 лет со дня рождения иконы американской журналистики Джозефа Пулитцера.
1237
   170 Aastat Korgemat Pollu-Majanduslikku Haridust Eestis. – Tallinn : Valgus
2. – 1978. – 222s.
1238
   170 років - зберігаємо традиції. 20 років - створюємо майбутнє / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; [редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип.: М.Р. Аракелян ; фот.: Г.О. Гарбузов та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2017. – 558, [2] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-321-1
1239
  Задорожній О. 170 років кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О. Задорожній, О. Гріненко // Міжнародне право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 260-265
1240
   170 років тому на Полтавщині народився президент Всеукраїнської Академії Наук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 12


  170 років з дня народження видатного українського вченого і діяча Української революції 1917 - 1921 рр., уродженця Полтавщини Ореста Левицького.
1241
  Безверхній Олег 1709 рік, весна. Що нового під Полтавою? ( із щоденника офіцера Його Величності короля Карла XII) / Безверхній Олег, Цебрій Віталій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 149-155. – ISSN 0869-3595
1242
  Muhlstadt H. 172 Tage aus dem Leben des Lehrers Egon Schultz. / H. Muhlstadt. – Berlin, 1973. – 128с.
1243
  Лебедев В.П. 175 годовщина Первого Кадетского корпуса 17 февраля 1907 г. : сцены в стихах / соч. В.П. Лебедева. – [Санкт-Петербург] : Изд. 1-го Кад. корпуса, 1906. – 31 с.
1244
  Сухоруков К.М. 175 лет государственной библиографической регистрации изданий // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 6 (383). – С. 7-16. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена истории становления в России системы библиографического учета и общегосударственной системы обязательного экземпляра произведений печати.
1245
   175 лет Калужского театра. – Калуга, 1952. – 120с.
1246
  Лук"янчук Г. 175 літ хоровій капелі "Дніпро" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 січня (№ 3). – С. 15


  У Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського з тріумфом відбувся святковий концерт, присвячений 175-літтю заснування Народної хорової капели"Дніпро" КНУ імені Тараса Шевченка.
1247
  Губерський Л. 175 років служіння батьківщині під девізом Utilitas Honor et Gloria // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – C. 7-16. – ISSN 1682-2366


  На питання редакції відповідав Л. Губерський, ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
1248
  Андрущенко В. 175 років у педагогічному просторі держави. (Доповідь ректора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на урочистому засіданні колективу з нагоди ювілею університету) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 5-10. – ISSN 2078-1016


  175 років з дня заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
1249
  Губерський Л. 175 років юності: 175-ту річницю від дня заснування святкує КНУ імені Тараса Шевченка / підготовила А. Бойко, В. Суддя // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2009. – 30 жовтня (№ 205). – С. 1, 6-7


  Інтерв"ю з ректором КНУ імені Тараса Шевченка Леонідом Губерським, проректором з наукової роботи Валерієм Григоруком, деканом історичного факультету Віктором Колесником, доцентом історичного факультету Віктором Коротким, директором Института філології ...
1250
  Осипов К. 1760 год : Сокращенный вариант исторического романа "Дорога на Берлин" / К. Осипов. – Москва, 1946. – 160 с.
1251
  Роговий О. 1768 рік на Вінничині // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29)
1252
   178, 1856
1253
  Rossiter Clinton 1787: the grand Convention / Rossiter Clinton. – New York, 1968. – 384с.
1254
  Chaussinand-Nogaret Guy 1789 (Avec la collab. du Cabinet des Estampes de la Bibliotheque Nationale) / Chaussinand-Nogaret Guy. – Paris, 1988. – 175с.
1255
  Eidelman Nathan 1789 en Russie / Eidelman Nathan; Macaze C. – Moscou, 1989. – 355с.
1256
  Lemasson S. 1789 la revolution doit s"arreter a la perfection du bonheur. Saint-Just / S. Lemasson, J.-C. Penchenat. – Paris, 1971. – 109с.
1257
  Lamartine A. de 1789 Les constituants. – Bruxelles : Meline, Cans et Comp.
T. 1. – 1854. – 327 p.
1258
  Markov Walter 1789. Die Grosse Revolution der Franzosen / Markov Walter, Soboul Albert. – Berlin, 1973. – 480с.
1259
  Урин В.А. 179 дней в автомобиле / В.А. Урин. – Москва, 1958. – 295с.
1260
  Hugo Victor 1793 : Roman / Hugo Victor; Aus dem Franz. ubersetzt von E. Schumann. – Berlin : Aufbau-Verlag, 1956. – 325S. – (Deutsche Volksbibliothek)
1261
  Клаузевиц. 1799 год. / Клаузевиц. – М, 1938. – 299с.
1262
  Яковлев М.И. 17лет в Китае / М.И. Яковлев. – М, 1981. – 320с.
1263
   18-а Наукова конференція, присвячена 23-му з"їзду КПРС та 35-річчю інституту : Запрошення. – Київ, 1966. – 28с.
1264
  Маркс К. 18-е брюмера Луи Бонапарта / К. Маркс. – Х, 1918. – 100с.
1265
   18-е Герценовские чтения : География и геология. Программа и тезисы докладов, 9-21 апреля 1965 года. – Ленинград, 1965. – 48с.
1266
   18-е Герценовские чтения : Программа и тезисы докладов: Естествознание и химия. – Ленинград, 1965. – 128с.
1267
   18-е Герценовские чтения : Математика. Программа и тезисы докл. 14 апреля-14 мая 1965 г. – Ленинград, 1965. – 40с.
1268
   18-е Герценовские чтения : Педагогические науки. Программа и тезисы докл. – Ленинград, 1965. – 167с.
1269
   18-е Герценовские чтения : Социально-экономические и исторические науки: Тезисы докл. – Ленинград
Научный коммунизм. История КПСС. Философия. Полит. экономия. История. – 1965. – 166с.
1270
   18-е Герценовские чтения : Физика: Программа и краткое содержание докл. 15 апреля - 13 мая 1965 г. – Ленинград, 1965. – 92с.
1271
   18-е Герценовские чтения : Художественно-географический фак.: Программа и тезисы докл., 19-21 апреля 1965 г. – Ленинград, 1965. – 20с.
1272
   18-е первенство СССР по шахматам посвященное 100-летию со дня рождения М.И.Чигорина. – Москва, 1952. – 340с.
1273
   18-й конкурс студентських наукових робіт / Рада Товариства // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 2


  Інформація для студентів та випускників шкіл про те, що Товариство української мови та Міжнародний благодійний фонд "Смолоскип" проводять конкурс студентських наук. робіт за темою "Українська мова - чинник державотворення, національної безпеки й ...
1274
   18-й Международный орнитологический конгрес. – Москва, 1982. – 275с.
1275
  Мамонтов Я.Д. 18-й съезд ВКП(б) / Я.Д. Мамонтов. – Днепропетровск, 1960. – 20с.
1276
  Горбачев А.Я. 18-й съезд ВКП(б) и его решения / А.Я. Горбачев. – Киев, 1962. – 28с.
1277
   18-й съезд ВЛКСМ и задачи дальнейшего организационного укрепления комсомольских организаций на современном этапе. – Москва, 1978. – 40с.
1278
   18-й съезд ВЛКСМ и задачи комсомольских организаций по правовому воспитанию молодежи и предупреждению правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних. – Москва, 1978. – 40с.
1279
   18-й съезд ВЛКСМ и задачи штабов и постов "Комсомольского прожектора" по воспитанию у юношей и девушек бережного отношения к социалистической собственности. – Москва, 1978. – 24с.
1280
   18-й съезд ВЛКСМ и международная деятельность Ленинского Комсомола. – Москва, 1978. – 44с.
1281
   18-й съезд ВЛКСМ и совершенствование работы с молодой научной и инженерно-технической интеллигенцией. – Москва, 1978. – 56с.
1282
   18-й съезд ВЛКСМ о дальнейшем улучшении шефства комсомола над проффесионально-техническими училищами. – Москва, 1978. – 53с.
1283
   18-й съезд Коммунистической партии Швеции (Стокгольм, 28-31 декабря 1957 года). – Москва, 1959. – 144с.
1284
   18-й съезд Французской Коммунистической партии (Леваллуа-Перре, 4-8 января 1967 г.). – Москва, 1967. – 208с.
1285
   18-й Філологічний семінар / Оргкомітет // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 35). – С. 3


  Повідомлення. В Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться 18-й Філологічний семінар "Методологічні і теоретичні проблеми літературознавства". Тема семінару:"Постмодерні жанри: фікція чи полілог з ...
1286
   18-й філологічний семінар: постмодерн і жанрові стратегії


  18-й філологічний семінар, який традиційно проводиться у стінах Шевченкового університету, не лише нагадує про спадкоємність наукових шкіл у вітчизняній науці, а й засвідчує залучення нових сил до вирішення актуальних питань літературознавства. ...
1287
   18-й філологічний семінар: постмодерні жанрові стратегії : [відгук вісімнадцятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 231-232. – ISBN 978-617-7480-98-2


  "18-й філологічний семінар, який традиційно проводиться у стінах Шевченкового університету, не лише нагадує про спадковість наукових шкіл у вітчизняній науці, а й засвідчує залучення нових сил до вирішення актуальних питань літературознавства .
1288
   18-я Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике : тезисы докладов : Москва, 1981 / Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике. – Москва : Наука, 1981. – 408 с.
1289
   18-я выставка произведений московских должников - участников Великой Отечес твенной войны. – М., 1986. – 56с.
1290
   18-я итоговая научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава. – Ленинград, 1963. – 42с.
1291
   18-я Научная студенческая конференция, посвященная 40-летию ВЛКСМ : Тезисы докл. – Киев, 1958. – 144с.
1292
   18-я научно-техническая конференция студентов : Тезисы докл.: Общественные науки, полиграфия, экономика полиграфического производства, общеинженерные науки, физико-математические науки. – Москва, 1963. – 122с.
1293
   18-я школа-коллоквиум по теории вероятностей и матемтаической статистике Бакуриани. – Тбилиси, 1984. – 54с.
1294
  Всесоюзное 18 Всесоюзное совещание по люминесценции (молекулярная люминесценция); Киев, 1969 / Всесоюзное, совещание по люминесценции (молекулярная люминесценция). – Киев : ИФ АН УССР, 1969. – 129 с.
1295
  Рейхвальд Фэй 18 звеньев / Рейхвальд Фэй. – Москва, 1993. – 272с.
1296
  Гребенникова Е. 18 июня 1928 года родился создатель украинской мифологии // Сегодня. – Киев, 2018. – 14 июня (№ 103). – С. 28


  Плачинда, Сергей Петрович (1928-2013) - украинский писатель. Прозаик, публицист, критик, член Союза писателей Украины (1960).
1297
  Гребенникова Е. 18 июня 1933 года родился отец позитивной психотерапии // Сегодня. – Киев, 2018. – 14 июня (№ 103). – С. 28


  Пезешкиан Носсрат (1933-2010) - немецкий невролог, психиатр и психотерапевт иранского происхождения. Основатель позитивной психотерапии.
1298
  Павлюк І. 18 найкращих! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26-27 червня (№ 111/112). – С. 17


  За результатами конкурсного добору до Літньої школи журналістики "Дня" - 2015 потрапили студенти КНУ імені Тараса Шевченка: Т. Літвінчук, Н. Пушкарук, К. Трапезнікова.
1299
  Пшеничний П. 18 років Чернової Армії. / П. Пшеничний. – К., 1936. – 64с.
1300
  Гребенникова Е. 18 сентября 1929 года родилась наша художница и активистка Алла Горская // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 12 сентября (№ 169). – С. 30


  "В Киевском университете уничтожили витраж "Шевченко. Мать", созданный в соавторстве, квалифицировав его как идеологически враждебный".
1301
   18 способов тренировки тела и духа. – Москва : Наука, 1991. – 104 с. – ISBN 5-02-004135-1
1302
  Туровская Л. 18 февраля (1900) - 120 лет со дня рождения Оксаны Андреевны Петрусенко, украинской певицы (колоратурное сопрано), крупнейшей представительницы украинской вокальной школы // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 8. – С. 2
1303
   180-річчю alma mater присвячена // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 1


  На факультеті психології відбулася студентська наукова конференція "Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів (до 180-річчя Київського університету)". Цей захід організувала кафедра педагогіки. ...
1304
  Halik Antonio 180 000 kilometrow przygody. / Halik Antonio. – Warszawa, 1975. – 355с.
1305
  Чуйков В.И. 180 дней в огне сражений. Из записок командарма 62-й / В.И. Чуйков. – М, 1962. – 168с.
1306
  Галстян М.К. 180 лет Национальной библиотеке Армении // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 34-37
1307
  Бабенко Н.А. 180 тестів з англійської граматики для початкової школи / Н.А. Бабенко, В.Ф. Губайдулліна, О.В. Колос. – Харків : Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 09 (105)). – ISBN 978-617-00-1127-5
1308
  Овденко Александр и Лидия 18000 километров по Соединенным Штатам Америки / Александр и Лидия Овденко. – Изд. 2-е. испол. допол. – Харьков : Прапор, 1972. – 240с.
1309
  Овдиенко А.В. и Овдиенко Л.И. 18000 км. по Соединенным Штатам Америки / А.В. и Овдиенко Л.И. Овдиенко. – Х., 1970. – 175с.
1310
  Овдиенко А.В. и Овдиенко Л.И. 18000 км. по Соединенным Штатам Америки / А.В. и Овдиенко Л.И. Овдиенко. – 2-е, испр. и доп. – Хю, 1972. – 239с.
1311
  Шаповаленко Н.Н. 1801 год (эпоха Павла I) / Н.Н. Шаповаленко. – Москва, 1930. – 280 с.
1312
  Клаузевиц. 1806 год / Клаузевиц. – Москва, 1937. – 195с.
1313
  Клаузевиц. 1806 год. / Клаузевиц. – 2-е изд. – М, 1938. – 228с.
1314
  Покровский Н.В. 1809-1909. Церковно-археологический музей С.-Петербургской Духовной Академии 1879-1909 / Н.В. Покровский. – Санкт-Петербург : Синодальная тип., 1909. – IV, XXIX, 151с., 54 л.
1315
  Сахаров А.Н. 1809 год в истории России и Финляндии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 110-118. – ISSN 0869-5687
1316
   181 факт про університет // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 7


  Університетська хроніка.
1317
  Тарас А. 1812 год - трагедия Беларуси // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 10 (154) октябрь. – С. 149-162. – ISSN 1606-0219
1318
  Тарас А. 1812 год - Трагедия Беларуси // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 8 (152) август. – С. 6-28. – ISSN 1606-0219
1319
  Тарас А. 1812 год - Трагедия Беларуси // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 7 (151) июль. – С. 136-165. – ISSN 1606-0219
1320
  Тарас А.Е. 1812 год - Трагедия Беларуси // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 9 (153) сентябрь. – С. 72-84. – ISSN 1606-0219
1321
  Гарнич Н.Ф. 1812 год / Н.Ф. Гарнич. – Москва, 1952. – 216 с.
1322
  Гарнич Н.Ф. 1812 год / Н.Ф. Гарнич. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 288 с.
1323
  Тарле Е.В. 1812 год / Е.В. Тарле. – Москва : АН СССР, 1959. – 819с.
1324
   1812 год : К 150-летию Отечеств. войны. Сборник статей. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1962. – 320 с. : 4 л. илл. – Шмуцтит.: Акад. наук СССР, Ин-т истории ; Гос. Бородин. воен.-ист. музей [ 150 лет со дня Бородинского сражения ]
1325
  Крылов И.А. 1812 год в баснях Крылова / И.А. Крылов. – Санкт-Петербург. – 37с.
1326
  Афанасьев Г.Е. 1812 год в его деятелях / Г.Е. Афанасьев. – Киев : Типо-литогр. М.Т. Мейнандер, 1914. – [2], II, 146 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца, кн. 24, вып. 1-2
1327
  Андреев А.Ю. 1812 год в истории Московского университета / А.Ю. Андреев. – Москва : Московский университет, 1998. – 88 с. – ISBN 5-211-03737-5
1328
  Бабилунга Н. 1812 год в истории народов Молдовы и Приднестровья: взгляд через столетия // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 10. – С. 10-16
1329
  Гартевельд В.Н. 1812 год в песнях : собрание текстов 33 русских и французских песен эпохи нашествия Наполеона I-го в Россию в 1812 году / собр. и записаны В.Н. Гартевельд ; с пред и коммент. В.Н. Гартевельд. – Москва : Кн-во К.И. Тихомирова, 1912. – 63 с.


