Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
173001
  Савінок В. "Аналогічне мислення" в німецькій політиці безпеки на прикладі концепту "Східної політики" // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХI Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 27 трав. 2021 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 184-191. – ISBN 978-617-8034-16-0
173002
  Сергиевский А. "Анатомия терроризма": Десять вопросов к Серджио Романо // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 18. – С. 88-99. – ISSN 1609-5359
173003
  Васильева Э.В. "Ангел в доме": викторианский идеал женщины и его рецепция в "Джейн Эйр" Ш. Бронте и "Мэри Бартон" Э. Гаскелл // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 38-44. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921


  Викторианский идеал женщины как "ангела в доме", нашедший воплощение в одноименной поэме К. Патмора (1854), был воспринят и подвергнут критике в романах первой пол. 19 в., написанных женщинами-писательницами.
173004
  Біла В. "Ангел завжди поруч" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 66-72


  Твори міжнародного літературного конкурсу "Наше серце".
173005
   "Ангел поезії київської" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 31 липня (№ 15). – С. 13


  Про першу зустріч студії "Восход" без Василя Дробота.
173006
  Семенов Л.П. "Ангел" : очерки поэзии Лермонтова / Леонид Семенов. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1912. – [2], 36 с. – Отд. оттиск: Сборник Харьковского историко-филологического общества. 1913, т. 19
173007
  Яремчук О. "Ангел" Центральної Європи летить до України / О. Яремчук, Н. Ваверчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22 жовтня (№ 191). – С. 11


  Оксана Забужко стала лауреатом однієї з найпрестижніших літературних премій - премії "Ангеліус".
173008
   "Ангели Майдану" в Інституті філології // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 7


  "...У Мистецькій залі Інституту філології (бульвар Тараса Шевченка, 14) діє виставка робіт Катерини Ткаченко, молодої талановитої художниці з Харківщини, Члена спілки художників України. Представлені роботи демонструють свідому національну позицію, ...
173009
  Дирибало О.І. "Ангеллі" Ю. Словацького: прочитання і перепрочитання поеми // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 130-135. – ISSN 1729-360Х


  Розглядаються літературно-критичні виступи українських письменників-критиків ХХ ст. про польську літературу, зокрема про творчість Ю. Словацького. Аналізуються особливості письменницького критичного жанру загалом і стосовно оцінок польської літератури ...
173010
  Медведь В. "Ангелы Белого Дома" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 1/2. – С. 27-105. – ISSN 0131-8136


  Повесть.
173011
  Никитина Ольга "Английская простота" и французское модничанье. Модные течения в Европе и России второй половины XVIII века // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3. – С. 95-97. – ISSN 0235-7089
173012
   [Анатолій Погрібний] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 10. – ISBN 966-7060-92-6
173013
  Гомес-Аркос Ана-Ніщо / Гомес-Аркос. – Київ, 1986. – 182с.
173014
  Рачитских Д.О. Аналогия феноменов "бардо" и "клиническая смерть" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 46-48
173015
  Кутырев В.А. Аналогия человеческого (предпосылки и контуры консервативного философствования) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.68-70. – ISSN 0042-8744
173016
  Силин В.Л. Аналогия, уподобление и сходство лексических единиц / В.Л. Силин. – Днепропетровск, 1986. – 76с.
173017
  Дякун О. Аналогії з принципами архітектури та образотворчого мистецтва майя у книзі М.А. Астуріаса "Легенди Гватемали" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 125-130. – ISBN 966-581-231-9
173018
  Дякун О. Аналогії з принципами архітектури та образотворчого мистецтва майя у книзі М.А. Астуріаса "Легенди Гватемали" // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
173019
  Землянкін А. Аналогії й відмінності системних криз у колишній Югославії та нинішній Україні / А. Землянкін, І. Підоричева // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 23 (379). – С. 2-8


  Вивчено причини та наслідки одного з найважчих і найтриваліших конфліктів XX століття - югославської кризи 1990-х років. Висвітлено важелі та механізми, які були задіяні новими Балканськими країнами – республіками колишньої Югославії для подолання її ...
173020
  Бондар Ірина Аналогії між віроісповідними ідеями лютеранства та релігійними поглядами Г. С. Сковороди // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С. 188-203. – ISSN 2075-1443
173021
  Надольний М.І. Аналогія буття / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 10-11. – ISBN 966-642-073-2
173022
  Коваленко Т.О. Аналогія в аграрному праві України: умови та межі застосування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-50. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті обгрунтовується можливість використання юридичної аналогії для подолання прогалин правового регулювання аграрних відносин, визначаються ознаки аналогії закону та аналогії права, умови та межі їх застосування для підвищення ефективності ...
173023
  Романюк Ю. Аналогія в українському дієслівному словотворенні // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 109-114. – ISSN 1682-3540
173024
  Коваль В. Аналогія закону і здійснення правосуддя у господарських справах // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 189-196. – ISSN 0132-1331
173025
  Тарануха В.П. Аналогія закону й аналогія права як способи подолання прогалин у праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 5-9. – (Правознавство ; Вип. 435)
173026
  Нікітіна Ф.О. Аналогія і словотворчі моделі / Ф.О. Нікітіна. – Київ, 1971. – 51с.
173027
  Шигаль Д.А. Аналогія і типологізація у порівняльному історико-правовому дослідженні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 95-103. – ISSN 2224-9281
173028
  Завальнюк С.В. Аналогія права за цивільним законодавством України : монографія / С.В. Завальнюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2018. – 181, [3] с. – Бібліогр.: с. 163-181. – ISBN 978-966-419-330-3
173029
  Дейнека Я.В. Аналогія права і закону як джерела договірного права // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 42-44. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
173030
  Коструба А. Аналогія права й аналогія закону як фактична фікція та спосіб "оздоровлення" механізму правоприпинення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 6-9
173031
  Виговська І. Аналогія права та аналогія закону в працях вчених Київського університету // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 21-22
173032
  Кройтор В.А. Аналогія права та аналогія закону за цивільним законодавством України // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 75-78. – ISBN 978-966-2635-96-6
173033
  Вовк І. Аналогія та її значення у кримінально-процесуальному праві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 127-133. – ISSN 0132-1331
173034
  Фасій Б. Аналогія та субсидіарне застосування норм у системі засобів подолання прогалин у законодавстві // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 216-221. – ISSN 1561-4999
173035
  Леоненко Л. Аналогія у cognitive science: "традиційні" концепції та моделі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 32-49. – ISSN 0235-7941
173036
  Погребняк С. Аналогія у праві // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 375-383. – ISSN 2227-7153
173037
  Ковальчук І.С. Аналогія у судовому пізнанні // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 148-149
173038
  Жидкова Н. Аналогія як дослідницький метод у підручниках громадянської та історичної освіти 5 класу // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 87-98. – ISSN 2411-1309
173039
  Круглій О. Аналогія як механізм утворення неологізмів сфери екології людини / О. Круглій, С. Татаранюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 26-30. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
173040
  Григор"єв Д.Г. Аналогія. Аналогія закону. Аналогія права // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 11. – С. 38-47
173041
   Аналого-дискретные преобразования сигналов. – Рига : Зинатне
Вып. 1. – 1975. – 120 с.
173042
   Аналого-дискретные преобразования сигналов. – Рига : Знание
Вып. 2. – 1976. – 110 с.
173043
   Аналого-дискретные преобразования сигналов : [сб. ст.]. – Рига : Знание
Вып. 3. – 1977. – 116 с., ил.
173044
   Аналого-дискретные преобразования сигналов : [сб. ст.]. – Рига : Знание
Вып. 4 : Преобразование интегральных характеристик широкополосных сигналов. – 1979. – 147, 11 с., ил.
173045
   Аналого-дискретные преобразования сигналов. – Рига
Вып. 6. – 1982
173046
  Азаров О.Д. Аналого-цифрове порозрядне перетворення на основі систем числення з ваговою надлишковістю : монографія / О.Д. Азаров; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-231. – ISBN 978-966-641-354-6
173047
  Крупельницький Л.В. Аналого-цифрові пристрої систем, що самокоригуються, для вимірювань і обробляння низькочастотних сигналів : Монографія / Л.В. Крупельницький, О.Д. Азаров; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 167с. – ISBN 966-641-126-1
173048
  Єремєєв І.С. Аналого-цифрові системи контролю та керування / І.С. Єремєєв. – К., 1972. – 184с.
173049
   Аналого-цифровое моделирование и системы управления : [сб. ст.]. – Кишинёв : Штиинца, 1980. – 111 с., ил.
173050
  Журавлев А.А. Аналого-цифровое моделирование устройств энергетической электроники / А.А. Журавлев, М.Г. Левин, И.Я. Шор. – Кишинев, 1988. – 264 с.
173051
  Бушуев В.В. Аналого-цифровое моделирование электроэнергетических объектов / В.В. Бушуев. – Москва, 1980. – 167 с.
173052
  Пешков А.Т. Аналого-цифровое преобразование в комбинированных вычислительных системах : Автореф... канд. техн.наук: 05.300 / Пешков А.Т.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
173053
  Муттер В.М. Аналого-цифровые автоматические системы / В.М. Муттер. – Л., 1981. – 199с.
173054
  Кабеш К. Аналого-цифровые вычислительные системы. / К. Кабеш. – М., 1983. – 149с.
173055
   Аналого-цифровые генераторы функций. – Москва : [б. и.], 1959. – 16 с. – (Научно-технич. отдел обобщений и информации, 97)
173056
  Смолов В.Б. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые нелинейные вычислительные устройства / В.Б. Смолов, В.С. Фомичев. – Л., 1974. – 264с.
173057
   Аналого-цифровые матричные процессоры / И.Я. Шор, М.Г. Левин, А.А. Журавлев, А.С. Трахтенберг; И.Я. Шор, М.Г. Левин, А.А. Журавлев, А.С. Трахтенберг ; под ред. И.М. Витенберга ; АН МССР, Отд. энерг. кибернетики. – Кишинёв : Штиинца, 1989. – 200, [1] с. : ил. – Библиогр.: С. 171-175 (66 назв.)
173058
  Грушвицкий Р.И. и др. Аналого-цифровые периферийные устройства микропроцессорных систем / Р.И. и др. Грушвицкий. – Л., 1989. – 160с.
173059
  Бодряшова О.Н. Аналого-цифровые преобразователи / О.Н. Бодряшова ; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва : МИФИ, 1977. – 33 с. : ил.
173060
  Бахтиаров Г.Д. Аналого-цифровые преобразователи / Г.П. Бахтиаров, В.В. Малинин, В.П. Школин ; под ред. Г.Д. Бахтиарова. – Москва : Советское радио, 1980. – 278 с. : ил. – Библиогр.: с. 263-271 (230 назв.). – (Проектирование радиоэлектрон. аппаратуры на интегр. микросхемах)
173061
  Гитис Э.И. Аналого-цифровые преобразователи / Э.И. Гитис, Е.А. Пискулов. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 360 с.
173062
  Гельман М.М. Аналого-цифровые преобразователи для информационно-измерительных систем. / М.М. Гельман. – Москва : Издательство стандартов, 1989. – 320 с.
173063
  Нетребенко К.А. Аналого-цифровые преобразователи для резисторных датчиков / К.А. Нетребенко, В.Б. Реутов. – Москва, 1975. – 89 с.
173064
  Ямный В.Е. Аналого-цифровые преобразователи напряжений в широком динамическом диапазоне. / В.Е. Ямный. – Минск, 1980. – 192с.
173065
  Маренков В.Б. Аналого-цифровые преобразователи с автоматической коррекцией погрошености : Автореф... канд. техн.наук: 05.203 / Маренков В.Б.; МВ и ССО УССР. Львовск. политехн. ин-т. – Львов, 1974. – 24л.
173066
  Мельничук Ю.В. Аналого-цифровые преобразователи с переменной значностью / Ю.В. Мельничук. – К., 1988. – 125с.
173067
  Муттер В.М. Аналого-цифровые следящие системы / В.М. Муттер. – Л., 1974. – 184с.
173068
  Ситник В.А. Аналогова модель управління IT проектами з відкритим кодом / В.А. Ситник, В.В. Булашов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 122-123


  Йдеться про start-up проект, який розробили студенти різних структурних підрозділів КНУ імені Тараса Шевченка. Представники філософського, радіофізичного, психологічного ф-тів та факультету інформаційних технологій зібрались разом для створення та ...
173069
   Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника : [сб. ст.]. – Москва : Машиностроение, 1965. – 467 с., ил.
173070
  Атаханов Р.М. Аналоговая обработка сигнала изображения / Атаханов Р.М. ; АН Узб. ССР, Ин-т кибернетики С ВЦ УзНПО "Кибернетика". – Ташкент : ФАН АН Узб. ССР, 1991. – 186 с.
173071
  Попельски В. Аналоговая система выборочного запуска с использованием пропорциональных камер в эксперименте по упругому - -рассеянию на малые углы при энергиях 40 и 50 Гэв.. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.08 / Попельски В.; ОИЯИ. Лабор. высоких энергий.. – Дубна, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.18
173072
  Абракітов В.Е. Аналогове моделювання при вирішенні завдань боротьби з шумом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Абракітов В.Е. ; Придніпровська держ.академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 1995. – 16 с.
173073
  Голяка Роман Любомирович Аналогові біполярні інтегральні схеми для сенсорної техніки : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.27.01 / Голяка Р. Л.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 32 с.
173074
  Морозов Юрій Васильович Аналогові вторинні перетворювачі інтегральних сенсорних пристроїв : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Морозов Юрій Васильович; Держ. ун-тет "Львів. політехн". – Львів, 1997. – 22л.
173075
  Крупельницький Л.В. Аналогові пристрої самокористуючих АЦП для систем вимірювання та обробки низькочастотних сигналів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Крупельницький Л.В.; Вінницький політехн. ін-тут. – Вінниця, 1994. – 22л.
173076
  Міненко Олександр Петрович Аналогові сигнатури нелінійності та діагностичні моделі інтегральних мікросхем : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08 / Міненко Олександр Петрович; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – К., 1996. – 18л.
173077
   Аналогові системи керування : навч. посібник / [Жердєв М.К. та ін. ; за ред. М.К. Жердєва] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 253. – ISBN 978-966-439-471-7
173078
  Єременко В.С. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади : навч. посібник / В.С. Єременко, О.В. Монченко ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 150, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141-142. – ISBN 978-966-932-092-6
173079
  Мичуда Л.З. Аналогові функціональні перетворювачі на комутованих конденсаторах. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Мичуда Л.З.; Держ. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 1999. – 19л.
173080
  Брагин А.А. Аналоговіе преобразователи импульсніх потоков / А.А. Брагин. – Москва, 1969. – 240с.
173081
  Кириллов В.В. Аналоговое моделирование динамических систем. / В.В. Кириллов. – Л., 1977. – 287с.
173082
  Жигалов Б.А. Аналоговое моделирование на машине АВК-2-3. / Б.А. Жигалов. – М., 1984. – 27с.
173083
  Горбацевич Е.Д. Аналоговое моделирование систем управления / Е.Д. Горбацевич, Ф.Ф. Левинзон. – М., 1984. – 304с.
173084
  Анисимов Б.В. Аналоговые вычислительные машины : учебник для студентов спец. "ЭВМ" высш. учеб. завед. / Б.В. Анисимов, В.Н. Голубкин. – Москва : Высшая школа, 1971. – 447 с.
173085
  Смолов В.Б. Аналоговые вычислительные машины / В.Б. Смолов. – Москва, 1972. – 408с.
173086
  Медведев Ю.А. Аналоговые вычислительные машины / Ю.А. Медведев. – Иваново, 1975. – 149с.
173087
  Тетельбаум И.М. Аналоговые вычислительные машины / И.М. Тетельбаум. – М, 1976. – 87с.
173088
  Луценко В.А. Аналоговые вычислительные машины в химии и химической технологии. / В.А. Луценко, Л.Н. Финякин. – Москва, 1969. – 176с.
173089
  Волгин В.В. Аналоговые вычислительные машины МН-7 и применение их для исследования динамики промышленных систем автоматического регулирования / В.В. Волгин, Б.В. Хитров. – Москва, 1970. – 112с.
173090
  Тетельбаум И.М. Аналоговые вычислительные машины на операционных усилителях / И.М. Тетельбаум. – М, 1977. – 83с.
173091
   Аналоговые вычислительные машины. Методические указания к выполнению лабораторных работ : фак.: технической кибернетики : специальность: 0608 - "электронные вычислительные машины". – Ленинград : [б. и.], 1977. – 83 с.
173092
  Беязов Й.Й. Аналоговые гидроусилители / Й.Й. Беязов ; пер. с болг. С.И. Нейковского. – Ленинград : Машиностроение : Ленинградское отд-ние, 1983. – 151 с. : ил. – Библиогр: с. 149-150 (25 назв.)
173093
  Анисимов А.В. Аналоговые и гибридные вычислительные машины : [учеб. пособие для вузов по спец. "ЭВМ"] / Анисимов А.В., Артамонов А.Б., Лебедев А.Н. [и др.] ; под ред.: А.Н. Лебедева, В.Б. Смолова. – Москва : Высшая школа, 1984. – 320 с., ил. – Библиогр.: С. 318 (8 назв.)
173094
  Анисимов Б.В. Аналоговые и гибридные ЭВМ : учеб. для вузов спец. "Электрон. вычисл. машины" / Б.В. Анисимов, В.Н. Голубкин, С.В. Петраков. – Москва : Высшая школа, 1986. – 288 с. : ил. – Библиогр.: с. 282
173095
  Якубовский С.В. Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы / [С.В. Якубовский, Н.А. Барканов, Б.П. Кудряшов и др.] ; под ред. С.В. Якубовского. – Москва : Советское радио, 1979. – 335 с., ил. – (Проектирование радиоэлектрон. аппаратуры на интегр. микросхемах)
173096
   Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы : справ. пособие / [С.В. Якубовский, Н.А. Барканов, Л.И. Ниссельсон и др.] ; под ред. С.В. Якубовского. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь. – (Проектирование радиоэлектронной апаратуры на интегральных микросхемах)
Ч. 2. – 1984. – 432 с. – Библиогр.: с. 427-429 (42 назв.)
173097
  Кисель В.А. Аналоговые и цифровые корректоры / В.А. Кисель. – Москва, 1986. – 184 с.
173098
  Фомин А.Ф. Аналоговые и цифровые синхронно-фазовые измерители и демодуляторы / А.Ф. Фомин, А.И. Хорошавин, О.И. Шелухин. – Москва : Радио и связь, 1987. – 247 с.
173099
  Маграчев З.В. Аналоговые измерительные преобразователи одиночных сигналов / З.В. Маграчев. – Москва, 1974. – 223 с.
173100
  Карпов Е.М. Аналоговые измерительные приборы / Е.М. Карпов, П.К. Ланге. – Куйбышев, 1977. – 67 с.
173101
   Аналоговые интегральные микросхемы : (справочник). – Москва : Радио и связь, 1981. – 160 с., ил. – Библиогр.: С.159 (9 назв.). – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 1033)
173102
  Атаев Д.И. Аналоговые интегральные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры : справочник / Атаев Д.И. оглы, Болотников В.А. – Москва : МЭИ, 1991. – 237, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 238 (13 назв.)
173103
   Аналоговые интегральные схемы : элементы, схемы, системы и приминения. – Москва : Мир, 1977. – 439 с.
173104
  Булычев А.Л. Аналоговые интегральные схемы / А.Л. Булычев, В.И. Галкин, В.А. Прохоренко. – Минск, 1985. – 223 с.
173105
  Соклоф С. Аналоговые интегральные схемы / С. Соклоф. – Москва : Мир, 1988. – 583 с. – ISBN 5-03-001149-8
173106
  Банк М.У. Аналоговые интегральные схемы в радиоаппаратуре / М.У. Банк. – Москва : Радио и связь, 1981. – 135 с.
173107
  Волгин Л.И. Аналоговые интегрирующие и дифференцирующие операционные преобразователи / Л.И. Волгин. – Саратов, 1982. – 128с.
173108
  Волынский Б.А. Аналоговые интегровычислители для решения краевых задач. / Б.А. Волынский. – Москва, 1963. – 152с.
173109
  Волгин Л.И. Аналоговые операционные преобразователи для измерительных приборов и систем / Л.И. Волгин. – Москва, 1983. – 208с.
173110
  Тимонтеев В.Н. Аналоговые перемножители сигналов в радиоэлектронной аппаратуре. / В.Н. Тимонтеев, Л.М. Величко, В.А. Ткаченко. – Москва : Радио и связь, 1982. – 113 с.
173111
  Остапенко Г.С. Аналоговые полупроводниковые интегральные микросхемы / Г.С. Остапенко. – Москва : Радио и связь, 1981. – 279 с.
173112
  Данилин В.Н. Аналоговые полупроводниковые интегральные схемы СВЧ / В.Н. Данилин, А.И. Кушниренко, Г.В. Петров. – Москва : Радио и связь, 1985. – 193 с.
173113
  Гарет Патрик Аналоговые устройства для микропроцессоров и мини-ЭВМ / Гарет Патрик. – М, 1981. – 268с.
173114
   Аналоговые электроизмерительные приборы : [учеб. пособие для вузов по спец. "Информ.-измер. техника". – Москва : Высшая школа, 1979. – 351 с., ил. – Библиогр.: С. 346-348 (71 назв.)
173115
   Аналоговые электроизмерительные приборы : Учебное пособие для студ. вузов. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Высшая школа, 1991. – 415с. – ISBN 5-06-000676-Х
173116
  Нгуен Нгок Лам Аналоговые электронные блоки для амплитудных измерений в исследованиях на синхроциклотроне ОИЯИ : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.10 / Нгуен Нгок Лам; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 10л.
173117
  Ногин В.Н. Аналоговые электронные устройства / В.Н. Ногин. – Москва : Радио и связь, 1992. – 304с.
173118
   Аналоговые элементы и устройства автоматики и вычислительной техники : учеб. пособие. – Ленинград : [б. и.], 1987. – 92 с.
173119
  Бамдас А.М. Аналоголое моделирование исполнительных ферромагнитных устройств / А.М. Бамдас, Ю.П. Разуваев, С.В. Рапиро. – Москва : Наука, 1975. – 439 с. : ил.
173120
  Соколов А.С. Анальгин - эффективно? Дешево? Безопасно? Какая альтернатива? / А.С. Соколов, В.В. Никонов, А.Э. Феськов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 75-80. – ISSN 2224-0586
173121
  Кушнырь О.В. Анальз концентрации населения по данным с растровой структурой // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 39-45 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
173122
  Глинка К.Д. Анальцим из окрестностей Баку / [соч.] Н.Д. Глинки // Симметрия и вывод всех ее кристаллографических видов / Г.В. Вульф. – Варшава, 1897. – 2 с.
173123
  Дзоценидзе Г.С. Анальцим осадочного происхождения из батских углистых сланцев окрестностей г. Кутаиси / Г.С. Дзоценидзе. – Тбилиси, 1943. – 993-1002с.
173124
  Юр М. Анаморфізм: Умови існування в сучасному живописі України // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 309-324
173125
  Дубицький М.М. Анаморфовані геозображення (карти-анаморфози): загальний огляд та перспективи використання // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 148-150
173126
  Мацепура М.В. Анаморфовані зображення – метод моделювання зміни пропорцій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 53-60


  Розглянуто сутність поняття, класифікація анаморфоз та історія розвитку створення анаморфоз, як методу моделювання зміни пропорцій зображення. Представлено зразок анаморфованого зображення. Рассмотрена сущность понятия, классификация и история ...
173127
  Рязанцева Т. Анаморфоза й екфрасис у метафізичній поезії XVII-XX ст. // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 127-148. – ISBN 978-966-921-243-6
173128
  Романенкова Ю.В. Анаморфози як елемент інструментарію художньої мови маньєристів // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 122-126


