Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
173001
  Роганов Євген "Анда Ейр" піднялась у повітря // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 33 : фото. – ISSN 1998-8044
173002
  Бойніцька О.С. "Андеграундна" історія в романі Міка Джексона "Підземна людина" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (52). – С. 17-23


  У статті вивчаються своєрідні форми репрезентації історії в романі Міка Джексона «Підземна людина». Зокрема, розглядаються такі питання, як співвідношення фактів та вимислу, створення цілісної історії із сукупності окремих історій, розкривається ...
173003
  Бойко В. "Андрій Розумовський та Людвиг ван Бетховен" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 травня (№ 86)


  Вплив вихідців із України на формування європейської музичної традиції.
173004
  Мироненко Л.А. "Анжелика" Жерара де Нерваля: жанрово-стилевое своеобразие французского романтизма // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 103-106. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
173005
  Тузков С.А. "Анимистический" миф в прозе Ф. Сологуба / С.А. Тузков, И.В. Тузкова // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.63-74. – ISBN 966-568-658-5
173006
   [Андрей Белецкий] // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 10 апреля (№ 64). – С. 15


  Доктор филологических наук, профессор. По инициативе Андрея Белецкого в КНУ имени Тараса Шевченко было начато преподавание новогреческого языка и литературы. В 1946—1983 годах возглавлял кафедру классической филологии и общего языкознания в Киевском ...
173007
   [Андрейцев Володимир Іванович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 78-79. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
173008
   [Андрейцеву Володимиру Івановичу - 70] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 249-251. – ISSN 1993-0909


  Виповнилося 70 років від дня народження відомого як в Україні, так і за ії межами правознавця, доктора юридичних наук, професора кафедри господарського та цивільного права, заслуженого юриста України, Державного радника юстиції 3 класу, академіка ...
173009
   [Андрій Харченко] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 54. – ISBN 966-628-104-X
173010
   [Андрушко Петро Петрович] // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 55-55. – ISSN 2312-1831


  "...Вітаємо з Днем народження! 8 жовтня 2017 р. завідувача кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидата юридичних наук, професора, члена редакційної колегії журналу "Бюлетень ...
173011
   Англо-русский. – Екатеринбург, 1991. – 989 с.
173012
   Англо-русский авиационно-космический словарь : около 70000 терминов. – Москва : Воениздат, 1974. – 1336 с.
173013
   Англо-русский авиационный словарь. – Москва : Воениздат, 1963. – 544 с.
173014
   Англо-русский авиационный словарь : около 42000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 687 с.
173015
   Англо-русский автоматический перевод. – Москва : ЦНИИПИ, 1967. – 222 с. – Библиогр.: с. 198-210. – (Труды ЦНИИПИ. Серия 3 ; вып. 3/67)
173016
  Гольд Б.В. Англо-русский автотракторный словарь / сост. инж. Б.В. Гольд ; под ред. проф. Е.А. Чудакова. – Москва ; Ленинград : ГОНТИ, Глав. ред. техн. энциклопедий и словарей ; Тип. "Красный печатник", 1938. – 390 с.
173017
   Англо-русский астрономический словарь : около 20 000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 504 с.
173018
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary. – Изд. 2-е доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 680 с. : ил. – Библиогр.: с. 8
173019
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary : около 60000 терминов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 732 с.
173020
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary : около 60000 терминов. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1979. – 732 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
173021
   Англо-русский биологический словарь : около 70 000 терминов. – Изд 6-е, испр. – Москва : Руссо, 1997. – 736 с.
173022
  Володин Н.В. Англо-русский военно-инженерный словарь / Н.В. Володин. – Москва, 1962. – 783с.
173023
   Англо-русский военно-технический словарь / ][сост.: В.М. Бузинов, Н.В. Володин, Г.Л. Гальперин и др.]. – Москва : Воениздат, 1965. – 943 с.
173024
   Англо-русский военный словарь : около 50 000 терминов. – Москва : Воениздат, 1960. – 965 с.
173025
   Англо-русский военный словарь : свыше 50 000 терминов. – Изд. 2-е. перераб. и доп. – Москва : Воениздат, 1968. – 1064 с.
173026
   Англо-русский военный словарь : в 2-х т. : около 70 000 терминов. – Изд. 3-е перераб. и доп. – Москва : Воениздат
Т. 2 : M-Z. – 1987. – 688 с.
173027
   Англо-русский военный словарь в 2-х томах : около 70 000 терминов. – Изд. 3-е перераб. и доп. – Москва : Воениздат
Т. 1 : A-L. – 1987. – 655 с.
173028
  Барон Л.И. Англо-русский горный словарь / сост.: Л.И Барон., Н.Н. Ершов ; под ред. Л.И. Барона. – Москва : Физматгиз, 1958. – 992 с. – Парал. тит. л. на англ. яз.
173029
   Англо-русский дипломатический словарь = English-Russian distionary of diplomacy : ок. 50000 слов и словосочетаний. – Москва : Русский язык, 1989. – 854, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 9-10
173030
   Англо-русский железнодорожный словарь. – Москва : Трансжелдориздат, 1958. – 662 с.
173031
   Англо-русский и русско-английский словарь : около 40 000 слов. – Санкт-Петербург : Братство, 1996. – 622 с.
173032
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий) = English-Russian and Russian-English dictionary. – Москва : Русский язык, 1988. – 1054, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 6
173033
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий) = English-Russian and Russian-English dictionary. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1989. – 1054, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 6
173034
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – 3 - е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1991. – 664с. – ISBN 5-200-01121-3
173035
  Горская М.В. Англо-русский и русско-английский словарь географических названий / М.В. Горская. – Москва : Русский язык, 1993. – 272с. – ISBN 5-200-01106-Х
173036
  Желтов Л.М. Англо-русский и русско-английский словарь по морскому праву. / Л.М. Желтов, В.С. Князев. – Москва, 1988. – 208 с.
173037
   Англо-русский коммерческий словарь : более 20 000 слов. – Москва : Моби, 1992. – 424 с. – ISBN 5-87739-001-5
173038
   Англо-русский лесотехнический словарь = English-Russian dictionary of forestry and forest industries : около 60 000 терминов. – Москва : Русский язык, 1983. – 669 с.
173039
   Англо-русский медицинский словарь = English-Russian medical dictionary : около 70000 терминов. – Москва : Русский язык, 1989. – 602, [1] с.
173040
  Вахрамеев А.И. Англо-русский металлургический словарь / сост. А.И. Вахрамеев ; под ред. проф. А.А. Рыбарж. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва- ; Ленинград : Гос. изд-во техн.-теорет. лит. ; Тип. "Красный пролетарий", 1950. – 420 с.
173041
   Англо-русский металлургический словарь = English-Rassian metallurgical dectionary : около 66000 терминов. – 2-е изд., стер., с доп. – Москва : Русский язык, 1985. – 841 с.
173042
  Гейнер И.П. Англо-русский метеорологический словарь : свыше 25000 терминов / сост.: Гейнер И.П. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 448 с. : ил. – Библиогр.: с. 446-448
173043
   Англо-русский морской словарь : около 50 000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 791 с.
173044
  Бурман Я Англо-русский научно-технический словарь / Я Бурман, Г. Бобковский. – Москва : Wiley & Sons, 1995. – 672 с. – ISBN 5-88182-034-7
173045
  Блюм М.Н. Англо-русский оружейно-технический словарь / сост. М.Н. Блюм и А.Н. Блюм ; под ред. инж.-майора К.В. Чемена. – Москва : Гостехиздат, 1946. – 160 с.
173046
   Англо-русский патентный словарь : около 7500 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 232 с.
173047
   Англо-русский политехнический словарь = English-Russian Polytechnical dictionary : 80000 терминов. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 672 с.
173048
   Англо-русский политехнический словарь = English-Russian Polytechnical dictionary : около 80 000 терминов. – 3-е изд., стер., с доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 647 с.
173049
   Англо-русский политехнический словарь = English-Russian Polytechnical dictionary : около 87 000 терминов. – 4-е изд., стер., с доп. – Москва : Русский язык, 1979. – 687 с.
173050
   Англо-русский почвенно-агрохимический словарь : 20000 терминов. – Москва : Советская Энциклопедия, 1967. – 432 с. – Російською та англійською мовами
173051
  Антипина Н.С. Англо-русский промышленно-экономический словарь / сост.: Н.С. Антипина ; науч. ред. М.А. Меньшикова ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. производства. – Новосибирск, 1971. – 379 с.
173052
  Герман-Прозорова Англо-русский радиотехнический словарь / Герман-Прозорова, Н.И. Виноградова. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 524 с.
173053
  Герман-Прозорова Англо-русский радиотехнический словарь : около 25 000 терминов / сост.: Герман-Прозорова Л.П., Виноградова Н.И. ; под общ. ред. проф., д-ра техн. наук В.Л. Крейцера. – Москва : Физматгиз, 1960. – 524 с.
173054
   Англо-русский разговорник "Воздух-земля". – Москва : Транспорт, 1968. – 108 с. : ил.
173055
   Англо-русский ракетно-космический словарь : более 50 тыс. терминов. – Москва : Воениздат, 1966. – 920 с.
173056
   Англо-русский русско-английский современный словарь+ грамматика. – Донецк : БАО, 1999. – 992 с. – ISBN 966-548-141-Х
173057
  Геминова Н.В. Англо-русский сельскохозяйственный словарь / Н.В. Геминова, Т.А. Красносельская, Б.Н. Усовский; под ред Красносельской Т.А. – Москва : Гостехиздат Огиз РСФСР, 1944. – 372 с. – на английском и русском языке
173058
   Англо-русский сельскохозяйственный словарь : около 75000 терминов. – Москва : Русский язык, 1983. – 876 с.
173059
   Англо-русский сельскохозяйственный словарь = English-Russian dictionary of agriculture : 75000 терминов. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 873, [1] с. – Російською та англійською мовами
173060
   Англо-русский синонимический словарь. – Москва : Русский язык, 1979. – 543 с. – Библиогр.: с. 7
173061
   Англо-русский синонимический словарь = English-Russian dictionary of synonyms. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1988. – 542, [1] с. – Библиогр.: с. 7
173062
   Англо-русский синонимический словарь = English-pussian dictionary of synonyms. – 5-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 2000. – 544 с. – ISBN 5-200-02812-4
173063
  Гавриловец А.В. Англо-русский словарь-разговорник / А.В. Гавриловец. – Москва, 1979. – 420с.
173064
  Долан Дж.Э. Англо-русский словарь-справочник / Дж.Э. Долан, Б. Домненко. – Москва, 1994. – 543с.
173065
  Александров А. Англо-русский словарь / А. Александров. – VIII, 865, 9, (2) с.
173066
  Миллер А.Д. Англо-русский словарь : для неполной средней и средней школы : около 15000 слов с приложением грамматических таблиц / А.Д. Миллер, Т.А. Озерская; метод. ред. И.А. Грузинской ; Гос. ин-т "Советская энциклопедия". – Москва : Государственный институт "Советская энциклопедия", 1937. – 448 с. – (Серия школьных словарей ; вып. 3)
173067
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20 000 слов. – Изд.24-е, перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1974. – 640 с.
173068
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – Изд. 25-е, стер. – Москва : Русский язык, 1976. – 640 с.
173069
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – Изд. 26-е, стер. – Москва : Русский язык, 1977. – 640 с.
173070
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – 27-е изд. стер. – Москва : Русский язык, 1978. – 639 с. – Библиогр.: с. 5-6
173071
   Англо-русский словарь. – 28-е изд. – М. : Русский язык, 1980. – 640с.
173072
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – 29-е изд. – Москва : Русский язык, 1982. – 570 с. – Библиогр.: с. 5-6
173073
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20 000 слов. – 30-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1984. – 570 с. – Библиогр.: с. 5-6
173074
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – 30-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1985. – 654 с. – Библиогр.: с. 5-6
173075
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20000 слов. – 31-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 656 с. – Библиогр.: с. 5-6
173076
   Англо-русский словарь : 20000 слов. – 32-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1987. – 656 с.
173077
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 20 000 слов. – 33-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1990. – 486 с. – Библиогр.: с. 5-6
173078
  Дубровин М.И. Англо-русский словарь / М.И. Дубровин. – Москва, 1991. – 314с.
173079
   Англо-русский словарь : в 2-х кн. – Справочное изд. – Москва
Кн. 1. – 1991. – 432 с.
173080
  Дубровин М.И. Англо-русский словарь / М.И. Дубровин. – 3-е изд.дораб. – Москва, 1992. – 320с.
173081
   Англо-русский словарь. – М, 1993. – 594с.
173082
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – Минск : Вирилис, 1994. – 365 с.
173083
   Англо-русский словарь : 70000 слов и выражений. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1996. – 912 с.
173084
  Козырева М.Н. Англо-русский словарь : Около 14000 слов и 63000 словосочетаний / М.H. Козырева. – Москва : Русский язык, 1998. – 1120 с. – ISBN 5200023017
173085
   Англо-русский словарь = English-Russian Dictionary : 40 000 слов. – Москва : Каннон, 1999. – 688с. – ISBN 966-7623-00-9
173086
   Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 40 000 слов. – Київ : КАННОН, 2001. – 688 с. – ISBN 966-7623-00-9
173087
   Англо-Русский словарь : около 20000 слов. – изд. 3. – Москва : ОГИЗ, 1949. – 848 с.
173088
  Козырева М.Н. Англо-русский словарь (учебный) = English-russian learner"s dictionary / М.Н. Козырева, И.В. Федорова. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 1120с. – ISBN 5-200-02712-8
173089
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary = English-Russian dictionary : 20000 слов. – 28-е изд. – Москва : Русский язык, 1980. – 639 с. – Сост. указ на об. тит. л. – Библиогр. : с. 5-6
173090
   Англо-русский словарь американского сленга. – Москва : Книжный сад, 1993. – 544 с.
173091
   Англо-русский словарь глагольных словосочетаний = English-Russian dictionary of verbal collocations. – Москва : Русский язык, 1986. – 634, [1] с.
173092
   Англо-русский словарь глагольных словосочетаний = English-Russian dictionary of verbal collocation. – 2-е изд. испр. – Москва : Русский язык, 1990. – 667, [1] с. – Библиогр.: с. 13. – ISBN 5-200-00343-1
173093
  Елизаренкова П Т. Англо-русский словарь книговедческих терминов. / П Т. Елизаренкова. – М, 1962. – 510с.
173094
   Англо-русский словарь математических терминов : свыше 12 000 терминов. – Москва : Изд. иностранной литературы, 1962. – 371 с.
173095
   Англо-русский словарь математических терминов. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва : Мир, 1994. – 413 с. – ISBN 5-03-002952-4
173096
  Борисов И.Ф. Англо-русский словарь по авиационно-космическим материалам / И.Ф. Борисов. – М., 1972. – 486с.
173097
  Гюрджиан А.А. Англо-русский словарь по авиационно-космической медицине / А.А. Гюрджиан, Н.М. Хватков. – Москва, 1972. – 386с.
173098
  Дрыгин Ю.Ф. Англо-русский словарь по биотехнологии (с толкованиями) / Ю.Ф. Дрыгин, Е.С. Дрыгина, И.П. Пьянзина. – Москва : Русский язык, 1990. – 335 с. – ISBN 5-200-00651-1
173099
   Англо-русский словарь по бухгалтерскому учету, аудиту и финансам : около 35000 терминов. – Москва : Аскери, 1994. – 512 с.
173100
   Англо-русский словарь по вычислительной технике. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 297 с. – Библиогр.: с. 277-279
173101
   Англо-русский словарь по вычислительной технике = English-Russian dictionary of computer science : около 42000 терминов. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 800 с.
173102
   Англо-русский словарь по гидротехнике = English-Russian dictionary of hydraulic engineering : ок. 18000 терминов. – Москва : Русский язык, 1983. – 294 с. – Библиогр.: с. 7
173103
  Глузман И.С. Англо-русский словарь по железнодорожной автоматике,телемеханике и связи / И.С. Глузман. – Москва, 1958. – 395с.
173104
  Гальперин Г.Л. Англо-русский словарь по картографии, геодезии и аэрофототопографии / Г.Л. Гальперин ; ред. Г.В. Господинов. – Москва : Госиздат физико-математической лит-ры, 1958. – 546с.
173105
  Гальперин Г.Л. Англо-русский словарь по картографии, геодезии и аэрофототопографии / Г.Л. Гальперин ; под ред. Е.М. Поспелова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 426 с. – 12500 терминов
173106
  Воропаев Н.Д. Англо-русский словарь по квантовой электронике и голографии : ок. 18000 терм. / Н.Д. Воропаев. – Москва : Русский язык, 1977. – 501 с.
173107
   Англо-русский словарь по пищевой промышленности : около 34000 терминов. – Москва : Физматгиз, 1963. – 570 с.
173108
   Англо-русский словарь по пищевой промышленности : около 42 000 терминов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1988. – 667 с.
173109
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) = English-Russian dictionary of computers and programming : Около 6000 терминов / А.Б. Борковский; Спец. научн. ред. В.М. Брябрин. – Изд. 2-е, стереотипн. – Москва : Русский язык, 1990. – 335с. – ISBN 5-200-01169-3
173110
  Володин Н.В. Англо-русский словарь по программированному обучению / Н.В. Володин. – Москва, 1968. – 336с.
173111
  Дремичев И.Д. Англо-русский словарь по реактивному оружию / И.Д. Дремичев, В.П. Гречкин. – М., 1960. – 383с.
173112
  Герман-Прозорова Англо-русский словарь по телевидению / Герман-Прозорова, И.С. Янкельсон. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. – 429 с.
173113
  Седых Н.Ф. Англо-русский словарь по химии и переработке нефти / Сост. гор. инж. Н. Ф. Седых. – [Москва] : Гостоптехиздат, 1946. – 443 с.
173114
  Друкер Е.З. Англо-русский словарь пользователя ІВМ РС : 8700 слов и выражений / Е.З. Друкер, П.З. Друкер, В.В. Собоцинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Радиск, 1993. – 141с. – ISBN 5864630039
173115
  Сыпченко В.А. Англо-русский справочник бизнесмена / В.А. Сыпченко, М.Л. Копыленко. – Київ : Олимп, 1992. – 190с. – ISBN 5-88500-056-5
173116
  Гитциграт Э.Э. Англо-русский терминологический словарь по геолого-поисковому бурению. / Э.Э. Гитциграт. – Л., 1963. – 318с.
173117
  Дахно И.И. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности : Науково-методичний та навчальний посібник / И.И. Дахно. – Київ : Вира-Р, 1997. – 384c. – ISBN 966-95172-0-6
173118
  Алексеев Е.С. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ : для пользователей ПЭВМ / Е.С. Алексеев, А.А. Мячев ; под общ. ред. А.А. Мячева. – Москва : Финансы и статистика, 1993. – 254 с. – Библиогр.: с. 256
173119
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – Москва-Ленинград, 1951. – 736 с.
173120
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1955. – 704 с.
173121
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / сост.: Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 711 с.
173122
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – изд. 3-е, стереот. – Москва : Главная редакция иностранных научно-технических словарей Физматгиза, 1961. – 710 с.
173123
  Андрианов С.Н. Англо-русский юридический словарь : около 50000 терминов / С.Н. Андрианов, А.С. Берсон, А.С. Никифоров. – Москва : Русский язык, 1993. – 510 с. – ISBN 5-200-02218-5
173124
  Милорадович Ж.М. Англо-русский, русско-английский словарь : Слова и их грамматические формы / Ж.М. Милорадович; Под ред. С. Танасиевич. – 6-е изд. – Москва : Вече, 2000. – 716с. – (Грамматические словари). – ISBN 5-7141-0212-6
173125
   Англо-русский, русско-английский современный словарь + грамматика.. – Ростов -на-Дону : БАРО-ПРЕСС, 2000. – 992с. – ISBN 584-250-001-9
173126
   Англо-русско-украинский словарь научно-технической терминологии : Для студентов и школьников: А-Z. – Харків : Факт, 1999. – 704с. – ISBN 966-7099-07-5
173127
  Федулина Е.А. Англо-саксонская теория доказательств: исторический подход к оценке // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 19. – С. 46-48. – ISSN 1812-3805


  Данная статья посвящена такому историческому подходу к оценке доказательств, как англосаксонская теория оценки. Автор рассматривает все присущие данной теории признаки и свойства, а также то, какие свойства она затрагивает.
173128
  Агеев В.Ф. Англо-синдские отношения в первой половине девятнадцатого века : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Агеев В.Ф.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 28л.
173129
  Волков Ф.Д. Англо-советские отношения / Ф.Д. Волков. – Москва, 1958. – 464с.
173130
  Бруз В.С. Англо-советские отношения в 1924-1927 гг. : Дис... канд. истор.наук: / Бруз В.С.; КГУ им.Т.ШЕвченко, кафедра новой истории и истории междунар. отнош. – К., 1956. – 289л. – Бібліогр.:л.1-10
173131
  Захарова Э.Г. Англо-Советские отношения в 1945-1951 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Захарова Э.Г.; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 20л.
173132
  Воронцова Н.В. Англо-советские отношения в 1957-1964 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.574 / Воронцова Н.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1969. – 16л.
173133
  Зайкин А.Н. Англо-советские отношения в начале Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Зайкин А.Н. ; МГУ. – Москва, 1953. – 16 c.
173134
  Красильников А.Н. Англо-советские отношения в период мирового экономического кризиса 1929-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Красильников А.Н.; Моск. гос. ин-т международных отношений. – М., 1957. – 20л.
173135
  Попов В.И. Англо-советские отношения. / В.И. Попов. – М, 1958. – 195с.
173136
   Англо-советский договор и СССР. – Москва : Молодая гвардия, 1925. – 64 с. – (Памятка комсомольского пропагандиста)
173137
  Живкова Л. Англо-турецкие отношения 1933-1939 / Л. Живкова. – Москва, 1975. – 198с.
173138
  Дическул В.М. Англо-турецкие отношения в 1923-1929 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Дическул В.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1983. – 16л.
173139
  Бех П.О. Англо-укpаїнський словник для дiтей / П.О. Бех, Л.В. Биркун. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 64с. – ISBN 5-7707-4957-1


