Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
196001
  Кудрицька Т.Л. "Баласт партії": старошведи у партійній чистці КП(б)У 1933 р. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 280-287. – ISSN 2313-1993


  Висвітлено епізод третьої партійної чистки 1933 р. у лавах КП(б)У середовища комуністів с. Старошведського. До наукового обігу введено документ, знайдений у фондах Державного архіву Херсонської області, який відображає даний процес. Грунтовна робота із ...
196002
   "Балет Григоровича необычайно историчен" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 1(100). – С. 137-142. – ISSN 0869-6322


  А.А. Зимин о балете "Иван Грозный". 1975 г.
196003
  Литвиненко В. "Балканізація інтернету" як інструмент інформаційної безпеки авторитарних держав / В. Литвиненко, О. Кантур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 28-37. – (Державне управління ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості та проблематика фрагментації глобальної мережі Інтернет державами, у яких панують авторитарні режими. Зокрема, здійснено спробу узагальнити трактування дефініції "балканізація інтернету", вивчено принципи роботи китайської ...
196004
  Чадюк М. "Балканська література - це місце дива" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 31


  У Дніпрі відбулася дискусія і презентація книжок "Кафе "Європа". Життя після комунізму" і "Музей безумовної капітуляції. "Останнім часом з"являється усе більше українських перекладів балканської літератури. Утім, чи справді, прочитавши книжки, ...
196005
  Степанчук В.М. "Балканський міст" у початковому освоєнні території сучасної України // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 3-13. – ISSN 0235-3490
196006
  Липківська А. "Баллада про Крути" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 20)


  Під такою назвою в Національному театрі імені І. Франка чернігівці представили масштабну виставу.
196007
  Кононова Ж.А. "Баллада Редингской тюрьмы" О. Уайльда в переводе К. Бальмонта // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 166-176. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
196008
  Ильясова А.А. "Баллада" ("Пять коней подарил мне мой друг Люцифер...") и "Заблудившийся трамвай" Н. Гумилева: жанровый динамизм // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 371-376
196009
  Крементуло В. "Балладина" Юліуша Словацького: ідейні та художні витоки трагедії // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 289-308. – ISBN 966-95452-4-3
196010
  Френкель С.М. "Баллады и идиллии" (1883-1890) Георге Кошбук : Автореф... канд. филол.наук: / Френкель С.М.; ЛГУ. – Л., 1955. – 16л.
196011
  Сірук М. "Балтійські країни не є "халявниками" у НАТО" / М. Сірук, Ж. Озоліня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 6


  Про значення підписання угод про оборонну співпрацю між країнами Балтії та США.
196012
  Кобчінська О. "Бальдасарові мандри" Аміна Маалуфа: філософія місць та переміщень // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 38-39


  Об"єктом розвідки є роман "Бальдасарові мандри" (2000) сучасного франкофонного письменника, уродженця Лівану Аміна Маалуфа. Бальдасар Ембріако, головний герой твору Маалуфа, торговець, чиї предки перебралися до Близького Сходу з Генуї, об"єднує своєю ...
196013
  Гісцова Л.З. "Бальзак у Російській імперії: від Росії до України" // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1993. – № 1/3 (233), січень - червень. – С. 87-91


  Архівні документи з України - на паризькій виставці.
196014
  Сапожников К.Н. "Банановый занавес" вокруг Гватемалы приподнимается? // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 9. – С. 52-68. – ISSN 044-748Х
196015
  Андрощук Г. "Бандерівська": від символу до торгової марки // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 6. – С. 31-33 : Рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
196016
  Зінченко О. "Бандерофобія" в Польщі: Фабрика абсурду // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 5). – С. 1, 7
196017
  Бушуева Т.С. "Бандитизм" и "шпионаж" в СССР: 1922-1923 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (51). – С. 54-56. – ISSN 2070-9773
196018
  Холлеран М. "Бандитское барокко": постсоциалистическая эстетика, архитектура и городское планирование в Болгарии // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 3, май -- июнь. – С. 87-105. – ISSN 0869-5415


  Статья посвящена архитектурному стилю, появившемуся в Болгарии и получившему название "бандитское барокко". Рождение этого стиля связывается с общим упадком авторитета интеллектуальных элит и, в частности, архитекторов и специалистов по городскому ...
196019
  Драч І.Ф. "Бандитська держава, моторошна, але наша" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 37 (90). – С. 28-30
196020
  Скринченко В. "Бандуристе, орле сизий..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 березня (№ 10)


  Історик та етнограф, поет і перекладач, музикант й композитор Микола Андрійович Маркевич.
196021
  Силенко Т. "Бандуру й кобзу мали б вивчати в усіх музичних школах" / спілкувалася Тетяна Когутич // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 31 серпня - 6 вересня (№ 35). – С. 14-15
196022
  Розумний В.П. "Банківська справа" (- науково-практичний журнал) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 202. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
196023
   [Бандурці Олександру Марковичу - 80] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 246-248. – ISSN 1993-0909


  Виповнилося 80 років від дня народження відомого українського правознавця, народного депутата України I-IV скликань, академіка Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, ...
196024
  Сабо М. Бал-маскарад / М. Сабо. – Москва, 1963. – 222с.
196025
  Хомин П. Баланс - елемент методу бухгалтерського обліку чи форма звітності // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 76-84. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
196026
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 1. – 2001
196027
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 4. – 2001
196028
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 5. – 2001
196029
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 6. – 2001
196030
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 7. – 2001
196031
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 8. – 2001
196032
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 9. – 2001
196033
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 10. – 2001
196034
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 11. – 2001
196035
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 12. – 2001
196036
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 13. – 2001
196037
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 14. – 2001
196038
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 15. – 2001
196039
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 16. – 2001
196040
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 17. – 2001
196041
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 19. – 2001
196042
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 20. – 2001
196043
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 21. – 2001
196044
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 22. – 2001
196045
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 23. – 2001
196046
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 24. – 2001
196047
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 26. – 2001
196048
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 27. – 2001
196049
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 28. – 2001
196050
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 29/35. – 2001
196051
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 36. – 2001
196052
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 37. – 2001
196053
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 38. – 2001
196054
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 39. – 2001
196055
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 40. – 2001
196056
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 41. – 2001
196057
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 42. – 2001
196058
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 44. – 2001
196059
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 45. – 2001
196060
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 46. – 2001
196061
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 47. – 2001
196062
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 48. – 2001
196063
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 49. – 2001
196064
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 50. – 2001
196065
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 51. – 2001
196066
  Будько Євген Баланс interесів : мандрівничий ряд / Будько Євген, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 138-139 : Фото
196067
  Половко Н.И. Баланс вещества при образовании щелочных метасоматитов Криворожско-Кременчугской зоны / Н.И. Половко. – Киев : Наукова думка, 1970. – 139с.
196068
  Ткаченко К.Д. Баланс влаги в зоне аэрации. / К.Д. Ткаченко. – К., 1965. – 144с.
196069
  Севрук І.І. Баланс влади та владних відносин (Н. Еліас): антропологічні наслідки в контексті військово-соціального управління // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 138-146. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У статті надано аналіз методологічного значення ідей Н. Еліаса щодо характеру та сутності владних стосунків для удосконалення сучасних практик військовосоціального управління. Розкрито зміст понять «баланс влади», власний диференціал», проаналізовано ...
196070
  Галкіна О.П. Баланс води на підприємстві при розробленні технологічних рішень / О.П. Галкіна, М.В. Дегтяр // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 148-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
196071
   Баланс времени населения Латвийской ССР. – Рига, 1976. – 256с.
196072
  Шагута М.О. Баланс гумусу грунтів Волинської області та шляхи його стабілізації / М.О. Шагута, Л.Д. Гулай // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 86-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
196073
   Баланс гумусу й поживних речовин у грунтах Луганської області та шляхи подолання дефіциту / В.М. Хромяк, В.В. Наливайко, С.П. Будков, Ю.С. Васильченко, Є.В. Василенко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 101-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
196074
   Баланс гумусу та поживних речовин у землеробстві Рівненської частини басейну Горині / О.М. Клименко, Л.В. Клименко, І.І. Статник, Н.С. Ковальчук, Н.В. Онищук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 103-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
196075
  Лукоянов А. Баланс двух культурных традиций определит будущее Ирана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 115-125. – ISSN 1998-1813
196076
  Ле В.Т. Баланс денежных доходов и расходов населения (Методология построения и анализа отчетного баланса) : Автореф... канд. экон.наук: / Ле В. Т.; Моск. экон. ста. ин-т. – М., 1970. – 25л.
196077
  Кадария И.И. Баланс денежных доходов и расходов населения Грузинской ССР. (Вопросы методологии и анализа) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кадария И.И.; АН Груз.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 40л.
196078
  Марголин Н.С. Баланс денежных доходов и расходов населения. / Н.С. Марголин. – М.-Л., 1940. – 124с.
196079
  Марголин Н.С. Баланс денежных доходов и расходов населения. (Вопросы теории и практики составления балансов) / Н.С. Марголин. – Москва, 1951. – 140с.
196080
  Андреев А.К. Баланс денежных доходов и расходов населения. На примере КазССР / Андреев А.К. – Москва : Финансы, 1975. – 111 с.
196081
  Чорний О.В. Баланс державного, академічного та ринкового механізмів в управлінні вищою освітою // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 249-256. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 31 (44))
196082
  Дьяченко Л.Н. Баланс длинноволновой радиации земной поверхности и всей толщи атмосферы. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Дьяченко Л.Н.; Глав геофиз.обсерватория. – Л, 1966. – 12л.
196083
  Меленцова О.В. Баланс економічних інтересів як вектор трансформування інститутів зовнішньоекономічної діяльності в посткризі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 53-57. – ISSN 2306-6814
196084
  Гродззинський Д.М. Баланс енергії (- стан енергозабеспечення біологічної системи) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 135. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
196085
  Семенюк О. Баланс життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 65-69. – ISSN 2308-9636
196086
  Чернявский Я.М. Баланс затрат рабочего времени машиностроительного предприятия. (На опыте работы машиностроит. предприятий Краснояр. и Новосиб. экон. районов). : Автореф... канд. экон.наук: / Чернявский Я.М.; МВ и ССО РСФСР. Лен. политехн. ин-т. – Л., 1962. – 25л. – Бібліогр.:с.19-20
196087
  Викулин А. Баланс интересов общества и правообладателей. Исторический экскурс // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 13 (103). – С. 6 - 10. – ISSN 1727-4893
196088
  Абдуліна І. Баланс інтересів і суспільне благо в бібліотечному ландшафті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5
196089
  Гаман М.В. Баланс інтересів між державними та місцевими органами влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 107-109. – Бібліогр.: 6 назв
196090
  Штика В. Баланс інтересів при розподілі судових витрат // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)


  "За загальним правилом ділових та економічних відносин, усе, що було витрачене, підлягає аргументації або поверненню! Право на суд, що гарантоване кожному Конституцією України, забезпечує кожного можливістю звертатися за захистом своїх прав та ...
196091
  Андрушко А.В. Баланс інтересів учасників трудових відносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 44-58. – ISSN 2078-9165
196092
  Плікус І.Й. Баланс інтересів: критерій раціональності фінансових відносин : фінанси підприємств / І.Й. Плікус, Ю.Б. Слободяник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 118-123 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
196093
  Булигін С.Ю. Баланс кальцію в агроценозах Лісостепу (на прикладі АПК Черкаської області) / С.Ю. Булигін, О.В. Демиденко, Ю.І. Кривда // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 114-126 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
196094
  Гуменна О.В. Баланс карьери та особистого життя (на прикладі працівників закладів вищої освіти) / О.В. Гуменна, А.А. Гуменна, О.К. Воропай // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 41-47. – (Економічні науки ; т. 5, вип. 1). – ISSN 2519-4739
196095
  Малишкін О.І. Баланс компанії в євро форматі: відміннсті від вітчизняної практики // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 161-163. – ISBN 978-966-930-102-4
196096
  Розенфельд М. Баланс конкурирующих ценностей в ситуации напряженности: сравнение различных подходов к борьбе с терроризмом // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 138-152. – ISSN 1812-7126
196097
   Баланс кутового моменту Землі, низькочастотні атмосферні процеси та радіохвильоводи: застосування удосконаленої нестаціонарної теорії / О.В. Глушков, А.А. Свинаренко, С.В. Амбросов, Ю.Я. Бунякова, В.В. Буяджі, В.Ф. Мансарлійський // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 49-54 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-0899
196098
   Баланс массы,колебания, ледников и ледниковый сток. – Москва, 1985. – 115с.
196099
  Давыдов С.П. Баланс минеральных удобрений и исследование размещения их производства и транспортировки в поволжском экономическом районе : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Давыдов С.П.; Саратовский экон. ин-т. – Саратов, 1969. – 19л.
196100
  Дубовик В. Баланс між захистом прсональних даних та їх розкриттям під час призначення на посаду судді / В. Дубовик, Я. Борка // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 жовтня (№ 42). – С. 10
196101
  Скомороха В. Баланс між інтересами доцільності та прав людинги у боротьбі з тероризмом // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.38-47
196102
  Москвин А. Баланс народного хозяйства / А. Москвин. – Киев, 1970. – 120с.
196103
  Тищенко Л.А. Баланс народного хозяйства : Лекция для студентов-заочников специальности "Єкономика и организация сельск. хоз-ва" / Л.А. Тищенко. – Москва, 1973. – 45с.
196104
  Малышев И.С. Баланс народного хозяйства СССР. / И.С. Малышев. – М., 1955. – 48с.
196105
  Мышкис В.С. Баланс народного хозяйства Украины за 1925-26 год / В.С. Мышкис. – Харьков
2. – 1928. – 64с.
196106
  Савченко О. Баланс незалежності. Хроніка економічних реформ, 1989-2005 = The balance sheet of independence: a chronicle of economic reform, 1989-2005 / Олександр Савченко. – Київ : Критика, 2006. – 253, [3] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-7679-60-8
196107
  Братчиков В.Г. Баланс питательных веществ при окультуривании серых лесных почв / В.Г. Братчиков, Б.М. Галимов, И.П. Добрынина. – Казань, 1988. – 170 с.
196108
   Баланс підтримки і контролю / підготував Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 2 березня (№ 9). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Публічний звіт голови Державної служби якості освіти Руслана Гурака під час розширеного засідання колегії служби та громадської ради. Якими є головні виклики і пріоритетні завдання на 2020 рік?
196109
  Смолинский А. Баланс потерь в людях, лошадях и военном имуществе, понесенных Первой конной Армией во время боев на польском театре военных действий за период с мая по сентябрь 1920 г. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 128-132. – ISSN 2070-9773
196110
  Тюрк Л. Баланс почвенной влаги / Л. Тюрк. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 228с.
196111
  Шитиков В.Н. Баланс прав и интересов // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 3. – С. 23-29
196112
  Марусенко Р.І. Баланс прав орендодавця та орендаря земельної ділянки: аналіз спірних позицій закону // Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2021 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Н.Р. Малишева та ін.]. – Київ : Наукова Столиця, 2021. – С. 198-202. – ISBN 978-617-7649-48-8
196113
  Вейцман Н.Р. Баланс предприятия и общественность / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1964. – 34с.
196114
  Каплан А.И. Баланс предприятия связи и его анализ / А.И. Каплан. – М., 1955. – 40с.
196115
  Клименко О. Баланс приватних і публічних інтересів - основний принцип Європейського суду з прав людини щодо відчуження об"єктів приватної власності в інтересах суспільства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 96-101. – ISSN 0132-1331
196116
  Топча А.О. Баланс приватних і публічних інтересів при вирішенні податкових спорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 422-424. – ISSN 2219-5521
196117
  Егерева Л.И. Баланс производства и распределения продукции сельского хозяйства / Л.И. Егерева. – М, 1963. – 148с.
196118
  Егерева Л.И. Баланс производства и распределения продукции сельского хозяйтва. : Автореф... Канд.экон.наук: / Егерева Л.И.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 24л.
196119
  Барац И.С. Баланс промышленного предприятия и го анализ / И.С. Барац. – Харьков : Обл. изд-во, 1957. – 68 с.
196120
  Локшин А. Баланс промышленного предприятия и его анализ / А. Локшин. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1931. – 262 с. – (Библиотека Промышленных знаний)
196121
  Переслегин В.И. Баланс промышленного предприятия и его анализ / В.И. Переслегин. – Москва, 1956. – 36с.
196122
  Луненков А.Г. Баланс промышленного предприятия и его анализ / А.Г. Луненков. – Пермь, 1975. – 53с.
196123
  Луненков А.Г. Баланс промышленного предприятия и его анализ / А.Г. Луненков. – Пермь, 1982. – 52с.
196124
  Савичев П.И. Баланс промышленного предприятия и его анализ. / П.И. Савичев, Н.А. Иванов. – М., 1953. – 191с.
196125
  Савичев П.И. Баланс промышленного предприятия и его анализ. / П.И. Савичев. – М., 1971. – 128с.
196126
  Чмола И. Баланс совісті // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С. 36-37


