Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
173001
  Нечитайло Д.А. "Аль-Каида в Йемене" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 36-40. – ISSN 0321-5075
173002
  Нечитайло Д. "Аль-Каида" в Африке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 11. – С. 21-28. – ISSN 0321-5075


  Терористична ісламістська організація "Аль-Каїда" має великий інтерес і до Африки
173003
  Нечитайло Д.А. "Аль-Каида" в Ираке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 11 (628). – С. 18-22. – ISSN 0321-5075
173004
  Нечитайло Д.А. "Аль-Каида" в Ираке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 32-36. – ISSN 0321-5075


  Чому ісламістське угрупування не досягло суттєвих успіхів в Іраці.
173005
  Морозов О. "Альдини" в бібліотечному зібранні Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 73-83
173006
   "Альдини" в бібліотечному зібранні Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька : каталог / Б-ка Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя, Музей рідкісної книги ; автор передмови та упоряд. Олександр Морозов. – Ніжин : Ферокол, 2010. – 40 с. : іл. – 190-річчю бібліотеки Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя присвячується. – (Книжкові пам"ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя / Б-ка Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя, Музей рідкісної книги). – ISBN 978-966-96864-8-0
173007
  Иванов Н.Ф. "Алькор" принимает вызов / Н.Ф. Иванов. – Москва : Патриот, 1991. – 355 с.
173008
  Максаковський В.П. "Альма-матер. Альма-матер..." : География. Говорят выпускники МГУ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 39-40. – ISSN 0016-7207
173009
  Базилевський В. "Альмагама": якість поетичної ртуті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 4, 5


  Творчий портрет українського поета Юрія Буряка та його нова книжка "Альмагама"
173010
  Яровий О.С. "Альпійська балада" В. Бикова і "Модри камень" Олеся Гончара: мотив кохання до чужинки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 476-482. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена проблемам, висвітленим у повістях В. Бикова та Олеся Гончара: кохання між радянським юнаком та дівчиною-іноземкою. Це різні країни, "різні світи". Два письменники говорять про великі ідеї любові та вірності
173011
  Зуєв С.П. "Альпійська балада" Віталія Губаренка: досвід кінематографічного прочитання опери // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 75-82
173012
  Назаренко М.И. "Альтернативная история" в советский период: генезис жанра и динамика жанра // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 212-220