  Собр. по источникам, нах. в Имп. Публ. биб. в Румянцевском музее в Москве, в музее Клюни в Париже, в Архиве французской Академии и по частным преданиям
1330
  Елпатьевский К.В. 1812 год в русской поэзии : сборник стихов и песен (истор. и воен.), посвящ. отеч. войне, Александру I и Наполеону : для учащихся / сост. Елпатьевский К.В. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – 110 с.
1331
  Елпатьевский К.В. 1812 год в русской поэзии : сборник стиховтворений и песен (исторических и военных), посвященных Отечественной войне, Александру I и Наполеону : для учащихся сост. К.В. Елпатьевский. – 2-е изд. доп.,с прибавлением краткого очерка Отечественной войны. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1912. – VI, 138 с.


  Авторы: А. Пушкин, Ф. Глинка, М. Лермонтов, В. Жуковский, В. Брюсов, А. Дельвиг, И. Крылов и другие
1332
  Фризман Л.Г. 1812 год в русской поэзии / Л.Г. Фризман. – М., 1987. – 63с.
1333
   1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современников : [ Сборник. – Москва : Правда, 1987. – 510 [1] с. : [1] л. илл.
1334
  Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика / А.Г. Тартаковский. – М., 1980. – 312с.
1335
  Тартаковский Андрей Григорьевич 1812 год и русская мемуаристика XIX в. (Опыт источниковедческого изучения) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.09 / Тартаковский Андрей Григорьевич; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1980. – 54л.
1336
  Абалихин Б.С. 1812 год на перекрестках мнений советских историков, 1917-1987 / Б.С. Абалихин, В.А. Дунаевский ; отв. ред. А.Н. Сахаров ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1990. – 243 с. – Библиогр. в конце глав
1337
   1812 год. - Баронесса Сталь в России, 1912. – 40 с. – Отд. оттиск из "Русского архива" 1912, Вып. 8
1338
  Клаузевиц 1812 год. / Клаузевиц. – 2-е изд. – Москва : Военное издательство, 1937. – 276 с.
1339
  Клаузевиц 1812 год. / Клаузевиц. – Москва : Военное издательство, 1937. – 244 с.
1340
   1812 год. Бородинская панорама : [ Альбом. Из собр. музея-панорамы "Бородин. битва". – Москва : Изобразит. искусство, 1982. – 130 с. : 118 л. илл.
1341
   1812 год. Бородинская панорама : [ Альбом. Из собр. музея-панорамы "Бородин. битва". – 2-е изд. – Москва : Изобразит. искусство, 1984. – [135] с. : цв. илл.
1342
   1812 год. Бородинская панорама : [ Альбом. Из собр. музея-панорамы "Бородин. битва". – 3-е изд. – Москва : Изобразит. искусство, 1985. – [133] с. : цв. илл.
1343
   1812 год. Бородинская панорама : [ Альбом. Из собр. музея-панорамы "Бородин. битва". – 4-е изд. – Москва : Изобразит. искусство, 1989. – [133] с.
1344
   1812 год. Воспоминания воинов русской армии : Из собрания Отдела письменных источников Гос. Ист. музея. – Москва : Мысль, 1991. – 477 [1] с. : [40] л. илл. – Библиогр. в примеч. в конце работ. Указ. имен, геогр., предм.-хронол.: с. 455-476. – ISBN 5-244-00404-2
1345
   1812 год... : Воен. дневники. – Москва : Сов. Россия, 1990. – 459, [2] с. – Библиогр. в примеч. – (Рус. дневники / Редколл.: Г.Н. Волков и др.)). – ISBN 5-268-00886-2
1346
  Поляков Ю.А. 1812 год: война справедливая, победная // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 93-98. – ISSN 0130-3864
1347
  Гарнич Н.Ф. 1812 рік / Н.Ф. Гарнич. – Київ : Радянська школа, 1955. – 279с.
1348
  Рафальський О. 1812 рік у Києві // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С. 80-82 : Фото. – ISSN 1607-6451
1349
  Троицкий Н.А. 1812. Великий год России. / Н.А. Троицкий. – М, 1988. – 348с.
1350
   1813. Ein Lesebuch fur unsere Zeit. – Weimar, 1959. – 448с.
1351
   1825. – М., 1990. – 159с.
1352
  Dobrovolskaia Elena 1825: La conjuration / Dobrovolskaia Elena, Makarov Youri. – Moscou, 1990. – 160с.
1353
  Бертело М. 1827-1927 / М. Бертело. – Л, 1927. – 156с.
1354
  Губер П.К. 1830. Исторический роман / П.К. Губер. – Л, 1930. – 346с.
1355
  Кошелівець І. 1845 рік у творчості Шевченка // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 32-44. – (Праці філологічної секції)
1356
  Bodea C. 1848 la Romani : O istorie in date si marturii / C. Bodea. – Bucuresti : Stiintifica si enciclopedica
2. – 1982. – XXXI, 689-1276 P.
1357
  Bodea Cornelia 1848 la Romani: o istorie in date si marturii / Bodea Cornelia. – Bucuresti, 1982. – 688с.
1358
  Нифонтов А.С. 1848 год в России. / А.С. Нифонтов. – М.Л., 1931. – 208с.
1359
  Клима А. 1848 год в Чехии. / А. Клима. – М, 1949. – 240с.
1360
   1848 рік в Галичині : Анотований покажчик рукописних матеріалів бібліотеки. – Львів : б.в., 1953. – 144с.
1361
  Namier L. 1848: the revolution of the intellectuals. / L. Namier. – Garden City - New York, 1964. – 154с.
1362
  Stearns Peter 1848: the revolutionary tide in Europe / Stearns Peter. – New York, 1974. – 278с.
1363
  Степанчук І. 185 років розумного, доброго, вічного. Національний педагогічний університет імені. М.П. Драгоманова готується святкувати поважний ювілей // Україна молода. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 117). – С. 10


  "У грудні 2019 року українська та європейська педагогічна громадськість відзначатиме ювілейну дату - 185-ту річницю з дня заснування лідера педагогічної освіти України - Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Рішення про ...
1364
  Baldwin E. 185. Problems of nitrogen catabolism in invertebrates / E. Baldwin. – [S. l. : s. n.]
IV : The synthesis of uric acid in Helix pomatia. – 1935. – P. 1538-1546. – The biochem. journ., V.29, No. 7, 1935
1365
  Наумова Н. 1859 рік у житті та творчості Тараса Шевченка // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 147-152. – ISSN 0131-2561
1366
  Platon Gheorgh 1859. The Union of the Romanian Principalities / Platon Gheorgh. – Bucharest, 1978. – 85с.
1367
  Ігнатоускі У. 1863 год на Беларусі. Нарыс падзей. / У. Ігнатоускі. – Менск, 1930. – 276с.
1368
  Коллар В.А. 187 дней из жизни Шаляпина / В.А. Коллар. – Горький, 1967. – 247 с.
1369
  Коллар В.А. 187 дней из жизни Шаляпина / В.А. Коллар. – 3-е изд., испр. – Нижний Новгород, 1991. – 253с.
1370
   1870-1970. – Ленинград, 1970. – 152с.
1371
  Guerin Andre 1871 la Commune. L"histoire par l"image / Guerin Andre. – Paris, 1966. – 155с.
1372
  Шатило В.Й. 1875-2020 роки. Житомирський медичний інститут відзначає 145 річницю з дня заснування // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. медичний ін-т" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 2 (22). – С. 7-20. – ISSN 2618-1592
1373
  Видал Г. 1876 / Г. Видал. – Москва, 1986. – 410с.
1374
  Фроленко М.Ф. 1881 год. / М.Ф. Фроленко. – М, 1925. – 16с.
1375
  Панченко В. 1887 рік: відповідь "малороса" "почвенику" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 6 (326). – С. 18. – ISSN 1996-1561


  В. А. Полетика vs В. А. Кокарєв.
1376
   1891 - 1944 героическая эпопея : борьба болгарского народа против капитализма и фашизма. – София : БКП, 1965. – 153 с.
1377
  Кублицька А. 1896 - 1916. Доба харківського модерну // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 12-25. – ISSN 0131-2685
1378
   19-а Звітна наукова конференція : Тези доповідей з історії КПРС, марксистсько-лнінської філософії і політичної економії, 10-20 лютого. – Харків, 1964. – 51с.
1379
   19-а Научная студенческая конференция, посвященная 14-му съезду ВЛКСМ. Программа 2-14 апреля 1962 года. – Томск, 1962. – 21с.
1380
   19-е Герценовские чтения : География и геология: Программа и тезисы докл. 11 - 26 апреля 1966 г. – Ленинград, 1966. – 112с.
1381
   19-е Герценовские чтения : Естествознание: Программа конференции, тезисы докл., 4 апреля - 5 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 110с.
1382
   19-е Герценовские чтения : Математика: Программа конференции, тезисы докл., 19 апреля - 11 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 47с.
1383
   19-е Герценовские чтения : Педагогические науки: Программа конференции, тезисы докл., 28 марта - 13 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 236с.
1384
   19-е Герценовские чтения : Социально-экономические и исторические науки: Тезисы докл., 5 - 26 апреля 1966 г. – Ленинград, 1966. – 205с.
1385
   19-е Герценовские чтения : Физика: Программа и краткое содержание докл., 15 апреля - 15 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 144с.
1386
   19-е Герценовские чтения : Химия: Программа и тезисы докл., 19 апреля - 13 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 40с.
1387
   19-й конкурс студентських наукових робіт / Рада Товариства // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 8


  19-й КОНКУРС студентських наукових робіт до 200-річного ювілею Тараса Шевченка і свого 25-ліття проводить Товариство української мови спільно з міжнародним благодійним фондом "Смолоскип". Тема 2014 року: "Тарас Шевченко і українська мова". Мета ...
1388
  Челядинов А.В. 19-й съезд Коммунистической партии Советского Союза о развитии самокритики и особенно критики снизу : Автореф... канд. истор.наук: / Челядинов А.В.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 16л.
1389
  Ковальский С. 19-й съезд партии и задачи строительства коммунизма в СССР / С. Ковальский. – Алма-Ата, 1953. – 36с.
1390
  Колесников С.В. 19-я Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза / С.В. Колесников. – Москва, 1989. – 159с.
1391
   19-я Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике : тезисы докладов. – Ташкент
секции lll, lV, V. – 1984. – 212 с.
1392
   19-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная четырехсотлетию русского книгопечатания : Общественные науки. редактирование, книгопечатание. – Москва, 1964. – 105с.
1393
   19-я Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная четырехсотлетию русского книгопечатания. – Москва
Ч. 1. – 1964. – 224 с.
1394
   19-я научно-техническая конференция студентов : Тезисы докл.: Общественные, физико-химические науки, полиграфическое производство. – Москва, 1964. – 147с.
1395
   19 Studentu mokslimes konferencijos pranesimu tezes. – Vilnius, 1966. – 42с.
1396
   19 Studentu mokslines konferencijos pranesimu tezes. Filologija ir istorija. – Vilnius, 1966. – 64с.
1397
   19 Всесоюзна конференція Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
Т. 1. – 1989. – 386с.
1398
   19 Всесоюзна конференція Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
Т. 2. – 1989. – 455с.
1399
   19 Всесоюзное совещание по проблемам управления. – М, 1983. – 536с.
1400
   19 египетских рассказов. – М, 1957. – 147с.
1401
  Туровская Л. 19 марта (1905) - 115 лет со дня рождения Александра Прокофьевича Маркевича, украинского зоолога, основателя Украинского научного общества паразитологов // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 12