  Інтерв"ю з директром Центру європейського та порівняльного права Генадієм Друзенком про Закон України "Про свободу совісті"
196127
  Савичев П.И. Баланс социалистического промышленного предприятия и его анализ. / П.И. Савичев. – Л., 1951. – 39с.
196128
  Барсов А.А. Баланс стоимостных обменов между городом и деревней / А.А. Барсов ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1969. – 199 с. : ил. + 1 вкл. л.
196129
  Аверьянов И.П. Баланс сферы в поствулканическом процессе и проблемы промышленного серонакопления / И.П. Аверьянов; АН СССР. Дальневосточн.научн. центр. Ин-т вулканологии. – Москва : Наука, 1981. – 180с.
196130
  Костаков В.Г. Баланс труда / В.Г. Костаков, П.П. Литвяков. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва, 1970. – 288с.
196131
  Зверев А.П. Баланс трудовых ресурсов колхозов Иркутской области (1966-1970 гг.) / А.П. Зверев. – Иркутск, 1966. – 120с.
196132
  Пасхавер И.С. Баланс трудовых ресурсов колхозов. / И.С. Пасхавер. – М., 1972. – 255с.
196133
  Успенский В.А. Баланс углерода в биосфере в связи с вопросом о рапределении углерода в земной коре / В.А. Успенский. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1956. – 101с.
196134
  Трускавецкий Р.С. Баланс углерода в осушенных торфяниках украинского полесья // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 829-836 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0032-180Х
196135
  Мартинюк В. Баланс форм і змісту малахіанства: до проблеми метатекстуальності "Народного Малахія" // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 344-351. – ISBN 978-966-02-4721-5
196136
  Лившиц М.А. Баланс энергии и образование активных областей на Солнце : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Лившиц М.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1965. – 13л.
196137
  Павлова Н.Л. Баланс энергии и частиц в установках Токамак.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Павлова Н.Л.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 10л.
196138
  Гудзь Н. Баланс як метод обліку та форма звітності / Н. Гудзь, Н. Підлужна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 219-223. – ISSN 1993-0259
196139
  Голубка С. Баланси в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України та критерії їх формування / С. Голубка, Р. Білоскурський // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (371), вересень. – C. 26-30. – ISSN 1810-3944
196140
   Баланси підприємств та установ УРСР на 1 січня 1939 р. – Київ, 1939. – 72с.
196141
  Анісімова Л.А. Балансні мережі Петрі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 155-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Введено клас мереж Петрі, які моделюють динаміку економічного товаровиробництва з врахуванням забруднювачів. Доведено, що відома модель Леонтьєва-Форда є наслідок балансових співвідношень на мережі Петрі.
196142
  Щербина А.А. Балансова модель розвитку ринку житлово-комунальних послуг з урахуванням платоспроможності споживачів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Щербина Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва імені М.О. Бекетова. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
196143
  Кармазін О.О. Балансова надійність електроенергетичних систем в умовах зростання частки відновлюваної енергетики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Кармазін Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
196144
  Галущенко Олександр Миколайович Балансова оцінка водних ресурсів річок басейну Дніпра, їх використання та охорона (в межах України) : Дис... кандид. географ.наук: 11.00.07 / Галущенко Олександр Миколайович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1989. – 185л. – Бібліогр.:л.139-146
196145
  Галущенко Олександр Миколайович Балансова оцінка водних ресурсів річок басейну Дніпра, їх використання та охорона (в межах України) : Автореф... канд. географічнихнаук: 11.00.07 / Галущенко Олександр Миколайович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 16л.
196146
  Заблоцький М.Б. Балансова фінансово-ринкова регулятивна система: механізм синхронізації трендів грошової пропозиції і натурального продукту // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 132-147 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1562-0905
196147
  Заика В.Е. Балансовая теория роста животных / В.Е. Заика. – Киев : Наукова думка, 1985. – 192с.
196148
  Бетге Й. Балансоведение = Bilanzen / Й. Бетге ; науч. ред. В.Д. Новодворский. – Москва : Бухгалтерский учет, 2000. – 454 с. – (Биб-ка журнала "Бухгалтерский учет"). – ISBN 5-85428-078-7
196149
  Разумцев В.В. Балансовий метод в економічній теорії рівноваги / В.В. Разумцев, Ю.С. Рогозян // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 1 (29). – С. 42-50. – ISSN 1681-6277
196150
   Балансовий метод вивчення розвитку народного господарства. – Київ, 1974. – 352с.
196151
  Дубягін О.Б. Балансовий метод статистичного аналізу результатів педагогічного експерименту : монографія / О.Б. Дубягін, О.М. Печко. – Чернігів : Видавництво ЧНТУ, 2015. – 257, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-235. – ISBN 978-966-2188-69-1
196152
  Курченко Л.Ф. Балансовые методы в народнохозяйственном планировании : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Курченко Л.Ф.; Всесоюзный заочный финансово-эконом. ин-т. – Москва, 1970. – 20л.
196153
  Пятов М.Л. Балансовые модели в методологии отечественной экономической статистики: история вопроса / М.Л. Пятов, С.Н. Карельская // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 159-174. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
196154
  Макарова Н.П. Балансовые модели в экологии особей и популяций : Автореф... канд. биол,наук: 03.00.18 / Макарова Н. П.; АН УССР, Ин-т биол. юж. морей. – Севастополь, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
196155
  Шаповал Н.С. Балансовые модели и нормативы в планировании / Н.С. Шаповал. – К., 1985. – 127с.
196156
  Чистяков Е.Г. Балансовые модели хозяйства города. / Е.Г. Чистяков. – М., 1977. – 192с.
196157
  Бещенковский В.Л. и др. Балансовые проблемы планирования народного хозяйства : учеб. пособ. / В.Л. и др. Бещенковский; В.Л. Бешенковский и др. – Москва : [б. и.]
Ч. 1. – 1969. – 344 с.
196158
  Середницкая Е.К. Балансовые проблемы планирования народного хозяйства / Е.К. Середницкая. – М
2. – 1970. – 188с.
196159
  Поздеев С.И. Балансовые проблемы территориального плана. / С.И. Поздеев. – Кишинев-Донецк, 1980. – 137с.
196160
  Сумин А.А. Балансовые расчеты в планировании / А.А. Сумин. – М., 1957. – 48с.
196161
  Мержанов Г.С. Балансовые расчеты в планировании и учете. Методю указания, схемы, расчеты. / Г.С. Мержанов. – М., 1964. – 144с.
196162
  Кабаков М.М. Балансовые русловые наблюдения и их использование при эксплуатации оросительных систем / М.М. Кабаков. – Фрунзе, 1957. – 184 с.
196163
  Мурадлы А.А. Балансовые элементы: экономическая сущность и критерии признания // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 111-116. – ISSN 2306-6806


  В статье на примере коммерческого банка раскрывается экономическая сущность балансовых элементов и критерии их признания. Акцентируется внимание на методологическом аспекте данного вопроса, необходимости совершенствования управления в банковских ...
196164
   Балансовый метод в анализе и планировании региональной экономики. – Новосибирск, 1977. – 173с.
196165
  Мельничук Н Балансовый метод в изучении вопроизводства средств труда / Н Мельничук. – Киев, 1987. – 133 с.
196166
  Курченко Л.Ф. Балансовый метод в финансовом планировании / Л.Ф. Курченко. – М, 1973. – 112 с.
196167
  Мезенцев Ю.М. Балансовый метод как инструмент регулирования спроса и предложения в молодежном сегменте рынка труда // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-80. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
196168
  Акрам Балансовый метод планирования и возможность его использования в планировании промышленного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Акрам Аль-Харами ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1980. – 24 с.
196169
  Загороднева А.М. Балансовый метод планирования рабочей силы / А.М. Загороднева, К.С. Ремизов. – М., 1965. – 112с.
196170
  Дишлева А. Балансування бюджету у контексті реалізації антикризової політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 68-72. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зарубіжний досвід балансування бюджету в умовах кризи. Проаналізовано наукові підходи до забезпечення бюджетної збалансованості. Надано пропозиції стосовно реалізації антикризових заходів бюджетно- податкової політики в Україні. Исследован ...
196171
  Тарношинська Л. Балансування між "риторичним раціоналізмом" і "естетичною правдою": ще один аспект шістдесятництва // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (646). – С. 27-44. – ISSN 0236-1477
196172
  Щербакова М.А. Балансування навантаження і планування задач для підвищення ефективності керуючих обчислювальних систем : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Щербакова М. А. ; Державний вищий навчальний заклад "Донецький нац. технічний ун-т". – Донецьк, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
196173
  Клюшніков І.М. Балансування навантаження між безпілотними літальними апаратами літаючої бездротової мережі у разі використання автоматичних обмінно-зарядних станцій / І.М. Клюшніков, Г.В. Фесенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 113-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
196174
  Супрун О.М. Балансування попиту-пропозиції як механізм регулювання аграрного ринку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С 59-67
196175
  Мульска О.П. Балансування ринку праці в умовах підвищеної міграційної активності населення // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 59-65. – ISSN 2071-4653
196176
  Алимов О.М. Балансування стратегій в стратегічному наборі підприємства : менеджмент / О.М. Алимов, І.А. Ігнатієва // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 109-115 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
196177
  Кириленко О.В. Балансуючий ринок електроенергії України та його математична модель / О.В. Кириленко, І.В. Блінов, Є.В. Парус // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 2011. – № 2. – С. 36-43. – ISSN 1607-7970
196178
  Вейцман Н.Р. Балансы "железной пяты" сегодня / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1962. – 36с.
196179
  Рощаховский А.К. Балансы акционерных предприятий / А.К.Рощаховский. – Санкт-Петербург : Типо-литография "Якорь", 1910. – 63 с.
196180
   Балансы Государственного банка, его контроль и отделений за истекшие 6 лет. – Санкт-Петербург : Общественная польза, 1866. – 11 с., 2 л. табл.
196181
   Балансы доходов и потребления населения. – Москва, 1969. – 180 с.
196182
  Вейцман Н.Р. Балансы капиталистических предприятий и их анализ / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1954. – 143с.
196183
  Вейцман Н.Р. Балансы капиталистических предприятий и их анализ / Н.Р. Вейцман. – Изд. 3-е, доп. – Москва, 1962. – 188с.
196184
  Исаев Б.Л. Балансы межотраслевых финансковых связей / Б.Л. Исаев. – М, 1973. – 278с.
196185
  Вейцман Н.Р. Балансы монополий свидетельствуют... / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1960. – 32с.
196186
  Сковорода Балансы товаров народного потребления и методы их разработки. / Сковорода, С.И. Григорьев. – М., 1959. – 168с.
196187
   Балансы хозяйственных организаций за 9 мес. 1935 года . Приложение "К основным показателям выполнения народно-хозяйственного плана". – М, 1936. – 63с.
196188
  Рубановский П. Балансы, отчетность и распределение прибылей : систематизированный сборник законодательных актов и ведомственных распоряжений и публичной отчетности, состовление балансов и оценке его статей / П.Рубановский, Ю.Комбиаджио. – Харьков : Укротделение госфиниздата СССР, 1933. – 111 с.
196189
  Здоровило Т. Баласт на орбіті. Чим космічне сміття загрожує землянам і подальшому освоєнню космосу? // Україна молода. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 135). – С. 9


  "На навколоземній орбіті наразі обертається близько 19 000 некерованих об’єктів антропогенного походження. Це так зване космічне сміття, оскільки ці об’єкти більше не виконують своїх функцій. Натомість вони становлять загрозу не лише космічним ...
196190
   Балатон. Венгрия в фотоснимках. – 2-е изд. – Будапешт : Корвина, 1961. – 62с.
196191
  Лисенко О. Балатонська битва. Остання потуга Вермахту здійснити контрнаступ у Другій світовій війні / О. Лисенко, Р. Пилявець // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 5 (385). – С. 28-29. – ISSN 2313-559X
196192
  Наджафов Г. Балаханский май / Г. Наджафов. – Баку, 1986. – 186с.
196193
  Позднев А. Балахна / А. Позднев. – Москва; Ленинград, 1931. – 75 с.
196194
  Судинович С. Балашовщина, як етап соціальної боротьби в Московському царстві під час Смоленської війни (1632-1634 рр.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 576-579. – ISBN 978-966-171-90295
196195
  Прашкевич Г. Балерий Яковлевич Брюсов // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 7 (11), июль. – С. 181-193. – ISSN 1728-8568


  Имя поэта известно многим. Его стихи заучивают наизусть (как он и хотел этого), исторические исследования уважительно принимаются ученым миром, проза (прежде всего "Огненный ангел") превосходна. И в русской фантастике Брюсов тоже оставил свой, именно ...
196196
  Носова В.В. Балерины / В.В. Носова. – М, 1983. – 286с.
196197
   Балет : ежемесячный журнал для любителей изящного: ежемесячный литературно-художественный журнал. – С.-Петербург
№ 1, 20 февраля 1907 года. – 1907
196198
  Карлинская-Скудина Балет / Карлинская-Скудина. – Москва : Музгиз, 1960. – 62 с.
196199
  Кокурина А.Н. Балет / А.Н. Кокурина. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1961. – 64 с.
196200
  Скудина Г.С. Балет / Г.С. Скудина. – Москва : Музгиз, 1963. – 64 с.
196201
   Балет. – Москва : Советский художник, 1966. – 84 с.
196202
   Балет. – Москва, 1970. – 16 с. : ил.
196203
   Балет : энциклопедия. – Москва : Сов. энциклопедия, 1981. – 623 с. : ил. – Библиогр.: с. 617-620
196204
  Савчук М. Балет : найпопулярніші віршовані гуморески давні й недавні / Микола Савчук ; [обкл. й іл. карикатуриста І. Бежука з Коломиї]. – Коломия : Вік, 2012. – 95, [1] с. : іл. – ISBN 966-550-062-7


  У пр. №1696100 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора, Підпис, січень2015 р. м. Коломия
196205
  Чепалов О.І. Балет "Камінний господар" ("Дон Жуан") Віталія Губаренка і його хореографічне втілення на українській сцені // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 42-49
196206
  Туркевич В. Балет "Легенда про кохання" Аріфа Мелікова як константа моральних цінностей Сходу // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 282-285. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
196207
  Перова Г.О. Балет "Лускунчик" редакції В. Вайнонена: генезис та композиція // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 186-192. – ISSN 2225-7586
196208
  Фахрадова Р. Балет "Семь красавиц" К.Караева / Р. Фахрадова. – Баку, 1957. – 72с.
196209
  Кучеров В.Н. Балет Бурятии / В.Н. Кучеров. – Улан-Удэ, 1979. – 15с.
196210
  Портнова Т.В. Балет в русской скульптуре // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 2. – С. 121-138. – ISSN 0236-2007
196211
   Балет Государственного ордена Ленина академического Большого театра СССР : альбом. – Москва : Изогиз, 1955. – 461 с. : ил.
196212
  Карп П.М. Балет и драма / П.М. Карп. – Л., 1980. – 246с.
196213
  Аркина Н.Е. Балет и литература / Н.Е. Аркина. – Москва : Знание, 1987. – 46 с. – Библиогр.: с. 47. – (Новое в жизни, науке, технике : искусство ; № 4/1987)
196214
  Чепалов О.І. Балет Л. Манцотті "Excelsior" (1881 р.) як алегорія нової доби // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 143. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
196215
  Красовская В.М. Балет Ленинграда / В.Н. Красовская ; Акад. театр оперы и балета им. С.М. Кирова. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 80 с.
196216
  Богданов-Березовский Балет Ленинграда : [фотоочерк] / [авт. очерка В. Богданов-Березовский] ; [фото Н. Борисова, Э. Лесова] ; Гос. ордена Ленина акад. театр оперы и балета им. С.М. Кирова. – Ленинград : Музыка : Ленинградское отделение, 1964. – 80 с. : ил.
196217
   Балет Ленинградского государственного академического малого театра оперы и балета. – Ленинград, 1964. – 80 с.
196218
   Балет молодых : о балетной труппе Ленинградского академического малого театра оперы и балета. – Ленинград : Музыка. Ленингр. отд-ние, 1979. – 150 с.
196219
  Эльяш Н.И. Балет народов СССР / Н.И. Эльяш. – М, 1977. – 166с.
196220
   Балет национального оперного театра (Париж). – М, 1958. – 46с.
196221
   Балет национального оперного театра (Париж). – Москва : Искусство, 1958. – 46 с. – (Госконцерт СССР. Гастроли в СССР. Июнь 1958)
196222
   Балет национальной оперы "Гранд опера" : Париж, Гастроли в Советском Союзе, Ленинград, Москва, декабрь 1969- январь 1970. – 27 с.
196223
  Семеновская Н.А. Балет С.Прокофьева "Сказ о каменном цветке" / Н.А. Семеновская. – Москва, 1961. – 46с.
196224
  Козловський М.Ф. Балет: етюди і образи / М.Ф. Козловський. – Київ, 1982. – 200с.
196225
  Армашевская К.Н. Балетмейстер Вайнонен / Армашевская К.Н., Зайпонен Н.В. – Москва : Искусство, 1971. – 280 с. : ил.
196226
  Долотова Л.В. Балетмейстер Вахтанг Іванович Вронський / Л.В. Долотова. – К, 1966. – 50с.
196227
   Балетмейстер и коллектив : сборник статей. – Москва : Искусство, 1963. – 80 с.
196228
  Алексютович Л.К. Балетмейстер Константин Алексютович / Алексютович Л.К. – Минск : Беларусь, 1984. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 110-112
196229
  Добровольская Г.Н. Балетмейстер Леонид Якобсон / Г.Н. Добровольская. – Л, 1968. – 176с.
196230
  Фомин А.С. Балетмейстер, музыка, танец / А.С. Фомин. – Новосибирск, 1973. – 64 с.
196231
  Білаш О.С. Балетмейстерська діяльність Вадима Федотова в контексті розвитку українського музичного театру останньої чверті XX століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 178-185. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна публікації полягає у вивченні балетмейстерської спадщини В. Федотова, створеної ним під час роботи на сценах провідних музичних театрів Києва. Висновки. Основні положення постановчої концепції хореографа полягали у сценічному ...
196232
  Сапего Я.К. Балетмейстерська творчість Б. Колногузенка в контексті розвитку української хореографічної культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 276-284. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
196233
  Петрик О.О. Балетна трупа Львівського театру опери та балету другої половини XX - початку XXI століть: художньо-творчий аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Петрик Олег Олегович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
196234
  Демидов В. Балетная одиссея "обыкновенной богини" К 110-летию со дня рождения Галины Улановой // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 11. – С. 8-9


  Уланова Галина Сергіївна (1910-1998) - російська балерина, одна з найславетніших балерин за всю історію балету.
196235
  Станішевський Ю.О. Балетний театр Радянської України / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1986. – 237с.
196236
  Лук"яненко К.А. Балетний театр у культурі України середини 50-х-70-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Лук"яненко Катерина Аркадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 15 с. – Бібліогр.: 11 назв
196237
  Станішевський Ю.О. Балетний театр України : 225 років історії / Ю.О. Станішевський. – Київ : Музична Україна, 2003. – 440с. – ISBN 966-8259-04-1
196238
  Сарынова Л.П. Балетное искусство Казахстана / Л.П. Сарынова. – Алма-Ата, 1976. – 176с.
196239
  Львов-Анохин Балетные спектакли последних лет / Львов-Анохин. – Москва : Знание, 1972. – 72 с.
196240
  Слонимский Ю.И. Балетные строки Пушкина / Ю.И. Слонимский. – Л : Искусство, 1974. – 184 с.
196241
  Портнова Т.В. Балетный театр и изобразительное искусство рубежа 19 - 20 веков (модели взаимодействия) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 146-149.
196242
  Куницын О.И. Балеты А.К. Глазунова / О.И. Куницын. – Москва : Музыка, 1989. – 60 с.
196243
  Тигранов Г.Г. Балеты Арама Хачатуряна / Г.Г. Тигранов. – М. : Советский композитор, 1960. – 158 с.
196244
  Тигранов Г.Г. Балеты Арама Хачатуряна / Г.Г. Тигранов. – Л. : Музыка, 1974. – 143 с.
196245
  Ванслов В.В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. / В.В. Ванслов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1971. – 302с.
196246
  Карагичева Л.З. Балеты Кара Караева / Л.З. Карагичева. – Москва : Музгиз, 1959. – 88 с.
196247
  Фархадова Р.Д. Балеты Кара Караева : путеводитель / Р.Д. Фархадова. – Баку : ЭЛМ, 1970. – 54 с.
196248
  Бонч-Осмоловская Балеты Кара Караева "Семь красавиц" и "Тропою грома" / Бонч-Осмоловская. – Москва : Советский композитор, 1961. – 90 с.
196249
  Василенко С.Я. Балеты Прокофьева / С.Я. Василенко. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1965. – 76 с.
196250
  Катонова С.В. Балеты Р.М. Глиэра / С.В. Катонова. – Москва : Советский композитор, 1960. – 24 с.
196251
  Катонова С.В. Балеты С. Прокофьева / С.В. Катонова. – Москва : Советский композитор, 1962. – 30 с.
196252
  Житомирский Д. Балеты Чайковского / Д. Житомирский. – Москва : Музгиз, 1957. – 111 с.
196253
  Курочкін О. Бали-маскаради на теренах Східної Європи // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 4 (4). – С. 31-38. – ISSN 2311-9896
196254
  Курочкін О. Бали-маскаради на теренах Східної Європи // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 26-34. – ISSN 2313-8505
196255
  Улиг Г. Бали - осторв живых богов / Г. Улиг. – М., 1990. – 254с.
196256
  Бабенко Я. Бали чи знання? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 49). – С. 30-31


