Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
177001
  Мельничук Т. "Анна" // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 8-12. – ISBN 966-7109-34-8


  Новела.
177002
  Берк П. "Аннали" у глобальній перспективі // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 499-515
177003
  Винникова Г.Э. "Аннибаловская клятва" Тургенева / Г.Э. Винникова. – Москва, 1980. – 63с.
177004
  Фомінова К.І. "Аномальне" перегрупування Бекмана оксимів 3-алкокси-2,2-діалкілциклобутанонів / К.І. Фомінова, Д.С. Гранат, О.В. Гордієнко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 126
177005
  Глушкин Б О. "Антей" уходит на рассвете / Б О. Глушкин, . – Калининград, 1979. – 248с.
177006
  Моця О.П. "Анти" - "Руси" - "Українці". Формування ідентичності у слов"ян півдня Східної Європи V - XIX ст. / Олександр Моця ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 2012. – 213, [3] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1172-4
177007
  Іваницька М.Л. Анна-Галя Горбач - перекладач і популяризатор української літератури // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 139-150. – ISBN 978-617-7132-02-07


  "Серед постатей, котрі познайомили світ з українською літературою, особливе місце займає Анна-Галя Горбач – перекладачка, науковець, громадська діячка, популяризаторка української літератури на німецькомовних теренах. На жаль, її подвижницька ...
177008
  Триоле Э. Анна-Мария : роман / Эльза Триоле ; авт.пер. с фр. С. Викторовой , Н. Хлодовской. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1963. – 424 с.
177009
  Триоле Э. Анна-Мария / Э. Триоле. – Киев, 1994. – 380с.
177010
   Анна Семеновна Голубкина.. – М., 1964. – 40,6с.
177011
  Костин В.И. Анна Семеновна Голубкина. 1864-1927 / В.И. Костин. – М.-Л., 1947. – 24с.
177012
  Шелухин И.С. Анна Скалозубова / И.С. Шелухин. – Новосибирск, 1976. – 127с.
177013
  Есенин С.А. Анна Снегина / С.А. Есенин. – Москва, 1976. – 74с.
177014
  Есенин С.А. Анна Снегина : Поэма / С.А. Есенин. – Москва : Детская литература, 1981. – 47с.
177015
  Абелль К. Анна Софи Хедвиг : Пьеса в 3-х актах / К. Абелль. – Москва : Искусство, 1963. – 104 с.
177016
  Тимошик М.С. Анна Фігус-Ралько як редактор та організатор української видавничої справи в Канаді. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 153-157.
177017
  Джейкобсон С. Анна Франк = Anne Frank : граф. біографія створена спільно з Будинком Анни Франк / Сід Джейкобсон та Ерні Колон ; пер. Катерини Диси. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 151, [1] с. : іл., фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 149. – ISBN 978-966-378-704-6
177018
   Анна Фройд (Anna Freud) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 105-117. – ISBN 978-966-518-287-0
177019
  Караваев С. Анна Хомякова : поэма / С. Караваев; перевод с коми-пермь А.Крашениникова. – Пермь, 1968. – 36 с.
177020
  Ладинский А.П. Анна Ярославна - королева Франции / А.П. Ладинский. – Москва, 1961. – 424с.
177021
  Ладинский А.П. Анна Ярославна - королева Франции / А.П. Ладинский. – Кишинев, 1989. – 622с.
177022
  Аллю Роже Анна Ярославна - королева Франції = Anne de Kiev - reine de France / Роже Аллю ; Переклала М. Струтинська ; Світова Федерація Українських Жіночих Організацій. – Торонто : СФУЖО, 2002. – 269 c. : іл. – ISBN 0-9731927-1-2
177023
  Крутенко Н.Г. Анна Ярославна = Anne de Kyiv : іст.-літ. мистецтвознавча розвідка / Наталія Крутенко ; [пер. фр. М. Маурітссона та Д. Чистяка]. – Київ : Пульсари, 2011. – 137, [3] с. : іл., фотоіл. – Серія засн. в 2001 р. - Текст укр., фр. – (Серія "Українці у світовій цивілізації" / ідея та упорядкув. Л. Копань). – ISBN 978-966-2171-80-8
177024
  Солонько О. Анна Ярославна і кремлівський шизофреник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 2 червня (№ 11). – С. 5


  Хиткий київський фундамент російської "величі".
177025
  Баландін Ф. Анна Ярославна, президент Макрон та інші офіційні особи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "26 травня, напередодні Дня Києва, у столиці відкрився Третій міжнародний Anne de Kiev Fest. Образом і брендом форуму є молодша донька князя Ярослава Мудрого — Анна Ярославна. Через кілька днів саме Анна стала в міжнародному медійному просторі ...
177026
  Чистяк Дмитро. Анна Ярославна: Градові і світу! // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 166-168. – ISSN 0208-0710


  Видання містить багатий інформаційний матеріал про Анну Київську, трактат митрополита Паризького (Корсунського) Мішеля Ляроша «Свята Анна Київська, королева Франції. Історія і легенди», написаний і перекладений спеціально для цього видання. Також книга ...
177027
   Аннали Світової федерації лемків = Annals of the Lemkos" federation / Світова федерація лемків. – Нью-Йорк : Світова федерація лемків, 1974
177028
   Аннали Світової федерації лемків = Annals of the World Lemkos" federation / Світова федерація лемків. – Нью-Йорк : Світова федерація лемків, 1975
177029
   Аннали юридичної історії = Анналы юридической истории = The annals of legal history : міждисциплінарний науковий журнал / Міжнар. центр громад. політології при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка ; Львів медієвістичний клуб при Львів. нац. нац. ун-ті ім. І. Франка ; голов. ред. В.М. Мельник ; редкол.: М.Р. Арпентьєва, О.А. Бакалець, О.О. Белов [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2520-2553
Т. 3, № 1/2, січень - червень. – 2019. – 128, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
177030
   Аннали юридичної історії = Анналы юридической истории = The annals of legal history : міждисциплінарний науковий журнал / Міжнар. центр громад. політології при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка ; Львів медієвістичний клуб при Львів. нац. нац. ун-ті ім. І. Франка ; голов. ред. В.М. Мельник ; редкол.: М.Р. Арпентьєва, О.А. Бакалець, О.О. Белов [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2520-2553
Т. 4, № 2, квітень - червень : Історико-правовий дискурс: від географії до економіки. – 2020. – 91, [1] c. – https://doi.org/10.38129/Ann.Yur.Ist./2020.4.2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
177031
   Анналы : журнал всеобщей истории, издаваемый Рос. академиею наук. – Петербург : Петроград
№ 1-2. – 1922. – Переплет
177032
   Анналы : журнал всеобщей истории, издаваемый Рос. академиею наук. – Петербург : Петроград
№ 3. – 1923
177033
   Анналы : журнал всеобщей истории, издаваемый Рос. академиею наук. – Ленинград ; Москва : Петроград
№ 4. – 1924
177034
   Анналы истории медицины : сборник трудов. – Москва : Медгиз, 1963. – 152 с. – (Всесоюзное научное историко-медицинское общество)
177035
  Злодорев Д. Аннаполис : Израиль и палестинцы начинают переговоры // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  Міжнар. конференція по Близькому сходу: Ізраїль і Палестина хочуть мирних переговорів
177036
  Эрцог М. Аннапурна - первый восьмитысячник / М. Эрцог. – Москва : Географгиз, 1960. – 255с. – (Путешествия Приключения Фантастика)
177037
  Эрцог Аннапурна - первый восьмитысячник / Эрцог, м.; Пер. с сокр. с англ. Гарфа Б.А. – Москва : Мысль, 1975. – 494с.
177038
  Анисимов А. Аннексионистско-интервенционная оккупация западно-германских территорий США, Англией и Францией : Автореф. ... канд. юрид. наук / Анисимов А. ; АН СССР, Ин-т права. – Москва, 1951. – 25 с.
177039
  Сливка Ю.Ю. Аннексия Восточной Галиции и борьба трудящихся западноукраинских земель против инотранного порабощения, за воссоединение с Советской Украиной. : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.02 / Сливка Ю.Ю.; Ордена Ленина АН УССР.Ин-т истории. – К, 1974. – 44л.
177040
  Мартинов О. Аннексия киренаики Римом как результат эволюции римско-египетских отношений к началу I века до н.э. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена проблеме межгосударственных отношений между Римской республикой и птолемеевским Египтом к первой половине I в. до н.э. Анализируется процесс римской аннексии владений Птолемеев в Киренской области, в общем контексте внешней политики ...
177041
  Макарчук О.И. Аннексия Кореи Японией в 1908-1910 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 153-157. – ISSN 0042-8779
177042
  Караев Р.М. Аннексия Крыма как нарушение принципа территориальной целостности Украины // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 346-351. – ISSN 2219-5521
177043
  Потокова Н.В. Аннексия Техаса Соединенными Штатами Америки, 1821-1845 гг. / Н.В. Потокова. – Ростов -на-Дону, 1986. – 164с.
177044
  Литенко В.А. Аннелирование 4Н-2-аминопиран-4-онового кольца к аренам и гетаренам : Дис... Канд.хим. наук: 02.00.03 / Литенко В.А.; КГУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1985. – 161л. – Бібліогр.:л.150-161
177045
  Литенко В.А. Аннелирование 4Н-2-аминопиран-4-онового кольца к аренам и гетаренам : Автореф. дис. ... канд. химич. наук: 02.00.03 / Литенко В.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
177046
   Анненков Н.А. Засл. арт. РСФСР, лауреат Государственной премии. – М., 1949. – 12с.
177047
  Гуляев А.М. Анненков: "Система русского гражданского права", т. 1 1894 г., т. 2 1895 г. [рецензия]. – [Киев], 1896. – 11 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия. Киев, 1896, кн. 1. Отд. Критика и библиография, с. 1-11
177048
  Никандрова Е. Анни Безант // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 34-50. – ISSN 0042-8779


  Політик, громадський діяч і журналіст Англії і Індії Анна Безант
177049
  Шитова В.В. Анни Жирардо / В.В. Шитова. – М, 1985. – 44с.
177050
  Варисов А.З. Аннигилияция позитронов в соединениях ионного типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Варисов А.З.; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 16л.
177051
  Кравченко В.С. Аннигиляционный механизм землетрясений / В.С. Кравченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 144-150 : рис. – Библиогр.: с. 150. – ISSN 0203-3100
177052
  Митропан Иван Макарович Аннигиляция магнитных полей в плазме тэта-пинча : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Митропан Иван Макарович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
177053
  Асрибеков В.Е. Аннигиляция нуклон-антинуклонных пар : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Асрибеков В.Е. ; Тбилис. гос. ун-т им. И.В. Сталина. – Тбилиси, 1953. – 8 с.
177054
  Татур А.О. Аннигиляция позитрония в газах и пористых системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 156 / Татур А.О.; АН СССР. Ин-т хим. физики. Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
177055
  Бардышев Иван Иванович Аннигиляция позитронов в дефектных кристаллах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Бардышев Иван Иванович ; АН СССР. Ин-т химич. физики. – Москва, 1972. – 16 с.
177056
  Цапко Е.А. Аннигиляция позитронов в неупорядоченных бинарных сплавах замещения : автореф. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Цапко Е. А. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1982. – 20 с.
177057
   Аннигиляция позитронов в твёрдых телах : сб. статей. – Москва : Иноиздат, 1960. – 228 с. – (Проблемы физики)
177058
  Арефьев К.П. Аннигиляция позитронов в щелочногалоидных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.01 / Арефьев Константин Петрович ; Томск. политехн. ин-т. – Томск, 1974. – 18 с.
177059
  Де-Рошефор Мария Аннна Ярославна, французская королева : исторический очерк графини Марии де-Рошефор : Изд. жупн. "Наша старина", 1914. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов. М., 1956, т. 1, с. 302. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека "Нашей старины")
177060
   Аннотации докладов : междунар. симпозиум по гидрологии заболоченных территорий. Минск 17-24 июня 1972 г. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 67, [5] с. – Текст на русск., англ., франц. яз
177061
   Аннотации докладов 5 Всесоюзного симпозиума по дифракции и распространению волн. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. – 99 с.
177062
   Аннотации докладов IX Студенческой научной конференции Новосибирского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии : 19-23 апреля 1956 г. – Новосибирск, 1956. – 15 с.
177063
   Аннотации докладов, представленных на 5 Всесоюзную конференцию по нелинейной оптике (Кишинев. 10-15 ноября 1970 г.). – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 163 с.
177064
   Аннотации завершённых научно-исследовательских работ за 1972 г.. – Рига : Латвийский гос. ун-т, 1976. – 52 с.
177065
   Аннотации к работам, выполненным Всесоюзным научно-исследовательским Институтом морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в 1956 г.. – Москва
Сб. 3. – 1958. – 112 с.
177066
   Аннотации к спектаклям. – Москва, 1963. – 17 с.
177067
   Аннотации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. – М., 1965. – 28с.
177068
   Аннотации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Государственного научно-исследовательского аккумуляторного института за 1964 г.. – Москва : ВНИИЭМ, 1965. – 20 с.
177069
   Аннотации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по светотехнике, выполненных институтами и предприятиями в 1954-1957 гг. : сборник. – Москва : ЦИНТИЭ, 1959. – 196 с.
177070
   Аннотации научно-исследовательских работ. – Свердловск, 1964. – 40 с. : фотогр., 3 вкл. л.
177071
   Аннотации научно-исследовательских работ 1951-1956 гг.. – Ленинград
2. – 1958. – 124с.
177072
   Аннотации научно-исследовательских работ ВНИИЭТО, законченных в 1964 г.. – Москва : ВНИИЭМ
Ч. 1. – 1965. – 128 с. : рис.
177073
   Аннотации научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава геологоразведочного и горно-металлургического факультета за 1964 год. – Ташкент : ФАН УзбССР, 1966. – 196 с. – Библиогр. : с. 188-193
177074
   Аннотации научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава кафедр общественных наук за 1964 год. – Ташкент : Фан, 1966. – 40 с.
177075
   Аннотации научно-исследовательских работ энергетического, механического, инженерно-физического, строительного и общетехнического факультетов Ташкентского политехнического института. – Ташкент : Наука
Вып. 2. – 1964. – 112 с.
177076
   Аннотации научно-исследовательских работ, 1964 г.. – Одесса : Маяк, 1965. – 22 с.
177077
   Аннотации научно-исследовательских работ, выполненных в 1959 году. – Томск
Вып. 1. – 1961. – 68с.
177078
   Аннотации научно-исследовательских работ, выполненных в 1960 году. – Томск
Вып. 1. – 1961. – 108с.
177079
   Аннотации научно-исследовательских работ, выполненных ЦНИИКА в 1957-1959 гг.. – Москва : ОНТИ, 1960. – 130 с. : ил., 1 вкл. л.
177080
   Аннотации научных работ ВНИРО по плану 1962 года. – Москва : Рыбгос хозяйство, 1963. – 82 с.
177081
   Аннотации научных студенческих работ, награждённых в 1981 году медалями "За лучшую научную студенческую работу" и дипломами Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ на Всесоюзном конкурсе : на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам по разделу "Педагогика, психология". – Киев, 1981. – 30 с.
177082
   Аннотации научных студенческих работ, награждённых дипломами Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ по итогам всесоюзного конкурса 1974/75 учеб. года : на лучшую научную работу студентов вузов СССР по разделу "Теоретическая и экспериментальная химия". – Львов, 1976. – 24 с.
177083
  Зарифов Хади Тилляевич Аннотации опубликованных работ : Автореф... канд. филол.наук: / Зарифов Хади Тилляевич; АН УзССР. Ин-т языка и лит-ры им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 18л.
177084
   Аннотации основных научно-исследовательских работ за период 1935-1938 г.. – Москва, 1940. – 32 с.
177085
   Аннотации отчетных докладов научно-исследовательского института физиологии животных по выполненным работам в 1948 году. – Киев, 1949. – 53 с.
177086
   Аннотации программ дисциплин базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030200 политология (квалифик // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 31-41. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
177087
   Аннотации проектов экспериментов в области физики элементарных частиц и атомного ядра, планируемых на 1991-1995 гг.. – Ленинград : ЛИЯФ, 1991. – 132 с. – Библиогр. в конце ст.
177088
   Аннотации работ по геологии нефти и газа за 1956 год. – Москва, 1957. – 58с.
177089
   Аннотационный сбоpник pабот, пpедставленных на конкуpсы 1995-1997 г.г.. – Хаpьков, 1998. – 89с.
177090
  Иншакова Н.Г. Аннотация в современном контексте книжного издания // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 72-83. – ISSN 0130-9730


