Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
196001
  Литвиненко Н.А. "Большой Мольн" Алена Фурнье и проблема романтических традиций // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 46-53. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
196002
  Яременко Ю.В. "Большой скачок" и народные коммуны в Китае / Ю.В. Яременко. – М., 1968. – 143с.
196003
   "Большой Сочи": необходимый набор услуг гарантирован : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 54 : Фото
196004
  Кропачев С.А. "Большой террор" и его жертвы в зеркале советской пропаганды 1937-1938 годов // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 116-124. – ISSN 0869-5687
196005
  Печуров С.Л. "Большой федеральный союз наций и провинций жизнеспособен и даже может быть прочным" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2 (622). – С. 19-24. – ISSN 0321-0626


  Англо-американские отношения в 1860-е годы.
196006
  Давиденко Л. "Большой, шикарный, но чужой" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 4. – С. 60-65. – ISSN 0131-8136
196007
   "Боремельське Надстир"я" як перспективна територія для створення ландшафтного заказника / О.С. Бончковський, С.Ю. Бортник, Н.П. Герасименко, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 124-132. – ISSN 0868-6939


  У статті систематизовано матеріали та розроблено наукове обґрунтування проекту створення ландшафтного заказника "Боремельське Надстир"я" на основі міждисциплінарних досліджень природничо-історичних пам"яток цієї території. The scientific justification ...
196008
  Филиппова Н.Ф. "Борис Годунов " А.С. Пушкина / Н.Ф. Филиппова. – М : Просвещение, 1984. – 96 с.
196009
  Воскресенский Е.И. "Борис Годунов" А.С. Пушкина : (Опыт разбора трагедии) / Сост. Е. Воскресенский. – 3-е изд., доп. – Москва : Тип. А.А. Левенсон, 1888. – 145 с. – В надз.: Ученым Комит. Мин. нар. Просв. одобрено, как учебное пособие для учебных заведений
196010
   "Борис Годунов" А.С. Пушкина. – Л., 1936. – 192с.
196011
  Краюшкина Н.Н. "Борис Годунов" А.С. Пушкина: к вопросу о читательском восприятии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 124-132. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
196012
  Полякова О.А. "Борис Пастернак" Д. Быкова: элементы автометаописания // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  В статье литературная биография "Борис Пастернак" Д. Быкова исследуется как автометаописательный текст. Анализируются и сопоставляются концепция творчества, мотив свободы, поэтический хронотоп в творчестве Б. Пастернака и Д. Быкова. У статті ...
196013
  Походзило Н.У. "Борислав сміється" Ивана Франко : Автореф... канд. филолог.наук: / Походзило Н.У.; Киев. гос. учительский ин-т. – Київ. – 15 с.
196014
  Походзіло М.У. "Борислав сміється" Ів. Франка : Дис... канд.філолог.наук: / Походзіло М.У.;. – Київ, 1949. – 198л. – Бібліогр.:л.1-9
196015
  Дихне Євгеній "Бориспіль" - це повноцінний хаб! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 20 : фото. – ISSN 1998-8044
196016
  Левченко Анна "Бориспіль" змінює концепцію розвитку // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
196017
  Неправська Наталія "Бориспіль" реформує підвізну логістику // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
196018
  Самойлов Юрій "Бориспіль": кінець авантюризму? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 36-39 : фото. – ISSN 1998-8044
196019
   "Бориспіль": чи є майбутнє? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 26-29 : фото. – ISSN 1998-8044
196020
  Коновалов Вячеслав "Борисполю" поменяли концепцию / Коновалов Вячеслав, Гаевой Александр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 12-13 : фото. – ISSN 1998-8044
196021
  Самойлов Юрий "Борисполь" - "Жуляны": братья навек? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 14-15 : Фото
196022
  Билкова В.П. "Борисфен найбільш корисний людям" : іхтіологічні дані з Білозерського поселення / В.П. Билкова, Є.Ю. Янін // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 75-81. – ISSN 0235-3490
196023
  Кралюк П. "Борисфеністська промова..." Діона Хризостома як джерело з історії культури та філософської думки Північного Причономор"я // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 712-720. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
196024
  Бродский Н.Л. "Бородино" М.Ю.Лермонтова и его патриотические традиции / Н.Л. Бродский. – М.Л., 1948. – 68с.
196025
   "Бородинская битва 1812 г.", музей-панорама. – М., 1973. – 144с.
196026
   "Бородинская битва 1812 г.", музей-панорама. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 159с.
196027
   "Бородинская битва 1812 г.", музей - панорама (Москва). – Москва : Планета, 1986. – 89 с.
196028
  Білозерський В. [Борзенський літопис]. Записка про різні в Малій Росії відміни, що лишилися по нас (1783 - 1811) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 360-361. – ISBN 978-617-7023-51-6
196029
  Кононенко М.П. [Борис Якович Букрєєв] / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 219. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
196030
   Большой Кремлевский дворец. – Москва, 1967. – 96 с.
196031
  Маркова Г.А. Большой Кремлевский дворец / Г.А. Маркова. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 143 с. : фот. – Миниатюрное издание
196032
  Маркова Г.А. Большой Кремлевский дворец / Г.А. Маркова. – [Изд. 2-е, доп.]. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 143 с. : фот. – Миниатюрное издание
196033
  Маркова Г.А. Большой Кремлевский дворец / Г.А. Маркова. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 143 с. : фот. – Тит. л. парал. на англ., фр. и нем. яз. - Миниатюрное издание
196034
   Большой Кремлевский дворец. – Ленинград, 1981. – 33с.
196035
  Спиллейн М. Большой куш / М. Спиллейн. – М., 1992. – 305с.
196036
  Экзерцева В.В. Большой манник на волжских водохранилищах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.094 / Экзерцева В.В. ; МГУ. – Москва, 1972. – 24 с.
196037
  Гончаров Ю.Д. Большой марш / Ю.Д. Гончаров. – М, 1986. – 672с.
196038
  Марьев Б.М. Большой мечты огни / Б.М. Марьев. – Свердловск, 1960. – 44с.
196039
   Большой мир. – М, 1972. – 536 с.
196040
  Антонов Н.Г. Большой мир Нюры маленькой / Н.Г. Антонов. – Смоленск, 1960. – 316с.
196041
  Антонов Н.Г. Большой мир Нюры маленькой / Н.Г. Антонов. – Москва, 1967. – 502с.
196042
  Антонов Н.Г. Большой мир Нюры маленькой / Н.Г. Антонов. – Москва, 1979. – 223с.
196043
  Велехов Леонид Большой миф маленького острова : роза ветров // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 188-196
196044
  Ален-Фурнье Большой Мольн / Ален-Фурнье. – Москва, 1960. – 207с.
196045
  Ален-Фурнье Большой Мольн / Ален-Фурнье. – Москва, 1985. – 200 с.
196046
  Ален-Фурнье Большой Мольн / Ален-Фурнье // Жан Сбогар / Ш. Нодье. – Москва : Правда, 1990. – С. – ISBN 5-253-00018-6
196047
   Большой налет. – Москва : Книжкова палата України, 1990. – 429с. – (Детектив-3). – ISBN 5-7000-0198-5
196048
  Хэммет Д. Большой налет / Дэшил Хэммет // Экстренный случай : [роман пнр. с англ.] / Хадсон Дж. – Москва : Пресса, 1992
196049
   Большой немецко-русский словарь. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : А-К. – 1931. – 624 с.
196050
   Большой немецко-русский словарь : Около 95 000 слов и 200 000 словосочетаний. – 7-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 1040с. – ISBN 5-200-02844-2
196051
   Большой немецко-русский словарь = Das grosse Deutsch-Russische Worterbuch. – М
1. – 1969. – 760с.
196052
   Большой немецко-русский словарь = Das grosse Deutsch-Russische Worterbuch. – М
2. – 1969. – 680с.
196053
   Большой немецко-русский словарь = Das grosse Deutsch-Russische Worterbuch. – 2-е изд., стереотип. – М
1. – 1980. – 760с.
196054
   Большой немецко-русский словарь = Das grosse Deutsch-Russische Worterbuch. – 2-е изд., стереотип. – М
Т. 2 : L-Z. – 1980. – 656с.
196055
  Тодд Д. Большой обман / Д.Тодд. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 152 с.
196056
  Косолапов В.И. Большой Оксфордский Словарь английского языка (история создания, структура и характеристики) // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 373-389
196057
   Большой оксфордский толковый словарь английского языка = Oxford School Dictionary : 45 000 слов и выражений. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 808 с. – ISBN 5-17-031069-2
196058
  Павлинов Игорь Большой оригинал // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 130-142 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
196059
  Бичентаев А. Большой оркестр / А. Бичентаев. – М., 1962. – 317-469с.
196060
  Бикчентаев А. Большой оркестр : повести / А. Бикчентаев; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1964. – 339 с.
196061
  Бикчентаев А. Большой оркестр : повести / А. Бикчентаев; пер. с башк. – Москва : Детская литература, 1969. – 336 с.
196062
  Бикчентаев А. Большой оркестр : повесть / А. Бикчентаев; пер. с башк. – Москва : Советская Россия, 1979. – 176 с.
196063
   Большой орфографический словарь русского языка : Более 110 000 слов. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 928с. – ISBN 5-9524-0950-4
196064
   Большой орфографический словарь русского языка : Около 106 000 слов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Оникс. Мир и Образование, 2006. – 528с. – ISBN 5-488-00521-8; 5-94666-315-1
196065
   Большой орфографический словарь русского языка : Более 106 000 слов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Оникс, Мир и образование, 2006. – 1152с. – ISBN 5-488-00116-6; 5-94666-233-3
196066
  Меженко Ю.С. Большой орфографический словарь современного русского языка : 200000 : [для учащихся всех типов школ, лицеев, гимназий, колледжей, абитуриентов, студ., преподавателей, репетиторов] / Меженко Ю.С. ; [ред. : О.В. Марчукова, С.В. Ковалева, Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2011. – 991, [1] с. – ISBN 978-966-481-571-7
196067
  Миняйло В.А. Большой осиновый скрипун. (Образ жизни, хоз. значение и меры борьбы) : Автореф... канд. биол.наук: / Миняйло В.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1967. – 20л.
196068
  Трошев Ж.П. Большой Ошар: роман. / Ж.П. Трошев. – Красноярск
кн. 2. – 1981. – 349с.
196069
  Трошев Ж.П. Большой Ошар: роман. / Ж.П. Трошев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Красноярск
кн. 1. – 1987. – 422с.
196070
  Никитин Н. Большой папа (Эрнест Хемингуэй в словах и поступках) // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 8 (72). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
196071
   Большой педсовет. – Москва, 1986. – 192 с.
196072
  Улзытуев Д. Большой перевал : стихи / Д. Улзытуев; авториз. пер. с бурят. С.Куняева. – Москва : Советская Россия, 1970. – 110 с.
196073
  Исмагилов Казбек Большой перекур : Юмористические рассказы / Исмагилов Казбек. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 96 с.
196074
  Гуревич И.М. Большой петергофский дворец / И.М. Гуревич. – Л., 1979. – 167с.
196075
  Санин В.М. Большой пожар / В.М. Санин. – М., 1986. – 318с.
196076
   Большой польско-русский политехнический словарь. – Warszawa, 1966. – 1204с.
196077
  Гессен Д. Большой польско-русский словарь / Д. Гессен, Р. Стыпула. – Варшава, 1967. – 1344с.
196078
  Гессен Д. Большой польско-русский словарь / Д. Гессен, Р. Стыпула. – 2-е изд., испр. и доп. – М.-Варшава
1. – 1979. – 661с.
196079
  Гессен Д. Большой польско-русский словарь : Около 80 000 слов / Д. Гессен, Р. Стыпула. – 2-е изд., доп. и испр. – М.-Варшава
Т.2 : P - Z. – 1979. – 773с.
196080
  Гессен Д. Большой польско-русский словарь / Д. Гессен, Р. Стыпула. – 2-е изд., испр. и доп. – М.-Варшава
2. – 1980. – 773с.
196081
  Гессен Д. Большой польско-русский словарь : В 2-х тт., Ок. 80000 слов / Д. Гессен, Р. Стыпула. – 3-е изд., испр. и доп. – М.-Варшава : Русский язык
Т. 1 : А-О. – 1988. – 656с.
196082
  Гессен Д. Большой польско-русский словарь : В 2-х тт., Ок. 80000 слов / Д. Гессен, Р. Стыпула. – 3-е изд., испр. и доп. – М.-Варшава : Русский язык
Т. 2 : P-Z. – 1988. – 795с.
196083
  Бедный Б.В. Большой поток / Б.В. Бедный. – М., 1952. – 340с.
196084
  Бедный Б.В. Большой поток / Б.В. Бедный. – Архангельск, 1953. – 200с.
196085
  Флоринский Т.Д. Большой праздник у самого малого славянского народа : (Речь в торжественном собрании членов Киевского Славянского Благотворительного Общества 11 мая 1897 года) / Т.Д. Флоринский. – Киев, 1898. – 17 с.
196086
  Флоринский Т.Д. Большой праздник у самого малого славянского народа : (речь в торжественном собрании членов Киевского Славянского благотворительного общества 11 мая 1877 года) // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 17 с.
196087
  Паламарчук И.А. Большой практикум по высшим растениям / И.А. Паламарчук. – М, 1964. – 72с.
196088
  Дрягина И.В. Большой практикум по генетике и селекции. / И.В. Дрягина. – М, 1966. – 167с.
196089
   Большой практикум по генетике микроорганизмов. – Москва : Московский университет, 1985. – 94 с.
196090
   Большой практикум по зоологии беспозвоночных. – Москва, 1946. – 631с.
196091
  Иванов А.В. Большой практикум по зоологии беспозвоночных / А.В. Иванов. – Изд. 2-е. – М.
1. – 1958. – 559с.
196092
  Заренков Н.А. Большой практикум по зоологии беспозвоночных / Н.А. Заренков. – М
1. – 1982. – 194с.
196093
  Заренков Н.А. Большой практикум по зоологии беспозвоночных / Н.А. Заренков. – М
2. – 1983. – 168с.
196094
   Большой практикум по зоологии беспозвоночных. – 3-е изд., перераб. – Москва
2. – 1983. – 543с.
196095
   Большой практикум по зоологии беспозвоночных. – 3-е изд., перераб. и доп. – М
3. – 1985. – 390с.
196096
  Иванов А.В. Большой практикум по зоологии беспозвоночных : простейшие, губки, кишечнополостные, гребневики, плоские черви, немертины, круглые черви / А.В. Иванов. – Изд. 3-е перераб. и доп. – М., 1981. – 504с.
196097
   Большой практикум по зоологии позвоночных. – М, 1965. – 52с.
196098
   Большой практикум по микробиологии : учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1962. – 491с.
196099
  Алексеев Ю.Е. Большой практикум по морфологии и систематике высших растений / Ю.Е. Алексеев. – Москва, 1967. – 48с.
196100
  Прохорова М.И. Большой практикум по углеводному и липидному обмену / М.И. Прохорова, З.Н. Тупикова. – Л., 1965. – 220с.
196101
  Гавриленко В.Ф. Большой практикум по физиологии растений / В.Ф. Гавриленко. – М., 1975. – 392с.
196102
   Большой практикум по физиологии растений. Минеральдное питание, физиология клетки. – М, 1978. – 408с.
196103
   Большой практикум по физиологии человека и животных. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1961. – 675с.
196104
   Большой практикум по физиологии человека и животных. – М, 1984. – 407с.
196105
  Стрельчук С.И. Большой практикум по цитогенетике : Метод. разработка для студентов стационарного, вечернего и заочного отделения / С.И. Стрельчук; МВиССО УССР; КГУ и м. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 57с.
196106
   Большой приз. – М, 1980. – 432с.
196107
  Новик Д. Большой проект для Филонова // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С.30-35
196108
   Большой психологический словарь. – 3-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 672 с. – (Большая университетская библиотека). – ISBN 978-5-93878-232-7
196109
  Гурвич С.С. Большой путь / С.С. Гурвич, И. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1948. – 80с.
196110
  Никитин С.К. Большой путь / С.К. Никитин. – Владимир, 1953. – 92с.
196111
  Журахович С.М. Большой разговор : рассказы и очерки / С.М. Журахович. – Москва : Советский писатель, 1954. – 180 с.
196112
  Поповкин Е.Р. Большой разлив / Е.Р. Поповкин. – М., 1967. – 440с.
196113
  Лоссов Р. Большой ракэт / Р. Лоссов. – М, 1950. – 92с.
196114
  Ларионва К.М. Большой рейс / К.М. Ларионва. – М, 1967. – 247с.
196115
  Ларионова К.М. Большой рейс. (Московское воскресенье. Так живет Светлана) : Повести / К.М. Ларионова. – Москва : Советский писатель, 1973. – 464с.
196116
  Шатков Г.И. Большой ринг / Г.И. Шатков. – М., 1963. – 205с.
196117
  Аркадьев Д.А. Большой ринг республики / Д.А. Аркадьев. – Київ, 1986. – 158с.
196118
  Даниельссон Бенгт Большой риск / Даниельссон Бенгт. – М, 1962. – 196с.
196119
   Большой Российский энциклопедический словарь. – Москва : Большая Российская Энциклопедия, 2003. – 1888с. – (Золотой фонд. Энциклопедический словарь). – ISBN 5-85270-324-9
196120
   Большой Российский энциклопедический словарь / [ шеф-редакторы : А.Е. Махов, Л.И. Петровская, В.М. Смолкин и др. ]. – Репринтное изд. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2008. – 1888с : илл. – (Золотой фонд. Энциклопедический словарь). – ISBN 978-5-85270-332-3
196121
   Большой русско-английский компьютерный словарь. [ч. 2] = Great russian-english computer dictionary / [И.В. Баратов ; под ред. Н.В. Морозова] // Большой англо-русский и русско-английский компьютерный словарь : свыше 100 000 терминов, сочетаний, эквивалентов и значений : с транскрипцией : [в 2-х ч.] / И.В. Баратов. – Москва : Живой язык, 2010. – С. 1-244. – ISBN 978-5-8033-0597-2
196122
   Большой русско-английский медицинский словарь = Comprehensive russian-english medical dictionary : Около 70 000 терминов. – 2-е изд., стереот. – Москва : Руссо, 2001. – 704с. – ISBN 5-88721-184-9
196123
   Большой русско-английский словарь = Comprehensive russian-english dictionary : 160 000 слов и словосочетаний. – 24-е изд.стереотип. – Москва : Русский язык, 2001. – 768с. – ISBN "5-200-02972-4
196124
  Мюллер В.К. Большой русско-английский словарь в новой редакции = Complete russian-english dictionary new edition : 210 000 слов, словосочетаний, идиоматических выраженй, пословиц и поговорок / В. Мюллер. – Изд. 3-е, стер. – Москва : Цитадель- трейд ; РИПОЛ КЛАССИК, 2010. – 816 с. – ISBN 978-5-7717-0109-7
196125
   Большой русско-арабский словарь : 250 000 слов и словосочетаний / [сост. Юшманов А.С. ; ред. Цили Н]. – Москва : Дом Славянской книги, 2011. – 640 с. – ISBN 978-5-91503-180-6
196126
  Калво Л.М. Большой русско-испанский словарь: более 85000 слов / Л.М. Калво. – 2-е изд., испр. – М., 1996. – 805с.
196127
  Баранова З.И. Большой русско-китайский словарь : Около 120 000 слов и словосочетаний / З.И. Баранова, А.В. Котов. – 3-е изд. стереотип. – Москва : Русский язык, 2001. – 566с. – ISBN 5-200-02964-3
196128
  Мазур Ю.Н. Большой русско-корейский словарь = на корейском языке : около 120 000 слов и словосочетаний / Ю.Н. Мазур, Л.Б. Никольский. – 4-е изд., исправл. – Москва : Живой язык, 2004. – 512 с. – ISBN 5-8033-0319-4
196129
   Большой русско-польский словарь. – Москва-Варщава : Советская энциклопедия
1 : А-О. – 1970. – 784с.
196130
   Большой русско-польский словарь. – Москва-Варшава : Советская энциклопедия
2 : П-Я. – 1970. – 1456с.
196131
   Большой русско-польский словарь. – 3-е изд., испр., и доп. – Москва : Русский язык
Т. 2 : П-Я. – 1987. – 800с.
196132
   Большой русско-польский словарь = Wielki stownik rosyjsko-polski / А. Мирович, И. Дулевич, Грек-Пабис, И. Марыняк; Мирович А. – Изд. 3-е, исправл. и доп. – Москва : Русский язык
Т.1 : А - О. – 1986. – 863с.
196133
   Большой русско-польский технический словарь. – Warszawa, 1962. – 722с.
196134
   Большой русско-словацкий словрь : около 30 000 слов. – Братислава : Издавтельство Словацкой академии наук.
Т. 1 : А-Й. – 1960. – 764 с.
196135
  Щербинин В.Г. Большой русско-турецкий словарь = Buyuk Rusca-Turkce sozluk : 100 000 слов и словосочетаний / В.Г. Щербинин. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 2002. – 680 с. – ISBN 5-200-03167-2
196136
   Большой русско-французский словарь = Grand dictionnaire russe-francais : 200 000 слов и словосочетаний / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич, С.А. Никитина, Т.П. и др. Воронцова; Л.В. Щерба, М.И. Матусевич, С.А. Никитина, Т.П. Воронцова, Т. Желле и др. – 7-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык Медиа, 2007. – 562 с. – ISBN 978-5-9576-0362-7
196137
  Изгур И. Большой русско-эсперантский словарь / И. Изгур, В. Колчинский. – М., 1933. – 718с.
196138
  Зарубин С.Ф. Большой русско-японский словарь : около 150 000 слов и словосочетаний (с практической транскрипцией) / С.Ф. Зарубин, А.М. Рожецкин. – 3-е изд., испр. – Москва : Русский язык, Живой язык, 2000. – 896с. – ISBN 5-8033-0023-3
196139
  Чарквиани Джансуг Большой свет : стихи / Чарквиани Джансуг; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1975. – 87 с.
196140
  Ругоев Я. Большой Симон : рассказы, очерки / Я. Ругоев. – Петрозаводск : Карелия, 1975. – 240 с.
196141
  Сидельников Л.С. Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио / Л.С. Сидельников. – М, 1981. – 206с.
196142
  Вежинов П. Большой след / П. Вежинов. – София, 1965. – 144с.
196143
   Большой словарь иностранных слов : Более 24 000 слов. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 816с. – ISBN 5-9524-1479-6
196144
   Большой словарь иностранных слов : более 24 000 слов. – Москва : Центрполиграф, 2007. – 816 с. – ISBN 978-5-9524-2913-0
196145
   Большой словарь китайского языка. – Хайкоу
1. – 1990. – 2451с.
196146
   Большой словарь китайского языка. – Хайкоу
2. – 1990. – 4662с.
196147
  Берков В.П. Большой словарь крылатых слов и выражений русского языка : около 5000 единиц : в 2-х томах / В.П. Берков, В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежкова ; ГОУ ВПО "Магнитогорский государственный университет" ; Ernst-Moritz-Arndt- Universitat. – 2-е изд., испр. и доп. – Магнитогорск ; Greifswald : Ernst-Moritz-Arndt- Universitat. – ISBN 978-5-86781-579-0
Т. 1 : А-М. – 2008. – 658 с.
196148
  Берков В.П. Большой словарь крылатых слов и выражений русского языка : около 5000 единиц : в 2-х томах / В.П. Берков, В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежкова ; ГОУ ВПО "Магнитогорский государственный университет" ; Ernst-Moritz-Arndt- Universitat. – 2-е изд., испр. и доп. – Магнитогорск ; Greifswald : МаГУ : Ernst-Moritz-Arndt- Universitat. – ISBN 978-5-86781-631-5
Т. 2 : Н-Я. – 2009. – 737 с.
196149
   Большой словарь новой лескики китайского языка. – Харбин, 1991. – 777с. – Изд. на китайском языке
196150
  Сулаберидзе Л. Большой снег : стихи, поэма / Л. Сулаберидзе. – Москва : Советский писатель, 1973. – 96 с.
196151
   Большой советский атлас мира. – Москва
1. – 1937. – 168 с.
196152
   Большой советский атлас мира. – Москва, 1940. – 180 с.
196153
  Кубарьков Г.Л. Большой современный англо-русский, русско-английский словарь : 250 000 / Кубарьков Г.Л., Тимощук В.А. ; [ред. Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2010. – 1055, [1] с. – (Современная редакция = Contemporary edition). – ISBN 978-966-338-903-5
196154
  Харитонова Н.З. Большой сосновый долгоносик и меры борьбы с ним в лесах Брянской области. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Харитонова Н.З.; М-во сел.хоз.СССР.Воронеж.лесотехн.ин-т. – Воронеж, 1959. – 22л.
196155
   Большой спор о любительской охоте. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 176с. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып. 33)
196156
  Розенталь Д.Э. Большой справочник по русскому языку : Орфография. Пунктуация. Орфографический словарь. Прописная или строчная? / Д.Э. Розенталь. – Москва : Оникс ; Мир и Образование, 2008. – 1008с. – ISBN 978-5-488-01363-6
196157
   Большой справочник школьника 5-11 классы. – 3-е изд. , стереотип. – Москва : Дрофа, 2000. – 1104с. – ISBN 5-7107-3086-6
196158
  Аграновский А.А. Большой старт : повесть / А.А. Аграновский. – Москва : Совецкий писатель, 1964. – 123 с., ил.
196159
   Большой старт // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2013. – № 13 (552). – С. 24-25. – ISSN 2305-3364


