Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

12345678910(+10)В кінець >>
1001
  Грищук О.В. "[2+1] та [2+2] циклоприєднання за участі алкенілборонових похідних" : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Грищук Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 252, [1] арк. – Додатки: арк. 131-252, [1]. – Бібліогр.: арк. 98-130
1002
  Пурник А. "1-я виртуальная справка" - 10 лет в ответе // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – сентябрь. – С. 52-55. – ISSN 1726-6726


  Самая первая библиотечная интернет-справка, Российская государственная библиотека для молодежи.
1003
  Здоровило Т. "15 років Василя не видавали". За радянських часів навіть ходити до могили поета Симоненка було заборонено // Україна молода. – Київ, 2020. – 5 лютого (№ 13). – С. 9


  "Ще з дитинства пам’ятаю, як на старенькій магніторадіолі «Казань-2» батько крутив бобіни, з яких лунав незнайомий, але приємний голос - то звучали вірші поета-шістдесятника Василя Симоненка в авторському виконанні, які на татове прохання записала ...
1004
  Кушнарева Л. "1812 год". Торжественная увертюра Чайковского / Л. Кушнарева. – Москва : Музгиз, 1954. – 19 с.
1005
  Мельниченко В. "19 февраля. 1844. Москва" // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2014. – 6 -12 лютого (№ 5). – С. 13


  Аналіз вірша Т. Шевченко "Чигрине, Чигрине...", написаний у Москві.
1006
  Милосавлевич О. "1918 год"- "освободители" и "побежденные" (Методологические предпосылки исследования национальных стереотипов) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 138-145. – ISSN 0869-0499
1007
  Партико З. "1941" на каналі "Україна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 лютого (№ 26). – С. 11


  Чи має бути за щось соромно ветеранам Червоної армії, які воювали в Другій світовій війні?
1008
  Оруэлл Д. "1984" и эссе разных лет : роман и худож. публицистика/ пер. с англ / Д. Оруэлл. – Москва : Прогресс, 1989. – 384 с.
1009
  Мінко Є. "1984": генеалогія сучасности // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 37-39
1010
  Сенцов О. "20 років тюрми мені не страшні. Правління кривавого карлика закінчиться раніше" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 34 (287), 3 вересня 2015. – С. 6-10


  Щоденник.
1011
  Гордійчук М. "200 кроків до Тараса Шевченка" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 4 жовтня (№ 185). – С. 9
1012
  Дейч Л.Г. ... 16 лет в Сибири : [Воспоминания: По германским и русским тюрьмам, На Каре] / Л.Г. Дейч. – 2-е изд., испр. и доп. – [Санкт-Петербург] : Изд. Н. Глаголева, 1906. – 416 с.
1013
  Дейч Л.Г. ... 16 лет в Сибири / Л.Г. Дейч. – [Санкт-Петербург] : Новый мир
[Ч. 1 : По германским и русским тюрьмам]. – 1906. – [4], 192, [1] с. : 1 л. фронт. (портр.)
1014
  Дейч Л.Г. ... 16 лет в Сибири / Л.Г. Дейч. – 3-е изд. доп. – Москва, 1924. – 560с.
1015
   [14 червня. Юрій Подлипенко] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 26. – ISBN 966-628-104-X
1016
  Міхно О. [140 років від заснування] // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2018. – № 8 (257). – С. 27. – ISSN 2308-8095


  140 років від заснування (1878) першої Київської приватної жіночої гімназії О.Т. Дучинської. Заснована гімназія зусиллями М.Є. Ващенко-Захарченко. - (КУ)
1017
   [15 вересня. Анатолій Конверський] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 35. – ISBN 966-628-104-X
1018
   [15 грудня. Олександр Леонтович] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 47. – ISBN 966-628-104-X
1019
   [15 серпня. Анатолій Слюсаренко] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 32. – ISBN 966-628-104-X
1020
   [15 червня. Анатолій Анісімов] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 26. – ISBN 966-628-104-X
1021
   [16 грудня. Соломія Павличко] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 47-48. – ISBN 966-628-104-X
1022
   [16 жовтня. Олександр Альохін] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 39. – ISBN 966-628-104-X
1023
   [18 квітня. Микола Костомаров] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 23. – ISBN 966-7060-76-4
1024
  Krymsky A. [1897 Beirut tales by Agatangel Krymsky] : Studded and translated / [studded and translated Imadeddine Raef]. – [Beirut : Riad El-Rayyes Books, 2017. – [222] p. – Видання арабською мовою, переклад з укр. – ISBN 978-9953-21-650-8
1025
   [19 лютого. Веніамін Кордт] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 15. – ISBN 966-7060-76-4
1026
   [2 лютого. Анатолій Ткаченко] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 13. – ISBN 966-628-104-X
1027
   [2 лютого. Микола Дашкевич] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 13. – ISBN 966-628-104-X
1028
   [2 лютого. Михайло Туган-Барановський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 14. – ISBN 966-7060-76-4
1029
  Грищук О.В. [2+1] та [2+2] циклоприєднання за участі алкенілборонових похідних : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Грищук Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1030
   [20 березня. Вадим Лашкарьов] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 16-17. – ISBN 966-628-104-X
1031
   [20 березня. Василь Осьмак] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 19. – ISBN 966-7060-76-4
1032
   [20 грудня. Олексій Гіляров] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 52. – ISBN 966-7060-76-4
1033
  Мартынов А. + 20 / А. Мартынов. – М, 1962. – 52с.
1034
  Воловненко Т.А. 1-арил-3-хлоризохинолин-4-карбальдегиды в реакциях с С- и N-нуклеофилами / Т.А. Воловненко, А.В. Тарасов, Ю.М. Воловенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 11/12. – С. 44-51. – ISSN 0041-6045


  Изучено взаимодействие 1-арил-3-хлоризохинолин-4-карбальдегидов с С- и N-нуклеофилами (гетарилаце-тонитрилами, динитрилом малоновой кислоты, этиловым эстером циануксусной кислоты, гидразином, гидрок-силамином, гидразидами карбоновых кислот) и показано, ...
1035
   1-ая поволжская спартакиада в Казани 15-18 августа 1934 г. : Сборник научных работ. – Казань : Татгосиздат, 1935. – 78 с.
1036
  Івон Є.М. 1-бромо-2-кето mida боронати. синтез та властивості. / Є.М. Івон, О.О. Григоренко, З.В. Войтенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 138
1037
  Мадуар Р.С. 1-галогеналкиловые эфиры карбоновых кислот и и х реакции с нуклеофильными реагентами : Автореф... канд. химнаук: 02.00.03 / Мадуар Р. С.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 17л.
1038
  Івон Є.М. 1-гетерозаміщені вініл MIDA боронати / Є.М. Івон, З.В. Войтенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 92
1039
  Яковлев Н.И. 1-е дополнение к Сборнику узаконений о сбережении лесов частных и общественных : дополнительные узаконения, распоряжения и инструкции, распубликованные по 1-е апреля 1904 г. / сост. Н.И. Яковлев // Сборник узаконений о сбережении лесов частных и общественных в губерниях Европейской России и Царства Польского : c сенатскими и мин. разъяснениями, со включ. нового лесоохранительного закона 23 апреля 1901 г., а также объяснений к нему, ... [анот.] / Н.И. Яковлев. – Изд. неофициальное. – Санкт-Петербург : Тип. Н.Н. Клобукова, 1902. – 48 с.
1040
  Чернышев А.П. 1-е дополнение к списку бабочек (Lepidoptera) Калужской губернии / А.П. Чернышев. – Калуга : 1-я Государственная Типо-Литография, 1919. – С. 17. – Отд. оттиск
1041
  Богучарский В.Я. 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : компакт статей из "Былое" № 3. Статьи разных авторов / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург] : [б. и.], 1906. – 32 с. – Автор указан в конце текста. - Былое : Журнал, посвященный истории освободительного движения, 1906, N 3, с. 1-32.. - Пер. 14 статей из журнала "Былое", 1906, № 3, с. 1-94. – (Петербург 25 лет тому назад)


  Содержание конволюта: 1. 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.В. Богучарский. С. 1-32; 2. Письмо Исполнительного Комитета к Александру III. - С. 33-37; 3. События 1-го марта и Николай Константинович Михайловский / ...
1042
   1-й Всегерманский съезд рабочих и солдатских советов. – Москва : Советское законодательство, 1934. – 311 с.
1043
  Иванов Н.А. 1-й гвардейский Николаевский Краснознаменный укрепленный район / Иванов Н.А. – Николаев : [б. и.], 2000. – 184 с. – додаток "Схемы боевых действий 1-го гвардейского Николаевского Краснознаменного укрепленного района"
1044
  Єгорова Тетяна Володимирівна 1-Метилтетразоло(5,1-а)ізоіндол у реакціях з малеїнімідами та хлорангідридами карбонових кислот : Автореф. дис. канд. хімічн. наук: 02.00.03 / Єгорова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 21 назв.
1045
  Єгорова Тетяна Володимирівна 1-Метитетразоло(5,1-а)ізоіндол у реакціях з малеїнімідами та хлорангідридами карбонових кислот : Дис. .. канд. хіміч. наук: 02.00.03 / Єгорова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 158л. + Додатки: л.128-158. – Бібліогр.: л.109-127
1046
  Семенюта М.Ф. 1-факторизації булевих кубів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 50-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдена група автоморфізмів п-вимірного куба, його 1-факторизації з точністю до ізоморфізму при п=5. Встановлено. що квадратна I-факторизація булевого куба єдина. Ключові слова: п-вимірнип куб, група автоморфізмів графу, факторизація, граф ...
1047
   14-а звітно-наукова конференція : Секція історії КПРС, філософії та політичної економії: Тези доп. – Харків, 1958. – 50с.
1048
   14-а звітно-наукова конференція : Секція педагогіки, психології та музики: Тези доп. – Харків, 1959. – 32с.
1049
   14-а звітно-наукова конференція : Секція української мови та літератури: Тези доп. – Харків, 1959. – 40с.
1050
   14-а звітно-наукова конференція за 1958 рік. – Харків, 1958. – 18с.
1051
   14-а звітно-наукова конференція за 1958 рік : Програма. – Харків, 1958. – 20с.
1052
   14-а Щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 5-5. – (Політичні науки)
1053
   14-е и 15-е первенства СССР по шашкам. – М., 1955. – 352с.
1054
   14-е научное совещание по тепловым напряжениям в элементах конструкций. – К., 1977. – 127с.
1055
  Киридон П.В. 14-й съезд ВКП(б) : историография : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Киридон П.В.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 328л. – Бібліогр.:л.265-328
1056
  Киридон П.В. 14-й съезд ВКП(б): Историография : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Киридон П.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 26л.
1057
   14-й съезд Профцентра турдящихся Кубы. – М., 1979. – 168с.
1058
   14-й Тихоокеанский научный конгресс, Хабаровск, авг. 1979 г. : Тезисы докладов / Тихоокеанский научный конгресс; Тихоокеанская научная ассоциация. – Москва : Б.и.
Комитет B : Твердая оболочка Земли. Секция B3, подсекция "Кайнозой": Стратиграфия и палеобиогеография кайнозоя Тихоокеанского кольца. Т.2. – 1979. – 97с.
1059
  Андріяшик О. 14-й філологічний семінар // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 216-216. – ISBN 978-966-2133-74-5
1060
  Андріяшик О. 14-й філологічний семінар : [відгук чотирнадцятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 223. – ISBN 978-617-7480-98-2


  "Поява у другій половині ХХ століття поняття "паралітература" певною мірою ускладнила розуміння сутності самої літератури, межі якої почали "розхитуватися". Що таке паралітература - масове чтиво, що задовольняє смаки невибагливого читача й існує поряд ...
1061
   14-й філологічний семінар [паралітература] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – C. 92-104. – ISSN 0236-1477
1062
   14-я Всесоюзная выставка дипломных работ студенто художественных вузов. – Л., 1972. – 46с.
1063
   14-я Всесоюзная конференция по распространению радиоволн : тезисы докладов. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1984. – 351 с.
1064
   14-я Всесоюзная конференция по распространению радиоволн : тезисы докладов. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1984. – 280 с.
1065
   14-я выставка произведений московских художников -- ветеранов ВОВ. – М., 1981. – 44с.
1066
   14-я выставка произведений московских художников -- ветеранов ВОВ. – М., 1981. – 14с.
1067
   14-я выставка произведений членов Академии художеств СССР. – М., 1979. – 88с.
1068
   14-я научная конференция "Общество и государство в Китае". – М
Ч. 1. – 1983. – 241с.
1069
   14-я научная конференция "Общество и государство в Китае". – М.
ч.2. – 1983. – 242с.
1070
   14-я научная конференция "Общество и государство в Китае". – М.
ч.3. – 1983. – 242с.
1071
   14-я научная конференция института. – К., 1961. – 16с.
1072
   14-я научно-техническая и научно-методическая конференция професорско-преподавательского состава ТРТИ. – Таганрог, 1968. – 72с.
1073
   14-я научно-техническая конференция Ленинградского института точной механики и оптики : Краткое содерж. докл. – Ленинград, 1958. – 94с.
1074
   14-я отчетно-научная сессия : Секция русской литературы и русского языка: Тезисы докл. – Харьков, 1958. – 28с.
1075
   14-я советско-японская профсоюзная встреча "За мир и држубу между народами Советского Союза и Японии". – М., 1983. – 56с.
1076
   14-я Украинская Республиканская конференция по органической химии. – Одесса, 1982. – 352с.
1077
  Зеленский Святослав 14 удивительных куполов. Купола Италии // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 46-53 : фото
1078
   14 уроков по развитию речи. – Москва : Русский язык, 1977. – 127с.
1079
  Туровская Л. 14 февраля (1930) - 90 лет со дня рождения Георгия Вячеславовича Якутовича, украинского художника, графика, Народного художника Украины // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 7. – С. 2
1080
  Туровская Л. 14 февраля (1987) - 35 лет со дня смерти Дмитрия Борисовича Кабалевского, советского композитора // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 6


  Кабалевський Дмитро Борисович (1904-1987) - радянський композитор, педагог, громадський діяч. Народний артист СРСР (1963). Дійсний член Академії педагогічних наук СРСР (1971). Почесний професор консерваторії в Мехіко (1959). Член Ради директорів ...
1081
   140-річний ювілей. Іспанський поет Хуан Рамон Хіменес (24 грудня 1881) // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2021. – Cічень - лютий (№ 1/2) : Література іспаномовних країн. – С. 9


  Хуан Рамон Хіменес (1881-1958) - іспанський поет. Лауреат Нобелівської премії з літератури 1956 року за "ліричну поезію, зразок високого духу і художньої чистоти в іспанській поезії".
1082
  Иванов В.Г. 140 лет точному нивелированию в России // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 10. – С. 60-64 : фото. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7126
1083
  Руденко В. 140 років географічної освіти і науки у Чернівецькому університеті: перші кроки / В. Руденко, А. Пирогівська, І. Сандуляк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 7-10. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1084
  Реєнт О. 140 років Емському указу: у сприйнятті сучасників та оцінках істориків // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 157-164. – ISSN 2222-5250


  Про негативний влив цензурної політики російського уряду на розвиток української літератури, драматургії, освіти та культури вцілому писали відомі громадсько-політичні і культурні діячі М. Грушевський, М. Драгоманов, В. Антонович. Так, у споминах Є. ...
1085
   140 суток в космосе. – М., 1978. – 303с.
1086
  Трахман М. 1418 дней / М. Трахман. – М., 1968. – 220с.
1087
  Арвасявичюс 1418 дней в боях / Арвасявичюс, , Ионас Яронимович. – Вильнюс, 1975. – 168с.
1088
   1418 дней войны: Из воспоминаний о Великой Отечественной. – Москва : Политиздат, 1990. – 687с.
1089
  Денисов Н.Н. 1418 дней фронтового корреспондента / Н.Н. Денисов. – Москва, 1969. – 317с.
1090
  Вергунов В.А. 145-річчя від дня народження Кудашева Олександра Сергійовича (1872-1917) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 198-206
1091
  Сватула Т. 145 років служіння громаді [про КЗ "Херсонська ОУНБ ім. Олеся Гончара"] // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 29-33
1092
  Горбунов А.Н. 146-й сонет Шекспира и его место в цикле // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 32-40. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1093
  Данилов Д. 146 часов : проза: путевой отчет // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 1. – С. 117-134. – ISSN 0012-6756
1094
  Близнюк С.В. 1489 г. Чей Кипр: венецианский или египетский? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 42-58. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1095
   14th Young Scientists Conference on Astronomy and Space Physics, April 23-28, 2007, Kyiv, Ukraine : Proceeding of contributed papers / Young Scientists Conference on Astronomy and Space Physics; Kyiv Nat. Taras Shevchenko University; Astronomy & space physics department a.o.; editors: G. Ivashchenko, F. Golovin. – Kyiv, 2007. – 100p.
1096
   14th Young scientists" conference on Astronomy and Space Physics, April 23-28, 2007, Kyiv : abstracts / Young scientists" Conference on Astronomy and Space Physics; Kyiv Nat. Taras Shevchenko University; Department of Astronomy and Space Physics a.o. – Kyiv, 2007. – 64p.
1097
   15-e rencontre assyriologique Internationale. Organisee par le Groupe Francois Thureau-Dangin (Liege, 4-8 juillet 1966). – Paris, 1967. – 172с.
1098
   15-а наукова сесія. Програма. – Київ, 1958. – 16 с.
1099
   15-а наукова студентська конференція, присвячена 40-річчю ВЛКСМ. Програма 4 - 10 квітня 1958 року. – Київ, 1958. – 20 с.
1100
   15-й Всероссийский съезд Советов. – Москва, 1931. – с.
1101
  Степаненко Т.Н. 15-й съезд ВКП(б) - курс на коллективизацию сельского хозяйства / Т.Н. Степаненко. – Киев, 1966. – 19с.
1102
  Селіверстова С. 15-й філологічний семінар // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9 (609). – С. 121. – ISSN 0236-1477


  15-й філологічний семінар " Теоретичні йметодологічні проблеми літературознавства" було проведено в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 28 травня ц.р. Серед організаторів семінару були також Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка ...
1103
  Селіверстова С. 15-й філологічний семінар // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 217-218. – ISBN 978-966-2133-74-5
1104
  Селівестрова С. 15-й філологічний семінар : [відгук п"ятнадцятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 224-225. – ISBN 978-617-7480-98-2


  15-й філологічний семінар відбувся 28 травня ц.р. зібралися в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
1105
  Лоза П. 15-ліття Спільної комісії уряду та нацменшин // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 18 жовтня (№ 42). – С. 1-2. – ISSN 0027-8254


  Національні меншини в Польщі.
1106
  Шкрібляк Петро 15-річчя наукової установи на Гуцульщині: основні аспекти роботи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 290-293
1107
  Шкрібляк П. 15-річчя наукової установи на Гуцульщині: основні аспекти роботи // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 167-169
1108
  Притика Д. 15-річчя утворення господарських судів України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0132-1331
1109
  Шутова Наталья 15-я Mitt заняла все павильоны на Красной пресне : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 13-20 : Фото
1110
   15-я всесоюзная алгебраическая конференция (3-6 июля 1979 г.). – Красноярск
Ч. 1. – 1979. – 200с.
1111
   15-я всесоюзная алгебраическая конференция (3-6 июля 1979 г.). – Красноярск
Ч. 2. – 1979. – 182с.
1112
   15-я выставка произведений молодых московских художников. – М., 1985. – 277с.
1113
   15-я выставка произведений московских художников-ветеранов Великой Отечественной войны. – М., 1982. – с.
1114
  Гоциридзе Г.Г. 15-я конференция ВКП(б) и ее значение для побуды социализма в СССР : Автореф... канд. ист.наук: / Гоциридзе Г. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1959. – 24л.
1115
   15-я научно-техническая конференция. – Ленинград, 1959. – 62с.
1116
  Тригуб О. 15 -річний ювілей журналу "Емінак":історія становлення / О. Тригуб, К. Горбенко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 4 (40), жовтень-грудень. – С. 16-22. – ISSN 1998-4634
1117
   15 Jahre Kampf der Deutschen Demokratischen Republik fur Sicherheit, Entspannung und Abrustung. Eine Dokumentensammlung. – Lpz., 1964. – 238с.
1118
  Туровская Л. 15 августа (1810) - 210 лет назад, в честь побед Наполеона І, состоялось открытие Вандомской колонны в центре одноименной площади в Париже // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 23. – С. 2


  Вандомская колонна - парижская "колонна Побед" (прежнее название) Великой армии на Вандомской площади в 1-м округе Парижa, воздвигнутая по декрету Наполеона I от 1 января 1806 года, в память побед, одержанных им в кампанию 1805 года. Возводилась с 25 ...
1119
   15 вересня 2018 року, не доживши один день до свого 80-річчя, відійшов у вічність українець і людина з великої літери - Хлипенко Георгій Миколайович // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 90-91. – ISSN 0320-8370


  Пішов з життя науково-педагогічний працівник, відмінник народної освіти Киргизької Республіки, критик і літературознавець Георгій Миколайович Хлипенко, його наукова діяльність стала вагомим внеском у розвиток дружніх відносин українського і киргизького ...
1120
   15 встреч в Останкине. – Москва : Политиздат, 1989. – 303с.
1121
   15 години българска поезия. – София, 1959. – 581 с.
1122
   15 години народнодемократична държава и право. – София, 1959. – 484 с.
1123
  Горский Алекс 15 дамских соборов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 54-60 : фото
1124
  Туровская Л. 15 декабря (1675) - 345 лет со дня смерти Яна Вермеера, голландского живописца // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41


