Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1731173217331734173517361737173817391740(+10)В кінець >>
1736001
  Салига Т. "... Я був із собою в бою... рвали душу мою два Володьки..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 11 січня (№ 1). – С. 4


  До 115-ліття від джня народження Володимира Сосюри
1736002
  Бовгиря Андрій Маркович "... Я вашего царя не знаю": українці як фігуранти судових справ про образу честі монарха (XVIII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 87-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті проаналізовано діяльність установ політичного розшуку Російської імперії на теренах Лівобережної України-Гетьманщини у XVIII ст. На основі слідчих матеріалів проведено дослідження участі українців у тогочасних політичних злочинах та ...
1736003
  Приліпко І. "... Я є великим чоловіком до малих інтересів": напівзабута постать письменника і священика Олекси Бобикевича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 20-29. – ISSN 0236-1477
1736004
  Семенко С. "...Я – теж син цього народу, нехай і "блудний"" (штрихи до публіцистики Юрія Косача) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  Аналізується публіцистика Ю. Косача 60–70-х рр. ХХ ст., написана під впливом відвідин радянської України; простежується основна тематика його "совєтофільських"виступів, уплив соцреалізму на творчу манеру публіциста. This article reveals and analyses ...
1736005
  Салига Т. "...Я був із собою в бою... рвали душу мою два Володьки..." : До 115-ліття від дня народження Володимира Сосюри // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 25 січня (№ 2. – С. 4,5
1736006
  Ігнатович О. "...Я в землю впав. Воскресну. Як горіх" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 5/6 (811/812). – С. 130-133. – ISSN 0868-4790


  Пам"яті поета Петра Скунця (1942-2007) - у день його семдесятиліття
1736007
  Єсипенко Д. "...Я газету поки прочитала, то всю її слізьми змочила...": до історії публікації та читацької рецепції статті Бориса Грінченка "Шевченкові роковини" // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 73-88. – ISBN 978-966-920-140-9
1736008
   "...Я дуже люблю життя" // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2020. – № 3, 2020, 3 квартал. – С. 61-70. – ISSN 0130-2043
1736009
  Єсипенко Д. "…Я газету поки прочитала, то всю її слізьми змочила…": до історії публікації та читацької рецепції статті Бориса Грінченка "Шевченкові роковини" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 73-88. – ISBN 978-966-920-092-1
1736010
  Лубчак В. "Юрій Шевельов був людиною принципово антирадянською" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Письменник Кость Москалець здобув літературну премію, що носить ім"я Юрія Шевельова за досягнення в галузі есеїстики.
1736011
  Сомов О. "Юродивый" // Харківський університет і література : антологія творів випускників, викладачів і студентів / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; за заг. ред. В.С. Бакірова та Ю.М. Безхутрого ; [уклад.: П.М. Бабай, О.І. Борзенко, І.В. Бурлакова та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 38-47. – ISBN 978-966-285-507-4


  "Юродивый" - малороййийская быль, 1827 г.
1736012
   "Ютэйр Украина" - эксклюзивно в Amadeus! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 5 [прилож.] : фото. – ISSN 1998-8044
1736013
  Птахив Семен "ЮТэйр" пополняет авиапарк и осваивает украинский рынок : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 16 : Фото. – ISSN 1998-8044
1736014
  Коршунов Е.А. "Я - Бейрут..." / Е.А. Коршунов. – М., 1983. – 110с.
1736015
  Моор Д.С. "Я - большевик!" : сборник статей / Д.С. Моор. – Москва : Советский художник, 1967. – 256 с.
1736016
  Вишневська М. "Я - буковинець із голови до п"ят" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 травня (№ 86)


  Йосип Бург - "останній письменник, який писав на ідиш".
1736017
  Салига Т. "Я - гнівний меч.., що від Дніпра до звізд..." (Микола Вінграновський проти другої державної мови в Україні) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 326-349. – ISBN 978-966-06-0747-7
1736018
  Князьков М.А. "Я - голос индейцев" / М.А. Князьков. – М., 1988. – 125с.
1736019
  Цирфа Ю. "Я - громадянин": почесно і ... вигідно? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 21 (330). – С. 26-30
1736020
  Галаєва О. "Я - діва. Я - із дива" : Художнє осмислення проблеми жінки за новелами В. Коваленко // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 104-110. – (Філологічні науки)
1736021
  Буркова И.Е. "Я - должен!" / И.Е. Буркова. – М., 1983. – 272с.
1736022
  Рябинин Б.С. "Я - егерь..." / Б.С. Рябинин. – М., 1978. – 96с.
1736023
   "Я - изысканный стих" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2012. – Вып. июнь. – С. 28-33


  Поэт К. Д. Бальмонт
1736024
  Годованець М. "Я - кремінь". Зі спогадів і листів // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (916), лютий. – С. 18-63. – ISSN 08-68-4790-1
1736025
  Панченко В. "Я - кривавих шляхів апостол" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 6 (223). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Євген Маланюк у ролі "українського Фройда".
1736026
  Драч І. "Я - людина, яка шукає і шукатимє до кінця днів своїх" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2015. – № 3/6. – С. 2-25. – ISSN 0130-1608
1736027
  Середа І.С. "Я - Малала" в контексті українського перекладного non-fiction // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 172-176
1736028
  Панько Ю. "Я - Михась" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 79-116. – ISSN 08-68-4790-1


  Іронічна повість.
1736029
  Наєнко М.К. "Я - на тлі своєї доби" / спілкувався Володимир Коскін // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 48). – С. 7


  Розмова з доктором філологічних наук, професором КНУ імені Тараса Шевченка, лауреатом Шевченківської премії М. Наєнко щодо виходу книги "Вечірні світанки...". У творчому доробку вченого понад 500 наукових та літературно-критичних праць.
1736030
  Боканча А. "Я - отец детей" / А. Боканча. – Бухарест : [Б. и.], 1984. – 45 с. – (Библиотека "Румыния" ; № 10 (1984))
1736031
  Костов І. "Я - приклад європейського політика, "знищеного" Росією" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16-17 жовтня (№ 187/188). – С. 3


  Екс-прем"єр, який привів Болгарію в НАТО і ЄС, Іван Костов розповів у інтерв"ю "Дню", над чим сьогодні потрібно працювати в Україні.
1736032
  Кошова І. "Я - ранима струна"... синтез музики, живопису і слова в поетичному доробку Миколи Шамрая [Шамрай Микола Якович] // Літературні меридіани : матеріали "круглого столу" на тему "Тенденції сучасного літературного процесу в Україні", 9-10 жовт. 2018 р. / Нац. спілка письменників України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Нац. музей літ. України [та ін. ; уклад. і ред. В. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2018. – С. 101-23. – ISBN 978-966-920-358-8


  Шамрай Микола Якович - поет, прозаїк. Автор поетичних збірок „Великодній дзвін”, „Доле, грішниця моя”, „Рвані дороги в долоні моїй”, “Хресний вік”. Делегат 5-го з"їзду письменників України. Член НСПУ з 1997 року.
1736033
  Дроздовський Д. "Я - русин і гордий цим" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 8


  Постать і творчість гуманіста Станіслава Оріховського на тлі європейської епохи.
1736034
  Добосевич У. "Я - русин" (мова як засіб етноідентифікації в епоху пізнього середньовіччя) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 95-102. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
1736035
  Прокоф"єв І. "Я - сумнів твій" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 6-7


  Броніславу Грищуку - 80.
1736036
  Мельничук А. "Я - України син і щиро гордий цим" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 14). – С. 7
1736037
  Чумак К. "Я - українка" : есе / К. Чумак, А. Бровко // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (467), листопад - грудень 2020. – С. 35
1736038
  Гривінський Р. "Я - художник, я так...мислю" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 червня (№ 102/103). – С. 14-15


  Взаємний зв"язок мистецтва і філософії обговорили в рамках конференції "Філософія. Нове покоління" (тема "Слово і невисловлюване") в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". У дискусії участь взяли доктори філософських наук кафедри ...
1736039
  Лосиевский И.Я. "Я - цветок осенний...". Поэзия Вадима Сидура // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 165-170. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  В статье рассмотрены духовные и эстетические константы, художественное своеобразие поэтического мира Вадима Сидура (на материале сборника 1990 г. "Самая счастливая осень. Стихотворения 1983-1986 гг.").
1736040
  Антоненко А. "Я - це всі жінки"! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 15


  Даліда (Йоланда Христина Джильотті; фр. Dalida; *17 січня 1933 — †3 травня 1987) — співачка й акторка італійського походження, що виросла у Єгипті та зробила кар"єру у Франції.
1736041
  Вараниця А.О. "Я – вчитель, і мої учні – це лише діти": життєва історія Віктора Баліцького на тлі польсько-українських відносин у Галичині кінця ХІХ - початку ХХ століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 13-17. – ISSN 2076-1554
1736042
  Агостінеллі Д. "Я (Романтика)" Миколи Хвильового між поетикою та політикою // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 244-247. – ISBN 966-568-637-2
1736043
  Ардаматский В.И. "Я 11-17" : повесть капитана Дементьева : для сред. возраста / В.И. Ардаматский ; ил. А. Лурье. – Москва : Детгиз, 1957. – 55 с. – (Новинки детской литературы ; 82)
1736044
  Ардаматский В.И. "Я 11-17" : повести : для ст. возраста / В.И. Ардаматский ; ил. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 1976. – 302 с. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1736045
  Якубович М. "Я акцентував увагу на смислах, які ця книга несе людству" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1 серпня (№ 134). – С. 8


  У Саудівській Аравії побачив світ повний переклад Корану українською мовою старшого викладача кафедри релігієзнавства Національного університету "Острозька академія", к.і.н. Михайла Якубовича - в ювілейний рік знайомства України з ісламським Сходом. ...
1736046
  Сюндюков І. "Я атеїст, що знає тільки бога" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6 серпня (№ 139). – С. 7


  До 200-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша.
1736047
  Козаренко А. "Я б хотів, щоб зі мною теж дружили" (дитяче оповідання) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 307-309


  Переможці поетичного конкурсу "Жива троянда". Номінація "Проза і драматургія".
1736048
  Марценюк Т.О. "Я б хтіла, аби мої діти не знали, що таке циганська жизнь": становище ромських громад в українському суспільстві // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 66-72. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1736049
  Сміт Саймон "Я бажаю українцям сили і витривалості в боротьбі за зміни" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 липня (№ 127). – С. 8


  Підсумкове інтерв"ю британського посла Саймона Сміта газеті "День" перед закінченням своєї каденції.
1736050
  Морська І. "Я бажаю яскравого дня" : добірка віршів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 5 (7). – С. 149-150
1736051
  Базів В. "Я бачив Лазаря якого підняв Ісус / Записав М. Фещук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 4


  Про науково-публіцистичну дилогію Василя Базіва "Сага про космологічну долю людства"
1736052
  Пастух Т. "Я без тебе - не єсмь": теософська поезія В.Кордуна за збіркою "Зимовий стук дятла" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 57-66. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1736053
  Пастух Т. "Я без тебе - не єсмь":Теософська поезія Віктора Кордуна // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 1/2. – С.169-176. – ISSN 0130-1608
1736054
  Коваленко Л. "Я безкорисливо присвятив все своє життя служінню істині і батьківщині" (до 75-річчя Національного музею-садиби М.І. Пирогова) // Наукові читання. До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди : зб. наук. праць : (за матеріалами наук. читань 30 листопада 2022 р.) / Департамент культури виконавчого органу Київ. міськради (Київ. міськ. держадмін.) [та ін. ; редкол.: Ю.І. Онопрієнко (голова) та ін.]. – Київ ; Рівне : Олег Зень, 2023. – С. 13-26. – ISBN 978-617-601-458-4
1736055
  Процюк С. "Я би не хотів ставати українським Андре Моруа" / спілкувалася Таталка Пасічник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 березня (№ 6). – С. 9
1736056
  Павлюк І. "Я битий лавром, ласканий терном" / запитував В. Кузан // Українська літературна газета. – Вишгород, 2024. – Травень (№ 5)


  Розмовляємо з першим лауреатом всеукраїнської поетичної премії імені Дмитра Креміня Ігорем Павлюком. Ігор Павлюк – письменник, журналіст, перекладач, доктор наук із соціальних комунікацій, провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. ...
1736057
  Баннік В. "Я біль свого народу..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М.К. Наєнко. – Київ, 2023. – Вип. 14. – С. 161-162


  Інші учасники конкурсу. Номінація "Поезія". Призери "Живої троянди". Вірш.
1736058
  Градовський А. "Я більш не нидію болісним недугом" (Дискурс символізму в поезії Олександра Олеся та Т.-С. Еліота) / А. Градовський, М. Галущко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 30-33
1736059
  Гончаров В. "Я благодарен судьбе, что моя карьера началась с производства" : інтерв"ю // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 9. – ISSN 1810-3944
1736060
  Силакова С. "Я больше не узнаю Америку" : три интервью Дона Делилло // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 181-190. – ISSN 1130-6545


  Три интервью Дона Делилло, американского писателя-постмодерниста
1736061
  Литвин В. "Я боюся тих людей, які щоразу прагнуть переписувати Конституцію України" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 5 (242). – С. 2-4


  У Технічному ун-ті ім. І. Пулюя В. Литвин зустрівся зі студентами й викладачами.
1736062
  Шевчук І. "Я боявся би лишити дружину саму з мужчиною". Михайло Драгоманов розвіяв сподівання гуцулів на російського царя // Газета по-українськи. – Київ, 2021. – 16 вересня (№ 37). – С. 16


  Вчений вів проукраїнську політичну діяльність. Писав статті про соціалізм і прагнення українців до автономії у складі Російської імперії. Щоб встановити контакти з галичанами, які підлеглі Австро-Угорській імперії, хоче пожити трохи у Львові. Знає, що ...
1736063
  Гриценко Н. "Я боявся хіба що розминутися з честю!" : Урок позакласного читання за творами Зеновія Красівського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 25-29. – ISSN 0130-5263
1736064
  Драч І. "Я був щасливим піонером" : інтерв"ю з Іваном Драчом / взяв інтерв"ю О. Яровий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 18 мая (№ 20)


  ...Оплески вщухли. Аспірантка-філолог, вручаючи поетові троянди, сказала: "Як добре, що ви, визначний літератор, ще й така хороша людина - без "забронзовілост", зарозумілості... Спасибі вам". Інша юна особа запевняла: "Вивчаючи в школі "Соняшник", не ...
1736065
  Муравецька Я. "Я буду відчувати...". "Уранці з-під твоїх думок виповзаю, мов з ковдри...". "Мені бодлериться..." // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 28-29
1736066
  Лук"яненко Л. "Я буду просити Бога, щоб він протримв моє життя до перемоги над Москою" / розмову вів Володимир Коскін // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 28)
1736067
  Фурсова Л. "Я буду художником!" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 27-30. – ISSN 0130-5263
1736068
  Бердник-Сокоринська "Я була "сталкером-розвідником" : розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 -14 жовтня (№ 185/186). – С. 30-31


  Розмова із вдовою письменника-фантаста, дисидента Олеся Бердника про жіночі ролі в суспільстві й невиконану місію дисидентського руху.
1736069
  Жежера В. "Я була довго дуже наївною в любовних справах" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 24 (127). – С. 54-57


  Наталія Лівицька-Холодна - українська письменниця, поетеса, перекладач. .
1736070
  Манро Е. "Я була єдиною людиною, яка писала оповідання і нікому не говорила про це..." Розмова з Еліс Манро : /Інтерв"ю записав С. Азберг // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 7/8 (1027/1028). – С. 191-196. – ISSN 0320 - 8370
1736071
  Краян З.Г. "Я була щаслива з тобою..." : спогади / Зінаїда Краян (Микитенко). – Кропивницький : Лисенко В.Ф., 2017. – 171, [1] с., [14] арк. фотоіл. : іл. – В кн. також.: Трагедія ідеалів: 1897-1937-1997 / Олег Микитенко. – ISBN 978-966-2570-67-0
1736072
  Кривицкий В.Г. "Я был агентом Сталина" / В.Г. Кривицкий. – М., 1991. – 363с.
1736073
  Вишневская С. "Я был и остаюсь клоуном, и это ставит меня выше любого из политиков" // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 11-17 апреля (№ 14). – С. 31


  Ровно 130 лет назад родился великий комик Чарли Чаплин.
1736074
  Карамелла Альберто "Я был незаменимым почтальоном" : Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 12. – С. 54-61. – ISSN 1130-6545
1736075
  Щетинина Л. "Я в геології філософ..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – С. 13


  Про видатного вченого Івана Чебаненка.
1736076
  Легка О. "Я в країні вишневій зросла - дівчина з з0олотою косою..." : До 110-річчя від дня народження Наталіі Лівицької-Холодної // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11 (623). – С.16-24. – ISSN 0236-1477
1736077
  Муратова К. "Я в прогресс не верю" / беседу вел Я. Пидгора-Гвяздовский // Шо : смотреть, слушать, читать : журнал о современной культуре / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 9/10 (143/144). – C. 4-8
1736078
  Постма Обэ "Я в сердце тропу луговую храню" : новые переводы : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 144-149. – ISSN 0321-1878
1736079
  Федчун Наталія "Я в серці маю те, що не вмирає": штрихи до портрета Лесі Українки : урок у 6 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 20-21. – ISSN 0130-5263
1736080
   "Я в серці маю те, що не вмирає..." До 150-річчя геніальної доньки України, "великої європеянки української літератури" // Світ. – Київ, 2021. – Лютий (№ 7/8)
1736081
  Вовк В. "Я в усьому і завжди - насамперед українка" / розмову вів Михайло Сорока // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 квітня (№ 15). – С. 11


  Розмова з Вірою Вовк — українською письменницею, літературознавцем, прозаїком, драматургом і перекладачкою, яка мешкає в Бразилії.
1736082
  Вовк В. "Я в усьому і завжди - насамперед українка" / розмову вів Михайло Сорока // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 12-13
1736083
  Мазуров Владимир "Я вам не скажу за всю Одессу..." // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 36-41 : фото
1736084
  Белова Елена "Я вам руки не связываю". Переселение болгар в Россию. 1700-1770-е годы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6. – С. 33-36. – ISSN 0235-7089
1736085
  Репнина В.Н. "Я вас слишком искренно люблю" : повесть, письма Тарасу Шевченко и Шарлю Эйнару / Варвара Репнина ; [сост. и коммент. А. Е. Кузьменко ; предисловие В.Е. Шубравский]. – Харьков : Прапор, 1991. – 204 с. : портр., ил. – Миниатюрное издание. – (Первые повести о Тарасе Шевченко). – ISBN 5-7766-0252-1
1736086
  Васянович В. "Я вважаю свій фільм найпатріотичнішим українським фільмом" / бесіду вела М. Баранівська // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 вересня (№ 35). – С. 1, 14


  "Переможець конкурсної програми Венеційського фестивалю Валентин Васянович розповів DT.UA про свій творчий метод, знайомство з Нариком та історію створення картини "Атлантида". Сьомого вересня журі другої за важливістю конкурсної програми Венеційського ...
1736087
  Кожукало Н. "Я вважаю себе реалістичним письменником, бо займався реальними справами". До 100-річчя від дня нароодження класика науково-фантастичної літератури Станіслава Лема // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень 2021. – С. 34-37


  12 вересня 2021 року у світі святкують 100-річчя від дня народження Станіслава Лема, видатного письменника-фантаста, філософа та особливої людини XX ст. Лем один із найвідомішиx польськиx письменникiв. 50 його книжок розійшлися накладом 40 мільйонів ...
1736088
  Шугай О. "Я ввесь у майбутньому..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 11 жовтня (№ 20). – С. 6-7


  До 120-річчя від дня народження Бориса Антоненка-Давидовича.
1736089
   "Я вдячний долі, що пустила мене в світ українцем...". До 110-річчя від дня народження Б.Д. Антоненка-Давидовича // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2009. – на 2009 рік. – С. 161-166
1736090
  Синицын Е.Л. "Я веду репортаж..." / Е.Л. Синицын. – М., 1983. – 144 с.
1736091
  Кирієнко Н.М. "Я вернувся до тебе, Отчизно моя..." : естетична система Михайла Ореста / Наталія Кирієнко. – Чернівці : Букрек, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-399-114-6
1736092
  Коць Т. "Я вернусь до своєї вітчизни з мільйонами своїх братів і сестер..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 7


  Вихід у світ книги "Мовний всесвіт Івана Багряного."
1736093
  Милевский О. "Я верю в Россию..." / О. Милевский, А. Репников // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 24-28. – ISSN 0235-7089


  О единомышленниках Столыпина. Взаимоотношения Столыпина и Льва Александровича Тихомирова (1852-1923). История неожиданным образом связала реформатора и бывшего народовольца, ставшего одним из крупнейших консервативных мыслителей
1736094
  Шурова Н.С. "Я весь був як пісня..." / Н.С. Шурова. – К, 1986. – 68с.
1736095
   "Я весь под напором мыслей". Из дневника В.И. Вернадского 1943 г. // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 3. – С. 142-162. – ISSN 0869-6322
1736096
  Сергійчук В. "Я весь тепер занурений у малоросійську історію..." (до 190-річчя планів Миколи Гоголя працювати в Київському університеті) // Соборна пам"ять України : календар-альманах : 2024 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2023. – С. 14-19. – ISBN 978-617-7837-35-9


  Після закінчення гімназії Гоголь виїхав до Петербурга і там поступив на державну службу, згодом викладав історію в університеті. Він збирав матеріали для написання історії України і навіть домагався посади професора історії у Київському університеті, ...
1736097
  Ясень М. "Я вже й забув, коли писав лірику" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 5 (361). – С. 53
1736098
  Кравчук Л. "Я взявся всіляко сприяти нинішнім реформам" / бесіду вів В. Ступак // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2012. – № 8 (122). – С. 4-7
1736099
  Павличко Д. "Я вибрав Україну" : поетичний автограф: вірші // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 8-9
1736100
  Леонова Н.А. "Я вибрала долю собі сама..." (огляд життєвого і творчого шляху Ліни Костенко) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 19/21 (455/457), липень. – С. 46-55
1736101
  Руденко Р. "Я вибрала тюрму, а не ганьбу " / розмову вів М. Левицький // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 4 (906), квітень. – С. 113-145. – ISSN 08-68-4790-1