  Корреспондент называет лучшие вузы страны на основе данных опроса самых привлекательных работодателей.
196160
  Аграновский А.А. Большой старт. Открытые глаза. Однослово : повесть : документальна повесть : очерк / А.А. Аграновский. – Петрозаводск : Карельское книжное издательство, 1968. – 240 с.
196161
   Большой театр. – М, 1957. – 72с.
196162
  Зарубин В.И. Большой театр / В.И. Зарубин. – Москва, 1990. – 63с.
196163
  Дурова Н.Ю. Большой театр "Малышка" / Н.Ю. Дурова. – М., 1962. – 189с.
196164
  Басков В.Н. Большой театр Союза ССР : [200 лет]: Указатель литературы, 1955-1975 гг. / В.Н. Басков; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Информцентр по проблемам культуры и искуства; Гос. центр. театр. б-ка; Сост.: В. Н. Баскоа и др. – Москва : ГБЛ, 1977. – 208с.
196165
  Грошева Е.А. Большой театр Союза ССР / Е.А. Грошева. – Москва : Музыка, 1978. – 396 с.
196166
   Большой театр Союза ССР [Изоматериал] : Комплект откр. – Москва : Планета
Вып. 4 : [Современная опера]. – 1976. – 12 л. : 12 фотооткр. + 1 обл. – Текст на русск. и англ. яз.


  В компл. испол. фот. музея ГАБТ СССР
196167
  Шавердян А.И. Большой театр Союза ССР. / А.И. Шавердян. – М., 1952. – 231с.
196168
  Грошева Е.А. Большой театр Союза СССР в прошлом и настоящем / Е.А. Грошева. – М, 1962. – 99с.
196169
   Большой театр СССР. – Москва, 1958. – 566 с.
196170
   Большой театр СССР. – М, 1973. – 272с.
196171
   Большой театр СССР. – Москва : Советский композитор, 1976. – 472 с.
196172
   Большой театр СССР. – Москва, 1976. – 283с.
196173
   Большой театр СССР. – Москва, 1976. – 217с.
196174
   Большой театр СССР. – М, 1976. – 63с.
196175
  Бочарникова Э.В. Большой театр. / Э.В. Бочарникова. – М., 1987. – 187с.
196176
  Ребер Артур Большой толковый психологический словарь = The penguin dictionary of psychology / Ребер Артур. – Москва : Вече, АСТ. – ISBN 5-7383-0605-6
Т.1 : А-О. – 2000. – 592с.
196177
   Большой толковый словарь бизнеса : Русско-английский англо-русский. – Москва : Вече, АСТ, 1998. – 688с. – ISBN 5-7141-0280-8
196178
  Синклер А. Большой толковый словарь компьютерных терминов : русско-английский, англо-русский / А. Синклер ; ред. Ф. Уоллер. – Москва : Вече ; АСТ, 1999. – 512 с. – ISBN 5-7838-0306-5
196179
   Большой толковый словарь немецкого языка : Для изучающих немецкий язык. – Москва : Март, 1999. – 1248 c. – ISBN 5-89531-023-0
196180
   Большой толковый словарь русского языка. – Санкт-Петербург : Норинт, 1998. – 1536с. – ISBN 5-7711-0015-3
196181
  Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка : 180000 слов и словосочетаний / Д.Н. Ушаков. – Москва : Альта-Принт, 2006. – 1239с. – ISBN 5-98628-044-X
196182
   Большой толковый социологический словарь : Русско-английский, англо-русский. – Москва : Вече, АСТ. – ISBN 5-7838-0426-6
Т.1 : А-О. – 1999. – 544с.
196183
   Большой толковый социологический словарь : Русско-английский, англо-русский. – Москва : Вече, АСТ. – ISBN 5-7838-0427-4
Т.2 : П-Я. – 1999. – 528с.
196184
  Тетерев Г.М. Большой Тургай / Г.М. Тетерев. – 2-е изд. – Кустанай, 1959. – 30с.
196185
  Батищев-Тарасов Большой Тургай. = ( Полезные ископаемые Тургайского прогиба и перспективы их промышленного использования) / Батищев-Тарасов. – Москва : Знание, 1959. – 32с.
196186
  Парубоча Наталья Большой туристический потенциал маленькой Словении : интервью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 42-44 : Фото. – ISSN 1998-8044
196187
  Соколовская Я. Большой украинский разворот // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 37 (1288). – С. 2-5. – ISSN 0234-1670


  Зовнішня політика України.
196188
  Булыко А.Н. Большой универсальный белорусско-русский, русско-белорусский словарь : около 45 тысяч слов / А.Н. Булько, Н.В. Полещук. – 2-е изд. – Минск : Попурри, 2008. – 672 с. – ISBN 978-985-15-0347
196189
  Беляневич Е.А. Большой ученый-наставник молодежи Грациэлла Васильевна Пронская // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 2 (30). – С. 68-78. – ISSN 1681-6277
196190
  Энгельман Бернт Большой федеральный крест за заслуги. / Энгельман Бернт. – М., 1978. – 174с.
196191
  Эль-Регистан Большой Ферганский канал имени Сталина / Эль-Регистан. – Москва : ОГИЗ, 1939. – 107с.
196192
   Большой филателистический словарь. – М, 1988. – 320с.
196193
  Бочинин А.Н. Большой футбол. / А.Н. Бочинин. – М., 1957. – 64с.
196194
  Старостин А.П. Большой футбол. / А.П. Старостин. – М., 1957. – 256с.
196195
  Бойко В.Р. Большой Хинган -- Порт-Артур. / В.Р. Бойко. – М., 1990. – 270с.
196196
  Недосекин Р.К. Большой Хинган / Р.К. Недосекин. – М., 1973. – 223с.
196197
  Клинов В. Большой цикл мировой экономики в XXI веке // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 12. – С. 5-16. – ISSN 0131-2227
196198
  Эппел Б. Большой человек, ловкий человек : роман / Бенджамин Эппел ; перев. с англ.; Предисл. М. Гордышевской. – Москва : Радуга, 1984. – 576 с. – (Библиотека литературы США)
196199
  Шейнин А.М. Большой шаг / А.М. Шейнин. – Сталинград, 1953. – 156с.
196200
  Злобин А.П. Большой шагающий : повесть / А.П. Злобин. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 166 с.
196201
  Битов А. Большой шар / А. Битов. – М.-Л., 1963. – 215с.
196202
  Новиков А.Б. Большой шлем, или Четыре теннисных туза : (О междунар. турнирах по теннису). / А.Б. Новиков, В.В. Кукушкин. – М., 1990. – 190с.
196203
  Соловьев Л.В. Большой экзамен / Л.В. Соловьев. – М., 1943. – 72с.
196204
  Борисов А.Б. Большой экономический словарь / Автор и составитель А.Б.Борисов. – Москва : Книжный мир, 1999. – 895c. – ISBN 5-8041-0049-1
196205
   Большой экономический словарь : 22000 терминов. – 4-е изд., перер. и допол. – Москва : Институт новой экономики, 1999. – 1248с. – ISBN 5-89378-004-3
196206
  Борисов А.Б. Большой экономический словарь / Авт. и сост. А.Б.Борисов. – Москва : Книжный мир, 2001. – 895c. – ISBN 5-8041-0049-1
196207
   Большой экономический словарь : 26500 терминов / авторы и сост. : А.Н. Азрилиян, О.М. Азрилиян, Е.В. Калашникова, О.В. Квардакова ; под ред. А.Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – Москва : Ин-т новой экономики, 2008. – 1472 с. – ISBN 5-89378-012-4
196208
   Большой энциклопедический словарь : В 2-х т. – Москва. – ISBN 5-85270-015-0
Т. 1 : А - Н. – 1991. – 862с.
196209
   Большой энциклопедический словарь : В 2-х т. – Москва. – ISBN 5-85270-015-0
Т. 2. – 1991. – 768с.
196210
   Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд., ререраб и доп. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2001. – 1456с. – ISBN 5-82270-160-2, 5-7711-0004-8
196211
   Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург; Москва : Большая Российская энциклопедия, Норинт, 2004. – 1456с. – ISBN 5-85270-160-2; 5-7711-0004-8
196212
   Большой юридический словарь. – Москва : Инфра-М, 1999. – 790с. – (Биб-ка словарей ИНФРА-М). – ISBN 5862255788
196213
   Большой юридический словарь. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2006. – 856, [1] с. – (Библиотека словарей "ИНФРА-М"). – ISBN 5-16-002606-1


  Содержит определения более 7 тыс. терминов и выражений, известных юридической науке и законодательной практике. Для студентов экономических и юридических факультетов, предпринимателей
196214
  Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь / А.Б. Барихин. – Москва : Книжный мир, 2006. – 720с. – ISBN 5-8041-0150-1
196215
  Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь / А.Б. Барихин. – 2-е изд. перераб. и допол. – Москва : Книжный мир, 2008. – 792с. – ISBN 978-5-8041-0301-0
196216
   Большой японско-русский словарь. – М. : Высшая школа
Т.1 : А - Р. – 1970. – 808с.
196217
   Большой японско-русский словарь : В 2-х томах. – 2-е изд., испр. – Москва : Русский язык, Живой язык. – ISBN 5-8033-0016-0; 5-8033-0017-9 (т.1)
Т.1 : А - Р. – 1999. – 824с.
196218
   Большой японско-русский словарь : В 2-х томах. – 2-е изд., испр. – Москва : Русский язык, Живой язык. – ISBN 5-8033-0016-0; 5-8033-0018-7 (т.2)
Т.2 : С - Я. – 2000. – 920с.
196219
   Большой японско-русскийсловарь. – М
2. – 1970. – 920с.
196220
   Большому театру СССР 200 лет. – М, 1976. – 32с.
196221
  Гольцев В.П. Большые маневры. / В.П. Гольцев. – М., 1974. – 136с.
196222
  Дорофеев-Кишарон Болью горящая память : стихи / Владимир Дорофеев-Кишарон. – Афула ; Киев : Лира-К, 2014. – 216, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2609-76-9
196223
  Галле А Бомарше : [биографический очерк] / Андре Галле ; Пер. М. Лаврова. – Москва : Типо-литограф. Высоч. утвержд. Товарищ. И.Н. Кушнерев и К°, 1898. – 141 с. – (Научно-популярная библиотека "Русской мысли" ; [№] 9)
196224
  Артамонов С.Д. Бомарше / С.Д. Артамонов. – Москва : Художественная литература, 1960. – 256 с.
196225
  Грандель Ф. Бомарше / Ф. Грандель. – 2-е изд. – М, 1985. – 399с.
196226
  Мокульский С.С. Бомарше и его театр. / С.С. Мокульский. – Л, 1936. – 88с.
196227
  Матвіїшин В. Бомарше, що сміється: від драми до комедії (до 275-річчя з дня народження) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 127-136. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті йдеться про еволюцію творчої майстерності французького драматурга П"єра Бомарше, у трилогії якого (комедії "Севільський цирульник", "Весілля Фігаро", драма "Злочинна мати") талановито поєднано традиційний французький комізм з їдкою іронією
196228
  Вайян Р. Бомаск / Р. Вайян. – Москва, 1978. – 698с.
196229
  Саке Комацу Бомба все-таки взорвалась // Япония сегодня. – Москва, 2011. – № 4. – С. 2-11


  Землетрус в Японії.
196230
  Гамшик Д. Бомба для Гейдриха / Д. Гамшик, И. Пражак. – М., 1965. – 248с.
196231
  Гамшик Д. Бомба для Гейдріха / Д. Гамшик, Ї. Пражак. – Київ, 1965. – 219с.
196232
  Веденский Леонид Бомба для кометы // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 26-28 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
196233
  Монтян Т.М. Бомба з годинниковим механізмом (щодо ситуації на Бортницькій станції аерації) // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 26-27 : фото


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
196234
   Бомба замедленного действия. – Москва : Военное издательство, 1991. – 256с.
196235
  Палій О. Бомба під державу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7 червня (№ 96)