  Вермеер Ян (1632-1675) - голландский художник-живописец, мастер бытовой живописи и жанрового портрета. Один из самых талантливых (наряду с де Хохом) последователей Терборха. Творчество Рембрандта, Хальса и Вермеера принято считать вершиной голландского ...
1125
   15 день рождения и вторая жизнь "Ирис Конгресс-Отеля" : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 18 : Фото
1126
  Федоров В. 15 дней в Женеве / В. Федоров. – М., 1960. – 79с.
1127
  Степонавічус Г. 15 євро на неформальну освіту / підгот. Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 9 листопада (№ 44/45). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Член Комітету освіти, науки і культури парламенту Литовської Республіки та екс-міністр науки і освіти Литви Гінтарас Степонавічус поділився досвідом щодо розвитку неформальної освіти у Литві.
1128
  Туровская Л. 15 июня (1215) - 805 лет назад группа феодалов и духовенства при поддержке рыцарства и горожан вынудили английского короля Иоанна Безземельного подписать "Великую хартию вольностей" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 14. – С. 2


  Иоанн (Джон) Безземельный (1167-1216) - король Англии с 1199 года и герцог Аквитании из династии Плантагенетов, младший (пятый) сын Генриха II и Алиеноры Аквитанской.
1129
  Лазаренко В.І. 15 кроків / В. Лазаренко. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 1997. – 160 с. : портр. – ISBN 966-516-025-7
1130
   15 лекций для лесной стражи. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – Казань, 1928. – 184с.
1131
  Миф П.А. 15 лет героической борьбы : К 15-летию Ком. партии Китая. (Июль 1921 г. - июль 1936 г.) / П. Миф. – [Москва] : Партиздат, 1936. – 119 с.
1132
   15 лет Демократической Республики Вьетнам. – М., 1960. – 147с.
1133
  Бринчук М.М. 15 лет Конституции РФ в эколого-правовом контексте // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 91-103. – ISSN 0132-0769
1134
  Крупская Н.К. 15 лет на стройке политехнической школы / Н.К. Крупская. – Москва-Ленинград, 1934. – 287с.
1135
  Ким Г.Ф. 15 лет народно-демократической Кореи / Г.Ф. Ким. – М., 1960. – 32с.
1136
  Пронин П.И. 15 лет народно-демократической Чехословакии. / П.И. Пронин, Г.Н. Фоминов. – Москва, 1960. – 32с.
1137
   15 лет народной Болгарии. – Москва, 1959. – 198с.
1138
   15 лет Народной Польши. – Москва, 1959. – 234с.
1139
  Насе Нести 15 лет Народной Республики Албании. / Насе Нести. – М., 1959. – 24с.
1140
  Александров С.Л. 15 лет Народной Республики Болгарии / С.Л. Александров ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1959. – 32 с.
1141
  Коровин Е.А. 15 лет ООН и проблема мирного сосуществования государств / Е. А. Коровин. – Москва : Знание, 1960. – 38 с.
1142
   15 лет освобождения Кореи. – М., 1960. – 154с.
1143
   15 лет свободной Чехословакии. – Москва, 1960. – 192с.
1144
   15 лет советского строительства [1917-1932] : К XV годовщине Октябрской революции ; Сборник статей под ред. Е. Пашуканиса. – Москва : Госиздат Советское законодательство, 1932. – 510, [2] с., 19 вкл. л. ил., портр. : ил.
1145
   15 лет Советской Латвии. – Рига, 1955. – 123с.
1146
   15 лет советской химии. – М.-Л., 1932. – 424с.
1147
  Туровская Л. 15 марта (1975) - 45 лет со дня смерти Аристотеля Сократа Онассиса, греческого предпринимателя, судовладельца, инвестора, миллиардера // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 11. – С. 2
1148
   15 мастериц дымковской игрушки. – М., 1980. – 40с.
1149
  Сай-Боднар 15 мінус 14 : детективна історія : [нарис] / Сергій Сай-Боднар. – Київ : Академія, 2018. – 80 с. – ISBN 978-966-580-535-9


  В пр. №1717632 напис: В.І. Сергійчуку з авторською подякою за уроки життя та уроки історії України! Підпис. 18.ХІІ.2017 р.
1150
  Туровская Л. 15 ноября (1875) - 145 лет со дня рождения Владимира Александровича Русанова, российского путешественника, полярного исследователя // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 36
1151
  Туровская Л. 15 октября (1615) - 405 лет назад основана братская школа для детей всех слоев населения, предшественница Киево-Могилянской коллегии // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32. – С. 2


  Киевская братская школа - одна из братских школ на Украине в XVII веке, основана в 1615 году Киевским братством при Братском монастыре по образцу иезуитских образовательных учреждений.
1152
  Маїк Г. 15 правил корпоративного етикету // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 1. – С. 57-66
1153
   15 причин відвідати курорт Хевіз і готель "Європа Фіт**** superior" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 56 : Фото
1154
   15 речей, які треба зробити в Домінікані // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 5/6 (154), листопад - грудень. – С. 46-51 : фото
1155
   15 років - національний // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  Виповнилося 15 років з дня виходу Указу Президента України про встановлення КНУТШ як національного зі статусом самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу, який здійснює свою діяльність відповідно до власного Сатуту.
1156
  Капсамун І. 15 років безкарності / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16 вересня (№ 167). – С. 4


  Чому після революцій і тисяч жертв досі немає крапки в резонансній "справі Гонгадзе - Подольського"?
1157
  Тацій В.Я. 15 років військово-юридичному факультету // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 536-539. – ISBN 978-966-458-725-6
1158
  Кудінова А. 15 років зростання без розвитку: що блокує соціально-економічний прогрес України? / А. Кудінова, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 7. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1159
   15 років на службі народу. – Пряшів, 1966. – 133с.
1160
  Осташ І. 15 років незалежності: шлях до самостатньої зовнішньоїполітики // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 8-16.
1161
   15 років охорони природи та досліджень біологічного різноманіття Покутсько-Буковинських Карпат: Національний природний парк "Гуцульщина" / І.О. Дудка, Ю.П. Стефурак, Л.М. Держипільський, С.І. Фокшей // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 19-21 : фото
1162
  Щерба І. 15 років Польщі в Євросоюзі: зміни в житті української громади // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 16 червня (№ 24). – С. 2. – ISSN 0027-8254
1163
  Голованенко Володимир 15 років у далекій Антарктиці // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 12 : Фото
1164
  Короненко С. 15 років, 30 країн, тисячі учасників... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 травня (№ 89). – С. 10


  Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.
1165
  Балдаев Г.Г. 15 с"езд ВКП(б). Курс на коллективизацию сельского хозяйства. : лекции по курсу история КПСС / Г.Г. Балдаев ; Всесоюзн. заочный финансово- экономич. ин-т. – Москва, 1959. – 38 с.
1166
  Туровская Л. 15 сентября (1830) - 190 лет назад в Англии состоялась церемония открытия первой международной железнодорожной линии на паровой тяге // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 28. – С. 2


  В 11 часов 20 минут из Ливерпуля в Манчестер по 56-километровой магистрали отправились восемь железнодорожных вагонов. Акционерное общество "Liverpool & Manchester Railroad Company" назначило техническим руководителем проекта Дж. Стефенсона, ...
1167
   15 совещание по ядерной спектроскопии и теории ядра : Аннотации докладов: Дубна, 4-7 июля 1978 г. – Дубна, 1978. – 158 с.
1168
  Кеворкян К. 15 срещи / К. Кеворкян. – Пловдив, 1982. – 141с.
1169
   15 травня - Всесвітній день захисту клімату // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 33 : фото.
1170
   15 українська конференція з неорганічної хімії за міжнародною участю : Тези доповідей. 3-7 вересня 2001 року / Українська конференція з неорганічної хімії 15; КНУТШ; НАНУ; Відповід. за випуск: В.М.Кокозей, Л.Б.Коваль. – Київ : Київський університет, 2001. – 322с.
1171
  Туровская Л. 15 февраля (1820) - 200 лет назад 43-летний датский профессор физики Ханс Кристиан Эрстед обнаружил магнитное действие электричества // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 7. – С. 2
1172
  Туровская Л. 15 февраля (1922) - 100 лет со дня рождения Валентина Васильевича Петровского, украинского тренера, педагога // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 7. – С. 2


  Валентин Васильевич Петровский - украинский тренер по легкой атлетике, ученый, профессор, заслуженный тренер РСФСР (1969), заслуженный тренер СССР (1970), тренер сборной СССР на Олимпиадах 1972 и 1976 годов.
1173
   15 х 15. Письменники Приінгулля : автобіобібліогр. довідник. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 1999. – 63, [1] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-583-170-4
1174
  Чеботарев Д. 150-летие со дня рождения профессора КДА Ф.И. Титова посвящается // Академический Летописец : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев, 2014. – № 2 (15). – С. 18-19


  Федір Іванович Титов — історик церкви, протоієрей, професор Київської духовної академії, редактор "Киевских Епархиальных Ведомостей" (з 1890-их pp.), останній дореволюційний настоятель Андріївської церкви.
1175
  Заброварний С. 150-ліття від дня народження Теофіла Кормоша. Заслужений для народу // Наше слово. – Варшава, 2013. – 27 січня (№ 4). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1176
   150-річна історія ботанічного саду Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / Н.Г. Возіанова, Т.В. Крицька, Л.В. Левчук, К.В. Чабан, Л.П. Осадча // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (40). – C. 115-129. – (Серія : Біологія). – ISSN 2077-1746
1177
  Лук"янчук Г. 150-річний ювілей непошанованого Володимира Гнатюка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 27 липня - 10 серпня (№ 29/30). – С. 15
1178
  Лук"янчук Г. 150-річний ювілей першого європейського експресіоніста прозаїка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-24 травня (№ 19/20)


  До 150-річчя від дня народження Василя Стефаника.
1179
   150-річні ювіляри 2021 року // Київський університет. – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 2


  "Працівники, студенти й курсанти Київського національного університету імені Тараса Шевченка вшанували 150-ту річницю від народження видатної письменниці, громадської активістки й культурної діячки Лесі Українки. Урочистості розпочалися 25 лютого 2021 ...
1180
  Руда С.П. 150-річчя від дня народження В.К. Високовича // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 134-137 : фото. – ISSN 0374-3896
1181
  Вергунов В.А. 150-річчя від дня народження Вернадського Володимира Івановича (1863-1945) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 65-74 : фото
1182
  Вергунов В.А. 150-річчя від дня народження Франкфурта Соломона Львовича (1866-1954) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 171-183 : фото
1183
  Залізняк Б. 150-річчя НТШ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 21-27 грудня (№ 51). – С. 10


  Упродовж п"яти днів грудня у Львові тривали заходи з відзначення 150-річчя Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Вдалось побувати на кількох: "Презентація видання "НТШ: 150 років на службі української науки та культури. Природничі науки"(ЛНУ ім. ...
1184
  Лук"янчук Г. 150-річчя Філарета Колеси - дослідника традиційної української пісні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13 липня - 26 липня (№ 27/28)
1185
  Маяковский В. 150 000 000 : поэма / В. Маяковский. – Москва : Художественная литература, 1937. – 94 с.
1186
  Маяковський В. 150 000 000. / В. Маяковський. – К., 1951. – 59с.
1187
  Custers G. 150 activites: Internet : niveaux A1/A2: le nouvel entrainez-vous / Giedo Custers, Christian Rodier. – [Paris] : CLE international, 2006. – 144 p. : ill. + Брошура "150 activites avec l"Internet aux niv. A1/A2: corriges". 17 p. – На обкл.: Niveau debutant. – ISBN 209-033347-?
1188
  Jung Hans Rudolf 150 Jahre Musikleben in der Residenz- und Industriestadt Greiz : Eine Chronik vom Stadtbrand 1802 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 / Jung Hans Rudolf. – Bucha bei Jena : Quartus-Verlag, 1998. – 383S. – (Palmbaum Texte.Kulturgeschichte/Hrsg. von D.Iguasiak und R.Jacobsen ; Bd.3). – ISBN 3-931505-21-9
1189
  Cialowicz K. 150 lat archeologii na Uniwersytecie Jagiellonskim // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2014. – Nr. 167, numer specialny. – S. 110-113. – ISSN 1427-1176
1190
  Smatlak Stanislav 150 rokov slovenskej lyriky / Smatlak Stanislav. – Bratislava, 1971. – 330с.
1191
  Геник С. 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – 297, [3] с. – ISBN 966-7263-79-7
1192
  Геник С. 150 видатних українок / Степан Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 236с. – ISBN 966-668-030-0
1193
  Качуровський І. 150 вікон у світ : з бесід, трансльованих по радіо "Свобода" / Ігор Качуровський. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 462, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-480-5
1194
  Машіка В. 150 задач із Трудового права. Правознавство . // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 31-36
1195
   150 лет Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени технологического института им. Ленсовета. – Л., 1978. – 280с.
1196
   150 лет Метеорологической обсерватории Казанского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : доклады науч. конференции. – Казань : Издательство Казанского университета, 1963. – 250 с.
1197
  Волкова О. 150 лет назад. А.Горчаков: "Россия не сердится. Россия сосредоточивается" // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 48-58. – ISSN 0130-9625


  Паризька мирна угода, яка завершила Кримську війну 1853-1856 років
1198
   150 лет Пулковской обсерватории. – Ленинград : Наука, 1989. – 310 с.
1199
   150 лет русскому телеграфу. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
1200
   150 лет со дня рождения А. С.Пушкина. – Псков, 1949. – 64 с.
1201
  Шамин А.Н. 150 лет теории катализа Юстуса Либиха // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 230-233. – ISBN 5-12-000444-X
1202
   150 лет Ялте. – Москва, 1988. – 23с.
1203
  Гринев Е.А. 150 рабочих профессий. / Е.А. Гринев. – Харьков, 1989. – 139,10с.
1204
  Жохов В.Н. 150 рецептов народной медицины / В.Н. Жохов, Е.В. Жохова. – Барнаул, 1991. – 31с.
1205
   150 рецептов первых блюд. – Л., 1991. – 73с.
1206
  Колтачихіна О.Ю. 150 років з дня народження М.Д. Пильчикова // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 116-117. – ISSN 0374-3896


  Про наукову діяльність відомого укр. фізика М.Д. Пильчикова (1857-1908). Харківський ун-т
1207
   150 років розвитку вітчизняної історичної науки в Київському університеті : Матеріали Республіканської науково-практичної конференції : Київ, 20-21 жовтня 1992 р. – Київ : [Б.в.], 1993. – 190 с.
1208
  Гупало С. 150 років тому народилася Наталія Кобринська // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 27 червня (ч. 23/24)
1209
   150 специальностей -- выбирай любую. – Рига, 1970. – 108с.
1210
  Куббель Л.И. 150 шахматных этюдов / Л.И. Куббель. – Л, 1925. – 180с.
1211
  Мартиневский В.И. 1500 наиболее употребительных слов немецкого языка / В.И. Мартиневский. – Минск, 1993. – 192с.
1212
  Гергель Ш. 1514. / Ш. Гергель. – М, 1937. – 514с.
1213
  Дерев"янчук А.Й. 152-мм гаубиця 2СЗМ. Це дуже просто! (Вивчаємо за 10 днів) : навч. посібник : [для викладачів, слухачів і студентів ЗВО, які навч. за програмою підгот. офіцерів запасу, курсантів ВЗВО, командирів артилер. підрозд., сержантів та солдатів артилер. підрозд.] / А.Й. Дерев"янчук ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 229, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229. – ISBN 978-966-657-734-7
1214
  Гребенникова Е. 155 лет назад на свет появился Генри Ройс // Сегодня. – Киев, 2018. – 22 марта (№ 52). – С. 38


  Сэр Фредрик Генри Ройс, 1-й баронет Ситон (Sir Frederick Henry Royce, 1st Baronet of Seaton; 1863-1933) - британский инженер, конструктор моторов и автомобилей, предприниматель, основавший совместно с Чарльзом Роллсом компанию Rolls-Royce. Баронет, ...
1215
  Trygub O. 15th Anniversary of "Eminak" Journal: the History of Development / O. Trygub, K. Horbenko // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 4 (40), жовтень-грудень. – С. 9-15. – ISSN 1998-4634
1216
  Cannon Don 16-bit microprocessor systems / Cannon Don. – New York, 1982. – 1144с.
1217
   16-а наукова студентська конференція : Тези доп. – Київ, 1960. – 75с.
1218
  Скрыпнев Н. 16-й съезд ВКП(б) - съезд развернутого наступления социализма по всему фронту / Н. Скрыпнев. – Ленинград, 1953. – 36с.
1219
  Боярский Я. 16-й съезд партии о работе профсоюзов / Я. Боярский. – Москва ; Ленинград : Издательство ВЦСПС ГИЗ, 1930. – 48 с.
1220
  Французская 16-й съезд французской коммунистической партии : (Сен-Дени, 11-14 мая 1961 г.) / Французская, партия. Съезд коммунистическая, ; 1961 ; Сен-Дени) (16. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. – 176 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических партий)
1221
   16-я воздушная. – М., 1973. – 392с.
1222
   16-я Всесоюзная конференция по радиоастрономическим исследованиям солнечной системы (Звенигород, октябрь 1984 г.) : тезисы докладов. – Москва : ИЗМИРАН, 1984. – 128 с.
1223
   16-я Всесоюзная научно-техническая конференция по методам расчета и прогноза селевых потоков (Нальчик, 12-16 нояб. 1981 г.). – Москва, 1981. – 221с.
1224
  Тарасенко Н. 16-я глава древнеегипетской Книги Мертвых и ее семантика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 84-86. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зображувальну семантику 16-ї глави Книги Мертвих. In article the graphic semantics of 16-th chapter of the Book of Dead is analyzed.
1225
  Краснопольская Е Н. Кузакова 16-я конференция ВКП(б) / Е Н. Кузакова Краснопольская. – Москва, 1978. – 88с.
1226
   16-я научная конференция. – Ленинград, 1970. – 32с.
1227
  Jaworowski R. 16 cech wspolnych / Roman Jaworowski. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1981. – 272s. – ISBN 83-11-06698-1
1228
   16 konferencja katedr i zakladow geodezji na wydzialach niegeodezyjnych "Systemy, standarty i jakosc ksztalcenia przedmiotow geodezyjno-kartograficznych" : Aktualne zagadnienia dydaktyczne, 28-29 wrzesnia 2001, Zielona Gora - Lagow / Konferencja katedr i zakladow geodezji na wydzialach niegeodezyjnych; PAN, Kom-t geodezji, Min-wo Rozwoju reg. i bud-wa, Depart. archit., budow., geodez. i kartograf., Politech. Zielonogor. – Zielona Gora : Oficyna Wydawnicza Politech. Zielonogorskiej, 2001. – 130s. – ISBN 83-85911-87-1
1229
  Туровская Л. 16 августа (1960) - 60 лет назад в Стокгольме по решению Международного астронавтического конгресса основана Международная академия астронавтики (МАА) // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 23. – С. 2


  Международная академия астронавтики (англ. International Academy of Astronautics, IAA) - международная общественная организация, объединяющая ведущих учёных и инженеров, работающих в области космических исследований. Основана в 1960 году по инициативе ...
1230
   16 вересня - день Київського університету імені великого Тараса // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 368


  Центр літературної творчості Навчально-наукового Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.
1231
  Теремко В. 16 весна : повість / Василь Теремко. – Київ : Академія, 2018. – 128 с. – На обкл. напис: Блок пост. – ISBN 978-966-580-533-5
1232
   16 Всесоюзная алгебраическая конференция : Тезисы. – Ленинград : Ленингр.отделение математич. ин-та
Ч. 1. – 1981. – 193 с.
1233
   16 Всесоюзная алгебраическая конференция : Тезисы. – Ленинград : Ленингр.отделение математич. ин-та
Ч. 2. – 1981. – 208 с.
1234
  Туровская Л. 16 декабря (705) - 1315 лет со дня смерти У Хоу, наложницы китайского императора Тайцзуна, фактической правительницы Китая (660-705) // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41


  У-Хоу - второе имя китайской императрицы У Цзэтянь (624-705) - китайская правительница, которая фактически правила Китаем на протяжении сорока лет с 665 года до своей смерти. Она появилась в императорском дворе как наложница китайского императора ...
1235
  Харченко Н. 16 запитань про керівника ЗЗСО. Обрання, призначення на посаду та звільнення // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Липень - Серпень (№ 7/8). – С. 82-87
1236
  Туровская Л. 16 июня (1925) - 95 лет назад в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь Артек // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 15. – С. 2
1237
  Мариев М. 16 лет Красной Армии / М. Мариев. – Л, 1934. – 120с.
1238
  Зятьєв С. 16 липня 1990-го з"явилася надія на власну державу... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 124). – С. 5


  29 років тому Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.
1239
  Туровская Л. 16 марта (1915) - 105 лет назад полиция Петрограда закрыла самое известное литературно-артистическое кабаре Серебряного века "Бродячая собака" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 11. – С. 2


  Петербургское литературно-артистическое кабаре, в котором собирались писатели, поэты, философы, оперные певцы, театральные деятели и музыканты, открылось в Петербурге в канун нового 1912 года и просуществовало до 16 марта 1915 года. Организатором клуба ...
1240
  Туровская Л. 16 ноября (1965) - 55 лет назад в СССР с космодрома "Байконур" запущен беспилотный космический корабль "Венера-3" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 36