  Словник можна викоpистовувати пpи читаннi текстiв, для збагачення власного словникового запасу
173140
  Куштенко Л.Ю. Англо-украинские лексические соответствия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Куштенко Л.Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 25 с.
173141
   Англо-украинско-русский тематический словарь деловой лексики = Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики = English - Ukrainian - Russian thematic dictionary : + Practice disc : (интерактивная компьютерная программа - 1000 вопросов в 100 упражнениях с ключом) : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Євтушенко Л.І. [ и др. ]. – 2 -е изд. лоп. – Киев : Инкос : Лінгвист, 2009. – 392 с. + CD+ROM. – Обл. загл. англ. мовою. – ISBN 978-966-8347-85-6
173142
  Дахно І.І. Англо-український географічний глосарій : [навч. посібник] / І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 388, [1] с. – ISBN 978-966-364-463-9
173143
  Кілієвич Олександр Англо-український глосарий термінів і понять з аналізу державної політики та економікі = English-ukrainian glossary of terms and concepts in public policy analysis and economics / Кілієвич Олександр. – Київ : Основи, 2003. – 510с. – ISBN 966-500-074-8
173144
  Маркус Джоуб Англо-український глосарій термінів із забезпечення якості = English-Ukrainian glossary of quality assurance terms / Дж. Маркус Джоуб, Сергій Яблонський, М. Покойовий. – 2-ге вид. – [Б. м.] : [б. в.], 2006. – 190, [1] с. : іл., табл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 175
173145
   Англо-український дипломатичний словник : понад 26 000 слів і словосполучень. – Київ : Знання, 2006. – 579 с. – ISBN 966-346-203-5
173146
  Чабан В. Англо-український електротехнічний словник = English-Ukrainan Electrotechnical Dictionary : близько 11000 термінів / В. Чабан. – Львів, 1995. – 256 с. – ISBN 5-7707-7944-6
173147
   Англо-український і українсько-англійський словник. – Донецьк : Сталкер, 1999. – 480 с. – ISBN 966-596-231-0
173148
   Англо-український і українсько-англійський словник для школярів. – Київ : Логос, 2000. – 544 с. – (Словари для школьников). – ISBN 966-509-040-2
173149
   Англо-український ілюстративний глосарій американських фінансових термінів. – Київ, 2000. – 104 с. – ISBN 966-646-005-Х
173150
   Англо-український математичний словник = English-Ukrainian mathematical dictionary : біля 10000 термінів. – Київ : Дидактик, 1993. – 224 с. – ISBN 5-7707-3884-7
173151
   Англо-український навчальний словник-мінімум / Перебийніс, .В.І., Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель. – Київ : Наукова думка, 1995. – 269с. – ISBN 5-12-004286-4
173152
  Перебийніс В.І. Англо-український навчальний словник з методичними коментарями та граматичними таблицями = English-Ukrainian Learner"s Dictionary / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель; За ред. Г.І.Артемчука. – Київ : Вежа, 2002. – 424с. – ISBN 966-7091-42-2
173153
  Кальниченко О.А. Англо-український науково-технічний переклад : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / О.А. Кальниченко, Е.Х. Рабінович, Г.М. Кучер; Народна українська академія. – Харків : НУА, 2007. – 124с. – ISBN 978-966-8558-55-9
173154
  Муха О.В. Англо-український переклад антономазії (на матеріалі художніх текстів) / О.В. Муха, А.П. Мартинюк // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 121-126. – ISBN 978-966-285-684-2
173155
  Ішков В.А. Англо-український переклад гумору у промовах TED / В.А. Ішков, А.П. Мартинюк // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 66-71. – ISBN 978-966-285-684-2
173156
  Міуська К.А. Англо-український переклад емотивної лексики у промовах TED / К.А. Міуська, А.П. Мартинюк // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 111-115. – ISBN 978-966-285-684-2
173157
  Лень В.П. Англо-український переклад суспільно-політичної лексики у промовах TED / В.П. Лень, А.П. Мартинюк // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 83-88. – ISBN 978-966-285-684-2
173158
  Антонюк Н.М. Англо-український переклад юридичної термінології у багатомовних контрактах / Н.М. Антонюк, І.В. Шкурик // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика : наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Число 3 (28). – С. 75-79
173159
  Борисенко І.І. Англо-український розмовник / І.І. Борисенко, Л.М. Медведєва. – Київ : Радянська школа, 1980. – 119 с.


  Справочное пособие составлено на основе общеупотребительной лексики, сгруппированной в тематические разделы: "Путешествия", "Гостиница", "Покупки", "Образование" и т.д.
173160
  Стрішенець Н.В. Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології = English-Ukrainian glossary of library and information science / Н.В. Стрішенець; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського; Надія Страшенець. – Київ, 2004. – 329с. – ISBN 966-02-3343-4
173161
  Чекман І.С. Англо-український словник-довідник з нанонауки = English-Ukrainian nanoscience reference guide : понад 800 найуживаніших нанонаук. термінів / І.С. Чекман, С.О. Радзієвська. – Київ : Задруга, 2013. – 294, [1] с. – Алф. покажч. укр. мовою: с. 282-294. - Текст укр., англ. мовами. – Бібліогр.: с. 274-281. – ISBN 978-966-406-073-5
173162
  Карачун В.Я. Англо-український словник-довідник скорочень у галузі комп``ютерної техніки / В.Я. Карачун. – Київ : Знання, 2000. – 158c. – ISBN 966-7293-17-3
173163
  Подвезько М.Л. Англо-український словник : близько 50000 слів та виразів з дод. табл. неправильних дієслів та списків скорочень і геогр. назв / склав М.Л. Подвезько при співроб. К.І. Григоренка. – Київ : Радянська школа, 1948. – 792 с.
173164
   Англо-український словник, 1948. – 792с.
173165
  Подвезько М.Л. Англо-український словник / М.Л. Подвезько, М.І. Балла. – Київ, 1974. – 663с.
173166
   Англо-український словник = English-ukrainian dictionary : (Близько 20 000 слів). – Київ : Радянська школа, 1978. – 446с.


  Словник має понад 20 000 найбільш вживаємих англійських слів та словосполук. Мета словника - допомогти вивчаючим англійську мову перекладати тексти середньої складності. Словник побудований за гніздовою системою, слова розміщені в алфовітному порядку. ...
173167
   Англо-український словник = English-Ukrainian dictionary : (близько 20 000 слів). – Вид. 2-ге. – Київ : Радянська школа, 1984. – 446 с.


  Словник має близько 20 000 слів найбільш вживаємих англійських слів і словосполучень. Словник побудований за гніздовою системою, слова розміщені в алфавітному порядку. Географічні назви подані в кінці словника.
173168
   Англо-український словник = English-ukrainian dictionari : (Близько 20 000 слів). – Видання третє. – Київ : Радянська школа, 1991. – 432с. – ISBN 5-330-01184-1


  Словник містить близько 20 000 найуживаніших англійських слів і словосполучень, достатніх для розуміння текстів середньої складності.
173169
   Англо-український словник = English-Ukrainian Dictionary : У 2-х т. Близько 120 000 слів. – Київ : Освіта. – ISBN 5-330-03081-1
Т. 1 : А - М. – 1996. – 752 с.
173170
   Англо-український словник = English-Ukrainian Dictionary : У 2-х т. Близько 120 000 слів. – Склав М.І.Балла. – Київ : Освіта. – ISBN 5-330-03081-1
Т. 2 : N - Z. – 1996. – 712 с.
173171
   Англо-український словник : близько 20000 слів. – 5-те вид. – Київ : Освіта, 1998. – 432 с. – ISBN 966-04-0289-9
173172
  Зубков М.Г. Англо-український словник = English-Ukrainian Dictionary : 65000 слів та сполучень / М.Г. Зубков. – Харків : Фоліо, 2003. – 765с. – (Библіотека державної мови). – ISBN 966-03-2154-6
173173
   Англо-український словник = English-Ukrainian dictionary : 100 000 слів та словосполучень / Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк; Гороть Є.І., Коцюк Л.М., Малімон Л.К., Павлюк А.Б.; [під заг. кер. Є.І. Гороть]. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 1700 с. – ISBN 966-382-012-8
173174
  Подвезько М.Л. Англо-український словник (шкільний) / М.Л. Подвезько. – Київ : Радянська школа, 1955. – 700с.
173175
  Подвезьком Л. Англо-український словник (шкільний) / Л. Подвезьком. – 2-е вид. – К., 1959. – 702с.
173176
  Подвезько М.Л. Англо-український словник (шкільний) / М.Л. Подвезько. – К., 1963. – 703с.
173177
   Англо-український словник власних назв та імен : Близько 3 000 слів і словополучень. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 208с. – ISBN 966-562-296-Х
173178
  Харченко О. Англо-український словник журналістської термінології / Олег Харченко ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; Центр вільної преси. – Київ : [Центр вільної преси], 1999. – 85, [3] с.
173179
   Англо-український словник з бізнесу : для студентів вищ. навч. закладів. – Львів : Оріяна-Нова, 2006. – 318 с. – Доп. карт.ек.Шифр дубл.33 Англ.Доп.карт. всем кабинетам. – ISBN 5-8326-0152-1


  Містить понад 13 тис. термінів і термінологічних словосполучень, які охоплюють основні сфери ділової активності людини, зокрема менеджмент, маркетинг, трудові ресурси, організацію виробництва, облік, фінанси, кредит тощо. Для студентів вищих ...
173180
  Бехта І. Англо-український словник з деревообробної промисловості / Іван Бехта, Павло Бехта. – Львів : Світ, 2005. – 352с. – ISBN 966-603-319-4
173181
  Коссак О.М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки : понад 15 000 терм. / О.М. Коссак. – Львів : Бак, 1995. – 304с. – ISBN 5-7773-0253-Х
173182
   Англо-український словник з механіки. – Київ : Либідь, 1995. – 60 с.
173183
   Англо-український словник з міжнародних відносин та дипломатії = English-Ukrainian dictionary of international relations and diplomacy / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка ; уклад.: Наталія Кащишин. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 118, [2] с. – Уклад. на обкл. зазнач. як автор. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 112-118. – ISBN 978-617-10-0121-3
173184
  Федоришин М. Англо-український словник з українською транскрипцією / М. Федоришин; За ред.Н.Гайдук і П.Корнеса. – Львів : Бак, 1998. – 200с. – ISBN 966-7065-13-8
173185
  Мизин Т.О. Англо-український словник загальногеографічних термінів : [містить більше 10 000 англ. загальногеогр. термінів] / Т.О. Мизин. – Київ : Кий, 2018. – 312, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 3-4
173186
   Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права = English-Ukrainian dictionary of international, comparative and european law : близько 70 000 слів : [словник] / упоряд.: В.І. Муравйов, Л.І. Шевченко, В.В. Дайнеко [та ін.] ; за ред.: В.І. Муравйова, Л.І. Шевченко. – Київ : Арій, 2010. – 604, [4] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 604. – ISBN 978-966-498-091-0
173187
  Клименко О.Л. Англо-український словник новітніх інформаційних технологій / О.Л. Клименко, О.С. Чирвоний ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-599-441-1
173188
  Медведєва Л.М. Англо-український словник парних словосполучень = English-Ukrainian dictionary of Binomial Expressions / Л.М. Медведєва, В.В. Дайнеко; Під ред. О.Є Семенця. – Київ : Українська енциклопедія-Ной, 1994. – 256с. – ISBN 5-88500-068-2
173189
  Дацюк Л. Англо-український словник складних іменників / Л. Дацюк. – Дрогобич : Відродження, 1998. – 240c. – ISBN 966-538-015-Х
173190
   Англо-український словник українсько-англійський = English-ukrainian dictionary ukrainian-english. – Київ : Академія, 1998. – 696 с. – ISBN 966-580-007-8
173191
   Англо-український словник юридичних термінів. – Одеса : Юридична література, 2004. – 600 с. – ISBN 966-8104-63-3
173192
   Англо-український словник. Близько 20 000 слів. – 4-е вид. – Київ : Освіта, 1994. – 432с. – ISBN 5-330-02252-5
173193
  Медведєва Л.М. Англо-український словник. Мовленнєві ідіоми, вигуки, звуконаслідування = English-ukrainian dictionary. Pragmatic idioms, interjections, onomatopeic words : [понад 4 000 англійських прагматичних (мовленнєвих) ідіом та вигуків, звуконаслідувальні слова та вирази] / Л. Медведєва, Н. Холден. – Київ : Дніпро, 2003. – 536 с. – ISBN 966-578-115-4
173194
   Англо-український соціологічний словник. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 144 с. – ISBN 966-518-381-8
173195
  Коссак О.М. Англо-український та українсько-англійський словник-довідник з телекомунікацій / О.М. Коссак, Р. Кравець. – Львів : Бак, 1996. – 248с. – ISBN 5-7773-0341-2
173196
   Англо-український та українсько-англійський словник = English-ukrainian and ukrainian-english dictionary / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, І.В. Тіменко, С.С. Хідекель; В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, І.В. Тіменко, С.С. Хідекель. – Харків : Фоліо, 2006. – 368 с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-3361-7
173197
  Орлова Н.В. Англо-український та українсько-англійський словник педагогічних та психологічних термінів і понять : близько 40 000 слів і словосполучень : навч. посібник для студ. і викладачів вищ. навч. закл. / Орлова Н.В. ; МОНУ ; Черкаськ. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – 188 с. – ISBN 978-966-353-133-5
173198
  Зацний Ю.А. Англо-український тематичний словник нової лексики та фразеології / Ю.А. Зацний, О.Л. Клименко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 321, [1] с. – Алф. покажч.: с. 298-320. – Бібліогр.: с. 296-297. – ISBN 978-966-599-440-4


  Словник створено як навчальний лексикографічний посібник, призначений допомогти у процесі вивчення курсу "Основи неології та проблеми перекладу неологізмів". Видання розраховано на студентів спеціальності "Переклад (англійська мова)", а також як ...
173199
  Шимків А. Англо-український тлумачний словник економічної лексики = English-Ukrainian explanatory dictionary of economic terms / Анна Шимків. – Київ : КМ Академія, 2004. – 429 с. – ISBN 966-518-293-5
173200
  Пройдаков Е.М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький. – 1-е вид. – Київ : СофтПрес, 2005. – 552с. – Створено за підтримки компанії "Майкрософт Україна". – ISBN 966-530-070-9
173201
  Пройдаков Е.М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький; Ред. О.В. Кисла, О.В. Мірошниченко. – 2-е вид., допов. і доопрацьоване. – Київ : СофтПрес, 2006. – 824с. – Створено за підтримки компанії "Майкрософт Україна". – ISBN 966-530-027-X
173202
  Шевченко В.Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп"ютерної термінології / В.Е. Шевченко; Ред. Т.В. Ковтуненко; КНУТШ. – Київ : Либідь, 2006. – 320с. – ISBN 966-06-0439-4


  Словник містить більше 5 000 слів та словосполучень, які вживаються у комп’ютерних програмах верстки, опрацювання текстової та зображальної інформації, а також абревіатур і скорочень найпошириніших термінів. У словнику наведено транскрипції за ...
173203
  Поліщук Н. Англо-український філософський словник / Н. Поліщук, В. Лісовий; МФ "Відродження". – Київ : Либідь, 1996. – 272 с. – ISBN 5-325-00819-6
173204
  Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник : близько 30000фразеологічних виразів / склав К.Т. Баранцев. – Київ : Радянська школа, 1969. – 1052 с.
173205
   Англо-український фразеологічний словник = English-Ukrainian. Phrase-book : Близько 30 000 фразеологічних виразів / Уклад. К.Т. Баранцев. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – 1056 с. – ISBN 966-620-230-1; 966-620-231-Х


  Словник містить близько 30000 англійських словосполучень, серед яких є ідіоматичні вирази, прислів"я і приказки
173206
   Англо-український фразеологічний словник = English-Ukrainian. Phrase-book : близько 30 000 фразеологічних виразів / уклад. К.Т. Баранцев. – 3-те вид., стереотип. – Київ : Знання, 2006. – 1056 с. – ISBN 966-620-225-5


  Словник містить близько 30000 англійських словосполучень, серед яких є ідіоматичні вирази, прислів"я і приказки
173207
   Англо-український, українсько-англійський словник. – Київ : Феміна, 1995. – 696 с. – ISBN 5-7707-6868-1


  Словник містить близько 40 тисяч найуживаніших англійських та українських слів і словосполучень. Охоплює суспільно-політичну, літературну і побутову лексику. Словник побудований за гніздовою системою, слова розміщені в алфавітному порядку.
173208
   Англо-український, українсько-англійський словник. – Київ : Академія, 1997. – 696 с. – ISBN 966-580-007-8
173209
   Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 100 000 слів / [уклад. Ребрик В.І.]. – Київ : [Таврида], 2008. – 752 с. – На обкл. назва: Новітній словник англо-український, українсько-англійський : граматика та комп"ютерна термінологія. – ISBN 978-966-2064-00-1
173210
   Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : [граматика та комп"ютерна термінологія] : близько 70 000 слів / [слов. створений за участю Ребрика В.І.]. – [2-ге вид., випр. та допов.]. – Київ : Таврида, 2009. – 559, [1] с. – Загол. обкл.: Новітній словник англо-український, українсько-англійський. Граматика та комп"ютерна термінологія. Близько 70 000 слів. – ISBN 978-966-2064-00-1
173211
  Зінов"єва Л.О. Англо-український, українсько-англійський словник = Dictionary English-Ukrainian, Ukrainian-English : 101 000 слів / Л.О. Зінов"єва. – Харків : Торсінг Плюс, 2010. – 768 с. – Бібліогр.: c. 3. – (Словник). – ISBN 978-611-030-034-6
173212
   Англо-український, українсько-англійський словник = English-ukrainian, ukrainian-english dictionary : 60 000 слів / [уклад. Дерев"янко Н.С. ; наук. ред. В.С. Поляков]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 640 с. – ISBN 978-966-14-0941-4
173213
  Таланов О.С. Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : 35 000 слів / Олег Таланов. – Київ : Арій, 2012. – 511, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-498-076-7
173214
  Гаврилишин Я. Англо-український, українсько-англійський словник ділових термінів / Я. Гаврилишин, О. Каркоць. – К., 1993. – 95с.
173215
  Перебийніс В.І. Англо-український, українсько-англійський словник для початківців = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary for beginners : [6000 сл.] / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 621, [1] с. – Обкл. англ. мовою. – ISBN 978-966-382-029-3
173216
   Англо-український, українсько-англійський юридичний словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English law dictionary : близько 70 000 термінів / упоряд.: Л.І. Шевченко, В.І. Муравйов, В.В. Дайнеко [та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Л.І. Шевченко, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Муравйова. – Київ : АРІЙ, 2010. – 703, [1] с. – Бібліогр.: с. 702. – ISBN 978-966-498-118-4
173217
   Англо-український, українсько англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 70 000 слів. – Київ : Павлім, 2004. – 632 с. – ISBN 966-686-055-4
173218
   Англо-український, українсько англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 100 000 слів / [словник створений за участю Ребрика В.І.]. – [1-е вид.]. – Київ : [Таврида], 2010. – 752 с. – ISBN 978-966-2064-00-1
173219
  Каплінський А. Англо-українські "містерії". Документальний детектив : короткий курс історії Росії : гумореска / Антон Каплінський. – Київ : Політехніка, 2020. – 185, [3] с. : іл.
173220
  Куштенко Л.Ю. Англо-українські лексичні відповідності : Дис... канд. філол.наук: / Куштенко Л. Ю.; КІІЦА. – К., 1972. – 220л. – Бібліогр.:л.196-210
173221
  Кондратьєва О.В. Англо-українські синтаксичні трансформації як засіб збереження цілісності тексту наукової статті у перекладі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 1 (137). – С. 373-380
173222
  Шпак Н.А. Англо-українсько-російський дипломатичний словник-мінімум / Н.А. Шпак; Дипломатична академія України при МЗС України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 36с. – (Бібліотека дипломатичної Академії України)
173223
   Англо-українсько-російський словник : близько 8000 слів. – Київ : Освіта, 1993. – 240 с. – ISBN 5-330-01424-7
173224
   Англо-українсько-російський словник біохімічних термінів = English-Ukrainian-Russian dictionary of biochemical terms = Англо-украинско-русский словарь биохимических терминов / П.О. Бех, О.А. Капля, С.В. Хижняк, Н.В. Войцицька; Бех П.О., Капля О.А., Хижняк С.В., Войцицька Н.В. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2005. – 355 с. – Бібліогр.: 353-354. – ISBN 966-306-066-9


  У словнику в алфавітному порядку наведено біохімічні, хімічні та біофізичні терміни, які найчастіше зустрічаються у науковій і навчальній літературі з біохімії та клітинної біології.
173225
   Англо-українсько-російський словник для учнів = English-Ukrainian-Russian dictionary for Pupils : близько 8 000 слів : A-Z. – 2-ге вид., доопрац. – Київ : Освіта, 1998. – 239, [1] с. – На корінці та обкл. назва англ.: English-Ukrainian-Russian dictionary for pupils. – ISBN 966-04-0309-7
173226
  Коссак О.М. Англо-українсько-російський словник з інофрматики та обчислювальної техніки / О.М. Коссак, С.Л. Маньковський. – Львов, 1991. – 486с.
173227
  Бартків А.Б. та ін. Англо-українсько-російський словник з інформатики, программування, обчислювальної техніки / уклад.: А.Б. Бартків та ін. – Київ : Вища школа, 1995. – 444 с.
173228
   Англо-українсько-російський словник з інформатики, програмування, обчислювальної техніки : Hавч. посіб. для студ. ВНЗ. – Київ : Вища школа, 1995. – 445 с. – ISBN 5-11-004501-1
173229
   Англо-українсько-російський словник з фізіології і біохімії рослин та назв рослин = English-Ukrainian-Russian dictionary plant physiology and biochemistry, plant species / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [уклад. Арапетьян Е.Р. ; ред. М.М. Мартиняк, М.В. Михалюк]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 517, [1] с. – На тит. арк. зазнач. також: Dictionary of plant species in Latin, English, Ukrainian, Russian. - Словник лат.-англ.-укр.-рос. назв рослин: с. 451-515. – Бібліогр.: с. 516-517. – ISBN 978-966-613-874-6
173230
   Англо-українсько-російський словник з хімії : У двох книгах. Кн.2. – Київ : Либідь
Ч.1. – 1994. – 325 с.
173231
   Англо-українсько-російський словник з хімії. – Київ : Либiдь. – ISBN 5-325-00326-7 (Кн.2)
Ч.2. – 1994. – 288 с.