  Обозначена проблема культуры издания, его контекст. Определена роль редактора в обеспечении высокого качества издательской продукции. Приведены характеристики аннотации как полифункционального жанра, задействованного во многих сферах деятельности, в ...
177091
   Аннотация докладов : Итоговая сессия профессорско-преподавательского состава по науч.- исслед. работе Азерб. индустр.ин-та. – Баку, 1959. – 52с.
177092
  Всесоюзное Аннотация докладов 4-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве / Всесоюзное, по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве совещание. – Ленинград : НИИ ЭФИ, 1982. – 170 с.
177093
   Аннотация докладов 5 Всесоюзной конференции по механике полимерных и композитных материалов. – Рига, 1983. – 216с.
177094
   Аннотация к работам, выполненным Всесоюзным научно-исследовательским институтом морского рыбного хозяйства. – Москва
1. – 1956. – 108с.
177095
   Аннотация лекций докладов и сообщений. – Новосибирск, 1972. – 46 с.
177096
   Аннотация работ ОРГРЭС за 3 и 4 квартал 1959 г.. – Москва : Бюро техн. инф-ции ОРГРЭС, 1960. – 164 с.
177097
   Аннотация работ по геологии нефти и газа за 1957 год. – Москва, 1958. – 97с.
177098
   Аннотация работ по химии и технологии нефти и газа за 1956 год. – Москва, 1957. – 116 с.
177099
   Аннотация работ, выполненных ВГПИ и НИИ "Энергосетьпроект" в 1965-1967 гг.. – Москва : Информэнерго, 1968. – 52 с.
177100
   Аннотирование и реферирование : пособ. по англ. яз. (для неяз. спец. пед. вузов). – Москва : Высшая школа, 1991. – 155, [1] с. : ил.
177101
  Гарбовский Н.К. Аннотирование и реферирование французских текстов / Н.К. Гарбовский. – М, 1985. – 91с.
177102
  Истрина М.В. Аннотирование произведений печати : метод. пособ. / М.В. Истрина. – М., 1981. – 48с.
177103
  Барнавели Т. Аннотированная библиография печатных трудов сотрудников инстритута истории грузинского искусства Академии наук Грузинской ССР : 1941-1968 гг./ Теймураз Барнавели / Т. Барнавели ; АН ГрузССР, Ин-т истории грузинского искусства. – Тбилиси : Мецниереба, 1970. – 338 с.
177104
   Аннотированная библиография по полупроводниковым триодам и их применению в аппаратуре электроавтоматики, телемеханики и вычислительной технике, за 1956-1957 гг.. – Москва : Центр. бюро техн. информ. приборостр. и средств автоматиз., 1959. – 42 с.
177105
   Аннотированная библиография по полупроводниковым триодам и их применению в аппаратуре электроавтоматики, телемеханики и вычислительной техники за 1958 г.. – Москва : ЦИНТИ, 1960. – 31с.
177106
  Богомолова Н.Н. Аннотированная библиография по социальной психологии / Н.Н. Богомолова, И.Г. Кокурина ; МГУ им. М.В. Ломоносова; фак. психологии; кафедра социальной психологии. – Москва : Издательство Московского ун-та
Вып. 1 : Методология и методы исследования в социальной психологии. – 1977. – 24 с.
177107
  Мартынова Э.Д. Аннотированная библиография спрвочного общего характера и библиографических изданий в помощь комплектованию зарубежной литературы. / Э.Д. Мартынова. – М, 1973. – 60с.
177108
  Фишбейн М.С. Аннотированная библиография статей по взрывчатым веществам / М.С. Фишбейн. – Москва-Ленинград : Оборонгиз, 1939. – 222 с.
177109
  Умняков И.И. Аннотированная библиография трудов академика В.В.Бартольда : описание архива академика В.В. Бартольда ; Василий Владимирович Бартольд, о нем / И.И. Умняков, Н.Н. Туманович ; АН СССР, Ин-т востоковедения, Архив АН СССР. – Москва : Наука, 1976. – 467 с.
177110
   Аннотированная библиография фонетической литературы. – Тбилиси : Изд. Груз. филиала АН СССР
Ч. 1 : Картвельские языки. – 1937. – 79 с.
177111
   Аннотированная библиография фонетической литературы. – Тбилиси : Изд. Груз. филиала АН СССР
Ч. 2 : Кавказские языки. – 1940. – 241 с.
177112
   Аннотированная программа учебных телевизионных передач для средней школы ан 1968-1969 учебный год. – М.
1. – 1968. – 126с.
177113
   Аннотированная программа учебных телевизионных передач для средней школы на 1967-1968 учебный год. – Москва
Ч. 1 : Литература, искусствоведение, история, география. – 1967. – 80 с.
177114
   Аннотированная программа учебных телевизионных передач для средней школы на 1968-1969 учебный год. – Москва
Ч. 2 : Математика, физика, химия, общая биология, зоология. – 1968. – 96 с.
177115
  Кикин Д.Г. Аннотированная тематика и методика проведения лекций для детей и юношества в планетариях / Д.Г. Кикин, В.И. Резникова, К.Н. Шистовский. – Москва : Знание, 1966. – 63с.
177116
   Аннотированная тематика и программа школ лектора-международника. – Москва, 1983. – 81 с.
177117
   Аннотированная тематика лекций и докладов "XXV-й съезд КПСС и актуальные проблемы развития социалистических стран". – Москва : Знание, 1977. – 63 с.
177118
   Аннотированная тематика лекций по антиалкогольной пропаганде : комиссия по антиалкогольной программе. – Москва : Знание, 1987. – 80 с. – (В помощь лектору)
177119
   Аннотированная тематика лекций по биологии : в помощь лектору. – Москва : Знание, 1986. – 64 с. – (В помощь лектору)
177120
   Аннотированная тематика лекций по военно-патриотическому воспитанию. – Иваново, 1972. – 50 с.
177121
  Шутлив Ф.А. Аннотированная тематика лекций по геологии / Ф.А. Шутлив. – Москва, 1967. – 24с.
177122
   Аннотированная тематика лекций по материалам 23 съезда КПСС. – Москва, 1967. – 46 с. – (В помощь лектору)
177123
   Аннотированная тематика лекций по философским проблемам естествознания. – Москва, 1969. – 70 с. – (В помощь лектору)
177124
   Аннотированная тематика лекций по химии. – Москва : Знание, 1987. – 64 с. – (В помощь лектору)
177125
   Аннотированная тематика популярных лекций по геологии. – Москва, 1976. – 40 с.
177126
   Аннотированная тематика цикла популярных лекций по геологии. – Москва, 1974. – 80 с. – (В помощь лектору)
177127
   Аннотированные списки животных для красной книги : рекомендации. – Москва, 1989. – 132, [2] с. – Библиогр. в конце разделов
177128
  Наумова З.В. Аннотированный библиографический справочник к "Известиям С.-Петербугского ботанического сада" - "Известиям ботанического сада Академии наук СССР" : 1901-1932 гг. / З.В. Наумова; Ботанический институт имени В.Л. Комарова. Академия наук СССР. – Москва-Ленинград : Наука, 1964. – 239 с.
177129
   Аннотированный библиографический указатель : 1933-1986. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 360 с. – (Библиотека поэта)
177130
   Аннотированный библиографический указатель изданий информационного центра высшей школы Минвуза СССР. – Москва, 1971. – 78 с.
177131
  Аистов Л.Н. Аннотированный библиографический указатель основной советской и зарубежной литературы по геологическому дешифрированию. (1959-1964 гг.) / Л.Н. Аистов, В.Н. Брюханов, В.В. Козлов ; М-во геологии СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т экономики минер. сырья и геол.-развед. работ, Отд. науч.-техн. информ. – Москва : [Б. и.], 1965. – 123 с.
177132
   Аннотированный библиографический указатель отечественной и иностранной литературы по вопросам исследования, консервации и реставрации произведений искусства и памятников культуры : ВНИИ реставрации. – Москва, 1987. – 290 с.
177133
   Аннотированный библиографический указатель по башкирскому устнопоэтическому творчеству. – Уфа, 1967. – 100 с.
177134
  Суворова Н.С. Аннотированный библиографический указатель работ сотрудников ИРЭ АН УССР по астрофизике и радиоастрономии (1971-1976 гг.) / Н.С. Суворова, Н.А. Степанова, З.Н. Партанская. – Харьков, 1976. – 52 с.
177135
  Дзюбенко М.И. Аннотированный библиографический указатель работ сотрудников ИРЭ АН УССР по оптической квантовой электронике и голографии (1957 - 1978 гг.) / М.И. Дзюбенко. – Харьков, 1979. – 51с.
177136
  Кубеев Б.В. Аннотированный каталог №3 / Б.В. Кубеев. – Москва : Советская наука, 1953. – 52 с.
177137
  Кубеев Б.В. Аннотированный каталог №4 / Б.В. Кубеев. – Москва : Советская наука, 1954. – 76 с.
177138
   Аннотированный каталог детских фильмов. – Алма-Ата, 1964. – 211 с.
177139
   Аннотированный каталог документальных и научно-популярных фильмов. – Ленинград, 1987. – 402 с.
177140
   Аннотированный каталог изданий Академии наук СССР 1934-1937 гг.. – М.-Л., 1938. – 278с.
177141
   Аннотированный каталог изданий Академии наук СССР 1934-1937 гг.. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 278 с.
177142
   Аннотированный каталог изданий Академии наук СССР по зоологии. – Москва : Изд. АН СССР, 1937. – 28 с.
177143
   Аннотированный каталог изданий Московского общества испытателей природы : 1947-1948. – Москва, 1948. – 28 с.
177144
   Аннотированный каталог изданий РГНФ, переданных в дар Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского. – Москва, 2003. – 488 с.
177145
   Аннотированный каталог изданий, выпущенных издательством "Советская Азия" за 1925-1933 гг.. – Москва : Советская Азия, 1933. – 81 с.
177146
   Аннотированный каталог издательства Академии архитектуры СССР, 1934-1944. – Москва, 1944. – 167 с.
177147
   Аннотированный каталог имеющихся на складе и печатающихся изданий в 1940 г.. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1940. – 28 с.
177148
   Аннотированный каталог имеющихся на складе и печатающихся изданий в 1941 г.. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1941. – 27 с.
177149
   Аннотированный каталог книг издательства "Статистика" 1966-1970 гг.. – Москва : Статистика, 1971. – 424 с. – (Статистика и учет)
177150
   Аннотированный каталог наличия книг по геологии и геологических карт (1974-1983 гг.). – Ленинград, 1984. – 77 с.
177151
   Аннотированный каталог научно-популярных и учебных фильмов по биологии. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
177152
   Аннотированный каталог научно-технических журналов ОНТИ на 1935 год. – Москва-Ленинград : Техпериодика, 1935. – 144 с.
177153
   Аннотированный каталог общеэкранных диафильмов общественно-политических, по сельскому хозяйству, научно-популярных, видовых, по литературе, изобразительному искусству и архитектуре, театру и кино : физкультуре и спорту. – Москва, 1964. – 124 с.
177154
   Аннотированный каталог переводов, поступивших в ЦНТБ Государственного Комитета по химии. – Москва : НИИТЭХИМ
Вып. 1. – 1963. – 234 с.
177155
   Аннотированный каталог переводов, поступивших в ЦНТБ Государственного комитета химической и нефтяной промышленности. – Москва : НИИТЭХИМ
Вып. 4. – 1963. – 199 с.
177156
   Аннотированный каталог переводов, поступивших в ЦНТБ Государственного комитета химической промышленности. – Москва : НИИТЭХИМ
Вып. 3. – 1964. – 184 с.
177157
   Аннотированный каталог сборников нормативных материалов по труду. – Москва
Вып. 1. – 1966. – 255 с.
177158
   Аннотированный каталог сельскохозяйственных научно-популярных и хроникально-документальных фильмов : фильмы о новом, передовом. – Киров, 1961. – 40 с.
177159
   Аннотированный каталог сельскохозяйственных фильмов, находящихся в фонде Пермской областной конторы по прокату кинофильмов. – Пермь : [б. и.], 1963. – 71 с.
177160
   Аннотированный каталог сельскохозяйственных фильмов.. – М., 1964. – 264с.
177161
   Аннотированный каталог фильмов выпуска 1963 года. Художественные хроникально-документальные научно-популярные, учебные, кинопериодика. – Москва : Искусство, 1964. – 264 с.
177162
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда : научно-популярные и учебные фильмы. – Москва : Искусство
Вып. 2. – 1958. – 312 с.
177163
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда. – Москва : Искусство
Вып. 3 : Хроникально-документальные фильмы. – 1958. – 136 с.
177164
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда : хроникально-документальные, научно-популярные и учебные. – Москва : Искусство, 1963. – 576 с.
177165
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда : художественные фильмы. – Москва : Искусство, 1963. – 480 с.
177166
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда : хроникально-документальные, научно-популярные и учебные. – Алма-Ата, 1966. – 692 с.
177167
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда. – Москва : Искусство
Ч. 4 : Советские художественные фильмы. – 1969. – 520 с.
177168
   Аннотированный каталог фильмов о В.И. Ленине. – Брянск, 1964. – 8 с.
177169
   Аннотированный каталог фильмов по литературе и искусству. – Москва : Знание
Ч. 1. – 1968. – 142 с.
177170
   Аннотированный каталог фильмов. Художественные, хроникально-документальные, научно-популярные и учебные.. – 2-е доп. к каталогу выпуска 1958 года. – Москва : Искусство, 1960. – 256 с.
177171
   Аннотированный каталог художественных, хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов, выпущенных в 1964 году. – Москва : Искусство, 1965. – 264 с.
177172
   Аннотированный каталог художественных, хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов, выпущенных в 1967 году. – Москва : Искусство, 1969. – 367 с.
177173
   Аннотированный каталог центральных журналов. – Москва : [б.и.], 1956. – 414 с.
177174
   Аннотированный каталог. Труды Российской Академии Наук XVIII-XIX вв. : исследования, сочинения, переводы, жизнеописания. – Москва-Ленинград : Академкнига, 1940. – 56 с.
177175
   Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 1 : Январь 1961 г. – 1961. – 19 с.
177176
   Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 4. – 1961. – 26 с.
177177
   Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 5. – 1961. – 19 с.
177178
  Зебоде Н.О. Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной печати. / Н.О. Зебоде, 1963. – 53с.
177179
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 1. – 1961. – 19 с.
177180
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 2. – 1961. – 19 с.
177181
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 3. – 1961. – 24 с.
177182
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 4. – 1961. – 20 с.
177183
   Аннотированный первоначальный перечень вопросов для включения в предварительную повестку дня пятьдесят второй очередной сессии Генеральной Ассамблеи.15 июля 1997 года : Материалы международногоо семинара. – без места издания. – 334с.
177184
  Арушанян О.Б. Аннотированный перечень алгоритмов и программ / Арушанян О.Б., Гойхман Г.Я. ; под ред. В.А. Морозова ; Отраслевой фонд алгоритмов и программ Гос. комитета СССР по народ. образованию ; Москов. гос. ун-т, Научно-исследов. вычислит. центр. – Москва : МГУ, 1990. – 109 с.
177185
  Мануилов Л.А. Аннотированный перечень экономической документации информационных центров объединения по руководству научно-технической информацией и пропагандой РСФСР. / Л.А. Мануилов. – Ярославль, 1973. – 148с.
177186
   Аннотированный проспект изданий Академии наук СССР на 1948 год. – Москва : Контора Академкнига, 1948. – 64 с.
177187
   Аннотированный сборник опубликованных постановлений и решений по гражданским делам Верховного Суда СССР и Верховного Суда Латвийской ССР. – Рига, 1986. – 91 [1] с.
177188
  Мещанинов И.И. Аннотированный словарь урартского (биайнского) языка / Мещанинов И.И. ; АН СССР, Отд-ние лит. и яз. – Ленингад : Наука, Ленингр. отд-ние, 1978. – 388 с., [1] л. портр. – Библиогр. в примеч.: с. 6-9
177189
   Аннотированный список деревьев и кустарников, интродуцированных в Ботаническом саду Горьковского государственного университета. – Горький
Ч. 2. – 1974. – 64 с.
177190
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев : за 1971 г. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1972. – 74 с.
177191
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев : за 1970 г. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 98 с.
177192
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев : за 1972-1974 гг. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1976. – 143 с.
177193
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1965 г.. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1966. – 99 с.
177194
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1966 г.. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1967. – 91 с.
177195
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1967 г.. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1968. – 87 с.
177196
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1968 г.. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1969. – 83 с.
177197
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1969 г.. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1970. – 132 с.
177198
   Аннотированный список научно-популярных и хроникально-документальных сельскохозяйственных фильмов. – Новгород, 1960. – 78 с.
177199
   Аннотированный список сосудистых растений Окского заповедника : оперативно-информационный материал. – Москва, 1987. – 76, [1] с. – Библиогр.: с. 76-77
177200
   Аннотированный справочник хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов : по состоянию на 1 июля 1968 года. – Ленинград : Ленкинопрокат, 1968. – 188 с. – (Ленкинопрокат)
177201
   Аннотированный указатель государственных стандартов безопасности труда. – Ленинград : ВНИИОТ, 1982. – 135 с.
177202
   Аннотированный указатель зарубежных периодических изданий, получаемых ВГБИЛ. – Москва, 1979. – 497 с.
177203
   Аннотированный указатель зарубежных периодических изданий, получаемых ВГБИЛ
№ 2, ч. 1. – 1985
177204
   Аннотированный указатель зарубежных периодических изданий, получаемых ВГБИЛ
№ 2, ч. 2. – 1987
177205
   Аннотированный указатель избранной литературы по вопросам пробирного анализа (1921-1961 гг.). – Москва, 1962. – 24 с. – (Обогащение)
177206
   Аннотированный указатель литературы по вопросам геолого-экономической оценки месторождений твёрдых полезных ископаемых в Советском Союзе и за рубежом : (1963-1966 гг.). – Москва : ОНТИ ВИЭМС, 1968. – 56 с.
177207
   Аннотированный указатель литературы по вопросам организации, планирования и экономики геолого-разведочных работ в Советском Союзе и за рубежом (1965-1966 гг.). – Москва : ОНТИ-ВИЭМС, 1967. – 88 с.
177208
   Аннотированный указатель литературы по вопросам организации, планирования и экономики геолого-разведочных работ в Советском Союзе и за рубежом (1966-1967 гг.). – Москва : ВИЭМС
Вып. 2. – 1969. – 93 с.
177209
   Аннотированный указатель литературы по вопросам организации, планирования и экономики геофизических работ в Советском Союзе и за рубежом (1965-1966 гг.) : библиогр. информация. – Москва : ОНТИ ВИЭМС
Вып. 2. – 1968. – 75 с.
177210
   Аннотированный указатель литературы по вопросам применения перфокарт в геологии. – М., 1968. – 18с.
177211
  Лореттов В.В. Аннотированный указатель литературы по вопросам применения перфокарт в геологии / В.В. Лореттов, В.И. Кленов; Всесоюз. НИИ экономики минерального сырья и геологоразвед. работ. – Москва : ОНТИ ВИЭМС, 1968. – 18 с.
177212
   Аннотированный указатель литературы по вычислительной технике. – Москва
Вып. 11 (54). – 1961. – 24 с.
177213
   Аннотированный указатель литературы по вычислительной технике. – Москва
Вып. 12 (55). – 1961. – 24 с.
177214
   Аннотированный указатель литературы по вычислительной технике : в данном номере указателя помещены аннотации на труды "Proceedings of the western joint computer conference". – Москва : [б. и.]
Вып. 13 (56). – 1961. – 20 с.
177215
  Богоявленский Г.П. Аннотированный указатель литературы по географии зарубежных стран : пособ. для учителей / Г.П. Богоявленский. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 176 с.
177216
  Амитин-Шапиро Аннотированный указатель литературы по истории, археологии и этнографии Киргизии (1750-1917) / З.Л. Амитин-Шапиро ; Акад. наук Киргиз. ССР, Ин-т истории. – Фрунзе : Издательство Академии наук КиргизССР, 1958. – ХІІ, 349 с.
177217
   Аннотированный указатель литературы по микропроцессорам, микро-ЭВМ и микропроцессорным системам. – Челябинск : Челябинский политехнический ин-т, 1984. – 16 с.
177218
   Аннотированный указатель литературы по психологии (1978-1983 гг.). – Москва : МГУ, 1983. – 115 с.
177219
   Аннотированный указатель литературы по тонким магнитным плёнкам. – Киев
Вып. 3. – 1967. – 200 с.
177220
  Фельдт В.В. Аннотированный указатель литературы по химии / В.В. Фельдт, А.Т. Фельдт. – Москва : Учпедгиз, 1961. – 160 с.
177221
   Аннотированный указатель материалов республиканского фонда алгоритмов и программ. – Минск
Вып. 2. – 1970. – 70 с.
177222
   Аннотированный указатель материалов республиканского фонда алгоритмов и программ. – Минск
Вып. 4. – 1975. – 103 с.
177223
   Аннотированный указатель методической литературы, изданной Республиканским учебно-методическим кабинетом за 1970-1972 гг.. – Москва, 1973. – 59 с.
177224
  Кроз М.В. Аннотированный указатель методов социально-психологической диагностики : учебно-метод. пособие для студ. фак. психол. гос. ун-тов / М.В. Кроз ; Гос. комитет СССР по народному образованию ; Научно-метод. кабинет по заочному и вечернему обучению Московс. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 56 с. – Библиогр.: с. 49-53
177225
   Аннотированный указатель научно-исследовательских работ Новочеркасского политехнического института, выполненных в 1957 г.. – Стеклогр. изд. – Новочеркасск, 1958. – 21, [3] с.
177226
   Аннотированный указатель научно-исследовательских работ Новочеркасского политехнического института, выполненных в 1959 году. – Новочеркасск, 1960. – 52 с.
177227
   Аннотированный указатель научно-исследовательской работы студентов. – Челябинск, 1981. – 119с.
177228
  Чертов С.С. Аннотированный указатель отчетов в работе методических и нормативно-исслеловательских партий за 1969 год. / С.С. Чертов, Ю.Т. Швыряев. – М., 1970. – 68с.
177229
   Аннотированный указатель рукописных фондов ГПБ : в 6 т. – Ленинград : ГПБ
Вып. 2 : Фонды русских деятелей XVIII-XX вв.: Габаев - Кюи / [подгот.: Н.А. Асеева и др.]. – 1982. – 390 с.
177230
   Аннотированный указатель рукописных фондов ГПБ им. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград
№ 1. – 1981
177231
   Аннотированный указатель статей, опубликованных в "Вопросах радиоэлектроники" в 1959 и 1960 г.. – Москва : Всесоюз. научно-исслед. ин-т технико-эконом. исслед. и информ. по радиоэлектронике, 1961. – 136 с.
177232
  Кубеев Б.В. Аннотированый каталог учебных фильмов для высшей школы / Б.В. Кубеев. – Москва, 1967. – 148с.
177233
  Колыбельников В.Ф. Аннототированный каталог литературы издательства ДОСААФ (1945-1977гг.) / В.Ф. Колыбельников. – Москва : ДОСААФ, 1979. – 277 с.
177234
   Аннтации научных студенческих работ, награжденных в 1981 году медалями "За лучшую научную студенческую работу" и дипломами Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ на Всесоюзном конкурсе на лучшую нучную работу : студентов по естественным наукам по разделу "Педагогика, психология". – Киев, 1981. – 30с.
177235
  Свердлов И. Аннулирование НДС-регистрации при присоединении // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 35-38
177236
  Григор Раиса Семеновна Аннуляторные кручения и алгебрах без нильпотентных идеалов и кручения в полугруппах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Григор Раиса Семеновна; АН МССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.10
177237
  Семенов В.А. Аннушка / В.А. Семенов. – Москва, 1971. – 96с.
177238
  Максимов В.И. Аннушка. Стихи / В.И. Максимов. – Пенза, 1962. – 23с.
177239
  Бєляновська Олена Анатоліївна Анодна обробка олов"яних покриттів в лужних електролітах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.03 / Бєляновська О.А.; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
177240
  Кащеев В.Д. Анодная активация железа анионами хлорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Кащеев В.Д.; Акад. наук СССР, Ин-т электрохимии. – М., 1963. – 15л.
177241
   Анодная защита металлов : доклады 1-й межвуз. конференции. – Москва : Машиностроение, 1964. – 528 с. : ил.
177242
  Ходжаева У. Анодная полярография формамидов и замещенных мочевины на стационарном платиновом микроэлектроде : Автореф... канд. хим.наук: / Ходжаева У.; ТГУ. – Ташкент, 1967. – 19л.
177243
  Ковальчук Е.П. Анодная электролхимическая полимеризация производных акриловой кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Ковальчук Е.П. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 14 с.
177244
  Дебіро Світлана Германівна Анодні процеси на міді в розчинах кислот : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.03 / Дебіро Світлана Германівна; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Х., 1998. – 16л.
177245
  Кулешов В.И. Анодно-катодная полярография с накоплением (АКПН) и пути повышения ее чувствительности : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Кулешов В.И.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 12л.
177246
  Слепушкин В.В. Анодно-полярографический метод исследования и определения состава некоторых двухкопонентных сплвов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Слепушкин В.В. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1975. – 18 с. – Бібліогр. : с. 18
177247
  Рунтов В.И. Анодно-полярографический метод определения толщины и состава гальванического покрытия олово-свинец. : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Рунтов В.И.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1971. – 23л.
177248
  Воеводина Н.М. Анодное окисление алюминиевых сплавов в растворах сульфаминовой кислоты : Автореф... канд. химич.наук: / Воеводина Н.М.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1968. – 17л.
177249
  Голубев А.И. Анодное окисление алюминиевых сплавов. / А.И. Голубев. – М., 1961. – 200с.
177250
  Волгин Михаил Артемьевич Анодное окисление водорода, растворенного в расплаве эвтектики карбонатов лития и натрия : Автореф... канд. хим.наук: 005 / Волгин Михаил Артемьевич; МВ и ССО РСФСР. Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 18л.
177251
  Видович Г.Л. Анодное окисление и пассивация серебра в растворах щелочи : Автореф... канд. хим.наук: / Видович Г.Л.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 12л.
177252
  Хидиров Ш.Ш. Анодное окисление иода и брома : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Хидиров Ш.Ш.; Новочеркас. политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1969. – 16л.
177253
  Ковальчук В.И. Анодное окисление кремния в растворах фтористоводородной кислоты. : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.074 / Ковальчук В.И. ; АН Уз СССР. – Ташкент, 1969. – 24 с.
177254
  Захватов Г.И. Анодное окисление тантала и состав его анодного оксида по данным методам меченых атомов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 074 / Захватов Г.И.; Заъватов Г.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 17 с.
177255
  Горбачева В.В. Анодное окисление титана с термическим оксидом в растворах некоторых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Горбачева В. В.; Казан. хим технол. ин-т. – Казань, 1969. – 20л.
177256
  Камалова Г.А. Анодное окисление цинка в слабощелочных растворах и некоторые свойства анодных пленок : Автореф... канд. хим.наук: 02.074 / Камалова Г.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 19л.
177257
  Аверьянов Е.Е. Анодное оксидирование металлов в низкотемпературной кислородосодержащей плазме : автореф. канд. хим. наук: 00.04 / Аверьянов Е.Е. ; Казан. гос. ун-т им. им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 16 с. – Библиогр.: с.15-16
177258
  Файзуллина Р.Ф. Анодное оксидирование титана в растворах солей и некоторые электрофизические свойства анодных оксидных пленок на титане. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Файзуллина Р.Ф.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1973. – 17л.
177259
  Амирханова Н.А. Анодное поведение индия в растворах гидроокиси калия : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Амирханова Н.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 18л.
177260
  Атанасянц А.Г. Анодное поведение металлов : [учеб. пособие для технол. спец. металлург., хим. и машинострит. вузов] / Атанасянц А.Г. – Москва : Металлургия, 1989. – 150 с. – Библиогр.: с. 150
177261
  Байталов Д.А. Анодное поведение титана в растворах электролитов : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Байталов Д.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянина-Ленина. – Казань, 1967. – 16л.
177262
  Азовская Р.Г. Анодное поведение цинк-кадмиевых сплавов в щелочных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Азовская Р.Г.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1967. – 21л.
177263
  Никитин Е.В. Анодное повеление галия в щелочных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Никитин Е. В.; Казн.ГУ. – Казань, 1967. – 12л.
177264
   Анодное растворение и селективная коррозия сплавов. – Воронеж : ВГУ, 1988. – 208 с.
177265
  Кричмар С.И. Анодное растворение и электро-химическая полировка меди и ее сплавов. : Автореф... канд. хим.наук: / Кричмар С.И.; Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1953. – 16л.
177266
  Пичхая Л.К. Анодное растворение силикомарганца в щелочных электролитах с получением перманганата калия : Автореф... канд. техн.наук: / Пичхая Л.К.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1964. – 20л.
177267
  Бухтиаров А.В. Анодное фторирование в безводных органических растворителях. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Бухтиаров А.В.; АН СССР. – М, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
177268
  Цхе Л.А. Анодные и коррозионные свойства сплавово свинца с оловом, сурьмой и висмутом в сернокислых растворах : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Цхе Л. А.; АН Казах.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
177269
  Юнг Л. Анодные оксидные пленки : Пер.с англ. / Л. Юнг. – Ленинград : Энергия, 1967. – 232 с.
177270
  Одынец Л.Л. Анодные оксидные пленки / Л.Л. Одынец, В.М. Орлов. – Л., 1990. – 200с.
177271
  Ивановский Л.Е. Анодные процессы в расплавленных галогенидах / Л.Е. Ивановский. – М, 1983. – 268с.
177272
  Афоньшин Г.Н. Анодные процессы и состояние поверхности и платинового анода в щелочных растворах натрия ацетата : Автореф... канд.хим.наук: 074 / Афоньшин Г.Н.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1970. – 17л.
177273
  Грещик А.М. Анодные процессы на никеле в сернокислых электролитах в области переначивации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Грещик А. М.; МВиССО РСФСР, ДГУ. – Днепропетровск, 1975. – 18л.
177274
  Ремпель С.И. Анодный процесс при электролитическом производстве алюминия / С.И. Ремпель. – Свердловск : Металлургиздат, 1961. – 144 с.
177275
  Ворошилов Ю.В. Аноксидные материалы для электронной техники / Ю.В. Ворошилов, В.Ю. Сливка. – Львов, 1989. – 199 с.
177276
  Губарь В.И. Анолого-цифровые измерительные преобразователи переменного тока / В.И. Губарь. – К, 1979. – 191с.
177277
  Косовська Т.М. Аномалад П"єра Робена в клінічній практиці педіатра / Т.М. Косовська, І.Б. Чорномидз, В.О. Косовська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: А.В. Бойчук, Н.В. Банадига, Є. Барг [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2 (20). – C. 10-14. – ISSN 2411-4944
177278
  Погосян Х.П. Аномалии атмосферной циркуляции приземного давления и температуры в связи с квазидвухлетней цикличностью / Х.П. Погосян. – Ленинград, 1977. – 79с.
177279
  Ерофеев М.В. Аномалии в величинах кристаллографических углов и Полиэдрия плоскостей, как следствия скучивания кристаллов : (посмертная статья 1870-1878 гг.). – С. 343-346
177280
  Банд И.М. Аномалии в коэффициентах внутренней конверсии гамма-лучей / И.М. Банд. – Ленинград, 1976. – 176 с.
177281
  Третьякова Е.А. Аномалии в оригинальном и переводном художественом тексте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 172-177. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
177282
  Тарнани И. Аномалии в строении половых органов зеленой лягушки / Печатано с разрешения Совета Института Сельского Хозяйства и Лесоводства в Новой-Александрии. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного округа, 1898. – 7 с. – Отд. оттиск из Записок Ново-Александрийского Института Сельского хозяйства и лесоводства, т. 11, в. 2
177283
   Аномалии геомагнитного поля и глубинное строение земной коры : материалы международного рабочего совещания. – Киев : Наукова думка, 1981. – 159 с. : ил.
177284
   Аномалии геомагнитного поля и глубинное строение земной коры : материалы междунар. раб. совещания. – Киев : Наукова думка, 1982. – 172 с.
177285
  Добровольський С. Аномалии глобального тепловлагообмена / С. Добровольський. – Москва, 1991. – 125с.
177286
  Кафиев Ю.Н. Аномалии и теория струн / Ю.Н. Кафиев. – Новосибирск : Наука, 1991. – 243 с.
177287
  Мидян С.А. Аномалии кариотипа у недоношенных детей. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.15 / Мидян С.А.; АМН СССР.Ин-т мед.генетики. – М, 1976. – 30л. – Бібліогр.:с.30
177288
  Шуляк Г.С. Аномалии кишечника карпа и причины их развития : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.100 / Шуляк Г.С. ; ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1970. – 27 с.
177289
  Братусь Б.С. Аномалии личности / Б.С. Братусь. – М., 1988. – 304с.
177290
  Соловьев В.Д. Аномалии магнитного поля и особенности геодинамического развития структур континентальных окраин Антарктического полуострова / В.Д. Соловьев, И.Н. Корчаган // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 3. – С. 76-90 : рис. – Библиогр.: с. 87-90. – ISSN 0203-3100
177291
  Гиндес Е.Я. Аномалии поведения у детей (капризы). / Е.Я. Гиндес. – Баку, 1964. – 96с.
177292
  Барьяхтар Федор Григорьевич Аномалии поглощения звука в кобальте в районе 200-400оС, обусловленные фазовыми превращениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Барьяхтар Федор Григорьевич; АН УССР Донецкий физико-техн. ин-т. – Донецк, 1975. – 17л.
177293
  Хохлов А.Ф. Аномалии при облучении кремния ионами средних энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Хохлов А.Ф.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1971. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
177294
  Осиповский А.И. Аномалии развития в потомстве гамма-облученных животных : Автореф... Доктора биол.наук: / Осиповский А.И.; 1-й Моск.мед.ин-т. – Москва, 1964. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
177295
  Дыбан А.П. Аномалии развития зародышей животных и человека / А.П. Дыбан. – Москва, 1976. – 64с.
177296
  Мальцева И.В. Аномалии распространения ультразвука в редкоземельных металлах и сплавах вблизи фазовых переходов второго рода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 045 / Мальцева И.В. ; МГУ , Физич. фак-т. – Москва, 1972. – 10 с.
177297
  Стадников Г.Л. Аномалии реакции Гриньяра. – Одесса : Тип. "Техник", 1916. – 178 с.
177298
  Петренко П.В. Аномалии свойств железо-алюминиевых сплавов и их природа : Дис... канд. физ.-матнаук: / Петренко П. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1959. – 206л. – Бібліогр.:л.200-206
177299
  Кушнир А.Н. Аномалии электропроводности и внутриплитовые землетрясения западной части Украинского щита и Волыно-Подольской плиты / А.Н. Кушнир, Т.К. Бурахович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 157-165 : рис. – Библиогр.: с. 164-165. – ISSN 0203-3100
177300
  Мардерфельд Б.Е. Аномалия в геомагнитных вариациях на территории Дальнего Востока : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 051 / Мардерфельд Б.Е. ; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 16 с.
177301
   Аномалия геомагнитного поля и глубинное строение земной коры. – Киев : Наукова думка, 1981. – 159 с.
177302
   Аномалия Пельгера-Хюэта у больного сахарным диабетом / Л.М. Пасиешвили, В.В. Коряк, Г.В. Резуненко, Т.М. Пасиешвили // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 107-114. – ISSN 1605-7295
177303
  Железнова И.В. Аномалия циркуляции в центрах действия атмосферы в период восточно-тихоокеанского и центрально-тихоокеанского Эль-Ниньо / И.В. Железнова, Д.Ю. Гущина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 41-55 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0130-2906
177304
  Оксіюк П. Аномалії в розвитку зародкового мішка в reseda alba I / П. Оксіюк. – Київ, 1929. – 37-50с.
177305
   Аномалії в цивільному праві України = Anomalous in the civil law of Ukraine : [навч.-практ. посіб. для студ. юрид. ф-ту] / Р.А. Майданик, С.М. Бервено, Н.І. Майданик, І.С. Тімуш, Б.А. Пермяков та ін. ; за заг. ред. Р. А. Майданика ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права, [Адвокат. об-ня "АКТІО"]. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Юстініан, 2010. – 1008 с. – (Аномалії цивільного права). – ISBN 978-966-8257-74-2
177306
  Білоус О.І. Аномалії динамічних властивостей бінарних розчинів в околі їх особливих точок : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Білоус Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 359 арк. – Бібліогр.: арк. 304-359
177307
  Оглобля О.В. Аномалії електропровідності систем з сильними електронними кореляціями / О.В. Оглобля, С.П. Репецький, Т.Д. Шатній // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 373-384. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В наближенні корельованого випадкового поля та наближенні когерентного потенціалу, що грунтується на кластерному розкладі для Т матриці розсіяння, досліджена фазова діаграма в однозонній моделі Хаббарда. Вивчено вплив ближнього впорядкування на ...
177308
  Щебань М.І. Аномалії температури повітря та атмосферних опадів на Україні / М.І. Щебань, В.Т. Никитенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 17-22. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 26)
177309
  Герасименко А.А. Аномалії температурної залежності електропровідності сплаву Fe0.5-Co0.5 / А.А. Герасименко, Т.Д. Шатній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-26. – (Фізика ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У багатозонній моделі Хаббарда розвинено метод розрахунку електронної структури, атомного і магнітного впорядкування та електропровідності у сплавах перехідних металів залежно від температури. Досліджено аномалії електропровідності сплаву Fe[нижній ...
177310
  Ліпич М.А. Аномалії ціноутворення на фондовому ринку України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 1 (75). – С. 184-192. – ISSN 1562-0905
177311
  Булавін Л.А. Аномалія в""язкості поблизу нижньої критичної точки розшарування суміші 3-метилпіридин+важка вода / Л.А. Булавін, А.В. Олейнікова, В.А. Піпіч // Вісник Київського університету, 1997. – В.1
177312
  Булавін Л.А. Аномалія в"язкості поблизу нижньої критичної точки розшарування суміші 3-метилпіридин + важка вода / Л.А. Булавін, А.В. Олейнікова, В.А. Піпіч // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 297-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проведене експериментальне дослідження температурної залежності в"язкості бінарної суміші 3-метилпіридин + важка вода, включаючи окіл нижньої критичної точки розшарування. Аномальне зростання кінематичної в"язкості з температурою спостерігається в ...
177313
  Горбань І.С. Аномальна дисперсія світла в концентрованих розчинах барвінків / І.С. Горбань, 1958. – 47-50с. – Окр. відб. з Вісника Київ. ун-ту, № 1, 1958. Серія фізики та хім
177314
  Фелінський С.Г. Аномальна дисперсія та відбиття електромагнітних хвиль терагерцового діапазону в діелектричних кристалах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Фелінський Станіслав Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 144 арк. – Бібліогр.: арк. 131-144
177315
  Фелінський С.Г. Аномальна дисперсія та відбиття електромагнітних хвиль терагерцового діапазону в діелектричних кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Фелінський Станіслав Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
177316
   Аномальна електропровідність земної кори східної частини Приазовського мегаблоку / Т. Бурахович, А. Кушнір, Г. Зайцев, Б. Ширков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-16. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто просторові параметри аномалій високої електропровідності в надрах земної кори, а також їх природу, особливо на границях металогенічних та сейсмогенеруючих структур. В статье рассмотрены пространственные параметры аномалий высокой ...
177317
   Аномальна залежність холівської рухливості від магнітного поля в плівках Іn2О3 / С.В. Лисоченко, Л.В. Іщук, С Ю. Жарких, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 349-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В двовимірних плівках Іn2О3 в інтервалі температур Т=(4,2-50)К досліджені магнітопольові залежності кінетичних коефіцієнтів. Знайдено аномальну залежність холівської рухливості мh від магнітного поля В. Показано, що залежність холівської рухливості мh ...
177318
  Кокотюха А. Аномальна зона : роман / Андрій Кокотюха. – Київ : Нора-Друк, 2009. – 245, [1] с. – Сер. засн. в 2008 р. – (Серія "Морок"). – ISBN 978-966-2961-39-3
177319
  Таран Є.Ю. Аномальна магнітореологічна поведінка розведеної суспензії з анізотропною несучою рідиною / Є.Ю. Таран, Ю.В. Придатченко, В.О. Грязнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 129-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У межах структурно-феноменологічного підходу одержано реологічне рівняння стану розведеної суспензії жорстких видовжених магніточутливих частинок з анізотропною магнітонейтральною несучою рідиною. Як гідродинамічна модель зважених частинок, які мають ...
177320
   Аномальна поведінка густини розчинів гліцерин-вода / І.І. Адаменко, Л.А. Булавін, В.В. Булах, С.О. Зелінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 463-466. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пікнометричним методом проведено дослідження температурної і концентраційної залежності густини розчинів гліцерин-вода. На концентраційній залежності виявлено скачкоподібне зменшення густини при 0.33 м.д. гліцерину. Measurements of V-T data has been ...
177321
  Мацуй Л.Ю. Аномальна поведінка електроопору невпорядкованого графіту інтеркальованого SbCl5, AlCl3 та ІСl / Л.Ю. Мацуй, Л.Л. Вовченко, Н.М. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 307-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті наведені результати експериментальних досліджень температурної залежності електроопору інтеркальованих сполук графіту з SbCl5, AlCl3 та ІСl на основі дрібнокристалічного анізотропного графіту та високоорієнтованого графіту, та експериментально ...
177322
  Биктимирова Л.Г. Аномальна реакция Галоидкетонов с эфирами фосфористой кислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: / Биктимирова Л.Г.; Казанск.ордена Трудов. Красн.Знамени гос.ун-т. – Казань, 1958. – 14л.
177323
   Аномальна складова в магнітомінералогічній моделі Гайсинського блока : геофізика / А.В. Сухорада, М.І. Гузій, О.П. Івахненко, С.А. Попов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-71 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 15)