  Ексклюзивна ювілейна розмова на актуальну тему. На недавньому вечорі, присвяченому пам’яті Івана Світличного, пролунав, вважаю, справедливий, докір украї­нським дослідникам, що поза їхньою увагою залишається такий пласт української історії, як дружини ...
1736102
  Кучинський М. "Я виніс все..." // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 259-260. – ISSN 0869-3587
1736103
  Роман М. "Я виріс в Карпатах" // Українська література Словаччини очима рецензента / М. Роман. – Presov : A-Print, 2016. – С. 205-207. – ISBN 978-80-89721-16-0


  Під такою назвою вийшла книга Сергія Макари, де опубліковані три оповідання.
1736104
  Сорока В. "Я вирішила перевчити свій мозок" // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 жовтня (№ 42). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
1736105
  Гриневич Л. "Я вирішила, що цей виклик треба приймати" / розмову вела Оксана Онищенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 4


  Розмова з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич.
1736106
  Чернілевський І. "Я виростав лиш тим, ким я вже є". Вірші Іллі Чернілевського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 34). – С. 8-10


  7 травня 2022 року в бою під Авдіївкою загинув воїн Ілля Чернілевський - поет, пісняр, перекладач.
1736107
  Тримбач С. "Я виходжу в світ з тавром на лобі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 58). – С. 9


  За рік столітній ювілей видатного письменника Олеся Гончара.
1736108
   "Я від вас ніколи нікуди не йшов". До 150-річчя від дня народження М.І. Павлика // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, І.О. Негрейчук [та ін.]. – Київ, 2003. – 3 кв. – С. 67-72. – ISSN 0130-2043
1736109
  Качкан В.А. "Я від вас ніколи нікуди не йшов..." (Михайло Павлк - пресознавець) // Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан. – Київ : Либідь, 1994. – Ч.1. – С. 124-142. – ISBN 5-325-00349-6
1736110
  Першиков Є.В. "Я відбувся як юрист і про це не жалкую" // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 317-319
1736111
  Каталін Ю. "Я відмиюся від усіх моїх гріхів...": чистота й очищення в угорських народних піснях і баладах // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (385), травень - червень. – С. 72-90. – ISSN 2664-4282
1736112
  Титаренко В. "Я візьму той рушник, простелю, наче долю..." // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, В. Мелешко, М. Степаненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 122-124. – ISBN 966-7576-01-9


  Неможливо уявити традиційну українську хату без рушника. Він грає важливу роль в побуті та обрядах українського народу. І зараз, коли за повсякденними клопотами не приділяється належної уваги до рідних традицій, ми обов"язково згадуємо про рушник, якщо ...
1736113
  Скоропадський П.П. "Я вірю в правду свого діла і що воно не загине" // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Всеукр. громад. орг. Т-во "Знання" України ; голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 10. – С. 11-20. – ISSN 0130-7037
1736114
  Березюк В. "Я вірю в свій народ, у щасливе майбутнє Українм! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 15 грудня (№ 48). – С. 3, 14


  Музей Миколи Кагарлицького.
1736115
  Мороз Л. "Я вірю в щасливу національну будущину України" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 108-111. – ISSN 0236-1477
1736116
  Сергійчук В. "Я вірю в ясне майбутнє" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2018 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – С. 19-21. – ISBN 978-966-2911-88-6


  До 140-річчя від дня народження Володимира Старосольського.
1736117
  Градовський В. "Я вірю влагідну владу розуму, що керує людьми" (проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі "Життя Галілея" Б. Брехта // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 89-93. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті розглядається історія написання, проблематика та актуальність драми Б. Брехта "Життя Галілея
1736118
  Жулинський М. "Я вічний раб уселюдських скорбот". Космос Дмитра Кременя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Листопад (№ 11). – С. 3


  «… На світі немає провінцій, і є іще космос душі», – стверджував поет, який спрагло прагнув образно осягнути крім українського, національного, інші світи. Домінантним у творчості Дмитра Кременя був, звісно, світ український – творив поет «степом, небом ...
1736119
   "Я влетів у літературу, мов метеор...". До 165-річчя від дня народження Гі де Мопассана // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3, 3 квартал. – С. 33-41. – ISSN 0130-2043
1736120
  Хома І. "Я воїн і помру на фронті" / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 21


  Полковник Євген Коновалець.
1736121
  Шохамі Е. "Я впевнена, що з часом дедалі більше лікарів призначатимуть канабіс як знеболювальне". Здавна коноплі застосовували і в лікарській практиці / бесіду вела Ю. Беляч // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 12


  "Слово "канабіс" у наш час у більшості людей асоціюється насамперед із наркотиками. Хоча ще якихось півстоліття тому коноплі в Україні масово вирощували як важливу сільськогосподарську культуру, широко використовувалися їх волокно, олія та насіння. ...
1736122
  Шишкин В.И. "Я все время вел примиряющую политику" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 6. – С. 43-112. – ISSN 0869-6322


  Временное Сибирское правительство в оценке его премьер-министра П.В. Вологодского. 1918 г.
1736123
  Качинская Л.Ч. "Я встретил Вас..." / Л.Ч. Качинская. – Саратов, 1987. – 198с.
1736124
  Шемшученко В. "Я всякого в стихах наговорил..." : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 7. – С. 92-100. – ISSN 0131-8136
1736125
  Зуєвський О.Й. "Я входжу в храм..." : поезії, переклади, статті, матеріали до біографії / О.Й. Зуєвський; Національний університет "Києво-Могилянська Академія" ; упоряд. Наталя Казакова. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 840с. – ISBN 978-966-518-442-3
1736126
  Терамае Н. "Я гадав, що на півночі мало барв...". Олександр Богомазов У Фінляндії // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2022. – № 2/3 (126) : Спадок і доля. – С. 126-141. – ISSN 2222-436X
1736127
   "Я глубоко верю в Россию..." : (Письма Всеволода Иванова Алексею Толстому) / / Публ. и коммент. Е. Погорельской // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2007. – № 2. – С. 337-347. – ISSN 0042-8795
1736128
  Кобко Н. "Я говорю тобі..." : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 155
1736129
  Погрібний А. "Я говорю українською" : Наук. -метод. розробка на допомогу лектору - викладачу народ. ун-ту українознавства / Анатолій Погрібний; Т-во "Знання" України; Центр "Українознавство"; Координаційний комітет допомоги Україні (США). – Київ : Знання України, 2006. – 164с. – (Бібліотека українознавця). – ISBN 966-618-220-3
1736130
  Яценюк Арсеній "Я готовий бути вашим посередником, ініціатором змін до законодавства, тільки визначте пріоритет" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6-12


  Так резюмував Голова Верховної Ради відверту розмову про наболіле. А відбулася вона на консультативно-дорадчій нараді за участю Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голів обласних, Севастопольської міської рад, Київського міського ...
1736131
  Яценюк Арсеній "Я готовий бути вашим посередником, ініціатором змін до законодавства, тільки визначте пріоритет" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6-12


  Так резюмував Голова Верховної Ради відверту розмову про наболіле. А відбулася вона на консультативно-дорадчій нараді за участю Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голів обласних, Севастопольської міської рад, Київського міського ...
1736132
   "Я громадянин тих сторіч, що прийдуть...". До 250-річчя від дня народження Ф. Шіллера // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: І.А. Ігнатецька, В.В. Патока, О.А. Рожнятовська [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 54-60. – ISSN 0130-2043
1736133
  Пілунський Я. "Я дав собі обіцянку..." // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (167). – С. 5. – ISSN 1562-3238


  Звикати до військових буднів після цивільного життя Ярославу Пілунському, за його словами, допомагав досвід кіновиробництва з виїздами в поля та ненормованим робочим графіком. «На війні все на межі. Буває лише по три години сну на день протягом місяця. ...
1736134
  Баран Є. "Я двадцять п"ять років присвятив "замахові на міражі" / Розмовляла Наталя Ткачик // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 вересня (№ 36). – С. 12


  Розмова з головою Спілки письменників України про свій творчий шлях та сучасну літературу
1736135
  Муравецька Я. "Я дивлюсь на твоє зображення..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 14
1736136
  Юхимець Т. "Я дівчина, я жінка, я людина..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 169-171


  Твори студентів-студійців Літературної студії імені Максима Рильського ННІ філології. Вірші.
1736137
   "Я для тебе горів, український народе. До 70-річчя від дня народження В. Симоненка // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2005. – на 2005 рік. – С. 14-18
1736138
  Поліщук В. "Я для України рідної пишу..." Непроминальні слова і справи Михайла Старицького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (765), грудень. – С. 37-45
1736139
  Криворучко К.І. "Я до послідного свого віддиху буду працювати для свого народу…" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 146-166. – ISSN 0320-9466


  Листи Ольги Кобилянської у фондах ЦДАВО України.
1736140
  Наймарк Норман "Я до сих пор поражаюсь тому, что Советский союз победил" : інтерв"ю / Норман Неймарк ; [інтерв"ю взяв Олександр Гогун] // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 3-5. – ISSN 2070-9773


  Интервью с профессором Стэндфордского университета Норманом Неймарком.
1736141
  Мудрак-Ковалів "Я до тебе йшов крізь далі..." Етюд про любовну лірику Бориса Олійника // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 15-21 жовтня (№ 41). – С. 9
1736142
  Чандер Раджив Кумар "Я дуже щасливий, що працюю саме в Україні" / інтерв"ю взяв Володимир Ливинський // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 12-15


  Розмова з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Індія в Україні. При Інституті міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка засновано кафедру індіознавства. Професор Саміта Панді, яка представляє один із провідних ...
1736143
  Павленко Н. "Я думав, що оця проклята література - моє призначення" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 6
1736144
  Орлова Н.І. "Я думаю присвятити себе цілковито гравюрі...": Шевченко-гравер // II Международные Шевченковские чтения , посвященные 20-летию со дня создания НИИ "Ин-т Тараса Шевченко" в рамках IV "Большаковских чтений" : сб. материалов / Международные Шевченковские чтения. – Оренбург ; Уфа : [б. и.], 2013. – С. 53-64. – ISBN 978-5-98061-101-9
1736145
  Григорчук Н.В. "Я думкою і тепер вже козак, але малий..." (документи ЦДАВО України про участь дітей в українських національно- визвольних змаганнях 1918–1920 років) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 20-47. – ISSN 0320-9466
1736146
  Дубровский И.и др. "Я еду в Париж!" / И.и др. Дубровский. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1996. – 480 с.
1736147
  Назаров Н. "Я є альфа і омега". До еволюції європейського словника // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; ред. вип. В.Ф. Вакуленко ; ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 200, 2011/2012 : Випуск на пошану Президента АН вищої освіти України доктора філологічних наук, професора Ельзи Петрівни Стоянової і доктора філологічних наук, професора Моколи Івановича Дубини. – С. 162-187. – (Енциклопедія сучасних міждисциплінарних досліджень ; т. 9). – ISBN 978-617-525-081-5
1736148
  Мельник Я. "Я є людина лісу" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 5 (95) вересень - жовтень. – С. 15-19


  Розмова з литовсько-українським письменником і філософом, чиє ім"я відоме більше за кордоном, ніж в Україні, звідки він родом, із літературним критиком, який свого часу відкрив не одне тепер уже "класичне" для сучасної української літератури ім"я.
1736149
  Ощипок Н. "Я жив без дат" : З етюдів до біографій Василя Стефаника та Михайла Мочульського // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 239-243
1736150
  Ситченко А. "Я жив для добра ілюбові" : Вивчення повісті О.Довженка "Зачарована Десна" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 16-19
1736151
  Голомб Л. "Я жив завжди у золотому сні..." // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 5/6 (787/788). – С. 124-129. – ISSN 0868-4790
1736152
  Дряпак В. "Я жив на максимальних обертах" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 16 квітня (№ 73). – С. 5


  15 квітня виповнюється 100 років із дня народження двічі Героя Радянського Союзу льотчика-космонавта полтавчанина Георгія Берегового.
1736153
  Луків М. "Я жив у двох тисячоліттях" (із книги спогадів) // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 30-32
1736154
  Наєнко М. "Я жив, щоб зупинити мить і розпізнать її хоч трохи...". Анатолій Григоренко // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 349-356. – ISBN 978-966-439-809-8
1736155
  Ушакова Елена "Я живу в Туруханске..." : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 5. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
1736156
  Третяк Н. "Я живу на райдузі" - дебютна виставка живопису Оксани Шапкаріної. : нове ім"я в форматі fantasy // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – C/ 26-27. – ISSN 0868-9644
1736157
  Гнатюк Г. "Я живу, мов ріка" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 11 (913), листопад. – С. 78-82. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія.
1736158
  Бутакова Е. "Я жизнь свою прожег..." // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 9 (97). – С. 28-45. – ISSN 1819-6268


  Поль Верлен.
1736159
  Салига Т. ...Я вас люблю, замріяні ронделі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 5 вересня (№ 33/34). – С. 8-9


  Про ронделі Миколи Петренка та дещо про нього.
1736160
   [Ющик Олексій Іванович] // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 244-245. – ISSN 1026-9932


  Ювілей доктора юридичних наук, професора Олексія Івановича Ющика (до 70-річчя від дня народження).
1736161
  Куприн А.И. Ю-ю / А.И. Куприн. – М, 1981. – 63с.
1736162
  Червак Б. Юрій-Богдан Романович Шухевич // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Грудень (число 12). – С. 4
1736163
  Ясь О. Юрій Анатолійович Пінчук (1937-2012) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 828 - 834. – (Нова серія ; вип. 18)


  Юрій Анатолійович Пінчук — український історик, доктор історичних наук, професор, дослідник проблем історіографії та джерелознавства України, заслужений діяч науки і техніки України.
1736164
   Юрій Андрійович Мицик : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Академія, 2000. – 64 с. – (Вчені НаУКМА)
1736165
  Харчук Р. Юрій Андрухович не для дітей? // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 27-30. – ISSN 0130-5263
1736166
  Гайдабура В. Юрій Белський: "Історія "Заграви", як я її бачу" // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 138-145. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1736167
  Бобало Ю. Юрій Бобало: "Львівська політехніка - важливий чинник у втіленні євроінтеграційних прагнень України" // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2016. – № 11/12 (277/278). – С. 29-38


  Виповнилося 200 років Львівській політехніці - найстарішій і найбільшій академічній технічній школі в Україні та Східній Європі.
1736168
  Борець Т. Юрій Борець: людина, воїн, меценат / Тетяна Борець, Євген Перепічка. – Львів : СПОЛОМ, 2010. – 303, [1] с., [14] с. кольор. іл. : іл., фотогр. – ISBN 978-966-665-557-1
1736169
   Юрій В. Стефаник у своїх листах // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 465, листопад : листопад. – С. 19-22
1736170
   Юрій Васильович Воробйов (нар. 1937) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 73. – ISBN 966-594-277-8
1736171
   Юрій Васильович Головач : бібліогр. покажчик / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем ; [упоряд.: М.Б. Красницька, О.Л. Іванків ; відп. ред.: І.М. Мриглод, О.Л. Іванків ; авт. вступ. ст.: І.М. Мриглод, О.Л. Іванків]. – Львів : [б. в.], 2017. – 68, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Алф. покажч.: с. 65-67. – (Бібліографія українських вчених)
1736172
   Юрій Васильович Чумак (1936-1997) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 86. – ISBN 966-594-277-8
1736173
   Юрій Васюк // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 4 (6). – С. 35
1736174
  Караіванов Н. Юрій Венелін (Георгій Гуца) та розвиток болгарської фольклористики. До 200-річчя від дня народження великого болгаролюба // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 86-88. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1736175
  Караіванов Н. Юрій Венелін про болгарський нігілізм та національну бездушність. До 200 річниці від дня Великого болгаролюба // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 89-91. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1736176
  Касьянова О. Юрій Винничук: Українська література потужна, але збіднена // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 6


  У КНУ імені Тараса Шевченка за сприяння проректора Володимира Бугрова пройшла зустріч із відомими українським журналістом, письменником, редактором, перекладачем Юрієм Винничуком. Модератором зустрічі була директор Всеукраїнського навчально-наукового ...
1736177
   Юрій Вікторович Боднарчук (13.10.1955-12.07.2013) / М.М. Глибовець, М.В. Братик, С.М. Дяченко, С.С. Дрінь, Ю.О. Захарійченко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 139 : Фізико-математичні науки. – С. 3-5. – ISSN 1996-5931
1736178
   Юрій Вікторович Придатченко (нар. 1948) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 178. – ISBN 966-594-277-8
1736179
  Федоренко Т Юрій Володимиорвич Линник (1915-1972) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 48-49. – ISSN 2518-7104


  Юрій Володимирович Линник (1914/1915-1972) - радянський математик в області теорії ймовірності, теорії чисел, статистики. Академік АН СРСР (1964).
1736180
   Юрій Володимирович Бойко (нар. 1962) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 76. – ISBN 966-594-277-8
1736181
   Юрій Володимирович Калюжний : бібліогр. покажчик / НАН України, Ін-т фізики конденс. систем ; [авт. вступ. ст.: Ю.В. Головач та ін. ; упоряд.: Т.В. Гвоздь]. – Львів : [б. в.], 2021. – 50, [1] с. : портр. – (Бібліографія українських вчених)
1736182
   Юрій Володимирович Коблянський (нар. 1955) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 113. – ISBN 966-594-277-8
1736183
   Юрій Володимирович Тесленко (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 103-104 : фото. – ISSN 0367-4290
1736184
  Головко Л.Г. Юрій Вухналь (1906-1937) // Харківський університет і література : антологія творів випускників, викладачів і студентів / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; за заг. ред. В.С. Бакірова та Ю.М. Безхутрого ; [уклад.: П.М. Бабай, О.І. Борзенко, І.В. Бурлакова та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 250. – ISBN 978-966-285-507-4
1736185
  Платонов В. Юрій Гагарін - легенда століття // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 2-15. – ISSN 1819-7329
1736186
  Обухова Лідія Олексіївна Юрій Гагарін : Повість-спогад / Обухова Лідія Олексіївна; Передмова Героя Рад. Союзу ген.-полк.авіації М.П. Каманіна; Пер. з рос. Анатолій Таран. – Київ : Молодь, 1974. – 230с. : 16 л. іл. – (Серія біогр. творів "Життя славетних" ; Вип. 26)
1736187
  Обухова Л.О. Юрій Гагарін / Л.О. Обухова. – Київ, 1974. – 230с.
1736188
  Гнаткевич Ю. Юрій Гнаткевич: "Саме сьогодні ми створюємо націю, створюємо українців" / спілкувалася Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Серпень (№ 31/32). – С. 3


  24 серпня Україна відзначила 31-й День Незалежності. Традиційно наше видання зустрічається в цей день з тими, хто був причетний до здобуття Незалежності, хто не боявся мріяти і діяти так, щоб мрії збулися. Один з першопрохідців - депутат трьох ...
1736189
   Юрій Гогоці - почесний доктор КПІ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  На засіданні Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулася урочиста церемонія вручення диплому "Почесний доктор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", мантії та пам"ятного знаку ...
1736190
  Поп В.С. Юрій Гойда. 1919-1955 / В.С. Поп. – Київ, 1963. – 191с.
1736191
  Кониський О. Юрій Горовенко. Хроніка смутного часу / О. Кониський. – Київ, 1928. – 195с.
1736192
   Юрій Григорович Яремко : бібліогр. покажчик / НАН України, Ін-т фізики конденс. систем ; [авт. вступ. ст.: А.А. Дувіряк ; упоряд.: Н.М. Дудяк]. – Львів : [б. в.], 2021. – 28, [2] с. : портр. – (Бібліографія українських вчених)
1736193
  Шайхалієв А. Юрій Громницький - ведучий програми "1 за всіх" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 95-96
1736194
  Качкан В.А. Юрій Гуца-Венелін - з піонерів слов"янського руху // Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан. – Київ : Либідь, 1995. – Ч. 2. – С. 5-10. – ISBN 5-325-00565-0
1736195
  Подкур Р. Юрій Данилюк : людина, вчений, учитель // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 112-118.
1736196
  Мельниченко І.В. Юрій Дараган і Карел Гінек Маха: вигнанство фізичне й духовне в контакті одного забутого перекладу // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 318-326. – ISBN 966-8474-34-1
1736197
  Клочек Г. Юрій Дараган, Євген Маланюк і ми, сьогоднішні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 11 листопада (№ 22). – С. 18-19


  Роздуми з приводу збірника "Гридень Дажбога: Юрій Дараган"
1736198
  Клочек Г. Юрій Дараган, Євген Маланюк і ми, сьогоднішні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 28 жовтня (№ 21). – С. 18-19


  Роздуми з приводу збірника "Гридень Дажбога: Юрій Дараган". - Тернопіль: Видавництво "Крила", 2022.
1736199
  Хорунжа Г. Юрій Дворник: "Бути собою"! // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, І. Волощук [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 48-51. – ISSN 0130-1799
1736200
  Соколов Б. Юрій Дмитрієв і ...меморіал Сандармох // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 15


  Дотримання офіційної історичної пам"яті в Росії набуває дедалі жорсткішого і репресивнішого характеру.
1736201
   Юрій Дмитрович Бедзик (25.11.1925-17.08.2008) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 235-237. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 6). – ISSN 2078-4260
1736202
  Горбачук М.Л. Юрій Дмитрович Соколов - видатний учений і громадянин (до сторіччя від дня народження) // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 84-87. – ISSN 1029-4171
1736203
  Соколов-Мандровський Юрій Дмитрович Соколов / Соколов-Мандровський, В.П. Фільчакова // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 86-94. – ISBN 966-594-644-7
1736204
  Ісаєвич Я.Д. Юрій Дрогобич / Я.Д. Ісаєвич. – Київ : Молодь, 1972. – 124 с.
1736205
   Юрій Дрогобич : До 500-річчя виходу першої друкованої книги вітчизняного автора: Бібліографічний покажчик / АН УРСР; Ін-т суспільних наук; Львівська наукава б-ка ім. В. Стефаника; Уклад.: М. Г. Вавричин, Я. Д. Ісаєвич; Відп. ред. Є. М. Стасюк. – Львів : Наукова б-ка, 1983. – 65с.
1736206
  Шалата М. Юрій Дрогобич і його доба : іст.-літ. студія / Михайло Шалата. – 2-ге, допов. вид. – Львів : Каменяр, 2000. – 89, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 62-66. – ISBN 5-7745-0828-5