  В статье рассматривается эволюция жанра альтернативной истории в русской литературе конца 1910-х – начала 1990-х гг. и анализируются факторы, определившие ее развитие. У статті розглядається еволюція жанру альтернативної історії в російській ...
173013
  Алтаев В.Я. "Альтернативные сетвые модели" : лекция 12 : цикл лекций по курсу "Моделирование народнохоз. процессов" / В.Я. Алтаев, О.Г. Чеботарев ; МГУ, Эконом. фак., Отд. эконом. кибернетики. – Москва : МГУ
Лекция № 12. – 1968. – 40 с.
173014
  Івон Є.М. "Альфа-гетерозаміщені MIDA боронати" : дис. … канд. хім. наук : 02.00.03 / Івон Євген Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 180, [65] арк. – Бібліогр.: арк. 171-180, [65]
173015
  Івон Є.М. "Альфа-гетерозаміщені MIDA боронати" : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Івон Євген Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
173016
  Куртей С.Д. "Альфа - місто" Франкфурт - на - Майні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 40-46 : фото
173017
   "Альфа" - первая звезда. – М, 1975. – 79с.
173018
  Гулливеров С. "Альфа" в посольстве : записки офицера спецназа / Сергей Гулливеров. – Киев : КНТ, 2018. – 366, [1] с. : ил., фотоил. – Кн. основана на реальных событиях. Жизненная правда об укр. спецслужбах и сотрудниках МИД за рубежом... – ISBN 978-966-373-855-0
173019
  Гулливеров С. "Альфа" подготовка : записки офицера спецназа / Сергей Гулливеров. – Киев : КНТ, 2019. – 407, [1] с. : ил., фотоил. – Кн. основана на реальных событиях. Жизненная правда об укр. спецслужбах и сотрудниках МИД за рубежом... – ISBN 978-966-373-856-7
173020
   "Альфей Менаше" - діти Мойсея // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 38-39 : Фото
173021
  Кочубей Ю.М. "Альянс цивілізацій" і роль сходознавства // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 58-62. – ISSN 1608-0599
173022
   "Амадеус в рекламе не нуждается" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 9 [прилож.] : фото
173023
  Птахів Семен "Амадеус Украина" - лучшая команда, с которой я когда-либо работала // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
173024
   "Амадеус Украина" и "КИЙ АВИА" подписали новый контракт // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 2 (Прилож). – ISSN 1998-8044
173025
  Дяченко Олена "Амазонки" у війську або "Плюси" та "мінуси" гендерної політики в Збройних Силах України // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3 (105). – С. 8-9
173026
   "АМАКС Золотое кольцо" готов к приему гостей : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 79 : Фото
173027
  Тинторетто Якопо [Альбом репродукций] / Тинторетто Якопо. – М-Л. : Советский художник, 1964. – 15с.
173028
  Шишкин И.И. [Альбом репродукций] / И.И. Шишкин; [текст А.Н. Савинова]. – [Изд. 4-е]. – Москва : Искусство, 1965. – 13 с. : 40 л. ил., 1 портр.
173029
  Дега Эдгар [Альбом репродукций] / Дега Эдгар. – Москва : Советский художник, 1965. – 39с.
173030
  Тимченко Марфа Ксенофонтівна [Альбом. Авт. вступ. статті та упор. Б.С. Бутник-Сіверський] / Тимченко Марфа Ксенофонтівна. – Київ : Мистецтво, 1974. – 62 с.
173031
  Чюрленис М.К. [Альбом] : 32 репродукции / М.К. Чюрленис. – Вильнюс, 1968. – 32 л. репр. – Расст.знак для науч.фонда:СФ/1156298
173032
  Керимов Г.М. Аль-Газали и суфизм / Г.М. Керимов. – Баку, 1969. – 111 с.
173033
  Кирабаев Н.С. Аль-Газали и философия восточного перипатетизма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-15. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
173034
  Бершадська І.А. Аль-газалі як апологет раціональності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 201-203
173035
  Джанматова Х.И. Аль-Кинди и его философские взгляды : Автореф... канд. филос.наук: / Джанматова Х. И.; АН УзССТ, Ин-т филос. и права. – Ташкент, 1971. – 24л.
173036
  Касымжанов А.Х. аль-Фараби / А.Х. Касымжанов. – Алма-Ата, 1974. – 36с.
173037
  Курмангалиева Галия Курмангалиевна Аль-Фараби и интеллектуально-духовные искания исламского средневековья // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 128-139. – Бібліогр.: с. 129-137, 139. – ISSN 0042-8744
173038
  Федоренко Т.О. Аль-Хорезмі - один з найвидатніших учених усіх часів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 44-45. – ISSN 2518-7104
173039
  Аль-Райсуні Аль-Шура = Al-shura : Коранічний принцип ради / Ахмад аль-Райсуні. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2020. – 35, [1] с. – На обкл. назва укр., англ. – Бібліогр. в прим.: с. 35. – (Серія МІІД "Книга у скороченому викладенні", ISSN IIIT Books-in-Brief Series). – ISBN 978-966-416-752-6
173040
   Альбом-справочник по оборудованию радио-трансляционных узлов. – М, 1948. – 169с.
173041
  Моисеенко Е.Е. Альбом репродукции. / Е.Е. Моисеенко. – Л, 1975. – 43с.
173042
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – Москва, 1954. – 11с.
173043
  Герасимов С.В. Альбом репродукций / С.В. Герасимов. – Москва, 1955. – 2с. : ил.
173044
  Герасимов Сергей Васильевич Альбом репродукций / Герасимов Сергей Васильевич. – Москва, 1955. – 2с.
173045
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; сост. и вступ. ст.: Н. Барсамова. – Москва : Изогиз, 1955. – 9 с., 20 л. ил. : ил.
173046
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – М, 1956. – 19с.
173047
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – М, 1958. – 48с.
173048
  Пракситель Альбом репродукций / Пракситель. – Москва, 1958. – 12 с.
173049
  Брюллов К.П. Альбом репродукций / К.П. Брюллов ; [сост. и авт. вступ. ст. В. Петров]. – Москва : Изогиз, 1958. – 66 с. : ил. – (Мастера русского искусства)
173050
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; [сост. и авт. вступ. ст.: Н. Барсамов]. – Москва : Изогиз, 1958. – 44 с. : ил. – (Мастера русского искусства)
173051
  Брейгель П. Альбом репродукций : [изоматериал] / Питер Брейгель ; сост. и автор вступ. ст. Р. Климов. – Москва : Государственное издательство изобразительного искусства, 1959. – 16 с., 24 л. ил. – (Мастера мирового искусства)
173052
  Рембрандт Харменс ван Рейн Альбом репродукций / Рембрандт Харменс ван Рейн. – М, 1959. – 16с.
173053
  Козловский М.И. Альбом репродукций / М.И. Козловский. – М., 1959. – 16с.
173054
  Лансере Е.Е. Альбом репродукций / Е.Е. Лансере. – Москва, 1959. – 4 с. : ил.
173055
  Рерих Н.К. Альбом репродукций / Н.К. Рерих. – Москва, 1959. – 8с.
173056
  Серов В.А. Альбом репродукций / В.А. Серов. – Москва, 1959. – 87с.
173057
  Соколов П.П. Альбом репродукций / П.П. Соколов. – М., 1959. – 14с.
173058
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – М, 1960. – 14с.
173059
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Москва, 1960. – 12с.
173060
  Менье К. Альбом репродукций / К. Менье. – М., 1960. – 11с.
173061
  Караваджо М. да Альбом репродукций / М. да Караваджо. – М., 1960. – 12с.
173062
  Рябушкин А.П. Альбом репродукций / А.П. Рябушкин. – М., 1960. – 17с.
173063
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – Москва, 1960. – 63с.
173064
  Вучетич Е.В. Альбом репродукций / Е.В. Вучетич. – Москва, 1960. – 114с.
173065
  Давид Ж.-Л. Альбом репродукций / Ж.-Л. Давид. – Москва, 1960. – 15 с.
173066
  Ге Н.Н. Альбом репродукций / Н.Н. Ге. – М, 1961. – 16с.
173067
  Васнецов А.М. Альбом репродукций / А.М. Васнецов. – Москва, 1961. – 13с.
173068
  Поликлет Альбом репродукций / Поликлет. – М, 1961. – 30с.
173069
  Маковский В.Е. Альбом репродукций / В.Е. Маковский. – Москва, 1961. – 82с.
173070
  Машков И.И. Альбом репродукций / И.И. Машков. – Москва, 1961. – 34с.
173071
  Соломатин Л.И. Альбом репродукций / Л.И. Соломатин. – М., 1961. – 11с.
173072
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва, 1961. – 16с.
173073
  Шевченко Т.Г. Альбом репродукций / Т.Г. Шевченко. – Москва : Изогиз, 1961. – 17с.
173074
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – Москва, 1961. – 11с.
173075
  Пимоненко Н.К. Альбом репродукций / Н.К. Пимоненко. – М, 1962. – 7с.
173076
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – Москва, 1962. – 12с.
173077
  Шарден Альбом репродукций / Шарден, , Жан-Батист Симеон. – М., 1962. – 11с.
173078
  Милле Ж.Ф. Альбом репродукций / Ж.Ф. Милле. – Москва-Ленинград, 1962. – 12с.
173079
  Касаткин Н.А. Альбом репродукций / Н.А. Касаткин. – Москва, 1962. – 12с.
173080
  Констебль Д. Альбом репродукций / Д. Констебль. – М., 1962. – 14с.
173081
   Альбом репродукций. – М., 1963. – с.
173082
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Москва, 1963. – 13с.
173083
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Москва, 1963. – 13с.
173084
  Перов В.Г. Альбом репродукций / В.Г. Перов. – Москва, 1963. – 14с.
173085
  Васильев Ф.А. Альбом репродукций / Ф.А. Васильев. – Москва-Ленинград, 1963. – 11с.
173086
  Веронезе П. Альбом репродукций / П. Веронезе. – Москва, 1963. – 12с.
173087
  Венецианов А.Г. Альбом репродукций / А.Г. Венецианов. – Москва-Ленинград, 1963. – 11с.
173088
  Дерегус Альбом репродукций / Дерегус. – Київ, 1963. – 16с.
173089
  Григореску Н. Альбом репродукций / Н. Григореску. – М., 1963. – 12с.
173090
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – Москва, 1963. – 11с.
173091
  Хогарт У. Альбом репродукций / У. Хогарт. – М.-Л., 1963. – 16с.
173092
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; [текст: Н.С. Барсамова]. – Москва : Акад. художеств СССР, 1963. – 17 с., 42 л. ил. : ил.
173093
  Серов В.А. Альбом репродукций / В.А. Серов. – Москва, 1964. – 17с.
173094
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – Москва, 1964. – 12с.
173095
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – М., 1964. – 16с.
173096
  Вермеер Дельфтский Альбом репродукций / Вермеер Дельфтский. – Москва-Ленинград, 1964. – 18с.
173097
  Пименов Ю.И. Альбом репродукций / Ю.И. Пименов. – Москва, 1964. – 24с.
173098
  Микеланджело Б. Альбом репродукций / Б. Микеланджело. – Москва, 1964. – 26с.
173099
  Коро К. Альбом репродукций / К. Коро. – М, 1965. – 13с.
173100
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва, 1965. – 3с.
173101
  Серов В.А. Альбом репродукций / В.А. Серов. – 2-е изд. – Москва, 1965. – 17с.
173102
  Щедрин С.Ф. Альбом репродукций / С.Ф. Щедрин. – Москва, 1965. – 13с.
173103
  Ренуар О. Альбом репродукций / О. Ренуар. – М., 1966. – 27с.
173104
  Знгр Ж. Альбом репродукций / Ж. Знгр. – Ленинград, 1967. – 86с.
173105
  Пиросманишвили Альбом репродукций / Пиросманишвили, 1967. – 34с.
173106
  Габашвили Г.И. Альбом репродукций / Г.И. Габашвили. – М., 1967. – 10с.
173107
  Непостаев В. Альбом репродукций / В. Непостаев. – Ярославль, 1968. – 102с.
173108
  Кузнецов П.В. Альбом репродукций / П.В. Кузнецов. – М., 1968. – 111с.
173109
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Москва, 1968. – 28с.
173110
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва, 1968. – 27с.
173111
  Сикейрос Давид Альфаро Альбом репродукций / Сикейрос Давид Альфаро. – Ленинград, 1969. – 87с.
173112
  Моне Клод Альбом репродукций / Моне Клод. – Ленинград, 1969. – 138 с.
173113
  Манизер М.Г. Альбом репродукций / М.Г. Манизер. – Москва, 1970. – 195с.
173114
  Крымов Н.П. Альбом репродукций / Н.П. Крымов. – М, 1970. – 104с.
173115
  Серов В.А. Альбом репродукций / В.А. Серов. – Москва, 1970. – 28с.
173116
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва, 1970. – 22с.
173117
  Сезанн П. Альбом репродукций / П. Сезанн. – Москва, 1970. – 4с.
173118
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – М, 1971. – 56с.
173119
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – Москва, 1971. – 56с.
173120
  Лысенко А.Г. Альбом репродукций / А.Г. Лысенко. – М., 1971. – 30с.
173121
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Л, 1971. – 160с.
173122
  Мунхалов А.П. Альбом репродукций / А.П. Мунхалов. – Ленинград, 1971. – 4с.
173123
  Пиццинато А. Альбом репродукций / А. Пиццинато. – М, 1971. – 27с.
173124
  Рембрандт Харменс ван Рейн Альбом репродукций / Рембрандт Харменс ван Рейн. – Москва, 1971. – 28с.
173125
  Рембрандт Харменс ван Рейн Альбом репродукций / Рембрандт Харменс ван Рейн. – Москва, 1971. – 28с.
173126
  Ренуар П.-О. Альбом репродукций / П.-О. Ренуар. – Москва, 1972. – 28с.
173127
  Перов В.Г. Альбом репродукций / В.Г. Перов. – Москва, 1972. – 12с.
173128
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – Москва, 1972. – 142с.
173129
  Пименов Ю.И. Альбом репродукций / Ю.И. Пименов. – Л, 1972. – 37с.
173130
  Кузнецов П.В. Альбом репродукций / П.В. Кузнецов. – Москва, 1972. – 122с.
173131
  Бурак А.Ф. Альбом репродукций / А.Ф. Бурак ; [вступ. ст. Б.П. Павловского ; Союз художников РСФСР, Свердловск. орг.]. – Свердловск : [б. и.], 1972. – 47 с. : ил.
173132
  Арнольд В. Альбом репродукций / Арнольд В. – Москва : Современный художник, 1972. – 7 с., [38] л. ил.
173133
  Рерих Н.К. Альбом репродукций / Н.К. Рерих. – Москва, 1972. – 14с.
173134
  Юон К.Ф. Альбом репродукций / К.Ф. Юон. – Л, 1972. – 31с.
173135
  Чуйков С.А. Альбом репродукций / С.А. Чуйков. – Москва, 1972. – 4с.
173136
  Жмуйдзинавичюс А.А. Альбом репродукций / А.А. Жмуйдзинавичюс ; [авт. предисл. П. Гудинас]. – Москва : Сов. художник, 1972. – 11 с., [35] л. ил. : 11 с. с портр., ил.
173137
  Юон К.Ф. Альбом репродукций / Юон К.Ф. ; Гос. Третьяковская галерея. – Москва : [Изобразительное искусство], 1973. – [4] с. с ил.; 12 л. ил. – (Сер. : Образ и цвет)
173138
  Брюллов К.П. Альбом репродукций / К.П. Брюллов ; предисл. Я. Брука. – Москва : Изобразительное искусство, 1973. – 4 с., [12] л. ил. : ил. – На тит. л. : (Гос. Третьяковская галерея). – (Государственная Третьяковская галерея. [Образ и цвет])
173139
  Сафронов В.А. Альбом репродукций / В.А. Сафронов. – Л., 1973. – 7с.
173140
  Самсонов Е.И. Альбом репродукций / Е.И. Самсонов. – Москва, 1973. – 15с.
173141
  Фомин П.Т. Альбом репродукций / П.Т. Фомин; Сазонов К. – Ленинград, 1973. – 8с.
173142
  Блок П.П. Альбом репродукций : [альбом репродукций] / П.П. Блок ; Моск. обл. организация Союза художников РСФСР. – Москва : [б. и.], 1973. – 12 с. : ил.
173143
  Браговский Э. Альбом репродукций / Э. Браговский ; вступ. ст. А.Т. Ягодовской. – Москва : Советский писатель, 1973. – 59 с. : ил.
173144
  Браговский Э.Г. Альбом репродукций / Э.Г. Браговский ; предисл. А. Ягодовской. – Москва : Советский художник, 1973. – 17 с., [21] л. ил. – ([художники шестидесятых годов])
173145
  Берзинь Б.А. Альбом репродукций / Б.А. Берзинь ; [предисл.: Е. Короткевич]. – Москва : Советский художник, 1973. – [15] с. : ил.; 23 л. ил. – (Художники шестидесятых годов)
173146
  Гончаров А.Д. Альбом репродукций / А.Д. Гончаров; Нехорошев Ю.И. – Ленинград, 1973. – 143с.
173147
  Кузнецов Н.А. Альбом репродукций / Н.А. Кузнецов. – Москва, 1973. – 15с.
173148
  Машков И.И. Альбом репродукций / И.И. Машков. – Ленинград, 1973. – 199с.
173149
  Полюшенко А.П. Альбом репродукций / А.П. Полюшенко. – М., 1973. – 11с.
173150
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – М, 1973. – 16с.
173151
  Моне Клод Альбом репродукций / Моне Клод. – Москва, 1973. – 3с.
173152
  Пасрро К. Альбом репродукций / К. Пасрро. – Ленинград, 1973. – 30с.
173153
  Пикассо П. Альбом репродукций / П. Пикассо. – Ленинград, 1974. – 21с.
173154
  Моне Клод Альбом репродукций / Моне Клод. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 4с.
173155
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Ленинград, 1974. – 26с.
173156
  Босх И. Альбом репродукций / И. Босх ; авт. текста и сост. Г. Фомин. – Москва : Искусство, 1974. – 159 с. : ил. – Библиогр.: с. 159 (46 назв.) и Библиогр. в примеч.: с. 148-156
173157
  Ван Гог Альбом репродукций / Ван Гог. – Ленинград, 1974. – 27с.
173158
  Верещагин В.В. Альбом репродукций / В.В. Верещагин. – Москва, 1974. – 20с.
173159
  Васнецов В.М. Альбом репродукций / В.М. Васнецов. – Москва, 1974. – 16с.
173160
  Федотов П.А. Альбом репродукций / П.А. Федотов. – Л., 1974. – 175с.
173161
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва, 1974. – 13с.
173162
  Шатохин Б.Я. Альбом репродукций / Б.Я. Шатохин. – Москва, 1974. – 15с.
173163
  Пластов А.А. Альбом репродукций / А.А. Пластов. – Л., 1974. – 53с.
173164
  Брюллов К.П. Альбом репродукций / К.П. Брюллов. – 2-е изд. – Москва : Изобразительное искусство, 1974. – [4] с., 12 л. ил. : ил. – (Серия "Государственная Третьяковская галерея. Образ и цвет")
173165
  Абдуллаев М. Альбом репродукций / М. Абдуллаев. – Баку : Ишыг, 1974. – 56 с. : ил.
173166
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; предисл. Н.С. Барсамова. – Москва : Изобразит. искусство, 1974. – 14 с., [15] л. ил. : ил., портр. – (Рус. художники)
173167
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва
1. – 1974. – 4с.
173168
  Репин И.Е. Альбом репродукций / И.Е. Репин. – Москва, 1975. – 4с.
173169
  Обозенко Д. Альбом репродукций / Д. Обозенко. – Ленинград, 1975. – 17с.
173170
  Кузнецов П.В. Альбом репродукций / П.В. Кузнецов. – Москва, 1975. – 463с.
173171
  Серов В.А. Альбом репродукций / В.А. Серов. – Москва, 1975. – 5с.
173172
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – М, 1976. – 11с.
173173
  Алексеев А.И. Альбом репродукций / А.И. Алексеев ; предисл.: П. Муратова. – Москва : Художник РСФСР, 1976. – 8 с., [16] л. ил. : ил.
173174
  Шебеко К.И. Альбом репродукций / К.И. Шебеко. – Ленинград, 1977. – 16с.
173175
  Ратников А.М. Альбом репродукций / А.М. Ратников. – М, 1978. – 14с.
173176
  Роосвальт У. Альбом репродукций / У. Роосвальт. – М, 1979. – 63с.
173177
  Венецианов А.Г. Альбом репродукций / А.Г. Венецианов. – Москва, 1979. – с.
173178
  Ван Дейк Альбом репродукций / Ван Дейк, Антонис. – Москва, 1979. – 4с.
173179
  Рефрежье А. Альбом репродукций / А. Рефрежье. – Москва, 1981. – 31с.
173180
  Петуваш Ф.М. Альбом репродукций / Ф.М. Петуваш. – Ленинград, 1981. – 4с.
173181
  Эрьзя Альбом репродукций / Эрьзя, (Нефедов). – Саранск, 1981. – 272с.
173182
  Джумадурды Д. Альбом репродукций / Д. Джумадурды. – Москва, 1982. – 28 с.
173183
  Баба Корнелиу Альбом репродукций / Баба Корнелиу ; авт.-сост. М.Т. Кузьмина ; Акад. художеств СССР, НИИ теории и истории изобразит. искусств. – Москва : Изобразительное исство, 1982. – 127 с. – (Мастера Акад. художеств СССР)
173184
  Брюллов К.П. Альбом репродукций 1799-1852 / К.П. Брюллов ; [сост. и авт. вступ. ст.: Д. Мигдал]. – Ленинград ; Москва : Советский художник, 1964. – [12] с., [25] л. ил. : ил. – (Русские художники)
173185
  Ватто Антуан Альбом репродукций и каталог / Ватто Антуан. – Ленинград, 1973. – 153 с.
173186
  Федотов А П. Альбом репродукций. / А П. Федотов, . – М., 1958. – 52с.
173187
  Верещагин В.В. Альбом репродукций. / В.В. Верещагин. – Москва, 1959. – 16с.
173188
  Мясоедов Г.Г. Альбом репродукций. / Г.Г. Мясоедов. – М., 1959. – 13с.
173189
  Максимов В.М. Альбом репродукций. / В.М. Максимов. – М., 1959. – 47с.
173190
  Корзухин А.И. Альбом репродукций. / А.И. Корзухин. – М., 1960. – 13с.
173191
  Ван Дейк Антонис Альбом репродукций. / Ван Дейк Антонис; Смольская Н.Ф. – Москва, 1963. – 14с.
173192
  Соколов И.А. Альбом репродукций. / И.А. Соколов. – Москва, 1966. – 14с.
173193
  Серебрякова З.Е. Альбом репродукций. / З.Е. Серебрякова. – М, 1969. – 22с.
173194
  Микешин М.О. Альбом репродукций. / М.О. Микешин. – М., 1971. – 15с.
173195
  Салахов Таир Альбом репродукций. / Салахов Таир. – М., 1972. – 17с.
173196
  Попков В. Альбом репродукций. / В. Попков. – М, 1973. – 9с.
173197
  Федотов А П. Альбом репродукций. 1815-1852 / А П. Федотов, . – Ленинград-Москва, 1961. – 12с.
173198
  Касіян В.І. Альбом репродукцій / В.І. Касіян. – Київ, 1962. – 19с.
173199
  Пащенко О.С. Альбом репродукцій / О.С. Пащенко. – Київ, 1964. – 11с.
173200
  Говдя П.І. Альбом репродукцій / П.І. Говдя. – Київ, 1964. – 11с.
173201
  Манайло Ф Ф. Альбом репродукцій / Ф Ф. Манайло, . – К, 1970. – 15с.
173202
  Гарас Г. Альбом репродукцій / Г. Гарас. – К, 1971. – 11с.
173203
  Яблонска Т.Н. Альбом репродукцій / Т.Н. Яблонска. – К., 1971. – 4с.
173204
  Чернявський Г.Г. Альбом репродукцій / Г.Г. Чернявський. – К, 1972. – 79с.
173205
  Шолтес З. Альбом репродукцій / З. Шолтес. – К, 1973. – 35с.
173206
  Богаєвский К.Ф. Альбом репродукцій / К.Ф. Богаєвский; К.Ф. Богаєвський ; авт. вступ. статті та упоряд. Р.Д. Бащенко. – Київ : Мистецтво, 1973. – 26 с. : іл.
173207
  Контратович Е. Альбом репродукцій / Е. Контратович. – Київ, 1973. – 25с.
173208
  Пата Т.Я. Альбом репродукцій / Т.Я. Пата. – К., 1973. – 94с.
173209
  Шаталін В. Альбом репродукцій / В. Шаталін. – Київ, 1974. – 14с.
173210
  Федченко В.Х. Альбом репродукцій / В.Х. Федченко. – Київ, 1974. – 12с.
173211
  Філатов К. Альбом репродукцій / К. Філатов. – Київ, 1974. – 4с.
173212
  Кошовий Степан Альбом репродукцій / Кошовий Степан. – Київ, 1974. – 151с.
173213
  Будников О.Г. Альбом репродукцій / О.Г. Будников ; вступ. ст. та упоряд. П. Білецького. – Київ : Мистецтво, 1975. – 18 с. – (Художники України)
173214
  Хмельницький О.П. Альбом репродукцій / О.П. Хмельницький. – К, 1976. – 9с.
173215
  Шелюто М. Альбом репродукцій / М. Шелюто. – К, 1976. – 4с.
173216
  Чернов Л. Альбом репродукцій / Л. Чернов. – К., 1979. – 24с.
173217
  Сафаргалін А. Альбом репродукцій / А. Сафаргалін. – К., 1980. – 16с.
173218
  Насєдкін А.Л. Альбом репродукцій / А.Л. Насєдкін. – Київ, 1980. – 116с.
173219
  Кричевський Ф.Г. Альбом репродукцій / Ф.Г. Кричевський. – Київ, 1980. – 140с.
173220
   Альбом репродукцій картин радянських художників України з виставки 1945 р.. – Київ : Радянська Україна, 1945. – 6 с.
173221
  Попов О.О. Альбом репродукцій. / О.О. Попов. – Київ, 1974. – 10с.
173222
  Кривенко М.І. Альбом репродукцій: Вибрані твори художника. / М.І. Кривенко. – Київ, 1984. – 23с.
173223
  Макаров А.И. Альбом репрродукций / А.И. Макаров. – М, 1973. – 15с.
173224
  Лисик А. Альбом рисунків та малярства Євгена Лисика // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 66-69. – ISSN 0130-1799
173225
  Иогансон Б.В. Альбом рисунков / Б.В. Иогансон. – Москва, 1960. – 32с.
173226
   Альбом рисунков для выпиливания по дереву. – Л, 1928. – 20с.
173227
   Альбом русских народных сказок и былин, 1875
173228
  Марисова И.В. Альбом с фотоснимками к диссертации "Хозяйственное значение, биология и распространение дроздовых УССР" : Дис... наук: / Марисова И.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 51л.
173229
  Назаренко М. Альбом С.И. Пономарева "Киев в русской поэзии" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 212-225. – ISBN 966-7825-78-7
173230
  Обозненко Д. Альбом сатирических рисунков / Д. Обозненко. – Москва : Советский художник, 1987. – [46] с.
173231
   Альбом сварной аппаратуры сахарной промышленности. – К., 1935. – 103 с.
173232
   Альбом снимков с памятников старины в Костроме, 1890. – 32 л. : 32 снимка
173233
   Альбом Советской карикатуры. – Москва, 1927. – 66с.
173234
  Крылова Т.Н. Альбом спектральных кривых коэффициента отражения тонких непоглощающих слоев на поверхности стекла / Т.Н. Крылова, 1956. – 71с.
173235
  Евграфов Ю.П. Альбом схем важнейших процессов внутриклеточного обмена и биосинтеза веществ / Ю.П. Евграфов. – 2-е изд, доп. – М., 1965. – 31с.
173236
   Альбом схем з кримінального процесу. Загальна частина : навч. посіб. / Р.І. Благута, О.М. Гумін, Ю.В. Гуцуляк, Л.О. та ін. Сергієнко; Р.І. Благута, О.М. Гумін, Ю.В. Гуцуляк, Л.О. Сергієнко, О.Є. Устюгова, А.Я. Хитра ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : [б. в.], 2006. – 148 с.
173237
  Ягупов В.В. Альбом схем із загальної та військової психології / В.В. Ягупов; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 109с. – ISBN 966-594-099-6
173238
  Абрамова В.М. Альбом схем із судово-почеркознавчої експертизи : навч. посібник / В.М. Абрамова [та ін.] ; Мін-во внутр. справ України ; НАВСУ. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 120 с. – ISBN 966-8037-16-2
173239
   Альбом схем по общей части советского уголовного права. – М, 1986. – 67с.
173240
   Альбом схем по советскому уголовному праву. – К, 1984. – 225с.
173241
  Васильев И.М. Альбом схем по советскому уголовному праву. / И.М. Васильев, Ю.Я. Гутман. – Москва, 1971. – 63с.
173242
   Альбом схем по советскому уголовному праву. Часть особенная. – К, 1973. – 171с.
173243
   Альбом схем по советскому уголовному процессу. – Київ, 1968. – 140с.
173244
  Новиков А.Г. Альбом схем фактурных машин ФМЕ и ВА-345М / А.Г. Новиков. – Москва, 1973. – 40с.
173245
  Архипов П.Н. Альбом схем электронной клавишной вычислительной машины "Элка-22М" : учеб. пособ. / П.Н. Архипов ; Управление подготовки кадров ЦСУ СССР. – Москва : Статистика, 1970. – 46 с. : 4 табл.
173246
  Архипов П.Н. Альбом схем электронной клавишной вычислительной машины "Элка-22М" : учеб. пособ. / П.Н. Архипов, М.А. Левин, В.В. Морозов ; Главное упрввление подгот. и повыш. квалификации работников учета ЦСУ СССР. – Москва : Статистика, 1973. – 52 с.
173247
  Сивков М.В. Альбом схем электронных вычислительных приставок ВП-2 и ВП-3 : [альбом] / М.В. Сивков, Л.А. Острокопытов ; ЦСУ СССР ; Главное управление подготовки иповышения квалификации работников учета. – Москва : Статистика, 1973. – [65] с., [65] с. ил
173248
  Боярский И. Альбом схем, документов, учетных регистров, документограмм по курсу "Бухгалтерский учет в промышленности" : учеб. пособ. / И. Боярский, Я. Вайсфельд ; ЦСУ СССР, Управление подготовки кадров счетных работников. – Москва : Статистика
Тема "Учет денежных средств и расчетов". – 1966. – 32 с.
173249
  Боярский И.А. Альбом схем, документов, учетных регистров, документограмм по курсу "Бухгалтерский учет в промышленности" : учеб. пособ. / И.А. Боярский, Я.Л. Вайсфельд ; ЦСУ СССР, Упр. подготовки кадров счетных работников. – Москва : Статистика
Темы: Учет готовой продукции и ее реализации, "Учет фондов, целевого финансирования, ссуд и финансовых результатов". – 1967. – 10 с., [50] схем.
173250
  Боярский И. Альбом схем, документов, учетных регистров, документограмм по курсу "Бухгалтерский учет в промышленности" : учеб. пособ. / И. Боярский, Я. Вайсфельд ; ЦСУ, Упр. подготовки кадров счетных работников. – Москва : Статистика
Тема "Учет труда и заработной платы". – 1968. – 40 с.
173251
  Боярский И.А. Альбом схем, документов, учетных регистров, документограмм по курсу "Бухгалтерский учет в промышленности" : учеб. пособ. / И.А. Боярский, Я.Л. Вайсфельд : ЦСУ СССР, Глав. упр. подгот. и повышения квалификации работников учета. – Москва : Статистика
Темы: "Учет производства и калькуляция себестоимости продукции". – 1972. – 64 с.
173252
   Альбом схематических карт районов СССР на весну 1935 года. – М, 1935. – 57с.
173253
  Гальченко С.А. Альбом Тараса Шевченка 1845 року : наук. дослідж., комент. / Сергій Гальченко // Альбом 1845 року : [комплект. вид.] / Т.Г. Шевченко. – Факсим. відтворення. – Київ : Веселка, 2013. – 31, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-01-0583-6; 978-966-01-0584-3
173254
   Альбом теоретических кривых глубинных зондирований становлением поля в горизонтально-неоднородных средах. – Новосибирск, 1979. – 72с.
173255
   Альбом теоретических кривых глубинных зондирований становлением поля в горизонтально-неоднородных средах. – Новосибирск, 1979. – 148с.
173256
   Альбом теоретических кривых МПП над вертикальным цилиндром, погруженным в проводящее полупространство. – Новосибирск, 1982. – 4с.
173257
  Константинов Г.Н. Альбом теоретических кривых пространственного распределения магнитного поля от моделей / Г.Н. Константинов, Л.С. Константинова. – Ленинград, 1966. – 18с.
173258
   Альбом теоретических кривых электрического каротажа скважин. – Москва, 1964. – 52с.
173259
   Альбом течений жидкости и газа. – Москва : Мир, 1986. – 184 с.
173260
   Альбом типовых геолого-геофизических разрезов скважин нефтяных и газовых районов СССР. – Москва
1. – 1969. – 232с.
173261
   Альбом типовых геолого-геофизических разрезов скважин нефтяных и газовых районов СССР. – Москва
Ч. 2. – 1970. – 232с.
173262
   Альбом типовых геолого-геофизических разрезов скважин нефтяных районов Волго-Уральской провинции. – Москва, 1961. – 115с.
173263
   Альбом типовых схем водоподготовки для котельных малой и средней мощности. – Москва
1. – 1958. – 40с.
173264
   Альбом українського кіно. – К, 1928. – 51с.
173265
   Альбом фотокопий материалов по палеонтологии. – Москва. – с.
173266
   Альбом фотокопий материалов по палеонтологии. – Москва. – с.
173267
   Альбом фотокопий материалов по палеонтологии : Ikonographie der Land und Susswasser-Mollusken. Bd. 4. – Москва. – с.
173268
   Альбом фотокопий материалов по палеонтологии. – Москва. – с.
173269
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
173270
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии : Die Land und Susswasser - Conchilien der Vorvelt. – Москва. – с.
173271
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
173272
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии : Die Gongerien und Paludinenschichten Slavoniens und deren Faunen. – Москва. – с.
173273
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
173274
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с. – Текст франц. и немецкий
173275
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
173276
  Лукина Н.В. Альбом хантыйских орнаментов (восточная группа) / Н.В. Лукина. – Томск, 1979. – 240с.
173277
   Альбом химического оборудования, изготовляемого заводами УССР. – К, 1965. – 283с.
173278
   Альбом хозяйственных пород домашней птицы. – Санкт-Петербург : Типография железнодорожных издыний, 1905. – 147
173279
   Альбом художественных произведений Николая Николаевича Ге : биографический очерк : с приложениями, примечаниями, офортом, исполненным проф. Матэ, и 56 рис. (6 в тексте и 50 на отдельных листах) / сост. Анатолий Викторович Половцов (бывш. дир-р Общего Архива Министерства Имп. Дворца). – Москва : Изд. Н.Н. Ге и "Посредника", 1904. – 15 с., 100 л. ил. : ил., портр.