  З позиції концепції магнітомінералогічної моделі аналізуються особливості геологічних об"єктів Гайсинського блока УЩ, що за мінералогічними, петромагнітними та генетичними особливостями виділяються між типових утворень собітового комплексу, складаючи ...
177324
  Бардик В.Ю. Аномальна температурна залежність питомого об’єму води поблизу точки плавлення / В.Ю. Бардик, А.В. Олєйнік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 267-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропонована якісно проста модель аномальної температурної залежності питомого об"єму води. В основі моделі лежить припущення про те, що температурна залежність питомого об"єму формується: 1) аргоноподібним внеском і 2) внеском водневих зв"язків. Ці ...
177325
  Демидов В.П. Аномальная дисперсия магнитного звука в плазме : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Демидов В. П.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1963. – 12л.
177326
  Яценко А.Ф. Аномальная дисперсия сантиметровых волн в керамике BaTiO3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Яценко А.Ф.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1953. – 10 с.
177327
  Горбань И.С. Аномальная дисперсия света в простейших растворах неорганических соединений / И.С. Горбань, А.А. Шишловский. – Отд.отт из Докладов АН СССР. Том 108, №1. 1956, 1956. – [3] с.
177328
  Горбань И.С. Аномальная дисперсия света в разбавленных растворах / И.С. Горбань, А.А. Шишловский. – С. 286-289. – Вырезка из: Физический сборник, №3/8, 1957
177329
  Сарксян К.А. Аномальная диссипация энергетики элетромагнытных волн в бесстолкновительной, магнитоактивной плазме : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сарксян К.А.; АН СССР, Физ. ин-т. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
177330
  Мартынова Е.М. Аномальная коммуникация в гастрономическом контексте // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 84-88. – ISSN 2073-9702