  У пр. № 1746552 напис: Невтомному Ратаєві на ниві українського літературознавства, Доктору філологічних наук Михайлові Наєнку - на згадку про його милу для мене гостину у місті першого відомого доктора наук з України, Юрія Дрогобича. Сердечно - Мих. ...
1736207
  Мазурок О.С. Юрій Жаткович як історик та етнограф / Олег Мазурок ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : УжНУ, 2001. – 281, [12] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 127-129, с. 279-282 та в прим.: с. 93-102. – ISBN 966-7400-13-0
1736208
  Журавель Ю. Юрій Журавель: " Для мене принциповим є питання просвітництва. На цьому й базую свою волонтерську діяльність" / розмову вела Наталія Павлишин // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. № 18 : Благодійництво, частина 2. – С. 54-58. – ISSN 2709-3107
1736209
  Матвіїшин Я Юрій з Дрогобича / Я Матвіїшин. – К., 1969. – 51с.
1736210
  Завалевський Ю. Юрій Завалевський: Перед нами стоять нові серйозні виклики / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 лютого (№ 5). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" - одна з небагатьох державних освітянських інституцій, до зони відповідальності якої віднесено вирішення багатьох завдань, що є пріоритетними для успішного інноваційного розвитку української освіти. Розмова з ...
1736211
  Шлапак Д.Я. Юрій Збанацький / Д.Я. Шлапак. – Київ, 1963. – 352 с.
1736212
  Стогнут О.С. Юрій Збанацький / О.С. Стогнут. – Київ, 1968. – 119 с.
1736213
  Подкур Р.Ю. Юрій Зіновійович Данилюк // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 248-249
1736214
   Юрій Ібрагімович Султанов (1948-2003) : Покажчик публікацій. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2004. – 57с. – (Вчені Прикарпатського університету ; Вип. 5)
1736215
   Юрій Івакін : бібліогр. покажчик / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.О. Козак, Є.М. Лебідь-Гребенюк]. – Київ : Ліра-К, 2021. – 79, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 73-78. – ISBN 978-617-520-203-6
1736216
   Юрій Іванович Гриценко (1922-1987) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 149. – ISBN 966-594-277-8
1736217
   Юрій Іванович Карханін (1911-1973) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 144. – ISBN 966-594-277-8
1736218
   Юрій Іванович Карханін (1911-1993) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 67. – ISBN 966-594-277-8
1736219
   Юрій Іванович Петунін : до 75-річчя з дня народження / О.Ю. Грищенко, Д.А. Клюшин, С.І. Ляшко, Д.А. Номіровський, Б.В. Рубльов, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 3-5. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Про українського математика та кібернетика, доктора фізико-математичних наук, професор кафедри обчислювальної математики КНУ імені Тараса Шевченка.
1736220
   Юрій Іванович Римаренко (1929-2006) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – 265-266. – ISSN 1818-992Х
1736221
   Юрій Іванович Чутов (нар. 1937) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 24-25. – ISBN 966-594-277-8
1736222
  Булавін Л. Юрій Іванович Шиманський // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Юрій Іванович Шиманський - декан факультету підвищення кваліфікації викладачів природничих дисциплін вищих навчальних закладів, зав. кафедри молекулярної фізики нашого університету (1928-1998): Некролог.
1736223
  Наєнко М. Юрій Іллєнко - кінооператор, режисер, сценарист, мемуарист // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М.К. Наєнко. – Київ, 2023. – Вип. 14. – С. 313-314


  Серед найвідоміших фільмів Іллєнка «Криниця для спраглих», «Вечір на Івана Купала», «Білий птах з чорною ознакою», та «Легенда про княгиню Ольгу». Один із представників хвилі «українського поетичного кіно».
1736224
  Брюховецька Л. Юрій Іллєнко як теоретик кіно: узагальнення, парадокси й передбачення // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 11-15
1736225
   Юрій Ілліч Кундієв. – Київ : Наукова думка; Академперіодика, 2007. – 118с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-00-0666-9
1736226
   Юрій Ілліч Кундієв // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 155. – ISSN 2413-7944
1736227
  Конькова Г.В. Юрій Іщенко / Г.В. Конькова. – Київ : Музична Україна, 1975. – 47 с.
1736228
   Юрій Йосипович Журавський - професор Харківського університету : Бібліографічний покажчик. – Харків, 1992. – 16 с.
1736229
  Журавльов Д.В. Юрій Йосипович Тютюнник // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 321-324. – ISBN 978-966-14-1182-0
1736230
  Сурядна Ю. Юрій Кармишев - зоолог-натураліст, дослідник фауни півдня України (1963 - 2017) / Ю. Сурядна, І. Загороднюк // Природнича музеологія / НАН України, Нац. наук.-природничий музей, Укр. нац. комітет Міжнар. ради музеїв ; [за ред. В. Гриценка, І. Ємельянова, І. Загороднюка та ін.]. – Київ : ЛОГОС, 2019. – 5 : Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку : (праці наук. конф. 7-8 жовт. 2019 р. в Києві) / [редкол.: З. Баркасі та ін.]. – С. 96-98. – ISBN 978-966-02-8998-7
1736231
   Юрій Кацуляк: учений, лісівник, лісокультурник, викладач (з нагоди 60-річчя від дня народження) / В.І. Парпан, А.М. Гаврусевич, Р.І. Бродович, Р.М. Яцик, В.М. Гудима // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 293-295 : фото. – ISSN 1991-606X
1736232
   Юрій Кипоренко-Доманський : спогади та матеріали / вступ. ст., упорядкув. та прим. І. Лисенка. – Житомир : Рута, 2013. – 191, [1] с. : портр. – Бібліогр.: c. 176-189. – ISBN 978-617-581-203-7
1736233
  Іван Дзюба Юрій Клен - "неокласик" чи "постнеокласик"? // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 8. – С. 79-101
1736234
  Городиський О. Юрій Клен - вояком // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1953. – 2, березень-квітень. – С. 84-88
1736235
   Юрій Клен : бібліографічний покажчик / НАНУ ; Ін-т енциклопедичних досліджень ; Наукове товариство ім. Шевченка в Європі ; склав Іван Лучків. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-02-5266-0
1736236
  Козак С. Юрій Клен і його "Літаври" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 28 лютого (№ 7/8). – С. 14
1736237
  Качуровський І. Юрій Клен по два боки "зеленого кордону" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 11/12. – С. 144-150. – ISSN 0130-1608
1736238
  Коломієць Л.В. Юрій Клен як розбудовник перекладацької школи неокласиків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 228-231. – (Бібліотека Інституту філології)
1736239
  Лозинський М. Юрій Кміт - священник, громадсько-політичний діяч Бойківського краю // Літопис Бойківщини : журнал про історію, культуру та побут бойків / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. О. Громик ; редкол.: Я. Геврич, М. Ільницький, С. Павлюк [та ін.]. – Львів, 2023. – Ч. 1/104 (115). – С. 12-16
1736240
   Юрій Константинович Делимарский. – К, 1991. – 85 с.
1736241
  Бойчук Б. Юрій Косач // Спомини в біографії / Б. Бойчук. – Київ : Факт, 2003. – С. 102-107. – (Серія "Українські мемуари"). – ISBN 966-8408-24-1


  Про О. Лятуринську та Н. Лівицьку-Холодну.
1736242
  Ковалів Ю. Юрій Косач // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 70-74. – ISSN 0236-1477
1736243
  Стех М.Р. Юрій Косач про війну та европейські цінності // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 311/312/313. – С. 159-160
1736244
  Гніздицька М. Юрій Косач про призначення літератури і місію письменника // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 47-57. – ISSN 2411-4146
1736245
   Юрій Косач як автор "Польсько-українського бюлетеня" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1736246
  Коцарев О. Юрій Косач. Сузір"я Лебедя // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 4 жовтня (№ 36). – С. 5
1736247
  Коцарев О. Юрій Косач: Двадцяте століття у вимірі приватної історії // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 16 грудня (№ 50). – С. 10. – ISSN 0027-8254
1736248
  Романов С. Юрій Косач: життя і творчість на тлі епохи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 1 (658). – С 54-59. – ISSN 0130-5263


  У статті подається біографія Ю. Косача й загальна характеристика його творчості. Автор доводить, що літературна спадщина письменника є різнорідною і вписується до різних літературних епох
1736249
   Юрій Кособукін // Україна. Наука і культура / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 394-397. – ISSN 0206-8001
1736250
  Мадяр-Новак Юрій Костюк - подвижник української музики на Закарпатті та Східній Словаччині // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 47-58. – ISSN 2224-0926
1736251
  Кагамлик С. Юрій Котермак - доктор медицини, провісник ідей космічної екології (до 520-річчя видання "Прогоностикуму Юрія Дрогобича") // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 166-168. – ISBN 966-530-115-2
1736252
  Сенюк С. Юрій Котермак із Дрогобича // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 153-155
1736253
  Чуприна М.С. Юрій Коцюбинський / М.С. Чуприна. – Київ, 1971. – 48 с.
1736254
  Преловська І.М. Юрій Красицький - дослідник сакрального мистецтва (20-ті роки XX століття) // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 102-110. – ISBN 978-966-651-576-9
1736255
  Кривенчук Ю. Юрій Кривенчук: Політехніка - це рідний університет, який дав мені добрі знання, можливості та досвід" / вела розмову Леся Крук // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. № 14/15 : Перспективні. – С. 29-31. – ISSN 2709-3107
1736256
  Лущій С. Юрій Лавриненко - дослідник "Розстріляного Відродження" // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 3-9. – Бібліогр.: Літ-ра в приміт.: (40 поз.). – ISSN 0236-1477
1736257
  Лущій С. Юрій Лавріненко - співредактор "Української літературної газети" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 50-54. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена діяльності Ю. Лавріненка в "Українській літературній газеті" (1955-1958)
1736258
  Бойчук Б. Юрій Лавріненко // Спомини в біографії / Б. Бойчук. – Київ : Факт, 2003. – С. 51-55. – (Серія "Українські мемуари"). – ISBN 966-8408-24-1
1736259
  Лущій С. Юрій Лавріненко / С. Лущій, Д. Єсипенко // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 528-537. – ISSN 1887-8618


  Лавріненко Юрій Адріанович (1905–1987) – український літературознавець, публіцист, есеїст, критик, редактор.
1736260
  Поліщук В. Юрій Лавріненко в літературному житті 20-х років // Про класиків, неокласиків і сучасників / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2007. – С. 281-291. – ISBN 978-966-2980-81-3
1736261
  Конончук Т. Юрій Лавріненко на просвітницькій ниві // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 червня (№ 22). – С. 12


  До 110-річчя від дня народження відомого літературного критика, літературознавця, публіциста, культуролога, дійсного члена Української Вільної Академії Наук у Нью-Йорку.
1736262
  Визір Н.Ф. Юрій Лащук - легенда української керамології // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 138-139. – ISBN 966-2980-20-2
1736263
   Юрій Леонідович Обозненко (1935-2000) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 44-45. – ISBN 966-594-277-8
1736264
  Кіцера О. Юрій Липа - лікар і громадянин. (До 120-річчя від дня народження) // Праці Наукового товариства ім. Шевченка : український науково-практичний журнал / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2020. – Т. 59, № 1 : Медичні науки. – С. 125-136. – ISSN 2708-8634
1736265
  Степула Н. Юрій Липа // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 286-287. – ISBN 966-7379-16-7
1736266
  Лопата П. Юрій Липа // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 2000. – 2000. – С. 136-145. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 83)
1736267
  Ковалів Ю. Юрій Липа // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 81-89. – ISSN 0236-1477
1736268
   Юрій Липа (1900 - 1944) : Збірник. – Женева : Видання Українського суходолового інституту ; 15
1. – 1947. – 49с., [2л]. – На правах рукопису
1736269
  Пастух Б. Юрій Липа та Жан-Марі К"ю більє: перегуки в часі // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 91-100. – ISBN 978-966-2248-94-4
1736270
  Сергійчук О. Юрій Липа. Шлях творчості // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 219-221. – ISBN 966-7522-04-0
1736271
  Баран В. Юрій Липа: проект геополітичної модернізації України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (56) листопад - грудень. – С. 483-492
1736272
   Юрій Липа: Україна у польській прозі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1736273
  Підгорецький Н. Юрій Липа: формування української національної ідеї // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 14. – С. 38-40
1736274
  Скавронський П.С. Юрій Лисянський - магелан з України // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 6 (220). – С. 24-31 : фото. – Бібліогр.: 22 назв.
1736275
  Палієнко Сергій Юрій Лисянський - це людина й острів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 52-54. – ISSN 0130-5212
1736276
   Юрій Литвин : (портрети сучасників). – Нью-Йорк : [б. в.], 1980. – 32 с. : портр. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 29-32
1736277
  Чуйко Т. Юрій Лініченко: його досвід - його арсенал // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-31. – ISSN 0130-1799
1736278
  Шовкун В. Юрій Лісняк. Все життя - в перекладі, в письменстві // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 22 травня (№ 10). – С. 2
1736279
  Москаленко Леся Юрій Логуш: у відпустку їду з повною валізою книжок : інтерв"ю // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 20-22
1736280
   Юрій Луценко підписав договір про співпрацю між генпрокуратурою та Національним університетом "Києво-Могилянська академія" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 8-9
1736281
   Юрій Луценко та Лілія Гриневич нагородили переможців першого конкурсу творчих робіт на теми прокурорсько-слідчої діяльності серед студентів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 12. – С. 15-16


  "У жовтні 2017 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко та Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич підписали спільний наказ "Про співпрацю та комунікацію між відомствами", який передбачає залучення прокурорів до проведення правоосвітніх ...
1736282
  Лучук О. Юрій Луцький: між Україною і Заходом. Нотатки про наукову сесію до 90-річчя від дня народження вченого // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9 (597). – С. 117-119. – ISSN 0236-1477
1736283
  Чобанюк М.М. Юрій Луцький: погляд сучасного українського літературознавства // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 119-122. – ISSN 2304-5809
1736284
   Юрій Львович Далецький. Творчий шлях : [біобібліографія] / Нац. акад. нук України, Ін-т математики ; [голов. ред. А.М. Самойленко ; ред. рада: В.В. Шарко (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т математики НАН України, 2010. – 118, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 90-117. – ISBN 978-966-02-5699-6
1736285
  Михайлюта О. Юрій Макаров - шеф-редактор нового журналу "Український тиждень" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 88-90
1736286
  Стрішенець Н. Юрій Меженко на чолі Головної Книжкової Палати // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (268), листопад. – С. 11-14. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто київський період діяльності Книжної Палати від початку створення у січні 1919 р. та основні документи, що визначали її діяльність у ті роки. Висвітлено роль Юрія Меженка у розвитку головних напрямів роботи установи
1736287
  Скляренко Є. Юрій Меженко та його Шевченкіана // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 42-43. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядається доробок Юрія Олексійовича Меженка (Іванова-Меженка) у створенні Шевченкіани - колекції речей, історично пов"язаних з постаттю Тараса Григоровича Шевченка. Охарактеризовано найважливіші експонати цієї колекції. Висвітлено вплив ...
1736288
  Цьох Й.Т. Юрій Мельничук / Й.Т. Цьох. – Львів, 1980. – 151с.
1736289
   Юрій Миколайович Безхутрий: життя, віддане університетові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2022. – С. 38-40. – (Серія "Філологія" ; вип. 90). – ISSN 2227-1864
1736290
   Юрій Миколайович Оборотов : біобібліогр. покажчик / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Наук. б-ка ; [уклад.: С.І. Єленич, Т.М. Стефанчишена ; наук. ред.: С.В. Ківалов та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – 99, [3] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : портр., фотоіл. – (Серія "Вчені Національного університету "Одеська юридична академія" ; вип. 24). – ISBN 978-966-419-274-0
1736291
  Єфіменко В.М. Юрій Миколайович Рєдкобородий // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 185-186. – ISBN 966-594-644-7
1736292
   Юрій Миколайьович Кринько (нар. 1943) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 114. – ISBN 966-594-277-8
1736293
   Юрій Михайлович Грошевий : (до 80-річчя від дня народж. та 55-річчя наук.-пед. і гром. діяльності) / Нац. акад. прав. наук України ; [упоряд.: О.В. Капліна, В.І. Маринів, І.Є. Марочкін та ін.]. – Харків : Право, 2011. – 73, [3] с. : портр. – Бібліогр.: с. 70-73. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців). – ISBN 978-966-458-294-7
1736294
   Юрій Михайлович Грошевий // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 288-289. – ISSN 2079-6242


  Колектив Інституту вивчення проблем злочинності Національної акдемії правових наук вітає з Днем народження відомого в Україні вченого, фахівця в галузі кримінального процесу - Ю.М. Грошевого.
1736295
  Ярошенко А.Д. Юрій Михайлович Коцюбинський / А.Д. Ярошенко. – Київ, 1965. – 125с.
1736296
  Набока С.В. Юрій Михайлович Сорока - науковець, педагог і Людина з великої літери // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. – ISBN 978-617-7107-30-8
1736297
   Юрій Михайлович Хорунжий : Біобібліографічний покажчик. – Київ : КМ Академія, 2006. – 96с. – На тит. арк.: До 40-річчя літературної діяльності
1736298
  Михальчишин Ю. Юрій Михальчишин: Революція поручників і четарів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 листопада (№ 44)


  Листопадовий чин — українське повстання, організоване в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року Українською Національною Радою силами Українських січових стрільців у Королівстві Галичини і Володимирії, коронній землі Австро-Угорської імперії з метою ...
1736299
  Колодний А. Юрій Мулик-Луцик - мислитель української православної діаспори // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 614-621. – ISBN 978-617-696-609-8
1736300
  Колодний А. Юрій Мулик-Луцик - мислитель української православної діаспори // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 6-12. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
1736301
  Наєнко М. Юрій Мушкетик - ветеран // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 279-280
1736302
  Наєнко М. Юрій Мушкетик - у кращих світах! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 22 червня (№ 23/24). – С. 3


  Згадується, щр Ю. Мушкетик був одним із засновників спеціальності "літературна творчість" в Ін-ті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
1736303
  Наєнко М. Юрій Мушкетик - у кращих світах... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 341-
1736304
  Семенчук І. Юрій Мушкетик : Літературний портрет / І. Семенчук. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 130с. – ISBN 9667419320
1736305
   Юрій Мушкетик. До верховіть істини, добра і краси // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 22 червня (№ 23/24). – С. 14-17
1736306
  Наєнко М.К. Юрій Мушкетик: обраний дорогами : відлуння творчості і спогад про спогад / Михайло Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – 73, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7993-42-0
1736307
  Наєнко М. Юрій Мушкетик: обраний дорогами // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 8 травня (№ 9). – С. 20-21


  Відгук і спогад про письменника, філологічний ф-т КДУ.
1736308
  Наєнко М. Юрій Мушкетик: обраний дорогами. Відгук і спогад про письменника // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 24 квітня (№ 8). – С. 10-11
1736309
  Журавльов Д.В. Юрій Немирич // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 164-167. – ISBN 978-966-14-1182-0
1736310
  Брик М. Юрій Немирович на тлі історії України // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 1 (27), січень-березень. – С. 18-25
1736311
  Огоновський Ю. Юрій Огоновський: "Співпраця ІТ-компаній з університетом - це інвестиція в розвиток країни" / розмову вела Ірина Мартин // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. № 18 : Благодійництво, частина 2. – С. 43-47. – ISSN 2709-3107
1736312
   Юрій Олександрович Карпенко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 93-94. – ISSN 0027-2833
1736313
  Лучик В.В. Юрій Олександрович Карпенко (20.09.1929-10.12.2009) // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 1 (16). – С. 94-98. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
1736314
   Юрій Олексійович Гайдай (нар. 1947) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 48. – ISBN 966-594-277-8
1736315
  Зорівчак Р. Юрій Олексійович Жлуктенко / Р. Зорівчак, О. Чередниченко // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 172-179. – ISSN 0207-8287
1736316
   Юрій Олексійович Митропольський - 100 років від дня народження / А. Самойленко, М. Перестюк, О. Лимарченко, І. Парасюк, В. Самойленко, О. Станжицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 58-60. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  3 січня 2017 р. виповнилося 100 років від дня народження всесвітньовідомого українського вченого, дійсного члена Національної академії наук України і Академії наук Радянського Союзу (нині Російська академія наук), іноземного члена Болонської академії ...
1736317
  Шмигевський М.В. Юрій Олексійович Митропольський (1917-2008) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6/7 (149). – С. 53. – ISSN 2518-7104
1736318
  Шмигевський М.В. Юрій Олексійович Митропольський (1917-2008) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9/10 (155). – С. [65]-64. – ISSN 2518-7104
1736319
  Крекніна М.М. Юрій Олексійович Митропольський. Бібліографія / М.М. Крекніна, Н.О. Шемець. – Київ, 1968. – 42с.
1736320
  Черемних В. Юрій Омельяненко: так починалося українське телебачення // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 7. – С. 10-13
1736321
  Ганжа Л. Юрій Онух: Українські медіа нічого не помічають, крім гламуру : (Директор Польського институту в Києві - про інформаційні пріоритети українських ЗМІ) // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 7/8 (74). – С. 60-65
1736322
   Юрій Павлович Аленін : біобібліогр. покажчик / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Наук. б-ка ; [уклад.: Т.С. Стефанчишена ; наук. ред.: С.В. Ківалов та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – 104, [4] с. : портр. – (Серія "Вчені Національного університету "Одеська юридична академія" ; вип. 25). – ISBN 978-966-419-298-6
1736323
  Вишневський Б. Юрій Панейко - видатний український вчений у галузі адміністративного права трибуна молодого вченого // Видатні випускники юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та їхня роль в історії українського державотворення : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. : 24 берез. 2023 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політико-прав. учень ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2023. – Вип. 3. – С. 149-153
1736324
  Соколюк З. Юрій Панейко // Studien zu Nationalitatenfragen / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen, 1988. – Nr. 4 : In memoriam Georgii Panejko. – С. 5-22