  Проблемні питання порядку підвищення кваліфікації адвокатів в Україні.
196257
  Телевной Игорь Бали. Релакс на блюде - это в Убуде // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 28-35 : фото
196258
  Долгополова С. Бали: прорыв или компромисс? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 48. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  Двохнедільні дебати на острові Балі (Індонезія) по проблемі змін клімату на Землі
196259
  Гаудримас Ю. Балис Дварионас / Ю. Гаудримас. – М., 1960. – 32с.
196260
   Балис Дварионас. / Гаудримас Ю. – Л., 1989. – 221,1с.
196261
  Самулионис А. Балис Сруога - критик драматургии и театра : Автореф... кандидата филол.наук: / Самулионис А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 16л.
196262
  Марочко В. Балицький Всеволод Аполлонович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 33-35. – ISBN 978-617-642-388-1


  Всеволод Аполлонович Балицький - радянський діяч, один із керівників органів державної безпеки ВЧК-ОДПУ-НКВС, комісар державної безпеки 1-го рангу (26 листопада 1935), один з організаторів Голодомору.
196263
  Дворянська Ольга Балі. Істи, молитися, кохатися // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 48-53 : фото
196264
  Горобець Марися Балі. Шедевр Азії / Горобець Марися, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 128-140 : фото
196265
   Балінський Борис Іванович (1905-1997) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 26. – ISBN 978-966-933-054-3
196266
  Біленчук П.Д. Балістика: криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство : підручник для експертів-криміналістів, слідчих, оперативних працівників, прокурорів та ін. / П.Д. Біленчук, А.В. Кофанов, О.Ф. Сулява. – Київ : Міжнародна агенція "BeeZone", 2003. – 384 c. – На обклад. Балістика. Дослідження вогнестрельної зброї. – (Бібліотека страхування). – ISBN 966-8283-01-5
196267
  Коробко Микола Балка Північна Червона як еталон ілюзорного заповідника // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень
196268
  Языкова А.А. Балканам - мир и сотрудничество / А.А. Языкова. – Москва, 1990. – 63 с.
196269
  Старова Л. Балканвавилонци = Balkanbabylonians / Луан Старова ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонская академиja на науките и уметностите, 2014. – 496 с. – Парал. тит. лист англ. та макед. мовами. – ISBN 978-608-203-121-7


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
196270
  Антонова О. Балкани і "балканізм" у теоретичному осмисленні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21, т. 2 (191). – С. 379-384. – ISSN 2522-493Х
196271
  Чорнолуцька Тетяна Балкани й Кавказ за крок до вибуху // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 34. – ISSN 0130-5212
196272
  Крисаченко В. Балкани та Швеція в геополітичних пріоритетах України доби Богдана Хмельницького // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 167-174
196273
  Федоренко К. Балкани: зовнішньополітичний провал Росії? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 5


  Як відомо, 16 жовтня в Чорногорії відбулися вибори, на яких перемогла правляча "Демократична партія соціалістів Чорногорії" на чолі з майже незмінним лідером країни Міло Джукановичем. У день виборів чорногорські спецслужби затримали групу з двадцяти ...
196274
  Колесник В.А. Балканизмы в чушмелийском говоре (Бессарабия) // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – C. 415-422. – ISSN 2218-0567
196275
  Димчева-Вирчева Димка Николова и др. Балканистика в Украинской ССР : Библиогра. указ., 1917-1980 / АН УССР; Ин-т истории; Болг. акад. наук; Ин-т балканистики; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко; Сост.: Д. Димчева-Вирчева, Т. А. Балабушевич, М. В. Кирсенко. – Киев : Наука, 1983. – 240с.
196276
  Бур-Марковска Балканите и унгарският пазар през XVIII век. / Бур-Марковска. – София, 1977. – 208с.
196277
  Рудяков П.М. Балканістика (- сукупність наукових дисциплін гуманітарного циклу,що мають спільний об"єкт дослідження, - ргіон Балканського півострова) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 166-167. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
196278
  Старделов Г. Балканска естетика една друга естетика / Георги Старделов ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 434 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. [ 427 ]-430. – ISBN 9989-101-28-0
196279
   Балканска слика на светот = Bakan image of the world : зборник од мегународната научна работилница одржана во Скопjе на 5-6 декември 2005 година. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 524 с. – ISBN 9989-101-66-3
196280
  Иванов Н. Балканската война 1912-1913 год : (Съставено по официални документи) / Н. Иванов. – София : Печатница на Армейския военно-издателски фонд
Действията на II армия, обсада и атака на Одринската крепость. – 1924. – 335 с.
196281
  Иванов Н. Балканската война 1912-1913 год : (Съставено по официални документи) / Н. Иванов. – София : Печатница на Армейския военно-издателски фонд
Ч. 2 : Действия на II армия срещу съюзниците презъ 1913. – 1925. – 376 с.
196282
  Попов Р. Балканската политика на България 1894-1898 / Р. Попов. – София : Българската Академия на науките, 1984. – 258 с.
196283
  Сапронов А. Балканская кампания (Балканы 1940-1941 гг.) // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 12 : Буржуазные историки о начальном периоде второй мировой войны. – С. 115-122
196284
  Палоташ Э. Балканская политика Австро-Венгрии и австро-венгерско-русские отношения в конце XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Палоташ Э.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
196285
  Лалков М Балканская политика на Австро-Унгария / М Лалков. – София, 1983. – 420с.
196286
  Смирнова Н.Д. Балканская политика фашистской Италии / Н.Д. Смирнова. – Москва, 1969. – 283с.
196287
  Ципис Н.Ф. Балканская рама / Н.Ф. Ципис. – М, 1988. – 267с.
196288
  Бобчев С.С. Балкански студии / С.С. Бобчев. – София : Отпечатъци изъ Болгарска Сбирка, 1914. – 12, 14, 8, 5, 6 с.
196289
  Вовк О.И. Балканские версии происхождения Василия Каразина в отечественной литературе (клиометрический аспект) // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 376-382. – ISSN 2218-0567
196290
  Грачев В.П. Балканские владения Османской империи на рубеже 18-19 вв. / В.П. Грачев. – М., 1990. – 194с.
196291
  Лунева Ю.В. Балканские войны 1912-1913 годов и европейские державы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 1. – С. 78-91. – ISSN 0130-3864
196292
   Балканские звезды : стихи болг. поэтов, нар. притчи, габров. уловки. – Москва : Сов. Россия, 1990. – 285 с. : ил.
196293
  Крайнов Л.А. Балканские зори / Л.А. Крайнов, А.С. Крушинский. – Москва, 1981. – 237 с.
196294
   Балканские исследования. – Москва : Наука
[Вып. 1] : Международные отношения на Балканах. – 1974
196295
   Балканские исследования. – Москва : Наука
[Вып. 2] : Проблемы истории и культуры. – 1976
196296
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 3 : Освободительные движения на Балканах. – 1978
196297
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 4 : Русско-турецкая война 1877-1878гг. и Балканы. – 1978
196298
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 5 : Основные проблемы балканистики в СССР. – 1979
196299
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 6 : Культура народов Балкан в новое время. – 1980
196300
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 7 : Сказание о начале славянской письменности. – 1981. – (Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы)
196301
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 7а : Исторические и историко-культурные процессы на Балканах. – 1982
196302
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 8 : Балканские народы и европейские правительства в XVIII - начале XX в. (Документы и исследования). – 1982
196303
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 9 : Вопросы социальной, политической и культурной истории Юго-Восточной Европы. – 1984. – 432 с.
196304
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 10 : Общественные и культурные связи народов СССР и Балкан XVIII - XX вв.. – 1987. – 264 с.
196305
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 11 : Политические, общественные и культурные связи народов СССР и Греции ( XIX - XX вв.). – 1989. – 272 с.
196306
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 13 : Босния, Герцеговина и Россия в 1850-1875 годах: народы и дипломатия (Материалы "Круглого стола" советских и югославских историков / Москва, апрель 1990г.). – 1991. – 196 с.
196307
   Балканские страны. – Москва : Советская энциклопедия, 1946. – 548 с.
196308
  Попов Б.С. Балканские страны (Болгария и Сербия) в 1870-1914 годах : Лекция, прочитанная в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) / Б.С. Попов. – Москва, 1952. – 35 с.
196309
  Галкин И.С. Балканские страны в 1870-1914 годах / И.С. Галкин. – Москва, 1950. – 39с.
196310
   Балканские страны в новое и новейшее время : сборник статей. – Кишинев : Штиинца, 1977. – 178 с. – Библиогр. в примеч. в конце статей
196311
  Задорожнюк Э. Балканский "клин": новые вызовы или ростки стабильности? : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
196312
  Синица В.И. Балканский вопрос в политике России (1768-1774 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Синица В.И.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 29л.
196313
  Агансон О.И. Балканский вопрос во внешней политике Великобритании (1908-1912 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 93-106. – ISSN 0130-3864
196314
  Тодоров Н. Балканский город XV-XIX веков / Н. Тодоров. – Москва : Наука, 1976. – 516 с.
196315
  Габинский М.А. Балканский инфинитив - очередной этап дискуссии : антикритический обзор / М.А. Габинский. – Кишинэу : [б. и.], 2008. – 387 с. – Библиогр.: с. 361-384. – ISBN 978-9975-78-668-3
196316
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ
Вып. 1. – 1968
196317
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Изд-во АН Молдав. ССР
Вып. 2. – 1970
196318
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Штиинца
Вып. 3. – 1973
196319
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Штиинца
Вып. 4. – 1974
196320
  Милюков П.Н. Балканский кризис и политика А.П. Извольского : С прил. 2 карт и пересмотр. в 1909 г. текста турец. конституции / П. Милюков. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1910. – XIV, 404 с., 2 л. карт. – Экз. деф., после пер. отсутств. в прил. 1 карт. и пересмотр. в 1909 г. текст Турец. конституции. – Библиогр.: с. 395-404


  Содерж.: Верховники и шляхетство; Сергей Тимофеевич Аксаков; Любовь у "идеалистов тридцатых годов"; Памяти А.И. Герцена; По поводу переписки В.Г. Белинского с невестой; Надеждин и первые критические статьи Белинского; Университетский курс Грановского; ...
196321
   Балканский лингвистический сборник. – Москва : Наука, 1977. – 324 с. – Списки лит. в конце статей
196322
  Виноградов В.Н. Балканский плацдарм наполеоновской эпохи // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 6. – С. 137-164. – ISSN 0130-3864
196323
  Меч С.П. Балканский полуостров : Греция, Крит, Турция, Черногория, Сербия,Болгария и Румыния / С.П.Меч. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1909. – 169 с.
196324
  Корсун Н.Г. Балканский фронт мировой войны 1914-1918 гг. / Н.Г. Корсун. – М., 1939. – 142с.
196325
  Инфантьев В.Н. Балканский хреберт / В.Н. Инфантьев. – М., 1979. – 368с.
196326
  Христофоров Игорь Балканский эндшпиль : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 80-92 : Фото, карта
196327
  Драгова Н. Балканският контекст на старобългарската писмена култура / Н. Драгова. – София, 1992. – 214 с.
196328
  Кендерова С. Балканският полуостров изобразен в картите на Ал-Идриси : Палеографско и историко-географско изследване / Стоянка Кендерова, Боян Бешевлиев. – София : Народна Библиотека "Кирил и Методий". – (Народна Библиотека "Кирил и Методий")
Част 1 : Палеографско и историко-географско изследване. – 1990. – 199 с.
196329
   Балканско езикознание = Linguistique Balkanique / Българска академия на науките; Българска академия на науките, Институт за български ез-ик. – София : Academie Bulgare des sciences. – ISSN 0324-1653


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
196330
  Асенова П. Балканско езикознание : основни проблеми на Балканския езиков съюз / Петя Асенова. – София : Наука и изкуство, 1989. – 275 с.
196331
   Балканское языкознание : сборник статей. – Москва : Наука, 1973. – 332 с. – Списки лит. в примеч. в конце статей
196332
  Лалков М.Д. Балканското национално-освободително движение през 19 век / М.Д. Лалков. – София, 1982. – 176с.
196333
  Чабанівський М.І. Балканська весна : роман / Михайло Чабанівський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 514 с.
196334
  Цибульник В. Балканська політика Євросоюзу провалилася. Лідери ЄС відкинули надії Західних Балкан на євроінтеграцію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 5


  "Нічні посиденьки з 17 на 18 жовтня голів держав на саміті Євросоюзу принесли в Скоп"є й Тирану сумну звістку, - перемовини про вступ до ЄС знову відкладено. У столицях регіону з нетерпінням чекали жовтневого саміту ЄС, який мав продемонструвати ...
196335
  Ваколюк Т.О. Балканська політика Росії 1908-1913 р.р. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02- всесвітня історія / Ваколюк Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 190с. – Бібліогр.: 174-190 л.
196336
  Ваколюк Т.О. Балканська політика Росії 1908-1913 р.р. : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.:07.00.02 / Тетяна Олегівна Ваколюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
196337
  Парфіненко А.Ю. Балканський вимір європейської безпеки в світлі геостратегій ключових міжнародних гравців Сходу та Заходу // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 222-232. – ISSN 2663-0265
196338
  Коваль Н.Є. Балканський елемент ідентичності в культурній дипломатії Греції: аналіз діяльності центрів фундації грецької культури на Балканах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 106-107
196339
  Логінов Я. Балканський неуспіх словацького головування в ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 5


  "Кращої нагоди продемонструвати міжнародну вагу Братислави досі ще ніколи не було, а наступна з"явиться не скоріше ніж після 2030 р.", — так про словацьке головування в Євросоюзі говорять тамтешні дипломати й аналітики. Хоча після набрання чинності ...
196340
  Іщенко Н. Балканський рубіж Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 1 червня (№ 94/95). – С. 11


  Росія збільшує губридну присутність у Косові?
196341
  Левада О. Балканський щоденник : записки фронтового літератора Вересень-грудень 1944 р. 3-й Український фронт / О. Левада. – Київ : Українське вид. Політ. літ-ри, 1946. – 87 с.
196342
  Гончар Б.М. Балканські війни 1912-13 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 100-101. – ISBN 966-316-039-X
196343
  Овдієнко І. Балканські війни 1912-1913 рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 72-76
196344
  Іжнін І Балканські війни 1912 - 1913 років / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 133-153. – ISBN 978-617-10-0489-4
196345
  Умланд А. Балканські двері в Євросоюз. Чим корисний для України досвід країн Південно-Східної Європи / А. Умланд, П. Фелінгер // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5)


  "Як Україна може переконати Європейський Союз надати їй перспективу членства і почати переговори про вступ? Багато з тих, хто приймає рішення в Європі, досі не бачать в Україні серйозного кандидата на вступ і не вірять у готовність та/чи здатність її ...
196346
  Казакевич Г. Балканські походи кельтів 279-277 рр. до н. е.: погляд з точки зору соціальної антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються дані античних джерел щодо кельтської навали на Балкани у першій чверті ІІІ ст. до н. е. з позицій соціальної антропології. Особлива увага приділена логістиці та харчовим практикам кельтського війська, соціальним та ...
196347
  Барвінок В.І. Балканські слов"яни в історії Візантії за IV-го хрестового походу / В.І. Барвінок ; Всеукраїнська академія наук. – Киев : З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1928. – 13 [с.]. – Библиогр. в подстроч. примеч.
196348
  Пономарева Е. Балканы - зона перманентного кризиса? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 108-120. – ISSN 0130-9625
196349
   Балканы в конце 19 начале 20 века : очерки становления нац. государств. и полит. структуры в Юго-Восточной Европе. – Москва : Наука, 1991. – 349, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце разделов. – ISBN 5-02-010007-2
196350
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Сб. 2. – 1973
196351
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Сб. 3. – 1974
196352
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Сб. 4. – 1975
196353
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 6 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке (1933-1943). – 1977
196354
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 8 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке (1933-1943). – 1979
196355
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 9 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке в новейшее время. – 1981. – 144 с.
196356
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 10 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке в новейшее время. – 1982. – 160 с.
196357
  Бошкович Б. Балканы и международный империализм / Б. Бошкович. – Москва : Соцэкгиз, 1936. – 149, [2] с.
196358
  Агансон О.И. Балканы накануне Первой мировой войны: на пути к новому балансу сил // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 17-31. – ISSN 0130-3864