  Рассматриваются понятие и функции пищи в современном мире, особую важность среди которых с точки зрения коммуникации приобретают информативная (и ее составляющая - социальная функция) и коммуникативная функции. Определяется компонентный состав акта ...
177331
  Шестакова Э.Г. Аномальная сущность мотива детства в мире Н. Гумилева // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 122-134. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
177332
  Мартынов В.В. Аномальная упругость, эффект памяти формы и кристаллическая структура мартенситных фаз, образующихся в поле внешних напряжений : автореф. дис. ... д-р физ.-мат. наук : 01.04.07 / Мартынов В.В. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1987. – 35 с.
177333
  Корсунский М.И. Аномальная фотопроводимость / М.И. Корсунский. – Москва : Наука, 1972. – 192 с.
177334
  Корсунский М.И. Аномальная фотопроводимость и спектральная память в полупроводниковых системах / М.И. Корсунский. – Москва : Наука, 1978. – 319 с.
177335
  Гордон А.Л. Аномальне затухання сигналу "регенерованої" луни в плівках ЗІГ / А.Л. Гордон, О.М. Олійник, О.О. Серга // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 235-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Повідомляється про спостереження в плівках залізо-ітрієвого гранату аномально повільного затухання сигналу "регенерованої" двохімпульсної луни з ростом часу затримки.
177336
  Гура К. Аномальне магнітне поле над антиклінальними структурами / К. Гура, П. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-39. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглядається виведення математичних виразів для розрахунку магнітного поля від антиклінальних магнітних джерел. Складкові утворення можуть бути пов"язані із нафтовими та газовими родовищами. Наведено результати обчислення магнітного поля для ...
177337
  Булавін Л.А. Аномальне послаблення ультразвуку поблизу критичної точки розшарування розчину н-пентанол–нітрометан / Л.А. Булавін, О.І. Білоус, О.С. Свечнікова // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 5
177338
  Дерюгін І.А. Аномальне розширення смуги вбирання при феромагнітному резонансі / І.А. Дерюгін. – Київ, 1959. – 185-194 с. – Окр.відб. з:Збірник фізичного ф-ту №10, 1959р. , КДУ ім.Т.Г.Шевченка
177339
  Білоус О.І. Аномальні динамічні властивості бінарних розчинів в околі їх особливих точок : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Білоус Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 56 назв
177340
  Герасимова Т.В. Аномальні маткові кровотечі пубертатного періоду (тези лекції) // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 81-90. – ISSN 2413-550Х
177341
  Помірко Р.С. Аномальні принципи формування полікодового тексту / Р.С. Помірко, С.В. Кіпень // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 70-73


  Проаналізовано орфографічні особливості мови Lolspeak, використовуваної в Інтернет-мемах Lolcats. Розглянуто процеси мовної гри на графо-стиліcтичному, лексичному та синтаксичному рівнях. Проанализировано орфографические особенности языка Lolspeak ...
177342
  Бистрик Ю.С. Аномальні транспортні та релаксаційні процеси у стохастичних системах з надповільною еволюцією : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Бистрик Юрій Сергійович ; НАН України, Ін-т приклад. фізики. – Суми, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
177343
  Маляренко В.А. Аномальні форми росту сукулентних рослин та перевірка гіпотез їх походження / В.А. Маляренко, М.М. Гайдаржи // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2014. – № 3 (63). – С. 46-52. – ISSN 1605-6574


  Проведено аналіз рослин з колекції сукулентів Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка з аномальними формами росту. Встановлено, що до складу колекції входять 22 види фасційованих рослин, які ...
177344
  Лесик І.В. Аномальність іронії // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 5-8. – ISSN 1729-360Х
177345
  Мартізанова В.Ф. Аномальність погодних умов Антарктичного півострова в районі розташування Української антарктичної станції "Академік Вернадський" / В.Ф. Мартізанова, С.В. Клок // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 48-52 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
177346
  Мелик-Пашаев Аномальнл высокие пластовые давления / Мелик-Пашаев, Э.М. Халимов, В.Н. Серегина. – М, 1983. – 184с.
177347
  Александров Б.Л. Аномально-высокие пластовые давления в нефтегазоносных бассейнах / Б.Л. Александров. – Москва : Недра, 1987. – 215 с.
177348
  Порядин В.И. Аномально высокие пластовые давления в подсолевых отложениях Прикаспийской впадины / В.И. Порядин. – Алма-Ата, 1984. – 119с.
177349
  Мирзамахмудов Т. Аномально высокое фотонапряжение в полупроводниковых пленочных системах и принципы создания новых оптоэлектронных приборов : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Мирзамахмудов Тажибай ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Кансукаса. – Вильнюс, 1979. – 26 с. – Библиогр.: 53 назв.
177350
  Жученко Г.А. Аномально низкие пластовые давления и их количественная оценка в нефтегазовых залежах карбонатной толщи верхнего мела Крымской частьи Скифской плиты : автореф. дис. ... канд. геолог. минер. наук: 04.00.17 / Жученко Г. А.; МВиССО УССР, И.-Фракн. ин-т нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1986. – 23 с.
177351
  Хочолава Георгий Михайлович Аномально повышенная электронная концентрация области F ионосферы средних широт : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Хочолава Георгий Михайлович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1979. – 43л.
177352
  Хочолава Г.М. Аномально повышенная электронная концентрация области F ионосферы средних широт / Г.М. Хочолава; АН ГрССР; Ин-т геофизики. – Тбилиси : Мецниереба, 1982. – 151с. : Ил. – Библиогр.: с.139-149
177353
  Кубарев Ю.Г. Аномально спин-решеточная релаксация в твердых телах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кубарев Ю.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
177354
  Кащеев Б.Л. Аномальное возрастание эмиссионного тока в магнетроне со сплошным анодом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Кащеев Б.Л. ; Харьк. политехн. ин-т. – Харьков, 1950. – 12 с.
177355
  Корнева Л.А. Аномальное геомагнитное поле и электрические токи, связанные с мировым океаном : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Корнева Л.А.; Морской гидрофизическ. ин-т АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
177356
  Варшавский А.В. Аномальное двупреломление и внутренняя морфология алмаза / А.В. Варшавский. – Москва, 1968. – 94с.
177357
  Эфендиева М.А. Аномальное магнитное поле Тихого океана и его связь со строением океанического дна. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Эфендиева М.А.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1971. – 15л.
177358
  Шевалдин Ю.В. Аномальное магнитное поле Японского моря / Ю.В. Шевалдин. – Москва : Наука, 1978. – 74с.
177359
  Першин С.В. Аномальное поведение пористых сред и фазовые превращения при динамическом нагружении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Першин С.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики (Филиал). – М., 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
177360
  Жукова Т.П. Аномальное поглощение радиоволн в высокоширотной ионосфере -- индикатор геоактивных потокв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жукова Т. П.; Аркт. и антаркт. НИИ. – Л., 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
177361
  Разник Р.М. Аномальное покраснение ранних звезд в молодых рассеянных скоплениях и О-ассоциациях : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Разник Р.М.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1967. – 8л.
177362
  Липеровский В.А. Аномальное сопротивление и двойные слои в магнитосферной плазме. / В.А. Липеровский, М.И. Пудовкин. – М., 1983. – 181с.
177363
   Аномальное увеличение размера мезопор молекулярного сита SBA-15 при использовании солюбилизированного трехъядерного комплекса хрома (III) в качестве темплата / А.В. Швец, Н.В. Касьян, П.С. Яремов, К.С. Гавриленко, С.В. Колотилов // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физич. химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 2015. – Т. 51, № 2. – С. 122-129. – ISSN 0497-2627
177364
  Корчагина Г.А. Аномальное хлорирование галоолефинов : Автореф... канд. хим.наук: / Корчагина Г. А.; Черн.ГУ. – Черновцы, 1969. – 14л.
177365
  Миронов Олег Александрович Аномальные гальваномагнитные явления в планарных гетероструктурах p-InSb/i-GaAs, p-Ge/i-GaAs и твердых растворах CdxHg1-xTe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Миронов Олег Александрович; Харьковский политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1986. – 18л.
177366
  Миронов Олег Александрович Аномальные гальваномагнитные явления в планарных гетероструктурах p-InSD/i-GaAs, p-Ge/i-GaAs и твердых растворах CdxHg1-xTe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Миронов Олег Александрович; Харьковский политехнический ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1986. – 18л.
177367
  Собисевич Л.Е. Аномальные геомагнитные возмущения, наведенных катастрофическими цунамигенными землетрясениями в районе Индонезии / Л.Е. Собисевич, А.Л. Собисевич, К.Х. Канониди // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 22-37 : рис., табл. – Библиогр.: с. 36-37. – ISSN 0203-3100
177368
   Аномальные геофизические и сейсмотектонические процессы, наблюдавшиеся в период подготовки и развития землетрясения с магнитудой 8,8 в Мауле 2010 г. (Чили) / Л.Е. Собисевич, В.И. Старостенко, Е.А. Рогожин, А.И. Лутиков, А.Л. Собисевич // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 6. – С. 25-39 : рис. – Библиогр.: с. 37-39. – ISSN 0203-3100
177369
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в августе 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 109-119 : табл. – ISSN 0130-2906
177370
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в апреле 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 120-128 : табл. – ISSN 0130-2906
177371
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в апреле 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 7. – С. 118-126 : табл. – ISSN 0130-2906
177372
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в декабре 2014 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 122-128. – ISSN 0130-2906
177373
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в декабре 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 115-121 : табл. – ISSN 0130-2906
177374
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в июле 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 115-125. – ISSN 0130-2906
177375
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в июле 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 115-125 : табл. – ISSN 0130-2906
177376
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в июне 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 110-120 : табл. – ISSN 0130-2906
177377
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в июне 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 9. – С. 109-124 : табл. – ISSN 0130-2906
177378
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в мае 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 117-126 : табл. – ISSN 0130-2906
177379
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в мае 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 8. – С. 114-128 : табл. – ISSN 0130-2906
177380
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в марте 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 122-128 : табл. – ISSN 0130-2906
177381
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в марте 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 6. – С. 119-128 : табл. – ISSN 0130-2906
177382
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в ноябре 2014 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 115-122 : табл. – ISSN 0130-2906
177383
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в ноябре 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 118-123 : табл. – ISSN 0130-2906
177384
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в октябре 2014 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С 115-123 : табл. – ISSN 0130-2906
177385
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в октябре 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 1. – С. 119-127 : табл. – ISSN 0130-2906
177386
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в сентябре 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 109-117 : табл. – ISSN 0130-2906
177387
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в сентябре 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 110-117. – ISSN 0130-2906
177388
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в феврале 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 5. – С. 114-121 : табл. – ISSN 0130-2906
177389
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в январе 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 107-116 : табл. – ISSN 0130-2906
177390
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в январе 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 117-124 : табл. – ISSN 0130-2906
177391
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Россйской Федерации в феврале 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 127-135 : табл. – ISSN 0130-2906
177392
   Аномальные гравитационные поля дальневосточных окраинных морей и прилегающей части Тихого океана. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1974. – 108 с., 1 л. карт : черт., карт. – Библиогр.: с. 103-107
177393
  Мищук Н.А. Аномальные и тепловые свойства воды / Н.А. Мищук, В.В. Гончарук // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского ; глав. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: Н.Т. Картель, В.С. Подгорский, В.В. Стрелко [и др.]. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6 (260), ноябрь - декабрь. – С. 597-611. – ISSN 0204-3556
177394
  Девликамов В В. Аномальные нефти / В В. Девликамов, . – М, 1975. – 167с.
177395
  Федосеев В.Г. Аномальные области в спектральной плотности экситона, взаимодействующего с фононами / В.Г. Федосеев. – Тарту : Институт физики и астрономии
Ч. 2 : "Интерференционные" аномалии. – 1970. – 30с.
177396
  Федосеев В.Г. Аномальные области в спектральной плотности экстиона, взаимодействующего с фононами / В.Г. Федосеев. – Тарту
1. – 1970. – 34с.
177397
  Завьялов О.И. Аномальные особенности матрицы рассеяной в теории возмущений : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Завьялов О.И.;. – Москва, 1963. – 17л.
177398
  Орлов А.А. Аномальные пластовые давления в нефтегазоносных областых Украины / А.А. Орлов. – Львов, 1980. – 186с.
177399
  Фертль У.Х. Аномальные пластовые движения / У.Х. Фертль. – М., 1980. – 398с.
177400
  Холопов А.В. Аномальные режимы распространения активности в моделях возбудимых сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.091 / Холопов А.В.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – М., 1970. – 24л.
177401
  Большов М.А. Аномальные уширения спектра мощных световых импульсов в жидкостях и их влияние на процессы вынужденного рассеяия : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Большов М. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1971. – 15л.
177402
  Большов М.А. Аномальные уширения спектра мощных световых импульсов в жидкостях и их влияние на процессы вынужденного рассеяния : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Большов М. А.; Физич. факю. – М., 1971. – 16л.
177403
  Дмитриев В.И. Аномальные электромагнитные поля пластовых тел / В.И. Дмитриев, И.А. Барышникова, Е.В. Захаров. – Ленинград : Недра, 1977. – 168 с.
177404
  Галеев А.А. Аномальные эффекты, связанные с "конусом потерь" в магнитных ловушках : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Галеев А.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-т ядерной физики. – Новосибирск, 1967. – 14л.
177405
  Кордыш Л.И. Аномальные явления Зеемана / Л.И. Кордыш. – Киев : Тип. И.Н. Кушнерев и К*, 1915. – [6], 171 с. : ил., черт. – Библиогр.: "Указатель литературы" (с. 167-169)
177406
  Иваницкий А.В. Аномальный дренаж легочных и системных вен / А.В. Иваницкий. – Алма-Ата, 1991. – 11с.
177407
  Варсимашвили Т.В. Аномальный переходный эффект ядерных расщеплений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055. / Варсимашвили Т.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.17
177408
  Козлова Т.М. Аномальный эффект Холла в никелевых сплавах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Козлова Т.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 11л.
177409
  Прудников В.Н. Аномальный эффект Холла в переходных парамагнитных металлах и сплавах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Прудников В.Н.; МГУ. – М., 1970. – 13л.
177410
  Кёрби Э.Дж. Аномерный эффект кислородсодержащих соединений / Э.Дж. Кёрби. – Москва : Мир, 1985. – 171 с.
177411
  Кавецкий С.Т. Аномия в современном обществе: социологический аспект : автореф. дис. ... д-ра социол. наук : 08.00.05 / Кавецкий Святослав Тихонович ; Белорусский государственный ун-т. – Минск, 2019. – Библиогр.: 112 назв.
177412
  Кавецкий С.Т. Аномия в современном обществе: социологический аспект : автореф. дис. ... д-ра социол. наук : 22.00.01 / Кавецкий Святослав Тихонович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 51 с. – Библиогр.: 112 назв.
177413
  Настояща К. Аномія в оптиці глобалізації: контури та чинники // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 142-144. – ISSN 1563-3713
177414
  Карий О.І. Аномія громад: наслідки для стратегічного планування розвитку малих і середніх міст // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 160-167 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
177415
  Сенченко О. Аномія суспільства як результат інформаційно-мережевих війн // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 20-26. – ISSN 2076-9326