  "Венера-3" - автоматическая межпланетная станция, предназначенная для исследования планеты Венера. Стала первым земным аппаратом, достигшим поверхности другой планеты. Венера-3 летела в паре с запущенной на 4 дня ранее "Венерой-2". Им не удалось ...
1241
  Акулов М.Р. 16 ноября 1920 : освобождение Красной Армией Крыма / М.Р. Акулов, В.П. Петров. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 235, [5] с., ил. – (Памятные даты истории)
1242
  Туровская Л. 16 октября (1890) - 130 лет со дня рождения Пола Стренда, американского фотографа и кинорежиссера-документалиста, одного из родоначальников документальной фотографии // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32. – С. 2


  Стренд Пол (1890-1976) - американский фотограф и кинорежиссер-документалист, один из родоначальников документальной фотографии.
1243
  Макаров А.Н. 16 репродукций / А.Н. Макаров. – Ленинград, 1977. – 4с.
1244
  Дубинчик А.М. 16 репродукций / А.М. Дубинчик. – Ленинград, 1977. – 4с.
1245
  Георгіаді Я. 16 років Жовтня / Я. Георгіаді, 1933. – 64 с.
1246
  Капсамун І. 16 років: вирок системі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 4-5


  "Поки "революції" б"ють лише по верхівці айсберга, але не зачіпають основ. Рецепт - в остаточній крапці у "справі Гонгадзе - Подольського",- експерт.
1247
  Туровская Л. 16 сентября (1915) - 105 лет назад гидрографическая экспедиция под руководством Е. Вилькицкого впервые в истории мореплавания сквозным рейдом прошла путь из Владивостока в Архангельск // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 28. – С. 2


  Первопроходцы планировали двигаться Северным морским путем с востока на запад с одновременным проведением научных исследований. 7 июля 1914 г. Ледокольные пароходы "Вайгач" и "Таймыр" вышли из Владивостока. Переход переходили в сложных ...
1248
  Вертійчук А. 16 спроб. Дещо з історії лінгвоциду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 липня (№ 113)
1249
  Вергелис А.А. 16 стран, включая Монако : путевые очерки / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. Е.Катаевой. – Москва : Советский писатель, 1979. – 415 с.
1250
  Вергелис А.А. 16 стран, включая Монако : путевые очерки / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. Е.Катаевой. – Москва : Советский писатель, 1982. – 460 с.
1251
  Корнилов А.В. 16 съезд партии - съезд развернутого наступления социализму по всему фронту / А.В. Корнилов. – М, 1956. – 36с.
1252
  Плаа М. 16 уроков тенниса / М. Плаа. – Москва, 1935. – 147с.
1253
  Плаа М. 16 уроков тенниса / М. Плаа. – Москва : Динамо, 1936. – 151 с.
1254
  Туровская Л. 16 февраля (1740) - 280 лет со дня рождения Джамбаттисты Бодони, итальянского издателя, типографа, художника-шрифтовика и гравера, автора сотен шрифтов, из которых примерно 80 были кириллическими // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 7. – С. 2
1255
  Туровская Л. 16 февраля (1922) - 100 лет со дня рождения Лидии Антоновны Пономаренко, украинского краеведа // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 7. – С. 2


  Пономаренко Лідія Антонівна (1922-2013) - українська геодезистка, києвознавиця, дослідниця топонімії; авторка численних розвідок і публікацій.
1256
  Никольский Н.С. 16 часов. / Н.С. Никольский. – М, 1966. – 160с.
1257
  Височанський Василь 160-ліття кафедри української словесності у Львівському університеті // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 10 (574). – С. 3-4. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477
1258
  Вергунов В.А. 160-річчя від дня народження Поггенполя Вільгельма Олександровича (1854-1938) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 105-108 : фото
1259
  Шур Я.И. 160 миллиардов / Я.И. Шур. – Москва, 1949. – 104с.
1260
  Шипулін В.П. 160 років Анатомічному театру Університету св. Володимира / В.П. Шипулін, В.Д. Догузов // Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред.: Р.В. Богатирьова ; редкол.: С.Б. Арбузова, Р.М. Богачов, Г.В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (3). – С. 163-169. – ISSN 2308-8818


  "...Висвітлено науковий доробок вчених, що працювали в Анатомічному театрі Університету св. Володимира у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Коротко представлені історія заснування та розвитку цього навчального та науково-дослідного закладу, що ...
1261
  Веремійчик О. 160 років від дня народження незабутнього Євгена Чикаленка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14 грудня - 28 грудня (№ 47/48)
1262
  Міхно О. 160 років від дня народження Павла Тутковського (1858-1930), українського геолога, географа і педагога // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2018. – № 3 (252). – С. 17-18. – ISSN 2308-8095
1263
  Горак Р. 160 років кафедрі руської словесності Львівського університету // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 13-15. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1264
   160 років Національному медичному університету імені О.О. Богомольця. – Київ : Століття, 2001. – 368с. – ISBN 966-95952-2-3
1265
  Абдулин М.Г. 160 страниц из солдатского дневника / Мансур Абдулин ; [лит. обраб. Г. Юдиной]. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 160 с. : ил. – (Летопись Великой Отечественной)
1266
  Гроссу Н.С. 1600-летие Миланского эдикта св. равноапостольного Константина Великого о свободе христианской веры. 313-1913 / Свящ. Н. Гроссу, проф. Киев. духовной акад. – Киев : Киев. православ. религ.-просвет. о-во, 1913. – 21 с.


  На обл. дарсв. надпись Лециусу от Голубева 1910 г.
1267
  Glabinski Stanislaw 1600 Pennsylvania Avenue. / Glabinski Stanislaw. – Warszawa, 1989. – 349с.
1268
  Фалькон-Баркер 1600 лет под водой / Фалькон-Баркер. – М, 1967. – 160с.
1269
  Гайда Федор 1648 год: прорыв в современность : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 88-98 : Фото, карта
1270
  Веремійчик О. 165 років від дня народження Дмитра Яворницького // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-24 листопада (№ 43/44)
1271
  Паламарчук О.Л. 165 років славістики в Київському університеті / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 103-111. – ISSN 2075-437X


  Київський університет - один з провідних осередків славістики. У статті подається колроткий виклад історії кафедри слов"янської філології від її заснування (1842) та початку систематичного викладання славістичних дисциплін (1846) до наших днів
1272
  Конверський А.Є. 165 років філософії в університеті // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.107-117
1273
  Milkowski T. 166 monodramow / Tomasz Milkowski. – Wroclaw : Wroclawskie Towarzystwo Przyjaciol Teatru, Osrodek Kultury i Sztuki we Wroclawiu, 2016. – 439, [8] s. : il. – (Seria: Czarna Ksiazeczka z Hamletem ; 16). – ISBN 978-83-62290-54-3
1274
   166 биографий знаменитых композиторов : Зарубежные композиторы. Русские композиторы. – Санкт-Петербург : Композитор, 2000. – 208с. – ISBN 5-7379-0048-7
1275
  Кобилюх В.О. 167 синонімічних назв Землі у санскриті / Василь Кобилюх. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-634-440-6
1276
  Антипенко І. 167 студентів із Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27 вересня (№ 171). – С. 2


  У Херсоні вдвічі зросла кількість вступників, які приїхали з окупованого півострова.
1277
  Touret Denis 169 "Firs" Maxims: For a biojudicial theory / Touret Denis. – Montgeron, 1983. – 35с.
1278
   17-а наукова студентська конференція. – Київ, 1960. – с.
1279
   17-а Наукова студентська конференція : Тези доп. – Київ, 1961. – 89с.
1280
  Бажан М.П. 17-ий патруль / М. П. Бажан. – Харків : Книгоспілка, 1926. – 68с.
1281
  Пальма Сесілія 17-й міжнародний книжковий ярмарок у Гавані / пер. з ісп. Д. Дроздовський // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
1282
  Чернов М.П. 17-й съезд ВКП(б) / М.П. Чернов. – Москва, 1984. – 96с.
1283
  Олещук Ф.Н. 17-й съезд ВКП(б) и задачи антирелигиозной работы / Ф.Н. Олещук. – Москва, 1934. – 103с.
1284
   17-й съезд Монгольского революционного союза молодежи 24-26 мая 1978 года. – Москва, 1979. – 79с.
1285
  Бурианек Ф. 17-ое ноября / Ф. Бурианек. – Прага, 1964. – 27с.
1286
   17-я воздушная армия в боях от Сталинграда до Вены: воен.-ист. очерк о боевом пути. – Москва, 1977. – 261с.
1287
   17-я Всесоюзная алгебраическая конференция. Минск 14-17 сент. 1983 г.. – Минск
ч. 1. – 1983. – 230с.
1288
   17-я Всесоюзная алгебраическая конференция. Минск 14-17 сент. 1983 г.. – Минск
ч. 2. – 1983. – 284с.
1289
   17-я выставка московских художников книги : Каталог. – Москва, 1989
1290
   17-я выставка произведений московских художников - участников Великой Отечественной войны: живопись. Графика. Скульптура. Декоарт.-приклад. искусство. Каталог.. – М., 1984. – 44с.
1291
   17-я научно-техническая конференция студентов : Тезисы докл. – Москва, 1962. – 152с.
1292
   17-я научно-техническя конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная 50-летию газеты "Правда" : Тезисы докл. – Москва, 1962. – 144с.
1293
  Паперный З.С. 17 1/2 фельетонов / З.С. Паперный. – Москва, 1966. – 103с.
1294
  Zimecki Tadeusz 17 kur na Tasmanie / Zimecki Tadeusz. – Warszawa : LSW, 1982. – 340 s.
1295
   17 грудня 2021 року в Інституті агроекології і природокористування НААН відбувся круглий стіл пам’яті видатного вченого-вірусолога Бойка Анатолія Леонідовича — "Серце віддаю людям та науцІ" // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 4. – C. 139-140. – ISSN 2077-4893
1296
  Туровская Л. 17 декабря (1830) - 190 лет со дня рождения Жюля де Гонкура, французского писателя // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41
1297
  Рыженко Ф.Д. 17 июля 1903 : Рассказ о втором съезде партии / Ф.Д. Рыженко. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 143 с.
1298
  Туровская Л. 17 июня (1970) - 50 лет назад американский ученый Эдвин Лэнд запатентовал первую, полностью автоматизированную, карманную камеру "Polaroid SX 70" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 15. – С. 2
1299
  Туровская Л. 17 марта (1900) - 120 лет со дня рождения Александра Николаевича Коробейченко, украинского оперного певца (лирический тенор), педагога, первого учителя Анатолия Соловьяненко // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 12
1300
   17 миттєвостей тріумфу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 138-139 : фото
1301
  КДУ 17 наукова студентська конференція присвячена 100-річчю з дня смерті Т.Г, Шевченка / КДУ. – К., 1961. – с.
1302
  Максвелл Д. 17 неоспоримых законов работы команды : Познайте их и вооружите ими свою команду / Джон Максвелл. – 200с.
1303
  Туровская Л. 17 октября (1945) - 75 лет назад, следуя решениям Ялтинской и Потсдамкой конференций, Кенигсберг с прилегающими землями включен в состав СССР // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32. – С. 2


  Кенигсберг - город, административный центр германской провинции Восточная Пруссия с 1773 по 1945 годы. Спустя полтора месяца после окончания Второй мировой войны, 17 октября 1945 года, был передан под юрисдикцию Советского Союза, а в 1946 году ...
1304
  Волинський П.Б. 17 років на освітянській ниві / П.Б. Волинський, С.А. Єременко, А.В. Пруський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 35-38 : фото
1305
  Туровская Л. 17 сентября (1630) - 390 лет назад на восточном побережье Северной Америки, в бухте Массачусетского залива, британские выходцы из английского города Бостон основали Бостон Американский // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 28. – С. 2


  Уже через несколько лет переселенцы открыли первую в Америке англоязычную школу и колледж - Гарвард. До середины XVIII века Бостон являлся крупнейшим городом Британской Америки, а по числу жителей опережал все города североамериканских колоний, слыл их ...
1306
  Гребенникова Е. 17 сентября 1864 родился Михаил Коцюбинский // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 12 сентября (№ 169). – С. 30


  "Классик украинской литературы остается один из самых оригинальных украинских прозаиков".
1307
  Глушенко О. 17 уроків з курсу "Конституція України" / О. Глушенко, В. Кампо. – К, 1997. – 159с.
1308
  Туровская Л. 17 февраля (1827) - 195 лет со дня смерти Иоганна Генриха Песталоцци, швейцарского педагога // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 7. – С. 2


  Иоганн Генрих Песталоцци (Johann Heinrich Pestalozzi). Швейцарский педагог. Один из крупнейших педагогов-гуманистов конца XVIII - начала XIX века, внесший значительный вклад в развитие педагогической теории и практики. Основоположник дидактики ...
1309
   17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 6 : фото
1310
  Ковальчук А. 170-а річниця "Заповіту" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 31 грудня (№ 52). – С. 7


  "Заповіт" Тараса Шевченка.
1311
  Гребенникова Е. 170-летие основателя премии Пулитцера // Сегодня. – Киев, 2017. – 7-9 апреля (№ 64). – С. 18


  170 лет со дня рождения иконы американской журналистики Джозефа Пулитцера.
1312
   170 Aastat Korgemat Pollu-Majanduslikku Haridust Eestis. – Tallinn : Valgus
2. – 1978. – 222s.
1313
   170 років - зберігаємо традиції. 20 років - створюємо майбутнє / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; [редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип.: М.Р. Аракелян ; фот.: Г.О. Гарбузов та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2017. – 558, [2] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-321-1
1314
  Задорожній О. 170 років кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О. Задорожній, О. Гріненко // Міжнародне право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 260-265
1315
   170 років тому на Полтавщині народився президент Всеукраїнської Академії Наук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 12


  170 років з дня народження видатного українського вченого і діяча Української революції 1917 - 1921 рр., уродженця Полтавщини Ореста Левицького.
1316
  Безверхній Олег 1709 рік, весна. Що нового під Полтавою? ( із щоденника офіцера Його Величності короля Карла XII) / Безверхній Олег, Цебрій Віталій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 149-155. – ISSN 0869-3595
1317
  Muhlstadt H. 172 Tage aus dem Leben des Lehrers Egon Schultz. / H. Muhlstadt. – Berlin, 1973. – 128с.
1318
  Лебедев В.П. 175 годовщина Первого Кадетского корпуса 17 февраля 1907 г. : сцены в стихах / соч. В.П. Лебедева. – [Санкт-Петербург] : Изд. 1-го Кад. корпуса, 1906. – 31 с.
1319
  Сухоруков К.М. 175 лет государственной библиографической регистрации изданий // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 6 (383). – С. 7-16. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена истории становления в России системы библиографического учета и общегосударственной системы обязательного экземпляра произведений печати.
1320
   175 лет Калужского театра. – Калуга, 1952. – 120с.
1321
  Лук"янчук Г. 175 літ хоровій капелі "Дніпро" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 січня (№ 3). – С. 15


  У Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського з тріумфом відбувся святковий концерт, присвячений 175-літтю заснування Народної хорової капели"Дніпро" КНУ імені Тараса Шевченка.
1322
  Єфіменко В. 175 років Астрономічній обсерваторії Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-14. – (Астрономія ; вип. 2 (60)). – ISSN 1728-3817
1323
   175 років Астрономічній обсерваторії Київського університету : монографія / [В.М. Єфіменко та ін.; за заг. ред. В.М. Єфіменка, В.М. Івченка] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 463, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-933-090-1
1324
   175 років обсерваторії КНУ: 10 цікавих фактів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (186). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  21 лютого виповнилося 175 років астрономічній обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка. Організатор і перший директор - Василь Федоров.
1325
  Губерський Л. 175 років служіння батьківщині під девізом Utilitas Honor et Gloria // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – C. 7-16. – ISSN 1682-2366


  На питання редакції відповідав Л. Губерський, ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
1326
  Андрущенко В. 175 років у педагогічному просторі держави. (Доповідь ректора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на урочистому засіданні колективу з нагоди ювілею університету) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 5-10. – ISSN 2078-1016


  175 років з дня заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
1327
  Губерський Л. 175 років юності: 175-ту річницю від дня заснування святкує КНУ імені Тараса Шевченка / підготовила А. Бойко, В. Суддя // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2009. – 30 жовтня (№ 205). – С. 1, 6-7


  Інтерв"ю з ректором КНУ імені Тараса Шевченка Леонідом Губерським, проректором з наукової роботи Валерієм Григоруком, деканом історичного факультету Віктором Колесником, доцентом історичного факультету Віктором Коротким, директором Института філології ...
1328
  Осипов К. 1760 год : Сокращенный вариант исторического романа "Дорога на Берлин" / К. Осипов. – Москва, 1946. – 160 с.
1329
  Роговий О. 1768 рік на Вінничині // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29)
1330
  Rossiter Clinton 1787: the grand Convention / Rossiter Clinton. – New York, 1968. – 384с.
1331
  Chaussinand-Nogaret Guy 1789 (Avec la collab. du Cabinet des Estampes de la Bibliotheque Nationale) / Chaussinand-Nogaret Guy. – Paris, 1988. – 175с.
1332
  Eidelman Nathan 1789 en Russie / Eidelman Nathan; Macaze C. – Moscou, 1989. – 355с.
1333
  Lemasson S. 1789 la revolution doit s"arreter a la perfection du bonheur. Saint-Just / S. Lemasson, J.-C. Penchenat. – Paris, 1971. – 109с.
1334
  Lamartine A. de 1789 Les constituants. – Bruxelles : Meline, Cans et Comp.
T. 1. – 1854. – 327 p.
1335
  Lamartine A. de 1789 Les constituants. – Bruxelles : Meline, Cans et Comp.
T. 2. – 1854. – 454 p.
1336
  Markov Walter 1789. Die Grosse Revolution der Franzosen / Markov Walter, Soboul Albert. – Berlin, 1973. – 480с.
1337
  Урин В.А. 179 дней в автомобиле / В.А. Урин. – Москва, 1958. – 295с.
1338
  Hugo Victor 1793 : Roman / Hugo Victor; Aus dem Franz. ubersetzt von E. Schumann. – Berlin : Aufbau-Verlag, 1956. – 325S. – (Deutsche Volksbibliothek)
1339
  Клаузевиц. 1799 год. / Клаузевиц. – М, 1938. – 299с.
1340
  Яковлев М.И. 17лет в Китае / М.И. Яковлев. – М, 1981. – 320с.
1341
   18-а Наукова конференція, присвячена 23-му з"їзду КПРС та 35-річчю інституту : Запрошення. – Київ, 1966. – 28с.
1342
  Маркс К. 18-е брюмера Луи Бонапарта / К. Маркс. – Х, 1918. – 100с.
1343
   18-е Герценовские чтения : География и геология. Программа и тезисы докладов, 9-21 апреля 1965 года. – Ленинград, 1965. – 48с.
1344
   18-е Герценовские чтения : Программа и тезисы докладов: Естествознание и химия. – Ленинград, 1965. – 128с.
1345
   18-е Герценовские чтения : Математика. Программа и тезисы докл. 14 апреля-14 мая 1965 г. – Ленинград, 1965. – 40с.
1346
   18-е Герценовские чтения : Педагогические науки. Программа и тезисы докл. – Ленинград, 1965. – 167с.
1347
   18-е Герценовские чтения : Социально-экономические и исторические науки: Тезисы докл. – Ленинград
Научный коммунизм. История КПСС. Философия. Полит. экономия. История. – 1965. – 166с.
1348
   18-е Герценовские чтения : Физика: Программа и краткое содержание докл. 15 апреля - 13 мая 1965 г. – Ленинград, 1965. – 92с.
1349
   18-е Герценовские чтения : Художественно-географический фак.: Программа и тезисы докл., 19-21 апреля 1965 г. – Ленинград, 1965. – 20с.
1350
   18-е первенство СССР по шахматам посвященное 100-летию со дня рождения М.И.Чигорина. – Москва, 1952. – 340с.
1351
  Шатров М.П. 18-й год / М.П. Шатров. – Москва, 1974. – 280 с.
1352
   18-й конкурс студентських наукових робіт / Рада Товариства // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 2


  Інформація для студентів та випускників шкіл про те, що Товариство української мови та Міжнародний благодійний фонд "Смолоскип" проводять конкурс студентських наук. робіт за темою "Українська мова - чинник державотворення, національної безпеки й ...
1353
   18-й Международный орнитологический конгрес. – Москва : Наука, 1982. – 275с.
1354
  Мамонтов Я.Д. 18-й съезд ВКП(б) / Я.Д. Мамонтов. – Днепропетровск, 1960. – 20с.
1355
  Горбачев А.Я. 18-й съезд ВКП(б) и его решения / А.Я. Горбачев. – Киев, 1962. – 28с.
1356
   18-й съезд ВЛКСМ и задачи комсомольских организаций по правовому воспитанию молодежи и предупреждению правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних. – Москва, 1978. – 40с.
1357
   18-й съезд ВЛКСМ и задачи штабов и постов "Комсомольского прожектора" по воспитанию у юношей и девушек бережного отношения к социалистической собственности. – Москва, 1978. – 24с.
1358
   18-й съезд ВЛКСМ о дальнейшем улучшении шефства комсомола над проффесионально-техническими училищами. – Москва, 1978. – 53с.
1359
   18-й Філологічний семінар / Оргкомітет // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 35). – С. 3


  Повідомлення. В Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться 18-й Філологічний семінар "Методологічні і теоретичні проблеми літературознавства". Тема семінару:"Постмодерні жанри: фікція чи полілог з ...
1360
   18-й філологічний семінар: постмодерн і жанрові стратегії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (655). – С. 68-69. – ISSN 0236-1477