  В статье анализируется процесс слома регионального порядка на Балканах, базировавшегося на постановлениях Берлинского конгресса 1878 г., и складывание нового баланса сил в Юго-Восточной Европе в результате Балканских войн 1912-1913 гг.
196359
  Зуев Ф.Г. Балканы, Ближний и Средний Восток накануне и в первый период второй мировой войны / Ф.Г. Зуев. – М., 1950. – 28с.
196360
  Сетон-Ватсон Р.В. Балканы, Италия и Адриатическое море : С предисл. авт. для рус. пер. : Пер. с англ / Р.В. Сетон-Ватсон. – Одесса : "Прометей" Н.Н. Михайлова, 1917. – 94 с., 1 л. карт. : карт. – (Русско-сербская библиотека ; 6)
196361
  Бабаев И. Балкарская баллада : стихи, поэма / Бабаев И. – Москва : Советский писатель, 1974. – 135 с.
196362
   Балкарская народная лирика. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1959. – 132 с.
196363
  Бычков Д.И. Балкарские советские писатели / Д.И. Бычков, В. Пипинис. – Нальчик, 1958. – 120с.
196364
  Мусукаев А.И. Балкарский "тукъум" / А.И. Мусукаев. – Нальчик, 1978. – 172с.
196365
  Хутуев Х.И. Балкарский народ в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. (Восстановление автономии балкар. народа) : Автореф... кандидата ист.наук: / Хутуев Х.И.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 26л.
196366
  Коков Д.Н. и Шухмурзаев С.О. Балкарский топонимический словарь / Д.Н. и Шухмурзаев С.О. Коков. – Нальчик, 1970. – 171с.
196367
  Гуртуева М.Б. Балкарский фольклор о народном опыте воспитания / М.Б. Гуртуева. – Нальчик, 1974. – 142с.
196368
   Балки в колеса : юморист. рассказы, фельетоны, карикатуры : сборник. – Кишинев : Изд-во ЦК КП Молдавии, 1973. – 184 с. : ил.
196369
  Чернов В.И. Балки и плиты на податливом основании, представленном смешанной моделью. : Автореф... канд. техн.наук: / Чернов В.И.; Харьков. инж.-строит. ин-т. – Харьков, 1965. – 12л.
196370
  Доннел Л.Г. Балки, пластины и оболочки / Л.Г. Доннел. – М., 1982. – 567с.
196371
  Амансахатов Ч.А. Балки, плиты и оболочки на стохастическом упругоползучем основании / Ч.А. Амансахатов, Д.Н. Соболев ; отв. ред. В.Д. Райзер ; Ан ТуркмССР ; Моск. инженер.-строит. ин-т. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 160 с.
196372
  Власов В.З. Балки, плиты и оболочки на упругом основании / В.З. Власов, Н.Н. Леонтьев. – Москва, 1960. – 492с.
196373
  Грубрін Ю.Л. Балково-яружні форми правобережжя Київського Придніпров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 55-60. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
196374
  Рослий І.М. Балково-яружні форми правобережжя Нижнього Придніпров"я : Окремий відбиток / І.М. Рослий. – Київ : Київський університет, 1956. – 57-66с.
196375
  Гейберг Г. Балкон / Г. Гейберг. – Москва. – 102с.
196376
  Бурмакин Э.В. Балкон без перил / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1979. – 431 с.
196377
  Таран Л. Балкон Джульєтти: Зірці Воронці // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 72-81. – ISSN 0208-0710
196378
  Митрофанов Л.И. Балкон для Джульетты / Л.И. Митрофанов. – М, 1989. – 284с.
196379
  Конотопець Н.І. Балкон на глухій стіні : повість / Н.І. Конотопець. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 311 с.
196380
  Петренко-Лисак Балконний простір: антрополого-соціологічна розвідка / Петренко-Лисак, Т. Полек // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, квітень - червень. – С. 136-153. – ISSN 1563-3713
196381
  Панкратова В.А. Баллада / В.А. Панкратова. – Москва : Музгиз, 1963. – 48 с.
196382
  Челноков А.И. Баллада / А.И. Челноков. – М, 1986. – 97с.
196383
  Бенатова И.М. Баллада в болгарской литературе 20-30-х годов XX века / Ирина Бенатова ; [сост. Д. Бенатов ; предисл. И. Радев]. – Львов : Издательство Львовской политехники, 2015. – 365, [3] с. : фото. – Библиогр.: с. 220-234 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-607-764-0
196384
  Эзера Р. Баллада дятлового бора : повесть / Регина Эзера ; пер. с латыш. М.МИхалевой. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 190 с.
196385
  Дарбинян Роза Мовсесовна Баллада как тип текста (на материале современных немецких баллад) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / дарбинян Роза Мовсесовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 26л.
196386
  Андреева Е.В. Баллада Мефистофеля : [для сред. и старш. возраста] / Андреева Е.В. – Ленинград : Детская литература, 1965. – 192 с. : ил.
196387
  Алехин В.С. Баллада о бессмертии : стихи и поэма / Василий Алехин ; худож. Н. Семенихин. – Воронеж : Центрально-Черноземное кн. издательство, 1977. – 62 с. : ил.
196388
  Лифшиц В.А. Баллада о блокноте. / В.А. Лифшиц. – Л., 1938. – 75с.
196389
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – М, 1967. – 318с.
196390
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – 2-е. – М, 1968. – 303с.
196391
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – М, 1972. – 272с.
196392
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – М, 1982. – 303с.
196393
   Баллада о большевистском подполье / Е Драбкина, Я, , . – Барнаул, 1984. – 279с.
196394
  Криге Э. Баллада о великом мужестве : Пер. с африкаанс Е. Витковского / Э. Криге. – Москва : Художественная литература, 1977. – 110 с.
196395
  Домрин В.В. Баллада о верности / В.В. Домрин. – Одесса, 1963. – 128с.
196396
  Тамарина Г. Баллада о верности / Г. Тамарина. – Ташкент, 1980. – 131с.
196397
  Ивасюк М.Г. Баллада о всаднике на белом коне : Романы / М.Г. Ивасюк. – Москва : Советский писатель, 1984. – 446 с.
196398
  Пищенко В.И. Баллада о встречном ветре / В.И. Пищенко. – М, 1989. – 267с.
196399
  Пасков В. Баллада о Георге Хениге: повесть / В. Пасков. – Москва, 1990. – 184с.
196400
  Кузнецов В.Н. Баллада о глобусе: кн. стихов / В.Н. Кузнецов. – Л., 1983. – 128с.
196401
  Кузнецов В.Н. Баллада о глобусе: стихи / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1978. – 31с.
196402
  Никольский Б.Н. Баллада о далеком гарнизоне. / Б.Н. Никольский. – Л, 1972. – 302с.
196403
  Глухов А.Г. Баллада о десанте / А.Г. Глухов. – М, 1963. – 128с.
196404
  Первенцев А.А. Баллада о детстве / А.А. Первенцев. – М, 1968. – 302с.
196405
  Первенцев А.А. Баллада о детстве / А.А. Первенцев. – Краснодар, 1969. – 208с.
196406
  Рудим В.В. Баллада о дипкурьерах. / В.В. Рудим. – М., 1976. – 126с.
196407
  Рублев Г.Л. Баллада о жизни / Г.Л. Рублев. – Москва, 1957. – 128с.
196408
  Усаев Бекмурад Баллада о жизни / Усаев Бекмурад. – Москва, 1991. – 108 с.
196409
  Новиков Н.Г. Баллада о земле / Н.Г. Новиков. – Симферополь, 1965. – 94с.
196410
  Чокой Г.И. Баллада о камне : поєма / Георге Чокой ;. – Москва : Советский писатель, 1985. – 111 с.
196411
  Галиев Ш. Баллада о колоколе : стихи / Ш. Галиев; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1976. – 176 с.
196412
  Древницкий В.Ю. Баллада о комиссаре (И. Дубкове). / В.Ю. Древницкий. – Ужгород, 1967. – 27с.
196413
  Рождественский Р.И. Баллада о красках / Р.И. Рождественский. – М., 1976. – 32с.
196414
  Неверов И.М. Баллада о красоте. / И.М. Неверов. – Одесса, 1968. – 103с.
196415
  Тейтельбойм Дора Баллада о Литл-Роке. / Тейтельбойм Дора. – Москва, 1960. – 38с.
196416
  Амисулашвили Ш. Баллада о любви : стихи / Ш. Амисулашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 132 с.
196417
  Флеров Н.Г. Баллада о матросской матери / Н.Г. Флеров. – Москва, 1984. – 254с.
196418
  Монастырев В.А. Баллада о минерах : Повести. Рассказы / В.А. Монастырев. – Москва : Советский писатель, 1982. – 352с.
196419
  Монастырев В.А. Баллада о минерах : повести / В.А. Монастырев. – Москва, 1986. – 493с.
196420
  Степаненко В.И. Баллада о моем хлебе / В.И. Степаненко. – Ставрополь, 1974. – 174с.
196421
  Позднякова Л.И. Баллада о мужестве / Л.И. Позднякова. – Москва : Профиздат, 1974. – 176 с.
196422
  Фере Г.В. Баллада о Никите Изотове / Г.В. Фере. – Москва, 1973. – 120с.
196423
  Урин В.А. Баллада о первой любви / В.А. Урин. – М., 1970. – 159с.
196424
  Ларин В.И. Баллада о первой палатке: Докум. повести, рассказы, очерки. / В.И. Ларин. – Алма-Ата, 1980. – 382с.
196425
  Лубнин Л.М. Баллада о первом плацдарме / Л.М. Лубнин. – Горький, 1976. – 72с.
196426
  Борзенко С.А. Баллада о песке и крови / С.А. Борзенко. – Москва : Правда, 1962. – 63 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 24)
196427
  Курлат И.Б. Баллада о проводах. / И.Б. Курлат. – Донецк, 1962. – 30с.
196428
  Фархади Р. Баллада о седой весне. / Р. Фархади. – М, 1977. – 95с.
196429
  Вациетис Ояр Баллада о синем ките / Вациетис Ояр. – Москва, 1969. – 208с.
196430
  Каландиа Г. Баллада о собственном сердце : стихи / Гено Каландиа; пер. с груз. М.Кудимовой, М.Акчурина. – Москва : Советский писатель, 1986. – 174 с.
196431
  Ежов В.И. Баллада о солдате / В.И. Ежов, Г.Н. Чухрай. – Москва, 1960. – 101с.
196432
   Баллада о солдате. – М, 1960. – 36с.
196433
   Баллада о солдате : книга-альбом. – Москва : Искусство, 1967. – 176 с. – (Шедевры советского кино)
196434
  Ежов В. Баллада о солдате / В. Ежов, Г. Чухрай. – Москва, 1994. – 480с.
196435
  Федоров В.И. Баллада о солдатке / В.И. Федоров. – М., 1974. – 278с.
196436
  Попов.Б.Д Баллада о соседе / Попов.Б.Д. – Тула, 1972. – 47с.
196437
  Марков С.Н. Баллада о столетье / С.Н. Марков. – М, 1989. – 332с.
196438
  Шейко И.П. Баллада о строгой доброте / И.П. Шейко. – М, 1963. – 32с.
196439
  Кацнельсон А.И. Баллада о струнах / А.И. Кацнельсон. – Москва, 1983. – 271 с.
196440
  Космач Ц. Баллада о трубе и облаке. / Ц. Космач. – Москва, 1973. – 49с.
196441
  Станцев В.Т. Баллада о хлебе / В.Т. Станцев. – Свердловск, 1970. – 15с.
196442
  Степаненко В.И. Баллада о хлебе / В.И. Степаненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 239 с.
196443
   Баллада о хлебе : сб. стихов : для сред. и ст. школ. возраста. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1979. – 160 с.
196444
  Стрелков В.А. Баллада о человеке / В.А. Стрелков. – Ростов -на-Дону, 1965. – 64с.
196445
  Грачев Н.Г. Баллада о человеке / Н.Г. Грачев. – Ярославль, 1966. – 112с.
196446
  Дар Д.Я. Баллада о человеке и его крыльях. / Д.Я. Дар. – Л., 1969. – 247с.
196447
  Дар Д.Я. Баллада о человеке и его крыльях. / Д.Я. Дар. – Ленинград : Детская литература, 1969. – 238с.
196448
  Бжозовский З. Баллада о Чертике : расказы / пер. с польского / Збигнев Бжозовский ; сост. И. Колташевой ; предисл. К. Старосельской. – Москва : Известия, 1988. – 190, [1] с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
196449
  Лубинский С. Баллада о Янушеке / С. Лубинский. – Москва, 1989. – 301с.
196450
  Честнов С.И. Баллада об отце и сыне / С.И. Честнов. – Алма-Ата, 1975. – 143с.
196451
  Некипелов В. Баллада об отчем доме // Кримські студії : інформаційний бюлетень: спецвипуск / Центр інформації та документації кримських татар, 2000. – № 5/6, верес.-лист. : Крымские татары в " Хронике текущих событий". – С. 22.
196452
  Пиньоль А.С. Баллада об убывающем кашалоте : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 162-165. – ISSN 1130-6545
196453
  Акимов И.А. Баллада об ушедших на задание : [Дот: повести] / И.А. Акимов ; [ил.: Н. Михайлов]. – [б. м.] : Молодая гвардия, 1974. – 351 с. : ил.
196454
  Альдекоа И. Баллада реки Мансанарес / И. Альдекоа. – Москва, 1979. – 191с.
196455
  Рошка А. Баллада солнца : стихи / А. Рошка; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1973. – 66 с.
196456
  Варжапетян В.В. Баллада судьбы / В.В. Варжапетян. – Москва, 1983. – 224с.
196457
  Вучетич В.Е. Баллада фронтового аэродрома / В.Е. Вучетич, В.А. Митрошенков. – Москва, 1975. – 239с.
196458
  Словацький Ю. Балладина : трагедія на 5 дій / Ю. Словацький; пер.та примітки Б. Тена. – Київ : Мистецтво, 1955. – 228 с.
196459
  Белоногова Е.С. Балладное творчество В.А. Жуковского // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 (45). – С. 42-46. – ISSN 1680-2721
196460
  Микитюк С.С. Балладовая поэтика Д. Маллета и Т. Кемпбелла в переводах В.А. Жуковского // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 101-105


  "Английская литература конца XVIII - начала XIX вв. была новаторской не только в области содержания, но и в области формы, что представляло огромный интерес для В.А. Жуковского. Именно жанровыми поисками русского поэта 1808-1814 гг., универсальной ...
196461
  Саути Р. Баллады / Р. Саути. – Санкт-Петербург, 1922. – 111с.
196462
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва; Ленинград, 1936. – 328с.
196463
  Высотская О. Баллады / О. Высотская. – Свердловск, 1942. – 16 с.
196464
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва; Ленинград, 1943. – 48с.
196465
  Сарян Г.Б. Баллады / Гегам Сарян ;. – Москва, 1945. – 63 с.
196466
  Мицкевич А. Баллады / А. Мицкевич. – Москва, 1948. – 136 с.
196467
  Мицкевич А. Баллады / А. Мицкевич. – Москва, 1955. – 104 с.
196468
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Ленинград, 1955. – 32с.
196469
  Жармагамбетов К. Баллады / Кайнекей Жармагамбетов ; пер. с каз. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 70 с.
196470
  Арань Я. Баллады / Янош Арань. – Будапешт : Корвина, 1962. – 175 с. : ил.
196471
  Ошанин Л.И. Баллады / Л.И. Ошанин. – М, 1965. – 102с.
196472
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 40с.
196473
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва, 1981. – 157с.
196474
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский ; [вступ. ст., сост., прим., библиогр. списки И.М. Семенко ; худож. Г.И. Трошков]. – Москва : Книга. – (Книга и время)
[Т.] 1. – 1982. – 325 с. : ил. – Миниатюрное издание
196475
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский ; [вступ. ст., сост., прим., библиогр. списки И.М. Семенко ; худож. Г.И. Трошков]. – Москва : Книга. – (Книга и время)
[Т.] 2. – 1982. – 477 с. : ил. – Миниатюрное издание
196476
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва, 1983. – 367с.
196477
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва, 1984. – 40с.
196478
  Ошанин Л.И. Баллады / Л.И. Ошанин. – М, 1987. – 254с.
196479
  Торопыгин В.В. Баллады в прозе / В.В. Торопыгин. – Л, 1969. – 144с.
196480
  Никогда А.А. Баллады Г. А. Бюргера. Вопросы жанра и стиля : Автореф... канд. фиолл.наук: 10.01.05 / Никогда А. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 24л.
196481
  Устинов В.А. Баллады для любимой и другие стихи и сонеты / В.А. Устинов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 238с. – ISBN 5-268-00216-3
196482
  Кекильбаев А. Баллады забытых лет : роман и повести / А. Кекильбаев. – Москва : Известия, 1979. – 446 с.
196483
  Сельвинский И.Л. Баллады и песни / И.Л. Сельвинский. – М, 1943. – 64с.
196484
   Баллады и песни английского народа. – МоскваЛ. : Гос. изд. детской лит, 1942. – 64с.
196485
  Жуковский В.А. Баллады и повести / В.А. Жуковский. – Москва, 1961. – 96с.
196486
  Булычева А.А. Баллады и поэмы / А.А. Булычева. – Львов, 1984. – 70с.
196487
  Рогачев А.А. Баллады и поэмы / А.А. Рогачев. – М., 1986. – 125с.
196488
  Ржевская В.С. Баллады и сказки / Валентина Ржевская. – Хмельницкий : Стасюк Л.С., 2018. – 59, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 53-58. – ISBN 978-617-7590-82-7
196489
  Жуковский В.А. Баллады и стихиотворения / В.А. Жуковский. – Москва, 1990. – 382с.
196490
  По Эдгар Аллан Баллады и фантазии / Эдгар По ; Пер. с англ. [и предисл.] К. Бальмонта. – Москва : Изд. кн. маг. Ф. А. Богданова, 1895. – XIV, [2], 172, [1] с.
196491
  Мартинайтис М. Баллады Кукутиса : стихи / Марцелиюс-Теодорас Мартинайтис ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 192 с.
196492
  Мартинайтис М. Баллады Кукутиса : стихи / Марцелиюс-Теодорас Мартинайтис ;. – Москва : Советский писатель, 1990. – 158 с.
196493
   Баллады о Робин Гуде. – Петербург : Всемирная литература, 1919. – 100 с. – (Всемирная литература ; № 8)
196494
   Баллады о Робин Гуде : для сред. и старш. возраста. – Ленинград : Детгиз, 1959. – 95 с. : илл.
196495
   Баллады о Робин Гуде. – Ленинград : Детгиз, 1963. – 80 с. : илл. – (Школьная библиотека ; Для восьмилетней школы)
196496
   Баллады о Робин Гуде : для сред. школ. возраста. – Ленинград : Художник РСФСР, 1980. – 60 с. : цв. илл.
196497
   Баллады о Робин Гуде : для детей. – Ленинград : Вост.-европ. рекл. агенство, 1990. – 56 [3] с. : цв. илл.
196498
  Ойфа П.Н. Баллады переднего края / П.Н. Ойфа. – Л., 1985. – 256с.
196499
  Крлежа М. Баллады Петрушки Керемпуха / М. Крлежа. – М, 1986. – 238с.
196500
  Кекильбаев А. Баллады степей : повести / А. Кекильбаев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 271 с.
196501
  Сунь Цзявень Баллады Т. Шевченко и А. Пушкина: национальная специфика и мировая практика // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 201-205
196502
  Цветаев Д.В. Баллады Шиллера : Опыт объяснения : Первая группа баллад / [соч.] Д.В. Цветаева. – Воронеж : В тип. В.И. Исаева, 1882. – [4], VIII, 138 с. – Отд. оттиск: Филологические записки