  У роботі розглянуто поняття аномії - явища, що пронизує всі сфери життя суспільства і є результатом інформаційно-мережевих війн з використанням технології "керованого хаосу", які ведуться на території багатьох держав.
177416
  Цыганов А.Р. Аномообменная экстракция галогенидных комплексов висмута, кадмыия четвертичными аммониевыми солями и ее аналитическе перемены : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Цыганов А. Р.; БГУ. – Минск, 1981. – 20л.
177417
  Биджаретти Л. Анонимная сеньора : повести и рассказы / Л. Биджаретти ; пер. с итал. и предисл. С. Ошерова. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 206 с.
177418
  Зискинд Я.М. Анонимное письмо / Я.М. Зискинд. – М, 1987. – 270с.
177419
   Анонимные атеистические трактаты. – Москва : Мысль, 1969. – 336 с.
177420
  Ермоленко Г.В. Анонимные произведения и их авторы : На материале русских текстов второй половины 19 - начала 20 в. / Г.В. Ермоленко. – Минск, 1988. – 118 с.
177421
  Першкина А.Н. Анонимные тексты в журнале "Время": опыт атрибуции // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 146-163. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
177422
  Высоцкий С.А. Анонимный заказчик / С.А. Высоцкий. – Москва, 1986. – 300с.
177423
  Высоцкий С.А. Анонимный заказчик / С.А. Высоцкий. – Москва, 1989. – 126с.
177424
  Кравченко-Максименкова Аноніми та псевдоніми в загальній і в українській бібліографії / Кравченко-Максименкова. – 60с.
177425
  Вирський Дмитро Анонімна франкомовна реляція про набіг татар на Україну 1589 р. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-67
177426
  Кметь Т.І. Анонімне анкетування студентів як один із інструментів удосконалення лекційного процесу у закладі вищої освіти // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищий держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 22, № 4 (88). – С. 163-167. – ISSN 1684-7903
177427
  Сидоренко А.Ю. Анонімне анкетування як спосіб виявлення булінгу серед медиків // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 1 (7). – C. 100-106. – ISSN 2312-5675
177428
  Вирський Д.С. Анонімний "Катафалк рицерський" (1650 р.) про початок Козацької революції (кампанії 1648 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 169-184. – ISSN 0130-5247
177429
  Паніотто В.І. Анонімність (- один із принципів проведення масового опитування) / В.І. Паніотто, Ю.І. Яковенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 531. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
177430
  Кононенко Т.П. Анонімність подібного: свідомість розумна і досвідчена // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 83-85
177431
   Анонс видання "Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 26. – С. 409-410. – ISSN 2222-4203
177432
  Брудницька Л.І. Анонс змісту як феномен рекламного "порубіжжя" (на прикладі зіставлення тижневиків "Дзеркало тижня", "Київський телеграф", щоденних газет "Голос України", "Хрещатик") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 66-69


  У статті запропоновано новий підхід до розгляду такого важливого структурного компонента журналістського матеріалу, як анонс змісту. Наведено аргументи на користь належності цього виду анонсу до рекламного "прикордоння". In this article the new ...
177433
  Спасский А.А. Аноплоцефаляты-ленточные гельминты домашних и диких животных / А.А. Спасский. – Москва
1. – 1951. – 7-686с.
177434
   Анорганикум : в 2-х тт. – Москва : Мир
Т. 1. – 1984. – 668 с. : ил.
177435
   Анорганикум : учеб. пособ. для вузов : пер. с нем. : в 2-х тт. – Москва : Мир
Т. 2 : Химический анализ. Оборудование лабораторий и практикум по препаративной химии / пер. Л.Б. Кузнецовой, под ред. О.М. Петрухина. – 1984. – 632 с. : ил. – Библиогр.: с. 611-619 (235 назв.)
177436
  Дацун Иван Григорьевич Аноректальные нейрогломусы в онтогенезе и при Геморрое : Автореф... д-ра мед.наук: 14.00.02, 14.00.23 / Дацун Иван Григорьевич; Киевск. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – Киев, 1987. – 30л.
177437
  Холмс Д. Анормальная психология / Дэвид Холмс. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 304с. – (Концентрированная психология). – ISBN 5-94723-292-8


  Рассматриваются различные категории анормального поведения в соответствии с принятой классификацией, представлены основные определения, сведения из истории, информация о способах диагностики и лечения с учетом биосоциального контекста
177438
  Кучанський В.В. Анормальні перенапруги в магістральних електричних мережах з джерелами спотворень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Кучанський Владислав Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
177439
  Митрохин О. Анортозит-рапаківігранітна формація Східно-Європейської платформи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-57. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведений систематичний опис найбільш типових проявів анортозит-рапаківігранітної формації Східно-Європейської платформи. Проаналізовано особливості її розповсюдження, умов залягання, геологічної будови та складу. Обгрунтовано виділення двох ...
177440
  Митрохин О.В. Анортозит-рапаківігранітна формація українського щита (геологія, речовинний склад та умови формування) : автореф. дис. .... доктора геологічних наук: 04.00.01 / О.В. Митрохин ; КНУТШ .Геологічний факультет. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
177441
  Митрохин О.В. Анортозит-рапаківігранітна формація Українського щита (геологія, речовинний склад та умови формування) : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.01 / Митрохин Олександр Валерійович ; КНУТШ, Геологічний ф-т. – Київ, 2011. – 346 л. – Додаток: л. 316-346. – Бібліогр.: л. 279-315
177442
   Анортозит - рапакивигранитная формация. Восточно-Европейская платформа : Восточно-Европейская платформа. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1978. – 295 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 282-289
177443
  Богатиков О.А. Анортозиты / О.А. Богатиков ; отв. ред. В.А. Кононова ; АН СССР, Ин-т геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – Москва : Наука, 1979. – 231 с. : ил. – Библиогр.: с. 218-229 (310 назв.)
177444
   Анортозиты СССР : сборник статей / АН СССР, Петрогр. ком. ОГГГ ; отв. ред. О.А. Богатиков. – Москва : Наука, 1974. – 121 с. : ил., черт., карт. – Библиогр. в конце ст.
177445
  Ленников А.М. Анортозиты юга Алданского щита и его складчатого обрамления / А.М. Ленников. – Москва : Наука, 1979. – 164с.
177446
  Аносов В.М. Аносов В.М. 1921-1982 : выставка живописи : живопись, кат. выст. / В.М. Аносов ; Моск. орг. союза художников РСФСР. – Москва : МОСХ, 1983. – [8] с. : ил.
177447
   Анотації доповідей Першої наукової конференції молодих учених Українського науково-дослідного інституту рибного господарства, що відбулася 17-19 березня 1966 року в Києві : Збірник. – Київ : Урожай, 1967. – 43 с.
177448
   Анотації наукових робіт Одеського державного університету виконаних у 1941-1945 рр.. – Одеса : Вид. Одеського ун-ту, 1946. – 50 с.
177449
  Житницька А.А. Анотації наукових робіт: жанрові ознаки, диференціація та комунікативно-прагматичні характеристики // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 67-71
177450
  Сукальский А. Анотаційний збірник журнальної продукції УРСР / А. Сукальский, М. Рапота. – Х., 1932. – 182с.
177451
  Шулінова Л.В. Анотація в системі жанрів наукового стилю української літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 377-381
177452
   Анотація докторської дисертації З. Макарухи на тему: "Правові засади заснування та розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в рамках Європейського Союзу" // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 362-375. – ISSN 2304-1773


  Дисертаційне дослідження.
177453
  Полтавець Ю. Анотація як засіб комунікації між видавництвом і читачем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 3-5. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто особливості видавничої анотації як засобу масової комунікації, досліджено специфіку складників цієї взаємодії. Висвітлено прагматичний потенціал анотацій, проілюстровано види прагматичної інформації в їхніх текстах. Виявлено нові ...
177454
  Вакульчук О.А. Анотований бібліографічний покажчик "Симон Петлюрана на сторінках українських газет 1917-1920 років : матеріали до біобібліографії" у системі бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 310-324
177455
   Анотований бібліографічний покажчик праць науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2013-2020 роки) : (до 170-річчя створення каф. педагогіки) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [уклад.: А.А. Марушкевич, Н.І. Головко, С.П. Балашова]. – Київ : Компринт, 2020. – 62, [1] с. : портр.
177456
   Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД - БРФФД / [Держ. фонд. фундамент. дослідж. ; відп. за вип. Б.Р. Кияк]. – Київ : Академперіодика, 2017. – 178, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-360-350-6
177457
   Анотований каталог кінофільмів на природничо-наукову та науково-атеістичну тематику. – Київ, 1957. – 50 с.
177458
  Видро Є.Д. Анотований каталог наочих приладів з біології / Є.Д. Видро. – Київ, 1958. – 156с.
177459
   Анотований каталог республіканських газет і журналів України на 1941 рік. – Київ, 1941. – 56 с.
177460
   Анотований каталог фільмів 1928-1998. – Київ, 1998. – 500 с.
177461
   Анотований каталог фільмів діючого фонду : художні фільми випуску 1959-1960 років. – Київ, 1962. – 188 с.
177462
   Анотований каталог фільмів Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, 1928-2011 / [авт.-упоряд. : Р. Прокопенко, О. Кучерявий ; ред. О. Кучерявий] ; Нац. кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженка. – 2-ге вид., випр. й доп. – Київ : [Плам Груп], 2011. – 631, [1] с. : фотоіл.
177463
   Анотований каталог художніх та мультиплікаційних фільмів для дітей і юнацтва. – Київ : Мистецтво, 1963. – 296 с.
177464
   Анотований покажчик дисертацій, захищених в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (2004-2020 ) : анот. бібліогр. покажчик : до 100-річчя Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [наук. ред.: Г.М. Голиш ; уклад.: Н.В. Демченко]. – Черкаси : Гордієнко Є.І., 2021. – 376, [1] с. : портр.
177465
   Анотований покажчик дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді К73.053.01 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2004-2009 рр.) : [бібліогр. покажчик] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка, Наук. т-во істориків-аграрників ; [уклад. та авт. передм.: О.З. Силка, Л.І. Синявська]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2010. – 167, [1] с. – (Серія: Історична)
177466
   Анотований покажчик дисертаційних робіт (за 2009-2010 рр) = Catalogue of the dissertation abstracts (2009-2010) : (українською, російською та англійською мовами, що наявні у фонді наукової бібліотеки НУБіП України) / [уклад.: В.К. Сидоренко та ін. ; за заг. ред. Д.О. Мельничука] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КОМПРИНТ, 2013. – 622, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-2719-44-4
177467
   Анотований покажчик публікацій журналу "Архіви України" за 1988-1995 рр.. – Киев, 1997. – 150 с.
177468
  Вервес Ю.Г. Анотований список Calliphoridae (Diptera) України // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Т. 3. – С. 64-121.
177469
  Яковенко Н. Анотований список бделоідних коловерток (Rotifera: Eurotatoria, Bdelloidea) фауни України / Н. Яковенко, Е. Овандер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-29. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  На основі узагальнення літературних та власних матеріалів створений список таксонів коловерток підкласу Bdelloidea, відмічених на території України, до якого додані перелік локалітетів та екологічних преферендумів для кожного виду. Список включає 182 ...
177470
  Бур"ян З.В. Анотований список видів літорального зоопланктону різнотипних водойм об"єктів природно-заповідного фонду України в межах Середнього Подніпров"я / З.В. Бур"ян, А.В. Подобайло, В.М. Трохимець // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 68-72. – ISSN 1729-7184


  У роботі представлений анотований список видового складу літорального зоопланктону різнотипних водойм Ічнянського національного природного парку, Національного природного парку "Пирятинський" та Канівського природного заповідника. В Ічнянському НПП ...
177471
  Гончаров Г.Л. Анотований список іхтіофауни національного природного парку "Гомільшанські ліси" // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 70-76. – ISSN 1729-7184
177472
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 2. – 1995
177473
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 3. – 1995
177474
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 5. – 1995
177475
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 6. – 1995
177476
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 1. – 1996
177477
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 3. – 1996
177478
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 4. – 1996
177479
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 6. – 1996
177480
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 1. – 1997
177481
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 2. – 1997
177482
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 3. – 1997
177483
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 4. – 1997
177484
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 5. – 1997
177485
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 6. – 1997
177486
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 1. – 1998
177487
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 2. – 1998
177488
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 4. – 1998
177489
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 5. – 1998
177490
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 1. – 1999
177491
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 2. – 1999
177492
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 3. – 1999
177493
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 4. – 1999
177494
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 5. – 1999
177495
  Фесенко Г.В. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України / Г.В. Фесенко, А.А. Бокотей; Українське тов-во охорони птахів; Від.ред. О.Ю. Микитюк. – 2-е вид., виправ. і доп. – Київ-Львів, 2002. – 44с.
177496
  Фесенко Г.В. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів) / Г.В. Фесенко, А.А. Бокотей; ЛНУ ім. І. Франка; Держ. природознавчий музей НАНУ; Західноукраїнське орнітологічне тов-во; підготовлено у співпраці з Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ. – 3-тє вид., доп. – Київ; Львів, 2007. – 111с. – ISBN 966-8734-08-4
177497
   Анотування як процес аналітико-синтетичної переробки інформації : методичний посібник. – Харків, 2003. – 44 с. – (На допомогу працівникам освітянських бібліотек ; Вип. 2)
177498
  Тарноградский Д.А. Анофелогенные ландшафты Сев. Кавказа / Д.А. Тарноградский. – Дзауджикау
1. – 1948. – 138с.
177499
   Анофриев Олег. – Москва, 1972. – 8 с. : ил. – (Актеры советского кино)
177500
  Николаев Н В. Анри Барбюс - писатель революционер / Н В. Николаев, . – Москва, 1953. – 40с.
177501
  Видаль А. Анри Барбюс - солдат мира : пер. с фр. / А. Видаль ; предисл. Жака Д.юкло. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1962. – 408 с.
177502
  Вольфсон М Анри Барбюс / М Вольфсон, 1925. – 99 с. – Отд. оттиск: Подвижная хрестоматия, вып. 3, с. 289-388. – (Зарубежная хрестоматия для школ 2 ступени : Рабочий класс на Западе ; Ч. 3 : Анри Барбюс)


  Мирский Л. Подвижная хрестоматия для школ II ступени. Ч. I-III [Текст] / Л. Мирский, В. Цветаев; предисл. П. Блонского. – М.: Госиздат,[1925] НПБ УШ Ч. I. Вып. I / Деревня и Октябрь. – 487 с. Ч. II. Вып. I. Рабочий класс и Октябрь.– 442 ...
177503
  Исбах А.А. Анри Барбюс / А.А. Исбах. – Москва, 1948. – 29 с.
177504
  Николаев Н В. Анри Барбюс / Н В. Николаев, . – М, 1954. – 148с.
177505
  Гуро И.Р. Анри Барбюс / Ирина Гуро, Лидия Фоменко. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 272, [8] с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 6 ; 336 : Серия биографий)
177506
   Анри Барбюс : библиографический указатель. – Москва : Книга, 1964. – 194 с., [1] портр. – (Писатели зарубежных стан)
177507
  Капустинская К.А. Анри Беккерель / К.А. Капустинская. – Москва : Атомиздат, 1965. – 83 с. : ил. – (Научно-популярная библиотека)
177508
  Узнадзе Д.Н. Анри Бергсон / Д.Н. Узнадзе. – Тифлис (Тбилиси) : Изд-во Тифлисского ун-та, 1920. – 249 с. – Изд. на груз. яз.
177509
   Анри де Сен-Симон. Его жизнь и учения. – М.-Л., 1926. – 240с.
177510
  Фиала В. Анри де Тулуз-Лотрек / В. Фиала. – Прага, 1962. – 31 с.
177511
  Шелест В. Анри де Тулуз-Лотрек: "Скорбь смеха, ад веселья" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 7 (107). – С. 99-123. – ISSN 1819-6268
177512
  Ивонина Л.И. Анри де Тюренн // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 56-82. – ISSN 0042-8779