  Ил.: Матэ, Василий Васильевич (1856-1917)
173280
  Пилипчук О.Д. Альбом художественных работ / Оксана Пилипчук. – Киев : ПВНЗ МІГП, 2020. – 203, [1] с. : ил. – Текст парал. рус., англ. – ISBN 978-966-97897-0-9
173281
   Альбом художніх діаграм. Третій п`ятирічний план розвитку народного господарства СРСР. – К, 1940. – с.
173282
   Альбом художніх творів викладачів і співробітників Національного університету : живопис, графіка, худож. фот., декор.-приклад. мистецтво / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [авт. проекту: В.Г. Білик, В.О. Лозовой (керівник)]. – Харків : Право, 2012. – 79, [1] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-966-458-393-7
173283
  Пешков Е.О. Альбом чертежей-изделий / Е.О. Пешков, Н.И. Фадеев. – Москва, 1958. – 198с.
173284
  Жук И.П. Альбом чертежей библиотечного оборудования / И.П. Жук, М.Я. Гильман; Наркомпрос РСФСР, НИИ библиотековедения рекомендательной библиографии. – Москва, 1937. – 84 с.
173285
  Букштейн М.С. Альбом чертежей для деталирования электротехнических и радиоэлектронных устройств / М.С. Букштейн. – Изд. 2-е., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1966. – 56 с. отд. л. черт. в папке : черт.
173286
  Букштейн М.С. Альбом чертежей для детвалировок по электротехнике и радиоэлектронике / М.С. Букштейн ; под общ. ред. С.С. Станкова. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1964. – 51 отд. л. в папке
173287
  Ботвинников А.Д. Альбом чертежей для чтения : пособ. для учителей / А.Д. Ботвинников. – Москва : Просвещение, 1966. – 216 с. : ил.
173288
  Байков Н.А. Альбом чертежей и технических условий на запасные части к трактору "Универсал" / Байков Н.А. – Москва : Сельхозгиз, 1946. – 41 с. текста, 156 с. черт.
173289
  Зевакин Ф.Н. Альбом чертежей и технических условий на запасные части к трактору ЧТЗ С-60 / Ф.Н. Зевакин. – Москва, 1947. – 22 с.
173290
  Красиков А.И. Альбом чертежей изделий для занятий по труду / А.И. Красиков. – М., 1969. – 237с.
173291
   Альбом чертежей инвентарных приспособлений для возведения строительных конструкций. – М
4. – 1964. – 74с.
173292
   Альбом чертежей инвентарных приспособлений для возведения строительных конструкций. – М.
5. – 1965. – 152 с.
173293
  Кутовой И.Д. Альбом чертежей инструмента и ремонтного оборудования для МТС и МТМ / И.Д. Кутовой, Ф.И. Лобанов. – М., 1947. – 447с.
173294
  Роганов Г.Н. Альбом чертежей к методике специальной графики. / Г.Н. Роганов. – отдел 1. – М., 1940. – 193с.
173295
   Альбом чертежей производственного инвентаря для машиносчетных установок. – Москва, 1959. – 32с.
173296
  Дубов А.Г. Альбом чертежей школьного учебно-хозяйстенного оборудования / А.Г. Дубов, А.К. Бешенков. – М, 1968. – 176с.
173297
   Альбом южно-русской областной сельскохозяйственной промышленности и кустарной выставки в Екатеринославе 1910. – Екатеринослав, 1910. – 280с.
173298
  Модзалевский Б.Л. Альбом Юрия Никитича Бартенева / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1911. – [2], 22 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1910, т. 15, кн. 4
173299
   Альбом ядерных реакторов. – Москва, 1959
173300
  Петрашик В. Альбом, сотворений серцем // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, І. Волощук [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 130-131. – ISSN 0130-1799
173301
  Голембієвська Т. Альбом. / Т. Голембієвська. – К., 1972. – 5с.
173302
  Марке А. Альбом. / А. Марке. – М., 1972. – 86с.
173303
  Чичкан Л.І. Альбом. / Л.І. Чичкан. – К., 1972. – 5с.
173304
  Томенко Г. Альбом. / Г. Томенко. – К., 1975. – 34с.
173305
  Иванов С.В. Альбом. / С.В. Иванов. – М, 1975. – 19с.
173306
  Переяславец М.В. Альбом. / М.В. Переяславец. – М., 1984. – 45с.
173307
  Канивец И.И. Альбом. "Роль почв в садоводстве". (О размещении плодовых насаждений, подготовке и уходе за почвой в промышленных садах) : Дис... наук: / Канивец И.И.; АН СССР Молд. филиал. Почвенный ин-т. – Кишинев, 1958. – 70л.
173308
  Туркиа Р. Альбом: Портрет. Пейзаж. Натюрморт / Р. Туркиа. – Москва, 1984. – 34с.
173309
  Борзенко О.І. Альбомне віршування та рання поезія Лесі Українки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – С. 9-14. – (Серія "Філологія" ; вип. 89). – ISSN 2227-1864
173310
  Білокур К.В. Альбор репродукцій / К.В. Білокур; вступ. сл. О. Гончар ; впорядкув.: В. Нагай. – Київ : Мистецтво, 1975. – 24 с. : іл.
173311
  Вальчинская И.Л. Альбрехт Альтдорфер / И.Л. Вальчинская. – Москва, 1977. – 120с.
173312
  Меркулов В.Л. Альбрехт Галлер (1708-1777) / В.Л. Меркулов. – Л., 1981. – 183с.
173313
  Матвиевская Г.П. Альбрехт Дюрер-учёный / Г.П. Матвиевская. – М., 1987. – 239с.
173314
  Чечулин Н.Д. Альбрехт Дюрер / Н.Д. Чечулин. – Птгр, 1923. – 103с.
173315
   Альбрехт Дюрер : гравюры из собрания ГМИИ. – Москва : Советский художник, 1971. – 12, [42] с.
173316
  Львов С.Л. Альбрехт Дюрер / С.Л. Львов. – М., 1977. – 302с.
173317
  Львов С.Л. Альбрехт Дюрер / С.Л. Львов. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 320с.
173318
  Миронов А.М. Альбрехт Дюрер, его жизнь и художественная деятельность / Миронов Ал. М.
173319
  Дюрер А. Альбрехт Дюрер. / А. Дюрер. – Москва : Советский художник, 1972. – 156 с.
173320
  Бутакова Е. Альбрехт Дюрер: пределы прекрасного // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 12 (88). – С. 26-49. – ISSN 1819-6268
173321
  Видиборець С.В. Альбумін: історичні аспекти // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 245-254
173322
  Лоцанс В.А. Альвеновские и замедленные магнитозвуковые волны в активных областях на солнце. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Лоцанс В.А.; АН СССР. – М, 1980. – 16л.
173323
  Лукашенко Н.П. Альвеококкоз (альвеолярный эхинококкоз) / Н.П. Лукашенко. – Москва : Медицина, 1975. – 325с.
173324
  Ирвинг В. Альгамбра / В. Ирвинг. – Москва, 1979. – 349 с.
173325
  Ирвинг В. Альгамбра : новеллы / В. Ирвинг. – Москва : Художественная литература, 1989. – 446с. – ISBN 5-280-00894-X
173326
  Ирвинг В. Альгамбра : Новеллы / В. Ирвинг. – Москва : Художественная литература, 1990. – 446с.
173327
   Альгимантес Масюлис. – Москва, 1976. – 14с.
173328
  Лазоренко Г.Е. Альгиновая кислота и ее ионообменные свойства (аккумуляция радионуклидов Sr, Zn и Ce из морской воды) : Автореф... канд. биол.наук: / Лазоренко Г.Е.; АН УССР. Ин-т биол. южных морей. – Севастополь, 1971. – 25л.
173329
  Охапкин А.Г. Альгологическая характеристика сапробности водохранилищ Волжского каскада : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Охапкин А.Г.; АН УССР.Ин-т гидробиологии. – Киев, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
173330
  Коршиков А.А. Альгологические заметки. / А.А. Коршиков
1. – 1925. – с.
173331
  Горбунова Н.П. Альгология / Н.П. Горбунова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 255с.
173332
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 4, № 3. – 1994
173333
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 7, № 1. – 1997
173334
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 7, № 2. – 1997
173335
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 7, № 3. – 1997
173336
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 7, № 4. – 1997
173337
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 8, № 2. – 1998
173338
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 8, № 3. – 1998
173339
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 8, № 4. – 1998
173340
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 8, № 1. – 1998
173341
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 9, № 1. – 1999
173342
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 9, № 2. – 1999
173343
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 9, № 3. – 1999
173344
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 9, № 4. – 1999
173345
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 10, № 2. – 2000
173346
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 10, № 3. – 2000
173347
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 10, № 4. – 2000
173348
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 10, № 1. – 2000
173349
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 11, № 1. – 2001
173350
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 11, № 2. – 2001
173351
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 11, № 3. – 2001
173352
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 11, № 4. – 2001
173353
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 12, № 1. – 2002
173354
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 12, № 2. – 2002
173355
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 12, № 3. – 2002
173356
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 12, № 4. – 2002
173357
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 13, № 1. – 2003
173358
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 13, № 2. – 2003
173359
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 13, № 3. – 2003
173360
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 13, № 4. – 2003
173361
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 14, № 1. – 2004
173362
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 14, № 3. – 2004
173363
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 14, № 4. – 2004
173364
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 14, № 2. – 2004
173365
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 15, № 1. – 2005
173366
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 15, № 2. – 2005
173367
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 15, № 3. – 2005
173368
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 15, № 4. – 2005
173369
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 16, № 4. – 2006
173370
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 16, № 1. – 2006
173371
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 16, № 3. – 2006
173372
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 16, № 2. – 2006
173373
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 17, № 1. – 2007
173374
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 17, № 2. – 2007
173375
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 17, № 3. – 2007
173376
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 17, № 4. – 2007
173377
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 18, № 1. – 2008
173378
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 18, № 3. – 2008
173379
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 18, № 4. – 2008
173380
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 18, № 2. – 2008
173381
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 19, № 3. – 2009
173382
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 19, № 2. – 2009
173383
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 19, № 1. – 2009
173384
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 19, № 4. – 2009
173385
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 20, № 3. – 2010
173386
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 20, № 1. – 2010
173387
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 20, № 2. – 2010
173388
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 20, № 4. – 2010
173389
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 21, № 2. – 2011
173390
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 21, № 3. – 2011
173391
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 21, № 4. – 2011
173392
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 22, № 1. – 2012
173393
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 22, № 2. – 2012
173394
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 22, № 4. – 2012
173395
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 22, № 3. – 2012
173396
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 23, № 1. – 2013
173397
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 23, № 4. – 2013
173398
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 23, № 2. – 2013
173399
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 23, № 3. – 2013
173400
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 24, № 1. – 2014
173401
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 24, № 2. – 2014
173402
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 24, № 3. – 2014
173403
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 24, № 4. – 2014
173404
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 25, № 1. – 2015. – 114 с. – Резюме на укр. яз
173405
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 25, № 2. – 2015. – С. 115-230. – Резюме на укр. яз
173406
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 25, № 3. – 2015. – С. 231-354. – Резюме на укр. яз
173407
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 25, № 4. – 2015. – С. 355-450. – Резюме на укр. яз
173408
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 26, № 1. – 2016. – 122 с. – Резюме на укр. яз
173409
   Альгология = Algologia : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного ; голов. ред. Вассер С.П. ; редкол.: Андреева-Григорович А.С., Волошко Л.Н., Генкал С.И. [и др.]. – Киев : Академперіодика, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 26, № 3. – 2016. – С. 235-346. – Резюме на укр., англ. яз.
173410
   Альгология = Algologia : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного ; голов. ред. Вассер С.П. ; редкол.: Андреева-Григорович А.С., Волошко Л.Н., Генкал С.И. [и др.]. – Киев : Академперіодика, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 26, № 2. – 2016. – С. 121-236. – Резюме на укр., англ. яз.
173411
  Свиренко Д.О. Альгологічне дослідження цікавого купиння коло Дніпропетровська. / Д.О. Свиренко. – C. 223-267
173412
  Штина Э.А. Альгофлора болот Карелии и ее динамика под воздействием естественных и антропогенных факторов / Э.А. Штина. – Ленинград : Наука, 1981. – 272с.
173413
  Догадина Т.В. Альгофлора водоемов очистных сооружений и ее роль в очистке стоков : Автореф... Канд.биол.наук: 094 / Догадина Т.В.; АН УССР. – Киев, 1970. – 17л.
173414
   Альгофлора и микрофлора Средней Азии. – Ташкент : Фан, 1976. – 344с.
173415
  Федий В.А. Альгофлора р.Ворсклы. : Автореф... канд. биол.наук: / Федий В.А.; МВО СССР. Каф. гидробиологии Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1950. – 10 с.
173416
  Халилов С.А. Альгофлора Чардинского водохранилища. / С.А. Халилов. – Ташкент, 1976. – 166с.
173417
  Лазурский В.В. Альд и альдины / В.В. Лазурский. – М., 1977. – 135с.
173418
   Альдини та венеційські видання XVI століття : каталог видань з фондів Наук. б-ки Чернів. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд. О.І. Шилюк ; відп. за вип. М.Б. Зумшан]. – Чернівці : Місто, 2023. – 156 с. : іл. – Покажчики: с. 132-151. – Бібліогр.: с. 152-153. – (Скарби університетської книгозбірні ; вип. 3). – ISBN 978-617-652-348-2
173419
   Альдо Леопольд // Гуманітарний екологічний журнал : міжнародний екологічний журнал / Київ.еколого-культурний центр ; редкол.: Борейко В.Е., Войцеховський К., Гараєв А.С. [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 25, вип. 4 (90). – С. 32-35. – ISSN 1727-2661
173420
   Альдостеронсинтаза, полиморфизм ее гена CYP11B2 при артериальной гипертензии и ассоциированных с нею кардиоваскулярных заболеваниях (обзор литературы) / Д.К. Милославский, С.Н. Коваль, И.А. Снегурская, В.В. Божко, Е.Н. Щенявская // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (54). – С. 18-28. – ISSN 2224-1485
173421
  Ухли В.В. Альдук : повесть / Владимир Ухли ;. – Москва : Советский писатель, 1973. – 96 с.
173422
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Альзира, или Американцы : трагедия. – Изд. 3-е, противу первых в некоторых местах исправленное. – Москва : В Университетской типографии, 1811. – 66с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, корінець та куточки зі шкіри
173423
  Франко І. Алькай і Сапфо : Тексти й студія д-ра Івана Франка. З подобизною старинних портретів / І. Франко. – Львів : Загальна друкарня, 1913. – 50с. – (Міжнародна б-ка ; Ч. 11)


  В кн. також уpив. з твоpів Алкея і Сапфо в пеp. І.Я. Фpанка.
173424
  Олійник Х. Алькмаар. Сир усьому голова // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 84-87 : фото
173425
  Смирнов В. Алькоголь та його небезпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 4-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
173426
   Альма-матер Антона Макаренка / підготувала Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  У 2014-му виповнилося 100 років від початку діяльності Полтавського учительського інституту - попередника Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.
173427
  Пьохов В.А. Альма-матер наш кумир! // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 308. – ISBN 978-966-2710-92-2


  Вірш до 20-річчя Одеського інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (російською)
173428
  Левицька Л. Альма-матер опікується своїми воїнами // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 15 листопада (№ 221). – С. 8


  Четверо випускників Тернопільського нац. економічного унту (ТНЕУ) потрапили на передову з перших днів протистоянь на Сході. Ректор А. Крисоватий ніколи не залишить своїх воїнів наодинці з проблемами. Андрій Ігорович передав хлопцям зимові бушлати та ...
173429
  Лук"яненко О. Альма-матер пам"ятає своїх Героїв // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 3 березня (№ 40). – С. 7


  У Державному університеті "Житомирська політехніка" урочисто відкрито дошку пам"яті "Наші герої". На най увічніли імена випускників вишу, які загинули на сході України, боронячи нашу державу від російської агресії.
173430
  Шот М. Альма-матер Пулюя та Горбачевського постала в Тернополі у бронзі // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 14 листопада (№ 214). – С. 16


  У Тернополі врочисто відкрили бронзовий макет будівлі першої державної гімназії.
173431
  Иванов Р. Альма-мачеха // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 36 (626), 12 сентября. – С. 33-35. – ISSN 2305-3364


  Як облаштовуються студенти вузів із зони АТО. Как обустраиваются студенты вузов из зоны АТО.
173432
  Иванова Е. Альма-ненька // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2013. – № 48 (587). – С. 24-26


  Іноземці про українську освіту. "...Туркменка Нигера Хамраева <...>уверена, что Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко , где она изучает международное право, дает образование не хуже, чем Гарвард...".
173433
  Брюховецький В. Альма-патер // Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 42. – С. 16
173434
   Альма Матер - ніхто не забутий // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 20 травня (№ 19/20). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про публікацію серії видань із спільною назвою "Київський національний університет імені Тараса Шевченка - видатні вихованці та педагоги". Шойно вийшло нове видання "Петро Тимофійович Тронько" (Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, ЄМ. Скляренко).
173435
  Бедзик Ю.Д. Альма матер : роман / Юрій Бедзик. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1964. – 305 с.
173436
   Альманах-календар "Гомону України" на ... рік. – Торонто : Гомін України, 1957
173437
   Альманах : Литературный сборник. – Берлин : Книгоиздат Г. Каспари, 1914. – С. 53-270. – Кн. разделена на 2 ч. в переплетной мастерской


  Авторы: А. Б.Курт фон-Кнобельсдорф, М. Сукенников
173438
   Альманах. – Москва
Вып. 28. – 1980
173439
  Огієнко І. Альманах "Болгарська україністика": тематика і проблематика досліджень // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 462-469. – ISSN 2218-0567
173440
  Зорівчак Р.П. Альманах "Вінок русинам на обжинки" - джерело перших англомовних перекладів української художньої прози // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103-106. – Бібліогр.: с. 106. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  У світлі концепції полі системи розглянуто зачатки історії сприйняття українського художнього слова англомовним світом, зокрема перші переклади української літературної та народної казки в Англії. Дослідження проведено в широкому контексті ...
173441
   Альманах "Гомону України" = Almanac of "Homin Ukrainy" / "Гомін України", альманах. – Торонто : Накладом громадського тижневика "Гомін України"
1996. – 1996. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" = Library of "Homin Ukrainy" ; ч. 79)
173442
   Альманах "Гомону України" = Almanac of "Homin Ukrainy" / "Гомін України", альманах. – Торонто : Накладом громадського тижневика "Гомін України"
1997. – 1997. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" = Library of "Homin Ukrainy" ; ч. 80)
173443
   Альманах "Гомону України" = Almanac of "Homin Ukrainy" / "Гомін України", альманах. – Торонто : Накладом громадського тижневика "Гомін України"
1999. – 1999. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" = Library of "Homin Ukrainy" ; ч. 82)
173444
   Альманах "Гомону України" = Almanac of "Homin Ukrainy" / "Гомін України", альманах. – Торонто : Накладом громадського тижневика "Гомін України"
2000. – 2000. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" = Library of "Homin Ukrainy" ; ч. 83)
173445
   Альманах "Гомону України" = Almanac of "Homin Ukrainy" / "Гомін України", альманах. – Торонто : Накладом громадського тижневика "Гомін України"
2001. – 2001. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" = Library of "Homin Ukrainy" ; ч. 84)
173446
   Альманах "Гомону України" на рік 1977. – Торонто : Гомін України, 1977. – 232с. – (Б-ка видавництва "Гомін України" ; Ч.48)
173447
   Альманах "Гриф" 1903-1913. – Москва : Тип. В.М.Саблина, 1914. – 184, X, III, [2] c.