  Стаття присвячена особливостям художнього бачення митців маньєризму, схильного до використання анаморфоз. Анаморфози позиціонуються як елемент художньої мови митців, що розглядається на прикладі творчості Дж. Арчімбольдо та Джамболоньї.
173129
  Шевченко В.О. Анаморфози: сутність та особливості побудови / В.О. Шевченко, Р.С. Філозоф // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 44-49


  Розглянуто сутність картографічних анаморфоз, основні напрями їх використання та запропоновано найбільш адекватні способи їх побудови. Представлено окремі зразки анаморфованих зображень. Рассмотрена сущность картографических анаморфоз, основные ...
173130
  Антонов М.В. Ананасы / М.В. Антонов, Е.Х. Осенова, В.В. Шустров. – Москва : Государственное изд-во торговой литературы, 1954. – 68 с.
173131
  Северянин И. Ананасы в шампанском / Игорь Северянин. – Москва : Изд. "Наши дни" ; [Тип. В.М. Саблина], 1915. – 121, [5] с.
173132
  Северянин И. Ананасы в шампанском : Репринтное воспроизведение / И. Северянин. – Москва : Книга, 1990. – 142с.
173133
  Северянин И. Ананасы в шампанском / Игорь Северянин. – Харьков : Фолио, 2009. – 256с. – ISBN 978-966-03-4730-4
173134
  Сисін Юрій Ананіївський екскурс // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 37. – ISSN 0868-9644
173135
  Шевчук В. Ананій Харчук (1936-?) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 397-412. – ISBN 978-966-06-0729-3
173136
  Заленксик Ананлиз аминокислотных последовательностей в гистонах: эволюция и стрктура гистонов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Заленксик йАндрей Олегович; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1975. – 20л.
173137
  Білодід А. Ананова - нове ім"я у світовій електронній журналістиці // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 147-155. – ISBN 966-95840-5-1
173138
  Рябиновская А.М. Ананотомия и физиология / А.М. Рябиновская. – Москва : Просвещение, 1955. – 311с.
173139
   Ананьїн Степан Андрійович (1875-1942) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 9. – ISBN 978-966-439-754-1
173140
   Ананьїн Степан Андрійович (1875-1942) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 13-14. – ISBN 978-966-933-054-3
173141
  Чичкина Светлана Анапа раздвигает границы сезона : Миллионный рубеж успешно преодолен. Регионы / Чичкина Светлана, Александрова Наталья // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 55 : Фото
173142
  Кругликова И.Т. Анапа, 2500 лет / И.Т. Кругликова. – Краснодар, 1987. – 108с.
173143
  Мирзоев Ф.П. Анапа, Бимлюк, Семигорье / Ф.П. Мирзоев. – Ростов н/Д, 1935. – 96 с.
173144
   Анаплазмозы животных / Н.И. Степанова, Л.П. Дьяконов, И.В. Абрамов, О.Ф. Гробов; Н.И. Степанова [и др.] ; под. ред. проф. А.А. Маркова. – Москва : Колос, 1965. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 226-238
173145
  Ранцев Н.В. Анаплиз специфики отраслевых методических рекомендаций по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 5 (44). – С. 41-44. – ISSN 1728-8878
173146
  Александрова Наталия Анапская осень - 2007 : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 54-55 : Фото
173147
  Стабурова Е.Ю. Анарзизм в Китае. / Е.Ю. Стабурова. – М., 1983. – 184с.
173148
  Ценкер Э.В. Анархизм : история и критика анархич. учений : пер. с нем. / Ценкер. – Москва : Свободая мысль, 1906. – VIII, 254 с. – Библиогр.: с. 253-254.
173149
  Адлер Г. Анархизм : Анархист. теории и анархист. движения с древнейших времен : из "Handworterbuch der Staatswissenschaften" : пер. с нем. / Г. Адлер. – Петербург : ГИЗ, 1920. – 64 с.
173150
  Пронякин Д.И. Анархизм : историч. претензии и уроки истории / Д.И. Пронякин. – Л., 1990. – 159с.
173151
  Ермаков В.Д. Анархизм в истории России : от истоков к современности : библиографический словарь-справочник / В.Д. Ермаков, П.И. Талеров ; Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. – Санкт-Петербург : Соларт, 2007. – 724 с. – ISBN 978-5-902543-15-2
173152
  Комин В.В. Анархизм в Росси / В.В. Комин. – Калинин, 1969. – 244с.
173153
  Ярославский Е. Анархизм в России (Как история разрешила спор между анархистами и коммунистами в русской революции) / Е. Ярославский. – М, 1939. – 119с.
173154
  Плеханов Г.В. Анархизм и социализм / Г.В. Плеханов. – 80с.
173155
  Калінцев Ю.О. Анархізм / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 11. – ISBN 966-642-073-2
173156
  Антопув Р. Анархізм в Польщі на зламі XXI ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 19-23. – (Серія юридична ; вип. 47)
173157
  Плеханов Г.В. Анархізм і соціалізм / Г.В. Плеханов. – Харків, 1930. – 151с.
173158
  Жмир Володимир Федорович Анархізм у світі і в Україні // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-24. – Бібліогр.: с. 4-24. – ISSN 0235-7941
173159
  Жмир Володимир Анархізм у світі і в Україні. На нашій не своїй землі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 : Велика криза. – С.72-96. – ISSN 0235-7941
173160
  Жмир В. Анархізм у світі та в Україні. Анархізм сьогодні та завтра (період від 1960-х років) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : Філософія в сучасній Грузії. – С. 56-74. – ISSN 0235-7941
173161
  Олійник О. Анархізм як відображення національної традиції врядування в Україні нової доби // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 273-288
173162
  Запорожець С.А. Анархізм: основні риси та визначення поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості анархізму: основні риси та визначення поняття. Раскрыты особенности анархизма: основные черты и определения понятия. The features of anarchism are exposed: basic lines and determinations of concept.
173163
  Родик К. Анархіст-державник: на ідейній гойдалці // Україна молода. – Київ, 2022. – 13 січня (№ 2)


  Владислав Івченко вміє здивувати літературною сміливістю. Починаючи від першої книжки про Івана Карповича, де по-забіяцькому пересміяв тодішнього топперсонажа, акунінського Фандоріна. Івченкові відповіді на письменницькі виклики завжди асиметричні - ...
173164
  Петришина Л.В. Анархісти в Одесі в період першої революції в Росії / Л.В. Петришина, А.К. Юрій // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 61-64. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Стисло викладається історія виникнення міських анархістських груп, характеризуються течії, за якими вони поділяються, перелічуються деякі здійснені ними акції. Наголошується на відсутності в анархізму глибоких коренів в революційному робітничому русі.
173165
  Савченко В.А. Анархістська організаційна структура і анархістські комунікації в епоху революції 1905-1907 рр. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 107-119. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
173166
  Савченко В.А. Анархістський рух в Одесі (1903-1916 рр.) / В. Савченко. – Одеса : Друкарський дім, 2014. – 307, [1] с. – Бібліогр. наприкінці глав та в підрядк. прим. – (Бібліотека "Південний захід. Одесика" ; вип. 1). – ISBN 978-966-389-365-5
173167
  Савченко В. Анархістський рух в Одесі у часи визвольних змагань // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 21-25. – ISSN 1998-4634
173168
  Боровик Микола Андрійович Анархістський рух в Україні (1917-1921 рр.) : Дис.... канд. істор. наук: 07.00.01 / Боровик Микола Андрійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 228 л. – Бібліогр.: 207-228
173169
  Боровик Микола Андрійович Анархістський рух в Україні (1917-1921рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук:-7.00.01 / Боровик М.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
173170
  Васильєва І.А. Анархічні практики у грецькому суспільстві // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 36-40. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
173171
  Горбенко А.А. Анархія в традиції творення Української державності в добу визвольних змагань початку XX ст. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 229-231. – ISBN 978-617-7777-14-3
173172
  Шуба Б. Анархія пам"яті // Критика. – Київ, 2005. – Жовтень, (число 10). – С. 26


  Роман Сергія Жадана "Anarchy in the UKR".
173173
  Пивовар С.Ф. Анархо-комунізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 11-12. – ISBN 966-642-073-2
173174
  Харченко Л.В. Анархо-махновщина як специфічний вияв української політико-управлінської еліти початку XX століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 80-88
173175
  Лозовский А. Анархо-синдикализм и коммунизм / А. Лозовский. – Москва, 1923. – 108с.
173176
  Чернов Д.И. Анархо-универсалисты в Советской России начала 1920-х годов // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 7-13. – ISSN 0869-5687
173177
   Анастас Jованович први српски фотограф. – Београд : Галериjа Српске академиjе наука и уметности
Ч. 32. – 1977. – 400 с.
173178
  Карабанов И.П. Анастасиевская / И.П. Карабанов. – Краснодар, 1975. – 56с.
173179
  Муравьева Н.П. Анастасиевская часовня в Пскове: история, архитектура и роспись // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 51-61
173180
  Фейгин М.В. Анастасиевско-Троицкое газонефтяное месторождение Западного Предкавказья / М.В. Фейгин. – М, 1965. – 88с.
173181
  Иванов З С. Анастасий Егорович Зайкевич. / З С. Иванов. – Х, 1959. – 154с.
173182
  Коршунов А.Ф. Анастасий Филипович и его общественно-литературная деятельность (Из. ист. обществ. мысли в Белорус. первой полов. 17 в.) : Автореф... канд. филол.наук: / Коршунов А. Ф.; ЛГУ. – Л., 1956. – 17л.
173183
  Ожешко Анастасия / Ожешко. – 216с.
173184
  Аленник Э.М. Анастасия / Аленник Э.М. ; ил. М.Е. Новиков. – Ленинград : Советский писатель ; Ленингр. отделение, 1970. – 326 с. : ил.
173185
   Анастасия Васильевна Сицко-Дроздова, Аркадий Иванович Сицко. – М, 1987. – 40с.
173186
   Анастасия Вертинская. – М., 1988. – с.
173187
  Костюкович А. Анастасия Волочкова: "Звезда пленительного счастья" // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2003. – № 12. – С. 42-49.
173188
  Георгина М. Анастасия Гавриловна Страусова / М. Георгина. – Йошкар-Ола, 1968. – 28с.
173189
  Петрова Т. Анастасия Ефремова / о своем отце Олеге Ефремове / // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.12-35. – ISSN 1560-4233
173190
   Анастасия Ивановна Завьялова. Графика. Книжная графика. Промграфика : каталог. Выставка произведений. – Москва : Советский художник, 1986. – [32] с.
173191
  Руднева А.В. Анастасия Лебедева / А.В. Руднева. – Ленинград, 1972. – 53 с.
173192
  Минашвили Сергей Шалвович Анастасия Туманишвили-Церетели : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Минашвили Сергей Шалвович;. – Тбилиси, 1975. – л.
173193
  Морозов В.Ф. Анастасия Фомина / В.Ф. Морозов. – Петрозаводск, 1966. – 39с.
173194
  Шмиголь С.П. Анастасія (Агафія) Хмельницька: нотатки до історичного портрета // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 180-183
173195
  Крачковська А. Анастасія Крачковська про Евариста Галуа, Теодора Рузвельта, Енді Воргола, Михайла Дзиндру, Маргарет Тетчер / Анастасія Крачковська. – Київ : Грані-Т, 2009. – 87, [1] с. : іл. – (Життя видатних дітей). – ISBN 978-966-465-209-1
173196
  Шмиголь С. Анастасія Хмельницька: нотатки до історичного портрета // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 206-209. – ISBN 978-617-7674-81-7


  Анастасія Хмельницька - мати українського гетьмана Богдана Хмельницького.
173197
  Долго-Сабуров Анастомозы и пути окольного кровообращения у человека / Б.А. Долго-Сабуров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Медгиз, 1956. – 142 с.
173198
  Мазалов В.В. Анатилические методы построения оптимальных правил остановки и ихз применение : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Мазалов В.В.; ЛГУ. – Л., 1981. – 17л.
173199
  Левит З.Н. Анатилическое слово в современном французском языке : Автореф... докт. филол.наук: / Левит З. Н.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1969. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
173200
  Чалая З.А. Анатолиий Серов / З.А. Чалая. – Москва : Молодая гвардия, 1939. – 248 с.
173201
  Лобанов В.М. Анатолий Адрианович Лебедев-Шуйский. / В.М. Лобанов. – Москва, 1960. – 103с.
173202
  Кокушкин В.Д. Анатолий Александров / В.Д. Кокушкин. – Москва : Советский композитор, 1987. – 284 с.
173203
  Ильина А.А. Анатолий Алексеевич Казанцев / А.А. Ильина. – Л., 1970. – 40с.
173204
  Богданов-Катьков Н.Н. Анатолий Алексеевич Силантьев (18 марта 1868 - 21 марта 1918). Его жизнь и труды : Речь, произнесенная на общем собрании Русского Єнтомологического общества 30 марта 1918 года ; (с портретом и рис.) / Н.Н. Богданов-Катьков. – Петроград : [Военная тип.], 1918. – 34 с., 1 л. портр. : ил., портр. – "Список печатных работ А. А. Силантьева (1888-1918 г.)" (с. 28-34)
173205
  Николаева С.А. Анатолий Алексин / С.А. Николаева. – М, 1986. – 245с.
173206
  Коваленко Р.М. Анатолий Ананьев / Р.М. Коваленко. – М, 1984. – 413с.
173207
   Анатолий Анфилов : кинодекорационное искусство. Живопись. Графика. Керамика. Каталог выставки. – Москва : Совецкий художник, 1990. – [29] с. : цв. ил.
173208
   Анатолий Анфилов. Галина Анфилова. Леонид Курзенков : живопись, графика, кинодекорац. искусство, декор.-прикл. искусствр : [каталог выставки]. – Москва : МОСХ РСФСР, 1980. – [31] с. : ил., цв. ил.
173209
  Фолов К.В. Анатолий Аркадьевич Благонравов / К.В. Фолов. – М, 1982. – 350с.
173210
  Асаул Анатолий Николаевич Анатолий Асаул: "Кластер - это способ самоорганизации сообщества для выживания в условиях бескомпромиссной международной конкуренции..." : [інтерв"ю з доктором економічних наук А.М. Асаулом] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 60-61. – ISSN 1810-3944
173211
  Ракитина Е.Б. Анатолий Афанасьев Арапов. / Е.Б. Ракитина. – М, 1965. – 80с.
173212
  Гальперина Э.Ю. Анатолий Бородин / Э.Ю. Гальперина. – Москва : Советский художник, 1980. – 126 с.
173213
   Анатолий Бородин : графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1984. – 24 с.
173214
  Захаров С.А. Анатолий Бурденюк - штурман экипажа Гастелло / С.А. Захаров. – Свердловск, 1964. – 74с.
173215
  Грудницкая С.Н. Анатолий Васильевич Венедиктов(1887-1959) - великий сподвижник // Економіка та право : наук. журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2013. – № 1 (35). – С.166-173. – ISSN 1681-6277
173216
   Анатолий Васильевич Луначарский : [Альбом]. – 2-е изд. – Москва : Плакат, 1979. – 96 с. : ил. – (Жизнь и деятельность в фотографиях и документах)
173217
   Анатолий Васильевич Луначарский : Указ. тр., писем и лит. о жизни и деят.: В 2-х томах. – Москва : Книга
Т. 2 : Письма А.В.Луначарского. Литература о жизни и деятельности. – 1979. – 188 с.
173218
   Анатолий Владимирович Кокорин. – Москва : Советский художник, 1957. – 172 с.
173219
  Железняк И.А. Анатолий Владимирович Огиевский / И.А. Железняк. – Л, 1973. – 88с.
173220
   Анатолий Владимирович Федюшин. – Омск, 1961. – 35с.
173221
  Горбачев Д.О. Анатолий Галактионович Петрицкий / Д.О. Горбачев. – М., 1971. – 152с.
173222
  Шпис К.В. Анатолий Георгиевич Бетехтин / К.В. Шпис. – Москва, 1959. – 48с.
173223
  Стародубец А. Анатолий Гладилин: Сахаров отговаривал меня от эмиграции // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 19 (1184). – С. 41-43. – ISSN 0234-1670
173224
  Пронин М.П. Анатолий Железняков. / М.П. Пронин. – Л., 1970. – 319с.
173225
  Ланщиков А.П. Анатолий Жигулин: "Уроки гнева и любви..." / А.П. Ланщиков. – Москва : Советская Россия, 1980. – 126 с.
173226
  Кутейникова Н.С. Анатолий Захариевич Давыдов / Н.С. Кутейникова. – Л., 1988. – 126с.
173227
  Кутейникова Н.С. Анатолий Захарович Давыдов / Н.С. Кутейникова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 128 с.
173228
   Анатолий Зачинский: принять решение и взять на себя ответственность может только один человек - руководитель // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 2. – С. 22-25 : фото
173229
  Берлизов Е.М. Анатолий Знаменский / Е.М. Берлизов. – Краснодар : Книжное изд-во, 1973. – 112 с. – Библиогр. : с. 108-110
173230
   Анатолий Зыков : графика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1977. – 28 с.
173231
  Сосновский И.Ю. Анатолий и Сергей Белоглазовы / И.Ю. Сосновский. – М., 1989. – 48с.
173232
  Мостков Ю.М. Анатолий Иванов / Ю.М. Мостков. – Новосибирск, 1969. – 71 с.
173233
   Анатолий Иванович Дементьев. – Челябинск, 1971. – 8с.
173234
   Анатолий Иванович Ефимов. – Москва : Наука, 1978. – 68с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 10)
173235
   Анатолий Иванович Звягин (1937-1991). К 80-летию со дня рождения // Физика низких температур : ежемесячный научный журнал / НАН Украины ; Физ.-техн. ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; редкол.: С.Л. Гнатченко, В.В. Еременко, И.Н. Адаменко [и др.]. – Харьков, 2017. – Т. 43, № 11, спец. вып. : К 80-летию со дня рождения А.И. Звягина. – С. 1563-1564. – ISSN 0132-6414
173236
   Анатолий Иванович Мальцев. – Новосибирск, 1971. – 37 с. : портр.
173237
  Карпова В.М. Анатолий Калинин: Очерк творчества. / В.М. Карпова. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская Россия, 1973. – 198 с.
173238
  Карпова В.М. Анатолий Калинин: Очерк творчества. / В.М. Карпова. – 2-е изд., доп. – Москва : Художественная литература, 1976. – 160 с.
173239
  Шафрановский И.И. Анатолий Капитонович Болдырев, 1883-1946. / И.И. Шафрановский, В.Ф. Алявдин. – Л., 1978. – 256с.
173240
   Анатолий Кириллович Бабко : [химик]. – Киев : Наукова думка, 1985. – 119 с. : ил. – (Библиография ученых УССР)
173241
  Кулешова В.Н. Анатолий Кокорин / В.Н. Кулешова. – Москва, 1984. – 24с.
173242
  Косогов А.М. Анатолий Косогов / А.М. Косогов. – Москва, 1983. – 36 с.
173243
  Полежаева А Е. Анатолий Кторов / А Е. Полежаева. – Москва, 1978. – 224с.
173244
  Кулинич А.В. Анатолий Кулинич, Юрий Шибанов / А.В. Кулинич, С Ю. Выставка произведений. Москва. Шибанов, 1982. – М., 1982. – 4с.
173245
  Куделко С.М. Анатолий Лаврентьевич Оприщенко // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2000. – Вип. 4 : Категоріальний апарат історичної науки. – С. 114-115


  "О ректоре Харьковского государственного института культуры А.Л. Оприщенко, 1970–1985]".
173246
  Голуб Г.А. Анатолий Лепин / Г.А. Голуб. – Москва : Советский композитор, 1988. – 176 с.
173247
  О"Коннор Анатолий Луначарский / О"Коннор. – Москва, 1992. – 222 с.
173248
  Сурис Б.Д. Анатолий Львович Каплан : очерк творчества / Б.Д. Сурис. – Ленинград : Художник РСФСР, 1972. – 240 с.
173249
   Анатолий Максимович Никаноров (к 80-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С.140-141. – ISSN 0130-2906
173250
  Андреева О.М. Анатолий Михайлович Абрамов : К 60-летию со дня рождения: Указ. лит. / О.М. Андреева. – Воронеж, 1977. – 55с. – (Воронежские писатели и литературоведы ; Вып. 3)
173251
   Анатолий Мосийчук: Живопись. Графика. Скульптура.: Кат. выст.. – М., 1991. – 16с.
173252
   Анатолий Никифорович Яр-Кравченко. – М., 1953. – 88с.
173253
   Анатолий Николаевич Александров : страницы жизни и творчества. – Москва : Советский композитор, 1990. – 343 с.
173254
   Анатолий Николаевич Кейер // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 75-76. – ISSN 0030-5987