  18-й філологічний семінар, який традиційно проводиться у стінах Шевченкового університету, не лише нагадує про спадкоємність наукових шкіл у вітчизняній науці, а й засвідчує залучення нових сил до вирішення актуальних питань літературознавства. ...
1361
   18-й філологічний семінар: постмодерні жанрові стратегії : [відгук вісімнадцятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 231-232. – ISBN 978-617-7480-98-2


  "18-й філологічний семінар, який традиційно проводиться у стінах Шевченкового університету, не лише нагадує про спадковість наукових шкіл у вітчизняній науці, а й засвідчує залучення нових сил до вирішення актуальних питань літературознавства .
1362
  Гріффен Л.О. 18-та Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні питання історії науки і техніки" // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 102-104. – ISSN 2617-1929
1363
   18-я выставка произведений московских художников - участников Великой Отечественной войны : живопись. Графика. Скульптура. Декоративное искусство. Каталог. – Москва : Советский художник, 1986. – 56 с.
1364
   18-я итоговая научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава. – Ленинград, 1963. – 42с.
1365
   18-я Научная студенческая конференция, посвященная 40-летию ВЛКСМ : Тезисы докл. – Киев, 1958. – 144с.
1366
   18-я научно-техническая конференция студентов : Тезисы докл.: Общественные науки, полиграфия, экономика полиграфического производства, общеинженерные науки, физико-математические науки. – Москва, 1963. – 122с.
1367
   18-я школа-коллоквиум по теории вероятностей и матемтаической статистике Бакуриани. – Тбилиси, 1984. – 54с.
1368
  Всесоюзное 18 Всесоюзное совещание по люминесценции (молекулярная люминесценция); Киев, 1969 / Всесоюзное, совещание по люминесценции (молекулярная люминесценция). – Киев : ИФ АН УССР, 1969. – 129 с.
1369
  Туровская Л. 18 декабря (1935) - 85 лет со дня рождения Виктора Васильевича Скопенко, украинского ученого-химика // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41


  Скопенко Виктор Васильевич (1935-2010) - доктор химических наук (1970), профессор (1972), академик Национальной академии наук Украины и Академии педагогических наук Украины (отделение педагогики и психологии высшей школы, 1992). Герой Украины (1999), ...
1370
  Рейхвальд Фэй 18 звеньев / Рейхвальд Фэй. – Москва, 1993. – 272с.
1371
  Туровская Л. 18 июня (1905) - 115 лет со дня рождения Льва Ивановича Медведя, украинского ученого-медика, основателя и директора Института экогигиены и токсикологии в Киеве // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 15. – С. 2


  Левко Іванович Медведь (1905-1982) - український гігієніст. Академік Академії медичних наук СРСР (1969). Заслужений діяч науки УРСР (1965).
1372
  Гребенникова Е. 18 июня 1928 года родился создатель украинской мифологии // Сегодня. – Киев, 2018. – 14 июня (№ 103). – С. 28


  Плачинда, Сергей Петрович (1928-2013) - украинский писатель. Прозаик, публицист, критик, член Союза писателей Украины (1960).
1373
  Гребенникова Е. 18 июня 1933 года родился отец позитивной психотерапии // Сегодня. – Киев, 2018. – 14 июня (№ 103). – С. 28


  Пезешкиан Носсрат (1933-2010) - немецкий невролог, психиатр и психотерапевт иранского происхождения. Основатель позитивной психотерапии.
1374
  Павлюк І. 18 найкращих! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26-27 червня (№ 111/112). – С. 17


  За результатами конкурсного добору до Літньої школи журналістики "Дня" - 2015 потрапили студенти КНУ імені Тараса Шевченка: Т. Літвінчук, Н. Пушкарук, К. Трапезнікова.
1375
  Туровская Л. 18 ноября (1900) - 120 лет со дня рождения Георгия Богдановича Кистяковского, американского химика украинского происхождения // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 37


  Кистяковский Георгий Богдонович (Джордж) (1900-1982) - американский химик украинского происхождения, разработчик "медленного" взрывчатого вещества боратол и метода взрывной имплозии для обжатия делящегося материала имплозивных атомных бомб. Участник ...
1376
   18 областная художественная выставка : живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. – Иваново : Ивановская городская типография, 1966. – 83 с.
1377
  Пшеничний П.М. 18 років Чернової Армії. / П.М. Пшеничний; П. Пшенийчний. – Київ : Держ. віськове вид. "На варті", 1936. – 64 с.
1378
  Туровская Л. 18 сентября (1640) - 380 лет назад в Киеве начался церковный собор, утвердивший катехизис "Православное исповедание веры" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 28. – С. 2


  380 лет назад в Киеве начался церковный собор, утвердивший катехизис "Православное исповедание веры", которым на протяжении столетий руководствовалась Православная церковь на восточнославянских землях, в Молдавии и Валахии.Незадолго до этого события в ...
1379
  Гребенникова Е. 18 сентября 1929 года родилась наша художница и активистка Алла Горская // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 12 сентября (№ 169). – С. 30


  "В Киевском университете уничтожили витраж "Шевченко. Мать", созданный в соавторстве, квалифицировав его как идеологически враждебный".
1380
   18 способов тренировки тела и духа. – Москва : Наука, 1991. – 104 с. – ISBN 5-02-004135-1
1381
  Туровская Л. 18 февраля (1872) - 150 лет назад в Киеве открыт памятник графу Алексею Алексеевичу Бобринскому, одному из руководителей строительства железной дороги к Киеву; учредителю и директору первой в России Царскосельской железной дороги // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 7. – С. 2


  Граф Алексей Алексеевич Бобринский (1800-1868) - внук Екатерины II, крупнейший деятель сельского хозяйства, зачинатель сахарной промышленности в Российской империи.
1382
  Туровская Л. 18 февраля (1900) - 120 лет со дня рождения Оксаны Андреевны Петрусенко, украинской певицы (колоратурное сопрано), крупнейшей представительницы украинской вокальной школы // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 8. – С. 2
1383
   180-річчю alma mater присвячена // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 1


  На факультеті психології відбулася студентська наукова конференція "Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів (до 180-річчя Київського університету)". Цей захід організувала кафедра педагогіки. ...
1384
  Halik Antonio 180 000 kilometrow przygody. / Halik Antonio. – Warszawa, 1975. – 355с.
1385
  Галстян М.К. 180 лет Национальной библиотеке Армении // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 34-37
1386
  Бабенко Н.А. 180 тестів з англійської граматики для початкової школи / Н.А. Бабенко, В.Ф. Губайдулліна, О.В. Колос. – Харків : Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 09 (105)). – ISBN 978-617-00-1127-5
1387
  Овденко Александр и Лидия 18000 километров по Соединенным Штатам Америки / Александр и Лидия Овденко. – Изд. 2-е. испол. допол. – Харьков : Прапор, 1972. – 240с.
1388
  Овдиенко А.В. и Овдиенко Л.И. 18000 км. по Соединенным Штатам Америки / А.В. и Овдиенко Л.И. Овдиенко. – Х., 1970. – 175с.
1389
  Овдиенко А.В. и Овдиенко Л.И. 18000 км. по Соединенным Штатам Америки / А.В. и Овдиенко Л.И. Овдиенко. – 2-е, испр. и доп. – Хю, 1972. – 239с.
1390
  Клаузевиц. 1806 год / Клаузевиц. – Москва, 1937. – 195с.
1391
  Клаузевиц. 1806 год. / Клаузевиц. – 2-е изд. – М, 1938. – 228с.
1392
  Покровский Н.В. 1809-1909. Церковно-археологический музей С.-Петербургской Духовной Академии 1879-1909 / Н.В. Покровский. – Санкт-Петербург : Синодальная тип., 1909. – IV, XXIX, 151с., 54 л.
1393
  Сахаров А.Н. 1809 год в истории России и Финляндии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 110-118. – ISSN 0869-5687
1394
   181 факт про університет // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 7


  Університетська хроніка.
1395
  Тарас А. 1812 год - трагедия Беларуси // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 10 (154) октябрь. – С. 149-162. – ISSN 1606-0219
1396
  Тарас А. 1812 год - Трагедия Беларуси // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 8 (152) август. – С. 6-28. – ISSN 1606-0219
1397
  Тарас А. 1812 год - Трагедия Беларуси // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 7 (151) июль. – С. 136-165. – ISSN 1606-0219
1398
  Тарас А.Е. 1812 год - Трагедия Беларуси // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 9 (153) сентябрь. – С. 72-84. – ISSN 1606-0219
1399
  Гарнич Н.Ф. 1812 год / Н.Ф. Гарнич. – Москва, 1952. – 216 с.
1400
  Гарнич Н.Ф. 1812 год / Н.Ф. Гарнич. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 288 с.
1401
  Тарле Е.В. 1812 год / Е.В. Тарле. – Москва : АН СССР, 1959. – 819с.
1402
   1812 год : К 150-летию Отечеств. войны. Сборник статей. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1962. – 320 с. : 4 л. илл. – Шмуцтит.: Акад. наук СССР, Ин-т истории ; Гос. Бородин. воен.-ист. музей [ 150 лет со дня Бородинского сражения ]
1403
  Крылов И.А. 1812 год в баснях Крылова / И.А. Крылов. – Санкт-Петербург. – 37с.
1404
  Афанасьев Г.Е. 1812 год в его деятелях / Г.Е. Афанасьев. – Киев : Типолитограф. М.Т. Мейнандера, 1914. – [2], II, 146 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца, кн. 24, вып. 1-2
1405
  Андреев А.Ю. 1812 год в истории Московского университета / А.Ю. Андреев. – Москва : Московский университет, 1998. – 88 с. – ISBN 5-211-03737-5
1406
  Бабилунга Н. 1812 год в истории народов Молдовы и Приднестровья: взгляд через столетия // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 10. – С. 10-16
1407
  Гартевельд В.Н. 1812 год в песнях : собрание текстов 33 русских и французских песен эпохи нашествия Наполеона I-го в Россию в 1812 году / собр. и записаны В.Н. Гартевельд ; с пред и коммент. В.Н. Гартевельд. – Москва : Кн-во К.И. Тихомирова, 1912. – 63 с.


  Собр. по источникам, нах. в Имп. Публ. биб. в Румянцевском музее в Москве, в музее Клюни в Париже, в Архиве французской Академии и по частным преданиям
1408
  Елпатьевский К.В. 1812 год в русской поэзии : сборник стихов и песен (истор. и воен.), посвящ. отеч. войне, Александру I и Наполеону : для учащихся / сост. Елпатьевский К.В. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – 110 с.
1409
  Елпатьевский К.В. 1812 год в русской поэзии : сборник стиховтворений и песен (исторических и военных), посвященных Отечественной войне, Александру I и Наполеону : для учащихся сост. К.В. Елпатьевский. – 2-е изд. доп.,с прибавлением краткого очерка Отечественной войны. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1912. – VI, 138 с.


  Авторы: А. Пушкин, Ф. Глинка, М. Лермонтов, В. Жуковский, В. Брюсов, А. Дельвиг, И. Крылов и другие
1410
  Фризман Л.Г. 1812 год в русской поэзии / Л.Г. Фризман. – М., 1987. – 63с.
1411
   1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современников : [ Сборник. – Москва : Правда, 1987. – 510 [1] с. : [1] л. илл.
1412
  Фирсов Н.Н. 1812 год в социолого-психологическом освещении : (Общ. характеристика) / Проф. Н.Н. Фирсов. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1913. – 64 с.
1413
  Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика / А.Г. Тартаковский. – Москва, 1980. – 312с.
1414
  Тартаковский Андрей Григорьевич 1812 год и русская мемуаристика XIX в. (Опыт источниковедческого изучения) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.09 / Тартаковский Андрей Григорьевич; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1980. – 54л.
1415
  Абалихин Б.С. 1812 год на перекрестках мнений советских историков, 1917-1987 / Б.С. Абалихин, В.А. Дунаевский ; отв. ред. А.Н. Сахаров ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1990. – 243 с. – Библиогр. в конце глав
1416
   1812 год. - Баронесса Сталь в России, 1912. – 40 с. – Отд. оттиск из "Русского архива" 1912, Вып. 8
1417
  Клаузевиц 1812 год. / Клаузевиц. – 2-е изд. – Москва : Военное издательство, 1937. – 276 с.
1418
  Клаузевиц 1812 год. / Клаузевиц. – Москва : Военное издательство, 1937. – 244 с.
1419
   1812 год. Бородинская панорама : [ Альбом. Из собр. музея-панорамы "Бородин. битва". – Москва : Изобразит. искусство, 1982. – 130 с. : 118 л. илл.
1420
   1812 год. Бородинская панорама : [ Альбом. Из собр. музея-панорамы "Бородин. битва". – 2-е изд. – Москва : Изобразит. искусство, 1984. – [135] с. : цв. илл.
1421
   1812 год. Бородинская панорама : [ Альбом. Из собр. музея-панорамы "Бородин. битва". – 3-е изд. – Москва : Изобразит. искусство, 1985. – [133] с. : цв. илл.
1422
   1812 год. Воспоминания воинов русской армии : Из собрания Отдела письменных источников Гос. Ист. музея. – Москва : Мысль, 1991. – 477 [1] с. : [40] л. илл. – Библиогр. в примеч. в конце работ. Указ. имен, геогр., предм.-хронол.: с. 455-476. – ISBN 5-244-00404-2
1423
   1812 год... : Воен. дневники. – Москва : Сов. Россия, 1990. – 459, [2] с. – Библиогр. в примеч. – (Рус. дневники / Редколл.: Г.Н. Волков и др.)). – ISBN 5-268-00886-2
1424
  Поляков Ю.А. 1812 год: война справедливая, победная // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 93-98. – ISSN 0130-3864
1425
  Гарнич Н.Ф. 1812 рік / Н.Ф. Гарнич. – Київ : Радянська школа, 1955. – 279с.
1426
  Рафальський О. 1812 рік у Києві // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С. 80-82 : Фото. – ISSN 1607-6451
1427
  Троицкий Н.А. 1812. Великий год России. / Н.А. Троицкий. – М, 1988. – 348с.
1428
   1813. Ein Lesebuch fur unsere Zeit. – Weimar, 1959. – 448с.
1429
   1825. – Москва, 1990. – 159с.
1430
  Dobrovolskaia Elena 1825: La conjuration / Dobrovolskaia Elena, Makarov Youri. – Moscou, 1990. – 160с.
1431
  Бертело М. 1827-1927 / М. Бертело. – Ленинград : Академия наук СССР, 1927. – 156 с. – (Очерки по истории знаний / Академия Наук СССР ; вып. 3)
1432
  Губер П.К. 1830. Исторический роман / П.К. Губер. – Л, 1930. – 346с.
1433
  Кошелівець І. 1845 рік у творчості Шевченка // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 32-44. – (Праці філологічної секції)
1434
  Bodea C. 1848 la Romani : O istorie in date si marturii / C. Bodea. – Bucuresti : Stiintifica si enciclopedica
2. – 1982. – XXXI, 689-1276 P.
1435
  Bodea Cornelia 1848 la Romani: o istorie in date si marturii / Bodea Cornelia. – Bucuresti, 1982. – 688с.
1436
  Нифонтов А.С. 1848 год в России. / А.С. Нифонтов. – МоскваЛ., 1931. – 208с.
1437
  Клима А. 1848 год в Чехии. / А. Клима. – М, 1949. – 240с.
1438
   1848 рік в Галичині : Анотований покажчик рукописних матеріалів бібліотеки. – Львів : б.в., 1953. – 144с.
1439
  Namier L. 1848: the revolution of the intellectuals. / L. Namier. – Garden City - New York, 1964. – 154с.
1440
  Stearns Peter 1848: the revolutionary tide in Europe / Stearns Peter. – New York, 1974. – 278с.
1441
  Степанчук І. 185 років розумного, доброго, вічного. Національний педагогічний університет імені. М.П. Драгоманова готується святкувати поважний ювілей // Україна молода. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 117). – С. 10


  "У грудні 2019 року українська та європейська педагогічна громадськість відзначатиме ювілейну дату - 185-ту річницю з дня заснування лідера педагогічної освіти України - Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Рішення про ...
1442
   185 років у педагогічному просторі держави. Внесок драгоманівців у розвиток педагогічної освіти та науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Б.І. Андрусишин, І.С. Булах, А.В. Висоцький та ін. ; за заг. ред. В.П. Андрущенка ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2020. – 401, [1] с. : фотоіл., портр. – ISBN 978-966-931-230-3
1443
  Baldwin E. 185. Problems of nitrogen catabolism in invertebrates / E. Baldwin. – [S. l. : s. n.]
IV : The synthesis of uric acid in Helix pomatia. – 1935. – P. 1538-1546. – The biochem. journ., V.29, No. 7, 1935
1444
  Наумова Н. 1859 рік у житті та творчості Тараса Шевченка // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 147-152. – ISSN 0131-2561
1445
  Platon Gheorgh 1859. The Union of the Romanian Principalities / Platon Gheorgh. – Bucharest, 1978. – 85с.
1446
  Ігнатоускі У. 1863 год на Беларусі. Нарыс падзей. / У. Ігнатоускі. – Менск, 1930. – 276с.
1447
  Коллар В.А. 187 дней из жизни Шаляпина / В.А. Коллар. – Горький, 1967. – 247 с.
1448
  Коллар В.А. 187 дней из жизни Шаляпина / В.А. Коллар. – 3-е изд., испр. – Нижний Новгород, 1991. – 253с.
1449
   1870-1970. – Ленинград, 1970. – 152с.
1450
  Guerin Andre 1871 la Commune. L"histoire par l"image / Guerin Andre. – Paris, 1966. – 155с.
1451
  Шатило В.Й. 1875-2020 роки. Житомирський медичний інститут відзначає 145 річницю з дня заснування // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 2 (22). – С. 7-20. – ISSN 2618-1592
1452
  Видал Г. 1876 / Г. Видал. – Москва, 1986. – 410с.
1453
  Фроленко М.Ф. 1881 год : С пл. места событий 1 марта / М.Ф. Фроленко. – Москва : Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и сс.-поселенцев, 1925. – 16 с. : пл. – (Дешевая б-ка журн. "Каторга и ссылка" ; № 11)
1454
  Фроленко М.Ф. 1881 год. / М.Ф. Фроленко. – М, 1925. – 16с.
1455
  Панченко В. 1887 рік: відповідь "малороса" "почвенику" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 6 (326). – С. 18. – ISSN 1996-1561


  В. А. Полетика vs В. А. Кокарєв.
1456
   1891 - 1944 героическая эпопея : борьба болгарского народа против капитализма и фашизма. – София : БКП, 1965. – 153 с.
1457
  Кублицька А. 1896 - 1916. Доба харківського модерну // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 12-25. – ISSN 0131-2685
1458
   19-а Звітна наукова конференція : Тези доповідей з історії КПРС, марксистсько-лнінської філософії і політичної економії, 10-20 лютого. – Харків, 1964. – 51с.
1459
   19-а Научная студенческая конференция, посвященная 14-му съезду ВЛКСМ. Программа 2-14 апреля 1962 года. – Томск, 1962. – 21с.
1460
   19-е Герценовские чтения : География и геология: Программа и тезисы докл. 11 - 26 апреля 1966 г. – Ленинград, 1966. – 112с.
1461
   19-е Герценовские чтения : Естествознание: Программа конференции, тезисы докл., 4 апреля - 5 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 110с.
1462
   19-е Герценовские чтения : Математика: Программа конференции, тезисы докл., 19 апреля - 11 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 47с.
1463
   19-е Герценовские чтения : Педагогические науки: Программа конференции, тезисы докл., 28 марта - 13 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 236с.
1464
   19-е Герценовские чтения : Социально-экономические и исторические науки: Тезисы докл., 5 - 26 апреля 1966 г. – Ленинград, 1966. – 205с.
1465
   19-е Герценовские чтения : Физика: Программа и краткое содержание докл., 15 апреля - 15 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 144с.
1466
   19-е Герценовские чтения : Химия: Программа и тезисы докл., 19 апреля - 13 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 40с.
1467
   19-й конкурс студентських наукових робіт / Рада Товариства // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 8


  19-й КОНКУРС студентських наукових робіт до 200-річного ювілею Тараса Шевченка і свого 25-ліття проводить Товариство української мови спільно з міжнародним благодійним фондом "Смолоскип". Тема 2014 року: "Тарас Шевченко і українська мова". Мета ...
1468
  Челядинов А.В. 19-й съезд Коммунистической партии Советского Союза о развитии самокритики и особенно критики снизу : Автореф... канд. истор.наук: / Челядинов А.В.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 16л.
1469
  Ковальский С. 19-й съезд партии и задачи строительства коммунизма в СССР / С. Ковальский. – Алма-Ата, 1953. – 36с.
1470
   19-я Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике : тезисы докладов. – Ташкент
секции lll, lV, V. – 1984. – 212 с.
1471
   19-я научно-техническая конференция студентов : Тезисы докл.: Общественные, физико-химические науки, полиграфическое производство. – Москва, 1964. – 147с.
1472
   19 Studentu mokslimes konferencijos pranesimu tezes. – Vilnius, 1966. – 42с.
1473
   19 Studentu mokslines konferencijos pranesimu tezes. Filologija ir istorija. – Vilnius, 1966. – 64с.
1474
  Туровская Л. 19 августа (1930) - 190 лет со дня рождения Юлиуса Лотара Мейера, немецкого химика // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 24. – С. 2