  Анрі де Ла Тур д"Овернь, віконт де Тюренн ( фр. Henri de La Tour d"Auvergne, vicomte de Turenne; 11 вересня 1611 - 27 липня 1675 ), відомий під ім"ям Тюренн, - знаменитий французький полководець, маршал Франції (1643) і головний маршал Франції (1660). ...
177513
   Анри Картье-Брессон: фотография : Каталог выставки. – Москва, 1986. – 23с.
177514
  Тумаков И.М. Анри Леон Лебег :1875-1941. / И.М. Тумаков. – М., 1975. – 119с.
177515
   Анри Матисс. – М., 1969. – 13с.
177516
  Арагон Л. Анри Матисс : роман : [в 2 т.] / Луи Арагон ; пер. с фр. Л. Зониной. – Москва : Прогресс
[Т.] 1. – 1981. – 240 с. : ил., цв. ил.
177517
  Арагон Л. Анри Матисс : роман : [в 2 т.] / Луи Арагон ; пер. с фр. Л. Зониной. – Москва : Прогресс
[Т.] 2. – 1981. – 228 с. : ил., цв. ил.
177518
   Анри Матисс // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 94 : Анри Матисс. – С. 3-31.
177519
   Анри Матисс. Заметки живописца // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 12. – С. 56-66.
177520
  Русаков Ю.А. Анри Матисс. Искусство книги / Ю.А. Русаков. – Ленинград : Искусство, 1980. – 84 с.
177521
  Логунов А.А. Анри Пуанкаре и теория относительности / А.А. Логунов. – Москва : Наука, 2004. – 256с. – ISBN 5-02-032855-3
177522
  Пащенко В.І. Анрі Барбюс: життя і творчість : життя і творчість / В.І. Пащенко. – Київ : Дніпро, 1980. – 216 с. – (Класики зарубіжнлї літератури)
177523
  Гавриленко Є.В. Анрі Бейль Другий: батьки і діти у Стендаля // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 63-73. – ISSN 2312-3036


  "Розглянуто зв"язок між однією з ключових тем автобіографічної книги Стендаля «Життя Анрі Брюлара» - проблемою взаємин батьків і дітей – і втіленням топосу родинних стосунків у романній творчості французького автора – від його першого малоуспішного ...
177524
  Дюран Р. Анрі Дюнан 1828-1910 / Роже Дюран ; [пер. з фр.: О. Соломарська ; наук. ред.: О. Чередніченко]. – Київ : Товариство Червоного Хреста України : Товариство Анрі Дюнана, 2020. – 106 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 83–89. – ISBN 978-617-7894-00-0
177525
   Анрі Жуль Пуанкаре (1854-1912) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6/7/8 (154). – С. [57]-56. – ISSN 2518-7104
177526
  Маевська Т.П. Анрій Головко : бібліографічний покажчик / Т.П. Маевська. – Київ, 1964. – 42 с.
177527
  Гаврилюк Т.В. Анропологія Карла Ранера у співвідношенні з сучасними світоглядними запитами // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 21-27


  Стаття присвячена аналізу відповідності основних антропологічних положенькатолицького філософа Карла Ранера сучасним світоглядним запитам. Статья посвящена анализу соответствия основных антропологических положений католического философа Карла Ранера ...
177528
  Шевченко Л.М. Ансамблева культура виконання квартету-концерту F-DUR 370 В. Моцарта // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 416-420. – ISSN 2226-3209
177529
  Смірнова І.В. Ансамблеве письмо в камерно-інструментальних творах для змішаних складів у творчості німецьких композиторів кінця XVIII - XIX століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Смірнова Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
177530
  Гуда А.І. Ансамблеві пошукові моделі і методи параметричної ідентифікації систем з хаотичною поведінкою : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Гуда Антон Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. металургійна акад. України. – Дніпро, 2018. – 44 с. – Бібліогр.: 50 назв
177531
  Мандзюк Л.С. Ансамблево-виконавська творчість бандуриста: мистецтвознавчий та психолого-педагогічний аспекти : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Мандзюк Л.С.; Харківський держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
177532
   Ансамбли. – Москва, 1970. – 16 с. : ил.
177533
  Панова Л.А. Ансамбли женской одежды. / Л.А. Панова. – Минск, 1989. – 54с.
177534
  Зарецька О.О. Ансамблі ситуативних чинників як складова життєвої ситуації особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С.70-77. – ISBN 978-966-8063-80-2
177535
  Кулінець Ансамбль "Дивограй" - скарбниця українського фольклору на теренах Малого Полісся / Кулінець, , Володимир // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 22-23
177536
  Роїк О. Ансамбль бандуристів ім. Гната Хоткевича // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 9 (391), вересень : вересень. – С. 18-19
177537
  Егоров Ю.А. Ансамбль в градостроительстве СССР / Ю.А. Егоров. – Москва, 1961. – 215с.
177538
  Ушаков Ю.С. Ансамбль в народном зодчестве русского Севера: пространственная организация, композициционные приемы, восприятие / Ю.С. Ушаков. – Ленинград, 1982. – 168 с.
177539
  Чубук М. Ансамбль Вірського // Український календар УСКТ. – Варшава, 1981
177540
  Липка Р.М. Ансамбль вулиці Вірменської / Р.М. Липка. – Львів, 1983. – 112 с.
177541
  Крашенинникова Н.А. Ансамбль Голицынской больницы / Н.А. Крашенинникова. – Москва, 1955. – 30с.
177542
  Чудновский М.А. Ансамбль Игоря Моисеева / М.А. Чудновский. – М, 1959. – 32с.
177543
  Крамер Александр Ансамбль индийских музыкантов Manganiyar Seduction. Средневековое обольщение : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 30-33 : Фото
177544
  Слупський В.В. Ансамбль мідних духових інструментів доби Відродження // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 71-96. – ISSN 2522-4190


  "Розглянуто історичні аспекти розвитку ансамблевого виконавс-тва на мідних духових інструментах доби Відродження. Розкрито специфічні особливості використання мідних духових ансамблів у церковно-державних церемоніях, основною складовою яких була ...
177545
   Ансамбль народного танца Дагестана "Лезгинка" : [статья о творческом пути, состав труппы и программа]. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1960. – 44 с. : ил.
177546
  Білоусько О. Ансамбль Олександрівського (Круглого) майдану // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 8 (206). – С. 18-39. – ISSN 0131-2685


  Цивільна архітектура Полтави.
177547
  Дрига К.І. Ансамбль скрипалів у сучасному українському мистецтві (за матеріалами творчої діяльності східноукраїнських виконавських колективів) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 250-260
177548
  Водзинський Євген Ансамбль Софії Київської і потреби охорони його історичного середовища // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1 (158). – С. 2-18. – ISSN 0131-2685
177549
  Хаджиев М.А. Ансамбль страны гор / М.А. Хаджиев. – Махачкала, 1960. – 22с.
177550
   Ансамбль театра имени А.С. Пушкина : площадь Островского, улица зодчего Росси, площадь Ломоносова : [Архитектурные ансамбли Ленинграда]. – Ленинград ; Москва : Госстройиздат, 1954. – 13 с. : ил.
177551
  Немцева Н.Б. Ансамбль Шахи Зинда : Ист.-архит. очерк / Н.Б. Немцева, Ю.З. Шваб. – Ташкент, 1979. – 167с.
177552
  Амирханова М.А. Ансар П. Идеологии, конфликты и власть // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1980. – Вып. 3. – С. 207-215. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
177553
  Власова С.К. Ансаровы огни / С.К. Власова. – Челябинск, 1974. – 119с.
177554
  Алєксандрова О.В. Ансельм Кентерберійський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 189-192. – ISBN 966-316-069-1
177555
   АНТ : інформаційно-довідковий вісник археології мистецтва культури. – Київ
№ 1. – 1999. – 55 с.
177556
   АНТ : інформаційно-довідковий вісник археології мистецтва культури. – Київ
№ 2/3. – 1999. – 79 с.
177557
  Алешо О.Г. Антpопометpичні досліди укpаїнського населення Уманського і Таpащанського повітів Київщини. – Київ : [Вид. Укp. Hаук. Т-ва. Дpук. Укp. Hаук. Т-ва], 1919. – 33 с. : мал., табл. – Hа тит. аpк. та обкл. назва паpал. фp. - Додаток антpопольогічних показчиків: С. 31-32. - Відб. з: Збірник памяти Хв. Кіндp. Вовка, 1919


  На тит. стор. дарчий підпис. Оресту Івановичу
177558
   Антpопоцентpичний пiдхiд у дослiдженнi мови : Матеpiали VII мiжнаpоднаpодних Каpських читань. 13-14 тpавня 1998 p. – Нiжин : Наука-сеpвiс, 1998. – 250с. – ISBN 966-739-103-5
177559
  Ванагас В. Антаас Страздас : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ванагас В. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 15 с.
177560
  Стрешинский М.О. Антагонизм между penicillium notatum и Bacillus sibtilis и влияние количественных соотношений этих форм на исход конкуренции между ними : Автореф. дис. ... Канд. биол. наук / Стрешинский М.О. ; Ин-т генетики Акад. наук СССР. – Москва-Ленинград, 1949. – 16 с.
177561
  Ваксман З.А. Антагонизм микробов и антибиотические вещества / З.А. Ваксман. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 392 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
177562
  Гранин Ю.Д. Антагонизмы и противоречия современного общественного развития. / Ю.Д. Гранин, М.Б. Сапунов. – М., 1986. – 60с.
177563
  Гуринович Е.С. Антагонистические взаимодействия почвенных и некоторых фитопатогенных микроорганизмов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гуринович Е.С.; Белорус.гос.ун-т. – Москва, 1953. – 15 с.
177564
  Козловский В. Антагонистические и неантагонистические противоречия / В. Козловский. – Москва, 1954. – 88с.
177565
  Киселева Л.И. Антагонистические и неантогонистические противоречия как два противоположных типа противоречий современного этапа общественного развития : Автореф... канд. философ.наук: / Киселева Л.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 19л.
177566
  Сейкетов Г.Ш. Антагонистические свойства почвенных грибов из рода Trichoderma и использование их в борьбе с ризоктониозом картофеля. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сейкетов Г.Ш.; АН Каз.ССР.Сектора микробиологии. – Алма-Ата, 1951. – 12л.
177567
  Шерстобаєва О.В. Антагонізм Bacillus thuringiensis до фітопатогенних мікроміцетів - збудників хвороб яблуні / О.В. Шерстобаєва, А.Б. Крижанівський, А.А. Бунас // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 71-77 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-4893
177568
  Сквіра Н.М. Антагоністичність у літературі. До питання про літературний канон // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 146-151
177569
  Миловидов Е.В. Антакритические письма / Е.В. Миловидов. – М., 1980. – 80с.
177570
  Россиянов О.К. Антал Гидаш : очерк творчества / О.К. Россиянов. – Москва : Художественная литература, 1970. – 120 с. : 1 портр.
177571
   Анталія - світовий бренд = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 115 : Іл.
177572
  Біленко Василь Анталія відпочиває. Від туристів : Туреччина/спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 80-84 : Фото
177573
  Малей Антоніна Анталія. Сніг, кремль, і літописи на килимах : спецрепортаж. Туреччина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 66-72 : Фото
177574
  Нарожна Тетяна Анталія. Що включено? : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-72 : Фото
177575
  Рагуотис Б. Антанас Бимба -- публицист и историк литовской культуры. : Автореф... канд.ист.наук: 07.571 / Рагуотис Б.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 15л.
177576
  Гудайтис Антанас Антанас Гудайтис / Гудайтис Антанас. – Москва, 1979. – 43с.
177577
   Антанас Ионасович Жмуйдзинавичюс. – М, 1953. – 66с.
177578
  Підлуцький О. Антанас Смятона. Син кріпака, який повернув Литву литовцям // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 лютого (№ 5). – С. 15


  "Перше засідання уряду Литовської республіки 1918 року проводили... французькою. Урядовці були освіченими людьми і володіли щонайменше трьома мовами, тому засідання можна було б провадити ще й польською або російською. Але позаяк ані більшовицька ...
177579
  Пивовар С.Ф. Антанта / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 13-14. – ISBN 966-642-073-2
177580
  Гончар Б.М. Антанта // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 66. – ISBN 966-316-039-X
177581
   Антанта и Врангель : сборник статей. – Москва ; Петроград : Госиздат
Вып. 1. – 1923. – 208 с. – Экз. № 1283541 деф., отсутств. с. 209-260 и 11 с. ил.
177582
  Гончар Б.М. Антанта середземноморська 1887 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 67-68. – ISBN 966-316-039-X
177583
  Діденко І.А. Антанта у зовнішньополітичній концепції кримської влади (жовтень - грудень 1918 р.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2008. – № 44. – С. 13-27. – ISSN 1682-671Х
177584
   Антарктида-історія дослідження // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.1,68. – ISSN 1605-9875


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
177585
  Караславов С.Г. Антарктида - бяла и синя / С.Г. Караславов. – София, 1974. – 151с.
177586
  Павловська М. Антарктида - величезна природна лабораторія, де можна побачити, що буде з планетою в майбутньому / спілкувалася Віра Колеснікова // Світ. – Київ, 2020. – Грудень (№ 47/48). – С. 4
177587
  Лозицький В. Антарктида - геофізичні дослідження на станції "Академік Вернадський" / В. Лозицький, Г. Міліневський // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 36-42. – ISSN 1819-7329
177588
  Остролуцька Л. Антарктида - царина для науковців та "велике вікно можливостей" // Світ. – Київ, 2019. – Квітень (№ 13/14). – С. 1, 4
177589
  Бєлозоров С.Т. Антарктида : посібник для географічних ф-тів ун-тів і пед. ін-тів УРСР / С.Т. Бєлозоров. – Київ : Радянська школа, 1950. – 68 с. : іл.; 1 карта, 1 схема
177590
  Грушинский Н.П. Антарктида / Н.П. Грушинский, А.Г. Дралкин. – Москва : Недра, 1988. – 199 с. : ил.
177591
  Лозицький В. Антарктида // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 36-42. – ISSN 1819-7329


  Геофізичні дослідження на станції "Академік Вернадський"
177592
  Будько Євген Антарктида : із зими в зиму, або 10 місць, які варто побачити засніженими // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 25 : фото
177593
  Колеснікова А. Антарктида для України - це можливість робити науку світового рівня // Світ. – Київ, 2020. – Вересень (№ 35/36). – С. 4
177594
  Міліневський Г. Антарктида по-українськи / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 3


  "22 роки (з 6 лютого 1996 р.) майорить над Антарктидою український прапор. До його появи та постійної присутності України на шостому континенті великою мірою причетні науковці КНУ. Наші геофізики, біологи, метеорологи вели свої спостереження на ...
177595
   Антарктида по-українські // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  "Наші геофізики, біологи, метеорологи вели свої спостереження на станції «Академік Вернадський» з часів першої Української антарктичної експедиції. Її начальник, нині завідувач лабораторії Фізики космосу фізичного факультету КНУ Геннадій ...
177596
   Антарктида стає ближчою! // Світ. – Київ, 2021. – Лютий (№ 5/6)
177597
  Степанов Н. Антарктида станет меккой для туристов // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2014. – № 3/4 (105/106). – С. 29-33
177598
  Копылов Денис Антарктида. Затерянная во льдах // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 50-57 : фото
177599
  Кох Рози Антарктида. На паруснике во льдах : экспедиция / Кох Рози, Геккель Ролан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 86-97 : Фото. – ISSN 1029-5828
177600
  Логінов Володимир Антарктида. Останній континент : Terra incognita / Логінов Володимир, Федчук Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 90-96 : Фото
177601
  Росс Елізабет Антарктида. Цей чарівний антисвіт : Вояж-колекція / Росс Елізабет, Михальчук Сергій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 90-94 : Іл.
177602
  Дикий І. Антарктида: відчути і побачити зблизька // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-33


  Бесіда з молодим вченим Ігорем Диким, який працював в експедиції в Антарктиці (19 січ. 2006 - 19 берез. 2007)
177603
  Абромайт Ларс Антарктида: оазисы жизни : Экспедиция / Абромайт Ларс, Стайнметц Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 44-60 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
177604
  Мягков С.М. Антарктида: прошлое и будущее оледенения / С.М. Мягков. – Москва : Московский университет, 1989. – 158с.
177605
   Антарктиду - в надійні руки // Київський університет. Науковий дайджест. – Київ, 2021. – Дод. до газ. Червень (№ 6). – С. 5


  25 років тому, 6 лютого 1996 р. над Антарктидою замайорів український прапор. Від першої Української антарктичної експедиції університетськігеофізики, біологи, метеорологи вели свої спостереження на станції "Академік Вернадський". Її першим начальником ...
177606
  Ларіна О. Антарктиду з землі і космосу вивчатиме нова українська експедиція // Світ. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/6). – С. 3