  Проголосований у першому читанні законопроект депутатів Колесніченка й Ківалова про засади державної мовної політики робить одну просту справу - розриває країну на дві частини і підігріває сепаратизм.
196236
  Звіжинський Анатолій Бомба сповільненої дії // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 61-63. – ISSN 0130-5212
196237
  Ружерон К. Бомбардировочная авиация / К. Ружерон. – М.
1. – 1937. – 272с.
196238
  Дейтон Л. Бомбардировщик : роман / Лен Дейтон ; пер. с англ. П.И. Качура ; под ред. В.В. Борисова. – Москва : Военное издательство, 1976. – 189 с. : іл.
196239
  Личак Г.К. Бомбардировщики / Г.К. Личак. – М., 1959. – 71с.
196240
  Іщенко Н. Бомбардування пропагандою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Кремль маніпулює навіть жертвами війни в Югославії.
196241
  Гаджиев С.Н. Бомбовая калориметрия / С.Н. Гаджиев. – Москва, 1988. – 187с.
196242
  Роговой М.И. Бомбовозы над Брайтоном. / М.И. Роговой. – Алма-Ата, 1963. – 171с.
196243
  Кириллов В.И. Бомбометание / В.И. Кириллов. – Москва : Военное издательство, 1960. – 376 с.
196244
  Коцюба А.І. Бомбосховища міста Києва // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 257-259
196245
  Шульц Т. Бомбы Паломареса / Т. Шульц. – М, 1971. – 232с.
196246
  Губер А. Бомбы, пещеры люди / А. Губер. – Москва, 1969. – 88 с.
196247
  Атраш И.А. Бон и буддизм - две социокультурные традиции Тибета. Путь к компромиссу // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С.158-166. – ISSN 0042-8744
196248
  Алєксандрова О.В. Бонавентура // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 198-200. – ISBN 966-316-069-1
196249
  Сторчай О. Бонавентура Клембовський, мистецька освіта і художня в Київському університеті в 30-ті рр. XX ст. // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 409-434. – ISSN 1992-5514
196250
  Нечаев Сергей Бонапарт и португальцы : наполеоника // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 94-102 : Фото
196251
   Бондар Євген Прокопович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 62. – ISBN 978-966-2726-03-9
196252
  Ярмак В.І. Бондар Ірина Петрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 207. – ISSN 2075-437X


  У 1953 р. закінчила Софійський державний університет (Республіка Болгарія). З 1973 р. - старший викладач, з 1978 р. - доцент кафедри слов"янської філології Київського університету ім. Т.Г. Шевченка
196253
  Ярмак В.І. Бондар Ірина Петрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 187-188. – ISSN 2075-437X
196254
  Самойленко Л. Бондар Микола Миколайович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 158. – ISBN 96966-8060-04-0
196255
   Бондаренко Геннадій Васильович: сторінки життя і діяльності : біобібліографічний покажчик / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Каф. археол., дав. та середньовіч. історії України ; Від-ня Ін-ту дослідів Волині у Вінніпезі при Волин. нац. ун-ті ім. Л. Українки та ін. ; [упоряд. та авт. тексту: А.М. Силюк, С.В. Яцечко ; ред. Л.П. Бондар]. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 152 с. : фотогр.
196256
   Бондаренко Едуард Леонідович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 17-18
196257
   Бондаренко Едуард Леонідович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 26-27 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
196258
   Бондаренко Едуард Леонідович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 15-16. – ISBN 966-95774-3-5
196259
   Бондаренко Павло Степанович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 211 : фото
196260
  Фурса С.Я. Бондарєва Марія Володимирівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 40. – ISBN 978966-97130-0-1
196261
  Буйнов Ю.В. Бондарихинская культура : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Буйнов Ю. В.; АН УССР, Ин-т археол. – К., 1981. – 20л.
196262
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бондарівна : Драма на 4 дії й 5 одмін / Ів. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Вік, 1910. – 66 с. – (Селянська бібліотека ; № 60)
196263
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бондарівна : драма на 4 дії й 5 одмін / І. Тобілевич. – Київ : Кpиниця ; Дpук. Акц[іонеp.] Т-[ва] "П. Баpський"], 1918. – 64 с.
196264
   Бондарчук Володимир Гаврилович - розбудовник української науки / В. Михайлов, В. Шевчук, О. Іванік, В. Янченко, І. Янченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 8-12. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  У статті охарактеризовано наукову, організаційну та громадську діяльність видатного українського науковця, ректора Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, відомого геолога В.Г. Бондарчука впродовж одного із найскладніших періодів ...
196265
   Бондарчук Володимир Гаврилович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 109-111. – ISBN 966-02-0537-6
196266
   Бондарчук Володимир Гаврилович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 87-88. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
196267
   Бондарчук Володимир Гаврилович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 230-241. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
196268
  Макаренко Д.Є. Бондарчук Володимир Гаврилович (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 128-130 : фото. – ISSN 0367-4290
196269
  Коцур А.П. Бондарчук Олег Олександрович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 37 : фото
196270
   Бондарчук Олександр Борисович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 211-212 : фото
196271
   Бондарчук Юрій Вікторович. 13.10.1955-12.07.2013 : [некролог] // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – Т. 5, № 2. – С. 345-347. – ISSN 2075-9827


  Відомий український математик-алгебраїст, д-р фіз.-мат. наук, проф., зав кафедри математики Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія".
196272
  Злобин А.П. Бонжур, Антуан! : повесть / А.П. Злобин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 327с.
196273
  Злобин А.П. Бонжур, Антуан! / А.П. Злобин. – Москва, 1986. – 285с.
196274
  Павленко А. Бонжур, месье // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 17 (146), 17 мая 2017. – С. 38-41


  Президент Франции Эммануэль Макрон.
196275
  Гольц Фон-дер Бонитировка и классификация почв / Гольц Фон-дер; Пер. с нем.под.ред.:С.А.Захарова. – Москва, 1910. – 64с.
196276
  Эйюбов А.Д. Бонитировка климата АССР / А.Д. Эйюбов. – Баку : Элм, 1975. – 261с.
196277
   Бонитировка неорошаемых почв Казахстана. – Алма-Ата : "Наука", Казахской ССР, 1976. – 232с. : Илл. 9, 41 таблица
196278
  Стржемский М.М. Бонитировка пахотных почв / М.М. Стржемский. – М., 1980. – 228с.
196279
  Гаврилюк Ф.Я. Бонитировка почв / Ф.Я. Гаврилюк. – Москва : Высшая школа, 1974. – 271с.
196280
  Гаврилюк Ф.Я. Бонитировка почв / Ф.Я. Гаврилюк. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – Ростов-на-Дону, 1984. – 228 с.
196281
   Бонитировка почв Западной Сибири. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1975. – 196с.
196282
  Лунева Р.И. Бонитировка почв Молдавии для полевых культур / Р.И. Лунева, Л.Н. Рябинина; МСХ МССР; Молд. НИЦ почвоведения и агрохимии. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 85с.
196283
  Дорошенко Н.Я. Бонитировка почв пахотных угодий Волынской области : Автореф. дис. ... канд. сельскохоз. наук : 532 / Дорошенко Н.Я. ; Украинская с.-х. академия. – Киев, 1968. – 28 с.
196284
   Бонифатий Михайлович Кедров. – М, 1985. – 177с.
196285
  Скородумов О.С. Бонітування еродованих чорноземів / О.С. Скородумов, Л.І. Паляниціна // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 27-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
196286
  Єна О.В. Бонітування ландшафтних унікумів Кримського Південнобережжя // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 14-19 : Табл., карта. – Бібліогр.: 15 назв
196287
  Новикова В.А. Бонким Чондро Чаттопадхьяя как писатель и публицист. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новикова В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 20 с.
196288
  Новикова В.А. Бонкимчондро Чоттопаддхай / В.А. Новикова. – Л., 1969. – 211с.
196289
  Зиборов М.С. Бонн - Вашингтон / М.С. Зиборов. – Москва, 1988. – 239 с.
196290
  Макаров Л.П. Бонн - очаг агрессии и реванша / Л.П. Макаров, Н.Ф. Голованов. – М., 1962. – 130с.
196291
  Наумов П.А. Бонн - сила и бессилие / П.А. Наумов. – М, 1965. – 382с.
196292
  Наумов П.А. Бонн - сила и бессилие / П.А. Наумов. – Москва, 1967. – 400с.
196293
   Бонн готовит реваншистскую войну. – М., 1954. – 160с.
196294
  Софинский Н.Н. Бонн и Вашингтон / Н.Н. Софинский. – Москва : Наука, 1969. – 254 с.
196295
  Елисеев М.Г. Бонн и ГДР. / М.Г. Елисеев. – Минск, 1975. – 254с.
196296
  Міхньов Р.М. Бонн і атомна зброя / Р.М. Міхньов. – К., 1964. – 47с.
196297
  Ковалевски Е. Бонн против мира / Е. Ковалевски. – Варшава; Познань, 1963. – 42с.
196298
  Этингер Я.Я. Бонн рвется в Африку / Я.Я. Этингер. – М, 1960. – 108с.
196299
  Урбан А.А. Бонн: между прошлым и будущим / А.А. Урбан. – Минск, 1985. – 304с.
196300
   Боннар : [альбом]. – [Москва] : Изобразительное искусство, 1976. – [26] c., [22] с. ил. : ил. – (Образ и цвет)
196301
  Быковский Егор Бонни Басслер: "Бактерии не могут без общения" / Быковский Егор, Дюфорт Джулиан // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 132-135 : фото
196302
  Германская Боннский съезд Германской коммунистической партии 19-21 марта 1976 г. / Германская, партия. Съезд. Бонн. 1976 коммунистическая. – Москва, 1977. – 360с.
196303
  Шпарман Анке Бонобо. Мой ласковый и нежный зверь / Шпарман Анке, Циглер Кристиан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 52-65 : фото. – ISSN 1029-5828
196304
  Папенко Н.С. Бонопартизм / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 38. – ISBN 966-642-073-2
196305
  Середа Е.Н. Бонско-иранские параллели в танатологии школы ньингма тибетского буддизма в трудах Дж. Туччи // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 179-182
196306
  Ланда Генрих Бонташ : [Биографический роман] / Ланда Генрих. – б. м. : Patsons, 2001. – 389с.
196307
  Кибаленко А.П. Бор в жизни и продуктивности растений / А.П. Кибаленко. – К., 1973. – 222с.
196308
  Аникина А.П. Бор в ландшафтах Барабы и Верхнего Приобья : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Аникина А.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1969. – 21л.
196309
  Григорьева Д.В. Бор в луговых растениях, кормах и почвах Центральной Якутии. / Д.В. Григорьева. – М, 1967. – 100с.
196310
  Бахтадзе Р.А. Бор в минеральном сырье Грузии : Автореф... канд. хим.наук: / Бахтадзе Р.А.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1951. – 10л.
196311
  Кашин В.К. Бор в почвах и растениях Западного Забайкалья / В.К. Кашин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 421-428 : табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0032-180Х
196312
  Ивашевская О.А. Бор в почвах Иркутской области : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Ивашевская О.А.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1972. – 22л.
196313
  Щербов Б.Л. Бор в продуктах ближнего переотложения каолиновіх кор выветривания. / Б.Л. Щербов. – Новосибирск, 1985. – 139с.
196314
  Хлопина М.И. Бор и ванадий в почвах и растениях Краснодарского края : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Хлопина М.И.; Московский гос. ун-т. – М., 1973. – 22л.
196315
  Голикова О.А. Бор и его полупроводниковые соединения. / О.А. Голикова, С. Саматов. – Ташкент, 1982. – 40с.
196316
  Шварц Е.М. Бор и его соединения / Шварц Е.М. – Рига : Зинанте, 1966. – 30 с.
196317
   Бор как вожможный индикатор становления габбро-лабрадоритовых массивов Коростенського плутона (Украинский щит) / В О. Зинченко, Ф В. Гринченко, Г Г. Павлов, Л.Я. Табачный // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1984. – С. 19-25 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геология ; № 3)
196318
   Бор как возможный индикатор становления габбро-лабрадоритовых массивов Коростенского плутона (Украинский щит) / О.В. Зинченко, В.Ф. Гринченко, Г.Г. Павлов, Л.Я. Табачный // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 19-25 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геологія ; Вип. 3)
196319
   Бор как возможный индикатор становления габбро-лабрадоритовых массивов Коростенского плутона. / В.Ф. Гринченко, О.В. Зинченко, Г.Г. Павлов, Л.Я. Табачный // Весн. Киев. ун-та. Геология., 1984. – №3
196320
  Мельницкий В В. Бор, где и как его искать / В В. Мельницкий, . – Изд. 3-е, перераб. – М., 1962. – 32с.
196321
   Бор, его соединения и сплавы. – К., 1960. – 592с.
196322
   Бор, кальций, ниобий и цирконий в чугуне и стали. – М., 1961. – 460с.
196323
  Триккер Р. Бор, прибой, волнение и корабельные волны / Р. Триккер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 286с.
196324
  Берлин Л.Е. Бор. / Л.Е. Берлин, Н.Н. Перцев. – М, 1961. – 52с.
196325
  Ефимов Б.Е. Бор. Ефимов в "Известриях" / Б.Е. Ефимов. – М, 1969. – 238с.
196326
   Бор. Получение, структура и свойства : материалы 4 Междунар. симпозиума по бору. – Москва : Наука, 1974. – 266 с.
196327
  Кривенок Я.И. Бора, роман / Я.И. Кривенок. – Краснодар, 1972. – 400с.
196328
  Григорьева Т.А. Бораты железа в гидротермальных условиях : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Григорьева Т.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Якутск, 1969. – 21л.
196329
   Бораты и боратные системы. – Рига, 1978. – 149с.
196330
   Бораты народному хозяйству. – Рига, 1982. – 136с.
196331
  Годе Г.К. Бораты щелочно-земельных металлов. / Г.К. Годе. – Рига, 1986. – 167с.
196332
  Шварц Е.М. Бораты щелочных и щелочно-земельных металлов и их состояние в водном растворе. : Автореф... канд.хим.наук: / Шварц Е.М.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1955. – 11л.
196333
  Бодрова А.С. Боратынский в 1831 году: (не)известное письмо князю Вяземскому // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 75-84. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
196334
  Бондаренко И.И. Борба В.И.Ленина за выработка программы партии по аграрному вопросу (1894-1903 гг.) : Дис... канд. истор.наук: / Бондаренко И.И.; Инст. повышения квалификац. преподават. маркс.-ленин.при КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1954. – 275л. – Бібліогр.:л.1-21
196335
  Катарджиев И. Борба до победа / И. Катарджиев. – Скопjе : Мисла
Т. 1 : Пирин се буди и буни. – 1983. – 829 с.
196336
  Катарджиев И. Борба до победа / И. Катарджиев. – Скопjе : Мисла
Т. 2 : Време на зреенье македонското национално прашанье мегу двете светски воjни (1919-1930). – 1983. – 566, [4] с.
196337
  Катарджиев И. Борба до победа / И. Катарджиев. – Скопjе : Мисла
Т. 3 : Време на зреенье македонското национално прашанье мегу двете светски воjни (1919-1930). – 1983. – 443 с.
196338
  Катарджиев И. Борба до победа / И. Катарджиев. – Скопjе : Мисла
Т. 4 : Студии и статии. – 1983. – 686, [5] с.
196339
  Катарджиев И. Борба за развоj и афирмациjа на македонската нациjа / И. Катарджиев. – Скопjе : Култура, 1981. – 338, [3] с.
196340
  Меньшов М.Д. Борба Коммунистической партии за создание и воспитание партийных и советских кадров в западных областях УССР в четвертой пятилетке. 1946-50 гг. : Дис... канд.ист.наук: / Меньшов М.Д.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1953. – 269л. – Бібліогр.:л.253-268
196341
  Василевский В.И. Борба коммунистов за установление и укрепление власти трудящихся в Дальневосточной республике : Автореф... канд.ист.наук: / Василевский В.И.; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1965. – 20л.
196342
  Ризев Л.Н. Борба паритийных организаций Урала за технический прогресс в черной металлургии (1959-1962 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ризев Л.Н.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1965. – 20л.
196343
  Ильина И.В. Борба партии большевиков против проявлений "левизны" в период подготовки Октябрьской революции / И.В. Ильина. – Москва, 1967. – 144с.
196344
   Борбат Олексій Маркович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 37-38
196345
  Бошнаков Н.Г. Борбата на българската младеж за мир и дружба със съветския съюз в началото на втората световна война (септември 1939 - октомври 1940 г.) / Н.Г. Бошнаков. – Плевен : Александър Пъшев, 1965. – 29, [2] с.
196346
   Борбата на българския народ за защита и спасяване на евреите в България през втората световна война. – София, 1978. – 351с.
196347
  Петров П.Х. Борбата на българския народ против латинските нашественици / П.Х. Петров. – София : Народна младеж, 1960. – 156 с.
196348
   Борбите в Македония и Одринско. – София, 1982. – 874 с.
196349
   Борбите во Jугозападна Македониjа по спомените на Лука Джеров и Лазар Димитров. – Скопjе : Државно книгоиздателство на НР Македониjа, 1952. – 80, [2] с.
196350
  Мичев Д. Борбите на народното студентство начело с българския общ народен студентски съюз (БОНСС). 1930-1944. / Д. Мичев, С. Колев. – София, 1960. – 223с.
196351
  Бислими М. Борбите на Скендер-Бег со османлиите, со посебен осврт на Македониjа = The struggles of Scanderbeg with Ottomans, with special wiew in Macedonia / Музафер Бислими ; Ин-т за нац. историjа. – Ckopje : Ин-т за нац. историjа, 2001. – 230, [14] c. – ISBN 9989-624-61-5
196352
   Борбьа уральских коммунистов за военно-политических союз рабочего класса и крестьянства в период интервенции и гражданской войны (Май 1918- авг. 1919 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Никитин В. Н,; Никитин В. Н,; Урал.ГУ. – Свердловск, 1974. – 22л.
196353
  Корж В.Ф. Борвій : поезії / В.Ф. Корж. – Дніпропетровськ, 1966. – 120 с.
196354
  Хорунжий Ю.М. Борвій / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 475 с.
196355
  Майський М. Борг : оповідання / М. Майський. – Харків, 1930. – 12 с.
196356
  Біднина М.М. Борг перед Златополем // Сини сонця / В.Г. Большак. – Київ : Дніпро, 1990. – С. 188-260
196357
  Мамченко О. Борг Україні // Україна козацька : занальнаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – жовтень (№ 17/18). – С. 11


  Українське коріння Володимира Маяковського.
196358
  Бежевець О. Борги в енергетиці: потрібно погашати, але як? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.34-36