  Мейер Юлиус Лотар (1830-1895) - немецкий химик, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук с 1890 года. Наряду с Д. И. Менделеевым считается создателем периодической системы элементов.
1475
   19 Всесоюзное совещание по проблемам управления. – М, 1983. – 536с.
1476
   19 выставка произведений московских художников участников Великой Отечественной войны : каталог. – Москва : Союз художников РСФСР, 1987. – 22 с.
1477
   19 египетских рассказов. – М, 1957. – 147с.
1478
  Туровская Л. 19 июня (1895) - 125 лет со дня рождения Александра Ильича Бродского, украинского ученого, физика-химика, Героя Социалистического Труда // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 15. – С. 2
1479
  Туровская Л. 19 марта (1905) - 115 лет со дня рождения Александра Прокофьевича Маркевича, украинского зоолога, основателя Украинского научного общества паразитологов // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 12


  Маркевич Олександр Прокопович (1905-1999) - український зоолог і паразитолог, академік НАН України (1957), професор (1934), доктор біологічних наук (1939), заслужений діяч науки і техніки України (1965), лауреат державної премії УРСР (1988) і золотої ...
1480
  Перес Гальдос 19 марта и 2 мая. Байлен. Наполеон в Чамартине / Перес Гальдос. – Москва : Художественная литература, 1972. – 576 с.
1481
   19 международный географический конгресс в Стокгольме. – Москва : АН СССР, 1961. – 439с.
1482
   19 Международный географический конгрессс в Стокгольме. – Москва : АН СССР, 1961. – 440 с.
1483
  Туровская Л. 19 ноября (1900) - 120 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Лаврентьева, советского математика и механика // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 37
1484
  Яковлев Н.Н. 19 ноября 1942 года / Н.Н. Яковлев. – М, 1972. – 175с.
1485
  Яковлев Н.Н. 19 ноября 1942 года / Н.Н. Яковлев. – 2-е доп. изд. – М, 1979. – 239с.
1486
  Туровская Л. 19 октября (1890) - 130 лет со дня рождения Сергея Епифановича Полуяна, белорусского публициста, прозаика и литературоведа, одного из основателей белорусской профессиональной критики // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32. – С. 2


  Полуян Сергей Епифанович (1890-1910) - украинский публицист, прозаик и литературовед, общественный деятель (относился к украинским социал-демократам). Родоначальник белорусской литературной критики и театроведения. Последние месяцы жизни провел в ...
1487
   19 первенство СССР по шахматам. – М, 1953. – 276с.
1488
  Бойко В. 19 пунктів Джеймса Ернста Мейса // Свічка у вікні / Д. Мейс. – Вид. 2-ге. – Київ, 2014. – С. 3-7. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ;Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-58-0
1489
  Пшеничний П.М. 19 років Чернової Армії. / П.М. Пшеничний; П.М. Пшенийчний. – Київ : Держ. віськове вид. "На варті", 1937. – 56 с., 2 л. портр. : портр.
1490
  Туровская Л. 19 января (1897) - 125 лет со дня рождения Эмиля Мориса, оного из первых членов НСДАП, личного охранника и шофера, а также друга А. Гитлера // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 3


  Морис Эмиль, Emil Maurice; 1897-1972) - один из первых членов НСДАП, личный охранник и шофер Адольфа Гитлера, был его другом по крайней мере, с 1919 года.
1491
  Цамутали А.Н. 190-летие восстания декабристов / А.Н. Цамутали, М.С. Белоусов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 5-19. – (История ; вып. 4). – ISSN 1812-9323
1492
  Литвиненко Л. 190 років служіння освіті та науці [Бібліотека Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя] // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 14-20


  1936 рік – бібліотека Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка домоглася дозволу на докомплектування своїх фондів рідкісними і цінними виданнями історико-філологічного спрямування з Фундаментальної бібліотеки.
1493
   190 фактів про Бердянськ : [до ювілею міста] з 1827 по 2017 : [краєзнавч. альманах] / [фот. О. Корольова, А. Бабіч, С. Гетманенка та ін.]. – Вид 2-ге (допов.). – Бердянськ ; Харків : Інформаційна група "ПРО 100" ; Тім Пабліш Груп, 2017. – 208, [1] с., включ. обкл. : фотоіл. – ISBN 978-966-2741-58-2


  У пр. №1717241 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1494
   190 фактів про Бердянськ : до ювілею міста з 1827 по 2017 : [краєзнавчий альманах] / [над вид. працювали: Буханова В. та ін.; фот. О. Корольова, А. Бабіч, С. Гетманенка та ін.]. – Бердянськ ; Харків : Інформаційна група "ПРО 100", 2017. – 198, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-966-2741-58-2


  У пр. №1717240 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1495
  Шацилло К.Ф. 1905-й год. / К.Ф. Шацилло. – Москва, 1980. – 190с.
1496
  Шморгун П.М. 1905-й рік на Україні / П.М. Шморгун. – Київ, 1980. – 131с.
1497
  Фирсов И.Н. 1905 г. в Казани / И.Н. Фирсов. – Казань, 1948. – 80с.
1498
  Ленин В.И. 1905 год / В.И. Ленин. – Л., 1925. – 32с.
1499
  Ленин В.И. 1905 год / В.И. Ленин. – Москва ; Ленинград, 1925. – 79с.
1500
  Ленин В.И. 1905 год / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 288с.
1501
  Ленин В.И. 1905 год / В.И. Ленин. – М., 1935. – 287с.
1502
   1905 год. – Москва-Куйбышев, 1935. – 192с.
1503
   1905 год. – вып. 3. – М., 1955. – 88с.
1504
  Раимов Р.М. 1905 год в Башкирии / Р.М. Раимов. – Москва-Л, 1941. – 220с.
1505
   1905 год в Донбасе. – Сталино, 1955. – 68с.
1506
  Мужев И.Ф. 1905 год в Кабарде / И.Ф. Мужев. – Нальчик, 1955. – 88с.
1507
   1905 год в Красноярске. – Красноярск, 1955. – 228с.
1508
   1905 год в Москве. – М., 1955. – 336с.
1509
  Белянцев Е.И. 1905 год в Нижнегородской губернии : к 70-летию первой русской революции 1905-1907 гг. / Е.И. Белянцев. – Горький : [б. и.], 1975. – 36 с. – (В помощь пропагандистам, лекторам и политинформаторам / Дом политического просвещения Горьковского обкома КПСС)
1510
   1905 год в Петербурге / С.Н. Валк, Ф.Г. Матасова, К.К. Соколова, В.Н. Федорова; Лениградский отдел комиссии по истории революции и Российской Коммунистической партии (большевиков) - ИСТПАРТ. – Ленинград-Москва : Госиздат
Вып.1 : Социал-демократические листовки. – 1925. – 445с.
1511
  Дрейден С.Д. 1905 год в сатире и юморе / С.Д. Дрейден. – Ленинград, 1925. – 154с.
1512
  Гугушвили Ч.А. 1905 год в Тбилиси : Автореф... канд. ист.наук: / Гугушвили Ч.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра марксизма-ленинизма. – Тбилиси, 1954. – 20л.
1513
   1905 год в Харькове. – Х., 1925. – 240с.
1514
  Брейтбург С.М. 1905 год в художественной прозе / Брейтбург С.М. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 325 с.
1515
   1905 год в Царицыне. – Сталинград, 1960. – 204с.
1516
  Вельман В. 1905 год в Эстонии / В. Вельман. – Москва, 1932. – 88с.
1517
  Корчин М.Н. 1905 год на Дону : Листовки Донкома РСДРП / Парт. архив Рост. обкома ВКП(б) ; Сост. М.Н. Корчин. – Ростов-на-Дону : Ростиздат, 1945. – 91 с.
1518
  Семернин П.В. 1905 год на Дону. / П.В. Семернин. – Ростов н/Д, 1945. – 153с.
1519
   1905 год на Украине. – Х.
1. – 1926. – 502с.
1520
  Серафимович А.С. 1905 год. / А.С. Серафимович. – Москва, 1935. – 363с.
1521
  Шауров И.В. 1905 год. Воспоминания участника революции 1905-1907 годов. / И.В. Шауров. – М., 1965. – 264с.
1522
  Ленін В.І. 1905 рік / В.І. Ленін. – Київ : Партвидав, 1937. – 217 с.
1523
  Зекцер А. 1905 рік на Поділлі / А. Зекцер, 1925
1524
  Зекцер А. 1905 рік на Поділлі. / А. Зекцер. – Вінниця, 1925. – 43с.
1525
  Зекцер А. 1905 рік на Поділлі. / А. Зекцер. – Вінниця, 1925. – 127с.
1526
  Ястребов Ф. 1905 рік у Києві / Ф. Ястребов. – К, 1930. – 109с.
1527
   1905 рік у Києві та на Київщіні : збірник статтів та спогадів. – Київ : Держвидав України, 1926. – V-XII, 402 с. : ыл., портр.
1528
  Панкратова А.М. 1905. / А.М. Панкратова. – М.Л., 1925. – 380с.
1529
  Петреску Ч. 1907 год / Ч. Петреску. – Бухарест, 1977. – 48с.
1530
   1907. Antologie de documente literare.. – Bucuresti, 1957. – 404с.
1531
  Georgescu Titu 1907. Intelectualii si rascoala. / Georgescu Titu, Ilincioiu Ion. – Craiova, 1974. – 184с.
1532
  Deac Augustin 1907. Vazut peste hotare. / Deac Augustin. – Bucuresti, 1967. – 296с.
1533
  Ион О.И. 1908-1911 / О.И. Ион


  Содержание конволюта: 1. К фауне чешуекрылых Манджурии / О. Ион. 2. Beitrдge zur Kenntnis der Gattung Plusia Ochs. (Lepidoptera, Noctuidae) / Oscar John. 3. Leucanitis indecora, a new moth from Turkestan. (Lepidoptera, Noctuidae) : (With 7 fig.) / ...
1534
  Самійленко В. 1908 рік : поезія: вірш // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 3-4. – ISSN 0130-1608
1535
  Беляева Л.И. 1913 год: Первый съезд деятелей по вопросам суда для малолетних // Вопросы ювенальной юстиции : Федеральный научно-практический журнал / Россий. благотвор. фонд "Нет алкоголизму и наркомании" (НАН),Издат. группа"Юрист". – Москва, 2005. – № 1. – С. 5-9
1536
  Чайковская Анна 1913. Год накануне // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 2 (179), февраль. – С. 136-147 : фото. – ISSN 1029-5828
1537
  Вакулишин С.М. 1913. Три роки з історії Києва : осінь 1939 - осінь 1941 : енцикл. довідник / Сергій Вакулишин. – Київ : Основа, 2020. – 238, [2] с. : іл. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як автора. - Описано за обкл. – ISBN 978-966-984-021-9
1538
  Пархоменко В.А. 1914-1916 рр. у мемуарній спрадщині Дмитра Дорошенка // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 106-110. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1539
  Фейнберг И. 1914-й : документальный памфлет / И. Фейнберг. – Москва, 1934. – 92 с.
1540
  Філіпп 1914 - 1918. Європейська катастрофа / Філіпп, де Лара // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 32 (352). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Перша світова війна, яку французи, незважаючи на наступну, й досі називають Великою, - це водночас і перший епізод, і одна з головних причин століття тоталітаризму.
1541
  Ворс С. 1914 - 2014. Український рахунок // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 31 (351). – С. 14-15. – ISSN 1996-1561


  Факти вперто переконують: нинішні події на Сході - останні спалахи війни, що розпочалася рівно 100 років тому. Світової війни, в епіцентрі якої волею історії опинилася Україна.
1542
  Нефедов С. 1914 год. Гибель старого мира // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Редакция журн. "Новый мир". – Москва, 2014. – № 6 (1070), июнь. – С. 168-181. – ISSN 0130-7673
1543
  Raila E. 1914: der letzte Sommer Litauens // Nidos sasiuviniai / Thomo Manno kulturos centras. – Nida ; Vilnius, 2015. – 10. – S. 61-73. – ISSN 1822-2587
1544
  Білян П. 1914: Європа над прірвою // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 4 (134). – С. 25-28, 36. – ISSN 1230-2759


  Коли 28 червня 1914 року в Сараєві убили ерцгерцога Франца Фердинанда, ніхто і подумати не міг, що це стане кроком до світової війни.
1545
  Lugowski W. 1917-1927 rok albo biale niedolestwo i czerwone zwyciestwo. Teatr marjonetek. / W. Lugowski. – Moskwa, 1928. – 54s.
1546
  Грабовський С. 1917-й. Петроград // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 48). – С. 5


  Як представники мізерної в ті дні партії більшовиків увійшли в пітерську Раду.
1547
  Сенявский А.С. 1917-й: Великая русская революция в контексте истории XX века // Труды Центра "Россия, СССР в истории ХХ века" Института российской истории РАН / Российсая академия наук. Институт российской истории. Центр "Россия, СССР в истории ХХ века". – Москва, 2010. – Вып. 1 : ХХ век в российской истории: проблемы, поиски, решения. – С. 9-56. – ISBN 978-5-8055-0220-1
1548
   1917 - прийняття Першого Універсалу Української Центральної Ради // Українське Державотворення : науково-популярне періодичне видання : альманах / Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород, 2022. – Вип. 13. – С. 25-26. – ISSN 2706-8323


  1917, 23 (10) червня – Українською Центральною Радою прийнято Перший універсал, в якому було проголошено автономію України. Наприкінці травня делегація Центральної Ради на чолі з Володимиром Винниченком виїхала до Петрограда для перегорів із Тимчасовим ...
1549
   1917 год в деревне. – Москва, 1967. – 288 с.
1550
  Ахун М.И. 1917 год в Москве : хроника революции / сост.: М. Ахун и В. Петров ; под общ. ред. Г. Д. Костомарова и М. Н. Бочачера. – Москва : Московский рабочий, 1934. – 242 с.
1551
   1917 год в Москве. – М., 1957. – 208с.
1552
  Ахун М.И. 1917 год в Петрограде : хроника событий и библиография / .М.И. Ахун и В. Петров ; Ленингр. ин-т истории ВКП(б). – Ленинград : Ленпартиздат, 1933. – 187 с.
1553
   1917 год в Саратовской губернии : Сб. док. – Саратов : Сарат. кн. изд-во, 1957. – 658 с.
1554
  Чураков Д.О. 1917 год в современной историографии: проблемы и дискуссии // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 4. – С. 104-115. – ISSN 0130-3864
1555
  Огарин Д.А. 1917 год на Волыни : Автореф... канд ист.наук: / Огарин Д. А.; Ин-т ист. АН УССР. – Киев, 1964. – 26л.
1556
   1917 год на Киевщине. – К., 1928. – 584 с.
1557
  Мительман М.И. 1917 год на Путиловском заводе / М.И. Мительман. – Л., 1939. – 236с.
1558
   1917 год на Урале. – Пермь, 1957. – 250с.
1559
  Лисовский Н.К. 1917 год на Урале / Н.К. Лисовский. – Челябинск, 1967. – 579 с.
1560
  Кедровський В. 1917 рік = Year 1917 : Спогади члена українського військового генерального комітету і товариша секретаря військових справ у часі Української Центральної Ради / В. Кедровський. – Вінніпег : Тризуб, 1967. – 526 с. : Іл. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами. - На кор.: Том 1
1561
  Зеленюк І.С. 1917 рік на Поділлі. / І.С. Зеленюк. – Львів, 1966. – 168с.
1562
  Ненароков А.П. 1917, Великий Октябрь : Краткая история, документы, фотографии / Ненароков А.П. – 3-е изд., доп. – Москва, 1988. – 253 с.
1563
  Ненароков А.П. 1917, Великий Октябрь: краткая история, докум., Фотографии / А.П. Ненароков. – М., 1977. – 239с.
1564
  Ненароков А.П. 1917, Великий Октябрь: краткая история, докум., Фотографии / А.П. Ненароков. – 2-е изд., доп. – Москва, 1980. – 253с.
1565
  Валетов Я.М. 1917, или Дни отчаяния / Ян Валетов. – Харьков : Фолио, 2017. – 601, [3] с. – ISBN 978-966-03-7823-0


  У пр. №1718630 відбиток: Книжковий клуб "Нова Україна"
1566
  Ненароков А.П. 1917. Краткая история, документы, фотографии. / А.П. Ненароков. – Москва : Политиздат, 1987. – 255 с.
1567
  Папакін А. 1917. Кримські татари проти "влади рад" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 18-23. – ISSN 0131-2685
1568
   1917: революція як застереження / І. Сюндюков, С. Кульчицький, С. Грабовський, В. В"ятрович, І. Капсамун, В. Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 лютого (№ 28/29). – С. 4-5


  Уроки подій 100-річної давнини в сучасному українському контексті.
1569
  Менджецький В. 1918-й рік в історії Польщі й України з перспективи століття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (551), березень - квітень. – C. 38-45. – ISSN 0130-5247
1570
  Грабовський С. 1918 - 1919: невтішна доля Криму без України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 20
1571
  Morozova O. 1918 In the History of Lithuania, Poland and Ukraine // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 270-287. – ISSN 2312-6825
1572
  Morozova O. 1918 In the History of Lithuania, Poland and Ukraine // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 30. – C. 270-287. – ISSN 2312-6825
1573
  Шишкин В.И. 1918 г. : от Директории к военной диктатуре // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С.42-61. – ISSN 0042-8779
1574
  Попов Ф.Г. 1918 год в Самарской губернии. Хроника событий. / Ф.Г. Попов. – Куйбышев, 1972. – 326с.
1575
  Мончак О. 1918 рік. Трагедія київського Подолу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 124-132. – ISSN 0869-3595
1576
  Алєксєєв В. 1918 року авіація УНР вперше взяла участь у боях проти більшовиків // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 44). – С. 21
1577
  Liveanu V. 1918. Din historia luptelor revolutionare din Romina / V. Liveanu. – Bucuresti, 1960. – 680с.
1578
  Франко П.М. 1918: Прапор на щоглі Львівської міської ратуші. Ад"ютант Симона Петлюри // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10/12, жовтень - грудень. – С. 134-144
1579
  Грабовський С. 1919-2019. Чи зроблені висновки з минулого? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 5
1580
  Драгунская К. 1919-2020. Реконструкция скелета : проза: повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 84-107. – ISSN 0130-7673
1581
  Липківський К. 1919-й і сто років по тому...Василь Липківський присутній духом і зараз, у сучасній незалежній Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11-12 жовтня (№ 186/187). – С. 13
1582
   1919-й рік у Києві // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 1/2 (171/172). – С. 30-32
1583
   1919. – Л., 1929. – 249с.
1584
  Дос Пассос Джон 1919 / Дос Пассос Джон. – Ленинград, 1933. – 376с.
1585
  Дос Пассос Джон 1919 / Дос Пассос Джон. – 2-е. – Ленинград, 1936. – 494с.
1586
  Visnyevszkij V. 1919 felejthetetlen esztendo / V. Visnyevszkij, 1950. – 115 с.
1587
   1919 год в Венгрии. – Москва, 1959. – 272 с.
1588
  Тинченко Я. 1919. Дієва армія УНР, листопад 1918 - листопад 1919 р. / Ярослав Тинченко ; худож. Богдан Піргач. – Київ : TEMPPORA, 2017. – 163, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 158-163. – (MILITARIA UCRAINICA). – ISBN 978-617-569-315-5
1589
  Mitchell David 1919: red mirage / Mitchell David. – New York, 1970. – 385с.
1590
   192. Леонид Губерский : 200 самых влиятельных украинцев // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 50 (262) : 200 самых влиятельных украинцев. – С. 95. – ISSN 2075-7093


  Леонід Губерський, ректор Національного університету імені Тараса Шевченка в рейтингу найвпливовіших українців займає 192 позицію. Рекорд вчених університету по кількості держпремій. Леонид Губерский, ректор Национального университета имени Тараса ...
1591
  Шульгин В. 1920 год : Очерки / В. Шульгин. – Москва : Госиздат, 1922. – 43 с.
1592
  Пилсудский Ю. 1920 год : [по поводу брошюры Тухачевского " Поход за Вислу] : с 8 схемами / Ю. Пилсудский ; Перевод Петрусевича, предисл.: В. Триандафиллова. – Москва : Военный Вестник, 1926. – 171 с., 8 л. карт, схем : карт-схем + 8 схем-карт
1593
  Липатов Н.П. 1920 год на Черном море. Воен.-мор. силы в разгроме Врангеля. / Н.П. Липатов. – М., 1958. – 344с.
1594
  Руккас А. 1920 рік: Польща і Україна у боротьбі проти спільного ворога – радянської Росії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 51–76. – ISSN 2309-9356
1595
  Поляков Ю.А. 1921-й: победа над голодом. / Ю.А. Поляков. – Москва, 1975. – 112с.
1596
   1922-23 год в сельскохозяйственном отношении. – 2-й год изд. – Х., 1927. – 93с.
1597
  Дояр Л. 1926 рік: українізація вітчизняних вишів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 18 вересня (№ 172). – С. 5
1598
  Рубинштейн Н.Л. 1929 год - год великого перелома / Н.Л. Рубинштейн. – Москва, 1939. – 31с.
1599
  Тиліщак В. 1930. У.С.Р.Р. Повстання : [наук.- попул. нариси] / Володимир Тиліщак. – Київ : Смолоскип, 2016. – 203, [3] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 197-204. – ISBN 978-617-7173-55-6