  Друга книга словника містить алфавітні реєстри українських та російських термінів.
173232
  Ільченко О.М. Англо-українсько-російський словник міжнародної комунікації: наука, техніка, освіта, журналістика : [словник] / Ільченко О.М. ; за заг. ред. Жалая В.Я. ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов. – Київ : Едельвейс, 2014. – 631, [1] с. – Обкл., корінець та другий тит. арк. англ. - Загол. обкл., дод. тит. арк. : International communication: science, technology, education, journalism (English-Ukrainian-Russian dictionary) / Olga M. Ilchenko. – ISBN 978-966-2748-52-9
173233
  Ільченко О.М. Англо-українсько-російський словник мови науки та медіа : [словник] / Ільченко О.М., Шаля О.І. ; (за заг. ред. к. філол. н., доц. Жалая В.Я.) ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов. – Київ : Едельвейс, 2013. – 427, [1] с. : табл. – Назва обкл. та корінця: The language of science and media. A new dictionary. English-Ukrainian-Russian. – ISBN 978-966-2748-35-2
173234
  Ільченко О.М. Англо-українсько-російський словник мови науки та медіа : [словник] / Ільченко О.М., Шаля О.І. ; за заг. ред. Жалая В.Я. ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов. – Вид. 2-ге, доопрац. – Київ : Едельвейс, 2014. – 519, [1] с. – Назва обкл. та корінця: The language of science and media. A new dictionary. English-Ukrainian-Russian. – ISBN 978-966-2748-40-6
173235
  Медведєва Л.М. Англо-українсько-російський словник усталених виразів / Л.М. Медведєва. – Київ; Тернопіль : Українська енциклопедія-Ной, 1992. – 493с. – ISBN 5-88500-047-6
173236
   Англо-українсько-російський та українсько-английський термінологічний словник з дослідження операцій / Д.Л. Дудюк, Л.Д. Загвойська, Л.Я. Сорока, Р.Я. Оріховський; [Дудюк Д.Л. та ін.] ; М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання. – Київ, 1996. – 160 с. – ISBN 5-7763-9341-8
173237
  Майзлиш А.А. Англо-фламандские торговые договоры начала XV века: к вопросу о модели бургундской государственности // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (3). – С. 54-79. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
173238
  Плюта Н. Англо-франко-німецьке колоніальне протистояння в Африці (остання третина XIX ст.): історіографічний огляд проблеми зарубіжними дослідниками / Н. Плюта, Н. Валюх // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 132-141. – ISSN 2519-1942
173239
  Королев Н.В. Англо-французское соглашение 1904 года : Автореф... канд. ист.наук: / Королев Н. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой ист. – М., 1958. – 16л.
173240
  Мусаева С.И. Англо-французское соперничество вокруг проекта Суэцкого канала // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 (615). – С. 33-37. – ISSN 0321-0626
173241
  Оськін О. Англо-шотландське масонство - родоначальники європейської системи лож "вільних каменярів" // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 80-83
173242
  Гальперин А.И. Англо-Японский союз 1902-1921 года / А.И. Гальперин. – М, 1947. – 448с.
173243
   Англо-японсько-український глосарій термінів з методики викладання іноземних мов і культур : (для студентів-сходознавців) : [включ. 591 лексичну одиницю на позначення осн. понять] / [уклад.: О.В. Асадчих, Л.Г. Смовженко, В.О. Філонова та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 166, [2] с. : іл., табл. – Назва на тит. арк. та обкл. парал. укр., яп. - Текст укр., англ., яп. – Бібліогр.: с. 162-166. – ISBN 978-966-489-469-9
173244
  Косарев А.И. Англосаксонская и романо-германская формы буржуазного права : учебное пособие / А.И. Косарев. – Калинин : Калининский государственный ун-т, 1977. – 64 с.
173245
  Кузнецов О.В. Англосаксонська модель капіталізму та економічний розвиток Європи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 10-13. – ISSN 1728-6220
173246
  Шваб Т. Англосаксонський героїчний епос як дискурс: стратегії і тактики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 355-359
173247
  Бондарєва М. Англосаксонський нотаріат: особливості організації та функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-47. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та проаналізовано особливості організації інституції нотаріату за законодавством Сполучених Штатів Америки. The legal adjustment of notary institution according to legislation by United States of America іs considered and analyzed here.
173248
  Скороходова Т.Г. Англофильство бенгальских интеллектуалов: путь к себе от признания Другого // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 118-128. – ISSN 0042-8744
173249
  Макаров Н.В. Англоязычная историография о деятельности А.И. Гучкова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 167-175. – ISSN 0042-8779


  Представлен историографический обзор работ англоязычных историков, посвященных деятельности лидера партии "Союз 17 октября", председателя III Государственной думы А. И. Гучкова (1862-1936).
173250
  Калинникова Е.Я. Англоязычная литература Индиии / Е.Я. Калинникова. – М, 1974. – 246 с.
173251
  Голышева А.И. Англоязычная литература Канады : для студ. пед. институтов / А.И. Голышева. – Москва : Высшая школа, 1979. – 207 с.
173252
  Овчаренко Н.Ф. Англоязычная проза Канады : [монография] / Н.Ф. Овчаренко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 288 с. – (Литературовеление)
173253
  Вавилов В.Н. Англоязычная проза Тропической Африки, 30-80 гг. ХХ в. / В.Н. Вавилов. – Москва, 1988. – 150с.
173254
  Щирова Е. Англоязычные неологизмы-онимы // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С.155-158
173255
  Бондаренко Е.В. Англоязычные номинации единиц измерения: лингвокогнитивный ракурс // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 5-13. – ISSN 2075-4205
173256
  Хильковская А.А. Англоязычный агрессивный дискурс в неагрессивном употреблении // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 472-478. – ISSN 1993-5560


  "В статье рассматриваются особенности дискурса дружеского общения в его отношении с принципами кооперации Р. Грайса, теорией вежливости Браун и Левинсона и нормами и правилами социального взаимодействия, принятыми в англоязычных лингвокультурах. ...
173257
  Ушакова Ю.Ю. Англоязычный медицинский дискурс в свете действия коммуникативных принципов вежливости // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 463-471. – ISSN 1993-5560


  "Цель статьи – рассмотреть коммуникативно-прагматические особенности англоязычного медицинского дискурса (МД), обслуживающего сферу функционирования медицинского сообщества в англоязычных странах, включая социокультурные практики и профессиональную ...
173258
  Ушакова Ю.Ю. Англоязычный медицинский дискурс и его коммуникативная специфика // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 511-518. – ISSN 1993-5560
173259
  Глуханько Л. Англоязычный текст как средство развития навыков монологической речи студентов // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 45-53. – ISSN 2307-4914
173260
  Хазанов А.М. Ангола - республика, рожденная в борьбе / А.М. Хазанов. – Москва, 1976. – 64с.
173261
  Олейников И.Н. Ангола / И.Н. Олейников. – М., 1960. – 80с.
173262
  Хазанов А.М. Ангола / А.М. Хазанов, А.В. Притворов. – Москва : Мысль, 1979. – 128с. – (У карты мира)
173263
  Первенцев В.А. Ангола / В.А. Первенцев, В.Г. Дмитренко. – Москва, 1987. – 183с.
173264
  Сиденко В.П. Ангола в огне / В.П. Сиденко. – Москва, 1961. – 30 с.
173265
  Крахмалов С.П. Ангола и ее армия / С.П. Крахмалов. – М, 1980. – 94с.
173266
  Сидорук А.Ф. Ангола розбиває кайдани / А.Ф. Сидорук. – Київ, 1965. – 42с.
173267
  Кіндрук Максим Ангола. Біля розбитого корита // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 58-61 : фото
173268
  Медведков Ю.В. Ангола... / Ю.В. Медведков. – Москва, 1956. – 32с.
173269
  Зотов Н.М. Ангола: борьба продолжается / Н.М. Зотов. – М., 1985. – 129с.
173270
  Вальдес В.Р. Ангола: крах мифа о наемниках. / В.Р. Вальдес. – Москва, 1978. – 93с.
173271
  Рык Евгений Ангола: мир и национальное возрождение // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 62-64 : Фото
173272
  Фролова С.А. Ангола: нет дороги обратно / С.А. Фролова. – Ташкент, 1980. – 56с.
173273
  Титов Владимир Федорович Ангола: формирование марксистской мысли / Титов Владимир Федорович. – Москва : Изд-во МГУ, 1985. – 134 с.
173274
  Давези Р. Ангольцы / Р. Давези. – Москва, 1970. – 216 с.
173275
  Мельник В. Ангулемські аннали: аквітанська хроніка IX-XI ст. // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 203-213. – ISSN 0320-8370
173276
  Костріков С.В. Ангулярність флювіального рельєфу, її моделювання та аналіз : природничо-географічні дослідження / С.В. Костріков, І.Г. Черваньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 8-14 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
173277
  Длугопольський О. Ангус Дітон про споживання, доходи та задоволення від життя // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 149-164. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
173278
  Ратман И.П. Андалузитсодержащие метасоматиты Алавердского рудного района (Сев. Армения) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Ратман И.П.; АН Груз.ССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 20л.
173279
  Ліпковська Наталія Андалузія. Справа маврів, або Бюджетна Іспанія для естетів - 2 / Ліпковська Наталія, Крушинський Анатолій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 88-95 : фото
173280
  Ташаєва Міла Андалузія.Там, де дитинство не вмирає // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 62-74 : фото
173281
  Смолик М. Андалузский романс : Повесть / М. Смолик. – Москва : Воениздат, 1962. – 206с.
173282
  Величко М.П. Андалузька поезія (VIII-XIV ст.) в оцінці А. Кримського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 68-74


  У статті проаналізовано погляди видатного українського сходознавця А. Кримського на становлення і розвиток андалузької середньовічної лірики
173283
  Мариненко П.І. Андалусизми в сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С.70-77


  У статті йдеться про фонетичні, граматичні та лексичні особливості андалузького діалекту іспанської мови. Розглянуто основні функції андалусизмів у художній та публіцистичній літературі. Було виявлено вплив андалузького діалекту на літературну ...
173284
  Коптелова А. Андалусийские танцы // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С.6-18
173285
  Шидфар Б.Я. Андалусская литература / Б.Я. Шидфар. – М., 1970. – 184с.
173286
   Андалусская поэзия : пер. с араб. / [сост., подстроч. пер. предисл., и примеч. Б. Шидфар] ; [Ил.: Ю. Боярский]. – Москва : Художественная литература, 1969. – 239 с. : ил.
173287
   Андалусская поэзия : переводы с араб. / [сост., подстроч. пер. и вступ. статья Б. Шидфар ; худож. Ю. Боярский]. – Москва : Художественная литература, 1980. – 229 с. – Миниатюрное издание
173288
   Андалусская поэзия : пер. с араб. / [сост., предисл., примеч. Б.Я. Шидфар]. – Москва : Художественная литература, 1988. – 318, [1] с.
173289
  Забелкина В. Андалусский стиль Магриба // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 11


  Район Північної Африки Магриб
173290
   Андаманський ексклюзив // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 42-43 : фото
173291
  Реутов Сергей Андаманські о-ви. Пекло-рай : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 58-65 : Фото
173292
  Чхотуа Г. Андезит / Г. Чхотуа. – Тифлис, 1933. – 17с.
173293
  Євтух О. Андерайтинг і управління ризиками при іпотечному кредитування дохідної нерухомості // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.49-51. – ISSN 1605-2005
173294
  Школьник І. Андерайтинг та його роль в розвитку ринку капіталу України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 32-36. – ISSN 1993-0259
173295
  Костан Д.М. Андерайтинг як форма діяльності комерційних банків на фондових ринках в країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 163-164
173296
  Дарміць Р.З. Андерайтинг: сутність, види, функції та підхід / Р.З. Дарміць, В.О. Вишневська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 191-197. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
173297
  Ткаченко А. Андеррайтинг як умова реалізації конкурентної стратегії страхової організації / А. Ткаченко, К. Шматко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 337-340. – ISSN 1993-0259
173298
   Андерс Цорн и его современники. – Ленинград, 1981. – 72с.
173299
  Муравьева И.И. Андерсен / И. Муравьева. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 272 с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып 17)
173300
  Муравьева И.И. Андерсен / И.И. Муравьева. – М., 1961. – 272с.
173301
  Хельмебак С. Андерсенам - ура! / С. Хельмебак. – М, 1976. – 112с.
173302
  Хельмебак С. Андерсенам - ура! / С. Хельмебак. – М, 1977. – 48с.
173303
  Гельмебак С. Андерсенам - ура! / С. Гельмебак. – К, 1977. – 104с.
173304
  Самолевська О. Андерсенівський льон // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 30 листопада (№ 47). – С. 14


  Палімпсети долі Марії Капніст.
173305
  Цимбалюк Н. Андерсон Перрі // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 48-50. – ISBN 978-966-418-286-4
173306
  Винниченко І. Андерсон Фердінвнд Еміль (Федір Карлович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 263. – ISBN 978-966-7863-77-7
173307
  Элиасберг Н.Е. Андерэа дель Сарто / Н.Е. Элиасберг. – М., 1973. – 64с.
173308
  Черненко М.М. Анджей Вайда / М.М. Черненко. – М., 1965. – 148с.
173309
  Брюховецька Л. Анджей Вайда: поліфонія сенсів і єдність мети // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 188-200. – ISSN 0320-8370
173310
  Аркуша О. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 107-163. – (Серія історична ; Вип. 44)
173311
  Аркуша О. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 169-282. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
173312
  Сушкевич Л.П. Анджей Фрыч Моджевский - идеолог польского возрождения. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Сушкевич Л.П.; БГУ. – Минск, 1975. – 26л.
173313
  Чечеткина О.И. Анджела в Советском Союзе / О.И. Чечеткина. – М, 1973. – 61с.
173314
  Гюго В. Анджело - тиран Падуанский : драма в 4-х д., 5-ти картинах / Виктор Гюго ; [пер. с фр., вступ. ст. Н. Волкова]. – Москва : Искусство, 1956. – 79 с.
173315
  Гельман З.Е. Анджело Сала / З.Е. Гельман. – Саратов, 1986. – 54с.
173316
  Шашкина М.В. Андо Кесккюла: альбом. / М.В. Шашкина. – М., 1989. – 55с.
173317
   Андора // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 18-21 : Фото
173318
  Кушнарьов Денис Андора. Рандеву для амігос : вояж-колекція / Кушнарьов Денис, Марті Хайме // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 18-20 : Фото
173319
   Андорра : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 12-16 : Іл.
173320
   Андорра : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 18-21 : Фото
173321
   Андорра ідеальна для знайомства з лижами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 44 : фото
173322
  Трегубов В.А. Андорра сегодня : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 17-20 : Карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0016-7207
173323
  Матвеев Г.П. Андорра, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино / Г.П. Матвеев. – Москва : Географгиз, 1959. – 85 с. – (У карты мира)
173324
  Сидоренко Віктор Андорра. Гірськолижний д"юти-фрі = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 43
173325
  Ізбаш С. Андрагог як провідник процесу навчання дорослих // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 99-109. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
173326
  Гатауллін Р.Г. Андрагогіка - педагогіка дорослих (Виступ, присвячений Дню викладача та майстра виробничого навчання) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 10-12. – Бібліогр.: 7 назв.
173327
  Ничкало Н. Андрагогіка в системі педагогічних наук // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 73-77
173328
  Гуляєва М. Андрагогіка та інклюзія: перспективи формування якісно нового освітнього середовища // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії" : 22 листоп. 2019 р. / "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 79-83. – ISBN 978-617-7611-61-4
173329
  Преснер Р. Андрагогіка як теоретична основа навчання іноземних мов дорослих в системі післядипломної освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 130-134. – ISSN 2308-4634


  Проаналізовано теоретичні засади андрагогіки як науки про освіту дорослих. Подано різні визначення терміну "андрагогіка". Вказано на предмет та завдання цієї науки, а також проаналізовано її ключові положення та охарактеризовано андрагогічні принципи.
173330
  Десятов Т.М. Андрагогіка: поняття, категорії, закономірності, принципи // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 5-9. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
173331
  Архипова С.П. Андрагогічна модель навчання соціально незахищених категорій дорослих // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 8-12. – (Педагогічні науки)


  У статті на основі теоретичного аналізу представлено особливості організації навчання соціально незахищених категорій дорослих.
173332
  Ковалишин О.І. Андрагогічна складова діяльності Наукового товариства імені Шевченка у Львові (кінець ХІХ-перша третина ХХ століття) // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 23-28. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
173333
  Кравченко Д. Андрагогічний вимір професійної підготовки сучасного вчителя історії // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 96-102. – ISSN 2075-1478
173334
   Андрагогічний супровід при підвищенні кваліфікації педагогів / Ю.П. Вдовиченко, Р.С. Коритнюк, Л.Л. Давтян, О.Я. Роздорожнюк, А.О. Дроздова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 26. – C. 555-562. – ISSN 2227-7404


  "Освітнє середовище, як умова реалізації та розвитку суб"єктної позиції педагога, характеризується контекстним навчанням, створенням ситуацій для самовизначення і вибору параметрів навчання, відкритістю і багатоканальністю комунікації учасників ...
173335
  Драч І.І. Андрагогічні засади підготовки магістрантів педагогіки вищої // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 63-66. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 33)


  Розкрито особливості використання інноваційних педагогічних технологій.
173336
   Андрагогічні засади професійного навчання безробітних / [Десненко М.І. та ін.] ; за заг. ред. Л.М. Капченка ; М-во соц. політики України, Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. – 123, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 118-123. – ISBN 978-617-649-022-7
173337
  Ковальчук І. Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів технологій у післядипломній педагогічній освіті // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 351-362. – ISSN 2304-4470
173338
  Огієнко О. Андрагогічні засади професійної підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 240-251. – ISSN 2312-5993
173339
  Сергієнко С.А. Андрагогічні засади реформування післядипломної освіти / С.А. Сергієнко, А.І. Гладир, М.Г. Дернова // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 4 (12). – С. 8-17. – ISSN 2307-9770
173340
  Опольська А. Андрагогічні принципи навчання в системі післядипломної освіти // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 239-244. – ISBN 978-617-7009-20-6