  Маркевич Олександр Прокопович (1905-1999) - український зоолог і паразитолог, академік НАН України (1957), професор (1934), доктор біологічних наук (1939), заслужений діяч науки і техніки України (1965), лауреат державної премії УРСР (1988) і золотої ...
1402
  Перес Гальдос 19 марта и 2 мая. Байлен. Наполеон в Чамартине / Перес Гальдос. – Москва : Художественная литература, 1972. – 576 с.
1403
   19 международный географический конгресс в Стокгольме. – Москва : АН СССР, 1961. – 439с.
1404
   19 Международный географический конгрессс в Стокгольме. – Москва : АН СССР, 1961. – 440 с.
1405
  Яковлев Н.Н. 19 ноября 1942 года / Н.Н. Яковлев. – М, 1972. – 175с.
1406
  Яковлев Н.Н. 19 ноября 1942 года / Н.Н. Яковлев. – 2-е доп. изд. – М, 1979. – 239с.
1407
   19 первенство СССР по шахматам. – М, 1953. – 276с.
1408
  Пшеничний П. 19 років Чернової Армії. / П. Пшеничний. – К., 1937. – 56с.
1409
   19 съезд ВЛКСМ и актуальные вопросы организационной и идейно-воспитательной работы комсомола. – М, 1985. – 150с.
1410
   19 съезд ВЛКСМ о воспитании патриотов, интернационалистов, развитии массовой физической культуры и спорта. – М, 1982. – 56с.
1411
   19 съезд Коммунистической партии Нидерландов. – М, 1959. – 128с.
1412
   19 съезд Коммунистической партии Швеции. – М, 1961. – 164с.
1413
  Авилушкин Т.Ф. 19 съезд Коммунстической партии Советского Союза о подборе, расстановке и воспитании партийных и государственных кадров. : Автореф... Канд.ист.наук: / Авилушкин Т.Ф.; Ленинг.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 17л.
1414
  Цамутали А.Н. 190-летие восстания декабристов / А.Н. Цамутали, М.С. Белоусов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 5-19. – (История ; вып. 4). – ISSN 1812-9323
1415
  Литвиненко Л. 190 років служіння освіті та науці [Бібліотека Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя] // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 14-20


  1936 рік – бібліотека Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка домоглася дозволу на докомплектування своїх фондів рідкісними і цінними виданнями історико-філологічного спрямування з Фундаментальної бібліотеки.
1416
   190 фактів про Бердянськ : [до ювілею міста] з 1827 по 2017 : [краєзнавч. альманах] / [фот. О. Корольова, А. Бабіч, С. Гетманенка та ін.]. – Вид 2-ге (допов.). – Бердянськ ; Харків : Інформаційна група "ПРО 100" ; Тім Пабліш Груп, 2017. – 208, [1] с., включ. обкл. : фотоіл. – ISBN 978-966-2741-58-2


  У пр. №1717241 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1417
   190 фактів про Бердянськ : до ювілею міста з 1827 по 2017 : [краєзнавчий альманах] / [над вид. працювали: Буханова В. та ін.; фот. О. Корольова, А. Бабіч, С. Гетманенка та ін.]. – Бердянськ ; Харків : Інформаційна група "ПРО 100", 2017. – 198, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-966-2741-58-2


  У пр. №1717240 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1418
  Шацилло К.Ф. 1905-й год. / К.Ф. Шацилло. – М., 1980. – 190с.
1419
  Шморгун П.М. 1905-й рік на Україні / П.М. Шморгун. – Київ, 1980. – 131с.
1420
  Попова Е.И. 1905 в Московской губернии. / Е.И. Попова. – М.-Л., 1926. – 300с.
1421
  Фирсов И.Н. 1905 г. в Казани / И.Н. Фирсов. – Казань, 1948. – 80с.
1422
  Ленин В.И. 1905 год / В.И. Ленин. – Л., 1925. – 32с.
1423
  Ленин В.И. 1905 год / В.И. Ленин. – М.-Л., 1925. – 79с.
1424
  Ленин В.И. 1905 год / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 288с.
1425
  Ленин В.И. 1905 год / В.И. Ленин. – М., 1935. – 287с.
1426
   1905 год. – М.-Куйбышев, 1935. – 192с.
1427
   1905 год. – вып. 3. – М., 1955. – 88с.
1428
  Раимов Р.М. 1905 год в Башкирии / Р.М. Раимов. – М.-Л, 1941. – 220с.
1429
   1905 год в Донбасе. – Сталино, 1955. – 68с.
1430
  Мужев И.Ф. 1905 год в Кабарде / И.Ф. Мужев. – Нальчик, 1955. – 88с.
1431
   1905 год в Красноярске. – Красноярск, 1955. – 228с.
1432
   1905 год в Москве. – М., 1955. – 336с.
1433
  Белянцев Е.И. 1905 год в Нижнегородской губернии / Е.И. Белянцев. – Горький, 1975. – 36с.
1434
   1905 год в Петербурге / С.Н. Валк, Ф.Г. Матасова, К.К. Соколова, В.Н. Федорова; Лениградский отдел комиссии по истории революции и Российской Коммунистической партии (большевиков) - ИСТПАРТ. – Ленинград-Москва : Госиздат
Вып.1 : Социал-демократические листовки. – 1925. – 445с.
1435
  Дрейден С.Д. 1905 год в сатире и юморе / С.Д. Дрейден. – Ленинград, 1925. – 154с.
1436
  Гугушвили Ч.А. 1905 год в Тбилиси : Автореф... канд. ист.наук: / Гугушвили Ч.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра марксизма-ленинизма. – Тбилиси, 1954. – 20л.
1437
   1905 год в Харькове. – Х., 1925. – 240с.
1438
  Брейтбург С.М. 1905 год в художественной прозе / Брейтбург С.М. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 325 с.
1439
   1905 год в Царицыне. – Сталинград, 1960. – 204с.
1440
  Вельман В. 1905 год в Эстонии / В. Вельман. – Москва, 1932. – 88с.
1441
  Семернин П.В. 1905 год на Дону. / П.В. Семернин. – Ростов н/Д, 1945. – 153с.
1442
   1905 год на Украине. – Х.
1. – 1926. – 502с.
1443
  Серафимович А.С. 1905 год. / А.С. Серафимович. – М., 1935. – 363с.
1444
  Шауров И.В. 1905 год. Воспоминания участника революции 1905-1907 годов. / И.В. Шауров. – М., 1965. – 264с.
1445
  Ленін В.І. 1905 рік / В.І. Ленін. – Київ : Партвидав, 1937. – 217 с.
1446
  Зекцер А. 1905 рік на Поділлі / А. Зекцер, 1925
1447
  Зекцер А. 1905 рік на Поділлі. / А. Зекцер. – Вінниця, 1925. – 43с.
1448
  Зекцер А. 1905 рік на Поділлі. / А. Зекцер. – Вінниця, 1925. – 127с.
1449
  Ястребов Ф. 1905 рік у Києві / Ф. Ястребов. – К, 1930. – 109с.
1450
   1905 рік у Києві та на Київщіні : збірник статтів та спогадів. – Київ : Держвидав України, 1926. – V-XII, 402 с. : ыл., портр.
1451
  Панкратова А.М. 1905. / А.М. Панкратова. – М.Л., 1925. – 380с.
1452
  Петреску Ч. 1907 год / Ч. Петреску. – Бухарест, 1977. – 48с.
1453
   1907. Antologie de documente literare.. – Bucuresti, 1957. – 404с.
1454
  Georgescu Titu 1907. Intelectualii si rascoala. / Georgescu Titu, Ilincioiu Ion. – Craiova, 1974. – 184с.
1455
  Deac Augustin 1907. Vazut peste hotare. / Deac Augustin. – Bucuresti, 1967. – 296с.
1456
  Самійленко В. 1908 рік : поезія: вірш // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 3-4. – ISSN 0130-1608
1457
  Беляева Л.И. 1913 год: Первый съезд деятелей по вопросам суда для малолетних // Вопросы ювенальной юстиции : Федеральный научно-практический журнал / Россий. благотвор. фонд "Нет алкоголизму и наркомании" (НАН),Издат. группа"Юрист". – Москва, 2005. – № 1. – С. 5-9
1458
  Чайковская Анна 1913. Год накануне // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 2 (179), февраль. – С. 136-147 : фото. – ISSN 1029-5828
1459
  Пархоменко В.А. 1914-1916 рр. у мемуарній спрадщині Дмитра Дорошенка // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 106-110. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1460
  Філіпп 1914 - 1918. Європейська катастрофа / Філіпп, де Лара // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 32 (352). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Перша світова війна, яку французи, незважаючи на наступну, й досі називають Великою, - це водночас і перший епізод, і одна з головних причин століття тоталітаризму.
1461
  Ворс С. 1914 - 2014. Український рахунок // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 31 (351). – С. 14-15. – ISSN 1996-1561


  Факти вперто переконують: нинішні події на Сході - останні спалахи війни, що розпочалася рівно 100 років тому. Світової війни, в епіцентрі якої волею історії опинилася Україна.
1462
  Нефедов С. 1914 год. Гибель старого мира // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Редакция журн. "Новый мир". – Москва, 2014. – № 6 (1070), июнь. – С. 168-181. – ISSN 0130-7673
1463
  Raila E. 1914: der letzte Sommer Litauens // Nidos sasiuviniai / Thomo Manno kulturos centras. – Nida ; Vilnius, 2015. – 10. – S. 61-73. – ISSN 1822-2587
1464
  Білян П. 1914: Європа над прірвою // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 4 (134). – С. 25-28, 36. – ISSN 1230-2759


  Коли 28 червня 1914 року в Сараєві убили ерцгерцога Франца Фердинанда, ніхто і подумати не міг, що це стане кроком до світової війни.
1465
  Lugowski W. 1917-1927 rok albo biale niedolestwo i czerwone zwyciestwo. Teatr marjonetek. / W. Lugowski. – Moskwa, 1928. – 54s.
1466
  Грабовський С. 1917-й. Петроград // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 48). – С. 5


  Як представники мізерної в ті дні партії більшовиків увійшли в пітерську Раду.
1467
  Сенявский А.С. 1917-й: Великая русская революция в контексте истории XX века // Труды Центра "Россия, СССР в истории ХХ века" Института российской истории РАН / Российсая академия наук. Институт российской истории. Центр "Россия, СССР в истории ХХ века". – Москва, 2010. – Вып. 1 : ХХ век в российской истории: проблемы, поиски, решения. – С. 9-56. – ISBN 978-5-8055-0220-1
1468
   1917 год в деревне. – Москва, 1967. – 288 с.
1469
  Ахун М. 1917 год в Москве / М. Ахун. – М., 1934. – 242 с.
1470
   1917 год в Москве. – М., 1957. – 208с.
1471
  Ахун М. 1917 год в Петрограде / М. Ахун. – Ленинград, 1933. – 187с.
1472
   1917 год в Саратовской губернии : Сб. док. – Саратов : Сарат. кн. изд-во, 1957. – 658 с.
1473
  Чураков Д.О. 1917 год в современной историографии: проблемы и дискуссии // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 4. – С. 104-115. – ISSN 0130-3864
1474
   1917 год в Царицыне. – Сталинград, 1957. – 151с.
1475
  Огарин Д.А. 1917 год на Волыни : Автореф... канд ист.наук: / Огарин Д. А.; Ин-т ист. АН УССР. – Киев, 1964. – 26л.
1476
   1917 год на Киевщине. – К., 1928. – 584 с.
1477
  Мительман М.И. 1917 год на Путиловском заводе / М.И. Мительман. – Л., 1939. – 236с.
1478
   1917 год на Урале. – Пермь, 1957. – 250с.
1479
  Лисовский Н.К. 1917 год на Урале / Н.К. Лисовский. – Челябинск, 1967. – 579 с.
1480
  Кедровський В. 1917 рік = Year 1917 : Спогади члена українського військового генерального комітету і товариша секретаря військових справ у часі Української Центральної Ради / В. Кедровський. – Вінніпег : Тризуб, 1967. – 526 с. : Іл. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами. - На кор.: Том 1
1481
  Зеленюк І.С. 1917 рік на Поділлі. / І.С. Зеленюк. – Львів, 1966. – 168с.
1482
  Ненароков А.П. 1917, Великий Октябрь : Краткая история, документы, фотографии / Ненароков А.П. – 3-е изд., доп. – Москва, 1988. – 253 с.
1483
  Ненароков А.П. 1917, Великий Октябрь: краткая история, докум., Фотографии / А.П. Ненароков. – М., 1976. – 239с.
1484
  Ненароков А.П. 1917, Великий Октябрь: краткая история, докум., Фотографии / А.П. Ненароков. – М., 1977. – 239с.
1485
  Ненароков А.П. 1917, Великий Октябрь: краткая история, докум., Фотографии / А.П. Ненароков. – 2-е изд., доп. – Москва, 1980. – 253с.
1486
  Валетов Я.М. 1917, или Дни отчаяния / Ян Валетов. – Харьков : Фолио, 2017. – 601, [3] с. – ISBN 978-966-03-7823-0


  У пр. №1718630 відбиток: Книжковий клуб "Нова Україна"
1487
  Ненароков А.П. 1917. Краткая история, документы, фотографии. / А.П. Ненароков. – Москва : Политиздат, 1987. – 255 с.
1488
  Папакін А. 1917. Кримські татари проти "влади рад" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 18-23. – ISSN 0131-2685
1489
   1917: революція як застереження / І. Сюндюков, С. Кульчицький, С. Грабовський, В. В"ятрович, І. Капсамун, В. Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 лютого (№ 28/29). – С. 4-5


  Уроки подій 100-річної давнини в сучасному українському контексті.
1490
  Грабовський С. 1918 - 1919: невтішна доля Криму без України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 20
1491
  Шишкин В.И. 1918 г. : от Директории к военной диктатуре // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С.42-61. – ISSN 0042-8779
1492
  Попов Ф.Г. 1918 год в Самарской губернии. Хроника событий. / Ф.Г. Попов. – Куйбышев, 1972. – 326с.
1493
  Мончак О. 1918 рік. Трагедія київського Подолу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 124-132. – ISSN 0869-3595
1494
  Алєксєєв В. 1918 року авіація УНР вперше взяла участь у боях проти більшовиків // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 44). – С. 21
1495
  Liveanu V. 1918. Din historia luptelor revolutionare din Romina / V. Liveanu. – Bucuresti, 1960. – 680с.
1496
  Франко П.М. 1918: Прапор на щоглі Львівської міської ратуші. Ад"ютант Симона Петлюри // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10/12, жовтень - грудень. – С. 134-144
1497
  Грабовський С. 1919-2019. Чи зроблені висновки з минулого? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 5
1498
  Драгунская К. 1919-2020. Реконструкция скелета : проза: повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 84-107. – ISSN 0130-7673
1499
  Липківський К. 1919-й і сто років по тому...Василь Липківський присутній духом і зараз, у сучасній незалежній Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11-12 жовтня (№ 186/187). – С. 13
1500
   1919-й рік у Києві // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 1/2 (171/172). – С. 30-32
1501
   1919. – Л., 1929. – 249с.
1502
  Дос Пассос Джон 1919 / Дос Пассос Джон. – Ленинград, 1933. – 376с.
1503
  Дос Пассос Джон 1919 / Дос Пассос Джон. – 2-е. – Ленинград, 1936. – 494с.
1504
  Visnyevszkij V. 1919 felejthetetlen esztendo / V. Visnyevszkij, 1950. – 115 с.
1505
   1919 год в Венгрии. – Москва, 1959. – 272 с.
1506
  Mitchell David 1919: red mirage / Mitchell David. – New York, 1970. – 385с.
1507
   192. Леонид Губерский : 200 самых влиятельных украинцев // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 50 (262) : 200 самых влиятельных украинцев. – С. 95. – ISSN 2075-7093