  Коментар до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості, що виникла внаслідок неповних розрахунків за енергоносїї"
196359
  Асадчев В.М. Борги і заборгованість. Різна природа - спільна проблема : фінансовий ринок / В.М. Асадчев, А.В. Сухоставець // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 54-57 : Табл.
196360
  Кістерський Л.Д. Борги і проценти / Л.Д. Кістерський, Ю.В. Полунєєв. – К, 1989. – 48 с.
196361
  Баліцька В.В. Борги підприємств України: проблеми не розв"язуються // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-59. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено тенденції накопичення боргів між підприємствами України у контексті зміни структурних пропорцій капіталу підприємств, законодавчого регулювання інституту позовної давності та стандартів бухгалтерського обліку у формуванні резерву ...
196362
  Баліцька Валентина Володимирівна Борги підприємств України: проблеми не розв"язуються // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-59. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено тенденції накопичення боргів між підприємствами України у контексті зміни структурних пропорцій капіталу підприємств, законодавчого регулювання інституту позовної давності та стандартів бухгалтерського обліку у формуванні резерву ...
196363
  Цюпа Ю.І. Борги совісті / Ю.І. Цюпа. – Київ, 1989. – 414 с.
196364
  Сіденко В. Борги: час брати і час віддавати. Глобальні тенденції та виклики для України : аналіт. доповідь / Володимир Сіденко, Василь Юрчишин, Катерина Маркевич ; Укр. центр екон. та політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова. – Київ : Заповіт, 2015. – 71, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова ; Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-78-4
196365
  Барановський О. Боргова безпека : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 4. – С. 60-64 : Табл.
196366
  Барановський О. Боргова безпека : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 1. – С. 28-32 : Табл.
196367
  Онисько С. Боргова безпека держави як складова її фінансової стійкості / С. Онисько, Л. Синявська // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 3-10. – (Економіка АПК ; № 21(1))
196368
  Богдан Т. Боргова безпека та її роль у гарантувнні фінансової стабільності // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 4 (194). – С. 8-17
196369
  Зіїка І.Ю. Боргова безпека України в сучасних умовах // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 58-60
196370
  Коваленко М.О. Боргова безпека України: стан, проблеми, перспективи // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 154-155
196371
  Новосьолова О. Боргова безпека як визначальний фактор макроекономічної стабільності держави // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 123-128. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 35, ч. 1). – ISSN 2306-4420
196372
  Краснова І.В. Боргова криза в ЄС: перспективи подолання та вплив на банківський сектор / І.В. Краснова, Ю.Е. Ластівка // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 1 (16). – С. 261-270. – ISSN 2306-4994
196373
  Флейчук М.І. Боргова криза європейських країн ті її наслідки для світової економіки / М.І. Флейчук, Н.А. Гнат // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 57-67 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
196374
  Козюк В. Боргова криза та фіскальна фрагментація зони євро // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 3-25. – ISSN 1684-906Х
196375
  Козюк В. Боргова панорама країн Центрально-Східної Європи: посткризові парадокси // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 7-19. – ISSN 1818-5754
196376
  Козюк В. Боргова політика в системі глобальних макрофінансових процесів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 29-40. – ISSN 1818-5754
196377
  Бенч Л.Я. Боргова політика в Україні: реалії та перспективи / Л.Я. Бенч, Р.М. Корнацька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 35-39. – ISSN 2222-4459
196378
  Богдан Т.П. Боргова політика держави в умовах глобальної нестабільності // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 4-17 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
196379
  Лупенко А. Боргова політика держави в умовах кризи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 76-86. – ISSN 1818-5754
196380
  Філончук Л.Я. Боргова політика держави: теоретичний аспект // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 259-262. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
196381
  Ходжаян А.О. Боргова політика та її роль у забезпеченні макроекономічної стабільності : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 220-228 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
196382
  Пйонтко Н. Боргова політика у системі фінансового вирівнювання: досвід субнаціонального рівня країн-членів ОЕСР для України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 56-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
196383
  Драчук Ю.В. Боргова політика Україна та фінансування державного бюджету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У роботі здійснено аналіз боргової політики України у сфері вартості, строків та обсягів запозичень, обґрунтовано граничний обсяг державного боргу а також розглянуто підходи щодо формування дефіциту (профіциту) бюджету. This work tells about the ...
196384
  Сідельникова Л.П. Боргова політика України в умовах нестабільної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 4-7
196385
  Лисяк Л.В. Боргова політика України в умовах реформування системи публічних фінансів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 189-195. – ISSN 2306-546X
196386
  Крайчак Є.В. Боргова політика України у контексті збереження фінансової безпеки держави // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 81-88
196387
  Загорський В. Боргова політика: концепції та реалії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-26. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1810-3944
196388
  Бец О.І. Боргова проблематика в українській класичній школі державних фінансів // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2 (22). – С. 15-22
196389
  Єріна А.М. Боргова ситуація в Україні: статистичний аспект / А.М. Єріна, К.М. Ярош // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 3 (154). – С. 51-55
196390
   Боргова стійкість державних фінансів / [Т.І. Єфименко та ін.] ; за ред.: Т.І. Єфименко, С.А. Єрохіна, Т.П. Богдан ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління". – Київ : Академія фінансового управління, 2014. – 710, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 665-685 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-80-4
196391
  Тимошенко М. Боргова стійкість у системі середньострокового бюджетного планування // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 118-127 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
196392
  Повшук В.В. Боргова стійкість України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 166-167
196393
  Рибак С. Боргова стійкість України: критерії оцінювання та особливості методології / С. Рибак, О. Карапетян // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 49-57. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
196394
  Митрофанова А.С. Боргова стійкість України: стан, проблеми та політика // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 105-111. – ISSN 2222-0712
196395
  Мертенс О.В. Боргове фінансування підприємств: теорія та українська дійсність / О.В. Мертенс, О.П. Демчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 31-36. – (Економіка ; Вип. 47)


  Здійснюється спроба аналізу існуючого становища в галузі джерел фінансування реального сектора в Україні та виявлення основних перешкод на шляху розширення кредитування українських підприємств фінансовим сектором.
196396
  Кучер Г.В. Борговий механізм фінансування державних витрат // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 207-214. – ISSN 2222-4459
196397
  Гетманцев Д. Борговий розрив. Державою, котра позичає гроші в іноземних кредиторів, фактично вони й управляють // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 9


  "Ви не помітили, як щось змінилося за останні чотири роки? Я не маю на увазі долар, макроекономічні показники, зарплати й газ. І навіть якщо залишити за дужками хоча б на хвилину війну, біль від убитих людей. Що дуже важливе змінилося? Здається, все ...
196398
  Лондар Л.П. Борговий складник фінансової безпеки України: загрози та індикатори // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 70-78. – ISSN 2306-5664
196399
  Пасічник Т.П. Борговий стан України: сьогодення та майбутнє // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 8 (46). – С. 47-50. – ISSN 2309-1533
196400
  Резнікова Н.В. Боргові важелі мікроекономічної взаємозалежності: канали впливу на економічне зростання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13, липень. – С. 5-11. – ISSN 2306-6814


  У статті проаналізовано вплив зовнішніх запозичень на економічний розвиток країни-реципієнта позичкового капіталу. Розглянуто макроєкономічні взаємозв"язки, що виникають у процесі акумулювання й нагромадженні боргу. Виявлено потенційні та наявні ...
196401
  Бенч Л.Я. Боргові інструменти фінансування видатків держави: теорія та практика // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 1 (27). – С. 35-47. – ISSN 2310-9734
196402
  Буй Т.Г. Боргові цінні папери у фінансуванні корпорацій : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Буй Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 242 л. + Додатки : л. 210-222. – Бібліогр. : л. 223-242
196403
  Буй Т.Г. Боргові цінні папери у фінансуванні корпорацій : автореф. ... дис. канд. економ. наук : 08.00.08. / Буй Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
196404
  Версаль Н. Боргові цінні папери у фондуванні супранаціональних інститутів // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 26-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
196405
  Денисова Л.В. Бореальные элементы в сосновых лесах казахского мелкосопочника и пути их охраны : Автореф... канд. биол.наук: / Денисова Л. В.; МГУ. – М., 1971. – 22л.
196406
  Колишкіна Інна Валентинівна Борелівські поля локально компактних сепарабельних груп та їхні властивості : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.01 / Колишкіна Інна Валентинівна; Харківський держ. ун-тет. – Харків, 1994. – 16л.
196407
  Петров П.П. Борель / П.П. Петров. – Красноярск, 1980. – 408с.
196408
  Петров П.П. Борель. Золото / П.П. Петров. – Новосибирск, 1960. – 448с.
196409
  Подшивалова В.А. Боремся с аллергией / В.А. Подшивалова. – М, 1990. – 45с.
196410
  Осокина Е.А. Борец валютного фронта Артур Сташевский (1890-1937) // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 33-47. – ISSN 0869-5687


  Артур Карлович Сташевський - червоний командир і радянський військовий розвідник, комісар, підприємець
196411
   Борец за мир, за идеалы коммунизма. – Киев, 1976. – 76с.
196412
  Крюкова С. Борец за чистоту нации // Эксперт Украина : украинский деловой журнал; спец. выпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 31/32 (269) : Они ковали независимость. – С. 40-45


  Левко Лукьяненко разгадал секрет будущего украинской независимости - страна нуждается в национальном эгоизме и проиукраинском президенте
196413
  Тетекин В. Борец и миротворец // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 8. – С. 59-60. – ISSN 0321-5075


  Лідеру національно-визвольного руху Південної Африки, екс-президенту Південно-Африканської Республіки Нельсону Мандела виповнилося 90 років
196414
  Гаврилов А.Т. Борец, созидатель, новатор / А.Т. Гаврилов. – М., 1971. – 63с.
196415
  Скіць О. Борець Андрій Анатолійович : [спогади] / Олена Скіць // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 63. – ISBN 978-966-2726-03-9
196416
   Борець з йододефіцитом. До 80-річчя доктора медичних наук, професора Корзуна Віталія Наумовича // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 57 : фото. – ISSN 2077-7477
196417
  Клименко Н. Борець за права і свободи: нові грані адвокатської діяльності Олександра Кониського // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (171), листопад. – С. 42-45
196418
  Колодізнер Я.Й. Борець за щастя народу / Я.Й. Колодізнер. – К., 1977. – 120с.
196419
   Борець за щастя народу. – К., 1986. – 127с.
196420
  Бедрій А. Борець і мученик за Україну - д-р Володимир Горбовий / Анатоль Бедрій. – Дрогобич : Відродження, 1995. – 87, [1] с. : портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 5-77-07-77-65-6
196421
  Дроздовський Д. Борець із трафаретністю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 51 (216). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  Переклади Григорія Кочура охоплюють 26 століть, три континенти, близько 30 літератур. Радянська влада "нагородила" його 10 роками таборів і статусом невиїзного дисидента
196422
  Коваленко Г.А. [Гетьманець Гр.] Борець народний [М.В. Ковалевський] / Гp. Гетьманець (Гp. Сьогобочний) [псевд.]. – [Київ] : Друк. Польська, 1918. – 24 с. – Прим. № 99158 дефектний, без обкл. та тит. стор.. - На окр. арк. портр. М.В. Ковалевського відсутній


  Коваленко-Коломацький Григорій Андрійович [псевдо і кріпт. — Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін.]
196423
   Борецький В"ячеслав Францович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 418 : фото
196424
  Панько М.М. Боржавські співанки / М.М. Панько. – Ужгород, 1973. – 28 с.
196425
  Ковалевский П.И. Боржом и его целебные источники / П.И. Ковалевский. – 2-е изд. – Харьков : Типография Зильберберга, 1895. – 222 с.
196426
  Абуладзе В.К. Боржомское ущелье 16-19 вв. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Абуладзе В.К. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 28 с.
196427
  Жуков Борис Борзая кошка : Зоосфера / Жуков Борис, Горшков Сергей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 44-51 : Іл.
196428
  Макаренко М. Борзенські емалі й старі емалі України взагалі / Микола Макаренко. – Київ, 1927. – [4], С. 80-100, [2] с.


  На екз. № 50730, 50731 дарчі надписи 1928 р.
196429
   Борзєнков Геннадій Миколайович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 31-32. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РФ.
196430
  Шерешевский Э.И. Борзые и охота с ними. / Э.И. Шерешевский. – М., 1953. – 76с.
196431
   Борзяк Петро Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 212 : фото
196432
  Рудь М.Д. Бориветер : роман / М.Д. Рудь. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 205 с.
196433
  Рудь М.Д. Боривітер : роман / М.Д. Рудь. – Київ, 1969. – 520 с.
196434
  Рудь М.Д. Боривітер : романи, оповідання / М.Д. Рудь. – Київ : Художня література, 1972. – 586 с.
196435
  Воєдило Л. Боривітер, він же - Прокіп Колісник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
196436
  Самсонов Г.В. Бориды / Г.В. Самсонов. – Москва, 1975. – 375 с.
196437
  Самсонов Г.В. Бориды редкоземельных металлов / Г.В. Самсонов, Ю.Б. Падерно. – К., 1961. – 92с.
196438
  Киш Э. Боринаж / Э. Киш. – М, 1937. – 48с.
196439
  Шилов К.В. Борис-Мусатов / К.В. Шилов. – М., 1985. – 336с.
196440
  Кенигсберг А. Борис Александрович Арапов : очерк жизни и творчества / А. Кенигсберг. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1965. – 44 с.
196441
   Борис Александрович Арбузов. – Изд.2-е доп. – М, 1983. – 150с.
196442
  Герценберг В.Р. Борис Александрович Дехтерев / В.Р. Герценберг. – Москва : Советский художник, 1951. – 104 с.
196443
  Нестерова Н.М. Борис Александрович Казанский / Н.М. Нестерова. – М., 1952. – 52с.
196444
   Борис Александрович Казанский. – М, 1973. – 120с.
196445
  Заманский Л.А. Борис Александрович Котов (1909-1943) / Л.А. Заманский. – Воронеж, 1970. – 14с.
196446
  Вдовенко В.М. Борис Александрович Никитин / В.М. Вдовенко. – Москва-Ленинград, 1956. – 9с.
196447
   Борис Александрович Рыбаков. – Москва, 1978. – 86с. – (Сер. истории ; Вып. 12)
196448
  Павлинская А.П. Борис Александрович Смирнов / А.П. Павлинская. – Ленинград, 1980. – 134с.
196449
  Старчиков Б.А. Борис Александрович Старчиков, заслуженный художник РСФСР / Б.А. Старчиков. – М, 1981. – 13с.
196450
  Епифанова А.П. Борис Алексеевич Введенский / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1950. – 32с.
196451
   Борис Алексеевич Нелепо : к 80-летию со дня рождения // Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 2012. – № 4, июль - август. – С. 80-81. – ISSN 0233-7584
196452
   Борис Анатольевич Литвинский. – Душанбе : Дониш, 1983. – 111с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Таджикистана / АН ТаджССР; Центр. науч. б-ка ; Вып. 22)
196453
   Борис Ангелушев : карикатури. Плакати. Илюстрации. Рисунки. Корици. – София : Из-во "Български художник", 1961. – 14, 177, [1] с. : ил.
196454
   Борис Андреев. – М, 1965. – 24с.
196455
  Иванова Т. Борис Андреев / Т. Иванова. – М, 1966. – 152с.
196456
   Борис Андреев : Воспоминания. Статьи. Выступления. Афоризмы. – Москва : Искусство, 1991. – 253, [1] c.
196457
  Остроумов Г.А. Борис Андреевич Остроумов, 1887-1979 / Г.А. Остроумов, А.Г. Остроумов. – Ленинград : Наука, 1991. – 156 с.
196458
   Борис Андрійович Шрамко : Бібліографічний покажчик. – Полтава : Археологія, 1995. – 62с.
196459
  Демчук С. Борис Антоненко-Давидович // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 219-220
196460
  Семенчук І. Борис Антоненко-Давидович : Літературний портрет / І. Семенчук. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 80с. – (Бібліотека українця)
196461
  Чуб Д. Борис Антоненко-Давидович. Життя ы творчість / Д. Чуб. – Мельбурн : Ластівка, 1979. – 32 с.
196462
  Крутій В. Борис Барський: "Своє не пахне..." (про дружину) // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С. 44-45


  Провідний актор театру "Маски-шоу"
196463
  Беренгоф Б.С. Борис Берендгоф. Акварель. Рисунок. Живопись. Каталог выставки / Б.С. Беренгоф. – М, 1985. – 21с.
196464
   Борис Бланк. – М., 1987. – 13с.
196465
  Епифанова А.П. Борис Борисович Полынов / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1949. – 48с.
196466
  Глазовская М.А. Борис Борисович Полынов (1877-1952) / М.А. Глазовская, Е.И. Парфенова, А.И. Перельман; Ливеровский Ю.А. – Москва : Наука, 1977. – 144 с.
196467
  Рулева А.С. Борис Брегвадзе / А.С. Рулева. – М.-Л., 1965. – 80с.
196468
  Тимошенко Н. Борис Бурда: нардепи мають сісти на дієту // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.31-32
196469
  Максименко А.М. Борис Васильевич Бызов / А.М. Максименко, Ю.С. Мусабеков. – М., 1972. – 115с.
196470
   Борис Васильевич Ерофеев. – Минск, 1989. – 80с.
196471
  Платова Т.М. Борис Васильевич Кедровский 1898-1970 / Т.М. Платова. – Москва : Наука, 1983. – 80 с. – (Серия "Научные биографии")
196472
  Нумерова А.Б. Борис Васильевич Нумеров (1891-1941) / А.Б. Нумерова. – Ленинград : Наука, 1984. – 145 с.
196473
  Кордиани Б.Ф. Борис Васильевич Романицкий - Народный артист СССР / Б.Ф. Кордиани. – К., 1960. – 52с.
196474
  Новицкий П.И. Борис Васильевич Щукин / П.И. Новицкий. – М.-Л, 1945. – 51с.
196475
   Борис Васильевич Щукин. Статьи. Воспоминания. Материалы.. – М., 1965. – 234с.
196476
   Борис Васильович Год : біобібліографічний покажчикк / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка ; [укл.: Ю. Вільховий, О. Єрмак]. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 95 c.
196477
  Сопоцинский О.И. Борис Викторович Иогансон / О.И. Сопоцинский. – М., 1973. – 47с.
196478
   Борис Винокуров: Графика. – Москва : Советский художник, 1991. – 10 с.
196479
   Борис Вікторович Гриньов / НАН України, Ін-т сцинтиляц. матеріалів ; [упоряд.: П.О. Стадник, В.О. Закоріна, Ж.В. Сльозова]. – Київ : Академперіодика, 2016. – 141, [3] с., [16] арк. фотоіл. – Сер. засн. у 1968 р. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 140-142. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-304-9
196480
  Финашина Г.М. Борис Владимирович Дерягин / Г.М. Финашина. – М, 1962. – 86с.
196481
  Михайлов А.И. Борис Владимирович Иогансон / А.И. Михайлов. – М.-Л., 1945. – 28с.
196482
  Сокольников М.П. Борис Владимирович Йогансон. Жизнь и творчество / М.П. Сокольников. – Москва, 1957. – 202с.
196483
  Фармаковская Т.И. Борис Владимирович Фармаковский / Т.И. Фармаковская. – К, 1988. – 215с.
196484
  Мочалов Л.В. Борис Власов / Л.В. Мочалов. – Москва : Советский художник, 1985. – 167с.
196485
  Козирєва Т. Борис Возницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 грудня (№ 239/240)