  До збірки увійшла вибрана проза одного з найцікавіших прозаїків-шісдесятників письменника, лікаря, дипломата Юрія Щербака
1600
  Конончук Т. 1932-1933 роки у творчих долях жінок України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 71-75
1601
  Сергійчук В. 1932-1933: від семи до десяти мільйонів жертв // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 15


  Коли після приходу Гітлера до влади на початку 1933 р. в СРСР тільки-но приглядалися до нього, німецькі дипломати ще мали довіру серед більшовицьких чиновників. Тож саме останні й стали джерелом інформації про кількість жертв в Україні від Голодомору ...
1602
  Марочко В.І. 1932-1933: хроніка Голодомору в Україні / Василь Марочко, Ольга Мовчан. – Київ : Кліо, 2020. – 293, [3] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 286-291. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7755-09-7
1603
  Глушаниця П. 1932-33 рік.Війна без вистрілу.Розкидані долею або моя відповідь / П. Глушаниця. – К, 1993. – 136с.
1604
  Тарнавський О. 1933 - заповідник смерти // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 411, травень : травень. – С. 16-18


  А. Кестлер і М. Хвильовий.
1605
   1933: "І чого ви ще живі?" / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. Тетяна Боряк. – Київ : Кліо, 2016. – 719, [1] с. – Покажчики: с. 693-719. – Бібліогр.: с. 688-692 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-47-9
1606
  Кульчицький С.В. 1933: трагедія голоду / С.В. Кульчицький. – К., 1989. – 47с.
1607
  Собуцький М. 1936-1941: бути в утопії : кіномистецтво // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 6 (92). – С. 21-23. – ISSN 1562-3238


  Фрэнк Капра (Франческо Росарио Капра, Фрэнк Рассел Капра (1897-1991) - америк. кинорежиссёр и продюсер итальянского происхождения, лауреат премии "Оскар" (1935, 1937, 1939)
1608
  Зощенко М. 1937-1939 / М. Зощенко. – Ленинград, 1940. – 312с.
1609
   1937-й и другие годы. – Воронеж, 1990. – 286с.
1610
  Орешкин Дмитрий 1937-й муки осознания : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 90-101 : Фото, карта
1611
  Хлевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество / О.В. Хлевнюк. – Москва : Республика, 1992. – 270с.
1612
  Курляндский И.А. 1937 год: власть не от Бога // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 14-34. – ISSN 0042-8779
1613
  Хлевнюк О.В. 1937 год: противостояние / О.В. Хлевнюк. – М., 1991. – 63с.
1614
  Головко О.М. 1938 рік в організації та діяльності міліції України / О.М. Головко, В.А. Греченко // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 1 (11). – С. 124-133. – ISSN 2523-4552
1615
  Овсяный И.Д. 1939 : последние недели мира / И.Д. Овсяный. – М, 1981. – 319 с.
1616
  Kirchmayer Jerzy 1939 i 1944. Kilka zagadnien polskich. / Kirchmayer Jerzy. – Wyd. 4- przejrzane i popraw. – Warszawa, 1959. – 208с.
1617
   1939 год - уроки истории. – Москва : Мысль, 1990. – 508 с. – ISBN 5-244-00282-1
1618
   1939 рік в історичній долі України і українців : Матеріали Міжнародної наукової конференції 23-24 вересня 1999р. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 224с.
1619
   1940-1945: Onverwerkt verleden? : Lezingen van het symposium georganiseed door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 7 en 8 mei 1985. – Utrecht : HES uitgevers, 1985. – 197 blz. – ISBN 90 6194 245 4
1620
  Щетніков В.П. 1941-1944 pp. в історії Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова: робота в евакуації та окупації // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 110-115. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (248)). – ISSN 2076-5908
1621
  Куманев Г.А. 1941-1945: краткая история, документы, фото / Г.А. Куманев. – Москва, 1982. – 233,5с.
1622
  Коваль М.В. 1941-й рік. Проблеми історичної пам"яті // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 3. – С. 69-91. – ISSN 0130-5247
1623
  Щетников В. 1941-й рік: погляд румунських дослідників (за матеріалами часопису "Історичне досьє") // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 73-79. – ISSN 2222-5250
1624
  Некрич А.М. 1941 22 июня. / А.М. Некрич. – Москва : Наука, 1965. – 175 с. – (Научно-популярная серия / АН СССР)
1625
  Парнікоза І.Ю. 1941 рік. Західна трагедія, або як було втрачено Білорусь // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 8 (67)
1626
  Нікітенко К.В. 1941: злочин і покарання. Причини поразок Червоної армії : історичне розслідування / Костянтин Нікітенко. – Львів : Тріада Плюс, 2014. – 248, [1] с. – Бібліогр.: с. 243-248 та в посиланнях. – ISBN 978-966-2154-31-3
1627
  Grigg John 1943: the vdotory that never war / Grigg John. – New York, 1980. – 248с.
1628
  Beuchler Klaus 1945-1955. Das Volk besann sich seiner Kraft / Beuchler Klaus; Raddatz V.K., Cohen A. – Berl., 1955. – 160с.
1629
  Ворошилов С.И. 1945 год в Австрии: от аншлюса к демократической республике // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 215-217. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1630
  Синдеев А.А. 1945 год: борьба СССР за новую систему международных отношений в Европе : к 70-летию Великой Победы // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 17-21. – ISSN 0201-7083
1631
   1947 // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 1 січня (№ 1 (40)). – С. 1


  Звернення до студентів університету - комуністів і комсомольців на 1947 рік. В новому році відбудеться знаменна історична подія в житті нашої республіки - вибори Верховного органу влади Радянської України. Підготовка до них - найважливіше політичне ...
1632
  Сліпушко О. 1948 рік Тараса Шевченка: 170-річний ювілей політичних ідей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 березня (№ 41-42)
1633
   195 років від дня народження Миколи Костомарова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 9 (318). – С. 16
1634
  Шульга О.В. 195 років історії Миколаївської обсерваторії: події і люди / О.В. Шульга, Л.М. Янишевська // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 1. – С. 5-10. – ISSN 1815-2066
1635
   1957 metu lietuviu tarybine literatura. – Vilnius, 1958. – 326с.
1636
   1961 seminar on the protection of human rights in the administration of criminal justice. Wellington, New Zealand, 6 to 20 February, 1961. – N.Y., 1961. – 158с.
1637
   1965 год спортивный. – М., 1966. – 272с.
1638
  Христофоров Игорь 1968 год: на изломе эпох : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 62-74 : Фото, карта
1639
  Тарасов А. 1968:пристрастный взгляд // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 8. – С. 135-144. – ISSN 0869-44435


  40-річчя бунтарського 1968 року, який сколихнув увесь світ:пройшли революції в Європі і Америці з 1966 по 1976 рр.
1640
  Патриляк І. 1969 рік в радянській Україні очима КДБ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 50-59. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  Увазі читачів пропонується публікація раніше не введеного до наукового обігу документа з Галузевого державного архіву Служби безпеки України. Йдеться про детальний звіт керівництва Комітету державної безпеки при Раді міністрів УРСР про роботу за 1969 ...
1641
  Терещенко В. 1972 -- міжнародний рік книги / В. Терещенко. – К., 1972. – 4с.
1642
  Котов Ф.И. 1973 - решающий год девятой пятилетки. / Ф.И. Котов, И.И. Простяков. – М., 1973. – 64с.
1643
  Скиба Е.А. 1975 год -- Международный год женщины. / Е.А. Скиба. – К, 1975. – 27с.
1644
   1976. – Киев, 1976. – 196 с.
1645
  Лукас Джон 1979 рік: повернися, Велика Британіє! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 12 (229). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Правоцентристські реформи Маргарет Тетчер стали початком перетворення Сполученого Королівства із "хворої людини Європи" на одну з найуспішніших економік континенту.
1646
   1980 input-output tables : English Summary : March 1984. – Tokyo : [S. n.], 1984. – 639 p.
1647
  Оруэлл Д. 1984 / Д. Оруэлл. – М, 1989. – 313с.
1648
  Оруэлл Д. 1984 / Д. Оруэлл. – М, 1989. – 336с.
1649
  Оруэлл Дж. 1984 : роман. Скотный Двор : сказка-аллегория / Джордж Оруэлл. – Москва : АСТ; Транзиткнига, 2006. – 368с. – (Книга на все времена). – ISBN 985-13-5424-4
1650
  Орвел Дж. 1984 / Джордж Орвел ; [превео Влада Стоjильковичь ; уред. Милован Витезовичь]. – Београд : Чигоjа штампа, 2006. – 239, [1] с. – (Библиотека Третьи Милениjум). – ISBN 86-7558-415-6


  Літери македонського (сербського алфавіту), які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1651
  Оруэлл Дж. 1984 : роман / Джордж Оруэлл ; [пер. с англ. В. Голышева, А. Беспаловой]. – Москва : АСТ, 2010. – 363, [3] с. – В изд. также: Скотный Двор: сказка-аллегория. - На обл. и корешке название: 1984. Скотный Двор. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-17-059665-2
1652
  Оруэлл Дж. 1984 : роман. Скотный Двор : сказка-аллегория / Джордж Оруэлл ; перевод с англ. : В. Голышева, Л. Беспаловой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. – 352 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-064728-6
1653
  Оруэлл Д. 1984 : роман ; Скотный двор : сказка-аллегория / Джордж Оруэлл ; [пер. с англ. : В. Голышев, Л. Беспалова]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2012. – 363, [5] с. – (Серия "Зарубежная классика"). – ISBN 978-5-17-059665-2
1654
  Орвелл Дж. 1984 = 1984 : роман / Джордж Орвелл ; з англ. пер. Віктор Шовкун ; [редакція, післямова, ред. О. Жупанського]. – Київ : Видавництво Жупанського, 2015. – 311, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Пер. изд. : Nineteen eighty-four / George Orwell, 2004. – (Майстри світової прози). – ISBN 978-966-2355-57-4
1655
  Оруэлл Дж. 1984 : [новый перевод : роман] / Джордж Оруэл ; пер. с англ. Леонида Бершидского. – Київ : Альпіна Паблішер, 2021. – 350, [2] с. : ил. – ISBN 978-617-7858-79-8
1656
  Орвелл Дж. 1984 = 1984 / Джордж Орвелл ; з англ. пер. В"ячеслав Стельмах. – Київ : Bookchef, 2023. – 366, [2] с. – (Серія "Класика"). – ISBN 978-617-548-008-3
1657
  Оруэлл Дж. 1984. Скотный двор : Роман. Сказка. / Дж. Оруэлл. – Пермь : КАПИК
Том 1. – 1992. – 304с.
1658
  Оруэлл Д. 1984. Скотный двор : [романы] / Джордж Оруэлл ; [пер. с англ. В. Голышев, Л. Беспалова]. – Москва : АСТ, 2014. – 363, [2] с. – (Серия "XX век - The Best"). – ISBN 978-5-17-083387-0


  У пр. №1694676 напис: Мрій! Дій! Посміхайся!. Підпис
1659
  Orwell George 1984: a novel / Orwell George. – New York, 1984. – 268с.
1660
  Шостак А. 1988 рік Божий та його значення в історії православної церкви: регіональний вимір проблеми // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 248-253. – ISBN 978-966-2779-91-2
1661
  Шорохов А. 1989 - 1991: Друга "Весна народів" і Україна // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 24 листопада (№ 47). – С. 10-11. – ISSN 0027-8254
1662
  Марціняк В. 1989 рік і крах ялтинського режиму // Критика. – Київ, 2010. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 4-6
1663
   1990 - 1993: Initial stabilization and refom // 25 years of transition : post-communist Europe and the IMF / J. Roaf, R. Atoyan, B. Joshi, K. Krogulski. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 10-19. – (Regional economic issues special report). – ISBN 978-1-49830-563-1
1664
  Экштут С. 1991 год. Распад СССР // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 47-53. – ISSN 0235-7089
1665
  Pyroh O. 1Formation of sectorial model of Ukrainian economy at the post-war period // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 90-99. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; Vol. 6, N 2). – ISSN 2522-1639
1666
  Veselkov D.A. 1H-NMR study of hetero-association of aromatic drug and mutagen molecules in aqueous solution / D.A. Veselkov, V.V. Kodintsev, M.P. Evstigneev, D.B. Davies, A.N. Veselkov // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – Р. 66-76. – ISSN 1023-2427


  Розроблена статистикотермодинамічна модель гетерасоціації ароматичних молекул, в якій зняті обмеження на величини констант самоасоціації взаємодіючих молекул у змішаному розчині. Отримані аналітичні вирази для визначення параметрів ЯМР кожної з ...
1667
   1H ЯМР-характеризация структуры воды в зооглее тибетского молочного гриба: влияние гидратированности и гидрофобности среды / Т.В. Крупская, Ю.И. Прилуцкий, М.П. Евстигнеев, М.Д. Цапко, В.В. Туров // Журнал прикладной спектроскопии / Ин-т физики им. Б.И. Степанова Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 2015. – Т. 82, № 3. – С. 341-347. – ISSN 0514-7506


  Методом низкотемпературной 1Н ЯМР-спектроскопии изучено состояние воды в симбионте молочного гриба с разной степенью его гидратированности (h) в воздушной среде и при контакте с гидрофобными средами - полидиметилсилоксаном ПДМС-1000 и хлороформом с ...
1668
  Муракамі Х. 1Q84 : роман / Харукі Муракамі ; [пер. з япон. І. Дзюба ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5293-3
Кн. 1. – 2010. – 504, [3] с.
1669
  Муракамі Х. 1Q84 : роман / Харукі Муракамі ; [пер. з япон. І. Дзюба ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-3579-0
Кн. 2. – 2010. – 446, [2] с.
1670
  Муракамі Х. 1Q84 : роман / Харукі Муракамі ; [пер. з япон. І. Дзюба ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5605-4
Кн. 3. – 2011. – 542, [2] с.
1671
   1st Caribbean HIV and development workshop : Barbados, March 1999: Participants" workbook. – New York, 1999. – [4],59p.
1672
  Wachtel J. 1x1 des guten Tons heute / Joachim Wachtel. – Munchen : Mosaik Verlag, 1976. – 360 S.
1673
  Ражиков М.Ю. 1С: Практика настройки оперативного учета : Учебное издание / М.Ю. Ражиков. – Москва : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. – 288с. – ISBN 5-9579-0003-9
1674
   1С: Предприятие. Версия 7.7 : описание встроенного языка. – Москва : 1С
Ч.1. – 1999. – 487с.
1675
  Бартеньев О.В. 1С: Предприятие: программирование для всех : базовые объекты и расчеты на одной дискете / О.В. Бартеньев. – Москва : Диалог-МИФИ, 2004. – 464 с. – ISBN 5-86404-169-6
1676
   1У Всесоюзное совещание по квантовой химии. – К, 1966. – 88с.
1677
  Петрова Л.И. 1У конгресс Международной демократической федерации женщин / Л.И. Петрова. – Москва, 1959. – 48с.
1678
  Плотников С.Н. 1У Международный конгресс по эстетике (Афины, 1-6 сент.1960 г.) / С.Н. Плотников. – М., 1960. – 32 с.
1679
  Скопенко В.В. 2- нитрозо-2 цианацетгидразид-ион - ONC(CN)C(O)NHNH2-новый нелинейный цианоксимный ацидолиганд / В.В. Скопенко, О.Д. Жмурко, Н.Н. Герасимчук // Докл. АН УССР. Сер. Б : АН УССР, 1989. – № 4
1680
  Іванько Д.О. 2-(-4-диметиламінофеніл)-3-гідрокси-4Н-хромен-4-он - новий аеналітичний реагент для визначення води / Д.О. Іванько, Р.П. Линник, О.А. Запорожець // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 406-408
1681
  Болотин Б.М. 2-(2-арилсульфониламинофенил) -4H-3,1-бензоксазин-4-оны и родственные соединения - органические люминофоры с аномально большим стоксовым сдвиом : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 05.17.05 / Болотин Борис Макарович ; Моск. химико-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1979. – 35 с. – Библиогр.: 65 назв.
1682
   2-(гет)арил-3-(2-алкоксифеніл)акрилонітрили та їх похідні / О. Шабликіна, Х. Козловська, С. Кузів, В. Іщенко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-12. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Шляхом взаємодії 3-(4-нітрофеніл)- та 3-гетарил-2-імінокумаринів з алкілюючими агентами різної природи одержано великий набір 2-(гет)арил-3-(2-алкоксифеніл)акрилонітрилів. Здійснено відновлення активованого подвійного зв"язку акрилонітрильного ...
1683
  Дрегерис Я.Я. 2-/b-аминоэтил/ - и 2-/b-/-аминоаэеиокси/-этил /-2-арилиндандионы- 1,3 : Автореф... канд. хим.наук: / Дрегерис Я.Я.; Рижский политехнич. ин-т. Хим. фак-т. – Рига, 1965. – 20л.
1684
  Самохин Н.Я. 2 000 колумбов / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1963. – 71с.
1685
  Йонак Я. 2 200 километров по Дунаю / Я. Йонак. – Москва, 1960. – 71с.
1686
  D""Ancona Umberto 2 differenziamento sessuale delle Anguille : Extrait des comptes rendus du 12 congres international de zoologie, 1935 / U. D""Ancona. – Lisboa : [S. n..], 1936. – P. 443-450
1687
  Bartnikowski Bogdan 2 kalendarze z helmem / Bartnikowski Bogdan. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1981. – 221s. – ISBN 83-11-06549-7
1688
   2 Всероссийская выставка Рисунок и Акварель : каталог. – Ленинград : Советский художник, 1977. – 105 с.
1689
   2 Всероссийская выставка станковой графики : каталог. – Москва : Министерство культуры СССР, 1990. – 40 с.
1690
   2 Всесегерманский съезд рабочих и солдатских Советов. – Москва, 1935. – 352с.
1691
   2 Всесоюзная конференция по голографии, Киев, 1975 : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по голографии, 2-я. Киев, 1975. – Киев : Киевский университет
Ч. 1. – 1975. – 136 с.
1692
   2 Всесоюзное совещание по металлоорганическим соединениям для получения металлических и окисных покрытий. – Москва : Наука, 1977. – 160 с.
1693
   2 Всесоюзное совещание по теории релейных устройств и конечных автоматов. – Рига, 1971. – 216с.
1694
  Лучицкий В.Н. 2 Всесоюзный географический съезд / В.Н. Лучицкий, 1926. – 10с.
1695
   2 Всесоюзный коллоквиум по наутилоидеям и родственным группам : Тезисы докладов. – Москва, 1968. – 32с.
1696
  Туровская Л. 2 декабря (1980) - 40 лет со дня смерти Ромена Гари, французского писателя, литературного мистификатора, кинорежиссера // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 39. – С. 2


  Гари Ромин (1914-1980) - французский писатель еврейского происхождения, литературный мистификатор, кинорежиссер, военный, дипломат. Дважды лауреат Гонкуровской премии (1956 под именем Ромена Гари и 1975 под именем Эмиля Ажара).
1697
  Десятерик В.І. 2 жовтня 1920. В.І. Ленін на III з’їзді комсомолу / В.І. Десятерик. – Київ, 1977. – 176с.
1698
  Туровская Л. 2 июня (1930) - 90 лет со дня рождения Сергея Борисовича Крымского // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 13. – С. 1-2


  Кримський Сергій Борисович (1930-2010) - укр. філософ, культуролог, яскравий представник Київської філософської школи. Викладав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Творчий доробок С. Б. Кримського відзначається ерудицією, ...
1699
  Гребенникова Е. 2 июня 1868 года родился создатель нашего первого дирижабля // Сегодня. – Киев, 2018. – 31 мая (№ 93). – С. 38


  "150 лет назад появился на свет киевлянин Федор Фердинандович Андерс - конструктор первого украинского дирижабля".
1700
  Борисов Л.И. 2 Леонарди / Л.И. Борисов. – Ленинград : Издательство писателей в Ленинграде, 1928. – 135, [7] с.
1701
  Павленко С. 2 листопада 1708 р. - трагічна сторінка історії Батурина / С. Павленко, О. Ткаченко // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 146-167. – ISBN 978-966-355-023-7
1702
  Туровская Л. 2 ноября (1945) - 75 лет со дня рождения Антона Павловича Соломухи, французского художника и фотографа украинского происхождения // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 34. – С. 2


  Соломуха Антон (Anatole) Павлович (1945-2015) - французский художник и фотограф украинского происхождения, иностранный член Академии искусств Украины. С 1980 года работает в области нарративно-фигуративной живописи. С 2000 года занимается ...
1703
  Туровская Л. 2 октября (1720) - 300 лет назад Никита Демидович Антуфьев "за заслуги в развитии горнозаводского" дела царским указом возведен в потомственные дворяне, получив фамилию Демидов // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 30. – С. 2


  Антуфьев (Антюфеев) Никита Демидович, более известный как Никита Демидов (1656 - 1725) - русский промышленник, основатель династии Демидовых.
1704
  Десятерик В.И. 2 октября 1920 / В.И. Десятерик. – Москва, 1975. – 207с.
1705
   2 поширенний пленум РПК та РайКК Жмеринщини : від 30-XI, 1-XII, 2-XII-1930 р. – [Б. м.] : [Б. в.], 1930. – 16 с. – Без тит. л. – (Комуністична партія (більш.) України)
1706
   2 Республиканская конференция поаэрогидромеханике, теплообмену и массообмену. – Киев, 1969. – 34с.
1707
  Туровская Л. 2 сентября (1805) - 215 лет со дня рождения Эстебана Хосе Эчеверриа Эспиносы, аргентинского поэта эпохи романтизма, писателя, общественного деятеля // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 26. – С. 2