  "Заслуженный деятель науки, профессор, руководитель информационно-методического отдела Санкт-Петербургского Профессионально-реабилитационного центра для инвалидов Кейер Анатолий Николаевич".
173255
  Ремнев А.В. Анатолий Николаевич Куломзин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 26-45. – ISSN 0042-8779
173256
  Глезер Р.В. Анатолий Новиков / Р.В. Глезер. – Москва : Советский композитор, 1957. – 50 с.
173257
   Анатолий Новиков : методическое пособие-беседа о хоровом творчестве композитора. – Москва, 1967. – 92 с.
173258
  Поляновский Г.А. Анатолий Новиков / Г.А. Поляновский. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский композитор, 1976. – 156 с.
173259
  Поляновский Г.А. Анатолий Новиков / Г.А. Поляновский. – 3-е изд. – Москва : Советский композитор, 1987. – 109 с.
173260
   Анатолий Окороков. – М, 1988. – 31с.
173261
  Линецкая Я М. Анатолий Папанов / Я М. Линецкая, . – М., 1972. – 200с.
173262
  Соловьева-Волынская Анатолий Петрович Болашенко : монография / И.Н. Соловьева-Волынская. – Ленинград : Художник РСФСР, 1986. – 72 с.
173263
   Анатолий Пономаренко : альбом, книжкова графіка, плакат, листівки, театрально-декораційне мистецтво, живопис, станкова графіка. – Київ : Мистецтво, 1986. – 60, [54] с.
173264
  Алексеева А.И. Анатолий Попов. Страницы жизни. / А.И. Алексеева. – Москва, 1968. – 159с.
173265
   Анатолий Посядо (1908-1987): Скульптура. – М., 1989. – 22с.
173266
  Старикова Е.В. Анатолий Рыбаков.Очерк творчества / Е.В. Старикова. – Москва : Детская литература, 1977. – 111с.
173267
  Чалая З. Анатолий Серов / З. Чалая. – Свердловск : Средне-Уральское Книжное Издательство, 1970. – 330 с.
173268
  Терещенко А.К. Анатолий Соловьяненко / А.К. Терещенко. – К. : Мистецтво, 1982. – 167 с.
173269
  Станишевский Ю.А. Анатолий Соловьяненко / Ю.А. Станишевский. – М., 1984. – 32с.
173270
  Терещенко А.К. Анатолий Соловьяненко / А.К. Терещенко. – Киев, 1988. – 213 с.
173271
   Анатолий Солоницын. – Москва, 1974. – 14с.
173272
   Анатолий Терентьевич Пилипенко, 1984
173273
  Антонюк Н.Г. Анатолий Терентьевич Пилипенко (1914-1993) // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 7 (111). – С. 48-49 : фото
173274
  Нестерова Н.М. Анатолий Федорович Капустинский / Н.М. Нестерова; вступ. ст. К. Б. Яцимирского ; библиогр. сост. Н.М. Нестеровой. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 56 с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Серия химических наук ; вып. 26)
173275
  Смолярчук В.И. Анатолий Федорович Кони (1844-1927) / В.И. Смолярчук. – Москва : Наука, 1981. – 392с.
173276
  Балышев Анатолий Федорович Кони и харьковчане / Балышев, А.А. Шандула // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2007. – № 3. – С. 26-36
173277
  Прокушев Г.И. Анатолий Фомин : очерк о творчестве художника / Г.И. Прокушев. – Йошкар-Ола : Марийское книжное, 1979. – 70 с.
173278
   Анатолий Хабасович Аджиев (к 70-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 125. – ISSN 0130-2906
173279
   Анатолий Царенков. 1953-1988. – М., 1990. – 23с.
173280
  Алексахина И.В. Анатолий Чепуров: очерк творчества : очерк творчества / И.В. Алексахина. – Ленинград : Советский писатель, 1982. – 200 с., [9] л. ил. : ил.
173281
  Шапошников В.Н. Анатолий Чмыхало / В.Н. Шапошников. – Красноярск, 1974. – 95с.
173282
  Фомина Н.Н. Анатолий Юрьевич Никич / Н.Н. Фомина. – Л., 1983. – 144с.
173283
  Хенк Мальте Анатолийское будущее : репортаж / Хенк Мальте, Георгиу Джорж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 110-125 : Фото. – ISSN 1029-5828
173284
  Кямилев Х. Анатолия глазами Сабахаттина Али / Х. Кямилев. – Ташкент, 1965. – 99с.
173285
  Кияновська Л. Анатолій Авдієвський // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 147-149. – ISSN 2224-0926
173286
   Анатолій Андрійович Чухно : Біобібліографія до 70-річчя. – Київ : Наукова думка, 1996. – 136 с. – (Біобібліографія учених України). – ISBN 966-00-0196-7
173287
  Леоненко П.М. Анатолій Андрійович Чухно // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 85-91. – ISBN 966-7419-44-4
173288
   Анатолій Андрійович Чухно : Біобібліографія до 75-річчя / Нац. акад. наук України; Упоряд. П.І.Юхименко; Вступ. ст. Ю.М.Пахомов; Відп. ред. П.М.Леоненко. – Київ : Мустанг, 2001. – 148 с. – (Біобібліографія учених України). – ISBN 966-00-0196-7
173289
   Анатолій Андрійович Шаталов (1907-1973) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 144. – ISBN 966-594-277-8
173290
  Базилевич А.Д. Анатолій Базилевич : альбом / А.Д. Базилевич; Авт.-упор.: М. Криволапов. – Київ : Мистецтво, 1976. – 92 с.
173291
  Бондаренко В. Анатолій Василенко художник та письменник // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – С. 17
173292
  Біленко Василь Анатолій Василенко: Політиків я так часто малюю, що вже й на оригінал не дивлюся : персона // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 24-27 : Фото
173293
  Брехуненко В. Анатолій Васильович Бойко (1960-2010) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 753-762. – (Нова серія ; вип. 15)


  Бойко А.В. - історик, дослідник історичних джерел та історії Південної України XVIII — початку XX ст.
173294
  Хоменко В.Я. Анатолій Васильович Луначарський. 1875-1933 / В. Хоменко. – Київ : Політвидав України, 1974. – 192 с. : іл.
173295
  Білинська М. Анатолій Вахнянин // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 207-209
173296
  Габелко В.Т. Анатолій Волненко / В.Т. Габелко. – К., 1983. – 79с.
173297
  Діжак В.Я. Анатолій Володимирович Скороход - великий математик сучасності // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2006. – Вип. 24. – С. 151-152.
173298
   Анатолій Володимирович Скороход / В.С. Королюк, В.В. Булдигін, О.К. Закусило, М.Ф. Городній, М.В. Карташов, О.І. Клесов, Ю.В. Козаченко, Г.Л. Кулініч, Ю.С. Мішура, М.П. Моклячук, В.М. Радченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 1-3. – ISSN 0868-6904
173299
  Кадирова І.І. Анатолій Володимирович Скороход : (короткий біографічний нарис) // Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Василик В.Б., Дороговцев А.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 72, № 9. – С. 1155-1158. – ISSN 1027-3190
173300
   Анатолій Володимирович Скороход (10.09.1930 - 03.01.2011) / В.С. Королюк, О.К. Закусило, М.Ф. Городній, М.В. Карташов, Ю.В. Козаченко, Г.Л. Кулініч, Ю.С. Мішура, М.П. Моклячук, В.М. Радченко, В.А. Вишенський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-63. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817
173301
  Сколотяний Ю. Анатолій Гальчинский: "Януковичу-прем"єру має бути соромно за стан економіки під егідою Януковича-президента" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 6


  Ротації в сферах законодавчої та виконавчої влади наближаються до завершення. Президент Янукович уже визначився і з власним претендентом на пост нового голови НБУ, внісши до ВР пропозицію про призначення на цю посаду Ігоря Соркіна. Розмова з одним із ...
173302
  Гальчинський А. Анатолій Гальчинський: "Економічна політика - найслабша ланка діяльності нового уряду" / бесіду вів Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 7


  "Із наближенням 100-денної межі перебування у владі "уряду технократів" Олексія Гончарука і вже другої стоденки президентства Володимира Зеленського дедалі актуальнішим стає запитання: а куди все ж таки штовхають у нинішньому турборежимі країну та її ...
173303
  Гальчинський А. Анатолій Гальчинський: "Національна ідея - побудова України в Україні. На це повинна орієнтуватися і наша стратегія" : інтерв"ю / Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 жовтня (№ 35). – С. 1-2


  Про публічну презентацію стратегії розвитку України до 2020 р., що провів президент Петро Порошенко "в невимушеній обстановці арт-центру - галереї "Мистецький арсенал". Документ претендує на роль стратегічного базису, на якому будуватиметься вся ...
173304
   Анатолій Глібович Загородній (до 60-річчя від дня народження) // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2011. – Т. 56, № 1. – С. 98-99. – ISSN 0372-400X


  Вчений в галузі статистичної фізики і теорії плазми, академік НАНУ.
173305
  Гнатюк А. Анатолій Гнатюк: "Маємо розмовляти рідною мовою і підтримувати нашу культуру" / спілкувався Едуард Овчаренко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
173306
   Анатолій Григорович Погрібний // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 96. – ISSN 0236-1477
173307
   Анатолій Григорович Погрібний [привітання з Днем народження) / Правління всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 27 грудня - 3 січня (№ 61/62). – С. 12
173308
   Анатолій Григорович Шкавро (нар. 1953) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 82-83. – ISBN 966-594-277-8
173309
  Штонь Г.М. Анатолій Дімаров / Г.М. Штонь. – Київ, 1987. – 149с.
173310
  Гай А. Анатолій Дімаров та Біла Церква // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 291-294. – ISBN 978-966-136-357-0
173311
  Лемешко Т. Анатолій Дімаров: "Мій бог - це людська совість" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 2/3 (844/845). – С. 121-128. – ISSN 0868-4790
173312
  Наєнко М. Анатолій Дімаров: чи будуть люди? : штрихи до літ-портрета і спогад про сусіда-письменника / Михайло Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – 91, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7993-92-5


  У пр. № 1739174 напис: Науковій бібліотнці КНУ ім. М.М. Максимовича, Підписи. 14.06.2021.
173313
  Шевченко Ю .Н. Анатолій Дмитрович Коваленко / Ю .Н. Шевченко. – Київ, 1980. – 43 с.
173314
  Міклуха О. Анатолій Дмитрович Криволап // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 156-158
173315
   Анатолій Добрянський : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка ; [укладачі: Мурашевич Т.Д., Загородна Н.М. ; наук. ред. та авт. ступ. ст.: Мельничук Б.І.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 107, [1] с. : портр., фот. – Бібліогр.: Імен. покажч.: с. 97-105. – (Серія: "Вчені Чернівецького університету")
173316
  Сташенко Н. Анатолій Дублянський на тлі доби. Штрихи до життєпису // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 126-132
173317
  Загнітко А. Анатолій Загнітко: "Бути поза політикою в сучасному світі складно" / бесіду вела І. Ніколайчук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 жовтня (№ 40). – С. 11


  Розмова з доктором філологічних наук, професором, член-кореспондентом НАН України Анатолієм Загнітко. До вересня 2014 року - завідувач кафедри української мови і прикладної лінгвістики, декан філологічного факультету Донецького національного ...
173318
   Анатолій Загородній - президент НАН // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 12 жовтня (№ 40). – С. 2. – ISSN 2219-5793
173319
  Загородній А. Анатолій Загородній: "Посилити роль Академії в житті суспільства та держави" / інтерв"ю брала Марія Призіглей // Світ. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 37/38). – С. 1, 2
173320
  Ярмиш Ю.Ф. Анатолій Захарович Москаленко // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 238-239. – ISBN 966-7419-44-4
173321
   Анатолій Іванович Іванісік (нар. 1958) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 138. – ISBN 966-594-277-8
173322
   Анатолій Іванович Мисечко : біобібліогр. покажчик / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ; упоряд.: Т.М. Іванова ; [наук. ред.: Т.Г. Гончарук, Л.І. Саєнко ; ред.: І.С. Шелестович]. – Одеса : Астропринт, 2015. – 169, [2] с., [5] арк. портр., кольор. фотоіл. – Сер. засн. у 2013 р. – (Серія "Краєзнавці Одеси" ; вип. 2). – ISBN 978-966-927-128-0
173323
   Анатолій Калениченко // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 94. – ISSN 2664-4282
173324
  Штокало М.Й. Анатолій Кирилович Бабко - гордість вітчизняної науки, видатний український хімик-аналітик // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: С.А. Куліченко, О.Ю. Тананайко ; заг. ред.: О.Ю. Запорожець]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 129-135
173325
  Тананайко М.М. Анатолій Кирилович Бабко - учений, педагог, особистість // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: С.А. Куліченко, О.Ю. Тананайко ; заг. ред.: О.Ю. Запорожець]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 123-128
173326
  Пилипенко А.Т. Анатолій Кирилович Бабко / А.Т. Пилипенко, І.В. Пятницький. – Київ : Наукова думка, 1969. – 70 с.
173327
   Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: С.А. Куліченко, О.Ю. Тананайко ; заг. ред.: О.Ю. Запорожець]. – Київ : [б. в.], 2015. – 151, [1] с., [4] арк. іл. : іл., табл.
173328
   Анатолій Кирилович Бабко (15.10.1905 - 7.01.1968) / оргкомітет Київ. конф. з аналітичної хімії "Сучасні тенденції аналізу-2015" // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: С.А. Куліченко, О.Ю. Тананайко ; заг. ред.: О.Ю. Запорожець]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 3-7
173329
   Анатолій Кирилович Бабко (1905-1968) : до сторіччя від дня народження присвячується. – Київ, 2005. – 88 с.
173330
   Анатолій Кирилович Бабко (до сторіччя від дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817
173331
   Анатолій Кирилович Бабко був і залишається АНАЛІТИКОМ № 1 (з виступу завідуючої кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка проф. Запорожець Ольги Антонівни) / О.А. Запорожець // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: С.А. Куліченко, О.Ю. Тананайко ; заг. ред.: О.Ю. Запорожець]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 8-17
173332
  Запорожець О.А. Анатолій Кирилович Бабко був і залишається хіміком-аналітиком № 1 // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 3/4. – С. 150-154. – ISSN 1991-0290
173333
  Кузьменко Ю. Анатолій Кичинський: "Головне в поета - це текст" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 276-278
173334
  Кінах А. Анатолій Кінах, Прем"єр-міністр України: Тільки політична стабільність й економічне зростання можуть забезпечити високий добробут людей // Уряд. кур"єр., 2002
173335
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Без модернизації економіки в нас не буде майбутнього" // Демокр. Україна, 2005


  Відповіді голови Партії промисловців і підприємців на запитання журналістів в інформ. агентстві УНІАН
173336
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Вибори Президента - це наш шанс жити в чесній справедливій країні" // Голос України, 2004


  Напередодні другого туру виборів Президента України своїми думками лідер УСПП Анатолій Кінах
173337
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Влада має повернути довіру людей": Бесіда з Першим віце-прем"єр-міністром України // Уряд. кур"єр, 2005


  [Ст. першого віце-прем"єр-міністра України з питання приватизації та реприватизації в Україні]
173338
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Всеукраїнський страйк - потужний захист справедливого народного волевиявлення": Бесіда з головою Партії промисловців і підприємців України // Голос України, 2004


  Акції протесту проти фальсифікації результатів виборів Президента України
173339
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Гаяти час не можна" // Демокр. Україна, 2004


  Пробл. виходу з політ кризи, що виникла після другого туру президент. виборів: Відповіді голови Партії промисловців і підприємців України на запитання журналістів в прес-центрі коаліції "Сила народу"
173340
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Закликаю не допустити зриву чи фальсифікації виборів": Інтерв’ю з кандидатом у Президенти, головою Партії промисловців та підприємців А.Кінаха [ // Високий замок, 2004


  Передвиборчий тур на Львівщину
173341
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Наші проблеми, крім нас, не вирішить ніхто" // Голос України, 2003


  Пробл. соц.-екон. розвитку України: Ст. президента Укр. союзу промисловців та підприємців
173342
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Неприпустимо ходити по світу з простягнутою рукою" // Зоря Полтавщини, 2004


  Розмова з лідером Партії промисловців та підприємців України: [Про модель економічного та соціального розвитку України
173343
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Неприпустимо ходити по світу з простягнутою рукою": Розмова з лідером Партії промисловців та підприємців України // За вільну Україну, 2004


  про нову модель економічного та соціального розвитку країни
173344
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Подальше зростання економіки залежатиме від серьозних скоординованих зусиль законодачої та виконавчої гілок влади" // Робітн. газета, 2002


  Виступ Прем"єр-міністра України А.Кінаха на засіданні Кабінету Міністрів з питань Концепції розвитку оптового ринку електроенергії, плану заходів щодо виконання в 2002-2005 роках Коплексної програми утвердження України як транзит. держави
173345
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Своєчасно прийнятий реальний і збалансований бюджет є невід"ємною частиною конкурентноспроможності вітчизняної економіки й держави загалом" // Робітн. газета., 2002


  Виступ Прем"єр-міністра України на засіданні Кабінету Міністрів України з питань Держбюджету 2003 р.
173346
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Скасуємо мораторій на продож землі": Бесіда з головою ПППУ // Галицькі контракти, 2005


  Про плани діяльності Кабінету Міністрів у разі призначення на посаду Прем"єр-міністра України
173347
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Україні потрібні підвищення платоспроможності внутрішнього ринку та поліпшення добробуту її громадян // Робітн. газета., 2002


  Виступ Прем"єр-міністра України А.Кінаха на засіданні Кабінету Міністрів України 24 лип. ц.р
173348
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Уряд зацікавлений мати сильних і впливових соціальних партнерів для попередження і вирішення конфліктних ситуацій" // Робітн. газета., 2002


  Виступ Прем"єр-міністра України на Установчому з"їзді Федерації роботодавців України]
173349
  Кінах А. Анатолій Кінах: "Я хочу, щоб у суспільстві домінували мораль, порядність і справжній патріотизм" // Голос України, 2003


  Бесіда з президентом Укр. спілки промисловців і підприємців /Бесіду вів В.Королюк
173350
  Кінах А. Анатолій Кінах: Головне - захист національних інтересів // Демокр. Україна., 2002


  Ст. Прем"єр-міністра України про аналіз чергового засідання Каб. міністрів України
173351
  Кінах А. Анатолій Кінах: Закріпити принципи демократичного суспільства // Демокр. Україна., 2002


  Ст. Прем"єр-міністра України щодо презентації проекту Держ. бюджету у Верховній Раді
173352
  Кінах А. Анатолій Кінах: Нафтогазовий комплекс - складова національної економіки // Демокр. Україна., 2002


  Участь Прем"єр-міністра України А.Кінаха у відкритті VI міжнар. виставки нафтогаз. пром-ті "Нафта і газ - 2002" у Києві
173353
  Кінах А. Анатолій Кінах: Необхідно формувати сучасну інфраструктуру економіки // Демокр. Україна., 2002


  Виступ прем"єр-міністра України на засіданні Кабінету Міністрів
173354
  Кінах А. Анатолій Кінах: Я вірю, що люди підтримають Віктора Ющенка. Адже правда на нашій стороні, а значить, і перемога буде за нами!: Бесіда з головою УСПП // Україна молода, 2004


  Другий тур виборів Президента України
173355
  Шепель Ф. Анатолій Коверга -творець і хранитель Нікітського ботанічного саду // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 13 лютого (№ 28)
173356
  Терещенко А.К. Анатолій Кос-Анатольський / А.К. Терещенко. – Київ : Музична Україна, 1986. – 80 с.
173357
  Беспалов Ю. Анатолій Кост // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 9 : Анатолій Кост. – С. 3-4.


  Художник Анатолій Кост
173358
  Пшенишна Н.М. Анатолій Костянтинович Поліщук - фундатор вищої технічної освіти на Черкащині / Н.М. Пшенишна, Т.М. Портянко // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 354-357
173359
  Островська К.В. Анатолій Кривохижа - хранитель хореографічних традицій України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 220-230. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
173360
  Єременко В. Анатолій Кузьмінський - ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-72. – ISSN 1682-2366
173361
  Єременко Володимир Анатолій Кузьмінський - ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-72. – ISSN 1682-2366


  У статті розкривається непростий і водночас яскравий життєвий та творчий шлях ректора Черкаського національного університету, науковця і педагога Анатолія Кузьмінського.
173362
   Анатолій Леонідович Бойко (пам"яті вченого) : [некролог] // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 178-179. – ISSN 2077-4893


  Видатний український вірусолог, доктор біологічних наук, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри вірусології і заслужений професор КНУ ім. Тараса Шевченка.
173363
  Сопронюк О. Анатолій Лупиніс: "Життя триває - точиться війна" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 січня - 13 лютого (№ 5/6). – С. 12
173364
  Бешуля О. Анатолій Лупиніс: авантюрний і оптимістичний вектор українського націоналізму // IV Бандерівські читання "Як завершити українську національну революцію" : до 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років та 75-річчя Укр. Повстан. Армії : [зб. матеріалів (2 лют. 2017 р., м. Київ)] / "Як завершити українську національну революцію", Бандерівські читання. – Київ : Промінь, 2017. – С. 382-393. – ISBN 978-966-8512-42-1
173365
  Шевчук В. Анатолій Макаров (1939-2015) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 223-237. – ISBN 978-966-06-0729-3
173366
  Олексюк О. Анатолій Марущак презентував свій новий роман "Вибух терміта" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 листопада (№ 22)
173367
  Голобородько Я. Анатолій Марущак: мелос арт-форми // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8 (107). – С. 120-125
173368
   Анатолій Миколайович Веклич (нар. 1959) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 30. – ISBN 966-594-277-8
173369
   Анатолій Миколайович Кондратенко : До 70 річчя від дня народження: Біобібліографічний покажчик. – Харків, 2006. – 44с.
173370
  Перестюк М.О. Анатолій Михайлович Самойленко // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 130-131. – ISBN 966-7419-44-4
173371
   Анатолій Михайлович Самойленко : [біобібліогр. довідник]. – Київ : Наукова думка, 2007. – 258, [1] с. : портр., фотоіл. – Сер. засн. у 1968 р. - Імен. покажчик: с. 228-237. – (Біобібліографії вчених України). – ISBN 978-966-00-0726-0
173372
  Березанський Ю.М. Анатолій Михайлович Самойленко : (до 80-річчя від дня народження) / Ю.М. Березанський, В.С. Королюк, І.О. [та ін.] Луковський // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 70, № 1. – С. 3-6. – ISSN 1027-3190


  2 січня 2018 року виповнилося 80 років видатному українському математику академіку НАН України, зав. кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь КДУ ім. Т.Г. Шевченка А.М. Самойленку.
173373
   Анатолій Михайлович Самойленко // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 72, № 12. – С. 1595-1598. – ISSN 1027-3190
173374
   Анатолій Михайлович Самойленко (02.01.1938-04.12.2020) // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 23, № 4. – С. 435-438. – ISSN 1562-3076
173375
   Анатолій Михайлович Самойленко (до 80-річчя від дня народження) / О.А. Бойчук, В.Л. Кулик, І.О. Парасюк, М.О. Перестюк, Р.І. Петришин, Г.П. Пелюх, М.Й. Ронто, О.М. Станжицький, Ю.В. Теплінський, В.І. Ткаченко, С.І. Трофімчук, С.М. Чуйко // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 1. – С. 3-5. – ISSN 1562-3076
173376
  Марко В. Анатолій Мороз : нарис творчості / В. Марко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 205с. – ISBN 5-333-00019-0
173377
  Марко Василь Анатолій Мороз / Марко Василь. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 206 с.
173378
  Барановска І. Анатолій Москаленко - керівник спеціалізованої вченої ради Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка ( 1984-1999) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 8-10
173379
  Забіяка І.М. Анатолій Москаленко - студент // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 45-52
173380
   Анатолій О. Пінчук // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 346 : фото
173381
   Анатолій Олександрович Ясько (нар. 1940) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 153. – ISBN 966-594-277-8
173382
   Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка
Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – 2016. – 211, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
173383
   Анатолій Олексійович Соломко (1938-1998) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 45. – ISBN 966-594-277-8
173384
  Савчин Валентина Анатолій Онишко: "Якщо варто робити взагалі..." // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
173385
  Лукінова Т.Б. Анатолій Павлович Непокупний - учений і поет // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 4-13. – ISSN 0027-2833


  У статті йдеться про життєвий і творчий шлях А.П. Непокупного, видатного вченого, поета і організатора науки
173386
   Анатолій Павлович Непокупний : біобібліографія до 75-річчя / Нац. акад. наук України, [Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні] ; [упоряд. Вакулич М.І., Тараненко А.Л. ; авт. вступ. ст. Тараненко А.Л.]. – Київ : Вид. Дім Д. Бураго, 2008. – 90, [2] с., [1] арк. портр. : іл., фотогр. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-8188-93-0
173387
  Тетеря Д. Анатолій Павлович Савчук та археологія давнього Переяслава // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 133-137. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6
173388
   Анатолій Павлович Таранов // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 71-72. – ISBN 978-966-924-219-8
173389
  Будько Євген Анатолій Пахля. Комплекс туристичної повноцінності : Профі-тур // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-76 : Фото
173390
  Костенко В.І. Анатолій Пашкевич / Володимир Костенко ; [упоряд. Н. Даниленко]. – Київ : Фенікс, 2016. – 318 с., [8] арк. фот. : портр. – Покажч. імен: с. 312-317. – ISBN 978-966-136-385-3
173391
   Анатолій Петрицький : спогади про художника. – Київ : Мистецтво, 1981. – 112 с.
173392
  Гагауз Т.В. Анатолій Петрицький. "Портрет Михайла Вериківського" // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31.
173393
  Ковальчук О. Анатолій Петрицький: початкові етапи мистецького розвитку (1912–1915 роки) // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань та ін. – Київ, 2015. – Вип. 10 : "Молоде мистецтво України". Проблеми реалізації творчого потенціалу випускників мистецьких вишів. – C. 222-251. – ISSN 2309-8406
173394
  Колесник В. Анатолій Петрович Коцур - науковець, педагог, людина // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 16-19
173395
  Розовик Д. Анатолій Петрович Коцур як завідувач кафедри української історії та етнополітики // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 117-118
173396
  Пшеничний Т. Анатолій Петрович Коцур: слово про вчителя // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 116