  На тит. л. дарственная надпись: Л.И. Косоноговой от автора
196503
  Жуковский В.А. Баллады, поэмы и сказки / В.А. Жуковский. – Москва : Правда, 1982. – 367с.
196504
  Эрбен К. Баллады, стихи, сказки / К. Эрбен. – М, 1948. – 304с.
196505
  Жуковский В.А. Баллады. = Хомяков А.С. Стихотворения / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург, 1907. – 269+99с.
196506
  Жуковский В.А. Баллады; Наль и Дамаянти; Рустем и Зораб; Дневники; Письма. / В.А. Жуковский. – Москва, 1987. – 477с.
196507
  Аппазов Р.Ф. Баллистика упраляемых ракет дальнего действия / Аппазов Р.Ф., Лавров С.С., Мишин В.П. – Москва : Наука, 1966. – 307 с. : черт. – Библиогр. в конце кн. (13 назв.)
196508
  Татарченко А.Е. Баллистическая ракета / А.Е. Татарченко. – М., 1961. – 78с.
196509
  Марченко И.С. Баллистическая экспертиза: возможности и значение // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 73-76. – ISBN 978-966-419-268-9
196510
   Баллистические и диффузионные компоненты динамических спектров космических лучей сверхвысоких энергий от близких транзиентных источников / Ю.И. Федоров, Р.Б. Гнатык, Б.И. Гнатык, Ю.Л. Колесник, Б.А. Шахов, В.И. Жданов // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 3 (189). – С. 3-25. – ISSN 0233-7665
196511
  Бургесс Э. Баллистические ракеты дальнего действия. / Э. Бургесс. – М., 1963. – 256с.
196512
   Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях. – Москва : Наука, 1974. – 344 с.
196513
  Гейдаров П.Ш. Балловая система оценки научных трудов и электронный научный семинар // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4 (372). – С. 162-167. – ISSN 0132-1625


  Рассматриваются способы построения единой экспертной системы оценки научных трудов с применением современных технологий. В ее основе лежит использование индексов цитирований и импакт факторов. В дополнение к общей аттестации научных работников ...
196514
  Крат В.А. Баллонная астрономия / В.А. Крат, Л.М. Котляр. – Ленинград : Наука, 1972. – 89 с.
196515
  Кудрявцев С М. Балльно-рейтинговая оценка успеваемости студентов при изучении гуманитарных дисциплин. // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 67-71. – ISSN 1026-955X


  Проанализированы существующие балльно-рейтинговые системы оценки работы студентов, выявлены положительные и отрицательные стороны таковых. Рассмотрены особенности гуманитарных дисциплин и определены требования к балльно-рейтинговой системе оценки с ...
196516
  Новикова Е.Ю. Балльно-рейтинговая оценка: мнение студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация технич. ун-тов. – Москва, 2013. – № 7. – С. 132-136. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются проблемы введения балльно-рейтинговой оценки в вузах. Выявлены ее функции в процессе подготовки современного специалиста. Показано влияние оценки на обучение и личностное развитие студента при условии ее адекватности и ...
196517
  Боринский Ю.Н. Балльно-рейтинговая система в преподавании биохимии / Ю.Н. Боринский, В.А. Румянцев, В.В. Жигулина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 37-40. – ISSN 0869-3617


  Цель статьи - описание процедуры оценки знаний студентов Тверской государственной медицинской академии на основе балльно-рейтинговой системы. Последняя позволяет сформировать у студента нравственные качества (в том числе честность и порядочность) и ...
196518
   Балльно-рейтинговая система оценки качества обучения в системе зачетных единиц. / И. Александров, А. Афанасьева, Э. Сагитова, В. Строкина // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 7. – С. 25-28. – ISSN 0869-3617


  Уфимский гос. авиационный тех. ун-т.
196519
  Замолоцких Е.Г. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов вуза / Е.Г. Замолоцких, Е.Б. Пучкова, Л.В. Темнова // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (51). – С. 131-138. – ISSN 2073-8536


  В статье обсуждаются вопросы внедрения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов вузов. Авторы приводят различные подходы к пониманию вузами содержания, цели, задач системы. Приводятся виды рейтингов, виды контроля и формы их ...
196520
  Зыков В.Н. Балльно-рейтинговая систма оценки знаний. Из опыта Российского университета дружбы народов. / В.Н. Зыков, Е.В. Станис, Е.Н. Огородникова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 7. – С. 42-44. – ISSN 1726-667Х
196521
  Сазонов Б.А. Балльно-рейтинговые системы оценивания знаний и обеспечение качества учебного процесса // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 28-40. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируется практика внедрения в российских вузах балльно-рейтинговых систем оценивания индивидуальных достижений студентов.
196522
  Гасанов Р.М. Баловень века / Р.М. Гасанов. – М., 1990. – 190с.
196523
  Эйве М. Баловень Каиссы: Х.Р.Капабланка, 1888-1942. / М. Эйве, Л. Принс. – М., 1990. – 302с.
196524
  Дрилинга А. Баловень судьбы : роман / А. Дрилинга. – Москва : Советский писатель, 1982. – 240 с.
196525
  Попов М.М. Баловень судьбы : Повести и рассказы / М.М. Попов. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 269с.
196526
  Костюкович А. Баловень судьбы // Женский журнал / Издательский дом "Свет". – Киев, 2005. – № 8. – С. 30-33.


  Н. Басков
196527
  Дейч Л.Г. Баловень судьбы (С.М. Кравчинский) / Лев Дейч ; с прил. ст. В.И. Засулич. – Петроград : Гос. изд-во, 1919. – 64 с. : 1 портр.
196528
   Баловни судьбы : три скандинавские повести. – Москва : Прогресс, 1981. – 496с.
196529
  Фазыл Ю.О. Балогардон / Ю.О. Фазыл. – Ташкент, 1958. – 58 с.
196530
  Тарабаров С.О. Балонна дилатація при хірургіччному лікуванні пілородуоденального стенозу виразкового генезу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Тарабаров Сергій Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України". – Запоріжжя, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
196531
  Нелюба А. Балотеса, дойченя, guten morgen-івець: чи порушують вони словотвірний спокій? // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 159-172. – Бібліогр.: 32 назв. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
196532
  Стряпкин П.В. Балта / П.В. Стряпкин. – Одесса, 1962. – 144с.
196533
  Стряпкін П.В. Балта / П.В. Стряпкін. – Одеса, 1968. – 110с.
196534
  Бойко Е.А. Балта. : путеводитель / Е.А. Бойко, М.П. Ухожанский, С.Р. Цванг. – Одесса : Маяк, 1981. – 76 с. : ил.
196535
  Сушинский Б.И. Балта: взгляд из глубины веков : ист. эссе / Богдан Сушинский. – Одесса : Астропринт, 2015. – 357, [3] с., [8] л. цв. ил. : портр., ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-927-053-5
196536
  Лучка Т.Ф. Балтазар Ван-дер-Поль. К 100-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 18-22. – ISBN 5-12-000444-X
196537
  Константін Т. Балтазар прибуває в понеділок. Зірка впаде опівночі : романи / Т. Константін; З румунської. – Київ : Художественная литература, 1972. – 578с.
196538
  Непорожня Н.О. Балтакіс Альгімантас (- литовський поет, літературний критик, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 173. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
196539
   Балтийская XVII конференция по истории науки : Балтийская наука между Западом и Востоком. – Тарту, 1993. – 120 c.
196540
  Вишневский В.В. Балтийская весна / В.В. Вишневский. – Москва, 1942. – 40с.
196541
   Балтийская весна : сборник. – Москва : Современник, 1974. – 532 с.
196542
  Невская Л.Г. Балтийская географическая терминология (к семантической типологии) / Л.Г. Невская. – Москва : Наука, 1977. – 228с.
196543
  Невская Лидия Георгиевна Балтийская географическая терминология в сопоставлении со славянской (к семантической типологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Невская Лидия Георгиевна; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1973. – 25л.
196544
   Балтийская конференция по механике грунтов и фундаментостроению. Строителство на торфах и деформации на сильносжигаемых грунтах. – Таллинн
Т. 1. – 1988
196545
   Балтийская конференция по механике грунтов и фундаментостроению. Строителство на торфах и деформации на сильносжигаемых грунтах. – Таллинн
Т. 2. – 1988
196546
  Котельников Б.Б. Балтийская легенда. / Б.Б. Котельников. – М, 1966. – 144с.
196547
  Котельников Б.Б. Балтийская легенда. / Б.Б. Котельников. – М, 1977. – 128с.
196548
  Флеров Н.Г. Балтийская песня / Н.Г. Флеров. – Калининград, 1963. – 77с.
196549
  Шеркунов В.Е. Балтийская политика Великобритании на заключительном этапе Первой мировой войны: механизмы принятия внешнеполитических решений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 168-177. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
196550
  Ратнер Е.И. Балтийская симфония / Е.И. Ратнер. – Рига, 1961. – 703с.
196551
  Лебедев А.А. Балтийская слава / А.А. Лебедев. – Москва, 1970. – 72с.
196552
   Балтийская слава : избранные страницы боевой краснофлот. поэзии, 1941-1942 / [сост. и авт. предисл. Т.В. Дрозд, Г.Ф. Кушнер ; послесл. И. Мямлина. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 149 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
196553
  Жданов Н.Г. Балтийская юность / Н.Г. Жданов. – М, 1984. – 240с.
196554
  Азаров В.Б. Балтийские баллады / Азаров В.Б. – Москва ; Ленинград : Военмориздат, 1942. – 22 с. – (Библиотека краснофлотца)
196555
  Всеволожский И.Е. Балтийские ветры / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1958. – 384с.
196556
   Балтийские моряки в борьбе за власть Советов : ноябрь 1917-декабрь 1918 ; документы и материалы. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1968. – 368 с.
196557
   Балтийские моряки в борьбе за власть Советов в 1919 г : документы и материалы. – Л : "Наука". Ленингр. отд-ние, 1974. – 368 с.
196558
   Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции : [сборник]. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1957. – 434 с.
196559
  Чернов Ю.И. Балтийские рассказы / Ю.И. Чернов. – Москва, 1965. – 189с.
196560
  Инге Ю.А. Балтийские стихи / Ю.А. Инге. – Москва-Л., 1942. – 47с.
196561
   Балтийские языки и их взаимосвязи со славянскими, финно-угорскими и германскими языками : Тезисы докл. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения акад. Я. Эндзелина. [г. Рига, 21-22 февр. 1973 г. – Рига : Зинатне, 1973. – 130 с.
196562
  Котельников Б.Б. Балтийский "Потемкин". / Б.Б. Котельников. – М, 1957. – 127с.
196563
   Балтийский архив : русская культура в Прибалтике. – Таллин : Авенариус
Т. 1. – 1996. – 303 с.
196564
   Балтийский архив : русская культура в Прибалтике. – Таллин : Авенариус
Т. 2. – 1996. – 333 с.
196565
   Балтийский архив : русская культура в Прибалтике. – Таллин : Авенариус
Т. 3. – 1997. – 316 с.
196566
  Аблизин В.А. Балтийский вопрос в прицеле советско-германских отношений (май 1939 - август 1940 г.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 33-39
196567
   Балтийский путь к свободе. Опыт ненасильственной борьбы стран Балтии в мировом контексте : [cб. материалов междунар. конф. "Балт. путь к свободе", Рига, 4-5 март., 2005 г.]. – Рига : Zelta grauds, 2006. – 511, [1] с., [32] л. фотоил. : ил. – В надзаг.: Об-ние интеллигенции Латвии. - Имен. указ. с. 506-511. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 9984-9863-1-4
196568
  Родин Д.В. Балтийский регион в 1925 году: от проектов военно-политических блоков к заимствованию "опіта Локарно" // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 126-130. – ISSN 2616-700X
196569
   Балтийский сборник по специальной педагогике. – Тарту
[№ 1]. – 1995. – 264 с. – резюме ест., англ. мовами
196570
  Клемешев А.П. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта / Министерство образования и науки РФ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 71-76. – ISSN 0869-3617


  Интервью с ректором Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта проф. А.П. Клемешевым.
196571
   Балтийский флот : исторический очерк. – Москва : Воениздат
3. – 1960. – 375 с.
196572
  Пухов А.С. Балтийский флот в обороне Петрограда. / А.С. Пухов. – М.-Л., 1939. – 138с.
196573
  Петров П.В. Балтийский флот и блокада побережья Эстонии в июне 1940 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 156-161. – ISSN 0042-8779
196574
  Тренин Д.В. Балтийский шанс / Д.В. Тренин. – Москва, 1997. – 66 с.
196575
  Маркявичюс А.М. Балтийский этюд : рассказы / Анелюс Маркявичюс ;. – Москва : Советский писатель, 1974. – 272 с.
196576
  Зиновенко Г.В. Балтийско-Приднестровская зона перикратонных опусканий / Г.В. Зиновенко. – Минск, 1986. – 212с.
196577
  Егорьев В.Е. Балтийское море / В.Е. Егорьев. – Москва, 1927. – 197с.
196578
  Егорьева А.В. Балтийское море / А.В. Егорьева. – Москва, 1961. – 96с.
196579
  Некрасова Г.А. Балтийское море : правовая охрана среды / Г.А. Некрасова. – Москва, 1984. – 160 с.
196580
  Чуковский Н.К. Балтийское небо : роман / Н.К. Чуковский. – Москва : Военное издательство, 1955. – 512 с.
196581
  Чуковский Н.К. Балтийское небо / Н.К. Чуковский. – Л, 1957. – 535с.
196582
  Чуковский Н.К. Балтийское небо / Н.К. Чуковский. – М, 1980. – 479с.
196583
  Чуковский Н.К. Балтийское небо : Роман / Н.К. Чуковский. – Москва : Художественная литература, 1989. – 509с.
196584
  Чуковский Н.К. Балтийское небо / Н.К. Чуковский. – М, 1991. – 603с.
196585
  Кежун Б.А. Балтийстие зори / Б.А. Кежун. – Л, 1959. – 124с.
196586
   Балтийцы : сборник лит.-худож. и публицистич. материалов о боевых действиях Балт. флота в годы Великой Отечеств. войны. 1941-1945. – Москва : Воениздат, 1955. – 535 с.
196587
  Мушников А.Н. Балтийцы в боях за Ленинград. 1941-1944 гг. / А.Н. Мушников. – М., 1955. – 208с.
196588
  Ховрин Н.А. Балтийцы идут на шторм / Н.А. Ховрин. – Москва, 1987. – 190с.
196589
  Трибуц В.Ф. Балтийцы наступают. / В.Ф. Трибуц. – Калининград, 1968. – 399с.
196590
  Трибуц В.Ф. Балтийцы сражаются. / В.Ф. Трибуц. – М., 1985. – 463с.
196591
  Тарасенков А.К. Балтийцы. : стихи / А.К. Тарасенков. – Москва : Советский писатель, 1942. – 26 с.
196592
  Муравьев-Апостол Балтийцы. / Муравьев-Апостол. – Л., 1968. – 110с.
196593
  Риский-Корсаков Балтика -- Амур / Риский-Корсаков. – Хабаровск, 1980. – 446с.
196594
  Хупфер П. Балтика - маленькое море, большие проблемы / П. Хупфер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 136с.
196595
  Молчанов И.Н. Балтика / И.Н. Молчанов. – Москва, 1933. – 79с.
196596
  Бергхольцас И.И. Балтика: охрана природной среды и право / И.И. Бергхольцас. – Рига : Авотс, 1986. – 107, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 101-108
196597
   Балтия в контексте Северного пространства. От Средневековья до 40-х годов ХХ века = The Baltics in the Nordic Spaces. From the Middle Age till the 1940s / [М.В. Бибиков и др. ; редкол.: Е.Л. Назарова (отв. ред.) и др. ; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории]. – Москва : ИВИ РАН, 2009. – 243, [1] c. : ил. – Указ. имен: с. 209-240. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94067-292-0
196598
  Сытин А. Балтия: двадцать лет независимости // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 12 (1619). – С. 35-48. – ISSN 0869-44435
196599
  Залізняк Л. Балтійська етнокультурна провінція та проблема походження індоєвропейських і фінно-угорських народів // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 40-62. – ISSN 2413-7065
196600
  Кукуре С. Балтійська міфологія в латвійсько- та литовськомовній історіографії XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 95-101
196601
  Радзявічюте А.Л. Балтійська тематика в науковій спадщині Ю.І. Венеліна (Гуци) // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 30-36
196602
  Чуковський М. Балтійське небо / М. Чуковський. – К, 1956. – 508с.
196603
  Ромашенко Л. Балтійський "текст" у творчості українських письменників-шістдесятників // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 148-161. – ISBN 978-966-493-187-5


  У статті розглядаються чинники, які сприяли міжнаціональному культурному діалогу в умовах існування багатонаціональної держави. Аналізується творчість письменників-шістдесятників як самобутнє явище не тільки в українській, а й ін. літературах, ...
196604
  Васьків М. Балтійський регіон в аперцепції українського письменства 1920-30-х років // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 43-47