  У статті розглянуті основні вимоги до процесу навчання дорослих, засновані на принципах андрагогіки.
173341
  Іргізов А. Андрай Іванов - борець і будівник Радянської України / А. Іргізов. – К, 1930. – 32с.
173342
  Белькинд Л.Д. Андре-Мари Ампер (1775-1836) / Л.Д. Белькинд. – Москва : Наука, 1968. – 278 с. : ил. – (Научно-библиографическая серия / АН СССР)
173343
  Кутуєв П.В. Андре Гундер Франк: від теорії залежності до теорії світової системи // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 8-14. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
173344
  Каганович Б. Андре Жид и Федор Розенберг // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 423-479. – ISSN 0042-8795
173345
  Струмінський Б. Андре Мазон // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 241-242
173346
   Андре Массон // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 106 : Сюрреализм. – С. 11-22.
173347
  Наркирьер Ф.С. Андре Моруа / Ф.С. Наркирьер; Ф. Наркирьев. – Москва : Художественная литература, 1974. – 221 с. : 1 л. портр.
173348
   Андре Моруа : Биобиблиографический указатель. – Москва : Книга, 1977. – 64 с.
173349
  Ягодовская А.Т. Андре Рублев. / А.Т. Ягодовская. – М., 1960. – 18с.
173350
  Андросов С.О. Андреа Веррокьо, 1435-1488 / Андросов С.О. – Ленинград : Искусство, 1984. – 184 с., [52] л. ил. : цв. ил. – Библиогр.: с. 174-181
173351
  Мюссе-де А. Андреа дель Сарто / А. Мюссе-де. – К.-Відень-Львів. – 91с.
173352
   Андреа дель Сарто : альбом. – Москва : Изобразительное искусство, 1986. – 35 с.
173353
  Николаева Н.В. Андреа Мантенья / Н.В. Николаева. – М, 1980. – 127с.
173354
  Бибичадзе А. Андреас Грифиус и его трагедия "Королева Грузии Катарина". : Автореф... Канд.филол.наук: / Бибичадзе А.;. – Тбилиси, 1950. – 16 с.
173355
  Дятлов В.А. Андреас Карлштадт и судьбы университетской идеи в эпоху Реформации // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 59-67. – ISBN 966-544-344-5
173356
  Нельс С.М. Андреев-Бурлак / С.М. Нельс. – М., 1971. – 287с.
173357
  Трифонова Л.П. Андреев. (Скульптор. 1873-1932) / Л.П. Трифонова. – М, 1960. – 34с.
173358
   Андреевская церковь = Cerkiev Sw. Andrzeja : фотоочерк. – Киев : Мистецтво, 1977. – [64] с. : ил.
173359
   Андреевская церковь = Cerkiev Sw. Andrzeja : фотоочерки. – Киев : Мистецтво, 1980. – [63] с. : ил.
173360
  Козлов В.Ф. Андреевский кавалер : роман / В.Ф. Козлов. – Л.
Кн. 1. – 1986. – 590с.
173361
  Козловский И. Андреевский монастырь в Москве. – Киев. – [6] с. – Отд. отт.
173362
  Билыч Клавдия Андреевский спуск : стихи / Билыч Клавдия. – Киев : Молодь, 1990. – 88с.
173363
  Билыч К.М. Андреевский спуск : стихи / К.М. Билыч. – Киев : Молодь, 1990. – 88 с.
173364
   Андреєва Світлана Григорівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 35
173365
  Воеводин В.П. Андрей - Медвежье Сердце - (Клад) / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1955. – 62с.
173366
  Михайлова Е.Я. Андрей Александрович Григорьев / Е.Я. Михайлова. – М.-Л., 1947. – 36с.
173367
   Андрей Александрович Жданов 1896-1948. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 135 с.
173368
  Рудаков В. Андрей Александрович Титов (1844-1911). : (Род. 16 окт. 1844 г.; умер 24 окт. 1911 г.) : Памятка о нем / Сост. В.Е. Рудаков. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1912. – 17 с. – Извлеч. из "Журн. М-ва нар. прос." за 1912 г. – Библиогр.: с. 12-14
173369
   Андрей Алексеевич Величко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 109. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
173370
   Андрей Алексеевич Трофимук.. – М., 1975. – 87с.
173371
  Яковлев А Андрей Алексеевич Яковлев / А Яковлев. – М., 1975. – 11с.
173372
  Брей А.А. Андрей Андреевич Брей 1902-1979 : иллюстрация, графика, живопись. Каталог выставки / А.А. Брей, ; Авт. ст.: В.В. Перцов, Н.А. Устинов, В.А. Чижиков; сост.: Г.В. Маревичева; отв. ред.: Е.Я. Левашова. – Москва : Советский художник, 1982. – 8 с.
173373
  Гродзенский С.Я. Андрей Андреевич Марков, 1856-1922 / С.Я. Гродзенский. – М, 1987. – 255с.
173374
  Каганович А.Л. Андрей Андреевич Мыльников / А.Л. Каганович. – Л, 1980. – 282с.
173375
  Тарасов Л.М. Андрей Андреевич Попов / Л.М. Тарасов. – М., 1954. – 36с.
173376
   Андрей Афанасьевич Егоров. – М, 1957. – 68с.
173377
   Андрей Белый : проблемы творчества: статьи, воспоминания, публикации. – Москва : Советский писатель, 1988. – 832 с. : ил. – ISBN 5-265-00346-0
173378
  Демин В.Н. Андрей Белый / Валерий Демин. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 416с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1247 (1047)). – ISBN 978-5-235-03004-6
173379
  Долгополов Л.К. Андрей Белый и его роман "Петербург" / Л.К. Долгополов. – Л., 1988. – 413с.
173380
  Нагаев Г.Д. Андрей Березин / Г.Д. Нагаев. – Москва, 1962. – 479 с.
173381
  Чеботарев А.В. Андрей Боголюбский. / А.В. Чеботарев. – Владимир, 1954. – 144с.
173382
   Андрей Бондарь // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 43
173383
   Андрей Борисович Северный : академик АН СССР, д-р физ.-мат. наук, проф., Герой Социалистического Труда / [авт.-сост. О.А. Андреева ; над проектом работали: О.А. Андреева, Н.Н. Степанян, О.А. Северная ; фото: А.Н. Шаховская и др. ]. – Симферополь : АНТИКВА, 2013. – 23, [1] с. : фотоил., портр. – 100 лет со дня рождения выдающегося ученого-астрофизика. - Без тит. л.
173384
   Андрей Борисович Северный : ученый и человек : биогр. очерк / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко ; [сост. : Н.Н. Степанян и др.]. – Киев : Киевский университет, 2013. – 159, [1] с. : портр., фот. – Библиогр.: с. 142-158. – ISBN 978-966-439-661-2
173385
  Биневич А.И. Андрей Бубнов / А.И. Биневич, З.Л. Серебрянский. – Москва, 1964. – 80с.
173386
   Андрей Васильевич Манорик. – Киев : Наукова думка, 1984. – 38с. – (Библиография ученых УССР)
173387
  Васнецов А.В. Андрей Васнецов / А.В. Васнецов. – Москва, 1979. – 14с.
173388
  Юрьев К.Б. Андрей Везалий и его роль в развитии биологических наук : Автореф... канд. биол.наук: / Юрьев К.Б.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – Л., 1966. – 21л.
173389
   Андрей Вингорский : каталог, выставка произведений. – Москва : Советский художник, 1990. – 31 с.
173390
  Стрельцов Андрей Андрей Владимирович: добрый князь // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 10 (58). – С. 4-7. – ISSN 1812-867Х
173391
  Михайлов А. Андрей Вознесенский. Этюды / А. Михайлов. – Москва, 1970. – 190с.
173392
   Андрей Волков: живопись. – М., 1991. – 31с.
173393
  Килимник О.В. Андрей Головко / О.В. Килимник. – М, 1956. – 150с.
173394
  Холодовская М.З. Андрей Гончаров / М.З. Холодовская. – Москва : Советский художник, 1961. – 172 с.
173395
  Каранфилов Е. Андрей Гуляшки / Е. Каранфилов. – София, 1958. – 112с.
173396
  Бъклова Катя Андрей Гуляшки / Бъклова Катя. – София, 1978. – 102с.
173397
   Андрей Диллендорф, Владимир Ильющенко, Алексей Каменский, Ирина Лаврова, Лючио Поцци, Игорь Пчельников, Лиз Тонт, Марианна Эльконина, Маргарита Юркова. Выставка : Живопись. Графика. Скульптура. Выставка. Каталог. – Москва : Советский художник, 1991. – 72 с.
173398
   Андрей Дмитриев // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 9/10. – С. 22-23. – ISSN 0131-8136
173399
   Андрей Дмитриевич : Воспоминания о Сахарове. – Москва : "Терра", 1990. – 367 с.
173400
  Гордеев Д.И. Андрей Дмитриевич Архангельский, 1879-1940 / Д.И. Гордеев. – Москва : Наука, 1981. – 97с.
173401
  Шатский Н.С. Андрей Дмитриевич Архангельский. 1879-1940. / Н.С. Шатский. – Москва, 1944. – 89с.
173402
  Варшавский Л.Р. Андрей Дмитриевич Гончаров / Л.Р. Варшавский. – Казань : Полиграфшкола им. А.В. Луначарского, 1928. – 30 с.
173403
   Андрей Дмитриевич Дементьев : : Библиографический указатель. – Калинин, 1978. – 77с.
173404
   Андрей Дмитриевич Сахаров. – Москва, 1991. – 15с.
173405
   Андрей Евтихиевич Бабинец : [ченый-гидрогеолог]. – Киев : Наукова думка, 1985. – 64 с., [1] л. портр. – (Библиография ученых УССР)
173406
  Клеянкин А.В. Андрей Желябов - герой "Народной воли" / А.В. Клеянкин. – М, 1959. – 75с.
173407
  Аствацатуров А.А. Андрей Иванов - литературный наследник Генри Миллера // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 49-61. – ISSN 2310-4287
173408
  Белоконский Н.П. Андрей Иванович Желябов : отрывки из воспоминаний // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург] : [б. и.], 1906. – С. 78-82
173409
   Андрей Иванович Желябов и Софья Львовна Перовская. – Ростов -на-Дону. – 62с.
173410
  Ашешов Н. Андрей Иванович Желябов. Материалы для биографии и характеристики / Николай Ашешов. – Петербург : Изд. Петроградского Совета Рабочих и Красноармейских депутатов, 1919. – 159 с. – (Историко-революционная библиотека)
173411
  Коровкевич С.В. Андрей Иванович Иванов / С.В. Коровкевич. – М, 1972. – 128с.
173412
  Савинов А.Н. Андрей Иванович Иванов. 1776-1848. / А.Н. Савинов. – М., 1951. – 32с.
173413
  Ерофалов-Пилипчак Андрей Иванович Меленский: Послепожарный Подол // Архитектура имперского Киева / Ерофалов-Пилипчак. – Киев : А.С.С.; НИИТИАГ, 2001. – С. 79-88. – ISBN 966-7452-22-0
173414
  Баркова Н.В. Андрей Иванович Плотнов : [альбом репродукций] / Н.В. Баркова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1984. – 55 с. : ил., цв. ил.
173415
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – Москва, 1920. – 200с.
173416
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – Москва, 1950. – 342с.
173417
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов : роман из эпохи семидесятых годов / Степняк-Кравчинский. – Москва : Художественная литература, 1951. – 340 с.
173418
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – Москва, 1966. – 351с.
173419
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – Москва, 1978. – 336с.
173420
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов. Домик на Волге : роман, повесть / Степняк-Кравчинский. – Москва : Художественная литература, 1980. – 400с.
173421
  Буров А.К. Андрей Константинович Буров / А.К. Буров. – Москва, 1980. – 400 с.
173422
  Загорский Ф.Н. Андрей Константинович Нертов. 1693-1756. / Ф.Н. Загорский. – Л., 1969. – 167с.
173423
  Слонимский М.Л. Андрей Коробыцин / М.Л. Слонимский. – Л
4. – 1939. – 96с.
173424
   Андрей Костромин: кат. выставки. – М., 1987. – 25с.
173425
  Коцка А.А. Андрей Коцка / А.А. Коцка. – Москва, 1983. – 36с.
173426
  Плотников Н.С. Андрей Курбский / Н.С. Плотников. – М., 1992. – 316с.
173427
   Андрей Курков // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 45
173428
   Андрей Лежава : Воспоминания. Выступления. Письма. – Москва : Политиздат, 1990. – 268, [1] с. : ил.
173429
  Яблонская М.Н. Андрей Ливанов / М.Н. Яблонская. – Москва : Советский художник, 1976. – 160 с.
173430
  Портной Р. Андрей Лупан / Р. Портной. – Кишинев, 1959. – 203с.
173431
   Андрей Львович Абрикосов - народный артист РСФСР. – Москва : Бюро пропаганды советского киноискусства, 1964. – 46 с. : ил. – (Рассказы о творческом пути)
173432
   Андрей Львович Курсанов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1984. – 105с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 5 ; Серия биол. наук. Физиология и биохимия растений)
173433
  Крыжановский С.А. Андрей Малышко / С.А. Крыжановский. – К., 1951. – 77с.
173434
  Шашкина М.В. Андрей Марц. / М.В. Шашкина. – М. – 144с.
173435
  Ильина Т.В. Андрей Матвеев / Т.В. Ильина, Римская-Корсакова. – М., 1984. – 319с.
173436
  Андреева В.Г. Андрей Матвеев: между 1701 и 1704-1739 / Андреева В.Г. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 63, [5] с. : ил. – Список лит.: с. 66. – (Массовая библиотека по искусству)
173437
   Андрей Миронов. – Москва, 1974. – 14 с.
173438
   Андрей Миронов. – Москва : Искусство, 1991. – 379 с.
173439
  Вислова А. Андрей Миронов : Детство.Юность.Театр.В кино и на телевидении.В жизни,за кулисами,с друзьями / А. Вислова. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1998. – 288с. – (Мужчина - миф). – ISBN 5-222-00177-6
173440
  Єртель Д. Андрей Миронов: сам себе скульптор // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 7 (71). – С. 104-123. – ISSN 1819-6268
173441
  Алексеев А.М. Андрей Михайлович Алексеев, 1917-1971 : каталог выставки произведений / А.М. Алексеев ; Союз художиков СССР. – Москва : Советский художник, 1980. – 11 с., [10] л. ил. : ил.
173442
  Назаренко А.М. Андрей Михайлович Арцимович // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 227-241. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Основоположник белорусской статистики. Доцент, заведующий кафедрой БГУ.
173443
   Андрей Михайлович Гродзинский : [Ботаник, физиолог растений]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 69 с. – (Библиография ученых УССР)
173444
   Андрей Михайлович Гродзинский : Биобиблиография. – Киев : Академпериодика, 2006. – 78 с. – ISBN 966-360-062-4
173445
   Андрей Михайлович Дмитриев : Краткий очерк. – Москва, 1956. – 20 с. – (Ученые Тимирязевской Академии)
173446
   Андрей Михайлович Лобанов.. – М : Искусство, 1980. – 408 с.
173447
   Андрей Мыльников. – Ленинград, 1989. – 110с.
173448
  Щербакова А.А. Андрей Николаевич Бекетов - выдающийся русский ботаник и общественный деятель / А.А. Щербакова. – Москва : [б. и.], 1958. – 256 с.
173449
  Жукова Л.М. Андрей Николаевич Белозерский / Л.М. Жукова. – Москва, 1968. – 64с.
173450
  Арнольд В.И. Андрей Николаевич Колмогоров (к 85-летию со дня рождения) // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 272-274. – ISBN 978-617-7021-29-1


  Спогади радянського і російського математика В.І. Арнольда про А.Н. Колмогорова, радянського математика, одного з видатних математиків XX ст.
173451
   Андрей Николаевич Кононов. – Москва : Наука, 1980. – 63с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. лит. и яз. ; Вып. 13)
173452
  Бейлин И.Г. Андрей Николаевич Краснов / И.Г. Бейлин, В.А. Парнес. – Москва : Наука, 1968. – 260 с. : ил., 1 л. портр. – (Научно-биографическая серия / АН СССР)
173453
   Андрей Николаевич Туполев. – Москва, 1988. – 247 с.
173454
  Кац М.Я. Андрей Николов. / М.Я. Кац. – София, 1954. – 45с.
173455
  Кац М.Я. Андрей Николов. / М.Я. Кац. – София, 1954. – 36с.
173456
  Быкова Г.Д. Андрей Оль / Г.Д. Быкова. – Ленинград, 1976. – 135 с.
173457
  Орлова М.А. Андрей Онуфриевич Бембель / М.А. Орлова. – М., 1958. – 67с.
173458
   Андрей Павлович Ливанов : каталог выставки. Рисунок. Акварель. Иллюстрации. – Москва : Советский художник, 1968. – 46 с.
173459
  Ливанов А.П. Андрей Павлович Ливанов 1910-1965 : каталог выставки. Станковая графика / А.П. Ливанов; Авт. вступ. ст. и сост.:К. Безменова. – Москва : Советский художник, 1985. – [30] с.
173460
  Кенигсберг А.К. Андрей Петров / А.К. Кенигсберг. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с.
173461
  Мархасев Л.С. Андрей Петров, знакомый и незнакомый / Л.С. Мархасев. – Ленинград : Музыка, 1974. – 127 с.
173462
  Политыко С.Д. Андрей Петрович Горский / С.Д. Политыко. – Ленинград, 1991. – 134с.
173463
  Лишевский В.П. Андрей Петрович Минаков / В.П. Лишевский. – М., 1983. – 151с.
173464
  Гущин В.П. Андрей Петрович Полюшенко / В.П. Гущин. – Ленинград, 1985. – 119с.
173465
   Андрей Петрович Полюшенко. Каталог выставки. Живопись. – М., 1963. – 18с.
173466
   Андрей Петрович Редькин. – М., 1953. – 23с.
173467
  Масалина Н.В. Андрей Петрович Рубашкин. / Н.В. Масалина. – М., 1966. – 119с.
173468
  Кузнецов Б.М. Андрей Петрович Рябушкин / Б.М. Кузнецов. – Л., 1969. – 59с.
173469
  Механикова В.М. Андрей Петрович Рябушкин / В.М. Механикова. – Л, 1989. – 110с.
173470
  Мартынов А.В. Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский : (К 50-летнему юбилею научной деятельности) / А.В. Мартынов // Компакт - 259128 / А.В. Мартынов. – С. 139-144
173471
  Мартынов А.В. Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский / А.В. Мартынов, 1937. – 144с.
173472
  Чалмаев В.А. Андрей Платонов / В.А. Чалмаев. – М : Советская Россия, 1978. – 176 с.
173473
  Васильев В.В. Андрей Платонов / В.В. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Современник, 1982. – 230 с.
173474
  Чалмаев В.А. Андрей Платонов / В.А. Чалмаев. – Воронеж, 1984. – 221 с.
173475
  Чалмаев В.А. Андрей Платонов : к сокровенному человеку / В.А. Чалмаев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 445 с. – ISBN 5-265-01028-9
173476
  Васильев В.В. Андрей Платонов / В.В. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Современник, 1990. – 285 с.
173477
  Кузьменко О.А. Андрей Платонов / О.А. Кузьменко. – К : Лыбидь, 1991. – 229 с.
173478
  Варламов А. Андрей Платонов : проза: главы из книги // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 66-111. – ISSN 0130-7673
173479
  Варламов Алексей Андрей Платонов = Главы из книги : проза : роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 73-125. – ISSN 0130-7673
173480
  Богомолова М.В. Андрей Платонов в пространстве современной филологии (2000-2010) : библиографический обзор / М.В. Богомолова, Б.В. Доге // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 165-183. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
173481
  Варава В.В. Андрей Платонов и "русская религиозная философия" // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 6 (84). – С. 220-234. – ISSN 2073-6118
173482
  Малыгина Н.М. Андрей Платонов и Борис Пастернак в московской литературной жизни 1930-х: пересечение судеб, переклички в творчестве. Часть 1 // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 42-55. – ISSN 2310-4287
173483
  Малыгина Н.М. Андрей Платонов и Борис Пастернак в московской литературной жизни 1930-х: пересечение судеб, переклички в творчестве. Часть 2 // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 23-40. – ISSN 2310-4287
173484
   Андрей Попов: сборник. – Москва, 1989. – 447 с.
173485
  Никитин А.В. Андрей Рокотов / А.В. Никитин. – М, 1954. – 371с.
173486
  Никитин А.В. Андрей Рокотов / А.В. Никитин. – М, 1955. – 464с.
173487
  Иванова И.А. Андрей Рублев - живописец Древней Руси / И.А. Иванова. – М, 1960. – 40с.
173488
  Алпатов М.В. Андрей Рублев / М.В. Алпатов. – Москва : Искусство, 1959. – 37 с., [30] л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст.
173489
  Лазарев В.Н. Андрей Рублев / В.Н. Лазарев. – Москва, 1960. – 26с.
173490
  Прибытков В.С. Андрей Рублев / В.С. Прибытков. – М, 1960. – 220с.
173491
  Каменская Е.Ф. Андрей Рублев / Е.Ф. Каменская. – Л., 1965. – 31с.
173492
  Пальчиков В.И. Андрей Рублев / В.И. Пальчиков. – Элиста, 1970. – 90с.
173493
   Андрей Рублев и его школа. – Москва, 1978. – 24с.
173494
  Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. / В.Н. Лазарев. – М., 1966. – 170 с.
173495
   Андрей Рублев и его эпоха. – М., 1971. – 287с.
173496
  Демина Н.А. Андрей Рублев и художники его круга / Н.А. Демина. – М, 1972. – 172с.
173497
  Ягодовская А.Т. Андрей Рублев. / А.Т. Ягодовская. – М., 1960. – 23с.
173498
  Алпатов М.В. Андрей Рублев. Около 1370-1430 : альбом / М.В. Алпатов. – Москва : Изобразительное искусство, 1972. – 205 с. : ил. – Библиогр. в примеч.
173499
  Алпатов М.В. Андрей Рублев. Русский художник XV века / М.В. Алпатов. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1943. – 24 с. : ил.
173500
  Замбжицька М. Андрей Рубльов і Федор Достоєвський. Шлях духовних пошуків // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 219-223


