Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
177001
   "Ареал" Картографические материалы по истории флоры и растительности : картографические материалы по истории флоры и растительности) : [карты] / Бот. ин-т им. В. Л. Комарова, Постоянная комис. по истории флоры и растительности СССР ; под общ. ред. акад. А. А. Гроссгейма и чл.-корр. АН СССР Б. К. Шишкина; ред. А. И. Толмачев. – Москва ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1952. – 43 с., [39] л. карт. : ил., карт.
177002
  Кравчук Н. "Аристократ духу" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 16 грудня (№ 50). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Видання про отця Климентія Шептицького.
177003
  Чорногуз О.Ф. "Аристократ" із Вапнярки : роман / О.Ф. Чорногуз. – Київ, 1979. – 381 с.
177004
  Чорногуз О.Ф. "Аристократ" із Вапнярки : роман / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Дніпро, 1983. – 407 с.
177005
  Грабовський С. "Аристократія шаблі": питома європейськість козацької старшини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 червня (№ 102/103). – С. 21
177006
  Клековкін О. "Аристотелівський театр" : міф і реальність // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 52-56
177007
   "Арка свободи і процвітання" - розширення горизонтів зовнішньої політики Японії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-9. – ISSN 1608-0599


  Виступ міністра закордонних справ Таро Асо на семінарі Інституту міжнародних проблем Японії 30 листопада 2006 р.
177008
   "Арка" 1947 - 1948 : журнал літератури, мистецтва і критики: бібліогр. покажчик змісту. – Київ : КМ Академія, 2003. – 52 с. – ISBN 966-518-252-8
177009
  Бауло А.В. "Арлекин" - остяцкий идол // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (39 ). – С. 111-118. – ISSN 1563-0102
177010
  Жантиев Д.Р. "Армия Махди" в Ираке: формирование и развитие // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 29-37. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
177011
  Соколинська О. "Армія захищає, наука просвіщає". У Харькові мітингували співробітники 12 організацій, що входять до НАН України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 березня (№ 55). – С. 2


  Вчені з Харківського радіоастрономічного Інституту НАН України б"ють на сполох щодо урізання фінансування витрат на науку на 31 відсоток від тієї суми, яка й так могла забезпечити лише мінімальні потреби дослідників.
177012
  Мирний М. "Армія майбутнього" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 серпня (№ 161/162). – С. 6


  Як Росія мілітаризує українське дитинство в Криму.
177013
   [Аристотеліс Валаоритіс. – Афіни : б.в. – 303, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 16])
177014
   [Аристотеліс Валаоритіс. – Афіни : Ікарос
Т.1 : Життя, листи та політичні статті / філолог. коментар Г. П. Саввідіса та Н. Лікургуса. – 1980. – 515 с. – Видання новогрецькою мовою
177015
  Алексеев А.П. Аргументация. Познание. Общение / А.П. Алексеев. – Москва : МГУ, 1991. – 149, [1] с. – Библиогр.: с. 143-148
177016
  Навроцький Володимир Аргументаційна семантика // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.92-101. – ISSN 0235-7941
177017
  Павловська Н. Аргументаційна топіка української публіцистики кінця XVI - початку XVII ст.
177018
  Скуленко М. Аргументація в журналістиці // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – №10. – С. 28-32.
177019
  Кондратюк В.В. Аргументація в нормативних контекстах: проблеми риторичної концепції аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується риторична концепція аналізу юридичної аргументації, її специфіка та історичні передумови виникнення. Звертається увага на те, що вона бере свій початок від арістотелівського вчення про діалектичний силогізм. В статье ...
177020
  Охріменко В.І. Аргументація в рекламному дискурсі : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / КНУТШ; В.І. Охріменко. – Київ : Київський університет, 2004. – 125с. – Шифр дубл.46Охрі( доп. ст.). – ISBN 966-594-447-9
177021
  Скуратовська Т.А. Аргументація в юридичному дискурсі: тактики та прийоми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 205-210. – ISBN 966-581-295-5
177022
  Мартинюк А.П. Аргументація та сугестія як інструментальні стратегії дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 238-246


  У статті запропоновано когнітивно-дискурсивний інструментарій аналізу способів мовленнєвого впливу в англомовному дискурсі. Раціональна аргументація, емоційна аргументація та сугестія визначені в термінах інструментальних стратегій дискурсу. Описані ...
177023
  Маленький Б.І. Аргументація у контексті усної комунікації: концептуалізація поняття та методи емпіричного лінгвістичного аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 469-478


  У статті розглянуто еволюцію теоретичних підходів до трактування феномену аргументації як варіанту вираження міжособистісної комунікації. Крім того, здійснюється огляд основних методологічних принципів емпірично-орієнтованого лінгвістичного аналізу ...
177024
  Гніздечко О.М. Аргументація як основний засіб обгрунтування наукового повідомлення : на матеріалі англомовних лінгвістичних статей // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 237-243. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
177025
   Аргументи. – Москва
1983. – 1983
177026
  Нечитайло О. Аргументи "За" / О. Нечитайло, Д. Гетманцев // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 вересня (№ 34). – С. 1, 10


  "Напрочуд послідовно й неухильно всі українські революції XXI ст. порушують тему протиставлення професіоналізму та моралі. У нас навіть не викликають сумніву корумповані професіонали — як передумова й умова для українських революцій. Попри тисячі ...
177027
  Галішевський В. Аргументи "незгодного" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  Українсько-російські відносини в творчості Михайла Брайчевського.
177028
  Шевкун Е.В. Аргументи ad-hominem в когнітивних структурах дискурсу бюрократії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 244-247. – ISBN 966-581-550-4
177029
  Шевкун Е.В. Аргументи ad-hominem в когнітивних структурах дискурсу бюрократії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 100-103. – ISBN 966-581-476-1
177030
  Панченко В. Аргументи стороннього свідка (Олександр Білецький як літературний критик 20-х років 20 століття)
177031
   Аргументированно, наступательно, эффективно. – Москва, 1988. – 237с.
177032
  Павлик В.І. Аргументована оцінка жанрової форми "глоса" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 429-432. – Бібліогр.: Літ.: с. 432; 7 п. – ISSN 1729-360Х


  Газетно-публіцистичний жанр "глоса" - це жартівливе або іронічне, емоційне аргументування суспільно-релевантних проблем і висловлення гострої, дотепної кінцевої думки з приводу них.
177033
   Аргументы. – Москва
за 1983 год. – 1983
177034
  Винокуров Е.М. Аргументы / Е.М. Винокуров. – Москва, 1984. – 271с.
177035
  Андрюшин С. Аргументы в пользу управления обменным курсом рубля // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 51-68 : табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0042-8736
177036
   Аргументы и факты в Украине : общественно-информационная газета. – Киев. – ISSN 2075-7050
6 - 12 августа (№ 32). – 2014. – 24 с.
177037
   Аргументы и факты в Украине : общественно-информационная газета. – Киев. – ISSN 2075-7050
25 июня - 1 июля (№ 26). – 2014. – 32 с.
177038
   Аргументы и факты. Украина. – Київ, 2000
177039
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 4. – 2000
177040
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 1. – 2001
177041
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 2. – 2001
177042
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 3. – 2001
177043
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 4. – 2001
177044
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 5. – 2001
177045
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 6. – 2001
177046
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 7. – 2001
177047
   Аргументы недели. – Киев
18- 24 октября (№ 42). – 2016. – 24 с.
177048
   Аргументы недели. – Киев
27 сентября - 3 октября (№ 39). – 2016. – 24 с.
177049
   Аргументы против религии : рек. указ. литературы / Г.Н. Белавенцева, В.В. Мишарина, Н.С. Сивцева, Н.В. Якимова; Г.Н. Белавенцева, В.В. Мишарина, Н.С. Сивцева, Н.В. Якимова ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1973. – 173 с.
177050
  Бабченко А. Аргун : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 9. – С.61-85. – ISSN 0130-7673
177051
  Балябина В.Г. Аргунеи / В.Г. Балябина. – Иркутск, 1988. – 124с.
177052
  Якубовский А.П. Аргус-12 / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1972. – 191с.
177053
  Захаркина А.Е. Ардатов / А.Е. Захаркина. – Саранск, 1966. – 151с.
177054
  Конта Р.М. Ардашев Павло Миколайович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 151. – ISBN 96966-8060-04-0
177055
  Клименко І.В. Ардашев Павло Миколайович (1865-1922) - історик // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 22-24. – ISBN 966-02-2569-5
177056
   Ардашев Павло Миколайович (1865-1922) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 14. – ISBN 978-966-439-754-1
177057
   Ардашев Павло Миколайович (1865-1924) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 18. – ISBN 978-966-933-054-3
177058
  Алавердян С.А. Ардвинский диалект : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Алавердян С.А.; Ин-т языка. АН Арм. ССР. – Ереван, 1970. – 19л.
177059
  Славин Л.И. Арденнские страсти / Л.И. Славин. – Москва, 1977. – 240с.
177060
  Славин Л.И. Арденнские страсти : Роман, портреты, записки / Л.И. Славин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 557с.
177061
  Зангиев Х.М. Ардонская семинария / Х.М. Зангиев. – Орджоникидзе, 1965. – 80с.
177062
  Дика Л. Ареал поширення ойконімів на -івці, -инці на території Східного Поділля протягом XIV-XX ст. // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 94-100. – ISBN 978-966-2763-81-2
177063
  Соколов В. Ареал человечества: взгляд гуманитария-методолога : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 113-123. – Бібліогр.: с. 120-122. – ISSN 0131-2227
177064
  Пеліна Г. Ареали поширення колядок базової структури 5+5+3 в історичних межах Мараморощини // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 76-80. – (Слов"янська мелогеографія ; кн. 4)
177065
   Ареална лингвистика : теории и методи : материjали од научната конференциjа по повод петгодишнината од смртта на Божидар Видоески. – Скопje : МАНУ, 2005. – 385 с. : портр. – ISBN 9989-101-53-1
177066
  Кристя К.А. Ареалы андалузской и романской терминологической лексики (лингвогеографический этюд) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Кристя К. А.; МВССО УССР, Одесск. гов. ун-т им. И. Мечникова. – Одесса, 1981. – 209л. – Бібліогр.:л.189-209
177067
  Кристя К.А. Ареалы андалузской и романской терминологической лексики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Кристя К.А.; КГУ. – К., 1983. – 20л.
177068
   Ареалы деревьев и кустарников СССР : в 3 т. – Ленинград : Наука ; Ленигр. отд-ние
Т. 1 : Тиссовые-Кирказоновые. – 1977. – 164 с., [46 отд. л. в папке карт.] : ил., карт. – Библиогр.: с. 137-150
177069
   Ареалы деревьев и кустарников СССР : в 3 т. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние
Т. 2 : Гречишные Розоцветные. – 1980. – 142 с., (49 отд. л. в папке) : ил., карт. – Библиогр.: с. 117-130
177070
   Ареалы деревьев и кустарников СССР. – Ленинград
3. – 1986. – 179с.
177071
  Плотникова Л.С. Ареалы интродуцированных древесных растений флоры СССР. / Л.С. Плотникова. – М., 1983. – 256с.
177072
   Ареалы лекарственных и родственных им растений СССР : атлас. – Ленинград : ЛГУ, 1983. – 208 с. – Библиогр.: с. 204-208
177073
   Ареалы лекарственных и родственных им растений СССР : атлас. – Изд. 2-е, испр. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1990. – 224 с.
177074
   Ареалы насекомых европейской части СССР : атлас : карты. – Ленинград : Наука : Ленинград. отд., 1984. – 60 с.
177075
   Ареалы насекомых Европейской части СССР : карты (1-20). – Ленинград : Наука ; Ленинград. отд., 1978. – 22 с.
177076
   Ареалы насекомых Европейской части СССР : атлас : карты (21-72). – Ленинград : Наука ; Ленинград. отд
Вып. 2. – 1980. – 57 с.
177077
   Ареалы насекомых Европейской части СССР : атлас : карты (73-125). – Ленинград : Наука ; Ленинград. отд
Вып. 3. – 1981. – 58 с.
177078
   Ареалы насекомых Европейской части СССР : карты : атлас : [в 4-х вып.]. – Ленинград : Наука, 1982. – 56 с.
177079
   Ареалы растений флоры СССР. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1965. – 191 с.
177080
   Ареалы растений флоры СССР. – Ленинград : Ленинградский университет
Вып. 2. – 1969. – 248 с. : ил.
177081
   Ареалы растений флоры СССР : сборник. – Ленинград : Ленинградский университет, 1976. – 175 с. – Библиогр. в конце ст.
177082
  Лысенко С. Ареалы типов артефактов и динамика культурно-исторических процессов эпохи поздней бронзы в северной Украине // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 113-118
177083
  Клименко Н. Ареальна характеристика східностепових говірок на півночі Донецької області // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 66-72. – (Серія "Філологічні науки")
177084
  Смирницкая С.В. Ареальная специфика рейнско-мозельского региона / С.В. Смирницкая. – Ленинград, 1988. – 189с.
177085
  Гриценко П.Ю. Ареальне варіювання лексики / П.Ю. Гриценко. – К, 1990. – 268с.
177086
  Пономар Л. Ареальне дослідження народного одягу Полісся // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 3 (337) травень - червень. – С. 50-56. – ISSN 0130-6936
177087
  Болдирєв Р.В. Ареально-хронологічна стратифікація праіндоєвропейської мови та індоєвропейська етимологія // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 60-66
177088
  Непокупный П А. Ареальные аспекты балто-славянских языков отношений. / П А. Непокупный. – К., 1964. – 168с.
177089
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии : (тезисы докладов и сообщений). – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1971. – 136 с.
177090
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии : тезисы Третьей конф. на тему "Методика лингво- и этногеогр. исследований. Маргинальные ицентр. ареалы". 10-12 февр. 1975 г. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1975. – 113 с. : ил., схем., карт.
177091
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии : сборник статей. – Ленинград : Наука ; Ленинградское отд-ние, 1977. – 263 с.
177092
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии : краткие сообщ. – Ленинград : Наука ; Ленинградское отд-ние, 1978. – 120 с.
177093
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии : сб. науч. трудов. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1983. – 250 с.
177094
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии : тезисы 5-й конф. на тему "Проблемы атласной картографии", Уфа, 28-30 янв. 1985 г. – Уфа, 1985. – 202 с.
177095
  Ермушкин Г.И. Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам / Г.И. Ермушкин. – М., 1984. – 141с.
177096
  Халын Н.В. Ареальный аспект исследования шотландской фразеологии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Халын Н.В. ; Моск. гос. пед.ин-т иностр. яз. – Москва, 1985. – 24 с.
177097
  Кондырев Л.Н. Арена / Л.Н. Кондырев. – М, 1953. – 38 с.
177098
  Ткач Д.В. Арена : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Молодь, 1960. – 244 с.
177099
  Ткач Д.В. Арена : Роман, повість, оповідання / Д.В. Ткач. – Київ : Молодь, 1962. – 154 с.
177100
  Ткач Д.В. Арена : Роман / Д.В. Ткач; Авториз. пер. с укр. Н. Николенко. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 285 с.
177101
  Ткач Д.В. Арена : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Дніпро, 1965. – 240 с.
177102
  Дурова Н.Ю. Арена / Н.Ю. Дурова. – М., 1965. – 238с.
177103
  Струк А.Д. Арена / А.Д. Струк. – Киев, 1968. – 63 с.
177104
  Дурова Н.Ю. Арена / Н.Ю. Дурова. – Казань, 1969. – 295с.
177105
  Козловский Я.А. Арена / Я.А. Козловский. – Москва, 1972. – 96с.
177106
  Муразов М.М. Арена / М.М. Муразов. – Москва, 1978. – 111 с.
177107
  Озерова И.Н. Арена / И.Н. Озерова. – М., 1985. – 95с.
177108
  Фридберг И. Арена / И. Фридберг. – Вильнюс, 1985. – 327с.
177109
   Арена : полит. роман : сборник. – Москва : Московский рабочий
Вып. 2. – 1988. – 490 с.
177110
   Арена : политический детектив : сборник. – Москва : Московский рабочий
Вып. 3. – 1989. – 440 с.
177111
   Арена : политический детектив : сборник. – Москва : Московский рабочий
Вып. 4. – 1990. – 509 с.
177112
   Арена : политический детектив : сборник. – Москва : Московский рабочий
Вып. 5. – 1991. – 448 с.
177113
  Войтенко В. Арена : поезії / Володимир Войтенко. – Киев : Феникс, 2010. – 106 с.
177114
  Абидов Т.Х. Арена Акрама Юсупова : творч. портрет / Т.Х. Абидов. – Ташкент : Издательство литературы и искусства им. Г. Гуляма, 1976. – 83 с., [15] л. ил. : ил.
177115
   Арена биологической революции : сборник. – Москва : Знание, 1986. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Биология ; 6/1986)
177116
  Косухин Н.Д. Арена борьбы идей - Африка / Н.Д. Косухин. – Москва, 1985. – 208с.
177117
  Святишенко Б.І. Арена гострої боротьби. / Б.І. Святишенко. – К., 1981. – 48с.
177118
  Кузнецов Е.М. Арена и люди советского цирка / Е.М. Кузнецов. – Л.-М., 1947. – 228с.
177119
  Валье-Инклан дель Арена иберийского цирка. / Валье-Инклан дель. – Москва
1. – 1936. – 323с.
177120
  Кривенко Н.В. Арена, как солнечный диск. Заметки о сов. цирке / Н.В. Кривенко. – Москва, 1970. – 56с.
177121
  Кривенко Н.В. Арена, как солнечный диск. Заметки о сов. цирке / Н.В. Кривенко. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 56с.
177122
  Премчанд Арена. / Премчанд. – Л., 1967. – 624с.
177123
   Аренда - архимедов рычаг : (материалы "Круглого стола", "Деловых клубов", "Правды", а также ст., анализирующие опыт подряда и аренды). – Москва : Правда, 1988. – 157 с. – (Новому - дорогу)
177124
   Аренда - третья модель хозрасчета : сборник. – Кемерово : Книжное издательство, 1990. – 197 с.
177125
  Клейман Б.Е. Аренда в промышленности: формы, методы, перспективы / Б.Е. Клейман, Г.К. Копейкин. – Ленинград, 1990. – 143с.
177126
   Аренда и арендные отношения в СССР : учеб. пособие для экон. всеобуча. – Москва : Профиздат, 1990. – 239 с. – (ЭВ: Экономический всеобуч)
177127
   Аренда и арендные отношения на предприятиях АПК. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 77 с.
177128
  Часова О.В. Аренда и арендный подряд на промышленных предприятиях / О.В. Часова. – М., 1991. – 142с.
177129
   Аренда и кооперация - новые формы хозяйствования : сборник. – Москва : Знание, 1989. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Наука и техника управления ; 9/1989)
177130
  Ивашина Анна Николаевна Аренда как экономическая форма реализации собственности : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Ивашина Анна Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 154л. – Бібліогр.:л.142-154
177131
  Анцыферов А.Н. Аренда крестьянских душевых наделов и ее значение : (доклад чит. в заседании Харьковского юрид. об-ва 25 марта 1901 г.) / Анцыферов А.Н. – Москва : Тип. и лит. Дерягиных, 1901. – 45 с.
177132
   Аренда предприятий. – Москва : Экономика, 1990. – 155 с. – (Радикал. экономическая реформа)
177133
  Рутгайзер В.М. Аренда предприятия / В.М. Рутгайзер. – Москва : Знание, 1989. – 64 с.
177134
   Аренда техники непосредственно от производителя // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 54-58 : фото
177135
  Галин Б. Аренда торговых (нежилых) помещений / Б. Галин. – М., 1930. – 103с.
177136
  Комаров В.Ф. Аренда. Лизинг. Фирменный сервис / В.Ф. Комаров, Е.В. Колуга, А.Т. Юсупаова. – Новосибирск : Наука, 1991. – 129с.
177137
   Аренда: сущность и практика : учебное пособие для экон. всеобуча трудящихся. – Москва : Профиздат, 1989. – 207 с. – (ЭК: Экономический всеобуч)
177138
   Арендарюк Олена Нестерівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 5-6
177139
  Погожев В.П. Арендное землепользование / В.П. Погожев. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 96 с.
177140
  Кибак Г.А. Арендное право : Учебное пособие для студентов юридического факультета / Г.А.Кибак; Молд. гос.унив., юрид. фак. – Кишинев, 2001. – 80с. – ISBN 9975-70-037-5
177141
  Бажаев В. Арендное хозяйство / В. Бажаев. – [4] с. – Отд.отт.
177142
  Краснощеков Н.В. Арендные коллективы интенсивного труда: (На прим. хоз-в Сибири) / Н.В. Краснощеков. – Москва, 1989. – 47с.
177143
  Еременко Г.А. Арендные отношения в научных организациях / Г.А. Еременко. – М., 1991. – 97с.
177144
  Шевченко И.В. Арендные отношения в рыночной экономике / И.В. Шевченко. – СПб, 1992. – 124с.
177145
  Тушканов М.П. и др. Арендные отношения в сельском хозяйстве / М.П. и др. Тушканов. – М., 1989. – 62с.
177146
  Тройно Ф.П. Арендные отношения у горцев Северного Кавказа / Ф.П. Тройно. – Ростов -на-Дону, 1984. – 92с.
177147
   Арендный и коллективный подряд на машиностроительном предприятии. – Киев : Тэхника, 1991. – 168 с. – Библиогр.: с. 168
177148
   Арендный подряд - кратчайший путь к продовольственному достатку : встреча в ЦК КПСС с работниками аренд. подряд. коллект. агропром. комплекса, рук. парт., сов. и хоз. органов, специалистами сел. хоз-ва 13 мая 1988 г. – Москва : Политиздат, 1988. – 48 с.
177149
  Кизилова В.В. Арендный подряд / В.В. Кизилова. – Киев : Тэхника, 1990. – 111с.
177150
   Арендный подряд в промышленности : метод. рекомендации. – Москва : Экономика, 1990. – 77 с.
177151
   Арендный подряд в строительстве : сборник. – Москва : Стройиздат, 1989. – 229 с. – Библиогр.: с. 225-229. – (Строит. комплекс страны)
177152
   Арендный подряд на промышленном предприятии : метод. и орг. подходы к внедрению аренд. подряда в пр-ве товаров нар. потребления : [опыт ПО "Иркутсктяжмаш"]. – Свердловск : НИИоргпрома, 1989. – 29 с. – Библиогр.: с. 28
177153
  Лапуста М.Г. Арендный подряд: Справ. пособие. / М.Г. Лапуста, В.А. Масленников. – М., 1991. – 236с.
177154
   Арендт (Arendt) Ганна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 677-678. – ISBN 966-316-069-1
177155
  Коптюг В.А. Аренониевые ионы / В.А. Коптюг. – Новосибирск, 1983. – 271с.
177156
  Москаленко Анна Ивановна Аренсульфониламидирование a.W-диарилполиметиленов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Москаленко Анна Ивановна; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1984. – 16л.
177157
  Бойко С.А. Аренсульфониламидирование арилметанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бойко С. А.; Днепр. хим. техн. ин-т. – Днепропетровск, 1975. – 30л.
177158
  Гуцалюк В.Г. Аренфенолальдегидные олигомеры / В.Г. Гуцалюк. – Алма-Ата, 1986. – 229с.
177159
  Барвинский В.В. Арены спорта вчера, сегодня, завтра / В.В. Барвинский, С.Н. Вилинский. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. "Физкультура и спорт" ; № 12)
177160
  Воронцов П.А. Ареологические исследования пограничного слоя атмосферы / П.А. Воронцов. – Ленинград, 1960. – 452с.
177161
  Мильтон Джон Ареопагитика : Речь о свободе печати, обращенная к английскому парламенту. (1644 г.) / Мильтон ; [С предисл. прив.-доц. Казан. ун-та Мих. Мих. Хвостова]. – Казань : Тип. Д.М. Гран, 1905. – [2], IV, 3-45 с. – Пер. также под загл.: Ареопагитика, О свободе печати, О свободе слова
177162
  Мільтон Д. Ареопагітика // Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини / Упор. О.І. Терех та ін. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 22-30.
177163
   Арест и ссылка В. Комаровича / публ., вступ. ст. и примеч. Ольги Богдановой // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 6. – С. 342-352. – ISSN 0042-8795
177164
  Брехова Н.А. Арест морских судов в современном международном и национальном праве // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.100-108
177165
  Антоненко Л. Арест морского судна: проблемы законодательного регулирования и пути разрешения // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.12-15
177166
  Антонович М. Арест Н. Г. Чернышевского // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург], 1906. – С. 90-94
177167
  Зильберштейн И.С. Арест припогандиста / И.С. Зильберштейн. – М, 1951. – 44с.
177168
   Арестант пятой камеры : [О А.В. Колчаке] : стенограф. отчет. – Москва : Политиздат, 1990. – 478,[1] с., [8] л. ил. – В изд. также: Допрос в Иркутске / Ю. Кларов. – ISBN 5-250-01405-4
177169
  Сульянов А.К. Арестовать в Кремле: О жизни и смерти маршала Берия / А.К. Сульянов. – Минск, 1991. – 366с.
177170
  Гаэмпанах Г.Г. Ареф Казвини - гражданский поэт Ирана / Г.Г. Гаэмпанах. – М., 1971. – 140с.
177171
   Арешт графів Булгарі. (Документи Державного архіву Одеської області) / Підготували до друку Григорій Казьмирчук, Юрій Латиш // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали / В. Балахніна, П. Бєлоглазов, Л. Бондаренко, О. Васильева, С. [та ін.] Гвоздков. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – Т. 7. – С. 15-39. – (Декабристські читання). – ISBN 978-966-2531-18-3
177172
   Арешт зарплатних рахунків фізичної особи. Алгоритм дій // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 21, октябрь. – С. 14-15
177173
  Чабан Арешт майна боржника / Чабан, с. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.28-30