  Панейко Юрій Лукич — Панейко Юрій Лукич (нар. 3 квітня 1886, Золочів, Львівська область — пом. 18 серпня 1973, Мюнхен) — український правник, громадський діяч. Доктор юридичних наук. Дійсний член НТШ і УВАН, адміністративіст, історик держави та права.. ...
1736325
  Бойко І. Юрій Панейко / І. Бойко, А. Кольбенко, М. Кобилецький // Видатні випускники юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та їхня роль в історії українського державотворення : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. : 24 берез. 2023 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політико-прав. учень ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2023. – Вип. 3. – С. 247-248
1736326
  Терещук О. Юрій Панейко та Львівський університет // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 139-147. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
1736327
  Стецюк П. Юрій Панейко( 1886-1973) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 50-54.
1736328
   Юрій Пантелеймонович Цященко (1932-1997) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 125-126. – ISBN 966-594-277-8
1736329
   Юрій Петрович Студнєв : (до 75-річчя з дня народження) // Науковий вісник Ужгородського державного університету / Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1998. – С. 4-18. – (Серія: Математика ; Вип. 3). – ISSN 0869-0782
1736330
  Пушкар Н. Юрій Петрович Тесленко-Приходько - один з піонерів рентгенології в Україні. Матеріали до біографії // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 489-495. – ISBN 978-966-600-359-4


  Висвітлено маловідомі сторінки життя і діяльності Юрія Петровича Тесленка-Приходька (1884-1937), брата у других Лесі Українки, одного з піонерів рентгенології в Україні, засновника Рентгенівського інституту в Києві 1920 р., репресованого і знищеного у ...
1736331
  Гошуляк Й. Юрій Повстенко (1926 - 11.5.1991) // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 497/498, липень/серпень : липень/серпень. – С. 25-27


  Юрій Олексійович Повстенко - син відомого українського архітектора й мистецтвознавця., барвиста постать в українському еміграційному житті.
1736332
   Юрій Полікарпович Мельник (нар. 1938) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 151-152. – ISBN 966-594-277-8
1736333
  Ситник О Юрій Полянський та Сефан Круковський - геологічно-палеолітичний тандем / О Ситник, О. Томенюк // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 13. – С. 7-52. – ISSN 2078-6093


  Полянський Юрій — український геолог, географ і археолог. Стефан Круковський - польський археолог палеоліту.
1736334
  Колесник В.Ф. Юрій Присяжнюк. У вимірах часу // Присяжнюк Юрій Петрович: доктор історичних наук, професор : біобібліогр. покажчик / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: Л.І. Синявська, О.З. Силка ; авт. вступ. ст. В.Ф. Колесник ; наук. ред. В.В. Масненко]. – Черкаси, 2012. – С. 5-8. – (Серія : Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 18)
1736335
   Юрій Прокопович Битяк : (до 70-річчя від дня народж. та 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності) / Нац. акад. прав. наук України ; [упоряд.: О.В. Петришин, І.М. Балакарєва]. – Харків : Право, 2019. – 83, [5] с. : портр. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців). – ISBN 978-966-937-701-2
1736336
  Черемних В. Юрій Работін: ми не під владою, а над нею // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8. – С. 2-4


  Юрію Анатолійовичу Работіну - 55 років! І 15 років він очолює Одеську організацію НСЖУ
1736337
   Юрій Рашкевич - заступник міністра [освіти і науки України] // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 5 червня (№ 22)
1736338
   Юрій Ряст / Київська оргшанізація НСПУ, НСПУ, Т. Лемешко, В. Шкляр, В. Запорожець та ін. // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 37/38). – С. 13
1736339
   Юрій Сас-Подлуський // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Листопад (число 11)


  Пам"яті доктора медицини Юрія Лукіяна Сас-Подлуського - мецената Українського Національного Музею в Чикаго, почесного президента американського нумізматичного товариства, Військового значкового Українського вільного козацтва, Генерального осавула ...
1736340
   Юрій Серафимович Жарких (нар. 1942) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 145-146. – ISBN 966-594-277-8
1736341
   Юрій Сергійович Мусатенко (нар. 1974) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 116. – ISBN 966-594-277-8
1736342
   Юрій Сергійович Шемшученко : (до 60-річчя від дня народження). – Київ : Генеза, 1995. – 50, [2] с., [1] арк. портр. – (Біобібліографія вчених України)
1736343
  Комаров О. Юрій Сікало, або Секрет вічної молодості // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (160). – С. 42-43. – ISSN 1562-3238
1736344
  Грицков"ян Я. Юрій Смолич // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 203-204
1736345
  Голубєва З.С. Юрій Смолич / З.С. Голубєва. – К., 1990. – 201с.
1736346
  Цимбал Я. Юрій Смолич про "Дніпро" і не тільки // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 8. – С.157-161. – ISSN 0130-321Х
1736347
   Юрій Смолич про Івана Багряного // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 239, грудень : грудень. – С. 18-19
1736348
  Шаховський С.М. Юрій Смолич. Повість про романіста : повість про романіста / С.М. Шаховський. – Київ : Дніпро, 1970. – 176 с.
1736349
   Юрій та Семен Корпанюки. – Київ : Мистецтво, 1974. – 23 с.
1736350
  Шкурка М. Юрій Татаренко - перший перекладач і автор поетичних переспівів романсу Євгена Гребінки "Очі чорнії" : Присвячується 200-річчю з дня народження Євгена Гребінки // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 1814-5078
1736351
  Юркевич О. Юрій Тищенко - видавець, книгар, публіцист: період становлення (1905-1913) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 127-157. – ISSN 1591-6223
1736352
  Павлій Анатолій Юрій Тютюнник - борець за незалежність // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 307-319. – ISBN 978-966-89991-7-8
1736353
  Брюховецька Л. Юрій Тютюнник розповів Йогансену легенду... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 7 листопада (№ 41/42). – С. 20-21
1736354
  Брюховецька Л. Юрій Тютюнник як співробітник ВУФКУ та співавтор "Звенигори" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 14 березня (№ 9/10). – С. 20


  Про цю яскраву постать визвольних змагань уже є книжки. 2009 р. вийшов документальний фільм "Операція "Тютюн"" Наталії Баринової.
1736355
  Брюховецька Л. Юрій Тютюнник як співробітник ВУФКУ та співавтор "Звенигори" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 28 березня (№ 11/12). – С. 22
1736356
   Юрій Тютюнник: від "Двійки" до ГПУ : документи і матеріали / [Ін-т історії України НАН України ; упоряд. : В.Ф.Верстюк, В.В. Скальський, Я.М. Файзулін]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 595, [5] с. : іл., фото. – Імен. покажч.: с. 584-595. – ISBN 978-966-378-207-2
1736357
  Смолянніков Сергій Юрій Федорович Лисянський - яскравий представник морського українського козацтва // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 295-304. – ISBN 978-966-89991-7-8
1736358
  Мінченко Т. Юрій Федькович - народолюбець // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-51
1736359
  Пивоваров М.П. Юрій Федькович / М.П. Пивоваров // Буковина : вибр. твори / Ю. Федькович. – Київ : Молодь, 1950. – с. 3-12
1736360
   Юрій Федькович. – К, 1956. – 24с.
1736361
  Коржупова А.П. Юрій Федькович / А.П. Коржупова. – Київ, 1963. – 108с.
1736362
  Юрійчук М.І. Юрій Федькович / М.І. Юрійчук, З.А. Івашкевич. – Київ : Вища школа, 1981. – 230 с.
1736363
  Шалата М.Й. Юрій Федькович / М.Й. Шалата. – Київ, 1984. – 239 с.
1736364
  Качуровська Л. Юрій Федькович (1834-1888) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 15-16
1736365
  Филипчук В. Юрій Федькович в історії Буковини // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 360-364. – ISBN 966-8653-41-6
1736366
   Юрій Федькович в розвідках і матеріалах. – Київ : Держвидав України, 1958. – 264 с.
1736367
  Гуць Г.Є. Юрій Федькович і західно-європейська література / Г.Є. Гуць. – К., 1985. – 207с.
1736368
  Гуць Г. Юрій Федькович і його переспіви буковинських народних пісень німецькою мовою // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 246-249
1736369
  Ткач Л. Юрій Федькович і Микола Лукаш: спільний історико-культурний контекст однієї лексичної паралелі / Л. Ткач, Федунович-Швед // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 34-40.
1736370
  Ковалець Л. Юрій Федькович і міфотворчість: психологічний та ідеологічний чинники // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 150-153
1736371
  Пазяк М.М. Юрій Федькович і народна творчість / М.М. Пазяк. – Київ, 1974. – 175с.
1736372
  Ковалець Л.М. Юрій Федькович і німецька література // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 225-231. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1736373
  Ковалець Л. Юрій Федькович і Степан Смаль-Стоцький: результативність ідейно-творчого спілкування // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 1 (97) січень - лютий. – С. 46-50


  Вперше за допомогою епістолярної мемуаристики та інших джерел (у тому числі архівних) досліджено комунікативні зв"язки Ю. Федьковича та С. Смаль-Стоцького. Доведено існування між цими діячами живого діалогу. Ставлення партнерів один до одного як до ...
1736374
  Семен Г. Юрій Федькович та Вільям Шекспір // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 142-148. – ISSN 2307-633Х
1736375
  Ковалець Л. Юрій Федькович та Міхай Емінеску: біографічні паралелі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 7 (813). – 104-107. – ISSN 0868-4790
1736376
  Погребенник Ф.П. Юрій Федькович у слов"янських країнах / Ф.П. Погребенник, 1958. – С. 76-87. – Окр. відбиток
1736377
   Юрій Федькович у спогадах сучасників / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд., передм. та примітки Лідії Ковалець]. – Чернівці : Чернігівський національний педагогічний університет, 2017. – 311, [1] с. – Покажчики: с. 294-311. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-407-5
1736378
  Ковалець Л. Юрій Федькович як інтерпретатор світової поетичної драматургії: грані важливого і непізнаного // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 60-64. – ISSN 0130-5263
1736379
  Ковалець Л. Юрій Федькович як маніфестант одягу своїх краян // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 89-93. – ISSN 0130-6936


  У статті окреслено зміст, вияви (біографічні та художні) захоплення Ю. Федьковичем самобутнього матеріально-духовною культурою своїх краян - буковинських гуцулів, зокрема їхнім одягом. Етнозберігаюча символіка народного вбрання могла розцінюватися ...
1736380
  Ковалець Л. Юрій Федькович як правозаступник селян у світовому процесі : До 175-літнього ювілею письменника і громадсько-культурного діяча // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 150-158. – ISSN 0869-3595
1736381
  Ковалець Л. Юрій Федькович як редактор товариства "Просвіта": літературознавчий аспект // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний центр буковинознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Т. 2. – С. 127-131
1736382
  Ковалець Л. Юрій Федькович як суб"єкт і об"єкт міфотворчості // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 56-60. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1736383
  Ковалець Л.М. Юрій Федькович. Історія розвитку творчої індивідуальності письменника : монографія / Лідія Ковалець. – Київ : Академія, 2011. – 440 с. – Бібліогр.: с. 375-420. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-364-5
1736384
  Пивоваров М.П. Юрій Федькович. Літ.-критич. нарис. / М.П. Пивоваров. – Київ, 1954. – 76с.
1736385
  Журавльов Д.В. Юрій Хмельницький // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 168-172. – ISBN 978-966-14-1182-0
1736386
  Луняк Є.М. Юрій Хмельницький у свідченнях французьких дипломатів другої половини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 143-152. – ISSN 0130-5247


  У статті розглянуто стан ознайомлення громадськості Франції з перебігом воєнних дій в Україні у другій половині XVII ст., проаналізовано причини цікавості французьких дипломатів до постаті Юрія Хмельницького, зібрано їхні свідчення про нього.
1736387
  Чопик Ю. Юрій Чопик: " Політехніка - це не лише технічна інституція, а й заклад виховання патріотів" / вів розмову Юрій Мартинович // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. № 10/13, червень -вересень : Випускники - 2. – С. 34-36. – ISSN 2709-3107
1736388
  Михайлин І.Л. Юрій Шаповал: історія журналістики чи історія в журналістиці // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 158-164. – ISBN 978-966-680-459-7
1736389
  Вакуленко С. Юрій Шевельов - дороговказ для сучасної україністики // Юрій Шевельов: учений-гуманітарій, дослідник ураїнської мови і літератури : [зб. статей] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди [та ін. ; упоряд.: С.В. Вакуленко, П.О. Редін ; редкол.: Ю.М. Безхутрий та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 5-6. – ISBN 978-966-285-429-9
1736390
  Зорівчак Р. Юрій Шевельов - дослідник творчості Олександра Потебні: соціолінгвістичний і перекладознавчий аспект. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 41-46
1736391
  Селігей П. Юрій Шевельов - майстер наукового стилю // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-22. – ISSN 1682-3540


  Українськомовні лінгвістичні праці Юрія Шевельова свідчать про нього як про яскраву авторську індивідуальність. У статті проаналізовано стильові та художні засоби, якими він послуговується, щоб дієвіше впливати на читачів. Зроблено висновок про ...
1736392
  Ткач Людмила Юрій Шевельов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 24-29. – Бібліогр.: с. 24-29. – ISSN 0130-5263
1736393
  Михайлин І.Л. Юрій Шевельов (1908-2002) // Харківський університет і література : антологія творів випускників, викладачів і студентів / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; за заг. ред. В.С. Бакірова та Ю.М. Безхутрого ; [уклад.: П.М. Бабай, О.І. Борзенко, І.В. Бурлакова та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 290. – ISBN 978-966-285-507-4
1736394
  Скорупська М. Юрій Шевельов (фрагменти спогадів) // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 24-31
1736395
  Бойчук Б. Юрій Шевельов (Шерех) // Спомини в біографії / Б. Бойчук. – Київ : Факт, 2003. – С. 55-59. – (Серія "Українські мемуари"). – ISBN 966-8408-24-1
1736396
  Скопненко О.І. Юрій Шевельов і вивчення білоруської мови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 143-151. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано роль фактів білоруської мови в системі наукових концепцій видатного лінгвіста Ю. Шевельова. порушено питання про потребу глибшого вивчення українсько-білоруських мовних зв"язків першої третини ХХ ст.
1736397
  Баштова Н. Юрій Шевельов і Григорій Костюк: "...На старості літ починаємо листуватися..." // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 352-364. – ISSN 1887-8618


  "Уперше публікується листування Г. Костюка і Ю. Шевельова. Спілкуючись приватно, кореспонденти порушують важливі для них літературні та суспільно-громадські проблеми, обговорюють історичні події в Україні й поза її межами. Впервые публикуем письма Г. ...
1736398
  Денисюк С. Юрій Шевельов і Дмитро Донцов: дві концепції національного розвитку // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 231-233


  Розглядається проблема стосунків двох видатних постатей українського інтелектуального життя ХХ ст.– Юрія Шевельова і Дмитра Донцова. Простежується еволюція у ставленні Ю. Шевельова до ідей Д. Донцова – від захоплення до критичного відношення.
1736399
  Безхутрий Ю. Юрій Шевельов про Миколи Хвильового // Юрій Шевельов: учений-гуманітарій, дослідник ураїнської мови і літератури : [зб. статей] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди [та ін. ; упоряд.: С.В. Вакуленко, П.О. Редін ; редкол.: Ю.М. Безхутрий та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 55-64. – ISBN 978-966-285-429-9
1736400
  Масенко Л. Юрій Шевельов про національні проблеми України у світлі досвіду інших народів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (768), березень. – С. 55-57


  У статті розглянуто публікації про національні проблеми каталонців, басків і шотландців, які Юрій Шевельов замовив фахівцям і опублікував у журналі «Сучасність» в еміграції, коли був його редактором. І позитивний, і негативний досвід цих народів щодо ...
1736401
  Колошук Н.Г. Юрій Шевельов про свій вибір українства та про ставлення до "чужих" у спогадах "я - мене - мені... (і довкруги)" // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 176-185. – ISSN 2520-2103
1736402
  Черемська О. Юрій Шевельов про харківську лінгвістичну школу 20-30-х рр. XX ст. і формування стандарту української літературної мови // Юрій Шевельов: учений-гуманітарій, дослідник ураїнської мови і літератури : [зб. статей] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди [та ін. ; упоряд.: С.В. Вакуленко, П.О. Редін ; редкол.: Ю.М. Безхутрий та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 41-54. – ISBN 978-966-285-429-9
1736403
   Юрій Шевельов у сучасному українському дискурсі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С. 121-122. – ISSN 0236-1477
1736404
  Гриценко П. Юрій Шевельов... і довкруж: карфаген провінційності чи постмодерна агресія? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 3, 4
1736405
  Дзюба І. Юрій Шевельов: літературознавець, есеїст, культуролог // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 155-183
1736406
  Михайлин І. Юрій Шевельов: Провінція - не територія, а душа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  Коштом харків"ян видано праці літературознавця.
1736407
   Юрій Шевельов: учений-гуманітарій, дослідник ураїнської мови і літератури : [зб. статей] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди [та ін. ; упоряд.: С.В. Вакуленко, П.О. Редін ; редкол.: Ю.М. Безхутрий та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 115, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-429-9
1736408
  Абліцов В. Юрій Шевельов:? "Батька я не знав..." // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 227-236. – ISBN 976-966-2279-07-8


  З сторінок біографії видатного лінгвіста й літературознавця.
1736409
   Юрій Шиманський. Збірник на пошану пам"яті. – Київ : КМ Академія, 2002. – 132с. – (Вчені НаУКМА). – ISBN 966-518-024-Х
1736410
  Лешко У. Юрій Шкрумеляк - головний редактор "Дзвіночка", співець січового стрілецтва // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 49-52
1736411
  Ларін Ю.В. Юрій Шовкопляс (1903-1978) // Харківський університет і література : антологія творів випускників, викладачів і студентів / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; за заг. ред. В.С. Бакірова та Ю.М. Безхутрого ; [уклад.: П.М. Бабай, О.І. Борзенко, І.В. Бурлакова та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 226. – ISBN 978-966-285-507-4
1736412
  Степанов Б.И. Юрій Шумський / Б.И. Степанов. – Київ, 1971. – 291с.
1736413
  Куліш Н. Юрій Щербак - аксакал, який знає Закон збереження Добра // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 43). – С. 9
1736414
  Костюченко О. Юрій Щербак поділився з острозькими студентами баченням майбутнього країни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 лютого (№ 32)
1736415
  Крайня В. Юрій Щербак презентував свою книгу про відносини між українським та польським народами // Українська літературна газета. – Вишгород, 2024. – Лютий (№ 2)


  Автор вважає книгу документом тих складних подій та обставин, у яких опинилася Україна через повномасштабне вторгнення Росії, і допомоги поляків українцям. У Києві презентували книгу «Україна в обіймах Польщі. Реалії і пророцтва». У ній автор — ...
1736416
  Щербак Ю. Юрій Щербак: "Слово написане - вічне..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 4)
1736417
  Щербак Ю. Юрій Щербак: "Слово написане - вічне..." / розмову записала Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 березня (№ 5). – С. 5
1736418
  Щербак Ю. Юрій Щербак: путін здавна мріяв знищити Україну. Принаймі з 2008 року // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Квітень (№ 7/8). – С. 8-9
1736419
   Юрій Юрійович Вороний - піонер вітчизняної трансплантології : [статті, документи, фотографії] / [В.М. Лісовий та ін.] ; за заг. ред. В.М. Лісового. – Харків : Вид-во ХНМУ, 2011. – 296 с. : табл., фотогр.
1736420
  Лісовий В. Юрій Юрійович Вороний - піонер клінічної трансплантології / В. Лісовий, Ж. Перцева // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (16). – С.29-33. – ISSN 1819-7329
1736421
  Положій Є.В. Юрій Юрійович, улюбленець жінок : повість / Євген Положій. – Харків : Фоліо, 2011. – 218, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5770-9
1736422
   Юрій Яковенко ( До 60-річчя від Дня народження ) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.5-6. – ISSN 1810-2131
1736423
  Мишанич Я. Юрій Якович Барабаш - сковородинознавець // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 85-92. – ISBN 978-617-640-323-4
1736424
   Юрій Якович Кас"яненко (1947-2010) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 745-746. – ISSN 1563-3349


  Життя і діяльність Ю.Я. Кас"яненко.
1736425
  Килимник О.В. Юрій Яновський / О.В. Килимник. – Київ, 1957. – 264с.
1736426
  Бабишкін О.К. Юрій Яновський / О.К. Бабишкін. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 304 с., [1] портр.
1736427
  Пугач В.Г. Юрій Яновський / В.Г. Пугач. – К., 1972. – 127с.
1736428
   Юрій Яновський. – Київ, 1980. – с.
1736429
  Плачинда С.П. Юрій Яновський / С.П. Плачинда. – Київ, 1986. – 256 с.
1736430
  Семенчук І.Р. Юрій Яновський / І.Р. Семенчук. – Київ, 1990. – 256с.
1736431
  Мардус Юрій Яновський "Вершники" - Микола Хвильовий "Мати" / Мардус, (Степаненко) // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9 (119). – С. 60-63
1736432
  Гнатюк М.М. Юрій Яновський : текст і авантекст : монографія / Мирослава Гнатюк. – Київ : Аспект-Поліграф, 2006. – 328 с. – ISBN 966-340-141-9
1736433
  Сулима М. Юрій Яновський і український футуризм // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 202-206
1736434
  Росляк Р. Юрій Яновський: "Моє страждання у ВУФКУ вже скінчилося" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 38-41. – ISSN 1562-3238


  Однією з актуальних проблем вітчизняного кінознавства є дослідження ролі та місця укр. письменників у творенні національного кінопростору, зокрема 1920-хрр. Юрій Яновський (1902-1954)- укр. письменник, кінодраматург, автор сценаріїв фільмів "Гамбург" ...
1736435
  Панченко В.Є. Юрій Яновський: Життя і творчість / В.Є. Панченко. – Київ, 1988. – 292с.
1736436
   Юрій Ярмиш / НСПУ, Київська організація НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 1 листопада (№ 22). – С. 2


