Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

12345678910(+10)В кінець >>
1001
  Пурник А. "1-я виртуальная справка" - 10 лет в ответе // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – сентябрь. – С. 52-55. – ISSN 1726-6726


  Самая первая библиотечная интернет-справка, Российская государственная библиотека для молодежи.
1002
  Кушнарева Л. "1812 год". Торжественная увертюра Чайковского / Л. Кушнарева. – Москва : Музгиз, 1954. – 19 с.
1003
  Мельниченко В. "19 февраля. 1844. Москва" // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2014. – 6 -12 лютого (№ 5). – С. 13


  Аналіз вірша Т. Шевченко "Чигрине, Чигрине...", написаний у Москві.
1004
  Милосавлевич О. "1918 год"- "освободители" и "побежденные" (Методологические предпосылки исследования национальных стереотипов) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 138-145. – ISSN 0869-0499
1005
  Партико З. "1941" на каналі "Україна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 лютого (№ 26). – С. 11


  Чи має бути за щось соромно ветеранам Червоної армії, які воювали в Другій світовій війні?
1006
  Оруэлл Д. "1984" и эссе разных лет / Д. Оруэлл. – Москва, 1989. – 384с.
1007
  Сенцов О. "20 років тюрми мені не страшні. Правління кривавого карлика закінчиться раніше" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 34 (287), 3 вересня 2015. – С. 6-10


  Щоденник.
1008
  Гордійчук М. "200 кроків до Тараса Шевченка" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 4 жовтня (№ 185). – С. 9
1009
  Горбулін В. "2017-й: далі буде..." // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 лютого (№ 5). – С. 4


  "Ціннісні ресурси війни і миру: український формат. Зараз Україна перебуває в точці біфуркації, або перед своєрідним "моментом істини" у нашому конфлікті з Росією."
1010
  Дейч Л.Г. ... 16 лет в Сибири : [Воспоминания: По германским и русским тюрьмам, На Каре] / Л.Г. Дейч. – 2-е изд., испр. и доп. – [Санкт-Петербург] : Изд. Н. Глаголева, 1906. – 416 с.
1011
  Дейч Л.Г. ... 16 лет в Сибири / Л.Г. Дейч. – [Санкт-Петербург] : Новый мир
[Ч. 1 : По германским и русским тюрьмам]. – 1906. – [4], 192, [1] с. : 1 л. фронт. (портр.)
1012
  Дейч Л.Г. ... 16 лет в Сибири / Л.Г. Дейч. – 3-е изд. доп. – Москва, 1924. – 560с.
1013
   [15 червня. Анатолій Анісімов] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 26. – ISBN 966-628-104-X
1014
   [16 грудня. Соломія Павличко] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 47-48. – ISBN 966-628-104-X
1015
   [16 жовтня. Олександр Альохін] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 39. – ISBN 966-628-104-X
1016
   [18 квітня. Микола Костомаров] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 23. – ISBN 966-7060-76-4
1017
  Krymsky A. [1897 Beirut tales by Agatangel Krymsky] : Studded and translated / [studded and translated Imadeddine Raef]. – [Beirut : Riad El-Rayyes Books, 2017. – [222] p. – Видання арабською мовою, переклад з укр. – ISBN 978-9953-21-650-8
1018
   [19 лютого. Веніамін Кордт] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 15. – ISBN 966-7060-76-4
1019
   [2 лютого. Анатолій Ткаченко] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 13. – ISBN 966-628-104-X
1020
   [2 лютого. Микола Дашкевич] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 13. – ISBN 966-628-104-X
1021
   [2 лютого. Михайло Туган-Барановський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 14. – ISBN 966-7060-76-4
1022
   [20 березня. Вадим Лашкарьов] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 16-17. – ISBN 966-628-104-X
1023
   [20 березня. Василь Осьмак] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 19. – ISBN 966-7060-76-4
1024
   [20 грудня. Олексій Гіляров] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 52. – ISBN 966-7060-76-4
1025
   [21 березня. Володимир Антонович] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 17. – ISBN 966-628-104-X
1026
   [21 листопада. Михайло Наєнко] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 43. – ISBN 966-628-104-X
1027
   [22 вересня. Іван Лучицький] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 36. – ISBN 966-628-104-X
1028
   [22 квітня. Володимир Цвих] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 19. – ISBN 966-628-104-X
1029
  Мартынов А. + 20 / А. Мартынов. – М, 1962. – 52с.
1030
  Воловненко Т.А. 1-арил-3-хлоризохинолин-4-карбальдегиды в реакциях с С- и N-нуклеофилами / Т.А. Воловненко, А.В. Тарасов, Ю.М. Воловенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 11/12. – С. 44-51. – ISSN 0041-6045


  Изучено взаимодействие 1-арил-3-хлоризохинолин-4-карбальдегидов с С- и N-нуклеофилами (гетарилаце-тонитрилами, динитрилом малоновой кислоты, этиловым эстером циануксусной кислоты, гидразином, гидрок-силамином, гидразидами карбоновых кислот) и показано, ...
1031
  Мадуар Р.С. 1-галогеналкиловые эфиры карбоновых кислот и и х реакции с нуклеофильными реагентами : Автореф... канд. химнаук: 02.00.03 / Мадуар Р. С.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 17л.
1032
  Івон Є.М. 1-гетерозаміщені вініл MIDA боронати / Є.М. Івон, З.В. Войтенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 92
1033
  Чернышев А.П. 1-е дополнение к списку бабочек (Lepidoptera) Калужской губернии / А.П. Чернышев. – Калуга : 1-я Государственная Типо-Литография, 1919. – С. 17. – Отд. оттиск
1034
  Богучарский В.Я. 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад). – [Санкт-Петербург], 1906. – 32 с. – Автор указан в конце текста. - Былое : Журнал, посвященный истории освободительного движения, 1906, N 3, с. 1-32.. - Пер. 14 статей из журнала "Былое", 1906, № 3, с. 1-94


  Содержание конволюта: 1. 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.В. Богучарский. С. 1-32; 2. Письмо Исполнительного Комитета к Александру III. - С. 33-37; 3. События 1-го марта и Николай Константинович Михайловский / ...
1035
   1-й Всегерманский съезд рабочих и солдатских советов. – Москва : Советское законодательство, 1934. – 311 с.
1036
  Иванов Н.А. 1-й гвардейский Николаевский Краснознаменный укрепленный район / Иванов Н.А. – Николаев : [б. и.], 2000. – 184 с. – додаток "Схемы боевых действий 1-го гвардейского Николаевского Краснознаменного укрепленного района"
1037
  Єгорова Тетяна Володимирівна 1-Метилтетразоло(5,1-а)ізоіндол у реакціях з малеїнімідами та хлорангідридами карбонових кислот : Автореф. дис. канд. хімічн. наук: 02.00.03 / Єгорова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 21 назв.
1038
  Єгорова Тетяна Володимирівна 1-Метитетразоло(5,1-а)ізоіндол у реакціях з малеїнімідами та хлорангідридами карбонових кислот : Дис. .. канд. хіміч. наук: 02.00.03 / Єгорова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 158л. + Додатки: л.128-158. – Бібліогр.: л.109-127
1039
  Семенюта М.Ф. 1-факторизації булевих кубів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 50-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдена група автоморфізмів п-вимірного куба, його 1-факторизації з точністю до ізоморфізму при п=5. Встановлено. що квадратна I-факторизація булевого куба єдина. Ключові слова: п-вимірнип куб, група автоморфізмів графу, факторизація, граф ...
1040
   15-e rencontre assyriologique Internationale. Organisee par le Groupe Francois Thureau-Dangin (Liege, 4-8 juillet 1966). – Paris, 1967. – 172с.
1041
   15-а наукова сесія. Програма. – Київ, 1958. – 16 с.
1042
   15-а наукова студентська конференція, присвячена 40-річчю ВЛКСМ. Програма 4 - 10 квітня 1958 року. – Київ, 1958. – 20 с.
1043
   15-й Всероссийский съезд Советов. – Москва, 1931. – с.
1044
  Степаненко Т.Н. 15-й съезд ВКП(б) - курс на коллективизацию сельского хозяйства / Т.Н. Степаненко. – Киев, 1966. – 19с.
1045
   15-й съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи. 17-21 мая 1966 года. – Москва, 1966. – 670с.
1046
   15-й съезд Монгольской народно-революционной партии. – Москва, 1966. – 240с.
1047
  Селіверстова С. 15-й філологічний семінар


  15-й філологічний семінар " Теоретичні йметодологічні проблеми літературознавства" було проведено в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 28 травня ц.р. Серед організаторів семінару були також Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка ...
1048
  Селіверстова С. 15-й філологічний семінар // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 217-218. – ISBN 978-966-2133-74-5
1049
  Селівестрова С. 15-й філологічний семінар : [відгук п"ятнадцятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 224-225. – ISBN 978-617-7480-98-2


  15-й філологічний семінар відбувся 28 травня ц.р. зібралися в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
1050
  Шкрібляк Петро 15-річчя наукової установи на Гуцульщині: основні аспекти роботи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 290-293
1051
  Притика Д. 15-річчя утворення господарських судів України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0132-1331
1052
  Шутова Наталья 15-я Mitt заняла все павильоны на Красной пресне : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 13-20 : Фото
1053
   15-я всесоюзная алгебраическая конференция (3-6 июля 1979 г.). – Красноярск
ч. 1. – 1979. – 200с.
1054
   15-я всесоюзная алгебраическая конференция (3-6 июля 1979 г.). – Красноярск
ч. 2. – 1979. – 182с.
1055
   15-я выставка произведений молодых московских художников. – М., 1985. – 277с.
1056
   15-я выставка произведений московских художников-ветеранов Великой Отечественной войны. – М., 1982. – с.
1057
  Гоциридзе Г.Г. 15-я конференция ВКП(б) и ее значение для побуды социализма в СССР : Автореф... канд. ист.наук: / Гоциридзе Г. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1959. – 24л.
1058
   15-я научно-техническая конференция. – Ленинград, 1959. – 62с.
1059
  Кеворкян К. 15 срещи / К. Кеворкян. – Пловдив, 1982. – 141с.
1060
   15 українська конференція з неорганічної хімії за міжнародною участю : Тези доповідей. 3-7 вересня 2001 року / Українська конференція з неорганічної хімії 15; КНУТШ; НАНУ; Відповід. за випуск: В.М.Кокозей, Л.Б.Коваль. – Київ : Київський університет, 2001. – 322с.
1061
  Чеботарев Д. 150-летие со дня рождения профессора КДА Ф.И. Титова посвящается // Академический Летописец : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев, 2014. – № 2 (15). – С. 18-19


  Федір Іванович Титов — історик церкви, протоієрей, професор Київської духовної академії, редактор "Киевских Епархиальных Ведомостей" (з 1890-их pp.), останній дореволюційний настоятель Андріївської церкви.
1062
  Заброварний С. 150-ліття від дня народження Теофіла Кормоша. Заслужений для народу // Наше слово. – Варшава, 2013. – 27 січня (№ 4). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1063
   150-річна історія ботанічного саду Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / Н.Г. Возіанова, Т.В. Крицька, Л.В. Левчук, К.В. Чабан, Л.П. Осадча // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (40). – C. 115-129. – (Серія : Біологія). – ISSN 2077-1746
1064
  Руда С.П. 150-річчя від дня народження В.К. Високовича // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 134-137 : фото. – ISSN 0374-3896
1065
  Вергунов В.А. 150-річчя від дня народження Вернадського Володимира Івановича (1863-1945) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 65-74 : фото
1066
  Вергунов В.А. 150-річчя від дня народження Франкфурта Соломона Львовича (1866-1954) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 171-183 : фото
1067
  Маяковський В. 150 000 000. / В. Маяковський. – К., 1951. – 59с.
1068
  Маяковский В. 150 000 000. Поэмы / В. Маяковский. – М., 1937. – 94с.
1069
  Custers G. 150 activites: Internet : niveaux A1/A2: le nouvel entrainez-vous / Giedo Custers, Christian Rodier. – [Paris] : CLE international, 2006. – 144 p. : ill. + Брошура "150 activites avec l"Internet aux niv. A1/A2: corriges". 17 p. – На обкл.: Niveau debutant. – ISBN 209-033347-?
1070
  Jung Hans Rudolf 150 Jahre Musikleben in der Residenz- und Industriestadt Greiz : Eine Chronik vom Stadtbrand 1802 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 / Jung Hans Rudolf. – Bucha bei Jena : Quartus-Verlag, 1998. – 383S. – (Palmbaum Texte.Kulturgeschichte/Hrsg. von D.Iguasiak und R.Jacobsen ; Bd.3). – ISBN 3-931505-21-9
1071
  Cialowicz K. 150 lat archeologii na Uniwersytecie Jagiellonskim // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2014. – Nr. 167, numer specialny. – S. 110-113. – ISSN 1427-1176
1072
  Smatlak Stanislav 150 rokov slovenskej lyriky / Smatlak Stanislav. – Bratislava, 1971. – 330с.
1073
  Геник С. 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – 300с. – ISBN 966-7263-79-7
1074
  Геник С. 150 видатних українок / Степан Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 236с. – ISBN 966-668-030-0
1075
  Качуровський І. 150 вікон у світ : з бесід, трансльованих по радіо "Свобода" / Ігор Качуровський. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 462, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-480-5
1076
  Машіка В. 150 задач із Трудового права. Правознавство . // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 31-36
1077
   150 лет Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени технологического института им. Ленсовета. – Л., 1978. – 280с.
1078
   150 лет Метеорологической обсерватории Казанского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : доклады науч. конференции. – Казань : Издательство Казанского университета, 1963. – 250 с.
1079
  Волкова О. 150 лет назад. А.Горчаков: "Россия не сердится. Россия сосредоточивается" // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 48-58. – ISSN 0130-9625


  Паризька мирна угода, яка завершила Кримську війну 1853-1856 років
1080
   150 лет Пулковской обсерватории. – Ленинград : Наука, 1989. – 310 с.
1081
   150 лет русскому телеграфу. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
1082
   150 лет со дня рождения А. С.Пушкина. – Псков, 1949. – 64 с.
1083
  Шамин А.Н. 150 лет теории катализа Юстуса Либиха // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 230-233. – ISBN 5-12-000444-X
1084
   150 лет Ялте. – Москва, 1988. – 23с.
1085
  Гринев Е.А. 150 рабочих профессий. / Е.А. Гринев. – Харьков, 1989. – 139,10с.
1086
  Жохов В.Н. 150 рецептов народной медицины / В.Н. Жохов, Е.В. Жохова. – М, 1990. – 48с.
1087
   150 рецептов народной медицины. – Ростов -на-Дону, 1990. – 26с.
1088
  Жохов В.Н. 150 рецептов народной медицины / В.Н. Жохов, Е.В. Жохова. – Барнаул, 1991. – 31с.
1089
   150 рецептов первых блюд. – Л., 1991. – 73с.
1090
  Колтачихіна О.Ю. 150 років з дня народження М.Д. Пильчикова // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 116-117. – ISSN 0374-3896


  Про наукову діяльність відомого укр. фізика М.Д. Пильчикова (1857-1908). Харківський ун-т
1091
   150 років розвитку вітчизняної історичної науки в Київському університеті : Матеріали Республіканської науково-практичної конференції : Київ, 20-21 жовтня 1992 р. – Київ : [Б.в.], 1993. – 190 с.
1092
  Гупало С. 150 років тому народилася Наталія Кобринська // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 27 червня (ч. 23/24)
1093
   150 специальностей -- выбирай любую. – Рига, 1970. – 108с.
1094
  Куббель Л.И. 150 шахматных этюдов / Л.И. Куббель. – Л, 1925. – 180с.
1095
  Мартиневский В.И. 1500 наиболее употребительных слов немецкого языка / В.И. Мартиневский. – Минск, 1993. – 192с.
1096
  Гергель Ш. 1514. / Ш. Гергель. – М, 1937. – 514с.
1097
  Гребенникова Е. 155 лет назад на свет появился Генри Ройс // Сегодня. – Киев, 2018. – 22 марта (№ 52). – С. 38


  Сэр Фредрик Генри Ройс, 1-й баронет Ситон (Sir Frederick Henry Royce, 1st Baronet of Seaton; 1863-1933) - британский инженер, конструктор моторов и автомобилей, предприниматель, основавший совместно с Чарльзом Роллсом компанию Rolls-Royce. Баронет, ...
1098
  Cannon Don 16-bit microprocessor systems / Cannon Don. – New York, 1982. – 1144с.
1099
   16-а наукова студентська конференція : Тези доп. – Київ, 1960. – 75с.
1100
   16-й национальный съезд Коммунистической партии Канады. Торонто, 9-12 октября 1959 г.. – Москва, 1961. – 128с.
1101
   16-й национальный съезд Коммунистической партии США. (9-12 февраля 1957 года). – Москва, 1958. – 148с.
1102
  Скрыпнев Н. 16-й съезд ВКП(б) - съезд развернутого наступления социализма по всему фронту / Н. Скрыпнев. – Ленинград, 1953. – 36с.
1103
  Боярский Я. 16-й съезд партии о работе профсоюзов / Я. Боярский. – Москва; Ленинград, 1930. – 48с.
1104
   16-й съезд французской коммунистической партии (Сен-Дени, 11-14 мая 1961 г.). – Москва, 1962. – 176с.
1105
   16-я воздушная. – М., 1973. – 392с.
1106
   16-я Всесоюзная конференция по радиоастрономическим исследованиям солнечной системы (Звенигород, октябрь 1984 г.) : тезисы докладов. – Москва : ИЗМИРАН, 1984. – 128 с.
1107
   16-я Всесоюзная научно-техническая конференция по методам расчета и прогноза селевых потоков (Нальчик, 12-16 нояб. 1981 г.). – Москва, 1981. – 221с.
1108
  Тарасенко Н. 16-я глава древнеегипетской Книги Мертвых и ее семантика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 84-86. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зображувальну семантику 16-ї глави Книги Мертвих. In article the graphic semantics of 16-th chapter of the Book of Dead is analyzed.
1109
  Краснопольская Е Н. Кузакова 16-я конференция ВКП(б) / Е Н. Кузакова Краснопольская. – Москва, 1978. – 88с.
1110
   16-я научная конференция. – Ленинград, 1970. – 32с.
1111
   16-я Научная студенческая конференция (Май 1962 года). – Харьков : Сельхозиздат, 1962. – 40 с.
1112
  Jaworowski R. 16 cech wspolnych / Roman Jaworowski. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1981. – 272s. – ISBN 83-11-06698-1
1113
   16 konferencja katedr i zakladow geodezji na wydzialach niegeodezyjnych "Systemy, standarty i jakosc ksztalcenia przedmiotow geodezyjno-kartograficznych" : Aktualne zagadnienia dydaktyczne, 28-29 wrzesnia 2001, Zielona Gora - Lagow / Konferencja katedr i zakladow geodezji na wydzialach niegeodezyjnych; PAN, Kom-t geodezji, Min-wo Rozwoju reg. i bud-wa, Depart. archit., budow., geodez. i kartograf., Politech. Zielonogor. – Zielona Gora : Oficyna Wydawnicza Politech. Zielonogorskiej, 2001. – 130s. – ISBN 83-85911-87-1
1114
   16 Всесоюзная алгебраическая конференция : Тезисы. – Ленинград : Ленингр.отделение математич. ин-та
Ч. 1. – 1981. – 193 с.
1115
   16 Всесоюзная алгебраическая конференция : Тезисы. – Ленинград : Ленингр.отделение математич. ин-та
Ч. 2. – 1981. – 208 с.
1116
  Мариев М. 16 лет Красной Армии / М. Мариев. – Л, 1934. – 120с.
1117
  Акулов М.Р. 16 ноября 1920 : освобождение Красной Армией Крыма / М.Р. Акулов, В.П. Петров. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 235, [5] с., ил. – (Памятные даты истории)
1118
  Макаров А.Н. 16 репродукций / А.Н. Макаров. – Ленинград, 1977. – 4с.
1119
  Дубинчик А.М. 16 репродукций / А.М. Дубинчик. – Ленинград, 1977. – 4с.
1120
  Георгіаді Я. 16 років Жовтня / Я. Георгіаді, 1933. – 64 с.
1121
  Капсамун І. 16 років: вирок системі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 4-5