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
177174
  Снідевич О.С. Арешт майна боржника: поняття та загальна характеристика // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 355-356. – ISBN 978-617-673-442-0
177175
  Мирошниченко Н. Арешт майна нерезидента при виконанні рішень іноземних судів та арбітражів в Україні / Н. Мирошниченко, О. Пташенчук // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 18-19
177176
  Загорняк Н.Б. Арешт майна у виконавчому провадженні: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 101-103. – ISBN 978-617-7361-58-8
177177
  Бірюков О.М. Арешт майна у справах про банкрутство // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2019. – № 1/2 (69/70). – С. 93-102. – ISSN 2078-9165
177178
  Нікшов Г. Арешт майна, вилученого під час обшуку // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 18-31 жовтня (№ 42/43). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
177179
  Антонович О. Арешт майна: зняття обтяження у вигляді застави // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 11. – ISSN 1992-9277
177180
  Ківалов С.В. Арешт морського судна: тенденції української правозастосовної практики // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 5-13. – ISSN 2524-101X
177181
  Фурса Є.І. Арешт на право вимоги: актуальні питання / Є.І. Фурса, С.Я. Рабовська // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 54-58


  У статті даний аналіз можливості вжиття виконавцем такого заходу примусового вико- нання рішення як накладення арешту на право вимоги, аналізуються проблеми, які мають місце на практиці, пропонуються певні зміни до законодавства, зокрема Цивільного ...
177182
  Комарницька О. Арешт на тимчасово вилучене майно під час досудового розслідування через повноваження прокурора / О. Комарницька, І. Дем"янчук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 65-77
177183
  Верба І. Арешт Олександра Оглоблина // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 2. – С. 51-55
177184
  Іщук О. Арешт Осипа Дякова 1940 р. у світлі документів Державного архіву Служби Безпеки України / О. Іщук, Н. Ніколаєва // Український визвольний рух : Науковий збірник / Ін-т укр-ва ім. І.Крип"якевича НАНУ; Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2006. – № 6. – С. 30-76. – ISBN 966-8461-23-1
177185
  Соломко О. Арешт плюс арешт та помножити на арешт // Юридична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 34). – С. 9, 16-17


  Як завершальна стадія судового провадження виконавче провадження у спрощеному вигляді завжди сприймається як дії з відібрання у боржника коштів та іншого майна.
177186
  Марчук О.І. Арешт поляками у Кам"янці-Подільському Ісака Мазепи, Андрія Лівицького, Івана Огієнка та інших українських діячів у лютому 1920 р.: що за цим стоїть? // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 12. – С. 40-42
177187
  Поляков В. Арешт рахунку за дві години // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 18-24 червня (№ 24). – С. 14. – ISSN 1992-9277
177188
  Брильов О.А. Арешт суден по забезпеченню морських вимог за законодавством України / О.А. Брильов. – Миколаїв : Атол, 2002. – 242с. – ISBN 966-7726-54-1
177189
  Овдієнко А. Арешт у виконавчому провадженні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 13, 16-17
177190
  Новицький М. Арешт Шевченка в 1859 р. // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 3-19. – ISBN 978-966-920-044-0
177191
  Коновалова А.Ю. Арешт як вид покарання неповнолітніх осіб // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 227-234
177192
  Короткий О. Арештантські роти на Півдні України та імперська колонізація другої чверті XIX ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 75-84. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
177193
  Журавльов О. Арешти, обшуки, суди... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4 лютого (№ 17). – С. 5


  Переслідуваннями кримських татар окупаційна влада прагне вигнати їх із Криму.
177194
  Крупник Л. Арештована коляда. З чого почався і до чого призвів "великий погром", розпочатий КГБ проти українських дисидентів у 1972 році // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 7 (639), 14-20.02.2020. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561
177195
  Грязнов М.П. Аржан: Царский курган раннескифского времени / М. П. Грязнов ; АН СССР, Ин-т археологии. – Ленинград : Наука Ленингр. отд-ние, 1980. – 62 с.
177196
  Петров С. Аржентина / С. Петров. – София : Наука и изкуство, 1961. – 191с. : Ил. – Библиогр.: с. 190. – (Библиотека при българското географско дружество)
177197
  Абкин Д.А. Арзамас : путеводитель / [Д.А. Абкин, З.Е. Ерофеева, С.Ф. Кирилюк и др. ; сост. А.Д. Одинцов]. – 2-е изд., испр. и доп. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1978. – 112 с., [8] л. ил. : ил.
177198
   Арзамас и арзамасские протоколы. – Ленинград : Изд. Писат. в Ленинграде, 1933. – 302 с. : ил.
177199
   Арзамас: "сей прекраснейший город..." : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 78-81 : Фото
177200
  Корнилов П.Е. Арзамаска школа живописи первой половины XIX века / П.Е. Корнилов. – М.-Л., 1947. – 215с.
177201
  Еремеев П.В. Арзамасская муза / П.В. Еремеев. – Горький, 1987. – 319с.
177202
  Еремеев П.В. Арзамасские мастера / П.В. Еремеев. – Нижний Новгород, 1992. – 254с.
177203
  Прищепа В.И. Ари Штернфельд - пионер коспонавтики. 1905-1980 / В.И. Прищепа, Г.П. Дронова. – М., 1987. – 192с.
177204
  Губарев В.С. Ариабата / В.С. Губарев. – М, 1975. – 103с.
177205
  Володарский А.И. Ариабхата / А.И. Володарский. – Москва, 1977. – 112с.
177206
   Ариадна Ардент : скульптура, графика : кат. выст. – Москва : Советский художник, 1991. – 16 с., 8 л. ил. : ил., портр.
177207
  Котелина Н.С. Ариадна Ариадна Николаевна / Н.С. Котелина. – Сыктывкар, 1993. – 23с.
177208
   Ариадна Шенгелая.. – М., 1965. – 8с.
177209
   Ариадна Шенгелая.. – М., 1979. – 42с.
177210
  Коновалов В.В. Ариаднина нить / В.В. Коновалов. – Вильнюс, 1988. – 428с.
177211
  Хлиманов В.И. Ариднина нить / В.И. Хлиманов. – Минск, 1972. – 102с.
177212
  Агаханянц О.Е. Аридные горы СССР : природа и географические модели флоропенеза / О.Е. Агаханянц. – Москва : Мысль, 1981. – 270с.
177213
   Аридные почвы, их генезис, геохимия, использование = Arid soils, their genesis, geochemistry utilization : сборник статей. – Москва : Наука, 1977. – 267 с. – Списки лит. в конце статей
177214
  Хасанов А.С. Аридный гидрогеолого-мелиоративный процесс на примере бассейна Сырдарьи / А.С. Хасанов, Л.З. Шерфединов; М-во геол. УзССР; Произв. об-ние "Узбекгидрогеология"; Ин-т гидрогеол. и инж. геол. – Ташкент : Фан, 1987. – 151с. : Ил. – Библиогр.: с.140-151
177215
  Оксенич И.Г. Аридный климат Туркменистана и воздействие его на человека / И.Г. Оксенич. – Ашхабад, 1981. – 163с.
177216
  Дмитренко Е.М. Ариевые сомы Аравского моря. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.10 / Дмитренко Е.М.; Ан УССР. – Севастополь, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
177217
  Салімонович Л. Аризонська альма-матер. У столиці відкривається Американський університет, де готуватимуть лідерів // Україна молода. – Київ, 2021. – 24 березня (№ 29). – С. 3


  Колишній спецпредставник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер нещодавно відвідав Київ у статусі стратегічного радника нового освітнього проєкту American University Kyiv. Йдеться про відкриття у столиці України вишу, що готуватиме фахівців ...
177218
  Чайлд Г. Арийцы. Основатели европейской цивилизации = The aryans / Гордон Чайлд ; [пер. с англ. И.А. Емеца]. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 269, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-2408-2
177219
  Мохомон Камара Майга Сарата Арил (аралкил) пиридины и 2-азофлуорены в синтезах пиридинийилидов и индолизинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мохомон Камара Майга Сарата; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра орган. химии. – И., 1975. – 18л.
177220
  Степонавичюс Ю.Ю. Арилвинилкетоны. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Степонавичюс Ю.Ю.; Вильнюс гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 20л.
177221
  Седова Л.Н. Арилдифтореметиловые эфиры, арилдифторметилсульфиды, сульфоксидыит сулфоны. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Седова Л.Н.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 24л.
177222
  Маннафов Т.Г. Арилселенилгалогениды в реакциях присоединения и перегруппировке Арбузова : Автореф... канд. хим.наук: / Маннафов Т.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 17л.
177223
  Калинина Нина Николаевна Арилсульфенилгалогениды как реагенты в функциональном органическом анализе : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Калинина Нина Николаевна; МГУ. Химич. фак-т. Кафедра органической химии. – М., 1972. – 17л.
177224
  Волощук В.Г. Арилтрифторметилселениды, арилтрифторметилселеноксиды, прилтрифторметилселеноны : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Волощук В.Г. ; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 20 с.
177225
  Жеромский Стефан Ариман мстит / Жеромский Стефан. – Москва. – 32с. – Беспл. прилож. к журнналу "За 7 дней" № 116
177226
  Кокышев Л.В. Арина : роман / Л.В. Кокышев. – Новосибирск, 1968. – 327 с.
177227
  Андреев В.С. Арина : роман, повести / Андреев В.С. – Москва : Современик, 1982. – 400 с.
177228
  Кокышев Л.В. Арина : роман / Л.В. Кокышев; пер. с алт. А.Китайника. – Москва : Советская Россия, 1985. – 224 с.
177229
  Ким А.А. Арина : роман-сказка для чтения вслух... / Анатолий Ким. – Москва : Октопус, 2006. – 224с. : илл. – ISBN 5-94887-027-8
177230
  Филин М.Д. Арина Родионовна / Михаил Филин. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 224с., [ 16л. илл. ]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1310 (1110)). – ISBN 978-5-235-03110-4
177231
  Гроссман В.А. Арион / В.А. Гроссман. – Москва, 1966. – 474с.
177232
  Арсовски Т. Арис или прва льубов / Арсовски Т. – Скопjе : Детска радост, 1989. – 59 с. : ил. – (Биб-ка "Шеруники")
177233
  Лаппо-Данилевский А.С. Арист Аристович Куник : Очерк его жизни и трудов / А.С. Лаппо-Данилевский. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук, 1914. – 1455-1479 с., 1 л. портр. – Отт. из "Изв. Имп. Акад. наук". 1914
177234
   Аристарх Васильевич Лентулов. – М, 1968. – 52с.
177235
   Аристарх Лентулов, 1882 - 1943. – Москва, 1987. – 115с.
177236
   Аристарх Лентулов: путь художника. Художник и время.. – М., 1990. – 272с.
177237
  Апчинская В Н. Аристид Майоль / Н.В. Апчинская. – Москва : Изоискусство, 1981. – 64 с. : ил. – (Зарубежные художники ХХ века)
177238
  Петрочук О.К. Аристид Майоль 1861-1944 / О.К. Петрочук. – Москва : Искусство, 1977. – 151с.
177239
  Нарежный В.Т. Аристион, или Перевоспитание : Справедливая повесть / Сочинение Василия Нарежного. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова
Ч. 1, 2. – 1822. – [8], 155, [4], 186 с. – Каждая часть имеет собственную паг.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, шкіра Нарежный,
177240
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004. – 96 с.
177241
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004. – 80 с.
177242
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
177243
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004. – 80 с.
177244
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004. – 80 с.
177245
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004. – 80 с.
177246
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004. – 80 с.
177247
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005. – 80 с.
177248
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005. – 80 с.
177249
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
177250
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 4/5. – 2005. – 144 с.
177251
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 6/7. – 2005. – 144 с.
177252
  Федущак-Паславська Аристократ духу (до 140-річчя від дня народження Володимира Старосольського) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 264-270. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
177253
  Приходько О. Аристократ духу, або Добрий геній української книги // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-30 листопада (№ 46/47). – С. 13