  Пам"яті українського письменника, професора Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, заслуженого працівника культури України - Юрія Феодосійовича Ярмиша
1736437
   Юрій Ясіновський : бібліографічний покажчик. – Львів : Український католицький університет, 2004. – 75с. : іл. – ISBN 966-8197-16-Х
1736438
  Завадський Ю. Юрійзавадський / Ю. Завадський. – Харків, 2005. – 46с. – ISBN 966-07-0517-4
1736439
   Юрію Миколайовичу Кочубею 80 // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 213-215. – ISSN 1608-0599


  Юрій Миколайович Кочубей - відомий вчений-сходознавець, дослідник у галузях арабістики, культури кримських татар і караїмів.
1736440
   Юрію Олексійовичу Скрипнику - 70 років! // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 1. – С. 124-125. – ISSN 1023-2427
1736441
  Лиханов А.А. Юрка Гагарин, тезка космонавта / А.А. Лиханов. – Новосибирск, 1966. – 126 с.
1736442
  Козлов В.Ф. Юрка Гусь / В.Ф. Козлов. – Л., 1962. – 270с.
1736443
  Козлов В.Ф. Юрка Гусь / В.Ф. Козлов. – Л., 1965. – 264с.
1736444
  Сидоренко Н. Юркевич Лев Осипович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 348-349. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
1736445
  Сидоренко Н. Юркевич Осип В"ячеславович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 349-350. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
1736446
  Пироженко Л.П. Юркевич Памфіл Данилович (1826-1874) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 293-298. – ISBN 966-06-0367-3
1736447
   Юрківський Віктор Минович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 169-170
1736448
   Юрківський Віктор Минович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 314-315 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1736449
   Юрківський Віктор Минович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 321-322. – ISBN 978-966-439-961-3
1736450
   Юрківський Віктор Минович (1927-2003) / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Спогади про Юрківського Віктора Миновича (1927-2003) - професора, завідувача кафедрою економічної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1975), декаа географічного факультету (1980-1985)
1736451
   Юрківський Віктор Минович (1927-2003) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 554-555. – ISBN 978-966-439-754-1
1736452
   Юрківський Віктор Минович (1927-2003) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 592. – ISBN 978-966-933-054-3
1736453
   Юрківський Віктор Миронович (1927-2003) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 184-185. – ISBN 966-95774-3-5
1736454
  Роман М. Юрко Боролич - аналітик людської душі // Українська література Словаччини очима рецензента / М. Роман. – Presov : A-Print, 2016. – С. 154-157. – ISBN 978-80-89721-16-0


  Юрій Юрійович Боролич (1921-1973) — український письменник та журналіст у Чехословаччині. Трудився як журналіст в українському випуску газети «Наше військо в СРСР», яка виходила українською, словацькою та чеською мовами. Після війни залишилися жити у ...
1736455
  Донченко О.В. Юрко Васюта : повість / Донченко О.В. – Київ : Молодь, 1950. – 220 с.
1736456
  Донченко О.В. Юрко Васюта : повість / Донченко О.В. – Харків : Облвидав, 1952. – 300 с.
1736457
  Констанкевич І.М. Юрко Іздрик - представник "станіславського феномену" / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук // Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – С. 130-153. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-614-4
1736458
  Козланюк П.С. Юрко Крук / П.С. Козланюк. – Львов, 1946. – 149с.
1736459
  Козланюк П.С. Юрко Крук / П.С. Козланюк. – Л., 1948. – 236с.
1736460
  Козланюк П.С. Юрко Крук / П.С. Козланюк. – Львов, 1950. – 354с.
1736461
  Козланюк П.С. Юрко Крук / П.С. Козланюк. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 355 с.
1736462
  Козланюк П.С. Юрко Крук / Петро Козланюк. – Львів : Книжково-журнальне вид., 1956. – 212 с.
1736463
  Козланюк П.С. Юрко Крук / П.С. Козланюк. – Москва
2. – 1956. – 176с.
1736464
  Козланюк П.С. Юрко Крук : трилогія / П.С. Козланюк. – Київ : ДВХЛ, 1957. – 580 с.
1736465
  Козланюк П.С. Юрко Крук / П.С. Козланюк. – Москва
3. – 1958. – 223с.
1736466
  Козланюк П.С. Юрко Крук / П.С. Козланюк. – Москва, 1964. – 591с.
1736467
  Козланюк П.С. Юрко Крук / П.С. Козланюк. – К., 1965. – 543с.
1736468
  Козланюк П.С. Юрко Крук / П.С. Козланюк. – Київ, 1969. – 536с.
1736469
  Козланюк П.С. Юрко Крук / П.С. Козланюк. – Москва, 1974. – 551с.
1736470
  Козланюк П.С. Юрко Крук / П.С. Козланюк. – Львов, 1988. – 486с.
1736471
  Козланюк П.С. Юрко Крук / П.С. Козланюк. – К., 1989. – 710с.
1736472
  Кібець Н. Юрко Олексійович Повстенко // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 502, грудень : грудень. – С. 27-28


  Юрій Олексійович Повстенко - син відомого українського архітектора й мистецтвознавця., барвиста постать в українському еміграційному житті.
1736473
  Верховинский Г. Юрко Русин и его внучка / Г. Верховинский. – Ужгород, 1928. – 24 с.
1736474
   Юрко Семенко 80. – Мюнхен-Львів : Червона калина, 2000. – 173с. – ISBN 5-7707-0731-3
1736475
  Міщенко Ю. Юрко Тютюнник // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 219, квітень : квітень. – С. 16-20
1736476
  Файзулін Я. Юрко Тютюнник зіграв самого себе у фільмі "Пілсудський купив Петлюру" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 16 (69). – С. 53-56
1736477
  Файзулін Я. Юрко Тютюнник і оперативна розробка органів ДПУ "Справа № 39" // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 383-403. – ISBN 978-966-02-6038-2
1736478
  Плахтін І.О. Юркова ідея : оповідання / І.О. Плахтін. – Харків : Л-ра. і мистец., 1922. – 63 с.
1736479
   Юрмала. Фотоальбом. – Москва : Планета, 1982. – 82 с.
1736480
   Юрмальский дневник: встреча сов. и америк. общественности, 15-19 сент. 1986 г.. – М., 1987. – 101с.
1736481
  Тихонов Павел Иванович Юровские ребята / Тихонов Павел Иванович. – Ярославль : Верх.-Волжск.кн.изд, 1977. – 94с.
1736482
  Абатуров К.И. Юровские тетради : роман-хроника / Константин Абатуров ; [худож. В. Толстоногов]. – Москва : Современник, 1982. – 477 с. : ил.
1736483
  Алексий Юродство и столпничество : Религ.-психол. исслед / Иером Алексий (Кузнецов), смотритель Лыск. духов. уч-ща. – Санкт-Петербург : Изд. тип. В.Д. Смирнова, 1913. – [4], 410 с.
1736484
  Любецкая В.В. Юродство как феномен русской культуры и пророческое слово в "Выбранных местах из переписки с друзьями" Н.В. Гоголя // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – С. 11-17
1736485
  Бончевъ Е. Юрска фауна отъ околноститъ на с. Зимевица / Е. Бончевъ, В. Цанковъ. – София : Художникъ, 1935. – 15-22с. – Отдельный оттиск
1736486
  Тимофеев П.П. Юрская угленосная фомация Южной Сибири : Автореф. дис. ... д-ра геол.-миенр. наук / Тимофеев П.П. ; АН СССР, Геол. ин-т. – Москва, 1967. – 64 с. – Бібліогр.: с. 63-64
1736487
  Маркович Е.М. Юрская флора и растительность Орь-Илекского района / Е.М. Маркович; АН СССР; Министерство геологии СССР; ВСЕГЕИ, Отв. ред. Ошуркова М.В. – Ленинград : Наука, 1971. – 126с.
1736488
  Просвирякова З.П. Юрская флора Мангышлака и ее значение для стратиграфии / З.П. Просвирякова; Отв. ред. Вербицкая З.И. – Москва; Ленинград : Наука, 1966. – 174с.
1736489
  Азарян Н.Р. Юрские аммониты Армянской ССР : Монография / Н.Р. Азарян ; Ин-т геолог. наук, АН АрмССР. – Ереван : АН Армянской ССР, 1982. – 193 с., [19] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 164-172
1736490
  Безсносов Н.В. Юрские аммониты Северного Кавказа и Крыма = Phylloceratina и Lytoceratina : монография / Н.В. Безсносов ; под. ред. Друщица В.В. ; Гл. упр. газовой промышлен. при Совете М-ва СССР. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1958. – 118 с. – Библиогр.: с. 116-118
1736491
  Овчаренко В.Н. Юрские брахиоподы Памира / В.Н. Овчаренко; АН Тадж. ССР, Ин-т геологии; Отв. ред.: Макридин В.П., Джалилов М.Р. – Душанбе : Дониш
Часть 1 : Ранне- и среднеюрские брахиоподы Памира. – 1983. – 196с.
1736492
  Прозоровская Е.Л. Юрские брахиоподы Туркмении / Е.Л. Прозоровская; Отв. ред. Крымгольц Г.Я. – Ленинград : Ленинградский университет, 1968. – 196с.
1736493
  Моисеев А.С. Юрские брахиоподы юго-восточной цепи хребта Черского / А.С. Моисеев. – М.-Л., 1938. – 17с.
1736494
  Ямниченко Юрские и меловые моллюски Украины : палеонтологический справочник / Ямниченко, Т.В. Астахова; Отв. ред. Макаренко Д.Е. – Киев : Наукова думка, 1984. – 104с.
1736495
  Сотириади К.А. Юрские и меловые отложения Западного Узбекистана и их нефтегазоносность / К.А. Сотириади. – Ташкент, 1968. – 170с.
1736496
   Юрские и меловые отложения Русской платформы. – Москва : Московский университет, 1962. – 196с.
1736497
  Янин Б.Т. Юрские и меловые рудисты : стратиграфическое и географическое распространение / Б.Т. Янин; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1989. – 214 с.
1736498
  Жаркова Р.А. Юрские и неокомские отложения Среднего Зауалья в связи с их нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жаркова Р. А.; Моск. ин-т нефтехим. и газ. пром. – Москва, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1736499
  Павлов А.П. Юрские и нижнемеловые Cephalopoda северной Сибири.. / А.П. Павлов. – 1-68с.
1736500
  Дагис С А. Юрские и раннемеловые брахиоподы Севера Сибири / С А. Дагис. – Москва : Наука, 1968. – 167с.
1736501
  Горбачик Т.Н. Юрские и раннемеловые планктонные фораминиферы юга СССР / Т.Н. Горбачик; АН СССР, Московское общество испытателей природы; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1986. – 238с.
1736502
   Юрские континентальные отложения востока Среденй Азии. – Москва, 1981. – 188 с.
1736503
   Юрские континентальные отложения юга Сибирской платформы. – Москва, 1967. – 321 с.
1736504
  Романов Л.Ф. Юрские морские двустворчатые моллюски междуречья Днестр - Прут / Л.Ф. Романов; Под ред. Прозоровского В.А. – Кишинев : Штииенца, 1973. – 227с.
1736505
   Юрские насекомые Каратау : сборник. – Москва : Наука, 1968. – 252с. : табл.
1736506
  Масумов А.С. Юрские остракоды Узбекистана : монография / А.С. Масумов; Отв. ред. Мандельштам М.И. – Ташкент : "ФАН" Узбекской ССР, 1973. – 160с.
1736507
  Масумов А.С. Юрские остракоды юга Средней Азии и их значение для стратиграфии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Масумов А.С.; Ин-т геологии и геофизики им. Х.М.Абдуллаева. АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 26л.
1736508
  Бувалкин А.К. Юрские отложения Восточного Казахстана : (палеотектоника, палеогеография и угленосность) / А.К. Бувалкин ; АН КазССР, Ин-т геол. наук им. К.И. Сатпаева. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 166 с., [6] л. ил. : ил.
1736509
  Аркелл В.Д. Юрские отложения земного шара / В.Д. Аркелл ; пер. с англ. Л.П. Васильевой, В.В. Гребенщикова ; под ред. Н.В. Безносова. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1961. – 804 с. – Библиогр.: с. 690-777
1736510
  Добрянский Ю.Е. Юрские отложения Киевского Приднепровья : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 127 / Добрянский Ю.Е.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1968. – 16л.
1736511
  Слюсарь Б.С. Юрские отложения Молдавсокй впадины и песпективы их нефтегазоносности. : Автореф... канд.геол-минарал.наук: / Слюсарь Б.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 24л.
1736512
   Юрские отложения Русской платформы: сб. науч. тр.. – Л., 1986. – 191с.
1736513
  Слюсарь Б.С. Юрские отложения Северо-Западного Причерноморья / Б.С. Слюсарь. – Кишинев, 1971. – 248с.
1736514
  Романов Л.Ф. Юрские пектиноиды Юга СССР : монография / Л.Ф. Романов; Отв. ред. Собецкий В.А. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 232с.
1736515
  Краснов Е.В. Юрские склерактинии Юга и Дальнего Востока СССР : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 128 / Краснов Е.В.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1972. – 44л. – Бібліогр.:с.34-36
1736516
  Тхоржевский Эдуард Станиславович Юрские теребратулидные брахиоподы зоны Пенинских утесов Карпат и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Тхоржевский Эдуард Станиславович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Геол.-геогр. фак. – Харьков, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1736517
   Юрские терригенные отложения Восточной Туркмении - резерв поисков нефти и газа.. – М., 1977. – 108с.
1736518
  Григорьев Н.П. Юрские угленосные отложения юго-запада Сибирской платформы. (Стратиграфия, литология, условия образования) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Григорьев Н.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. Кафедра ист. и регион. геологии. – Москва, 1969. – 20л.
1736519
  Агулов А.П. Юрские угленосные толщи Северного Примугоджарья. : Автореф... канд. геолог.-минер.наук: / Агулов А.П.; Ростовский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1954. – 14л.
1736520
   Юрские, меловые и палеогеновые отложения запада Средней Азии.. – М., 1970. – 192с.
1736521
  Лебедев А.П. Юрский вулканизм Армении / А.П. Лебедев, Э.Г. Малхасян. – М., 1965. – 168с.
1736522
  Боков А. Юрский горизонт : роман / Ахмет Боков ; перевод с ингушского Н. Родичева ; [послесл. Д. Брудного ; худож. В.И. Харламов]. – 2-е изд. – Москва : Профиздат, 1986. – 272 с. : ил. – (Библиотека рабочего романа)
1736523
  Орлова М.И. Юрский палеомагнитный полюс Земли Грейама (Антарктический полуостров) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 75-95 : Рис., табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 0203-3100
1736524
  Хэллем А. Юрский период / А. Хэллем. – Ленинград : Недра, 1978. – 272с.
1736525
  Кобець В.Д. Юрський горизонт : роман / В.Д. Кобець. – Київ, 1985. – 351 с.
1736526
  Тернавський Мирослав Юрські відклади Мармароської зони скель // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 110-111. – Бібліогр.: с.111. – ISSN 0869-0774
1736527
  Нікітін І.І. Юрські відклади північної частини району канівських дислокацій та їх белемнітова фауна / І.І. Нікітін. – Київ : Наукова думка, 1969. – 108 с.
1736528
  Воронецкий М.Г. Юрта - птица улетевшая / М.Г. Воронецкий. – Москва, 1986. – 300с.
1736529
  Ефремов И.А. Юрта Ворона / И.А. Ефремов. – М, 1960. – 287с.
1736530
  Ефремов И.А. Юрта Ворона / И.А. Ефремов. – Барнаул, 1987. – 1187с.
1736531
  Жуковская Наталья Юрта. Маленькая вселенная кочевника : входите! Открыто / Жуковская Наталья, Уткин Александр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 38-42 : Фото
1736532
  Бандалиев В. Юртовая память тюркских народов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 9-15. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1736533
  Кольга Юрфак співа / Парасковія Кольга (Стратілат), Валеріан Молдован. – Київ : Алерта, 2024. – 326, [1] с. : іл., ноти. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 326. – ISBN 978-617-566-766-8


  У пр. № 1751110 напис: Бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка. /підписи/ Випускники 1967 р.
1736534
   Юрченко Олександр Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 415 : фото
1736535
   Юрчишин Володимир Васильович : біобібліогр. покажчик наук. праць за 1956-1999 рр. – Київ : Аграрна Наука, 2000. – 110, [1] с. : іл., портр. – Покажчики: с. 100-109. - Сер. заснована у 1998 р. – Бібліогр. в кінці кн. – (Біобібліографічна серія "Академіки Української академії аграрних наук"). – ISBN 966-7306-33-Х
1736536
  Латиш Ю.В. Юрчук Василь Ісаакович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 318. – ISBN 96966-8060-04-0
1736537
   Юрчук Василь Ісаакович (1921-2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 555. – ISBN 978-966-439-754-1
1736538
   Юрчук Василь Ісаакович (1921-2001) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 592. – ISBN 978-966-933-054-3
1736539
  Пічэта У.І. Юрыдычнае становішча вясковага насельніцтва на прыватнауласьніцкіх землях в часу выданьня літоускага статуту / У.І. Пічэта. – Менск, 1928. – 431с.
1736540
  Сурин Л.Н. Юрюзань, город Уральский / Л.Н. Сурин. – Катев-Ивановск, 1958. – 78с.
1736541
  Еремеев Д.Е. Юрюки. (Турецкие кочевники и полукочевники) / Д.Е. Еремеев. – М., 1969. – 104с.
1736542
  Галкин Ю.Г. Юрьев-Польский / Галкин Ю.Г. – Ярославль, 1985. – 103 с.
1736543
   Юрьев-Польский: памятники архитектуры и искусства : альбом. – Москва, 1985. – 142 с.
1736544
  Ермолаева О.Ю. Юрьев день / О.Ю. Ермолаева. – М., 1988. – 100с.
1736545
  Борисов Е.И. Юрьев день : повести и рассказы / Евгений Борисов. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 381, [2] с. – ISBN 5-239-00505-2
1736546
  Поволоцкая И. Юрьев день // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 12. – С. 7-22. – ISSN 0130-7673
1736547
  Арабов Ю. Юрьев день // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 111-149.
1736548
  Полякова Л.Л. Юрьевец : Путеводитель / Л.Л. Полякова, Л.А. Шлычков. – Ярославль, 1975. – 156 с.
1736549
  Семенов А.Н. Юрьево / А.Н. Семенов. – Новгород, 1959. – 15 с.
1736550
  Золин П.М. Юрьево / П.М. Золин. – Ленинград : Лениздат, 1979. – 64с.
1736551
  Абдуллаев Б.А. Юсиф Везир Чеменземинли и фольклор. : Автореф... Канд.филолнаук: 10.01.09 / Абдуллаев Б.А.; АН АзССР. – Баку, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1736552
  Гусейноглу Т. Юсіф Везір "Чеменземенлі" та Україна // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 123-133. – ISBN 978-617-527-162-9
1736553
  Рабінович С.П. Юснатуралізм у філософії права : монографія / С.П. Рабінович ; НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Редакція журналу "Право України" ; Право, 2013. – 367, [1] с. – Присвяч. 20-річчю Нац. акад. правових наук України. - Резюме та зміст парал. укр., англ, рос. – Бібліогр.: c. 321-367 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : дод. до юрид. журн. "Право України" ; [вип. 35]). – ISBN 978-966-458-614-3
1736554
  Рабінович С. Юснатуралізм у філософсько-правовій думці України: взаємодія західної та східної традицій європейського права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 127-132. – ISSN 0132-1331
1736555
  Черах К.В. Юснатуралістична верифікація законодавства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 43-48
1736556
  Білас Ю.Ю. Юснатуралістичні засади європейських стандартів із прав людини // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 113-123
1736557
  Бернюков А. Юснатуралістська й юрпозитивістська моделі юридичної методології в системі правової онтології // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 44-48
1736558
  Вуолийоки Х. Юстина / Х. Вуолийоки. – Москва, 1959. – 96с.
1736559
  Гришин Б.С. Юстировка геодезических инструментов / Б.С. Гришин; ред. С.В. Елисеев. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 182 с.
1736560
  Эрвайс А.В. Юстировка и ремонт оптико-механических измерительных приборов / А.В. Эрвайс. – М, 1958. – 460с.
1736561
  Русинов М.М. Юстировка оптических приборов. / М.М. Русинов. – М., 1969. – 328с.
1736562
  Шарвен Р. Юстиция во Франции / Р. Шарвен. – М., 1978. – 136с.
1736563
  Зибарев В.А. Юстиция у малых народов Севера / В.А. Зибарев. – Томск, 1990. – 203 с.
1736564
  Замостьянов А. Юстиция, блеск, шум // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2006. – № 9. – С. 148-152. – ISSN 0132-0831
1736565
  Гусєв В.І. Юстиція / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 421. – ISBN 966-642-073-2
1736566
  Спектор Ю. Юстиція чи справедливість? // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-55. – ISSN 1812--514Х
1736567
   юстрація в Україні як засіб легітимації нового політичного режиму / С.В. Бондаренко, І.А. Зайченко, Т.Л. Нагорняк, Ю.В. Пачос, Польовий, Л // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 14-18. – ISSN 2519-2949
1736568
  Шарвин В.В. Юстус Либих / В.В. Шарвин. – М., 1925. – 67с.
1736569
  Мусабеков Ю.С. Юстус Либих / Ю.С. Мусабеков. – Москва : АН СССР, 1962. – 216 с.
1736570
  Красногоров В. Юстус Либих / В. Красногоров. – М., 1980. – 144с.
1736571
  Юдин Е.Е. Юсуповы и Николай II (1890-1916 гг.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 122-138. – ISSN 0042-8779
1736572
  Шеййад Х. Юсуф и Зелиха / Х. Шеййад. – М, 1992. – 157с.
1736573
  Дурбек Юсуф и Зулейха : поэма / Дурбек; пер. с узб. – Ташкент : АН Уз.ССР, 1959. – 276 с.
1736574
  Джами Абд ар-Рахман Юсуф и Зулейха / Джами Абд ар-Рахман. – Душанбе : Таджикгосиздат, 1964. – 288 с.
1736575
  Дурбек Юсуф и Зулейха : поэма / Дурбек; пер. с узб. С.Северцева. – Ташкент : Издательство лит. и искусства, 1980. – 270 с.
1736576
  Дурбек Юсуф и Зулейха : староузб. поэма / Дурбек; пер. с узб. С.Северцева. – Москва : Художественная литература, 1987. – 270 с.
1736577
  Кирпиченко В.Н. Юсуф Идрис / В.Н. Кирпиченко; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1980. – 207 с. : 1 портр. – (Писатели и ученіе Востока)
1736578
  Сабахаттин А. Юсуф из Куюнджака / А. Сабахаттин. – Ташкент, 1958. – 220 с.
1736579
  Нуритдинов Махмудходжа Юсуф Карабаги и его философские воззрения : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.03 / Нуритдинов Махмудходжа; АН УзССР, Ин-т философии и права им. И.М.Муминова. – Ташкент, 1981. – 25л.
1736580
  Рахманова Дилбар Юсуф Султанович Султанов / Рахманова Дилбар. – Ташкент : Фан. – 20с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Узбекистана). – ISSN 1982
1736581
  Морозов Н.А. Юта / Н.А. Морозов. – Москва, 1967. – 176с.
1736582
  Будько Євген Юта & Аризона : із зими в зиму, або 10 місць, які варто побачити засніженими / Будько Євген, Кузик Павло // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 23 : фото
1736583
  Сохранская Н.М. Юта Иоханнесовна Паас-Александрова / Н.М. Сохранская. – Л., 1990. – 103с.
1736584
   Юта Иоханнесовна Паас-Александрова: Ювелир. искусство. – М., 1987. – 46с.
1736585
  Иенсен И. Ютландские рассказы / И. Иенсен. – 33-372с.
1736586
  Пивовар С.Ф. Ютландська морська битва / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 421-422. – ISBN 966-642-073-2
1736587
  Волков А. Юха : рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 40-48. – ISSN 0131-8136
1736588
  Раннап Я. Юхан Салу и его друзья. / Я. Раннап. – М, 1975. – 399с.
1736589
  Суровцев Ю.И. Юхан Смуул / Ю.И. Суровцев. – Москва, 1964. – 175 с.
1736590
   Юхим Зельманов: "Математик - професія популярна". : інтерв"ю / Бесіду вела Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 5