  Леонід Губерський, ректор Національного університету імені Тараса Шевченка в рейтингу найвпливовіших українців займає 192 позицію. Рекорд вчених університету по кількості держпремій. Леонид Губерский, ректор Национального университета имени Тараса ...
1508
  Шульгин В. 1920 год : Очерки / В. Шульгин. – Москва : Госиздат, 1922. – 43 с.
1509
  Пилсудский Ю. 1920 год / Ю. Пилсудский. – Москва : Военный Вестник, 1926. – 171(8)с. + 8 схем-карт
1510
  Липатов Н.П. 1920 год на Черном море. Воен.-мор. силы в разгроме Врангеля. / Н.П. Липатов. – М., 1958. – 344с.
1511
  Руккас А. 1920 рік: Польща і Україна у боротьбі проти спільного ворога – радянської Росії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 51–76. – ISSN 2309-9356
1512
  Поляков Ю.А. 1921-й: победа над голодом. / Ю.А. Поляков. – М., 1975. – 112с.
1513
   1922-23 год в сельскохозяйственном отношении. – 2-й год изд. – Х., 1927. – 93с.
1514
  Рубинштейн Н.Л. 1929 год - год великого перелома / Н.Л. Рубинштейн. – М., 1939. – 31с.
1515
  Тиліщак В. 1930. У.С.Р.Р. Повстання : [наук.- попул. нариси] / Володимир Тиліщак. – Київ : Смолоскип, 2016. – 203, [3] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 197-204. – ISBN 978-617-7173-55-6


  До збірки увійшла вибрана проза одного з найцікавіших прозаїків-шісдесятників письменника, лікаря, дипломата Юрія Щербака
1516
  Сергійчук В. 1932-1933: від семи до десяти мільйонів жертв // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 15


  Коли після приходу Гітлера до влади на початку 1933 р. в СРСР тільки-но приглядалися до нього, німецькі дипломати ще мали довіру серед більшовицьких чиновників. Тож саме останні й стали джерелом інформації про кількість жертв в Україні від Голодомору ...
1517
  Глушаниця П. 1932-33 рік.Війна без вистрілу.Розкидані долею або моя відповідь / П. Глушаниця. – К, 1993. – 136с.
1518
  Тарнавський О. 1933 - заповідник смерти // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 411, травень : травень. – С. 16-18


  А. Кестлер і М. Хвильовий.
1519
   1933: "І чого ви ще живі?" / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. Тетяна Боряк. – Київ : Кліо, 2016. – 719, [1] с. – Покажчики: с. 693-719. – Бібліогр.: с. 688-692 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-47-9
1520
  Кульчицький С.В. 1933: трагедія голоду / С.В. Кульчицький. – К., 1989. – 47с.
1521
  Собуцький М. 1936-1941: бути в утопії : кіномистецтво // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 6 (92). – С. 21-23. – ISSN 1562-3238


  Фрэнк Капра (Франческо Росарио Капра, Фрэнк Рассел Капра (1897-1991) - америк. кинорежиссёр и продюсер итальянского происхождения, лауреат премии "Оскар" (1935, 1937, 1939)
1522
  Зощенко М. 1937-1939 / М. Зощенко. – Ленинград, 1940. – 312с.
1523
   1937-й и другие годы. – Воронеж, 1990. – 286с.
1524
  Орешкин Дмитрий 1937-й муки осознания : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 90-101 : Фото, карта
1525
  Хлевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество / О.В. Хлевнюк. – Москва : Республика, 1992. – 270с.
1526
  Курляндский И.А. 1937 год: власть не от Бога // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 14-34. – ISSN 0042-8779
1527
  Хлевнюк О.В. 1937 год: противостояние / О.В. Хлевнюк. – М., 1991. – 63с.
1528
  Овсяный И.Д. 1939 : последние недели мира / И.Д. Овсяный. – М, 1981. – 319 с.
1529
  Kirchmayer Jerzy 1939 i 1944. Kilka zagadnien polskich. / Kirchmayer Jerzy. – Wyd. 4- przejrzane i popraw. – Warszawa, 1959. – 208с.
1530
   1939 год - уроки истории. – Москва : мысль, 1990. – 508 с. – ISBN 5-244-00282-1
1531
   1939 рік в історичній долі України і українців : Матеріали Міжнародної наукової конференції 23-24 вересня 1999р. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 224с.
1532
   1940-1945: Onverwerkt verleden? : Lezingen van het symposium georganiseed door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 7 en 8 mei 1985. – Utrecht : HES uitgevers, 1985. – 197 blz. – ISBN 90 6194 245 4
1533
  Щетніков В.П. 1941-1944 pp. в історії Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова: робота в евакуації та окупації // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 110-115. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (248)). – ISSN 2076-5908
1534
  Куманев Г.А. 1941-1945: Крат. история, документы, фот. / Г.А. Куманев. – Москва, 1982. – 233,5с.
1535
  Коваль М.В. 1941-й рік. Проблеми історичної пам"яті // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 3. – С. 69-91. – ISSN 0130-5247
1536
  Щетников В. 1941-й рік: погляд румунських дослідників (за матеріалами часопису "Історичне досьє") // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 73-79. – ISSN 2222-5250
1537
  Некрич А.М. 1941 22 июня. / А.М. Некрич. – Москва : Наука, 1965. – 175с
1538
  Парнікоза І.Ю. 1941 рік. Західна трагедія, або як було втрачено Білорусь // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 8 (67)
1539
  Нікітенко К.В. 1941: злочин і покарання. Причини поразок Червоної армії : історичне розслідування / Костянтин Нікітенко. – Львів : Тріада Плюс, 2014. – 248, [1] с. – Бібліогр.: с. 243-248 та в посиланнях. – ISBN 978-966-2154-31-3
1540
  Grigg John 1943: the vdotory that never war / Grigg John. – New York, 1980. – 248с.
1541
  Beuchler Klaus 1945-1955. Das Volk besann sich seiner Kraft / Beuchler Klaus; Raddatz V.K., Cohen A. – Berl., 1955. – 160с.
1542
  Ворошилов С.И. 1945 год в Австрии: от аншлюса к демократической республике // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 215-217. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1543
  Синдеев А.А. 1945 год: борьба СССР за новую систему международных отношений в Европе : к 70-летию Великой Победы // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 17-21. – ISSN 0201-7083
1544
   1947 // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 1 січня (№ 1 (40)). – С. 1


  Звернення до студентів університету - комуністів і комсомольців на 1947 рік. В новому році відбудеться знаменна історична подія в житті нашої республіки - вибори Верховного органу влади Радянської України. Підготовка до них - найважливіше політичне ...
1545
  Сліпушко О. 1948 рік Тараса Шевченка: 170-річний ювілей політичних ідей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 березня (№ 41-42)
1546
   195 років від дня народження Миколи Костомарова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 9 (318). – С. 16
1547
  Шульга О.В. 195 років історії Миколаївської обсерваторії: події і люди / О.В. Шульга, Л.М. Янишевська // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 1. – С. 5-10. – ISSN 1815-2066
1548
   1957 metu lietuviu tarybine literatura. – Vilnius, 1958. – 326с.
1549
   1961 seminar on the protection of human rights in the administration of criminal justice. Wellington, New Zealand, 6 to 20 February, 1961. – N.Y., 1961. – 158с.
1550
   1965 год спортивный. – М., 1966. – 272с.
1551
  Христофоров Игорь 1968 год: на изломе эпох : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 62-74 : Фото, карта
1552
  Тарасов А. 1968:пристрастный взгляд // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 8. – С. 135-144. – ISSN 0869-44435


  40-річчя бунтарського 1968 року, який сколихнув увесь світ:пройшли революції в Європі і Америці з 1966 по 1976 рр.
1553
  Патриляк І. 1969 рік в радянській Україні очима КДБ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 50-59. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  Увазі читачів пропонується публікація раніше не введеного до наукового обігу документа з Галузевого державного архіву Служби безпеки України. Йдеться про детальний звіт керівництва Комітету державної безпеки при Раді міністрів УРСР про роботу за 1969 ...
1554
  Терещенко В. 1972 -- міжнародний рік книги / В. Терещенко. – К., 1972. – 4с.
1555
  Котов Ф.И. 1973 - решающий год девятой пятилетки. / Ф.И. Котов, И.И. Простяков. – М., 1973. – 64с.
1556
  Скиба Е.А. 1975 год -- Международный год женщины. / Е.А. Скиба. – К, 1975. – 27с.
1557
   1976. – Киев, 1976. – 196 с.
1558
  Лукас Джон 1979 рік: повернися, Велика Британіє! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 12 (229). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Правоцентристські реформи Маргарет Тетчер стали початком перетворення Сполученого Королівства із "хворої людини Європи" на одну з найуспішніших економік континенту.
1559
   1980 input-output tables : English Summary : March 1984. – Tokyo : [S. n.], 1984. – 639 p.
1560
  Оруэлл Д. 1984 / Д. Оруэлл. – М, 1989. – 313с.
1561
  Оруэлл Д. 1984 / Д. Оруэлл. – М, 1989. – 336с.
1562
  Оруэлл Дж. 1984 : роман. Скотный Двор : сказка-аллегория / Джордж Оруэлл. – Москва : АСТ; Транзиткнига, 2006. – 368с. – (Книга на все времена). – ISBN 985-13-5424-4
1563
  Орвел Дж. 1984 / Джордж Орвел ; [превео Влада Стоjильковичь ; уред. Милован Витезовичь]. – Београд : Чигоjа штампа, 2006. – 239, [1] с. – (Библиотека Третьи Милениjум). – ISBN 86-7558-415-6


  Літери македонського (сербського алфавіту), які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1564
  Оруэлл Дж. 1984 : роман / Джордж Оруэлл ; [пер. с англ. В. Голышева, А. Беспаловой]. – Москва : АСТ, 2010. – 363, [3] с. – В изд. также: Скотный Двор: сказка-аллегория. - На обл. и корешке название: 1984. Скотный Двор. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-17-059665-2
1565
  Оруэлл Дж. 1984 : роман. Скотный Двор : сказка-аллегория / Джордж Оруэлл ; перевод с англ. : В. Голышева, Л. Беспаловой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. – 352 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-064728-6
1566
  Оруэлл Д. 1984 : роман ; Скотный двор : сказка-аллегория / Джордж Оруэлл ; [пер. с англ. : В. Голышев, Л. Беспалова]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2012. – 363, [5] с. – (Серия "Зарубежная классика"). – ISBN 978-5-17-059665-2
1567
  Орвелл Дж. 1984 = 1984 : роман / Джордж Орвелл ; з англ. пер. Віктор Шовкун ; [редакція, післямова, ред. О. Жупанського]. – Київ : Видавництво Жупанського, 2015. – 311, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Пер. изд. : Nineteen eighty-four / George Orwell, 2004. – (Майстри світової прози). – ISBN 978-966-2355-57-4
1568
  Оруэлл Дж. 1984. Скотный двор : Роман. Сказка. / Дж. Оруэлл. – Пермь : КАПИК
Том 1. – 1992. – 304с.
1569
  Оруэлл Д. 1984. Скотный двор : [романы] / Джордж Оруэлл ; [пер. с англ. В. Голышев, Л. Беспалова]. – Москва : АСТ, 2014. – 363, [2] с. – (Серия "XX век - The Best"). – ISBN 978-5-17-083387-0


  У пр. №1694676 напис: Мрій! Дій! Посміхайся!. Підпис
1570
  Orwell George 1984: a novel / Orwell George. – New York, 1984. – 268с.
1571
  Шостак А. 1988 рік Божий та його значення в історії православної церкви: регіональний вимір проблеми // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 248-253. – ISBN 978-966-2779-91-2
1572
  Шорохов А. 1989 - 1991: Друга "Весна народів" і Україна // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 24 листопада (№ 47). – С. 10-11. – ISSN 0027-8254
1573
  Марціняк В. 1989 рік і крах ялтинського режиму // Критика. – Київ, 2010. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 4-6
1574
   1990 - 1993: Initial stabilization and refom // 25 years of transition : post-communist Europe and the IMF / J. Roaf, R. Atoyan, B. Joshi, K. Krogulski. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 10-19. – (Regional economic issues special report). – ISBN 978-1-49830-563-1
1575
  Экштут С. 1991 год. Распад СССР // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 47-53. – ISSN 0235-7089
1576
  Veselkov D.A. 1H-NMR study of hetero-association of aromatic drug and mutagen molecules in aqueous solution / D.A. Veselkov, V.V. Kodintsev, M.P. Evstigneev, D.B. Davies, A.N. Veselkov // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – Р. 66-76. – ISSN 1023-2427


  Розроблена статистикотермодинамічна модель гетерасоціації ароматичних молекул, в якій зняті обмеження на величини констант самоасоціації взаємодіючих молекул у змішаному розчині. Отримані аналітичні вирази для визначення параметрів ЯМР кожної з ...
1577
   1H ЯМР-характеризация структуры воды в зооглее тибетского молочного гриба: влияние гидратированности и гидрофобности среды / Т.В. Крупская, Ю.И. Прилуцкий, М.П. Евстигнеев, М.Д. Цапко, В.В. Туров // Журнал прикладной спектроскопии / Ин-т физики им. Б.И. Степанова Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 2015. – Т. 82, № 3. – С. 341-347. – ISSN 0514-7506