  Пам"яті Михайла Семеновича Борейка - невтомного ініціатора і рушія багатьох проєктів на благо України, доброго генія української книги.
177254
  Чорногуз О.Ф. Аристократ из Вапнярки : сатирический роман / Олег Чорногуз ; авт. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 400 с.
177255
  Моисеева Надежда Аристократ из рабов : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 164-172 : Фото
177256
  Чорногуз О.Ф. Аристократ із Вапнярки : Сатиричний роман / О.Ф. Чорногуз. – Київ : ВУС, 1996. – 398с. – ISBN 5770797886
177257
  Вельможко В. Аристократ іноземного походження з серцем українця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 12-22 травня (№ 19/20). – С. 8


  До 130-ї річниці полковника Юрія Отмарштайна.
177258
  Кулик Н. Аристократ сили і праці [140 років із дня народження Василя Сімовича] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793
177259
  Ворс С. Аристократ у Матриці // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 10-13. – ISSN 1996-1561


  Українофобія як діагноз: невроз одного окремо взятого політика, бізнесмена й колекціонера. Дмитро Табачник
177260
  Голобородько Я. Аристократ філологічної думки: 150 років від дня народження Дмитра Овсянико-Куликовського // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2003. – № 1. – С.47-54. – ISSN 0372-6436
177261
  Нестеренко Петро Аристократ чорного штриха // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 142-147. – ISSN 0869-3595
177262
  Нестеренко Петро Аристократ чорного штриха // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48. – ISSN 0868-9644
177263
   Аристократам лиж. Санкт-Мориц (Швейцарія) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 15 : фото
177264
  Погодін М.Ф. Аристократи / М.Ф. Погодін. – Київ, 1936. – 119с.
177265
  Рафаловський Євген Аристократи бушу : Спосіб життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 102-108 : Фото
177266
  Бойко Н. Аристократи духу й праці: діяльність Олександра та Володимира Барвінських на тлі епохи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (760/761), липень - серпень. – С. 56-63
177267
  Міщенко О. Аристократизм і шляхетність як ознаки індивідуального стилю О. Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 155-160
177268
  Бесєдіна Н.В. Аристократична культура Японії епохи Хейан // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 33. – С. 107-115. – ISSN 2075-1451
177269
  Лазуркевич І. Аристократична свобода Чернігівщини / І. Лазуркевич, О. Твердь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 липня (№ 122). – С. 12


  Учасники XI Літньої школи журналістики та частина редакційної команди мандрували інтелектуальними центрами України. Цього разу - маршрут через Качанівку та Соколиний хутір.
177270
   Аристократична Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 117 : фото
177271
  Гусєв В.І. Аристократія / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 20. – ISBN 966-642-073-2
177272
  Вільчинський Ю. Аристократія і духівництво як живі символи часу і простору в культурологічній концепції О. Шпенглера // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 5-28. – ISSN 2227-1503
177273
  Кобилянська О. Аристократка : Оповідання, повісті / О. Кобилянська. – Київ : Основи, 2001. – 699с. – (Аристократи духу). – ISBN 966-500-117-5
177274
  Зощенко М.М. Аристократка : рассказы / М. Зощенко. – Москва : АСТ, 2007. – 336 с. – ISBN 978-5-17-019857-3
177275
  Абліцов В. Аристократка // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 115-121. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Сюжети з життя Ольги Кобилянської.
177276
   Аристократка // Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 2013. – № 7, липень. – С. 10-11. – ISSN 0131-6753


  Феномен української письменниці Ольги Кобилянської
177277
  Галак І. Аристократка духу (до 140-річчя з дня народження Людмили Старицької-Черняхівської) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 199-204. – ISBN 966-628-104-X
177278
   Аристократка за духом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 10


  85-річчя Лариси Крушельницької - археолога, бібліотекознавця, доктора історичних наку, професора, дійсного члена Наукового товариства ім. Т. Шевченка, літератора-публіциста, директора Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника, гідного ...
177279
  Агеєва В. Аристократка, феміністка, діячка Центральної Ради // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 6 (638), 7-13.02.2020. – С. 50-55. – ISSN 1996-1561
177280
  Хохоровски Я. Аристократка? Амазонка? Или жрица? Заметки к дискуссии о статусе женщин в греко-скифских обществах // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (27). – C. 193-203. – ISSN 2227-4952
177281
  Куделко С.М. Аристократы в Харьковском университете // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 83.
177282
  Семаго Л.Л. Аристократы неба / Л.Л. Семаго. – Воронеж, 1981. – 222с.
177283
  Костюков И.В. Аристократы. Рассказ / И.В. Костюков. – Москва, 1957. – 55с.
177284
  Езерский М.В. Аристоник / М.В. Езерский. – Москва; Ленинград, 1937. – 239с.
177285
  Езерский М.В. Аристоник / Милий Езерский. – Москва : Уникум, 1995. – 877 с. – В изд. также: Приключения мальчика с собакой : повесть / Н. Бромлей, Н. Острменецкая. Спартак / Р. Джованьоли. – (Библиотека исторической прозі для детей и юношества ; Т. 26 ; Древний мир). – ISBN 5-86697-013-9 ; 5-86697-003-1
177286
  Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. / Я. Лукасевич. – М., 1959. – 311с.
177287
  Плюта Е.О. Аристотелизм как феномен ренессансной духовной культуры Беларуси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-128. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
177288
  Захлипа Д. Аристотелівська enepгeia у витоків негативної телеології часу // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 14-15. – ISBN 978-966-285-572-2
177289
  Сарапін О.В. Аристотелівське сприйняття питань релігії та його історичні метаморфози // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті пропонується аналіз відношення Аристотеля до питань релігії та особливостей сприйняття її ідентифікацій. Також прослідковуються витоки консервативної та радикальної установок в осмисленні релігіологічної спадщини Стагірита. В статье ...
177290
  Ігнатьєв В.А. Аристотелізм в контексті змін релігійно-філософських парадигм // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
177291
  Бардин М.Я. Аристотелізм в поглядах П"єтро Помпонацці: вчення про смертність душі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
177292
  Михалкович М.І. Аристотелізм між класичною і некласичною метафізикою // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
177293
  Оленинець О.О. Аристотелізм та середньовічна схоластика як важлива складова у формуванні специфіки західнохристиянської культурної традиції // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
177294
  Дубровіна А.І. Аристотелізм у сучасній філософії моралі: концепція А. Макінтайра // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
177295
  Александров Г.Ф. Аристотель : (философские и социально-политические взгляды) / Г.Ф. Александров ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Гос. соц.-экон. изд., 1940. – 274 с.
177296
  Зубов В.П. Аристотель / В.П. Зубов. – Москва : Академия наук СССР, 1963. – 366с.
177297
  Чанышев А.Н. Аристотель / А.Н. Чанышев. – Москва : Мысль, 1981. – 200 с. – (Мыслители прошлого)
177298
  Лосев А.Ф. Аристотель : жизнь и смысл / А.Ф. Лосев, Тахо-Годи. – Москва : Детская литература, 1982. – 286 с. – (Люди. Время. Идеи)
177299
  Чанышев А.Н. Аристотель / А.Н. Чанышев. – 2-е доп. – М, 1987. – 220с.
177300
  Марцинковская Т.Д. Аристотель (384 г. до н. э. - 322 г. до н. э.) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 10-13. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
177301
  Яновский Ю.Л. Аристотель двадцатого века. / Ю.Л. Яновский. – Ростов -на-Дону, 1965. – 192с.
177302
   Аристотель и античная литература. – Москва : Наука, 1978. – 230 с.
177303
  Абдуллаев М.С. Аристотель и аристотелизм в истории анатомии / М.С. Абдуллаев. – Баку : Азернешр, 1988. – 292, [3] с. – Библиогр.: с. 289-293
177304
  Драч Г.В. Аристотель и досократовская философия // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 33-34. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
177305
  Карпенко А.С. Аристотель и Лукасевич о законе противоречия: contra et pro. (К публикации книги Яна Лукасевича "О принципе противоречия у Аристотеля. Критическое исследование") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 154-165. – ISSN 0042-8744
177306
  Федяев А.П. Аристотель и наука будущего: метатеоретический анализ // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 4 (67). – С. 3-15. – ISSN 1560-7488
177307
  Бочаров В.А. Аристотель и традиционная логика. / В.А. Бочаров. – М., 1984. – 133с.
177308
  Дубинянский М. Аристотель Онассис: погоня за триумфом // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 8 (36). – С. 48-67. – ISSN 1819-6268
177309
  Прокопенко В.В. Аристотель про взаємовідносини філософії та теології // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 198-201. – ISSN 2076-1554
177310
  Тітов С.М. Аристотель про перші грецькі культи // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
177311
  Меленко С.Г. Аристотель про соціальні основи держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 56-61. – ISSN 1563-3349
177312
  Карасьов М. Аристотель проти Забужко // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 181-184. – ISSN 0208-0710
177313
  Земцов С.М. Аристотель Фиораванти / С.М. Земцов, В.Л. Глазычев. – Москва, 1985. – 182 с.
177314
  Снегирев В.Л. Аристотель Фиораванти и перестройка Московского Кремля / В.Л. Снегирев. – Москва, 1935. – 128 с.
177315
  Асадуллаев И.К. Аристотель, Авиценна (Ибн Сина) и Гегель у истоков новых категорий невосполненности и восполнения // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 7 (73). – С. 74-79. – ISSN 1812-8696
177316
  Литвинова Е.В. Аристотель, его жизнь, научная и философская деятельность : биографический очерк Е.Ф. Литвиновой : с портр. Аристотеля, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. И.Г. Салова, 1892. – 78 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Источники" с. 4. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)


  На тит. л. печать-фамилия: Петр Павлович Кудрявцев
177317
  Вайс Бертрам Аристотель. Школа ученого // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 106-114 : фото. – ISSN 1029-5828
177318
  Ливанова М. Аристотель: цена истины // Личности. – Киев, 2010. – № 2 (24). – С. 46-61. – ISSN 1819-6268
177319
  Аристофан Аристофан : [криический очерк и сочинения]. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Чуйко, 1882. – [4], 135, [21] с. – (Европейские писатели и мыслители ; [Вып.] 10)
177320
  Ярхо В.Н. Аристофан / В.Н. Ярхо. – М., 1954. – 135с.
177321
  Головня В.В. Аристофан / В.В. Головня. – Москва, 1955. – 184с.
177322
   Аристофан : сборник статей : к 2400-летию со дня рождения. – Москва : Изд-во МГУ, 1956. – 197 с. : ил., портр.


  Содерж.: Аристофан и его время / С.И. Радциг; Тема мира в комедиях Аристофана / Н.Ф. Дератани; Сатирический образ демагога в комедиях Аристофана / К.П. Полонская; Комедия Аристофана и античные теории смеха / М.Н. Чернявский; Социально-политическая ...
177323
  Гусейнов Г.Ч. Аристофан / Гусейнов Г.Ч. – Москва, 1988. – 272 с.
177324
  Бабенко А.И. Аристофан "Ахарняне".Идейно-художественный анализ. : Дис... канд. филол.наук: / Бабенко А.И.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1966. – 276л. – Бібліогр.:л.264-276
177325
  Бабенко А.И. Аристофан "Ахрняне".Идейно-художественный анализ : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бабенко А.И. ; КГУ. – Киев, 1967. – 19 с.
177326
  Соболевский С.И. Аристофан и его время / С.И. Соболевский. – Москва, 1957. – 420 с.
177327
  Стаднік С.М. Аритмії як чинник ризику когнітивної дисфункції // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 170-178. – ISSN 2310-4910
177328
  Вишневський Я.Л. Аритмія почуттів = Arytmia uczuc / Януш Леон Вишневський, Дорота Веллман ; [пер. з пол. Т. Чужа]. – Київ : Махаон-Україна, 2010. – 221, [3] с. – На обкл.: Нова книжка від автора бестселера "С@амотність у мережі". – ISBN 978-617-526-267-2


  Dla Biblioteki :) Підпис автора Вишневського 24/5/2013
177329
  Осадчук П. Аритмія сучасних ритмів // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 14-23. – ISSN 0208-0710
177330
  Станишевский О.Б. Аритмология : (введение в онтологию) : бесконечность и рефлексивная сущность Бытия / О.Б. Станишевский. – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2003. – 593 с. – ISBN 5-8327-0128-3
177331
  Араслы Н.Г. Ариф Ардебили и его поэма "Фархаднаме" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Араслы Н.Г. ; АН АзССР , Ин-т литературы и языков. – Баку, 1969. – 27 c.
177332
  Киселев Арифметика / Киселев. – 252 с.
177333
  Фербер К. Арифметика / К. Фербер. – Ленинград ; Москва, 1925. – 415 с.
177334
  Шрейдер С. Арифметика / С. Шрейдер. – Москва, 1928. – 110 с.
177335
  Циммерман М.М. Арифметика / М.М. Циммерман. – Москва, 1933. – 88 с.
177336
  Гребенча М.К. Арифметика / М.К. Гребенча, С.Е. Ляпин. – 2-е изд. перераб. – Москва, 1952. – 280 с.
177337
  Погребиський Й.Б. Арифметика : Учебное пособие / Й.Б. Погребиський. – Киев, 1953. – 284 с.
177338
  Андронов И.К. Арифметика : пособие для стедней школы / Андронов И.К., Брадис В.М. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 303 с. : ил.
177339
  Шевченко І.М. Арифметика / І.М. Шевченко. – Вид. 2. – Київ, 1958. – 231 с.
177340
  Андронов И.К. Арифметика / И.К. Андронов. – Москва, 1959. – 360 с.
177341
  Пономарев С.А. Арифметика / С.А. Пономарев. – Москва, 1968. – 379 с.
177342
  Принцев Н.А. Арифметика : учеб. пособие для 5-6-го кл. вечерней (сменной) сред. общеобразовательной школы. – 7-е изд. – Москва, 1968. – 240 с.
177343
  Шевченко І.М. Арифметика / І.М. Шевченко. – Вид. 14. – Київ, 1970. – 248 с.
177344
   Арифметика / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин; Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. – Москва : Наука, 1988. – 383 с.
177345
  Кириленко Т. Арифметика 2020 року для кожного і всіх // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 31 січня (№ 4/5). – С. 6