  "У передостанній день січня під головуванням президента НАН України академіка Бориса Патона відбулося чергове засідання Президії Академії".
177607
  Іваничук М. Антарктика / М. Іваничук. – Харків, 1934. – 96с.
177608
  Буйницкий В.Х. Антарктика / В.Х. Буйницкий. – Москва : Географгиз, 1953. – 72 с.
177609
   Антарктика. – Ленинград : ГИМИЗ
Ч. 1 : Основные черты климата и погоды / сост.: Г.М. Таубер. – 1956. – 148 с. : ил. – Библиогр.: с. 143-147
177610
   Антарктика. – Ленинград : ГИМИЗ
Ч. 2 : Основные черты гидрологического режима антарктических вод / сост.: Ю.В. Макеров. – 1956. – 106 с. – Библиогр.: с. 102-104
177611
  Лебедев В.Л. Антарктика / В.Л. Лебедев. – Москва, 1957. – 192с.
177612
   Антарктика : материалы по ист. исследования и по физ. географии : сборник статей. – Москва : Географгиз, 1958. – 445 с., [1] л. карт. : ил., карт.
177613
   Антарктика : Доклады комиссии 1967. – Москва : Наука, 1969. – 200с.
177614
   Антарктика : доклады комиссий. – Москва : Наука
Вып. 17. – 1978
177615
   Антарктика : доклады комиссий. – Москва : Наука
Вып. 19. – 1980
177616
   Антарктика : доклады комиссий. – Москва : Наука
Вып. 20. – 1981
177617
   Антарктика : доклады комиссий. – Москва : Наука
Вып. 21. – 1982
177618
  Голицын В.В. Антарктика / В.В. Голицын. – М, 1983. – 160с.
177619
   Антарктика : доклады комиссий. – Москва : Наука
Вып. 22. – 1983
177620
  Голицын В.В. Антарктика / В.В. Голицын. – М, 1989. – 334с.
177621
  Соудерс Пол Антарктика // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 42-43 : фото
177622
  Дьякова Л.В. Антарктика : геополитические, этические. правовые аспекты и перспективы России // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 41-52. – ISSN 044-748Х
177623
  Слевич С.Б. Антарктика в современном мире / С.Б. Слевич. – Москва : Мысль, 1985. – 223с.
177624
   Антарктика і глобальні системи Землі: нові виклики та перспективи = Antarctica and earth global systems: new challenges and outlooks : V МАК 2011: V Міжнародна Антарктична Конференція, м. Київ, Україна, 17-19 травня 2011 р. : тези / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; НАН України ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; Нац. антарктичний науковий центр ; [наук. комітет : П.Ф. Гожик та ін. ; орг. комітет : В.А. Литвинов та ін.]. – Київ : [Фоліант], 2011. – 356 с. : ил., табл.
177625
  Івченко В. Антарктика наповнюється українськими іменами // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 січня (№ 8). – С. 8


  Зав. відділу науково-технічної інформації Національного антарктичного наукового центру А. Федчук, крім антарктичної станції "Академік Вернадський", називає півострів Вернадського, бухту Омельченка і хребет космонавта Поповича. Є також півострів Київ.
177626
  Парнікоза І.Ю. Антарктика та дух антаркичного братства залишаються з людиною назавжди // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 6 (102). – С. 16-17


  Про антарктичну станцію "Академік Вернадський"
177627
  Неверов И.М. Антарктика. / И.М. Неверов. – К., 1976. – 288с.
177628
  Гусев А.М. Антарктика. Океан и атмосфера / А.М. Гусев. – Москва : Просвещение, 1972. – 151с
177629
  Васильева Лариса Антарктика. Экстремальный автопробег по трем полосам. Айс-рекорд // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №11 (2950). – С. 60-67 : фото
177630
  Трешников А.Ф. Антарктика: исследования, открытия / А.Ф. Трешников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 120с.
177631
  Колесникова Е.А. Антарктика: история освоения и перспективы международного управления в XXI веке // Вестник Московского университета. Серия 25 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 182-203. – (Международные отношения и мировая политика ; т.7, № 4). – ISSN 0201-7385,2076
177632
  Пристли Р. Антарктическая одиссея : Северная партия экспедиции Р.Скотта. / Р. Пристли. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 260с.
177633
  Пристли Р. Антарктическая одиссея : Северная партия экспедиции Р.Скотта. / Р. Пристли. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 359с.
177634
  Парникоза И.Ю. Антарктическая Одиссея // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 37-40
177635
  Парникоза И.Ю. Антарктическая Одиссея // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 38-41
177636
   Антарктические экспедиции США. – Москва. – (Иностранная литература по Антарктике ; Вып. 1)
Ч. 1 : Операция "Дипфриз-1". – 1958. – 76 с.
177637
   Антарктические экспедиции США. – Москва. – (Иностранная литература по Антарктике ; Вып. 2)
Ч. 2 : Операция "Дипфриз-2". – 1958. – 84 с. : ил.
177638
   Антарктические экспедиции США. – Москва. – (Иностранная литература об Антарктике ; Вып. 3)
Ч. 3 : Начало операции"Дипфриз-3". – 1958. – 60 с.
177639
  Кутузов П.С. Антарктический дневник : Дневник молодого ученого подгот. к печати Ю.Калещук. / П.С. Кутузов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 168с.
177640
  Юхов В.Л. Антарктический клыкач. / В.Л. Юхов. – М., 1982. – 114с.
177641
  Самышев Э.З. Антарктический криль и структура планктонного сообщества в его ареале / Э.З. Самышев. – Москва : Наука, 1991. – 165с.
177642
   Антарктический криль. Биология и промысел. – Калининград : АтлантНИРО, 1965. – 92 с.
177643
  Лосев К.С. Антарктический ледниковый покров : история и современное состояние / К.С. Лосев. – Москва : Наука, 1982. – 159с.
177644
   Антарктический робот-проводник : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 28 : Фото. – ISSN 1029-5828
177645
  Говоруха Л.С. Антарктическое ожерелье / Л.С. Говоруха. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 103с.
177646
  Фельдман В. Антарктична гляціологія: На льодовику і в крижаній печері // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 52). – С. 8


  "Одним із найцікавіших відкриттів, здійснених нещодавно зимівниками 24-ї української антарктичної експедиції (2019–2020 рр.), яка нині працює на острові Галіндез, де розташована наша станція «Академік Вернадський», стало виявлення входу до великої ...
177647
  Парнікоза І.Ю. Антарктична Одіссея // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 38-42


  На острові Галіндез, на мисі Марина, розташована українська антарктична станція Академік Вернадський.
177648
  Парнікоза І.Ю. Антарктична Одіссея // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 41-48


  Відкриття та вивчення української Антарктиди. Станція Академік Вернадський.
177649
  Парнікоза І.Ю. Антарктична одіссея. Зелений покрив Аргентинських островів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 51-55. – ISSN 2518-7104
177650
  Парнікоза І.Ю. Антарктична Одіссея. Зелений покрив Аргентинських островів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 39-43. – ISSN 2518-7104
177651
  Парнікоза І.Ю. Антарктична одіссея. Зелений покрив Аргентинських островів. // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (127). – С. 33-36. – ISSN 2518-7104
177652
  Парнікоза І.Ю. Антарктична одіссея. Районування, клімат, топографія та геологія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 38-44. – ISSN 2518-7104
177653
  Парнікоза І.Ю. Антарктична Одіссея. Твариний світ морської Антарктики. Наземні та пресноводні безхребетні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – С. 35-36. – ISSN 2518-7104
177654
  Парнікоза І.Ю. Антарктична Одіссея. Тваринний світ морської Антарктики. Птахи // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 25-29. – ISSN 2518-7104
177655
  Горобець Л. Антарктична одіссея. Тваринний світ морської Антарктики. Тюлені та китоподібні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 26-30. – ISSN 2518-7104
177656
  Задорожний М.П. Антарктична станція Маккуорі-Айленд // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 2 (228). – С. 43 : фото
177657
   Антарктична Україна в дзеркалі преси : [добірка публ. ЗМІ] / [кер. проекту В. Литвинов ; упоряд. В. Бочкарьов]. – [Київ] : Національний антарктичний науковий центр
Т. 1 : 1994-2004. – 2014. – 515 с. – Без тит. арк.
177658
   Антарктична Україна в дзеркалі преси : [добірка публ. ЗМІ] / [кер. проекту В. Литвинов ; упоряд. В. Бочкарьов]. – [Київ] : Національний антарктичний науковий центр
Т. 2 : 2005-2014. – 2014. – 522 с. – Без тит. арк.
177659
  Черняєв О. Антарктичні дослідження в умовах науково-технічної революції 1950 - 1970-х рр. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – C. 276-281
177660
  Задорожний М.П. Антарктичні станції // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 10 (224). – С. 40-47 : фото, табл
177661
  Задорожний М.П. Антарктичні станції // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 9 (223). – С. 36-48 : фото
177662
  Задорожний М.П. Антарктичні станції (кінець ХХ - початок ХХІ століття) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 12 (226). – С. 35-47 : табл., фото
177663
  Задорожний М.П. Антарктичні станції 1980-х // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 11 (225). – С. 38-48 : мал., табл.
177664
  Фельдман В. Антарктичну естафету "22 - 23" передано // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 11 травня (№ 19). – С. 9


  "До столиці України повернулися зимівника 22-ї антарктичної експедиції, котрі, відпрацювавши протягом року (2017 - 2018) на станції "Академік Вернадський", передали її колегам із 23-ї експедиції."
177665
  Судовцова Л. Антарктичну естафету передали успішно // Світ. – Київ, 2017. – Травень (№ 17/18). – С. 2, 4


  XXI Українська антарктична експедиція, виконавши запрограмований обсяг роботи, повернулася додому.
177666
  Наровский А.А. Антверпен пал, но Бельгия жива! : эскиз в 1 действии / А.А. Наровский [Навроцкий А.А,]. – Петроград : Изд. Имп. Русского театр. о-ва ; Тип. Главного управления Уделов, 1914. – 20 с.
177667
  Герман М.Г. Антверпен. Гент. Брюгге. Города старой Фландрии / М.Г. Герман. – Ленинград, 1974. – 184 с.
177668
  Опимах Ирина Антверпенская красавица // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 9 : За живое. – С. 74-77


  О шедеврах фламандского живописца Питера Рубенса (1577-1640), который как никто другой воплотил подвижность, безудержную жизненность и чувственность европейской живописи эпохи барокко. Творчество Рубенса - органичный сплав традиций брейгелевского ...
177669
  Зарудный М.Я. Антеи / М.Я. Зарудный. – Москва, 1962. – 76 с.
177670
  Зарудний М.Я. Антеї : п"єса / М.Я. Зарудний. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 129 с.
177671
  Зарудний М.Я. Антеї : п"єса / М.Я. Зарудний. – Київ, 1962. – 467 с.
177672
  Барчан В. Антеїзм як домінанта художньо-світоглядної концепції в ліриці П. Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 16-21. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
177673
  Сокол Г. Антеїзм як основа ментального дискурсу в повісті Галини Журби "Зорі світ заповідають" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 218-221. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
177674
  Черниченко Ю.Д. Антей и Бобошко / Ю.Д. Черниченко. – Москва, 1963. – 94с.
177675
  Прус Б. Антек / Б. Прус. – Х-Одеса, 1931. – 40с.
177676
  Книш Г.А. Антени : Поезії / Г.А. Книш. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 86 с.
177677
   Антени та антенні решітки для мобільних рухомих об"єктів : монографія / О.Р. Безносова, С.В. Бухаров, В.В. Овсянніков [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2019. – 138, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 131-135. – ISBN 978-966-981-291-9
177678
  Куняев Б.И. Антенна / Б.И. Куняев. – Рига, 1965. – 156с.
177679
  Куклин Л.В. Антенна / Л.В. Куклин. – Ленинград, 1970. – 168 с.
177680
  Гартман Г.А. Антенна и заземление / Г.А. Гартман. – Москва, 1935. – 56 с.
177681
  Станишич Й. Антенна на мраморе. / Й. Станишич. – Л., 1972. – 135с.
177682
  Стуруа Лиана Антенна над городом / Лиана Стуруа ; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1976. – 64 с.
177683
  Ахметов А. Антенна над юртой : стихи, сказки, поэмы : [переводы] / Ахметов А. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 95 с. : портр.
177684
  Цейтлин Н.М. Антенная техника и радиоастрономия / Н.М. Цейтлин. – Москва : Советское радио, 1976. – 350 с.
177685
  Мазуренко О.В. Антенні решітки з нелінійною просторовою обробкою полігармонічних ортогональних сигналів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 71-78
177686
  Метрикин А.А. Антенно-волноводные тракты радиорелейных линий связи / А.А. Метрикин. – Москва, 1966. – 112 с.
177687
   Антенно-волноводные устройства и методы СВЧ измерений : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ДГУ, 1987. – 83 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
177688
   Антенно-фидерные и измерительные устройства сверхвысоких частот. – Харьков : Изд-во КГУ, 1971. – 125 с. : ил.
177689
  Линде Д.П. Антенно-фидерные устройства / Д.П. Линде. – М.-Л., 1953. – 192с.
177690
  Близнюк Н.Р. Антенно-фидерные устройства / Н.Р. Близнюк ; под ред. Ф.Р. Холявко ; Киев. высшее инж. радиотехн. училище войск ПВО. – Киев : [б. и.], 1960. – 472 с.
177691
  Драбкин Антенно-фидерные устройства / Драбкин, В.Л. Зузенко. – Москва, 1961. – 816 с.
177692
  Попереченко Б.А. Антенно-фидерные устройства / Б.А. Попереченко. – Москва : МЭИ
Ч. 2 : Линии передач. – 1961. – 78 с.
177693
  Кочержевский Г.Н. Антенно-фидерные устройства : Учебник для вузов по спец. "Радиосвязь, радиовещание и телевидение" / Г.Н. Кочержевский. – Москва : Радио и связь, 1968. – 350с. – ISBN 5-256-00199-X
177694
  Драбкин А.Л. Антенно-фидерные устройства / А.Л. Драбкин, В.Л. Зузенко, А.Г. Кислов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1974. – 536 с.
177695
  Лавров А.С. Антенно-фидерные устройства / А.С. Лавров, Г.Б. Резников. – Москва, 1974. – 367 с.
177696
  Фрадин А.З. Антенно-фидерные устройства / А.З. Фрадин. – Москва : Связь, 1977. – 440 с.
177697
  Кочержевский Г.Н. Антенно-фидерные устройства : Учебник для электротехн. ин-тов связи / Г.Н. Кочержевский. – Москва : Связь, 1989. – 484с.
177698
  Вакула А.Ф. Антенно-фидерные устройства РЛС / А.Ф. Вакула. – Київ
2. – 1966. – 169с.
177699
  Цыбаев Б.Г. Антенны-усилители / Б.Г. Цыбаев, Б.С. Романов. – Москва : Советское радио, 1980. – 240 с.
177700
   Антенны. – Москва : Советское радио, 1951. – 292 с.
177701
  Домбровский И.А. Антенны / И.А. Домбровский. – Москва, 1951. – 352 с.
177702
  Щелкунов С.А. Антенны / С.А. Щелкунов, Г.Т. Фриис. – Москва : Советское радио, 1955. – 604 с.
177703
  Надененко С.И. Антенны / С.И. Надененко. – Москва, 1959. – 551 с.
177704
  Белоцерковский Г.Б. Антенны : [учеб.пособ. для радиотехн. специальностей техникумов] / Г.Б. Белоцерковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Оборонгиз, 1962. – 492 с. : ил., 1 диагр. – Библиогр.:с. 488-489
177705
  Никольский В.В. Антенны / В.В. Никольский. – Москва, 1966. – 268 с.
177706
  Ротхаммель К. Антенны / К. Ротхаммель. – Москва : Энергия, 1967. – 271 с.
177707
  Ротхаммель К. Антенны / К. Ротхаммель. – 2-е, доп. – Москва : Энергия, 1969. – 312 с.
177708
  Корбанский И.Н. Антенны / И.Н. Корбанский. – Москва : Энергия, 1973. – 336 с.
177709
  Марков Г.Т. Антенны / Г.Т. Марков, Д.М. Сазонов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1975. – 528 с.
177710
   Антенны. – Москва : Радио и связь
№ 26. – 1978
177711
  Ротхаммель К. Антенны / К. Ротхаммель. – Москва : Энергия, 1979. – 321 с.
177712
   Антенны. – Москва : Радио и связь
№ 28. – 1980
177713
   Антенны : сборник научных трудов. – Москва
№ 29. – 1981
177714
   Антенны. – Москва : Радио и связь
№ 30. – 1982
177715
   Антенны. – Москва : Радио и связь
№ 31. – 1984
177716
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 4. – 2001
177717
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 5. – 2001
177718
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 6. – 2001
177719
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 7. – 2001
177720
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 8. – 2001
177721
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 9. – 2001
177722
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 1. – 2002
177723
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 2/3+(CD). – 2002
177724
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 4. – 2002
177725
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 5. – 2002
177726
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 6. – 2002
177727
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 7. – 2002
177728
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 8/9. – 2002
177729
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 10. – 2002
177730
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 11. – 2002
177731
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 12. – 2002
177732
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 1. – 2003
177733
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 2. – 2003
177734
   Антенны : Научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 3/4. – 2003
177735
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 5. – 2003
177736
   Антенны : Научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 6. – 2003
177737
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 7/8. – 2003
177738
   Антенны : Научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 9. – 2003
177739
   Антенны : Научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 10/11. – 2003
177740
   Антенны : Научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 12. – 2003
177741
   Антенны (описание к лабораторной работе). – Горький, 1969. – 16 с.
177742
  Уолтер К. Антенны бегущей волны / К. Уолтер. – Москва : Энергия, 1970. – 448 с.
177743
  Кинг Р. Антенны в материальных средах / Р. Кинг, Г. Смит. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1984. – 416 с.
177744
  Кинг Р. Антенны в материальных средах / Р. Кинг, Г. Смит. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1984. – С. 422-824
177745
  Мареев Е.А. Антенны в плазме / Е.А. Мареев, Ю.В. Чугунов. – Нижний Новгород : ИПФ, 1991. – 229 с.
177746
  Харченко К.П. Антенны вертикальной поляризации / К.П. Харченко. – Москва : Радио и связь, 1984. – 47 с.
177747
  Пясецкий В.В. Антенны для индивидуального приема телевидения / В.В. Пясецкий. – Минск : Беларусь, 1971. – 96 с.
177748
  Покрас А.М. Антенны земных станций спутниковой связи / А.М. Покрас. – Москва : Радио и связь, 1985. – 288 с.
177749
  Метрикин А.А. Антенны и волноводы РРЛ / А.А. Метрикин. – Москва, 1977. – 184 с.
177750
   Антенны и СВЧ узлы радиотехнических устройств : труды вузов Рос. Федерации. – Свердловск : УПИ, 1976. – 130 с. : ил. – Библиогр. в конце работ
177751
   Антенны и устройства СВЧ : расчеты и проектирование антенных решеток и их излучающих элементов : учеб. пособ. для радиотехн. специальностей вузов. – Москва : Советское радио, 1972. – 318 с. : ил. – Библиогр.: с. 315, и в конце глав
177752
  Хмель В.Ф. Антенны и устройства СВЧ / В.Ф. Хмель. – Киев : Вища школа, 1976. – 214 с.
177753
  Бова Н.Т. Антенны и устройства СВЧ : учеб. пособие для студ. радиотехн. спец. вузов / Н.Т. Бова, Г.Б. Резников. – Киев : Вища школа, 1977. – 260 с. – Библиогр.: с. 255-256
177754
   Антенны и устройства СВЧ : проектирование фазиров. антен. решеток : учеб. пособ. для радиотехн. спец. вузов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 431 с. : ил. – Библиогр.: с. 419-425
177755
  Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ / Д.М. Сазонов. – Москва : Высшая школа, 1988. – 432 с.
177756
  Хмель В.Ф. Антенны и устройства СВЧ : сборник задач / В.Ф. Хмель, А.Ф. Чаплин, И.И. Шумлянский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Выща школа, 1990. – 231 с.
177757
  Козырев Н.Д. Антенны космической связи / Н.Д. Козырев. – Москва : Радио и связь, 1990. – 158 с.
177758
  Шейко В.П. Антенны любительских радиостанций / В.П. Шейко. – М, 1962. – 126с.
177759
  Вачнадзе Г.Н. Антенны направлены на Восток / Г.Н. Вачнадзе. – Москва, 1975. – 175 с.
177760
  Вачнадзе Г.Н. Антенны направлены на Восток / Г.Н. Вачнадзе. – Москва, 1977. – 239 с.
177761
  Глаговский В.Г. Антенны радиолокационных станций. / В.Г. Глаговский. – М., 1977. – 111с.
177762
  Бубнов Г.Г. Антенны радиоустройств / Г.Г. Бубнов. – Москва, 1978. – 64 с.
177763
  Вендик О.Г. Антенны с немеханическим движением луча / О.Г. Вендик. – Москва, 1965. – 360 с.
177764
   Антенны сантиметровых волн. – Москва : Советское радио
Т. 1. – 1950. – 320 с.
177765
   Антенны сантиметровых волн. – Москва : Советское радио
Т. 2. – 1950. – 260 с.
177766
  Фрадин А.З. Антенны сверхвысоких частот / А.З. Фрадин. – Москва : Советское радио, 1957. – 647 с.
177767
  Шубарин Ю.В. Антенны сверхвысоких частот / Ю.В. Шубарин. – Харьков : Издательство Харьковского Университета, 1960. – 284 с.
177768
  Анисимов В. Антенны смотрят в небо / В. Анисимов. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1974. – 63 с.
177769
  Айзенберг Г.З. Антенны УКВ : в 2 ч. / Г.З. Айзенберг, В.Г. Ямпольский, О.Н. Терешин ; под общ. ред. Г.З. Айзенберга. – Москва : Связь
Ч. 1. – 1977. – 381 с. : ил.
177770
  Айзенберг Г.З. Антенны УКВ : в 2 ч. / Г.З. Айзенберг, В.Г. Ямпольский, О.Н. Терешин ; под ред. Г.З. Айзенберга. – Москва : Связь
Ч. 2. – 1977. – 288 с. : ил.
177771
  Айзенберг Г.З. Антенны ультракоротких волн / Г.З. Айзенберг. – Москва : Связьиздат
[Ч. 1]. – 1957. – 699 с. : ил.
177772
   Антенны эллиптической поляризации : теория и практика : cборник статей. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 357 с., [1] л. диагр. : ил. – Библиогр. в конце статей
177773
   Антенны: Современное состояние и проблемы. – Москва : Советское радио, 1979. – 208с. – (Б-ка радиоинженера: Современная радиоэлектроника)
177774
  Шубарин Ю.В. Антенные измерения на сверхвысоких частотах : (антенный практикум) : [для радиофак. вузов УССР] / Ю.В. Шубарин, А.Ф. Зоркин. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1962. – 170 с. – Библиогр.: с. 166-167
177775
  Финкельштейн Л.А. Антенные контуры широкодиапазонных коротковолновых передатчиков / Л.А. Финкельштейн, Г.Х. Гиршман. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 264 с.
177776
  Замятин В.И. Антенные обтекатели : Конструктивно-радиотехнический расчет с учетом метеофакторов / В.И. Замятин, А.С. Ключников, В.И. Швец; Ключников А.С. – Минск, 1980. – 192 с.
177777
   Антенные переключатели. – Москва : Советское радио, 1950. – 487 с. : ил.
177778
   Антенные решётки : методы расчёта и проектирования : обзор зарубежных работ. – Москва : Советское радио, 1966. – 367 с. : ил. – Библиогр.: с. 356-365
177779
   Антенные решётки : сборник статей. – Ростов -на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1971. – 184 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
177780
  Савицкий Г.А. Антенные устройства / Г.А. Савицкий. – Москва : Связьиздат, 1961. – 480 с.
177781
  Покрас А.М. Антенные устройства зарубежных линий связи через искусственные спутники Земли / А.М. Покрас. – Москва : Связь, 1965. – 168 с.
177782
   Антенные устройства управляющих полей : учеб. пособ. – Ленинград, 1970. – 232 с.
177783
  Фішбейн М. Антеноїди // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 2. – С. 14-18. – ISSN 0585-8365
177784
  Лантье Э.Ф. де Антенорово путешествие в Грецию и Азию : С приобщением сведений о Египте / Греческая рукопись найденная в Геркулане, переведенная г. Лантье.; Вновь исправленный и дополненный перевод, противу третьяго французскаго издания в пяти частях с фигурами. – В Санктпетербурге) (Санкт-Петербург) : при Губернском правлении
Ч. 1. – 1803. – XXII, 356, [4] с. : Фронт. аллегор. ил. – Пер.: А.И. Леванда. См. примеч. пер. на с. XI ч.1. - Предисл. авт. и "Предисловие от Антенора" на с. I - XXII, ч. 1