  Борис Возницький - мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв.
196486
   Борис Володимирович Гнєденко // Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ : ТВіМС, 1995. – № 53
196487
  Барна М.М. Борис Володимирович Заверуха - видатний український вчений–ботанік, систематик рослин, флорист, філогеніст і популяризатор ботанічних знань : (до 90-річчя від дня народження) / М.М. Барна, Л.С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 126-133. – (Серія: біологія ; № 4 (71), спецвип.). – ISSN 2078-2357
196488
   Борис Володимирович Яковенко : біобібліографічний покажчик / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л.А. Іполітова ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2011. – 24 с.
196489
   Борис Воробьев. Каталог выставки 1961. – Л., 1961. – 16с.
196490
   Борис Генрихович Крейцер. Выставка произведений. Каталог.. – Л., 1962. – 8с.
196491
   Борис Геогриевич Лазарев. – Киев, 1986. – 59с.
196492
   Борис Георгиевич Добронравов. – Москва : Искусство, 1983. – 210 с.
196493
  Строева М.Н. Борис Георгиевич Добронравов. 1896-1949 / М.Н. Строева. – М., 1950. – 72с.
196494
  Коржевский Б.Г. Борис Георгиевич Коржевский : Каталог выставки / Б.Г. Коржевский. – Москва, 1978. – 15с.
196495
  Беличко Н.Ю. Борис Гинзбург. Короткой жизни яркий след, 1933-1963 = Boris Ginsburg. A bright light of a short life, 1933-1963 : [ил. альбом] / Наталия Беличко ; [пер. с англ. под общ. ред. Е. Клименко-Хани]. – Київ : [б. и.], 2013. – 247, [1] с. – Авт. на обл. не указ. - Текст парал. рос., англ. – Библиогр.: с. 244 - 247
196496
  Собкович О. Борис Гінзбург: безсмертний талант короткого життя : мистецька спадщина // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2010. – № 2/3 (73). – С. 26-27. – ISSN 0130-1799


  Борис Гінзбург - обдарований художник, зірка якого нескінченним творчим запалом сяяла усього 30 років
196497
  Грицик М. Борис Гмиря - володар світу музики : сценарій літературно-мистецького вечора // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 34-36. – ISSN 0868-9644
196498
  Архімович Л.Б. Борис Гмиря / Л.Б. Архімович. – Київ, 1981. – 120с.
196499
  Король В. Борис Гмиря і вічність // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3. – С. 11-17
196500
   Борис Гмыря : Статьи.Дневники.Письма.Воспоминания. – М, 1988. – 235с.
196501
  Пушкин А.С. Борис Годунов / [соч.] Александра Пушкина // Гамлет : трагедия в 5 д. / В. Шекспир. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В тип. медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1828. – [6], 142 с.
196502
  Платонов С.Ф. Борис Годунов / С.Ф. Платонов. – Птгр., 1921. – 157с.
196503
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М-Л, 1927. – 95с.
196504
  Мусоргский М.П. Борис Годунов / М.П. Мусоргский. – Москва : Музыкальный сектор, 1928. – 124 с.
196505
  Мусоргский Борис Годунов / Мусоргский. – Москва : Музыкальный сектор, 1930. – 260 с.
196506
  Богданов-Березовский Борис Годунов / Богданов-Березовский. – Л, 1934. – 36с.
196507
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 132с.
196508
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 80с.
196509
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М-Л, 1951. – 120с.
196510
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М-Л, 1960. – 191с.
196511
  Скрынников Р.Г. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – М., 1978. – 192с.
196512
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М, 1981. – 128с.
196513
  Скрынников Р.Г. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – М., 1983. – 191с.
196514
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М, 1987. – 125с.
196515
  Федоров Ю.И. Борис Годунов / Ю.И. Федоров. – М., 1991. – 572с.
196516
  Скрынников Р.Г. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – М., 1992. – 62с.
196517
  Филонов А.Г. Борис Годунов / А.С. Пушкина : Опыт разбора со стороны исторической и эстетической / [Соч.] Андрея Филонова. – Санкт-Петербург : Тип. Глазунова, 1899. – [2], 175 с. – Библиогр. в примеч.


  Экз. № 32091 - Из книг Турчинович, и печать кн.маг. В.Н. Болотникова
196518
   Борис Годунов М.П. Мусоргского. – Изд. 4-е. – М., 1982. – 80с.
196519
   Борис Годунов М.П. Мусоргского. – Москва : Музыка, 1990. – 64 с.
196520
   Борис Годунов М.П. Мусорского. – М, 1982. – 80с.
196521
   Борис Годунов. Народные сцены в 10 картинах. – Л., 1939. – 124с.
196522
  Ионов А.В. Борис Горбатов / А.В. Ионов. – Сталино, 1956. – 184 с.
196523
  Галин Б.А. Борис Горбатов / Б.А. Галин. – Москва : Знание, 1964. – 48 с.
196524
  Колесникова Г.А. Борис Горбатов. / Г.А. Колесникова. – М. : Советский писатель, 1957. – 240 с.
196525
  Богуслаев В.А. Борис Григорьевич Луцкий (Луцкой) - гений моторостроения / В.А. Богуслаев, А.В. Фирсов. – Запорожье : МОТОР СИЧ, 2017. – 107 с. : ил. – 150 лет со дня рождения Бориса Луцкого - гения моторостроения. – Библиогр.: с. 20. – ISBN 978-966-2906-64-6
196526
  Черхянховская-Старицкая Борис Гринченко / Черхянховская-Старицкая. – К.
1. – 1905. – 43с.
196527
  Яременко В.В. Борис Гринченко. Проза : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Яременко В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 28 c.
196528
  Євтушенко С. Борис Грінченко - перекладач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 5 (183). – С. 9-13
196529
  Смілянський Л. Борис Грінченко : Крит.-біогр. нарис / Л. Смілянський. – Київ; Харків : Держвидав, 1930. – 104с.
196530
  Погрібний А.Г. Борис Грінченко (1863-1910: укр. письменник) / А.Г. Погрібний. – К., 1988. – 267с.
196531
  Беззуб Ю. Борис Грінченко в боротьбі за українську школу: стосунки з Христиною Алчевською // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 133-136


  У статті розкриваються взаємини Б. Грінченка з Х. Алчевською в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., коли обоє активно працювали на ниві народної освіти, зокрема в школі с. Олексіївки Катеринославської губернії. Показано, що різниця світоглядних засад і ...
196532
  Мовчун А. Борис Грінченко в Києві: адреси, життя і діяльність


  У статті дослуджуються київські адреси Бориса Грінченка. Автор "Словаря української мови" жив у Києві з 1902 по 1909 рік. Зазнав тут радості натхненної праці і звідав горе втрати рідних. Автор порушує також проблему збереження пам"яток культури
196533
  Євтушенко С.О. Борис Грінченко в літературно-критичному дискурсі 1890-1910 рр. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 210-216


  У статті досліджена літературно-критична діяльність Б.Грінченка протягом 1890-1910 рр. Особлива увага приділена визначенню значення спадщини письменника в критичному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ століть. В статье исследуется литературно-критическая ...
196534
  Погрібний А.Г. Борис Грінченко в літературному русі кінця ХІХ - початку ХХ ст: питання ідейно-естетич. еволюції / А.Г. Погрібний. – К., 1990. – 232с.
196535
  Мовчун А. Борис Грінченко в Чернігові: життя і діяльність // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 38-45
196536
  Александрова Г. Борис Грінченко і "другорядні" українські письменники // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-58


  На основі літературно-критичних статей та епістолярної спадщини Б. Грінченка аналізуються його погляди на творчість "другорядних" українських письменників, які засвідчували його небайдужість до розвитку рідної літератури на високохудожніх засадах. На ...
196537
  Неживий О. Борис Грінченко і грінченкознавці на Луганщині // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 140-144
196538
  Пастух Б. Борис Грінченко і Київська "Просвіта" // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 114-121. – ISBN 966-7551-00-8
196539
  Винник В.О. Борис Грінченко і процес становлення єдиної української літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 13-23. – ISSN 0027-2833
196540
  Одінцова М.І. Борис Грінченко про журнал для детей. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 147-125.
196541
  Одінцова М. Борис Грінченко про становлення української преси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-54. – (Журналістика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано погляди Б. Грінченка на становлення української преси, зазначено причини негативного впливу на її розвиток. The article under consideration analyses B.Grinchenko"s views on Ukrainian press formation, the causes of its negative ...
196542
  Опольська В. Борис Грінченко та питання права, свободи, відповідальності // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 67-78. – ISBN 978-966-306-020-4
196543
  Мовчун А. Борис Грінченко у спогадах
196544
  Мовчун А. Борис Грінченко у спогадах батька та дружини // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 6
196545
  Мовчун А. Борис Грінченко як біограф Євгена Гребінки
196546
  Вовк О. Борис Грінченко як теоретик і критик української дитячої літератури // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 150-159. – ISSN 2308-4855
196547
  Дорошенко Д. Борис Грінченко. Дещо з моїх споминів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 6
196548
  Єфремов С. Борис Грінченко. Про життя його та діла = До 150-річчя Б. Грінченка // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 1/2 (64/65). – С. 3-20
196549
  Яременко В.В. Борис Грінченко. Проза : Дис... канд. філолнаук: / Яременко В.В.; КДУ. – Київ, 1969. – 311л. – Бібліогр.:л.301-310
196550
  Неживий О. Борис Грінченко: вартовий рідного слова : Педагогічна спадщина та проблеми сучасної освіти / Олексій Неживий. – Луганськ : Знання, 2003. – 124с. – ISBN 966-7915-73-5
196551
  Мовчун А. Борис Грінченко: з нових досліджень // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 8-9


  2013 року минає 150 років від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка - виликого патріота, вірного невтомного сина України.
196552
  Мовчун А. Борис Грінченко: нові життєписні факти
196553
  Мовчун А. Борис Грінченко: феномен Великого Трударя // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (638). – С. 44-49. – ISSN 0130-5263
196554
  Платонов В. Борис Губанов : невичерпна енергія : Про діяльність генерального конструктора СП "Южній"] // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 11-20. – ISSN 1819-7329


  Видатний конструктор, один із головних творців ракет SS-18 ("Сатана") і "Енергія". Генеральний конструктор КБ "Південне" (1972-1982).
196555
  Сидоров А.А. Борис Данилович Королев / А.А. Сидоров. – Москва, 1934. – 96с.
196556
  Бубнова Л.С. Борис Данилович Королев / Л.С. Бубнова. – М., 1968. – 102с.
196557
   Борис Дехтерев. – Москва : Советский художник, 1967. – 16 с.
196558
  Петров В.А. Борис Дмитриевич Греков / В.А. Петров. – М.-Л., 1947. – 31с.
196559
  Мавродин В.В. Борис Дмитриевич Греков / В.В. Мавродин. – Л., 1968. – 24с.
196560
  Горская Н.А. Борис Дмитриевич Греков / Н.А. Горская ; РАН, Ин-т Российской истории. – Москва : Институт российской истории РАH, 1999. – 272 с. – ISBN 5-201-14745-3
196561
  Глазов А.Ф. Борис Дмитриевский / А.Ф. Глазов. – Москва, 1969. – 112с.
196562
  Старостенко В.И. Борис Евгеньевич Патон - национальное достояние Украины / В.И. Старостенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 154-157. – Библиогр.: с. 157. – ISSN 0203-3100
196563
  Добромыслова И.А. Борис Евгеньевич Патон / И.А. Добромыслова. – М, 1966. – 63с.
196564
  Коржаков А.В. Борис Ельцин: От рассвета дол заката / А.В. Коржаков. – М., 1997. – 477с.
196565
  Ефимов Б.Е. Борис Ефимов / Б.Е. Ефимов. – М, 1976. – 43с.
196566
  Иоффе М.Л. Борис Ефимович Ефимов / М.Л. Иоффе. – М, 1952. – 43с.
196567
   Борис Ефимович Ефимов. – Москва, 1953. – 87с.
196568
   Борис Євгенович Патон // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 203. – ISSN 0869-3595


  Биография.
196569
  Лялько В.І. Борис Євгенович Патон і розвиток аерокосмічного землезнавства в Україні // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-30 : фото. – ISSN 0367-4290
196570
  Патон Б.Є. Борис Євгенович Патон: за підсумками року (інтерв"ю) / інтерв"ю журналу «Вісник Національної академії наук України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 0372-6436
196571
   Борис Євгенович Патон: п"ятдесят років на чолі Академії (Урочисті збори наукової громадськості з нагоди відзначення 50-річчя обрання академіка Бориса Патона президентом Національної академії наук України) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 3-22. – ISSN 0372-6436


  27 лютого 2012 р. у Великому конференц-залі НАН України відбулися урочисті збори наукової громадськості з нагоди відзначення 50-річчя обрання академіка Бориса Євгеновича Патона президентом Національної академії наук України. В заході взяли участь ...
196572
  Кравцов Л.П. Борис Жаданівський (1885-1918) / Л.П. Кравцов. – Київ : Молодь, 1973. – 223с. – (Життя славетних)
196573
  Чуковская Л.К. Борис Житков / Л.К. Чуковская. – 2-е изд. – М : Советский писатель, 1955. – 124 с.
196574
  Чуковская Л.К. Борис Житков / Л.К. Чуковская. – 2-е изд. – М, 1957. – 79 с.
196575
  Борис Жутовский Борис Жутовский: Картины, рисунки : Каталог выставки / Борис Жутовский. – Москва, 1990. – 61с.
196576
  Соллогуб М. Борис Зайцев - русский европеец и христианский писатель // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2011. – № 2 (72). – С. 78-82
196577
  Нехорошев Ю.И. Борис Иванович Волков / Ю.И. Нехорошев. – М., 1956. – 46с.
196578
   Борис Иванович Волков. – М., 1958. – 123с.
196579
   Борис Иванович Горбунов, 1922-1989. – М, 1989. – 31с.
196580
  Фельштинский Ю.Г. Борис Иванович Николаевский / Ю.Г. Фельштинский, Г.И. Чернявский // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 18-45. – ISSN 0042-8779
196581
  Шурыгин Я.И. Борис Иванович Орловский / Я.И. Шурыгин. – Л-М, 1962. – 97с.
196582
   Борис Иванович Пророков. – М., 1953. – 96с.
196583
  Герценберг В.Р. Борис Иванович Пророков / В.Р. Герценберг. – Л., 1962. – 47с.
196584
   Борис Иванович Степанов. – Минск, 1973. – 112с.
196585
  Волков-Ланнит Борис Игнатович / Волков-Ланнит. – Москва, 1973. – 48с.
196586
   Борис Иеремиевич Веркин. – К., 1989. – 79с.
196587
   Борис Израилевич Медовар. – Киев : Наукова думка, 1986. – 134с. – (Биоблиография ученых УССР)
196588
  Салько О. Борис Иогансон / О. Салько. – М, 1970. – 35с.
196589
  Эйгель И.Ю. Борис Иофан / И.Ю. Эйгель. – Москва, 1978. – 192 с.
196590
  Пекаровський М.П. Борис Іванов / М.П. Пекаровський. – К, 1973. – 43с.
196591
   Борис Іванович Корольов : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2005. – 43с. – На тит. листі: До 75-річчя від дня народження і 50-річчя роботи у вищій школі України. – ISBN 966-301-052-5
196592
   Борис Іванович Черняков. Чверть століття науково-педагогічної діяльності : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 28с.
196593
   Борис Ілліч Олійник : Біобібліографічний покажчик. – Київ : МАУП, 2005. – 448с. – ISBN 966-608-496-1
196594
  Ганкина Э.З. Борис Каплянский / Э.З. Ганкина. – Москва, 1985. – 28с.
196595
  Ляленков В.Д. Борис Картавин / В.Д. Ляленков. – М.-Л.
Кн.1. – 1963. – 307с.
196596
  Ляленков В.Д. Борис Картавин : Роман / В.Д. Ляленков. – Ленинград : Советский писатель, 1974. – 640с.
196597
  Ляленков В.Д. Борис Картавин : Роман / В.Д. Ляленков. – Л., 1989. – 622с.
196598
   Борис Кельберер. – М, 1986. – 24с.
196599
  Громыко Н.И. Борис Кетоев / Н.И. Громыко. – М., 1948. – 95с.
196600
   Борис Кириллович Мигаль - профессор Харьковского уничерситета : Библиографический указатель. – Харьков : ХГУ, 1987. – 11 с.
196601
   Борис Кирилович Мигаль : спогади, документи, матеріали : [збірник] / [Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; уклад.: Власенко В.М. та ін. ; відп. ред. С.І. Посохов]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 119, [1] с. – Зміст авт.: В.П. Бєздєтко, М.З. Бердута, В.М. Власенко, О.М. Головко, В.М. Духопельников, С.Є. Євсєєв, Б.П. Зайцев, В.І. Кадєєв, Ю.М. Кухтенко, М.С. Лисенко, Е.М. Мигаль та ін. - Спогади рос. мовою. – Бібліогр.: с. 110-119 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-623-855-2
196602
   Борис Константинович Вайнштейн : материалы кбиблиографии ученых. – Москва, 1985. – 96 с.
196603
  Цурикова Г.М. Борис Корнилов / Г.М. Цурикова. – МоскваЛ. : Советский писатель, 1963. – 248 с.
196604
  Заманский Л.А. Борис Корнилов / Л.А. Заманский. – Москва : Советская Россия, 1975. – 109 с.
196605
  Павлова Т. Борис Косарев: 1920-ті роки. Від малярства до теа-кіно-фото / Тетяна Павлова, Валентина Чечик ; [ред.: Ольга Уліщенко та ін.]. – Київ : Родовід, 2009. – 285, [3] с. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-7845-48-3
196606
  Бондар-Терещенко Борис Косарев: останній з могікан футуризму // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 83-88. – ISSN 0130-1799
196607
   Борис Косульников. – М., 1989. – 32с.
196608
  Дыко Л.П. Борис Кудояров / Л.П. Дыко. – М, 1975. – 49с.
196609
   Борис Кустодиев [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Русский талантливый бытописатель, мастер психологического портрета, автор книжных иллюстраций и театральный декоратор, Борис Кустодиев создал значительные произведения почти во всех областях изобразительного искусства. Однако, с наибольшей силой его ...
196610
   Борис Кустодиев: Альбом. – Москва, 1982. – 448 с.
196611
  Докучаева В.Н. Борис Кустодиев: Жизнь в творчестве / В.Н. Докучаева. – М., 1991. – 205с.
196612
  Докучаева В.Н. Борис Кустодиев: Жизнь в творчестве / В.Н. Докучаева. – М., 1991. – 208с.
196613
  Винниченко Т. Борис Кустодиев: страна, которой не было // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 83-99. – ISSN 1819-6268
196614
  Эвентов И.С. Борис Лавренев / И.С. Эвентов. – Л : Советский писатель, 1951. – 143 с.
196615
  Лукин Ю.А. Борис Лавренев / Ю.А. Лукин. – М., 1959. – 36 с.
196616
  Вишневская И.Л. Борис Лавренев / И.Л. Вишневская. – Москва : Советский писатель, 1962. – 283 с.
196617
  Кардин В. Борис Лавренев / В. Кардин. – М : Советская Россия, 1981. – 173 с.
196618
  Рощин А.И. Борис Лавренко. / А.И. Рощин. – Л, 1979. – 112с.
196619
  Мишустин Е.Н. Борис Лаврентьевич Исаченко / Е.Н. Мишустин. – М.-Л., 1951. – 7-19с.
196620
  Баландин Р.К. Борис Леонидович Личков, 1888-1966 / Р.К. Баландин; Отв. ред Флоренсов Н.А. – Москва : Наука, 1983. – 157с.
196621
   Борис Леонидович Пастернак, 29 января (10 февраля)1890 - 30 мая 1960 : [изоматериалы ; текст] / [авт.- сост. О.Н. Кондратьева ; гл. ред. Т.Д. Жукова]. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 2009. – 40 с., [8] л. илл. – Библиогр.: с. 40. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : приложение к журналу "Школьная библиотека" ; Сер. 2 : Выставка в школьной библиотеке ; вып. 10). – ISBN 978-5-91540-046-6
196622
   Борис Ливанов. – М., 1983. – 214с.
196623
  Самохвалов В.Я. Борис Лятошинський / В.Я. Самохвалов. – Київ : Музична Україна, 1972. – 42 с.
196624
  Самохвалов В.Я. Борис Лятошинський / В.Я. Самохвалов. – Київ : Музична Україна, 1974. – 47 с.
196625
  Костура Д. Борис Лятошинський і Ворзель // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 квітня (№ 15). – С. 11. – ISSN 2519-4429
196626
   Борис Львович Модзалевский. – Л, 1924. – 40с.
196627
  Шахматов А. Борис Львович Модзалевский / А. Шахматов, Н. Котляревский. – Л, 1924. – 40с.
196628
  Горохов П.К. Борис Львович Розинг - основоположник электронного телевидения / П.К. Горохов. – Москва-Ленинград, 1959. – 64 с.
196629
   Борис Маркевич : Каталог выставки. – Москва, 1988. – 55с.
196630
  Стрельбицка О.І. Борис Миколайовия Горбунов / О.І. Стрельбицка. – К., 1959. – 23с.
196631
   Борис Мирецкий. – М., 1989. – 6с.
196632
  Дорошенко К. Борис Михайлов візуалізує тотальну брехливість політиків // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Венеційська бієнале-2017 триватиме до 26 листопада. Цього разу в ракурсі нотаток з місця події — тематика національних павільйонів і паралельних проектів. Тематика 57-ї Венеційської бієнале, всупереч запропонованому її куратором Крістін Марсель гаслу ...
196633
  Коцур А. Борис Михайлович Гончар - вчений-історик, педагог, наставник // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 102-103