  "Стартував високосний 2020 рік й одразу приніс чимало змін. Уже з 1 січня набули чинності чимало новацій, які вплинуть на життєдіяльність усього суспільства. Частина з них закладена у державному бюджеті країни. Зокрема, в ньому передбачено збільшення ...
177346
  Степанов С.А. Арифметика алгебраических кривых / С.А. Степанов. – Москва, 1991. – 365 с.
177347
  Дьяченко Н. Арифметика в картинках / Н. Дьяченко. – Москва, 1923. – 16 с.
177348
   Арифметика в школах малограмотних. – Харків, 1935. – 80 с.
177349
   Арифметика в школах малограмотних. – 2-е вид. – Харків, 1936. – 71 с.
177350
  Фельдман Г.М. Арифметика вероятностных распределений и характеризационные задачи на абелевых группах / Г.М. Фельдман. – Киев : Наукова думка, 1990. – 166 с.
177351
  Поснов Н.Н. Арифметика вычислительных машин в упражнениях и задачах / Н.Н. Поснов. – Минск : Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 1984. – 221 с.
177352
  Мельниченко В. Арифметика державотворення: парламентаризм без парламенту=Україна без парламентаризму // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 29-33. – ISSN 1812--514Х
177353
  Анцыферов С.С. Арифметика для обучения неграмотных : утверждено ... в качестве учебника / Анцыферов С.С. – Москва : Учпедгиз, 1949. – 192 с.
177354
  Андронов И.К. Арифметика дробных чисел и основных величин / И.К. Андронов. – Москва, 1955. – 344 с.
177355
  Віхров М. Арифметика злиднів. Наскільки поширена бідність в Україні, чим вона загрожує і чи є шанси її подолати? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 9/10 (537/538), 2-15.03.2018. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561
177356
  Баловсяк Н. Арифметика зростання. Яке майбутнє чекає на український IT-сектор у світовому контексті і чи стане ця галузь локомотивом національної економіки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 78-80. – ISSN 1996-1561
177357
  Выгодский М.Я. Арифметика и алгебра в древнем мире / М.Я. Выгодский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1967. – 367 с.
177358
   Арифметика и алгебраические преобразования. – Рига
Ч. 1 : Методические указания и упражнения / [сост. Б.М. Бунде и др.]. – 1987. – 65 с.
177359
   Арифметика и геометрия многообразий : межвуз. сб. науч. статей. – Куйбышев : КГУ, 1988. – 113 с.
177360
   Арифметика и геометрия многообразий. – Куйбышев, 1989. – 148 с.
177361
  Диофант Арифметика и книга о многоугольных числах / Диофант. – М., 1974. – 327с.
177362
  Шугаев В.М. Арифметика кохання. / В.М. Шугаев. – К., 1982. – 262с.
177363
  Магницкий Л. Арифметика Л. Магницкого, сиречь наука числительная, с разных диалектов на словенский язык переведенная и во едино собрана и на две книги разделена. – Москва, 1703. – с.
177364
  Грэхем Л. Арифметика любви = The reluctant husband : роман / Линн Грэхем ; пер. с англ. [А. Кудряшева]. – Москва : Радуга, 2000. – 186, [1] с. – (Harlequin ) ( Любовный роман ; 375). – ISBN 5-05-005045-6
177365
  Шугаев В.М. Арифметика любви: повести и рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1979. – 365с.
177366
  Андронов И.К. Арифметика натуральных чисел / И.К. Андронов. – Москва, 1954. – 192 с.
177367
  Андронов И.К. Арифметика натуральных чисел / И.К. Андронов. – Москва, 1954. – 192 с.
177368
  Трухина Ирина Петровна Арифметика некоторых функциональных полугрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Трухина Ирина Петровна; Харьков. гос. университет им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 12л.
177369
  Провотар О.О. Арифметика нечітких чисел // Компьютерная математика : сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; редкол.: Ф.И. Андон, Е.Ф. Галба, А.В. Гладкий [и др.]. – Киев, 2017. – Вып. 2. – С. 72-77
177370
  Солнцев Ю.К. и др. Арифметика рациональных чисел / Ю.К. и др. Солнцев. – Изд. 3-е, перераб. – Москва, 1971. – 160 с.
177371
  Андронов И.К. Арифметика рациональных чисел / И.К. Андронов. – Москва : Просвещение, 1971. – 399 с.
177372
  Іверук Н. Арифметика розлучення: як розірвати шлюб, але не розлучитися з власністю // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 2/3). – С. 20-21
177373
  Шатров С.М. Арифметика старого Абдуллы. / С.М. Шатров. – М,, 1952. – 64с.
177374
  Карцев М.А. Арифметика цифровых машин. / М.А. Карцев. – М., 1969. – 576с.
177375
  Дородницына А.А. Арифметика чисел произвольной длины и произвольного диапазона и ее применение к вычислению элементарных функций (на примере машин серии "Мир") : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Дородницына А.А.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1970. – 18л.
177376
  Курчанов Павел Федорович Арифметика эллиптических кривых над облевыми расширениями мнимых квадратных полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Курчанов Павел Федорович; МГУ. – Москва, 1977. – 7л.
177377
  Завало С.Т. Арифметика, алгебра і елементи аналізу / С.Т. Завало. – Київ, 1969. – 504 с.
177378
   Арифметика, принципы организации, диагностика и формализованное проектирование вычислительных структур : учеб. посоюие для вузов. – Киев : Выща школа, 1989. – 343 с. – (Новое в науке и технике - студентам и учащимся ; вып. 5)
177379
  Гашков С.Б. Арифметика. Алгоритмы. Сложность вычислений : Учеб. пособие для вузов / С.Б. Гашков, В.Н. Чубариков; Под. ред. В.А. Садовничего. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 2000. – 320 с. – ISBN 5-06-003613-8
177380
  Принцев Н.А. Арифметика. Учеб. пособие для 5-6-х кл. вечерней (сменной) сред. общеобразовательной шк. / Н.А. Принцев. – Минск, 1962. – 240 с.
177381
  Принцев Н.А. Арифметика. Учеб. пособие для 5-6-х кл. вечерней (сменной) сред. общеобразовательной шк. / Н.А. Принцев. – 2-е изд. – Москва, 1963. – 240 с.
177382
  Принцев Н.А. Арифметика. Учеб. пособие для 5-6-х кл. вечерней (сменной) сред. общеобразовательной школы. / Н.А. Принцев. – 6-е изд. – М., 1967. – 240с.
177383
  Принцев Н.А. Арифметика. Учеб. пособие для 5-6-х кл. сред. шк. / Н.А. Принцев, М.И. Ягодовский. – Москва, 1966. – 448 с.
177384
  Киселев А.П. Арифметика. Учебник для 5-го и 6-го классов семилетней и средней школы / А.П. Киселев. – 10-е изд. – Москва, 1948. – 167 с.
177385
  Киселев А.П. Арифметика. Учебник для 5-го и 6-го классов семилетней и средней школы / А.П. Киселев. – 11-е изд. – Москва, 1949. – 168 с.
177386
  Самофалов К.Г. Арифметико-логические и управляющие устройства ЦВМ / К.Г. Самофалов. – Киев, 1974. – 121с.
177387
  Бубнов Н.М. Арифметическая самостоятельность европейской культуры : Культурно-исторический очерк. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Т. 1 : Исследования по истории науки в Европе. – 1908. – 405 с. – Кн.нап.:.рус.яз. стар. орф


  На кн. подпись: Дорогой спутнице жизни, жене моей Людмиле Викторовне ур. Носковой с благодарностью и любовью посвящаю труд мой
177388
  Граве Д.А. Арифметическая теория алгебраических величин. / Д.А. Граве. – Киев
т.1 : Квадратичная область. 1909-1910 акад.год. – 1910. – 372с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф. .Гекторафированное изд.
177389
  Хамфри Джеймс Арифметические группы / Дж. Хамфри ; пер. англ. В.Л. Попова. – Москва : Мир, 1983. – 207 с.
177390
   Арифметические группы и автоморфные функции : сб. статей. – Москва : Мир, 1969. – 224 с. – Библиогр.: с. 221-223. – (Библиотека сборника "Математика")
177391
  Никулин В.В. Арифметические группы, порожденные отражениями, в пространствах добаческого и их приложение в алгебраической геометрии : Автореф... д-ра физ.- мат. наук: 01.01.06 / Никулин В.В. ; Ин-т математики. – Москва, 1984. – 27 с.
177392
  Тальянова Е.Н. Арифметические задачи, составленные по материалам контрольных цифр развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы / Е.Н. Тальянова. – Великие Луки, 1959. – 15с.
177393
  Улановский А.М. Арифметические и аналитические свойства безгранично делимых элементов некоторых функциональных подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Улановский А.М.; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1982. – 14л.
177394
  Лысиков Б.Г. Арифметические и логические оснвоы ЭЦВМ / Б.Г. Лысиков. – Минск, 1974. – 264с.
177395
  Симаков А.Л. Арифметические и логические основы цифровой техники / А.Л. Симаков. – Чебоксары, 1984. – 80с.
177396
  Лысиков Б.Г. Арифметические и логические основы цифровых автмотов / Б.Г. Лысиков. – Минск, 1980. – 335с.
177397
  Савельев А.Я. Арифметические и логические основы цифровых автоматов / А.Я. Савельев. – Москва, 1980. – 255с.
177398
  Сопильник А.В. Арифметические и логические основы цифровых автоматов / А.В. Сопильник. – Днепропетровск, 1982. – 74с.
177399
  Архаров В.И. Арифметические и логические основы цифровых вычислительных машин : учеб. пособие / Архаров В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Сев.-зап. заоч. политехн. ин-т. – Ленинград : Сев.-зап. заоч. политехн. ин-т, 1974. – 167 с. : схем. – Список лит.: с. 165
177400
  Степанян А.А. Арифметические и логические основы электронных цифровых вычислительных машин / А.А. Степанян. – Куйбышев, 1972. – 30с.
177401
  Трубников Н.В. Арифметические и логические основы электронных цифровых вычислительных машин. / Н.В. Трубников. – М.
ч. 1. – 1974. – 105с.
177402
  Дадаев Ю.Г. Арифметические коды, исправляющие ошибки / Ю.Г. Дадаев. – М, 1969. – 168с.
177403
  Фомин Анатолий Сергеевич Арифметические методы получения локальных предельных теорем теории вероятностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Фомин Анатолий Сергеевич; МВиССо РСФСР. Петрозаводск. гос. ун-т. – Петрозаводстк, 1980. – 13л.
177404
  Григорьян Ю.Г. Арифметические методы решения логических задач и некоторые вопросы синтеза специализированных цифровых автоматов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Григорьян Ю.Г.; Объедин. учен. совет ин-тов математики, кибернетики и Глав. астрон. обсерватории АН УССР. – К., 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
177405
  Шатилло В.В. Арифметические модули для построения специализированных процессоров параллельной обработки данных. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.05 / Шатилло В.В.; Харьк.политехн.ин-т. – Харьков, 1985. – 19л.
177406
  Куртяков С.У. Арифметические ортонормированные системы и их применение к теории чисел : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Куртяков С.У.; Узбекский гос. университет имени Алишера Навои. – Самарканд, 1950. – 10 с.
177407
  Шпарлинский И.Е. Арифметические свойства рекуррентных последовательностей и их некоторые приложения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Шпарлинский И.Е. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 8 с.
177408
  Чирский Владимир Григорьевич Арифметические свойства рядов некоторых классов в полях с неархимедовыми нормированиями : Автореф. дис. ... канд. мат. наук:01.01.06 / Чирский Владимир Григорьевич; Чирський В.Г.; РАН. – Москва, 2000. – 23 с.
177409
  Гаврилов Ю.В. Арифметические устройства быстродействующих ЭЦВМ / Ю.В. Гаврилов, А.Н. Пучко. – М., 1970. – 280с.
177410
  Ножников Г.Е. Арифметические устройства ЦММ / Г.Е. Ножников. – М, 1968. – 76с.
177411
  Соловьев Г.Н. Арифметические устройства ЭВМ / Г.Н. Соловьев. – М., 1978. – 177с.
177412
  Чандрасекхаран К Арифметические функции / К Чандрасекхаран. – М, 1975. – 272с.
177413
  Барбан М.Б. Арифметические функции на *редких* множествах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барбан М.Б.; Вильнюс. гос.ун-т. – Вильнюс, 1961. – 8л.
177414
  Барбан М.Б. Арифметические функции на *редких* множествах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барбан М.Б.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961. – 8л.
177415
   Арифметический задачник. – Изд. 6-е. – Москва, 1938. – 88 с.
177416
   Арифметический задачник для школ грамоты. – Москва, 1933. – 96 с.
177417
   Арифметическое и подгрупповое строение конечных групп : тр. Гомел. семинара. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 215 с.
177418
  Усманов Худояр Хайруллаевич Арифметическое моделирование случайных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Усманов Худояр Хайруллаевич; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 22л.
177419
   Арифметична задача : метод. посібник. – Київ : Радянська школа, 1941. – 148 с. – Бібліогр.: с. 143-148
177420
   Арифметична задача : Методичний посібник. – Київ : Радянська школа, 1941. – 148 с.
177421
  Майстришин В. Арифметична помилка ціною в цілу стратегію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 8


  "Більшість підприємств теплокомуненерго не контролюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, і самостійно визначають рівень тарифів. А центр навіть не має права перевірити обгрунтованість ...
177422
   Арифметичний задачник. – 4-е вид. – Київ, 1940. – 80 с.
177423
   Арифметичний задачник для шкіл грамоти. – Харків, 1933. – 116 с.
177424
  Завадський І.О. Арифметичні операції над n-розрядними числами з використанням булевих функцій від n змінних // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 172-184. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  У роботі запропоновано нові алгоритми додавання та множення. Базовими операціями є булеві функції від двох змінних і логічне "або" від усіх змінних. Час додавання - сталий, множення - логарифмічний.
177425
  Величко І.М. Арифметичні функції над кільцями матриць : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Величко І.М.; Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 142 л. – Бібліогр.: л. 134-142
177426
  Величко І.М. Арифметичні функції над кільцями матриць : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Величко Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
177427
  Асатиани Л.Г. Арифмотаблицы : табл. для экон. расчетов взамен арифмометра / Л.Г. Асатиани ; АН СССР, Ин-т экономики. – Изд. перераб. – Москва : АН СССР, 1961. – 1078 с.
177428
  Оганесян К.Л. Арихитектура Эребуни : по материалам раскопок 1950-1959гг / Оганесян К.Л. // Археологические раскопки в Армении : архитектура Эребуни : по материалам раскопок 1950-1959 гг. / К.Л. Оганесян ; АН АрмССР, Ин-т археологии и этнографии. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1961. – № 9 : Арин-Берд. 1. – С. 1-116
177429
  Мороз Д. Арихметика / Зложив Данило Мороз. – Київ : У друкарні Гаммершмида, 1862. – 68 с.
177430
  Мороз Д. Арихметика / Данило Мороз ; [післямова М. Ткача]. – Перевид. 1862. – Київ : [б. в.], 2015. – 28 с.
177431
  Кониський О. Арихметика або щотниця, 1863
177432
  Беляев А.Р. Ариэль : фантаст. роман / Александр Беляев ; худож. Г. Метченко. – Москва : Советская Россия, 1986. – 255, [1] с. : ил.
177433
  Беляев А.Р. Ариэль / А.Р. Беляев. – Ростов -на-Дону, 1987. – 189с.
177434
  Беляев А.Р. Ариэль / А.Р. Беляев. – Саратов, 1990. – 387с.
177435
   Ариэль : журнал израильской культуры. – Иерусалим : Юваль Таль, 1989-
21. – 1995. – 96 с. – На обкл. та тит. арк. також зазнач.: Иерусалим 1966
177436
   Ариэль : журнал израильской культуры. – Иерусалим : Юваль Таль, 1989-
25. – 1996. – На обкл. та тит. арк. також зазнач.: Иерусалим 1966
177437
   Ариэль : журнал израильской культуры. – Иерусалим : Юваль Таль, 1989-
28. – 1997. – 96 с. – На обкл. та тит. арк. також зазнач.: Иерусалим 1966
177438
   Ариэль : журнал израильской культуры. – Иерусалим : Юваль Таль, 1989-
29. – 1997. – 96 с. – На обкл. та тит. арк. також зазнач.: Иерусалим 1966
177439
   Ариэль : Журнал израильской культуры. – Иерусалим : Юваль Таль, 1999


  1997. N 1/2
177440
   Ариэль : журнал израильской культуры. – Иерусалим : Юваль Таль, 1989-
30-31. – 1999. – 192 с. – На обкл. та тит. арк. також зазнач.: Иерусалим 1966
177441
   Ариэль : Журнал израильской культуры. – Иерусалим : Юваль Таль
№ 33. – 2001
177442
   Ариэль : Журнал израильской культуры. – Иерусалим : Юваль Таль
№ 34. – 2002
177443
   Ариэль : Журнал израильской культуры. – Иерусалим : Юваль Таль
№ 35. – 2003