  Методом низкотемпературной 1Н ЯМР-спектроскопии изучено состояние воды в симбионте молочного гриба с разной степенью его гидратированности (h) в воздушной среде и при контакте с гидрофобными средами - полидиметилсилоксаном ПДМС-1000 и хлороформом с ...
1578
  Муракамі Х. 1Q84 : роман / Харукі Муракамі ; [пер. з япон. І. Дзюба ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5293-3
Кн. 1. – 2010. – 504, [3] с.
1579
  Муракамі Х. 1Q84 : роман / Харукі Муракамі ; [пер. з япон. І. Дзюба ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-3579-0
Кн. 2. – 2010. – 446, [2] с.
1580
  Муракамі Х. 1Q84 : роман / Харукі Муракамі ; [пер. з япон. І. Дзюба ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5605-4
Кн. 3. – 2011. – 542, [2] с.
1581
   1st Caribbean HIV and development workshop : Barbados, March 1999: Participants" workbook. – New York, 1999. – [4],59p.
1582
  Wachtel J. 1x1 des guten Tons heute / Joachim Wachtel. – Munchen : Mosaik Verlag, 1976. – 360 S.
1583
  Ражиков М.Ю. 1С: Практика настройки оперативного учета : Учебное издание / М.Ю. Ражиков. – Москва : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. – 288с. – ISBN 5-9579-0003-9
1584
   1С: Предприятие. Версия 7.7 : описание встроенного языка. – Москва : 1С
Ч.1. – 1999. – 487с.
1585
  Бартеньев О.В. 1С: Предприятие: программирование для всех : базовые объекты и расчеты на одной дискете / О.В. Бартеньев. – Москва : Диалог-МИФИ, 2004. – 464с. – ISBN 5-86404-169-6
1586
   1У Всесоюзное совещание по квантовой химии. – К, 1966. – 88с.
1587
  Петрова Л.И. 1У конгресс Международной демократической федерации женщин / Л.И. Петрова. – М., 1959. – 48с.
1588
  Плотников С.Н. 1У Международный конгресс по эстетике (Афины, 1-6 сент.1960 г.) / С.Н. Плотников. – М., 1960. – 32 с.
1589
  Скопенко В.В. 2- нитрозо-2 цианацетгидразид-ион - ONC(CN)C(O)NHNH2-новый нелинейный цианоксимный ацидолиганд / В.В. Скопенко, О.Д. Жмурко, Н.Н. Герасимчук // Докл. АН УССР. Сер. Б : АН УССР, 1989. – № 4
1590
  Іванько Д.О. 2-(-4-диметиламінофеніл)-3-гідрокси-4Н-хромен-4-он - новий аеналітичний реагент для визначення води / Д.О. Іванько, Р.П. Линник, О.А. Запорожець // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 406-408
1591
  Болотин Б.М. 2-(2-арилсульфониламинофенил) -4H-3,1-бензоксазин-4-оны и родственные соединения - органические люминофоры с аномально большим стоксовым сдвиом : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 05.17.05 / Болотин Борис Макарович ; Моск. химико-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1979. – 35 с. – Библиогр.: 65 назв.
1592
   2-(гет)арил-3-(2-алкоксифеніл)акрилонітрили та їх похідні / О. Шабликіна, Х. Козловська, С. Кузів, В. Іщенко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-12. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Шляхом взаємодії 3-(4-нітрофеніл)- та 3-гетарил-2-імінокумаринів з алкілюючими агентами різної природи одержано великий набір 2-(гет)арил-3-(2-алкоксифеніл)акрилонітрилів. Здійснено відновлення активованого подвійного зв"язку акрилонітрильного ...
1593
  Дрегерис Я.Я. 2-/b-аминоэтил/ - и 2-/b-/-аминоаэеиокси/-этил /-2-арилиндандионы- 1,3 : Автореф... канд. хим.наук: / Дрегерис Я.Я.; Рижский политехнич. ин-т. Хим. фак-т. – Рига, 1965. – 20л.
1594
  Самохин Н.Я. 2 000 колумбов / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1963. – 71с.
1595
  Йонак Я. 2 200 километров по Дунаю / Я. Йонак. – Москва, 1960. – 71с.
1596
   2 Congreso del Partido Comunista de Cuba: Informe central; Presentado por el companero Fidel Castro Ruz Primer Secretario del Comite Central del Partido Cumunista de Cuba. – La Habana, 1980. – 162с.
1597
  D""Ancona Umberto 2 differenziamento sessuale delle Anguille : Extrait des comptes rendus du 12 congres international de zoologie, 1935 / U. D""Ancona. – Lisboa : [S. n..], 1936. – P. 443-450
1598
  Bartnikowski Bogdan 2 kalendarze z helmem / Bartnikowski Bogdan. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1981. – 221s. – ISBN 83-11-06549-7
1599
   2 Всероссийская выставка "Рисунок. Акварель".. – Л, 1977. – 105с.
1600
   2 Всесегерманский съезд рабочих и солдатских Советов. – Москва, 1935. – 352с.
1601
   2 Всесоюзная конференция по голографии, Киев, 1975 : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по голографии, 2-я. Киев, 1975. – Киев : Киевский университет
Ч. 1. – 1975. – 136 с.
1602
   2 Всесоюзное совещание по металлоорганическим соединениям для получения металлических и окисных покрытий. – Москва : Наука, 1977. – 160 с.
1603
   2 Всесоюзное совещание по теории релейных устройств и конечных автоматов. – Рига, 1971. – 216с.
1604
  Лучицкий В.Н. 2 Всесоюзный географический съезд / В.Н. Лучицкий, 1926. – 10с.
1605
   2 Всесоюзный коллоквиум по наутилоидеям и родственным группам : Тезисы докладов. – Москва, 1968. – 32с.
1606
  Десятерик В.І. 2 жовтня 1920. В.І. Ленін на III з’їзді комсомолу / В.І. Десятерик. – Київ, 1977. – 176с.
1607
  Туровская Л. 2 июня (1930) - 90 лет со дня рождения Сергея Борисовича Крымского // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 13. – С. 1-2


  Кримський Сергій Борисович (1930-2010) - укр. філософ, культуролог, яскравий представник Київської філософської школи. Викладав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Творчий доробок С. Б. Кримського відзначається ерудицією, ...
1608
  Гребенникова Е. 2 июня 1868 года родился создатель нашего первого дирижабля // Сегодня. – Киев, 2018. – 31 мая (№ 93). – С. 38


  "150 лет назад появился на свет киевлянин Федор Фердинандович Андерс - конструктор первого украинского дирижабля".
1609
  Ацаркин А. 2 Конгрес КИМа / А. Ацаркин. – Мё, 1931. – 48с.
1610
  Борисов Л.И. 2 Леонарди 2 / Л.И. Борисов. – Ленинград : Издательство писателей в Ленинграде, 1928. – 135, [7] с.
1611
  Павленко С. 2 листопада 1708 р. - трагічна сторінка історії Батурина / С. Павленко, О. Ткаченко // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 146-167. – ISBN 978-966-355-023-7
1612
  Десятерик В.И. 2 октября 1920 / В.И. Десятерик. – Москва, 1975. – 207с.
1613
   2 Республиканская конференция поаэрогидромеханике, теплообмену и массообмену. – Киев, 1969. – 34с.
1614
   2 сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета XVI созыва, 1-9 февраля : стенографический отчет : бюллетени. №№1-15. – Москва : Издание ВЦИК, 1936. – с.
1615
   2 сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 6 созыва.. – Москва, 1931. – с.
1616
   2 сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза СССР 5 созыва.. – Москва, 1929. – 45с.
1617
   2 совещание по физике щелочно-галоидных кристаллов. – Рига, 1961. – 78с.
1618
   2 съезд Коммунистической партии Кубы, Гавана, 17-20 дек. 1980 г. / Коммунистическая, Кубы. Съезд партия, Гавана 2-й., 1980. – М., 1982. – 383с.
1619
  Зубков В.А. 2 съезд РКСМ / В.А. Зубков. – Москва, 1984. – 142с.
1620
  Кукин Д.М. 2 съезд РСДРП и его историческое значение. / Д.М. Кукин. – М, 1973. – 78с.
1621
  Лобанова П.П. 2 съезд РСДРП. / П.П. Лобанова. – Москва, 1959. – 26с.
1622
   2 сэсія IХ скліканьня 20-26 лістопада 1929 г.. – Менск, 1930. – 422с.
1623
   2 Украинская республиканская конференция по электроннй оптике и ее применениям : Тезисы докладов. – Харьков, 1971. – 196с.
1624
   2",5"-олігоаденілатсинтетазна активність в лімфоїдних клітинах при експериментальній виразці шлунка / В. Прокопов, Л. Кузьменко, О. Богданова, К. Прокопова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-13. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Встановлено збільшення активності 2",5"-олігоаденілат-синтетази в лімфоцитах щурів при стресовій моделі виразки шлунка та її зменшення при етаноловій моделі, тоді як в процесі загоєння виразки активність ферменту перевищувала контрольні значення в обох ...
1625
  Прокопова К.В. 2",5"-олігоаденілатсинтетазна активність у лімфоїдних клітинах за умов ровитку експериментальної моделі виразки / К.В. Прокопова, І.В. Михайлик, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 6-7. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що в лімфоцитах селезінки й тимусу щурів за умов експериментальної виразки шлунка підвищується активність 2",5"-олігоаденілат-синтетази, що може бути пов"язано з індукцією інтерферону на фоні розвитку патологічного процесу. Уведення щурам ...
1626
  Бактибаева О.Б. 2,.5-диметил-4-фенилпиридин и 3-метил-2азалуорен и индено/2.1- /индолизинов. : Автореф... кан. хим.наук: 072 / Бактибаева О.Б.; Ун-т дружбы народов. – М., 1972. – 20л.
1627
  Артамонов О.С. 2,2,2-трифлуородіазоетан у синтезі трифлуорометилциклопропановмісних амінопохідних : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Артамонов Олексій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 158 арк. – Бібліогр.: арк. 134-158
1628
  Артамонов О.С. 2,2,2-трифлуородіазоетан у синтезі трифлуорометилциклопропановмісних амінопохідних : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Артамонов Олексій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1629
  Адамовський М.І. 2,2,2-Трифлуороетаніміни / М.І. Адамовський, М.М. Авраменко, С.В. Рябухін // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 90
1630
  Сорокин А.Н. 2,4-диаминотиофен и его производные. : Автореф... канд. хим.наук: / Сорокин А.Н.; Ульяновский с.-х. ин-т. – Ульяновск, 1964. – 11л.
1631
   2. (Druha) celestatni bioklimatologicna konference v Liblicich 3-5 listopadu 1958. – Praha, 1960. – 408с.
1632
  Emden Fritz von 2. Wanderversammlung Deutscher Entomologen in Stettin / Fritz von Emden. – Berlin ; Dahlem, 1928. – 23 S. – Отд. оттиск из: Entomolog. Mitteilungen, 16, 1927, Heft 5 bis 17, 1928, Heft 1
1633
   2.Tagung des Fachausschusses "Hydrometeorologie", 15./16. November 1999 in Leipzig // Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig, 1999. – Bd. 16. – 113 S.Il.
1634
  Bauer Werner 2; 2 fur Klasse 8 / Bauer Werner. – Berl., 1956. – 232с.
1635
   20 /двадесет/ години отечествен фронт 1942-1962.. – София, 1962. – 36с.
1636
  Наумов Д.В. 20 000 километров по Индии / Д.В. Наумов, А.В. Яблоков. – Москва, 1968. – 208с.
1637
  Йокаі М. 20 000 років під кригою / М. Йокаі. – Київ, 1959. – 168с.
1638
   20 Jahre "Wandel durch Austausch" : Festschrift fur Theodor Berchem, DAAD-Prasident 1988 - 2007. – Bonn : DAAD, 2007. – 364 S. : Ill. – ISBN 978-3-87192-862-2
1639
  Fitzgibbon Constantine 20 July. / Fitzgibbon Constantine. – New York, 1968. – 319с.
1640
   20 lat archeologii w Maslomeczu. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – ISBN 83--227-1114-X
Tom I : Weterani. – 1998. – 264s.
1641
   20 lat archeologii w Maslomeczu. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – ISBN 83-227-1114-X
Tom II : Goscie. – 1998. – 215s.
1642
   20 lat Ludowego Wojska Polskiego. II sesja naukowa poswiecona Wojnie Wyzwolenczej Narodu Polskiego. 1939-1945. – Warszawa, 1967. – 1246с.
1643
   20 lat polityki zagranicznej Polski Ludowej. Materialy sesji naukowej PISM. Warszawa, 15-16 wrzesnia 1964. – Warszawa, 1964. – 460с.
1644
   20 lecie pontyfikatu Jana Pawla 2 : Sympozjum ogolnouczelniane w Akademii Teologii Katolickiej w Warsawie 16 listopada 1998 roku. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2000. – 202s. – ISBN 83-7072-153-2
1645
  Immanuel O. 20 Monate Krieg / O. Immanuel. – Berlin, 1916. – 186 c.
1646
   20 rokov Vyskumneho ustavu rastlinnej vyroby v Piestanoch 1951-1971. – Bratislava : Priroda, 1971. – 143s.
1647
  Schaefer Martin 20 years of independence: Public opinion on Ukraine in Germany and France // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 53-57
1648
   20 years of nuclear disarmament of Ukraine: outputs and outcomes : round table materials April 25, 2016 / Odessa Centre for Non-proliferation (OdCNP) ; [originator P.A. Sinovets] // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – P. 1-101. – Bibliogr.: ill., tab. – ISBN 978-966-927-288-1
1649
  Горбунов Е.А. 20 августа 1939 / Е.А. Горбунов. – М, 1986. – 239с.
1650
  Акопян К.З. 20 век в контексте искусства : История болезни как повод для размышлений / К.З. Акопян; Российский институт культурологии. – Москва : Академический Проект, РИК, 2005. – 336с. – (Технологии культуры). – ISBN 5-93719-054-8; 5-8291-0582-9
1651
  Богомоленко В.В. 20 век: по волнам моей памяти : [фотоальбом] / Вячеслав Богомоленко. – Одесса : Экология, 2017. – 96 с. : ил. – Текст парал. рус., укр., англ. – ISBN 978-617-7046-32-4
1652
   20 вещей, которые нужно сделать в Таиданде // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 12-15 : фото. – ISSN 1998-8044
1653
   20 видатних українських педагогів : персоналії в історії національної педагогіки. – [Б. м.] : [б. в.], 2002. – 452 с. – ISBN 966-7653-03-9
1654
   20 Всесоюзный съезд по спектроскопии : Тезисы докладов / Всесоюзный съезд по спектроскопии (20; 1988; Киев). – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1988. – 481 с.
1655
  Камберова Р. 20 години украинистика в Софийская университет "Свети Климент Охридски" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 63-68. – ISSN 2075-437X
1656
   20 дней по Румынии. – Бухарест, 1955. – 47с.
1657
   20 дней, которые потрясли мировоззрение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 22-28 : фото
1658
   20 з"їзд КПСС без маски. – [Б. м.] : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1956. – 165, [2] с. – (Бібліотека українського підпільника. Серія друга ; ч. 1)
1659
   20 з`їзд КПСС без маски : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1956. – 168 с. – (Бібліотека українського підпільника ; Ч.1 ; Серія друга)
1660
  Кожем"яка О.Л. 20 ігор з історії Стародавнього світу. Методика проведення повторно-узагальнюючих уроків. 6 клас / О.Л. Кожем"яка. – Харків : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11). – ISBN 966-333-093-7
1661
  Байерс Т. 20 конструкций с солнечными элементами / Т. Байерс. – Москва : Мир, 1988. – 198 с.
1662
   20 лет. – Вильнюс, 1968. – 147с.
1663
  Чередниченко Е. 20 лет без права... // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2015. – № 17 (279), 8 сентября 2015. – С. 22-27. – ISSN 1811-8984


  Олег Сенцов. Какой он? Человек, чье имя сегодня стало символом невероятной силы духа и несгибаемой преданности Родине.
1664
  Остряков С. 20 лет ВЛКСМ. Историческая справка / С. Остряков. – Москва, 1938. – 128с.
1665
  Волончунас Виктор 20 лет во главе Ярославля : орден "За успехи в развитии туризма в России" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 18-20 : фото
1666
  Попова Л.Л. 20 лет восстания сапатистов в Мексике // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 59-63. – ISSN 0044-748Х
1667
   20 лет ВЧК - ОГПУ - НКВД. – [Москва] : Гоиздат Политическая литература, 1938. – 64 с.