  Эспиноса Эстебан Хосе Эчеверриа (1805-1851) - аргентинский политик-унитарий, мыслитель, поэт, писатель и социолог. Один из крупнейших представителей романтизма в литературе Латинской Америки XIX столетия.
1708
   2 сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета XVI созыва, 1-9 февраля : стенографический отчет : бюллетени. №№1-15. – Москва : Издание ВЦИК, 1936. – с.
1709
   2 сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 6 созыва.. – Москва, 1931. – с.
1710
   2 сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза СССР 5 созыва.. – Москва, 1929. – 45с.
1711
   2 січня виповнилося 180 років з дня народження Тадея Рильського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 15 січня (№ 1)
1712
   2 совещание по физике щелочно-галоидных кристаллов. – Рига, 1961. – 78с.
1713
  Лобанова П.П. 2 съезд РСДРП / П.П. Лобанова. – Москва, 1959. – 26с.
1714
   2 сэсія IХ скліканьня 20-26 лістопада 1929 г.. – Менск, 1930. – 422с.
1715
   2 Украинская республиканская конференция по электроннй оптике и ее применениям : Тезисы докладов. – Харьков, 1971. – 196с.
1716
   2",5"-олігоаденілатсинтетазна активність в лімфоїдних клітинах при експериментальній виразці шлунка / В. Прокопов, Л. Кузьменко, О. Богданова, К. Прокопова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-13. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Встановлено збільшення активності 2",5"-олігоаденілат-синтетази в лімфоцитах щурів при стресовій моделі виразки шлунка та її зменшення при етаноловій моделі, тоді як в процесі загоєння виразки активність ферменту перевищувала контрольні значення в обох ...
1717
  Прокопова К.В. 2",5"-олігоаденілатсинтетазна активність у лімфоїдних клітинах за умов ровитку експериментальної моделі виразки / К.В. Прокопова, І.В. Михайлик, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 6-7. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що в лімфоцитах селезінки й тимусу щурів за умов експериментальної виразки шлунка підвищується активність 2",5"-олігоаденілат-синтетази, що може бути пов"язано з індукцією інтерферону на фоні розвитку патологічного процесу. Уведення щурам ...
1718
  Бактибаева О.Б. 2,.5-диметил-4-фенилпиридин и 3-метил-2азалуорен и индено/2.1- /индолизинов. : Автореф... кан. хим.наук: 072 / Бактибаева О.Б.; Ун-т дружбы народов. – М., 1972. – 20л.
1719
  Артамонов О.С. 2,2,2-трифлуородіазоетан у синтезі трифлуорометилциклопропановмісних амінопохідних : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Артамонов Олексій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 158 арк. – Бібліогр.: арк. 134-158
1720
  Артамонов О.С. 2,2,2-трифлуородіазоетан у синтезі трифлуорометилциклопропановмісних амінопохідних : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Артамонов Олексій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1721
  Адамовський М.І. 2,2,2-Трифлуороетаніміни / М.І. Адамовський, М.М. Авраменко, С.В. Рябухін // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 90
1722
  Сорокин А.Н. 2,4-диаминотиофен и его производные. : Автореф... канд. хим.наук: / Сорокин А.Н.; Ульяновский с.-х. ин-т. – Ульяновск, 1964. – 11л.
1723
   2. (Druha) celestatni bioklimatologicna konference v Liblicich 3-5 listopadu 1958. – Praha, 1960. – 408с.
1724
  Emden F. von 2. Wanderversammlung Deutscher Entomologen in Stettin / F. von Emden. – Berlin ; Dahlem, 1928. – 23 S. – Отд. оттиск из: Entomolog. Mitteilungen, 16, 1927, Heft 5 bis 17, 1928, Heft 1
1725
  Бех В.П. 2.4. Содержание социального мира // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 46. – С. 204-228
1726
   2.Tagung des Fachausschusses "Hydrometeorologie", 15./16. November 1999 in Leipzig // Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig, 1999. – Bd. 16. – 113 S.Il.
1727
  Bauer Werner 2; 2 fur Klasse 8 / Bauer Werner. – Berl., 1956. – 232с.
1728
   20 /двадесет/ години отечествен фронт 1942-1962.. – София, 1962. – 36с.
1729
  Наумов Д.В. 20 000 километров по Индии / Д.В. Наумов, А.В. Яблоков. – Москва, 1968. – 208с.
1730
  Йокаі М. 20 000 років під кригою / М. Йокаі. – Київ, 1959. – 168с.
1731
   20 Jahre "Wandel durch Austausch" : Festschrift fur Theodor Berchem, DAAD-Prasident 1988 - 2007. – Bonn : DAAD, 2007. – 364 S. : Ill. – ISBN 978-3-87192-862-2
1732
  Woroschilow K.E. 20 Jahre Rote Arbeiter- und Bauern-Armee und Kriegsflotte / K.E. Woroschilow. – Moskau, 1938
1733
  Fitzgibbon Constantine 20 July. / Fitzgibbon Constantine. – New York, 1968. – 319с.
1734
   20 lat archeologii w Maslomeczu. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – ISBN 83--227-1114-X
Tom I : Weterani. – 1998. – 264s.
1735
   20 lat archeologii w Maslomeczu. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – ISBN 83-227-1114-X
Tom II : Goscie. – 1998. – 215s.
1736
   20 lat Ludowego Wojska Polskiego. II sesja naukowa poswiecona Wojnie Wyzwolenczej Narodu Polskiego. 1939-1945. – Warszawa, 1967. – 1246с.
1737
   20 lat polityki zagranicznej Polski Ludowej. Materialy sesji naukowej PISM. Warszawa, 15-16 wrzesnia 1964. – Warszawa, 1964. – 460с.
1738
   20 lecie pontyfikatu Jana Pawla 2 : Sympozjum ogolnouczelniane w Akademii Teologii Katolickiej w Warsawie 16 listopada 1998 roku. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2000. – 202s. – ISBN 83-7072-153-2
1739
  Immanuel O. 20 Monate Krieg / O. Immanuel. – Berlin, 1916. – 186 c.
1740
   20 rokov Vyskumneho ustavu rastlinnej vyroby v Piestanoch 1951-1971. – Bratislava : Priroda, 1971. – 143s.
1741
  Schaefer Martin 20 years of independence: Public opinion on Ukraine in Germany and France // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 53-57
1742
   20 years of nuclear disarmament of Ukraine: outputs and outcomes : round table materials April 25, 2016 / Odessa Centre for Non-proliferation (OdCNP) ; [originator P.A. Sinovets] // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – P. 1-101. – Bibliogr.: ill., tab. – ISBN 978-966-927-288-1
1743
  Туровская Л. 20 августа (1940) - 80 лет назад произошло смертельное покушение на советского политического деятеля Льва Давидовича Троцкого // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 24. – С. 2


  Троцкий Лев Давидович (1879-1940) - российский революционер, советский государственный и политический деятель, идеолог троцкизма - одного из течений марксизма. Вначале конституционный монархист, затем искровец, меньшевик, создатель Августовского блока, ...
1744
  Горбунов Е.А. 20 августа 1939 / Е.А. Горбунов. – М, 1986. – 239с.
1745
  Акопян К.З. 20 век в контексте искусства : История болезни как повод для размышлений / К.З. Акопян; Российский институт культурологии. – Москва : Академический Проект, РИК, 2005. – 336с. – (Технологии культуры). – ISBN 5-93719-054-8; 5-8291-0582-9
1746
  Богомоленко В.В. 20 век: по волнам моей памяти : [фотоальбом] / Вячеслав Богомоленко. – Одесса : Экология, 2017. – 96 с. : ил. – Текст парал. рус., укр., англ. – ISBN 978-617-7046-32-4
1747
   20 вещей, которые нужно сделать в Таиданде // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 12-15 : фото. – ISSN 1998-8044
1748
   20 видатних українських педагогів : персоналії в історії національної педагогіки. – [Б. м.] : [б. в.], 2002. – 452 с. – ISBN 966-7653-03-9
1749
   20 Всесоюзный съезд по спектроскопии : Тезисы докладов / Всесоюзный съезд по спектроскопии (20; 1988; Киев). – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1988. – 481 с.
1750
  Камберова Р. 20 години украинистика в Софийская университет "Свети Климент Охридски" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 63-68. – ISSN 2075-437X
1751
  Туровская Л. 20 декабря (2000) - 20 лет назад парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41


  Клонирование - в самом общем значении - копирование или точное воспроизведение какого-либо объекта. Первое клонированное млекопитающие животное - овечка Долли, которая стала генетической копией овцы-донора клетки. Этот эксперимент был поставлен в 1996 ...
1752
   20 дней по Румынии. – Бухарест, 1955. – 47с.
1753
   20 дней, которые потрясли мировоззрение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 22-28 : фото
1754
  Швець Ю. 20 днів війни: масштаб трагедії // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5 (169). – С. 3-5. – ISSN 1562-3238


  Напередодні повномасштабного вторгнення кореспондент інформаційного агентства Associated Press Мстислав Чернов разом із колегами вирішили їхати до Маріуполя, ключового міста на межі з окупованою частиною Донеччини, аби передавати звідти новини. Коли ж ...
1755
  Мельничук Я.Б. 20 есеїв про Ольгу Кобилянську та її поціновувачів / Ярослава Мельничук. – Чернівці : Букрек, 2014. – 215, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : портр., фотоіл. – Бібліогр. в кінці есеїв. – ISBN 978-966-399-619-6


  У пр. № 1746663 напис: Великому поціновувачеві Буковини та її красного письменства - Михайлу Кузьмовичу Наєнкові із зиченнями здоров"я, добра, миру в Україні ! Щиро - Ярослава Мельничук 4.03.2016 р. Підпис
1756
   20 з"їзд КПСС без маски. – [Б. м.] : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1956. – 165, [2] с. – (Бібліотека українського підпільника. Серія друга ; ч. 1)
1757
   20 з`їзд КПСС без маски : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1956. – 168 с. – (Бібліотека українського підпільника ; Ч.1 ; Серія друга)
1758
  Туровская Л. 20 июня (1870) - 150 лет со дня смерти Жюля де Гонкура, французского писателя // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 15. – С. 2
1759
  Кожем"яка О.Л. 20 ігор з історії Стародавнього світу. Методика проведення повторно-узагальнюючих уроків. 6 клас / О.Л. Кожем"яка. – Харків : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11). – ISBN 966-333-093-7
1760
  Байерс Т. 20 конструкций с солнечными элементами / Т. Байерс ; перевод с англ. С.В. Сидорова ; под ред. М.М. Колтуна. – Москва : Мир, 1988. – 195, [2] с. – (СТТ. Самодеятельное техническое творчество)
1761
   20 лет. – Вильнюс, 1968. – 147с.
1762
  Чередниченко Е. 20 лет без права... // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2015. – № 17 (279), 8 сентября 2015. – С. 22-27. – ISSN 1811-8984


  Олег Сенцов. Какой он? Человек, чье имя сегодня стало символом невероятной силы духа и несгибаемой преданности Родине.
1763
  Остряков С. 20 лет ВЛКСМ. Историческая справка / С. Остряков. – Москва, 1938. – 128с.
1764
  Волончунас Виктор 20 лет во главе Ярославля : орден "За успехи в развитии туризма в России" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 18-20 : фото
1765
  Попова Л.Л. 20 лет восстания сапатистов в Мексике // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 59-63. – ISSN 0044-748Х
1766
   20 лет ВЧК - ОГПУ - НКВД. – [Москва] : Гоиздат Политическая литература, 1938. – 64 с.


  СССР. Народный ком. внутренних дел
1767
  Павлов Н. 20 лет германского единства // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 66-78. – ISSN 0130-9625
1768
   20 лет Германской Демократическо Республики. – Дрезден, 1969. – 64с.
1769
  Добра П. 20 лет за океаном / П. Добра. – Ужгород, 1955. – 148 с.
1770
  Малых Э. 20 лет и три дня. / Э. Малых. – Москва, 1965. – 95с.
1771
   20 лет Институту теоретической физики имени А.И. Ахиезера ННЦ ХФТИ НАН Украины // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 2016. – № 5 (105). – С. 136-143. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 67). – ISSN 1562-6016
1772
   20 лет космической эры. – М., 1977. – 63с.
1773
  Шилов А.В. 20 лет Краснознаменного им. А.В.Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии. / А.В. Шилов. – М., 1949. – 72с.
1774
  Бабынина Л.О. 20 лет Маастрихтскому договору: куда движится Европейский Союз? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 4-18. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
1775
  Шрайберг Я.Л. 20 лет Международной ассоциации ЭБНИТ: штрихи к портрету // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 11. – С. 70-76. – ISSN 0130-9765


  Освещена история поэтапного развития и трансформации Ассоциации - от Комитета Международной ассоциации научных и научно-технических библиотек до международной неправительственной ассоциации. Представлены действующие проекты Ассоциации, ее учредители и ...
1776
  Диордица А.Ф. 20 лет Молдавской ССР / А.Ф. Диордица. – Москва, 1960. – 40с.
1777
   20 лет Народной Польши. – М., 1965. – 359с.
1778
   20 лет полету Гагарина. – М., 1981. – 64с.
1779
  Шестопалов В.М. 20 лет после Чернобыльской аварии : Актуальна тема // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-8 : Мал. – ISSN 1561-4980
1780
   20 лет работы Маяковского. – М., 1973. – 29 с.
1781
   20 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. – М., 1961. – 16с.
1782
  Трушина И.А. 20 лет Российской библиотечной ассоциации // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 7. – С. 81-83. – ISSN 0130-9765


  Обозначены основные вехи становления Российской библиотечной ассоциации (РБА), охарактеризовано ее современное состояние, отмечены важнейшие базовые документы, принятые РБА.
1783
   20 лет РФФИ: Играть по правилам / материалы подготовила С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  Прошедший месяц стал знаковым периодом в международной деятельности Российского фонда фундаментальных исследований. РФФИ установил новые связи с коллегами из Швеции и укрепил отношения со старым партнером - крупнейшим научным фондом Германии.
1784
  Золозов А. 20 лет с Алексеем Толстым. Хождение по мукам поэтессы и супруги великого прозаика // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 28. – С. 10-11


  Крандиевская-Толстая Наталья Васильевна (1888-1963) - русская советская поэтесса и писательница, мемуаристка. В истории русской культуры ее имя связано с писателем Алексеем Николаевичем Толстым, физикохимиком Федором Федоровичем Волькенштейном, физиком ...
1785
   20 лет СЕПГ. – М., 1966. – 292с.
1786
   20 лет Советской власти. – М., 1937. – 110с.
1787
   20 лет Советской власти. – М., 1938. – 110с.
1788
   20 лет советской геодезии и картографии 1919-1939 : сборник статей. – Москва : Редбюро ГУГК при СНК СССР
Т. 1. – 1939. – 420 с.
1789
   20 лет Советской Литвы. – Вильнюс, 1960. – 352с.
1790
   20 лет Содружеству : (культурно-цивилизационный очерк) : сборник лекций, научных работ молодых ученых, аспирантов и студентов - победителей конкурсов в честь 20-летия СНГ / Межгосудар. фонд гуманит. сотрудничества государств-участников СНГ ; Базовая организация по языкам и культуре государств-участников СНГ - МГЛУ. – Москва : Рема, 2012. – 439, [3] с. – Библиогр. в конце науч. работ
1791
  Джабр Ф. 20 лет спустя / подготовила Ольга Белецкая // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 2, февраль. – С. 29-33. – ISSN 0208-0621


  Разговор с Председателем Совета Российского фонда фундаментальных исследований, академиком В.Я. Панченком о фонде, задача которого - поддержка науки и ученых на конкурсной основе.
1792
  Шевчук П.М. 20 літ діяльності Українського товариства геодезії і картографії : загальні питання // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 11-18 : Фото. – Бібліогр.: 12 назв
1793
  Гук О.М. 20 лучших экскурсий по Киеву : [взгляни на Киев по-новому] / Ольга Гук ; [фотогр.: В.Л. Бысов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 315, [1] с. : ил. – Авт. на обл. не указан. – ISBN 978-966-03-4391-7
1794
  Хорошевский А.Ю. 20 лучших экскурсий по Украине : [экономтур выходного дня] / А. Хорошевский ; [худож.-оформ. И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2008. – 315, [2] с. : ил., карт. – На обл. авт. не указ. – Библиогр.: с. 314. – ISBN 978-966-03-4206-4
1795
  Туровская Л. 20 марта (1770) - 250 лет со дня рождения Фридриха Гельдерлина, выдающегося немецкого поэта-романтика и мыслителя // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 12
1796
   20 международный географический конгресс : Лондон, июнь 1964 г. Сборник материалов. – Москва : Мысль, 1966. – 180с
1797
   20 международный географический конгресс : Лондон, июль 1964г.:Сборник материалов. – Москва : Наука, 1966. – 179с. : Ил.
1798
  Дмитрячев Илья 20 минут славы. 20 минут на самбодроме. Взгляд на карнавал в Рио из-под чалмы / Дмитрячев Илья, Фреже Шарль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 76-87 : фото. – ISSN 1029-5828
1799
  Захарченко В.Д. 20 неотправленных писем / В.Д. Захарченко. – 2-е изд., доп. – Москва, 1964. – 304с.
1800
  Фокусов Наум 20 нових животных ХХІ века. Свежая кровь // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 86-92 : фото
1801
  Туровская Л. 20 ноября (1830) - 190 лет со дня рождения Михаила Ивановича Драгомирова, российского и украинского военного и государственного деятеля // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 37


  Михаил Иванович Драгомиров (1830-1905) - крупнейший военный теоретик Российской империи 2-й половины XIX века, генерал-адъютант, генерал от инфантерии (30.08.1891), киевский, подольский и волынский генерал-губернатор (с 1898).
1802
  Туровская Л. 20 октября (1740) - 280 лет назад 23-летнюю австрийскую эрцгерцогиню Марию Терезию объявили наследницей Карла VI Габсбурга, императора Священной Римской империи // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 33


  Терезия Мария Вальбурга Амалия Кристина (1717-1780) - эрцгерцогиня Австрии, королева Венгрии с 25 июня 1741, королева Богемии с 20 октября 1740 (имела эти титулы лично, по наследству). Супруга, а затем вдова Франца I Стефана Лотарингского, избранного ...
1803
   20 письменників сучасної України : до 20-ї річниці незалежності України / [упорядкув. і передм. О.В. Красовицького ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 377, [4] c. : портр. – Текст укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-03-5741-9
1804
   20 причин відвідати Домінікану // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 32-38 : фото
1805
  Іванченко Наталка 20 раритетів Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 24-25
1806
  Залыгин С.П. 20 рассказов / С.П. Залыгин. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1959. – 302с.
1807
   20 режиссерских биографий. – М., 1971. – 391с.
1808
   20 режиссерских биографий. – М., 1978. – 407с.
1809
  Репин И.Е. 20 рисунков / И.Е. Репин. – 2-е изд. – М., 1937. – с.
1810
  Кізка Василь 20 річчя Руху - радість і трагедія розбрату // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 10. – С. 29-31
1811
  Касьянова О. 20 років "Філологічним семінарам" // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 45-46. – ISBN 978-617-7625-59-8


  У 1904 році професор КУ В.М. Перетц заснував "Філологічний семінар". У 2013 році на гуманітарному корпусі університету встановлено меморіальну дошку В. Перетцу.
1812
   20 років аграрній реформі в Україні: досягнення і проблеми : підсумки конкурсу серед студентів / Президент. фонд Леоніда Кучми "Україна" ; Ін-т стратег. оцінок (ІСО). – Київ : Інститут аграрної економіки, 2015. – 29, [3] с. : іл., табл.
1813
  Копиця-Карабиць 20 років без Івана Карабиця / розмову вела Ольга Голинська // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 18-19 лютого (№ 11/12)


  "День" разом з удовою видатного композитора, музикознавицею Маріанною Копицею-Карабиць згадує маестро.
1814
  Шулікін Д. 20 років в Антарктиці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 15 лютого (№ 6). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  20 років тому (1996) відбулась передача британської антарктичної станції "Фарадей" Україні. Над станцією було піднято український прапор та присвоєно нове ім"я - "Академік Вернадський". З нагоди такої круглої дати українські вчені під час ...
1815
  Скрипнюк О.В. 20 років в європейському конституційному просторі: здобутки, проблеми реалізації та перспективи модернізації Конституції України [перший міжнар. полілог, присвяч. ювілею Конституції України] // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 495-508. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1816
  Завальнюк К. 20 років в"язниці. За два листи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 7


  Під час Голодомору 1932 - 1933 років вінничанин Тарас Король писав до української інтелігенції та посла Німеччини з детальним описом трагічної ситуації в Україні.
1817
  Кузяків О. 20 років економічної інтеграції очима бізнесу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 1, 9