  Авторы: А. Б.Курт фон-Кнобельсдорф, М. Сукенников
173448
  Клименко І.В. Альманах "Гроно" - видання літературно-мистецької групи "Гроно" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 335-344. – ISSN 2222-4203
173449
  Чухліб Т Альманах "Дніпрові хвилі" : з історії заснування та функціонування // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 60-65. – ISBN 966-7773-70-1
173450
  Вознюк В. Альманах "За красою" гуртував українських письменників // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 25 вересня (№ 19). – С. 7


  "За красою" – літературно-художній альманах. Виданий 1905 у Чернівцях на честь О. Кобилянської О. Луцьким коштом М. Грабчука.
173451
   Альманах "Земля и фабрика". – Москва : ГИХЛ
№ 13. – 1931
173452
  Михайлин І.Л. Альманах "Киевлянин" М. Максимовича // Історія української журналістики : період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики : підручник для вищої школи / І.Л. Михайлин. – 3-тє, доповн. і поліпш. – Харків : Прапор, 2005. – С. 207-218. – ISBN 966-7880-95-8
173453
  Петров К.А. Альманах "Физиология Петербурга" в контексте жанровых традиций своего времени // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 82-89. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)


  В статье проанализирована жанровая природа известного альманаха, выпущенного в 1845 году под редакцией Н.А. Некрасова.
173454
   Альманах "Франкіана" : матеріали Наук.-практ. конф. "Іван Франко у XXI ст.: виклики та перспективи", присвяч. 165-тій річниці від дня народж. Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті : Київ, 25 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. фонд ім. Івана Франка, Центр вивч. творчої спадщини Івана Франка ; [за заг. ред. М. Мозер]. – Київ : Київський університет, 2021. – 213, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пр. 1746136 напис: Шановному панові Ректору, Володимиру Анатолійовичу, в день знань!. З повагою директор Центру І. Франка. Підпис.
173455
   Альманах 2008-2012 Міжнародної україно-німецької літературної премії імені Олеся Гончара = Almanach 2008-2012 Deutsch-Ukrainischer Literatur-Forderpreis Oles Hontchar / [упоряд. Л. Гончар]. – Київ : Нова Січ ; [Агентство Україна], 2012. – 233, [1] с. : іл. – Парал. назва нім. мовою. – ISBN 978-966-2157-68-0
173456
   Альманах Артели писателей "Круг". – Москва - Ленинград : Круг
Вып. 3. – 1924. – 326 c.
173457
   Альманах библиофила. – Л, 1929. – 432с.
173458
   Альманах библиофила. – М
4. – 1973. – 255с.
173459
   Альманах библиофила. – М
2. – 1975. – 304с.
173460
   Альманах библиофила. – Москва
Ч. 3. – 1976. – 256 с.
173461
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 5. – 1978
173462
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 6. – 1979
173463
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 7. – 1979
173464
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 8. – 1980
173465
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 9. – 1980
173466
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 11. – 1981
173467
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 12. – 1982
173468
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 13. – 1982
173469
   Альманах библиофила. – М, 1983. – 433с.
173470
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 14. – 1983
173471
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 15. – 1983
173472
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 16. – 1984. – 280 с.
173473
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 17. – 1985. – 312 с.
173474
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 18. – 1985. – 296 с.
173475
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 19. – 1985. – 312 с.
173476
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 20. – 1986. – 328 с.
173477
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 21 : "Слово о полку Игореве". 800 лет. – 1986. – 312 с.
173478
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 22. – 1987. – 320 с.
173479
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 23. – 1987
173480
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 24 : Книга Монголии. – 1988. – 384 с.
173481
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 25. – 1989
173482
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 26 : Тысячелетие русской письменной культуры (988-1988). – 1989. – 256 с.
173483
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 27. – 1990. – 304 с.
173484
   Альманах видавництва "Гомін України". Бібліотека видавництва "Гомін України" = Almanac of "Homin Ukrainy". – Торонто
  Ч. 84. – 1998. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах "98
173485
   Альманах гомону України на 1997 рік. – Торонто, 1997. – 224с.
173486
   Альманах для всех. – 1910-1912. – Санкт-Петербург : Изд."Нов. дурн для всех" ; [Тип. И.Г. Трейлоба]
Кн. 1. – 1910. – 194 с. – Кн. разделена на 2 ч. в переплетной мастерской


  Автор: Николай Архипов [писевд.] - Бенштейн, Николай Архипович (Моисей ) (1880 — не ранее 1945 ?)
173487
   Альманах журнала "Советский воин". – Москва : Военное издательство
Вып. 1 : В. Пикуль "Барбаросса". – 1991
173488
   Альманах журнала "Советский воин". – Москва : Военное издательство
Вып. 2 : В. Пикуль "Барбаросса". – 1991
173489
   Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
Вип. 1. – 2009
173490
  Рясна О.О. Альманах М. Максимовича "Киевлянин": історія видання, проблематика // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.63-72
173491
   Альманах молодих письменників. – К, 1947. – 116с.
173492
   Альманах молодих письменників. – К, 1947. – 112с.
173493
   Альманах молодих письменників Львівщини. – Львів, 1948. – 127с.
173494
   Альманах на висшия институт за Народно стопанство "Д.Благоев" - Варна. – Варна, 1981. – 350с.
173495
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
1964 год. – 1964
173496
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 2. – 1965
173497
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 3. – 1965
173498
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 4. – 1966
173499
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 5. – 1966
173500
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 6. – 1967
173501
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 7. – 1967
173502
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 8. – 1970
173503
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 9. – 1970
173504
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 10. – 1971
173505
   Альманах немецкой литературы. – М
1. – 1991. – 400с.
173506
   Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич. – ISBN 966-7996-28-Х
Т. 1 : Художні переклади. – 2002. – 276 с.
173507
   Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич. – ISBN 966-7996-37-9
Т. 2, кн. 2 : Наукові переклади. – 2002. – 280 с.
173508
   Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич. – ISBN 966-7996-28-Х
Т. 2, кн. 1 : Наукові переклади і дослідження. – 2002. – 288 с.
173509
   Альманах пошани й визнання Полтавщини = Almanac of honour and recognition of the Poltava Land : 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентац.-іміджне вид. – презентац.-іміджне вид. – Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. – 205, [3] с. : фот. – Назва обкл., тит. арк., текст, зміст парал. укр., англ.
173510
   Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Андрійко О.Ф. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
Вип. 2 : Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. – 2011. – 315, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
173511
   Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
173512
   Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
Вип. 4 : Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – 2013. – 464 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 95-річчя створення Національноі академії наук України
173513
   Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
Вип. 5 : Правовий світогляд: людина і право. – 2014. – 608 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 65-річчя Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН УКраїни
173514
   Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
Вип. 6 : Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. – 2015. – 608 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
173515
   Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2524-017X
Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – 2016. – 448 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
173516
   Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2524-017X
Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – 2017. – 420 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
173517
   Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2524-017X
Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – 2020. – 364, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
173518
   Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2524-017X
Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – 2021. – 338, [6] с. – Резюме укр., англ. мовами
173519
   Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2524-017X
Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – 2022. – 450, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
173520
   Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2524-017X
Вип. 14 : Трансформація законодавства України в сучасних умовах. – 2023. – 533, [1] c. – DOI: 10.33663/2524-017X - Резюме укр., англ. мовами
173521
   Альманах прем"єр : [в 4 т.] : 100 років першій сцені України / М-во культури України, Нац. акад. драмат. театр ім. Івана Франка ; [авт. ідеї: М. Захаревич]. – Київ : Антиквар
[Т. 1] : 2016. – 2020. – 70, [2] с. : фотоіл. – Описано за обкл.
173522
   Альманах прем"єр : [в 4 т.] : 100 років першій сцені України / М-во культури України, Нац. акад. драмат. театр ім. Івана Франка ; [авт. ідеї: М. Захаревич]. – Київ : Антиквар
[Т. 2] : 2017. – 2020. – 71, [1] с. : фотоіл. – Опис за обкл.
173523
   Альманах прем"єр : [в 4 т.] : 100 років першій сцені України [2020-1920] / М-во культури України, Нац. акад. драмат. театр ім. Івана Франка ; [авт. ідеї: М. Захаревич]. – Київ : Антиквар
[Т. 3] : 2018. – 2020. – 70, [2] с. : фотоіл. – Опис за обкл.
173524
   Альманах прем"єр : [в 4 т. : 100 років першій сцені України 2020-1920] / М-во культури України, Нац. акад. драмат. театр ім. Івана Франка ; [авт. ідеї: М. Захаревич]. – Київ : Антиквар
[Т. 4] : 2019. – 2020. – 62, [5] с. : фотоіл.
173525
   Альманах психологических тестов. – Москва : КСП, 1995. – 397, [1] с. – (Psychology. Психология личности). – ISBN 5-88694-019-7
173526
   Альманах Север / Изд. Всеволода Соловьева. – 1889-1890. – Санкт-Петербург : Тип. Н.А. Лебедева
[на 1890 г.]. – 1889. – VI, 314, [4] с., 2 л. портр. : ил. – Бесплатное прилож. к журналу "Север" за 1889 г. - С. [1-4] реклама


  Авторы: В.И. Немирович-Данченко, К.К. Случевский, В.Г. Авсеенко, Е. Марков, Ф.Н. Берг, А.П. Доброславин, Я.П. Полонский, В.С. Соловьев, П.П. Гнедич, А.Н. Майков и др. Авторы: Немирович-Данченко, Василий Иванович (1844/45-1936) Случевский, ...
173527
   Альманах сектору безпеки України / DCAF ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-7272-93-7
2012. – 2013
173528
   Альманах современной корейской литературы. – Пхеньян
1. – 1957. – 605с.
173529
   Альманах современной корейской литературы. – Пхеньян
2. – 1957. – 333 с.
173530
   Альманах современной корейской литературы. – Пхеньян
5. – 1958. – 455 с.
173531
   Альманах современной корейской литературы. – Пхеньян
6. – 1958. – 515 с.
173532
   Альманах трьох : [збірка віршів]. – Київ : [Вид.] Т-ва Укр. Письменників ; [Видруковано в друк. Т-ва І.М. Кушнерева та Спілки], 1920. – 62 с. – (Т-ва Укр. Письменників)


  Зміст: Прагнення; Закохання / О. Слісаренко. "В хитанні безлистлих верб..."; "У рожево-сумних блисках дня..."; "Чую твій стогін в ночі..."; "У тебе тонке болісне обличча..."; Фрагменти минулого / М. Любченко [К. Котко]. Гімни Св. Терезі / М. Семенко.
173533
  Стельмах Антін. Альманах українських богословів. / Антін. Стельмах. – Львів, 1914. – 293с.
173534
   Альманах Українського Братського Союзу = Almanac of the Ukrainian Fraternal Accociation / Український Братський Союз. – Scranton : [б. в.]
1988. – 1988
173535
   Альманах українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian National Accociation. – Джерзі Ситі - Нью Йорк : Свобода
на рік 1994 : річник 84-й. – 1994. – 288 с.
173536
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі ; Ню Йорк : Свобода
Річник 65 : На рік 1975. – 1975
173537
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 75. – 1985. – іл.
173538
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national nssociation. – Джерзі Ситі : Свобода
N 77. – 1987. – іл.
173539
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 78. – 1988. – іл.
173540
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 79. – 1989. – іл.
173541
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 80. – 1990. – іл.
173542
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 81. – 1991. – іл.
173543
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 82. – 1992. – іл.
173544
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 83. – 1993. – іл.
173545
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Hью-Йорк : Свобода
N 84. – 1994. – іл.


  1997. N 1/2
173546
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian National Association. – Джерзі-Ситі ; Hю-Йорк : Свобода
N 85. – 1995. – іл.


  1997. N 1/2
173547
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 88. – 1998. – іл.
173548
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Парсипані : Свобода
Річник 104. – 2017. – іл.
173549
   Альманах художественной литературы тюркских народов СССР.. – Л. – 178с.
173550
   Альманах цивилистики = Almanah of csvsl law : сборник статей / КНУТШ; Юрид. факультет, каф-ра гражд. права; [редколл.: Т.В. Боднар, А.В. Дзера, Н.С. Кузнецова и др.]. – Киев : Правова єдність. – ISBN 978-966-373-397-5
Вып. 1 : под ред. Р.А. Майданика. – 2008. – 312с. – Шифр дубл.34 Альм.Доп.1 карт юр.
173551
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сборник статей / КНУТШ, Юрид. ф-т, Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. – Киев : Правова єдність. – ISBN 978-966-2183-79-5; 978-966-373-590-0
Вып. 2. – 2009. – 383, [1] с. – Парал. тит. л. англ.
173552
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сборник статей / под ред. Р.А. Майданика ; [редколл. : Боднар Т.В., Дзера А.В., Кузнецова Н.С. и др.] ; КНУТШ, Юридический ф-т, Каф. гражданского права. – Киев : Правова єдність ; Алерта ; КНТ ; Центр учебной литературы. – ISBN 978-611-01-0020-5
Вып. 3. – 2010. – 332 с.
173553
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сборник статей / КНУТШ, Юридический ф-т, Каф. гражданского права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол. : Майданик Р.А. (отв. ред.), Боднар Т.В., Дзера А.В., Кузнецова Н.С., Кохановская Е.В.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ. – ISBN 978-617-566-094-2; 978-611-01-0314-5
Вып. 4. – 2011. – 522, [2] с. – Парал. тит. л. на англ. языке
173554
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність. – ISBN 978-617-566-164-2
Вып. 5. – 2012. – 623, [1] с. – Дополн. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. прим.
173555
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта. – ISBN 978-617-566-312-7
Вып. 6. – 2015. – 552, [1] с. – Дод. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
173556
  Усманова О.В. Альманах як тип неперіодичного видання в історії української журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 335-339


  У статті розглядаються особливості альманахової журналістики в Україні, простежується її роль у літературному та культурному розвитку країни. Авторка наводить думки відомих журналістикознавців щодо питання залучення альманахів до періодичних видань. ...
173557
  Михайлин І.Л. Альманахи "Записки о Южной Руси" і "Хата" Пантелеймона Куліша // Історія української журналістики : період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики : підручник для вищої школи / І.Л. Михайлин. – 3-тє, доповн. і поліпш. – Харків : Прапор, 2005. – С. 226-238. – ISBN 966-7880-95-8
173558
  Евса И.А. Альменда : избр. стихотворения / Ирина Евса. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – 267, [1] с. – ISBN 978-966-489-398-2
173559
  Галеев Р.Г. Альметьевский вариант. / Р.Г. Галеев. – Казань, 1989. – 101,2с.
173560
  Лукаш О. Альнетальний флороценотичний комплекс Східного Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 83-85. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проведений аналіз альнетального флороценотичного комплексу Східного Полісся. Приділена увага його синантропізації. Висвітлений стан охорони заболочених вільшняків у регіоні. The analysis of alnatal florocenotical complex of the Eastern Polissa is ...
173561
  Яшин О.Я. Альона Фоміна / О.Я. Яшин. – Київ, 1952. – 172с.
173562
  Чалий О.В. Альохін Олександр Давидович (- фізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 413. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
173563
   Альохін Олександр Давидович (1938) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 13. – ISBN 978-966-933-054-3
173564
  Груздєв І. Альоша Пєшков. За автобіографічними повістями М. Горького : П"єса на 4 дії, 10 картин / І. Груздєв, О. Форш; Пер. Івана Кологойди. – Київ, 1954. – 99 с.
173565
  Терес Н.В. Альошин Павло Федотович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 9-14. – ISBN 978-966-8653-95-7
173566
  Оришич Т. Альошин Павло Федотович / Т. Оришич, І. Пасько // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 54-55. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
173567
  Короткий В. Альошин Павло Федотович (1881-1961) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 395. – ISBN 5-7707-1062-4
173568
  Тардов М.С. Альошка Богунець. / М.С. Тардов. – К., 1947. – 159с.
173569
  Вальтон (Уолтон, Вильям) Альпака и андская овца / [William Walton] ; пер. с англ. изд. по распор. Главного Моск. Общ. улучшенного овцеводства. – Москва : В университетской тип., 1845. – [2], II, 33 с. : ил.