  СССР. Народный ком. внутренних дел
1668
  Павлов Н. 20 лет германского единства // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 66-78. – ISSN 0130-9625
1669
   20 лет Германской Демократическо Республики. – Дрезден, 1969. – 64с.
1670
  Добра П. 20 лет за океаном / П. Добра. – Ужгород, 1955. – 148 с.
1671
  Малых Э. 20 лет и три дня. / Э. Малых. – М., 1965. – 95с.
1672
   20 лет Институту теоретической физики имени А.И. Ахиезера ННЦ ХФТИ НАН Украины // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 2016. – № 5 (105). – С. 136-143. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 67). – ISSN 1562-6016
1673
   20 лет Казахской ССР. – Алма-Ата, 1940. – 225с.
1674
   20 лет космической эры. – М., 1977. – 63с.
1675
  Шилов А.В. 20 лет Краснознаменного им. А.В.Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии. / А.В. Шилов. – М., 1949. – 72с.
1676
  Бабынина Л.О. 20 лет Маастрихтскому договору: куда движится Европейский Союз? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 4-18. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
1677
  Шрайберг Я.Л. 20 лет Международной ассоциации ЭБНИТ: штрихи к портрету // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 11. – С. 70-76. – ISSN 0130-9765


  Освещена история поэтапного развития и трансформации Ассоциации - от Комитета Международной ассоциации научных и научно-технических библиотек до международной неправительственной ассоциации. Представлены действующие проекты Ассоциации, ее учредители и ...
1678
  Диордица А.Ф. 20 лет Молдавской ССР / А.Ф. Диордица. – Москва, 1960. – 40с.
1679
   20 лет Народной Польши. – М., 1965. – 359с.
1680
   20 лет полету Гагарина. – М., 1981. – 64с.
1681
  Шестопалов В.М. 20 лет после Чернобыльской аварии : Актуальна тема // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-8 : Мал. – ISSN 1561-4980
1682
   20 лет работы Маяковского. – М., 1973. – 29 с.
1683
   20 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. – М., 1961. – 16с.
1684
  Трушина И.А. 20 лет Российской библиотечной ассоциации // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 7. – С. 81-83. – ISSN 0130-9765


  Обозначены основные вехи становления Российской библиотечной ассоциации (РБА), охарактеризовано ее современное состояние, отмечены важнейшие базовые документы, принятые РБА.
1685
   20 лет РФФИ: Играть по правилам / материалы подготовила С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  Прошедший месяц стал знаковым периодом в международной деятельности Российского фонда фундаментальных исследований. РФФИ установил новые связи с коллегами из Швеции и укрепил отношения со старым партнером - крупнейшим научным фондом Германии.
1686
   20 лет СЕПГ. – М., 1966. – 292с.
1687
   20 лет Советской власти. – М., 1937. – 110с.
1688
   20 лет Советской власти. – М., 1938. – 110с.
1689
   20 лет советской геодезии и картографии 1919-1939 : сборник статей. – Москва : Редбюро ГУГК при СНК СССР
Т. 1. – 1939. – 420 с.
1690
   20 лет Советской Литвы. – Вильнюс, 1960. – 352с.
1691
   20 лет Содружеству : (культурно-цивилизационный очерк) : сборник лекций, научных работ молодых ученых, аспирантов и студентов - победителей конкурсов в честь 20-летия СНГ / Межгосудар. фонд гуманит. сотрудничества государств-участников СНГ ; Базовая организация по языкам и культуре государств-участников СНГ - МГЛУ. – Москва : Рема, 2012. – 439, [3] с. – Библиогр. в конце науч. работ
1692
  Джабр Ф. 20 лет спустя / подготовила Ольга Белецкая // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 2, февраль. – С. 29-33. – ISSN 0208-0621


  Разговор с Председателем Совета Российского фонда фундаментальных исследований, академиком В.Я. Панченком о фонде, задача которого - поддержка науки и ученых на конкурсной основе.
1693
  Шевчук П.М. 20 літ діяльності Українського товариства геодезії і картографії : загальні питання // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 11-18 : Фото. – Бібліогр.: 12 назв
1694
  Гук О.М. 20 лучших экскурсий по Киеву : [взгляни на Киев по-новому] / Ольга Гук ; [фотогр.: В.Л. Бысов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 315, [1] с. : ил. – Авт. на обл. не указан. – ISBN 978-966-03-4391-7
1695
  Туровская Л. 20 марта (1770) - 250 лет со дня рождения Фридриха Гельдерлина, выдающегося немецкого поэта-романтика и мыслителя // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 12
1696
   20 международный географический конгресс : Лондон, июнь 1964 г. Сборник материалов. – Москва : Мысль, 1966. – 180с
1697
   20 международный географический конгресс : Лондон, июль 1964г.:Сборник материалов. – Москва : Наука, 1966. – 179с. : Ил.
1698
  Дмитрячев Илья 20 минут славы. 20 минут на самбодроме. Взгляд на карнавал в Рио из-под чалмы / Дмитрячев Илья, Фреже Шарль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 76-87 : фото. – ISSN 1029-5828
1699
  Захарченко В.Д. 20 неотправленных писем / В.Д. Захарченко. – 2-е изд., доп. – Москва, 1964. – 304с.
1700
  Фокусов Наум 20 нових животных ХХІ века. Свежая кровь // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 86-92 : фото
1701
   20 письменників сучасної України : до 20-ї річниці незалежності України / [упорядкув. і передм. О.В. Красовицького ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 377, [4] c. : портр. – Текст укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-03-5741-9
1702
   20 причин відвідати Домінікану // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 32-38 : фото
1703
  Іванченко Наталка 20 раритетів Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 24-25
1704
  Залыгин С.П. 20 рассказов / С.П. Залыгин. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1959. – 302с.
1705
   20 режиссерских биографий. – М., 1971. – 391с.
1706
   20 режиссерских биографий. – М., 1978. – 407с.
1707
  Репин И.Е. 20 рисунков / И.Е. Репин. – 2-е изд. – М., 1937. – с.
1708
  Кізка Василь 20 річчя Руху - радість і трагедія розбрату // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 10. – С. 29-31
1709
  Касьянова О. 20 років "Філологічним семінарам" // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 45-46. – ISBN 978-617-7625-59-8


  У 1904 році професор КУ В.М. Перетц заснував "Філологічний семінар". У 2013 році на гуманітарному корпусі університету встановлено меморіальну дошку В. Перетцу.
1710
   20 років аграрній реформі в Україні: досягнення і проблеми : підсумки конкурсу серед студентів / Президент. фонд Леоніда Кучми "Україна" ; Ін-т стратег. оцінок (ІСО). – Київ : Інститут аграрної економіки, 2015. – 29, [3] с. : іл., табл.
1711
  Шулікін Д. 20 років в Антарктиці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 15 лютого (№ 6). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  20 років тому (1996) відбулась передача британської антарктичної станції "Фарадей" Україні. Над станцією було піднято український прапор та присвоєно нове ім"я - "Академік Вернадський". З нагоди такої круглої дати українські вчені під час ...
1712
  Скрипнюк О.В. 20 років в європейському конституційному просторі: здобутки, проблеми реалізації та перспективи модернізації Конституції України [перший міжнар. полілог, присвяч. ювілею Конституції України] // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 495-508. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1713
  Завальнюк К. 20 років в"язниці. За два листи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 7


  Під час Голодомору 1932 - 1933 років вінничанин Тарас Король писав до української інтелігенції та посла Німеччини з детальним описом трагічної ситуації в Україні.
1714
  Кузяків О. 20 років економічної інтеграції очима бізнесу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 1, 9


  "Уявлення вітчизняного бізнесу щодо напрямів економічної інтеграції країни зазнало поступових, але суттєвих змін за час незалежності України. За результатами опитування керівників підприємств "Ділова думка", яке Інститут економічних досліджень та ...
1715
  Добра П. 20 років за океаном / П. Добра. – Ужгород, 1953. – 116 с.
1716
  Ястремська І. 20 років індійсько-ізраїльських безпекових відносин: здобутки та перспективи // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 25-26
1717
  Грищенко К. 20 років Інституту соціології НАН України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С. 3-14. – ISSN 1563-3713
1718
  Футей Б. 20 років Конституції України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 114-117. – ISSN 2310-6158
1719
  Галімова М. 20 років на захисті довкілля України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 2-4 : фото
1720
  Сизоненко Г. 20 років Національній академії педагогічних наук України // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 110
1721
  Тацій В. 20 років Національній Академії правових наук України: етапи становлення та розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 7 (340). – С. 2-5
1722
  Демська-Будзуляк 20 років незалежного літературознавства: здобутки та втрати // Сучасність / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2012. – № 1/3. – С. 187-203
1723
   20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього : XI науково-практична конференція : [матеріали конф.] / Нац. акад. управління ; Центр перспект. соціальних дослідж. ; [редкол. : Буряк Л.І., Єрохін С.А., Єрмошенко М.М. та ін. ; упоряд. : Буряк Л.І., Привалко Т.В.]. – Київ : Національна академія управління, 2011. – 404 с. – Суспільно-науковий проект "Духовні цінності укр. суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов"я". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8406-61-4
1724
   20 років під ярмом польських панів. – К., 1940. – 64с.
1725
  Сірук М. 20 років поряд. Але не разом... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 85). – С. 3


  Експерт: "Події 2014 - 2015 років повернули НАТО і Україну на шлях, який було перервано в 2010 році".
1726
   20 років Радянської влади. – К., 1937. – 110с.
1727
  Хандогій В. 20 років разом: історія та сучасний стан українсько-британських відносин // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 8-10
1728
   20 років служіння слов"янству / Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: Алексєєв Ю.М. та ін.]. – Київ : Єкспрес-поліграф, 2013. – 128 с. : іл., табл., портр.
1729
  Гуменний І. 20 років українсько-малайзійських відносин - чи стала Південно-Східна Азія ближчою до України? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 12-14
1730
   20 років Українському гуманітарному ліцею / [КНУТШ, Укр. гуманіт. ліцей]. – [Київ], 2011. – 63 с. : фотогр., портр. – Без тит. арк.-Текст парал. укр. та англ. мовами
1731
   20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 110, [1], 101, [2] с. : іл., табл. – Кн.-"переверт." укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: 20 years of nuclear disarmament of Ukraine: outputs and outcomes. – ISBN 978-966-927-288-1
1732
   20 самых важных открытий ХХІ века // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 82-89 : фото
1733
  Гребенникова Е. 20 сентября 1809 года появился на свет неугомонный Кукольник // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 19 сентября (№ 174). – С. 28


  Кукольник Нестор Васильевич (1809-1868) - русский прозаик, поэт, переводчик и драматург первой половины XIX века, автор текстов популярных романсов.
1734
  Рогоман И. 20 студентов-отличников института международных отношений в течение семестра будут получать дополнительную стипендию // Факты и комментарии. – Київ, 2000. – 30 ноября (№ 223). – С. 2 : фото


  Четвертый год компания "Филип Моррис в Украине" награждает лучших студентов, аспирантов, преподавателей Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко. Директор института профессор Леонид Губерский считает, что стипендии стимулируют ...
1735
   20 сценариев для массовиков. – Москва, 1970. – 128с.
1736
   20 съезд ВЛКСМ : Документы и материалы. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 192 с.
1737
   20 съезд ВЛКСМ. – Москва : Молодая гвардия
1. – 1987. – 383 с.
1738
   20 съезд ВЛКСМ : Стенографический отчет. – Москва : Молодая гвардия
2. – 1987. – 415 с.
1739
   20 съезд ВЛКСМ (Москва, 15-18 апр. 1987 г.) : Библиогр. указ. (1986-1987 гг.). – Москва : ГРЮБ, 1988. – 47 с.
1740
  Горкин А.Ф. 20 съезд КПСС о дальнейшем развитии советской демократии / А.Ф. Горкин. – М, 1956. – 32с.
1741
  Шуткевич О. 20 тисяч гектарів дикої природи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 171/172). – С. 10