  Автор статті веде мову про інтенсифікацію зацікавленості культурою, побутом, ментальністю народів Європи в українській літературі 1920-30-х років. Окремо йдеться про рецепцію історії й культури народів Балтії в літературі цього періоду, зокрема у ...
196605
  Непокупний А.П. Балтійські родичі слов"ян / А.П. Непокупний. – К., 1979. – 184с.
196606
  Мацула Ю. Балтійсько-Чорноморські геополітичні доктрини в працях С. Рудницького та Ю. Липи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 113-121. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
196607
  Непокупный Анатолий Павлович Балто-севернославянские языковые связи : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.15 / Непокупный Анатолий Павлович; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 59л. – Бібліогр.:с.55-59
196608
  Непокупный А.П. Балто-севернославянские языковые связи. / А.П. Непокупный. – К., 1976. – 227с.
196609
  Мартынов В.В. Балто-славяно-италийские изголоссы / В.В. Мартынов. – Минск, 1978. – 48с.
196610
   Балто-славянские исследования. – Москва : Наука, 1974. – 264с.
196611
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука
1981 год. – 1982
196612
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука
1982 год, вып. 3. – 1983
196613
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука
1983 год. – 1984. – 200 с.
196614
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука
1984 год. – 1986. – 272 с.
196615
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-010896-0
1986 год. – 1988. – 270 с.
196616
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-010955-X
1987 год. – 1989. – 256 с.
196617
   Балто-славянские этноязыковые контакты : сборник статей. – Москва : Наука, 1980. – 291 с.
196618
   Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и реальном плане : тез. докл. второй Балто-слав. конф., Москва, 29 нояб.-2 дек. 1983 г. – М : Наука, 1983. – 72 с.
196619
   Балто-славянский сборник : сборник. – Москва : Наука, 1972. – 423 с. + 3 отд. л. табл. – Списки лит. в конце статей
196620
  Петраускас О.В. Балто-слов"янські відносини в І тисячолітті н.е. за матеріалами обряду трупоспалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
196621
  Кондратенко О. Балто-Чорноморська співдружність: витоки та стратегічні можливості для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 11-17. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано, що в контексті наростання загроз українській зовнішній політиці й дипломатії, Україні варто більш чітко працювати в напрямі активізації відносин зі східноєвропейськими країнами щодо створення майданчика безпекового діалогу в межах ...
196622
  Смирнов І.Г. Балто-Чорноморська транспортно-логістична інтеграція та місце в ній України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 202-211 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
196623
  Балалыкина Э.А. Балто славянские языковые отношения / Э.А. Балалыкина. – Казань, 1973. – 144с.
196624
  Гимбутас М. Балты = The balts : люди янтарного моря / Мария Гимбутас ; [пер. с англ. С. Федорова]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 221,[2] с., [16] л. ил. : ил., табл., карт. – Парал. тит. л. англ. - Сер. осн. в 2002 г. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-1359-5
196625
   Балты, славяне, прибалтийские финны : Этногенет. процессы : сб. ст. – Рига : Зинатне, 1990. – 289с.
196626
   Балтэзерс.-Царникава.-Скулте. Маршрут.. – Рига, 1955. – 16с. : илл. – (Советская Латвия ; 5)
196627
  Муканов С.М. Балуан-Шолак : повести, рассказы, очерки / С.М. Муканов; переводы. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1962. – 287 с.
196628
  Короткий В.А. Балуг"янський Михайло Андрійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 46-47. – ISBN 966-06-0393-2
196629
  Коломоєць Т.О. Балуд"янський М.А. та його роль у формування наукової та освітянської шкіл Університету Святого Володимира // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 332-336. – ISBN 978-617-7133-95-6
196630
   Балхашский сегмент. Подземные воды.. – Алма-Ата : Гылым, 1992. – 240с.
196631
   Балюк Г.І. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 310-312. – ISSN 1993-0909


  Президія Національної академії правових наук України і редакційна колегія "Вісника Академії правових наук України" щиро вітають Галину Іванівну Балюк з ювілеєм.
196632
   Балюк Галина Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 20. – ISBN 978-966-439-754-1
196633
  Пронська Г.В. Балюк Галина Іванівна (- правознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 185. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
196634
   Балюк Галина Іванівна (1951) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 26. – ISBN 978-966-933-054-3
196635
  Рахманний Р. Баляда про поїзд, що йде крізь наше серце // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 238, листопад : листопад. – С. 4-10


  "Інтернаціоналізм чи русифікація?" Івана Дзюби.
196636
  Франко І. Баляди і розкази / Іван Франко; упор. та вступн. стаття Б. Тихолоза; НАНУ; Львівське відділення Ін-ту літ-ри ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Львів, 2007. – 272розд.паг. : фото. – (Літературні пам"ятки ; Вип.7). – ISBN 978-966-02-4423-8
196637
   Балян Ануш Валеріївна - ювіляр // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 106-107. – ISSN 2221-1055
196638
  Кофман А. Бальбоа - первооткрыватель Тихого океана // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 4-15. – ISSN 1812-867Х
196639
  Костюковский Г.А. Бальга / Г.А. Костюковский. – Калининград, 1961. – 80с.
196640
   Бальдасар Боніфаціо та його стаття De archivis // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 2/3. – C. 222-237. – ISSN 0320-9466
196641
   Бальден Тео. Выставка произведений. Москва. 1974.. – М., 1973. – 18с.
196642
  Давлєтов О. Бальдур фон Ширах - від студентського вождя та лідера "Гітлерюгенду" до гауляйтера Відня // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 92-101. – ISBN 978-966-02-7255-2
196643
   Бальдур фон Ширах і постуаова уніфікація молодіжного руху Німеччини за нацистським зразком // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 84-95. – ISBN 978-966-02-7332-0
196644
  Сухотин П. Бальзак / П. Сухотин, 1934. – 367с.
196645
  Реизов Б.Г. Бальзак : сб. ст. / Б.Г. Реизов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1960. – 331 с.
196646
  Цвейг С. Бальзак / С. Цвейг; Пер. с нем А. Голембы. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 494с.
196647
  Обломиевский Д.Д. Бальзак : этапы творческого пути / Д. Обломиевский. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1961. – 590 с.
196648
  Цвейг С. Бальзак / С. Цвейг; Пер. с нем. А. Голембы. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 494с.
196649
  Цвейг С. Бальзак / С. Цвейг. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1981. – 400с.
196650
  Цвейг С. Бальзак / С. Цвейг; Пер.с нем. А. Голембы. – Минск : Народна асвета, 1984. – 400 с.
196651
  Сиприо П. Бальзак без маски / Пер. с франц. и сост. иллюстр. Е.Сергеевой; Пьер Сиприо. – Москва : Молодая гвардия, 2003. – 503с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий / Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; Вып. 1040 (840)). – ISBN 5-235-02516-4
196652
   Бальзак в воспоминаниях современников : [сборник. – Москва : Художественная литература, 1986. – 558, [1] с., [9] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 436-556. – (Серия литературных мемуаров / редкол.: В.Э. Вацуро и др.)
196653
  Розанова А.А. Бальзак в оценке русской революционно-демократической критики // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 32-34
196654
  Петелин Г.С. Бальзак и естествознание / Г.С. Петелин. – Ростов -на-Дону, 1986. – 108с.
196655
  Ступак Ф.Я. Бальзак і Україна // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 145-149. – ISSN 2077-1800
196656
  Розанова А.А. Бальзак на путях к реализму : Дис... канд. филол.наук: / Розанова А.А.; КГУ. – Киев. – 355 л. – Бібліогр.: л. 350-355
196657
  Козельський Я. Бальзак у Верхівні : репортерські нотатки слідами великого французького письменника Оноре де Бальзака / Ян Козельський. – Стара Синява : Офсет, 1992. – 80 с.
196658
  Реизов Б.Г. Бальзак. / Б.Г. Реизов. – Л., 1946. – 59с.
196659
  Елизарова М.Е. Бальзак. : очерк творчества / М. Елизарова. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1951. – 96 с.
196660
  Вайман С.Т. Бальзаковский парадокс / С.Т. Вайман. – Москва : Советский писатель, 1981. – 366 с.
196661
  Скуинь З. Бальзам : рассказы / Зигмуд Скуинь; пер. с лат.С.Цебаковского. – Москва : Художественная литература, 1976. – 353 с.
196662
  Стюарт Э. Бальзам для раненого сердца = Lord of danger / Энн Стюарт ; [пер. с англ. К.И. Молькова]. – Москва : Эксмо, 2013. – 506, [2] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Черный лебедь). – ISBN 978-5-699-58753-7
196663
  Бандуренко Є.Ф. Бальзам і сіль : лірика, гумор, сатира / Є.Ф. Бандуренко. – Одеса : Маяк, 1972. – 104 с.
196664
  Кожухов Михаил Бальзам от Мюнхгаузена // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 22-25 : фото
196665
  Вольф Г. Бальзамы, смолы, искусственные смолы, олифы и лаки / Г. Вольф. – Петроград : Научхимтехиздат, 1923. – 106 с.
196666
  Рудникова Е.Г. Бальмеровский и пашеновский декременты в протуберанцах различной яркости // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 35-41. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Вычислены бальмеровский и пашеновский декременты.
196667
  Азадовский К.М. Бальмонт и Япония / К.М. Азадовский, Е.М. Дьяконова. – Москва : Наука, 1991. – 187, [3] с., 4 л. ил. : ил.
196668
  Кідалова Н. Бальна оцінка - це "верхівка айсберга" / підготувала Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 березня (№ 11). – С. 11-13. – ISSN 2219-5793
196669
  Павлюк Т.С. Бальна хореографія XX - початку XXI ст.: генезис, соціокультурний контекст, тенденції розвитку : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Павлюк Тетяна Сергіївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 52 назви
196670
  Павлюк Т. Бальна хореографія XX століття в прибалтійських країнах // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 104-110. – ISSN 2410-5325


  Проаналізовано історичні процеси розвитку бальної хореографії в прибалтійських країнах у ХХ ст. Зазначено, що республіки Прибалтики стали центром розвитку радянської бальної хореографії, адже бальна практика існувала тут ще до Другої світової війни як ...
196671
  Александрова Наталья Бальная ночь в Дрездене : тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 12-15
196672
  Шереметова Юлия Бальнеокурорты Болгарии представлены в Домодедово : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 64 : Фото
196673
  Молодецкий А.Е. Бальнеологические, бальнеогрязевые и климатические рекреационные ресурсы Северо-Западного Причерноморья в курортной функции региона / А.Е. Молодецкий, А.А. Пышная // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 167-175 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
196674
   Бальнеологический курорт Трускавец - отдых и оздоровление круглый год : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 44-45 : Фото
196675
  Садівничий В. Бальнеологічні газети Східної України (середина ХІХ - початок ХХ ст.) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 97-101


  . У статті розглянуто процеси формування, типоформуючі ознаки, специфіку функціонування, тематичне наповнення спеціалізованих курортних газет медичного спрямування, що в середині ХІХ - перші десятиліття ХХ ст. виходили в Східній Україні. В статье ...
196676
  Лапшин Ф.В. Бальнеологічні здравниці радянської Буковини / Ф.В. Лапшин, П.С. Христенко. – К, 1967. – 60с.
196677
  Матвієнко Н.М. Бальнеологічні курорти Угорщини на світовому туристичному ринку / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко, А.В. Ігнатенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 91-98 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
196678
  Долинська О.О. Бальнеологічні ресурси Хмельницької області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 110-118. – ISSN 2308-135X
196679
  Пишна Г.О. Бальнеологічні та бальнеогрязові рекреаційні системи України: ресурси, їх використання та напрями охорони // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 101-109. – Бібліогр.: 10 назв.
196680
   Бальнеофизиотерапия. Тезисы научно-практической межтерриториальной конференции. – 1989, 1989. – 146 с.
196681
  Шехонин А.А. Бально-рейтинговая система оценивания результатов обучения / А.А. Шехонин, тарлыков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 22-30. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрена проблема оценивания результатов обучения в различных системах, приведены график учебного процесса, система управления и технология оценивания при использовании балльно-рейтинговой системы, указаны трудности и проблемы внедрения. We ...
196682
  Резникова З.П. Бальный танец / З.П. Резникова. – Москва
1,2. – 1953. – 336 с.
196683
  Резникова З.П. Бальный танец / З.П. Резникова. – Москва
2. – 1956. – 223 с.
196684
   Бальный танец. – Л, 1981. – 78с.
196685
  Ивановский Н.П. Бальный танец XVI-XIX вв. / Н.П. Ивановский. – Л.-М, 1948. – 216с.
196686
   Бальтазар Гакет - дослідник Південно-Східної і Центральної Європи : Дослідження і матеріали. – Львів, 2000. – 318с. – ISBN 966-02-1698-Х
196687
  Рохлин Александр Бам - 2 : Бам: 33 года спустя. Россия / Рохлин Александр, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 140-152 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
196688
   БАМ - дорога созидания. – М, 1983. – 208с.
196689
  Дихтярь А.Б. БАМ / А.Б. Дихтярь. – Москва, 1974. – 47с.
196690
  Чудный В.П. БАМ : страницы великой стройки / В.П. Чудный. – К, 1985. – 87с.
196691
  Козловский Е.А. БАМ газами геолога / Е.А. Козловский. – Москва : Недра, 1986. – 202с.
196692
   БАМ и народы Севера. – Новосибирск, 1979. – 176с.
196693
  Нелещев А.А. БАМ и освоение Забайкалья / А.А. Нелещев. – Новосибирск, 1979. – 159с.
196694
  Салуцкий А.С. БАМ строят сильные / А.С. Салуцкий. – М, 1976. – 81с.
196695
  Баландин Р.К. БАМ. Аспект геологический = По-хозяйски использовать недра планеты / Р.К. Баландин. – ( Нар. ун-т. Фак. "Человек и природа",7. – Москва : Знание, 1976. – 96с.
196696
   БАМ. Изучение и охрна природной среды. Состояние и перспективы научных исследований. – Иркутск, 1987. – 168с.
196697
  Сахаров А.Н. Бамбино. / А.Н. Сахаров. – Л., 1981. – 160с.
196698
  Сахаров А.Н. Бамбино. / А.Н. Сахаров. – Л., 1985. – 172с.
196699
  Вагинов К. Бамбочада / К. Вагинов. – Ленинград, 1931. – 140 с.
196700
  Бабурин А.Н. Бамбук / А.Н. Бабурин. – Тифлис : Заккнига, 1931. – 20 с. – (Всесоюзное бюро по субтропическим культурам ; Популярная серия)
196701
   Бамбук в снегу. – М, 1978. – 327с.
196702
  Бабурин А.Н. Бамбук и его культура в Закавказье / А.Н. Бабурин. – Ленинград : Изд-во Всесоюз. ин-та прикладной ботаники и новых культур, 1930. – 77 с. : ил., 27 рисунков в тексте. – Библиогр.: с. 76
196703
  Варненская М. Бамбук шумит ночью. / М. Варненская. – Москва, 1972. – 255с.
196704
  Гинкул С.Г. Бамбуки и их культура в СССР / С.Г. Гинкул; Кекелидзе А.С. – Батуми, 1938. – 110 с.
196705
  Демчук С. Бамбукова вудочка : проза: сентиментальне оповідання // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 8. – С. 30-31. – ISSN 0130-321Х
196706
  Минеев А.И. Бамбуковая крепость / А.И. Минеев. – М., 1984. – 209с.
196707
   Бамбуковая флейта. – М, 1977. – 293с.
196708
  Навлицкая Г.Б. Бамбуковый город / Г.Б. Навлицкая. – Москва, 1975. – 334 с.
196709
  Поп С. Бамбуковый орган / С. Поп. – Бухарест, 1969. – 40 с.
196710
  Эрстрем К. Бамбуковый фонарик / К. Эрстрем. – Москва : Прогресс, 1964. – 122с.
196711
  Озкан Туба Салтик Бамси Бейрек у контексті героїчної подорожі та процес навчання // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 48-52. – ISSN 0130-6936


  Структурна подібність народних оповідань є предметом багатьох досліджень. У цій статті жанрову схожість розглянуто за принципом, описаним Джозефом Кемпбеллом у творі "Герой з тисячами облич", перекладеному на турецьку мову як "Безкінечна подорож героя".
196712
  Рудь М.О. Баналітет / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 28-29. – ISBN 966-642-073-2
196713
  Мозетіч Б. Банальнощі : [поезії] / Бране Мозетіч ; передм. та пер. із фр. Дмитра Чистяка. – Київ : Радуга, 2012. – 87, [4] с. : портр. – ISBN 978-966-1642-93-4
196714
  Солодова Л.Е. Банальные и небанальные тексты в обучении иностранцев русскому языку // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 47-50. – (Русская филология ; № 3 (65) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті зіставляються ознаки банальних і небанальних текстів з огляду на ускладнення розуміння, зумовленого особливостями організації структури тексту. Автор підтверджує теоретичні положення відомого лінгвіста і методиста І.Ю. Шехтера про те, що ...
196715
  Алексеев Э.И. Банальные истории / Э.И. Алексеев. – Москва, 1990. – 312с.
196716
  Письменный И. Банальный современный детектив = Литературное творчество ученых // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
196717
  Попцов О.М. Банальный сюжет: повести / О.М. Попцов. – М., 1988. – 334с.
196718
  Пестушко Валерий Банан банану - рознь! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 50 : Іл.
196719
  Жуховицкий Л.А. Банан за чуткость / Л.А. Жуховицкий. – Москва, 1977. – 206с.
196720
  Кучарська Л.В. Банани за і проти / Л.В. Кучарська, Л.П. Пашко, Л.В. Михайлова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 2 : фото
196721
  Павлов Г.С. Бананов думает / Г.С. Павлов. – Волгоград, 1979. – 31с.
196722
  Ай У Банановая долина : повести. рассказы / Ай У ; пер. с китайского и предисл. В. Сорокина. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 399 с.
196723
  Лахт Уно Банановый корабль в сиреневом тумане, и другое - с мягким прибалтийским акцентом : сборник / Уно Лахт; пер. с эст. – Таллин : Ээсти раамат, 1985. – 206 с.
196724
   Банановый рай. Иордания = Новый год в альтернативе : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 68-69 : Іл.
196725
   Банановый рай. Кения = Новый год в альтернативе : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 70 : Іл.
196726
  Срапян Елена Банановый рай. С плантаций Эквадора - на полку супермаркета / Срапян Елена, Федоров Александр // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 10 (2937). – С. 56-64 : фото
196727
  Монахов Антон Бананы, авокадо, мед и другие исчезающие продукты. Исчезающая пища // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 2 (2953). – С. 76-80 : фото
196728
  Марков М. Банатски воз / М. Марков. – Београд, 1973. – 233с.
196729
  Поляков П.Л. Банаховские когомологии и деформации расслоенных пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Поляков П.Л.; МГУ. Мех.-мат. фак-т. Кафедра высшей алгебры. – М., 1971. – 12л.
196730
  Крупник Н.Я. Банаховы алгебры с символом и сингулярные интегральные операторы / Н.Я. Крупник. – Кишинев, 1984. – 138с.
196731
  Хелемский А.Я. Банаховы и полинормированные алгебры / А.Я. Хелемский. – Москва : Наука, 1989. – 463 с.
196732
  Гофман К. Банаховы пространства аналитических функций / К. Гофман. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 311 с.
196733
  Балашова Галина Сергеевна Банаховы пространства бесконечно дифференцируемых функций и нелинейные дифференциальные уравнения бесконечного порядка : Автореф... док. физ.-матем.наук: 01.01.01 / Балашова Галина Сергеевна; Росс. Акад. наук. – М., 1992. – 33л.
196734
  Григорчук Ростислав Иванович Банаховы средние на однородных пространствах и случайные блуждания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Григорчук Ростислав Иванович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1978. – 15л.
196735
  Сидоренко Віктор Бангкок. Азіатик - стайл, або Польоти і покупки над річкою королів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 48-52 : фото
196736
  Сидоренко Віктор Бангкок. В очікування вічної нірвани // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 50-56 : фото
196737
  Пирогів Андрій Бангкок. Дракони не янголи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 76-83 : фото
196738
  Дудкін Іван Бангкок. Місто небожителів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 18-24 : Фото
196739
  Сидоренко Віктор Бангкок. Порцеляновий світанок : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 62-71
196740
   Бангкок. Путеводитель : Мир туризма // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 104-105 : Іл.
196741
  Сидоренко Віктор Бангкок. Ринок вихідного дня : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 50-53 : Фото
196742
  Машовець Софія Бангкок. Фото на пам"ять : спецрепортаж / Машовець Софія, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 32-37 : Фото
196743
  Щедров И.М. Бангладеш / И.М. Щедров. – Москва, 1973. – 128с.
196744
  Тринич Ф.А. Бангладеш : экономико-географический очерк / Ф.А. Тринич. – Москва : Мысль, 1974. – 256 с.
196745
  Цейкович К.Н. Бангладеш : Обзор.инф-ия / К.Н. Цейкович; НИИ пробл.высш.школы; Отд.науч.инф-ии. – Москва : НИВШ, 1976. – 42 с. : 1 отд.лист схем. – Список лит.: с.40-42 (30 назв.). – (Высш. и сред.спец.образование за рубежом)
196746
  Ермошкин Н.И. Бангладеш / Н.И. Ермошкин. – М., 1979. – 119с.
196747
  Семенець О.Є. Бангладеш, Наародна Республіка Бангладеш // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 189. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
196748
  Беглова Н.С. Бангладеш, Южная Азия и политика США / Беглова Н.С. – Москва : Наука, 1982. – 200 с. – Библиогр.: с. 178-189
196749
  Шредер Йенс Бангладеш. Нищета и мужество / Шредер Йенс, Б Г.М. Акаш // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 1 (178), январь. – С. 118-129 : фото. – ISSN 1029-5828
196750
  Хак Мохаммад Сайфул Бангладеш: до и после выборов-2008 // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 8 (625). – С. 51-54. – ISSN 0321-5075
196751
  Захожая А.Н. Бангладеш: становление и развитие государственности / А.Н. Захожая. – М., 1984. – 106с.
196752
  Меренкова О.Н. Бангладешцы в Англии: мифы и реальность // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4 (645). – С. 32-35. – ISSN 0321-5075
196753
  Пронин В.А. Банда / В.А. Пронин. – Таллин, 1993. – 410с.
196754
  Пронин В.А. Банда 6. / В.А. Пронин. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 432с. – ISBN 5-04-003873-9
196755
  Дубенко Д. Банда Ваньки Золотого, или случай в университетской клинике // Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев, 2019. – Август (№ 35). – С. 14