  "«Справжня мудрість народжується в тиші, а справжня розмова з тиші починається», - ця прегарна фраза може послужити і епіграфом до духовних пошуків людини, і предметом для глибокого філософського та літературного аналізу. Чимало мудрих і гарних слів ...
173501
   Андрей Рябушкин : [альбом репродукций]. – Москва : Изд-во "Изобразительное искусство", 1975. – [21], [18] с. ил. – (Образ и цвет)
173502
  Мусатов А.И. Андрей с Красной улицы / А.И. Мусатов, М.Ю. Ляшенко. – Москва, 1978. – 235с.
173503
  Бегишева Алия Андрей Сахаров: "Наука и нравственность взаимосвязаны" : биография / Бегишева Алия, Рост Юрий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 136-145 : Фото. – ISSN 1029-5828
173504
   Андрей Сергеевич Фаминцын. Жизнь и научная деятельность.. – Ленинград : Наука, 1981. – 222с.
173505
  Баныкин В.И. Андрей Снежков учится жить : роман / В.И. Баныкин ; [ил.: В.П. Панов]. – Москва : Советская Россия, 1960. – 254 с. : ил.
173506
  Баркова Н.В. Андрей Суровцев : [альбом] / Н.В. Баркова. – Москва : Советский художник, 1991. – 79 с. : ил., в основном ил., цв. ил. – ISBN 5-269-00497-6
173507
  Михалкович В.И. Андрей Тарковский. / В.И. Михалкович. – М., 1989. – 55с.
173508
  Бердышев А.П. Андрей Тимофеевич Болотов - выдающийся деятель науки и культуры (1738-1833) / А.П. Бердышев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1988. – 320 с. – Библиогр.: с. 316-317. – (Наука-сельскому хозяйству)
173509
  Любченко О.Н. Андрей Тимофеевич Болотов / О.Н. Любченко. – Тула, 1988. – 246 с.
173510
  Бердышев А.П. Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1833) : основоположник русской с.-х. науки / А.П. Бердышев. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 143 с.
173511
  Боровских И.В. Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1883) / И.В. Боровских. – М, 1984. – 88с.
173512
  Бердышев А.П. Андрей Тимофеевич Болотов. Первый русский ученый-агроном / А.П. Бердышев ; под ред. Чижевского М.Г. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 184 с. – (Деятели русской агрономии)
173513
  Вишневский А.Я. Андрей Трофимович Федин / А.Я. Вишневский, В.А. Козачковский. – Душанбе, 1964. – 139с.
173514
  Манин В.С. Андрей Тутунов / В.С. Манин. – М., 1972. – 63с.
173515
  Манин В.С. Андрей Тутунов / В.С. Манин. – Москва, 1983. – 16с.
173516
  Упит Я.М. Андрей Упит - литературный критик (до 1917 года) : Автореф... канд. филол.наук: / Упит Я.М.; Латвийский ун-т. – Рига, 1954. – 23л.
173517
  Григулис А.П. Андрей Упит : к 100-летию со дня рождения / Арвит Григулис. – Москва : Знание, 1977. – 63 с.
173518
  Вавере В.А. Андрей Упит и мировая литература / В.А. Вавере. – Рига, 1986. – 270 с.
173519
  Гинтере Э.Х. Андрей Упит и русская классическая литература. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гинтере Э.Х.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1961. – 31л.
173520
  Краулинь К.Я. Андрей Упит, жизнь и творчество : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук / Краулинь К.Я. ; АН ЛатССР. – Рига, 1964. – 41 с.
173521
  Григулис А.П. Андрей Упит. / А.П. Григулис. – Рига, 1977. – 123 с.
173522
  Ковтун Е.Ф. Андрей Ушин / Е.Ф. Ковтун. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 68 с.
173523
   Андрей Файт. – Москва. – 15с.
173524
  Мейлих Е.И. Андрей Филиппович Пащенко / Е.И. Мейлих. – Л., 1960. – 68с.
173525
  Лифанова Т. Андрей Харитонов: Фотобуклет. / Т. Лифанова. – М., 1988. – с.
173526
   Андрей Харшак : альбом. – Москва : Советский художник, 1987. – 47 с.
173527
  Спасский О.Д. Андрей Чесноков, Александр Волков / О.Д. Спасский. – М, 1989. – 174с.
173528
  Костылев В.И. Андрей Чохов. Ист. повесть / В.И. Костылев. – Москва-Л., 1947. – 160с.
173529
  Горак Р. Андрей Шептицкий : біографія / Роман Горак. – Київ : Апріорі, 2020. – 893, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Біографії"). – ISBN 978-617-629-510-5
173530
  Соколова Л. Андрей Шептицький // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 103-112. – ISBN 978-966-2082-09-8
173531
  Батій Я.О. Андрей Шептицький / Я. Батій. – Харків : Фоліо, 2016. – 119, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-617-7012-51-0
173532
  Колодний А. Андрей Шептицький в контексті духовної історії України (за думками отця Івана Шевціва з Австралії) // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 147-164. – ISBN 978-617-696-609-8


  Андрей Шептицький - Мойсей українського народу. Митрополит Андрей Шептицький про будівництво "Рідної хати".
173533
  Гучко Г. Андрей Шептицький як меценат української культури // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2015. – № 8. – С. 87-94. – ISSN 2307-0463


  Проаналізовано діяльність митрополита Андрея Шептицького як мецената української культури. Виокремлено заслуги А.Шептицького у заснуванні Національного музею у Львові, фінансовій підтримці художників, зокрема О.Новаківського, музичного мистецтва, що ...
173534
  Солтис Х. Андрей Шептицький. "Усі, скільки нас є, мусимо зробити все, щоб помиритися і в собі самих побороти дух розколу і ворожнечі проти братів" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 квітня (№ 13). – С. 11


  Андрей Шептицький 43 р. перебував на чолі УГКЦ. Йому не судилося дочекатись незалежності України, але він робив усе можливе, аби її наблизити. Не отримавши міжнар. підтримки в цій справі, митрополит спрямував усі зусилля на піклування про свій народ. ...
173535
  Шульський М.Г. Андрей Шептицький: віхи життя і діяльності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 257-264. – ISSN 2309-1533
173536
  Литвин М. Андрей Шептицький: суспільно-культурні ініціятиви, державно-політичний чин // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2015. – Число 53/54, весна - зима. – С. 37-43. – ISSN 1563-3977
173537
  Рощина Л.О. Андрей Шептицький: шлях ченця до митрополита // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 1728-3671
173538
  Петрова Т.А. Андрей Штакенштейдер / Т.А. Петрова. – Ленинград, 1978. – 184 с.
173539
  Дараган Д.Г. Андрей Эшпай / Д.Г. Дараган. – Москва : Советский композитор, 1960. – 12 с.
173540
   Андрей Эшпай. – Москва, 1973
173541
  Богданова А.В. Андрей Эшпай / А.В. Богданова. – Москва : Советский композитор, 1975. – 156 с.
173542
  Сербезова С. Андрей Юруков. / С. Сербезова. – София, 1956. – 43с.
173543
  Яковлев А Андрей Яковлев / А Яковлев. – М., 1974. – 27с.
173544
  Любарский Е.Л. Андрей Яковлевич Гордягин: к 150-летию со дня рождения (1865-1932) / Е.Л. Любарский, А.П. Ситников // Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 100, № 11. – С. 1218-1228. – ISSN 0006-8136
173545
  Ковалев П.Н. Андрейка : повесть / П.Н. Ковалев; пер. с белорус. А.Миронова. – Москва : Детская литература, 1972. – 143 с.
173546
  Никифоров Г. Андрейкино крещение / Г. Никифоров. – 3-е. – Москва-Ленинград, 1930. – 191с.
173547
   Андрейцев Володимир Іванович // Академія правових наук України : довідник / ред. Г.І. Якименко. – Київ : ІнЮре, 2002. – С. 73-74. – ISBN 966-8088-03-4
173548
   Андрейцев Володимир Іванович // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 2 (58) : березень - квітень. – С. 63-75
173549
   Андрейцев Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 9-10. – ISBN 978-966-439-754-1
173550
   Андрейцев Володимир Іванович (1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 14. – ISBN 978-966-933-054-3
173551
  Вайсборд М.А. Андрес Сеговия / М.А. Вайсборд. – Москва : Музыка, 1981. – 126 с.
173552
   Андреус Алла Петрівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 24-25
173553
  Аляєв Г.Є. Андрєєв Даниїл Леонідович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 988-989. – ISBN 966-316-069-1
173554
   Андрєєва Ольга Миколаївна (1976) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 14. – ISBN 978-966-933-054-3
173555
  Короткий В.А. Андрєєвський Іван Єфимович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 218. – ISBN 966-06-0393-2
173556
   Андржейовський (Андржийовський, Андржеіовський) Антон (Антін) Лук"янович (1785-1868) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 14. – ISBN 978-966-933-054-3
173557
   Андржейовський Антони Лук"янович (1785-1868) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 10. – ISBN 978-966-439-754-1
173558
  Осовик А. Андржійовський А.Л. : життєвий шлях та аспекти наукової діяльності в контексті вивчення рослинного світу Правобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-59. – Бібліогр. : 13 назв. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  В Ун-ті Св. Володимира А.Л. Андржійовський працював до 1839 р.
173559
  Буков Е. Андриеш : сказка в стихах / Е. Буков; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1964. – 219 с.
173560
   Андріана Недолуженко: "на рослинах дуже добре видно відбиток часу, ту вони вчать цінувати час" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 66--67 : фото
173561
  Іскорко-Гнатенко Андріанова (Гордієнко) Н.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 10-11. – ISBN 978-617-7442-69-0
173562
  Самойленко В. Андрієві Арсеновичу Глущенку - 85 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  60 років життя Андрія Арсеновича Глущенко нерозривно пов"язано з Київським університетом, де він навчався і потім працював на різних викладацьких посадах. У 1973 році Андрій Арсенович отримав звання професора по кафедрі обчислювальної математики, 16 ...
173563
   Андрієві Головку : збірник присвячений сороковій річниці творчої діяльності та шістдесятиріччю з дня народження письменника. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 248 с.
173564
   Андрієві Феофановичу Улітку – 80 / колектив механіко-математичного факультету // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 3 : фото


  Колектив механіко-математичного факультету привітав заслуженого професора КНУ імені Тараса Шевченка Андрія Феофановича Улітка.
173565
   Андрієвська Олександра Олексіївна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 335. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
173566
   Андрієвська Олександра Олексіївна (1900-1982) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 10. – ISBN 978-966-439-754-1
173567
   Андрієвська Олександра Олексіївна (1900-1982) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 15. – ISBN 978-966-933-054-3
173568
  Короткий В.А. Андрієвський Віктор Никанорович (1885-1967) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 225. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
173569
  Іскорко-Гнатенко Андрієвський Л.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 11. – ISBN 978-617-7442-69-0
173570
  Іскорко-Гнатенко Андрієвський О.О. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 11-12. – ISBN 978-617-7442-69-0
173571
  Проценко Л. Андрієвський Олексій Олександрович (17.III.1845-9.VII.1902) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 96-97
173572
  Проценко Л. Андрієвський Олексій Олександрович [17.III.1845-9.VII.1902] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 96-97. – ISBN 978-611-01-1405-9
173573
  Сергійчук В. Андрієвський Юхим // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 24. – ISBN 978-966-8567-14-8
173574
   Андрієнко Дмитро Панасович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 11
173575
   Андрієнко Дмитро Панасович (1934-2011) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 10-11. – ISBN 978-966-439-754-1
173576
   Андрієнко Дмитро Панасович (1934-2011) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 15. – ISBN 978-966-933-054-3
173577
   Андрієнко Любов Миколаївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 34. – ISBN 978-966-2726-03-9
173578
  Буков Е.Н. Андрієш / Е.Н. Буков. – Київ, 1966. – 107 с.
173579
  Івасейко С. Андріївка. Церква Святого Миколая / С. Івасейко, М. Козурак, А. Клімашевський // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 250-327. – ISSN 2225-3246
173580
  Мироненко О.К. Андріївська церква / О.К. Мироненко. – Київ, 1970. – 75 с.
173581
  Мироненко О.К. Андріївська церква / О.К. Мироненко. – 2-е вид. доп. – Київ, 1975. – 54 с.
173582
   Андріївська церква : [пам"ятка архітектури XVIII ст. : фотонарис] / [фото В.Б. Соловського ; авт. тексту О.К. Мироненко]. – Київ : Мистецтво, 1977. – [64] с. : іл.
173583
  Мироненко О.К. Андріївська церква / О.К. Мироненко. – 3-є вид. випр. доп. – Київ, 1978. – 125 с.
173584
   Андріївська церква : фотонарис. – Київ : Мистецтво, 1980. – 63 с. : іл.
173585
   Андріївська церква : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1985. – 63 с. : іл.
173586
  Дегтярьов М.Г. Андріївська церква / М.Г. Дегтярьов, В.І. Корнєєва. – Київ : Техніка, 1999. – 118с. – Бібліогр.:с.118. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-122-0
173587
  Нетудихаткін І.А. Андріївська церква в Києві: огляд історіографії XIX - початку XX ст. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2015. – № 22. – С. 281-302
173588
  Лиховид І. Андріївська церква. План порятунку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 191). – С. 8


  Уперше за останні три роки розпочато комплексну реставрацію пам"ятки XVIII століття.
173589
  Мазур В. Андріївська церква. Сто років поневірянь // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 квітня -11 травня (№ 16). – С. 15


  "Творіння Растреллі багато разів ремонтувалося. Нині Андріївська церква знову закрита для відвідин. Андріївська церква, дивовижне творіння Бартоломео Франческо Растреллі, по праву є однією з візитівок Києва, гордістю його жителів. Побудована на горі, ...
173590
  Мухін О. Андріївський узвіз або Дитинець : (чудасія) / Олександр Мухін. – Київ : Зерна, 2004. – 404с. – ISBN 966-96453-0-1
173591
   Андріївські вечорниці // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 1


  "Грудневого вечора Інститут філології скликав усіх на Андріївські вечорниці, організовані кафедрою фольклористики. Фольклористи, як і щороку, пригощали смачненьким, пропонували сувеніри з воску й листівки зі старовинними світлинами, проводили ...
173592
  Галата С. Андріївські вечорниці [КНУ імені Тараса Шевченка] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 16 грудня (№ 50). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про зал Мистецького салону КНУ імені Тараса Шевченка.
173593
  Антонович О. Андрій Андрейчин - львівський літограф, що з Лемківщини пішки по науку до Києва ходив // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 5 (141). – С. 34-39. – ISSN 1230-2759
173594
  Розгін І. Андрій Андрійович Журавель // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 133, лютий : лютий. – С. 9-12, 31-32


  Біо-біографічний нарис. Журавель Андрій Андрійович — лікар-фтизіатр, член Української Центральної Ради. Уродженець Зеленого Клину. Полковий лікар Першого українського козацького полку імені гетьмана Богдана Хмельницького.
173595
  Журавльов Д.В. Андрій Атанасович Мельник // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 368-371. – ISBN 978-966-14-1182-0


  Андрій Атанасович Мельник — полковник армії УНР, військовий і політичний діяч, один з найближчих соратників Євгена Коновальця. Організатор формації Січових Стрільців у Києві, один з організаторів УВО. З 1938 — голова Проводу ОУН; в"язень німецьких ...
173596
  Чуб Д. Андрій Багмет та його Словник синонімів // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Vol. 34, № 399, травень : травень. – С. 14-16
173597
  Пономарів О.Д. Андрій Білецький - теоретик і практик перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 107-109. – ISBN 966-581-295-6
173598
  Русяєва Г. Андрій Білецькй як дослідник грецької епіграфіки / Ганна Русяєва // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 15-20
173599
  Ільків В. Андрій Білоус : "Театр-це можливість спробувати себе в ролі Творця" : професія - режисер // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (99). – С. 7-8. – ISSN 1562-3238


  2011 року Андрієві Білоусу – одному з найяскравіших представників молодої української генерації театральних режисерів, продюсеру та викладачу – виповнилося 35. Ця зміна вікового статусу спонукає до певних підсумків.
173600
  Жилєнко І.В. Андрій Боголюбський в українській історіографії та агіографії // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, спецвип. 2 : Синопсис Київський / І.В. Жилєнко. – С. 133-134
173601
  Бондарчук А. Андрій Бондарчук: "Нам встеляли дорогу квітами" / Максим Солоненко // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 27 червня (№ 106). – С. 7
173602
  Могильний Л. Андрій Васильович Ніковський: життєвий шлях та суспільно-політична діяльність // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 14-18


  У статті аналізується життєвий шлях, громадсько-політична та наукова праця відомого діяча українського ліберального руху першої третини XX ст. А. Ніковського.
173603
  Винар Л. Андрій Войнаровський = Andriy Voynarovsky : історичний нарис / Любомир Винар ; вступ. ст. О. Оглоблина. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1962. – 127, [ 1 ] с. – Парал. тит. арк. англ. та нім. мовами
173604
  Журавльов Д.В. Андрій Войнаровський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 223-226. – ISBN 978-966-14-1182-0
173605
   Андрій Володимирович Манджос / О.Я. Грегуль, І.Ю. Ізотова, О.П. Кобушкін, Я.В. Павленко // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 172-185. – ISBN 966-594-644-7
173606
   Андрій Володимирович Недзвідський : біобібліографічний покажчик / М-во культури і туризму України ; Одеська нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О.Г. Нуньєс ; [ред. М.Л. Десенко]. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2011. – 125, [3] с. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" / відп. ред. Г.Д. Зленко ; вип. 29)
173607
  Безгін І.Д. Андрій Володимирович Чебикін. Дійсний член (академік) Академії мистецтв Україні // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 8-19. – ISBN 966-96714-2-6
173608
  Павлова Т. Андрій Гладкий: літера А // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.54-55. – ISSN 0130-1799


  Художник Андрій Гладкий
173609
  Омельченко С. Андрій Глущенко: життєвий і творчий шлях педагога (до 100-річчя від дня народження) / С. Омельченко, С. Саяпіна, В. Глущенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А., Омельченко С.О., Саяпіна С.А. [та ін.]. – Краматорськ, 2021. – № 1 (100). – С. 55-70. – ISBN 978-617-8042-08-0. – ISSN 2077-1827


  У статті розкрито етапи життєвого й творчого шляху Андрія Георгійовича Глущенка (1921-2003), відомого педагога, спеціаліста з питань трудового й морального виховання. Висвітлюючи біографію А.Г. Глущенка, автори стисло описують дитячі та юнацькі роки ...
173610
  Гнатів А. Андрій Гнатів: "Очищення прокуратури - справа рук самих прокурорів" / спілкувався Віктор Ковальський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 3-16 грудня (№ 48/49)
173611
  Коваленко Л.М. Андрій Головка / Л.М. Коваленко. – Київ, 1958. – 32с.
173612
  Заєць В. Андрій Головко : популярний критичний нарис / В. Заєць ; Інститут Тараса Шевченка, Кабінет радянської літератури. – [Харків] : Вид-во "Український робітник", 1929. – 40 с.
173613
  Килимник О.В. Андрій Головко / О.В. Килимник. – Київ, 1949. – 44 с.
173614
  Килимник О.В. Андрій Головко / О.В. Килимник. – Київ : Художня література, 1954. – 188 с.
173615
  Шнайдер Б. Андрій Головко / Б. Шнайдер. – Вид. 2-е, випр. і доп. – К., 1958. – 96с.
173616
  Шнайдер Б.І. Андрій Головко / Б.І. Шнайдер. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Київ, 1961. – 101с.
173617
  Орлик П.І. Андрій Головко / П.І. Орлик. – К., 1986. – 213с.
173618
  Пасічник М.О. Андрій Головко. Творчий шлях / М.О. Пасічник, К.П. Фролова. – К., 1967. – 256с.
173619
  Жеребко В. Андрій Головчук // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 2 (68) : березень - квітень. – С. 106-110
173620
  Савчин Я. Андрій Демиденко - лауреат Міжнародної літературної премії імені Джека Лондона за 2021 рік (США) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 26 грудня (№ 49/50)
173621
  Фольварочний В. Андрій Демиденко: "Свобода - моя група крові" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 25 листопада (№ 23). – С. 6-7
173622
  Демиденко А. Андрій Демиденко: "Творити добро, милосердя, красу!" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 7-13 жовтня (№ 40)