  "Поки "революції" б"ють лише по верхівці айсберга, але не зачіпають основ. Рецепт - в остаточній крапці у "справі Гонгадзе - Подольського",- експерт.
1122
  Вертійчук А. 16 спроб. Дещо з історії лінгвоциду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 липня (№ 113)
1123
  Вергелис А.А. 16 стран, включая Монако : путевые очерки / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. Е.Катаевой. – Москва : Советский писатель, 1979. – 415 с.
1124
  Вергелис А.А. 16 стран, включая Монако : путевые очерки / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. Е.Катаевой. – Москва : Советский писатель, 1982. – 460 с.
1125
   16 съезд Коммунистической партии Чехословакии, Прага, 6-10 апр. 1981 г. / Коммунистическая, Чехословакии. Съезд партия, Прага. 16-й., 1981. – М., 1982. – 243с.
1126
  Корнилов А.В. 16 съезд партии - съезд развернутого наступления социализму по всему фронту / А.В. Корнилов. – М, 1956. – 36с.
1127
  Плаа М. 16 уроков тенниса / М. Плаа. – Москва, 1935. – 147с.
1128
  Никольский Н.С. 16 часов. / Н.С. Никольский. – М, 1966. – 160с.
1129
  Височанський Василь 160-ліття кафедри української словесності у Львівському університеті
1130
  Вергунов В.А. 160-річчя від дня народження Поггенполя Вільгельма Олександровича (1854-1938) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 105-108 : фото
1131
  Шур Я.И. 160 миллиардов / Я.И. Шур. – М., 1949. – 104с.
1132
  Шипулін В.П. 160 років Анатомічному театру Університету св. Володимира / В.П. Шипулін, В.Д. Догузов // Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред.: Р.В. Богатирьова ; редкол.: С.Б. Арбузова, Р.М. Богачов, Г.В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (3). – С. 163-169. – ISSN 2308-8818


  "...Висвітлено науковий доробок вчених, що працювали в Анатомічному театрі Університету св. Володимира у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Коротко представлені історія заснування та розвитку цього навчального та науково-дослідного закладу, що ...
1133
  Міхно О. 160 років від дня народження Павла Тутковського (1858-1930), українського геолога, географа і педагога // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2018. – № 3 (252). – С. 17-18. – ISSN 2308-8095
1134
  Горак Р. 160 років кафедрі руської словесності Львівського університету // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 13-15. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1135
   160 років Національному медичному університету імені О.О. Богомольця. – Київ : Століття, 2001. – 368с. – ISBN 966-95952-2-3
1136
  Абдулин М.Г. 160 страниц из солдатского дневника / Мансур Абдулин ; [лит. обраб. Г. Юдиной]. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 160 с. : ил. – (Летопись Великой Отечественной)
1137
  Glabinski Stanislaw 1600 Pennsylvania Avenue. / Glabinski Stanislaw. – Warszawa, 1989. – 349с.
1138
  Фалькон-Баркер 1600 лет под водой / Фалькон-Баркер. – М, 1967. – 160с.
1139
  Гайда Федор 1648 год: прорыв в современность : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 88-98 : Фото, карта
1140
  Паламарчук О.Л. 165 років славістики в Київському університеті / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 103-111. – ISSN 2075-437X


  Київський університет - один з провідних осередків славістики. У статті подається колроткий виклад історії кафедри слов"янської філології від її заснування (1842) та початку систематичного викладання славістичних дисциплін (1846) до наших днів
1141
  Конверський А.Є. 165 років філософії в університеті // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.107-117
1142
  Milkowski T. 166 monodramow / Tomasz Milkowski. – Wroclaw : Wroclawskie Towarzystwo Przyjaciol Teatru, Osrodek Kultury i Sztuki we Wroclawiu, 2016. – 439, [8] s. : il. – (Seria: Czarna Ksiazeczka z Hamletem ; 16). – ISBN 978-83-62290-54-3
1143
   166 биографий знаменитых композиторов : Зарубежные композиторы. Русские композиторы. – Санкт-Петербург : Композитор, 2000. – 208с. – ISBN 5-7379-0048-7
1144
  Кобилюх В.О. 167 синонімічних назв Землі у санскриті / Василь Кобилюх. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-634-440-6
1145
  Антипенко І. 167 студентів із Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27 вересня (№ 171). – С. 2


  У Херсоні вдвічі зросла кількість вступників, які приїхали з окупованого півострова.
1146
  Touret Denis 169 "Firs" Maxims: For a biojudicial theory / Touret Denis. – Montgeron, 1983. – 35с.
1147
   17-а наукова студентська конференція. – Київ, 1960. – с.
1148
   17-а Наукова студентська конференція : Тези доп. – Київ, 1961. – 89с.
1149
  Бажан М. 17-ий патруль / М. Бажан. – Харків : Книгоспілка, 1926. – 68с.
1150
   17-й Всесоюзный съезд по спектроскопии (г. Минск, 5-9 июля 1971 г.) : Тезисы докладов. – Минск
Атомно-спектральный анализ. – 1971. – 148 с.
1151
   17-й Всесоюзный съезд по спектроскопии (г. Минск, 5-9 июля 1971 г.) : Тезисы докладов. – Минск
Атомно-спектральный анализ. – 1971. – 160 с.
1152
  Пальма Сесілія 17-й міжнародний книжковий ярмарок у Гавані / пер. з ісп. Д. Дроздовський // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
1153
   17-й Национальный съезд Коммунистической партии Канады. Торонто 19-21 января. 1962 г.. – Москва, 1962. – 152с.
1154
   17-й Национальный съезд Коммунистической партии США (10-13 дек. 1959 года). – Москва, 1961. – 240с.
1155
  Чернов М.П. 17-й съезд ВКП(б) / М.П. Чернов. – Москва, 1984. – 96с.
1156
  Олещук Ф.Н. 17-й съезд ВКП(б) и задачи антирелигиозной работы / Ф.Н. Олещук. – Москва, 1934. – 103с.
1157
   17-й съезд и конференция 1958 года Коммунистической партии Австрии. – Москва, 1958. – 184с.
1158
   17-й съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины 23-27 сент. 1952 г.. – Киев : Укрполиграфиздат, 1953. – 232 с.
1159
   17-й съезд КПЧ - стратегия ускорения социально-экономического развития. – Москва, 1989. – 206с.
1160
   17-й съезд Монгольского революционного союза молодежи 24-26 мая 1978 года. – Москва, 1979. – 79с.
1161
  Бурианек Ф. 17-ое ноября / Ф. Бурианек. – Прага, 1964. – 27с.
1162
   17-я воздушная армия в боях от Сталинграда до Вены: воен.-ист. очерк о боевом пути. – М., 1977. – 261с.
1163
   17-я Всесоюзная алгебраическая конференция. Минск 14-17 сент. 1983 г.. – Минск
ч. 1. – 1983. – 230с.
1164
   17-я Всесоюзная алгебраическая конференция. Минск 14-17 сент. 1983 г.. – Минск
ч. 2. – 1983. – 284с.
1165
   17-я Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике : Январь 1979 г.: Тезисы докладов. – Ленинград, 1978. – 578с.
1166
   17-я выставка московских художников книги : Каталог. – Москва, 1989
1167
   17-я выставка произведений московских художников - участников Великой Отечественной войны: живопись. Графика. Скульптура. Декоарт.-приклад. искусство. Каталог.. – М., 1984. – 44с.
1168
   17-я конференция ВКП(б) в вопросах и ответах. – Москва, 1932. – 192с.
1169
   17-я научная сессия, посвященная итогам научно-исследовательской работы за 1964 г. : Тезисы докл., предназначенные для обсуждения на 17-й научной сессии, посвященной итогам научно-исслед. работы за 1964 год. – Минск
Ч. 2. – 1965. – 130 с.
1170
   17-я научно-техническая конференция студентов : Тезисы докл. – Москва, 1962. – 152с.
1171
   17-я научно-техническя конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная 50-летию газеты "Правда" : Тезисы докл. – Москва, 1962. – 144с.
1172
  Паперный З.С. 17 1/2 фельетонов / З.С. Паперный. – М., 1966. – 103с.
1173
  Zimecki Tadeusz 17 kur na Tasmanie / Zimecki Tadeusz. – Warszawa : LSW, 1982. – 340 s.
1174
  Рыженко Ф.Д. 17 июля 1903 / Ф.Д. Рыженко. – М, 1983. – 143с.
1175
   17 миттєвостей тріумфу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 138-139 : фото
1176
  КДУ 17 наукова студентська конференція присвячена 100-річчю з дня смерті Т.Г, Шевченка / КДУ. – К., 1961. – с.
1177
  Максвелл Д. 17 неоспоримых законов работы команды : Познайте их и вооружите ими свою команду / Джон Максвелл. – 200с.
1178
  Волинський П.Б. 17 років на освітянській ниві / П.Б. Волинський, С.А. Єременко, А.В. Пруський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 35-38 : фото
1179
  Коммунистическая 17 съезд Коммунистической партии Чехословакии, Прага, 24-28 марта 1986 г. / Коммунистическая, Чехословакии. Съезд партия, ; 1986 ; Прага) (17. – Прага, 1986. – 42с.
1180
  Коммунистическая 17 съезд Коммунистической партии Чехословакии, Прага, 24-28 марта 1986 г. / Коммунистическая, Чехословакии. Съезд партия, ; 1986 ; Прага) (17. – М., 1987. – 335с.
1181
  Глушенко О. 17 уроків з курсу "Конституція України" / О. Глушенко, В. Кампо. – К, 1997. – 159с.
1182
  Ковальчук А. 170-а річниця "Заповіту" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 31 грудня (№ 52). – С. 7


  "Заповіт" Тараса Шевченка.
1183
  Гребенникова Е. 170-летие основателя премии Пулитцера // Сегодня. – Киев, 2017. – 7-9 апреля (№ 64). – С. 18


  170 лет со дня рождения иконы американской журналистики Джозефа Пулитцера.
1184
   170 Aastat Korgemat Pollu-Majanduslikku Haridust Eestis. – Tallinn : Valgus
2. – 1978. – 222s.
1185
  Задорожній О. 170 років кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О. Задорожній, О. Гріненко // Міжнародне право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 260-265
1186
  Безверхній Олег 1709 рік, весна. Що нового під Полтавою? ( із щоденника офіцера Його Величності короля Карла XII) / Безверхній Олег, Цебрій Віталій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 149-155. – ISSN 0869-3595
1187
  Muhlstadt H. 172 Tage aus dem Leben des Lehrers Egon Schultz. / H. Muhlstadt. – Berlin, 1973. – 128с.
1188
  Сухоруков К.М. 175 лет государственной библиографической регистрации изданий // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 6 (383). – С. 7-16. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена истории становления в России системы библиографического учета и общегосударственной системы обязательного экземпляра произведений печати.
1189
   175 лет Калужского театра. – Калуга, 1952. – 120с.
1190
  Губерський Л. 175 років служіння батьківщині під девізом Utilitas Honor et Gloria // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – C. 7-16. – ISSN 1682-2366


  На питання редакції відповідав Л. Губерський, ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
1191
  Андрущенко В. 175 років у педагогічному просторі держави. (Доповідь ректора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на урочистому засіданні колективу з нагоди ювілею університету) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 5-10. – ISSN 2078-1016


  175 років з дня заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
1192
  Губерський Л. 175 років юності: 175-ту річницю від дня заснування святкує КНУ імені Тараса Шевченка / підготовила А. Бойко, В. Суддя // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2009. – 30 жовтня (№ 205). – С. 1, 6-7


  Інтерв"ю з ректором КНУ імені Тараса Шевченка Леонідом Губерським, проректором з наукової роботи Валерієм Григоруком, деканом історичного факультету Віктором Колесником, доцентом історичного факультету Віктором Коротким, директором Института філології ...
1193
  Роговий О. 1768 рік на Вінничині // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29)
1194
   178, 1856
1195
  Rossiter Clinton 1787: the grand Convention / Rossiter Clinton. – New York, 1968. – 384с.
1196
  Chaussinand-Nogaret Guy 1789 (Avec la collab. du Cabinet des Estampes de la Bibliotheque Nationale) / Chaussinand-Nogaret Guy. – Paris, 1988. – 175с.
1197
  Eidelman Nathan 1789 en Russie / Eidelman Nathan; Macaze C. – Moscou, 1989. – 355с.
1198
  Lemasson S. 1789 la revolution doit s"arreter a la perfection du bonheur. Saint-Just / S. Lemasson, J.-C. Penchenat. – Paris, 1971. – 109с.
1199
  Markov Walter 1789. Die Grosse Revolution der Franzosen / Markov Walter, Soboul Albert. – Berlin, 1973. – 480с.
1200
  Урин В.А. 179 дней в автомобиле / В.А. Урин. – Москва, 1958. – 295с.
1201
  Hugo Victor 1793 : Roman / Hugo Victor; Aus dem Franz. ubersetzt von E. Schumann. – Berlin : Aufbau-Verlag, 1956. – 325S. – (Deutsche Volksbibliothek)
1202
  Клаузевиц. 1799 год. / Клаузевиц. – М, 1938. – 299с.
1203
  Яковлев М.И. 17лет в Китае / М.И. Яковлев. – М, 1981. – 320с.
1204
   18-а Наукова конференція, присвячена 23-му з"їзду КПРС та 35-річчю інституту : Запрошення. – Київ, 1966. – 28с.
1205
  Маркс К. 18-е брюмера Луи Бонапарта / К. Маркс. – Х, 1918. – 100с.
1206
   18-е Герценовские чтения : География и геология. Программа и тезисы докладов, 9-21 апреля 1965 года. – Ленинград, 1965. – 48с.
1207
   18-е Герценовские чтения : Программа и тезисы докладов: Естествознание и химия. – Ленинград, 1965. – 128с.
1208
   18-е Герценовские чтения : Математика. Программа и тезисы докл. 14 апреля-14 мая 1965 г. – Ленинград, 1965. – 40с.
1209
   18-е Герценовские чтения : Педагогические науки. Программа и тезисы докл. – Ленинград, 1965. – 167с.
1210
   18-е Герценовские чтения : Социально-экономические и исторические науки: Тезисы докл. – Ленинград
Научный коммунизм. История КПСС. Философия. Полит. экономия. История. – 1965. – 166с.
1211
   18-е Герценовские чтения : Физика: Программа и краткое содержание докл. 15 апреля - 13 мая 1965 г. – Ленинград, 1965. – 92с.
1212
   18-е Герценовские чтения : Филологические науки: Программа конференции, тезисы докл. 20 апреля - 25 мая 1965 года. – Ленинград, 1965. – 178с.
1213
   18-е Герценовские чтения : Художественно-географический фак.: Программа и тезисы докл., 19-21 апреля 1965 г. – Ленинград, 1965. – 20с.
1214
   18-е первенство СССР по шахматам посвященное 100-летию со дня рождения М.И.Чигорина. – Москва, 1952. – 340с.
1215
   18-й конкурс студентських наукових робіт / Рада Товариства // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 2


  Інформація для студентів та випускників шкіл про те, що Товариство української мови та Міжнародний благодійний фонд "Смолоскип" проводять конкурс студентських наук. робіт за темою "Українська мова - чинник державотворення, національної безпеки й ...
1216
   18-й Международный орнитологический конгрес. – Москва, 1982. – 275с.
1217
  Мамонтов Я.Д. 18-й съезд ВКП(б) / Я.Д. Мамонтов. – Днепропетровск, 1960. – 20с.
1218
  Горбачев А.Я. 18-й съезд ВКП(б) и его решения / А.Я. Горбачев. – Киев, 1962. – 28с.
1219
  Одинец Н. 18-й съезд ВКП(б) о задачах сельского хозяйства / Н. Одинец. – Москва, 1939. – 59с.
1220
   18-й съезд ВЛКСМ и задачи Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина. – Москва, 1978. – 36с.
1221
   18-й съезд ВЛКСМ и задачи дальнейшего организационного укрепления комсомольских организаций на современном этапе. – Москва, 1978. – 40с.
1222
   18-й съезд ВЛКСМ и задачи комсомола по дальнейшему усилению борьбы за повышение эффективности общественного прозводства и качества работы. – Москва, 1978. – 28с.
1223
   18-й съезд ВЛКСМ и задачи комсомольских организаций по правовому воспитанию молодежи и предупреждению правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних. – Москва, 1978. – 40с.
1224
   18-й съезд ВЛКСМ и задачи штабов и постов "Комсомольского прожектора" по воспитанию у юношей и девушек бережного отношения к социалистической собственности. – Москва, 1978. – 24с.
1225
   18-й съезд ВЛКСМ и международная деятельность Ленинского Комсомола. – Москва, 1978. – 44с.
1226
   18-й съезд ВЛКСМ и совершенствование работы с молодой научной и инженерно-технической интеллигенцией. – Москва, 1978. – 56с.
1227
   18-й съезд ВЛКСМ о совершенствовании эстетического воспитания молодежи и организации ее культурного досуга, формировании достойной смены советской художественной интеллигенции. – Ніжин, 1978. – 32с.
1228
   18-й съезд ВЛКСМо дальнейшем улучшении шефства комсомола над проффесионально-техническими училищами. – Москва, 1978. – 53с.
1229
   18-й съезд Коммунистической партии Швеции (Стокгольм, 28-31 декабря 1957 года). – Москва, 1959. – 144с.
1230
   18-й съезд Французской Коммунистической партии (Леваллуа-Перре, 4-8 января 1967 г.). – Москва, 1967. – 208с.
1231
   18-й Філологічний семінар / Оргкомітет // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 35). – С. 3


  Повідомлення. В Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться 18-й Філологічний семінар "Методологічні і теоретичні проблеми літературознавства". Тема семінару:"Постмодерні жанри: фікція чи полілог з ...
1232
   18-й філологічний семінар: постмодерн і жанрові стратегії


  18-й філологічний семінар, який традиційно проводиться у стінах Шевченкового університету, не лише нагадує про спадкоємність наукових шкіл у вітчизняній науці, а й засвідчує залучення нових сил до вирішення актуальних питань літературознавства. ...
1233
   18-й філологічний семінар: постмодерні жанрові стратегії : [відгук вісімнадцятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 231-232. – ISBN 978-617-7480-98-2


  "18-й філологічний семінар, який традиційно проводиться у стінах Шевченкового університету, не лише нагадує про спадковість наукових шкіл у вітчизняній науці, а й засвідчує залучення нових сил до вирішення актуальних питань літературознавства .
1234
   18-я Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике (Москва, 1981) : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике (Москва, 1981). – Москва : Наука, 1981. – 408 с.
1235
   18-я выставка произведений московских должников - участников Великой Отечес твенной войны. – М., 1986. – 56с.
1236
   18-я итоговая научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава. – Ленинград, 1963. – 42с.
1237
   18-я Научная студенческая конференция, посвященная 40-летию ВЛКСМ : Тезисы докл. – Киев, 1958. – 144с.
1238
   18-я научно-техническая конференция студентов : Тезисы докл.: Общественные науки, полиграфия, экономика полиграфического производства, общеинженерные науки, физико-математические науки. – Москва, 1963. – 122с.
1239
   18-я школа-коллоквиум по теории вероятностей и матемтаической статистике Бакуриани. – Тбилиси, 1984. – 54с.
1240
  Всесоюзное 18 Всесоюзное совещание по люминесценции (молекулярная люминесценция); Киев, 1969 / Всесоюзное, совещание по люминесценции (молекулярная люминесценция). – Киев : ИФ АН УССР, 1969. – 129 с.
1241
  Рейхвальд Фэй 18 звеньев / Рейхвальд Фэй. – Москва, 1993. – 272с.
1242
  Гребенникова Е. 18 июня 1928 года родился создатель украинской мифологии // Сегодня. – Киев, 2018. – 14 июня (№ 103). – С. 28