  Інтерв"ю в Філдсівським лауреатом, проф. Каліфорнійського ун-ту (м. Сан-Дієго, США), Почесного доктора нашого університету, який прочитав лекції на мех.-матем. фак-ті, Ю. Зельмановим.
1736591
  Ле І. Юхим Кудря : Оповідання / І. Ле : ДВУ, 1927. – 213с.
1736592
  Ле І. Юхим Кудря : Оповідання / І. Ле. – 2-е вид. : ДВУ, 1929. – 242с.
1736593
  Ле І. Юхим Кудря : Оповідання / І. Ле. – 3-є вид. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 287с.
1736594
  Ле І. Юхим Кудря : Повість / І. Ле. – Київ : Молодь, 1956. – 347с.
1736595
  Ле И.Л. Юхим Кудря и другие рассказы / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. И. Тутковской. – Москва; Ленинград : ГИЗ, 1929. – 260с. – (Творчество народов СССР)
1736596
   Юхим Михайлів : Матеріали міжнародної конференції. – Київ : Абрис, 1997. – 192с. : іл. – (Повернуті імена). – ISBN 966-531-013-5
1736597
  Мартинов А. Юхим Стародубцев / А. Мартинов. – Киев, 1954. – 80с.
1736598
   Юхновський Ігор Рафаїлович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 59. – ISBN 978-966-97197-0-6
1736599
  Рог Е. Юшибка императора // Личности. – Киев, 2007. – № 4. – С. 4-24. – ISSN 1819-6268
1736600
  Савин Л. Юшка в тылу. / Л. Савин. – Москва-Л., 1931. – 248с.
1736601
  Сліпчук П.О. Юшка з перцем : гумор і сатира / П.О. Сліпчук. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 79 с.
1736602
  Сліпчук П.О. Юшка з перцем : гумор і сатира / П.О. Сліпчук. – Київ : Дніпро, 1974. – 203 с.
1736603
  Савин Л. Юшка. / Л. Савин. – Москва-Л., 1930. – 243с.
1736604
  Савин Л. Юшка. / Л. Савин. – 4-е изд. – Л., 1935. – 239с.
1736605
   Юшманов Микола Захарович (1901-1987) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 555. – ISBN 978-966-439-754-1
1736606
   Юшманов Микола Захарович (1901-1987) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 592. – ISBN 978-966-933-054-3
1736607
   Юштін Костянтин Едуардович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 415-416 : фото
1736608
  Семенов Н.С. Юшут зовет / Н.С. Семенов. – Йошкар-Ола, 1978. – 256с.
1736609
  Іваницька Л.В. Ющенко (Рвачова) Катерина Логвинівна // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 448-451. – ISBN 978-966-8653-95-7
1736610
  Ющенко В. Ющенко В. Благополуччя кожному дому // Президент. вісн., 2004


  Інтерв"ю канд. на пост Президента України газ. "Веч. вести" 23 груд.
1736611
  Ющенко В. Ющенко В. Віктор Ющенко: "Забути про федералізацію і сепаратизм в Україні" // Президент. вісн., 2004


  [Інтерв"ю канд. на пост Президента України після завершення теледебатів напередодні переголосування другого туру виборів]
1736612
  Ющенко В. Ющенко В. Віктор Ющенко: Інавгурація нового Президента має стати визначною історичною подією, тож не потрібно квапитися з цим до нового року // Україна молода, 2004


  Інтерв"ю канд. на пост Президента України, лідера коаліції "Сила народу" журналістам провідних укр. друк. ЗМІ
1736613
  Ющенко В. Ющенко В. За крок до перемоги // Без цензури, 2004


  [Виступ лідера "Нашої України" на мітингу на Майдані Незалежності в Києві]
1736614
  Ющенко В. Ющенко В. Уряд народної довіри - від правих до комуністів: Із виступу [канд. на пост Президента України] 6 листоп. 2004 р. на Майдані Незалежності // Без цензури, 2004
1736615
  Губерський Л.В. Ющенко Віктор Андрійович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 761-762. – ISBN 966-316-045-4
1736616
   Ющенко Катерина Логвинівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 235-236. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1736617
   Ющенко Катерина Логвинівна // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 95-97. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1736618
  Сергійчук В. Ющенко Катерина Логвинівна (- доктор фізико-математичних наук) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1024. – ISBN 978-966-8567-14-8
1736619
   Ющенко назвал десять причин, по которым он хороший Президент // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 6. – С. 51-52.
1736620
  Жадько В. Ющенко Олекса Якович (- поет, прозаїк, публіцист, бандурист) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1024. – ISBN 978-966-8567-14-8
1736621
  Паланичко О.В. Ющенко Юрій Сергійович - гідролог, руслознавець. Ювілей - 60 років // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (47). – С. 67-71. – ISSN 2306-5680
1736622
  Вахтин Б.Б. Юэфу эпох Хань и Наньбйчао - памятник китайской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Вахтин Б.Б.; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 17л.
1736623
   Юэфу.. – М.Л., 1959. – 406с.
1736624
   Юэфу.. – М., 1969. – 111с.
1736625
  Шифрина Ю.Я. Я- взрослая / Ю.Я. Шифрина. – М, 1968. – 206с.
1736626
  Шифрина Ю.Я. Я- взрослая / Ю.Я. Шифрина. – М, 1968. – 176с.
1736627
  Смирнов Ю.П. Я -- гражданин великой страны коммунизма / Ю.П. Смирнов. – Минск, 1964. – 40с.
1736628
  Джетыкашкаева Н. Я -- дочь Октября : стихи / Нуркамал Джетыкашкаева; пер. с кирг. М.Ронкина. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 59 с.
1736629
  Нагорний О.П. Я -- з контррозвідки : повість / О.П. Нагорний, Г.Т. Рябов. – Київ : Молодь, 1986. – 192 с.
1736630
  Рза Р.И. Я -- земля : стихи / Р.И. Рза. – Москва : Художественная литература, 1965. – 240 с.
1736631
  Нагорный А.П. Я -- из контрразведки / А.П. Нагорный, Г.Т. Рябов. – М., 1981. – 239с.
1736632
  Мулдагалиев Д. Я -- казах : поэма / Д. Мулдагалиев; Джубан. – Москва : Советский писатель, 1966. – 55 с.
1736633
  Березняк Е.С. Я - "Голос" : приключенческая повесть : лит. запись Б. Хандроса / Е.С. Березняк. – Москва : Моложая гвардия, 1971. – 207 с. – (Честь. Отвага. Мужество)
1736634
  Ткачук А. Я - "Голос" // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2014. – № 2 (161). – C. 30-34
1736635
  Савицкий Е.Я. Я - "Дракон". Атакую! / Е.Я. Савицкий. – Москва, 1988. – 333с.
1736636
  Буренков И.В. Я - "Катюша" / И.В. Буренков. – Тула, 1977. – 102с.
1736637
  Кояндер Евгений Валерьянович Я - "Рубин", приказываю... / Кояндер Евгений Валерьянович. – М., 1978. – 277с.
1736638
  Кошечкин Б.И. Я - "Север" / Б.И. Кошечкин. – Л., 1966. – 112 с.
1736639
  Михайлик Я.Д. Я - "Сокол", иду в атаку. / Я.Д. Михайлик. – Ташкент, 1967. – 197с.
1736640
  Локвуд Д. Я - абориген / Д. Локвуд. – Москва, 1971. – 223с.
1736641
  Лунгин С.Л. Я - актриса (В.Ф. Комиссаржевская) / С.Л. Лунгин. – М., 1982. – 104с.
1736642
   Я - атеист. – Москва, 1980. – 190с.
1736643
   Я - ашыг, люблю тебя.. – Баку, 1984. – 327с.
1736644
  Вечеслова Т.М. Я - балерина / Т.М. Вечеслова. – 2-е изд. – Ленинград-Москва, 1964. – 272с.
1736645
  Вечеслова Т.М. Я - балерина / Т.М. Вечеслова. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 272с.
1736646
  Шовире И. Я - балерина / И. Шовире. – Москва, 1977. – 80с.
1736647
  Лисюк К.І. Я - бібліотекар // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 8-13 : фото
1736648
  Челядіна С.О. Я - Ваша Людина! : [літ. нарис про життя і творчість Юрія Івановича Ковальського] / Світлана Челядіна. – Новоград-Волинський : НОВОград, 2012. – 96 с., [4] арк. кольор. іл. – (Література рідного краю). – ISBN 966-95007-8-8
1736649
  Попов Л.А. Я - ветка тайги : стихи / Леонид Попов; пер. с якут. – Москва : Современник, 1977. – 189 с.
1736650
  Сухов Е. Я - вор в законе : Разборки авторитетов / Евгений Сухов. – Москва : АСТ-Пресс, 1999. – 432с. – ISBN 5-7805-0511-X
1736651
  Сухов Е. Я - вор в законе / Е. Сухов. – Москва : АСТ-Пресс, 1999. – 432с. – ISBN 5-7805-0260-9
1736652
  Сухов Е. Я - вор в законе: На зоне / Е. Сухов. – Москва : АСТ-Пресс, 1999. – 416с. – ISBN 7-7805-0310-9
1736653
  Сухов Е. Я - вор в законе: Побег / Е. Сухов. – Москва : АСТ-Пресс, 1998. – 538с. – ISBN 5-7805-0314-1
1736654
  Сухов Е. Я - вор в законе: Разборки авторитетов / Е. Сухов. – Москва : АСТ-Пресс, 1999. – 448с. – ISBN 7-7805-0291-9
1736655
  Сухов Е. Я - вор в законе:На воле / Е. Сухов. – Москва : АСТ-Пресс, 1999. – 464с. – ISBN 5-7805-0471-7
1736656
  Зорина И. Я - Гойя: Гойя от первого лица : Экстракт из книги // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2005. – Том 16. – С. 269-299. – ISSN 1609-5359
1736657
  Ахматова А.А. Я - голос ваш... : [сбоорник] / Анна Ахматова ; вступ. ст. Д. Самойлова. – Москва : Книжная палата, 1989. – 381, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 349-366
1736658
   Я - гражданин Советского Союза : Беседы о книгах для учащихся 5-7 классов. – Москва : Книга, 1979. – 48с.
1736659
   Я - гражданин Советского Союза.. – М., 1961. – 126с.
1736660
   Я - гражданин Советского Союза.. – Тбилиси, 1972. – 128с.
1736661
   Я - гражданин Советского Союза.. – Ставрополь, 1980. – 240с.
1736662
  Маяковский В.В. Я - гражданин Советского Союза: стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1981. – 64с.
1736663
  Андреев Павел Я - Гюго! : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 48-57 : Фото
1736664
  Малышев В.И. Я - деревня. Стихи. / В.И. Малышев. – Ярославль, 1970. – 64с.
1736665
  Мюнш Ш. Я - дирижер / Ш. Мюнш. – Москва : Музгиз, 1960. – 94 с.
1736666
  Мюнш Ш. Я - дирижер / Ш. Мюнш. – М., 1965. – 84с.
1736667
  Щипахина Л.В. Я - женщина / Л.В. Щипахина. – Москва, 1984. – 271с.
1736668
  Піскун С. Я - за сильну прокуратуру // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.3-6


  Виступ Генерального прокурора на Колегії Генеральної прокуратури 24 січня 2003р
1736669
  Титаренко Т.М. Я - знакомый и неузнаваемый / Т.М. Титаренко. – Київ : Радянська школа, 1991. – 240с. – ISBN 5-330-01336-6
1736670
  Омельченко В.А. Я - инженер, математик, радиофизик / Виктор Омельченко. – Харьков : Раритеты Украины, 2014. – 367, [1] с. : портр., фотоил. – Парал. тит. л. портр. - Имен. указ.: с. 361-367. – (Серия "Структуры повседневности" / науч. ред. О. Коляструк). – ISBN 978-966-2408-51-5


  В экз. №1696155 дарственная надпись: В дар библиотеке Киевского Национального университета им. Т. Шевченко от автора. 21.11.14. Подпись
1736671
  Балановский Р.М. Я - инспектор манежа / Р.М. Балановский. – 2-е изд. – Л, 1976. – 175с.
1736672
  Захаров Г.Н. Я - истребитель / Г.Н. Захаров. – М., 1985. – 285с.
1736673
  Хаппалаев Ю.Р. Я - капля из потока : стихотворения и поэмы / Ю.Р. Хаппалаев; пер. с лакск. – Москва : Советская Россия, 1985. – 80 с.
1736674
  Демиденко А. Я - Київ! Я - серце Свободи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 6 липня (№ 138)
1736675
  Місталь О. Я - київська парижанка, яка живе у Франції / розмову вела Людмила Чечель // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 липня (№ 27). – С. 6


  Розмова з Оленою Місталь, президентом Франко-української асоціації Нормандії, президентом Франко-української асоціації Парижа, директором Української паризької школи, президентом Асоціації культурно-освітнього центру "Замок мистецтв".
1736676
  Зайев К.Н. Я - клоун : повесть / К.Н. Зайев. – Москва : Детская литература, 1979. – 224с.
1736677
  Онеггер А. Я - композитор / А. Онеггер. – Ленинград : Музгиз, 1963. – 207 с.
1736678
  Смуул Ю.Ю. Я - комсомолец : поэма / Юхан Смуул ;. – Москва : Советский писатель, 1956. – 131 с.
1736679
  Бойко Н. Я - краплина у світі безмежнім = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 28-31. – ISSN 0868-4790
1736680
  Вяли Х. Я - Лаури Пент, пахарь : повесть / Х. Вяли; пер. с эст. В.Зост. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 48 с.
1736681
  Метісон Р. Я - легенда = I am legend : роман / Річард Метісон ; [пер. з англ. Є. Гіріна]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 222, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: I Am Legend: a novel / Richard Matheson. New York: Orb Books, 1997. – ISBN 978-617-12-0836-0
1736682
  Немировский А.И. Я - легионер / А.И. Немировский. – Воронеж, 1968. – 112с.
1736683
  Мірошниченко О.А. Я - марсіянин : гумористичні оповідання та повість / О.А. Мірошниченко. – Київ : Молодь, 1966. – 146 с.
1736684
  Винер Н. Я - математик / Н. Винер. – Москва, 1964. – 355 с.
1736685
  Винер Н. Я - математик / Н. Винер. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1967. – 255с.
1736686
  Иванов Д.И. Я - матрос "Гангута"! / Д.И. Иванов. – М., 1987. – 283с.
1736687
  Шевельов Ю.В. Я - мене - мені... (і довкруги) : спогади / Ю. Шевельов (Юрій Шерех). – Харків ; Нью-Йорк : Видання часопису "Березіль" : М.П. Коць. – ISBN 966-95620-5-8
1 : В Україні. – 2001. – 428, [3] с. : портр. – Автор також: Шерех Юрій. - Імен. покаж.: с. 414-428
1736688
  Шевельов Ю.В. Я - мене - мені... (і довкруги) : спогади / Ю. Шевельов (Юрій Шерех). – Харків ; Нью-Йорк : Видання часопису "Березіль" : М.П. Коць. – ISBN 966-95620-6-6
2 : В Европі. – 2001. – 303, [1] с. – Автор також: Шерех Юрій. - Покаж. імен осіб: с. 295-303
1736689
  Шевельов Ю.В. Я - мене - мені... (і довкруги) : спогади : [у 2 ч.] / Ю. Шевельов (Юрій Шерех) ; Укр. вільна акад. наук у США. – Харків ; Нью-Йорк : Олександр Савчук. – (Серія "Слобожанський світ" / редкол.: С. Вакуленко [та ін.]). – ISBN 978-966-2562-95-8
[Ч.] 1 : В Україні / [передм., прим., упоряд. С. Вакуленко та ін. ; художнє оформ. О. Чекаль]. – 2017. – 727, [1] c. : іл. – Автор також: Шерех Юрій. - Імен. покажч.: с. 705-726. – Бібліогр. в прим.: с. 578-704 та в підрядк. прим.
1736690
  Бондаренко Л.В. Я - мир : (Механизмы и этапы формирования мировоззрения личности) / Л.В. Бондаренко. – Киев : Высшая школа, 1991. – 131, [1] с. – Библиогр.: с. 127-132. – (Филос. моногр. ФМ)
1736691
  Гирскис А.К. Я - миссионер / А.К. Гирскис, Б.Ф. Яунишкис. – М., 1975. – 128с.
1736692
  Клепцов Анатолий Я - не поэт, но я мечтатель : Стихотворения / Клепцов Анатолий. – Київ : Дніпро, 2000. – 72с. – ISBN 5-308-01740-2
1736693
  Уельбек М. Я - нормальний письменник : проза: новела // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 45-50
1736694
  Лиходеев Л.И. Я - парень сознательный. Повесть. / Л.И. Лиходеев. – М., 1965. – 127с.
1736695
  Гнатюк В.М. Я - патріот / Володимир Гнатюк. – Київ : Типографія від А до Я, 2013. – 175 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 175. – ISBN 978-966-2902-12-9
1736696
  Сорока В. Я - педагогічний дизайнер // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 18 травня (№ 20). – С. 11-13. – ISSN 2219-5793


  Про педагогічну діяльність Людмили Сакович - учительки української мови та літератури, польської мови.
1736697
  Шумакова Л.П. Я - поганий герой (науково-методичні коментарі до роботи з "дітьми вулиці", що перебувають у притулку) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.50-52
1736698
   Я - подданый страны Поэзии. – Москва, 1982. – 318с.
1736699
  Флоренская Т.А. Я - против "я" / Т.А. Флоренская. – М, 1985. – 80с.
1736700
  Барбак О.П. Я - протиотрута твоя / Оксанка Барбак. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 107, [1] с. – (Бібліотечка часопису "Імпульс"). – ISBN 966-641-172-5
1736701
  Шманкевич А.П. Я - русский матрос! / А.П. Шманкевич. – М, 1959. – 240с.
1736702
  Шевченко М. Я - сам ! Михайлові Каменюку - 65 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 44). – С. 2


  Творчий портрет українського письменника Михайла Каменюка
1736703
  Сальникова Л.С. Я - сваха / Л.С. Сальникова. – Москва, 1991. – 107с.
1736704
  Торба В. Я - свідок : записки з окупованого Луганська / Валентин Торба ; [заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2015. – 383, [1] с. : іл. – На корінці зазнач. 2. – (Бібліотека газети "День" Україна incognita). – ISBN 978-966-8152-63-4
1736705
  Торба В. Я - свідок. Записки з окупованого Луганська / Валентин Торба ; [за заг. ред. Лариси Івшиної ; відп. ред. Анна Мотозюк]. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Українська прес-група, 2016. – 383, [1] с. : іл. – На корінці зазнач. номер підсерії: 2.— На обкл. та тит. арк. упоряд. зазнач. як авт. - Вид. 1-ше - верес. 2015 р. – (Бібліотека газети "День" Україна incognita). – ISBN 978-966-8152-72-6
1736706
  Братан М.І. Я - Сиваш : поезії / М.І. Братан ; іл.: Ю.П. Гурін. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 103 с. : іл.
1736707
  Вільшина О. Я - син вільного народу : поезії, публіцистика, літ. критика / Остап Вільшина. – Чернівці : Букрек, 2006. – 167, [1] с. : портр., іл. – ISBN 966-399-032-5