  Розмова з українським поетом, народним артистом України Андрієм Демиденком.
173623
  Олійник І. Андрій Димінський – етнограф Поділля другої половини ХІХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 121-127
173624
   Андрій Дмитрович Машков // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 128. – ISBN 978-966-924-219-8
173625
   Андрій Дмитрович Трохимчук : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т фізики конденс. систем ; [упоряд.: О.Л. Іванків, О.В. Величко ; відп. ред.: І.М. Мриглод та ін. ; авт. вступ. ст.: Т.М. Брик]. – Львів : Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 2016. – 47, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Алф. покажч.: с. 45-46. – (Бібліографія українських вчених)
173626
  Карпенко І.В. Андрій Дудрович: продовження філософської традиції Й.Б. Шада і / чи втрачені можливості університетської філософії / І.В. Карпенко, С.О. Голіков // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 67-73. – ISBN 978-966-285-527-2
173627
  Елиїв А. Андрій Елиїв: Настав час уточнити карту всесвіту / спілкувалася Світлана Галата // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 16 вересня (№ 37). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Розмова з докторантом ГАО НАН України Андрієм Елиївим, який отримав премію Президента для молодих учених за роботу "Космічні войди великомасштабної структури Всесвіту: виокремлення, населення, активня ядра галактик та магнітні поля".
173628
  Шестопалов В.М. Андрій Євтихійович Бабинець (До 100-річчя від дня народження) / В.М. Шестопалов, І.П. Онищенко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 111-113 : фото. – ISSN 0367-4290
173629
  Мізяк В.Д. Андрій Жолдак: березільський досвід театрального постмодерну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 181-189
173630
  Магурчак А. Андрій Жук - голова Ліквідаційного Комітету Союзу визволення України в Австро-Угорщині // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 29. – С. 241-253
173631
  Магурчак А.М. Андрій Жук - конструктор українських політичних проектів напередодні Першої світової війни (від "Вільної України" до Українського Інформаційного Комітету) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 108-119. – ISBN 978-966-383-522-8
173632
   Андрій Жук (1880-1968) : бібліографічний покажчик / [уклад. і перед. А.М. Магурчак]. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2012. – 37, [1] с. : фотоіл.
173633
  Магурчак А. Андрій Жук і партійна нарада УСДРП 16-18 липня 1909 р.: спроби реформ // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 295-304


  У статті на основі архівних матеріалів висвітлюється робота А. Жука на нараді членів УСДРП у липні 1909 р. Показано позиції А. Жука щодо вирішення питань, важливих для партії. Також окреслено позиції, яких дотримувались опоненти А. Жука. В статье на ...
173634
  Магурчак А. Андрій Жук і партійна нарада УСДРП 16 - 18 липня 1909 р.: спроби реформ // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 295-304
173635
  Патер І. Андрій Жук і Союз визволення України // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2002. – № 3 (24). – С. 58-82. – ISBN 966-7332-13-6
173636
  Магурчак А. Андрій Жук і справа перенесення Союзу визволення України за межі Австро-Угорщини // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 93-101. – ISSN 2306-4250


  За документами архіву УВАН.
173637
  Магурчак А.М. Андрій Жук у вирі галицького політичного життя в 30-их роках XX ст. // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; відп. ред. В.В. Нечитайло. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5 : На пошану професора В.В. Нечитайла. – С. 155-165
173638
  Магурчак А. Андрій Жук у галицькому кооперативному русі напередодні Першої світової війни // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 118-125. – ISSN 0869-3595


  Однією з форм національної боротьби українців в Австро-Угорщині в економічній сфері був кооперативний рух. Яскравим його представником виступав Андрій Ількович Жук, виходець з Полтавщини.
173639
  Магурчак А.М. Андрій Жук у документах і матеріалах фондів ЦДАВО України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 180-190. – ISSN 0320-9466
173640
  Когут А. Андрій Когут: У київському архіві СБУ - понад 224 тисячі одиниць зберігання, в регіонах - ще 700 тисяч / бесіду вела Н. Лебідь // Україна молода. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 138). – С. 6-7


  "Директор архіву СБУ Андрій Когут розповідає, що й досі є люди, які не вірять - із документами спецслужб цілком реально ознайомитися. Так, архів - не бібліотека, і зайти туди «просто так» не вийде. Власне, це правильно, бо справи - старі та крихкі, а ...
173641
  Степняк-Кравчинский Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинский. – Книга без титул. листа. – 476с.
173642
  Степняк-Кравчинский Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинский. – Харків, 1928. – 475с.
173643
  Степняк-Кравчинский Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинский. – 2-е вид. – Харків-Київ, 1933. – 233с.
173644
  Степняк-Кравчинський Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинський. – Київ, 1979. – 480с.
173645
  Марахов Г.И. Андрій Красовський -- борець проти кріпосництва і самодержавства. / Г.И. Марахов. – Київ, 1961. – 80с.
173646
  Потапенко С. Андрій Красовський - маловідома постать у петербурзькому оточенні Тараса Шевченка // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 136-145. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Гворячи про Тараса Шевченка і його найближче оточення, ми зазвичай згадуємо родину, однодумців із Кирило-Мефодіївського братства та земляків у Петербурзі 1840–1860-х рр. Саме коло петербурзьких знайомих видається дослідженим чи не найслабше, адже цей ...
173647
  Мордюк А. Андрій Куликов: штрихи до професії // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 93-95
173648
  Черемних В. Андрій Куліков: як кидати гранату // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5. – С. 5-8
173649
  Жадан С. Андрій Курков: "Літератори і барикади" // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2010. – № 9/10 (59/60). – С. 74-77


  Андрій Курков пише російською, говорить про себе як про українського письменника. Про логічність поєднання, про можливість перебування в межах українського культурного та інформаційного поля російськомовних авторів. Про можливі варіанти культурної ...
173650
  Маленко Олена Андрій Курков: "Якщо життя не складається з подорожей, воно не складається взагалі" : модна персона // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 50-52 : Фото
173651
  Кримський А.Ю. Андрій Лаговський : повість / А. Кримський. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського,
[У 2 ч.] ; Ч. 1. Hе поpозуміються ; Ч. 2. Туапсе : . – 1905. – VIII, 252 с.
173652
  Файзулін Я. Андрій Лівицький - адвокат, президент Української Народної Республіки / Я. Файзулін, І. Василик // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 9 (66), вересень. – С. 61-64
173653
  Лівицький А.М. Андрій Лівицький. Листування (1919-1953 роки) : до 140-річчя з дня народж. Андрія Лівицького (1879-1954), видатного укр. держ. і громадсько-політ. діяча, правника / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [упоряд., вступ. ст., заг. ред. Я. Файзуліна]. – Київ : Фенікс, 2019. – 687, [1] с. : іл. – Окремі ст. рос. - Покажчики: с. 656-668. – Бібліогр.: с. 645-655 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-661-8
173654
  Шамраєва В. Андрій Лівицький: штрихи до політичної біографії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 1. – С. 156-166. – ISSN 0869-3595
173655
  Крижанівський С.А. Андрій Малишко / С.А. Крижанівський. – К., 1948. – 64с.
173656
  Крижанівський С.А. Андрій Малишко / С.А. Крижанівський. – Київ, 1950. – 40с.
173657
   Андрій Малишко : життя і творчість в документах, фотографіях, ілюстраціях. – Київ, 1986. – 39 с.
173658
  Костенко А.І. Андрій Малишко : біогр. повість / А.І. Костенко. – Київ, 1987. – 411с.
173659
  Чимшит І.В. Андрій Малишко "Пісня про рушник" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (467/468), листопад. – С. 25-29
173660
  Ковальчук С.Б. Андрій Малишко в серцях овручан. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 19/21. – С.63-71.
173661
  Романько В. Андрій Малишко і Василь Стус: діалог так і не відбувся // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 6 (675), червень. – С. 58-59. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено домінантній темі у творчості А. Малишка - філософському осягненню таїни слова, осмисленню призначення й ролі поета у світі
173662
  Комар М. Андрій Малишко і Платон Майборода // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Листопад (№ 21). – С. 24-28
173663
  Гаєвська Н.М. Андрій Малишко і російська радянська поезія / Н.М. Гаєвська. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1985. – 144с.
173664
  Бажан О. Андрій Малишко та суспільно-політичні процеси в Україні (друга половина 1940-х - 1960-ті роки): оцінки, судження, дії // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 75-86
173665
  Гаєвська Н.М. Андрій Малишко. Семінарій / Н.М. Гаєвська; МВ і ССО УРСР. Навчально-методичний кабінет з вищої освіти. – Київ : НМК ВО, 1991. – 152с. – ISBN 5-7763-0695


  У посібнику відбито життєвий і творчий шлях відомого укр.радянського поета Андрія Малишка. У посібнику відведено місце про літературно-критичний і публіцистичній діяьності А.Малишка.
173666
   Андрій Малишко: "Ми були всі роз"єднані. Ми, як черв"яки, підточували один одного, раділи нещастю свого друга. І вцьому - наше безсилля" / підготувала Олена Артюшенко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 1 грудня (№ 24)


  До 105-ї річниці Андрія Малишка.
173667
  Костенко А.І. Андрій Малишко: Біографічна повість. / А.І. Костенко. – Київ, 1981. – 312с.
173668
  Подобєд О. Андрій Малишко: знаменитий випускник Київського інституту соціального виховання // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Листопад (№ 21). – С. 27-29
173669
  Шекет Ю. Андрій Меленський: канон у краєвиді // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 4/5 (135). – С. 78-93. – ISSN 1819-6268


  «У місті є лише три гарні вулиці…» – зазначав щодо Києва Гійом Левассер де Боплан у знаменитому «Описі України», виданому 1660 року. Негарним місто на зелених пагорбах видавалося вочевидь не від браку мальовничості. Французькому інженерові радше ...
173670
   Андрій Мельник - голова ОУН(м) і борецьза незалежність України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 червня (№ 24). – С. 4-5
173671
   Андрій Мельник : [1890-1964] : спогади, документи, листування / [упоряд.: О. Кучерук, Ю. Черченко]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2011. – 551, [1] с., XVI с. фотоіл. : іл. – ISBN 978-966-355-061-9
173672
  Гаврилів І. Андрій Мельник (12.12.1890 - 1.11.1964): український патріот з Дрогобичини // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 215-226. – ISBN 978-617-7235-56-8
173673
   Андрій Мельник. Під щільною опікою НКДБ УРСР // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 25 жовтня - 9 листопада (№ 41/42)
173674
  Шаповал Ю. Андрій Мельник: "Будіть віру в прийдешнє" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 листопада (№ 210/211). – С. 14-15


  55 років від дня смерті військового і політичного діяча, лідера ОУН (М).
173675
  Хоменко О. Андрій Мельник: від Січового Стрілецтва - до Світового Конгресу Вільних Українців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 235/236)
173676
  Гінда В. Андрій Мельник: Заворожений, як характерник // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 1, 3
173677
   Андрій Мєтєльський: оптимальні рішення для Tревел від Tripway // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
173678
   Андрій Миколайович Гірник : біобібліогр. покажчик / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Наук. б-ка ; [уклад. О.М. Клоченок ; вступ. ст.: М.А. Мацейків, П.М. Гірник, С. Саламатова та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2011. – 55, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 52-54. – (Серія "Вчені НаУКМА" / редкол. сер.: В.П. Моренець (голова) [та ін.])
173679
   Андрій Миколайович Гірник : біобібліогр. покажчик / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка ; [уклад.: Н.Г. Павлів та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2021. – 101, [1] с. : портр. – (Серія "Вчені НаУКМА" / [редкол.: Т.О. Ярошенко (голова) та ін.]). – ISBN 978-617-7668-25-0
173680
   Андрій Миколайович Катренко : До 65-річчя від дня народження та 40-ї річниці нацково-педагогічної діяльності: Бібліографія. – Київ : Знання, 2003. – 41 с.
173681
   Андрій Михайлович Швайка : бібліогр. покажчик / НАН України, Ін-т фізики конденс. систем ; [авт. вступ. ст.: О.В. Держко та ін. ; упоряд.: О.П. Матвєєв]. – Львів : [б. в.], 2020. – 49, [1] с. : портр. – (Бібліографія українських вчених)
173682
  Довгалюк Х. Андрій Наконечний - художник та громадський діяч // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн .8. – С. 73-76. – ISSN 0042-9422
173683
  Стецько В. Андрій Наконечний: нові штрихи до біографії // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 65-68. – ISSN 0130-1799
173684
  Дунай П. Андрій Никовський: аспекти політичної та літературної діяльності 1917-1924 років // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 37-45
173685
  Яременко В. Андрій Ніковський - його час, оточення, творчість // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2015. – 2014. Вип. 1 (99), кн. 1 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – С. 5-47. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-84-8
173686
  Горбатюк М.В. Андрій Ніковський як активний діяч українського товариства "Просвіта" та Українського клубу в Одесі (1906-1912 рр.) // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 191-207
173687
   Андрій Ніковський: "недостріляний" // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 511-516. – ISBN 978-966-2530-59-9
173688
  Дунай П.О. Андрій Ніковський: долаючи межі часу : монографія / Павлина Дунай. – Київ : Твім інтер, 2009. – 235, [5] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 228-236. – Бібліогр.: с. 211-227 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7430-47-2
173689
  Кучеров П.С. Андрій Овер"янович Василенко / П.С. Кучеров, В.Д. Гаврилов. – Київ : Наукова думка, 1964. – 43с.
173690
  Кучеров П.С. Андрій Овер"янович Василенко (1891-1963) / П.С. Кучеров, В.Д. Гаврилов. – Київ, 1964. – 43 с.
173691
  Чередниченко О.І. Андрій Олександрович Білецький // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 98-99. – ISBN 966-7419-44-4
173692
  Кононенко В. Андрій Олександрович Білецький (1911-1995) // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – № 10/11 за (2013-2014) р. – С. 163-166. – ISSN 2222-5242


  Автор статті згадує про своє навчання на філологічному факультеті Київського університету, ділиться враженнями про викладацьку особливість Олександра Івановича та Андрія Олександровича Білецьких.
173693
  Хаджинова О. Андрій Олександрович Білецький і румеї Надазов"я // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 26-32. – ISBN 966-581-295-6
173694
  Непокупний А.П. Андрій Олександрович Білецькій: архілохів вірш // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – C. 10-13. – ISBN 966-581-295-6
173695
  Дзюбенко Наталя Андрій Первозванний : Роман / Дзюбенко Наталя. – Київ : Гранослов, 1999. – 336 с. – ISBN 966-7015-45-9
173696
   Андрій Пилипович Лебеда : біобібліографія / В.М. Ковальов [та ін.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 44 с., [16] с. іл. – ISBN 978-966-306-144-1
173697
  Ігнетенко М. Андрій Платонов і світова література ХХ ст. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2002. – № 7. – С.81-83. – ISSN 0236-1477
173698
  Млинарський З. Андрій Потебня / Млинарський З., Сліш А. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1957. – 91 с. з портр. – Бібліогр.: с. 90
173699
  Атаманенко В. Андрій Римша / В. Атаманенко, І. Пасічник // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 67-83. – ISBN 966-7631-05-2
173700
  Козачук О.С. Андрій Родзянко: витоки творчого натхнення // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 150-155. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
173701
   Андрій Сахаров і "День". Розмова про премію / А. Руденко, С. Грабовський, Б. Соколов, І. Яковенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 25, 29


  Засновник номінації Петро Вінс вручив орден "За мужність" головному редактору Ларисі Івшиній.
173702
  Кравець Я. Андрій Свірко - бельгійський перекладач і дослідник поетичної творчості Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 177-195. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
173703
   Андрій Семенович Єфімов // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 156. – ISSN 2413-7944
173704
  Євтушенко О.М. Андрій Середа та "Кому вниз": Музика Високого Духу / Олександр Євтушенко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2008. – 63, [1] с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Післяслово укр., англ. – (Стозір"я. Бібліотека української родини ; Творці музики). – ISBN 978-966-8968-20-4
173705
  Баникін В.І. Андрій Сніжков учиться жити : повісті / В.І. Баникін ; авториз. пер. з рос. Романа Терещенка. – Київ : Молодь, 1970. – 244 с. : іл.
173706
  Вергеліс О. Андрій Сова: відлуння театрального роману // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 лютого - 15 лютого (№ 5). – С. 10


  Під саму завісу минулого року (30 груд.) виповнилося 100 років з дня народження Андрія Сови, видатного українського актора, майстра слова. Людини, котру в 60-70-80-ті вся Україна цитувала, обожнювала, щоразу поспішала до глядацької зали, коли на сцену ...
173707
  Домбровський Р. Андрій Содомора - есеїст (до 75-річчя від дня народження) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 218-224. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
173708
  Комарницька Т. Андрій Содомора в міжкультурному діалозі зі Львовом // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 289-293. – ISSN 2078-340X
173709
  Іллів-Паска Андрій Содомора і "Всесвіт" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 240-244. – ISSN 2078-340X
173710
  Чопик Г. Андрій Содомора у розмислах Богдана Дячишина // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 15


  До 80-річчя від дня народження та 55-річчя письменницької діяльності Андрія Содомори.
173711
  Домбровський Р.О. Андрій Содомора як перекладач античної літератури // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 206-211
173712
  Бавзалук Д. Андрій Содомора: "Наша історія - намагання повернути Україні усмішку" / розмову вела Дар"я Бавзалук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 квітня (№ 75/76). – С. 15


  Відомий перекладач і письменник став лауреатом мистецької премії "Глодоський скарб".
173713
  Мащенко М. Андрій Тарковський // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 24-29. – ISSN 1562-3238
173714
  Дружбинський В. Андрій Тарковський: життя після смерті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 10


  "У квітні нинішнього року видатному кінорежисерові Андрію Тарковському, творцю фільмів "Іванове дитинство", "Андрій Рубльов", "Соляріс", "Сталкер", "Ностальгія", "Жертвопринесення", які завоювали безліч нагород на міжнародних кінофестивалях, ...
173715
  Ковальчук В.В. Андрій Федорович Лубченко (1921-1977) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 245-245. – ISBN 978-966-194-005-4
173716
  П"ятецький В.О. Андрій Феофанович Улітко // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 132-134. – ISBN 966-7419-44-4
173717
   Андрій Феофанович Улітко (28.08.1934-24.06.2015) // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 2015. – Т. 58, № 3. – С. 141-143. – ISSN 0130-9420
173718
   Андрій Феофанович Улітко (28.11.1934 - 24.06.2015) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 66. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817
173719
  Франко А. Андрій Франко як науковий дослідник фольклористично-етнографічного доробку Григорія Ількевича, перекладач, креативний співробітник, секретар, помічник, опікун Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – C. 81-121. – ISSN 0130-528Х


  Оригінальне дослідження фольклористичної і етнографічної спадщини Григорія Ількевича (1803-1841), яке скурпульозно виконав "перфекціоніст" Андрій Івановач Франко (1887-1913)
173720
  Дніпровський І. Андрій Хамут / І. Дніпровський. – Харків, 1930. – 120 с.
173721
  Погрібна Анна Андрій Хржановський : анімація контрапункту : професія : режисер // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 4 (90). – С. 24-27. – ISSN 1562-3238


  Андрій Юрійович Хржановський - відомий радянськкий і рос. аніматор, сценарист, викладач. Засл. діяч мистецтв Росії, дважди лауреат Держ. премії Росії
173722
  Бойко І. Андрій Чайковський - відомий випускник юридичного факультету Львівського університету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 80-92. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
173723
  Гавдида Н. Андрій Чайковський - письменник і адвокат // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 369-379. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
173724
   Андрій Чайковський // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 9 (105). – С. 19
173725
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження = Memoirs. Letters. Studies : У 3-х тт. – Львів. – ISBN 966-613-152-8 (Т.1)
Т.1. – 2002. – 514с. – Парал. тит. лист на англ. мові
173726
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження = Memoirs. Letters. Studies. – Львів. – ISBN 978-966-613-576-9(Т.4)
Т. 4. – 2007. – 680 с.
173727
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження. = Memoirs. Letters. Studies : У 3-х тт. – Львів. – ISBN 966-613-153-6 (Т.2)
Т.2. – 2002. – 468с.
173728
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження. = Memoirs. Letters. Studies : У 3-х тт. – Львів. – ISBN 966-613-154-4(Т.3)
Т.3. – 2002. – 576с.
173729
  Федорук О. Андрій Чебикін - крила щедрої душі : Монографія / О. Федорук. – Київ : Емма, 2004. – 288 с. – ISBN 966-95841-5-9
173730
   Андрій Чебикін : бібліогр. покажчик / М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури, Б-ка ; [упоряд.: О.Ю. Щербак, Л.П. Веклин ; відп. за вип.: О.Ф. Соколова, О.В. Ковальчук ; вступ. ст. В.Є. Перевальський]. – Київ : [б. в.], 2016. – 117, [3] с. : іл. – (Серія "Викладачі НАОКМА - ювіляри" ; вип. 3)
173731
  Будникова О. Андрій Чебикін: світлопромінь у прорисі майстра // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
173732
  Ковалів Ю. Андрій Чужий // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 66-70. – ISSN 0236-1477
173733
  Магдалова К. Андрій Шевченко і Олена Бондаренко: роздержавлюватися негайно чи через десять років? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 10. – С. 41-42
173734
  Виноградов Г.С. Андрій Штогаренко / Г.С. Виноградов. – Київ : Музична Україна, 1973. – 42 с.
173735
  Олійник Я.Б. Андрій Якович Ворончук / [Олійник Я.Б., Палієнко Е.Т., Любіцева О.О. ; редкол. : Л.В. Губерський (гол.), О.К. Закусило, М.О. Карпенко, В.В. Балабін, І.С. Гриценко та ін. ; відп. за підгот. та видання Е.Т. Палієнко] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 79, [1] с. : портр. – Бібліогр.: c. 79. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
173736
  Кривенко С. Андрій Яковлів // Родовід : етнограйічні, археологічні, історичні, фольклорні та мистецтвознавчі записки / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – Число 3. – С. 48-50