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М .Максимовича Пал. XIX cт.- картон, шкіра Впервые изд. под загл. "Антеноровы путешествия..." в 1801 - 1802 г. Выход в 1802 - 1803 гг. двух переводов романа вызвал "жестокую ...
177785
  Стріха М. Анти-антиутопія за Ірванцем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9-10 червня (№ 97/98 ). – С. 31


  Письменник представив новий роман "Харків. 1938".
177786
   Анти-Бахус, или о злейшем пороке : рассказы, очерки, ст. – Минск : Университетское, 1986. – 207, [1] с.
177787
  Березяк Віктор Анти - далекі пращури козаків? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 11 (148). – С. 18-22 : Фото
177788
  Бубенок О.Б. Анти - Перевізники - Бутаси - Деремела - Бродники (осіле населення східноєвропейських степів у господарських квазіетнонімах середньовічних авторів) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 15-36. – ISSN 1608-0599
177789
  Слюсаренко А.Г. Анти / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 14. – ISBN 966-642-073-2
177790
  Бубенок О.Б. Анти : слов"яни чи іранці? // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 2. – С. 9-33. – ISSN 1608-0599


  Походження народу анти. Історія Східної Європи часів пізньої античності і раннього середньовіччя
177791
   Анти Hsp60 антитіла у новонароджених зі складними вродженими вадами серця при застосуванні компонентів пуповинної та донорської крові / Я. Ткаченко, Л. Яковенко, В. Жовнір, К. Часовський, О. Федевич, Л. Капустян, А. Саламаніна, Г. Воробйова, Л. Сидорик, І. Ємець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-28. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості анти-Hsp60 імунореактивності у новонароджених зі складними ВВС при застосуванні компонентів пуповинної та донорської крові під час радикальної корекції вади. У післяопераційному періоді анти-Hsp60 позитивні сироватки ...
177792
  Синиця Є. Анти і склавини: історичний дебют // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 169-184. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
177793
  Рябушко В. Анти лайка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 275-278. – ISSN 08-68-4790-03-04
177794
  Пашков Е.В. Антиалкогольная кампания в России в годы первой мировой войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 80-93. – ISSN 0042-8779
177795
   Антиалкогольное воспитание в семье. – Москва : Педагогика, 1990. – 88 с. – Библиогр.: с. 84-86. – (ОПН : Образование. Педагогические науки. Возрастная физиология)
177796
  Маюров А.Н. Антиалкогольное воспитание: пособие для учителя. / А.Н. Маюров. – М., 1987. – 187с.
177797
  Шведова Н.А. Антиалкогольное движение в США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 6 (50) : Южные штаты в политической жизни США. США и Италия в 80-е годы. О ядерном оружии "третьего поколения". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 139-153
177798
  Николаев А.В. Антиалкогольные кампании XX века в России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 67-78. – ISSN 0042-8779
177799
  Бессараб Т. Антиамериканізм та девелопменталізм - основи сучасної Латинської Америки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 109-121. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
177800
  Бесси А. Антиамериканцы : [роман] / А. Бесси ; пер. с англ. А.В. Горского ; [предисл. Н. Саблина, И. Видуэцкой]. – Пер. с англ. А.В.Горского. – Москва : Воениздат, 1961. – 502 с.
177801
  Краснящих А. Антиантибиблиотека-2 : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 12 (1052). – С. 104-110. – ISSN 0130-7673
177802
  Соловьян А.Н. Антиаритмические препараты: механизмы действия, показания к применению, побочные эффекты / А.Н. Соловьян, Т.В. Михалева // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2019. – № 4 (230). – С. 14-23. – ISSN 1997-9894
177803
   Антибактериальная активность некоторых видов сансевиерий относительно кишечной палочки / Г.М. Ткаченко, Л.И. Буюн, З. Осадовский, М. Маринюк // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С.85-91 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 2310-9270
177804
  Оганян Ш.Г. Антибактериальная активность, устойчивость к действию пеницилинази и кислоты полусинтетических пеницилинов фуранового ряда : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Оганян Ш. Г.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1972. – 20л.
177805
  Станчу О. Антибактериальная и фунгицидная активность аирного масла / О. Станчу, В. Присакарь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 146-148. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Аир является лекарственным и ароматическим растением. Всё растение аира содержит летучие масла, но особенно высококачественное масло извлечённое из листьев. Растения и экстракты имеют антибактериальный и антиоксидантные свойства. Sweet flag (calamus) ...
177806
  Тер-Захарян Антибактериальные свойства некоторых комплексных солей уротропина / Тер-Захарян, 1963. – С. 15-20
177807
  Гончаренко М. Антибактеріальна дія ефірних олій лаванди та розмарину на збудника чорної бактеріальної плямистості перцю Xanthomonas vesicatoria / М. Гончаренко, О. Радченко, О. Литвинчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 215-221. – (Серія біологічна ; вип. 71). – ISSN 0206-5657


  Дослідження спрямоване на з"ясування антибактеріальної дії ефірних олій (ЕО) лаванди та розмарину на Xanthomonas vesicatoria 33-1 - збудника чорної бактеріальної плямистості перцю овочевого. ЕО у дослідах застосовували в нативній формі з додаванням ...
177808
  Ганчев Костадин Ламбрев Антибиотик гентамицин - изучение свойств и разработка метода получения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Ганчев Костадин Ламбрев; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т антибиотиков. – М., 1975. – 19л.
177809
   Антибиотики-полипептиды : (структура, функция, биосинтез). – Москва : Московский университет, 1987. – 261, [3] с. : ил. – Библиогр. в конце глав
177810
   Антибиотики : сборник переводных статей по производству и экспериментальному исследованию антибиотиков. – Москва : Иноиздат, 1951. – 314 с. – (Управление научной информации)
177811
   Антибиотики. – Киев : Изд-во АН УССР, 1958. – 183 с. : ил.
177812
   Антибиотики : экспериментально-клиническое изучение : сборник работ. – Москва : Медгиз, 1959. – 436 с.
177813
  Ермольева З.В. Антибиотики / З.В. Ермольева. – Москва, 1965. – 384с.
177814
  Герольд М. Антибиотики / М. Герольд. – Москва, 1966. – 406 с.
177815
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 2. – 1980
177816
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 3. – 1980
177817
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 4. – 1980
177818
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 5. – 1980
177819
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 6. – 1980
177820
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 7. – 1980
177821
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 8. – 1980
177822
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 9. – 1980
177823
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 10. – 1980
177824
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 11. – 1980
177825
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 12. – 1980
177826
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 1. – 1981
177827
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 2. – 1981
177828
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 3. – 1981
177829
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 4. – 1981
177830
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 5. – 1981
177831
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 6. – 1981
177832
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 7. – 1981
177833
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 8. – 1981
177834
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 9. – 1981
177835
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 10. – 1981
177836
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 12. – 1981
177837
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 1. – 1982
177838
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 2. – 1982
177839
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 3. – 1982
177840
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 4. – 1982
177841
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 5. – 1982
177842
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 6. – 1982
177843
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 7. – 1982
177844
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 8. – 1982
177845
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 9. – 1982
177846
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 10. – 1982
177847
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 11. – 1982
177848
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 12. – 1982
177849
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 1. – 1984
177850
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 2. – 1984
177851
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 3. – 1984
177852
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 4. – 1984
177853
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 5. – 1984
177854
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 6. – 1984
177855
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 7. – 1984
177856
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 8. – 1984
177857
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 10. – 1984
177858
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 11. – 1984
177859
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 12. – 1984
177860
  Ланчини Д. Антибиотики / Д. Ланчини, Ф. Аренти; Пер. с англ. д-ра биол. наук Ю.В.Дудника. – Москва : Мир, 1985. – 272 с.
177861
  Смирнов В.В. Антибиотики / В.В. Смирнов. – Киев : Выща школа, 1985. – 191 с.
177862
  Коляков Я.Е. Антибиотики в животноводстве / Я.Е. Коляков. – Москва, 1957. – 32с.
177863
  Джакс Т. Антибиотики в кормлении животных / Т. Джакс. – М, 1959. – 144с.
177864
   Антибиотики в сельском хозяйстве и пищевой промышленности : сборник переводов по применению антибиотиков в качестве стимуляторов роста и для лечения заболеваний животных и растений. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 392 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце статей
177865
  Архипов А.В. Антибиотики и бактериальные препараты - в птицеводстве / А.В. Архипов ; ВДНХ СССР. – Москва : Колос, 1965. – 11 с.
177866
  Покровский В.Н. Антибиотики и бактерии / В.Н. Покровский. – Москва, 1990. – 32с.
177867
   Антибиотики и их продуценты : сборник статей. – Москва : Наука, 1975. – 246 с. : 4 л. ил., табл. – Библиогр. в конце статей
177868
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 1. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177869
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 2. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177870
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 3. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177871
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 4. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177872
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 5. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177873
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 7. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177874
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 8. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177875
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 9. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177876
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 10. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177877
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 11. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177878
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 12. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177879
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 1. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177880
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 2. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177881
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 3. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177882
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 4. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177883
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 5. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177884
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 6. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177885
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 7. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177886
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 8. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177887
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 9. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177888
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 10. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177889
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 11. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177890
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 12. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177891
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 1. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177892
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 2. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177893
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 3. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177894
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 4. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177895
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 5. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177896
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 6. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177897
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 7. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177898
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 8. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177899
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 9. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177900
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 10. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177901
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 11. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177902
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 12. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
177903
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 2. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177904
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 3. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177905
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 4. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177906
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 5. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177907
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 6. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177908
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 7. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177909
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 8. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177910
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 9. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177911
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 10. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177912
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 11. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177913
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 12. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177914
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 1. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177915
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 2. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177916
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 3. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177917
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 4. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177918
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 5. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177919
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 6. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177920
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 7. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177921
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 8. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177922
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 9. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177923
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 10. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177924
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 11. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177925
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 12. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177926
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 1. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177927
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 2. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177928
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 3. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177929
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 4. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177930
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 5. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177931
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 6. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177932
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 7. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177933
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 8. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177934
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 9. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177935
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 10. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177936
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 11. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177937
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 12. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177938
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 1. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177939
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 2. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177940
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 3. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177941
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 4. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177942
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 5. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177943
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 6. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177944
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 7. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177945
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 8. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177946
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 9. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177947
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 10. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177948
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 11. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177949
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 12. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177950
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 1. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177951
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 2. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177952
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 3. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177953
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 4. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177954
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 6. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177955
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 7. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177956
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 8. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177957
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 9. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177958
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 10. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177959
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 11. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177960
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 12. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177961
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 38, № 2/3. – 1993. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177962
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 38, № 7. – 1993. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177963
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 38, № 6. – 1993. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177964
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 38, № 4/5. – 1993. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177965
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 38, № 8/9. – 1993. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177966
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 38, № 10/11. – 1993. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
177967
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 1. – 1995
177968
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 2. – 1995
177969
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 3. – 1995
177970
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 4. – 1995
177971
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 5. – 1995
177972
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 6. – 1995
177973
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 7. – 1995
177974
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 8. – 1995
177975
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 9. – 1995
177976
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 10. – 1995
177977
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 11/12. – 1995
177978
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 2. – 1996
177979
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 3. – 1996
177980
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 4. – 1996
177981
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 5. – 1996
177982
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 6. – 1996
177983
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 7/8. – 1996
177984
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 9. – 1996
177985
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 10. – 1996
177986
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 11. – 1996
177987
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 12. – 1996
177988
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 1. – 1996
177989
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 42, № 1. – 1997
177990
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 42, № 2. – 1997
177991
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 42, № 3. – 1997
177992
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 42, № 4. – 1997
177993
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 42, № 5. – 1997
177994
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 42, № 6. – 1997
177995
  Кашкин П.Н. Антибиотики их практическое использование / П.Н. Кашкин. – Л., 1952. – 251с.
177996
  Сазыкин Ю.О. Антибиотики как ингибиторы биохимических процессов / Ю.О. Сазыкин. – Москва, 1968. – 448с.
177997
  Сазыкин Ю.О. Антибиотики как ингибиторы биохимических процессов / Ю.О. Сазыкин. – Москва, 1969. – 448с.
177998
   Антибиотики, бактериальные полисахариды, интерферон. – Москва, 1968. – 340 с. – (Научные труды Центрального института усовершенствования врачей ; Т. 3)
177999
  Ваксман З.А. Антибиотики, их природа, получение и применение / З.А. Ваксман. – Москва, 1946. – 111с.
178000
  Вакуленко С.Б. Антибиотикорезистентность и свойства-плазмид клинических штампов кишечной палочки. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.31 / Вакуленко С.Б.; Всесоюзн.НИИ антибиотиков. – М, 1981. – 24л.
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,