  Як поєднати зелений туризм та природоохоронну діяльність - лайфхак від НПП "Кармелюкове Поділля".
1742
  Гилянова А.Г. 20 уроков разговорного английского языка : (серия упражнений) / А.Г. Гилянова. – Ленинград : Ghjcdtotybt, 1968. – 167 с. – На обл. загл.: Twenty lessons in free converstion
1743
  Гилянова А.Г. 20 уроков разговорного английского языка : серия упражнений : пособ. для студ. пед. ин-тов фак. иностр. яз / А.Г. Гилянова. – Изд. 2-е, испр. – Ленинград : Просвещение, 1976. – 160 с. – Обл. загл.: Twenty lessons ib free conversation
1744
  Шанта Ф. 20 часов // Зверь с хутора / И. Шаркади. – Москва : Художественная литература, 1987. – С. 167-300. – (Серия "Новый мир")
1745
   200-th anniversary celebration Brown university : bicentennial year : September 1964 - June 1965. – [Providence] : BU, 1965. – 32 p. : ill.
1746
   200-летие Бородинской битвы : Украина помнит... / Фонд "Русский мир" ; Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова В.И. и др. ; под общ. ред. Е.В. Астаховой]. – Харьков : Изд-во НУА, 2012. – 265, [2] с. : цв. ил. – Текст рос. и укр. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-2298-15-4
1747
  Белявский М.Т. 200-летие Московского университета / М.Т. Белявский. – Москва, 1955. – 40с.
1748
   200-летие образования Военно-топографического управления Генерального штаба и Топографической службы Вооруженных Сил РФ // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 58. – ISSN 0016-7126
1749
  Тебешевська О. 200-ліття Антона Могильницького. Святкування на Калущині // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство" Бойківщина". – Дрогобич, 2011. – Ч. 2/81 (92). – С. 3-6
1750
  Головатый С.П. 200-мильная экономическая зона в Мировом океане / С.П. Головатый. – К., 1984. – 167с.
1751
  Попенко А. 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка: пропозиції щодо святкування в КІБІТ [Київський інститут бізнесу та технологій] // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 1 (17). – С.190
1752
  Кононенко П. 200-річчя Михайла Максимовича // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 35
1753
  Панькова С. 200-річчя Полтавського бою у висвітленні тогочасної української преси // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 392-404. – ISBN 978-966-8591-31-0
1754
  Гирич І. 200-те число "Пам"яток України" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; редкол.: В. Акуленко, В. Александрович, С. Білокінь [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (199). – С. 2-15. – ISSN 0131-2685
1755
  Gelenczei Emil 200 Eroffnungsfallen. / Gelenczei Emil. – Berlin, 1975. – 207с.
1756
  Gelenczei Emil 200 neue Eroffnungsfallen. / Gelenczei Emil. – Berlin, 1973. – 246с.
1757
  Mishin Avgust 200 Years of U.S. Constitutionalism: An Analysis of Basic Premises / Mishin Avgust, Vlasikhin Vasili. – Moscow, 1988. – 240с.
1758
  Сверстюк Є.О. 200 афоризмів Євгена Сверстюка / Євген Сверстюк ; упоряд. О. Ковцун. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 29, [3] с. – ISBN 978-966-518-594-9
1759
   200 вишів та наукових установ уже мають доступ до Scopus та Web of Science за кошти бюджету // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
1760
  Байсалов С.Б. 200 вопросов и ответов по охране природы / С.Б. Байсалов. – Алма-Ата, 1987. – 301с.
1761
  Бирюков Н.И. 200 дней в боях / Н.И. Бирюков. – Волгоград, 1963. – 159с.
1762
  Дворецкая О. 200 из 1000 популярных блюд восточной и европейской кухни / О. Дворецкая. – Москва, 1990. – 206с.
1763
  Мэндл М. 200 избранных схем электроники / М. Мэндл. – 2-е изд., стер. – Москва : Мир, 1980. – 344 с.
1764
  Мэндл М. 200 избранных схем электроники / М. Мэндл. – 2-е изд. стер. – Москва, 1985. – 352 с.
1765
  Вакуловская Л.А. 200 километров до суда / Л.А. Вакуловская. – Магадан, 1969. – 447с.
1766
  Вакуловская Л.А. 200 километров до суда / Л.А. Вакуловская. – 2-е доп. изд. – Магадан, 1974. – 272с.
1767
  Иноземцев Г.А. 200 лет / Г.А. Иноземцев. – Ростов -на-Дону, 1949. – 84с.
1768
  Суни Лев 200 лет автономии Финляндии: начало пути // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 108-121. – ISSN 0130-9625
1769
   200 лет астрономии в Харьковском университете / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; под ред. Ю.Г. Шкуратова. – Харьков : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2008. – 554 с., [ 74 ] с. илл. – Книга издана на средства Международного благотворительного фонда " Фонд Александра Фельдмана". – ISBN 978-966-623-473-8
1770
  Александров Ю.В. 200 лет астрономии в Харьковском университете / Ю.В. Александров, Ю.Г. Шкуратов // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 5-18. – Бібліограф. : 15 назв.
1771
  Татаренко В.А. 200 лет кафедре судебной медицины Харьковского государственного медицинскоо университета / В.А. Татаренко, В.А. Ольховський // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 524-533. – ISBN 966-8467-20-5
1772
  Силуан 200 лет КДС: о главном и самом главном на жизненном пути юбиляра / Силуан, (Иеромонах) // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київська Духовна Акад. і Семінарія ; голов. ред. І. Лабатій ; редкол.: архімандрит Сильвестр (Стойчев), О. Надь, А. Музольф. – Киев, 2017. – № 2 (21) : Крізь два століття. – С. 14-21
1773
   200 лет Ростова.. – Ростов н/Д., 1949. – 30с.
1774
  Цицерон 200 лет со времени смерти : сборник статей / Цицерон; [ред. кол.: пр. Н.Ф. Дератани, пр.С.И. Радциг, канд. филол. наук И.М. Нахов]. – Москва : Издательство Московского университета, 1959. – 174, [2] с. – Библиогр. в подстр. прим.
1775
   200 миллионов пудов саратовскогог хлеба-Родине.. – Саратов, 1964. – 52с.
1776
   200 найкращих університетів країни // Молодь України. – Київ, 2018. – 06 липня (№ 19)


  Серед 200 найкращих університетів країни, КНУ імені Тараса Шевченка посів друге місце.
1777
   200 найкращых украинськых писень [200 найкращих українських пісень] / [Уложив Є.Х. Чикаленко]. – Одесса : Изд. Высочайше утв. Юж.-Рус. О-ва Печ. Дела ; Тип. Высочайше утв. Юж.-Рус. О-ва Печ. Дела, 1897. – 168, V с. : 42 мал. – Уклад. встановлено за кн.: Бібліогpафія літеpатуpи з укpаїнського фолкльоpу. Т. 1 / Уклад. О. Андрієвський. - К., 1930. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. розмір. 17


  В кн. також віpші Т.Г. Шевченка, С.В. Руданського, Л.І. Глібова
1778
  Соколовская З.К. 200 научных биографий / З.К. Соколовская. – Москва, 1975. – 192с.
1779
   200 немецких тем и текстов для дискуссий / Н.В. Гурова, О.В. Косовская, Е.Д. Колот, Е.Н. Крикливая; Гурова Н.В., Косовская О.В., Колот Е.Д., Крикливая Е.Н. – Харьков : МОСТ-Торнадо, 2000. – 271, [1] с. : ил. – ISBN 996-7680-56-8
1780
  Лосев Н.В. 200 олимпиадных задач по начертательной геометрии / Н.В. Лосев. – М, 1992. – 143с.
1781
  Жека 200 практических схем генератора / Жека, Т.В. Батушкина. – Кишинев, 1987. – 312 с.
1782
   200 профессий -- выбирай любую.. – Алма-Ата, 1966. – 195с.
1783
  Корж В.М. 200 років вулику П.І. Прокоповича // Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2015. – Вип. 1. – С. 55-59
1784
  Наєнко М. 200 років новій українській літературі // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Літературний аналіз історії української літератури 18 ст., зокрема твору І. Котляревського "Енеїда".
1785
   200 самых влиятельных украинцев [Леонид Губерский] // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2012. – № 51 (313) : 200 самых влиятельных украинцев. – С. 193. – ISSN 2075-7093


  Леонид Губерский - ректор Национального университета им. Т. Шевченко, председатель Союза ректоров Украины.
1786
  Чабан В. 200 славних років Гулака -Артемовського // Технічні вісті : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 2013. – № 1 (37) , 2 (38). – С. 134. – ISSN 1992-8149
1787
  Загоровский К.О. 200 схем на лампах и транзисторах / К.О. Загоровский, А.Н. Пропошин, И.В. Михайлов. – Москва, 1969. – 56 с.
1788
  Гуревич Я. 200 шагов по Красной площади. / Я. Гуревич. – Кишинев, 1989. – 216 с.
1789
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
1-7 марта (№ 9). – 2013. – 32 с.
1790
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
1 февраляя (№ 5). – 2013. – 32 с.
1791
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
1-7 ноября (№ 44). – 2013. – 32 с.
1792
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
4-10 октября (№ 40). – 2013. – 32 с.
1793
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
5-11 июля (№ 27). – 2013. – 32 с.
1794
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
5-11 апреля (№ 14). – 2013. – 32 с.
1795
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
6-12 сентября (№ 36). – 2013. – 32 с.
1796
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
6-12 декабря (№ 49). – 2013. – 32 с.
1797
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
7-13 июня (№ 23). – 2013. – 32 с.
1798
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 марта (№10). – 2013. – 32 с.
1799
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 февраля (№ 6). – 2013. – 32 с.
1800
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 ноября (№ 45). – 2013. – 32 с.
1801
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17октября (№ 41). – 2013. – 32 с.
1802
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17 января (№ 1/2). – 2013. – 32 с.
1803
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
12-18 июля (№ 28). – 2013. – 32 с.
1804
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
12-18 апреля (№ 15). – 2013. – 32 с.
1805
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
13-19 сентября (№ 37). – 2013. – 32 с.
1806
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
13-19 декабря (№ 50). – 2013. – 40 с.
1807
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
14-20 июня (№ 24). – 2013. – 32 с.
1808
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
15-21 марта (№11). – 2013. – 32 с.
1809
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
15-21 февраля (№ 7). – 2013. – 32 с.
1810
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
15-21 ноября (№ 46). – 2013. – 36 с.
1811
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
17-23 мая (№ 18/19). – 2013. – 32 с.
1812
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 жовтня (№ 42). – 2013. – 32 с.
1813
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 января (№ 3). – 2013. – 32 с.
1814
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
19-25 июля (№ 29/30). – 2013. – 32 с.
1815
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
19-25 апреля (№ 16). – 2013. – 40 с.
1816
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
19-25 декабря (№ 51). – 2013. – 32 с.
1817
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
20-26 сентября (№ 38). – 2013. – 40 с.
1818
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
20-26 декабря (№ 51). – 2013. – 32 с.
1819
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
21-27 июня (№ 25). – 2013. – 40 с.
1820
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
21-28 февраля (№ 8). – 2013. – 36 с.
1821
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
22-28 марта (№ 12). – 2013. – 24 с.
1822
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
22-28 ноября (№ 47). – 2013. – 32 с.
1823
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
23-29 августа (№ 34). – 2013. – 36 с.
1824
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
24-30 мая (№ 20/21). – 2013. – 40 с.
1825
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
25-31 января (№ 4). – 2013. – 32 с.
1826
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
25-31 жовтня (№ 43). – 2013. – 32 с.
1827
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
26 апреля- 2 мая (№ 17). – 2013. – 40 с.
1828
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
27 сентября - 3 октября (№ 39). – 2013. – 32 с.
1829
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
27 декабря - 2 января (№ 52). – 2013. – 32 с.
1830
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
28 июня - 4 июля (№ 26). – 2013. – 32 с.
1831
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
29 ноября - 5 декабря (№ 48). – 2013. – 32 с.
1832
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
29 марта - 4 апреля (№ 13). – 2013. – 32 с.
1833
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
30 августа - 5 сентября (№ 35). – 2013. – 32 с.
1834
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
31 мая - 6 июня (№ 22). – 2013. – 32 с.
1835
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
3-9 октября (№ 40). – 2014. – 32 с.
1836
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
4-10 июля (№ 27). – 2014. – 32 с.
1837
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
5-11 сентября (№ 36). – 2014. – 32 с.
1838
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
6-12 июня (№ 23). – 2014. – 32 с.
1839
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
7-13 марта (№ 10). – 2014. – 32 с.
1840
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
7-13 февраля (№ 6). – 2014. – 32 с.
1841
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-15 мая (№ 18/19). – 2014. – 32 с.
1842
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 августа (№ 31/32). – 2014. – 32 с.
1843
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
10-16 января (№ 1/2). – 2014. – 32 с.
1844
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17 июля (№ 28). – 2014. – 32 с.
1845
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17 апреля (№ 12/13). – 2014. – 32 с.
1846
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
13-19 июня (№ 24). – 2014. – 24 с.
1847
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
14-20 марта (№ 11). – 2014. – 32 с.
1848
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
14-20 ноября (№ 46). – 2014. – 32 с.
1849
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
14-20 февраля (№ 7). – 2014. – 32 с.
1850
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
16-22 мая (№ 20). – 2014. – 24 с.
1851
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
17-23 января (№ 3). – 2014. – 32 с.
1852
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 апреля (№ 14/15). – 2014. – 32 с.
1853
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 июля (№ 29/30). – 2014. – 32 с.
1854
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
19-25 декабря (№ 51). – 2014. – 32 с.
1855
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
20-26 июня (№ 25). – 2014. – 32 с.
1856
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
21-27 февраля (№ 8). – 2014. – 32 с.
1857
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
23-29 мая (№ 21). – 2014. – 32 с.
1858
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
25 апреля - 1 мая (№ 16/17). – 2014. – 32 с.
1859
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
26 декабря - 1 января (№ 52). – 2014. – 32 с.
1860
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
27 июня - 3 июля (№ 26). – 2014. – 32 с.
1861
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
28 февраля - 6 марта (№ 9). – 2014. – 32 с.
1862
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
28 ноября - 4 декабря (№ 48). – 2014. – 32 с.
1863
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
29 августа - 4 сентября (№ 35). – 2014. – 32 с.
1864
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
30 мая - 5 июня (№ 22). – 2014. – 32 с.
1865
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
31 октября - 6 ноября (№ 44). – 2014. – 32 с.
1866
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
31 января - 6 февраля (№ 5). – 2014. – 32 с.
1867
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
3-9 ноября (№ 44). – 2017. – 24 с.
1868
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
3-9 марта (№ 9). – 2017. – 24 с.
1869
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
7-3 апреля (№ 14). – 2017. – 24 с.
1870
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
7-13 июля (№ 27/28). – 2017. – 24 с.
1871
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
8-14 декабря (№ 49). – 2017. – 24 с.
1872
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
9-15 июня (№ 23). – 2017. – 24 с.
1873
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
10-16 марта (№ 10). – 2017. – 24 с.
1874
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
10-16 февраля (№ 6). – 2017. – 24 с.
1875
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
10-16 ноября (№ 45). – 2017. – 24 с.
1876
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
12-18 мая (№ 18/19). – 2017. – 24 с.
1877
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
14-20 апреля (№ 15). – 2017. – 24 с.
1878
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
15-21 декабря (№ 50). – 2017. – 24 с.
1879
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
15-21 сентября (№ 37). – 2017. – 12 с.
1880
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
17-23 марта (№ 11). – 2017. – 24 с.
1881
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
17-23 февраля (№ 7). – 2017. – 24 с.
1882
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
19-22 июня (№ 24). – 2017. – 24 с.
1883
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
19-25 мая (№ 20). – 2017. – 24 с.
1884
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
22-28 сентября (№ 38). – 2017. – 24 с.
1885
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
23-29 июня (№ 25). – 2017. – 24 с.
1886
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
24 февраля - 2 марта (№ 8). – 2017. – 24 с.
1887
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
24-30 ноября (№ 47). – 2017. – 24 с.
1888
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
29 декабря - 4 января (№ 52). – 2017. – 24 с.
1889
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
30 июня - 6 июля (№ 26). – 2017. – 24 с.
1890
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
31 марта - 6 апреля (№ 13). – 2017. – 24 с.
1891
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
1-7 ноября (№ 44). – 2019. – 8 с.
1892
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
1-7 февраля (№ 5). – 2019. – 16 с.
1893
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
1-9 марта (№ 9). – 2019. – 16 с.
1894
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
4-10 октября (№ 40). – 2019. – 16 с.
1895
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
5-11 апреля (№ 14). – 2019. – 16 с.
1896
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
5-11 июля (№ 27). – 2019. – 16 с.
1897
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
6-12 сентября (№ 36). – 2019. – 16 с.
1898
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
6-12 декабря (№ 49). – 2019. – 16 с.
1899
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
7-13 июня (№ 23). – 2019. – 16 с.
1900
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 марта (№ 10). – 2019. – 16 с.
1901
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 февраля (№ 6). – 2019. – 16 с.
1902
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 ноября (№ 45). – 2019. – 16 с.
1903
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
9-15 августа (№ 31/32). – 2019. – 16 с.
1904
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17 октября (№ 41). – 2019. – 16 с.
1905
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17 января (№ 1/2). – 2019. – 16 с.
1906
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
12-21 марта (№ 11). – 2019. – 16 с.
1907
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
12-18 июля (№ 28). – 2019. – 16 с.
1908
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
12-18 апреля (№ 15). – 2019. – 16 с.
1909
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
13-19 сентября (№ 37). – 2019. – 16 с.
1910
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
13-19 декабря (№ 50). – 2019. – 16 с.
1911
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
14-20 июня (№ 24). – 2019. – 16 с.
1912
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
15-21 февраля (№ 7). – 2019. – 16 с.
1913
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
15-21 ноября (№ 46). – 2019. – 16 с.
1914
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
16-22 августа (№ 33). – 2019. – 16 с.
1915
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
17-23 мая (№ 18/19). – 2019. – 16 с.
1916
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 января (№ 3). – 2019. – 16 с.
1917
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 октября (№ 42). – 2019. – 16 с.
1918
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
19-25 июля (№ 29/30). – 2019. – 16 с.
1919
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
19-25 апреля (№ 16). – 2019. – 16 с.
1920
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
20-26 сентября (№ 38). – 2019. – 16 с.
1921
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
20-26 декабря (№ 51). – 2019. – 16 с.
1922
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
21-27 июня (№ 25). – 2019. – 16 с.
1923
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
22-28 февраля (№ 8). – 2019. – 16 с.
1924
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
22-28 марта (№ 12). – 2019. – 16 с.
1925
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
22-28 ноября (№ 47). – 2019. – 16 с.
1926
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
23-29 августа (№34). – 2019. – 16 с.
1927
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
24-30 мая (№ 20/21). – 2019. – 16 с.
1928
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
25-31 января (№ 4). – 2019. – 16 с.
1929
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
25-31 октября (№ 43). – 2019. – 16 с.
1930
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
26 апреля - 2 мая (№ 17). – 2019. – 16 с.
1931
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
27 сентября - 3 октября (№ 39). – 2019. – 16 с.
1932
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
27 декабря - 2 января (№ 52). – 2019. – 16 с.
1933
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
28 июня - 4 июля (№ 26). – 2019. – 16 с.
1934
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
29 марта - 4 апреля (№ 13). – 2019. – 16 с.
1935
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
29 ноября - 5 декабря (№ 48). – 2019. – 16 с.
1936
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
30 августа - 5 сентября (№ 35). – 2019. – 16 с.
1937
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
31 мая - 6 июня (№ 22). – 2019. – 16 с.
1938
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
6-12 марта (№ 10). – 2020. – 16 с.
1939
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
7-13 февраля (№ 6). – 2020. – 16 с.
1940
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
13-19 марта (№ 11). – 2020. – 16 с.
1941
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
14-20 февраля (№ 7). – 2020. – 16 с.
1942
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
17-23 января (№ 1/2). – 2020. – 16 с.
1943
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
21-27 февраля (№ 8). – 2020. – 16 с.
1944
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
24-30 января (№ 3/4). – 2020. – 12 с.
1945
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
28 февраля - 5 марта (№ 9). – 2020. – 16 с.
1946
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
31 января - 6 февраля (№ 5). – 2020. – 16 с.
1947
  Malten Waclaw 2000 godzin bez ladowania / Malten Waclaw. – Warszawa, 1960. – 152с.
1948
  Гоян Г. 2000 лет армянского театра / Г. Гоян. – Москва
Т. 1. – 1952. – 544 с.
1949
  Гоян Г. 2000 лет армянского театра / Г. Гоян. – Москва
Т. 2. – 1952. – 512 с.
1950
   2000 лет искусства Нигерии.. – Л., 1983. – 40с.
1951
   2000 основных хозяйственных операций предприятия.. – Х., 1994. – 126с.
1952
   2000 профессий, специальностей, должностей.. – Минск, 1986. – 459,2с.
1953
  Азаров М 2000 рік був успішнм і цікавим для податкової служби // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 3. – С.3-4
1954
  Амбражейчик А. 2000 русских и 2000 английских идиом, фразеологизмов и устойчивых словосочетаний / А. Амбражейчик. – 3-е изд. – Минск : Попурри, 2007. – 304 с. – ISBN 978-985-15-0016-7
1955
  Байков А.А. 2000 советов для умелых и неумелых рук / А.А. Байков. – Л., 1991. – 247с.
1956
  Булавко В. 2000/2001 навчальний рік -час кардинальних перетворень // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 6 вересня (№ 36-37). – С. 8. – ISSN 2219-5793
1957
  Verne Jules 20000 mil podmorskiej zeglugi / Verne Jules. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1971. – 414 p.
1958
  Геншорек В. 20000 километров по Сахаре и Судану : жизнь и дела Генриха Барта-пионера в исследовании Африки / В. Геншорек. – Москва : Наука, 1985. – 160с.
1959
  Лухманов Дмитро 20000 миль під вітрилами / Лухманов Дмитро. – Харків-Одеса, 1932. – 164с.
1960
  Лухманов Д.А. 20000 миль по парусам / Д.А. Лухманов. – Москва-Л., 1936. – 144с.
1961
  Литвицький В. 2001 рік: До сталого економічного зростання // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.3-11. – ISSN 1605-2005
1962
  Церцек Н.Ф. 2003 год - Всемирный год пресной воды : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 3-5 : Табл. – ISSN 0016-7207
1963
   2004 рік - найбезпечніший для авіаперевезень : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 117 : Іл.
1964
   2005-й - Європейський рік громадянства через освіту. – Київ, 2005. – 31с.
1965
  Метелкин Николай 2005 - самый теплый год в истории : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 2
1966
  Беліцер Н. 2005 : Україна і Придністорв"я, або Чому провалився "План Ющенка" // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-43
1967
  Skopenko V.V. 2005: annee du professeur d"astronomie Sergiy Kostantynovitch Vsekhsviatsky : communication presentee 13 octobre 2005 / V.V. Skopenko, K.I. Churyumov ; Academie des sciences. – Toulouse : Imprimerie MEDOUS, 2006. – P. 221-229 : ill. – На обкл. : Extrait des Memoires de l" Academie des sciences, Inscriptions et belles-lettres de Toulouse, volume 168 (18-e serie, tome 7, 2006)
1968
  Шутова Наталья 2006-й год. Послесловие : Актуальная тема (top-события) // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 10-13 : Фото
1969
  Гроот Я. 2006 - год России в Китае // Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2006. – № 1. – С. 11-23. – ISSN 1681-7559