  Йдеться про випадок, що стався в Університетській клініці (сьогодні - Київська міська клінічна лікарня № 18) 15 квітня 1925 року. Недалеко від ботанічного саду міліціонери зупинили підозрілих осіб - паспортів у них не виявилося, зате були пістолети. ...
196756
  Эбби Э. Банда гаечного ключа / Э. Эбби; Киевский эколого-культурный центр; Сокращ. перевод с англ. Е.Б.Мигуновой. – 2-е изд., допол. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 240с. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып.32)
196757
  Щедров І.В. Банда і злочинна організація: проблема співвідношення понять // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 460-466. – ISSN 1563-3349
196758
  Волков С.Е. Банда Махно в Курской губернии / С.Е. Волков. – Курск, 1929. – 15с.
196759
  Абдуліна І. Банда розробила символ України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 6. – С. 41-42. – ISSN 1608-6422
196760
   Банда тетушки Барбары / Грун, , Элс, де. – Москва, 1991. – 287с.
196761
  Грибанов Б. Банда Тито - орудие американо-английских поджигателей войны / Б. Грибанов. – Москва : Госполитиздат, 1951. – 152 с.
196762
  Грибанов Б. Банда Тито орудие американо-английских поджигателей войны / Б. Грибанов. – 2-е изд., доп. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 191 с.
196763
  Уолферт А. Банда Тэккера : Роман / А. Уолферт. – Москва, 1947. – с.
196764
  Уолферт А. Банда Тэккера : Роман / А. Уолферт. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 593с.
196765
  Уолферт А. Банда Тэккера : роман / А. Уолферт. – Москва : Правда, 1984. – 528с.
196766
  Бородюк Н. Бандера - з іспанської "прапор" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 2 (30). – С. 21-23
196767
  Патриляк Іван Бандера - Символ і Бандера - Людина // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт.-груд. – С. 4-24. – ISSN 0042-9422
196768
  Шлапак Я. Бандера - це прапор // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 13


  110 років віддня народження Степана Бандери, українського політичного діяча, ідеолога і теоретика українського національно-визвольного руху.
196769
  Грицак Я. Бандера // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 39 (292), 8 жовтня 2015. – С. 30-33
196770
  Фаріон І. Бандера Андрій Михайлович - повстанець у рясі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 15-21 липня (№ 28)


  80 літ від дня розстрілу.
196771
  Посівнич М. Бандера в німецьких тюрмах і концтаборах // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2013. – 13 жовтня (№ 41). – С. 9. – ISSN 0027-8254
196772
  Сікора В.Д. Бандера Володимир-Никола (-економіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 190. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
196773
  Кралюк П. Бандера і Путін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26 березня (№ 54). – С. 5


  Чому в Росії й досі бояться лідера українських націоналістів?
196774
   Бандерівець : Збірник виховних законів і правил. – Київ, 2001. – 40с.
196775
  Отрошко Л.Г. Бандерівська революційна ідеологія в теорії і практиці українського націоналізму // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 345-351. – ISBN 978-966-428-404-9
196776
  Стецишин О.Л. Бандерівський інтернаціонал. Грузини, росіяни, євреї... : наук.-популяр. видання / Олег Стецишин ; Центр дослідж. визвол. руху. – Львів : Часопис, 2015. – 325, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-2720-20-4
196777
  Хейфец М. Бандерівські сини // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 586-619. – ISBN 978-966-2164-80-0
196778
  Клочко Р. Бандерівці у степах України: ОУН на півдні і сході // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 січня - 6 лютого (№ 3). – С. 14


  Влітку 1941 р. жителі півдня і сходу України вперше в житті побачили бандерівців. Не антигероїв радянської та пострадянської пропаганди, а справжніх членів ОУН, які вирушили в ці регіони організовувати українські державні структури, аби поставити ...
196779
  Сиручек М. Бандеровцы - герои или бандиты? : пер. с чешского / Милан Сиручек ; пер. с чешского [М. Сиручека]. – Киев : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 207, [1] с. : фотоил. – ISBN 978-966-437-436-8
196780
  Котюк І. Бандитам - тюрми! Делеговане тлумачення правових норм як засіб політичної маніпуліції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22-28 березня (№ 12). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
196781
  Ющенко В. Бандити при владі, не грайтеся з вогнем, не копайте яму, бо першими у неї потрапите ви: Із виступу [канд. на пост Президента України] на мітингу 23 жовт. [2004 р.] // Укр. газета, 2004
196782
  Кифлюк Ю.В. Бандитизм в системі організованої злочинності: кримінологічна характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кифлюк Юлія Володимирівна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
196783
  Голина В.В. Бандитизм в Украине: криминалогическая характеристика и проблемы предупреждения // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 7. – С. 72-79. – ISSN 0132-0769
196784
  Гусєв В.І. Бандитизм і єврейські погроми в перші роки радянської влади в Україні: 1921-1922 рр. / В.І. Гусєв, О.В. Козерод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-18. – (Історія ; вип. 53)


  Присвячено проблемі боротьби з бандитизмом та єврейськими погромами на початку 20-х рр. ХХ ст. в умовах становлення та зміцнення радянської влади в Україні.
196785
  Докучаєва В. Бандитизм як злочинне діяння, що характеризується особливою суспільною небезпечністю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 237-239. – ISSN 2663-5313
196786
  Галушка-Адайкін Бандунгзька конференція та загальнонаціональні вибори до парламенту як головні події політичного життя Республіки Індонезія у 1955 році // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 37-46. – ISSN 1682-671Х
196787
  Кириченко Оксана Бандура - style / Кириченко Оксана, Будько Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 128-133 : фото
196788
  Бєлінський А. Бандура - шлях популяризації України в світі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 12 липня (№ 27/28). – С. 4. – ISSN 2519-4429
196789
  Зінків І. Бандура в органологічній концепції Олександра Фамінцина // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 75-81. – ISSN 1728-6875


  Фамінцин Олександр Сергійович - музичний критик і комп.(1841 - 1896), присвятив себе музиці. З 1865 по 1872 р. він був професором музики й естетики в Санкт-Петербургской консерваторії
196790
  Кушаков Ю.В. Бандура Олег Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 635. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
196791
  Бублей Іван Бандура украйнского гевала 1873 року, сповчена Иваном Бублеем. – Полтава : В друк. Пигуренко, 1873. – 56 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  Зміст: Гандзя; Суєта; Житєйське моpе
196792
  Зінків І.Я. Бандура як історичний феномен : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Зінків Ірина Ярославівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильского. – Київ, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: 36 назв
196793
  Іскорко-Гнатенко Бандуренко (Бондаренко) Є.Ф. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 25-26. – ISBN 978-617-7442-69-0
196794
  Чернета Т.О. Бандури і кобзи в колекції народних музичних інструментів Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 272-279
196795
   Бандурист - "терорист": документи зі справи репресованого музиканта Гната Хоткевича доступні онлайн / Центр досліджень визвольного руху // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-25 жовтня (№ 39/40)
196796
  Горленко В. Бандурист Иван Крюковский : (Текст девяти дум, с биографической заметкой) // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.481-518
196797
  Максим"юк Г. Бандурист Михайло Теліга // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 90-93. – ISSN 2224-0926
196798
  Васюта О.П. Бандурист Терентій Пархоменко в контексті дослідження української народної тврчості ХХ століття ()до 135-річчя від дня народження) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 180-186
196799
  Якименко Л. Бандурист у вишиваній сорочці : Спогад-нарис Надії Суровцової про Гната Хоткевича // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (109). – С. 110-117
196800
  Василенко Р. Бандуристе, орле сизий? // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 20-22


  Григорій Трохимович Китастий — Герой України, композитор, диригент, бандурист.
196801
  Ющенко О.Я. Бандуристи - орли сизі... : [нариси, спогади, вірші] / Олекса Ющенко. – Київ : Просвіта, 2007. – 183, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 174-175. – ISBN 966-8547-92-6
196802
  Букет Є. Бандуристи Шевченки з Пашківки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня (№ 43). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
196803
   Бандурка : українські сороміцькі пісні в записах в записах З. Доленги-Ходаковського, М. Максимовича, П. Лукашевича, М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Чубинського, Хв. Вовка, І. Франка, В. Гнатюка. – Київ : Дніпро, 2001. – 279 с. – ISBN 966-578-037-9


  Багата індівідуальність українського народу і вся краса його неповторного фольклору навіки закарбувалися у піснях, зокрема і сороміцких
196804
  Брояко Н. Бандурне виконавство у сучасних субкультурах України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 43-47. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
196805
  Чернецька Н.Г. Бандурне мистецтво в контексті музичної культури Волині XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чернецька Наталія Григорівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
196806
  Чернета Т.О. Бандурне мистецтво Придніпров’я ХХ століття: від аматорства до академізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 277-285
196807
  Дутчак В.Г. Бандурне мистецтво у міжкультурному діалозі: виміри і виклики // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 135-138. – ISBN 978-966-2241-65-5
196808
  Дутчак В.Г. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя в національному музично-культурному процесі XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав. : 17.00.03 / Дутчак Віолетта Григорівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 73 назви
196809
  Дутчак В. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя як національно-культурний феномен XX - початку XXI століть // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 34-47. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Узагальнено основні аспекти бандурного мистецтва українського зарубіжжя в часовому обширі ХХ – початку ХХІ століть. Визначено специфіку цього мистецького напряму, що представлена хронологічним, просторово-географічним, соціокультурним, компаративним, ...
196810
  Васюта О. Бандурне мистецтво Чернігівщини кінця XX - початку XXI століття: проблематика кобзаротворення // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 207-212. – ISSN 2413-4767
196811
  Чабаненко Н.А. Бандурний репертуар як чинник розвитку концертного виконавства // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 522-528. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає у розкритті текстово-музикологічних особливостей добору репертуару для бандури, що сприяло формуванню класичного репертуару бандури, підвищуючи, тим самим, рівень виконавської майстерності інструменту в контексті ...
196812
  Федько О.І. Банерна реклама та її різновиди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-53. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та проаналізовано поняття "банер", його основні риси як рекламного виду. Автором досліджено різні характеристики банера, як то: зображення, використання анімації, сюжет банера, текст над банером і під ним, вигідне розташування банера на ...
196813
  Пэрис Д. Банзай. Ура / Д. Пэрис. – Л., 1928. – 294с.
196814
  Кафаров К.А. Бани и здоровье. / К.А. Кафаров, А.А. Бирюков. – Москва, 1982. – 64с.
196815
   Банишко евнгелие: среднобългарски паметник от XIII век. – София, 1981. – 517с.
196816
  Гулієв Г. Банін: на перетині літератур // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 11/12 (1031/1032) : Спеціальний азербайджанський номер. – С. 285-289. – ISSN 0320 - 8370
196817
  Кулинич П. Банк - на землі, а земля ... в банку. Аналіз законодавчих ініціатив щодо створення Державного земельного банку // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39)
196818
  Андреюк Н. Банк "Укоопспілка": перші кроки : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 72-74
196819
   Банк "Фінанси та кредит" пропонує // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  КНУТШ підписав договір на приймання платежів за навчання та інші послуги з банком ( комісія - 0,25% від суми платежу).
196820
  Богданова Светлана Банк в кармане : Спецвыпуск-Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 54-56
196821
  Барковский Н.Д. Банк в решении социальных задач в условиях интенсификации экономики / Н.Д. Барковский. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 110, [2] с.
196822
  Захаров В.С. Банк в системе управления качесвтом продукции / В.С. Захаров. – Москва, 1974. – 96с.
196823
   Банк данных "Синоптическая метеорология" : Организация и использование в научных исследованиях. – Москва : Гидрометеоиздат, 1987. – 169с.
196824
  Синянская М.Л. Банк данных второго поколения по истории геодезии и картографии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 56-61 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
196825
  Салімонович Л. Банк живих еталонів. Рашисти повністю зруйнували матеріальну базу Національного банку генетичних ресурсів у Харкові // Україна молода. – Київ, 2022. – 26 травня (№ 11). – С. 1, 3


  Недавно в інформаційному просторі з’явилася новина про знищення російським військом Національного банку генетичних ресурсів України, де зберігається автентичне насіння понад160 тисяч рослин. Втім, як з’ясувалося днями, саме сховище живих еталонів (ним ...
196826
  Фалько М. Банк збанкрутував: що робити вкладникам та позичальникам? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 лютого (№ 3). – С. 13, 28
196827
  Сизов А. Банк земель як джерело збільшення доходів спеціального фонду Міністерства оброни України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 23-27. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (44)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано стан та розвиток банку земель Міністерства оборони України за роки української незалежності згідно з даними Держгеокадастру та Міністерства Оборони України, а саме: особливості їх відчуження та повернення за результатами ...
196828
  Ольхова Р.Г. Банк и контроль / Р.Г. Ольхова. – М., 1991. – 207с.
196829
  Мамонова И.Д. и др. Банк и платежная дисциплина / И.Д. и др. Мамонова. – М., 1990. – 157с.
196830
  Посконов А.А. Банк и предприятие / А.А. Посконов. – М., 1966. – 40с.
196831
  Когай А.В. Банк и предприятие / А.В. Когай. – Л., 1976. – 88с.
196832
  Рыбин В.И. Банк и предприятие / В.И. Рыбин. – М., 1982. – 63с.
196833
   Банк и экономное использование материальных ресурсов. – М, 1989. – 111с.
196834
  Киселев Ю.Н. Банк идей для частного бизнеса : Путь к финансовой независимости; как заработать первый миллион. / Ю.Н.Киселев. – Київ : А.С.К., 2005. – 352с. – ISBN 966-319-012-4
196835
   Банк инженерных знаний в функциональном проектировании машин. – Минск, 1990. – 67с.
196836
  Вігуру Ж.К. Банк очима економіста й бухгалтера / Ж.К. Вігуру. – Київ, 1997. – 293с.
196837
  Терес А.В. Банк розвитку Ради Європи як фінансовий інструмент реалізації соціально орієнтованих інвестиційних проектів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 149-155


  The article is devoted to the analysis of financial and credit activity of the Council of Europe Development Bank ( CEBj, principles of organization of its structures and decisions making, basic rules of credit of social programs in Central and Eastern ...
196838
  Філонова І. Банк розвитку як запорука економічного зростання в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 11 (177). – С. 33-36
196839
  Карпич В.С. Банк содружества равных / В.С. Карпич. – М., 1966. – 160с.
196840
  Забуліоніс А. Банк тестових завдань - панацея чи плацебо? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 6-12 червня (№ 20). – С. 12


  Педагоги багатьох країн щороку опиняються перед викликом - випускні і вступні іспити. Хоча в різних країнах вони проходять по-різному, основні проблеми досить схожі. Серед них одна постійна - якість екзаменаційних завдань. Наче все має бути просто: ...
196841
  Величко А.Н. Банк тестовых заданий по теории и методике обучения физике // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 123-145. – ISSN 1812-9463
196842
  Сурай А. Банк чистих моделей ділового середовища: теоретичні і методичні засади // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 86-95. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
196843
  Карманов Є. Банк як суб"єкт банківського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С. 51-56. – ISSN 0132-1331
196844
  Папаіка О. Банк. Ресурси. Капітал // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 61. – ISSN 1810-3944
196845
  Костарев Н.С. Банкет с изюминкой / Н.С. Костарев. – Ростов -на-Дону, 1975. – 32с.
196846
  Сашин Л. Банкет с привидениями // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 8. – С. 16-20