  Плачинда, Сергей Петрович (1928-2013) - украинский писатель. Прозаик, публицист, критик, член Союза писателей Украины (1960).
1243
  Гребенникова Е. 18 июня 1933 года родился отец позитивной психотерапии // Сегодня. – Киев, 2018. – 14 июня (№ 103). – С. 28


  Пезешкиан Носсрат (1933-2010) - немецкий невролог, психиатр и психотерапевт иранского происхождения. Основатель позитивной психотерапии.
1244
  Павлюк І. 18 найкращих! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26-27 червня (№ 111/112). – С. 17


  За результатами конкурсного добору до Літньої школи журналістики "Дня" - 2015 потрапили студенти КНУ імені Тараса Шевченка: Т. Літвінчук, Н. Пушкарук, К. Трапезнікова.
1245
  Пшеничний П. 18 років Чернової Армії. / П. Пшеничний. – К., 1936. – 64с.
1246
   18 способов тренировки тела и духа. – Москва : Наука, 1991. – 104 с. – ISBN 5-02-004135-1
1247
   180-річчю alma mater присвячена // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 1


  На факультеті психології відбулася студентська наукова конференція "Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів (до 180-річчя Київського університету)". Цей захід організувала кафедра педагогіки. ...
1248
  Halik Antonio 180 000 kilometrow przygody. / Halik Antonio. – Warszawa, 1975. – 355с.
1249
  Чуйков В.И. 180 дней в огне сражений. Из записок командарма 62-й / В.И. Чуйков. – М, 1962. – 168с.
1250
  Галстян М.К. 180 лет Национальной библиотеке Армении // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 34-37
1251
  Бабенко Н.А. 180 тестів з англійської граматики для початкової школи / Н.А. Бабенко, В.Ф. Губайдулліна, О.В. Колос. – Харків : Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 09 (105)). – ISBN 978-617-00-1127-5
1252
  Овденко Александр и Лидия 18000 километров по Соединенным Штатам Америки / Александр и Лидия Овденко. – Изд. 2-е. испол. допол. – Харьков : Прапор, 1972. – 240с.
1253
  Овдиенко А.В. и Овдиенко Л.И. 18000 км. по Соединенным Штатам Америки / А.В. и Овдиенко Л.И. Овдиенко. – Х., 1970. – 175с.
1254
  Овдиенко А.В. и Овдиенко Л.И. 18000 км. по Соединенным Штатам Америки / А.В. и Овдиенко Л.И. Овдиенко. – 2-е, испр. и доп. – Хю, 1972. – 239с.
1255
  Шаповаленко Н.Н. 1801 год (эпоха Павла I) / Н.Н. Шаповаленко. – Москва, 1930. – 280 с.
1256
  Клаузевиц. 1806 год / Клаузевиц. – Москва, 1937. – 195с.
1257
  Клаузевиц. 1806 год. / Клаузевиц. – 2-е изд. – М, 1938. – 228с.
1258
  Покровский Н.В. 1809-1909 Церковно-археологический музей С.-Петербургской Духовной Академии 1879-1909. – Санкт-Петербург : Синодальная тип., 1909. – IV, XXIX, 151с., 54 л.
1259
  Сахаров А.Н. 1809 год в истории России и Финляндии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 110-118. – ISSN 0869-5687
1260
   181 факт про університет // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 7


  Університетська хроніка.
1261
  Тарас А. 1812 год - трагедия Беларуси // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 10 (154) октябрь. – С. 149-162. – ISSN 1606-0219
1262
  Тарас А. 1812 год - Трагедия Беларуси // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 8 (152) август. – С. 6-28. – ISSN 1606-0219
1263
  Тарас А. 1812 год - Трагедия Беларуси // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 7 (151) июль. – С. 136-165. – ISSN 1606-0219
1264
  Тарас А.Е. 1812 год - Трагедия Беларуси // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 9 (153) сентябрь. – С. 72-84. – ISSN 1606-0219
1265
  Гарнич Н.Ф. 1812 год / Н.Ф. Гарнич. – Москва, 1952. – 216 с.
1266
  Гарнич Н.Ф. 1812 год / Н.Ф. Гарнич. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 288 с.
1267
  Тарле Е.В. 1812 год / Е.В. Тарле. – Москва : АН СССР, 1959. – 819с.
1268
   1812 год : К 150-летию Отечеств. войны. Сборник статей. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1962. – 320 с. : 4 л. илл. – Шмуцтит.: Акад. наук СССР, Ин-т истории ; Гос. Бородин. воен.-ист. музей [ 150 лет со дня Бородинского сражения ]
1269
  Крылов И.А. 1812 год в баснях Крылова / И.А. Крылов. – Санкт-Петербург. – 37с.
1270
  Афанасьев Г.Е. 1812 год в его деятелях / Г.Е. Афанасьев. – Киев : Типо-литогр. М.Т. Мейнандер, 1914. – [2], II, 146 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца, кн. 24, вып. 1-2
1271
  Андреев А.Ю. 1812 год в истории Московского университета / А.Ю. Андреев. – Москва : Московский университет, 1998. – 88с. – ISBN 5-211-03737-5
1272
  Бабилунга Н. 1812 год в истории народов Молдовы и Приднестровья: взгляд через столетия // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 10. – С. 10-16
1273
  Гартевельд В.Н. 1812 год в песнях : собрание текстов 33 русских и французских песен эпохи нашествия Наполеона I-го в Россию в 1812 году / собр. и записаны В.Н. Гартевельд ; с пред и коммент. В.Н. Гартевельд. – Москва : Кн-во К.И. Тихомирова, 1912. – 63 с.


  Собр. по источникам, нах. в Имп. Публ. биб. в Румянцевском музее в Москве, в музее Клюни в Париже, в Архиве французской Академии и по частным преданиям
1274
  Елпатьевский К.В. 1812 год в русской поэзии : сборник стихов и песен (истор. и воен.), посвящ. отеч. войне, Александру I и Наполеону : для учащихся / сост. Елпатьевский К.В. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – 110 с.
1275
  Елпатьевский К.В. 1812 год в русской поэзии : сборник стиховтворений и песен (исторических и военных), посвященных Отечественной войне, Александру I и Наполеону : для учащихся сост. К.В. Елпатьевский. – 2-е изд. доп.,с прибавлением краткого очерка Отечественной войны. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1912. – VI, 138 с.


  Авторы: А. Пушкин, Ф. Глинка, М. Лермонтов, В. Жуковский, В. Брюсов, А. Дельвиг, И. Крылов и другие
1276
  Фризман Л.Г. 1812 год в русской поэзии / Л.Г. Фризман. – М., 1987. – 63с.
1277
   1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современников : [ Сборник. – Москва : Правда, 1987. – 510 [1] с. : [1] л. илл.
1278
  Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика / А.Г. Тартаковский. – М., 1980. – 312с.
1279
  Тартаковский Андрей Григорьевич 1812 год и русская мемуаристика XIX в. (Опыт источниковедческого изучения) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.09 / Тартаковский Андрей Григорьевич; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1980. – 54л.
1280
  Абалихин Б.С. 1812 год на перекрестках мнений советских историков, 1917-1987 / Б.С. Абалихин, В.А. Дунаевский ; отв. ред. А.Н. Сахаров ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1990. – 243 с. – Библиогр. в конце глав
1281
   1812 год. - Баронесса Сталь в России, 1912. – 40 с. – Отд. оттиск из "Русского архива" 1912, Вып. 8
1282
  Клаузевиц 1812 год. / Клаузевиц. – Москва : Военное издательство, 1937. – 244 с.
1283
  Клаузевиц 1812 год. / Клаузевиц. – 2-е изд. – Москва : Военное издательство, 1937. – 276 с.
1284
   1812 год. Бородинская панорама : [ Альбом. Из собр. музея-панорамы "Бородин. битва". – Москва : Изобразит. искусство, 1982. – 130 с. : 118 л. илл.
1285
   1812 год. Бородинская панорама : [ Альбом. Из собр. музея-панорамы "Бородин. битва". – 2-е изд. – Москва : Изобразит. искусство, 1984. – [135] с. : цв. илл.
1286
   1812 год. Бородинская панорама : [ Альбом. Из собр. музея-панорамы "Бородин. битва". – 3-е изд. – Москва : Изобразит. искусство, 1985. – [133] с. : цв. илл.
1287
   1812 год. Бородинская панорама : [ Альбом. Из собр. музея-панорамы "Бородин. битва". – 4-е изд. – Москва : Изобразит. искусство, 1989. – [133] с.
1288
   1812 год. Воспоминания воинов русской армии : Из собрания Отдела письменных источников Гос. Ист. музея. – Москва : Мысль, 1991. – 477 [1] с. : [40] л. илл. – Библиогр. в примеч. в конце работ. Указ. имен, геогр., предм.-хронол.: с. 455-476. – ISBN 5-244-00404-2
1289
   1812 год... : Воен. дневники. – Москва : Сов. Россия, 1990. – 459, [2] с. – Библиогр. в примеч. – (Рус. дневники / Редколл.: Г.Н. Волков и др.)). – ISBN 5-268-00886-2
1290
  Поляков Ю.А. 1812 год: война справедливая, победная // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 93-98. – ISSN 0130-3864
1291
  Гарнич Н.Ф. 1812 рік / Н.Ф. Гарнич. – Київ : Радянська школа, 1955. – 279с.
1292
  Рафальський О. 1812 рік у Києві // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С. 80-82 : Фото. – ISSN 1607-6451
1293
  Троицкий Н.А. 1812. Великий год России. / Н.А. Троицкий. – М, 1988. – 348с.
1294
   1813. Ein Lesebuch fur unsere Zeit. – Weimar, 1959. – 448с.
1295
   1825. – М., 1990. – 159с.
1296
  Dobrovolskaia Elena 1825: La conjuration / Dobrovolskaia Elena, Makarov Youri. – Moscou, 1990. – 160с.
1297
  Бертело М. 1827-1927 / М. Бертело. – Л, 1927. – 156с.
1298
  Губер П.К. 1830. Исторический роман / П.К. Губер. – Л, 1930. – 346с.
1299
  Кошелівець І. 1845 рік у творчості Шевченка // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 32-44. – (Праці філологічної секції)
1300
  Bodea C. 1848 la Romani : O istorie in date si marturii / C. Bodea. – Bucuresti : Stiintifica si enciclopedica
2. – 1982. – XXXI, 689-1276 P.
1301
  Bodea Cornelia 1848 la Romani: o istorie in date si marturii / Bodea Cornelia. – Bucuresti, 1982. – 688с.
1302
  Нифонтов А.С. 1848 год в России. / А.С. Нифонтов. – М.Л., 1931. – 208с.
1303
  Клима А. 1848 год в Чехии. / А. Клима. – М, 1949. – 240с.
1304
   1848 рік в Галичині : Анотований покажчик рукописних матеріалів бібліотеки. – Львів : б.в., 1953. – 144с.
1305
  Namier L. 1848: the revolution of the intellectuals. / L. Namier. – Garden City - New York, 1964. – 154с.
1306
  Stearns Peter 1848: the revolutionary tide in Europe / Stearns Peter. – New York, 1974. – 278с.
1307
  Baldwin E. 185. Problems of nitrogen catabolism in invertebrates / E. Baldwin. – [S. l. : s. n.]
IV : The synthesis of uric acid in Helix pomatia. – 1935. – P. 1538-1546. – The biochem. journ., V.29, No. 7, 1935
1308
  Наумова Н. 1859 рік у житті та творчості Тараса Шевченка // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 147-152. – ISSN 0131-2561
1309
  Platon Gheorgh 1859. The Union of the Romanian Principalities / Platon Gheorgh. – Bucharest, 1978. – 85с.
1310
  Ігнатоускі У. 1863 год на Беларусі. Нарыс падзей. / У. Ігнатоускі. – Менск, 1930. – 276с.
1311
  Коллар В.А. 187 дней из жизни Шаляпина / В.А. Коллар. – Горький, 1967. – 247 с.
1312
  Коллар В.А. 187 дней из жизни Шаляпина / В.А. Коллар. – 3-е изд., испр. – Нижний Новгород, 1991. – 253с.
1313
   1870-1970. – Ленинград, 1970. – 152с.
1314
  Guerin Andre 1871 la Commune. L"histoire par l"image / Guerin Andre. – Paris, 1966. – 155с.
1315
  Видал Г. 1876 / Г. Видал. – Москва, 1986. – 410с.
1316
  Фроленко М.Ф. 1881 год. / М.Ф. Фроленко. – М, 1925. – 16с.
1317
  Панченко В. 1887 рік: відповідь "малороса" "почвенику" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 6 (326). – С. 18. – ISSN 1996-1561


  В. А. Полетика vs В. А. Кокарєв.
1318
   1891 - 1944 героическая эпопея : борьба болгарского народа против капитализма и фашизма. – София : БКП, 1965. – 153 с.
1319
  Кублицька А. 1896 - 1916. Доба харківського модерну // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 12-25. – ISSN 0131-2685
1320
   19-а Звітна наукова конференція : Тези доповідей з історії КПРС, марксистсько-лнінської філософії і політичної економії, 10-20 лютого. – Харків, 1964. – 51с.
1321
   19-а Научная студенческая конференция, посвященная 14-му съезду ВЛКСМ. Программа 2-14 апреля 1962 года. – Томск, 1962. – 21с.
1322
   19-е Герценовские чтения : География и геология: Программа и тезисы докл. 11 - 26 апреля 1966 г. – Ленинград, 1966. – 112с.
1323
   19-е Герценовские чтения : Естествознание: Программа конференции, тезисы докл., 4 апреля - 5 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 110с.
1324
   19-е Герценовские чтения : Математика: Программа конференции, тезисы докл., 19 апреля - 11 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 47с.
1325
   19-е Герценовские чтения : Педагогические науки: Программа конференции, тезисы докл., 28 марта - 13 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 236с.
1326
   19-е Герценовские чтения : Социально-экономические и исторические науки: Тезисы докл., 5 - 26 апреля 1966 г. – Ленинград, 1966. – 205с.
1327
   19-е Герценовские чтения : Физика: Программа и краткое содержание докл., 15 апреля - 15 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 144с.
1328
   19-е Герценовские чтения : Химия: Программа и тезисы докл., 19 апреля - 13 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 40с.
1329
   19-й конкурс студентських наукових робіт / Рада Товариства // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 8


  19-й КОНКУРС студентських наукових робіт до 200-річного ювілею Тараса Шевченка і свого 25-ліття проводить Товариство української мови спільно з міжнародним благодійним фондом "Смолоскип". Тема 2014 року: "Тарас Шевченко і українська мова". Мета ...
1330
  Челядинов А.В. 19-й съезд Коммунистической партии Советского Союза о развитии самокритики и особенно критики снизу : Автореф... канд. истор.наук: / Челядинов А.В.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 16л.
1331
  Ковальский С. 19-й съезд партии и задачи строительства коммунизма в СССР / С. Ковальский. – Алма-Ата, 1953. – 36с.
1332
  Колесников С.В. 19-я Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза / С.В. Колесников. – Москва, 1989. – 159с.
1333
   19-я Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике : тезисы докладов. – Ташкент
секции lll, lV, V. – 1984. – 212 с.
1334
   19-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная четырехсотлетию русского книгопечатания : Общественные науки. редактирование, книгопечатание. – Москва, 1964. – 105с.
1335
   19-я Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная четырехсотлетию русского книгопечатания. – Москва
Ч. 1. – 1964. – 224 с.
1336
   19-я научно-техническая конференция студентов : Тезисы докл.: Общественные, физико-химические науки, полиграфическое производство. – Москва, 1964. – 147с.
1337
   19 Studentu mokslimes konferencijos pranesimu tezes. – Vilnius, 1966. – 42с.
1338
   19 Studentu mokslines konferencijos pranesimu tezes. Filologija ir istorija. – Vilnius, 1966. – 64с.
1339
   19 Всесоюзна конференція Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
Т. 1. – 1989. – 386с.
1340
   19 Всесоюзна конференція Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
Т. 2. – 1989. – 455с.
1341
   19 Всесоюзное совещание по проблемам управления. – М, 1983. – 536с.
1342
   19 египетских рассказов. – М, 1957. – 147с.
1343
  Перес Гальдос 19 марта и 2 мая. Байлен. Наполеон в Чамартине / Перес Гальдос. – Москва : Художественная литература, 1972. – 576 с.
1344
   19 международный географический конгресс в Стокгольме. – Москва : АН СССР, 1961. – 439с.
1345
   19 Международный географический конгрессс в Стокгольме. – Москва : АН СССР, 1961. – 440 с.
1346
  Яковлев Н.Н. 19 ноября 1942 года / Н.Н. Яковлев. – М, 1972. – 175с.
1347
  Яковлев Н.Н. 19 ноября 1942 года / Н.Н. Яковлев. – 2-е доп. изд. – М, 1979. – 239с.
1348
   19 первенство СССР по шахматам. – М, 1953. – 276с.
1349
  Пшеничний П. 19 років Чернової Армії. / П. Пшеничний. – К., 1937. – 56с.
1350
   19 съезд ВЛКСМ и актуальные вопросы организационной и идейно-воспитательной работы комсомола. – М, 1985. – 150с.
1351
   19 съезд ВЛКСМ о воспитании патриотов, интернационалистов, развитии массовой физической культуры и спорта. – М, 1982. – 56с.
1352
   19 съезд Коммунистической партии Нидерландов. – М, 1959. – 128с.
1353
   19 съезд Коммунистической партии Швеции. – М, 1961. – 164с.
1354
  Авилушкин Т.Ф. 19 съезд Коммунстической партии Советского Союза о подборе, расстановке и воспитании партийных и государственных кадров. : Автореф... Канд.ист.наук: / Авилушкин Т.Ф.; Ленинг.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 17л.
1355
  Цамутали А.Н. 190-летие восстания декабристов / А.Н. Цамутали, М.С. Белоусов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 5-19. – (История ; вып. 4). – ISSN 1812-9323
1356
  Литвиненко Л. 190 років служіння освіті та науці [Бібліотека Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя] // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 14-20


  1936 рік – бібліотека Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка домоглася дозволу на докомплектування своїх фондів рідкісними і цінними виданнями історико-філологічного спрямування з Фундаментальної бібліотеки.
1357
   190 фактів про Бердянськ : [до ювілею міста] з 1827 по 2017 : [краєзнавч. альманах] / [фот. О. Корольова, А. Бабіч, С. Гетманенка та ін.]. – Вид 2-ге (допов.). – Бердянськ ; Харків : Інформаційна група "ПРО 100" ; Тім Пабліш Груп, 2017. – 208, [1] с., включ. обкл. : фотоіл. – ISBN 978-966-2741-58-2


  У пр. №1717241 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1358
   190 фактів про Бердянськ : до ювілею міста з 1827 по 2017 : [краєзнавчий альманах] / [над вид. працювали: Буханова В. та ін.; фот. О. Корольова, А. Бабіч, С. Гетманенка та ін.]. – Бердянськ ; Харків : Інформаційна група "ПРО 100", 2017. – 198, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-966-2741-58-2