  Из предисл.: Подлинник этого соч. под загл.: The alpaca is naturalisation in the British Jsles, by William Walton. London, 1844 - прислан на рассмотрение Гл. моск. о-ва улучшенного овцеводства... Секр. О-ва гр. М. Толстой
173570
  Флоренс Р.Н. Альпака из Перу = Европейские ткачи потратили три столетия на то, чтобы перенять навыки древних инков и обеспечить модников уникальной тканью // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 28-30


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
173571
   Альпари на вершинах мира // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 48-49 : фото
173572
   Альперт Семен Аронович : біобібліогр. (до 100-річчя від дня народж.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: О.В. Капліна, О.І. Самофал]. – Харків : Право, 2023. – 26, [2] с. : портр. – Сер. засн. в 2017 р. – Бібліогр.: с. 24-25. – (Харківська школа кримінального процесуального права). – ISBN 978-966-998-491-3
173573
  Гончар О. Альпи / О. Гончар. – Львів : Радянська Україна, 1947. – 136с.
173574
   Альпи від і до // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 34-37 : фото
173575
  Середа Л.И. Альпиды центральной и юго-восточной Чукотки. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 123 / Середа Л.И.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. динам. геологии. – М., 1971. – 23л.
173576
  Быков В.В. Альпийская баллада : повести : пер. с белорус. для ст. школ. возраста / Василь Быков ; В. В. Быков ; Василь Быков ; худож. В. Смирницкий. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 288 с. – (Школьная библиотека)
173577
  Быков В.В. Альпийская баллада : повести : пер. с белорус. / Василь Быков ; худож. И. Ушаков, В. Смирницкий. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 288 с.
173578
  Быков В.В. Альпийская баллада : повесть / Василь Быков ; [художн. Е. Колоколов]. – Омск : Омское книжное издательство, 1990. – 154, [1] с.
173579
  Быков В.В. Альпийская баллада. Сотников : повести : авториз. пер. с белорус. / Василь Быков. – Москва : Воениздат, 1986. – 253, [1] с.
173580
  Быков В.В. Альпийская баллада. Фронтовая страница : повести / Василь Быков ; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1964. – 288 с.
173581
  Шолпо В.Н. Альпийская геодинамика Большого Кавказа / В.Н. Шолпо. – Москва : Недра, 1978. – 176с.
173582
  Лангер Фред Альпийская идиллия. Регионы с видом на горы : путешествие / Лангер Фред, Таппайнер Георг // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 7 : Психология решений. – С. 106-120. – ISSN 1029-5828
173583
  Петров В.Н. Альпийская крепость / В.Н. Петров. – Харьков, 1986. – 310с.
173584
  Гуртуев Э. Альпийская повесть : горская легенда / Э. Гуртуев; пер. с балкар. М.Тучиной. – Москва : Современник, 1973. – 173 с.
173585
  Литовченко Елена Альпийская сказка : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 72-73
173586
  Бакунц А. Альпийская фиалка : роман, рассказы : пер. с арм. : прил. к журн. "Дружба народов" / Аксель Бакунц ; [послесл. С. Агабабяна ; худож. А. Месропян]. – Москва : Известия, 1981. – 495 с. – (Б-ка "Дружбы народов")
173587
  Бакунц А. Альпийская фиалка : проза : пер. с арм. / Аксель Бакунц ; [предисл. Р. Ишханяна]. – Москва : Худож. лит., 1988. – 398, [1] с., 1 л. портр.
173588
   Альпийские вершины : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 90-100 : Фото. – ISSN 1029-5828
173589
  Наринян С.Г. Альпийские ковры Армении : Автореф... д-ра биол.наук: / Наринян С.Г.; АН Арм.ССР. Отд-ние биол. наук. – Ереван, 1967. – 7л. – Бібліогр.:с.70-71
173590
  Колаковский А.А. Альпийские пастбища Очемчирского и Гальского районов АССР Абхазии / А.А. Колаковский. – Сухум, 1935. – 101с.
173591
  Кривцова Лариса Альпийский живописец // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып .8. – С. 14-19


  Калам Олександр - швейцарський художник, пейзажист, графік (1810-1864)
173592
  Дюфур М.С. Альпийский метаморфический комплекс восточной части Центрального Памира / М.С. Дюфур, В.А. Попова, Т.Н. Кривец. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1970. – 128с.
173593
  Чуди Ф. Альпийский мир : с карт. Щвейцарии и рис. / соч. Чуди ; Пер. Л. и Н. Верховских. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Всемирный путешественник" ; Тип. Т-ва "Общественная польза", 1873. – [2], VIII, II, 709 с., 28 л. ил., карт. : ил., карт.
173594
  Гончарова Т. Альпийский пустынник и северная звезда // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 35-38. – ISSN 0235-7089


  Переписка Екатерины II с Вольтером.
173595
  Пронин А.А. Альпийский цикл тектонической истории Земли : Мезозой. Хронология тектонических движений / А.А. Пронин. – Ленинград : Наука, 1973. – 224с.
173596
  Пронин А.А. Альпийский цикл тектонической истории Земли. / А.А. Пронин. – Л., 1973. – 318с.
173597
  Самвелян Н.Г. Альпийский эдельвейс / Н.Г. Самвелян. – Москва, 1983. – 192 с.
173598
   Альпинизм. – М-Л, 1940. – 424с.
173599
   Альпинизм : Программа для спорт. секций коллективов физкультуры по подготовке на значок "Альпинист СССР I ступени". – Москва : Физкультура и спорт, 1946. – 76 с. – Утв. Всесоюз. ком. по делам физ. культуры и спорта при Совете Министров СССР
173600
  Малеинов А.А. Альпинизм / А.А. Малеинов. – М., 1956. – 283с.
173601
   Альпинизм. – К, 1981. – 344с.
173602
  Гарф Б.А. Альпинизм за рубежом / Б.А. Гарф, Ф.А. Кронф. – М., 1957. – 240с.
173603
   Альпинизм. Правила соревнований и восхождений. – М, 1974. – 32с.
173604
  Кудинов Б.Ф. Альпинистские лагери профсоюзов СССР. / Б.Ф. Кудинов. – М, 1949. – 132с.
173605
  Кудинов Б.Ф. Альпинистские лагери профсоюзов СССР. / Б.Ф. Кудинов. – М, 1953. – 172с.
173606
  Кудинов Б.Ф. Альпинистские лагери профсоюзов СССР. / Б.Ф. Кудинов. – 3-е изд. – М, 1955. – 152с.
173607
  Кулназарова К.У. Альпинистские, этноисторические виды туризма Иссык-Кульской области // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 85-90. – Библиогр.: 14 назв.
173608
  Грешнев М. Альпинисты завода "Красный Пролетарий" / М. Грешнев. – М., 1957. – 56с.
173609
  Маречек Б. Альпинисты Советской Киргизии. / Б. Маречек, В. Рацек. – Фрунзе, 1952. – 36с.
173610
   Альпинотипные гипербазиты Анадырско-Корякской складчатой системы. – Новосибирск, 1973. – 320с.
173611
  Базилевский А.Т. Альпинотипные гипербазиты и хромитовое оруднение : Автореф... канд .геолого-минер. наук: 121 / Базилевский А.Т.; АН СССР, Ин-т геохимии. – Москва, 1969. – 22 с.
173612
  Малышев А.А. Альпинотипные гипербазиты Средне-Витимской горной страны и юга Витимского плоскогорья : Автореф... кадн. геол.-мин.наук: 120 / Малышев А.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1972. – 31л.
173613
  Пинус Г.В. Альпинотипные гипербазиты юга Сибири. / Г.В. Пинус, Ю.Н. Колесник. – М., 1966. – 212с.
173614
  Гуріненко П.В. Альпійська айстра / П.В. Гуріненко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 317 с.
173615
  Гуріненко П.В. Альпійська айстра / П.В. Гуріненко. – Київ, 1966. – 368 с.
173616
   Альпійська аюрведа // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 44-47 : фото
173617
  Биков В.В. Альпійська балада : повість / В. Биков ; пер. з білорус. Г. Вігурська. – Киев : Молодь, 1965. – 158 с.
173618
  Заїка-Новацький Альпійська тектоніка Криму (механізм утворення структурних парагенезів) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 35-42. – (Геологія ; Вип. 12)


  Розглянуто дискусійне питання про можливість застосування мобілістської теорії до пояснення тектоніки Кримських гір.
173619
  Бакунц А. Альпійська фіалка : оповідання і повість / А. Бакунц ; пер. з вірмен. А. Манукяна ; вступ. ст. С. Хандазян. – Київ : Дніпро, 1973. – 283 с. : іл.
173620
  Крушинська Олена Альпійське рондо : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 54-61 : Фото
173621
  Горяйнов С. Альпійські тектонічні рухи і соляна тектоніка Східної України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2022. – С. 67-75. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 56). – ISSN 2410-7360
173622
  Снігур С.О. Альпійські троянди : Документальна повість / С.О. Снігур. – Ужгород : Карпати, 1973. – 191 с.
173623
  Смоляк Б.Ф. Альпінарій : афоризми, поради, розважання, напучення / Богдан Смоляк ; [упоряд., ред.: О. Чемерис]. – Вид. 2-ге, допов. – Харків : Майдан, 2016. – 133, [1] с. – ISBN 978-966-372-673-1
173624
   Альпы - Кавказ:Современные проблемы конструктивной географии горных стран : Научные итоги франко-советских полевых симпозиумов в 1974 и 1976 гг. – Москва : Наука, 1980. – 328с
173625
  Меч С. Альпы : Балканский полуостров. Скандинавия и Дания. Финляндия / С. Меч. – 8-е изд. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1909. – 87, 171, 122, 132 с. – Дефект. кн.: в разд.: Финляндия, отсутст. стр. -17-68
173626
  Шишко А. Альпы / А. Шишко. – М, 1944. – 98с.
173627
  Ляшкевич З.М. Альпыйський магматизм юго-западной окраины Евразийского континента // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 83-92 : Рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0203-3100
173628
  Вишенський С.О. Альта / С.О. Вишенський. – Київ, 1989. – 114с.
173629
  Немцов В.И. Альтаир / В.И. Немцов. – М., 1956. – 584с.
173630
  Немцов В.И. Альтаир / В.И. Немцов. – М., 1963. – 510с.
173631
  Немцов В.И. Альтаир. Огненный шар. О том, чего не было / В.И. Немцов. – М., 1987. – 431с.
173632
  Немцов В.И. Альтаир. Осколок солнца. Последний полустанок / В.И. Немцов. – М., 1965. – 839с.
173633
  Губанова Н.Н. Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки / Н.Н. Губанова, С.О. Климова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 14-18. – ISSN 2222-4459
173634
  Коржов О.Ю. Альтерглобалізм як феномен сучасного культурно-цивілізаційного процесу : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Коржов Олексій Юрійович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
173635
  Зварич Р. Альтерглобальні передумови розвитку світовох торгівлі // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 168-179 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1818-5754
173636
  Кайракбаев Б.М. Альтернатива - поиск - решение / Б.М. Кайракбаев. – Алма-Ата, 1990. – 157с.
173637
  Тарази Аким Альтернатива : роман / Аким Тарази ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 430 с.
173638
  Пестушко Валерій Альтернатива "гарячому палінню" : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 7
173639
  Грабовська І.М. Альтернатива (- необхідність вібору між двома можливостями, що виключають одна одну) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 418-419. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
173640
  Леонтович А. Альтернатива Вернадского. Он знал, как избежать самоуничтожения человечества // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 февраля (№ 5). – С. 14


  В этом году исполняется 150 лет со дня рождения В.И.Вернадского. О том, как его наследие влияет на развитие содержания современного школьного образования, размышляет Александр ЛЕОНТОВИЧ, кандидат психологических наук, председатель Общероссийского ...
173641
  Черниш А.М. Альтернатива воєнно-політичній стратегії України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 184-193. – ISBN 966-628-108-8
173642
  Йосипенко О.М. Альтернатива голізму та атомізму як методологічна проблема філософії мови // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 212-218
173643
  Камкин К А. Альтернатива для Германии" как новый элемент партийного ландшафта // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (62), апрель - июнь. – С. 113-118. – ISSN 0201-7083
173644
  Іванов О. Альтернатива для Німеччини - партія євроскептиків у найпотужнішій країні ЄС / О. Іванов, О. Андрієвський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-11. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі німецькомовних джерел та з урахуванням оцінок німецьких та українських дослідників висвітлюється історія виникнення та політична діяльність одного з найновіших політичних утворень ФРН - Альтернативи для Німеччини (АдН). На сьогодні ...
173645
  Чадюк М. Альтернатива є // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 15


  Як співіснують в українцях європейська та пострадянська ідентичність - у дискусії ПЕН-клубу.
173646
  Иванченко В.П. Альтернатива капитализму. Ценностная адаптация процессного подхода в кризисном событии / В.П. Иванченко. – Киев : Кафедра, 2014. – 387, [1] с. – Библиогр.: с. 384-385. – ISBN 978-966-2705-55-3
173647
  Алимов Ю.И. Альтернатива методу математической статистики / Ю.И. Алимов. – Москва, 1980. – 64с.
173648
   Альтернатива морскому отдыху : "Аврора Интур". Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 72 : Фото
173649
  Буданов В.Г. Альтернатива общественного прогресса : Homo Agens : материалы Всесоюзной конференции "Буддизм" : проблемы истории, культуры, современности / В.Г. Буданов ; АН СССР, Ин-т востоковедения ; отв. ред. В.И. Корнев. – Москва : СП "Совинсервис"
Ч. 2. – 1990. – 122 с.
173650
  Ковальчук І.В. Альтернатива позитивізму - історіософія Р. Дж. Коллінгвуда: зміст, значення та дискусійні положення // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 201-207
173651
  Іщенко Н. Альтернатива реальності // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 25, 28


  Як російська пропаганда працює по справі МН 17.
173652
  Ільченко Н.В. Альтернатива ртутному термометру // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 35-36 : фото
173653
  Ілюк А. Альтернатива суду. Як медіація допомагає вирішувати бізнес-конфлікти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 23 серпня - 5 вересня (№ 34/35). – С. 5. – ISSN 1992-9277
173654
  Лозіцький А. Альтернатива суду: куди йти з позовом, якщо традиційне судочинство не викликає довіри? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 17-31 липня (№ 28/29). – С. 22-23. – ISSN 1992-9277
173655
  Прокопенко В.В. Альтернатива у митному законодавстві України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 6. – С. 33-37.
173656
  Ковальчук О.В. Альтернатива юридичному шлюбові // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 2 (40). – С. 34-44.
173657
  Семенов Ю.С. Альтернатива. / Ю.С. Семенов. – Москва
1. – 1975. – 656с.
173658
  Семенов Ю.С. Альтернатива. / Ю.С. Семенов. – Москва
2. – 1976. – 632с.
173659
  Семенов Ю.С. Альтернатива. / Ю.С. Семенов. – Москва
3. – 1977. – 608с.
173660
  Семенов Ю.С. Альтернатива. / Ю.С. Семенов. – Москва
4. – 1978. – 623с.
173661
  Семенов Ю.С. Альтернатива. / Ю.С. Семенов. – М., 1984. – 718с.
173662
   Альтернатива: выбор пути. – М, 1990. – 463с.
173663
   Альтернатива:опыт антологии рок-поэзии. – Москва : Объединение "Всесоюзный молодежный книжный центр", 1991. – 237 с.
173664
  Осташко Т. Альтернативи 1918 року // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 17 (545) 27.04.-3.05.2018. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  До 100-річчя гетьманату Павла Скоропадського.
173665
  Кіт Л. Альтернативи Болонському процесу немає // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  В актовому залі Головного корпусу відбулося відкриття Міжнародної науково-практичної конференції "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". Організатори конференції: МОНМС, НАПН України, КНУТШ, спілка ректорів ...
173666
   Альтернативи газозабезпечення України: скраплений природний газ (СПГ) та нетрадиційний газ // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2011. – № 9 (127). – С. 2-47
173667
  Ісаєв В. Альтернативи діяспорної ідентичности // Критика. – Київ, 2002. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 2-4
173668
  Чемеркін С. Альтернативи другої державної мови в Україні ненмає // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 225-226
173669
  Попелюшко В.О. Альтернативи заочному провадженню (in absentia): на досвіді Німеччини // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 138-144. – ISSN 2310-9769
173670
  Кінаш Я. Альтернативи заходів адміністративного впливу на неповнолітніх // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.90-93. – ISSN 0132-1331
173671
  Адамик В. Альтернативи зовнішньоторговельної політики країн, що розвиваються, у контексті пошуку шляхів подолання бідності // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 3 (62), липень - вересень. – C. 299-316. – ISSN 1684-906Х
173672
  Галушко К.Ю. Альтернативи історичного розвитку міжвоєнної Європи (до постановки проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-44. – (Історія ; вип. 43)


  Присвячено проблемі альтернативності розвитку європейського суспільства. У хронологічному періоді 1919 - 1939 рр. досліджуються прояви соціальної, культурної та політичної кризи Модерну, аналізуються альтернативні проекти виходу з кризи, що виникли. ...
173673
  Войджер М. Альтернативи майбутнього // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 36 (668), 4-10.09.2020. – С. 30-32. – ISSN 1996-1561


  Як найочікуваніші президентські вибори можуть вплинути на американську зовнішню політику та весь вільний світ.
173674
  Жук М.В. Альтернативи регіонального розвитку в Україні в контексті інтеграції у світове господарство : регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 102-109 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
173675
  Корольов Б. Альтернативи реформуванню нема // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 5
173676
  Костюшко О.М. Альтернативи розвитку сучасної болгарської лексикографії: тематичні словники // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 55-60. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто питання необхідності якісно нових, глибоких теоретичних та практичних досліджень сучасної болгарської тематичної лексикографії. В статье рассмотрен вопрос о необходимости качественно новых, глубоких теоретических исследований ...
173677
  Сідоркіна О. Альтернативи соціальних змін у сучасній релігійній свідомості в Україні // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 183-192. – ISSN 2075-1443
173678
  Стребкова Ю. Альтернативи фемінізму в освітньому просторі або про закономірність соціальної кризи в Україні // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 177-182. – ISBN 978-966-8428-52-4
173679
  Фалеева И.Н. Альтернативисты и маргиналы: опыт движения по захвату домов в Западном Берлине // Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т науч. информации по общественным наукам ; отв. ред. Вольфсон Л.Ф. [и др.]. – Москва, 1985. – Вып. 4. – С. 143-148. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
173680
  Морозов Є. Альтернативна (невійськова) служба для віруючих під час воєнного стану // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – С. 9. – ISSN 1992-9277
173681
  Бубенок О.Б. Альтернативна гіпотеза А.Ю. Кримського про час і обставини іудаїзації хозарів / О.Б. Бубенок, О.О. Хамрай // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 51-57. – ISBN 978-966-02-6446-5
173682
  Башун А.В. Альтернативна енергетика в актах Європейського Союзу / А.В. Башун, - д.ю.н. Буткевич В О. [наук.керів. // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 224-233. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
173683
  Маркова Т.Д. Альтернативна енергетика в системі економіко-екологічної безпеки держави // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С.97-101 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
173684
  Антонов В.М. Альтернативна енергетика в Україні : комп"ютерні акме-еколого-економічні енергетичні комплекси : монографія / В.М. Антонов ; Нац. Техн. Ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Укр. Акад. Акмеології. – Київ : [б. в.], 2018. – 261, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-646-430-3
173685
   Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – 297, [1] с. – Темат. дод. до Укр. щорічника міжнар. права. - Текст укр., рос. - Сер. засн. 2004 р. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
173686
  Скорук О.П. Альтернативна енергетика України: перспективи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 9 (215). – С. 28-32. – ISSN 2221-1055
173687
  Клопов І.О. Альтернативна енергетика України: потенціал, сучасний стан, механізми стимулювання розвитку // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 95-103. – (Серія "Економіка")
173688
  Льовін А.В. Альтернативна енергетика як заперечення міжнародного енергетичного права // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 131-134. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
173689
  Литвиненко Я.О. Альтернативна енергетика: перспективи розвитку в Україні та світовий досвід / Я.О. Литвиненко, П.С. Мельничук // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [60-61]
173690
  Овчаренко Н. Альтернативна історія та канадський художній дискурс у романі Маргарет Е. Етвуд "Пенелопіада" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 177-187. – ISSN 0320 - 8370
173691
  Аністратенко А. Альтернативна історія та християнський мотив у новітній українській літературі / А. Аністратенко, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 61-66. – ISSN 2311-9896
173692
  Чужа Т. Альтернативна історія у творах Яцека Дукая // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 398-403. – ISBN 978-966-3888-379-3
173693
  Аністратенко А.В. Альтернативна історія як метажанр української та зарубіжної прози: компаративна генологія і поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Аністратенко Антоніна Віталіївна ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
173694
  Розумний В. Альтернативна концепція великого герба України // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-25. – ISSN 1814-5078
173695
  Попов Б. Альтернативна модель етносу та людини (кілька зауваг щодо вітацентричної парадигми) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 4. – С.37-54
173696
  Власова І. Альтернативна модель плану рахунків бухгалтерського обліку щодо відображення розрахункових операцій // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 15-20. – ISSN 1728-9343
173697
  Романова Н. Альтернативна модель суспільства в сатиричній творчості Василя Симоненка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 52-56. – ISSN 0236-1477
173698
  Кожемякін Є.В. Альтернативна модель управлінської структури ризового підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 148-155
173699
  Леврінц М.І. Альтернативна освіта педагогів у США: альтернативи для України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 88-93. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609