  До 65-річчя від дня народження.
196634
   Борис Михайлович Гончар : (біобібліографічний покажчик) / КНУТШ, Наукова бібліотека ім. Михайла Максимовича, Історичний факультет ; [упоряд.: Б.М. Гончар, І.І. Тіщенко]. – Київ : Київський університет, 2010. – 52 с.
196635
  Эткинд М.Г. Борис Михайлович Кустодиев / М.Г. Эткинд. – Москва ; Ленинград, 1960. – 219 с.
196636
  Лебедева В.Е. Борис Михайлович Кустодиев / В.Е. Лебедева. – М., 1966. – 243с.
196637
  Эткинд М.Г. Борис Михайлович Кустодиев / М.Г. Эткинд. – Ленинград, 1968. – 56 с.
196638
  Турков А.М. Борис Михайлович Кустодиев / А.М. Турков. – М., 1986. – 159с.
196639
   Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927). Каталог выставки. – Л., 1959. – 180с.
196640
   Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927). Каталог выставки. – М., 1960. – 166с.
196641
   Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927): Каталог выставки к 100-летию со дня рождения. – Л., 1978. – 80с.
196642
  Саутин Н.А. Борис Михайлович Кустодиев, 1878-1927 / Н.А. Саутин. – Л., 1987. – 86с.
196643
   Борис Михайлович Лавренко. – Ленинград : Художник РСФСР, 1972. – 18 с.
196644
  Обнорский С.П. Борис Михайлович Ляпунов. К восьмидесятилетию со дня рождения / С.П. Обнорский. – 83-85 с.
196645
  Дмитриева Н.А. Борис Михайлович Неменский / Н.А. Дмитриева. – М., 1970. – 112с.
196646
  Симонов К.М. Борис Михайлович Неменский, лауреат Государственной премии СССР / К.М. Симонов. – Москва, 1980. – 6с.
196647
  Чигрин П. Борис Мозолевський знайшов золоту пектораль // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 23 (76). – С. 18-19
196648
   Борис Моисеевич Бабий : Указ. лит. – Киев : Наукова думка, 1984. – 58с. – (Биобиблиография ученых УССР)
196649
  Шемшученко Ю. Борис Мусійович Бабій - видатний український правознавець та організатор академічної юридичної науки (до 100-річчя від дня народження) / Ю. Шемшученко, В. Нагребельний // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 7. – С. 267-274. – ISSN 1026-9932
196650
  Базилевський В. Борис Нечерда (1939-1998). Саміший із найсаміших // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 березня (№ 10). – С. 8-9
196651
  Худояр О. Борис Нємцов // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 9 (212). – С. 16-19


  Щоденник російського політика.
196652
  Фирсов А.В. Борис Никитич Воробьев - создатель первого авиационного мотора АО "МОТОР СИЧ" / А.В. Фирсов. – Запорожье : МОТОР СИЧ, 2017. – 116, [2] с. : портр., ил. – Библиогр.: с. 116. – ISBN 978-966-2906-66-0
196653
  Епифанова А.П. Борис Николаевич Делоне / А.П. Епифанова. – М., 1967. – 56с.
196654
  Иванова Е.А. Борис Николаевич Ливанов / Е.А. Иванова. – М, 1955. – 152с.
196655
   Борис Николаевич Лятошинский. – К., 1987. – 180с.
196656
  Смолевский А.М. Борис Николаевич Меншуткин / А.М. Смолевский, Ю.И. Соловьев. – М., 1983. – 230с.
196657
   Борис Николаевич Петров. (1913-1980). – Москва : Наука, 1984. – 126с. – (Материалы к библиографии ученых СССР.Сер.техн.наук.Механика ; Вып.16)
196658
  Лебедева И.И. Борис Николаевич Полевой : Рекоменд. указ. лит. / И.И. Лебедева. – Калинин, 1978. – 36с.
196659
   Борис Николаевич Тарусов, 1900-1977. – М., 1983. – 93с.
196660
  Михеев В.Р. Борис Николаевич Юрьев / В.Р. Михеев, В.В. Кислов // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 387-394. – ISBN 5-12-000444-X
196661
   Борис Николаевич Юрьев, 1889-1957. – Второе изд.,доп. – Москва : Наука, 1990. – 71с. – ISBN 5-02-006814-4
196662
  Кауфман Р.С. Борис Николаевич Яковлев / Р.С. Кауфман. – М.-Л., 1950. – 14с.
196663
  Синявський В.В. Борис Олексійович Федоришин (1930-2007) - засновник української школи професфйної орієнтації // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 1 (142). – С. 66-70
196664
  Міщенко Т.І. Борис Олійник. Поезії "Вибір", "Ринг" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 32 (288). – С. 24-27
196665
  Славинський М. Борис Олійник: "Поезія - це таїна" : Видатному українському поетові й громадському діячеві, Героєві України - 75! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 21 (282). – С. 10-11
196666
  Моренець В.В. Борис Олійник: Нарис творчості / В.В. Моренець. – К., 1987. – 185с.
196667
  Фалькович Г. Борис Олійник: Трагічний оксюморон на зламі епох // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 30 червня (№ 13). – С. 4
196668
  Митрофанова А.А. Борис Осипович Корман // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 91-92. – ISSN 1811-1629
196669
  Пастернак Е.Б. Борис Пастернак : мат. для биогр. / Е.Б. Пастернак. – М., 1989. – 685с.
196670
   Борис Пастернак : Библиограф. указ. – Одесса, 1990. – 88с.
196671
  Пастернак Е.Б. Борис Пастернак : мат. для биогр. / Е.Б. Пастернак. – М. : цитадель, 1997. – 728 с.
196672
  Быков Д.Л. Борис Пастернак / Дмитрий Быков. – 2-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 893с. – (Жизнь замечательных людей: Серия биографий ; Вып. 1177 (977)). – ISBN 5-235-02883-Х
196673
  Быков Д.Л. Борис Пастернак / Дмитрий Быков. – Изд. 9-е. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 896с., [ 16 л. фот. ] : фот. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1309 (1109)). – ISBN 978-5-235-03113-5


  Эта книга - о жизни, творчестве - и чудотворстве - одного из крупнейших русских поэтов ХХ века Бориса Пастернака
196674
  Кацис Л. Борис Пастернак и "шекспировские силы" на "культурном фронте" холодной войны. К предистории "нобелевского" скандала // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 56-96. – ISSN 0042-8795
196675
  Клинг О. Борис Пастернак и символизм // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.25-59. – ISSN 0042-8795
196676
  Иванова Н.Б. Борис Пастернак. Времена жизни / Наталья Иванова. – Москва : Время, 2007. – 464с. – (Диалог). – ISBN 978-5-94117-170-51-07743-8
196677
   Борис Пастернак: открытки. – Москва, 1990. – 18с.
196678
  Винниченко Т. Борис Пастернак: страшно свободен // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 7 (47). – С. 44-64. – ISSN 1819-6268
196679
  Ілляш І. Борис Патон: "Треба працювати та жити!" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 27 листопада (№ 223). – С. 10-11


  Президенту Національної академії наук України, директору Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона академіку НАН України академіку Борису Євгеновичу Патону 27 листопада 2013 р. виповнилося 95 років від дня народження.
196680
  Александров Ю.В. Борис Петрович Герасимович // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 61-66. – ISBN 5-12-000444-X
196681
  Литвак Ю.С. Борис Петрович Жаданівський : Історико-біографічний нарис / Ю.С. Литвак. – Київ : Радянська школа, 1962. – 63 с.
196682
   Борис Петрович Зайцев (к 80-летию со дня рождения) : биобиблиографический указатель. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 60 с.
196683
   Борис Петрович Никольский. – М, 1982. – 89с.
196684
   Борис Петрович Чернышев, 1906-1969. – Москва, 1989. – 63с.
196685
   Борис Плотников. – М., 1986. – 72с.
196686
  Галанов Б.Е. Борис Полевой / Б.Е. Галанов. – Москва-Ленинград : ДЕТИЗД, 1953. – 56 с.
196687
  Галанов Б.Е. Борис Полевой / Б.Е. Галанов. – Москва : Советский писатель, 1957. – 123 с.
196688
  Железнова Н.Л. Борис Полевой / Н.Л. Железнова. – М : Советский писатель, 1984. – 272 с.
196689
   Борис Преображенский. – М., 1970. – 47с.
196690
  Кислякова И.В. Борис Пророков - художник борец / И.В. Кислякова. – Ленинград, 1985. – 144с.
196691
  Герценберг В.Р. Борис Пророков / В.Р. Герценберг. – М., 1963. – 31с.
196692
   Борис Пророков: репродукции // Художники на Малой земле / Автор-сост. М. Черняховский ; Худ. М. Аникст. – Москва : Советский художник, 1978. – 16 л : 16 л. репродукций. – (Из серии: Я прошел по той земле)
196693
  Прокушев Г.И. Борис Пушков / Г.И. Прокушев. – М., 1991. – 55с.
196694
  Кульова В. Борис Рогоза: непокірний редактор і його уроки державної мови // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 5. – С. 34-36
196695
  Завадка Б.В. Борис Романицький / Б.В. Завадка. – К, 1978. – 144с.
196696
  Голубев П.В. Борис Романович Гмыря / П.В. Голубев. – М., 1959. – 60с.
196697
  Стариков Д.В. Борис Ручьев / Д.В. Стариков. – М, 1969. – 72с.
196698
  Фролова Е.И. Борис Савинков: террор как трагедия // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 81-99. – ISSN 0042-8779
196699
  Гильярди Н. Борис Сафонов / Н. Гильярди. – М., 1950. – 128с.
196700
  Радовский М.И. Борис Семенович Якоби / М.И. Радовский. – Ленинград-Москва : Госэнергоиздат, 1953. – 264 с.
196701
  Новлянская М.Г. Борис Семенович Якоби / М.Г. Новлянская. – М.-Л, 1953. – 319с.
196702
  Яроцкий А.В. Борис Семенович Якоби 1801-1874 / А.В. Яроцкий. – Москва : Наука, 1988. – 236 с.
196703
   Борис Сергеевич Соколов : [Геолог]. – Москва : Наука, 1986. – 127с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 32 ; Сер. геол. наук)
196704
   Борис Сергеевич Стечкин. – Москва : Наука, 1983. – 54с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР; ; Вып.15 : Сер.техн.наук.Механика)
196705
  Леняшин В.А. Борис Сергеевич Угаров / В.А. Леняшин. – Ленинград, 1984. – 192с.
196706
   Борис Сергійович Драч : доктор хімічних наук, професор // Ukrainica bioorganica acta : журнал біоорганічної та біологічної хімії / НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2007. – Т. 5, № 2. – С. 70.
196707
  Халаминская М.Н. Борис Серебрянский / М.Н. Халаминская. – М., 1965. – 48с.
196708
   Борис Смотров. – М., 1989. – 9с.
196709
  Бондаревский И.З. Борис Спасский штурмует Олимп / И.З. Бондаревский. – Калуга, 1966. – 163с.
196710
  Косовець Олександр Борис Срезневський - перший академік-метеоролог в Україні // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 39-40
196711
  Березарк И.Б. Борис Сушкевич (1887-1946) / И.Б. Березарк. – Л.-М., 1967. – 187с.
196712
  Костина О.В. Борис Тальберг / О.В. Костина. – Москва, 1982. – 18, 16с.
196713
   Борис Тен. (1897-1983) // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 7/8. – С.106-107. – ISSN 0131-2561


  Борис Тен - справжнє ім"я Хомичевський Микола Васильович, інші псевдоніми Т.Вернивол, В.Томашевський,- літературознавець, перекладач, поет. Вступне слово до добірки віршів
196714
  Шахов Г.А. Борис Тенин / Г.А. Шахов. – М, 1973. – 145с.
196715
  Викторов В.И. Борис Терентьев / В.И. Викторов. – Москва, 1987. – 100,2с.
196716
  Рудницкая Ю.Л. Борис Тихонович Спорыхин / Ю.Л. Рудницкая. – Л., 1986. – 14с.
196717
  Сидоренко З.Д. Борис Тягно / З.Д. Сидоренко. – Киев : Мистецтво, 1984. – 124 с., [8] л. іл. – (Майстри сцени та екрана)
196718
  Холопова Н.Т. Борис Федорович Добрынин (1885-1951) / Н.Т. Холопова. – Москва : Московский университет
№43. – 1973. – 54с.
196719
  Голованов Н.Н. Борис Федорович Домашников / Н.Н. Голованов. – Ленинград, 1965. – 40с.
196720
   Борис Федорович Егоров : К 60-летию со дня рождения: Библиогр. указ. – Ленинград, 1986. – 29с.
196721
   Борис Федорович Зернецький (До 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 105-106 : фото. – ISSN 0367-4290
196722
  Ковалев И.Г. Борис Филимонович Данильченко / И.Г. Ковалев. – Элиста : Калміцкое книжное издательство, 1980. – 48 с.
196723
  Буряк О. Борис Харчук "Планетик": жанрово-композиційна специфіка, проблематика, образна система