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
173397
   Анатолій Пламеницький. – К, 1979. – 24с.
173398
  Дончик В. Анатолій Погрібний: "Бог дарував нам Україну... Будьмо ж гідними цього дару" = (уривки з передмови до книги "Поклик дужого чину") / В. Дончик, П. Кононенко // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 18-22


  До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного
173399
  Карпенко Віталій Анатолій Погрібний: дума - про Україну, праця - для України... : (спогад про колегу і друга) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-30


  Статтю присвячено пам"яті відомого українського вченого-літературознавця, публіциста, політика, соціолога, етнопсихолога Анатолія Погрібного. Висвітлено контекст особисгісного сприйняття цієї непересічної постаті.
173400
  Шебеліст С. Анатолій Погрібний: людина дужого чину // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 202-210. – ISSN 2075-1222
173401
  Погрібний А. Анатолій Погрібний:"Чого ми в Україні не будуємо" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4-11 січня (№ 1/2). – С. 12


  "...2 січня виповнилося б 75 років від дня народження полум"яного захисника української мови, кульури та національної ідеї Анатолія Погрібного. Його погляди залишаються актуальними та життєво важливими і сьогодні". Вміщено уривки з книги А. Погрібного ...
173402
   Анатолій Романович Рубльов (нар. 1930) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 80. – ISBN 966-594-277-8
173403
  Шевченко С. Анатолій Сахно веде в бій бунтівного полковника // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 вересня (№ 37). – С. 13. – ISSN 2519-4429
173404
  Герасименко В.Я. Анатолій Свидницький : Літературний портрет / В.Я. Герасименко. – Київ : Держ. вид-во худ. літ-ри, 1959. – 136 с.
173405
  Мацевич А.Ф. Анатолій Свидницький : біографічна повість / А.Ф. Мацевич. – Київ : Молодь, 1984. – 182 с. – (Библиотека юношества)
173406
  Жук Н.Й. Анатолій Свидницький / Н.Й. Жук. – Київ, 1987. – 148 с.
173407
  Сиваченко М.Є. Анатолій Свидницький і зародження соціального роману в українській літературі / М.Є. Сиваченко; АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Видавництво Академії наук УРСР, 1962. – 415 с.
173408
   Анатолій Свідзинський : біобібліогр. довідник. – Луцьк : Вежа, 2004. – 128, [2] с., [11] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 22-40, 62 та в підрядк. прим. – ISBN 966-600-151-9
173409
  Терещенко А. Анатолій Солов"яненко. Творчий шлях / Алла Терещенко. – Київ : Либідь, 2009. – 352 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-06-0555-8
173410
   Анатолій Степанович Куц // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 124-125 : Фото
173411
  Гончарук В.В. Анатолій Терентійович Пилипенко - людина, вчений, педагог // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 97-100 : фото. – ISSN 0372-6436


  3 травня 2014 р. наукова громадськість світу відзначила 100-річчя від дня народження академіка НАН України Анатолія Терентійовича Пилипенка - видатного вченого, педагога, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, ...
173412
  Дяченко Н.О. Анатолій Терентійович Пилипенко // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 211-213. – ISBN 966-7419-44-4
173413
   Анатолій Феодосійович Левицький // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 95. – ISSN 0030-5987


  "18 травня 2013 року виповнилося 60 років завідувачу кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету доктору медичних наук, професору Анатолію Феодосійовичу Левицькому".
173414
  Іщук Н.М. Анатолій Чічановський: інформаціолог сучасності. Бібліографія професора А. А. Чічановського // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 110-113


  У статті йдеться про життя, творчість та наукові напрацювання доктора політичних наук, професора кафедри міжнародної журналістики, завідувача кафедри електронних видань і медіадизайну Інституту журналістики Анатолія Анатолійовича Чічановського, ...
173415
  Чорноус А. Анатолій Чорноус: "Нам є куди рости!" / спілкувалася Світлана Галата // Світ. – Київ, 2021. – Квітень (№ 15/16)


  Проректор з наукової роботи СумДУ Анатолій Чорноус в інтерв"ю розповів про перспективи розвитку науки за результатами проходження державної атестації закладів вищої освіти України.
173416
  Мушкетик Ю.М. Анатолій Шиян / Ю.М. Мушкетик. – Київ, 1960. – 172с.
173417
  Стаєцький О.Б. Анатолій Шиян / О.Б. Стаєцький. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 262 с.
173418
   Анатолій Якович Пилипенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 211-212. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)
173419
   Анатолій Якович Радзівілл (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 116-117 : фото. – ISSN 0367-4290
173420
   Анатолій Якович Радзівілл (До 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 116-117 : фото. – ISSN 0367-4290
173421
   Анатолію Варфоломійовичу Головачу - 80 // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 91-92
173422
   Анатолію Григоровичу Ткаченку - 60! // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 213-214. – ISBN 966-631-331-6
173423
   Анатолію Івановичу Доценку - 80! // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 92. – ISSN 2413-7154


  30 січня 2017 року виповнилося 80 років від дня народження Доценка Анатолія Івановича - фахівцю у галузі географії населення та розселення. "Географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут географії НАН ...
173424
   Анатолію Лаврентію Бондарю - 70 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 50-51 : фото
173425
   Анатолію Миколайовичу Молочку - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 77. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
173426
   Анатолію Олександровичу Ручці - 80! // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень - березень. – С. 191-192. – ISSN 1563-3713
173427
  Лисенко Л. Анатолію Фуженку - 75... // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 2 (73). – С. 51-53. – ISSN 0130-1799


  Анатолій Семенович Фуженко (1936-1999) - український радянський скульптор, член Спілки художників СРСР. Пам"тники: Т. Шевченкові в Москві; М. Мокрякові в Новоукраїнці; О. Довженкові в Сосниці; Богданові Хмельницькому у Черкасах.
173428
  Горак Я. Анатоль Вахнянин і наукове товариство імені Т. Шевченка // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С. 40-44. – ISSN 1728-6875
173429
  Нитченко Д. Анатоль Галан (А. Калиновський) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 9/10. – С. 47-49. – ISSN 0130-1608
173430
  Фрайт Оксана Анатоль Кос-Анатольський як інтерпретатор поетичних творів Олександра Олеся // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 22-27. – ISSN 1728-6875
173431
  Врона І.І. Анатоль Петрицький : альбом. Життя і творчість А.Г. Петрицького / І.І. Врона. – Київ : Мистецтво, 1968. – 190 с.
173432
  Горбачов Д.О. Анатоль Петрицький / Д.О. Горбачов. – Київ, 1971. – 48с.
173433
  Зеров М. Анатоль Свидницький, його постать і твори // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 321-356. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
173434
  Брандес Г. Анатоль Франс : Критичний нарис / Георг Брандес ; Переклав Н. Грінченко. – [У Київі] (Київ) : [З друк. "Петра Барського"], 1908. – 61 с.
173435
   Анатоль Франс : методическое письмо. – Москва, 1954. – 12 c.
173436
   Анатоль Франс : методические материалы к вечеру, посвященному 125-летию со дня рождения. – Москва, 1969. – 19 c.
173437
  Лещинская Галина Иосифовна Анатоль Франс : Библиогр. указ. рус. пер.и критич. лит. на рус. яз., 1877-1982 гг. / Лещинская Галина Иосифовна, Линддстрем Мария Викторовна. – Москва : Книга, 1985. – 215с.
173438
  Гофф М. Анатоль Франс в годы 1914-1924 / М. Гофф. – Л., 1925. – 206с.
173439
  Фрид Я.В. Анатоль Франс и его время / Я.В. Фрид. – Москва : Художественная литература, 1975. – 390 с.
173440
  Юльметова С.Ф. Анатоль Франс и некоторые вопросы эволюции реализма / С.Ф. Юльметова. – Саратов, 1978. – 165с.
173441
  Чельцов- Бебутов Анатоль Франс как криминалист / Чельцов- Бебутов. – М, 1930. – 88с.
173442
  Козлов Н. Анатоль Франс, как публицист и общественный деятель. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козлов Н.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1952. – 24 л.
173443
  Лиходзиевский С.И. Анатоль Франс. Очерк творчества / С.И. Лиходзиевский. – Ташкент, 1962. – 419с.
173444
  Василенко Р. Анатоль Юриняк як літературознавець і літературний критик // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 491, січень : січень. – С. 36-38
173445
  Воронин О. Анатоль Якович Гак (1893 - 1980) // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Рік 34, ч. 1 (395), січень : січень. – С. 23-26
173446
  Федорова Л.Ф. Анатольевна и сын. / Л.Ф. Федорова. – Москва, 1973. – 352с.
173447
  Меньшикова Е.А. Анатомическая и кариологическая характеристика семейства гречишных. : Автореф... Канд.биол.наук: / Меньшикова Е.А.; Пермский гос.ун-т. – Пермь, 1964. – 20л.
173448
  Байкин В.С. Анатомическая терминология аппарата движения человека на русском, латинском, немецком, французском и английском языках / В.С. Байкин. – Чита, 1960. – с.
173449
  Александрова О.Г. Анатомическая характеристика Pisum sativum L. sensu amplissimo Gov. / О.Г. Александрова, 1936. – С. 35-47. – Отд. оттиск
173450
  Бец В.А. Анатомические и гистологические исследования : избранные труды / В.А. Бец. – Москва : Медгиз, 1950. – 300 с. : портр. – Библиогр.: с. 295-299
173451
  Меликян Н.М. Анатомические изменения и динамика накопления лигнина в растениях : Автореф. дис. ... Док. биол. наук / Меликян Н.М. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 39 с.
173452
  Абдулгамидов Ч.А. Анатомические особенности подземных органов некоторых видов из Северной Осетии : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 101 / Абдулгамидов Ч.А. ; Ленингр. гос. пед ин-т. – Ленинград, 1968. – 16 с.
173453
  Тваладзе Г.М. Анатомический анализ движений человеческого тела / Г.М. Тваладзе. – Москва : Медицина, 1964. – 94с.
173454
  Терпило Н.И. Анатомический атлас лекарственных растений / Н.И. Терпило. – Харьков, 1949
173455
  Терпило Н.И. Анатомический атлас лекарственных растений / Н.И. Терпило. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1961. – 363с.
173456
  Никитин А.А. Анатомический атлас полезных и некоторых ядовитых растений / А.А. Никитин, И.А. Панкова. – Ленинград : Наука, 1982. – 768с.
173457
   Анатомический атлас человеческого тела = Atlas anatomiae corporris humani. – Изд. 25-е. – Будапешт : Изд-во АН Венгрии -изд-во "Медицина"
Т.1 : Костная система. Суставная система. Мышечная система. – 1965. – 313, [3] с. – Парал. тит. л. на венгерс. яз.
173458
  Усков Б.Н. Анатомический атлас. / Б.Н. Усков. – М, 1963. – 11с.
173459
  Казаченок Т.Г. Анатомический словарь. Латинско - русский. Русско - латинский / Т.Г. Казаченок. – Минск : Вышейшая школа, 1990. – 510с.
173460
  Чирьев С.И. Анатомический субстрат души, resp. сознания / С.И. Чирьев, 1907. – 26 с. – Отд. оттиск
173461
  Грехова Т.Ф. Анатомическое и микрохимическое изучение сибирских и дальневосточных маков : Автореф... канд. биол.наук: / Грехова Т. Ф.; Том.ГУ. – Новосибирск, 1950. – 8 с.
173462
  Нгуен Данг Фонг Анатомическое и эмбриологическое изучение культурных и диких форм моркови : Автореф... кандидата биол.наук: / Нгуен Данг Фонг; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1965. – 17л.
173463
  Гарвей В. Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных / Вильям Гарвей ; пер. с примеч. К.М. быкова и предисл. акад. И.П. Павлова. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – X, 113 с., [2] л. ил. : ил. – Фронтиспис: факсимиле тит. л. издания: Lugduni Batavorum, Apud Johannem van Kerckhem, 1737. - О жизни и трудах Вильяма Гарвея. – Библиогр.: с. 85-86. – (Классики естествознания / Под общей ред.: А.Д. Архангельского, В.Ф. Кагана, Н.К. Кольцова, В.А. Костицына, П.п. Лазарева и Л.А. тарасевича ; Кн. XVI)


  На тит. л. подпись: Розенталь апрель 1927 Ленинград
173464
  Гарвей В. Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных / В. Гарвей. – Ленинград, 1948. – 235с.
173465
  Жоголева Е.П. Анатомическое строение вегетативных органов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Жоголева Е. П.; АН Тадж.ССР, От-ние биол. наук. – Душанбе, 1973. – 26л.
173466
  Голышева М.Д. Анатомическое строение и гистогенез листа в семействе ивовых (Salicaceae mirbel) : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Голышева М.Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1968. – 15л.
173467
  Ванинская Ю.М. Анатомическое строение и физико-механические свойтва древесины, пораженной дереворазрушающими грибами. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ванинская Ю.М.; Ин-т эксперим. ботаники АН БССР. – Минск, 1966. – 16л.
173468
  Касесалу А.А. Анатомическое строение и физико-механические свойтсва древесины березы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Касесалу А.А. ; АН ЭстССР. – Тарту, 1969. – 32 с.
173469
  Агулова В.К. Анатомическое строение и физиологическое состояние скелетных частей виноградного куста при различных условиях формирования : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Агулова В.К. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1957. – 18 с.
173470
  Агулова В.К. Анатомическое строение и физиологическое состояние скелетных частей виноградного куста при различных условиях формирования. : Дис... канд. биолог.наук: / Агулова В.К.; Всероссийский научно-исследоват. ин-т виноград. и виноделия. – Новочеркасск, 1956. – 181л. – Бібліогр.:л.159-181
173471
  Калашник С.О. Анатомична характеристика стебел однорічних пагонів сукулентних рослин роду Euphorbia L.(Euphorbiaceae) / С.О. Калашник, М.М. Гайдаржи // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013. – Т. 70, № 1. – C. 45-53. – ISSN 0372-4123
173472
   Анатомия : метод. пособие для студентов отделения заочного обучения ин-тов физической культуры. – Москва ; Ленинград : Физкультура и спорт, 1949. – 72 с.
173473
  Гаврилов Л.Ф. Анатомия / Л.Ф. Гаврилов, В.Г. Татаринов. – Москва : Медицина, 1978. – 424с.
173474
  Корецкий Василий Анатомия "Пиратов" : мировой проект // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 144-149 : Фото
173475
  Гусев А.С. Анатомия ( с основами гистологии и эмбриологии) / А.С. Гусев, Ю.П. Сергеев; Под ред.: В.М.Годинова. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1970. – 296 с.
173476
   Анатомия агрессии : новые документы о воен. целях фаштстского герм. империализма в второй мировой войне. – Москва : Прогресс, 1975. – 319 с., 8 л. ил.
173477
  Калнинь Б.А. Анатомия аденовируса типа 12в онтогенеза. Атлас электронномикроскопических исследований / Б.А. Калнинь, В.И. Кувичкин. – Рига, 1971. – 164с.
173478
   Анатомия бактерий : Шестой симпозиум Общества общей микробиологии. Лондон, апрель 1956 г. – Москва : Медгиз, 1960. – 392 с. : 25 табл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
173479
  Дорси В. Анатомия биржевого рынка: Методы оценки уверенности и ожиданий трейдеров и рыночных тенденций / Вуди Дорси; Пер. с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 400с. – (Школа валютных трейдеров). – ISBN 1-58799-164-0
173480
  Примаков Е.М. Анатомия ближневосточного конфликта / Е.М. Примаков. – Москва, 1978. – 374 с.
173481
  Монахов Антон Анатомия блондинок. Вся правда о блондинках // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 3 (2942). – С. 90-96 : фото
173482
  Казинс Н. Анатомия болезни с точки зрения пациента / Н. Казинс. – Москва, 1991. – 95с.
173483
  Парк Л.К. Анатомия большого бизнеса / Л.К. Парк, Ф.У. Парк. – Москва, 1964. – 312с.
173484
  Бузгалин А.В. Анатомия бюрократизма. / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов. – Москва, 1988. – 62с.
173485
  Крылова Н.В. Анатомия в схемах и рисунках / Н.В. Крылова. – Москва, 1986. – 168с.
173486
  Раскатов П.Б. Анатомия вегетативных органов древесных растений / П.Б. Раскатов. – Воронеж, 1974. – 103с.
173487
   Анатомия внутриорганных сосудов : сборник научных работ кафедры нормальной анатомии. – Ленинград : [б. и.], 1948. – 277 с. – Библиогр.: с. 273-275
173488
   Анатомия войны : новые документы о роли герм. монополист. капитала в подгот. и ведении Второй мировой войны. – Москва : Прогресс, 1971. – 528 с. – Список лит.: с. 55-59 (75 назв.)
173489
  Ачилов И.Ш. Анатомия головы человека и построение ее в рисунке / И.Ш. Ачилов. – Алма-Ата : Рауан, 1990. – 112 с. – Библиогр.: с. 109
173490
  Дюваль М. Анатомия для художников / М. Дюваль; ред.: Б.Н. Усков. – 5-е доп. изд. – Москва : Огиз, 1936. – 368 с.
173491
  Дюваль М. Анатомия для художников / М. Дюваль; ред.: Б.Н. Усков. – 2-е доп. изд. – Москва-Ленинград : Искусство, 1940. – 296 с.
173492
  Климов А.Ф. Анатомия домашних животных / А.Ф. Климов. – Москва
1. – 1951. – 560с.
173493
  Климов А.Ф. Анатомия домашних животных / А.Ф. Климов. – Москва
2. – 1951. – 464с.
173494
  Акаевский А.И. Анатомия домашних животных / А.И. Акаевский, А.Ф. Климов. – Москва
2. – 1951. – с.
173495
  Климов А.Ф. Анатомия домашних животных / А.Ф. Климов. – Москва
Том2. – 1955. – 456с.
173496
   Анатомия домашних животных. – М
1. – 1961. – 391с.
173497
  Акаевский А.И. Анатомия домашних животных / А.И. Акаевский. – Москва
1. – 1961. – с.
173498
  Акаевский А.И. Анатомия домашних животных : [для ветеринар. ин-тов и фак.] / А.И. Акаевский. – Москва : Сельхозиздат, 1962. – 582 с., [8] л. ил. – (Учебники и учебные пособия для высших сельско-хозяйственных учебных заведений)
173499
  Жеденов В.Н. Анатомия домашних животных / В.Н. Жеденов. – М
2. – 1965. – 412с.
173500
   Анатомия домашних животных : практикум по препарированию : [для высш. с.-х. учеб. заведений по спец. "Ветеринария"]. – Киев : Вища школа, 1980. – 135 с., 8 л. ил.
173501
  Шендрик Е.Ф. Анатомия духа : стихотворения ленинград. периода (1964-1982) / Евгений Шендрик. – Киев : АртЕк, 2019. – 182, [1] с. : ил. – Содерж. сост. из разд.: В структуре абсурда ; Формула вселенной ; При свете жизни. – ISBN 978-617-7674-73-2
173502
  Дюсенбаев А.Р. Анатомия души : темперамент, характер, личность, поведение, геронтология, просвещение, экономика, общество, история, религия / Ахмет Дюсенбаев. – Алматы : ДАР, 2005. – 252 с. – ISBN 9965-27-674-9
173503
  Боярчук Е.Д. Анатомия дыхательной системы : Учебное пособие для самостоятельной работы студ. по курсу анатомии человека / Е.Д. Боярчук, А.А. Виноградов; МОНУ; Луганский госуд. педагог. ун-тет им. Тараса Шевченко. – Луганск : Альма-матер, 2001. – 26с. – Библиогр.:с.26
173504
  Коротаев А Анатомия египетской контрреволюции / А Коротаев, Л. Исаев // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 8. – С. 91-100. – ISSN 0131-2227
173505
  Тимонова Евгения Анатомия ехидны. Гибрид ужа с ежом. Гремучая смесь / Тимонова Евгения, Якутенко Ирина // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 90-94 : фото
173506
  Киселева Н.С. Анатомия и морфология растений / Н.С. Киселева. – Минск, 1971. – 318с.
173507
  Тутаюк В.Х. Анатомия и морфология растений / В.Х. Тутаюк. – Москва, 1972. – 335с.
173508
  Васильева Е.М. Анатомия и морфология растений / Е.М. Васильева, Ю.К. Мелихова. – Красноярск, 1973. – 94с.
173509
  Киселева Н.С. Анатомия и морфология растений / Н.С. Киселева. – 2-е, доп. – Минск, 1976. – 319с.
173510
  Тутаюк В.Х. Анатомия и морфология растений / В.Х. Тутаюк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 317с.
173511
  Буинова М.Г. Анатомия и пигменты листа растений Забайкалья. / М.Г. Буинова. – Новосибирск, 1988. – 95с.
173512
  Когхилл Дж.Э. Анатомия и проблема поведения. Эмбриология против рефлексологии : 52 рис. в тексте / Дж. Э. Когхилл ; пер. с англ. под ред. В.М. Боровского. – Москва ; Ленинград : Биомедгиз, 1934. – 87 , [1] вкл. л. табл.с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 85-87
173513
  Никитюк Б.А. Анатомия и спортивная морфология / Б.А. Никитюк, А.А. Гладышева. – М, 1989. – 174с.
173514
   Анатомия и ультраструктура плодов. – Кишинев : Картя Молдовеняске, 1966. – 87 с.
173515
  Замбржицкий И.А. Анатомия и физилогия центральной нервной системы: Лимбико-диенцеф. комплекс мозга человека / И.А. Замбржицкий. – Калинин, 1975. – 94с.
173516
  Воробьева Е.А. Анатомия и физиология / Е.А. Воробьева, А.В. Губарь, Е.Б. Сафьянникова. – Москва : Медицина, 1981. – 416с.
173517
  Леонтьева Н.Н. Анатомия и физиология детского организма : Основы учения о клетке и развитии организма, нервная система, опорно-двигательный аппарат / Н.Н. Леонтьева, К.В. Маринова, Э.Г. Каплун; Под общ. ред.: Н.Н.Леонтьевой. – Москва : Просвещение, 1976. – 302с.
173518
  Леонтьева Н.Н. Анатомия и физиология детского организма (Внутренние органы) / Н.Н. Леонтьева, К.В. Маринова. – Москва : Просвещение, 1976. – 239 с.; 8 л. ил.
173519
  Гарибьян Р.Б. Анатомия и физиология человека / Р.Б. Гарибьян, Н.Г. Марков. – Изд. 4-е. – Москва, 1962. – 251 с.
173520
   Анатомия и физиология человека : учеб. пособие для студентов-заочников пед. фак-та. – Горький : [б. и.]
Ч. 2. – 1963. – 200 с.
173521
  Гарибьян Р.Б. Анатомия и физиология человека / Р.Б. Гарибьян, Н.Г. Марков. – Изд. 11-е. – Москва : Просвещение, 1966. – 239с.
173522
  Артемьев Д.И. Анатомия и физиология человека : конспект лекций для подготовки медсестер в пед. и гуманитарных вузах / Артемьев Д.И. ; под ред. Шаповалова В.Е. ; М-во нар. образования ТССР ; Туркмен. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Ашхабад : [б. и.]
Ч. 1. – 1973. – 157 с.
173523
   Анатомия и физиология человека. – Воронеж : [б. и.]
Ч. 2. – 1973. – 63 с.
173524
  Гальперин С.И. Анатомия и физиология человека / С.И. Гальперин. – Москва : Высшая школа, 1974. – 468с.
173525
  Старушенко Л.И. Анатомия и физиология человека : учебное пособие / Л.И. Старушенко. – Киев : Вища школа, 1989. – 213 с.
173526
  Сапин М.Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма) : Учеб. пос. для студ. сред. педаг. учеб. заведений / М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Академия, 1999. – 448с. – ISBN 5769502592
173527
  Воробьева Е.А. Анатомия и физиология. / Е.А. Воробьева. – Москва, 1975. – 431с.
173528
  Борисевич А.И. Анатомия и эволюция нервной системы : анализаторы : учеб. пособ. / А.И. Борисевич ; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль : ЯрГУ, 1982. – 73 с. : ил. – Библиогр.: с. 70-72 (55 назв.)
173529
  Варуха Э.А. Анатомия и эволюция нервной системы / Э.А. Варуха. – Ростов-на-Дону, 1992. – 89с.
173530
  Ткачук В.Г. Анатомия и эволюция нервной системы : Краткий конспект лекций / В.Г. Ткачук, В.Е. Хапко; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 75 с. – ISBN 966-7312-98-4
173531
  Максимов Л.Ю. Анатомия как один из показателей качественности прилагательных (на материал. русск. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Максимов Л. Ю.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1958. – 19л.
173532
  Афцелиус Б. Анатомия клетки = Bjorn Afzelius. Anatomy of the cell / Афцелиус Б. ; пер. с англ. Т.В. Бейер, А.Г. Булычева ; под ред. Ю.И. Полянского. – Москва : Просвещение, 1968. – 158 с. : ил. – Библиогр.: с. 155-158
173533
  Лотова Л.И. Анатомия коры хвойных / Л.И. Лотова. – Москва : Наука, 1987. – 151с.
173534
  Ноздрачев А.Д. Анатомия кошки / А.Д. Ноздрачев. – Ленинград, 1973. – 247с.
173535
  Гитин В. Анатомия криминала / В. Гитин, Б.Ю. Хигир. – Х., 1996. – 418с.
173536
  Нестеренко-Гоптивский Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : докторская диссертация / Михаил Нестеренко-Гоптивский. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – 479, [1] с. – В кінці кн. авт. та назва також парал. укр. – ISBN 978-611-533-004-1
173537
  Бобринский Н.А. Анатомия кролика / Н.А. Бобринский. – Москва : Советская Азия, 1932. – 120 с.
173538
   Анатомия кролика / Жеденов, , , С.С. Бигдан, В.П. Лукьянова. – Москва, 1957. – 311 с.
173539
  Артемов В.Л. Анатомия лжи : критич. очерки по антисоветской империалист. пропаганде / В.Л. Артемов. – Москва : Политиздат, 1973. – 191 с.
173540
  Зивс С.Л. Анатомия лжи / С.Л. Зивс. – Москва, 1982. – 127с.
173541
  Эккер А. Анатомия лягушки : Руководстводля физиологов, врачей и учащихся / [соч.] Александра Эккера, , проф. анатомии и сравнит. анатомии во Фрейбурге ; Пер. С. Ламанского. – Петербург : Изд. кн. маг. Яковлева
Вып. 1. – 1866. – [4], 143 с. – Экз. дефектн.: без обл. и отсутств. с. 17-143
173542
  Фокин И.М. Анатомия мясопромышленных животных. / И.М. Фокин. – М.-Л., 1939. – 155с.
173543
   Анатомия насекомых - 252360