  У статті представлено результати вивчення особливостей альтернативних програм підготовки педагогів у США і розглянуто доцільність запозичення їхнього доробку вітчизняною освітньою галуззю, актуалізовану політичними, соціальними, демографічними та ...
173700
  Лєвшина Н. Альтернативна підготовка вчителів у Великій Британії // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 99-104. – ISSN 2077-1827
173701
  Бондаренко Ю. Альтернативна преса Німеччини: витоки та фактори // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  Розглядаються історичні події, які призвели до загострення політичного клімату в Німеччині, що сприяло виникненню якісно нового сегмента сучасних ЗМІ - альтернативної преси. Наголошується на тому, що поява вищезазначеного різновиду мас-медіа у ...
173702
  Набок С. Альтернативна реальність кремлівської пропаганди: конфлікт "на Україні" в російському політичному, медійному й науковому дискурсі // Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях / В. Кулик, М. Рябчук, К. Зарембо, М. Фахурдінова, Н. та ін. Коваль. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – С. 291-319. – ISBN 978-966-02-9220-8
173703
  Богуш М.К. Альтернативна форма захисту суб"єктивних корпоративних прав та інтересів учасників корпоративних відносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (179 /180 ). – С. 38-47. – ISSN 2308-9636
173704
  Омельчук А. Альтернативна хімічна енергетика у дзеркалі сьогодення: (Об"єднана семія наукових рад НАН України з проблем "Неорганічна хімія" та "Електрохімія") // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-40. – ISSN 0372-6436
173705
  Шульгин Н.Н. Альтернативная герменевтика в диалоге культур // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.22-49. – ISSN 0042-8744
173706
  Крутиков В. Альтернативная деятельность в АПК: сельський туризм / В. Крутиков, О. Федорова // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 3. – С. 76-80. – ISSN 0235-2443
173707
  Войскунский А.Е. Альтернативная идентичность в социальных сетях / А.Е. Войскунский, А.С. Евдокименко, Н.Ю. Федунина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 66-83. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
173708
  Айрапетян Л.С. Альтернативная история в сборнике новелл К. Фуэнтеса "Апельсиновое дерево, или Круги времени" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 7. – С. 86-97. – ISSN 0044-748Х
173709
  Назаренко М. Альтернативная история как возможный мир // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 429-439. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглядається жанр альтернативної історії з точки зору теорії можливих світів. Показано перспективи аналізу і класифікації творів, що належать до цього жанру
173710
  Райков Александр Альтернативная космология : планетарий / Райков Александр, Сергеев Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 30-38
173711
  Кухаренко В.А. Альтернативная литература современности // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 67-76. – ISSN 2307-4604
173712
  Осетров В.Д. Альтернативная фитотералия З/АН Украины / В.Д. Осетров. – Киев, 1993. – 220с.
173713
  Каныгин П. Альтернативная энергетика для экономики и экологии в России и в мире // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 45-51. – ISSN 2074-6040
173714
  Ющенко Н.Л. Альтернативне "ІС" програмне забезпечення в Україні // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 19-21. – ISBN 978-966-981-013-7
173715
  Пацурія Н. Альтернативне (позасудове) врегулювання страхових спорів: необхідність запровадження в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Присвячено обґрунтуванню необхідності запровадження інституту альтернативного (позасудового) врегулювання страхових спорів в Україні; виявленню специфіки та дослідженню особливостей правового становища страхового омбудсмена; аналізу особливостей ...
173716
  Ткачук О.С. Альтернативне вирішення спорів як форма захисту цивільних прав, свобод та інтересів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 20-31. – ISSN 2224-9281
173717
  Максимів Д.Я. Альтернативне оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності у Львівській області // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 262-268 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
173718
  Пестушко Валерий Альтернативне паливо : сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 21
173719
  Дубовик О. Альтернативне правосуддя в країнах англосаксонської правової сім"ї (На прикладі Великобританії та Нової Зеландії) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 157-159. – ISBN 978-617-7069-28-6
173720
  Дубовик О.І. Альтернативне правосуддя: розвиток наукової думки в 70-90 рр. ХХ століття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 41-45. – ISSN 2219-5521


  Концепція відновного правосуддя набула протягом останніх десятиліть міжнародного значення, тому було здійснено низку кроків у напрямі його запровадження як у Європі, так і загалом у світі. Упродовж 70-90 рр. ХХ століття тривав істотний розвиток самого ...
173721
  Локтіонов Віталій Альтернативне природознавство та сучасна філософія цілісного сприйняття світу : Наука-учителеві // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 49-50. – Бібліогр.: 6 назв
173722
  Загоруйко Н. Альтернативний дискурс епістолярної публіцистики В"ячеслава Чорновола. // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 49-58


  У пропонованій статті здійснено спробу розглянути епістолярну публіцистику В. Чорновола крізь призму альтернативного дискурсу 1970-1980-х рр. Проаналізовано та визначено особливості альтернативного дискурсу його таборової епістолярної публіцистики, ...
173723
   Альтернативний діалог // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 січня (№ 11). – С. 5


  "Євромайдан, що далі?". Ключові цитати учасників другого круглого столу "Дня" з представниками третього сектору.
173724
   Альтернативний засіб санації резидентних носіїв золотистого стафілокока / О.В. Коцар, О.В. Кочнєва, Т.С. Долгова, А.Ю. Малюченко // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 2 (84). – C. 54-57. – ISSN 1681-2727
173725
   Альтернативний звіт про реалізацію Україною положень конвенції ООН про права дитини 2002-2008 / Підгот. громад. орг. України. – Київ : [Б.в.], 2009. – 92 с.
173726
  Савченко Т.Б. Альтернативний мінімальний податок як засіб презумптивного оподаткування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 30-35
173727
  Цибулько В.О. Альтернативний підхід до здійснення аналізу перекладу ліричної поезії // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – С. 148-153. – ISSN 2312-4679
173728
  Лозинський Д.Л. Альтернативний погляд на податкову лібералізацію в контурі протидії гібридній війні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 288-293. – ISSN 2222-4459
173729
   Альтернативний проект Статуту НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 лютого (№ 3). – С. 3- 5
173730
  Данильчук Д. Альтернативний простір сучасної урбонімії: підходи до вивчення // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 52-64


  Розглядаються проблеми, пов"язані з дослідженням неофіційних (народних) топонімів сучасного українського міста, окреслено методологічні засади, джерела і шляхи вивчення одиниць альтернативного простору сучасної урбонімії. Здійснено спробу класифікації ...
173731
   Альтернативний спосіб синтезу силікагелю з української сировини / Т.А. Донцова, С.В. Нагірняк, Г.В. Кримець, О.В. Мельничук, І.В. Башмаков, Д.М. Складанний // Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. Л.Н. Шкарапута ; редкол.: Е.И. Багрий, М.Н. Братичак, В.В. Брей [и др.]. – Киев, 2018. – № 27. – С. 41-46. – ISSN 2412-4176
173732
  Березніченко Н.О. Альтернативні вектори інтеграційної політики України // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [17-18]
173733
  Гуменюк І.Л. Альтернативні види енергоносіїв та їх подальші перспективи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 89-93
173734
  Гавриш В.І. Альтернативні види палива та вплив на ефективність сільськогосподарських машин / В.І. Гавриш, М.Ю. Шатохін // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 121-127 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
173735
  Сокуренко О.М. Альтернативні види покарання позбавленню волі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 227-228. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
173736
  Мортіков В. Альтернативні витрати: теорія і проблеми її застосування // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 29-36. – ISSN 0131-775Х
173737
  Таран Є.І. Альтернативні газотранспортні маршрути Європи та Росії: політико-економічні особливості // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 9-12. – ISSN 1728-6220
173738
  Варцаба В.І. Альтернативні грошові системи в контексті управління національною економікою / В.І. Варцаба, О.В. Мостіпака // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 351-362. – ISSN 2222-0712
173739
  Башун А.В. Альтернативні джерела енергії - новий шлях України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 135-140


  The article is devoted to the provisions of International and European law which regulate the relations in a field of alternative sources of energy. Also, the author paid attention to the provisions concerning alternative energy in Ukrainian legislation.
173740
  Друкований М.Ф. Альтернативні джерела енергії : монографія / М.Ф. Друкований, В.П. Янович. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 496 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
173741
  Кучинський А.Д. Альтернативні джерела енергії в контексті просторового розвитку територій / А.Д. Кучинський, Н.Ю. Авдєєва // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 122-124. – ISBN 978-617-7300-94-5
173742
  Федоров О.В. Альтернативні джерела енергії для віддалених споживачів / О.В. Федоров, М.М. Кузнецов // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 141-144. – ISSN 1997-9266


  Показана доцільність комплексного використання поновлюваних джерел енергії різного типу для автономного енергозабезпечення віддалених споживачів. Сумісна їх експлуатація дозволяє збільшити надійність електропостачання та підвищити ефективність ...
173743
  Ги Альтернативні джерела енергії як умова формування енергетичної незалежності країни / Ги, рник // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 43-50. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
173744
  Гуляєва Л.П. Альтернативні джерела фінансового забезпечення інвестиційної діяльності сучасних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 65-71


  Досліджено особливості фінансового забезпечення підприємств нефінансового сектору економіки ісламськими банками.
173745
  Колісніченко Н. Альтернативні джерела фінансування вищої освіти: досвід США // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 320-326. – бібліогр. на 16 пунктів
173746
  Спересенко М. Альтернативні джерела фінансування студентських проєктів та ініціатив / М. Спересенко, У. Дрогомирецька // Ukrainian Hogwarts: командотворення : зб. тез доп. учасників IV міжнар. науково-практичної конференції органів студент. самоврядування 21-23 жовт. 2022 р. / Студент. парламент Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. – С. 129-131
173747
  Агапова О.Л. Альтернативні енергетичні ресурси як об"єкт картографування // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 95-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
173748
   Альтернативні імперативи діяльності децентралізованих громад / В. Якобчук, Є. Ходаківський, О. Хаймерл, М. Плотнікова // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 4 (89). – С. 15-26. – ISSN 2663-2144
173749
  Коляда Т. Альтернативні інституційні підходи щодо змін у державному регулюванні довіри до фінансової системи: спеціальний банківський збір Обами чи податок Тобіна / Т. Коляда, Ю. Прозоров // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 2. – С. 39-46 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
173750
  Кифяк Р. Альтернативні канали продажу банківських продуктів як пріоритетний напрям розвитку банківського бізнесу // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 106-110. – Бібліогр.: 14 назв
173751
  Ващишин А.М. Альтернативні класичній школі теорії / А.М. Ващишин, О.О. Перепьолкіна, О.Р. Процишин // Історія економічних вчень : навч. посібник / А.М. Ващишин, П.Й. Мисловський, Б.М. Шевчик. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 197-211. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-157-7
173752
  Притика Ю. Альтернативні методи вирішення спорів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 219-227. – (Серія юридична ; Вип. 41)
173753
  Носова Є.А. Альтернативні методи оцінки вартості бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 14-17


  Окреслені можливості використання методів для оцінки вартості українських підприємств.
173754
   Альтернативні методи синтезу нових гетеросинтонів - функціалізованих гіпоксантинопіримідинів / В.М. Повстяной, Т.А. Юрова, О.Н. Речицький, А.А. Крисько // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (78). – C. 32-39. – (Серія: Хімія ; Т. 26, вип. 2 (78)). – ISSN 2304-0947
173755
  Жабін О. Альтернативні метрики наукової інформаційної сфери // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 57 : Бібліотечно-інформаційні центри в структурі національних соціальних комунікацій. – С. 57-67. – ISSN 2224-9516
173756
  Соркін І.В. Альтернативні механізми врегулювання спорів у сфері фінансових послуг: світовий досвід та реалії України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 10 (215). – С. 7-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
173757
  Хілько О.Л. Альтернативні моделі безпеки для України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 243-253
173758
  Назар М.В. Альтернативні моделі кредитування сільськогосподарських підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 83-90 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
173759
  Балдик Д.О. Альтернативні напрями підприємництва у бджільництві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 171-176. – ISSN 2222-4459
173760
  Буткевич Г. Альтернативні олімпійському руху змагання: робітничі Олімпіади та Спартакіади / Г. Буткевич, О. Шевченко, В. Яловик // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 5-11. – ISSN 2220-7481


  Інтенсивному розвитку спорту в першій половині ХХ ст. сприяла гостра конкуренція між спортивними організаціями, діяльністю яких опікувалися держави. Велику конкуренцію олімпійському руху складали численні спортивні організації, які належали до ...
173761
  Абатуров О.Є. Альтернативні підходи до етіологічної терапії бактеріальних респіраторних інфекцій : [навч.-метод. посібник] / О.Є. Абатуров, Т.О. Крючко. – Дніпро : Ліра, 2020. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-195. – ISBN 978-966-981-320-6
173762
  Кушніренко В.О. Альтернативні підходи до історичної шаріатської моделі у конструюванні політичної реальності в рамках ісламської автентичної традиції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 44-51


  В статті розглядаються ключові проблеми адаптації традиційних соціально-політичних цінностей Ісламу в контексті сучасної світової політичної реальності, окреслюються проблемні сторони здійснення шаріатської моделі влади в умовах реалій сучасної ...
173763
  Качалай В.В. Альтернативні підходи до класифікації витрат виробництва та видів калькуляцій на промилових підприємствах в умовах глобалізації // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 163-170. – ISSN 1811-9824


  Закцентовано увагу на ключовій ролі повної, точної та достовірної обліково-аналітичної інформації про виробничі витрати промислового підприємства в умовах глобалізації. Ідентифіковано альтернативні підходи до класифікації витрат виробництва на основі ...
173764
  Васильченко З. Альтернативні підходи до оцінки інвестиційних проектів при банківському кредитуванні : банківські технології / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 7-12. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
173765
  Петровська Т.Е. Альтернативні підходи до споживання вітчизняного вугілля у контексті енергетичної безпеки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 331-338


  Оцінено залежність країни від імпортованих енергоносіїв, розглянуто структуру споживання вітчизняної вугільної продукції, досліджено стан розвитку ринку електроенергії, запропоновано у якості палива застосування вугілля шляхом його альтернативного ...
173766
  Кисіль Віталій Альтернативні погляди на розширення ЄС ( огляд сучасних теорій ) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 43-50. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
173767
  Романова Т.В. Альтернативні показники оцінювання структурних зрушень в економіці / Т.В. Романова, Л.П. Давиденко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: В. Левченко , А. Бойко, О. Величко [та ін.]. – Київ, 2024. – № 1. – С. 99-104. – ISSN 2409-1944
173768
  Назимко Є. Альтернативні покаранню заходи, що застосовуються до неповнолітніх за ювенальним кримінальним законодавством республіки Ірландія // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 58-62
173769
  Небесна В.В. Альтернативні програми профілактики правопорушень неповнолітніх // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 279-280
173770
  Курило В.О. Альтернативні процедури вирішення податкових спорів: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 4. – С. 58-66
173771
  Кармаза О.О. Альтернативні процедури вирішення спорів: теорія та законодавство // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (11). – С. 34-47. – ISSN 2523-4889
173772
  Марченко О. Альтернативні режими оподаткування як засіб стимулювання інноваційцної діяльності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 67-69. – ISSN 1810-3944
173773
  Денисова Т.А. Альтернативні санкції та проблеми їх сприйняття суспільством і втілення в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 12 (66). – С. 52-58. – ISSN 2222-5374
173774
  Мединська Т. Альтернативні системи оподаткування малого бізнесу в зарубіжних країнах: досвід для України / Т. Мединська, Р. Слюсар // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 231-244. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
173775
  Михайленко С. Альтернативні системи оподаткування малого підприємництва / С. Михайленко, Л. Дейніс // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті розкриваються деякі проблеми використання спрощеної системи оподаткування суб"єктами малого підприємництва в Україні, аналізується стан розвитку малого підприємництва на прикладі Одеського регіону, а також показники діяльності малих ...
173776
  Коротун В.І. Альтернативні системи оподаткування: теоретичні засади і практика застосування / В.І. Коротун, О.В. Панасюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 32-36
173777
  Горецький О. Альтернативні способи використання української ГТС // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
173778
  Гаврилішин А. Альтернативні способи вирішення господарських спорів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 6-10
173779
  Задорожна С.Ф. Альтернативні способи вирішення комерційних спорів: законодавче забезпечення в країнах Європи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 199-202. – (Право. Економіка. Управління)
173780
   Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) = Alternative methods of legal disputes resolving (ADR) : [матеріали Четвертого львів. міжнар. форуму (Львів, 26-27 трав. 2011 року)] / [Wargin R.J. та ін. ; відп. за вип. І.І. Дутка]. – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2011. – 203, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 202-203. - Текст укр., пол. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-199-017-2
173781
   Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) = Alternative methods of legal disputes resolving (ADR) : [матеріали П"ятого львів. міжнар. форуму (Львів, 24-25 трав. 2012 року)] / [Blaszczak L. та ін. ; відп. за вип. І.І. Дутка]. – Львів : [б. в.], 2012. – 223, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 222-223. - Текст укр., пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-199-018-9
173782
  Баранова Є. Альтернативні способи вирішення спорів у міжнародній практиці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 240-243. – ISSN 2663-5313
173783
  Красіловська З. Альтернативні способи вирішення спорів у сфері державного управління: поняття та сутність // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 158-167
173784
  Задорожна С. Альтернативні способи вирішення спорів, що виникають із зовнішньоекономічних договорів: правове забезпечення на міжнародному рівні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 98-104. – ISSN 0132-1331
173785
  Задорожна С. Альтернативні способи вирішення спорів, що виникають із зовнішньоекономічних договорів: правове забезпечення на міжнародному рівні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 98-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
173786
  Задорожна С. Альтернативні способи вирішення спорів, що виникають із зовнішньоекономічних договорів: правове забезпечення на міжнародному рівні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 98-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
173787
  Подковенко Т. Альтернативні способи вирішення спорів: розвиток концепції // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 36-41. – ISSN 2524-0129
173788
   Альтернативні способи вирішення цивільних спорів за законодавством України : навч. посібник / [О.Б. Верба-Сидор та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 415, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Анотація укр., англ. – Бібліогр.: с. 397-414 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-330-1
173789
  Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Спектор Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
173790
  Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Спектор Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 244 л. – Бібліогр.: л. 224-244
173791
  Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів: світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі України / Спектор О.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Фенікс, 2013. – 159, [1] с. – Сер. засн. в 2004 р. – Бібліогр.: с. 146-159. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-8935-10-7
173792
  Галупова Л.І. Альтернативні способи врегулювання конфліктів у сфері права інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Галупова Лариса Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
173793
  Терех О. Альтернативні способи розв"язання трудових спорів: практика України та ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 61-66. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
173794
  Єрмошенко А.М. Альтернативні стратегії інтеграції страхових організацій і банківських установ // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 62-66.
173795
  Близнюк А.О. Альтернативні стратегії розвитку підприємницької діяльності // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; голов. ред. Левченко В.П. ; редкол.: Величко О.Г., Герасимович А.М., Криштопа І.Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5. – С. 66-68. – ISSN 2409-1944
173796
  Плахотнюк В.В. Альтернативні сценарії цифрового майбутнього // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 8 (547) : Продовольча безпека в умовах "Ідеального шторму" світової економіки. – С. 127-137. – ISSN 2222-4459
173797
  Колодяжний В.І. Альтернативні та синтетичні тенденції у розвитку сучасної біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
173798
  Кузьома О.Ю. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 96-111. – ISBN 978-617-696-407-0
173799
  Кукіна Н.В. Альтернативні теорії підприємництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 125-129. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
173800
  Мороз О.В. Альтернативні теорії ринку та їх використання в регулятивній політиці / О.В. Мороз, Л.М. Несен, Л.С. Філатова // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (73). – С. 20-26. – ISSN 1683-1942