  Древняя религия японцев синтоизм; верования японцев
196847
  Шутова Наталья Банкетоход, или Корпоратив по-пролетарски : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 69 : Фото
196848
  Исмаилов А.Х. Банки Азербайджана: пройден первый этап кризиса // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (47). – С. 42-43. – ISSN 1728-8878
196849
  Луців Б. Банки в інвестуванні економічного розвитку України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 151-161. – ISSN 1818-5754
196850
  Котов Г.Н. Банки в системе финансового капитала современной Англии : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Котов Г.Н.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1972. – 23л.
196851
  Левчук И.В. Банки в условиях самофинансирования хозяйства / И.В. Левчук. – М, 1990. – 47 с.
196852
  Жуковская Р. Банки Германии в период общего кризиса капитализма / Р. Жуковская. – М., 1936. – 175 с.
196853
  Горохов С.С. Банки германского императора в перидо и после второй мировой войны : Автореф... докт. экон.наук: / Горохов С. С.; АН СССР, Ин-т экон. – М., 1955. – 27л.
196854
  Петухова Н.М. Банки данных / Н.М. Петухова. – Л., 1978. – 66с.
196855
  Евменов В.П. Банки данных / В.П. Евменов. – Л., 1979. – 81с.
196856
  Дагаев Н.И. Банки данных / Н.И. Дагаев, Б.М. Рудзицкий. – Москва, 1979. – 64с.
196857
  Абдрахманова С.Х. Банки данных : учеб. пособие по спецкурсу / С.Х. Абдрахманова, Э.Д. Каданэр. – Пермь : Пермский ун-т, 1982. – 80 с. – Библиогр.: с. 79
196858
   Банки данных. – К, 1983. – 84с.
196859
   Банки данных. – К, 1983. – 139с.
196860
   Банки данных. – К, 1983. – 79с.
196861
   Банки данных. – К
4. – 1983. – 174с.
196862
  Димитраки П.Н. Банки данных автоматизированных систем / П.Н. Димитраки. – Кишинев, 1979. – 151с.
196863
   Банки данных в автоматизированных системах обработки данных. – К, 1981. – 196с.
196864
  Зиновьев Э.В. Банки данных в вычислительных сетях / Э.В. Зиновьев, А.А. Стрекалев. – Рига, 1979. – 69с.
196865
   Банки данных в геофизике : Результаты исследований по международным геофизическим проектам. – Москва, 1984. – 153с.
196866
   Банки данных в научных исследованиях. – К, 1983. – 74с.
196867
  Солдатов В.Н. и др. Банки данных в нефтяной промышленности / В.Н. и др. Солдатов. – Новосибирск, 1988. – 126с.
196868
  Матвеев В.К. Банки данных в химической термодинамике / В.К. Матвеев. – М., 1989. – 156с.
196869
  Клыков Ю.И. Банки данных для принятия решений / Ю.И. Клыков, Л.Н. Горьков. – М., 1980. – 208с.
196870
   Банки данных и информационно-поисковые системы. – К, 1980. – 126с.
196871
   Банки данных и информцаионно-поисковые системы. – К, 1979. – 144с.
196872
  Скворцов Банки данных. / Скворцов, Б.А. Щукин. – М., 1979. – 71с.
196873
  Костин И. Банки и "рейдеры"-опасность для экономики // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 28-30.
196874
  Смирнов К.М. Банки и банкирский депозит в Риме / К.М. Смирнов. – Одесса : "Экон." тип., 1909. – [4], 198 с. – Отт. из "Зап. Новорос. ун-та". 1909, т. 112. – Библиогр. в примеч.
196875
  Челноков В.А. Банки и банковские операции : букварь кредитования : технологии банковских ссуд : околобанковское рыночное пространство : учебник для студ. вузов / В.А. Челноков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2008. – 292 с. – ISBN 978-5-06-005158-2
196876
   Банки и банковское дело : Учебное пособие. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 256с. – (Краткий курс). – ISBN 5-272-00227-Х
196877
   Банки и банковское дело. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 254с. – (Краткий курс). – ISBN 5-272-00227-Х


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
196878
  Шенаев В.Н. Банки и кредит в системе финансового капитала ФРГ. / В.Н. Шенаев. – М., 1967. – 287с.
196879
  Авдеева И.А. Банки и кредит в Югославии / И.А. Авдеева ; АН СССР, Ин-т экономики мировой соц. системы. – Москва : Наука, 1978. – 96 с.
196880
  Макаров А.Ф. Банки и кредитные учреждения / Сост. А.Ф. Макаровым. – Санкт-Петербург : Кн. дело, 1913. – VII, [9], 343 с. – (Торгово-промышленный, биржевой и банковый справочник-ежегодник ; [Вып. 1])
196881
  Могутин В.Б. Банки и международный капиталистический бизнес / В.Б. Могутин. – М, 1981. – 256с.
196882
  Гайдуцкий А.П. Банки и миграционный капитал = Banks & migration capital : практ. пособие для банкиров / Андрей Гайдуцкий. – Киев : Информационные системы, 2013. – 459, [1] с., [14] л. фот. : ил., табл., портр. – Доп. тит. л. англ. - Данные об авт. и содерж. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 441-459. – ISBN 978-966-2249-77-4


  У пр. № 1725089 напис: Шановному Олександру Ігоревичу! З найкращими побажаннями від автора. Підпис. 17.10.13
196883
  Гиндин И.Ф. Банки и промышленность в России. К вопросу о финансовом капитале в России. / И.Ф. Гиндин. – М.-Л., 1927. – 208с.
196884
  Львов Ю.И. Банки и финансовый рынок : Петроград - Ленинград - Санкт-Петербург / Ю.И. Львов. – Санкт- Петербург : КультИнформПресс, 1995. – 528с. – ISBN 583920112
196885
  Бережна І.Ю. Банки і небанківські кредитно-фінансові інститути як складові інституціонального середовища інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 76-83
196886
  Гончаренко В.В. Банки комерційні та кооперативні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 102-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
196887
  Берегуля В. Банки Криму: традиції - основа для розвитку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 2-4 : Табл.
196888
   Банки на развивающихся рынках. – Москва : Финансы и статистика
Том 1 : Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам/ Д.Д. Карлсон, К.Т. Дитц, П. Фалетти. – 1994. – 322 с.
196889
   Банки на развивающихся рынках. – Москва : Финансы и статистика
Том 2 : Интерпретирование финансовой отчетности/К.Д. Барлтроп, Д.МакНотон. – 1994. – 227 с.
196890
  Чуб О. Банки на ринку корпоративного контролю: проблеми оцінки вартості бізнесу // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 54-56.
196891
  Чуб О. Банки на ринку корпоративного контролю: проблеми оцінки вартості бізнесу : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 54-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
196892
  Циганов С.А. Банки на фондовому ринку країн із трансформаційною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 216-222.
196893
  Фомин С. Банки начинают и... выигрывают // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 32. – С. 92-97


  Сергій Вітте і фінансові війни початку ХХ століття
196894
  Самко Н.Г. Банки розвитку як інститут сприяння конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 433-441


  У статті обґрунтовано необхідність створення в Україні спеціалізованих інвестиційних банків розвитку з метою впровадження структурних реформ та модернізації економіки. На основі аналізу міжнародного досвіду функціонування банків розвитку окреслено ...
196895
  Петрашко Л.П. Банки с иностранным капиталом в странах с переходной экономикой: украинский опыт / Л.П. Петрашко, М.С. Цывина // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 47 : Экономические науки. – С. 59-63
196896
  Кушнір І. Банки сільськогосподарського розвитку в системі фінансування агропромислового комплексу // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 92-95. – Бібліогр.: 8 назв
196897
  Константинов Ю.А. Банки стран-членов СЭВ в системе внешнеэкономических связей / Ю.А. Константинов. – М., 1990. – 50с.
196898
   Банки та банківська діяльність : збірник офіційних текстів законів станом на 20 липня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 497, [1] с. – ISBN 978-617-673-041-5
196899
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 2, № 2. – 2009
196900
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал ; спецвипуск / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 2, № 1 : Фінансова інтеграція нових країн -членів ЄС до Єврозони. – 2009. – мова резюме укр. та рос.
196901
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 2, № 3. – 2009
196902
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 2, № 4. – 2009
196903
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 3, № 4. – 2010
196904
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 3, № 1. – 2010
196905
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 3, № 2. – 2010
196906
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 3, № 3. – 2010
196907
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 4, № 1. – 2011
196908
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 4, № 2. – 2011
196909
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 4, № 3. – 2011. – резюме мовою статті
196910
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 4, № 4. – 2011
196911
  Малий І. Банки та їхня роль в інфляційному процесі : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 33-37 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
196912
  Гудхард Ч. Банки та керівні органи державного сектора економіки // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 4. – С. 4-11. – ISSN 1998-6068
196913
  Сігаєва У.М. Банки у консалтинговому бізнесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 51-52. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Основну увагу приділено проблемі участі банків у консалтинговому бізнесі в умовах трансформації економіки та реформування банківської системи України. Висвітлено деякі особливості споживання банком консалтингового продукту та специфіку взаємовідносин ...
196914
  Диба О. Банки у фінансово-кредитному забезпеченні інноваційного розвитку // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (142). – С. 52-62. – ISSN 1605-2005
196915
  Завадська Д.В. Банки у фінансуванні іноваційного розвитку економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Завадська Діана Володимирівна ; М-во освіти і науки України; Одеський нац. екон. у-т. – Одеса, 2019. – Бібліогр.: 40 назв
196916
  Берназюк Я.О. Банки як єдині платники збору до фонду гарантування вкладів фізичних осіб // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.96-101. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
196917
  Кузнєцова Л. Банки як складова фінансової системи України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 10 (164). – С. 52-57
196918
  Кузнєцова Л. Банки як складова фінансової системи України : банки України // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 10 (163), ч. 2 : Бухгалтерський облік фінансових інструментів у банках України. – С. 52-57 : Табл., рис.
196919
  Андрушків Т. Банки як суб"єкти фінансових ринків України: роль і перспективи : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 50-53 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
196920
  Куклік К. Банки як учасники проектного фінансування : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 44-55 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1605-2005
196921
  Шевчук Тетяна Віталіївна Банки як фінансові посередники на ринку будівництва житла в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 168-175. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено питання фінансування житлового будівництва в державі на сучасному етапі. Запропоновано модель залучення грошових коштів населення у будівництво житла через фонди фінансування будівництва, які створюються фінансовими посередниками - банками.
196922
  Роде Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма. / Э. Роде. – М., 1986. – 340с.
196923
  Корецька І. Банки, виконавці та боржники: як спростити виконавче провадження // Юридична газета. – Київ, 2019. – 10 вересня (№ 37). – С. 24-25
196924
  Бувье Ж. Банки, кредит и развитие Франции в период с 1850 года до первой мировой войны. / Ж. Бувье. – М., 1970. – 2с.
196925
  Рябченко О. Банки, приватизація і акціонування : теорія і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 44-45
196926
  Ковальчук А.Т. Банки. Кредит. Фінанси : законодавчо-правовий вимір / А.Т. Ковальчук; Ін-т законодавства ВР України. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 259с. – ISBN 966-611-234-5
196927
  Сугоняко О. Банки: проростання крізь постсоціалізм ( Виступи, інтерв`ю, статті ) / О. Сугоняко. – Київ : Сівера, 1999. – 389с. – ISBN 5-308-01724-7
196928
  Костіна Н.І. Банки: сучасні інформаційні технології : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / Н.І. Костіна, В.М. Антонов, Н.І. Ганах; Державна податкова адміністрація України; Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2001. – 359с. – ISBN 966-7257-74-6


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
196929
  Новикова В.А. Банким Чандра Чаттопадхяя и его роман "Ананда Матх". : Автореф... канд. филолог.наук: / Новикова В.А.; Ин-т востоковедения АН СССР. – Ленинград, 1949. – 16 с.
196930
  Чихон Эберхард Банкир и власть. / Чихон Эберхард. – М., 1977. – 543с.
196931
  Орлова Н. Банкиров по осени считают // Антикризисное и внешнее управление : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 6-10.


  Ослабление курса рубля, дефолты, отток капитала оказались холодным душем для рос. финансовых рынков.
196932
  Левин В.Н. Банкиры мафии / В.Н. Левин. – М., 1986. – 78с.
196933
   Банківська безпека : навч. посібник / Вовчак О.Д. [та ін.]. – Київ : Знання, 2013. – 237, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 201-212. – Бібліогр.: с. 213-223. – ISBN 978-617-07-0092-6
196934
  Птахів Семен Банківська гарантія - стабільність для турбізнесу // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 64-66 : фото. – ISSN 1998-8044
196935
  Делас В.А. Банківська діяльність на валютному ринку України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.08 / Делас В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 242 л. + Додаток: л. 232-242. – Бібліогр.: л. 211-231
196936
  Костицький В.В. Банківська діяльність та детермінанти її соціально-економічної ефективності // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 89-95. – ISSN 2413-743X
196937
  Чуб О.О. Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 138-146.
196938
  Качмар С.І. Банківська діяльність у сфері спільного інвестування: проблеми та напрями вдосконалення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 122-127. – ISSN 1562-0905
196939
  Глібко С. Банківська діяльність як фінансове посередництво у господарському праві України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 135-145. – ISSN 1993-0909
196940
   Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов [та ін.]. – Київ : ЦНД НБУ ; Знання, 2011. – 502, [1] с. : табл. – Нац. банку України 20 р. - Сер. засн. у 2011 р. - Алф. покажч. ст.: с. 480-502. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Інституційні засади розвитку банківської системи України"). – ISBN 978-966-346-923-2
196941
  Єлісєєва Л.В. Банківська криза як індикатор суспільної довіри // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 38-42


  У статті констатовано взаємозв"язок між банківською кризою та кризою суспільної довіри. Визначено, що криза суспільної довіри була поглиблена розгортанням збройного конфлікту на території України, непослідовною політикою уряду, Національного банку ...
196942
   Банківська система : підручник [для студентів ВНЗ] / [Реверчук С.К. та ін.] ; за ред. С.К. Реверчука ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 497, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 494-497. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0080-3
196943
  Кузнецова С.А. Банківська система : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.А. Кузнецова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська ; за заг. ред. С.А. Кузнецової. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 397, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 375-383. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0970-3
196944
   Банківська система : підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін. ; за заг. ред. Т.С. Смовженко. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 535, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк., обкл. зазнач. тільки 3 автора. – Бібліогр.: с. 504-535 та в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-279-6
196945
  Ковальчук Т. Банківська система в Україні: становлення та розвиток ринкової моделі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 26-34. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
196946
  Батковський В.А. Банківська система і управління міжнародними потоками капіталу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 168-177.
196947
  Годзішевські Б. Банківська система Польщі та її стабільність у кризовий період / Б. Годзішевські, М. Крушка // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 151-169. – ISSN 1684-906Х
196948
  Буряк О.П. Банківська система США // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 233-238. – ISSN 2308-1988
196949
  Батковський В.А. Банківська система у забезпеченні фінансової стабільності в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Батковський Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 269 л. – Додатки: л. 216-269. – Бібліогр.: л. 194-215
196950
  Батковський В.А. Банківська система у забезпеченні фінансової стабільності в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Батковський Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв
196951
  Сало І. Банківська система у схемах і таблицях // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 46-47
196952
  Дубініна С.Д. Банківська система України в умовах воєнного стану // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 22-23. – ISBN 978-617-8037-71-0
196953
  Федірко В. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті автор досліджує діяльність транснаціональних банків в Україні, аналізує стан банківської системи України в умовах глобалізації банківської діяльності. Розглянуто напрямки формування конкурентних переваг вітчизняного банківського сектору. В ...
196954
  Юрчук Г.В. Банківська система України в умовах розвитку ринку фінансових послуг / Г.В. Юрчук, О.М. Юрчук // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 23-28.
196955
  Гольченко І. Банківська система України у зміцненні конкурентоспроможності регіонів / І. Гольченко, О. Сидоренко // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-34.
196956
   Банківська система України: вектори посткризових трансформацій : колект. наук. монографія / [Ануфрієва К. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Н. М. Шелудько ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2013. – 171, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 151-153 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7071-8
196957
  Остапець А.І. Банківська система України: стан і проблеми розвитку : банківська справа / А.І. Остапець, А.В. Остапець // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 114-117. – Бібліогр.: 3 назви
196958
  Максімова М.В. Банківська система України: стан та проблеми // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 56-60. – ISSN 2306-6806
196959
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 2000
196960
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2001
196961
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
196962
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2006
196963
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2007
196964
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2008
196965
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2008
196966
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2008
196967
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2008
196968
  Петрук О.М. Банківська справа : навчальний посібник / О.М. Петрук ; МОНУ ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Київ : Кондор, 2009. – 466с. – ISBN 966-7982-83-1


  Розглянуто всі традиційні банківськи операції, пов"язані з кредитуванням, розрахунками та фінанунсуванням інвестицій
196969
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (85). – 2009
196970
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (97). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
196971
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (98). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
196972
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5 (98). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
196973
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (128). – 2012. – резюме укр., англ. мовами,наступний вірний порядков.номер буде 104
196974
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (105). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
196975
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (110). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
196976
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5 (113). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
196977
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 9/10 (117). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
196978
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1/2 (121). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
196979
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5/6 (125). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196980
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 9/10 (129). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196981
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 11/12 (131). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196982
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1/2 (133). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196983
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (137). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196984
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (139). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196985
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (140). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196986
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (142). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196987
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (144). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196988
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (145). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196989
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (150). – 2019. – 126, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196990
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (151). – 2020. – 126, [1] c., включ обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196991
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (152). – 2020. – 126, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196992
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1/2 (156). – 2022. – 126, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
196993
   Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти : У 4-х томах + Доповнення до видання станом на 1 вересня 1998 р., 1 липня 1999 р., 1 березня 1999 р. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-33-5
Т.1. – 1998. – Окрема пагінація кож
196994
   Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти : У 4-х томах + Доповнення до видання станом на 1 вересня 1998 р., 1 липня 1999 р., 1 березня 1999 р.,. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-33-5
Т.2. – 1998. – Окрема пагінація кож
196995
   Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти : У 4-х томах + Доповнення до видання станом на 1 вересня 1998 р., 1 липня 1999 р., 1 березня 1999 р.,. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-48-3
Т.4. – 1998. – Окрема пагінація кож
196996
  Головач А.В. Банківська статистика : Підручник для студ.економ.спец. / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач; Українсько-фінський ин-т менеджменту і бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. – 192с. – ISBN 966-95301-6-4
196997
  Безклубий І.А. Банківська таємниця // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 933-939. – ISBN 978-966-667-341-4
196998
  Пасько Т. Банківська таємниця і податковці // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 13. 16-17
196999
  Сирота А.І. Банківська таємниця як правова категорія // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 11-14
197000
  Колб Р.О. Банківська установа як суб"єкт запобігання злочинам : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Колб Роксолана Олегівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,