  У статті висвітлюються художні особливості твору Бориса Харчука "Планетик" : визначено риси легенди, притчі, повісті в його жанровій структурі, з"ясовано характер сюжету й функції позасюжетних елементів, окреслено ключові проблеми,схарактеризовано ...
196724
  Василишин О.В. Борис Харчук в умовах тоталітарного режиму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 39-44. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
196725
   Борис Черняков. – Львів, 2003. – 12с. – Окр. відбиток з: Науково-дослідний центр періодики (1993-2003 рр.): У 2 т. - Львів, 2003. - Т.2. - С.626-634. – ISBN 966-02-2787-6; 966-02-2939-9
196726
   Борис Черняков : Портрет науковця у виданні "Наукові записки Інституту журналістики", 2005, т. 18 (Бібліографія). – Київ, 2006. – 86с.
196727
  Фризман Л.Г. Борис Чичибабин - идеолог дружбы народов // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 27-33
196728
  Фризман Л.Г. Борис Чичибабин - идеолог дружбы народов // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 27-33
196729
  Карась Л.С. Борис Чичибабин / Л. Карась. – Харьков : Фолио, 2016. – 119, [2] с. – Авт. на обл. не указ. – Библиогр.: c. 119-120 и в подстроч. примеч. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-7341-9
196730
   Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях / Сост.М.И.Богословский,Л.С.Карась-Чичибабина и др. – Харьков : Фолио, 1998. – 465с. – ISBN 9660303254
196731
  Сон О.М. Борис Шахлін / О.М. Сон. – К., 1982. – 128с.
196732
  Шейнес Б.И. Борис Шейнес : Каталог выставки / Б.И. Шейнес. – Москва : Советский художник, 1978. – 17 с.
196733
  Галкин Ю.Ф. Борис Шергин / Ю.Ф. Галкин. – Москва, 1982. – 172с.
196734
  Коннов А.П. Борис Штоколов : творческий портрет / А.П. Коннов. – Ленинград : Музыка, 1987. – 28 с.
196735
   Борис Шульженко. Особистість і час : Документи, спогади, матеріали. – Київ : АДЕФ-Україна, 2006. – 440с. – ISBN 966-7936-44-9
196736
  Багаев Б.Ф. Борис Шумяцкий / Б.Ф. Багаев. – Красноярск, 1974. – 205с.
196737
  Новицкий П.И. Борис Щукин / П.И. Новицкий. – М.-Л, 1948. – 312с.
196738
  Херсонский Х.Н. Борис Щукин / Х.Н. Херсонский. – Москва, 1954. – 276с.
196739
  Бєлоусова В. Борис Якович Букрєєв // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 357-359. – ISBN 5-7707-1061-6
196740
   Борис Яковлевич Воробьев. Скульптор. – Л., 1960. – 16с.
196741
  Немировская М.А. Борис Яковлевич Ряузов / М.А. Немировская. – М., 1958. – 56с.
196742
  Костенко Н.В. Борис Якубський - теоретик українського вірша // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 39-46
196743
   Борисенко Валентин Назарович. – К., 1971. – 14с.
196744
   Борисенко Валентин Назарович. – К., 1987. – 120с.
196745
  Юсов С. Борисенко Валентина Кирилівна // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 30 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
196746
  Черевичний Г. Борисенко Валентина Кирилівна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 159. – ISBN 96966-8060-04-0
196747
  Бойко Г.М. Борислав / Г.М. Бойко. – Львів, 1986. – 62с.
196748
  Франко Иван Борислав смеется : Повесть / Франко Иван; Пер. с укр. В.Ф.Дуткевича; Под ред Е.С.Приходченко. – Москва; Ленинград : ГИЗ, 1929. – 287с. – (Творчество народов СССР)
196749
  Франко И.Я. Борислав смеется : Повесть / И.Я. Франко; Пер. с укр. Е. Мозолькова. – Москва : ГИХЛ, 1940. – 354с.
196750
  Франко И.Я. Борислав смеется : Повесть / И.Я. Франко; Пер. с укр. Е.Мозолькова. – Киев : Гослитиздат Украины, 1953. – 244с.
196751
  Франко И.Я. Борислав смеется / И.Я. Франко; Пер. с укр. Е.Мозолькова. – Симферополь : Крымиздат, 1955. – 240с.
196752
  Франко И.Я. Борислав смеется / И.Я. Франко; Пер. Е.Мозолькова; Илл.: А.Сафонов. – Смоленск : Смоленское кн. изд-во, 1956. – 251с.
196753
  Франко И.Я. Борислав смеется : Рассказы. Повесть. пер. с укр. / И.Я. Франко; Предисл. С.Стефаника; Илл. И.Царевич. – Москва : Художественная литература, 1969. – 527с.
196754
  Франко І.Я. Борислав сміється / І.Я. Франко. – Б.м. : Книгоспілка. – 336с. – Книга без тит.аркуша. – (Літературна бібліотека)
196755
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / Іван Франко ; [Обкл. худож. П. Ковжуна]. – Перше книижкове видання. – Львів ; Київ : Hакладом Кpаєвого Союза Кpедит. ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 280 с.
196756
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / Іван Франко ; ред. С. Пилипенка, стаття Ол. Дорошенка. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1926. – XLV, 336 с. – У прим. вилучені с. I- XLV. – (Літературна бібліотека)
196757
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Харків : Український робітник, 1928. – 330с. – (Дешева літературна бібліотека)
196758
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Харків : Український робітник, 1929. – 206с. – (Романи і повісті ; №5 (травень))
196759
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / Іван Франко. – Харків : Держвидав України, 1930. – 25-306 с. – У прим. вилучені с. 1-25. – (Художня бібліотека молодого робітника ; Кн. 4)
196760
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко; За ред. М. В.Матвієнка-Сибіряка; Ілюстр. з офортів В. Касіяна. – Харків; Київ : Молодий більшовик, 1931. – 222с.
196761
  Франко І.Я. Борислав сміється / І.Я. Франко. – Харків : ЛіМ, 1932. – 291с. – (Бібліотека соціальної повісті)
196762
  Франко І.Я. Борислав сміється / І.Я. Франко. – Харків : ЛіМ, 1934. – 272с. – (Бібліотека робітника)
196763
  Франко І.Я. Борислав сміється / І.Я. Франко. – Харків; Київ : ЛіМ, 1934. – 174с.
196764
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Київ; Харків : ДЛВ, 1935. – 282с. – (Бібліотека художньої літератури)
196765
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 343с. – (Українська класична література)
196766
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Київ : Молодь, 1953. – 260с.
196767
  Франко І.Я. Борислав сміється : повість / Іван Франко ; [іл. М.Маринюк]. – Львів : Каменяр, 1975. – 248 с. – (Шкільна бібліотека)
196768
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повісті / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1981. – 397с.
196769
  Франко І.Я. Борислав сміється. Захар Беркут : Повісті / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1990. – 350с. – (Шкільна бібліотека)
196770
  Петльований В.І. Бориславка / В.І. Петльований. – Львів : Вільна Україна, 1950. – 156 с.
196771
  Франко И.Я. Бориславские рассказы : Пер. с укр. под ред. П.Опанасенко / И.Я. Франко. – Москва; Ленинград : ГИЗ, 1930. – 240с. – (Творчество народов СССР)
196772
  Дольд-Михайлик Бориславська трагедія : українська радянська п"єса / Юрій Петрович Дольд-Михайлик. – Київ : Мистецтво
Т.5. – 1954. – 96 с.
196773
  Франко І.Я. Бориславські оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Український робітник, 1930. – 135с. – (Романи й повісті = №12(24))
196774
  Франко І.Я. Бориславські оповідання / І.Я. Франко. – Харків : ДЛВ, 1937. – 247с. – (Бібліотека класиків)
196775
  Франко І.Я. Бориславські оповідання / І.Я. Франко; Іл. І.С. Їжакевича. – Харків : ДЛВ, 1937. – 203с. : З портр.
196776
  Франко І.Я. Бориславські оповідання : До 100-річчя з дня народження (1856-1966) / І.Я. Франко; Іл. І.С. Їжакевича. – Київ : Дніпро, 1966. – 342с.
196777
  Евдокимов И.В. Борисов-Мусатов / И.В. Евдокимов. – М., 1924. – 70с.
196778
  Русакова А.А. Борисов-Мусатов / А.А. Русакова. – Л., 1974. – 111с.
196779
   Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович. Выставка произведений. Москва. 1973. – М, 1973. – 47с.
196780
   Борисова Кира Филипповна (1929-2007) : [некролог] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 102. – ISSN 0131-2227
196781
   Борисові Семеновичу Панову - 75! [геолог, Донецький нац. тех. ун-т] // Мінералогічний збірник : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – № 53, вип. 1/2. – С. 184-186
196782
  Постоев М. Борисоглебск : Очерк / М. Постоев, А. Тихов. – Воронеж, 1949. – 84 с.
196783
   Бористен : літературно-мистецький, публіцистичний та науково-популярний щомісячник / Дніпропетровська міська громад. організація "Товариства шанувальників журналу "Бористен" ; Нац. гірничий ун-т ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 1991-
№ 1 (282). – 2015
196784
  Шевчук П.М. Борису Дмитровичу Лепетюку - 70 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 44-45 : фото. – ISSN 2311-9780
196785
   Борису Ивановичу Кочурову - 60 лет! : Информируем читателя // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 70. – ISSN 0016-7207
196786
   Борису Павловичу Яценку - 65! : Ювілеї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 57-58. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817
196787
   Борису Павловичу Яценку - 70 // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – С. 302
196788
   Борису Петровичу Сергієнку - 70! // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 212-213. – ISBN 966-631-331-6
196789
  Кулаков В. Борисфеніти - хто вони?.. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18-19 травня (№ 86/87). – С. 15


  Географічний підхід у дискурсі націєтворення.
196790
  Семенов М.И. Борись с полевым слизнем. / М.И. Семенов. – М.Л., 1931. – 31с.
196791
  Землянская М.Е. Борись с потерями рабочего времени. / М.Е. Землянская. – Новосибирск, 1961. – 35с.
196792
  Либединская Л.Б. Боритесь за свободу! : Повесть об Александре Цулукидзе / Л.Б. Либединская. – Москва : Политиздат, 1990. – 366с.
196793
  Богуславська В. Боричів тік : вірші, переклади, інше / Валерія Богуславська. – Київ : [ Б.в.], 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-328-095-5
196794
  Самойлов Юрій Борімося за в"їзні турпотоки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
196795
  Рашковська М. Боріс Пастернак про Шевченка: невідомі рядки // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 350-356. – ISBN 966-7679-57-8
196796
  Мазур П. Борітеся - поборете! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 13


  Чому так сталося, що Шаміль читав "Кобзар" Шевченка в Києві?
196797
   Борітеся - Поборете.... : огляд діяльности Спортового Товариства "Україна" в Торонті, Канада за роки 1948-1949. – Торонто : [б. в.], 1950. – 91 с. : іл., фот.
196798
  Турцевич И.Г. Борк и Бокль : Об одном замечательном произведении политической литературы XVIII века / Ив. Турцевич, проф. – Нежин : Типо-литогр. М.В. Глезера, 1912. – [2], II, 44 с. – Библиогр. в предисл.


  На тит. л. автограф автора
196799
  Межиров А.П. Бормотуха / А.П. Межиров. – М, 1991. – 144с.
196800
  Межиров А.П. Бормотуха. / А.П. Межиров. – М, 1989. – 29с.
196801
  Москаленко В.Ф. Борнгаупт Федір Карлович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 19-21 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-хірург, доктор медицини(1867), екстраординарний професор кафедри теоретичної хірургії з госпітальною клінікою (1883-1903).
196802
  Ланге Антон Борнео, колыбель эволюции : Большое путешествие / Ланге Антон, Шакуров Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 81-111 : Іл. Карта
196803
  Мазелев Л.Я. Борно-битиевые стекла / Л.Я. Мазелев. – Минск, 1957. – 83с.
196804
  Куц М. Бороба большевиков Черниговщины за коллективизацию сельского хозяйства (1928-1935 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Куц М.; МВО СССР, ИПКП маркс.-лен. при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1951. – 287л. – Бібліогр.:л.I-XXII
196805
  Коровенков Н.Н. Бороба В. И. Ленина за соединение марксистской партии рабочего класса -- партии нового типа / Н.Н. Коровенков. – Одесса, 1969. – 46с.
196806
  Алимерзоев Х.О. Бороба Коммунистической партии Азербайджана за социалистическое преобразование деревни (1929-1937 гг.) : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Алимерзоев Х. О.; Ком. ВССО СМ АзСС, АзГУ им. Кирова. – Баку, 1961. – 110 с. – Бібліогр.:с.107-108
196807
  Шаров Н.И. Бороба Коммунистической партии за укрепление своего руководства в системе диктатуры пролетариата. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шаров Н.И.; Ин-т повышения квалификации препод.марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1953. – 16л.
196808
  Окулов Я.Г. Бороба Коммунистической партии Советского Союза за укрепление оборонной мощи страны (1938-- июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Окулов Я. Г.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Ленинград, 1955. – 16л.
196809
  Гречухин А.А. Бороба Коммунистической партии США против ревизионизма и за преодоление его последствий (1955-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гречухин А. А.; ВПШ при ЦК КПС. – М., 1962. – 17л.
196810
  Ласковая М.П. Бороба марксистской философии против утонченных форм религии в годы столыпинской реакции : Автореф... канд. филос.наук: / Ласковая М. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 28л.
196811
  Долбин М.С. Боровая дичь (научно-популярный очерк) / М.С. Долбин. – Минск, 1964. – 64с.
196812
  Ким М.Н. Боровик и компас. Записки туриста и грибника / М.Н. Ким. – Харьков : [ Б.и. ], 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-7641-34-4
196813
  Архангельская А.И. Боровиковский / А.И. Архангельская, 1946. – 61с.
196814
  Алексеева Т.В. Боровиковский / Т.В. Алексеева. – Москва, 1960. – 42с.
196815
  Алексеева Т.В. Боровиковский / Т.В. Алексеева. – Москва, 1960. – 42с.
196816
  Кузнецова Н.М. Боровиковский [Изоматериал] / Н. Кузнецова ; ред. Е. Барламова. – Москва : Изобразительное искусство, 1982. – 16 л. : 16 откр. + 1 обл.
196817
  Скворцов А.М. Боровиковский В.Л..1757-1825. / А.М. Скворцов. – М.-Л., 1944. – 15с.
196818
   Боровиковський. – Х, 1931. – 25с.
196819
  Шупта-В"язовська Боровиковський та Шевченко: традиція і новаторство // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 13-19


  У статті простежуються визначальні постаті українського літературного процесу першої половини ХІХ ст. - Л. Боровиковський та Т.Г.Шевченко
196820
  Петренко М.Є. Боровиця : поезії / М.Є. Петренко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 94 с.
196821
   Боровичи. – Л, 1968. – 84с.
196822
  Никитин С.И. Боровое / С.И. Никитин. – Алма-Ата, 1970. – 100с.
196823
  Сейтхазин С. Боровое : стихи / С. Сейтхазин; пер. с каз. В.Парфентьев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 142 с.
196824
  Благовещенский В.В. Боровск / В.В. Благовещенский, Пухов, ВА. – Тула, 1973. – 167с.
196825
  Белоцерковский Г.М. Боровская "разборная" десятня 1622 года / Г.М. Белоцерковский. – Киев : Тип. 2-й артели, 1914. – 33 с. – Отд. оттиск: Юбилейный сборник Историко-этнографического кружка при Университете св. Владимира
196826
   Боровский Владимир Михайлович. – Алма-Ата, 1987. – 68с.
196827
   Боровський (Боровський - Бродський Давид Львович (1934-2006) // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 108-109. – ISSN 0130-1799
196828
  Москаленко В.Ф. Боровський Василь Костянтинович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 21-23 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Дерматовенеролог, доктор медицини (1889), професор, завідувач кафедри дерматовенерології Університету Св. Володимира(1916-1917; 1919-1923) Учень М.І. Стуковенкова.
196829
  Головко О. Боровський Сергій Леонідович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 13 : Сергій Боровський. – С. 3-15
196830
  Мальцева Н.Н. Борогидрид натрия: свойства и примен. / Н.Н. Мальцева, В.С. Хаин. – М., 1985. – 207с.
196831
  Новикова И.С. Борогидриды натрия и калия в органическом анализе. : Автореф... канд. хим.наук: / Новикова И.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1967. – 23л.
196832
  Мирсаидов У. Борогидриды переходных металлов / У. Мирсаидов, Т.Н. Дымова. – Душанбе, 1985. – 123с.
196833
  Мальцева Н.Н. Борогидриды щелочных металлов / Н.Н. Мальцева, В.С. Хаин. – М., 1991. – 31с.
196834
  Седов И.П. Борода в капроне / И.П. Седов. – Пенза, 1962. – 100с.
196835
  Богданова Т. Борода із вати // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  Два погляди на підсумки року в освітній галузі. прес - конференція за підсумками освітнього року професійної освітянської опозиції в особі Павла Полянського та Ігоря Лікарчука. Хто, як не освітянська опозиція підперта табачникофобами від політики, ...
196836
  Манина Л.И. Бородавчатая тля как вредитель люцерны : Автореф... канд. биол.наук: / Манина Л.И.; М-во культуры СССР. Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1954. – 11л.
196837
  Глушан О. Бородаєвський: документи до біографії // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 124-137
196838
  Скоблікова М. Бородай Юлія Олександрівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 10 : Бородай Юлія. – С. 3-15
196839
  Новокшонов Д.Е. Бородатые еврейские казаки светлейшего князя Потемкина -Таврического // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 109-114. – ISSN 2070-9773
196840
  Шатров С.М. Бородатый внук. : юмористические рассказы и фельетоны / С.М. Шатров. – Москва : Советский писатель, 1972. – 336с.
196841
  Иванов А.А. Бородачи, или Гром и молния / А.А. Иванов. – Воронеж, 1966. – 247с.
196842
  Попова Т.В. Бородин / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1953. – 224 с.
196843
  Дианин С.А. Бородин : жизнеописание, материалы и документы / С.А. Дианин. – Москва : Музгиз, 1955. – 372 с.
196844
  Дианин С.А. Бородин : жизнеописание, материалы и документы / С.А. Дианин. – Москва : Музгиз, 1960. – 404 с.
196845
  Попова Т.В. Бородин / Т.В. Попова. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1960. – 228 с.
196846
  Попова Т.В. Бородин / Т.В. Попова. – Москва : Музыка, 1972. – 189 с.
196847
  Берберова Н. Бородин. Мыс бурь. Повелительница. Набоков и его " Лолита " / Н. Берберова; Оформл. Олег Осинин; Ред. Антон Обрезчиков. – Москва : им. Сабашниковых, 1998. – 368с. – ISBN 5-8242-0062-9
196848
  Федоров В. Бородино - слава России / В. Федоров. – М.
1. – 1975. – 56с.
196849
   Бородино. – М., 1939. – 68с.
196850
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Детгиз, 1944. – 16с.
196851
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Воронеж, 1947. – 12с.
196852
  Тарле Е.В. Бородино / Е.В. Тарле. – М., 1962. – 95с.
196853
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Детгиз, 1962. – 16с.
196854
   Бородино. – М., 1966. – 10с.
196855
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Малыш, 1967. – 63с.
196856
  Лермонтов Ю М. Бородино : Поэма; Для мл. шк. возраста / Ю М. Лермонтов. – Киев : Веселка, 1974. – 16с.
196857
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1977. – 24с. – (Школьная б-ка)
196858
  Лермонтов Ю М. Бородино : Стихотворение; Для мл. школ. возраста / Ю М. Лермонтов. – Киев : Веселка, 1980. – 16с.
196859
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 55с.
196860
   Бородино. – М., 1991. – 191с.
196861
  Челышев Е.П. Бородино ("времен связующая нить") // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – С. 11-18. – ISSN 1562-1391
196862
   Бородино 1812-1962. – М., 1962. – 413с.
196863
   Бородино 1941-1942. – М., 1980. – 239с.
196864
  Абалихин Б.С. Бородино. 1812 / Б.С. Абалихин. – Москва, 1987. – 380с.
196865
  Кудряшова А.С. Бородино: путеводитель / А.С. Кудряшова. – М., 1975. – 159с.
196866
  Шульгин П.М. Бородинская битва 1812 г. в художественной открытке // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2012. – № 3. – С. 30-32. – ISSN 0869-6322
196867
   Бородинская панорама. – М,, 1966. – 128с.
196868
   Бородинская панорама. – Изд. 3-е доп. – М,, 1979. – 160с.
196869
   Бородинская панорама. – 4-е, перераб. изд. – М., 1985. – 157с.
196870
  Толстой Л.Н. Бородинский бой / Л.Н. Толстой. – М., 1939. – 48с.
196871
   Бородинский музей. – М,, 1962. – 82с.
196872
   Бородинское поле. – 3-е изд. – М,, 1966. – 102с.
196873
  Шевцов И.М. Бородинское поле / И.М. Шевцов. – Москва, 1977. – 429с.
196874
   Бородинское поле. – М., 1984. – 254с.
196875
  Шевцов И.М. Бородинское поле : Роман / И.М. Шевцов. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 656с.
196876
   Бородинское поле. – М., 1989. – 254с.
196877
   Бородинское поле в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов / А.И. Ельчанинов, А.А. Парамонова, А.Н. Лазарева, А.В. Горбунов, А.А. Суханов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 50-61 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
196878
  Шевцов И.М. Бородинское поле. / И.М. Шевцов. – М, 1981. – 608с.
196879
  Сергиенко К.К. Бородинское пробуждение / К.К. Сергиенко. – М., 1977. – 209с.
196880
  Сергиенко К.К. Бородинское пробуждение / К.К. Сергиенко. – 2-е изд. – М., 1981. – 206с.
196881
  Сергиенко К.К. Бородинское пробуждение / К.К. Сергиенко. – 3-е изд. – М., 1990. – 205с.
196882
  Прунцов В.В. Бородинское сражение / В.В. Прунцов. – М., 1947. – 72с.
196883
  Гарнич Н.Ф. Бородинское сражение / Н.Ф. Гарнич. – Москва : Правда, 1949. – 32 с.
196884
  Жилин П. Бородинское сражение / П. Жилин, А. Ярославцев. – М, 1952. – 100с.
196885
  Бескровный Л.Г. Бородинское сражение. / Л.Г. Бескровный. – Москва, 1971. – 87с.
196886
  Жилін П. Бородинська битва / П. Жилін, О. Ярославцев. – Київ, 1954. – 104с.
196887
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 160. – ISBN 96966-8060-04-0
196888
   Бородін Олексій Артемович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 166. – ISBN 978-966-581-772-1