  У пр. №1717240 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1359
  Шацилло К.Ф. 1905-й год. / К.Ф. Шацилло. – М., 1980. – 190с.
1360
  Шморгун П.М. 1905-й рік на Україні / П.М. Шморгун. – Київ, 1980. – 131с.
1361
  Попова Е.И. 1905 в Московской губернии. / Е.И. Попова. – М.-Л., 1926. – 300с.
1362
  Фирсов И.Н. 1905 г. в Казани / И.Н. Фирсов. – Казань, 1948. – 80с.
1363
  Ленин В.И. 1905 год / В.И. Ленин. – Л., 1925. – 32с.
1364
  Ленин В.И. 1905 год / В.И. Ленин. – М.-Л., 1925. – 79с.
1365
  Ленин В.И. 1905 год / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 288с.
1366
  Ленин В.И. 1905 год / В.И. Ленин. – М., 1935. – 287с.
1367
   1905 год. – М.-Куйбышев, 1935. – 192с.
1368
   1905 год. – вып. 3. – М., 1955. – 88с.
1369
  Раимов Р.М. 1905 год в Башкирии / Р.М. Раимов. – М.-Л, 1941. – 220с.
1370
   1905 год в Донбасе. – Сталино, 1955. – 68с.
1371
  Мужев И.Ф. 1905 год в Кабарде / И.Ф. Мужев. – Нальчик, 1955. – 88с.
1372
   1905 год в Красноярске. – Красноярск, 1955. – 228с.
1373
   1905 год в Москве. – М., 1955. – 336с.
1374
  Белянцев Е.И. 1905 год в Нижнегородской губернии / Е.И. Белянцев. – Горький, 1975. – 36с.
1375
   1905 год в Петербурге / С.Н. Валк, Ф.Г. Матасова, К.К. Соколова, В.Н. Федорова; Лениградский отдел комиссии по истории революции и Российской Коммунистической партии (большевиков) - ИСТПАРТ. – Ленинград-Москва : Госиздат
Вып.1 : Социал-демократические листовки. – 1925. – 445с.
1376
  Дрейден С.Д. 1905 год в сатире и юморе / С.Д. Дрейден. – Ленинград, 1925. – 154с.
1377
  Гугушвили Ч.А. 1905 год в Тбилиси : Автореф... канд. ист.наук: / Гугушвили Ч.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра марксизма-ленинизма. – Тбилиси, 1954. – 20л.
1378
   1905 год в Харькове. – Х., 1925. – 240с.
1379
  Брейтбург С.М. 1905 год в художественной прозе / Брейтбург С.М. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 325 с.
1380
   1905 год в Царицыне. – Сталинград, 1960. – 204с.
1381
  Вельман В. 1905 год в Эстонии / В. Вельман. – Москва, 1932. – 88с.
1382
  Семернин П.В. 1905 год на Дону. / П.В. Семернин. – Ростов н/Д, 1945. – 153с.
1383
   1905 год на Украине. – Х.
1. – 1926. – 502с.
1384
  Серафимович А.С. 1905 год. / А.С. Серафимович. – М., 1935. – 363с.
1385
  Шауров И.В. 1905 год. Воспоминания участника революции 1905-1907 годов. / И.В. Шауров. – М., 1965. – 264с.
1386
  Ленін В.І. 1905 рік / В.І. Ленін. – Київ : Партвидав, 1937. – 217 с.
1387
  Зекцер А. 1905 рік на Поділлі / А. Зекцер, 1925
1388
  Зекцер А. 1905 рік на Поділлі. / А. Зекцер. – Вінниця, 1925. – 43с.
1389
  Зекцер А. 1905 рік на Поділлі. / А. Зекцер. – Вінниця, 1925. – 127с.
1390
  Ястребов Ф. 1905 рік у Києві / Ф. Ястребов. – К, 1930. – 109с.
1391
   1905 рік у Києві та на Київщіні. – К., 1926. – 402с.
1392
  Панкратова А.М. 1905. / А.М. Панкратова. – М.Л., 1925. – 380с.
1393
  Петреску Ч. 1907 год / Ч. Петреску. – Бухарест, 1977. – 48с.
1394
   1907. Antologie de documente literare.. – Bucuresti, 1957. – 404с.
1395
  Georgescu Titu 1907. Intelectualii si rascoala. / Georgescu Titu, Ilincioiu Ion. – Craiova, 1974. – 184с.
1396
  Deac Augustin 1907. Vazut peste hotare. / Deac Augustin. – Bucuresti, 1967. – 296с.
1397
  Самійленко В. 1908 рік : поезія: вірш // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 3-4. – ISSN 0130-1608
1398
  Беляева Л.И. 1913 год: Первый съезд деятелей по вопросам суда для малолетних // Вопросы ювенальной юстиции : Федеральный научно-практический журнал / Россий. благотвор. фонд "Нет алкоголизму и наркомании" (НАН),Издат. группа"Юрист". – Москва, 2005. – № 1. – С. 5-9
1399
  Чайковская Анна 1913. Год накануне // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 2 (179), февраль. – С. 136-147 : фото. – ISSN 1029-5828
1400
  Пархоменко В.А. 1914-1916 рр. у мемуарній спрадщині Дмитра Дорошенка // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 106-110. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1401
  Філіпп 1914 - 1918. Європейська катастрофа / Філіпп, де Лара // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 32 (352). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Перша світова війна, яку французи, незважаючи на наступну, й досі називають Великою, - це водночас і перший епізод, і одна з головних причин століття тоталітаризму.
1402
  Ворс С. 1914 - 2014. Український рахунок // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 31 (351). – С. 14-15. – ISSN 1996-1561


  Факти вперто переконують: нинішні події на Сході - останні спалахи війни, що розпочалася рівно 100 років тому. Світової війни, в епіцентрі якої волею історії опинилася Україна.
1403
  Нефедов С. 1914 год. Гибель старого мира // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Редакция журн. "Новый мир". – Москва, 2014. – № 6 (1070), июнь. – С. 168-181. – ISSN 0130-7673
1404
  Raila E. 1914: der letzte Sommer Litauens // Nidos sasiuviniai / Thomo Manno kulturos centras. – Nida ; Vilnius, 2015. – 10. – S. 61-73. – ISSN 1822-2587
1405
  Білян П. 1914: Європа над прірвою // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 4 (134). – С. 25-28, 36. – ISSN 1230-2759


  Коли 28 червня 1914 року в Сараєві убили ерцгерцога Франца Фердинанда, ніхто і подумати не міг, що це стане кроком до світової війни.
1406
  Грабовський С. 1917-й. Петроград // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 48). – С. 5


  Як представники мізерної в ті дні партії більшовиків увійшли в пітерську Раду.
1407
  Сенявский А.С. 1917-й: Великая русская революция в контексте истории XX века // Труды Центра "Россия, СССР в истории ХХ века" Института российской истории РАН / Российсая академия наук. Институт российской истории. Центр "Россия, СССР в истории ХХ века". – Москва, 2010. – Вып. 1 : ХХ век в российской истории: проблемы, поиски, решения. – С. 9-56. – ISBN 978-5-8055-0220-1
1408
   1917 год в деревне. – М., 1967. – 288с.
1409
  Ахун М. 1917 год в Москве / М. Ахун. – М., 1934. – 242 с.
1410
   1917 год в Москве. – М., 1957. – 208с.
1411
  Ахун М. 1917 год в Петрограде / М. Ахун. – Ленинград, 1933. – 187с.
1412
   1917 год в Саратовской губернии : Сб. док. – Саратов : Сарат. кн. изд-во, 1957. – 658 с.
1413
  Чураков Д.О. 1917 год в современной историографии: проблемы и дискуссии // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 4. – С. 104-115. – ISSN 0130-3864
1414
   1917 год в Царицыне. – Сталинград, 1957. – 151с.
1415
  Огарин Д.А. 1917 год на Волыни : Автореф... канд ист.наук: / Огарин Д. А.; Ин-т ист. АН УССР. – Киев, 1964. – 26л.
1416
   1917 год на Киевщине. – К., 1928. – 584 с.
1417
  Мительман М.И. 1917 год на Путиловском заводе / М.И. Мительман. – Л., 1939. – 236с.
1418
   1917 год на Урале. – Пермь, 1957. – 250с.
1419
  Лисовский Н.К. 1917 год на Урале / Н.К. Лисовский. – Челябинск, 1967. – 579 с.
1420
  Кедровський В. 1917 рік = Year 1917 : Спогади члена українського військового генерального комітету і товариша секретаря військових справ у часі Української Центральної Ради / В. Кедровський. – Вінніпег : Тризуб, 1967. – 526 с. : Іл. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами. - На кор.: Том 1
1421
  Зеленюк І.С. 1917 рік на Поділлі. / І.С. Зеленюк. – Львів, 1966. – 168с.
1422
  Ненароков А.П. 1917, Великий Октябрь : Краткая история, документы, фотографии / Ненароков А.П. – 3-е изд., доп. – Москва, 1988. – 253 с.
1423
  Ненароков А.П. 1917, Великий Октябрь: краткая история, докум., Фотографии / А.П. Ненароков. – М., 1976. – 239с.
1424
  Ненароков А.П. 1917, Великий Октябрь: краткая история, докум., Фотографии / А.П. Ненароков. – М., 1977. – 239с.
1425
  Ненароков А.П. 1917, Великий Октябрь: краткая история, докум., Фотографии / А.П. Ненароков. – 2-е изд., доп. – Москва, 1980. – 253с.
1426
  Валетов Я.М. 1917, или Дни отчаяния / Ян Валетов. – Харьков : Фолио, 2017. – 601, [3] с. – ISBN 978-966-03-7823-0


  У пр. №1718630 відбиток: Книжковий клуб "Нова Україна"
1427
  Ненароков А.П. 1917. Краткая история, документы, фотографии. / А.П. Ненароков. – Москва : Политиздат, 1987. – 255 с.
1428
  Папакін А. 1917. Кримські татари проти "влади рад" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 18-23. – ISSN 0131-2685
1429
   1917: революція як застереження / І. Сюндюков, С. Кульчицький, С. Грабовський, В. В"ятрович, І. Капсамун, В. Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 лютого (№ 28/29). – С. 4-5


  Уроки подій 100-річної давнини в сучасному українському контексті.
1430
  Шишкин В.И. 1918 г. : от Директории к военной диктатуре // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С.42-61. – ISSN 0042-8779
1431
  Попов Ф.Г. 1918 год в Самарской губернии. Хроника событий. / Ф.Г. Попов. – Куйбышев, 1972. – 326с.
1432
  Мончак О. 1918 рік. Трагедія київського Подолу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 124-132. – ISSN 0869-3595
1433
  Алєксєєв В. 1918 року авіація УНР вперше взяла участь у боях проти більшовиків // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 44). – С. 21
1434
  Liveanu V. 1918. Din historia luptelor revolutionare din Romina / V. Liveanu. – Bucuresti, 1960. – 680с.
1435
  Драгунская К. 1919-2020. Реконструкция скелета : проза: повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 84-107. – ISSN 0130-7673
1436
   1919-й рік у Києві // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 1/2 (171/172). – С. 30-32
1437
   1919. – Л., 1929. – 249с.
1438
  Дос Пассос Джон 1919 / Дос Пассос Джон. – Ленинград, 1933. – 376с.
1439
  Дос Пассос Джон 1919 / Дос Пассос Джон. – 2-е. – Ленинград, 1936. – 494с.
1440
  Visnyevszkij V. 1919 felejthetetlen esztendo / V. Visnyevszkij, 1950. – 115 с.
1441
   1919 год в Венгрии. – Москва, 1959. – 272 с.
1442
  Mitchell David 1919: red mirage / Mitchell David. – New York, 1970. – 385с.
1443
   192. Леонид Губерский : 200 самых влиятельных украинцев // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 50 (262) : 200 самых влиятельных украинцев. – С. 95. – ISSN 2075-7093


  Леонід Губерський, ректор Національного університету імені Тараса Шевченка в рейтингу найвпливовіших українців займає 192 позицію. Рекорд вчених університету по кількості держпремій. Леонид Губерский, ректор Национального университета имени Тараса ...
1444
  Шульгин В. 1920 год : Очерки / В. Шульгин. – Москва : Госиздат, 1922. – 43 с.
1445
  Пилсудский Ю. 1920 год / Ю. Пилсудский. – Москва : Военный Вестник, 1926. – 171(8)с. + 8 схем-карт
1446
  Липатов Н.П. 1920 год на Черном море. Воен.-мор. силы в разгроме Врангеля. / Н.П. Липатов. – М., 1958. – 344с.
1447
  Руккас А. 1920 рік: Польща і Україна у боротьбі проти спільного ворога – радянської Росії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 51–76. – ISSN 2309-9356
1448
  Поляков Ю.А. 1921-й: победа над голодом. / Ю.А. Поляков. – М., 1975. – 112с.
1449
   1922-23 год в сельскохозяйственном отношении. – 2-й год изд. – Х., 1927. – 93с.
1450
  Рубинштейн Н.Л. 1929 год - год великого перелома / Н.Л. Рубинштейн. – М., 1939. – 31с.
1451
  Тиліщак В. 1930. У.С.Р.Р. Повстання : [наук.- попул. нариси] / Володимир Тиліщак. – Київ : Смолоскип, 2016. – 203, [3] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 197-204. – ISBN 978-617-7173-55-6


  До збірки увійшла вибрана проза одного з найцікавіших прозаїків-шісдесятників письменника, лікаря, дипломата Юрія Щербака
1452
  Сергійчук В. 1932-1933: від семи до десяти мільйонів жертв // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 15


  Коли після приходу Гітлера до влади на початку 1933 р. в СРСР тільки-но приглядалися до нього, німецькі дипломати ще мали довіру серед більшовицьких чиновників. Тож саме останні й стали джерелом інформації про кількість жертв в Україні від Голодомору ...
1453
  Глушаниця П. 1932-33 рік.Війна без вистрілу.Розкидані долею або моя відповідь / П. Глушаниця. – К, 1993. – 136с.
1454
   1933: "І чого ви ще живі?" / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. Тетяна Боряк. – Київ : Кліо, 2016. – 719, [1] с. – Покажчики: с. 693-719. – Бібліогр.: с. 688-692 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-47-9
1455
  Кульчицький С.В. 1933: трагедія голоду / С.В. Кульчицький. – К., 1989. – 47с.
1456
  Собуцький М. 1936-1941: бути в утопії : кіномистецтво // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 6 (92). – С. 21-23. – ISSN 1562-3238


  Фрэнк Капра (Франческо Росарио Капра, Фрэнк Рассел Капра (1897-1991) - америк. кинорежиссёр и продюсер итальянского происхождения, лауреат премии "Оскар" (1935, 1937, 1939)
1457
  Зощенко М. 1937-1939 / М. Зощенко. – Ленинград, 1940. – 312с.
1458
   1937-й и другие годы. – Воронеж, 1990. – 286с.
1459
  Орешкин Дмитрий 1937-й муки осознания : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 90-101 : Фото, карта
1460
  Хлевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество / О.В. Хлевнюк. – Москва : Республика, 1992. – 270с.
1461
  Курляндский И.А. 1937 год: власть не от Бога // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 14-34. – ISSN 0042-8779
1462
  Хлевнюк О.В. 1937 год: противостояние / О.В. Хлевнюк. – М., 1991. – 63с.
1463
  Овсяный И.Д. 1939 : последние недели мира / И.Д. Овсяный. – М, 1981. – 319 с.
1464
  Kirchmayer Jerzy 1939 i 1944. Kilka zagadnien polskich. / Kirchmayer Jerzy. – Wyd. 4- przejrzane i popraw. – Warszawa, 1959. – 208с.
1465
   1939 год - уроки истории. – Москва : мысль, 1990. – 508 с. – ISBN 5-244-00282-1
1466
   1939 рік в історичній долі України і українців : Матеріали Міжнародної наукової конференції 23-24 вересня 1999р. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 224с.
1467
   1940-1945: Onverwerkt verleden? : Lezingen van het symposium georganiseed door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 7 en 8 mei 1985. – Utrecht : HES uitgevers, 1985. – 197 blz. – ISBN 90 6194 245 4
1468
  Щетніков В.П. 1941-1944 pp. в історії Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова: робота в евакуації та окупації // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 110-115. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (248)). – ISSN 2076-5908
1469
  Куманев Г.А. 1941-1945: Крат. история, документы, фот. / Г.А. Куманев. – Москва, 1982. – 233,5с.
1470
  Коваль М.В. 1941-й рік. Проблеми історичної пам"яті // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 3. – С. 69-91. – ISSN 0130-5247
1471
  Щетников В. 1941-й рік: погляд румунських дослідників (за матеріалами часопису "Історичне досьє") // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 73-79. – ISSN 2222-5250
1472
  Некрич А.М. 1941 22 июня. / А.М. Некрич. – Москва : Наука, 1965. – 175с
1473
  Парнікоза І.Ю. 1941 рік. Західна трагедія, або як було втрачено Білорусь // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 8 (67)
1474
  Нікітенко К.В. 1941: злочин і покарання. Причини поразок Червоної армії : історичне розслідування / Костянтин Нікітенко. – Львів : Тріада Плюс, 2014. – 248, [1] с. – Бібліогр.: с. 243-248 та в посиланнях. – ISBN 978-966-2154-31-3
1475
  Grigg John 1943: the vdotory that never war / Grigg John. – New York, 1980. – 248с.
1476
  Beuchler Klaus 1945-1955. Das Volk besann sich seiner Kraft / Beuchler Klaus; Raddatz V.K., Cohen A. – Berl., 1955. – 160с.
1477
  Ворошилов С.И. 1945 год в Австрии: от аншлюса к демократической республике // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 215-217. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1478
  Синдеев А.А. 1945 год: борьба СССР за новую систему международных отношений в Европе : к 70-летию Великой Победы // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 17-21. – ISSN 0201-7083
1479
   1947 // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 1 січня (№ 1 (40)). – С. 1


  Звернення до студентів університету - комуністів і комсомольців на 1947 рік. В новому році відбудеться знаменна історична подія в житті нашої республіки - вибори Верховного органу влади Радянської України. Підготовка до них - найважливіше політичне ...
1480
  Сліпушко О. 1948 рік Тараса Шевченка: 170-річний ювілей політичних ідей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 березня (№ 41-42)
1481
   195 років від дня народження Миколи Костомарова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 9 (318). – С. 16
1482
  Шульга О.В. 195 років історії Миколаївської обсерваторії: події і люди / О.В. Шульга, Л.М. Янишевська // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 1. – С. 5-10. – ISSN 1815-2066
1483
   1957 metu lietuviu tarybine literatura. – Vilnius, 1958. – 326с.
1484
   1961 seminar on the protection of human rights in the administration of criminal justice. Wellington, New Zealand, 6 to 20 February, 1961. – N.Y., 1961. – 158с.
1485
   1965 год спортивный. – М., 1966. – 272с.
1486
  Христофоров Игорь 1968 год: на изломе эпох : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 62-74 : Фото, карта
1487
  Тарасов А. 1968:пристрастный взгляд // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 8. – С. 135-144. – ISSN 0869-44435