  1997. N 1/2
177444
  Боровой Я.Л. Ариэль Шарон / Яков Боровой ; [оформ. худож.: О. Скочко]. – Москва : ТЕРРА-Книжный клуб, 2007. – 283, [3] с., [4] л. фот. : ил. – ISBN 978-5-275-01513-3
177445
  Люкимсон П. Ариэль Шарон : война и жизнь израильского премьер-министра / Петр Люкимсон. – Москва : Эксмо, 2008. – 637, [2] с., [8] л. фот. – Библиогр.: с. 626-628. – (Личность). – ISBN 978-5-699-26158-1
177446
  Боровой Я. Ариэль Шарон: политик, воин, человек // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 35. – С. 32-34. – ISSN 0234-1670
177447
  Бурести Елена Ария равиоли / Бурести Елена, Рудков Андрей
177448
   Аріадна Борисівна Дубровіна // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 77. – ISBN 978-966-924-219-8
177449
   Аріадна Вікторівна Іванова (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 131-132 : фото. – ISSN 0367-4290
177450
  Пивовар С.Ф. Аріаднина нитка / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 20-21. – ISBN 966-642-073-2
177451
  Жданович Олеся Петрівна Аріанство в суспільно-політичному житті Римської імперії ( кін. 3 ст.- 325 р. ) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук; 07. 00. 02 / Жданович О. П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібл.: 4 назв
177452
  Жданович О.П. Аріанство в суспільно-політичному житті Римської імперії (кін. 3 ст. - 325р.) : Дис. ... канд. іст. наук: Спец.07.00.02 - всесвітня історія / Олеся Петрівна Жданович; КНУТШ. – Київ, 2006. – 198л. – Бібліогр.: л.181-198
177453
  Таранець В.Г. Арії. Слов"яни. Руси: Походження назв Україна і Русь / В.Г. Таранець; Національна академія держ. управління при Президентові України; Одеський регіональний ін-т держ. управління. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2004. – 296с. – ISBN 966-7799-34-4
177454
  Каганець І.В. Арійський стандарт / Ігор Каганець. – Київ : А.С.К., 2004. – 336 с. – ISBN 966-319-066-3
177455
   Арійський стандарт і закони життя : метод. поради. – Київ : Київський університет, 2001. – 47 с.
177456
  Каганець І. Арійський стандарт: технологія переходу в Простір волі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 4-13
177457
  Каляндрук Тарас Арійські корені характерництва. Можливості характерників // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2009. – № 3. – С. 21-24. – ISSN 1814-5078
177458
   Аріон Оксана Василівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 8-9
177459
   Аріон Оксана Василівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 10-11 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
177460
   Аріон Оксана Василівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 10-12. – ISBN 978-966-439-961-3
177461
   Аріон Оксана Василівна (1971) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 7-8. – ISBN 966-95774-3-5
177462
  Ачкіназі Б. Арістід Бріан і європейське примирення Версальської доби (історіографічний аспект) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 44-48. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
177463
  Єзерський М.В. Арістонік. / М.В. Єзерський. – К, 1958. – 160с.
177464
  Фаулз Джон Арістос = Тhe Aristos / Фаулз Джон; З англ. переклав В.Мельник. – Вінниця : Тезис, 2003. – 340с. – ISBN 966-7699-69-2
177465
  Алєксандрова О.В. Арістотель Стагірит // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 89-93. – ISBN 966-316-069-1
177466
  Чехович О.Д. Арк / О.Д. Чехович. – Ташкент, 1964. – 12 с.
177467
  Андреев М.С. Арк (кремль) Бухары в конце XIX - начале XX вв. / Андреев М.С., Чехович О.Д. ; отв. ред. А.К. Писарчик, О.Д. Чехович ; АН ТаджССР, Ин-т истории им. А. Дониша. – Душанбе : Дониш, 1972. – 163 с.
177468
  Гарретт Ж.А. Арка святой Анны: Хроника града Порто / Ж.А. Гарретт. – Москва, 1985. – 240 с. – Статья :Г.Ж. Алмейда
177469
  Марковський А.І. Арка як символ тріумфу пануючої ідеології в архітектурі Києва 1930-х - 1950-х рр. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 57. – C. 379-393. – ISSN 2077-3455
177470
  Самылина В.А. Аркагалинская стратофлора Северо-Востока Азии / В.А. Самылина; Отв. ред. Буданцев Л.Ю. – Ленинград : Наука, 1988. – 131с.
177471
  Степанова К. Аркадий Александрович Пластов / К. Степанова. – Москва-Л., 1950. – 24с.
177472
  Леонтьева Г.К. Аркадий Александрович Пластов / Г.К. Леонтьева. – Л, 1966. – 71с.
177473
  Ересько О.С. Аркадий Александрович Пластов / О.С. Ересько. – Ульяновск, 1974. – 58с.
177474
  Лебедев Г.Е. Аркадий Александрович Рылов / Г.Е. Лебедев. – М.-Л., 1949. – 28с.
177475
  Федоров-Давыдов Аркадий Александрович Рылов / Федоров-Давыдов. – Москва, 1959. – 219с.
177476
  Мочалов Л.В. Аркадий Александрович Рылов / Л.В. Мочалов. – Л, 1966. – 60с.
177477
   Аркадий Александрович Рылов. – Л., 1970. – 80с.
177478
  Ходин С.Н. Аркадий Антонович Смолич // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 294-301. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Основатель отечественной географической науки, методики и практики преподавания географии, профессор, заведующий кафедрой БГУ.
177479
   Аркадий Борисрвич Арсеньев : акварель, рисунок, плакат / Арсеньев Аркадий Борисович. Выставка произведений; Сост.: Н. Евсеева, Н. Мазуренко; авт. вступ. ст.: Б. Успенский. – Москва : Советский художник, 1981. – [40] с. : цв. ил.
177480
  Егоров В.А. Аркадий Бурлаков / В.А. Егоров. – Донецк, 1963. – 171с.
177481
  Гречишникова А.Д. Аркадий Гайдар / А.Д. Гречишникова. – М., 1952. – 32с.
177482
  Смирнова В.В. Аркадий Гайдар / В.В. Смирнова. – Москва, 1961. – 204с.
177483
  Камов Б.К. Аркадий Гайдар / Б.К. Камов. – Л., 1963. – 180с.
177484
  Смирнова В.В. Аркадий Гайдар / В.В. Смирнова. – Москва, 1972. – 256с.
177485
  Орлова Н.Н. Аркадий Гайдар / Н.Н. Орлова. – М., 1974. – 110с.
177486
  Галимов Ш. Аркадий Гайдар в Архангельске / Ш. Галимов. – Архангельск, 1962. – 59с.
177487
  Гольденштейн М.Л. Аркадий Гайдар и музыка / М.Л. Гольденштейн. – Москва, 1970. – 88 с.
177488
  Котов М.И. Аркадий Гайдар на войне. / М.И. Котов, В.Г. Лясковский. – М., 1964. – 64с.
177489
  Гинц С.М. Аркадий Гайдар на Урале / С.М. Гинц, Б.Н. Назаровский. – Пермь, 1965. – 276с.
177490
  Гинц С.М. Аркадий Гайдар на Урале / С.М. Гинц, Б.Н. Назаровский. – Пермь, 1968. – 262с.
177491
   Аркадий Гайдар: жизнь и творчество. – М., 1991. – 206с.
177492
  Осыков Б.И. Аркадий Гайдар: лит. хроника / Б.И. Осыков. – Воронеж, 1975. – 192с.
177493
  Асанов Л.Н. Аркадий и Гамлет : рассказы / Асанов Л.Н. – Москва : Современник, 1989. – 252 с. – (Новинки "Современника")
177494
  Пинчук Л.Р. Аркадий Иванов: Проф. революционер. / Л.Р. Пинчук. – М., 1990. – 143с.
177495
  Юдичев В.А. Аркадий Иванович Вычугжанин. / В.А. Юдичев. – Л, 1972. – 12с.
177496
  Бычков Ю.А. Аркадий Иванович Интезаров / Ю.А. Бычков. – М, 1969. – 88с.
177497
  Шляпникова А Е. Аркадий Иванович Морков // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 17-30. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности русского дипломата второй половины 18- начала 19 века А. И. Моркова.
177498
  Куделко С.М. Аркадий Исаакович Эпштейн // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 244-245
177499
  Кленов А.И. Аркадий Кулешов / А.И. Кленов. – М, 1948. – 3-8с.
177500
  Березкин Г.С. Аркадий Кулешов. Критико-биографич. очерк / Г.С. Березкин. – Москва, 1960. – 155 с.
177501
   Аркадий Максимович Кузнецов: живопись : кат. выст. : (из творч. наследия). – Москва : Моск. орг. Союза художников РСФСР, 1988. – [23] с. : ил., портр.
177502
  Колчанов А.М. Аркадий Михайлович Колчанов. Заслуженный художник РСФСР : каталог выставки. Графика, живопись / А.М. Колчанов. – Москва : Советский художник, 1976. – [32] с.
177503
   Аркадий Николаевич Таращан (к 80-летию со дня рождения) // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 102-104 : фото. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
177504
  Нестьева М.И. Аркадий Островский / М.И. Нестьева. – Москва : Советский композитор, 1970. – 96 с.
177505
  Золотов А.М. Аркадий Первенцев / А.М. Золотов. – Краснодар, 1960. – 128 с.
177506
  Иншаков П.К. Аркадий Первенцев / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1973. – 128 с.
177507
  Кононов А.Т. Аркадий Петрович Гайдар / А.Т. Кононов. – Москва-Л., 1949. – 3-11с.
177508
   Аркадий Петрович Гайдар : Метод. рекомендации. – Москва, 1974. – 36 с. – Список лит. : с. 25-34. Фильмограф. : с. 35
177509
  Емельянова И.Д. Аркадий Пластов / И.Д. Емельянова. – М., 1971. – 54с.
177510
   Аркадий Пластов : [альбом реподукций]. – Москва : Изд-во Изобразительное искусство, 1973. – [4] с., [12] л. ил. : ил. – (Серия [Образ и цвет])
177511
  Новик Д. Аркадий Пластов // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С.18-19
177512
  Бейлин А.М. Аркадий Райкин / А.М. Бейлин. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1960. – 184 с. : ил.
177513
  Бейлин А.М. Аркадий Райкин / А.М. Бейлин. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1965. – 150 с. : ил.
177514
  Бейлин А. Аркадий Райкин / А. Бейлин. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Искусство, 1969. – 161 с., [7] л. ил. : ил.
177515
  Уварова Е.Д. Аркадий Райкин / Е.Д. Уварова. – Москва : Искусство, 1986. – 303 с.
177516
  Уварова Е.Д. Аркадий Райкин / Е.Д. Уварова. – 2-е изд. – М : Искусство, 1992. – 334 с.
177517
   Аркадий Филиппенко. – М, 1988. – 254с.
177518
  Александров А.И. Аркадий Шайхет / А.И. Александров, А.А. Шайхет. – Москва : Планета, 1973. – 29 с. – (Мастера совецкого фотоискуства)
177519
   Аркадий Яковлевич Крымский : живопись, графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1981. – 22 с.
177520
  Шерга Екатерина Аркадия в уездной перспективе : судьбы усадеб / Шерга Екатерина, Насонов Денис // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 134-138 : Фото
177521
  Анісімова Г.К. Аркадій Володимирович Памфілов : [бібліогр. словник] / [упоряд. Г.К. Анісімова] ; Чернів. держ. ун-т, наукова бібліотека. – Чернівці, 1969. – 42 с. – (Вчені Чернівецького державного університету)
177522
  Камов Б.М. Аркадій Гайдар / Б.М. Камов. – К. : Молодь, 1978. – 373 с.
177523
  Скакальська І. Аркадій Животко: волинський період життя // Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. – Київ : КНТ, 2019. – С. 38-43. – ISBN 978-966-373-838-3
177524
  Дзюба І. Аркадій Жуковський / І. Дзюба, І. Драч, М. Жулинський // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 7
177525
  Веремійчик О. Аркадій Жуковський: наукова та громадська діяльність // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 10-22 вересня (№ 35/36). – С. 6
177526
  Бартош А.Е. Аркадій Йосипович Марампольський / А.Е. Бартош, В.А. Марампольська // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 201-210. – ISBN 978-966-651-576-9
177527
  Ковалів Ю. Аркадій Казка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – С. 110-114. – ISSN 0236-1477
177528
  Лашкевич О. Аркадій Казка. Сторінки з історії новітньої української літератури // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 15
177529
  Пізнюк Л.В. Аркадій Любченко як гравець на полі тоталітаризму : проблема інтерпретації "Щоденника" А.Людченка // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 65-69
177530
  Костриця М. Аркадій Лященко - редактор, бібліограф, історик літератури, краєзнавець // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 632-635. – ISBN 966-02-2347-1
177531
  Марочко В. Аркадій Миколюк; педагог з боротьбистським минулим / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 74-79. – ISBN 966-675-240-9
177532
  Непиталюк А. Аркадій Непиталюк: "Наш серіал має просвітницьку місію" / спілкувався Едуард Овчаренко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 листопада (№ 21)


  Дванадцятисерійний еріал "І будуть люди", знятий за однойменним романом Анатолія Дімарова на студії "Фільм-ua". Розмова з режисером-постановником серіалу Аркадієм Непиталюком.
177533
   Аркадій Петрович Ткач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 213-215. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)
177534
   Аркадій Петрович Ткач // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 74-76. – ISBN 978-966-924-219-8
177535
  Григорюк І.П. Аркадій Семенович Оканенко: життя і творчість // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2014. – Т. 6, № 1/2. – С. 188-194. – ISSN 2078-9912


  17 березня 2014 р. виповнилось 120 років від дня народження визначного українського вченого-фізіолога і біохіміка рослин, педагога, доктора біологічних наук, члена-кореспондента НАН України, професора, заслуженого діяча науки УРСР, лауреата Державної ...
177536
  Грабовський С. Аркадій та Борис Стругацькі: командори полігону фантастики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27 грудня (№ 238)
177537
  Михайлов М.М. Аркадій Філіпенко / М.М. Михайлов. – Київ : Музична Україна, 1973. – 59 с.
177538
   Аркадію Григоровичу Шапару - 70 років // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 92-93 : Фото. – ISSN 1726-5428
177539
  Циховська Е. Аркадія дитинства Л. Стаффа: часово-просторові образи // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті розглянуто часово-просторові образи дитинства Л. Стаффа у компаративних паралелях з Ю. Тувімом. Автор простежує парадигму дитинства та перехід до дорослішання через семантику речей у поезії обох митців. The article devoted to time-space ...
177540
  Подлевський С. Аркан потяга : повісті // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 2. – С. 81-85


  Зміст; "Аркан потяга", "Карпократ".
177541
  Кузнецов К.А. Арканджело Корелли / К.А. Кузнецов, И.М. Ямпольский. – М., 1953. – 71с.
177542
  Гринишин М. Арканове коло / Михайло Гринишин. – Київ : Юніверс, 2007. – 192 с. – ISBN 966-8118-53-7
177543
  Калінічева Г.І. Аркас Микола Миколайович // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 119-122
177544
  Грабовський С. Аркаси: грецька династія українських патріотів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 березня (№ 38/39)
177545
  Гордієнко Д. Арки : поетична збірка / Д. Гордієнко, 1929. – 64 с.
177546
  Гребнев Г. Арктания : Пропавшее сокровище / Г. Гребнев. – Москва : Правда, 1991. – 350с.
177547
  Сельвинский И.Л. Арктика / И.Л. Сельвинский. – М, 1957. – 297с.
177548
   Арктика : доклады комисии. – Москва : Наука. – ISSN 0134-4781
Вып. 24. – 1985. – 208c
177549
  Конышев В.Н. Арктика в международной политике : сотрудничество или соперничество? / В.Н. Конышев, А.А. Сергунин ; Рос. ин-т стратег. исслед. – Москва : Рос. ин-т стратег. исслед., 2011. – 191, [6] с. : карты. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7893-0135-7
177550
  Горобець О.О. Арктика в міжнародних відносинах початку ХХІ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 107-109. – ISSN 2076-1554
177551
  Данюк Н.С. Арктика в системе координат энергетической политики РФ и КНР как основа устойчивого развития российско-китайских отношений / Н.С. Данюк, М.Р. Рамазанов // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 2 (77). – С. 15-22. – ISSN 1812-3910
177552
  Успенский С.М. Арктика глазами зоолога. / С.М. Успенский. – Москва, 1964. – 144с.
177553
  Носов О.А. Арктика далекая и близкая / О.А. Носов. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 158с.
177554
  Маллвиц И. Арктика и Антарктика / И. Маллвиц. – Б.Г. : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-169-Х
177555
  Конышев В. Арктика на перекрестье геополитических интересов / В. Конышев, А. Сергунин // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 43-53. – ISSN 0131-2227
177556
  Выхристенко В.И. Арктика под крылом / В.И. Выхристенко. – Мурманск, 1970. – 80с.
177557
  Щербаков Владимир Арктика под прицелом : арсенал / Щербаков Владимир, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 114-121 : Фото, карта
177558
  Поліщук А. Арктика як об"єкт міжнародних конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 100-104
177559
  Лебедев Н.К. Арктика. / Н.К. Лебедев. – М.-Л., 1932. – 150с.
177560
  Лаарц Диана Арктика. За нефтью в Арктику? / Лаарц Диана, Джин Джастин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 4 (181), апрель. – С. 44-63 : фото. – ISSN 1029-5828
177561
  Кубатьян Григорий Арктика. Одни в полярной пустыне : Россия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 108-125. – ISSN 1029-5828
177562
  Копылов Денис Арктика. Полюс чистоты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 44-49 : фото
177563
  Копылов Денис Арктика. Пронзительная чистота // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 88-91 : фото
177564
  Шульц Флориан Арктика. Симфония во льдах // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 9 (174). – С. 100-111 : фото. – ISSN 1029-5828
177565
  Павко Я.А. Арктика: пріоритетні напрямки міжнародно-правових досліджень // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 167-173. – ISSN 2220-1394


  У статті на основі конструктивно-критичного, коректного наукового аналізу стану та рівня досліджень сучасних міжнародно-правових проблем Арктики виокремлено та обґрунтовано один з їх пріоритетних напрямків – міжнародно-правове регулювання ...
177566
  Веденский Леонид Арктика: холодно или тепло? : В ожидании нового Потопа // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 16-18 : Фото. Карт. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
177567
  РеданскийВ.Г Арктики рядовой / РеданскийВ.Г. – Мурманск, 1971. – 208с.
177568
  Сташкевич Л.Ф. Арктическая заповедь / Л.Ф. Сташкевич. – Магадан, 1991. – 158с.
177569
  Бурн-мл. Джоэль Арктическая лихорадка. Арктическая гонка / Джоэль Бурн-мл., Арбугаева Евгения // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 151, апрель. – С. 98-117 : фото
177570
  Брейтфус Л.Л. Арктическая область, ее природа, задачи и цели изучения / Л.Л. Брейтфус. – Ленинград : Аэроарктик, 1928. – 60с.
177571
  Глазунова И.М. Арктическая политика США в 2007-2011 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – Арктика: политика, экономика, устойчивое развитие. – С. 228-243. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
177572
  Болдырев В.Е. Арктическая политика США и группы интересов // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 7 (547). – С. 26-36. – ISSN 0321-2068