  Китайские новогодние праздники. День Нового года
1970
  Adamo G. 2006 parole nuove : [un dizionario di neologismi dai giornali] / Giovanni Adamo, Valeria Della Valle. – Milano : Sperling & Kupfer Editori, 2005. – XI, [III], 509 p. – ISBN 88-200-3971-0
1971
  Суэтин А. 2006 год: мир сегодня и завтра // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 4. – С. 90-103. – ISSN 0042-8736
1972
   2007-й - рік академіка Степана Рудницького в Україні // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Українське географічне товариство; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка; Географічна комісія наукового товариства ім. Шевченка. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 8-153. – ISBN 978-966-07843-3
1973
   2007 6-th International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT" 07), September 17-21, 2007, Sevastopol, Ukraine / International Conference on Antenna Theory and Techniques; [organizing committee: Khardikov V.V., Shishkova A.V. a.o.]. – Sevastopol, 2007. – 491p. – ISBN 978-1-4244-1584-7
1974
   2008-й: список турвыставок : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 42-43
1975
   2008 - 2013: Crisis // 25 years of transition : post-communist Europe and the IMF / J. Roaf, R. Atoyan, B. Joshi, K. Krogulski. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 47-50. – (Regional economic issues special report). – ISBN 978-1-49830-563-1
1976
  Бушанський Валентин 2008 відсотків // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 6


  Хтось восени лічить курчат, а хтось - рейтинги політиків. Курчата з усіх поглядів приємніші. Бо від них бодай якась користь є. До того ж курчатам байдуже до підрахунків. Політики ж зацікавлені. Вони вельми переймаються тим, на який щабель у суспільному ...
1977
  Весела Н. 2010: євроінтеграційний поступ України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 12-14
1978
  Мірошниченко Ю. 2011-й - рік освіти та інформаційного суспільства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 111-115
1979
  Квурт К. 2011-й - рік української першокниги // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 17
1980
  Русанов А.И. 2011 - Международный год химии // Журнал общей химии / Российская академия наук. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 81 (143), вып. 1. – С. 3. – ISSN 0044-460Х


  63 Генеральная ассамблея ООН объявила 2011 год Международным годом химии.
1981
  Ющик С. 2011 рік - 130-та річниця Собору Волинських Святих // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІ наук.-практ. конф. 22-23 листоп. 2011 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2012. – С. 9-13
1982
  Малицька Л.В. 2013 рік в Україні: особливості термічного режиму // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 103-106
1983
  Лук"янчук Г. 2013 рік оголосили роком Миколи Міхновського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 - 22 квітня (№ 16). – С. 2


  5.04.2013 р. наукоці та громадськість взяли участь у відкритті пам"ятника видатному громадському, політичному й військовому діячеві України М. Міхновському в його рідному селі Турівці Київської області, а також у Всеукраїнській науково-практичній ...
1984
   2013 рік у цифрах // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 1, 4


  Тематичний план наукових досліджень КНУ імені Тараса Шевченка за 2013 рік.
1985
  Козловський Роман 2014: Туристичний "штопор" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 20-25 : фото. – ISSN 1998-8044
1986
  Ясиновський В.К. 2015-й. Діаруш-аплікація / Валерій Ясиновський. – Чернівці : Букрек, 2016. – 305, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-399-745-2
1987
   2016-й: запам"ятаємо його таким // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 6


  Серед важливих подій 2016 р. є звістка про те, що КНУ імені Тараса Шевченка посів позицію 801+ у рейтингу світових вищих навчальних закладів Times Higher Education World University Rankings (2016-2017), уперше потрапив до Шанхайського академічного ...
1988
   2016 IEEE 4th international conference "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)" : proceedings : Oct. 18-20, 2016 Kyiv, Ukraine / Min. of education a. science of Ukraine, IEE Central Ukraine Joint Chapter SP/AES Societies, Nat. Aviation Univ. [etc.] ; [sci. ed.: V. Sineglazov]. – Kyiv : IEEE ; Освіта України, 2016. – 307, [1] р. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-1-5090-1052-3
1989
  Агамина Наталия 2016 лет назад. Рождение зеркала, сонечных очков и, возможно, мессии // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 24-25 : фото
1990
   2016 рік: правові події, проблеми, закони, люди, актуальні наукові видання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2-19 січня (№ 1/2). – С. 8-11. – ISSN 1992-9277
1991
  Кабаненко І. 2017-й мав стати рубіконом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 травня (№ 81). – С. 4-5


  Уроки перебування Чорноморського флоту РФ на території України.
1992
  Марченко С. 2017-й рік у цифрах / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Розмова із заступником міністра фінансів України щодо фінансування освітянської та наукової складових у бюджеті-2017 р.
1993
   2017-й: запам"ятаємо його таким // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 6


  "Утретє за рік отримала престижну премію математичного світу випускниця КНУ Марина В’язовська. Премія Салема, Дослідницька нагорода Інституту Клея (яку присуджують за розв’язання задач тисячоліття) і остання – SASTRA Ramanujan Prize – відзначили внесок ...
1994
  Копач В. 2017 - рік роду Щербаківських на Ружинщині // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 жовтня (№ 41). – С. 6


  Міжнародна науково-практична конференція "Внесок роду Щербаківських в українську культуру в рамках проекту "2017-й - рік роду Щербаківських на Ружинщині".
1995
  Роганов Євген 2017 Авіаційні підсумки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 16-18 : фото. – ISSN 1998-8044
1996
   2017 рік - рік родини Щербаківських на Ружинщині // Промінь просвіти : інформаційний бюлетень Ружинського селищного осередку ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка / голова Ружин. селищного осередку "Просвіта" В. Митюк ; ред. рада.: Н. Панасюк, Н. Дудар, С. Ходаківська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, березень 2018 р. – С. 9-14
1997
  Лук"янова Л. 2017 рік: навчання дорослих у Європі // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 4
1998
  Рафальська І. 2017 рік: правові події, проблеми, закони, люди, актуальні наукові видання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 22-31 грудня (№ 51/52). – С. 8-10. – ISSN 1992-9277


  У номінації "Креативні юристи року" перемогли п"ять найкращих юристів, серед яких юристи КНУ імені Тараса Шевченка: директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрНУ й одночасно завідувачка кафедри інтелектуальної власності ...
1999
   2017 року систему вищої освіти очікують чотири ключові зміни // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366


  Серед ключових пріоритетних завдань МОН такі: розробка стандартів вищої освіти; напрацювання методичної бази та надання практичної допомоги ВНЗ у створенні системи внутрішнього забезпечення якості; створення Національного репозитарію академічних ...
2000
  Остролуцька Л. 2018 - повинен стати в Україні Роком науки // Світ. – Київ, 2018. – Січень (№ 1/2). – С. 1-3


  16 січня 2018 року відбулося перше засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технології на чолі з Прем"єр-міністром України В.Б. Гройсманом. На порядок денний було винесено три питання: основні підходи до середньострокового ...
12345678910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,