  Содержание компакта: 1. Анатомия стеклянницы пчеловидной (Trochilinm apiformis Linne) и комаровидной (Sesia tipuliformis L.) / [соч.] Э.К. Брандта, проф. 2. К анатомии Campodea staphylinus Westw : (Из лаборатории Зоотомического кабинета ...
173544
  Льюис Г.Н. Анатомия науки / Г.Н. Льюис. – М.-Л., 1929. – 144с.
173545
  Ракитов А.И. Анатомия научного знания. / А.И. Ракитов. – Москва, 1969. – 208с.
173546
  Козлов В.И. Анатомия нервной системы : учебное пособие для студ. высш. учебных заведений, обучающихся по направлениям и спец. "Психология", "Биология" / В.И. Козлов, Т.А. Цехмистренко. – Москва : Мир ; АСТ, 2004. – 208 с. : илл. – ISBN 5-03-003567-2


  Рассматриваются вопросы общей анатомии, развития и строения спинного и головного мозга, периферической нервной системы, а также общие принципы и особенности структурной организации автономной нервной системы
173547
  Базен Э. Анатомия одного развода : роман / Эрве Базен ; пер. с фр. Ю. Жукова, Р. Измайловой ; предисл. В. Катаев. – Москва : Прогресс, 1979. – 267 с.
173548
  Никифорович Г. Анатомия одного характера : о романе Фридриха Горенштейна "Место" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 54-75. – ISSN 0042-8795
173549
  Крылова Н.В. Анатомия органов чувств (в схемах и рисунках) : Атлас- пособие / Н.В. Крылова, Л.В. Наумец. – Москва : Изд-во УДН, 1991. – 95с. – ISBN 5-209-00267-5
173550
  Медведева Татьяна Сергеевна Анатомия основных лексико-фразеологических полей в семантической области "Деятельность": (на материале современного немецкого языка) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Медведева Татьяна Сергеевна; Московский гос. ин-т иностр. языков. – М., 1990. – 22л.
173551
  Иванов И. Анатомия отечественного импортозамещения // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 5-13. – ISSN 2074-6040


  Статья анализирует возможности и разумные пределы импортозамещения в России и государственную политику в этой области
173552
  Лирмян Р.О. Анатомия падения / Р.О. Лирмян. – 2-е, доп. и испр. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 218с.
173553
  Рыбаков М.А. Анатомия персонального компьютера / М.А. Рыбаков. – М, 1990. – 222с.
173554
  Гончарова С Анатомия побегов представителей семейства Crassulaceae флоры российского Дальнего Востока / С Гончарова, Н. Царенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 79-82. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  В статье рассмотрены результаты изучения анатомии побегов представителей семейства Crassulaceae флоры российского Дальнего Востока. Установлено, что вторичная ксилема изученных видов имеет атипичное строение и характеризуется короткими сосудистыми ...
173555
  Бец В.А. Анатомия поверхности человеческого мозга / В.А. Бец. – [Б. м.] : [б. и.]. – 85 с.
173556
  Ромер А. Анатомия позвоночных. В 2-х томах / А. Ромер, Т. Парсонс. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-000291-Х; 5-03-000290-1
т.1. – 1992. – 358с
173557
  Ромер А. Анатомия позвоночных. В 2-х томах / А. Ромер, Т. Парсонс. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-000292-8; 5-03-000290-1
т.2. – 1992. – 406с
173558
  Фуллер Лон Анатомия права / Фуллер Лон. – Київ : Сфера, 1999. – 144с. – ISBN 966-7267-43-1
173559
  Чередниченко В.П. Анатомия предательства / В.П. Чередниченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1983. – 326с.
173560
   Анатомия преступлений : ЦРУ против молодежи : [сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 192 с. : ил.
173561
  Щербакова Г.Н. Анатомия развода : Повести - варианты / Г.Н. Щербакова. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 206с.
173562
  Александрова О.Г. Анатомия различных типов зерна пшеницы / О.Г. Александрова, 1937. – С. 381-384. – Отд. оттиск
173563
  Палладин В.И. Анатомия растений : с 167 рис. в тексте / [соч.] В.И. Палладина, проф. Имп. Варш. ун-та. – 2-е изд. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1898. – VI, 190 с. : ил. – Без. обл. – Библиогр.: "Главнейшие руководства по анатомии растений" (с. 189)
173564
  Палладин В.И. Анатомия растений : с183 рис. в тексте / [соч.] В.И. Палладина, проф. СПб. ун-та. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1904. – IV, 198 с. : ил. – Библиогр.: "Главнейшие руководства по анатомии растений" (с. 196)
173565
  Палладин В.И. Анатомия растений : с 217 рис. в тексте / [соч.] В.И. Палладина, проф. СПб. ун-та и Женск. педагогич. ин-та. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1912. – IV, 211 с. : ил.
173566
  Палладин В.И. Анатомия растений : с 321 рис. в тексте / [соч.] В.И. Палладина, орд. акад. Имп. Акад. наук. – 6-е изд. – Петроград : Изд. Т-ва и тип. А.С. Суворина - "Новое время", 1917. – VI, 280 с. : ил.
173567
  ПалладинВ.И Анатомия растений / ПалладинВ.И, . – Москва-Птгр, 1924. – 292с.
173568
  Иванов Л.А. Анатомия растений / Л.А. Иванов. – Москва; Ленинград, 1931. – 142с.
173569
  Иванов Л.А. Анатомия растений / Л.А. Иванов. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1935. – 296с.
173570
  Раздорский В.Ф. Анатомия растений / В.Ф. Раздорский. – Москва, 1949. – 524с.
173571
  Александров В.Г. Анатомия растений / В.Г. Александров. – Москва, 1954. – 500с.
173572
  Кочелап В.А. Анатомия растений / В.А. Кочелап. – М, 1960. – 36с.
173573
  Александров В.Г. Анатомия растений : учебник для биол. специальностей ун-тов / В.Г. Александров. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1966. – 431 с.
173574
  Эсау К. Анатомия растений / К. Эсау. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1969. – 564с.
173575
  Быховцев Б.Г. и др. Анатомия растений / Б.Г. и др. Быховцев. – Саратов, 1982. – 42с.
173576
  Красильникова Л.А. Анатомия растений / Л.А. Красильникова. – Харьков, 1984. – 83с.
173577
  Малахова И.А. Анатомия религиозной веры / И.А. Малахова. – Москва, 1980. – 48с.
173578
   Анатомия российской оборонной конверсии = The anatomy of Russian defense conversion / В.Е. Генин, В.Дж. Перри, Е. Шапошников, Д. Холловей, В. др. Катаев; [В.Е. Генин, Д. Холловей, В. Катаев и др.] ; гл. редактор В.Е. Генин ; вступ. слово В.Д. Перри ; [авт. предисл. В.Е. Генин, Е. Шапошников] ; Ин-т междунар. исслед. ; Моррисон. ин-т ; Стэнфорд. ун-т. – Тюмень : Вектор Бук, 2006. – 663 с. : ил., табл. – Авт. указаны в содерж. - Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Walnut Creek: Vega press, 2001. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-88131-468-9
173579
  Глаголев П.А. Анатомия сельскохозяйственных животных с основами гистологии и эмбриологии. / П.А. Глаголев, В.И. Ипполитова. – М., 1956. – 472с.
173580
  Глаголев П.А. Анатомия сельскохозяйственных животных с основами гистологии и эмбриологии. / П.А. Глаголев, В.И. Ипполитова. – 2-е изд., переработ. – Москва, 1962. – 472с.
173581
  Глаголев П.А. Анатомия сельскохозяйственных животных с основами гистологии и эмбриологии. / П.А. Глаголев, В.И. Ипполитова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 480с.
173582
  Эзау К. Анатомия семенных растений: в 2-х кн. / К. Эзау. – Москва : Мир
кн. 1. – 1980. – 218с.
173583
  Эзау К. Анатомия семенных растений: в 2-х кн. / К. Эзау. – Москва : Мир
кн. 2. – 1980. – 230-558с.
173584
  Воробьев А.Н. Анатомия силы / Воробьев А.Н., Сорокин Ю.К. – Москва : Физкультура и спорт, 1980. – 176 с. – (Физкультура и здоровье)
173585
  Комаров С.В. Анатомия складки Ж.Делеза // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 217-223. – ISSN 1606-951Х
173586
   Анатомия собаки. – Ленинград : Наука, 1972. – 232 с. – Список лит.: с. 226-229
173587
  Стебельский С.Е. Анатомия сосудистой и периферической нервной систем человека / С.Е. Стебельский. – Киев, 1984. – 167 с.
173588
  Афанасьев Игорь Анатомия спутника : планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 22-31 : Фото
173589
  Кожура М.Г. Анатомия срастания зеленых прививок виногорадной лозы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Кожура М.Г.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.21
173590
  Лотова Л.И. Анатомия стеблей и вторичных проводящих тканей древесных растений / Л.И. Лотова, А.К. Тимонин. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 58с.
173591
  Брандт Э.К. Анатомия стеклянницы пчеловидной (Trochilinm apiformis Linne) и комаровидной (Sesia tipuliformis L.) / [соч.] Э.К. Брандта, проф. // Анатомия насекомых - 252360. – С. 41-49
173592
  Лауш Эрвин Анатомия стихии : Механізм // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 210-215 : Фото. – ISSN 1029-5828
173593
  Тарнани И.К. Анатомия телифона (Thelyphonus caudatus (L.)) / И.К. Тарнани. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1904. – [4], IV, 288 с., 6 л. табл. ил. : ил. – Прил. к т. XVI "Записки Ново-Александрийского ин-та сел. хоз-ва и лесоводства". – Библиогр.: "Список цитированных сочинений в алфавитном порядке авторов" (с. 273-279)


  На тит. . дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Феофановичу Кащенко. автор
173594
  Сыревич А.В. Анатомия убойных животных / А.В. Сыревич. – М.-Л., 1932. – 52с.
173595
  Яровой А.В. Анатомия цивилизации / А. Яровой. – Харьков : Раритеты Украины, 2020. – 282, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 279-282 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7691-20-3
173596
  Тонков В. Анатомия человека / В. Тонков. – 4-е изд., испр. и доп. – Ленинград
1. – 1945. – 423с.
173597
  Тонков В.Н. Анатомия человека : Система органов пищеварения, система органов дыхания, мочеполовая система / В.Н. Тонков. – 4-е изд., испр. и доп. – Ленинград
Т. 2 : Общая часть. – 1946. – 384с.
173598
  Тонков В.Н. Анатомия человека / В.Н. Тонков. – 4-е изд., испр. и доп. – Ленинград
3. – 1946. – 460с.
173599
  Иваницкий М.Ф. Анатомия человека : Учебник для ин-тов физической культуры / М.Ф. Иваницкий. – 2-е изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1948. – 812с.
173600
  Гремяцкий М.А. Анатомия человека / М.А. Гремяцкий. – Москва, 1950. – 631с.
173601
  Станков А.Г. Анатомия человека / А.Г. Станков. – М., 1959. – 466с.
173602
  Привес М.Г. Анатомия человека / М.Г. Привес. – Л, 1969. – 815с.
173603
  Башкиров П.Н. Анатомия человека / П.Н. Башкиров. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 58с.
173604
  Свиридов А.И. Анатомия человека : [учебник для сан.-гигиен. фак. мед. ин-тов] / А.И. Свиридов. – Киев : Вища школа, 1976. – 367 с. : 2 л. ил.
173605
   Анатомия человека : Учебник для техникумов. – Москва : Физкультура и спорт, 1977. – 343с.
173606
  Поклонская С.К. Анатомия человека / С.К. Поклонская. – Київ, 1978. – 92с.
173607
   Анатомия человека : Учебник для студ. ин-тов физич. культуры. – Москва : Физкультура и спорт, 1978. – 464с.
173608
  Лебедева Л.А. Анатомия человека / Л.А. Лебедева. – Саратов, 1978. – 38с.
173609
  Курепина М.М. Анатомия человека / М.М. Курепина, Г.Г. Воккен. – 3-е изд. – Москва, 1979. – 128с.
173610
  Курепина М.М. Анатомия человека : учебник / М.М. Курепина, Г Г. Воккен. – 4-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1979. – 304 с. : ил.
173611
  Свиридов А.И. Анатомия человека : Учебник для студ.сан.-гиг. фак-тов мед. ин-тов / А.И. Свиридов. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Вища школа, 1983. – 359с.
173612
  Привес М.Г. Анатомия человека / М.Г. Привес. – М, 1985. – 672с.
173613
  Титова К Анатомия человека : Учеб. пособие / К Титова, , А.А. Гладышева. – Москва : Просвещение, 1985. – 240с.
173614
   Анатомия человека : в 2-х томах : учеб. литература для студдентов медицинских ин-тов. – Москва : Медицина
Т. 1. – 1987. – 279 с.
173615
  Сапин М.Р. Анатомия человека : Учеб. для студ. биол. спец. вузов / М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. – Москва : Высшая школа, 1989. – 544с. – ISBN 5-06-001145-3
173616
  Самусев Р.П. Анатомия человека : Учебник / Р.П. Самусев, Ю.М. Селин. – Москва : Медицина, 1990. – 478с.
173617
   Анатомия человека : В двух томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина. – ISBN 5-225-00878-X
Т.1. – 1993. – 544с.
173618
   Анатомия человека : В двух томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина. – ISBN 5-225-00879-8
Т.2. – 1993. – 560с.
173619
  Самусев Р.П. Анатомия человека : Учебник для студ. мед. училищ и коледжей / Р.П. Самусев, Ю.М. Селин. – 2-е изд., стереот. – Москва : Медицина, 1995. – 480с. – (Учеб. лит. Для учащихся мед. училищ). – ISBN 5-225-02740-7
173620
  Сапин М.Р. Анатомия человека : В двух книгах. Учебник / М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-003105-5 (Кн.1)
Кн..1 : Опорно-двигательний аппарат. Внутренние органы ( пищеварительная и дыхательная системы). – 1996. – 463с.
173621
   Анатомия человека : В двух томах / Э.И.Борзяк, Л.И.Волкова, Е.А.Добровольская и др.; Под ред. М.Р.Сапина. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : Медицина. – ISBN 5-225-02754-7
Т. 1. – 1996. – 544с
173622
   Анатомия человека : В двух томах / Э.И.Борзяк, Л.И.Волкова, Е.А.Добровольская и др.; Под ред. М.Р.Сапина. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : Медицина. – ISBN 5-225-02727-X
Т. 2. – 1996. – 560с.
173623
  Сапин М.Р. Анатомия человека : В двух книгах. Учебник / М.Р. Сапин, Билич.Г.Л. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-003106-3 (Кн.2)
Кн..2 : Внутренние органы (мочеполовой аппарат). Системы обеспечения ( эндокринная, сосудистая, иммунная, нервная системы, органы чувств). – 1996. – 432с.
173624
  Привес М.Г. Анатомия человека / М.Г. Привес, К Н. Лысенков, В.И. Бушкович. – 10-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Гиппократ, 1997. – 704с. – (Учебная литература для студентов медицинских вузов). – ISBN 5-8232-0170-2
173625
   Анатомия человека : В двух томах. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Медицина. – ISBN 5-225-04443-3
Т.1. – 1997. – 544с
173626
   Анатомия человека : В двух томах. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Медицина. – ISBN 5-225-4444-1
Т.2. – 1997. – 560с
173627
  Сапин М.Р. Анатомия человека : В 2-х кн. Учебник / М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ОНИКС. Альянс-В. – ISBN 5-249-00057-6-(Кн.1)
Кн.1 : Опорно-двигательный аппарат. Внутренние органы (пищеварительная и дыхательная системы). – 1999. – 463с.
173628
  Сапин М.Р. Анатомия человека : в 2-х кн. : учебник / М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ОНИКС ; Альянс-В. – ISBN 5-249-00058-4(Кн.2)
Кн. 2 : Внутренние органы (мочеполовой аппарат). Системы обеспечения (эндокринная, сосудистая, иммунная, нервная системы, органы чувств). – 1999. – 432 с.
173629
  Сапин М.Р. Анатомия человека : В 2-х кн. Учебник / М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ОНИКС. Альянс-В. – ISBN 5-249-00058-4(Кн.2)
Кн.2 : Внутренние органы (мочеполовой аппарат). Системы обеспечения (эндокринная, сосудистая, иммунная, нервная системы, органы чувств). – 2000. – 432с.
173630
  Привес М.Г. Анатомия человека : учебник для рос. и иностранных студ. мед. вузов и ф-тов / М.Г. Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. – 11-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Гиппократ, 2001. – 704 с. – (Учебная литература для студентов медицинских вузов). – ISBN 5-8232-0192-3
173631
  Сапин М.Р. Анатомия человека : В 2-х томах: Учебник для студ. медицинских вузов / М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. – Москва : ГЭОТАР-МЕД. – ISBN 5-9231-0159-9
Т. 1. – 2001. – 600с.
173632
  Привес М.Г. Анатомия человека : Учебник для рос. и иностр. студ. мед. вузов и факультетов / М.Г. Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. – 11-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Гиппократ, 2002. – 704с. – (Учебная литература для студентов медицинских вузов). – ISBN 5-8232-0192-3
173633
  Сапин М.Р. Анатомия человека : В 2-х томах: Учебник для студ. медицинских вузов / М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. – Москва : ГЭОТАР-МЕД. – ISBN 5-9231-0070-3
Т. 2. – 2002. – 520с.
173634
  Зотова М.А. Анатомия человека, метод. указания для студ.-заоч. 2-3 курсов биол. фак. / М.А. Зотова. – Москва, 1961. – 51с.
173635
  Курепина М.М. Анатомия человека. Атлас / М.М. Курепина, Г.Г. Воккен. – Издание второе. – Москва : Просвещение
ч. 2. – 1971. – 128 с.
173636
  Курепина М М. Анатомия человека. Учебник : Учебник / М М. Курепина, Г.Г. Воккен. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1971. – 351с.
173637
  Курепина М.М. Анатомия человека: Атлас / М.М. Курепина, Г.Г. Воккен. – 3-е изд. – Москва, 1979. – 126с.
173638
  Юровская В.З. Анатомия человека: метод. указ. / В.З. Юровская. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 59с.
173639
  Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. – Москва : АСТ, 1998. – 672с. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-15-000775-7
173640
  Фромм Эрих Анатомия человеческой деструктивности / Фромм Эрих; Пер. с фр. Э.М. Телятникова. – Минск : Попурри, 1999. – 672с. – ISBN 5-15-000775-7
173641
  Абрамова Л.И. Анатомия, морфология и систематика растений / Л.И. Абрамова, Н.А. Березина ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 130, [1] с. : ил. – (Биология)
173642
  Кабанов А.Н. Анатомия, физиология и гигиена детей дошкольного возраста. / А.Н. Кабанов, А.П. Чабовская. – М, 1969. – 288с.
173643
  Кабанов А.Н. Анатомия, физиология и гигиена детей дошкольного возраста. / А.Н. Кабанов, П А. Чабовская, . – М, 1975. – 272с.
173644
  Зверев И.Д. и др. Анатомия, физиология и гигиена человека / И.Д. и др. Зверев. – М., 1962. – 168с.
173645
  Зверев И.Д. и др. Анатомия, физиология и гигиена человека / И.Д. и др. Зверев. – Изд. 2-е. – М., 1963. – 168с.
173646
  Зверев И.Д. и др. Анатомия, физиология и гигиена человека / И.Д. и др. Зверев. – Изд. 3-е. – М., 1964. – 168с.
173647
  Зверев И.Д. и др. Анатомия, физиология и гигиена человека / И.Д. и др. Зверев. – Изд. 4-е. – М., 1965. – 168с.
173648
  Зверев И.Д. Анатомия, физиология и гигиена человека / И.Д. Зверев, О.В. Казакова, О.С. Яковлева. – Изд. 5-е. – Москва : Просвещение, 1966. – 175с.
173649
  Леонардо Да Винчи Анатомия. Записи и рисунки / Леонардо Да Винчи; Пер. с итал.: М.В.Кондратьева и др. – Москва : Наука, 1965. – 586 с.
173650
  Кучма В.М. Анатомічна будова асимиляційного апарату Aesculus hippocastanum L. в різних екологічних умовах / В.М. Кучма, В.М. Гришко, Д.В. Радзіон // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 74-75. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Досліджено дію комплексного забруднення довкілля на кутикулу, адаксіальну епідрму та мезофіл листків Aesculus hippocastanum L.
173651
  Панюта О. Анатомічна будова епідерми листків Magnolia grandiflora L. залежно від ярусу листка / О. Панюта, Р. Палагеча // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 131-133. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Досліджено анатомічну будову епідерми листків Magnolia grandiflora залежно від ярусу. Встановлено, що листки середнього ярусу мають найкраще водозабезпечення, отримують найбільше сонячного світла і найефективніше утилізують СО2. Як маркерні ознаки для ...
173652
   Анатомічна будова одно-, дво- і трирічних пагонів Cotoneaster subacutus., Pojark, C. russanovii grevtsova та сортів яблуні і груші, прищеплених на цих рослинах / Н. Нужина, Г. Гревцова, М. Кубінський, І. Михайлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 50-52. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про анатомічну будову одно-, дво- і трирічних пагонів Cotoneaster subacutus, C. russanovii та прищеплених на них яблуні "Росавка" і груші "Ноябрьська". Встановлено, що анатомічна будова пагонів в цілому подібна, але існують і відміни. ...
173653
  Узіюк Василь Анатомічна будова тканин стовбурів рослин карбону України і їх роль у торфо-вуглеутворенні // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 3/4 (176/177). – С. 21-48 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 42. – ISSN 0869-0774
173654
  Шуляк С.А. Анатомічна лексика у текстах українських замовлянь // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 347-352. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
173655
  Нужина Н. Анатомічна та морфологічна будова листків Agave L. (Agavaceae) за умов оранжерейної культури / Н. Нужина, М. Гайдаржи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 107-116. – (Серія біологічна ; вип. 71). – ISSN 0206-5657