  "Уявлення вітчизняного бізнесу щодо напрямів економічної інтеграції країни зазнало поступових, але суттєвих змін за час незалежності України. За результатами опитування керівників підприємств "Ділова думка", яке Інститут економічних досліджень та ...
1818
  Добра П. 20 років за океаном / П. Добра. – Ужгород, 1953. – 116 с.
1819
  Ястремська І. 20 років індійсько-ізраїльських безпекових відносин: здобутки та перспективи // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 25-26
1820
  Грищенко К. 20 років Інституту соціології НАН України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С. 3-14. – ISSN 1563-3713
1821
  Футей Б. 20 років Конституції України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 114-117. – ISSN 2310-6158
1822
  Галімова М. 20 років на захисті довкілля України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 2-4 : фото
1823
  Сизоненко Г. 20 років Національній академії педагогічних наук України // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 110
1824
  Тацій В. 20 років Національній Академії правових наук України: етапи становлення та розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 7 (340). – С. 2-5
1825
  Демська-Будзуляк 20 років незалежного літературознавства: здобутки та втрати // Сучасність / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2012. – № 1/3. – С. 187-203
1826
   20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього : XI науково-практична конференція : [матеріали конф.] / Нац. акад. управління ; Центр перспект. соціальних дослідж. ; [редкол. : Буряк Л.І., Єрохін С.А., Єрмошенко М.М. та ін. ; упоряд. : Буряк Л.І., Привалко Т.В.]. – Київ : Національна академія управління, 2011. – 404 с. – Суспільно-науковий проект "Духовні цінності укр. суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов"я". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8406-61-4
1827
   20 років під ярмом польських панів. – К., 1940. – 64с.
1828
  Сірук М. 20 років поряд. Але не разом... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 85). – С. 3


  Експерт: "Події 2014 - 2015 років повернули НАТО і Україну на шлях, який було перервано в 2010 році".
1829
   20 років Радянської влади. – К., 1937. – 110с.
1830
  Хандогій В. 20 років разом: історія та сучасний стан українсько-британських відносин // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 8-10
1831
   20 років служіння слов"янству / Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: Алексєєв Ю.М. та ін.]. – Київ : Єкспрес-поліграф, 2013. – 128 с. : іл., табл., портр.
1832
  Гуменний І. 20 років українсько-малайзійських відносин - чи стала Південно-Східна Азія ближчою до України? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 12-14
1833
   20 років Українському гуманітарному ліцею / [КНУТШ, Укр. гуманіт. ліцей]. – [Київ], 2011. – 63 с. : фотогр., портр. – Без тит. арк.-Текст парал. укр. та англ. мовами
1834
  Семенюк Г. 20 років Храму Слова // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 вересня - 6 жовтня (№ 39/41). – С. 4


  Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка створено у 2001 році шляхом об"єднання філологічного факультету, факультету іноземної філології й відділення сходознавства. Своїми думками про рідний інститут, про розвиток ...
1835
   20 років Храму Слова : з нагоди ювілею Навч.-наук. ін-ту філології / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко ; [вступ. сл.: В. Бугров ; упоряд.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, О.А. Касьянова, А.С. Мукан, С.М. Різник]. – Київ : Київський університет, 2021. – 122, [2] с., [15] арк. іл. : іл. – На обкл. надзаг. дані: Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
1836
   20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 110, [1], 101, [2] с. : іл., табл. – Кн.-"переверт." укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: 20 years of nuclear disarmament of Ukraine: outputs and outcomes. – ISBN 978-966-927-288-1
1837
   20 самых важных открытий ХХІ века // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 82-89 : фото
1838
  Туровская Л. 20 сентября (1895) - 125 лет со дня рождения Дмитрия Константиновича Зерова, украинского ученого-ботаника // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 28. – С. 2


  Зеров Дмитрий Константинович (1895-1971) - советский украинский ботаник, академик АН УССР (1948), Заслуженный деятель науки УССР (1965). Лауреат государственной премии УССР в области науки и техники (1969, 1983).
1839
  Гребенникова Е. 20 сентября 1809 года появился на свет неугомонный Кукольник // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 19 сентября (№ 174). – С. 28


  Кукольник Нестор Васильевич (1809-1868) - русский прозаик, поэт, переводчик и драматург первой половины XIX века, автор текстов популярных романсов.
1840
  Рогоман И. 20 студентов-отличников института международных отношений в течение семестра будут получать дополнительную стипендию // Факты и комментарии. – Київ, 2000. – 30 ноября (№ 223). – С. 2 : фото


  Четвертый год компания "Филип Моррис в Украине" награждает лучших студентов, аспирантов, преподавателей Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко. Директор института профессор Леонид Губерский считает, что стипендии стимулируют ...
1841
   20 сценариев для массовиков. – Москва, 1970. – 128с.
1842
   20 съезд ВЛКСМ (Москва, 15-18 апр. 1987 г.) : Библиогр. указ. (1986-1987 гг.). – Москва : ГРЮБ, 1988. – 47 с.
1843
  Горкин А.Ф. 20 съезд КПСС о дальнейшем развитии советской демократии / А.Ф. Горкин. – М, 1956. – 32с.
1844
  Шуткевич О. 20 тисяч гектарів дикої природи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 171/172). – С. 10


  Як поєднати зелений туризм та природоохоронну діяльність - лайфхак від НПП "Кармелюкове Поділля".
1845
  Гилянова А.Г. 20 уроков разговорного английского языка : (серия упражнений) / А.Г. Гилянова. – Ленинград : Ghjcdtotybt, 1968. – 167 с. – На обл. загл.: Twenty lessons in free converstion
1846
  Гилянова А.Г. 20 уроков разговорного английского языка : серия упражнений : пособ. для студ. пед. ин-тов фак. иностр. яз / А.Г. Гилянова. – Изд. 2-е, испр. – Ленинград : Просвещение, 1976. – 160 с. – Обл. загл.: Twenty lessons ib free conversation
1847
  Туровская Л. 20 февраля (1907) - 115 лет со дня смерти Фердинанда Фредерика Анри Муассана, французского химика, нобелевского лауреата // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 7. – С. 2


  Фердинанд Фредерик Анри Муассан (1852-1907) - французский химик.
1848
  Шанта Ф. 20 часов // Зверь с хутора / И. Шаркади. – Москва : Художественная литература, 1987. – С. 167-300. – (Серия "Новый мир")
1849
  Туровская Л. 20 января (1942) - 80 лет со дня рождения Анатолия Кирилловича Евдокименко, украинского музыканта-трубача, продюсера, руководителя ансамбля "Червона рута" // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 3


  Евдокименко Анатолий Кириллович (1942-2002) - советский и украинский музыкант, руководитель ансамбля "Червона рута"; народный артист Украины (1992).
1850
  Gelenczei Emil 200 Eroffnungsfallen. / Gelenczei Emil. – Berlin, 1975. – 207с.
1851
  Gelenczei Emil 200 neue Eroffnungsfallen. / Gelenczei Emil. – Berlin, 1973. – 246с.
1852
  Mishin Avgust 200 Years of U.S. Constitutionalism: An Analysis of Basic Premises / Mishin Avgust, Vlasikhin Vasili. – Moscow, 1988. – 240с.
1853
  Сверстюк Є.О. 200 афоризмів Євгена Сверстюка / Євген Сверстюк ; упоряд. О. Ковцун. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 29, [3] с. – ISBN 978-966-518-594-9
1854
  Черкасець О. 200 балів за ЗНО - цілком реально. Як скласти тести на найвищий бал, діляться найуспішніші випускники // Україна молода. – Київ, 2021. – 13-14 липня (№ 69/70)


  Одинадцять випускників із Полтавської області склали Зовнішнє незалежне оцінювання на найвищий бал. Про це повідомив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. «З української мови, історії, німецької мови ...
1855
   200 вишів та наукових установ уже мають доступ до Scopus та Web of Science за кошти бюджету // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
1856
  Байсалов С.Б. 200 вопросов и ответов по охране природы / Байсалов С.Б., Ильяшенко Л.В. – Алма-Ата : Кайнар, 1987. – 301, [2] с.
1857
  Дворецкая О. 200 из 1000 популярных блюд восточной и европейской кухни / О. Дворецкая. – Москва, 1990. – 206с.
1858
  Мэндл М. 200 избранных схем электроники / М. Мэндл. – 2-е изд., стер. – Москва : Мир, 1980. – 344 с.
1859
  Мэндл М. 200 избранных схем электроники / М. Мэндл. – 2-е изд. стер. – Москва, 1985. – 352 с.
1860
  Вакуловская Л.А. 200 километров до суда / Л.А. Вакуловская. – Магадан, 1969. – 447с.
1861
  Вакуловская Л.А. 200 километров до суда / Л.А. Вакуловская. – 2-е доп. изд. – Магадан, 1974. – 272с.
1862
  Иноземцев Г.А. 200 лет / Г.А. Иноземцев. – Ростов -на-Дону, 1949. – 84с.
1863
  Суни Лев 200 лет автономии Финляндии: начало пути // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 108-121. – ISSN 0130-9625
1864
  Александров Ю.В. 200 лет астрономии в Харьковском университете / Ю.В. Александров, Ю.Г. Шкуратов // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 5-18. – Бібліограф. : 15 назв.
1865
   200 лет астрономии в Харьковском университете / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; под ред. Ю.Г. Шкуратова. – Харьков : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2008. – 554 с., [ 74 ] с. илл. – Книга издана на средства Международного благотворительного фонда " Фонд Александра Фельдмана". – ISBN 978-966-623-473-8
1866
  Татаренко В.А. 200 лет кафедре судебной медицины Харьковского государственного медицинскоо университета / В.А. Татаренко, В.А. Ольховський // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 524-533. – ISBN 966-8467-20-5
1867
  Силуан 200 лет КДС: о главном и самом главном на жизненном пути юбиляра / Силуан, (Иеромонах) // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київська Духовна Акад. і Семінарія ; голов. ред. І. Лабатій ; редкол.: архімандрит Сильвестр (Стойчев), О. Надь, А. Музольф. – Киев, 2017. – № 2 (21) : Крізь два століття. – С. 14-21
1868
   200 лет Ростова.. – Ростов н/Д., 1949. – 30с.
1869
  Цицерон 200 лет со времени смерти : сборник статей / Цицерон; [ред. кол.: пр. Н.Ф. Дератани, пр.С.И. Радциг, канд. филол. наук И.М. Нахов]. – Москва : Издательство Московского университета, 1959. – 174, [2] с. – Библиогр. в подстр. прим.
1870
   200 миллионов пудов саратовскогог хлеба-Родине.. – Саратов, 1964. – 52с.
1871
   200 найкращих університетів країни // Молодь України. – Київ, 2018. – 06 липня (№ 19)


  Серед 200 найкращих університетів країни, КНУ імені Тараса Шевченка посів друге місце.
1872
   200 найкращых украинськых писень [200 найкращих українських пісень] / [Уложив Є.Х. Чикаленко]. – Одесса : Изд. Высочайше утв. Юж.-Рус. О-ва Печ. Дела ; Тип. Высочайше утв. Юж.-Рус. О-ва Печ. Дела, 1897. – 168, V с. : 42 мал. – Уклад. встановлено за кн.: Бібліогpафія літеpатуpи з укpаїнського фолкльоpу. Т. 1 / Уклад. О. Андрієвський. - К., 1930. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. розмір. 17


  В кн. також віpші Т.Г. Шевченка, С.В. Руданського, Л.І. Глібова
1873
  Соколовская З.К. 200 научных биографий : Библиографичный справочник / З.К. Соколовская. – Москва : Наука, 1975. – 192 с.
1874
   200 немецких тем и текстов для дискуссий / Н.В. Гурова, О.В. Косовская, Е.Д. Колот, Е.Н. Крикливая; Гурова Н.В., Косовская О.В., Колот Е.Д., Крикливая Е.Н. – Харьков : МОСТ-Торнадо, 2000. – 271, [1] с. : ил. – ISBN 996-7680-56-8
1875
  Лосев Н.В. 200 олимпиадных задач по начертательной геометрии / Н.В. Лосев. – М, 1992. – 143с.
1876
  Жека 200 практических схем генератора / Жека, Т.В. Батушкина. – Кишинев, 1987. – 312 с.
1877
   200 профессий -- выбирай любую.. – Алма-Ата, 1966. – 195с.
1878
  Корж В.М. 200 років вулику П.І. Прокоповича // Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2015. – Вип. 1. – С. 55-59
1879
  Наєнко М. 200 років новій українській літературі // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Літературний аналіз історії української літератури 18 ст., зокрема твору І. Котляревського "Енеїда".
1880
  Задорожний М.П. 200 років освоєння материка Антарктида // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 7/8 (221/222). – С. 50-62 : фото. – Бібліогр.: 10 назв.
1881
   200 самых влиятельных украинцев [Леонид Губерский] // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2012. – № 51 (313) : 200 самых влиятельных украинцев. – С. 193. – ISSN 2075-7093


  Леонид Губерский - ректор Национального университета им. Т. Шевченко, председатель Союза ректоров Украины.
1882
  Чабан В. 200 славних років Гулака -Артемовського // Технічні вісті : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 2013. – № 1 (37) , 2 (38). – С. 134. – ISSN 1992-8149
1883
  Загоровский К.О. 200 схем на лампах и транзисторах / К.О. Загоровский, А.Н. Пропошин, И.В. Михайлов. – Москва, 1969. – 56 с.
1884
  Голосовська Г. 200 чоловік чи 200 людей, осіб, душ? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко ; редкол.: Н. Бондаренко, М.Ільницький, О. Ковальчук [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (717). – С. 42-45. – ISSN 0130-5263


  У статті йдеться про збіднення мови через подеколи штучне звуження значень окремих давніх українських слів і запропоновано використовувати все мовне багатство значень і форм.
1885
  Гуревич Я. 200 шагов по Красной площади. / Я. Гуревич. – Кишинев, 1989. – 216 с.
1886
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
1-7 ноября (№ 44). – 2013. – 32 с.
1887
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
1 февраляя (№ 5). – 2013. – 32 с.
1888
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
5-11 июля (№ 27). – 2013. – 32 с.
1889
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
6-12 декабря (№ 49). – 2013. – 32 с.
1890
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
7-13 июня (№ 23). – 2013. – 32 с.
1891
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 ноября (№ 45). – 2013. – 32 с.
1892
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
12-18 апреля (№ 15). – 2013. – 32 с.
1893
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
13-19 сентября (№ 37). – 2013. – 32 с.
1894
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
14-20 июня (№ 24). – 2013. – 32 с.
1895
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
15-21 марта (№11). – 2013. – 32 с.
1896
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
17-23 мая (№ 18/19). – 2013. – 32 с.
1897
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 жовтня (№ 42). – 2013. – 32 с.
1898
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
19-25 июля (№ 29/30). – 2013. – 32 с.
1899
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
20-26 сентября (№ 38). – 2013. – 40 с.
1900
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
20-26 декабря (№ 51). – 2013. – 32 с.
1901
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
21-28 февраля (№ 8). – 2013. – 36 с.
1902
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
22-28 марта (№ 12). – 2013. – 24 с.
1903
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
24-30 мая (№ 20/21). – 2013. – 40 с.
1904
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
26 апреля- 2 мая (№ 17). – 2013. – 40 с.
1905
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
27 сентября - 3 октября (№ 39). – 2013. – 32 с.
1906
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
3-9 октября (№ 40). – 2014. – 32 с.
1907
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
4-10 июля (№ 27). – 2014. – 32 с.
1908
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
5-11 сентября (№ 36). – 2014. – 32 с.
1909
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
7-13 марта (№ 10). – 2014. – 32 с.
1910
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-15 мая (№ 18/19). – 2014. – 32 с.
1911
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 августа (№ 31/32). – 2014. – 32 с.
1912
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17 июля (№ 28). – 2014. – 32 с.
1913
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17 апреля (№ 12/13). – 2014. – 32 с.
1914
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
13-19 июня (№ 24). – 2014. – 24 с.
1915
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
14-20 марта (№ 11). – 2014. – 32 с.
1916
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
16-22 мая (№ 20). – 2014. – 24 с.
1917
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
17-23 января (№ 3). – 2014. – 32 с.
1918
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 июля (№ 29/30). – 2014. – 32 с.
1919
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
20-26 июня (№ 25). – 2014. – 32 с.
1920
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
27 июня - 3 июля (№ 26). – 2014. – 32 с.
1921
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
28 февраля - 6 марта (№ 9). – 2014. – 32 с.
1922
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
31 октября - 6 ноября (№ 44). – 2014. – 32 с.
1923
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
3-9 марта (№ 9). – 2017. – 24 с.
1924
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
3-9 ноября (№ 44). – 2017. – 24 с.
1925
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
7-13 июля (№ 27/28). – 2017. – 24 с.
1926
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
7-3 апреля (№ 14). – 2017. – 24 с.
1927
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
8-14 декабря (№ 49). – 2017. – 24 с.
1928
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
9-15 июня (№ 23). – 2017. – 24 с.
1929
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
10-16 марта (№ 10). – 2017. – 24 с.
1930
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
10-16 ноября (№ 45). – 2017. – 24 с.
1931
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
12-18 мая (№ 18/19). – 2017. – 24 с.
1932
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
14-20 апреля (№ 15). – 2017. – 24 с.
1933
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
15-21 сентября (№ 37). – 2017. – 12 с.
1934
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
15-21 декабря (№ 50). – 2017. – 24 с.
1935
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
17-23 марта (№ 11). – 2017. – 24 с.
1936
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
19-25 мая (№ 20). – 2017. – 24 с.
1937
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
19-22 июня (№ 24). – 2017. – 24 с.
1938
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
22-28 сентября (№ 38). – 2017. – 24 с.
1939
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
23-29 июня (№ 25). – 2017. – 24 с.
1940
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
24-30 ноября (№ 47). – 2017. – 24 с.
1941
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
29 декабря - 4 января (№ 52). – 2017. – 24 с.
1942
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
30 июня - 6 июля (№ 26). – 2017. – 24 с.
1943
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
31 марта - 6 апреля (№ 13). – 2017. – 24 с.
1944
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
1-7 февраля (№ 5). – 2019. – 16 с.
1945
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
1-9 марта (№ 9). – 2019. – 16 с.
1946
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
1-7 ноября (№ 44). – 2019. – 8 с.
1947
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
4-10 октября (№ 40). – 2019. – 16 с.
1948
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
5-11 июля (№ 27). – 2019. – 16 с.
1949
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
5-11 апреля (№ 14). – 2019. – 16 с.
1950
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
6-12 сентября (№ 36). – 2019. – 16 с.
1951
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
7-13 июня (№ 23). – 2019. – 16 с.
1952
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 ноября (№ 45). – 2019. – 16 с.
1953
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 марта (№ 10). – 2019. – 16 с.
1954
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 февраля (№ 6). – 2019. – 16 с.
1955
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
9-15 августа (№ 31/32). – 2019. – 16 с.
1956
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17 октября (№ 41). – 2019. – 16 с.
1957
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17 января (№ 1/2). – 2019. – 16 с.
1958
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
12-21 марта (№ 11). – 2019. – 16 с.
1959
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
12-18 июля (№ 28). – 2019. – 16 с.
1960
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
12-18 апреля (№ 15). – 2019. – 16 с.
1961
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
13-19 сентября (№ 37). – 2019. – 16 с.
1962
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
14-20 июня (№ 24). – 2019. – 16 с.
1963
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
15-21 ноября (№ 46). – 2019. – 16 с.
1964
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
15-21 февраля (№ 7). – 2019. – 16 с.
1965
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
16-22 августа (№ 33). – 2019. – 16 с.
1966
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
17-23 мая (№ 18/19). – 2019. – 16 с.
1967
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 октября (№ 42). – 2019. – 16 с.
1968
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 января (№ 3). – 2019. – 16 с.
1969
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
19-25 апреля (№ 16). – 2019. – 16 с.
1970
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
19-25 июля (№ 29/30). – 2019. – 16 с.
1971
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
20-26 сентября (№ 38). – 2019. – 16 с.
1972
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
21-27 июня (№ 25). – 2019. – 16 с.
1973
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
22-28 ноября (№ 47). – 2019. – 16 с.
1974
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
22-28 февраля (№ 8). – 2019. – 16 с.
1975
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
22-28 марта (№ 12). – 2019. – 16 с.
1976
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
23-29 августа (№34). – 2019. – 16 с.
1977
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
24-30 мая (№ 20/21). – 2019. – 16 с.
1978
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
25-31 октября (№ 43). – 2019. – 16 с.
1979
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
25-31 января (№ 4). – 2019. – 16 с.
1980
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
26 апреля - 2 мая (№ 17). – 2019. – 16 с.
1981
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
27 сентября - 3 октября (№ 39). – 2019. – 16 с.
1982
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
28 июня - 4 июля (№ 26). – 2019. – 16 с.
1983
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
29 ноября - 5 декабря (№ 48). – 2019. – 16 с.
1984
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
29 марта - 4 апреля (№ 13). – 2019. – 16 с.
1985
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
30 августа - 5 сентября (№ 35). – 2019. – 16 с.
1986
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
31 мая - 6 июня (№ 22). – 2019. – 16 с.
1987
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
3-9 декабря (№ 42). – 2020. – 16 с.
1988
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
4-10 сентября (№ 29). – 2020. – 16 с.
1989
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
6-12 марта (№ 10). – 2020. – 16 с.
1990
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
7-13 февраля (№ 6). – 2020. – 16 с.
1991
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
7-13 августа (№ 16-19). – 2020. – 16 с.
1992
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17 сентября (№ 30). – 2020. – 16 с.
1993
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
17-23 января (№ 1/2). – 2020. – 16 с.
1994
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 сентября (№ 31). – 2020. – 16 с.
1995
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
20-26 ноября (№ 40). – 2020. – 16 с.
1996
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
21-27 августа (№ 24). – 2020. – 16 с.
1997
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
24-31 декабря (№ 45). – 2020. – 16 с.
1998
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
28 августа - 3 сентября (№ 25/28). – 2020. – 16 с.
1999
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
31 июля - 6 августа (№ 12-15). – 2020. – 16 с.
2000
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
31 января - 6 февраля (№ 5). – 2020. – 16 с.
12345678910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,