  40-річчя бунтарського 1968 року, який сколихнув увесь світ:пройшли революції в Європі і Америці з 1966 по 1976 рр.
1488
  Патриляк І. 1969 рік в радянській Україні очима КДБ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 50-59. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  Увазі читачів пропонується публікація раніше не введеного до наукового обігу документа з Галузевого державного архіву Служби безпеки України. Йдеться про детальний звіт керівництва Комітету державної безпеки при Раді міністрів УРСР про роботу за 1969 ...
1489
  Терещенко В. 1972 -- міжнародний рік книги / В. Терещенко. – К., 1972. – 4с.
1490
  Котов Ф.И. 1973 - решающий год девятой пятилетки. / Ф.И. Котов, И.И. Простяков. – М., 1973. – 64с.
1491
  Скиба Е.А. 1975 год -- Международный год женщины. / Е.А. Скиба. – К, 1975. – 27с.
1492
   1976. – Киев, 1976. – 196 с.
1493
  Лукас Джон 1979 рік: повернися, Велика Британіє! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 12 (229). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Правоцентристські реформи Маргарет Тетчер стали початком перетворення Сполученого Королівства із "хворої людини Європи" на одну з найуспішніших економік континенту.
1494
   1980 input-output tables : English Summary : March 1984. – Tokyo : [S. n.], 1984. – 639 p.
1495
  Оруэлл Д. 1984 / Д. Оруэлл. – М, 1989. – 313с.
1496
  Оруэлл Д. 1984 / Д. Оруэлл. – М, 1989. – 336с.
1497
  Оруэлл Д. 1984 / Д. Оруэлл. – Свердловск
1. – 1991. – 592с.
1498
  Оруэлл Дж. 1984 : роман. Скотный Двор : сказка-аллегория / Джордж Оруэлл. – Москва : АСТ; Транзиткнига, 2006. – 368с. – (Книга на все времена). – ISBN 985-13-5424-4
1499
  Орвел Дж. 1984 / Джордж Орвел ; [превео Влада Стоjильковичь ; уред. Милован Витезовичь]. – Београд : Чигоjа штампа, 2006. – 239, [1] с. – (Библиотека Третьи Милениjум). – ISBN 86-7558-415-6


  Літери македонського (сербського алфавіту), які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1500
  Оруэлл Дж. 1984 : роман. Скотный Двор : сказка-аллегория / Джордж Оруэлл ; перевод с англ. : В. Голышева, Л. Беспаловой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. – 352 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-064728-6
1501
  Оруэлл Д. 1984 : роман ; Скотный двор : сказка-аллегория / Джордж Оруэлл ; [пер. с англ. : В. Голышев, Л. Беспалова]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2012. – 363, [5] с. – (Серия "Зарубежная классика"). – ISBN 978-5-17-059665-2
1502
  Орвелл Дж. 1984 = 1984 : роман / Джордж Орвелл ; з англ. пер. Віктор Шовкун ; [редакція, післямова, ред. О. Жупанського]. – Київ : Видавництво Жупанського, 2015. – 311, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Пер. изд. : Nineteen eighty-four / George Orwell, 2004. – (Майстри світової прози). – ISBN 978-966-2355-57-4
1503
  Оруэлл Дж. 1984. Скотный двор : Роман. Сказка. / Дж. Оруэлл. – Пермь : КАПИК
Том 1. – 1992. – 304с.
1504
  Оруэлл Д. 1984. Скотный двор : [романы] / Джордж Оруэлл ; [пер. с англ. В. Голышев, Л. Беспалова]. – Москва : АСТ, 2014. – 363, [2] с. – (Серия "XX век - The Best"). – ISBN 978-5-17-083387-0


  У пр. №1694676 напис: Мрій! Дій! Посміхайся!. Підпис
1505
  Orwell George 1984: a novel / Orwell George. – New York, 1984. – 268с.
1506
  Марціняк В. 1989 рік і крах ялтинського режиму // Критика. – Київ, 2010. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 4-6
1507
   1990 - 1993: Initial stabilization and refom // 25 years of transition : post-communist Europe and the IMF / J. Roaf, R. Atoyan, B. Joshi, K. Krogulski. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 10-19. – (Regional economic issues special report). – ISBN 978-1-49830-563-1
1508
  Экштут С. 1991 год. Распад СССР // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 47-53. – ISSN 0235-7089
1509
  Veselkov D.A. 1H-NMR study of hetero-association of aromatic drug and mutagen molecules in aqueous solution / D.A. Veselkov, V.V. Kodintsev, M.P. Evstigneev, D.B. Davies, A.N. Veselkov // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – Р. 66-76. – ISSN 1023-2427


  Розроблена статистикотермодинамічна модель гетерасоціації ароматичних молекул, в якій зняті обмеження на величини констант самоасоціації взаємодіючих молекул у змішаному розчині. Отримані аналітичні вирази для визначення параметрів ЯМР кожної з ...
1510
   1H ЯМР-характеризация структуры воды в зооглее тибетского молочного гриба: влияние гидратированности и гидрофобности среды / Т.В. Крупская, Ю.И. Прилуцкий, М.П. Евстигнеев, М.Д. Цапко, В.В. Туров // Журнал прикладной спектроскопии / Ин-т физики им. Б.И. Степанова Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 2015. – Т. 82, № 3. – С. 341-347. – ISSN 0514-7506


  Методом низкотемпературной 1Н ЯМР-спектроскопии изучено состояние воды в симбионте молочного гриба с разной степенью его гидратированности (h) в воздушной среде и при контакте с гидрофобными средами - полидиметилсилоксаном ПДМС-1000 и хлороформом с ...
1511
  Муракамі Х. 1Q84 : роман / Харукі Муракамі ; [пер. з япон. І. Дзюба ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5293-3
Кн. 1. – 2010. – 504, [3] с.
1512
  Муракамі Х. 1Q84 : роман / Харукі Муракамі ; [пер. з япон. І. Дзюба ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-3579-0
Кн. 2. – 2010. – 446, [2] с.
1513
  Муракамі Х. 1Q84 : роман / Харукі Муракамі ; [пер. з япон. І. Дзюба ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5605-4
Кн. 3. – 2011. – 542, [2] с.
1514
   1st Caribbean HIV and development workshop : Barbados, March 1999: Participants" workbook. – New York, 1999. – [4],59p.
1515
  Wachtel J. 1x1 des guten Tons heute / Joachim Wachtel. – Munchen : Mosaik Verlag, 1976. – 360 S.
1516
  Ражиков М.Ю. 1С: Практика настройки оперативного учета : Учебное издание / М.Ю. Ражиков. – Москва : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. – 288с. – ISBN 5-9579-0003-9
1517
   1С: Предприятие. Версия 7.7 : описание встроенного языка. – Москва : 1С
Ч.1. – 1999. – 487с.
1518
  Бартеньев О.В. 1С: Предприятие: программирование для всех : базовые объекты и расчеты на одной дискете / О.В. Бартеньев. – Москва : Диалог-МИФИ, 2004. – 464с. – ISBN 5-86404-169-6
1519
   1У Всесоюзное совещание по квантовой химии. – К, 1966. – 88с.
1520
  Петрова Л.И. 1У конгресс Международной демократической федерации женщин / Л.И. Петрова. – М., 1959. – 48с.
1521
  Плотников С.Н. 1У Международный конгресс по эстетике (Афины, 1-6 сент.1960 г.) / С.Н. Плотников. – М., 1960. – 32 с.
1522
  Скопенко В.В. 2- нитрозо-2 цианацетгидразид-ион - ONC(CN)C(O)NHNH2-новый нелинейный цианоксимный ацидолиганд / В.В. Скопенко, О.Д. Жмурко, Н.Н. Герасимчук // Докл. АН УССР. Сер. Б : АН УССР, 1989. – № 4
1523
  Іванько Д.О. 2-(-4-диметиламінофеніл)-3-гідрокси-4Н-хромен-4-он - новий аеналітичний реагент для визначення води / Д.О. Іванько, Р.П. Линник, О.А. Запорожець // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 406-408
1524
  Болотин Б.М. 2-(2-арилсульфониламинофенил) -4H-3,1-бензоксазин-4-оны и родственные соединения - органические люминофоры с аномально большим стоксовым сдвиом / Болотин Б.М. – Москва, 1979. – 35 л.
1525
   2-(гет)арил-3-(2-алкоксифеніл)акрилонітрили та їх похідні / О. Шабликіна, Х. Козловська, С. Кузів, В. Іщенко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-12. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Шляхом взаємодії 3-(4-нітрофеніл)- та 3-гетарил-2-імінокумаринів з алкілюючими агентами різної природи одержано великий набір 2-(гет)арил-3-(2-алкоксифеніл)акрилонітрилів. Здійснено відновлення активованого подвійного зв"язку акрилонітрильного ...
1526
  Дрегерис Я.Я. 2-/b-аминоэтил/ - и 2-/b-/-аминоаэеиокси/-этил /-2-арилиндандионы- 1,3 : Автореф... канд. хим.наук: / Дрегерис Я.Я.; Рижский политехнич. ин-т. Хим. фак-т. – Рига, 1965. – 20л.
1527
  Диуэр М.А. 2-0-метилрибоза и щелочестабильные олигонуклеотиды в высокомолекулярных рибосомальных РНК : Автореф... канд.биол.наук: / Диуэр М.А.; Моск.ун-т. – Москва, 1970. – 20л.
1528
  Самохин Н.Я. 2 000 колумбов / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1963. – 71с.
1529
  Йонак Я. 2 200 километров по Дунаю / Я. Йонак. – Москва, 1960. – 71с.
1530
   2 Congreso del Partido Comunista de Cuba: Informe central; Presentado por el companero Fidel Castro Ruz Primer Secretario del Comite Central del Partido Cumunista de Cuba. – La Habana, 1980. – 162с.
1531
  D""Ancona Umberto 2 differenziamento sessuale delle Anguille : Extrait des comptes rendus du 12 congres international de zoologie, 1935 / U. D""Ancona. – Lisboa : [S. n..], 1936. – P. 443-450
1532
  Bartnikowski Bogdan 2 kalendarze z helmem / Bartnikowski Bogdan. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1981. – 221s. – ISBN 83-11-06549-7
1533
   2 Всероссийская выставка "Рисунок. Акварель".. – Л, 1977. – 105с.
1534
   2 Всесегерманский съезд рабочих и солдатских Советов. – Москва, 1935. – 352с.
1535
   2 Всесоюзная конференция по голографии, Киев, 1975 : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по голографии, 2-я. Киев, 1975. – Киев : Киевский университет
Ч. 1. – 1975. – 136 с.
1536
   2 Всесоюзное совещание по металлоорганическим соединениям для получения металлических и окисных покрытий. – Москва : Наука, 1977. – 160 с.
1537
   2 Всесоюзное совещание по теории релейных устройств и конечных автоматов. – Рига, 1971. – 216с.
1538
   2 Всесоюзное совещание по широкозонным полупроводникам. – Ленинград, 1979. – 100с.
1539
  Лучицкий В.Н. 2 Всесоюзный географический съезд / В.Н. Лучицкий, 1926. – 10с.
1540
   2 Всесоюзный коллоквиум по наутилоидеям и родственным группам : Тезисы докладов. – Москва, 1968. – 32с.
1541
  Десятерик В.І. 2 жовтня 1920. В.І. Ленін на III з’їзді комсомолу / В.І. Десятерик. – Київ, 1977. – 176с.
1542
  Гребенникова Е. 2 июня 1868 года родился создатель нашего первого дирижабля // Сегодня. – Киев, 2018. – 31 мая (№ 93). – С. 38


  "150 лет назад появился на свет киевлянин Федор Фердинандович Андерс - конструктор первого украинского дирижабля".
1543
  Ацаркин А. 2 Конгрес КИМа / А. Ацаркин. – Мё, 1931. – 48с.
1544
  Борисов Л.И. 2 Леонарди / Л.И. Борисов. – Л., 1928. – 137с.
1545
  Десятерик В.И. 2 октября 1920 / В.И. Десятерик. – Москва, 1975. – 207с.
1546
   2 Республиканская конференция поаэрогидромеханике, теплообмену и массообмену. – Киев, 1969. – 34с.
1547
   2 сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета XVI созыва, 1-9 февраля : стенографический отчет : бюллетени. №№1-15. – Москва : Издание ВЦИК, 1936. – с.
1548
   2 сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 6 созыва.. – Москва, 1931. – с.
1549
   2 сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза СССР 5 созыва.. – Москва, 1929. – 45с.
1550
   2 совещание по физике щелочно-галоидных кристаллов. – Рига, 1961. – 78с.
1551
   2 съезд Коммунистической партии Кубы, Гавана, 17-20 дек. 1980 г. / Коммунистическая, Кубы. Съезд партия, Гавана 2-й., 1980. – М., 1982. – 383с.
1552
  Зубков В.А. 2 съезд РКСМ / В.А. Зубков. – Москва, 1984. – 142с.
1553
  Кукин Д.М. 2 съезд РСДРП и его историческое значение. / Д.М. Кукин. – М, 1973. – 78с.
1554
  Лобанова П.П. 2 съезд РСДРП. / П.П. Лобанова. – Москва, 1959. – 26с.
1555
   2 сэсія IХ скліканьня 20-26 лістопада 1929 г.. – Менск, 1930. – 422с.
1556
   2 Украинская республиканская конференция по электроннй оптике и ее применениям : Тезисы докладов. – Харьков, 1971. – 196с.
1557
   2",5"-олігоаденілатсинтетазна активність в лімфоїдних клітинах при експериментальній виразці шлунка / В. Прокопов, Л. Кузьменко, О. Богданова, К. Прокопова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-13. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Встановлено збільшення активності 2",5"-олігоаденілат-синтетази в лімфоцитах щурів при стресовій моделі виразки шлунка та її зменшення при етаноловій моделі, тоді як в процесі загоєння виразки активність ферменту перевищувала контрольні значення в обох ...
1558
  Прокопова К.В. 2",5"-олігоаденілатсинтетазна активність у лімфоїдних клітинах за умов ровитку експериментальної моделі виразки / К.В. Прокопова, І.В. Михайлик, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 6-7. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що в лімфоцитах селезінки й тимусу щурів за умов експериментальної виразки шлунка підвищується активність 2",5"-олігоаденілат-синтетази, що може бути пов"язано з індукцією інтерферону на фоні розвитку патологічного процесу. Уведення щурам ...
1559
  Бактибаева О.Б. 2,.5-диметил-4-фенилпиридин и 3-метил-2азалуорен и индено/2.1- /индолизинов. : Автореф... кан. хим.наук: 072 / Бактибаева О.Б.; Ун-т дружбы народов. – М., 1972. – 20л.
1560
  Артамонов О.С. 2,2,2-трифлуородіазоетан у синтезі трифлуорометилциклопропановмісних амінопохідних : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Артамонов Олексій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1561
  Артамонов О.С. 2,2,2-трифлуородіазоетан у синтезі трифлуорометилциклопропановмісних амінопохідних : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Артамонов Олексій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 158 арк. – Бібліогр.: арк. 134-158
1562
  Сорокин А.Н. 2,4-диаминотиофен и его производные. : Автореф... канд. хим.наук: / Сорокин А.Н.; Ульяновский с.-х. ин-т. – Ульяновск, 1964. – 11л.
1563
   2. (Druha) celestatni bioklimatologicna konference v Liblicich 3-5 listopadu 1958. – Praha, 1960. – 408с.
1564
  Emden Fritz von 2. Wanderversammlung Deutscher Entomologen in Stettin / Fritz von Emden. – Berlin ; Dahlem, 1928. – 23 S. – Отд. оттиск из: Entomolog. Mitteilungen, 16, 1927, Heft 5 bis 17, 1928, Heft 1
1565
   2.Tagung des Fachausschusses "Hydrometeorologie", 15./16. November 1999 in Leipzig // Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig, 1999. – Bd. 16. – 113 S.Il.
1566
  Bauer Werner 2; 2 fur Klasse 8 / Bauer Werner. – Berl., 1956. – 232с.
1567
   20--й съезд Коммунистической партии Ленина. – Москва, 1959. – 104с.
1568
  Кудрявцева Л.А. 20-24-летняя цикличность в ходе осадков, ее связь с атмосферной циркуляцией и солнейной активностью. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Кудрявцева Л.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1974. – 24л.
1569
   20-а Звітна наукова конференція : Тези доповідей з історії КПРС, марксистсько-ленінської філософії і політичної економії, 1-15 лютого. – Харків, 1965. – 77с.
1570
   20-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Естествознание: Программа и краткое содерж. докл., 3 апреля - 8 мая 1967 г. – Ленинград, 1967. – 156с.
1571
   20-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция:Математика: Прорамма и краткое содерж. докл., апрель - октябрь 1967 г. – Ленинград, 1967. – 106с.
1572
   20-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Физика: Прорамма и краткое содерж. докл., 20 апреля - 20 мая 1967 г. – Ленинград, 1967. – 200с.
1573
   20-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Философия: Прорамма и краткое содерж. докл., 23 мая - 13 июня 1967 г. – Ленинград, 1967. – 103с.
1574
   20-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: География и геология: Программа и краткое содержание докл., 18-28 апреля 1967 г. – Ленинград, 1967. – 116с.
1575
   20-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Исторические науки: Программа и краткое содержание докл., 5-26 апреля 1967 г. – Ленинград, 1967. – 108с.
1576
   20-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Филологические науки: Программа и краткое содержание докл., 13 апреля-27 мая 1967 г. – Ленинград, 1967. – 180с.
1577
  Іваницька Л. 20-й річниці Всеукраїнського референдуму присвячена // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  На кафедрі української історії та етнополітики історичного факультету відбулася Міжнародна наукова конференція, присвячена 20-й річниці Всеукраїнського референдуму "Українська державність: історія та сучасність ".
1578
  Мусина С.А. 20-й съезд Коммунистической партии и задачи укрепления социалистической законности / С.А. Мусина. – Ленинград, 1957. – 44с.
1579
   20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. – Ленинград, 1956. – 44с.
1580
   20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза 14-25 февраля 1956 года. – Москва
1. – 1956. – 640с.
1581
   20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза 14-25 февраля 1956 года. – Москва
2. – 1956. – 560с.
1582
  Крештапов А.Д. 20-й съезд КПСС - новый этап в борьбе за завершение строительства социализма и постепенный переход к коммунизму / А.Д. Крештапов. – Москва, 1959. – 52с.
1583
   20-й съезд КПСС и его исторические реальности. – Москва, 1991. – 415с.
1584
  Бяков В.Ф. 20-й съезд КПСС и его историческое значение / В.Ф. Бяков. – Київ, 1970. – 53с.
1585
  Пертеот В. 20-й съезд КПСС о некоторых принципиальных вопросах современного международного развития / В. Пертеот. – Таллин, 1969. – 46с.
1586
  Плешаков П.В. 20-й съезд КПСС, его решения и историческое значение / П.В. Плешаков. – Новосибирск, 1962. – 51с.
1587
  Дубинин А.С. 20-й съезд КСПП о дальнейшем укреплении и развитии советского общественного и государственного строя / А.С. Дубинин. – Москва, 1959. – 64с.
1588
  Бернадська Н. 20-й філологічний семінар : [відгук двадцятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 238-239. – ISBN 978-617-7480-98-2


  20 грудня 2016 р. в Інституті філології відбувся 20-й філологічний семінар учасників школи "Теоретичні і методологічні проблеми літературознавства".
1589
  Калашник М.Х. 20-летие великой победі / М.Х. Калашник. – М., 1965. – 64с.
1590
  Барашев Р. 20-летие НАМНУ: стимуляция позитивных эмоциогенных зон в условиях крайнего недофинансирования // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 5-11 апреля (№ 14). – С. В 1-2


  Состоявшееся на прошлой неделе XXVI общее собрание Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) было посвящено юбилейной дате - 20-летию со дня создания академии, котороая сегодня объединяет 38 ведущих научно-исследовательских и клинических ...
1591
  Островська Б.В. 20-річний ювілей Конвенції Ов"єдо: досягнення і перспективи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 99-104. – ISSN 2220-1394
1592
   20-річчя : [від дня смерті професора Стефана Володимировича Савченка] // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 8 (104). – [2, 3 с. обкл.]
1593
  Мармазов В.Є. 20-річчя відносин між Україною та Республікою Корея: підсумки і перспективи співпраці в рамках євро-тихоокеанської інтеграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 40-45. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1594
  Голубій І.Є. 20-річчя кафедри міжнародного бізнесу
1595
  Голубій І.Є. 20-річчя кафедри міжнародного бізнесу // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  28 жовтня 2011 р. в Інституті міжнародних відносин відбулася Міжнародна науково-теоретична конференція "Україна у міжнародному бізнесі за 20 років незалежності: досвід і перспективи", що проводилася з нагоди 20-річного ювілею від дня створення кафедри ...
1596
   20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 319, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-35-9
1597
   20-річчя науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 151-152. – ISSN 1026-9932
1598
  Кучма Л.Д. 20-річчя Незалежності України: результати державотворення в оцінках молоді // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 3-8