  Надана порівняльна характеристика анатомо-морфологічної будови листків і проаналізовано кореляційні зв"язки між морфометричними та кількісними їх показниками у 9 видів рослин роду Agave L., з двох підродів: підрід Littaea (Agave attenuata, A. filifera, ...
173656
  Футорна О. Анатомічна характеристика листків рослин різних вікових станів Helichrysum corymbiforme Opperman ex Katina // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 66-69. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Досліджена анатомічна будова листків рослин різних вікових станів у облігатного псамофіта Helichrysum corymbiforme Opperman ex Katina. Анатомічна будова листків змінюється залежно від вікових станів. На перших етапах онтогенезу рослин краще виражені ...
173657
  Нужина Н.В. Анатомічна характеристика стебел інтродукованих видів роду Ephedra L. / Н.В. Нужина, І.Ю. Іванова // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 196-197. – ISBN 978-966-437-390-3
173658
   Анатомічне вивчення гетерофілії представників роду Nymphaea L / Н. Нужина, Т. Мазур, А. Дідух, М. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 52-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  На анатомічному рівні виявлено відмінні механізми пристосування до умов навколишнього середовища 10 видів роду Nymphaea L. Проведено порівняльне дослідження анатомічної будови плаваючих та надводних листків. Виявлені зміни в будові листків в літній та ...
173659
  Мартіні Ф. Анатомічний атлас людини = Atlas of the human body : переклад з 8-го англ. видання / Фредерік Мартіні ; відп. за дизайн та іл. В. Обер ; наук. ред. перекладу В.Г. Черкасов ; [пер. з англ. О.І. Ковальчук ; обкл. з малюнками виконав худ. П. Резніков]. – Київ : Медицина, 2011. – 114, [2] с. : іл. – Шифр. дубл. 59 Март. (доп. карт.). – ISBN 978-617-505-062-0
173660
  Волинець С. Анатомічний корпус - шедевр архітектури та пантеон слави Львівської медицини (до 180-річчя з дня народження архітектора Йозефа Браунзайса) // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2017. – Т. 49, № 1 : Медичні науки. – С. 89-93. – ISSN 1563-3950


  Розкрито історичну й архітектурну цінність анатомічного корпусу Львівського національного університету ім. Данила Галицького. Подано інформацію про архітектора Йозефа Браунзайса, його життя та творчий шлях. Оцінено вплив його діяльності на формування ...
173661
   Анатомічний музей Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького = The anatomical museum of Danylo Halytsky Lviv National Medical University = Anatomisches museum der Nationalen Medizinischen Danylo-Halyzkyj-Universitat Lwiw : [фотоальбом] / Борис Зіменковський, Леся Матешук-Вацеба, Уляна Підвальна, Богдан Кордис; [фот. М. Дзюбан ; пер. О. Масляк та ін. ; Анатом. музей]. – Львів : Медицина світу, 2020. – 135, [1] с. : фотоіл. – Назва обкл., текст, вступ. ст. парал. укр., англ., нім., пол. мовами. – Бібліогр.: с. 132. – ISBN 978-966-7475-34-5
173662
  Хмара Т.В. Анатомічний музей як одна з розгадок таємниці людського тіла / Т.В. Хмара, Б.Г. Макар // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 2 (66). – С. 230-235. – ISSN 1684-7903


  "...У статті висвітлено історія розвитку анатомічного музею кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича Буковинського державного медичного університету від часу створення до наших днів."
173663
  Гордієнко О. Анатомічні атласи в загальній парадигмі англомовної медичної лексикографії // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 3 (27). – С. 35-39. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
173664
  Зборівський Ю.-А. Анатомічні матеріали людини як об"єкт цивільних правовідносин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 151-153
173665
  Шуть А. Анатомічні матеріали людини як об"єкти права власності // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 356-357
173666
  Пунда А. Анатомічні матеріали людини як об"єкти цивільних прав: пропозиції правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.40-44
173667
  Нужина Н.В. Анатомічні особливості листка реліктових видів рослин у зв"язку з посухостійкістю / Н.В. Нужина, Р.М. Палагеча // Природничий альманах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон, 2020. – С. 75-84. – (Серія: Біологічні науки ; вип. 28). – ISSN 2524-0838
173668
  Лупир М.В. Анатомічні особливості лобових та верхньощелепних пазух // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 69-72. – ISSN 1727-0847
173669
  Нужина Н. Анатомічні особливості продихового апарату різних видів роду Glottiphyllum N.E.Br / Н. Нужина, В. Нікітіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 52-54. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Зроблено порівняльну характеристику продихового апарату 19 видів рослин роду Glottiphyllum N.E.Br., вирощених в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Have compared stomata 19 species plants of the genera Glottiphyllum N.E.Br., growing in ...
173670
  Калашник Г. Анатомічні особливості рослин Echinopsis mirabilis Speg. на різних стадіях індивідуального розвитку / Г. Калашник, Н. Нужина, М. Гайдаржи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 43-46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті описані результати анатомічних досліджень будови стебел 3-х, 6-місячних, одно- та 5-річних рослин Echinopsis mirabilis. Проаналізований розвиток тканин та їх фізіологічне значення в процесі життя рослини. В данной статье описаны ...
173671
  Стасенко В.А. Анатомічні особливості тератних форм Robinia pseudoacacia L. в умовах металургійного виробництва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 84-85. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Досліджено вплив техногенного забруднення на морфологічну та анатомічну будову листків білої акації звичайної. Виявлено деякі аномалії стосовно товщини покривних тканин, кількості продихів на одиницю площі листової поверхні та їх розмірів.
173672
  Коверзнєв К. Анатомія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 161. – С. 118-124
173673
  Кульчицький С. Анатомія більшовицького тоталітаризму // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 13-14 жовтня (№ 129/130)


  Російсько-радянська влада: історичне місце і механізми функціонування.
173674
  Кульчицький С. Анатомія більшовицького тоталітаризму // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 жовтня (№ 131/132)


  Російсько-радянська влада: історичне місце і механізми функціонування.
173675
  Драч І.Ф. Анатомія блискавки : Поезії, проза / І.Ф. Драч; Упор., комент. та примітки: В.Брюггена; Передмова М.Жулинського. – Харків : Фоліо, 2002. – 320с. – (Українська література 20 століття). – ISBN 966-03-1858-8


  Поезія Івана Драча виразно сучасна, масштабна, інтелектуальна, емоційно насичена, вона дозволяє читачеві повернутися в минуле, зазирнути в майбутнє, спонукає перейнятися тривогами нашого часу
173676
  Морозова А. Анатомія емоцій і почуттів у тексті "De Consolatione Philosophiae" Боеція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 39-44. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
173677
  Лопата Р. Анатомія заручника = Ikaito anatomija : досьє калінінградського ювілею / Раймундас Лопата. – Київ : НІПМБ, 2006. – 137, [2] с. – Додатковий тит. арк. литов. – Бібліогр.: с. 117-137 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7521-32-X
173678
  Чередниченко В.П. Анатомія зради. / В.П. Чередниченко. – К., 1978. – 333с.
173679
  Гайда С.П. Анатомія и фізіологія людини / С.П. Гайда. – Київ : Вища школа, 1980. – 214с.
173680
  Старушенко Л.І. Анатомія и фізіологія людини : Навч. посіб. / Л.І. Старушенко. – Київ : Вища школа, 1992. – 205с.
173681
  Проценко Д.П. Анатомія і морфологія рослин / Д.П. Проценко. – Київ, 1953. – 420с.
173682
  Коцун Л.О. Анатомія і морфологія рослин : Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять зі студентами першого курсу денної та заочної форми навчання біологічного факультету (спеціальність 8.070402 "Біологія") / Л.О. Коцун, В.П. Войтюк, І.І. Кузьмішина; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки; Біологічний факультет; Кафедра ботаніки та мікробіології. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2004. – 50с.
173683
  Рихлівський І. Анатомія і морфологія топінамбура сорту "Медовик" / І. Рихлівський, М. Тарнавський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Відображено результати досліджень нового сорту "Медовик" у порівнянні із сортами "Інтерес" та "Подільський 94". Показано їх основні параметри та особливості, за проведеними спостереженнями протягом 2009-2010 років. The results of researches of the new ...
173684
   Анатомія і фізіологія дитини (з основами шкільонї гігієни) : навч. посібник для студ. пед. ф-тів пед. ін-тів. – Київ : Вища школа, 1984. – 176 с. – Список літ.: с. 171. – (Практикум)
173685
  Кисельов Ф.С. Анатомія і фізіологія дитини з основами шкільної гігієни / Ф.С. Кисельов. – Київ, 1967. – 312с.
173686
  Массаргін А.Г. Анатомія і фізіологія людини. / А.Г. Массаргін. – Київ, 1975. – 167с.
173687
  Азимов Г.Й. Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин : підручник для вет. технікумів : пер. з рос. / Азимов Г.Й., Бойко В.І., Єлісєєв А.П. – Київ : Урожай, 1966. – 542 с., 2 арк. іл. : іл.
173688
  Іванов С.В. Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин. / С.В. Іванов, І.А. Троіцький. – К, 1954. – 352с.
173689
  Куропятник О. Анатомія каталонської кризи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 1, 5


  "Голосування за незалежність Каталонії в регіональному парламенті 27 жовтня стало черговим етапом ескалації відносин Іспанії та однієї з її найзаможніших провінцій. Іспанський уряд негайно отримав згоду Сенату на введення прямого правління в регіоні, ...
173690
  Кабанов Н.А. Анатомія людини : Для вищих пед. навч. закл. / Н.А. Кабанов. – Пер. з рос. видання. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1938. – 314с.
173691
  Павлов Г.М. Анатомія людини : Посібник для пед. ін-тів / Г.М. Павлов. – Київ : Радянська школа, 1955. – 451с.
173692
  Воля З.М. Анатомія людини / З.М. Воля. – Одесса, 1961. – 150с.
173693
  Бабенко Л.О. Анатомія людини : метод. вказівки до вивчення курсу : для студентів загальнонаук. фак. держ. ун-тів / Л.О. Бабенко, М.М. Сауляк-Савіцька ; М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР. – Львів : Львівський університет, 1963. – 23 с.
173694
  Сауляк-Савицька Анатомія людини / Сауляк-Савицька. – Київ : Радянська школа, 1966. – 323с.
173695
  Очкуренко О.М. Анатомія людини / О.М. Очкуренко, О.М. Федотов. – Київ, 1992. – 333с.
173696
  Свиридов О.І. Анатомія людини : Підручник для студ.стомат. фак-тетів вищих мед.навч.закл.III - IV рівнів акредитації / О.І. Свиридов; За ред. І.І.Бобрика. – Київ : Вища школа, 2000. – 399с. – ISBN 5-11-001933-9
173697
  Коляденко Г.І. Анатомія людини : Підручник для студ. природничих спеціальн. педагогіч. вищих навч. закладів. / Г.І. Коляденко. – Київ : Либідь, 2001. – 384с. – ISBN 966-06-0146-8


  Наведено основні відомості сучасного стану анато-мічної науки в галузі морфології. Розглянуто будо-ву тіла людини та її зміни в онтогенезі, питання цитології, гістології, ембріології, будову кровоносних судин, наведено деякі сучасні дані про ...
173698
  Свиридов О.І. Анатомія людини : Підручник для студ. стоматологічних фак-тів вищих медичних навч. закладів 3-4 рівнів акредитації / О.І. Свиридов; За ред І.І.Бобрика. – Київ : Вища школа, 2001. – 399с. – ISBN 966-642-074-0


  Кожен орган чи систему розглянуто з точки зору онто- і філогенезу в порівняльному і функціональному плані. Для студентів медичних вузів
173699
  Коляденко Г.І. Анатомія людини : Підручник для студ. природн. спец. вищ. педагог. навч. закл. / Г.І. Коляденко. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2004. – 384c. – ISBN 966-06-0324-X
173700
   Анатомія людини : у трьох томах : підручник для студ. вищих медичних навч. закладів IV рівня акредитації / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, Я.І. Федонюк; А.С. Головацький [та ін.] ; за ред. А.С. Головацького та В.Г. Черкасова. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 966-382-042-X(т.1)
Т. 1. – 2006. – 368 с. : іл. – Ювілейне видання до 165-річчя Нац. медичного університету ім. О.О. Богомольця. – Бібліогр.: с. 365
173701
  Коляденко Г.І. Анатомія людини : підручник для студентів природничих спец. вищих педагогічних навч. закладів / Г.І. Коляденко. – 4-те вид. – Київ : Либідь, 2007. – 384 c. : іл. – ISBN 978-966-06-0466-7
173702
  Ільєнко М.М. Анатомія людини : навч. посібник / М.М. Ільєнко, С.М. Гарматіна, К.П. Ільєнко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 241, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-388-194-2
173703
   Анатомія людини : у трьох томах : підручник для студ. вищих медичних навч. закладів IV рівня акредитації / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін; А.С. Головацький [та ін.] ; за ред. В.Г. Черкасова та А.С. Головацького. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-062-0(т.2)
Т. 2. – 2007. – 456 с. : іл. – Бібліогр.: с. 450-454
173704
  Коляденко Г.І. Анатомія людини : підручник для студентів природничих спец. вищих пед. навч. закладів / Г.І. Коляденко ; [ред. Т.В. Кацовенко]. – 5-те вид. – Київ : Либідь, 2009. – 381 c. : іл. – Бібліогр.: с. 380. – ISBN 978-966-06-0559-6
173705
   Анатомія людини : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / І. Я. Коцан [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 890, [14] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 888-889. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-491-1
173706
  Коляденко Г.І. Анатомія людини : підручник для студ. природнич. спец. вищ. пед. навч. закладів / Г.І. Коляденко ; [голов. ред. А.С. Мнищенко]. – 6-те вид. – Київ : Либідь, 2014. – 382, [2] c., [2] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 380. – ISBN 978-966-06-0663-0
173707
  Очкуренко О.М. Анатомія людини з основами гістології та ембріології / О.М. Очкуренко, О.М. Федотов. – Київ : Вища школа, 1984. – 254с.
173708
  Аносов І.П. Анатомія людини у схемах : Навчальний наочний посібник / І.П. Аносов, В.Х. Хоматов. – Київ : Вища школа, 2002. – 191с. – ISBN 966-642-109-7


  Для кращого засвоєння навчального матеріалу анатомічну будову органів і систем організму людини наведено в таблицях.
173709
  Хоменко Б.Г. Анатомія людини: практикум : Практикум / Б.Г. Хоменко. – Київ : Вища школа, 1991. – 183с.
173710
   Анатомія міста: Київ : урбаністичні студії / [Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні ; редкол.: А. Макаренко та ін.]. – Київ : Смолоскип, 2012. – 184, [11] с. : іл. – На обкл. та авантит. також: Heinrich Boll Stiftung. Київ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Урбаністичні студії). – ISBN 978-966-2164-66-4
173711
  Опанасенко І. Анатомія національного колективного трудового конфлікту // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 54-57.
173712
  Остапенко О.А. Анатомія неможливого / Олег Остапенко. – 2-ге вид. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2016. – 630, [1] с., [16] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-617-530-183-8
173713
  Вілсон М. Анатомія однієї маніпуляції / розмову вела Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 квітня (№ 65). – С. 3


  Що можна зробити в ситуації, коли всі кандидати здаються непідходящими (досвід Естонії). Розмова з естонським експертом Майлі Вілсоном.
173714
  Птіцин С. Анатомія платного мітингу. Як змінювалися засоби створення платної масовки для вуличних протестів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 31 (663), 31.07.-6.08.2020. – С. 22-23. – ISSN 1996-1561
173715
   Анатомія президента // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 45 (94). – С. 24-27
173716
  Кульчицький С. Анатомія революції: міфи і дійсність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 березня (№ 38/39)


  1917 рік у нашій історії.
173717
  Пащенко В.О. Анатомія розколу українського православ"я: 1991-1992 роки // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 20-37.
173718
  Гаморак Н. Анатомія рослин / Н. Гаморак. – Кам"янець-Подільск, 1920. – 112с.
173719
  Александров В.Г. Анатомія рослин : переклад з російської / В.Г. Александров. – Вид. 2-го, перероб. й доп. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1938. – 382 с.
173720
  Проценко Д.П. Анатомія рослин / Д.П. Проценко. – 2-е, перероб. – Київ, 1963. – 296с.
173721
  Проценко Д.П. Анатомія рослин / Д.П. Проценко. – 3-е, переробл. – Київ : Вища школа, 1973. – 232с.
173722
  Проценко Д.П. Анатомія рослин : Підручник / Д.П. Проценко. – 4-е, переробл. – Київ : Вища школа, 1981. – 232с.
173723
  Брайон О.В. Анатомія рослин : Підручник / О.В. Брайон, В.Г. Чикаленко. – Київ : Вища школа, 1992. – 272с. : ил. – ISBN 5-11-003797-3


  Матеріал навчального комплексу (синтез підручника з практикумом) дидактично і методично орієнтовано на вивчення як теоретичних питань, так і практичних питань анатомії рослин. Його викладено у фізіологічному аспекті, що дасть змогу студентам глибше ...
173724
  Лазарєв О.В. Анатомія рослин : Лабораторний практикум / О.В. Лазарєв. – Київ : КМ Academia, 1997. – 176с. – ISBN 966-518-105-X
173725
  Красільнікова Л.О. Анатомія рослин : рослинна клітина, тканини, вегетативні органи : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.О. Красільнікова, Ю.О. Садовниченко. – Харків : Колорит, 2004. – 240 с. : іл. – До 200-річчя Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – ISBN 966-8536-14-2
173726
  Панюта О.О. Анатомія рослин : підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Панюта О.О., Ольхович О.П. – Київ : Рада, 2009. – 271, [1] с. : іл. – Бібліогр.: c. 270. – ISBN 978-966-7909-45-1
173727
  Брайон О.В. Анатомія рослин (- розсічення, розтин, розчленування - наука, що вивчає внутрішню будову рослинних організмів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 465-466. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
173728
  Красільнікова Л.О. Анатомія рослин. Рослинна клітина, тканини, вегетативні органи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.О. Красільнікова, Ю.О. Садовниченко. – Харків : Основа, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-495-041-8
173729
  Панюта О.О. Анатомія рослин: терміни : навч. посібник для студентів ВНЗ : [понад 600 термінів] / Панюта О.О., Ольхович О.П., Капустян А.В. ; [Нац. парламент. б-ка України]. – Київ : Авега, 2012. – 109, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-8953-15-6
173730
  Моліш Г. Анатомія рослини / Г. Моліш. – Київ, 1928. – 169с.
173731
  Тинченко Я. Анатомія сепаратизму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 45 (417), 13-19.11.2015 р. – C. 10-12. – ISSN 1996-1561


  Внутрішній російський екстремізм як загроза незалежності країн пострадянського простору.
173732
  Табенцький О.О. Анатомія та біологія цукрових буряків / О.О. Табенцький. – К, 1926. – 56с.
173733
  Федірко Н.В. Анатомія та еволюція нервової системи : підручник / Н.В. Федірко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 382, [2] с. – Сер. засн. у 2009 р. - Покажч.: с. 315-378. – Бібліогр.: с. 379-383. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія) ; 978-617-10-0011-7
173734
  Помогайбо В.М. Анатомія та еволюція нервової системи : навч. посібник / В.М. Помогайбо, О.І. Березан. – Київ : Академвидав, 2013. – 158, [2] с. – Термінол. словник: с. 154-158. – Бібліогр.: с. 159. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-062-2
173735
   Анатомія та патофізіологія пошкодження спинного мозку, пов"язані з проведенням нейроаксіальної анестезії / О.А. Лоскутов, А.М. Строкань, О.М. Михальченко, В.В. Марцинів // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 4 (83). – С. 61-77. – ISSN 2224-0586
173736
  Рубашкін В.Я. Анатомія та фізіологія / В.Я. Рубашкін, О.А. Івакин. – 2-е изд. – Харків : Радянська школа, 1931. – 342с.
173737
  Нагорний О.В. Анатомія та фізіологія людини / проф. О.В. Нагорний ; НКО, Всеукр. заочний інститут народної освіти. – Харків : Видавництво Всеукраїнського заочного інституту народної освіти
Лекція 8 : Фізіологія кровоносної системи та кров. – 1929. – С. 187-210
173738
  Сидоренко П.І. Анатомія та фізіологія людини : підручник для студентів вищих мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації / П.І. Сидоренко, Г.О. Бондаренко, С.О. Куц. – 3-тє вид., випр. – Київ : Медицина, 2011. – 200, [48] с. : іл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-617-505-143-6
173739
  Сидоренко Віктор Анатомія таємниці : [інтерв"ю з народним художником України, заслуженим діячем мистецтв України, віце-президентом Академії мистецтв України В. Сидоренком] / Сидоренко Віктор, Сидор-Гібелінда Олег; розмовляв О. Сидор-Гібелінда // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-60. – ISSN 0130-5212
173740
  Сюндюков І. Анатомія тиранії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 квітня (№ 68/69). – С. 21


  Життєвий і творчий шлях Абдурахмана Авторханова - видатного дослідника сталінського тоталітаризму.
173741
  Сюндюков І. Анатомія тиранії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 квітня (№ 73/74). – С. 21


  Життєвий і творчий шлях Абдурахмана Авторханова - видатного дослідника сталінського тоталітаризму.
173742
  Сюндюков І. Анатомія тиранії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 21


  Життєвий і творчий шлях Абдурахмана Авторханова - видатного дослідника сталінського тоталітаризму.
173743
  Сніжко О.В. Анатомія фінансових циклів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 21-28. – Бібліогр.: 14 назв.