  До 120-річчя з дня народження Андрія Івановича Яковліва — українського ученого історика, правника, громадського і політичного діяча; дійсного члена УНТК, НТШ, керівника Правничої Секції УВАН в Нью-Йорку.
173737
   Андрійчук Василь Гаврилович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Бібліотека ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; авт. вступ. ст.: В.М. Нелеп, М.Й. Хорунжий ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – 109, [1] с., [6] арк. фотогр. : портр., фотогр. – Сер. засн. у 2011 р. - Імен. покажч.: с. 95-97. - Алфавіт. покажч.: с. 98-106. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 8). – ISBN 978-966-483-761-0
173738
   Андрію Полякову - 60 років // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 512. – ISSN 2227-7153
173739
   Андріяш Ольга Павлівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 6-7
173740
   Андріяш Ольга Павлівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 78 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
173741
   Андріяш Ольга Павлівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 8-9. – ISBN 978-966-439-961-3
173742
   Андріяш Ольга Павлівна (1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 5-6. – ISBN 966-95774-3-5
173743
  Федорова Л. Андріяшев Олександр Михайлович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 45-47. – ISBN 966-02-3529-1
173744
  Хугаев Г. Андро и Сандро / Г. Хугаев. – Москва, 1981. – 111с.
173745
  Попов Е.Г. Андроген-белковые взаимодействия гормончувствительных и гормонзависимых тканях в онтогенезе. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Попов Е.Г.; Харьков. гос. ун-т. МВ и ССО УССР. – Х., 1987. – 16л.
173746
  Бонецкая Н.К. Андрогин против сверхчеловека // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 81-95. – ISSN 0042-8744
173747
  Ешкилев В. Андрогин. Книга странствий Григория Сковороды / Владимир Ешкилев ; [пер. с укр. Н.М. Дутчак]. – Харьков : Фолио, 2014. – 318, [2] с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-6679-4
173748
  Лаврова Е.Л. Андрогинная природа любви в художественном мире Марины Цветаевой // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 70-82. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
173749
  Тарасюк Л.С. Андрогінна цілісність як феномен соціального буття людини : монографія / Л.С. Тарасюк. – Київ : АМУ, 2017. – 332, [2] с. – Бібліогр.: с. 301-332. – ISBN 978-617-7480-44-9
173750
  Расин Андромаха. Трагедия в пяти действиях. – 3-е. – С.-Пб., 1815. – 287с.
173751
  Хойл Ф. Андромеда / Ф. Хойл, Д. Эллиот. – Москва, 1966. – 336с.
173752
  Хойл Ф. Андромеда / Ф. Хойл, Д. Эллиот. – 2-е изд. стер. – Москва, 1991. – 335с.
173753
  Батунин Андрей Валентинович Андронизация кварков в "мягких" процессах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Батунин Андрей Валентинович; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР. Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1987. – 6л.
173754
  Бутакова Е. Андроник I Комнин: "Венец бесплодный" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 7 (107). – С. 22-35. – ISSN 1819-6268
173755
  Ковалець Я. Андронікова балка або В пеклі і петлі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 14


  Творчий портрет Анатолія Дімарова.
173756
  Измайлов В.А. Андронкин фарт / В.А. Измайлов. – Кишинёв, 1969. – 207с.
173757
   Андроновская культура. Вып.1 : В 3-х вып. // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва ; Ленинград : Наука, 1966. – В3-2 : Андроновская культура. Вып. 1. Памятники западных районов. – С.1-66
173758
  Максименков Г.А. Андроновская культура на Енисее / Г.А. Максименков. – Ленинград, 1978. – 190с.
173759
  Швед О. Андропов подарував американській школярці самовар // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 25 (428), 27 червня 2018. – С. 7
173760
  Шаповал Ю. Андроповщина // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 11). – С. 11


  Кінець 1982 р. був ознаменований очікуванням двох подій. Насамперед, у грудні мало виповнитися 76 років з дня народження генерального секретаря ЦК КПРС, голови Верховної Ради СРСР, чотириразового Героя Радянського Союзу і одноразового Героя ...
173761
  Іскорко-Гнатенко Андрузький Г.(Ю.)Л. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 12. – ISBN 978-617-7442-69-0
173762
  Короткий В. Андрусишин Богдан Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 505. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
173763
  Сокирко О. Андрусівський торг // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Український культурний простір залишався цілісним від Львова до Харкова, незважаючи на московсько-польський поділ козацької України по Дніпру.
173764
   Андрусов Микола Іванович
173765
  Шаров І. Андрусов Микола Іванович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 9-14 : фото. – ISBN 966-7217-54-Х
173766
   Андрусов Микола Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 7-8
173767
   Андрусов Микола Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 83. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
173768
   Андрусов Микола Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 9-10 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
173769
   Андрусов Микола Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C 9-10. – ISBN 978-966-439-961-3
173770
  Короткий В. Андрусов Микола Іванович (1861-1924) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 395-396. – ISBN 5-7707-1062-4
173771
   Андрусов Микола Іванович (1861-1924) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 6-7. – ISBN 966-95774-3-5
173772
   Андрусов Микола Іванович (1861-1924) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 11. – ISBN 978-966-439-754-1
173773
   Андрусов Микола Іванович (1861-1924) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 15. – ISBN 978-966-933-054-3
173774
  Ткаченко А.Ф. Андрусов Николай Иванович // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 385-386. – ISBN 966-8458-30-3
173775
  Кравченко Л.Ю. Андрухович — інтерпретатор поезій Р. М. Рільке // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 307-329. – ISBN 966-8474-40-6
173776
   Андрухович і Винничук у Філадельфії // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.113-115
173777
  Коцарев О. Андрухович і справедливість // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2018. – № 1/2. – 4


  Новий роман Юрія Андруховича "Коханці Юстиції".
173778
  Гаврилюк А. Андрушівка - ще один слід меценатства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 липня (№ 114). – С. 9


  Туризм - новий вектор розвитку району, що лише за 177 км. від Києва.
173779
   Андрушко Петро Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 11. – ISBN 978-966-439-754-1
173780
   Андрушко Петро Петрович (1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 15-16. – ISBN 978-966-933-054-3
173781
   Андрущенко Віктор Петрович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 67-68. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
173782
   Андрущенко Віктор Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 11-12. – ISBN 978-966-439-754-1
173783
   Андрущенко Віктор Петрович (1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 16. – ISBN 978-966-933-054-3
173784
  Мартынов В.А. Андрэ Стиль / В.А. Мартынов. – Москва, 1952. – 12с.
173785
  Белый Э.Л. Андские страны — Израиль: связи длиной в полвека // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 48-65. – ISSN 044-748Х


  В статье рассматриваются отношения Израиля и андских стран в исторической ретроспективе и в настоящее время, анализируются возникновение там еврейских общин, их история и современное положение.
173786
  Хоменко Г.Д. Андське співтовариство націй: модернізація в умовах глобалізації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 78-90. – ISBN 966-7196-06-2
173787
  Белосельская Г.А. Анды / Г.А. Белосельская. – Москва : Георграфгиз, 1958. – 48с. – (Рассазы о природе)
173788
  Белосельская Г.А. Анды : [Южноамерик. Кордильеры] / Г.А. Белосельская. – Москва : Географгиз, 1958. – 48 с. : 4 л. ил., карт. – (Рассказы о природе)
173789
  Дойл Р. Анекдот // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 209-214. – ISSN 1130-6545
173790
  Дмитренко В.А. Анекдот и бытовая мини-сказка: типологические черты // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 323-328. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
173791
  Халмухаммедов Ш. Анекдот как жанр турменского фольклора. : Автореф... канд.филол.наук: / Халмухаммедов Ш.; АН Туркм.ССР.Отд.обществ.наук. – Ашхабад, 1966. – 20л.
173792
  Мартынов Семен Анекдот пропагандиста // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 26-27 : фото
173793
  Малікова О.В. Анекдот як результат взаємодії первинних і сторинних жанрів: етнолінгвістичні і культурологічні аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 238-246


  Наявність спільних рис врізних типах анекдотів дає підстави розглядати анекдот (етнічний зокрема) як гібридний жанр, який є результатом динамічної взаємодії первинних і вторинних мовленнєвих жанрів.
173794
  Тамарин С. Анекдотический администратор. Таким малоуважительным прозвищем припечатали одесские журналисты Павла Алексеевича Зеленого // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 6. – С. 3


  "«Главным лицом в городе был градоначальник, бывший контр-адмирал Зеленой Второй, - писал в своих мемуарах «Моя жизнь» Лев Троцкий. «Неограниченная власть сочеталась в нем с необузданным темпераментом. О нем ходили неисчислимые анекдоты, которые ...
173795
  Молла Н. Анекдоты / Н. Молла. – Баку, 1950. – 52с.
173796
  Молла Н. Анекдоты / Н. Молла. – Баку, 1957. – 300с.
173797
   Анекдоты для детей : собрал дядя Саша (в нач. 19-го в.) : изд. "Живого слова". – Москва : Совмест. сов.-амер. предприятие "Норд", 1991. – 79, [1] с. : ил.
173798
  Чайковская В. Анекдоты из пушкинских времен // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 9. – С. 72-83. – ISSN 0012-6756
173799
  Фукс Е. Анекдоты князя италийского, графа Суворова Рымникского. – Санкт-Петербург, 1827. – 193 с.
173800
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Азербайдж. детюниздат, 1956. – 106 с. : ил.
173801
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Акад. наук АзСССР, 1959. – 339 с. : ил.
173802
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Гослитиздат, 1962. – 239 с. : ил.
173803
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Москва : Изд-во Акад. наук АзССР, 1962. – 339 с. : ил.
173804
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР, 1964. – 339 с. : ил.
173805
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Издат. Академиии наук Азербайджанской ССР, 1966. – 338 с.
173806
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Элм, 1974. – 334 с. : ил.
173807
   Анекдоты наших читателей. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 1. – 1993. – 250 с.
173808
   Анекдоты наших читателей. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 2. – 1993. – 250 с.
173809
   Анекдоты о Петре Великом. – Москва : Панорама, 1992. – 46, [1] с. : ил. – (Популярная библиотечка "Коробейник". Серия "С собой в дорогу")
173810
   Анекдоты о Ходже Насреддине. – Изд. 2-е. – Москва : Изд-во Восточной литературы, 1957. – 276 с.
173811
   Анекдоты о Ходже Насреддине. – Москва : Изд-во Восточной л-ры, 1958. – 273 с.
173812
   Анекдоты о Ходже Насреддине. – Москва : Из-во Восточной л-ры, 1959. – 273 с.
173813
  Привалов Б.А. Анекдоты Омирбека / Б.А. Привалов. – Нукус, 1970. – 270 с.
173814
  Привалов Б. Анекдоты Омирбека / Б. Привалов. – Нукус, 1977. – 196 с.
173815
  Слюсаренко А.Г. Анексія / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 12-13. – ISBN 966-642-073-2
173816
  Гончар Б.М. Анексія // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 64. – ISBN 966-316-039-X
173817
  Мартинов В.Л. Анексія Боснії і Герцеговини Австро-Угорщиною та анексія Кореї Японією у висвітленні російських часописів: порівняльний аналіз // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 458-465. – ISSN 2312-6825
173818
  Казанська А. Анексія Кримського півострова Російською Федерацією: міжнародно-правові наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 202-205
173819
  Яворська А. Анексія кримського ханства Російською імперією у XVIII ст. і початок еміграції кримських татар // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10. – С. 15-21. – ISSN 0130-7037


  Йдеться про М. Грушевського.
173820
  Задорожній О.В. Анексія Криму - міжнародний злочин : монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. – Київ : К.І.С., 2015. – 572, [4] с. – Покажчики: с. 535-560. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-617-684-123-4
173821
  Саката Тоічі Анексія Криму - це проблема не лише України, а й проблема всього світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 квітня (№ 61/62). – С. 3


  Розмова з послом Японії в Україні.
173822
  Кішіда Фуміо Анексія Криму є відвертим порушенням міжнародного законодавства / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 липня (№ 129). – С. 3


  Розмова з міністром закордонних справ Японії.
173823
  Севостьянова Н.І. Анексія Криму та міжнародне право // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 56. – С. 114-122
173824
  Перескоцька У.І. Анексія Криму у польських ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 31-38


  У статті проаналізовано мовний образ півострова Крим у польських ЗМІ. Досліджено когнітивно-лінгвістичні аспекти образу України на прикладі військового конфлікту на основі аналізу мовних засобів, виокремлених із газетно-публіцистичних текстів, ...
173825
  Чорна С. Анексія Москвою Київської митрополії: через небратські інтриги, у порушення Божественних і Святих канонів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 3 січня (№ 1). – С. 14
173826
  Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки "гібридної війни" / Тарас Березовець. – Вид. 2-ге. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 391 с., [8] арк. фот. : іл., фот., табл. – На обкл.: Головне дослідження захоплення півострова. – (Брайт Букс). – ISBN 978-966-2665-69-7


  У книзі аналізуються механізми та технології так званої “гібридної війни”, розв’язаної військами Російської Федерації («зеленими чоловічками») на території АР Крим. Окремо досліджується розвідувальна та інформаційно-пропагандистська операція російських ...
173827
  Іляшко О. Анексовані українські землі: політико-правовий екскурс в історію // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 7-12. – ISSN 2220-1394
173828
  Верховський В. Анексовані, але не забуті // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 21 грудня (№ 51). – С. 4