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1599
  Цирфа Ю. 20-річчя об"єднаної Європи. Підсумки зрушень // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 1 (334). – С. 10-11
1600
  Курдидик Л. 20-річчя однієї історичної дати // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Про що писала українська діаспора про "Велику вітчизняну" півстоліття тому.
1601
  Капсамун І. 20-річчя поразок: наслідки / І. Капсамун, М. Томак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 липня (№ 114)


  Грубе втручання в таку тонку річ, як мова, спровокувало гостру політичну кризу в Україні.
1602
  Кривонос Р.А. 20-та річниця падіння Берлінського муру : уроки для українських політиків // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 262-273. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1603
   20-ті роки: літературні дискусії, полеміки. – К., 1991. – 366с.
1604
   20-я научно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава. – Москва
2. – 1965. – 100с.
1605
   20-я научно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава : Тезисы докл.: Полиграфические машины, 12 мая 1965 г. – Москва
Ч. 3. – 1965. – 96с.
1606
   20-я научно-методическая конференция, посвященная двадцатилетию Советской Латвии/1940-1960 г./ : Тезисы. – Рига, 1960. – 97с.
1607
   20-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава : Тезисы докл.: Технология полиграфического производства, 12 мая 1965 г. – Москва
Ч. 2. – 1965. – 100с.
1608
   20-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава : Тезисы докл.: Экономика. редактирование и художественное оформление печатной продукции, 12 мая 1965 г. – Москва
Ч. 4. – 1965. – 66с.
1609
   20-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава : Тезисы докл.: Общеинженерные науки, 12 мая 1965 г. – Москва
Ч. 5. – 1965. – 36с.
1610
   20 /двадесет/ години отечествен фронт 1942-1962.. – София, 1962. – 36с.
1611
  Наумов Д.В. 20 000 километров по Индии / Д.В. Наумов, А.В. Яблоков. – Москва, 1968. – 208с.
1612
  Йокаі М. 20 000 років під кригою / М. Йокаі. – К., 1959. – 168с.
1613
   20 Jahre "Wandel durch Austausch" : Festschrift fur Theodor Berchem, DAAD-Prasident 1988 - 2007. – Bonn : DAAD, 2007. – 364 S. : Ill. – ISBN 978-3-87192-862-2
1614
  Fitzgibbon Constantine 20 July. / Fitzgibbon Constantine. – New York, 1968. – 319с.
1615
   20 lat archeologii w Maslomeczu. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – ISBN 83--227-1114-X
Tom I : Weterani. – 1998. – 264s.
1616
   20 lat archeologii w Maslomeczu. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – ISBN 83-227-1114-X
Tom II : Goscie. – 1998. – 215s.
1617
   20 lat Ludowego Wojska Polskiego. II sesja naukowa poswiecona Wojnie Wyzwolenczej Narodu Polskiego. 1939-1945. – Warszawa, 1967. – 1246с.
1618
   20 lat polityki zagranicznej Polski Ludowej. Materialy sesji naukowej PISM. Warszawa, 15-16 wrzesnia 1964. – Warszawa, 1964. – 460с.
1619
   20 lecie pontyfikatu Jana Pawla 2 : Sympozjum ogolnouczelniane w Akademii Teologii Katolickiej w Warsawie 16 listopada 1998 roku. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2000. – 202s. – ISBN 83-7072-153-2
1620
   20 rokov Vyskumneho ustavu rastlinnej vyroby v Piestanoch 1951-1971. – Bratislava : Priroda, 1971. – 143s.
1621
  Schaefer Martin 20 years of independence: Public opinion on Ukraine in Germany and France // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 53-57
1622
   20 years of nuclear disarmament of Ukraine: outputs and outcomes : round table materials April 25, 2016 / Odessa Centre for Non-proliferation (OdCNP) ; [originator P.A. Sinovets] // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – P. 1-101. – Bibliogr.: ill., tab. – ISBN 978-966-927-288-1
1623
  Горбунов Е.А. 20 августа 1939 / Е.А. Горбунов. – М, 1986. – 239с.
1624
  Акопян К.З. 20 век в контексте искусства : История болезни как повод для размышлений / К.З. Акопян; Российский институт культурологии. – Москва : Академический Проект, РИК, 2005. – 336с. – (Технологии культуры). – ISBN 5-93719-054-8; 5-8291-0582-9
1625
  Богомоленко В.В. 20 век: по волнам моей памяти : [фотоальбом] / Вячеслав Богомоленко. – Одесса : Экология, 2017. – 96 с. : ил. – Текст парал. рус., укр., англ. – ISBN 978-617-7046-32-4
1626
   20 вещей, которые нужно сделать в Таиданде // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 12-15 : фото. – ISSN 1998-8044
1627
   20 видатних українських педагогів : персоналії в історії національної педагогіки. – [Б. м.] : [б. в.], 2002. – 452 с. – ISBN 966-7653-03-9
1628
   20 Всесоюзный съезд по спектроскопии : Тезисы докладов / Всесоюзный съезд по спектроскопии (20; 1988; Киев). – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1988. – 481 с.
1629
  Камберова Р. 20 години украинистика в Софийская университет "Свети Климент Охридски" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 63-68. – ISSN 2075-437X
1630
   20 дней по Румынии. – Бухарест, 1955. – 47с.
1631
   20 дней, которые потрясли мировоззрение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 22-28 : фото
1632
   20 з"їзд КПСС без маски. – [Б. м.] : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1956. – 165, [2] с. – (Бібліотека українського підпільника. Серія друга ; ч. 1)
1633
   20 з`їзд КПСС без маски : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1956. – 168 с. – (Бібліотека українського підпільника ; Ч.1 ; Серія друга)
1634
  Кожем"яка О.Л. 20 ігор з історії Стародавнього світу. Методика проведення повторно-узагальнюючих уроків. 6 клас / О.Л. Кожем"яка. – Харків : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11). – ISBN 966-333-093-7
1635
  Байерс Т. 20 конструкций с солнечными элементами / Т. Байерс. – Москва : Мир, 1988. – 198 с.
1636
   20 лет. – Вильнюс, 1968. – 147с.
1637
  Чередниченко Е. 20 лет без права... // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2015. – № 17 (279), 8 сентября 2015. – С. 22-27. – ISSN 1811-8984


  Олег Сенцов. Какой он? Человек, чье имя сегодня стало символом невероятной силы духа и несгибаемой преданности Родине.
1638
  Остряков С. 20 лет ВЛКСМ. Историческая справка / С. Остряков. – М., 1938. – 128с.
1639
  Волончунас Виктор 20 лет во главе Ярославля : орден "За успехи в развитии туризма в России" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 18-20 : фото
1640
  Попова Л.Л. 20 лет восстания сапатистов в Мексике // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 59-63. – ISSN 0044-748Х
1641
   20 лет ВЧК - ОГПУ - НКВД. – [Москва] : Гоиздат Политическая литература, 1938. – 64 с.


  СССР. Народный ком. внутренних дел
1642
  Павлов Н. 20 лет германского единства // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 66-78. – ISSN 0130-9625
1643
   20 лет Германской Демократическо Республики. – Дрезден, 1969. – 64с.
1644
  Добра П. 20 лет за океаном / П. Добра. – Ужгород, 1955. – 148 с.
1645
  Малых Э. 20 лет и три дня. / Э. Малых. – М., 1965. – 95с.
1646
   20 лет Институту теоретической физики имени А.И. Ахиезера ННЦ ХФТИ НАН Украины // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 2016. – № 5 (105). – С. 136-143. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 67). – ISSN 1562-6016
1647
   20 лет Казахской ССР. – Алма-Ата, 1940. – 225с.
1648
   20 лет космической эры. – М., 1977. – 63с.
1649
  Шилов А.В. 20 лет Краснознаменного им. А.В.Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии. / А.В. Шилов. – М., 1949. – 72с.
1650
  Бабынина Л.О. 20 лет Маастрихтскому договору: куда движится Европейский Союз? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 4-18. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
1651
  Шрайберг Я.Л. 20 лет Международной ассоциации ЭБНИТ: штрихи к портрету // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 11. – С. 70-76. – ISSN 0130-9765


  Освещена история поэтапного развития и трансформации Ассоциации - от Комитета Международной ассоциации научных и научно-технических библиотек до международной неправительственной ассоциации. Представлены действующие проекты Ассоциации, ее учредители и ...
1652
  Диордица А.Ф. 20 лет Молдавской ССР / А.Ф. Диордица. – Москва, 1960. – 40с.
1653
   20 лет Народной Польши. – М., 1965. – 359с.
1654
   20 лет полету Гагарина. – М., 1981. – 64с.
1655
  Шестопалов В.М. 20 лет после Чернобыльской аварии : Актуальна тема // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-8 : Мал. – ISSN 1561-4980
1656
   20 лет работы Маяковского. – М., 1973. – 29 с.
1657
   20 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. – М., 1961. – 16с.
1658
  Трушина И.А. 20 лет Российской библиотечной ассоциации // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 7. – С. 81-83. – ISSN 0130-9765


  Обозначены основные вехи становления Российской библиотечной ассоциации (РБА), охарактеризовано ее современное состояние, отмечены важнейшие базовые документы, принятые РБА.
1659
   20 лет РФФИ: Играть по правилам / материалы подготовила С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  Прошедший месяц стал знаковым периодом в международной деятельности Российского фонда фундаментальных исследований. РФФИ установил новые связи с коллегами из Швеции и укрепил отношения со старым партнером - крупнейшим научным фондом Германии.
1660
   20 лет СЕПГ. – М., 1966. – 292с.
1661
   20 лет Советской власти. – М., 1937. – 110с.
1662
   20 лет Советской власти. – М., 1938. – 110с.
1663
   20 лет советской геодезии и картографии 1919-1939 : сборник статей. – Москва : Редбюро ГУГК при СНК СССР
Т. 1. – 1939. – 420 с.
1664
   20 лет Советской Литвы. – Вильнюс, 1960. – 352с.
1665
   20 лет Содружеству : (культурно-цивилизационный очерк) : сборник лекций, научных работ молодых ученых, аспирантов и студентов - победителей конкурсов в честь 20-летия СНГ / Межгосудар. фонд гуманит. сотрудничества государств-участников СНГ ; Базовая организация по языкам и культуре государств-участников СНГ - МГЛУ. – Москва : Рема, 2012. – 439, [3] с. – Библиогр. в конце науч. работ
1666
  Джабр Ф. 20 лет спустя / подготовила Ольга Белецкая // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 2, февраль. – С. 29-33. – ISSN 0208-0621


  Разговор с Председателем Совета Российского фонда фундаментальных исследований, академиком В.Я. Панченком о фонде, задача которого - поддержка науки и ученых на конкурсной основе.
1667
  Шевчук П.М. 20 літ діяльності Українського товариства геодезії і картографії : загальні питання // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 11-18 : Фото. – Бібліогр.: 12 назв
1668
  Гук О.М. 20 лучших экскурсий по Киеву : [взгляни на Киев по-новому] / Ольга Гук ; [фотогр.: В.Л. Бысов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 315, [1] с. : ил. – Авт. на обл. не указан. – ISBN 978-966-03-4391-7
1669
   20 международный географический конгресс : Лондон, июнь 1964 г. Сборник материалов. – Москва : Мысль, 1966. – 180с
1670
   20 международный географический конгресс : Лондон, июль 1964г.:Сборник материалов. – Москва : Наука, 1966. – 179с. : Ил.
1671
  Дмитрячев Илья 20 минут славы. 20 минут на самбодроме. Взгляд на карнавал в Рио из-под чалмы / Дмитрячев Илья, Фреже Шарль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 76-87 : фото. – ISSN 1029-5828
1672
  Захарченко В.Д. 20 неотправленных писем / В.Д. Захарченко. – 2-е изд., доп. – Москва, 1964. – 304с.
1673
  Фокусов Наум 20 нових животных ХХІ века. Свежая кровь // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 86-92 : фото
1674
   20 письменників сучасної України : до 20-ї річниці незалежності України / [упорядкув. і передм. О.В. Красовицького ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 377, [4] c. : портр. – Текст укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-03-5741-9
1675
   20 причин відвідати Домінікану // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 32-38 : фото
1676
  Іванченко Наталка 20 раритетів Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 24-25
1677
  Залыгин С.П. 20 рассказов / С.П. Залыгин. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1959. – 302с.
1678
   20 режиссерских биографий. – М., 1971. – 391с.
1679
   20 режиссерских биографий. – М., 1978. – 407с.
1680
  Репин И.Е. 20 рисунков / И.Е. Репин. – 2-е изд. – М., 1937. – с.
1681
  Кізка Василь 20 річчя Руху - радість і трагедія розбрату // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 10. – С. 29-31
1682
  Касьянова О. 20 років "Філологічним семінарам" // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 45-46. – ISBN 978-617-7625-59-8


  У 1904 році професор КУ В.М. Перетц заснував "Філологічний семінар". У 2013 році на гуманітарному корпусі університету встановлено меморіальну дошку В. Перетцу.
1683
   20 років аграрній реформі в Україні: досягнення і проблеми : підсумки конкурсу серед студентів / Президент. фонд Леоніда Кучми "Україна" ; Ін-т стратег. оцінок (ІСО). – Київ : Інститут аграрної економіки, 2015. – 29, [3] с. : іл., табл.
1684
  Шулікін Д. 20 років в Антарктиці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 15 лютого (№ 6). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  20 років тому (1996) відбулась передача британської антарктичної станції "Фарадей" Україні. Над станцією було піднято український прапор та присвоєно нове ім"я - "Академік Вернадський". З нагоди такої круглої дати українські вчені під час ...
1685
  Скрипнюк О.В. 20 років в європейському конституційному просторі: здобутки, проблеми реалізації та перспективи модернізації Конституції України [перший міжнар. полілог, присвяч. ювілею Конституції України] // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 495-508. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1686
  Завальнюк К. 20 років в"язниці. За два листи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 7


  Під час Голодомору 1932 - 1933 років вінничанин Тарас Король писав до української інтелігенції та посла Німеччини з детальним описом трагічної ситуації в Україні.
1687
  Кузяків О. 20 років економічної інтеграції очима бізнесу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 1, 9


  "Уявлення вітчизняного бізнесу щодо напрямів економічної інтеграції країни зазнало поступових, але суттєвих змін за час незалежності України. За результатами опитування керівників підприємств "Ділова думка", яке Інститут економічних досліджень та ...
1688
  Добра П. 20 років за океаном / П. Добра. – Ужгород, 1953. – 116 с.
1689
  Ястремська І. 20 років індійсько-ізраїльських безпекових відносин: здобутки та перспективи // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 25-26
1690
  Грищенко К. 20 років Інституту соціології НАН України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С. 3-14. – ISSN 1563-3713
1691
  Футей Б. 20 років Конституції України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 114-117. – ISSN 2310-6158
1692
  Галімова М. 20 років на захисті довкілля України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 2-4 : фото
1693
  Сизоненко Г. 20 років Національній академії педагогічних наук України // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 110
1694
  Тацій В. 20 років Національній Академії правових наук України: етапи становлення та розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 7 (340). – С. 2-5
1695
  Демська-Будзуляк 20 років незалежного літературознавства: здобутки та втрати // Сучасність / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2012. – № 1/3. – С. 187-203
1696
   20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього : XI науково-практична конференція : [матеріали конф.] / Нац. акад. управління ; Центр перспект. соціальних дослідж. ; [редкол. : Буряк Л.І., Єрохін С.А., Єрмошенко М.М. та ін. ; упоряд. : Буряк Л.І., Привалко Т.В.]. – Київ : Національна академія управління, 2011. – 404 с. – Суспільно-науковий проект "Духовні цінності укр. суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов"я". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8406-61-4
1697
   20 років під ярмом польських панів. – К., 1940. – 64с.
1698
  Сірук М. 20 років поряд. Але не разом... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 85). – С. 3


  Експерт: "Події 2014 - 2015 років повернули НАТО і Україну на шлях, який було перервано в 2010 році".
1699
   20 років Радянської влади. – К., 1937. – 110с.
1700
  Хандогій В. 20 років разом: історія та сучасний стан українсько-британських відносин // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 8-10
1701
   20 років служіння слов"янству / Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: Алексєєв Ю.М. та ін.]. – Київ : Єкспрес-поліграф, 2013. – 128 с. : іл., табл., портр.
1702
  Гуменний І. 20 років українсько-малайзійських відносин - чи стала Південно-Східна Азія ближчою до України? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 12-14
1703
   20 років Українському гуманітарному ліцею / [КНУТШ, Укр. гуманіт. ліцей]. – [Київ], 2011. – 63 с. : фотогр., портр. – Без тит. арк.-Текст парал. укр. та англ. мовами
1704
   20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 110, [1], 101, [2] с. : іл., табл. – Кн.-"переверт." укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: 20 years of nuclear disarmament of Ukraine: outputs and outcomes. – ISBN 978-966-927-288-1
1705
   20 самых важных открытий ХХІ века // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 82-89 : фото
1706
  Рогоман И. 20 студентов-отличников института международных отношений в течение семестра будут получать дополнительную стипендию // Факты и комментарии. – Київ, 2000. – 30 ноября (№ 223). – С. 2 : фото