  У пр. № 1746633 напис: Дорогому Михайлові Наєнку, не байдужому до Буковини, - Повне зібрання Вільшини. Богдан Мельничук. 2 березня 2010 р. м. Чернівці
1736708
   Я - син країни Рад.. – Київ, 1976. – 175с.
1736709
  Горловий М. Я - скит з тріпільських праглибин / М. Горловий. – К, 1996. – 95с.
1736710
  Ларин А.М. Я - следователь / А.М. Ларин. – Москва, 1991. – 189 с.
1736711
   Я - солдат. – Москва : Воениздат, 1959. – 528 с.
1736712
  Устинова Т.В. Я - судья. Божий дар / Татьяна Устинова, Павел Астахов. – Москва : Эксмо, 2010. – 347, [3] с. – (Узнай всю правду из первых рук / оформл. С. Груздева). – ISBN 978-5-699-38474-7
1736713
  Горбачев И.О. Я - счастливый человек / И.О. Горбачев. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 127 с.
1736714
  Белова Б. Я - счастливый человек : стихи : для мл. школ. возраста / Бэла Белова ; рис. А. Львова. – Киев : Веселка, 1981. – 16 с. : ил., цв. ил.
1736715
  Горбачев И.О. Я - счастливый человек / И.О. Горбачев. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 127 с.
1736716
  Лучко К.С. Я - счастливый человек / Клара Лучко. – Москва : Вагриус, 2007. – 304 с., [ 16 ] л. илл. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0366-7
1736717
  Молдагалиев Т. Я - сын Семиречья : стихи. ["Мать"] : поэма : [пер. с каз.] / Т. Молдагалиев. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1962. – 56 с.
1736718
  Катаев В.П. Я - сын трудового народа / В.П. Катаев. – Изд. 2-е. – Москва-Л., 1938. – 111с.
1736719
  Катаев В.П. Я - сын трудового народа / В.П. Катаев. – Москва-Л., 1945. – 111с.
1736720
  Катаев В.П. Я - сын трудового народа / В.П. Катаев. – Л., 1948. – 145с.
1736721
  Катаев В.П. Я - сын трудового народа / В.П. Катаев. – Л., 1948. – 145с.
1736722
  Гофф И.А. Я - тайга / И.А. Гофф. – М.-Л., 1950. – 186с.
1736723
  Уксусов Д.И. Я - твой друг. / Д.И. Уксусов. – Минск, 1965. – 224с.
1736724
  Плющ Л. Я - ти - слово Т. Шевченка // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2009. – Вип. 2 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 96-125. – ISBN 978-966-493-248-3
1736725
  Шеляженко Ю.В. Я - традиція : ідеалістична проза / Юрій Шеляженко. – Київ : Ю.В. Шеляженко, 2013. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-97276-5-7
1736726
  Валеня І. Я - українець // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 27 липня - 10 серпня (№ 29/30). – С. 10-12


  Із книги "Звитяги". Моя відповідь Володимиру Путіну.
1736727
  Валеня І. Я - Українець : Із книги "Звитяги" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11 серпня - 30 серпня (№ 31/32). – С. 14-15
1736728
  Шовкошитний Володимир Я - Українець! : Поєзії і проза / Шовкошитний Володимир. – Б.м. : Б.в., 2002. – 203с.
1736729
   Я - українець. Я - українка. Ми - українці : майстри слова про найдорожче: рідний народ та укр. мову : наук.-популяр. видання / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: Ольга Меленчук, Богдан Меленчук]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – ISBN 978-966-423-659-8
Вип. 1. – 2021. – 253, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1736730
  Топоров А.М. Я - учитель: Воспоминания / А.М. Топоров. – М, 1980. – 159с.
1736731
  Небесняк Євген Я - Франціск Асизький... / Небесняк Євген. – Рим : Видавництво оо.Салезіян, 1990. – 103с. : іл. – (1. Життя святих)
1736732
  Старшинов В.И. Я - центрфорвард / В.И. Старшинов. – М, 1971. – 167с.
1736733
  Чепоров Э.А. Я - черный / Э.А. Чепоров. – Москва, 1987. – 122 с.
1736734
  Барбакару А.И. Я - шулер / Анатолий Барбакару. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 329, [1] с., [2] л. ил. – (Серия "Криминал"). – ISBN 5-04-003893-3
1736735
  Лесур С. Я - это Другой. Как применяется психоанализ в современном мире // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 74-81. – ISSN 2307-3195
1736736
  Кучеренко С.В. Я - это Я ! Закономерности развития самосознания в подростковом и раннем юношеском возрасте // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С.118-123
1736737
  Мольц М. Я - это я , или как стать счастливым = Psycho-cybernetics / Максуєлл Мольц ; общ. ред. В.П. Зинченко, Е.Б. Моргунова ; [пер. с англ. Г. П. Бляблина]. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1992. – 192 с. – ISBN 5-289-01444-6
1736738
   Я - это я.. – М., 1979. – 250с.
1736739
  Бобров Н.В. Я "Сокол-17" / Н.С. Бобров. – Смоленск : Облгиз, 1951. – 264 с., [1] портр.
1736740
   Я + Я
№№ 1-6. – 1992
1736741
   Я + Я
№№ 1-6. – 1993
1736742
   Я + Я
№№ 1,2,3,6. – 1995
1736743
  Ардаматський В.І. Я 11-17... : небезпечний маршрут : дві пригод. повісті : для серед. шк. віку / В.І. Ардаматський; В.И. Ардаматский ; пер. з рос. Г. Кулінича. – Київ : Веселка, 1965. – 389 с. – (У світі пригод)
1736744
  Кулик Наталія Я б в астрологи пішов, хай мене навчають // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 14-17. – ISSN 0130-5212
1736745
  Назарова Л.М. Я б в астрологи пошел... / Л.М. Назарова. – Донецк, 1996. – 352с.
1736746
  Шапошников А.А. Я б в бухгалтеры пошел... / А.А. Шапошников. – М., 1989. – 110с.
1736747
  Хенкин В.Л. Я б в гроссмейстеры пошел... / В.Л. Хенкин. – М., 1979. – 143с.
1736748
  Чичкина Светлана Я б в турбизнес пошел... Пусть меня научат! : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 22-23 : Фото
1736749
  Красюк М. Я б у мери пышов, хай мене навчать // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С.50-51. – ISSN 1726-3077


  Інтерв"ю з деканом юридичного факультету Академії муніципального управління Олександром Литвином
1736750
  Грейсинг Д. Я б хотів, щоб світ купував кока-колу. Життя і талант лідера Роберто Гойсуєти = I"d like the world to buy a coke / Девід Грейсинг ; з англійської переклав П. Таращук. – Київ : Основи, 2007. – 432 с., [ 8 ] c. іл. – ISBN 978-966-500-282-6
1736751
  Коновалець Є. Я б"ю в дзвін, щоб зрушити справу ОУН з мертвої точки... : Невідомі документи Організації Українських Націоналістів. Рік 1930. (Листування Голови Проводу ОУН Є. Коновальця і секретаря ПРУН В.Мартиця ) / Є. Коновалець. – Київ : Темпора, 2003. – 272с. – ISBN 966-8201-06-X
1736752
  Шовкошитний В. Я бачив : повість, світлини / Володимир Шовкошитний, Юрій Косін. – Київ : Український пріоритет, 2016. – 302, [2] с., XXXII арк. іл. : іл. – ISBN 978-617-7398-04-1
1736753
  Олівелья Я бачив ніч / Мануель С. Олівелья // Місто Ангелів : повість / П.Д. Сміт. – Київ : ЦК ЛКСМУ "Молодь", 1986. – С. 129-231
1736754
  Бутнару Л. Я бачив себе уві сні... Вибрані вірші : з книги "Контрасти як необхідність" / переклав Михайло Каменюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 48-61. – ISSN 0320-8370
1736755
  Думбадзе Н. Я бачу сонце / Н. Думбадзе. – Київ, 1975. – 148 с.
1736756
  Павлюк І. Я бачу, вас цікавить пітьма : [роман] / Ілларіон Павлюк ; з рос. пер. Вікторія Стах. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2023. – 662, [2] с. – ISBN 978-617-679-832-3
1736757
  Швец Г.В. Я бегу марафон. / Г.В. Швец. – М, 1983. – 144с.
1736758
  Есенин С.А. Я более всего весну люблю / С.А. Есенин. – Л., 1984. – 351с.
1736759
   Я более всего весну люблю.. – Москва, 1971. – 184с.
1736760
  Ромм М.Д. Я болею за "Спартак" / М.Д. Ромм. – Алма Ата, 1965. – 326с.
1736761
  Карпа И. Я болею за Берлин // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 42. – С. 82


  Подорож до Берліну
1736762
  Исаева Е. Я боюсь любви : диалоги // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 12. – С. 106-130. – ISSN 0130-7673
1736763
  Саулов А.П. Я боюсь опоздать / А.П. Саулов. – Кемерово, 1974. – 141с.
1736764
  Яган И.П. Я боюсь тишины. / И.П. Яган. – Омск, 1963. – 72с.
1736765
  Чашечников Л.Н. Я боюсь тишины. / Л.Н. Чашечников. – Волгоград, 1969. – 24с.
1736766
  Роговцева А. Я бродячая артистка / беседовала Ирина Минко // Viva! Биография. Украина / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 3 (80). – C. 14-25. – ISSN 1818-3948


  Артистка Ада Роговцева рассказывает о семье и о себе, о своей жизненной позиции.
1736767
  Байрон Дж.Г. Я брошен был в борьбу со дня рожденья... : избр. лирика / Джордж Байрон. – Москва : Дет. лит., 1987. – 190 с.
1736768
  Надіїн Д.П. Я був бійцем / Д.П. Надіїн. – Сталіно, 1958. – 43с.
1736769
  Сельвинский И.Л. Я буду говорить о стихах / И.Л. Сельвинский. – Москва : Советский писатель, 1973. – 503 с.
1736770
  Владимирова Е.Д. Я буду говорить по-французски / Е.Д. Владимирова, Л.С. Руденко. – Москва, 1983. – 256с.
1736771
  Гутерман Н.Г. Я буду ждать : книга для чтения на анг. яз. : учеб. пособие / Н.Г. Гутерман, Н.К. Полонская. – Ленинград : Просвещение, 1980. – 174с.
1736772
  Хікмет Н. Я буду жити / Н. Хікмет. – Київ, 1955. – 92с.
1736773
  Неклюдова О.С. Я буду жить / О.С. Неклюдова. – Москва, 1947. – 172с.
1736774
  Назаров В.Н. Я буду жить / В.Н. Назаров. – М., 1970. – 92с.
1736775
  Херндон Э. Я буду жить. / Э. Херндон. – Москва, 1938. – 262с.
1736776
  Неруда П. Я буду жить...: Стихи, проза, фотодокументы. / П. Неруда. – Москва, 1976. – 127с.
1736777
  Неруда П. Я буду жить...: Стихи. Проза. Фотодокументы. / П. Неруда. – Москва, 1979. – 127с.
1736778
  Макдональд Джон Я буду наряжать ее в индиго : роман / Окончание. Нач. в № 3, 2010 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 4. – С. 90-109
1736779
  Бидструп Х. Я буду рад, если вы иногда улыбнетесь... : юморист. и сатир. рассказы в картинках : [альбом / Херлуф Бидструп : сост. Э.В. Волков. – Устинов : Удмуртия, 1986. – 140 с.
1736780
  Петров Н.В. Я буду режиссером / Н.В. Петров. – Москва, 1969. – 380с.
1736781
  Макаренко В. Я бы в Гарвард поступил. Пусть меня там учат // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2017. – 24 октября (№ 181). – С. 8. – ISSN 1997-1249


  Что необходимо для поступления в иностранный вуз? Список документов и тд.
1736782
  Павличек Ф. Я бы хотел вернуться. Драма / Ф. Павличек. – М., 1957. – 114с.
1736783
  Климковский Е. Я был адъютантом генерала Андерса / Е. Климковский. – М., 1991. – 286с.
1736784
  Климовский Е. Я был адьютантом генерала Андерса / Е. Климовский. – М., 1991. – 288с.
1736785
  Федин К. Я был актером / К. Федин. – Ленинград, 1937. – 65с.
1736786
  Федин К.А. Я был актером / К.А. Федин. – Москва, 1956. – 70с.
1736787
  Зарецкий А.В. Я был в компьютерном городе / А.В. Зарецкий. – М, 1990. – 97с.
1736788
  Милн А.А. Я был однажды в доме. / А.А. Милн. – Л, 1987. – 108с.
1736789
  Баев И.Ф. Я был семинаристом : повесть / И.Ф. Баев ; ил. В.И. Лубянов. – Москва : Советская Россия, 1967. – 155 с.
1736790
   Я был убит в боях.. – Пермь, 1990. – 245с.
1736791
   Я был Цицероном.. – М., 1990. – 254с.
1736792
  Матвеева М.И. Я была на войне / М.И. Матвеева. – М., 1983. – 237с.
1736793
  Матвеева М.И. Я была на войне / М.И. Матвеева. – М., 1990. – 207с.
1736794
  Хілл С. Я в замку король / С. Хілл. – Київ, 1985. – 323с.
1736795
  Журавлева Т.В. Я в мир пришла : Лирико-философский эпос / Т.В. Журавлева. – Днепропетровск : Пороги, 1997. – 215с. – ISBN 9665250523
1736796
  Серебровская Е.П. Я в мире -- боец. / Е.П. Серебровская. – М, 1964. – 335с.
1736797
  Немченко Г.Л. Я в Москве и хотел бы Вас видеть: повести и рассказы / Г.Л. Немченко. – М., 1978. – 382с.
1736798
  Исхак А.А. Я в ответе : лирика, юмор, сатира / Ахмет Исхак; . перевод. – Казань : Таткнигоиздат, 1967. – 144 с.
1736799
  Леонов В.Н. Я в ответе за счастье / В.Н. Леонов. – М, 1970. – 64с.
1736800
   Я в песне отзовусь.. – Челябинск, 1989. – 240 с.
1736801
  Короденко М. Я в позашкільники пішов би, хай мене навчать... // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  У Нац. педагогічному ун-ті ім. М. Драгоманова презентували результати наук. дослідження "Розроблення змісту підготовки педагогічних працівників для позашкільної освіти в Україні", виконаного за грантом Президента України.
1736802
  Брошкевич Е. Я в Польше рожденный = Przychodze opowiedziec : пьеса в 3-х д. / Е. Брошкевич ; пер. с польск. З. Шаталовой ; предисл. Л. Зорина. – Москва : Прогресс, 1968. – 118 с. : ил.
1736803
  Моряков Е.Н. Я в рабочие пошел... / Е.Н. Моряков. – Л., 1975. – 84с.
1736804
  Островой С.Г. Я в России рожден! / С.Г. Островой. – Москва, 1956. – 235с.
1736805
  Слоньовська О. Я в серці маю те, що не вмирає" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 1 (122). – С. 49-53


  Урок-конференція за творчістю Лесі Українки
1736806
  Кравцов А.Ф. Я в этом городе живу / А.Ф. Кравцов. – Харьков, 1977. – 87с.
1736807
  Щекотихина В. Я в юристы бы пошел, пусть меня научат // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 18 - 19. – ISSN 0869-4915
1736808
  Алексеев В.К. Я вам верю. Записки воспитателя : для сред. возраста / В.К. Алексеев ; ил.: Н. Устинов. – Москва : Детская литература, 1971. – 111 с. : ил.
1736809
  Долматовский Е.А. Я вам должен сказать / Е.А. Долматовский. – М, 1984. – 359с.
1736810
  Ковтун В.К. Я вам завдячую усім... : Поезія. Проза / Владлен Ковтун. – Київ : Логос, 2018. – 140, [4] с. : портр., іл. – ISBN 978-617-7446-39-1
1736811
  Тешаєва Міла Я вам розкажу за всю Одесу : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-38 : Фото
1736812
  Василевська В.Л. Я вам розповім.... / В.Л. Василевська. – Київ : Дитвидав, 1958. – 112 с.
1736813
  Бровка П. Я вам скажу... : стихи : новая книга (1967-1970) / Петрусь Бровка ; пер. с белорус. ; [ил. А.И. Белюкин]. – Москва : Советский писатель, 1971. – 192 с. : ил.
1736814
  Шмушкевич М.Ю. Я вас жду / М.Ю. Шмушкевич. – Киев, 1980. – 176с.
1736815
  Баранов В.А. Я вас жду : повести / Валерий Баранов ; худож. Е.С. Калачев. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1981. – 199 с. : ил.
1736816
  Львов М.Д. Я вас любил / М.Д. Львов. – Москва, 1977. – 223с.
1736817
  Софронов А.В. Я вас люблю / А.В. Софронов. – Москва, 1962. – 254с.
1736818
  Привалов Б.А. Я вас люблю / Б.А. Привалов. – Ташкент, 1965. – 346с.
1736819
  Костров В.А. Я вас люблю / В.А. Костров. – М., 1974. – 95с.
1736820
  Атватер И. Я вас слушаю... : советы руководителю как правильно слушать собеседника : сокр. пер. с англ. / Атватер И. ; послесл. Ю.М. Жукова. – Москва : Экономика, 1984. – 111 с.
1736821
  Атватер И. Я вас слушаю... : советы руководителю как правильно слушать собеседника : сокращенный пер. с англ. / Атватер И. – 2-е изд. – Москва : Экономика, 1988. – 110 с.


  В работе хозяйственного руководителя большое значение имеет умение общаться с подчиненными, в том числе выслушать подчиненного и получить таким образом необходимую устную информацию В книге американского профессора психологии на конкретных примерах ...
1736822
  Воскрекасенко С.І. Я вас трохи потурбую / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1960. – 160 с.
1736823
  Долженко Г.П. Я ваш гид / Г.П. Долженко. – Ростов -на-Дону, 1991. – 159с.
1736824
  Петренко І. Я вдячний рідному факультетові // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  Ігор Петренко, студент філософського факультету відділення політології про особливу атмосферу освіченості, взаємоповаги, взаєморозуміння та гречності на факультеті, про сильний викладацький колектив, який завжди допомогає та підтримує студентів.
1736825
  Плещеев А.Н. Я верен истине одной / А.Н. Плещеев. – Иркутск, 1987. – 109с.
1736826
  Тарновский Н.Н. Я вернулся / Н.Н. Тарновский. – М., 1961. – 131с.
1736827
  Решетов А.Е. Я вернулся домой. / А.Е. Решетов. – Москва-Л., 1967. – 88с.
1736828
  Сабо М. Я вернулся на родину... / М. Сабо. – Кошшутх. – 40с.
1736829
  Паршин А.П. Я вернусь / А.П. Паршин. – Калининград, 1959. – 183с.
1736830
  Ниедре Я. Я вернусь : роман / Янис Ниедре ; пер. с латыш. Д.Глезер. – Москва : Советский писатель, 1974. – 247 с.
1736831
  Братов Г. Я вернусь : повести / Габасп Братов ; пер. с черкес. М. Ганиной ; худож. Б.А. Мокин. – Москва : Советская Россия, 1990. – 159, [1] с. : ил.
1736832
  Кишиневский Э.Ф. Я вернусь в Карабай ... : сб. стихов / Эдуард Кишиневский. – Одесса : Астропринт, 2018. – 62, [2] с. – Сб. включает разд.: "Я вернусь в Карабай" ; Каланчакские палисадники ; Поле ячменя. – ISBN 978-966-927-415-1
1736833
   Я вернусь еще к тебе, Россия!. – М., 1959. – 64с.
1736834
  Малашенко А.П. Я вернусь за тобой, Амгуэма / А.П. Малашенко. – Кишинев, 1977. – 179с.
1736835
  Ядин В.И. Я вернусь к тебе, океан! / В.И. Ядин. – Рига, 1979. – 371с.
1736836
  Ядин В.И. Я вернусь к тебе, океан! / В.И. Ядин. – М, 1983. – 270с.
1736837
  Агафонов А.Ф. Я вернусь с победой, мама : Повесть о герое пеонере [Э. Жмайлове. Для детей] / Аркадий Агафонов ; [худож. В.В.Вторенко]. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1981. – 108 с., ил.
1736838
  Давыдов И. Я вернусь через 1000 лет / И. Давыдов. – 2-е изд. – Свердловск, 1973. – 257с.
1736839
  Парыгина Н.Д. Я вернусь! Неудачные каникулы / Н.Д. Парыгина. – М., 1970. – 207с.
1736840
  Капаев С. И.-А Я вернусь, Канитат! : повести / С. И.-А Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1984. – 285 с.
1736841
  Астахов Е.Е. Я вернусь, когда растает снег... : [повесть : для сред. и ст. школ. возраста] / Евгений Астахов ; худож. А.М. Китайский. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1979. – 165 с. : ил.
1736842
  Сафарли Э. Я вернусь... : [роман] / Эльчин Сафарли. – Москва [и т.д.] : Астрель [и т.д.], 2010. – 279, [3] с.
1736843
  Терещенко Д.А. Я верю / Д.А. Терещенко. – М., 1961. – 100с.
1736844
  Толстой Л.Н. Я верю / Л.Н. Толстой. – Москва, 1990. – 176с.
1736845
  Бахарева Л.П. Я верю в Атлантиду : повесть / Л. Бахарева, О. Шевченко, Э. Пашнев. – Воронеж : Центрально-Черноземное издательство, 1965. – 141 с. : ил.
1736846
  Конфуций Я верю в древность / Конфуций; Семененко И.И. – Москва, 1995. – 384с.
1736847
  Комзин И.В. Я верю в мечту / И.В. Комзин. – Москва, 1973. – 368с.
1736848
  Бедный Д. Я верю в свой народ : избр. стихотворения : к 80-летию со дня рождения выдающегося советского поэта / Демьян Бедный ; предисл. А. Прямкова. – Москва : Правда, 1963. – 104 с.
1736849
  Куклин Л.В. Я верю. / Л.В. Куклин. – Л, 1977. – 112с.
1736850
  Гранес Сальвадор М. Я вечеряю з мамою : Комедія на одну дію / Сальвадор М. Гранес ; переклад з еспанської мови Володимира Самійленка. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1912. – 24 с.
1736851
  Смолич Ю.К. Я вибираю літературу : книга про себе : з циклу розповідей про неспокій / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 314 с.
1736852
  Кравченко В. Я вибрав волю : особисте й політ. життя совєт. урядовця / написав Віктор Кравченко ; пер. із англ. М. Гетьман. – Торонто : Друкарня "Українського робітника", 1948. – 493, [2] с. : іл. – Б-ка Михайла і Меланіії Кравців, Торонто. - На корінці також зазнач.: Писана 1946, переклад 1948
1736853
  Ющенко В. Я виграю вибори! Це буде перемога нас усіх!: Виступ канд. в президенти на мітингу перед Центр. вибор. коміс. 23 жовт. 2004 р. // Без цензури, 2004
1736854
   Я видел будущее. – Москва : Прогресс
Кн.1. – 1977. – 285 с.
1736855
   Я видел будущее. – Москва : Прогресс
Кн.2. – 1977. – 486 с.
1736856
  Рабеко И.И. Я видел жизни красоту / И.И. Рабеко. – Владивосток, 1974. – 85 с.
1736857
  Игин И.И. Я видел их... / И.И. Игин. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 144 с.
1736858
  Ульянов Н.Е. Я видел прекрасное. / Н.Е. Ульянов. – Новосибирск, 1975. – 72с.
1736859
  Выхристенко В.И. Я видел солнце / В.И. Выхристенко. – Мурманск, 1964. – 56с.
1736860
  Румянцев А.Ф. Я видел Сусанина / А.Ф. Румянцев. – Ярославль
Кн. 1 : Два путешествия за Стену Веков. – 1968. – 62 с.
1736861
  Румянцев А.Ф. Я видел Сусанина / А.Ф. Румянцев. – Ярославль
Кн. 2. – 1968. – 80 с.
1736862
  Румянцев А.Ф. Я видел Сусанина / А.Ф. Румянцев. – Ярославль, 1988. – 126с.
1736863
  Калеф Н. Я видел, как живет Италия / Н. Калеф. – Москва, 1963. – 286с.
1736864
  Тюрин А.В. Я видел. / А.В. Тюрин. – М, 1988. – 141с.
1736865
  Дариенко П. Я вижу вас идущих : стихи и поэмы / Петря Дариенко; ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1970. – 136 с.
1736866
  Васильева Е.Г. Я вижу жизнь / Е.Г. Васильева. – Ленинград, 1965. – 78 с.
1736867
  Азимов С.А. Я вижу звезды : пер. с узб. / С.А. Азимов. – Ташкент : Ташкент, 1965. – 216 с. : ил.
1736868
  Азимов С.А. Я вижу звезды : рассказы, пьесы, киноповести : пер. с узб. / С.А. Азимов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 319 с. : ил., портр.
1736869
  Попов В.М. Я вижу небо. / В.М. Попов. – Воронеж, 1958. – 70с.
1736870
  Думбадзе Н.В. Я вижу солнце : повесть / Нодар Думбадзе; авториз. пер. с груз. К.Коринтели и М.Заверина. – Москва : Детская литература, 1965. – 189 с.
1736871
  Думбадзе Н. Я вижу солнце / Н. Думбадзе. – Москва, 1979. – 335с.
1736872
  Думбадзе Н. Я вижу солнце : роман / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Москва : Детская литература, 1986. – 319 с.
1736873
  Думбадзе Н. Я вижу солнце : роман, рассказы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Одесса : Маяк, 1989. – 191 с.
1736874
  Думбадзе Н. Я вижу солнце. Не бойся, мама! : романы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Москва : Детская литература, 1973. – 349 с.
1736875
  Думбадзе Н.В. Я вижу солнце. Не бойся, мама! / Нодар Думбадзе. – Киев : Радянська школа, 1990. – 303 с.
1736876
  Рабин И.И. Я вижу тебя, Вильнюс... : романы, повесть, новеллы / И.И. Рабин. – Вильнюс : Советский писатель, 1975. – 512 с.
1736877
  Буков Е.Н. Я вижу тебя, Молдавия : пер. с молд. / Е.Н. Буков. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1942. – 56 с.
1736878
  Талалай Р. Я вийшла заміж за поета // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 3/4. – С. 87-113. – ISSN 0130-1608
1736879
  Харитонова Р. Я вийшла заміж за поета / Раїса Харитонова. – Київ : Фенікс, 2014. – 350, [2] с. : портр., іл. – Імен. покажч.: с. 346-350. – ISBN 978-966-2031-07-7