  This article examines theoretical and practical aspects of the underlying factors of business and financial cycles. It concentrates on the financial crises of 2008-2009, its causes, evolution and possible concequences.
173744
  Кабанов О.М. Анатомія, фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку : підручник для дошкільних педучилищ : [пер. з рос. вид. ("Просвещение", 1969 г.)] / Кабанов О.М., Чабовська А.П. – Київ : Вища школа, 1972. – 337 с. з іл. : 2 л. іл.
173745
  Маруненко І.М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч. посібник для студ. небіол. спец. вищ. навч. закладів / І.М. Маруненко, Є.О. Неведомська, Г.І. Волковська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 182, [1] с. : іл., табл. – Слов. термінів: с. 170-182. – Бібліогр. наприкінці лекцій. – ISBN 978-617-673-136-8
173746
  Ермоленко С.Ф. Анатомо-гистологическое исследование жировой ткани некоторых энтомофагов в связи с их питанием и созреванием : Автореф... канд. биол.наук: / Ермоленко С.Ф.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т зациты растений. – Л., 1964. – 18л.
173747
  Протасевич Р.Т. Анатомо-морфологическая характеристика некоторых луговых трав (канареечник тростниковидный и бекмания обыкновенная), устойчивых к затоплению. : Автореф... канд. биол.наук: / Протасевич Р.Т.; АН БССР. Ин-т биологии. – Минск, 1958. – 20л.
173748
  Лысякова Н. Анатомо-морфологические и цито-мбриологические особенности Himantoglossum caprinum (Bieb.) С. Koch в связи с микотрофностью / Н. Лысякова, М. Теплицкая // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 143-145. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Встановлені межі ареалу Himantoglossum сарrіnum (Віеb.) С. Koch в Криму. Виділені модальні класи і межі варіювання лінійних параметрів насіння, зародків. Встановлено негативний корелятивний зв"язок морфометрічних параметрів рослин з мікотрофністю. The ...
173749
  Романова А Анатомо-морфологические изменения цветочных и ростоых почек яблони и груши в процессе их развития : Автореф... канд. биол.наук: / Романова А Т.; МВО УССР, ХГУ. – К., 1959. – 16л.
173750
  Ниязов Н.Б. Анатомо-морфологические особенности Acanthophyllum gupsophiloides R GL (туркестанского мыльного корня) и локализация сапонинов в его тканяз : Автореф... канд. биол.наук: / Ниязов Н. Б.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по биол. наукам От-ния хим. технол. и биол. наук. – Ташкент, 1965. – 16л.
173751
  Батороева Интерна Сократовна Анатомо-морфологические особенности дигрессионно-стойких пастбищ растений Предбайкалья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Батороева Интерна Сократовна; АН СССР. Сиб. отд. Центральный Сибирский ботанический сад. – Новосибирск, 1981. – 18л.
173752
  Бирюлёва Э. Анатомо-морфологические особенности листовой пластинки видов и форм рода Rosa L. в условиях Присивашья Крыма / Э. Бирюлёва, З. Клименко, А. Челомбит // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Вивчення 5 видів шипшини виявило в них риси мезоморфної та ксероморфної будови листкової пластинки. Для умов півдня України рекомендовані 2 посухостійкі підщепи для садових троянд - R. canina L. f. "Chongar" і R. canina L. f. kirghisorum. The ...
173753
  Кондорская Валентина Ростиславовна Анатомо-морфологическое исследование облепихи. (Hippophae Rhamnoidez Z.) : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.05 / Кондорская Валентина Ростиславовна; МГУ. Биологич. фак-т. – М., 1973. – 24л.
173754
  Футорна О. Анатомо-морфологічна будова листків берези повислої (Betula pendula Roth) в умовах урбаносередовища / О. Футорна, І. Ольшанський, А. Трофименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 55-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Подано результати дослідження анатомо-морфологічної будови листків Betula pendula Roth, виявлено особливості впливу на неї факторів урбаносередовища на прикладі міста Бориспіль. З"ясовано, що для всіх досліджених листків характерний дорсивентральний, ...
173755
  Маляренко В.М. Анатомо-морфологічна будова фасційованих форм рослин родини Cactaceae A.L. Juss. та їх ініціація in vitro : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Маляренко Валентина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 127 арк. – Додатки: арк. 122-127. – Бібліогр.: арк. 12-15, 104-121 та в додатках: арк. 124-127
173756
  Маляренко В.М. Анатомо-морфологічна будова фасційованих форм рослин родини Cactaceae A.L. Juss. та їх ініціація in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Маляренко Валентина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
173757
  Юсипіва Т. Анатомо-морфологічні зміни пагона Ulmus pumilla L. в умовах промислових емісій SO2 та NO2 / Т. Юсипіва, Є. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 164-166. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Вивчено дію токсичних газів SO2 та NO2 на морфометричні та гістологічні показники пагона Ulmus pumilla L. В умовах степового Придніпров"я. Виявлено, що такі анатомічні характеристики, як товщина корку, коленхіми, м"якого лубу і серцевини збільшуються у ...
173758
  Шкрум І. Анатомо-морфологічні і органографічні особливості листків рослин роду Sansevieria Thunb. (Dracenaceae) / І. Шкрум, М. Гайдаржи, В. Баданіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 70-72. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сім видів рослин роду Sansevieria Thunb. (Dracenaceae) з колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Вперше детально охарактеризовано форми листків роду за сукупними ознаками: форма листкової пластинки і черешка та товщина листків. На ...
173759
  Рум"янков Ю. Анатомо-морфологічні ознаки ксероморфності листків видів роду Celtis L. в умовах Національного дендропарку "Софіївка" НАН України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 143-144. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняльний аналіз анатомо-морфологічних ознак листків видів роду Celtis L. Виявлено ксероморфні властивості листків, які впливають на захисну здатність за умов посухи. Comparative analysis of anatomic and morphology peculiarities of leafs ...
173760
  Абрамович Я.В. Анатомо-морфологічні особливості епідерми листків деяких видів роду MAGNOLIA L. / Я.В. Абрамович, В.П. Котляр // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 18-18
173761
  Зуєва О.А. Анатомо-морфологічні особливості стебла Cissus tuberosa Moc. et Sesse ex DC. (Vitaceae) при підготовці до періоду спокою / О.А. Зуєва, Н.В. Нужина, М.М. Гайдаржи // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 1605-6574
173762
  Бєлаєва Я.В. Анатомо-морфологічні особливості та репродуктивна біологія видів роду Begonia L. (Begoniaceae C. Agardh) за умов збереження EX SITU : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Бєлаєва Яна Володимирівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
173763
  Стрельников И.Д. Анатомо-физиологические основы видо-образований позвоночных / И.Д. Стрельников. – Л., 1970. – 368с.
173764
  Галанцев В.П. Анатомо-физиологические основы экологии ондатры, нутрии и водяной полевки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Галанцев В.П. ; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 24 с.
173765
  Цовян Ж.В. Анатомо-физиологические особенности клубней картофеля при различных темпах их созревания : Автореф... канд. биол.наук: / Цовян Ж. В.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1967. – 21л.
173766
  У Тей Маун Анатомо-физиологические принципы конструирования протезов при полном отсутствии зубов и неблагоприятных анатомо-топографических условиях в полости рта : Автореф... канд. мед.наук: 14.711 / У Тей Маун; Центр науч.-исслед. ин-т стоматологии. – Москва, 1970. – 20л.
173767
  Бережко С.Т. Анатомо-физиологическое изучение сахарной свеклы в целях совершенствования методов ее селекции : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бережко С.Т. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т сахарной свеклы. – Киев, 1965. – 30 с.
173768
  Гришкевич Виктор Максимович Анатомо-физиологическое обоснование диагностики двух- и трехклапанных ревматических пороков сердца в хирургической клинике : Автореф... д-ра мед.наук: 14.00.27 / Гришкевич Виктор Максимович; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т клинической и эксперим. хирургии. – М., 1978. – 44л.
173769
   Анатомо-функциональные особенности повреждений задней крестообразной связки (обзор литературы) / М.Л. Головаха, И.В. Диденко, С.Н. Красноперов, Р.В. Титарчук, К.П. Бенедетто, В. Орлянский // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 124-133. – ISSN 0030-5987
173770
  Дрвошанов В. Анатомската лексика за човекот во македонските говори / Васил Дрвошанов ; Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков". – Скопjе : Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков", 2005. – 277, [1] с. : карти. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Посебни изданиjа = Editions speciales / Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков" ; кн. 46). – ISBN 9989-640-62-9
173771
  Андреев Л.Н. Анатэма : трагедия / Леонид Андреев. – [Санкт-Петербург] : Шиповник, 1909. – [8], 13-176 с., из них 6 с. объявл.
173772
  Андреев Л.Н. Анатэма : избранные произведения / Леонид Андреев ; [послесл. Т.Г. Свербиловой ; худож. В.С. Василенко]. – Киев : Днипро, 1989. – 573, [2] с. : ил. – ISBN 5-308-00389-0
173773
  Куприн А.И. Анафема / А.И. Куприн. – Москва, 1963. – 48с.
173774
   Анафема : сборник рассказов. – Одесса : Маяк, 1976. – 192 с.
173775
  Мазепа Николай Анафема гетману Мазепе - нарушение канонов православия // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 14-19
173776
  Засенко П. Анафему так і не було знято // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 25 грудня (№ 25/26)


  Пам"яті Григора Тютюнника.
173777
  Чарноцкий А.К. Анафилаксия : диссертация / А.К. Чарноцкий. – Москва : Т-во Печатня С.П. Яковлева, 1909. – 157 с.
173778
  Шовковий В.М. Анафоризація та проблеми перекладу давньогрецьких оригінальних текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 371-375. – ISBN 966-581-727-2
173779
  Барабаш Елена Викторовна Анафорическое и катаворическое употребление определенного артикля : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Барабаш Елена Викторовна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1982. – 22 с.
173780
   Анахаев Кошкинбай Назирович // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 128. – ISSN 0130-2906
173781
  Кононенко Т.П. Анахарсіс з Абдер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 88. – ISBN 966-316-069-1
173782
  Мозговий І. Анахарсіс як мислитель на рубежі двох цивілізацій / І. Мозговий, Я. Мозговий // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 58-66
173783
  Трінчук Я. Анахорет : проза: роман-фреска // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 31-64. – ISSN 0868-4790
173784
  Кулькин Д.В. Анахронизм "забытой" войны // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 27-31. – ISSN 0321-5075
173785
  Бранд Т. Анаэробиоз у беспозвоночных / Т. Бранд. – Москва, 1951. – 336с.
173786
  Ротмистров М.Н. Анаэробное брожение целлюлозы и направленная изменчивость его возбудителей : Автореф... д-ра биол.наук: / Ротмистров М.Н.; Укр. научн.-исслед. ин-т пицевой промышленности. – Киев, Харьков, 1950. – 30 с.
173787
  Брусиловец А.И. Анаэробные методы химического эксперимента / А.И. Брусиловец; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 84с.


  В пособии рассмотрены вопросы проведения простых подготовительных операций с веществами (взвешивание, измельчение, транспортирование, расфасовка и т.д.) в условях, исключающих их контакт с атмосферой (анаэробные условия).
173788
  Логинова Л.Г. Анаэробные термофильные бактерии / Л.Г. Логинова; АН СССР. Институт микробиологии. – Москва : Наука, 1982. – 100 с. : Ил., табл. – Библиогр.: 292 назв.
173789
  Рузиев М.Р. Анаят : ист. роман / Машур Рузиев; пер. с пер. с уйгур. Н.Ровенского. – Алма Ата : Жазушы, 1984. – 192 с.
173790
  Єрьоменко А. Анбандлінг-2019: версія уряду Гройсмана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 1, 3


  "Газотранспортна система України давно є каменем спотикання між "Нафтогазом" та урядом. Кабмін Гройсмана перманентно намагається обмежити контроль компанії над ГТС. Цього разу уряд вирішив, що настав час прискорити процес відокремлення ГТС від НАКа ...
173791
   Анвер Кеюгиевич Рустамов : [Биолог]. – Ашхабад : Илим, 1990. – 139с. – (Материалы к библиографии ученых Туркменистана ; Вып. 27). – ISBN 5-8338-0300-4
173792
  Кравченко П.А. Анвліз ціннісних орієнтацій Відродження. Просвітництва та початку XIX століття (на основі поглядів М. Монтеня, Вольтера, Дж.С. Мілля, Ж.-М.Гюйо) в творчості В.Г.Короленка / П.А. Кравченко, Я.Є. Блоха // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 13-31. – ISSN 2075-1443
173793
  Сафронов П.А. Ангажироанность этикой // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 5. – С. 104-116. – ISSN 0235-1188
173794
  Приставкин А. Ангара-река / А. Приставкин. – Москва : Профиздат, 1977. – 448 с.
173795
  Трублаїні М.П. Ангара / М.П. Трублаїні. – Харків; Одеса : Молодий більшовик, 1933. – 151 с.
173796
  Таурин Ф.Н. Ангара / Ф.Н. Таурин. – М.
1, 2. – 1958. – 532с.
173797
  Таурин Ф.Н. Ангара / Ф.Н. Таурин. – Москва : Советский писатель, 1961. – 576с.
173798
   Ангара : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Иркутского отделения Союза писателей РСФСР. – Иркутск
№ 4 (53), октябрь - декабрь. – 1961
173799
   Ангара : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Иркутского отделения Союза писателей РСФСР. – Иркутск
№ 4 (57), октябрь - декабрь. – 1962
173800
   Ангара : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Иркутского отделения Союза писателей РСФСР. – Иркутск
№ 4 (61), октябрь - декабрь. – 1963
173801
   Ангара : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Иркутского отделения Союза писателей РСФСР. – Иркутск
№ 4 (65), октябрь - декабрь. – 1964
173802
   Ангара : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Иркутского отделения Союза писателей РСФСР. – Иркутск
№ 6, ноябрь - декабрь. – 1968
173803
   Ангара : художественно-публицистический сборник. – Москва : Современник, 1977. – 383 с.
173804
  Мазуренко Г.В. Ангара и Лена в Прибайкалье / Г.В. Мазуренко. – Ленинград, 1959. – 96с.
173805
  Чижов П.Е. Ангара слабых не любит / П.Е. Чижов. – Красноярск, 1961. – 34с.
173806
   Ангараканский рой землетрясений в Байкальской рифтовой зоне : условия возникновения и особенности развития. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отделение, 1987. – 80, [1] с. : ил.
173807
  Хоментовский В.В. Ангарий Енисейского кряжа как стандартное подразделение неопротерозоя // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 464-472 : рис. – Библиогр.: с. 471-472. – ISSN 0016-7886
173808
   Ангаро-Вилюйский рудный пояс Сибирской платформы. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1980. – 110 с., 1 л. схем. : ил., схем. – Библиогр.: с. 101-108
173809
  Цыкунов Г.А. Ангаро-Енисейские ТПК: проблемы и опыт. / Г.А. Цыкунов. – Иркутск, 1991. – 174с.
173810
   Ангаро-илимские железорудные месторождения трапповой формации южной части Сибирской платформы. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 373с.
173811
   Ангаро-Илимские железорудные месторождения трапповой формации южной части Сибирской платформы. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 376 с., 1 вкл. карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 363-371
173812
   Ангаро-ленские говоры : сборник статей. – Иркутск, 1972. – 94 с. – Библиогр. в конце ст.
173813
  Крашенинников Г.Ф. Ангаро-Окинский район. Геологический очерк / Г.Ф. Крашенинников. – Новосибирск-Москва-Ленинград-Грозный, 1936. – 50с.
173814
  Павличенков В.И. Ангарск. Планировка и застройка города. / В.И. Павличенков. – М., 1958. – 114с.
173815
  Галсанов Ц. Ангарский военком. : поэма / Ц. Галсанов; пер. с бурят-монгол. С.Шервинского. – Улан-Удэ : Бурмонгиз, 1950. – 68 с.
173816
  Гелприн М. Ангел-хранитель // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 174-185. – ISSN 1728-8568
173817
  Якобсон А.М. Ангел-хранитель з Небраски : пьеса / АугустЯкобсон ;. – Киев, 1954. – 127 с.
173818
  Брэдфорд Б.Т. Ангел / Б.Т. Брэдфорд. – Москва, 1995. – 700с.
173819
  Браун К. Ангел / К. Браун. – Москва, 1996. – 475с.
173820
  Штюренберг Михаэль Ангел в Бурунди : репортаж / Штюренберг Михаэль, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 102-116 : фото. – ISSN 1029-5828
173821
  Егоров Б.А. Ангел в командировке / Б.А. Егоров. – М, 1973. – 432с.
173822
  Горриш В. Ангел в чистилище / В. Горриш. – Москва, 1976. – 134с.
173823
  Бежин Л.Е. Ангел Варенька : повести, рассказы, очерк / Л.Е. Бежин. – Москва : Советский писатель, 1989. – 428 с.
173824
  Деверо Дж. Ангел для Эмили : Роман / Джут Деверо; Пер. с англ. И. Швецковой. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 319с. – ISBN 5-94849-422-5
173825
  Ванханен Н. Ангел дураков // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-5. – ISSN 0012-6756
173826
  Сидоренко Віктор Ангел Едему // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 30-35 : фото
173827
  Мельникова Л. Ангел и демон // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 6 : Гроза двенадцатого года. – С. 74-76. – ISSN 0235-7089


  Александр I и Наполеон в восприятии современников.
173828
  Пайман А. Ангел и камень : Жизнь Александра Блока. В 2-х книгах / Аврил Пайман. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-033860-5(кн.1)
Кн.1. – 2005. – 281с.
173829
   Ангел Карамичев. – София, 1982. – 203с.
173830
   Ангел мертвой реки : сборник. – Киев : А.С.К., 1992. – 500 с.
173831
  Петрова С. Ангел мой ненаглядный : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 11. – С. 74-102. – ISSN 0012-6756
173832
  Чивер Д. Ангел на мосту / Д. Чивер. – Москва : Правда, 1965. – 46с. – (Библиотека "Огонек" №52)
173833
  Чивер Д. Ангел на мосту / Д. Чивер. – Москва : Прогресс, 1966. – 263с.
173834
  Фонсека М. де Ангел на трапеції / М. де Фонсека. – Київ : Дніпро, 1977. – 240с.
173835
  Жилинскайте В. Ангел над городом : юморески и расскаы / В. Жилинскайте. – Москва : Советский писатель, 1972. – 183 с.
173836
  Шагал М.З. Ангел над крышами / М.З. Шагал. – Москва, 1989. – 221с.
173837
  Суханов Александр Ангел по имени Хэп / Окончание. Нач. в № 9-10, 2009 г. // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 1 (69)


  Одри Хепбёрн (1929-1993) - британская и американская актриса, фотомодель и гуманитарный деятель. Получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме 1953 года "Римские каникулы", а также номинировалась четыре раза в 1954, 1959, 1961 и 1967 годах
173838
   Ангел под мухой : фельетоны, рассказы, юморески, стихи : сборник. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1973. – 52 с. : ил.
173839
  Мейсон А. Ангел Рейха : роман / Анита Мейсон ; [пер. с англ. М. Куренной]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 476, [2] с. – ISBN 5-352-00824-Х
173840
  Оутс Дж.К. Ангел света / Дж.К. Оутс. – Москва, 1987. – 733с.
173841
  Лозанова Галина Ангел смерті Азраїл в усній традиції болгарських мусульман / пер. Н. Пінчук // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 28-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
173842
  Семків Р. Ангел теорії // Критика. – Київ, 2006. – Жовтень, (число 10). – С. 18-21


  Проблемні питання викладання літературної теорії студентам.
173843
  Андреев Павел Ангел у престола : Персона // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 48-57 : Фото
173844
  Шелехов М.М. Ангел уличный / М.М. Шелехов. – М., 1991. – 156с.
173845
  Турі Ж. Ангела / Ж. Турі. – Київ, 1963. – 176с.
173846
   Ангела Меркель завітала до КНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 2. – ISSN 2219-5793
173847
  Степанов В. Ангела Меркель: начерк політичного портрету на тлі "української кризи" // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 1/8. – С. 37-40. – ISSN 0868-8117
173848
  Лесьмян Б. Ангели : [вибр. вірші] / Болеслав Лесьмян ; пер. з пол. - Маріанна Кіяновська. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 97, [1] с. – Текст парал. пол., укр. – ISBN 978-966-378-732-9
173849
  Скрипник О. Ангели в білих халатах: з небес на землю // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12 -18 квітня (№ 13). – С. 12


  Медична реформа спалювали бюджетні мільйони, як те вугілля, не шкодували коштів на марафет, щедро платили гучномовцям за оголошення про кожну наступну станцію —медична допомога стане доступною, зарплата медиків зросте майже удвічі, бригади "швидкої" ...
173850
  Марголіна І.Є. Ангели Врубеля / Ірина Марголіна ; [голов. ред. С. Головко ; ред. О. Вербило]. – Київ : Либідь, 2012. – 142, [2] с. : іл. – Бібліогр, резюме, зміст укр., рос., англ. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 135-139. – ISBN 978-966-06-0630-2
173851
  Перцовський С. Ангели злітаються на Луганщину // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 10


  "Рік тому в стародавньому містечку на Луганщині — райцентрі Кремінна — відкрився незвичайний "Музей на крилах". Нині він уже відомий не тільки у всій Україні, а й в інших країнах."
173852
  Куракін Олександр Ангели і демони "Тистлегорма" / Куракін Олександр, Некрасов Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 116-121 : фото
173853
  Вітович І. Ангели і демони Меркель. Німеччина добиватиметься, щоб її фірмам робили виняток у питанні застосування санкцій проти Росії // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 46). – С. 7


  "Представники німецької влади будуть домагатись, щоб адміністрація США виключила німецькі фірми з нових санкцій проти Росії, повідомляє американська бізнесова газета «Уолл Стріт Джорнел». Видання вказує, що Німеччина має значні торговельні контакти з ...
173854
  Слабошпицький М. Ангели й люди поміж світових тривог // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 13 вересня (№ 33). – С. 7


  Роман польського журналіста та дипломата, Надзвичайного і Повноважного Посла Польщі в Україні, Яна Пєкла "Запах ангела".
173855
  Чубинський П.П. Ангели на сходах неба / П.П. Чубинський. – К, 1992. – 15с.
173856
  Касьянова О. Ангели пам"яті // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 19-26 лютого (№ 7/8). – С. 1 : фото


  "Студенти та викладачі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка не стояли осторонь, коли розстрілювали Майдан, хоч й самі могли потрапити під кулі".
173857
  Адамс П. Ангели по десять шилінгів : Позичене обличчя : романи / Адамс П. ; пер. з нім. С. Реп"ях. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 238 с. : іл.
173858
  Потапенко Василь Ангели співають // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20. – ISSN 0868-9644
173859
  Жужгина-Аллахвердян Ангелизация и демонизация жертвы и героя в западной литературе XIX столетия: от Джона Мильтона до Артюра Рембо // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 17-20. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
173860
  Вильвовская Л. Ангелина Осиповна Степанова / Л. Вильвовская. – Москва-Ленинград, 1949. – 64с.
173861
  Крушинська Олена Ангелівська піч : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 115 : Фото
173862
  Пацера М. Ангеліна у Європарламенті // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 58). – С. 9