  Четвертый год компания "Филип Моррис в Украине" награждает лучших студентов, аспирантов, преподавателей Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко. Директор института профессор Леонид Губерский считает, что стипендии стимулируют ...
1707
   20 сценариев для массовиков. – Москва, 1970. – 128с.
1708
   20 съезд ВЛКСМ : Документы и материалы. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 192 с.
1709
   20 съезд ВЛКСМ. – Москва : Молодая гвардия
1. – 1987. – 383 с.
1710
   20 съезд ВЛКСМ : Стенографический отчет. – Москва : Молодая гвардия
2. – 1987. – 415 с.
1711
   20 съезд ВЛКСМ (Москва, 15-18 апр. 1987 г.) : Библиогр. указ. (1986-1987 гг.). – Москва : ГРЮБ, 1988. – 47 с.
1712
  Горкин А.Ф. 20 съезд КПСС о дальнейшем развитии советской демократии / А.Ф. Горкин. – М, 1956. – 32с.
1713
  Гилянова А.Г. 20 уроков разговорного английского языка : (серия упражнений) / А.Г. Гилянова. – Ленинград : Ghjcdtotybt, 1968. – 167 с. – На обл. загл.: Twenty lessons in free converstion
1714
  Гилянова А.Г. 20 уроков разговорного английского языка : серия упражнений : пособ. для студ. пед. ин-тов фак. иностр. яз / А.Г. Гилянова. – Изд. 2-е, испр. – Ленинград : Просвещение, 1976. – 160 с. – Обл. загл.: Twenty lessons ib free conversation
1715
  Шанта Ф. 20 часов // Зверь с хутора / И. Шаркади. – Москва : Художественная литература, 1987. – С. 167-300. – (Серия "Новый мир")
1716
   200-th anniversary celebration Brown university : bicentennial year : September 1964 - June 1965. – [Providence] : BU, 1965. – 32 p. : ill.
1717
   200-летие Бородинской битвы : Украина помнит... / Фонд "Русский мир" ; Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова В.И. и др. ; под общ. ред. Е.В. Астаховой]. – Харьков : Изд-во НУА, 2012. – 265, [2] с. : цв. ил. – Текст рос. и укр. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-2298-15-4
1718
  Белявский М.Т. 200-летие Московского университета / М.Т. Белявский. – Москва, 1955. – 40с.
1719
   200-летие образования Военно-топографического управления Генерального штаба и Топографической службы Вооруженных Сил РФ // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 58. – ISSN 0016-7126
1720
  Тебешевська О. 200-ліття Антона Могильницького. Святкування на Калущині // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство" Бойківщина". – Дрогобич, 2011. – Ч. 2/81 (92). – С. 3-6
1721
  Головатый С.П. 200-мильная экономическая зона в Мировом океане / С.П. Головатый. – К., 1984. – 167с.
1722
  Попенко А. 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка: пропозиції щодо святкування в КІБІТ [Київський інститут бізнесу та технологій] // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 1 (17). – С.190
1723
  Кононенко П. 200-річчя Михайла Максимовича // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 35
1724
  Гирич І. 200-те число "Пам"яток України" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 2 (199). – С. 2-15. – ISSN 0131-2685
1725
  Gelenczei Emil 200 Eroffnungsfallen. / Gelenczei Emil. – Berlin, 1975. – 207с.
1726
  Gelenczei Emil 200 neue Eroffnungsfallen. / Gelenczei Emil. – Berlin, 1973. – 246с.
1727
  Mishin Avgust 200 Years of U.S. Constitutionalism: An Analysis of Basic Premises / Mishin Avgust, Vlasikhin Vasili. – Moscow, 1988. – 240с.
1728
  Сверстюк Є.О. 200 афоризмів Євгена Сверстюка / Євген Сверстюк ; упоряд. О. Ковцун. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 29, [3] с. – ISBN 978-966-518-594-9
1729
  Байсалов С.Б. 200 вопросов и ответов по охране природы / С.Б. Байсалов. – Алма-Ата, 1987. – 301с.
1730
  Бирюков Н.И. 200 дней в боях / Н.И. Бирюков. – Волгоград, 1963. – 159с.
1731
  Дворецкая О. 200 из 1000 популярных блюд восточной и европейской кухни / О. Дворецкая. – Москва, 1990. – 206с.
1732
  Мэндл М. 200 избранных схем электроники / М. Мэндл. – 2-е изд., стер. – Москва, 1980. – 344 с.
1733
  Мэндл М. 200 избранных схем электроники / М. Мэндл. – 2-е изд. стер. – Москва, 1985. – 352 с.
1734
  Вакуловская Л.А. 200 километров до суда / Л.А. Вакуловская. – Магадан, 1969. – 447с.
1735
  Вакуловская Л.А. 200 километров до суда / Л.А. Вакуловская. – 2-е доп. изд. – Магадан, 1974. – 272с.
1736
  Иноземцев Г.А. 200 лет / Г.А. Иноземцев. – Ростов -на-Дону, 1949. – 84с.
1737
  Суни Лев 200 лет автономии Финляндии: начало пути // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 108-121. – ISSN 0130-9625
1738
  Александров Ю.В. 200 лет астрономии в Харьковском университете / Ю.В. Александров, Ю.Г. Шкуратов // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 5-18. – Бібліограф. : 15 назв.
1739
   200 лет астрономии в Харьковском университете / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; под ред. Ю.Г. Шкуратова. – Харьков : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2008. – 554 с., [ 74 ] с. илл. – Книга издана на средства Международного благотворительного фонда " Фонд Александра Фельдмана". – ISBN 978-966-623-473-8
1740
  Татаренко В.А. 200 лет кафедре судебной медицины Харьковского государственного медицинскоо университета / В.А. Татаренко, В.А. Ольховський // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 524-533. – ISBN 966-8467-20-5
1741
  Силуан 200 лет КДС: о главном и самом главном на жизненном пути юбиляра / Силуан, (Иеромонах) // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київська Духовна Акад. і Семінарія ; голов. ред. І. Лабатій ; редкол.: архімандрит Сильвестр (Стойчев), О. Надь, А. Музольф. – Киев, 2017. – № 2 (21) : Крізь два століття. – С. 14-21
1742
   200 лет Ростова.. – Ростов н/Д., 1949. – 30с.
1743
  Цицерон 200 лет со времени смерти : сборник статей / Цицерон; [ред. кол.: пр. Н.Ф. Дератани, пр.С.И. Радциг, канд. филол. наук И.М. Нахов]. – Москва : Издательство Московского университета, 1959. – 174, [2] с. – Библиогр. в подстр. прим.
1744
   200 миллионов пудов саратовскогог хлеба-Родине.. – Саратов, 1964. – 52с.
1745
   200 найкращих університетів країни // Молодь України. – Київ, 2018. – 06 липня (№ 19)


  Серед 200 найкращих університетів країни, КНУ імені Тараса Шевченка посів друге місце.
1746
   200 найкращых украинськых писень [200 найкращих українських пісень] / [Уложив Є.Х. Чикаленко]. – Одесса : Изд. Высочайше утв. Юж.-Рус. О-ва Печ. Дела ; Тип. Высочайше утв. Юж.-Рус. О-ва Печ. Дела, 1897. – 168, V с. : 42 мал. – Уклад. встановлено за кн.: Бібліогpафія літеpатуpи з укpаїнського фолкльоpу. Т. 1 / Уклад. О. Андрієвський. - К., 1930. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. розмір. 17


  В кн. також віpші Т.Г. Шевченка, С.В. Руданського, Л.І. Глібова
1747
  Соколовская З.К. 200 научных биографий / З.К. Соколовская. – М., 1975. – 192с.
1748
   200 немецких тем и текстов для дискуссий / Н.В. Гурова, О.В. Косовская, Е.Д. Колот, Е.Н. Крикливая; Гурова Н.В., Косовская О.В., Колот Е.Д., Крикливая Е.Н. – Харьков : МОСТ-Торнадо, 2000. – 271, [1] с. : ил. – ISBN 996-7680-56-8
1749
  Лосев Н.В. 200 олимпиадных задач по начертательной геометрии / Н.В. Лосев. – М, 1992. – 143с.
1750
  Жека 200 практических схем генератора / Жека, Т.В. Батушкина. – Кишинев, 1987. – 312 с.
1751
   200 профессий -- выбирай любую.. – Алма-Ата, 1966. – 195с.
1752
  Корж В.М. 200 років вулику П.І. Прокоповича // Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2015. – Вип. 1. – С. 55-59
1753
  Наєнко М. 200 років новій українській літературі // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Літературний аналіз історії української літератури 18 ст., зокрема твору І. Котляревського "Енеїда".
1754
   200 самых влиятельных украинцев [Леонид Губерский] // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2012. – № 51 (313) : 200 самых влиятельных украинцев. – С. 193. – ISSN 2075-7093


  Леонид Губерский - ректор Национального университета им. Т. Шевченко, председатель Союза ректоров Украины.
1755
  Чабан В. 200 славних років Гулака -Артемовського // Технічні вісті : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 2013. – № 1 (37) , 2 (38). – С. 134. – ISSN 1992-8149
1756
  Загоровский К.О. 200 схем на лампах и транзисторах / К.О. Загоровский, А.Н. Пропошин, И.В. Михайлов. – Москва, 1969. – 56 с.
1757
  Гуревич Я. 200 шагов по Красной площади. / Я. Гуревич. – Кишинев, 1989. – 216 с.
1758
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
1-7 ноября (№ 44). – 2013. – 32 с.
1759
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
1-7 марта (№ 9). – 2013. – 32 с.
1760
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
1 февраляя (№ 5). – 2013. – 32 с.
1761
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
4-10 октября (№ 40). – 2013. – 32 с.
1762
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
5-11 апреля (№ 14). – 2013. – 32 с.
1763
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
5-11 июля (№ 27). – 2013. – 32 с.
1764
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
6-12 сентября (№ 36). – 2013. – 32 с.
1765
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
6-12 декабря (№ 49). – 2013. – 32 с.
1766
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
7-13 июня (№ 23). – 2013. – 32 с.
1767
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 марта (№10). – 2013. – 32 с.
1768
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 февраля (№ 6). – 2013. – 32 с.
1769
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 ноября (№ 45). – 2013. – 32 с.
1770
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17 января (№ 1/2). – 2013. – 32 с.
1771
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17октября (№ 41). – 2013. – 32 с.
1772
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
12-18 июля (№ 28). – 2013. – 32 с.
1773
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
12-18 апреля (№ 15). – 2013. – 32 с.
1774
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
13-19 сентября (№ 37). – 2013. – 32 с.
1775
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
13-19 декабря (№ 50). – 2013. – 40 с.
1776
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
14-20 июня (№ 24). – 2013. – 32 с.
1777
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
15-21 февраля (№ 7). – 2013. – 32 с.
1778
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
15-21 марта (№11). – 2013. – 32 с.
1779
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
15-21 ноября (№ 46). – 2013. – 36 с.
1780
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
17-23 мая (№ 18/19). – 2013. – 32 с.
1781
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 жовтня (№ 42). – 2013. – 32 с.
1782
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 января (№ 3). – 2013. – 32 с.
1783
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
19-25 июля (№ 29/30). – 2013. – 32 с.
1784
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
19-25 апреля (№ 16). – 2013. – 40 с.
1785
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
19-25 декабря (№ 51). – 2013. – 32 с.
1786
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
20-26 декабря (№ 51). – 2013. – 32 с.
1787
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
20-26 сентября (№ 38). – 2013. – 40 с.
1788
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
21-27 июня (№ 25). – 2013. – 40 с.
1789
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
21-28 февраля (№ 8). – 2013. – 36 с.
1790
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
22-28 марта (№ 12). – 2013. – 24 с.
1791
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
22-28 ноября (№ 47). – 2013. – 32 с.
1792
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
23-29 августа (№ 34). – 2013. – 36 с.
1793
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
24-30 мая (№ 20/21). – 2013. – 40 с.
1794
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
25-31 жовтня (№ 43). – 2013. – 32 с.
1795
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
25-31 января (№ 4). – 2013. – 32 с.
1796
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
26 апреля- 2 мая (№ 17). – 2013. – 40 с.
1797
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
27 сентября - 3 октября (№ 39). – 2013. – 32 с.
1798
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
27 декабря - 2 января (№ 52). – 2013. – 32 с.
1799
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
28 июня - 4 июля (№ 26). – 2013. – 32 с.
1800
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
29 марта - 4 апреля (№ 13). – 2013. – 32 с.
1801
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
29 ноября - 5 декабря (№ 48). – 2013. – 32 с.
1802
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
30 августа - 5 сентября (№ 35). – 2013. – 32 с.
1803
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
31 мая - 6 июня (№ 22). – 2013. – 32 с.
1804
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
3-9 октября (№ 40). – 2014. – 32 с.
1805
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
4-10 июля (№ 27). – 2014. – 32 с.
1806
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
5-11 сентября (№ 36). – 2014. – 32 с.
1807
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
6-12 июня (№ 23). – 2014. – 32 с.
1808
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
7-13 февраля (№ 6). – 2014. – 32 с.
1809
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
7-13 марта (№ 10). – 2014. – 32 с.
1810
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-15 мая (№ 18/19). – 2014. – 32 с.
1811
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
8-14 августа (№ 31/32). – 2014. – 32 с.
1812
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
10-16 января (№ 1/2). – 2014. – 32 с.
1813
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17 апреля (№ 12/13). – 2014. – 32 с.
1814
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
11-17 июля (№ 28). – 2014. – 32 с.
1815
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
13-19 июня (№ 24). – 2014. – 24 с.
1816
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
14-20 ноября (№ 46). – 2014. – 32 с.
1817
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
14-20 марта (№ 11). – 2014. – 32 с.
1818
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
14-20 февраля (№ 7). – 2014. – 32 с.
1819
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
16-22 мая (№ 20). – 2014. – 24 с.
1820
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
17-23 января (№ 3). – 2014. – 32 с.
1821
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 апреля (№ 14/15). – 2014. – 32 с.
1822
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
18-24 июля (№ 29/30). – 2014. – 32 с.
1823
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
19-25 декабря (№ 51). – 2014. – 32 с.
1824
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
20-26 июня (№ 25). – 2014. – 32 с.
1825
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
21-27 февраля (№ 8). – 2014. – 32 с.
1826
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
23-29 мая (№ 21). – 2014. – 32 с.
1827
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
25 апреля - 1 мая (№ 16/17). – 2014. – 32 с.
1828
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
26 декабря - 1 января (№ 52). – 2014. – 32 с.
1829
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
27 июня - 3 июля (№ 26). – 2014. – 32 с.
1830
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
28 ноября - 4 декабря (№ 48). – 2014. – 32 с.
1831
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
28 февраля - 6 марта (№ 9). – 2014. – 32 с.
1832
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
29 августа - 4 сентября (№ 35). – 2014. – 32 с.
1833
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
30 мая - 5 июня (№ 22). – 2014. – 32 с.
1834
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
31 октября - 6 ноября (№ 44). – 2014. – 32 с.
1835
   2000 : еженедельник. – Киев, 1999-
31 января - 6 февраля (№ 5). – 2014. – 32 с.
1836
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
3-9 марта (№ 9). – 2017. – 24 с.
1837
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
3-9 ноября (№ 44). – 2017. – 24 с.
1838
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
7-13 июля (№ 27/28). – 2017. – 24 с.
1839
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
7-3 апреля (№ 14). – 2017. – 24 с.
1840
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
8-14 декабря (№ 49). – 2017. – 24 с.
1841
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
9-15 июня (№ 23). – 2017. – 24 с.
1842
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
10-16 марта (№ 10). – 2017. – 24 с.
1843
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
10-16 ноября (№ 45). – 2017. – 24 с.
1844
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
10-16 февраля (№ 6). – 2017. – 24 с.
1845
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
12-18 мая (№ 18/19). – 2017. – 24 с.
1846
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
14-20 апреля (№ 15). – 2017. – 24 с.
1847
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
15-21 сентября (№ 37). – 2017. – 12 с.
1848
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
15-21 декабря (№ 50). – 2017. – 24 с.
1849
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
17-23 марта (№ 11). – 2017. – 24 с.
1850
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
17-23 февраля (№ 7). – 2017. – 24 с.
1851
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
19-22 июня (№ 24). – 2017. – 24 с.
1852
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
19-25 мая (№ 20). – 2017. – 24 с.
1853
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
22-28 сентября (№ 38). – 2017. – 24 с.
1854
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
23-29 июня (№ 25). – 2017. – 24 с.
1855
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
24-30 ноября (№ 47). – 2017. – 24 с.
1856
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
24 февраля - 2 марта (№ 8). – 2017. – 24 с.
1857
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
29 декабря - 4 января (№ 52). – 2017. – 24 с.
1858
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
30 июня - 6 июля (№ 26). – 2017. – 24 с.
1859
   2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев
31 марта - 6 апреля (№ 13). – 2017. – 24 с.
1860
  Malten Waclaw 2000 godzin bez ladowania / Malten Waclaw. – Warszawa, 1960. – 152с.
1861
  Гоян Г. 2000 лет армянского театра / Г. Гоян. – Москва
Т. 1. – 1952. – 544 с.
1862
  Гоян Г. 2000 лет армянского театра / Г. Гоян. – Москва
Т. 2. – 1952. – 512 с.
1863
   2000 лет искусства Нигерии.. – Л., 1983. – 40с.
1864
   2000 основных хозяйственных операций предприятия.. – Х., 1994. – 126с.
1865
   2000 профессий, специальностей, должностей.. – Минск, 1986. – 459,2с.
1866
  Азаров М 2000 рік був успішнм і цікавим для податкової служби // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 3. – С.3-4
1867
  Амбражейчик А. 2000 русских и 2000 английских идиом, фразеологизмов и устойчивых словосочетаний / А. Амбражейчик. – 3-е изд. – Минск : Попурри, 2007. – 304 с. – ISBN 978-985-15-0016-7
1868
  Байков А.А. 2000 советов для умелых и неумелых рук / А.А. Байков. – Л., 1991. – 247с.
1869
  Булавко В. 2000/2001 навчальний рік -час кардинальних перетворень // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 6 вересня (№ 36-37). – С. 8. – ISSN 2219-5793
1870
  Verne Jules 20000 mil podmorskiej zeglugi / Verne Jules. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1971. – 414 p.
1871
  Геншорек В. 20000 километров по Сахаре и Судану : жизнь и дела Генриха Барта-пионера в исследовании Африки / В. Геншорек. – Москва : Наука, 1985. – 160с.
1872
  Лухманов Дмитро 20000 миль під вітрилами / Лухманов Дмитро. – Харків-Одеса, 1932. – 164с.
1873
  Лухманов Д.А. 20000 миль по парусам / Д.А. Лухманов. – Москва-Л., 1936. – 144с.
1874
  Литвицький В. 2001 рік: До сталого економічного зростання // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.3-11. – ISSN 1605-2005
1875
  Церцек Н.Ф. 2003 год - Всемирный год пресной воды : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 3-5 : Табл. – ISSN 0016-7207
1876
   2004 рік - найбезпечніший для авіаперевезень : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 117 : Іл.
1877
   2005-й - Європейський рік громадянства через освіту. – Київ, 2005. – 31с.
1878
  Метелкин Николай 2005 - самый теплый год в истории : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 2
1879
  Беліцер Н. 2005 : Україна і Придністорв"я, або Чому провалився "План Ющенка" // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-43
1880
  Skopenko V.V. 2005: annee du professeur d"astronomie Sergiy Kostantynovitch Vsekhsviatsky : communication presentee 13 octobre 2005 / V.V. Skopenko, K.I. Churyumov ; Academie des sciences. – Toulouse : Imprimerie MEDOUS, 2006. – P. 221-229 : ill. – На обкл. : Extrait des Memoires de l" Academie des sciences, Inscriptions et belles-lettres de Toulouse, volume 168 (18-e serie, tome 7, 2006)
1881
  Шутова Наталья 2006-й год. Послесловие : Актуальная тема (top-события) // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 10-13 : Фото
1882
  Гроот Я. 2006 - год России в Китае // Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2006. – № 1. – С. 11-23. – ISSN 1681-7559


  Китайские новогодние праздники. День Нового года
1883
  Adamo G. 2006 parole nuove : [un dizionario di neologismi dai giornali] / Giovanni Adamo, Valeria Della Valle. – Milano : Sperling & Kupfer Editori, 2005. – XI, [III], 509 p. – ISBN 88-200-3971-0
1884
  Суэтин А. 2006 год: мир сегодня и завтра // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 4. – С. 90-103. – ISSN 0042-8736
1885
   2007-й - рік академіка Степана Рудницького в Україні // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Українське географічне товариство; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка; Географічна комісія наукового товариства ім. Шевченка. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 8-153. – ISBN 978-966-07843-3
1886
   2007 6-th International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT" 07), September 17-21, 2007, Sevastopol, Ukraine / International Conference on Antenna Theory and Techniques; [organizing committee: Khardikov V.V., Shishkova A.V. a.o.]. – Sevastopol, 2007. – 491p. – ISBN 978-1-4244-1584-7
1887
   2008-й: список турвыставок : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 42-43
1888
   2008 - 2013: Crisis // 25 years of transition : post-communist Europe and the IMF / J. Roaf, R. Atoyan, B. Joshi, K. Krogulski. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 47-50. – (Regional economic issues special report). – ISBN 978-1-49830-563-1
1889
  Бушанський Валентин 2008 відсотків // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 6