  Досліджено основні методологічні підходи до аналізу ринку і, відповідно, опису ринкових законів та принципів формування конкурентного середовища. На думку авторів, проблема полягає, насамперед, у відсутності коректних методології й теорії опису ...
173801
  Диба М.І. Альтернативні фінансові інструменти в умовах розвитку людиноцентричного бізнесу / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 9 (298). – Бібліогр.: 29 назв
173802
  Мироненко В.П. Альтернативні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 13-19. – ISSN 2222-5374
173803
  Гребіник Д.М. Альтернативні форми елімінації клітин // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Розглянуто загальні та спеціалізовані шляхи неапоптичної загибелі, за якими елімінуються клітини у процесі розвитку організму тварин. Обговорено сучасні дані літератури стосовно механізмів активації та сигнальної трансдукції цих форм загибелі, а також ...
173804
  Рубан Л. Альтернативні форми навчання в Україні (зарубіжний досвід) // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 52-54. – ISBN 978-966-644-324-6
173805
  Ковальова А.О. Альтернативні форми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 114-120 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
173806
  Сохан І. Альтернативні форми шлюбно-сімейних відносин: ставлення студентської молоді // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19, ч. 2. – С. 159-165. – ISSN 2312-1246
173807
  Михайлина Д.Г. Альтернативні функції логотипу в умовах глобалізації ринкового середовища / Д.Г. Михайлина, Роговська-Іщук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 434-443. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
173808
  Лукач І.В. Альтернативні шляхи вирішення корпоративних спорів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (9) : Ювілейний. – С. 66-76. – ISSN 2227-796X


  Виключна підвідомчість корпоративних спорів, що закріплена в ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, унеможливила альтернативні засоби вирішення корпоративних спорів. На підставі комплексного аналізу норм матеріального та ...
173809
  Кононенко М. Альтернативні шляхи забезпечення енергетичної безпеки ЄС // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 10 (271). – С. 7-10
173810
  Босовик О. Альтернативні шляхи залучення студентів до органів студентського самоврядування // Ukrainian Hogwarts: командотворення : зб. тез доп. учасників IV міжнар. науково-практичної конференції органів студент. самоврядування 21-23 жовт. 2022 р. / Студент. парламент Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. – С. 8-10
173811
  Коцан Н.Н. Альтернативні шляхи постачання російського газу в Європу / Н.Н. Коцан, І.О. Савчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 41-44. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
173812
  Мазур Д.О. Альтернативнісорбенти у природоохороних хімічних технологіях / Д.О. Мазур, Т.В. Іванішена // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 54
173813
  Жукова Л. Альтернативність економічного розвитку держави з погляду інституціонального підходу // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 33-45. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
173814
  Ізарова І.О. Альтернативність та автономність загальноєвропейських процедур як принципи цивільного процесу Європейського Союзу // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 33-36
173815
  Овчаренко Н. Альтернативно-історична модель жанру дистопії в канадській прозі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 4 (628). – С. 59-72. – ISSN 0236-1477


  У статті зосереджено увагу на канадській моделі жанру дистопії кінця ХХ - ХХІ ст., у якому значні роль відведено альтернативно-історичним елементам. Проаналізовано романи М. Етвід, Т. Фіндлі, Я. Мартела у відповідному літературно-художньому контексті ...
173816
  Панарин А.С. Альтернативно ли "альтернативное общество"?. / А.С. Панарин. – М., 1987. – 63с.
173817
  Марданов М.Дж. Альтернативное агрегирование рейтинговых оценок в рамках QS-технологии ранжирования высших учебных заведений / М.Дж. Марданов, Р.Р. Рзаев // Математичні машини і системи : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 122-133. – ISSN 1028-9763
173818
  Вдовиченко Л.Н. Альтернативное движение в поисках альтернатив / Л.Н. Вдовиченко. – Москва, 1988. – 186с.
173819
  Оружейников А.И. Альтернативное топливо для водного транспорта / А.И. Оружейников, О.Н. Семенова, А.И. Швец // Фізика аеродисперсних систем : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Калінчак В.В., Алтоїз Б.А., Асланов С.К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 56. – С. 98-106. – ISSN 0367-1631
173820
  Фортунатов В.В. Альтернативность в истории ХХ века (1917-1939 гг.) / В.В. Фортунатов. – Л., 1991. – 16с.
173821
  Резник Ю.М. Альтернативность как возможность жить по-другому // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 14-26. – ISSN 1606-951Х
173822
  Резник Ю.М. Альтернативность как способ личностного бытия человека // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 122-143. – ISSN 1606-951Х
173823
  Зимина Л.А. Альтернативность общественного развития как проблема теории и политики перестройки / Л.А. Зимина. – М, 1991. – 46с.
173824
  Скрипник В.М. Альтернативные испытания малых выборок на надежность / В.М. Скрипник, А.Л. Гречин. – Минск, 1986. – 238с.
173825
  Дроздник И.Д. Альтернативные источники получения энергоресурсов в мире и Украине / И.Д. Дроздник, Н.И. Борискина, Т.И. Близнюк // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 32-37. – ISSN 1681-309X
173826
  Калашников Н.П. Альтернативные источники энергии / Н.П. Калашников. – М., 1987. – 46с.
173827
   Альтернативные методы построения линейной регрессии / Н.О. Онищук, В.В. Иванов, А.В. Пантелеймонов, Ю.В. Холин // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2017. – Т. 12, № 3. – С. 105. – ISSN 1991-0290
173828
  Клупт М.А. Альтернативные методы проведения переписей населения: применимы ли они в России? / М.А. Клупт, О.Н. Никифоров // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 9. – С. 3-8. – ISSN 0320-8168
173829
  Акименко В.К. Альтернативные оксидазы микроорганизмов / В.К. Акименко ; [отв. ред. В.П. Скулачев] ; АН СССР, Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов. – Москва : Наука, 1989. – 263 с.
173830
  Китаев А.В. Альтернативные подходы анализа работы электротехнических устройств для электромеханических систем : Автореф... д-ра техн.наук: 05.09.01, 05.09.05 / Китаев А.В.; Ин-тут электродинамики. – К., 1997. – 38л.
173831
  Будкин В.С. Альтернативные подходы к категории "международное разделение труда" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 13-15
173832
  Панферова О.О. Альтернативные подходы к трансфертному ценообразованию // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 65-73. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
173833
  Деменчук П.Ю. Альтернативные пути глобализации образования: идея свободной образовательной сети // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 4. – С. 9-12. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается идея свободной образовательной сети, в основе которой лежат концепции И. Иллича, и С. Митры. Описываются основные положения этой идеи.
173834
   Альтернативные пути к цивилизации : Кол. монография. – Москва : Логос, 2000. – 368с. – ISBN 5-88439-136-6
173835
  Пилипенко Н.С. Альтернативные способы рассмотрения индивидуальных трудовых споров // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 158-160. – ISBN 978-617-7069-52-1
173836
  Портная Д. Альтернативные способы урегулирования конфликтов, связанных с неправомерным использованием торговых марок // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 16-20
173837
  Копцик Г.Н. Альтернативные технологии ремедиации техногенных пустошей в Кольской Субарктике / Г.Н. Копцик, С.В. Копцик, И.Е. Смирнова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1375-1391 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0032-180Х
173838
  Вахрамеев С.А. Альтернативные условия разрешимости некоторых классов дифференциальных игр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Вахрамеев С.А.; Математ. ин-т. – М, 1981. – 17л.
173839
  Тулегенова Мадина Альтернативный взгляд на социально-экономическую природу капитала в инновационном обществе знаний // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 488-494. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
173840
  Фидельман Г. Альтернативный менеджмент : опыт построения фанки-фирмы в России / Григорий Фидельман, Сергей Дедиков, Юрий Адлер. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 221, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-9614-0631-3
173841
  Савельева И.М. Альтернативный мир: Модели и идеалы / И.М. Савельева. – Москва : Наука, 1990. – 207 с. – ISBN 5-02-010494-9
173842
  Иванова Е.В. Альтернативный подход к оценке эффективности интеграции в экономических кластерах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 158-170 : табл., рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
173843
  Воробев М.К. Альтернативный процесс по спору о качестве поставленной продукции : Автореф... канд. юрид.наук: / Воробев М.К.; Свердловский юридический ин-т. – Свердловск, 1965. – 20л.
173844
  Царьков Е.Ф. Альтернативный статистический метод / Е.Ф. Царьков. – Рига, 1983. – 91с.
173845
  Фетисов Г. Альтернативы "сырьевой" модели развития российской экономики // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2007. – № 9/10. – С. 3-15. – ISSN 0130-9757
173846
   Альтернативы 1939 года. – М, 1989. – 272с.
173847
  Толстухин А.В. Альтернативы методу аналитических таблиц для модальной логики S4 // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 127-128
173848
  Дубинин Сергей Альтернативы модернизации // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 2 (1609). – С.5-15. – ISSN 0869-44435
173849
   Альтернативы нет. – М, 1989. – 91с.
173850
  Кульпин Э.С. Альтернативы российской модернизации. или реставрация Мейдзи по-русски // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 5 (113). – С. 158-169. – ISSN 0321-2017
173851
  Осипов Б.В. Альтернативы строительству Даугавпилсской ГЭС / Б.В. Осипов. – Рига, 1988. – 30с.
173852
  Халилова М.М. Альтернативы техники: миф или реальность? / М.М. Халилова. – Одесса, 1975. – 150с.
173853
  Холуянов Ф.И. Альтернаторы и преобразователи переменно-постоянного тока / Ф.И. Холуянов. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 180 с.
173854
  Ананьева Наталия Евгеньевна Альтернации в парадигматике существительных польского говора деревни Гайде Игналинского района Литовской ССР : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Ананьева Наталия Евгеньевна; МГУ. – Москва, 1974. – 32л.
173855
  Джабар-заде Р.М. Альтернирующий метод Шварца для решения задачи Дирихле для нелинейных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джабар-заде Р. М.; МГУ, Каф. вычисл. матем. механ.-мат. фак. – М., 1962. – 3л.
173856
  Малов В.Г. Альтинг фон Гезау Ф. Нидерланды и модернизация ядерного оружия // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 4. – С. 104-109
173857
  Орлов В.В. Альтист Данилов / В.В. Орлов. – М., 1981. – 463с.
173858
  Орлов В.В. Альтист Данилов / В.В. Орлов. – К., 1988. – 430с.
173859
  Назар-Шевчук Альтист Дмитро Комонько. Концерт "Присвята вчителю" // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 129-133. – ISSN 2224-0926
173860
  Городецький А.В. Альтове мистецтво Англії першої половини XX століття в іменах та фактах // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 106-114. – ISSN 2226-2180


  "Мета роботи. Розглянути важливий етап розвитку академічного європейського інструменталізму . альтове мистецтво Англії першої половини ХХ ст. на прикладі його видатних представників – Лайонела Тертіса, Ребекки Кларк та Вільяма Прімроуза. Методологія ...
173861
  Рубцова М.В. Альтруизм в профессиональной практике: социологический анализ профессий Роберта К. Мертона / М.В. Рубцова, Н.А. Мартьянова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 152-158. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
173862
  Дорожкин В.Р. Альтруизм и агрессия: сравнение видов и форм // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 27-34. – ISBN 978-966-8063-99-51
173863
  Ларин В.И. Альтруист : повесть / В.И. Ларин. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 44с.
173864
  Фоміна О.О. Альтруїзм і волонтерство: аспекти взаємозв"язку у соціальній поведінці / О.О. Фоміна, Н.В. Оленцевич // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С. 167-182. – ISSN 1681-116Х
173865
  Фельдман О.В. Альтруїзм і гуманізм: до методології розрізнення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1093. – С. 78-82. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 49). – ISSN 2226-0994
173866
  Сюмаченко Д.М. Альтруїзм та егоїзм // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 71-73
173867
  Фея О. Альтруїзм та солідарність. Чому носіння масок у громадських місцях - найлегший спосіб запобігти поширенню коронавірусу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 32 (664), 7-13.08.2020. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561
173868
  Фельдман О.Б. Альтруїзм у поетично-філософській творчості Тараса Шевченка // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 113-117. – ISSN 2077-1800
173869
  Мазур Р. Альтруїзм як категорія соціальної психології // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 37-42. – ISSN 0130-7037
173870
   Альтюссер (Althusser) Луї П"єр // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 671-672. – ISBN 966-316-069-1
173871
  Кирпиченко С.В. Альфа- и бета-триалкилсилилакролеины и их производные : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кирпиченко С.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
173872
  Ломаченков И.А. Альфа- и гамма-распад средних и тяжелых сферических ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Ломаченков И.А.; Объд.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1987. – 14л.
173873
   Альфа-, бета- и гамма-спектроскопия : пер. с англ. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1969. – 568 с.
173874
   Альфа-, бета- и гамма-спектроскопия : пер.с англ. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1969. – 260с.
173875
   Альфа-, бета- и гамма-спектроскопия : пер.с англ. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1969. – 676 с.
173876
   Альфа-, бета- и гамма-спектроскопия : пер.с англ. – Москва : Атомиздат
Вып. 4. – 1969. – 272 с.
173877
  Инихов Г.Н. Альфа-, бета-, гамма- и нейтронные излучатели для контроля и градуировки дозиметрической и радиометрической аппаратуры / Г.Н. Инихов. – М., 1963. – 78с.
173878
   Альфа-1. – М, 1990. – 111с.
173879
   Альфа-1. – М, 1990. – 112с.
173880
  Кимбатбеков К.К. Альфа-амилаза зерна и ее биосинтез в эндосперме пшеницы : Автореф... канд. биол.наук: / Кимбатбеков К.К.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Биол. фак. – Алма-Ата, 1967. – 17л.
173881
  Криводубський В. Альфа-ефект Бебкока-Лейтона у поверхневих шарах Сонця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-29. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз недавніх досліджень циклічності магнітної активності Сонця на основі [alpha|omega]-динамо моделі. Згідно з моделлю [alpha|omega]-динамо радіальний градієнт кутової швидкості діє на полоїдальне магнітне поле BP, у результаті чого ...
173882
  Семенов В.М. Альфа-кластерные состояния и рассеяние альфа-частиц на легких ядрах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Семенов В.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1975. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
173883
  Кудрявцева М.И. Альфа-окиси некоторых цикленов в реакциях со спиртами : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Кудрявцева М.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.21
173884
  Перлман И. Альфа-радиоактивность : пер. с англ. / И. Перлман, Дж. Расмуссен. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 246 с.
173885
  Кадменский С.Г. Альфа-распад и родственные ядерные реакции / С.Г. Кадменский, В.И. Фурман. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 221с.
173886
  Бактыбаев К. Альфа-распад и структура ядер в районе Pb . : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бактыбаев К.; АН СССР. – Л., 1967. – 18л.
173887
  Рыбак К.С. Альфа-распад и эффекты спаривания в сферических атомных ядрах в интерполяционном варианте. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Рыбак К.С.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1977. – 19л.
173888
  Головков Николай Александрович Альфа-распад изотопов полония, астата, радона и франция с N - 126 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Головков Николай Александрович; Объединен. ин-т ядерных исследований. Лаб. ядерных проблем. – М., 1974. – 16л.
173889
  Новикова Г. Альфа-распад некоторых нечетных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новикова Г.; АН СССР. – М., 1958. – 10л.
173890
  Мартынов А.А. Альфа-распад сферических ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Мартынов А.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 16л.
173891
  Нагорний С.С. Альфа-розпад природних ізотопів вольфраму : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Нагорний С.С. ; НАНУ ; Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
173892
  Шах Ануп Альфа-самцы на службе в гареме // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 52-65 : фото. – ISSN 1029-5828
173893
  Абильдаев А.Х. Альфа-спектрометрический метод определения степени кристаллических тонких полимерных пленок : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Абильдаев А.Х. ; АН УзССР. – Ташкент, 1981. – 22 с.
173894
  Казакова Лариса Ильинична Альфа-ферроценилкарбониевые ионы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Казакова Лариса Ильинична; Хим. фак. МГУ. Кафедра орган. химии. – Москва, 1973. – 15л.
173895
  Яблонь О.С. Альфа-фетопротеїн у новонароджених дітей із затяжними жовтяницями / О.С. Яблонь, О.Г. Мазур // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 23-27. – ISSN 2226-1230
173896
   Альфа - система автоматизации и программирования. – Новосибирск, 1967. – 308 с.
173897
  Раннап Я.Я. Альфа + Ромео : повесть и рассказы / Я.Я. Раннап; пер. с эст. Г.Муравина. – Москва : Детская литература, 1983. – 223 с.
173898
  Окунь Л.Б. Альфа бета гамма ... Z (Элементарное введение в физику элементарных частиц) / Л.Б. Окунь. – Москва : Наука, 1985. – 111 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 45)
173899
  Алимбаев Ш.К. Альфа гениальности : рассказы и науч.-фантаст. повесть / Ш.К. Алимбаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 72 с. : портр.
173900
  Орленко С.Г. Альфа зоряного алфавіту : збірка віршів 2000-2002 рр. / Світлана Орленко. – Запоріжжя : Лана, 2003. – 216 с. : портр. – На авантит. також: Яскрава молодь ЗДУ. – ISBN 966-9508-12-6
173901
  Жданов Н.Г. Альфа и омега / Н.Г. Жданов. – М, 1970. – 64с.
173902
   Альфа и омега. – Таллин, 1987. – 383с.
173903
   Альфа и омега : краткий справочник. – 3-е перераб. и доп. – Таллин, 1990. – 446 с.
173904
  Загорулько А. Альфа і омега Дмитра Яворницького // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 4