  Статья посвящена анализу принципиальных черт и особенностей экономической модели США и их эволюции в начале XXI века. В ней, в частности, даётся определение понятия «модель экономики страны», подчёркиваются отличия американской модели от экономических ...
177573
  Писарев В.Д. Арктическая политика США и проблемы регионального соуправления // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 8 (512). – С. 23-44. – ISSN 0321-2068
177574
  Теребов О.В. Арктическая политика США: истоки, задачи и перспективы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 9 (501). – С. 19-35. – ISSN 0321-2068
177575
  Омельчук А.К. Арктическая разведка : [очерки] / А.К. Омельчук. – Москва : Советская Россия, 1983. – 87 с. – (Писатель и время)
177576
  Кузнецов Н.Я. Арктическая фауна Евразии и её происхождение (преимущественно на основе материала по чешуекрылым) : (Представлено акад. С.А. Зерновым) / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252393 / Н.Я. Кузнецов. – С. 105-115. – Библиогр.: с. 68-79
177577
  Кузнецов Н.Я. Арктическая фауна Евразии и её происхождение (преимущественно на основе материала по чешуекрылым) : (Представлено акад. С.А. Зерновым) / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252394 / Н.Я. Кузнецов. – С. 105-115. – Библиогр.: с. 68-79
177578
   Арктическая флора СССР = Flora arctica USSR : критич. обзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР. – Ленинград : Наука, 1960. – 187 с.
177579
   Арктическая флора СССР = Flora arctica USSR : критич. обзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР. – Ленинград : Наука, 1960. – 332 с.
177580
   Арктическая флора СССР : Критический обзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 1 : Семейства Polypodiaceae-Butomaceae. – 1960. – 101с.
177581
   Арктическая флора СССР : Критический jбзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 4 : Семейства Lemnaceae-Orchidaceae. – 1963. – 95с.
177582
   Арктическая флора СССР = Flora Arctika URSS : критич. обзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР. – Москва ; Ленинград : Наука
Вып. 2 : Семейство Gramineae / [сост. О.В. Ребристая и др.]. – 1964. – 274 с.
177583
   Арктическая флора СССР = Flora Arctika URSS : критич. обзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР. – Москва ; Ленинград : Наука
Вып. 3 : Семейство cyperaceae / [сост.: Т.В. Егорова и др.]. – 1966. – 176 с.
177584
   Арктическая флора СССР = Flora Arctika URSS : критич. обзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР. – Москва ; Ленинград : Наука
Вып. 5 : Семейства sallicaceae-portulacaceae / сост. Е.В. Волкова. – 1966. – 208с.
177585
   Арктическая флора СССР = Flora Arctika URSS : критич. обзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР. – Ленинград : Наука
Вып. 6 : Семейства Cfyophyllaceae - Ranunculaceae / сост. В.И. Кожанчиков. – 1971. – 248 с.
177586
   Арктическая флора СССР = Flora arctica USSR : критич. обзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР. – Ленинград : Yferf
Вып. 7 : Семейства Paraveraceae Cruciferae / [сост. А.А. Коробков и др.]. – 1975. – 180 с.
177587
   Арктическая флора СССР = Flora arctica USSR : критич. обзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР. – Ленинград : Наука
Вып. 8 : Семейства Geraniaceae-scrophulariaceae / сост. В.М. Виноградова. – 1980. – 333 с.
177588
   Арктическая флора СССР = Flora arctica USSR : критич. обзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР. – Ленинград : Наука
Вып. 8, ч. 2 : Семейства Orobanchaceae-plantginaceae / [сост. О.В. Ребристая и др.]. – 1983. – 51 с. – Библиогр.: с. 36-40
177589
   Арктическая флора СССР = Flora arctica USSR : критич. обзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР : в 10 вып. – Ленинград : Наука
Вып. 10 : Семейства Robiaceae - Compositae / [сост. В.Н. Гладкова и др.]. – 1987. – 411 с.
177590
  Крупник И.И. Арктическая этноэкология / И.И. Крупник. – М, 1989. – 270с.
177591
  Савваитова К.А. Арктические гольцы / К.А. Савваитова. – М., 1989. – 224с.
177592
  Воронов К. Арктические горизонты стратегии России: современная динамика // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 54-65. – ISSN 0131-2227
177593
   Арктические походы Джона Франклина : по материалам экспедиций Франклина, Росса, Мак-Клюра, Мак-Клинтона, Холла, Шватки и др. – Ленинград : Главсевморпути, 1937. – 526 с. : ил., карт., портр. – (Полярная библиотека)
177594
  Байерс М. Арктические проливы: к формированию российско-канадской оси // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 11 (515). – С. 49-58. – ISSN 0321-2068
177595
  Пасецкий В.М. Арктические путешествия россиян / В.М. Пасецкий. – Москва : Мысль, 1974. – 230с.
177596
  Тимаков В.Б. Арктические сестры, или Линия перемены / В.Б. Тимаков, Р.А. Бикмухаметов. – Магадан : Магаданское кн. изд-во, 1990. – 203 с.
177597
   Арктические тундры и полярные пустыни Таймыра : сб. статей. – Ленинград : Наука, 1979. – 205 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
177598
  Трешников А.Ф. Арктический и антарктический научно-исследовательский институт / А.Ф. Трешников. – Ленинград, 1970. – 27с.
177599
  Айзаксен Энди Арктический лед. По тонкому льду / Айзаксен Энди, Коббинг Ник // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 106-123 : фото
177600
  Казанцев А.П. Арктический мост / А.П. Казанцев. – Москва, 1946. – 415 с.
177601
  Казанцев А.П. Арктический мост / А.П. Казанцев. – 2-е изд. перераб.доп. – Москва : Всесоюзное учебно-педагогическое, 1958. – 774 с.
177602
  Тютенков А.Г. Арктический рейс "Сибирь" / А.Г. Тютенков. – Ленинград, 1979. – 144с.
177603
  Анчишин В.Н. Арктический роман / В.Н. Анчишин; Анчишкин В.Н. ; ил.: Е.К. Манке. – Москва : Совецкий писатель, 1967. – 576 с.
177604
  Анчишин В.Н. Арктический роман : (окончание) / В.Н. Анчишин; Анчишкин В. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета ; № 20 (642), 1696)
№20. – 1969. – 111 с.
177605
  Анчишин В.Н. Арктический роман / В.Н. Анчишин; Анчишкин В.Н. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета : кн. 1-2 ; № 19 (641))
Кн. 1. – 1969. – 112 с.
177606
  Анчишкин В.Н. Арктический роман / Анчишкин В.Н. – Москва : Советский писатель, 1970. – 560 с. : портр. – (Совецкий писатель)
177607
  Анчишкин В.Н. Арктический роман / Владлен Анчишкин. – Москва : Современник, 1984. – 494 с.
177608
  Сердюк В.А. Арктический суслик / В.А. Сердюк. – Владивосток, 1986. – 138с.
177609
  Буланов В.А. Арктический сюжет / В.А. Буланов. – М., 1971. – 192с.
177610
  Щипко Л.М. Арктический фронт / Л.М. Щипко. – Москва, 1974. – 143с.
177611
   Арктический шельф Евразии в позднечетвертичное время. – Москва : Наука, 1987. – 275, [2] с., [1] л. ил. – Библиогр.: с. 265-276
177612
  Денисов Н.В. Арктический экзамен / Н.В. Денисов. – М., 1988. – 334с.
177613
  Гарькавченко К. Арктична політика Китаю наприкінці 90–х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 100-104. – ISSN 2076-1554
177614
  Замікула М.О. Арктичний регіон у безпековому плануванні північноєвропейських країн (на прикладі Данії) // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 38-44
177615
  Анчишкін В.М. Арктичний роман : пер. з рос. / В.М. Анчишкін. – Київ : Дніпро, 1971. – 488 с.
177616
  Павко Я. Арктичні дослідження потребують реформ міжнародного права // Світ. – Київ, 2021. – Вересень (№ 35/36)
177617
  Покась Л.А. Арктичні експедиції Джона Франкліна // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 50-55 : фото
177618
  Казаков Ю.П. Арктур - гончий пес / Ю.П. Казаков. – М, 1966. – 112с.
177619
  Казаков Ю.П. Арктур - гончий пес / Ю.П. Казаков. – М : Детская литература, 1985. – 271 с.
177620
   Арктур - гончий пес : сборник : для сред. и ст. шк. возраста. – Минск : Ураджай, 1991. – 255 с. – (Школьная библиотека)
177621
  Казаков Ю.П. Аркур - гончий пес / Ю.П. Казаков. – Москва : Советская Россия, 1980. – 88 с.
177622
  Охріменко О. Аркуш "Церковних канонів" XIV ст. зі збірки Інституту рукопису НБУ ім. В. Вернадського // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – C. 7-12
177623
  Шумілова Анжела Аркушеві видання періоду визвольних змагань 1917-1919 років у фонді Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 37-43. – Бібліогр. в кінці ст.
177624
  Фоменко Д. Аркушеві образотворчі видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (1904-1923) : Бібліографічний покажчик / Д. Фоменко, І. Цинковська, Г. Юхимець; Нац. академія наук України; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського; Редкол. О.С.Онищенко; Авт. вступ. ст. Г.Юхимець. – Київ : НБУВ, 2002. – 196 с. – ISBN 966-02-2502-4
177625
  Шостак О.Д. Аркуші зі славетної Біблії Піскатора // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 44-47
177626
  Истер А.С. Аркфункция от А до Я / А.С. Истер. – Київ : Факт, 1998. – 160с. – ISBN 966-7274-11-Х
177627
  Невярович Н. Арлекин как мифологема гротескного сознания: генезис и современность // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 99-105
177628
  Кирьянова Н. Арлекин с грустными глазами // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 4


  Художник Ігор Олександрович
177629
   Арльберг. Колиска альпійського гірськолижного спорту // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 14-15 : фото
177630
  Столяров Г.С. АРМ статистика : Навчальний посібник / Г.С. Столяров, Д.Г. Ємшанов, Н.В. Ковтун; МОУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 268с. – ISBN 966-574-072-5
177631
  Севрук М.А. АРМ экономиста-аналитика промышленного предприятия на базе персональных ЭВМ. / М.А. Севрук. – М, 1991. – 190с.
177632
   Армавир : [к 50-летию города : очерк]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1964. – 100 с. : ил.
177633
  Куц М.Т. Армагеддон / М.Т. Куц. – Львов, 1966. – 146с.
177634
  Базів В. Армагеддон на Майдані : роман-рєквієм / Василь Базів. – Київ : Український пріоритет, 2014. – 158, [2] с. – ISBN 978-966-2669-57-2
177635
  Омарова Елена Армагеддон. Американский дебют / Омарова Елена, Петров Сергей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 62-73 : фото
177636
  Шиш А.З. Армагеддон? / А.З. Шиш. – К, 1975. – 118с.
177637
  Тетеря І. АРМАгеддону не буде // Юридична газета. – Київ, 2021. – 13 квітня (№ 7). – С. 18-19
177638
  Церетели Г.В. Армазская билингва. / Г.В. Церетели. – Тбилиси, 1941. – 72с.
177639
   Армандо пиццинато. – М, 1967. – 38с.
177640
  Харт Давалос Армандо Харт Давалос: "Изменить правила игры" = Перевод изд.: Armando Hart Davalos: Cambiar las reglas del juega: Entrevista de Luis Baez (Habana, 1983) : Интервью министра культуры Кубы журналисту Л. Баэсу. [Пер. с исп.] / Харт Давалос, Арлеандо. – Москва, 1984. – 119 с.
177641
   Арматура воздушных линий электропередач и контактной сети : Издание официальное. – Москва, 1959. – 187с.
177642
   Арматура высокого давления : отечественная и иностранная литература за 1966-1968 г. – Москва : Нииинформтяжмаш, 1968. – 28 с. – (НИИИнформтяжмаш. ЦНТБТяжмаш. 3-68-17)
177643
   Арматура для натриевых контуров АЭС. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1976. – 42, [2] c. : ил.
177644
   Арматура для натриевых контуров АЭС : [информ. бюллетень по материалам зарубежной печати]. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1976. – 47, [1] c. : ил.. табл.
177645
  Каменицкая И.В. Арматура для трубопроводов тепловых электростанций. / И.В. Каменицкая. – М., 1977. – 136с.
177646
   Арматура для электростанций высокого и сверхвысокого давлений : пер. статей. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 175 с.
177647
   Арматура для энергетических установок : сб. науч. тр. – Ленинград : ЦКБА, 1990. – 87 с. : ил.
177648
  Казинер Ю.Я. Арматура систем автоматического управления (исполнительные устройства) / Ю.Я. Казинер. – М., 1977. – 136с.
177649
  Дуб Б.И. Арматура трубопроводов высокого давления. / Б.И. Дуб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1960. – 231с.
177650
   Арматура энергетическая : каталог-справочник. – Москва : Типография ЦИНТИАМ, 1964. – 124 с. : ил., табл.
177651
   Арматура ядерных энергетических установок. – Москва : Атомиздат, 1978. – 349 с. : ил. – Список лит.: с. 343 (13 назв.)
177652
   Армашевський Петро Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 84-85. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
177653
  Короткий В. Армашевський Петро Якович (1851-1919) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 396-397. – ISBN 5-7707-1062-4
177654
   Армашевський Петро Якович (1851-1919) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 14. – ISBN 978-966-439-754-1
177655
   Армашевський Петро Якович (1851-1919) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 19. – ISBN 978-966-933-054-3
177656
  Кочкуров А.М. Армейская газета в наступлении / А.М. Кочкуров. – Москва : Воениздат., 1949. – 199 с.
177657
  Горбачев В.С. Армейская печать -- мощное орежие Коммунистической партии в патриотическом воспитании советских воинов (По материалам военных газет 1944 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Горбачев В. С.; Хар.ГУ, 1959. – 19л.
177658
  Ваншенкин К.Я. Армейская юность / К.Я. Ваншенкин. – Москва : Советский писатель, 1964. – 168 с.
177659
   Армейские будни : [очерки]. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 222 с. : ил.
177660
  Волков И.М. Армейские документы иудейской колонии на Элефантине V века до Р. Х. : с 10 рис. / Н.М. Волков. – Москва : [Cкл. изд. Т-во скоропеч. А.А. Левенсон], 1915. – 79, [4] с., 1 л. ил. : ил. – (Культурно-историческое памятники древнего Востока / под общ. ред. проф. Б.А. Тураева ; Вып. 2)
177661
  Гудзенко С.П. Армейские записные книжки / С.П. Гудзенко. – М, 1962. – 116с.
177662
  Дикань А.П. Армейские коммунисты - организаторы и вдоховители разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Дикань А.П. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 22 с.
177663
   Армейские операции : примеры из опыта Великой Отеч. войны. – Москва : Воениздат, 1977. – 254 с., [9] л. схем : схем.
177664
   Армейские чекисты : воспоминания воен. контразведчиков Ленингр., Волг. и Карел. фронтов. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 368 с., [16] л. ил.
177665
  Королев М.М. Армейский пропагандист / М.М. Королев, И.С. Мареев. – Москва : Воениздат, 1975. – 200 с.
177666
  Суряев В. Армейское офицерство и революция 1905 - 1907 гг. в России // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2015. – С. 125-142. – (New series ; vol. 21, no. 1). – ISSN 1224-032X
177667
  Григорян Л.Р. Армен Джигарханян. / Л.Р. Григорян. – М, 1983. – 161с. : 15 л. ил. – (Мастера советского театра и кино)
177668
   Армен Леонович Тахтаджян. – Москва : Наука, 1982. – 73с. – (Материалы к биобиблиграфии ученых СССР ; Вып. 11 ; Сер. биол. наук. Ботаника)
177669
  Атаян Р.А. Армен Тигранян / Атаян Р., Мурадян М. – Москва : Музыка, 1966. – 88 с.
177670
   Армен Чалтыкьян: Живопись, графика.. – Москва, 1984. – 30 с.
177671
  Айрапетян С.П. Арменак Айкуни. (Жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Айрапетян С.П.; АН Арм. ССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1968. – 24л.
177672
  Кириллова Ю. Армения - открытый музей / Ю. Кириллова. – Москва, 1969. – 176 с.
177673
  Гюликехвян Н.Г. Армения - песня моя / Н.Г. Гюликехвян. – Москва, 1974. – 6с.
177674
  Борьян Б.А. Армения / Б.А. Борьян. – Москва-Л., 1929. – 434с.
177675
  Арутюнян Н.А. Армения : туристский путеводитель / Арутюнян Н.А. – Ереван : Афпетрат, 1962. – 161с., [10] л. ил. : ил. + 1 отд. л. карт. – Библиогр.: с. 160
177676
  Зулалян М.К. Армения в первой половине XVI века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Зулалян М.К. ; Ленинград. гос. ун-тет им А.А. Жданова. – Ленинград, 1959. – 18 с.
177677
  Мелик-Бахшян Армения в период арабского владычества. : Автореф... Доктора ист.наук: / Мелик-Бахшян С.Т.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1965. – 46л.
177678
  Брюсов В.Я. Армения в поэзии Брюсова / В.Я. Брюсов. – Ереван, 1966. – 41с.
177679
  Григорьян К.Н. Армения в русской литературе и живописи / К.Н. Григорьян. – Ереван, 1962. – 75с.
177680
  Адонц Н.Г. Армения в эпоху Юстиниана / Н.Г. Адонц; [авт. вступ. ст. К.Н. Юзбашян, с. 3-20] ; Ереван. гос. ун-т, Центр. арменоведч. исследований. – Изд. 2-е. – Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1971. – 527 с.
177681
  Тер-Гевондян Армения и Арабский халифат / Тер-Гевондян. – Ереван, 1977. – 321с.
177682
  Шагинян А.К. Армения и Арминийа в составе Аббасидского халифата во второй половине VIII и в начале IX века // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 75-91. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Аббасіди — вторая (после Омейядов) династия арабских халифов (750—1258)
177683
  Шагинян А.К. Армения и Арминийа в составе Умаййадского халифата // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 139-155. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Халіфат — феодальна теократична арабо-мусульманськоє держава, що виникла в результаті арабських завоювань в VII—IX вв. і що очолювалося халіфами
177684
  Карагезян Г.Л. Армения и армяне во французской литературе 11-14 вв. / Г.Л. Карагезян. – Ереван, 1988. – 139с.
177685
  Дживелегов А.К. Армения и Турция / А.К. Дживелегов. – Москва, 1946. – 16 с.
177686
  Аракелян А.А. Армения индустриальная республика / А.А. Аракелян. – Ереван : Айастан, 1967. – 64 с.
177687
  Фирбюхер Г. Армения, 1915 / Г. Фирбюхер. – Ереван, 1991. – 95с.
177688
  Еремян С.Т. Армения, армянское купечество и развитие торговли между Европой и Азией до XIX в. / С.Т. Еремян. – М., 1970. – 18с.
177689
   Армения, декабрь"88. – Ереван : Айастан, 1990. – 558, [1] с. : ил.
177690
  Нацвлишвили Михаил Армения. Бари люс или "Добро пожаловать в рай" // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 36-40 : фото
177691
  Козловский Борислав Армения. Блудный американский правнук / Козловский Борислав, Мирзоян Карен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 42-58 : фото. – ISSN 1029-5828
177692
  Вайль Петр Армения. Молокане = После империи / Вайль Петр, Максимишин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 236-252 : Фото, карта. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
177693
  Вайль Петр Армения. Праздник : После империи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 208-223 : Фото, карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
177694
  Вайль Петр Армения. Севан : После империи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 232-246 : Фото, карта. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
177695
   Армения. Трагический декабрь. – М, 1989. – 197с.
177696
   Армения: Дорога к солнцу // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 36-39 : фото
177697
   Армения: замедление роста на фоне высокой инфляции и внешнего долга // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 38. – ISSN 2074-6040
177698
  Балаян Б.Т. Армения:рынок лизинговых услуг // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 138-145. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 1). – ISSN 2074-1227
177699
  Акопян Э.А. Арменоведение в России : вопр. филологии / Акопян Э.А. ; АН АрмССР, Ин-т им. А. Абегяна. – Ереван : АН АрмССР, 1988. – 318 с.
177700
  Зарьян Н. Арменуи : поэма / Наири Зарьян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1953. – 92 с.
177701
  Трофимов Антон Армии мира: от призыва до контракта // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 146-147 : фото
177702
   Армии стран Варшавского Договора : спривочник. – Москва : Воениздат, 1985. – 223 с., [8] л. ил. : ил. – (Б-ка офицера)
177703
   Армии стран НАТО : военно-политический очерк. – Москва : Военное издательство, 1974. – 285 с. : ил.
177704
   Армии, авиации, флоту : фотоальбом : к 50-летию ДОСААФ СССР. – Москва : ДОСААФ, 1976. – 375, [7] с. : ил.
177705
  Вартан В. Арминэ / В. Вартан. – Ленинград, 1988. – 270с.
177706
   Армированные полимерные материалы : сборник переводов и обзоров из иностранной периодической литературы. – Москва : Мир, 1968. – 244 с.
177707
  Залесов О.А. Армировка вертикальных стволов шахт и ее исследование на электронных моделирующих установках / О.А. Залесов. – М, 1966. – 220с.
177708
  Волошин А.И. Армировки вертикальных шахтных стволов и методы их совершенствования / А.И. Волошин, А.А. Рубель, А.В. Рубель // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 126. – С. 137-145 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 1607-4556
177709
   Армия - в сердце и судьбе : [сб. статей]. – Москва : газ. "Красная звезда", 1979. – 79 с. : ил. – (Б-чка "Красной звезды" ; № 5 (401))
177710
  Полянский А.Ф. Армия - любовь моя. / А.Ф. Полянский. – М., 1983. – 87с.
177711
  Шамов И.В. Армия - песня моя! / И.В. Шамов. – М., 1962. – 48с.
177712
  Ефимов Ф.Н. Армия / Ф.Н. Ефимов. – Минск, 1962. – 93с.
177713
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 13. – 1991
177714
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 16. – 1991
177715
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 17. – 1991
177716
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 18. – 1991
177717
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 19. – 1991
177718
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 20. – 1991
177719
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 21. – 1991
177720
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 22. – 1991
177721
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 23. – 1991
177722
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 24. – 1991
177723
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 1. – 1992
177724
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 2. – 1992
177725
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 3/4. – 1992
177726
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 5. – 1992
177727
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 6. – 1992
177728
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 7/8. – 1992
177729
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 9. – 1992
177730
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 10. – 1992
177731
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 11/12. – 1992
177732
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 1. – 1993
177733
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 2. – 1993
177734
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 3. – 1993
177735
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 4. – 1993
177736
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 5. – 1993
177737
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 6. – 1993
177738
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 7. – 1993
177739
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 8. – 1993
177740
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 9. – 1993
177741
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 10. – 1993
177742
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 11. – 1993
177743
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 12. – 1993
177744
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 13. – 1993
177745
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 14. – 1993
177746
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 15. – 1993
177747
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 16. – 1993
177748
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 17. – 1993
177749
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 18. – 1993
177750
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 19. – 1993
177751
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 20. – 1993
177752
  Кондратьев Г.С. Армия алжирской революции / Г.С. Кондратьев. – М, 1979. – 169с.
177753
   Армия братства народов : [сборник]. – Москва : Воениздат, 1972. – 425, [5] с., [17] л. ил. : ил.
177754
  Крапивин С. Армия БССР. Нереализованный проект // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2013. – № 7 (163), июль. – С. 152-159. – ISSN 1606-0219
177755
  Игнатенко А.В. Армия в гасударственном механизме рабовладельческого Рима эпохи Республики / А.В. Игнатенко. – Свердловск, 1976. – 208с.
177756
  Мок Г. Армия в демократическом государстве / Гастон Мок. – Киев : Изд. Е.П. Горская, 1906. – 303 с. – Библиогр. в примеч.
177757
  Данилов А.Е. Армия в жизни моей / А.Е. Данилов. – М, 1976. – 96с.
177758
  Климов И.А. Армия в политической системе развитого социализма: 26-й съезд КПСС о подборе, расстановке и воспитании руководящих кадров в овладении ленинским стилем работы / И.А. Климов, Н.И. Гусев. – Москва, 1983. – 64с.
177759
  Севортян Р.Э. Армия в политическом режиме стран современного Востока / Р.Э. Севортян. – М., 1973. – 168с.
177760
  Кулаковский Ю.А. Армия в Римской Империи. 1. Mommsen. Observationes epigraphica (Ephemeris Epigraphica. vol. V, fasc. pr. sec. Rome et Berolini,2,1884) ; 2. Id. Die Conscriptionsordnung der romischen Kaiserzeit. (Hermes. 1884. XIX Band, erstes und zweites Heft) : [Реф.] / [Юлиан Кулаковский]. – Киев : В Унив. тип. (И.И. Завадского), 1884. – 24 с. – Авт. указ..в конце текста. - Отд. оттискиз: Университетские известия (Киев), 1884, № 8. - Без тит. л. и обл.
177761
  Губанов В.И. Армия в системе политической организации развивающихся стран : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Губанов В.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Филос. фак. Кафедра теории науч. коммунизма. – Л., 1972. – 20л.
177762
  Федоров Петр Александрович Армия в системе социальных институтов общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Федоров Петр Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 150л. – Бібліогр.:л.134-150
177763
  Федоров П.А. Армия в системе социальных институтов общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Федоров П.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 21л.
177764
  Шабардин П.М. Армия в современной политической борьбе. / П.М. Шабардин. – М., 1988. – 220с.
177765
  Дживелегов А.К. Армия Великой Французской Революции и ее вожди. : исторический очерк / А.К. Дживелегов. – Москва ; Петроград : Книга, 1923. – 220 с. – (Из истории Великой французской революции)
177766
  Банников А.В. Армия Восточной Римской империи во второй половине V - первой половине VI в. / А.В. Банников, О.В. Пржигодская // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2014. – № 2 (86). – С. 35-39. – ISSN 2070-9773
177767
  Матюшкин Н.И. Армия дружбы народов и пролетарского интернационализма / Н.И. Матюшкин. – Москва : Военное издательство, 1982. – 168 с.
177768
  Малышев Е.В. Армия и военное строительство а в Ираке: 1968-1988 гг. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 2. – С. 54-65. – ISSN 0869-1908
177769
  Прокопьев В.П. Армия и государство в истории Германии 10-20 вв. / В.П. Прокопьев. – Л, 1982. – 129с.
177770
   Армия и комсомол : [сборник]. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 223 с. – Библиогр.: с. 219-222
177771
   Армия и комсомол : [сборник]. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 223 с. – Библиогр.: с. 219-222
177772
  Золотарев О.В. Армия и культура / О.В. Золотарев. – М., 1991. – 57с.
177773
   Армия и литература : сборник лит.-критич. статей. – Москва : Воениздат, 1971. – 377 с.
177774
   Армия и литература : сб. ст. о воен.-патриот. лит. – Москва : Воениздат
Вып. 3. – 1988. – 267, [2] с.
177775
   Армия и общество : [сб. ст.]. – Москва : Прогресс, 1990. – 431, [1] с. – (Перестройка: гласность, демократия, социализм)
177776
  Серебрянников В.В. Армия и общество / В.В. Серебрянников. – Москва, 1991. – 62с.
177777
  Сучков Г.В. Армия и общество в постсухартовской Индонезии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4. – С. 64-74. – ISSN 0869-1908
177778
   Армия и перестройка : статьи и выступления по военным вопросам. – Москва : Правда, 1990. – 47 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 43)
177779
  Шульговский А.Ф. Армия и политика в Латинской Америке / А.Ф. Шульговский. – М., 1979. – 566с.
177780
  Мирский Г.И. Армия и политика в странах Азии и Африки / Г.И. Мирский. – Москва, 1970. – 350с.
177781
  Вятр Е.Й. Армия и политика: теоретические парадигмы и исторический опыт // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 19-40. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются актуальные концепции политической социо логии, с помощью которых анализируются отношения политической власти и армии. Особенное внимание уделяется таким феноменам, как приоритет политических способов разрешения конфликтов по ...
177782
  Федоров В.А. Армия и политический режим в Таиланде (1945-1980) / В.А. Федоров. – М., 1982. – 151с.
177783
  Ленин В.И. Армия и революция / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1925. – 187с.
177784
  Васин И.Н. Армия и революция / И.Н. Васин. – Москва, 1973. – 240с.
177785
  Клейман Г.А. Армия и реформы. / Г.А. Клейман. – М, 1989. – 160с.
177786
  Ячменихин К.М. Армия и реформы: военные поселения в политике российского самодержавия / К.М. Ячменихин; Черниговский гос. педагогический ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Чернигов : Сіверянська думка, 2006. – 444с. – ISBN 966-7743-49-7
177787
  Тиморин А.А. Армия и социалистическое общество. / А.А. Тиморин. – М., 1972. – 53с.
177788
  Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX в. / Л.Г. Бескровный. – Москва, 1986. – 237с.
177789
  Ахмедов В. Армия и этнорелигиозные конфликты на Ближнем Востоке // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2007. – № 4. – С. 63-71
177790
  Ахмедов В.М. Армия и этнорелигиозные конфликты на Ближнем Востоке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 23-28. – ISSN 0321-5075
177791
  Покормяк Н.В. Армия Израиля -- орудие империалистической агрессии. / Н.В. Покормяк. – М, 1977. – 143с.
177792
  Мосько Г.Н. Армия Китая - орудие авантюристической политики маоистов / Г.Н. Мосько. – М, 1980. – 144с.
177793
  Матвеев Г. Армия Крайова: пути и перепутья // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 8 : Александр Невский жизнь и житие. – С. 17-20. – ISSN 0235-7089
177794
  Храпачевский Р.П. Армия монголов периода завоевания Древней Руси / Р.П. Храпачевський ; Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово Поле". – Москва : Квадрига, 2011. – 260, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. – Развернутый тит. л. – Библиогр.: с. 246-253 и в подстроч. прим. – (Забытые войны России). – ISBN 978-5-91791-066-6
177795
  Сосницкий В.А. Армия на марше перестройки / В.А. Сосницкий. – М., 1990. – 62с.
177796
  Жувенель Рено де Армия наемников / Рено де Жувенель ; пер. с франц. В. Сысоевой и В. Тихомировой ; редактор Л. Телешева. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 223 с.
177797
  Чаадаева О.Н. Армия накануне февральской революции / О.Н. Чаадаева. – М.-Л., 1935. – 80с.
177798
  Борисов Б.А. Армия наша могучая / Б.А. Борисов. – М., 1971. – 127с.
177799
   Армия ночи: 40 лет преступлений ЦРУ : 40 лет преступлений ЦРУ. – Москва : Политиздат, 1988. – 317, [1] с. : ил.
177800
  Семин В.В. Армия острова Свободы. / В.В. Семин, А.Ф. Щеглов. – Москва, 1978. – 72с.
177801
  Смольников А.С. Армия победившей революции / А.С. Смольников. – М., 1984. – 191с.
177802
   Армия славы и побед : репертуарный сборник для армейской и флотской художественной самодеятельности. – Москва : Воениздат
Вып. № 2 (97). – 1955. – 184 с.
177803
   Армия советская : [фотоальбом]. – Москва : Планета, 1987. – 229, [2] с. : цв. ил.
177804
   Армия Советская. – Москва : Политиздат, 1969. – 446 с. : ил.
177805
  Селиванов П.А. Армия Советская, армия народная / П.А. Селиванов. – Минск, 1988. – 126с.
177806
  Сорокин А.И. Армия советского народа / Сорокин А.И. – Москва, 1987. – 192 с.
177807
  Сибилев М.У. Армия Страны Советов : / М.У. Сибилев. – М., 1985. – 302с.
177808
  Карпович Б.В. Армия США - орудие американсокго империализма / Б.В. Карпович. – Москва : Военное издательство, 1952. – 208 с.
177809
  Байбакова Л.В. Армия США во время испано-американской войны 1898 года (по донесениям российских дипломатов) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 129-145. – ISSN 0130-3864
177810
  Белащенко Т.К. Армия США как она есть / Т.К. Белащенко, О.А. Ржешевский. – Москва : Воениздат, 1965. – 144 с.
177811
  Белащенко Т.К. Армия США как она есть / Т.К. Белащенко, О.А. Ржешевский ; под общ. ред. А.М. Шевченко. – 2-е изд. , перераб. и доп. – Москва : Воениздат, 1968. – 208 с. : ил.
177812
  Кессель Ж. Армия теней / Ж. Кессель. – Москва, 1971. – 176с.
177813
  Власов А.Е. Армия Трясогузки / А.Е. Власов. – Ленинград, 1969. – 224 с.
177814
   Армійка : нариси. – Ужгород : Закарпатоблвидав, 1959. – 79 с.
177815
  Бенійуш Ж. Армія - ключовий елемент арабських революцій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 червня (№ 99). – С. 8
177816
  Бульба-Боровець Армія без держави = An army without a state : Слава і трагедія українського повстанського руху: Спогади / Тарас Бульба-Боровець; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1981. – 327 с. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
177817
  Бульба-Боровець Армія без держави / Бульба-Боровець. – Львів : Поклик сумління, 1993. – 167 с. – ISBN 5-86900-023-8
177818
  Лосєв І. Армія без держави чи держава без армії? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 38 (358), 19-25 вересня. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Нині у кривавих боях із російськими підрозділами та сепаратистськими загонами формується якісно нове у моральному сенсі українське військо, поза сумнівом, відіграватиме значно помітнішу роль у суспільному житті країни.
177819
   Армія безсмертних. Повстанські світлини. – 3-тє вид. – Львів : Мс, 2006. – 220с. – ISBN 966-95739-1-2
177820
  Александров С. Армія Білорусі: сучасний стан і перспективи // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 2013. – № 9 (156). – С. 34-38
177821
  Сергійчук В. Армія Богдана Хмельницького / В. Сергійчук; Худ.оформлення Л. Демчишина. – Київ : Аграрна наука, 1996. – 254с. – ISBN 5-7707-9797-5
177822
  Кравчук М. Армія в державотворенні Західноукраїнської Народної Республіки: організаційно-правові основи // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 25-30. – ISSN 2524-0129
177823
  Ананьїн В.О. Армія в інформаційному суспільстві: проблеми трансформації у сучасних умовах / В.О. Ананьїн, О.О. Пучков // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 341-344. – ISSN 2076-1554
177824
  Горбачов Б.М. Армія в політичному житті Китаю / Б.М. Горбачов. – Київ, 1976. – 48с.
177825
  Пількевич А. Армія в соціально-економічній політиці ІІ тріумвірату // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 146-153