  Хтось восени лічить курчат, а хтось - рейтинги політиків. Курчата з усіх поглядів приємніші. Бо від них бодай якась користь є. До того ж курчатам байдуже до підрахунків. Політики ж зацікавлені. Вони вельми переймаються тим, на який щабель у суспільному ...
1890
  Сліпушко О. 201-ша річниця Тараса Шевченка у Шевченківському університеті: літопис подій // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 10 квітня (№ 7). – С. 5 : фото
1891
  Весела Н. 2010: євроінтеграційний поступ України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 12-14
1892
  Мірошниченко Ю. 2011-й - рік освіти та інформаційного суспільства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 111-115
1893
  Квурт К. 2011-й - рік української першокниги // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 17
1894
  Русанов А.И. 2011 - Международный год химии // Журнал общей химии / Российская академия наук. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 81 (143), вып. 1. – С. 3. – ISSN 0044-460Х


  63 Генеральная ассамблея ООН объявила 2011 год Международным годом химии.
1895
  Малицька Л.В. 2013 рік в Україні: особливості термічного режиму // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 103-106
1896
  Лук"янчук Г. 2013 рік оголосили роком Миколи Міхновського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 - 22 квітня (№ 16). – С. 2


  5.04.2013 р. наукоці та громадськість взяли участь у відкритті пам"ятника видатному громадському, політичному й військовому діячеві України М. Міхновському в його рідному селі Турівці Київської області, а також у Всеукраїнській науково-практичній ...
1897
   2013 рік у цифрах // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 1, 4


  Тематичний план наукових досліджень КНУ імені Тараса Шевченка за 2013 рік.
1898
  Козловський Роман 2014: Туристичний "штопор" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 20-25 : фото. – ISSN 1998-8044
1899
  Ясиновський В.К. 2015-й. Діаруш-аплікація / Валерій Ясиновський. – Чернівці : Букрек, 2016. – 305, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-399-745-2
1900
   2016-й: запам"ятаємо його таким // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 6


  Серед важливих подій 2016 р. є звістка про те, що КНУ імені Тараса Шевченка посів позицію 801+ у рейтингу світових вищих навчальних закладів Times Higher Education World University Rankings (2016-2017), уперше потрапив до Шанхайського академічного ...
1901
   2016 IEEE 4th international conference "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)" : proceedings : Oct. 18-20, 2016 Kyiv, Ukraine / Min. of education a. science of Ukraine, IEE Central Ukraine Joint Chapter SP/AES Societies, Nat. Aviation Univ. [etc.] ; [sci. ed.: V. Sineglazov]. – Kyiv : IEEE ; Освіта України, 2016. – 307, [1] р. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-1-5090-1052-3
1902
  Агамина Наталия 2016 лет назад. Рождение зеркала, сонечных очков и, возможно, мессии // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 24-25 : фото
1903
   2016 рік: правові події, проблеми, закони, люди, актуальні наукові видання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2-19 січня (№ 1/2). – С. 8-11. – ISSN 1992-9277
1904
  Кабаненко І. 2017-й мав стати рубіконом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 травня (№ 81). – С. 4-5


  Уроки перебування Чорноморського флоту РФ на території України.
1905
  Марченко С. 2017-й рік у цифрах / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Розмова із заступником міністра фінансів України щодо фінансування освітянської та наукової складових у бюджеті-2017 р.
1906
   2017-й: запам"ятаємо його таким // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 6


  "Утретє за рік отримала престижну премію математичного світу випускниця КНУ Марина В’язовська. Премія Салема, Дослідницька нагорода Інституту Клея (яку присуджують за розв’язання задач тисячоліття) і остання – SASTRA Ramanujan Prize – відзначили внесок ...
1907
  Копач В. 2017 - рік роду Щербаківських на Ружинщині // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 жовтня (№ 41). – С. 6


  Міжнародна науково-практична конференція "Внесок роду Щербаківських в українську культуру в рамках проекту "2017-й - рік роду Щербаківських на Ружинщині".
1908
  Роганов Євген 2017 Авіаційні підсумки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 16-18 : фото. – ISSN 1998-8044
1909
   2017 рік - рік родини Щербаківських на Ружинщині // Промінь просвіти : інформаційний бюлетень Ружинського селищного осередку ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка / голова Ружин. селищного осередку "Просвіта" В. Митюк ; ред. рада.: Н. Панасюк, Н. Дудар, С. Ходаківська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, березень 2018 р. – С. 9-14
1910
  Лук"янова Л. 2017 рік: навчання дорослих у Європі // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 4
1911
  Рафальська І. 2017 рік: правові події, проблеми, закони, люди, актуальні наукові видання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 22-31 грудня (№ 51/52). – С. 8-10. – ISSN 1992-9277


  У номінації "Креативні юристи року" перемогли п"ять найкращих юристів, серед яких юристи КНУ імені Тараса Шевченка: директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрНУ й одночасно завідувачка кафедри інтелектуальної власності ...
1912
   2017 року систему вищої освіти очікують чотири ключові зміни // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366


  Серед ключових пріоритетних завдань МОН такі: розробка стандартів вищої освіти; напрацювання методичної бази та надання практичної допомоги ВНЗ у створенні системи внутрішнього забезпечення якості; створення Національного репозитарію академічних ...
1913
  Остролуцька Л. 2018 - повинен стати в Україні Роком науки // Світ. – Київ, 2018. – Січень (№ 1/2). – С. 1-3


  16 січня 2018 року відбулося перше засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технології на чолі з Прем"єр-міністром України В.Б. Гройсманом. На порядок денний було винесено три питання: основні підходи до середньострокового ...
1914
   2018. Україна на авіаційній мапі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
1915
  Мороз С. 2019-рік податків чи рік поборів? До чого готуватися бізнесу? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 48). – С. 18
1916
  Колосов Е.Н. 2050 год: прогнозируемая численность населения стран мира : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 12-15 : Табл.
1917
  Кацнельсон Р.Г. 209-я восьмилетняя школа гор.Ленинграда. / Р.Г. Кацнельсон, Н.Д. Яковлев. – Л, 1963. – 39с.
1918
   20th young scientists" conference on astronomy and space physics : abstracts : [Apr. 22-27, 2013, Kyiv] / T. Shevchenko nat. univ. of Kiev, Dep. of astronomy and space physics ; [org. comm.: V.M. Ivchenko (chair) et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2013. – 64 p. – На обкл. назва: 20th open young scientists" conference on astronomy and space physics
1919
   21-а Звітна наукова конференція : Тези доповідей. Філологічна секція, 1-15 березня 1966 року. – Харків, 1966. – 44с.
1920
   21-а звітна наукова конференція секції філологічних, педагогічних і юридичних наук : Тези доп., червень 1966 р. – Одеса, 1966. – 112с.
1921
   21-а звітно-наукова конференція, 1-15 березня 1966 року : Тези доповідей. Секція педагогіки та психології. – Харків, 1966. – 45с.
1922
  Молотов В.М. 21-ая годовщина Октябрьской революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1938 года / В.М. Молотов. – Москва : Госполитиздат, 1938. – 24с.
1923
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Науч. коммунизм: Краткое содерж. докл. – Ленинград, 1965. – 60с.
1924
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Психология: Краткое содерж. докл., 8-22 октября 1968 г. – Ленинград, 1968. – 68с.
1925
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Философия: Краткое содерж. докл. – Ленинград, 1968. – 80с.
1926
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Естествознание: Прорамма и краткое содерж. докл., октябрь 1968 г. – Ленинград, 1968. – 164с.
1927
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Исторические науки: Прорамма и краткое содерж. докл., 5-26 апреля 1968 г. – Ленинград, 1968. – 112с.
1928
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: История КПСС: Краткое излож. докл., 5-15 июня 1968 г. – Ленинград, 1968. – 40с.
1929
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Общая и теоретическая физика: Программа и краткое содерж. докл. – Ленинград, 1968. – 84с.
1930
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Политическая экономия: Краткое содерж. докл., 15-30 июня 1968 г. – Ленинград, 1968. – 52с.
1931
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Физическая и полупроводниковая электроника: Краткое содерж. докл., июнь 1968 г. – Ленинград, 1968. – 156с.
1932
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Математика: Программа и краткое содерж. докл., апрель-октябрь 1968 г. – Ленинград, 1968. – 120с.
1933
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Методика преподавания физики в средней и высшей школе: Программа и краткое содерж. докл., 20 апреля - 20 мая 1968 г. – Ленинград, 1968. – 43с.
1934
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Филологические науки: Программа и краткое содерж. докл., 9 апреля - 14 мая 1968 г. – Ленинград, 1968. – 136с.
1935
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Эстетическое фоспитание: Программа и краткое содерж. докл., 7 мая - 14 мая 1968 г. – Ленинград, 1968. – 27с.
1936
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: География и геология: Прорамма и краткое содерж. докл., декабрь 1968 г. – Ленинград, 1968. – 185с.
1937
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Исторические науки: Краткое содерж. докл. – Ленинград, 1968. – 170с.
1938
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Научный атеизм, этика, эстетика: Программа и краткое содержание докл., 16 апреля - 7 мая 1968 года. – Ленинград, 1968. – 64с.
1939
   21-е Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Химия: Краткое содерж. докл., октябрь 1968 г. – Ленинград, 1969. – 72с.
1940
   21-е первенство СССР по шахматам. – Москва, 1955. – 407с.
1941
  Шергін С. 21-й саміт АТЕС на Балі: цілі та пріоритети розвитку за умов кризи глобалізації / С. Шергін, Р. Шахматенко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 22-25. – (Політичні науки)
1942
   21-й съезд Коммунистической партии Дании. – Москва, 1963. – 112с.
1943
   21-й съезд Коммунистической партии Украины 16-19 февраля 1960 г.. – Киев : Госполитиздат, 1960. – 259 с.
1944
   21-й съезд КПСС и вопросы развития Советского государства. – Москва, 1960. – 212с.
1945
  Чернов К.Ф. 21-й съезд КПСС и задачи коммунистического воспитания трудящихся / К.Ф. Чернов. – Алма-Ата, 1959. – 55с.
1946
  Колесник И.И. 21-й съезд КПСС о воспитании человека будущего / И.И. Колесник. – Москва, 1960. – 39с.
1947
  Ефимов В.Т. 21-й съезд КПСС о нравственном облике строителей коммунизма / В.Т. Ефимов. – Москва, 1960. – 38с.
1948
  Якушкин Я.С. 21-й съезд КПСС о переходе от социализма к коммунизму / Я.С. Якушкин. – Ленинград, 1960. – 48с.
1949
  Борисов Ю.В. 21-й съезд КПСС о современных международных отношениях / Ю.В. Борисов. – Москва, 1959. – 48с.
1950
   21-сторіччя спонукає до навчання = 21ieme siecle pousse a l"etude : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [уклад:] Мостова Н.А., Каратєєва Г.М. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – 396, [1] с. : іл., табл. – На обкл. та на тит. арк. укладачі зазначені як автори. - Назва обкл. - Обкл. англ. – Бібліогр.: с. 395-396. – ISBN 978-966-638-231-6
1951
  Дрогушевська І.Л. 21-ше засідання Відділу Східної, Центральної та Південно-Східної Європи Групи експертів ООН з географічних назв / І.Л. Дрогушевська, І.С. Руденко // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 77-78 : фото. – ISSN 2311-9780
1952
   21-я Международная Чугаевская конференция по координационной химии : Тезисы докладов / Международная Чугаевская конференция 21; РАН; КНУТШ; НАНУ; Ответствен. за выпуск Б.Н.Куликовский. – Киев : Киевский университет, 2003. – 452с. – ISBN 966-594-467-3
1953
   21-я научная конференция Минского педагогического института иностранных языков : По итогам научной работы в 1968 г.: Тезисы докл.: Общественные науки. – Минск, 1969. – 87с.
1954
   21-я научно-техническая конференция Новочеркасского инженерно-мелиоративного ин-та и Южного науч.-иссл. ин-та гидротехники и мелиорации. – Новочеркаск, 1960. – 26с.
1955
   21-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная дню печати : Конференция состоится 10-12 мая 1966 г.: Тезисы докл.: Печатные и брошюровочно-переплетные процессы и оборудование. – Москва, 1966. – 111с.
1956
   21-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная дню печати : Тезисы докл.: Конференция сост. 10-12 мая 1966 г.: Общеинженерные науки. – Москва
Ч. 4 : Полиграфматериалы, химия и физическая химия. инженерные и физико-математические науки. – 1966. – 111с.
1957
   21-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная дню печати. – Москва
Ч.5. – 1966. – 123 с.
1958
   21-я студенческая научная конференция : Тезисы докл. – Киев, 1965. – 48с.
1959
  Косолапов В.В. 21 век в зеркале футурологии / В.В. Косолапов, А.Н. Гончаренко. – М., 1987. – 238с.
1960
   21 век: мир между прошлым и будущим : Культура как системообразующий фактор международной и национальной безопасности. – Киев : Стилос, 2004. – 572с. – ISBN 966-8009-42-8
1961
  Вронська Т.В. 21 лютого 1948 р. в історії сталінського терору // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 107-122. – ISSN 0130-5247
1962
  Молотов В.М. 21 роковини Жовтневої революції : Доповідь на урочистому засіданні Московської Ради 6 листопада 1938 року / В.М. Молотов. – Київ : Держ політвидав при РНК УРСР, 1938. – 48с.
1963
  Лепешкин А.И. 21 съезд КПСС о государстве / А.И. Лепешкин. – М., 1959. – 40с.
1964
  Жамин А В. 21 съезд КПСС о мирном сосуществовании и экономическом соревновании двух мировых систем / А В. Жамин. – М., 1960. – 24с.
1965
  Конюховский В.Н. 21 сьезд КПСС о политичесих задачах партии в период осуществления семилетнего плана. / В.Н. Конюховский, М Н. Овсянников, . – М, 1960. – 40с.
1966
   21 умова приймання в Комуністчний Інтернаціонал., 1934. – 40с.
1967
   21 условие приема в Коммунистический Интернационал. – М., 1933. – 48с.
1968
   21. Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki = 21th International scientific symposium of students and young reserch workers / Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki; Politechnika Zielonogorska; Pod patronatem Rektora. – Zielona Gora. – ISBN 83-85911-46-4
Tom: Zarzadzanie i marketing. – 2000. – 323s.
1969
   21. Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki = 21th International scientific symposium of students and young reserch workers / Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki; Politechnika Zielonogorska; Pod patronatem Rektora. – Zielona Gora. – ISBN 83-85911-46-4
Tom:Mechanika. – 2000. – 233s. : Il.
1970
   21. Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki = 21th International scientific symposium of students and young reserch workers / Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki; Politechnika Zielonogorska; Pod patronatem Rektora. – Zielona Gora. – ISBN 83-85911-46-4
Tom: Elektrotechnika i elektronika. – 2000. – 159s. : Il.
1971
   21.Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki = 21th International scientific symposium of students and young reserch workers / Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki; Politechnika Zielonogorska; Pod patronatem Rektora. – Zielona Gora. – ISBN 83-85911-46-4
Tom: Informatyka. – 2000. – 335s.
1972
   21.Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki = 21th International scientific symposium of students and young reserch workers / Miedzynarodowe sympozjum naukowe studentow i mlodych pracownikow nauki; Politechnika Zielonogorska; Pod patronatem Rektora. – Zielona Gora. – ISBN 83-85911-46-4
Tom: Budownictwo i inzynieria srodowiska. – 2000. – 229s. : Ill.
1973
   210-та річниця від дня заснування національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 14. – С. 464-470. – ISSN 1993-0917
1974
   210 матчей.. – М., 1951. – 68,6с.
1975
   210 пудів озимої пшениці з гектара // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
1976
  Рождественский Р.И. 210 Шагов / Р.И. Рождественский. – М., 1979. – 79с.
1977
  Рождественский Р.И. 210 Шагов / Р.И. Рождественский. – М., 1981. – 61с.
1978
   211-мм немецкая гаубица "18" : Краткое описание. – Москва : Артакадемия, 1942. – 114с.
1979
   211 суток на борту "Салюта".. – М., 1983. – 232с.
1980
  Mitkowski Czeslaw 216 dni pod blekitna flaga / Mitkowski Czeslaw. – Warszawa, 1976. – 176с.
1981
   21th young scientists" conference on astronomy and space physics : abstracts : [Apr. 28 - May 3, 2014, Kyiv] / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Dep. of astronomy a. spase physics, [Virtual roentgen a. gamma observatory ; sci. org. comm.: Vasyl M. Ivchenko et al.]. – Kyiv : [Київський університет], 2014. – 43, [1] p. – Загол. обкл.: Abstracts 21th open young scientists" conference on astronomy and space physics
1982
  Харишина О. 22 : 23 : збірка / Ольга Харишина. – Кишинів : Elan Poligraf, 2011. – 63, [1] с. : іл. – ISBN 978-9975-66-227-7
1983
  Huhn K. 22 Erzahlungen / K. Huhn. – Halle, 1973. – 287с.
1984
  Гребенникова Е. 22 апреля 1928 года родился основатель украинской философии Владимир Шинкарук // Сегодня. – Киев, 2018. – 19 апреля (№ 71). – С. 38
1985
   22 березня - Всесвітній день водних ресурсів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 6 : фото
1986
  Максимов С.И. 22 Всемирный конгресс по философии права и социальной философии "Право и справедливость в глобальном обществе" ( содержательный обзор ) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С.50-59. – ISSN 1818-992Х
1987
   22 всесоюзное совещание по физике низких температур : Тезисы докладов. – Кишинев : [Б. в.]
3 : Сверхпроводимость. Физика гелия. – 1982. – 258 c.
1988
  Молотов В.М. 22 годовщина Октябрьской революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1939 года / В.М. Молотов. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1939. – 20с.
1989
   22 и футбольный мяч. – Киев, 1971. – 144с.
1990
  Буркатов Б.А. 22 июня - 9 мая / Б.А. Буркатов, А.Я. Шевченко. – К., 1985. – 503с.
1991
  Торхов Алексей 22 июня. Берег реки Стикс : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 11/12. – С. 44-49. – ISSN 0131-8136
1992
   22 Международная Чугаевская конференция по координационной химии : 20-24 июня 2005 года : тезисы докладов / Международная Чугаевская конференция по координационной химии; РАН, Ин-т общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова ; АН Молдовы, Ин-т химии ; [ отв. за вып. Б.Н. Куликовский, К.И. Туртэ ]. – Кишинев : [ Б. и. ], 2005. – 608 с. – ISBN 9975-62-136-8
1993
   22 международный географический конгресс в Канаде : (Монреаль, август 1972 г.). – Москва : Наука, 1975. – 142с.
1994
   22 Национальный съезд Коммунистической партии США 23-26 авг. 1979 г. / Коммунистическая, партия США Национальный, съезд, Детройт. 22-й., 1979. – М., 1982. – 280с.
1995
  Молотов В.М. 22 роковини Жовтневої революції : Доповідь на урочистому засіданні Московської Ради 6 листопада 1939 року / В.М. Молотов. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1939. – 18с.
1996
  Рогальчук Л. 22 січня - День Соборності України: (анотована книжкова виставка) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 140-144. – ISSN 2306-3505


  22 січня, відповідно до Указу Президента України від 13.11.2014 р. № 871/2014, у день проголошення в 1919 р. Акта злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) відзначається День Соборності України.
1997
   22 та футбольний м"яч.. – К., 1971. – 143с.
1998
   22 травня. Перепоховання Шевченка: загадки, чутки, суперечки // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 369-373. – ISBN 978-601-80179-5-7
1999
  Гарбар Р. 22 факти про Нігерію, які можуть допомогти українцям відкрити там бізнес // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 березня (№ 46/47). – С. 19
2000
  Солонець А. 22 червня 1941 р. Перший день війни // Україна: 100 днів війни. 22 червня - 29 вересня 1941 р. : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2016. – С. 25-37. – ISBN 978-617-7158-08-9
12345678910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,