  Окупації та анексії в світовій політиці.
173829
  Прус Б. Анелька / Б. Прус. – Киев, 1982. – 208 с.
173830
  Дяченко М.С. Анельовані та спіроциклічні системи на основі ізотіазолідин-1,1-диоксидів та 1,2-тіазинан-1,1-диоксидів : дис. ... д-ра філософії : 102 / Дяченко Максим Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 139 арк. – Додатки: арк. 139. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 135-138
173831
   Анеморумбометр электрический АРМЭ-1М. – Ленинград : ЦБТИ, 1958. – 20 с.
173832
   Анеморумбометр электрический АРМЭ-1М. – Ленинград : ЦБТИ, 1959. – 24 с.
173833
  Смирнова Т.В. Анестезиологические аспекты профилактики бронхиальной обструкции во время операции по поводу хронических легочных нагноений : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.777 / Смирнова Т.В. ; Куйбышевск. мед. ин-т. – Куйбышев, 1971. – 20 с.
173834
  Бышовец С.Н. Анестезиологический компонент стратегии Fast track surgery: спинальная анестезия бупивакаином, пролонгированная бупренорфином // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 93-98. – ISSN 2224-0586
173835
  Гиммельфарб Г.Н. Анестезия у экспериментальных животных / Г.Н. Гиммельфарб. – Ташкент, 1984. – 142с.
173836
  Лизогуб М.В. Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань на поперековому відділі хребта у прон-позиції: обгрунтування вибору методів періопераційного знеболення : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Лизогуб Микола Віталійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2020. – 37 с. – Бібліогр.: 33 назви
173837
  Власов О.О. Анестезіологічне забезпечення при оперативному лікуванні вроджених вад у дітей : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Власов Олексій Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Дніпров. держ. мед. ун-т. – Дніпро, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 27 назв
173838
  Лизогуб М.В. Анестезіологічне забезпечення хірургічних втручань у положенні хворого на животі (огляд літератури) / М.В. Лизогуб, Е.В. Кострикова, А.О. Хмизов // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 99-106. – ISSN 0030-5987
173839
  Anna Анестезія для віолончелі; Фантасмагорія Персефони (інфернальний апокриф) / Anna, von Ostum // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 80-104
173840
  Рыска Я. Анечка из первого "А" и другие. / Я. Рыска. – Москва, 1983. – 286 с.
173841
  Неборсіна Н.П. Анжамбемент: прийом віршування як герменевтична ситуація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-29. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Подано етимологічну характеристику терміна "анжамбемент" для обґрунтованості риторико-герменевтичного аналізу поетичного твору. For achieving a deeper understanding of еnjambement as a texual phenomenon, a cognitive framework is needed. This paper ...
173842
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Ростов -на-Дону, 1988. – 606с.
173843
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Нальчик, 1989. – 592с.
173844
  Голон А. Анжелика : [сборник] / Анн и Серж Голон ; пер. с франц. П. Агапова. – Киев : Молодь, 1990. – 560 с. – Содерж. : Путь в Версаль ; Анжелика и король : романы. – ISBN 5-7720-0652-5
173845
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Москва, 1990. – 496с.
173846
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 606с.
173847
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Нижний Новгород : Волго-Вятское книжное издательство, 1991. – 526с. – ISBN 5-7420-0485-0
173848
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Иркутск, 1991. – 601с.
173849
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Москва, 1991. – 636с.
173850
  Голон А. Анжелика : Путь в Версаль; Анжелика и король / А. Голон, С. Голон; Пер. с фр. П. Агапова. – Киев : Райдуга, 1991. – 559с. – ISBN 5-7715-0568-4
173851
  Голон А. Анжелика = Angeljqoe : роман / Голон А., Голон С. ; пер. с фр. К. Северовой. – Киев : Триада ; Сенс, 1991. – 496с. – ISBN 5-7707-1385-2
173852
  Голон А. Анжелика : роман / Анн и Серж Голон ; [пер. К. Северова]. – Минск : Белтеафонд. – ISBN 5-7815-1407-4
Ч. 1-2. – 1991. – 317, [3] с.
173853
  Голон А. Анжелика : в 6 т. / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том четвертый). – ISBN 5-85410-040-1
Т. 4 : Анжелика в мятеже. Анжелика в любви. – 1992. – 604, [3] с.
173854
  Голон А. Анжелика : в 6 т. / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том пятый). – ISBN 5-85410-041-X
Т. 5 : Анжелика в Новом свете. Искушение Анжелики. – 1992. – 774, [2] с.
173855
  Голон А. Анжелика : в 6 т. / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том шестой). – ISBN 5-85410-042-8
Т. 6 : Анжелика и демон. – 1992. – 511, [2] с.
173856
  Голон А. Анжелика : [в 6 т.] / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том седьмой). – ISBN 5-87-860-053-6
Т. 7 : Анжелика в Квебеке : [роман]. – 1992. – 653, [3] с.
173857
  Голон А. Анжелика / Анн Голон, Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том восьмой). – ISBN 5-87860-044-7
Т. 8 : Дорогой надежды. Анжелика и ее победы. – 1993. – 677, [3] с.
173858
  Голон А. Анжелика в Берберии. Анжелика в мятеже / А. Голон, С. Голон. – Харьков, 1993. – 637с.
173859
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Нукус, 1987. – 590с.
173860
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Ростов-на-Дону, 1989. – 528с.
173861
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Ростов -на-Дону, 1989. – 526с.
173862
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 526с.
173863
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 528с.
173864
  Голон А. Анжелика и демон : роман / Анн и Серж Голон ; [пер. с фр. А. Науменко]. – Саратов : Заволжье, 1992. – 416 с. : илл. – ISBN 5-8280-0020-9
173865
  Голон А. Анжелика и Демон / А. Голон, С. Голон. – Баку, 1991. – 555с.
173866
  Голон А. Анжелика и деньги. Анжелика и заговор теней / А. Голон, С. Голон. – Москва : ТОО "Мишель и К", 1993. – 496 с.
173867
  Голон А. Анжелика и ее любовь / А. Голон, С. Голон. – Москва, 1991. – 393с.
173868
  Голон А. Анжелика и ее любовь / А. Голон, С. Голон. – Москва, 1991. – 408с.
173869
  Голон А. Анжелика и заговор теней : роман ; [пер.с фр.] / Анн и Серж Голон. – Киев : Луч - Атика, 1992. – 224 с. – ISBN 5-7794-0002-4
173870
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – Москва, 1990. – 106с.
173871
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – Свердловск, 1991. – 382с.
173872
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – Киев : Абзац, 1991. – 110с.
173873
  Голон А. Анжелика. Дорога надежды. Анжелика и ее победа : [романы] / Анн и Серж Голон. – Киев : ТДК, 1993. – 688, [1] с. : ил. – ISBN 5-87272-054-8
173874
  Голон А. и Анжелика. Искушение Анжелики : Роман / Пер. с французского П. Агапова; Анн и Серж Голон. – Киев : Оберег, 1991. – 264с. – ISBN 5-333-01125-7
173875
  Голон А. Анжелика. Путь в Версаль / А. Голон, С. Голон. – Киев : Информиздат, 1992. – 318с. – ISBN 5-86968-064-3
173876
  Голон А. Анжелика. Путь в Версаль. Анжелика и король / А. Голон, С. Голон. – Нижний Новгород : Волго-Вятское книжное издательство, 1991. – 508с.
173877
  Пинская Т. Анжелина Джоли на своем месте // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 6. – С. 6-9.
173878
   Анжеліка Рудницька написала книгу про Оксану Білозір // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 14 червня (число 23). – С. 11
173879
  Вигорь Ю.Г. Анзерские острова / Ю.Г. Вигорь. – Москва, 1985. – 288с.
173880
  Мусаев М.А. Анзор : повесть / Магомед Мусаев ; пер. с чечен. И.С.Нехаева. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1967. – 335 с.
173881
  Акопян Т.Х. Ани - столица средневековой Армении : история и судьба городища / Т.Х. Акопян ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван : Изд-во Ерев. ун-та, 1985. – 316, [1] с., [19] л. ил
173882
  Марр Н.Я. Ани / Н.Я. Марр. – Ереван, 1939. – 249 с.
173883
   Анив = армянский журнал / ООО "Анив-М". – Москва, 2008-
№ 3 (18). – 2008. – 96 с.
173884
   Анив = армянский журнал / ООО "Анив-М". – Москва, 2008-
№ 5 (20). – 2008. – 96 c.
173885
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 1 (22). – 2009. – 96 с.
173886
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 4 (25). – 2009. – 96 с.
173887
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 6 (27). – 2009. – 80 с.
173888
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 2 (29). – 2010. – 80 с.
173889
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 3 (30). – 2010. – 80 с.
173890
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 4 (31). – 2010. – 80 с.
173891
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 5 (32). – 2010. – 80 с.
173892
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 6 (33). – 2010. – 80 с.
173893
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 1 (34). – 2011. – 80 с.
173894
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 2 (35). – 2011. – 80 с.
173895
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 3 (36). – 2011. – 80 с.
173896
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 4 (37). – 2011. – 80 с.
173897
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 5 (38). – 2011. – 80 с.
173898
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 6 (39). – 2011. – 80 с.
173899
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 1 (40). – 2012. – 80 с.
173900
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 2 (41). – 2012. – 80 с.
173901
  Родичев Н.И. Анива / Н.И. Родичев. – М., 1973. – 326с.
173902
  Савченко Н.В. Анизотропия g-факторов электронов проводимости переходных материалов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Савченко Н. В. ; АН Укр. , Физ.-техн. ин-т низк. температур. – Харьков, 1992. – 16 с.
173903
  Мамедов К.П. Анизотропия атомного фактора в кубических кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамедов К.П.; МГУ. Научн.-исслед. ин-т физики. – Москва, 1950. – 12 с.
173904
  Наими Е.К. Анизотропия внутреннего трения реальных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Наими Е.К. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 14 с.
173905
  Кораблев В.В. Анизотропия вторично-эмиссионных свойств монокристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Кораблев В.В.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
173906
  Сигал М.А. Анизотропия и естественный ферромагнитный резонанс в частицах сплава Fe-Co. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сигал М.А.; Ин-т металлофизики АН УССР. – К., 1967. – 24л.
173907
  Пономарев Б.К. Анизотропия и магнитострикция монокристаллов гадолиния, тербия, диспрозия и эрбия в импульсных магнитных полях до 150 кэ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пономарев Б.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 10л.
173908
  Жевандров Н.Д. Анизотропия и оптика / Н.Д. Жевандров. – Москва : Наука, 1974. – 167 с.
173909
  Соловьев В.И. Анизотропия и процессы релаксации в ферритах при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соловьев В.И.; АН СССР. Радиотехн. ин-т. – М., 1965. – 20л.
173910
  Беграмбеков Леон Богданович Анизотропия ионно-электронной эмиссии с поликристаллических мишеней и тонких фольг : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Беграмбеков Леон Богданович; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
173911
  Булат Л.П. Анизотропия кинетических явлений в полупроводниках со структрой вюрцита : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Булат Л. П.; Чернов. ГУ. – Черновцы, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.19
173912
  Безручко В.М. Анизотропия коллиодальных центров в щелочногалоидных кристаллах : Дис... канд. физ.-мат. наук: 010407 / Безручко В.М.; МВ и СССО УССР, КГУ. – Киев, 1973. – 161л. – Библиогр.: л. 147-161
173913
  Безручко Владимир Матвеевич Анизотропия коллоидальных центров в щелочногалоидных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Безручко Владимир Матвеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 21 с.
173914
  Фонтон С.С. Анизотропия магнитных свойств кристалла никелистого железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фонтон С.С.; МГУ. – М., 1960. – 9л.
173915
  Алланазаров А. Анизотропия магнитосопротивления в кристалле n-германия в примесной, смешанной и собственной областях проводимости : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алланазаров А.; Объед. уч. сов. Отд-ия физ. техн. геол. и хим. наук АН ТССР и Турк.ГУ им. Горького. – Ашхабад, 1966. – 16л.
173916
  Шутова С.С. Анизотропия механических свойств кристаллов типа NaCl при действии сосредоточенной нагрузки : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.18 / Шутова С.С.; АН МССР. Отд. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 24с. – Бібліогр.:с.24
173917
  Микляев П.Г. Анизотропия механических свойств материалов. / П.Г. Микляев, Я.Б. Фридман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 223с.
173918
  Шарлай Б.М. Анизотропия некоторых парметров динамики решетки ромбических кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Шарлай Б.М.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
173919
  Вертопрахов В.Н. Анизотропия некоторых свойств монокристаллов германия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вертопрахов В.Н.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1961. – 5л.
173920
  Митина Л.П. Анизотропия парамагнитной восприимчивости гексаферритов и ортоферритов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Митина Л.П. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 15 с.
173921
  Королева Л.И. Анизотропия парапроцесса гесагоналных ферритов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Королева Л. И.; МГУ. – Москва, 1968. – 14л.
173922
  Коврижных А.М. Анизотропия пластического состояния при сложном нагружении. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Коврижных А.М.; АН СССР. – Новосибирск, 1981. – 24л.
173923
  Као Лан Анизотропия плоских гальваномагнитных эффектов в монокристаллических пленках никеля и его сплавов с эелезом и медью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Као Лан; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – М., 1971. – 9л.
173924
  Саржевский А.М. Анизотропия поглощения и испускания света молекулами / А.М. Саржевский, А.Н. Савченко. – Минск, 1971. – 33 с.
173925
  Гайсенок В.А. Анизотропия поглощения и люминесценции многоатомных молекул / В.А. Гайсенок, А.М. Саржевский. – Минск : Университетское, 1986. – 317 с.
173926
  Черныш В.В. Анизотропия пьезотермомагнитных явлений в области эффекта увлечения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Черныш В.В.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
173927
  Дучал Владимир Яковлевич Анизотропия тензоэффектов в сильнодеформированных кристаллах германия и кремния : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Дучал Владимир Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 140л. – Бібліогр.:л.123-140
173928
  Дучал В.Я. Анизотропия тензоэффектов в сильнодеформированных кристаллах германия и кремния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Дучал В.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 14л.
173929
  Буда И.С. Анизотропия термоэлектрических и термомагнитных коэффициентов Bn-Ge в области эффекта увлечения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Буда И.С. ; Черновиц. ГУ. – Черновцы, 1969. – 11 с.
173930
  Линдин Григорий Леонович Анизотропия упрочняющегося пластического материала : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Линдин Григорий Леонович;. – Новосибирск, 1977. – 12л.
173931
  Александров К.С. Анизотропия упругих свойств минералов и горных пород / К.С. Александров, Г.Т. Продайвода; СО РАН; Ин-т физики им. Л.В. Киренского; Отв.ред. Е.М. Чесноков. – Новосибрск : Изд-во СО РАН, 2000. – 354с. – ISBN 5-7692-0347-1
173932
  Николаев М.В. и Базазянц Н.О. Анизотропия упругого рассеяния нейтронов / М.В. и Базазянц Н.О. Николаев. – М., 1972. – 236с.
173933
  Головчан В.Т. Анизотропия физико-механических свойств композитных материалов / В.Т. Головчан. – К., 1987. – 301с.
173934
  Белый Николай Михайлович Анизотропия элементарных возбуждений и коллективные эффекты в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Белый Николай Михайлович; Ин-т физики тела и полупроводников АН БССР. – Минск, 1982. – 8л.
173935
  Авенариус И.А. Анизотропия эффекта Мессбауэра в монокристаллах сурьмы и теллура : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Авенариус И.А. ; МГУ. – Москва, 1974. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
173936
  Ковалевич А.А. Анизотропия эффекта Томсона и плоского эффекта Холла в монокристаллических ферромагнитных пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Ковалевич А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут физики. – Красноярск, 1970. – 22л.
173937
  Бодюл П.П. Анизотропия явлений переноса в сплавах висмута с акцепторными примесями и ее взаимосвязь : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бодюл П. П.; АН СССР Сиб. отд. Сов. секции общей и приклад. физ., Объед. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1970. – 15л.
173938
  Шишов В.И. Анизотропная стадия распространения солнечных космических лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Шишов В.И.; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. Моск. гос. ун-та им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 9л.
173939
  Панчишин В.И. Анизотропная электропроводная бумага для решения задач теории потенциала / В.И. Панчишин. – Москва, 1959. – 12с.
173940
  Панков А.А. Анизотропное магнитное двупреломление карбоната кобальта и исследование с его помощью антиферромагнитного резонанса. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 01.04.09 / Панков А.А.; АН СССР. Ин-т физ. проблем. – М., 1977. – 15л.
173941
  Смирнов Л.В. Анизотропное поглощение света молекулами красителей : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Смирнов Л.В.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 21 с.
173942
  Косячков А.А. Анизотропное распыление и ионообразование при ионной бомбардировке поверхностей твердых тел : Автореф... докт.физ. мат.наук: 01.04.07 / Косячков А. А.; АНУ, Ин-т металлофиз. – К., 1991. – 23л.
173943
  Гурвич А Ю. Анизотропное рассеяние и циклотронный резонанс горячих электронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гурвич Ю.А,; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 9л.
173944
  Искра В.Д. Анизотропное рассеяние и электроакустический эффект в электронных германия и кремнии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Искра В.Д.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1963. – 12л.
173945
  Даденкова М.Н. Анизотропное рассеяние света и ориентационный порядок в жидкостях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Даденкова М.Н. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1954. – 14 с.
173946
  Пименов Р.И. Анизотропное финслерово обобщение теории относительности как структуры порядка / Р.И. Пименов. – Сыктывкар : АН СССР КФ, 1987. – 183 с.
173947
  Вихор Л.Н. Анизотропнон рассеяние в примесных полупроводниках при наличии квантующих магнитных полей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Вихор Л.Н.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1981. – 14л.
173948
  Дорошкевич А.Г. Анизотропные космологические модели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Дорошкевич А.Г.; АН СССР. Ин-т прикл. математики. – М., 1968. – 6л.
173949
  Заец Вадим Иванович Анизотропные планарные волноводы для невзаимных элементов интегрально-оптических систем : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Заец Вадим Иванович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 149л. – Бібліогр.:л.142-149
173950
  Лехницкий С.Г. Анизотропные пластинки / С.Г. Лехницкий. – Москва-Ленинград : Гостехиздат, 1947. – 355 с.
173951
  Лехницкий С.Г. Анизотропные пластинки / С.Г. Лехницкий. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1957. – 463 с.
173952
  Клечин Ю.И. Анизотропные сверхтонкие взаимодействия в редкоземельных ортоферритах и ортохромитах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Клечин Ю.И.; Уральский гос. ун-тет. – Свердловск, 1980. – 19л.
173953
  Неркаги А. Анико из рода Ного : [повесть] / Анна Неркаги ; [худож. В. Борисовї. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 127 с. – (Молодые писатели)
173954
  Прибульская Г.И. Аникушин / Г.И. Прибульская. – Л.-М, 1961. – 45с.
173955
  Баранаускас А. Аникшчяйский бор : поема / А Баранаускас ; пер. с литовского Н. Тихонова. – Вильнюс : Гос. изд-во худож. лит. Литовской ССР, 1950. – 39 с. : рис.
173956
  Баранаускас А. Аникщяйский бор : поема / Антанас Баранаускас ; пер. с лит. Н. Тихонова. – Каунас : ГИХЛ лит. ССР, 1952. – 36 с.
173957
  Баранаускас А. Аникщяйский бор : поема / Антанас Баранаускас ; пер. з литов. Н. Тихонова ; грав. И.М. Кузминскиса. – Вильнюс : "Vaga", 1976. – 59 с.
173958
  Сорокин В. Анилиды глюкоз и некоторые их превращения / [соч.] Василия Сорокина ; Из Агроном. лаб. Казан. ун-та // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань : Тип.. ун-та, 1888
173959
  Сорокин В. Анилиды и толуиды глюкоз : Материалы по вопросу о зависимости вращательной способности производных сахаристых веществ от их состава / [соч.] Василия Сорокина // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань : Тип.. ун-та, 1888


  На обл. дарств. надпись Реформатскому от автора [надпись частично обреза при переплете]
173960
  Сорокин В.И. Анилиды и толуиды глюкоз : Материалы по вопросу о зависимости вращательной способности производных сахаристых веществ от их состава / [соч.] Василия Сорокина. – Казань : Тип.. Императорского [Казанского] ун-та, 1887. – 96 с.


  На обл. дарств. надпись Реформатскому от автора [надпись частично обреза при переплете]
173961
  Наку А. Анилиды тиогликолевой и 1-меркаптопропионовой кислот как реагенты для экстракционно-фотометрического определения некоторых элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Наку А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1963. – 16л.
173962
  Одрина Н.А. Анилитические формы сослагательного накопления в английском языке. Том 1 : Автореф... канд. филол.наук: / Одрина Н. А.;. – Киев, 1948. – 233л.
173963
  Одрина Н.А. Анилитические формы сослагательного накопления в английском языке. Том 2 : Автореф... канд. филол.наук: / Одрина Н. А.; КГУ. – Киев, 1948. – 299л. – Бібліогр.:с.1-13
173964
  Белогурова С.П. Анималистическая проза как феномен общественного сознания на рубеже 19 - 20 веков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 115-123. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
173965
  Гализина Е.Е. Анималистические образы как источник смыслообразования в русской культуре второй половины XIX - начала ХХ века (на примере архитектурного декора г. Саратова) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 3. – С. 37-40. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается проблема дифференциации терминов, связанных с изображением животных. В рамках исследования предпринята попытка определения региональной специфики этой образной системы в русском архитектурном декоре второй половины XIX - начала ХХ вв.
173966
   Анималисты России : Живопись. Скульптура. Монументальное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Графика. Плакат. Тувинское камнерезное искусство. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1987. – [80] с.
173967
  Волос А.Г. Аниматор : [роман] / Андрей Волос. – Москва : Зебра Е, 2005. – 271с. – ISBN 5-94663-177-2
173968
  Сычева А. Аниматор Гарри Бардин и его персонажи // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 12. – С. 66-78


  Родословная Деда Мороза не такая уж и многовековая. Родился он в одно время с появлением гляциологии - науки о природных льдах и снегах.
173969
  Бурдина Э. Анимация в жизни Ирины Борисовой // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 58-61
173970
  Воронина А.Б. Анимация в этнографическом туризме // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 23-28. – Библиогр.: 5 назв.
173971
  Акимова Д.В. Анимация Хаяо Миядзаки: поэтика художественного образа // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2011. – № 958-ІІ. – С. 15-22. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 44). – ISSN 0453-8048
173972
  Палецкий Анимизм, как принцип понимания мира / Палецкий. – 112с.
173973
  Казакова Вера Михайловна Анион - радикалы мостиковых гетероциклических соединений : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Казакова Вера Михайловна; Моск. ин. тонкой хим. технологии. – М., 1973. – 39л.
173974
  Зыкова В.В. Аниониты на основе полиаллиаламина и ди- и триэпоксидных эфиров. : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Зыкова В.В.; АН Каз. ССР Ин-тут хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
173975
  Дрягилева Р.И. Анионная и координационно-анионная сополимеризация с альдегидами : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Дрягилева Р.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1971. – 18л.
173976
  Кочетов Е.В. Анионная полимеризация акрилонитрила, инициированная триэтилфосфином : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Кочетов Е.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва-Черноголовка, 1968. – 22л.
173977
  Яхимович Р.И. Анионная полимеризация ангидридов а-ацетилен-крабоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Яхимович Р.И.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1966. – 15 с.
173978
  Соловьянов А.А. Анионная полимеризация окиси этилена. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Соловьянов А.А.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1970. – 12л.
173979
  Базилевская Неонила Петровна Анионная полимеризация олигоэфиракрилатов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02075 / Базилевская Неонила Петровна ; АН УССР Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1973. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24
173980
  Арест-Якубович Александр Аронович Анионная полимеризация углеводородных мономеров под действием новых инициаторов на основе щелочноземельных и щелочных металлов : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Арест-Якубович Александр Аронович ; Научно-исслед. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1981. – 48 с.
173981
  Шварц М. Анионная полимеризация. / М. Шварц. – М., 1971. – 671с.
173982
  Игнатьев Николай Владимирович Анионные b-комплексы 1,3,5 - трис (трифторметилсульфонил) бензола и их окисление : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Игнатьев Николай Владимирович; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1980. – 20л.
173983
   Анионные комплексы меди (II) с оксимами пирувиламинокислот / Р.Д. Лампека, С.В. Павлова, И.О. Фрицкий, Т.С. Искандеров, В.В. Скопенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 9/10. – С. 13-17. – ISSN 0041-6045


  Синтезированы и исследованы методами ИК-, электронной, ЭПР-спектроскопии и электроспрей масс-спект-рометрии 7 новых анионных координационных соединений меди (II) с оксимами пирувиламинокислот. Показано, что лиганды входят в состав комплексов в виде ...
173984
  Скопенко В.В. Анионные нитрозокарбамилцианметанидные и карбамилцианамидные комплексы некоторых металлов / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, Х. Келер // Коорд. химия, 1986. – №1
173985
  Кононов Ю.С. Анионообменная сорбция и разделение платины и палладия : Автореф... канд. хим.наук: / Кононов Ю.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1966. – 25л.
173986
  Нечай Н.А. Анионообменное разделение пятивалентного ванадия и шестивалентного хрома : Автореф... канд .хим.наук: / Нечай Н. А.; ЛГУ. – Л., 1966. – 20л.
173987
  Зверева М.Н. Анионообменное разделение цинка, кадмия и свинца и отделение их от некоторых элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Зверева М.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1959. – 13л.
173988
  Малыгина Н.П. Анисья : роман / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1984. – 319с.
173989
  Васильев В.В. Аничков мост / В.В. Васильев. – Ленинград, 1973. – 47 с.
173990
  Сорока В. Ані батога, ані пряника // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Щодо книги Альфі Кона "Покарання нагородою".
173991
  Онищенко К. Ані Лорак зачарувала Європу // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2 с. обкл. – ISSN 0868-9644
173992
  Максак Г. Ані поразка, ані перемога. Що принесли Віктору Орбану місцеві вибори? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 5


  "Коли в липні президент Угорщини Янош Адер оголошував дату проведення восьмих за ліком виборів до органів місцевого самоврядування -13 жовтня, навряд чи він сподівався побачити такі бентежні результати для партії свого політичного соратника Віктора ...
173993
  Крамар О.. Ані свободи, ані хліба. Зорієнтована Лукашенкою на кооперацію з Росією білоруська економіка зайшла в глухий кут // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 33/34 (665/666), 14-27.08.2020. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561
173994
  Ціпко А. Анігіляція... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 12


  Нова українська еліта вже формується. В суспільстві має відбутися критичний аналіз прожитих років і процес самоочищення від усього, що стримує його розвиток.
173995
  Боцман А.В. Анізотропія германських претерито-презентних та інхоативних дієслів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 42-55


  Статтю присвячено проблемі функціонування претерито-презентних та інхоативних дієслів у германських мовах. Первісно ці дієслова утворюють глобулярний конгломерат, який поступово набуває ознак гетерогенності з подальшою диференціацією форм на позначення ...
173996
  Парновський С.Л. Анізотропія орієнтації галактик каталогу 2MFGC / С.Л. Парновський, А.В. Тугай // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 3. – С. 366-369. – ISSN 1027-4642
173997
  Продайвода Г.Т. Анізотропія пружних і акустичних властивостей осадочних порід Лисівської глибокої свердловини : геофізика / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Інваріантно-поляризаційним ультразвуковим методом визначено фазові швидкості пружних хвиль зразків керна осадових порід глибокої Лисівської свердловини. Обчислено пружні постійні в триклінному наближенні. Коефіцієнт акустичної анізотропії змінюється ...
173998
   Анізотропія теплофізичних властивостей вуглецевонаповнених епоксидних композитів, сформованих в магнітному полі / П.М. Малежик, М.І. Шут, Т.Г. Січкар, М.М. Лазаренко, А.М. Шут // Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник / Одес. нац. ун-т им.И.И.Мечникова. – Одесса, 2015. – Вып. 52. – С. 28-33. – ISSN 0367-1631
173999
  Альохін О.Д. Анізотропія флуктуацій і градієнт внутрішнього поля неоднорідної рідини в критичному стані // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 357-359. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі аналізу експериментальних даних з гравітаційного ефекту поблизу критичної точки, вивчені висотні залежності деполяризованої критичної опалесценції. Запропоновано утворення в рідині, в гравітаційному полі неоднорідного внутрішнього ...
174000
  Заєць В.І. Анізотропні планарні хвелеводи для невзаємних пристроїв інтегрально-оптичних систем : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.03 / Заєць В.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 12 с.
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,