  Проаналізовано роль армії в соціально-економічних процесах Римської держави в останній період занепаду Республіки. Проанализирована роль армии в социально-экономических процессах Римского государства в последний период упадка Республики. The author ...
177826
  Будько Євген Армія для Неба // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 86-92 : фото
177827
  Шестопал М. Армія і народ / М. Шестопал. – Київ, 1958
177828
  Волковинський В.М. Армія і народ: 20-30-ті роки : (Участь трудящих України у зміцненні Червоної Армії) / В.М. Волковинський. – Київ : Либiдь, 1990. – 128с. – ISBN 5-11-001493-0
177829
  Требін М.П. Армія і суспільство: осмислення взаємодії // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 138-162. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
177830
  Кокотюха А. Армія мародерів / А. Кокотюха, О. Кочевих


  Мародерські "приватні" розкопки набули катастрофічних масштабів
177831
  Чуйков В.І. Армія масового героїзму / В.І. Чуйков. – К, 1958. – 76с.
177832
  Требін М. Армія на політичній авансцені // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.3-20. – ISSN 1609-5499


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
177833
  Горбулін В. Армія на службі в народу / В. Горбулін, Ю. Скалецький // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 58-65. – ISSN 1819-7329


  Про участь військовослужбовців у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в аспекті цивільного демократичного контролю над збройними силами. До 25-ої річниці Чорнобильської катастрофи.
177834
  Чаадаєва О.Н. Армія напередодні лютневої революції / О.Н. Чаадаєва. – К., 1935. – 75с.
177835
  Грушко О.С. Армія народу, армія миру. До 50-річчя Радянських збройних сил / О.С. Грушко. – Київ, 1968. – 48с.
177836
   Армія студентів [День студента 17 листопада] // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 листопада (№ 47)


  Перед Днем студента, 17 листопада, відбулася зустріч Президента України Віктора Януковича з представниками студентських молодіжних організацій та органів студентського самоврядування.
177837
  Денисенко І.Д. Армія сучасної держави:визначення стратегії дослідження / І.Д. Денисенко, Ю.О. Тяпкіна // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 73-83. – ISSN 2411-7587
177838
  Ленін В.І. Армія та революція. / В.І. Ленін. – Харків, 1929. – 168с.
177839
  Скопова О.І. Армія у суспільно-політичних процесах Іспанії першої третини ХХ століття // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 148-154. – ISSN 2519-2949
177840
   Армія України. – Львів, 2000
177841
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 1. – 2001
177842
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 2. – 2001
177843
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 3. – 2001
177844
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 4. – 2001
177845
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 5. – 2001
177846
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 6. – 2001
177847
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 7. – 2001
177848
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 8. – 2001
177849
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 9. – 2001
177850
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 10. – 2001
177851
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 11. – 2001
177852
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 12. – 2001
177853
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 13. – 2001
177854
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 14. – 2001
177855
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 15. – 2001
177856
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 16. – 2001
177857
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 17. – 2001
177858
  Бадрак В. Армія України: між минулим і майбутнім // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 -14 жовтня (№ 185/186). – С. 4


  Для створення потужного війська на сучасних засадах владі потрібно головним пріоритетом оборонної реформи зробити людину в погонах.
177859
  Кравчук М. Армія Української Центральної Ради та її досвід для сучасності: історико-правове дослідження // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 22-28
177860
  Комар В. Армія УНР від еміграції до другого зимового походу в 1920-1921 рр. // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 69-76
177861
  Швидченко Т.М. Армія УНР під час Першого Зимового походу у запіллі Червоної армії (січень-лютий 1920 р.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 338-350. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
177862
  Швидченко Т. Армія УНР у бою за Вознесенськ 16 квітня 1920 року // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 80-82. – ISSN 2076-1554


  Висвітлено одну з найважливіших перемог армії УНР під час Першого Зимового походу 1919 - 1920 рр. Розглянуто обставини та особливості взяття українським військом міста Вознесенська, де перебували підрозділи Червоної армії.
177863
  Ковальов А. Армія УНР у філателії // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Грудень (число 12). – С. 3
177864
   Армія УНР, а не армія СРСР має стати орієнтиром для українського війська // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Лютий (число 2). – С. 3


  Звернення учасників 3-ї конференції історичного клубу "Холодний Яр" до Президента України П. Порошенка, міністра Збройних сил України С. Полторака, Начальника Генерального штабу Збройних сил України В. Меженка.
177865
  Стегній В.О. Армія як політичний інструмент // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 75-76
177866
  Мисан В. Армія, що воювала й учила. Культурно-освітня діяльність УПА / В. Мисан, Н. Шевчук // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Лютий (№ 4). – С. 18-22
177867
  Муженко В. Армія. Війна. Екзамен / розмову вів Валкентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 4-5


  "Є фактор, на який не розрахував ворог. Це - український характер".
177868
  Семена М. Армреслінг на Чорноморському театрі воєнних дій // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 6