  "У дитячому Європарламенті з"явилась депутат від України: 15-річна Ангеліна родом із Донецька. Україна поки що повністю не інтегрувалася в Євросоюз, але у нас уже з’явився перший євродепутат. Ним стала 15-річна донеччанка Ангеліна Касьянова, яка ...
173863
   Ангелінці : [про життя і працю жінок-механізаторів Донецької та Луган. областей — послідовниць П. Ангеліної] : нариси. – Донецьк : Донбас, 1966. – 98 с.
173864
  Словацький Ю. Ангелли / Юлий Словацкий ; пер. В. Высоцкого. – [Москва : тип. Ф.Я. Бурче, 1906. – 52 с.
173865
  Набоков В.В. Ангелом задетый / В.В. Набоков. – Москва
2. – 1990. – 77 с.
173866
  Набоков В.В. Ангелом задетый: Стихи. / В.В. Набоков. – Москва
1. – 1990. – 79с.
173867
  Силіновский Л. Ангелот од Питсбург / Л. Силіновский. – Скопіе, 1979. – 154с.
173868
  Андреев Л.Н. Ангелочек : [рассказ] / Л.Н. Андреев. – Ростов-на-Дону : Изд. и тип. Т-ва "Донская речь", 1904. – 20 с. – На обл. номер изд. № 66. - Без тит. л.
173869
  Андреев Л.Н. Ангелочек : [рассказ] / Л.Н. Андреев. – [Санкт-Петербург] : Изд. Т-ва "Знание", 1906. – 16 с. – Без тит. л., опис. по обл. – (Дешевая библиотека Товарищества "Знание" ; № 52)
173870
  Аминов Н. Ангелы-обманщики : повесть / Нигмат Аминов ; пер. с узб. Р. Кафриэлянц. – Москва : Советский писатель, 1990. – 264, [2] с. : портр.
173871
  Кричевский Г. Ангелы в белом / Гарик Кричевский. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 174, [2] с. : ил. – Настоящее имя авт.: Георгий Эдуардович Кричевский. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-617-7672-33-2
173872
  Гафурова Светлана Ангелы в городе грешников : Нравы // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 68-73 : Фото
173873
   Ангелы гонятся за демонами : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 10 : Іл.
173874
   Ангелы и демоны : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 28-33
173875
  Браун Д. Ангелы и демоны : [роман] / Дэн Браун ; [пер. с англ. Г.Б. Косова]. – Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2011. – 606, [2] с. – ISBN 978-5-17-028079-7


  Иллюминаты. Древний, таинственный орден, прославившийся в Средние века яростной борьбой с официальной церковью
173876
  Владимирский П. Ангелы и демоны Михаила Врубеля // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. Максим Павленко. – Киев, 2006. – № 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – С. 20-23
173877
  Семенов Александр Ангелы и черти. Ангелы против чертей: кто победит? // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – август (№ 95). – С. 42-46 : фото
173878
  Дружников Ю. Ангелы на кончике иглы / Ю. Дружников. – Москва : Культура, 1991. – 560 с.
173879
  Бейтсон Г. Ангелы страшатся : К эпистемологии священного / Г. Бейтсон, М.К. Бейтсон. – Москва : Технологическая школа бизнеса, 1994. – 216 с. – (Библиотека технологической школы бизнеса). – ISBN 5-86073-004-7
173880
  Кекова Светлана Ангелы этого мира : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 6 (1010). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
173881
  Бартошевич Э.М. Ангелы, сеющие смерть / Э.М. Бартошевич. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 160 с. : ил.
173882
  Тарасова А. Ангелы: жизнь и перевоплощение // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 42-47. – ISSN 1812-867Х


  Образ Ангела (Ерот, Амур, Купідон, Путто, Геній) в літературі та мистецтві
173883
  Воробьев-Обухов Алексей Ангельский дубль : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 90-92 : Іл.
173884
  Котов Павел Ангельский собор : культурний код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 48-49 : Фото
173885
  Загребельний П.А. Ангельська плоть : Пригодницька повість / Павло Загребельний. – Київ : Український письменник, 1993. – 124с.
173886
  Бирина Л.М. Ангидриты в палеозое центральной части Русской платформы / Л.М. Бирина ; отв.ред.С.В. Максимова ; АН СССР, Московское общ-во испытателей природы. – Москва : Наука, 1979. – 124 с.
173887
  Макрушин А.В. Ангидробиоз первичноводных беспозвоночных : Сохранение жизнеспособности в высушенном состоянии / А.В. Макрушин. – Ленинград : Наука, 1985. – 101 с.
173888
  Килочицкая Л. Ангийский язык. Учебник для 10 класса средней школы / Л. Килочицкая. – Москва
Ч. 2. – 1938. – 152 с.
173889
  Килочицкая Л. Ангийский язык. Учебник для 9 класса средней школы / Л. Килочицкая. – Москва
Ч. 1. – 1938. – 152 с.
173890
   Ангиопатия при анкилозирующем спондилите / Е.Д. Егудина, О.В. Синяченко, О.Е. Чернышова, Т.Р. Полесова, В М. Ермолаева // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1. – С. 42-46. – ISSN 2224-1507
173891
   Ангиопатия при ревматоидном артрите / О.В. Синяченко, Е.Д. Егудина, А.А. Ханюков, М.В. Ермолаева // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2. – С. 27-32. – ISSN 2224-1507
173892
   Ангиотензии : молекуляр. механизмы действия / С.Г. Галактионов, Г.В. Никифорович, Г.И. Чипенс, М.Д. Шендерович; [С.Г. Галактионов и др.] ; АН ЛатвССР, Ин-т орган. синтеза. – Рига : Зинатне, 1979. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 163-183
173893
  Ніколаєнко Т.В. Ангіогенний профіль культивованих ендотеліоцитів в умовах модифікації мікрооточення про- та антиангіогенними факторами : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Ніколаєнко Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 131 арк. – Бібліогр.: арк. 113-131
173894
  Ніколаєнко Т.В. Ангіогенний профіль культивованих ендотеліоцитів в умовах модифікації мікрооточення про- та антиангіогенними факторами : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Ніколаєнко Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
173895
  Мисниченко О.В. Ангіопоетин-2 та васкулоендотеліальний фактор росту у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з абдомінальним ожирінням в динаміці терапії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Мисниченко Ольга Владиславівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
173896
   Ангіопоетин-2 у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожирінням / О.В. Мисниченко, І.О. Снігурська, М.Ю. Пенькова, С.М. Коваль, В.В. Божко // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 32-38. – ISSN 1605-7295
173897
   Ангіохірургічна допомога в Україні під час антитерористичної операції у 2014-2017 рр. / В.М. Роговський, Б.М. Коваль, М.В. Щепетов, Ю.В. Нагалюк // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ". – Київ, 2016. – Вип. 24. – С. 51-57. – ISSN 2310-4910
173898
  Завадский М. Ангка все сделает для вас // Эксперт. Россия : спец. выпуск / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 30 (619) : Самые гнусные преступления 20 века. – С. 84-92. – ISSN 1812-1896


  Терор в Камбоджі
173899
  Маршаль А. Ангкор / А. Маршаль. – Москва, 1964. – 196 с.
173900
  Плескачевская Инесса Ангкор, еще ангкор : Достопримечательность // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12 : Индокитай. – С. 38-43 : Фото
173901
  Рубанов Сергей Ангкор, еще Ангкор : Камбоджи. GALLERY // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 58-67 : Фото
173902
  Седов Л.А. Ангкорская империя : (социально-экономический и государственный строй Камбоджи в IX - XIV вв.) / Л.А. Седов. – Москва : Наука, 1967. – 260 с.
173903
  Логинова З.С. Англизмы в спортивной терминологии русского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Логинова З.С.; Ташк.лгос.ун-т. – Ташкент, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
173904
  Наринский М.М. Англий и Франция в послевоенной Европе / М.М. Наринский. – Москва, 1972. – 277с.
173905
  Эльманович В. Английкий язык в таблицах / В. Эльманович. – Ленинград, 1925. – 91 с.
173906
  Эттингер А.З. Английкий язык для нефтеработников / А.З. Эттингер. – Москва-Ленинград, 1932. – 412 с.
173907
  Осипова Т.С. Английская агрессия в Ирландии и освободительная борьба ирландского народа в 16 веке : Автореф... Канд.ист.наук: / Осипова Т.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
173908
  Лавровский Английская буржуазная революция : некоторые проблемы английской буржуазной революции 40-х годов XVII века / Лавровский, М.А. Барг. – Москва : Социально-экономической литературы, 1958. – 368 с.
173909
  Сказкин С.Д. Английская буржуазная революция 17 века. Франция и Германия во второй половине 17 века и в 18 веке / С.Д. Сказкин. – Москва, 1949. – 39с.
173910
   Английская буржуазная революция XVII века. – Москва : Акад. наук СССР. – (Библиотека всемирной истории)
Т. 1. – 1954. – 495 с., [7] л. карт. : ил., карт.
173911
   Английская буржуазная революция XVII века. – Москва : Акад. наук СССР. – (Библиотека всемирной истории)
Т. 2. – 1954. – 384 с. : ил., карт.
173912
   Английская буржуазная революция XVII века в современной зарубежной историографии : реф. сб. – Москва : ИНИОН. – (Проблемы всеобщей истории)
Ч. 1. – 1978. – 200 с. – Библиогр. в примеч.: с. 26-28
173913
   Английская буржуазная революция XVII века в современной зарубежной историографии : реф. сб. – Москва : ИНИОН. – (Проблемы всеобщей истории)
Ч. 2. – 1978. – 212 с. – Библиогр. в примеч.: с. 201-209
173914
  Кислица Н.А. Английская буржуазная революция середины 17 века. / Н.А. Кислица. – М., 1963. – 268с.
173915
  Дукельская Л.А. Английская бытовая карикатура второй половины XVIII века / сост.: Дукельская Л.А. – Ленинград; Москва : Советский художник, 1966. – 140 с. : ил. – Библиогр.: с. 139
173916
   Английская выставка электронных изделий в Стокгольме : пер. с англ. – Москва, 1962. – 20 с. : ил. – (Иностранная радиоэлектронная техника и промышленность П-17018)
173917
  Дукельская Л.А. Английская гравюра XVIII века : каталог / Л.А. Дукельская; ред.: Е.В. Холшевникова. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1963. – 32, [32] с.
173918
   Английская грамматика в диалогах : употребление времен : учеб. пособие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. – Москва : Высшая школа, 1986. – 207с. : ил. – Библиогр.: с. 204-207
173919
  Бжилянская И.А. Английская грамматика в таблицах и упражнениях : [учеб. пособ. для неяз. спец. вузов] / И.А. Бжилянская. – Москва : Высшая школа, 1986. – 134, [1] с.
173920
  Крылова И.П. Английская грамматика для всех / И.П. Крылова. – М, 1989. – 270с.
173921
  Косминский Е.А. Английская деревня 13 - 14 вв. и восстание Уота Тайлера / Е.А. Косминский, Д.М. Петркшевский. – М.-Л., 1935. – 233с.
173922
  Косминский Е.А. Английская деревня в XIII веке. / Е.А. Косминский. – Москва ; Ленинград, 1935. – 279 с.
173923
  Маковский М.М. Английская диалектология / М.М. Маковский. – М., 1980. – 191с.
173924
  Наливайко Ф.В. Английская дипломатия и Первый Марокканский кризис 1905-1906 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Наливайко Ф.В.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра новой и новейшей истории. – Минск, 1966. – 18л.
173925
  Кроль А.Е. Английская живопись / А.Е. Кроль. – Ленинград, 1961. – 87с.
173926
  Кроль А.Е. Английская живопись / А.Е. Кроль. – Л, 1969. – 128с.
173927
  Лясота Ю.Л. Английская зоосемия / Ю.Л. Лясота. – Владивосток, 1984. – 116с.
173928
  Калашников В.В. Английская и американская буржуазная историография стратегии и тактики партии большевиков в Октябрьской революции. Критика основных концепций 20-х начала 80-х годов / В.В. Калашников. – Л., 1986. – 176с.
173929
   Английская и французская живопись конца ХІХ- начала ХХ века : каталог выставки. – Ленинград : Типография имени Ивана Федорова, 1990. – 76 с. : ил.
173930
   Английская и французская филология : сборник статей. – Смоленск, 1961. – 85 с.
173931
   Английская и шотландская народная баллада = The English and Scottish popular ballads : сборник. – Москва : Радуга, 1988. – 510, [1] с. : ил. – Библиогр.: в примеч.: с. 456-495. – ISBN 5-05-001852-8
173932
  Сервантес Мигель де Английская испанка : Новеллы / Сервантес Мигель де. – Ленинград : Художественная литература, 1974. – 253с. – (Народная библиотека)
173933
  Мочалов Л.В. Английская историография рабочего движения Великобритании на первом этапе общего кризиса капитализма : Автореф... канд. ист.наук: / Мочалов Л.В.; МГУ. Ист. фак. – М., 1965. – 14л.
173934
  Кофф-Лайф Английская каллиграфия / Кофф-Лайф. – М, 1959. – 88с.
173935
   Английская керамика из коллекции Великобритании : каталог выставки. – Москва : ВХПО, 1986. – 114, [2] с. : ил.
173936
  Партамян В.А. Английская классическа проза и армянская литература. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Партамян В.А.; АН Арм.ССР.Ин-т литераты. – Ереван, 1968. – 20л.
173937
  Заррин П.И. Английская классическая буржуазная политическая экономия / П.И. Заррин. – М., 1958. – 142с.
173938
   Английская классическая эпиграмма. – Москва : Художественная литература, 1987. – 326 с. : ил.
173939
  Вальков Л.В. Английская колониальная политика в Адене и аденских протекторатах (1945-1967) / Л.В. Вальков. – Москва, 1968. – 159 с.
173940
  Сапрыкин Ю.М. Английская колонизация Ирландии в 16 - начале 17 века / Ю.М. Сапрыкин. – М., 1958. – 233с.
173941
   Английская комедия ХVII-XVIII веков : антология. – Москва : Высшая школа, 1989. – 812, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 814. – (Библиотека студента-словесника). – ISBN 5-06-000264-0


  Содерж.: Двенадцатая ночь, или Что угодно / Уильям Шекспир. (перевод Э.Л.Линецкой); Вольпоне, или Лис /Бенджамин Джонсон. (перевод П.В.Мелковой); Двойная игра / Уильям Конгрив. (перевод М.А.Донского); Офицер-вербовщик / Джордж Фаркер. (перевод ...
173942
  Омельченко Лариса Федоровна Английская композита: структура и семантика : Дис... доктора филологическихнаук: 10.02.04 / Омельченко Лариса Федоровна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 477л. – Бібліогр.:л.397-477
173943
  Эрлихсон И.М. Английская консерватиано-абсолютистская утопия второй половины Х VII века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 5. – С. 99-110. – ISSN 0130-3864
173944
   Английская лексикология в выдержках и извлечениях : пособие для студентов пед. ин-тов : пер. с англ. яз. / С.С. Хидекель, Р.З. Гинзбург, Г.Ю. Князева, А.А. Санкин; С.С. Хидекель, Р.З. Гинзбург, Г.Ю. Князева, А.А. Санкин. – Ленинград : Просвещение, 1969. – 240 с.
173945
   Английская лексикология в выдержках и извлечениях : пособие для студентов пед. ин-тов : пер. с англ. яз. / С.С. Хидекель, Р.З. Гинзбург, Г.Ю. Князева, А.А. Санкин; С.С. Хидекель, Р.З. Гинзбург, Г.Ю. Князева, А.А. Санкин. – Изд. 2-е. – Ленинград : Прсвещение ; Ленингр. отд-ние, 1975. – 238 с.
173946
   Английская лирика первой половины XVII века. – Москва : МГУ, 1989. – 346, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 291. – (Университетская библиотека / ред. В.Л. Янин)


  ; Лавлейс, Ричард ; Герберт, Эдвард ; Кинг, Генри ; Герберт, Джордж ; Кэрью, Томас ; Сакли
173947
  Volosova T.D. Английская литература / T.D. Volosova. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1974. – 239с.
173948
  Кортес Л.П. Английская литература / Л.П. Кортес. – Минск, 1974. – 208с.
173949
  Алексеев П М. Английская литература : очерки и исследования : [научн. пособие] / М.П. Алексеев ; АН СССР, отд. лит-ры и яз. ; отв. оед. Н.Я. Дьяконова, Ю.Д. Левин. – Ленинград : Наука, 1991. – 460, [1] с. – Библиогр.: порт.
173950
   Английская литература 1945-1980. – Москва : Наука, 1987. – 510, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 472-487
173951
  Кахова Э.Г. Английская литература 20-го века. / Э.Г. Кахова. – М., 1974. – 116с.
173952
  Ивашева В.В. Английская литература XX в. : 1917-1945гг. / В.В.Ивашева. – Москва : Просвещение, 1967. – 476 с.
173953
  Михальская Н.П. Английская литература новейшего времени (1918-1958 гг.) / Н.П. Михальская, М.А. Гритчук. – Москва, 1960. – 119с.
173954
  Клименко Е.И. Английская литература первой половины XIX века. / Е.И. Клименко. – Л., 1971. – 144с.
173955
  Мосткова С.Я. Английская литературоведческая терминология / С.Я. Мосткова. – Ленинград, 1967. – 112с.
173956
   Английская мозаика : учеб. пособие по изучению англ. языка. – Киев : ВІПОЛ
Ч. 1. – 1996. – 157 с.
173957
   Английская мозаика : учеб. пособие по изучению англ. языка. – Киев : ВІПОЛ
Ч. 2. – 1996. – 159 с.
173958
  Джеллис Р. Английская наследница / Р. Джеллис. – Минск, 1995. – 384с.
173959
  Манерко Л.А. Английская научная речь: этапы формирования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 122-138. – Библиогр.: Лит.: с. 138; 21 п. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
173960
   Английская новелла : сборник. – Ленинград : Лениздат, 1961. – 528 с. : ил.
173961
   Английская новелла ХХ века : пер. с англ. – Москва : Художественная литература, 1981. – 639 с. : ил.


  Содерж.: Il Conde (Горестная повесть) / Д. Конрад. Волшебная лавка / Г.Дж. Уэллс. Рваный башмак / Д. Голсуорси. Открытая дверь / Саки. Око Аполлона / Г.К. Честертон. Сила обстоятельств / У.С. Моэм. "Черная собака" / А.Э. Коппард. Возвращение из Колона ...
173962
  Драгунова Е.Н. Английская орфоэпическая система / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва, 1944. – 92с.
173963
  Олтаржевский В.П. Английская Ост-Индская компания в 17 веке / В.П. Олтаржевский, Т.Е. Бейдина, Г.В. Воронкова. – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1988. – 172, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 145-170. – ISBN 5-7430-0030-1
173964
  Кулиш Л.Ю. Английская оформительская лексика докладов, бесед, дискуссий, лекций и практических занятий по специальности / Л.Ю. Кулиш, Е.А. Друянова. – К., 1972. – 47с.
173965
   Английская поэзия в русских переводах XIV-XIX вв. = English verse in Russian translation XIV-XIX cont : сборник. – 686. – Москва : Прогресс, 1981. – 686 с. : ил.
173966
   Английская поэзия в русских переводах XX век = English verse in Russian translation. 20th century : сборник. – Москва : Радуга, 1984. – 848 с. : ил.
173967
  Подобєд М.Б. Английская поэзия нонсенса Эдварда Лира // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 13/14 (491/492), травень. – С. 3-5
173968
  Ионкис Г.Э. Английская поэзия первой половины ХХ века / Г.Э. Ионкис. – Москва, 1967. – 96с.
173969
  Ионкис Г.Э. Английская поэзия ХХ века : (1917-1945) : уч. пособие / Г.Э. Ионкис; Г.Э. Иогикс. – Москва : Высшая школа, 1980. – 200 с.
173970
  Звавич И.С. Английская пресса : стенограмма / И.С. Звавич. – Москва : Правда, 1946. – 22 с.
173971
  Петрушевский В.А. Английская пугачевщина / В.А. Петрушевский. – Л., 1926. – 43с.
173972
  Кобрина Н.А. Английская пунктуация / Н.А. Кобрина, Л.В. Малаховский. – М, 1959. – 110с.
173973
  Кобрина Н.А. Английская пунктуация / Н.А. Кобрина, Л.В. Малаховский. – Москва, 1961. – 118с.
173974
  Бернштейн Э. Английская революция 17 века / Э. Бернштейн. – Иваново-Вознесенск : Основа, 1924. – 182 с. – (История социализма в монографиях ; Предшественники новейшего социализма)
173975
  Архангельский С.И. Английская революция XVII в. и аграрные отношения в Англии // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – 141-149 с.
173976
  Гардинер Английская революция. Пуритане и Стюарты / Гардинер, , Эйри. – 228с.
173977
  Матузкова Е.П. Английская самобытность как объект исследования // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 80-86
173978
  Медянцев И.П. Английская сатира 19 века. / И.П. Медянцев. – Ярославль, 1974. – 280с.
173979
  Прохорова В.И. Английская стилистика в выдержках и извлечениях / В.И. Прохорова, Е.Г. Сошальская. – М.
вып. 2. – 1971. – 68с.
173980
  Зайцева К.Б. Английская стилистическая ономастика / К.Б. Зайцева. – Одесса, 1973. – 67с.
173981
  Жаборюк Е.А. Английская структура be+ -ed в языке и речи / Е.А. Жаборюк, А.К. Корсаков. – К., 1988. – 94с.
173982
  Арчер П. Английская судебная система / Питер Арчер ; перевод с англ. Л.А. Ветвинского; под ред. и с предисл. Б.С. Никифорова. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 268 с. : 1 л. схем.
173983
  Уолкер Р. Английская судебная система / Р. Уолкер. – М, 1980. – 631с.
173984
  Глазунова О.А. Английская техническая хрестоматия. Машиноведение / О.А. Глазунова. – М.-Л., 1931. – 156с.
173985
  Водяха А.Н. Английская устная речь для студентов-юристов / А.Н. Водяха. – Харків, 1974. – 67с.
173986
  Мортон А.Л. Английская Утопия. / А.Л. Мортон. – М., 1956. – 278с.
173987
  Ляхова Л.В. Английская фарфоровая миниатюра XVIII века : каталог выставки / Л.В. Ляхова. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1991. – 13 с.
173988
   Английская филология : научно-тематический сборник. – Владивосток
№ 3. – 1972
173989
   Английская филология : научно-тематический сборник. – Владивосток
Т. 80, № 4. – 1973
173990
   Английская фразеология и устойчивые нефразеологические словосочетания : сб. трудов. – Москва : МГПИ, 1978. – 177 с.
173991
  Агапова Галина Николаевка Английская химическая терминология как совокупность трех семиотических систем. : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Агапова Галина Николаевка ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1975. – 19 с.
173992
  Динзе В.Ф. Английская хрестоматия / В.Ф. Динзе. – Ленинград, 1932. – 40с.
173993
  Паукер А.Е. Английская хрестоматия для начинающих, составленная А. Паукером, преподавателем английского языка при Александровском лицее. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1862. – VIII, 364 с.
173994
  Брей В.В. Английская хрестоматия для русского юношества с правилами для произношения английских слов / Сост. В.В. Брей, преп. англ. яз. в Имп. Уч-ще правоведения, в С.-Петерб. коммерч. уч-ще и в уч-ще С.-Петерб. Петр. купеч. о-ва. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. В.Г. Апостолова, 1886. – III-XVIII, 254 с., ил.
173995
  Абрам С.Я. Английская хрестоматия. Нефть и продукты ее переработки / С. Абрам, Ф. Зильперт; под ред. инженера Д. Хршановского. – Москва ; Ленинград : Центриздат ; Коминтерн, 1931. – 176 с. : ил.
173996
  Саймон Брайан Английская школа и интеллектуальные тесты / Саймон Брайан; Под. ред. Н. К. Гончарова и А. Р. Лурия. – Москва, 1958. – 253 с.
173997
  Зотова Ю.Н. Английская экспансия в дельте Нигера во второй половине ХІХ в. / Ю.Н. Зотова. – М., 1970. – 235с.
173998
  Мирошников Л.И. Английская экспансия в Иране (1914-1920 гг.) / Л.И. Мирошников. – Москва, 1961. – 228с.
173999
   Английская эпиграмма = English epigram : [переводы] / [сост. В. Новиков, И. Кутик ; худож. М. Федоров]. – Москва : Книга, 1986. – 131, 106 с. встреч. паг. – Текст парал. на рус. и англ. яз. - Влож. с 4 др. кн. в коробку с загл.: Эпиграммы. - Миниатюрное издание
174000
  Маковский М.М. Английская этимология / М.М. Маковский. – М., 1986. – 148с.
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,