  Життєвий шлях доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії партії для гуманітарних факультетів, декана історічного факультету КДУ ім. Т. Шевченка Олексія Артемовича Бородіна.
196889
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 28-29. – ISBN 978-966-96992-6-8
196890
   Бородін Станислав Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 33-37. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РРФСР.
196891
  Король В. Бородінська битва 1812 р. (Нові аспекти проблеми) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 36-40
196892
  Лукс В.К. Борозда : стихи и поэма / В.К. Лукс. – Ленинград : Советский писатель, 1969. – 144 с.
196893
  Кононов Э.Ф. Борозда / Э.Ф. Кононов. – М., 1974. – 287с.
196894
  Лесняк В. Борозда : стихи / В. Лесняк. – Москва : Советский писатель, 1981. – 95 с.
196895
  Каныкин А.И. Борозда. / А.И. Каныкин. – Алма-Ата, 1981. – 135с.
196896
  Альбов М.Н. Бороздовое механическое опробование кернов разведочных скважин / М.Н. Альбов, В.Л. Челышев. – Москва, 1963. – 68с.
196897
  Константинов Е.И. Борозды / Е.И. Константинов. – М., 1967. – 94с.
196898
  Мартынов Н.И. Борозды / Н.И. Мартынов. – М, 1985. – 95с.
196899
  Матвеев К.Г. Борозды войны / К.Г. Матвеев. – Тула, 1976. – 106с.
196900
  Матвеев К.Г. Борозды войны. Начало дня : [стихи] / К.Г. Матвеев, М.А. Абрамов. – Тула : Приокское книжное издательство, 1976. – 106, [6] с. : ил.
196901
  Иванов В.И. Борозды и межи : опыты эстет. и крит. / Вячеслав Иванов. – Москва : Мусагет, 1916. – [8], 351 с.
196902
  Лісняк В.А. Борозна : поезії / В.А. Лісняк. – Дніпропетровськ, 1969. – 140 с.
196903
  Стрельник Л.П. Борозна : поезії / Л.П. Стрельник. – Харків, 1989. – 53 с.
196904
   Борозна Микола Якович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 64. – ISBN 978-966-2726-03-9
196905
  Ярош Я.Є. Борозна обрію / Я.Є. Ярош. – Київ, 1987. – 178 с.
196906
  Калініченко В.Л. Борозна через століття / В.Л. Калініченко, Г.П. Щербина. – Дніпропетровськ, 1970. – 132с.
196907
  Мисик В.О. Борозни : лірика / В.О. Мисик. – Харків, 1962. – 100 с.
196908
  Маняк В.А. Борозни : роман / В.А. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 254 с.
196909
  Ле І.Л. Борозною віку / І.Л. Ле. – Київ, 1973. – 191 с.
196910
  Татаренко Л.С. Боромля : Стихотворения, поэмы / Л.С. Татаренко. – Киев : Дніпро, 1972. – 198с.
196911
  Яровицкая В.И. Боромукаты металлов I и II групп периодической системы Д.И.Менделеева : Автореф... канд. хим.наук: / Яровицкая В.И.; АН Латвийск. ССР. Отд. хим. и биол. наук. – Рига, 1967. – 15л.
196912
  Бакуменко О. Боронити правду // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 17 листопада (№ 44). – С. 15


  До 80-річчя Миколи Сингаївського.
196913
  Анастасенко Г.Ф. Бороносность траппов северо-запада Сибирской платформы / Г.Ф. Анастасенко. – Ленинград, 1978. – 136с.
196914
  Яржемский Я.Я. Бороносные галогенные породы / Я.Я. Яржемский. – Новосибирск, 1984. – 80с.
196915
  Коршак В.В. Борорганические полимеры / В.В. Коршак. – Москва, 1975. – 254с.
196916
  Михайлов Б.М. Борорганические соединения в органическом синтезе / Б.М. Михайлов. – Москва, 1977. – 515с.
196917
  Шевчук М.В. Борорганічні та кремнійорганічні методології в синтезі високофункціоналізованих амінофосфонатів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шевчук М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 150 л. – Бібліогр.: л. 126-150
196918
  Шевчук М.В. Борорганічні та кремнійорганічні методології в синтезі високофункціоналізованих амінофосфонатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шевчук Михайло Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
196919
  Лозюк М.Й. Боротба країн Латинської Америки за економічну незалежність / М.Й. Лозюк. – К., 1959. – 48с.
196920
  Волошин В.В. Боротба країн, що розвиваються, за встановлення міжнародного економічного порядку / В.В. Волошин. – Київ, 1987. – 48с.
196921
  Волошин В.В. Боротба країн, що розвиваються, за втановлення нового міжнародного економічного порядку / В.В. Волошин. – Київ, 1987. – 47с.
196922
  Квіт С. Боротися з корупцією / шпальти підготовив Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Під час брифінгу, який відбувся в Будинку Уряду, міністр освіти і науки України С. Квіт розповів про кроки подолання корупції у закладах освіти. Він зупинився на двох питаннях - забезпечення якості освіти для іноземних студентів та недопущенні ...
196923
  Вайштен Р. Боротися з порушниками статуту ВЛКСМ ! // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 3


  Комсомольські збори механіко-математичного факультету провели рейд по наявності комсомольських квитків. Не всі комсомольці мають при собі комсомольські квитки.
196924
  Винниченко В.К. Боротьба : З листів студента засланого в солдати / В.К. Винниченко. – Вид.3. – Київ; Харків, 1920. – 75с.
196925
  Винниченко В.К. Боротьба : З листів студента засланого в солдати / В.К. Винниченко. – Вид.2-е. – Київ; Харків : Український робітник, 1929. – 160с.
196926
  Світличанин І. Боротьба "кремлівських татар" з "українським геноцидом" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 9 червня (№ 23). – С. 4-5
196927
  Марчук Р.П. Боротьба FATF з відмиванням брудних грошей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 270-274
196928
  Сущенко В. Боротьба антикорупційних органів... один з одним // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 4. – ISSN 1992-9277
196929
  Прокопенко М. Боротьба Балуха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 22). – С. 11


  Український політв"язень Володимир Балух. Чому навіть за гратами він - переможець.
196930
  Лось В.Є. Боротьба більшвиків на чолі з В.І. Леніним за скликання і проведення 3 з"їзду РСДРП / В.Є. Лось. – Київ, 1960. – 104с.
196931
  Тишківський В.М. Боротьба більшовиків за єдність революційних дій українського і російського народів у соціалістичній революції / В.М. Тишківський. – Київ : КДУ, 1957. – 16 с. – Окр. відб. із : "Зб. каф. історіїї КПРС КДУ", №2, 1957, c.77-92
196932
  Мацегора Н.А. Боротьба більшовиків Катеринославщини за селянські маси в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції / Н.А. Мацегора. – Дніпропетровськ, 1957. – 44с.
196933
  Березняк Я З. Боротьба більшовиків на чолі з В.І. Леніним за чистоту марксистської теорії в роки реакції / Я З. Березняк, Є.Т. Шиян. – К, 1959. – 44с.
196934
  Головань В.П. Боротьба більшовиків Ровенщини за владу Рад. 1917-1920 / В.П. Головань, Т.І. Михайлюта. – Львів, 1968. – 70с.
196935
  Рубцов Г.О. Боротьба більшовиків України за армію і флот. (Лип. 1907-- берез. 1917 р.) / Г.О. Рубцов. – Київ, 1971. – 88с.
196936
  Ремезовський Й.Д. Боротьба більшовиків України за зміцнення військово-політичного союзу радянських республік в роки грамадянської війни / Й.Д. Ремезовський, І.І. Шевченко. – К, 1957. – [23] с.
196937
  Величков О.С. Боротьба болгарського народу проти німецької агресії / О.С. Величков, 1943. – 44с.
196938
  Коваль В.С. Боротьба в США з питань політики щодо СРСР в роки Великої Вітчизняної війни / В.С. Коваль. – К, 1958. – 140с.
196939
  Самофалов Боротьба В. І. Леніна і Сталіна / Самофалов. – Київ, 1950. – с.
196940
  Побережний І.М. Боротьба В. І. Леніна проти "лівого" опортунізму в міжнародному комуністичному русі / І.М. Побережний. – Київ, 1971. – 212с.
196941
  Буцько М.О. Боротьба В.І. Леніна за єдність дій українського і російського народів в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції / М.О. Буцько. – Окр. відб. з збірника наукових праць Кафедри історії КПРС КДУ, №. – 100-118с.
196942
  Климко М.С. Боротьба В.І. Леніна за єдність і чистоту партійних рядів (1920-1923 рр.) / М.С. Климко. – К., 1975. – 150с.
196943
  Дніпровський П.В. Боротьба В.І.Ленина проти ревізіонізму і догматизму / П.В. Дніпровський. – Київ, 1966. – 185с.
196944
  Зашкільняк А.С. Боротьба В.І.Леніна за зміцнення більшовицької партії після II з"їзду РСДРП / А.С. Зашкільняк. – Львів, 1960. – 152с.
196945
  Зінчук Д. Боротьба Василя Романюка за права радянських політв"язнів (1972-1979 рр.) // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 73-76. – ISSN 1728-9343
196946
  Машевський О. Боротьба великих держав за "османську спадщину" після Першої світової війни // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 217-221. – ISBN 978-966-171-651-2


  Проаналізовано суперечності великих держав на Сході під час повоєнного врегулювання 1918-1923 років. Головна увага приділяється боротьбі Великої Британії, Франції, США, султанського уряду та кемалістського руху, а також російської білогвардійської ...
196947
  Ковальчук М. Боротьба військових сил Центральної Ради з радянськими частинами на Південно-Західному фронті (грудень 1917 р.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 9-27
196948
  Соболєв В.В. Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку 20 століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду) : автореф. дис ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Соболєв В.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
196949
  Соболєв В.В. Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку 20 століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду) : дис. ...канд. істор. наук: 07.00.01 / Соболєв В.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 241 л. + Додатки: л. 200-210. – Бібліогр.: л. 211-241
196950
  Кучабський О.Ю. Боротьба віруючих Львівщини за релігійні права в період правління Л.І. Брежнєва (1964-1982 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-41. – (Історія ; Вип. 44)


  Розглядається розвиток політики державних органів щодо релігійних конфесій на Львівщині 1964-1982 рр.
196951
  Уваров В.Д. Боротьба Г.В. Плеханова проти народництва // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 3-4
196952
  Пашкова А.О. Боротьба Г.В. Плеханова проти філософського ревізіонізму в 90-ті роки і на початку 900-х років // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 10-14
196953
  Гавришків Б.М. Боротьба Г.Е.Лессінга за збагачення німецької літературної мови / Б.М. Гавришків. – Львів, 1957. – 44с.
196954
  Гавришків Б.М. Боротьба Г.Е.Лессінга проти зловживання іншомовними словами / Б.М. Гавришків. – Львів, 1957. – 24с.
196955
  Половинчак Ю.М. Боротьба Газети "Киевлянин" з українством наприкінці 19 - початку 20 століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / КНУТШ; Половинчак Ю.М. – Київ, 2007. – 251л. – Бібліогр.:л.193-251
196956
  Половинчак Ю.М. Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці 19 - почату 20 століття : автореф. дис. ...канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / Половинчак Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 5 назв
196957
  Загорулько Р. Боротьба газети "Киевлянин" з українським національним відродженням (1905-1914 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 23-28


  У статті здійснено аналіз антиукраїнської політики київської провладної газети "Киевлянин": проаналізовано її історію, з"ясовано, які аспекти "українського питання" були об"єктами критики з боку редакції видання, виявлено жанрову специфіку та авторство ...
196958
  Вітик І. Боротьба галицьких та наддніпрянських українців за українську державу на початку XX століття // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 2-8
196959
  Пилипчук Я.В. Боротьба Гіреїв та ногайців проти Російської імперії у 1783-1812 рр. // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 73/74. – С. 160-180. – ISSN 1682-671Х
196960
  Швидько А.К. Боротьба городов Украины за осуществление решений Переяславской Рады. / А.К. Швидько. – Днепропетровск, 1983. – 84с.
196961
  Денисова Т.Н. Боротьба гуманізму і антигуманізму в сучасній літературі Заходу / Т.Н. Денисова. – Київ, 1976. – 48с.
196962
  Бабенко Р.В. Боротьба Данила Галицького проти Золотої Орди за незалежність та її наслідки // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 38-47
196963
  Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60-90-х років ХІХ ст. / В.Й. Борисенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 161, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-660-731-0


  У пр. №1700242 напис: Бібліотеці КНУ імені Тараса Шевченка від автора. Підпис. 20.Х.15 р.
196964
  Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60-90-х роках ХІХ ст / В.Й. Борисенко. – К., 1980. – 155с.
196965
  Стопчак М.В. Боротьба Директорії УНР з ліворадикальними українськими політичними силами: радянська історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 31-35. – ISBN 978-966-493-676-4
196966
  Карпенко Віра Боротьба довжиною в життя... // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 16
196967
  Телійчук В.Г. Боротьба з бандитизмом та розбійними нападами в Україні в післявоєнні (1946-1953) роки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 18-23. – (Серія: Право ; № 1 (43)). – ISSN 1813-338Х
196968
  Шевченко О. Боротьба з бідністю як пріоритне завдання євроінтеграційної політики України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 12 (314). – С. 39-41. – ISSN 1810-3944
196969
  Ковальчук А.Т. Боротьба з відмиванням брудних капіталів: міжнародні стандарти та національні реалії = Anti-money laundering: international standards and national fundamentals / Андрій Ковальчук. – Київ : Знання, 2016. – 318, [2] с., 8 с. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 190-206. - Додатки укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0396-5
196970
  Волошенко А.В. Боротьба з економічною корупцією в системі оподаткування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління" ; голова ред. ради С.А. Єрохін ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (186). – С. 40-50. – ISSN 1993-6788
196971
  Матіас Гржезек Боротьба з корупцією в німецькій системі охорони здоров"я // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 85-87. – ISBN 978-3-8305-3271-2
196972
  Бйорн Крузе Боротьба з корупцією в Німеччині // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 73-75. – ISBN 978-3-8305-3271-2
196973
  Кульчицький Н. Боротьба з корупцією захлинається через конкуренцію силовиків // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 22
196974
  Пасіка С.П. Боротьба з корупцією у воєнній сфері України : навч. посібник / С.П. Пасіка, Н.В. Слободян ; за ред. генерал-майора В.В. Балабіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 767, [1] с. – Бібліогр.: с. 762-767 та в кінці ст. – ISBN 978-966-439-782-4
196975
  Ільєнок Т.В. Боротьба з корупцією: міжнародний досвід // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 71-77. – ISSN 2222-5374
196976
  Пірлік А. Боротьба з незаконним обігом наркотичних речовин у діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 107-110
196977
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2/3 (25/26). – 2011. – 391 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196978
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (28). – 2012. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196979
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (29). – 2013. – 383 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196980
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (30). – 2013. – 307 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196981
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 3 (31), спецвипуск. – 2013. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196982
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (32). – 2014. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196983
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (33), спецвипуск. – 2014. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196984
  Невзоров І.Л. Боротьба з організованою злочинністю у Китайській Народній Республіці / І.Л. Невзоров, А.О. Расюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 170-180. – ISSN 1609-0462
196985
  Рижко О.М. Боротьба з плагіатом у контексті проблеми академічної чесності: соціальнокомунікаційний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 40-47. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
196986
  Тарапон О. Боротьба з релігією в Україні 1920-1930-х рр.: феномен культурного шоку і втрата цінносних орієнтирів українського сусупільства // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 23-27
196987
  Дехтярьов М.С. Боротьба з садовими шкідниками / М.С. Дехтярьов. – Харків, 1929
196988
  Ілікчієва К.І. Боротьба з торгівлею людьми у фокусі європейської співпраці України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 206-210
196989
  Яворська В. Боротьба за "Київські фрески" - кінострічку про події Великої Вітчизняної війни: архівна розвідка // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 782-788. – ISBN 978-966-97201-1-5
196990
  Машкова В. Боротьба за владні повноваження та реформи як головний вектор гетьманування Данила Апостола // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 109-110
196991
  Пушкарук Н. Боротьба за державність не завершена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23-24 червня (№ 107/108). – С. 19


  В ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "100 років української революції 1917 - 1923 рр.: міжнародно-політичний вимір". У дискусії взяли участь доктор політичних наук і директор ІМВ В. Копійка, народний депутат України Г. Гопко, голова ...
196992
  Галушко К. Боротьба за ім"я та спадщину // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 324-348. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Історичні долі русинів та українців.
196993
  Іваницький І.В. Боротьба за незалежність України в праці Лонгина Цегельського "Русь-Україна і Московщина" // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 24-25. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
196994
  Марусик Т. Боротьба за непаперовий статус української мови триває // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 травня (№ 19). – С. 2
196995
  Сільченко А. Боротьба за Олега Сенцова триває // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 листопада (№ 44). – С. 2
196996
  Кралюк П. Боротьба за руську спадщину в середині й другій половині XIV ст. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 15


  "В українській історіографії, як і в російській, литовській та польській, мало звертають уваги на півстолітню війну на нинішніх західноукраїнських землях, яка велася одночасно зі Столітньою війною — з 1340-го по 1392 рік. У горнилі цієї війни загинуло ...
196997
  Якименко А. Боротьба за свободу в творчості Жуль Верна // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 269-274. – ISBN 978-966-306-020-4
196998
  Боригорець І. Боротьба за славян і за народні права. – (Елосоветград) Кіровоград : Друк. Бр. Броун., у Елосоветграді, 1915. – 85 с.
196999
  Дівак В.В. Боротьба за територіальну цілісність України. Пошук шляхів виходу з кризи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 72-81. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
197000
  Бандурка О.М. Боротьба зі злочинністю в аспекті її організації / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 9-19. – ISSN 2304-4556
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,