  Аналітики говорять про "війну навчань", яка має потенційні можливості перерости в реальну війну.
177869
  Исаков И.С. Армяне-моряки в Великой Отечественной войны / И.С. Исаков. – Ереван, 1946. – 55с.
177870
  Арутюнян Ю.В. Армяне-россияне : опыт социально-культурной адаптации // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 92-99. – ISSN 0869-0499
177871
  Арутюнян Ю.В. Армяне - россияне сквозь призму этносоциологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3 (311). – С. 59-65. – ISSN 0132-1625
177872
  Александропулос М. Армяне : путешествие и их страну и историю / Мицос Александропулос ; пер. с греч. Н. Подземской. – Москва : Советский писатель, 1990. – 204, 1 с.
177873
   Армяне // Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : докторская диссертация / Нестеренко-Гоптивский. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – С. 352-353. – ISBN 978-611-533-004-1
177874
  Каждан А.П. Армяне в составе господствующего класса византийской империи в XI-XII вв. / А.П. Каждан ; АН Армянской ССР ; Ин-т истории. – Ереван : Из-во АН Армянской ССР, 1975. – 191 с.
177875
  Григорьянц А.А. Армяне в Средней Азии / А.А. Григорьянц. – Ереван, 1984. – 158с.
177876
  Алексанян О. Армяне в Украине в первой половине XX в. // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 576-579. – ISBN 978-617-7009-20-6
177877
  Асрибекова Т.В. Армяне Ставропольского края России: история и современность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 95-110. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
177878
   Армяне Юго-Востока Украины и Восточной Европы : (ист.-этнокультурное развитие армян Украины XV-XX века) : материалы междунар. круглого стола, Донецк, нояб. 2009 / [Гаюк И.Я. и др. ; редкол.: Добров П.В. и др.] ; Донец. обл. госадминистрация [и др.]. – Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2009. – 124, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на с. 123 .- Текст рус., укр., арм. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-1571-34-0
177879
   Армяне, конец XIX - нач. ХХ в. : путеводитель по экспозиции. – Ленинград : Музей этнографии ародов СССР, 1984. – 30 с. : ил.
177880
  Антонян Г.Г. Армяно-азербайджанские литературные связи в 19-20 вв : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Антонян Г.Г. – Ереван, 1955. – 30 с.
177881
  Гулиев А. Армяно-Азербайджанский нагорно-карабахский конфликт сущность, характер событий и процесс урегулирования // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 198-207. – ISSN 1563-3349
177882
  Габриелян Р.А. Армяно-аланские отношения / Р.А. Габриелян. – Ереван, 1989. – 142с.
177883
  Наджарин Е.О. Армяно-арабские культурные связи в Сирии и Ливане. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Наджарин Е.О.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 20л.
177884
  Овнанян С.В. Армяно-Болгарские исторические связи / С.В. Овнанян. – Ереван : Издательство АН АССР, 1968. – 380 с.
177885
  Геворгян-Баги Ева Армяно-венгерские литературные связи и журнал "Armenia" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Геворгян-Баги Ева; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1977. – 18л.
177886
  Мурадян П.М. Армяно-грузинские литературные взаимоотношения в XVIII веке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мурадян П.М. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 28 с.
177887
  Мурадян П.М. Армяно-грузинские литературные взаимоотношения в XVIII веке. / П.М. Мурадян. – Ереван, 1966. – 224с.
177888
  Заварян М.С. Армяно-грузинские литературные связи в ХІХ-ХХ вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Заварян М.С.;. – Ереван, 1955. – 18л.
177889
  Чукасзян Б.Л. Армяно-иранские литературные связи в V-XVIII веков (разыскания) : Автореф... канд. филос.наук: / Чукасзян Б.Л.; АН Арм.ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1962. – 25л.
177890
  Халпахчьян О.Х. Армяно-русские культурные отношения и их отражения в архитектуре / О.Х. Халпахчьян. – Ереван, 1957. – 127 с.
177891
   Армяно-русские отношения : сборник документов. – Ереван : Академия наук Армянской ССР
Т. 1 : Армяно-русское отношение в XVII веке. – 1953. – VIII, 288 с., [6] л. факс.
177892
   Армяно-русские отношения в XVIII в.: 1760-1800 гг. : сборник документов. – Ереван : АН Арм.ССР
Т. 4. – 1990. – 588 с.
177893
  Тер-Авакимова Армяно-русские отношения в период подготовки Персидского похода / Тер-Авакимова. – Ереван, 1980. – 127с.
177894
   Армяно-русские отношения... : сб. документов. – Ереван : Академия наук Армянской ССР. – (Материалы по истории арм. народа / АН АрмССР, Ин-т истории...)
Т. 3 : ...во втором тридцатилетии XVIII века. – 1978. – 409 с. – Библиогр.: Указ. имен. и геогр. назв.: с. 383-399
177895
  Арутюнян Б.Б. Армяно-русские театральные связи / Арутюнян Б.Б. ; АН Арм. ССР, Сектор истории и теории искусств. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 120 с., [18] л. портр.
177896
  Кочар М. Армяно-турецкие общественно-политические отношения и армянский вопрос в конце ХІХ начале ХХ веков / М. Кочар. – Ереван, 1988. – 308с.
177897
  Амирян С.Г. Армяно-украинские литературные связи : Библиография / С.Г. Амирян ; АН Армян. ССР, Ин-т литературы им. М. Абегяна. – Ереван : Издательство АН Армянской ССР, 1976. – 370 с.
177898
  Ибрагимов А.М. Армяно - азербайджанский конфликт в Карабахе и проблемы его политического и правового урегулирования // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.35-39. – ISSN 1812-3910
177899
   Армянская анонимная хроника, 1722-1736 гг.. – Баку : Єлм, 1988. – 61, [2] с. – (Источники по истории Азеррбайжана)
177900
  Овсепян М. Армянская библиотечная ассоциация: программы подготовки кадров // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 42-43


  Об истории создания, направлениях деятельности и перспективах развития Армянской библиотечной ассоциации.
177901
  Тонерян Е.С. Армянская большевистская печать в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Тонерян Е.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 15л.
177902
   Армянская государственная филармония. – Ереван : Арменгиз, 1939. – 72с . : ил. – (Декада армянского искусства в Москве 1939 г. октябрь)
177903
  Асатрян Д. Армянская диаспора как транснациональный актор мировой политики // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 8. – С. 174-180. – ISSN 0130-9625
177904
  Тер-Давтян-Аревшатян Армянская житийная литература XI-XV вв : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Тер-Давтян-Аревшатян К.С. ; АН Арм. ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1975. – 23 с.
177905
   Армянская и русская средневековые литературы : [сб. ст.]. – Ереван : АН АрмССР, 1986. – 527, [4] с., [5] л. ил. – Библиогр.: с. 478-518 (613 назв.). - Имен. указ.: с. 519-525
177906
   Армянская классическая лирика : переводы : в 2-х т. – Ереван : Советакан грох
Т. 1 : Древний период. Средние века (V-XII). – 1977. – 255 с. : цв. ил.
177907
   Армянская классическая лирика : переводы : в 2-х т. – Ереван : Советакан грох
Т. 2 : Средние века (XIII-XVIII). – 1977. – 279 с. : цв. ил.
177908
  Бабаян А.М. Армянская книга : краткий ист. очерк / А.С. Бабаян. – Ереван : Айгирк, 1956. – 56 с.
177909
   Армянская книга в Грузии. 1921-1933. : библиография. – Тбилиси : Изд. гос. книжн. палаты Груз.ССР, 1941. – 152 с. – Кн. на армянском яз.
177910
  Давтян А.М. Армянская книга и художетсвенная литература на новоармянском языке (ашхарабаре) в первой половине XIX в. : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Давтян А.М.; АН Арм.ССР. Ин-т литературы. – Ереван, 1970. – 24л.
177911
  Погосян Л.А. Армянская колония Армавира / Л.А. Погосян. – Ереван, 1981. – 181с.
177912
  Ананян Ж.А. Армянская колония Григориополь / Ананян Ж.А. ; АН Арм.ССР, Ин-т истории. – Ереван : Издательство АН Армянской ССР, 1969. – 276 с.
177913
  Зорьян С.Е. Армянская крепость. Царь Пап : исторические романы / С.Е. Зорьян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1984. – 744 с.
177914
  Джаукян Г.Б. Армянская лингвистическая мысль и вопросы новоармянского языка в XVIII-XIX веках : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Джаукян Г.Б. ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1955. – 50 л.
177915
   Армянская литература : библиогр. указ. – Ереван : [б. и.]
Вып. 2 : Советский период [1920-1970 гг.]. – 1972. – 562 с.
177916
  Налбандян В.С. и др. Армянская литература : уч. пособие / В.С. Налбандян, С.Н. Саринян, С.Б. Агабабян. – Москва : Высшая школа, 1976. – 495 с.
177917
  Тужаян Минас Саркисович Армянская литература в VI веке : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Тужаян Минас Саркисович; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 23л.
177918
  Вартанян В.А. Армянская литература в VII веке : Автореф... канд. филол.наук: / Вартанян В.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 27л.
177919
  Мхитарян А.Г. Армянская литература в Грузии / А.Г. Мхитарян. – Ереван, 1980. – 143с.
177920
  Григорян К.Н. Армянская литература в русских переводах. / К.Н. Григорян. – Ереван, 1969. – 164 с.
177921
  Максапетян М.В. Армянская литературно-критическая мысль о Р. Тагоре : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Максапетян М.В.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1976. – 27л.
177922
  Эрукян Ж.С. Армянская мемуарная литература 80-90 годов 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Эрукян Ж.С.; АН Арм.ССР.Ин-т литер.. – Ереван, 1972. – 18л.
177923
  Измайлова Т.А. Армянская миниатюра 11 века / Т.А. Измайлова. – Москва, 1979. – 238 с.
177924
  Гушагчян М.А. Армянская Мсалерская коления. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Гушагчян М.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1979. – 22л.
177925
   Армянская муза : сборник изд. – Москва : [б. и.], 1907. – 183 с. – со вступ. ст. "Несколько слов о новой армянской поэзии"
177926
  Кочарян А. Армянская народная музыка / А. Кочарян. – М.Л,, 1939. – 4с.
177927
  Атаян Р. Армянская народная песня / Атаян Р. – Москва : Музыка, 1965. – 76 с. – (Массовая фольклорная б-ка любителя музыки ; вып. VII)
177928
  Маргуни А.В. Армянская новелла конца XIX -- начала ХХ века : Автореф... канд. филол.наук: / Маргуни А.В.; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. – М., 1966. – 24л.
177929
  Кочарян С.Г. Армянская община Харькова (1863-2010 гг.) / С.Г. Кочарян ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 243, [1] с. – Библиогр.: с. 23-29, 201-214. – ISBN 978-966-623-996-2
177930
  Харатян А.А. Армянская периодическая печать Смирн (60-е годы 19 в.). : Автореф... Канд.филол.наук: 678 / Харатян А.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1972. – 17л.
177931
  Коркотян К.А. Армянская печатная книга в Константинополе (1567-1850 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Коркотян К.А.; АН Арм.ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1966. – 22л.
177932
  Саркисян С.У. Армянская печать в Советской России (1918-1921 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Саркисян С.У. ; Ерев. ГУ. – Ереван, 1967. – 29 с.
177933
  Арешян С.Г. Армянская печать и царская цензура / С.Г. Арешян ; АН АрмССР, Ин-т литературы им. М. Абегяна. – Ереван : Издательство АрмССР, 1957. – 516 с.
177934
  Харатян А.Я. Армянская поэзия в делах "Кавказского Цензурного Комитета" (1848-1905 гг.) : Автореф... Канд.филол.наук: / Харатян А.Я.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1950. – 22 с.
177935
   Армянская поэзия в переводах В.Я. Брюсова. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 319 с. : [1] л. портр.
177936
  Мкртчян Л.М. Армянская поэзия и русские поэты / Л.М. Мкртчян. – Ереван, 1968. – 466с.
177937
  Бодосян С.С. Армянская сатирическая проза и драматургия 20-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Бодосян С. С.; АН Арм.ССР, Ин-т лит. им.Абегяна. – Ереван, 1962. – 20л.
177938
  Карапетян Э.Т. Армянская семейная община / Э.Т. Карапетян. – Ереван, 1958. – 144 с.
177939
   Армянская советская драматургия. – Москва : Искусство, 1952. – 227 с.
177940
  Арутюнян С.С. Армянская советская драматургия / Арутюнян С.С. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 87 с.
177941
  Ахвердян Л.О. Армянская советская драматургия послевоенного периода (1945-1955) : Автореф... канд. филол.наук: / Ахвердян Л.О.; Акад. наук Арм.ССР. Ин-т лит-ры им. М.Абегяна. – Ереван, 1955. – 20л.
177942
  Минасян Бюзанд Минасович Армянская советская культура в журнале "Анаит" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Минасян Бюзанд Минасович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 17 с.
177943
  Назинян А.М. Армянская советская литература и устное народное творчество. : Автореф... канд.филол.наук: / Назинян А.М.; АН Арм.ССР.Ин-т лит-ры. – Ереван, 1953. – 32 с.
177944
  Андрян Ж.С. Армянская советская поэзия в Азербайджане : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Андрян Ж.С.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1973. – 15л.
177945
  Демирчян П.А. Армянская советская проза нового поколения 60-х годова (современная тематика) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Демирчян П. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1981. – 28л.
177946
  Казанджян С.Т. Армянская советская скульптура 1920-1966 гг. : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 823 / Казанджян С.Т.; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1969. – 24л.
177947
  Арутюнян Н.Х. Армянская Советская Социалистическая Республика / Арутюнян Н.Х. – Москва : Политиздат, 1972. – 71 с.
177948
   Армянская средневековая лирика : [сборник, переводы]. – Ленинград : Совецкий писатель, 1972. – 390 с., [6] л. ил. – (Б-ка поэта. Основана М. Горьким. Большая серия ; 2-е изд.)
177949
  Агаян М. Армянская ССР / М. Агаян. – Москва : Музгиз, 1955. – 64 с., ил.
177950
  Аксарин И.И. Армянская ССР / И.И. Аксарин. – Москва, 1956. – 31с.
177951
  Мошкин А.М. Армянская ССР / А.М. Мошкин. – Свердловск, 1956. – 24с.
177952
  Арутюнян М. Армянская ССР / Арутюнян М. – Москва : Музгиз, 1957. – 119 с., [6] с. ил. – Библиогр.: с. 114-18
177953
  Аллахвердян Г.О. Армянская ССР / Г.О. Аллахвердян. – Москва : Географгиз, 1960. – 96 с., [1] л. карт. : ил., карт.
177954
  Хачатрян Л.С. Армянская ССР / Л.С. Хачатрян. – М, 1960. – 68с.
177955
   Армянская ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1930 года. – Ленинград : Госкиноиздат, 1940. – 106 с. : ил.
177956
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 4-й. Сессия 4-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Айпетрат, 1957. – 320 с.
177957
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 4-й. Сессия 5-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Айпетрат, 1957. – 204 с.
177958
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 5-й. Сессия 9-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Айпетрат, 1957. – 190 с.
177959
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 5-й. Сессия 9-я. – Ереван, 1963. – 190с.
177960
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 6-й. Сессия 1-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1963. – 183 с.
177961
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 6-й. Сессия 3-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1954. – 220 с.
177962
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 6-й. Сессия 5-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1960. – 158 с.
177963
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 6-й. Сессия 7-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1960. – 208 с.
177964
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 7-й. Сессия 1-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1967. – 231 с.
177965
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 7-й. Сессия 2-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1967. – 180 с.
177966
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 7-й. Сессия 5-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1969. – 239 с.
177967
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 7-й. Сессия 7-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1970. – 144 с.
177968
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 8-й. Сессия 1-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1970. – 339 с.
177969
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 8-й. Сессия 2-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1972. – 208 с.
177970
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 8-й. Сессия 3-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1972. – 267 с.
177971
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 8-й. Сессия 7-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1974. – 123 с.
177972
  Ризаев С.А. Армянская художественная кинематография / С.А. Ризаев. – Ереван, 1963. – 384с.
177973
  Ананян Г.Г. Армянская художественная литература и критика в журнале "Мурч" в 90-е годы XIX в. : Автореф... кандидата филол.наук: / Ананян Г.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 23л.
177974
  Гаюк І. Армянская церковь как уникальный феномен христианского мира // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С.37-40
177975
  Григорян А.Л. Армянская школа в Измире (Смирне) с начала до 60-х годов XIX в. : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Григорян А.Л. ; Ереван. арм. гос. ин-т им. Х. Абовяна. – Ереван, 1972. – 26 с.
177976
  Мурадян П.М. Армянская эпиграфика Грузии / П.М. Мурадян. – Ереван, 1985. – 228с.
177977
  Мурадян П.М. Армянская эпиграфика Грузии / П.М. Мурадян. – Ереван, 1988. – 135с.
177978
  Григорян Ш.С. Армянские гусанские песни и их литературные соотнесения. (С древнейших времен до XVII в.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Григорян Ш.С. ; АН АрмССР , Ин-т литературы. – Ереван, 1965. – 20 с.
177979
   Армянские источники о монголах. Извлечение из рукописей XIII-XIV вв.. – Москва : Изд-во восточ. лит-ры, 1962. – 154 с.
177980
  Дашкевич Я.Р. Армянские колонии на Украине в источниках и литературе XV - XIX веков. / Я.Р. Дашкевич. – Ереван, 1962. – 176с.
177981
   Армянские композиторы. – Ереван : Госиздат, 1956. – 183 с. : портр.
177982
  Дарчавшвили Шанше Яфетович Армянские лапидарные надписи как источник истории Грузии (XII - первая треть XIII в.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Дарчавшвили Шанше Яфетович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 24л.
177983
  Газиян А.С. Армянские народные военные и солдатские песни. (Исследование) : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Газиян А.С.; Ан АрмССР. Ин-т археологии и этнографии. – Ереван, 1971. – 22л.
177984
   Армянские народные сказки. – Ереван : Айастан, 1965. – XVI, 399 с.
177985
   Армянские новеллы : [сборник]. – Ереван : Айпетрат, 1962. – 647 с.
177986
   Армянские писатели о Валерии Брюсове : [сборник]. – Ереван : АН Армянской ССР, 1975. – 132 с., [8] л. ил. : ил.
177987
   Армянские пословицы и поговорки. – Москва : Наука, 1964. – 78 с.
177988
   Армянские пословицы и поговорки.. – Москва : Главная редакция восточной литературы, 1973. – 264 с.
177989
   Армянские поэты нового времени. – Ленинград : Совецкий писатель, 1983. – 560 с. – (Большая серия. Второе изд.)
177990
  Ганаланян О.Т. Армянские предания / О.Т. Ганаланян. – Ереван, 1979. – 355с.
177991
   Армянские рассказы : в 2-х кн. – Ереван : Айпетрат
Кн. 1. – 1953. – 479 с.
177992
   Армянские рассказы : в 2-х кн. – Ереван : Айпетрат
Кн. 2. – 1953. – 563 с.
177993
   Армянские рассказы : сборник : пер. с арм. – Москва : Совецкий писатель, 1956. – 433 с.
177994
  Кочарян С.Г. Армянские религиозные общины Харькова (1900-1917) в контексте истории армянской церкви в Украине // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 852. – С. 137-145. – (Історія ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
177995
   Армянские сказки. Сказки Араратской долины : пер. с арм. – Москва : Художественная литература, 1968. – 191 с.
177996
   Армянские соборы Святой Эчмиадзин : [фотоальбом]. – [Б. м. : б. и. – 262 с. : фото
177997
   Армянские соборы. Святой Эчмиадзин. – Лиссабон. – 260с. – Расст.для науч.фонда:СФ/1156306
177998
   Армянские советские писатели : справочник. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 196 с.
177999
  Петросян В. Армянские экскизы : повесть-эссе; / Вардгес Петросян ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1978. – 511 с.
178000
  Петросян В. Армянские экскизы : повесть-эссе; / Вардгес Петросян ; пер. с арм. Дж. и И.Карумян. – Ереван : Советакан грох, 1984. – 272 с.
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,