  "Презентація унікальної книги – репринтного видання «Словника української мови. Т. 1» академіка Дмитра Яворницького, вперше видрукуваного в 1920 році – відбулося в Інституті філології. Ця праця відкриває ще одну грань таланту справжнього подвижника ...
173905
  Коритко Р.Ф. Альфа й омега : повісті / Р.Ф. Коритко. – Львів, 1986. – 181 с.
173906
  Терещенко В.І. Альфа й омега менеджменту // Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – С. 439-442. – ISBN 978-966-316-239-3
173907
  Ахрем А.А. Альфа кетоокиси эфирного ряда и их превращения : Автореф... канд. техн.наук: / Ахрем А.А.; Анадемия наук СССР. Отд-ние хим. наук. Ин-т органической химии. Лаборатория непредельных соединений, 1949. – 6л.
173908
  Хоменко Н. Альфа Центавра / Н. Хоменко. – Київ : Молодь, 1971. – 112 с.
173909
  Александров В.А. Альфа Центавра : повести / В.А. Александров. – Ташкент : Издательство литературы и искуства, 1973. – 222 с.
173910
   Альфа Эридана : сборник научно-фантастических рассказов. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 208 с.
173911
  Лам Н.Т. Альфа, бета-ненасыщенные дикетоны ряда тиофена и их некоторые производные : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Лам Н.Т.; МВ и ССО УССР. ХГУ. – Х., 1968. – 18л.
173912
   Альфа, бета, гамма. Абетка розуміння [Електронний ресурс]. – Славутич : Чорнобильський центр, 2006. – 1 CD + буклет ( 4 стор. ). – Фільм створено на замовлення Чорнобильської програми відродження та розвитку Програми розвитку ООН в Україні.-Загол. з етикетки диску


  Навчальний фільм має на меті : популяризацію серед мешканців районів, постраждалих від аварії на АУС, знань про радіацію, причини й наслідки аварії на ЧАЕС, про відмінності рекомендації й правила проживання в зоні радіаційного забруднення, перспективи ...
173913
  Кахаров Абдумалик Гулямович Альфа, гамма-диметиллилирование галоидфенолов и галоиданизолов 4-хлоропентеном-2 и капериленом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кахаров Абдумалик Гулямович; АН Узб.ССР. Ин-т химии раст. веществ. – Ташкент, 1979. – 25л.
173914
  Беспалов П.А. Альфвеновские лазеры / П.А. Беспалов, В.Ю. Трахтенгерц ; АН СССР, Ин-т прикл. физики. – Горький : ИПФ, 1986. – 189, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 178-188
173915
  Белоусова Н.И. Альфегумусовое почвообразование (на примере Алданского нагорья) : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.01.03 / Белоусова Н.И.; Всес. академия сельскохоз. наук. Почвенный ин-т. – М., 1974. – 32л.
173916
  Микулинский С.Р. Альфонс Декандоль. 1806-1893. / С.Р. Микулинский. – Москва, 1973. – 295 с.
173917
  Крылова Т.О. Альфонс Додэ, трилогия о Тартарене. : Автореф... канд. филолог.наук: / Крылова Т.О.; Москов. гос. ин-тут им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
173918
   Альфонс Карны. Скульптурные портреты. Каталог выставки.. – М., 1964. – 15с.
173919
  Миньков И. Альфонс Муха - маляр, декоратор, живописец // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 4. – С. 44-62.
173920
  Дорогина С. Альфонс Муха и Жорж Фуке: фантазии в стиле Ар Нуво // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 9 (69). – С. 72-97. – ISSN 1812-867Х
173921
  Махун С. Альфонс Муха: геній "мистецтва для всіх" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 14


  "Ім"я знаменитого чеського художника, графіка, декоратора та дизайнера, однієї з ключових постатей стилю арт-нуво Альфонса Мухи (1860—1939), і донині на вустах. Його картини, вітражі, ілюстрації, листівки, театральні афіші, рекламні буклети і плакати, ...
173922
   Альфонс Муха: могут ли рекламные плакаты прославить художника-монументалиста? // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 33 (491), 19.08.2016. – С. 50-51. – ISSN 2075-7093
173923
  Жанлис Альфонс, или Сын любви : Перевод с французского / Соч. г-жи де Жанлис. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 1. – 1809. – 183 с. – На корешке: Альфон. 1. К. Ш


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра На обороте тит.л. издательская марка Типографии Московского университета
173924
  Жанлис Альфонс, или Сын любви / Соч. г-жи де Жанлис. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 2. – 1809. – 172 с. – На корешке: Альфон. 2. К. Ш


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра На обороте тит.л. издательская марка Типографии Московского университета
173925
  Хазанов А.М. Альфонсу де Албукерки - создатель португальской колониальной империи // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С. 78-92. – ISSN 0130-3864
173926
   Альфред Адлер (Alfred Adler) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – C. 72-84. – ISBN 978-966-518-287-0
173927
  Данилова В.М. Альфред Бернгард Нобель і Нобелівська премія / В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, С.В. Комісаренко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Mikosha O.S. [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 90, N 4, july - august. – С. 121-134. – ISSN 2409-4943
173928
  Палієнко Лариса Альфред Вегенер: історія однієї гіпотези // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 51-54 : Фото. – Бібліогр. 4 назви
173929
  Уильямс А.Р. Альфред Великий, фальсификатор истории // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 157, октябрь. – С. 59 : фото
173930
  Старосельский П.И. Альфред Вернер и развитие координационной химии / П.И. Старосельский, Ю.И. Соловьев. – Москва : Наука, 1974. – 312 с.
173931
  Шищенко П.Г. Альфред Геттнер - перший професійний географ // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (191). – С. 42-47 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
173932
  Линниченко И.А. Альфред де-Мюссе 1810-1910 / очерк И.А. Линниченко. – Киев : Изд. книгопрод. С.И. Литов в Киеве ; [В унив. тип.], 1910. – [2], II, 28 с., 2 л. портр.
173933
  Линниченко И.А. Альфред де-Мюссе и поэзия любви : Публичная лекция, прочитанная проф. И.А. Линниченко в актовом зале Новороссийского университета. – Одесса : Тип. "Одесских новостей", 1900. – 18 с.
173934
  Дубинянская Я. Альфред де Мюссе: тайна белого дрозда // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 11 (111). – С. 68-87. – ISSN 1819-6268


  Альфред де Мюссе (1810-1857) - французский поэт, драматург и прозаик, один из крупнейших представителей литературы романтизма.
173935
   Альфред Дёблин // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 247-248. – ISSN 0130-6545


  Краткая биография Альфреда Дёблина, яркого представителя немецкого экспрессионизма в литературе
173936
   Альфред Лихтенштейн // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 13. – ISSN 0130-6545


  Альфред Лихтенштейн - немецкий поэт и прозаик
173937
  Божко М.В. Альфред Маршалл і закон спадної віддачі додаткових витрат // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 160-164. – (Економічні науки ; № 2 (31))
173938
   Альфред Николаевич Окснер : [Ботаник]. – Киев : Наукова думка, 1988. – 26 с. – (Библиография ученых УССР). – ISBN 5-12-000409-1
173939
  Тютюнник В. Альфред Нобель: Заповіт // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 45.
173940
  Міщенко І. Альфред Оффнер – призабуте ім"я в історії українського мистецтва першої третини XX століття // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 34-46. – ISSN 1728-6875
173941
   Альфред Рассел Уоллес про гармонію у Всесвіті / О.Я. Пилипчук, О.Г. Стрелко, А.А. Коробченко, О.О. Пилипчук // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 28, № 2 (135). – С. 61-67. – ISSN 1561-8889
173942
  Миславський В.Н. Альфред Федецький поет фотографії = Alfred Fedecki poeta fotografii / Володимир Миславський ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків : Фактор, 2010. – 215, [1] с. : фотоіл. – На тит. арк.: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie. - Текст: укр., пол. – Бібліогр.: с. 67-72 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-180-088-4
173943
  Купчик Я. Альфред фон Вакано - австрійський пивовар "Жигулівського" з Галичини // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 233-239. – ISBN 978-617-7037-10-0
173944
  Хичкок А. Альфред Хичкок представлет истории, от которых не заснешь ночью : сборник/ пер. с англ. / А. Хичкок. – Москва : Советский писатель, 1992. – 203 с.
173945
   Альфред Хичкок представляет. – Москва, 1992. – 159с.
173946
  Холопова В.Н. Альфред Шнитке : очерк жизни и творчества / В.Н. Холопова, Е.И. Чигарева. – Москва : Советский композитор, 1990. – 346 с.
173947
  Хейфец В.Л. Альфред Штирнер - латиноамериканский революционер / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 72-86. – ISSN 0044-748Х
173948
  Марочко В. Альфред Штрьом: філолог-германіст / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 203-206. – ISBN 966-675-240-9
173949
  Марочко В. Альфред Штрьом: філолог-германіст / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 203-206. – ISBN 966-675-240-9
173950
  Потапенко Р. Альфредас Бумблаускас щодо деяких фактів в історії // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 185-189. – ISBN 978-617-674-059-9
173951
  Богданова І.В. Альфредо Каталані та італійська музична культура останньої третини XIX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Богданова Ірина Вікторівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
173952
  Кайдан Р.В. Альфрейно-живописна школа як яскравий зразок нематеріальної культури України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 165-167
173953
  Гончар Б.М. Альхесіраська конференція 1906 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 39. – ISBN 966-316-039-X
173954
   Альциона. – Санкт-Петербург : Тип. Плюшара, 1831. – 223, 91 с.
173955
  Дарвиш Н.З. Альяа-частичные кластеры в легких ядрах и ион-ядернй потенциал : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Дарвиш Н.З.; ЛГУ. – Л., 1978. – л.
173956
  Мусаелян Г.С. Альянс агроссоров / Г.С. Мусаелян. – М., 1986. – 79с.
173957
  Гайдуков Л. Альянс без погонів / Л. Гайдуков, С. Терешко // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0868-8273
173958
  Фоскуле А. Альянс европейских судов и защита прав человека // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 3 (88). – С. 136-140. – ISSN 1812-7126


  Судебная защита прав человека осуществляется в Европе тремя независымыми друг от друга судебными системами: национальными (конституционными) судами, Европейским Судом по правам человека и - в государствах - членах Европейского Союза - Судом ЕС.
173959
   Альянс железных // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 16-20 : фото
173960
  Сюндюков І. Альянс з розрахунку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 21


  Юзеф Пілсудський і Симон Петлюра: на перехресті доль.
173961
  Кучерів Ілько Альянс і місія громадських організацій / Кучерів Ілько, Г"ярфашова Ольга // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-17
173962
  Сюндюков І. Альянс із розрахунку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 21


  Юзеф Пілсудський і Симон Петлюра: на перехресті доль.
173963
  Андрущенко І. Альянс компаній через механізм злиття і поглинання як основна форма їх інтеграції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 175-181. – ISSN 0132-1331
173964
  Летісія Мікусінскі Альянс крізь віхи історії // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – С. 384-397. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
173965
   Альянс меча и бизнеса. – М, 1988. – 301с.
173966
   Альянс між Києвом та Единбургом // Київський університет. – Київ, 2023. – Травень (№ 5). – С. 4


  "У травні 2023 року виповнюється рік партнерства між КНУ імені Тараса Шевченка та Единбурзьким університетом (Велика Британія). Альянс став каталізатором низки академічних і культурних взаємозв"язків між нашими двома установами та спирається на ...
173967
  Розсудовська С. Альянс найсильніших // Україна до НАТО / Центр національної та інформаційної безпеки ; голов ред. А. Мирончук. – Київ, 2023. – № 3/4 (березень-квітень) : Альянс найсильніших. – С. 8-11


  Історія створення НАТО.
173968
  Кравченко В. Альянс підняв "щит" у Чорному морі. Посилена група кораблів країн-членів НАТО сприятиме зміцненню безпеки в регіоні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 3


  "Своє 70-річчя Організація Північноатлантичного договору зустрічає в бойовому настрої. Хоча НАТО й не бажає конфронтації з Росією, "яка встає з колін", але дії Москви змушують Брюссель посилювати східний фланг альянсу. І водночас зміцнювати безпеку ...
173969
   Альянс університетів задля якісної освіти й науки України // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2023. – Березень (№ 3)


  "Напрацювання нових ідей для повоєнної модернізації та сталого розвитку вищої освіти України відбулося під час дводенної Школи стійкості університетів, що проходила 11–12 березня на базі kse Проведення Школи стало першим спільним заходом Альянсу ...
173970
   Альянс цивилизаций. Доклад Группы высокого уровня. 13 ноября 2006 г. Организация Объединенных Наций // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2007. – № 2. – С. 203-230. – ISSN 1607-7334
173971
  Декарлі Умберто Альянс Чавеса і Путіна // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 39 (88). – С. 26-27
173972
  Шалагінов Б. Амадей Гофман і Амадей Моцарт: ще раз про музичність романтичної прози // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 236-242. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Досліджено тему музично-театральної основи жанровості й стилю Гофманової прози, зокрема вплив зінгшпіля Моцарта. Розглянуто контраст, різноманітність та різнохарактерність як принципи побудови дії та групування персонажів, маска та її емоційна моторика ...
173973
  Шалагінов Б. Амадей Гофман і Амадей Моцарт: ще раз про музичність романтичної прози // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 8 (620). – С. 15-20. – ISSN 0236-1477
173974
  Чепикова Ксения Амадей. 9 мифов о Моцарте // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 102-107 : фото
173975
   Амадеус - выбор профессионалов : авиакомпания KLN мигрирует в Амадеус // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 3 [прилож.] : фото
173976
  Кобрин К. Амадеус : проза: градчанская история // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 6 (1046). – С. 82-89. – ISSN 0130-7673
173977
   Амадеус Украина приняла участие в озеленении Киева // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 3 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
173978
  Мурадян Грач Амадеус: "NDC" - "Универсальная розетка", но ее наличие задачу получения контента не решает" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 68-70 : фото. – ISSN 1998-8044
173979
   Амадеус: travel - IT завоевывает популярность в Украине // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 14-15. – ISSN 1998-8044
173980
   АМАДЕУС: возможности для бизнес-туристов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 4 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
173981
   Амазонит / А.Я. Вохменцев, М.Н. Остроумов, Ю.Б. Марин, В.А. Попов, А.Н. и др. Таращан; [А.Я. Вохменцев, М.Н. Остроумов, Ю.Б. Марин и др.]. – Москва : Недра, 1989. – 192, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 184
173982
  Лоран-Катріс Амазонія : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 191. – ISSN 0320-8370
173983
  Шляхова Валерія Амазонія. До дикої королеви : Троянда вітрів / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 32-39 : Іл.
173984
  Григорчук М. Амазонка в степах України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 22 лютого (№ 7). – С. 14


  Книга "Принцеси революції" Григорія Гусейнова: поруч із життєописом легендарної дружини Нестора Махна - Галини Кузьменко, розповідь про неменш легендарну "вільну птаху степів" Марусю Никифорову.
173985
  Игнатьев О.К. Амазонка галазами москвича / О.К. Игнатьев. – 2-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 287с.
173986
  Игнатьев О.К. Амазонка глазами москвича / О.К. Игнатьев. – М., 1965. – 254с.
173987
  Чемерис В.Л. Амазонка. Київ-Соловки / Валентин Чемерис ; [худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Час читати, 2016. – 505, [4] с. – ISBN 978-617-7176-09-0
173988
  Ступицын Антон Амазонка: приплыли? : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30-32 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
173989
  Крупняков А.С. Амазонки / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1989. – 315с.
173990
  Элана Амазонки без оружия / Элана. – Одесса : Колодрук, 2010. – 486, [2] с. – Подлин. имя авт.: Э. Мазько. – Библиогр.: с. 457-485. – ISBN 978-966-2405-11-8
173991
  Фіалко О.Є. Амазонки в історії Трої // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – C. 64-68. – ISSN 0235-3490
173992
  Фиалко Е.Е. Амазонки во времени и пространстве // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 46-99. – ISSN 2227-4952
173993
  Хаткевич Василий Амазонки жили... на рязанщине : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 5
173994
  Кривоший О. Амазонки і "амазонство" в українській фольклорній традиції та історіографії другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 55-70. – ISSN 0869-3595


  Вперше у вітчизняній історіографії, автор простежує еволюцію історичних поглядів на амазонок і "амазонство" в дискурсах вітчизняних істориків та колективній пам"яті ординарних людей південноукраїнського степового соціуму другої половини ХІХ - першої ...
173995
  Денисюк І.О. Амазонки на Поліссі / Іван Денисюк. – Луцьк : Надстир"я, 1993. – 27, [1] с. : фотоіл.
173996
  Фиалко Е.Е. Амазонки эпохи викингов // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (26). – C. 73-84. – ISSN 2227-4952
173997
  Білокудря О. Амазонки як представниці жіночої частини скіфського суспільства // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 559-561. – ISBN 978-966-171-783-0
173998
  Фіалко О.Є. Амазонки: міфи та реальність = Amazons: myths and reality : [монографія] / О.Є. Фіалко ; наук. ред. В.В. Отрощенко ; Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАН України, 2023. – 431, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Резюме: укр., англ., рос., фр. – Бібліогр.: с. 402-432. – ISBN 978-617-7810-35-2
173999
  Мораэс Р. Амазонская низменность / Р. Мораэс; Ред.Л.А.Файнберга. – Сокр.пер. с порт. – Москва : Прогресс, 1965. – 123с.
174000
  Мармоль Х. Амалия / Х. Мармоль. – М, 1961. – 647с.
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,