  У пр. № 1747333 напис: Михайлу Кузьмовичу - з великою повагою. Підпис
1736880
  Нахум С. Я вийшов зі Спілки болгарських письменників, тому що вона стала на бік держави-агресора / спілкувався Сергій Куліда // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 31 серпня (№ 31/32). – С. 19
1736881
  Кушнір О.Я. Я викую із весен пісню / О.Я. Кушнір. – Львів : Каменяр, 1984. – 23 с.
1736882
   Я вимагаю продовження літа // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 44 : Фото
1736883
  Абуков К.И. Я виноват, Марьям : повести / Камал Абуков ; пер. с кумык. В. Михальского ; [худож. М.И. Худатов]. – Москва : Советская Россия, 1978. – 303 с., [1] л. портр. : ил., портр.
1736884
  Абуков К.И. Я виноват, Марьям. Еще дымит очаг : повести / Камал Абуков ; пер. с кумык. В. Михальского. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1967. – 153 с., [1] л. портр. : ил., портр.
1736885
  Галеано Е. Я випав з цього світу і тепер не знаю, як туди знову потрапити / переклад Г.Г. Верби // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – С. 307-312
1736886
  Герман Ю.П. Я відповідаю за все : Роман / Ю.П. Герман. – Київ : Дніпро
Кн. 3. – 1972. – 733с.
1736887
   Я вірую в невмирущість крові. Я вірую в свій народ // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 24 травня (№ 21). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Присвячується світлій пам"яті В"ячеслава Чорновола
1736888
  Акименко М. Я вірю : драма на 3 дії, 5 картин з прологом і епілогом / М. Акименко, М. Андрієвич. – Київ : ДЛВ, 1959. – 100 с.
1736889
  Стріха М. Я вірю в гідне майбутнє української науки / спілкувався М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 23 липня (№ 28)
1736890
  Маршалл А. Я вмію стрибати через калюжі / А. Маршалл. – Київ, 1979. – 164с.
1736891
  Матюх Н.Д. Я вмію так любить / Н.Д. Матюх. – Київ : Молодь, 1979. – 64с.
1736892
  Чашечников Л.Н. Я вновь про это. / Л.Н. Чашечников. – Волгоград, 1976. – 95с.
1736893
  Иваньков В.И. Я воевал за Севастополь / В.И. Иваньков. – Владивосток, 1989. – 28с.
1736894
  Шевелев А.А. Я возвратился из пурги... / А.А. Шевелев. – М, 1982. – 79с.
1736895
  Пэрну Л. Я воспитываю ребенка / Л. Пэрну. – Москва, 1982. – 270с.
1736896
  Пэрну Л. Я воспитываю ребенка / Л. Пэрну. – Москва, 1991. – 430с.
1736897
  Пэрну Л. Я воспитываю ребенка: Практические советы / Л. Пэрну. – Москва, 1992. – 64с.
1736898
  Галкин Л.А. Я воспитываю своих родителей / Л.А. Галкин. – Харьков, 1961. – 112с.
1736899
  Дзержинская С.В. Я все выдержу и вернусь... / С.В. Дзержинская, Л.Б. Ривин. – Тула, 1984. – 144с.
1736900
  Борисов Б.А. Я всё вынесу : [рассказы] / Б.А. Борисов. – Москва : Знание, 1966. – 95 с. – (Прочти, Товарищ!)
1736901
  Бушин В.С. Я все еще влюблен / В.С. Бушин. – М., 1987. – 446с.
1736902
   Я все еще жив.. – М., 1990. – 288с.
1736903
  Малярова И.А. Я все иду к тебе... / И.А. Малярова. – Л., 1964. – 51с.
1736904
  Дайли Д. Я все снесу / Д. Дайли. – М., 1992. – 220с.
1736905
  Сеитов С. Я всегда с вами / Сагингали Сеитов ;. – Алма-Ата, 1968. – 76 с.
1736906
  Гибсон А. Я всегда хотела стать Кем-то / А. Гибсон. – М., 1978. – 111с.
1736907
  Лихачев Д.С. Я вспоминаю / Д.С. Лихачев. – Москва, 1991. – 253с.
1736908
  Пришвин М.М. Я встаю в предрассветный час / М.М. Пришвин. – Москва, 1979. – 238с.
1736909
   Я встретил вас.. – М., 1978. – 80с.
1736910
   Я встретил Вас.... – Иркутск, 1980. – 447с.
1736911
  Грозовский М.Л. Я встретил хороших людей / М.Л. Грозовский. – М, 1988. – 109с.
1736912
  Агаев Э. Я встретил... / Э. Агаев. – Баку, 1972. – 58 с.
1736913
  Тарба И.К. Я встречаю солнце / Иван Тарба ;. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 127 с.
1736914
  Казакова М.Н. Я вступаю в жизнь / М.Н. Казакова. – Тула : Тульское книжное изд-во, 1960. – 104 с.
1736915
  Казакова М.Н. Я вступаю в жизнь / М.Н. Казакова. – Тула : Тульское книжное изд-во, 1961. – 119 с.
1736916
  Корнійчук В. Я втратив побратима по перу - феноменального... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Квітень (№ 7/8). – С. 3


  Пам"яті Михайла Слабошпицького.
1736917
  Смолич Ю.К. Я выбираю литературу : Кн. о себе / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. А Островского. – Москва : Советский писатель, 1980. – 311с.
1736918
  Деглина К. Я выбираю любовь ...другая история : [роман] / Кира Деглина. – Днипро : Лира, 2016. – 259, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-383-717-8
1736919
   Я выбираю море.. – М., 1980. – 47с.
1736920
  Хилтунен В.Р. Я выбираю профессию / В.Р. Хилтунен. – Москва, 1978. – 159 с.
1736921
  Хилтунен В.Р. Я выбираю профессию / В.Р. Хилтунен. – Москва, 1979. – 159 с.
1736922
  Хилтунен В.Р. Я выбираю профессию / В.Р. Хилтунен. – Москва, 1982. – 115с.
1736923
  Хилтунен В.Р. Я выбираю профессию / В.Р. Хилтунен. – М., 1988. – 123с.
1736924
  Хилтунен В.Р. Я выбираю профессию / В.Р. Хилтунен. – Москва, 1989. – 168с.
1736925
  Остапенко Г.Г. Я выбираю путь / Г.Г. Остапенко. – Магадан, 1962. – 240с.
1736926
  Рассадин С.Б. Я выбираю свободу : (Александр Галич) / С.Б. Рассадин. – Москва : Знание, 1990. – 55 с.
1736927
  Чабанный А. Я выбрал море / А. Чабанный. – Архангельск, 1970. – 48с.
1736928
  Красовская Г.В. Я выбрал небо / Г.В. Красовская. – Орджоникидзе, 1972. – 158с.
1736929
  Корнеев А.А. Я вырос в рабочем поселке. : стихи [и поэма "Рабочий"] / А.А. Корнеев. – Сталинград : Книжное издательство, 1960. – 60 с.
1736930
  Кудрявцева В.М. Я выткала вам по дорожке. / В.М. Кудрявцева. – Свердловск, 1978. – 190с.
1736931
  Ющук И.Ф. Я выучу украинский язык / И.Ф. Ющук. – К., 1991. – 288с.
1736932
  Хармс Д.И. Я гений пламенных речей... / Даниил Хармс ; [сост. Д. Токарев ; отв. ред. И. Тарасенко]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2010. – 333, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01126-7


  В сборник включены стихотворения, стихотворные сценки, пьеса "Елизавета Бам", а также декларация ОБЭРИУ. Содержание: Даниил Хармс и его поэтическое творчество. Статья; Стихотворения. Стихи; Стихотворные сценки. Стихи; Елизавета Бам. Пьеса; Декларация ...
1736933
  Шеремет М.С. Я героїчне славлю : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1972. – 95 с.
1736934
  Нкрума Кваме Я говорю о свободе. / Нкрума Кваме. – М., 1962. – 303с.
1736935
   Я говорю по-русски. – [Tehran : Rahnama publ. – [364] c. – Кн. на персидском языке. – Библиогр.: табл. – ISBN 964-6054-15-3
1736936
  Жданович А.А. Я говорю с матерью / А.А. Жданович. – Красноярск, 1969. – 46с.
1736937
   Я говорю с тобой из Ленинграда.. – Ленинград, 1987. – 204с.
1736938
  Фатхуллин З. Я говорю тебе - живи! : повесть / Зиннат Фатхуллин ; авториз. пер. с узб. А.Одинцова. – Москва : Воениздат, 1963. – 136 с.
1736939
  Войскунский А.Е. Я говорю, мы говорим... / А.Е. Войскунский. – Москва, 1982. – 192с.
1736940
  Войскунский А.Е. Я говорю, мы говорим... / А.Е. Войскунский. – 2-е изд., дораб. и доп. – Москва, 1990. – 238с.
1736941
  Мицик Ф.О. Я горю вогнем кохання : листи Федора Мицика та Ірини Баранюк, за мужем Мицик : вірші, світлини / ред.-упоряд. Вадим Мицик. – Київ : КВІЦ, 2011. – 231, [1] с. : портр., іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 228-229. – ISBN 978-966-2003-72-7
1736942
  Шапошникова С.С. Я дарю тебе солнце / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1963. – 110с.
1736943
  Бирченко Г.Д. Я делаю выбор : повесть / Г.Д. Бирченко ; [ил. Б.А. Новаковский]. – Харьков : Прапор, 1971. – 184 с. : ил.
1736944
  Платонова Н.Д. Я детству сказал до свиданья / Н.Д. Платонова. – Фрунзе, 1990. – 211с.
1736945
  Успенская О.Б. Я дзвоню з аеродрому / О.Б. Успенская. – К., 1958. – 103с.
1736946
  Сименон Ж. Я диктую: Воспоминания / Ж. Сименон. – Москва, 1984. – 520с.
1736947
  Пушик С.Г. Я для Вкраїни жив : у 2 т. / Степан Пушик. – Івано-Франківськ : Місто НВ. – ISBN 978-966-428-660-9
Т. 2. – 2019. – 347, [1] с. – Алф. покажчик: с. 331-347
1736948
  Шлапак Д.Я. Я до вас повернусь : рецензії та статті про кіно / Дмитро Шлапак. – Київ : Поезія, 2014. – 207, [1] с. : фот. – ISBN 978-966-2170-64-1
1736949
  Сирегар А. Я добиваюсь твоей любви / А. Сирегар. – М, 1980. – 174с.
1736950
  Горик Ніна Я довго вчилася самотності : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 28-35. – ISSN 0208-0710
1736951
  Ющенко В. Я довіряю їй так, як довіряють мільйони людей: З виступу Президента України на сесії Верховної Ради 4 лют. 2005 р. // Сіл. вісті, 2005


  [Під час представлення кандидатури Ю.Тимошенко на посаду Прем"єр-міністра України на сесійному засіданні у Верховній Раді України ]
1736952
  Бердыбаев А. Я доволен : лир. стихи и поэмы / А. Бердыбаев; Абдирашид Бердибаев ; [пер. с кирг. Н. Имшенецкий]. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 106 с.
1736953
  Погодин Р.П. Я догоню вас на небесах / Р.П. Погодин. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 416с.
1736954
  Рольникайте М.Г. Я должна рассказать / М.Г. Рольникайте. – Вильнюс, 1965. – 199с.
1736955
  Рольникайте М.Г. Я должна рассказать / М.Г. Рольникайте. – Москва, 1965. – 200с.
1736956
  Рольникайте М.Г. Я должна рассказать / М.Г. Рольникайте. – Л., 1976. – 559с.
1736957
  Рольникайте М.Г. Я должна рассказать / М.Г. Рольникайте. – Л., 1990. – 461с.
1736958
  Зозуля Е.Д. Я дома : рассказы / Е.Д. Зозуля. – Москва : Советский писатель, 1962. – 250с.
1736959
  Оболенська Наталія Я досі у Феодосії : Україна чудес / Оболенська Наталія, Каднікова Олександра // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 120-121 : Фото
1736960
  Алексин А.Г. Я доскажу сам... : новеллы : для старш. шк. возраста / А.Г. Алексин ; ил. Б. Винокурова. – Москва : Детская литература, 1966. – 88 с. : ил.
1736961
  Свідзинський А. Я дуже щаслива людина! : Інтерв"ю / Анатолій Вадимович Свідзинський ; [інтерв"ю взяв] Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1 березня (№ 37)


  Інтерв"ю з професором Волинського національного університету, доктором фізико-математичних наук, заслуженим діячем науки і техніки України, культурологом Анатолієм Свідзинським.
1736962
  Франко І.Я. Я думав про людське братерство нове / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1979. – 143с.
1736963
   Я думал, чувствовал, я жил. – М. : Советский писатель, 1988. – 589 с.
1736964
   Я думал, чувствовал, я жил.. – М. : Советский писатель, 1971. – 503 с.
1736965
  Гавальда А. Я ее любил. Я его любила = Je l"aimais : [роман] / Анна Гавальда ; [пер. с фр. Елены Клоковой]. – Москва ; Киев : АСТ ; Астрель ; ЦНМЛ, 2011. – 187, [2] с. – На обл. также: Аргументы и факты. - На корешке: 7. – (Серия: "Коллекция мировых бестселлеров"). – ISBN 978-5-17-072941-8
1736966
  Пьетранджели А. Я ее хорошо знал / А. Пьетранджели. – Москва, 1968. – 183с.
1736967
  Сокпакбаев Бердибек Я еще вернусь : повести и рассказы / Бердибек Сокпакбаев ; перевод. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 227 с.
1736968
  Кубанский Г.В. Я ещё приеду / Г.В. Кубанский. – М, 1955. – 160с.
1736969
  Момыш-улы Бахытжан Я еще ребенок: Повести и рассказы. / Момыш-улы Бахытжан. – Алма-Ата, 1982. – 168с.
1736970
   Я є, я справжній, я - живий! // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 4


  "Потреба бути почутим і побаченим покликала містера Yeti до стін Червоного корпусу. Поблукавши парком Шевченка й не зустрівши там розуміння перехожих пізньої післяобідньої пори грудня 2016 року він відчинив масивні двері Головного корпусу КНУ в надії ...
1736971
   Я є, я справжній, я – живий! // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 4


  Потреба бути почутим і побаченим покликала містера Yeti до стін Червоного корпусу. Поблукавши парком Шевченка й не зустрівши там розуміння перехожих пізньої післяобідньої пори грудня 2016 року він відчинив масивні двері Головного корпусу КНУ імені ...
1736972
  Тичина П.Г. Я єсть народ... : поезії / Павло Тичина ; [вступ. ст. Б. Олійника]. – Київ : Дніпро, 1981. – 288 с.
1736973
  Барабаш Ю.Я. Я єсть народ... Роздуми, суперечки, портрети : [про сучас. літ. розвиток] / Ю.Я. Барабаш. – Київ : Дніпро, 1967. – 354 с.
1736974
  Франко І.Я. Я єсть... : вибр. твори / Іван Франко. – Львів : Тріада плюс, 2016. – 175, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-486-201-8
1736975
  Солоницын А.А. Я жажду / А.А. Солоницын. – Куйбышев, 1988. – 381 с.
1736976
  Браун Н.Л. Я жгу костер : стихи / Н.Л. Браун ; ил. Н.А. Кошельков. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отделение, 1966. – 115 с.
1736977
  Ясенский Б.Я. Я жгу Париж : роман / Бруно Ясенский ;. – Красноярск, 1961. – 532 с.
1736978
  Ясенский Б.Я. Я жгу Париж : роман / Бруно Ясенский ;. – Курск, 1963. – 303 с.
1736979
  Ясенский Б.Я. Я жгу Париж; Главный виновник; Заговор равнодушных / Б.Я. Ясенский. – Москва : Правда, 1986. – 464с.
1736980
  Голявкин В.В. Я жду Вас всегда с интересом. / В.В. Голявкин. – М., 1980. – 272с.
1736981
  Ногейл Б. Я жду инженера / Б. Ногейл. – М, 1984. – 173с.
1736982
  Воищев Ю.Т. Я жду отца / Ю.Т. Воищев. – Воронеж, 1965. – 88с.
1736983
  Воищев Ю.Т. Я жду отца. - Неодержанные победы / Ю.Т. Воищев. – Москва, 1967. – 112с.
1736984
  Воищев Ю.Т. Я жду отца. - Неодержанные победы / Ю.Т. Воищев. – Москва, 1972. – 159с.
1736985
  Пэрну Л. Я жду ребенка / Л. Пэрну. – Москва, 1986. – 288с.
1736986
  Васильева Л.Н. Я жду тебя на перекрестке неба / Л.Н. Васильева. – Москва, 1986. – 251с.
1736987
  Полякова Н.М. Я жду тебя. / Н.М. Полякова. – М.-Л., 1966. – 102с.
1736988
  Федченко П.М. Я жив за батьківським заповітами... / інтерв"ю вели Юрій Кузнецов, Марія Корюненко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 29 серпня (№ 35). – С. 4-6 : фото. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю з професором КДУ ім. Т.Г. Шевченка П.М. Федченко.
1736989
  Пристайко В.І. Я жив разом із країною ... : інтерв"ю, виступи, коментарі / Володимир Пристайко. – Київ : Сфера, 2004. – 223, [1] с., [12] арк. фотоіл. : фот. – ISBN 966-7841-85-5
1736990
  Красильников А.И. Я живу в Волгограде / А.И. Красильников. – Волгоград, 1984. – 95с.
1736991
  Онегов А.С. Я живу в заонежской тайге / А.С. Онегов. – Москва : Мысль, 1973. – 237с.
1736992
  Банах Н. Я живу в ірреальному світі... / Н. Банах. – Львів, 2002. – 48с. – ISBN 966-603-157-4
1736993
  Шошин М.Д. Я живу в селе / М.Д. Шошин. – Иваново, 1957. – 116с.
1736994
  Галкин С.И. Я живу на земле / С.И. Галкин. – Тула, 1969. – 48с.
1736995
  Динере Ц.Р. Я живу на свете / Ц.Р. Динере. – Рига : Латгосиздат, 1965. – 96 с.
1736996
  Дементьев А. Я живу открыто / Андрей Дементьев. – Москва : Эксмо, 2007. – 352с. – (Поэтическая библиотека). – ISBN 978-5-699-21207-1
1736997
  Никонова Л.А. Я живу под столетней ветлой / Л.А. Никонова. – М, 1988. – 111с.
1736998
  Лужанин А.В. Я жизнь пою / А.В. Лужанин. – Ижевск, 1966. – 59с.
1736999
  Букин Е.А. Я жизнь разведаю : стихи / Е. А. Букин. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 50 с.
1737000
   Я жил в суровый век. – М., 1984. – 527с.
<< На початок(–10)1731173217331734173517361737173817391740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,